P. 1
KVADRATNE JEDNACINE

KVADRATNE JEDNACINE

|Views: 249|Likes:
Published by MigAlley

More info:

Published by: MigAlley on Feb 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/02/2013

pdf

text

original

1

KVADRATNE JEDNAČINE
Kvadratne jednačine imaju oblik 0
2
= + + c bx ax , gde su a, b i c realni brojevi,
a x nepoznata veličina. Za rešavanje kvadratnih jednačina jako je važno znati
kako prepoznati koeficijete a, b i c.
Zadatak 1: Izdvojiti koeficijete a, b i c u datim kvadratnim jednačinama.
a) 0 7 2 3
2
= + ÷ x x ; b) 0 9 2
2
= + + x x
c) 0 2
2
= + x x ; d) 0 7 3
2
= ÷ x
Rešenje:
a) 3 0 7 2 3
2
= ¬ = + ÷ a x x , 2 ÷ = b i 7 = c
b) Ovu jednačinu možemo napisati i ovako
1 0 9 2 1
2
= ¬ = + + a x x , 2 = b i 9 = c
c) U ovoj jednačini nemamo slobodan član c, pa smatramo da je 0 = c
2 0 0 2
2
= ¬ = + + a x x , 1 = b i 0 = c
d) Slično kao pod c)
3 0 7 3
2
= ¬ = ÷ a x , 0 = b i 7 ÷ = c
Jednačine u kojima je 0 = b ili 0 = c imaju oblik
0
2
= +bx ax ili 0
2
= +c ax ili 0
2
= ax
i one su nepotpune kvadratne jednačine. Njihovo rešavanje se razlikuje od
rešavanja potpunih kvadratnih jednačina.
REŠAVANJE NEPOTPUNIH KVADRATNIH JEDNAČINA
Oblik: 0
2
= +bx ax
Rešavanje: U ovom slučaju možemo ispred zagrade izvudi zajedničko x:
0 ) ( 0
2
= + ¬ = + x b ax bx ax
Dobijamo proizvod monoma i binoma koji je jednak nuli, pa bar jedan od njih
mora biti 0, odnosno:
0 = x ili
a
b
x b ax b ax ÷ = ¬ ÷ = ¬ = + 0

pa su rešenja 0
1
= x ili
a
b
x ÷ =
2Zadatak 2: Reši jednačinu: 0 3 2
2
= ÷ x x
Rešenje: 0 ) 3 2 ( 0 3 2
2
= ÷ ¬ = ÷ x x x x
0 = x ili
2
3
3 2 0 3 2 = ¬ = ¬ = ÷ x x x
Rešenja su 0
1
= x i
2
3
2
= x

2
Oblik: 0
2
= +c ax
Rešenje: Sada imamo samo jedan nepoznati element, a to je x
2
:
a
c
x
a
c
x c ax c ax ÷ ± = ¬ ÷ = ¬ ÷ = ¬ = +
2 2 2
0
Opet imamo dva rešenja:
a
c
x ÷ ÷ =
1
i
a
c
x ÷ =
2

Zadatak 3: Reši jednačinu 0 6 3
2
= ÷ x
Rešenje: 2 2
3
6
6 3 0 6 3
2 2 2 2
± = ¬ = ¬ = ¬ = ¬ = ÷ x x x x x
Dakle, rešenja su 2
1
÷ = x i 2
2
= x .
Oblik: 0
2
= ax
Rešenje: Sada imamo da je proizvod
0
2
= · x a pa mora biti 0
2
= x
odnosno 0 = x je jedino rešenje.
REŠAVANJE POTPUNIH KVADRATNIH JEDNAČINA
Prilikom rešavanja potpune kvadratne jednačine potrebno je najpre ispitati
prirodu njenih rešenja. To radimo ispitivanjem determinante kvadratne
jednačine. Determinantu računamo po formuli c a b D · · ÷ = 4
2
. Nakon toga
ispitujemo da li je determinanta veda, manja ili jednaka nuli.
Ako je determinanta veda od 0 kvadratna jednačina ima dva realna različita
rešenja, ako je jednaka nuli ima dva realna jednaka rešenja, a ako je manja od 0
jednačina ima dva konjugovano kompleksna rešenja.
To je jednostavnije opisano u slededoj tablici:
Vrednost
determinante
Priroda rešenja kvadratne jednačine
0 > D
Kvadratna jednačina ima dva realna različita rešenja (
2 1
x x = )
0 = D
Kvadratna jednačina ima dva realna jednaka rešenja (
2 1
x x = )
0 < D
Kvadratna jednačina ima dva konjugovano kompleksna rešenja (
2
1
x x = )
Ovo nam omogudava da vidimo kakve su osobine rešenja kvadratne jednačine
pre nego što ih pronađemo.
Zadatak 4: Reši jednačinu 0 3
2
= x
Rešenje: 0 0 0 3
2 2
= ¬ = ¬ = x x x
Dakle, rešenja su 0
2 1
= = x x .
3
Zadatak 5: Ne nalazedi rešenja datih kvadratnih jednačina ispitaj njihovu prirodu:
a) 0 1 6
2
= ÷ ÷ x x b) 0 1 2
2
= + ÷ x x c) 0 4 5 2
2
= + ÷ x x
Rešenje:
a) 1 1 6 0 1 6
2
÷ = . ÷ = . = ¬ = ÷ ÷ c b a x x
25 24 1 ) 1 ( 6 4 ) 1 ( 4
2 2
= ¬ + = ¬ ÷ · · ÷ ÷ = ¬ · · ÷ = D D D c a b D
Kako je 0 25 > = D , prema tablici ova kvadratna jednačina ima dva realna
različita rešenja (
2 1
x x = ).
b) 1 2 1 0 1 2
2
= . ÷ = . = ¬ = ÷ + c b a x x
0 4 4 1 1 4 ) 2 ( 4
2 2
= ¬ ÷ = ¬ · · ÷ ÷ = ¬ · · ÷ = D D D c a b D
Kako je 0 = D , prema tablici ova kvadratna jednačina ima dva realna
jednaka rešenja (
2 1
x x = ).
c) 4 5 2 0 4 5 2
2
= . ÷ = . = ¬ = + ÷ c b a x x
7 32 25 4 2 4 ) 5 ( 4
2 2
÷ = ¬ ÷ = ¬ · · ÷ ÷ = ¬ · · ÷ = D D D c a b D
Kako je 0 7 < ÷ = D , prema tablici ova kvadratna jednačina ima dva
konjugovano kompleksna rešenja (
2
1
x x = ).
Dakle, vidimo da kvadratna jednačina uvek ima dva rešenja, a ona su realna i
različita, realna i jednaka ili konjugovano kompleksna. Ta rešenja tražimo pomodu
formule:
a
D b
x
·
± ÷
=
2
2 / 1

Ovde su u jednoj formuli napisana dva rešenja:
a
D b
x
·
+ ÷
=
2
1
i
a
D b
x
·
÷ ÷
=
2
2
.
Zadatak 6: Nađimo rešenja kvadratnih jednačina iz prethodog zadatka:
a) 0 1 6
2
= ÷ ÷ x x b) 0 1 2
2
= + ÷ x x c) 0 4 5 2
2
= + ÷ x x
Rešenje:
a) Ovde smo dobili da je 0 25 > = D pa ova kvadratna jednačina ima dva realna
razliita rešenja, odnosno
12
5 1
6 2
25 ) 1 (
2
2 / 1 2 / 1 2 / 1
±
= ¬
·
± ÷ ÷
= ¬
·
± ÷
= x x
a
D b
x , odnosno:
4
2
1
12
6
12
5 1
1
= =
+
= x i
3
1
12
4
12
5 1
2
÷ =
÷
=
÷
= x
pa su rešenja
2
1
1
= x
i
3
1
2
÷ = x

b) U ovom slučaju je 0 = D pa ova kvadratna jednačina ima dva realna jednaka
rešenja (
2 1
x x = ):
1
2
2
2
0 2
1 2
0 ) 2 (
2
2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1
= = ¬
±
= ¬
·
± ÷ ÷
= ¬
·
± ÷
= x x x
a
D b
x
Odnosno 1
2 1
= = x x
c) U tredem slučaju je 0 7 < ÷ = D pa, prema tablici, ova kvadratna jednačina
ima dva konjugovano kompleksna rešenja (
2
1
x x = ):
4
7 5
2 2
7 ) 5 (
2
2 / 1 2 / 1 2 / 1
i
x x
a
D b
x
±
= ¬
·
÷ ± ÷ ÷
= ¬
·
± ÷
=
Pa su rešenja:
4
7
4
5
1
i x + = i
4
7
4
5
2
i x ÷ =
Koristedi ova rešenja možemo rastaviti kvadratni trinom na proizvod dva bioma
po slededoj formuli:
Ako su
1
x i
2
x rešenja kvadratne jednačine 0
2
= + + c bx ax , tada se kvadratni
trinom c bx ax + +
2
može napisati kao:
) ( ) (
2 1
2
x x x x a c bx ax ÷ · ÷ · = + +

Kao primer rastavidemo polinom pod a) iz prethodnog zadatka.
Zadatak 7: Rastavi na činioce polinom 1 6
2
÷ ÷ x x .
Rešenje: Ovaj polinom je kvadratni trinom pa za njega važi gore navedena
formula razlaganja. Kako smo videli u prethodnom zadatku, rešenja ovog
polinoma su
2
1
1
= x
i
3
1
2
÷ = x
, a vrednost a je 6 = a , pa prema formuli,
imamo da je:
)
3
1
( )
2
1
( 6 ))
3
1
( ( )
2
1
( 6 1 6
2
+ · ÷ · = ÷ ÷ · ÷ · = ÷ ÷ x x x x x x
čime je ovaj zadatak završen.

Rešenje: 3x  0  x  0  x  0 2 2 Dakle. 2 . ako je jednaka nuli ima dva realna jednaka rešenja. rešenja su x1   2 i x2  Oblik: ax  0 Rešenje: Sada imamo da je proizvod 2 2. Zadatak 4: Reši jednačinu 3x  0 2 a  x 2  0 pa mora biti x 2  0 odnosno x  0 je jedino rešenje. Determinantu računamo po formuli D  b  4  a  c . a ako je manja od 0 jednačina ima dva konjugovano kompleksna rešenja. To radimo ispitivanjem determinante kvadratne jednačine. rešenja su x1  x2  0 . Nakon toga ispitujemo da li je determinanta veda. REŠAVANJE POTPUNIH KVADRATNIH JEDNAČINA Prilikom rešavanja potpune kvadratne jednačine potrebno je najpre ispitati prirodu njenih rešenja. manja ili jednaka nuli. Ako je determinanta veda od 0 kvadratna jednačina ima dva realna različita rešenja. a to je x2: 2 ax 2  c  0  ax 2  c  x 2   Opet imamo dva rešenja: x1    2 c c x  a a c c i x2   a a Zadatak 3: Reši jednačinu 3x  6  0 Rešenje: 3x  6  0  3x  6  x  2 2 2 6  x2  2  x   2 3 Dakle.Oblik: ax  c  0 Rešenje: Sada imamo samo jedan nepoznati element. To je jednostavnije opisano u slededoj tablici: 2 Vrednost determinante Priroda rešenja kvadratne jednačine Kvadratna jednačina ima dva realna različita rešenja ( x1 Kvadratna jednačina ima dva realna jednaka rešenja ( x1 D0 D0  x2 )  x2 ) D0 Kvadratna jednačina ima dva konjugovano kompleksna rešenja ( x1  x2 ) Ovo nam omogudava da vidimo kakve su osobine rešenja kvadratne jednačine pre nego što ih pronađemo.

realna i jednaka ili konjugovano kompleksna. c) 2 x  5 x  4  0  a  2  b  5  c  4 2 D  b2  4  a  c  D  (5)2  4  2  4  D  25  32  D  7 Kako je D  7  0 . odnosno 2 2 2 x1 / 2  b D  (1)  25 1 5  x1 / 2   x1 / 2  . vidimo da kvadratna jednačina uvek ima dva rešenja. prema tablici ova kvadratna jednačina ima dva realna jednaka rešenja ( x1  x2 ). Dakle. Ta rešenja tražimo pomodu formule: x1 / 2  b D 2a b D Ovde su u jednoj formuli napisana dva rešenja: x1   b  D i x2  . odnosno: 2a 26 12 3 .Zadatak 5: Ne nalazedi rešenja datih kvadratnih jednačina ispitaj njihovu prirodu: a) 6 x  x  1  0 Rešenje: 2 b) x 2  2 x  1  0 c) 2 x 2  5 x  4  0 a) 6 x  x  1  0  a  6  b  1  c  1 2 D  b2  4  a  c  D  (1)2  4  6  (1)  D  1  24  D  25 Kako je D  25  0 . 2a 2a Zadatak 6: Nađimo rešenja kvadratnih jednačina iz prethodog zadatka: a) 6 x  x  1  0 b) x  2 x  1  0 c) 2 x  5 x  4  0 Rešenje: a) Ovde smo dobili da je D  25  0 pa ova kvadratna jednačina ima dva realna razliita rešenja. prema tablici ova kvadratna jednačina ima dva konjugovano kompleksna rešenja ( x1  x 2 ). a ona su realna i različita. b) x  2 x  1  0  a  1  b  2  c  1 2 D  b2  4  a  c  D  (2)2  4 11  D  4  4  D  0 Kako je D  0 . prema tablici ova kvadratna jednačina ima dva realna različita rešenja ( x1  x2 ).

x1  b) U ovom slučaju je D  0 pa ova kvadratna jednačina ima dva realna jednaka rešenja ( x1  x2 ): 1 5 6 1 1 5  4 1   i x2     pa su rešenja x1  1 i x2   1 12 12 2 12 12 3 2 3 x1 / 2  b D  (2)  0 20 2  x1/ 2   x1 / 2   x1 / 2   1 2a 2 1 2 2 Odnosno x1  x2  1 c) U tredem slučaju je D  7  0 pa. 4 . rešenja ovog polinoma su x1  1 i x2   1 . prema tablici. a vrednost a je a  6 . Kako smo videli u prethodnom zadatku. Rešenje: Ovaj polinom je kvadratni trinom pa za njega važi gore navedena formula razlaganja. pa prema formuli. 2 3 imamo da je: 2 1 1 1 1 6 x 2  x  1  6  ( x  )  ( x  ( ))  6  ( x  )  ( x  ) 2 3 2 3 čime je ovaj zadatak završen. ova kvadratna jednačina ima dva konjugovano kompleksna rešenja ( x1  x 2 ): x1/ 2  b D  (5)   7 5i 7  x1/ 2   x1/ 2  2a 22 4 5 7 5 7 i i x2   i 4 4 4 4 Pa su rešenja: x1  Koristedi ova rešenja možemo rastaviti kvadratni trinom na proizvod dva bioma po slededoj formuli: Ako su x1 i x 2 rešenja kvadratne jednačine ax  bx  c  0 . tada se kvadratni 2 trinom ax  bx  c može napisati kao: 2 ax 2  bx  c  a  ( x  x1 )  ( x  x2 ) Kao primer rastavidemo polinom pod a) iz prethodnog zadatka. Zadatak 7: Rastavi na činioce polinom 6 x  x  1 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->