P. 1
dohodovna metoda

dohodovna metoda

|Views: 1,414|Likes:
Published by Jovan Peric

More info:

Published by: Jovan Peric on Feb 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/23/2013

pdf

text

original

PRODAJA NEKRETNINA

PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA

NKP (m2) 100,00

Sj (kn/m2) 7.438

SADAŠNJA TRŽNA VRIJEDNOST Stu (kn) 743.800

2.1.3. Dinamički pristup - dohodovna metoda ili metoda kapitalizacije
Godišnje ostvareni prihodi od nekretnine daju godišnji bruto prihod. Kada se od toga dijela odbije dio za troškove, amortizaciju, poreze, održavanje i rizik od izostanka najamnine, preostali iznos predstavlja godišnji neto prihod. Odnos godišnjeg prihoda i vrijednosti investicije izražen u % zove se stopa prihoda. Kapitalizacija dobiti je izračun svih predvi enih prihoda umanjenih za moguće rizike. Ukoliko se stvarno postignute prihode uslijed nedostatka podataka ne može utvrditi, tada se polazi od prihoda koji su mogli biti postignuti uslijed urednog poslovanja, ali i od troškova koji bi proizašli iz ovog poslovanja; za ovo se mogu koristiti prihodi usporedivih nekretnina ili opće prihvaćeni statistički podaci. Visina stope kapitalizacije je vrlo važna za proračun vrijednosti nekretnine. Iz pravila izračunavanja rente proizlazi da što je niža kamata, to je viši multiplikator (faktor kapitalizacije) i s time i vrijednost zgrade, a što je viša kamata, to je manji multiplikator i manja vrijednost zgrade. Sa padajućim ostalim vremenom korištenja opada i utjecaj visine kamate. Jedan od kriterija za odabir stope kapitalizacije je rizik kojem je izložen prihod iz realnog posjeda. Obiteljske kuće i nekretnine podliježu manjem riziku od poslovnih ili industrijskih objekata. Kao i u bankarstvu, ovdje vrijedi pravilo: Mali rizik: Veliki rizik: niska kamata visoka kamata veća vrijednost investicije manja vrijednost investicije

Metoda kapitalizacije je metoda kojom se vrijednost najamnine ili zakupnine pretvara u tržišnu vrijednost neke nekretnine. Kapitalizacija dobiti je izračun svih predvi enih prihoda umanjenih za moguće troškove i rizike. Kapitalizacija utvr ene vrijednosti najamnine ili zakupnine odre uje se tako da se vrijednost najamnine ili zakupnine podijeli s kamatnom stopom ili stopom prihoda (Y) ili da se pomnoži s faktorom kapitalizacije (cap-rate), označeno s F. Stopa prihoda (Y) odnosno faktor kapitalizacije F je odre en tržištem i mora biti izveden iz nedavno zaključenih transakcija na sličnim nekretninama (F=I/H) Kod nas se često koristi linearni način izračuna: I=H/y y H I - stopa kapitalizacije (yield) - neto godišnji prihod - vrijednost nekretnine (investicije)

_________________________________________________________________________________ Žarko Željko, d.i.g. stalni sudski vještak str. 59

PRODAJA NEKRETNINA

PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA

Primjer: Za obiteljsku kuću gdje je stopa kapitalizacije y = 3,5 % i godišnji neto prihod H = 50.000 kn vrijednost nekretnine će iznositi I = 50.000 / 0,035 I = 1.428.571 kn Budući da neto prihodi variraju s godinama i nisu linearni to bi u pravilu trebalo proračun provoditi na drugačiji način, nelinearnim pristupom koji kod nas nije uobičajen jer su ulazni parametri kod nas teško predvidivi. Linearni način izračuna na temelju mjesečne zakupnine Primjer: MZ = iznos mjesečnog zakupa Fk = faktor kapitalizacije = 1/Y/100 MTZ = mjesečni troškovi uključujući faktore rizika NGP = neto godišnji prihod (H) I = vrijednost investicije MZ (kn/m2) 40 NKP (m2) 100 I (kn/m2) 5.760 Fk (1/Y) 15 MTZ (kn/m2) 8 H (kn/m2) 384 I (kn/m2) 5.760

VRIJEDNOST INVESTICIJE (kn) 576.000

_________________________________________________________________________________ Žarko Željko, d.i.g. stalni sudski vještak str. 60

dijele na jedinice kao što su četvorni metri. Metoda izračuna vrijednosti najamnine ili zakupnine koristi se najviše na području komercijalnih nekretnina (poslovni prostori). Ako se u usporednoj metodi nekretnina uspore uje s drugim nekretninama koje se uzimaju kao cjelina. Izračun površine varira od zemlje do zemlje (u RH je odnos površina i volumena definiran ISO standardom ISO 9836:2002 – vidi pasus 1.2. Metoda izračuna vrijednosti najamnine ili zakupnine upotrebljava se i kao dio metode kapitalizacije.3. u praksi se pokazalo da ukupna površina nema isti značaj za njezinog korisnika.PRODAJA NEKRETNINA PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA 2. Cijena najma četvornog metra nekog objekta ovisi o kvantitativnim i kvalitativnim četvornim metrima. stalni sudski vještak str.2. d. objekti uključeni u usporedbu. stan s prostorom za obavljanje neke prakse ili ured kombiniran s trgovinom u prizemlju. Općenito se pretpostavlja. Uzimajući u obzir ukupnu površinu nekretnine. ako se ona ne može podijeliti na manje cjeline koje se mogu dati u najam ili zakup. _________________________________________________________________________________ Žarko Željko. Unutar ukupne površine koja se daje u najam ili zakup.zoniranje Čim je procjenitelj odredio kolika je površina koja se daje u najam ili zakup.1. onda se u metodi izračuna vrijednosti najamnine ili zakupnine.) 2. 71 . U odre enom broju slučajeva može se dogoditi da postoji i mogućnost kombinacija tipova.2. pri čemu se usporedba izme u različitih objekata s njihovim razlikama u površini. Radi se o jednoj jednostavnoj metodi.g.4. Na primjer: trgovina .1. Ove razlike u kvaliteti i korisničkoj primjeni procjenitelj mora učiniti vidljivima.2. cijena najamnine. pri čemu se kreće s istih polazišta kao i u usporednoj metodi. 2.i. za svaki od njih odredit će se poseban pristup.4. U takvim slučajevima će se prema glavnoj funkciji prostora odredit izbor tipa. te o kvaliteti različitih prostora.3. Broj tržišnih stranaka koje koriste površinu od otprilike 200 m2 uvijek je veći od broja stranaka koje koriste površinu više od 5000 m2 površine.2. Kvalifikacija . Rezultat metode izračuna vrijednosti najamnine ili zakupnine može poslužiti kao osnova odre ivanja ekonomske vrijednosti najamnine ili zakupnine. nakon čega se provodi kvalitativna podjela. odnosno metode neto i bruto početnog učinka. što se više povećava površina koja se daje u najam ili zakup. ako ostali dijelovi ne mogu funkcionirati kao samostalne jedinice najma ili zakupa. Ako se različiti dijelovi ipak mogu samostalno dati u najam ili zakup.stambeni objekt. Površina koja se može dati u najam ili zakup To je ona površina koja je predmet najma ili zakupa.4. U prvom redu nekretnina mora biti definirana prema tipu ili vrsti budućeg korištenja ili namjene. korisnik razlikuje različite primjene i kvalitetu površine. morat će raspoloživoj površini dati i njezinu kvalifikaciju. Pritom mora voditi računa o ukupnoj površini. Za procjenitelja to znači da mora izračunati površinu koja se može dati u najam ili zakup i dati joj kvalifikaciju. odnosno zakupnine po m2 pada. položaju i kvaliteti gradnje može lako izraziti. Metoda izračuna vrijednosti najamnine ili zakupnine U metodi izračuna vrijednosti najamnine ili zakupnine izračunava se vrijednost najamnine ili zakupnine.2.1.

bez dizala 2. 72 . Manje su popularni uredi s unutrašnjim prostorima od prostora koji imaju stakleno pročelje. 10 .i.€5. svi m2 Prizemlje 100 100 75 -/-1 +/+1 +/+2 +/+3 +/+4 +/+5 20 85 20 100 20 50 70 50 100 100 50 50 25 100 50 15 100 50 100 50 25 20 10 10 20 10 10 100 20 20 5 Različite zone se nakon provedene kvalifikacije preračunavaju prema ITZA-m2. Optimalna površina se pritom označava sa 100%. svaka kvalificirana površina je jedna zona. već će ih procjenitelj odrediti prema vlastitom naho enju. s dizalom 3. stalni sudski vještak str. To se naziva zoniranje nekretnine. izražena u terminima A zone. U nižem primjeru provesti ćemo izračun i analizu objekta nekretnine uključenog u usporedbu. Opis Uredi 1. sastoji i od stambenog prostora. preko 20 m dubine Poslovne hale 1. Druga zona je B zona. ITZA-m2 je površina za najam ili zakup. uz prostor za trgovinu. procjenitelj će u drugom koraku krenuti u potragu za funkcionalnim. Objekt se.g. moguće vrednovanje površina unutrašnjih prostora zgrade namijenjenih komercijalnim ciljevima izraženo je u postocima. Dakle. Za proces odre ivanja zona nema strogo odre enih pravila. do 10 m dubine 2. Me u uredskim prostorima razlikujemo one sa ili bez dizala. Primjer: Opis prostora Trgovina do 10 metara (A zona) Trgovina 10 . otkuda termin zoniranje. zona B Trgovine 1.000 . dok se manje funkcionalne površine označavaju nižim postotkom.PRODAJA NEKRETNINA PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA Nakon što je obavljeno odre ivanje tipa.000 Prihod iz zakupnine za čitavi objekt Oduzeti iznos za vrijednost najamnine za stambeni prostor _________________________________________________________________________________ Žarko Željko.20 metara (B zona) Trgovina 1. a treću nazivamo C zonom. a koji je izdvojen iz ukupne cijene najamnine ili zakupnine. d.20 m dubine 3. Proces preračunavanja prema ITZA-m2 najjednostavnije je objasniti primjerom. Najbolja zona označava se zonom A. Polazeći od iste gra evinske kvalitete. odnosno manje funkcionalnim prostorima unutar površine koja se daje u najam ili zakup. U tablici su prikazana mjerila i kvalifikacijski faktori koji se koriste u Nizozemskoj i anglosaksonskoj praksi. da bi se izračunala prosječna ITZA-m2 cijena najamnine ili zakupnine. etaža (C zona) Ukupna površina ITZA komercijalnog dijela Površina Kvalifikacija ITZA-m2 2 x 100 m 100% = 100 50 m2 x 50% = 25 50 m2 x 20% = 10 135 €75.

poduzetnička hala .000 200 x 100% x €80 = €16. Pritom se pretpostavlja da smo se upoznali s prosječnom ITZA-m2 cijenom analizirajući objekte uključene u usporedbu.uredski prostor Ukupna ekonomska vrijednost zakupnine 1000 x 100% x €50 = €50.000 €66. Slijedi još nekoliko primjera za izračun vrijednosti zakupnine. etaža 50m2 Ukupna površina ITZA komercijalnog dijela Izračun ekonomske vrijednosti zakupnine: ukupna ekonomska vrijednost zakupnine 112. stalni sudski vještak str.52 Analiza nekretnine u primjeru polazi od cijene najamnine ili zakupnine na tržištu za čitavu nekretninu. 73 .cijena zakupnine poslovne hale: €50 Uredi uz hale: €80 Izračun ekonomske vrijednosti zakupnine: .5 = 10 112. ulogu igraju tržišni odnosi i tržišni razvoj na kratki i dugi rok. pri čemu će nam biti potrebna ITZA-m2 prije nego što do emo do ekonomske cijena najma. odnosno zakup u nekom uobičajenom vremenskom periodu po optimalnoj cijeni.000 70. Zadatak Opis prostora Površina Trgovina do 10 metara (A zona) 60m2 Trgovina 10 .g. d. U primjeru izračunavamo ekonomsku cijenu zakupnine distributivnog centra. Zadatak 5. Za ostale se uvjete transakcije pretpostavlja da su uobičajeni.50 ITZA-m2 x €450 = €50.000 U primjeru se vidi da se vrijednost zakupnine za različite tipove korištenja nekretnine izračunava zasebno U primjeru niže izvest ćemo sličan izračun za trgovački prostor.000/135 ITZA-m2 = €518. Opis prostora Površina Kvalifikacija ITZA-m2 Poslovna hala 1000 m2 x 100% = 1000 2 x Uredski prostor 200 m 100% = 200 Ukupna površina ITZA komercijalnog dijela 1200 Prosječna ITZA-m2 .5 _________________________________________________________________________________ Žarko Željko. Pri odre ivanju ekonomske cijene najamnine ili zakupnine.PRODAJA NEKRETNINA PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA Zakupnina komercijalnog dijela Prosječna ITZA-m2 cijena zakupnine €70. U odluci je li potrebno korigirati ITZA-m2 cijene.i.20 metara (B zona) 60m2 Trgovina od 20 i više metara (C zona) 50m2 Trgovina 1.625 Kvalifikacija x 100% x 50% x 25% x 20% ITZA-m2 = 60 = 30 = 12. polazi se od pretpostavke da će se prostor dati u najam.

d. HERUC GALERIJA.0 m2 x €606 = €50. Ilica 28 .000 na godinu dana. stalni sudski vještak str. dubine 22. 74 .5 = 3. Ilica 28 na godinu iznosi: 83. s prednjom širinom od 5. nedavno je dana u zakup za €60.3m x 2.3 metara A zona B zona 10m 10m C zona 6m C zona 2.6m ______________________________________________________________________________ 26m 22. Ilica 26: Opis prostora Zona A = 6m x 10m = Zona B = 6m x 10m = Zona C = 6m x 6m = Ukupna površina ITZA komercijalnog dijela Prihod od zakupa Prosječna ITZA-m2 cijena zakupnine Površina Kvalifikacija 2 60m x 100% = 60m2 x 50% = = 36m2 x 25% ITZA-m2 60 30 9 99 €60.5 83. trgovina s prednjom stranom širine 6 metara i 26 metara dubine. ako polazimo od toga da su ostali podaci isti.3m x 10m = 53m2 x 100% Zona B = 5.000/99 = €606 Vrijednost lokala URBAN.PRODAJA NEKRETNINA PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA Zadatak – izračun zakupa metodom zoniranja Zagreb.8m2 x 25% Ukupna površina ITZA komercijalnog dijela Vrijednost zakupnine za URBAN.3 metara.000 60. HERUC GALERIJA Prednja strana 6 metara A zona B zona 10m 10m URBAN Prednja strana 5. Opis prostora Površina Kvalifikacija Zona A = 5.6 metara.g.298 (zaokruženo: €50.000) ITZA-m2 = 53 = 26.3m x 10m = 53m2 x 50% Zona C = 5.i.6m Analiza HERUC GALERIJA. Ilica 26.6m = 13.0 _________________________________________________________________________________ Žarko Željko. Traži se vrijednost zakupnine lokala URBAN. Ilica 28 može se računati na sljedeći način.

dalje označeno s F.7 7% -> 14. budući da su ovi pojmovi me usobno suprotni. Polazište metode bruto početnog učinka je činjenica da je nekretnina namijenjena davanju u najam ili zakup.5 % ¦ 7 -> 14.0 6% -> 16.3 4% -> 25. uvijek se polazi od toga da nekretnina još nije dana u najam ili zakup i da zainteresirane strane mogu slobodno odlučivati o uvjetima najma ili zakupa. 75 . Kapitalizacija dobiti je izračun svih predvi enih prihoda umanjenih za moguće rizike. Korištenje faktora kapitalizacije objašnjava se na sljedeći način: 2. Odnos faktora kapitalizacije i prihoda F = 1/y Pri čemu je: F = faktor kapitalizacije y = prihod (yield) Izračun stope prihoda (y) iz faktora kap.3 13 % -> 7.1 % ¦ 12 -> 8. d. Kapitalizacija utvr ene vrijednosti najamnine ili zakupnine odvija se tako da se vrijednost najamnine ili zakupnine podijeli s kamatnom stopom ili stopom prihoda (u daljem tekstu označeno s y) ili da se vrijednost najamnine ili zakupnine pomnoži s faktorom kapitalizacije (cap-rate).0 5% -> 20.4.3 % ¦ 11 -> 9. a u metodi bruto početnog učinka o stvarnim prihodima iz najma. Pritom je vrijednost najamnine ili zakupnine zamišljena struja prihoda.3.3 8% -> 12.3 % ¦ 6 -> 16.1 15 % -> 6. stalni sudski vještak str. Što se tiče razrade. Vrijednost najamnine ili zakupnine neke nekretnine uvijek pruža dobar uvid u mogućnosti korištenja te nekretnine. Korištenje stope prihoda (y) ili faktora kapitalizacije (F) ne stvara razlike u krajnjem rezultatu.i. koja dolazi iz procjenjivane nekretnine.(F) Prihod (y) Faktori kapitalizacije (F) 2% -> 50.1 % ¦ 10 -> 10. Odnos godišnjeg prihoda i vrijednosti investicije izražen u % zove se stopa prihoda.7 14 % -> 7.1. U metodi kapitalizacije radi se o predvi enoj vrijednosti najamnine ili zakupnine. Ako je nekretnina dana u najam ili zakup.4.0 % ¦ 20 -> 5.(F) iz stope prihoda (y) ¦ Faktori kapitalizacije(F) Prihod (y) ¦ 50 -> 2.0 % ¦ 9 -> 11. Metoda kapitalizacije dobiti Metoda kapitalizacije nastavlja se na metodu izračuna vrijednosti najamnine ili zakupnine.0 % ¦ 30 -> 3.2.0 3% -> 33.1 10 % -> 10.7 ¦ Izračun faktora kap.9 % ¦ 14 -> 7.3 % ¦ 25 -> 4. posebno za komercijalne prostore.1 12 % -> 8.1 % ¦ 8 -> 12. Pri izračunu vrijednosti najamnine ili zakupnine.0 11 % -> 9. Metoda kapitalizacije je metoda kojom se vrijednost najamnine ili zakupnine pretvara u tržišnu vrijednost neke nekretnine.0 % _________________________________________________________________________________ Žarko Željko.3. To je izuzetno vrijedna metoda procjene.PRODAJA NEKRETNINA PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA 2.7 % ¦ 5 -> 20.2.5 9 % -> 11.g. metoda bruto početnog učinka podsjeća na metodu kapitalizacije. upotrijebit ćemo pristupe prema prihodima kao što su metoda bruto i neto početnog učinka.0 % ¦ 17 -> 5.

3. kamatna stopa F = faktor kapitalizacije Neto prihodi su prihodi umanjeni za troškove.5% 3.5-4% 5-5. Prvo se za nekretninu odre uje ukupna vrijednost najamnine ili zakupnine (H).i. u što su uključeni troškovi kupca koje je on platio. 2. ovdje vrijedi pravilo: Mali rizik: Veliki rizik: niska kamata visoka kamata Općenito se za slijedeće nekretnine mogu primijeniti slijedeće kamatne stope(stope prihoda): Obiteljske kuće (jedna obitelj) Obiteljske kuće (dvije obitelji) Stambene zgrade Stambeno-poslovne zgrade Poslovne zgrade sa uredima Robne kuće. Kao i u bankarstvu. Za metodu kapitalizacije pritom se analiziraju i uspore uju nekretnine. Stopa prihoda (yield) Stopa prihoda (y) je odre ena tržištem i mora biti izvedena iz nedavno zaključenih transakcija na sličnim nekretninama. to je viši multiplikator (faktor kapitalizacije) i s time i vrijednost zgrade.g.5-3.5-3.5% 5.2. stalni sudski vještak str.5-6% 6-6. Rizik Jedan od kriterija za odabir stope prihoda je rizik kojem je izložen prihod iz realnog posjeda.2. Obiteljske kuće i nekretnine podliježu manjem riziku od poslovnih ili industrijskih objekata.PRODAJA NEKRETNINA PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA 2. samoposluge Industrijska zemljišta Turistička zemljišta Poljoprivredna i šumska zemljišta 2.x 100 I = -------. koje su prodane prazne i nekorištene. 76 .5-4% 2. Dijeljenjem izračunate vrijednosti najamnine ili zakupnine s investicijom kupca (l).5% _________________________________________________________________________________ Žarko Željko.= H --------.3. H H 100 100 y (%) = ------. trgovački centri. Sa padajućim ostalim vremenom korištenja opada i utjecaj visine kamate. d.4. a što je viša kamata. Visina stope prihoda je vrlo važna za proračun vrijednosti nekretnine.4. Poznata je investicija (l) kupca. to je manji multiplikator i manja vrijednost zgrade. Iz pravila izračunavanja rente proizlazi da što je niža kamata.5% 6-7% 8-12% 2. koji se nazivaju zakonski troškovi transakcije.= H x F F = --------l y/100 y y Pri čemu: H = vrijednost najamnine ili zakupnine (godišnji neto prihod) l = investicija (ukupna cijena kupnje uključivši zakonske troškove transakcije) y = stopa prihoda (yield).2. izračunavamo stopu prihoda (y).3.

tj poslovnih prihoda (kod poslovno korištenih nekretnina) može prilagoditi promijenjenoj vrijednosti novca. Shema za izvo enje stope kapitalizacije iz kamatne stope tržišta kapitala: Renta na sekundarnom tržištu odbitak za prilagodbu vrijednosti novca + opći rizik + mala mobilnost investicija _______________________________________________ = Stopa kapitalizacije 2. pa njihova kamata sadrži komponentu koja uzima očekivano smanjenje vrijednosti novca u obzir. usporediva ulaganja u fiksno ukamaćene investicije. Gornje kamatne stope koriste se u Republici Austriji Izvo enje stope kapitalizacije iz kamatne stope tržišta kapitala Kupcu rentabilne nekretnine (stambena zgrada.00% odbitak za prilagodbu vrijednosti novca 0. U to se ubraja opasnost konjunkturnih kretanja. Nekretnine i pogotovo poslovno korištene nekretnine se mogu teže prodati od zajmova. nepredvidive utjecaje iz okoline i problemi koji djeluju na pojedinu djelatnost ili granu itd. Ukoliko se smanjenje vrijednosti novca pomoću prilago avanja prihoda od nekretnina.50% + mala mobilnost investicija 2. lokaciji itd.2.50% _________________________________________________________________________________ Žarko Željko.a. Opći rizik se obuhvaća dodatkom na stopu kapitalizacije. veličini poduzeća. poslovna nekretnina. Kod utvr ivanja buduće vrijednosti nužno je obratiti pažnju na poseban rizik koji proizlazi iz posebnih situacija vezanih uz vrednovanu nekretninu. d.PRODAJA NEKRETNINA PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA Op. Zajmovi su nominalno vezani i ne pružaju sigurnost od smanjenja vrijednosti novca..4. njezinoj veličini. nužno je odbiti odre eni odbitak od kamatne stope tržišta kapitala. poslovna zgrada. Primjer za turističku nekretninu Renta na sekundarnom tržištu 5. Ova manja mobilnost se obuhvaća pomoću dodatka kamatnoj stopi tržišta kapitala. stalni sudski vještak str.00% + opći rizik 2. Opći rizik općenito proizlazi iz investicije u neku nekretninu ili poduzeće.) stoje i alternativne mogućnosti ulaganja na raspolaganju. Visina dodatka ovisi o nekretnini.4.g.i. uredska zgrada. pravnom obliku itd.3. koji prema mišljenjima stručnjaka može iznositi i do polovice stope kapitalizacije.00% ____________________________________________________ = Stopa kapitalizacije 9. 77 . a kod poslovnih nekretnina o djelatnosti. Kao bazu za obračun stope kapitalizacije se može uzeti npr. turistička nekretnina itd.

Br. tada se polazi od prihoda.i. 150/92 LBG § 5 2. pa mora očekivani prihod izvesti iz poslovanja nekretnine u prošlosti. U ovom slučaju stručnjak buduće doga aje kod utvr ivanja vrijednosti još ne poznaje. (3) Ukoliko se stvarno postignute prihode uslijed nedostatka podataka ne može utvrditi ili ukoliko odstupaju kod urednog poslovanja od mogućih prihoda. Ukoliko se datum utvr ivanja vrijednosti otprilike poklapa sa datumom sastavljanja procjene. za ovo se mogu koristiti prihodi usporedivih nekretnina ili opće prihvaćeni statistički podaci.00% ____________________________________________________ = Stopa kapitalizacije 3. Primjer za obiteljsku kuću Renta sekundarnog tržišta 5. _________________________________________________________________________________ Žarko Željko.2.3. iznosi iz postupka likvidacije i troškovi likvidacije. d.00% + mala mobilnost investicije 0.6. u načelu je za proračun vrijednosti prihoda mjerodavan samo doga aj očekivan u budućnosti. Pomoću odbitka stvarnih troškova za poslovanje.4. (4) Kamatna stopa za utvr ivanje vrijednosti prihoda se ravna prema ukamaćivanju kapitala koje je za nekretninu ove vrste uobičajeno.PRODAJA NEKRETNINA PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA 2. održavanje i upravljanje te stvari (troškovi poslovanja) i amortizacije od ostvarenih prihoda.50% Dijelovi austrijskog zakona koji se odnose na procjenu metodom kapitalizacije dobiti Zakon o utvr ivanju vrijednosti nekretnina BGB1. 78 . Postupak vrednovanja prihoda § 5 (1) Kod postupka vrednovanja prihoda se vrijednost robe (nekretnine) utvr uje pomoću kapitalizacije čistog prihoda koji se očekuje ili ostvaruje u razdoblju nakon datuma utvr ivanja vrijednosti uz odgovarajuću kamatnu stopu i prema očekivanom roku korištenja nekretnine (Vrijednost prihoda). koji su mogli biti postignuti uslijed urednog poslovanja i od troškova koji bi proizašli iz ovog poslovanja. dobije se čisti prihod. Amortizacija se odbija samo ukoliko nije uzeta u obzir kod kapitalizacije.5.3.g. (2) Kod postupka vrednovanja prihoda nužno je objasniti izbor faktora kapitalizacije.2. Osnova za utvr ivanje vrijednosti prihoda je u prvom redu buduća vrijednost prihoda gledana od datuma utvr ivanja vrijednosti i za to potrebni troškovi poslovanja. stalni sudski vještak str.50% + opći rizik 0.00% vrijednost za prilagodbu vrijednosti novca 1.4. (2) Polazi se od onih prihoda koji su stvarno ostvareni u iskorištavanju nekretnine (ostvareni prihodi). Kod utvr ivanja čistog prihoda se uzima u obzir i rizik poslovanja.

0 % 4. st.5%.5 % 5. Vještak mora kod provo enja procjene prihoda obrazložiti izbor stope kapitalizacije (§ 10. stalni sudski vještak str.5 % 4.0-8. koje se u pojedinačnim slučajevima moraju prilagoditi uzimajući u obzir slijedeće faktore: .5-6.0 % 7. koje doduše odgovaraju za većinu nekretnina. 4 Zakona o vrednovanju nekretnina (LBG).0% _________________________________________________________________________________ Žarko Željko.dugoročni razvoj kamate sekundarnog tržišta i stope inflacije .0-7.0-9.4.PRODAJA NEKRETNINA PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA 2.0% 7.5-5.5-4.5% 2.7.5 % 5.5 % LOKACIJA vrlo dobra dobra 2.0 % 5.razlike kod ocjenjivanja poslovnih i industrijskih zgrada uvjetovanih razlikama u industrijskim granama . d.0 % 5.2 LBG) Da bi se vještaku izbor stope kapitalizacije u svakom pojedinom slučaju olakšao i poduprla njegova obaveza obrazloženja. Prijedlog stope kapitalizacije Udruge sudskih vještaka Austrije Udruga sudskih vještaka Austrije je izdala prijedlog stopa kapitalizacije prema tipovima objekata i lokacijskim kriterijima: a) § 5 st.5 % 3.5 % 4.5-7.0-10.0 % 4.0-5.0 % 5.3.5 % 6.0-9.0 % 5. 79 .5-7.5-6.0 % 6.0-4.5-10.g.5 % 5.konjunkturni poremećaji cijena nekretnina .0-7.5-9. Time se vještaku koji se bavi procjenom prihoda objekata daju okvirne vrijednosti u ruke. Nakon konzultacija sa poznatim i na ovom području iskusnim kolegama izdana je slijedeća tabela stopa prihoda: (rujan 1997) Vrsta nekretnine Stambena nekretnina Uredska nekretnina Poslovna nekretnina Trgovački centar.stanje na tržištu itd.5-3.0-10.5 % 6.0 % 4.5 % srednja 3.2.i.5-8.0-11.5 % 6.5-9.5-8.5-5. izdani su opširni izvještaji o tome koje stope kapitalizacije primijeniti kod investicija u objekte za stjecanje prihoda. BGB1 1992/150 normira: Kamatna stopa za utvr ivanje prihoda se ravna prema uobičajenom ukamaćivanju za stvari ove vrste.5 % 6. Prilagodbe se zaokružuju na 0.0-6.0 % 3.0-6. supermarket Privredno korištena nekretnina Industrijska nekretnina Poljoprivredna nekretnina izvanredna 2.

i.PRODAJA NEKRETNINA PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA Primjeri: Zadatak Kolika je vrijednost nekretnine.0/100 = 200. 80 .000 / 0.500.50 I = 2. gdje je stopa prihoda y = 8.0 % (F = 12.000 / 8.500. stalni sudski vještak str.000 kn? Da li povećanjem stope prihoda pada ili raste vrijednost nekretnine odnosno investicije kod istog godišnjeg neto prihoda? I = H / y/100 ili I=HxF I = 200.000 kn Povećanjem stope prihoda y dolazi do smanjenja vrijednosti investicije za isti godišnji neto prihod _________________________________________________________________________________ Žarko Željko.000 x 12.000 kn Ili I = 200.50) i godišnji neto prihod H = 200.g.08 I = 2. poslovne zgrade. d.

i. _________________________________________________________________________________ Žarko Željko.PRODAJA NEKRETNINA PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA 2.6. metodu neto početnog učinka.2. Ovi se prihodi (koji vrijede kao troškovi za korisnika) preračunavaju u iznos kapitala (kapital koji treba investirati da bi se dobilo x% učinka). metodu rabata. 93 . pri korištenju metoda koje pripadaju pristupu prema prihodima potrebno je uspostaviti jak odnos s obilježjima tržišta. stalni sudski vještak str. Pristup prema prihodima Pristup prema prihodima polazi od pretpostavke da odre ena nekretnina u manjoj ili većoj mjeri samostalno donosi prihode. metodu dometa najamnine ili zakupnine i metodu ukupnog profita. Kao i u komparativnom pristupu. Pristup prema prihodima razlikuje: metodu bruto početnog učinka. metoda bruto početnog učinka i metoda neto početnog učinka. Ovdje će biti obra ene prve dvije metode. d.g.

g. Ako se metoda kapitalizacije koristi za odre ivanje prodajne vrijednosti nekretnine koja nije opterećena najmom i korištenjem.6.i. BAR yield se definira ovako: BAR yield je u trenutku procjene.1. S vremenom se prihod iz najma na zahtjev ugovornih strana prilago ava. isto kao i u metodi kapitalizacije. Isti prihod je uvećan za ekonomsku vrijednost najamnine ili zakupnine ostalih dijelova nekretnine koji se mogu dati u najam ili zakup.PRODAJA NEKRETNINA PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA 2. Zbog toga se izvodi korekcija vrijednosti. a obje tržišne stranke računaju s time pri odre ivanju cijene. _________________________________________________________________________________ Žarko Željko. d. onda BAR metoda pomaže u odre ivanju prodajne vrijednosti nekretnine koja je u najmu. izražena u postotku. kao i metoda kapitalizacije jednostavna metoda koja se bazira na stopi povrata kapitala BAR yield-u. Prihod iz najma ili zakupa definirati ćemo ovako: Prihod iz najma ili zakupa je važeća (zakonska ili ugovorena) najamnina ili zakupnina za odre enu godinu. moguće je da se pretpostavljaju preniski ili previsoki prihodi. BAR metoda je izvorno. povećana prema kasnijim prilagodbama najamnine ili zakupnine za produžene godine najma ili zakupa. Za izračun vrijednosti pomoću BAR metode vrijedi formula Hp W =-------. Budući da kalkulacija polazi od očekivanog prihoda od najma u prvoj godini. koju će obaviti pomoću formule Hp Y bar =---------------Ks + kk Pri čemu je: Y bar = yield bar Ks = troškovi kupca Hp = prihod od najma kk = zakonski troškovi transakcije Praksa je pokazala da kod ovog načina izračuna postoji opasnost od pregrubih izračuna. 94 .2. stalni sudski vještak str. Metoda bruto početnog učinka (BAR) Metoda bruto početnog učinka vrlo je slična s metodom kapitalizacije.. odre ena na temelju ugovora o najmu ili zakupu. odrediti yield na temelju analize tržišta. koja se može ostvariti za vrijeme prve godine eksploatacije na ulaganju u nekretninu.kk Y bar Pri čemu je: Y bar = yield bar W = vrijednost Hp = prihod od najma kk = zakonski troškovi transakcije Procjenitelj će. na temelju odredaba upisanih u ugovoru o najmu ili zakupu. planirana bruto stopa prihoda.

i.manjak (kragna . Najčešće se nakon pet godina provjerava cijena najamnine ili zakupnine u odnosu na ekonomsku vrijednost najamnine ili zakupnine nekretnine.PRODAJA NEKRETNINA PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA Kod stambenih objekata prihod iz najma se prilago ava. za nju vrijede polazišta kao i kod ovih dviju BAR metoda. Budući da prihod od najma ili zakupa nije konstantan. U takvim slučajevima. Kod nas ne postoje zakonski propisi vezani za odre ivanje prihoda iz najma ili zakupa. dok se u obrnutom slučaju prihod iz najma može postupno povećati. takozvanoj. d. U zemljama EU postoje zakoni koji reguliraju visine najma. s obzirom na periodično indeksiranje. on se u svakom trenutku može smanjiti na zahtjev najamnika.rupa) BAR metoda i anglosaksonska BAR metoda. stalni sudski vještak str. _________________________________________________________________________________ Žarko Željko. 95 . pojavile su se dva različita pristupa u BAR metodi: Dodatak . uveden je pojam prilago ena najamnina ili zakupnina. maksimalnoj realnoj najamnini. odnosno maksimalne indekse povećanja ili smanjenja najma. iz ugovora o najmu ili zakupu mora biti jasno kada i kako se uskla uju prihodi iz najma ili zakupa. Ako je prihod iz najma veći od maksimalne realne najamnine. Budući da je metoda neto početnog učinka samo razra enija BAR metoda. odnosno smanjuje se ili se povećava zbog posebne godišnje prilagodbe cijenama najma.g. Kad je utvr eno da prihod od najma nije konstantan podatak.

Kada se kaže da su troškovi eksploatacije izdaci vezani uz nekretninu znači da se mora raditi o izdacima vezanim za objekt. i na yield./ + CW x Kc) . U NAR metodi se vodi računa samo o troškovima vlasnika.neto troškovi) STALNI TROŠKOVI TROŠKOVI DAVANJA U NAJAM ILI ZAKUP + MUTACIJE Porez na nekretnine Troškovi mutacija najamnika i zakupnika _________________________________________________________________________________ Žarko Željko. u NAR-metodi se radi s NAR-yieldom. a ne za vlasnika. Dva dodatka u formuli BAR metode su troškovi eksploatacije i korekcija kapitala. još uvijek se ti troškovi pripisuju vlasniku. jer se bruto prihod od najma ili zakupa korigira za troškove koji se periodično javljaju u eksploataciji objekta. Ako je vlasnik dio tih troškova prenio na najamnika ili zakupnika.6.g.2. To su izdaci na koje vlasnik ne može ili jedva može utjecati.kk Y nar Pri čemu je: W = vrijednost Ha = prilago ena najamnina ili zakupnina Ke = troškovi eksploatacije Y nar = yield nar CW = gotovinska vrijednost Kc = korekcija kapitala kk = zakonski troškovi transakcije Formula je proširena s troškovima eksploatacije i korekcijom kapitala.2. koji je niži. Za taj iznos se mogu umanjiti troškovi eksploatacije kada su oni dobili strukturalni karakter. Troškovi eksploatacije dijele se u nekoliko kategorija. U obliku formule to izgleda ovako: Ha . Tablica Troškovi eksploatacije (nazvani još i bruto .1. 2. 96 . Polazište je da se mora raditi o najmu ili zakupu u trajanju od najmanje deset godina.2.i.6. Metoda neto početnog učinka (NAR) Ova metoda izračunava vrijednost nekretnine na osnovi neto prihoda od najma ili zakupa. Ako se u BAR metodi radi s BAR-yieldom. Ako u nekom odre enom slučaju vlasnik odluči ne učiniti odre ene troškove. što utječe. Budući se troškovi eksploatacije periodično vraćaju znači da izdaci moraju imati strukturalni karakter.. to još uvijek ne znači da prosječan vlasnik ne bi imao takve troškove. Povremene izdatke i/ili prihode morat ćemo uzeti kao korekciju. Troškovi eksploatacije Troškovi eksploatacije su izdaci vlasnika koji se periodično vraćaju a vezani su za nekretninu.2. d.Ke W = ( --------------.PRODAJA NEKRETNINA PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA 2. Definiciju ne treba promatrati kao da će neka individualna odluka nekog slučajnog vlasnika dovesti do neostvarivanja nekih troškova. Ona se još naziva i BAR i NAR metoda. naravno. stalni sudski vještak str. a svaka kategorija se ponovno dijeli na nekoliko posebnih troškova.

osiguranje staklenih površina i slično. već dolazi do korekcije kapitalizirane vrijednosti.2. 2.2.6.1. jer je _________________________________________________________________________________ Žarko Željko.Porez na vode Porez na pročišćavanje voda (kanalizacije) . on se ne uzima kao trošak u bruto . procjenitelj ne smije poći od takve pretpostavke.2. vlasničkim dijelom poreza na nekretnine. obveza plaćanja se ne uzima u bruto .6.2. popusti kod davanja u zakup -Strukturalne mutacije/zgrada je prazna -Strukturalno prazna zgrada 2.2.i. reklama i slično iznad ulice i poreza na korištenje. No ako je period kraći od pedeset godina. osiguranje od šteta od požara. Me utim.2. Porez na nekretnine Premda porez na nekretnine prijavljuje korisnik i vlasnik. Ako je nasljedni zakup otkupljen. ploče iznad ulice. Osiguranja Najpoznatije osiguranje je osiguranje zgrade. Hoće li se oni primjenjivati. No postoje i druga.neto troškove.Osiguranje zgrade .neto troškovima.Pravo na balkone.g.neto trošku. općenito se uzimaju kao polazište u bruto .1. ako će se revizija najma provesti za pedeset godina..2.3 Nasljedni zakup Aktualna obveza plaćanja zakupa može se uključiti u bruto .1. d. 2.2. kao što su osiguranje zakonske odgovornosti vlasnika zgrade.PRODAJA NEKRETNINA PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA Ostali porezi: .1.neto troškovima računa se samo s. u bruto . nakon koje može procijeniti i premiju. takozvanim. 2. stalni sudski vještak str.Nasljedni zakup -Osiguranje staklenih površina VARIJABILNI TROŠKOVI Troškovi upravljanja objektom Troškovi održavanja Naknada posredniku kod davanja u najam ili zakup i troškovi marketinga OSTALI TROŠKOVI Troškovi usluga za vlastiti račun PDV nepovratan Doprinos promociji Nenaplaćena najamnina ili zakupnina Ostali troškovi TROŠKOVI NASLJEDNOG ZAKUPA -Periodi bez zakupa.neto troškove.6. koju je procijenio procjenitelj. i već u ovom slučaju dolazi do korekcije kapitalizirane vrijednosti. poreza na pročišćavanje vode (pravo na kanalizaciju). Poneki vlasnici eksploatiraju toliko nekretnina da odlučuju ne uzimati nikakvo osiguranje. 97 ..Ostali porezi i prava Osiguranja: . ovisit će o tipu nekretnine.Odgovornost prema zakonu . .6. Ostali porezi Ostali porezi se sastoje od poreza na vodu. općinskom planu i sadržaju sporazuma o najmu ili zakupu.4. prava na postavljanje ploča. Osiguranje zgrade ovisno je o vrijednosti adaptacije. Porezi koji su prijavljeni u protekloj godini.1.2.

na osnovi višegodišnje procjene održavanja ili na osnovi informacija iz periodičnih publikacija.6.2. To podrazumijeva održavanje unutrašnjosti objekta. pod kojim podrazumijevamo strukturalno održavanje objekta.2.2. na osnovi postotka vrijednosti adaptacije. Starost. Troškovi održavanja mogu se izračunati na nekoliko načina. Na primjer. financijskog revizora itd. _________________________________________________________________________________ Žarko Željko.5. Bolje je učiniti ih gotovinskima i za njih umanjiti kapitaliziranu vrijednost. bez obzira upravlja li vlasnik ili vanjski upravitelj. Uvjet je da se održavanje pomno odredi za jedan duži period.i. dok su u drugoj godini oni enormno visoki.1. Novi vlasnik će vjerojatno biti u drugačijoj situaciji. U ove troškove upravljanja ne ulaze troškovi procjene.1. Dakle. svakako. Najpovjerljivija metoda je. naime. Troškovi upravljanja objektom najčešće se izražavaju u postotku najamnine ili zakupnine. d. Održavanje U održavanje ulaze izdaci čuvanja i izdaci nastali zbog tehničkih i/ili ekonomskih razloga. Troškovi mutacija najamnika ili zakupnika Troškovi mutacija najamnika ili zakupnika odnose se na potrebu ponovnog ure ivanja nekretnine nakon što je prethodni najamnik ili zakupnik otišao. Da bi se spriječilo da u jednoj godini nema troškova održavanja uračunatih u vrijednost.1. U tom slučaju se troškovi upravljanja računaju za svaku stambenu jedinicu. održavanje na temelju pritužbi i prosječno veliko održavanje. a troškove upravljanja procjenjuje procjenitelj. To su administrativno.2.6. 2. Pritom treba misliti na period od najmanje deset godina. Ovdje uračunavamo naknade za ponovno ure ivanje prostora. Većina sporazuma o najmu ili zakupu odre uje da najamnik ili zakupnik sam plaća manje troškove održavanja. koja se eventualno može uračunati kao korekcija u kapitaliziranoj vrijednosti. takozvano. Troškovi upravljanja objektom Troškovi upravljanja objektom podrazumijevaju troškove vezane uz optimalizaciju rezultata eksploatacije nekretnine. koji terete vlasnika i kroz godinu variraju. tehničko i komercijalno upravljanje.6. što u sljedećoj godini neće biti potrebno. bolje je troškove koji će nastati njenim dovo enjem u prvobitno stanje ne uzimati kao troškove eksploatacije. istraživanja. to su svi troškovi koji nastaju da bi se objekt očuvao u stanju koje opravdava prihod od najma ili zakupa za vrijeme preostalog trajanja ugovora o najmu ili zakupu. Ovi troškovi će ući kao prosjek za čitav niz godina u bruto – neto trošak. Prostor treba pripremiti za novog najamnika ili zakupnika. osim ako je nekretnina stambeni kompleks. stalni sudski vještak str. u odre enoj godini potrebno je obnoviti krov. procjena višegodišnjeg održavanja. Ako je nekretnina u trenutku procjene zapuštena (s obzirom na održavanje). Ovdje ne ulaze troškovi koji nastaju s ciljem poboljšanja objekta. 2. Pritom će procjenitelj uzeti u obzir. izračunat će se prosječan godišnji iznos održavanja. gra evinska vrijednost i namjena objekta te veličina u najvećoj mjeri odre uju opseg troškova održavanja. Najmodavac ili zakupodavac je odgovoran za veliko održavanje.2.g.6.2.PRODAJA NEKRETNINA PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA procjena usmjerena odre ivanju tržišne vrijednosti koja proizlazi iz ugovorene prodaje. 2. u kojoj se procjenjuju različite aktivnosti održavanja po godinama. 98 . Njih treba promatrati kao investiciju.7. osiguranje se uvijek uračunava. Dakle. Ukupni uključeni troškovi dalje se dijele prema godinama.

2. kod razlika u površini izme u površine dane u najam ili zakup i one koja je u stvarnosti dana u najam ili zakup. To su troškovi posrednika kod davanja u najam ili zakup. U tom slučaju vlasnik nema posebnih troškova. sporazumu o najmu. na primjer zato što on ne vrši aktivnost zbog koje je obvezan plaćati PDV. To vrijedi i u slučaju kad su najmodavac ili zakupodavac i najamnik ili zakupnik u ugovor stavili odredbu o iznosu PDV-a kao kompenzaciju u najamnini ili zakupnini. Troškovi usluga (u zgradama sa zajedničkim prostorijama ) Primjeri kada troškove usluga plaća najmodavac ili zakupodavac su: kad nekretnina stoji prazna. Ako s najamnikom ili zakupnikom nije dogovoreno plaćanje PDV-a. stalni sudski vještak str. Procjenitelj će procijeniti godišnje očekivani iznos za te troškove.PRODAJA NEKRETNINA PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA 2. pri čemu on ponovo mora potražiti prosjek za odre eni niz godina. U slučaju plaćanja PDV-a kao kompenzacije za ulaganje čitav iznos PDV-a koji je najmodavac ili zakupodavac dužan platiti pri stjecanju nekretnine.6. Naknade posrednicima / marketingu kod davanja u najam ili zakup Pri promjeni najamnika ili zakupnika nastaju troškovi ponovnog davanja u najam ili zakup. Doprinos promociji _________________________________________________________________________________ Žarko Željko.neto trošak je da se u troškove eksploatacije treba uključiti povratni dio.1. vlasnik će umanjiti svoju obvezu plaćanja poreza za iznos PDV-a koji je platio kroz troškove eksploatacije.2. Procjenitelj će morati dobro procijeniti iznos PDV-a koji se ne vraća. no kod objekata s jednim ili dva najamnika ili zakupnika. I ovi troškovi se uzimaju u prosječnom obliku.10. U slučaju stanova nema mogućnosti povrata plaćenog poreza na promet. a ponekad ne. Neobračunavanje iznosa PDV-a Porez na promet jedan je od najtežih dijelova teorije procjene.6.g. troškovi oglašavanja i ostali marketinški troškovi. ako se porez na promet ne može tražiti natrag. a kod komercijalnih nekretnina to ovisi o sporazumu o najmu ili zakupu i načinu na koji najamnik ili zakupnik eksploatira unajmljeno ili zakupljeno.2. što ovisi o najamniku ili zakupniku.i.6.2. procjenitelj će napraviti procjenu prosječnih troškova koji se mogu očekivati u jednoj godini. Ako je s najamnikom ili zakupnikom dogovoreno da se cijena najamnine ili zakupnine povisuje za iznos PDV-a.8. 2. 2. 2.9. korištenju.2.1.2. 99 . troškove je bolje staviti na nula (0). Ponekad se on potražuje. Slično kao kod troškova proizašlih iz mutacija najamnika ili zakupnika.2. prenosi se na najamnika ili zakupnika.2. kod razlika izme u dogovorenih troškova za usluge i stvarno ostvarenih troškova za usluge ili u slučaju dogovorenih popusta na troškove usluga. d.1.11.1. Kod velikih objekata danih u najam ili zakup s različitim najamnicima ili zakupnicima prilično dobro se može procijeniti prosječan iznos. najmodavac ili zakupodavac neće moći obračunati PDV koji plaća na troškove eksploatacije.6. Polazište za bruto .

nije lako procijeniti koliko iznose nenaplaćene najamnine ili zakupnine. 2. već samo onda kad se radi o strukturalnosti.1.1. I za ove troškove vrijedi da su to strukturalni troškovi te da treba izračunati prosjek.15. obostranih obveza održavanja nekretnine ili plaćanje najamnine ili zakupnine. Periodi bez najma ili zakupa i popusti kod davanja u najam ili zakup U odre enom broju kompleksa nekretnina s velikim brojem najamnika ili zakupnika može se dogoditi da se pojave strukturalni periodi bez najma ili zakupa ili da se dozvoljavaju popusti kod davanja u najam ili zakup. pokazat će se da je jedan dio najamnine ili zakupnine ostao nenaplaćen.PRODAJA NEKRETNINA PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA U trgovačkim centrima česta je situacija da vlasnik mora doprinijeti troškovima promocije.12. posebno kada se radi o ograničenom broju najamnika ili zakupnika.neto trošak. Na primjer. Primjer ostalih troškova su pravni troškovi nastali uslijed pravne pomoći neposredno vezane uz nekretninu.2. a ne pripadaju u neku drugu kategoriju.2.2. moguć je odre en popust na dosadašnji iznos zakupnine. Cilj troškova promocije je jačanje potrošnje konzumenata u trgovačkim centrima. Čak i nakon utjerivanja dugova. na primjer. 2. troškovi utjerivača dugova i sporovi oko najma ili zakupa. ako se trgovački centar obnavlja. Kod komercijalnih kompleksa nekretnina. 2. U tom slučaju se postotak neplaćene najamnine ili zakupnine uzima sa 0%. U slučaju većeg broja najamnika ili zakupnika lakše ćemo procijeniti nenaplaćene najamnine ili zakupnine pa će se prosjek uključiti u bruto – neto trošak.2.13. budući da se najamnici ili zakupnici s vremena na vrijeme mijenjaju.2.2.6.6. u prvoj godini eksploatacije. U bruto . popust ima strukturalni karakter.2. Strukturalna mutacija praznog objekta uračunava se u bruto . uslijed čega nekretnina privremeno _________________________________________________________________________________ Žarko Željko. Strukturalne mutacije / nekretnina koja stoji u strukturalno praznom stanju Nekretnina može biti prazna na različite načine. 100 .14.2.6. Nenaplaćena najamnina ili zakupnina Nažalost. Ako se u odre ivanju prihoda od najma ili zakupa već uzeo u obzir manji prihod. U kompleksu stanova u kojemu se nalazi više najamnika ili zakupnika.1.g. nenaplaćene najamnine ili zakupnine kreću se od 0. Ako doprinos promociji ima ograničeno trajanje. Budući da nije poznato kada će se renovirati. stalni sudski vještak str. a to su poslovi nadležne komisije.2 % do 0.6 %.6.neto trošak. vlasnik ponekad ostane bez najamnine ili zakupnine. U tom će slučaju zakupnik moći generirati veći prihod od zakupa i tako automatski smanjiti broj onih koji ne plaćaju zakupninu.neto trošak se ne uračunavaju svi oblici praznog stanja objekta. on se ne smije uračunati u bruto . d. I ovdje procjenitelj treba paziti na dvostruko računanje. Ostali oblici praznog stanja nekretnine uvrstit će se u korekciju. Ostali troškovi Pod ostale troškove ulaze svi troškovi koji su vezani uz nekretninu. vlasnici nekretnina se ponekad susreću s najamnikom ili zakupnikom koji ne može zadovoljiti obveze plaćanja najamnine ili zakupnine.1. 2. Pritom je za vlasnika važno da je potrošnja visoka i da zakupnik više zara uje. Prije nego što istekne ugovor o najmu ili zakupu. Procjenitelj će napraviti procjenu strukturalnog doprinosa vlasnika.i. onda ovi troškovi nemaju više strukturalni karakter i obradit će se kao kapitalna korekcija.

Ako. Strukturalno prazno stajanje nekretnine Pored mutacijski prazne nekretnine.1. odnosno primiti. neće smjeti koristiti i zaostatke u održavanju. porezi na trgovačko društvo i slično tako er nisu vezani za nekretninu. kada se financiranje vrši sredstvima trećih subjekata. 2. korekcija kapitala je u pravilu uzgredna i ima privremen karakter. Dok će jedan vlasnik raditi bez sredstava trećih subjekata.2. kod strukturalno prevelike ponude ili za nesigurne zgrade zbog zastarjelosti ili loše lokacije.neto trošak kompenziraju jedan drugog. jer se radi o korekciji kapitala. To može vrijediti za tržište u cjelini. d. Otpisi koji su nužni zbog zastarjelosti zgrade. stalni sudski vještak str.6. 2. Način financiranja nekretnine ovisi o vlasniku.i. Na taj način. koristi procjenu višegodišnjeg održavanja. već za vlasnika.g. te brzina kojom nastaje smanjivanje i povećavanje vrijednosti obračunavaju se u neto yieldu.neto trošku Troškove eksploatacije procjenitelj će procijeniti u skladu s tržištem.PRODAJA NEKRETNINA PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA stoji prazna. da bismo mogli govoriti o prosječnoj mutacijskoj neispunjenosti nekretnine ponovno nam treba nekretnina s velikim brojem najamnika ili zakupnika.6. Zato i njih treba izostaviti iz troškova eksploatacije. Korekcija kapitala se definira na sljedeći način: Korekcija kapitala su povremeni prihodi ili izdaci vezani uz nekretninu. procjenitelj će paziti da ne do e do dvostrukog računanja. Nakon toga postaje strukturalno prazan objekt i uvrštava se u eksploatacijske troškove. a koje će jedan vlasnik koji dobro upravlja nekretninom izdati. uvrštava se kao cjelina ili kao dio pod nazivom strukturalno prazan objekt.tehničkih okolnosti.2. Porezi na prihod. na primjer.neto troška. _________________________________________________________________________________ Žarko Željko. 3. kao na primjer.2. odnosno nije u najmu ili zakupu. Ekonomska vrijednost najamnine ili zakupnine prostora koji je prazan. prihod od najma ili zakupa i bruto . U ostalim slučajevima ponovno ćemo uvrstiti nula (0). Financijske obveze su vezane uz vlasnika. Budući da je u prihod od najma ili zakupa uključena ekonomska vrijednost najamnine ili zakupnine iznajmljivih dijelova nekretnine. može se dogoditi da dio prazne zgrade ima strukturalni karakter. Odnos smanjene vrijednosti zgrada i povećane vrijednosti zemljišta. 2. Dakle.2. Prazno stajanje objekta smatra se kapitalnom korekcijom u obliku gotovinske vrijednosti do dvije godine nakon isporuke. može se dogoditi da dijelovi nekretnine više nisu iznajmljivi zbog tržišno . pri čemu je važna i kreditna sposobnost onoga koji traži financiranje.16. U eksploatacijske troškove u bruto – neto trošku ne računaju se: 1. a ne uz objekt. Kamate i plaćene rate. Samo u tom slučaju strukturalnu mutaciju ćemo uvrstiti u bruto neto trošak. pa se ne uzimaju u obzir u izračunu procjene. 101 .2. drugi će od banke posuditi ogroman iznos pa će se razlikovati i uvjeti financiranja. Općenito o bruto . Pritom će za osnovu uzeti prosječno zaduženu godišnju svotu. Pri odre ivanju bruto . Korekcija kapitala Nasuprot troškovima eksploatacije koji moraju imati strukturalni karakter.

6. U praksi je dovoljno upotrijebiti konstantan postotak od 7%. osim u nekim slučajevima.2.PRODAJA NEKRETNINA PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA Kad se kaže da su korekcije povremeni prihodi kapitala ili izdaci misli se na prihode ili izdatke koji nemaju strukturalni karakter.2. Korekcija kapitala obilježena je iznosom koji će u relativno ograničenom periodu utjecati na tok novca vezano uz nekretninu. U slučaju da se radi o većim rizicima od uobičajenih. Planirani troškovi zapuštenog održavanja _________________________________________________________________________________ Žarko Željko. Kad se kaže da su korekcije kapitala. već se za njegov iznos umanjuje bruto vrijednost kapitala: Ha . iznos PDV-a kao kompenzacije. Nakon kapitalne korekcije. sve su to kapitalne korekcije.i. kao što su inicijalna i dodatna ulaganja te neki faktori gotovinske vrijednosti. odnosno zakupnini. Zbog toga se preporuča da se kao korekcija kapitala uzme gotovinska vrijednost toka novca. zapušteno održavanje izvršiti će se zajedno s mutacijskim održavanjem ili u slučaju kad stručni izvo ač nema u tom trenutku dovoljno kapaciteta pa će odgoditi održavanje. 2. razlike u najamnini. da bi u planiranom trenutku taj iznos mogao biti na raspolaganju.1. vezana uz troškove kupca.g. zbog otkazivanja rada najamnika ili zakupnika. procjenitelj će očekivane troškove izraziti u današnjim eurima i prema njima procijeniti povećanje troškova gradnje.2. što je moguće preciznije. 102 . ali moraju biti plaćeni odjednom ili u relativno kratkom nizu godina. doga a se još jedna korekcija. tako er će morati biti primljeni.Ke --------------y nar Zapušteno održavanje podrazumijeva: Troškovi za zapušteno održavanje su troškovi održavanja koje neposredno treba poduzeti da bi se izbjegla daljnja šteta ili posljedična šteta na nekretnini. Procjenitelj će. kao na primjer. Ovdje ne ulaze eventualna dodatna ulaganja kojima je cilj povećavanje vlasništva. nekretnina koja je na početku prazna. stalni sudski vještak str. a kod eventualnog prijenosa na treći subjekt. Troškovi za zapušteno održavanje nastaju odmah. Tok novca se zbog toga izražava u iznosu koji za vrijeme procjene mora biti osiguran ili dodatno potrošen. buduća kapitalna ulaganja. odnosno izdani od strane (novog) vlasnika. efekti nasljednog zakupa. postotak treba povećati. povremene mutacije vezane uz prazno stajanje nekretnine. Pod vlasnikom koji dobro upravlja nekretninom misli se na aktivnu politiku vlasnika koji stremi optimalizaciji nekretnine. Pritom on kreće od pretpostavke da će sve potrebne radove obaviti stručni izvo ač. d. procijeniti troškove koji nastaju da bi se otklonile posljedice zapuštenog održavanja. Kamatna stopa "r" može biti odre ena na osnovi tržišne srednjoročne kamatne stope i koeficijenta tržišnog rizika. Zapušteno održavanje Zapušteno održavanje se ne uvrštava u eksploatacijske troškove. Ako se iz ovih razloga troškovi za zapušteno održavanje odgode. prihodi ili izdaci vezani uz nekretninu time se odre uje da prihodi ili izdaci moraju biti neposredno vezani uz nekretninu. odnosno ponovno zara en. Kapitalne korekcije su: zapušteno održavanje.

2.PRODAJA NEKRETNINA PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA izražen u valuti euro u trenutku izdavanja. (1 + bs)ⁿ Oa x -------------(1 + r)ⁿ (1 + 3%)² 1. 103 . stalni sudski vještak str. Početno prazno stajanje nekretnine Početna situacija u kojoj nekretnina stoji prazna vezana je uz novogradnju ili uz renoviranje objekta. Kamatna stopa (r) koju smo uzeli u obzir iznosi 7%. a korekcija kapitala neće biti nužna. Povremene mutacije u kojem je nekretnina prazna Povremeno prazna nekretnina upućuje na to da je potrebno udovoljiti kriteriju povremenosti. uslijed čega vlasnik ima financijsku prazninu u svom portfelju.0609 €50. (1 + bs)ⁿ ----------(1 + r)ⁿ Oa x Pri čemu je: n = broj perioda r = kamatna stopa bs = povećanje troškova gradnje Oa = zapušteno održavanje Primjer Zapušteno održavanje izračunato je po današnjem tečaju € Oa = €50.i.000 x ---------. Do ovih troškova doći će za dvije godine.2. Troškovi mutacije smatraju se dijelom troškova _________________________________________________________________________________ Žarko Željko. Procjenitelj će procijeniti prosječno očekivano trajanje u kojem će nekretnina ostati prazna.= €46.2. 2.2.3. preračunavaju se ponovno u eure na datum procjene ili se izračunava početna vrijednost iznosa koji opada prema "n-periodima". prije nego što se izvrši korekcija. d. Početnu prazninu nekretnine definirali smo ovako: Početno prazno stanje nekretnine je financijska praznina koja nastaje u trenutku nakon isporuke novogradnje ili nakon obnavljanja postojeće nekretnine i traje do kraja prve potpune godine eksploatacije.6.1449 2. U sljedeće dvije godine očekuje se povećanje troškova gradnje (bs) od 3% godišnje.= €50.6. Prazno stanje nekretnine ima sporadičan karakter i zato se uzima kao korekcija kapitala. U slučaju kad izvo ač garantira odre eni prihod od najma ili zakupa za vrijeme odre enog perioda nakon datuma isporuke.332 (1 + 7%)² 1. ne govorimo o praznom stanju.000 x ------------.2.000.2.2. a financijske posljedice takvog stanja izrazit će u gotovinskom iznosu.g.

izračunat će se gotovinska vrijednost iznosa PDV-a kao kompenzacije 2. d. mora promatrati kao strukturalno i zbog toga se uvrštava u bruto .7. što ide usporedno s obvezama iz ugovora o najmu ili zakupu i privremeno je.i. tako er je obra en kod troškova eksploatacije.6. iznosi PDV-a kao kompenzacije bit će uzeti kao korekcije kapitala.6. Inicijalno ulaganje je početno ulaganje koje se mora učiniti da bi se nekretnina realizirala (izgradila) ili stekla (otkup).neto trošak. 2.2. bolje bi bilo ovo pravo uzeti kao korekciju kapitala. stalni sudski vještak str. uključivši troškove otkupa i/ili kamate za vrijeme gradnje. na primjer. Procjenitelj će u ovakvom slučaju morati paziti da prazno stajanje nekretnine ne uračuna dva puta.PRODAJA NEKRETNINA PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA eksploatacije kada se radi o više najamnika ili zakupnika u jednoj nekretnini i kad se očekuje više mutacijskih perioda u kojem će prostor biti prazan.metodi se izračun ne razlikuje od one u BAR – metodi gdje su obra ene razlike u najamnini ili zakupnini. Buduće kapitalno ulaganje Postoji odre eni broj budućih kapitalnih ulaganja koji su nužni da bi se osigurali prihodi od najma ili zakupa. U tom slučaju. Tu se može raditi o inicijalnim ili dodatnim ulaganjima. Efekt nasljednog zakupa Kod troškova eksploatacije odre eno je da se pravo nasljednog zakupa koje traje više od pedeset godina na ime vlasnika. a preostali period je kraći od pedeset godina.4.2.6. mora biti jasno je li došlo i do njegovog plaćanja.2.neto trošku zbog troškova eksploatacije. Iznos PDV-a kao kompenzacije obra en je u bruto . 2. 104 . Ako je obračun PDV-a kao kompenzacije riješen nekim od oblika financiranja. Ako definiramo ove pojmove. 2.2. vidjet ćemo da se ova ulaganja mogu primijeniti i kao korekcija kapitala. _________________________________________________________________________________ Žarko Željko. dok se iznos PDV-a kao kompenzacije za ulaganja. preostaje jednokratna obveza najamnika ili zakupnika prema najmodavcu ili zakupodavcu.2.2.2.2. Ako nije došlo do plaćanja.2. U drugom slučaju. Povremeno mutacijsko prazno stanje pojavljuje se dakle samo u nekretninama s jednim ili dva najamnika ili zakupnika. pri čemu je utvr eno da se iznos PDV-a kao kompenzacije može sastojati od dvije kumulativne komponente.2.g.5. Jedne vezane uz eksploataciju i druge vezane uz ulaganje. promatra kao korekcija kapitala.6.2. Iznos PDV-a kao kompenzacije Obračun PDV-a kao kompenzacije. povećanjem cijene najamnine ili zakupnine s periodičnim isplatama. Ako se radi o kraćem periodu od pedeset godina ili je pravo otkupljeno. Razlike u najamnini ili zakupnini U NAR .2. Troškovi tih mutacijskih perioda imaju strukturalni karakter i ulaze u troškove eksploatacije. koja se uzima kao korekcija kapitala (prihoda) u izračunu procjene.6. Ako se iz ugovora o najmu ili zakupu može zaključiti da je obračun PDV-a kao kompenzacije riješen jednokratnim otkupom. ne postoji potreba za korekcijama.

procjenitelj mora računati da nekretnina za vrijeme obnavljanja stoji prazna i da će nakon obnove prihod od najma ili zakupa vjerojatno biti viši.i. Procjenitelj se može naći u situaciji da uključene stranke. na primjer. Pritom se misli na djelomična proširenja. *2 _________________________________________________________________________________ Žarko Željko. eventualnoj gra evinskoj kamati. adaptacije i obnove. d.PRODAJA NEKRETNINA PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA Vrši li se procjena nekretnine koja je tek u nacrtima ili poluizgra ena. Dodatno ulaganje je ulaganje koje se vrši nakon inicijalnog.g. Dodatno investiranje razlikuje se od inicijalnog jer ono započinje nakon što je objekt završen i isporučen. troškovima marketinga i davanja u najam ili zakup. koje mogu uvjetovati i više cijene za završetak radova. uključivši zakonske troškove transakcije. troškovima savjetnika i arhitekta i slično. U ovoj situaciji. Tada se moraju pojaviti nove stranke. 105 . U takvom slučaju može se raditi o gra evinskim troškovima. preostali iznos ulaganja izraziti će se kao korekcija kapitala. stalni sudski vještak str. jer su otišli u stečaj. arhitekt i ostali nisu u stanju završiti svoj posao. izvo ač.

zakupnine. stalni sudski vještak str. stečenih prava i drugog što bitno utječe na tržište nekretnina.i. važna komponenta je socijalna iz koje onda proizlaze mnoga regulaciona pravila po pitanju najamnine. Zakonski pristup Zakonski pristup varira od zemlje do zemlje u EU a izveden je iz specifičnog tržišta nekretnina u dotičnoj zemlji. U Republici Austriji postoji zakon koji regulira pitanja iz područja procjena nekretnina i koji odre uje kako i koje metodologije treba procjenitelj koristiti pri izračunu vrijednosti nekretnina.6. što predstavlja specifikum za svaku pojedinu zemlju. d. U Nizozemskoj je zakonski pristup složeniji jer osim što se njime odre uju metodologije procjena. _________________________________________________________________________________ Žarko Željko. Budući da su zakonski pristupi odre eni i svim ostalim zakonima vezanim za tržište nekretnina. 106 .PRODAJA NEKRETNINA PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA 2.2. Zakonski pristup je odre en zakonima i propisima iz područja procjena vrijednosti nekretnina. njihove primjene i specifičnosti. to prelazi okvire ove knjige.g.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->