P. 1
Osnovi_finansija

Osnovi_finansija

|Views: 429|Likes:
Published by Dejan Loncarevic

More info:

Published by: Dejan Loncarevic on Feb 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/02/2013

pdf

text

original

Sections

 • Osnovni elementi svakog finansijskog sistema su:
 • U okviru makrofinansija izdvajaju se:
 • Posebna oblast u okviru mikrofinansije su:
 • FO=(OJP/BPD)*100
 • Osnovne karakteristike javnih prihoda:
 • VRSTE POREZA:
 • Prema materijalnom osnovu oporezivanja,poreze delimo na:
 • Javne rashode mozemo podeliti na :
 • TRECI DEO: MONETARNE FINANSIJE
 • Ponuda novca
 • Bilans stanja centralne banke
 • MB= Go + R
 • M1=m*MB
 • Obrazac za izracunavanje monetarnog multiplikatora izgleda ovako:
 • m= (1+ g)/(g+or+vr)
 • M*V = P*U
 • B=(P*U)/M
 • Mpon= (P*U)/B
 • Mtra= (P*U)/B
 • Ik= (∑k pond* ik)/(∑k pond)
 • Najznacajniji i najvazniji faktori koji uticu na rast cena(inflaciju):
 • Kanali transmisionih mehanizama :
 • Finansijski Instrumenti trzista kapitala
 • Forvardi, Fjucersi i Opcije
 • Formula za izracunavanje vrednosti akcija :
 • C = D1 / (i-r)

Skripta za prvi kolokvijum iz predmeta: “Osnovi finansija” by ZVONCICA ☺

PRVI DEO: POJAM FINANSIJA I FINANSIJSKIH SISTEMA
- Osnovcu koncepta finansija- cini novac i njegovo cirkulisanje kroz privredni
sistem drzave. Bez novca ne postoji niti jedna vrsta finansija,a jos manje finansijskog sistema.

- Pojam reci moneta (novac)- potice iz Rimskog carstva i vezan je za boginju
Junonu Moneta, ciji je hram bio na mestu kovanice novca u Antickom Rimu. Junona znaci jedan,jedinstven,ujedinjenj,a Moneta znaci instrukcija,opomena,naredba(od latinske reci moneres). Nasa rec novac potice od prideva nov i smatra se da je u srpski jezik uvedena kada je neka nova moneta zamenila dotadasnju,staru monetu. Za novu monetu je receno novac i nakon toga je ova rec opsteprihvacena za sve naredne srpske i druge monete. Sinonim za novac je turcizam pare.

-Istorija novca- Sa razvojem trgovine pojavljuje se i novac,mada ne odmah u
obliku u kakvom ga danas poznajemo. U razlicitim istorijskim periodima funkciju novca obavljali su razliciti predmeti(robni novac) kao sto su krzno,skoljke,duvan,so,alkohol.Stalnim koriscenjem odredjenog predmeta u razmeni,postepeno se kod ucesnika u trgovini gubila svest o njegovim upotrebnim svojstvima i sve vaznija postaje njegova vrednost kao sredstva razmene-njegova prometna vrednost. Da bi neka roba bila univerzalno sredstvo razmene,bilo je neophodno da ispuni nekoliko bitnih uslova: da bude standardizovana(da bi joj se lakse odredila vrednost),opsteprihvacena,deljiva,laka za nosenje i da ne bude lako kvarljiva. Vec oko 2500. godine pne. razliciti plemeniti metali kao sto su zlato, srebro i bakar,koristili su se u Egiptu i Maloj Aziji za placanje robe i usluga.

Uvodjenjem kovanog novca,placanje se moglo vrsiti odbrojavanjem tacnog iznosa novca,a ne njegovim merenjem. Novac koji nema svoju unutrasnju vrednost naziva se nezamenjivi papirni novac i vredi onoliko koliko se njime moze kupiti u odredjenom trenutku. Veoma dugo se relativna vrednost neke valute odredjivala u odnosu na plemenite metale,a najcesce u odnosu na zlato i srebro. Danas to nije slucaj, jer su podloga odredjenih valuta (samo) stabilnost i ekonomski integritet drzava koje ih izdaju. Uporedo sa papirnim novcem u opticaju je ostao do danasnjih dana i kovani novac. Za razliku od prvobitnog kovanog novca,danasnje kovanice ne kuju se od plemenitih metala i nemaju vrednost koja proizilazi iz vrednosti materijala od koga su iskovane,vec iz kupovne moci koju novcici obezbedjuju. Naziv dinar potice od rimskog novicica denar ili denarius,koji je u anticko doba vazio i na teritoriji danasnje Srbije. Srpski dinar se prvi put u dokumentima pominje pocetkom 13. veka i od ovog perioda dinar kuju svi srpski vladari. Izdavanje papirnih novcanica u Srbiji zapocinje osnivanjem Privilegovane narodne banke Kraljevine Srbije 1884. godine,kada je u Briselu stampana prva novcanica u apoenu od 100 dinara. Zakljucno sa 1918. godinom novcanice sa dinarskom denominacijom stampaju se u inostranstvu. Narodna banka Srbije emituje dinare sa obelezjima Republike Srbije. Stoti deo dinara je jedna para, naziv koji se odomacio zahvaljujuci turskom srebrnom novcicu para (arapska rec bara znaci srebro).

-Funkcije novca- Novac,bez obzira u kom obliku bio, obavlja nekoliko vaznih
funkcija: • novac je mera vrednosti (obracunska jedinica)-opsti ekvivalent; vrednost svake robe moze se izraziti novcem; • novac je sredstvo razmene-moze se razmeniti za bilo koju robu ili usluge; • novac je sredstvo placanja-njime se placaju dobra i usluge; • novac je sredstvo ocuvanja vrednosti(blago)- moze se cuvati, sredeti, ne mora se potrositi u istom trenutku kada je stecen; • svetsko merilo vrednosti(svetski novac)- pojedine svetske valute(novac) najrazvijenih zemalja sluze kao sredstva placanja u medjunarodnoj trgovini

(trgovini izmedju razlicitih zemalja) i to su: americki dolar, evro,japanski jen ili svajcarski franak. Savremeni novac cine i depoziti koji se nalaze na tekucim racunima privrednih subjekata kod poslovnih banaka- tzv. ziralni novac. Ziralni novac takodje sluzi kao sredstvo placanja kojim preduzeca izmiruju svoje obaveze elektronskim putem, prenosom novca sa jednog na drugi racun. Upotreba novca kao sredstva razmene znatno smanjuje transakcione troskove i povecava ekonomsku efikasnost.Za novac kazemo da je sredstvo ocuvanja vrednosti, iako ne bas uvek najbolje. U ovoj funkciji se pored novca mogu naci i druge vrste imovine, kao sto su, na primer, nakit, stan, kuca, zemljiste, hartije od vrednosti. Novac je najlikvidniji deo imovine i moze se upotrebiti odmah za placanje. Za pojedine svetske valute se cesto kaze da predstavljaju medjunarodno(svetsko) sredstvo placanja. Radi se o novcu najrazvijenijih i najstabilnijih privreda koji se koristi za placanja izmedju razlicitih drzava.

-Finansije- se javljaju sa pojavom novca, robne proizvodnje i robno-novcanih
odnosa. Bez novca nema ni finansija. Sve dok postoji novac postojace i finansije i finansijski odnosti, jer se sva sredstva reprodukcije u jednom momentu nalaze u novcanom obliku. Finansije obuhvataju raznovrsne novcane operacije i placanja: odobravanje, koriscenje i vracanje kredita,emisiju novca, placanje premija osiguranja, naplatu stete, kupoprodaju valute, placanje poreza, doprinosa, carina, racuna za struju. Opstije receno, finansije se odnose na poslove prikupljanja( stednje), koriscenja(investiranja) i vracanja novca u koji su ukljuceni pojedinci,preduzeca i drzava.

Finansijiski sistem zauzima centralni deo privrednog sistema jedne zemlje.
Sastoji se iz vise slozenih elemenata koji omogucuju nesmetan tok finansijskih sredstava izmedju razlicitih subjekata. On cini krvotok ekonomskog zivota drustva kroz koji proticu finansijske transakcije. Sto je finansijski sistem jedne drzave razvijeniji i zdraviji, to je vise nivo blagostanja i zivotnog standarda u njoj. Osnovni elementi svakog finansijskog sistema su:

• finansijska trzista, • finansijske institucije i • finansijski instrumenti -Nauka o finansijama- Finansije predstavljaju najstariju disciplinu ekonomske nauke. U prvoj polovini 19.veka izdvaja se kao posebna nauka-nauka o finansijama. Nauka o finansijama izucava pojave, odnose i institucije u vezi sa prikupljanjem, raspodelom, trosenjem i upravljanjem novcanim sredstvima u cilju zadovoljenja opstih i zajednickih potreba drustva. Svi procesi,pojave i odnosi kojima se ona bavi imaju ekonomski karakter. U okviru makrofinansija izdvajaju se: • javne finansije,koje se bave izucavanjem aktivnosti drzave u vezi sa finansiranjem i upravljanjem novcem javnog sektora; • monetarne finansije,cije je podrucje istrazivanje centralna banka i njena monetarna politika, a oblasti analize: emisija novca, regulisanje novcane mase u opticaju, uticaj novcane mase na stabilnost privrednog sistema i druge; • medjunarodne finansije, koje nas uvode u svet deviznog kursa, poslova finansiranja i investiranja van teritorije jedne zemlje, rizika tog poslovanja i upoznaju nas sa problematikom platnog bilansa; • bankarstvo, kao oblast makrofinansija istrazuje delatnostm organizaciju i poslovanje banaka; • osiguranje, pokriva delatnost,organizaciju i poslovanje osiguravajucih organizacija. Posebna oblast u okviru mikrofinansije su: • poslovne(korporativne) finansije, koje se bave problemima pribavljanja novcanih sredstava, njihovog upravljanja i investiranja i sve to na nivou preduzeca kao privrednog subjekta i

• licne (personalne) finansije.povezivanje subjekata sa viskom i manjkom finansijskih sredstava.ostvaruje se najvecim delom preko bankarskog sektora. u procesu tranzicije poslovne banke su uglavnom privatizovane. Finansijski sistem Srbije. oslobadjanja finansijskih transakcija drzavnog uticaja. Nakon sankcija tokom devedesetih godina. a najveca zrtva netrzisnih mehanizama bila su upravo finansijska trzista. trzisno orijentisane.pocetkom novog vea osnovane su nove privatne banke .finansijske sisteme u kojima kljucnu ulogu imaju berze i investicije u hartije od vrednosti i 2. koje pruzaju samo osnovne bankarske usluge. ali se-kao druga strana medalje-pojavilo rastuce zaduzivanje u inostranoj valuti i veca izlozenost promenljivim i nepredvidivim . Drugacije receno. Trgovina hartijama od vrednosti je na veoma niskom nivou. Srbija je nakon Drugog svetskog rata delila sudbinu drzava koje su imale(manje ili vise izrazen) centralno-planski sistem privredjivanja. -Finansijske sisteme. sto nije bilo tesko zahvaljujuci talasu finansijske liberalizacije. i pored promena koje se u njemu odvijaju. lakseg zaduzivanja privrede i stanovnistva. tj. Bankocentricno orijentisan finansijski sistem je onaj na cijem finansijskom trzistu dominantnu ulogu imaju banke. osnovna funkcija finansijskog sistema. veka. dominantno u inostranom vlasnistvu. koje se bave efikasnim upravljanjem finansijama pojedinca. Na ovim trzistima banke imaju mnogo manju ulogu od one koju su imale u pocetnim fazama razvoja finansija.zemalja mozemo svrstati u dve velike grupe: 1. a manju ulogu u rom procesu imaju berze i trgovina hartijama od vrednosti. Trzisno orijentisan finansijski sistem je onaj na cijem finansijskom trzistu dominantnu ulogu imaju berze i oblici finansiranja i investiranja preko hartija od vrednosti. osamdesetih i devedesetih godina 20. Kada je centralno-planski sistem doziveo slom. Ovakve promene dovele su do ponude novih bankarskih usluga. jos uvek je nerazvijen. U njemu najznacajniju ulogu imaju banke. finansijske sisteme u kojima dominiraju banke. bankarski orijentisane. a manji znacaj ima trgovina hartijama od vrednosti.

Od kada je obnovljen rad Beogradske berze.tacnije kratkorocnim pozajmicama novca. osiguranje. a mnogo manje emisijom hartija od vrednosti(akcija i obveznica). Finansijski sistem Srbije ostao je bankocentrican. ulaganje na berzi i u hartije od vrednosti i nakon deset godina tranzicije ostaju u velikoj meri egzoticni pojmovi i privilegija za odabrane. godine odrzano prvo trgovanje akcijama iz svojinske transformacije.na primer). DRUGI DEO: JAVNE FINANSIJE . prema razlicitim relativnim pokazateljima ovog sektora. Prvo berzansko trgovanje ozivljava tek 2001. Posebna zamerka se moz uputiti poslovnim finansijama. Srbija se nalazi na zacelju liste zemalja.na njoj se trgovalo uglavnom kratkorocnim hartijama od vrednosti. Slicne tendencije se mogu uociti i kod dobrovoljnog penzijskog fonda.medjunarodnim finansijskim tokovima. Razvoj osiguranja se odvija sporo i. obveznica. ali je taj razvoj gotovo u potpunosti koncentrisan u bankarskom sekturu. Finansijski sistem se razvija.kratkorocnim duznickim instrumentima preduzeca i. Investicioni fondovi. na berzi se obavlja veliki broj transakcija male vrednosti. Dakle 99% trgovine finansijskim instrumentima u Srbiji obavlja se mimo berze. Preduzeca ne koriste mogucnosti za zastitu razlicitih vrsta finansijskih rizika( rizika deviznog kursa narocito). Sekundarne trgovine akcijama nije bilo. drzavnim obveznicama malih vrednosti. godine kada pocinje trgovanje akcijama iz procesa privatizacije. Ocigledno je da ce se ovi segmenti finansijskog trzista razviti tek sa poboljsanjem privredne situacije i zivotnog standarda. sto znaci da se do potrebnih finansijskih sredstava dolazi pretezno uzajmljivanjem od banaka. kratkorocnih dugovnih instrumenata i finansijskih derivata. Teze su se formirali drugi segmenti finansijskog sistema: trzista akcija. sto je najbolji dokaz nedovoljnog razvoja finansijskog sistema Srbije. pa je tek u aprilu 2000.dobrovoljni penzijski fondovi. pa samim tim nema ni nekih inovativnijih hartija od vrednosti koje bi investitorima bile atraktivnije( kao sto su konvertibilne obveznice. Broj emitovanih korporativnih obveznica je simbolican. povremeno.Izgradnja bankarskog sistema se odigravala veoma brzo.

ljude. U mnogim zemljama. Rec drzava etimoloski potice od glagola drzati(vlast.Drzava predstavlja osnovni i najznacajniji oblik politickog organizovanja drustva. definisana teritorija. tj. Ona je suvereno telo sa jasno definisanim i medjunarodno priznatim granicama i ima potpunu vlast na svojoj teritoriji i nad stanovnistvom koje tu zivi.Monopolska i oligopolska preduzeca mogu znatno da uticu na cenu svojih proizvoda i usluga na trzistu.a neke drzava. Osnovne karakteristike suverene drzave nesto su oko cega nema spora. Ekonomska uloga drzave znatno se menjala tokom istorije. mesovita privreda. a okolnosti u kojima samo nekoliko preduzeca snabdeva trziste-oligopol.sto znaci da neke privredne aktivnosti obavljaju privatne firme. To je posebna vrsta politicke organizacije koja obuhvata najvisu vlast nad stanovnistvom koje zivi na odredjenoj teritoriji. ogromnu vecinu privrednih delatnosti obavljala je centralna drzavna vlast. cime se ukazuje na to da drzava regulise politicki i pravni polozaj svojih gradjana. Najznacajnije karakteristike svake drzave su: njeno stanovnistvo. prevodjenje drzavnih preduzeca na privatna. veka i one drzave koje su se do tada pretezno oslanjale na drzavnu imovinu sprovele proces privatizacije. centralno-planskih privreda.1933. Vremenom postaje ocigledno da je i trziste nesavrseno i da ne moze efikasnod a obavlja svoje funkcije bez pomoci drzave. jer su od osamdesetih godina 20. Situacija kada postoji samo jedno preduzece na trzistu koje se bavi proizvodnjom odredjenog proizvoda ili pruzanjem usluga zove se monopol.narocito ako se radi o proizvodima koji se koriste svakodnevno. Danas je takva situacija u gotovo svim drzavama.potrosaci u ovakvim okolnostima nemaju veliki izbor. bivse Socijalisticke Federativne Republike Jugoslavije i ostalih tzv. Ponekad se moze desiti da ovakva preduzeca primene agresivnu pretecu strategiju smanjenja cena svojih proizvoda u slucaju da se pojave . godine. Ovo su neophodni uslovi prema kojima jedna teritorija moze biti proglasena drzavom.a ustanovljeni su na konferenciji u Montevideu (Urugvaj).teritoriju). poput bivseg Sovjetskog Saveza. suverena vlast i medjunarodno priznanje od strane drugih drzava. a u romanskim i germanskim jezicima od latinske reci status sto priblizno oznacava stanje. U SAD-u postoji tzv.

proizvode oderedjena dobra i usluge kojim zadovoljavaju interese drustva. kojom ce se delatnoscu baviti. Jedna od svakako najvaznijih aktivnosti drzave je da uspostavi stabilan pravni okvir u kome ce preduzeca i pojedinci moci da stupaju u ekonomske odnose. Drugo. Drzava moze preko zakona i propisa imati dominantan uticaj na odluke privatnih proizvodjaca o tome da li ce i koji ce proizvod proizvoditi. stampanje novca ili odbrana zemlje.preko visine poreza koji direktno ili indirektno namece. Takva dobra se zovu cista javna dobra. izucavaju finansijsku stranu delatnosti drzave. Drzava prikulja i trosi finansijska sredstva radi ostvarivanja ciljeva od javnog interesa.vodosnabdevanje. Ovu aktivnost drzava ostvaruje preko pruzanja beneficija najsiromasnijim i najugrozenijimslojevima drustva i kroz socijalno osiguranje koje podrazumeva izdatke za penzionere. Uzimanje znaci da drzava nekog oporezuje. komunalne usluge. kroz uzimanje novca od jednih i davanje drugim pojedincima. kao naucna disciplina. tj.konkurentna preduzeca. Taj uticaj se ispoljava najcesce preko subvencija(novac koji se iz drzavnog budzeta daje firmama). koja u novoj situaciji ne bi mogla da opstanu i bila bi istisnuta sa trzista. Aktivna uloga drzave se ostvaruje kroz poslove preraspodele bruto domaceg proizvoda. Drzavna preduzeca. Drzavna proizvodnja je zastupljena u raznim sektorima.ali se u savremenim trzistnim privredama ta proizvodnja najcesce ogranicava na dobra i usluge za koje privatni sektor nije zainteresovan u dovoljnoj meri. Javne finansije.obicno se kao primer navodi proizvodnja elektricne energije. Iako postoje bitne razlike izmedju drzavne proizvodnjeu pojedinim zemljama. I tu drzava mora da regulise pravila ponasanja svih ucesnika. pojedinci svojim aktivnostima mogu jedni drugima nametati odredjene troskove koji se nazivaju negativni eksterni efekti i predstavljaju jos jedan problem za cije se resenje mora angazovati drzava.kao i putem mnogih propisa i pravilnika koje donose drzavni organi. kao i privatna. tj.invalide. Najznacajniji deo javnih finansija bavi se upravljanjem javnim . a davanje znaci da se nekom transferise novac iz budzeta. kredita koje odobrava pojedinim preduzecima i bankama.bolesne i nezaposlene. Trece. postoje odredjena dobra koje trziste jednostavno ne zeli da obezbedi ili ne obezbedjuje u dovoljnoj meri.

finansijsko pravo i finansijsku politiku i kao takva je u tesnoj vezi sa ostalim naukama i naucnim disciplinama. kao i putem pruzanja socijalne pomoci najugrozenijim slojevima. rast i razvoj zemlje. nezavisno od svog drustveno-politickog uredjenja.na zivotni Drzavni uticaj u privredi meri se preko odnosa ukupnih javnih prihoda i bruto domaceg prizvoda. pravilnom raspodelom moze da smanji socijalne pritiske i to preko uvodjenja progresivnih poreskih stopa za imucnije pojedince.najvazniji deo ekonomske politike zemlje. Stvarni pritisak ili poreski teret ce zavisiti. Fiskalnom politikom se sluzi i onda kada zeli da stabilizuje privredu. Da bi drzava. od koristi koje pojedinac i drustvo u celini imaju od toga.kakao ih sto vise racionalno upotrebiti da bi se efikasnije obavila osnovna uloga drzave. Javne finansije uticu na privredni standard.pre svega. Javni prihodi i javni rashodi cine osnovne komponente izucavanja javnih finansija.kako izvrsiti njihovu raspodelu na pojedine korisnike.mogla da izvrsi svoje funkcije neophodno je da prvo obezbedi odredjena sredstva(prikupi prihode) i potom ih koristi za odredjene namene(kada ima rashode). Nauka o javnim finansijama ima vrlo kompleksnu strukturu: teoretski deo(nauka o finansijama).sektora. zavisice od nacina ulaganja prikupljenih sredstava. Osnovna uloga fiskalne politike ogleda se u pravilnoj alokaciji raspodeli i stabilizacji privrede. To znaci da se fiskalno opterecenje(FO) izracunava kao kolicnik ukupnih javnih prihoda koji su fiskalnog tipa(obavezni.prihodima i javnim rashodima.Drzava je u situaciji da pospesuje ili usporava rast pojedinih privrednih grana. One nam daju odgovor na pitanje kako. uz monetarnu. raznim poreskim oslobadjanjima i olaksicama. u periodima recesije kada vodi ekspanzivnu monetarnu i .koliko i od koga treba prikupiti novcana sredstva.a tu politiku nazivamo fiskalna politika. Fiskalna politika je. odnosno.poslovanje preduzeca.dazbinski)-OJP i ukupnog bruto domaceg proizvoda-BDP: FO=(OJP/BPD)*100 Ovako iskazano fiskalno opterecenje naziva se globalno fiskalno opterecenje jer se odnosi na citavu zemlju i na jednu kalendarsku godinu.

Obavezni prihodi se nazivaju dazbinskim ili fiskalnim prihodima. U ekspanzivnoj.belezi se pad bruto domaceg proizvoda). drzavnih ustanova i preduzeca i kapitalni prihodi.smanjuje poreze i pokusava na taj nacin da pospesi traznju ili onda kada zeli da umiri previse ekspanzivnu privredu kojoj preti inflacija tako sto vodi restriktivnu politku i povecava poreze. • imaju prinudni karakter (obavezna davanja).a manji deo je dobrovoljni. tj.dobrovoljnim ili nefiskalnim prihodima. Osnovne karakteristike javnih prihoda: • najcesce se iskazuju i prikupljaju u novcu. Neki od tih javnih prihoda predstavlja obavezne transfere koji se regulisu zakonom.prihodi od drzavne imovine.naknade.doprinosi. odredjenih davanja bez karakteristika obaveznosti.fiskalnu politiku.carine.kao sto su porezi. tj.sto znaci povecanje poreza i smanjenje javnih rashoda.a neobavezni prihodi nedazbinskim. porast opsteg nivoa cena.donacije. a drugi nastaju na osnovu dobrovoljnih transfera.ulaznoj fazi privrednog ciklusa obicno su problem inflatorni pritisci. Javni prihodi predstavljaju prihode drzave koje ona ostvaruje od subjekata na svojoj teritoriji po osnovu suverene vlasti koju ima. . Ovim merama se umanjuje ukupna traznja.takse. Karakter obaveznih prohoda imaju porezi. • ubiraju se u redovnim intervalima (narocito porezi). Kada privredna aktivnost opada(privreda je u recesiji. • sluze za zadovoljavanje javnih potreba (potrebu od opsteg interesa) • najcesce nema direktne protivkandidate po placanju ovih obaveza. redje vanredno. Ukupne javne prihode jedne drzave mozemo podeliti na obavezne i neobavezne prihode. Tada fiskalna politika treba da zauzme restriktivni smer.pa je ocekivano da se cene stabilizuju.a neobavezni su subvencije.onda se preporucuje ekspanzivna fiskalna politika.

Porezi imaju ogroman znacaj u ekonomskom i politickom zivotu svake zemlje. potrosnju. raspodelu. ne bi smeo da utice na ekonomske odluke poreskih obveznika) • administrativna jednostavnost (Sustina ovog principa je da se svi troskovi i komplikovane procedure u vezi sa utvrdjivanjem i placanjem poreske obaveze svedu na najmanju mogucu meru) • fleksibilnost (Poreski prihodi bi trebalo da se automatski uskladjuju sa kretanjem dohotka. • prikupljaju se od privrede(pravnih lica) i stanovnistva(fizickih lica). uvoz. Oni predstavljaju vrlo mocan instrument kojim drzava deluje na proizvodnju. kao i na ostale privredne agregate. bez neposredne protivusluge. drzava bi trebalo da primenjuje transparentne poreze.zapravo. Postoji 5 najpozeljnijih karakteristika dobro postavljenog poreskog sistem: • ekonomska efikasnost (Smatra se da poreski sistem ne bi trebalo da ometa pravilnu alokaciju resursa.Horizontalna ravnomernost nalaze da subjekti iste platezne moci snose jednak poreski teret.• najveci deo ovih prihoda drzava prikuplja na osnovu svoje poreske vlasti. • najcesce im namena nije unapred utvrdjena(nedestinirani) Porezi predstavljaju novcana sredstva koja drzava i njeni organi prinudno uzimaju od subjekata pod svojom poreskom vlascu. da svima bude nedvosmisleno . a u cilju zadovoljavanja finansijskih potreba drzave. investicije. a vertikalna pravednost ukazuje da bi subjekti sa vecom plateznom moci trebalo da placaju visi porez) • politicka odgovornost (Shodno ovom pravilu.u smislu horizontalne i vertikalne pravednosti(ravnomernosti).a manji deo na osnovu svojih privrednih aktivnosti-derivativni(izvedeni) karakter. bez posebnih mera kao sto je promena poreske stope) • pravednost (Smatra se da bi porezi trebalo da budu pravedni. izvoz.

Redovni porezi se naplacuju u redovnim vremenskim intervalima.njegovom zdravstvenom stanju i clanovima njegove porodice.prihod od kapitala) ili samo jedan objekat obveznikove imovine(npr. ne vodeci racuna o licnosti poreskog obveznika.a kod sintetickih poreza se obuhvata celokupna obveznikova imovina. Objektivni(realni) i dubjektivni(personalni) porezi. 2.dohotku ili prihodu.njegovoj ukupnoj ekonomskoj snazi.socijalnim ili porodicnim prilikama.Funidranim porezima se oporezuju fundirani prihodi-prihodi od imovine ili kapitala(prihodi koji se . Analiticki i sinteticki porezi. Subjektivni ili personalni porezi vode racuna o licnosti obveznika i njegovoj ukupnoj ekonomskoj snazi. Neposredni(direktni) i posredni(indirektni) porezi-Ako se poreska snaga poreskog obveznika iskazuje u imovini. 3. onda se radi o neposrednim ili direktnim porezima. Predstavljaju dominantnu vrstu javnih prihoda u poreskom sistemu i koriste se za finansiranje redovnih javnih raskoda. 4.Objektivni ili realni porezi pogadjaju prihode ili imovinu poreskog obveznika prema faktickom(realnom) stanju pojedinacnih prihoda. Vanredni se naplacuju u vanrednim okolnostima najcesce kao posledica nekih elementarnih nepogoda ili ratova.predstavljeno ko ce snositi poreski teret i po kom osnovu. Porez na prihod je prema ovom principu transparentan i dobar potez) VRSTE POREZA: 1. 5. Redovni i vanredni(neredovni) porezi. Fundirani i nefundirani porezi.a ako je obveznikova poreska snaga manifestovana kroz potrosnju radi se o posrednim ili indirektnim porezima.kuca).Analitickim porezima se oporezuje samo jedna vrsta prihoda(npr.

porez na dodatu vrednost.koji se odnose na fizicka i pravna lica koja imaju aktivnu ulogu u oporezivanju.uvode.ostvaruju bez rada). Centralne poreze zakonom uvodi centralna vlast u drzavi i oni obezbedjuju ostvarivanje makroekonomskih ciljeva drzave. Poresku vlast cine politicko-teritorijalne zajednice.u novcu.i predmetne(materijalne) elemente koji se odnose na objektnu stranu samog procesa. Nisu sva fizicka ili pravna lica poreski obveznici nego samo kojima zakon to nalaze. Prema materijalnom osnovu oporezivanja. penzije) 6. Centalni i lokalni porezi-Lokalne poreze uvode lokalni organi i radi se o porezima koji imaju manji znacaj i predstavljaju prihode opstine.Kod ad valorem poreza poreska osnovica se iskazuje vrednosno. a kod specificnih poreza u jedinicama mere. 7. akcize. Ad valorem i ad specificatum.finansijski organi i javna teela koa na osnovu ustavnih ovlascenja propisuju. Poreski obveznik je lice (fizicko ili pravno) koje je po sili zakona obavezno da plati porez.naplacuju ili ukidaju poresku obavezu ili u ciju korist se porezi naplacuju.a nefundiranim-prihodi koji se ostvaruju licnim radom(plate. . • porez na prihod: porez na dohodak fizickih lica i porez na dohodak pravnih lica(porez na dobit preduzeca) i • porez na potrosnju(ili porez na rashod): porez na promet. Elemente poreze(oporezivanja) mozemo klasifikovati na licne(personalne).u statici(posedovanju) i dinamici(prometu).poreze delimo na: • porez na imovinu.

tj. razliciti i cesto neocekivani. ne predstavljaju prihod budzeta.koliko ce novca stedeti i kada ce se penzionisati. naknade. Naziva se fiskalni cilj oporezivanja i on predstavlja primarnu obavezu oporezivanja. sastoji se u obezbedjivanju dovoljnih sredstava za finansiranje javnih rashoda. Na primer. Poreska stopa je procentualni iznos poreza koji se primenjuje na poresku osnovicu da bi se dobio iznos poreza za placanje. Takse su prihodi koje drzava prima na osnovu usluga koje pruzaju organi drzavne administracije fizickim i pravnim licima. javni zajmovi. a stope doprinosa su uvek proporcionalne. Oni imaju neke karakteristike koje ih razlikuju od ostalih javnih prihoda: njihova namena je unapred utvrdjena. Efekti oporezivanja su brojni jer uticu na veliki broj odluka koje pojedinac i preduzece mogu doneti.Poreska osnovica predstavlja kvantitativno iskazanu vrednost poreskog objekta. Da bi se porez obracunao i naplatio neophodno je da se u novcu (nekad u mernim jednicama) iskaze poreski objekat. osnovicu za placanje doprinosa cini bruto zarada ili neka druga naknada.na to koliko ce sati raditi. Osnovni i najznacajniji cilj poreske politike. Osnovne karakteristike taksi su da nastaju na zahtev fizickog ili pravnog lica. Doprinosi posle poreza predstavljaju najznacajniji instrument prikupljanja sredstava za finansiranje javnih potreba. prihodi drzavnih ustanova i preduzeca i ostali javni prihodi. Kod specificnih poreza stopa se primenjuje u apsolutnom iznosu. carine. takse. Efekti oporezivanja mogu biti zaista brojni. Zakonodavac u velikom broju slucajeva moze da utice na ishod uvodjenja nekog poreskog oblika. da postoji protiv naknada za njihovo placanje.placa ih odredjeni broj ljudi koji ce imati neku protivnaknadu. Pored poreza u grupu javnih prihoda spadaju doprinosi. politike prikupljanja javnih prihoda.predstavljaju prinudno placanje.porez na prihod moze uticati na to dali ce pojedinac odluciti da se skoluje i nadje sebi posao ili ce ostati kod kuce da podize decu. .

Nepokretnosti na koje se poreska obaveza odnosti su:zemljiste. vraca se i teret ovakvog zajma najcesce se prebacuje na sledece generacije. na dobrovoljnoj osnovi. Karakteristike javnog zajma su da je to. destiniran prihod drzave. kada drzava proda gradjevinske objekte. zgrade i prostorije za odmor i rekreaciju i drugi gradjevinski oblici. Javni zajam je jedan od osnovnih vanrednih prihoda drzace i koristi se za pokrice debalansa u budzetu.poslovne prostorije.odnosno njihovi delovi. urbanih i drugih nefiskalnih ciljeva.vrlo su neelastican oblik prihoda i placaju se za usluge nematerijalne prirode. stedni .zemljiste i bilo koju drzavnu imovinu. Porez na nasledje i poklon kao pred oporezivanju ima prava na nepokretnostima koje naslednici. pre svega. Drugim recima.taksi. Poreski sistem predstavlja skup poreza. tj.da se placaju u novcu. ekoloskih. zbog potrebe resavanja odredjenih ekonomskih.stambene i poslovne zgrade.pre svega. Naknade predstavljaju noviji oblik javnih prihoda uveden.doprinosa. da je vanredan.Odredjene drzavne ustanove neprofitnog karaktera mogu ostvariti izvesne prihode na osnovu svojih delatnosti. Kapitalni prihodi Drzava ostvaruje kapitalne prihode po osnovu prodaje kapitalnih dobara. Carine predstavljaju vrstu fiskalnih prihoda koju drzava naplacuje prilikom prelaska robe preko drzavne granice. budzeta i sluze kao instrument zastite politike koji utice na formiranje uvoznih cena.stanovi. poklonoprimci nasledjuju.naknada i svih ostalih javnih prihoda koji su uvedeni na teritoriji jedne zemlje i kojima se ostvaruju ciljevi poreske politike. Prihodi drzavnih ustanova i preduzeca. Carine su prihod ventralne vlasti. tj.onda se u budzet sliju sredstva koja se karakterisu kao kapitalni prihodi. garaze. odnosno prime na poklon kao i na odredjene nasledjenje ili primljene na poklon pokretne stvari ( gotov novac. Porez na imovinu podrazumeva prikupljanje prihoda na osnovu nepokretne imovine poreskog obveznika.

odnosno potreba koje su od javnog. primenjuje od 1992. plovnom objektu…) Porez na dohodak gradjana (fizickih lica) je jedan od najslozenijih i najznacajnijih oblika javnih prihoda. Akcize . Porez na prenos apsolutnih prava je oblik poreza na imovinu u dinamici koji podrazumeva poreske obaveze po osnovu prenosa prava uz naknadu ( npr.). novcana potrazivanja. prava svojine nad upotrebljavanom motornom vozilu. depoziti u bankama. Ovaj poreski oblik spada u neposredne (direktne) poreze i vrlo je izdasan. Ovim porezom se oporezuje veliki broj pojedinacnih proizvoda koji sluze svakodnevnoj prehrambenoj potrosnji i koje je tesko supstituisati. Osnovni . U Srbiji je regulisan Zakonom o porezu na dohodak gradjana. Porez na dobit pravnih lica u Srbiji se. posebno poreza. Svoje izdatke ona pokriva iz prikupljenih javnih prihoda. a i po stopama koje se primenjuju. zatim proizvodi stetni za zdravlje ljudi ili proizvodi koji ugrozavaju covekovu okolinu. udeli u pravnom licu i dr. predstavljaju najstariji oblik poreza na potrosnju. koje drugacije zovemo trosarine. Drzava ima izdatke koji proizilaze iz njene osnovne uloge. ali tako da porez placen u prethodnoj fazi ne ulazi u poresku osnovicu u sledecoj fazi oporezivanja potrosnje.ulozi. prava intelektualne svojine. Rec je o porezu koji tereti konacni finansijski rezultat – dobit koju ostvari preduzece kao poreski obveznik.godine. uz izmene i dopune. opsteg interesa drustva. Porez na dodatu vrednost – Rec je o posebnom obliku poreza cija je sustina da se proizvod oporezuje u svim fazama prometa. donosi stabilan prihod i smatra se da je pravican u poreskom smislu. upotraba ili zakupa nepokretnosti. prava intelektualne svojine.. Akcize se razlikuju medju zemljama po proizvodima koje obuhvataju. a ticu se zadovoljenja potreba od opsteg interesa.prava svojine. kao i drugi proizvodi koji ne pripadaju ovim grupama. Javni rashodi predstavljaju izdatke koje drzava ima za podmirenje kolektivnih potreba. neki proizvodi luksuzne potrosnje. Radi se o posebnim porezima kojima se oporezuju pojedinacna. tacno dobra i usluge.

Najpre su to demografski ( povecanje broja stanovnika ili teritorije). na zalost ticu kapitalnih izdataka za infrastrukturu. kako na centralnom nivou (nivou Republike Srbije u nasem slucaju ). tako i na nizim. tehnicki razvoj. kao i u drzavnim fondovima (zdravstveni i penzioni fond). Konsolidovani javni rashodi predstavljaju ukupne rashode javnog sektora. Mogucnost za smanjenje i pokrice javnih rashoda – Smanjenje rashoda moze da se ogleda u smanjenim drzavnim investicijama za javna dobra. sto ce ponovo izazvati nezadovoljstvo veceg broja stanovnistva. Javne rashode je moguce . poput ulaganja u infrastrukturu. policiji ili vojsci. ekonomski. glomazni drzavni aprat. Javne rashode mozemo podeliti na : • redovne i vanredne (redovni javni rashodi se mogu unapred predvideti. ne obavezuju drzavu zakonima ) mogu se smanjti u kratkom roku i to su najcesce rashodi koji se.Veliki broj faktora uzrokuje povecanje javnih rashoda. dok oni koji nemaju ove karakteristike spadaju u vanredne drzavne izdatke ). Uzroci porasta javnih rashoda.cilj javnih rashoda jeste podmirivanje zajednickih potreba drustva sto se po pravilu obavlja u novcu. Pojedini rashodi koji su diskrecione prirode ( njih drzava sama bira. izrazito socijalne drzave. drzave u ratu). stabilni su i redovno se pojavljuju. Prava velicina javnog sektora ( merena javnim rashodima) dobija se kada posmatramo konsolidovane javne rashode. Kao najcesci uzroci povecanja javnih rashoda pominju se prosirena intervencija savremene drzave u privredi i oblasti socijalnih odnosa. • licni i materijalni ( licnim rashodima se finansiraju plate zaposlenih u organima uprave. socijalna politika i politicki pritisci a potom i ostale karakteristike specificne za svaku specificnu drzavu i njenu politiku ( npr. lokalnim nivoima vlasti. a materijalni se koriste za nabavku sredstava koji su neophodni za javnu sluzbu). Kao subjekt trosenja moze se pojaviti drzava ili uze lokano telo ili samouprava. kao i razvoj u oblasti tehnicko-tehnoloskih karakteristika vojne opreme i naoruzanja.

postoji budzetska ravnoteza. kada dolazi do povecane proizvodnje. Javne rashode treba finansirati javnim zaduzivanjima. Radi se o primarnoj emisiji i/ili prodaji drzavne imovine. U periodima krize. sistematski izradjen dokument koji priprema ministarstvo finansija u saradnji sa drugim ministarstvima. Kao posledica. potrosnje. najcesce za period od godinu dana. posebno propisanim procedurama. a u slucaju vecih javnih rashoda od javnih prihoda prisutan je budzetski deficit. Primarna emisija predstavlja zaduzivanje drzave kod centralne banke koja stampa dodatne kolicine novca za tu svrhu. Treba jos imati u vidu da zaduzivanje izdavanjem drzavnih obveznica ili neposrednim zaduzivanjem drzave kod poslovnih banaka dovodi do efekta istiskivanja. Rec je o tome da radi finansiranja javnih rashoda drzava prikuplja slobodna sredstva na finansijskom trzistu. Drzavni budzet je najcesce jednogodisnji. srednjorocnim i dugorocnim zajmovima koji ce se koristiti prvenstveno za vece investicije i kapitalna ulaganja. ako su prihodi veci od rashoda postoji budzetski suficit. . a usvaja ga skupstina. pa se privatni sektor (preduzeca i gradjana) mogu suociti sa manjkom ponude finansijskih sredstava i visim kamatnim stopama. privrednog rasta. Ako su u budzetu prihodi jednaki rashodima. U njemu se daje pregled javnih prihoda i javnih rashoda centralne vlasti za sledecu fiskalnu godinu. Zaduzivanja drzave u praksi znaci emisiju drzavnih obveznica i zapisa ili zaduzivanja kod poslovnih banaka.smanjiti narocito u periodima konjunkture. Savremano shvatanje pokrica javnih rashoda nalaze da se vanredni javni rashodi pokrivaju vanrednim javnim prihodima poput poreza. ali i javnim zajmovima u uslovima normalnog privrednog ciklusa. Prodaja dela imovine predstavlja trajni gubitak vlasnistva i nije racionalno to raditi zarad pokrica tekuce prekomerne potrosnje. pa ce trpeti i privredni rast. neminovno je povecanje drzavnih izdataka. planiraju javni prihodi i rashodi. smanjenja nezaposlenosti. naprotiv. traznje i investicije ce biti manji. Budzet predstavlja jedan od najznacajnijih i najvaznijih finansijskih dokumenata koji donosi parlament svake zemlje kao najvise zakonodavno telo. a kojim se. kada postoji razvijeno trziste koje samo regulise proizvodne odnose i koje doprinosi povecanju javnih prihoda.

Suficit moze nastati i kao proizvod ekspanzivne faze u kojoj se privreda nalazi i tada suficit treba da se izdvoji kao rezerva za pokrice deficita u godinama opadanja privredne aktivnosti. a najcesce se usvaja u decembru tekuce za narednu godinu. Javni dug predstavlja ukupne (nagomilane. Dalje. Suficit u budzetu predstavlja visak prihoda u odnosu na rashode drzave i izaziva suprotne ekonomske efekte. Skupstina raspravlja o predlogu budzeta i potom se o njegovom usvajanju glasa. Usvajanje budzeta treba da se zavrsi pre pocetka godine na koju se odnosi. Ukoliko postoji deficit budzeta. . taksi. Procedura nastanka budzeta podrazumeva skup postupaka i pravila vezanih za izradu. Budzet se sastavlja uz postovanje odredjenih principa i nacela cija se sustina sastoji u sledecem: • U budzet treba ukljuciti sve javne prihode i rashode i treba izbegavati kvazibudzete. Dok deficit generise inflaciju. izvrsavanje i kontrolu budzeta. akumulirane) obaveze drzave u visegodisnjem periodu. Drugim recima. a do tada je drzavi dozvoljeno da se zaduzuje i pokriva prekomerne rashode. donosenje. bice pokriven suficitom u fazi prosperiteta. suficit budzeta znaci da su privreda i gradjani ustupali drzavi preveliki deo svog dohotka. postojanje suficita u budzetu ukazuje na mogucnost prevelikih poreza. suficit utice na pojavu deflacije (opadanje cena) i na taj nacin omogucava stabilizaciju privrede kroz smanjenje prekomerne traznje. sto znaci da su opterecenja privredi i gradjanima bila prevelika. jer je u medjuvremenu pretrpeo izmene i dopune u toku skupstinske rasprave sa kojima se vlada slozila. Budzet se donosi prema proceduri propisanoj za donosenje zakona. akciza i drugih drzavnih nameta. Savremene drzave kao fiskalnu meru stabilizacije najcesce koriste smanjenje rashoda jer se to smatra efikasnijim instrumentom za suzbijanje inflatornog efekta prevelike javne potrosnje. drzava mora da se zaduzi na domacem ili stranom finansijskom trzistu i da ovim sredstvima dopuni nedostajuce prihode za pokrice rashoda. Ako postoji budzetski deficit.Budzetski deficit moze nastati kao posledica manjeg iznosa prikupljenih prihoda u odnosu na planirane prihode ili zbog vece potrosnje u odnosu na planiranu. Predlog budzeta za koji se glasa moze biti razlicit od inicijalno predlozenog od strane vlade.

M2 i M3. • Nivo javnih rashoda treba generalno da odgovara nivou javnih prihoda. modifikuju.• Budzet treba bazirati na realisticnim pretpostavkama. Novcanu masu merimo preko monetarnih agregata koji se obelezavaju sa Mo. Mere novcane mase se i dalje vremenom. • Budzet treba da bude usmeren ka buducnosti. M2 i M3 moze se razlikovati medju zemljama. Grupisani su prema stepenu likvidnosti. Zavrsnim racunom se predstavljaju rezultati budzetskog poslovanja u protekloj godini.M1. TRECI DEO: MONETARNE FINANSIJE Ponuda novca Novcana masa. a obuhvat razlicitih elemenata novcane mase u okviru Mo. prema slicnoj proceduri kao budzet i u njemu se iskazuju svi prihodi i rashodi u budzetskoj godini koja je istekla i za koju se pravi zavrsni racun. Zavrsni racun budzeta donosi se na kraju godine. Novcana masa predstavlja zbir svih finansijskih instrumenata koji obavljaju funkcije novca. Narodna banka Srbije (NBS) novcanu masu definise na sledeci nacin : . Zavrsni racun bi trebalo da se usvoji i objavi do polovine tekuce godine za prethodnu godinu.M1. i shodno promenama funkcija nekih finansijskih institucija. Rebalans budzeta je uskladjivanje usvojenog budzeta sa stvarnim tokovima javnih prihoda i javnih rashoda. To je kontrolni mehanizam pomocu koga se ocenjuje efikasnost izvrsne vlasti i sagledava se kako su se realizovali principi postavljeni na pocetku godine. treba uzeti u obzir trenutne i buduce prihode i rashode i ukupni ocekivani ekonomski razvoj i • Budzet treba da bude transparentan da bi sa njim bila upoznata sto sira javnost.Definisanje novcane mase nije nimalo lak i jednostavan zadatak u eri finansijskih inovacija i pojave novih finansijskih aktiva koje bi mogle da se uzmu u obzir prilikom izracunavanja ukopne kolicine novca u privredi.

neprofitnih organizacija u pasivi banaka). javnih preduzeca.Mo= Dinarski primarni novac (monetarna baza). Drzavne hartije od vrednosti predstavljaju vrlo vaznu imovinu centralnih banaka. M1= Gotov novac u opticaju i sredstva na tekucim i drugim racunima vlasnika novcanih sredstava u pasivi banaka. stanovnistva i neprofitnih organizacija. kada je .gotov novac u opticaju i dinarske rezerve banaka i rezerve drugih sektora ukoliko postoje kod NBS. drugih preduzeca. Devizne rezerve centralne banke sluze najcesce za odrzavanje spoljne likvidnosti zemlje putem direktnog finansiranja neravnoteze u platnom bilansu ( npr. Njima se vrsi regulacija novcane mase i kamatnih stopa u bankarskom i finansijskom sistemu. Centralna banka (kao i vecina banaka) odlucuje o kolicini ovih finansijskih instrumenata koje ce drzati u svom posedu i kontrolise ih putem operacija na otvorenom trzistu. javnih preduzeca. M3=M2 + Kratkorocni i dugorocni devizni depoziti (bez stare devizne stednje). ukljucujuci i novcana sredstva na racunima lokalnih nivoa vlasti (racuna sa kojih se moze vrsiti placanje bez ogranicenja). M2=M1 + ostali kratkorocni i dugorocni dinarski depoziti ( drugih finansijskih organizacija. drugih preduzeca. stanovnistva. Bilans stanja centralne banke aktiva (imovina) hartije od vrednosti devizne rezerve krediti u bankama pasiva(obaveze) gotov novac u opticaju depoziti po vidjenju drzave depoziti po vidjenju banaka (obavezne rezerve) *(bilans stanja se pise kao T-konto i onda na levoj strani aktiva na desnoj pasiva) Hartije od vrednosti u aktivi bilansa stanja centralne banke predstavljaju najcesce one hartije koje izdaje drzava(ministarstvo finansija) kao jedan od nacina finansiranja javnih rashoda.

i zahtev za kreditom kod centralne banke cesto upucuje na pogresan zakljucak da su banke u vecem problemu nego sto je to zaista slucaj. za uticaj na devizni kurs i za ostale potrebe. tj. Ukupna kolicina primarnog novca nalazi se u pasivi bilansa stanja centralne banke. Krediti koje centralna banka odobrava poslovnim bankama mogu biti razlicite namene. operacije na otvorenom trzistu. Kupovinom hartija od vrednosti centralna banka povecava rezerve banaka i time kolicinu primarnog novca. strane hartije od vrednosti. specijalna prava vucenja. Devizne rezerve NBS cine efektivan strani novac. Ove stavke se nalaze u pasivi bilansa stanja centralne banke tako da su u potpunostu pod njenom kontrolom. Ako centralna banka kupuje devize. Primarni novac. to znaci da ce prodavcima deviza(poslovnim bankama) da prosledi odgovarajuci iznos nacionalne valute (dinara). Poslovne banke ne preferiraju ovu vrstu zaduzivanja jer imaju jeftinije alternativne izvore. a prodajom hartija od vrednosti povlaci novcana sredstva. Kupovina i prodaja hartija od vrednosti. tzv. Radi se samo o kolicini novca koju je centralna banka pustila u opticaj. Ako centralna banka prodaje . pa se tako ni ne ubraju u novcanu masu. Kupovina i prodaja deviza na deviznom trzistu. a tokove njegovog formiranja nalazimo u aktivi ove institucije. Tokovi kreiranja primarnog novca su: 1. zlato. naziva se drugacije monetarna baza. 2.uvoz veci od izvoza). ali se najcesce radi o kreditima za pokrice njihove privremene nelikvidnosti. predstavlja zbir gotovog novca u opticaju i ukupnih rezervi banaka.smanjuje kolicinu primarnog novca. Gotov novac u opticaju u pasivi bilansa stanja predstavlja kolicinu gotovine kojom raspolaze javnost. potrazavanja u stranoj valuti. sto znaci da odstampana gotovina koja jos nije u promentu ne cini niciju aktivu niti pasivu. Gotov novac u opticaju predstavlja najvazniju stavku obaveza centralne banke i ona ima potpunu kontrolu nad njenom kolicinom.Centralna banka moze na deviznom trzistu da kupuje i prodaje devize. dok je gotovina kojom raspolazu banke sastavni deo racuna rezervi banaka.

Monetarni multiplikator. Kada banke otplate uzeti kredit. Prvi faktor koji utice na monetarni multiplikator je stopa obaveznih rezervi. To je koeficijent koji promene u novcanoj masi povezuje sa promenatama u monetarnoj bazi (primarnom novcu). Tu vezu predstavljamo na sledeci nacin: M1=m*MB gde je M1 novcana masa. drugim recima. povecava kolicinu primarnog novca.Centralna banka moze odobravati kredite komercijalnim bankama i tada. pokazuje kako se monetarna baza transformise u novcanu masu. Multiplikacija depozita je sposobnost banke da iracijalno uvecaju rezerve (na primer. tada povlaci nacionalni novac. smanjuje primarni novac. Dakle. pored primarnog novca. naime. a R rezerve poslovnih banaka. m monetarni multiplikator i MB monetarna baza ili primarni novac. Drugi faktor predstavlja odluke deponenata o tome koji iznos novcanih sredstava ce drzati u gotovini. Monetarnu bazu (MB) mozemo predstaviti i kao: MB= Go + R gde su Go gotov novac u opticaju. Drugi element mehanizma je formiranje novcane mase M1 predstavlja monetarni multiplikator. Krediti komercijalnim bankama. za jedan dinar). centralnoj banci placaju dinarima za devize koje su kupile od centralne banke. Poslovne banke. predstavlja drugi element formiranja novcane mase M1. de facto. kolicina primarnog novca se smanjuje. prodajom hartija od vrednosti centralnoj banci). monetarni multiplikator ukazuje na to koliko se menja novcana masa ako se monetarna baza promeni za jedinicu (na primer.devize. posle izdvajanja jednog . 3. tj. a koji u depozitima kod banaka.

njime se placaju dobra i usluge pri obavljanju transakcija. tj. tj. Treci faktor predstavlja odluka banaka o nacinu raspologanja viskom rezervi. a time i kolicinu novcane mase. Pored ovog. docice ce do istih efekata kao i kod povecane stope obaveznih rezervi. Ovo se naziva motiv opreznosti ili predostroznosti traznje za novcem. or koeficijent obaveznih rezervi koji je odredjen od strane centralne banke i vr koeficijent visaka rezervi koga odredjuju poslovne banke.jedna od osnovnih funkcija novca je da sluzi kao sredstvo placanja. tj. tj.banke smanjuju kreditiranje.multiplicira i tako povecava ukupnu novcanu masu.dela u obavezne rezerve. Motivi traznje za novcem. Traznja za novcem predstavlja kolicinu novca koja je potrebna za nesmetano obavljanje transakcija u zemlji. koj zavisi od odluka deponenata o delu iznosa koji drze u gotovini i delu koji drze u depozitima kod banaka. korisrete za izdavanje kredita koji se prenosom sa jednog na drugi racun u razlicitim bankama umnozava. Obrazac za izracunavanje monetarnog multiplikatora izgleda ovako: m= (1+ g)/(g+or+vr) gde je g koeficijent gotovine. Faktori koji uticu na traznju novca.Da bi se faktori uticaja na traznju novca sto bolje razumeli treba poci od poznate kvantne jednacine rezmene i iz nje izvedene teorije. novac ima funkciju ocuvanja vrednosti. zbog na primer ocekivanja veceg odliva depozita. za odrzavanje likvidnosti transaktora. Traznja za novcem u funkciji ocuvanja bogatstva moze biti podstaknuta motivom spekulacije ili portfolio motivom. Ovo je transakcioni motiv traznje za novcem. ljudi ga koriste da bi njime povecali svoje bogatstvo ili kako bi ga upotrebili u buducnosti za neke vece kupovine. Kvantitativna jednacina novca glasi: .odlukom o tome koji deo svog dohotka ce ljudi drzati u formi novca. za ispunjenje njihovih tekucih obaveza. a koji deo u hartijama od vrednosti ili u realnoj imovini kako bi ocuvali njegovu vrednost. Ako banke odluce da povecaju obim viska rezervi kojom raspolazu.

u toku godine jedan dinar koristi za kupovinu robe i usluga u ekonomiji. Rast dohotka povecava nivo transakcije u jednoj ekonomiji. vec moze u znatoj meri da fluktuira. Kada se poveca novcana masa u istom smeru menja se i BDP. Ako je trziste novca u ravnotezi. Prvi faktor traznje za novcem je obim transakcija u jednoj ekonomiji. Relacija P*U predstavlja bruto domaci proizvod (BDP). kvantitativna teorija traznje novca kaze da je traznja novca samo u funkciji BDP(dohotka) u zemlji. Te fluktuacije ce zavisiti od razvijenosti institucija koje obavljaju transakcije u jednoj zemlji(razliciti mehanizmi placanja. Ovo je ujedno i osnovni rezultat kvantitativne teorije novca. Izraz 1/B mozemo smatrati konstantnim.koriscenje . tj. trzisnu vrednost svih proizvoda i usluga proizvedenih u jednoj zemlji u toku godine. Brzina opticaja novca predstavlja parametar koji se dobija kada bruto domaci proizvod (P*U). a veci broj transakcija iziskuje vecu tranju za novcem kojim bi se te transakcije obavile. onda mozemo reci da je ponuda novca jednaka traznji za novcem. onda izraz moze izgledati i ovako: Mtra= (P*U)/B gde je Mtra traznja za novcem. Dakle. u proseku. P nivo cena i U agregatna proizvodnja(dohodak). On zavisi od dohotka.M*V = P*U gde su M ukupna kolicina novca(novcana masa). Empirijski podaci pokazuju da brzina opticaja novca nije konstantna. pa prethodni izraz mozemo malo imeniti: Mpon= (P*U)/B gde Mpon oznacava ponudu novca. Ako je ponuda novca jednaka traznji. V brzina opticaja novca. pa je onda Mtra=const *P*U. podelimo obimom novcane mase: B=(P*U)/M Brzina opticaja novca pokazuje koliko se puta.

• strukturni faktori. promena u monetarnoj politici(manje ili vise novca u opticaju) i oscilacija u privrednoj aktivnosti(na primer. rast diviziong kursa).inovacija u toj oblasti poput platnih kartica). a samim tim i nivoa transakcija). porezi. Ako je inflacija izazvana povecanom traznjom.strukturna inflacija Efekti inflacije i mogucnosti za njeno suzbijanje – Inflacija se suzbija antiinflacionom ili stabilizacionom politikom. Sve ove promene brzine opticaja novca ujedno menjaju traznju za novcem. sokovi na strani traznje)-inflacija traznje • rast troskova (sokovi na strani ponude.gubi se njegova realna vrednost kao sredstva za placanje. Najrasprostranjenija mera inflacije predstavlja indeks potrosackih cena ili CPI indeks. Kada cene rastu dolazi do smanjivanja kupovne snage(moci) novca. obicno se leci kombinacijom restriktivne monetarne i fiskalne politike (Ortodoksne mere) . Najznacajniji i najvazniji faktori koji uticu na rast cena(inflaciju): • rast novcane mase(monetarna ekspanzija. u fazi recesije brzina opticaja se smanjuje jer dolazi do smanjenja privredne aktivnosti. visok nivo zaposlenosti. a ik proizvodi i usluge koji se trose. Inflacija predstavlja rast opsteg nivoa cena dobara i usluga u jednom vremenskom periodu.inflacija troskova. Ovaj indeks meri prosecnu promenu cena fiksne korpe robe i usluga koje domacinstva kupuju za zadovoljavanje svojih potreba.U zavisnosti od uzroka inflacije primenjuju se razlicite kombinacije mera. Ako . To je skup mera koje vlada i centralna banka preduzimaju kako bi uz sto nize troskove smanjile inflaciju. Indeks potrosackih cena (Ip) za k proizvoda dobijamo prema sledecem obrascu: Ik= (∑k pond* ik)/(∑k pond) Gde su pond podeti (ucesca) pojedinih proizvoda u ukupnoj potrosnji.

od obicnih komercijalnih banaka prerastaju u cuvare stabilnosti finansijskog sistema. koja ima monopol nad izdavanjem novca. u vecoj kontroli deviznog kursa i novcane mase. gde si inflacija obara postepeno i uz nize troskove. Centralna banka Engleske nastaje 1694. ali brzo i ostro smanjuju stopu inflacije. politici koju vodi centralna banka. Najvaznija funkcija u centralnoj banci pripada njenom guverneru koji predsedava sednicama saveta za monetarnu politiku. smanjenja prozivodnje. Najvaznije funkcije centralne banke su : • Implementacija monetarne politike • Emisija novca • Upravljanje kamatnim stopama. kreditima i deviznim kursom • Upravljanje deviznim rezervama • Odrzavanje spoljne likvidnosti . i putem tzv. lek se obicno trazi u zamrzavanju plata (Heterodoksne mere) . a izvestaj o svom radu polazu samo skupstini. Jedna od najvaznijih uloga u suzbijanju i kontroli inflacije pripada monetarnoj politici.u pravom smislu te reci. sto privredu moze dovesti do recesije – usporavanje ekonomske aktivnosti. Centralna banka – predstavlja vodecu monetarnu instituciju. gradualisticke programe. Tada. Centralne banke nastajale su ili evolutivnim procesom iz komercijalnih banaka ili tako sto ih je direktno osnivala drzava nekim svojim aktom (dekretom). Inflacija se moze suzbiti uz tzv.je uzrok inflacije na strani povecanih troskova poslovanja. potrosnje i zaposlenosti. vezuje se za momenat kada ova institucija preuzima ulogu zajmodavca u krajnjoj instanci (krajnjoj nuzdi) i tada prestaje da budu bilo kakva konkurencija ostalim komercijalnim bankama. godine sa ciljem da prikupi sredstva kako bi se finansirali ratovi koje je Engleska vodila u to vreme. cena . Nastanak centralnih banaka. sok-terapija koje se primenjuju pri visim stopama inflacije i uz vece troskov. Najveci broj zemalja ima zakon o centralnoj banci i centralne banke najcesce posluju potpuno nezavisno od vlade. tj.

izmedju ostalog. tako sto banka daje kratkorocne kredite da bi popravila svoju likvidnost. posle izvrsenog poravnanja. To podrazumeva da je u obavezi da obezbedi sredstva na deviznom trzistu. Centralna banka kao banka svih banaka. medjutim. adekvatnosti kapitala. Poslovne banke imaju obavezu da dostavljaju centralnoj banci izvestaje o svom poslovanju. salje instrukciju banci u ciju korist je izvrseno placanje. kao i o organizaciji svoje unutrasnje kontrole. nacinima upravljanja rizikom.• Supervizija banaka • Zajmovi u krajnjoj instanci – garant likvidnosti • Poslovi za racun vlade – bankar drzave • Istrazivanje i statisticke analize • Platni promet • Donosenje pravnih propisa (funkcija regulacije) Centralna banka je.tako i za drzavne platne sisteme. centralna banka pomaze vladi u upravljanju javnim dugom. Uglavnom sve centralne banke u Svetu imaju kljucnu ulogu u sistemu platnog prometa. kako za privatne. centralna banka preuzima ulogu zajmodavca u kranjoj instanci. vrsi i regulatornu funkciju. tako sto emitije drzavne hartije od vrednosti. One obavljaju poravnanje. zaduzena za odrzavanje spoljne likvidnosti zemje. To podrazumeva da mora donositi propise koji regulisu . Supervizija banaka – obuhvata preventivne mere u obliku propisa i obaveza koje centralna banka namece poslovnim bankama u cilju postizanja kontrole nad celokupnim finansijskim sistemom. transakcije.kako bi se izmirile obaveze domacih subjekata u stranim sredstvima placanja i tako bi se omogucio nesmetan platni promet sa inostranstvom. organizuje aukcije za njihovu prodaju. U sitacijama kada postoji pretnja da dodje do krize bankarskog sistema i kada je ugrozena finansijska stabilnost zemlje. Pruzanje usluga vladi u vidu kredita je u mnogim drzavama zabranjeno. Banka koja vrsi placanje salje instrukcije centralnoj banci. obavlja placanje i naplate. koja. Skoro sve centralne banke imaju posebna odeljenja koje se bave istrazivanjem i raznim statistickim analizama kako bi se monetarna politika sto adekvatnije sprovodila.

posto donese odluku o krajnjim ciljevima svoje monetarne politike. rasta kamatnih stopa i. to jest. U nekim zemljama ove poslove obavljaju druge institucije. Postoje i razlicita shvatanja po pitanju regulatorne funkcije. Ti operativni tagreti najcesce su monetarna baza. Restriktivna monetarna politika podrazumeva prikupljanje novca i kapitala. Te velicine nazivaju se posredni targeti (posredna sredstva za ostvarenje krajnjeg cilja). Ova politika se obicno koristi u vreme smanjene privredne aktivnosti i kada postoji opasnost da dodje do recesije.funkcionisanje finansijskih sistema. Centralne banke ne mogu direktno uticati na posredne targete. prikupljanja kredita. Ovi posredni targeti neposredno uticu na nivo cena i na stopu zaposlenosti. Zbog toga se biraju nove varijable koje nazivamo operativnim targetima i na koje centralna banka svojim instrumentima nedvosmisleno neposredno utice. do cega dolazi usled smanjene ponude novca. Ciljevi monetarne politike su se tokom istorije menjali.kratokrocne i dugorocne kamatne stope ili nominalna vrednost BDP. stabilnost finansijskih trzista i stabilnost deviznog trzista. niska i predvidiva stopa inflacije. a ne centralna banka. privredni rast. Centralna banka. ali savremena monetarna politika vecine centralnih banaka odredila stabilan nivo cena kao svoj primarni cilj. bira nekoliko velicina (varijabli). stabilnost kamatnih stopa. stabilnost cena. Danas je osnovni cilj vecine centralnih banaka u svetu stabilnost cena. Ciljevi monetarne politike su: Visoka stopa zaposlenosti. Ekspanzivna monetarna politika podrazumeva povecanje ponude novca u zemlji i smanjenje kamatnih stopa. sledstveno. na koje ce uticati. Sprovodi se u situaciji kada zahuhtala privredna aktivnost moze dovesti do inflacije. Posredni targeti su najcesce monetarni agregati. devizni kurs. Monetarna politika predstvalja deo ekonomske politike zemlje koju sprovodi centralna banka preko razlicitih instrumenata. Time se snizava cena kapitala u zemlji i daje se vetar u ledja privredi kako bi se povecale investicije i ubrzala prozivodnja. rezerve ili .

centralna banka bira shodno mogucnostima da ih kontrolise. zauzvrat. Operacije na otvorenom trzistu se ogledaju u kupovini i prodaji drzavnih hartija od vrednosti u cilju promene obima novcane mase i visine kamatne stope. Instrumenti monetarne politike predstavljaju nacine koje centralna banka koristi da bi ostvarila postavljene ciljeve. Diskontna (Eskontna) politika podrazumeva odredjivanje uslova pod kojima centralna banka odobrava kredite poslovnim bankama. centralna banka ne moze tacno unapred da zna koliko ce banaka zatraziti kredite da bi mogla da predvidi rast novcane mase. Grubo se mogu podeliti na direktne i indirektne. Osnovni nedostatak diskontne stope kao instrumenta mon. Njeno kretanje uslovljava fluktuacije ostalih kamatnih stopa na trzistu. Posredne i operativne targete (sredstva). . REPO-operacije znace privremenu kupovinu hartija od vrednosti od strane centralne banke uz sporazum da ce ih prodavac otkupiti u odredjenom kratkom roku – od 1 do 15 dana. narocito u razvijenim zemljama. Jasno je da ce efekat ove transakcije u trenutku dospeca biti suprotan onom s’ pocetka. Jednostavnije receno. Kamatna stopa po kojoj se obavljaju operacije centralne banke na otvorenom trzistu naziva se referentna kamatna stopa ili repo-stopa. te se zato i zovu privremene transakcije. Operacije na otvorenom trzistu predstavljaju najzastupljeniji i najefikasniji instrument monetarne politike savremenih centralnih banaka.kamatne stope na trezorske zapise. kod centralne banke diskontuju hartije od vrednosti. U roku dospeca kredita. Ovaj instrument centralne banke danas predstavlja dopunski alat operacijama na otvorenom trzistu. Obavezne rezerve predstavljaju deo sredstava koje banke moraju izdvojiti iz svog kredinog potencijala i cuvati na racunu kod centralne banke. banke su u obavezi da otkupe hartije od vrednosti koje su deponovale i to po visoj nominalnoj vrednosti. Centralna banka ima mogucnost davanja razlicitih vrsta kredita poslovnim bankama koje.polike je sto centralna banka ne moze da zna za koliko treba da menja visinu disokntne stope da bi postigla zeljeni efekat u promeni rezervi banaka.

kao sto su agregatna traznja. indirektno menjaju devizni kurs i neto iznos. promenjivom brzinom i intenzitetom. proizvodnja i cena. kredite. Stepen prenosa promene referentne kamatne stope na trzisne kamatne stope nije uvek isti. Federalna komisija za operacije na otvorenom trzistu (FOMC) i Federalni savetodavni odbor.nije rec o jednoj banci vec o sistemu banaka. Obrnut efekat se dobija restriktivnom monetarnom politikom.a time i realnih dugorocnih kamatnih stopa. U zemljama sa dominantnim ucescem banaka u strukturi finansijskog trzista. Mehanizam je izrazen i u nasoj zemlji. medjubankarske pozajmice. raste zaduzenost i bruto domaci proizvod a time i nivo agregatne traznje. FED ima i nekoliko hiljada banaka clanica. On se ispoljava kroz razlicite kanale koji uticu na razlicite agregate i trzista. Pri expanzivnoj monetarnoj politici dolazi do rasta rezervi banaka. privredne aktivnosti i konacno agregatne traznje 4. FED cine 12 americkih regionalnih banaka federalnih rezervi. 2. Ciljna stopa inflacije u FED-u se nikad . Rast referentne kamatne stope utice na rast ostalih kamatnih stopa na finansijskom trzistu – na bankarske depozite. Zapravo. investicije. Smanjenje ukupnog bogatstva utice na smanjenje potrosnje. povecava se kreditiranje. 3. Odbor Guvernera. Promene referentne kamatne stope. Promene referentne kamatne stope uticu na privredu i stanovnistvo putem promene vrednosti njihove imovine. uticuci direktno na promene kratkotocnih. Cilj monetarne politike Sistema federalnih rezervi je ostvarivanje maximalnog nivoa zaposlenosti i centralne stabilnosti.razvijen je kreditni kanal. Sistem federalnih rezervi (FED) predstavlja centralnu banku SAD. Kanali transmisionih mehanizama : 1.Transmisioni mehanizam monetarne politike predstavlja proces preko koga monetarna politika utice na makroekonomske agregate.

Pored operacija na otvorenom trzistu FED koristi diskontnu stopu i politiku obaveznih rezervi kao dopunske instrumente monetarne politike. Organi upravljanja : Bord Direktora .nije brojcano izrazavala. Operacije na otvorenom trzistu obavlja iskljucivo dilersko odeljenje pri banci u New York-u.prekonocnu kamatnu stopu. Putem vec poznatog mehanizma uticaja na ostale kamatne stope u zemlji preko REPO. NBS je nezavisna i samostalna u svom radu i odgovara jedino Narodnoj Skupstini kojoj podnosi . Instrumenti monetarne politike su operacije na otvorenom trzistu. Kao centralna i jedinstvena monetarna institucija. ECB-om upravlja Savet Guvernera i Izvrsni Odbor i Generalni savet. ukljucujuci povecanje zaposlenosti i ekonomski rast. Operacije na otvorenom trzistu kao najvazniji instrument monetarne politike. ECB i nacionalne centralne banke svih zemalja clanica EU cine zajedno Evropski sistem centralnih banaka – EVROSISTEM (ESCB). Odbor za monetarnu politiku i Odbor za finansijsku stabilnost. ova Banka kontrolise targetina nivo inflacije. organizacija i ovlascenja odredjena su Ustavom Srbije i Zakonom o Narodnoj banci Srbije (2003. Narodna Banka Srbije (NBS) – njena uloga. stalne kreditne olaksice i obavezne rezerve. Banka Engleske predstavlja jednu od prvih centralnih banaka u svetu. Najvazniji instrumenti monetarne politike su operacije na otvorenom trzistu ciji je cilj uticaj na kamatnu stopu na federalne fondove tzv. Specificnost monetarne politike FED-a ogleda se u targetiranju i javnom objavljivanju targetirane kamatne stope i to prema poznatom “Tejlorovom pravilu”.) a dopunjen i izmenjen 2010. Evropska Centralna Banka (ECB) – predstavlja centralnu banku zemalja clanica EMU. Osnovna uloga Banke je odrzavanje monetarne i finansijske stabilnosti koje predstavljuju bazicni uslov zdrave ekonomije. proceduri i dinamici koriscenja.god. Najznacajniji instrument monetarne politike Engleske centralne banke predstavljaju operacije na otvorenom trzistu. Razlikuju se po roku dospeca hartija koje se koriste kao predmet refinansiranja.kamatne stope. Pored toga Banka mora odrzavati ekonomsku politike i ciljeve vlade. imaju nekoliko oblika. Osnovni cilj monetarne politike ECB-a je odrzavanje cenovne stabilnosti radi ostvarivanja visokog nivoa zaposlenosti odrzivog i neinflatornog ekonomskog rasta.

mozemo shvatiti kao sva trzista na kojima se susrecu ponuda i traznja za finansijskim instrumentima. po utvrdjenim pravilima formira cena.NBS koristi i dopunske instrumente monetarne politike. Osnovni cilj NBS je odrzavanje stabilnosti cena. izdaje novcanice i kovani novac.sa jedne strane i neke banke. vodi politiku kursa dinara. a da se posle 2 nedelje obavi suprotna transakcija. finan. Preduzeca uz pomoc finansijskih trzista dolaze do .a da banka (prodavac/kupac) hartije isporuci (plati). kao ukupnost svih finansijskih transakcija u zemlji. da NBS kupi/proda hartije od vrednosti. kao i podrzavanje ekonomske politike Vlade u postizanju odrzivog privrednog rasta. Osnovne funkcije NBS su da utvrdjuje i sprovodi monetarnu politiku. ka onima koji imaju vece troskove od stecenih prihoda. upravlja deviznim rezervama. CETVRTI DEO: FINANSIJSKA TRZISTA Finansijska trzista.aktivom (instrumentima) i gde im se. tj. kao sto su kreditne i depozitne olaksice(stalne olaksice) i obavezne rezerve.trzista predstavljaju organizovana trzista(mesta) na kojima se trguje finan. Glavni instrument monetarne politike NBS u postizanju osn. NBS ima za cilj i ocuvanje finansijske stabilnosti. Pored osnovnog cilja. Dvonedeljne REPO-transakcije podrazumevaju sporazum NBS . obavlja poslove za Republiku Srbiju i vrsi superviziju finansijskih institucija. Finansijska trzista omogucavaju usmeravanje finansijskih sredstava od sufictinih ka deficitnim jedinicama – od onih koji su ostvarili vece prihode u odnosu na troskove. Pored operacija na otvorenom trzistu. Narodnom Bankom Srbije rukovodi Guverner koji moze imati od 2-4 viceguvernera (zamenika). sa druge strane. Uze posmatrano. u najsirem smislu. omogucuje funkcionisanje platnog prometa.cilja predstavljaju dvonedeljne operacije na otvorenom trzistu kojima NBS odredjuje kamatnu stopu.godisnji izvestaj o svom poslovanju.

razlika izmedju trzista novca i trzista kapitala je u tom sto kod trzista novca rok dospeca je manji od godinu dana a kod trz. FT smanjuju transakcione troskove. a kod sekundarnog se prodaju hartije od vrednosti koje su vec bile emitovane.smislu) gde se obavlja trgovina odredjenim finan.kao npr. i sek. Berzansko trziste podrazumeva org. usluzne finansijske institucije. trzista je u tome sto kod prim.sistema : Stanovnistvo. Ovu kategoriju cine.trzista na kojima se i odvija trgovina. Razlika izmedju prim. preduzeca (javni i priv.kapitala je duzi od godinu dana. Finansijska trzista obezbedjuju najefikasniji nacin alokacije sredstava jedne privrede putem odredjivanja cene tog koriscenja na FT-u.sektor). Ucesnici koji omogucavaju i olaksavaju ovaj vid trgovanja su.mesto (u fiz. Drzava. a ujedno i f-ju razvoja privrede. se prvi put emituju hartije od vrednosti. kao i subjekti iz inostranstva.instrumentima kao i berzanskom robom.transakciju. bez fizickih granica. . svi ucesnici ekon.dileri.kao i org. Pojam Van-berzanskog trzista vezuje se za obavljanje finansijskih transakcija van organizovanog – specijalizovanog mesta kao sto je berza. pre svega. Ovo nazivamo funkcijom likvidnosti finansijskih trzista. Kupoprodaja se obavlja putem elektronskih mreza – kompjuterski ili posredstvom banaka.investicioni savetnici i investicione banke. FT imaju mobilizacionu f-ju. Na finansijskim trzistima moguce je kupovati i prodavati finansijske instrumente pre roka njihovog dospeca.trzistu. Osn.bilo da njemu trguju ili da to trgovanje omogucuju i olaksavaju. brokeri. vrlo preciznim. pravilima i po odredjenom postupku. Na berzama se trguje po unpared utvrdjenim. Ucesnici na finansijskim trzistima – sva fizicka i pravna lica koja iz nekog razloga ucestvuju u poslovima na fin.neophodnih sredstava za rad. Transakcioni troskovi nastaju prilikom trazenja druge strane sa kojom bi smo mogli da obavimo Finan.

koji posluju u svoje ime i za tudji racun.instrumenata • Ziralni novac – predstavlja jedan od pojavnih oblika novca uz papirni i kovani novac. Devize predstavljaju sva potrazivanja u stranoj valuti prema inostranstvu. Najvecu grupu finansijskih institucija cine fin.instrumente. njima se trguje na robnim berzama.kao sto su oznake.potrazivanja.trzistu kojima se trguje na taj nacin sto se kreiraju odredjene hartije od vrednosti u cijoj osn.subjekata kod poslovnih banaka. • Depoziti.trzista. ali se svrstavaju u fin. Oni su agenti svojim klijentima. Osnovne karakteristike hartija od vrednosti – Hartije od vrednosti predstavljaju najvecu grupu fin.su depoziti.instrumenata kojima trguju.prava ili ugovorene obaveze • Devizama se trguje na deviznom trzistu. Najvazniji fin.vrste hartije(naziv).posebnom segmentu fin.vrednost (kuca. Svaka hartija od vrednosti sadrzi neke formalne efekte.(neopipljiva) aktiva.opipljiva i ima mat. aktiva je nevidljiva.a njena vrednost potice iz prava na ostvarenje nekog buduceg prihoda za njenog vlasnika. koji se nalazi u zemlji koja nije ujedno i zemlja njegovog porekla) • Zlato i plemeniti metali nisu u pravom smislu reci fin.instrumenata kojima se trguje na fin. Radi se o novcu na tekucim racunima preduzeca i ostalih ekon. Za razliku od realne (fizicke) aktive koja je vidljiva.kovani i papirni.Brokeri – berzanski posredici.racunar…). fin.nego to cine iskljucivo radi provizije. .Potrazivanje i Finansijska prava – predstavljaju instrumente na fin. nisu vlasnici finan.instrumenti su : • Hartije od vrednosti . Finansijski Instrumenti ili fin. clanovi berze. (Valuta predstavalja samo efektivni strani novac.cine najvazniju i najbrojniju grupu fin.aktiva predstavljaju predmet trgovanja na fin.trzistu.neopipljiva.posrednici koji preuzimaju najznacajniju ulogu u procesu indirektnog finansiranja.trzistima.

sediste i adresa emitenta.njeni organi. ) Certifikati o depozitu ( kratkorocne hartije od vrednosti. u pitanju je instr. diskontna hartija od vrednosti.mesto i datum emitovanja i sl.6 meseci i 1 godina. . dok izvedene hartije od vrednosti iskazuju izvedene odnose emitenta i investitora. duga i predstavljaju potvrdu o orocenom depozitu kod banke. Rokovi dospeca – 1. Finansijski instrumenti trzista novca Na trzistu novca trguje se fin. instr. ).agencije) i hartije od vrednosti koje emituju preduzeca. rok od 7-365 dana. srednjerocne(1-5 god) i dugorocne (preko 5god) • Prema emitentu – drzavne hartije od vrednosti (drzava.3. Komercijalni zapisi ( kratkorocne hartije od vrednosti koje izdaju visokobonitetna preduzeca.instrumente duga diskontnog karaktera koje emituje ministarstvo finansija. kao i ziralnim novcem.institucije.prava vlasnika.instrumentima ciji je rok dospeca do 1 god. Kratkorocne drzavne obveznice ( predstavljaju kratkorocne vrlo likvidne hartije od vrednosti.br i oznaka.duga. dakle kratkorocnim hartijama od vrednosti i to instrumentima duga. • Prema mestu emitovanja – domace i strane hartije od vrednosti • Prema prirodi odnosa koje odrzavaju – osnovne i izvedene hartije od vrednosti Osnovne hartije od vrednosti odrzavaju osnovne odnose izmedju emitenta i investitora.). ser.banke i ostale finan.ime. Hartije od vrednosti mozemo podeliti prema vise kriterijuma: • Prema rocnosti – kratkorocne(do 1 god).i nefinan.

zapisima.Nominalni iznos duga – glavnicu 3. Akceptiranje menice podrazumeva prihvatanje obaveze isplate iznosa koji je upisan na menici.a razlikuje se jedino emitent.v. duznicke hartije. Obveznica ima bar 3 bitna elementa: 1.Drzavne obveznice . Finansijski Instrumenti trzista kapitala Obveznica je finan.instrument kojim se izdavalac obavezuje da u roku dospeca plati imaocu pozajmljeni iznos sredstava.Bankarski Akcepti ( overene menice.Nominalnu ili kuponsku kamatnu stopu Obveznice se mogu podeliti prema vise kriterijuma.Hipotekarne obveznice • Prema roku dospeca : .Rok dospeca – fiksiran datum kada se pozajmljeni iznos mora vratiti 2. ).sa kamatom.Korporativne obveznice .Obveznice lokalnih organa vlasti .o. diskontnog karaktera sa osobinama koje su identicne komerc.a neki od njih su: • Prema emitentu : . najstarije na trzistu novca. Blagajnicki zapisi ( Duznicke h.).

domace obvaznice ..obveznice bez kupona (diskontne) .EVRO obveznice Akcije su vlasnicke hartije od vrednosti. fin. Vlasnik akcije ujedno je i vlasnik emitenta.strane .sa kuponom . Mogu se podeliti na obicne i prioritetne.obveznice sa fixnom .konsoli • Prema tipu kamatne stope: .srednjorocne (od 1 do 5 god) .promenjivom kamatnom stopom • Prema poreklu: .anuitetne . .dugorocne (preko 5 god) • Prema nacinu placanja kamate (amortizacija) : . instrumenti koji imaocima daju odredjena prava.kratkorocne (do 1 god) . srazmerno broju akcija koje poseduje.------II-----.

transakcije.vremenska vrednost novca ukazuje na cinjenicu da je novac vredniji danas. Postoji veliki broj razlicitih finansijskih derivata. koji predstavljaju finan.Finansijski derivati ili izvedene hartije od vrednosti su finansijski instrumenti kojima se trguje na terminskim trzistima. Sadasnja vrednost je trentutna (sadasnja) vrednost buduceg novcanog iznosa (ili isplate) procenjena po datoj diskontnoj stopi. koje se zakljucuju u sadasnjosti (danas. procenjena po nekoj diskontnoj stopi. Formula za izracunavanje vrednosti akcija : C = D1 / (i-r) . jer ga je moguce uloziti i ostvariti prinos. Na terminskim trzistima se obavljaju terminski poslovi. a realizuju u nekom buducem trenutku.). Diskontna stopa je kamatna stopa po kojoj se buduca vrednost izjednacava sa sadasnjom. Buduca vrednosti je vrednost sadasnjeg novcanog iznosa (ili niza isplata) u nekom buducem vremenu. ali su svakako najznacajniji: Forvardi. Dakle. nego isti iznos u buducnosti. Fjucersi i Opcije.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->