SAOBRAĆAJNI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU Radmilović Marko Indeks br.

95-1-043

DIPLOMSKI RAD

ANALIZA PROIZVODNO-EKONOMSKIH REZULTATA POSLOVANJA PO “LASTA” SMEDEREVO

Beograd, 2005.god.

1

SADRŽAJ:
UVOD --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 PRIVREDA OPŠTINE SMEDEREVO ---------------------------------------------------------------------------- 4 1. STRUKTURA PO”LASTA” SMEDEREVO ------------------------------------------------------------------ 8 1.1 ORGANIZACIONA STRUKTURA -------------------------------------------------------------------------- 8 1.2 OKVIRNI POSLOVI PO SEKTORIMA---------------------------------------------------------------------- 9 1.3 ORGANIZACIJA RADNIH MESTA - KADROVSKA ---------------------------------------------------10 ORGANIZACIJA ---------------------------------------------------------------------------------------------------10 1.4 VELIČINA I STRUKTURA VOZNOG PARKA PO „LASTA” SMEDEREVO ----------------------11 1.5 BROJ PREVEZENIH PUTNIKA I PREĐENA KILOMETERAŽA OD 2000 - 2003 GODINE------14 2. MREŽA LINIJA PO “LASTA” SMEDEREVO I METOD PRAĆENJA RADA NA LINIJAMA-16 2.1 SAOBRAĆAJNO TRŽIŠTE-----------------------------------------------------------------------------------16 2.2 LINIJE PO “LASTA” SMEDEREVO ------------------------------------------------------------------------17 2.3 PUTNA MREŽA OPŠTINE SMEDEREVO----------------------------------------------------------------18 2.4 TARIFNI SISTEM ----------------------------------------------------------------------------------------------19 2.5 VRSTE KARATA ----------------------------------------------------------------------------------------------20 2.6 PREVOZ RADNIKA -------------------------------------------------------------------------------------------21 2.7 GRADSKI PREVOZ -------------------------------------------------------------------------------------------25 2.8 RAD VOZILA VOZILA U MEĐUGRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU I METOD PRAĆENJA RADA LINIJE----------------------------------------------------------------------------------------27 2.9 RED VOŽNJE ---------------------------------------------------------------------------------------------------40 2.10 UČEŠĆE POJEDINIH VRSTA PREVOZA U UKUPNOM BROJU PREVEZENIH PUTNIKA --41 2.11 MERE ZA POBOLJŠANJE ----------------------------------------------------------------------------------41 3. ORGANIZACIJA RADA U TEHNIČKOM ODRŽAVANJU PO“LASTA”SMEDEREVO--------42 3.1 FUNKCIJA TEHNIČKOG ODRŽAVANJA ----------------------------------------------------------------42 3.2 DEFINISANJE TEHNOLOŠKOG POSTUPKA ODRŽAVANJA--------------------------------------42 3.3 TEHNOLOŠKA ŠEMA ODRŽAVANJA VOZILA--------------------------------------------------------46 3.4 TOKOVI DOKUMENTACIJE--------------------------------------------------------------------------------47 3.5 KAPACITETI ZA ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA---------------------------------------------------48 3.6 USKLAĐIVANJE NIVOA TEHNIČKE ISPRAVNOSTI U ---------------------------------------------50 ODNOSU NA PREVOZNE ZAHTEVE -------------------------------------------------------------------------50 3.7 PREDLOG MERA ZA POVEĆANJE PRODUKTIVNOSTI---------------------------------------------52 U TEHNIČKOM ODRŽAVANJU --------------------------------------------------------------------------------52 4. PROIZVODNO EKONOMSKI REZULTATI POSLOVANJA PO „LASTA” SMEDEREVO U PERIODU 2000-2003 -------------------------------------------------------------------------------------------------54 4.1 PROIZVODNI REZULATATI POSLOVANJA------------------------------------------------------------54 4.2 ANALIZA PROIZVODNOSTI VOZNOG PARKA -------------------------------------------------------58 4.3 ANALIZA FINANSIJKIH REZULTATA POSLOVANJA PO”LASTA” SMEDEREVO------------64 5.PREDLOG ORGANIZACIONIH I TEHNIČKO - TEHNOLOŠKIH MERA ZA USPEŠNIJE POSLOVANJE PREDUZEĆA -------------------------------------------------------------------------------------75 5.1 MERE ZA POVEĆANJE UKUPNIH PRIHODA-----------------------------------------------------------78 5.2 MERE ZA SMANJENJE TROŠKOVA ---------------------------------------------------------------------79 ZAKLJUČAK: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------80 PRILOG: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------81 LITERATURA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------89

2

SPISAK TABELA:
TABELA 1. PREGLED ZAPOSLENIH U PO”LASTA” SMEDEREVO ........................................... 10 TABELA 2. STAROSNA STRUKTURA VOZILA ............................................................................... 11 TABELA 3. PREGLED VOZILA PREMA MARKAMA ..................................................................... 12 TABELA 4. PREGLED VOZILA PREMA TIPOVIMA ...................................................................... 12 TABELA 5. PREGLED VOZILA PREMA NAMENI........................................................................... 13 TABELA 6. BROJNO STANJE VOZNOG PARKA NA DAN 31.12.2000 .......................................... 13 TABELA 7. BROJNO STANJE VOZNOG PARKA NA DAN 31.12.2001 .......................................... 13 TABELA 8. BROJNO STANJE VOZNOG PARKA NA DAN 31.12.2002 .......................................... 13 TABELA 9. BROJNO STANJE VOZNOG PARKA NA DAN 31.12.2003 .......................................... 14 TABELA 10. LINIJE MEĐUGRADSKOG PREVOZA........................................................................ 17 TABELA 11. LINIJE PRIGRADSKOG PREVOZA ............................................................................. 17 TABELA 12. LINIJE GRADSKOG PREVOZA.................................................................................... 17 TABELA 13. PREGLED BROJA RADNIKA "UUS"........................................................................... 23 TABELA 14. BROJ KORISNIKA ORGANIZAVANOG PREVOZA................................................. 24 TABELA 15. RAD VOZILA U MEĐUGRADSKOM SAOBRAĆAJU ............................................... 28 TABELA 16. PRAĆENJE POKAZATELJA RADA NA LINIJAMA ................................................. 39 TABELA 17. TEHNIČKI PREGLEDI I REGISTRACIJA VOZILA ................................................. 45 TABELA 18. KRETANJE BROJA PUTNIKA PO MESECIMA ........................................................ 51 TABELA 19. PROIZVODNO EKONOMSKI REZULTATI POSLOVANJA.................................... 56 TABELA 20. TEHNOLOŠKO - EKSPLOATACIONI POKAZATELJI RADA VOZILA ............... 57 TABELA 21. PROMENA PUNE PROIZVODNOSTI WU U FUNKCIJI IZMERITELJA.............. 61 TABELA 22. PROMENA RADNE PROIZVODNOSTI WU’ U FUNKCIJI IZMERITELJA ......... 61 TABELA 23. FINANSIJKI REZULTATI POSLOVANJA U PERIODU 2000.-2003. GODINA...... 65 TABELA 24. PRODAJNA CENA PROIZVODNJE 1999.-2003.GODINE (UKUPAN PRIHOD).... 65 TABELA 25. CENA KOŠTANJA JEDINICE PROIZVODNJE 1999.-2003. GODINE(UKUPAN RASHOD) ................................................................................................................................................... 65 TABELA 26. RAZLIKA PRODAJNE CENE I CENE KOŠTANJA (PRIHOD-RASHOD) ............. 65 TABELA 27. PROMENA CENE TRANSPORTA PO PREĐENOM KILOMETRU U FUNKCIJI IZMERITELJA EKSPLOATACIJE........................................................................................................ 72 TABELA 28. TROŠKOVI SA UČEŠĆEM VEĆIM OD 1%................................................................. 77 TABELA 29. PRIHODI SA UČEŠĆEM VEĆIM OD 1%..................................................................... 77 TABELA 30. FINANSIJKI REZULTATI POSLOVANJA PO “LASTA” SMEDEREVO ZA PERIOD I-XII 2003.GODINE (U 000 DIN.)............................................................................................ 85 TABELA 31. RASHODI PO KONTIMA U PO “LASTA” SMEDEREVO ZA 2003. GODINU....... 86 TABELA 32. PRIHOD PO”LASTA” SMEDERVO PO KONTIMA ZA 2003. GODINU ................. 88

3

UVOD Teritorija opštine Smederevo je površine 481.5 km² i nalazi se na prostoru između Dunava na severu, Velike Morave na istoku i šumadijskih brda na jugu i zapadu, odnosno, u okviru krajnjeg severnog dela Pomoravlja i severoistočnog dela šumadijskog pobrđa. Teritorija opštine je izdužena (pravac istok - zapad ) između Malog Orašja i meandre Velike Morave uzvodno od Ljubičevskog mosta, dužine 33 km. Maksimalna širina teritorije opštine ( pravac sever - jug ) je između ušća Velike Morave u Dunav i Dobrog Dola i iznosi 29 km. Opština Smederevo ima izuzetno povoljan geografski položaj u okviru Srbije a posebno u okviru njenog centralnog dela. Graniči se sa opštinama čiji su glavni i urbani centri: Kovin severno, Grocka i Mladenovac zapadno i jugozapadno, Smederevska Palanka i Velika Plana južno i Požarevac i Kostolac istočno. U zoni je međusobnih preplitanja ekonomskih, saobraćajnih, trgovinskih i drugih uticaja susednih regiona i predstavlja vezni element u prostornoj strukturi Podunavlja, a posebno dva njegova susedna dela - Beograda i Braničevskog regiona.Među najznačajnijim infrastrukturnim čvorištima je u Srbiji, jer ovuda prolaze i tri magistralne saobraćajnice evropskog značaja: plovni put Dunavom, autoput Budimpešta - Beograd Niš - Solun - Atina i železnička pruga istom trasom.Naslanja se na beogradski region, značajnog suseda koji ima razvijenu industriju i tercijalne delatnosti, a istovremeno je i najveći potrošački region u Srbiji, ali i prosvetni,zdravstveni i kulturni centar Republike. Privreda Opštine Smederevo U privrednom pogledu Opština Smederevo spada u najznačajnija područja u Republici sa stanovišta privrednog potencijala sa kojim raspolaže. Struktura privrede opštine Smederevo je klasičnog karaktera sa dominantnim učešćem industrije, poljoprivrede i trgovine. U oblasti privrede registrovano je 3.200 privrednih subjekata i to 660 preduzeća i oko 2.600 radnji. Sa stanovišta oblika svojine, privatni sektor dominira po broju privrednih subjekata, međutim najveći deo raspoloživih tehničko tehnoloških kapaciteta i broja zaposlenih koncentrisan je u sektorima društvene i mešovite svojine. Okom statistike Učešće u društvenom proizvodu Učešće u dohotku po delatnostima

Slika broj 1.Statistika grada Smedereva

4

876 stanovnika (po popisu 1991. Prosečno godišnje je 524 stanovnika manje u Podunavskom okrugu tj.Taj broj sigurno nije mali ako se uzme u obzir da je Beograd udaljen svega 50 km od Smedereva. Ako se nastavi ovakav pad. Najvažniji priključak je u Ralji za magistralni put 5 .Opština Smederevo u okviru Srbije pripada grupi najvećih opština. u 2008. Poslednji popis stanovništva je bio 2002.Kretanje broja stanovnika opštine Smederevo kretanje broja stanovnika broj broj 120000 100000 80000 60000 40000 1948 1953 1961 1971 godina 1981 1991 2002 2008 Broj stanovnika od 1991. Sa 115. Beograd kao milionski grad nudi najveći broj radnih mesta. na veliku štetu statistička služba opštine Smederevo nema podataka o broju dnevnih migranata. Dijagram1. Prosečno vreme za koje vozilo SP“Lasta“ stigne od autobuske stanice u Smederevu do Slavije je oko 60 minuta što predstavlja prosek putovanja gradskim prevozom iz udaljenijih opština u Beogradu.) bila je na devetom mestu u okviru središnje Srbije. Kretanje broja stanovnika Podunavskog regiona kretanje broja stanovnika 240000 220000 200000 180000 160000 140000 120000 100000 1948 1953 1961 1971 godina 1981 1991 2002 Dijagram 2. godine Smederevo će imati oko 109. 87 stanovnika manje u smederevskoj opštini. Drumski saobraćaj ima dominantnu ulogu. kad se uzmu u obzir i opštine u Vojvodini.godine je u stalnom padu. i na trinaestom. pa ne mali broj ljudi je zaposlenje upravo našlo u Beogradu. Na delu autoputa koji prolazi prostorom opštine Smederevo postoje četiri priključka. Središnjim delom ovog prostora u dužini od 20 km prolazi međunarodni put E-75 (deonica puta Beograd .Niš ) što je saobraćajnica najvišeg ranga.godine.000 stanovnika.

Pančevo. 46 km magistralnih puteva. Ukupna dužina kategorizovanih puteva u opštini je 237 km. Pored toga ima još 65 km lokalnih puteva. Preduzeće preveze sa 68 vozila dnevno. prodajom karata.Popustima i do 30% na povratne karte pridobili su veći broj svakodnevnih putnika na relaciji Smederevo . Pri prevozu ostvaruju se prihodi od prodaje prevoznih isprava. prodavnicu i dva kioska za “brzu hranu”. vreme obavljanja prevoza. stanične usluge. PO „Lasta” Smederevo ima svoj podračun koji koristi za plaćanje troškova goriva. ekskurzija. Veliki konkurent PO“Lasti“ Smederevo je saobraćajno preduzeće iz Velike Plane“Jugoprevoz“. od čega je 172 km sa savremenim kolovozom . seminara. petnaest prigradskih i tri gradske linije.M-24 ( Ralja .000 (radnika. od čega 20. PO „Lasta” Smederevo je javno preduzeće i obavlja prevoz putnika i stvari u linijskom i vanlinijskom saobraćaju.100 km. nabavka transportnih sredstava.Ona se bavi organizovanjem zimovanja. Prevoz stanovništa na teritoriji opštine Smederevo poveren je transportnom preduzeću PO“Lasta“ Smederevo. 106 km regionalnih puteva. viziranjem pasoša i iznajmljivanjem autobusa trećim licima. bife. Turizam i ugostiteljstvo su u manjoj meri zastupljeni dok je osnovna delatnost organizovani prevoz putnika.Beograd. 6 . odnosno Kovin .Kovin . potrebe putnika i pratilaca kapaciteta 150 mesta za sedenje. studenata i penzionera) sa mesečnim pretplatnim kartama. 20 km autoputa.Svi ostali ekonomski poslovi. komunalija i za troškove restorana. đaka. PTT-a. Delatnost PO „Lasta” Smederevo je saobraćaj. cena prevoza i mesta ukrcavanja i istovara stvari. PO „Lasta” Smedervo nalazi se u društvu deset poslovnih organizacija koje čine Saobraćajno preduzeće „Lasta” Beograd sa poslovnim i administrativnim centrom u Beogradu. od čega se ostvaruje najveći prihod.Prevoz putnika obavlja se u trinaest međugradskih. putarine. u sastavu preduzeća je i jedna turistička agencija sa sedištem u Smederevu. letovanja.Sve poslovne organizacije u okviru Saobraćajnog preduzeća „Lasta” Beograd uplaćuju sav prihod od prodaje karata i drugih delatnosti na zajednički žiro račun u Beogradu.Rumunska granica što ovom pravcu izuzetno privredno strateški značaj daje most na Dunavu ). rezervnih delova i repro materijala obavlja se u centrali u Beogradu. Osim organizovanog prevoza putnika.Stalni pad prevezenih putnika najbolje se vidi iz godišnjeg izveštaja PO“Lasta“ Smederevo.Smederevo .Bela Crkva . Linijski prevoz putnika i stvari obavlja se kao: • gradski prevoz • prigradski prevoz • međugradski prevoz Vanlinijski prevoz putnika i stvari obavlja se na osnovu pismenog ugovora zaključenog između prevoznika i korisnika prevoza kojim se utvrđuje naročito: relacija.Dnevna kilometraža koju pređu ova vozila je oko 10.Za svoje potrebe turistička agencija ima na raspolaganju 28 turističkih autobusa. oko 34. turizam i ugostiteljstvo. peronizacije.000 putnika. Preduzeće poseduje restoran za svoje potrebe.

Broj prevezenih putnika po godinama broj prevezenih putnika pogodinama 15000000 broj putnika 13000000 11000000 9000000 1998 1999 200 0 2001 20 02 2003 2004 godina 7 .Dijagram broj 3.

STRUKTURA PO”LASTA” SMEDEREVO 1. Sektor saobraćaj 2. Sektor opštih pravnih i kadrovskih poslova 4. Sektor 5 čine turistička agencija i ugostiteljski objekti. Sektor turizam i ugostiteljstvo Šema organizacione strukture data je na slici broj 2.PRAVNI I KADROVSKI POSLOVI EKONOMSKI POSLOVI SEKTOR TURIZAM I UGOSTITELJSTVO RJ SAOBRACAJ RJ ODRZAVANJE DISPEČARSKA SLUZBA SLUZBA OPŠTIH I PRAVNIH POSLOVA SLUZBA KNJIGOVOSTVA SLUZBA FINANSIJSKE OPERATIVE SLUZBA OBRACUNA LD KOMERCIJALNA SLUZBA SLUZBA PLANA ANALIZE I RAZVOJA RESTORAN DRUSTVENE ISHRANE UGOSTITELJSTVO TA “DJURDJEV GRAD” PO “LASTA” SMEDEREVO Slika broj 2.1 ORGANIZACIONA STRUKTURA PO „Lasta” Smederevo je koncipirano tako da u svom sastavu ima sledeće organizacione celine: 1.1. DIREKTOR PO ZAMENIK DIREKTORA PO SEKTOR SAOBRACAJ TEHNICKO ODRZAVANJE OPSTI. Sektor ekonomskih poslova 5. Sektori 3 i 4 organizovani su po službama.Organizaciona struktura PO “Lasta” Smederevo Sektori 1 i 2 organizovani su po radnim jedinicama koje se sastoje od poslovnih jedinica. Sektor tehničko održavanje 3. 8 .

vršenje dnevnih. obračuna ličnih dohodaka i drugi poslovi.2 OKVIRNI POSLOVI PO SEKTORIMA 1. kontrole i načina rukovanja vozilima i svi drugi stručni i administrativno-tehnički poslovi vezani za rad vozila i radnika. poslovi zaštite i kontrole. 9 .U okviru tehničkog sektora nalazi se i magacin rezervnih delova. finansija. rasporeda rada saobraćajnih radnika i vozila. 2. U okviru opšteg sektora obavljaju se svi prateći poslovi potrebni za funkcionisanje preduzeća. U sektoru saobraćaj izvršavaju se poslovi vezani za eksploataciju voznog parka. U sektoru “Tehničko održavanje” radovi se organizuju kroz preventivno održavanje vozila. 5. nedeljnih. administrativni. U okviru sektora turizam i ugostiteljstvo obavljaju se: komercijalni poslovi. 3. organizovanje putovanja u zemlji i inostranstvu. kao što su: pravni. pružanje svih vrsta turističkih usluga. a korektivno održavanje organizovanjem smenskog rada. mesečnih i godišnjih pregleda vozila. U oblasti ugostiteljstva obavljaju se poslovi pripreme obroka za radnike i pružanje svih vrsta ugostiteljskih usluga korisnicima restorana i kioska. kadrovski. bezbednosti i drugi prateći poslovi 4. računovodstva. U okviru ekonomskih poslova obavljaju se poslovi: planiranja. prodaja avio karata i zakup autobusa.1.

KADROVSKA ORGANIZACIJA PO „Lasta” Smederevo upošljava 409 radnika.pravni i Kadrovski Poslovi Ekonomski Finansijski poslovi Radnici na neodređeno Vreme Radnici na određeno Vreme Radnicio preko omladinske zadruge Neodređeno+određeno Preko omladinske zadruge 15 39 20 14 1 2 88 4 KV 73 20 5 12 110 PK NK 92 65 32 32 221 2 1 2 4 4 5 1 2 13 1 1 1 3 3 9 1 10 2 2 4 5 13 1 1 47 2 49 14 13 1 14 5 9 9 3 83 4 87 25 2 27 22 20 1 3 1 0 2 1 0 14 7 4 5 2 1 3 3 0 7 0 8 0 120 2 3 1 2 184 10 10 24 2 1 26 27 28 0 2 2 30 377 16 16 393 409 7 7 8 8 122 125 3 3 194 204 10 .3 ORGANIZACIJA RADNIH MESTA . Od ovog broja polovina pripada Saobraćajnoj operativi.Pravilnikom su određeni poslovi i radni zadaci svakog radnog mesta Tabela 1.Definisana je hijerarhijska struktura.1.Na osnovu organizacione strukture preduzeća izvršena je preraspodela radnih mesta. Pregled zaposlenih u PO”Lasta” Smederevo ZAPOSLENI NA NEODREĐENO VREME VS VSS SSS VKV Saobraćajna operativa Vozači Kondukteri Saobraćajna operativa Autobuska stanica UKUPNO Tehničko održavanje Garaža Magacin UKUPNO Ugostiteljstvo RDI i Restoran Prodavnice UKUPNO Opšti. tačnije 221 radnik.

Tabela broj 2. Prosečna starost voznog parka je 169.U tabeli broj 3 dat je pregled vozila prema markama vozila a u tabeli broj 4 dati su tipovi vozila koji se nalaze u voznom parku.4 VELIČINA I STRUKTURA VOZNOG PARKA PO „LASTA” SMEDEREVO PO "Lasta" Smederevo raspolaže sa 68 inventarskih vozila. Starosna struktura vozila GOD.28 meseci (12. i na slici broj 3. "Ikarbusa" iz Zemuna.03. "Neobusa" iz Novog Sada. 1 . Vozni park je heterogen i sastavljen je od vozila više proizvođača različitih tipova u okviru iste marke vozila. PROIZVODNJE BROJ VOZILA 73 8 84 3 85 7 86 6 87 9 88 2 89 5 90 7 91 2 92 2 93 1 96 5 97 2 . U voznom parku PO "Lasta" Smederevo nalaze se vozila FAS "11 oktomvri" iz Skoplja.09 godina).52 vozila u stanju "spremno za rad" za potrebe saobraćajnog procesa.13 meseci ( 14. 2 . U poslednje dve godine veći broj vozila je generalno remontovan. holandskog "Dafa" i italijanskog "Fiata". Starosna struktura voznog parka 11 .02. prosečna starost voznog parka bez vozila Fiat je 145. od tog broja se svakog dana obezbeđuje 45 .01.1. Starosna struktura voznog parka prikazana je u tabeli broj 2. 3 starosna struktura 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1973 1985 1987 1989 1991 1993 1997 2001 3003 broj vozila broj vozila godina proizvodnje Slika broj 3.00.10 godina). 3 .

Pregled vozila prema tipovima 12 . 3.21 Sanos 415P Sanos 415M Ikarbus 115 Ikarbus 160 Ikarbus 201 Ikarbus 202 Ikarbus 103P Ikarbus 302 Neobus 406P Neobus 407VT DafSmitOrion Fiat418AL Broj vozila 1 6 10 9 9 9 3 5 1 4 1 1 1 8 Tabela br.24 45.47 11.59 2. Tip vozila 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Sanos 315.76 Tabela br.Pregled vozila prema markama: Br.94 1.1 Sanos 315.4. Marka vozila 1 2 3 4 5 Sanos Ikarbus Neobus Daf Fiat Broj vozila 26 31 2 1 8 Procenat 38. Pregled vozila prema markama U voznom parku su nalaze sledeći tipovi vozila: Br.

12. 1 2 3 Namena vozila Međugradska vozila Prigradska vozila Gradska vozila Broj vozila 22 21 25 Procenat 32.prigradska vozila .Prema svojoj nameni vozila se mogu podeliti u tri grupe: . broj mesta celokupnog voznog parka kao i tipovi vozila po godinama.gradska vozila Br.međugradska vozila .2000 MARKA I TIP AUTOBUSA IKARBUS NEOBUS SANOS DUBRAVA UKUPNO BROJ VOZILA 31 0 39 0 70 BROJ MESTA 3926 0 2049 0 5975 STRUKTURA VOZNOG PARKA U (%) 44 IKARBUS 0 NEOBUS 56 SANOS 0 DUBRAVA 100 UKUPNO Tabela 7.Brojno stanje voznog parka na dan 31. Tabela 6.8 Tabela br.Brojno stanje voznog parka na dan 31.4 30.12.9 36. 5.7.12.2001 MARKA I TIP AUTOBUSA IKARBUS NEOBUS SANOS FIAT UKUPNO BROJ VOZILA 31 0 33 0 64 BROJ MESTA 3926 0 1749 0 5675 STRUKTURA VOZNOG PARKA U (%) 48 IKARBUS 0 NEOBUS 52 SANOS 0 FIAT 100 UKUPNO Tabela 8.8 i 9 dat je prikaz brojnog stanja.2002 MARKA I TIP AUTOBUSA IKARBUS NEOBUS SANOS FIAT UKUPNO BROJ VOZILA 30 1 27 8 66 BROJ MESTA 3800 51 1431 624 5906 STRUKTURA VOZNOG PARKA U (%) 45 IKARBUS 2 NEOBUS 41 SANOS 12 FIAT 100 UKUPNO 13 .Brojno stanje voznog parka na dan 31. Pregled vozila prema nameni U tabelama 6.

Brojno stanje voznog parka na dan 31.300.94 NEOBUS 38.2003 MARKA I TIP AUTOBUSA IKARBUS NEOBUS SANOS DAF FIAT UKUPNO BROJ VOZILA 31 2 26 1 8 68 BROJ MESTA 3672 51 1471 52 624 5870 STRUKTURA VOZNOG PARKA U (%) 31 IKARBUS 2. prikazan je broj linija i dnevnih polazaka koje održava PO “Lasta” Smederevo.24 SANOS 1. Taj broj je konstantan što govori da PO “Lasta” nije osvajala nova tržišta.2003 GODINE Na slici broj 4.47 DAF 11. broj odrzanih linija i dnevnih polazaka 200 150 100 50 0 198 198 198 198 66 66 66 66 broj odrzanih linija broj dnevnih polazaka 2000 2001 2002 2003 godina Slika 4. Broj održanih linija i dnevnih polazaka Na dijagramima broj 4 i 5 dat je broj prevezenih putnika po godinama i broj pređenih kilometara po godinama.5 BROJ PREVEZENIH PUTNIKA I PREĐENA KILOMETERAŽA OD 2000 . 14 . Broj putnika je u stalnom padu dok pređena kilometraža varira oko vrednosti od 3.000 km.Tabela 9. Kako broj pređenih kiometara raste a broj prevezenih putnika opada očigledno je da je poslovna politika PO “Lasta” Smederevo prilično loša.12.76 FIAT 100 UKUPNO 1.

Broj prevezenih putnika po godinama Broj km na liniji 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 3181650 3442661 3302519 3688227 2000 2001 Godina 2002 2003 Broj km na liniji Dijagram 5.Broj prevezenih putnika 13000000 12800000 12600000 12400000 12200000 12000000 11800000 Broj putnika 12884074 12777419 12702904 12265300 broj prevezenih putnika 2000 2001 Godina 2002 2003 Dijagram 4. Broj pređenih kilometara po godinama 15 .

5 kvadratnih kilometara. Lipe. Industrijske zone (Autobuske stanice) i Stare železare. maj". Ugovoreni prevoz radnika prvi je organizovao "USS". čime su zadovoljene potrebe za dovoz i odvoz radnika u svim preduzećima za sve tri smene. Binovac. "4. Mihajlovac. Seone.000 stanovnika u sledećim mesnim zajednicama: "Donji grad". Lugavčina. Skobalj. Uključivanjem ostalih korisnika. "Plavinac".000 stanovnika. jul". vodeći računa da se potrebe korisnika maksimalno ispoštuju. Prevoz radnika smederevske privrede. Vrbovac. građana.1 SAOBRAĆAJNO TRŽIŠTE Područje Skupštine opštine Smederevo prostire se na površini od 481. koristi još 43 preduzeća. Na gradskom području živi oko 70. "Ladna voda". Vranovo. poveren je saobraćajnom preduzeću "Lasta" poslovnoj organizaciji u Smederevu. Kolari. Petrijevo. Posebno mesto u radu "LASTE" iz Smedereva. Radinac. Drugovac. đaka. MREŽA LINIJA PO “LASTA” SMEDEREVO I METOD PRAĆENJA RADA NA LINIJAMA 2. Smederevo je po veličini i ekonomskoj razvijenosti peti grad u Srbiji. "Slavija". Šalinac i Kulič. red vožnje se podešavao prema potrebama korisnika. koji ima 15-to godišnju tradiciju. studenata.2. tako i po broju zaposlenih. penzionera. Vučak. organizacije i ustanove. Saraorci. 15 prigradskih i 3 gradske linije. 16 . "Carina". Ugovoreni prevoz radnika. Grad Smederevo ima 5 srednjih škola. "Karađorđev dud" i "Zlatno brdo". Udovice. vrši se iz svih mesnih zajednica sa područja SO Smederevo do Nove železare. pored najvećeg korisnika "USS" sa svojim organizacijama. tako da se kompletna organizacija saobraćaja zasnivala na potrebi ovog industrijskog giganta. "25. Na seoskom području živi oko 45. Mala Krsna. na kome živi oko 115.000 stanovnika u sledećim mesnim zajednicama: Badljevica. Vodanj. poznati evropski proizvođač čelika. Koncern crne metalurgije "USS". Osipaonica. Organizovani prevoz radnika.Prevoz građana vrši se na 10 međugradskih. Malo Orašje. Lunjevac. Na području opštine nalazi se 18 matičnih i 14 područnih škola. zauzima ugovoreni prevoz radnika smederevske privrede. Suvodol. "Papazovac". Landol. Dobri Do. u 11 gradskih i 27 seoskih mesnih zajednica. "Leštar". Ralja. je ujedno i najveće preduzeće u opštini kako po proizvodnim kapacitetima.

M -1 R .LOZOVIK SMEDEREVO .109 R .1. 14. 10.SEONE SMEDEREVO . 5.214 M -1. 3. 9.VODNJ SMEDEREVO .100 M -1. R. 2.5 km 5.0 km 10.12.VELIKA KRSNA SMEDEREVO .10. 11.0 km 8.BEOGRAD SMEDEREVO -VELIKA PLANA SMEDEREVO . M .10.MLADENOVAC SMEDEREVO .0 km Tabela br. 12. 8.10 M-1.10 M-1.109 R . 7.DUBONA SMEDEREVO .B 1.VUČAK SMEDEREVO .KRSNA.214. Linije gradskog prevoza 17 .DRUGOVAC SMEDEREVO .BINOVAC SMEDEREVO .10.KOVIN SMEDEREVO-V.LIPE SMEDEREVO .202 L .214 M -1.R .R . 7. 13.0 km 13.MALO ORAŠJE SMEDEREVO .0 km 12.SELEVAC SMEDEREVO .5 km 18.PALANKA SMEDEREVO . PRIGRADSKE LINIJE: SMEDEREVO . 14 prigradskih i 3 gradske linije. 4.R . GRADSKE LINIJE KRUŽNO STARA ŽELEZARA . 3. 5. Linije međugradskog prevoza R.NOVA ŽELEZARA DUŽINA LINIJE 5. 6.0 km 15.0 km 18. MEĐUGRADSKE LINIJE: SMEDEREVO .R .KRNJEVO SMEDEREVO-SELEVAC-S. 13.DOBRI DO SMEDEREVO .2 LINIJE PO “LASTA” SMEDEREVO Prevoz građana vrši se na 13 međugradskih.214 R .214 .0 km 13.0 km 24. 11.UDOVICE SMEDEREVO .ŠALINAC M-1.10.2.BADLJEVICA SMEDEREVO . 6.10.0 km 8.10 OZNAKA PUTA: L-8 R-100 R-100 R-109 R-100 R-100 R-100 R-100 R-109b R-109b R-202 R-202 L-1 L-6 L-7 L-9 L-10 L-11 L-11 L-13 L-2 L-4 L-5 L15 DUŽINA LINIJE 6.0 km 10. m .109 M -1.LUNJEVAC SMEDEREVO . 9.1 DUŽINA LINIJE 103 km 51 km 49 km 43 km 41 km 28 km 21 km 25 km 27 km 14 km 44 km 32 km 202 km Tabela br.10.CARINA STARA ŽELEZARA .109 R .LANDOL SMEDEREVO . 2.0 km 25. 4.109b R .BAČINAC SMEDEREVO . 10.24 R .NIŠ OZNAKA PUTA: M -1.2 km 19.5 km Tabela br.R . 3. 12.B 1.B 1. Linije prigradskog prevoza R. 2.VRBOVAC SMEDEREVO .0 km 9.11.KRAGUJEVAC SMEDEREVO . 8.

Središnjim delom ovog prostora (slika br. Ukupna dužina kategorizovanih puteva u opštini je 237 km. Pored toga ima još 65 km lokalnih puteva.Niš ) što je saobraćajnica najvišeg ranga.Pančevo.2.Bela Crkva . od čega je 172 km sa savremenim kolovozom .Smederevo .Kovin . Na delu autoputa koji prolazi prostorom opštine Smederevo postoje četiri priključka. 106 km regionalnih puteva. 20 km autoputa.Rumunska granica što ovom pravcu izuzetno privredno strateški značaj daje most na Dunavu ). Najvažniji priključak je u Ralji za magistralni put M-24 ( Ralja .3 PUTNA MREŽA OPŠTINE SMEDEREVO Drumski saobraćaj ima dominantnu ulogu. prolazi međunarodni put E-75 (deonica puta Beograd . Putna mreža opštine Smederevo 18 . 46 km magistralnih puteva. Slika broj 5. 5) u dužini od 20 km. odnosno Kovin .

cena penzionerskih pretplatnih karata itd.. društvenih odnosa i politike Skupštine opštine. Relacijski tarifni sistem primenjuje se van područja SO Smederevo za tzv. koja po pravilu nije ekonomska. To se dosledno primenjuje kod utvrđivanja cene prevoza: Ugovorenog za potrebe radnika smederevske privrede. cene đačkih pretplatnih karata. Gradska linija Stara železara-Nova železara primenjuje prvu tarifnu zonu (Gradsku tarifu) do Lipske rampe.Da je zastupljena jednakost primene za sve korisnike na jednakom odstojanju. Prilikom utvrđivanja cene javnog gradskog i prigradskog saobraćaja. međumesni prevoz. u čijoj je nadležnosti formiranje cena. Ovo se odnosi na gradsku liniju Stara železaraCarina-Novo naselje i Kružna linija. vodilo se računa ne samo o ekonomskoj strani već i o umerenosti i opravdanosti tarifnog sistema. Da odgovara potrebama putnika i karakteru mreža linija a njegova primena treba da obezbedi optimalnu visinu prihoda. a cena prevoza je određena sa jednom tarifnom zonom. Granica gradskog područja je Katastarska opština Smederevo. a dalje do železare dve tarifne zone.Da vodi računa o potrebama pojedinih kategorija putnika. Tarifni sistem je poštovao sledeće kriterijume: 1. na osnovu kojih se formira cena prevoza. Područje Skupštine opštine podeljeno je na 6 tarifnih zona i to: • • • • • • Zona I Zona II zona III zona IV zona V zona VI od od od od od od 0-05 km 6-10 km 11-15 km 16-20 km 21-25 km 26-30 km Najveći broj zona nalazi se na R-214 putni pravac za Veliku Planu i iznosi 6 zona (granica područja SO Smederevo je na 30-tom kilometru). 2.2. Nivo cena u javnom gradskom i prigradskom saobraćaju je ekvivalent tržišnih uslova. Tarifa u međumesnom saobraćaju (za međumesne linije) je relacijska i primenjuje se jednako na čitavoj teritoriji Republike Srbije. Kod zonskog tarifnog sistema. Obračun prevoza vrši se prema dužini putovanja predviđenog u formi relacije. Na teritoriji Skupštine opštine Smederevo primenjuje se takozvani ZONSKI tarifni sistem. koji važi za linije gradskog i prigradskog saobraćaja. 19 . U sadašnjim uslovima tarifni sistem obezbeđuje graničnu optimalnu visinu prihoda. već je posledica čitavog niza faktora koje treba usaglasiti. 3. cena prevoza je zavisna od broja pređenih tarifnih zona na mreži.4 TARIFNI SISTEM Tarifni sistem predstavlja skup načela. cena studentskih pretplatnih karata.

Smederevo-Kovin. Karta važi na liniji Miloševac-Beograd i obratno i Smederevo-Beograd i obratno. Prema broju putovanja karte delimo: . Ovakav tip karte je lako prepoznatljiv kako za putnika. Naplata prevoza vrši se u vozilima. 20 . U gradskom saobraćaju cena prevoza je utvrđena sa jednom tarifnom zonom. Svaka linija je podeljena na određeni broj relacija na kojima važi jedna cena prevoza. U međumesnom saobraćaju. Ovakvim kartama koje se prodaju na stanici popunjavaju se sve rubrike. d) Pretplatne karte za radnike "USS" Markice za karte izdaju se za period od tri meseca (po kvartalima). Mesečne pretplatne karte su: a) Zonsko-relacijska Pretplatna mesečna karta daje pravo korisniku na neograničeni broj vožnji u toku dana i meseca na označenoj relaciji ili označenoj zoni. Karta se može koristiti na neograničeni broj vožnji u toku dana i meseca u svim vozilima SP "Lasta". primenjuje se tzv. dok se u vozilu popunjava cena. tako i za konduktera i kontrolora.Zonske (za gradski i prigradski saobraćaj) .Relacijske (za međugradski i međumesni saobraćaj) U zonskom tarifnom sistemu cena prevoza je zavisna od broja pređenih tarifnih zona na mreži linije. b) Relacijska za međumesni saobraćaj. Ovakve pretplatne karte izdaju se kako u gradsko-prigradskom tako i u međumesnom saobraćaju. relacijski sistem naplate karata. broj sedišta i dr.Mesečne pretplatne karte Karte za jednu vožnju su: . Razlika se sastoji što se u legitimaciji za vožnju na gradsko-prigradskim linijama ubacuje pretplatna markica na kojoj je vidno obeležena tarifna zona (zona u kojoj se može koristiti markica) i markica za međumesni saobraćaj na kojoj se upisuje relacija koju korisnik može koristiti. "blanko" obrasca koji traži popunjavanje od strane konduktera ili biletara. na neograničeni broj vožnji u toku dana i meseca osim na relaciji: Smederevo-Niš. to su obrasci koji sadrže rubrike: datum putovanja. Smederevo-Beograd. Za svaku zonu određen je tip i cena karte. na autobuskoj stanici putem biletara i prodajom mesečnih pretplatnih karata.5 VRSTE KARATA Shodno tarifnom sistemu vrši se naplata prevoza u međumesnom i gradskoprigradskom saobraćaju. pa je karta koju izdaju kondukteri istovetna sa kartom PRVE TARIFNE ZONE u prigradskom saobraćaju. putem konduktera i ređe putem vozača. Naziv "BELICA" je dobijen zbog tzv. Prodaja karata u vozilu kao i na autobuskoj stanici vrši se po sistemu "BELICE". c) Pretplatna karta za sve pravce Karta važi na svim linijama PO "Lasta" iz Smedereva. e) Pretplatne karte za osnovno i srednje obrazovanje Markice se izdaju za radne dane i to sa određenim dogovorenim beneficijama.2. relacija. Smederevo-Kragujevac. cena karte. datum i relacija. Karta važi na neograničeni broj vožnji u toku dana i meseca na označenoj relaciji.Karte za jednu vožnju .

škole. Najveći korisnik prevoza je "USS". Stara železara nalazi se na putu R-100 (izlaz iz Smedereva ka Beogradu). "16. Bačinac. Osim mesnih zajednica.6 km nalazi se "ŽELVOZ". bilo da se radi o zonskom ili relacijskom tarifnom sistemu. sa određenim beneficijama. Cena mesečne markice je rađena na bazi tarifne skale. oktobar". g) Pretplatne karte za penzionere Mesečne markice izdaju se za sve pravce i za određenu relaciju. 21 . "FAGRAM".6 PREVOZ RADNIKA Prevoz radnika organizovan je sa devet međumesnih. hladnjača i nekoliko manjih preduzeća. studente i penzionere. Industrijska zona pruža se duž puta L-l (izlaz iz Smedereva za Kovin) i nalazi se u neposrednoj blizini Autobuske stanice Smederevo. Na rastojanju od 0. Saobraćajni punktovi na kojima se vrši dovoz i odvoz radnika. koji je svakom svom radniku obezbedio markicu za prevoz bez obzira na njegovo mesto stanovanja. Udruženje penzionera i drugi. 2. "Milan Blagojević". Prevoz je tako organizovan da je svaka mesna zajednica na području SO Smederevo saobraćajno povezana sa smederevskim privrednim organizacijama. Velika Plana."16.f) Pretplatne karte za studente PO "Lasta" iz Smedereva organizuje prevoz studenata na relaciji SmederevoBeograd i obratno. h) Službena mesečna karta Pretplatna karta izdaje se za potrebe službenih lica čiji rad zahteva koriščene javnog prevoza na čitavom području SO Smedereva. a "Velur" na 3km (trasa linije Smederevo-Kovin i SmederevoŠalinac). na istom putu na udaljenosti od Smedereva 4 km nalazi se Poljoprivredni kombinat "Godomin". sarađuju sa "LASTOM" punih 15 godina. saobraćajno su povezani: Kovin. kao i Gimnazija i Tehnička škola. "Fagram" i Fabrika kompresora na 2 km. generalno posmatrano locirani su na tri saobraćajna terminusa i to: Nova železara nalazi se na putu M-l:10 udaljena od centra Smedereva 8. oktobar". Osnovno obrazovanje. zdravstvene organizacije. Korisnici prevoza kao što su "USS". Medicinski centar (značajan korisnik saobraćajnih usluga) udaljen je od Autobuske stanice 1 km i nalazi se na trasi gradske kružne linije i linije Smederevo-Dubona i Smederevo-Malo Orašje. radi redovnog pohađanja nastave na svim fakultetima beogradskog univerziteta. Dubona. Cena prevoza. Mesečna pretplatna markica je znatno benificirana. četrnaest prigradskih i tri gradske linije. Beograd. "HEROJ SRBA". SP "LASTA" PO "Lasta" iz Smedereva obuhvatila je svojim sistemom prevoza takoreći sva preduzeća. nadleštva. administrativnim nadleštvima i školama. "MILAN BLAGOJEVIĆ". utvrđuje se dogovorom bez obzira što je zonarnim tarifnim sistemom određena cena na području SO Smedereva. Mesečne pretplatne karte mogu kupovati kako fizička lica tako i pravni subjekti. "Zmaj". Sva administrativna službe nalaze se u neposrednoj blizini Autobuske stanice. Selevac.5 km (najveći saobraćajni terminus).

Radno vreme III smene u Staroj železari: 22:00-06:00. u industrijskoj zoni i centralnom gradskom jezgru. Odnos broja radnika po smenama je orijentaciono: 70:20:10 Radno vreme I smene u Staroj železari: 06:00-14:00 i 07:00-15:00. važi istii red vožnje kao i za dovoz i odvoz radnika Stare i Nove železare. Za dovoz i odvoz radnika. Na osnovu tih podataka sačinjen je operativni red vožnje za dovoz i odvoz radnika (dat je u prilogu diplomskog rada).Zaposleni u industrijskoj zoni (izuzetak "Velur") od centra grada i Autobuske stanice ne koriste prevoz. Rad u Novoj i Staroj železari obavlja se u sve tri smene a u industrijskoj zoni u dve smene. 22 . Radno vreme I smene u Novoj železari: 06:30-14:30 i 07:30-15:30 Početak rada I smene čitave smederevske privrede kreće se u rasponu od 06:00-07:30 časova. Radno vreme III smene u Novoj železari: 22:30-06:30. Radno vreme II smene u Staroj železari: 14:00-22:00. Izuzetak je odvoz radnika prve smene iz "Milana Blagojevića" do Krnjeva i "Fagrama" do Miloševca. Radno vreme II smene u Novoj železari: 14:30-22:30.

Prosečan broj korisnika prevoza u toku jednog meseca (posmatrano za period januar-septembar) iznosi 10. 7.” "SARTID SCF" "SARTID-VAR” UKUPNO 9.919 10.329 Sep.DOO "MONT" STANDAR “GRAĐEVINAR” Centar.95 590 176 530 197 314 189 125 10 290 68 72 101 212 114 62 4 April 6.226 Tabela broj 13.396 600 171 555 182 342 171 88 9 283 61 -90 236 -75 33 37 10.700 590 175 529 206 314 179 120 9 284 68 72 101 210 113 51 Mart 6. Pregled broja radnika "UUS" Broj korisnika prevoza uglavnom je ujednačen što se može videti iz tabele.PREGLED BROJA RADNIKA "UUS" KORISNIKA OGRANIZOVANOG PREVOZA Naziv korisnika Zajed. "STANPLAN" "HISAL" DOO FK "SARTID" "INPOS" DOO "SARTIDTRADE" "VATROSTALN" "VELUR-konf." "LUKA-SMED.151 Avg.596 9.950 585 170 518 184 302 211 80 9 278 60 100 90 215 -63 30 28 9.064 590 172 530 189 320 186 96 9 280 64 90 94 219 115 66 27 33 10.za zapoš.004 Jan.410 Prosek 7. 6.967 585 170 518 184 320 194 83 9 276 65 112 91 213 71 30 31 Jun 7.024.316 581 168 520 182 316 175 84 9 282 59 -90 232 -72 32 33 10. koji je obuhvaćen prethodnom tabelom.600 590 174 525 205 310 174 109 9 282 67 71 100 209 120 51 Feb.Poslovi "SPIN" Institut za met. 23 .858 Maj 6.250 585 171 522 184 324 195 88 9 273 65 113 92 215 -74 34 32 Jul 7.446 600 173 556 182 345 191 88 9 280 64 93 236 75 32 39 10.Da bi se imao uvid u obim transportnog rada ostvarenog u ugovorenom prevozu dajemo pregled prosečnog mesečnog broja korisnika (period januar-septembar) ne računajući "UUS". 6.024 9.721 10. 7. STARA Ž. Pored "USS". ugovorom o prevozu obuhvaćeni su i drugi korisnici sa područja SO Smederevo.

BROJ KORISNIKA ORGANIZOVANOG PREVOZA

(mesečni prosek) Broj Naziv korisnika Korisnika "Tehnogas"-fabr. "Smederevo" 16 UTRO "Jedinstvo" Naziv korisnika DP "16. oktobar" GDP "Jugovo" Opštinski sud MZ-Stručne službe DD za osiguranje "Dunav" JKP "Komunalac" "Elektromorava" "Jugopetrol" JP PTT saobraćaj DD "Livnica" "Atlascopco" JP za stambene usluge "Šumadinka" Osnovno obrazovanje Učenici osnovnih škola SSŠ "Despot Durađ" Gimnazija Ekonomska škola Tehnička škola Studenti 65 158 28 14 15 62 45 11 109 109 97 17 6 386 788 50 12 64 41 430 PK "Godomin" Slobodna zona DD "Vodarcoop" DP"Zmaj" "Ishrana" "Cobex" "Fagram" "Ukras" Zdravstveni centar Preduzeće "Heroj Srba" JKP "Vodovod" BBP Beograd RJ "Gramat" "Inos" "Nikola Krga" "Velur" KGM Trudbenik RJ "Buduć." KGM "Trudbenik" Beograd "Simax" Penzioneri Dir. za urbanizam UKUPNO Tabela broj 14. Broj korisnika organizavanog prevoza Prosečni mesečni broj korisnika prevoza iznosi 15.700.

Broj korisnika 38 148 7 30 29 27 4 38 387 389 202 31 58 13 37 104 157 44 19 1.400 10 5.695

24

2.7 GRADSKI PREVOZ Gradski prevoz na području grada Smedereva, obavlja se na sledećim linijama: - Plavinac-Stara železara-Nova železara - Plavinac-Stara železara-Carina (Novo naselje) - Kružna linija Plavinac -Stara železara-Nova železara i obratno Linija prolazi kroz centralno gradsko tkivo, povezuje putni pravac R-100 sa M-1.10 i dalje R-214.Dužina linije je 11 kilometara. Na trasi linije registrovano je 15 autobuskih stajališta. Linija Plavinac-Stara železara-Nova železara u stvari je produžena linija Stara železara-Nova železara. Saobraćaj do Plavinca odvija se uglavnom u vremenu vršnog opterećenja (prevoz radnika) dok se saobraćaj na relaciji Stara železara-Nova železara obavlja u kontinuitetu od 0:30 časova (prvi polazak) do 21:25 časova (zadnji polazak) iz smera "A" (Stara železara-Nova železara). Prvi polazak iz smera "B" (Nova železara- Stara železara) je u 06:10 časova, a zadnji polazak je u 22:45 časova. Ovim polaskom vrši se odvoz druge smene iz Nove železare, polazak je produžen do Udovica i Seona (putni pravac R-100). Karakteristična stajališta na trasi označena su popunjenim krugovima (Stara železara, Papazovac, Lipska rampa II), to znači da se na tim stajalištima vrši spajanje ili odvajanje pojedinih linija kako u gradskom tako u međumesnom ili prigradskom saobraćaju. Stajalište "Stara železara" je zajedničko stajalište za linije: Smederevo -Beograd i obratno, Smederevo-Udovice i obratno, Smederevo-Seone i obratno. Stajalište "Papazovac" je zajedničko stajalište za linije: Smederevo-Velika Plana i obratno, Smederevo-Krnjevo i obratno, Smederevo-Lozovik i obratno, Smederevo-Lipe i obratno, Smederevo-Dobri Do i obratno (putni pravac R-109b), Smederevo-Vrbovac i obratno. Na stajalištu "Papazovac" spaja se gradska linija Stara železara-Carina-Novo naselje-Nova železara (linija aktivna u vremenu vršnog opterećenja). Stajalište "Lipska rampa II" Ovo stajalište je zajedničko za sve linije koje su nabrojane kao za stajalište "Papazovac". Sa ovog stajališta odvaja se lokalni put za selo Lipe (L-2). Plavinac-Stara železara -Carina-Novo naselje Linija prolazi kroz deo centralnog gradskog tkiva, zatim skreće prema putnom pravcu R-109, preko naselja "Carina" do novog naselja na "Papazovcu". U vremenu vršnog opterećenja linija se produžava do Nove železare. Dužina linije do Novog naselja (Papazovac) iznosi 6,5 kilometara a na trasi je registrovano 11 autobuskih stajališta. Linija se uglavnom održava kao linija Stara železara-Carina (Novo naselje) i obratno, dok se polasci za Plavinac obavljaju u vremenu vršnog opterećenja. Prvi polazak iz smera "A" (iz Stare železare) je u 05:10 časova, a zadnji polazak u 22:10 časova, polazak je produžen do Nove železare. Prvi polazak iz smera "B" (Carina-Novo naselje) u 05:25 časova, a zadnji polazak u 21:15 časova. Karakteristična stajališta na trasi: Stara železara, Zadužbina, Rimski bunar, Papazovac.

25

Stajalište "Zadužbina" je zajedničko stajalište za linije: Smederevo-Selevac-Velika Krsna i obratno, Smederevo-Selevac-Smederevska Palanka i obratno, SmederevoLunjevac i obratno, Smederevo-Drugovac-Badljevica i obratno, Smederevo-Binovac i obratno, Smederevo-Landol i obratno. Stajalište "Rimski bunar" je zajedničko stajalište za dovoz i odvoz radnika u Novu železaru sa linija: Selevca, Lunjevca, Badljevice, Drugovca, Binovca, Landola, Landolskog puta, Stara železara-Kovačićevo-Landolski put-Nova železara. Kružna linija Linija povezuje mesne zajednice: "Donji grad", "Leštar" i "Carinu". Dužina linije 5,5 kilometara. Linija polazi sa Autobuske stanice Smederevo i završava se na Autobuskoj stanici Smederevo. Na trasi linije registrovano je 13 stajališta. Veći deo trase je u usponu i padu većem od 6%. Trasa prolazi kroz gusto naseljeni deo grada. Prvi polazak je u 05:00 časova a zadnji polazak je u 21:30 časova. Linija se održava svakodnevno sa 11 polazaka. Terminus gradskog saobraćaja lociran je na putu R-100, na platou ispred Stare železare. Polasci za Carinu i Novu železaru, održavaju se sa terminusa kod Stare železare, a kružna linija sa Autobuske stanice Smederevo. Slika broj 6.Šema stajališta gradskih linija

26

2.8 RAD VOZILA VOZILA U MEĐUGRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU I METOD PRAĆENJA RADA LINIJE Organizacija međugradskog i prigradskog autobuskog saobraćaja mora da obezbedi efektivnost pri radu na izvršenju prevoza putnika. Efektivnost autobuskog prevoza kao kompleksni pokazatelj karakterisana je kvalitetom prevoznih usluga, proizvodnošću rada vozila i zaposlenog osoblja, ekonomsko socijalnom efektivnošću prevoza , nivoom tarifa, bezbednošću saobraćaja, tačnim i urednim održavanjem redova vožnje, korišćenjem vozila odgovarajućih eksploataciono - tehničkih karakteristika, racionalnošću redova vožnje, temeljnog poznavanja tokova putnika, stanjem putne mreže, potrebnim brojem autobuskih stanica, savremenom manipulacijom sa prevoznim ispravama i kontrolom realizovanja redova vožnje. Efektivna organizacija međugradskog i prigradskog autobuskog saobraćaja podrazumeva kontrolu kvaliteta opsluživanja putnika i sistematsko praćenje i izučavanje tokova putnika radi preduzimanja sistema mera za poboljšanje kvaliteta opsluge putnika, racionalizaciju mreže linija i polazaka neophodnih kao uslov za ostvarenje novih linija, odnosno izmenu trasa postojećih linija. Efektivnost podrazumeva i utvrđivanje merodavnih vremena vožnje na linijama i putnim pravcima, upravljanje kretanjem vozila uz operativnu kontrolu regularnosti saobraćaja. Neophodna je takođe koordinacija sa drugim vidovima javnog putničkog prevoza kao i preduzimanje mera za povećanje eksploataciono-tehničkih i ekonomskih pokazatelja rada vozila.

27

SMEDEREVO SMEDEREVO.SMEDEREVO SMEDEREVO-BEOGRAD BEOGRAD.SMEDEREVO SMEDEREVO.00 5.SMEDEREVO SMEDEREVO-BEOGRAD BEOGRAD.10 7.00 9.30 15.ŽELEZARA.47 6.SMEDEREVO SMEDEREVO-BEOGRAD BEOGRAD.U tabeli broj 12.SMEDEREVO SMEDEREVO-BEOGRAD BEOGRAD.40 16.ŠALINAC ŠALINAC.ŽELEZARA SMEDEREVO-BEOGRAD SMEDEREVO-BEOGRAD BEOGRAD -N. Koeficijent iskorišćenja dnevnog radnog vremena bez tih gubitaka bi bio 0.MITROVICA K.00 21. KONTO 5041 3107 VREME 6-12 14-20 4.ŽELEZARA.SMEDEREVO SMEDEREVO.BEOGRAD BEOGRAD.30 15.50 12.00 11.55.SMEDEREVO LIIPE-N.SMEDEREVO SMEDEREVO-BEOGRAD BEOGRAD. Trebalo bi povećati iskorišćenje ovog vozila uvođenjem nove linije da ono ne bi dangubilo na stajalištu.40 18.BEOGRAD BEOGRAD.20 6.SMEDEREVO SMEDEREVO-BEOGRAD BEOGRAD.ako se uzme u obzir da je vozilo 3083 rezervno vozilo.00 5.Rad vozila u međugradskom saobraćaju Iskorišćenje dnevnog radnog vremena vozila u međugradskom saobraćaju je 0. 28 . dato je vremensko angažovanje vozila i vremensko iskorišćenje (efektiva) vozila u međugradskom saobraćaju.SMEDEREVO SMEDEREVO-BEOGRAD BEOGRAD.SAD.30 13.BEOGRAD BEOGRAD.10 13.Vozila su dobro angažovana.00 4.30 11.ŠALINAC ŠALINAC.10 18.45 LINIJA SMEDEREVO-K.00 19.30 12.MITROVICA.SMEDEREVO N.00 9.61.SMEDEREVO VREME RADA VOZILA (H) ANGAŽOVANJE:14h EFEKTIVA:12h ANGAŽOVANJE:17h 45min EFEKTIVA:10h 3116 ANGAŽOVANJE:15h 45min EFEKTIVA:9h 10min 3083 ANGAŽOVANJE:14h 25min EFEKTIVA:4h 30min (REZERVNO VOZILO DO 13H) 3093 ANGAŽOVANJE:8h 15min EFEKTIVA:5h 30min 5035 9014 ANGAŽOVANJE:11h EFEKTIVA:3h ANGAŽOVANJE:7h 30min EFEKTIVA:5h Tabela broj 15.SAD N.10 17.00 16.45 8.SMEDEREVO KRUZNO(GRADSKA) SMEDEREVO-BEOGRAD BEOGRAD.30 7.00 19.30 5.30 5.30 15.SMEDEREVO SMEDEREVO-BEOGRAD BEOGRAD.40 6.SMEDEREVO SMEDEREVO. Vozilo 5035 je studentski autobus.30 5.30 5.ŽELEZARA N.30 11.35 17.N.

U PO”Lasta” Smederevo ne prati se rad linije vozila.brzina obrta: Vo (km/h) . početna i krajnja stanica na liniji . 5. lako se mogu dobiti obradom kontrolnih listova. mesecima.vreme obrta vozila na liniji: T (min) . 6.trasa linije . koji je prevezen ili koji treba prevesti na deonici puta. Informacije o tokovima putnika na linijama međugradskog autobuskog saobraćaja.frenkvencija (intenzitet protoka vozila): f (voz/h) Od posebnog je interesa klasifikacija linija prema dužinama linija. kao i raspodela obima prevoza putnika i transportnog rada po grupama linija različite dužine. BROJ 1.interval: i (h) . 3.broj vozila (na radu) na liniji: N (vozila) . odnosno putovanja putnika po pravcima i smerovima mreže autobuskih linija i definisani su intenzitetom toka. su u stvari. sumarna raspodela vožnji. 4. sa raspodelom intenziteta tokova duž međustaničnih rastojanja. 29 .međustanično rastojanje Elementi funkcionisanja linije: . Putnički tokovi. danima u toku nedelje i časovima u toku dana.broj stajališta . Podaci o tokovima putnika neophodni su ne samo za izradu operativnih planova rada voznog parka. već su i osnova za prognoziranje razvoja auto transportne organizacije. putnom pravcu ili na celokupnoj mreži linija u određenom vremenskom periodu. RED. RASTOJANJE PREVOZA U KILOMETRIMA Do 20 Od 20-50 Od 51-100 Od 101-300 Preko 300 Ukupno OBIM PREVOZA PUTNIKA P*1000 % OSTVAREN TRANSPORTNI RAD U PKM*1000000 % SREDNJE RASTOJANJE PREVOZA 1PUTNIKA Istraživanje i izučavanje tokova putnika PUTNIČKIM TOKOVIMA naziva se broj putnika. 2. liniji.dužina linije .terminusi linije.kapacitet transportne jedinice: mg (mesta/voz) . odnosno brojem putnika koji se prevezu na međustaničnim deonicama linije u jednom smeru u toku određenog vremenskog perioda. Visok nivo kvaliteta prevoznih usluga moguće je obezbediti samo pri postojanju potpunih podataka o intenzitetu tokova putnika i raspodeli tokova duž linija sa preciznom vremenskom raspodelom tokova po sezonama u toku godine. Trebalo bi uraditi sledeće: Definisati osnovne elemente strukture i funkcionisanja linije Elementi strukture linije (statički elementi): .

Najveće vrednosti toka postižu se na deonicama bližim centru gravitacije. 30 . Osobenost tokova u prigradskom saobraćaju je postepeno opadanje intenziteta toka u funkciji porasta udaljenosti od centra gravitacije autobuske stanice grada ka kome gravitira linija. a takođe i kada nastupe nagle promene tokova putnika. Potrebno je takođe utvrditi graničnu . takođe u prigradskom saobraćaju veliki broj mesečnih pretplatnih karata. Neravnomernost raspodele toka putnika duž linije definisana je koeficijentima neravnomernosti za obim prevoza i transportni rad. Dijagram se radi na osnovu podataka utvrđenih brojanjem putnika po deonicama i smerovima linije i na istom je apscisna osa uslovna trasa linije. a takođe i odrediti racionalan kapacitet vozila.Analitički podaci ne daju preglednu sliku tokova putnika duž linije. Kontrolna brojanja u prigradskom saobraćaju treba vršiti posebno za period proleće i leto. posebno za jesen i zimu. Obzirom da su i prevozne isprave zonske karte za prevoz štampane na određenu novčanu vrednost. što dovodi do naglog smanjenja ili povećanja popunjenosti vozila. Izučavanje neravnomernosti prevoza putnika Poznavanje neravnomernosti toka putnika duž linije veoma je značajno za planiranje i organizaciju prevoza putnika. po potrebi pored redovnih vožnji uvesti ekspresne ili poluekspresne vožnje. na kojoj su u razmeri naneta međustanična rastojanja. Mogu se na primer.minimalnu vrednost prosečnog koeficijenta dinamičkog iskorišćenja kapaciteta autobusa εmin koji. to se iz podataka o broju prodatih karata ne dobijaju potrebni podaci o raspodeli tokova duž linije. Broj putnika po deonicama linije značajno se koleba. Na ovim linijama tokovi putnika izučavaju se putem sistematskog i kontrolnog brojanja putnika i putem ankete. Određivanje potrebnog broja autobusa na liniji rezultat je izabranog odnosa ekonomskih interesa autotransportne organizacije i nivoa kvaliteta prevoza kojim se opslužuju putnici. te je celishodno za svaku liniju nacrtati dijagram raspodele tokova putnika u glavnom i obratnom smeru.Pri znatnim kolebanjima tokova putnika duž linije dimenzionisanje broja vozila na radu vrši se prema najopterećenijoj deonici na kojoj je intenzitet toka putnika maksimalan. Merodavan za dimenzioniranje je smer sa većim intenzitetom tokova.Problem praćenja i istraživanja tokova putnika osetno je složeniji na prigradskim linijama koje imaju znatno kraća međustanična rastojanja i veliki intenzitet tokova i izmenu putnika. Ukoliko je rad vozila takav da je ε stalno manje od εmin. obzirom na nivo tarifa po PKM formira prihod kojim se pokriva utvrđeni nivo troškova po pređenom kilometru autobusa u toku rada na liniji. onda je rad autobusa na takvom obrtu na liniji-nerentabilan. Podaci o kolebanju tokova putnika duž linije omogućavaju iznalaženje potrebnog transportnog rada i izmenu putnika na međustanicama kao i proračun radnog parka autobusa i izbor njegovog racionalnog kapaciteta. Broj vozila na radu određuje se odnosom potrebnog transportnog rada prema transportnom radu jednog vozila u jedinici vremena. korigovati dužina linije. Poznavanje tih promena omogućava izbor optimalne organizacije rada vozila na liniji. Radi raspolaganja potrebnim informacijama o tokovima putnika autotransportne organizacije moraju imati planove sistematskog ili kontrolnog brojanja putnika i utvrditi rokove za obavljanje ove aktivnosti. Posebno što je. organizovati lokalne vožnje na delu linije sa jakim intenzitetom toka. položaj stanica i njihovi nazivi.

.Broj putnika sa pojedinačnim kartama 300000.00 220000.13 date su godišnje neravnomernosti po različitim osnovama.00 240000.00 200000.Osnovno obrazovanje 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 u fe ar br ua r m ar t ap ril m aj ju n g pt ust em b o k ar t no oba ve r m de ba ce r m ba r se ja n ju l 31 2003 2004 Dijagram broj 8.00 2003 2004 Dijagram broj 6. .00 260000.00 280000.Na Dijagramima od 6 . av ju l av se gus t pt em ba r ok to no ba ve r m de bar ce m ba r ja nu ar fe br ua r ar t ap ri l m m ju n aj .Broj putnika sa mesečnim kartama 140000 120000 100000 80000 6000 0 40000 20000 0 ap ril ju n ju l av gu st se pt em ba r ok to ba r no ve m ba de r ce m ba r ja nu ar fe br ua r ar t m m aj 2003 2004 Dijagram broj 7. .

Penzioneri Dijagram broj 10. ja nu ar fe br ua r m ar t ap ril .Prevoz studenata ja nu ar fe br ua r m ar t 2003 2003 ap ril 2003 m aj m aj ju n 2004 2004 ju n ja nu ar fe br ua r m ar t ap ri l m aj ju n 2004 ju l av gu st se pt em ba r ok to ba no r ve m ba de r ce m ba r av gu se st pt em ba r ok to ba no r ve m ba de r ce m ba r ju l 32 ju av l se gu s pt em t b ok ar t no oba ve r m de b a ce r m ba r . . 0 .Ugovoren prevoz Dijagram broj 11.12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 12000 10000 14000 4000 2000 8000 6000 700000 650000 600000 550000 500000 Dijagram broj 9.

zatim pad usled dobijanja studentskih domova i dolaskom zimskog perioda gde se većina studenata opredeljuje za privatan smeštaj. . Broj prodatih pojedinačnih karata veći je u 2004. Broj prevezenih osnovaca isključivo zavisi od ukupnog broja po generacijama.godine. 33 .veći je broj upisane dece nego predhodne godine. Penzioneri karakteristično koriste prevozne usluge . vreme godišnjih odmora i školskog raspusta.Turist biro 25000 20000 15000 10000 5000 0 us se t pt em ba r ar fe br ua r ok to ba r no ve m ba r de ce m ba r ap ril ju n m ar t ja nu m aj ju l av g 2003 2004 Dijagram broj 12. kao i broj prevezenih studenata.godine sa polaskom novih đaka prvaka dešava obrnut slučaj.s proleća su aktivniji a izbegavaju periode kada su spoljne temperature visoke ili pak suviše niske.godini. brojnija od od generacije 2004.Kretanje broja putnika po mesecima 1300000 1250000 1200000 1150000 1100000 1050000 1000000 950000 900000 850000 800000 av gu st se p te m ba r ok to b ar no ve m ba r de ce m ba r fe br ua r ap ril ju n m ar t ja nu m aj ju l ar 2003 2004 Dijagram broj 13.Primećujemo da je generacija koja je završila školsku godinu 2003.Od septembra 2004. Ugovoren prevoz radnika je skoro konstantan tokom godine. Kod studenata je karakteristično da su najveće potrebe za prevozom u periodu septembar-novembar..U poslednjem kvartalu imamo gotovo ujednačen broj putnika. Na osnovu Dijagrama 6-13 možemo da zaključimo: Mesečne promene prevezenih putnika su gotovo karakterističan rast prevezenih putnika u prolećnom periodu zatim nagli pad za period jul-avgust.

Septembar ..….ekskurzija.Međugradski saobraćaj: 1.Pui broj putnika koji su ušli u autobus na početnom terminusu i medustaničnim rastojanjima -q kapacitet autobusa (broj mesta) ..Imamo zatim pad u julu i ponovni porast u avgustu.Turist biro ima karakteristične špiceve za period april – maj . Pλ = ∑ Pui = q ⋅ γλ ⋅ µsm i =1 n −1 Gde je: ..Broj prevezenih putnika P Kretanje vozila od početnog do završnog terminusa linije jednak je sumi ulazaka na početnom terminusu i na svim međustanicama linije (na krajnjem terminusu vrši se samo izlazak)... Odrediti izmeritelja rada autobusa u međugradskom i prigradskom saobraćaju Kako se parametri rada vozila ne prate u PO”Lasta” Smederevo. .µsm koeficijent izmene putnika 2..(n-1) broj međustaničnih rastojanja .broj putnika u vozilu po deonici linije 34 . parameter bi trebalo izračunavati na sledeći način (1 -14) i statistički ih pratiti kao što je opisano u poglavlju 3.Ukupan broj prevezenih putnika po deonicama linije Qλ Dobija se kao suma broja prevezenih putnika na svakoj deonici linije: Qλ = ∑ qλi = qλ1 + qλ 2 + ..qλ2.qλ (n-1) .. Dobija se iz kontrolnog lista i predstavlja osnovni parametar koji treba ustanoviti prilikom praćenja rada linije. organizovanje izleta.3.oktobar je karakterističan po organizovanju ekskurzija i povećanom broju zahteva za prevozom.γλ prosečan koeficijent statičkog iskorišćenja kapaciteta u toku poluobrta .Moguć obim prevoza Pλmax Dobija se kao proizvod kapaciteta autobusa q i broja međustaničnih rastojanja n-1 Pλ max = ∑ q = q(n − 1) i =1 n −1 ( putnika ) 3.qλ (n − 1) i =1 n −1 Gde je: Qλ1..

Κοeficijent statičkog iskorišćenja autobusa γ γ – dobija se odnosom broja prevezenih putnika prema broju putnika koji je bilo moguće prevesti uz postignutu vrednost koeficijenata izmene putnika. na toj deonici i dužina lλ.Prosečan broj putnika u poluobrtu po jednoj deonici linije za obim prevoza qλQ deonica linije tλ tλ = -L – dužina linije u km -n – ukupan broj stanica na liniji -(n-1)-broj međustaničnih rastojanja L n −1 qλQ neophodno je izračunati da bi se na osnovu njega odredila vrednost prosečnog koeficijenta statičkog iskorišćenja kapaciteta autobusa u poluobrtu (γλ) i koeficijenta izmene putnika (ηsm). 5. U = qλ ⋅ lλ = q ⋅ γλ ⋅ lλ ( pkm) 35 .Transportni rad autobusa U n −1 QλQ = qλQ n −1 Transportni rad autobusa u (pkm) na jednoj deonici linije dobija se kao proizvod broja prevezenih putnika qλ. Za poluobrt biće: ∑ qλ i Pλ Qλ qλ Q = i =1 = = γλ = q ⋅ ηSM q (n − 1) q (n − 1) q 7.Koeficijent izmene putnika u međugradskom autobuskom saobraćaju ηSM ηSM – definisan je odnosom ukupnog broja prevezenih putnika u poluobrtu Pλ prema prosečnom broju prevezenih putnika po jednoj deonici linije za obim prevoza qλQ. qλQ je jednak odnosu ukupnog broja prevezenih putnika na svim deonicama linije u poluobrtu i broja međustaničnih rastojanja. 6.4.

..Uλ ( n −1) = ∑ qλi ⋅ lλi i =1 n −1 ( pkm) Takođe je jednak sumi rastojanja prevoza svih prevezenih putnika U = ∑ Pi ⋅ li i =1 p ( pkm) 8.Koeficijent dinamičkog iskorišćenja kapaciteta autobusa stvarnog prema mogućem transportnom radu. odnosno cele linije L.Moguć transportni rad Umax Umax – dobija se kao proizvod kapaciteta autobusa q i dužine deonice l.... Za deonicu linije: UMAX = q ⋅ lλ Za poluobrt: ( pkm) UMAX = q ⋅ L 9. Za deonicu linije: ε – dobija se odnosom ελl = jer je KsP1 = KsPλ Za poluobrt linije: Uλ q ⋅ γλ1 ⋅ lλ qλ1 = = = γλ1 Uλ max q ⋅ lλ q ελ1 = ∑Ui ∑ qλ ⋅ lλi 1 i =1 n −1 n −1 i =1 q⋅L = q⋅L = Uλ qλ U = q⋅L q 36 ...Ukupan transportni rad duž linije biće: U = Uλ1 + Uλ 2 + ...

qλU .ukupan broj poluobrta ∑ AKLi .ukupan broj kilometara autobusa na linijama 11.Dobija se odnosom sume kilometara autobusa na svim linijama i polascima na kojima je vozilo radilo prema ukupnom broju poluobrta. prema ukupnoj dužini linije L.Prosečna dužina vožnje – poluobrta na liniji KsPλ -KsPλ.Srednje rastojanje prevoza jednog putnika KsPl KsP1.Neravnomemost toka putnika u poluobrtu za obim prevoza po deonicama linije Ψp Ψp = qλ max qλQ 14.Neravnomemost toka putnika u poluobrtu za transportni rad ΨU ΨU = qλ max qλU 37 .dobija se odnosom ostvarenog transportnog rada prema obimu prevoza .qλU se odnosom ostvarenog transportnog rada pri poluobrta.10.broj prevezenih putnika. KsPλ = Gde je : ∑ Azλi ⋅ Li i =1 n ∑ Azλi i =1 n = ∑ AKLi ∑ Azλi i =1 i =1 n n ∑ Azλi i =1 n i =1 n .Prosečan broj putnika po kilometru linije za transportni rad . U KsP1 = = P ∑ qλ i ⋅ l λ i i =1 n −1 Pλ = ∑ Pi ⋅ li I =1 P P (km) 12.Dobija radu vozila u toku qλU Uλ = = L ∑ qλi ⋅ lλi i =1 n −1 L = ∑ Pi ⋅ li I =1 p L = q ⋅ ελ 13.

vreme trajanja obrta vozila Ar ⎛ voz ⎞ ⎟ ⎜ To ⎝ cas ⎠ 38 .-Prigradski saobraćaj Rad vozila u prigradskom saobraćaju obzirom na veću frekvenciju vozila i manju vrednost intervala vožnje potrebno je pratiti po poluobrtima. zatim u svrhe školovanja itd. Većinu putnika čine dnevni migranti. U jutarnjem i popodnevnom “špicu” interval vožnje vozila mora biti najmanji. odnosno po obrtima vozila. Za dimenzionisanje kapaciteta vozila merodavan je opterećeniji smer linije. što praktično znači da se mora obezbediti takva prevozna sposobnost linije koja će podmiriti maksimalne prevozne zahteve. prema broju prevezenih putnika na karakterističnij deonici sa maksimalnim brojem putnika. ηsmp = 3. jer je karakteristika prevoznih zahteva u prigradskom saobraćaju takva. smer sa većim intenzitetom toka putnika i na tom smeru karakteristična deonica linije na kojoj se javlja maksimalni tok putnika qλmax.Broj prevezenih putnika Pλ qλ max Jednak je sumi ulazaka na početnom terminusu i svim međustanicama linije Pλ = ∑ Pui = qγ maxηsmp 1 n −1 4.broj vozila na radu na liniji To . Najveći deo putovanja obavlja se u svrhe odlaska na rad i povratka sa rada. 1.Koeficijent izmene putnika u prigradskom saobraćaju Dobija se odnosom ukupnog broja prevezenih putnika u poluobrtu. Red vožnje vozila mora se podesiti kolebanju tokova putnika u toku dana.Frekvencija Smatra se broj vozila koje prođe u istom smeru kroz neku tačku linije u jedinici vremena. da svi prevozni zahtevi moraju biti pokriveni prevoznom sposobnošću vozila. Prevoz putnika mora se obaviti u vremenu prihvatljivom za korisnike prevozne usluge. f = Ar .Koeficijent statičkog iskorišćenja kapaciteta autobusa na deonici linije sa maksimalnim tokom putnika γd max = qλd max = ε max qηsm 2.

13. 2. 5. Iw = Ar .iskori. radi socijalno-ekonomske politike.broj vozila na radu na liniji To . 3. 15. Praćenje pokazatelja rada na linijama Za svaku liniju podaci se prate tabelarno.stat. Činjenica da u međugradskom autobuskom saobraćaju često na istoj trasi linije radi veći broj prevoznika nameće zaključak da svaki prevoznik mora pratiti efektivnost rada autobusa na polascima koje održava. u nekoj tački linije. 7. RED.Interval vožnje To je vremenski razmak između nailaska dva uzastopna vozila.dužina linije Vo . Uslov za održavanje linija u međugradskom autobuskom saobraćaju prema tome je rentabilan rad vozila na linijama.iskori.brzina obrta To 2 L ⋅ 60 = Ar Ar ⋅ Vo 2 L60 ⇔ To = Vo Svi izmeritelji rada vozila na prigradskim linijama usled velikog intervala vožnje i male frekvencije (Iwmin= 15 i max= 4 vozila/čas) prate se na isti način kao u međugradskom saobraćaju . te da mora operativno raspolagati informacijama o rezultatima rada vozila na liniji. ali sa dimenzionisanjem kapaciteta vozila prema maksimalnom toku putnika na karakterističnoj deonici qλmax.Praćenje pokazatelja rada na linijama 39 . 6.broj prevez. 12.5. 11. 16. BROJ 1.izmene putnika Koef. 10. koja se kreću u istom smeru.dinam. POKAZATELJ Dužina linje (km) Broj stanica Broj međustaničnih rastojanja Broj vožnji(poluobrta) Broj prevezenih putnika Moguć obim prevoza Ukup. 9.putn.rad Koef. može očekivati olakšice u poslovanju i eventualne subvencije od društva.autobusa Srednje rastojanje prevoza jednog putnika (km) Neravnomernost toka putnika za obim prevoza Neravnomernost toka putnika za transportni rad Tabela broj 16.po Deonici linije u poluobrtu Prosečan broj putnika za prevoza po jednoj deonici linije SIMBOL L N n-1 Zλ P Pmax Qλ ___ qλQ Ηsm Γ U Umax QλU Ε KsP1 Ψp Ψu POLUOBRT LINIJE U odlasku U povratku OBRT UKUPNO obim ֿ Koef.vreme trajanja obrta vozila L . 17.po poluobrtima vozila.autobusa Ostvareni transportni rad(PKM) Moguć transportni rad (PKM) Prosečan broj putnika za tra. 8. jer to nije vid prevoza koji. 4. 14.

RED VOŽNJE ZA IZVRSNO OSOBLJE uručuje se vozaču autobusa od strane dispečera pri izlasku vozila na liniju. a takođe i radi povećanja efektivnosti rada autobusa na linijama. elementima trase linije. vremenu nultih vožnji vozila. organizuje se po unapred utvrđenim. Na osnovu. visoka regularnost kretanja vozila. RED VOŽNJE ZA IZVRŠNO OSOBLJE radi se za svaki polazak na svim linijama i daje vremena postavljanja autobusa na polaznu tačku linije. a time obezbeduje tačnost i urednost redova izvršenja vožnje. rad autobusa na linijama. Koristećii ovaj radni red vožnje izvršno osoblje pridržava se publikovanog i registrovanog reda vožnje. merodavnim vremenima vožnje. Red vožnje je osnovni normativni dokument rada autobusa. Osnovni oblik za red vožnje autotransportne organizacije je RED VOŽNJE LINIJE koji se sastavlja za svaku liniju međugradskog ili prigradskog saobraćaja u tabličnom obliku i kao dijagram. STANIČNI RED VOŽNJE vodi se na svakoj međustanici na kojoj se vrši prodaja karata i prihvat i otprema putnika a takođe i na terminusima linije. planom rada autobusa po linijama i planom rada izvršnog vozačkog i kondukterskog osoblja. vreme prispeća autobusa u krajnji terminus linije. otpravnicima na autobuskim stanicama koji obezbeđuju rad vozila na liniji. INFORMACIONI RED VOŽNJE za putnike postavlja se na terminusima i međustanicama linije. vreme rada linije. 40 . odnosno dolaska vozila. minimalno vreme trajanja putovanja. U stanične redove vožnje za sve linije i polaske u toku dana kao i za dolaske upisano je vreme po objavljenom redu vožnje i stvarno vreme polaska. vremenu trajanja poluobrta i vremenu stajanja na terminusima linije.) radi odmora putnika. Za sastavljanje reda vožnje linija potrebno je raspolagati podacima o intenzitetu tokova putnika.9 RED VOŽNJE U cilju obezbeđenja regularnosti saobraćaja i informisanja putnika o autobuskom linijskom saobraćaju. već su osnova i pri planiranju rada tehničke službe autotransportne organizacije koja priprema vozila za rad na linijama. vremena stajanja. na linijama kojima su terminusi bliski ili su jedan kraj drugog radi mogućnosti presedanja putnika sa minimalnim vremenima čekanja. vremena prolaska međustanica linije i međustanice na kojima je predviđeno duže stajanje (preko 5 min. Pomoću ove evidencije ostvaruje se kontrola regularnosti kretanja vozila na linijama. vozačima i kondukterima. udobnost pri vožnji. registrovanim i javno publikovanim redovima vožnje. zadovoljavajuća proizvodnost vozila i izvršenje planskih naturalnih i finansijsko-ekonomskih rezultata eksploatacije vozila. Pri izradi redova vožnje teži se da se obezbede takvi uslovi rada vozila na liniji kojima se obezbeđuje potpuna bezbednost putnika. Redovi vožnje autobusa služe ne samo izvršnom osoblju.2. Pri izradi redova vožnje moraju se uzeti u obzir i redovi vožnje svih saobraćajnih grana koje obavljaju masovni transport putnika radi koordinacije rada. Kompletan red vožnje PO“Lasta” Smederevo dat je u prilogu ovog diplomskog rada. redova vožnje linija rade se i STANIČNI REDOVI. na liniji i u istom je unapred utvrđen režim kretanja vozila. broj polazaka i interval vožnje koji je značajan posebno u prigradskom saobraćaju. dispečerima.

Trenutno ne postoji ni jedna linija prema zapadnoj Srbiji. Pojedinačlno učešće vrsta prevoza u PO“Lasta“ Smedervo Čak 60% od ukupnog broja prevezenih putnika pripada ugovorenom prevozu ako tu dodamo i lokalni tj.11 MERE ZA POBOLJŠANJE Trebalo bi sprovesti anketu putnika.Ukoliko je kod pojedinih polazaka ε < εmin takvim polascima treba promeniti vreme polaska ili ih isključiti.U Smederevskoj opštini je dosta stanovnika sa prostora Kosova i Metohije.2. gradsko-prigradski prevoz dobijamo 90% stalnih korisnika prevoza. Samo rentabilno poslovanje obezbeđuje dobar kvalitet usluge i niže cene transporta. Primećeno je da linije prema tom putnom pravcu nisu rentabilne tako da bi ih trebalo održavati dva puta nedeljno (ponedeljak.10 UČEŠĆE POJEDINIH VRSTA PREVOZA U UKUPNOM BROJU PREVEZENIH PUTNIKA Ako pogledamo pojedinačno učešće vrsta prevoza u PO “Lasta“ Smedervo videćemo da je najviše zastupljen lokalni opštinski i ugovoren prevoz.petak). Da bi preduzeće rentabilno poslovalo potrebno je voditi redovnu statistiku o εmin (dinamičkoj iskorišćenosti vozila) za svaki polazak. 41 . m eđugradski 6% prigrad 30% ugovoren 60% VLS 4% Slika 7. tako bismo dobili moguće pravce za uvođenje novih linija. 2.

dnevna kontrola tehničke ispravnosti vozila . Preventivno održavanje podrazumeva redovne servisne preglede vozila.sezonska priprema vozila .snabdevanje vozila gorivom .dijagnostika vozila .primopredaja vozila .korektivno održavanje vozila 42 .preventivno održavanje vozila . tom prilikom vrši se i kontrola nivoa ulja u motoru. Korektivno održavanje obuhvata lake i srednje opravke koje se obavljaju direktno na vozilu.redovni servisni pregledi vozila . ORGANIZACIJA RADA U TEHNIČKOM ODRŽAVANJU PO“LASTA”SMEDEREVO 3. kontrola nivoa rashladne tečnosti u sistemu za hlađenje i po potrebi dolivanje.3.dnevna nega i kontrola vozila . Dnevna nega i kontrola vozila vrši se svakodnevno i obuhvata spoljno i unutrašnje pranje i čišćenje vozila i kontrolne preglede vozila. Dijagnostika obuhvata obavezne tehničke preglede vozila koji su zakonom propisani i obavljaju se svakih šest meseci.korektivno održavanje vozila Snabdevanje vozila gorivom vrši se na SSG koja je opremljena jednim istakačkim mestom. radove vezane za kontrolu. U okviru Tehničkog održavanja vrši se: .2 DEFINISANJE TEHNOLOŠKOG POSTUPKA ODRŽAVANJA Tehnološkim postupkom rada obuhvaćeni su: . 3.generalno pranje i čišćenje vozila . generalne opravke agregata i opravke posledica udesa.obavezni tehnički pregledi i periodične kontrole ispravnosti .snabdevanje vozila gorivom .spoljno i unutrašnje pranje i čišćenje vozila .defektaža .1 FUNKCIJA TEHNIČKOG ODRŽAVANJA Definisanje zadataka Tehničkog održavanja Osnovni zadatak Tehničkog održavanja je da obezbedi neophodan broj vozila u stanju "spremno za rad" u planski određenom periodu vremena sa dovoljno visokom pouzdanošću u periodu između preventivnih intervencija održavanja. negu i podešavanje rada vozila propisane od strane proizvođača vozila.preventivno održavanje vozila .

Na osnovu sprovedene dijagnostike otvara radnu listu koja mora da sadrži: broj radne liste. .datum. U protivnom.Vozilo posle opravke ili servisa može da izađe iz kruga Tehničkog održavanja samo ako vozač ima uredno popunjen putni nalog.vozilo ulazi na prvu kapiju i odlazi na kanal za uljarsko-mazačke radove. .vreme otvaranja radne liste i potpis kontrolora. . vrstu servisa. .vozilo isključivo izvozi iz Tehničkog održavanja vozač koji duži vozilo.vozač pri preuzimanju vozila iz Tehničkog održavanja treba da potpiše prijem vozila u rubrici “vozilo primio”. ne overi prijem ispravnog vozila.vozač postavlja vozilo na dijagnostički kanal i predaje uput kontroloru( uput mora da bude popunjen kao što je navedeno) kontrolor prvo dijagnosticira primedbe vozača navedene u uputu.datum.3.oznaku vozila.kontrolor otvara radnu listu koja mora da sadrži: broj radne liste.1 Postupak primopredaje vozila Ako vozilo dolazi u Tehničko održavanje radi opravke ili preventivnog održavanja .vozilo iz Tehničkog održavanja izlazi sa uredno overenom dokumentacijom koju vozač daje na uvid portiru. a zatim pregleda celo vozilo (po potrebi vrši probnu vožnju sa vozačem). datum. i to na sledeći način: a) ako vozilo dolazi na popravku .tačno navedene radnje koje treba uraditi na vozilu.od momenta otvaranja radne liste svu odgovornost za vozilo preuzima Tehničko održavanje. konto i registarsku oznaku vozila. . u rubrici "radni nalog" mora da sadrži overenu tehničku ispravnost i to na sledeći način: a) ako vozilo izlazi iz TO posle izvršene opravke . vozač mora da poseduje uredno popunjen uput overen od strane dispečera koji mora da poseduje sledeće podatke: broj uputa. prema radnoj listi i upisivanjem datuma. konto i registarski broj vozila.poslovođa je dužan da upiše :"opravka izvršena po radnoj listi broj ------" i potpisom to potvrdi. što je uslov za izlazak vozila iz Tehničkog održavanja. .kontrolor je dužan da proveri kvalitet opravke.2. 43 . ako vozač svojim potpisom. odnosno da po potrebi izvrši probnu vožnju zajedno sa vozačem. kilometražu po tahografu i vreme ulaska vozila na servis. b) ako vozilo dolazi radi servisnog pregleda . vremena izlaska iz Tehničkog održavanja i svojim potpisom na mestu “mehaničar kontrolor” potvrdi tehničku ispravnost vozila u trenutku izlaska iz Tehničkog održavanja. vreme popunjavanja uputa.konto i reg. koji pored zakonski propisanih podataka. opis neispravnosti i potpis dispečera.Od momenta otvaranja radne liste svu odgovornost za vozilo preuzima Tehničko održavanje. kontrolor je dužan da da odgovor na primedbe vozača.a na osnovu koje portir odobrava izlazak vozila u saobraćaj. . . Vozilo isključivo dovozi i predaje u Tehničko održavanje vozač koji duži to vozilo.

2.kontrola ispravnosti zvučnih i svetlosnih signala . odnosno da po potrebi izvrši probnu vožnju zajedno sa vozačem.kontrola opreme vozila .2. . tada se vozilo može snabdeti gorivom nakon obavljene tehničke intervencije.Planirani servisni pregledi po preporuci proizvođača 44 .provera zaptivenosti kočionih instalacija i provera ispravnosti kočnica .kontrola ispravnosti spoljnjeg i unutrašnjeg osvetljenja vozila . ukoliko se na vozilu obavlja neka od tehničkih intervencija. Vozilo iz Tehničkog održavanja izlazi sa uredno overenom dokumentacijom koju daje na uvid portiru. portir je dužan da proveri da li je u putnom nalogu overena tehnička ispravnost.b) ako vozilo izlazi iz Tehničkog održavanja posle obavljenog servisa poslovođa preventivnog održavanja je dužan da upiše "izvršen servis ♣S1.vizuelni pregled donjeg postroja vozila . kontrola nivoa rashladne tečnosti u sistemu za hlađenje i po potrebi dolivanje. . S2" i svojim potpisom to potvrdi.kontrola ispravnosti mehanizma za otvaranje i zatvaranje vrata .2 Snabdevanje vozila gorivom Snabdevanje vozila gorivom vrši se na SSG koja je opremljena jednim istakačkim mestom. kontrolor je dužan da da odgovor na primedbe vozača. isključivo izvozi i preuzima iz Tehničkog održavanja vozač koji duži vozilo. 3.provera zaptivenosti sistema za hlađenje .S2. osim kontrolnog pregleda. ako vozač svojim potpisom ne overi prijem ispravnog vozila. u protivnom ne dozvoljava izlazak vozila sve dok se ne zadovolje svi uslovi. što je uslov za izlazak vozila iz Tehničkog održavanja.3 Dnevna kontrola tehničke ispravnosti vozila Tehnološkim postupkom su definisani sledeći radovi koji se vrše pri svakodnevnoj kontroli tehničke ispravnosti vozila: .kontrola istrošenosti pneumatika i pritiska u njima ♣ S1. U protivnom. . Tehnološkim postupkom je predviđeno da se vozila snabdevaju gorivom po ulasku u Tehničko održavanje.kontrola ispravnosti uređaja za pranje i brisanje vetrobranskog stakla .vremena završetka radova I svojim potpisom na mestu “mehaničar kontrolor” potvrdi tehničku ispravnost vozila.kontrola učvršćenosti stolica i rukohvata .ispuštanje kondezata iz vazdušne instalacije .Vozilo.Vozač pri preuzimanju vozila iz Tehničkog održavanja treba da potpiše prijem vozila u rubrici "vozilo primio".Kontrolor je dužan da proveri kvalitet radova i upisivanjem datuma. tom prilikom vrši se i kontrola nivoa ulja u motoru. 3.vizuelni pregled vozila i pregled po primedbama iz uputa .kontrola ispravnosti upravljačkog mehanizma .

2. Ovakav način pranja zahteva dodatno manevrisanje što stvara značajne probleme zbog nedostatka manevarskog prostora i produžava vreme zadržavanja vozila u Tehničkom održavanju. 45 . Kao i spoljnje pranje. uređaju za pranje vetrobranskog stakla.4 Dnevna nega vozila Dnevna nega vozila se vrši svakodnevno i obuhvata spoljno i unutrašnje pranje i čišćenje vozila kao i mesečna generalna pranja i čišćenja vozila. Pod unutrašnjim pranjem i čišćenjem vozila podrazumeva se pranje.6 Obavezni tehnički pregledi i periodične kontrole ispravnosti Zakonom o bezbednosti saobraćaja propisani su redovni tehnički pregledi vozila koji se obavljaju svakih šest meseci. sistemu za grejanje unutrašnjosti vozila i kontrolu stanja pneumatika.7. 3.čišćenje i brisanje poda vozila. i unutrašnje pranje i čišćenje se vrši po ulasku vozila u Tehničko održavanje. brisanje stakala sa unutrašnje strane.5 Generalno pranje i čišćenje vozila Generalna pranja i čišćenja unutrašnjosti vozila obavljaju se periodično i obuhvataju pranje i čišćenje poda. pranje i čišćenje sedišta i zamena navlaka.2. vazdušnoj instalaciji. čišćenje i brisanje sedišta i zamenu navlaka za sedišta.2. Pranje se vrši sa jedne. Sezonska priprema vozila Sezonska priprema vozila podrazumeva pripremu vozila za eksploataciju u zimskim uslovima i obuhvata radove na sistemu za hlađenje motora.2. Tehnički pregledi i registracija vozila 3. ''Lasta" Beograd 0 6 ZP Smederevo ŠESTOMESEČNI TEHNIČKI PREGLEDI REDOVNI Planira -no 53 Ostvareno 51 PERIODIČNI Planirano Ostvareno VANREDNI Planirano Ostvareno 62 REGISTRACIJA Planirano Ostvareno Overenih Tehnik. plafona vozila. bunkera za prtljag. 3. u toku kontrole tehničke ispravnosti i spoljnjeg pranja vozila. već se ona obavljaju u toku snabdevanja gorivom. Zbog nedostatka raspoloživog prostora ne postoje posebno definisana RMV na kojima se vrši pranje i čišćenje vozila. a zatim sa druge strane vozila. Za spoljno pranje vozila koristi se pokretna rotaciona četka sa mlaznicama. bunkera za prtljag. brisanje prašine sa instrument table.3. pregleda Overenih registracija 56 56 96% 100% Tabela broj 17. dok se prednja i zadnja strana vozila pere ručno. kompletno brisanje prašine. pranje. To je naročito izraženo kod pranja zglobnih vozila zbog čega se dnevna nega zglobnih vozila obavlja u popodnevnim časovima kada je manji broj vozila u Tehničkom održavanju.

8.demontažnih radova. Na kraju vozilo odlazi na spoljno pranje i napušta Tehničko održavanje jer u Tehničkom održavanju nije predviđen smeštaj vozila. menjač.3 TEHNOLOŠKA ŠEMA ODRŽAVANJA VOZILA U T N K O S I Legenda: U – ulaz T – tankiranje N – dnevna nega K – kontrola O – opravke S – servis I – izlaz Po dolasku u Tehničko održavanje vozilo. Korektivno održavanje vozila Korektivno održavanje obuhvata lake i srednje opravke koje se obavljaju direktno na vozilu.2. do nivoa generalne opravke kao i sve druge opravke po sistemu agregatne zamene. ukoliko je ispravno odlazi na tankiranje goriva. nakon izvršene popravke vozilo se pregleda. radni nalog zaključuje i vozilo napušta Tehničko održavanje. Takođe. 3. Preventivno održavanje U okviru preventivnog održavanja obavljaju se redovni servisni pregledi vozila prema planu koji je propisao proizvođač vozila. a zatim i kontrola vozila. bez većih montažno . uključujući i zamenu agregata.2. tom prilikom rezervoar se puni do vrha i kontroliše se nivo ulja u motoru i nivo rashladne tečnosti u sistemu za hlađenje motora. rade se i manje opravke karoserije . ono se nakon tankiranja i dnevne nege upućuje na servis.lakše nezgode i manja oštećenja nastala u toku eksploatacije vozila uključujući i farbanje oštećenih mesta. Ukoliko je vozilo planirano za redovni servisni pregled. po završetku servisnog pregleda radna lista se zaključuje i vozilo napušta Tehničko održavanje. opravke sklopova i agregata (motor. Istovremeno s tim vrši se pranje i čišćenje unutrašnjosti vozila. diferencijal) izvađenih sa vozila. Ukoliko su kontrolom vozila uočeni određeni nedostaci vozilo se upućuje na popravku. 3. 46 .3.9.

Sa jednog primerka trebovanja materijalni knjigovođa podatke unosi u računar.Poslovođa na osnovu radne liste određuje jednog ili više izvršioca i svakom pojedinačno ispisuje radnu listu i vreme davanja zadatka. potrošnog materijala.konto vozila . a zatim pregleda celo vozilo i otvara radni nalog koji sadrži sledeće podatke: .registarska oznaka vozila .potpis kontrolora Jedan primerak radne liste kontrolor postavlja na vidno mesto u vozilu. kontrolor .datum . 47 . radni uput i trebovanje. vreme davanja zadataka i vreme zaključenja liste ).potpis poslovođe . šefa Tehničkog održavanja i direktora i šalje službi nabavke. Trebovanje se piše u dva primerka i sadrži sledeće podatke: .naziv dela . Glavni magacioner na osnovu stanja delova u magacinu i liste minimuma maximuma dozvoljenih zaliha i porudžbina od strane poslovođe pravi nedeljno trebovanje delova.4 TOKOVI DOKUMENTACIJE Vozilo koje dolazi u Tehničko održavanje radi popravke ili redovnog servisnog pregleda mora da poseduje uredno popunjen uput od strane dispečera sa sledećim podacima: .broj trebovanja . zajedno sa uputom predaje poslovođi. koji kompletira radnu listu zaključenu od strane poslovođe ( poslovođa je upisao šifru izvršioca. a drugi.vreme izdavanja . alata i maziva koje se potpisuje od strane glavnog magacionera. Sva trebovanja moraju biti overena od strane šefa Tehničkog održavanja.potpis izvršioca S tako ispisanim trebovanjima izvršioc odlazi u magacin i trebuje rezervne delove.konto vozila .broj radne liste . podatke unosi u računar u bazu podataka Tehničkog održavanja i dokumenta odlaže u arhivu. a drugi primerak trebovanja se dostavlja poenteru. u bazu podataka magacinskog poslovanja i nakog toga trebovanje odlaže u arhivu.defektator prvo dijagnosticira primedbe navedene u uputu.opis neispravnosti . Na osnovu radne liste poslovođa trebuje neophodne rezervne delove iz magacina.datum .konto vozila .redni broj uputa .registarsku oznaku vozila .potpis dispečera Po dolasku na kontrolorski kanal.3.opis neispravnosti .redni broj radnog naloga .datum .

kilometražu po tahografu . .konto vozila . a 48 . uređajima i agregatima transportnih sredstava. Prilikom tankiranja vozila.RMV koja služe za direktno obavljanje radova na vozilima.količinu izdatog goriva i maziva . nezavisna. a suprotnim smerom kretanja izlazi sa njega.1 Definisanje raspoloživih kaspaciteta za održavanje voznog parka Kapaciteti za održavanje voznog parka organizovani su na sledeći način: .stanje goriva po brojčaniku na kraju smene .temperatura goriva u rezervoaru na kraju smene .5.Jedno RMV za kontrolu tehničke ispravnosti vozila Ovo RMV je specijalno.stanje goriva u rezervoaru po šipki na kraju smene .stanje goriva u rezervoaru po šipki na početku smene .datum . RMV je prolazno i nezavisno.vreme tankiranja vozila .stanje goriva po brojčaniku na početku smene .temperatura goriva u rezervoaru na početku smene . neprolazna znači da vozilo jednim smerom kretanja ulazi na RMV.5. . neprolazna. a nezavisno znači da ne zavisi od radova na ostalim RMV. opremljeno je kanalom i valjcima za ispitivanje sile kočenja koji trenutno nisu u funkciji.Specijalizovane radionice za obavljanje radova na delovima. točioc u putni nalog vozača upisuje količinu izdatog goriva.5 KAPACITETI ZA ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA 3.količinu izdatog goriva i maziva u toku smene .Točioci goriva na SSG vode dnevni izveštaj izdatog goriva i maziva koji sadrži sledeće podatke: . Specijalna znači da su opremljena kanalima koji omogućavaju prilaz vozilu sa donje strane.potpis točioca goriva. 3.potpis i šifru vozača . prolazno znači da je i ulaz i izlaz vozila sa RMV hodom napred. a drugi predaje referentu goriva i maziva koji podatke unosi u računar i prati potrošnju goriva po vozilima. Dnevni izveštaj se pravi u dva primerka.Pet RMV-a za korektivno održavanje vozila Ova RMV-a su specijalna. sklopovima. pored popunjavanja dnevnog izveštaja.1.1 RMV za direktno obavljanje radova na vozilima RMV za direktno obavljanje radova na vozilima organizovana su na sledeci način: . 3. jedan se odlaže u arhivu.

uređajima i agregatima transportnih sredstava su organizovane kao fizički odvojene celine: .Jedno RMV na platou ispred gumarske radionice RMV je obično. . opremljeno sa šestostubnom elektromehaničkom dizalicom. pranje vozila se vrši sa jedne. tako da je popravka zglobnih vozila često otežana. neprolazno. neprolazno. kompresora. . .Jedno RMV za uljarsko mazačke radove Ovo RMV je specijalno. nezavisno.Motorno odeljenje Ovo je specijalizovana radionica za obavljanje lakih. uređajima i agregatima transportnih sredstava Specijalizovane radionice za obavljanje radova na delovima. opremljeno je kanalom i namenjeno je za radove na donjem postroju vozila. . namenjeno je pre svega za radove na solo i zglobnim vozilima koja imaju podpodne motore. nezavisno.Agregatno odeljenje Specijalizovana radionica za elemenata pneumatike i hidraulike. .1. diferencijala. neprolazno. . 49 . nezavisno i služi za radove na točkovima(pneumaticima). nezavisno i uglavnom se koristi za radove na kočnicama i osovinama. opremljeno je kanalom ali ne poseduje instalaciju za odvod starog ulja i dovod novog ulja. a zatim sa druge strane. dok se pranje prednje i zadnje strane vozila vrši ručno. sklopovima.Jedno RMV za spoljno pranje vozila Ovo RMV je neprolazno. opremljeno je rotacionom četkom za pranje vozila. . 3.Jedno RMV za kovačke radove Ovo RMV je specijalno. neprolazno. nezavisno.nezavisna podrazumeva da vreme zadržavanja vozila na jednom RMV ne zavisi od vremena zadržavanja vozila na drugom RMV.2 Specijalizovane radionice za obavljanje radova na delovima.Jedno RMV za korektivno održavanje vozila Ovo RMV je specijalno.5. neprolazno. popravku menjača. srednjih i generalnih opravki motora.Jedno RMV na platou TO RMV je obično. sklopovima. Važno je napomenuti da su svi kanali projektovani za popravku solo vozila. nezavisno.

.Odeljenje precizne i radio mehanike Ovo je specijalizovana radionica za opravku tahografa.αti) A2(ψmax. od toga da nivo tehničke ispravnosti treba u toku godine da bude podešen promenama obimu prevoza i transportnog rada možemo uvesti u upotrebu i tekuće koeficijente neravnomernosti koji govore o odnosu obima prevoza i transportnog rada u svakom mesecu u odnosu na prosecni godišnji mesec: ψqi = i Qi Qsr Ui Usr ψqi = te u skladu sa tekućim koeficijentima neravnomernosti podešavati nivo koeficijenata tehničke ispravnosti voznog parka.αtmin) A(ψi. Usklađivanje nivoa tehničke ispravnosti i prevoznih zahteva voznog park Ai A1 R A2 S 50 . 3.Boš odeljenje Ova specijalizovana radionica je opremljena probnim stolom za ispitivanje PVP i vrši kontrolu. zavarivačkih radova i slično. . radio uređaja i ostalih mernih instrumenata koji čine opremu vozila. doboša.. Problem se može rešiti jednačinom prave kroz dve tačke kod koje je: A1(ψmin. .Autoelektričarsko odeljenje Ovo je specijalizovana radionica za obavljanje radova vezanih za opravku elektro uređaja i elektro instalacija na vozilu.Strugarsko odeljenje Ova specijalizovana radionica je opremljena strugom i vrši obradu kočionih obloga. popravku i podešavanja PVP i dizni. αtmax) αt A2= αtmax A= αti A1= αtmin O P1 P P2 Ψ Slika 8.6 USKLAĐIVANJE NIVOA TEHNIČKE ISPRAVNOSTI U ODNOSU NA PREVOZNE ZAHTEVE Polazeći. .Limarsko bravarsko odeljenje Odeljenje za obavljanje limarskih. mašinsku obrada delova agregata i druge strugarske radove. bravarskih radova.

708 0.132.698 894.po kojoj tačke A1 i A2 i tekuća tačka A leže na jednoj pravoj. koja izražava proporcionalnost kateta pravouglih trouglova A1RA i A1SA2. Ψi=0P.531 0.049.990 1.387 1.740 0.Pri tome je: Ψmin=OP1. αti=PA. αtmax=P2A2.049.265. Kretanje broja putnika po mesecima Tabela 18. αti — αtmin=RA i αtmax — αtmin = SA2 Prava kroz dve tačke A1 i A2 definisana je determinantom.706 αt 51 av gu st se pt em ba r ok to ba r no ve m ba r de ce m ba r ja nu ar fe br ua r ar t m m aj .756 1. Ψi —Ψmin = A1R.056.0287 1.0270 1.797 1.0341 1.Kretanje broja putnika po mesecima Mesec Januar Februar Mart April Maj Jun Jul Avgust Septembar Oktobar Novembar Decembar UKUPNO Obim prevoza 1.708 0.0450 1.300 Transportni Rad ψQi 1.727 0.427 1. Rešavanjem determinante dobiće se: αti = αt min + 1300000 1250000 1200000 1150000 1100000 1050000 1000000 950000 900000 850000 800000 ap ril ψi − ψ min (αt max − α min ) ψ max − ψ min ju n ju l 2003 2004 Dijagram 14.646 1.0270 1.0049 0.0266 ψUi Qi 0.706 0.0559 1.254 1.072. αtmin=P1A1.690 1.681 0.070.500 0.706 0.079.049.243 1.337 12.800 0.1081 1. Ψmax=OP2.051.8480 0.076 866. Ψmax—Ψmin = A1S.027.8749 1.0472 1.715 0.

50 i αtmax = 0. zbog nepoštovanja rasporeda isključivanja i dolaska vozila u Tehničko održavanje.8480 ⋅ (0. Specijalna podrazumeva da su RMV sa kanalima kako bi se omogućio pristup vozilima sa donje strane. neophodne su izmene u samoj organizaciji dolazaka vozila u Tehničko održavanje. prolazna i nezavisna RMV. sva RMV je nezavisna. svakodnevno u prepodnevnim časovima.50 + ψqi − 0. Dodatni efekti postižu se i pravilnim planiranjem rasporeda godišnjih odmora vozača i produženjem radnog vremena vozila.50) Ubacujući u izraz redom vrednosti za ΨQi izračuna se promena vrednosti za αti koja je potpuno usklađena sa promenama obima prevoza. Polazeći od činjenice da koeficijenti neravnomernosti ΨQ i ΨU nisu vremenski ni po vrednosti podudarni može se izračunati: αt = αtqi + αtui 2 Primenom izračunate dinamičke vrednosti koeficijenta tehničke ispravnosti voznog parka usklađuje se prevozna sposobnost voznog parka sa neravnomernostima u obimu prevoza i transportnom radu i time postiže ritmičnost u radu voznog parka. 3.1081 i Ψmin=0. Takođe. Projektom je bilo predviđeno rušenje postojeće hale za korektivno održavanje i na njenom mestu izgradnja nove proširene hale kako bi se omogućilo održavanje zglobnih vozila. Pored toga. Nažalost. posle perioda jutarnjeg vršnog opterećenja u saobraćaju. na kanalima su predviđeni ispusti kako bi se omogućio pristup i rad na motorima na solo i zglobnim vozilima sa podpodnim motorima. podatke za transportni rad PO”Lasta” Smedervo ne prati i nisam u mogućnosti da uskladim αt sa promenom transportnog rada.7 PREDLOG MERA ZA POVEĆANJE PRODUKTIVNOSTI U TEHNIČKOM ODRŽAVANJU Prošle godine je završena rekonstrukcije hale Tehničkog održavanja. ugradnja instalacije za grejanje hale i odvođenje izduvnih gasova.80 − 0. Iz tabele je: Ψmax=1. 52 .80 to će se primenom obrasca za αti dobiti vrednosti za αt po mesecima u toku godine koje su usklađene sa promenama obima prevoza i transportnog rada. U novoj hali su predviđena specijalna. Naime. Tehničko održavanje je zakrčeno vozilima tako da je veoma otežano njihovo manevrisanje i obavljanje tehničkih intervencija.1081 − 0.Ukoliko usvojimo da je za vozne parkove PO”Lasta” Smedervo s obzirom na starost voznog parka αtmin = 0. Na hali i na kanalima je predviđana ugradnja rolo vrata. što znači da rad najednom RMV ne zavisi od rada na ostalim RMV.8480 1.8480 αtqi = 0. Organizacionim merama može se prema iznetom uticati da posledice pojave neravnomernosti budu znatno umanjene pa i eliminisane.

Potrebno je sprovesti kontrolu vozila i nakon završene intervencije kako bi se sprečilo da vozilo napusti Tehničko održavanje. Potrebno je uvesti detaljniju dnevnu kontrolu vozila i u obimu kako je to tehnologijom propisano. Neophodno je povećati nivo radne i tehnološke discipline i definisati odgovornost u svakoj fazi sprovođenja aktivnosti. Potrebno je nastaviti sa kontrolnim tehničkim pregledima. Kako je radna i tehnološka disciplina osnovni uslov za sprovođenje kvalitetnog sistema održavanja potrebno ju je stimulisati novčanim nagradama.Sa ovim pristupom se skorije počelo. To je posebno bitno za zglobna vozila jer im je zbog slabijih manevarskih sposobnosti potreban veći prostor i ovu grupu vozila treba planirati za opsluživanje u popodnevnim časovima kada je manji broj ostalih vozila u Tehničkom održavanju. Na taj način bi se smanjio broj iznenadnih otkaza. 53 .Na taj način se direktno podiže nivo tehničke ispravnosti vozila. Potrebno je poboljšati uslove za ličnu higijenu radnika po završenoj smeni. a samim tip povećala bezbednost svih učesnika u saobraćaju. Potrebno je izvršiti nabavku još jednog uređaja za spoljno pranje vozila kako bi se kompletno pranje vozila izvršilo u jednom prolasku vozila i na taj način izbegla sadašnja manevrisanja vozila i zagušenja.posle svakog servisnog pregleda vozilo se upućuje na kontrolni tehnički pregled gde se vrši kontrola kočionog i upravljačkog mehanizma i uočeni nedostaci odmah otklanjaju. preduzimanjem mera protiv radnika sa reklamacijama na izvršene radove i slično.Iz tog razloga je važno poštovati raspored dolazaka vozila u Tehničko održavanje. a da intervencija nije korektno izvršena.Naime. pri tome se pri redovnom servisnom pregledu vozila vrši detaljan pregled vozila i preventivna zamena dotrajalih delova kako bi se povećala pouzdanost vozila i smanjio broj iznenadnih otkaza. a samim tim i bezbednost svih učesnika u saobraćaju. Potrebno je dati veći značaj preventivnom održavanju.

Izmeritelje i koeficijente iskorišćenja pređenog puta. Rezultativne izmeritelje rada vozila i voznog parka. 54 . Izmeritelje i koeficijente vremenskog bilansiranja rada vozila u danima i časovima.rastojanje prevoza) • pređeni put vozila i stepen iskorišćenja pređenog puta • stepen iskorišćenja kapaciteta vozila.4. Izmeritelje uslova pri izvršenju transportnih procesa. 4.1 PROIZVODNI REZULATATI POSLOVANJA Za potrebe planiranja. Pri određivanju transportnog rada voznog parka potrebno je izmeriti elemente koji se odnose na: • vremenski bilans vozila u danima • vremenski bilans vozila u časovima • uslove pri izvršenju transportnih procesa (brzina vožnje. 2. Za analizu ostvarenih rezultata rada voznog parka koristi se sistem izmeritelja i pokazatelja eksploatacije transportnih sredstava koji definišu sve elemente u procesu rada voznog parka. Tehničko-eksploatacione pokazatelje i izmeritelje rada voziila možemo podeliti na: 1. 4. analizu i ocenu efektivnosti rada vozila u drumskom saobraćaju i za putnički i za robni transport uveden je sistem izmeritelja i koeficijenata kojima je omogućeno ocenjivanje stepena korišćenja vozila i voznih parkova u celini. Izmeritelje iskorišćenja kapaciteta vozila i prevozne sposobnosti voznog parka. 3. 5. Precizno planiranje zahteva temeljno izučavanje prevoznih zahteva i uslova pri kojima treba organizovati transport u narednom vremenskom periodu uz analizu ostvarenih rezultata rada vozila u prethodnom periodu. PROIZVODNO EKONOMSKI REZULTATI POSLOVANJA PO „LASTA” SMEDEREVO U PERIODU 2000-2003 Dobra organizacija drumskog transporta podrazumeva precizno planiranje i optimalnu organizaciju eksploatacije transportnih sredstava pri procesu transporta putnika i robe. kao i vrednovanje ostvarenih rezultata rada. Poznavanje vrednosti izmeritelja eksploatacije transportnih sredstava omogućava određivanje nivoa produktivnosti rada istih i utvrđivanje potrebnih kapaciteta za pravovremeno podmirenje transportnih zahteva klijenata. Poznavanje nivoa izmeritelja eksploatacije i njihovog uticaja na proizvodnost vozila omogućava preduzimanje potrebnih mera za povećanje proizvodnosti rada transportnih sredstava i izvršavanje transporta uz niže transportne troškove.

Tu dalje spadaju srednja dužina jedne vožnje sa teretom Kstλ. broj vožnji sa teretom Azλ. pređen put sa putnicima AKt. Wu i WQ. koeficijent izmene putnika ηsm. brzina obrta Vo i eksploatacioina brzina Ve. kao i proizvodnost vozila W'u. zatim pokazatelji i koeficijenti vremenskog bilansiranja auto. U izmeritelje prevozne sposobnosti spadaju težinska karakteristika za transportni rad η i težinska karakteristika za obim prevoza Φ. auto-časova dangube AHd. 55 . Pod izmeriteljima iskorišćenja kapaciteta – korisne nosivosti podrazumeva se koeficijent statičkog iskorišćenja korisne nosivosti γ i koeficijent dinamičkog iskorišćenja korisne nosivosti ε. • • • • Pogodna metodologija omogućava izučavanje dejstva izmeritelja eksploatacije na proizvodnost i iznalaženje odgovarajućih . U izmeritelje uslova pri izvršenju transportnih procesa spadaju: srednja saobraćajna brzina Vs. Koeficijenti bilansiranja pređenog puta su: koeficijent iskorišćenja pređenog puta β i koeficijent nultog pređenog puta ω. Rezultativni izmeritelji rada vozila i voznog parka obuhvataju: ostvaren transportni rad U. koeficijent iskorišćenja voznog parka α. auto-časova vožnje AHw. W'Q.Sklop svih izmeritelja i pokazatelja omogućava ocenu organizovanosti i intenziteta korišćenja raspoloživih kapaciteta voznog parka i to: • Pod izmeriteljima i koeficijentima vremenskog bilansiranja podrazumevaju se pokazatelji vremenskog bilansiranja auto-dana voznog parka: koeficijent tehničke ispravnosti αt. ostvaren obim prevoza Q. kao i vreme trajanja ukrcavanja .časova rada AHr. vreme trajanja utovara i istovara tui. Pod izmeriteljima i koeficijentima bilansiranja pređenog puta podrazumevaju se ukupan pređeni put AK. pređeni put bez tereta putnika AKp i nulti pređeni put AKn. koeficijent iskorišćenja tehnički ispravnog-sposobnog za rad voznog parka α'. koeficijent iskorišćenja vremena u toku 24 časa ρ i koeficijent iskorišćenja radnog vremena δ. srednja dnevna kilometraža Ksd. prevozna ili transportna brzina Vp.iskrcavanja putnika.organizaciono tehnološknh mera za povećanje proizvodnosti vozila i sniženje cene transporta. srednje rastojanje prevoza jednog putnika KsPl. srednje rastojanje prevoza jedne tone tereta Kstl.

autodani na radu -And .896 730 3.godine Tabela 19.569 13.422.661 12.300 49.688.265.884.642 124.302.170 12.629 66 198 171.181.918 238.519 2.059 13.419 51.702.010 15.814.738 122.koeficijent tehničke ispravnosti 56 .777.661 3.569 730 3.841 66 198 165.227 3.autokilometri nulti -P .autodani neispravni -AK .autodani inventarski -ADr .010 13. Proizvodno ekonomski rezultati poslovanja ADi ADs ADr ADn AK AKl AKvan-linije AKn P KM po vozilu Broj linija Broj polazaka (dnevno) Putnika po vozilu Put/ADi 504 Put/ADr 987 KM/ADi 125 KM/ADr 244 265 243 239 140 122 137 991 936 796 523 470 454 2000 25.550 13.058 2001 24.400 15.441 12.210.661 2003 27.452 66 198 184.031 353.957.747 Oznake u tabeli imaju sledeće značenje: -ADi .946 223.708 2002 27.400 1460 3.prevezeno putnika -αt .554 12.atuokilometri na liniji -AKn .896 12.650 2.904 44.262 209.291 128.autokilometri -AKl .455 12.059 365 3.090.U tabelama 19 i 20 dati su proizvodni rezultati poslovanja od 2000 do 2003.084 66 198 190.402 121.074 45.

20 Kontrolni list P p ⋅ Azλ U ε= p ⋅ AKp γ = 57 .64 24..42 104.375 0.39 25.570 0.511 0.0 166.870 α αt α’ Ahr(h) Ahw(h) ρ δ Vs(km/h) Ve(km/h) β Ksp1 Kspλ Ksd U γ ε ADr ADi ADs αt = ADi ADr α′ = ADs α= Prate se Prate se AHr 24 ADr AHw δ= AHr AK Vs = AHw AK Ve = AHw AKp β= AK U KsP1 = P AKp Kspλ = Azλ AK Ksd = ADr ρ= 22.066 20.26 243.260 19.635 24.18 111.862.727.03 0.. Tehnološko .498 0.12 0.17 0.380 20..502 1.790 30.30 0.513 0.77 126.457 0.0 141.00 116.893.722.30 265.eksploatacioni pokazatelji rada vozila POKAZATELJI IZRAČUNAVANJE 2000 0.885 2001 0.903 2002 0.207 0.502 0.0 156.511 1.527 1.700 28.24 238.307.943.488 0..13 243.153.527 0.671 30.40 23.Tabela 20.570 1.0 180.389.782 0.455 0.895 2003 0.704 29.

92⎢ ⎥ 36.♣ Karakterističnim se naziva kompleksni dijagram zavisnosti proizvodnosti rada vozila od izmeritelja koji utiču na proizvodnost.33 ⎡ put ⎤ = 10.72 4.983 ♣ Ovaj metod u upotrebu je uveo LAJDERMAN.34 p = 52 (put/voz) γ = ε = 0. u voznom parku koje je ostvarilo sledeće prosečne vrednosti parametara.γ ⎡ put ⎤ ⎢ ⎥ Kspλ + tui ⎣ hr ⎦ Vs.33 tui= 0. godinu: ά= 0.4.1 Radna proizvodnost broj putnika po autočasu na radu Wp' = p.2.50 (h) β=0. U konkretnom slučaju uzeto je prosečno vozilo(sanos -415). Na osnovu funkcionalnih zavisnosti pune i radne proizvodnosti i izmeriteija rada voznog parka ispitaćemo pojedinačne uticaje ovih izmeriteija na ponašanje proizvodnosti.983 Vs = 35.2 ANALIZA PROIZVODNOSTI VOZNOG PARKA Jedan od glavnih zadataka koji organizatori proizvodnje i transportnih procesa u drumskom transportu stalno moraju ispravno rešavati je preduzimanje potrebnih mera za povećanje proizvodnosti vozila.03 ⋅ 0. Za 2003. Količinska ocena uticaja eksploatacionih izmeritelja na proizvodost rada vozila najpreglednije se dobija metodom karakterističnih dijagrama.729 ρ = 0.03 (km/h) Kspλ = 36.50 35.β Zamenom vrednosti izmeriteija dobija se: Wp' = 52 ⋅ 0. 58 . Dijagram se konstruiše za konkretno ostvarene rezultate eksploatacije vozila sa uzimanjem onih vrednosti izmeritelja koje karakterišu rad voznog parka autotransportne organizacije.90 ⎣ hr ⎦ + 0. Za ispravno rešenje ovog zadatka osnovni preduslov je poznavanje intenziteta i uticaja pojedinih izmeritelja na taj osnovni pokazatelj rada vozila.90 km δ=0.

072 + tui 4.16 1.50 + 35.67 p Wu ' (ε ) = 1209.50 Vs Wp' (tui ) = 17.16 1.210 p Wp' (γ ) = 33.896 Kstλ + 17.087γ Wp' (Kstλ ) = Wp' (β ) = 590.983 36.2.16 37.029 + 0.2 Radna proizvodnost voznog parka u putnim kilometrima po autočasu na radu Wu ' = p ⋅ε 1 tui + Vs ⋅ β Kspλ Zamenom vrednosti izmeritelja dobija se: Wu ' = 52 ⋅ 0.90 Izražavanjem Wu’ u funkciji od izmeritelja rada voznog parka dobijaju se sledeće zavisnosti: Wu ' ( p ) = 7.54 + 0.50 β Wp' (Vs ) = 17.07 1 0.30ε Wu ' (β ) = 17.05 + 0.33 = 399.16 0.03 ⋅ 0.Izražavanjem Wp' u funkciji izmeriteija rada voznog parka dobijaju se sledeće zavisnosti: Wp' ( p ) = 0.014 β 59 .217 17.

46 Wp(Kspλ ) = Kspλ + 17.2.90 + 0.84 1 0.50 0.34 ⋅ 0.217 Wp(β ) = Wp(Vs ) = 4.3 Puna proizvodnost voznog parka u broju putnika po času inventarskom Wp = p ⋅ ρ ⋅α ⋅ γ Kspλ + tui β ⋅ Vs Zamenom izmeritelja dobija se: Wp = 52 ⋅ 0.706 36.71 ⋅ α Wp(γ ) = 8.729 ⋅ 0.729 ⋅ 0.50 β 4.03 36.33 = 2.4 Puna proizvodnost u putnik-kilometru po času inventarskom Wu = α ⋅ ρ ⋅ε ⋅ p 1 tui + β ⋅ Vs Kstλ Zamenom izmeritelja dobija se: Wu = 0.25 37.983 ⋅ 35.90 60 .052 ⋅ p Wp(ρ ) = 7.03 Izražavanjem Wp u funkciji izmeritelja rada voznog parka dobijaju se sledeće zavisnosti: Wp( p ) = 0.50 Vs 4.34 ⋅ 0.20 ⋅ γ 146.25 1.983 ⋅ 35.05 + 0.96 ⋅ ρ Wp(α ) = 3.2.4.33 ⋅ 52 = 98.54 + 0.17 + 0.

47 106. Promena radne proizvodnosti Wu’ u funkciji izmeritelja β.9 98.33 275.84 81.7 0.59 102.46 174.8 0.1 95 96.40 49.67 100.0 W’u(tui) 540.68α Wu (ρ ) = 290.74 Vs 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Wu(Vs) 92.79 483.09 103.83 382.66 97.5 0.54 406.8 100.90 149.59 341.49 371.4 0.37 430.5 0.6 0.2 93.87 179.ρ.16 375.84 406.52 430.18 87.3 0.029 + 0.63 420.48 Tui 0.13 59.13 95.ε 0.58 846.1 0.50 Tui 0.Izražavanjem Wu u funkciji izmeritelja rada voznog parka dobijaju se sledeće zavisnosti: Wu (α ) = 135.3 p 47 48 49 50 51 52 53 54 55 W’u(p) 360.81 92.83 290.4 0.9 1.50 0.25 399.25 Wu (Kspλ ) = 0.60 61 .64 232.β.0 Wu(tui) 134.27 497.19 76.11 135.014 Vs 4.22 380.26 106.27 67.89 93.98 108.3 0.00 446.92 119.77 299.78 98.51 414.90 p 156.6 0.25 0.5 0.0 Wu(ά) 27.017 + 0.3 0.60 104.18 435.38 238.84 209.83 94.7 0.2 0.1 0.50 391.72 604.97 428.3 91.58 91.73 38.83 Wu (tui ) = 1.74 261.2 0.92 155.64 413.34 338.80 Kspλ) 28 31 34 37 40 43 46 50 53 Wu(Kspλ) 88.95 98.4 0.83 383.06 198.68 Wu(ρ) 58.69 99.3 0.92 ρ Wu (ε ) = 299.50 422.15 413.03 + Kspλ Tabela 21.37 1209.62 403.17 398.8 1.25 107.76 Tabela 22.84 Wu(ε) 59.71 100.87 75.44 1088.07 W’u(ε) 241.ε 0.80 378.6 0.70 54.00 102.14 40.55 203.85 Vs 32 33 34 35 36 37 38 39 40 W’u(Vs) 374.84 398.05 1107.5 0.6 0.60 83.86 362.2 0.92 Wu(β) 26.40 440.74ε Wu ( p ) = 1.8 1.2 0.44 104. Promena pune proizvodnosti Wu u funkciji izmeritelja ά.7 0.18 421.04 123.49 114.54 122.82 239.65 725.07 + tui Wu (β ) = Wu (Vs ) = 4.25 1.71 357.83 96.80 461.014 β 4.49 368.78 P 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Wu(p) 89.7 0.28 116.24 392.68 84.88 390.79 269.9 1.37 145.91 88.29 309.26 Kspλ) 28 31 34 37 40 43 46 50 53 W’u(Kspλ) 366.99 106.25 305.70 102.51 967.4 0.41 94.8 0.0 Wu’(β) 107.16 402.28 68.95 89.

84 100.78 95.58 239.54 232.59 100 96.6 98.73 59.9 96.68 290.37 49.8 1 27.74 107.79 104.14 58.84 130 108.19 179. Promena pune proizvodnosti Wu (pkm/hi) 62 .2 0.99 100.1 114.13 119.8 107.76 98.84 130 81.41 174.9 99.26 103.6 0.74 84.84 299.7 88.83 88.84 130 Dijagram 15.47 98.95 92.18 26.5 75.84 130 135.4 0.84 130 54.92 98.55 68.78 104.27 116.81 89.Promena pune proizvodnosti Wu (pkm/hi) 350 325 300 275 250 225 200 175 150 125 100 75 50 25 0 α ρ β ε Vs Kspλ P tui A-A B-B 0.3 134.66 93.89 98.04 98.

07 Dijagram 16.44 406.85 435.Promena radne proizvodnosti Wu u funkciji izmene izmeritelja (pkm/hr) 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 β ε P Vs Kspλ tui A-A 0.38 483.6 399.07 341.72 375.83 390.2 107.07 399.26 446.3 421.51 420.07 1209.49 374.22 540.07 0.27 399.52 399.8 399.6 0.97 430.15 413.48 305.07 275.17 406.34 399.92 241.4 357.29 725.49 967.4 0.5 402.62 461.84 392.58 391. Promena radne proizvodnosti Wu u funkciji izmene izmeritelja (pkm/hr) 63 .8 1 198.83 366.86 360.

Da bi se dostigao nivo proizvodnosti od 135(pkm/hi) treba da budu sledeće vrednosti parametara: ρ=0. povećanim troškovima poslovanja ili nedostacima pri radu komercijale na upošljavanju voznog parka. Koeficijentom iskorišćenja voznog parka ocenjuje se stepen mobilnosti voznog parka.57.Analizirajući promenu pune proizvodnosti Wu u funkciji izmene izmeritelja zaključujemo da brzinu promene proizvodnosti definiše nagib krive. i uspešnije upravljanje transportnim procesom. Stalno praćenje kretanja troškova poslovanja omogućava pravovremeno uočavanje nedostataka i njihovo otklanjanje bilo da se radi o održavanju i opravkama vozila.25. Time se obezbeđuje operativno upravljanje radom autotransportne organizacije u celini. U 2003. upoređivanje postignutih rezultata u određenom vremenskom periodu sa prethodnim vremenskim periodom. On je definisan redom vožnje i popunjenošću vozila.45. • Specijalizaciju transportnih kapaciteta u skladu sa zahtevima transportnog tržišta radi postizanja veće produktivnosti rada vozila i povoljnijih finansijskih rezultata poslovanja. Boljom poslovnom politikom tj. (vreme danguba) uticalo bi se na povećanje proizvodnosti. davanjem popusta na povratne karte. Praćenje nivoa troškova daje mogućnost sagledavanja problema vezanih za organizaciju rada voznog parka. α=0.44. kao i racionalnije planiranje rada u budućem vremenskom periodu.ostali parametri nemaju veliki uticaj na povećanje proizvodnosti. produžavanjem radnog vremena sa jedne na veći broj smena. Koeficijent dinamičkog iskorišćenja vozila (ε) definisan je odnosom stvarnog transportnog rada prema mogućem transportnom radu. Uvođenje novih linija delovaće na povećanje ovog koeficijenta. Smanjenjem parametra tui.Istovremeno se olakšava pronalaženje mogućnosti za poboljšanje poslovanja. Dok se ne omogući bolje snabdevanje rezervnim delovima i obnova postojećeg voznog parka teško se može uticati na povećanje ovog koeficijenta.95. a zavisi od koeficijenta tehničke ispravnosti (αt).ε=0. tui=0. Nedovoljno iskorišćenje korisne nosivosti utiče na gubitak transportnog rada i to sve više što je rastojanje prevoza veće.3 ANALIZA FINANSIJKIH REZULTATA POSLOVANJA PO”LASTA” SMEDEREVO Osnovni uslov za sagledavanje poslovanja je utvrđivanje transportnih troškova. godini iznosio 0. godini koeficijent iskorišćenja vremena u 24 časa (p) iznosio je oko 0. U datim uslovima eksploatacije povećanjem koeficijenta iskorišćenja vremena u 24 časa (p) i povećanjem koeficijenta dinamičke iskorišćenosti vozila postiže se najefikasnije povećanje Wu. 4. Poznavanje nivoa ostvarenih troškova i cena po jedinici transportnog rada omogućava: • Analizu postignutih rezultata autotransportne organizacije sa utvrđivanjem structure troškova poslovanja. popusta na studentske pojedinačne karte ovaj koeficijent se može povećati. • Analizu uzroka nezadovoljavajućih rezultata eksploatacije transportnih kapaciteta i preduzimanje potrebnih mera za postizanje višeg nivoa izmeritelja eksploatacije. 64 .34 ili nešto više od 8 časova. Sledeci koeficijent koji utiče na povećanje Wu je koeficijent iskorišćenja inventarskog voznog parka (α) koji je u 2003. Na vrednost (p) može se uticati organizacionim merama tj. nedostacima u organizaciji eksploatacije.

67 4.000 -49.godine (ukupan prihod) GODINA 1999 2000 2001 2002 2003 DIN/KM 19.82 1. Prodajna cena proizvodnje 1999.050.54 3.402.54 DIN/VOZILU 826.55 Tabela 26.15 604.090.21 253.459.29 DIN/ADR 3.000 263.742.10 22.515.83 DIN/ADI -139.000 PRIHOD-RASHOD -3. na osnovu kojih je izračunata ekonomičnost.51 643.000 284.087.809.371.26 65 . Razlika prodajne cene i cene koštanja (prihod-rashod) GODINA 1999 2000 2001 2002 2003 DIN/KM -1.87 DIN/PUTNIKU 5.43 37.603.58 71.281.31 4. odnosno preduzimanje mera da dobro poslovanje u prethodnom periodu bude još bolje u narednom periodu.85 222.35 DIN/VOZILU 877. Prema podacima dobijenim iz PO “Lasta” Smederevo za period 1999 .11 17.531.87 -765.202.23 63.000 +15.457.-2003.132.469.41 1.00 194.19 DIN/VOZILU -51.394.263.• • Upoređenje postignutih rezultata autotransportne organizacije sa rezultatima drugih autotransportnih organizacija i iznalaženje uzroka lošijeg rezultata.000.061. godina GODINA 1999 2000 2001 2002 2003 UKUPAN PRIHOD 48.67 3.01 5.000 UKUPAN RASHOD 51.169.746.30 -4.87 0.410.23 227.091.70 18.150.734.94 DIN/PUTNIKU 4.03 498.94 0.90 -36.926.12 -106.47 8.69 DIN/ADI 2.253.21 -5.24 DIN/ADR -202.00 10. godina prikazani su u sledećim tabelama: Tabela 23.93 -3. Upoređivanje nivoa troškova i cena po jedinici transportnog rada raznih vidova saobraćaja.-2003.097.869.301.508.14 75.-2003. Cena koštanja jedinice proizvodnje 1999.88 15.71 -1.000 133.88 6.338.06 Tabela 24.64 681.29 -1.911.99 572.00 10. Izmeritelji rada u periodu 1999.85 -280.000 116.38 23.279.58 76.071.797.16 21.08 19.00 -767.003.612.050.864.29 9. godine(ukupan rashod) GODINA 1999 2000 2001 2002 2003 DIN/KM 20.756. godina ostvareni su sledeći finansijski rezultati (tabelarno prikazano u prilogu diplomskog rada).278.012.405.947.897.892.979.000 -16. Finansijki rezultati poslovanja u periodu 2000.866.119.325.235.84 42.63 37.07 1.153.315.76 7.44 -1.383.2003.529.44 4.000 234.70 9.34 DIN/RADNIKU -6.35 -13.000 278.46 9.86 DIN/ADI 2.252.07 DIN/PUTNIKU -0.80 DIN/RADNIKU 109.90 11.72 Tabela 25.000 PRIHOD/RASHOD 0.140.81 18.12 289.14 DIN/RADNIKU 103.06 DIN/ADR 3482.-2003.

341. najveće učešće u prihodima imaju sledeće stavke: 611002 prihod od mesečnih karata (fak.00 dinara dok su ukupni rashodi 263. godini.271.godinu i učešća pojedinih stavki u ukupnim prihodima odnosno rashodima.2000.000.30 • 511400 utrošeni delovi za popravku 22.456.640.realizacija) 149.000.00 dinara. Učešće pojedinih stavki u ukupnim prihodima Najveće učešće u ukupnim rashodima imaju sledeće stavke: • 520000 troškovi neto zarada zaposlenih 59.323. Na osnovu razmatranja elemenata ukupnog prihoda troškova poslovanja za 2003. godini.. Pozitivan predznak predstavlja dobit (akumulaciju). Podaci za 2001.3718% učešće pojedinih stavki u ukupnim prihodima 18% 52% 1% 1% 611000 611002 611080 611200 28% ostalo Dijagram 17. a negativan gubitke u poslovanju.687. U prilogu ovog diplomskog rada dati su rezultati poslovanja PO”Lasta” Smederevo za 2003.153.734.95-28% 611000 prihod od linijskog saobraćaja od prodatih karata(mesečnih) 97.000. gubitak je ostvaren u 1999.406. Iz rezultata poslovanja preduzića vidimo da je ukupan prihod za 2003.43 • 540000 amortizacija po zakonom propisanim stopama 25.00 dinara što znači da je ostvarena dobit od 15.824.612.105.498. godinu iznosio 278.Razlika prodajne cene i cene koštanja data je u tabeli 23 (∆ΰ =ΰpr – ΰras).68 66 .74 • 523000 troškovi doprinosa na zarade i naknada zarada 14.godinu.491.657.2002.godinu nisu dostupni. Dobit je ostvarena samo u 2003.

00 • Neposlovni i vandredni rashodi 2.000.učešće u ukupnim rashodima 53% 5% 9% 520000 23% 10% 540000 511400 523000 ostalo Dijagram 18. tr.000.00 • Finansijski rashodi 935.001.00 • Drugi poslovni rashodi 218.722.0 Radi dalje analize potrebno je troškove podeliti na stalne i promenjive.612.00 • Finansijski prihodi 4.kamate za kredit vozila .. Učešće u ukupnim rashodima Vidimo da su ukupni prihodi podeljeni u tri grupe: • Poslovni prihodi 279.naknade za korišćenje javnih puteva .000.ostale ugovorne i zakonske obaveze iz dohotka 67 .amortizacija vozila .00 • Rashodi dir.000.153.00 • Neposlovni i vandredni prihodi 2.. U stalne troškove spadaju: .00 UKUPNI PRIHODI 278.investiciono održavanje vozila .taksa za tehnički pregled vozila .000.BLD .KASKO osiguranje vozila .299.000.954.000.000.064. 41.300.000.00 Rashodi su podeljeni u pet grupa: • Poslovni rashodi 259.000.obavezno osiguranje vozila .režijski troškovi .fondovi .918. mater.00 UKUPNI RASHODI 263. Stalni troškovi se formiraju po vremenu i nezavisni su od pređene kilometraže.

troškovi maziva .152.82 ⎡ din ⎤ = = 23. ∑ Θ = Θs + Θp [din] Θs .Promenljivi troškovi su troškovi koji zavise od ostvarenog pređenog puta odnosno pređenih kilometara.troškovi autoguma .6732Θ υs = Θs 177. Za uspešno izvršenje tog zadatka potrebno je utvrditi kakav uticaj na cenu transporta imaju pojedini izmeritelji.28⎢ 24 ADi 24 ⋅ 27.promenljivi troškovi Θ .troškovi goriva .227 ⎣ km ⎥ ⎦ υp = Jedan od osnovnih zadataka zaposlenih u autotransportu je sniženje cene transporta.20[din] = 0.putni i ostali troškovi vozača .Analiza dejstva izmeritelja eksploatacije na cenu jedinice transportne proizvodnje vrši se pomoću kompleksnog dijagrama promene cene transporta.20 ⎡ din ⎤ = = 273. Θp = 86.502.152.32⎢ AK 3. 68 . a ovaj odnos ćemo odrediti analitički na bazi podataka o strukturi prihoda i rashoda za 2003.stalni troškovi Θp .3.82[din] = 0.1 Analiza uticaja izmene izmeritelja eksploatacije na jedinične troškove transporta Da bi izvršili analizu uticaja izmene izmeritelja na jedinične troškove transporta potrebno je da prvo odredimo učešće stalnih i promenijivih troškova u strukturi troškova.688.putarina 4.troškovi delova i materijala . godinu.dnevnice .000.000.497. U promenljive troškove spadaju: .010 ⎣ hi ⎥ ⎦ Θp 86. a takođe raste i učešće promenijivih troškova u odnosu na stalne.troškovi za tekuće održavanje .497.ukupni troškovi Sa porastom broja pređenih kilometara godišnje po vozilu ukupni troškovi vozila rastu.3268Θ Θs = 177.502.

trasportni rad.32⎢ ⎥ ⎣ km ⎦ ⎡ din ⎤ υs = 273.90(km ) γ = ε = 0.983 ⋅ 35.28 ⎛ 1 1 0.32 ⎤ ⎢ 0.34 Vs = 35.90 ⎟ + 0.2 Promena cene transporta po putnik-kilometru u funkciji promene izmeritelja eksploatacije Prosečno vozilo u voznom parku ostvarilo je sledeće vrednosti izmeritelja za 2003.03 + 36.28⎢ ⎥ ⎣ hi ⎦ Analitička vrednost: υu = 1 p ⋅ε ⎡ υs ⎛ 1 tui ⎞ υp ⎤ ⎜ ⎢ ⎟ ⎜ β ⋅ Vs + Kspλ ⎟ + β ⎥ ⎠ ⎣α ⋅ ρ ⎝ ⎦ ⎡ din ⎤ ⎢ pkm ⎥ ⎣ ⎦ υu = ⎡ din ⎤ ⎡ 273.983 ⎥ = 4.983 ρ = 0.50 ⎞ 23.33 δ = 0.729 ⋅ 0.729 β = 0.100 ⎢ pkm ⎥ 52 ⋅ 0.3.4. godinu: α = 0.33 ⎣ ⎠ ⎝ ⎦ ⎣ ⎦ Empirijska vrednost: υu = Θs + Θp =O U ⎡ din ⎤ ⎢ pkm ⎥ ⎣ ⎦ Pošto u PO”Lasta” Smederevo ne prate (pkm) tj.72 tui = 0.34 ⎜ 0.03(km / h ) p = 52( put / voz ) Kspλ = 36.50(h ) ⎡ din ⎤ υp = 23. nismo u mogućnosti da proverimo slaganje empirijske i analitičke metode. 69 .

729 ⋅ 0.454 ε 4.006 + 1.005 α ρ + 1.406 p 0.34 ⎝ 0.383 υ (Kspλ ) = Kspλ υ (Vs ) = υ (tui ) = tui ⋅ 0.359 β + 0.983 ⎦ ⎠ ⎡ din ⎤ ⎢ put ⎥ ⎣ ⎦ Empirijska vrednost: υp = ⎡ din ⎤ Θs + Θp 263.003 0.117 + 1.000 = = 21.3.935 + 1.983 ⋅ 35.90 ⎤ + 0.46 ⎢ ⎥ ⎣ put ⎦ 12.33 ⎣ 0.32 ⋅ 36.299 52 ⋅ 0.03 0.153.300 P 70 .50 ⎟ + ⎜ ⎢ ⎥ = 151.379 Vs 0.376 0.Izražavanjem υu u funkciji izmeritelja rada dobijaju se sledeće zavisnosti: υu (α ) = υ (ρ ) = υ [β ] = 2.28 ⎛ 1 36.3 Promena cene transporta po prevezenom putniku u funkciji promene izmeritelja eksplatacije υp = Analitička vrednost: ⎞ υp ⋅ Kspλ ⎤ 1 ⎡ υs ⎛ Kspλ ⎜ ⋅⎢ + tui ⎟ + ⎥ ⎟ p ⋅ γ ⎣α ⋅ ρ ⎜ β ⋅ Vs β ⎠ ⎝ ⎦ ⎡ din ⎤ ⎢ put ⎥ ⎣ ⎦ υp = ⎡ 273.238 + 1.90 ⎞ 23.376 1.265.383 υ ( p) = υ (ε ) = 72.

612.35 ⎢ ⎥ ⎣ km ⎦ 3.948tui izmeritelja 117.904.000 = = 71.688.000 = = 22.325 + 63.227 AK Razlika između analitičke i empirijske vrednosti iznosi ∆ΰp=1.729 ⋅ 0.265.747 Vs υp ( p ) = υp(γ ) = υp(α ) = 50. 71 .974 Promena cene transporta po pređenom kilometru u funkciji promene eksploatacije υak = Analitička vrednost: υs ⎛ 1 tui ⋅ β ⎞ ⎛ din ⎞ ⎜ + ⎜ Vs Kspλ ⎟ + υp ⎜ km ⎟ ⎟ α ⋅ρ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ υak = 273.974 υp(tui ) = 119.03 36.34 ⎝ 35.32 = 69.153.983 ⎞ din + ⎜ ⎟ + 23.773 υp(Kspλ ) = 3.90 ⎠ ⎣ ⎦ Empirijska vrednost: υak = ⎡ din ⎤ Θp + Θs 263.Ukupan prihod: υp = ⎡ din ⎤ UP 278.627 ⎡ ⎤ ⎢ km ⎥ 0.50 ⋅ 0.272 + 31.284 α + 50.28 ⎛ 1 0.300 P Izražavanjem υp u funkciji izmeritelja rada voznog parka dobijaju se sledeće vrednosti: 7.72 ⎢ ⎥ ⎣ put ⎦ 12.882 p 2400.773 υp ( ρ ) = υp(β ) = 34.503 υp(Vs ) = + 82.166 γ 73.233Kspλ + 31.179 ρ β + 50..723 din.

92 75.688.72 90.5 0.80 62.23 69.07 β 0.3 0.7 0.79 81.58 71.2 0.907 + 55.2 0.8 0.294 υak (β ) = 15.0 1.4 0.9 1.27 57.92 61.32 + 23.8 0.29 61.19 70.5 0.612.558 υak (Vs ) = + 37.3 0.22 69.6 0.4 0.Ukupan prihod: υp = υak (α ) = υak (ρ ) = 33.81 43.9 1.81 39.77 71.83 57.tehničkih parametara na cenu koštanja prevoza putnika po kilometru najpre formiramo tabele vrednosti.653 Vs υak (Kspλ ) = υak (tui ) = 29.70 56.68 54.05 75.00 40.6 0.49 73.34 tui 0. Promena cene transporta po pređenom kilometru u funkciji izmeritelja eksploatacije α 0.01 64.60 Kspλ 31 34 37 40 43 46 49 52 55 ΰak(Κspλ) 72.2 0.84 67.56 45.745 ρ 541.102.8 0.56 66.000 = = 75.81 49.6 0.73 Vs 27 31 35 39 43 47 51 55 59 ΰ(Vs) 78.07 66.227 AK α 15.37tui + 55.55 65.9 1.4 0.72 65.11 135.24 63.294 Kspλ 1.0 ΰak(ρ) 102.64 69.73 84.67 87.9 1.4 0.1 ΰαk(td) 64.86 78.7 0.94 68.47 63.54 ⎢ ⎥ ⎣ km ⎦ 3.294 Za analizu uticaja izmene eksploataciono .32 ⎡ din ⎤ UP 278.85 107. Tabela 27.3 0.35 65. na osnovu kojih će biti konstruisan dijagram troškova.84 79.5 0.0 ΰak(α) 192.10 67.11 67.90 67.758 + 23.11 59.04 69.3 0.7 0.98 72.15 72 .15 65.08 Ρ 0.7 0.8 0.38 59.52 60.436β + 55.0 ΰak(β) 58.5 0.6 0.

29 75.68 61.05 58.07 70.94 69.627 65 1 57.627 65 Dijagram 19.54 66.627 65 0.56 67.627 65 0.15 56.67 69.47 69.Promena cene transporta po pređenom kilometru 200 180 160 140 cena 120 100 80 60 40 20 α ρ β Κspλ Vs tui A-A B-B 0.9 63.8 65.86 69.98 69.34 84.58 49.73 69. Promena cene transporta po pređenom kilometru 73 .15 69.927 65 0.4 107.77 78.11 69.72 62.35 59.65 64.11 102.08 39.2 192.73 65.38 72.52 43 67.27 81.6 79.49 64.

Promena parametara srednje dužine vožnje sa putnicima (Kspλ).35h.B) koja predstavlja liniju smanjenja troškova za 4. potrebno je: povećati vrednost koeficijenta iskorišćenja 24 časa na ρ =0. koji zavisi od koeficijenta tehničke ispravnosti (αt) i smanjenjem ukupnih vremenskih gubitaka (tui).Analizirajući dijagram utvrđujemo da se u datim uslovima eksploatacije smanjenje cene transporta po kilometru može ostvariti povećanjem koeficijenta iskorišecnja vremena u 24 časa (ρ). (lnija B .627(din/km) . Nivo linija troškova po kilometru iznosi 69.A).39 povećati vrednost koeficijenta iskorišćenja inventarskog voznog parka na α=0. zatim povećanjem koeficijenta iskorišćenja inventarskog voznog parka (α). saobraćajna brzina (Vs) i koeficijent iskorišćenja pređenog puta (β) nemaju veliki uticaj na promenu cene transporta po pređenom kilometru. 74 .(linija A . Da bi se postiglo sniženje nivoa troškova na niži nivo od 65.627(din/km).00(din/km).92 (što je sa ovakvim voznim parkom teško izvodljivo) odnosno smanjiti vremenske gubitke na tui =0.

Prema intenzitetu uticaja na transportne troškove sve eksploataciono tehničke izmeritelje iskorišćenja transportnih sredstava možemo podeliti na dve grupe. usavršavanje sistema upravljanja transportnim procesima i organizacije rada vozača. a time i upravo proporcionalno utiču na sumu promenljivih varijabilnih troškova. U faktore koji utiču na cenu transporta. savremeno i operativno planiranje transporta tereta i putnika. Kao rezultat. auto-guma. dok stalni troškovi za posmatrani kapacitet ostaju neizmenjeni. U skladu sa nastalim izmenama proporcionalno se menjaju i promenljivi troškovi. maziva. usavršavanje organizacije utovarno-istovarnih operacija. 75 . Sa promenom ovih izmeritelja upravo proporcionalno se menja i obim jedinica transportne proizvodnje. zatim promene cene materijalnih i tehničkih resursa (porast cena goriva. primena savremenog oblika i metoda organizacije transportnih procesa. Većina navedenih faktora odražava se poboljšanjem nivoa eksploataciono-tehničkih izmeritelja iskorišćenja vozila koji neposredno utiču na povećanje proizvodnosti vozila i sniženje troškova transporta. Pri opadanju vrednosti eksploatacionih izmeritelja (osim tui gde je delovanje obrnuto) stalni troškovi imaju progresivni . S promenom eksploataciono-tehničkih izmeritelja druge grupe menja se ukupan pređeni put vozila i obim transportne proizvodnje u broju prevezenih putnika. ali da je njegovo delovanje na proizvodnost vozila i povećanje obima transportne proizvodnje značajno.TEHNOLOŠKIH MERA ZA USPEŠNIJE POSLOVANJE PREDUZEĆA Na cenu transporta ima uticaj veliki broj faktora koji mogu biti zavisni ili nezavisni od stepena aktivnosti autotransportne organizacije. Sa porastom vrednosti eksploataciono tehničkih izmeritelja obe grupe (osim izmeritelja tui gde je delovanje obrnuto) stalni troškovi po jedinici rada imaju degresivniopadajući karakter. mehanizacija utovarno-istovarnih operacija. poboljšanje kvalifikacione strukture vozačkog i radioničkog osoblja. Ovde je potrebno dodati da pokazatelj korisna nosivost vozila .PREDLOG ORGANIZACIONIH I TEHNIČKO . O toj činjenici se mora voditi računa pri razradi mera za sniženje transportnih troškova. U faktore koji utiču na cenu transporta.vozila i stopa amortizacije takođe spadaju u faktore nezavisne od stepena aktivnosti autotransportne organizacije. Tu spadaju zakonske i ugovorene obaveze. ostvarenim putnik kilometrima. povećanje stepena tehničke ispravnosti vozila. a zavisni su od stepena aktivnosti autotransportne organizacije spadaju: povećanje proizvodnosti vozila i eksploatacije istih. cena po jedinici transportne proizvodnje menja se usled izmene učešća stalnih troškova u jedinici proizvodnje. normiranje troškova goriva. usavršavanje sistema nagrađivanja prema ostvarenim rezultatima rada. Promena nabavne vrednosti osnovnih sredstava .kapacitet autobusa neznatno utiče na ukupan pređeni put. a nezavisni su od stepena aktivnosti autotransportne organizacije ubrajaju se elementi troškova koji su posledica određenih uslova privređivanja. autoguma i materijala za održavanje vozila radi ušteda na troškovima. Ova grupa izmeritelja ne utiče na promenu stalnih troškova. Cena po jedinici transportne proizvodnje menja se usled izmene učešća stalnih troškova u jedinici transportne proizvodnje.rastući karakter u ceni jedinice proizvodnje. rezervnih delova i materijala).5. Pri tome svi eksploatacioni izmeritelji nemaju ravnomeran uticaj na sniženje transportnih troškova. U prvu grupu svrstani su izmeritelji koji utiču na ukupan pređeni put vozila.

Uticaj eksplatacionih izmeritelja na cenu transporta 76 .istovaru tui Srednja saobraćajna ili m Kapacitet vozila Hr γ Koeficijent statičkog i ε dinamičkog iskorišćenja autobusa β eksplataciona brzina Rastojanje prevoza putnika Vs Ve Kstλ KsP1 Koeficijent iskorišćenja pređenog puta Slika 9.iskorišćenja voznog parka Dnevno radno vreme Dnevno radno vreme na utovaru.Eksplataciono-tehnički izmeritelji I Proporconalno menjaju sumu promenljivih troškova II Neznatno utiču na sumu promenljivih troškova Koe.

35 0. Tabela 29.27 1.50 19.74 4.640.498.55 935.341.682.55 97.43 86.068.95 13.Radi boljeg pregleda u narednim tabelama biće predstavljeni samo oni troškovi(prihodi) čije je učešće u ukupnim više od 1% .588.00 3.635.258.734.949.476.308.663.41 9.112.54 1.20 1.105.824.46 0.30 8.623.105.000 8.000 3.109.547.96 53. Tabela 28.16 8.92 34.37 149.918.902.154.313.111.244.36 3.Prihodi sa učešćem većim od 1% KONTO 601 611000 611002 611010 611080 611200 673000 VRSTA PRIHODA Prihod od prodaje robe Prihod od linijskog saobraćaja Prihod od mesečnih karata Prihod od vanlinijskog saobraćaja Prihod od karata u međugradskom prevozu Prihod od hrane i ostalo Prihodi iz ranijih godina UČEŠĆE DINARIMA 2.779.86 2.Kroz predstavljenu strukturu troškova i prihoda (prilog diplomskog rada) vidimo da postoji veliki broj različitih stavki koje utiču na ukupan prihod i ukupne troškove.122.549.491.000 2.ostali derivati Troškovi proizvodnih usluga Troškovi usluga na investicionom održavanju Troškovi za usluge u prometu Naknade za korišćenje perona Troškovi amortizacije Amortizacija po zakonu propisanim stopama Nematerijalni troškovi Deo dohotka za premije osiguranja za osnovna sredstva Finansijski rashodi Neposlovni i vanredni rashodi Troškovi prema omladinskoj zadruzi UČEŠĆE U DIN.687.403.138.41 0.067.55 32.537.49 15.65 6.270.271.130.21 1.10 U UČEŠĆE U% 0.40 26.273.305.560.198.135.60 3.41 51.89 22.14 0.89 22.42 540 Ostali troškovi zastupljeni su sa manje od 1 posto.105.212.35 1.35 58.13 0.000.68 14.77 5.188.98 22.64 1.00 25.000 1.94 UČEŠĆE U % 3.42 59.844.549. 8.83 77 .08 2.Troškovi sa učešćem većim od 1% KONTO 511 511400 512100 557 520000 52 513 513000 513100 513120 513130 532 VRSTA TROŠKOVA Troškovi materijala za izradu i troškovi ostalog materijala(režijskog) Utrošeni delovi za popravku Otpis auto guma Doprinosi Troškovi NETO zarada zaposlenih Troškovi zarada Troškovi goriva i energije Utrošena električna energija Utrošeno dizel gorivo Utrošen ogrev Utrošeno mazivo.38 0.81 4.38 5.067.406.09 1.74 3.11 0.41 1.501.93 9.854.60 1.

• Podići higijenu u vozilima na viši nivo. godini ostvarila dobitak od 15. predložene su i sagledani efekti koji bi se postigli u tom slučaju. Boljom poslovnom politikom i davanjem popusta na povratne karte znatno veći broj putnika će koristiti usluge PO”Laste” Smederevo. S obzirom da je u 2002.Taj broj treba zadržati poštovanjem dogovorenog reda vožnje. • Sektor održavanja osposobiti za pružanje usluga trećim licima. Cenu prevoza treba prilagoditi kvalitetu vozila. Na osnovu tabela (u prilogu diplomskog rada) ukupnih prihoda i troškova izvršena je analiza. 78 . Način na koji se može poboljšati ekonomska slika preduzeća je sledeći: . Smederevo kao veliki grad sa velikim brojem sportskih društava. • Ukupan prihod od prodaje usluga u vanlinijskom saobraćaju je 4.866 miliona dinara to je veliki uspeh. U saradnji sa turističkim agencijama mogao bi se povećati prihod u vanlinijskom saobraćaju u zemlji i inostranstvu. Postoji polazak za Valjevo ali ne postoji pravac ka Zlatiboru (jednom od najposećenijih turističkih mesta). Studentima je omogućen još jeftiniji prevoz. sa 5 srednjih i 18 osnovnih škola predstavlja veliko tržište gde „Lasta“ Smederevo ne sme da dopusti drugim transportnim preduzećima da preuzmu prevoz na toj teritoriji. Auto transportno preduzeće Jugoprevoz iz Velike Plane je upravo popustima do 30% na povratne karte pridobilo veliki broj putnika.86% od ukupnog prihoda. osoblje (stav.Međugradski saobraćaj treba da učestvuje sa minimum 10%. Pogotovo kod organizovanja đačkih ekskurzija i prevoza za treća lica treba davati popuste i dobrim vozilima obezbediti dugogodišnju saradnju. Smederevo je potpuno ne povezano sa zapadnom Srbijom. PO“Lasta“ Smederevo omogućila je studentima mesečne karte po beneficiranim cenama ali nije uzela u obzir studente koji ne putuju svakodnevno za Beograd i koji tom prilikom koriste usluge „Jugoprevoza“.godini poslovala sa gubitkom od 49.kao najbolja varijanta je povećanje prihoda i smanjenje troškova istovremeno.459 miliona dinara. izgled) reklamacije. • Međugradski saobraćaj učestvuje u ukupnim prihodima sa samo 2. 5.smanjenje troškova .74%. Jako je bitno da se za slobodne vožnje šalju najbolja vozila i najiskusniji vozači. što je loš učinak. ugovorenoj kilometraži ali i uzeti u obzir da li se radi o stalnom klijentu.povećanje prihoda .21%.1 MERE ZA POVEĆANJE UKUPNIH PRIHODA Da bi prihod bio veći potrebno je uraditi sledeće: • Najveću stavku u ukupnim prihodima predstavlja broj prodatih mesečnih karata čak 53.PO "Lasta" Smederevo je u 2003. planinarskih društava. sugestije • Mora da se povede mnogo više računa o klijentima: • Uvesti nove linije (prema zapadnoj Srbiji).

Saobraćajnu operative pored vozača i konduktera čine još i 32 radnika na autobuskoj stanici i 32 radnika u saobraćajnoj operativi što predstavlja broj od 64 radnika van proizvodnih radnika saobraćajne operative. Po kojim “ključevima” SP “Lasta” Beograd vrši preraspodelu novih vozila nije poznato. • Smanjenje potrošnje goriva. Tada se vozila nalaze u periodu “zaraze” i javljaju se veoma česti otkazi. Smanjenje se može postići: .46%. uticajem vozača na režim vožnje kroz edukaciju i povećanjem svesti vozača prema vozilu. Na ekonomskim. Činjenica je da se vozila tek posle 5-6 godina eksplatacije šalju u PO”Lasta” Smederevo. • Smanjenje neposlovnih i vanrednih rashoda u 2003.boljim odnosom prema poslu postiglo bi se smanjenje kazni i penala koji se plaćaju za greške i ne izvršene poslove. Uvesti sistem nagrada i kazni za neodgovorne vozače.918. To se može postići: utvrđivanjem stvarne potrošnje autobusa i statističkim praćenjem na kojim linijama rade vozila. Da bi utvrdili koji je to broj suvišnih radnika i koja su to radna mesta potrebno je da svaki pooslovođa daje svakodnevne izveštaje o učinku svakog radnika. godini iznosili su 2. Sada je svedena na 33l /100km treba nastaviti trend smanjenja na 31l. Treba preispitati potrebu organizacije za tolikim brojem administrativnih radnika. pravnim i kadrovskim poslovima trenutno je zaposleno 42 radnika.2 MERE ZA SMANJENJE TROŠKOVA Troškovi se mogu smanjiti kroz: • Smanjenje broja zaposlenih po vozilu. Troškovi zaposlenih čine 33% ukupnih troškova. Troškovi održavanja čine 9% ukupnih troškova. • Obnavljanjem voznog parka. obnavljanjem voznog parka Troškovi goriva učestvuju u ukupnim prihodima u sa 19. • Smanjenje indirektnih (režijskih) troškova. posebno administrativno upravnih. da li postoji uticaj konfiguracije terena ili je u pitanju način vožnje vozača.000 dinara ili 1. Potrošnja goriva je bila 36l /100km.11% od ukupnih.naplatom starih potraživanja . pređuzeću u opšte. 79 .5.

do 2003. obnavljanje postojećih i nabavka novih kapaciteta prevoza (autobusa). Posle vlasničke transformacije koja se očekuje i koja je neizbežna. Ključ za rešavanje tih problema treba tražiti i ugledati se na renomirane evropske prevoznike. 80 . dakle treba pristupiti ozbiljnoj reorganizaciji preduzeća kako bi se stekli uslovi za povećanje konkurentnosti preduzeća. Kroz edukaciju bi se zaposleni naučili kako da prilaze problemu u novonastalim uslovima rada. sudbinu preduzeća preuzeće akcionari preko zaposlenih. a to su povratak poverenja zaposlenih u preduzeće što bi predstavljalo najveći motiv zapolenih za izvršenje redovnih aktivnosti kao i za permanentno usavršavanje i poboljšanje tih aktivnosti. usklađivanje cene prevoza sa realnom vrednošću prevoza ali u tom slučaju treba biti oprezan jer trenutna platežna moć stanovnika je na veoma niskom nivou. U periodu od 2000. Treba izvršiti standardizaciju svojih usluga i poboljšati uslove rada. standard zaposlenih. Na osnovu prethodno navedenog zaključujemo da su to uslovi koji se moraju ispuniti da bi PO "Lasta" Smedervo postala jedan od vodećih PO SP“Lasta” Beograd i što je najveća želja zaposlenih a istovremeno ne sprovodenje ovih ili sličnih mera dovodi u pitanje dalji opstanak preduzeća. Pored toga takav potez je dobar i za upošljavanje domaće radne snage što predstavlja interes celokupnog društva. već da će i sami zaposleni povećati nivo svoje odgovornosti. odnosno delila je sudbinu društva u kome se nalazi. Posle događaja koji su se desili krajem 2000. Od 1998. godini i agresija NATO "obaraju" izvršeni transportni rad. Nedovoljnim praćenjem konkurencije dolazi do stalnog opadanja prevezenih putnika i pored stalnih pokušaja održavanja u radu autobusa već odavno dotrajalih. smanjenje ukupne odgovornosti u radu i privređivanju firme. Međutim vozila koja voze na međunarodnim linijama za sada treba nabavljati od renomiranih evropskih proizvođača što povlači za sobom njihov nastup na domaćem tržištu i njihovo investiranje i saradnju sa domaćim kapacitetima. A drugi pozitivan efekat ostvario bi se u obnavljanju i sticanju poverenja od strane korisnika prevoza koji je bitan jer preduzeće je tu zbog njih. Na taj način ostvarile bi se dve stvari podjednako važne. Treba izvršiti dopunsku edukaciju zaposlenih kroz razne programe radi što bržeg privikavanja i učenja novog načina poslovanja koji je prisutan u zemljama Evropske unije. Treba pristupiti tržišnom načinu poslovanja preduzeća što podrazumeva veću konkurenciju ali i prednost za preduzeća koja su duže vreme u tom poslu.ZAKLJUČAK: Kroz izvršenu analizu može se zaključiti da je PO "Lasta" Smederevo manje više iz godine u godinu prolazila kroz težak period. Međutim poznati događaji u 1999. godine i vraćanjem SRJ u evropske tokove i integracije očekuje se da više sudbina preduzeća neće zavisiti samo od politike koja se vodi u zemlji. da shvate gde je njihovo mesto u tome kao i da razumeju da uspeh preduzeća predstavlja i njihov lični uspeh. Još jedan razlog je što domaća tehnologija još nije na nivou evropskih proizvođača. Obnovu postojećeg voznog parka treba izvršiti vozilima napravljenim u domaćim fabrikama Što predstavlja dobro rešenje za preduzeće jer su ta vozila obično jeftinija od uvoznih a dobrog su kvaliteta i komfora što je bitna stavka. Bitan zaključak koji proizlazi iz posmatranog perioda je da se moraju promeniti stare navike koje čine preduzeće "tromim" i nerentabilnim. održavanje samo rentabilnih linija. ne mogu se postići rezultati koji bi održali konkurentnost preduzeća. godine beleži pad izvršenog transportnog rada.

godine: međugradski saobraćaj LINIJA Smederevo Beograd Linija Smederevo Beograd 1 4:30 5:45 13 15:45 17:00 2 5:30 6:45 14 16:15 17:30 3 6:10 7:25 15 16:30 17:45 4 7:00 8:15 16 17:00 18:15 5 8:00 9:15 17 18:00 19:15 6 8:30 9:45 18 18:30 19:45 7 9:00 10:15 19 19:00 20:15 8 10:45 12:00 20 19:30 20:45 9 11:45 13:00 21 20:00 21:15 10 12:10 13:25 22 21.45 15 16:20 17.00 16.00 17.55 LINIJA Smederevo Selevac Mladenovac Mihajlovac Smederevska Palanka 1 15. LINIJA Smederevo V.31.00 2 4.15 9 16.30 7.00 KM 0.35 10. 0.30 21.0 0 0.00 15.15 17 17:30 18:45 6 8:45 10:00 18 18:00 19:15 7 9:30 10:45 19 19:00 20:15 8 10:00 11:15 20 20:00 21:15 9 11:30 12:45 21 20:30 2:45 10 11:45 13:00 22 21:00 22:15 11 13:40 14:55 23 22:30 23:45 12 14:30 15:45 24 0 51 KILOM.6.00 14.25 7 14.9.25 142.40 8.30 19.0 0 17. 0.00 1 19.30 5.00 22. 44.00 KM 299.0 0 15.25 3 7.55 3 7.30 16. LINIJA Beograd Smederevo Linija Beograd Smederevo 1 5:30 6:45 13 15:10 16:25 2 5:45 7:00 14 16:00 17:15 3 6:30 7.6.55 6 13.00 44.35 4 7:00 8:15 16 17:00 18:15 5 8:00 9.10 11 22.00 5.5 0 3 14.55 11 19.0 0 21.00 10 17.40 2 6.4 5 KILOM.05 8.00 14.25 10 18.20 17.00 0.00 2 12.00 12.25 2 6.30 15.00 13.30 10.00 7.nedeljom i državnim praznikom.00 1 20.2004.30 18.25 9 17.00 18.3 0 7.10.00 0.00 10 18.00 13.00 Kilom.55 4 10.00 KILOM 0.06.1 5 2 6.1 5 KILOM 38.2003 .PRILOG: Red vožnje za 01.45 12.30 12.10 6 10.4 0 16.25 1 5.00 13.25 6 13. 0.5 0 KM 22.00 11.1 0 KILOM.00 12.10 9 15. 0 51 Polasci pod rednim brojem 1.4 1 11.30 14.nedeljom i državnim praznikom.00 1 6. 0 51 Polasci pod rednim brojem 1.11.9.00 16.00 2 18.30 14.00 9.00 81 .00 11.00 38.20 0.55 1 6.18 i 20 ne saobraćaju subotom.25 8 15.25 4 11.20 5 8.17 12 KILOM.30 13.2 0 16.00 6.00 99.00 14.Plana Kragujevac LINIJA Smederevo Kosovska Mitrovica Novi Sad LINIJA Smederevo Kovin Linija Kovin Smederevo 1 5.25 7 12.55 KILOM.10 8 14.00 22:15 11 12:30 13:45 23 22:15 23:30 12 14:30 15:45 24 0 51 KILOM.8.00 1 11.00 1 9.00 7.30 KM 0.8. 0.2.15.00 21.14.00 0.25 5 12.55 12 21.00 19.1 0 8.00 22.13 i 17 ne saobraćaju subotom.25 12 21.00 299.05.3 0 11.1 5 17.3 0 2 12.55 7 0.3 0 13.25 KM 142.00 8 14.25 5 12.00 10.00 1 9.30 6.55 15.00 6.15 5.30 19.55 3 5.40 4 6.25 11 19.00 54.

26 7.08 16.43 5.00 10.05 20.50 16.35 19.35 19.30 KILOM.00 25.45 17.00 3 20.10 KM 0.00 38.26 18.20 18.00 9.15 20.00 47.00 38.01 19.0 1 14.11 8.00 29.50 2 10.05 18.15 6 13.00 0.11 6.00 12.30 1 18. 0.45 9.55 13.30 3 13.40 13.10 KM 25.15 19.11 13.30 2 10.Krsna Malo Orašje Dubona Saraorci Miloševac LINIJA Stara Železara Smederevo Saraorci Miloševac Krnjevo Lozovik LINIJA Smederevo Lunjevac Selevac Saraorci Lozovik 1 7.24 KM 0.00 1 5.10 33.55 5.00 0.05 17.00 14.00 1 15.00 1 6.LINIJA Smederevo Selevac Smederevska Palanka 1 7.00 21.00 1 5.00 17.30 13.45 10.15 2 7.00 4 15.40 18.05 5.30 LINIJA Smederevo Mihajlovac Bacinac Selevac V.40 2 19.06 6.30 2 6.40 15.00 29.00 5.05 14.55 5.00 40.11 10.20 6.25 14.45 KM 0.05 5 18.55 3 14.00 2 9.26 14.00 1 21.05 18.00 15.00 7.55 20.20 20.00 22.00 9.00 17.00 11.46 2 7.30 15.00 15.00 5.15 12.Plana Miloševac Smederevo 1 5.00 38.15 4 14.45 12.00 14.10 14.40 19.06 KM 0.30 10.00 5.10 21.02 4.50 3 14.00 19.00 1 6.30 9 17.00 3 13.45 19.32 16.00 1 6.30 6 21.25 9.00 12.40 2 17.55 4.45 21.00 13.15 4 8.00 13.40 KM 33.00 13.00 82 .00 16.45 3 12.00 21.00 16.00 1 9.11 6.37 13.00 16.26 6.45 7.07 15.26 16.00 28.56 20.05 KM 0.56 22.15 5 17.15 0.05 4 20.35 12.10 10.20 7.05 9.00 54.30 10 20.00 0.00 1 11.00 KM 28.50 KM 0.00 2 12.37 11.00 6.30 7 15.10 6.06 KM 0.50 5.15 6 19.00 1 5.30 KM 0.21 6.00 25.25 4 15.25 5.50 2 13.45 6.00 6.00 29.30 5 19.00 17.55 22.52 21.45 15.50 10.10 14.26 17.00 47.00 4 29.30 20.30 3 6.00 LINIJA V.10 15.15 5 11.45 8.30 8 16.00 KM 0.39 KM 49.40 2.00 30.

40 12.10 6.25 KM 0.5 0.35 5.55 3 9.54 6 13.09 4.20 9 18.35 12.35 1 5.25 13 18.5 km 21.00 18.30 10.40 11.45 6 15.10 15.00 7 17.15 13.55 14.52 10 19.50 9.40 16.20 18.20 14.45 2 6.50 7 14.40 2 12.30 11.00 29.50 14.5 24.15 12.28 7.35 18.00 9.40 3 9.45 KM 0.00 7.30 13.5 14.20 4 10.00 20.5 2 8.00 24.08 14.25 6 11.15 13.23 19.10 19.00 0.39 4 11.50 12.25 9 18.00 5.55 22.15 5 16.Prigradski prevoz : LINIJA Smederevo Lipe Linija Lipe Smederevo 1 7.00 10.35 12.50 12.40 KM 0.53 KM 0.30 0.15 20.53 5 6 13.15 18.0 10.30 12.20 10.00 29.18 16.20 2 6.35 12 17.30 4 15.5 0.55 8 13.38 2 3 7.50 8 16.40 20.35 9 18.25 5 10.55 10 15.40 2 6.40 8.00 9.00 7.45 6.38 3 10.30 17.35 2 12.20 14.08 8 22.45 1 6.20 1 12.00 18.14 4 13.00 15.35 11 16.30 21.35 5 12.30 19.45 7.30 8.55 LINIJA Smederevo Vučak Linija Vučak Smederevo LINIJA Stara železara Smederevo Vrbovac Dobri Do Linija Dobri Do Smederevo LINIJA Smederevo Vrbovac Gaj Linija Vrbovac Gaj Nova železara Smederevo LINIJA Smederevo Mihajlovac Linija Mihajlovac Smederevo 1 5.00 1.30 6 13.40 15.00 6.50 18.40 9.5 0.5 0.00 6.25 1 6.00 8.00 18.00 12.59 23.38 4 5 12.15 15.10 13.10 16.35 4 14.00 14.00 10.33 15.20 5.50 2 5.35 3 12.00 13.53 12.25 15 20.00 17.39 3 9.38 1 2 6.40 6.50 2 8.00 21.15 1 5.43 13.5 20.30 0.50 3 7.55 6 12.10 6.59 3 11.35 10 19.00 12.54 8 17.30 7.00 12.39 1 5.00 18.30 9.40 15.50 17.55 11 16.55 7 12.53 6.48 6 7 15.00 11.14 2 7.50 0.20 12.18 7 8 16.45 17.30 16.25 15 21.40 7.00 0.10 1 6.50 5.15 19.40 5.42 8 21.30 1 5.23 2 KM 0.30 6.30 16.29 5 17.15 16.00 6.40 15.25 10 15.45 7.15 5.10 14 19.00 9.00 8 16.00 5.35 5.50 4 11.15 12.45 13.39 10 20.00 14.40 9.15 20.30 17.55 4 10.30 16.47 KM 0.00 17.00 11 20.30 7.50 3 10.50 11.53 10.15 10 20.25 14 19.13 17.05 4 14.00 11.55 5 11.22 1 5.50 5.00 5.58 6.35 6.20 1 5.25 4 9.45 13.00 9.00 83 .5 LINIJA Stara železara Smederevo Lipe Petrijevo LINIJA Smederevo Vodanj Linija Vodanj Smederevo 1 4.29 2 8.20 6.40 7.35 19.53 9 5.29 5 12.53 KM 0.30 LINIJA Smederevo Lugavčina Linija Lugavčina Smederevo 1 20.5 27.09 9 19.20 6.15 7.20 13.40 16.20 3 13.15 6.5 2 6.45 14.00 10.20 15.30 10.45 20.55 8 13.20 12.40 2 8.15 14.55 3 13.15 12.00 22.30 KM 0.53 3 4 10.30 15.00 16.40 4 18.40 6 13.30 13.35 7.44 1 5.00 19.55 12 17.35 11 20.00 1 2 KM 1 2 KM 4.19 7 15.45 5 11.25 3 8.30 12.40 9 14.30 18.38 LINIJA Smederevo Saraorci Linija Saraorci Smederevo 2 9.25 2 7.00 8.45 9 14.35 3 7.00 7 16.53 KM 0.00 24.45 4 12.30 21.55 13 18.35 7.40 5 13.50 18.00 6.35 6.20 4 18.50 11.35 20.10 7 12.00 5.15 7.20 6.00 21.20 6.05 1 12.

50 12.10 6.20 20.00 13.48 5 11.48 7 14.2 1 4.05 3 KM 0.38 21.50 16.00 10.20 2 8.22 2 9.58 11.35 0.15 20.5 0.30 15.33 6.18 2 10.20 7.40 2 7.10 1 6.30 7.05 21.35 19.30 13.05 13.18 2 6.40 19.25 4 9.34 6.55 1 5.57 8 16.40 19.55 5 11.05 13 20.25 4 13.45 KM 0.10 3 7.40 9.38 9 0.50 6.45 2 5.00 8.29 5.08 9.25 6 20.35 1 6.48 3 12.15 9 19.25 15.52 3 13.50 23.30 5 12.35 7 13.30 21.30 16.00 15.30 2 5.20 4.33 4 9.00 8.00 19.35 5.15 15.50 6 14.00 17.00 14.30 20.03 16.00 8.45 20.30 13.10 4 9.37 5 18.15 16.50 8.25 3 10.00 3 10.17 1 6.48 2 9.30 13.15 7.40 12.00 2 21.00 6.30 11.23 4 12.40 20.15 18.50 15.00 0.00 5.40 1 6.20 6 13.05 5.45 2 10.40 6 12.00 6.00 8.55 7 14.50 3 8.05 11.15 6.20 6.50 10 21.44 21.05 9 15.15 7.15 8 17.35 3 7.45 4 12.00 11.45 9 19.55 4 11.5 23.28 8 20.15 7.40 19.40 4 13.10 6.10 8 19.30 6.40 7 15.20 6.10 5 16.02 4 16.00 14.00 7 16.00 8.05 5 10.00 0.10 9 17.10 21.10 2 6.40 3 7.05 13.40 10.00 5 13.25 11.00 2.15 10 20.40 5.00 1 4.58 0.10 20.00 2.30 9.35 7.10 7 14.00 8.14 20.27 5 12.40 6.50 5.50 4 10.30 15.20 6 11.90 8 15.05 8 14.13 0.50 20.40 KM 0.05 9.30 5 15.30 11.55 3 8.15 20.20 21.00 9.25 15.20 4 8.10 1 5.00 20.29 15.55 9 km 0.10 9 20.30 12.48 KM 0.15 9.30 14.40 16.00 13.50 84 .05 13.03 16.38 1 5.25 2 5.55 5.90 0.55 6.58 1 5.30 13.08 14.50 16.38 7.5 9 21.10 12 21.25 KM 1 19.00 19.48 17.45 16.08 1 5.30 7 15.48 6 12.10 5 13.50 20.40 6 14.48 8 15.10 5 11.55 4.10 7.45 16.19 13.05 6.15 15.50 13.30 12.38 8.12 11 18.00 5.14 6 14.20 19.00 8.45 16.5 4 14.00 18.00 6.45 8 17.05 2 6.05 21.LINIJA Smederevo Malo Orašje Ravni Gaj Linija Ravni Gaj Malo Orašje Smederevo LINIJA Smederevo Landol Binovac Linija Binovac Landol Smederevo LINIJA Smederevo Landol Drugovac Badljevica Linija Badljevica Drugovac Landol Smederevo LINIJA Nova železara Smederevo Udovice Seone Linija Seone Udovice Smederevo Nova železara LINIJA Smederevo Seone Linija Seone Smederevo LINIJA Smederevo Šalinac Linija Šalinac Smederevo 1 5.08 12.30 6 20.50 15.44 3 8.30 7.05 10.00 17.15 9.58 5 18.30 14.48 KM 0.00 KM 0.35 6.20 6.48 4 15.00 15.04 0.00 13.10 20.09 5.00 4.15 17.10 12.00 10.45 15.25 9.15 9.50 7 19.00 2.40 15.15 15.50 1 4.54 11.20 6.15 13.05 10 16.15 25.00 11 7.00 11.20 15.08 15.45 6.53 3 12.20 11.00 10.10 9.15 2 6.00 6 15.00 8.48 3 7.15 5.08 19.15 21.10 13.50 11.30 4.15 16.30 8.20 18.00 13.38 5 20.30 3 7.

135 8.925 48. Nematerijalni troškovi 7.013 72.9 1.369 8.R.722 -4.459 49.0 49.172 23.866 10 1.454 2.BRUTO DOBITAK 2. Troškovi zarada 4.6 78.064 2.7 5.590 13.471 4.BRUTO GUBITAK DOBITAK I GUBITAK 1.954 263. Troškovi doprinosa FINANSIJSKI RASHODI NEPOSLOVNI IVANREDNI RASHODI BRUTO REZULTAT PREDUZEĆA 1.612 279.248 32.300 41.1 94. Troškovi poreza 8.godine (u 000 din. za izradu DRUGI POSLOVNI RASHODI 1.4 1.5 1.1 14. Finansijki rezultati poslovanja PO “Lasta” Smederevo za period I-XII 2003. Troškovi amortizacije 6.150 26.109 26.119 261.559 14.679 7. 3 278.851 218.999 15.2002. 4 119 123 64 93 99 85 613 58 102 84 102 84 61 80 111 340 106 7 33 % UČ.779 14.305 1.905 57. 2 234.458 4.Troškovi mater.12.253 227.004 4.Troškovi ostalog materijala 2.5 93.4 2. U UK.303 15.147 213.12.130 5.DOBITAK 2.244 86.866 0 IND.502 935 2. Troškovi goriva i energije 3.918 20.4 -1.PRIHODU 5 100.MATER.825 OSTVARENJE 1.097 58.131.299 4.Nabavna vrednost prodate robe 2.1-31. 1.9 5.5 5.Tabela 30.611 2. Troškovi proizvodnih usluga 5.001 14.I.8 85 .1 9.) ELEMENTI 1 UKUPAN PRIHOD POSLOVNI PRIHODI FINANSIJSKI PRIHODI NEPOSLOVNI I VANREDNI PRIHODI UKUPAN RASHOD POSLOVNI RASHODI RASHODI DIR.5 20.1 9.GUBITAK OSTVARENJE 1.153 259.3 1.307 46.9 1.6 0.2003.638 284.

109.385.323.012.ODOBR.244./ LIČNA PRIMANJA ČL.612.Tabela 31.puta TROŠKOVI UGOVORENIH ARANŽMANA/TURIST BIRO/ NAKNADA ZA AUTORSKA DELA UKUPNO IZNOS 2.54 59.111. NAKNADA IZD.21 233.76 430. UKUPNO ZAKUPNINA POSLOVNOG PROSTORA TROŠKOVI PRENOĆŠTA U INOSTRANSTVU UKUPNO TROŠKOVI REKLAME I PROPAGANDE TROŠKOVI ZA USLUGE U PROMETU/PROVIZIJA/ TROŠKOVI ZA USLUGE KULTURNE DELATNOSTI TROŠKOVI KOMUNALNIH USLUGA JTS TROŠKOVI OSTALIH USLUGA TROŠKOVI TEHNIČKOG PREGLEDA NAKNADA ZA KORIŠĆENJE PERONA Trošak komunalnih usluga – dimnjačar .067.068.198.597.391.299.122.65 284.775.OBRAZ.412.839.635.ZA HUM.097.00 3.54 14.mazut.883.43 19.ugalj Utrošeno mazivo – ostali derivati UKUPNO TROŠKOVI NETO ZARADA ZAPOSLENIH TROŠKOVI POREZA NA ZARADE I NAKNADA ZARADA TROŠKOVIDOPR.smeće Troškovi usluge zaštite na radu Naknada za registraciju vozila Drumarina.552.310.00 10.00 1.633. godinu KONTO 501000 501100 501 511000 511280 511290 511400 511500 511 512100 512300 512310 512 513000 513100 513120 513130 513 520000 522000 523000 529602 529604 529700 520 531000 531600 531 532100 532200 532 533800 533801 533 535000 539100 539110 539150 539180 539190 539.200 539210 539300 539500 539510 539700 539900 539 NAZIV NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE U TRANZITU NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE (TRGOVINA) UKUPNO UTROŠEN MATERIJAL ZA PROIZVODNJU UTROŠAK KARATA.491.51 2.09 214.81 4.I NAZD.093.150.448.779.68 58.623.43 74.40 620.86 8.756.43 11.09 440.546.640.41 51.657.536.682.549.ZAJ.84 86 .04 4.00 4.68 724.UPR.53 236.889.413.21 839.475.143.722.POTR.069.86 1.00 8. UKUPNO TROŠKOVI TRONSPORTNIH USLUGA TROŠKOVI PTT USLUGA UKUPNO TROŠKOVI USLUGA NA INVESTICIONOM ODRŽAVANJU TROŠKOVI USLUGA ODRŽAVANJA PROGRAMA I DR.505.25 354.voda .27 76.62 41.45 36.723.35 80.96 51.00 363.198.599.498.500.125.30 22.046. I OSTALI MATERIJAL UTROŠAK NAMIRNICA UTROŠENI DELOVI ZA POPRAVKU Otpis sitnog inventara UKUPNO Otpis auto-guma UTROŠAK KANCELARIJSKOG MATERIJALA UTROŠAK OSTALOG MATERIJALA UKUPNO Utrošena električna energija Utrošeno dizel gorivo Utrošen ogrev.112.67 3.64 1.84 8.781.00 5.443.273.983.335.058.25 1.241.211.96 1.30 346.36 26.851.000.138.254.korišćenje auto. Rashodi po kontima u PO “Lasta” Smederevo za 2003.313.49 86.105.20 338.NA ZARADE I NAKNADA ZARADA OSTALI LIČNI RASHODI/NAGRADE ZA STALN.396.854.258.POT.74 1.ZA NEP.031.476.306.45 3.49 455.

00 2.105270.00 16.111.27 8.52 87 .iz.vred.98 2.TR.428.540000 540100 540 550000 550001 550300 550400 550500 550 551000 551100 551320 551520 551 552000 553000 553010 553020 553 554000 556060 556070 556100 556200 556201 556 557040 557104 557105 557108 557200 557201 557202 557 559000 559800 559900 559 561000 574000 575000 576400 579000 579900 579 AMORTIZACIJA PO ZAKONOM PROPISANIM STOPAMA REVOLORIZACIJA AMORTIZACIJE UKUPNO NAK.TR.INV. DOPRINOS PRIVREDNOG KOMORI SRBIJE DOPRINOS PRIVREDNOG KOMORI /REGIONALNI/ DOPRINOS ZA PENZIJSKO-INVALIDSKO OSIGURANJE DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE DOPRINOS ZA OSIGURANJE OD NEZAPOSLENOSTI UKUPNO IZDACI ZA SPONZORSTVO U NOVCU I PROIZV.271.K NAKN.13 786.129.937.067.30 863. NAK.501.09 5.70 164.USAVRŠAVANJEM OSTALE NEPROIZVEDNE USLUGE TROŠKOVI STRUČNOG OBRAZOVANJA/ČASOPISI/ TROŠKOVI ZDRAVSTVENIH USLUGA UKUPNO TROŠKOV REPREZENTACIJE Deo dohotka za premije osiguranja za osnovna sredstva Deo dohotka za osiguranje putnika PREMIJA ZA OBAVEZNO OSIGURANJE RADNIKA UKUPNO TROŠKOV PLATNOG PROMETA I BANKARSKE USLUGE NAKNADA ZA KORIŠĆENJE GRADSKOG ZEMLJIŠTA NAKNADA ZA KORIŠĆENJE VODE POREZ NA IMOVINU OSTALI POREZI OST.566.357.340.840.FINANS.120.961.147.12 137.00 54.780.38 165.105.134.365.17 1.302.810.42 82.I DR.153.864.961.13 89.TROŠ.862.PUT.23 494.424.SUDSKE I DRUGE/ UKUPNO RASHODI KAMATA PO KREDIT.421.580.94 525.POREZI PREN.ZADR.NOĆ.ZA SLUŽ.55 424.770.64 1.334.I PUT NAK.22 458.278.00 263.36 935. UKUPNO TROŠKOVI USLUGA U VEZI SA STRU.00 70.358.264.346.TR.52 181.847.25 168. OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI-FOTOKOPIRANJE TAKSE/ADMINISTRATIVNE.32 15.07 41.988.73 823.00 367.598.424.44 23.86 297.16 26.018.DO VISINE PREV.ranijih godina MANJKOVI OTPIS POTRAŽIVANJE OD KUPACA U ZEMLJI KAZNE.200.I PUT.97 4.DNEV.889.46 5.PENALI I NAKNADE ŠTETE Otpis ispr.POSL.SAOB.PUTOV.zastarelih zaliha UKUPNO SVEGA INTERNI RASHOD (501) UKUPAN RASHOD 25.) NAKNADA TROŠKOVA ISHRANE ZAPOSLENIH U TRANS.93 136.51 252.78 5.20 95.(OM.U INOS.ZA PRIVR.58 232.849.PL Naknadno utvrđivanje tro.I ISHRANE UKUPNO DOPRINOS ZA PENZ.749.588.600.238.877.715.20 1.117.-BENEFICIRANI DOPRINOS PRIVREDNOG KOMORI JUG.665.094.35 470.459.547.549.posl.78 3.51 238.ZA SLUŽ.759.02 1.800.38 182.PREVOZA U JAV.06 3.NOĆ.OSIG.549.52 10.TR.242.I POV.579.000.555.-DNEV.36 541.049.706.

406.515.84 88 .OZ PRIH.591.SAOBRAĆAJU Prihod od prevoza prtljaga Prihod od garderobe PRIHOD OD STANIČNIH USLUGA Prihod od peronizacije PRIHOD OD USLUGA TRE.734.otpada.59 -4.09 264.93 272.213.02 516.00 278.96 22.REAL.558.154.453.OD PRODA.934.LICIMA Prih. godinu 601000 601504 601 611000 611002 611010 611020 611030 611040 611050 611060 611070 611080 611090 611100 611140 611200 611500 611506 611 612000 640000 640001 640003 640004 640 650000 650010 650 661000 669000 672000 673000 674000 675000 679000 679100 679 PRIHOD OD PRODAJE ROBE U TRANZITU PRIHOD OD PRODAJE NA MALO/PRODAV.00 31.705.21 169.902.844.OD PROD.122.REALIZACIJA) PRIHOD OD PRODAJE USLUGA U VANL.00 22.KARATA U MEĐUGRADSKOM PR.inc.69 103.122.082.824.ostvareni prodajom mat.212.305.00 963.258.00 2.903.752. PRIHODI IZ RANIJIH GODINA VIŠKOVI PRIHODI PO OSNOVU OTPISANOG POTRAŽIVANJA PRIHODI PDD NAPLAĆENIH PENALA I SLIČNO OSTALI VANREDNI PRIHODI UKUPNO SVEGA INTERNI PRIHOD (611) UKUPAN PRIHOD 2.761.301.71 470.031. UKUPNO PRIHOD OD LINI.468.639.121.430.687.612.37 149.84 2.736.241.55 97.11 273.(FAK.537.55 2.40 1.860.403.453.14 275.58 6.560.KARATA U MEĐ.419.lica/provizija/ PRIHOD OD HRANE I OSTALO PRIHOD OD RESTORANA PRIHOD OD RESTORANA SOPOT UKUPNO Prihodi ostvareni na stranom tržistu PRIHOD OD POVLASCENE VOZNJE /REGRES/ PRIHOD OD DONATORSTVA PRIHODI OD DOTACIJA(PO) PRIHOD OD TRŽIŠTA RADA UKUPNO Prihodi od kirije i zakupnine PRIHODI OD ZAKUPNINA ZA OSTALA SREDSTVA UKUPNO PRIHODI OD KAMATA PRIOD OD OTPISA OBAVEZA Prih.08 3.530.od usl.02 142.937.75 22.00 45. Prihod PO”Lasta” Smedervo po kontima za 2003.KARATA(FAK.00 97.00 69.08 108.839.94 1. Prihod od izleta i ekskurzija i godišnjih odmora Prih.949.206.285.894.ambal.050.U SMEDEREV.00 122.KARATA(MESEČNE) PRIHOD OD MES.sit.032.064.421.koje ter.10 222.PREV.95 13.90 40.95 32.000.Tabela 32.000.284.386.SAOB.254.97 25.65 1.00 2.00 2.00 2.000.213.od prodaje karata za tre.00 30.106.) PRIHOD OD PROD.

LITERATURA: Topenčarević Lj. (1987).Međugradski saobraćaj. Diplomski rad. (2000). 89 . “Organizacija i tehnologija drumskog transporta” “Građevinska knjiga” . Beograd. Beograd Hadžić D. Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu. “ Analiza rada i razvojni program PO”Lasta” Beograd .