www.imaleka.zzl.org APOTEKE I ORDINACIJE Informisite se o svim apotekama u Beogradu I Srbiji !!

Trazite najpovoljniji lek ili najkvalitetniju medicinsku uslugu ?
Na portalu ~ ima leka možete se informisati o dežurnim apotekama, specijalizovanim apotekama : koje izdaju lekove za transplantirane pacijente i odobrene lekove sa liste C, o referentnim apotekama za izdavanje neregistrovanih lekova sa liste D . Na portalu možete videti apoteke koje izdaju lekove za HIV+/ obolele od AIDS-a i autoimunih oboljenja, gde se izdaje na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja preparat hormana rasta, tuberkulostatici, koje su specijalizovane apoteke sa stomatološkim programom. Možete videti spisak apoteka U KOJIMA SE NA RECEPT IZDAJU HUMANI INSULINI - "PEN" APLIKATORI, takodje APOTEKE U KOJIMA SE IZDAJU SPECIJALNA MEDICINSKA SREDSTVA (diskovi, kolostome, urin kese, kateteri, pelene) NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA, kao i MAGISTRALNA IZRADA PREPARATA I PREPARATA ZA OČI.

TU SMO ZBOG VAS !! VAŠ NOVI KUĆNI LEKAR !! POSAVETUJTE SE SA NAMA !

I ZNAJTE IMA LEKA!!

WWW.IMALEKA.ZZL.ORG