P. 1
propozicije-50

propozicije-50

|Views: 82|Likes:

More info:

Published by: Miralem Mujezinović on Feb 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/29/2012

pdf

text

original

teh

50 godina
Udruzenje za naulno-tehnilki odgoj mladih u Bosni i Hercegovini

50 godina

50 godina
Udruzenje za naucno-tehnilki odgoj mladih
u

Bosni i Hercegovini

50 godina

smotra
naucno-fehnickog stvaraiastva miadih Sosne i Hercegovine

50.

UMaj/svibanj/ 201 111

program i propozicije

Sarajevo, 2010.

50 godina
Udruzenje za naucno-tehnilki odgoj mladih
u

Bosni i Hercegovini

50 godina

Smotre naucno-tehnickog

stvcrolostvo mladih Bosne i Hercegovine

SMOTRE NAUCNO-TEHNICKOG STVARALASTVA MLADIH BOSNE I HERCEGOVINE CIWEVII ZADACI

Ciljevi i zadaci smotri noucno-tehnlckoq stvaralaStva mladih na svim nivoima organizovanja u Bosni i Hercegovini su: * Stvaranje Ijubavi kod mladih za naucno-tehnicko stvaralastvo i stvaranje svijesti kod mladih 0 potrebi da se sto ranije ukljuce u razne oblike ove djelatnosti kako bi steceno znanja i umlleco bila kasnije &0 produktivnija na radnom mjestu, u dornoclnstvu, u skoli, na javnim mjestima i sl., gdje god se koriste tehnicka sredstva. * Stvaranje Ijubavi i pozitivnog odnosa prema radu, a posebno za produktivan rod, a ne samo za reproduktivan rod, za stvorolcstvo i inovacijsku djelatnost kod mladih. * Propaganda tehnike i tehnickog stvaralastva kod najsirih slojeva gradana i svih relevantnih faktora: drzavnih, odgojno-obrazovnih, privrednih, noucrm. kulturnih i svih drugih organa i organizacija koji odlucuju iii mogu da doprinesu da se ova oblast Ijudske djelatnosti vrednuje sukladno njenom znocolu * Omogucavanje mladim da se na svim nivoima organizovanja; skole, opclne, kantoni, entiteti, Distrikt Brcko i drzovc; ispolje svoja znanja, naklonosti i zamisli i svoje konstrukcije iz oblasti tehnike. * Omogucavanje da se mladi sa svojim radovima predstave na ncucno-tehnlcklrn manifestacijama u inozemstvu.

ORGANIZACIJA

SMOTRI

* *

Smotre mladih tehnicara, u skolama, opclnorno. kantonima, Distriktu Brcko, entitetima, regionima, odrZavaju se do 10. maja/svibnja, a drzavna smotra u drugoj polovini maja/svibnja. Smotre KMT-a u skolorno. opclnske. kantonalne, Distrikt Brcko, entitetske i drzovnu smotru, organizuju organizacije, udruzenja i zajednice koje se bave ncueno-tehnleklm odgojem mladih. U tu svrhu, na svim nivoima, organizuju se organizacioni odbori i druga radna tijela za pripreme i neposrednu organizaciju smotri.

5

U ekipi za ekipne discipline trebaju biti bar dvije djevojcice. Clanovi ekipa i pojedinci takmicari se obavezno identificiraju putem akreditacija. kao i broj radova. Na smotrama viseg ranga. odreduje se na osnovu slledeclh koeficijenata: Koeficijent Broj skola na smotrama nizeg ranga Koeficijent Broj skola na smotrama nizeg ranga Do 10 11 -20 21-40 1 2 3 41. Ekipa za ekipne discipline na smotri broji pet clanova. 6 .Smotre naucno-tehnickog stvcrolostvo mladih Bosne i Hercegovine * * * * * * * * * * * Finansijsko-materijalne troskove treba svesti na minimum obzirom na teskoce oko obezbjedivanja potrebnih sredstava za ove manifestacije. smotri je 10 KM.80 Preko 80 4 5 6 * * * Broj voda ekipa.iz svakog razreda po jedan). Iznos kotizacije za svakog takmicara na 50. Broj ekipa za ekipne discipline i broj pojedinaca za polecmocne discipline. kao i nocln njihovog lzboro. 5/9. 7-mi. Rad u oCjenjivackoj komisiji je volonterski. Kotizacijom se samo dlellmlcno pokrivaju troskov' srnotre. Svaka skola. je obavezna uplatiti kotizaciju u iznosu od 20 KM bez obzira na broj takmicara iii radova. 6/9 i 7/9 razred .60 61. ucesnica smotre. Broj ekipa na smotrama odreduju organizatori s obzirom na materijalne. prostorne i druge uslove. Ukupan broj takmicara ekipe kantona-regiona (i za ekipne i za polecmocne discipline) ne moze biti veci od 20 clonovo (po koeficijentu) i to pod uvjetom da su zastupljene sve discipline za koje je dozvoljeno dovesti takmicara. 6-ti. prema ovim iii svojim propozicijama i pravilima. 8-mi. sudjeluju ekipe i pojedinci koji su na smotrama nizeg ranga postigli najbolje rezultote. Clanovi ekipe su razlicitog uzrasta (5-ti. odreduje organ koji upucule ekipe na drzavnu srnotru Troskove voda ekipa snose organizacije koje upucula ekipe na srnofre. ciji oblik i sadrzaj propisuje organizator smofre. odnosno bar dva djecaka. Izuzetak rnoze biti ekipa iz kantonaregiona gdje nastava tehnickog odgoja nije zastupljena u ovim razredima. Organizator smotre rnoze vode ekipa i mentore ekipa imenovati u ocjenjivacke komisije. Na driavnoj smotri sudjeluju ekipe i pojedinci kole. u pravilu. Izgled akreditacije se nalazi u prilogu propozicija. Kotizacija za svakog tokrnlccro je obavezna. odrede organizatori smotri sa nizeg ronqo.

* Jedan ueenlk rnoze nastupati u vise disciplina. * Ucesnici smotre treba sami da paze na radove. c) Dimenzije lzlozbenlh radova. maketa i modela se oqronlcovolu na maksimalnih 50x50 cm. Organizacioni odbor drzavne smotre ne mora prihvatiti ovaj prijedlog. da se njegova skola ne takmici u tOj disciplini. g) OCjenjivacki ziri nije obavezan da vrati fotografije i filmove prijavljene za smotru. * Pojedine dijelove ovog programa i propozicija smotri. b) Jednako se vrednuje tehnicka dokumentacija radenu rukom i rocuncrorn. 7 . a po moqucnosf da u tol disciplini nema radova ni iz njegove opclne. Organizator nije obavezan podesiti satnicu u ovakvim slucajevima. Organizator nije obavezan nadoknaditi stetu zbog ostecenlo. gubitka iii otudenja rada. Dodatna pOjasnjenja iii tumacenje propozicija na smotrama daje centralni ziri smotre. Fabrickim modelom upravlja ucenlk koji se tokrnlcl sa takmicarskim modelom iii neki drugi ucenlk koji je vee clan ekipe u nekoj drugoj disciplini. * Eklpo-skolo koja ucestvule u sportsko-tehnlcklrn disciplinama sa tobrlcklm modelima za takmicenje ne dovodi dodatnog ucenika-fakmicara. Izgled naljepnice nalazi se u prilogu propozicija. NaDomena: a) Na izlozbe radova i projekcije filmova nece se primati radovi koji su ranije izlagani na drzovnlrn smotrama.Smotre naucno-tehnickog stvcrolostvo mladih Bosne i Hercegovine Organizacioni odbori nizeg nivoa smotri mogu predloziti svoje cia nove za rad u oCjenjivackim komisijama 5 tim da vode rocuno 0 strucnosf i da predlozeni clan nema interes za tu disciplinu tj. f) Ucesnici smotre moraju popunjenom naljepnicom oznaciti svaki rad. h) Filmovi i fotografije se dostavljaju na adresu Udruzenja za naucno-tehnicki odgoj mladih u BiHzajedno sa prijavom za smotru. d) Ukoliko voda ekipe na drzvnu smotru dovede vise ucenlko mimo dozvoljenog koeficijenta za iste ploco kotizaciju u iznosu od 80 KM po * ucenlku e) OCjenjivacka komisija rnoze diskvalifikovafi radove za koje procijeni da su nekvalitetni iii radove za koje komisija procijeni da nisu ucenicki rad. organizacioni odbori smotri na nlzern nivou mogu mijenjati i prilagodavati svojim uvjetima i potrebama. * Jedan rad rnoze biti prijavljen samo u jednoj disciplini. 5 tim da se ne norusl koncept smotri.

tehnickog odgoja za 7/9 razred. Problemski zadatak . razreda. Energetika i elektrotehnika 8 . tehnlckoq odgoja za 7. razred. SMOTRE NAUCNO-TEHNICKOG STVARALASTVA MLADIH BOSNE I HERCEGOVINE Maj/svibanj. razred. 5. razreda. tehnickog odgoja za 5/9 razred. lzlozbo radova iz nastave 5/9 razreda. razred. lzlozbo radova iz nastave 7. Praktican rad (Maketa . lzlozbo radova iz nastave 6/9 razreda. lzlozbo radova iz nastave 7/9 razreda. Izlozba radova iz KMT-a (razne grane tehnike) 6. * niskogradnja.poznat POJEDINACNE DISCIPLINE TEMATSKE IZLOZBE 1. tehnickog odgoja za 8. Izlozba radova iz nastave tehnickog odgoja. razreda. * arhitektura bucucnosn. lzlozbo radova iz nastave 8. razred. lzlozbo radova iz nastave 6. * visokogradnj. 4. * graditeljska oosnno. lzlozbo radova iz nastave 5.nepoznat 7. Elektronika i telekomunikacije 3. 3. Arhitektura i gradevinarstvo. Problemski zadatak . razreda. tehnickog odgoja za 5.Smotre naucno-tehnickog stvcrolostvo mladih Bosne i Hercegovine PROGRAM 50. Test iz nastave tehnickog odgoja. 2. Test opcetehnickih znanja. tehnickog odgoja ze 6. tehnickog odgoja za 6/9 razred.model dizalice). 2011" II EKIPNE DISCIPLINE * Test iz nastave * Test iz nastave * Test iz nastave * Test iz nastave * Test iz nastave * Test iz nastave * Test iz nastave * * * * * * * 1. 2.

comocc b) Takmicarski modeli * Izradeni modeli * Fobrlckl modeli (revijalno) c) RC modeli * Izradeni modeli * Fabricki modeli (revijalno) 9 . Fotografija 6.Smotre naucno-tehnickog stvcrolostvo mladih Bosne i Hercegovine * zadana tema (Pozitivni primjeri ekologije) * slobodan izbor 5. Tehnika u zastiti okoline 8. Film. b) Takmicarski modeli. Saobracajna sredstva buducnosti DEMONSTRIRANJERADOVA 1. a) Makete motornih vozllo. Automodeli. Brodomodeli. * Izradeni model * Fabricki model (revijalno) c) RC modeli * Izradeni model * Fabricki mode (revijalno)1 2. Inovacije 4. a) Makete brodova . Reutilizacija 7. Automatika i robotika 9. * Dokumentarni film * Igrani film * Crtani film * Spot SPORTSKO-TEHNICKE DISCIPLINE 1. Primjena racunara u tehnici REVIJAFILMA 1.

a) Rakete * Izradeni modeli * Fabricki modeli (revijalno) b) Raketoplani * Izradeni modeli * Fabricki modeli (revijalno) * Izradeni * Fobrlckl * Izradeni * Fabricki 5. a) Ucenlcke discipline b) Unapredenje nastave tehnickog odgoja 2.Smotre naucno-tehnickog stvcrolostvo mladih Bosne i Hercegovine 3. Radovi pedagoga tehnicke kulture. Roboti a) Autonomni b) Vodeni rocunororn OSTALO 1. Radiogoniometrija 8. Zmajevi. Aviomodeli a) Makete aviona .jedrilica b) Sobni modeli * Izradeni modeli * Fabricki modeli (revijalno) c) Takmicarski modeli * Izradeni modeli * Fobrlckl modeli (revijalno) d) RC modeli * Takmicarski modeli * Fobrlckl modeli (revijalno) 4. modeli modeli (revijalno) 6. Baloni. modeli modeli (revijalno) 7. Raketni modeli. Tehnicko stvaralastvo po slobodnom izboru 10 .

Test rjesavaju clonov' ekipe koji su rjesavali test iz nastave tehnickog odgoja.e Zavisno od tezine pltonlo.7/9. Priznanja se dodjeljuju i za tri prvoplasirane nekipe ito: zlatni. Vrednovan. peti. a odnose se na epohalna onnco u tehnici. test za 6/9 razred radi ucenlk 6/9 razreda. svjetski velikani tehnike. Na ekipnim priznanjima se upisuju imena svih clonovo ekipe. Test iz nastave tehnickog odgoja radi svaki ucenik posebno. Ucenici kao ekipa na testu mogu maksimalno osvojiti 250 bodova. Testovi iz opcetehnickih znanja. srebreni i broneoni toco« tehnike. sedmi * * * i osmi razred: Testovi obuhvataju materiju iz nastave tehnickog odgoja za odqovorclucl razred. 11 . 2. Ekipa se rang ira tako da se zbroje bodovi svih pet clonovo ekipe. Testovi iz nastave tehnickog odgoja za 5/9. s tim da se za jedan test ne rnoze osvojiti vise od 50 bodova. SMOTRE NAUCNO TEHNICKOG STVARALASTVAMLADIH BOSNE I HERCEGOVINE "Maj/svibanj. godinu. testa za peti razred radi ucenlk petog razreda.Smotre naucno-tehnickog stvcrolostvo mladih Bosne i Hercegovine PROPOZICIJE 50. razvoj tehnike kroz historiju. Ucenici test rjesavaju poledlnocno. test za sedmi razred radi ucenlk sedmog razreda i test za osmi razred radi ucenlk osmog razreda. ocjenjivacki ziri.6/9. srebreni i broneoni toeok tehnike. test za 7/9 razred radi ucenlk 7/9 razreda. Za svaki test ucenlcl se posebno rangiraju. Za svaki uzrast se trojici prvoplasiranih ucenika dodjeljuje zlatni. ito: test za 5/9 razred radi ucenlk 5/9 razreda. 2011" TESTOVI 1. sesti. * * * * * * Test se sastoji od pitanja iz raznih oblasti tehnike (izuzev materije nastave tehnickog odgojaj primjerenih uzrastu. Pitanja za testove ce biti postavljena iz vazecih uczbenlko za skolsku 2010/'11. test za sesti razred radi ucenlk sestog razreda. prije rjesavanja testa. * * soobrocol i 51. za svako pitanje odreduje broj bodova. tehnicka sredstva.

Rangiranje ekipa vrsi se na taj nccln sto se zbrajaju bodovi svih pet clonovo ekipe. oclenllvockl ziri. a dio ekipe rjesava problemske zadatke. Svaki clan ekipe doblce ldentlcno priznaje kao i ekipa. Na ekipnim priznanjima ispisuju se imena svih clonovo ekipe. Ukupan broj bodova ne rnoze biti vecl od 250. Praktican rad radi pet clonovo ekipe koji su rjesavali testove. alat materijal i drugi pribor). slozenost rode.e Zavisno od tezine pitanja. po svom nohodenlu. Triprvoplasirana ucenko doblce zlatni. Vrijeme za izradu rada odreduje odgovarajuca oCjenjivacka komisija (najduze dva sata). prije rjesavanja testa. srebreni i bron6ani to6ak tehnike. Triprvoplasirane ekipe doolce zlatni. podijeliti ekipu tako da dio ekipe radi prokncon rod. Ukoliko je za izradu prakticnog rada neophodno obezbijediti elekfrlcnu energiju iii 51. Organizator rnoze. inventivnost kreativnost originalnost. tehnicku dokumentaciju. Oclenllvocko komisija odredlce iznos bodova prilikom vrednovanja za pojedine elemente kao sto su npr. srebreni i bron6ani to6ak tehnike. Ucenici kao ekipa na testu mogu osvojiti maksimalno 125 bodova. Triprvoplasirane ekipe ce takode dobiti zlatni.e Maksimalan broj bodova za prokrlcon rad je 250. 12 . preciznost ekonomlcnost estetski izgled. za svako pitanje odreduje broj bodova. * * * * * * 3. srebreni i bron6ani to6ak tehnike. ekipa taj zahtjev obavezno navodi u prijavi za smotru. Svaka ekipa.model dizalice) Proktlccn rad se radi na samoj smotri. bira rad na zadanu temu koji ce raditi na samoj smotri. * * * 4. funkcionalnost i 51.Smotre naucno-tehnickog stvcrolostvo mladih Bosne i Hercegovine * * * * * Vrednovan. u dogovoru sa vodorn ekipe.. Praktican rad (Maketa . 5 tim da se za jedan test ne rnoze dobiti vise od 25 bodova. Izlozba radova iz nastave tehnickog odgoja * Na lzlozbu se primaju radovi koji odgovaraju okvirnom nastavnom programu nastave tehnickog odgoja za osnovnu skolu (ne moraju biti objavljeni u udzbenlclmo iii dnevnicima rada). Za proktlcon rad ekipa donosi sve sto je potrebno za realizaciju prakticnog rada (nacrt. Na priznanjima se ispisuju imena svih clcnovo ekipe. * * Vrednovan.

Ako je u grupi vise clonovo na priznanju ce umjesto imena ucenlko biti napisano "grupa ucenlko". nocln izrade i rnontcze. Vrednovan. Triprvoplasirana rada doblce zlatni. Radovi mogu bit poleclnocnl iii grupni (imena ucenika na priznanju ce biti ispisana ako grupu cine do cetiri ucenika). ali ukupan iznos ne rnoze biti vecl od 100 bodova. 5. Vrednovan. tj. Priznanje ce dobiti i tri prvoplasirane ekipe. Ako je rad grupni. kao i naljepniea sa podaeima. Oejenjivacki ziri ce odrediti elemente za oejenjivanje. speeifikaeija materijala. funkeija.e Za rad je rnoquce osvojiti maksimalno 100 bodova.e Odvojeno se vrednuju i rangiraju radovi za svaki razred posebno. drugog razreda. Oclenllvockl ziri ce od red iti elemente za vrednovanje. Dimenzije rada ne mogu biti vece od 50 X 50 em. Uz eksponat se obavezno prilaze tehnicka dokumentaeija: naert i tekstualno objasnjenje. srebreni i broneani toeak tehnike. 5 tim sto svaki rad mora biti iz druge grane-oblasti tehnike tj. Svaki clan grupe dobija isto priznanje. ekipa za pet radova najvise rnoze osvojiti 250 bodova. svaki clan grupe ce dobiti priznanje na kome su upisana imena svih clonovo grupe. Grupu cine do cetiri clone. Ekipe se rangiraju tako sto se zbroje bodovi za sve radove te ekipe. na priznanju ce umjesto imena ucenko pisati "grupa ucenlko". Uceniei za svaki rad mogu maksimalno osvojiti po 50 bodova. Dimenzije rada ne mogu biti vece od 50 X 50 em. Izloiba radova iz KMT-a (izlozba iz raznih grana tehnike) * * * * * * * * * * Ekipa sudjeluje sa jednim radom iz bilo koje grane tehnike (izuzev radova prema nastavnom programu tehnickog odgoja). 13 . Grupu cine nolvlse cetiri clone.Smotre naucno-tehnickog stvcrolostvo mladih Bosne i Hereegovine * * * * * * * * * * * Ekipa rnoze ucestvovof sa pet radova. Priznaje ce dobiti i tri prvoplasirane ekipe. Za svaki razred-uzrast. Ako je u grupi vise clonovo. Ako je rad grupni. svrha odnosno namjena. Uz eksponat obavezna je tebnlcko dokumentaeija. Radovi mogu biti pOjedinacni iii grupni. eventualna prednost u odnosu na druge slicne radove. 5 tim da ukupan broj bodova za svaki rad ne rnoze biti vecl od 50. svki clan grupe ce dobiti priznanje na kome su upisana imena svakog clone grupe. Grupu cine najvise cetiri clone. tri prvoplasirana rada doblce zlatnL srebreni i broneani tocc« tehnike.

Problemski zafatak . Na priznanju 6e biti ispisana imena svih clonovo ekloe. srebreni i bronconl tocok tehnlke. Oclenllvocko komisija 6e izrangirati sve radove. ce 14 . a konkretan zadatak 6e dobiti na samoj smotri. Svaki clan ekipe 6e dobiti isto prlznonle.poznat Zadatak rjesavaju clonovl ekipe koji su radili testove i proktlcon rod. a drugi dio ekipe da u isto vrijeme rjesava problemski zadatak. prob/emske zadatke i radili prakfican rad. Svaki clan ekipe 6e dobiti isto prlznonle. tri prvoplasirane ekipe 6e dobiti zlatni. srebreni i bronccn' tocok tehnike. Sve ekipe 6e rjesavati isti zadatak. * * * * * * * * Glavni ziri Ce izrangirati ekipe u ekipnim disciplinama na osnovu osvojenih bodova. Organizator rnoze podijeliti ekipu u dogovoru sa mentorom tako da dio ekipe radi prokrlcon rod. Vrednovanje Ekipa rnoze za rad osvojiti maximalno 100 booovo.nepoznat Zadatak rjesavaju clcnovl ekipe koji su radili testove i prokrlcon rad. Triprvoplasirane ekipe dobice zlatni. tri prvoplasirane ekipe 6e dobiti zlatni. Na priznanju 6e biti ispisana imena svih clonovo eklpe. kao i konkretan zadatak koji 6e rjesavati na samoj srnotn. Ekipe sa sobom donose pribor. Organizator rnoze podijeliti ekipu u dogovoru sa mentorom tako da dio ekipe radi prokncon rod. Problemski zafatak . Ocjenjivacka komisija 6e izrangirati sve radove. a drugi dio ekipe da u isto vrijeme rjesava problemski zadatak. Na priznanjima Ce biti ispisana imena svih pet c/anova ekipe koji su rjesavali testove. materijal i tehnicku dokumentaciju potrbne za rjesavanje problema.Smotre naucno-tehnickog stvcrolostvo mladih Bosne i Hercegovine * * * * * * * * 6. Oclenllvocko komisija 6e od red iti elemente vrednovonlo. Vrednovanje Ekipa rnoze za rad osvojiti maximalno 100 bodova. Ekipe same biraju oblasti iz koje 6e rjesavati problem. Priznanje dobiti najuspjesnije ekipe i svaki clan tih ekipa. 6. srebreni i broncani tocak tehnike. Ocjenjivacka komisija 6e od red iti elemente vrednovanja. Oblasti iz koje 6e rjesavati problem je arhitektura i gradevinarstvo.

. tehnologija izrade.visokogradnja: stambene zgrade. Grupu cine do cetiri ucenika. c) Arhitektura buduenosf Oejenjivacki ziri ooreolce elemente za vrednovanje. makete naselja i sl.Smotre naucno-tehnickog stvcrolostvo mladih Bosne i Hereegovine POJEDINACNE DISCIPLINE TEMATSKE IZLOZBE 1. Radovi mogu biti grupni. . Uz svaki rad se prlloze tehnicka dokumentaeija i naljepniea. aerodromi. Ukupan iznos bodova ne rnoze biti vecl od 100. Dimenzje radova ne mogu biti vece od 50 X 50 em u osnovi. funkeija. d) Graditeljska bastina Oejenjivacki ziri ocreolce elemente za vrednovanje. Ukupan iznos bodova ne rnoze biti veci od 100. Pripadajuci radovi: . Ukupan iznos bodova ne rnoze biti vecl od 100. Vrednovanie * * * * * * * * a) Niskogradnja Oejenjivacki ziri ooreolce elemente za vrednovanje. ekonornlcnost itd.). luke. materijali. autobuske i zeljeznicke staniee. mostovi..graditeljska bastina: svi objekti niskogradnje i visokogradnje od historijske i kulturne vrijednosti BiH. . industrijski i drugi privredni objekti.niskogradnja: putevi. b) Visokogradnja Oejenjivacki ziri ocreolce elemente za vrednovanje. aerodromi. Ukupan iznos bodova ne rnoze biti veci od 100. nodvozrqoc! podvofnloc: i sl.arhitektura buducnosti: nova arhitektonska i gradevinska rjesenja raznih objekata (oblik. . vjerski objekti. 15 . Arhitektura i grac:fevinarstvo * * * * * * * * * Objekti niskogradnje Objekti visokogradnje Arhitektura buducnosti Graditeljska bastina Kanton-region rnoze ucestvovof sa jednim radom po koefieijentu za svaku od ove cetiri oblasti.

lema za fotografije za smotru 2008. Uz svaki rad se prilaze tehnicka dokumentaeija i naljepniea. a jedna fotogrfija je po slobodnom izboru teme. Ukupan iznos bodova za rad ne rnoze biti vecl od 100. Fotografija * * * * * * Kanton-region rnoze ucestvovcn sa po jednom fotografijom po koefieijentu za svaku poddiseiplinu. Jedna fotografija je na zadanu temu. za Vrednovan. 3. Vrednovan.e Oejenjivacki ziri ce odrediti elemente vrednovanja.Smotre naucno-tehnickog stvcrolostvo mladih Bosne i Hereegovine 2. Uz svaki rad se prlloze tehnlcko dokumentaeija i naljepniea. Oejenjivacki ziri rnoze od autora iii demonstratora zcfrozm i dodatna objasnjenja. 4. Elektronika i telekomunikacije * * * * * * * * * Kanton-region rnoze ucestvovcn sa jednim radom po koefieijentu.e Oejenjivacki ziri ce odrediti elemente vrednovanja.godine je "Pozitivni primjeri ekologije" Fotografije treba dostaviti Udruzenju za noucno-tebnlckl odgoj mladih u BiHzajedno sa prijavama za smotru. Najmanji dozvoljeni format fotografija je 18 X 24 em. Dimenzije radova ne mogu biti vece od 50 X 50 em. Komisija rnoze traziti demonstraeiju rada. Radovi se odnose na proizvodnju i iskoristavanje svih vrsta energenata razne svrhe. Dimenzije rada ne mogu biti vece od 50 X 50 em. Komisija rnoze traziti demonstraeiju rada. Radovi se odnose na elektroniku i telekomunikaeijska sredstva i uredaje iz proslostl. sooosnlosf i buoucnosn Uz rad se dostavlja tehnlcko dokumentaeija i naljepniea. Kao dokaz vjerodostojnosti autora uz fotografiju se dostavlja CD sa 16 . Oejenjivacki ziri rnoze od autora iii demonstratora zatraziti i dodatna oblosnlenlo. Uz rad se dostavlja tehnicka dokumentaeija i naljepniea. Energetika i elektrotehnika * * * * * * * * * Kanton-region rnoze ucestvovof sa jednim radom po koefieijentu. Ukupan iznos bodova za rad ne rnoze biti vecl od 100.

e Oejenjivacki ziri 6e od red iti elemente za vrenovanje. novih materijala neophodnih za izradu novog uredaja . Uz svaki rad se prilazu tehnlcko dokumentaeija i naljepniea. kao i obrozlozerfe u cernu se sastoji inovaeija. Organizator rnoze form irati poseban ziri koji 6e ranije. 17 . 0 cernu 6e ekipe biti blagovremeno obavijeStene. rnoze zotrozm dodatna ojasnjenja. 6. 5.. Radovi su . Dimenzije radova ne mogu biti ve6e od 50 X 50 em. Ukupan iznos bodova za svaku poddiseiplinu ne rnoze biti ve6i od 100. a na smotri ih samo prezentirati. Oejenjivacki ziri rnoze zcfrozm od autora iii demonstratora dopunska obrozlozenlo.predrneto. Reutilizacija * * * * * * * Kanton-region rnoze ucestvovof sa po jednim radom po koeflcllentu.uradeni od dijelova ve6 koristenih materijala. odnosno predmeta. Inovacije mladih talenata tehnike * * * * * * Kanton-region rnoze ucestvovof sa po dva rada po koefieijentu. odnosno uredaja. uredaja od kojih je izraden novi rad) te naljepniea. Vrednovan. Ukupan iznos bodova za svaki rad ne rnoze biti ve6i od 100. Uz svaki rad potrebna je tehnlcko dokumentaeija (sa posebnim objasnjenjem 0 korlstenlu starih materijala. prije smotre. Uz eventualni dodatak drugih. Vrednovan.Iokode na naljepniei treba da stoji naziv rada kao i vrijeme i mjesto kada i gdje je fotografija snimljena. Oejenjivacki ziri od autora. Dimenzije radova ne mogu biti ve6e od 50 X 50 em. Vrednovan.e Oclenllvockl ziri 6e od red iti elemente vrednovonlo. Ukupan iznos bodova za svaki rad ne rnoze biti ve6i od 100. naucno-tehnicki odgoj mladih u BiHzajedno sa prijavom za smotru. pregledati fotografije i oeijeniti ih.e Oejenjivacki ziri 6e odrediti elemente vrednovanja.po slobodnom izboru . odnosno demonstratora. predmeta i 51.Smotre naucno-tehnickog stvcrolostvo mladih Bosne i Hereegovine * * Filmovi i fotografije se dostavljaju na adresu Udruzenja za * * snimeima u JPG tormotu.

18 . Oejenjivacki ziri rnoze od autora iii demonstratora radova traziti dodatna objasnjenja. Radovi se odnose na proizvodnju i koristenje svih vrsta soobrocolnlh sredstava za razne svrhe koji ce se koristiti u buducnosn po vizijama ucenika. Uz svaki rad se prllcze tebnlcko dokumentaeija i naljepniea.e Oclenlvockl ziri ccreclce elemente za vrednovanje. 9. Ukupan iznos bodova ne rnoze biti vecl od 100. Vrednovan. Dimenzije radova ne mogu biti vece od 50 X 50 em. Ukupan iznos bodova ne rnoze biti vecl od 100. Vrednovan. Dimenzije radova ne mogu biti vece od 50 X 50 em.e Oejenjivacki ziri ocreolce elemente za vrednovanje. Saobracajna sredstva buducnosti * * * * * * * * * Kanton-region rnoze ucestvovcf sa jednim radom po koefieijentu. Uz rad se dostavlja tehnlcko dokumentaeija i naljepniea. Tehnika u zastiti okoline * * * * * * * Kanton-region rnoze ucesfvovon sa po jednim radom po koefieijentu. Radovi se odnose na uredaje za monitoring (pracenje kvaliteta pojedinih elemenata eko-sistema). Vrednovan. Uz rad se prllcze tebnlcko dokumentaeija i naljepniea. zatim uredaja za sprlecovonle zagadenja i otklanjanje posljediea zagadenja. Oclenlvockl ziri rnoze od autora iii demonstratora radova traziti dodatna objasnjenja. Uz rad se prilaze tehnlcko dokumentaeija i naljepniea. Oejenjivacki ziri rnoze od autora iii demonstratora zofrozm i dodatna objasnjenja.Smotre naucno-tehnickog stvcrolostvo mladih Bosne i Hereegovine 7. Rad se demonstrira pred oclenllvocklrn zirijem. Ukupan iznos bodova za rad ne moze biti vecl od 100. Komisija rnoze traziti demonstraeiju rada. 8.e Oclenllvockl ziri ce od red iti elemente vrednovanja. Automatika i robotika * * * * * * * Kanton-region moze ucestvovcn sa po jednim radom po koefieijentu. Dimenzije radova ne mogu biti vece od 50 X 50 em.

Primjena informatike u tehnici * * * * * * * * * * * Kanton-region ucestvule sa jednim tokrnlcororn po koeficijentu. Vrednovan. Ucenici ce konkretan zadatak dobiti na smotri od oclerqlvocke kornlslle.do 10 minuta. Ucenlcl su obavezni projekte raditi iskljucivo u Power Polnt-u. Ukupan iznos bodova ne rnoze biti vecl od 100 za svaku kategoriju filma posebno. Vrednovan.do 3 minuta. ito: a) dokumentarni film .do 7 minuta. Ucenici se tckmlce u primjeni rocunoro u tehnici. Smotru je: "Prezentacija 50.e Oclenllvockl ziri odreolce elemente za vrednovonle. Ocjenjivacki ziri mote od takmicara traziti dodatna oblosnlenlo. Trajanje filmova je ograniceno. smotre".e Oclerjlvcckl ziri ce od red iti elemente za vrednovanje. Ukupan iznos bodova ne rnoze biti veci od 100. Zadana oblast rada za 50. Obavezna je demonstracija rada pred komisijom. Autor sa sobom na smotru donosi foto-aparat i programski paket u kome ce raditi da bi se mogla obaviti demonstracija. Filmovi ce se vrednovati odvojeno po zanrovima. Filmovi trebaju biti u DVD torrnotu Tema i tehnika snimanja su slobodnl. * * * * * * * * 19 . b) igrani film . a znanje po konkretnom zadatku ce demonstrirati pred ocjenjivackom komisijom na smotri. REVIJA FILMOVA 2.do 4 mlnuto. Film a) b) c) d) Dokumentarni film Igrani film Crtani film Spot Kanton-region rnoze ucestvovon sa jednim radom iz svake kategorije filma po koeficijentu.Smotre naucno-tehnickog stvcrolostvo mladih Bosne i Hercegovine DEMONSTRIRANJE RADOVA 1. c) crtani film . d) spot . Ucenici se pripremaju za "oblost rode". Filmovi se dostavljaju Udruzenju za noucno-tehnlckl odgoj mladih u BiH zajedno sa prijavama za smotru iskljucivo na CD-u.

a ako je rad grupe autora priznanje se dodjeljuje svakom clanu grupe. dodjeljuju se pojedincima.Smotre naucno-tehnickog stvcrolostvo mladih Bosne i Hercegovine * * * * * * Na tematskim izlozbama. 20 . drugo i tree mjesto. Na priznanju se upisuju imena svih clanova grupe. Grupu cine najvise cetiri ctana. Takmicarski modeli u sportsko-tehnickim disciplinama mogu ucestvovafi ponovo na vise takmicenja-smotri. Ocjenjivacki ziri rnoie diskvalifikovafi nakvalitetne radove. srebreni i broncani tocak tehnike za osvojeno prvo. autorima radova. Jedan rad rnoie ucestvovafi u samo jednoj disciplini. za svaku temu iz ovih propoziclja. kao i radove koji su ranlje sudjelovali na smotrama istog ranga. Isti princip oe se primjenjivafi i kod disciplina "demonstraclje radova". zlafni. U sportsko-tehnickim disciplinama priznanja se dodjeljuju za tri prvoplasirana takmicara.

Duzina model a ne smije precl 500mm. Vrednovanje: Komisija ce od red iti elemente vrednovanja. po koeficijentu.izradeni Kanton .pogadanja cilja no pripremljenoj stazi .1 m (skico je u prilogu propozicija) Svi takmicari prije starta rode test iz automodelarstva. u svakoj disciplini.region. fotografija. Uz maketu se dostavlja i tehnicka dokumentacija. sudjeluje so jednim model om radom za svaku sportsko-tehnlcku disciplinu iii poddisciplinu. 21 . a sirina 250mm. a slrlno 250mm Model treba do posjeduje oznaku no sasiji . ciji pogonski napon ne prelazi 24V. Model je vlastite izrade tokrnlcoro.region rnoze ucestvovof so jednom maketom po koeficijentu Rod predstavlja maketu postoleceq motornog vozila iii starih modela vozila.TEHNICKA TAKMICENJA Svaki kanton .inicijale autora iii naziv modela. sirine 2. te naljepnica. lokmlcor donosi gotov uraden (iii kupljen model za revijalni dio) i potrebnu opremu za takmicenje. Ukupan broj bodova za rod ne rnoze biti veci od 100 bodova. karakteristike stvarnog vozila (u obzir dolaze i oldtimeri). Model je slobodnog izgleda. Takmicarska staza je pravouglog izgleda. 1. Iokrrilcenle se sastoji od prakticnog dijela . prijenosi. Izbor modela je slobodan. Takmicarski automodeli . AUTOMODELI: a) Makete motornih vozila b) Takmicarski model * izradeni model * fabricki model (revijalno) c) RC model * izradeni model * fobrlckl model (revijalno) * * * * * * * * * * * * * Makete motornih vozila Kanton . opls. duflne 10m. Maksimalna duflno modela je 500mm. Elektromotor.Smotre noucno-tehnlckoq stvorolostvo mladih Bosne i Hercegovine SPORTSKO .parketu iii asfaltu. baterija i tockov' mogu biti tvornlcke izrade.region rnoze ucestvovof so jednim model om po koeficijentu Model automobila je no elekrrlcnl pogon.

zona III = 25 bodovo. * Takmicar ima provo no dva probna i tri zvcnlcno starta. zona II = 30 bodova.Om. zona IV = 5 booovo. nije krenuo = 0 bodova). c) Vrijeme do 10 bodova. * Model automobila je no elektricni pogon ciji pogonski napon ne smije precl 24V. * Ickmlcorsko staza je pravouglog izgleda. * Svi modeli startaju so zajednicke startne pozicije. nije krenuo = 0 bodova.pogadanja cilja no pripremljenoj stazi . model do 30 bodova. * No modelu je obavezna oznaka . duflne 10. * Boduje se najbolji start. maksimalna duflno modela je 500mm. b) usplesnost pogadanja cilja do 40 bodova (zona 1= 40 bodova. sirina 250mm. Takmicarski automodel . * I * * RC automodeli .Smotre noucno-tehnlckoq stvorolostvo mladih Bosne i Hercegovine * * * * a) b) c) d) Takmicar ima provo no dva probna i tri zvonlcno starta. zona III = 20 bodova.region rnoze ucestvovof so jednim model om po koeficijentu * Ukoliko je ekipa ostvarila p/asman na Smotru iz takmicarskih izradenih automode/a takmicenje sa kupljenim mode/om obavlja isti takmicar koji je nastupao u takmicenju sa izradenim mode/om. * Takmicar rnoze maksimalno osvojiti 60 bodova. zona II = 40 bodovo. zona IV = 10 bodova. Boduje se najbolji start. vrijeme do 10 bodova. Takmicar rnoze maksimalno osvojiti 100 bodova. Svi modeli startaju so zajednicke startne pozicije. * Takmicenje se sastoji iz prakticnog dijela . Vrednovanje: Test do 10 bodova.fabricki Kanton . a sirina 250mm.1 m (skica staze je u prilogu propozicija). a maksimalna duflno model a je 500mm. 21 .inicijali demonstratora iii naziv model a * Model je slobodnog izgleda. * Svi takmicari prije takmicenja rode test iz automodelars1va.region rnoze ucestvovon so jednim modelom po koeficijentu Model je slobodne konstrukcije. Vrednovanje: a) Test do 10 bodova. sirine 2.izradeni Kanton .parketu iii asfaltu. usplesnost pogadanja cilja do 50 bodova (zona 1= 50 bodova.

* No modelu je obavezna oznaka . tokrnlcenle so kupljenim tokrnlcorsklm model om obavlja isti tokrnlcor koji je nastupao u takmicenju so izradenim RC automodelom. II vrijeme = 8 bodova. IIIvrijeme = 6 bodova. duzine 1O. * Takmicarska staza je pravouglog izgleda.Om. * tokrruccr ima provo no dva probna i tri zvcrucno starta. a motor. IIIvrijeme = 6 bodova. * Model je slobodne konstrukcije. * * * 23 . * Boduje se jedan. * Ickmlccr rnoze maksimalno osvojiti 60 bodova. * Model automobila je no elektricni pogon ciji pogonski napon ne smije precl 24V. slrlno 250mm.staze minus 1 bod Maksimalan broj bodova za voznju je 40. Vrednovanje: a) Test do 10 bodova. IV vrijeme = 4 bodova. svako gazenje markirane linije . baterija dijelovi sasije. prijenos. kao i tockovt mogu biti tvomlcke izrade. V vrijeme = 2 boda. Vrednovanje: a) Test do 10 bodova.region rnoze ucestvovof so jednim modelom po koeficijentu Ukoliko je ekipa os1varila plasmon no Smotru so RC izradenim auto modelom. * Ickrnlcenle se sastoji iz testa i prokrlcnoq dijela .Om. * Takmicenje se sastoji od testa i proktlcnoq dijela . RC automodel . c) I vrijeme = 10 bodova. * Takmicarska staza je pravouglog izgleda.Om (skica je u prilogu propozicija). * Boduje se jedan. sirine 2. II vrijeme = 8 bodova. najbolji start.Smotre noucno-tehnlckoq stvorolostvo mladih Bosne i Hercegovine Model je no elektricni pogon. duzlne 10. ciji pogonski napon ne prelazi 24V. * Svi modeli startaju so zolednlcke startne pozicije. * No modelu je obavezna oznaka .0m (skica staze je u prilogu propozicija). a maksimalan broj bodova za voznju je 50.fabricki Kanton . najbolji start. sirine 2. Model je vlastite izrade tckrnlcoro. d) I vrijeme = 10 bodova. IV vrijeme = 4 boda i V vrijeme = 2 boda.voznje po markiranoj stazi.staze minus 1 bod. * Takmicar rnoze maksimalno osvojiti 100 bodova. * Takmicar ima provo no dva probna i tri zvorscno starta.inicijali autora iii naziv modela. b) Uspjesnost voznje.voznja po markiranoj stazi. a maksimalna duzina model a je 500mm.inicijali demonstratora iii naziv modela. b) Konstrukcija i dizajn model a do 30 bodova c) usplesnost voznle: svako gazenje markirane linije .

Takmicarski modeli brodova . * Model je slobodne konstrukcije.20m. IV zona = 20 bodova. b) Uspjesnost pogadanja cilja: I zona = 50 bodova. karakteristike s1varnog broda i nollepnlco. II zona = 40 bodova. a sirine 2.region rnoze ucestvovof so jednim model om po koeficijentu. slika .region rnoze ucestvovon so jednim modelom po koeficijentu. Bazen je pravouglog oblika. * Svi takmicari prije takmicenja rode test iz brodomodelars1va.izradeni Kanton . * Elektromotor. Uz rod se dostavlja tehnicka dokumentacija. V zona = 10 bodova i VI zona = 5 bodovo. Vrednovanie. maximalne duzlne do 600 rnrn.1 Om i dubine 0. najbolji start. prijenosi i baterija rnoze biti tvornicke lzrode. BRODOMODELI: a) Makete brodova b) Takmicarski model: * izradeni model * fabricki model (revijalno) c) Remodel: * izradeni model * fabricki model (revijalno) stvorolostvo mladih Bosne i Hercegovine * * * * * * * * Makete brodova Kanton . Dimenzije modela . IIIzona = 30 bodova. * Startanje modela je so startne pozicije sirine 50cm * Pogadanje cilja u plovnoj stazi .bczenu.Smotre noucno-tehnlckoq 2. Model mora biti vlastite lzrcde. OCjenjivacka komisija ce odrediti elemente vrednovanja. * Model ima oznaku .crtez (ukoliko postoji). a boduje se jedan. Za jedan rod rnoze se maksimalno dobiti 100 bodovo. * Bazen je podijeljen no sest zona (skico bazena je u prilogu propozicija). dunne 10m. * Svaki tokrnlcor ima provo no dva probna i tri zvonlcno starta. Rod rnoze biti oolecnocon iii grupni.inicijale autora i naziv modele. ciji pogonski napon ne prelazi 24V. a grupu cine maksimalno 4 clone. * Brodomodel je no pogon elektromotorom. Vrednovanie: a) Test do 10 bodovo. Rod predstavlja model postoleceq broda iii broda koji je nekada postojao ( historijski model). 24 .makete ne mogu biti vece od 500 X 250 rnm.

IIIvrijeme = 6 bodova. duzlne do 600 mm. * Startanje modela je so startne pozicije sirine 50cm. * Takmicar rnoze maximalno osvojiti 70 bodova. Elektromotor. II vrijeme = 8 bodova. * Pogadanje cilja u plovnoj stazi .20m. Svi takmicari prije takmicenja rode test iz brodomodelarstva. c) Brzina modela (vrijeme se mjeri Stopericom so tocnoscu 1/10 sekundL) I vrijeme = 10 bodova. a sirine 2. Pogadanje cilja u plovnoj stazi . V zona = 10 bodova i VI zona = 5 bodova.region rnoze ucestvovof so jednim modelom po koeficijentu.inicijale autora i naziv modela.fabricki Kanton .1 Om i dubine 0. Bazen je pravouglog oblika. duzine 10. Ukoliko je ekipa os1varila plasmon no Smotru so takmicarskim izradenim model om. Model ima oznaku . Takmicarski modeli brodova . b) usplesnost pogadanja cilja: I zona = 50 bodova.region rnoze ucestvovof so jednim model om po koeficijentu.) bodova. IV zona = 20 bodova. a sirine 2. ciji pogonski napon ne prelazi 24V. maximalne duzine do 600 mm.1 Om i dubine 0. Startanje model a je so startne pozicije sirine 50cm. (vrijeme se mjeri stoperlcorn so tocnoscu 1/10 sek. IIIzona = 30 bodova. Bazen je pravouglog oblika. najbolji start. baterije i RC uredaji mogu biti tvornicki. * * * * * * * * * * RC modeli brodova . Model je vlastite izrade i slobodne konstrukcije.bazenu. boda i V vrijeme = 2 boda. * Bazen je podijeljen no sest zona (skica bazena je u prilogu propozicija). IV vrijeme = 4 boda i V vrijeme= 2 boda.Om. duzlne 10. * Svaki takmicar ima provo no dva probna i tri zvonlcno starta. IIIvrijeme = 6 bodova. Vrednovanje: a) Test do 10 bodova. RC brodomodel je no pogon elektromotorom. * Svi takmicari prije takmicenja rode test iz brodomodelarstva.inicijale demonstratora i naziv modela. II vrijeme = 8 bodova. (:iji pogonski napon ne prelazi 24V. * Model ima oznaku . a boduje se jedan.izradeni Kanton . isti tokrnlcor nastupa i u disciplini so kupljenim modelom.20m 25 . II zona = 40 bodova. prijenosi.Om. * Brodomodel je no pogon elektromotorom. * Model je slobodne konstrukcije.bazenu.Smotre noucno-tehnlckoq c) Kvalitet izrade d) Brzina modela I vrijeme = 10 IV vrijeme = 4 stvorolostvo mladih Bosne i Hercegovine modela do 30 bodova.

RC modeli brodova . ciji pogonski napon ne prelazi 24V. bova III minus 2 boda). nastupa i so kupljenim modelom. Vrednovanje: a) Test do 10 bodova. duflne 10. d) Kazneni bodovi: doticanje iii prornosol bove (bova I minus 5 bodova. IV vrijeme = 4 bodova i V vrijeme = 2 bodova. * Startanje modela je so startne pozicije sirine 50cm.bazenu. isti takmicar koji je nastupao u disciplini so izradenim. * Svaki takmicar prije takmicenja radi test iz brodomodelarstva. * RC brodomodel je no pogon elektromotorom. II vrijeme = 8 bodova.1 Om i dubine 0. c) Brzina modela (vrijeme se mjeri Stopericom so tocnoscu 1/10 sek. IIIvrijeme = 6 bodova. najbolji start. * * * * 26 . IIIvrijeme = 6 bodova. * Pogadanje cilja u plovnoj stazi . bova II minus 3 bode. Ukoliko je ekipa os1varila plasmon no smotru so izradenim RC brodomodel om. Bazen je pravouglog oblika.Om. b) usplesnost prolaza do 50 bodova.fabricki Kanton . a boduje se jedan. Vrednovanie: a) Test do 10 bodova.region rnoze ucestvovcn so jednim modelom po koeficijentu. bova II minus 3 bode.inicijale demonstratora i naziv modela.Smotre noucno-tehnlckoq stvorolostvo mladih Bosne i Hercegovine Bazen je podijeljen no sest zona (skico bazena je u prilogu propozicija) Svaki tokrnlcor ima provo no dva probna i tri zvonlcno starta. IV vrijeme = 4 bodova i V vrijeme = 2 boda. * Model je slobodne konstrukcije. duzlne do 600 mm. II vrijeme = 8 bodova.) I vrijeme = 10 bodova.) I vrijeme = 10 bodova. a boduje se jedan. d) Brzina modela (vrijeme se mjeri stoperlcom so tocnoscu 1/10 sek. * Iokrnlccr rnoze maximal no osvojiti 70 bodova. najbolji start. bova III minus 2 boda). b) Kvalitet izrade model a do 30 bodova.20m * Bazen je podijeljen no sest zona (skica bazena je u prilogu propozicija) * Svaki takmicar ima provo no dva probna i tri zvonlcno starta. c) Uspjesnost prolaza do 50 bodova. e) kazneni bodovi: doticanje iii prornosol bove (bova I minus 5 bodova. * Model ima oznaku . a sirine 2.

Smotre noucno-tehnlckoq stvorolostvo mladih Bosne i Hercegovine 3.fabricki Kanton . Rod rnoze biti poleolnocon iii grupni (grupa broji maksimalno 4 clone). Ima provo no dva probna i tri zvonlcno starta. Ocjenjivacka komisija ce odrediti elemente vrednovanja. Takmici se takmicar koji se tokrnlcto i so izradenim model om iii neki drugi 27 . a maksimalno se rnoze osvojiti 50 bodova. a boduje se samo jedan. Svaki tokrnlcor prije tokrnlcenlo radi test iz aeromodelarstva.region rnoze ucestvovof so jednim model om po koeficijentu. Vrednovanje. Svaki tokrnlcor prije takmicenja radi test iz aeromodelars1va. * * * * * * * * * Sobni model aviona . * Modeli su slobodne konstrukcije. * Svaki to kmicar.region rnoze ucestvovcn so jednim model om po koeficijentu.crtez (ukoliko postoji) karakteristike stvarnog aviona iii jedrilice i naljepnica.region rnoze ucesfvovon so jednim modelom po koeficijentu. Takmicenje se obavlja u soli. donosno jedrilice. d) Takmicar rnoze maksimalno osvojiti 100 bodova. c) Svaka sekunda leta 1 bod. Uz rod se dostavlja tehnlcko dokumentacija. Jedan rod rnoze se maksimalno dobiti 100 bodova. * * * * Sobni model aviona . Rod predstavlja model posroleceq iii nekadasnjeg tipa aviona.izradeni Kanton . slika . b) Test do 10 bodova. Vrednovanje: a) Model . Model mora biti vlastite izrade.kupljeni (revijalno) c) Modeli jedrilica A-l (Fl H) i A-2 (F1A) * izradeni model * fabricki model (revijalno) d) RC aviomodeli * izradeni model * fabricki model (revijalno) Maketa aviona: Kanton . * Takmicenje se obavlja u soli.tocnost kvalitet i estetski izgled do 40 bodova. najuspjesniji. AVIOMODELI: a) Makete aviona b) Sobni modeli * sobni modeli .izradeni * sobni modeli .

b) Model. ekipa ne dovodi dodatnog tokrruccro za ovu disciplinu. a boduje se samo jedan. b) SVaka sekunda leta 1 bod. Vrednovanie: a) Test do 10 bodova. najuspjesniji start. d) Takmicar u ovoj disciplini rnoze maksimalno osvojiti 100 bodova. * * Takmicarski modeli A-l (Fl H) i A-2 (F1A) . c) Takmicar rnoze maksimalno osvojiti 60 bodova. Svaki takmicar. ekipa ne dovodi dodatnog tokrnlccro za ovu disciplinu. najuspjesniji start. Modeli su po slobodnom izboru.fabricki Kanton . Takmicenje se obavlja u soli iii no otvorenom. a boduje se samo jedan.izradeni Kanton .tocnost kvalitet i estetski izgled do 40 bodova. Modeli su slobodne konstrukcije i vlastite izrade .region rnoze ucestvovcn so jednim model om po koeficijentu. a maksimalno se rnoze osvojiti 50 bodova za let.region rnoze ucestvovotl so jednim modelom po koeficijentu.. Vrednovanie: a) Test do 10 bodova. Svaki tokrnlcot Ima provo no dva probna i tri zvomcno starta. * Iokmlcl se tokmlcor koji se tokrnlclo i so radenim model om iii neki drug clan ekipe tj. b) Svaka sekunda leta 1 bod. * * * * * * * RC aviomodeli . c) Takmicar rnoze maksimalno osvojiti 60 bodova. Takmicenje se obovlja u soli iii no otvorenom. c) Svaka sekunda leta 1 bod. Ima provo no dva probna i tri zvcrilcno starta.izradeni Kanton . Svaki to krnlcor. Ima provo no dva probna i tri zvonlcno starta. Svaki takmicar prije takmicenja radi test iz aeromodelarstva. 28 . a boduje se samo jedan. a maksimalno se rnoze osvojiti 50 bodova. najuspjesniji start. a maksimalno se rnoze osvojiti 50 bodova za let. Tokmicari slobodno biraju kategoriju model a so elektro iii SUSmotorom.Smotre noucno-tehnlckoq stvorolostvo mladih Bosne i Hercegovine clan ekipe tj. Modeli su slobodne konstrukcije. Vrednovanie: a) Test do 10 bodova. Svaki takmicar prije tokrnlcenlo radi test iz aeromodelarstva.region moze ucestvovof so jednim model om po koeficijentu. * * * * * Takmicarski modeli A-l (Fl H) i A-2 (F1A) .

uspleson start. * Jedrilice bez elektro iii SUSmotora startaju so padine iii se lzvloce no visoki start. a vrednuje se jedan. * Svaki takmicar radi test iz aeromodelarstva prije takmicenja.fabricki (revijalno) 29 . * Takmici se takmicar koji se tckrnlclo i so radenim modelom iii neki drugi clan ekipe tj. najuspjesniji start.6 ccm do 3. c) Ickrnlcor rnoze maksimalno osvojiti do 50 bodova za let. b) Startanje model a. * Iokrnlcor ima provo no tri starta iii pokusolo. d) Takmicar rnoze maksimalno osvojiti 100 bodova. Duzina sajle je do 30m. Raspon krila ne smije biti vecl od 1600mm Jedrilice bez elektro iii SUSmotora startaju so padine iii se lzvloce no visoki start.fabricki Kanton .region rnoze ucestvovof so jednim modelom po koeficijentu. c) Startanje modela. * Startanje model a so elektro iii SUSmotorom vrsi se so ruke iii so tla.5 ccm.izradeni Raketni modeli .Smotre noucno-tehnlckoq stvorolostvo mladih Bosne i Hercegovine Za izradu elektromotora se koriste tipovi od 280 do 500. * Startanje modela so elektro iii SUSmotorom vrsi se so ruke iii so tla. Duzina sajle je do 30m. a vrednuje se jedan. * Takmicar ima provo no tri starta iii pokusolo. Tokmicari slobodno biraju kategoriju modela so elektro iii SUSmotorom. (svaka sekunda leta 1 bod) do 50 bodova za let. d) Takmicar rnoze maksimalno osvojiti 60 bodova. uspleson start. Vrednovanje: a) Test do 10 bodova. * Raspon krila ne smije biti veci od 1600mm. polijetanje i slijetanje bez ostecenki u trajanju do 50 sek. * Svaki tokrnlcor prije takmicenja radi test iz aeromodelarstva. ekipa ne dovodi dodatnog tokrnlcoro za ovu disciplinu. a za ugradnju SUS motora koriste se velicine 0. Vrednovanje: a) Test do 10 bodova. najuspjesniji start. RAKETNIMODEll : Raketni modeli . RC aviomodeli . b) Kvalitet izrade konstrukcije model a I demonstriranje upravljackih komponenti no modelu do 40 bodova. polijetanje i slijetanje bez osteceruo u trajanju do 50 sek. * * * * * * 4.

Model rakete S-4-B mora biti vlastite lzrode. d) Takmicar rnoze maksimalno osvojiti 100 bodovo. * Prilikom predavanja modela i tehnlcke dokumentacije ziriju. papira. * Mjerenje leta rakete vrsi se od polijetanja modela s rampe do zovrserko leta. * Ickrnlcenle se sastoji iz testa iz raketarstva i lansiranja rokete. tako da je raketa ne rnoze probiti. s-t.izradeni Kanton .region rnoze ucestvovotl sa jednim modelom po koeficijentu. a maksimalno se rnoze osvojiti 50 bodova za let. * Iokrnlcorl su duzni da se prldrzcvolu "Kodeksa bezbjednosti raketnog modelarstva" i "Pravila gradnje i lansiranja raketnih modela". lomljive plastike iii slicnog materijala bez bitnijih metalnih dijelova. dovoljno jakom i gustom rrrezorn. b) Model izradene rakete do 40 bodovo. Model mora odgovarati sljedecim zahtjevima: konstrukcija mora biti od drveta. * * * Raketni modeli . * Svaki takmicar prije takmicenja radi test iz roketorstvo. * Poligon gdje se nalazi lansirna rampa mora biti ograden providnom. c) Sekunda leta 1 bod. a vrednuje se vrijeme boljeg uspjelog leta. atestiranim motorom 5Ns.Smotre noucno-tehnlckoq stvorolostvo mladih Bosne i Hercegovine * * Raketni modeli . tokrnlcor prijavljuje i elemente radnji koje ce uredaj na modelu inicirati u toku leta. Takmicar ima pravo na dva starta. Model sa tehnlckorn dokumentacijom takmicar predaje oclerjvockorn ziriju radi uvida u model i radi vrednovanja kvaliteta rada prije lansiranja. Vrednovanje: a) Test do 10 bodovo. Model mora odgovarati slledeclm zahtjevima: konstrukcija mora biti od drveta. Model u 30 . S-3. Let rakete se priznaje ako se raketa vrati sa otvorenim padobranom. * Oclenjvcckl ziri nece dozvoliti lansiranje rakete ukoliko procijeni da model ne zadovoljava sigurnosne uslove lansiranja. gume. * Neprijavljeni elementi radnji nece se uzimati u obzlt Let rakete se rnoze ponoviti jedino kada otkaze motor. Lansiranje vrsi tokrnlcor. Takmici se takmicar koji se takmicio i sa radenim model om iii neki drugi clan ekipe tj. S-4 i S-6 (ali ne i S-5) moraju imati minimalni precrak 18mm zatvorene konstrukcije najmanje 50% duzlne tijela.region rnoze ucestvovof sa jednim model om po koeficijentu. a po potrebi i njegov pomocnlk. gume. lomljive plastike iii slicnog materijala bez bitnijih metalnih dijelova. ekipa ne dovodi dodatnog tokrruccro za ovu dlsclpllnu. Model rakete S-4-B je prema vlastitom lzboru. osim u slucaju S-5 gdje minimalni precnlk zatvorene konstrukcije mora biti 18mm na 20% duzlne tijela.fabricki Kanton . a njena visina i precnik su 2m. Model u klasi S-2. papira.

a po potrebi i njegov pornocnk. * Svaki tokrnlcor prije tokrnlcenlo radi test iz raketarstva. * Oclenllvockl ziri nece dozvoliti lansiranje rakete ukoliko procijeni da model ne zadovoljava sigurnosne uslove lansiranja. S-2.51 . Vrednovanie: a) Test do 10 bodova. Takmicar obavezno prije startanja fiksira vidljivu traku oko tijela motora.region rnoze ucestvovcn sa jednim model om po koeficijentu. slobodne konstrukcije sa parametrima navedene kategorije. Minimalna dimenzija trake je 25x300 mm (potrebno je voditi rocuno da motor ne ispadne prije starta iz tijela baldahina). tako da je raketa ne rnoze probiti. Leta rakete se rnoze ponoviti jedino kada otkoze motor. a maksimalno se rnoze osvojiti 50 bodova za let. * Neprijavljeni elementi radnji nece se uzimati u obzir. Lansiranje vrsi tckmlcor. * Mjerenje leta rakete vrsi se od polijetanja model a 5 rampe do zovrsetko leta. Takmicari su duzni postovon I pridrzavati se pravila. Mjerenje vremena se vrsi stoperlcom. osim u slucaju S-5 gdje minimalni precnik zatvorene konstrukcije mora biti 1Bmm na 20% duzine tijela. * Takmicari su duzni da se pridrZavaju "Kodeksa bezbjednosti raketnog modelarstva" i "Pravila gradnje i lansiranja raketnih modele". S-4 i S-6 (ali ne i S-5) moraju imati minimalni precnlk 1B mm zatvorene konstrukcije najmanje 50% duzlne tijela.00 Nc. * Ickrnlcenle se sastoji iz testa i lansiranja rakete. c) Takmicar rnoze maksimalno osvojiti 60 bodova.mini raketni motori). Startanje se izvodi sa startne rampe minimalne duzine 1000 mm. a u tazi izbacivanja trake ista se mora odmotati po cijeloj povrsini. a pocetok mjerenja vremena je od momenta ispaljenja do zovrsefko trajanja leta. Let rakete se priznaje ako se raketa vrati sa otvorenim padobranom. * Poligon gdje se nalazi lansirna rampa mora biti ograden providnom. S-3. atestiranim motorom 5Ns.5. start se ne priznaje. b) Sekunda leta 1 bod. U protivnom. * Ickrnlcor prijavljuje i elemente radnji koje ce uredaj na modelu inicirati u toku leta. Iokrnlcor ima pravo na dva starta. a njena visina i precnik su 2m. dovoljno jakom i gustom mrezom. a vrednuje se vrijeme uspjelog.izradeni Kanton . * * * * * * Raketoplani .Smotre naucno-tehnickog stvcrolostvo mladih Bosne i Hercegovine Klasi S-1. 31 . Raketoplani u kategoriji S4B (2. odnosno maksimalnih 100 sekundi leta. kodeksa i uslova izrade i startanja kao i kod raketnih modela.

Startanje se izvodi so startne rampe minimalne duflne 1000 mm. Kvalitet izrade raketoplana do 40 bodova. Iokrnlcenle se sastoji iz testa iz raketarstva i lansiranja raketoplana. U protivnom. Ickmlc' se takmicar koji se tokrnlclo i so radenim modelom iii neki drugi clan ekipe tj. 32 . Necu izradivati vlastito gorivo. * * * * * * * * * po koeficijentu.Smotre noucno-tehnlckoq stvorolostvo mladih Bosne i Hercegovine Vrednovanje: a) b) c) d) Test do 10 bodova. Svaki tokrnlcor prije tokrnlcenlo radi test iz raketarstva.51 .5 bodova. a u fazi izbacivanja trake ista se mora odmotati po cijeloj povrsini. Raketoplani u kategoriji S4B (2. a najvise 50 bodova za let. start se ne priznaje. a najvise 50 bodova za let. Iokrnlcor rnoze maksimalno osvojiti 100 bodova. kodeksa i uslova izrade i startanja kao i kod raketnih modela. Necu praviti sopstvene raketne modele i kortsncu iskljucivo tvornicki proizvedene raketne motore koji ne zahtijevaju pripremu goriva. Minimalna dimenzija trake je 25x300mm (potrebno je voditi rocuno do motor ne ispadne prije starta iz tijela baldahina).5 bodova.fabricki (revijalno) Kanton . Moji raketni motori nece imati bitnih metalnih dijelova. Svaka sekunda leta 0. Moji raketni motori nece imati glove za punjenje eksplozivnim materijalima. a pocetok mjerenja vremena je od momenta ispaljenja do zovrsetko trajanja leta. Tokmicari su duzni poStovati i pridrzavati se pravila. Raketoplani . Mjerenje vremena se vrsi stoperlcorn. ekipa ne dovodi dodatnog tokrnlccro za ovu disciplinu. Takmicar obavezno prije startanja fiksira vidljivu traku oko tijela motora.region rnoze ucestvovcn so jednim modelom Vrednovanje: a) Test do 10 bodova. c) Takmicar rnoze maksimalno osvojiti 60 bodova.00 Nc. Pazljivo CU rukovati raketnim motorima.mini raketni motori). slobodne konstrukcije so parametrima navedene kategorije.5. Moji raketni motori ce imati uredaj za bezbijedan povratak no zemlju kako bi bili sposobni do ponovo lete (padobran i stimer). Kodeks bezbjednosti raketnog modelara: * * * * * * * Do bi se izbjegle nezgode u radu so raketnim i modelima raketoplana to kmicari su obavezni do se pridrzavaju sljedecih odredaba: Pridrzavacu se pravilnika 0 radu so raketama i raketoplanima. b) Sekunda leta 0. odnosno maksimalnih 100 sekundi leta.

fabricki modeli (revijalno) Kanton iii region rnoze ucestvovof so jednim zmajem po koeficijentu. c) Svaka sekunda leta po 0. so jed nom iii so dvije komande za akrobacije. a boduje se jedino najbolji let.5 bodova. d) Vrednovanje elemenata leta. Takmicenje se sastoji iz testa i leta zmaja. a boduje se jedino najbolji let. Necu lansirati raketne i modele raketoplana pri vjetru iii losoj vidljivosti. Svaki tokrnlcor prije tckrnlcenlo radi test iz zmajarstva. daleko od zgrada. leta i elemenata leta zmaja. Raketnim modelima necu go dati ciljeve no zemlji iii u zraku. crveco i elektricnih vodova. Vrijeme leta se rocuno od momenta odvajanja zmaja od startne pod loge do prizemljenja iii gubitka zmaja iz vidnog polja clonovo komisije.izradeni modeli Kanton iii region rnoze ucestvovcn so jednim zmajem po koeficijentu. a upaljac CU staviti u motor neposredno pred lansiranje. slobodne konstrukcije. b) Model zmaja so jed nom komandom do 15 bodova. slobodne konstrukcije. Takmici se takmicar koji se tokmlclo i so radenim model om iii neki drugi clan ekipe tj. Vrijeme leta se rocuno od momenta odvajanja zmaja od startne podloge do prizemljenja iii gubitka zmaja iz vidnog polja clonovo komisije. a maksimalno 30 bodova za duzmu leta. Koristicu lanser ciji uglovi ne mogu odstupiti od vertikale vise od 30 stepeni. ekipa ne dovodi dodatnog tokrnlcoro za ovu disciplinu. Necu ucestvovof ni u cemu sto rnoze ugroziti mene i bilo koga drugog. Svaki takmicar ima provo no dva probna i tri zvonlcno leta. e) Iokrnlcor rnoze maksimalno osvojiti 100 bodova. Takmicari donose kupljene zmajeve . Zmajevi . * * * * * * 33 .Smotre noucno-tehnlckoq stvorolostvo mladih Bosne i Hercegovine * tonsrocu * * * * * * * svoje modele pod neposrednim nadzorom odraslih osoba (instruktor. nastavnik) no otvorenom prostoru. * Svaki tokrnlcor ima provo no dva probna i tri zvcrucno leta. * Svaki tokrnlcor prije takmicenja radi test iz zmajars1va. Zmajevi . so jednom iii so dvije komande za akrobacije. Iokrnlcorl donose zmajeve vlastite izrade. Koristicu sistem za elekrrlcno paljenje. Vrednovanje: a) Test do 10 bodova. mentor. maksimalno se rnoze osvojiti 30 bodova. * Iokrnlcenle se sastoji iz testa. model zmaja so dvije komande do 30 bodova.

slobodne konstrukcije. Svaki tokrnlcor prije tokmlcenlo radi test iz balonarstva. d) Ickmlcor rnoze maksimalno osvojiti 70 bodova. Tokmicari donose balone vlastite izrade. a maksimalno 30 bodova za duzinu leta. maksimalno se moze osvojiti 30 bodova. a boduje se jedino najbolji let. Vrijeme leta se rocuno od momenta odvajanja balona od startne podloge do prizemljenja iii gubitka balona iz vidnog polja clcnovo komisije. Iokrnlcenle se sastoji iz testa i leta balona. Svaki tokrnlcor ima provo no dva probna i tri zvonlcno leta. c) Takmicar rnoze maksimalno osvojiti 60 bodova.izradeni modeli Kanton iii region rnoze ucestvovcn so jednim balonom po koeficijentu. Model balona do 40 bodova. * * * * * * Baloni . Takmicenje se sastoji iz testa i leta balona. ekipa ne dovodi dodatnog tokrnlccro za ovu disciplinu. Svaki tokrnlccr prije takmicenja radi test iz balonars1va. b) Svaka sekunda leta po 0. a maksimalno 50 bodova za duzinu leta. Iokrnlcl se tokrnlcor koji se takmicio i so radenim modelom iii neki drugi clan ekipe tj.5 bodova. Takmicar rnoze maksimalno osvojiti 100 bodova. 34 . Iokrnlcorl donose kupljene balone . Vrednovanie: a) Test do 10 bodova. a boduje se jedino najbolji let. Vrednovanie: a) b) c) d) Test do 10 bodova.Smotre noucno-tehnlckoq stvorolostvo mladih Bosne i Hercegovine Vrednovanie: a) Test do 10 bodova. slobodne konstrukcije. Svaki tokrnlcor ima provo no dva probna i tri zvonlcno leta.fabricki modeli (revijalno) Kanton iii region rnoze ucestvovcn so jednim kupljenim balonom po koeficijentu. a maksimalno 50 bodova za duzinu leta. Sekunda leta po 1 bod. * * * * * Baloni . Vrijeme leta se rocuno od momenta odvajanja balona od startne podloge do prizemljenja iii gubitkabalona iz vidnog polja clonovo komisije. c) Vrednovanje elemenata leta. b) Sekunda leta po 1 bod.

Ukupna trasa koju takmicar prelazi jedo 2000 m.predajnici rode no istoj frekvenciji u dijelu frekevncionog opsega 3. Sve skrivene lisice . koji svaki takmicar dobija prilikom startanja. postavljeni su tako do nisu vidljivi so vece udaljenosti. Svi predajnici se moraju razumljivo cuti u rejonu cilja so proslecnlrn radiogoniometrom. Ukoliko takmicar nije nastupio no takmicenju iz proktlcnoq dijela. Udaljenost izmedu skrivenih predajnika je oko 600 m. SVakitocon odgovor donosi 1 bod. sto provjerava oCjenjivacka komisija. nece mu se priznati bodovi iz testiranja. Gubitak tokrnlcorskoq broja iii tokrnlcorskoq tolono. Vrijeme za trazenjepredajnika je 60 minuta (ako ziri drugacije ne odredi. kada im se uruce i radiogoniometri. Startna lista odreduje se javnim lzvlocenlern startnih brojeva no startnoj poziciji.530 . Bodovi se zbrajaju so bodovima osvojenim no proktlcnorn dijelu takmicenja. Tacnu frekvenciju odreduju clonovt oclenlvocke komisije i soopstovolu je prije starta. 0 cernu odluku donose clonovt oclenllvocke komisije.Smotre noucno-tehnlckoq stvorolostvo mladih Bosne i Hercegovine Radiogoniometrija * * * Kanton iii region rnoze ucestvovof so jednim tokrnlcororn Takmicenje se sastoji iz teorijskog i prokrlcnoq dijela. kao i ovjera pronadenih predajnika. * * * * * Tok takmicenja: Vrijeme se u toku takmicenja mjeri od 1OO-tog dijela sekunde posebnim uredajem iii stoperlcorn. Prilikom prijavljivanja.stanicapredajnika . 35 . * Prakticni dio: Praktican dio se sastoji u vjestini pronolczenlo skrivenih radio . 5 tim do je prvi predajnik udaljen od starta cca 700 m. Vrijeme starta i dolazak no cilj. najmanje 30 minuta prije vremena odredenog za start. Start rnoze biti polecnccon iii grupni.lisica. 5 tim do se u rejonu cilja emituje cetvrtl predajnik no posebnoj frekvenciji. a goniometar koji zoduzule no startu licno vroco clonovlrno komisije po zovrsetku takmicenja. vrsi se no tckrnlcorskom talonu. takmicar dobija to kmicarski broj koji je dufon nositi tokom natjecanja. Start iii cilj natjecanja je vidljivo oznocen. karta terena so ucrtanim startom i ciljem. nego samo no testiranju. Teorijskidio: Test se sastoji od 10 pitanja iz radiogoniometrije.580 kHz. * * * * * Sart: Iokrnlcor se prijavljuje ziriju no startu. povlocl mjeru diskvalifikacije takmicara. 0 cernu je obavezan obavijestiti takmicare prije pocetko starta. Pecot iii busilica za ovjeru pronalazaka predajnika su vidljivi so udaljenosti od 10m. Predajnici koji se traze. po koeficijentu.3.

* Bodovanie: Rezultati tokrnlcerqo odreduju se no osnovu broja pronadenih predajnika i vremena provedenog u pronalazenju predajnika. 36 . a snag a predajnika mora biti u rasponu lzrnedu 1-5 W ERP. po jedan predajnik. * NAPOMENA: Iokmlcor koji je prekoroclo vremenski limit (ogranicenje) za trazenje predajnika ne uvrstovo se no listu.l emituje razmak 1 minut Morzeovim znacima slova MOE. Broj pronadenih predajnika (Iisica) dokazuje se ovjerom no tckrruccrskorn talonu (oznaka pecotorn. iii se prijave ziriju do su odustali od takmicenja. zatim dva. takmicari se upoznaju prije starta. Tokom takmicenja to kmicari ne smiju koristiti tudu pornoc. a zatim se rangiraju so dva i jednim pronadenim predajnikom. Far se no cilju ne iskljucuje dok svi takmicari ne dodu do cilja. BODOVI: a) b) c) d) a) b) c) d) Test maksimalno 10 bodova Pronadena sva tri predajnika u regularnom vremenu = 80 bodova Pronadena dva predajnika u regularnom vremenu = 50 bodova. osvojiti 100 bodova. primati savjete od drugih takmicara iii iste prufotl drugim tokrnlcorlrno. za drugo kroce vrijeme= 6 bodova. Prvo se rangiraju takmicari koji su u zadanom vremenu pronosn sva tri predajnika.Smotre noucno-tehnlckoq stvorolostvo mladih Bosne i Hercegovine * * * * * Skriveni predajnici rode vrstom emisije A 1 8nemodulirana telegrafija).2 emituje sljedeci minut slova MOl P'br. Zbrajanjem bodova so testa i bodova so prakticnog dijela dobija se ukupan broj bodova i premo istom se tokrrucon rangiraju u ukupnom poretku. P'br. Vrijeme provedeno u toku natjecanja smatra se od vremena starta do predaje takmicarskog tolono no cilju. Prvi no natjecanju u proktlcnorn dijelu je takmicar koji u nolkmcern vremenu pronode sva tri predajnika. za trece krcce vrijeme = 4 boda. Dodatni. stimulativni bodovi: Pronadena sva tri predajnika Pronadena sva tri predajnika Pronadena sva tri predajnika Iokrnlcor maksimalno rnoze za nolkmce vrijeme= 10 bodova. 0 noclnu ovjere. Pronaden jedan predajnik u regularnom vremenu = 20 bodova. odnosno najmanje 60 minuta od starta posljednjeg tokrnlccrc. Ickmlcorl ne smiju tokom takmicenja ometati druge tokrnlccre i clonove oclenlvocke komisije. Ovaj se ciklus emitovanja ponavlja sve vrijeme takmicenja. Predajnik u rejonu cilja (far) emituje neprekidno slova MO no frekvenciji koja se razlikuje od frekvencije no kojoj rode ostali predajnici. busilicom iii nekom drugom oznakom).3 emituje sljedeci minut slova MOS. Predajnici emituju sljedecim redoslijedom: P'br.

ROBOTI: a) Trka autonomnih robota b) Trka robota vodenih rocunororn * * * * * * * * po koeficijentu. Fischertechnik.region rnoze ucestvovotl so po jednim model om po koeficijentu. dijelova konstruktorskih kutija (Lego. uz pornoc programa u memoriji rocunoro. estetski izgled do 30 bodovo. Ickmlcor rnoze maksimalno osvojiti 100 bodovo. Model je slobodnog izgleda. a izradeni mogu biti od razlicitih dijelova . dijelova konstruktorskih kutija (Lego. Autonomni roboti krecu se zadanom stazom (Iabirintu).i dr. Utrka autonomnih robota Kanton . Model autonomnog robota je no elektricni pogon. Model autonomnog robota mora biti vlastite izrade takmicara. Svaki tokrnlcor prije voznje robota radi test iz roboflke. Model robota navodenog rocurcrorn mora biti vlastite izrade tckrnlcoro. Model je slobodnog izgleda. No vidnom mjestu modela obavezno mora stojati oznaka iii inicijali tckrruccro iii naziv modele. Fischertechnik. Takmicenje se sastoji iz testa i kretanja robota kroz zadanu stozu. Svaki takmicar ima provo do robota pusti dva puta u dvije voznje stazom. Test do 10 bodovo. a sirina 300 rnrn. Iokrnlcenle se sastoji iz testa i vodenja robota po stazi so preprekama.i dr. Model navodenog robota je no elektricni pogon.region rnoze ucestvovcf so po jednim modelom Vrednovanie: a) b) c) d) e) Ocjenjivacka komisija ce odrediti elemente vrednovanja. Prinavodenju robot i rocunor mogu 37 . No vidnom mjestu model a obavezno mora stojati oznaka iii inicijali tokrnlccro iii naziv modele. izrada. ciji pogonski napon ne prelazi 24V. Izgled kodela. a izradeni mogu biti od razlicitih dijelova . Roboti ne smiju biti povezani so rocunorom. ciji pogonski napon ne prelazi 24V.elemenata. * * * * * Utrka robota vodenih racunarom Kanton .Smotre noucno-tehnlckoq stvorolostvo mladih Bosne i Hercegovine 7. Mehano. konstrukcija.) kao i drugih materijala. niti se za njihovo vodenje rnoze koristiti bilo kakav uredaj za daljinsko navodenje . a sirina 300 mm. a maksimalna duflno robota rnoze biti 600 mm.) Kao i drugih materijala. usplesnost savladavanja staze uz ukljucenje vremena voznje do 60 bodovc. Mehano. a maksimalna duzina robota rnoze biti 600 mm. Prije i poslije voznji dozvoljeno je podesovonle robota no tokrnlcorskol stazL Nakon dvije voznje mijenja se izgled staze i roboti voze drugu seriju od po dvije voznje.elemenata.

Ocjenjivacka komisija 6e dorediti elemente vrednovanja radova pedagoga za svaku disciplinu posebno. izrada. * Nakon prve dvije voznle vrsi se izmjena izgleda staze. Izgled staze koju navodeni raboti moraju do savladaju bi6e poznata pred samo takmicenje. Vrednovanje: a) Ocjenjivacka komisija 6e odrediti elemente vrednovanja. nakon koje tokrnlcorl navode robote rocuncrom u drugoj seriji. primjena informatike u tehnici i radiogoniometrije). c) Izgled kodela. estetski izgled do 30 bodova. ali sa ukupno jednim radom na smotri u jednoj odabranoj disciplini. * * 8. testiranja OTK prokncon rod.0STALO Radovi pedagoga tehnicke kulture a) Ucenicke discipline b) Unapredenje nastave tehnlckoq odgoja Prezentacija vlastitih tehnickih dostignuca Radovi pedagoga tehnicke kulture Kanton-region moze ucestvovati sa jednim radom po koeficijentu u svakoj od ove dvije poddiscipline. b) Test do 10 bodova. Jedan mentor moze na smotri ucestvovati samo sa jednim radom. * Svaki tokrnlcor ima provo no dva puta po dvije voznje robota stazom. e) Iokrnlcor rnoze maksimalno osvojiti 100 bodova. Rod u odabranoj disciplini vrednuje se premo istom sistemu bodovanja kao i ucenicki rod. a prije i izmedu voznji dozvoljeno je pooescvorue robota po takmicarskoj stazi. koji maksimalno rnoze biti 100 i dodjeljuje se priznanje za osvojena prva tri mjesta. Svaki takmicar prije voznle robota radi test iz robotike. * * * * * * * 38 .Smotre noucno-tehnlckoq stvorolostvo mladih Bosne i Hercegovine Biti povezani kablom proizvoljne duzine. d) Usplesnost savladavanja staze uz ukljucenje vremena voznje do 60 bodova. a) Ucenicke discipline: Nastavnici-mentori-pedagozi mogu ucestvovcn u svakoj od ucenickih disciplina u kojima se ucenlcl takmice no smotri( osim testiranja iz nastave TO. Radove pedagoga 6e ocjenjivati posebna komisija koju 6e imenovati centralni ziri smotre. Rangiranje se vrsi premo osvojenom brolu bodova. konstrukcija.

* Pedagog ima provo takmicenja u jednoj od ponudenih disciplina i takmici se so jednim radom. * Uz rod (model iii maketu) obavezno se dostavljail tehnlcko dokumentacija uradena no rocunoru iii rukom. skola. koji maksimalno rnoze biti 100 i dodjeljuje se priznanje za osvojena prva tri mjesta za sve ponudene oblasti. d) Estetski izgled do 25 bodova. * Rangiranje se vrsi premo osvojenom broju bodova. * Radovi no sebi moraju socrzcvcn etiketu iii naljepnicu so podacima 0 mentoru ( ime i prezime. estetski izgled i preciznost do 25 bodova c) Metodicko .region i naziv discipline "Radovi pedagoga tehnlcke kulture . * Obrada nastavnih jedinica takode mora imati prekucanu iii isprintanu dokumentaciju u formi nastavne pripreme. * Uz rod (model iii maketu) obavezno se dostavljail tehnicka dokumentacija uradena no rccuncru iii rukom. d) Maketa iii model radnih vjezbi za nastavu tehnickog odgoja i KMT-a.Smotre noucno-tehnlckoq stvorolostvo mladih Bosne i Hercegovine Obzirom do je za svaku disciplinu u kojoj se takmice ucenlcl maksimalan broj bodova 100. isti princip vazi i pedagoge tehnicke kulture bez obzira no rozllcftost oblasti u kojoj se odabrana disciplina nalazi. Tekstualna objasnjenja obavezno moraju biti prekucana.unapredenje nastave TO) Vrednovanie: a) Tehnicka dokumentacija iii priprema do 50 bodova b) Funkcionalnost.ucenicke discipline). Tekstualna objasnjenja obavezno moraju biti prekucana. Vrednovanie: a) Iehnlcko dokumentacija do 25 bodova. skolo. kanton. c) Funkcionalnost rada do 25 bodova.region i naziv discipline "Radovi pedagoga tehnicke kulture . b) Obrada nastavne jedinice uz pornoc rocunoro. b) Unapredenje nastave tehnickog odgoja: * * Pedagozi tehnicke kulture mogu ucestvovcf u sljedecim disciplinama: a) Obrada nastavne jedinice iz TO. c) Nacrt radnih vjezbi za nastave tehnickog odgoja i za sekcije u okviru klubova mladih tehnlcoro.didakticki pristup radu do 25 bodova 39 . kanton. b) Tehnicka tocnosf i preciznost do 25 bodova. * Radovi no sebi moraju sodrzovcf etiketu iii naljepnicu so podacima 0 mentoru ( ime i prezime.

a na osnovu broja bodova (ekipne i pOjedinacne discipline) i shodno ostvarenom plasmanu. U skor bodova kod rangiranja ekipa biti ce uvrsteni bodovi osvojeni u svim disciplinama. mladi tehnlccrl.odnosno kanton-region mogu nastupiti na smotri sa svojim radovima u vidu izlozbenih eksponata iii demonstriranja radova iii tehnickih crtezo iii elaborata iii na drugi nacin. Glavni ziri ce izrangirati sko/e u ukupnom plasmanu. 40 . broju ostvarenih priznanja na smotri. * Za rad je maksimalno rnoouce osvojiti 100 bodova. da Ii rad vee pripada nekoj od disciplina smotre. U cilju prezentacije vlastitih dosnqnucc u raznim oblastima noucno-tehnlckoq stvaralaStva mladih. Sve sko/e ucesnice drzavne smotre ce dobiti diplomu smotre (tocak tehnike) za ucesce na drzavnoj smotri. * Triprvorangirana rada ee dobiti zlatni. * Ocjenjivacka komisija ee odrediti elemente vrednovanja. a koje nisu obunvocene ovim programom smotre. srebreni i bronccru tocok tehnike. dodijeliti: zlatni. * Centralni ziri smotre ee odluciti da Ii ce rad biti vrednovan tj. srebreni i broncani tocak tehnike za tri prvoplasirane sko/e. pojedinci i grupe iii KMT.Smotre naucno-tehnickog stvorolostvo mladih Bosne i Hercegovine * * Prezentacija vlastitih tehnickih dostignuca Kanton-region ucestvule sa jednim radom po koeficijentu. * Sudjelovanje u ovoj disciplini ekipa navodi u prijavi za smotru.

fehniCkim naf.ecan.e odgovorna za n. a no osnovu plasmana u takmicarskim disciplinama gdje ucenik/ ucenlco ima obavezu demonstriranja rada ( u disciplinama u kojima je demonstrator obavezan.ednosf. 00 kojima propisuju ove propozicije).05. sami snosite odgovornost. starosnu dob i razred. 2011. onih koji su stekli provo ucesco no smotri.tehnicki odgoj mladih u Bosni i Hercegovini.e MJERE ZASTITE. Za eventualne greske pri ispisu diplome prouzrokovane vasim neuredno iii netocno popunjenim prijavama. Dostavljaju se lsklluclvo no obrascu koje propisuje Udruzenje za noucno .ima. organizafor propisu. BEZBJEDNOSTUCENIKA Svaka elcipa obavezno ima voc1uekipe .a .Smotre noucno-tehnlckoq stvorolostvo mladih Bosne i Hercegovine PRIJAVE: * * * * * Prijave za drzavnu smotru moraju biti dostavljene najkasnije do 10.e i obezb.edu. Pozeljno je do uz prijave dostavite ime i prezime ucenlko /ucenice. gd. godine. Nepotpune i neblagovremeno upucene prijave nece se uzimati u obzir.a se u svakom pogledu sfara za clanove elcipe i ko.odraslu osobu ko. Prijave se ovjeravaju pecotom i potpisom kantonalnih udruzenlo za noucno-tehnlckl odgoj mladih u kantonima .regionima gdje su reg istrovan i iii pedagoga tehnicke kulture. 41 . Prijave moraju biti otkucane no rocunoru iii no plsocol masini. Na sporfsko .e posfoii mogucnosf povreda.ihovu bezb.

Sve mjere su u centimetrima.-- MARKIRANJE STAZE ZONA: I . VRIJEME .BIJELO II-CRNO III-CRVENO IV-ZELENO NAPOMENA: Markiranje staze vrSi se samoljepljivom PVC trakomu navedenim bojama.0 BODOVA ..50 BODOVA 11-40 BODOVA III .Smotre noucno-tehnlckoq stvorolostvo mladih Bosne i Hercegovine Shema staze za automodele bez "RC" uredaja 210 Zona III 40 II 40 II I 50 II 40 II III 40 BODOVANJE: MODEL-DO 30 BODOVA ZONA: I .25 BODOVA IV.DO 20 BODOVA . an I S~toRT 210 I an 42 .5BODOVA NIJE KRENUO .:: E (J 0 0 III I: s .

.. --m ...vlalna &.InjevaJa okD 30 ern NAPOMENA: Mertclranje aIaze vriII ~JeplJIvorn PVC tralcDmu razlKlllm bojama.. = 8 bodova. = 8 bodova. MARKlRANJE STAZE: -1111118...... takml&ll kuplJanl modall ...Smotre noucno-tehnlckoq stvorolostvo mladih Bosne i Hercegovine Shama staze za automodele sa "RC" uredaJem VREDNOVANJE PRAVLJENINKJDEU: .. maIan broJ bodova _ voInJu 1zn0Bl do SO bodova = 10 bodova... n model. .. I vrijeme II vrijeme III vrijeme IV vrijeme V vrijeme minus 1 bod .. 43 .....Ia I d......... = 2 boda..... maIan broJ bodova _ voInJu 1zn0Bl do SO bodova = 10 bodova... = 4 boda. RC ura<rajam.. markI I vrijeme II vrijeme III vrijeme IV vrijeme V vrijeme KUPUENI MODEU: minus 1 bod .takml&lr8k8 sIaZ8 je 40 ern .... = 6 bodova.. do 30 bocIova markI .. --m . = 4 boda..... Na IatDJ aazI .. = 6 bodova. = 2 boda.....konetnIkI:I....

Maksimalno se moze osvojiti 30 bodova za elemente leta.vrijeme leta od odvajanja sa startne pod loge do prizemljenja iii gubitka zmaja iz vidnog polja clanova komisije e ZMAJEVI -IZRADENI I KUPLJENI MODEll VREDNOVANJE: a) Model zmaja ja jed nom komandorr do 15 bodova.5 bodova maksimalno se rnoze osvojiti 30 bodova za duflnu leta c) elementi leta maksimalno do 30 bodova NAPOMENA: Vrednuju se elementi leta prikazani na slici. sa dvije komande do 30 bodova b) Svaka sekunda leta . 44 .Smotre noucno-tehnlckoq stvorolostvo mladih Bosne i Hercegovine ZMAJEVI Vertikalna osmica BODOVANJE: .jedan najbolji let .0.

Smotre noucno-tehnlckoq stvorolostvo mladih Bosne i Hercegovine Shama staze za brodornodele bez "Re" uredaja ZOna 301401 III n 210 I 60 II III 140130 ~s fi ~ . l1li I ST:U I 210 l1li Sve mjel'8 8U u cantlmetrlrna.50 BODOVA 11-40BODOVA 111-30BODOVA IV .20 BODOVA V-10BODOVA VI-5BODOVA VRlJEME: BRZlNA MODElA: I II III IV V - 10 BODOVA 8BODOVA 8BODOVA 4BODA 2BODA .DO 30 BODOVA POGABANJE CILIA: ZONA: 1.BIJELO II-CRNO ~s fi :> .---- v-luTo III-CRVENO IV-ZELENO VI.BEZ MARKlRANJA NAPOMENA: Marklnmje bazena VIiI_ samoIjeplJlvom PVC trakDmu navedanlm bojama.s > MARKlRANJE STAZE . 45 .---- VREDNOVANJE: KVALrTET IZRADE .---- ZONA: I .

SVe mjere su u em.Dublna bazena je bar 20 em. V vrijeme = 2 boda.U Istom bazenu sa takmlCe I kupljenl modeIl sa RC komandom. III vrijeme = 6 bodova. III vrijeme = 6 bodova. IV vrijeme = 4 boda. brodomodele sa "Re" uradajem • § Ii :I J i ~ • • 210 VREDNOVANJE IZRAaENI MODEll: KVAUTET IZRADE· DO 30 BODOVA USPJESNOSTPROLAZA· DO 50 BODOVA BRZlNA MODElA: I vrijeme = 10 bodova. KAZNENIBODOVI DOTICANJEIII PROMAaAJ BOVE: BOVA:1. II vrijeme = 8 bodova. V vrijeme = 2 boda. . KAZNENIBODOVI DOTICANJEIII PROMAaAJ BOVE: BOVA:1. minus3 BODA 3. 46 . II vrijeme = 8 bodova.20 em. minus5 BODOVA 2.Smotre noucno-tehnlckoq stvorolostvo mladih Bosne i Hercegovine Shams bazens za. minus5 BODOVA 2. IV vrijeme = 4 boda. . minus2 BODA § NAPOMENA: . . minus3 BODA 3.Bove su Iopte IIIbalonl preenlkc 15 . minus2 BODA KUPUENI MODEU: USPJESNOSTPROLAZA· DO 50 BODOVA I vrijeme = 10 bodova.

modele).9 Izrada akreditacija za takmicare (izrada prema propozieijama).shema staze.MODELA y OBJASNJENJE PROPOZICIJA Poz. Poz.l ). 3 Natpis . Poz.Smotre noucno-tehnlckoq stvorolostvo mladih Bosne i Hercegovine ORGANIZACIJ A PROSTORA ZA TAKMICENJE AUTO . 11 Stoperica (svaki clan zirija donosi licnu stoperlcu) Poz. broj.shema staze. AVIO . Poz.2 Markiranje staze za auto .modele sa "RC" uredajem (dimenzije date u propozieijama . 5 Poz. markiranje se vrsi samoljepljivom krep trakom sirine 5 em. 4 Postavka stubova .8 Poz. organizaeija prema shemama za auto.modele bez "RC" uredaja (dimenzije date u propozieijama . Poz. *) Autor postavke organizacije prostora: Vjenceslav Kukic 47 . 7 Postavka skolskihklupa za takmicare i ziri (prema diseiplinama datih u shemi). Poz.KMT. Poz.prema diseiplinama). 10 Takmlcarske IIste (clonovl zirija dobivaju ispisane liste). 6 Bazen za sfarfanje brodo . 12 Dezurni . markiranje i oznacavanje kao kod Poz.granicnika sa gajtanom za markiranje zona (shema data u prilogu prema diseiplinama.modela (dovoz.MODELA I BRODO . montozo. velicina bova data u shemi).1 Markiranje staze za auto . avio i brodo . Izrada akreditacija za ziri (izraduje organizator smotre).MODELA.CILJ" odnosno bodovne zone izvestisirokom alkoholnim "perrnonent" markerom ervene boje).redar (obavezno prisus1vona pozieijama prema datim shemama). ispis vSTART . Poz. Poz.skole i fakmicarska disciplina (papir zuti A-4 fiksiran na klupama tokrruccro . punjenje vodom) Postavka bova u bazen za RC brodo -modele (pozieije.

.-l <H .N HO ~> <I NH HZ <0 ~I~O 0:E W W ~ ~ w ~ :::.) W -.]~ TAKMICARI -l~ DH O-l HW f:J ~ 08 :ED 10 O:E I-H ::>~ <V) « N)~ ~:E o: <H O~ 1-< V) I01 ~< a. 0 ~ 00 00 00 00 00 ~~ liLJ..0OOOO 00000000000 00000000000 48 00000000000 I~ :E -c .) CUNJEVI -5 Z~ 00000000 r-- OOOO~Q.....Smotre noucno-tehnlckoq stvorolostvo mladih Bosne i Hercegovine W -l D H :E W\.

O mo <:E NH 000 000 000 000 000 000 <~ zV) wCi.::: 0OH om Ci. Z N)~ N H -c < 80 80 °O>~ o 80~ 80 i52 18 000 000 000 000 000 000 000 :E (J) Ci._. 0 e ULAZ 49 REDAR .Smotre noucno-tehnlckoq stvorolostvo mladih Bosne i Hercegovine w W -l 0 :E 0 8080>N c.< HI~ . <H m:E <~ t-.

. N< <ffi z~ w=> N= CXl~ ~~ CXlW 0- <~ <= 1-. Z ~ H <J) -c 80 80 9J~ o 80~ 80 ~ e 18 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 ::E e 0 e ULAZ 50 REDAR .Smotre noucno-tehnlckoq stvorolostvo mladih Bosne i Hercegovine w _) W ~ D 0 0 8080>N Q:: e D <I-.< HV) ~ N < ._.

.v 0 o m :s:: . TAKMICARI ~ "2 0000 0000 0000 0000 0000 0000 51 .Smotre noucno-tehnlckoq stvorolostvo mladih Bosne i Hercegovine 0000000000000000 000000000000 0000 0000000000000000 00000000 00000000 .v m ~ ..

Smotre noucno-tehnlckoq stvorolostvo mladih Bosne i Hercegovine IZGLED I DIMENZIJE CUNJEVA I ZASTITNE OGRADE Poz4 a a r-. a LO 0400 1500 1500 a LO 48. SMOTRA NAUCNO-TEHNICKOG STVARALA5TVA MLADIH BiH Disciplina: Naziv rada: Autor(i): Mentor(i): Skola: Mjesto: Naljepnica treba da ima predlozeni izgled i moraju biti popunjeni svi trazeni podaci 52 .

A:'. Smotru Naucno tehnickog stvara/astva m/adih Bosne i Hercegovine 53 . Tel/fax: (033) 220-759 Dobro dos/i m/adi tehnicari. Aleksandar Stolonovlc * "PRAKTICNA ROBOTIKI\'.Smotre noucno-tehnlckoq stvorolostvo mladih Bosne i Hercegovine LlTERATURA TESTOVEU SPORTSKO-TEHNICKIMDISCIPLINAMA ZA * "PRIRUCNIK ZA AMATERSKURADIO-GONIOMETRIJU". Matija Lapenda * "UVOD U AUTO-MODELARSTVO". Bruno sroconc * "OSNOVE BRODOMODELARSTAV. men tori i nastavnici tehnickog odgoja na 50. Srdan Pelagic * "VAZDUHOPLOVNO MODELARSTVO".Eugen Smital Navedenu literaturu rnozete nabaviti u UNTOM BiH. Jole Joleski * "RAKETNO MODELARSTVO".

11. Azra Pandzo.1994.50 godina Udruzenje za naucno-tehnilki u odgoj mladih Bosni i Hercegovini 50 godina Izdavac: Udruzenje za naucno-tehnidd odgoj mladih u BiH Redakcija: Nijaz Brajlovic. godine pod rednim brojem 46. Muhamed Suljic Glavni i odgovorni urednik: Esref Korjenic Bilten je upisan u evidenciju glasila Federalnog ministarstva obrazovanja. Elvira Sisic. kulture i sporta 9.100 54 . nauke. Mujo Brka.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->