P. 1
19 vek oblacenje

19 vek oblacenje

|Views: 327|Likes:
Published by Andrea Radulovic

More info:

Published by: Andrea Radulovic on Feb 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/19/2015

pdf

text

original

Ljubinka Trgovčević

Žene kao deo elite u Srbiji u 19. veku. Otvaranje pitanja
1. Tradicionalne i moderne elite1 U 19. vek Srbija je ušla kao teško zaostala oblast u kojoj su tek nakon ustanaka 1804-1815. započeli proces stvaranja države i, paralelno s njim, građenje modernog društva. U doba osmanske vlasti ona nije imala sopstvenu tradionalnu elitu, kao ni elitu po poreklu, jer nije imala aristokratiju niti sopstveni upravljački sloj. Građenjem države započet je i lagani proces socijalnog raslojavanja, pa se, iz tada egalitarnog srpskog društva, najpre izdvojio uski državnobirokratski sloj, koji su činili vođe ustanaka i njihove porodice. Njima su se ubrzo pridružili i malobrojni pismeni Srbi koji su stigli iz preka - mahom iz južne Ugarske - da pomognu organizovanju države i njenih institucija te školstva. Sredinom veka već se oformila tradicionalna elita, vezana za dvor i visoku birokratiju, uz oficire, sveštenstvo i malobrojnu, a uticajnu inteligenciju. Postepeno su se, sa razvojem gradova i građanstva te procesom modernizacije, izdvajale i ostale grupe modernih elita, koje se formiraju i
1

Definicija elita je preuzeta od Gi Rošera (Introduction á la sociologie gõnõrale, 3. Le Changement social, Paris, 1972, 135), a podrazumeva pojedince ili grupe koji, zahvaljujući moći ili uticaju, doprinose istorijskim činovima nekog kolektiva, bilo odlukama i idejama koje preuzimaju ili osećajima koje izražavaju i simbolizuju.

osim pri dvoru i njegovoj okolini. pa se ne može uočiti. 2. i pri smenama dinastija. pet . visoko sveštenstvo i ekonomska (trgovačko-preduzetnička) elita. ipak. Tokom celog posmatranog razdoblja u Kneževini/Kraljevini Srbiji nije bilo nijedne vladarke jer su. Gotovo ceo 19. Za žene u Srbiji postojala su dva načina uključivanja u elitu: prvi je proizlazio iz njihove pripadnosti . dok će tek u poslednjim njegovim decenijama i prodorom moderne podele rada nastati i elite svojstvene razvijenim građanskim društvima. posredan ili neposredan uticaj na delove tih elita. Deo tradicionalne elite U nerazvijenim društvima sistem tradicionalnih elita je jednostavan jer ga čine dvor i aristokratija (tamo gde ih ima). odnosno državno-upravnoj eliti nego samo pojedinačan. oficirski kor. pored toga.sloju tradicionalne elite. a samim tim i društvenu promociju i time ličnu pripadnost nekoj od grupa moderne elite. u patrijarhalnoj društvenoj strukturi žensko učešće u elitama je bilo minimalno. a drugi se zasnivao na školovanju koje im je omogućavalo sticanje zanimanja. nije ni predviđalo mogućnost nasleđivanja po ženskoj liniji. a tadašnje zakonodavstvo. Bilo je. njihovo participiranje u političkoj. U oba slučaja reč je o malom broju žena koje su bile deo neke od ovih društvenih grupa. vek ti su delovi elita u Srbiji bili primarni.252 Žene kao deo elite u Srbiji u 19.rođenjem ili udajom . Ipak. postojali samo muški naslednici prestola. politička elita i visoka državna birokratija. veku umnožavaju onom brzinom kojom je tekla profesionalizacija. ali se time ne umanjuje njihova važnost jer su one za svoju sredinu imale značaj primera.

pravo na školovanje i zapošljavanje. i njeno podržavanje kraljevih političkih protivnika. naspram okrenutosti ka Austriji njenog muža. i A. Izuzetak je njihovo učešće u političkim aktivnostima srpskih socijalista. prir. one nisu imale pravo glasa. Kad je u pitanju bila Natalija. Beograd. 1999.Ljubinka Trgovčević 253 suvladarki: knjeginje Ljubica. Dosadašnja istraživanja pokazuju da je kod obe kraljice bilo primetno njihovo uticanje na politički život zemlje. Trgovčević. ali se time nije isključivao ni onaj nevidljivi. Pored toga zakonske smetnje su im uskraćivale pravo na imovinu i raspolaganje njome. Persida i Julija te kraljice Natalija (od 1882) i Draga. Politička participacija žena u eliti u nemodernim društvima je bila minimalna i svedena na posredno delovanje. posredni ili neposredni (preko muža ili drugih pripadnika elite). Stolić.2 Zajedničko ženama na srpskom dvoru je to da one nisu imale formalne dužnosti koje bi podrazumevale drugačiji uticaj osim statusnog. Pored njih su dvorsku žensku elitu činili princeze (u srpskom slučaju ćerke kneza Miloša Obrenovića i njegove braće te ćerke Aleksandra i ćerka Petra Karađorđevića). što se ogledalo i u nekim kadrovskim rešenjima. očito je bilo njeno rusofilstvo. 2000. Najpre. veka okupile u Cirihu. zvanje i status. Lj. . Beograd. Kraljica Draga. Za Dragu Mašin se može reći da je često bila mužu savladarka i savetnica. društveni i politički doprinos. od novije literature. kojima su pripadale prve srpske studentkinje koje su se u ranim sedamdesetim godinama 19. njihova bliska rodbina te dvorske dame i gospođice. i dr. iz čega su proizilazila sva druga politička ograničenja. Kraljica Natalija Obrenović: Moje uspomene.. državnog činovnika. Tada 2 Up. npr. koji je sam po sebi imao značaj.

prir. Beograd. Beograd. žene i ćerke kneza Jevrema Obrenovića. Mileva Andrijević. Slično je bilo i u vladarskoj porodici. 4 Prema: A. Zbornik Istorijskog muzeja Srbije. iako je u nizu slučajeva bilo očigledno. od Up. Vasiljević. Prve srpske socijalistkinje i ruske nihilistkinje u Cirihu. 142. 1990. ali i drugih žena bliskih dvoru ili supruga i rođaka političara. posedovala je nezvaničnu političku moć i imala veliki uticaj na liberale. ćerka kneza Miloša Obrenovića. One su svojim raznolikim delatnostima doprinele i političkoj i društvenoj emancipaciji žena. Jedna od njih je i Mileva Alimpić. 15-16. veku upoznate sa idejama ruskih revolucionara. dok je druga njegova ćerka.254 Žene kao deo elite u Srbiji u 19. rodbinskih i društvenih veza. Ljušić. one su po povratku sa studija pokušale da prosvećivanjem naroda i zalaganjem za socijalnu pravdu i same učestvuju u promenama srpskog društva. udata Stojiljković. Jelisaveta-Savka. Moje uspomene. 17-28. i Jelisaveta Marković-Pešić. veka obrazovanih žena nije bilo. Milutinović. K. rođaka knjeginje Ljubice i supruga generala Ranka Alimpića: po savremenicima. U srpskom društvu su poznati primeri Tomanije Obrenović i Anke Kostantinović. Pravo na obrazovanje U agrarnom i nerazvijenom društvu na početku 19.3 Ne može se zanemariti ni posredno političko delovanje žena preko bračnih. osim nekoliko supruga Srba iz Ugarske koji su prateći svoje muževe došle u Srbiju. R. 1979. Prema onome šta se zna. a ovom krugu su pripadale i Draga Ljočić. Najpoznatije su bile sestre Anka i Milica Ninković.4 3. 3 . malo je bila pismena Petrija. koje je najčešće teško ispitivo.

osim opšteobrazovnih predmeta. Genòve. potpisala ih je inicijalima). Pismena je bila i Stanka. R. 2000. učile i veštine vezivane samo za ženski pol . a njen dnevnik iz 1837. Niš. kao i u svim kasnijim zakonima. je veoma dragocen izvor za društvenu istoriju. ćerka Jevrema Obrenovića. devojčice se nisu mogle školovati zajedno sa dečacima posle navršene desete godine. koji je vodila kada je imala 16 godina. Bauerntochter und Prinzessin: Das Tagebuch der Ana Obrenović. Ona je iskoristila priliku što je u Srbiju došao Dimitrije Tirol da podučava mlade srpske kneževe te je uzela njegovu ženu za svoju učiteljicu. Belgrad. Mišković.Ljubinka Trgovčević 255 1822. Mlada Anka-Ana je već sa 13 godina u Zabavniku objavljivala prevode pripovedaka (naravno. ali je i ostajalo odvojeno školovanje. jedna od ljubavnica kneza Miloša.. u Paraćinu. i Ljubavi srpskih vladara i političara. lepo ponašanje. pevanje. 6 Up. Gornji Milanovac.5 Možda je prva Srpkinja toga doba koja je pouzdano znala da čita i piše bila Anka-Ana. godinu dana kasnije i u Up. i Les femmes dans la sociõtõ europõenne/Die Frauen in der europaeischen Gesellschaft. 263-278. I kasniji zakoni su bili slični i zadržavali se na izmenama koje su približavale nivoe opšteg obrazovanja u muškim i ženskim školama..ručni rad. godine. godine. išla u školu u Kragujevcu i učila italijanski jezik. N. ako ih nije bilo. 5 . 2000. Schweizerische Historikerinnentagung.1837.6 Školovanje ženske dece se pominje u prvome Školskom zakonu Kneževine Srbije iz 1844. ali se predviđaju posebno škole za žensku decu. kojom se predviđalo šestogodišnje školovanje tokom kojeg su se. Knjeginja Ljubica. Ljušić. Na osnovu ovih propisa prva škola za žensku decu otvorena je 1845. Posebna Uredba o ženskim školama doneta je 1846. 1997. 8 Congròs des Historiennes suisses/8.

u Beogradu. 7 Up. godine ukupno je otvoreno 18 ženskih škola. i 20. obavezno školovanje smanjeno na četiri godine. L. Modernost i patrijarhalnost kroz prizmu državnih ženskih institucija: Viša ženska škola (1863-1913). Radikalni zaokret u zakonodavnom smislu donet je početkom 1883. zakon je bio mnogo napredniji nego što je bilo samo društvo.7 Po ugledu na beogradsku. a mogućnost zajedničke edukacije dece oba pola dopuštao do navršene desete godine starosti). a devojčice su školovanje mogle da nastave u devojačkim školama koje su trajale dve godine. pa je 1898. Ona je. osim opšeg obrazovanja. 1998. veku Beogradu. Perović. ove škole su osnovane u Kragujevcu.256 Žene kao deo elite u Srbiji u 19. Šapcu. Time se on nije mogao u potpunosti primeniti. za njegovo ostvarenje nisu postojali ni materijalni uslovi. veka. zakonski uvode mogućnost koedukacije i postojanje mešovitih škola za decu oba pola. sam ovaj čin bio je značajan napredak. Od 1879. Osim otpora sredine. 141-161. a do 1858. Iako je zakon i dalje ostao restriktivniji prema ženskoj deci (jer je zadržao odvojene zgrade za žensku i mušku decu. Položaj žene kao merilo modernizacije. Međutim. . posebno na selu. Beograd. u: Srbija u modernizacionim procesima 19. Srednje obrazovanje devojaka počelo je osnivanjem Više ženske škole 1863. Tek se 1906. Valjevu i Kruševcu. imala zadatak i da obrazuje učiteljice za rad u ženskim osnovnim školama. kada je uvedeno obavezno školovanje sve muške i ženske dece u trajanju od šest godina. koja je teško prihvatala činjenicu da žensko dete boravi izvan kuće. a njene su nastavnice bile neke od prvih visoko obrazovanih žena u Srbiji. Tek sa osnivanjem Ženske učiteljske škole 1900. ova škola je izgubila značaj. 2. godine.

onemogućavao propis o obaveznoj maturi. a u Srbiji sve do 1905. i N. nakon jednoga semestra. otišla u Cirih. Nikolova. Viši zavod za vaspitanje devojaka (1890). ono je bilo uslov za upis na fakultet. Pred rat je otvorena i trgovačka škola. mogle da pohađaju muške gimnazije i privatno polažu maturu. u: na i. godine. godine. ali je i ona. Studije je. Indiferentnost prema školovanju ženske dece u Srbiji 19. M. se kao vanredni slušalac Filozofskog fakulteta upisala D. godine. Društvo za potpomaganje i vaspitanje sirotne i napuštene dece (1879). osnovanoj 1863. 1999. Ljočić. a zatim da traže saglasnost rektora za upis. Devojke su od 1879. Kako ono nije bilo zakonski regulisano. Modernizacioni 8 izazovi u sistemu srednjoškolskog obrazovanja u Beogradu 1880-1905.8 Pored državnih škola postojale su i privatne. 165. Kosmološko traganje za novom školom. a u okrilju Ženskog društva iz Beograda.. Beograd.m. sa zadatkom da pruži "savremeno obrazovanje na naučnoj osnovi i vaspitanje u duhu srpske narodnosti i prema potrebama srpske kuće i srpskog društvenog života.Ljubinka Trgovčević 257 radila je i prva ženska zanatska škola. . Ali veliki problem za nastavak višeg školovanja bilo je gimnazijsko obrazovanje. bilo je izuzetak. veka. Obrazovanje na Velikoj školi. Školovanje ženske mladeži u Srbiji do 1914. nije postojala ženska gimnazija."9 Vaspitni zavod za žensku decu (1895) i dr. Neke su ipak uspele da Up. koju su devojke mogle da polažu privatno. koje je besplatno obučavalo siromašne devojke za različite zanate. 73-82 i 55-72. 9 A. Trnavac. Djurović. pre svega. među njima i Zavod za srpsku siročad (1877). ali samo po izričitom odobrenju koje se teško dobijalo jer su direktori gimnazija nerado primali devojke među svoje đake. 1871.

u Beogradu čak 83. odnosno duplo manje nego što je bilo nepismenih muškaraca. 12 gimnazija. veka je obuhvatnost ženske dece školovanjem bila 17%. Kao rezultat ovog s teškoćama razvijanog ženskog školstva početkom 20. je bilo 7.3%).59%. veka u Srbiji je bilo 165 ženskih osnovnih škola. Većina pismenih je bila iz grada (1895. Beograd. godine. Ipak je broj školovanih žena i dalje ostao mali. su diplomirale Leposava Bošković i Kruna Dragojlović. 1-4. te je.97%. . i 1908. početkom 20. a udeo žena među nepismenima i dalje visoka: 1900. prema podacima o sklapanju braka između 1900. I pored zakonske obaveze. O školovanju ženske dece. posebno u većim mestima. diplomira i prva žena arhitekta Jelisaveta Načić. Isić. karakteristično je da je stalno rastao broj mladih devojaka koje su bile pismene.36% pismenih žena (po drugima podacima 6%). potom i Angelina Nešić. u gradovima je bilo pismenih žena 37. 45 zanatskih škola. Nastankom Beogradskog univerziteta (1905). devojkama je i pravno dozvoljeno redovno studiranje. 1999.258 Žene kao deo elite u Srbiji u 19. a na selu 1.10 10 Prema: M. a jedna trećina od ukupnog broja pismenih živela je u Beogradu. Vidosava Milovanović i dr. Postepeno se broj žena na studijama povećavao tako da 1900. 61. tako da su uoči Prvoga svetskog rata one činile 10% upisanih studenata. dok je i dalje u selima njihov broj bio izuzetno nizak – 3.18% nevesta u gradovima bilo pismeno. dve ženske učiteljske škole i nekoliko privatnih zavoda. 429. veku prebrode nametnute prepreke i 1891. tri više ženske škole. Tokovi istorije. Međutim.

Ljočić. a u Tibingenu se. kome je sledilo i postepeno osvajano pravo na zaposlenje. Kao i u većini evropskih zemalja.. u Minhenu dve (gde je doktorat iz filozofije u julu 1910. što im je uskraćivalo stalnost zaposlenja i pravo na penziju. na Berlinskom univerzitetu je do 1914. Zbog toga su devojke odlučne da se obrazuju odlazile u inostranstvo. i postala prva lekarka u Srbiji. Pravo na rad u državnoj službi najpre su stekle učiteljice. Za njom su došle i druge devojke te je do 1914. obrazovala Zorka Milošević.. stekla Pravda Marković). One ostaju uskraćene i za primanja koja su manja nego kod muškaraca istog zvanja. na Ciriškom univerzitetu studiralo 32 srpskih građanki.Ljubica Roknić. studiralo deset devojaka iz Srbije. Prava profesionalizacija i nova zanimanja zahtevala su i nova znanja koja devojke tada još nisu mogla da steknu u zemlji. ali nisu mogle da postanu ukazni državni činovnici. Posebna zanimljivost je da je prva žena koja je . veka je te mogućnosti davala najpre Švajcarska. Prema do sada prikupljenim podacima. a morale su da poštuju državni raspored o mestu službovanja. Ograničene su. pa je još 1872. koja je studije okončala 1879. još teže. a kasnije i stručno te visoko obrazovanje. nakon studija u Berlinu. u Haleu tri. medicinu na Ciriškom univerzitetu upisala prva devojka iz Srbije D. U drugoj polovini 19. dok je u Jeni bila samo jedna studentkinja .Ljubinka Trgovčević 259 4. U Gizenu je poljoprivredu studirala Danica Bončić. i obavezom udaje za učitelje jer su pri izboru drugoga bračnog partnera ostajale bez posla. Profesionalna emancipacija Žene postaju delovi modernih elita tek kada su stekle pravo na profesionalnu i političku emancipaciju. profesionalna emancipacija je bila postepena i najpre se primenila u školama: u prvoj fazi dozvolom da žene steknu opšte.

83-101. između 1898. i Kraljevina Srbija je stipendijama pomagala neke od svojih građanki da steknu univerzitetske diplome: između 1882. 1998. država je stipendirala studije u inostranstvu za 46 devojaka. hemije Vukosava Marjanović i pedagogije Ljubica Roknić). Iako malobrojne. Beograd. jedno od prava koje su dugo i postepeno osvajale. postala prva žena koja je stekla diplomu te škole. knj. Nisu kompletirani ni podaci o devojkama sa doktoratom.260 Žene kao deo elite u Srbiji u 19. Položaj žene kao merilo modernizacije. Iako je najveći broj o trošku roditelja odlazio u strane škole. 1998. Beograd.11 Navedeni brojevi su tek prvi rezultati istraživanja. godine. i u julu 1913. kao i tri devojke koje su to obavile u Nemačkoj. u: Srbija u modernizacionim procesima XX veka. Istorijski časopis. XLIV (1997). O studentkinjama iz Srbije na stranim univerzitetima do 1914. D. 181-208. Radmila Milošević i Slavka Mihajlović. Ljočić se prva i susrela sa preprekama i po povratku u Srbiji početkom 1879. i 1914. jer nedostaju imena devojaka koje su bile u Francuskoj i Rusiji te na visokim austrijskim školama i drugima obrazovnim ustanovama tadašnje Evrope. ove visokoobrazovane žene su težile da ostvare pravo na rad. 2. Trgovčević. Ljočić. koja je upisala arhitekturu u jesen 1909. i 1914. je još pet državljanki Srbije odbranilo teze u Švajcarskoj (iz medicine Angelina Jakšić. Njima se priključuju i pet devojaka koje su doktorsku titulu stekle u Francuskoj. Kao prva srpska lekarka. veku završila studije na Tehničkoj visokoj školi u Darmštatu bila Jovanka Bončić. 11 . i Studenti iz Srbije u Švajcarskoj do kraja Prvoga svetskog rata. Lj. Osim pomenute D. što je bilo 5% od ukupnog broja srpskih pitomaca. uputila je molbu Ministarstvu unutrašnjih Up.

ona je do Prvoga svetskog rata projektovala i izvela nekoliko objekata zapaženih vrednosti: lepe barokne stepenice koje se sa Kalemegdana spuštaju ka zgradi Francuske ambasade. Njen prodor je omogućio da je slede i druge devojke koje su postepeno sticale pravo na bavljenje svojim profesijama. 1996. Gavrilović. neposredno po završetku studija postavljena za crtača. za štampu priredio te predgovor i pogovor napisao Aleksandar Kadijević.13 Primer ove dve žene pokazuje da su one ipak uspevale da se i profesionalno dokažu. Đurić-Zamolo. Čini se da je prva žena sa diplomom Velike škole imala manje prepreka u karijeri. godine . godine. 12 . Ministarstvo je sastavilo komisiju kojoj je sumnjičavo naloženo da kandidatkinju ispita iz "cele medicine i hirurgije. 19-21 i 43-47. diplomirala arhitekturu. 13 Up. Ipak. 5. na tlu Jugoslavije.Ljubinka Trgovčević 261 dela da joj dozvoli privatnu lekarsku praksu. Žene lekari u ratovima 1876-1945. Neki od tih objekata ostali su sačuvani i do danas. te crkvu Aleksandar Nevski u Dušanovoj ulici. u istoimenoj ulici. a . Očigledno talentovana."12 a kako nisu mogli da nađu zamerke složili su se da joj se može priznati stečeno zvanje.posle položenog stručnog ispita 1902. 16-17. PINUSZapisi. 1976. Beograd. ona će 1881. završenu 1906. Beograd. po njenim nacrtima uređen je i Terazijski plato koji je bio centralna tačka Beograda između dva svetska rata. koja je 1900. godine. prvo postati lekarski pomoćnik u beogradskoj Državnoj bolnici. iako im se put teže otvarao V. a tek će kasnije svoju karijeru nastaviti kao lekarka. osnovnu školu Kralj Petar. jer je Jelisaveta Načić.i za arhitektu Beogradske opštine. Građa za proučavanje dela žena arhitekata sa Beogradskog univerziteta generacije 1896-1940. D.

Smetnja je bila u slučajevima kada je njen društveni status bio znatno niži od statusa porodice u koju je odlazila ili nameravala da uđe.14 5.262 Žene kao deo elite u Srbiji u 19. 1998. Socijalna promocija Za socijalnu promociju postojala su dva puta . učiteljica i sl. Ali žena je mogla da bude Up. Stojanović. godine. telegrafiskinja. D. Slučaj žena stručnjaka u Srbiji 1903-1912. 14 . poveća ili umanji. Položaj žene kao merilo modernizacije. a koja se ogledala i bračnim povezivanjem unutar elitnih grupa. Zakonska regulativa ih još nije dovoljno uvažavala. u: Srbija u modernizacionim procesima XX veka. veka. to je udaja za uglednog i/ili materijalno situiranog muža bio način kojim je žena mogla da ostvari viši društveni status. 2. smetnja ili moguća dopuna tog statusa. Već 1900. veku nego pripadnicima drugoga pola. Beograd. ali su ipak uspele da posle stečenog prava na obrazovanje steknu pravo i na rad. Ta vrsta socijalne pokretljivosti žena je pojava dugog trajanja. posebno jer se i na srpskom primeru uočava samoreprodukcija elita. te se kao takva javljala i u Srbiji. su među državnim službenicima jednu petinu činile žene: ukupno ih je 2124 radilo poslove babica. Žena je u tim slučajevima nosilac. i onda je bračnim vezama mogla da taj status zadrži. poznata u svim društvima i istorijskim epohama. Žene "u smislu razumevanja našeg naroda". Pošto je ostvarenje karijere bilo retko i javlja se tek od poslednjih godina 19. 240. bile su manje plaćene i teže stizale do viših mesta. Sama je bila nosilac društvenog statusa ako je poticala iz familije koja je spadala u neku od elitnih grupa.udaja ili karijera.

15 Up.Filipa Hristića. ali u bogatim porodicama je ona mogla biti i sredstvo povezivanja ekonomske i političke moći: primer je beogradski trgovac Hadži Toma koji je sve svoje četiri kćeri udao za političare. Vuletić. 1999. ojačala je upravo povezivanjem sa porodicama sličnog političkog porekla ili sa trgovcima koji su njihovom simboličkom ugledu dodavali ekonomsku osnovu. u slučajevima kada je devojka poticala iz bogate trgovačke porodice. A. u: Pero i povest . kojim se one stvaraju ili jačaju. Radivoja Milojkovića i Antu Bogićevića. Ćerka za udaju bila je opterećenje siromašnih porodica jer joj se morao obezbediti miraz.Ljubinka Trgovčević 263 i dopuna elitnog statusa. dakle. npr. Jovana Ristića. odnosno kada je ona davala ime i društveni status. 164. To je posebno uočljivo u slučajevima povezivanja delova tradicionalnih i finansijskih elita. 15 . Prva srpska upravljačko-birokratska elita. spona koja je povezivala elite. Beograd. a .u slučajevima zadržavanja bliskih rodbinskih odnosa – brak je bio kohezioni faktor neke od elita. Brak je. a muž osiguravao finansijsku podlogu. te su njihove rodbinske veze doprinele i njihovoj finansijskoj moći i političkoj povezanosti. ali siromašnu porodicu. a odlazila u uglednu (elitnu). kasnije ministre . Porodične veze javnih ličnosti Srbije u drugoj polovini XIX veka u memoarskim delima. bio jedan od najvažnijih načina interesnog povezivanja unutar jedne ili različitih elita. nastala iz kruga ustanika.Srpsko društvo u sećanjima. kojom obe elitne grupe dobiju dodatni ugled.

politikom. izraženim. mišljenja.načinima života. politički svesne narodne prosvetiteljke. Dve od srpskih suvladarki bile su strankinje (knjeginja Julija i knjeginja/kraljica Natalija) i one su sa sobom donele dah Evrope i eleganciju do tada malo prisutne u balkanskoj prestonici. Svojim su ponašanjem. pod ruskim uticajem primljenim u Švajcarkoj.. one nisu bile ni dame niti žene iz naroda. skraćivanjem kose. ili prihvatanjem nekih muških odlika u spoljnjem izgledu i oblačenju. koji se kretao od obrasca srpske majke do obrasca gospođe. npr. zaposlene. evropski način oblačenja. nisu mogle da budu opšti uzor jer su ponekad radikalno napuštale tradicionalne obrasce ženskog ponašanja. Jedan model su nudile prve socijalistkinje koje su. baveći se ekskluzivnim muškim poslovima.. veku 6. oblačenja. Delovanje primerom Pripadnici elita.264 Žene kao deo elite u Srbiji u 19. Vladarke su svojim statusnim položajem bile prihvatljiviji obrazac obrazovane žene koji su radije sledile druge pripadnice istog pola jer je bio društveno prihvatljiviji. koja se potom opaža na manjim ili većim grupama sledbenika. deluju primerom . Malobrojne obrazovane žene u Srbiji su nudile razne modele kao uzore za ponašanje drugim ženama. menjale način ishrane. Već po spoljnjem izgledu. načinu oblačenja i ponašanja. sami po sebi. Uvele su protokol. ponudile model aktivne. jer delovanje primerom ima i obrazovni i vaspitni karakter. Sama po sebi ova pojava nema negativni predznak. Iako su imale određen broj pristalica. Oni provociraju imitaciju. ophođenjem ili obrazovanjem predstavljale uzor. stanovanja .. npr. Sklonost ka podražavanju je posebno vidljiva među onima koji teže da se u društvenoj hijerarhiji popnu neku stepenicu više i uključe u elitne slojeve društva. koja je nekad puko kopiranje.

Sa druge strane. a manirima i oblačenjem bila je uzor gradskim ženama. Ovaj model je nudila dvorska elita. Jedan od primera tog modela je kraljica Natalija Obrenović. dvor je uredila po ugledu na evropske dvorove. lično je želela da postane prava srpska kraljica. Time je ona demonstrirala model . kao što su pomoć ranjenicima i siromašnima. u civilizacijskom smislu.Ljubinka Trgovčević 265 i zabave te izlazile u javnost. Prenela je načine ponašanja iz evropskih salona. Malobrojnom građanstvu je mnogo bliži bio ovaj model. Tadašnjoj srpskoj eliti je najbliži bio model koji je spajao tradicionalnu ulogu žene sa ženom delimično obrazovanom po evropskom uzoru. sposobna za vođenje pristojne konverzacije na stranom jeziku. Ona je uvela običaj ženskih humanitarnih akcija. pa su. eventualno. čime je izvela i druge žene izvan njihovih kuća. dobra majka i supruga. uslovno rečeno model evropskih salona. u sklopu kuće i sa trostrukom funkcijom: majka. koja je veoma doprinela toj vrsti emancipacije žene jer je pomogla osnivanje Ženskog društva u Beogradu i bila njegova pokroviteljka. dobrotvorne igranke i druge ženske delatnosti. odana tradicijama i patrijarhalna. Ovaj obrazac je bio dominantan i sve promene su morale računati na njegovu dugovekovnu ukorenjenost i otpor pružan pri svakom iskoraku iz ove utvrđene šeme. kao što je bila pokroviteljka i prvoga ženskog časopisa Domaćica. po kome je žena bila obrazovana onoliko koliko je bilo potrebno da bi bila dobra majka i supruga te. imale važnu ulogu primera. krugovi diplomata i visokog državnog činovništva. Nasuprot oba ova modela bilo je patrijarhalno nasleđe koje je ženu isključivo videlo u tradicionalnoj ulozi. domaćica i ženska radna snaga. a po vekovnom obrascu koji je bio primenjivan i nametan.

ali i insistiralo na određenom broju veština koje su tradicionalno spadale u ženska umeća. a napor neke pojedinke. bile izjednačene sa muškarcima.266 Žene kao deo elite u Srbiji u 19. za druge je postajao uzor. njeni modernizacioni pokušaju sveli su se na prihvatanje običaja evropskih salona. koje je devojkama nudilo neka znanja. ali u sklopu uobičajene uloge majke i domaćice. Pojedinačni primeri društveno i profesionalno uspešnih žena imali su uticaj na promenu položaja drugih žena. Ponovo se mora pomenuti D. ali je sam čin imao odjeka i bio podržan od drugih žena. Ljočić. jer je uspela da jedan broj žena izvede iz zatvorenih porodičnih krugova i uvede u društveni život. istoriju i običaje. pa su one. Karijera i porodica Stereotipno mišljenje da karijera ometa žene u njihovim porodičnim obavezama može se. na primeru prvih srpskih . Ta je inicijativa tek Izmenama Zakona o srednjim školama 1912. da bi rađala i vaspitavala nacionalno svesne građane. pokrenula zakonski projekat o zapošljavanju žena pod istim uslovima kao i muškaraca ako imaju istu školsku spremu. posebno ako se uspešno završio. bila usvojena i ženama je dozvoljeno polaganje profesorskog ispita. Pri tome se priklanjalo zahtevima sredine da srpska žena treba da bude odgojena u narodnom duhu. Taj projekat je tada bio odbijen. Dobar deo ovog modela prihvatilo je i žensko školstvo. koja je 1903. Kako ni sama nije bila dobro školovana. bar u školama. veku kojem je i sama pripadala – model postepene emancipacije. 7. ali je to uključivanje u javnost ostalo u sklopu tradicijom nametnutog obrasca moderne žene. da poznaje religiju.

on pokazuje sledeće: 62. 190).Ljubinka Trgovčević 267 žena-stručnjaka. Jelisaveta Načić. dr Zorka Brkić-Popović. a kasnije i stranci. G. B. The Gender of History: Men. Prema: O. dr Božana Bartoš-Mihailović. dr Slavka MihailovićKlisić. Women.8% žena je bilo udato.17 Na početku 20. Beograd. a posao je posle udaje napustilo samo 22% njih. 16 . dovesti u pitanje. ali je obrazovanjem postepeno osvajala prostor unutar muškog sveta. i pored otpora patrijarhalne sredine. Jovanka Bončić-Katerinić. 2001 (u rukopisu). Iako je uzorak relativno mali (24 arhitekte i inženjerke i 17 lekarki). Smith.prednost ili mana?. 2000.16 Zanimljivo je da je većina tih žena i dalje zadržavala svoje prezime dodajući muževljevo (npr. ali poznata samo po svom devojačkom prezimenu. udata Lukai. No nije osvojila druga građanska prava niti političku emancipaciju te nije uspela da bude ravnopravna sa muškarcima. dr Draga Ljočić-Milošević. and historical Practice. seminarski rad na Akademskoj alternativnoj obrazovnoj mreži. jer je bilo malo žena sa profesionalnim kvalifikacijama.). iako uvek manje vrednovan nego muški. veka žena u Srbiji je. Stekla je pravo na rad. Boni Smit u analizi profesionalnih istoričarki pokazuje da one uglavnom nisu bile udate niti imale podršku partnera te da je porodični život ometao njihovu univerzitetsku karijeru. Harvard. Mileva AndrijevićStoiljković. stekla pravo na sve vidove obrazovanja. Obrazovana žena u braku . i dr. Pelcer. 17 Ovi rezultati su zanimljivi ako se uporede sa anglosaksonskim primerima. Ona beleži da je Lilian Knowles bila jedina istoričarka koja je imala profesionalnu karijeru i dete (up. Njihovi sapatnici su bili takođe intelektualci: onima najstarijim mahom su sapatnici bili i socijalisti.

die Teilnahme der Frauen an traditionellen und modernen Eliten in Serbien zu erforschen.268 Žene kao deo elite u Srbiji u 19. sie erreichten aber keine politische Emanzipation. Bei den ersteren war vor allem die Ehe ein besonders wichtiger Aspekt der gesellschaftlichen Förderung von Frauen. die für Frauen einen langsameren Prozeß darstellte als für die Männer. Do Prvoga svetskog rata žene u Srbiji su ostvarile pravo na sve vidove obrazovanja i stekle pravo na rad pod uslovima koji još nisu bili u potpunosti izjednačeni za oba pola. d. Udaja je tako mogla biti interesno povezivanje unutar jedne ili različitih elita. So konnte die Ehe eine Interessensverbindung innerhalb einer oder verschiedener Eliten sein. obwohl immer noch nicht unter gleichen Bedingungen für beide Geschlechter. Njihovo učešće u tradicionalnim elitama je nastajalo rođenjem ili udajom. in denen die Frau entweder als Trägerin.h. Bis zum Ersten Weltkrieg gewannen Frauen in Serbien das Recht auf alle Formen von Bildung und das Recht auf Arbeit. Ihre Teilnahme an traditionellen Eliten wurde entweder durch ihre Geburt oder Heirat bedingt. . ali nisu ostvarile političku emancipaciju. Die Entstehung moderner Eliten wurde durch die Bildung. während sie ihre Zugehörigkeit zu modernen Eliten durch ihren Beruf erlangten. U prvima je brak bio posebno važan kao vid socijalne promocije žena. Störung oder Ergänzung des Elitenstatus angesehen werden konnte. koja je za devojke bila usporenija nego za muškarce. Professionalisierung bedingt. veku Sažetak Rad je pokušaj postavljanja pitanja o učešću žena u tradicionalnim i modernim elitama Srbije. dok su u modernim elitama svojim profesijama one same postale njihov deo. Nastanak modernih elita uslovljen je obrazovanjem. smetnja ili dopuna elitnog statusa. Zusammenfassung Diese Arbeit ist ein Versuch. odnosno profesionalizacijom. u kojima je žena mogla biti nosilac.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->