Ma kakva divota

Majka me stalno kupa. I stalno ista teta. Malo manje me kupa, a vi e izlupeta. Prstom proveri vodu. Za sekundu me svu e. Zgu va me kao krpu, pa tipa, grebe, tu e. Sapun po meni leti ko na Olimpijadi, a svuda me stamota ± i spreda i pozadi. Ruke joj kao mikser. Od mene pravi penu. Zar tata nije mogao da na e ne niju enu? Baca na mene pe kir kao na palog boksera, pa bri e, cedi, ste e bez pravila i smera. Evo me, letim u krevet! Otkud mi ove ga e? Zar me je ve obukla; obukla, nego ta e...

Kako se mo e tedeti mama Kad igra se, igra , pa sam igra ke spremi , ti svoju mamu, zapravo, tedi . Kad se sam po e lja , sam umije lice, ti tedi mamine jutarnje ivce.

ti mami u tedi dva dobra sata. . Jedino za mamu ljubav ne tedi.I kad za kolu sam sprema stvari. ti svoju mamu tedi ustvari. Kad cipele i pantalone uva od blata. jer ljubav davati jedino vredi. Kad knjige i torbu dr i u redu. ti mami u tedi platu jednu.