Osnovni principi homeopatije

Autor: dr Dragan Zlatanović Postavljeno: 11.05.2009

Hahnemannovi principi homeopatije su: - Lečenje se jedino može odvijati u skladu sa zakonima koji vladaju u prirodi - Nemoguće je lečiti van ovih zakona - Bolest kao izolovani identitet ne postoji, postoje samo ljudi koji su bolesni - Da bi lek bio efikasan mora biti dinamičan jer je i bolest po svojoj prirodi dinamična - U svim fazama bolesti bolesnom je potreban samo jedan lek i sve dok se ne pronađe taj lek stanje ne može biti izlečeno. Postoji nekoliko osnovnih principa koji trebaju biti ostvareni kako bi se uspešno primenjivala homeopatija: - zakon sličnosti; slično se leči sličnim ili lat. Simila Similibus Curentur. Ključni princip homeopatije je "slično se leči sličnim". Ako neka supstanca kod zdrave osobe izaziva određene reakcije, onda se s njom može izlečiti bolesnik koji pokazuje slične simptome. Na primer: čišćenje luka izaziva suze u očima i zapušenje nosa, a ti su simptomi slični nekim simptomima alergije na polen. Dakle, luk leči alergiju na polen kod takvih osoba. - hijararhija simptoma; kako je to Hahnemnn u organonu rekao: "Pojedinačni simptom nije bolest sama isto kao što niti stopalo samo za sebe nije čovek". Totalitet je u stvari koncept, koji bi ako se posmatra površno, mogao dovesti do zaključka da se tu radi o jednostavnom skupu svih prisutnih simptoma u pacijenta, ali da bi se došlo do totaliteta simptoma moraju se prilikom evaluacije uzeti u obzir svi simptomi koji sačinjavaju sveukupnu sliku pacijenta na svim nivoima (telesni, emotivni i mentalni). Prilikom procene, prednost dobijaju individualni simptomi, često prema ključu: čudni, retki i neobični, sve zbog toga da bi se uočio totalitet simptoma koji se proteže kroz sve nivoe bića. - zakon minimalne doze; zakon minimalnih doza se karakteriše korišćenjem što manjih doza leka da bi se stimulisao sopstveni mehanizam isceljenja organizma ljudi koji pokazuju takve simptome. Na primer, kafa u velikim dozama prouzrokuje nesanicu kod zdravih osoba, dok u vrlo malim dozama, što je iznenađujuće, može omogućiti pacijentu da ima prirodan san. - zakon o potenciranju preparata; samo homeopatski potencirani preparati trebaju biti korišćeni prilikom homeopatskog tretmana, - zakon o dokazivanju homeopatskih preparata; samo oni preparati koji su uspešno dokazani na ljudima smeju se upotrebljavati od strane homeopata - teorija o vitalnoj sili; vitalna sila je ta koja upravlja funkcionisanjem čitavog živog organizma. U zdravlju je odgovorna za harmonično funkcionisanje tela, a bolest nije ništa drugo nego poremećeno stanje zdravlja vitalne sile. - zakon o pojedinačnom preparatu; homeopatski preparati trebaju biti prepisivani samo kao pojedinačni (ne miksevi za koje niko u stvari ne može tačno da predvidi kako će delovati), jednokratno i u pojedinačnim dozama Osim ovih sedam zakona postoji još jedan važan element koji nikako ne sme biti izostavljen ako želimo trajno izlečenje. Reč je o ispravnoj primeni i tumačenju Heringovog zakona.

Heringov zakon izlečenja
Postavio ga je dr.Constantine Hering koji je poznavao dr.Samuela Hahnemanna i koji je nastavio i sistematizovao njegov rad: - Od unutra ka spolja - ako se simptomi kreću od unutrašnjih organa prema koži to znači da je prepisani lek dobar i da se lečenje odvija u dobrom pravcu. - Od važnijih organa ka manje važnim - ako se simptomi povlače sa srca i idu na zglobove, lečenje se dobro odvija. - Od gore prema dole - ako pacijent ima kožne probleme na licu a nakon leka simptomi se spuštaju na kožu oko struka to znači da se pacijent oporavlja. - Od najnovijih simptoma ka starijim - najpre se povlače simptomi koji su nedavno nastali a najduže

su prisutni najstariji simptomi. Znači da se povlače obrnutim redosledom od nastanka. - Iz centra ka periferiji Ovo, kada se čita površno, izgleda vrlo jasno, ali je u praksi teško praviti razliku između pojedinih smerova kretanja simptoma, a samim tim i izlečenja. To je vremenom dovelo do zanemarivanja ili čak i odbacivanja Heringovog zakona kao upotrebljivog. Ali dr. Prafull Vijayakar je razvio sistem koji omogućava da razumemo i primenimo Heringove zakone. Napravio je i kartu supresije u kojoj ima sedam nivoa ili slojeva kroz koje se može kretati sa razumevanjem šta se i zašto događa. Na osnovu te karte može se predvideti razvoj i kretanje izlečenja ili progresije bolesti.

Kako homeopatija deluje
Autor: dr Aleksandar Marković

Filozofija homeopatije smatra da um, telo i emocije nisu razdvojeni. Svako iskustvo koje smo imali može ostaviti trag u telu ili emotivnoj sferi. Zato, homeopatski proces počinje razgovorom u kom homeopata postavlja veliki broj pitanja kako bi dobio kompletnu sliku onoga što se događa u telu pacijenta, kako na mentalnom, tako i na psihičkom planu. Takođe, homeopata uzima u obzir nivo energije pacijenta i način na koji osoba reaguje na okolinu. Homeopate su zainteresovani za razumevanje funkcija na svakom nivou: mentalnom, emocionalnom i fizičkom. Npr., neispoljeni emocionalni stres može prouzrokovati probleme u imunološkom sistemu, sistemu za varenje i tegobe u spavanju i razgovoru. S druge strane, fizički problemi rezultuju emocionalnim nemirom. Uopšteno, svi predstavljeni problemi pacijenta, uključujući i bolest kao glavni problem, sklonost određenom ponašanju, kao i pacijentove osobine, bitni su simptomi u homeopatskoj analizi. Zanimljivo je to da homeopatija ne traži telesne simptome kako bi ih otklonio nego ih gleda kao namenski odgovor na stresni stimulans. Ovo je najjednostavnije shvatiti na primeru obične prehlade. Njeni simptomi mogu uključivati groznicu, malaksalost i stvaranje sekreta. Ti simptomi su inteligentan odgovor na virusnu infekciju. Groznica ubrzava enzimske procese i okuplja određene ćelije u imunološkom sistemu kako bi se organizam obranio od virusa. Malaksalost zahteva fizički odmor jer se sva ostala energija koristi za obranu od prehlade. Homeopatska metoda primenjuje prirodne preparate koji u prirodi izazivaju simptome slične onima koje izazivaju bolest koju želimo izlečiti zato se i kaže Slično se leči sličnim (Similia Similubus Curentur). Na primer, nesanica se leči preparatima od crne kafe, zatim kijavica, alergija ili prehlada pripravcima od luka (koji izaziva suzenje očiju i pečenje kao i navedene bolesti), itd. Posebno se ističe da homeopata u obzir ne uzima samo istoriju bolesti i lokalne simptome, već i razne reakcije pacijenta na boju ili vrućinu, razne vremenske uslove, različita držanja jela, itd. Ispituje se i psihointelektualno stanje pacijenta. Za homeopatiju simptomi nisu činilac bolesti, već izraz otpora, nastojanje pogođenog organizma da prevaziđe probleme koji su ga obuzeli. To takođe znači da simptomi nisu dati nekom unapred određenom bolešću, nego su proizvedeni individualnosti osobe. Osoba se leči kao celina, a propisani lek deluje ne samo na lokalne simptome, nego i sve druge simptome. Pacijenti su često iznenađeni kad prilikom lečenja i izlečenja glavobolje ili zatvora, dođe do izlečenja od stresa, preterane osetljivosti ili nadraženosti. Zbog toga se homeopatija naziva i potpunom, odnosno holističkom terapeutskom metodom. U homeopatiji, cilj nije otklanjanje simptoma, nego prepoznavanje i otklanjanje uzroka simptoma. Iz tog razloga, pravi homeopatski lek je baziran na razumevanju celokupne osobe, radije nego na odgovoru na simptome određene bolesti. Homeopate prihvataju da organi i funkcije ljudskog tela podležu određenoj hijerarhiji. Mozak je najvažniji i najosjetljiviji organ u telu, a koža je najmanje važna. Smatra se da lečenje napreduje kad se bolest udaljava od važnih organa prema organima koji se nalaze niže na hijerarhijskoj lestvici. Put izlečenja homeopatijom pokazuje da se simptomi kreću iz unutrašnjosti tela i idu prema spolja, tako da ako je osoba imala tegobe u respiratornom sistemu, onda će prvo nestati one a tek onda prema spolja, npr. kožne promene, koje nestaju na kraju. Pacijent mora biti strpljiv jer za njega je važno da bude izlečen od uzroka bolesti , a ne da mu se stanje samo olakša i simptomi potisnu (tzv.

Postavljeno: 05.05.2009

palijativno lečenje). Svaki slučaj je različit i ne postoje dva ista pacijenta bez obzira na ispoljavanje istih ključnih simptoma (princip individualizacije). U toku lečenja neki pacijenti doživljavaju period izuzetno dobrog raspoloženja i optimizma. Ponekad izgleda kao da se stanje pogoršava za jedno kratko vreme. To je dobar znak koji znači da homeopatski lek počinje da deluje. Ponekad nazeb, osip ili neki drugi oblik stanja mogu da se pojave kao efekat “faznog čišćenja”, što znači da organizam prolazi kroz stadijum čišćenja. Pored toga, mogu ponovo da se jave stara stanja, stara po nekoliko decenija, ali to se obično dešava u kratkom vremenskom periodu. Sve ovo ne treba da zbunjuje jer ova stanja će proći i ne smeju se suzbijati, jer su oni veoma važan deo procesa lečenja. Ako bilo kakva reakcija u toku lečenja uznemiri pacijenta on treba, da se što je moguće pre, posavetuje sa homeopatom za koga je važno da zna šta se dešava dok lečenje traje. Takođe, mogu se voditi i beleške o svim promenama koje treba poneti na kontrolni pregled.

Homeopatski lekovi
Autor: dr Dragan Zlatanović

Homeopatsko lečenje sprovodi se uz primenu homeopatskih lekovitih preparata. Homeopatski lekoviti preparati su biljnog, životinjskog ili mineralnog porekla. Postupkom potenciranja, moguća je čak i upotreba toksičnih supstanci bez nuspojava. Danas se u homeopatiji koristi preko 5 000 lekovitih preparata u raznim potencijama. U homeopatiji je važno razređivanje i potenciranje. Razblaženja od 1 do 10 označena su rimskim brojevima X (1X = 1/10, 3X = 1/1,000, 6X = 1/1,000,000). Slično, razblaženja od 1 do 100 označena su rimskim brojevima C (1C = 1/100, 3C = 1/1,000,000, i tako dalje). Razblaženje od 30X znači da je originalna supstanca razblažena 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 puta. Potenciranje: udaranjem rastvora 10 do 100 puta o elastično-čvrstu podlogu između svakog razblaženja dobija se pojačano, potencirano delovanje leka. Homeopatski lek je vrlo razređena ali potencirana supstanca uzeta iz prirode. Svaki homeopatski lek poseduje sopstvenu, vrlo jasnu sliku onoga što može da leči. Uopšteno govoreći radi se o pacijentovom emocionalnom stanju i o jedinstvenim znakovima i simptomima bolesti. Homeopatski lekovi deluju tako što podstiču odnosno stimulišu snagu osobe (princip vitalne sile) jer ta sila je ponekad sklona zaboravu. Ovaj podsticaj će pomoći celokupnoj ličnosti pacijenta da se očisti od svih posledica neravnoteže unutar njega koje su dovele do zdravstvenih tegoba. Cilj je da se osoba dovede do nivoa zadovoljavajućeg (optimalnog) zdravlja po merilima medicinskih i socioloških standarda na što je moguće efikasniji način tako da je taj nivo u saglasnosti sa starošću osobe koja se leči. Bez obzira koliko simptoma pacijent imao, u jednom momentu se uzima samo jedan lek koji će biti ciljan za sve prisutne simptome.

Postavljeno: 02.05.2009

Dejstvo na organizam
Smatra se da homeopatski lek ima zvučni efekt na telo. To je slično kao kada određenu notu odsviramo na violini, u određenoj oktavi, pa to može imati efekt na molekularnu strukturu čaše vina. Tako isto i homeopatski lek odzvanja u organizmu, sa slikom simptoma pojedinca i ostvaruje efekt, sistemski vraćajući odgovor organizma pojedinca. Odgovor je jačanje osobe iznutra prema napolju. Lek stimuliše povratak ravnoteže, koji za uzvrat pomaže osobi pobediti bolest i postati fleksibilnija u prilagođavanju okolini. Najčešći oblici homeopatskog leka su granule (zrnca) i tablete. Ali, homeopatski lekovi dolaze i u obliku sirupa, kapi, praha, supozitorija, masti, injekcija i dr. Ako se radi o uobičajenim dozama savetuje se uzimanje pola sata pre ili posle jela. Za razliku od konvencionalnih lekova, doziranje homeopatskih lekova nije usko povezano sa telesnom težinom.

Kako se upotrebljavaju homeopatski lekovi
Kod akutnih simptoma poboljšanje bi trebalo da nastupi već nakon nekoliko uzetih doza. Kod hroničnih oboljenja terapija je dugotrajnija sa povremenim pauzama zavisno od prirode tegoba. Homeopatski lekovi se mogu uzimati u bilo kom vremenskom razmaku i trajanju, bez bojazni od bilo kakvih štetnih popratnih pojava. Prema literaturi, nema poznatih slučajeva interakcija sa drugim lekovima. Homeopatski su lekovi, zbog svoje velike razređenosti, potpuno sigurni i ne izazivaju nikakve štetne popratne pojave. Prednost im je i to da se mogu probati bez opasnosti od komplikacija; ako izaberete pogrešan lek, on jednostavno neće delovati

Istorija homeopatije
Autor: dr Dragan Zlatanović Postavljeno: 25.04.2009

Homeopatija je efikasna i naučno zasnovana metoda lečenja koja podstiče (stimuliše) prirodne sposobnosti čovekovog organizma na putu izlečenja. Homeopatija je zdravstveni sistem izveden iz drevnog principa da se "slično leči sličnim".

Početak homeopatske primene
Ovaj princip su poznavali i primenjivali Hipokrat i Paracelzius, ali ga je na praktičan način, u Evropi, razvio nemački lekar Samuel Christian Friedrich Hahnemann (1755-1843), pre skoro dva veka. Iako je u svoje vreme bio uspešan lekar, Hahnemann se razočarao u metode koje su u to vreme koristile njegove kolege. Nezadovoljan tadašnjim medicinskim objašnjenjima, Hahnemann je niz godina istraživao i napravio listu određenog broja lekovitih supstanci, kao i simptoma do kojih su dovodile, kad ih je dao zdravim ljudima. Jednog dana, prevodeći knjigu o farmakologiji, čitao je o biljci Cinchona Officinalis (kinin), koja se koristila u lečenju malarije, pa je počeo da uzima dnevne doze biljke kao infuziju. Danima je sam sebi davao doze kinina i detaljno zapisivao sve svoje reakcije. Na svoje čuđenje, dobio je simptome malarije, uprkos činjenici da zapravo nije bio zaražen tom bolešću. Simptomi su se vraćali svaki put kada bi uzeo dozu kinina i trajali bi po nekoliko sati. Pitao se da li je to razlog zašto se malarija leči baš kininom. Hahnemann je potom testirao mnoge druge supstance na isti način - dajući doze zdravim osobama i primenjujući te supstance za lečenje bolesti sa sličnim simptomima. Mnoge supstance koje je koristio bile su vrlo otrovne i to ga je podstaklo da eksperimentišući ustanovi najmanju moguću efikasnu dozu. Konačno je razvio metodu potenciranja početne supstance. Početne supstance je razređivao od prvog razređivanja alkoholom sledećim. Nakon drugog razređenja, određenu količinu ponovo je razredio alkoholom i tako dobio treću razređenu supstancu. Taj proces je nazvao potenciranjem. Zatim je otkrio da je pažljivo pripremeljen rastvor sačuvao sva farmaceutska svojstva prvobitnog leka. Na taj način je razvio potpuno različit i nov farmaceutski postupak, kojim je za medicinske preparate kao sirovine mogao koristiti neaktivnu supstancu poput soli ili toksičnih supstanci poput arsena. Zbog postupka potenciranja homeopatija je metoda “bez lekova” jer se pacijentima ne daju hemijski proizvodi, pa zato nema ni nuspojava. Hahnemann je 1810. utvrdio principe homeopatije u delu "Organon racionale medicine", da bi nakon toga započeo predavanja o homeopatiji na Univerzitetu u Lajpcigu. James Tyler Kent (1849-1921) je nastavio rad Hahnemann-a i objavio Materia Medica Pura 1905. godine listu 217 lekova koji se koriste i danas. J.T. Kent je bio na položaju profesora na Medicinskom koledžu u St. Louisu i posvetio svoj život proučavanju homeopatije. Napisao je oko 650 radova, opisavši oko 65000 simptoma.

Moderna homeopatija
Homeopatija je stigla u SAD 1825. godine, a od 1865. do 1885. godine doživela je svoj vrhunac, da bi zatim bila prihvaćena i u Velikoj Britaniji gde je bila naročito popularna krajem Prvog svetskog rata. Kraljevska porodica ima od tada ličnog doktora homeopatu. Kraljica Mary koristila je homeopatske preparate, kao i kraljica Elizabeta II danas, a naročito joj je privržen princ Charles koji je sugerisao da homeopatija bude obuhvaćena zdravstvenim osiguranjem. Homeopatija se naročito raširila u Indiji zbog sličnosti sa tradicionalnom biljnom medicinom. Evropska zajednica je regulisala homeopatiju

U porodici postoje sluačjevi obolelih od tuberkuloze. . Optimisti su. sa bolovima u zglobovima koji se pogoršavaju od hladnoće. imaju potrebu za zaštitom. erozija grlića materice. Kada su frustrirani. snažan. hiperaktivni su i tvrdoglavi. Prema podacima WHO (Svetska zdravstvena organizacija) homeopatija je po broju svojih korisnika druga metoda lečenja u svetu. Ujutru. često su prehlađena i dr.05. Kriju svoju pravu narav da ne bi izazivali sumnju. suv. imaju nepodnošljiv osećaj neispunjenosti. prolivi.direktivom br. često menjaju posao. Ove osobe često su sklone laganju iz straha da kada bi rekli iskreno šta misle ili smeraju neko bi ih osudio ili osujetio. Ove osobe često obolevaju od respiratornih infekcija. Ponavljano se javljaju groznica i temperatura. destruktivni su i imaju destruktivne fantazije. Deca slabo napreduju. lome stvari. kada se probude. Karakteristično je da su im beonjače plavičaste. Samozadovoljni su i žive sa neobičnom idejom da je u njima nešto živo ili da su veoma krhiki. Pate od sinusa ili lako podlegnu nazebu. Čest je kašalj. Lek se koristi kod loših efekata vakcinacije protiv malih boginja. Neki homeopatski tretmani su ipak obuhvaćeni zdravstevnim osiguranjem u nekim zemljama kao što su Francuska. Zatim koristi se kod glavobolja.05. odnosno dopunskim osiguranjem. Homeopatija je efikasna i naučno zasnovana metoda lečenja koja podstiče (stimuliše) prirodne sposobnosti čovekovog organizma na putu izlečenja.Vole da putuju a često sanjaju da padaju sa visine. vlažnog vremena. su razdražljivi. Velika Britanija. odmah iza kineske tradicionalne medicine. alergični su na mačke. i karakteristčno je da kada sebe opisuju često koriste izraz „ da su kao staklo koje može svaki čas da pukne". Imaju jake glavobolje. ali to drže tajno i nastoje da budu voljeni. ali su neretko alergični na njega. Vole hladno mleko. Nekada boluju i od astme. Javno zdravstveno osiguranje u većini zemalja (npr. Potrebno im je da budu voljeni. kola i dr. 2001/82/EC. Takođe. boluju od artritisa. Kao deca mogu imati napade besa. Nemačkoj i Švajcarskoj) ne obuhvata homeopatsku terapiju. kratak. U stalnoj su borbi protiv dosade.2009 Tuberculinum je homeopatski lek koji se prepisuje osobama koji vole putovanja. pa pokušavaju da oponašaju nekoga ko im je uzor. treća je fitoterapija. ali u sebi mogu biti veoma nezgodni. Tuja Postavljeno: 21. žale se na bolove u grudima. To su ljudi koji se lažno prikazuju i naizgled su ugodni. Homeopatija je zdravstveni sistem izveden iz drevnog principa da se "slično leči sličnim". Danska i Luksemburg. zapaljenja svih vrsta. stan. žele da izmene svoj život. Dok spavaju škrguću zubima i viču. ali ih nekada ipak čuvaju u kući. U sebi se osećaju ružnima. partnera. puni su romantične čežnje. Osobe kojima se prepisuje ovaj lek su tajnovite i imaju jak osećaj krivice. konstantan. bradavica. alergični su na mačke. ali se može obuhvatiti privatnim. naročito u usnoj duplji i nosu. Bolje se osećaju na svežem vazduhu i u kolima se voze sa otvorenim prozorom. Odrasli se boje pasa. ali oni lično smatraju da to ne mogu biti. Tuberculinum Postavljeno: 21. a četvrta alopatska medicina.2009 Ovo je homeopatski lek koji se pravi od kore tuje.

Veoma su nervozni. odnosno ovaj lek pomaže kod nemira. ali se sećaju svega što se dogodilo pre bolesti. skloni jakim depresijama. skloni piću. Mogu biti veoma praktični. Osobe kojima je Syphilinum potreban su ljudi bez nade u oporovak. ekstrovertni i velikodušni. igru i ples. posteljina zgužvana i razbacana. misle da će im kad tad trebati. preterano se zamaraju. sposobni. ukoliko postoji nasledna tendencija ka alkoholizmu ili istorija. Otečeni zglobovi. zelenim iscedkom. Tužni su. kod tumora na testisima ili na jajnicima. Lukavi su. Javljaju se brojne erupcije sa smrdljivim. Ne podnose crveno. rade uz kratke rokove. radionice pune alata. Takođe postoji osećaj razdvojenosti. Obično sviraju klavir. uspomena. nesanica. a njihov ambijent su obično kuće pune knjiga. ambicozni. Lenji su i neuredni. Oni su kreativni. Imaju izražen osećaj za ritam. mogu da rade na više mesta ili paralelno da studiraju i rade i slično. Iznenadno destruktivno ponašanje može biti propraćeno smehom. melanholični. Imaju averziju prema društvu. pa ne vole da nose garderobu u ovim bojama. mada ne postižu uvek koliko bi mogli. događaje. Sanjaju slikovite snove. ali uvek znaju gde im se šta nalazi. imena. sposobni da inventivno reše kreativne i praktične zadatke. Karakteriše ih i intezivna seksualnost. dobrog apetita i energije. podrumi puni nepotrebnih stvari. Syphilinum Postavljeno: 21. bolova u leđima. Čuvaju sve i vezuju se za stvari koje imaju za njih posebnu vrednost.2009 Sulphur je homeopatski lek napravljen od sumpora. Sa sporim osobama često gube strpljenje. Obožavaju mačke i imaju najmanje bar . skloni takmičenjima. simpatični. zajedno sa apatijom. Stalno imaju osećaj da će poludeti ili da su paralisani. Vrlo su marljiivi. Asocijalni su. Postoji gubitak pamćenja – ne mogu da pamte lica. dok uče slušaju muziku u pozadini. Često su crveni u licu. Bolovi su konstantni i agresivni. Smatraju se intelektualno jačim od ostalih i s prezirom gledaju na druge. Sulphur Postavljeno: 21. nestrpljivim osobama koje su prilično lukave. usmereni su na sebe i sve ostale ljude i stvari uvek posmatraju u odnosu na sebe. pletu ili vežbaju prste na neki drugi način. često emotivnu. dijabetesa. Smeju se i plaču bez uzroka. angine pectoris i bolesti srčanih zalistaka. nostalgični. Ove osobe boluju. Noću se javlja užasna zabrinutost. Uz to su redovno i fizičko aktivni. erotska manija. Postoji stalna potreba da peru ruke. a ujutru kada se probude krevet je u neredu. delirijum. mesta itd. iritabilni.05. Karakteristična je velika iscrpljenost sa malim brojem simptoma. Žure u svemu što rade.Tarantula Hispanica Postavljeno: 21. Lek na bazi otrova pauka odgovara kreativnim ali često ljutitim. Syphilinum se primenjuje u hroničnim slučajevima. ali i materijlanu. ali pokazuju veliku izdržljivost i snagu. Osobe kojima se ovaj lek prepisuje su hiperaktivne pate od nemirnih nogu. gomile raznih predmeta. trzanja i tikova.05. išijasa. trzaja mišića. vrpoljenja. zeleno i crno. bezvoljnošću i osećanjem ravnodušnosti prema budućnosti. Soba im je neuredna. prepredeni i vešti u smicalicama.05. skrivaju se i prave da su bolesni.2009 Ovo je homeopatski lek koji se pravi od otrova tarantule. Histeriju smiruju muzikom ili završavaju smehom i izvinjenejem. Osobe kojima Sulphur odgovara su pre svega egoisti.2009 Syphilinum je homeopatski lek koji se pravi od iscedka tkiva zaraženog sifilisom. Vole muziku. lupanja srca. kada je reakcija na uzeti lek slaba i proizvodi samo delimično olakšanje.

a svoje postupke teško kontrolišu. Koristi se kod jakog svraba i kožnih bolesti. Nekada duboki osećaj izolacije nadoknađuju religijom. Ove osobe se osećaju napadnuto i posled operacija u vezi genitalija ( epiziotomija i sl). do upala razne vrste pripada ovim ljudima koji mogu biti ili intelektualni teoretičari ili praktični pomagaoci i stalno nešto rade. ili pse. oni se uvek smeškaju i sve podnose. Strah od smrti i mraka je toliko jak da su u stanju da pređu u manijačno ponašanje. ali ga ne mogu ostaviti jer pate od straha da ne budu ostavljeni. hvališu se i još tada su usmereni na sebe. sa ogorčenjem ili poniženjem.2009 Osobe kojima se prepisuje homeopatski lek Staphysagria snažno osećaju bes. Često nose crnu odeću i fascinirani su tamom. Ma kako loše prema njima postupali. Staphysagria Postavljeno: 21. osobe sa nasilnim nagonima. pričaju ili se smeju u snu. sanjaju da se dave ili da im je glava pod vodom. ali ga nikada ne izražavaju.05. noćnog znojenja. bilo da su fizički radnici ili intelektuaci koji rade duboko u noć uzima danak u vidu noćnih mora naročito kada spavaju na leđima. Ovo je glavni lek za žrtve silovanja. sa razočaranjem u ljubavi. Mogu i sami imati nasilne fantazije i biti agresivni (ulični napadači. čudovišta. naročito kada im se učini da su na bilo koji način ugroženi tako da dobijaju nadljudsku snagu i lice im se zajapuri. pasa. divljeg pogleda i neutešni. Glavna karakteristika ovih osoba je strah. I deca i odrasli se osećaju izolovano i usamljeno. Takođe je potrebna za svaku poteškoću povezanu sa nerazrešenim osećajem besa ili poteškoću u kojoj je bes povezan sa ogorčenjem ili sa potisnutom tihom tugom. Ključna nota je strah da se noću bude sam. Boje se i tunela. jer odnos izaziva taj nagomilani bes. Boje se nasilja. nasilnici u porodici). Ove osobe mogu biti pesnici ili pisci songova u stihovima ili pevači koji i pišu pesme. da su zaglavljeni u nekom prostoru iz koga nema izlaza. Proživljavaju noćne more od kojih se noću bude. Često sanjaju životinje i to divlje. gorušice i povraćanja jela i pića. Staphysagria je često potrebna i ženama posle prorođaja. pa se radije odriču seksa. pate od klaustrofobije (strah od zatvorenog prostora). nasilni vojnici. Toliko se boje mraka da čak i kao odrasli spavaju sa upaljenim svetlom. Posle takvih operacija izbegavaju da imaju seksualne odnose.05. ali strahuju od groblja. Ovde spadaju i osobe koje ostaju u vezama sa nekim ko je potencijalno nasilan i ugrožava ih. Korisna je i osobama koje se nalaze u životnim situacijama u kojima uvek iznova trpe nasilje i osobama koje stupaju . Buran dnevni život. Stramonium Postavljeno: 21. Kao deca rastavljaju predmete da bi videli kako funkcionišu. Gotovo da nema osobe koja u nekom periodu svog života nema potrebu za ovim lekom. Karakteristično je mucanje kod prve izgovorene reči. ogledala. Od psorijaze. Uveče ne žele da idu na spavanje da ne bi propustili zanimljive razgovore. Stramonium je glavni lek za strah i užas.jednu ili bi bar voleli da mogu da je imaju.2009 Stramonium je homeopatski lek iz grupe biljnih preparata. duboke vode. Znatiželjni su. Boje se nasilja i napada. Često se trzaju iz sna kao da ih nešto guši. ekcema. mraka. kada se telo oseća silovano. a zatim ih opet sastavljaju. Boje se visine. užas kome često ove osobe podležu. Sulphur pomaže kod podrigivanja. pa to kompenzuju prianjajući za određena mesta ili za određene osobe. tj. posebno vezano za groblje.

2009 Ovo je homeopatski lek koji se pravi od mastila sipe. Slabo se hrane. Ovaj tip ljudi je bistar. vide njihove slabe tačke. beskičmenjaci. pasivnošću izbegavaju sukob. pa ovaj lek upravo to i rešava. Silica se preporučuje ljudima kojima je smanjena umna i telesna snaga i koji nemaju dovoljno samopouzdanja. Devojkama menstruacije traju i po sedam dana i svakodnevno imaju potrebu za plesom ili vežbama. Mrze svađu i konfortaciju. pa su posledica toga slabi nokti i kosa. Za njih je to alternativni izraz seksualne energije. Ove osobe ne mogu da izbace gnoj iz apscesa ili trn ili stolicu. Osobe kojima se Silica prepisuje su popustljive. Po prirodi nisu vođe. Popustljivi su u smislu da nemaju hrabrosti da urade posao. gube kosu. Ključna nota ima je sporost. Koristi se kod hronične upale uha. Ovaj lek je poznat za oživljavanje brakova u slučaju kada je jedan od partnera upao u to stanje iscrpljenosti i svega mu je dosta. ali mogu na taj položaj dospeti protiv svoje volje. Osnovni pojam u ovom leku je neuspeh u izražavanju i primanju. ali pošto se veoma tvrdoglavi. a koristi se i za ublažavanje posledice pušenja. Karakteristični su neutralna osećanja. Silica Postavljeno: 21. ekcema. Kao posledica preteranog učenja javljaju se razni simptomi. Prema seksu su takođe ravnodušni. a društvo ih iritira.05. Njihov ventil je ples i fizički napor. Ako imaju svetlu ili riđu kosu često imaju pege na nosu i obrazima. Osobe kojima se ovaj preparat prepisuje su kao tinejdžeri prilično nediferentovani.2009 Silica je homeopatski lek koji se pravi od silicijuma. Često su to večiti studenti. Pomaže kod čmička na oku. kao što su nadraženi jezik i bol u želudcu. imaju bele mrlje na noktima i zubima i dr. Učenje im može postati način života jer tako izbegavaju stvaran svet. Uglavnom moraju nečim da se zanimaju – da šiju.u veze samo sa nasilnim partnerima. Sporo usvajaju ideje i uče dugo i uporno. stolica im je neredovna. sposoban i inteligentan u školi i postiže odlične rezultate. dolazi do mentalne iscrpljenosti od preteranog čitanja i pisanja. Lako i dobro čitaju druge ljude. fontanele su im dugo otvorene. stidljivi i vrlo oprezni. ne popuštaju. Kasnije upadaju u apatiju i postaju ravnodušni prema supružnicima.05. Uglavnom žele da se osame. deci i rođacima. Sepia Postavljeno: 21. od koga se osećaju dobro i tako transformišu energiju. osećaj otuđenja i nesposobnost pružanja ljubavi. kod glavobolja. čak i dok gledaju televizor. Mala deca ne podnose majčino mleko. pletu. boje se neuspeha. bradavica. Kao tinejdžeri uživaju u seksu pod uslovom da se dobro slažu sa partnerom. pa uvek gledaju da se izvuku i izbegnu sukob a da problem nisu ni rešili. ali otporne. mršava su. Ova biljka pomaže da se izbaci sve ono što se godinama nakuplja. . Uživju kada ih cene u akademskom i profesionalnom miljeu. povučeni su. uživaju u životu i u vezama. PMS tegobe. gnojnih rana. sve što ste drži u sebi. Sepia se prepisuje za hormonalne poremećaji. Teško im je da se izraze ili potvrde.

problema cirkulacije. velikog intenziteta i pune ljubomore. sir. frigidnosti. gljivičnih infekcija i infekcija urogenitalnog trakta. Uobičajena je blaga ljubomora i promenljiva narav. svetlog tena i kose. nadutosti trbuha. maslac. Deca kojima se prepisuje Pulsatilla su blaga. od mraka. Delotvorna je za akne povezane uz menstrualni ciklus kod mladih devojaka ili žena. Idealisti su. Spremni su da idu do krajnosti. depresivnost. želeći mnogo dece da bi ispunile prazninu nastalu zbog toga što su same nekada bile napuštene (rani gubitak roditelja i sl).bolne i teške menstruacije. Sepia sprečava pucanje kože na pregibima zglobova i vrlo je efikasna kod osoba koje se osećaju poraženo i depresivno.2009 Platina je homeopatski lek koji se primenjuje kod paraliza glave i usana. kod postojanja cisti na jajnicima. klaustrofobija (strah od zatvorenog prostora). Takođe. opstipacija. Brinu i o drugim ljudima i stalo im je do njih. vitiliga. protiv grčeva uzrokovanih gasovima u crevima.05. Jako su usamljene i imaju potrebu za društvom. od psihičkih oboljenja. plačljive. Ponašaju se nadmoćno i prezrivo. Ponosni su na svoj ego. Često su gojazni. ali su kratkotrajne. Kasnije u životu artritis. Traže da ih roditelji drže. Pošto nailaze na brojna razočarenja. Za njih važi da su vrući ljudi koji obično nisu žedni. menopauzalne tegobe. Budući da su tvrdoglave i da traže društvo. Veze su im burne.05. bolova u leđima. Plaču kada ih ostavljaju u vrtiću. Prema deci su veoma pažljive i nežne i često se previše zaštitnički ponašaju. U ishrani najviše vole slatkiše. spontanih pobačaja. kod bolnog seksualnog odnosa. Na druge gledaju sa prezirom i nipodaštavanjem. Lako se seksualno uzbuđuju i često masturbiraju. Strahovi ovih osoba su uglavnom od novih stvari. Bellove paralize. Koristi se kod kijavice. maze i paze. pamte uvrede i osećaju se napušteno. ređe plaču. ako ne zadovolje prerasta u strah i razočarenje. Plaču i kad su besne. Odlična je protiv mučnina i povraćanja. Pulsatilla oslobađa disajne puteve. psorijaze. samoljubive. Izlučevine iz nosa su guste i žuto-zelene. Lako pocrvene i potreban im je čist vazduh. varikoznih vena. deluje protiv akni koje bole na dodir. Osobe kojima se prepisuje Pulsatilla su preosetljive. zahtevaju mnogo i do sebe i drugih. Pulsatilla Postavljeno: 21.2009 Pulsatilla je homeopatski lek napravljen od poljske anemone. Osobe kojima se ovaj lek prepisuje su ohole. Iako su popustljive. vole da vladaju. Mogu biti tip arhetipske majke. zahvaljujući tome što imaju sposobnost manipulisanja. steriliteta. nežna i plačljiva. curenja i začepljenosti nosa. ali u sebi ostaju isti i primenjuju istu strategiju da bi privukli pažnju. Kako stare. Pulsatilla je najčešće indikovana kod upala uva. pune usne. Često im se menja raspoloženje. obavijaju je velom tajne i zavođenja. uglavnom urade sve što naume. gubitka osećaja u genitalnoj regiji. iz uva može curiti gusti žuto-zeleni gnoj. odvojeno i izolovano. I deca i odrasli spavaju na leđima sa rukama iznad glave. dramatizuju situaciju. . Često imaju proširene vene u trudnoći. žene lako postaju rano majke. Platina Postavljeno: 21. Jak seksualni nagon. Ove osobe imaju istaknute. Smiruje suvi kašalj ili vlažni kašalj praćen izbacivanjem sluzi. od usamljenosti. arogantne i ponosne. Ovo su osobe koje žele sažaljenje. lako ih je povrediti. svoju ličnost. često pate od straha da bi se nekom njima dragom moglo nešto loše dogoditi.

bez ispoljavanja bilo kakvih osećanja. Ljubav je smisao njihovog života i. prehlade. Phosphoricum acidum Postavljeno: 20. u svemu učestvuju. Skloni su ljubavnim razočarenjima. često se boje mraka. Traže upaljeno svetlo u hodniku i odškrinuta vrata od spavaće sobe. sporo odgovaraju. čokoladom. smanjene koncentracije. često se bave umetnošću. Imaju skladne pokrete i vole život. šarmntne. ne mogu da spavaju nakon strašnih priča i televizijskih emisija. potrebno im je društvo ali često mogu biti lakoverni i previše otvoreni prema drugima. svuda budu pristuni. Čak se i kao odrasli boje mraka. naročito kod žena posle porođaja. Živahni su. usmerene prema drugima. umiljati. razdraganošću. deluju istrošeno i umorno.05.05. sjajnih očiju sa dugačkim trepavicama. bilo žive ili umrle. Phosphorus je prikladan je za ljude koji se iscrpe posle kraćeg telesnog naprezanja. strastveni i prilično preplašeni. Imaju veliki broj prijatelja kojima se lako poveravaju. spore.2009 Paeonia officinalis je homeopatski lek napravljen od biljke božur. Nije neuobičajeno da ovim osobama loše funkcioniše tireoidna žlezda. Phosphoricum acidum se preporučuje ljudima koji pokazuju opštu ravnodušnost i pate od smanjene mentalne sposobnosti. naročito muzici. Glavni predmet osoba kojima se prepisuje Paeonia officinalis jesu kuća i porodica. pa su prisutni kašalj. privlačni. Osobe koima se prepisuje Phosphoricum acidum su apatične. Phosphorus Postavljeno: 21.Imaju nagon da upotrebe nož kada ga vide i opsednuti su temama vezanim za rojalizam. skloni umetnosti. sagorele. Paeonia officinalis Postavljeno: 20. Homeopatska medicina upotrebljava srž korena. Usled hronične iscrpljenosti žude za osvežavajućim voćem i pićima. Karakteristično je da koriste narkotike. kako ih literatura opisuje „ikričavi" ljudi koji u mladosti osvajaju svojim optimizmom. Rano gube kosu ili rano osede. lako se iscrpe. Pričaju u snu i detaljno se sećaju svih detalja snova koji često traju jako drugo. predstavnike kraljevskih porodica. ako se u toj oblasti nisu realizovali. Osobe koijma se Phosphorus prepisuje su otvorene. zavisni su. Posebno neočekivane i iznenadne promene veoma . Slaba tačka su im pluća. Kao deca. ispljuvak obojen svežom krvlju. ribom. Potiskuju osećanja. osetljivi su i veoma osećajni. pa shodno tome često sanjaju upravo noževe. Često su veoma žedni. da oni na nekoga nasrću nožem ili sanjaju dvorove. Koristi se kod promuklosti i laringitisa. gaziranim pićima i slanom hranom. žude za hladnim pićima. sladoledom.2009 Phosphorus je homeopatski lek koji se pravi od fosfora. zbog preterane želje da svuda stignu.2009 Phosphoricum acidum je homeopatski lek napravljen od fosforne kiseline. bol u grudima. naročito zbog ljubavnih razočaranja. Mršavi su. imaju sposobnost da rade satima.05. pa pate u sebi zbog besa ili tugovanja. Ipak. teško disanje. za povećanje kondicije. često imaju crtu vidovidosti u sebi i imaju proročke snove. Sprečava klonulost organizma. romantični. Njima je potrebna stabilna kuća i imaju averziju prema promenama. kreativni. Uprkos tome. uplašena su pričama o duhovima.

grčeva. zapušenja nosa. prehlada. imaju ″blažen″ izgled. kolenima i nožnim prstima. Osobe kojima se Opium prepisuje su sklone sanjarenju. Opium je jedan od glavnih homeopatskih lekova za tegobe izazvane užasom. Koristi se za mišićne grčeve najčešće u predelu velikih mišića listova ili tabana. usmerene na ciljeve. želudačnih problema. Ta dva stanja se smenjuju. Bude se rano ujutru. takođe na grudima. cistitisa. koji imaju strah od stranaca i novih stvari. Svako kašnjenje ih uznemirava. To je vrsta nostalgije. ukočen hod.utiču na njih. Iritira ih ako ih neko ometa u postizanju cilja. Bolovi u člancima i prstima. mogu biti izvor velikog stresa za ove osobe. pospanosti i tuposti. Ublažava začepljenost i upalu gornjih disajnih puteva i bol u nozdrvama. Kada izgube svoj dom ili nešto slično mogu postati veoma depresivni. hernija. U noćnim morama to može da im se vraća kao smrt nekog člana porodice. dodir. bolova i mučnine nakon obroka. Često su zavisni od kafe. Žale se da su ostavljeni od strane familije.05. opstipacije. a koji proizilaze iz opšte mišićne napetosti. U hroničnim stanjima lice je često otečeno. Sve akcije su im vrlo intenzivne. i prati ih osećaj drhtavice. alkohola. dubok i težak san. Uglavnom su agresivni i skloni svađi. Karakteriše ih uznemirenost pri pomisli da će izgubiti porodicu. euforične su. glavobolje. . svetlost. slabost nogu. mamurluka. Kritični su i savesni. sjajno i crveno. Indikacije za Paeonia Officinalis su i hronični čirevi na donjem delu tela. Lukavstvo prilikom poslovnih dogovora ili prilikom napredovanja na poslu. ako se sve ne obavlja prema pravilima. a sa druge strane njihove ličnosti je strah. rektumu. peludne groznice. senzualnog i sanjivog izraza. Kao deca brzo završavaju domaće zadatke i imaju jasne i bistre misli. nozi. Ne podnose tesnu odeću. Pomaže osobama koje se malo kreću i koje koriste duvan i kafu u velikim količinama oslobađa ih grčeva. teže da nešto postignu. učestalih napada kijanja. Ove osobe ne osećaju bolove tamo gde se to normalno očekuje ili osećaju bolove svuda i preterano su osetljivi. nožnom prstu. on je i glavni lek za ljude sa problemima koji su u vezi sa njihovim poslovima. pečenje u očima i zvonjava u ušima. tupog. Ovaj lek se daje najviše za probleme rektuma i anusa kao što su fisure i hemoroidi. ili profesionalna ljubomora. iritabilnih creva. na primer u internat. kako fizički. Razdražljivi su i nestrpljivi. Opium Postavljeno: 20. Nux vomica je glavni lek za poslovne ljude. Ne mogu da podnesu da ih pošalju od kuće.2009 Ovo je homeopatski lek napravljen od jedne vrste otrovnog oraha. naročito onih koji su sa duhovima. Poseduju snažnu seksualnu energiju. mirise. grde ostale vozače. Nestrpljivi su. ne podnose čekanje u redu. stopalu. Osobe kojima se Nux vomica prepisuje su vrlo ambiciozne. Mogu se osećati kao da im je koren odsečen. nervozna vrtoglavica kada se pomera. mada takođe mogu da pomognu kod zastrašujućih noćnih mora. pogotovu oko struka. Kada ih rad iscrpi upadaju u stanje zbrkanosti.05. zadržavanje urina preko dana. Više vole da se stvari ne menjaju. Uopšte mogu biti uznemireni ljudi. Često su pospani i emocionalno tupi. mokrenje u krevetu posle doživljenog straha. pekuće bolove u anusu tokom i posle stolice. Nux vomica Postavljeno: 20. Paeonia se koristi za intenzivne. U akutnim stanjima se dešava da se bude u velikom strahu. grčevi u želucu. Osetljivi su na buku. marljivi i poduzetni. Boje se braka i intimnosti. Karakteristična za njih je hronična opstipacija ( zatvor) i tvrda stolica. Imaju veliku želju za radom. drugih situmalanasa. ponekad im može biti vruće i obilno se znoje. tako i mentalno. proliv od uzbuđenja. Primenjuje se kod čireva.2009 Opium je homeopatski preparat koji se pravi od semena maka.

Njihova parola je ″mogu oprostiti ali ne i zaboraviti″. alergije). kao efikasni profesionalci mogu dobro intelektualno da komuniciraju. Ovo je lek za određene vrste groznica. Retko plaču. čireva na koži. zaokupljeni sobom. bilo emocionalni bilo telesni. jer plakanje pred drugima smatraju poniženjem. izuzetno su osetljivi i ranjivi i boje se da pokažu osećanja da ne bi bili povređeni. ali mogu biti vrlo osetljivi.Nitricum acidum Postavljeno: 20. Nitricum acidum se primenjuje kod akni. Kao tinejdžeri. Ne opraštaju i ne zaboravljaju. Karakteriše ih velika slabost koja je najizraženija ujutro. nerado govore o svojim osećanjima. Sve u svemu to su ljudi koje je teško voleti. Glavni simptom su glavobolje. S takvim ljudima možete biti prijatelj godinama da ga ipak ne poznajete. Za njih je tipična zimogrožljivost i podložni su prehlađivanju. vagina). nepovreljivi i ogorčeni. gihta i Adisonove bolesti kao i kod dijabetesa. egoistični. nekoliko oboljenja gastrointestinalnog trakta i kože ( herpes. Teško govore o svojim intimnim osećanjima.2009 Natrium Muriaticum je homeopatski lek koji se pravi od natrijum hlorida ( kuhinjska so). Mercurius . Kada vide nepravdu.05. Mogu da ostanu zatvoreni ceo život. Osobe kojima se prepisuje ovaj lek zameraju drugima stalno.05. Često deluju snažno. naročito u ljubavi. Natrium Muriaticum Postavljeno: 20. bojeći se da ne mogu da ozdrave. cinični. čak i protiv svoje volje. oči. imaju umetničke sklonosti i razvijen osećaj za druge. Veoma su osetljivi na bol. Pesimistični su i kritički raspoloženi. Imaju suve sluzokože ( usne. bradavica. razbesne se i to pamte. Zaljubljuju se u ljude koji su im nedostupni jer im to dopušta da ostanu van stvarnosti. uzbuđenje ili na gubitak sna. očajavaju. anemije. u krevetu. a kada to rade. čak i na tužne priče. naročito materijalno. Takođe je prisutna mršavost koja je najizraženija na vratu. svadljivi. Strašpno se brinu za svoje zdravlje. boje se smrti. Kao odgovorni roditelji brinu se za svoju decu. ispucale kože. kod kuće ili u školi i deluju društveno. Osobe kojima je Natrium Muriaticum potreban spadaju u pomagače. Glavne povrede ovih osoba su posledica razočaranja. bolova u grlu. saosećajni. Treba ga razmatrati i kao mogući lek kod hipertireoidizma. jer ne govore o svojim slabostima. Iako dobro funkcionišu u društvu. Izvinjenje ih ne može zadovoljiti. prefinjeni. ali ih nedovoljno maze i ljubav retko izražavaju eksplicitno. Lako se i uvrede i svaku uvredu pamte dugo. To je zato što rado i dobro slušaju. U očima im se vidi dugotrjna tuga i potreba za plakanjem. besni. možda posle ranog razočarenja nerado imaju partnera jer strahuju da će biti odbačeni. Istovremeno se boje smrti i za njom čeznu. a nekada razmišljaju čak i o samoubistvu. osetljivi su na nesklad i dodir. Nasuprot tome mogu biti sebični. rade kada su sami. muzika i dr.2009 Ovo je homeopatski lek koji se pravi od azotne kiseline. Mogu se osamiti u bezopasnim aktivnostima kao što su čitanje.

mrze onog ko ih kritikuje i to može da izazove i nasilničke impulse. što može dovesti i do seksualnih ekscesa. Poznati su kao diktatori na poslu ili kod kuće. Imaju partnere u nekolikio gradova. Kod male dece su česti problemi sa zapaljenjem srednjeg uva. ali se stide i nemaju .2009 Osobe kojima se prepisuje homeopatski preparat Medorrhinum su ljudi koji imaju potrebu da sve probaju u životu – drogu. plaše se duhova i visokih mesta koje ih progone i u snu. Narav im je hirovita. strah da ih neko prati. Lycopodium Postavljeno: 20. a često toga nisu ni svesni. pa im najviše odgovaraju sporadične aktivnosti. osetljivi su na kritiku. nemaju samopouzdanja. nekada nezgodni. Deca su vrlo osetljiva na kritiku i plaču na svaku opomenu. Kada se zatvore. I jedno i drugo prestaje kada se opuste. U svakoj situaciji sagledaju emocionalni naboj i brzo reaguju. na čelu ili u položaju fetusa.2009 Ovo je homeopatski lek koji se pravi od žive. Ako se na nešto usmere. pomalo grube i neotesane i ne baš osetljive. Rano počinju sa seksualnim odnosima i masturbacijom. strah da ne polude. Skloni su preuveličavanju. Skloni su koketiranju. pelenskog osipa.05. Imaju veoma naglašen polni nagon. bradavica. Medorrhinum se koristi kod astme. peludne groznice. veze. Nisu emotivni. Uobražavaju da okruženi neprijateljima. Uglavnom spavaju na stomaku. onda je to veoma čvrsto. Medorrhinum Postavljeno: 20. Mogu imati puno ideja. Kada se vezuju za druge osobe. naročito kao deca i rano sazrevaju. Karakteristična je jak crveni osip od pelena koji se neprestano javlja. kolitis. desnima. Ekstrovertne su. ulkusi (čir) i Parkinsonova bolest. Vole životinje čak i kad su alergični na njih. Najbolje se osećaju uveče. zubima. mogu ići do krajnjih granica.05. Osobe kojima se Lycopodium prepisuje vole moć i izgledaju veliki i nadmoćni. Grizu nokte. Kao deca su često prehlađeni i mucaju. Ovo su osobe koje u svemu preteruju. drhte ili mucaju.05. energiju troše u mahovima. često su paranoični. Kao deca slabo napreduju. razne aktivnosti. Usmereni su na seks i skloni su promiskuitetu. pomalo divlje i obično veoma živahne. Za ove osobe je karakterističan strah od mraka. Čim zapaze i najmanju negativnost zatvaraju se i tako ostaju zatvoreni.2009 Lycopodium je homeopatski preparat koji se dobija iz svetlo žutih spora mahovine Lycopodium.Postavljeno: 20. Strepe kada iščekuju ispite ili važne sastanke. i sl. Nezadovoljni su. Neki rado podučavaju. Najčešće su dosta ljubomorni i užurbani. dok sa druge strane mogu biti sramežljivi. a kod odraslih prehlade. Reiterov-og sindroma. nekada su ljubazni. Često sanjaju groblje. Raspoloženje ima varira. ali ne i jasan plan šta treba uraditi. Osobe kojima se prepisuje Mercurius su u osnovi veoma preosetljive na sve. Vole more. dok se u sebi osećaju kao maleni i slabašni. samopouzdani ili nesigurni. Vrlo su konzervativni i potreban im je stabilan život koji će da ujedini i smiri njihov unutrašnji nemir i raskol. zapaljenjskih procesa u ustima i nosu. poznate i pod imenom jelenji rogovi. U sebi imaju osećaj da ih nešto stalno požuruje i u strahu su da ne mogu da reše problem koji trenutno imaju. imaju košmarne snove.

Lako uče strane jezike i vole pevanje. Veoma su egoistični i mogu biti arogantni. Zmija se plaše čak i na televiziji. uglavnom je prožeto noćnim morama. pravnici i sveštenici. prvo će ih boleti desno oko. osluškuju ga jer im jako lupa posle večernjih obroka. Još kao deca se ponašaju kao tirani i vladaju nad roditeljima još pre nego što progovore. i on više ne bude u prvom planu. San im ne donosi odmor. Glavobolje se pogoršavaju od vrućine i pre menstruacije kod žena. kongestivna slabost srca.2009 Lachesis je homeopatski preparat koji se pravi od zmijskog otrova. naročito oko vrata i iz sna se bude sa osećajem gušenja i pate od noćnih mora. impotencije. grlo na desnoj strani. jako su inteligentni. Lachesis smiruje nervozu. jer žele da budu na vrhu. Nekada se to manifestuje kao astma. ljubomorne. Ispravljaju ono što im roditelji kažu i naizgled dominiraju ili mogu biti introvertni. teskobu. dete može biti i osvetoljubivo. Prepuni su ideja i imaju snažnu potrebu da ih izraze. angine. Razgovor sa njima je jednosmerni proces. Više vole da čitaju ili se igraju na kompjuteru. Osobe kojima je potreban ovaj često prepisivan lek plaše se duhova. slabi su timski igrači. agresivne. Lachesis Postavljeno: 20. noću ustaju da jedu. Kao mala deca mogu biti vrlo ljubomorni na braću i setsre. a kasnije i u paranoju. nefritis. besa i nadutosti trbuha. Osim što jasno rečima izražava mržnju. oprezni i nerado se igraju sa drugom decom. lako se zajapure. preuzimaju vodeću ulogu i upozoravaju ostale na njihove greške. bubrežni kamenci. lako dobijaju modrice i mogu biti skloni melanomima. Ljubomora može da preraste u veliku sumnjičavost. ode sa ljubavnicom.samopouzdanja. a ono malo što spavaju.05. sumnjičave. Poput zmija ove osobe su veoma lukave. sprečava glavobolju. Bolećivi su i pate od glavobolja na desnoj strani tela i spadaju u desnostrane tipove ljudi. i pored velike osećajnosti nisu u stanju da izraze emocije pa se plaše bračnih obaveza i emotivnog vezivanja. Uobičajeno je da menjaju predmet razgovora i da su oštroumni. Mogu biti skloni tamnoj prebojenosti kože. infarkt miokarda. Imaju česte migrene. a pomaže i kod neraspoloženja. moždani udari. desno uho. Kao stariji ljudi mogu patiti od bolova u predelu srca. To ga ponovo stavlja na prvo mesto i godi njegovom egu. sarkatični i oštri. . astma. Osobe kojima se Lachesis prepisuje su veoma pričljive. Sve u vezi sa njima je intezivno i naglašeno. ciste na jajnicima. teško ih je prekinuti i na trenutak. kojima nedostaje samopoštovanje. teskobe. Muškarac može odlučiti da se ne ženi ili da kad dođu deca. pate od brojnih strahova. Najčešće su po zanimanju lekari. Zbog svoje ljubavi prema moći. Oni žude za slatkišima. Uočljiv je strah od zmija koje često sanjaju. Izgleda kao da govore a ne slušaju. posebno karcinoma. ne mogu da spavaju na levoj strani jer im to pogoršava srčane bolove i palpitacije. Lycopodium je važan lek za jetru. Kada malo porastu. često povučeni intelektualci. moguće i zbog noćnih problema sa srcem. Sklone su alkoholizmu. Česti su i gastrointestinalni problemi. ne vole da budu sami noću. talase vrućine sa crvenilom kože lica i vrata – simptome koji prate menopauzu. depresiju. osvetoljubive. inteligentne ali i strastvene. ne podnose da ih bilo šta steže. visokog krvnog pritiska. ujutru su neispavani i neraspoloženi. bolesti. purpurnoj. duhoviti. a tegobe počinju na levoj strani tela. mogu ipak biti simpatične zbog jakih emocija na koje ako im ne odgovorite istom merom ili ih razočarate pokazuju svoje mane. osećaja tuge.

pa kroz prvih par dana) sve do mleka 10 meseci posle porođaja. bol se odražava kao intezivno pulsiranje sa mučninom. lenjost. Ne postoji jasnoća uma.05. klaustrofobija. Stalno sanjaju da odlaze kod prijatelja na sahranu. Jer otac. Kliničke indikacije bi bile: glavobolje kod kojih bol počinje na čelu i onda se širi u potiljak. Kod ovakvih ljudi kada je energija koncentrisana previsoko u fizičkom telu. Osoba nije u svom centru i na njenu energiju jako utiču energije drugih ljudi i okruženja. nemaju strah od smrti. kod jakih glavobolja. depresija. Nijedno mladunče sisara ne može da preživi bez majke. To se događa zato što nema izgrađenu barijeru između sebe i okoline. Lac defloratum Postavljeno: 20. Mleko je životni sok sisara. toliko su tužni. na svetlost. Osobe koijma je potreban Lac defloratum osećaju pripadnost nekoj grupi. konstipacije (zatvor) i drugih simptoma. osećaj praznine. . Kada ga dete pije ono je zadovoljno. Fizički olakšava glavobolje. psorijaze itd s obzirom da je koža granica fizičkog tela. Imaju osećaj da su izgubili nešto neizmerno dragoceno i da su odjednom ostali sami. nesvestica. počevši od kolostruma (prvo mleko koje se luči odmah posle porođaja. kod morske bolesti. ne može da ga nahrani svojim mlekom.2009 Ovo je homeopatski lek napravljen od obranog kravljeg mleka. U mnogim slučajevima kada je lek dobro delovao. prezir prema životu. potištenost. Biti bez majke znači biti napušten. potreba za društvom. jak im je osećaj odgovornosti. poput ekcema. javljaju se glavobolje. povraćanjem. Mleko ne samo da prehranjuje. prisutan je osećaj kao da su u snu i želja za astralnim sferama. postaju svesniji svojih potreba. Ovo je lek koji je indikovan u slučajevima poremećaja u ishrani. pa im je mnogo lakše u određenim situacijama reći ″ne″. I samo dojenje je jedan duboko simboličan proces: dete se hrani materijom koju proizvodi majka. Biva im bolje od pritiska i kada glavu (posebno u slučaju migrene) jako stegnu nekim povezom. Lac Maternum pomaže ljudima da osveste svoje granice i da odvoje ono što ″oni nisu ″. Takođe Lac Maternum pomaže za prevazilaženje anksioznsti i zabrinutosti. Može se reći da ovaj lek služi za održavanje emocionalne ravnoteže. da misle da moraju umreti u naredna 24 sata. sjedinjeno sa svojom majkom koja jedina ima moć da svom detetu pruži sve ono što poželi. Stalno ih proganja osećaj da su napuštene. slab libido. migrene. nestvarnog osećaja. Lac Maternum je sastavljen od mleka iz nekoliko različitih stadijuma. biti blizu smrti. Nesvesnost svojih granica dovodi do problema sa kožom.05. Veoma teško doživljavaju razdvajanje od roditelja ali i drugih ljudi za koje su vezane. Lac defloratum je odličan lek za migrenu. naleti vrućine u glavi. Zbog manjka energije u donjim delovima tela javljaju se hladnoća u ekstremitetima. razmišljaju o samoubistvu. gubitak osećaja. To čini ovaj lek vrlo efikasnim i u lečenju kožnih bolesti. kada su strahoviti bolovi praćeni obilnim mokrenjem. jača libido. zimogrožljivost i sl. ako je još uvek tu.2009 Lac Maternum je homeopatski lek koji se pravi od ljudskog ( majčinog) mleka.Lac Maternum Postavljeno: 20. Osobe kojima je ovaj lek potreban imaju problem sa svojim identitetom i ličnim granicama. žene su za vreme menstrualnog ciklusa veoma iscrpljene. Mleko osigurava preživljavanje novorođenčadi. mamuran osećaj. Osobe kojima ovaj lek može pomoći su osetljive na buku. Karakteristike ovih ljudi su i nesvestica. vrtoglavice. već i predstavlja zaštitu od izazivača bolesti. pacijenti izveštavaju o prestanku vrtoglavica. Davati svoje mleko znači hraniti telo i dušu. na kretanje. sigurno. gubitak kose i sl.

preosetljivost na promaju. poznati homeopat. boje se brze vožnje. pravila morala. kroz koje su razvili manjak samopouzdanja i osećaj bezvrednosti. strepnju i strah osećaju u želudcu. To su korektni. konvencionalni ljudi strogog morala. Osobe kojima se Kali carbonicum prepisuje teško izražavaju svoja osećanja i drže ih pod kontrolom. mešajući ili ispuštajući slova ili reči. Karakteristika im je prisustvo kesica ispod očiju. S obzirom da pate ćuteći. Uznemiravaju ih stvari koje su izvan njihove kontrole. astme. Ukočeni su na svakom nivou pa biraju i zanimanja gde je potrebno da se strogo pridržavaju pravila. Imaju snažno izražen osećaj dužnosti i čvrsto se pridržavaju krutog unutrašnjeg koda o dobru i zlu. leđa. Boluju i od nefritisa. Simptomi kod ovih osoba bez obzira da li se radi o vrtoglavici. pa bole malo sa leve. pogotovo ako se bol seli s jedne strane tela na drugu. svih vrsta zapaljenja. zmija. a naročito strahuju od bolesti. baš kao pas koji brani svoj teritoriju. ekstremiteta i uma. bolna i uzrokuje pukotine na anusu. strah od pasa. Kali carbonicum Postavljeno: 19. baš zato što ne pokazuju osećanja. Ne opaža se kada su pod stresom sve dok situacija ne postane dosta ozbiljna. nesanica i astma. lako se uzbuđuju. opisuje česte slučajeve ljudi koji su imali teško detinjstvo.2009 Lac caninum je homeopatski lek koji se pravi od psećeg mleka. Osobe koijma je ovaj lek potreban su preosetljive. stalno menjaju pravac. Lac caninum Postavljeno: 20. zemljotrese. Osobe kojima je potreban ovaj lek smatraju najstrašnijim snom onaj u kojima se pojavljuju zmije. artritisa. Majke nekada nemaju strpljenja sa decom. a karakteriše ih i veliki broj strahova. Lako se razbesne na najmanju iritaciju i mogu biti agresivni i imati odbrambeni stav.05. pa iznenada obolevaju i to ozbiljno. oluju. upali grla. U homeopatiji se Lac caninum koristi kod upala grla i tonzila. čira na želucu i raka. a kada se razbole počinu da se svađaju. ali su u sebi veoma osetljivi. bol u leđima i malaksalost sa karakterističnim probadanjem. psi.05. što je manje uobičajeno kod drugih lekova kod kojih postoji pravilo bar na kojoj strani počinju simptomi. Strepe zbog svojih simptoma. Osobe kojima je ovaj lek pokazuju veliku zaboravnost. krajnika. Vermeulen.2009 Ovo je homeopatski lek napravljen od soli ugljene kiseline. čini se kao da su bezosećajni. Sve drže u sebi dok fizički ne krahiraju. dugačka . Muškarci često frustriraju svoje supruge. često greše u govoru i pisanju. Skloni su visokim moralnim standardima. za bolne i natečene grudi. uključujući bolest. ludilo. bube. Često se svađaju sa bračnim drugovima ili porodicom. Mogu dosta toga da izdrže. oboljenja dojke. malo sa desne strane. Imaju manjak samopouzdranja. Dok su zdravi suzdržavaju se od kritike. slabost srca. Kali carbonicum se primenjuje kod bolova u leđima i u zglobovima. laktacija i izvan dojenja i dr. smrt. . društvene. bolova u jajnicima. Čest je lek i za probleme sa dojenjem.zasljepljenjem i upornom konstipacijom kod koje je stolica tvrda. ortodoksni. astme.nakon snažnih naprezanja.

osećaja krivice. nožni prsti. Kada plaču moraju biti sami. u razgovoru koriste seksualne konotacije. Kantarion je dugo poznat po smirujućem efektu. apsolutni prefekcionisti. stida. Plaču jecajući i sa knedlom u grlu. prefinjene koje su idealisti. Čim tegobe počnu da se smanjuju po intenzitetu. Ove osobe se kriju iza tvrde fasade i deluju hladno. Osobe kojima se prepisuje Ignatia su romantične. sukoba. Koristan je kod pada na rep kičme. tako da najnovije studije ukazuju da bi mogao da zameni antidepresive današnjice. Daje se i deci koja i nakon manjih povreda glave pate od spazama. nakon lečenja kod zubara. sumnjičava ili izazovna. dok u sebi pate. naročito u značajnim razgovorima. To su sposobni ljudi koji brzo shvataju. pa ima dece koja se tuku. stroge prema sebi. nagnječenja perifernih nerava. Koristan je za ubodne i prostrelne rane i sprečava tetanus. kao što su žalost. Ove osobe koriste golotinju kao način da šokiraju. odnosno zatiljni grč ( opistotonus). Prepisuje se kod povreda živaca usled nesreće ili operacije. neprijatnosti. I kao deca i kao odrasli iz ljubomore mogu da izvrše i ubistvo.Ignatia Postavljeno: 19. lako se uzbuđuju i veoma su ljubomorni.2009 Ovo je homeopatski lek koji se pravi od biljke bunike. Ne treba im podrška. tugu novijeg datuma. kulturne. leđa). pri čemu je telo izvijeno unazad. depresije. Za odrasle je karakteristično uzdisanje. pogotovo razočarenja u ljubavi. Naročito se primenjuje kod razočarenja. Osobe kojima se prepisuje Hyoscamus imaju jako izražen seksualni nagon. Hyoscamus Postavljeno: 19. plaču. Šale mogu da postanu pakosne i prljave uz neodgovarajuće ponašanje. Ruka im često gravitira prema genitalnom području. Hypericum Postavljeno: 19. Ignatia pomaže kod emocionalnih problema. poniženja i straha. Pričaju seksualne šale u neprikladnim situacijama. udaraju. naročito deci. na primer deca koja ostavljaju otvorena vrata tolaeta da bi ga drugi videli.2009 Ovo je homeopatski lek napravljen od jedne vrste oraha koja u sebi sadrži strihinin. kada je smanjena funkcija nerava i kada se javi vratna ukočenost. Lek je indikovan i kod pulsirajuće glavobolje. ujedaju. Ove osobe često žele da budu same. promene raspoloženja. Deca u tinejdžerskom uzrastu mogu biti kritična. Često ne jedu voće i boje se ptica. Imaju visoka očekivanja i od sebe i od drugih. . Da bi uznemiriili i skrenuli pažnju na sebe mogu se ponašati šokantno i uvredljivo. Veoma su disciplinovane. tuga. Hypericum je odlična supstanca za povrede delova tela koji su bogati nervima ( vrhovi prstiju. Ignatia je glavni homeopatski lek za svežu. ljudi koji se svlače na ulici. Spoljašnjost im može biti gruba. Kada povreda zahteva hiperikum bol je sevajući i veoma snažan. to je situacija besa.2009 Hypericum je homeopatski lek napravljen od ekstrakta biljke kantarion.05. Primenjuje se i za depresiju kao posledicu hirurške intervencije. Širi se dužinom nerava. ljudi koji idu na nudističke plaže ili nose izazovnu garderobu.05. povećava se i razmak između svake naredne doze. supstancu odgovornu za pozitivno raspoloženje čoveka. kod gubitka voljene osobe i napuštenosti.05. sve dok sasvim ne prođu. U početku pate ćuteći. Osim ljubomore. egzibicionisti. samosažaljenja. izraženo je i agresivno ponašanje. Pretpostavlja se da kantarion u mozgu zadržava serotonin.

ali se ublažava od uspravljanja.05. Glavobolja sa bolom u unutrašnjem ćošku oka. Takođe. Posle dugog i iscrpljujućeg izdržavanja. hemoroidi. Hernije ( kile) koje ne reaguju na indikovane lekove. promukao. igraju se prstima. želudačni kamenac i želudačne kolike. pogotovu odmah nakon što legne. Tenzija u vratnom i potiljačnom pršljenu od preteranog rada. Quercus robur Postavljeno: 19. Stanje koje je kombinacjia istrajnosti i rezignacije. do rituala. Ciste i izrasline na genitalijama. za bronhitis i upalu pluća. Za one koji su na ivici da odustanu u očaju posle ogromnih napora: imaju problema da nauče iz prethodnih iskustava. nervoze. Majke koje su morale da suprimiraju svoju ženstvenost da bi se izborile sa zahtevima muža. Ima osećaj stranog tela u dušniku. dođu do tačke kada više ne mogu: tada je ovaj lek od najveće koristi. Ostali simptomi i znaci kod kojih je lek potreban su bol i vrućina u glavi od besa. ali kada dobije temperaturu onda ima averziju. Stisnutost očiju i glave. Ceo grudni koš podrhtava od kašljanja.lome. iritabilnost. Lek je dobar za one koji imaju problema da asimiliju gubitak i tugu. skoro izgubljen. negovatelji sa sposobnošću da skinu teret sa pleća drugih i preuzmu ga na sebe. šapat ili ćutanje ili pričljivost sa brzim menjanjem tema i prostačkim govorom. Hyoscamus se primenjuje kod problema u ponašanju dece. Sve navike i rutine su im duboko ukorenjene. osećaj golicanja u disajnim putevima.2009 Quercus robur je homeopatski lek napravljen od hrasta. konstrikciju jednjaka tokom kašlja. buke. tada ima želju za društvom. kuće. Za one koji nastavljaju da se bore uprkos tome što ih je oborio teret života. promiskuiteta. paranoje.2009 . opsesija jednom stvari. briga oko minornih detalja. Konstipacija i naduvenost usled stresa. Kada je zdrava osoba. dece i posla. Impotencija kod muškaraca koji ulažu previše energije u agresivno traženje svog kreativnog završetka. Kao deca ravnaju se prema roditeljskim idealima na štetu svog samoizražavanja. iscrpljeni od suviše trčanja okolo. Za biznismene koji zbog preteranog rada dovode sebe i sve okolo u stanje besa i postaju iznureni Mladi ljudi sa viškom energije ali bez odgovornosti. dobar je za ljude koji lako odustaju. sa fisurama ali sa vrlo malo krvarenja. šizofrenije. Koristan je za bistru decu koja se bore sa pritiskom u školi. Karakteristično za ove ljude su velika tenzija u mišićima. za one koji ponavljaju ista iskustva. zaštitnici. Plutajući i zamagljen vid od stresa i umora. menstrualnih grčeva i glavobolje. i da nauče iz njih. Noću kašalj nastupa u paroksizmima (pojačavanje simptoma u napadima do krajnjih granica) i kašalj je toliko jak da budi iz sna. Glas je grub. Egoizam se izražava kao snažna potreba da se bude u centru pažnje. skidaju odeću. Lek je dobar za retardiranu decu. manične depresije. Zbog asocijalnog ponašanja mogu ih isključiti iz vrtića. Disanje je ubrzano i anksiozno. Osećaj vreline i proširenja u glavi.05. Osobe kojima ovaj lek odgovara preduzimaju veliki napor. Za ljude koji ne uče lekcije lako. Tolerantni. Nekada ove osobe čupkaju odeću. unutrašnji ili spoljašnji. Lek je indikovan i kod kašlja koji se pojavljuje nakon malih boginja ili šarlaha. uvek izgleda kao da istrajavaju. Pomaže kod krvarenje iz materice. Sumnje mogu prerasti u ozbiljne paranoje povezane sa mnogobrojnim iluzijama. To su snažne individue koje se suočavaju sa povećanim stresom. posebno kod starijih ljudi. Glononium Postavljeno: 19. sporo se ljute i reaguju. mogu da budu veoma strpljivi. Kod dece i paranoidnih tipova može se javiti tiho mrmljanje. licem ili usnama.

Imaju iznenadne bolne grčeve i bolove kao da ih neko reže.2009 Colocynthus je homeopatski lek koji se pravi od jedne vrste gorkih jabuka koji umiruje grčeve ( kolike). i najmanja sitinica ih uzbudi i iznervira i tada imaju osećaj da im krv ″šiklja″ u glavu ili srca. Osobe koijma je Gelsemium potreban su bez samopouzdanja. počinju da se tresu. Gelsemium Postavljeno: 19. kongestivne bolesti srca. hiperemije mozga i sl. Zato je ovaj lek i dobar kod kongestivne glavobolje.2009 Gelsemium je homeopatski lek koji se pravi od korena žutog jasmina. Često se daje kod lažnih porođajnih bolova ili kod izraženog straha od porođaja. trgova). ili sanjaju da polažu ispit. pospana je i letargična. klecanje kolena. imaju jače simptome kod vlažnog vremena. nevoljno se prihvataju bilo kog posla. veoma su razdražljivi. Jedan od glavnih uzroka za prepisivanje Glononiuma jeste sunčanica. prijaju joj samoća i tišina. Često su ovakva stanja praćena dijarejom ( proliv) ili učestalim mokrenjem. Colocynthus se prepisuje kod osoba koji imaju bolove u želucu. Osoba se oseća iscrpljeno. loše vesti su teško podnošljivi. Takođe imaju kolike (grčevite bolove) ili neuralgije uz veliki bol od potisnutog besa ili nervoze. od gomile.Glononium je homeopatski lek koji se pravi od nitroglicerina. nizak krvni pritisak. širokih mesta. Ako izviju telo ili ga čvrsto . podrhtavanje ruku i iznenadnu malaksalost čak i kada sede. oboljenja srčanih zalistaka. Lenji su. Nekada se noću bude i ne znaju gde se nalaze. kada je praćena napred navedenim simptomima. oseća bol u celom telu. sastanak. nastupi u javnosti. Osobe kojima je potreban ovaj lek i na javi i u snu se suočavaju sa strahom od pada. Ove osobe su u takvim situacijama uznemirene. ne mogu se suočiti ni sa najsitnijim izazovom. razdire. aritmija. Ovo je najbolji homeopatski lek za agorafobiju (strah od otvorenih. Gelsemium je dobar za simptome koje se javljaju pre i posle nekog ispita ili teškog psihičkog šoka. ali ne mogu da plaču. apatični. kod sparine i toplog vetra.05. Uglavnom sve tegobe pa i snovi dolaze nakon nekog težeg iskušenja ili suočavanja sa velikim problemima. Colocynthus Postavljeno: 19. Kao deca se grčevito drže kada ih nose ili kada su u kolicima. Imaju probleme sa krvotokom i nesvesticom. Primenjuje se i kod žena u klimaksu koje imaju talase vrućine. porođaj.05. Koristi se i kod sporo rastuće temperature koja obično nije jako visoka. Često se izgube čak i na mestima i u ulicama koje dobro poznaju. iritabilne. osetljive. Ispiti. usporenim pulsom. ne žele da razgovaraju. I u ovim situacijam se može javiti drhtanje ekstremiteta. osećaju se ukočeno. Osobe kojima je Glononium potreban se slabo orjentišu u prostoru i konfuzne su. strahom da bi srce moglo prestati da kuca ako se ne pomere (ubrzani puls prilikom kretanja). magle. bode. visokog krvnog pritiska. Oseća slabost ekstremiteta. Osećaju mentalnu tupost i misle da na mogu da učine i najmanji napor za razmišljanje. umorno. boje se da ne mogu izaći na kraj sa životom. pre nevremena. naročito od jabuka. migrena. Nekada im uspeva da sakriju svoj strah i nervozu. buši ili štipa. U tim situacijama su tužni. Lek se može koristiti i kada posle preležanog gripa dođe do slabosti sa drhtavicom i pospanosti i kada se pacijenti ne mogu oporaviti. Osetljivi su na promene vremena. Glononium se primenjuje kod glavobolja. kapci su teški i padaju. Nije žedan iako su usta i sluzokoža suvi.

Ne znaju šta tačno žele. kapricioznost. bolne menstruacije. osećaju se nesretno i žale se da ih u poslu ometa neka osoba ili teškoća u organizaciji. i slično. Chamomilla (Kamilica) Postavljeno: 19. U kliničke indikacije kod ovoga leka spadaju među ostalim: poremećaji ponašanja. Često su im crveni obrazi. hipertrofija. bronhitis. neuralgični bolovi.pritisnu ili ukoliko se potpuno skvrče doživljavaju olakšanje. tradicionalnoj kineskoj. Mnogo maštaju.2009 Ovaj homeopatski lek se dobija iz kinina kao matične supstance. lako se uzbuđuju. promenjivost raspoloženja. uzrujanost. a za svoje probleme krive druge. tako i u herbalnoj medicini. bolno i problematično izrastanje zuba. konvulzije. kolike. bolovi u uhu i drugi. na primer kod znojenja ili obilnih menstruacije. veoma je dobro poznata lekovita biljka kako u zvaničnoj.05. Uglavnom se prepisuje osobama koje imaju gubitke telesne tečnosti duže vreme. To su deca kojoj je nemoguće ugoditi. nerava ( hiperosetljivost čula. proliv za vreme izrastanja zuba. Ovde spadaju deca koja toliko pate od bolova da teraju roditelje u očaj. intenzivno su zabrinuti za dobrobit drugih. Ovaj lek se prepuje osobama koje već duži vremenski period tuguju (nečija smrt). ciroza). China Officinalis (Kinin) Postavljeno: 19. Čest je i išijas. Žene imaju i dismenoreju (poremećaj menstruacije). pasa. sa nadimanjima. slabost srčanog mišića i stanja kolapsa zbog anemije). naročito kada je roditelj uzbuđen. naročito jedan. naročito kao tinejdžeri. žele samo duboke kontakte i prijateljstva. dugotrajnih proliva. Zahtevaju da ih roditelji nose i protestuju kada ih spuste. kretanje.05. gubitka velike količine krvi. Na organskom nivou mogu imati poremećaje gastrointestinalnog trakta. grčevi. probleme jetre i slezine ( upale. Tu spadaju i deca roditelja koji su preležali malariju a lečeni su kininom. hladan vazduh. zvonjenje u ušima). Imaju nadmoćno ponašanje prema svojoj . mirise ili okolinu. nestrpljenje. Glavne indikacije koje bi odlučile da homeopata prepiše ovaj lek su pre svega bazirane na mentalno emocionalnoj slici kod pacijenta. idealisti. Ove osobe su introvertne. Kod male dece su takođe tipične kolike. čak i domaćih životinja kao što su ovce. Imaju averziju prema površnom kontaktu.2009 Causticum je homeopatski lek poznat i kao Hahnemannova soda. Karakterističan je strah od životinja. često su apatični. preosetljivosti na bol.2009 Narodno ime je kamilica. imaju zaštitničko raspoloženje.05. astma. Poseban značaj u homeopatiji se pripisuje ovom leku kao prvom homeopatskom leku na kome je Hahnemann dokazao prvi zakon homeopatije Similia Similibus Curentur .slično se leči sličnim. Takođe ove osobe često imaju kašalj. kolike usled postojanja kalkuloze žučne kese i mokraćnih puteva. Ovde spadaju simptomi kao što su: izuzetna nepodnošljivost bola. vrlo razdražljiva i plačljiva. vrlo su osetljivi ili razdražljivi. Skloni su svim vrstama umetnosti i uživaju u lepoti. nevoljeno i progonjeno. Causticum Postavljeno: 19. averzija prema dodiru. naročito noću. krvi i cirkulacije ( nizak krvni pritisak sa vrtoglavicom. Mogu se osećati odbačeno. Ove osobe su vrlo osetljive na dodir.

slano i masno sve zajedno (nisu debeli. bolje se osećaju nakon kratkog sna. sklona dominaciji nad drugima. more i životinje. kao i na bolove u bedrima. a kao tinejdžeri mogu da postanu idealisti i učestvuju u raznim bunama. Karakteriše ih bezrazložna dugotrajna nesposobnost da se zaspi. Carcinosin Postavljeno: 19. jaka ličnost sa odgovornim poslom. Kao deca ili nisu preboleli ni jednu dečiju bolest ili su preboleli veliki broj i to u teškom obliku. uvek vole da udovolje. Prestaju da veruju drugim osobama . Zatvaraju se nakon šoka i duboke tuge. Saosećajnost je posledica strepnje. Teško se koncentrišu. dijabetes. nesposobni da bilo šta odbiju. lupus. I kao deca su saosećajni i svesni patnje drugih ljudi. muž. Hodginkova bolest.deci. hipertenzija). saosećajni. istorija tuberkuloze u familiji pacijenta. puni su bojazni. posebno čokoladu za kuvanje.arterioskleroza. sladoled. vole da plešu. žena. vole da putuju. Karakteristično je i interesovanje za seks i masturbacija u vrlo ranim godinama. multipla skleroza. Postoji dominacija snažnih. Različiti specifični faktori su karakteristični za ova tip ljudi: u porodičnioj istoriji bolesti postoje rak. Ona se boji sukobljavanja i sve će učiniti samo da bi izbegla sukob. vole prirodu. lako se uvrede. leukemije. nedostatka hrabrosti i velikog osećaja krivice. plakanja bez razloga. a nesanica se javlja čak i kod male dece. Causticum deluje i na bolove kod artritisa i reume. osetljivi su na dolazak oluje (osećaju se bolje nakon što oluja počne). gubitak glasa.2009 Osobe kojima se prepisuje Carcinosin su velikodušne. vole da pomešaju ukuse i da jedu slatko. bolje se osećaju na moru (po nekim knjigama osećaju se gore). Preosetljivi su i na vrućinu i na hladnoću i vole uglavnom umerenu temperaturu. očajanja. Oni mogu voleti i mrzeti istu osobu i to osobu koja dominira nad njima ( otac. vole oluju. živahne. anarhisti ili aktivisti neke druge vrste. Bellova paraliza. Ovoj osobi je teško da potvrdi sebe i da uzme sudbinu u svoje ruke. saosećajne. ukočenost u leđima. Kod ovih osoba se javljaju lokalizovane paralize. često imaju simptom hronične nesanice koja traje po nekoliko dana (nesanica kao uzrok aktivnosti uma). vole jako začinjenu hranu Indikacije za Carcinosin su: Porodična istorija karcinoma. šećer i kolače. sindrom karpalnog tunela. osetljivi su na muziku. To su emotivno najosetljiviji ljudi. ali vole masno). Velika zabrinutost zbog izrabljivanja drugih ljudi podstiče ih da postanu vođe sindikata. obožavaju slatkiše. imaju strah od raka. a narav im je popustljiva. Sa druge strane može biti veoma otvorena. bolje se osećaju uveče. Vrlo su osetljivi na kritiku. Preterano kontrolišu decu – ne dozvoljavaju da idu nigde gde postoji i najmanja opasnost. slaba bešika. bradavice. osećaju se čudno. čokoladu. Dublja slika njihove ličnosti je slika beznađa. Menierova bolest. Sve više puta proveravaju. želje za smrću. reumatoidni artritis. Stalno strahuju da će se nešto loše dogoditi.05. Preterano su oprezni. Osoba kojoj je potreban Carcinosin može biti vrlo supresivna i povučena i to je često iz razloga što je neko dominirao nad njom. mitinzima i revolucijama. kolenima i stopalima. revolucionari. Lako mogu imati disleksiju ( pravljenje grešaka sa slovima i brojkama). uticajnih roditelja ili partnera. Radoholičari su. tuberkuloza. anticipatorna anksioznost (imaju ove bojazni zato što očekuju da budu savršeni). naročito ako su prethodno izvršili neki zločin. slučajevi kardiovaskularnih bolesti (kardiovaskularni tumori-hemangiom. majka. mladalački dijabetes porodična istorija anemije. da donosi odluke i izrazi svoje mišljenje. porodična istorija mentalnih . bezvrednosti. što se ispoljava kao sklonost ka samoubistvu. posebno raka dojke. Kod kuće su šefovski raspoloženi i svadljivi. šef). Imaju puno kontradiktornih simptoma.

05. Imaju osećaj za nestvarno.05. Lek pomaže za lečenje zavisnosti ukoliko zavisnik želi lečenje. visina. bez samopouzdanja. Smeju se i na najmanji povod. smrti. a nekada i vidovite (mogu da imaju vizije budućih događaja). Kada su u depresiji slušaju klasičnu muziku. roditeljima. Ovaj lek se prepisuje i osobama koji baš koriste cannabis ( marihuanu) kao drogu. Iako su spora. manijakalne depresije posebno kod mladih ljudi. nemaju osećaj za vreme. ali na kraju uspevaju. Potreseni su kada vide patnju i nepravdu. Često se žale da osećaju kao da se nalaze na pogrešnom mestu. Vole da plešu. četvrtaste građe. A nekada osećaju da su oni sami baš suprotno od toga – užasni. Vide samo dobro i zlo. bolesti. duhova i mraka. živahnih. Cannabis Indica Postavljeno: 19. Naizgled su ove osobe srećne i zadovoljne. a mogu se oznojiti i ostati bez daha i od penjanja uz stepenice. Kada nešto opisuju često koriste reči lepo ili užasno i često koriste superlative. Calcarea Carbonicum Postavljeno: 19. patuljastog rasta. pa nekada imaju i noćne more. Ove osobe kao da se dokazima moraju izvući iz svakog intelektualnog škripca u koji su upali. Balansiraju između neba i zemlje. Stalno im je hladno. zato delove tog sveta i idealizuju. Za očigledne situacije primenjuju složenu loguku. siromaštva. deca mogu biti veoma bistra. a naročito kada vide strašne događaje. sede i igraju se tamo gde su im roditelji rekli. nesreće. tako da na druge ostavljaju utisak srećnih. pasa. jer su najčešće nesposobni da stvari reše direktnim putem. Osobe kojima se prepisuje ovaj lek su psihički veoma pokretljive. Veoma su zaboravnni. Uživaju u tome da usrećuju druge. šizofrenije. osetljivi na kritiku. Nekada su čak sloni samoubistvu. Od oboljenja je uobičajena anemija i problemi sa menstrualnim ciklusom kod žena. Kao deci često im se znoji glava i mirni su. blistavih i uzbudljivih osoba. Kao deca se boje strašnih priča. iz euforije i blaženstva padaju u depresiju. Osobe kojima odgovara ovaj lek su gojazne. pauka. ne prihvataju činjenicu sa lošim stanjem na ovom svetu. Imaju i velike i brojne strahove: od buba. da nisu uspeli da uđu u svoje fizičko telo i da im je mesto na nebu. sa dosta bora na čelu.bolesti. ali se dosta i znoje. Veoma su pouzdani i na njih se prijatelji mogu osloniti. miševa. bezvredni. osobe koje se bore.2009 Ovo je homeopatski lek napravljen od kalcijum karbonata. svojim prijateljima.2009 Ovo je homeopatski lek napravljen od cannabis-a. mraka. naročito kada govore o drugim ljudima. U stanju su . Down-ovog sindroma. samoubistava. Nekada se dešava da previše rade. Loše im je od bilo kog napora. duhova. Idealizuju stvari i ljude oko sebe.

crvenilo lica.05. Glavobolje se ublažavaju ležanjem u tihoj prostoriji. Belladonna je često lek za bolesti sa akutnom groznicom. nemaju ni trenutka opuštanja jer pate od straha od siromaštva. Sporo uče. dok mu je prilikom ulaska u toplu prostoriju lošije kao i ako se vreme menja na toplije. Pacijent ne podnosi bilo kakav pokret a ni lokalnu toplotu. a brzo pocrvene i kad su zbunjeni. Postoje oštri bolovi. Često imaju glavobolje. tako da pacijent snažno pritiska to mesto prilikom kašlja i od toga mu je i bolje. kod dece koja su često prehlađena. a hladne ruke i noge. a kroz život koračaju hladnim nogama″ tj. a isto tako dugo im treba da to i završe. kada izađe napolje na hladan i svež vazduh olakšavaju mu se tegobe.da rade do krajnje iscrpljenosti. Često sanjaju kako padaju sa velike visine ili kako ih proganjaju veliki crni psi. jezik. a simptomi su jako izraženi: visoka temperatura. I govor prate smeškom. Za vreme menstruacije mogu da osećaju velike bolove koji mogu biti i dosadni i koji se povećavaju od svakog pokreta i pritiska. a onda odustaju. glavobolje. Teško se prilagođavaju i menjaju. Bryona je potreban osobama koje su jako opterećene pitanjem novca i materijalne sigurnosti. sa pojavom bola u grudnom košu. i kada ga svi ostave na miru. pljuvanje i plakanje. Glavobolja im se javlja uglavnom na levoj strani. i često imaju noćne more. nasilno ponašanje. grlo i usta. gojaznosti. Skloni su prehladama koje spuštaju na bronhije i grudni koš i praćene su jakim i suvim kašljem. snovi se ponavljaju o svakodnevnici vezanoj za radno mesto.05. zažareno crveno lice. sporo menjaju mišljenje. Udaraju nogama i rukama i u snu.2009 Belladonna je homeopatski lek koji se pravi od velebilja. Baryta carbonicum Postavljeno: 19. Lice im se snažno zacrveni od ljutine. Mogu imati iznenadnu razdražljivost. dugo im treba da nešto započnu.2009 . impetiga. proširene zenice. Belladonna (Velebilje) Postavljeno: 19. glasno se smeju i previše se smeškaju. probadanja. lako se zbunjuju. ″Emocionalno su vruće krvi. Calcarea carbonicum je indikovan kod akni.2009 Bryona spada u biljne homeopatske lekove. mogu delovati neutešno i dovoditi roditelje do izbezumljenja. Stalno prave neke planove u vezi sa biznisom. naročito na kraju rečenice. astme. Takođe. bolne menstruacije i nasilno ponašanje su takođe karakteristični. Pate od glavobolje na desnoj strani glave. Bryona Postavljeno: 19. Paraliza desne strane lica. Dobijaju napad smeha čim se za to ukaže prilika. s obzirom da je mrzovoljan i neraspoložen. naročito na desnoj strani tela u vidu rezanja. snovi o vatri. reume. Decu kojoj je potreban ovaj lek lako je prepoznati – ne žele da ih nosite i ljuljate. Osobe kojima se prepisuje Belladonna imaju česte probleme u ponašanju. Bolest je intenzivna. Sporo se prilagođavaju novim situacijama. udaranja.05. Karakteristično za ove osobe su vrela glava i telo. bes. Ove osobe strah od siromaštva ne napušta ni u snu pa sanjaju da rade. Bolje mu je od potpunog mirovanja. besa. Postoji izražena suvoća sluzokože i osoba ima potrebu za hladnim pićima. Kao deca vole limun i limunov sok i obično se boje pasa. odbijaju sve što im ponudite. kašlja i drugih simptoma.

sve dok stvari ne krenu naopako. mnoštvo detalja i briga oko sitnica. a naročito ljudi. Tako se i oblače. Traže sigurnost u posedovanju novca. osećaju se poniženo kada ih neko kritikuje u svađi. Vrlo su uvredljivi. Potiskivanje besa. jednostavne ideje. Osobe kojima je potreban aurum jesu ozbiljne. često grizu nokte.ljudi koji nikada nisu odrasli. praćen disanjem na usta i čestim prehladama. Oni toga nisu svesni. žude za postignućima i pate za tim da bude cenjeni.2009 Arsenicum je homeopatski preparat napravljen od arsena.05. Arsenicum Postavljeno: 19. Arsenicum se prepisuje opsesivno urednim osobama. žele društvo i preterano se brinu za zdravlje. lako se dešava da kritika osujeti ostvarenje ciljeva.2009 Aurum je homeopatski lek koji se pravi od zlata. ismejavanja. Skloni su depresiji i tada ne osećaju nikakvu radost. S obzirom da su veoma osetljivi na kritiku. Takve osobe pronalaze utočište u alkoholu ili drogama. nečega iz ranog detinjstva. Ovo mogu biti osobe koje postižu visoko postavljene ciljeve. Osobe kojima se ovaj lek prepisuje su emocionalno nezrele osobe . vole nakit. Sva urednost i potreba za kontrolom proizilazi iz dubokog besa i nesigurnosti. Muzika im pomaže da prorade i prožive potisnuta i tužna osećanja. žele da izgrade karijeru. Neki organi se mogu kasno razviti. od ljudi. Mogu biti visoki ali emocionalno nezreli. Boje se stranaca. mentalne zaostalosti. Lako se može uticati na njih i lako postaju zavisni. novih situacija. slušaju klasičnu muziku koja ih oslobađa od bolnih osećaja. Njihovi stanovi su besprekorni. pate od agorafobije (strah od otvorenog prostora. Naivno slušaju tuđe savete. duhovnim aktivnostima ili samoubistvu.Baryta carbonicum ( barijum karbonat) je homeopatski lek koji se prepisuje kod hroničnih zapaljenja tonzila. Takođe. Kao deca su veoma stidljivi i ″kriju se iza mamine suknje″. drže se po strani. Ove osobe se mogu prepoznati po njihovom strahu od prekora. Aurum ublažava lupanje srca kod menopauzalnih tegoba.05. Ključni momenti su naivnost i prostodušnost. javnih mesta). Arogantni su. ili u religiji. satove i sl. . straha i ostalih osećanja uzrokuje pojavu angine i simptoma srca i cirkulacije. Vrlo su česte glavobolje i sinusitisi. Ove osobe su često prehlađene. strahuju da ostanu sami. sve je na svom mestu i uredno složeno. kao i mentalno i emocionalno. razdražljivosti i besa koji se javljaju kod PMS-a. kao i jedan od najvažnijih lekova protiv samoubistva. Ozbiljni su. duboke potrebe da se osećaj sigurnosti stvori pomoću reda. Kod muškaraca su česti problemi sa testisima. Kada im se u životu jave komplikacije postaju neodlučni. glavobolja. ublažava osećaje tuge. meditaciji. ponavljanje jednostavnih rečenica. Upravljaju drugima preko svog novca. Aurum Postavljeno: 19. Aurum je glavni lek za duboko ranjeno srce. predmeta. Strah od smrti je njihov najveći strah. Prohodaju i progovaraju kasno. Uobičajene su detinjaste misli. drugim ljudima ulivaju strah. a uobičajen je preterani rast tonzila (krajnika). često veoma elegantno. Pod stresom ove osobe postaju bezobzirne. Imaju ekstremni nedostatak samopouzdanja i osećaj manje vrednosti. a rastu sporo. Mogu biti maleni rastom. a karakterističan je i nemir koji se najteže podnosi posle ponoći.

napuštenost neposredno posle rođenja (dok se majka oporavlja od komplikacija na porođaju). Lakoverni su. ohrabrenje i razuveravanje da njihovo stanje nije tako loše. Mogu da osećaju takav bes kao da mogu nekoga da ubiju. Strahuju zbog onoga što im se moglo dogoditi. Ove osobe su često sujeverne. potrebna im je podrška. Argentum Nitricum Postavljeno: 19. uganuća i bolnih mišića. Oboljenja i stresovi koji su česti kod ovih osoba su traume još na rođenju. Karakteristično je da u takvim situacijama osobe kojima je ovaj lek potreban izgovaraju: “Sa mnom je sve u redu. Strašno strepe za svoje zdravlje. Arnica je dobra pre vađenja zuba. uključujući i koren. imaju strah od visine. strahuju i da samostalno nešto urade. Takođe. a ublažava i osećaj iscrpljenosti posle porođaja. Oni često pate od želje da skoče sa visine iako imaju veliki strah od visine. i vole da govore u javnosti. Kasnije postaju sve bolesniji. paze da ne stanu na pukotinu na trotoaru. kao i nakon vađenja zuba. otvoreni. U tim trenucima govore da umiru i da im je potreban lekar. Arnica je glavni lek za povrede izazvane padom ili tupim predmetom. . onemogućava prekomerno izlučivanje sekreta. Ekstrovertni su.2009 Arnica je homeopatski lek koji se pravi od cele biljke arnike. da smanji napor pri porođaju. za šok. Ublažava akutne bolove u rukama. česti su prolivi. pomaže kod stezanja i pečenja u grudima pri svakom kašljanju. Od previše pričanja i pevanja imaju često zapaljenja grla. Skloni su bezosećajnosti. Osobe kojima se prepisuje ovaj lek se karakterišu naglošću i osećajem vremenskog pritiska. kritični i prema drugima i prema sebi. gasovi i podrigivanje. a da realno to nije tako. Stalno se žure i strepe da ne zakasne. Ne vole da im se neko približava.05. unutrašnjih povreda mišića i zglobova. nagnječenja. jer može da spreči krvarenje i stvaranje hematoma. Često pate od sindroma iritabilnih creva. Takođe. Govore pre nego što o nečemu razmisle. Primenjuje se i kod veoma starih povreda. Ubrzava i pospešuje izlečenje oštećenog tkiva i ublažava krvarenje. sluz je oskudna. ali upravo im se čini da ih nešto vuče dole. Postavljeno: 19. što je povezano sa nedostatkom moći rasuđivanja i sa naivnošću. na uglove i slično. strah je još veći. a to je u stvari strah od smrti. koje i najmanja fizička tegoba uznemiri i kad im nije dobro šetaju. jer misle da će se njihov bol pojačati ako ih neko dodirne. šakama i nogama i pomaže kod gastritisa i napada grčeva. jer se boje da to neće biti kako treba. Prvenstveno su paničari.05. nadutost. Javljaju se snažne palpitacije (lupanje srca). Arsenicum smiruje kijavicu i peludnu groznicu. jer najčešće i nemaju vremena da nešto osete. nije mi ništa”. čirevi oka. Dobra je i za ponovljene povrede deformisanih zglobova. Pate od snažne klaustrofobije (strah od zatvorenog prostora). Može se ordinirati povremeno tokom porođaja kako bi pomogao mišićima da pravilno rade. a ispljuvak penast. Plaše se da ostanu sami i napušteni. koja je pre svega telesna sa ili bez emocionalnog šoka. Često su nervozni pre važnih događaja (naročito izlaganja u javnosti). jaki bolovi.2009 Ovo je homeopatski lek napravljen od srebra. kod hematoma. stvaraju u sebi osećaj krivice i tuge. Arnica je glavni homeopatski lek za traumu. prijateljski raspoloženi. iskreni. Vrlo su ljutiti. Često imaju simptome slične astmi ali i nekada i imaju astmu (to je i glavna patologija ovih ljudi).Tipična slika je buđenje usred noći i koračanje po sobi u stanju straha i nemira. svaki čas zovu lekara. a kada bes okrenu prema sebi.

reaguju sa agresijom. herpesa. U ekstremnim slučajevima ove osobe su ubice ili osećaju da bi to bili kada se ne bi uzdržavali. Osobe kojima je Anacardium potreban imaju osećaj manje vrednosti. Pomaže i kod upala materice. Još kao deca pokazuju agresivnost. urin je taman. Apis mellifica jedan od lekova koji se između ostalog daje protiv uboda pčele. nema ga puno. Ako osoba često sanja pčele.2009 Ovo je homeopatski lek napravljen od Aconitum-a (lekovita biljka. postaju vođe bandi. ljubomora i borbenost. zli i nasilni. Karakteristično za ove osobe je da nisu žedni. i slično. nervozom i ljubomorom.05. U suštini ove osobe su bespomoćne. upala sluznice ili zglobova. Zatim u školi postaju neprijatni prema drugoj deci. posebno da je progone ili da je izložena suncu.stalno nešto rade. nedostatak samopouzdanja i poverenja. angina. Ukoliko je njihova porodica ugrožena.2009 Anacardium je homeopatski lek koji se pravi od jedne vrste oraha. otoka zglobova. Ovo je zapravo lek za najagresivnije osobe kao i one koje su i same bile žrtve nečije agresivnosti.bolovi probijaju. žalosti. ali i kod okrutnih diktatora. jajnika. često sa socijalnim poslovima. crtaju strašne prizore i sl. Kada u situacijama u kojima osećaj samopoštovanja zavisi od postignuća (polaganje ispita. a kretanje poboljšava njihove tegobe. rugaju im se. kod šizofrenije. života u izolaciji. kod edema. Ipak. a žele da budu voljeni i prihvaćeni. pečenje za vreme mokrenja. da ne podnose vrućinu i da im prijaju hladne obloge. jer se osećaju bezvredno. veoma su vredni . jadić). Zbog toga je Apis mellifica dobar kod alergičnih reakcija: nakon uboda insekata. Zbog takvog ponašanja gube simpatije odraslih koji im uskraćuju ljubav i brigu. . ove osobe mogu patiti od upale grla.Apis Mellifica Postavljeno: 19. ovi inače mirni ljudi. peku i smanjuju se nakon što se koriste hladne obloge. Koristi se kod alergija.05. nakon vakcinacije ili uzimanja leka. nastaje nedostatak samopouzdanja i sukob i javlja se osećaj odvojenosti i izolacije. bezosećajnosti i ubilačkoj agresivnosti. straha. nasilja. Fantazije su im isunjene nasiljem. Apis je dobar za vitalne ljude koji puno i skoncentrisano rade. može biti da je Apis lek izbora za nju. vitalni su. članci i kapci su otečeni. Ovi ljudi rado rade. Anacardium Postavljeno: 19.05. Aconitum Postavljeno: 19. Karakteristike ovih osoba su konstantna razdražljivost i pobuđenost. Primejuje se kod zločina. napredovanje na poslu) ne postignu uspeh. žuri im se. što se odražava u okrutnosti. mentalnog šoka i brojnih drugih simtpoma. Tipični simptomi kod problema sa bubrezima i bešikom su: bolovi. Apis se primenjuje kod akutnih napada i stanja koja se razvijaju brzo . često ljubomorni. Takođe. kidaju muvama noge. Moraju se dokazati. cisti na jajnicima.2009 Apis je homeopatski lek koji se pravi od otrova iz pčelinje žaoke. trebalo bi ga uzeti samo ako postoje i ostale psihološke karakteristike kao što su naglašena agresivnost prema bilo kome ko bi mogao da ugrozi članove porodice. Često im ispadaju stvari iz ruku. kožnih erupcija. Zatim počinju nasilno da se ponašaju. da joj je vrućina. ali nekada im stvari neočekivano ispadaju iz ruku ili urade baš ono što nisu hteli.

pa treba izbegavati drugu vrstu ambalaže zbog moguće kontaminacije. koja može da se kupi u svakoj apoteci. ketonska tela. sluz i sve druge elemente koji se mogu naći u sedimentu urina. Prvi jutarnji urin se uzima u sterilnu posudu pri čemu je neophodna odgovarojuća higijena pacijenta i uzima se ne prvi. Najčešće hemijske analize su analize na proteine. -Tamnosmeđi urin . Uznemirava ih i poniženje i žurba. boja je tamnija.normalno: bistar izgled -Zamućen urin . Pregled mokraćnog sedimenta tj. Hemijska analiza. boja. na primer.ukazuje na povećanje bilirubina. Kod beba se Aconitum koristi i posle traumatskog porođaja. tako da je njima ovakav izgled urina normalan. što je najčešće znak oštećenja jetre. Inače su ove osobe spolja gledano vitalne. kada se konzumira veća količina cvekle ili kupina. Rutinski pregled mokraće je jedna od osnovnih laboratorijskih analiza. ali ipak osetljive na mentalni šok. veoma hladnog vetra. Boja . ali i na razne zapaljenjske procese. Ovaj lek se koristi se na početku akutnih infekcija sa naglo povećanom telesnom temperaturom bez znojenja. šoka. proliv. Prisutna je intezivna klaustrofobija.normalno: kisela reakcija. urobilinogen. kod nepodnošljivih. Opis fizičkih i fizičko-hemijskih karakteristika mokraće: izgled. bolova u ušima. Izgled urina . Od mraza. Neki ljudi inače imaju povećan bilirubin. zbog koga se u urinu javlja krv (najčešće kamen u bubregu ili pesak). Svaki takav pregled sastoji se od tri dela: 1. pH se kreće između 5 i 6 . 3. kod upale ždrela i grla. već drugi mlaz prve jutarnje mokraće. istovremeno želi da se nosi da bi se smirila. 2. kao i na gljivice. drugih snažnih fobija. Zanimljivo je da ružičasta boja mokraće može da se pojavi. povraćanje. simpatične i prijateljski raspoložene.Za osobe kojima se prepisuje Aconitum su karakteristični jaki strahovi. ali i na manja uzbuđenja (gašenje svetla u tunelu. odnosno pojave žutice.ukazuje na povećan broj leukocita. čak i u automobilu. Boja može da varira u zavisnosti od unete količine tečnosti . odnosno na neki zapaljenjski proces.05. Laboratorijska analiza mokraće (urina) Autor: dr Sonja Ilić Postavljeno: 18. Kod beba su simptomi strah i nemir. Veliki šok kada se vidi neka nesreća ili se čuje o iznenadnoj smrti poznate osobe. kod nesreća. mikroskopski pregled taloga koji se dobije nakon što se mokraća centrifugira. Mokraću treba sakupiti u odgovarajuću bočicu.2009 Analiza urina je jedna od korisnijih screening metoda čiji rezultati mogu dati osnovne informacije o stanju metabolizma i o stanju genitalno-urinarnog sistema. kod kašlja. panike sa velikim strahom.od svetlo žute do tamno žute. bakterije. -Crveni urin . ali i od svih oblika iznendanog šoka. Što je mokraća više koncentrovana.ukazuje na prisustvo hemoglobina. ekstrovertne. miris. reakcija i specifična težina. beba plače kada se dodiruje. kod nedostatka kiseonika za vreme ili posle rađanja. zaglavljivanje u liftu). Reakcija . oštećenje mokraćnih kanala i bešike. Velika panika i strah od smrti. šećer. Ove osobe može da uznemiri preveliko uzbuđenje ili prevelika radost.normalno: žuta boja. snažne. Ponašaju se kao da ima svakog momenta preti smrt. znojenje. palpitacija (osećaj lupanje srca). bilirubin i nitrite. jakih bolova. što najčešće ukazuje na oštećenje bubrega. kod klaustrofobije. nesanice. a na nju utiču i povećana telesna temperatura. mogu se razboleti u istom trenutku.

Ukoliko ih je u uzorku mokraće dosta (ili kako se to nekad u laboratorijskom izveštaju navodi „masa“) to je već znak ozbiljne urinarne infekcije. Epitelne ćelije okrugle .normalno: negativan -Pozitivni rezultati mogu da budu znak oštećenja jetre ili žuči.normalno: negativni -Pozifivni su najčešće znak prisustva mokraćnih kamenaca ili peska u bubregu i mokraćnim putevima. Proteini . Leukociti . U urinu zdravih osoba mogu se naći samo tzv.normalno: do 5 -Nalaze se u sedimentu mokraće kada se radi postojanju zapaljenskog procesa i infekciji.• Alkalna reakcija . hipertenzije.normalno: negativni -Mogu da budu pozitivni usled povećane fizičke aktivnosti ili u trudnoći. Bakterije . Ovaj nalaz može da se javi i posle teškog fizičkog rada ili povrede Eritrociti sveži . Obično se uz veliki broj leukocita javlja i povećan broj bakterija. Aceton . granulirani i voštani cilindri znak su patoloških stanja i njihova identifikacija ima značaja za postavljaje dijagnoze ili praćenje toka bolesti. Pojava proteina u urinu u svim ostalim stanjima znak je nekog zapaljenjskog procesa.normalno: negativan -pozitivan nalaz je indikator prisustva bakterija u urinarnom traktu Eritrociti . -Pozitivan nalaz ukazuje na hronično bubrežno oboljenje. i na mogući mokraćni kamenac. jedan ili dva u mikroskopskom vidnom polju -Nalaz u mokraći upućuje na poremećaj u funkcionisanju bubrega ili mokraćnih puteva.referentna vrednost 1.normalno: negativan Urobilinogen .normalno: negativni -Pozitivni su najčešće znak skoro preležane infekcije ili hronične bolesti bubrega.normalno: malo -Ove ćelije oblažu urinami trakt. Cilindri su forme koje nastaju u bubrežnim kanalićima i poprimaju njihov oblik. što se najčešće dešava kod dijabetičara. -Snižena je najčešće kod povećanog izlučivanja urina. što ne mora nužno ukazivati na infekciju već kontaminaciju usled nepravilno uzetog uzorka. kada to nije znak patoloških promena.povraćanje. varira u zavisnosti od količine unete tečnosti i sposobnosti bubrega da koncentriše urin -Povećana gustina može da bude znak dijabetesa.normalno: negativne -Bakterija može biti malo.normalno: negativni.1. poremećaja funkcije hormona nadbubrežne žlezde.normalno: negativni ili ih ima jako malo.normalno: negativne -Pozitivan nalaz ukazuje najčešće na oštećenje bubrega. Nastaje i usled povećanog gubitka vode . Nitriti . Specifična gustina . oštećenja bubrega. kao i visoka temperatura.012.025. . Eritrociti bledi . Ćelijski. Njihova pojava u urinu u bilo kom obimu nema veći dijagnostički značaj. Epitelne ćelije pločaste .normalno: negativan -Pozitivan nalaz prisutan kod dijabetičara Bilirubin . Cilindri .najčešće ukazuje na bakterijsku infekciju. pa je u ovakvoj situaciji preporuka uraditi i urinokulturu. Glukoza . hijalini cilindri i to retko.normalno: negativna -Pozitivan rezultat glukoze u urinu je uglavnom je povezan sa povećanim vrednostima ovog parametra u krvi (iznad 10 mmol/L). dijareja.

GGT. Karakteristično je povišenje u slučajevima postojanja prepreke u žučnim putevima (kamen. alkalna fosfataza. a u serumu dece i iz kostiju. triglicerida. C reaktivni protein(CRP). 68-234 U/l za žene. kongestije srca i ulcerativnog kolitisa daju umereno povišene vrednosti ALP-a u serumu.normalno: negativni -Pozitivan nalaz se javlja kod starijih muškaraca i ukazuje na oštećenje prostate.2009 Stalno smo u dilemi da li su naši biohemijski parametri laboratorijske analize u granicama normale i šta se dešava ako su povišeni ili sniženi. amilaza. Spermatozoidi .normalno: negativni -Pozitivan nalaz ukazuje na neka oboljenja bubrega.. na bolesti kostiju (osteosarkom. ALP u serumu zdravih odraslih osoba uglavnom potiče iz jetre.) Autor: dr Sonja Ilić Postavljeno: 10. .normalno: malo -Pozitivan nalaz ne mora da ukazuje na oboljenje..normalno: negativni -Pozitivan nalaz nema dijagnostički značaj.. transaminaza. ali može da bude znak peska u bubregu. amilaza. Zbunjuju nas i stručni medicinski termini poput. Gama glutamil transferaza (GGT) GGT je veoma osetljiv indikator za oboljenja jetre.. Takođe. CRP.normalno: negativna ili malo -Pozitivan nalaz nema veći dijagnostički značaj. hiperparatireiodizam. kreatinin. ali i kod oboljenja jetre. Najviše -GT-a ima u bubregu.. Sluz . Normalne vrednosti u krvi: 78-217 U/l za muškarce. GGT. epitelu tankog creva i mozgu.normalno: negativne -Pozitivan nalaz je najčešći znak gljivične infekcije. rak). Kristali mokraćne kiseline . jetri. Povišene vrednosti mogu da ukazuju na povećanu razgradnju kostiju i na mogući razvoj osteoporoze. bilirubina. nalazi se na mestima intenzivne apsorpcije aminokiselina. ožiljno tkivo. Neka oboljenja poput Hodgkinove bolesti. Kristali tripl-fosfata . Normalne vrednosti su 8-40 za muškarce i 5-35IJ/I za žene. Gljivice .05. transaminaze. holesterola. mada je prisutan i u pankreasu i bubrezima.Kristali i soli Urati amorfni . Enzim je prisutan najviše u epitelu tankog creva. Ovaj članak će na najednostavniji način pokušati sa da sve odgovore na vaše dileme o biohemijskim parametrima laboratorijske analize. Povećane vrednosti pokazuju da se proces razgradnje i izgradnje kostiju odvija "punom parom". prostati. Tumačenje biohemijskih analiza krvi (Povišene i smanjene vrednosti kreatinina.. Alkalna fosfataza (ALP) Alkalna fosfataza je grupno-specifični enzim koji katalizuje hidrolizu monoestera fosfatne kiseline i alkohola. bubrežnim tubulima.. ALP je fiziološki povišen kod trudnica u trećem trimestru trudnoće. metastaze. kostima. Kristali kalcijum-oksalata . jetri. a mogu se javiti i kod dijabetičara. što je normalno samo u detinjstvu ili nakon preloma. šta znače pojedine skraćenice i koja je njihova uloga u organizmu.normalno: negativni -Pozitivan nalaz može da bude znak bakterijske infekcije. Padžetova bolest). placenti i leukocitima.

Ovim enzimom su bogati skeletni i srčani mišići i mozak. aktivnog hroničnog hepatitisa). srcu. holelitijaza). Alanin aminotransferaza (ALT) Normalne vrednosti: 8-41 IJ/I Povišene vrednosti ukazuju na akutno oštećenje jetre. mišićne distrofije i premorenost. akutnog virusnog hepatitisa. ileusu. Po mestu delovanja spada u enzime digestivnih sokova. hipotireoza i moždani udar praćen nekrozom. pankreasa i drugih bolesti. Povišenje nivoa u krvi javlja se u svim slučajevima gde su oštećena i razorena pomenuta tkiva . a povišene su i kod virusnih hepatitisa. pankreatitisa. mišićne distrofije. postojanja opstrukcije u žučnim putevima. . Određivanje katalitičke koncentracije alfa amilaze koristi se u dijagnostici i praćenju uspeha u terapiji akutnog pankreatitisa i za otkrivanje upalnih procesa pljuvačnih žlezda. Aminotransferaze (Transaminaze) Aminotransferaze su unutarćelijski enzimi koji učestvuju u metabolizmu aminokiselina i ugljenih hidrata.0-450 IJ/I Amilaza je povišena u serumu obolelih od bolesti pankreasa (akutni pankreatitis. povrede mišića. i u diferencijalnoj dijagnostici bolesti jetre. U visokim koncentracijama se nalaze u jetri. oštećenja jetre izazvanog alkoholizmom. tumori) i kod bolesti pljuvačnih žlezda (mumps). intestinalnoj opstrukciji. dekompenzovane srčane bolesti i zloćudnog tumora pankreasa. kod bolesti pankreasa (hronični i akutni pankreatitis i karcinom) i kod masivnog infarkta. hroničnog hepatitisa. sokova. (akutne infekcije ili toksičnog ošćtećenja jetre. plućima i u nizu drugih organa.srčani infarkt. a može biti povišena i kod bolesti bilijarnog trakta (holecistitis. kod opstruktivnog ikterusa. Kreatin kinaza (CPK) CPK cepa kreatin fosfat i tom prilikom se dobija energija neophodna za funkcionisanje ćelijskog metabolizma. Određivanje katalitičke aktivnosti tih enzima značajno je u dijagnostici bolesti jetre i infarkta miokarda. infarkta miokarda. bubrezima. ciroze jetre. uremiji i u postoperativnim stanjima. najčešće izazvano terapijom antibioticima. srčanom mišiću. kod bolesti jetre (izrazito visoke vrednosti kod virusnog hepatitisa i u akutnom toksičnom hepatitisu. bubrezima. Prisutni su u krvi u dva oblika: kao AST (ili SGOT) i ALT (ili SGPT). Aspartat aminotransferaza (AST) AST-a ima najviše u jetri. perforacije čira na želucu. holangitis. Normalne vrednosti : 7-38 IJ/I Povišene vrednosti AST-a su prisutne kod infarkta miokarda. manje u mozgu. S-alfa amilaza –normalne vrednosti: 28-100 IJ/I U-alfa amilaza – normalne vrednosti: . Laktat dehidrogenaza (LDH) LDH je enzim koji sa nalazi u jetri. Alfa amilaza Alfa amilaza je enzim male molekularne mase. primarnih ili metastatskih tumora jetre. pankreasu. unosom gaziranih pića.Aktivnost je povišena kod ciroze jetre. mišićima i mozgu. ciroze ili rak jetre) i infarkta miokarda. Povišene koncentracije ovih enzima govore o propadanju ili oštećenju prvenstveno jetre. skeletnim mišićima i eritrocitima i katalizuje međusobno pretvaranje laktata i piruvata.

Urea Urea je krajnji produkt metabolizma belančevina. B i C). hipoksiji. prepreke u mokraćnim putevima i oštećenja funkcije bubrega nekim lekovima ili otrovima. krvlju dolazi do bubrega gde se delom izlučuje iz organizma. Određivanje bilirubina ima veliki značaj u diferencijalnoj dijagnostici žutica. Normalne vrednosti uree u krvi: 2. nekroza) i povrede. Retko je povišen i u drugim slučajevima abnormalnosti enzimskog sistema u organizmu. cirozi. virusnom hepatitisu. Smanjene vrednosti se javljaju kod trudnica i žena uopšte. Snižena je kod dugotrajnog gladovanja i teških oštećenja jetre. šoku. Povišene vrednosti se javljaju kod gihta (taloženja kristala mokraćne kiseline u zglobovima). bubrežnim bolestima. katalaza). Metaboliše se u jetri i izlučuje u žuči. Mali porast ukazuje na izmenjenu funkciju jetre.hepatitis (A. Uzrok može da bude i jak proliv koji je doveo do dehidracije organizma.Povišen je u megaloblastnoj i pernicioznoj anemiji. Normalne vrednosti: muškarci 200-420. Uzroci povišenja mogu biti dugotrajno lečenje nekim lekovima (tetraciklini. Takođe. infarktu miokarda. Koncentracija kreatinina u serumu zavisi prvenstveno od glomerularne filtracije. U normalnim okolnostima te materije se gotovo uvek odstranjuju putem mokraće. mokraće azotemija il i uremija predstavlja gomilanje azotnih jedinjenja u krvi zbog poremećene funkcije bubrega. Normalne vrednosti: 53-124 umol/l Povišen je kod akutne i hronične bubrežne insuficijencije. postojanje kamena u žuči ili virusna upala . Oko 80 % bilirubina nastaje razgradnjom hemoglobina iz eritrocita (nakon 120 dana života eritrocita u krvi) u retikuloendotelnom sistemu (RES). pluća. antiinflamatorni lekovi).8-7. metastatskom karcinomu. Bilirubin Bilirubin je krajnji produkt razgradnje proteina koji sadrže hem. nefroskleroza) i kod bolesnika kod kojih je povećana razgradnja proteina u organizmu (groznica. Preostalih 20 % dnevno stvorenog bilirubina nastaje iz prethodnika eritrocita u koštanoj srži (neefikasna eritrocitopoeza) i drugih hem proteina (mioglobin. a razlog . a to čini na dva načina: dve trećine preko mokraće. Kreatinin Kreatinin nastaje iz kreatina. jetre. materije koja nastaje razlaganjem hrane i nukleinskih kiselina u organizmu. kao i kod dugotrajnog gladovanja ili nedovoljnog unosa hranljivih materija. Kako je ona raspadni produkt metabolizma. a jednu trećinu putem stolice.2 mmol/l. Akumulira se u krvi kada postoji oštećenje jetre. citokromi. pijelonefritis. Povišena koncentracija uree u serumu je kod bolesnika koji imaju smanjenu funkcionalnu sposobnost bubrega (glomerulonefritis. kože. opstruktivnoj žutici. Mokraćna kiselina (urati) Mokraćna kiselina je proizvod metabolizma purina. Izlučuje se putem bubrega tj. žene 140-340 umol/L. organizam je mora eliminisati. zapušenje žučnih puteva ili povećano razaranje crvenih krvnih zrnaca. Snižene vrednosti nemaju dijagnostički značaj. kod svih stanja praćenih propadanjem skeletnih mišića. pa je dobar pokazatelj funkcije bubrega. i kod raspadanja crvenih krvnih zmaca i nekih tumora. Povišene vrednosti kreatinina mogu biti i posledica veće fizičke aktivnosti ili uzimanja steroida. Normalne vrednosti u krvi: 3-30 mikromola/L.

HDL-holesterol Od ukupnog holesterola u serumu oko 20% otpada na HDL kolesterol (Heavy density cholesterol). kod alkoholičara. HDL holesterol. Snižena koncentracija nema dijagnostički značaj. loše ishrane. LDL holesterol LDL kolesterol ili ″loš holesterol″ i njegovo određivanje je važno kao faktor rizika za koronarna oboljenja i za aterosklerozu Normalne vrednosti su 1. Tada se povećava rizik nastanka kardiovaskularnih bolesti. u Daunovom sindromu. Povišen je kod ishrane bogate masnim materijama. HDL2 ima protektivnu ulogu. to je bolje.53 mmol/L. rada hormona tj. Normalne vrednosti su 1. kod gojaznosti i psorijaze. Što su više vrednosti HDL holesterola.55 mmol/L. odnosno njegova podfrakcija. stiže do jetre. Normalne vrednosti u krvi: 3. nasleđa.46-2. Povišene vrednosti obično su povezane sa nepravilnom ishranom i stresom. jer ovaj holesterol "čisti" krvne sudove. kao npr. funkcije i integriteta vitalnih organa poput jetre i bubrega. Povećani HDL je pokazatelj zaštićenosti od kardiovaskularnih bolesti. Visoke vrednosti se zapažaju i kod pojedinih oblika raka.03-1.5. Njegova koncentracija u krvi je usko povezana sa metabolizmom masti u organizmu. hormona štitne žlezde. i podataka dobijenih elektroforezom lipoproteina. Snižene vrednosti su obično kod hiperfunkcije tiroideje. ulazi u limfne sudove i u cirkulaciju tj. anemije i u slučaju uzimanja lekova poput aspirina. kao i oštećenje funkcije bubrega takođe dovode do njenog porasta. visokog krvnog pritiska i u trudnoći. Holesterol Stvara se u jetri. estrogena. I neki lekovi mogu da povise nivo holesterola. bolesti jetre. u početnoj fazi hepatitisa. kod nekih bolesti kod kojih postoji teško oštećenje jetre (ciroza i teški hronični hepatitisi).28 mmol/L. Stres i izuzetno naporne fizičke aktivnosti.5 mmol/l. anabolici i kontraceptivi. a samim tim i mokraćna kiselina. Poremećaji metabolizma lipida se procenjuju na osnovu koncentracija holesterola i triglicerida u plazmi. a zavisi i od niza drugih faktora: pre svega načina ishrane.55-4. diabetes mellitusu. apsorbuje i resintetiše u ćelijama crevne sluzokože. I minimalno smanjenje upućuje na povećani rizik od ateroskleroze (taloženja rnasnoća na unutrašnjim zidovima krvnih sudova. Višak se deponuje u obliku masnih naslaga. Pojedini lekovi. Lipidi Visoki rizik učestalosti ateroskleroze su bolesti uzrokovane poremećajem metabolizma lipida. a pre svih terapija citostaticima ili zračenjem kod pojedinih vrsta raka podiže ekstremno njen nivo usled raspada velikog broja tumorskih ćelija iz kojih se oslobađa purin. kod trovanja olovom.10 . žlezda sa unutrašnjim lučenjem. pre svih ateroskleroze Trigliceridi Masnoća iz hrane se hidrolizuje u tankom crevu. . hipotireozi i nizu naslednih bolesti (hiperholesterolemija tip IIa). Smanjen je i kod pothranjenosti.povišenog nivoa mokraćne kiseline može biti i smanjena sposobnost bubrega da je izluči. opstruktivnom ikterusu. što dovodi do njihovog začepljenja i bolesti kao što su infarkt srca i moždani udar). lipoidnoj nefrozi. Normalne vrednosti su 0.

nefrotskog sindroma. sarkom. Određivanje . stanja sa povišenim adrenalinom.Povišen je nivo kod povećanog unosa hranom. adenom i karcinom pankreasa.1 mmol/l. deponovanje u crevima. malapsorpcije. eritrocitima i parametrima koji određuju morfologiju eritrocita (MCV. koštana srž i bubrezi. Povišena koncentracija glukoze . uzimanja nekih lekova npr. kronične upale). Koncentracija glukoze je. mioglobina. opstrukcije žučnih puteva. sastavni je deo hemoglobina. transportna. Albumini Albumin je protein koji se sintetše u jetri. opekotina i enteritisa. Ovaj test oponaša fiziološko uzimanje hrane pod standardnim uslovima. Sastavljeni su od aminokiselina međusobno povezanih peptidnim vezama. Glavno skladište gvožđa je retikuloendotelni sistem. Jednostavni proteini izgrađeni su samo od aminokiselina. povišena i u testu se određuje vreme za koje će koncentracija glukoze pasti na normalu. šok. zatim jetra. a složeni proteini pored svoje proteinske strukture sadrže i tzv. paraproteinemije i mijeloma i hroničnih bolesti (ciroza jetre. Koncentracija glukoze u krvi se održava u granicama normale delovanjem složenog hormonskog sistema. gubitka proteina iz organizma. gubljenje hemoglobina i sinteza novog hemoglobina. Ukupni proteini Proteini su gradivni materijal čovečijeg tela. Normalne vrednosti: 3.hipoglikemija – hiperplazija. osnovna mu je funkcija održavanje ravnoteže tečnosti u organizmu. hormonska itd. terminalnih stanja bolesti jetre.5-6. Smanjenje koncentracije triglicerida je od manje dijagnostičke vrednosti i može se naći kod malnutricije. urođenih grešaka organizma (disalbuminemija i analbuminemija). Gvožđe Gvožđe je jedan od esencijalnih oligoelemenata u organizmu. Prema sastavu proteini se dele na jednostavne i složene. hipertireoze. Glukoza tolerans test (OGTT) Dijagnoza šećerne bolesti ili drugih oblika poremećaja u metabolizmu ugljenohidrata potvrđuje se izvođenjem klasičnog testa tolerancije na opterećenje glukozom (OGTT). hipotireoze. Glukoza Glikemija pokazuje količinu glukoze (šećera) u krvi. oštećenja funkcija jetre. diabetes melitus. malapsorpcija). i što je za savremenog čoveka veoma važno istaći stres. Povećana koncentracija ukupnih proteina – hiperproteinemija javlja se kod dehidratacije.hiperglikemija – diabetes mellitus. Funkcija pojedinih proteina može biti: održavanje osmotskog pritiska. šećerne bolesti. neproteinsku ili prostetičnu grupu. kontraceptiva. citohroma i mnogih enzima. gradivna. teške opekotine. puferska. slezina. OGTT je test kojim se ispituje metabolizam ugljenohidrata i pomoću kojega se može prepoznati rani stadijum dijabetesa. slezini i kostnoj srži. Zajedno sa hemoglobinom. SLE. hroničnog alkoholizma. manjak hormona koji su antagonisti adrenalina. Snižena koncentracija ukupnih proteina – hipoproteinemija javlja se kod prekomerne hidratacije. feohromocitom. kod poremećaja u metabolizmu glikogena i ponekad kod bolesti jetre. smanjene sinteze proteina ili povećanog katabolizma proteina (hipertireoza. Smanjene koncentracije albumina se javljaju kod jake proteinurije (nefrotski sindrom). nakon opterećenja organizma glukozom. jetri. bolesti jetre. enzimska. Snižena koncentracija glukoze . Koncentraciju gvožđa u serumu određuje nekoliko faktora uključujući apsorpciju iz creva. MCH i MCHC) pruža uvid u stanje koštane srži. kod leukemije i nekih drugih malignih bolesti. nefroza. odbrambena.

Povišeno je kod višestrukih transfuzija. Normalne vrednosti: 3. pre svega. tj. dok je drugi deo transferina slobodan. kod razaranja crvenih krvnih zrnaca. hroničnim infekcijama i malignim bolestima. potpomažu rad srca i drugih mišića. autoimune bolesti) i u toku perioda aktivnog i intenzivnog stvaranja ćelija krvi (hematopoeze). Povišene koncentracije nastaju kod hiperfunkcije nadbubrežne žlezde. kod nekroze jetre zbog otpuštanja feritina. jake diureze. TIBC je smanjen u cirozi. traume ili oboljenja centralnog nervnog sistema. prekomernog davanja preparata gvožđa. Kalijum Izuzetno važan mineral koji direktno utiče na funkciju nerava i mišića. intestinalna opstrukcija). hipofunkcije i infektivnih bolesti (pneumonija). odnosno koliki je ukupni kapacitet vezivanja gvožđa u serumu. TIBC I UIBC Gvožđe se u telu transportuje spojeno sa belančevinom globulin transferinom ili siderofilinom. i nagle terapije visokim dozama kalijumovih soli. kod trovanja olovom. hiperfunkcije nadbubrežne žlezde. UIBC (unsaturated iron binding capacity). Smanjen je u slučaju insuficijencije bubrega i nadbubrežne žlezde.samo gvožđa nema nikavog značaja za postavljanje dijagnoze anemije. nefritis. Smanjene koncentracije kalijuma u serumu su kod gubitka usled prekomerne diureze. hiperfunkcije nadbubrežne žlezde. Natrijum Zajedno sa anjonima predstavlja najveći deo osmotski aktivnih materija u plazmi koje regulišu u velikoj meri raspodelu vode u telu. Od količine transferina u serumu zavisi koliko se gvožđa može vezati. . u smislu njihove oštećene kontraktilne sposobnosti. kod žena koje koriste oralne kontraceptive. Smanjena koncentracija gvožđa u serumu (hiposideremija) je posljedica nedostatka gvožđa u organizmu čiji uzrok može biti malnutricija. održavaju normalni osmotski pritisak i hidrataciju. različitih vrsta anemija. kod anemija. tumor želuca. gastrointestinalnih poremećaja (gastritis. gubitka povraćanjem ili dijarejom i naglog prelaza kalijuma iz ekstracelularne tečnosti u ćeliju (dijabetična acidoza). nefrozi. malapsorpcija. Normalne vrednosti: 139-154 mmol/l. Normalno je da samo jedan deo transferina ima vezano gvožđe. trudnoće i akutnog hepatitisa. Elektroliti Elektroliti učestvuju u održavanju ravnoteže i raspodele vode. nezasićen. teža krvarenja) ili smanjeno otpuštanje gvožđa iz RES-a (akutne i hronične infekcije. povećanog ubrzanog razaranja crvenih krvnih zrnaca. Normalne vrednosti: 8. gladovanja. nedovoljne ishrane. TIBC (total iron binding capacity). krvavljenja. gubitak gvožđa (nefroza. hemohromatozi.8-5. povraćanja. Taj deo transferina koji još može vezivati gvožđe zove se nezasićeni kapacitet vezivanja gvožđa.9-30 umol/L. Porast TIBC-a se često javlja kod stanja sa smanjenom koncentracijom gvožđa u organizmu. uremije. preteranog gubitka. aktivatori su enzima itd.3 mmol/l. hemohromatoze i virusne upale jetre. neadekvatnog unosa. kod dilucije ekstracelularne tečnosti. proliv). proliva ili pankreasne fistule. kod preteranog gubitka tečnosti (povraćanje. Povišen je kod insuficijencije bubrega i nadbubrežne žlezde.

a samim tim i u krvi. poremećaja rada nadbubrežnih žlezda.) Autor: dr Sonja Ilić Cilj svake laboratorijske analize je dobijanje tačnog i pouzdanog nalaza koji će pokazati da li su u fiziološkim funkcijama i procesima nastupile promene. kod pojedinih tumora i metastaza tumora u kostima. Može biti i sniženih vrednosti u slučaju kod hipoparatireoidizma. hipoparatireoze i hipervitaminoze D. oboljenja jetre. metaboličke alkaloze. Značajan je za prenos signala između nerava i mišića kao i pravilno funkcionisanje srca i krvnih sudova. kao u slučajevima povraćanja.. Kada je reč o laboratorijskom ispitivanju krvi. Povišenje nivoa se retko javlja i to kod uzimanja prekomernih količina soli magnezijuma. Nivo kalcijuma u organizmu. hroničnog plućnog emfizema. direktno zavisi od harmoničnog rada žlezda sa unutrašnjim lučenjem (pre svega paraštitastih žlezda). Tumačenje laboratorijske analize krvi (Normalne vrednosti krvne slike. kod viška vitamina D. Njegova koncentracija u serumu je pod direktnim uticajem paraštitastih žlezda. Kada se hlor preterano konzumira ili zadržava u organizmu dolazi do ispoljavanja acidoze (kiselosti). šećerne bolesti. poremećaja acidobazne ravnoteže. velikog broja bolesti varenja. manjka vitamina D. hroničnog alkoholizma i hronične upale jetre. broja. Kalcijum Kalcijum se u organizmu nalazi najvećim delom u kostima. proliva. aktivnosti organa za varenje i stanja bubrega. Povišen je kod insuficijencije bubrega. Magnezijum Prvenstveno je međućelijski elektrolit. smanjenja količine belančevina u organizmu. Fosfor Fosfor je uz kalcijum važan za izgradnju kostiju. D hipovitaminoze. insuficijencije bubrega. odnosa i Postavljeno: 06. dehidratacije (gubitka tečnosti iz organizma) i preteranog lečenja fiziološkim rastvorom.. S obzirom na smanjenje koncentracije ovog minerala u svakodnevnoj ishrani daleko je češći njegov manjak. Smanjenu koncentraciju fosfora nalazimo kod malapsorpcije. ishrane. Javlja se i kod pothranjenosti i gladovanja.2009 .05. funkcije bubrega i metabolizma kostiju. kod preterane konzumacije alkohola i kao posledica uzimanja nekih lekova smanjen kod hiperparatireoze. Povišen je kod visoke koncentracije nivoa hormona paraštitaste žlezde. Ukoliko se gubi dolazi do alkaloze (baznosti). unosa namirnica koje sadrže kalcijum. gubitka učestalim stolicama. hroničnog alkoholizma. To se viđa pre svega kod bubrežnih bolesti. nekih malignih bolesti i kod pacijenata kod kojih zarastaju kosti.Hlor Predstavlja neorganski anjon u vanćelijskoj tečnosti. Povišene koncentracije fosfora nalazimo kod Pagetove bolesti. najčešće intravenski ili u vidu injekcija. takođe je važan u aktivaciji mnogih metaboličkih puteva. ono podrazumeva dve vrste analiza: one koje su usmerene na ispitivanje vrste. smanjene. ozbiljnije insuficijencije bubrega sa gubitkom soli. svih bolesti praćenih razgradnjom kostiju. kod kojih bolesti su povišene. apsorpcije u organima za varenje. dugotrajne imobilizacije tj. upale pankreasa. Izuzetno je važan za održavanje kiselinskobazne ravnoteže u organizmu. prekomernog znojenja. manjim delom u plazmi (1-2%).

hemoglobin i hematokrit Eritrociti Eritrociti (RBC). diferencijalnu krvnu sliku (podvrste leukocita: neutrofili. eritrocitne konstante (MCV. Povišene vrednosti mogu biti povećane u stanjima hemokoncentracije organizma.356 . oslobađanjem ugljen dioksida i novim vezivanjem kiseonika. leukemija. Ovaj ciklus se zatvara vraćanjem krvi u pluća.0.350 g/l RDW (red cell distribution width) – mera varijabilnosti veličine eritrocita. Svakim udahom krv u plućima dobija kiseonik i zahvaljujući upravo hemoglobinu distribuira ga do svih tkiva i organa.9 pg MCHC (mean cell hemoglobin concentration) – prosečna koncentracija hemoglobina na litar eritrocita.72 x 1012/l za muškarce). naročito MCV parametra. Povećane vrednosti eritrocitnog indeksa MCHC sreću se kod bolesnika sa teškim oblikom dehidratacije. koncentracije hemoglobina i hematokrita i daju informaciju o kvalitetu eritrocita. dok se povećane vrednosti MCV mogu naći kod megaloblastne anemije (nedostatak vitamina B12 ili folne kiseline). Kompletna krvna slika (KKS) Kompletna krvna slika se radi zbog procene opšteg zdravstvenog stanja i otkrivanja raznovrsnih poremećaja poput anemija. hematološki parametri) i druge. a smanjuje se i sa godinama života. ciroze jetre. Hematokrit je smanjen u trudnoći. MCV (mean cell volume) – prosečni volumen eritrocita . eozinofili. opekotina i infekcija. a u fazi oporavka se smanjuje.prosečna količina hemoglobina u eritrocitu. monociti. Povećan je u stanjima hemokoncentracije organizma i kod policitemija Hematokrit Hematokrit (HCT) predstavlja volumen eritrocita u jedinici pune krvi. Eritrocitne konstante Eritrocitne konstante se izračunavaju iz broja eritrocita. MCHC. Normalna koncentracija je 110-180 g/L. Takođe je smanjen kod anemija. kod policitemija. Promene vrednosti pojedinih eritrocitnih konstanti.5-16.86 x 1012/l do 5.08 x 1012/l za ženu i od 4.daje informaciju o veličini eritrocita.izgleda ćelijskih elemenata krvi (krvna slika. Povećane vrednosti hematokrita se viđaju kod dehidratacije i šoka.34 x 1012/l do 5. Normalne vrednosti su 310 . MCH. Kod akutnog krvarenja hematokrit može da bude normalan. Normalne vrednosti su 81 . Kada se oslobodi kiseonik prekopotreban za nesmetani rad ćelija. crvena krvna zrnca. RDW specifično ukazuje na postojanje jedne ili više populacija eritrocita što je karakteristika pojedinih hematoloških bolesti eritrocitne loze. Normalne vrednosti su 11.41 .53 l/l. za hemoglobin se umesto njega vezuje ugljen dioksid. leukocita i trombocita. povećane funkcije štitaste žlezde (hipertireoze). jer eritrociti imaju manju zapreminu iako sam broj eritrocita ne mora da bude smanjen. Normalne vrednosti su za žene 0.0.99 fl MCH (mean cell hemoglobin) . Hemoglobin Hemoglobin (HGB) je sastojak crvenih krvnih zrnaca eritrocita. limfociti). dijagnostički su značajne u klasifikaciji pojedinih anemija i uvek se posmatraju u korelaciji sa dobijenim vrednostima broja eritrocita i koncentracije hemoglobina.5 %. bazofili. a ujedno je i važan prognostički pokazatelj efikasnosti lečenja i ekvivalentan podatak o anizocitozi koja se uočava u krvnom razmazu.470 l/l i kod muškaraca 0. ali i kod zdravih ljudi. stanja uhranjenosti organizma i izloženosti otrovnim materijama. Normalne vrednosti su od 3. kojima se proverava biohemijski sastav krvi i na osnovu toga ustanovljava rad ili stanje pojedinih organa i tkiva. Koncentracija hemoglobina je snižena kod anemija. Kod anemije usled nedostatka gvožđa hematokrit je smanjen. trombocitne konstante (MPV. bolesnika sa hroničnom . RDW). On prenosi kiseonik iz pluća u tkiva i ugljen dioksid iz tkiva nazad u pluća. PDW). Snižene vrednosti su najčešće znak anemije ili gubitka krvi usled krvarenja. KKS uključuje broj eritrocita. Normalne vrendosti su 29-32. infekcija. su najzastupljenije ćelije a uloga im je da transportuju kiseonik vezan za hemoglobin iz pluća do drugih tkiva.

u trudnoći i posle porođaja. a to su: PDW (Raspodela trombocita po volumenu). leukocitoza ili groznica. kod postoperativnih stanja. oboljenjem jetre (ciroza) i kod teških alkoholičara. Normlane vrednosti su 140-450 x 109/l. Kada je njihov broj uvećan (leukocitoza). međutim. Morfološke osobine trombocita mogu se pratiti na osnovu dva indeksa koji se dobijaju elektronskim posmatranjem određenog volumena krvi u brojaču.6% Limfociti (LYM) predstavljaju populaciju leukocita koja uključuje dve osnovne subpopulacije: T limfocite. povećava se rizik od infekcije. Normalne vrednosti su 0-1% Trombociti Trombociti (PLT) su ćelije koje učestvuju u koagulaciji (zgrušavanju) krvi . kod opšte slabosti organizma. nefroze. Normalne vrednosti su 0 . na primer bakterijama. Leukopenija. Normalne vrednosti su 3. koji učestvuju u ćelijskom imunitetu i B limfocite koji se transformišu u plazma ćelije koje proizvode antitela i tako učestvuju u humoralnom imunitetu. eritrociti će se postupno početi taložiti na dno. trombociti su sniženi kod hemioterapija. Leukociti Leukociti (WBC). kod TBC. odnosno da je napadnuto. Normalne vrednosti su 40-70% Monociti (MONO) zajedno sa neutrofilnim granulocitima čine osnovu fagocitnog odbrambenog sistema u organizmu. masivnih trovanja.opstruktivnom bolešću pluća (hronični opstruktivni bronhitis i emfizem). se stvaraju u koštanoj srži i štite organizam od infekcija. Višak izaziva pojačano zgrušavanje krvi i može da dovede do stvaranja krvnog ugruška u kardiovaskularnom sistemu. normalne vrednosti 7. Normalna brzina sedimentacije ne isključuje mogućnost postojanja bolesti. . bela krvna zrnca. svim vrstama šoka. normalne vrednosti 16-25 MPV (Prosečni volumen trombocita). akutne reumatske groznice i reumatoidnog artritisa. počinju da bubre i postaju makrofagi koji su izvanredno sposobni da se bore sa infektivnim agensima. Ako se krv koja sadrži antikoagulans pusti da stoji u uspravno postavljenoj pipeti. smanjenje broja belih krvnih zrnaca.9 10x109/l. kao što je npr. Brzina kojom se ove ćelije talože je osetljiva na indeks reakcije tela na povredu ili bolest. sve one su deo odbrane organizma protiv najezde infektivnih i drugih štetnih materija. javlja se kod virusnih infekcija. Normalne vrednosti su 1-10% Eozinofilni granulociti (EOS) učestvuju u obrani organizma od alergijskih agenasa i parazitarnih infekcija. Sedimentacija je ubrzana kod upala. to ukazuje da telo proizvodi veći broj ovih ćelija. Uzimanje pojedinih lekova takođe može da dovede do smanjenja broja belih krvnih zrnaca i zato se kod takvih pacijenata moraju sprovoditi redovne laboratorijske analize.50 % Bazofilni granulociti (BASO) su najmanje zastupljena populacija leukocita u perifernoj krvi i učestvuju u alergijskom odgovoru. Neutrofilni granulociti su zrele ćelije koje mogu da napadaju i razaraju bakterije i viruse čak i u krvnoj cirkulaciji. Ako je njihov broj manji. oboljenja jetre. tumora. akutnog infarkta miokarda. razaranja ćelija. reumatskih bolesti npr. Učestvuju u imunom odgovoru.. hepatitisa C. Nekontrolisana produkcija belih ćelija (leukemija) nastaje usled kancerozne mutacije mijelogenih ili limfogenih ćelija. u stresnim situacijama. smanjenom funkcijom štitaste žlezde (hipotireozom). kada jednom uđu u tkiva. ali ubrzana sedimentacija je indikator za dalja ispitivanja. malignih oboljenja. Manjak trombocita (trombocitopenija) izaziva sklonost krvarenju. Postoji pet različitih vrsta belih krvnih zrnaca.80-12 fl Sedimentacija eritrocita Sedimentacija je brzina kojom se krvne ćelije izdvajaju iz seruma. Normalne vrednosti su 20 . Normalne vrednosti su 2-12 mm/h. Neutrofilni granulociti (NEU) su najzastupljeniji fagocitni leukociti. kao i kod pacijenata na radioterapiji. Monociti su nezrele ćelije čija je sposobnost da se bore mala..

Povišene vrednosti SE • • • • Anemije Bubrežne bolesti Osteomijelitis Trudnoća . Rouleaux formacija eritrocita koje se talože na dno. policitemije.13 mm/sat Postoje ljudi koji iz neobjašnjivih razloga od rođenja imaju povišenu SE i nikad im se u životu ne ispolji oboljenje koje bi to objasnilo. Termin nespecifična znači da porast vrednosti ne razjašnjava o kojoj je bolesti reč.menstruacija (neznatno ubrzanje). životno ugrožavajuće bolesti mogu biti praćene sasvim normalnom vrednošću SE. ali je vremenom napušteno određivanje sedimentacije u drugom satu. ako ne i prva laboratorijska analiza krvi koja se počela koristiti u savremenoj medicini. alergijskih stanja. Do nedavno se vrednost SE izražavala vrednostima sedimentacije u prvom i u drugom satu. Predstavlja brzinu kojom se talože eritrociti u posebno konstruisanoj staklenoj cevcici izraženu u milimetrima taloga eritrocita u vremenskoj jedinici. Rezultati testa se izražavaju u milimetrima na sat. Usporena je kod novorođenčeta. jer se mnoge bolesti karakterišu porastom vrednosti SE. Normalne vrednosti Pod normalnim vrednostima se smatraju sledeći intervali: Odrasli (Westergrin metod): • • • • Muškarci ispod 50 godina starosti: manje od 15 mm/sat Muškarci preko 50 godina starosti: manje od 20 mm/sat Žene ispod 50 godina starosti: manje od 20 mm/sat Žene preko 50 godina starosti: manje od 30 mm/sat Deca (Westergrin metod): • • Novorođenče: 0 .2 mm/sat Neonatus . pojedinih vrsta anemija. U rutinskoj praksi mnogo više značaja ima povišena vrednost SE Značenje sedimentacije je u tome što ona ukazuje na moguće postojanje organske bolesti ili da se prati tok bolesti. pa se poređenja rezultata kod istog pacijenta dobiju poređenjem rezultata SE u prvom satu u dva merenja. Senzitivnost i specifičnost Iako veoma nespecifična i ne senzitivna metoda i danas se održala u rutinskoj praksi. Mnoge čak i teške. Uzrok ubrzane sedimentacije eritrocita Uzrok je povećana količina belančevina plazme: fibrinogena i globulina velike molekularne mase u raznim patološkim stanjima što dovodi do stvaranja tzv.12.do puberteta: 3 . Sa druge strane ova metoda je i nesenzitivna.2008 Sedimentacija eritrocita (SE) je jedna od prvih. Kada je povećana sedimentacija eritrocita Autor: dr Vladimir Kecman Postavljeno: 02. kongestivne srčane insuficijencije.

Reumatoidnih faktora. Ne postoji značajna razlika između referentnih vrednosti za muškarce i žene. niti za životnu dob.• • • • • Reumatska groznica • Reumatoidni artritis • Sifilis Sistemski eritemski lupus Oboljenja štitne žlezde Tuberkuloza Ostala zapaljenjska stanja Veoma povišena SE(trocifrena) • • • • • • Giant cell arteritis Hyperfibrinogenemia (povišena koncentracija fibrinogena u krvi) Multipli mijelom Primarna makroglobulinemija Nekrotizirajući vaskulitis Reumatična polimijalgija Snižene vrednosti SE • • • • • • Zastojna srčana slabost Hiperviskoznost Hipofibrinogenemia Hipoproteinemija Policitemija Anemija srpastih erotrocita Stanja koja mogu uticati na promenu rezultata SE • • • • • • • • • Alergiski vaskulitis Atriajalni miksom Autoimuni hepatitis Endometritis Eozinofilni fascitis Erizipel Juvenilni reumatoidni artritis Legionarska bole Zapaljenje srčane maramice nakon infarkta miokarda itd. pušenje i visoka nadmorska visina. Kada je povišen C reaktivni protein (CRP)? Autor: dr Vladimir Kecman CRP je skraćenica koja označava C reaktivni protein. uzimanje oralnih kontraceptiva.11. trudnoća (naročito poslednjih nekoliko meseci). Postavljeno: 16.. Nenormalno niske vrednosti se mogu naći kod osoba koje su na terapiji lekovima za smanjenje .2008 . a naročito povišene masnoće u serumu (lipemija) i postojanje tzv. Normalna koncentracija CRP . Njegova koncentracija u venskoj krvi se koristi kao značajan biohemiski parametar za mnoga stanja. Reč je o proteinu koji se proizvodi u jetri..masnoća" u krvi (statinima) ili na terapiji aspirinom.a se smatra do 10mg/l. Visoke vrednosti se mogu očekivati kao posledica pojačanog fizičkog napora. Takođe mogu se očekivati i kod kod šećerne bolesti i arterijske hipertenzije.

naročito bakteriskih u kojima je porast mnogo brži i izraženiji od porasta sedimentacije ili broja leukocita.Pravi značaj međutim u kliničkoj praksi ima porast koncentracije koji je obično karakteristika nekog od navedenih stanja: • • • • • • Maligna oboljenja (naročito limfomi) Sistemski lupus eritematodes Reumatoidni artritis Vaskulitisi Infarkt miokarda – visokosenzitivni CRP služi Kao parametar za procenu kardiovaskularnog rizika Infekcija . Kod virusnih infekcija to nije slučaj pa to takođe nekad može biti značajan diferencijalno dijagnostički parametar za razlikovanje bakteriskih i virusnih infekcija Zapaljenjska oboljenja creva Pneumokokna pneumonija Reumatska groznica Tuberkuloza • • • • .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful