P. 1
Srebrne svirale

Srebrne svirale

5.0

|Views: 2,439|Likes:

More info:

Published by: Kaka Ricardo Izecson on Feb 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/26/2013

pdf

text

original

Srebrne svirale Dragutin Tadijanovi 1. O piscu Dragutin Tadijanovi ro en je u Postu ju, kod Slavonskog Broda 4.11.1905.

u siroma noj i brojnoj porodici. Osnovnu kolu je polazio u Podvinju, susjednom selcu. Mir ranih a kih dana poremetio je Drugi svjetski rat koji je ubrzo odvukao njegovog oca na frontu. U tim godinama, kao desetogodi nji dje ak, prvi put se susreo sa gradom. Gimnaziju je polazio u Slavonskom Brodu, a univerzitetski je studij zapo eo 1925. na gospodarsko - umarskom fakultetu u Zagrebu. 1929 pre ao je na Filozofski fakultet u kojemu je diplomirao. U posljednjim je godinama studija ivio u a kom domu u Runjaninovoj ulici i radio kao korektor Narodnih novina. Poslije Drugog svijetskog rata Tadijanovi je bio urednik najprije u Nakladnom zavodu Hrvatske, a zatim u izdava kom poduze u Zora do 1958. U prolje e 1953. izabran je za dopisnog, a 1965. za pravog lana JAZU - a. U jesen 1953. postao je direktor Akademijina instituta za knji evnost. Tu du nost vr i i dan danas. Njegova najzna ajnija djela su knjige pjesama Lirika, Sunce nad oranicama, Pepeo srca, Dani djetinjstva, Tuga zemlje, Pjesme, Intimna izlo ba crte a iz Raba, i sabrane pjesme Blagdan etve, Srebrne svirale i Prsten. 2. Primjeri pjesama po tematskim ciklusima a) pejza ne: Pozdrav u umi, Rano sunce u umi, Ve er, Pjesma o dunji i ptici, No bez jablana b) intimna: Lutanje, Pjesma o ovjeku i suncu, Stope u snijegu, Ki oviti dani, Pusto c) ljubav: Rastanak u jesen, Ogledala sre e, Kad prolazi iznenada, Ti i moje srce, Susret d) djetinjstvo: Gdje su mladi dani, Mladi u trsju tu an, Moje igra ke, Ra unska zada a, Nosim sve tvorbe, a magarac nisam 3. Po jedna interpretirana pjesma iz svakoga ciklusa a) pejza na Pozdrav u umi Tema : Opis ume Osje aji : divljenje, sre a, zanesenost Pjesni ke slike : a) vizualne : zelena uma, korijenje crno b) akusti ne : u tanje li a c) taktilne : pod rosom savija, tvoje hladne izvore

jednostih (5. stope Stih : slobodni Strofa : peterostih (1. nepravilnom rimom. tuga. dr e se za ruke nje no Motivi : mladi i djevojka. strofa). stabla Stih : slobodni Strofa : esterostih (1.strofa) Ritam se ostvaruje : slobodnim stihom. zanos. brojem stihova u strofama.strofa). etverostih (2. strofa) Ritam se ostvaruje : slobodnim stihom. cesta.d) olfaktivne : ovo jutro mirisno Motivi : zelena uma.strofa). izra ajnim sredstvima. jednostih (2. sjeta Pjesni ke slike : a) vizualne : svjetiljke su uto gorjele.strofa).strofa). veselo gleda c) taktilne : ruka je djevojke topla. inverzijom c) ljubav Ogledala sre e Tema : Ljubav mladi a i djevojke Osje aji : ljubav. asonancom. sitne zvjezdice c) taktilne : suh snijeg Motivi : gradske ulice. nje nost Pjesni ke slike : a) vizualne : kad prolaze cestom. asonancom b) intimna Stope u snijegu Tema : Opis zimske ve eri Osje aji : zanos. sitne zvjezdice. brojem stihova u strofama. opkra enjem. dvostih (4. radost . trostih (3. i 3. crna zemlja.

asonancom d) djetinjstvo Gdje su mladi dani Tema : Sje anje na djetinjstvo Osje aji : sjeta..strofa) Ritam se ostvaruje : slobodnim stihom.strofa).strofa). inverzijom 4. Voli koristiti slobodni stih. etverostih (2. izborom rije i.Stih : slobodni Strofa : etverostih (1. izra ajnim sredstvima. tuga aljenje Pjesni ke slike : a) vizualne : no i zvijezda. razli itim brojem stihova u strofama i samim brojem strofa. utu zvijezdu c) taktilne : krupnu zvijezdu Motivi : dani djetinjstva. slatki asovi Stih : slobodni Strofa : dvostih (1. koji ujedno pridonosi ritmu pjesama. zvijezde. Upravo jednostavnost krasi Tadijanovi eve pjesme! . Izbor rije i je jednostavan i u svakoj pjesmi sli an. i 4. Stil Dragutina Tadijanovi a Dragutin Tadijanovi ev stil je veoma slikovit. rasporedom stihova u strofama. dvostih (3.3. i 2. rasporedom stihova. metafore. brojem stihova u strofama. Ritam se jo ostvaruje raznim izra ajnim sredstvima (kao to su epiteti. inverzije.strofa) Ritam se ostvaruje : slobodnim stihom. asonance i personifikacije).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->