P. 1
Patologija VSWord

Patologija VSWord

|Views: 4,454|Likes:
Published by Mladen Gradjanski

More info:

Published by: Mladen Gradjanski on Feb 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/26/2013

pdf

text

original

1.UVOD PATOLOGIJA -_Znanost koja se bavi proučavanjem bolesti. BOLEST- Reakciia živog organizma na oštećenje.

, ZDRAVLJE - Stanje potpunog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti ili nemoći. PATOLOŠKA ANATOMIJA- Egzaktna medicinska znanost koja proučava promjene na stanicama, tkivima, organima i organizmu tijekom bolesnih stanja (odstupanje građe bolesnog od normalnog). PATOLOGIJA: 1. Opća patologija 2. Specijalna patologija Za razumijevanje bolesti i liječenje bolesti potrebno je znati kakve su sve promijene nastale u organizmu, koje su faze bolesti i kakve su posljedice različitih patoloških procesa. Prikupljanje podataka o bolesti: obdukcije svjetlosni mikroskop specifične metode bojenja (histokemija) imunohistokemjja kontrastni mikraskop fluorescencija elektronski mikroskop citologija (promjene na staničnoj razini)-eksfolijativna i aspiracijska Obdukcije -počeci stariji od 2000.godina Morgagni (1682-1771 .g)- "De sedibus et causis morborum" - začetnik moderne patologije R. Virchovv (1825-1902.) osnivač celularne patologije "Omnis cellula e cellula" Suvremena patologija (klinička patologija) tumači patološke promjene u oštećenim organima zajedno s poremećajem funkcije (povezuje predkliniku s klinikom). 2. VRSTE l ZNACI SMRTI Život je stanje prirodne aktivnosti biljnog, životinjskog i ljudskog organizma. Život je zbroj bioloških fenomena: metabolizma (izmjene) tvari rasta i razmnožavanja podražljivosti i reagiranja kretanja Metabolizam uključuje dva procesa: DISIMILACIJU (osigurava potrebnu energiju) i ASIMILACIJU (nadoknađuje utrošenu materiju, kao i materiju potrebnu za rast i razmnožavanje). SMRT (MORS) nastupa prestankom metabolizama (asimilacija i disimilacija) tvari u stanici. Naime, dolazi do prestanka za život važnih funkcija (disanje, prestanak rada srca i prestanak moždane funkcije). PRIRODNA SMRT (MORS NATURALIS)- posljedica prirodnog oštećenja kao što su bolest ili starost. NASILNA SMRT (MORS VIOLENTA)- posljedica nasilnog oštećenja. SUMNJIVA SMRT (MORS SUSPECTA)- posljedica nejasnog uzroka. NASILNA SMRT može biti posljedica: ubojstva (homicidum) samoubojstva (suicidum) nesretnog slučaja (incidens, accidens) NAPRASNA SMRT (MORS SUBITA)-nagla prirodna smrt (infarkt, moždana kap, plućna embolija). PRIVIDNA SMRT (VITA MINIMA)-nastupa kad su sve životne funkcije svedene na minimum (contusio cerebri.commotio cerebri), trovanja (alkohol, droga). Zakonske odredbe: Ostaviti mrtvo tijelo 2 sata u bolesničkom krevetu ! Obdukciju napraviti tek 6 sati nakon utvrđene smrti, a pogreb nakon 24 sata od nastupa smrti. Nakon smrti održavaju se određeni postmortalni biokemijski procesi kao što su AUTOLIZA (djelovanje enzima oslobođenih iz stanice) i procesi TRULJENJA (putrefactio) uz djelovanje bakterija.
1

Znaci smrti mogu biti: 1. RANI ZNACI SMRTI javljaju se neposredno nakon smrti i spadaju u skupinu nesigurnih ili vjerojatnih znakova smrti: prestanak disanja prestanak rada srca gubitak refleksa mlitavost (flacciditas mortis primaria) 2. POUZDANI ZNACI SMRTI javljaju se više minuta ili sati nakon smrti: Mrtvačka bljedoća (palor mortis) posljedica je prestanka cirkulacije i poniranja krvi prema donjim dijelovima tijela. Mrtvačka hladnoća (algor mortis) posljedica je prestanka disimilacijskih oksidativnih procesa. Brzina hlađenja ovisi o okolnoj temperaturi, vlažnosti, masi trupla, odjevenosti. Na sobnoj temperaturi i vlažnosti truplo se pothlađuje svaki sat za 1°C. Mrtvačka ukočenost (rigor mortis) posljedica je nakupljanja mliječne kiseline u poprečno prugastoj muskulaturi. Prvo se ukoči srčani mišić (1/2 sata nakon smrti). Ukočenost se javlja 1/2 -3 sata nakon smrti, izražena je 6 sati nakon smrti, a nestaje nakon 36-48 sati. Kataleptična mrtvačka ukočenost nastaje odmah nakon smrti i to u položaju u kojem je smrt nastala zbog oštećenja truncus cerebri. Mrtvačke pjege (livores mortis) ljubičaste su boje i nalaze se na koži trupa obično na suprotnoj strani od mrtvačke bljedoće. Posljedica su spuštanja krvi u distalne dijelove (1/2-15 sati nakon smrti). Pažljivo razlikovati od krvnih podljeva!!!!!!! (mrtvačke pjege nestaju pod mlazom vode a krvni podljev ne). 3. KASNI ZNACI SMRTI ISUŠENJE- nastaje ako truplo leži na zraku u suhom prostoru. Ovaj proces može završiti MUMIFIKACIJOM. AUTOLIZA- razgradnja tkiva zbog djelovanja enzima ali bez bakterija. MACERACIJA- rezultat litičkog djelovanja enzima (koža i neki organi mrtvog fetusa). TRULJENJE- nastaje ako se proces razgradnje dešava uz prisutnost bakterija. Truljenje je karakterizirano stvaranjem plinova (foetor putrefactionis) i nastajanjem kadaveričnog emfizema (emphvsema cadavericum). HEMOLIZA- nastaje djelovanjem bakterija i autolitičkim procesima pod djelovanjem enzima. Dolazi do difuzije hemoglobina u sva tkiva. Razvija se postmortalna transudacija te prožimanje tkiva hemoglobinom (crvena imbibicija) osobito na intimi krvnih žila. Zbog truljenja se može razviti sulfhemoglobin koji boji tkiva crno (pseudomelanoza). 3. STANICA Stanica je najmanji oblik života (osim virusa). T) INTERMITOTIČKE labilne stanice (postoje između dvije mitoze) ajvegetativne (koje se stalno dijele i ostaju na istom mjestu gdje se i inače nalaze (primjer: koža, spermatogoniji, hematopeza) b)diferencirane intermitotičke stanice koje sazrijevaju i tijekom života se ne dijele, te napuštaju primarno sijelo {primjer, spermatociti, eritroblasti,mijeloblasti) 2) POSTMITOTIČKE stanice (visoko su diferencirane stanice za određenu funkciju, obično stare i umiru) a) reverzibilne postmitotičke stanice (mogu se vratiti u stanje u kojem su sposobne za diobu (primjer: jetra, bubreg, glatki mišići) b)fiksne postmitotičke stanice ili premanentne koje su trajno izgubile sposobnost diobe (primjer: ganglijske stanice mozga) 3.1. FAZE STANIČNOG CIKLUSA INTERFAZA- stanice se ne dijele PROFAZA- počinje dioba, kromosomi postaju deblji METAFAZA- kromosomi se postavljaju kao dvije polovice (kromatide) spojene centromerama. Kromosomi se smještaju ekvatorijalno. ANAFAZA- kromatide se razmiču, stvara se diobeno vreteno prema suprotnim polovima. TELOFAZA- stanica se počinje dijeliti na dva dijela (prvo jezgra a zatim citoplazma), te nastaju dvije stanice kćeri sa istim brojem kromosoma (mejotička dioba). 3.2. GRAĐA STANICE Kemijski sastav: 75-85% vode
2

10-20% bjelančevina 2-3% masti 1% ugljikohidrata 1% anorganskih tvari Histološki i ultrastrukturno dijelovi stanice su: a) Stanična membrana Daje oblik stanici, obavlja regulaciju prometa tvari i uspostavlja kontakt s okolinom. Membrana je dvostruka građena od lipida i proteina. Tvari topljive u lipidima prolaze kroz membranu otapajući se u lipidima membrane, a tvari topljive u vodi prolaze kroz pore. Stanična membrana omogućava dva procesa prijenosa tvari kroz membranu i toproces apsorpcije tekućine (pinocitoza) te uvlačenje čestica (fagocitoza). b) Citoplazma U citoplazmi stanice nalaze se organele i to: ENDOPLAZMATSKI RETIKULUM (sustav anastomozirajućih tubula s ribosomima na vanjskoj strani (sudjeluju u sintezi proteina). MITOHONDRIJI koji su odgovorni za oksidacijske procese. GOLGIJEV KOMPLEKS je građen od grupa vakuola i služi za akumulaciju vidljivih sekretornih zrnaca (lipida i ugljikohidrata). LiZOSOMI su sitna zrnca u citoplazmi bogata hidrolitičkim enzimima a sudjeluje u procesu digestije endogenog i egzogenog materijala. c) Jezgra Sve stanice u našem tijelu posjeduju jezgru (osim eritrocita i trombocita). Jezgra je građena od jezgrine membrane koja porama omogućava komunikaciju s citoplazmom. U jezgri se nalazi jezgrica (nukleolus) koji je građen od RNK te kromatin. DNK se nalazi u kromosomima i odgovorna je za genetski način sinteze proteina. Kromatin može biti u obliku heterokromatina (grub, zrnat) i eukromatina (fina, sitna zrnca). Pojmovi vezani za promjene jezgre: KARYORRHEXIS-fragmentiranje jezgre KARYOPYKNOSIS- skvračavanje jezgre KARVOLVSISrastvaranje kromatina i blijeđenje jezgre 4. PRILAGODBA STANICE Prilagođena stanica je ona koja se nalazi između normalne (neoštećene stanice) i prejako podražene (oštećene stanice). Prilagodba stanice nastaje kao posljedica djelovanja štetnih noksi iz okoline stanice. Proces prilagodbe stanice je reverzibilan. Postoji nekoliko tipova prilagodbe stanice: 1.HIPERTROFIJA (HVPERTROPHIA) je povećanje obujma stanice i organa, ali ukupan broj stanica ostaje isti (nema povećanja broja stanica). Hipertrofija može nastati u svim organima ali većinom u onim građenim od stabilnih stanica (one koje su izgubile sposobnost diobe). Tri su osnovna oblika hipertrofije: a) Radna hipertrofija (najčešća u mišićnim organima) gdje zbog pojačanog napora dolazi do porasta mase opterećneog mišića zbog sinteze miofilamenata, sarkoplazmatskog retikuluma i mitohondrija. Primjeri, povećanje srca kod povišenog krvnog tlaka, hipertrofija glatke muskulature probavnog sustava iznad mjesta opstrukcije, hipetrofija muskulature mokraćnog mjehura zbog hipertrofije prostate i si. b)Kompenzatorna hipertrofija javlja se u slučajevima kad dio tkiva ili organa propadne a ostatak tkiva nadomješćuje funkciju propalog dijela. Ako se radi o oštećenju parnih organa ovaj tip hipetrofije naziva se vikarna. Primjer: jedan bubreg preuzima funkciju drugog koji nedostaje. c)Fiziološka hipetrofija nije posljedica patološkog nego fiziološkog stanja, Primjer: gravidni uterus (muskulatura se povećava nekoliko puta). d)Lažna hipertrofija (Pseudohvpertrophia) je pojam kod kojeg dolazi do povećanje nekog organa ali ne kao rezultat povećanja obujma stanica, nego prožimanja tkiva masnim stanicama. Primjer: srce i gušterača u debelih Ijudu 2.HIPERPLAZIJA (HVPERPLASIA) je najčešće udružene s hipertrofijom a znači povećanje tkiva ili organa zbog povećanja broja stanica. Hiperplazija se javlja u tkivima građenim od stanica koje su zadržale sposobnost diobe. Primjer: hiperplazija dojki u pubertetu i trudnoći zbog hormonskog djelovanja, hiperplazija gravidnog uterusa u trudnoći, povećanje prostate zbog smanjenja muških hormona i relativnog povećanja estrogena. Ako je stimulacija koja uzrokuje hiperplaziju prejaka nastaje patološka hiperplazija. Primjer: endometrij (cistična i adenomatoidna hiperplazija hiperplazija). Patološka hiperplazija može biti ishodište razvoja maligne bolesti. METAPLAZIJA (METAPLASIA) je reverzibilan proces u kojem se jedna vrsta zrelih stanica zamijeni drugom vrstom zrelih stanica. U tom procesu se osim morfološkog
3

oblika mijenja i funkcionalna karakteristika promijenjenog tkiva. Metaplazija je najčešće posljedica dugotrajnog kroničnog podražaja, pri čemu se osjetljiviji tip stanica zamjenjuje manje osjetljivim tipom stanica. Primjer: metaplazija cilindričnog u višeslojni pločasti epitel u respiratornom sustavu kod kroničnog bronhitisa (upala) i pušača (štetno djelovanje duhanskog dima), metaplazija cervikalnog epitela kao rezultat kronične upale (Slika 1), metaplazija epitela izvodnih kanalića zbog kroničnog mehaničkog djelovanja kamenaca i si. ATROFIJA (ATROPHIA) je kao oblik adaptacijskog reagiranja reverzibilan proces. Kod atrofije dolazi do smanjenja organa kao posljedica gubitka stanične supstancije i smanjenja veličine stanica. U ovom procesu disimilacijski procesi su jači od asimilacisjkih. Stanice zadržavaju svoj oblik ali su manjeg obujma. Tipovi atrofije su: a) fiziološka atrofija- nastaje zbog prestanka funkcije nekih organa u određenoj životnoj dobi. Primjer: atrofija timusa u pubertetu, atrofija dojki i maternice u postmenopauzi. U fiziološku atrofiju ubrajamo i senilnu atrofiju koja se razvija u organima i tkivima u starijoj životnoj dobi. b)patološka atrofija - nastaje kao rezultat neadekvatne prehrane stanica. Može bito opća (kaheksija) koja je posljedica dugotrajnih iscrpljujućih bolesti (tuberkuloza, maligni tumori, smanjeni unos hrane i si.) ili lokalna koja nastaje zbog inaktivacije organa (atrophia ex inactivitate), pritiska na tkivo (atrophia e compressione), manjka djelovanja hormona (atrophia endocrinica) ili nepoznatog uzroka (atrophia idiopathica). Primjer: imobilizacija ekstremiteta nakon prijeloma, smanjenje uterusa zbog nedostatka hormona u menopauzi i si. c) Ako je atrofični organ prožet vezivom postaje čvrste konzistencije (atrophia indurativa) ili prožet masnim tkivom (atrophia lipomatoza). Ako je proces atrofije praćen stvaranjem smeđeg pigmenta lipofuscina (atrophia fusca-jetra i srce). Ako proces atrofije nije difuzan unutar organa te se područja atrofije smjenjuju s područjima kompenzatorne hipertrofije nastaje granulirana (neravna) površina te se taj tip atrofije naziva atrophia granularis. Pojmovi koji nisu vezani uz proces prilagodbe stanice ali se mogu ponekad naći uz njih su: DISPLAZIJA (DVSPLASIA)- proliferativne promjene u zrelim stanicama u smislu poremećaja veličine, oblika i rasporeda stanica, te poremećaja normalnog odnosa stanica. Reverzibilan je proces. Primjer: višeslojni pločasti epitel cerviksa uterusa (zadebljan s nepravilnim sazrijevanjem stanica prema površini, poremećaj stratifikacije, veći broj mitoza, izražena bazofilija stanica) (Slika 2). HIPOPLAZIJA (HVPOPLASIA) je poremećaj razvoja a označava slabiju razvijenost tkiva ili organa. APLAZIJA (APLASIA) i AGENEZIJA (AGENESIA) su kongenitalne malformacije izostanka razvoja nekog organaj 5. OŠTEĆENJE l SMRT STANICE Oštećenje stanice može biti reverzibilno i ireverzibilno. Granica između ta dva oštećenja nije uvijek jasna. Morfološke promjene postaju vidljive tek nakon određenog vremena oštećenosti ključnih enzimskih sustava u stanici. Uzroci koji dovode do oštećenja stanice su: hipoksija fizikalni agensi (mehaničke traume, visoke i niske temperature, zračenje, električna struja, udar groma, poremećen atmosferski tlak i si.) kemijska oštećenja (soli teških metala, otrovi, kiseline, lužine i si.) oštećenja izazvana biološkim agensima (bakterije, virusi, gljivice, paraziti, rikecije i si.) oštećenja izazvana imunim mehanizmima (endogeni i egzogeni antigeni) genetska oštećenja g) neuravnotežena prehrana h) starenje Opseg oštećenja ovisi o jačini nokse, dužini trajanja nokse, te o mogućnosti prilagodbe stanica. Reverzibilna oštećenja su poznata pod nazivom DEGENERACIJE, a ireverzivilna oštećenja predstavljau smrt stanice i poznata su pod nazivom NEKROZA. 6. DEGENERACIJE Degeneracije su regresivni procesi u kojima dolazi do poremećaja metabolizma određene tvari što dovodi do prekomjernog nakupljanja tvari u stanicama i oštećenja stanica (degenerecija ili distrofija). Degenerativna oštećenja su u početku lakšeg stupnja i reverzibilna, dok su ona intenzivnijeg stupnja ireverzibilna i dovode do smrti stanice. Nema jasnih morfoloških pokazatelja kada jedan degenerativni proces iz reverzibilnog prelazi u ireverzibilan.
4

Degeneracije dijelimo prema vrsti tvari koja se nakuplja u stanicama na: a) HIDROPSKA DEGENERACIJA (d.hydrophica)- nakupljanje prekomjernih količina vode. b) VAKUOLARNA DEGENERACIJA (d.vacuolaris) predstavlja nakupljanje vode u obliku kapljica odnosno vakuola. Uzrok je najčešće hipoksija, nedovoljna prehrana, djelovanje otrova. Najčešće se javlja u stanicama jetre, stanicama kanalića bubrega, epidermiŽa, mišića, ganglijskim stanicama i si. ROŽNATA DEGENERACIJA (d. cornea) predstavlja poremećaj metabolizma bjelančevina (roževine) na koži i sluznicama. Ca//us (žulj)- zadebljanje prema vani, clavus (kurje oko) urastanje prema unutra. Leucoplakia- označava orožnjavanje višeslojnog pločastog epitela na sluznicama (na mjestima gdje nema roževine)-vide se bjelkaste mrlje na sluznicama. Primjer, vaginalna porcija, sluznica usne šupljine. Hyperkeratoza je pojačano orožnjavanje s odebljanjem stratum corenum kože zbog odgovora na izlaganje ultraljubičastim zrakama ili mehaničko oštećenje. HIJALOIDNA DEGENERACIJA (d. hvaloidea) je odlaganje bjelančevina izvan stanica u međustanične prostore. Primjer, stjenke krvnih žila, čahura slezene. AMILOIDOZA (d. amiloidea) je odlaganje bjelančevinastih tvari između stanica. Razlikuje se primarna i sekundarna amiloidoza. Uzrok primarne je nepoznat a sekundama je najčešće posljedica kroničnih iscrpljujućih bolesti (tuberkuloza, karcinom, kronični osteomijelitis). Amiloid se odlaže u parenhimske organe. RBRINOIDNA DEGENERACIJA (d. fibrinoidea) je nakupljanje fihrinoida u stjenkama krvnih žila. Javlja se u imunološkim rekacijama (Arthusov fenomen) ili na dnu kroničnog vrijeđa. MASNA DEGENERACIJA (d. adiposa) ili masna metamorfoza (metamorphosis adiposa) je nakupljanje masti u parenhimskim stanicama, u početku je proces reverzibilan (masna infiltracija) a kasnije postaje ireverzibilan (masna degeneracija) Uzroci: hipoksija, trovanje različitim otrovima, poremećaj prehrane, alkoholizam, šećerna bolest. Najbolje se vidi u jetri (masna jetra, masna metamorfoza, steatoza jetre) a posljedica je najčešće kroničnog alkoholizma (Slika 3). 7. NEKROZE NEKROZA (NECROSIS)- je zbir morfoloških promjena nastalih kao posljedica djelovanja enzima na mrtvu stanicu. Svaka mrtva stanica ne mora biti nekrotična, ali su nekrotične stanice uvijek mrtve. KOAGULACIJSKA NEKROZA (NECROSIS COAGULATIONIS) se odlikuje denaturacijom i koagulacijom proteina. Zbog gubitka vode izostaju procesi autolize i heterolize. Makroskopski su tkiva prhke konzistencije, bez strukture, sivo-bijele do mutno žute boje. Mikroskopski nalazimo održan stanični oblik, citoplazme su mutno ružičaste, bez jezgara (Slika 4) Kasnije stanične granice se gube te se vidi samo stanični detritus. Najčešći uzrok je anoksija, upala (difterija, dizenterija) a nalazi se samo u parenhimskim organima (bogati proteinima). KLIKVACIJSKA ILI LIKVEFAKCIJSKA NEKROZA (NECROSIS COLLIOUATIONIS) nastaje kao posljedica djelovanja enzima (autoliza i heteroliza) na mrtve stanice i tkiva. Enzimi probavljaju stanice tkiva i pretvaraju ih u tekuću masu. Ovaj tip nekroze nalazi se u tkivima koja osim proteina imaju dosta lipida (mozak, gušterača). Uzroci su najčešće u prekidu dotoka krvi i gnojni upalni procesi. U mozgu se ovaj proces naziva encephalomalacia. SIRASTA NEKROZA (NECROSIS CASEOSA) je kombinacija koagulacijske i kolikvacijske nekroze. Nekrotično tkivo je žućkasto, prhko i suho, mekane je (siraste konzistencije). Mikroskopski ne vidi struktura propalog tkiva (nalazi se samo nekrotična masa). Ovaj tip nekroze karakterističan je za granulomatoznu upalutu berku lozu (rijetko se može naći u drugim granulomatoznim upalama) (Slika 5). GANGRENA (GANGRAENA)- nije poseban tip nekroze. Nastaje najčešće na okrajinama zbog prekida cirkulacije i sekundarnog naseljavanja bakterija na nekrotično tkivo. Ovaj tip nekroze udružen je s infekcijom i može se naći i u unutarnjim organima (gangrenozni apendicitis, cholecistitis, plućna gangrena) kojima je predhodio infarkt navedenog organa. Suha gangrena (Gangrena sicca) posljedicaje ishemijske nekroze kod koje prevladavaju koagulacijski procesi i sušenje tkiva. Vlažna gangrena (Gangrena humida) nastaje kad prevladavaju kolikvacijski procesi. Plinska gangrena se javlja ako su na područje nekroze naseljeni mikroorganizmi sposobni stvarati plin u nekrotičnom tkivu (anaerobne bakterije-Clostridium welchi). Gangrenozno tkivo obično je oštro ograničeno od okolnog zdravog tkiva (demarkacija).
5

Nakon resorpscije može ostati šupljina (PSEUDOCVSTIS). a ako nastaje unutar nekog organa može nastati SEOUESTAR (osobito u kosti). epitel probavnog sustva. OPEKLINE (combustiones) su poseban oblik nekroze izazvane naglim promjenama temperature iznad 45°C. epidermis. Regeneracija je potrebna organizmu jer postoje tkiva koja se stalno obnavljaju (endometrij. OGRANIČAVANJE (DEMARCATIO). REPARATIVNA REGENERACIJA odnosi se na obnavljanje tkiva uništenog patološkim procesom. Ukoliko nekrotično područje nije veliko dolazi do razmekšanja i resorpcije (RESORBTIO) nekroze. Ako demarkacija i mutilacija nastaju na površini kože ili sluznica nastaje defekt koji se naziva VRIJED (ULCUS). koja predstavlja komplikaciju nekroze. Intenzitet oštećenja ovisi o dubini zahvaćenih promjena kao i o postotoku zahvaćene površine organizma. Kako je vezivni ožiljak primitivniji oblik tkiva (slabije kvalitete) nastaje gubitak specijalizirane funkcije oštećenog organa (Slika 6). REGENERACIJA (CIJELJENJE) Cijeljenje (Regeneratio) je ponovno stvaranje. Ako se na nekrotično tkivo nasele bakterije nastaje gnojna reakcija (SUPPURATIO). spermatogoniji). sekretorni epitel.zahvaćeni su epidermis i dublje strukture. što pogoduje odlaganju kalcijevih soli te nastaje ovapnjenje (CALCIFICATIO).zahvaćen je samo epidermis (hiperemija) H stupanj. a posljedica su loše cirkulacije izazvane kompresijom (sakralna regija. ali su održane osnove dlaka i žlijezda iz kojih se tkivo regenerira.je stadij karbonizacije a rezultat je djelovanja vrlo visokih temperatura. Svrha tih reakcija je odstraniti nekrotično tkivo i zamijeniti ga novim. Ta vrsta procesa naziva se FIZIOLOŠKA REGENERACIJA. Regenerirano tkivo je obično nešto slabije kvalitete u odnosu na primarno. pete. INKAPSULACIJA (INCAPSULATIO) je stvaranje čahure a nastaje ako se nekrotično žarište ne zamijeni u cijelosti granulacijskim tkivom nego dolazi do bujanja granulacijskog tkiva samo na rubovima nekrotičnog žarišta. Nekrotično tkivo mijenja pH iz kiselog u alkalični. Dijele se također na četri stupnja prema zahvaćenosti tkiva. l stupanj. Nekrotično tkivo ulazi u limfne žile a makrofagi fagocitiraju ostatak tkiva (PHAGOCYTOSIS)-aktivno uvlačenje raspalih čestica u citoplazmu). obnavljanje oštećenih stanica i tkiva živim stanicama.ako je demarkacija smještena na okrajini može doći do otpadanja nekrotičnog tkiva. Poseban oblik nekroze su dekubitusi koji se javljaju u osoba koje dugo leže.nastaje upalnom reakcijom oko nekrotičnog tkiva sa stvaranje granulacijskog tkiva u rubovima. MUTILACIJA (MUTILATIO). ELEKTRIČNI BILJEŽI. Očahurenje može biti kombinirano s pseudocističnim razmekšanjem i ovapnjenjem pseudociste. REPARATIO PER PRIMAM INTENTIONEM odvija se u sterilnim uvjetima (kirurška rana) i ako nema znatnijeg oštećenja tkiva. SEKUNDARNE PROMJENE l SUDBINA NEKROTIČNOG TKIVA Nekrotično tkivo je za okolinu i organizam strana tvar koja izaziva različite reakcije.proces akutne upale (tekuća i celularna eksudacija) 6 . stupanj. 2hnastaje krvni ugrušak koji ispunjava prostor rane 24h.Staračka (Senilna) gangrena se javlja u starijih osoba a posljedica je ateroskleroze (ishemija). Ako nekrotično tkivo biva izbačeno na površinu nastaje FISTULA a proces se naziva FISTULATIO.potpuno je razoreno potkožno tkivo i dublje strukture što dovodi do stvaranja većih površina nekroze. Regenerirati mogu samo organi građeni od intermitotičkih stanica (stanice koje se dijele). Vremenom se granulacijsko tkivo zamijeni čvrstim vezivom i nastaje ožiljak (CICATRIX) (Slika 6). 9. Dijabetička gangrena se javlja u uznapredovalo) šećernoj bolesti (diabetes melitus). Nastaju bule (odvajenje epidermisa od dermisa). stupanj. krvotvorne stanice. ORGANIZACIJA (ORGANISATIO) je proces prerastanja nekrotičnog tkiva granulacijskim tkivom.nastaju djelovanjem električne struje a predstavljaju žarišta nekroze na ulazu i izlazu električne štuje iz tijelaj 8. koje se ne razlikuju od uništenih stanica i tkiva. laktovi). Najčešći oblik regeneracije je stvaranje VEZIVNOG OŽILJKA. a ta područja mogu sekundarno okoštati (OSSIFICATIO). pa nastaje potpuna regeneracija oštećenog tkiva (RESTITUTIO AD INTEGRUM). SMRZOTINE (congellatio) nastaju djelovanjem niskih temperatura.

hormoni. Promjene u upali se događaju određenim slijedom. Parenhimski organi se mogu regenerirati samo ako je očuvana vezivno-vaskularna potka organa duž koje mogu proliferirati parenhimske stanice. Iz vaskularnih prostora tijekom upalnih promjena izlazi plazma s otopljenim tvarima i velikim molekulama (proteini i eritrociti). Otok nastaje zbog bubrenja stanica i nakupljanja tekućine u intercelularnim prostorima.24-48huraštanje tračaka epitela iz rubova rane. Upala je dinamičan proces u kojem su uključena neurološka i vaskularna zbivanja. proces cijeljenja je složeniji jer dominira stvaranje granulacijskog tkiva. stanje imunološkog sustava. Oštećenje tkiva (ALTERATIO) Vaskularna reakcija sa eksudacijom (EXUDATIO) Bujanje veziva (PROLIFERATIO) Faze upale: nakon kratke vazokonstrikcije slijedi dilatacija arteriola povećani protok krvi kroz arteriole otvaranje novih kapilara i venula d)stagnacija u venskom protoku-stagnacija povećanje permeabilnosti kapilara i venula s izlaskom tekućine u ekstravaskularene prostore koncentracija eritrocita g) usporavanje ili staza do potpune stagnacije u krvnim žilama h)periferni smještaj leukocita u kapilarama-marginacija i) zbivanja u svezi s leukocitima Ako su podražaji koji dovode do upale slabijeg intenziteta stadij stagnacije se ne mora javiti prije nego li protekne 15-30 minuta. Ako je uzrok oštećenja (noksa) jaka a oštećenje opsežno. Ako uzročnici koji si doveli do upale prodru krvotokom u cijeli organizam mogu se posvuda javiti sekundarni (regresivni) procesi. hematološki poremećaji.ožiljak građen od čvrstog veziva REPARATIO PER SECUNDAM INTENTIONEM se javlja u slučajevima kod velikog gubitka tkiva. UPALA Upala (inflammatio) je odgovor organizma na oštećenje tkiva. što ima za posljedicu krvarenje i zgrušavanje krvi u nekoliko minuta. te humoralna i stanična reakcija. Kod oštećenja živčanog tkiva propale ganglijske stanice se zamijene glijom. može nastupiti akutna nekroza s pucanjem stijenki krvnih žila. U početku radi se o tekućini siromašnoj bjelančevinama i bez stanica (specifična težina do 1015) koja se naziva TRANSUDAT. nestaju leukociti. 10. rana postaje čvrsta 1 mjesec. obično jedna faza slijedi drugu. Prisutne su sve faze kao kod primarnog cijeljenja uz veću količinu nekroze i granulacijskog tkiva. intenzivniju upalu. 10. Nastaje lokalno crvenilo i toplina uz posljedično izlaženje tekućine izvan vaskularnih prostora. javljaju se monociti. te stvaranje većeg ožiljka. Postoje dva tipa prolaza tvari: PASIVNI PROLAZ (izlazak kroz pore bez utroška energije) 7 . privlačenje rubova rane. VASKULARNE PROMJENE U PODRUČJU UPALE OTOK (OEDEMA) nastaje zbog širenja krvnih žila s usporavanjem cirkulacije. Upalni proces obično se odvija u ograničenom području i lokalnog je karaktera. Na tijek cijeljenja utječe niz općih čimbenika kao što su: prehrana. Nakon izlaska bjelančevina iz krvnih žila. razne bolesti (diabetes usporava cijeljenje). Ako je oštećen periferni živac uz sačuvane neurone može doći do parcijalne regeneracije živčanog produžetka. Propusnost (Premeabilnost) podrazumijeva lakoću kojom tvari mogu prolaziti kroz zapreku. Prekomjerno stvaranje granulacijskog tkiva rezultira nastankom KELOIDA. te migracije leukocita i eritrocita tekućina se naziva EKSUDAT (specifična težina iznad 1015). vrsta tkiva u kojem je nastala ozljeda. bujaju fibroblasti i kapilare (granulacijsko tkivo) 5 danprostor rane je cijelosti ispunjen granulacijskim tkivom uz bujanje kolagenih vlakana koja daju čvrstoću rani 2 tjednaizrazito umnažanje fibroblasta. U tom slučaju se javlja opći odgovor organizma. osobito neurološka i humoralna reakcija s poremećajem metabolizma.1. Cijeljenje ovisi i o lokalnim utjecajima kao što su stanje cirkulacije. prisustvo stranog tijela.

virusi) ili njihovi produkti Kemotaksija može biti: pozitivna.kad se leukocti kreću prema većim koncentracijama kemotaktićnih tvari negativna. Mastociti se nalaze oko krvnih žila. CELULARNA FAZA UPALE Nakon vaskularne faze upalnog procesa slijedi CELULARNA FAZA EKSUDACIJE koju karakteriziraju zbivanja u svezi s leukocitima koja se dijele na 5 faza: MARGINACIJA ili periferna orijentacija leukocita očituje se u zauzimanju perifernog pložaja leukocita u perifernom krvotoku i u dodiru s endotelom (uz stijenku krvne žile). Limfociti koji se javljaju u kasnijoj fazi upalnog procesa žive mjesecima i godinama. Plazma stanice se nalaze na periferiji upalnih žarišta često s limfocitima. ODGOĐENA REAKCIJA traje 2-10 sati nakon neposredne reakcije. EMIGRACIJA je proces izlaska leukocita iz krvnih žila u perivaskulano tkivo. venule i kapilare. počinje 1-10 minuta nakon djelovanja uzročnika i rijetko traje duže od 60 minuta. Istovremeno se nakupljaju i eritrociti. Životni vijek leukocita izvan vaskularnih prostora je nekoliko dana. U ovoj fazi endotel je obložen leukocitima (fenomen slijeganja leukocita).ako se leukociti kreću prema nižim koncentracijama 4. U nekim upalnim procesima od samog početka prevladavaju limfociti (tuberkuloza). AGREGACIJA ili nagomilavanje leukocita u upalnom području je jedan od glavnih znakova upalnog procesa. Jednom izašli leukociti iz vaskularnih prostora ne mogu se vratiti u njih. jer se u svim gnojnim upalama nagomilavaju leukociti. DNA-za. Odgovorna je za crvenilo i blagi edem.2. Lukociti koji dodiruju endotelne stanice stvaraju pseudopodije (produžetke). Reakcijom su zahvaćene arteriole. U ovoj fazi tekućina izlazi iz kapilara i venula u okolno tkivo. U kasnijoj fazi upalnog procesa prevladavaju monociti a na kraju limfociti i plazma stanice. Eritrociti izlaze pasivno djelovanjem intravaskularnog tlaka i to procesom DIJAPEDEZE. Ovo kretanje je uvjetovano kemijskim podražajem tako da leukociti putuju duž gradijenta koncentracije i to najčešće prema većoj koncentraciji (pozitivna kemotaksija). Ovaj proces je AKTIVAN. Kemotaktična svojstva imaju: raspadni produkti stanica biološki agensi (bakterije. Ako se u ovoj fazi daju kortikosteroidi sprečava se slijeganje leukocitaprotuupalni efekt kortikosterida). Njihova maksimalna koncentracije je nakon 6 sati. tragom izašlih leukocita. 10. NEPOSREDNA KONTINUIRANA REAKCIJA nastaje kod teških oštećenja i udružena je sa smrti stanica. Dovodi se u vezu s djelovanjem histamina a rekacija se odvija na stjenci venula. U bliskoj svezi s bazofilnim leukocitima su MASTOCITI (sadrže zrnca histamina i heparina).oslobađaju se kemotaktičene tvari koje privlače mononukleare. Stanice koje se nalaze u upali uglavnom dolaze iz krvi (cirkulacija) a nastaju u koštanoj srži. tako se da nalaze još dugo u tkivima nakon prestanka upale. u 8 . • KEMOTAKSIJA je putovanje leukocita kroz ekstravaskularni prostor prema nekoj supstanciji. kroničnim upalama (tube ovarija. proteaza. Leukociti izlaze aktivno utiskujući pseudopodije kroz pore između endotelnih stanica. Žive 3-4 dana a nakon njihove smrti . U većem broju se nalaze u sifilisu. LEUKOCITI: polimorfonukleani (neutrofili. RNA-za). Promjene permeabilnosti dijele se na tri faze: NEPOSREDNA REAKCIJA PERMEABILNOSTI. eozinofili. limfni čvorovi). U prvih 30-40 minuta nakon djelovanja nokse izlaze prvo neutrofili a manje monociti. U kasnijim fazama više izlaze monociti. monociti. Stoga je obično izražena na rubovima nekroze gdje postoji izravno oštećenje stijenki krvnih žila uzročnikom (noksom). Najpokretljivije stanice od svih upalnih su leukociti i stoga prvi stižu na mjesto upale. To je obrambeni mehanizam kojim leukociti dolaze u oštećeno tkivo i uništavaju štetne tvari.AKTIVNI PR OLAZ (za koji je potrebna energija) Za stvaranje transudata odgovoran je povećani hidrostatski tlak unutar vaskularnih prostora. dok je za stvaranje eksudata odgovoran porast permeabilnosti krvnih žila. bazofili) mononuklearni (limfociti. Ako je eksudat bogat leukocitima koji se i raspadaju (gnojna tjelešca) govorimo o GNOJNOM (PURULENTNOM) eksudatu. plazma stanice) Neutrofilni leukociti su odgovorni za stvaranje određenih enzima (alkalna fosfataza.

povišenje tjelesne temperature (pirogeni faktori endogenog i egzogenog porijekla).2.mezenteriju i koži. kolagen i elastična vlakna. Ove strukture sudjeluju u kasnijoj fazi upale kad dolazi do proliferacije endotela kapilara i stvaranja novih krvnih žila (angiogeneza). U procesu fagocitoze dolazi do razgradnje ili neutralizacije tih čestica enzimima iz same stanice. Na mjesto alteracije tkiva prvo dolaze neutrofili (tijekom pet opisanih zbivanja u svezi s leukocitima). Od lokalnih stanica u cijelom procesu najčešće se uključuju: fibroblasti (mezenhimalnog prijekla). Tijekom upale iz fibroblasta nastaju fibrociti. paraziti) BAZOFILIJA. odnosno širenju vaskularnih prostora (vasodilatacija) CRVENILO (RUBOR). OŠTEĆENJE FUNKCIJE (FUNCTIO LAESA)-posljedica je oštećenja živčanih vlakana ili pojave otekline. Bol mogu izazvati i bakterije i njihovi toksini koji mogu oštetiti živčane završetke. malaksalost klonulost tresavica mučnina 10.1. U ovoj fazi prevladava umnažanje stanica i stvaranje novog tkiva. U CNS-u se nazivaju mikroglija. histamin.PROLIFERATIVNA FAZA UPALNOG PROCESA Proliferativna faza je treća faza koja slijedi nakon alteracije i vaskularne faze. Te se stanice nalaze osim toga i u limfnim čvorovima.veći broj neutrofila EOZINOFILIJA-veći broj eozinofila (alergije. Stoga u ovoj fazi nalazimo: -proliferaciju endotela 9 .posljedica je širenja krvnih žila OTEKLINA (TUMOR). Ako na bilo kojoj od navedenih razina upalnog procesa dođe do defekta nastupaju teške promjene za organizam (teške. VAŽNI POJMOVI: LEUKOCITOZA. koji izazivaju dilataciju venula i arteriola te povećavaju permeabilnost venula.veći broj limfocita MONOCITOZA-veći broj monocita (infekciozna mononukleoza) LIMFOPENIJA-manjak limfocita (virusne infekcije) MONOCITOPENIJA. FAGOCITOZA je uvlačenje makroskopski vidljivih čestica u citoplazmu makrofaga. endotelne stanice kapilara.višak bazofila LIMFOCITOZA.Nakon neutrofila u upalno područje dolaze mononukleari (makrofagi) koji su u cirkulaciji prisutni kao monociti a u tkivu kao histiociti. Endogeni pirogeni faktori se oslobađaju iz staničnih membrana raspalih leukocita (lipoproteini) koji djeluju na središnji živčani sustav na nivou centra za termoregulaciju u hipotalamusu. Tijekom procesa oslobađaju se serotonin. slezeni i koštanoj srži i nazivaju se stanice RES-a (retikulo-endotelnog sustava).3. periciti i bazalne membrane kapilara. jetri.manjak monocita 5. Fagocitirane čestice mogu biti porijekla iz organizma ili su strane organizmu. Znaci upale Znaci upale mogu biti lokalni i opći. U lokalne zakove upale spadaju: TOPLINA (CALOR)-odgovara hiperemiji. Opći znaci upale su: 1.posljedica je povećanog protoka krvi kroz proširene vaskularne prostore i izlaska tekućine i stanica iz vaskularnih prostora (eksudat) BOL (DOLOR)-posljedica je pritiska eksudata na završetke živaca u upalnom području. Za proces regeneracije bitno je uklanjanje razorenog (nekrotičnog) tkiva i eksudata (leukociti i makrofagi) a cijeli proces je pomognut i bujanjem vezivnih stanica.povećani broj leukocita u perifernoj krvi (bakterijske infekcije) LEUKOPENIJA-manji broj leukocita LEUKEMOIDNA REAKCIJA-izraziti višak leukocita u cirkulaciji NEUTROFILIJA. U većem broju nalaze se u generaliziranoj mastocitozi i prigmentnim urtikarijama. nositelji imunološkog obrambenog odgovora su limfociti i plazma stanice te u manjoj mjeri monociti. Dok su neutrofili i monociti u upalnom području nositelji procesa fagocitoze. Egzogeni priogeni faktori nastaju iz bakterija i bakterijskih endotoksina. bradikinin. 10. često smrtonosne infekcije).

4. Kronična upala ne mora uvijek biti PROLIFERATIVNOG karaktera (tada nalazimo proliferaciju tkivnih stanica i stvaranje granulacijskog tkiva). transudat. silikoza. eksudacijom i emigracijom leukocita (prevladava eksudativna faza). crvuljku. 10. Ako se fibronogen taloži na parijetalnoj ili visceralnoj pleuri pri pomicanju pluća čuju se krepitacije. Ako se gnojna upala širi kroz intesticij govorimo o flegmoni (PHLEGMONA) (Slika 7) koja se može javiti na ekstremitetima. Takav tip upale najčešće se susreće u difteriji. Prema vrsti uzročnika upala se dijeli na: bakterijske virusne piogene 10 . Ako je apsces uzrokovan virulentnim bakterijama može nastati opsežnija upala sa širenjem u okolna tkiva i stvaranjem kronične fistule. Ako je u kombinaciji sa seroznim eksudatom naziva se serofibrinozni pleuritis. Javlja se u ''vezivnim' rastresitim tkivima. tonzilama. acutus) (Slika 8) i kronični (a. Kako prijelaz iz akutne u kroničnu upalu nije uvijek jasan nalazimo pojam subakutne i subkronične upale. crvuljku. HEMORAGIČNA upala je karakterizirana prisutnošću dosta krvi u eksudatu što se objašnjava teškim oštećenjem krvnih žila u tkivima.-stvaranje novih kapilara -stvaranje mladog veziva iz fibroblasta i fibrocita -proliferaciju upalnih stanica Sve ove faze čine stvaranje GRANULACIJSKOG TKIVA što je konačni rezultat proliferativene faze upalnog procesa. žučnom mjehuru i si. tkivni detritus (raspale stanice). Ako se gnoj nakuplja u šupljinama nastaje empijem (Empvema) a može nastati u žučnom mjehuru. Sudbina fibrina je: može se resorbirati u cijelosti djelovanjem fagocita može stimulirati proliferaciju fibroblasta i endotela kapilara (granulacijsko tkivo) i stvaranje priraslica ili ožiljkaj| 3. fibrin. Ako se serozni eksudat nalazi na površini sluznica govorimo o kataralnoj upali (Inflammatio catharrhalis) koji se može spontano povućij FIBRINOZNA. PODJELA UPALA Upale se dijele u odnosu na to koja faza upalnog procesa dominira na: ALTERACIJSKE EKSUDATIVE PROLIFERATIVNE Obzirom na dužinu trajanja dijele se na: AKUTNE SUBAKUTNE KORINIČNE SUBKRONIČNE AKUTNE UPALE (inflammatio acuta) traju kratko i izazvane su kratkotrajnim djelovanjem štetnog uzročnika. Ako serozni eksudat nastaje u tjelesnim šupljinama količina stvorenog izljeva može biti velika (do nekoliko litara). 4J&GJJOJNA upjalaje ona u kojoj dominira nakupljanje gnoja (pus) zbog djelovanja piogenih bakterija. Gnoi sadrži raspale neutrofile. SEROZNE (prevladava serozna eksudacija s malo leukocita i fibrina). Prema vrsti eksudata upale dijelimo na: 1. Samo u težim slučajevima traju duže (danima i tjednima).upala nastaje kad s eksudatom iz krvnih žila izlazi fibrinogen koji se u tkivima pretvara u fibrin. Čahura u kroničnom apscesu je građena od veziva a u središtu je stanični detritus (gnoj). autoimune reakcije su od samog početka kronične). Ako je hemoragični eksudat prisutan kod upale seroznih ovojnica treba misliti na tuberkulozu ili maligni proces. Ako se taloži samo fibrin nastaje suhi pleuritis (pleuritis sicca). Lokalizirana gnojna upala naziva se apsces (ABSCESSUS) koji može biti akutni (a. Ako se fibrin taloži na površinu sluznica nastaju žuto-sive pseudomembrane (inflammatio pseudomembranacea). KRONIČNE UPALE (inflammatio chronica) obično se nastvaljaju na akutnu upalu premda ne uvijek (tuberkuloza. pleuri. Serozni eksudat se može resorbirati u limfne žile a može potaknuti lokalne fibroblaste na proliferaciju i produkciju kolagena što rezultira stvaranje ožiljka. mikroorganizme. Odlikuju se hemodinamskim poremećajem. zglobnim šupljinama. chronicus). bacil antraksa. kuge. perikardu. Ako je gnojna upala uzrokovana kemijskim djelovanjem nekih tvari gnoj je sterilan. virus gripe. Najčešći uzročnik je streptokok.

a obično je sekundarna. Granulomi su male tvorbe 1-2 mm u promjeru u kojima se nalaze nakupine makrofaga (histiocita) i centralno područje nekroze. myocard-itis. dječji ekcem. 11 . Popratne pojave septikemije mogu biti različite degenerativne promjene na srcu. urtikarija. Takva reakcija nastupa pri ponovljenom kontaktu s nekom stranom tvari. KASNA reakcija nastaje 12-24 h nakon ekspozicije antigenu. Razlikuju se od upala izazvanih ostalim agensima i nose zajednički naziv INFEKCIJE.stadij inkubacije slijedi faza umnažanja i rasta mikroorganizama. slabost. SEPTIKEMIJA je prisutnost bakterija u cirkulirajućoj krvi. U ovom slučaju ne nalaze se cirkulirajuća antitijela nego se reakcija odvija putem limfocita (celularni tip preosjetljivosti). 2. premda može nastati i pri prvom kontaktu. virusi) imaju određene specifičnosti i zato su posebno izdvojene. SEPTIKOPIJEMIJA ili pijemija je stanje kad se u cirkulaciji nalaze mikrorganizmi i njihovi toksini sa stvaranjem brojnih apscesa. Primjer.stadij kliničke manifestacije bolesti Premda je naš organizam izložen brojnim mogućnostima infekcije učestalost klinički izraženih infekcija je relativno mala. astma. BAKTERIJEMIJA je nalaz bakterija u krvi ali bez znakova toksemije. Naime. povraćanje. Za alergijske reakcije potreban je ponovni kontakt s alergenom. U ovom tipu reakcije antitijela se nalaze u cirkulaciji. a na rubovima limfociti i plazma stanice. Za upalu je uvriježen naziv INFLAMMATIO.5. Može biti primarna-nakon transfuzije ili infuzije. Upale pojedinih organa ili tkiva označuju se latinskom osnovom imena organa ili tkiva i dodatkom nastavka "itis" (pleur-itis. Klinički simptomi su: mučnina. te rezultira nekrozom s eksudacijom koja može biti i hemoragična. jetri. SAPREMIJA je prisutnost otrovnih produkata metabolizma u krvi koji nastaju kao posljedica rasta saprofitnih mikroorganizama u nekrotičnom tkivu (gangrena). tetanus) mogu se javiti paralize mišića. bol. Osim degenerativnih promjena može se naći i akutni tumor slezene (splenitis acuta septica) ili povećani limfni čvorovi. Kao rezultat rasta u organizmu mikroorganizmi se šire po cijelom organizmu. Osim toga mogu stvarati različite toksine a mogu dovesti i do stvaranja specifičnih antitijela. Posljedice ovog tipa infekcije ovise o: broju mikroorganizama virulenciji mikroorganizama otpornosti domaćina Da bi došlo do infekcije moraju biti ispunjeni određeni preduvjeti: mikroorganizmi moraju dospjeti do organizma-stadij komunikabilnosti mikroorganizmi moraju prodrijeti u organizam.stadij invazivnosti mikroorganizmi se moraju prilagoditi na novu sredinu. prolazna je i traje kratko (nakon vađenja zuba). bubrezima kao posljedica djelovanja bakterijskih toksina. peludna groznica. Posebnost ovih upala je u tome da mirkoorganizmi rastu u organizmu i dugotrajan su i neprekidan stimulator upalne reakcije. Mogu se naći i orijaške stanice tipa Langhans ili orijaške stanice tipa stranog tijela. r 10. izražena infekcija nastaje kad se nađe zadovoljavajući broj mikroorganizama određene virulencije uz pad otpornosti domaćina. hepat-itis). U kasnoj fazi prevladava proliferacijska faza te nastaju GRANULOMI (granulomatozna upala). Postoje dva tipa alergijskih reakcija: • NEPOSREDNI (rana reakcija) koja nastaje nekoliko minuta nakon izloženosti antigenu na mjestu kontakta antigen-antitijela. TOKSEMIJA je klinička pojava uvjetovana prisustvom odnosno prodorom bakterijskih toksina u cirkulaciju.gljivične Posebna vrsta upale su one uzrokovane Imunološkim oštećenjima (alergijske) To su stanja i kojima tkiva ili organi jedne osobe reagiraju pri kontaktu s nekom stranom tvari na sasvim drugi način nego li odgovarajuća tkiva ili organi drugih osoba iste vrste. angioneurotski edem. Nalaze se i lokalne posljedice u obliku akutnih upalnih žarišta (apscesi) a može nastati i akutni endokarditis s vegetacijama. Pri prvom kontaktu obično nema burne lokalne reakcije jer u organizmu nisu stvorena antitijela za određene antigene. Ako su u pitanju neurotoksini (botulizam. MIKROBIOLOŠKE UPALE Upale uzrokovane živim mikroorganizmom (bakterije. Obično je potrebno 10-tak dana za stvaranje protutjela a to razdoblje se naziva razdoblje senzibilizacije.

zglobove. Limfogenim širenjem proces se širi u regionalne limfne čvorove a hematogenim širenjem u druge organe (bubreg. Ovaj stadij traje oko 3 tjedna i spontano prolazi. Iz ovog žarišta proces se može širiti limfogeno. spolne organe). bol u tijelu. penisu i cerviksu. periferno se nalaze limfociti i orijaške stanice. Primarna tuberkuloza se najčešće nalazi u djece i to u plućima.g. hematogeno ili kanalikularno. Histološki se nalaze infiltrati plazma stanica i obliterirajući endarteritis a upalni infiltrati su smješteni oko krvnih žila (perivaskularno) Uz to se nalaze povećani regionalni limfni čvorovi. povišene temperature. Serološke reakcije su 12 . generalizirana limfadenopatija. kosti. Nakon infekcije uzročnikom dolazi do razvoja imunosti koja se očituje nastankom protutijela u serumu (Wassermann-ova reakcija). nadbubrežne žlijezde.). SEKUNDARNA. Koch 1882. Epitelne tenice su obično radijalno raspoređene oko kazeozne nekroze u sredini. pri čemu na mjestu prodora i regionalnim limfnim čvorovima nastaje eksudat u kojem se bakteriološki može naći uzročnik. čvrstih rubova. Stečeni s/fi//s obzirom na tijek i morfološku sliku se dijeli na: Primarni stadij (Ulcus durum) koji se klinički manifestira 3 tjedna nakon infekcije na ulaznom mjestu kao odebljanje sluznice ili kože (papula) i to na vulvi. Može se javiti i kao intrauterina tuberkuloza koja nastaje u djeteta majke koja boluje od genitalne tuberkuloze izravnim širenjem kroz posteljicu u plod ili iz krvi majke izravno u krv djeteta. Oko čmara mogu nastati vlažne papule (Condyloma lata). 10. Sudbina tuberkula: odlaganje vapna (kalcificiranje) hematogeni rasap bolesti i razvoj milijarne tuberkuloze (Tuberculosis miliaris) koji zahvaća sve organe ako se kazeozno žarište razmekša a nekroza zahvati stjenku nekog šupljog organa (bronh) tada se nekrotična. Tuberkuloza se javlja u dva oblika: :KSUDATIVNI oblik koji nastaje obično kod prvog prodora bacila tuberkuloze u organizam. Ova faza se nastavlja stvaranjem kazeozne nekroze u kojoj se vide očuvani obrisi tkiva. Ovaj stadij traje 3-5 godina i pri njegovom kraju može biti zahvaćen središnji živčani sustav (meningoencephalitis). TUBERKULOZA (TUBERCULOSIS) Bolest je uzrokovana mikroorganizmom Mvcobacterium tuberculosis (otkrio R. razmekšana masa isprazni kroz zahvaćeni organ i nastaje šupljina (kaverna) najčešće u plućima i bubregu (tubeculosis cavernosa).6. Ovaj test je pozitivan 3 mjeseca nakon infekcije i traje do kraja života. Ulazna vrata mogu biti u usnoj šupljini i na koži.7. Histološki se nalazi zahvaćenost intersticijskih prostora proliferativnim vaskularnim promjenama s mononuklearnim upalnim infiltratima (limfociti i plazma stanice). SIFILIS (LUES) Sifilis je spolna bolest čiji je uzročnik Treponetna palidum (Spiroheta) a prenosi se spolnim kontaktom. i makulo-papularni osip). Takva tvorba se naziva TUBERKUL To je zapravo upalni granulom karakterističan za tuberkulozu a njegov nalaz histološki omogućava Postavljanje dijagnoze tuberkuloze (Slika 9). Kasnije se razvija erozija i nastaje vrijed uzdignutih. PRIMARNI KOMPLEKS (tuberkuloza na mjestu ulaska i zahvaćanje regionalnih limfnih čvorova). Humani tip može uzrokovati tuberkulozu kože.se razvija kod primarne infekcije s bacilom i razvija se tzv. Mukokutane eflorescence cijele bez ožiljka.10. Sekundarni stadij (egzantematozni) se javlja 2-10 tjedana nakon primarnog kontakta sa općim simptomima (glavobolja. PRODUKTIVNO-PROLIFERATIVNI oblik karakteriziran je umnažanjem upalnih stanica (nistiociti) od kojih nastaju "epiteloidne" stanice i orijaške stanice tipa Langhans. tuberculosis (bovini tip) Humani tip u više od 90% slučajeva izaziva plućnu tuberkulozu a bovini tip izaziva tuberkulozu crijeva. tuberculosis (humani tip) M. Ako su obrambene snage organizma slabe može doći do brzog širenja bolesti (rasap). Tuberkuloza se dijeli na PRIMARNU l SEKUNDARNU PRIMARNA.se razvija ili reaktiviranjem starih žarišta tuberkuloze. ili superinfekcijom postojećeg žarišta tuberkuloze a može nastati i ponovnom infekcijom (reinfekcija) iz već izliječenog žarišta tuberkuloze. Na ovaj način nastaje stečen/ sifilis za razliku od prirođenog sifilisa kod kojeg dolazi do transplacentarne infekcije ploda od oboljele majke. Radi se o acidorezistentnom mikroorganizmu koji se javlja u više tipova a dva su patogena za čovjeka: M.

limfociti. Hemoliza može nastati i postmortalno (haemolisis posmortalis). urinarnom sustavu. te tada prigment prožima intimu aorte. Ako plod preživi ovaj period rađa se sa promjenama na kostima i mekom tkivu te se razvija sedlasti nos i deformiteti dugih kostiju. Da bi hematoidin nastao iz hemoglobina potrebno je 10-14 dana dok hemosiderin nastaje nakon 1 dan. vagini i probavnom sustavu a na koži najčešće u naborima dojki. Tercijarni stadij. Bilirubin iz krvi prihvaćaju hepatociti i putem žučnih vodova izlučuje se u duodenum.universalis) koji je posljedica povećane koncentracije bilirubina u serumu i lokalna žutica (i. Javljaju se u obliku zrnaca i amorfnih otopljenih masa. Povećana količina hemoglobina u serumu može dovesti do začepljenja bubrežnih kanalića u kojima nastaju hemoglobinski cilindri (nephrosis haemoglobinurica). Pigmeni se nalaze i u normalnim tkivima gdje daju boju tkivima (krv. Krvnog porijekla je i pigment hematoidin koji je srodan bilirubinu jer se u njemu ne može naći željezo. Obično je fagocitiran u makrofagima (siderofagi). Pojava pigmentiranja bilirubinom naziva se žutica (icterus). U središtu granuloma je nekroza a okolo su epiteloidne stanice. Javlja se kao opća žutica (i. Hemoglobinski pigment može nastati kao vitalna reakcija u živom tkivu (upala. Oko guma se mogu naći krvne žile s proliferacijom endotelnih stanica a javljaju se i promjene na aorti (mesaortitis luetica) i u SŽS (središnjem živčanom sustavu i to kao progresivna paraliza i tabes dorsalis. drugih arterija ili druga tkiva. intravaskularne hemolize u hemolitičkim anemijama i kod povećanog unosa željeza). BILIRUBIN je pigment zlatno-žute boje a potječe iz hemoglobina. Opća žutica se očituje promjenom boje cijele kože i vidljivih sluznica. Hemoglobinom se najprije oboji serum te nastaje hemoglobinemija koja rezultira pojavom hemoglobina u urinu što se naziva hemogloblnurija. Obično se razvija u 5 mjesecu trudnoće i u oko 20% slučajeva završi pobačajem. krvarenje) a normalno se nalazi u slezeni i Kupferovim stanicama jetre iz kojih se po potrebi željezo može ponovno iskoristiti za stvaranje hemoglobina (rezerve željeza). Ako dođe do smanjene otpornosti organizma gljivica postaje patogena što rezultira upalnim promjenama na sluznicama i koži. 11. Najčešće se javlja na sluznici usne šupljine.1. lipofuscin. U histološkim preparatima javljaju se spore i hife gljivica uz upalnu reakciju. Ukoliko se metabolizam pigmenata poremeti pigmenti se nakupljaju u većim količinama ili se nalaze na mjestima gdje ih inače nema. smeđe boje a obolijevaju najčešće djeca. porfirin) HEMOGLOBINOGENI PIGMENTI (hematogeni pigmenti) nastaju iz hemoglobina koji sadrži željezo i uvjetuje boju krvi. 11. Ako se javlja u urinu nastaje bilirubinurija a 13 . Hemoglobin se oslobađa iz eritrocita u vrijeme hemolize i to unutar vaskularnih prostora ili izvan njih (razgradnja hematoma). Najčešće su neškodljivi a njihovo prisustvo ukazuje na odvijanje nekog patološkog procesa. lipokrom. Obzirom na porijeklo dijele se na endogene (oni koji su specifični produkt stanica) i egzogene (koji se u tijelo unose izvana). HEMOSIDERIN je pigment hemoglobinskog porijekla.javlja se 5 i više godina nakon primarne infekcije a stvaraju se granulomi karakteristični za sifilis koji se nazivaju guma.pozitivne. KANDIDIJAZA (MONILIASIS. kosa. Rijetki oblik hemosideroze je idiopatska koja se javlja u plućima i nepoznatog je uzroka. 10. Zbog fibroze pluća razvija se respiratorna insuficijencija s fatalnim završetkom.8. Pojava nakupljanja hemosiderina naziva se hemosideroza koja moža biti lokalna (posljedica krvarenja-krvni podljev) ili opća (nakon višestrukih transfuzija. koža). Za nastanak ovog pigmenta nije potrebna živa tvar kao kod nastanka hemosiderina. Na plućima se razvija karakteristična upala pluća (pneumonia alba) s infiltratima mononuklearnih stanica u plućnom intesticiju. Javlja se u obliku žuto-smeđih zrnaca i boji se berlinskim modrilom.ENDOGENI PIGMENTI Krvni pigmenti porijekla eritrocita (hemoglobinogeni pigmenti) Autohtoni pigmenti koji se stvaraju u stanicama neovisno o hemoglobinu (melanin. plazma stanice i ponekad orijaške stanice tipa Langhans. Nastaje u krvi ali može nastati i lokalno oko žarišta krvarenja. Prirođeni sifilis (lues congenita) se razvija u plodu za vrijeme spirohetemije majke.localis) koji se razvija oko mjesta krvarenja najčešće u koži (haemathoma). Pluća su tvrda. SOOR) Uzročnik je gljivica Candida albicans koja živi na koži i sluznicama. POREMEĆAJ METABOLIZMA PIGMENATA PIGMENTI su tvari s vlastitom bojom koja je karakteristična za svaki pigment.

stečene. Iz hemoglobina pod djelovanjem malarije nastaje MALARIČNI MELANIN koji se javlja u obliku crnih granula u makrofagima slezene. koži i stanicama bubrežnih kanalića a klinički se manifestira obojenošću kože. Kupferovim stanicama. Srodan hemoglobinu je MIOGLOBIN. Jedan od takovih primjera je i nastanak HEMOKROMATOZE koja nastaje prekomjernom resorpcijom željeza iz probavnog sustava. jetre i limfnim čvorovima. AUTOHTONI PIGMENTI spadaju u endogene pigmente koji se talože u stanicama u kojima i nastaju. icterus obturatione). Nastaje kad zbog zapreke u žučnim vodovima te je otjecanje žući onemogućeno. icterus mechanica. Primjer: Melanin koji se nalazi u melanonocitima bazalnog sloja kože. Jedan dio udahnute prašine ostaje u makrofagima smještenim u plućnom intersticiju (interalveolarna septa) i dovodi do razvoja bolesti koje se nazivaju Pneumokonioze. Najveći dio udahnute prašine (80%) odstrani se sa sluznice dišnog sustava putem sluzi i obrambenog mehanizma kašljanja a manji dio dospijeva do alveola gdje biva fagocitirana od strane stanice alveolarnog epitela ili kroz alveolarnu stjenku dolaze do plućnog intersticija. Kod svih pneumokonioza važno je da li plućno tkivo reagira ili ne na unesenu prašinu (inertne ili aktivne tvari). Primjer: ephelides (pjege). Sličan je melaninu ali sadrži željezo. madeži (naevus). Pigment nastaje iz aminokiselina (fenilalanin i tirozin) uz prisustvo enzima tirozinaze. Poseban oblik hemolitičke žutice je novorođenačka žutica (icterus neonatorum). ANTRAKOZA je najčešća 14 . icterus stagnatione. i lokalna depigmentacija kose (leukotrichia). Hemolitička žutica (icterus haemo/iticus) je prehapatički tip žutice. korioidei). 11.zbog veće količine bilirubina u urinu u bubrežnim kanalićima nastaju bilirubinski cilindri (nephrosis cholaemica) što dovodi do oštećenja bubrežne funkcije. cirozom jetre i razvojem dijabetesa. Osim opće žutice prisutna je i jača pigmentiranost mokraće i stolice. Oslobađa se najčešće nakon većih ozljeda mišića (crush sindrom) a bubrežni kanalići mogu biti začepljeni mioglobinskim cilindrima. Lipokrom je pigment koji se nalazi u masnom tkivu i daje žutu boju. Lokalna depigmentacija kože (leukoderma). Hemoglobin se pod djelovanjem formalina može pretvoriti u FORMALINSKI PIGMENT koji nastaje za vrijeme fiksacije tkiva. Postoji nekoliko tipova žutice (icterus): Resorpcijska žutica (icterus resorbtionis. skleru ili ubrizgavanjem u venski krvotok (lijekovi). Bolest se još naziva BRONČANI DIJABETES stoga jer se željezo taloži u epitelnim stanicama jetre. Posljedica je prekomjerne hemolize eritrocita (hemolitička anemija). nadbubrežne žlijezde. retini. ganglijskim stanica a količina ovog pigmenta nakuplja se sa starošću e se naziva pigment starenja. lentigines (krupnije mrlje na koži). EGZOGENI PIGMENTI Egzogeni pigmenti nisu uvijek pravi pigmenti obzirom da mogu biti i tvari bez boje. U autohtone pigmente osim melanina spadaju: lipofuscin (žuto-smeđi pigment koji se nakuplja u stanicama jetre. Stolica nije akolična. endokrinih žlijezda. Retenciona žutica (icterus retentionis) koja nastaje zbog oštećenja hepatocita te stoga žuć zaostaje u cirkulaciji. U organizam obično dolaze putem dišnog i probavnog sustava te nasilnim unošenjem kroz kožu. Stečena depigmentacija kože u obliku bijelih nepravilnih mrlja naziva se vitiligo. Cero/d je žućkasti pigment koji se razvija prilikom resorpcije tkiva koje sadrži mast te se javlja u cirotičnoj jetri. koji služi za prijenos kisika u mišićnim stanicama. Boja hiperpigmentirane promjene ovisi o količni melanina. Nedostatak pigmenta naziva se depigmentacija. osjetljivi na djelovanje sunčevih zraka). Primjer opetovane transfuzije.2. prekomjerna razgradnja eritrocita u velikim krvnim podljevima. lokalna i opća. Lokalne nakupine pigmenta javljaju se obično kao tamnija područja u koži. icterus e compressione. srčanog mišića. Pojačano pigmentiranje ovim pigmentom naziva se hiperpigmentacija i može biti prirođena. irisu. a u urinu je prisutna bilirubinurija. U stolici tada imamo manjak žučnog pigmenta te je stolica bijela (acholia). stanicama gušterače. Javlja se 2-5 dana nakon poroda a posljedica je pojačanog raspadanja eritrocita osobito u Rh inkompatibilnosti. Porfirin je predstadij nastanka hemoglobina i mioglobina. Nalaz ovog pigmenta smatra se artefaktom u histološkim preparatima a ne pravim odlaganjem pigmenta. te limfnim žilama u lokalne limfne čvorove. dubini smještaja i debljini kože koja promjenu pokriva. Primjer: opći nedostatak pigmenta naziva se albinisumus (ljudi svijetle puti i sluznica. Ovaj pigment daje crvenu boju mišićima a pod određenim uvjetima napušta mišićne stanice i nalazi se u serumu (myoglobinaemia) i urinu (myoglobinuria). Pigmenti koji sadrže željezo i talože se u organizmu ne moraju biti isključivo krvnog porijekla.

Upalni proces zahvaća bronhe i krvne žile te dovodi do stvaranja veziva i suženja promjera bronha i stijeni krvnih žila što u konačnici dovodi do poremećaja cirkulacije i dekompenzacije desnog srca (Cor pulmonale). SLIKOZA nastaje zbog taloženja kremene prašine (silicijev dioksid) i jedan je od najtežih oblika pneumokonioza. 12. te nastavlja s rastom i nakon prestanka djelovanja uzroka koji je za sada nepoznat.3 MAKROSKOPSKI IZGLED TUMORA Oblik tumora je uvjetovan načinom rasta ali i izgledom organa u kojem tumor nastaje: ČVOR (nodus) POLIP (čvor koji raste blizu površine sluznica) ULKUS (čvor koji raste na površini nekog organa i nekrotizira) PAPILOM (stvaranje resica) SOLIDNI tumori (kompaktni bez šupljina) CISTIČNI tumori stvaraju šupljine ispunjene bistrom tekućinom. danas u svijetu svaki peti čovjek umire od raka u razvijenim zemljama. neoplazme nisu predstavljale veliki zdravstveni problem (kirurški su odstranjivane). Ranije je smrtnost bila veća od zaraznih bolesti.NAČIN RASTA Tumorski rast je rezultat rasta_ prve maligne stanice koja se zatim neprestano dijeli. SATURNOSIS je nakupljanje olova u zubnim desnima a nastaje kod trovanja olovom. Odstranjenje takvih tumora je teško (do zdravog tkiva). koji se vremenom pretvore u čvrsto vezivo.2. RAK je oznaka za sve zloćudne novotvorine. Mortalitet od zaraznih bolesti je u padu. NEOPLAZME 12. TETOAŽA je posljedica hotimičnog unošenja pigmenta u kožu. Tada počinju prve klasifikacije neoplazmi na temelju porijekla tumora odnosno prema tkivu iz kojeg su se razvile. 12. NAZIVI Najčešće upotrebljavani termin je TUMOR koji označava bilo koju oteklinu. ONKOLOGIJA (onkos-oteklina) je znanost o tumorima TUMORI su poznati od davnina a javljaju se u čovjeka i životinja. Od ostalih egzogenih pigmenta treba spomenuti ARGIROZU koja nastaje nakon unošenja soli srebra koje se talože u makrofagima. Godišnje od raka u svijetu oboli oko 5 milijuna ljudi.pneumokonioza koja nastaje udisanjem ugljene prašine. GRAĐA TUMORA Svaki tumor je građen od: tumorskog parenhima tumorske strome 15 . Neoplazma je abnormalna nakupina tkiva čiji rast nije kontroliran i nadmašuje rast normalnog tkiva. Teški oblik se javlja u kopača ugljena i naziva se antracosis gravis. obolijevanje od neoplazmi je u porastu i danas se nalazi odmah iza kardiovaskularnih bolesti.4. DESTRUKTIVNO. brusači). INFILTRATIVNO. NEOPLAZMA je novotvorina. Tumor na taj način potiskuje okolno tkivo koje zbog pritiska može postati atrofično a često se oko tumora stvori vezivna čahura. novostvoreno tkivo. Abnormalna nakupina tkiva je autonomna i nesvrsishodna ali ovisi o domaćinu zbog prehrane. 12. Svi tumori mogu rasti: EKSPANZIVNO.tumor raste neravnomjerno i stvara izdanke u zdravo tkivo u obliku krakova (rak). Otkrivanjem svjetlosnog mikroskopa ispitivanje neoplazmi dolazi u djelokrug patologa. Silicij se nakuplja u intersticiju pluća te plućno tkivo reagira produktivnom upalom sa stvaranjem granuloma. sluzi ili krvlju 12. Čestice željeza se talože u plućnom intersticiju a upalna reakcija je mala.je kraj infiltrativnog rasta jer tumor uništava zdravo tkivo a katkad prelazi i u druge organe.1. AZBESTOZA nastaje udisanjem azbestne prašine a u procesu dominira fibrozna induracija plućnog tkiva ali bez stvaranja granuloma.jednolično povećanje tumora na sve strane a tumorske stanice ostaju jedna uz drugu. opskrbe krvlju i hormonske potpore. BARITOZA nastaje nakon udisanja baritne prašine a plućno tkivo obično ne reagira na prisutnost ove prašine (inertna tvar) Zadržava se u alveolama i u fagocitima u intesticiju pluća. dovodi do razmekšanja plućnog parenhima i nastanka šupljina (phtisis antra) ili fibroze pluća (induratio nigra pulmonum). SIDEROZA nastaje nakon udisanja čestica željeza u radnika koji obrađuju željezo (tokari. Upalna reakcija obično nedostaje. dima ili čađi. Početni rast može biti MULTICENTRIČAN ili UNICENTRIČAN.

Svi tumori mogu biti građeno od zrelih ili nezrelih stanica (dobro ili slabo diferenciranih). myo-cit) Ovo vrijedi za benigne tumore mezenhimalnog porijekla a za epitelne ne vrijedi uvijek. Ne dovode do smrti bolesnika osim ako im je lokalizacija takva (mozak.porijekla pločastih stanica ADENOCARCINOMA. sadrže više nukleola. Rastu brzo.su tumori koji posjeduju svojstva i benignih i malignih. pa je rezultat jednolična slika koja svojom strukturom ne nalikuje niti na jedan organHETEROTIPIČNI tumori.porijekla lipocita MVOSARKOMA. a kako je sličnost u strukturi velika govorimo o HOMEOTIPIČNIM tumorima. imaju citološku sliku malignog tumora ali nema invazije strome). PAPILLOMA.porijekla fibrocita LIPOSARCOMA. fibro-cit. Nazivi zloćudnih tumora temelje se na istoj osnovi kao i za dobroćudne.5 PODJELA TUMORA Ova podjela dolazi iz kliničke prakse i temelji se na tome da li tumor ugrožava život bolesnika ili ne. Ako dođe do METASTAZIRANJA tada nema dvojbe da se radi o zloćudnoj neoplazmi. oštro ograničeni.korijen latinskog naziva tkiva iz kojeg nastaje uz dodatka nastavka "OMA". CVSTOMA. lako se kirurški odstranjuju. Za epitelne tumore većinom naziv dolazi od histološke građe: ADENOMA.porijekla mvocita CARCINOMA PLANOCELLULARE.znači stupanj do kojeg tumorske stanice sliče normalnim stanicama od kojih tumor potječe (uključuje morfološka i funkcionalna obilježja). CVSTADENOMA. očahureni. Osim polimorfije prisutan je i POREMEĆAJ STRATIFIKACIJE iz čega dolazie anarhični rast neoplazme. Podjela prema histogenetskom porijeklu: Na temelju etiologije s obzirom na tkiva iz kojih se razvijaju. infiltrativno. ima i patoloških mitoza (Slika 9). maleni. oblik jezgara je različit . Na temelju toga se daje naziv tumoru. Tumorske stanice su dobro diferencirane. upala. poremećen odnos citoplazme i jezgre 1:1 umjesto 1:4-1:6. ANAPLAZIJA. Kod mezenhimalnih tumora razlika između tumorskog tkiva i strome je neoštra-HISTOIDNA građa. s tim da svi zloćudni tumori mezenhimalnog porijekla nose naziv SARKOMI (sarx-meso). zrele.(lipo-cit. Izraženost funkcije tumorskih stanica odgovara stupnju diferenciranosti. nekroza.To su TERATOMI koji mogu biti zreli i nezreli. solidni i cistični. Građeni su od nediferenciranih stanica koje nemaju nikakve sličnost s odgovarajućim normalnim stanicama. Nazivaju se još i PROLIFERATIVNI tumori (tumori jajnika. prisutan je veći broj mitoza. a zloćudne neoplazme porijekla epitelnih stanica nazivaju se KARCINOMI (cancer-rak. 12. U terminalnoj fazi dovode do kaheksije. ekspanzivno.je pojam koji se upotrebljava za nediferencirane stanice a anaplastični su tumori svi maligni tumori. Klinička podjela: Dobroćudni (benigni) Zloćudni (maligni) BENIGNI tumori-rastu sporo. POLVPUS. često metastaziraju (osim malignih tumora mozga i bazeocelularnog karcinoma kože). Najčešće su teratomi jajnika (dermoidne ciste).žljezdane strukture Tumori su najčešće građeni od stanica jednog zametnog listića ali ima tumora koji su građeni od stanica porijekla više zametnih listića (dva ili tri). Stanice su POLIMORFNE (jezgre bogate s DNA. MYOMA. a svi su skloni sekundarnim promjenama (degeneracija. destruktivno. tipične građe. Osjetljivi su na zračenje i kemoterapiju i to više slabije diferencirani. LIPOMA. CVSTADENOMA PAPILLARE. MALIGNI tumori-ako se ne tretiraju redovito dovode do smrti bolesnika. FIBROMA.neizlječiva rana).6 DIFERENCIJACIJA l ANAPLAZIJA DIFERENCIJACIJA. mitoze su rijetke. FIBROSARCOMA. Dijagnoza zloćudnog tumora se postavlja i na temelju INVAZIJE okolice. srce) da svojim rastom ugrožavaju vitalne funkcije ili su teško dostupni kirurškom zahvatu. Nakon kirurškog zahvata često recidiviraju. 12.Kod epitelnih tumora stroma se jasno razlikuje od parenhima a njihov odnos je takav da tumor često podsjeća na organ iz kojeg je nastao-ORGANOIDNA GRAĐA. S obzirom na stupanj diferenciranosti i histološku građu najveći dio karcinoma dijelimo u tri stupnja zrelosti: Karcinom pločastih stanica 16 . krvarenje i edem). GRANIČNI tumori.

RAST l ŠIRENJE NEOPLAZMI Brzina rasta neoplazmi odgovara stupnju diferenciranosti tumora i broju stanica u mitozi. U tumorskom tkivu taj mehanizam ne djeluje.je rezultat infiltrativnog i destruktivnog rasta što omogućava prodor neoplazme i širenje u okolne strukture. To je obilježje malignih tumora.što se tumači prisustvom odbojnih električnih naboja i manjom količinom kalcija u tumorskim stanicama Gubitak inhibicije (kočenja) na dodir. a svi se tumori lako eksplantiraju Postoje i činitelji koji upravljaju mehanizmom metastaziranja: dostupnost prirodnih putova širenja veličina. Sva istraživanja upućuju na to da postoje mnogi uzroci koji djeluju putem različitih mehanizama a dovode do nastanka tumora. Veća pokretljivost tumorskih stanica od normalnih stanica. DNK virusi 17 . METASTAZIRANJEJe proces kojim zloćudne stanice s mjesta nastanka odlaze na druga udaljena mjesta gdje počinju rasti i umnažati se (metastaza) iz kojih dalje može uslijediti metastaziranje. Dobro diferencirane neoplazme mogu stvarati hormone i enzime kao i normalne stanice iz kojih tumori nastaju (adenom štitnjače.jasno pločaste stanice ali bez orožnjenja III stupanj diferenciranosti-ne možemo sa sigurnošću tvrditi da su stanice pločastog porijekla Adenokarcinoma 1. CARCINOMA IN SITU.više od 50% žljezdana struktura ali ima dosta solidnih žarišta • Hl stupanj diferenciranosti-prevladavaju solidna žarišta a žlijezde čine manje od 50% površine tumora Na temelju diferenciranosti tumora određuje se terapija tumora. U normalnom tkivu tijekom razvoja stanice koje dodiruju susjedne stanice budu zakočene u svom daljem rastu.je onaj čije su stanice jasno pločastog porijekla s orožnjenjima II stupanj diferenciranosti. Metastaziranje se odvija na sljedeće načine: širenjem kroz limfne žile (Slika 11) embolizacijom kroz krvne žile širenjem kroz tjelesne šupljine-implantacija Presađivanjem (transplantacija)-mehanički instrumentom ili rukavicama Mehanizmu širenja tumora pridonose sljedeći čimbenici: Smanjenje kohezivnosti. II stupanj diferenciranosti. 12.je zloćudna novotvorina ograničena na tkivo u kojem je tumor nastao bez širenja kroz bazalnu membranu (klinički stupanj O -okom nevidljive promjene).l stupanj diferenciranosti.jasne žljezdane strukture bez solidnih žarišta (Slika 10). tetiva i si. jajnika i tumor Langerhansovih otočića gušterače) 12.Povremeno tumori izazivaju opsežne posljedice u domaćinu sintezom svojih hormona.sve tumorske stanice imaju veću sposobnost preživljenja nego normalne. Tada tumorske stanice rastu duž okosnice Proizvodnja enzima. slabljenjem imunološke obrane domaćina ili proizvodnjom određenih tvari koje mijenjaju funkciju CNS-a ili koštane srži. i veća osteoblastična aktivnost na mjestu metastaze u kostima Sposobnost presađivanja.7. INVAZIVNOST. 2.1 • l stupanj diferenciranosti. U pokusnih životinja mnogi uzročnici mogu dovesti do nastanka neoplazme a svi se dijele na četiri skupine: -Onkogeni virusi -Karcinogene kemikalije -Radiokativna zračenja -Ostali agensi V l R U S l.neki tumori luče veću količinu hijaluronidaze.8 KARCINOGENEZA Uzroka rasta neoplazmi je nepoznat. je obično posljedica ubrzanog rasta tumorskih stanica Vođenje prema dodiru-obično tumorske stanice rastu u neredu ali ako postoji neka okosnica kao fascija. Do danas je poznato više od 150 virusa koji djeluju onkogeno u životinja. suprarenalnih žljezda. brzina rasta i anaplazija tumora broj embolusa tumorskog tkiva intenzitet opskrbljenosti krvlju tkiva i organa postojanje mehaničke traume i pomicanje primarnog tumora utjecaj tjelesnih hormona na primarni tumor imunološki odgovor domaćina na neoplazmu FUNKCIONALNO PONAŠANJE TUMORA.

VAkuolozirajući) najčešći su onkogeni. 'TALI A G E N S I. Utrljavanjem katrana u kožu laboratorijskih životinja bilo je moguće izazvati rak kože. veličini i položaju centromera naziva se STANIČNI KARIOTIP 13. GENETSKA AKTIVNOST Svi se višestanični organizmi razvijaju iz jednog diploidnog zigota. Isto tako neki tipovi tumora se javljaju isključivo u dječjoj dobi (neuroblastom. Kancerogena svojstva se ne >ojavljuju odmah. GEN OPERATOR djeluje na regulaciju strukturnih gena. zračenja. Za karcinome vršak incidencije je 55-74 godine (tendencija padanja prema mlađoj životnoj dobi). najčešće PAPOVA virusi (PApiloma. niklu. Kod tumora insulinoma povećana količina serumskog inzulina. U pravili su geni na kromosomima svakog para jednaki premda ne uvijek. pritisak lule na usnicu prijelomi. Svi kronični podražaji kao upala. U ranom otkrivanju neoplazmi korisna je eksfolijativna citologija (PAPA test) jer je jeftina. Parni su spolni kromosomi u žene (XX) a u muškarca različiti (XY). Posljedica je povećana učestalost raka. leukemije (atomske bombe). POlioma. a zatim klinički stupanj bolesti (OJ. kompjutorizirana tomografija (CT). Osim toga treba odrediti histološki stupanj zrelosti. Važnost se pridaje i dimu cigarete. koji i umiru češće od raka nego žene. Tim metodama dokazujemo prisustvo nekih kemijskih tvari u mokraći ili serumu u nenormalnim količinama (kisela fosfataza u karcinomu prostate povećana u serumu). cezij.2. U zadnje vrijeme puno se govori o Herpes virusima. U nastanku različitih tipova neoplazmi važan je i spol. Osim toga dob ima određeni utjecaj. IV) kao i stupnjevi prema TNM sustavu. Postoje i biokemijske metode pretraga koje su temeljene na funkcionalnoj aktivnosti određenih tumora. DIJAGNOZA l ODREĐIVANJE STADIJA BOLESTI Danas se problem neoplazije promatra kroz timski rad. KEMIKALIJE. Isto tako onkogeni su i policiklički aromatski ugljikovodici (benzen. čime se postiže da svaka stanica u organizmu sadrži istu genetsku poruku.9. (Primjer. a ako se isključi rak dojke i svi drugi tipovi karcinomi su češći u muškaraca.. a drugi kasnije). magnetska rezonancija (MR) i različite endoskopske pretrage. karcinom debelog crijeva. Od ostalih metoda u dijagnostici korisni su ultrazvuk. abnormalne globuline kod plazmocitoma i si. Za određene tumore je pokazano da postoji nasljedna povezanost. RADIOKTIVNA ZRAČE NJ A. VVilmsov tumor bubrega) (Slika 12). Tako je rak pluća češći u muškaraca. Podjela kromosoma koja se temelji na njihovom broju. EB (Epstein-Barr) i dr.1.III. U SAD karcinom dojke je češći od karcinoma cerviksa. ultraljubičasto zračenje. Od davnine se zna da je rak skrotuma kod dimnjačara izaziva čađ koja se zadržava u naborima skrotuma. Skup strukturnih gena i gena 18 . Kod leukemija postoje dva pika javljanja (jedan u drugoj dekadi. rijedak karcinom penisa u Jevreja i muslimana. kvaliteta života (Primjer: veća učestalost karcinoma želuca na Islandu.II. Ičinci bilo kojeg kancerogena se zbrajaju i ovise o količini. uran. kromovim solima i si. GENETSKI POREMEĆAJI 13. SKLONOST NEOPLAZIJI U oko 50% neoplazmi postoje dokazi utjecaja okoliša. Dokazano je da kancerogena svojstva imaju rtg. 13. bezbolna i može se neograničeno ponavljati. benzantracen) i aromatski amini. u Japanu obrnuto (manji broj trudnoća i jači estrogeni efekt). a za sarkome je mlađa dob.(oko 1/3) i RNK (oko 2/3). dojke). MORFOLOGIJA l STRUKTURA KROMOSOMA Svaka stanica ljudskog tijela sadrži 46 kromosoma koji čine 23 para. 12. prenose se na stanicu kćer a konačno pojavljivanje neoplazme može biti pod utjecajem čimbenika koji nisu sami po sebi kancerogeni. rjeđi karcinom cerviksa u žena obrezanih muževa).10. rtg pretrage. 12. Od 46 kromosoma 22 para su morfološki potpuno jednaki u oba spola i nazivaju seAUTOSOMNI (tjelesni) kromosomi. običaji. kemijski agensi). Japanu. Jedan od važnih članova tima je patolog jer cjelokupni tretman ovisi o točnosti dijagnoze (95-98% točnost). brza. radioaktivni radij. U organizmu postoji više vrsta gena: STRUKTURNI GEN djeluje u smislu šifriranja nizova aminokiselina bez sudjelovanja i kontrole drugih nesrodnih gena. Jedini dokazima podkrepljeni tumor izazvan virusom je BRADAVICA-KONDILOM. neurofibromatoza von Recklinghausen-ova bolest. zatim regionalna ovisnost kao što su način prehrane. kao polipoza debelog crijeva.

umjesto gonada imaju tračke veziva. KLINIČKI POREMEĆAJI NASTALI MUTACIJOM GENA Spolno vezana recesivna obilježja mogu se nasljeđivati na sljedeće načine: Otac može prenijeti nenormalna obilježja samo na svoje kćeri. A spajanjem jajašca s "x" i spermatozoida s "Y" nastaje MUŠKI SPOL. Predstavlja kliničku manifestaciju zbog mutacije autosomnog kromosoma. Dok somatske stanice imaju d i p l o i d a n broj kromosoma. niskim rastom. Međutim u 50% sinova bolest će biti ispoljena. koagulacija krvi. duge noge. a rezultat su greške u dijeljenju. jezikom koji viri iz usta. Uzrok je muškog steriliteta. Način nije poznat. Broj kromosoma je diploidan (47) jer se na paru 21 nalazi jedan kromosom viška akrocentričnog tipa.3. Klinefelterov sindrom ili testikularna disgeneza: je najčešća bolest genetske etiologije (1:500 muške živorođene djece manifestira bolest) Hipogonadizam. Ako je majka normalna. mali atrofični testisi. Niskog su rasta s koarktacijom aorte. Žene su spolno infantilne. spolni kromatin je negativan. majmunskom brazdom na ruci.eunuhoidni izgled. Ako se briše dio kromosomaDELECIJA. sve kćeri će biti nositelji poremećaja ali fenotipski normalne. Manifestira se mentalnim zaostajanjem. Žena nositelj mogla je određeno obilježje dobiti od oca ili od majke. ko podjela zahvati samo jednu polovicu dok se druga polovica ne dijeli nastaje t r i p l o i a n (3n) broj kromosoma. Broj kromosoma je u normalnoj stanici d i p l o i d a n (2n). Sve bolesti u čovjeka mogu se podijeliti u tri skupine: bolesti koje su određene djelovanjem okoliša bolesti koje su određene genetskim poremećajima bolesti u kojim oba činitelja imaju utjecaja Bolesti koje su nastale pod djelovanjem genetskih čimbenika dijele se u tri skupine: bolesti porijekla mutacije gena bolesti porijekla mutacije kromosoma bolesti nastale zbog odstupanja od prosječnog poligenog sustava Mutacije gena mogu zahvatiti i autosomne i spolne kromosome. (2n+1)-1 r i s o m i j a. Sindrom Down (mongoloidizam). kratkim i svinutim petim prstom. što rezultira da jedna stanica kćer ima 47 a druga 45 kromosoma. "X" kromosom je nositelj oko 2000 gena.adenovirusi). Muškarac s poremećajem morao je dobiti nenormalno obilježje od svoje majke. lijekovi (talidomid). a kontrolira oko 60 fenotipskih obilježja (stvaranje gama globulina. Međutim muške i ženske spolne osobine nisu uvijek do kraja razjašnjene pa nastaju poremećaji (INTERSEKSUALIZAM). GEN REGULATOR proizvodi molekulu citoplazmatskog prigušivača (represora) ali može biti vezan i na induktora. Dakle prisutnost y kromosoma određuje muški spol. ginekomastija. Sve zrele jajne stanice imaju isti "x" kromosom. mali penis. virusi (herpes. kariotip je 47/xxy. bez sekundarnih spolnih obilježja. Turnerov sindrom. Izmjena mjesta kromosoma je TRANSLOKACIJA. sljepoća na boje) "Y" kromosom prenosi jedino do sada poznato genetsko obilježje dlakavih ušiju. manjak sekundarnih spolnih osobina. kosim rasporom među očnim vjeđama. Kariotip je X0. Broj kromosoma može biti ipoliploidanu malignim 'tanicama. ali spermiji imaju dvije vrste zrelih spolnih stanica (jedne s "x" kromosomom a druge s "Y" kromosomom) Spajanjem jajašca s "x" i spermatozoida s "x" kromosomom nastaje ŽENSKI SPOL. 13. Nastale promjene u stvaranju lanaca bjelančevina manifestiraju se promjenama FENOTIPA (kliničko izražavanje neke bolesti). Promjene genotipa ne može se vidjeti niti elektronskim mikroskopom (EM). polioma. Ako se kromosom podvostručava-DUPLIKACIJA. Obratanje kromosoma zove se INVERZIJA. Ako je promjenama neadekvatne raspodjele zahvaćen samo jedan kromosom nastaje a n e u p l o i d i j a. IZOKROMOSOMI su kromosomi s jednako duga oba kraka s istim sastavom gena.operatora naziva se OPERON. UZROCI MUTACIJE GENA l KROMOSOMA mogu biti ionizirajuće zračenje. međutim ako u mitotskom procesu sve kromatide odu na jedan pol nastaje tetraploidan broj kromosoma (4n). Odstupanja u obliku kromosoma također mogu biti različita. 19 . Majka je nositelj i prenosi nenormalna obilježja samo na 50% svih kćeri koje će biti normalne ako je otac normalan. zrele spolne stanice imaju h a p l o i d a n (polovičan) broj kromosoma.

EKSTRACELULARNU tekućinu : INTRAVASKULARNA i INTERSTICIJSKA Ukupna količina i način raspodjele tekućine čini HOMEOSTATSKU KONSTANTU. ASCITES. natečeni a pod pritiskom prsta ostaje uleknuće. a obično su terminalna faza raznih patoloških stanja koja dovode do insuficijencije srca ili bubrega. Najizraženiji simptom je žeđ. EDEM može biti i lokalnog karaktera (noge) kao posljedica otežane venske cirkulacije. Gubitak ide na račun plazme krvi (normalno čovjek ima oko 5 l krvi i od toga 3 l plazme i oko 2 l stanica) HAEMORRHAGIA. U intesticiju vlada negativni tlak u odnosu na tlak intravaskularno te da bi došlo do nastanka edema potrebno je nadvladati negativni tlak intesticija (najčešći uzrok je gubitak bjelančevina iz intersticijskih prostora što dovodi do pada koloidno-osmotskog tlaka). što je praćeno i smanjenjem glomerularne filtracije 2. Najčešći uzroci su dekompenzacija srca i insuficijencija bubrega. ANASARCA.14.u zglobne šupljine 39 Svi edematozni dijelovi su mekani.rezultat je gubitka serumskih proteina. zadržavanja natrija i povećanja 20 . SRČANI EDEM. filirijaza. Promjenama je podložna intravaskularna komponenta tekućine dok se intracelularna komponenta uvijek čuva. POLYCYTEMIA. Povećanje hidrostatskog tlaka krvi pri srčanoj dekompenzaciji što dovodi do izlaska tekućine iz kapilara. HEMOKONCENTRACIJA. Da bi došlo do nastanka edema potrebno je: 1. a mogu biti rezultat povećanog gubitka tekućine iz organizma ili smanjenog uzimanja tekućine. EMBOLIJOM i INFARKTOM. brzini nastanka i uzroku koji je doveo do nastanka edema.smanjenje broja eritrocita ili samo hemoglobina HVDRAEMIA. urtike. trauma. zračenje) Povećana permeabilnost krvnih žila na određenom području (osip.povećanje broja eritrocita 14. angioneurotski edem) Lokalno povećanje hidrostatskog tlaka (tromboza vena. EDEM Edem (OEDEMA) je nenormalno nakupljanje tekućine u intercelularnim i intracelularnim prostorima ili tjelesnim šupljinama. POREMEĆAJI TJELESNIH TEKUCNA l HEMODINAMIKE Oko 70% tjelesne mase čovjeka čini voda.neprikladni zavoji ili gips.u moždanim komorama HVDRARTHRON.smanjenje količine plazme praćeno smanjenjem intersticijske tekućine.generalizirani edem. tekućina se nakuplja u potkožnom tkivu ali i u pojedinim tjelesnim šupljinama.gubitak samo plazme HVPERVOLAEMIA.nakupljanje tekućine u nižim dijelovima tijela (noge).nakupljanje u prsištu HVDROPERICARDIUM. INTRACELULARNU 2. Cjelokupna tjelesna tekućina je raspoređna na: 1. Poremećaj ravnoteže tjelesnih tekućina manifestira se na dva načina: VIŠAK TEKUĆINE-EDEM MANJAK TEKUĆINE. TROMBOZOM.Sniženje koloidnoosmotskog tlaka krvi kod bubrežnih bolesti zbog gubitka bjelančevina (pad proteina plazme ispod 4g/100ml) Nedovoljno stvaranje serumskih proteina(ciroza jetre) Oštećenje permeabilnosti vaskularnog endotela (toksična oštećenja) Sve ove promjene dovode do generaliziranog edema.DEHIDRACIJA Međutim ako je posrijedi samo vaskularni poremećaj on može rezultirati KRVARENJEM. blijedi. Uzroci lokalnog edema: Opstrukcija limfnih žila (karcinom. infiltracija tumorom.nakupljanje tekućine u trbušnoj šupljini HYDROTHORAX. Od parenhimskih organa edemu su najpodložniji MOZAK (Slika 13) i PLUĆA (Slika 14).povećanje obujma krvi. 1. upala.krvarenje je čest uzrok smanjenja svih elemenata krvi. te koloidno-osmotskog tlaka krvi. varikoziteti. BUBREŽNI EDEM. trudnoća) Morfološke promjene edema ovise o vrsti edema. Patogenetski edem je rezultat poremećenih odnosa između hidrostatskog i osmotskog tlaka intersticijske tekućine. Rezultat je zadržavanja soli u organizmu i hipervolemije. ANAEMIA.u osrčju HVDROCEPHALUS. što može dovesti do smrti.

14. upali i trovanjima (slika 15) PASIVNA . krv izlazi u mlazevima sinhrono pulsu. mrljasta krvarenja na koži PURPURA. vlažni.koji je posljedica zatajenja lijeve klijetke srca i zatajenja bubrega. Morfološki se vidi pojačana prokrvljenost.krvarenje u probavnom sustavu koji oboji stolicu tamno 21 . PETECHIAE. i.je posljedica oštećenja kapilara Parenhimatozno krvarenje. DEHIDRACIJA Dehidracija je manjak vode u organizmu. Uzroci su različiti: Smanjeno primanje vode (koma.postaju povećanog obujma. svijetlo crvene boje je.ekstracelularne tekućine. Podjela krvarenja prema mjestu: Iz srca (izravna ozljeda srca ili bolest). KRVARENJE Krvarenje je izlazak krvi iz vaskularnih prostora (HAEMORRHAGIA).posljedica srčane dekompenzacije (Slika 16) OPĆA.nalazimo kod oštećenja parenhimatoznih organa. To dovodi do krvnog zastoja što vodi u hipoksiju a i do degenerativnih promjena uvjetovanih hipoksijom. rasta tumora ili tromboze.krvni podljev mekog oglavka i pokosnice novorođenčeta APOPLEXIA. bubrezi) Prekomjerno izlučivanje otopljenih mokraćnih tvari s poliurijom (dijabetes. Vensko krvarenje. Reakcijsko krvarenje-nastaje obično 24h nakon ozljede Krvarenje prema mjestu i načinu: Manifestno. Najznačajniji su EDEM MOZGA koji je najčešće posljedica traume mozga ili infekcije.2. akutna psihoza. očne vjeđe). HIPEREMIJA ILI KONGESTIJA Hiperemija je pojam kojim označavamo pojačano crvenilo tkiva uvjetovano proširenjem sitnih vaskularnih prostora.nakupljanje krvi u bilo kojem dijelu tijela. crijeva. EDEM VISCERALNIH ORGANA. pluća.povraćanje krvi iz želuca MELEMA.veća kožna krvarenja do 1 cm CEPHALHAEMATOMA.vidljivo krvarnje je obično vanjsko krvarenje Okultno.kod pojačanog mišićnog napora. Prema mjestu nastanka dijeli se na: HAEMATOMA.nastaje odmah nakon oštećenja stijenke krvne žile Sekundarno ili naknadno.kad je ozljeđena arterija.šira. 14.dovodi do tamponade srca.rezultat je oštećenja patološkim procesom okolice koji zahvaća i stijenku krvne žile Haemorrhagia per diapedesin.rezultat je povećane propusnosti krvne žile Krvarenje prema trenutku nastanka: • Primarno. blijedi.posljedica je procesa u samoj stijenci krvne žile • Haemorrhagia per diaresin.4. ArtBrl]sko krvarenje. proljevi) 14.3.na mjestu upale.nastaje kao posljedica infekcije u nastaloj rani. premda se više upotrebljava za veće krvne podljeve u potkožnom tkivu. točkasta krvarenja kože ECCHVMOSES. Može biti: AKTIVNA. Ako je hiperemija na razini kapilara obično nastaje i edem. ili situacija da nema vode za piće) Povećani gubitak vode mehanizmima kojima se ona normalno gubi (koža. povraćanje.krvarenje iz nosa HAEMATEMESIS. veće težine.krv je crvenoplave boje.sitna.oštećenje uvjetovano djelovanjem neke vanjske mehaničke sile Haemorrhagia per diabrosin. EDEM PLUĆA. Nakuplja se ravnomjerno po cijelom tijelu ali najizraženije u mekim tkivima lice.krvarenje u moždanom tkivu EPISTAXIS.kad zahvaća cijelo tijelo LOKALNA.skriveno krvarenje obično je unutarnje krvarenje. Addisonova bolest. izljeva se jednolično i sporije Kapilarno krvarenje. Slično je kapilarnom ali je obilnije jer su uz kapilare oštećene i manje arterije i venau Krvarenje prema uzroku: Haemorrhagia per rhexin.

u jajovodu HAEMARTHROS. Crveni rep tromba kad dovoljno naraste može okludirati krvnu žilu.nakupljanje krvi u prsištu HAEMATOPERITONEUM.na mjesto oštećenog endotela nakupljaju se trombociti. crveni ili KOAGUU\CIJSKI trombi.nakupljanje krvi u osrčju HAEMATOCELA.nakupljanje krvi u moždanim komorama HAEMATOTHORAX.pojava krvi u mokraći HAEMATOCEPHALUS. Nagli gubitak većih količina krvi dovodi do HEMORAGIČNOG ŠOKA. ako je začepljenje potpuno nastaje INFARKT-žarište nekroze TROMB je slojevita masa koja sadrži različite količine eritrocita. otpuštaju ADH(adenozin fosfat) što omogućava daljnje nakupljanje rombocita i stvaranje privremenog čepa.jPATOGENEZA TROMBOZE: Za nastanak tromba bitna su tri čimbenika koji ne moraju svi biti istovremeno prisutni: Promjene u stjenci krvnih žila. VENSKI tromb (Phlebothrombosis) su rijetko muralni. vrtlozi Promjene u sastavu krvi. tvaranje hemostatskog čepa ili ugruška. Nastaju najčešće u venama lista nogu.5. zastoj. fibrina i eritrocita. Katkad i manji nagli gubici mogu imati fatalni učinak na mozak.aorti OKLUZIVNI tromb.nakupljanje krvi u ovojnicama testisa HAEMATOCOLPOS.nastaje u manjim arterijama kao što su srčane ili moždane arterije te femoralne i ilijačne.nakupljanje krvi u radnici HAEMATOMETRA. osobito endotela Poremećaj toka krvi. Značenje procesa tromboze je temeljeno na dvije najčešće posljedice ovog procesa: • oštećenje cirkulacije i ishemija tromb se može fragmentirati i dislocirati te se tako pretvoriti u embolus (thromboembolus). gotovo bez iznimke su okludirajući i stvaraju odljeve vena.u bubrežnu čahuru HAEMOPHILIA. nekroza tkiva. Prestanak krvarenja je HAEMOSTASIS. na njegovoj površini se stalno talože fibrin i trombociti stvarajući bijelu glavu tromba dok se na površini niz struju krvi zbog zastoja krvi nakuplja crveni rep.prirođena hemoraška dijateza Akutni gubitak 10-20% krvi može proći bez posljedica kao i kronični gubitak znatno većih količina. Tromb obzirom na mjesto gdje se nalazi može biti: MURALNI ili PARIJETALNI. fibrina U održavanju tekućeg stanja krvi sudjeluje nekoliko mehanizama kao što su : arhitektura krvnih žila normalni laminarni tok krvi kontrolirani celularni i koloidni sastav krvi kontrola zgrušavanja krvi U procesu hemostaze (zgrušavanja) sudjeluju tri procesa: !• Vazokonstrikcija.nakupljanje krvi u trbušnoj šupljini HAEMATOPERICARDIUM. 14. .HAEMATURIA. ilijačnim venama i venama male zdjelice. natkoljenice.građen od trombocita.počinje se razvijati na mjestu oštećenja endotela pa čini masu pripojenu za stijenku. koja može biti spontana (uključen je proces tromboze) i arteficijalna. U arterijama se naziva arterijski tromb i sadrži fibrin i trombocite (bijele je boje)KONGLUTINACIJSKI Trombi nastali u venama posljedica su zastoja pa se zovu zastojni. Kronični gubici dovode do anemije.u zglobnu šupljinu HAEMATONEPHROS. Stvaranje privremenog hemostatskog čepa.nakon oštećenja vaskularnog prostora organizam reagira vazokonstrikcijom da se smanji gubitak krvi. Nastaje u srčanim klijetkama. ako tromb uvjetuje djelomično začepljenje zbog smanjene cirkulacije i hipoksije razvija se atrofija. TROMBOZA TROMBOZA (Thrombosis) je proces nastanka tromba (thrombus) intravitalno i intravaskularno.nakupljanje krvi u maternici HAEMATOSALPINX. Odvija se češće u venama ali i u arterijama. leukocita i trombocita uz fibrin. Ovaj 22 . povećanje trombocita.

EMBOLIJA EMBOLUS je intravaskularna masa koja može biti solidna. infarkt miokarda. ako su zahvaćene vitalne arterije (mozak. bubrega. koju krv nosi udaljeno od mjesta nastanka. TUMORSKOG TKIVA. Drugi rjeđi oblici embolije su iz KOŠTANE SRŽI. Ovisno o kvaliteti-mali embolusi mogu biti beznačajni. SUDBINA TROMBA: Ako tromboza ne završi fatalno. Može biti posljedica operacija. davanja infuzije.VI-nepoznati. IV-kalcij. slezene i nogu.V-labilni faktor koagulacije.pri nagloj organizam ne uspijeva nadoknaditi prekid cirkulacije pa su posljedice fatalne. JAŠUĆI EMBOLUS koji se nalazi na račvištu plućne arterije. U desnom srcu nalazimo pjenušavu krv dok je plućno tkivo anemično. pluća) ishod je fatalan. MASTI i si. transfuzije i intravenoznih injekcija. rekanalizirati ili u cijelosti organizirati. reumatska bolest srca. U 99% slučajeva nastaje iz tromba pa se tada proces naziva tromboembolija. te se kod nagle dekompresije oslobađa N u obliku mjehurića u krvi. a cijeli proces se naziva EMBOLIJA. VELIKIH OPERACIJA i svih drugih težih bolesti koje zahtijevaju duže ležanje te DJELOVANJE KONTRACEPCIJSKIH SREDSTAVA. UČESTALOST TROMBOZE: Najčešće se javlja u SRČANIH bolesnika.ako su zahvaćene mišićne arterije ne moraju se javiti simptomi. Vll-stabilni faktor-konvertin. Vlll-antihemofilijski globulin. Xl-predhodnik tromboplastina plazme. septični izaziva žarište gnojenja.kod koje tromboembolus porijekla iz vena donjih ekstremiteta ne dospije u pluća nego preko otvorenog Foramen ovale dospije u veliki krvotok i začepi neku od aretrija kao arterije mozga. ZRAČNA EMBOLIJA: posljedica je prodora zraka u velike vene koje su fiksirane za okolinu i ne mogu dao kraja kolabirati niti kontrakcijom zatvoriti lumen(vene gravidnog uterusa. STRANOG TIJELA (zrak.vrata. nadlaktice). Kako se 02 i C02 vežu kemijski. TRAUME TE STANJA NAKON PORODA. XII-Hagemanov faktor. Pri polaganoj uspostavi se kolateralni krvotok i nadoknadi prekid cirkulacije.aseptični izaziva samo prekid cirkulacije. kad nastaju aneurizmatska proširenja i varikoziteti. Postoji i PARADOKSALNA EMBOLIJA. Drugi embolus porijekla iz vena nogu je tzv.dekompenzacija srca.lll-kivni tromboplastin.6. Xlll-faktor stabilizacije fibrina. a veliki mogu prouzročiti trenutačnu smrt.ll-trombin. MASNA EMBOLIJA: Radi se o transportu masti kroz cirkulaciju što je posljedica većeg razaranja 23 . te se može razmekšati. Ukoliko je embolus porijekla tumorskog tkiva nastaje metastaza. Postoji i ENDOGENA zračna embolija ili KESONSKA bolest. X-Stuartov faktor. 14. AMNIONSKA TEKUĆINA. U proces zgrušavanja su uključeni faktori koagulacije: l-fibrinogen.S P°J je netopiv i ireverzibilan. Sljedeći uzrok je ATEROSKLEROZA osobito ako je praćena dijabetesom. dušik). Embolus može biti ASEPTIČAN i SEPTIČAN (iz bakterijskog endokarditisa) Sudbina embolusa: Može se raspasti fibrinolitičkim djelovanjem Može oštetiti intimu krvne žile i biti izvor tromboze Može se organizirati-rekanalizirati Posljedice tromboembolije su: Ovisno o kvaliteti embolusa. tromb može doživjeti jednu od ovih sudbina: Dalje se širiti i povećavati i začepiti veću krvnu žilu i dovesti do fatalnog ishoda Može se fragmentirati i stvoriti emboluse Fibrinolitičkim djelovanjem može se razgraditi i resorbirati Može se vezivno organizirati Kad je tromb nastao on djeluje kao strano tijelo i potiče organizam na lokalnu upalnu reakciju. Ovisno o lokalizaciji. Javlja se u kesonskih radnika a posljedica je fizikalnog vezanja plinova za tkiva i tekućine zbog povećanog tlaka. TROMBOEMBOLIJA: Cirkulirajući tromboembolus najčešće dovodi do PLUĆNE EMBOLIJE koja je u 95% slučajeva porijekla tromboze vena nogu. tekuća ili plinovita. edematozno s krvarenjima. Ovisno o brzini kojom se razvija embolija. Zatim TEŠKE OPEKLINE. IX-plazmatski tromboplastin.

te bijeg krvi na periferiju. Sekundarni šok može biti: Hemoragični. jajnik)-torzija. Zbog manjka kisika dolazi do aerobne glikolize na staničnom nivou što rezultira ACIDOZOM tkiva. S napredovanjem šoka bolesnik upada u stanje s t u p o r a a u posljednoj fazi zakazuju i podsvjesne funkcije. U početku su slabo ograničeni a nakon 24 h granice postaju jasnije.) Završava embolizacijom masti u pluća. INFARKT Lokalizirano područje ishemijske nekroze nastalo zbog sprečavanja dotoka arterijske krvi ili odvoda venske krvi je INFARKT. osobito ako se ateromatozna kaša izlije u lumen žile. Dolazi i do snize nj a tjeles ne t e m p e r a t u re što vodi u poremećaj mentalne funkcije. EMBOLIJA PLODOVOM VODOM (AMNIJSKOM TEKUĆINOM): razvija se u trudnica pred početak ili tijekom poroda. šok zbog opeklina. 24 . Svi infarkti osim u mozgu su područja koagulacijske nekroze. Primarni šok je sinkopa ili nesvjestica. mogu biti prisutna samo područja hemoragije. a svi venski infarkti su hemoragični SEPTIČNI ASEPTIČNI MORFOLOGIJA INFARKTA: Obično su KLINASTOG IZGLEDA s bazom prema periferiji a vrhom prema mjestu začepljenja žile.ovisi o % opeoene površine. Ovo su prolazna oštećenja koja mogu postati trajna ukoliko imamo potpuni prekid cirkulacije. uzrok je jaka uzbuđenost ili emocionalna podraženost parasimpatičkih živaca za srce i vazodilatatornih živaca za skeletnu muskulaturu. Na to uslijede razni metabolički procesi. EMBOLIJU mogu izazvati i strana tijela.posljedica akutnog gubitka krvi(10-20% naglo ili 40% polagano). mozak i bubrege. LIJEČENJE ŠOKA: mora započeti uklanjanjem uzroka koji je do šoka doveo a zatim slijedi simptomatska terapija KLASIFIKACIJA ŠOKA: Šok može biti PRIMARNI l SEKUNDARNI. cirkulacijeke insuficijencije koja dovodi do poremećaja perfuzije tkiva zbog čega nastaje neadekvatna oksigenacija tkiva i neadekvatno iskorištavanje kisika. nagnječenje masnog tkiva.vezivne priraslice. stanice tumora isl. Nakon infarkta razvijaju se tri faze cijeljenja: UPALNA reakcija PROCES REGENERACIJE STVARANJE VEZIVNOG OŽILJKA Težina oštećenja zbog infarkta ovisi o: općem stanju krvi i kardiovaskularnog sustava (anemija i ateroskleroza) anatomskom obliku opskrbe krvi (dvostruki krvotok-nutritivni i funkcionalni. brojne anastomoze brzini razvoja začepljenja osjetljivosti tkiva na začepljenje. DJELOVANJE ŠOKA NA ORGANIZAM: Zbog smanjenog minutnog volumena srca dolazi do smanjenja metabolizma. u veni trombozom. Infarkti nastali kao posljedica začepljenja arterija najčešće su uzrokovani tromboembolijom. Na zonu infarkta obično sijedi zona hemoragije. mikroparaziti. ozljede jetre i si. VRSTE INFARKTA: ANEMIČNI ili bijeli to su najčešće arterijski infarkti solidnih organa HEMORAGIČNI ili crveni nastaju u rahlim tkivima (pluća). Dolazi i do akutne tubularne nekroze kanalića bubrega kao posljedica ishemije. Infarkti mogu biti i posljedica teže ATEROSKLEROZE.masnog tkiva( frakture većih kostiju. nastaje zbog gubitka tekućine.U rane simptome spada i mišićna slabost koja je rezultat slabije opskrbe mišića hranom i kisikom. 15. U početnoj fazi u prvih 12h ne moramo naći nekrozu . upala) i uvrtanja peteljke na kojoj se nalazi organ kroz koju prima krv(crijevo. Š O K (HEMODINAMSKI URUŠAJ) ŠOK je stanje hemodinamske. što je rjeđi uzrok zbog mogućeg kolateralnog krvotoka). 16. zatim zona hiperemije te upalna zona. Najčešćiuizroci su tromboza i embolija. Infarkt može nastati i zbog kompesije vaskularnih prostora izvana (tumor. Na površini infarkta obično se nalaze naslage fibrina.

2. začepljenje koronarnih žila. Poremećaji metabolizma masti manifestiraju se u obliku MASNE INFILTRACIJE-LIPOMATOSIS GORDIŠ DESTRUENS. PATOLOGIJA KARDIOVASKULARNOG SUSTAVA Kardiovaskularni sustav čine: SRCE. INSUFICIJENCIJA.1.Traumatski šok je posljedica opsežnih trauma koje obično idu s krvarenjem.1. Bolesti srca su glavni uzrok invalidnosti. AMILOIDOZA. Anafilaktični šok je uzrokovan alergijskim stanjem u kojem se smanjuje minutni volumen srca i arterijski tlak. hipertrofija lijevog ventrikla kod opće ateroskleroze.1.kad srce svojim pojačanim radom ili hipertrofijom i dilatacijom uspijeva održati ravnotežu pa nema kliničkih simptoma bolesti (edem. 1. masivna embolija pluća KRONIČNA.kad se javljaju klički znaci zatajenja srca INSUFICIJENCIJA LIJEVOG SRCA-klinički se javljaju edem pluća i pasivna hiperemija INSUFICIJENCIJA DESNOG SRCA-klinički se javlja potkožni edem. povećana jetra. Podvrsta traumatskog šoka je kirurški šok koji je izavan kirurškim zahvatom.zbog povećanog otpora ulaska krvi u krvne žile (insuficijencija valvula) ili je povećana potreba organizma za povećanom količinom krvi (tireotoksikoza) Poremećaji punjenja komora -tamponada srca ili konstriktivni perikarditis Kombinacija svih navedenih uzroka INSUFICIJENCIJA srca može biti: AKUTNA-ozljede srca.ateroskleroza koronarnih žila. tamponade srca aritmije ili rupture papilarnih mišića. 1. poremećaj kontraktibilnosti. Endotoksični šok je podvrsta septičnog šoka i uzrokuju ga toksini gramnegativnih bakterija (E. ascites. kardiogena insuficijencija. Po učestalosti javljanja i . Šok može biti IREVERZIBILAN i REVERZIBILAN Za sada ne postoje klinički pokazatelji koji mogu ukazati na to da li je šok prešao granicu i iz reverzibilnog prešao u ireverzibilan.BOLESTI SRCA Prema uzroku nastajanja dijele se na: Koronarne bolesti Hipertonične kardiopatije Reumatsku bolest Prirođene srčane bolesti Sve ove bolesti u svom težem obliku dovode do zatajenja (DEKOMPENZACIJE ILI INSUFICIJENCIJE) srca. Degeneracija miokarda najčešće je rezultat određenih toksičnih oštećenja miokarda. HIDROPSKA DEGENERACIJA. mikrocilkuracijski procesi.coli). umaranje) DEKOMPENZIRANA. Kardiogeni šok nastaje zbog zatajenja srca zbog infarkta. smrtnosti u razvijenom svijetu kardiovaskularne bolesti su na prvom mjestu. miokarditis. S e p t i č k i šok posljedica je infekcije gdje se uzročnici prenose posvuda po tijelu(peritonitis. nastaje hipovolemija. MUCINOZNA l HIJALINA DEGENERACIJA.1. DEGENERATIVNE PROMJENE l POREMEĆAJI METABOLIZMA Na srcu se očituju pretežno na miokardu i to su ATROFIJA. metabolički poremećaji Mehaničko preopterećenje srca. 1. posljedica je reakcije antigen-antijelo koja je pogubna za cirkulaciju jer se oslobađaju velike količine histamina koji dovodi do dilatacije krvnih žila i povećane permeabilnosti. septikemija.gubitak miofibrila. deformacija valvula KOMPEZIRANA.Ako nema krvarenja pozadina je neurogeno djelovanje s poremećajem periferne vazomotorne regulacije i krv se seli na periferiju.Hydropericardium (normalno 5-50ml bistre 25 . KRVNE l LIMFNE ŽILE. hidrotoraks.klinički pojam u kojem srce nije u stanju održati adekvatnu cirkulaciju koja odgovara potrebama organizma. hiperemija jetre i slezene 1. gangrene). CIRKULACIJSKI POREMEĆAJI Manifestiraju se nakupljanjem tekućine u osrčju. Uzroci insuficijencije srca su: Bolesti mišića.

bolesti stijenke samih koronarnih arterija.tekućine). Nakupljanje krvi u osrčju (Haematopericardium) može nastati kod ozljede srca. uremije. Učestalost infarkta se povećava sa starošću a u muškaraca je 2x veća nego u žena. Razlog je zaštitni mehanizam estrogena u žena u reproduktivnoj dobi.) U osnovi procesa je poremećaj ravnoteže između metaboličkih potreba miokarda i koronarne opskrbe krvlju.obično se makroskopski ne vidi 26 . traume i si. ublažuju se u mirovanju. KORONARNA BOLEST SRCA Predstavljaju bolest srca uvjetovanu patološkim promjenama na koronarnim arterijama. Prvi klinički znak je obično ANGINA PECTORIS. Ako postoji dodatno opterećenje cirkulacije i rada srca (upala pluća) tada bolest prelazi u stanje dekompenzacije s klinički manifestnim znacima. srčane traume. Kakvo će oštećenje nastati ovisi o: Brzini razvoja arterijskog suženja (kod polaganog razvoja suženja razvija se kolateralni krvotok) Tlaku koronarne perfuzije Do oštećenja miokarda dolazi prilikom pojačanog napora. endokrinih poremećaja.1. U 90% slučajeva uzrokovane su aterosklerozom (progresivno suženje lumena žila s trombozom. Za održavanje ravnoteže potrebni su : Adekvatnost koronarnog arterijskog krvotoka Razina metaboličkih potreba miokarda Sadržaj kisika u krvi Kod atreoskleroze koronarnih arterija nalazimo suženje lumena na proksimalnim segmentima (prvih 5 cm) a oštećenje nastaje kad suženje žila iznosi oko 70%. ili krvarnje u ateromatoznom plaku s rupturom) a 10% čine svi ostali uzroci (stenoza koronarnih otvora zbog sifilitičkog aortitisa. Za razvoj infarkta uz aterosklerozu dovoljna je povećana potražnja za kisikom. 1. hipertireoze i drugih metaboličkih poremećaja Histološki nalazimo: aterosklerozu koronarnih žila difuznu fibrozu miokarda ishemijsku atrofiju miokarda fibrokalcifikacije srčanih valvula Klinički tijek bolesti: Kompenzirana koronarna bolest srca je obično asimptomatska. 1.3. Ako je suženje potpuno slijedi INFARKT MIOKRDA. U mlađih muškaraca (45-54 godine) taj je odnos 5:1 na štetu muškaraca. INFARKT MIOKARDA (INFARCTUS MVOCARDII) Infarkt miokarda odgovoran je za 2/3 smrti kod koronarne bolesti srca ili za 20-30% smrti uopće. Hipoksija uzrokuje anaerobnu glikolizu umjesto aerobne. upala perikarda i rupture aneurizme aorte. srčanog infarkta.4.prvo nastupa zatajenje lijevog srca a zatim desnog srca. trudnoće. zračenja. Nakupljanje tekućine u srčanom mišiću (Oedema myocardii) može biti posljedica debljine. dolazi do povećanja razine mliječne kiseline te kočenje enzimske funkcije.1.paroksizmalni napadi boli u prsima obično u naporu. infektivnih bolesti. širenja tumora. Prvih 12 sati. Razvoju infarkta pogoduju: pretjerano uzimanje hrane-debljina. Morfološki infarkt je obično smješten na međukomornoj pregradi ili u stijenci lijeve klijetke (deblja je i osjetljivija na ishemiju) (Slika 17). uzimanje veće količine masti u prehrani hipertonija pušenje diabetes mellitus fizička neaktivnost emocionaln stres U osoba koje imaju kombinaciju ovih faktora učestalost infarkta je veća. nagli pad tlaka ili smanjeni sadržaj kisika u krvi. nekroza nastupa 5 minuta nakon podvezivanja žila. trovanja. MORFOLOGIJA INFARKTA: Obično nalazimo okluziju jedne ili više ogranaka koronarnih arterija. PATOGENEZA: prekid cirkulacije kroz koronarne arterije.

kongenitalne anomalije. Na perikardu se obično razvije fibrinozni ili fibrinozno hemoragični PERIKARDITIS. 27 .1. Postoje dvije vrste anomalija: 1. Ove bolesti su češće u žena.pulmonalis 2. Kod ove bolesti obično nalazimo KONCENTRIČNU HIPERTROFIJU lijeve klijetke srca.18-24 satamišić je blijed. sivosmeđ 2-4 danapodručje je ograničeno tamnosmeđim rubom hiperemije 4-10 dana jasno se raspoznaje žuto-sivi infarkt od okolnog tamnoseđeg mišića. Nalaze se žarišta upalnih oštećenja u miokardu-Aschoffljevi čorići fibrinoidna nekroza okružena upalnim stanicama. rubovi su tamno crveni 10 dana s rubova infarkta počinje urastati vezivno tkivo 6 tjedana završava se vezivna organizacija KOMPLIKACIJE INFARKTA: Uvjetovane su veličinom infarkta i time je li zahvaćena cijela debljina stijenke mišića ili samo jedan dio. Posljedica može biti i stenotična deformacija mitralne valvule (izgled ribljih usta).1. 1. Na endokardu se može razviti TROMB-ishodište embolije. ANOMALIJE BEZ SPOJEVA -Koarktacija aorte -Stenoza aorte -Stenoza pulmonalne arterije ETIOLOGIJA ANOMALIJA Najvažniji su genetski utjecaji (nasljedno dominantni) i utjecaj okoliša (rubeola i drugi virusi) do devetog tjedna trudnoće.7. ANOMALIJE SA SPOJEVIMA A) NECIJANOTIČNE 12-20% 12-20% 15-20% 8-15% do 15% 2-3% 5-7% 4-5% rijetko -Otvoren ductus Botalli -defekt septuma atrija -defekt septuma ventrikla B) CIJANOTIČNE -Fallot-ova tetralogija -Eisenmengerov kompeks -Transpozicija aorte i a. REUMATSKA BOLEST SRCA Javlja se kao posljedica reumatske groznice (imunološka bolest uzrokovana imunološkom reakcijom na A beta-hemolitički streptokok).1. Zahvaćeni su zglobovi. Javlja se u obliku akutnih egzacerbacija i remisija bolesti kroz dugi niz godina. 1.5.6. tetive i srce. Radi se o otežanom protoku krvi kroz srčane šupljine i stvaranju spojeva (shunt) odnosno nenormalnih puteva kojim krv zaobilazi neka područja. PRIROĐENE SRČANE GREŠKE Kongeneitalne anomalije su najčšće izražene u djece do 4 godine. HIPERTONIČNA BOLEST SRCA Rezultat je dugotrajne hipertonije (povećanog krvnog tlaka) kod kojeg je povećanje sistoličkog tlaka veće od 140 mmHg. Miokard može kompenzirati nastalu situaciju ali ipak kod 30-40% bolesnika nakon nekog vremena pokažu se klinički simptomi bolesti-dekompenzacija. što obično završi priraslicama. 1. Dijagnoza bolesti se postavlja samo ako nema drugih srčanih abnormalnosti kao što su oštećenje valvula. RUPTURA MIOKARDA je sljedeća moguća komplikacija s TAMPONADOM SRCA ili razvojem ANEURIZME SRCA. bolesti aorte i si.

zatim DEGENERATIVNE i UPALNE bolesti. reumatski. EISENMENGEROV KOMPLEKS. difterija. Od malignih tumora su česte metastaze. Obično se radi o difuzno zahvaćenom miokardu ali može biti i lokalni.prisutan je otvoren foramen ovale TRANSPOSITIO VASORUM.serofibrinosa. puerperalna 28 .adhaesiva.priraslice b)p. idiopatski) sekundarni (simptomatski) .calcarea. Preživjeti mogu samo oni kod kojih je otvoren Ductus Botalli.stenoza pulmonalne arterije. BOLESTI ENDOKARDA Najčešća bolest je BAKTERIJSKI TROMBOTSKI ENDOKARDITIS. koronarna bolest srca). uremije. emfizem pluća.1.defekt samo pregrade atrija FORAMEN OVALE PERSISTENS.obliterans-obilne priraslice c) concretio cordis-sraštanje perikarda s epikardom djp.defekt septuma ventrikla se manifestira sistoličkim šumom COR TRILOCULARE BIATRIATUM. Aspergilus fumigatus.premještanje aorte i arterije pulmonalis FALLOTOVA TETRALOGIJA.3. KRONIČNO PLUĆNO SRCE (COR PULMONALE) Radi se o hipertrofiji desne klijetke srca s insuficijencijom ili bez nje. Od bakterija se najčešće nalaze staphylococcus aureus. TUMORI i PARAZITI.8.4.dekstropozicija aorte. 1.serofibrinozni p.u vezivo se istaloži vapno TUMORI.gnojni p. Nađu se i KONGENITALNE MALFORMACIJE( fibroelastoza endokarda). BOLESTI PERIKARDA UPALE: Pericarditis akutni kronični primarni (tuberkulozni. Češći su metatstatski tumori miokarda. zahvati na uro-traktu. Najčešće dolazi do hipertrofije desne klijetke zbog povišenog tlaka u plućnoj arteriji (plućna hipertenzija) zbog bolesti pluća (Pneumokonioze.DEFECTUS SEPTI INTERVENTRICULARIS.ako međukomorna pregrada nije uopće razvijena pa imamo jedan ventrikl i dva atrija DEFECTUS SEPTI ATRIORUM.primarni tumori perikarda su rijetki i to se javljaju kao benigni (Lipom. BOLESTI MIOKARDA Najčešća su VASKULARNA oštećenja miokarda (angina pectoris.isto što i tetralogija Fallot ali bez stenoze pulmonalnog ušća 1. Pericarditis in organisatione: a) p.ozbiljna bolest a manifestira se naseljavanjem bakterija u jedno ili više srčanih ušća sa stvaranjem vegetacija koje sadrže fibrin i mikroorganizme.2. kronični bronhitis) ili zbog bolesti krvnih žila pluća.ciste). virusni.haemorrhagica-hemoragični miješani 3.infarctus mvocardii. teratom.CARCINOSIS PERICARDII što je praćeno s hemoragičnim izljevom u perikard.serosa.defekt ventrikularne pregrade.respiratorne i kožne infekcije. Upala miokarda naziva se MVOCARDITIS: Akutni kronični primarni sekundarni Uzročnici su najčešće virusi. 1. Candida albicans. Ulazna vrata su: infekcija zuba.posljedica infarkta miokarda. 1.serozni p. reumatska bolest. metastatskog tumora i sistemskih bolesti (Lupus ervthematodes) Prema vrsti izljeva perikarditisi se dijele: 1' Pericarditis sicca-suhi 2.purulenta. Najčešće se javlja u sklopu reumatske groznice (66% slučajeva). pvogenes. hipertrofija stijenke desnog ventrikla. Tumori su rijetko primarni u miokardu a nazivaju se RHABDOMVOMA (benigni) i RHABDOMVOSARCOMA (maligni). Pericarditis exudativa: a) p.

vretenaste i cilindrične. i . upala.teški stupanj-otvrdnuće stijenke. BOLESTI VENA UPALE i TROMBOZA (Phlebothrombosis). zadebljan i do 10x u odnosu na normalni. TROMBANGITIS OBLITERANS (Morbus Burger). dok u malim aretrijama nastaje difuzno zadebljanje stijenke s bujanjem endotela. Posljedice: gnojni perikarditis. Još se nalaze i proširenja vena (VARICES-VARIKOZITETI). Aterom može ulcerirati. tromboza i embolija. gravissima. slezena. Nastaju najčešće na venama potkoljenice.srednji stupanj a. davanje injekcija kod narkomana. distrofija kože i ! ulceracijeULCUS VARICOSUM. na njemu može nastati tromb. ATEROSKLEROZA: progresivna bolest počinje već rođenjem. Arterije se s obzirom na građu dijele u tri velike skupine: a. 2. Kaposijev sarkom i angiosarkom.Endocarditis. ruptura aneurizmi s krvarenjem. Posljedice aneurizmi su: kompresija susjednih tkiva. promjera su do 1.kirurški zahvati na srcu. velike ili elastične arterije (aorta) b. jetra) c. tromboza. poremećaji koagulacije. Ova proširenja dovode do dugotrajnog povećanja intraluminalnog tlaka.promjer manji od od 2mm. vrećaste. erozija zalistaka. 1. kao što su tromboza. BOLESTI KRVNIH ŽILA Sve krvne žile /arterije i vene / građene su od tri sloja: Tunica intima Tunica media Tunica adventitia Arterije su deblje stijenke i njihova tunica media je čvršća zbog količine mišića. širi se na miokard i na endokard valvula. metastatske infekcije-bubreg. a javlja se isključivo u muškaraca pušača. Endokard je bijelkast. medii. a u srednje velikim arterijama stvara kalcificirajuću sklerozu medije. S obzirom na progresiju bolesti dijeli se na 4 stupnja: a. okluzija lumena s posljedičnim infarktima Etiologija je nepoznata. zatim nebakterijski verukozni endokarditis. intravenozne kateterizacije.najteži oblik sa svim komplikacijama. obliterirajuća i trombozirajuća. njen nastanak ovisi o strukturi i metaboličkim svojstvima krvnih žila. PATOLOGIJA RESPIRATORNOG SUSTAVA 29 . ANEURIZME AORTE (Aneurvsma) je lokalno proširenje lumena arterije a prema izgledu mogu biti bobičaste.arteriole unutar organa Patološki procesi se nalaze u određenim tipovima aretrija. Tumori krvnih žila su najčešće benigni i to kapilarni i kavernozni hemangiom. Najčešće uzrokovan reumatskom groznicom. Popratne pojave su edem. srednje velike ili mišićne arterije (arterije organa kao bubreg. traume. najčešće su kongenitalne aneurizme na aretrijama baze mozga.5. kalcifikacije (Slika 19) a. inficirane opekline. Razvijaju se na bifurkaciji (račvištu) krvnih žila. slezena. stresu.5 cm i obično su multiple. koja zahvaća areterije i vene. disecirajuća aneurizma. poremećaj filtracije lipida. gravis. tako ateroskleroza zahvaća velike arterije sa stvaranje ateroma . akutna ili kronična bolest. u ateromu može nastati krvarenje i kalcifikacije. sifilis (cistična medionekroza). trombotski nebakterijski endokarditis. mozak.segmentalna. Patološki procesi arterija i vena mogu dovesti do: Slabljenja stijenke krvne žile s proširenjem i razdorom Suženje krvne žile s ishemijskim posljedicama okolnih tkiva oštećenje endotela što rezultira trombozom KONGENIJALNE ANOMALIJE. Nastaju brojni ATEROMI (plakovi) na intimi krvnih žila (fibrolipidna ploča) koja u centru ima kolesterol a pokrivena je vezivnom presvlakom. sastavu krvi. ozljedi intime i stjenke krvne žile. javlja se kao akutni i kronični. UPALE.lakši stupanj s pojedinačnim plakovima (Slika 18) a. Od malignih najčešće se nalaze hemangioendoteliom i hemangiopericitom. male arterije. levis.sepsa. Uzroci aneurizmi su najčešće: ateroskleroza.nastaje najvjerojatnije zbog intrauterine hipoksije ploda. glomangiom i ' limfangiomi. Druge bolesti endokarda su: FIBROELASTOZA.

Vrlo rijetko uzrok je tromboza na mjestu nastanka. upale ili stranog tijela) ali mogu biti i prirođene. vlažno. atelektaza i emfizem pluća. a može biti i kompresivni (pritisak na pluća izvana kao izljev u prsište.1. U svim tim stanjima se oslobađa veća količina histamina i histaminu sličnih toksina. apscesi. Kolaps može biti opstrukcijski (medijastinalni limfni čvorovi. pneumotoraks. Nakon nekoliko dana Površina je granulirana. Uzroci: dugotrajna iritacija-pušenje. ATELEKTAZA PLUĆA. Kolabirano pluće jedno vrijeme zadržava sposobnost reekspanzije ali ako se razvije sekundarno upala u tom području dolazi do fibroze i nemogućnosti reekspanzije. BOLESTI PLUĆA PLUĆNA KONGESTIJA ILI EDEM PLUĆA: Kongestija pluća može biti aktivna (rezultat je akutne upale pluća) i pasivna (rezultat dekompenzacije srca).najčešći su uzročnici bakterije. Uzroci: Vanjski-egzogeni (prašina. Upala se manifestira seroznom. obično iz vena donjih ekstremiteta. bakterije te unutarnji-endogeni (vlastiti antigeni). Može biti posljedica agonalnog popuštanja srca (Slika 20). pneumotoraks. bronchiolitisfibrosaobliterans. vretenaste. Morfološki: infarktno područje je tamno crveno. Posljedice: kronična opstruktivna bolest srca. Komplikacije su: recidivirajući bronhitisi. pleuralni empijem.2. Osim toga nađu se i kongenitalne ciste (bronhogene ili pulmonalne). BRONCHIECTASIAE (bronhiektazije): proširenje bronha praćen s kroničnim. širenje upale i nastanak bronhopneumonije. mikrobiološke infekcije bronha-H.Kongenitalne anomalije: Aplazija ili hipoplazija jednog plućnog režnja ili cijelog pluća. PLUĆNA EMBOLIJA. perje. Morfološki pluće je vlažno. teško. BRONCHITIS ACUTA: najčešće u sklopu akutnog laringotraheobronhitisa. BRONCHITIS CHRONICA. Mikroskopski nalazi se krvarenje u alveolama s održanim septima a kako proces napreduje septa bivaju uništena (destrukcija). Manifestira se kašljem. metaplazija i displazija epitela. gangrena.kutna upala nosne sluznice LARVNGOTRACHEOBRONCHITIS ACUTA. gube se konture parenhima. Kasnije dolazi do umnažanja fibroblasta i završi s FAZOM ORGANIZACIJE. virusi i alergeni. emocionalni stresovi i si. Nepotpuna ekspanzija pluća u novorođenčadi a KOLAPS je redukcija veličine prethodno napuhanog pluća zbog gubitka zraka. Prema izgledu mogu biti:cilindrične. metastatski apscesi. uzrok je embolus iz udaljenih mjesta. zadebljanje žlijezda. cor pulmonale s dekompenzacijom desnog srca. čvrsto.nađe se u 25% obduciranih. što otežava izdisanje. edem sluznice. EMFIZEM: Zračni prostori distalno od terminalnih bronhiola su prošireni a stjenke su razorene. akutnog napada astme 30 .u novorođenčadi može biti primarna (kod prijevremeno rođene djece s oštećenjem CNS-a) ili sekundarna (kolaps). Može biti: akutni . ASTHMA BRONCHALE: Iscrpljujuća bolest koja se manifestira s epizodama iznenadnog bronhospazma. povišenom temperaturom i iskašljavanjem obilnog sluzavo-gnojnog sadržaja. u stjenci upalni infiltrati mononukleara. tumorom). infiltracija stijenke brojnim eozinofilima. u lumenu bronha sluz i raspale upalne stanice. intrabronhalni tumor. kao i anomalije vaskularnih prostora.javlja se kod anoksije ili asfiksije kod utopljenika. Morfološki: zadebljanje sluznice.po definiciji Svjetske zdravstvene organizacije od kroničnog bronhitisa boluje svaka ona osoba koja kašlje i izbacuje sputum tijekom tri mjeseca najmanje dvije godine zaredom. 2. mukoznom i gnojnom eksudacijom. blijedocrvena do tamnosmeđa s oštrim granicama prema zdravom tkivu. zadebljanje bazalne membrane. Atelectasis neonatorum. podignutom dijafragmom. Ako je embolus bio septičan završi s apscesom pluća. strano tijelo). 2. hipersekrecija bronhalnih žlijezda. bronhiektazije. BOLESTI GORNJIH DIŠNIH PUTOVA RHINITIS ACUTA. vrećaste. povećano. pelud. HEMORAGIJA l INFARKT PLUĆA: Embolija. stvara se podloga za hipostatsku upalu pluća. nekrotizirajućim upalnim procesom bronha i bronhiola. Obično su stečene (stenoza ili obliteracija lumena bronha zbog tumora.influenze. Ako nastane INFARKT PLUĆA on je klinastog izgleda s bazom na pleuri gdje se razvije fibrinozni pleuritis. hladnoća. upale pluća. davljenika. Kao provocirajući faktori djeluju toplina. Morfološki: hipertrofija muskulature stjenke bronha.

Klasifikacija prema vrsti eksudata: fibrinozne. streptokok. BRONCHOPNEUMONIA (pneumonia lobularis): javlja se u obliku žarišta.5% Tumori mezenhimalnog porijekla-2-5% Na temelju histologije karcinomi bronha se dijele na: Karcinom pločastog epitela (Carcinoma Planocellulare) 70% (Slika 24) Adenokarcinom -10% -porijekla epitela bronha -bronhoalveolarni 3.raspadanje leukocita. svijetlih stanica U razvijenim zemljama je karcinom bronha najodgovorniji za smrtnost muškaraca a dokazana je 31 . TUMORI PLUĆA Karcinom bronha. septičkim embolusima.trajno je povećana količina zraka u plućima pa je pluće lagano. vezikularni intersticijski -nakupljanje zraka u intersticiju pluća.u alveolama se nalaze leukociti i fibrin. Muškarci oboljevaju češće (4x) od žena. nešto leukocita u alveolama. lobarne. U 95% slučajeva uzročnik je pneumokok. pneumokok. septa su atrofična.23) PLUĆNI APSCES (ABSCESSUS PULMONIS): lokalni proces s nekrozom plućnog tkiva. gubi se arhitektura alveola. nakupljanje fibrina.90-95% svih primarnih tumora pluća Karcinoid bronha. LIPIDNE PNEUMONIJE: reakcija na aspirirane lipide u djece aspiracija lijekova-sirupi s uljnom podlogom). intersticijske. Često se javlja u djece i starijih osoba a najčešći uzročnici su bakterijefhemofilus influence. Nastaje češće u mlađih ljudi. orijaških stanica. vide se bule. Klasifikacija prema etiologiji dijeli upale pluća prema agensu koji je do njih doveo na virusne. uz bronhitis (Slika 21). Karcinom velikih stanica -oko 10% -nediferencirani. Komplikacije: nastanak apscesa. bakterijaska diseminacija bolesti. gljivične i si. Karcinom malih stanica -oko 10% (Slika 25) -oat ćeli -intermedijalne stanice -kombinirani s pločastom komponentom 4. Najčešće piogene bakterije dovode do stvaranja apscesa a dospijevaju do pluća aspiracijom infektivnog materijala. širi se u medijastinum i pod kožu (emphvsema subcutaneum) trakcijski -javlja se žarišno oko ožiljaka centrolobularni. ima i dosta eritrocita u laveolama. PRIMARNA ATIPIČNA PNEUMONIJA: je intersticijska pneumonija. bakterijske. Lipidi su fagocitirani u alveolarnim prostorima uz fibroblastičnu proliferaciju u upalnim granulomima s orijaškim stanicama tipa stranog tijela. stafilokok. nastaje zbog rupture alveolarnih stijenki zbog povišenog tlaka zraka u alveolama. a nekima je nepoznat (idiopatske) (Slika 22.posredstvom enzima eksudat se pretvara u zrnati detritus koji se ili iskašlje ili resorbira.kronični . Histološki se nalazi fibrinozno gnojna eksudacija koja zahvaća sve alveole u određenom području. pleuralni empijem Resolutio. panacinarni.hiperemija plućnog tkiva s umnažanjem bakterija. Hepatisatio rubra. na pleuri fibrinozni pleuritis Hepatisatio grisea. gnojne Klasifikacija prema anatomskoj distribuciji: lobularne ili bronhopneumonije. PNEUMONIA LOBARIS: akutna bakterijska infekcija čitavog režnja (lobusa) pluća. iz primarnih žarišta upale pluća. Uzročnik je najčešće virus ili Micoplasma pneumoniae. gljivice). traume ili izravnim širenjem infekta iz okoline.javlja se u središtu lobula panlobularni. stvaranje prekomjernog granulacijskog tkiva.emfizematozne promjene se javljaju kroz cijeli lobulus UPALE PLUĆA Upala pluća (Pneumonla) je upalni proces manjeg ili većeg dijela plućnog tkiva uz smanjenje zraka i konsolidaciju dijela pluća ili cijelog lobusa.stadij kongestije. centroacinarni . Stadiji upale pluća: Congestio.

Posljedica je zatajenja srca. 3. Akutni (stres ulkus) -zahvaća površne slojeve sluznice. PLEURITIS HAEMORRHAGICA Izljevi u prsištu mogu biti i neupalnoh karaketera: HYDROTHORAX-neupalni serozni izljev. S obzirom na histološki izgled : Adenocarcinom (Slika 27). UPALNE BOLESTI: upalno-ulcerozne promjene uzrokovane bakterijam-salmoneloza. prekomjerno uzimanje alkohola. TUMORI PLEURE: Češći su metastatski karcinomi koji dovode do karcinoze pleure. HAEMOTHORAX. BOLESTI ŽELUCA Najčešća upalna bolest sluznice želuca je GASTRITIS. jejunumu. opstrukcija. duodenumu. submukozu ali ne prodire u mišićni sloj. Zloćudni: karcinom želuca u tri oblika: ulkus (28%). non-small ćeli tumors) obzirom da tumori malih stanica imaju lošiju kliničku prognozu. kongenitalna stenoza pilorusa.nakupljanje limfne tekućine u prsištu.2. 3. Oko 2% tumora želuca su sarkomi koji mogu biti leiomvosarcoma.infekcije. jednostran ili obostran. BOLESTI TANKOG CRIJEVA Anatomski u tanko crijevo se ubrajaju: duodenum. TUMORI ŽELUCA Dobroćudni: adenomi. neurogeni tumori. limfangiomi. U 40% slučajeva su venskog Porijekla i nastaju najčešće kao posljedica kirurških zahvata u gornjem abdomenu. salicilati. Kronični gastritis (Gastritis chronica) se javlja kao hipertrofični i atrofični oblik.MEZOTELIOM. stenoza pilorus^a a maligna alteracija je upitna.posljedica rasta malignih tumora koji opstruiraju glavni limfotok u prsištu PNEUMOTHORAX. difuzni sa stanicama izgleda prstena pečatnjaka.leiomvosarcom.udruženost s pušenjem. alkohol. VASKULARNE BOLESTI: uzrokovane trombozom mezenterijalnih žila (aretrija i vena) nakon čega unutar 18h dolazi do razvoja infarkta crijeva. praćen je s krvarenjem. nađu se žarišta krvarenja.razdor prsne aorte CHYLOTHORAX. Dijele se prema vrsti eksudata na PLEURITIS SEROFIBRINOSA. fibromi. a može se naći i intestinalna metaplazija epitela. lipomi. a od parazita amebijaza i aktinomikoza (Slika 28). Sluznica je hiperemična. Akutna upala sluznice želuca (Gastritis acuta) koji je obično prolazan.može biti spontani. krvnožilni tumori. Kronični vrijed je solitaran. Izlječenje 98%. liječenje steroidima. U 60% slučajeva radi se o aterosklerotičnom začepljenju arterije na mjestu suženja. Češće obolijevaju muškarci (duodenum 7x. rubovima gastroenteroanastomoza. Histološki se nalaze kronični upalni infiltrati u sluznici želuca (u lamini propriji). 3. 2. jejunum i ileum. PATOLOGIJA PROBAVNOG SUSTAVA Kongenitalne anomalije: nisu rijetke a najčešće se javljaju dijafragmalna hernija. ciroze jetre ili uz tumore jajnika (Meigs-ov znak).označava prisutnost zraka ili plina u prsištu. Razvoju akutnog ulkusa pridonose: teške traume. operacije. uzrokovan iritirajućim faktorima kao što su hrana.1. BOLESTI PLEURE Najčešće su UPALE koje su redovito komplikacija neke primarne bolesti pluća.nakupljanje krvi u pleuralnu šupljinu. fibrosarcom. PEPTIČKI VRIJED (ULKUS PEPTICUS): nastanak defekta sluznice u želucu. Rani karcinom želuca: zahvaća sluznicu. epitel nestaje-erozije. Danas je najveći broj kroničnih gastritisa povezan s infekcijom s bakterijom Helicobacter pylori (više od 90%) (Slika 26). sarkomi. limfom. 2. fibrosarcoma i maligni limfom. traumatski i terapijski. karcinoid. CROHNOVA BOLEST (ENTERITIS REGIONALIS. kolera i stafilokokne bakterije. gljivasti ili polipozni (23%) i infiltrativni ili površinski (linitis plastica) (13%). luči se veća količina sluzi. ako je plitak naziva se erozija. želudac 2x). KONGENIJALNE ANOMALIJE nisu rijetke a najčešći su divertikuli i koristomi tkiva pankreasa. Prema kliničkom ponašanju danas se tumori pluća dijele na one malih stanica (engl. PLEURITIS SUPPURATIVA. distalnom dijelu jednjaka. šigeloza.3. Dijeli se na: 1. 32 . leiomiomi. inflamatorni polipi. perforacija. Primarni tumori su jako rijetki. adenosguamozni. nastaje na mjestu do kuda dopire djelovanje želučanog sadržaja. granulomatozna. MORBUS CROHN) je recidivirajuća. small ćeli tumors) i one koji nisu građeni od malih stanica (engl. S obzirom na način rasta: infiltrativni i ekspanzivni. Komplikacije su krvarenje.

Mogu biti solitarni i multipli. AKUTNI APENDICITIS: može biti rani akutni. Druge upalne bolesti u svezi s bakterijama kao u tuberkulozi. portalnoj hipertenziji. ali je za sada nepoznatog uzroka. Praćena je s upalnim bolestima zglobova. Može zahvatiti cijeli probavni sustav. VASKULARNA OŠTEĆENJA: Infarkti su vrlo rijetki. Histološki proširene vene stanjene stijenke uz nešto upale. proljevi. U megakolonu nedostaju ganglijske stanice u mijenteričkom pleksusu. suženog lumena kao gumena cijev s ulceracijama sluznice. FIBROMI. venskog zastoja u trudnoći. fistule. 3.5. Postoje i netumorski polipi kao što je hiperplastični polip koji zapravo predstavlja proliferaciju sluznice. Carcinoid-90% ovih tumora luči serotonin što dovodi do razvoja karcinoidnog sindroma (crvenilo lica. nepravilne rotacije. BOLESTI JETRE GRAĐA: normalna težina oko 1500g. građena je od dva režnja. Histološki dominiraju apscesi. granulomi bez kazeozne nekroze ali s orijaškim stanicama. BOLESTI DEBELOG CRIJEVA KONGENIJALNE AA/OAML/JE:divertikuli. stafilokok!.Hirscprung. a neki oblici imaju nasljedni oblik (polipoza crijeva). Česta displazija epitela-povezanost s nastankom karcinoma debelog crijeva.volvulusi i invaginacije -neurogeni paralitički ileus 2. Od benignih tumora najčešći su POLIPI (solitarni i multipli). megakolon-M. pad tlaka. lokalizirani peritiflitički apsces. vene i žučni vodovi. Odnos zloćudnih i dobroćudnih malignih i benignih je 1.4. HEMANGIOMI. LIPOMI i LVMPHANGIOMI. Uzroci: 1. Crijevo je debelo. LEIOMVOMI.koprolitima. CARCINOID l KARCINOM-adenocarcinoma (Slika 28). ascites). 3. apscesi jetre i septikemija. Povezana je s trombozom vena. pseudopolipi. Rijetko se nađu sarkomi i karcinoid. dizenterija. Mehaničke opstrukcije -strikture (prirođene ili stečene) -atrezije. atrezija anusa -opstrukcija žučnim kamencima. Od malignih najčešći su LIMFOMI. amebijaza.strano tijelo -priraslice. Od malignih tumora najčešći su Adenocarcinomi (Slika 30). Histološki se nalazi nekroza epitela s infiltracijom mišićnog sloja leukocitima Komplikacije su: akutni peritonitis. Histološki građena je od režnjića u čijim centrima su centralne hepatičke vene a na vanjskim granicama portalni prostori u kojima su smještene arterije. često tromboza. desni režanj je veći od lijevog.transmuralna upala (kroz cijelu debljinu stijenke) s mononuklearima. tromboza portalne vene. Najvjerojatnije imunološka bolest. Jetrene stanice su 33 . Mikroskopski.3.varikozno prošrenje analnog i perianalnog venskog pleksusa. uzdižu se iznad površine sluznice. KRONIČNE UPALE su rijetke i znače dugotrajni upalni proces s posljedicom odebljanja i fibroze stijenke uz suženje lumena i upalu mononuklearima u svim slojevima stijenke TUMORI: najčešće karcinoid (60% svih karcinoida smješteno je u crvuljku). Pritom je češći akutni od kroničnih apendicitisa. Vaskularne opstrukcije -mezenterijalna tromboza 3. upalom zglobova. Rijetko metastaziraju. očiju. a u području anusa pločasti (planocelularni) karcinom i melanom. bronhospazmi. Adenomi su pravi tumorski polipi i mogu biti tubularni. Od benignih najčešći su POLIPI. OPSTRUKTIVNE LEZIJE TANKOG CRIJEVA Nastaju na bilo kojoj razini. TUMORI: Mogu biti benigni i maligni. Češće se javlja kao akutna upala. BOLESTI CRVULJKA (APENDIKSA) Najčešće su UPALE crvuljka koje su povod čestih operacija u abdominalnoj kirurgiji.neperforirani anus. vilozni ili vilo-tubularni. U predjelu anusa su česti hemoroidi (noduli haemorrhoidales). ulkusi ali samo na sluznici (Slika 29).upalna lezija koja obično zahvaća terminalni ileum i debelo crijevo u preskačućim lezijama. UPALE: Colitis ulcerosa je ulcerozna upalna bolest debelog crijeva nepoznata uzroka. Makroskopski. pa nastaje segment crijeva u kojem nema peristaltike. fibroza. akutni gnojni i akutni gangrenozni. kože i jetre.segmenti zahvaćenog crijeva oštro odijeljeni od okolne zdrave sluznice. Mogu se širiti u okolne strukture premda imaju benigni izgled. Postoje vanjski i unutarnji hemoroidi a najčešće nastaju u kroničnoj opstipaciji. TUMORI: rijetki su-3-6% svih tumora probavnog trakta. svinuća crijeva -hernije. a retrogadno nastaje proširenje crijeva.5:1. oštećenjima kosti. edem.

leiomiomi.hepatocelularni karcinom (Slika 32). Javlja se i u kroničnoj formi i to kao perzistentni i agresivni hepatitis. holangiocelularni i hepatocelularni adenomi.rezultat je prekomjernog nagomilavanje hemosiderina (hemolitična bolest. Delta). VIRUSNI HEPATITIS. Sekundarni tumori su metastaze drugih tumora u jetru. Zloćudni (maligni). zatim jetreni apscesi. Žuticu mogu prouzročiti: Povećano stvaranje bilirubina (i. Kod kroničnog perzistentnog nalazimo fibrozu portalnih prostora uz jaku upalnu rekaciju mononuklearima. prekomjernog unošenja masti ili kod gladovanja. toksične.11. angiosarkom. C. opstruktivne i neoplastične. Dolazi do razvoja ikterusa. općim simptomima. AMILOIDOZA.obstructionis) i to zbog intra ili ekstrahepatične opstrukcije INSUFICIJENCIJA JETRE Najčešći uzroci su virusni hepatitis ili ciroza jetre. hepatom. B. Javljaju se mali angiomi na koži (spider nevusi). šećerne bolesti. Normalna razina bilirubina u serumu je 0. METABOLIČKE l REGRESIVNE PROMJENE ATROPHIA FUSCA-smanjenje jetre HAEMOSIDEROSIS HEPATIS. amebni apscesi i ehinokok. nekroza hepatocita i područja regeneracije. poremećaja ličnosti od smetenosti. previše željeza u hrani. Nekroza može biti centrolobularna (ishemija i trovanja). dok kod kroničnog agresivnog imamo još različite stupnjeve oštećenja hepatocita (nekroza) sa stvaranjem premoštavajućih nekroza.rijedak zbog dvostruke opskrbljenosti jetre krvlju NEKROZE l UPALE Najčešći uzroci nekroze su virusni hepatitis i kemijska oštećenja. čvorasta (Slika 33).uzrokuje kronična pasivna hiperemija a jetra je izgleda "muškatnog oraščića" (Slika 31). retikuloendotelna reakcija s infiltratima limfocita i makrofaga u portalnim prostorima i fibroza (ciroza). intermedijalna (žuta groznica) i periferna (eklampsija i trovanje fosforom). tuberkuloza jetre. Inaktiviranje steroidnih hormona je smanjeno što dovodi do samnjenja libida.poredane u gredicama a između gredica se nalaze sinusoide obložene Kuppferovim stanicama. Od drugih upalnih bolesti nalazi se i upala žućnih vodova (Cholangitis). metastaze tumora probavnog sustava. transfuzije. 34 . na što se nadovezuje insuficijencija bubrega-hepatorenalni sindrom. Teži zastoj dovodi do NECROSIS HAEMORRHAGICA HEPATIS-nekroza hepatocita oko centralnih vena uz bujanje veziva što završi kardijalnom cirozom. žuticom.u sklopu opće i to sekundrane amiloidoze POREMEĆAJI CIRKULACIJE CVANOSIS HEPATIS. karcinomi bronha i dr). Histološki se nalaze: oštećenje hepatocita.nakupljanje glikogena a najčešće je posljedica šećerne bolesti. Morfološki oštećenje ide od blagog bubrenja stanica do opsežnih područja nekroze. tuberkuloze. BOLESTI: mogu biti vaskularne.akutna bolest s povišenjem temperature. hemokromatoza. melanomi. Uzrokovani su virusima (A. miješani hepato-i kolangiokarcinom.0 mg/100 ml seruma. poremećena sekrecija u žučne kanaliće (i. tuposti. fibromi.javlja se kod kroničnog alkoholizma. TUMORI JETRE Dijele se na primarne i sekundarne tumore. Jetra je u završnoj fazi čvrsta. Primjer. sifilis. letargije do kome. ginekomastije i hipogonadizma. ulceroznog kolitisa. kolagiokarcinom. INFARKT JETRE. Primarni tumori jetre mogu biti: Dobroćudni (benigni)-hemangiom. Žutica je vidljiva kad razina bilirubina pređe 2-3mg. Sve se manifestiraju kao sindrom žutice i insuficijencije jetre. Put prijenosa je različit kao i vrijeme inkubacije. metaboličke. METAMORPHOSIS ADIPOSA HEPATIS. CIROZA JETRE (CIRRHOSIS HEPATIS) Karakteriziraju je difuzni ožiljci. INFIURATIO GLVCOGENICA. sarkoidoza.haemolvticus) Smanjeno prihvaćanje u jetrene stanice (Gilbertova bolest-genetska) poremećaj konjugacije s glukozinidom 4. Jetra ima sposobnost regeneracije a samo 10% održanog tkiva jetre može uspješno obavljati cjelokupnu funkciju. smanjena.

češće se javlja u žena 4:1. otvaranje venskog kolateralnog krvotoka ( proširenje vena distalnog dijela jednjaka-varices oesophagi) i splenomegalija (rezultat venskog zastoja). insulinomi. Najčešći je poststreptokokni proliferativni glomerulonefritis koji se razvija 5-30 dana nakon streptokokne infekcije (angine. dvostruki zucni mjehur. abnormalni sastav žuči i infekcija žućnih vodova i mjehura.pijelonefritisa) i reverzibilno je. i kronična (uzrokovano progresivnom bolesti kao kronični glomerulonefritis. Karakteristični znak naziva se 4F (femal-žena. BOLESTI GUŠTERAČE ANOMALIJE: ectopia pancreatis (aberantni pankreas) u stijenci želuca. mobilni zucni mjehur. fat-debela. Ako se u mjehuru nakupi gnoj nastaje epijem žučnog mjehura.je najčešća upalna bolest.6. hipoplazija. kardiovaskularnom. TUMORI: dobroćudni-ciste ili pseudocite. primarni i sekundarni (u sklopu neke druge bolesti kao lupus eritematodes. hipoplazija i hiperplazija. ali su povezani s prisutnošću kamenaca u 90% slučajeva. adenomioza mjehura. dijabetes). hipersekrecije i opstrukcije vodova. REGRESIVNE PROMJENE: masna infiltracija (lipomatosis pancreatis) u intersticiju (Slika 34). derematološka oštećenja i hematološka oštećenja Anomalije'. steatonekrozom masnog tkiva a nastaje zbog refluksa žući. 4. alkohol (Slika 35). UPALE: Necrosis haemorrhagica acuta pancreatis-akutno stanje s žarištima nekroze.a ako su praćeni upalom tada se javlja bol. intersticija i krvnih žila. pijelonefritis) i završava stadijem uremije. a ako je azotemija povezana s kliničkim znacima tada se naziva UREMIJA-terminalni stadij zatajenja bubrega. zadebljanje bazalne membrane i hijalinizaciju glomerula. Glomerulonephritis. Insuficijencija može biti akutna (posljedica tubularne nekroze. 3. Rastu infiltrativno i u obliku gljive.7. 3. čest. Najčešće je uzrokovan imunološkim mehanizmima zbog odlaganja imunih kompleksa ili fiksacije protutijela na bazalnu membranu. akutnog glomerulonefritisa. fertile-koje su rodile. Za nastajanje upale bitni su bakterijska infekcija. UPALE: Upala žučnog mjehura (Cholecystitis) može biti akutna (gnojna i gangrenozna) i kronična. BOLESTI ŽUĆNIH PUTOVA l ŽUČNOG MJEHURA ANOMALIJE: agenezija mjehura ili žučnih putova. predhode im upale i kamenci. duodenuma i u Meckelovom divertikulu.uzrokovane A beta-hemolitičnim 35 . kalcijebog bilirubina (pigmentni) i kalcijeva bikarbonata (vapneni). forty-četrdesetih godina). kemijski podraža koncentrirane žući i pankreatični refluks. U uremičkih bolesnika dolazi do: oštećenja regulacije volumena tjelesnih tekućina(edemi. a ako se gnoj resorbira ostaje hydrops žučnog mjehura. tubula. Nađu se i karcinomi žučnih vodova. zloćudni-adenokarcinom. ureje i kreatinina).1. distopija. cistični bubrezi. krvarnejima. Učestalost oko 20% u odraslih osoba a češće u žena 2x. Nastajanju kamenaca mogu pogodovati: zastoj žući. akutni i kronični.Simptomi: portalna hipertenzija zbog skretanja arterijske krvi u portalnu venu. TUMORI: Dobroćudni: papilomi. može biti fokalni i difuzni. ZUCNI KAMENCI (Cholelithiasis): stvaranje i prisutnost kamenaca u žučnom mjehuru i žučnim putovima. Kronični nastaje iz nejasnih razloga. zatim ascites (posljedica portalne hipertenzije i smanjene sinteze albumina. BOLESTI GLOMERULA Histološki nalazimo proliferaciju stanica. adenomi. sklerodermija. Zloćudni: karcinom (adenokarcinom). BOLESTI BUBREGA Dijele se u četiri skupine: bolesti glomerula. infiltraciju leukocitima. Atrophia pancreatis-ishemija i opstrukcija izvodnih kanalića. PATOLOGIJA UROPOETSKOG SUSTAVA 4. te zadržavanja natrija zbog smanjenja bubrežne funkcije). potkovičasti bubreg. i znaci opstrukcije izvodnih kanalića. Sve dovode do insuficijencije bubrega-azotemija (povišenje razine dušika. Rijetko pločasti rak ili gelatinozni. Mogu biti građeni od kolesterola. Apoplexia pancretais-krvarnje u tkivu gušterače zbog jakih promjena na arterijama kao ateroskleroza. agenezija bubrega. Oko 80% kamenaca ne daje kliničke simptome. dehidracija) poremećaj acidobazične ravnoteže-metabolička acidoza poremećaj ravnoteže elektrolita-hiperkalijemija i hiperkavijemija povećanja razine ureje i kreatinina u serumu neurološki poremećaji promjene na gastrointestinalnom sustavu.

čestim mokrenjem i piurijom. Akutni glomerulonefrotis često se nastavi na kronični bilo da je uzrok poznat ili ne. Najčešće su unilateralni u čašici i nakapnici i često su odljevnog izgleda. Histološki se nalazi atrofija tubula i fibroza s očuvanim glomerulima. Javlja se kao TOKSIČNA i ISHEMIČNA. skvrčeni. Klinički se manifestira bolovima u križima. Krvne žile su zadebljane te se javljaju znaci povišenog krvnog tlaka. atrofija epitela tubula. Histološki ima 36 . uvijek je bilateralan. angiomiolipom.rezultat je taloženja žučnog pigmenta u opstruktivnoj žutici. urasta u bubrežnu venu. BOLEST INTESTICIJA Tri entiteta: Pvelonephritis acuta. oksalata (70%). Akutni pijelonefritis (Pyelonephritis acuta) je akutna. žutosmeđ s žarištima krvarenja i nekroze. aberantne bubrežne arterije). Kolemička nefroza. infiltrati limfocita. zbog čega dolazi do oštećenja stanica. BUBREŽNI KAMENCI (UROLITHIASIS) Urolitijaza je stvaranje kamenaca u bilo kojem dijelu urinarnog sustava a najčešće u bubrezima. reakcija na lijekove-analgetici kaofenacetin). U mehanizmu nastanka bitni su: dehidracija. Rizični faktori su instrumentalne pretrage uro trakta. Zloćudni: karcinom bubrežnih stanica (Hypernephrom. čine 75% svih malignih tumora bubrega. povišenom temperaturom.predstavlja nakupljanje glikogena u jezgrama epitela kanalića kaod šećerne bolesti.streptokokom) (Slika 36). strana tijela i si. Morfološki: Bubrezi su povećni ili normalne veličine. čašica i nakapnice. ili kao veća kazeozno nekrotična žarišta-tuberculosis nodularis. generalizirani edemi i hiperlipidemija. uzrok hipokalijemija. javlja se i povišen tlak (Slika 39). Opstrukcija se može razviti bilo gdje u urinarnom sustavu od nakapnice do uretre. fibromi. i stečeni (kamenci. prošireni tubuli s cilindrima. TUBERKULOZA BUBREGA (TUBERCULOSIS RENIS) Tuberkuloza bubrega je najčešće posljedica hematogenog širenja plućne tuberkuloze ili koje druge lokalizacije. Vide se ožiljci. fibroza glomerula i to češće oko glomerulaperiglomerularna fibroza. U bubregu se razvije ili slika milijarne tuberkuloze. Vakuolarna (osmotska) nefroza (Nephrosis vacuolaris) je posljedica nakupljanja tekućine u obliku vakuola u epitelu kanalića. urata (5-10%) i čistina (2-3%). prekomjerno izlučivanje kristala u konkrementima. chronica i nephritis chronica interstitialis. Uzroci'. torzija uretera). Nephritis chronica interstitialis (kronični intesrticijski netritis): morfološki sličan kroničnom pijelonefritisu a razlikuje se u etiologiji (toksični. jasno ograničena od piramida. vezikouretralni refluks. mekan. oštećenje leđne moždine s paralizom mokraćnog mjehura. Građeni su najčešće od kalcija (90%). hipoalbuminemija. zrnate površine. a nalazi se nekroza epitela kanalića i edem intesticija (Slika 38). Glikogenska nefroza (Nephrosis glvcogenica). kongenitalni (atrezija uretre. kao posljedica otežanog otjecanja urina. BOLESTI TUBULA Akutna tubularna nekroza (Necrosis tubularis acuta) je posljedica akutnog i opsežnog razaranja epitelnih stanica tubula. Nelrotski sindrom: masivna proteinurija. tumori. HIDRONEFROZA (HVDRONEPHROSIS) Hidronefroza je proširenje bubrežnih čašica i nakapnice uz cistično povećanje bubrega i atrofiju parenhima. a uzrok su akutnog zatajenja bubrega. a obično je posljedica glomerulonefritisa. Makroskopki tumor je "šarenog" izgleda. Morfološki se nalaze ožiljci u kori bubrega i ožiljkaste promjene papila. ili u obliku velikih kaverni-tuberculosis cavernosa. Bubrezi su blijedi. gnojna bakterijska infekcija bubrega i bubrežnih nakapnica (pregled mokraće i kultura). TUMORI BUBREGA Dobroćudni: adenomi (do 2cm u promjeru). kora je proširena. Vrlo su nepredvidivog tijeka. često je većina glomrula hijalinizirana ili samo djelomično (Slika 37). adenokarcinom bubrega). na površini mala petehijalna krvarenja. povećani. Može biti uni i bilateralan. Bubrezi su smanjeni. Do infekcije dolazi hematogenom diseminacijom ili limfogeno ili retrogradnim širenjem infekta iz mokraćnog mjehura. šećerna bolesti i osjetljivost uro trakta na infekcije. Histološki se nalazi gnojna nekroza parenhima bubrega i apscesi. Najčešće su miješani. Kronični pijelonefritis (Pvelonephritis chronica) se očituje kao kronični opstruktivni i neopstruktivni pijelonefrotis (oba su povezana s bakterijskom infekcijom). promjena pH mokraće. krvne žile su zadebljane stijenke i suženih lumena. trudnoća.

Zatim slijede miješani i nediferencirani tumori. eritroplazija i pseudoepiteliomatoznahiperplazija. Najčešći uzročnik upale mokraćnog mjehura su bakterije (E. ulcerozna. Osim toga karcinomi mogu biti tipa pločastog epitela (planocelularni). Stanice su obično svijetle. Klebsiella. TUMORI: najčešći tumori (oko 95%) su porijekla epitela koji oblaže mokraćni mjehur (prijelazni a oni mogu biti dobroćudni (papilomi) i zloćudni (papilarni karcinomi l. UPALE: Najčešće su upalne spolne bolesti kao: Sifilis koji se u primarnom stadiju javlja ka tvrdi vrijed (ulcus durum) na spolovilu. Dijagnoza citološkim pregledom sedimenta urina. 5. Simptomi su: učestalo mokrenje. 4. ili granuloza stanica. anaplastični (5-10%) i spermatocitini (4-6%). miješani i nediferencirani karcinom. izazvana je bakterijama i gljivicama. sa stvaranjem granuloma unutar kojih se mogu naći spermiji. Condyloma gyganteum ispod kojih se često nalai pločasti karcinom. žučkasto-sivkaste boje. solidna.1. Komplikacija je razvoj pijelonefritisa. 5. TUMORI: Najčešći dobroćudni tumori su: kondilomi (Condyloma acuminatum. PATOLOGIJA MUŠKOG SPOLNOG SUSTAVA Muški spolni sustav se razvija u drugom mjesecu fetalnog života iz urogenitalnoh nabora. često lobularne građe sa žarištima nekroze i krvarenja. Drugi po učestalosti \eembrionaln! karcinom 37 . pa se bolesti javljaju obično istodobno. coli.virusne etiologije). gnojna. bol i pečenje kod mokrenja. TUMORI: u oko 95% slučajeva su porijekla germinativnog epitela i to su S e mi i n o m i (disgerminomi). Može biti uzrokom sterilnosti. obično je gnojnog karaktera sa stvaranjem ulceracija a uzročnici su piogene bakterije. testisi s epididimisima. ANOMALIJE: Nespušteni testis (Chryptorchismus) može se javiti s jedne strane ili obostrano. sa i bez maligne alteracije). Upala testisa se naziva O r c h i t i s a vrlo često se razvija u muškaraca oboljelih od zaušnjaka (mumps) i to u oko 30% muške djece. Embrionalni karcinom.2. Zloćudni tumori su najčešće planocelularni karcinom (pločasti karcinom) koji je rijadak u obrezanih muškaraca. ali može biti i papilama. Prema morfološkim značajkama nalaze se različiti tipovi upale kao: hemoragična. ali mogu biti i ružičaste citoplazme (Slika 40). Premaligna lezija je Morbus Bovven. Koriokarcinom. Postoje tri histološka tipa: tipični (85%). 5. mješani tumor rane dječje dobi. Drugi maligni tumor je VVilmsov tumor koji je embrionalni. ili folikularni cistritis. Vrlo često je uzrok steriliteta. bol u donjem dijelu trbuha. Osjetljivi su na zračenje (radiosenzitivni). membranozna.2.Testis se obično ne spusti u skrotum nego se zaustavlja u trbuhu gdje je veća temperatura nego u skrotumu što dovodi do razvoja atrofije tkiva testisa. zatim sifilis i gonoreja. Nespecifične upale glansa i prepucija se naziva Bal an o post i t/s koji može biti akutni i kronični. S e m i n o m je najčešći tumor (oko 40% svih tumora testisa). BOLESTI TESTISA l EPIDIDIMISA Sjemenik (testis) i nadsjemenik (epididimis) su povezani i anatomski i funkcionalno. u njima se zadržava mokraća što stvara pogodno tlo za razvoj infekcija. papilomi ili papilarni karcinomi. UPALE: Najčešća upalna bolest je upala sluznice mokraćnog mjehura (Cvstitis) koja se javlja se češće u žena. Tumori nakapnice su oni prijelaznog epitela. Ako dođe do rupture tubula razvija segranulomatozni o r c h i t i s. žljezdani (adenokarcinomi). što može rezultirati atrofijom testisa. upala mokraćnog mjehura. Drugu skupinu čine tumori stromalnog porijekla (sex-cord) porijekla Leidigovih ili Sertolijevih stanica. Histološki se nalaze nakupine zametnih stanica poligonalnog izgleda odijeljene vezivom u kojem se nalazi dosta limfocita. tubularna. Condyloma lata (sifilis). UPALE: Najčešća upala u regiji muškog spolovila je tuberkuloza epididimisa sa spuštanjem na testis. Proteus. Makroskopski tumori su mekše konzistencije. Danas su češće virusne upale (Herpes virus) te upala uvjetovana s Clamidia trachomatis koji se povezuju s nastankom karcinoma cerviksa u žena. Simptomi su krv u mokraći. Druga najčešća upalna bolest je kapavac (gonoreja). Morfološki se javlja kao akutni (cvstisti acuta) i kronični (Cvstitis chronica). Sklon je metastaziranju u pluća i kosti. prostata i seminalne vezikule.Teratom (zreli i nezreli. BOLESTI MOKRAĆNOG MJEHURA KONGENITALNE ANOMALIJE: d i v e r t i k u l i koji se javljau kao vrećasta izbočenja. BOLEST PENISA Nisu česte a najčešće su upale i tumori. Enterobacter) a od gljivica Candida albicans. Histološki se nalazi edem intesticija s upalnim infiltratima. II ili III stupnja).sliku adenokarcinoma . premda su na testisu češće tumori a na epididimisu upale. Osim toga od anomalija javlja se i ekstrofija koja predstavlja poremećaj razvoja mjehura i prednje trbušne stijenke pa se na stijenci trbuha vidi otvoreni mokraćni mjehur. gangrenozna. U muški spolni sustav se ubrajaju: penis.

okultni karcinom stadij B. Bolest se dovodi u vezu s djelovanjem hormona (estrogeni i androgeni). Proteus. Histološki zahvaćena je sluznica.ima metastaze u limfnim čvorovima 6. glandularna ili tubularna sa mjestimice stvaranje papilarnih tvorbi. U sredini menstruacijskog ciklusa dolazi do stvaranja žutog tijela koje producira progesteron koji utječe na proliferaciju endometrija i pripremu endometrija za prijam oplođene jajne stanice. UPALA (prostatitis) može biti nespecifični i specifični. Oba ova hormona luči hipofiza. Histološki građa je alveolarna. zamućenog izgleda. građen od svih 38 . Ako oplodnja ne uspije dolazi do atrofije žutog tijela. Najčešće promjene su: UPALE: najčešće se javljaju u sklopu spolnih bolesti (gonoreja. Kronična upala prostate je karakterizirana s mononukleranim upalnim infiltratima uz fibrozu. Nađu se bazeocelularni karcinom. povećana. upale i tumori. BOLESTI STIDNICE (VULVA) Stidnica je vanjski dio ženskog genitalnog trakta od pubisa do perineuma. upalni infiltrati leukocita. Terapija je kirurška. BOLESTI PODNICE (VAGINA) Primarne su bolesti rijetke. 5. Brzo zahvaća i regionalne limfne čvorove. Klebsie/la. G ranu lomatozna upala prostate najčešće se javlja u sklopu tuberkulozne infekcije. u više od 95% u dobi iznad 70g.širi se izvan čahure prostate ali nema metastaza u limfnim čvorovima stadij D. Dva su ključna hormona koja upravljaju radom ženskog spolnog sustava i to su: FSH (folikulo stimulirajući hormon) koji kontrolira sazrijevanje folikula jajnika i produkciju folikularnog hormona e s t r o g e n a. grozdastog je izgleda. obično su u sklopu bolesti stidnice i grla maternice. apscesi. HIPERPLAZIJA: najčešće se javlja kao nodularna hiperplazija. DISTROFIČNE PROMJENE: su češće u starijih žena i javljaju se kao atrofija površnog epitela (C r a u r o s i s v u l v a e) ili zadebljanje epitela (D i st r o f i č n a h i p e r t r o f i i a) koja je prekancerozna lezija. a histološki se nalazi umnožene žljezde i fibromuskularna stroma. Estrogen je odgovoran za proliferaciju epitela uterusa u prvoj fazi menstruacijskog ciklusa a u pubertetu orgovoran je za razvoj sekundarnih spolnih osobina. stadij C. Zadržavanje mokraće u mokrćanom mjehuru je pogodno tlo za naseljavanje bakterija i razvoj upale. sifilis). eksudat je gnojan. ciste Humori.1. Najveći dio poremećaja je posljedica hormonske neravnoteže. TUMORI: Najačešći je karcinom prostate koji može nastati u predhodno normalnoj prostati ili u hiperplaziji prostate. Postoje i okultni karcinomi otkriveni slučajno na obdukciji ili pregledom odstranjene prostate radi hiperplazije. javlja se u 50-60% muškaraca dobi od 40-60g. edem strome. Od dobroćudnih tumora najčešći su: cista Bartholinijeve žlijezde. Akutna upala prostate može biti: fokalna i difuzna. a s obzirom na raširenost procesa dijeli se u četiri stadija: stadija A. akutni i kronični i granulomatozni.3. TUMORI: Od tumora najčešći je pločasti karcinom (Carcinoma planocelullare) koji se češće javlja u žena iznad 60 godina. melanom. upale. najčešće je uzrokovana s E. endometrij se počinje Ijuštiti i nastupa menstrualna faza. dok estrogen i progesteron nastaju u jajniku. TUMORI: su rijetki a najčešće se nalazi pločasti karcinom ili rijetko adenokarcinom u odrasloj dobi i botrioidni sarkom u dječjoj dobi. Često se nalazi i upala gljivicom Candidom albicans (vaginitis moniliatica) kad se na sluznici nađu hife i spore gljivica. PATOLOGIJA ŽENSKOG SPOLNOG SUSTAVA Najvažnije promjene u ženskom spolnom sustavu su: endokrini poremećaji. hiperkeratototičan i parakeratotičan. Botrioidni sarkom je rijedak. te LH (luteinizirajući hormon) pod čijom kontrolom je stvaranje žutog tijela i produkcija hormona progesterona. 6. Makroskopski prostata je čvrićasto povećana. Prostata je bolna. Proces je dobroćudnog karaktera. i fibrom.(20%) imaju nepovoljnu prognozu. To je karcinom starije životne dobi. 6. hidradenom. U ovoj promjeni epitel je zadebljan. coli. Povećana prostata uzrokuje otežano mokrenje uz zadržavanje (retenciju) mokraće koja može ići do bubrega.2. Ako je pak došlo do trudnoće žuto tijelo perzistira i producira progesteron koji inaktivira kontrakcije uterusa i omogućava razvoj ploda. Najčešće su histološki adenokarcinomi. BOLESTI PROSTATE Najčešće promjene u prostati su: hiperplazija prostate. zahvaća i okolne struktrure.tumor ograničen na prostatu . UPALE: najčešće trihomonadni vaginitis koji može biti akutni i kronični (trichomonas vaginalis). Može se razviti nekroza. a nađe se i atipija stanica. Pagetova bolest.

Obično završava tubarnim abortusom. Makroskopski se vidi kao crvenilo ili zadebljanje sluznice. hiperkoromazijom. a često se unutar tumora nalazi i vezivno tkivo (fibromyoma). a građeni su od žlijezda i vezivne strome uz različite stupnjeve upale. zloćudni mješani mezodermalni tumor. smještaju žarišta i o tome da li su žarišta endometrija ovisna o hormonskom utjecaju. Oplođena jajna stanica najčešće ostane u tubi zbog ranijih priraslica tube i nemogućnosti prolaska do maternice. a uzrok je nepravilnih krvarenja u žena. a ako se nalaze izvan uterusa radi se o vanjskoj endometriozi. jajnici. Stroma može biti displastična uz brojne upalne infiltrate. apscedirajuća. 6. Dijele se na: Glandularnocistične. obložene cilindričnim epitelom.Najčešći tumori su porijekla glatkih mišića (Leiomyoma). Ako se gnoj nakupi u tubi može se razviti pyosalpinx. stromalni sarkom.3. 6. jajovodi. leiomiosarkomi. Međutim. Rastu obično intramuralno. Uzrok upala tube može biti i bacil tubrekuloze (tuberkulozni salpingitis). obično je planocelularni (pločasti karcinom) a rijetko se javlja kao adenokarcinom ili adenoskvamozni. Tumor je čest u žena. Clamidia).žlijezde umnožene. Karcinom endometrija je sve češći tumor u žena. Carcinoma in situ je ograničen je na pločasti epitel bez invazije strome (iznad bazalne membrane). Akutna upala je najčešće uzrokovana stafilokokom ili streptokokom. Stanice imaju sve karakteristike malignih stanica s anaplazijom. TUMORI: Dobroćudni tumori su česti i javljau se kao fibromi. TUBARNA (EKTOPIČNA) TRUDNOĆA: Oko 85% svih ektopičnih trudnoća su tubarne. Adenomatoidne. Dovodi se u vezu s nastankom raka endometrija. BOLESTI JAJNIKA (OVARIJI) UPALA: Upala jajnika je rijetka (oophoritis) a posljedica je postojeće upale tube. HVPERPLASIA ENDOMETRII: je rezultat produžene faze proliferacije endometrija zbog produženog estrogenog učinka. BOLESTI GRLA MATERNICE (CERVIX UTER!) UPALE: Upala grla metranice (Cervicitis) može biti akutna i kronična. Histološki se nalazi poremećaj orijentacije žlijezda uz papilarno bujanje epitela. Javlja su u dva oblika kao in situ (neinvazivni) ili invazivni karcinom. Raste polipozno. Zloćudni tumori su: adenokarcinomi endometrija. Stoga se nazivaju zajedničkim nazivom adnexitis. Atipične. 39 . Najčešće su posljedica upale. Može biti akutna. uzrokovane su bakterijama.hiperplazija žlijezda je još izraženija.endometrij odebljan. Vrlo je važno odrediti stupanj zrelosti tumora kao i stadij proširenosti zbog terapije i određivanja prognoze bolesnica. Invazivni karcinom ima petogodišnje preživljenje 35-54% dok je u in situ obliku izlječiva bolest. Dijagnoza se postavlja citološkim razmazom cervikalne sluznice. uz brojne žlijezde urednog izgleda naslonjene jedna na drugu. Kronične upale se javljau u sklopu opće tuberkuloze. krvarenju. Kasnije se razvijaju erozije i ulceracije. zloćudnii krvožilni tumori. koji je praćen jakim krvarenjem i slikom akutnog abdomena. ulcerozno i infiltrativno. U određivanju prognoze i terapije treba odrediti histološki stupanj kao i klinički stupanj proširenosti bolesti. kronična.5. hemangiomi i lipomi. obično su na peteljci. cistično proširene.4. anizonukelozom a mitoze su česte. flegmonozna. uz obilnu upalnu infiltraciju limfocitima i plazma stanicama (najčešći uzročnici su virusi. subserozno ili submukozno a skloni su sekundarnim promjenama i to upali. BOLESTI TRUPA MATERNICE (CORPUS UTERI) UPALE: vrlo su rijetke (endometritis i miometritis) a najčešće se javljau nakon poroda ili pobačaja.6. nastaje zbog produženog estrogenog djelovanja. Javlja se u obično u starijoj dobnoj skupini (sedmo desetljeće). edemu i ovapnjenju. stroma je obilna sa žarištima nekroze. 6. Najčešći zloćudni tumor grla maternice je karcinom. 6. ili se javlja u sklopu gonoreje. Klinički simptomi ovise o veličini žarišta endometrija. Ako se žarišta endometrija nalaze u stijenci uterusa u miometriju naziva se unutarnja endometrioza ili adenomioza.vrsta mezodermalnih stanica. TUMORI: Dobroćudni tumori grla matenice su: Polipi (poiypus). fibromiomi. nekrozi.neki autori smatraju atipičnu hiperplaziju endometrija zapravo karcinomom in situ. BOLESTI JAJOVODA (TUBE) UPALA (salpingitis) je najčešće gnojnog karaktera uzrokovana piogenim bakterijama. češća je kronična upala koja se nalazi u području transformacije epitela i endocerviksu. koriokarcinom. ENDOMETRIOZA: Označava pojavu dijelova endometrija na abnormalnim mjestima (miometrij. Sve ove promjene mogu biti fokalne (polipoidne) ili difuzne. zdjelica). a histološki su adenokarcinomi.

1.najčešće na koži. Mvositis ossificans traumatica (eircumscriptal-iavlia se nakon ozljede skeletnih mišića uz krvarenje. 7. TUMORI: su najčešći i to primarni i sekundarni. I. Distrophia musculorum.2.je kronična bolest autoimunog porijekla. 7. zglobove i tetive. Stromalni tumori (10% svih tumora) granuloza-teka stainični tumori -granuloza -tekoma -fibroma Tumor Sertolli-Leidigovih stanica gonadoblastom Neklasificirani tumori jajnika Metastatski tumori (sekundarni tumor: metstaze karcinoma dojke. sluznicama.predstavlja značajan gubitak miofilamenta. Može imati akutni i kronični tijek sa slikom miozitisa u akutnom a difuzne fibroze mišića u kroničnom obliku. nejasne etiologije. vezivni ožiljak sa stvaranjem hrskavice i ovapnjenja. ishemija. Skeletni mišići mogu biti zahvaćeni raznim drugim procesima u sklopu skleroderme i dermatomiozitisa. skvrčavanje mišićnih stanica i nadomjestak vezivom. BOLESTI SKELETNIH MIŠIĆA Bolesti skeletnih mišića nazivaju se miopatije. Atrophia musculorum. limfocita i makrofaga. U citoplazmi mišićnih stanica nalaze se zrnca lipofuscina (atrophia fusca) a često se javlja u starosti (a.u ranom stadiju su zahvaćena pojedinačna ili grupe vlakana s infiltratima polimorfonukleara. Za funkcioniranje koštanog sustava potrebno je: Odgovarajuća prehrana (vitamini i minerali) Normalan metabolizam kalcija Očuvani biokemijski procesi nastanka kolagena i hrskavice KONGENIJALNE ANOMALIJE: nisu rijetke a javljaju se zbog manjka bilo koje kosti.je bolest nepoznate etiologije. PATOLOGIJA LOKOMOTORNOG SUSTAVA Mišićno-koštani sustav obuhvaća mišiće. Tumori. uz zamaranje skeletne muskulature zbog blokade neuromuskularne provodljivosti. prekobrojnih 40 . oštećenje perifernih živaca. kosti. Mvosistis ossificans progressiva. Rhabdomosarcoma je najčešći maligni tumor. U 75% slučajeva nalazi se hiperplazija ili tumor timusa. poligonalnih stanica sa zrnatom eozinofilnom citoplazmom. Povezane su zglobovima i tetivama i zajedno čine kostur. javlja se u tri oblika: embrionalni-alveolarni. Tumori zametnih stanica jajnika (15% svih tumora) teratomi -dobroćudni ili zreli -cistični (dermoidna cista) -solidni -zloćudni (nezreli) -monodermalni ili specijalni dizgerminom endodermalni sinus tumor koriokarcinom miješani tumori III. Susjedna mišićna vlakna obično hipertrofiraju. BOLESTI KOŠTANOG SUSTAVA Kosti daju čvrstoću i stabilnost ljudskom tijelu. Građen je od zrelih. Mvastenia gravis . Dezmoid-je celularni fibrom s orijaškim mišićnim stanicama.TUMORIMA SLIČNA STANJA su funkcionalne ciste porijekla epitela folikula ili žutog tijela kaoj ciste koje se razviju iz endometrioze te paraovarijalne serozne ciste koje nastaju iz proširenja embrionalnih ostataka različitih kanala. botrioidni i pleomorfni tip. Uzroci mogu biti kronična malnutricija.myoblastoma (tumor zrnatih stanica). 7. senilis). jeziku. Tumori porijekla epitela površine jajnika (najčešći oko 75%) Serozni -dobroćudni cistadenom -granično maligni serozni -cistadenokarcinom -adenofibrom i cistadenofibrom Mucinozni -cistadenom -granično maligni -cistadenokarcinom endometroidni karcinom adenokarcinom svijetlih stanica Brennerov tumor nediferencirani karcinom II. imobilizacija ekstremiteta ili panhipopituarizam. nakon čega se stvara granulacijsko tkivo. probavnog sustava (Krukenbergov tumor). Primarni tumori mogu biti dobroćudni i zloćudni.

Prijelomi mogu biti zatvoreni (simplex) ili otvoreni (komplicirani).senilis). zbog edema koji se razvija dolazi do pritiska na krvne žile pa zbog ishemije proces napereduje dalje. RAHITIS Najčešća dječja bolest kod koje dolazi do omekšavanja i deformacije kostiju čitavog kostura. OSTEOPOROSIS. Potpuni prijelom je onaj kod kojeg nalazimo u cjelosti odijeljene koštane fragmente. savitljive. Primarno žarište može već biti izliječeno ili je nepoznato. Kosti postaju krte pa su prijelomi česti. Uzroci su najčešće mehaničke traume. OSTITIS FIBROSA CVSTICA GENERALISATA. edema i infiltracije leukocitima stvaranje veziva-/irs/tawčn/ ka/us. nastaje uleknuće glave Caput quadratum-izražene čeone kvrge Rahitična krunica. OSTEOMALACIJA.sužena zdjelica 41 . fosfora i visoke vrijednosti alkalne fosfataze. U serumu se nalaze niske vrijednosti kalcija. pa su zahvaćane i velike krve žile (aorta) Dvschondroplasia-abnormalno stvaranje hrskavice Achondroplasia-posliedica nedostatska stvaranja hrskavičnih stanica i preranog zatvaranja epifiza kostiju. hrskavica pretjerano raste i ne sazrijeva te se deformira. Hematogeni oblik se najčešće javlja u djece iz nekog drugog primarnog žarišta. Dijagnoza se postavlja na temelju povišenih vrijednosti kalcija u serumu i mokraći te niskih vrijednosti fosfata i povišene alkalne fosfataze. tibija. Upala počinje u srži. humerus i radijus.umnažanje veziva. podložne prijelomima. a nepotpuni je onaj kod kojeg je pokosnica neozlijeđena. Kosti su mekane. Nakon prijeloma počinje proces cijeljenja koji se odvija u tri faze: organizacija hematoma.izražen pretjeran rast hrskavice na rebrima na spoju hrskavice i kosti Pectus carinatum.neodgovarajuća mineralizacija osteoida. Osteopetrosis. Nastaje nepravilna osteohondralna granica uz nenormalno uraštavanje kapilara i fibroblasta što dovodi do daljeg deformiranja skeleta. gnojni artritis i amiloidoza. Do infekcije dolazi izravnim unošenjem infekta u traumatiziranu kost."O" noge Genus valga rachitica. Može biti lokalna najčešće zbog imobilizacije i generalizirana. Najčešće je zahvaćen femur. U osnovi je izostanak mineralizacije kostiju uz nakupljanje osteoida. redukcija koštanog sustava a može se javiti u sklopu hiperparatireoidizma. Na odgovarajuću terapiju akutni oblik se može izlječiti ali kronični oblik se liječi teže. Posljedice mogu biti nastanka kožnih fistula.je smanjenje koštane mase.rahle fibrinske mreže. autosomna bolest koja se nasljeđuje dominantno. Osteogenesis imperfecta je nasljedna. Kosti su tanke."X" noge Pelvis angusta. a razdor krvnih žila dovodi do nastanka hematoma. a uz to se javljaju gluhoća. češće u žena u menopauzi.prekomjerni rast i skleroza kostiju uz nestajanje koštane srži. neposrednim širenjem iz okoline ili hematogenim rasapom. UPALE KOSTIJU Periostitis-upala pokosnice Ostitis-upala korteksa Mvelitis. Prijelomi osim toga mogu biti višeiverni (kominutivni).kokošja prsa Pectus infundibuliforme. Nalazi se stanjenje kortikalne kosti. Uzročnici su najčešće gnojne bakterije. hiperkorticizama.kostiju. Javlja se češće u starijoj dobi (o. plave sklere. hipertireoidizama. PRIJELOMI KOSTIJU Prijelomi mogu nastati na mjestu patološkog procesa u kosti (patološka fraktura) ili u zdravoj kosti. Znaci rahitisa su: Craniotabes. s brojnim frakturama.povećanje osteoida ali nedovoljne čvrstoće (hipovitaminoza D.posljedica je najčešće hiperparatiroidizma.mekane kosti zatiljka.trećeg dana dolazi do nakupljanja makrofaga i granulacijskog tkiva stvaranje koštanog kalusa .uvučen prsni koš poput lijevka Genus vara rachitica. slabo formirane. Koštana srž se nadomjesti vezivnim tkivom uz stanjenje koštanih gredica a procesu predhodi demineralizacija kostiju. Marfanov sindrom-nasljedna bolest u kojoj je poremećeno stvaranje elastičnih vlakana. hrskavice i osteoida. Količine kalcija. defekta u spajanju kostiju. hipofosfatemija). proširenje medularnog dijela kosti.dolazi do razvoja mekog tkiva-prate/us. fosfora i alkalne fosfataza u serumu su normalni.upala koštane srži Najčešća upalna bolest je osteomvelitis suppurativa koji može biti akutni i kronični. labavost zglobova.

te tako pad tlaka može izazvati cerebralnu ishemiju. Zahvaćeno je i srce. Mozak treba velike količine kisika. Kod težih slučajeva nastaju epileptiformni napadaji. mišići. sinovija odeblja s nastavcima u koljenom zglobu. Javlja su kao akutni i kronični. Posljedica je mehaničkih stresova. Hrskavični: dobroćudni. a zatim se odvaja razmekšani dio od okolnog očuvanog tkiva mozga (demarkacija). tuberkulozni. stanice su edematoze. U serumu se nalaze protutijela protiv IgGreumatoidni faktor.encephalomalacia. periferni živci. građen od hijaline hrskavice. Kad se stijenke krvnih žila promjene u općoj aterosklerozi onda mogu dati simptome. fibrin i mononuklerane upalne stanice. Makroskopski se prvi vidljivi znaci vide 12-24 sati nakon hipoksije. S a r c o m a E wi n g . l n f a r c t u s cerebri. Anomalije rasporeda krvnih žila na bazi mozga su vrlo česte. tumori mozga. ovapnjenja. PATOLOGIJA SREDIŠNJEG ŽIVČANOG SUSTAVA CIRKULACIJSKI POREMEĆAJI Mozak je najbolje opskrbljeni organ krvlju i dobiva krv iz više paralelnih arterija (VVillisov krug). PATOLOGIJA ZGLOBOVA Zglobovi su spojevi između dvije ili više kostiju koji imaju funkciju da okreću kosti i omogućavaju kretnje pojedinih dijelova tijela. trauma. uz stvaranje proteina (imunoglobulina) poznata kao Bence-Jonesova proteinurija. Apopleksiji obično predhodi dugogodišnje povišen tlak. hrskavice i upala sinovije. može doći i do uklještenja hipokampusa u tentorijalni otvor i decerebracija. bolest je kolagena ide u sklopu Lupus ervthematodes. nestaju kad tijelo prestaje rasti). Klinički kod blažih oblika nastaje stanje euforije s poremećajem koncentracije. zahvaća male priferne zglobove.je upala zglobnih ploha. Arthritis. serozni. trauma. 8. gubitak svijesti i dekortikacija. Tumori. kao posljedica preboljele reumatske groznice. Svnovitis villonodularis. gubi se oštra granica između sive i bijele supstancije mozga. Javlja se u mlađih osoba. gnojni.je posljedica izostanka opskrbe ili protoka krvi u jednom lokaliziranom području. Nakon 6 sati vidi se razmekšanje tkiva mozga. Chondroblastoma -tkivo slično hrskavici ali je građen poput gigantocelularnog tumora. što obično nije praćeno simptomima. poremećaja metabolizma urične kiseline (giht). Arthrosis. vidi se degeneracija veziva. Gigantoceularni tumor. upalne bolesti arterija praćene trombozom. praćeno je krvarenjem i dolaganjem hemosiderina.građen od stanica nediferenciranog mezenhima. krvne bolesti. pluća. Osteogeni: osteoma.multicentrična. angiorn. predstavljaju poremećaj razvoja. apatije. osteoma osteoides (dobroćudni tumori). krvne žile. Da li će doći do razvoja nfarkta ovisi o: općem stanju kardiovaskularnog sustava anatomskoj strzkturi opskrbe krvi mozga jačini kolateralne cirkulacije osjetljivosti tkiva na ishemiju Makroskopski infarkt mozga može biti ISHEMIJSKI ili HEMORAGIČNI. smanjeni protok zbog uznapredovale ateroskleroze. Cerebralno snabdijevanje kisikom ovisi ne samo o minutnom volumenu krvi nego i o tlaku krvi. potreban je histološki nalaz. zbunjenost.moždano krvarenje se mora razlikovati od hemoragičnog infarkta. Zahvaća velike zglobove i kralješnicu. enchondroma (razvija se unutar same kosti.sinovijalni sarkom.exostosis c arti lag i nea (solitarni i multipli. može imati malignu sliku). Uzroci su: visok tlak. U početku je uvijek ishemičan a kasnije postaje hemoragičan. oči. Arthritis rheumatoides je nepoznate etiologije. edem. Najčešće je benigni tumor ali obzirom na prisustvo polimorfizma može biti i u malignoj varijanti. ruptura aneurizme.postoji nekoliko varijanti ovog tumora. A p o p l e x i a cerebri.je bolest zglobne hrskavice degenerativnog karaktera koja zahvaća sinoviju. oko 20% ukupnog tjelesnog potroška kisika. U upalnim žarištima se nalaze žarišta nekroze. javlja se u dječjoj dobi. fibrozni histiocitom.anoksična encefalopatija. skleroderme i si. Uzroci su: naglo ili potpuno začepljenje krvne žile. ili ruptura aneurizmi unutar tkiva mozga kod pojačanog 42 . Myeloma multiple* (plasmocvtoma).upala sinovije i tetivnih ovojnica nepoznate etiologije.TUMORI KOŠTANOG SUSTAVA Mogu biti osteogenog i hrskavičnog porijekla. F i b rom a chondromyxoide s-građen od veziva i hrskavice. a kasnije se raspadaju. benigan. osteolitička žarišta.

orijaškim stanicama tipa stranog tijela uz ovapnjenja. otečena. posljedica je prodora bakterija kroz bradavicu u tkivo dojke.potres mozga-klinički kratkotrajna nesvjestica i glavobolja. Ugrušak se može organizirati urastanjem granulacijskog tkiva. Razlike hemoragičnog infarkta i apopleksije: Infarkt je smješten na području koje snabdijeva jedna krvna žila dok krvarenje prelazi jedno opskrbno područje. M a s t i t i s plasmacelularis. Mastitis acuta -najčešće se razvija u prvim tjednima dojenja. idu uz edem. PATOLOGIJA DOJKE Dojka je parni organ koji se razvija iz osnova žlijezda znojnica.nekroza masnog tkiva okružena lipofagima s granulomatoznom reakcijom i polimorfonukelarima. Posljedica je prijeloma kostiju lubanje. tumori vaskularnog porijekla Izvan mozga: meningeom. U anamnezi se obično nalazi ozljeda dojke. dojke. UPALE (mastitis). Traumatska nekroza masnog tkiva. Apopleksija se javlja u moždanim hemisferama i to bazalnim ganglijama. perikanalikularna granulomatozna upala s plazma stanicama. melanom. stečeneaterosklerotične ili mikotične. bubrega. retrogradna amnezija. ENDOKRINI POREMEĆAJI Fibrocistična bolest dojke (mastropatija) Najčešća bolest dojke koja se razvija pod hormonskim utjecajem (Slika 41).ependimalne stanice Oligodendrogliom.tumor malog mozga TRAUME MOZGA Commotio cerebri. Oko žlijezda se nalazi vezivo i masno tkivo. smrtonosna. 9. U muškarca se ne razvija u pubertetu a u žena se sekundarni razvoj dešava se u pubertetu. temporalne kosti i oštećenja srednje meningealne arterije. Krv se nakuplja iznad dure (između dure i kosti) Hasmatomasubdurale. Anatomski i funkcionalno u žena sazrijeva u trudnoći.krv se nakuplja između dure i mozga. embrionalni karcinom i sarkomi. Laceracija mozga.prošireni izvodni kanali.oligodendroglija Meduloblastom. Histološki je građena od žljezdanog tkiva s apokrinom sekrecijom. hernijaciju moždanih masa. Dojka je crvena. TUMORI Moždani: gliomi. Aneurysmae. Contusio cerebri. akcesorne dojke. neurinom.mogu se javiti jednostrano i obostrano i to kao akutna i kronična upala.fizičkog napora. posljedica je obično laceracije mozga a i kod rupture aneurizme arterije. Obično zahvaća samo jednu dojku. uvrnute bradavice. bolna. može biti difuzan i lokalan (apsces). a mogu biti prirođene. Razlikuju se različiti tipovi ove bolesti: fibroza -dominira umnažanje veziva 43 . KONGENITELNE ANOMALIJE: opisane su kao prekobrojne bradavice. Dva su posebna oblika mastitisa: posttraumatski i plazmacelularni. i kod nekih moždanih krvarenja.astrociti s 4 stupnja zrelosti Ependvmom. U upalnim aneurizmama najprije se razvije tromboza nakon čega slijedi ruptura aneurizme i masivno krvarenje. masivna su. Kronični oblik je obično posljedica zatvorene traume glave i trganja mostnih vena pa nastaje polagano nakupljanje krvi. U gliome spadaju: Astrocitom.prekid kontinuiteta moždane supstancije Haematoma eoidurale. Metastatski tumori: čine 1/3 svih moždanih tumora-najčešće u mozak metastaziraju karcinom bronha. povećani su aksilarni limfni čvorovi.nagnječenje mozga-održana struktura mozga ali perivaskularno se nalaze krvarenja u moždanom tkivu. Uzrok je ruptura kanalića i prodor sekreta u stromu s posljedičnom granulomatoznom reakcijom. zgusnuti sekret u kanalićimajavlja se u žena u petoj dekadi koje su češće rađale.najčešće u području VVillisova kruga. Ako aneurizme rastu mogu imitirati simptomatologiju tumora.posljedica prijeloma kostiju lubanje. žlijezde oblikuju režnjiće (oko 20 režnjića) i isto toliko izvodnih kanalića. tumori hipofize. Najčešće je u vezi s dojenjem.

cistična bolest.limfociti u folikulima.44. a prema veličini stanica na one malih. kronične. timusu i koštanoj srži. pomičan. Kronični nespecifični limfadenitis predstavlja bezbolno povećanje limfnog čvora uz neko kronično upalno žarište. graničnom i zloćudnom obliku. Može se javiti i kao multipla papilomatoza unutar brojnih izvodnih kanalića. čvrst. i B-limfocita porijekla iz koštane srži. velikih stanica ili miješane oblike. progresivno se širi i zahvaća druge limfne čvorove i organe. Difuzni: limfocitni dobro diferencirani limfocitni slabo diferencirani limfoblastični histiocitni mješani. oštro ograničen. može zahvatiti kožu. krvne kapilare i sinusi obloženi makrofagima. Sinusi su prošireni s dosta histiocita. LIMFOMI (NON-HODGKIN LIMPHOMA. Potporu čvoru čini retikulinska mreža. poseban oblik je Filodes tumor koji se može javiti u dobroćudnom. Građeni su od T-limfocita porijekla timusa. Karcinom dojke raste infiltrativno. Akutni nespecifični limfadenitis: se javlja kao gnojna upala i to obično kao odgovor na neku gnojnu upalu bilo gdje u organizmu.prevladava proširenje kanalića i nastanak cista do 5 cm. Ako brzo rastu do veličine do 15 cm nazivaju se orijaški fibroadenomi. Histološki se obično nalaze povećani limfatički folikuli s germinativnim centrima u kojima se nalaze makrofagi. Postoje različite klasifikacije kao što je Rappaport-ova iz 1978 godine koja limfome dijeli prema tipu rasta na difuzne i nodularne. a mogu biti akutne. a ostalo tkivo je smješteno u slezeni. a u meduli medularni tračci s makrofagima te ulaznom i izlaznom limfnom žilom. TUMORI DOJKE Dobroćudni: Fibroadenom. mekani sivoružičasti i bolni. tonzilama.45). PATOLOGIJA LIMFNIH ČVOROVA Limfni čvorovi čine najvažniji dio RES-a (retikuloendotelnog sustava). širi se u aksilarne limfne čvorove.poseban oblik atipična hiperplazija epitela -veći rizik za razvoj raka dojke. Na površini maju dobro razvijenu čahuru a građeni su od kore i medule.građeni je od veziva i žlijezda. sivo bijel. Histološki čvorovi su prožeti leukocitima uz izražen edem. Histološki je građen od vezivnih tračaka obloženih s dva do tri reda pravilnih stanica. limfocitno-histiocitni nediferencirani (Burkitt i ne. sluznici probavnog sustava (Peverove ploče). U kori su smješteni folikuli i interfolikularna zona. T-limfociti su smješteni u sub.proliferacija epitela kanalića i lobula. Razvija se u postmenopauzi ali može i u mlađih žena. Ovaj tumor je najčešći uzrok smrtnosti u žena od malignih bolesti.proliferacija sitnih duktusa i acinusa s bijanjem veziva duktalna epitelna hiperplazija. zračenje. Može rasti kao nodularni i difuzni oblik a građeni su od jednog klona limfatičkih stanica koje su zaustavljene u procesu sazrijevanja na nekom stadiju. Specifični limfadenitis je najčešće tuberkulozni i to u sklopu opće tuberkuloze ili kao primarni tuberkulozni limfadenitis. monoklonalnog su porijekla.Burkitt) Modularni: 44 . 10. Zloćudni: Najčešći zloćudni tumor dojke je karcinom dojke.i parakortikalnom dijelu a B. apokrina metaplazija epitela sklerozirajuća adenoza. kemoterapija i hormonska-adjuvantna) (Slika 43. specifične i nespecifične (Slika 46). Dolazi do poremećaja rasta različitih tipova stanica. NHL) Najčešća primarna maligna bolest limfnih čvorova. Histološki se javlja u dva oblika i to kao perikanalikularni i intrakanalikularni (Slika 42). Makroskopski čvorovi su obično povećani. Papilom je tumor koji se javlja unutar većih kanalića kao papilama tvorba koja klinici daje krvavi iscjedak iz dojke. UPALE: Nazivaju se lymphadenitis. Limfni čvorovi su jajolikog izgleda promjera nekoliko mm do 2 cm. Važno je odrediti stadij bolesti radi terapije (kirurška. Najčeće su javlja u mlađih žena kao čvor 2-4 cm u promjeru. Postoje različiti oblici: duktalni lobularni papilarni medularni kolidni idr.

lakunarne stanice i bizarne Reed-Sternbergove stanice sve pomiješano s leukocitima osobito eozinofilnim. nepoznate su etiologije. limfocitima i histiocitima. 45 . SEKUNDARNI TUMORI Limfni čvorovi su često zahvaćeni sekundarnim bolestima kao što su metastatski tumori (različiti tipovi karcinoma). plazma stanicama. leukopenija ili leukocitoza. Bsimptomi) kao gubitak tjelesne težine. mogu se eksperimentalno izazvati raznim virusima. Ako dođe do rasapa bolesti u krv nastaju leukemije koje primarno zahvaćaju koštanu srž a zatim dospijevaju u perifernu krv.limfocitni slabo diferencirani histiocitni miješani Postoje i druge klasifikacije NHL kao što su Lukes-ColIins-ova. HODGKINOVA BOLEST (MORBUS HODGKIN) Poseban je oblik limfoma jer izgleda kao upalna bolest. REAL. Bolest je prvi opisao Hodgkin u prošlom stoljeću pa je stoga pream autoru dobila ime. Lennert-ova. opća slabost. Zajedničko za sve tipove ovog limfoma je velika stanica (Reed-Sternberg-ova) (Slika 48) koja ima dvije jezgre s istaknutim nukleolima pa izgleda poput sovina oka. WHO). povišena temperatura. noćno znojenje. Dijeli se na nekoliko osnovnih tipova: predominacija limfocita nodularna skleroza mješani celularitet limfocitna deplecija ( nestanak limfocita) U kliničkoj slici osim regionalno povećanih limfnih čvorova nalazimo opće simptome (tzv. Nađu se i mononuklerane Hodgkinove stanice. Klinički se javljaju obično u starijoj životnoj dobi. Prognoza ovisi o tipu bolesti (bolja prognoza limfocitne predominacije i nodularne skleroze u odnosu na miješani celularitet i limfocitnu depleciju) te o kliničkom stadiju proširenosti bolesti. Radna formulacija. Klinički se obično nalazi povećana jetra i slezena (Slika 47). češće u muškaraca. eozinofilija u perifernoj krvi. anemija. svrbež.

Displazija pločastog epitela. Slika 6. Displastični epitel zaprema dvije trećine debljine epitela. Slika 2. x 200. Hemalaun-eozin. U hepatocitima se vide manje i veće vakuole masti. Pasivna hiperemija jetre kod srčanog zatajenja. Hemalaun-eozin. jezgre su tamne a tumor pokazuje sklonost stvaranju rozeta. x 400. Hemalaun-eozin. vide se jezgrice i brojne mitoze. x 300. Edem pluća. Cijeljenje srčanog mišića stvaranjem ožiljka (granulacijsko tkivo građeno od mladih vezivnih stanica. U gornjem lijevom kutu slike vidi se kazeozna nekroza. Slika 5. Vide se razmaknuta. Ganglijske stanice su okružene svijetlim prostorima koji predstavljaju nakupljanje tekućine-edem. Vide se stanice bez jezgara.Slika 1. Hemalaun-eozin. x 400. x 200. Slika 15. ružičaste. jezgre su veće. x 400. x 200. Slika 13. Dobro diferencirani adenokarcinom. Slika 9. Apsces bubrežnog parenhima. x 300. Slika 14. citoplazme su obilne a vide se i mitoze. Između mišićnih stanica ima nešto upalnih infiltrata limfocita. Hemalaun-eozin. citoplazme su homogene. x 400. Slika 10. Masna metamorfoza jetre. Vide se tumorske žlijezde obložene s pretežno jednim redom tumorskih stanica. Širenje tumora limfnim putem. Koagulacijska nekroza srčanog mišića. nekrotična mišićna vlakna između kojih je akutni upalni infiltrata građen od fibrina i leukocita uz izražen edem. Pluće sa žarištem tuberkuloze. Slika 8. Tumorske stanice su sitne. Anaplazija tumorskih stanica. Slika 12. x 400. Aktivna hiperemija u upali pluća. Flegmona poprečno prugaste muskulature potkoljenice. x 200. Slika 16. bez vidljivih poprečnih pruga. Centralna vena je proširene ispunjena krvlju uz 46 . Vidi se poremećaj stratifikacije stanica. x 300. x 200. Hemalun-eozin. x300. Slika 4. Metaplazija cilindričnog epitela endocerviksa u pločasti epitel. Slika 3. Hemalaun-eozin. Hemalaun-eozin. Edem mozga. Hemalaun-eozin. Hemalaun-eozin. hiperkromatske. krvnih žila i nešto upalnih infiltrata). Jezgre su velike. Slikali. Aleveole su većim dijelom ispunjene ružičastom tekućinom. Slika 7. Preparat je pluće sa proširenim limfnim vodovima ispunjenim tumorom. x 200. Tumor dječje dobi-Retinoblastom. Vidi se nakupina leukocita i gnojnih tjelešaca. Hemalaun-eozin. Hemalauneozin. Hemalun-eozin. Hemalaun-eozin. Hemalaun-eozin. U alveolama se vide nakupine eritrocita uz upalni infiltrat leukocita.

Hemalaun-eozin. leukocita i nakupina eritrocita u sluznici. Slika 32. Hemalaun-eozin. x 400. x 200. Centralne vene i sinusi su široki i ispunjeni eritrocitima. x 300. Rana ateroskleroza velike krvne žile sa nakupljanjem masti u stijenci. U sluznici ima dosta limfocita i neutrofilnih leukocita. Slika 17. Hemalaun-eozin. Hemalaun-eozin. Hemalun-eozin. Pasivna hiperemija (cijanoza) jetre. Kronični aktivni gastritis sa intestinalnom metaplazijom epitela.široke sinuse koji su ispunjeni eritrocitima. Desno se vidi sluznica tankog crijeva sa Brunnerovim žlijezdama a ostatak čini tumor građen od tumorskih žlijezda. Hemalaun-eozin. Rani infarkt srca. Adenokarcinom želuca građen od atipičnih žlijezda obloženih s jednim ili više redova atipičnih epitelnih stanica. Slika 22. Slika 33. x 300. Slika 29. Adenokarcinom debelog crijeva (stupanj II). Slika 30. U alveolama se vide hijaline membrane. Hemoragična nekroza gušterače u akutnoj upali. Slika 24. Slika 21. Upalna bolest debelog crijeva sa gustim upalnim infiltratima mononukleara. Interalveolarna septa su široka infiltrirana mononuklearima. Karcinom malih stanica pluća. Hemalauneozin. x200. Hemalun-eozin. x300. Slika 26. Septa su široka infiltrirana mononuklearima. Slika 31. x 200. Slika 36. x 300. x 300. Slika 23. Hemalaun-eozin. Slika 35. x200. x 300. Režnjići gušterače su odijeljeni nakupinama masnog tkiva. x 300. x 300. x 300. Vidi se po koja upalna stanica. Alveole su proširene i ispunjene eksudatom od fibrina i leukocita. 47 . Edem pluća s anakupljanjem ružičaste tekućine u alveolama. x 200. Slika 25. Hemalaun-eozin. Parenhim je samo mjestimice očuvan a ostatak čine upalni infiltrati i područje krvarneja uz nekrozu masnog tkiva. Hemalaun-eozin. Hemalaun-eozin. Krvne žile su široke i ispunjene eritrocitima. Između tumorskog tkiva vide se nakupine eritrocita. x 200. Mast je obojena narančasto metodom bojenja za prikazivanje masti. Hemalun-eozin. Hemalaun-eozin. Slika 20. x 200. Lipomatoza gušterače. Upala pluća (bronhopneumonija). x 300. Tumorske žlijezde su obložene s više redova atipičnih epitelnih stanica (kribriformna slika). Slika 18. Slika 27. Ciroza jetre. Akutni glomerulonefritis sa leukocitima unutar glomerularnog klupka. Intersticijska upala pluća. Hemalaun-eozin. Hemalaun-eozin. Hemalaun-eozin. Desno se vidi ostatak bronha sa hrskavicom a ostatak čine plaže tumorskih pločastih stanica koje stvaraju roževinu. Hepatocelularni karcinom jetre. Slika 19. Adenokarcinom tankog crijeva. Slika 34. Odlaganje vapna u stijenku krvne žile. Vezivo portalnih prostora je umnoženo i zatvara regeneratorne čvoriće jetrenog tkiva. Dijelom se vidi očuvani parenhim jetre a unutar parenhima je tumorski čvor. Hemalaun-eozin. x 300. Tumor je građen od sitnih stanica koje imaju tamne jezgre i oskudne citoplazme. Pločasti karcinom pluća (dobro diferencirani). Slika 28. x 300. Hemalaun-eozin. x 400. Atipična upala pluća (intersticijska) sa stvaranjem hijalinih membrana. Vide se obrisi nekrotičnih stnica koje su razmaknute edemskom tekućinom. Vapno je obojeno tamno ljubičasto. Hemalaun-eozin. Zucni vodovi su umnoženi a ima i nešto mononukleranih upalnih infiltrata.

Sklerozirani glomeruli sa dosta kroničnih upalnih infiltrata u intersticiju. malih stanica. Limfni čvor sa Hodgkin-ovom bolesti. x 400. Hemalun-eozin. Hemalun-eozin. Fibrocistične promjene u dojci. Pojedini glomeruli su hijalinizirani. Slika 46. Hemalun-eozin. Slika 47. Hemalaun-eozin. Hemalaun-eozin. U intesticiju je vezivo i kronični upalni infiltrati a u pojedinim kanalićima se vidi eozinofilni sadržaj (tiroidizacija u kroničnom glomerulonefritisu). Slika 43. x 400. Tumorsko tkivo je okruženo čvrstim vezivom. x 300. neki su očuvani. Vide se brojne ciste obložene apokrinim epitelom te izražena adenoza sa proliferacijom epitela. Hemalaun-eozin. Intraduktalni karcinom dojke (/n situ). Hemalun-eozin. x 200. Vide se velike tumorske stanice sa dvije jezgre i izraženim jezgricama poput sovina oka (Reed-Sternberg-ove stanice) te dosta limfocita i eozinofilnih leukocita. Limfni čvor prožet ne-Hodgkinskim limfomom građenim od unimorfnih. Tumor je smješten iznad bazalne membrane unutar kanalića. x 200. Dobro diferencirani duktalni invazivni karcinom dojke sa stvaranjem tubula. Hemaluneozin. x 400. Slika 38. Slika 40. Slika 44. x 300. Umnoženo je i vezivo. Kronični pijelonefritis. 48 . x 200. anastomozirajućih žarišta tumorskih stanica koje su odijeljene vezivnim tkivom. Slika 42. u intersticiju je edem a vidi se i pucanje tubula (tubuloreksa). Hemalauneozin. Tumorske stanice imaju sitnije. Akutna tubularna nekroza u bubregu kod stanja šoka. Hemalaun-eozin. Karcinom bubrega svijetlih stanica. Slika 39. x 300. Limfadenitis sa umnoženim limfnim folikulima i širim sinusima (reaktivni limfni čvor). x 300. Hemalun-eozin. U središtu je nekroza. tamne jezgre i obilne svijetle citoplazme.Slika 37. x 200. Slika 45. Fibroadenom građen od umnoženih kanalića i vezivne strome. Slika 41. Hemalun-eozin. x 300. Epitel kanalića je segmentalno nekrotičan. Slika 48. Slabo diferencirani karcinom dojke građen od solidnih.

Rubin E. Principles and Practice of Oncology. 2nd ed. Kumar V. Boyer TD. VVilliams and VVilkins. NewYork. WB Saunders. 1990.Srd ed. Pathology. DeVita VT Jr. Kumar V. Philadelphia. 10. 8th ed. 2nd ed. Philadelphia. Sherris JC. 6th ed. medical Microbilogy: An Introduction to Infectious Diseases. Boston. Lyon. Mosby. Blackvveel Scientific Publications. Diagnostic Surgical Pathology. Oxford. Surgical Pathology of the Lymph Nodes and Related Organs. Surgical Pathology of Non-neoplastic Lung Disease. 1996. IARC Press. lnflammation:Basic Principles and Clinical Correlates. Roitt l (ed). Rosai HJ. Heart Disease. Philadelphia. Robbins Palhologic Basis of Disease. Aaltonen LA. Rubin E. Farber JL. St Louis. Philadelphia. Pathology of the Kindnev. Neidhardt FC. 11. 2nd ed. WB Saunders. Robbins Pathologic Basis of Disease. St Louis. Edinburgh.s Surgical Pathology. (eds). 1996. 1992. 3rd ed. Hellman S. Darrell SR. 1992. Jaffe ES. Hepatology: A Textbook of Liver Disease. Essential lmmunology. Askin FB. New York. Heptinstall R. 8th ed. Cancer of the skin. Diagnostic Surgical Pathology. WB Saunders. 1998. Hamilton SR. 4th ed. WB Saunders. 1999. Pathology and genetics of Tumours of Digestive System. Philadelphia. 2000. Philadelphia. JB Lippincott Company. Sternberg SS. Specijalna patologija Cotran RS. Pathology. 1996. 1990. 1991. Philadelphia. Saunders Company. Friedman RJ. 2nd ed. Knowles DM (ed). Ackerman. Collins T. 2nd ed. Sternberg SS.s Surgical Pathology. 1989. 1992. Braunwald E (ed). Saunders Company. Ackerman. Lippincot-Raven. Neoplastic Hematopathology. The Breast. JB Lippincot. 1994. Gallin JI (ed). Churchill Livingstone. Philadelphia. 2nd ed. 1st ed. JB Lippincott Company. Baltimore. 6th ed. Lippincot-Raven. 1988. Philadelphia.POPIS LITERATURE: Opća patologija Cotran RS. Philadelphia. Rosenberg SA. Philadelphia. Zakim D. Champoux JJ. 1995. Rosai HJ. Collins T. 2nd ed. 1994. Raven Press. 1990. World Health Organization Classification of Tumors. Koph AW (eds). Philadelphia. 1988. 49 . Ellis IO. Katzenstein ALA. Elsevier. Farber JL. Mosby. WB Saunders. 1999. Elston CW. 1996. 4th ed. Little Brovvn.

GRAĐA TUMORA PODJELA TUMORA DIFERENCIJACIJA l ANAPLAZIJA 12.2.SADRŽAJ 1. NAZIVI 12. OPĆA PATOLOGIJA 1.8KARCINOGENEZA 12. GENETSKI POREMEĆAJI MORFOLOGIJA l STRUKTURA KROMOSOMA GENETSKA AKTIVNOST KLINIČKI POREMEĆAJI NASTALI MUTACIJOM GENA 14. Znaci upale 10.7.1. SKLONOST NEOPLAZIJI 12. RAST l ŠIRENJE NEOPLAZMI 12. Soor) 11. DIJAGNOZA l ODREĐIVANJE STADIJA BOLESTI 13.10. POREMEĆAJ METABOLIZMA PIGMENATA 11.3.2.1. UPALA VASKULARNE PROMJENE U PODRUČJU UPALE CELULARNA FAZA UPALE 10. EDEM HIPEREMIJA ILI KONGESTIJA DEHIDRACIJA KRVARENJE TROMBOZA EMBOLIJA 50 .PROLIFERATIVNA FAZA UPALNOG PROCESA PODJELA UPALA MIKROBIOLOŠKE UPALE TUBERKULOZA (Tuberculosis) SIFILIS (LUES) KANDIDIJAZA (Moniliasis. POREMEĆAJI TJELESNIH TEKUCNA l HEMODINAMIKE 14. EGZOGENI PIGMENTI 12. NEOPLAZME 12.NAČIN RASTA 12.2.ENDOGENI PIGMENTI 11.4.3 MAKROSKOPSKI IZGLED TUMORA 12. 1.9.UVOD VRSTE l ZNACI SMRTI STANICA FAZE STANIČNOG CIKLUSA GRAĐA STANICE PRILAGODBA STANICE OŠTEĆENJE l SMRT STANICE DEGENERACIJE NEKROZE SEKUNDARNE PROMJENE l SUDBINA NEKROTIČNOG TKIVA REGENERACIJA (CIJELJENJE) 10.1.

BOLESTI RODNICE (VAGINA) BOLESTI GRLA MATERNICE (CERVIX UTERI) BOLESTI TRUPA MATERNICE (CORPUS UTERI) BOLESTI JAJOVODA (TUBE) BOLESTI JAJNIKA (OVARIJI) 7. SPECIJALNA PATOLOGIJA 1. BOLESTI STIDNICE (VULVA) 6. PATOLOGIJA UROPOETSKOG SUSTAVA BOLESTI BUBREGA BOLESTI MOKRAĆNOG MJEHURA 5. PATOLOGIJA LOKOMOTORNOG SUSTAVA BOLESTI SKELETNIH MIŠIĆA BOLESTI KOŠTANOG SUSTAVA PATOLOGIJA SREDIŠNJEG ŽIVČANOG SUSTAVA PATOLOGIJA DOJKE 10. PATOLOGIJA KARDIOVASKULARNOG SUSTAVA 1.INFARKT Š O K (Hemodinamski urušaj) II. PATOLOGIJA PROBAVNOG SUSTAVA BOLESTI ŽELUCA BOLESTI TANKOG CRIJEVA BOLESTI DEBELOG CRIJEVA BOLESTI CRVULJKA (APENDIKSA) BOLESTI JETRE BOLESTI ŽUČNIH PUTOVA l ŽUČNOG MJEHURA BOLESTI GUŠTERAČE 4. PATOLOGIJA RESPIRATORNOG SUSTAVA BOLESTI GORNJIH DIŠNIH PUTOVA BOLESTI PLUĆA BOLESTI PLEURE 3. PATOLOGIJA LIMFNIH ČVOROVA Popis literature: 51 .1. BOLESTI SRCA DEGENERATIVNE PROMJENE l POREMEĆAJI METABOLIZMA CIRKULACIJSKI POREMEĆAJI KORONARNA BOLEST SRCA INFARKT MIOKARDA (INFARCTUS MVOCARDII) HIPERTONIČNA BOLEST SRCA REUMATSKA BOLEST SRCA PRIROĐENE SRČANE GREŠKE KRONIČNO PLUĆNO SRCE (COR PULMONALE) BOLESTI PERIKARDA BOLESTI MIOKARDA BOLESTI ENDOKARDA BOLESTI KRVNIH ŽILA 2. PATOLOGIJA MUŠKOG SPOLNOG SUSTAVA BOLEST PENISA BOLESTI TESTISA l EPIDIDIMISA BOLESTI PROSTATE 6.1. PATOLOGIJA ŽENSKOG SPOLNOG SUSTAVA 6.2.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->