Osnovni principi homeopatije

Autor: dr Dragan Zlatanović Postavljeno: 11.05.2009

Hahnemannovi principi homeopatije su: - Lečenje se jedino može odvijati u skladu sa zakonima koji vladaju u prirodi - Nemoguće je lečiti van ovih zakona - Bolest kao izolovani identitet ne postoji, postoje samo ljudi koji su bolesni - Da bi lek bio efikasan mora biti dinamičan jer je i bolest po svojoj prirodi dinamična - U svim fazama bolesti bolesnom je potreban samo jedan lek i sve dok se ne pronađe taj lek stanje ne može biti izlečeno. Postoji nekoliko osnovnih principa koji trebaju biti ostvareni kako bi se uspešno primenjivala homeopatija: - zakon sličnosti; slično se leči sličnim ili lat. Simila Similibus Curentur. Ključni princip homeopatije je "slično se leči sličnim". Ako neka supstanca kod zdrave osobe izaziva određene reakcije, onda se s njom može izlečiti bolesnik koji pokazuje slične simptome. Na primer: čišćenje luka izaziva suze u očima i zapušenje nosa, a ti su simptomi slični nekim simptomima alergije na polen. Dakle, luk leči alergiju na polen kod takvih osoba. - hijararhija simptoma; kako je to Hahnemnn u organonu rekao: "Pojedinačni simptom nije bolest sama isto kao što niti stopalo samo za sebe nije čovek". Totalitet je u stvari koncept, koji bi ako se posmatra površno, mogao dovesti do zaključka da se tu radi o jednostavnom skupu svih prisutnih simptoma u pacijenta, ali da bi se došlo do totaliteta simptoma moraju se prilikom evaluacije uzeti u obzir svi simptomi koji sačinjavaju sveukupnu sliku pacijenta na svim nivoima (telesni, emotivni i mentalni). Prilikom procene, prednost dobijaju individualni simptomi, često prema ključu: čudni, retki i neobični, sve zbog toga da bi se uočio totalitet simptoma koji se proteže kroz sve nivoe bića. - zakon minimalne doze; zakon minimalnih doza se karakteriše korišćenjem što manjih doza leka da bi se stimulisao sopstveni mehanizam isceljenja organizma ljudi koji pokazuju takve simptome. Na primer, kafa u velikim dozama prouzrokuje nesanicu kod zdravih osoba, dok u vrlo malim dozama, što je iznenađujuće, može omogućiti pacijentu da ima prirodan san. - zakon o potenciranju preparata; samo homeopatski potencirani preparati trebaju biti korišćeni prilikom homeopatskog tretmana, - zakon o dokazivanju homeopatskih preparata; samo oni preparati koji su uspešno dokazani na ljudima smeju se upotrebljavati od strane homeopata - teorija o vitalnoj sili; vitalna sila je ta koja upravlja funkcionisanjem čitavog živog organizma. U zdravlju je odgovorna za harmonično funkcionisanje tela, a bolest nije ništa drugo nego poremećeno stanje zdravlja vitalne sile. - zakon o pojedinačnom preparatu; homeopatski preparati trebaju biti prepisivani samo kao pojedinačni (ne miksevi za koje niko u stvari ne može tačno da predvidi kako će delovati), jednokratno i u pojedinačnim dozama Osim ovih sedam zakona postoji još jedan važan element koji nikako ne sme biti izostavljen ako želimo trajno izlečenje. Reč je o ispravnoj primeni i tumačenju Heringovog zakona.

Heringov zakon izlečenja
Postavio ga je dr.Constantine Hering koji je poznavao dr.Samuela Hahnemanna i koji je nastavio i sistematizovao njegov rad: - Od unutra ka spolja - ako se simptomi kreću od unutrašnjih organa prema koži to znači da je prepisani lek dobar i da se lečenje odvija u dobrom pravcu. - Od važnijih organa ka manje važnim - ako se simptomi povlače sa srca i idu na zglobove, lečenje se dobro odvija. - Od gore prema dole - ako pacijent ima kožne probleme na licu a nakon leka simptomi se spuštaju na kožu oko struka to znači da se pacijent oporavlja. - Od najnovijih simptoma ka starijim - najpre se povlače simptomi koji su nedavno nastali a najduže

su prisutni najstariji simptomi. Znači da se povlače obrnutim redosledom od nastanka. - Iz centra ka periferiji Ovo, kada se čita površno, izgleda vrlo jasno, ali je u praksi teško praviti razliku između pojedinih smerova kretanja simptoma, a samim tim i izlečenja. To je vremenom dovelo do zanemarivanja ili čak i odbacivanja Heringovog zakona kao upotrebljivog. Ali dr. Prafull Vijayakar je razvio sistem koji omogućava da razumemo i primenimo Heringove zakone. Napravio je i kartu supresije u kojoj ima sedam nivoa ili slojeva kroz koje se može kretati sa razumevanjem šta se i zašto događa. Na osnovu te karte može se predvideti razvoj i kretanje izlečenja ili progresije bolesti.

Kako homeopatija deluje
Autor: dr Aleksandar Marković

Filozofija homeopatije smatra da um, telo i emocije nisu razdvojeni. Svako iskustvo koje smo imali može ostaviti trag u telu ili emotivnoj sferi. Zato, homeopatski proces počinje razgovorom u kom homeopata postavlja veliki broj pitanja kako bi dobio kompletnu sliku onoga što se događa u telu pacijenta, kako na mentalnom, tako i na psihičkom planu. Takođe, homeopata uzima u obzir nivo energije pacijenta i način na koji osoba reaguje na okolinu. Homeopate su zainteresovani za razumevanje funkcija na svakom nivou: mentalnom, emocionalnom i fizičkom. Npr., neispoljeni emocionalni stres može prouzrokovati probleme u imunološkom sistemu, sistemu za varenje i tegobe u spavanju i razgovoru. S druge strane, fizički problemi rezultuju emocionalnim nemirom. Uopšteno, svi predstavljeni problemi pacijenta, uključujući i bolest kao glavni problem, sklonost određenom ponašanju, kao i pacijentove osobine, bitni su simptomi u homeopatskoj analizi. Zanimljivo je to da homeopatija ne traži telesne simptome kako bi ih otklonio nego ih gleda kao namenski odgovor na stresni stimulans. Ovo je najjednostavnije shvatiti na primeru obične prehlade. Njeni simptomi mogu uključivati groznicu, malaksalost i stvaranje sekreta. Ti simptomi su inteligentan odgovor na virusnu infekciju. Groznica ubrzava enzimske procese i okuplja određene ćelije u imunološkom sistemu kako bi se organizam obranio od virusa. Malaksalost zahteva fizički odmor jer se sva ostala energija koristi za obranu od prehlade. Homeopatska metoda primenjuje prirodne preparate koji u prirodi izazivaju simptome slične onima koje izazivaju bolest koju želimo izlečiti zato se i kaže Slično se leči sličnim (Similia Similubus Curentur). Na primer, nesanica se leči preparatima od crne kafe, zatim kijavica, alergija ili prehlada pripravcima od luka (koji izaziva suzenje očiju i pečenje kao i navedene bolesti), itd. Posebno se ističe da homeopata u obzir ne uzima samo istoriju bolesti i lokalne simptome, već i razne reakcije pacijenta na boju ili vrućinu, razne vremenske uslove, različita držanja jela, itd. Ispituje se i psihointelektualno stanje pacijenta. Za homeopatiju simptomi nisu činilac bolesti, već izraz otpora, nastojanje pogođenog organizma da prevaziđe probleme koji su ga obuzeli. To takođe znači da simptomi nisu dati nekom unapred određenom bolešću, nego su proizvedeni individualnosti osobe. Osoba se leči kao celina, a propisani lek deluje ne samo na lokalne simptome, nego i sve druge simptome. Pacijenti su često iznenađeni kad prilikom lečenja i izlečenja glavobolje ili zatvora, dođe do izlečenja od stresa, preterane osetljivosti ili nadraženosti. Zbog toga se homeopatija naziva i potpunom, odnosno holističkom terapeutskom metodom. U homeopatiji, cilj nije otklanjanje simptoma, nego prepoznavanje i otklanjanje uzroka simptoma. Iz tog razloga, pravi homeopatski lek je baziran na razumevanju celokupne osobe, radije nego na odgovoru na simptome određene bolesti. Homeopate prihvataju da organi i funkcije ljudskog tela podležu određenoj hijerarhiji. Mozak je najvažniji i najosjetljiviji organ u telu, a koža je najmanje važna. Smatra se da lečenje napreduje kad se bolest udaljava od važnih organa prema organima koji se nalaze niže na hijerarhijskoj lestvici. Put izlečenja homeopatijom pokazuje da se simptomi kreću iz unutrašnjosti tela i idu prema spolja, tako da ako je osoba imala tegobe u respiratornom sistemu, onda će prvo nestati one a tek onda prema spolja, npr. kožne promene, koje nestaju na kraju. Pacijent mora biti strpljiv jer za njega je važno da bude izlečen od uzroka bolesti , a ne da mu se stanje samo olakša i simptomi potisnu (tzv.

Postavljeno: 05.05.2009

palijativno lečenje). Svaki slučaj je različit i ne postoje dva ista pacijenta bez obzira na ispoljavanje istih ključnih simptoma (princip individualizacije). U toku lečenja neki pacijenti doživljavaju period izuzetno dobrog raspoloženja i optimizma. Ponekad izgleda kao da se stanje pogoršava za jedno kratko vreme. To je dobar znak koji znači da homeopatski lek počinje da deluje. Ponekad nazeb, osip ili neki drugi oblik stanja mogu da se pojave kao efekat “faznog čišćenja”, što znači da organizam prolazi kroz stadijum čišćenja. Pored toga, mogu ponovo da se jave stara stanja, stara po nekoliko decenija, ali to se obično dešava u kratkom vremenskom periodu. Sve ovo ne treba da zbunjuje jer ova stanja će proći i ne smeju se suzbijati, jer su oni veoma važan deo procesa lečenja. Ako bilo kakva reakcija u toku lečenja uznemiri pacijenta on treba, da se što je moguće pre, posavetuje sa homeopatom za koga je važno da zna šta se dešava dok lečenje traje. Takođe, mogu se voditi i beleške o svim promenama koje treba poneti na kontrolni pregled.

Homeopatski lekovi
Autor: dr Dragan Zlatanović

Homeopatsko lečenje sprovodi se uz primenu homeopatskih lekovitih preparata. Homeopatski lekoviti preparati su biljnog, životinjskog ili mineralnog porekla. Postupkom potenciranja, moguća je čak i upotreba toksičnih supstanci bez nuspojava. Danas se u homeopatiji koristi preko 5 000 lekovitih preparata u raznim potencijama. U homeopatiji je važno razređivanje i potenciranje. Razblaženja od 1 do 10 označena su rimskim brojevima X (1X = 1/10, 3X = 1/1,000, 6X = 1/1,000,000). Slično, razblaženja od 1 do 100 označena su rimskim brojevima C (1C = 1/100, 3C = 1/1,000,000, i tako dalje). Razblaženje od 30X znači da je originalna supstanca razblažena 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 puta. Potenciranje: udaranjem rastvora 10 do 100 puta o elastično-čvrstu podlogu između svakog razblaženja dobija se pojačano, potencirano delovanje leka. Homeopatski lek je vrlo razređena ali potencirana supstanca uzeta iz prirode. Svaki homeopatski lek poseduje sopstvenu, vrlo jasnu sliku onoga što može da leči. Uopšteno govoreći radi se o pacijentovom emocionalnom stanju i o jedinstvenim znakovima i simptomima bolesti. Homeopatski lekovi deluju tako što podstiču odnosno stimulišu snagu osobe (princip vitalne sile) jer ta sila je ponekad sklona zaboravu. Ovaj podsticaj će pomoći celokupnoj ličnosti pacijenta da se očisti od svih posledica neravnoteže unutar njega koje su dovele do zdravstvenih tegoba. Cilj je da se osoba dovede do nivoa zadovoljavajućeg (optimalnog) zdravlja po merilima medicinskih i socioloških standarda na što je moguće efikasniji način tako da je taj nivo u saglasnosti sa starošću osobe koja se leči. Bez obzira koliko simptoma pacijent imao, u jednom momentu se uzima samo jedan lek koji će biti ciljan za sve prisutne simptome.

Postavljeno: 02.05.2009

Dejstvo na organizam
Smatra se da homeopatski lek ima zvučni efekt na telo. To je slično kao kada određenu notu odsviramo na violini, u određenoj oktavi, pa to može imati efekt na molekularnu strukturu čaše vina. Tako isto i homeopatski lek odzvanja u organizmu, sa slikom simptoma pojedinca i ostvaruje efekt, sistemski vraćajući odgovor organizma pojedinca. Odgovor je jačanje osobe iznutra prema napolju. Lek stimuliše povratak ravnoteže, koji za uzvrat pomaže osobi pobediti bolest i postati fleksibilnija u prilagođavanju okolini. Najčešći oblici homeopatskog leka su granule (zrnca) i tablete. Ali, homeopatski lekovi dolaze i u obliku sirupa, kapi, praha, supozitorija, masti, injekcija i dr. Ako se radi o uobičajenim dozama savetuje se uzimanje pola sata pre ili posle jela. Za razliku od konvencionalnih lekova, doziranje homeopatskih lekova nije usko povezano sa telesnom težinom.

Kako se upotrebljavaju homeopatski lekovi
Kod akutnih simptoma poboljšanje bi trebalo da nastupi već nakon nekoliko uzetih doza. Kod hroničnih oboljenja terapija je dugotrajnija sa povremenim pauzama zavisno od prirode tegoba. Homeopatski lekovi se mogu uzimati u bilo kom vremenskom razmaku i trajanju, bez bojazni od bilo kakvih štetnih popratnih pojava. Prema literaturi, nema poznatih slučajeva interakcija sa drugim lekovima. Homeopatski su lekovi, zbog svoje velike razređenosti, potpuno sigurni i ne izazivaju nikakve štetne popratne pojave. Prednost im je i to da se mogu probati bez opasnosti od komplikacija; ako izaberete pogrešan lek, on jednostavno neće delovati

Istorija homeopatije
Autor: dr Dragan Zlatanović Postavljeno: 25.04.2009

Homeopatija je efikasna i naučno zasnovana metoda lečenja koja podstiče (stimuliše) prirodne sposobnosti čovekovog organizma na putu izlečenja. Homeopatija je zdravstveni sistem izveden iz drevnog principa da se "slično leči sličnim".

Početak homeopatske primene
Ovaj princip su poznavali i primenjivali Hipokrat i Paracelzius, ali ga je na praktičan način, u Evropi, razvio nemački lekar Samuel Christian Friedrich Hahnemann (1755-1843), pre skoro dva veka. Iako je u svoje vreme bio uspešan lekar, Hahnemann se razočarao u metode koje su u to vreme koristile njegove kolege. Nezadovoljan tadašnjim medicinskim objašnjenjima, Hahnemann je niz godina istraživao i napravio listu određenog broja lekovitih supstanci, kao i simptoma do kojih su dovodile, kad ih je dao zdravim ljudima. Jednog dana, prevodeći knjigu o farmakologiji, čitao je o biljci Cinchona Officinalis (kinin), koja se koristila u lečenju malarije, pa je počeo da uzima dnevne doze biljke kao infuziju. Danima je sam sebi davao doze kinina i detaljno zapisivao sve svoje reakcije. Na svoje čuđenje, dobio je simptome malarije, uprkos činjenici da zapravo nije bio zaražen tom bolešću. Simptomi su se vraćali svaki put kada bi uzeo dozu kinina i trajali bi po nekoliko sati. Pitao se da li je to razlog zašto se malarija leči baš kininom. Hahnemann je potom testirao mnoge druge supstance na isti način - dajući doze zdravim osobama i primenjujući te supstance za lečenje bolesti sa sličnim simptomima. Mnoge supstance koje je koristio bile su vrlo otrovne i to ga je podstaklo da eksperimentišući ustanovi najmanju moguću efikasnu dozu. Konačno je razvio metodu potenciranja početne supstance. Početne supstance je razređivao od prvog razređivanja alkoholom sledećim. Nakon drugog razređenja, određenu količinu ponovo je razredio alkoholom i tako dobio treću razređenu supstancu. Taj proces je nazvao potenciranjem. Zatim je otkrio da je pažljivo pripremeljen rastvor sačuvao sva farmaceutska svojstva prvobitnog leka. Na taj način je razvio potpuno različit i nov farmaceutski postupak, kojim je za medicinske preparate kao sirovine mogao koristiti neaktivnu supstancu poput soli ili toksičnih supstanci poput arsena. Zbog postupka potenciranja homeopatija je metoda “bez lekova” jer se pacijentima ne daju hemijski proizvodi, pa zato nema ni nuspojava. Hahnemann je 1810. utvrdio principe homeopatije u delu "Organon racionale medicine", da bi nakon toga započeo predavanja o homeopatiji na Univerzitetu u Lajpcigu. James Tyler Kent (1849-1921) je nastavio rad Hahnemann-a i objavio Materia Medica Pura 1905. godine listu 217 lekova koji se koriste i danas. J.T. Kent je bio na položaju profesora na Medicinskom koledžu u St. Louisu i posvetio svoj život proučavanju homeopatije. Napisao je oko 650 radova, opisavši oko 65000 simptoma.

Moderna homeopatija
Homeopatija je stigla u SAD 1825. godine, a od 1865. do 1885. godine doživela je svoj vrhunac, da bi zatim bila prihvaćena i u Velikoj Britaniji gde je bila naročito popularna krajem Prvog svetskog rata. Kraljevska porodica ima od tada ličnog doktora homeopatu. Kraljica Mary koristila je homeopatske preparate, kao i kraljica Elizabeta II danas, a naročito joj je privržen princ Charles koji je sugerisao da homeopatija bude obuhvaćena zdravstvenim osiguranjem. Homeopatija se naročito raširila u Indiji zbog sličnosti sa tradicionalnom biljnom medicinom. Evropska zajednica je regulisala homeopatiju

Danska i Luksemburg. žele da izmene svoj život. Neki homeopatski tretmani su ipak obuhvaćeni zdravstevnim osiguranjem u nekim zemljama kao što su Francuska. alergični su na mačke. Velika Britanija.2009 Tuberculinum je homeopatski lek koji se prepisuje osobama koji vole putovanja. Tuberculinum Postavljeno: 21.05. boluju od artritisa. partnera. Potrebno im je da budu voljeni. Kriju svoju pravu narav da ne bi izazivali sumnju. bradavica. Dok spavaju škrguću zubima i viču. žale se na bolove u grudima. suv. Karakteristično je da su im beonjače plavičaste. Tuja Postavljeno: 21. ali oni lično smatraju da to ne mogu biti. U stalnoj su borbi protiv dosade. treća je fitoterapija. erozija grlića materice. Homeopatija je zdravstveni sistem izveden iz drevnog principa da se "slično leči sličnim".2009 Ovo je homeopatski lek koji se pravi od kore tuje. pa pokušavaju da oponašaju nekoga ko im je uzor. a četvrta alopatska medicina. ali ih nekada ipak čuvaju u kući. . odmah iza kineske tradicionalne medicine. ali su neretko alergični na njega. imaju nepodnošljiv osećaj neispunjenosti. ali u sebi mogu biti veoma nezgodni. Deca slabo napreduju. konstantan. Ponavljano se javljaju groznica i temperatura. U sebi se osećaju ružnima.05. Ove osobe često su sklone laganju iz straha da kada bi rekli iskreno šta misle ili smeraju neko bi ih osudio ili osujetio. Samozadovoljni su i žive sa neobičnom idejom da je u njima nešto živo ili da su veoma krhiki. i karakteristčno je da kada sebe opisuju često koriste izraz „ da su kao staklo koje može svaki čas da pukne". zapaljenja svih vrsta. Ujutru. kada se probude. Kao deca mogu imati napade besa. destruktivni su i imaju destruktivne fantazije. vlažnog vremena. Lek se koristi kod loših efekata vakcinacije protiv malih boginja. Ove osobe često obolevaju od respiratornih infekcija.Vole da putuju a često sanjaju da padaju sa visine. Čest je kašalj. Nekada boluju i od astme. sa bolovima u zglobovima koji se pogoršavaju od hladnoće. 2001/82/EC. kola i dr. Javno zdravstveno osiguranje u većini zemalja (npr.direktivom br. Osobe kojima se prepisuje ovaj lek su tajnovite i imaju jak osećaj krivice. Zatim koristi se kod glavobolja. su razdražljivi. To su ljudi koji se lažno prikazuju i naizgled su ugodni. naročito u usnoj duplji i nosu. često su prehlađena i dr. često menjaju posao. Kada su frustrirani. Imaju jake glavobolje. hiperaktivni su i tvrdoglavi. ali se može obuhvatiti privatnim. imaju potrebu za zaštitom. lome stvari. Prema podacima WHO (Svetska zdravstvena organizacija) homeopatija je po broju svojih korisnika druga metoda lečenja u svetu. stan. Odrasli se boje pasa. Bolje se osećaju na svežem vazduhu i u kolima se voze sa otvorenim prozorom. Pate od sinusa ili lako podlegnu nazebu. snažan. Homeopatija je efikasna i naučno zasnovana metoda lečenja koja podstiče (stimuliše) prirodne sposobnosti čovekovog organizma na putu izlečenja. odnosno dopunskim osiguranjem. puni su romantične čežnje. U porodici postoje sluačjevi obolelih od tuberkuloze. Optimisti su. Nemačkoj i Švajcarskoj) ne obuhvata homeopatsku terapiju. kratak. Takođe. Vole hladno mleko. prolivi. alergični su na mačke. ali to drže tajno i nastoje da budu voljeni.

kod tumora na testisima ili na jajnicima. prepredeni i vešti u smicalicama. skloni piću. usmereni su na sebe i sve ostale ljude i stvari uvek posmatraju u odnosu na sebe. vrpoljenja. iritabilni. mesta itd. Postoji stalna potreba da peru ruke. Lek na bazi otrova pauka odgovara kreativnim ali često ljutitim. Imaju averziju prema društvu. sposobni da inventivno reše kreativne i praktične zadatke. odnosno ovaj lek pomaže kod nemira. Oni su kreativni. ali pokazuju veliku izdržljivost i snagu. ali se sećaju svega što se dogodilo pre bolesti. a ujutru kada se probude krevet je u neredu.Tarantula Hispanica Postavljeno: 21. melanholični. gomile raznih predmeta. Sa sporim osobama često gube strpljenje. misle da će im kad tad trebati. Syphilinum Postavljeno: 21. Otečeni zglobovi. Bolovi su konstantni i agresivni. zeleno i crno. mada ne postižu uvek koliko bi mogli. išijasa. trzanja i tikova. pa ne vole da nose garderobu u ovim bojama. imena. dobrog apetita i energije. rade uz kratke rokove.05. često emotivnu. kada je reakcija na uzeti lek slaba i proizvodi samo delimično olakšanje. Takođe postoji osećaj razdvojenosti. Osobe kojima se ovaj lek prepisuje su hiperaktivne pate od nemirnih nogu. igru i ples. ali i materijlanu. nostalgični. sposobni. Noću se javlja užasna zabrinutost. ekstrovertni i velikodušni. erotska manija. Tužni su. a njihov ambijent su obično kuće pune knjiga.05. posteljina zgužvana i razbacana. podrumi puni nepotrebnih stvari. bolova u leđima. Ne podnose crveno. mogu da rade na više mesta ili paralelno da studiraju i rade i slično. Syphilinum se primenjuje u hroničnim slučajevima. ambicozni. nesanica. zajedno sa apatijom. Sanjaju slikovite snove. Imaju izražen osećaj za ritam. bezvoljnošću i osećanjem ravnodušnosti prema budućnosti. Smatraju se intelektualno jačim od ostalih i s prezirom gledaju na druge. Osobe kojima je Syphilinum potreban su ljudi bez nade u oporovak. Često su crveni u licu. Veoma su nervozni. radionice pune alata. ukoliko postoji nasledna tendencija ka alkoholizmu ili istorija. Osobe kojima Sulphur odgovara su pre svega egoisti. Stalno imaju osećaj da će poludeti ili da su paralisani. Lukavi su. Uz to su redovno i fizičko aktivni. skrivaju se i prave da su bolesni. ali uvek znaju gde im se šta nalazi. Ove osobe boluju. Smeju se i plaču bez uzroka. delirijum. Vole muziku. dok uče slušaju muziku u pozadini. Vrlo su marljiivi. simpatični. Postoji gubitak pamćenja – ne mogu da pamte lica. skloni takmičenjima.2009 Ovo je homeopatski lek koji se pravi od otrova tarantule. trzaja mišića. dijabetesa. pletu ili vežbaju prste na neki drugi način. Histeriju smiruju muzikom ili završavaju smehom i izvinjenejem. Soba im je neuredna. Iznenadno destruktivno ponašanje može biti propraćeno smehom. skloni jakim depresijama. Obično sviraju klavir. Mogu biti veoma praktični. Obožavaju mačke i imaju najmanje bar . Asocijalni su. Karakteriše ih i intezivna seksualnost. angine pectoris i bolesti srčanih zalistaka. lupanja srca. događaje. Javljaju se brojne erupcije sa smrdljivim. Čuvaju sve i vezuju se za stvari koje imaju za njih posebnu vrednost. Lenji su i neuredni. Karakteristična je velika iscrpljenost sa malim brojem simptoma. zelenim iscedkom.05. Žure u svemu što rade.2009 Sulphur je homeopatski lek napravljen od sumpora.2009 Syphilinum je homeopatski lek koji se pravi od iscedka tkiva zaraženog sifilisom. Sulphur Postavljeno: 21. uspomena. preterano se zamaraju. nestrpljivim osobama koje su prilično lukave.

Ove osobe mogu biti pesnici ili pisci songova u stihovima ili pevači koji i pišu pesme. pa to kompenzuju prianjajući za određena mesta ili za određene osobe.05.05. pa se radije odriču seksa. do upala razne vrste pripada ovim ljudima koji mogu biti ili intelektualni teoretičari ili praktični pomagaoci i stalno nešto rade. sanjaju da se dave ili da im je glava pod vodom. užas kome često ove osobe podležu. Gotovo da nema osobe koja u nekom periodu svog života nema potrebu za ovim lekom. Ma kako loše prema njima postupali. posebno vezano za groblje. Stramonium je glavni lek za strah i užas. Često sanjaju životinje i to divlje. Često nose crnu odeću i fascinirani su tamom. Nekada duboki osećaj izolacije nadoknađuju religijom. Boje se nasilja. Sulphur pomaže kod podrigivanja. pričaju ili se smeju u snu. Uveče ne žele da idu na spavanje da ne bi propustili zanimljive razgovore. Strah od smrti i mraka je toliko jak da su u stanju da pređu u manijačno ponašanje. kada se telo oseća silovano. Takođe je potrebna za svaku poteškoću povezanu sa nerazrešenim osećajem besa ili poteškoću u kojoj je bes povezan sa ogorčenjem ili sa potisnutom tihom tugom. ali ga nikada ne izražavaju. oni se uvek smeškaju i sve podnose. tj. ogledala. divljeg pogleda i neutešni. osobe sa nasilnim nagonima. a zatim ih opet sastavljaju. mraka. nasilnici u porodici). ili pse. jer odnos izaziva taj nagomilani bes. Karakteristično je mucanje kod prve izgovorene reči. Posle takvih operacija izbegavaju da imaju seksualne odnose. Glavna karakteristika ovih osoba je strah. Buran dnevni život. sa ogorčenjem ili poniženjem. da su zaglavljeni u nekom prostoru iz koga nema izlaza. naročito kada im se učini da su na bilo koji način ugroženi tako da dobijaju nadljudsku snagu i lice im se zajapuri. Boje se i tunela. Kao deca rastavljaju predmete da bi videli kako funkcionišu. noćnog znojenja.jednu ili bi bar voleli da mogu da je imaju. Toliko se boje mraka da čak i kao odrasli spavaju sa upaljenim svetlom. pasa. ekcema. Ove osobe se osećaju napadnuto i posled operacija u vezi genitalija ( epiziotomija i sl). ali ga ne mogu ostaviti jer pate od straha da ne budu ostavljeni. Ovo je glavni lek za žrtve silovanja. pate od klaustrofobije (strah od zatvorenog prostora). hvališu se i još tada su usmereni na sebe. a svoje postupke teško kontrolišu. Mogu i sami imati nasilne fantazije i biti agresivni (ulični napadači. čudovišta. Boje se visine. Proživljavaju noćne more od kojih se noću bude. Stramonium Postavljeno: 21. Od psorijaze. gorušice i povraćanja jela i pića. Boje se nasilja i napada. sa razočaranjem u ljubavi. Često se trzaju iz sna kao da ih nešto guši. Staphysagria je često potrebna i ženama posle prorođaja. Ključna nota je strah da se noću bude sam. duboke vode. Korisna je i osobama koje se nalaze u životnim situacijama u kojima uvek iznova trpe nasilje i osobama koje stupaju .2009 Osobe kojima se prepisuje homeopatski lek Staphysagria snažno osećaju bes. bilo da su fizički radnici ili intelektuaci koji rade duboko u noć uzima danak u vidu noćnih mora naročito kada spavaju na leđima. Koristi se kod jakog svraba i kožnih bolesti. Ovde spadaju i osobe koje ostaju u vezama sa nekim ko je potencijalno nasilan i ugrožava ih. ali strahuju od groblja.2009 Stramonium je homeopatski lek iz grupe biljnih preparata. Staphysagria Postavljeno: 21. nasilni vojnici. I deca i odrasli se osećaju izolovano i usamljeno. Znatiželjni su.

Osobe kojima se Silica prepisuje su popustljive. beskičmenjaci. Ove osobe ne mogu da izbace gnoj iz apscesa ili trn ili stolicu. Kasnije upadaju u apatiju i postaju ravnodušni prema supružnicima.05. Po prirodi nisu vođe. Uživju kada ih cene u akademskom i profesionalnom miljeu. Učenje im može postati način života jer tako izbegavaju stvaran svet. a društvo ih iritira. Mala deca ne podnose majčino mleko.2009 Silica je homeopatski lek koji se pravi od silicijuma. čak i dok gledaju televizor. Kao tinejdžeri uživaju u seksu pod uslovom da se dobro slažu sa partnerom. Njihov ventil je ples i fizički napor. ne popuštaju. a koristi se i za ublažavanje posledice pušenja. PMS tegobe. osećaj otuđenja i nesposobnost pružanja ljubavi. Osnovni pojam u ovom leku je neuspeh u izražavanju i primanju. ali pošto se veoma tvrdoglavi. . Osobe kojima se ovaj preparat prepisuje su kao tinejdžeri prilično nediferentovani. Sepia Postavljeno: 21. Devojkama menstruacije traju i po sedam dana i svakodnevno imaju potrebu za plesom ili vežbama. Ovaj lek je poznat za oživljavanje brakova u slučaju kada je jedan od partnera upao u to stanje iscrpljenosti i svega mu je dosta.u veze samo sa nasilnim partnerima. kao što su nadraženi jezik i bol u želudcu. ali mogu na taj položaj dospeti protiv svoje volje. gnojnih rana. gube kosu. boje se neuspeha. Pomaže kod čmička na oku. Popustljivi su u smislu da nemaju hrabrosti da urade posao. pletu. Ovaj tip ljudi je bistar. bradavica. sposoban i inteligentan u školi i postiže odlične rezultate. dolazi do mentalne iscrpljenosti od preteranog čitanja i pisanja. Ključna nota ima je sporost. fontanele su im dugo otvorene. Sepia se prepisuje za hormonalne poremećaji. pa ovaj lek upravo to i rešava. Karakteristični su neutralna osećanja. od koga se osećaju dobro i tako transformišu energiju. Uglavnom žele da se osame. Za njih je to alternativni izraz seksualne energije. stidljivi i vrlo oprezni. ekcema. pa su posledica toga slabi nokti i kosa. Teško im je da se izraze ili potvrde. Koristi se kod hronične upale uha. kod glavobolja. Sporo usvajaju ideje i uče dugo i uporno. mršava su. Prema seksu su takođe ravnodušni. Često su to večiti studenti. pasivnošću izbegavaju sukob. povučeni su. Ako imaju svetlu ili riđu kosu često imaju pege na nosu i obrazima. ali otporne. sve što ste drži u sebi. Kao posledica preteranog učenja javljaju se razni simptomi. pa uvek gledaju da se izvuku i izbegnu sukob a da problem nisu ni rešili. Silica se preporučuje ljudima kojima je smanjena umna i telesna snaga i koji nemaju dovoljno samopouzdanja. Uglavnom moraju nečim da se zanimaju – da šiju. imaju bele mrlje na noktima i zubima i dr. Lako i dobro čitaju druge ljude.05. Silica Postavljeno: 21. stolica im je neredovna.2009 Ovo je homeopatski lek koji se pravi od mastila sipe. uživaju u životu i u vezama. Mrze svađu i konfortaciju. vide njihove slabe tačke. deci i rođacima. Ova biljka pomaže da se izbaci sve ono što se godinama nakuplja. Slabo se hrane.

Osobe kojima se prepisuje Pulsatilla su preosetljive. Traže da ih roditelji drže. Ponosni su na svoj ego. Lako se seksualno uzbuđuju i često masturbiraju. od usamljenosti.2009 Platina je homeopatski lek koji se primenjuje kod paraliza glave i usana. menopauzalne tegobe. varikoznih vena. sir. Prema deci su veoma pažljive i nežne i često se previše zaštitnički ponašaju. gljivičnih infekcija i infekcija urogenitalnog trakta. želeći mnogo dece da bi ispunile prazninu nastalu zbog toga što su same nekada bile napuštene (rani gubitak roditelja i sl). Idealisti su. od mraka. . zahvaljujući tome što imaju sposobnost manipulisanja. odvojeno i izolovano. Plaču kada ih ostavljaju u vrtiću. zahtevaju mnogo i do sebe i drugih. uglavnom urade sve što naume. dramatizuju situaciju. lako ih je povrediti. samoljubive. opstipacija. protiv grčeva uzrokovanih gasovima u crevima. nadutosti trbuha. arogantne i ponosne. Uobičajena je blaga ljubomora i promenljiva narav. Budući da su tvrdoglave i da traže društvo. Delotvorna je za akne povezane uz menstrualni ciklus kod mladih devojaka ili žena. psorijaze. ako ne zadovolje prerasta u strah i razočarenje. Mogu biti tip arhetipske majke. maslac. svoju ličnost. iz uva može curiti gusti žuto-zeleni gnoj. Lako pocrvene i potreban im je čist vazduh. depresivnost. Često im se menja raspoloženje. Deca kojima se prepisuje Pulsatilla su blaga. Jak seksualni nagon. gubitka osećaja u genitalnoj regiji. Plaču i kad su besne. obavijaju je velom tajne i zavođenja. Pošto nailaze na brojna razočarenja. kod bolnog seksualnog odnosa. ali u sebi ostaju isti i primenjuju istu strategiju da bi privukli pažnju. plačljive. Veze su im burne. steriliteta. ali su kratkotrajne. često pate od straha da bi se nekom njima dragom moglo nešto loše dogoditi. frigidnosti. pamte uvrede i osećaju se napušteno. Bellove paralize. Kako stare. vole da vladaju. Kasnije u životu artritis. Osobe kojima se ovaj lek prepisuje su ohole. Ponašaju se nadmoćno i prezrivo.05. Koristi se kod kijavice. Pulsatilla je najčešće indikovana kod upala uva. I deca i odrasli spavaju na leđima sa rukama iznad glave. Platina Postavljeno: 21. Iako su popustljive. deluje protiv akni koje bole na dodir. kod postojanja cisti na jajnicima. Strahovi ovih osoba su uglavnom od novih stvari. Ovo su osobe koje žele sažaljenje. Pulsatilla Postavljeno: 21. od psihičkih oboljenja. žene lako postaju rano majke. Spremni su da idu do krajnosti. spontanih pobačaja. Ove osobe imaju istaknute. Odlična je protiv mučnina i povraćanja. U ishrani najviše vole slatkiše. klaustrofobija (strah od zatvorenog prostora). velikog intenziteta i pune ljubomore. pune usne. nežna i plačljiva. maze i paze. Za njih važi da su vrući ljudi koji obično nisu žedni. curenja i začepljenosti nosa.bolne i teške menstruacije. bolova u leđima. Izlučevine iz nosa su guste i žuto-zelene. vitiliga. svetlog tena i kose.05. ređe plaču. Na druge gledaju sa prezirom i nipodaštavanjem. Jako su usamljene i imaju potrebu za društvom.2009 Pulsatilla je homeopatski lek napravljen od poljske anemone. Sepia sprečava pucanje kože na pregibima zglobova i vrlo je efikasna kod osoba koje se osećaju poraženo i depresivno. Brinu i o drugim ljudima i stalo im je do njih. Pulsatilla oslobađa disajne puteve. Često su gojazni. problema cirkulacije. Takođe. Smiruje suvi kašalj ili vlažni kašalj praćen izbacivanjem sluzi. Često imaju proširene vene u trudnoći.

Glavni predmet osoba kojima se prepisuje Paeonia officinalis jesu kuća i porodica. pa pate u sebi zbog besa ili tugovanja. Osobe koima se prepisuje Phosphoricum acidum su apatične. zbog preterane želje da svuda stignu. za povećanje kondicije. deluju istrošeno i umorno. Homeopatska medicina upotrebljava srž korena. sladoledom. ne mogu da spavaju nakon strašnih priča i televizijskih emisija. romantični. Phosphoricum acidum se preporučuje ljudima koji pokazuju opštu ravnodušnost i pate od smanjene mentalne sposobnosti. sagorele. smanjene koncentracije. šarmntne. predstavnike kraljevskih porodica. Njima je potrebna stabilna kuća i imaju averziju prema promenama. pa shodno tome često sanjaju upravo noževe. Rano gube kosu ili rano osede. Nije neuobičajeno da ovim osobama loše funkcioniše tireoidna žlezda.05. naročito zbog ljubavnih razočaranja. Skloni su ljubavnim razočarenjima. Mršavi su. ispljuvak obojen svežom krvlju. Posebno neočekivane i iznenadne promene veoma . privlačni. Pričaju u snu i detaljno se sećaju svih detalja snova koji često traju jako drugo. Usled hronične iscrpljenosti žude za osvežavajućim voćem i pićima. često imaju crtu vidovidosti u sebi i imaju proročke snove. imaju sposobnost da rade satima. kreativni. naročito kod žena posle porođaja. Kao deca. lako se iscrpe. prehlade. usmerene prema drugima. Ljubav je smisao njihovog života i. Živahni su. zavisni su. pa su prisutni kašalj. Slaba tačka su im pluća. potrebno im je društvo ali često mogu biti lakoverni i previše otvoreni prema drugima. da oni na nekoga nasrću nožem ili sanjaju dvorove. Imaju skladne pokrete i vole život. u svemu učestvuju.2009 Phosphorus je homeopatski lek koji se pravi od fosfora. Osobe koijma se Phosphorus prepisuje su otvorene. Koristi se kod promuklosti i laringitisa. žude za hladnim pićima. razdraganošću.2009 Paeonia officinalis je homeopatski lek napravljen od biljke božur. sporo odgovaraju. gaziranim pićima i slanom hranom. bilo žive ili umrle.05. Paeonia officinalis Postavljeno: 20. Karakteristično je da koriste narkotike. sjajnih očiju sa dugačkim trepavicama. često se boje mraka. svuda budu pristuni. često se bave umetnošću. čokoladom. kako ih literatura opisuje „ikričavi" ljudi koji u mladosti osvajaju svojim optimizmom. uplašena su pričama o duhovima. strastveni i prilično preplašeni. Ipak. Uprkos tome. Imaju veliki broj prijatelja kojima se lako poveravaju. skloni umetnosti. Phosphoricum acidum Postavljeno: 20. osetljivi su i veoma osećajni. ako se u toj oblasti nisu realizovali. bol u grudima. Sprečava klonulost organizma. Traže upaljeno svetlo u hodniku i odškrinuta vrata od spavaće sobe. bez ispoljavanja bilo kakvih osećanja.Imaju nagon da upotrebe nož kada ga vide i opsednuti su temama vezanim za rojalizam. Često su veoma žedni. naročito muzici.05. Phosphorus je prikladan je za ljude koji se iscrpe posle kraćeg telesnog naprezanja.2009 Phosphoricum acidum je homeopatski lek napravljen od fosforne kiseline. ribom. Potiskuju osećanja. Čak se i kao odrasli boje mraka. umiljati. Phosphorus Postavljeno: 21. spore. teško disanje.

Pomaže osobama koje se malo kreću i koje koriste duvan i kafu u velikim količinama oslobađa ih grčeva. alkohola. Razdražljivi su i nestrpljivi. nozi. rektumu. Ovaj lek se daje najviše za probleme rektuma i anusa kao što su fisure i hemoroidi. Koristi se za mišićne grčeve najčešće u predelu velikih mišića listova ili tabana. Boje se braka i intimnosti. on je i glavni lek za ljude sa problemima koji su u vezi sa njihovim poslovima. Često su zavisni od kafe. ne podnose čekanje u redu. Uopšte mogu biti uznemireni ljudi. a sa druge strane njihove ličnosti je strah. Kritični su i savesni. To je vrsta nostalgije. Uglavnom su agresivni i skloni svađi. bolova i mučnine nakon obroka. zadržavanje urina preko dana. ukočen hod. Poseduju snažnu seksualnu energiju. a koji proizilaze iz opšte mišićne napetosti. takođe na grudima. Kao deca brzo završavaju domaće zadatke i imaju jasne i bistre misli.utiču na njih. Sve akcije su im vrlo intenzivne. pospanosti i tuposti. ako se sve ne obavlja prema pravilima. Često su pospani i emocionalno tupi.05. Nux vomica Postavljeno: 20. Osetljivi su na buku. želudačnih problema. imaju ″blažen″ izgled. mogu biti izvor velikog stresa za ove osobe. Imaju veliku želju za radom. . grčevi u želucu. slabost nogu. usmerene na ciljeve. proliv od uzbuđenja. Lukavstvo prilikom poslovnih dogovora ili prilikom napredovanja na poslu. Nux vomica je glavni lek za poslovne ljude. mamurluka.2009 Opium je homeopatski preparat koji se pravi od semena maka. pekuće bolove u anusu tokom i posle stolice. Ublažava začepljenost i upalu gornjih disajnih puteva i bol u nozdrvama. Ove osobe ne osećaju bolove tamo gde se to normalno očekuje ili osećaju bolove svuda i preterano su osetljivi. Kada izgube svoj dom ili nešto slično mogu postati veoma depresivni. Bude se rano ujutru. glavobolje. dubok i težak san. Primenjuje se kod čireva. Žale se da su ostavljeni od strane familije.2009 Ovo je homeopatski lek napravljen od jedne vrste otrovnog oraha. kako fizički. tako i mentalno. U hroničnim stanjima lice je često otečeno. Osobe kojima se Opium prepisuje su sklone sanjarenju. tupog. Ne podnose tesnu odeću. Ta dva stanja se smenjuju. sjajno i crveno. teže da nešto postignu. stopalu. opstipacije. učestalih napada kijanja. Karakteriše ih uznemirenost pri pomisli da će izgubiti porodicu. Nestrpljivi su. ili profesionalna ljubomora. prehlada. Paeonia se koristi za intenzivne. grde ostale vozače. na primer u internat. mada takođe mogu da pomognu kod zastrašujućih noćnih mora. Svako kašnjenje ih uznemirava. nožnom prstu. svetlost. i prati ih osećaj drhtavice. hernija. euforične su. Osobe kojima se Nux vomica prepisuje su vrlo ambiciozne. mirise. ponekad im može biti vruće i obilno se znoje. U akutnim stanjima se dešava da se bude u velikom strahu. senzualnog i sanjivog izraza. Kada ih rad iscrpi upadaju u stanje zbrkanosti. Opium Postavljeno: 20. Mogu se osećati kao da im je koren odsečen.05. Opium je jedan od glavnih homeopatskih lekova za tegobe izazvane užasom. zapušenja nosa. nervozna vrtoglavica kada se pomera. Iritira ih ako ih neko ometa u postizanju cilja. Indikacije za Paeonia Officinalis su i hronični čirevi na donjem delu tela. naročito onih koji su sa duhovima. U noćnim morama to može da im se vraća kao smrt nekog člana porodice. koji imaju strah od stranaca i novih stvari. Bolovi u člancima i prstima. mokrenje u krevetu posle doživljenog straha. drugih situmalanasa. peludne groznice. cistitisa. iritabilnih creva. pečenje u očima i zvonjava u ušima. Ne mogu da podnesu da ih pošalju od kuće. marljivi i poduzetni. dodir. kolenima i nožnim prstima. pogotovu oko struka. Više vole da se stvari ne menjaju. grčeva. Karakteristična za njih je hronična opstipacija ( zatvor) i tvrda stolica.

naročito materijalno. Veoma su osetljivi na bol. bolova u grlu.Nitricum acidum Postavljeno: 20.2009 Ovo je homeopatski lek koji se pravi od azotne kiseline. Karakteriše ih velika slabost koja je najizraženija ujutro. Glavni simptom su glavobolje. jer ne govore o svojim slabostima. oči. kao efikasni profesionalci mogu dobro intelektualno da komuniciraju. vagina). kod kuće ili u školi i deluju društveno. Njihova parola je ″mogu oprostiti ali ne i zaboraviti″. Lako se i uvrede i svaku uvredu pamte dugo. prefinjeni. očajavaju. Iako dobro funkcionišu u društvu. Sve u svemu to su ljudi koje je teško voleti. Zaljubljuju se u ljude koji su im nedostupni jer im to dopušta da ostanu van stvarnosti. anemije. alergije). Kao tinejdžeri. nekoliko oboljenja gastrointestinalnog trakta i kože ( herpes. Osobe kojima se prepisuje ovaj lek zameraju drugima stalno. čak i protiv svoje volje. egoistični. naročito u ljubavi. muzika i dr. Teško govore o svojim intimnim osećanjima. Glavne povrede ovih osoba su posledica razočaranja. bilo emocionalni bilo telesni. jer plakanje pred drugima smatraju poniženjem. imaju umetničke sklonosti i razvijen osećaj za druge. čak i na tužne priče. cinični. Imaju suve sluzokože ( usne. možda posle ranog razočarenja nerado imaju partnera jer strahuju da će biti odbačeni. S takvim ljudima možete biti prijatelj godinama da ga ipak ne poznajete. Takođe je prisutna mršavost koja je najizraženija na vratu. Natrium Muriaticum Postavljeno: 20. Mercurius .05. Izvinjenje ih ne može zadovoljiti. ali mogu biti vrlo osetljivi. a kada to rade. Istovremeno se boje smrti i za njom čeznu. Često deluju snažno. To je zato što rado i dobro slušaju. Osobe kojima je Natrium Muriaticum potreban spadaju u pomagače. Za njih je tipična zimogrožljivost i podložni su prehlađivanju. svadljivi. Ovo je lek za određene vrste groznica. bradavica. uzbuđenje ili na gubitak sna. Pesimistični su i kritički raspoloženi. nepovreljivi i ogorčeni. rade kada su sami. boje se smrti. Mogu se osamiti u bezopasnim aktivnostima kao što su čitanje. izuzetno su osetljivi i ranjivi i boje se da pokažu osećanja da ne bi bili povređeni. besni. a nekada razmišljaju čak i o samoubistvu. nerado govore o svojim osećanjima. ispucale kože. Kada vide nepravdu. saosećajni. Ne opraštaju i ne zaboravljaju. Nitricum acidum se primenjuje kod akni. osetljivi su na nesklad i dodir.05. Strašpno se brinu za svoje zdravlje. Retko plaču. u krevetu. ali ih nedovoljno maze i ljubav retko izražavaju eksplicitno. Mogu da ostanu zatvoreni ceo život. Treba ga razmatrati i kao mogući lek kod hipertireoidizma. U očima im se vidi dugotrjna tuga i potreba za plakanjem. bojeći se da ne mogu da ozdrave. razbesne se i to pamte. gihta i Adisonove bolesti kao i kod dijabetesa. zaokupljeni sobom.2009 Natrium Muriaticum je homeopatski lek koji se pravi od natrijum hlorida ( kuhinjska so). Kao odgovorni roditelji brinu se za svoju decu. čireva na koži. Nasuprot tome mogu biti sebični.

Za ove osobe je karakterističan strah od mraka. Mogu imati puno ideja. strah da ih neko prati. veze. Često sanjaju groblje. Ovo su osobe koje u svemu preteruju. što može dovesti i do seksualnih ekscesa. ali se stide i nemaju . Medorrhinum se koristi kod astme. drhte ili mucaju. često su paranoični. pomalo divlje i obično veoma živahne. poznate i pod imenom jelenji rogovi. Skloni su preuveličavanju.2009 Ovo je homeopatski lek koji se pravi od žive.05. Vole životinje čak i kad su alergični na njih. Lycopodium Postavljeno: 20. Osobe kojima se prepisuje Mercurius su u osnovi veoma preosetljive na sve. Kao deca slabo napreduju. dok sa druge strane mogu biti sramežljivi. Reiterov-og sindroma. pelenskog osipa. Nezadovoljni su. i sl.Postavljeno: 20. Rano počinju sa seksualnim odnosima i masturbacijom. Poznati su kao diktatori na poslu ili kod kuće. kolitis. Kada se zatvore. bradavica. Osobe kojima se Lycopodium prepisuje vole moć i izgledaju veliki i nadmoćni. energiju troše u mahovima. a kod odraslih prehlade. mrze onog ko ih kritikuje i to može da izazove i nasilničke impulse. peludne groznice. nemaju samopouzdanja. Najčešće su dosta ljubomorni i užurbani. osetljivi su na kritiku. plaše se duhova i visokih mesta koje ih progone i u snu. pomalo grube i neotesane i ne baš osetljive. Deca su vrlo osetljiva na kritiku i plaču na svaku opomenu. ulkusi (čir) i Parkinsonova bolest. a često toga nisu ni svesni.05. Najbolje se osećaju uveče. Grizu nokte. Kao deca su često prehlađeni i mucaju. na čelu ili u položaju fetusa. Čim zapaze i najmanju negativnost zatvaraju se i tako ostaju zatvoreni. I jedno i drugo prestaje kada se opuste. Imaju veoma naglašen polni nagon. Narav im je hirovita. Skloni su koketiranju. Medorrhinum Postavljeno: 20. Neki rado podučavaju. ali ne i jasan plan šta treba uraditi. nekada su ljubazni.2009 Lycopodium je homeopatski preparat koji se dobija iz svetlo žutih spora mahovine Lycopodium. Vole more. Nisu emotivni. nekada nezgodni. Strepe kada iščekuju ispite ili važne sastanke.2009 Osobe kojima se prepisuje homeopatski preparat Medorrhinum su ljudi koji imaju potrebu da sve probaju u životu – drogu. dok se u sebi osećaju kao maleni i slabašni. Ako se na nešto usmere. Raspoloženje ima varira. Uobražavaju da okruženi neprijateljima. zapaljenjskih procesa u ustima i nosu. razne aktivnosti. desnima.05. naročito kao deca i rano sazrevaju. Imaju partnere u nekolikio gradova. strah da ne polude. mogu ići do krajnjih granica. Kada se vezuju za druge osobe. Uglavnom spavaju na stomaku. Vrlo su konzervativni i potreban im je stabilan život koji će da ujedini i smiri njihov unutrašnji nemir i raskol. imaju košmarne snove. Kod male dece su česti problemi sa zapaljenjem srednjeg uva. Usmereni su na seks i skloni su promiskuitetu. zubima. U svakoj situaciji sagledaju emocionalni naboj i brzo reaguju. samopouzdani ili nesigurni. pa im najviše odgovaraju sporadične aktivnosti. Karakteristična je jak crveni osip od pelena koji se neprestano javlja. U sebi imaju osećaj da ih nešto stalno požuruje i u strahu su da ne mogu da reše problem koji trenutno imaju. onda je to veoma čvrsto. Ekstrovertne su.

i on više ne bude u prvom planu. posebno karcinoma. Kao stariji ljudi mogu patiti od bolova u predelu srca. Kao mala deca mogu biti vrlo ljubomorni na braću i setsre. ne mogu da spavaju na levoj strani jer im to pogoršava srčane bolove i palpitacije. teskobe. Poput zmija ove osobe su veoma lukave. Lachesis Postavljeno: 20. To ga ponovo stavlja na prvo mesto i godi njegovom egu. Kada malo porastu. a pomaže i kod neraspoloženja. San im ne donosi odmor. uglavnom je prožeto noćnim morama. lako dobijaju modrice i mogu biti skloni melanomima. besa i nadutosti trbuha. sumnjičave. Još kao deca se ponašaju kao tirani i vladaju nad roditeljima još pre nego što progovore. nefritis. Imaju česte migrene. Prepuni su ideja i imaju snažnu potrebu da ih izraze. moguće i zbog noćnih problema sa srcem. inteligentne ali i strastvene. . bubrežni kamenci. ne vole da budu sami noću. naročito oko vrata i iz sna se bude sa osećajem gušenja i pate od noćnih mora. Lycopodium je važan lek za jetru. lako se zajapure. Uobičajeno je da menjaju predmet razgovora i da su oštroumni. dete može biti i osvetoljubivo. Veoma su egoistični i mogu biti arogantni. Lachesis smiruje nervozu. osećaja tuge. oprezni i nerado se igraju sa drugom decom. depresiju. Najčešće su po zanimanju lekari. Muškarac može odlučiti da se ne ženi ili da kad dođu deca. preuzimaju vodeću ulogu i upozoravaju ostale na njihove greške. teško ih je prekinuti i na trenutak. Uočljiv je strah od zmija koje često sanjaju. a kasnije i u paranoju. talase vrućine sa crvenilom kože lica i vrata – simptome koji prate menopauzu. osluškuju ga jer im jako lupa posle večernjih obroka. Više vole da čitaju ili se igraju na kompjuteru. Glavobolje se pogoršavaju od vrućine i pre menstruacije kod žena. često povučeni intelektualci. Sve u vezi sa njima je intezivno i naglašeno. Mogu biti skloni tamnoj prebojenosti kože. infarkt miokarda. Zmija se plaše čak i na televiziji. Osobe kojima se Lachesis prepisuje su veoma pričljive. Osim što jasno rečima izražava mržnju. ode sa ljubavnicom.05. jako su inteligentni. Zbog svoje ljubavi prema moći. slabi su timski igrači. astma. pate od brojnih strahova. a tegobe počinju na levoj strani tela. ciste na jajnicima. Osobe kojima je potreban ovaj često prepisivan lek plaše se duhova. kojima nedostaje samopoštovanje. Sklone su alkoholizmu. Ispravljaju ono što im roditelji kažu i naizgled dominiraju ili mogu biti introvertni. Nekada se to manifestuje kao astma. osvetoljubive. pravnici i sveštenici. Razgovor sa njima je jednosmerni proces. noću ustaju da jedu. Ljubomora može da preraste u veliku sumnjičavost. angine. moždani udari. impotencije. teskobu. duhoviti. kongestivna slabost srca. mogu ipak biti simpatične zbog jakih emocija na koje ako im ne odgovorite istom merom ili ih razočarate pokazuju svoje mane.samopouzdanja. prvo će ih boleti desno oko. sprečava glavobolju. visokog krvnog pritiska. Lako uče strane jezike i vole pevanje. a ono malo što spavaju. i pored velike osećajnosti nisu u stanju da izraze emocije pa se plaše bračnih obaveza i emotivnog vezivanja. sarkatični i oštri. Izgleda kao da govore a ne slušaju. ljubomorne. jer žele da budu na vrhu. desno uho. ne podnose da ih bilo šta steže. purpurnoj. agresivne. ujutru su neispavani i neraspoloženi. Česti su i gastrointestinalni problemi. Bolećivi su i pate od glavobolja na desnoj strani tela i spadaju u desnostrane tipove ljudi. bolesti. Oni žude za slatkišima. grlo na desnoj strani.2009 Lachesis je homeopatski preparat koji se pravi od zmijskog otrova.

psorijaze itd s obzirom da je koža granica fizičkog tela. Može se reći da ovaj lek služi za održavanje emocionalne ravnoteže. prezir prema životu. Ne postoji jasnoća uma. ne može da ga nahrani svojim mlekom. Imaju osećaj da su izgubili nešto neizmerno dragoceno i da su odjednom ostali sami. Stalno ih proganja osećaj da su napuštene. Veoma teško doživljavaju razdvajanje od roditelja ali i drugih ljudi za koje su vezane. kod morske bolesti. Mleko osigurava preživljavanje novorođenčadi. U mnogim slučajevima kada je lek dobro delovao. Mleko je životni sok sisara. toliko su tužni. Kada ga dete pije ono je zadovoljno. sjedinjeno sa svojom majkom koja jedina ima moć da svom detetu pruži sve ono što poželi. Osobe koijma je potreban Lac defloratum osećaju pripadnost nekoj grupi. pa im je mnogo lakše u određenim situacijama reći ″ne″. ako je još uvek tu. mamuran osećaj. jak im je osećaj odgovornosti.Lac Maternum Postavljeno: 20. Lac defloratum Postavljeno: 20. . nesvestica. Fizički olakšava glavobolje. pacijenti izveštavaju o prestanku vrtoglavica. poput ekcema. Karakteristike ovih ljudi su i nesvestica. klaustrofobija. Mleko ne samo da prehranjuje. Stalno sanjaju da odlaze kod prijatelja na sahranu. migrene. na kretanje.2009 Lac Maternum je homeopatski lek koji se pravi od ljudskog ( majčinog) mleka. žene su za vreme menstrualnog ciklusa veoma iscrpljene. na svetlost. već i predstavlja zaštitu od izazivača bolesti. Lac Maternum pomaže ljudima da osveste svoje granice i da odvoje ono što ″oni nisu ″. konstipacije (zatvor) i drugih simptoma.05. slab libido. postaju svesniji svojih potreba. Biti bez majke znači biti napušten. osećaj praznine.2009 Ovo je homeopatski lek napravljen od obranog kravljeg mleka. gubitak kose i sl. Jer otac. bol se odražava kao intezivno pulsiranje sa mučninom. nestvarnog osećaja. biti blizu smrti. javljaju se glavobolje.05. potištenost. Zbog manjka energije u donjim delovima tela javljaju se hladnoća u ekstremitetima. jača libido. Nijedno mladunče sisara ne može da preživi bez majke. Biva im bolje od pritiska i kada glavu (posebno u slučaju migrene) jako stegnu nekim povezom. prisutan je osećaj kao da su u snu i želja za astralnim sferama. Kod ovakvih ljudi kada je energija koncentrisana previsoko u fizičkom telu. nemaju strah od smrti. naleti vrućine u glavi. Osobe kojima ovaj lek može pomoći su osetljive na buku. To se događa zato što nema izgrađenu barijeru između sebe i okoline. Davati svoje mleko znači hraniti telo i dušu. da misle da moraju umreti u naredna 24 sata. Kliničke indikacije bi bile: glavobolje kod kojih bol počinje na čelu i onda se širi u potiljak. razmišljaju o samoubistvu. Osobe kojima je ovaj lek potreban imaju problem sa svojim identitetom i ličnim granicama. I samo dojenje je jedan duboko simboličan proces: dete se hrani materijom koju proizvodi majka. zimogrožljivost i sl. pa kroz prvih par dana) sve do mleka 10 meseci posle porođaja. Nesvesnost svojih granica dovodi do problema sa kožom. To čini ovaj lek vrlo efikasnim i u lečenju kožnih bolesti. povraćanjem. počevši od kolostruma (prvo mleko koje se luči odmah posle porođaja. Lac defloratum je odličan lek za migrenu. kada su strahoviti bolovi praćeni obilnim mokrenjem. depresija. kod jakih glavobolja. sigurno. Lac Maternum je sastavljen od mleka iz nekoliko različitih stadijuma. lenjost. vrtoglavice. gubitak osećaja. potreba za društvom. Ovo je lek koji je indikovan u slučajevima poremećaja u ishrani. Osoba nije u svom centru i na njenu energiju jako utiču energije drugih ljudi i okruženja. Takođe Lac Maternum pomaže za prevazilaženje anksioznsti i zabrinutosti.

Osobe kojima je ovaj lek pokazuju veliku zaboravnost. Muškarci često frustriraju svoje supruge.2009 Ovo je homeopatski lek napravljen od soli ugljene kiseline. Kali carbonicum Postavljeno: 19. konvencionalni ljudi strogog morala. oboljenja dojke. za bolne i natečene grudi. Osobe koijma je ovaj lek potreban su preosetljive. strepnju i strah osećaju u želudcu. baš zato što ne pokazuju osećanja. zmija. Imaju manjak samopouzdranja.zasljepljenjem i upornom konstipacijom kod koje je stolica tvrda. stalno menjaju pravac. pravila morala. nesanica i astma. poznati homeopat. Skloni su visokim moralnim standardima. a naročito strahuju od bolesti. pogotovo ako se bol seli s jedne strane tela na drugu. Ukočeni su na svakom nivou pa biraju i zanimanja gde je potrebno da se strogo pridržavaju pravila. malo sa desne strane. slabost srca. a kada se razbole počinu da se svađaju. smrt. čini se kao da su bezosećajni. psi. kroz koje su razvili manjak samopouzdanja i osećaj bezvrednosti. Ne opaža se kada su pod stresom sve dok situacija ne postane dosta ozbiljna. Često se svađaju sa bračnim drugovima ili porodicom. ludilo. ali su u sebi veoma osetljivi. Kali carbonicum se primenjuje kod bolova u leđima i u zglobovima. Simptomi kod ovih osoba bez obzira da li se radi o vrtoglavici. To su korektni. baš kao pas koji brani svoj teritoriju. ekstremiteta i uma. čira na želucu i raka. pa bole malo sa leve. Boluju i od nefritisa. upali grla. laktacija i izvan dojenja i dr. bolna i uzrokuje pukotine na anusu. bolova u jajnicima. Osobe kojima se Kali carbonicum prepisuje teško izražavaju svoja osećanja i drže ih pod kontrolom. dugačka . Vermeulen. . Sve drže u sebi dok fizički ne krahiraju. često greše u govoru i pisanju. zemljotrese. preosetljivost na promaju. Lako se razbesne na najmanju iritaciju i mogu biti agresivni i imati odbrambeni stav. astme.nakon snažnih naprezanja. Strepe zbog svojih simptoma. Majke nekada nemaju strpljenja sa decom. astme. S obzirom da pate ćuteći. lako se uzbuđuju. Uznemiravaju ih stvari koje su izvan njihove kontrole. mešajući ili ispuštajući slova ili reči. opisuje česte slučajeve ljudi koji su imali teško detinjstvo. leđa. pa iznenada obolevaju i to ozbiljno.2009 Lac caninum je homeopatski lek koji se pravi od psećeg mleka. krajnika. Lac caninum Postavljeno: 20. društvene. artritisa. Imaju snažno izražen osećaj dužnosti i čvrsto se pridržavaju krutog unutrašnjeg koda o dobru i zlu. bol u leđima i malaksalost sa karakterističnim probadanjem. uključujući bolest. bube.05. što je manje uobičajeno kod drugih lekova kod kojih postoji pravilo bar na kojoj strani počinju simptomi. ortodoksni.05. boje se brze vožnje. svih vrsta zapaljenja. Karakteristika im je prisustvo kesica ispod očiju. a karakteriše ih i veliki broj strahova. Mogu dosta toga da izdrže. oluju. Osobe kojima je potreban ovaj lek smatraju najstrašnijim snom onaj u kojima se pojavljuju zmije. Čest je lek i za probleme sa dojenjem. Dok su zdravi suzdržavaju se od kritike. strah od pasa. U homeopatiji se Lac caninum koristi kod upala grla i tonzila.

U početku pate ćuteći. supstancu odgovornu za pozitivno raspoloženje čoveka. Pričaju seksualne šale u neprikladnim situacijama. Šale mogu da postanu pakosne i prljave uz neodgovarajuće ponašanje. plaču. Hypericum je odlična supstanca za povrede delova tela koji su bogati nervima ( vrhovi prstiju. u razgovoru koriste seksualne konotacije. depresije. Ruka im često gravitira prema genitalnom području. kao što su žalost. . Hyoscamus Postavljeno: 19. egzibicionisti. Lek je indikovan i kod pulsirajuće glavobolje. kada je smanjena funkcija nerava i kada se javi vratna ukočenost. Daje se i deci koja i nakon manjih povreda glave pate od spazama. Veoma su disciplinovane. Pretpostavlja se da kantarion u mozgu zadržava serotonin. I kao deca i kao odrasli iz ljubomore mogu da izvrše i ubistvo.05. Kada plaču moraju biti sami. pa ima dece koja se tuku. prefinjene koje su idealisti. Koristan je kod pada na rep kičme. kulturne. poniženja i straha. ljudi koji idu na nudističke plaže ili nose izazovnu garderobu. naročito deci. nakon lečenja kod zubara. tuga. Koristan je za ubodne i prostrelne rane i sprečava tetanus. pri čemu je telo izvijeno unazad. Naročito se primenjuje kod razočarenja. osećaja krivice. pogotovo razočarenja u ljubavi. tugu novijeg datuma. nožni prsti. neprijatnosti. udaraju. izraženo je i agresivno ponašanje. Ne treba im podrška. To su sposobni ljudi koji brzo shvataju. Primenjuje se i za depresiju kao posledicu hirurške intervencije. Kada povreda zahteva hiperikum bol je sevajući i veoma snažan. Ignatia je glavni homeopatski lek za svežu. Prepisuje se kod povreda živaca usled nesreće ili operacije. Ove osobe često žele da budu same.2009 Hypericum je homeopatski lek napravljen od ekstrakta biljke kantarion. Osobe kojima se prepisuje Ignatia su romantične. leđa). Ignatia pomaže kod emocionalnih problema. lako se uzbuđuju i veoma su ljubomorni. stida. povećava se i razmak između svake naredne doze. sve dok sasvim ne prođu. kod gubitka voljene osobe i napuštenosti. dok u sebi pate. ujedaju. Širi se dužinom nerava. naročito u značajnim razgovorima.2009 Ovo je homeopatski lek koji se pravi od biljke bunike. Spoljašnjost im može biti gruba. na primer deca koja ostavljaju otvorena vrata tolaeta da bi ga drugi videli.05.Ignatia Postavljeno: 19.05. sukoba. ljudi koji se svlače na ulici. Osobe kojima se prepisuje Hyoscamus imaju jako izražen seksualni nagon. Ove osobe koriste golotinju kao način da šokiraju. Plaču jecajući i sa knedlom u grlu. Često ne jedu voće i boje se ptica. Ove osobe se kriju iza tvrde fasade i deluju hladno. Hypericum Postavljeno: 19. Kantarion je dugo poznat po smirujućem efektu. Čim tegobe počnu da se smanjuju po intenzitetu. to je situacija besa. promene raspoloženja. sumnjičava ili izazovna. Deca u tinejdžerskom uzrastu mogu biti kritična. stroge prema sebi. samosažaljenja. Da bi uznemiriili i skrenuli pažnju na sebe mogu se ponašati šokantno i uvredljivo. nagnječenja perifernih nerava. Imaju visoka očekivanja i od sebe i od drugih. Osim ljubomore. apsolutni prefekcionisti. Za odrasle je karakteristično uzdisanje.2009 Ovo je homeopatski lek napravljen od jedne vrste oraha koja u sebi sadrži strihinin. tako da najnovije studije ukazuju da bi mogao da zameni antidepresive današnjice. odnosno zatiljni grč ( opistotonus).

Posle dugog i iscrpljujućeg izdržavanja. manične depresije. iscrpljeni od suviše trčanja okolo. Hernije ( kile) koje ne reaguju na indikovane lekove. zaštitnici. Za ljude koji ne uče lekcije lako. Nekada ove osobe čupkaju odeću. iritabilnost. Ciste i izrasline na genitalijama. opsesija jednom stvari. unutrašnji ili spoljašnji. Stanje koje je kombinacjia istrajnosti i rezignacije. promiskuiteta.05. Quercus robur Postavljeno: 19. osećaj golicanja u disajnim putevima. sa fisurama ali sa vrlo malo krvarenja. Takođe. Hyoscamus se primenjuje kod problema u ponašanju dece. Disanje je ubrzano i anksiozno. Konstipacija i naduvenost usled stresa. Plutajući i zamagljen vid od stresa i umora. dobar je za ljude koji lako odustaju. nervoze. pogotovu odmah nakon što legne. do rituala. Majke koje su morale da suprimiraju svoju ženstvenost da bi se izborile sa zahtevima muža. Lek je dobar za one koji imaju problema da asimiliju gubitak i tugu. Karakteristično za ove ljude su velika tenzija u mišićima. tada ima želju za društvom. Kod dece i paranoidnih tipova može se javiti tiho mrmljanje. Osećaj vreline i proširenja u glavi. za one koji ponavljaju ista iskustva. Lek je dobar za retardiranu decu. Stisnutost očiju i glave. skidaju odeću. Impotencija kod muškaraca koji ulažu previše energije u agresivno traženje svog kreativnog završetka. šizofrenije. šapat ili ćutanje ili pričljivost sa brzim menjanjem tema i prostačkim govorom. Glavobolja sa bolom u unutrašnjem ćošku oka. paranoje. sporo se ljute i reaguju. Sumnje mogu prerasti u ozbiljne paranoje povezane sa mnogobrojnim iluzijama. promukao. Glas je grub. Za one koji su na ivici da odustanu u očaju posle ogromnih napora: imaju problema da nauče iz prethodnih iskustava. hemoroidi. Lek je indikovan i kod kašlja koji se pojavljuje nakon malih boginja ili šarlaha. Egoizam se izražava kao snažna potreba da se bude u centru pažnje. dođu do tačke kada više ne mogu: tada je ovaj lek od najveće koristi. Sve navike i rutine su im duboko ukorenjene. mogu da budu veoma strpljivi. briga oko minornih detalja. Za biznismene koji zbog preteranog rada dovode sebe i sve okolo u stanje besa i postaju iznureni Mladi ljudi sa viškom energije ali bez odgovornosti. za bronhitis i upalu pluća.2009 . Osobe kojima ovaj lek odgovara preduzimaju veliki napor. kuće. ali kada dobije temperaturu onda ima averziju. Za one koji nastavljaju da se bore uprkos tome što ih je oborio teret života. Kada je zdrava osoba. Noću kašalj nastupa u paroksizmima (pojačavanje simptoma u napadima do krajnjih granica) i kašalj je toliko jak da budi iz sna. ali se ublažava od uspravljanja. Zbog asocijalnog ponašanja mogu ih isključiti iz vrtića. Tolerantni. To su snažne individue koje se suočavaju sa povećanim stresom. menstrualnih grčeva i glavobolje. Koristan je za bistru decu koja se bore sa pritiskom u školi. posebno kod starijih ljudi. negovatelji sa sposobnošću da skinu teret sa pleća drugih i preuzmu ga na sebe. igraju se prstima. Ima osećaj stranog tela u dušniku.2009 Quercus robur je homeopatski lek napravljen od hrasta. dece i posla. licem ili usnama. Glononium Postavljeno: 19. i da nauče iz njih.05. Pomaže kod krvarenje iz materice. želudačni kamenac i želudačne kolike. buke. skoro izgubljen. uvek izgleda kao da istrajavaju. Ceo grudni koš podrhtava od kašljanja. Ostali simptomi i znaci kod kojih je lek potreban su bol i vrućina u glavi od besa.lome. konstrikciju jednjaka tokom kašlja. Kao deca ravnaju se prema roditeljskim idealima na štetu svog samoizražavanja. Tenzija u vratnom i potiljačnom pršljenu od preteranog rada.

Ako izviju telo ili ga čvrsto . strahom da bi srce moglo prestati da kuca ako se ne pomere (ubrzani puls prilikom kretanja). iritabilne. Ovo je najbolji homeopatski lek za agorafobiju (strah od otvorenih. Osobe koijma je Gelsemium potreban su bez samopouzdanja. bode.05. loše vesti su teško podnošljivi. Koristi se i kod sporo rastuće temperature koja obično nije jako visoka. prijaju joj samoća i tišina. pre nevremena. Ispiti. Ove osobe su u takvim situacijama uznemirene. I u ovim situacijam se može javiti drhtanje ekstremiteta.2009 Colocynthus je homeopatski lek koji se pravi od jedne vrste gorkih jabuka koji umiruje grčeve ( kolike). Nekada im uspeva da sakriju svoj strah i nervozu. usporenim pulsom. Primenjuje se i kod žena u klimaksu koje imaju talase vrućine. magle. Osećaju mentalnu tupost i misle da na mogu da učine i najmanji napor za razmišljanje. migrena. Glononium se primenjuje kod glavobolja. nevoljno se prihvataju bilo kog posla. osetljive. Imaju iznenadne bolne grčeve i bolove kao da ih neko reže. umorno. Osetljivi su na promene vremena. kapci su teški i padaju.Glononium je homeopatski lek koji se pravi od nitroglicerina. Gelsemium Postavljeno: 19. i najmanja sitinica ih uzbudi i iznervira i tada imaju osećaj da im krv ″šiklja″ u glavu ili srca. Jedan od glavnih uzroka za prepisivanje Glononiuma jeste sunčanica. kod sparine i toplog vetra. Osoba se oseća iscrpljeno. Osobe kojima je potreban ovaj lek i na javi i u snu se suočavaju sa strahom od pada. Oseća slabost ekstremiteta. Nekada se noću bude i ne znaju gde se nalaze. trgova). osećaju se ukočeno. Osobe kojima je Glononium potreban se slabo orjentišu u prostoru i konfuzne su. Zato je ovaj lek i dobar kod kongestivne glavobolje. pospana je i letargična. apatični. Često su ovakva stanja praćena dijarejom ( proliv) ili učestalim mokrenjem. ili sanjaju da polažu ispit. nastupi u javnosti. ne mogu se suočiti ni sa najsitnijim izazovom. Često se izgube čak i na mestima i u ulicama koje dobro poznaju. Lek se može koristiti i kada posle preležanog gripa dođe do slabosti sa drhtavicom i pospanosti i kada se pacijenti ne mogu oporaviti. širokih mesta. razdire. Kao deca se grčevito drže kada ih nose ili kada su u kolicima. kada je praćena napred navedenim simptomima. Uglavnom sve tegobe pa i snovi dolaze nakon nekog težeg iskušenja ili suočavanja sa velikim problemima. Lenji su. hiperemije mozga i sl.05. porođaj. Često se daje kod lažnih porođajnih bolova ili kod izraženog straha od porođaja. podrhtavanje ruku i iznenadnu malaksalost čak i kada sede. Imaju probleme sa krvotokom i nesvesticom.2009 Gelsemium je homeopatski lek koji se pravi od korena žutog jasmina. U tim situacijama su tužni. imaju jače simptome kod vlažnog vremena. počinju da se tresu. veoma su razdražljivi. oseća bol u celom telu. nizak krvni pritisak. ali ne mogu da plaču. ne žele da razgovaraju. naročito od jabuka. visokog krvnog pritiska. sastanak. Nije žedan iako su usta i sluzokoža suvi. boje se da ne mogu izaći na kraj sa životom. Gelsemium je dobar za simptome koje se javljaju pre i posle nekog ispita ili teškog psihičkog šoka. aritmija. Takođe imaju kolike (grčevite bolove) ili neuralgije uz veliki bol od potisnutog besa ili nervoze. klecanje kolena. oboljenja srčanih zalistaka. kongestivne bolesti srca. Colocynthus Postavljeno: 19. buši ili štipa. od gomile. Colocynthus se prepisuje kod osoba koji imaju bolove u želucu.

konvulzije. Glavne indikacije koje bi odlučile da homeopata prepiše ovaj lek su pre svega bazirane na mentalno emocionalnoj slici kod pacijenta. Mnogo maštaju. vrlo su osetljivi ili razdražljivi. čak i domaćih životinja kao što su ovce. U kliničke indikacije kod ovoga leka spadaju među ostalim: poremećaji ponašanja. sa nadimanjima. bolne menstruacije. Ove osobe su vrlo osetljive na dodir.05. veoma je dobro poznata lekovita biljka kako u zvaničnoj. naročito kao tinejdžeri. Karakterističan je strah od životinja.2009 Narodno ime je kamilica. probleme jetre i slezine ( upale. Tu spadaju i deca roditelja koji su preležali malariju a lečeni su kininom. kapricioznost. kretanje. naročito noću. uzrujanost. žele samo duboke kontakte i prijateljstva. hladan vazduh. slabost srčanog mišića i stanja kolapsa zbog anemije). intenzivno su zabrinuti za dobrobit drugih. To su deca kojoj je nemoguće ugoditi. Imaju averziju prema površnom kontaktu. mirise ili okolinu. naročito kada je roditelj uzbuđen. dugotrajnih proliva. hipertrofija. astma. nestrpljenje. nevoljeno i progonjeno. Žene imaju i dismenoreju (poremećaj menstruacije).pritisnu ili ukoliko se potpuno skvrče doživljavaju olakšanje. Chamomilla (Kamilica) Postavljeno: 19. imaju zaštitničko raspoloženje. neuralgični bolovi. Ovde spadaju simptomi kao što su: izuzetna nepodnošljivost bola. često su apatični. tradicionalnoj kineskoj. bronhitis. naročito jedan. Čest je i išijas. gubitka velike količine krvi. Kod male dece su takođe tipične kolike. idealisti. Često su im crveni obrazi.05. osećaju se nesretno i žale se da ih u poslu ometa neka osoba ili teškoća u organizaciji. tako i u herbalnoj medicini. kolike. Ove osobe su introvertne. ciroza). bolovi u uhu i drugi. preosetljivosti na bol.2009 Ovaj homeopatski lek se dobija iz kinina kao matične supstance. bolno i problematično izrastanje zuba. Uglavnom se prepisuje osobama koje imaju gubitke telesne tečnosti duže vreme. China Officinalis (Kinin) Postavljeno: 19. pasa. proliv za vreme izrastanja zuba. a za svoje probleme krive druge. Ovde spadaju deca koja toliko pate od bolova da teraju roditelje u očaj. grčevi.05.2009 Causticum je homeopatski lek poznat i kao Hahnemannova soda. Poseban značaj u homeopatiji se pripisuje ovom leku kao prvom homeopatskom leku na kome je Hahnemann dokazao prvi zakon homeopatije Similia Similibus Curentur . Imaju nadmoćno ponašanje prema svojoj . Zahtevaju da ih roditelji nose i protestuju kada ih spuste. vrlo razdražljiva i plačljiva. Na organskom nivou mogu imati poremećaje gastrointestinalnog trakta. Causticum Postavljeno: 19. nerava ( hiperosetljivost čula. zvonjenje u ušima). Skloni su svim vrstama umetnosti i uživaju u lepoti. promenjivost raspoloženja. kolike usled postojanja kalkuloze žučne kese i mokraćnih puteva.slično se leči sličnim. i slično. Ne znaju šta tačno žele. Mogu se osećati odbačeno. Ovaj lek se prepuje osobama koje već duži vremenski period tuguju (nečija smrt). na primer kod znojenja ili obilnih menstruacije. averzija prema dodiru. krvi i cirkulacije ( nizak krvni pritisak sa vrtoglavicom. lako se uzbuđuju. Takođe ove osobe često imaju kašalj.

Radoholičari su. osetljivi su na dolazak oluje (osećaju se bolje nakon što oluja počne). Imaju puno kontradiktornih simptoma. vole jako začinjenu hranu Indikacije za Carcinosin su: Porodična istorija karcinoma. Menierova bolest. često imaju simptom hronične nesanice koja traje po nekoliko dana (nesanica kao uzrok aktivnosti uma). jaka ličnost sa odgovornim poslom. mitinzima i revolucijama. gubitak glasa. što se ispoljava kao sklonost ka samoubistvu. Sve više puta proveravaju. lako se uvrede. Karakteriše ih bezrazložna dugotrajna nesposobnost da se zaspi. želje za smrću. slučajevi kardiovaskularnih bolesti (kardiovaskularni tumori-hemangiom. Hodginkova bolest. Teško se koncentrišu. Osoba kojoj je potreban Carcinosin može biti vrlo supresivna i povučena i to je često iz razloga što je neko dominirao nad njom. vole da plešu. Stalno strahuju da će se nešto loše dogoditi. žena. lupus. Kao deca ili nisu preboleli ni jednu dečiju bolest ili su preboleli veliki broj i to u teškom obliku.05. Ona se boji sukobljavanja i sve će učiniti samo da bi izbegla sukob. da donosi odluke i izrazi svoje mišljenje. obožavaju slatkiše. istorija tuberkuloze u familiji pacijenta. kao i na bolove u bedrima. ali vole masno). multipla skleroza. majka.deci. Dublja slika njihove ličnosti je slika beznađa. sladoled. bradavice.2009 Osobe kojima se prepisuje Carcinosin su velikodušne. šef). posebno čokoladu za kuvanje. živahne. vole da pomešaju ukuse i da jedu slatko. mladalački dijabetes porodična istorija anemije. Prestaju da veruju drugim osobama . Zatvaraju se nakon šoka i duboke tuge. uvek vole da udovolje. Lako mogu imati disleksiju ( pravljenje grešaka sa slovima i brojkama). tuberkuloza. dijabetes. slaba bešika. Oni mogu voleti i mrzeti istu osobu i to osobu koja dominira nad njima ( otac. vole oluju. očajanja. a narav im je popustljiva. slano i masno sve zajedno (nisu debeli. Ovoj osobi je teško da potvrdi sebe i da uzme sudbinu u svoje ruke. sklona dominaciji nad drugima. Različiti specifični faktori su karakteristični za ova tip ljudi: u porodičnioj istoriji bolesti postoje rak. a kao tinejdžeri mogu da postanu idealisti i učestvuju u raznim bunama. sindrom karpalnog tunela. puni su bojazni. bolje se osećaju uveče. Carcinosin Postavljeno: 19. Preterano kontrolišu decu – ne dozvoljavaju da idu nigde gde postoji i najmanja opasnost. osetljivi su na muziku. vole prirodu. bolje se osećaju na moru (po nekim knjigama osećaju se gore). porodična istorija mentalnih . more i životinje. uticajnih roditelja ili partnera. Postoji dominacija snažnih. imaju strah od raka. anarhisti ili aktivisti neke druge vrste. Kod ovih osoba se javljaju lokalizovane paralize. saosećajni. Bellova paraliza. anticipatorna anksioznost (imaju ove bojazni zato što očekuju da budu savršeni). čokoladu. kolenima i stopalima. Velika zabrinutost zbog izrabljivanja drugih ljudi podstiče ih da postanu vođe sindikata. vole da putuju. ukočenost u leđima. Preterano su oprezni. Causticum deluje i na bolove kod artritisa i reume. plakanja bez razloga. hipertenzija). I kao deca su saosećajni i svesni patnje drugih ljudi.arterioskleroza. bolje se osećaju nakon kratkog sna. nesposobni da bilo šta odbiju. nedostatka hrabrosti i velikog osećaja krivice. naročito ako su prethodno izvršili neki zločin. Vrlo su osetljivi na kritiku. Preosetljivi su i na vrućinu i na hladnoću i vole uglavnom umerenu temperaturu. Sa druge strane može biti veoma otvorena. To su emotivno najosetljiviji ljudi. posebno raka dojke. Karakteristično je i interesovanje za seks i masturbacija u vrlo ranim godinama. Saosećajnost je posledica strepnje. revolucionari. Kod kuće su šefovski raspoloženi i svadljivi. muž. bezvrednosti. osećaju se čudno. a nesanica se javlja čak i kod male dece. reumatoidni artritis. leukemije. šećer i kolače. saosećajne.

pasa. Imaju i velike i brojne strahove: od buba. Ove osobe kao da se dokazima moraju izvući iz svakog intelektualnog škripca u koji su upali. ali se dosta i znoje. bolesti. Iako su spora. U stanju su . manijakalne depresije posebno kod mladih ljudi. Ovaj lek se prepisuje i osobama koji baš koriste cannabis ( marihuanu) kao drogu. Imaju osećaj za nestvarno. Često se žale da osećaju kao da se nalaze na pogrešnom mestu. Od oboljenja je uobičajena anemija i problemi sa menstrualnim ciklusom kod žena. miševa. duhova i mraka. pauka. živahnih. Stalno im je hladno. Balansiraju između neba i zemlje. visina. Nekada su čak sloni samoubistvu. osetljivi na kritiku. osobe koje se bore. Lek pomaže za lečenje zavisnosti ukoliko zavisnik želi lečenje. Loše im je od bilo kog napora. Kao deca se boje strašnih priča. a naročito kada vide strašne događaje. patuljastog rasta. Vole da plešu. šizofrenije. Kada su u depresiji slušaju klasičnu muziku. A nekada osećaju da su oni sami baš suprotno od toga – užasni. samoubistava. roditeljima. Kao deci često im se znoji glava i mirni su. nemaju osećaj za vreme. jer su najčešće nesposobni da stvari reše direktnim putem. ali na kraju uspevaju. bezvredni. a nekada i vidovite (mogu da imaju vizije budućih događaja). Uživaju u tome da usrećuju druge. Potreseni su kada vide patnju i nepravdu. svojim prijateljima. Calcarea Carbonicum Postavljeno: 19. duhova. siromaštva. nesreće. sede i igraju se tamo gde su im roditelji rekli. ne prihvataju činjenicu sa lošim stanjem na ovom svetu. Idealizuju stvari i ljude oko sebe. zato delove tog sveta i idealizuju. Veoma su pouzdani i na njih se prijatelji mogu osloniti. naročito kada govore o drugim ljudima. pa nekada imaju i noćne more. Veoma su zaboravnni. Smeju se i na najmanji povod. Nekada se dešava da previše rade. Down-ovog sindroma. da nisu uspeli da uđu u svoje fizičko telo i da im je mesto na nebu. četvrtaste građe. smrti.bolesti. bez samopouzdanja. Cannabis Indica Postavljeno: 19.05. tako da na druge ostavljaju utisak srećnih. Za očigledne situacije primenjuju složenu loguku. iz euforije i blaženstva padaju u depresiju.2009 Ovo je homeopatski lek napravljen od cannabis-a. sa dosta bora na čelu. Naizgled su ove osobe srećne i zadovoljne. deca mogu biti veoma bistra.05. mraka. a mogu se oznojiti i ostati bez daha i od penjanja uz stepenice. Kada nešto opisuju često koriste reči lepo ili užasno i često koriste superlative. Osobe kojima se prepisuje ovaj lek su psihički veoma pokretljive.2009 Ovo je homeopatski lek napravljen od kalcijum karbonata. Vide samo dobro i zlo. Osobe kojima odgovara ovaj lek su gojazne. blistavih i uzbudljivih osoba.

″Emocionalno su vruće krvi. naročito na kraju rečenice. impetiga. Postoje oštri bolovi. Baryta carbonicum Postavljeno: 19. lako se zbunjuju. a hladne ruke i noge. tako da pacijent snažno pritiska to mesto prilikom kašlja i od toga mu je i bolje. Za vreme menstruacije mogu da osećaju velike bolove koji mogu biti i dosadni i koji se povećavaju od svakog pokreta i pritiska. grlo i usta. snovi o vatri. Mogu imati iznenadnu razdražljivost. probadanja. Kao deca vole limun i limunov sok i obično se boje pasa. a simptomi su jako izraženi: visoka temperatura. jezik. proširene zenice. Često imaju glavobolje. Često sanjaju kako padaju sa velike visine ili kako ih proganjaju veliki crni psi. a isto tako dugo im treba da to i završe. Belladonna (Velebilje) Postavljeno: 19. a kroz život koračaju hladnim nogama″ tj. bes. udaranja.2009 Belladonna je homeopatski lek koji se pravi od velebilja. Stalno prave neke planove u vezi sa biznisom. nasilno ponašanje. besa. Takođe. Postoji izražena suvoća sluzokože i osoba ima potrebu za hladnim pićima. Bryona je potreban osobama koje su jako opterećene pitanjem novca i materijalne sigurnosti. sa pojavom bola u grudnom košu. kod dece koja su često prehlađena. s obzirom da je mrzovoljan i neraspoložen. Sporo se prilagođavaju novim situacijama. crvenilo lica. Bryona Postavljeno: 19. reume. Sporo uče. a brzo pocrvene i kad su zbunjeni. Karakteristično za ove osobe su vrela glava i telo. sporo menjaju mišljenje. dok mu je prilikom ulaska u toplu prostoriju lošije kao i ako se vreme menja na toplije.da rade do krajnje iscrpljenosti. kada izađe napolje na hladan i svež vazduh olakšavaju mu se tegobe. Belladonna je često lek za bolesti sa akutnom groznicom. glavobolje. Paraliza desne strane lica. odbijaju sve što im ponudite. Glavobolje se ublažavaju ležanjem u tihoj prostoriji. Skloni su prehladama koje spuštaju na bronhije i grudni koš i praćene su jakim i suvim kašljem.2009 Bryona spada u biljne homeopatske lekove.2009 . Dobijaju napad smeha čim se za to ukaže prilika. Bolest je intenzivna. nemaju ni trenutka opuštanja jer pate od straha od siromaštva.05. Lice im se snažno zacrveni od ljutine. Teško se prilagođavaju i menjaju. snovi se ponavljaju o svakodnevnici vezanoj za radno mesto. zažareno crveno lice. naročito na desnoj strani tela u vidu rezanja. glasno se smeju i previše se smeškaju. kašlja i drugih simptoma. gojaznosti. Osobe kojima se prepisuje Belladonna imaju česte probleme u ponašanju. mogu delovati neutešno i dovoditi roditelje do izbezumljenja. I govor prate smeškom.05. Udaraju nogama i rukama i u snu. astme. Bolje mu je od potpunog mirovanja. a onda odustaju. Pacijent ne podnosi bilo kakav pokret a ni lokalnu toplotu. Pate od glavobolje na desnoj strani glave. i često imaju noćne more. Glavobolja im se javlja uglavnom na levoj strani.05. Calcarea carbonicum je indikovan kod akni. i kada ga svi ostave na miru. dugo im treba da nešto započnu. bolne menstruacije i nasilno ponašanje su takođe karakteristični. pljuvanje i plakanje. Ove osobe strah od siromaštva ne napušta ni u snu pa sanjaju da rade. Decu kojoj je potreban ovaj lek lako je prepoznati – ne žele da ih nosite i ljuljate.

a karakterističan je i nemir koji se najteže podnosi posle ponoći. kao i mentalno i emocionalno. Potiskivanje besa. Vrlo su uvredljivi. Imaju ekstremni nedostatak samopouzdanja i osećaj manje vrednosti. Ovo mogu biti osobe koje postižu visoko postavljene ciljeve. ismejavanja. lako se dešava da kritika osujeti ostvarenje ciljeva. žude za postignućima i pate za tim da bude cenjeni. a uobičajen je preterani rast tonzila (krajnika). Aurum ublažava lupanje srca kod menopauzalnih tegoba. Arsenicum se prepisuje opsesivno urednim osobama. mentalne zaostalosti. Arsenicum Postavljeno: 19. . glavobolja.2009 Aurum je homeopatski lek koji se pravi od zlata. žele društvo i preterano se brinu za zdravlje. Aurum je glavni lek za duboko ranjeno srce. često veoma elegantno. drugim ljudima ulivaju strah. Aurum Postavljeno: 19. meditaciji. Ključni momenti su naivnost i prostodušnost. duboke potrebe da se osećaj sigurnosti stvori pomoću reda. Ove osobe su često prehlađene. sve dok stvari ne krenu naopako. nečega iz ranog detinjstva.ljudi koji nikada nisu odrasli. straha i ostalih osećanja uzrokuje pojavu angine i simptoma srca i cirkulacije. Vrlo su česte glavobolje i sinusitisi. često grizu nokte. Mogu biti visoki ali emocionalno nezreli.Baryta carbonicum ( barijum karbonat) je homeopatski lek koji se prepisuje kod hroničnih zapaljenja tonzila. Boje se stranaca. Osobe kojima se ovaj lek prepisuje su emocionalno nezrele osobe . Naivno slušaju tuđe savete. Strah od smrti je njihov najveći strah. Pod stresom ove osobe postaju bezobzirne. Oni toga nisu svesni. Njihovi stanovi su besprekorni. Takođe. Takve osobe pronalaze utočište u alkoholu ili drogama. Traže sigurnost u posedovanju novca. Lako se može uticati na njih i lako postaju zavisni. satove i sl. osećaju se poniženo kada ih neko kritikuje u svađi. vole nakit. sve je na svom mestu i uredno složeno. Mogu biti maleni rastom. praćen disanjem na usta i čestim prehladama. Kod muškaraca su česti problemi sa testisima. Kao deca su veoma stidljivi i ″kriju se iza mamine suknje″. drže se po strani. strahuju da ostanu sami. Arogantni su. Osobe kojima je potreban aurum jesu ozbiljne. ublažava osećaje tuge. slušaju klasičnu muziku koja ih oslobađa od bolnih osećaja. kao i jedan od najvažnijih lekova protiv samoubistva. Kada im se u životu jave komplikacije postaju neodlučni. Ozbiljni su. Skloni su depresiji i tada ne osećaju nikakvu radost. S obzirom da su veoma osetljivi na kritiku. Ove osobe se mogu prepoznati po njihovom strahu od prekora. pate od agorafobije (strah od otvorenog prostora. novih situacija. a naročito ljudi. predmeta. Prohodaju i progovaraju kasno. od ljudi. duhovnim aktivnostima ili samoubistvu. Tako se i oblače. mnoštvo detalja i briga oko sitnica. Sva urednost i potreba za kontrolom proizilazi iz dubokog besa i nesigurnosti.2009 Arsenicum je homeopatski preparat napravljen od arsena.05. žele da izgrade karijeru. Muzika im pomaže da prorade i prožive potisnuta i tužna osećanja. javnih mesta). ili u religiji. Upravljaju drugima preko svog novca. jednostavne ideje. Neki organi se mogu kasno razviti. a rastu sporo. Uobičajene su detinjaste misli. ponavljanje jednostavnih rečenica. razdražljivosti i besa koji se javljaju kod PMS-a.05.

Javljaju se snažne palpitacije (lupanje srca). Ne vole da im se neko približava. Ekstrovertni su. Primenjuje se i kod veoma starih povreda. . česti su prolivi. ali upravo im se čini da ih nešto vuče dole. čirevi oka. Od previše pričanja i pevanja imaju često zapaljenja grla. svaki čas zovu lekara. otvoreni. kritični i prema drugima i prema sebi.Tipična slika je buđenje usred noći i koračanje po sobi u stanju straha i nemira. Arnica je glavni homeopatski lek za traumu. gasovi i podrigivanje. unutrašnjih povreda mišića i zglobova. pomaže kod stezanja i pečenja u grudima pri svakom kašljanju. uključujući i koren. imaju strah od visine. a ispljuvak penast. Pate od snažne klaustrofobije (strah od zatvorenog prostora). Dobra je i za ponovljene povrede deformisanih zglobova. Ublažava akutne bolove u rukama. Skloni su bezosećajnosti. paze da ne stanu na pukotinu na trotoaru. prijateljski raspoloženi. Strašno strepe za svoje zdravlje. Oboljenja i stresovi koji su česti kod ovih osoba su traume još na rođenju. Oni često pate od želje da skoče sa visine iako imaju veliki strah od visine. napuštenost neposredno posle rođenja (dok se majka oporavlja od komplikacija na porođaju). koja je pre svega telesna sa ili bez emocionalnog šoka. iskreni. Govore pre nego što o nečemu razmisle. a ublažava i osećaj iscrpljenosti posle porođaja. Arnica je dobra pre vađenja zuba.05. što je povezano sa nedostatkom moći rasuđivanja i sa naivnošću. Postavljeno: 19. Arsenicum smiruje kijavicu i peludnu groznicu. i vole da govore u javnosti. strahuju i da samostalno nešto urade. Lakoverni su. a kada bes okrenu prema sebi. Vrlo su ljutiti. Može se ordinirati povremeno tokom porođaja kako bi pomogao mišićima da pravilno rade. Prvenstveno su paničari. Često pate od sindroma iritabilnih creva. Plaše se da ostanu sami i napušteni. kao i nakon vađenja zuba. šakama i nogama i pomaže kod gastritisa i napada grčeva. Ove osobe su često sujeverne. nadutost. jer se boje da to neće biti kako treba. Često su nervozni pre važnih događaja (naročito izlaganja u javnosti). a to je u stvari strah od smrti.2009 Ovo je homeopatski lek napravljen od srebra. sluz je oskudna. Argentum Nitricum Postavljeno: 19. Arnica je glavni lek za povrede izazvane padom ili tupim predmetom.2009 Arnica je homeopatski lek koji se pravi od cele biljke arnike. da smanji napor pri porođaju. nije mi ništa”. nagnječenja. Takođe. a da realno to nije tako. jer može da spreči krvarenje i stvaranje hematoma. potrebna im je podrška. jer najčešće i nemaju vremena da nešto osete. ohrabrenje i razuveravanje da njihovo stanje nije tako loše. uganuća i bolnih mišića.05. Ubrzava i pospešuje izlečenje oštećenog tkiva i ublažava krvarenje. strah je još veći. jer misle da će se njihov bol pojačati ako ih neko dodirne. za šok. onemogućava prekomerno izlučivanje sekreta. Strahuju zbog onoga što im se moglo dogoditi. U tim trenucima govore da umiru i da im je potreban lekar. kod hematoma. Kasnije postaju sve bolesniji. jaki bolovi. Karakteristično je da u takvim situacijama osobe kojima je ovaj lek potreban izgovaraju: “Sa mnom je sve u redu. Često imaju simptome slične astmi ali i nekada i imaju astmu (to je i glavna patologija ovih ljudi). koje i najmanja fizička tegoba uznemiri i kad im nije dobro šetaju. Mogu da osećaju takav bes kao da mogu nekoga da ubiju. Stalno se žure i strepe da ne zakasne. Takođe. Osobe kojima se prepisuje ovaj lek se karakterišu naglošću i osećajem vremenskog pritiska. stvaraju u sebi osećaj krivice i tuge. na uglove i slično.

nema ga puno.2009 Anacardium je homeopatski lek koji se pravi od jedne vrste oraha. Karakteristike ovih osoba su konstantna razdražljivost i pobuđenost. kidaju muvama noge. ovi inače mirni ljudi. žuri im se. rugaju im se. članci i kapci su otečeni. kod edema. može biti da je Apis lek izbora za nju. Anacardium Postavljeno: 19.Apis Mellifica Postavljeno: 19. U ekstremnim slučajevima ove osobe su ubice ili osećaju da bi to bili kada se ne bi uzdržavali. reaguju sa agresijom. a kretanje poboljšava njihove tegobe. pečenje za vreme mokrenja. nervozom i ljubomorom. da joj je vrućina. Apis je dobar za vitalne ljude koji puno i skoncentrisano rade. a žele da budu voljeni i prihvaćeni. žalosti. nastaje nedostatak samopouzdanja i sukob i javlja se osećaj odvojenosti i izolacije. urin je taman. Karakteristično za ove osobe je da nisu žedni. Zatim počinju nasilno da se ponašaju. ove osobe mogu patiti od upale grla. Zbog toga je Apis mellifica dobar kod alergičnih reakcija: nakon uboda insekata. straha. da ne podnose vrućinu i da im prijaju hladne obloge. nasilja. Apis se primenjuje kod akutnih napada i stanja koja se razvijaju brzo . često sa socijalnim poslovima. Moraju se dokazati. Još kao deca pokazuju agresivnost. herpesa. često ljubomorni. Apis mellifica jedan od lekova koji se između ostalog daje protiv uboda pčele. Kada u situacijama u kojima osećaj samopoštovanja zavisi od postignuća (polaganje ispita. ljubomora i borbenost. U suštini ove osobe su bespomoćne. Koristi se kod alergija.2009 Ovo je homeopatski lek napravljen od Aconitum-a (lekovita biljka. otoka zglobova. Ipak. ali nekada im stvari neočekivano ispadaju iz ruku ili urade baš ono što nisu hteli. peku i smanjuju se nakon što se koriste hladne obloge. vitalni su. Tipični simptomi kod problema sa bubrezima i bešikom su: bolovi. Aconitum Postavljeno: 19. mentalnog šoka i brojnih drugih simtpoma. jadić). cisti na jajnicima. i slično. kožnih erupcija. crtaju strašne prizore i sl. postaju vođe bandi.05. Ovi ljudi rado rade.bolovi probijaju. Takođe. napredovanje na poslu) ne postignu uspeh. trebalo bi ga uzeti samo ako postoje i ostale psihološke karakteristike kao što su naglašena agresivnost prema bilo kome ko bi mogao da ugrozi članove porodice.2009 Apis je homeopatski lek koji se pravi od otrova iz pčelinje žaoke. Ako osoba često sanja pčele. jajnika.05. Osobe kojima je Anacardium potreban imaju osećaj manje vrednosti. života u izolaciji. Zatim u školi postaju neprijatni prema drugoj deci. Primejuje se kod zločina. Pomaže i kod upala materice. ali i kod okrutnih diktatora. nakon vakcinacije ili uzimanja leka. nedostatak samopouzdanja i poverenja. . bezosećajnosti i ubilačkoj agresivnosti. posebno da je progone ili da je izložena suncu. Ovo je zapravo lek za najagresivnije osobe kao i one koje su i same bile žrtve nečije agresivnosti. jer se osećaju bezvredno. Često im ispadaju stvari iz ruku. Zbog takvog ponašanja gube simpatije odraslih koji im uskraćuju ljubav i brigu. angina. što se odražava u okrutnosti.05. Ukoliko je njihova porodica ugrožena. zli i nasilni. Fantazije su im isunjene nasiljem. upala sluznice ili zglobova.stalno nešto rade. kod šizofrenije. veoma su vredni .

simpatične i prijateljski raspoložene. Pregled mokraćnog sedimenta tj. urobilinogen.ukazuje na prisustvo hemoglobina. kao i na gljivice. bilirubin i nitrite.od svetlo žute do tamno žute. Što je mokraća više koncentrovana. snažne. mikroskopski pregled taloga koji se dobije nakon što se mokraća centrifugira. bakterije. šoka. 2. Inače su ove osobe spolja gledano vitalne. Kod beba se Aconitum koristi i posle traumatskog porođaja.ukazuje na povećan broj leukocita. -Tamnosmeđi urin . Od mraza. zbog koga se u urinu javlja krv (najčešće kamen u bubregu ili pesak). što je najčešće znak oštećenja jetre. 3. panike sa velikim strahom. kod nepodnošljivih. Svaki takav pregled sastoji se od tri dela: 1. već drugi mlaz prve jutarnje mokraće. Kod beba su simptomi strah i nemir. Najčešće hemijske analize su analize na proteine. istovremeno želi da se nosi da bi se smirila. jakih bolova. ali i na razne zapaljenjske procese. ali ipak osetljive na mentalni šok. Prisutna je intezivna klaustrofobija.Za osobe kojima se prepisuje Aconitum su karakteristični jaki strahovi. sluz i sve druge elemente koji se mogu naći u sedimentu urina. reakcija i specifična težina. šećer. Boja .2009 Analiza urina je jedna od korisnijih screening metoda čiji rezultati mogu dati osnovne informacije o stanju metabolizma i o stanju genitalno-urinarnog sistema. kod klaustrofobije. ali i na manja uzbuđenja (gašenje svetla u tunelu.normalno: žuta boja.normalno: bistar izgled -Zamućen urin . a na nju utiču i povećana telesna temperatura. oštećenje mokraćnih kanala i bešike. koja može da se kupi u svakoj apoteci. odnosno na neki zapaljenjski proces.05. Ponašaju se kao da ima svakog momenta preti smrt.normalno: kisela reakcija. -Crveni urin . Mokraću treba sakupiti u odgovarajuću bočicu. kod kašlja. što najčešće ukazuje na oštećenje bubrega.ukazuje na povećanje bilirubina. nesanice. drugih snažnih fobija. Uznemirava ih i poniženje i žurba. pa treba izbegavati drugu vrstu ambalaže zbog moguće kontaminacije. na primer. tako da je njima ovakav izgled urina normalan. veoma hladnog vetra. miris. pH se kreće između 5 i 6 . Laboratorijska analiza mokraće (urina) Autor: dr Sonja Ilić Postavljeno: 18. Hemijska analiza. kod upale ždrela i grla. ali i od svih oblika iznendanog šoka. znojenje. ketonska tela. Opis fizičkih i fizičko-hemijskih karakteristika mokraće: izgled. ekstrovertne. palpitacija (osećaj lupanje srca). Zanimljivo je da ružičasta boja mokraće može da se pojavi. kod nedostatka kiseonika za vreme ili posle rađanja. povraćanje. Izgled urina . Ovaj lek se koristi se na početku akutnih infekcija sa naglo povećanom telesnom temperaturom bez znojenja. Prvi jutarnji urin se uzima u sterilnu posudu pri čemu je neophodna odgovarojuća higijena pacijenta i uzima se ne prvi. Ove osobe može da uznemiri preveliko uzbuđenje ili prevelika radost. Neki ljudi inače imaju povećan bilirubin. zaglavljivanje u liftu). bolova u ušima. Veliki šok kada se vidi neka nesreća ili se čuje o iznenadnoj smrti poznate osobe. Boja može da varira u zavisnosti od unete količine tečnosti . kod nesreća. Velika panika i strah od smrti. boja. odnosno pojave žutice. Rutinski pregled mokraće je jedna od osnovnih laboratorijskih analiza. čak i u automobilu. beba plače kada se dodiruje. Reakcija . proliv. boja je tamnija. mogu se razboleti u istom trenutku. kada se konzumira veća količina cvekle ili kupina.

i na mogući mokraćni kamenac.normalno: negativni ili ih ima jako malo. Bakterije .• Alkalna reakcija . oštećenja bubrega. što ne mora nužno ukazivati na infekciju već kontaminaciju usled nepravilno uzetog uzorka. kao i visoka temperatura.012. Proteini . Nitriti . što se najčešće dešava kod dijabetičara. dijareja. Ćelijski. Obično se uz veliki broj leukocita javlja i povećan broj bakterija. hipertenzije.referentna vrednost 1.normalno: negativne -Pozitivan nalaz ukazuje najčešće na oštećenje bubrega.normalno: negativan -Pozitivni rezultati mogu da budu znak oštećenja jetre ili žuči. poremećaja funkcije hormona nadbubrežne žlezde. Njihova pojava u urinu u bilo kom obimu nema veći dijagnostički značaj. Leukociti .normalno: malo -Ove ćelije oblažu urinami trakt.normalno: negativan -pozitivan nalaz je indikator prisustva bakterija u urinarnom traktu Eritrociti . Specifična gustina .normalno: negativne -Bakterija može biti malo.povraćanje. -Snižena je najčešće kod povećanog izlučivanja urina. . Eritrociti bledi .normalno: negativni -Mogu da budu pozitivni usled povećane fizičke aktivnosti ili u trudnoći.normalno: negativna -Pozitivan rezultat glukoze u urinu je uglavnom je povezan sa povećanim vrednostima ovog parametra u krvi (iznad 10 mmol/L). Glukoza . Pojava proteina u urinu u svim ostalim stanjima znak je nekog zapaljenjskog procesa. Aceton . pa je u ovakvoj situaciji preporuka uraditi i urinokulturu.najčešće ukazuje na bakterijsku infekciju. jedan ili dva u mikroskopskom vidnom polju -Nalaz u mokraći upućuje na poremećaj u funkcionisanju bubrega ili mokraćnih puteva.normalno: negativni -Pozitivni su najčešće znak skoro preležane infekcije ili hronične bolesti bubrega. Epitelne ćelije pločaste .normalno: negativni. kada to nije znak patoloških promena.1. Ovaj nalaz može da se javi i posle teškog fizičkog rada ili povrede Eritrociti sveži .normalno: negativni -Pozifivni su najčešće znak prisustva mokraćnih kamenaca ili peska u bubregu i mokraćnim putevima. -Pozitivan nalaz ukazuje na hronično bubrežno oboljenje. granulirani i voštani cilindri znak su patoloških stanja i njihova identifikacija ima značaja za postavljaje dijagnoze ili praćenje toka bolesti.normalno: do 5 -Nalaze se u sedimentu mokraće kada se radi postojanju zapaljenskog procesa i infekciji.normalno: negativan Urobilinogen . Epitelne ćelije okrugle .025. Ukoliko ih je u uzorku mokraće dosta (ili kako se to nekad u laboratorijskom izveštaju navodi „masa“) to je već znak ozbiljne urinarne infekcije. Cilindri su forme koje nastaju u bubrežnim kanalićima i poprimaju njihov oblik.normalno: negativan -Pozitivan nalaz prisutan kod dijabetičara Bilirubin . hijalini cilindri i to retko. U urinu zdravih osoba mogu se naći samo tzv. Nastaje i usled povećanog gubitka vode . Cilindri . varira u zavisnosti od količine unete tečnosti i sposobnosti bubrega da koncentriše urin -Povećana gustina može da bude znak dijabetesa.

GGT. Povećane vrednosti pokazuju da se proces razgradnje i izgradnje kostiju odvija "punom parom". hiperparatireiodizam.05. a u serumu dece i iz kostiju.normalno: negativne -Pozitivan nalaz je najčešći znak gljivične infekcije. prostati. šta znače pojedine skraćenice i koja je njihova uloga u organizmu.. bubrežnim tubulima. Alkalna fosfataza (ALP) Alkalna fosfataza je grupno-specifični enzim koji katalizuje hidrolizu monoestera fosfatne kiseline i alkohola. mada je prisutan i u pankreasu i bubrezima.. Spermatozoidi .) Autor: dr Sonja Ilić Postavljeno: 10.normalno: negativna ili malo -Pozitivan nalaz nema veći dijagnostički značaj. Tumačenje biohemijskih analiza krvi (Povišene i smanjene vrednosti kreatinina.Kristali i soli Urati amorfni . Najviše -GT-a ima u bubregu.. CRP. holesterola. Normalne vrednosti u krvi: 78-217 U/l za muškarce. Gljivice . amilaza. Kristali mokraćne kiseline . rak).normalno: malo -Pozitivan nalaz ne mora da ukazuje na oboljenje. jetri. Ovaj članak će na najednostavniji način pokušati sa da sve odgovore na vaše dileme o biohemijskim parametrima laboratorijske analize. metastaze. ožiljno tkivo. Normalne vrednosti su 8-40 za muškarce i 5-35IJ/I za žene. Zbunjuju nas i stručni medicinski termini poput.normalno: negativni -Pozitivan nalaz može da bude znak bakterijske infekcije. Neka oboljenja poput Hodgkinove bolesti.normalno: negativni -Pozitivan nalaz nema dijagnostički značaj. nalazi se na mestima intenzivne apsorpcije aminokiselina. ALP u serumu zdravih odraslih osoba uglavnom potiče iz jetre. Kristali kalcijum-oksalata ..2009 Stalno smo u dilemi da li su naši biohemijski parametri laboratorijske analize u granicama normale i šta se dešava ako su povišeni ili sniženi. triglicerida.normalno: negativni -Pozitivan nalaz ukazuje na neka oboljenja bubrega. ali može da bude znak peska u bubregu. placenti i leukocitima. Sluz . ali i kod oboljenja jetre. bilirubina. Karakteristično je povišenje u slučajevima postojanja prepreke u žučnim putevima (kamen. Takođe. GGT. transaminaza. što je normalno samo u detinjstvu ili nakon preloma.. epitelu tankog creva i mozgu. kostima. Gama glutamil transferaza (GGT) GGT je veoma osetljiv indikator za oboljenja jetre. na bolesti kostiju (osteosarkom. ALP je fiziološki povišen kod trudnica u trećem trimestru trudnoće. a mogu se javiti i kod dijabetičara. Padžetova bolest). .. transaminaze. kreatinin.. C reaktivni protein(CRP). jetri. amilaza. Povišene vrednosti mogu da ukazuju na povećanu razgradnju kostiju i na mogući razvoj osteoporoze.normalno: negativni -Pozitivan nalaz se javlja kod starijih muškaraca i ukazuje na oštećenje prostate. Kristali tripl-fosfata . Enzim je prisutan najviše u epitelu tankog creva. kongestije srca i ulcerativnog kolitisa daju umereno povišene vrednosti ALP-a u serumu. 68-234 U/l za žene. alkalna fosfataza.

mišićima i mozgu. Povišenje nivoa u krvi javlja se u svim slučajevima gde su oštećena i razorena pomenuta tkiva . srcu. unosom gaziranih pića. mišićne distrofije. infarkta miokarda. pankreasa i drugih bolesti. Aminotransferaze (Transaminaze) Aminotransferaze su unutarćelijski enzimi koji učestvuju u metabolizmu aminokiselina i ugljenih hidrata. intestinalnoj opstrukciji.srčani infarkt. uremiji i u postoperativnim stanjima. i u diferencijalnoj dijagnostici bolesti jetre. bubrezima. S-alfa amilaza –normalne vrednosti: 28-100 IJ/I U-alfa amilaza – normalne vrednosti: . kod opstruktivnog ikterusa. najčešće izazvano terapijom antibioticima. Normalne vrednosti : 7-38 IJ/I Povišene vrednosti AST-a su prisutne kod infarkta miokarda. skeletnim mišićima i eritrocitima i katalizuje međusobno pretvaranje laktata i piruvata. (akutne infekcije ili toksičnog ošćtećenja jetre. a može biti povišena i kod bolesti bilijarnog trakta (holecistitis. . pankreasu. primarnih ili metastatskih tumora jetre. ciroze ili rak jetre) i infarkta miokarda. kod bolesti jetre (izrazito visoke vrednosti kod virusnog hepatitisa i u akutnom toksičnom hepatitisu. manje u mozgu. Alanin aminotransferaza (ALT) Normalne vrednosti: 8-41 IJ/I Povišene vrednosti ukazuju na akutno oštećenje jetre. aktivnog hroničnog hepatitisa). bubrezima. a povišene su i kod virusnih hepatitisa. sokova. plućima i u nizu drugih organa. Alfa amilaza Alfa amilaza je enzim male molekularne mase.Aktivnost je povišena kod ciroze jetre. Prisutni su u krvi u dva oblika: kao AST (ili SGOT) i ALT (ili SGPT). ileusu. postojanja opstrukcije u žučnim putevima. Kreatin kinaza (CPK) CPK cepa kreatin fosfat i tom prilikom se dobija energija neophodna za funkcionisanje ćelijskog metabolizma. holelitijaza). povrede mišića. kod bolesti pankreasa (hronični i akutni pankreatitis i karcinom) i kod masivnog infarkta. holangitis. Ovim enzimom su bogati skeletni i srčani mišići i mozak. Određivanje katalitičke aktivnosti tih enzima značajno je u dijagnostici bolesti jetre i infarkta miokarda. akutnog virusnog hepatitisa. mišićne distrofije i premorenost. oštećenja jetre izazvanog alkoholizmom. Po mestu delovanja spada u enzime digestivnih sokova. hipotireoza i moždani udar praćen nekrozom. Povišene koncentracije ovih enzima govore o propadanju ili oštećenju prvenstveno jetre. perforacije čira na želucu. srčanom mišiću. pankreatitisa. ciroze jetre. hroničnog hepatitisa. Aspartat aminotransferaza (AST) AST-a ima najviše u jetri. tumori) i kod bolesti pljuvačnih žlezda (mumps). U visokim koncentracijama se nalaze u jetri. dekompenzovane srčane bolesti i zloćudnog tumora pankreasa.0-450 IJ/I Amilaza je povišena u serumu obolelih od bolesti pankreasa (akutni pankreatitis. Određivanje katalitičke koncentracije alfa amilaze koristi se u dijagnostici i praćenju uspeha u terapiji akutnog pankreatitisa i za otkrivanje upalnih procesa pljuvačnih žlezda. Laktat dehidrogenaza (LDH) LDH je enzim koji sa nalazi u jetri.

Akumulira se u krvi kada postoji oštećenje jetre. mokraće azotemija il i uremija predstavlja gomilanje azotnih jedinjenja u krvi zbog poremećene funkcije bubrega. Normalne vrednosti: 53-124 umol/l Povišen je kod akutne i hronične bubrežne insuficijencije. Oko 80 % bilirubina nastaje razgradnjom hemoglobina iz eritrocita (nakon 120 dana života eritrocita u krvi) u retikuloendotelnom sistemu (RES). a razlog . hipoksiji. Povišene vrednosti se javljaju kod gihta (taloženja kristala mokraćne kiseline u zglobovima). katalaza). jetre. Uzrok može da bude i jak proliv koji je doveo do dehidracije organizma. postojanje kamena u žuči ili virusna upala . opstruktivnoj žutici. krvlju dolazi do bubrega gde se delom izlučuje iz organizma. cirozi. bubrežnim bolestima. Bilirubin Bilirubin je krajnji produkt razgradnje proteina koji sadrže hem. Snižena je kod dugotrajnog gladovanja i teških oštećenja jetre. prepreke u mokraćnim putevima i oštećenja funkcije bubrega nekim lekovima ili otrovima. i kod raspadanja crvenih krvnih zmaca i nekih tumora. kože. metastatskom karcinomu. pluća. Smanjene vrednosti se javljaju kod trudnica i žena uopšte. nefroskleroza) i kod bolesnika kod kojih je povećana razgradnja proteina u organizmu (groznica. kod svih stanja praćenih propadanjem skeletnih mišića. Uzroci povišenja mogu biti dugotrajno lečenje nekim lekovima (tetraciklini. pijelonefritis. B i C). a jednu trećinu putem stolice. Takođe. Preostalih 20 % dnevno stvorenog bilirubina nastaje iz prethodnika eritrocita u koštanoj srži (neefikasna eritrocitopoeza) i drugih hem proteina (mioglobin. infarktu miokarda. Normalne vrednosti u krvi: 3-30 mikromola/L. U normalnim okolnostima te materije se gotovo uvek odstranjuju putem mokraće. virusnom hepatitisu. materije koja nastaje razlaganjem hrane i nukleinskih kiselina u organizmu.hepatitis (A. pa je dobar pokazatelj funkcije bubrega. Normalne vrednosti uree u krvi: 2. Povišena koncentracija uree u serumu je kod bolesnika koji imaju smanjenu funkcionalnu sposobnost bubrega (glomerulonefritis. Koncentracija kreatinina u serumu zavisi prvenstveno od glomerularne filtracije.8-7. a to čini na dva načina: dve trećine preko mokraće.2 mmol/l. Metaboliše se u jetri i izlučuje u žuči. šoku. Povišene vrednosti kreatinina mogu biti i posledica veće fizičke aktivnosti ili uzimanja steroida. Mokraćna kiselina (urati) Mokraćna kiselina je proizvod metabolizma purina. Izlučuje se putem bubrega tj. Snižene vrednosti nemaju dijagnostički značaj. Kreatinin Kreatinin nastaje iz kreatina. antiinflamatorni lekovi). Kako je ona raspadni produkt metabolizma. Određivanje bilirubina ima veliki značaj u diferencijalnoj dijagnostici žutica. žene 140-340 umol/L. Urea Urea je krajnji produkt metabolizma belančevina. Retko je povišen i u drugim slučajevima abnormalnosti enzimskog sistema u organizmu. nekroza) i povrede. Mali porast ukazuje na izmenjenu funkciju jetre. organizam je mora eliminisati. Normalne vrednosti: muškarci 200-420. zapušenje žučnih puteva ili povećano razaranje crvenih krvnih zrnaca. kao i kod dugotrajnog gladovanja ili nedovoljnog unosa hranljivih materija. citokromi.Povišen je u megaloblastnoj i pernicioznoj anemiji.

kod nekih bolesti kod kojih postoji teško oštećenje jetre (ciroza i teški hronični hepatitisi). nasleđa. loše ishrane. funkcije i integriteta vitalnih organa poput jetre i bubrega. Lipidi Visoki rizik učestalosti ateroskleroze su bolesti uzrokovane poremećajem metabolizma lipida. Visoke vrednosti se zapažaju i kod pojedinih oblika raka. u početnoj fazi hepatitisa. stiže do jetre. apsorbuje i resintetiše u ćelijama crevne sluzokože. Tada se povećava rizik nastanka kardiovaskularnih bolesti. što dovodi do njihovog začepljenja i bolesti kao što su infarkt srca i moždani udar). lipoidnoj nefrozi. to je bolje. žlezda sa unutrašnjim lučenjem. anemije i u slučaju uzimanja lekova poput aspirina.53 mmol/L. . Što su više vrednosti HDL holesterola. Poremećaji metabolizma lipida se procenjuju na osnovu koncentracija holesterola i triglicerida u plazmi. Stres i izuzetno naporne fizičke aktivnosti. kod trovanja olovom. hipotireozi i nizu naslednih bolesti (hiperholesterolemija tip IIa). kao i oštećenje funkcije bubrega takođe dovode do njenog porasta. Povećani HDL je pokazatelj zaštićenosti od kardiovaskularnih bolesti. diabetes mellitusu. HDL-holesterol Od ukupnog holesterola u serumu oko 20% otpada na HDL kolesterol (Heavy density cholesterol). a pre svih terapija citostaticima ili zračenjem kod pojedinih vrsta raka podiže ekstremno njen nivo usled raspada velikog broja tumorskih ćelija iz kojih se oslobađa purin. I minimalno smanjenje upućuje na povećani rizik od ateroskleroze (taloženja rnasnoća na unutrašnjim zidovima krvnih sudova. Njegova koncentracija u krvi je usko povezana sa metabolizmom masti u organizmu.55 mmol/L. bolesti jetre. ulazi u limfne sudove i u cirkulaciju tj.03-1. visokog krvnog pritiska i u trudnoći. odnosno njegova podfrakcija. Snižena koncentracija nema dijagnostički značaj. Normalne vrednosti su 1. a samim tim i mokraćna kiselina. u Daunovom sindromu.povišenog nivoa mokraćne kiseline može biti i smanjena sposobnost bubrega da je izluči. pre svih ateroskleroze Trigliceridi Masnoća iz hrane se hidrolizuje u tankom crevu. LDL holesterol LDL kolesterol ili ″loš holesterol″ i njegovo određivanje je važno kao faktor rizika za koronarna oboljenja i za aterosklerozu Normalne vrednosti su 1. I neki lekovi mogu da povise nivo holesterola. Povišen je kod ishrane bogate masnim materijama. Normalne vrednosti u krvi: 3.46-2.10 . a zavisi i od niza drugih faktora: pre svega načina ishrane. Snižene vrednosti su obično kod hiperfunkcije tiroideje. Povišene vrednosti obično su povezane sa nepravilnom ishranom i stresom. Normalne vrednosti su 0. kod alkoholičara. i podataka dobijenih elektroforezom lipoproteina. kod gojaznosti i psorijaze. HDL2 ima protektivnu ulogu. Pojedini lekovi. Holesterol Stvara se u jetri. anabolici i kontraceptivi. jer ovaj holesterol "čisti" krvne sudove. kao npr. estrogena. Višak se deponuje u obliku masnih naslaga.55-4.5. Smanjen je i kod pothranjenosti. HDL holesterol.28 mmol/L. opstruktivnom ikterusu. rada hormona tj. hormona štitne žlezde.5 mmol/l.

manjak hormona koji su antagonisti adrenalina. teške opekotine. adenom i karcinom pankreasa. Ukupni proteini Proteini su gradivni materijal čovečijeg tela.Povišen je nivo kod povećanog unosa hranom. MCH i MCHC) pruža uvid u stanje koštane srži. SLE. kronične upale). Gvožđe Gvožđe je jedan od esencijalnih oligoelemenata u organizmu. diabetes melitus. malapsorpcija). kod poremećaja u metabolizmu glikogena i ponekad kod bolesti jetre. šok. Glukoza tolerans test (OGTT) Dijagnoza šećerne bolesti ili drugih oblika poremećaja u metabolizmu ugljenohidrata potvrđuje se izvođenjem klasičnog testa tolerancije na opterećenje glukozom (OGTT). Prema sastavu proteini se dele na jednostavne i složene. osnovna mu je funkcija održavanje ravnoteže tečnosti u organizmu. paraproteinemije i mijeloma i hroničnih bolesti (ciroza jetre. Snižena koncentracija ukupnih proteina – hipoproteinemija javlja se kod prekomerne hidratacije. Glavno skladište gvožđa je retikuloendotelni sistem.5-6. gubljenje hemoglobina i sinteza novog hemoglobina. Glukoza Glikemija pokazuje količinu glukoze (šećera) u krvi. Ovaj test oponaša fiziološko uzimanje hrane pod standardnim uslovima. a složeni proteini pored svoje proteinske strukture sadrže i tzv. slezini i kostnoj srži. neproteinsku ili prostetičnu grupu. gubitka proteina iz organizma. hormonska itd. slezina. Smanjenje koncentracije triglicerida je od manje dijagnostičke vrednosti i može se naći kod malnutricije. mioglobina. šećerne bolesti. povišena i u testu se određuje vreme za koje će koncentracija glukoze pasti na normalu. eritrocitima i parametrima koji određuju morfologiju eritrocita (MCV. smanjene sinteze proteina ili povećanog katabolizma proteina (hipertireoza. hroničnog alkoholizma. zatim jetra. bolesti jetre. gradivna. koštana srž i bubrezi. terminalnih stanja bolesti jetre. malapsorpcije. odbrambena. puferska. Povećana koncentracija ukupnih proteina – hiperproteinemija javlja se kod dehidratacije. nefrotskog sindroma. Albumini Albumin je protein koji se sintetše u jetri. Zajedno sa hemoglobinom. kontraceptiva.1 mmol/l. Sastavljeni su od aminokiselina međusobno povezanih peptidnim vezama.hipoglikemija – hiperplazija. nakon opterećenja organizma glukozom. Koncentraciju gvožđa u serumu određuje nekoliko faktora uključujući apsorpciju iz creva. urođenih grešaka organizma (disalbuminemija i analbuminemija). Koncentracija glukoze je. Smanjene koncentracije albumina se javljaju kod jake proteinurije (nefrotski sindrom). OGTT je test kojim se ispituje metabolizam ugljenohidrata i pomoću kojega se može prepoznati rani stadijum dijabetesa. Koncentracija glukoze u krvi se održava u granicama normale delovanjem složenog hormonskog sistema. opekotina i enteritisa. i što je za savremenog čoveka veoma važno istaći stres. transportna. Jednostavni proteini izgrađeni su samo od aminokiselina. Snižena koncentracija glukoze . sastavni je deo hemoglobina. citohroma i mnogih enzima. Određivanje . enzimska. oštećenja funkcija jetre. stanja sa povišenim adrenalinom. jetri. feohromocitom. opstrukcije žučnih puteva.hiperglikemija – diabetes mellitus. Povišena koncentracija glukoze . sarkom. hipertireoze. hipotireoze. deponovanje u crevima. nefroza. kod leukemije i nekih drugih malignih bolesti. Normalne vrednosti: 3. Funkcija pojedinih proteina može biti: održavanje osmotskog pritiska. uzimanja nekih lekova npr.

Normalno je da samo jedan deo transferina ima vezano gvožđe.3 mmol/l. različitih vrsta anemija. Taj deo transferina koji još može vezivati gvožđe zove se nezasićeni kapacitet vezivanja gvožđa. kod preteranog gubitka tečnosti (povraćanje. Elektroliti Elektroliti učestvuju u održavanju ravnoteže i raspodele vode. hipofunkcije i infektivnih bolesti (pneumonija). proliv). kod trovanja olovom. Kalijum Izuzetno važan mineral koji direktno utiče na funkciju nerava i mišića. kod anemija. gladovanja. trudnoće i akutnog hepatitisa. hiperfunkcije nadbubrežne žlezde.8-5. tj. neadekvatnog unosa. Normalne vrednosti: 8. TIBC je smanjen u cirozi. i nagle terapije visokim dozama kalijumovih soli. nedovoljne ishrane. hemohromatozi. Povišeno je kod višestrukih transfuzija. autoimune bolesti) i u toku perioda aktivnog i intenzivnog stvaranja ćelija krvi (hematopoeze). intestinalna opstrukcija). kod razaranja crvenih krvnih zrnaca. uremije. dok je drugi deo transferina slobodan. teža krvarenja) ili smanjeno otpuštanje gvožđa iz RES-a (akutne i hronične infekcije. hroničnim infekcijama i malignim bolestima. Porast TIBC-a se često javlja kod stanja sa smanjenom koncentracijom gvožđa u organizmu. jake diureze. . gubitka povraćanjem ili dijarejom i naglog prelaza kalijuma iz ekstracelularne tečnosti u ćeliju (dijabetična acidoza). gubitak gvožđa (nefroza. nezasićen.9-30 umol/L. Povišen je kod insuficijencije bubrega i nadbubrežne žlezde. Normalne vrednosti: 3. nefritis. Povišene koncentracije nastaju kod hiperfunkcije nadbubrežne žlezde. tumor želuca. aktivatori su enzima itd. Natrijum Zajedno sa anjonima predstavlja najveći deo osmotski aktivnih materija u plazmi koje regulišu u velikoj meri raspodelu vode u telu. preteranog gubitka. Smanjena koncentracija gvožđa u serumu (hiposideremija) je posljedica nedostatka gvožđa u organizmu čiji uzrok može biti malnutricija. odnosno koliki je ukupni kapacitet vezivanja gvožđa u serumu. kod žena koje koriste oralne kontraceptive. Smanjene koncentracije kalijuma u serumu su kod gubitka usled prekomerne diureze. TIBC I UIBC Gvožđe se u telu transportuje spojeno sa belančevinom globulin transferinom ili siderofilinom. hemohromatoze i virusne upale jetre. krvavljenja. u smislu njihove oštećene kontraktilne sposobnosti. nefrozi. Normalne vrednosti: 139-154 mmol/l. gastrointestinalnih poremećaja (gastritis. UIBC (unsaturated iron binding capacity). Smanjen je u slučaju insuficijencije bubrega i nadbubrežne žlezde. traume ili oboljenja centralnog nervnog sistema. hiperfunkcije nadbubrežne žlezde. povraćanja. malapsorpcija. kod dilucije ekstracelularne tečnosti. TIBC (total iron binding capacity). kod nekroze jetre zbog otpuštanja feritina. prekomernog davanja preparata gvožđa. Od količine transferina u serumu zavisi koliko se gvožđa može vezati. održavaju normalni osmotski pritisak i hidrataciju. proliva ili pankreasne fistule. povećanog ubrzanog razaranja crvenih krvnih zrnaca.samo gvožđa nema nikavog značaja za postavljanje dijagnoze anemije. pre svega. potpomažu rad srca i drugih mišića.

Njegova koncentracija u serumu je pod direktnim uticajem paraštitastih žlezda. poremećaja acidobazne ravnoteže. Kada je reč o laboratorijskom ispitivanju krvi. hroničnog alkoholizma. kod kojih bolesti su povišene. Značajan je za prenos signala između nerava i mišića kao i pravilno funkcionisanje srca i krvnih sudova. Magnezijum Prvenstveno je međućelijski elektrolit. Fosfor Fosfor je uz kalcijum važan za izgradnju kostiju. smanjenja količine belančevina u organizmu. a samim tim i u krvi. broja. ono podrazumeva dve vrste analiza: one koje su usmerene na ispitivanje vrste. manjka vitamina D. smanjene. prekomernog znojenja. Može biti i sniženih vrednosti u slučaju kod hipoparatireoidizma. metaboličke alkaloze.Hlor Predstavlja neorganski anjon u vanćelijskoj tečnosti. Povišenje nivoa se retko javlja i to kod uzimanja prekomernih količina soli magnezijuma. apsorpcije u organima za varenje. S obzirom na smanjenje koncentracije ovog minerala u svakodnevnoj ishrani daleko je češći njegov manjak. Povišen je kod visoke koncentracije nivoa hormona paraštitaste žlezde. To se viđa pre svega kod bubrežnih bolesti. upale pankreasa. Povišene koncentracije fosfora nalazimo kod Pagetove bolesti. Kalcijum Kalcijum se u organizmu nalazi najvećim delom u kostima. Smanjenu koncentraciju fosfora nalazimo kod malapsorpcije.. Tumačenje laboratorijske analize krvi (Normalne vrednosti krvne slike. hipoparatireoze i hipervitaminoze D. najčešće intravenski ili u vidu injekcija. unosa namirnica koje sadrže kalcijum.2009 . manjim delom u plazmi (1-2%). D hipovitaminoze. Nivo kalcijuma u organizmu. dehidratacije (gubitka tečnosti iz organizma) i preteranog lečenja fiziološkim rastvorom. odnosa i Postavljeno: 06. poremećaja rada nadbubrežnih žlezda.05. proliva. funkcije bubrega i metabolizma kostiju. Javlja se i kod pothranjenosti i gladovanja. kod pojedinih tumora i metastaza tumora u kostima. kao u slučajevima povraćanja. oboljenja jetre. aktivnosti organa za varenje i stanja bubrega. šećerne bolesti.. Izuzetno je važan za održavanje kiselinskobazne ravnoteže u organizmu. Kada se hlor preterano konzumira ili zadržava u organizmu dolazi do ispoljavanja acidoze (kiselosti). kod viška vitamina D. takođe je važan u aktivaciji mnogih metaboličkih puteva. kod preterane konzumacije alkohola i kao posledica uzimanja nekih lekova smanjen kod hiperparatireoze. dugotrajne imobilizacije tj. ozbiljnije insuficijencije bubrega sa gubitkom soli. velikog broja bolesti varenja.) Autor: dr Sonja Ilić Cilj svake laboratorijske analize je dobijanje tačnog i pouzdanog nalaza koji će pokazati da li su u fiziološkim funkcijama i procesima nastupile promene. Povišen je kod insuficijencije bubrega. hroničnog plućnog emfizema. direktno zavisi od harmoničnog rada žlezda sa unutrašnjim lučenjem (pre svega paraštitastih žlezda). hroničnog alkoholizma i hronične upale jetre. svih bolesti praćenih razgradnjom kostiju. insuficijencije bubrega. nekih malignih bolesti i kod pacijenata kod kojih zarastaju kosti. ishrane. gubitka učestalim stolicama. Ukoliko se gubi dolazi do alkaloze (baznosti).

kojima se proverava biohemijski sastav krvi i na osnovu toga ustanovljava rad ili stanje pojedinih organa i tkiva. bazofili.9 pg MCHC (mean cell hemoglobin concentration) – prosečna koncentracija hemoglobina na litar eritrocita. Kod anemije usled nedostatka gvožđa hematokrit je smanjen. On prenosi kiseonik iz pluća u tkiva i ugljen dioksid iz tkiva nazad u pluća. PDW). eozinofili. Koncentracija hemoglobina je snižena kod anemija.41 . Normalne vrendosti su 29-32. oslobađanjem ugljen dioksida i novim vezivanjem kiseonika. Povišene vrednosti mogu biti povećane u stanjima hemokoncentracije organizma. Povećane vrednosti eritrocitnog indeksa MCHC sreću se kod bolesnika sa teškim oblikom dehidratacije. dijagnostički su značajne u klasifikaciji pojedinih anemija i uvek se posmatraju u korelaciji sa dobijenim vrednostima broja eritrocita i koncentracije hemoglobina.prosečna količina hemoglobina u eritrocitu. Normalne vrednosti su 310 . RDW). leukocita i trombocita. RDW specifično ukazuje na postojanje jedne ili više populacija eritrocita što je karakteristika pojedinih hematoloških bolesti eritrocitne loze.356 . Eritrocitne konstante Eritrocitne konstante se izračunavaju iz broja eritrocita. stanja uhranjenosti organizma i izloženosti otrovnim materijama. Normalne vrednosti su 81 .izgleda ćelijskih elemenata krvi (krvna slika. Hematokrit je smanjen u trudnoći. a u fazi oporavka se smanjuje. MCHC. Snižene vrednosti su najčešće znak anemije ili gubitka krvi usled krvarenja. su najzastupljenije ćelije a uloga im je da transportuju kiseonik vezan za hemoglobin iz pluća do drugih tkiva. Normalna koncentracija je 110-180 g/L. jer eritrociti imaju manju zapreminu iako sam broj eritrocita ne mora da bude smanjen. diferencijalnu krvnu sliku (podvrste leukocita: neutrofili.5-16. povećane funkcije štitaste žlezde (hipertireoze). Normalne vrednosti su za žene 0. Povećan je u stanjima hemokoncentracije organizma i kod policitemija Hematokrit Hematokrit (HCT) predstavlja volumen eritrocita u jedinici pune krvi. Hemoglobin Hemoglobin (HGB) je sastojak crvenih krvnih zrnaca eritrocita. Promene vrednosti pojedinih eritrocitnih konstanti. ciroze jetre.daje informaciju o veličini eritrocita. infekcija. a ujedno je i važan prognostički pokazatelj efikasnosti lečenja i ekvivalentan podatak o anizocitozi koja se uočava u krvnom razmazu. Takođe je smanjen kod anemija. hemoglobin i hematokrit Eritrociti Eritrociti (RBC). bolesnika sa hroničnom . eritrocitne konstante (MCV. trombocitne konstante (MPV.53 l/l. kod policitemija.08 x 1012/l za ženu i od 4. Svakim udahom krv u plućima dobija kiseonik i zahvaljujući upravo hemoglobinu distribuira ga do svih tkiva i organa.0.86 x 1012/l do 5. dok se povećane vrednosti MCV mogu naći kod megaloblastne anemije (nedostatak vitamina B12 ili folne kiseline).470 l/l i kod muškaraca 0. Kompletna krvna slika (KKS) Kompletna krvna slika se radi zbog procene opšteg zdravstvenog stanja i otkrivanja raznovrsnih poremećaja poput anemija. a smanjuje se i sa godinama života. Kod akutnog krvarenja hematokrit može da bude normalan.99 fl MCH (mean cell hemoglobin) . Normalne vrednosti su 11. hematološki parametri) i druge. koncentracije hemoglobina i hematokrita i daju informaciju o kvalitetu eritrocita.5 %. KKS uključuje broj eritrocita. MCV (mean cell volume) – prosečni volumen eritrocita . Normalne vrednosti su od 3. Kada se oslobodi kiseonik prekopotreban za nesmetani rad ćelija. Ovaj ciklus se zatvara vraćanjem krvi u pluća. limfociti). Povećane vrednosti hematokrita se viđaju kod dehidratacije i šoka.72 x 1012/l za muškarce). crvena krvna zrnca.350 g/l RDW (red cell distribution width) – mera varijabilnosti veličine eritrocita. leukemija. ali i kod zdravih ljudi.34 x 1012/l do 5.0. opekotina i infekcija. MCH. naročito MCV parametra. za hemoglobin se umesto njega vezuje ugljen dioksid. monociti.

Monociti su nezrele ćelije čija je sposobnost da se bore mala. Uzimanje pojedinih lekova takođe može da dovede do smanjenja broja belih krvnih zrnaca i zato se kod takvih pacijenata moraju sprovoditi redovne laboratorijske analize. bela krvna zrnca. Normalne vrednosti su 20 . u stresnim situacijama. hepatitisa C. . a to su: PDW (Raspodela trombocita po volumenu).50 % Bazofilni granulociti (BASO) su najmanje zastupljena populacija leukocita u perifernoj krvi i učestvuju u alergijskom odgovoru. Normalne vrednosti su 0-1% Trombociti Trombociti (PLT) su ćelije koje učestvuju u koagulaciji (zgrušavanju) krvi .80-12 fl Sedimentacija eritrocita Sedimentacija je brzina kojom se krvne ćelije izdvajaju iz seruma. svim vrstama šoka. Leukociti Leukociti (WBC). Neutrofilni granulociti su zrele ćelije koje mogu da napadaju i razaraju bakterije i viruse čak i u krvnoj cirkulaciji. počinju da bubre i postaju makrofagi koji su izvanredno sposobni da se bore sa infektivnim agensima. Normalne vrednosti su 2-12 mm/h. tumora. Normalne vrednosti su 1-10% Eozinofilni granulociti (EOS) učestvuju u obrani organizma od alergijskih agenasa i parazitarnih infekcija. Ako je njihov broj manji. akutne reumatske groznice i reumatoidnog artritisa. kod postoperativnih stanja. malignih oboljenja. akutnog infarkta miokarda. kao što je npr. eritrociti će se postupno početi taložiti na dno. Manjak trombocita (trombocitopenija) izaziva sklonost krvarenju. Učestvuju u imunom odgovoru. ali ubrzana sedimentacija je indikator za dalja ispitivanja. sve one su deo odbrane organizma protiv najezde infektivnih i drugih štetnih materija. Postoji pet različitih vrsta belih krvnih zrnaca. koji učestvuju u ćelijskom imunitetu i B limfocite koji se transformišu u plazma ćelije koje proizvode antitela i tako učestvuju u humoralnom imunitetu. kod TBC. smanjenje broja belih krvnih zrnaca. međutim. normalne vrednosti 16-25 MPV (Prosečni volumen trombocita). oboljenjem jetre (ciroza) i kod teških alkoholičara. Normalne vrednosti su 3. povećava se rizik od infekcije.opstruktivnom bolešću pluća (hronični opstruktivni bronhitis i emfizem). Ako se krv koja sadrži antikoagulans pusti da stoji u uspravno postavljenoj pipeti.6% Limfociti (LYM) predstavljaju populaciju leukocita koja uključuje dve osnovne subpopulacije: T limfocite. smanjenom funkcijom štitaste žlezde (hipotireozom). Nekontrolisana produkcija belih ćelija (leukemija) nastaje usled kancerozne mutacije mijelogenih ili limfogenih ćelija. kada jednom uđu u tkiva. Višak izaziva pojačano zgrušavanje krvi i može da dovede do stvaranja krvnog ugruška u kardiovaskularnom sistemu. trombociti su sniženi kod hemioterapija.9 10x109/l. Brzina kojom se ove ćelije talože je osetljiva na indeks reakcije tela na povredu ili bolest. nefroze. kod opšte slabosti organizma. Normlane vrednosti su 140-450 x 109/l. leukocitoza ili groznica... Normalna brzina sedimentacije ne isključuje mogućnost postojanja bolesti. to ukazuje da telo proizvodi veći broj ovih ćelija. masivnih trovanja. javlja se kod virusnih infekcija. na primer bakterijama. Leukopenija. Morfološke osobine trombocita mogu se pratiti na osnovu dva indeksa koji se dobijaju elektronskim posmatranjem određenog volumena krvi u brojaču. kao i kod pacijenata na radioterapiji. oboljenja jetre. normalne vrednosti 7. reumatskih bolesti npr. se stvaraju u koštanoj srži i štite organizam od infekcija. Kada je njihov broj uvećan (leukocitoza). Normalne vrednosti su 0 . odnosno da je napadnuto. Neutrofilni granulociti (NEU) su najzastupljeniji fagocitni leukociti. Normalne vrednosti su 40-70% Monociti (MONO) zajedno sa neutrofilnim granulocitima čine osnovu fagocitnog odbrambenog sistema u organizmu. razaranja ćelija. u trudnoći i posle porođaja. Sedimentacija je ubrzana kod upala.

životno ugrožavajuće bolesti mogu biti praćene sasvim normalnom vrednošću SE. Termin nespecifična znači da porast vrednosti ne razjašnjava o kojoj je bolesti reč. U rutinskoj praksi mnogo više značaja ima povišena vrednost SE Značenje sedimentacije je u tome što ona ukazuje na moguće postojanje organske bolesti ili da se prati tok bolesti. alergijskih stanja. pojedinih vrsta anemija. ako ne i prva laboratorijska analiza krvi koja se počela koristiti u savremenoj medicini. Sa druge strane ova metoda je i nesenzitivna.menstruacija (neznatno ubrzanje).12. Do nedavno se vrednost SE izražavala vrednostima sedimentacije u prvom i u drugom satu. policitemije. Povišene vrednosti SE • • • • Anemije Bubrežne bolesti Osteomijelitis Trudnoća . Uzrok ubrzane sedimentacije eritrocita Uzrok je povećana količina belančevina plazme: fibrinogena i globulina velike molekularne mase u raznim patološkim stanjima što dovodi do stvaranja tzv. Kada je povećana sedimentacija eritrocita Autor: dr Vladimir Kecman Postavljeno: 02. Predstavlja brzinu kojom se talože eritrociti u posebno konstruisanoj staklenoj cevcici izraženu u milimetrima taloga eritrocita u vremenskoj jedinici. Senzitivnost i specifičnost Iako veoma nespecifična i ne senzitivna metoda i danas se održala u rutinskoj praksi.13 mm/sat Postoje ljudi koji iz neobjašnjivih razloga od rođenja imaju povišenu SE i nikad im se u životu ne ispolji oboljenje koje bi to objasnilo. pa se poređenja rezultata kod istog pacijenta dobiju poređenjem rezultata SE u prvom satu u dva merenja.do puberteta: 3 . Mnoge čak i teške. Rouleaux formacija eritrocita koje se talože na dno.2008 Sedimentacija eritrocita (SE) je jedna od prvih. jer se mnoge bolesti karakterišu porastom vrednosti SE.2 mm/sat Neonatus . Rezultati testa se izražavaju u milimetrima na sat. Usporena je kod novorođenčeta. kongestivne srčane insuficijencije. ali je vremenom napušteno određivanje sedimentacije u drugom satu. Normalne vrednosti Pod normalnim vrednostima se smatraju sledeći intervali: Odrasli (Westergrin metod): • • • • Muškarci ispod 50 godina starosti: manje od 15 mm/sat Muškarci preko 50 godina starosti: manje od 20 mm/sat Žene ispod 50 godina starosti: manje od 20 mm/sat Žene preko 50 godina starosti: manje od 30 mm/sat Deca (Westergrin metod): • • Novorođenče: 0 .

11...a se smatra do 10mg/l. a naročito povišene masnoće u serumu (lipemija) i postojanje tzv. trudnoća (naročito poslednjih nekoliko meseci).• • • • • Reumatska groznica • Reumatoidni artritis • Sifilis Sistemski eritemski lupus Oboljenja štitne žlezde Tuberkuloza Ostala zapaljenjska stanja Veoma povišena SE(trocifrena) • • • • • • Giant cell arteritis Hyperfibrinogenemia (povišena koncentracija fibrinogena u krvi) Multipli mijelom Primarna makroglobulinemija Nekrotizirajući vaskulitis Reumatična polimijalgija Snižene vrednosti SE • • • • • • Zastojna srčana slabost Hiperviskoznost Hipofibrinogenemia Hipoproteinemija Policitemija Anemija srpastih erotrocita Stanja koja mogu uticati na promenu rezultata SE • • • • • • • • • Alergiski vaskulitis Atriajalni miksom Autoimuni hepatitis Endometritis Eozinofilni fascitis Erizipel Juvenilni reumatoidni artritis Legionarska bole Zapaljenje srčane maramice nakon infarkta miokarda itd.masnoća" u krvi (statinima) ili na terapiji aspirinom.2008 . pušenje i visoka nadmorska visina. uzimanje oralnih kontraceptiva. Reumatoidnih faktora. Nenormalno niske vrednosti se mogu naći kod osoba koje su na terapiji lekovima za smanjenje . niti za životnu dob. Visoke vrednosti se mogu očekivati kao posledica pojačanog fizičkog napora. Normalna koncentracija CRP . Ne postoji značajna razlika između referentnih vrednosti za muškarce i žene. Postavljeno: 16. Reč je o proteinu koji se proizvodi u jetri. Njegova koncentracija u venskoj krvi se koristi kao značajan biohemiski parametar za mnoga stanja. Kada je povišen C reaktivni protein (CRP)? Autor: dr Vladimir Kecman CRP je skraćenica koja označava C reaktivni protein. Takođe mogu se očekivati i kod kod šećerne bolesti i arterijske hipertenzije.

Pravi značaj međutim u kliničkoj praksi ima porast koncentracije koji je obično karakteristika nekog od navedenih stanja: • • • • • • Maligna oboljenja (naročito limfomi) Sistemski lupus eritematodes Reumatoidni artritis Vaskulitisi Infarkt miokarda – visokosenzitivni CRP služi Kao parametar za procenu kardiovaskularnog rizika Infekcija .naročito bakteriskih u kojima je porast mnogo brži i izraženiji od porasta sedimentacije ili broja leukocita. Kod virusnih infekcija to nije slučaj pa to takođe nekad može biti značajan diferencijalno dijagnostički parametar za razlikovanje bakteriskih i virusnih infekcija Zapaljenjska oboljenja creva Pneumokokna pneumonija Reumatska groznica Tuberkuloza • • • • .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful