ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA

Predavanje 3: Dizajn istraživanja

Pregled
Pregled Dizajn istraživanja: Definicija Dizajn istraživanja: Klasifikacija Eksploratorno istraživanje Desktiptivno istraživanje i. Cross-Sectional Design ii. Longitudinal Design iii. Advantages and Disadvantages of Longitudinal and Cross-Sectional Designs 6) Uzročno istraživanje 7) Veza između eksploratornog, deskriptivnog i uzročnog istraživanja 1) 2) 3) 4) 5)

Pregled
8) Potencijalni izvori greške i. Greška uzorkovanja sa ponavljanjem (Random Sampling Error) ii. Non-sampling Error a. Non-response Error b. Response Error 9) Budžetiranje i raspored

10) Predlog istraživanja tržišta 11) Internacionalno istraživanje tržišta 12) Etika u istraživanju tržišta

Dizajn istraživanja .

Konponente dizajna istraživanja .

Klasifikacija dizajna istraživanja tržišta Dizajn istraživanja Dizajn zaključnog istraživanja Deskriptivno istraživanje Cross-Sectional Design Single CrossSectional Design Uzrošno istraživanje Longitudinal Design Multiple CrossSectional Design Dizajn eksploratornog istraživanja .

Konačni Rezultati se koriste kao ulaz u procesu donošenja odluka Potrebne informacije su široko definisane. Proces istraživanja je fleksibilan i Karakteristike nestruktuiran.Razlike između eksploratornog & zaključnog istraživanja Eksploratorno Cilj Da pruži uvid i razumevanje. Potrebne informacije su jasno definisane. Uzorak je velik i reprezentativan. Analiza podataka je kvantitativna. Uzorak je mali i nije reprezentativan. Rezultati Izlaz Probni Obično sledi dalje eksploratorno ili zaključno istraživanje . Zaključno Da testira određene hpoteze i ispita relacije. Analiza primarnih podataka je kvalitativna. Proces istraživanja je formalan i struktuiran.

pilot istraživanja Sekundarni podaci: Kvalitativna analiza kvalitativno istraživanje Metode: Eksperiment .Poređenje osnovnih dizajna istraživanja Eksploratorno Ciljevi: Otkrivanje ideja i shvatanja Deskriptivno Opis tržišnih karakteristika ili funkcija Ograničeno ranijim formulacijama i specifičnim hipotezama Planirani i struktuirani dizajn Sekundarni podaci: kvalitativna analiza Upitnici Paneli Posmatranje i drugi podaci Uzročno Određuje uzrok i posledice odnosa Manipulacija jedne ili više nezavisnih varijabli Kontrola drugih posrednih varijabli Flaksibilno. Karakteristike: mnogostrano Često se nalazi na početku ukupnog istraživačkog dizajna Istraživanje eksperata.

Koristi od eksploratornog istraživanja .

Metode eksploratornog istraživanja • • • Istraživanje stručnjaka (Poglavlje2) Pilot istraživanja (Poglavlje 2) Sekundarni podaci analizirani na kvalitativni način (Poglavlje 4) Kvalitativno istraživanje (Poglavlje 5) • .

Korist od deskriptivnog istraživanja .

Metode desktiptivnog istraživanja • Analiza sekundarnih podataka na kvanitativan način (Poglavlje 4) Upitnici (Poglavlje 6) Paneli (Poglavlja 4 i 6) Posmatranjem i drugi podaci (Poglavlje 6) • • • .

Kod multiple “cross-sectional” dizajna. . postoji dva ili više uzoraka ispitanika. a informacije se od svakog uzorka prikupljaju samo jendom. Kod single “cross-sectional” dizajna. gde kohorta služi kao osnovna veličina za analizu. Cohortna analiza se sastoji od serije istraživanja koji se sprovode u određenim vremenskim intervalima.“Cross-sectional” dizajn Podrazumeva prikupljanje informacija od bilo kog datog uzorka populacije samo jednom. postoji samo jedan uzorak ispitanika i informacija se prikuplja samo jednom. Kohorta je grupa ispitanika koji imaju iskustva sa istim događajem u istom vremenskom intervalu. Često se informacije od različitih uzoraka prikupljaju u različitom trenutku.

8 71.9 45.8 28.0 C2 1979 81.3 Procenat konzumiranja u običnom danu Age 8-19 20-29 30-39 40-49 50+ 1950 52.9 23.Konzumiranje različitih vrsta gaziranih pića na osnovu različitih starosnih kohorti Table 3.1 1960 62.7 58.2 18.6 60.6 40.9 C3 C8 C7 C6 C5 C4 C1: cohort born prior to 1900 C2: cohort born 1901-10 C3: cohort born 1911-20 C4: cohort born 1921-30 C5: cohort born 1931-40 C6: cohort born 1940-49 C7: cohort born 1950-59 C8: cohort born 1960-69 .4 67.2 33.6 50.0 67.0 75.8 51.2 76.7 46.8 C1 1969 73.

Lognitudalni dizajn (dužinski) Fiksni uzorak (ili uzorci) elemenata populacije se mere sa ponavljanjem na osnovu istih varijabli. . Lognitudalni dizajn se razlikuje od cross-sectional dizajna u tome što uzorak ili uzorci ostaju isti tokom vremena.

Cross-sectional vs. Longitudinalni CrossSectional Dizajn Uzorak istražen u T1 Isti uzorak takođe istražen u T2 T2 Longitudinalni Dizajn Uzorak istražen u T1 Vreme T1 .

4 .Relativne prednosti i nedostatci Longitudinalnog i “Cross-Sectionalnog” dizajna Kriterijum za evaluaciju Cross-Sectional dizajn + + Longitudinalni dizajn + + + - Opažanje promena Velika količina prikupljenih podataka Tačnost Reprezentativni uzorak Greška u odgovorima Napomena: “+” indicira relativnu prednost u odnosu na drugi dizajn. a “-” indicira relativnu slabost. Table 3.

5 Brand Purchased Vremenski period Period 1 istraživanja Period 2 istraživanja 200 300 500 1000 Brand A Brand B Brand C Total 200 300 500 1000 .“Cross-Sectional” podaci možda neće prikazati promenu Table 3.

Longitudinalni podaci mogu da prikažu bitnu promenu Prodaja BRENDA u Periodu 1 Brend A Brend B Brend C Total Table 3.6 Prodaja BREDNA u periodu 2 Brend A 100 25 75 200 Brend B 50 100 150 300 Brend C 50 175 275 500 Total 200 300 500 1000 .

Upotreba uzročnog istraživanja • Kako bi se razumelo koja varijabla uzrokuje (nezavisna varijabla) i koja varijabla je efekat (zavisna varijabla) određenog fenomena Da bi se odredila priroda odnosa između uzročnih varijabli i efekta koji treba da se predvide METOD: Eksperiment • • .

3.Potencijalni izvori greške u dizajniranju istraživanja Fig.2 Totalna greška Greška ne vezana za uzorak Greška odgovora Greška ne vezana za odgovor Random greška uzorka Greška istraživača Greška zamene informacija Greška merenja Greška definisanja populacije Greška okvira uzorka Greška analize podataka Greška ispitivača Greška ispitanika Greška zbog nepouzdanosti Neželjena greška Greška izbora ispitanika Greška u postavljanju pitanja Greška u beleženju Greška u prepisivanju .

Greška u istraživanju tržišta .

Case: Citicorp Bank .

Case: Citicorp Bank .

Case: Citicorp Bank .

Case: Citicorp Bank .

Case: Citicorp Bank .

Case: Citicorp Bank .

Case: Citicorp Bank .

Case: Citicorp Bank “Citicorp Bank” primer upotrebe eksploratornog. deskriptivnog i uzročnog istraživanja .

Predlog istraživanja tržišta sadrži: Kratak sažetak Pozadina Definicija problema/ciljevi istraživanja Prilaz problemu Dizajn istraživanja Terenski rad/Prikupljanje podataka Analiza podataka Izveštavanje Troškovi i vreme Dodatci .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful