P. 1
zvuk

zvuk

|Views: 81|Likes:
Published by Ferid_Kuni__9439

More info:

Published by: Ferid_Kuni__9439 on Feb 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/18/2013

pdf

text

original

Program ZVUK za izracun zvucne zaštite objekata visokogradnje

Prof.dr.sc. Ivica Kožar dipl.ing.grad.

1 Uvod u zvucnu zastitu
U trazenju suvremenih, jednostavnih i dovoljno tocnih propisa o zvucnoj zastiti, autori su se odlucili za njemackim propisima, i to poglavito za DIN 4109/11.89 koji s dodacima Beiblatt 1 zu DIN 4109 i Beiblatt 2 zu DIN 4109 cini cjelinu za izracun zvu cnog otpora za zracni zvuk i za zvuk nastao unutar objekta (topot, buka instalacija i sl.). Znacajan je i DIN 52210 koji, uz ostalo, definira referentne krivulje i postupke za izracun srednjeg zvu cnog otpora i tako, zapravo, povezuje podatke iz propisa sa izra cunom, ili mjerenjima,koji se temelje na podacima po opsegu u cestanosti od 100 Hz do 3200 Hz. Kako hrvatsko zakonodavstvo jos nema propisane zone buke u gradovima, upotrijebljen je i DIN 18005 za procjenu buke i zone bucnosti u kojoj se objekt nalazi, a na temelju intenziteta prometa na prometnicama koje ga okruzuju. Dokaz zvucne zastite zapocinje utvrivanjem uvjeta koje treba zadovoljiti, a temelje se na vrsti ili namjeni objekta (stambena zgrada, radna ili mjesovita, skolska ustanova, ljecilisni objekt, hotel ili pak obiteljske kuce u nizu), na polozaju objekta u odnosu na izvore buke, najcesce prometnice, i o intenzitetu buke (na pr. kolicina vozila na prometnici uz objekt), i na namjeni prostorije koju stitimo (prostorija za rad, boravak ili odmor). Pri tome razlikujemo zastitu od zracnog zvuka (zvuk nastao izvan objekta i do njega prenesen zracnim valovima) i od topota (zvuk nastao unutar objekta i prenosi se vibracijama kroz elemente konstrukcije). Za stita od zvuka nastalog u instalacijama objekta je obradena samo nacelno.

2 Karakteristike programa ZVUK
U ovom clanku se prikazuje program za elektronicko racunalo koji automatizira izracun valjanosti zvucne izolacije prema DIN 4109/11.89 i Beiblatt 1 zu DIN 4109 i Beiblatt 2 zu DIN 4109 propisima, te jos DIN 18005 i DIN 52210. Uz DIN propise, za izradu programa koristili smo se i literaturom navedenom na kraju clanka (uz nuzna pojednostavljenja koja analiticki postupak zahtijeva). Naime, izra cun zvucnog otpora akusticki jednoslojnih i akusticki dvoslojnih konstrukcija je slozen postupak koji umnogome ovisi o stvarnim parametrima u objektu i tocni se rezultati mogu dobiti samo mjerenjem. No, tako tocni rezultati i nisu potrebni u fazi projektiranja objekta, nego samo ukoliko se tijekom upotrebe uoci potreba za sanacijom zvucne izolacije, te su autori misljenja da usvojeni postupak pruza sasvim zadovoljavajucu procjenu zvu cne izolacije objekta, posebno sto se rezonatne frekvencije uzimaju u obzir pri izracunu. Korisnik programa moze eksperimentirati s raznim parametrima konstrukcije i vrlo brzo nauciti sto je povoljno, a sto ne za zvucnu izolaciju objekta. Mogucnost grafickog prikaza daje programu posebnu vrijednost jer omogucuje uvid u ponasanje konstrukcije

tako korisnik brzo mo ze nauciti kako je velik znacaj raznih otvora u zidu. otvaraju se podmeniji koji dalje imaju "prozore" za upis podataka i za naredbe za izracun. Iako je racunski postupak jednostavan. Relativno slozene zavisnosti zvucne izolacije za topot o raznim vrstama plivajucih podova i obloga s bilo koje strane medukatne konstrukcije program odreduje potpuno automatski. bilo kakvih kombinacija konstrukcija razlicitog zvucnog otpora) na zvucnu izolaciju od zracnog zvuka. u vidu opisa uvjeta i rezultata. te ukazuje na znacaj koincidencije i rezonancije (ciji je upliv bez grafickog prikaza nemoguce procijeniti). Sl. Naime. U prilogu na kraju je primjer ispisa rezultata. i graficki. najcesce za to postoje predvideni kvadrati ili zagrade() unutar kojih treba postaviti oznaku. sa ili bez kontrolnih znakova za masna slova itd. i pojavit ce se novi meni za upis podataka i daljnje moguce aktivnosti. Ukoliko u meniju treba definirati da li se nesto zeli ili ne. Rezultate izracuna su tekstualni. u vidu dijagrama koji prikazuju vrijednost zvucnog otpora (dB) ovisno o ucestalosti zvuka (Hz) i moguce ih je pohraniti na disk (disketu) ili odmah ispisati na pisac.).na raznim ucestalostima zvuka.1. Dovoljno je iz glavnog menija oznaciti zeljenu aktivnost i pritisnuti [RETURN] (ili lijevu tipku na misu). Po meniju se krecemo ili kursorskim tipkama i tipkom [TAB] ili pomicanjem misa. Glavni meni programa ZVUK 3 Uvjeti dokaza zvucne zastite Pojavljuju se nakon odabira tocke UVJETI u meniju i definira stupanj zvucne zastite koji trebamo postici za nas objekt. pritiskom na tipku [SPACE] ako se zeli aktivirati ta mogucnost. Tocka menija O ISPISU nista ne ispisuje. . Program je nacinjen u tehnici "prozora" za MS-DOS operativni sistem i nakon glavnog menija. nego se tamo zadaju parametri za ispis (na pisac ili disk. misljenja smo da je zna cajno sto program omogucuje izracun upliva otvora (zapravo.

Vrstu konstrukcije korisnik sam bira iz ponudene tablice koja unutar "prozorcica" klizi gore-dole (kursorske tipke je pomicu). biramo onu koja nam odgovara. Meni za izracun uvjeta zvucne zastite. Sl. izracunati podaci se automatski prenose u tabele za upis podataka i izracun zracnog zvuka i topota. program prema DIN 18005 odreduje vanjsku buku (od 30 do preko 70 dB) i dalje. Na temelju tih podataka. a program "odgovara" sa minimalnom propisanom zvucnom zastitom u dB. Za unutrasnje konstrukcije je mjerodavna vrsta objekta i namjena prostorije koju stitimo od buke.Za vanjske konstrukcije trebamo podatak o vanjskoj buci. . Po izlasku iz ovog menija. Iz ponudenog izbora objekata i prostorija.2. pa zadajemo broj vozila na prometnici uz objekt i udaljenost osi prometnice od naseg objekta. prema DIN 4109 zonu zvucne zastite (od I do VII). zeljenu vrstu objekta treba oznaciti tako da je uz njega crna to cka (tipka [SPACE]).

Rezultati na meniju prikazuju samo srednje vrijednosti zvucno otpora. Ispis rezultata ispisuje. tocka KOREKCIJA ce automatski nestati iz menija. U pocetku na meniju su rezultati uvijek nula (0) i mora se odabrati opcija IZRACUN da bi se pojavile prave vrijednosti (na taj na cin ce rezultati uvijek odgovarati zadanoj konstrukciji). a za vanjsku konstrukciju jos dodati omjer vanjske povrsine i povrsine poda prostorije (KOREKCIJA ). korisnik samo treba odabrati vrstu (pregradna ili vanjska) i tip (jednostruka ili dvostruka) konstrukcije i upisati podatke o masi konstrukcije (UPIS PODATAKA ).3. Ako je korisnik odabrao pregradnu konstrukciju. potpuni rezultat je zapravo graficki prikaz koji se pokaze na ekranu (raspodjela zvucnog otpora po ucestalostima od 100 Hz do 3200 Hz i kriticne frekvancije). Meni za izracun zvucnog otpora konstrukcije za zra cni zvuk. samo srednju vrijednost zvucnog otpora. osim ulaznih parametara. 4 Zastita od zracnog zvuka Minimalni uvjeti koje treba zadovoljiti su vec odredeni u meniju UVJETI i upisani na odgovarajuca mjesta. ako ga ima (OTVOR ).Ukoliko aktiviramo ispis. a i uticaj korekcije se ispisuje ako je odabrana konstrukcija vanjska! . a kopija slike na papir se dobije pritiskom na tipku [kopiraj]. da bi se ponovo pojavila tek kad korisnik odabere vanjsku konstrukciju. Sl. sa i bez uticaja otvora (ostakljenja). dobit cemo uvjete koji vrijede na nas objekt uredno ispisane (preporucuje se da je to pocetni dio ispisa zvucne zastite u projektu). povrsini i zvucnom otporu otvora.

. prozori moraju imati vrlo kvalitetno izvedeno brtvljenje dodirnih tocaka. Takvi "otvori" znacajno oslabljuju zvucnu izolacionu moc i vrlo je va zno da ih uzmemo u obzir pri izracnu. Za puna vrata obicno je zvucni otpor od 25 dB do 32 dB. Podaci ne uzimaju u obzir zvucne mostove na kutijama za rolete. ovisno o debljini stakla i razmaku izmedu njih (za postizanje otpora viseg od 45 dB su potrebne posebne akusticke konstrukcije. To radimo tako da odaberemo tocku OTVOR u meniju i tamo upisemo potrebne podatke (povrsina cijelog zida i povrsina otvora i zvucni otpor otvora).4. Rezultati idu od 25 dB do 45 dB. uglavnom zbog brtvljenja dodirnih tocaka). Vrlo cesto imamo slucaj da konstrukcije kojima stitimo prostore od buke imaju na sebi vrata ili prozore ili slicne dijelove koji imaju razlicit zvucni otpor od ostatka zida. a za ostakljene prozore i vrata imamo malu listu koja nam pomaze tako da daje zvucni otpor ovisno o vrsti ostakljenja: jednostruko termoizolaciono staklo na jednostrukom prozorskom krilu. dva stakla na prozoru "krilo na krilo" ili termoizolaciono staklo i jos jedno obi cno staklo na prozoru "krilo na krilo" ili na dva odvojena prozorska krila. Da bi podaci iz tablice bili valjani.5 Otvori na zidovima Sl. Uzimanje u obzir otvora pri izracunu zvucnog otpora. njih treba posebno obraditi kao otvore sa zvucnim otporom od 25 dB do 35 dB (tocna vrijednost zvucnog otpora kutije za rolete bi trebala biti dostavljena uz prozore kao atest!).

. Primjer rezultata izracuna zida. to ovdje. tepih). povrsina se jednostavno zbroji. Pri tome se kod plivajucih podova pretpostavlja da imaju estrih odredene mase koji se nalazi na zvucno upijajucem sloju dinamickog modula stisljivosti od barem 50 MN/m3 (ili manje).5. Upijajucu podlogu korisnik sam bira iz ponudene tablice koja unutar "prozorcica" klizi gore-dole (odabrana podloga je na podlozi druge boje. za razliku od zracnog zvuka. No. ako su njihove povrsine vece od nule! Sl. ograni cenje na dva otvora se odnosi na razne vrste otvora! Prilikom ispisa rezultata iz tocke ZRAcNI ZVUK automatski se ispisuju i podaci o otvorima. te prvo obraditi UVJETE! Kako se kod analize konstrukcija na zvuk topota mjeri kolicina zvuka koja prolazi kroz konstrukciju. ne treba pritisnuti RETURN niti tipku na misu). stoga je dobro drzati se redosljeda odabira tocaka menija iz ovih uputa. 6 Zastita od zvuka topota Minimalna propisana razina zastite je vec upisana kad smo upisivali podatke u tocku UVJETI. da ima plivajuci pod i da ima zvucno upijajucu oblogu s gornje strane (na pr. a ne koliko konstrukcija zadr zava" zvuka. Za posebne zvucno upijajuce podloge moguce je postici za jos oko 7 dB bolje rezultate (s " < = 10 MN/m3). svim otvorima koju su jednaki.Mozemo uzeti u obzir do dva razlicita otvora na jednom zidu. veci broj znaci slabiju izolacionu moc konstrukcije. Korisnik moze dodati uvjet da medukatna konstrukcija ima zvucnu oblogu s donje strane.

jedan sloj. masa 100 kg/m3 ..obicni styropor debljine 13 mm i mase 100 kg/m3 .posebno obradeni styropor.. umjesto da su minimalnu razinu zastite podigli za 2 dB). Ispis iz ove tocke daje rezultate za zvucni otpor konstrukcije na topot. 20 MN/m3 .. 110 kg/m3 .6.plutena piljevina.celuloza ne bitumenizirana.. 9 MN/m3 ... 175 MN/m3 .plutena piljevina. 9 mm staklena vlakna. masa 150 kg/m3 .. masa 230 kg/m3 ... masa 90 kg/m3 .. tj. Nekoliko primjera modula dinamicke stisljivosti (deblji slojevi obicno imaju bolje karakteristike. debljina 10 mm .. 2 sloja.filz debljine 6 mm i mase 150 kg/m3 . 133 MN/m3 . Izracun zvucnog otpora konstrukcije za topot.. 9 MN/m3 ... 1080 MN/m3 .Treba napomenuti da konstrukcija zadovoljava kad je njen otpor za 2 dB manji od minimalno zahtijevanog (takva je definicija u DINu. sloj 20 mm.drvena strugotina 25 mm. 147 MN/m3 . Sl. 6 MN/m3 . 17 MN/m3 ..... manji modul): . 8 mm .kokosova vlakna.ploce od staklenih vlakana 15 mm. 61 MN/m3 ... samo s osloncima po cijeloj povrsini.ploce od staklenih vlakana 10 mm. 62 MN/m3 . ..drvene daske 13 mm s osloncima u tockama.isto. 10 mm .. 5 mm debljine ... 139 MN/m3 .

. Beuth Verlag GmbH.M.OPIS koja sluzi revidentu za pojasnjenje pojedinih elemenata izracuna. Buildings and People". "Noise. Pergamon Press. Transmition and Response". ventilacionim kanalima. Beiblatt 2 zu DIN 4109.J. Inc. Beiblatt 1 zu DIN 4109. ali autori ne preuzimaju nikakve posljedice nastale upotebom ovog programa. omogucuje dodavanje proizvoljnog teksta u ispis rezultata izracuna. 1982. Svaki korisnik samostalno odgovara za svoje rezultate izracuna! . 4 Crocker. Radiation. Napomena: Program je brizljivo nacinjen i ispitan i autori ga i sami koriste u svom radu. Volume II. ta nam to cka menija omogucuje da u ispis ubacimo dodatni tekst. 9 Literatura 1 DIN 4109/11. 3 Fahy. 5 Croome. Kessler.. F. Ako odaberemo samo NASTAVAK.89. Berechnungsverfahren und Bauakustische Prüfungen". ni moralne ni materijalne. Academic Press. Misli se na buku uzrokovanu liftovima. Jednostavno..7 Buka nastala u instalacijama Buka nastala u instalacijama unutar objekta je obradena samo nacelno. 1989.F. Stoga izbor tocke INSTALACIJE u meniju ispisuje ovakav tekst kao napomenu koju treba uvrstiti u projekt (obicno je to zadnji tekst u opisu izracuna zvucne zastite objekta visokogradnje.. Nachweise. CRC Press. "Noise and Noise Control". Tekst se ispisuje naredbom ISPIS na ono mjesto u ispisu koje je u tom trenutku na redu. cjevovodima za vodu ili centralno grijanje. 1990. bez ISPIS ni sta se nece ispisati (ni u jednoj drugoj tocki menija naredba ISPIS ne poziva ovaj tekst)! Postupak mozemo ponoviti koliko god puta zelimo i svaki put sa istim ili drugacijim tekstom. 8 Pomocni opisni tekst U meniju postoji posebna tocka TEH. 1977. 1985. M.J. Iz navedenih razloga nema puno smisla raditi neke izracune prilikom projektiranja uobicajenih objekata visokogradnje. sto se dokazuje odgovarajucim atestima prilikom tehnickog prijema objekta (uglavnom ventili i koljena na cijevima moraju biti projektirani tako da mogu udovoljiti trazenim zahtjevima). DIN-Taschenbuch. Beuth Verlag GmbH. nakon sto su vec sve druge konstrukcije izracunate na zracni zvuk i topot). sound and Structural Vibration. ako zelimo nesto posebno naglasiti ili objasniti. schallschutz im Hochbau". Radi se o tome da ugradena oprema mora odgovarati standardima propisanim u DIN 52218 (i drugima). D. 2 Schallschutz. Anforerdung. Naime. Mozemo upisati do 5 redova teksta po zelji i ispisati ga gdje zelimo..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->