PRODAJA NEKRETNINA

PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA

NKP (m2) 100,00

Sj (kn/m2) 7.438

SADAŠNJA TRŽNA VRIJEDNOST Stu (kn) 743.800

2.1.3. Dinamički pristup - dohodovna metoda ili metoda kapitalizacije
Godišnje ostvareni prihodi od nekretnine daju godišnji bruto prihod. Kada se od toga dijela odbije dio za troškove, amortizaciju, poreze, održavanje i rizik od izostanka najamnine, preostali iznos predstavlja godišnji neto prihod. Odnos godišnjeg prihoda i vrijednosti investicije izražen u % zove se stopa prihoda. Kapitalizacija dobiti je izračun svih predvi enih prihoda umanjenih za moguće rizike. Ukoliko se stvarno postignute prihode uslijed nedostatka podataka ne može utvrditi, tada se polazi od prihoda koji su mogli biti postignuti uslijed urednog poslovanja, ali i od troškova koji bi proizašli iz ovog poslovanja; za ovo se mogu koristiti prihodi usporedivih nekretnina ili opće prihvaćeni statistički podaci. Visina stope kapitalizacije je vrlo važna za proračun vrijednosti nekretnine. Iz pravila izračunavanja rente proizlazi da što je niža kamata, to je viši multiplikator (faktor kapitalizacije) i s time i vrijednost zgrade, a što je viša kamata, to je manji multiplikator i manja vrijednost zgrade. Sa padajućim ostalim vremenom korištenja opada i utjecaj visine kamate. Jedan od kriterija za odabir stope kapitalizacije je rizik kojem je izložen prihod iz realnog posjeda. Obiteljske kuće i nekretnine podliježu manjem riziku od poslovnih ili industrijskih objekata. Kao i u bankarstvu, ovdje vrijedi pravilo: Mali rizik: Veliki rizik: niska kamata visoka kamata veća vrijednost investicije manja vrijednost investicije

Metoda kapitalizacije je metoda kojom se vrijednost najamnine ili zakupnine pretvara u tržišnu vrijednost neke nekretnine. Kapitalizacija dobiti je izračun svih predvi enih prihoda umanjenih za moguće troškove i rizike. Kapitalizacija utvr ene vrijednosti najamnine ili zakupnine odre uje se tako da se vrijednost najamnine ili zakupnine podijeli s kamatnom stopom ili stopom prihoda (Y) ili da se pomnoži s faktorom kapitalizacije (cap-rate), označeno s F. Stopa prihoda (Y) odnosno faktor kapitalizacije F je odre en tržištem i mora biti izveden iz nedavno zaključenih transakcija na sličnim nekretninama (F=I/H) Kod nas se često koristi linearni način izračuna: I=H/y y H I - stopa kapitalizacije (yield) - neto godišnji prihod - vrijednost nekretnine (investicije)

_________________________________________________________________________________ Žarko Željko, d.i.g. stalni sudski vještak str. 59

PRODAJA NEKRETNINA

PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA

Primjer: Za obiteljsku kuću gdje je stopa kapitalizacije y = 3,5 % i godišnji neto prihod H = 50.000 kn vrijednost nekretnine će iznositi I = 50.000 / 0,035 I = 1.428.571 kn Budući da neto prihodi variraju s godinama i nisu linearni to bi u pravilu trebalo proračun provoditi na drugačiji način, nelinearnim pristupom koji kod nas nije uobičajen jer su ulazni parametri kod nas teško predvidivi. Linearni način izračuna na temelju mjesečne zakupnine Primjer: MZ = iznos mjesečnog zakupa Fk = faktor kapitalizacije = 1/Y/100 MTZ = mjesečni troškovi uključujući faktore rizika NGP = neto godišnji prihod (H) I = vrijednost investicije MZ (kn/m2) 40 NKP (m2) 100 I (kn/m2) 5.760 Fk (1/Y) 15 MTZ (kn/m2) 8 H (kn/m2) 384 I (kn/m2) 5.760

VRIJEDNOST INVESTICIJE (kn) 576.000

_________________________________________________________________________________ Žarko Željko, d.i.g. stalni sudski vještak str. 60

ako ostali dijelovi ne mogu funkcionirati kao samostalne jedinice najma ili zakupa. morat će raspoloživoj površini dati i njezinu kvalifikaciju.3. Unutar ukupne površine koja se daje u najam ili zakup.2.2.2.1. Broj tržišnih stranaka koje koriste površinu od otprilike 200 m2 uvijek je veći od broja stranaka koje koriste površinu više od 5000 m2 površine.1.zoniranje Čim je procjenitelj odredio kolika je površina koja se daje u najam ili zakup.2. odnosno zakupnine po m2 pada. te o kvaliteti različitih prostora. Izračun površine varira od zemlje do zemlje (u RH je odnos površina i volumena definiran ISO standardom ISO 9836:2002 – vidi pasus 1. nakon čega se provodi kvalitativna podjela. Ove razlike u kvaliteti i korisničkoj primjeni procjenitelj mora učiniti vidljivima.4. u praksi se pokazalo da ukupna površina nema isti značaj za njezinog korisnika. Ako se u usporednoj metodi nekretnina uspore uje s drugim nekretninama koje se uzimaju kao cjelina.4. cijena najamnine. dijele na jedinice kao što su četvorni metri. položaju i kvaliteti gradnje može lako izraziti. onda se u metodi izračuna vrijednosti najamnine ili zakupnine.2. Metoda izračuna vrijednosti najamnine ili zakupnine U metodi izračuna vrijednosti najamnine ili zakupnine izračunava se vrijednost najamnine ili zakupnine. odnosno metode neto i bruto početnog učinka. Metoda izračuna vrijednosti najamnine ili zakupnine upotrebljava se i kao dio metode kapitalizacije. korisnik razlikuje različite primjene i kvalitetu površine. objekti uključeni u usporedbu. 71 .i.PRODAJA NEKRETNINA PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA 2. ako se ona ne može podijeliti na manje cjeline koje se mogu dati u najam ili zakup. Radi se o jednoj jednostavnoj metodi. Na primjer: trgovina . Rezultat metode izračuna vrijednosti najamnine ili zakupnine može poslužiti kao osnova odre ivanja ekonomske vrijednosti najamnine ili zakupnine. Općenito se pretpostavlja. pri čemu se usporedba izme u različitih objekata s njihovim razlikama u površini. što se više povećava površina koja se daje u najam ili zakup. Ako se različiti dijelovi ipak mogu samostalno dati u najam ili zakup. Metoda izračuna vrijednosti najamnine ili zakupnine koristi se najviše na području komercijalnih nekretnina (poslovni prostori). d.4. Uzimajući u obzir ukupnu površinu nekretnine. za svaki od njih odredit će se poseban pristup.stambeni objekt. Pritom mora voditi računa o ukupnoj površini.1. Kvalifikacija .3.g. Za procjenitelja to znači da mora izračunati površinu koja se može dati u najam ili zakup i dati joj kvalifikaciju. U odre enom broju slučajeva može se dogoditi da postoji i mogućnost kombinacija tipova. pri čemu se kreće s istih polazišta kao i u usporednoj metodi. U takvim slučajevima će se prema glavnoj funkciji prostora odredit izbor tipa. stan s prostorom za obavljanje neke prakse ili ured kombiniran s trgovinom u prizemlju. 2. Cijena najma četvornog metra nekog objekta ovisi o kvantitativnim i kvalitativnim četvornim metrima. U prvom redu nekretnina mora biti definirana prema tipu ili vrsti budućeg korištenja ili namjene. Površina koja se može dati u najam ili zakup To je ona površina koja je predmet najma ili zakupa. stalni sudski vještak str. _________________________________________________________________________________ Žarko Željko.) 2.2.

Opis Uredi 1. ITZA-m2 je površina za najam ili zakup. preko 20 m dubine Poslovne hale 1. etaža (C zona) Ukupna površina ITZA komercijalnog dijela Površina Kvalifikacija ITZA-m2 2 x 100 m 100% = 100 50 m2 x 50% = 25 50 m2 x 20% = 10 135 €75. Polazeći od iste gra evinske kvalitete. Najbolja zona označava se zonom A.000 . U tablici su prikazana mjerila i kvalifikacijski faktori koji se koriste u Nizozemskoj i anglosaksonskoj praksi. do 10 m dubine 2. Druga zona je B zona. odnosno manje funkcionalnim prostorima unutar površine koja se daje u najam ili zakup. U nižem primjeru provesti ćemo izračun i analizu objekta nekretnine uključenog u usporedbu. svaka kvalificirana površina je jedna zona. da bi se izračunala prosječna ITZA-m2 cijena najamnine ili zakupnine. već će ih procjenitelj odrediti prema vlastitom naho enju.€5. otkuda termin zoniranje. Primjer: Opis prostora Trgovina do 10 metara (A zona) Trgovina 10 . Optimalna površina se pritom označava sa 100%. Me u uredskim prostorima razlikujemo one sa ili bez dizala. procjenitelj će u drugom koraku krenuti u potragu za funkcionalnim.000 Prihod iz zakupnine za čitavi objekt Oduzeti iznos za vrijednost najamnine za stambeni prostor _________________________________________________________________________________ Žarko Željko.20 metara (B zona) Trgovina 1. zona B Trgovine 1. a treću nazivamo C zonom. Za proces odre ivanja zona nema strogo odre enih pravila. 72 . svi m2 Prizemlje 100 100 75 -/-1 +/+1 +/+2 +/+3 +/+4 +/+5 20 85 20 100 20 50 70 50 100 100 50 50 25 100 50 15 100 50 100 50 25 20 10 10 20 10 10 100 20 20 5 Različite zone se nakon provedene kvalifikacije preračunavaju prema ITZA-m2. izražena u terminima A zone. uz prostor za trgovinu.PRODAJA NEKRETNINA PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA Nakon što je obavljeno odre ivanje tipa. moguće vrednovanje površina unutrašnjih prostora zgrade namijenjenih komercijalnim ciljevima izraženo je u postocima.20 m dubine 3. bez dizala 2. a koji je izdvojen iz ukupne cijene najamnine ili zakupnine. stalni sudski vještak str. Manje su popularni uredi s unutrašnjim prostorima od prostora koji imaju stakleno pročelje. Dakle.g. dok se manje funkcionalne površine označavaju nižim postotkom. To se naziva zoniranje nekretnine. 10 .i. sastoji i od stambenog prostora. Proces preračunavanja prema ITZA-m2 najjednostavnije je objasniti primjerom. d. Objekt se. s dizalom 3.

Slijedi još nekoliko primjera za izračun vrijednosti zakupnine. stalni sudski vještak str.20 metara (B zona) 60m2 Trgovina od 20 i više metara (C zona) 50m2 Trgovina 1. Opis prostora Površina Kvalifikacija ITZA-m2 Poslovna hala 1000 m2 x 100% = 1000 2 x Uredski prostor 200 m 100% = 200 Ukupna površina ITZA komercijalnog dijela 1200 Prosječna ITZA-m2 .000 U primjeru se vidi da se vrijednost zakupnine za različite tipove korištenja nekretnine izračunava zasebno U primjeru niže izvest ćemo sličan izračun za trgovački prostor.000 70. odnosno zakup u nekom uobičajenom vremenskom periodu po optimalnoj cijeni.000 200 x 100% x €80 = €16.uredski prostor Ukupna ekonomska vrijednost zakupnine 1000 x 100% x €50 = €50. Zadatak Opis prostora Površina Trgovina do 10 metara (A zona) 60m2 Trgovina 10 .poduzetnička hala .5 _________________________________________________________________________________ Žarko Željko.50 ITZA-m2 x €450 = €50.000 €66.625 Kvalifikacija x 100% x 50% x 25% x 20% ITZA-m2 = 60 = 30 = 12. polazi se od pretpostavke da će se prostor dati u najam. etaža 50m2 Ukupna površina ITZA komercijalnog dijela Izračun ekonomske vrijednosti zakupnine: ukupna ekonomska vrijednost zakupnine 112.000/135 ITZA-m2 = €518. U odluci je li potrebno korigirati ITZA-m2 cijene. 73 . Za ostale se uvjete transakcije pretpostavlja da su uobičajeni.5 = 10 112. U primjeru izračunavamo ekonomsku cijenu zakupnine distributivnog centra.i. d. pri čemu će nam biti potrebna ITZA-m2 prije nego što do emo do ekonomske cijena najma. Zadatak 5. Pri odre ivanju ekonomske cijene najamnine ili zakupnine.g.cijena zakupnine poslovne hale: €50 Uredi uz hale: €80 Izračun ekonomske vrijednosti zakupnine: . ulogu igraju tržišni odnosi i tržišni razvoj na kratki i dugi rok.52 Analiza nekretnine u primjeru polazi od cijene najamnine ili zakupnine na tržištu za čitavu nekretninu.PRODAJA NEKRETNINA PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA Zakupnina komercijalnog dijela Prosječna ITZA-m2 cijena zakupnine €70. Pritom se pretpostavlja da smo se upoznali s prosječnom ITZA-m2 cijenom analizirajući objekte uključene u usporedbu.

Ilica 28 . dubine 22. stalni sudski vještak str.000 60. nedavno je dana u zakup za €60. HERUC GALERIJA.0 _________________________________________________________________________________ Žarko Željko. Traži se vrijednost zakupnine lokala URBAN.3m x 10m = 53m2 x 100% Zona B = 5. trgovina s prednjom stranom širine 6 metara i 26 metara dubine.PRODAJA NEKRETNINA PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA Zadatak – izračun zakupa metodom zoniranja Zagreb. Opis prostora Površina Kvalifikacija Zona A = 5. Ilica 28 može se računati na sljedeći način. ako polazimo od toga da su ostali podaci isti. 74 .3 metara. HERUC GALERIJA Prednja strana 6 metara A zona B zona 10m 10m URBAN Prednja strana 5. d. s prednjom širinom od 5.000/99 = €606 Vrijednost lokala URBAN.6 metara.8m2 x 25% Ukupna površina ITZA komercijalnog dijela Vrijednost zakupnine za URBAN.000 na godinu dana.i.g.6m = 13.6m Analiza HERUC GALERIJA.6m ______________________________________________________________________________ 26m 22. Ilica 26: Opis prostora Zona A = 6m x 10m = Zona B = 6m x 10m = Zona C = 6m x 6m = Ukupna površina ITZA komercijalnog dijela Prihod od zakupa Prosječna ITZA-m2 cijena zakupnine Površina Kvalifikacija 2 60m x 100% = 60m2 x 50% = = 36m2 x 25% ITZA-m2 60 30 9 99 €60.3m x 10m = 53m2 x 50% Zona C = 5.298 (zaokruženo: €50.3 metara A zona B zona 10m 10m C zona 6m C zona 2.3m x 2. Ilica 28 na godinu iznosi: 83.0 m2 x €606 = €50.5 = 3.5 83. Ilica 26.000) ITZA-m2 = 53 = 26.

0 3% -> 33. Odnos faktora kapitalizacije i prihoda F = 1/y Pri čemu je: F = faktor kapitalizacije y = prihod (yield) Izračun stope prihoda (y) iz faktora kap.4. Kapitalizacija dobiti je izračun svih predvi enih prihoda umanjenih za moguće rizike. U metodi kapitalizacije radi se o predvi enoj vrijednosti najamnine ili zakupnine.3. Pri izračunu vrijednosti najamnine ili zakupnine.2.0 % _________________________________________________________________________________ Žarko Željko. metoda bruto početnog učinka podsjeća na metodu kapitalizacije. budući da su ovi pojmovi me usobno suprotni. Metoda kapitalizacije je metoda kojom se vrijednost najamnine ili zakupnine pretvara u tržišnu vrijednost neke nekretnine.3 % ¦ 11 -> 9.(F) Prihod (y) Faktori kapitalizacije (F) 2% -> 50.3 8% -> 12. stalni sudski vještak str.7 ¦ Izračun faktora kap. d.3 % ¦ 25 -> 4. Korištenje stope prihoda (y) ili faktora kapitalizacije (F) ne stvara razlike u krajnjem rezultatu.i.3 % ¦ 6 -> 16. 75 .1 10 % -> 10.3 4% -> 25.2. Vrijednost najamnine ili zakupnine neke nekretnine uvijek pruža dobar uvid u mogućnosti korištenja te nekretnine. Što se tiče razrade. Ako je nekretnina dana u najam ili zakup. a u metodi bruto početnog učinka o stvarnim prihodima iz najma.0 11 % -> 9. Pritom je vrijednost najamnine ili zakupnine zamišljena struja prihoda. koja dolazi iz procjenjivane nekretnine.7 7% -> 14. dalje označeno s F.5 9 % -> 11. To je izuzetno vrijedna metoda procjene.(F) iz stope prihoda (y) ¦ Faktori kapitalizacije(F) Prihod (y) ¦ 50 -> 2. Korištenje faktora kapitalizacije objašnjava se na sljedeći način: 2.PRODAJA NEKRETNINA PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA 2.7 % ¦ 5 -> 20. posebno za komercijalne prostore.g.9 % ¦ 14 -> 7.7 14 % -> 7.0 % ¦ 30 -> 3. Kapitalizacija utvr ene vrijednosti najamnine ili zakupnine odvija se tako da se vrijednost najamnine ili zakupnine podijeli s kamatnom stopom ili stopom prihoda (u daljem tekstu označeno s y) ili da se vrijednost najamnine ili zakupnine pomnoži s faktorom kapitalizacije (cap-rate).0 % ¦ 20 -> 5.5 % ¦ 7 -> 14.0 6% -> 16.1 12 % -> 8.3. Polazište metode bruto početnog učinka je činjenica da je nekretnina namijenjena davanju u najam ili zakup.1 % ¦ 8 -> 12. upotrijebit ćemo pristupe prema prihodima kao što su metoda bruto i neto početnog učinka.3 13 % -> 7.1 % ¦ 12 -> 8. Odnos godišnjeg prihoda i vrijednosti investicije izražen u % zove se stopa prihoda.4.0 % ¦ 9 -> 11.0 5% -> 20. uvijek se polazi od toga da nekretnina još nije dana u najam ili zakup i da zainteresirane strane mogu slobodno odlučivati o uvjetima najma ili zakupa.0 % ¦ 17 -> 5.1 % ¦ 10 -> 10.1 15 % -> 6.1. Metoda kapitalizacije dobiti Metoda kapitalizacije nastavlja se na metodu izračuna vrijednosti najamnine ili zakupnine.

kamatna stopa F = faktor kapitalizacije Neto prihodi su prihodi umanjeni za troškove. Visina stope prihoda je vrlo važna za proračun vrijednosti nekretnine.= H x F F = --------l y/100 y y Pri čemu: H = vrijednost najamnine ili zakupnine (godišnji neto prihod) l = investicija (ukupna cijena kupnje uključivši zakonske troškove transakcije) y = stopa prihoda (yield).3. ovdje vrijedi pravilo: Mali rizik: Veliki rizik: niska kamata visoka kamata Općenito se za slijedeće nekretnine mogu primijeniti slijedeće kamatne stope(stope prihoda): Obiteljske kuće (jedna obitelj) Obiteljske kuće (dvije obitelji) Stambene zgrade Stambeno-poslovne zgrade Poslovne zgrade sa uredima Robne kuće. Prvo se za nekretninu odre uje ukupna vrijednost najamnine ili zakupnine (H).5% 5.5% 6-7% 8-12% 2. Stopa prihoda (yield) Stopa prihoda (y) je odre ena tržištem i mora biti izvedena iz nedavno zaključenih transakcija na sličnim nekretninama.5-3. Kao i u bankarstvu. Sa padajućim ostalim vremenom korištenja opada i utjecaj visine kamate.g.5-6% 6-6. samoposluge Industrijska zemljišta Turistička zemljišta Poljoprivredna i šumska zemljišta 2. to je viši multiplikator (faktor kapitalizacije) i s time i vrijednost zgrade. d. a što je viša kamata. izračunavamo stopu prihoda (y). koje su prodane prazne i nekorištene. Dijeljenjem izračunate vrijednosti najamnine ili zakupnine s investicijom kupca (l). H H 100 100 y (%) = ------.3. stalni sudski vještak str. to je manji multiplikator i manja vrijednost zgrade. u što su uključeni troškovi kupca koje je on platio.5-4% 5-5. koji se nazivaju zakonski troškovi transakcije. Iz pravila izračunavanja rente proizlazi da što je niža kamata.3.i.2.2. 76 .5% 3.PRODAJA NEKRETNINA PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA 2.5% _________________________________________________________________________________ Žarko Željko. Rizik Jedan od kriterija za odabir stope prihoda je rizik kojem je izložen prihod iz realnog posjeda. Obiteljske kuće i nekretnine podliježu manjem riziku od poslovnih ili industrijskih objekata. Za metodu kapitalizacije pritom se analiziraju i uspore uju nekretnine. Poznata je investicija (l) kupca. 2.5-4% 2.5-3. trgovački centri.2.x 100 I = -------.= H --------.4.4.

Ova manja mobilnost se obuhvaća pomoću dodatka kamatnoj stopi tržišta kapitala. pa njihova kamata sadrži komponentu koja uzima očekivano smanjenje vrijednosti novca u obzir. Kao bazu za obračun stope kapitalizacije se može uzeti npr. nužno je odbiti odre eni odbitak od kamatne stope tržišta kapitala.) stoje i alternativne mogućnosti ulaganja na raspolaganju.i.50% _________________________________________________________________________________ Žarko Željko. Nekretnine i pogotovo poslovno korištene nekretnine se mogu teže prodati od zajmova. veličini poduzeća.g.PRODAJA NEKRETNINA PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA Op. poslovna zgrada. Primjer za turističku nekretninu Renta na sekundarnom tržištu 5. lokaciji itd.4. stalni sudski vještak str. U to se ubraja opasnost konjunkturnih kretanja.4. nepredvidive utjecaje iz okoline i problemi koji djeluju na pojedinu djelatnost ili granu itd. turistička nekretnina itd. tj poslovnih prihoda (kod poslovno korištenih nekretnina) može prilagoditi promijenjenoj vrijednosti novca. usporediva ulaganja u fiksno ukamaćene investicije. Opći rizik općenito proizlazi iz investicije u neku nekretninu ili poduzeće. Kod utvr ivanja buduće vrijednosti nužno je obratiti pažnju na poseban rizik koji proizlazi iz posebnih situacija vezanih uz vrednovanu nekretninu.00% ____________________________________________________ = Stopa kapitalizacije 9. njezinoj veličini. d. Opći rizik se obuhvaća dodatkom na stopu kapitalizacije.00% + opći rizik 2. pravnom obliku itd. uredska zgrada.2. 77 . Visina dodatka ovisi o nekretnini. koji prema mišljenjima stručnjaka može iznositi i do polovice stope kapitalizacije. poslovna nekretnina. Shema za izvo enje stope kapitalizacije iz kamatne stope tržišta kapitala: Renta na sekundarnom tržištu odbitak za prilagodbu vrijednosti novca + opći rizik + mala mobilnost investicija _______________________________________________ = Stopa kapitalizacije 2..50% + mala mobilnost investicija 2. a kod poslovnih nekretnina o djelatnosti. Zajmovi su nominalno vezani i ne pružaju sigurnost od smanjenja vrijednosti novca.3. Gornje kamatne stope koriste se u Republici Austriji Izvo enje stope kapitalizacije iz kamatne stope tržišta kapitala Kupcu rentabilne nekretnine (stambena zgrada.00% odbitak za prilagodbu vrijednosti novca 0.a. Ukoliko se smanjenje vrijednosti novca pomoću prilago avanja prihoda od nekretnina.

i. Primjer za obiteljsku kuću Renta sekundarnog tržišta 5. u načelu je za proračun vrijednosti prihoda mjerodavan samo doga aj očekivan u budućnosti. 150/92 LBG § 5 2. pa mora očekivani prihod izvesti iz poslovanja nekretnine u prošlosti.3. za ovo se mogu koristiti prihodi usporedivih nekretnina ili opće prihvaćeni statistički podaci.Br. stalni sudski vještak str. 78 . održavanje i upravljanje te stvari (troškovi poslovanja) i amortizacije od ostvarenih prihoda. Postupak vrednovanja prihoda § 5 (1) Kod postupka vrednovanja prihoda se vrijednost robe (nekretnine) utvr uje pomoću kapitalizacije čistog prihoda koji se očekuje ili ostvaruje u razdoblju nakon datuma utvr ivanja vrijednosti uz odgovarajuću kamatnu stopu i prema očekivanom roku korištenja nekretnine (Vrijednost prihoda). _________________________________________________________________________________ Žarko Željko.4.00% vrijednost za prilagodbu vrijednosti novca 1.2.00% ____________________________________________________ = Stopa kapitalizacije 3.PRODAJA NEKRETNINA PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA 2. (2) Polazi se od onih prihoda koji su stvarno ostvareni u iskorištavanju nekretnine (ostvareni prihodi).5.g. Amortizacija se odbija samo ukoliko nije uzeta u obzir kod kapitalizacije. U ovom slučaju stručnjak buduće doga aje kod utvr ivanja vrijednosti još ne poznaje. Kod utvr ivanja čistog prihoda se uzima u obzir i rizik poslovanja. (3) Ukoliko se stvarno postignute prihode uslijed nedostatka podataka ne može utvrditi ili ukoliko odstupaju kod urednog poslovanja od mogućih prihoda. Ukoliko se datum utvr ivanja vrijednosti otprilike poklapa sa datumom sastavljanja procjene.00% + mala mobilnost investicije 0. Osnova za utvr ivanje vrijednosti prihoda je u prvom redu buduća vrijednost prihoda gledana od datuma utvr ivanja vrijednosti i za to potrebni troškovi poslovanja. dobije se čisti prihod.50% + opći rizik 0.50% Dijelovi austrijskog zakona koji se odnose na procjenu metodom kapitalizacije dobiti Zakon o utvr ivanju vrijednosti nekretnina BGB1.3. Pomoću odbitka stvarnih troškova za poslovanje. (4) Kamatna stopa za utvr ivanje vrijednosti prihoda se ravna prema ukamaćivanju kapitala koje je za nekretninu ove vrste uobičajeno. d. koji su mogli biti postignuti uslijed urednog poslovanja i od troškova koji bi proizašli iz ovog poslovanja. tada se polazi od prihoda.4. iznosi iz postupka likvidacije i troškovi likvidacije.6. (2) Kod postupka vrednovanja prihoda nužno je objasniti izbor faktora kapitalizacije.2.

0-8. Prilagodbe se zaokružuju na 0.5-6.5-7.0 % 3.5-6.0 % 6. 4 Zakona o vrednovanju nekretnina (LBG).0% _________________________________________________________________________________ Žarko Željko.0% 7. Time se vještaku koji se bavi procjenom prihoda objekata daju okvirne vrijednosti u ruke.0-9.0-11.5-9.4. Prijedlog stope kapitalizacije Udruge sudskih vještaka Austrije Udruga sudskih vještaka Austrije je izdala prijedlog stopa kapitalizacije prema tipovima objekata i lokacijskim kriterijima: a) § 5 st. Vještak mora kod provo enja procjene prihoda obrazložiti izbor stope kapitalizacije (§ 10.0-6. stalni sudski vještak str.5-9.razlike kod ocjenjivanja poslovnih i industrijskih zgrada uvjetovanih razlikama u industrijskim granama .5-4.5 % 5.5 % 5.dugoročni razvoj kamate sekundarnog tržišta i stope inflacije .5 % 6.konjunkturni poremećaji cijena nekretnina .0 % 5.5-7. 79 .0 % 4.0-10. Nakon konzultacija sa poznatim i na ovom području iskusnim kolegama izdana je slijedeća tabela stopa prihoda: (rujan 1997) Vrsta nekretnine Stambena nekretnina Uredska nekretnina Poslovna nekretnina Trgovački centar.5 % 6.g.stanje na tržištu itd. d.0-7.0 % 7.5 % 6.5% 2.0 % 5.0 % 4.5 % 4.i.5 % 6. koje doduše odgovaraju za većinu nekretnina.0 % 4.5 % 5.0-7. supermarket Privredno korištena nekretnina Industrijska nekretnina Poljoprivredna nekretnina izvanredna 2.5-5.0-6.PRODAJA NEKRETNINA PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA 2.7.0-4.0 % 5. izdani su opširni izvještaji o tome koje stope kapitalizacije primijeniti kod investicija u objekte za stjecanje prihoda.0 % 5.5 % 3.0-10.5-8.2. BGB1 1992/150 normira: Kamatna stopa za utvr ivanje prihoda se ravna prema uobičajenom ukamaćivanju za stvari ove vrste.0-5.5 % srednja 3.5 % LOKACIJA vrlo dobra dobra 2.3.5-5.2 LBG) Da bi se vještaku izbor stope kapitalizacije u svakom pojedinom slučaju olakšao i poduprla njegova obaveza obrazloženja.5-3.5 % 4.5%. st. koje se u pojedinačnim slučajevima moraju prilagoditi uzimajući u obzir slijedeće faktore: .0-9.5-8.5-10.

000 x 12. d. stalni sudski vještak str.50) i godišnji neto prihod H = 200.0 % (F = 12.08 I = 2.50 I = 2.000 / 0. 80 .500.500.000 kn? Da li povećanjem stope prihoda pada ili raste vrijednost nekretnine odnosno investicije kod istog godišnjeg neto prihoda? I = H / y/100 ili I=HxF I = 200.PRODAJA NEKRETNINA PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA Primjeri: Zadatak Kolika je vrijednost nekretnine.000 kn Ili I = 200.i.0/100 = 200.g. poslovne zgrade.000 kn Povećanjem stope prihoda y dolazi do smanjenja vrijednosti investicije za isti godišnji neto prihod _________________________________________________________________________________ Žarko Željko. gdje je stopa prihoda y = 8.000 / 8.

Pristup prema prihodima razlikuje: metodu bruto početnog učinka. Ovdje će biti obra ene prve dvije metode. metodu dometa najamnine ili zakupnine i metodu ukupnog profita.2.PRODAJA NEKRETNINA PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA 2. Kao i u komparativnom pristupu. stalni sudski vještak str. d. metodu rabata. metodu neto početnog učinka. pri korištenju metoda koje pripadaju pristupu prema prihodima potrebno je uspostaviti jak odnos s obilježjima tržišta. Ovi se prihodi (koji vrijede kao troškovi za korisnika) preračunavaju u iznos kapitala (kapital koji treba investirati da bi se dobilo x% učinka).6.g. 93 . metoda bruto početnog učinka i metoda neto početnog učinka. Pristup prema prihodima Pristup prema prihodima polazi od pretpostavke da odre ena nekretnina u manjoj ili većoj mjeri samostalno donosi prihode.i. _________________________________________________________________________________ Žarko Željko.

_________________________________________________________________________________ Žarko Željko. BAR yield se definira ovako: BAR yield je u trenutku procjene.. BAR metoda je izvorno. Zbog toga se izvodi korekcija vrijednosti. Ako se metoda kapitalizacije koristi za odre ivanje prodajne vrijednosti nekretnine koja nije opterećena najmom i korištenjem. Budući da kalkulacija polazi od očekivanog prihoda od najma u prvoj godini. odrediti yield na temelju analize tržišta. izražena u postotku. Metoda bruto početnog učinka (BAR) Metoda bruto početnog učinka vrlo je slična s metodom kapitalizacije. a obje tržišne stranke računaju s time pri odre ivanju cijene. moguće je da se pretpostavljaju preniski ili previsoki prihodi.kk Y bar Pri čemu je: Y bar = yield bar W = vrijednost Hp = prihod od najma kk = zakonski troškovi transakcije Procjenitelj će. koju će obaviti pomoću formule Hp Y bar =---------------Ks + kk Pri čemu je: Y bar = yield bar Ks = troškovi kupca Hp = prihod od najma kk = zakonski troškovi transakcije Praksa je pokazala da kod ovog načina izračuna postoji opasnost od pregrubih izračuna. kao i metoda kapitalizacije jednostavna metoda koja se bazira na stopi povrata kapitala BAR yield-u.PRODAJA NEKRETNINA PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA 2. koja se može ostvariti za vrijeme prve godine eksploatacije na ulaganju u nekretninu. planirana bruto stopa prihoda. Za izračun vrijednosti pomoću BAR metode vrijedi formula Hp W =-------. Isti prihod je uvećan za ekonomsku vrijednost najamnine ili zakupnine ostalih dijelova nekretnine koji se mogu dati u najam ili zakup. d. odre ena na temelju ugovora o najmu ili zakupu.i.6. povećana prema kasnijim prilagodbama najamnine ili zakupnine za produžene godine najma ili zakupa. onda BAR metoda pomaže u odre ivanju prodajne vrijednosti nekretnine koja je u najmu.1. Prihod iz najma ili zakupa definirati ćemo ovako: Prihod iz najma ili zakupa je važeća (zakonska ili ugovorena) najamnina ili zakupnina za odre enu godinu. isto kao i u metodi kapitalizacije. 94 . stalni sudski vještak str.g.2. na temelju odredaba upisanih u ugovoru o najmu ili zakupu. S vremenom se prihod iz najma na zahtjev ugovornih strana prilago ava.

95 . d. Ako je prihod iz najma veći od maksimalne realne najamnine. _________________________________________________________________________________ Žarko Željko.i. U takvim slučajevima. uveden je pojam prilago ena najamnina ili zakupnina. U zemljama EU postoje zakoni koji reguliraju visine najma. Kad je utvr eno da prihod od najma nije konstantan podatak. za nju vrijede polazišta kao i kod ovih dviju BAR metoda. on se u svakom trenutku može smanjiti na zahtjev najamnika. Najčešće se nakon pet godina provjerava cijena najamnine ili zakupnine u odnosu na ekonomsku vrijednost najamnine ili zakupnine nekretnine. stalni sudski vještak str. odnosno smanjuje se ili se povećava zbog posebne godišnje prilagodbe cijenama najma.g.manjak (kragna . pojavile su se dva različita pristupa u BAR metodi: Dodatak . Budući da je metoda neto početnog učinka samo razra enija BAR metoda. dok se u obrnutom slučaju prihod iz najma može postupno povećati.rupa) BAR metoda i anglosaksonska BAR metoda. takozvanoj. s obzirom na periodično indeksiranje. Kod nas ne postoje zakonski propisi vezani za odre ivanje prihoda iz najma ili zakupa. Budući da prihod od najma ili zakupa nije konstantan.PRODAJA NEKRETNINA PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA Kod stambenih objekata prihod iz najma se prilago ava. maksimalnoj realnoj najamnini. odnosno maksimalne indekse povećanja ili smanjenja najma. iz ugovora o najmu ili zakupu mora biti jasno kada i kako se uskla uju prihodi iz najma ili zakupa.

stalni sudski vještak str.6. Polazište je da se mora raditi o najmu ili zakupu u trajanju od najmanje deset godina. još uvijek se ti troškovi pripisuju vlasniku. naravno. u NAR-metodi se radi s NAR-yieldom. što utječe. jer se bruto prihod od najma ili zakupa korigira za troškove koji se periodično javljaju u eksploataciji objekta.6. Za taj iznos se mogu umanjiti troškovi eksploatacije kada su oni dobili strukturalni karakter.i. 2.kk Y nar Pri čemu je: W = vrijednost Ha = prilago ena najamnina ili zakupnina Ke = troškovi eksploatacije Y nar = yield nar CW = gotovinska vrijednost Kc = korekcija kapitala kk = zakonski troškovi transakcije Formula je proširena s troškovima eksploatacije i korekcijom kapitala. U NAR metodi se vodi računa samo o troškovima vlasnika. a svaka kategorija se ponovno dijeli na nekoliko posebnih troškova. a ne za vlasnika. U obliku formule to izgleda ovako: Ha . Dva dodatka u formuli BAR metode su troškovi eksploatacije i korekcija kapitala. Metoda neto početnog učinka (NAR) Ova metoda izračunava vrijednost nekretnine na osnovi neto prihoda od najma ili zakupa.2.. To su izdaci na koje vlasnik ne može ili jedva može utjecati.g.2. koji je niži. Budući se troškovi eksploatacije periodično vraćaju znači da izdaci moraju imati strukturalni karakter. i na yield. Ona se još naziva i BAR i NAR metoda./ + CW x Kc) . Ako u nekom odre enom slučaju vlasnik odluči ne učiniti odre ene troškove.neto troškovi) STALNI TROŠKOVI TROŠKOVI DAVANJA U NAJAM ILI ZAKUP + MUTACIJE Porez na nekretnine Troškovi mutacija najamnika i zakupnika _________________________________________________________________________________ Žarko Željko. d.Ke W = ( --------------.PRODAJA NEKRETNINA PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA 2. Ako je vlasnik dio tih troškova prenio na najamnika ili zakupnika. Troškovi eksploatacije Troškovi eksploatacije su izdaci vlasnika koji se periodično vraćaju a vezani su za nekretninu. Troškovi eksploatacije dijele se u nekoliko kategorija. Ako se u BAR metodi radi s BAR-yieldom. Kada se kaže da su troškovi eksploatacije izdaci vezani uz nekretninu znači da se mora raditi o izdacima vezanim za objekt.2. Definiciju ne treba promatrati kao da će neka individualna odluka nekog slučajnog vlasnika dovesti do neostvarivanja nekih troškova. to još uvijek ne znači da prosječan vlasnik ne bi imao takve troškove. Tablica Troškovi eksploatacije (nazvani još i bruto . Povremene izdatke i/ili prihode morat ćemo uzeti kao korekciju. 96 .1.2.

obveza plaćanja se ne uzima u bruto . Porez na nekretnine Premda porez na nekretnine prijavljuje korisnik i vlasnik.Odgovornost prema zakonu .1.1. nakon koje može procijeniti i premiju.g. osiguranje od šteta od požara. Me utim.2. No ako je period kraći od pedeset godina.6.2. stalni sudski vještak str.neto troškovima.Porez na vode Porez na pročišćavanje voda (kanalizacije) . Hoće li se oni primjenjivati.4.Nasljedni zakup -Osiguranje staklenih površina VARIJABILNI TROŠKOVI Troškovi upravljanja objektom Troškovi održavanja Naknada posredniku kod davanja u najam ili zakup i troškovi marketinga OSTALI TROŠKOVI Troškovi usluga za vlastiti račun PDV nepovratan Doprinos promociji Nenaplaćena najamnina ili zakupnina Ostali troškovi TROŠKOVI NASLJEDNOG ZAKUPA -Periodi bez zakupa.2.neto troškove. 2.2..neto troškove.2. Poneki vlasnici eksploatiraju toliko nekretnina da odlučuju ne uzimati nikakvo osiguranje.Ostali porezi i prava Osiguranja: .PRODAJA NEKRETNINA PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA Ostali porezi: . Porezi koji su prijavljeni u protekloj godini. kao što su osiguranje zakonske odgovornosti vlasnika zgrade.i. Osiguranje zgrade ovisno je o vrijednosti adaptacije. popusti kod davanja u zakup -Strukturalne mutacije/zgrada je prazna -Strukturalno prazna zgrada 2. reklama i slično iznad ulice i poreza na korištenje. . u bruto . No postoje i druga. općenito se uzimaju kao polazište u bruto . Osiguranja Najpoznatije osiguranje je osiguranje zgrade.1.2. Ako je nasljedni zakup otkupljen. on se ne uzima kao trošak u bruto . 2.1. ako će se revizija najma provesti za pedeset godina. jer je _________________________________________________________________________________ Žarko Željko. 2.Osiguranje zgrade .6. ovisit će o tipu nekretnine. prava na postavljanje ploča.2. Ostali porezi Ostali porezi se sastoje od poreza na vodu.2. osiguranje staklenih površina i slično. d.Pravo na balkone.3 Nasljedni zakup Aktualna obveza plaćanja zakupa može se uključiti u bruto . ploče iznad ulice.neto troškovima računa se samo s. općinskom planu i sadržaju sporazuma o najmu ili zakupu. procjenitelj ne smije poći od takve pretpostavke. i već u ovom slučaju dolazi do korekcije kapitalizirane vrijednosti. već dolazi do korekcije kapitalizirane vrijednosti.2. takozvanim. koju je procijenio procjenitelj.6.. poreza na pročišćavanje vode (pravo na kanalizaciju). 97 .6.1.neto trošku. vlasničkim dijelom poreza na nekretnine.

U ove troškove upravljanja ne ulaze troškovi procjene. izračunat će se prosječan godišnji iznos održavanja. Dakle.5. Troškovi upravljanja objektom najčešće se izražavaju u postotku najamnine ili zakupnine.2.1. tehničko i komercijalno upravljanje. stalni sudski vještak str.2.6. gra evinska vrijednost i namjena objekta te veličina u najvećoj mjeri odre uju opseg troškova održavanja. Uvjet je da se održavanje pomno odredi za jedan duži period. To podrazumijeva održavanje unutrašnjosti objekta. _________________________________________________________________________________ Žarko Željko. osiguranje se uvijek uračunava. U tom slučaju se troškovi upravljanja računaju za svaku stambenu jedinicu. Ovdje ne ulaze troškovi koji nastaju s ciljem poboljšanja objekta. bez obzira upravlja li vlasnik ili vanjski upravitelj. Ako je nekretnina u trenutku procjene zapuštena (s obzirom na održavanje). u kojoj se procjenjuju različite aktivnosti održavanja po godinama.g. procjena višegodišnjeg održavanja.2. osim ako je nekretnina stambeni kompleks. Najpovjerljivija metoda je. koja se eventualno može uračunati kao korekcija u kapitaliziranoj vrijednosti. Većina sporazuma o najmu ili zakupu odre uje da najamnik ili zakupnik sam plaća manje troškove održavanja. Održavanje U održavanje ulaze izdaci čuvanja i izdaci nastali zbog tehničkih i/ili ekonomskih razloga. Ovdje uračunavamo naknade za ponovno ure ivanje prostora. 98 . Starost. istraživanja. 2.6. Najmodavac ili zakupodavac je odgovoran za veliko održavanje. održavanje na temelju pritužbi i prosječno veliko održavanje. Ovi troškovi će ući kao prosjek za čitav niz godina u bruto – neto trošak. svakako.i. Prostor treba pripremiti za novog najamnika ili zakupnika. Ukupni uključeni troškovi dalje se dijele prema godinama. bolje je troškove koji će nastati njenim dovo enjem u prvobitno stanje ne uzimati kao troškove eksploatacije. pod kojim podrazumijevamo strukturalno održavanje objekta. naime. Novi vlasnik će vjerojatno biti u drugačijoj situaciji. na osnovi postotka vrijednosti adaptacije. Troškovi mutacija najamnika ili zakupnika Troškovi mutacija najamnika ili zakupnika odnose se na potrebu ponovnog ure ivanja nekretnine nakon što je prethodni najamnik ili zakupnik otišao. to su svi troškovi koji nastaju da bi se objekt očuvao u stanju koje opravdava prihod od najma ili zakupa za vrijeme preostalog trajanja ugovora o najmu ili zakupu.2. 2. dok su u drugoj godini oni enormno visoki. Njih treba promatrati kao investiciju.6. Pritom treba misliti na period od najmanje deset godina. Pritom će procjenitelj uzeti u obzir. 2. d.7. takozvano. u odre enoj godini potrebno je obnoviti krov. To su administrativno. koji terete vlasnika i kroz godinu variraju. Bolje je učiniti ih gotovinskima i za njih umanjiti kapitaliziranu vrijednost. što u sljedećoj godini neće biti potrebno. Dakle.2. financijskog revizora itd.PRODAJA NEKRETNINA PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA procjena usmjerena odre ivanju tržišne vrijednosti koja proizlazi iz ugovorene prodaje. a troškove upravljanja procjenjuje procjenitelj.1. Na primjer. Troškovi održavanja mogu se izračunati na nekoliko načina.1. Da bi se spriječilo da u jednoj godini nema troškova održavanja uračunatih u vrijednost.2.6. na osnovi višegodišnje procjene održavanja ili na osnovi informacija iz periodičnih publikacija. Troškovi upravljanja objektom Troškovi upravljanja objektom podrazumijevaju troškove vezane uz optimalizaciju rezultata eksploatacije nekretnine.

2. U slučaju plaćanja PDV-a kao kompenzacije za ulaganje čitav iznos PDV-a koji je najmodavac ili zakupodavac dužan platiti pri stjecanju nekretnine. U slučaju stanova nema mogućnosti povrata plaćenog poreza na promet. troškove je bolje staviti na nula (0). Procjenitelj će procijeniti godišnje očekivani iznos za te troškove. pri čemu on ponovo mora potražiti prosjek za odre eni niz godina. korištenju.2. troškovi oglašavanja i ostali marketinški troškovi. Kod velikih objekata danih u najam ili zakup s različitim najamnicima ili zakupnicima prilično dobro se može procijeniti prosječan iznos. kod razlika izme u dogovorenih troškova za usluge i stvarno ostvarenih troškova za usluge ili u slučaju dogovorenih popusta na troškove usluga. Procjenitelj će morati dobro procijeniti iznos PDV-a koji se ne vraća.neto trošak je da se u troškove eksploatacije treba uključiti povratni dio.2. To vrijedi i u slučaju kad su najmodavac ili zakupodavac i najamnik ili zakupnik u ugovor stavili odredbu o iznosu PDV-a kao kompenzaciju u najamnini ili zakupnini.6. Ako je s najamnikom ili zakupnikom dogovoreno da se cijena najamnine ili zakupnine povisuje za iznos PDV-a.2. Slično kao kod troškova proizašlih iz mutacija najamnika ili zakupnika. d. Doprinos promociji _________________________________________________________________________________ Žarko Željko. 2. Ponekad se on potražuje. što ovisi o najamniku ili zakupniku.2. prenosi se na najamnika ili zakupnika.6. a kod komercijalnih nekretnina to ovisi o sporazumu o najmu ili zakupu i načinu na koji najamnik ili zakupnik eksploatira unajmljeno ili zakupljeno.1. ako se porez na promet ne može tražiti natrag.1. U tom slučaju vlasnik nema posebnih troškova. 99 .g.6.2.1. Polazište za bruto . To su troškovi posrednika kod davanja u najam ili zakup.11. Ako s najamnikom ili zakupnikom nije dogovoreno plaćanje PDV-a. sporazumu o najmu. 2. vlasnik će umanjiti svoju obvezu plaćanja poreza za iznos PDV-a koji je platio kroz troškove eksploatacije.6.2. najmodavac ili zakupodavac neće moći obračunati PDV koji plaća na troškove eksploatacije.i.10. kod razlika u površini izme u površine dane u najam ili zakup i one koja je u stvarnosti dana u najam ili zakup.2. procjenitelj će napraviti procjenu prosječnih troškova koji se mogu očekivati u jednoj godini.8. Troškovi usluga (u zgradama sa zajedničkim prostorijama ) Primjeri kada troškove usluga plaća najmodavac ili zakupodavac su: kad nekretnina stoji prazna. na primjer zato što on ne vrši aktivnost zbog koje je obvezan plaćati PDV. no kod objekata s jednim ili dva najamnika ili zakupnika.2.1. I ovi troškovi se uzimaju u prosječnom obliku. Neobračunavanje iznosa PDV-a Porez na promet jedan je od najtežih dijelova teorije procjene. a ponekad ne.PRODAJA NEKRETNINA PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA 2.9. Naknade posrednicima / marketingu kod davanja u najam ili zakup Pri promjeni najamnika ili zakupnika nastaju troškovi ponovnog davanja u najam ili zakup. stalni sudski vještak str.

vlasnici nekretnina se ponekad susreću s najamnikom ili zakupnikom koji ne može zadovoljiti obveze plaćanja najamnine ili zakupnine. U tom slučaju se postotak neplaćene najamnine ili zakupnine uzima sa 0%. Ako se u odre ivanju prihoda od najma ili zakupa već uzeo u obzir manji prihod. U bruto . a to su poslovi nadležne komisije. nenaplaćene najamnine ili zakupnine kreću se od 0. Nenaplaćena najamnina ili zakupnina Nažalost. I za ove troškove vrijedi da su to strukturalni troškovi te da treba izračunati prosjek. već samo onda kad se radi o strukturalnosti.neto trošak.g. stalni sudski vještak str.6 %. Budući da nije poznato kada će se renovirati. 2. uslijed čega nekretnina privremeno _________________________________________________________________________________ Žarko Željko. I ovdje procjenitelj treba paziti na dvostruko računanje.2. moguć je odre en popust na dosadašnji iznos zakupnine.2. budući da se najamnici ili zakupnici s vremena na vrijeme mijenjaju.2.2 % do 0.1. 2.neto trošak. popust ima strukturalni karakter. vlasnik ponekad ostane bez najamnine ili zakupnine.2. d. Ostali oblici praznog stanja nekretnine uvrstit će se u korekciju. Prije nego što istekne ugovor o najmu ili zakupu. Ako doprinos promociji ima ograničeno trajanje. Kod komercijalnih kompleksa nekretnina.6. on se ne smije uračunati u bruto . Primjer ostalih troškova su pravni troškovi nastali uslijed pravne pomoći neposredno vezane uz nekretninu. 2. pokazat će se da je jedan dio najamnine ili zakupnine ostao nenaplaćen. obostranih obveza održavanja nekretnine ili plaćanje najamnine ili zakupnine.15.2. U kompleksu stanova u kojemu se nalazi više najamnika ili zakupnika.1. 100 . Strukturalne mutacije / nekretnina koja stoji u strukturalno praznom stanju Nekretnina može biti prazna na različite načine.1. Procjenitelj će napraviti procjenu strukturalnog doprinosa vlasnika. troškovi utjerivača dugova i sporovi oko najma ili zakupa.2. ako se trgovački centar obnavlja. Na primjer.2.1.13. U slučaju većeg broja najamnika ili zakupnika lakše ćemo procijeniti nenaplaćene najamnine ili zakupnine pa će se prosjek uključiti u bruto – neto trošak. Čak i nakon utjerivanja dugova. 2.14.i. onda ovi troškovi nemaju više strukturalni karakter i obradit će se kao kapitalna korekcija. posebno kada se radi o ograničenom broju najamnika ili zakupnika. U tom će slučaju zakupnik moći generirati veći prihod od zakupa i tako automatski smanjiti broj onih koji ne plaćaju zakupninu. Ostali troškovi Pod ostale troškove ulaze svi troškovi koji su vezani uz nekretninu.12. nije lako procijeniti koliko iznose nenaplaćene najamnine ili zakupnine.6.PRODAJA NEKRETNINA PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA U trgovačkim centrima česta je situacija da vlasnik mora doprinijeti troškovima promocije. a ne pripadaju u neku drugu kategoriju. Periodi bez najma ili zakupa i popusti kod davanja u najam ili zakup U odre enom broju kompleksa nekretnina s velikim brojem najamnika ili zakupnika može se dogoditi da se pojave strukturalni periodi bez najma ili zakupa ili da se dozvoljavaju popusti kod davanja u najam ili zakup. Cilj troškova promocije je jačanje potrošnje konzumenata u trgovačkim centrima. Strukturalna mutacija praznog objekta uračunava se u bruto .6.2. na primjer.6.neto trošak se ne uračunavaju svi oblici praznog stanja objekta. u prvoj godini eksploatacije. Pritom je za vlasnika važno da je potrošnja visoka i da zakupnik više zara uje.

na primjer. Dakle. Odnos smanjene vrijednosti zgrada i povećane vrijednosti zemljišta. Način financiranja nekretnine ovisi o vlasniku.2. Zato i njih treba izostaviti iz troškova eksploatacije. odnosno nije u najmu ili zakupu. odnosno primiti. U eksploatacijske troškove u bruto – neto trošku ne računaju se: 1. već za vlasnika. drugi će od banke posuditi ogroman iznos pa će se razlikovati i uvjeti financiranja.6. pri čemu je važna i kreditna sposobnost onoga koji traži financiranje.tehničkih okolnosti.2. Općenito o bruto . Dok će jedan vlasnik raditi bez sredstava trećih subjekata. 3. kao na primjer.6. Strukturalno prazno stajanje nekretnine Pored mutacijski prazne nekretnine. 2. d. pa se ne uzimaju u obzir u izračunu procjene. Kamate i plaćene rate. te brzina kojom nastaje smanjivanje i povećavanje vrijednosti obračunavaju se u neto yieldu. Otpisi koji su nužni zbog zastarjelosti zgrade.neto trošku Troškove eksploatacije procjenitelj će procijeniti u skladu s tržištem. 101 .g. To može vrijediti za tržište u cjelini. Pritom će za osnovu uzeti prosječno zaduženu godišnju svotu. neće smjeti koristiti i zaostatke u održavanju.neto trošak kompenziraju jedan drugog. Nakon toga postaje strukturalno prazan objekt i uvrštava se u eksploatacijske troškove. Prazno stajanje objekta smatra se kapitalnom korekcijom u obliku gotovinske vrijednosti do dvije godine nakon isporuke. 2.16. da bismo mogli govoriti o prosječnoj mutacijskoj neispunjenosti nekretnine ponovno nam treba nekretnina s velikim brojem najamnika ili zakupnika. Ako.1. Samo u tom slučaju strukturalnu mutaciju ćemo uvrstiti u bruto neto trošak. Ekonomska vrijednost najamnine ili zakupnine prostora koji je prazan. Na taj način. kada se financiranje vrši sredstvima trećih subjekata. jer se radi o korekciji kapitala.2. Korekcija kapitala se definira na sljedeći način: Korekcija kapitala su povremeni prihodi ili izdaci vezani uz nekretninu. kod strukturalno prevelike ponude ili za nesigurne zgrade zbog zastarjelosti ili loše lokacije. Budući da je u prihod od najma ili zakupa uključena ekonomska vrijednost najamnine ili zakupnine iznajmljivih dijelova nekretnine. procjenitelj će paziti da ne do e do dvostrukog računanja.PRODAJA NEKRETNINA PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA stoji prazna. a ne uz objekt.neto troška. Korekcija kapitala Nasuprot troškovima eksploatacije koji moraju imati strukturalni karakter.2. korekcija kapitala je u pravilu uzgredna i ima privremen karakter. koristi procjenu višegodišnjeg održavanja. Pri odre ivanju bruto . porezi na trgovačko društvo i slično tako er nisu vezani za nekretninu. Porezi na prihod. stalni sudski vještak str.i. 2. prihod od najma ili zakupa i bruto . a koje će jedan vlasnik koji dobro upravlja nekretninom izdati. može se dogoditi da dio prazne zgrade ima strukturalni karakter. _________________________________________________________________________________ Žarko Željko.2. Financijske obveze su vezane uz vlasnika. može se dogoditi da dijelovi nekretnine više nisu iznajmljivi zbog tržišno . U ostalim slučajevima ponovno ćemo uvrstiti nula (0). uvrštava se kao cjelina ili kao dio pod nazivom strukturalno prazan objekt.

1. d. Kapitalne korekcije su: zapušteno održavanje. stalni sudski vještak str. Kamatna stopa "r" može biti odre ena na osnovi tržišne srednjoročne kamatne stope i koeficijenta tržišnog rizika. što je moguće preciznije. U slučaju da se radi o većim rizicima od uobičajenih. zapušteno održavanje izvršiti će se zajedno s mutacijskim održavanjem ili u slučaju kad stručni izvo ač nema u tom trenutku dovoljno kapaciteta pa će odgoditi održavanje. nekretnina koja je na početku prazna. kao što su inicijalna i dodatna ulaganja te neki faktori gotovinske vrijednosti. 102 . da bi u planiranom trenutku taj iznos mogao biti na raspolaganju. Zbog toga se preporuča da se kao korekcija kapitala uzme gotovinska vrijednost toka novca. kao na primjer. Tok novca se zbog toga izražava u iznosu koji za vrijeme procjene mora biti osiguran ili dodatno potrošen. Kad se kaže da su korekcije kapitala. prihodi ili izdaci vezani uz nekretninu time se odre uje da prihodi ili izdaci moraju biti neposredno vezani uz nekretninu.i. zbog otkazivanja rada najamnika ili zakupnika. Zapušteno održavanje Zapušteno održavanje se ne uvrštava u eksploatacijske troškove. osim u nekim slučajevima. Procjenitelj će.g. odnosno zakupnini. Ako se iz ovih razloga troškovi za zapušteno održavanje odgode. tako er će morati biti primljeni. Troškovi za zapušteno održavanje nastaju odmah.6.PRODAJA NEKRETNINA PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA Kad se kaže da su korekcije povremeni prihodi kapitala ili izdaci misli se na prihode ili izdatke koji nemaju strukturalni karakter.Ke --------------y nar Zapušteno održavanje podrazumijeva: Troškovi za zapušteno održavanje su troškovi održavanja koje neposredno treba poduzeti da bi se izbjegla daljnja šteta ili posljedična šteta na nekretnini.2. razlike u najamnini. Korekcija kapitala obilježena je iznosom koji će u relativno ograničenom periodu utjecati na tok novca vezano uz nekretninu. postotak treba povećati. Ovdje ne ulaze eventualna dodatna ulaganja kojima je cilj povećavanje vlasništva. procijeniti troškove koji nastaju da bi se otklonile posljedice zapuštenog održavanja. doga a se još jedna korekcija. ali moraju biti plaćeni odjednom ili u relativno kratkom nizu godina. sve su to kapitalne korekcije. Pritom on kreće od pretpostavke da će sve potrebne radove obaviti stručni izvo ač. U praksi je dovoljno upotrijebiti konstantan postotak od 7%. 2. već se za njegov iznos umanjuje bruto vrijednost kapitala: Ha . buduća kapitalna ulaganja. Nakon kapitalne korekcije.2.2. odnosno ponovno zara en. iznos PDV-a kao kompenzacije. vezana uz troškove kupca. odnosno izdani od strane (novog) vlasnika. Pod vlasnikom koji dobro upravlja nekretninom misli se na aktivnu politiku vlasnika koji stremi optimalizaciji nekretnine. a kod eventualnog prijenosa na treći subjekt. efekti nasljednog zakupa. Planirani troškovi zapuštenog održavanja _________________________________________________________________________________ Žarko Željko. procjenitelj će očekivane troškove izraziti u današnjim eurima i prema njima procijeniti povećanje troškova gradnje. povremene mutacije vezane uz prazno stajanje nekretnine.

g. Procjenitelj će procijeniti prosječno očekivano trajanje u kojem će nekretnina ostati prazna.1449 2.PRODAJA NEKRETNINA PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA izražen u valuti euro u trenutku izdavanja. U sljedeće dvije godine očekuje se povećanje troškova gradnje (bs) od 3% godišnje.i.2. stalni sudski vještak str. uslijed čega vlasnik ima financijsku prazninu u svom portfelju. 2. d.000.3.= €46.2. Povremene mutacije u kojem je nekretnina prazna Povremeno prazna nekretnina upućuje na to da je potrebno udovoljiti kriteriju povremenosti.000 x ------------. preračunavaju se ponovno u eure na datum procjene ili se izračunava početna vrijednost iznosa koji opada prema "n-periodima". a korekcija kapitala neće biti nužna.2.332 (1 + 7%)² 1. Do ovih troškova doći će za dvije godine.0609 €50.2. Kamatna stopa (r) koju smo uzeli u obzir iznosi 7%.2. ne govorimo o praznom stanju. Početnu prazninu nekretnine definirali smo ovako: Početno prazno stanje nekretnine je financijska praznina koja nastaje u trenutku nakon isporuke novogradnje ili nakon obnavljanja postojeće nekretnine i traje do kraja prve potpune godine eksploatacije.6.2. 103 . Troškovi mutacije smatraju se dijelom troškova _________________________________________________________________________________ Žarko Željko.000 x ---------.= €50.2.6. Početno prazno stajanje nekretnine Početna situacija u kojoj nekretnina stoji prazna vezana je uz novogradnju ili uz renoviranje objekta. U slučaju kad izvo ač garantira odre eni prihod od najma ili zakupa za vrijeme odre enog perioda nakon datuma isporuke. (1 + bs)ⁿ Oa x -------------(1 + r)ⁿ (1 + 3%)² 1. prije nego što se izvrši korekcija. Prazno stanje nekretnine ima sporadičan karakter i zato se uzima kao korekcija kapitala. (1 + bs)ⁿ ----------(1 + r)ⁿ Oa x Pri čemu je: n = broj perioda r = kamatna stopa bs = povećanje troškova gradnje Oa = zapušteno održavanje Primjer Zapušteno održavanje izračunato je po današnjem tečaju € Oa = €50. a financijske posljedice takvog stanja izrazit će u gotovinskom iznosu.

2. stalni sudski vještak str. Ako je obračun PDV-a kao kompenzacije riješen nekim od oblika financiranja. Povremeno mutacijsko prazno stanje pojavljuje se dakle samo u nekretninama s jednim ili dva najamnika ili zakupnika.g.PRODAJA NEKRETNINA PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA eksploatacije kada se radi o više najamnika ili zakupnika u jednoj nekretnini i kad se očekuje više mutacijskih perioda u kojem će prostor biti prazan.2. U drugom slučaju. 2. Ako se radi o kraćem periodu od pedeset godina ili je pravo otkupljeno.2. Iznos PDV-a kao kompenzacije obra en je u bruto . povećanjem cijene najamnine ili zakupnine s periodičnim isplatama. preostaje jednokratna obveza najamnika ili zakupnika prema najmodavcu ili zakupodavcu. na primjer. Procjenitelj će u ovakvom slučaju morati paziti da prazno stajanje nekretnine ne uračuna dva puta. što ide usporedno s obvezama iz ugovora o najmu ili zakupu i privremeno je. Iznos PDV-a kao kompenzacije Obračun PDV-a kao kompenzacije.2. Troškovi tih mutacijskih perioda imaju strukturalni karakter i ulaze u troškove eksploatacije. Razlike u najamnini ili zakupnini U NAR .6. dok se iznos PDV-a kao kompenzacije za ulaganja.7.2. d.5.2. bolje bi bilo ovo pravo uzeti kao korekciju kapitala.4. pri čemu je utvr eno da se iznos PDV-a kao kompenzacije može sastojati od dvije kumulativne komponente.2. tako er je obra en kod troškova eksploatacije. Ako definiramo ove pojmove. _________________________________________________________________________________ Žarko Željko.i.2. ne postoji potreba za korekcijama.6. promatra kao korekcija kapitala. Buduće kapitalno ulaganje Postoji odre eni broj budućih kapitalnih ulaganja koji su nužni da bi se osigurali prihodi od najma ili zakupa. Tu se može raditi o inicijalnim ili dodatnim ulaganjima.2. iznosi PDV-a kao kompenzacije bit će uzeti kao korekcije kapitala. a preostali period je kraći od pedeset godina. Jedne vezane uz eksploataciju i druge vezane uz ulaganje. U tom slučaju.6. vidjet ćemo da se ova ulaganja mogu primijeniti i kao korekcija kapitala. mora biti jasno je li došlo i do njegovog plaćanja. Inicijalno ulaganje je početno ulaganje koje se mora učiniti da bi se nekretnina realizirala (izgradila) ili stekla (otkup).neto trošak.2. 104 .2.6.6.2. Ako nije došlo do plaćanja. izračunat će se gotovinska vrijednost iznosa PDV-a kao kompenzacije 2. Ako se iz ugovora o najmu ili zakupu može zaključiti da je obračun PDV-a kao kompenzacije riješen jednokratnim otkupom. uključivši troškove otkupa i/ili kamate za vrijeme gradnje. koja se uzima kao korekcija kapitala (prihoda) u izračunu procjene. Efekt nasljednog zakupa Kod troškova eksploatacije odre eno je da se pravo nasljednog zakupa koje traje više od pedeset godina na ime vlasnika.neto trošku zbog troškova eksploatacije.2. 2. mora promatrati kao strukturalno i zbog toga se uvrštava u bruto .metodi se izračun ne razlikuje od one u BAR – metodi gdje su obra ene razlike u najamnini ili zakupnini.

procjenitelj mora računati da nekretnina za vrijeme obnavljanja stoji prazna i da će nakon obnove prihod od najma ili zakupa vjerojatno biti viši. Tada se moraju pojaviti nove stranke. jer su otišli u stečaj. arhitekt i ostali nisu u stanju završiti svoj posao. U takvom slučaju može se raditi o gra evinskim troškovima. eventualnoj gra evinskoj kamati.i. troškovima savjetnika i arhitekta i slično. d. *2 _________________________________________________________________________________ Žarko Željko. uključivši zakonske troškove transakcije. 105 . Procjenitelj se može naći u situaciji da uključene stranke. Dodatno ulaganje je ulaganje koje se vrši nakon inicijalnog. koje mogu uvjetovati i više cijene za završetak radova. adaptacije i obnove.PRODAJA NEKRETNINA PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA Vrši li se procjena nekretnine koja je tek u nacrtima ili poluizgra ena.g. Pritom se misli na djelomična proširenja. troškovima marketinga i davanja u najam ili zakup. U ovoj situaciji. Dodatno investiranje razlikuje se od inicijalnog jer ono započinje nakon što je objekt završen i isporučen. na primjer. stalni sudski vještak str. preostali iznos ulaganja izraziti će se kao korekcija kapitala. izvo ač.

Budući da su zakonski pristupi odre eni i svim ostalim zakonima vezanim za tržište nekretnina. _________________________________________________________________________________ Žarko Željko. što predstavlja specifikum za svaku pojedinu zemlju. U Nizozemskoj je zakonski pristup složeniji jer osim što se njime odre uju metodologije procjena. 106 . U Republici Austriji postoji zakon koji regulira pitanja iz područja procjena nekretnina i koji odre uje kako i koje metodologije treba procjenitelj koristiti pri izračunu vrijednosti nekretnina. Zakonski pristup je odre en zakonima i propisima iz područja procjena vrijednosti nekretnina. Zakonski pristup Zakonski pristup varira od zemlje do zemlje u EU a izveden je iz specifičnog tržišta nekretnina u dotičnoj zemlji.i. d. zakupnine. stečenih prava i drugog što bitno utječe na tržište nekretnina. stalni sudski vještak str. važna komponenta je socijalna iz koje onda proizlaze mnoga regulaciona pravila po pitanju najamnine.g.2.PRODAJA NEKRETNINA PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA 2.6. to prelazi okvire ove knjige. njihove primjene i specifičnosti.