ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA

Predavanje 3: Dizajn istraživanja

Pregled
Pregled Dizajn istraživanja: Definicija Dizajn istraživanja: Klasifikacija Eksploratorno istraživanje Desktiptivno istraživanje i. Cross-Sectional Design ii. Longitudinal Design iii. Advantages and Disadvantages of Longitudinal and Cross-Sectional Designs 6) Uzročno istraživanje 7) Veza između eksploratornog, deskriptivnog i uzročnog istraživanja 1) 2) 3) 4) 5)

Pregled
8) Potencijalni izvori greške i. Greška uzorkovanja sa ponavljanjem (Random Sampling Error) ii. Non-sampling Error a. Non-response Error b. Response Error 9) Budžetiranje i raspored

10) Predlog istraživanja tržišta 11) Internacionalno istraživanje tržišta 12) Etika u istraživanju tržišta

Dizajn istraživanja .

Konponente dizajna istraživanja .

Klasifikacija dizajna istraživanja tržišta Dizajn istraživanja Dizajn zaključnog istraživanja Deskriptivno istraživanje Cross-Sectional Design Single CrossSectional Design Uzrošno istraživanje Longitudinal Design Multiple CrossSectional Design Dizajn eksploratornog istraživanja .

Uzorak je velik i reprezentativan. Proces istraživanja je fleksibilan i Karakteristike nestruktuiran. Proces istraživanja je formalan i struktuiran. Analiza podataka je kvantitativna. Potrebne informacije su jasno definisane. Uzorak je mali i nije reprezentativan.Razlike između eksploratornog & zaključnog istraživanja Eksploratorno Cilj Da pruži uvid i razumevanje. Rezultati Izlaz Probni Obično sledi dalje eksploratorno ili zaključno istraživanje . Zaključno Da testira određene hpoteze i ispita relacije. Konačni Rezultati se koriste kao ulaz u procesu donošenja odluka Potrebne informacije su široko definisane. Analiza primarnih podataka je kvalitativna.

Karakteristike: mnogostrano Često se nalazi na početku ukupnog istraživačkog dizajna Istraživanje eksperata.Poređenje osnovnih dizajna istraživanja Eksploratorno Ciljevi: Otkrivanje ideja i shvatanja Deskriptivno Opis tržišnih karakteristika ili funkcija Ograničeno ranijim formulacijama i specifičnim hipotezama Planirani i struktuirani dizajn Sekundarni podaci: kvalitativna analiza Upitnici Paneli Posmatranje i drugi podaci Uzročno Određuje uzrok i posledice odnosa Manipulacija jedne ili više nezavisnih varijabli Kontrola drugih posrednih varijabli Flaksibilno. pilot istraživanja Sekundarni podaci: Kvalitativna analiza kvalitativno istraživanje Metode: Eksperiment .

Koristi od eksploratornog istraživanja .

Metode eksploratornog istraživanja • • • Istraživanje stručnjaka (Poglavlje2) Pilot istraživanja (Poglavlje 2) Sekundarni podaci analizirani na kvalitativni način (Poglavlje 4) Kvalitativno istraživanje (Poglavlje 5) • .

Korist od deskriptivnog istraživanja .

Metode desktiptivnog istraživanja • Analiza sekundarnih podataka na kvanitativan način (Poglavlje 4) Upitnici (Poglavlje 6) Paneli (Poglavlja 4 i 6) Posmatranjem i drugi podaci (Poglavlje 6) • • • .

. Kod single “cross-sectional” dizajna. postoji dva ili više uzoraka ispitanika. postoji samo jedan uzorak ispitanika i informacija se prikuplja samo jednom. Cohortna analiza se sastoji od serije istraživanja koji se sprovode u određenim vremenskim intervalima. Kohorta je grupa ispitanika koji imaju iskustva sa istim događajem u istom vremenskom intervalu. Često se informacije od različitih uzoraka prikupljaju u različitom trenutku. a informacije se od svakog uzorka prikupljaju samo jendom.“Cross-sectional” dizajn Podrazumeva prikupljanje informacija od bilo kog datog uzorka populacije samo jednom. gde kohorta služi kao osnovna veličina za analizu. Kod multiple “cross-sectional” dizajna.

2 18.2 76.9 45.8 C1 1969 73.8 71.1 1960 62.9 23.7 58.3 Procenat konzumiranja u običnom danu Age 8-19 20-29 30-39 40-49 50+ 1950 52.Konzumiranje različitih vrsta gaziranih pića na osnovu različitih starosnih kohorti Table 3.2 33.7 46.4 67.8 28.9 C3 C8 C7 C6 C5 C4 C1: cohort born prior to 1900 C2: cohort born 1901-10 C3: cohort born 1911-20 C4: cohort born 1921-30 C5: cohort born 1931-40 C6: cohort born 1940-49 C7: cohort born 1950-59 C8: cohort born 1960-69 .6 40.8 51.6 60.0 C2 1979 81.0 75.6 50.0 67.

.Lognitudalni dizajn (dužinski) Fiksni uzorak (ili uzorci) elemenata populacije se mere sa ponavljanjem na osnovu istih varijabli. Lognitudalni dizajn se razlikuje od cross-sectional dizajna u tome što uzorak ili uzorci ostaju isti tokom vremena.

Cross-sectional vs. Longitudinalni CrossSectional Dizajn Uzorak istražen u T1 Isti uzorak takođe istražen u T2 T2 Longitudinalni Dizajn Uzorak istražen u T1 Vreme T1 .

Table 3.Relativne prednosti i nedostatci Longitudinalnog i “Cross-Sectionalnog” dizajna Kriterijum za evaluaciju Cross-Sectional dizajn + + Longitudinalni dizajn + + + - Opažanje promena Velika količina prikupljenih podataka Tačnost Reprezentativni uzorak Greška u odgovorima Napomena: “+” indicira relativnu prednost u odnosu na drugi dizajn.4 . a “-” indicira relativnu slabost.

“Cross-Sectional” podaci možda neće prikazati promenu Table 3.5 Brand Purchased Vremenski period Period 1 istraživanja Period 2 istraživanja 200 300 500 1000 Brand A Brand B Brand C Total 200 300 500 1000 .

Longitudinalni podaci mogu da prikažu bitnu promenu Prodaja BRENDA u Periodu 1 Brend A Brend B Brend C Total Table 3.6 Prodaja BREDNA u periodu 2 Brend A 100 25 75 200 Brend B 50 100 150 300 Brend C 50 175 275 500 Total 200 300 500 1000 .

Upotreba uzročnog istraživanja • Kako bi se razumelo koja varijabla uzrokuje (nezavisna varijabla) i koja varijabla je efekat (zavisna varijabla) određenog fenomena Da bi se odredila priroda odnosa između uzročnih varijabli i efekta koji treba da se predvide METOD: Eksperiment • • .

2 Totalna greška Greška ne vezana za uzorak Greška odgovora Greška ne vezana za odgovor Random greška uzorka Greška istraživača Greška zamene informacija Greška merenja Greška definisanja populacije Greška okvira uzorka Greška analize podataka Greška ispitivača Greška ispitanika Greška zbog nepouzdanosti Neželjena greška Greška izbora ispitanika Greška u postavljanju pitanja Greška u beleženju Greška u prepisivanju .Potencijalni izvori greške u dizajniranju istraživanja Fig. 3.

Greška u istraživanju tržišta .

Case: Citicorp Bank .

Case: Citicorp Bank .

Case: Citicorp Bank .

Case: Citicorp Bank .

Case: Citicorp Bank .

Case: Citicorp Bank .

Case: Citicorp Bank .

Case: Citicorp Bank “Citicorp Bank” primer upotrebe eksploratornog. deskriptivnog i uzročnog istraživanja .

Predlog istraživanja tržišta sadrži: Kratak sažetak Pozadina Definicija problema/ciljevi istraživanja Prilaz problemu Dizajn istraživanja Terenski rad/Prikupljanje podataka Analiza podataka Izveštavanje Troškovi i vreme Dodatci .