Osnovni principi homeopatije

Autor: dr Dragan Zlatanović Postavljeno: 11.05.2009

Hahnemannovi principi homeopatije su: - Lečenje se jedino može odvijati u skladu sa zakonima koji vladaju u prirodi - Nemoguće je lečiti van ovih zakona - Bolest kao izolovani identitet ne postoji, postoje samo ljudi koji su bolesni - Da bi lek bio efikasan mora biti dinamičan jer je i bolest po svojoj prirodi dinamična - U svim fazama bolesti bolesnom je potreban samo jedan lek i sve dok se ne pronađe taj lek stanje ne može biti izlečeno. Postoji nekoliko osnovnih principa koji trebaju biti ostvareni kako bi se uspešno primenjivala homeopatija: - zakon sličnosti; slično se leči sličnim ili lat. Simila Similibus Curentur. Ključni princip homeopatije je "slično se leči sličnim". Ako neka supstanca kod zdrave osobe izaziva određene reakcije, onda se s njom može izlečiti bolesnik koji pokazuje slične simptome. Na primer: čišćenje luka izaziva suze u očima i zapušenje nosa, a ti su simptomi slični nekim simptomima alergije na polen. Dakle, luk leči alergiju na polen kod takvih osoba. - hijararhija simptoma; kako je to Hahnemnn u organonu rekao: "Pojedinačni simptom nije bolest sama isto kao što niti stopalo samo za sebe nije čovek". Totalitet je u stvari koncept, koji bi ako se posmatra površno, mogao dovesti do zaključka da se tu radi o jednostavnom skupu svih prisutnih simptoma u pacijenta, ali da bi se došlo do totaliteta simptoma moraju se prilikom evaluacije uzeti u obzir svi simptomi koji sačinjavaju sveukupnu sliku pacijenta na svim nivoima (telesni, emotivni i mentalni). Prilikom procene, prednost dobijaju individualni simptomi, često prema ključu: čudni, retki i neobični, sve zbog toga da bi se uočio totalitet simptoma koji se proteže kroz sve nivoe bića. - zakon minimalne doze; zakon minimalnih doza se karakteriše korišćenjem što manjih doza leka da bi se stimulisao sopstveni mehanizam isceljenja organizma ljudi koji pokazuju takve simptome. Na primer, kafa u velikim dozama prouzrokuje nesanicu kod zdravih osoba, dok u vrlo malim dozama, što je iznenađujuće, može omogućiti pacijentu da ima prirodan san. - zakon o potenciranju preparata; samo homeopatski potencirani preparati trebaju biti korišćeni prilikom homeopatskog tretmana, - zakon o dokazivanju homeopatskih preparata; samo oni preparati koji su uspešno dokazani na ljudima smeju se upotrebljavati od strane homeopata - teorija o vitalnoj sili; vitalna sila je ta koja upravlja funkcionisanjem čitavog živog organizma. U zdravlju je odgovorna za harmonično funkcionisanje tela, a bolest nije ništa drugo nego poremećeno stanje zdravlja vitalne sile. - zakon o pojedinačnom preparatu; homeopatski preparati trebaju biti prepisivani samo kao pojedinačni (ne miksevi za koje niko u stvari ne može tačno da predvidi kako će delovati), jednokratno i u pojedinačnim dozama Osim ovih sedam zakona postoji još jedan važan element koji nikako ne sme biti izostavljen ako želimo trajno izlečenje. Reč je o ispravnoj primeni i tumačenju Heringovog zakona.

Heringov zakon izlečenja
Postavio ga je dr.Constantine Hering koji je poznavao dr.Samuela Hahnemanna i koji je nastavio i sistematizovao njegov rad: - Od unutra ka spolja - ako se simptomi kreću od unutrašnjih organa prema koži to znači da je prepisani lek dobar i da se lečenje odvija u dobrom pravcu. - Od važnijih organa ka manje važnim - ako se simptomi povlače sa srca i idu na zglobove, lečenje se dobro odvija. - Od gore prema dole - ako pacijent ima kožne probleme na licu a nakon leka simptomi se spuštaju na kožu oko struka to znači da se pacijent oporavlja. - Od najnovijih simptoma ka starijim - najpre se povlače simptomi koji su nedavno nastali a najduže

su prisutni najstariji simptomi. Znači da se povlače obrnutim redosledom od nastanka. - Iz centra ka periferiji Ovo, kada se čita površno, izgleda vrlo jasno, ali je u praksi teško praviti razliku između pojedinih smerova kretanja simptoma, a samim tim i izlečenja. To je vremenom dovelo do zanemarivanja ili čak i odbacivanja Heringovog zakona kao upotrebljivog. Ali dr. Prafull Vijayakar je razvio sistem koji omogućava da razumemo i primenimo Heringove zakone. Napravio je i kartu supresije u kojoj ima sedam nivoa ili slojeva kroz koje se može kretati sa razumevanjem šta se i zašto događa. Na osnovu te karte može se predvideti razvoj i kretanje izlečenja ili progresije bolesti.

Kako homeopatija deluje
Autor: dr Aleksandar Marković

Filozofija homeopatije smatra da um, telo i emocije nisu razdvojeni. Svako iskustvo koje smo imali može ostaviti trag u telu ili emotivnoj sferi. Zato, homeopatski proces počinje razgovorom u kom homeopata postavlja veliki broj pitanja kako bi dobio kompletnu sliku onoga što se događa u telu pacijenta, kako na mentalnom, tako i na psihičkom planu. Takođe, homeopata uzima u obzir nivo energije pacijenta i način na koji osoba reaguje na okolinu. Homeopate su zainteresovani za razumevanje funkcija na svakom nivou: mentalnom, emocionalnom i fizičkom. Npr., neispoljeni emocionalni stres može prouzrokovati probleme u imunološkom sistemu, sistemu za varenje i tegobe u spavanju i razgovoru. S druge strane, fizički problemi rezultuju emocionalnim nemirom. Uopšteno, svi predstavljeni problemi pacijenta, uključujući i bolest kao glavni problem, sklonost određenom ponašanju, kao i pacijentove osobine, bitni su simptomi u homeopatskoj analizi. Zanimljivo je to da homeopatija ne traži telesne simptome kako bi ih otklonio nego ih gleda kao namenski odgovor na stresni stimulans. Ovo je najjednostavnije shvatiti na primeru obične prehlade. Njeni simptomi mogu uključivati groznicu, malaksalost i stvaranje sekreta. Ti simptomi su inteligentan odgovor na virusnu infekciju. Groznica ubrzava enzimske procese i okuplja određene ćelije u imunološkom sistemu kako bi se organizam obranio od virusa. Malaksalost zahteva fizički odmor jer se sva ostala energija koristi za obranu od prehlade. Homeopatska metoda primenjuje prirodne preparate koji u prirodi izazivaju simptome slične onima koje izazivaju bolest koju želimo izlečiti zato se i kaže Slično se leči sličnim (Similia Similubus Curentur). Na primer, nesanica se leči preparatima od crne kafe, zatim kijavica, alergija ili prehlada pripravcima od luka (koji izaziva suzenje očiju i pečenje kao i navedene bolesti), itd. Posebno se ističe da homeopata u obzir ne uzima samo istoriju bolesti i lokalne simptome, već i razne reakcije pacijenta na boju ili vrućinu, razne vremenske uslove, različita držanja jela, itd. Ispituje se i psihointelektualno stanje pacijenta. Za homeopatiju simptomi nisu činilac bolesti, već izraz otpora, nastojanje pogođenog organizma da prevaziđe probleme koji su ga obuzeli. To takođe znači da simptomi nisu dati nekom unapred određenom bolešću, nego su proizvedeni individualnosti osobe. Osoba se leči kao celina, a propisani lek deluje ne samo na lokalne simptome, nego i sve druge simptome. Pacijenti su često iznenađeni kad prilikom lečenja i izlečenja glavobolje ili zatvora, dođe do izlečenja od stresa, preterane osetljivosti ili nadraženosti. Zbog toga se homeopatija naziva i potpunom, odnosno holističkom terapeutskom metodom. U homeopatiji, cilj nije otklanjanje simptoma, nego prepoznavanje i otklanjanje uzroka simptoma. Iz tog razloga, pravi homeopatski lek je baziran na razumevanju celokupne osobe, radije nego na odgovoru na simptome određene bolesti. Homeopate prihvataju da organi i funkcije ljudskog tela podležu određenoj hijerarhiji. Mozak je najvažniji i najosjetljiviji organ u telu, a koža je najmanje važna. Smatra se da lečenje napreduje kad se bolest udaljava od važnih organa prema organima koji se nalaze niže na hijerarhijskoj lestvici. Put izlečenja homeopatijom pokazuje da se simptomi kreću iz unutrašnjosti tela i idu prema spolja, tako da ako je osoba imala tegobe u respiratornom sistemu, onda će prvo nestati one a tek onda prema spolja, npr. kožne promene, koje nestaju na kraju. Pacijent mora biti strpljiv jer za njega je važno da bude izlečen od uzroka bolesti , a ne da mu se stanje samo olakša i simptomi potisnu (tzv.

Postavljeno: 05.05.2009

palijativno lečenje). Svaki slučaj je različit i ne postoje dva ista pacijenta bez obzira na ispoljavanje istih ključnih simptoma (princip individualizacije). U toku lečenja neki pacijenti doživljavaju period izuzetno dobrog raspoloženja i optimizma. Ponekad izgleda kao da se stanje pogoršava za jedno kratko vreme. To je dobar znak koji znači da homeopatski lek počinje da deluje. Ponekad nazeb, osip ili neki drugi oblik stanja mogu da se pojave kao efekat “faznog čišćenja”, što znači da organizam prolazi kroz stadijum čišćenja. Pored toga, mogu ponovo da se jave stara stanja, stara po nekoliko decenija, ali to se obično dešava u kratkom vremenskom periodu. Sve ovo ne treba da zbunjuje jer ova stanja će proći i ne smeju se suzbijati, jer su oni veoma važan deo procesa lečenja. Ako bilo kakva reakcija u toku lečenja uznemiri pacijenta on treba, da se što je moguće pre, posavetuje sa homeopatom za koga je važno da zna šta se dešava dok lečenje traje. Takođe, mogu se voditi i beleške o svim promenama koje treba poneti na kontrolni pregled.

Homeopatski lekovi
Autor: dr Dragan Zlatanović

Homeopatsko lečenje sprovodi se uz primenu homeopatskih lekovitih preparata. Homeopatski lekoviti preparati su biljnog, životinjskog ili mineralnog porekla. Postupkom potenciranja, moguća je čak i upotreba toksičnih supstanci bez nuspojava. Danas se u homeopatiji koristi preko 5 000 lekovitih preparata u raznim potencijama. U homeopatiji je važno razređivanje i potenciranje. Razblaženja od 1 do 10 označena su rimskim brojevima X (1X = 1/10, 3X = 1/1,000, 6X = 1/1,000,000). Slično, razblaženja od 1 do 100 označena su rimskim brojevima C (1C = 1/100, 3C = 1/1,000,000, i tako dalje). Razblaženje od 30X znači da je originalna supstanca razblažena 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 puta. Potenciranje: udaranjem rastvora 10 do 100 puta o elastično-čvrstu podlogu između svakog razblaženja dobija se pojačano, potencirano delovanje leka. Homeopatski lek je vrlo razređena ali potencirana supstanca uzeta iz prirode. Svaki homeopatski lek poseduje sopstvenu, vrlo jasnu sliku onoga što može da leči. Uopšteno govoreći radi se o pacijentovom emocionalnom stanju i o jedinstvenim znakovima i simptomima bolesti. Homeopatski lekovi deluju tako što podstiču odnosno stimulišu snagu osobe (princip vitalne sile) jer ta sila je ponekad sklona zaboravu. Ovaj podsticaj će pomoći celokupnoj ličnosti pacijenta da se očisti od svih posledica neravnoteže unutar njega koje su dovele do zdravstvenih tegoba. Cilj je da se osoba dovede do nivoa zadovoljavajućeg (optimalnog) zdravlja po merilima medicinskih i socioloških standarda na što je moguće efikasniji način tako da je taj nivo u saglasnosti sa starošću osobe koja se leči. Bez obzira koliko simptoma pacijent imao, u jednom momentu se uzima samo jedan lek koji će biti ciljan za sve prisutne simptome.

Postavljeno: 02.05.2009

Dejstvo na organizam
Smatra se da homeopatski lek ima zvučni efekt na telo. To je slično kao kada određenu notu odsviramo na violini, u određenoj oktavi, pa to može imati efekt na molekularnu strukturu čaše vina. Tako isto i homeopatski lek odzvanja u organizmu, sa slikom simptoma pojedinca i ostvaruje efekt, sistemski vraćajući odgovor organizma pojedinca. Odgovor je jačanje osobe iznutra prema napolju. Lek stimuliše povratak ravnoteže, koji za uzvrat pomaže osobi pobediti bolest i postati fleksibilnija u prilagođavanju okolini. Najčešći oblici homeopatskog leka su granule (zrnca) i tablete. Ali, homeopatski lekovi dolaze i u obliku sirupa, kapi, praha, supozitorija, masti, injekcija i dr. Ako se radi o uobičajenim dozama savetuje se uzimanje pola sata pre ili posle jela. Za razliku od konvencionalnih lekova, doziranje homeopatskih lekova nije usko povezano sa telesnom težinom.

Kako se upotrebljavaju homeopatski lekovi
Kod akutnih simptoma poboljšanje bi trebalo da nastupi već nakon nekoliko uzetih doza. Kod hroničnih oboljenja terapija je dugotrajnija sa povremenim pauzama zavisno od prirode tegoba. Homeopatski lekovi se mogu uzimati u bilo kom vremenskom razmaku i trajanju, bez bojazni od bilo kakvih štetnih popratnih pojava. Prema literaturi, nema poznatih slučajeva interakcija sa drugim lekovima. Homeopatski su lekovi, zbog svoje velike razređenosti, potpuno sigurni i ne izazivaju nikakve štetne popratne pojave. Prednost im je i to da se mogu probati bez opasnosti od komplikacija; ako izaberete pogrešan lek, on jednostavno neće delovati

Istorija homeopatije
Autor: dr Dragan Zlatanović Postavljeno: 25.04.2009

Homeopatija je efikasna i naučno zasnovana metoda lečenja koja podstiče (stimuliše) prirodne sposobnosti čovekovog organizma na putu izlečenja. Homeopatija je zdravstveni sistem izveden iz drevnog principa da se "slično leči sličnim".

Početak homeopatske primene
Ovaj princip su poznavali i primenjivali Hipokrat i Paracelzius, ali ga je na praktičan način, u Evropi, razvio nemački lekar Samuel Christian Friedrich Hahnemann (1755-1843), pre skoro dva veka. Iako je u svoje vreme bio uspešan lekar, Hahnemann se razočarao u metode koje su u to vreme koristile njegove kolege. Nezadovoljan tadašnjim medicinskim objašnjenjima, Hahnemann je niz godina istraživao i napravio listu određenog broja lekovitih supstanci, kao i simptoma do kojih su dovodile, kad ih je dao zdravim ljudima. Jednog dana, prevodeći knjigu o farmakologiji, čitao je o biljci Cinchona Officinalis (kinin), koja se koristila u lečenju malarije, pa je počeo da uzima dnevne doze biljke kao infuziju. Danima je sam sebi davao doze kinina i detaljno zapisivao sve svoje reakcije. Na svoje čuđenje, dobio je simptome malarije, uprkos činjenici da zapravo nije bio zaražen tom bolešću. Simptomi su se vraćali svaki put kada bi uzeo dozu kinina i trajali bi po nekoliko sati. Pitao se da li je to razlog zašto se malarija leči baš kininom. Hahnemann je potom testirao mnoge druge supstance na isti način - dajući doze zdravim osobama i primenjujući te supstance za lečenje bolesti sa sličnim simptomima. Mnoge supstance koje je koristio bile su vrlo otrovne i to ga je podstaklo da eksperimentišući ustanovi najmanju moguću efikasnu dozu. Konačno je razvio metodu potenciranja početne supstance. Početne supstance je razređivao od prvog razređivanja alkoholom sledećim. Nakon drugog razređenja, određenu količinu ponovo je razredio alkoholom i tako dobio treću razređenu supstancu. Taj proces je nazvao potenciranjem. Zatim je otkrio da je pažljivo pripremeljen rastvor sačuvao sva farmaceutska svojstva prvobitnog leka. Na taj način je razvio potpuno različit i nov farmaceutski postupak, kojim je za medicinske preparate kao sirovine mogao koristiti neaktivnu supstancu poput soli ili toksičnih supstanci poput arsena. Zbog postupka potenciranja homeopatija je metoda “bez lekova” jer se pacijentima ne daju hemijski proizvodi, pa zato nema ni nuspojava. Hahnemann je 1810. utvrdio principe homeopatije u delu "Organon racionale medicine", da bi nakon toga započeo predavanja o homeopatiji na Univerzitetu u Lajpcigu. James Tyler Kent (1849-1921) je nastavio rad Hahnemann-a i objavio Materia Medica Pura 1905. godine listu 217 lekova koji se koriste i danas. J.T. Kent je bio na položaju profesora na Medicinskom koledžu u St. Louisu i posvetio svoj život proučavanju homeopatije. Napisao je oko 650 radova, opisavši oko 65000 simptoma.

Moderna homeopatija
Homeopatija je stigla u SAD 1825. godine, a od 1865. do 1885. godine doživela je svoj vrhunac, da bi zatim bila prihvaćena i u Velikoj Britaniji gde je bila naročito popularna krajem Prvog svetskog rata. Kraljevska porodica ima od tada ličnog doktora homeopatu. Kraljica Mary koristila je homeopatske preparate, kao i kraljica Elizabeta II danas, a naročito joj je privržen princ Charles koji je sugerisao da homeopatija bude obuhvaćena zdravstvenim osiguranjem. Homeopatija se naročito raširila u Indiji zbog sličnosti sa tradicionalnom biljnom medicinom. Evropska zajednica je regulisala homeopatiju

Kada su frustrirani. U stalnoj su borbi protiv dosade. ali ih nekada ipak čuvaju u kući. kratak.2009 Ovo je homeopatski lek koji se pravi od kore tuje. U porodici postoje sluačjevi obolelih od tuberkuloze. često menjaju posao. Osobe kojima se prepisuje ovaj lek su tajnovite i imaju jak osećaj krivice. ali su neretko alergični na njega. Samozadovoljni su i žive sa neobičnom idejom da je u njima nešto živo ili da su veoma krhiki. žele da izmene svoj život. imaju potrebu za zaštitom. sa bolovima u zglobovima koji se pogoršavaju od hladnoće. To su ljudi koji se lažno prikazuju i naizgled su ugodni. Homeopatija je efikasna i naučno zasnovana metoda lečenja koja podstiče (stimuliše) prirodne sposobnosti čovekovog organizma na putu izlečenja. snažan. Ove osobe često obolevaju od respiratornih infekcija. ali u sebi mogu biti veoma nezgodni. suv. Vole hladno mleko. naročito u usnoj duplji i nosu.Vole da putuju a često sanjaju da padaju sa visine. žale se na bolove u grudima. Kao deca mogu imati napade besa. .2009 Tuberculinum je homeopatski lek koji se prepisuje osobama koji vole putovanja. Lek se koristi kod loših efekata vakcinacije protiv malih boginja. su razdražljivi. kada se probude. Velika Britanija. Tuberculinum Postavljeno: 21. često su prehlađena i dr. stan. ali se može obuhvatiti privatnim. Ponavljano se javljaju groznica i temperatura. konstantan. boluju od artritisa. Dok spavaju škrguću zubima i viču. Takođe. Optimisti su. ali oni lično smatraju da to ne mogu biti. Ujutru. Tuja Postavljeno: 21. prolivi.05. puni su romantične čežnje. Čest je kašalj. i karakteristčno je da kada sebe opisuju često koriste izraz „ da su kao staklo koje može svaki čas da pukne". Pate od sinusa ili lako podlegnu nazebu. pa pokušavaju da oponašaju nekoga ko im je uzor. Karakteristično je da su im beonjače plavičaste. odnosno dopunskim osiguranjem. Imaju jake glavobolje. bradavica. kola i dr. Homeopatija je zdravstveni sistem izveden iz drevnog principa da se "slično leči sličnim". Nekada boluju i od astme. erozija grlića materice. Ove osobe često su sklone laganju iz straha da kada bi rekli iskreno šta misle ili smeraju neko bi ih osudio ili osujetio. alergični su na mačke. destruktivni su i imaju destruktivne fantazije. Odrasli se boje pasa. hiperaktivni su i tvrdoglavi. Danska i Luksemburg. imaju nepodnošljiv osećaj neispunjenosti. Kriju svoju pravu narav da ne bi izazivali sumnju. odmah iza kineske tradicionalne medicine. a četvrta alopatska medicina. alergični su na mačke. zapaljenja svih vrsta. Nemačkoj i Švajcarskoj) ne obuhvata homeopatsku terapiju. Prema podacima WHO (Svetska zdravstvena organizacija) homeopatija je po broju svojih korisnika druga metoda lečenja u svetu.direktivom br. ali to drže tajno i nastoje da budu voljeni. Neki homeopatski tretmani su ipak obuhvaćeni zdravstevnim osiguranjem u nekim zemljama kao što su Francuska. Potrebno im je da budu voljeni. vlažnog vremena. partnera. Javno zdravstveno osiguranje u većini zemalja (npr. lome stvari. Zatim koristi se kod glavobolja.05. Bolje se osećaju na svežem vazduhu i u kolima se voze sa otvorenim prozorom. U sebi se osećaju ružnima. Deca slabo napreduju. 2001/82/EC. treća je fitoterapija.

Lek na bazi otrova pauka odgovara kreativnim ali često ljutitim. Postoji gubitak pamćenja – ne mogu da pamte lica. ambicozni. Ove osobe boluju. lupanja srca. Postoji stalna potreba da peru ruke. sposobni.Tarantula Hispanica Postavljeno: 21. Javljaju se brojne erupcije sa smrdljivim. Histeriju smiruju muzikom ili završavaju smehom i izvinjenejem. Otečeni zglobovi. Sanjaju slikovite snove. Ne podnose crveno. ali i materijlanu. skrivaju se i prave da su bolesni. dobrog apetita i energije. pletu ili vežbaju prste na neki drugi način. imena. prepredeni i vešti u smicalicama. bezvoljnošću i osećanjem ravnodušnosti prema budućnosti. Veoma su nervozni. Vole muziku.05. ali uvek znaju gde im se šta nalazi. skloni jakim depresijama. Uz to su redovno i fizičko aktivni. Žure u svemu što rade. Smatraju se intelektualno jačim od ostalih i s prezirom gledaju na druge. Sa sporim osobama često gube strpljenje. Lenji su i neuredni. odnosno ovaj lek pomaže kod nemira.2009 Ovo je homeopatski lek koji se pravi od otrova tarantule. bolova u leđima. erotska manija. ali pokazuju veliku izdržljivost i snagu. Lukavi su. Karakteriše ih i intezivna seksualnost. Karakteristična je velika iscrpljenost sa malim brojem simptoma.2009 Sulphur je homeopatski lek napravljen od sumpora. Smeju se i plaču bez uzroka. radionice pune alata. iritabilni. ukoliko postoji nasledna tendencija ka alkoholizmu ili istorija. zeleno i crno. ali se sećaju svega što se dogodilo pre bolesti. kod tumora na testisima ili na jajnicima. kada je reakcija na uzeti lek slaba i proizvodi samo delimično olakšanje. trzaja mišića.05.2009 Syphilinum je homeopatski lek koji se pravi od iscedka tkiva zaraženog sifilisom. Osobe kojima Sulphur odgovara su pre svega egoisti. rade uz kratke rokove. događaje. trzanja i tikova. Obožavaju mačke i imaju najmanje bar . dijabetesa. Oni su kreativni. mogu da rade na više mesta ili paralelno da studiraju i rade i slično. Iznenadno destruktivno ponašanje može biti propraćeno smehom. skloni piću. Često su crveni u licu. skloni takmičenjima. zelenim iscedkom. podrumi puni nepotrebnih stvari. dok uče slušaju muziku u pozadini. Vrlo su marljiivi. Sulphur Postavljeno: 21. Imaju izražen osećaj za ritam. gomile raznih predmeta. delirijum. Čuvaju sve i vezuju se za stvari koje imaju za njih posebnu vrednost. Osobe kojima je Syphilinum potreban su ljudi bez nade u oporovak. uspomena. Asocijalni su. mesta itd.05. mada ne postižu uvek koliko bi mogli. Stalno imaju osećaj da će poludeti ili da su paralisani. simpatični. angine pectoris i bolesti srčanih zalistaka. Takođe postoji osećaj razdvojenosti. nestrpljivim osobama koje su prilično lukave. misle da će im kad tad trebati. Osobe kojima se ovaj lek prepisuje su hiperaktivne pate od nemirnih nogu. Tužni su. vrpoljenja. pa ne vole da nose garderobu u ovim bojama. Soba im je neuredna. a njihov ambijent su obično kuće pune knjiga. Mogu biti veoma praktični. često emotivnu. sposobni da inventivno reše kreativne i praktične zadatke. posteljina zgužvana i razbacana. ekstrovertni i velikodušni. išijasa. zajedno sa apatijom. Syphilinum se primenjuje u hroničnim slučajevima. preterano se zamaraju. usmereni su na sebe i sve ostale ljude i stvari uvek posmatraju u odnosu na sebe. melanholični. Obično sviraju klavir. nesanica. igru i ples. a ujutru kada se probude krevet je u neredu. Imaju averziju prema društvu. nostalgični. Syphilinum Postavljeno: 21. Noću se javlja užasna zabrinutost. Bolovi su konstantni i agresivni.

Toliko se boje mraka da čak i kao odrasli spavaju sa upaljenim svetlom. Glavna karakteristika ovih osoba je strah. Posle takvih operacija izbegavaju da imaju seksualne odnose. tj.jednu ili bi bar voleli da mogu da je imaju. Proživljavaju noćne more od kojih se noću bude. Često se trzaju iz sna kao da ih nešto guši. hvališu se i još tada su usmereni na sebe. sa razočaranjem u ljubavi. osobe sa nasilnim nagonima. pate od klaustrofobije (strah od zatvorenog prostora). sanjaju da se dave ili da im je glava pod vodom. Strah od smrti i mraka je toliko jak da su u stanju da pređu u manijačno ponašanje. nasilnici u porodici). Ključna nota je strah da se noću bude sam. nasilni vojnici. Staphysagria Postavljeno: 21. bilo da su fizički radnici ili intelektuaci koji rade duboko u noć uzima danak u vidu noćnih mora naročito kada spavaju na leđima.05. ili pse. mraka. Od psorijaze. Ma kako loše prema njima postupali. Sulphur pomaže kod podrigivanja. Često nose crnu odeću i fascinirani su tamom. oni se uvek smeškaju i sve podnose. Ovo je glavni lek za žrtve silovanja. gorušice i povraćanja jela i pića. Stramonium Postavljeno: 21. Boje se nasilja. ekcema. pa to kompenzuju prianjajući za određena mesta ili za određene osobe. pričaju ili se smeju u snu. Staphysagria je često potrebna i ženama posle prorođaja. ali ga nikada ne izražavaju.2009 Osobe kojima se prepisuje homeopatski lek Staphysagria snažno osećaju bes. jer odnos izaziva taj nagomilani bes. Stramonium je glavni lek za strah i užas.05. da su zaglavljeni u nekom prostoru iz koga nema izlaza. I deca i odrasli se osećaju izolovano i usamljeno. Mogu i sami imati nasilne fantazije i biti agresivni (ulični napadači. a svoje postupke teško kontrolišu. ali strahuju od groblja. Buran dnevni život. noćnog znojenja. duboke vode. Često sanjaju životinje i to divlje. kada se telo oseća silovano. Ove osobe mogu biti pesnici ili pisci songova u stihovima ili pevači koji i pišu pesme. užas kome često ove osobe podležu. Boje se visine. naročito kada im se učini da su na bilo koji način ugroženi tako da dobijaju nadljudsku snagu i lice im se zajapuri. Ovde spadaju i osobe koje ostaju u vezama sa nekim ko je potencijalno nasilan i ugrožava ih. a zatim ih opet sastavljaju. Uveče ne žele da idu na spavanje da ne bi propustili zanimljive razgovore. pasa. čudovišta. Znatiželjni su. Boje se nasilja i napada. Ove osobe se osećaju napadnuto i posled operacija u vezi genitalija ( epiziotomija i sl). Boje se i tunela. do upala razne vrste pripada ovim ljudima koji mogu biti ili intelektualni teoretičari ili praktični pomagaoci i stalno nešto rade. ogledala. Kao deca rastavljaju predmete da bi videli kako funkcionišu. Gotovo da nema osobe koja u nekom periodu svog života nema potrebu za ovim lekom. posebno vezano za groblje. Korisna je i osobama koje se nalaze u životnim situacijama u kojima uvek iznova trpe nasilje i osobama koje stupaju . Koristi se kod jakog svraba i kožnih bolesti. sa ogorčenjem ili poniženjem. Takođe je potrebna za svaku poteškoću povezanu sa nerazrešenim osećajem besa ili poteškoću u kojoj je bes povezan sa ogorčenjem ili sa potisnutom tihom tugom. ali ga ne mogu ostaviti jer pate od straha da ne budu ostavljeni. pa se radije odriču seksa.2009 Stramonium je homeopatski lek iz grupe biljnih preparata. divljeg pogleda i neutešni. Nekada duboki osećaj izolacije nadoknađuju religijom. Karakteristično je mucanje kod prve izgovorene reči.

stidljivi i vrlo oprezni. pa ovaj lek upravo to i rešava. deci i rođacima. Ovaj tip ljudi je bistar. imaju bele mrlje na noktima i zubima i dr. ali otporne. povučeni su. pa uvek gledaju da se izvuku i izbegnu sukob a da problem nisu ni rešili. čak i dok gledaju televizor. Silica Postavljeno: 21. Uživju kada ih cene u akademskom i profesionalnom miljeu. pa su posledica toga slabi nokti i kosa. osećaj otuđenja i nesposobnost pružanja ljubavi. Pomaže kod čmička na oku. Za njih je to alternativni izraz seksualne energije. ali pošto se veoma tvrdoglavi. pasivnošću izbegavaju sukob.05. Koristi se kod hronične upale uha. Kasnije upadaju u apatiju i postaju ravnodušni prema supružnicima. Mala deca ne podnose majčino mleko.2009 Ovo je homeopatski lek koji se pravi od mastila sipe. Sepia Postavljeno: 21. kao što su nadraženi jezik i bol u želudcu. Osobe kojima se ovaj preparat prepisuje su kao tinejdžeri prilično nediferentovani. ali mogu na taj položaj dospeti protiv svoje volje. sposoban i inteligentan u školi i postiže odlične rezultate. Prema seksu su takođe ravnodušni. Sporo usvajaju ideje i uče dugo i uporno. Karakteristični su neutralna osećanja. Uglavnom moraju nečim da se zanimaju – da šiju. Mrze svađu i konfortaciju. PMS tegobe. Uglavnom žele da se osame. Često su to večiti studenti. vide njihove slabe tačke. Osnovni pojam u ovom leku je neuspeh u izražavanju i primanju. uživaju u životu i u vezama. Popustljivi su u smislu da nemaju hrabrosti da urade posao. Kao tinejdžeri uživaju u seksu pod uslovom da se dobro slažu sa partnerom. Ovaj lek je poznat za oživljavanje brakova u slučaju kada je jedan od partnera upao u to stanje iscrpljenosti i svega mu je dosta. gube kosu. kod glavobolja. beskičmenjaci. Učenje im može postati način života jer tako izbegavaju stvaran svet. Ako imaju svetlu ili riđu kosu često imaju pege na nosu i obrazima. Slabo se hrane.u veze samo sa nasilnim partnerima. bradavica. od koga se osećaju dobro i tako transformišu energiju. sve što ste drži u sebi. . Ključna nota ima je sporost. a koristi se i za ublažavanje posledice pušenja. Njihov ventil je ples i fizički napor. a društvo ih iritira. Kao posledica preteranog učenja javljaju se razni simptomi. boje se neuspeha. gnojnih rana. fontanele su im dugo otvorene.2009 Silica je homeopatski lek koji se pravi od silicijuma. stolica im je neredovna. Osobe kojima se Silica prepisuje su popustljive. Ova biljka pomaže da se izbaci sve ono što se godinama nakuplja. Teško im je da se izraze ili potvrde. dolazi do mentalne iscrpljenosti od preteranog čitanja i pisanja. pletu. Ove osobe ne mogu da izbace gnoj iz apscesa ili trn ili stolicu. Po prirodi nisu vođe.05. Devojkama menstruacije traju i po sedam dana i svakodnevno imaju potrebu za plesom ili vežbama. ekcema. Silica se preporučuje ljudima kojima je smanjena umna i telesna snaga i koji nemaju dovoljno samopouzdanja. ne popuštaju. mršava su. Sepia se prepisuje za hormonalne poremećaji. Lako i dobro čitaju druge ljude.

ako ne zadovolje prerasta u strah i razočarenje. ali su kratkotrajne. Uobičajena je blaga ljubomora i promenljiva narav. Odlična je protiv mučnina i povraćanja. Često su gojazni. nežna i plačljiva. plačljive. vole da vladaju. Osobe kojima se prepisuje Pulsatilla su preosetljive. Smiruje suvi kašalj ili vlažni kašalj praćen izbacivanjem sluzi. Plaču kada ih ostavljaju u vrtiću. zahvaljujući tome što imaju sposobnost manipulisanja. od mraka. Koristi se kod kijavice. deluje protiv akni koje bole na dodir. Delotvorna je za akne povezane uz menstrualni ciklus kod mladih devojaka ili žena. Pošto nailaze na brojna razočarenja. lako ih je povrediti. pune usne. kod postojanja cisti na jajnicima.2009 Pulsatilla je homeopatski lek napravljen od poljske anemone. obavijaju je velom tajne i zavođenja.05. sir. Često imaju proširene vene u trudnoći. Izlučevine iz nosa su guste i žuto-zelene. svoju ličnost.05. dramatizuju situaciju. Ovo su osobe koje žele sažaljenje. Jak seksualni nagon. protiv grčeva uzrokovanih gasovima u crevima. opstipacija. Veze su im burne. maze i paze. varikoznih vena. Brinu i o drugim ljudima i stalo im je do njih.2009 Platina je homeopatski lek koji se primenjuje kod paraliza glave i usana. uglavnom urade sve što naume. nadutosti trbuha. Strahovi ovih osoba su uglavnom od novih stvari. Deca kojima se prepisuje Pulsatilla su blaga. curenja i začepljenosti nosa. svetlog tena i kose. Ponosni su na svoj ego. pamte uvrede i osećaju se napušteno. Često im se menja raspoloženje. Pulsatilla oslobađa disajne puteve. Pulsatilla je najčešće indikovana kod upala uva. Ove osobe imaju istaknute. Platina Postavljeno: 21. maslac. iz uva može curiti gusti žuto-zeleni gnoj. frigidnosti. Bellove paralize. Ponašaju se nadmoćno i prezrivo. zahtevaju mnogo i do sebe i drugih. spontanih pobačaja. bolova u leđima. Iako su popustljive. Spremni su da idu do krajnosti. kod bolnog seksualnog odnosa. Lako pocrvene i potreban im je čist vazduh. samoljubive. Na druge gledaju sa prezirom i nipodaštavanjem. Idealisti su. Sepia sprečava pucanje kože na pregibima zglobova i vrlo je efikasna kod osoba koje se osećaju poraženo i depresivno. Prema deci su veoma pažljive i nežne i često se previše zaštitnički ponašaju. gubitka osećaja u genitalnoj regiji. često pate od straha da bi se nekom njima dragom moglo nešto loše dogoditi. U ishrani najviše vole slatkiše. Takođe. žene lako postaju rano majke. Plaču i kad su besne. vitiliga. od psihičkih oboljenja. problema cirkulacije. velikog intenziteta i pune ljubomore. Pulsatilla Postavljeno: 21. Za njih važi da su vrući ljudi koji obično nisu žedni. steriliteta. Kasnije u životu artritis. Jako su usamljene i imaju potrebu za društvom. od usamljenosti. . ali u sebi ostaju isti i primenjuju istu strategiju da bi privukli pažnju. depresivnost. menopauzalne tegobe. I deca i odrasli spavaju na leđima sa rukama iznad glave. odvojeno i izolovano. Kako stare. arogantne i ponosne. psorijaze. gljivičnih infekcija i infekcija urogenitalnog trakta. ređe plaču.bolne i teške menstruacije. Lako se seksualno uzbuđuju i često masturbiraju. Osobe kojima se ovaj lek prepisuje su ohole. Traže da ih roditelji drže. klaustrofobija (strah od zatvorenog prostora). Budući da su tvrdoglave i da traže društvo. želeći mnogo dece da bi ispunile prazninu nastalu zbog toga što su same nekada bile napuštene (rani gubitak roditelja i sl). Mogu biti tip arhetipske majke.

Phosphorus Postavljeno: 21. pa su prisutni kašalj. Phosphorus je prikladan je za ljude koji se iscrpe posle kraćeg telesnog naprezanja. pa shodno tome često sanjaju upravo noževe. Skloni su ljubavnim razočarenjima. zavisni su. deluju istrošeno i umorno. naročito kod žena posle porođaja. usmerene prema drugima. sporo odgovaraju. da oni na nekoga nasrću nožem ili sanjaju dvorove.2009 Phosphoricum acidum je homeopatski lek napravljen od fosforne kiseline. Ipak. žude za hladnim pićima. Pričaju u snu i detaljno se sećaju svih detalja snova koji često traju jako drugo. osetljivi su i veoma osećajni. za povećanje kondicije. Osobe koijma se Phosphorus prepisuje su otvorene. predstavnike kraljevskih porodica. strastveni i prilično preplašeni. Imaju veliki broj prijatelja kojima se lako poveravaju.2009 Paeonia officinalis je homeopatski lek napravljen od biljke božur. Živahni su. sladoledom. uplašena su pričama o duhovima. naročito muzici. naročito zbog ljubavnih razočaranja. skloni umetnosti. privlačni. prehlade. Traže upaljeno svetlo u hodniku i odškrinuta vrata od spavaće sobe. smanjene koncentracije. ne mogu da spavaju nakon strašnih priča i televizijskih emisija. Homeopatska medicina upotrebljava srž korena. Phosphoricum acidum Postavljeno: 20.2009 Phosphorus je homeopatski lek koji se pravi od fosfora. lako se iscrpe. Osobe koima se prepisuje Phosphoricum acidum su apatične. ribom. Imaju skladne pokrete i vole život. bol u grudima. Sprečava klonulost organizma.Imaju nagon da upotrebe nož kada ga vide i opsednuti su temama vezanim za rojalizam. razdraganošću. često se boje mraka. šarmntne.05. Paeonia officinalis Postavljeno: 20. romantični. Usled hronične iscrpljenosti žude za osvežavajućim voćem i pićima. Koristi se kod promuklosti i laringitisa. Često su veoma žedni.05. Nije neuobičajeno da ovim osobama loše funkcioniše tireoidna žlezda. Ljubav je smisao njihovog života i. Slaba tačka su im pluća. Potiskuju osećanja. sjajnih očiju sa dugačkim trepavicama. umiljati. Uprkos tome. imaju sposobnost da rade satima. kreativni. Karakteristično je da koriste narkotike. svuda budu pristuni. u svemu učestvuju. često imaju crtu vidovidosti u sebi i imaju proročke snove. ako se u toj oblasti nisu realizovali. spore. često se bave umetnošću. Phosphoricum acidum se preporučuje ljudima koji pokazuju opštu ravnodušnost i pate od smanjene mentalne sposobnosti. teško disanje. ispljuvak obojen svežom krvlju. gaziranim pićima i slanom hranom. Čak se i kao odrasli boje mraka. Posebno neočekivane i iznenadne promene veoma . Glavni predmet osoba kojima se prepisuje Paeonia officinalis jesu kuća i porodica. čokoladom. pa pate u sebi zbog besa ili tugovanja.05. bez ispoljavanja bilo kakvih osećanja. Kao deca. Mršavi su. Njima je potrebna stabilna kuća i imaju averziju prema promenama. sagorele. potrebno im je društvo ali često mogu biti lakoverni i previše otvoreni prema drugima. Rano gube kosu ili rano osede. zbog preterane želje da svuda stignu. bilo žive ili umrle. kako ih literatura opisuje „ikričavi" ljudi koji u mladosti osvajaju svojim optimizmom.

peludne groznice. Često su pospani i emocionalno tupi. Ta dva stanja se smenjuju. senzualnog i sanjivog izraza. dodir. proliv od uzbuđenja.utiču na njih. Osobe kojima se Opium prepisuje su sklone sanjarenju. Karakteriše ih uznemirenost pri pomisli da će izgubiti porodicu. naročito onih koji su sa duhovima. Osetljivi su na buku. pogotovu oko struka.2009 Opium je homeopatski preparat koji se pravi od semena maka.05. iritabilnih creva. U noćnim morama to može da im se vraća kao smrt nekog člana porodice. Ove osobe ne osećaju bolove tamo gde se to normalno očekuje ili osećaju bolove svuda i preterano su osetljivi. ne podnose čekanje u redu. grde ostale vozače. Kao deca brzo završavaju domaće zadatke i imaju jasne i bistre misli. nervozna vrtoglavica kada se pomera. Kada ih rad iscrpi upadaju u stanje zbrkanosti. nožnom prstu. Ne mogu da podnesu da ih pošalju od kuće. Koristi se za mišićne grčeve najčešće u predelu velikih mišića listova ili tabana. dubok i težak san. Svako kašnjenje ih uznemirava. Razdražljivi su i nestrpljivi. a koji proizilaze iz opšte mišićne napetosti. Nux vomica Postavljeno: 20. mokrenje u krevetu posle doživljenog straha. ponekad im može biti vruće i obilno se znoje. usmerene na ciljeve. ukočen hod. Žale se da su ostavljeni od strane familije. Kritični su i savesni. Nux vomica je glavni lek za poslovne ljude. na primer u internat. Pomaže osobama koje se malo kreću i koje koriste duvan i kafu u velikim količinama oslobađa ih grčeva. opstipacije. grčeva. želudačnih problema. učestalih napada kijanja. stopalu. sjajno i crveno. Primenjuje se kod čireva. ili profesionalna ljubomora. Iritira ih ako ih neko ometa u postizanju cilja. To je vrsta nostalgije. U hroničnim stanjima lice je često otečeno. U akutnim stanjima se dešava da se bude u velikom strahu. on je i glavni lek za ljude sa problemima koji su u vezi sa njihovim poslovima. kolenima i nožnim prstima. koji imaju strah od stranaca i novih stvari.2009 Ovo je homeopatski lek napravljen od jedne vrste otrovnog oraha. slabost nogu. marljivi i poduzetni. euforične su. Indikacije za Paeonia Officinalis su i hronični čirevi na donjem delu tela. rektumu. Sve akcije su im vrlo intenzivne. Boje se braka i intimnosti. teže da nešto postignu. Uglavnom su agresivni i skloni svađi. ako se sve ne obavlja prema pravilima. pečenje u očima i zvonjava u ušima. Bude se rano ujutru. zadržavanje urina preko dana. hernija. Nestrpljivi su. Često su zavisni od kafe. Više vole da se stvari ne menjaju. Opium je jedan od glavnih homeopatskih lekova za tegobe izazvane užasom. Poseduju snažnu seksualnu energiju. Karakteristična za njih je hronična opstipacija ( zatvor) i tvrda stolica. . i prati ih osećaj drhtavice. prehlada. glavobolje. tako i mentalno. mamurluka. Bolovi u člancima i prstima. mada takođe mogu da pomognu kod zastrašujućih noćnih mora. bolova i mučnine nakon obroka. imaju ″blažen″ izgled. pekuće bolove u anusu tokom i posle stolice. Opium Postavljeno: 20. Lukavstvo prilikom poslovnih dogovora ili prilikom napredovanja na poslu. alkohola. Ne podnose tesnu odeću. a sa druge strane njihove ličnosti je strah. Paeonia se koristi za intenzivne. Osobe kojima se Nux vomica prepisuje su vrlo ambiciozne. mirise. zapušenja nosa.05. mogu biti izvor velikog stresa za ove osobe. tupog. takođe na grudima. drugih situmalanasa. grčevi u želucu. Ovaj lek se daje najviše za probleme rektuma i anusa kao što su fisure i hemoroidi. Uopšte mogu biti uznemireni ljudi. nozi. Mogu se osećati kao da im je koren odsečen. pospanosti i tuposti. Imaju veliku želju za radom. cistitisa. svetlost. Kada izgube svoj dom ili nešto slično mogu postati veoma depresivni. kako fizički. Ublažava začepljenost i upalu gornjih disajnih puteva i bol u nozdrvama.

prefinjeni. Njihova parola je ″mogu oprostiti ali ne i zaboraviti″. U očima im se vidi dugotrjna tuga i potreba za plakanjem. Kao odgovorni roditelji brinu se za svoju decu.05. anemije. naročito materijalno. cinični. Zaljubljuju se u ljude koji su im nedostupni jer im to dopušta da ostanu van stvarnosti. Takođe je prisutna mršavost koja je najizraženija na vratu. besni. kod kuće ili u školi i deluju društveno. Veoma su osetljivi na bol.2009 Ovo je homeopatski lek koji se pravi od azotne kiseline. Imaju suve sluzokože ( usne. Pesimistični su i kritički raspoloženi. Glavne povrede ovih osoba su posledica razočaranja. bilo emocionalni bilo telesni. Karakteriše ih velika slabost koja je najizraženija ujutro. vagina). Ovo je lek za određene vrste groznica. uzbuđenje ili na gubitak sna. zaokupljeni sobom. jer plakanje pred drugima smatraju poniženjem. čak i protiv svoje volje. jer ne govore o svojim slabostima. čak i na tužne priče. Mogu se osamiti u bezopasnim aktivnostima kao što su čitanje. kao efikasni profesionalci mogu dobro intelektualno da komuniciraju. Često deluju snažno. izuzetno su osetljivi i ranjivi i boje se da pokažu osećanja da ne bi bili povređeni. u krevetu. rade kada su sami. S takvim ljudima možete biti prijatelj godinama da ga ipak ne poznajete. ispucale kože. Ne opraštaju i ne zaboravljaju. Natrium Muriaticum Postavljeno: 20. bojeći se da ne mogu da ozdrave. Strašpno se brinu za svoje zdravlje.2009 Natrium Muriaticum je homeopatski lek koji se pravi od natrijum hlorida ( kuhinjska so). Glavni simptom su glavobolje. a nekada razmišljaju čak i o samoubistvu. Nitricum acidum se primenjuje kod akni. Treba ga razmatrati i kao mogući lek kod hipertireoidizma. Za njih je tipična zimogrožljivost i podložni su prehlađivanju. Osobe kojima je Natrium Muriaticum potreban spadaju u pomagače. nerado govore o svojim osećanjima. čireva na koži. osetljivi su na nesklad i dodir. Retko plaču. naročito u ljubavi. gihta i Adisonove bolesti kao i kod dijabetesa. Kao tinejdžeri. ali mogu biti vrlo osetljivi. bradavica. muzika i dr. Istovremeno se boje smrti i za njom čeznu. Osobe kojima se prepisuje ovaj lek zameraju drugima stalno. ali ih nedovoljno maze i ljubav retko izražavaju eksplicitno. nepovreljivi i ogorčeni. Nasuprot tome mogu biti sebični. alergije). svadljivi. možda posle ranog razočarenja nerado imaju partnera jer strahuju da će biti odbačeni.05. saosećajni. boje se smrti. Mogu da ostanu zatvoreni ceo život. nekoliko oboljenja gastrointestinalnog trakta i kože ( herpes. očajavaju. imaju umetničke sklonosti i razvijen osećaj za druge. a kada to rade. Izvinjenje ih ne može zadovoljiti. Sve u svemu to su ljudi koje je teško voleti. Teško govore o svojim intimnim osećanjima. To je zato što rado i dobro slušaju.Nitricum acidum Postavljeno: 20. bolova u grlu. Iako dobro funkcionišu u društvu. egoistični. razbesne se i to pamte. Kada vide nepravdu. Lako se i uvrede i svaku uvredu pamte dugo. Mercurius . oči.

energiju troše u mahovima. mogu ići do krajnjih granica. ulkusi (čir) i Parkinsonova bolest. Grizu nokte. bradavica. desnima. ali se stide i nemaju . razne aktivnosti.2009 Osobe kojima se prepisuje homeopatski preparat Medorrhinum su ljudi koji imaju potrebu da sve probaju u životu – drogu. Reiterov-og sindroma. Ekstrovertne su. što može dovesti i do seksualnih ekscesa. Raspoloženje ima varira. Vole more. Skloni su preuveličavanju. nemaju samopouzdanja.05. Kao deca slabo napreduju.2009 Ovo je homeopatski lek koji se pravi od žive. Nisu emotivni. pa im najviše odgovaraju sporadične aktivnosti. Rano počinju sa seksualnim odnosima i masturbacijom. Nezadovoljni su. Narav im je hirovita. Za ove osobe je karakterističan strah od mraka. nekada su ljubazni. Uglavnom spavaju na stomaku. plaše se duhova i visokih mesta koje ih progone i u snu. Medorrhinum se koristi kod astme. kolitis. peludne groznice. U svakoj situaciji sagledaju emocionalni naboj i brzo reaguju. često su paranoični. imaju košmarne snove. dok sa druge strane mogu biti sramežljivi. onda je to veoma čvrsto. Skloni su koketiranju. zapaljenjskih procesa u ustima i nosu. Osobe kojima se Lycopodium prepisuje vole moć i izgledaju veliki i nadmoćni. Neki rado podučavaju. Vrlo su konzervativni i potreban im je stabilan život koji će da ujedini i smiri njihov unutrašnji nemir i raskol.05. nekada nezgodni. Lycopodium Postavljeno: 20. mrze onog ko ih kritikuje i to može da izazove i nasilničke impulse. Najbolje se osećaju uveče. Deca su vrlo osetljiva na kritiku i plaču na svaku opomenu. Usmereni su na seks i skloni su promiskuitetu. Vole životinje čak i kad su alergični na njih. pomalo grube i neotesane i ne baš osetljive. drhte ili mucaju. poznate i pod imenom jelenji rogovi. na čelu ili u položaju fetusa. Kao deca su često prehlađeni i mucaju. Osobe kojima se prepisuje Mercurius su u osnovi veoma preosetljive na sve. Karakteristična je jak crveni osip od pelena koji se neprestano javlja. Ovo su osobe koje u svemu preteruju. strah da ne polude. Kada se zatvore. ali ne i jasan plan šta treba uraditi. Strepe kada iščekuju ispite ili važne sastanke. dok se u sebi osećaju kao maleni i slabašni. Često sanjaju groblje.2009 Lycopodium je homeopatski preparat koji se dobija iz svetlo žutih spora mahovine Lycopodium. strah da ih neko prati. pomalo divlje i obično veoma živahne.Postavljeno: 20. veze. Imaju partnere u nekolikio gradova.05. Čim zapaze i najmanju negativnost zatvaraju se i tako ostaju zatvoreni. pelenskog osipa. osetljivi su na kritiku. I jedno i drugo prestaje kada se opuste. naročito kao deca i rano sazrevaju. i sl. zubima. Poznati su kao diktatori na poslu ili kod kuće. Kod male dece su česti problemi sa zapaljenjem srednjeg uva. Uobražavaju da okruženi neprijateljima. Imaju veoma naglašen polni nagon. Mogu imati puno ideja. a kod odraslih prehlade. a često toga nisu ni svesni. samopouzdani ili nesigurni. Ako se na nešto usmere. Najčešće su dosta ljubomorni i užurbani. Medorrhinum Postavljeno: 20. Kada se vezuju za druge osobe. U sebi imaju osećaj da ih nešto stalno požuruje i u strahu su da ne mogu da reše problem koji trenutno imaju.

ujutru su neispavani i neraspoloženi. a pomaže i kod neraspoloženja. Muškarac može odlučiti da se ne ženi ili da kad dođu deca. posebno karcinoma. Mogu biti skloni tamnoj prebojenosti kože. Kao mala deca mogu biti vrlo ljubomorni na braću i setsre. Zmija se plaše čak i na televiziji. Ispravljaju ono što im roditelji kažu i naizgled dominiraju ili mogu biti introvertni. i on više ne bude u prvom planu. ljubomorne. Ljubomora može da preraste u veliku sumnjičavost. Kao stariji ljudi mogu patiti od bolova u predelu srca. Poput zmija ove osobe su veoma lukave. osećaja tuge. prvo će ih boleti desno oko. lako se zajapure. agresivne. Više vole da čitaju ili se igraju na kompjuteru. . Sklone su alkoholizmu. Sve u vezi sa njima je intezivno i naglašeno. nefritis. i pored velike osećajnosti nisu u stanju da izraze emocije pa se plaše bračnih obaveza i emotivnog vezivanja. teško ih je prekinuti i na trenutak. astma. osluškuju ga jer im jako lupa posle večernjih obroka. mogu ipak biti simpatične zbog jakih emocija na koje ako im ne odgovorite istom merom ili ih razočarate pokazuju svoje mane. Oni žude za slatkišima. besa i nadutosti trbuha. često povučeni intelektualci. Još kao deca se ponašaju kao tirani i vladaju nad roditeljima još pre nego što progovore. Osobe kojima se Lachesis prepisuje su veoma pričljive. osvetoljubive. uglavnom je prožeto noćnim morama. infarkt miokarda. dete može biti i osvetoljubivo.05. kongestivna slabost srca. ode sa ljubavnicom. oprezni i nerado se igraju sa drugom decom. inteligentne ali i strastvene. Izgleda kao da govore a ne slušaju. grlo na desnoj strani. jer žele da budu na vrhu. Najčešće su po zanimanju lekari. Česti su i gastrointestinalni problemi. slabi su timski igrači. ne vole da budu sami noću. jako su inteligentni. teskobe. sumnjičave. moguće i zbog noćnih problema sa srcem. impotencije. kojima nedostaje samopoštovanje. Osim što jasno rečima izražava mržnju. ne podnose da ih bilo šta steže. teskobu. Osobe kojima je potreban ovaj često prepisivan lek plaše se duhova. visokog krvnog pritiska. noću ustaju da jedu.samopouzdanja. a ono malo što spavaju. preuzimaju vodeću ulogu i upozoravaju ostale na njihove greške. Zbog svoje ljubavi prema moći. Lako uče strane jezike i vole pevanje. ciste na jajnicima. lako dobijaju modrice i mogu biti skloni melanomima.2009 Lachesis je homeopatski preparat koji se pravi od zmijskog otrova. desno uho. Nekada se to manifestuje kao astma. To ga ponovo stavlja na prvo mesto i godi njegovom egu. sprečava glavobolju. Uobičajeno je da menjaju predmet razgovora i da su oštroumni. talase vrućine sa crvenilom kože lica i vrata – simptome koji prate menopauzu. moždani udari. Lachesis Postavljeno: 20. Uočljiv je strah od zmija koje često sanjaju. Veoma su egoistični i mogu biti arogantni. sarkatični i oštri. depresiju. bubrežni kamenci. duhoviti. pravnici i sveštenici. San im ne donosi odmor. purpurnoj. ne mogu da spavaju na levoj strani jer im to pogoršava srčane bolove i palpitacije. naročito oko vrata i iz sna se bude sa osećajem gušenja i pate od noćnih mora. a tegobe počinju na levoj strani tela. Kada malo porastu. Lachesis smiruje nervozu. pate od brojnih strahova. Lycopodium je važan lek za jetru. Prepuni su ideja i imaju snažnu potrebu da ih izraze. angine. Razgovor sa njima je jednosmerni proces. bolesti. Imaju česte migrene. Glavobolje se pogoršavaju od vrućine i pre menstruacije kod žena. Bolećivi su i pate od glavobolja na desnoj strani tela i spadaju u desnostrane tipove ljudi. a kasnije i u paranoju.

.05. razmišljaju o samoubistvu. migrene. Lac defloratum Postavljeno: 20. konstipacije (zatvor) i drugih simptoma. Nesvesnost svojih granica dovodi do problema sa kožom. žene su za vreme menstrualnog ciklusa veoma iscrpljene. Mleko ne samo da prehranjuje. Može se reći da ovaj lek služi za održavanje emocionalne ravnoteže. već i predstavlja zaštitu od izazivača bolesti. lenjost. javljaju se glavobolje. biti blizu smrti. slab libido. poput ekcema. sjedinjeno sa svojom majkom koja jedina ima moć da svom detetu pruži sve ono što poželi. na kretanje. ako je još uvek tu. bol se odražava kao intezivno pulsiranje sa mučninom. klaustrofobija.Lac Maternum Postavljeno: 20. nesvestica. Karakteristike ovih ljudi su i nesvestica. kod morske bolesti.2009 Ovo je homeopatski lek napravljen od obranog kravljeg mleka. kada su strahoviti bolovi praćeni obilnim mokrenjem. Jer otac. psorijaze itd s obzirom da je koža granica fizičkog tela. Biti bez majke znači biti napušten. Lac Maternum je sastavljen od mleka iz nekoliko različitih stadijuma. mamuran osećaj. gubitak osećaja. Veoma teško doživljavaju razdvajanje od roditelja ali i drugih ljudi za koje su vezane. vrtoglavice. Nijedno mladunče sisara ne može da preživi bez majke. počevši od kolostruma (prvo mleko koje se luči odmah posle porođaja. Ovo je lek koji je indikovan u slučajevima poremećaja u ishrani. Kliničke indikacije bi bile: glavobolje kod kojih bol počinje na čelu i onda se širi u potiljak. U mnogim slučajevima kada je lek dobro delovao. Davati svoje mleko znači hraniti telo i dušu. Osobe koijma je potreban Lac defloratum osećaju pripadnost nekoj grupi. Ne postoji jasnoća uma. Biva im bolje od pritiska i kada glavu (posebno u slučaju migrene) jako stegnu nekim povezom. Zbog manjka energije u donjim delovima tela javljaju se hladnoća u ekstremitetima. jak im je osećaj odgovornosti. pacijenti izveštavaju o prestanku vrtoglavica. potreba za društvom. pa kroz prvih par dana) sve do mleka 10 meseci posle porođaja.05. postaju svesniji svojih potreba. prisutan je osećaj kao da su u snu i želja za astralnim sferama. Mleko je životni sok sisara. jača libido. Mleko osigurava preživljavanje novorođenčadi. Lac Maternum pomaže ljudima da osveste svoje granice i da odvoje ono što ″oni nisu ″. toliko su tužni. kod jakih glavobolja. naleti vrućine u glavi. zimogrožljivost i sl. sigurno. Imaju osećaj da su izgubili nešto neizmerno dragoceno i da su odjednom ostali sami. Osoba nije u svom centru i na njenu energiju jako utiču energije drugih ljudi i okruženja. Stalno ih proganja osećaj da su napuštene. da misle da moraju umreti u naredna 24 sata. pa im je mnogo lakše u određenim situacijama reći ″ne″. potištenost. povraćanjem. To čini ovaj lek vrlo efikasnim i u lečenju kožnih bolesti. Osobe kojima ovaj lek može pomoći su osetljive na buku. I samo dojenje je jedan duboko simboličan proces: dete se hrani materijom koju proizvodi majka. To se događa zato što nema izgrađenu barijeru između sebe i okoline. osećaj praznine. na svetlost. nemaju strah od smrti. ne može da ga nahrani svojim mlekom. prezir prema životu. Kod ovakvih ljudi kada je energija koncentrisana previsoko u fizičkom telu. depresija. gubitak kose i sl. nestvarnog osećaja.2009 Lac Maternum je homeopatski lek koji se pravi od ljudskog ( majčinog) mleka. Stalno sanjaju da odlaze kod prijatelja na sahranu. Osobe kojima je ovaj lek potreban imaju problem sa svojim identitetom i ličnim granicama. Takođe Lac Maternum pomaže za prevazilaženje anksioznsti i zabrinutosti. Lac defloratum je odličan lek za migrenu. Fizički olakšava glavobolje. Kada ga dete pije ono je zadovoljno.

pa iznenada obolevaju i to ozbiljno. Karakteristika im je prisustvo kesica ispod očiju. smrt.05.2009 Ovo je homeopatski lek napravljen od soli ugljene kiseline. To su korektni. U homeopatiji se Lac caninum koristi kod upala grla i tonzila.nakon snažnih naprezanja. . bol u leđima i malaksalost sa karakterističnim probadanjem. oluju. pravila morala. malo sa desne strane. što je manje uobičajeno kod drugih lekova kod kojih postoji pravilo bar na kojoj strani počinju simptomi. a kada se razbole počinu da se svađaju. Osobe kojima je potreban ovaj lek smatraju najstrašnijim snom onaj u kojima se pojavljuju zmije. opisuje česte slučajeve ljudi koji su imali teško detinjstvo. zemljotrese. pa bole malo sa leve. Ukočeni su na svakom nivou pa biraju i zanimanja gde je potrebno da se strogo pridržavaju pravila. Mogu dosta toga da izdrže. strah od pasa. baš zato što ne pokazuju osećanja. ortodoksni. konvencionalni ljudi strogog morala. preosetljivost na promaju. krajnika. baš kao pas koji brani svoj teritoriju. astme. Osobe koijma je ovaj lek potreban su preosetljive. boje se brze vožnje. upali grla. Ne opaža se kada su pod stresom sve dok situacija ne postane dosta ozbiljna. Boluju i od nefritisa. Imaju manjak samopouzdranja.zasljepljenjem i upornom konstipacijom kod koje je stolica tvrda. psi. Imaju snažno izražen osećaj dužnosti i čvrsto se pridržavaju krutog unutrašnjeg koda o dobru i zlu. Vermeulen. Lako se razbesne na najmanju iritaciju i mogu biti agresivni i imati odbrambeni stav. dugačka . mešajući ili ispuštajući slova ili reči. Strepe zbog svojih simptoma. S obzirom da pate ćuteći. Kali carbonicum Postavljeno: 19. oboljenja dojke. poznati homeopat. uključujući bolest. Muškarci često frustriraju svoje supruge.2009 Lac caninum je homeopatski lek koji se pravi od psećeg mleka. svih vrsta zapaljenja. ekstremiteta i uma. Sve drže u sebi dok fizički ne krahiraju. čini se kao da su bezosećajni. kroz koje su razvili manjak samopouzdanja i osećaj bezvrednosti.05. bolna i uzrokuje pukotine na anusu. ludilo. čira na želucu i raka. Simptomi kod ovih osoba bez obzira da li se radi o vrtoglavici. često greše u govoru i pisanju. laktacija i izvan dojenja i dr. Dok su zdravi suzdržavaju se od kritike. a naročito strahuju od bolesti. Majke nekada nemaju strpljenja sa decom. društvene. strepnju i strah osećaju u želudcu. Skloni su visokim moralnim standardima. Često se svađaju sa bračnim drugovima ili porodicom. Osobe kojima je ovaj lek pokazuju veliku zaboravnost. Čest je lek i za probleme sa dojenjem. artritisa. Osobe kojima se Kali carbonicum prepisuje teško izražavaju svoja osećanja i drže ih pod kontrolom. Uznemiravaju ih stvari koje su izvan njihove kontrole. ali su u sebi veoma osetljivi. bube. bolova u jajnicima. stalno menjaju pravac. slabost srca. zmija. lako se uzbuđuju. a karakteriše ih i veliki broj strahova. astme. za bolne i natečene grudi. Lac caninum Postavljeno: 20. pogotovo ako se bol seli s jedne strane tela na drugu. nesanica i astma. Kali carbonicum se primenjuje kod bolova u leđima i u zglobovima. leđa.

promene raspoloženja. Plaču jecajući i sa knedlom u grlu. Često ne jedu voće i boje se ptica. Hypericum Postavljeno: 19. sukoba. Koristan je kod pada na rep kičme. lako se uzbuđuju i veoma su ljubomorni. nakon lečenja kod zubara. ljudi koji se svlače na ulici. Ove osobe koriste golotinju kao način da šokiraju. poniženja i straha. pa ima dece koja se tuku.2009 Ovo je homeopatski lek koji se pravi od biljke bunike. Da bi uznemiriili i skrenuli pažnju na sebe mogu se ponašati šokantno i uvredljivo. izraženo je i agresivno ponašanje. Spoljašnjost im može biti gruba. Ignatia pomaže kod emocionalnih problema. odnosno zatiljni grč ( opistotonus). tako da najnovije studije ukazuju da bi mogao da zameni antidepresive današnjice. Osim ljubomore. Za odrasle je karakteristično uzdisanje. depresije. ljudi koji idu na nudističke plaže ili nose izazovnu garderobu. Prepisuje se kod povreda živaca usled nesreće ili operacije. sumnjičava ili izazovna. dok u sebi pate.05. Lek je indikovan i kod pulsirajuće glavobolje. pri čemu je telo izvijeno unazad. neprijatnosti. osećaja krivice. Primenjuje se i za depresiju kao posledicu hirurške intervencije. I kao deca i kao odrasli iz ljubomore mogu da izvrše i ubistvo. stida. Čim tegobe počnu da se smanjuju po intenzitetu. sve dok sasvim ne prođu. kod gubitka voljene osobe i napuštenosti. Hypericum je odlična supstanca za povrede delova tela koji su bogati nervima ( vrhovi prstiju. to je situacija besa. tugu novijeg datuma. kada je smanjena funkcija nerava i kada se javi vratna ukočenost.2009 Hypericum je homeopatski lek napravljen od ekstrakta biljke kantarion. Ignatia je glavni homeopatski lek za svežu. Ove osobe se kriju iza tvrde fasade i deluju hladno. supstancu odgovornu za pozitivno raspoloženje čoveka. nožni prsti. leđa). Daje se i deci koja i nakon manjih povreda glave pate od spazama. ujedaju. Ruka im često gravitira prema genitalnom području. Kada plaču moraju biti sami. kulturne. naročito deci. samosažaljenja. Ne treba im podrška. udaraju. Ove osobe često žele da budu same. naročito u značajnim razgovorima. Naročito se primenjuje kod razočarenja. prefinjene koje su idealisti. Kada povreda zahteva hiperikum bol je sevajući i veoma snažan. Veoma su disciplinovane. kao što su žalost. apsolutni prefekcionisti. povećava se i razmak između svake naredne doze. nagnječenja perifernih nerava. Hyoscamus Postavljeno: 19.2009 Ovo je homeopatski lek napravljen od jedne vrste oraha koja u sebi sadrži strihinin. egzibicionisti.05. u razgovoru koriste seksualne konotacije. Šale mogu da postanu pakosne i prljave uz neodgovarajuće ponašanje. U početku pate ćuteći. Osobe kojima se prepisuje Hyoscamus imaju jako izražen seksualni nagon. Kantarion je dugo poznat po smirujućem efektu.Ignatia Postavljeno: 19. . tuga. Imaju visoka očekivanja i od sebe i od drugih. Pričaju seksualne šale u neprikladnim situacijama. Deca u tinejdžerskom uzrastu mogu biti kritična. na primer deca koja ostavljaju otvorena vrata tolaeta da bi ga drugi videli. stroge prema sebi. Koristan je za ubodne i prostrelne rane i sprečava tetanus. Osobe kojima se prepisuje Ignatia su romantične. Pretpostavlja se da kantarion u mozgu zadržava serotonin. Širi se dužinom nerava. plaču. pogotovo razočarenja u ljubavi.05. To su sposobni ljudi koji brzo shvataju.

Hernije ( kile) koje ne reaguju na indikovane lekove. tada ima želju za društvom. igraju se prstima. Noću kašalj nastupa u paroksizmima (pojačavanje simptoma u napadima do krajnjih granica) i kašalj je toliko jak da budi iz sna. Lek je indikovan i kod kašlja koji se pojavljuje nakon malih boginja ili šarlaha. unutrašnji ili spoljašnji. želudačni kamenac i želudačne kolike. To su snažne individue koje se suočavaju sa povećanim stresom. i da nauče iz njih. menstrualnih grčeva i glavobolje. Stisnutost očiju i glave. osećaj golicanja u disajnim putevima. za one koji ponavljaju ista iskustva.05. Ceo grudni koš podrhtava od kašljanja. Osobe kojima ovaj lek odgovara preduzimaju veliki napor. do rituala. Ostali simptomi i znaci kod kojih je lek potreban su bol i vrućina u glavi od besa. Lek je dobar za retardiranu decu. Nekada ove osobe čupkaju odeću. skidaju odeću. Osećaj vreline i proširenja u glavi. uvek izgleda kao da istrajavaju. Koristan je za bistru decu koja se bore sa pritiskom u školi. posebno kod starijih ljudi. zaštitnici. ali kada dobije temperaturu onda ima averziju. buke. licem ili usnama. Hyoscamus se primenjuje kod problema u ponašanju dece. za bronhitis i upalu pluća.05. Pomaže kod krvarenje iz materice. Egoizam se izražava kao snažna potreba da se bude u centru pažnje. skoro izgubljen. Sumnje mogu prerasti u ozbiljne paranoje povezane sa mnogobrojnim iluzijama. ali se ublažava od uspravljanja. briga oko minornih detalja. negovatelji sa sposobnošću da skinu teret sa pleća drugih i preuzmu ga na sebe. Tenzija u vratnom i potiljačnom pršljenu od preteranog rada. mogu da budu veoma strpljivi. Quercus robur Postavljeno: 19.lome. šizofrenije. Kod dece i paranoidnih tipova može se javiti tiho mrmljanje. iscrpljeni od suviše trčanja okolo.2009 Quercus robur je homeopatski lek napravljen od hrasta. dođu do tačke kada više ne mogu: tada je ovaj lek od najveće koristi. Majke koje su morale da suprimiraju svoju ženstvenost da bi se izborile sa zahtevima muža. Kada je zdrava osoba.2009 . Ima osećaj stranog tela u dušniku. kuće. Posle dugog i iscrpljujućeg izdržavanja. Kao deca ravnaju se prema roditeljskim idealima na štetu svog samoizražavanja. promukao. Glas je grub. Glavobolja sa bolom u unutrašnjem ćošku oka. Za ljude koji ne uče lekcije lako. Lek je dobar za one koji imaju problema da asimiliju gubitak i tugu. Konstipacija i naduvenost usled stresa. Za biznismene koji zbog preteranog rada dovode sebe i sve okolo u stanje besa i postaju iznureni Mladi ljudi sa viškom energije ali bez odgovornosti. konstrikciju jednjaka tokom kašlja. pogotovu odmah nakon što legne. opsesija jednom stvari. iritabilnost. Impotencija kod muškaraca koji ulažu previše energije u agresivno traženje svog kreativnog završetka. Karakteristično za ove ljude su velika tenzija u mišićima. Za one koji su na ivici da odustanu u očaju posle ogromnih napora: imaju problema da nauče iz prethodnih iskustava. Za one koji nastavljaju da se bore uprkos tome što ih je oborio teret života. dobar je za ljude koji lako odustaju. dece i posla. sa fisurama ali sa vrlo malo krvarenja. Takođe. Disanje je ubrzano i anksiozno. Tolerantni. manične depresije. nervoze. Ciste i izrasline na genitalijama. paranoje. Glononium Postavljeno: 19. promiskuiteta. hemoroidi. Stanje koje je kombinacjia istrajnosti i rezignacije. šapat ili ćutanje ili pričljivost sa brzim menjanjem tema i prostačkim govorom. sporo se ljute i reaguju. Plutajući i zamagljen vid od stresa i umora. Zbog asocijalnog ponašanja mogu ih isključiti iz vrtića. Sve navike i rutine su im duboko ukorenjene.

2009 Gelsemium je homeopatski lek koji se pravi od korena žutog jasmina. apatični. ne žele da razgovaraju. klecanje kolena. Takođe imaju kolike (grčevite bolove) ili neuralgije uz veliki bol od potisnutog besa ili nervoze.Glononium je homeopatski lek koji se pravi od nitroglicerina. Imaju iznenadne bolne grčeve i bolove kao da ih neko reže. podrhtavanje ruku i iznenadnu malaksalost čak i kada sede. oseća bol u celom telu. kapci su teški i padaju. Nekada im uspeva da sakriju svoj strah i nervozu. Osoba se oseća iscrpljeno. ili sanjaju da polažu ispit. širokih mesta. nastupi u javnosti. Osetljivi su na promene vremena. Često se izgube čak i na mestima i u ulicama koje dobro poznaju. Lenji su. Primenjuje se i kod žena u klimaksu koje imaju talase vrućine. i najmanja sitinica ih uzbudi i iznervira i tada imaju osećaj da im krv ″šiklja″ u glavu ili srca. nevoljno se prihvataju bilo kog posla. ali ne mogu da plaču. Kao deca se grčevito drže kada ih nose ili kada su u kolicima. visokog krvnog pritiska. bode. sastanak. aritmija.05.2009 Colocynthus je homeopatski lek koji se pravi od jedne vrste gorkih jabuka koji umiruje grčeve ( kolike). prijaju joj samoća i tišina. Jedan od glavnih uzroka za prepisivanje Glononiuma jeste sunčanica. kada je praćena napred navedenim simptomima. Osobe kojima je Glononium potreban se slabo orjentišu u prostoru i konfuzne su. od gomile. iritabilne. kongestivne bolesti srca. Glononium se primenjuje kod glavobolja. Osobe kojima je potreban ovaj lek i na javi i u snu se suočavaju sa strahom od pada. buši ili štipa. naročito od jabuka. osetljive. porođaj. nizak krvni pritisak. imaju jače simptome kod vlažnog vremena. Ako izviju telo ili ga čvrsto . Koristi se i kod sporo rastuće temperature koja obično nije jako visoka. loše vesti su teško podnošljivi. umorno. pospana je i letargična. kod sparine i toplog vetra. I u ovim situacijam se može javiti drhtanje ekstremiteta. razdire. boje se da ne mogu izaći na kraj sa životom. Osobe koijma je Gelsemium potreban su bez samopouzdanja. magle.05. Gelsemium Postavljeno: 19. veoma su razdražljivi. Gelsemium je dobar za simptome koje se javljaju pre i posle nekog ispita ili teškog psihičkog šoka. Zato je ovaj lek i dobar kod kongestivne glavobolje. počinju da se tresu. osećaju se ukočeno. strahom da bi srce moglo prestati da kuca ako se ne pomere (ubrzani puls prilikom kretanja). oboljenja srčanih zalistaka. Nije žedan iako su usta i sluzokoža suvi. Lek se može koristiti i kada posle preležanog gripa dođe do slabosti sa drhtavicom i pospanosti i kada se pacijenti ne mogu oporaviti. migrena. ne mogu se suočiti ni sa najsitnijim izazovom. U tim situacijama su tužni. Oseća slabost ekstremiteta. Imaju probleme sa krvotokom i nesvesticom. Colocynthus se prepisuje kod osoba koji imaju bolove u želucu. Uglavnom sve tegobe pa i snovi dolaze nakon nekog težeg iskušenja ili suočavanja sa velikim problemima. trgova). Često su ovakva stanja praćena dijarejom ( proliv) ili učestalim mokrenjem. Nekada se noću bude i ne znaju gde se nalaze. hiperemije mozga i sl. Često se daje kod lažnih porođajnih bolova ili kod izraženog straha od porođaja. Ovo je najbolji homeopatski lek za agorafobiju (strah od otvorenih. usporenim pulsom. Ove osobe su u takvim situacijama uznemirene. Colocynthus Postavljeno: 19. Ispiti. Osećaju mentalnu tupost i misle da na mogu da učine i najmanji napor za razmišljanje. pre nevremena.

slabost srčanog mišića i stanja kolapsa zbog anemije). žele samo duboke kontakte i prijateljstva. Mnogo maštaju. kolike. Chamomilla (Kamilica) Postavljeno: 19. averzija prema dodiru. bronhitis. pasa. Ovde spadaju simptomi kao što su: izuzetna nepodnošljivost bola. naročito noću. idealisti.pritisnu ili ukoliko se potpuno skvrče doživljavaju olakšanje.2009 Causticum je homeopatski lek poznat i kao Hahnemannova soda. preosetljivosti na bol. Žene imaju i dismenoreju (poremećaj menstruacije). Imaju averziju prema površnom kontaktu. U kliničke indikacije kod ovoga leka spadaju među ostalim: poremećaji ponašanja. Glavne indikacije koje bi odlučile da homeopata prepiše ovaj lek su pre svega bazirane na mentalno emocionalnoj slici kod pacijenta. probleme jetre i slezine ( upale. nestrpljenje.2009 Ovaj homeopatski lek se dobija iz kinina kao matične supstance. vrlo su osetljivi ili razdražljivi. Uglavnom se prepisuje osobama koje imaju gubitke telesne tečnosti duže vreme.05. proliv za vreme izrastanja zuba. Takođe ove osobe često imaju kašalj. Imaju nadmoćno ponašanje prema svojoj . naročito jedan. vrlo razdražljiva i plačljiva. a za svoje probleme krive druge. kolike usled postojanja kalkuloze žučne kese i mokraćnih puteva. bolno i problematično izrastanje zuba. China Officinalis (Kinin) Postavljeno: 19. Poseban značaj u homeopatiji se pripisuje ovom leku kao prvom homeopatskom leku na kome je Hahnemann dokazao prvi zakon homeopatije Similia Similibus Curentur . nevoljeno i progonjeno. neuralgični bolovi.2009 Narodno ime je kamilica. hladan vazduh. Ovde spadaju deca koja toliko pate od bolova da teraju roditelje u očaj. mirise ili okolinu. na primer kod znojenja ili obilnih menstruacije. hipertrofija. Mogu se osećati odbačeno. Ovaj lek se prepuje osobama koje već duži vremenski period tuguju (nečija smrt). Na organskom nivou mogu imati poremećaje gastrointestinalnog trakta. Karakterističan je strah od životinja. intenzivno su zabrinuti za dobrobit drugih. zvonjenje u ušima). konvulzije.slično se leči sličnim. bolne menstruacije. kretanje. nerava ( hiperosetljivost čula. Kod male dece su takođe tipične kolike. kapricioznost. Skloni su svim vrstama umetnosti i uživaju u lepoti. grčevi. dugotrajnih proliva. lako se uzbuđuju. astma. Zahtevaju da ih roditelji nose i protestuju kada ih spuste. čak i domaćih životinja kao što su ovce. uzrujanost. veoma je dobro poznata lekovita biljka kako u zvaničnoj. sa nadimanjima. gubitka velike količine krvi. naročito kada je roditelj uzbuđen. Causticum Postavljeno: 19. Ne znaju šta tačno žele. To su deca kojoj je nemoguće ugoditi. naročito kao tinejdžeri. Tu spadaju i deca roditelja koji su preležali malariju a lečeni su kininom. tradicionalnoj kineskoj. imaju zaštitničko raspoloženje. Ove osobe su introvertne. krvi i cirkulacije ( nizak krvni pritisak sa vrtoglavicom. i slično.05.05. često su apatični. osećaju se nesretno i žale se da ih u poslu ometa neka osoba ili teškoća u organizaciji. tako i u herbalnoj medicini. Često su im crveni obrazi. bolovi u uhu i drugi. promenjivost raspoloženja. Čest je i išijas. Ove osobe su vrlo osetljive na dodir. ciroza).

sladoled. vole da plešu. Causticum deluje i na bolove kod artritisa i reume. tuberkuloza. često imaju simptom hronične nesanice koja traje po nekoliko dana (nesanica kao uzrok aktivnosti uma). anarhisti ili aktivisti neke druge vrste. slaba bešika. multipla skleroza. Ona se boji sukobljavanja i sve će učiniti samo da bi izbegla sukob. naročito ako su prethodno izvršili neki zločin. Radoholičari su. Preterano su oprezni. slano i masno sve zajedno (nisu debeli. Ovoj osobi je teško da potvrdi sebe i da uzme sudbinu u svoje ruke. osetljivi su na dolazak oluje (osećaju se bolje nakon što oluja počne). Teško se koncentrišu. saosećajni. Saosećajnost je posledica strepnje. ukočenost u leđima. Hodginkova bolest. bolje se osećaju nakon kratkog sna. Sve više puta proveravaju. osetljivi su na muziku. Zatvaraju se nakon šoka i duboke tuge. jaka ličnost sa odgovornim poslom. kolenima i stopalima. šećer i kolače. uvek vole da udovolje. Bellova paraliza. dijabetes. a nesanica se javlja čak i kod male dece. Oni mogu voleti i mrzeti istu osobu i to osobu koja dominira nad njima ( otac.deci. Postoji dominacija snažnih. revolucionari. Osoba kojoj je potreban Carcinosin može biti vrlo supresivna i povučena i to je često iz razloga što je neko dominirao nad njom. šef). osećaju se čudno. muž.arterioskleroza. bolje se osećaju uveče. želje za smrću.2009 Osobe kojima se prepisuje Carcinosin su velikodušne. sindrom karpalnog tunela. plakanja bez razloga. Stalno strahuju da će se nešto loše dogoditi. obožavaju slatkiše. Dublja slika njihove ličnosti je slika beznađa. Kao deca ili nisu preboleli ni jednu dečiju bolest ili su preboleli veliki broj i to u teškom obliku. Prestaju da veruju drugim osobama . a kao tinejdžeri mogu da postanu idealisti i učestvuju u raznim bunama. posebno raka dojke. žena. bezvrednosti. Imaju puno kontradiktornih simptoma. posebno čokoladu za kuvanje. mitinzima i revolucijama. saosećajne. istorija tuberkuloze u familiji pacijenta. puni su bojazni. vole da pomešaju ukuse i da jedu slatko. nesposobni da bilo šta odbiju. Vrlo su osetljivi na kritiku. slučajevi kardiovaskularnih bolesti (kardiovaskularni tumori-hemangiom. reumatoidni artritis. vole prirodu. imaju strah od raka. majka. gubitak glasa. Menierova bolest. Preterano kontrolišu decu – ne dozvoljavaju da idu nigde gde postoji i najmanja opasnost. Kod kuće su šefovski raspoloženi i svadljivi. sklona dominaciji nad drugima. lupus. hipertenzija). Lako mogu imati disleksiju ( pravljenje grešaka sa slovima i brojkama). Kod ovih osoba se javljaju lokalizovane paralize. leukemije. vole oluju. nedostatka hrabrosti i velikog osećaja krivice. Karakteriše ih bezrazložna dugotrajna nesposobnost da se zaspi. Carcinosin Postavljeno: 19. čokoladu. što se ispoljava kao sklonost ka samoubistvu. očajanja. Različiti specifični faktori su karakteristični za ova tip ljudi: u porodičnioj istoriji bolesti postoje rak. živahne. mladalački dijabetes porodična istorija anemije. Velika zabrinutost zbog izrabljivanja drugih ljudi podstiče ih da postanu vođe sindikata. a narav im je popustljiva. ali vole masno). anticipatorna anksioznost (imaju ove bojazni zato što očekuju da budu savršeni). more i životinje. bradavice.05. da donosi odluke i izrazi svoje mišljenje. To su emotivno najosetljiviji ljudi. I kao deca su saosećajni i svesni patnje drugih ljudi. vole da putuju. bolje se osećaju na moru (po nekim knjigama osećaju se gore). lako se uvrede. Karakteristično je i interesovanje za seks i masturbacija u vrlo ranim godinama. kao i na bolove u bedrima. vole jako začinjenu hranu Indikacije za Carcinosin su: Porodična istorija karcinoma. porodična istorija mentalnih . Sa druge strane može biti veoma otvorena. uticajnih roditelja ili partnera. Preosetljivi su i na vrućinu i na hladnoću i vole uglavnom umerenu temperaturu.

Nekada se dešava da previše rade. Uživaju u tome da usrećuju druge. smrti. Lek pomaže za lečenje zavisnosti ukoliko zavisnik želi lečenje. Osobe kojima se prepisuje ovaj lek su psihički veoma pokretljive. A nekada osećaju da su oni sami baš suprotno od toga – užasni. patuljastog rasta. visina. Cannabis Indica Postavljeno: 19. osetljivi na kritiku. četvrtaste građe. a mogu se oznojiti i ostati bez daha i od penjanja uz stepenice. roditeljima. Imaju i velike i brojne strahove: od buba. Kao deca se boje strašnih priča.bolesti. Od oboljenja je uobičajena anemija i problemi sa menstrualnim ciklusom kod žena. Down-ovog sindroma. Imaju osećaj za nestvarno. sa dosta bora na čelu. Veoma su zaboravnni. Naizgled su ove osobe srećne i zadovoljne. Veoma su pouzdani i na njih se prijatelji mogu osloniti. Kada su u depresiji slušaju klasičnu muziku. Kao deci često im se znoji glava i mirni su. zato delove tog sveta i idealizuju. Osobe kojima odgovara ovaj lek su gojazne. Kada nešto opisuju često koriste reči lepo ili užasno i često koriste superlative. Za očigledne situacije primenjuju složenu loguku. Balansiraju između neba i zemlje. Iako su spora. Potreseni su kada vide patnju i nepravdu. duhova.2009 Ovo je homeopatski lek napravljen od kalcijum karbonata. tako da na druge ostavljaju utisak srećnih. Idealizuju stvari i ljude oko sebe. Vide samo dobro i zlo. naročito kada govore o drugim ljudima. iz euforije i blaženstva padaju u depresiju. pa nekada imaju i noćne more. manijakalne depresije posebno kod mladih ljudi. nemaju osećaj za vreme. Često se žale da osećaju kao da se nalaze na pogrešnom mestu. blistavih i uzbudljivih osoba. Loše im je od bilo kog napora. pasa. mraka. ali se dosta i znoje. deca mogu biti veoma bistra. a nekada i vidovite (mogu da imaju vizije budućih događaja). ali na kraju uspevaju. Calcarea Carbonicum Postavljeno: 19. jer su najčešće nesposobni da stvari reše direktnim putem. da nisu uspeli da uđu u svoje fizičko telo i da im je mesto na nebu. Vole da plešu. a naročito kada vide strašne događaje. Smeju se i na najmanji povod. svojim prijateljima. siromaštva. bolesti. živahnih. bez samopouzdanja.05. šizofrenije. bezvredni. osobe koje se bore. duhova i mraka. ne prihvataju činjenicu sa lošim stanjem na ovom svetu. samoubistava.2009 Ovo je homeopatski lek napravljen od cannabis-a.05. Nekada su čak sloni samoubistvu. U stanju su . nesreće. Ovaj lek se prepisuje i osobama koji baš koriste cannabis ( marihuanu) kao drogu. Ove osobe kao da se dokazima moraju izvući iz svakog intelektualnog škripca u koji su upali. miševa. Stalno im je hladno. sede i igraju se tamo gde su im roditelji rekli. pauka.

snovi o vatri. Pate od glavobolje na desnoj strani glave. odbijaju sve što im ponudite. naročito na desnoj strani tela u vidu rezanja. Stalno prave neke planove u vezi sa biznisom. Glavobolje se ublažavaju ležanjem u tihoj prostoriji. a onda odustaju. dok mu je prilikom ulaska u toplu prostoriju lošije kao i ako se vreme menja na toplije. impetiga. Pacijent ne podnosi bilo kakav pokret a ni lokalnu toplotu. Mogu imati iznenadnu razdražljivost. mogu delovati neutešno i dovoditi roditelje do izbezumljenja. Baryta carbonicum Postavljeno: 19. sa pojavom bola u grudnom košu. Skloni su prehladama koje spuštaju na bronhije i grudni koš i praćene su jakim i suvim kašljem. i često imaju noćne more. kod dece koja su često prehlađena. reume. Bolest je intenzivna. bolne menstruacije i nasilno ponašanje su takođe karakteristični. Kao deca vole limun i limunov sok i obično se boje pasa. sporo menjaju mišljenje. bes. zažareno crveno lice. gojaznosti. Bolje mu je od potpunog mirovanja. s obzirom da je mrzovoljan i neraspoložen. astme. Lice im se snažno zacrveni od ljutine. nemaju ni trenutka opuštanja jer pate od straha od siromaštva. Osobe kojima se prepisuje Belladonna imaju česte probleme u ponašanju. a isto tako dugo im treba da to i završe. tako da pacijent snažno pritiska to mesto prilikom kašlja i od toga mu je i bolje. I govor prate smeškom. Belladonna (Velebilje) Postavljeno: 19.05.2009 Bryona spada u biljne homeopatske lekove. Paraliza desne strane lica. udaranja. grlo i usta. Glavobolja im se javlja uglavnom na levoj strani. lako se zbunjuju. Bryona je potreban osobama koje su jako opterećene pitanjem novca i materijalne sigurnosti. i kada ga svi ostave na miru. crvenilo lica. dugo im treba da nešto započnu. nasilno ponašanje. a hladne ruke i noge. Takođe. glavobolje. Postoje oštri bolovi.05. Decu kojoj je potreban ovaj lek lako je prepoznati – ne žele da ih nosite i ljuljate. Postoji izražena suvoća sluzokože i osoba ima potrebu za hladnim pićima.da rade do krajnje iscrpljenosti. besa. probadanja. snovi se ponavljaju o svakodnevnici vezanoj za radno mesto. kada izađe napolje na hladan i svež vazduh olakšavaju mu se tegobe. Belladonna je često lek za bolesti sa akutnom groznicom. Calcarea carbonicum je indikovan kod akni. a simptomi su jako izraženi: visoka temperatura.05. Ove osobe strah od siromaštva ne napušta ni u snu pa sanjaju da rade. naročito na kraju rečenice. Često sanjaju kako padaju sa velike visine ili kako ih proganjaju veliki crni psi. Teško se prilagođavaju i menjaju. Udaraju nogama i rukama i u snu. Bryona Postavljeno: 19. Karakteristično za ove osobe su vrela glava i telo. Za vreme menstruacije mogu da osećaju velike bolove koji mogu biti i dosadni i koji se povećavaju od svakog pokreta i pritiska. kašlja i drugih simptoma. pljuvanje i plakanje. Dobijaju napad smeha čim se za to ukaže prilika. jezik. glasno se smeju i previše se smeškaju. Sporo se prilagođavaju novim situacijama. ″Emocionalno su vruće krvi. a kroz život koračaju hladnim nogama″ tj. Često imaju glavobolje.2009 . a brzo pocrvene i kad su zbunjeni. proširene zenice. Sporo uče.2009 Belladonna je homeopatski lek koji se pravi od velebilja.

Ključni momenti su naivnost i prostodušnost. Arsenicum Postavljeno: 19. satove i sl. a naročito ljudi. Vrlo su uvredljivi. razdražljivosti i besa koji se javljaju kod PMS-a. Aurum Postavljeno: 19.ljudi koji nikada nisu odrasli. Naivno slušaju tuđe savete. ili u religiji. Strah od smrti je njihov najveći strah.Baryta carbonicum ( barijum karbonat) je homeopatski lek koji se prepisuje kod hroničnih zapaljenja tonzila. Neki organi se mogu kasno razviti. slušaju klasičnu muziku koja ih oslobađa od bolnih osećaja. Osobe kojima je potreban aurum jesu ozbiljne. žele društvo i preterano se brinu za zdravlje. predmeta. javnih mesta). Tako se i oblače. Ove osobe se mogu prepoznati po njihovom strahu od prekora. sve je na svom mestu i uredno složeno. Mogu biti maleni rastom. Lako se može uticati na njih i lako postaju zavisni. Ozbiljni su. drugim ljudima ulivaju strah. vole nakit.2009 Aurum je homeopatski lek koji se pravi od zlata. Ove osobe su često prehlađene. mnoštvo detalja i briga oko sitnica. lako se dešava da kritika osujeti ostvarenje ciljeva. Uobičajene su detinjaste misli. novih situacija. a uobičajen je preterani rast tonzila (krajnika). mentalne zaostalosti. sve dok stvari ne krenu naopako. Upravljaju drugima preko svog novca. strahuju da ostanu sami. osećaju se poniženo kada ih neko kritikuje u svađi. Ovo mogu biti osobe koje postižu visoko postavljene ciljeve. Njihovi stanovi su besprekorni. žele da izgrade karijeru. Muzika im pomaže da prorade i prožive potisnuta i tužna osećanja. duhovnim aktivnostima ili samoubistvu. straha i ostalih osećanja uzrokuje pojavu angine i simptoma srca i cirkulacije. Imaju ekstremni nedostatak samopouzdanja i osećaj manje vrednosti. kao i mentalno i emocionalno. Skloni su depresiji i tada ne osećaju nikakvu radost. kao i jedan od najvažnijih lekova protiv samoubistva. S obzirom da su veoma osetljivi na kritiku. Prohodaju i progovaraju kasno. meditaciji. Vrlo su česte glavobolje i sinusitisi. Aurum je glavni lek za duboko ranjeno srce. Traže sigurnost u posedovanju novca. glavobolja. često veoma elegantno. ponavljanje jednostavnih rečenica. Kod muškaraca su česti problemi sa testisima. Takođe. Oni toga nisu svesni. praćen disanjem na usta i čestim prehladama. a karakterističan je i nemir koji se najteže podnosi posle ponoći. ublažava osećaje tuge. od ljudi. Pod stresom ove osobe postaju bezobzirne.05. Kada im se u životu jave komplikacije postaju neodlučni. Osobe kojima se ovaj lek prepisuje su emocionalno nezrele osobe . nečega iz ranog detinjstva.05. Aurum ublažava lupanje srca kod menopauzalnih tegoba. a rastu sporo. drže se po strani. duboke potrebe da se osećaj sigurnosti stvori pomoću reda. Arsenicum se prepisuje opsesivno urednim osobama. Sva urednost i potreba za kontrolom proizilazi iz dubokog besa i nesigurnosti. jednostavne ideje. Kao deca su veoma stidljivi i ″kriju se iza mamine suknje″. . pate od agorafobije (strah od otvorenog prostora. Arogantni su. Mogu biti visoki ali emocionalno nezreli.2009 Arsenicum je homeopatski preparat napravljen od arsena. Boje se stranaca. ismejavanja. Takve osobe pronalaze utočište u alkoholu ili drogama. često grizu nokte. Potiskivanje besa. žude za postignućima i pate za tim da bude cenjeni.

nije mi ništa”. stvaraju u sebi osećaj krivice i tuge. Lakoverni su. Strahuju zbog onoga što im se moglo dogoditi. Govore pre nego što o nečemu razmisle. Ublažava akutne bolove u rukama. onemogućava prekomerno izlučivanje sekreta. ohrabrenje i razuveravanje da njihovo stanje nije tako loše. Arnica je glavni lek za povrede izazvane padom ili tupim predmetom. Oboljenja i stresovi koji su česti kod ovih osoba su traume još na rođenju. Plaše se da ostanu sami i napušteni. jer se boje da to neće biti kako treba. Može se ordinirati povremeno tokom porođaja kako bi pomogao mišićima da pravilno rade. strah je još veći. Od previše pričanja i pevanja imaju često zapaljenja grla. jer može da spreči krvarenje i stvaranje hematoma. a da realno to nije tako. Primenjuje se i kod veoma starih povreda. pomaže kod stezanja i pečenja u grudima pri svakom kašljanju. a ublažava i osećaj iscrpljenosti posle porođaja. Oni često pate od želje da skoče sa visine iako imaju veliki strah od visine. jer misle da će se njihov bol pojačati ako ih neko dodirne. uganuća i bolnih mišića. iskreni.05. nadutost. Karakteristično je da u takvim situacijama osobe kojima je ovaj lek potreban izgovaraju: “Sa mnom je sve u redu. koja je pre svega telesna sa ili bez emocionalnog šoka. a ispljuvak penast. a to je u stvari strah od smrti. Javljaju se snažne palpitacije (lupanje srca). i vole da govore u javnosti. Kasnije postaju sve bolesniji. Arsenicum smiruje kijavicu i peludnu groznicu. a kada bes okrenu prema sebi. Arnica je glavni homeopatski lek za traumu. otvoreni. šakama i nogama i pomaže kod gastritisa i napada grčeva. svaki čas zovu lekara. Često imaju simptome slične astmi ali i nekada i imaju astmu (to je i glavna patologija ovih ljudi). jaki bolovi. Često pate od sindroma iritabilnih creva. Prvenstveno su paničari. čirevi oka. da smanji napor pri porođaju. Skloni su bezosećajnosti. strahuju i da samostalno nešto urade. Strašno strepe za svoje zdravlje.2009 Ovo je homeopatski lek napravljen od srebra. Postavljeno: 19. napuštenost neposredno posle rođenja (dok se majka oporavlja od komplikacija na porođaju). jer najčešće i nemaju vremena da nešto osete. ali upravo im se čini da ih nešto vuče dole. Ove osobe su često sujeverne. Mogu da osećaju takav bes kao da mogu nekoga da ubiju. potrebna im je podrška. Ubrzava i pospešuje izlečenje oštećenog tkiva i ublažava krvarenje. Često su nervozni pre važnih događaja (naročito izlaganja u javnosti). prijateljski raspoloženi. uključujući i koren. Takođe. Argentum Nitricum Postavljeno: 19. kao i nakon vađenja zuba. kod hematoma. Arnica je dobra pre vađenja zuba.05. gasovi i podrigivanje. nagnječenja.Tipična slika je buđenje usred noći i koračanje po sobi u stanju straha i nemira. U tim trenucima govore da umiru i da im je potreban lekar. Osobe kojima se prepisuje ovaj lek se karakterišu naglošću i osećajem vremenskog pritiska. imaju strah od visine. Dobra je i za ponovljene povrede deformisanih zglobova. Pate od snažne klaustrofobije (strah od zatvorenog prostora). česti su prolivi. paze da ne stanu na pukotinu na trotoaru. sluz je oskudna. Takođe. Vrlo su ljutiti. kritični i prema drugima i prema sebi. za šok. na uglove i slično. Ekstrovertni su. Stalno se žure i strepe da ne zakasne. što je povezano sa nedostatkom moći rasuđivanja i sa naivnošću. Ne vole da im se neko približava. . koje i najmanja fizička tegoba uznemiri i kad im nije dobro šetaju.2009 Arnica je homeopatski lek koji se pravi od cele biljke arnike. unutrašnjih povreda mišića i zglobova.

2009 Anacardium je homeopatski lek koji se pravi od jedne vrste oraha. veoma su vredni . Aconitum Postavljeno: 19. života u izolaciji. napredovanje na poslu) ne postignu uspeh. ali nekada im stvari neočekivano ispadaju iz ruku ili urade baš ono što nisu hteli. Moraju se dokazati. Ovo je zapravo lek za najagresivnije osobe kao i one koje su i same bile žrtve nečije agresivnosti.stalno nešto rade. U suštini ove osobe su bespomoćne.2009 Apis je homeopatski lek koji se pravi od otrova iz pčelinje žaoke. Primejuje se kod zločina. kod šizofrenije. Zatim počinju nasilno da se ponašaju. a kretanje poboljšava njihove tegobe. kidaju muvama noge. kožnih erupcija. članci i kapci su otečeni. Ukoliko je njihova porodica ugrožena. Zbog takvog ponašanja gube simpatije odraslih koji im uskraćuju ljubav i brigu.2009 Ovo je homeopatski lek napravljen od Aconitum-a (lekovita biljka. Anacardium Postavljeno: 19. rugaju im se. Kada u situacijama u kojima osećaj samopoštovanja zavisi od postignuća (polaganje ispita. pečenje za vreme mokrenja. angina. ali i kod okrutnih diktatora. herpesa. Apis se primenjuje kod akutnih napada i stanja koja se razvijaju brzo . otoka zglobova. nema ga puno. peku i smanjuju se nakon što se koriste hladne obloge. jajnika. mentalnog šoka i brojnih drugih simtpoma.05. jer se osećaju bezvredno. bezosećajnosti i ubilačkoj agresivnosti. postaju vođe bandi. Često im ispadaju stvari iz ruku. Fantazije su im isunjene nasiljem. cisti na jajnicima. Još kao deca pokazuju agresivnost. često ljubomorni. što se odražava u okrutnosti. reaguju sa agresijom. U ekstremnim slučajevima ove osobe su ubice ili osećaju da bi to bili kada se ne bi uzdržavali. ljubomora i borbenost. da joj je vrućina. Karakteristike ovih osoba su konstantna razdražljivost i pobuđenost. nedostatak samopouzdanja i poverenja. a žele da budu voljeni i prihvaćeni. žalosti. Zatim u školi postaju neprijatni prema drugoj deci. zli i nasilni. nervozom i ljubomorom. Ipak. urin je taman. često sa socijalnim poslovima. Ako osoba često sanja pčele. Tipični simptomi kod problema sa bubrezima i bešikom su: bolovi. Apis je dobar za vitalne ljude koji puno i skoncentrisano rade. Zbog toga je Apis mellifica dobar kod alergičnih reakcija: nakon uboda insekata. može biti da je Apis lek izbora za nju. Karakteristično za ove osobe je da nisu žedni. Takođe. žuri im se.05.05.Apis Mellifica Postavljeno: 19. nakon vakcinacije ili uzimanja leka. Ovi ljudi rado rade. ovi inače mirni ljudi. Pomaže i kod upala materice. trebalo bi ga uzeti samo ako postoje i ostale psihološke karakteristike kao što su naglašena agresivnost prema bilo kome ko bi mogao da ugrozi članove porodice. vitalni su. kod edema. upala sluznice ili zglobova. nasilja.bolovi probijaju. crtaju strašne prizore i sl. da ne podnose vrućinu i da im prijaju hladne obloge. nastaje nedostatak samopouzdanja i sukob i javlja se osećaj odvojenosti i izolacije. i slično. straha. Osobe kojima je Anacardium potreban imaju osećaj manje vrednosti. Apis mellifica jedan od lekova koji se između ostalog daje protiv uboda pčele. posebno da je progone ili da je izložena suncu. . ove osobe mogu patiti od upale grla. jadić). Koristi se kod alergija.

Ovaj lek se koristi se na početku akutnih infekcija sa naglo povećanom telesnom temperaturom bez znojenja. Ponašaju se kao da ima svakog momenta preti smrt. Prvi jutarnji urin se uzima u sterilnu posudu pri čemu je neophodna odgovarojuća higijena pacijenta i uzima se ne prvi. već drugi mlaz prve jutarnje mokraće.od svetlo žute do tamno žute. pa treba izbegavati drugu vrstu ambalaže zbog moguće kontaminacije.normalno: bistar izgled -Zamućen urin . Ove osobe može da uznemiri preveliko uzbuđenje ili prevelika radost. proliv. bolova u ušima. zbog koga se u urinu javlja krv (najčešće kamen u bubregu ili pesak).ukazuje na povećan broj leukocita. Reakcija . kod klaustrofobije. Velika panika i strah od smrti.Za osobe kojima se prepisuje Aconitum su karakteristični jaki strahovi.2009 Analiza urina je jedna od korisnijih screening metoda čiji rezultati mogu dati osnovne informacije o stanju metabolizma i o stanju genitalno-urinarnog sistema.normalno: kisela reakcija. sluz i sve druge elemente koji se mogu naći u sedimentu urina. snažne. što najčešće ukazuje na oštećenje bubrega. ali i od svih oblika iznendanog šoka. odnosno na neki zapaljenjski proces. ali ipak osetljive na mentalni šok. istovremeno želi da se nosi da bi se smirila. mogu se razboleti u istom trenutku. kada se konzumira veća količina cvekle ili kupina. Laboratorijska analiza mokraće (urina) Autor: dr Sonja Ilić Postavljeno: 18. Prisutna je intezivna klaustrofobija. 3. kod upale ždrela i grla. Svaki takav pregled sastoji se od tri dela: 1. a na nju utiču i povećana telesna temperatura. ketonska tela. nesanice. što je najčešće znak oštećenja jetre. ekstrovertne. zaglavljivanje u liftu). Izgled urina . bakterije. 2. Neki ljudi inače imaju povećan bilirubin. kao i na gljivice.ukazuje na povećanje bilirubina. mikroskopski pregled taloga koji se dobije nakon što se mokraća centrifugira. miris. čak i u automobilu. Što je mokraća više koncentrovana. Od mraza. oštećenje mokraćnih kanala i bešike. urobilinogen. šećer. Veliki šok kada se vidi neka nesreća ili se čuje o iznenadnoj smrti poznate osobe. Hemijska analiza. simpatične i prijateljski raspoložene. Uznemirava ih i poniženje i žurba. ali i na manja uzbuđenja (gašenje svetla u tunelu. Mokraću treba sakupiti u odgovarajuću bočicu. drugih snažnih fobija.normalno: žuta boja. Rutinski pregled mokraće je jedna od osnovnih laboratorijskih analiza. kod kašlja. Zanimljivo je da ružičasta boja mokraće može da se pojavi. veoma hladnog vetra.ukazuje na prisustvo hemoglobina. tako da je njima ovakav izgled urina normalan. pH se kreće između 5 i 6 . panike sa velikim strahom. -Crveni urin . Inače su ove osobe spolja gledano vitalne. Boja može da varira u zavisnosti od unete količine tečnosti . kod nepodnošljivih. koja može da se kupi u svakoj apoteci. -Tamnosmeđi urin . boja je tamnija. na primer. odnosno pojave žutice. Kod beba su simptomi strah i nemir. šoka. Pregled mokraćnog sedimenta tj. kod nesreća. palpitacija (osećaj lupanje srca). kod nedostatka kiseonika za vreme ili posle rađanja.05. reakcija i specifična težina. bilirubin i nitrite. Najčešće hemijske analize su analize na proteine. jakih bolova. boja. Opis fizičkih i fizičko-hemijskih karakteristika mokraće: izgled. ali i na razne zapaljenjske procese. Kod beba se Aconitum koristi i posle traumatskog porođaja. beba plače kada se dodiruje. Boja . znojenje. povraćanje.

Ovaj nalaz može da se javi i posle teškog fizičkog rada ili povrede Eritrociti sveži . -Pozitivan nalaz ukazuje na hronično bubrežno oboljenje. Ćelijski.normalno: malo -Ove ćelije oblažu urinami trakt.1.normalno: negativan -Pozitivan nalaz prisutan kod dijabetičara Bilirubin .normalno: negativan -Pozitivni rezultati mogu da budu znak oštećenja jetre ili žuči. Cilindri su forme koje nastaju u bubrežnim kanalićima i poprimaju njihov oblik.normalno: do 5 -Nalaze se u sedimentu mokraće kada se radi postojanju zapaljenskog procesa i infekciji.normalno: negativan Urobilinogen .normalno: negativni -Mogu da budu pozitivni usled povećane fizičke aktivnosti ili u trudnoći.025. Proteini .normalno: negativni.normalno: negativni -Pozifivni su najčešće znak prisustva mokraćnih kamenaca ili peska u bubregu i mokraćnim putevima. pa je u ovakvoj situaciji preporuka uraditi i urinokulturu. . Eritrociti bledi . Obično se uz veliki broj leukocita javlja i povećan broj bakterija. Epitelne ćelije okrugle . -Snižena je najčešće kod povećanog izlučivanja urina. jedan ili dva u mikroskopskom vidnom polju -Nalaz u mokraći upućuje na poremećaj u funkcionisanju bubrega ili mokraćnih puteva.referentna vrednost 1. Cilindri . Nitriti .normalno: negativne -Pozitivan nalaz ukazuje najčešće na oštećenje bubrega.normalno: negativan -pozitivan nalaz je indikator prisustva bakterija u urinarnom traktu Eritrociti . Nastaje i usled povećanog gubitka vode . poremećaja funkcije hormona nadbubrežne žlezde.najčešće ukazuje na bakterijsku infekciju. Aceton .• Alkalna reakcija . kada to nije znak patoloških promena. Pojava proteina u urinu u svim ostalim stanjima znak je nekog zapaljenjskog procesa. i na mogući mokraćni kamenac. Bakterije . varira u zavisnosti od količine unete tečnosti i sposobnosti bubrega da koncentriše urin -Povećana gustina može da bude znak dijabetesa. Njihova pojava u urinu u bilo kom obimu nema veći dijagnostički značaj. Epitelne ćelije pločaste . hijalini cilindri i to retko. oštećenja bubrega. Glukoza . Leukociti .012.normalno: negativna -Pozitivan rezultat glukoze u urinu je uglavnom je povezan sa povećanim vrednostima ovog parametra u krvi (iznad 10 mmol/L).normalno: negativne -Bakterija može biti malo.normalno: negativni ili ih ima jako malo. hipertenzije. U urinu zdravih osoba mogu se naći samo tzv. kao i visoka temperatura. što se najčešće dešava kod dijabetičara. dijareja. Specifična gustina . Ukoliko ih je u uzorku mokraće dosta (ili kako se to nekad u laboratorijskom izveštaju navodi „masa“) to je već znak ozbiljne urinarne infekcije.normalno: negativni -Pozitivni su najčešće znak skoro preležane infekcije ili hronične bolesti bubrega.povraćanje. granulirani i voštani cilindri znak su patoloških stanja i njihova identifikacija ima značaja za postavljaje dijagnoze ili praćenje toka bolesti. što ne mora nužno ukazivati na infekciju već kontaminaciju usled nepravilno uzetog uzorka.

Karakteristično je povišenje u slučajevima postojanja prepreke u žučnim putevima (kamen. amilaza. Kristali tripl-fosfata . Spermatozoidi ..normalno: negativni -Pozitivan nalaz nema dijagnostički značaj. jetri. Takođe. bubrežnim tubulima. na bolesti kostiju (osteosarkom.normalno: negativni -Pozitivan nalaz se javlja kod starijih muškaraca i ukazuje na oštećenje prostate. 68-234 U/l za žene. kongestije srca i ulcerativnog kolitisa daju umereno povišene vrednosti ALP-a u serumu. transaminaze. što je normalno samo u detinjstvu ili nakon preloma. Gljivice . amilaza. CRP. nalazi se na mestima intenzivne apsorpcije aminokiselina. holesterola. Ovaj članak će na najednostavniji način pokušati sa da sve odgovore na vaše dileme o biohemijskim parametrima laboratorijske analize. rak).Kristali i soli Urati amorfni .. bilirubina.) Autor: dr Sonja Ilić Postavljeno: 10. Najviše -GT-a ima u bubregu.normalno: negativni -Pozitivan nalaz ukazuje na neka oboljenja bubrega. GGT. alkalna fosfataza. a mogu se javiti i kod dijabetičara. Tumačenje biohemijskih analiza krvi (Povišene i smanjene vrednosti kreatinina. ali i kod oboljenja jetre..normalno: malo -Pozitivan nalaz ne mora da ukazuje na oboljenje. GGT. metastaze.normalno: negativni -Pozitivan nalaz može da bude znak bakterijske infekcije. mada je prisutan i u pankreasu i bubrezima. ali može da bude znak peska u bubregu.. Povećane vrednosti pokazuju da se proces razgradnje i izgradnje kostiju odvija "punom parom". kostima. Neka oboljenja poput Hodgkinove bolesti. Padžetova bolest). Normalne vrednosti u krvi: 78-217 U/l za muškarce. ALP u serumu zdravih odraslih osoba uglavnom potiče iz jetre.2009 Stalno smo u dilemi da li su naši biohemijski parametri laboratorijske analize u granicama normale i šta se dešava ako su povišeni ili sniženi. epitelu tankog creva i mozgu.05.. placenti i leukocitima. hiperparatireiodizam. Gama glutamil transferaza (GGT) GGT je veoma osetljiv indikator za oboljenja jetre. Sluz . . kreatinin. Normalne vrednosti su 8-40 za muškarce i 5-35IJ/I za žene. prostati. Enzim je prisutan najviše u epitelu tankog creva.normalno: negativna ili malo -Pozitivan nalaz nema veći dijagnostički značaj. šta znače pojedine skraćenice i koja je njihova uloga u organizmu. Zbunjuju nas i stručni medicinski termini poput. transaminaza. jetri. ALP je fiziološki povišen kod trudnica u trećem trimestru trudnoće. Kristali mokraćne kiseline . ožiljno tkivo. triglicerida. C reaktivni protein(CRP). Kristali kalcijum-oksalata . a u serumu dece i iz kostiju.. Povišene vrednosti mogu da ukazuju na povećanu razgradnju kostiju i na mogući razvoj osteoporoze. Alkalna fosfataza (ALP) Alkalna fosfataza je grupno-specifični enzim koji katalizuje hidrolizu monoestera fosfatne kiseline i alkohola.normalno: negativne -Pozitivan nalaz je najčešći znak gljivične infekcije..

dekompenzovane srčane bolesti i zloćudnog tumora pankreasa. a može biti povišena i kod bolesti bilijarnog trakta (holecistitis. mišićne distrofije i premorenost. srcu. Ovim enzimom su bogati skeletni i srčani mišići i mozak. . Aminotransferaze (Transaminaze) Aminotransferaze su unutarćelijski enzimi koji učestvuju u metabolizmu aminokiselina i ugljenih hidrata. infarkta miokarda. sokova. holangitis. oštećenja jetre izazvanog alkoholizmom. i u diferencijalnoj dijagnostici bolesti jetre.srčani infarkt. Određivanje katalitičke koncentracije alfa amilaze koristi se u dijagnostici i praćenju uspeha u terapiji akutnog pankreatitisa i za otkrivanje upalnih procesa pljuvačnih žlezda. mišićne distrofije. kod bolesti jetre (izrazito visoke vrednosti kod virusnog hepatitisa i u akutnom toksičnom hepatitisu. unosom gaziranih pića. Aspartat aminotransferaza (AST) AST-a ima najviše u jetri.0-450 IJ/I Amilaza je povišena u serumu obolelih od bolesti pankreasa (akutni pankreatitis. tumori) i kod bolesti pljuvačnih žlezda (mumps). postojanja opstrukcije u žučnim putevima. Alfa amilaza Alfa amilaza je enzim male molekularne mase. holelitijaza). perforacije čira na želucu. Prisutni su u krvi u dva oblika: kao AST (ili SGOT) i ALT (ili SGPT). aktivnog hroničnog hepatitisa). Laktat dehidrogenaza (LDH) LDH je enzim koji sa nalazi u jetri. pankreatitisa. hroničnog hepatitisa. U visokim koncentracijama se nalaze u jetri. (akutne infekcije ili toksičnog ošćtećenja jetre. uremiji i u postoperativnim stanjima. skeletnim mišićima i eritrocitima i katalizuje međusobno pretvaranje laktata i piruvata. ciroze jetre. srčanom mišiću. bubrezima. Određivanje katalitičke aktivnosti tih enzima značajno je u dijagnostici bolesti jetre i infarkta miokarda. intestinalnoj opstrukciji. Normalne vrednosti : 7-38 IJ/I Povišene vrednosti AST-a su prisutne kod infarkta miokarda. pankreasu. pankreasa i drugih bolesti. Alanin aminotransferaza (ALT) Normalne vrednosti: 8-41 IJ/I Povišene vrednosti ukazuju na akutno oštećenje jetre. ileusu. manje u mozgu. akutnog virusnog hepatitisa. najčešće izazvano terapijom antibioticima. ciroze ili rak jetre) i infarkta miokarda. primarnih ili metastatskih tumora jetre. hipotireoza i moždani udar praćen nekrozom. Po mestu delovanja spada u enzime digestivnih sokova. plućima i u nizu drugih organa. a povišene su i kod virusnih hepatitisa. kod bolesti pankreasa (hronični i akutni pankreatitis i karcinom) i kod masivnog infarkta. kod opstruktivnog ikterusa. mišićima i mozgu. Povišene koncentracije ovih enzima govore o propadanju ili oštećenju prvenstveno jetre. Kreatin kinaza (CPK) CPK cepa kreatin fosfat i tom prilikom se dobija energija neophodna za funkcionisanje ćelijskog metabolizma.Aktivnost je povišena kod ciroze jetre. Povišenje nivoa u krvi javlja se u svim slučajevima gde su oštećena i razorena pomenuta tkiva . S-alfa amilaza –normalne vrednosti: 28-100 IJ/I U-alfa amilaza – normalne vrednosti: . bubrezima. povrede mišića.

nekroza) i povrede. katalaza). Preostalih 20 % dnevno stvorenog bilirubina nastaje iz prethodnika eritrocita u koštanoj srži (neefikasna eritrocitopoeza) i drugih hem proteina (mioglobin. hipoksiji. Uzroci povišenja mogu biti dugotrajno lečenje nekim lekovima (tetraciklini. Normalne vrednosti uree u krvi: 2. Povišena koncentracija uree u serumu je kod bolesnika koji imaju smanjenu funkcionalnu sposobnost bubrega (glomerulonefritis. Retko je povišen i u drugim slučajevima abnormalnosti enzimskog sistema u organizmu. Koncentracija kreatinina u serumu zavisi prvenstveno od glomerularne filtracije. Mali porast ukazuje na izmenjenu funkciju jetre. Izlučuje se putem bubrega tj. i kod raspadanja crvenih krvnih zmaca i nekih tumora. Smanjene vrednosti se javljaju kod trudnica i žena uopšte. jetre. kao i kod dugotrajnog gladovanja ili nedovoljnog unosa hranljivih materija. Urea Urea je krajnji produkt metabolizma belančevina. mokraće azotemija il i uremija predstavlja gomilanje azotnih jedinjenja u krvi zbog poremećene funkcije bubrega. Povišene vrednosti kreatinina mogu biti i posledica veće fizičke aktivnosti ili uzimanja steroida. prepreke u mokraćnim putevima i oštećenja funkcije bubrega nekim lekovima ili otrovima. Kreatinin Kreatinin nastaje iz kreatina. cirozi. bubrežnim bolestima. Povišene vrednosti se javljaju kod gihta (taloženja kristala mokraćne kiseline u zglobovima). pa je dobar pokazatelj funkcije bubrega. Normalne vrednosti u krvi: 3-30 mikromola/L. materije koja nastaje razlaganjem hrane i nukleinskih kiselina u organizmu. antiinflamatorni lekovi).hepatitis (A. Kako je ona raspadni produkt metabolizma. metastatskom karcinomu. Bilirubin Bilirubin je krajnji produkt razgradnje proteina koji sadrže hem. kod svih stanja praćenih propadanjem skeletnih mišića. Normalne vrednosti: muškarci 200-420. krvlju dolazi do bubrega gde se delom izlučuje iz organizma. žene 140-340 umol/L. pijelonefritis. postojanje kamena u žuči ili virusna upala . Određivanje bilirubina ima veliki značaj u diferencijalnoj dijagnostici žutica. B i C). zapušenje žučnih puteva ili povećano razaranje crvenih krvnih zrnaca. infarktu miokarda. Normalne vrednosti: 53-124 umol/l Povišen je kod akutne i hronične bubrežne insuficijencije. Mokraćna kiselina (urati) Mokraćna kiselina je proizvod metabolizma purina. opstruktivnoj žutici. šoku. Oko 80 % bilirubina nastaje razgradnjom hemoglobina iz eritrocita (nakon 120 dana života eritrocita u krvi) u retikuloendotelnom sistemu (RES). a razlog .Povišen je u megaloblastnoj i pernicioznoj anemiji. Akumulira se u krvi kada postoji oštećenje jetre. nefroskleroza) i kod bolesnika kod kojih je povećana razgradnja proteina u organizmu (groznica.2 mmol/l. virusnom hepatitisu. kože. pluća. Snižena je kod dugotrajnog gladovanja i teških oštećenja jetre. citokromi. U normalnim okolnostima te materije se gotovo uvek odstranjuju putem mokraće. Uzrok može da bude i jak proliv koji je doveo do dehidracije organizma. a jednu trećinu putem stolice. a to čini na dva načina: dve trećine preko mokraće. Takođe. Metaboliše se u jetri i izlučuje u žuči.8-7. Snižene vrednosti nemaju dijagnostički značaj. organizam je mora eliminisati.

odnosno njegova podfrakcija.28 mmol/L. to je bolje. opstruktivnom ikterusu. kod gojaznosti i psorijaze. Povišene vrednosti obično su povezane sa nepravilnom ishranom i stresom. kod alkoholičara. Visoke vrednosti se zapažaju i kod pojedinih oblika raka. HDL holesterol. LDL holesterol LDL kolesterol ili ″loš holesterol″ i njegovo određivanje je važno kao faktor rizika za koronarna oboljenja i za aterosklerozu Normalne vrednosti su 1. bolesti jetre. kod nekih bolesti kod kojih postoji teško oštećenje jetre (ciroza i teški hronični hepatitisi). kao i oštećenje funkcije bubrega takođe dovode do njenog porasta. a pre svih terapija citostaticima ili zračenjem kod pojedinih vrsta raka podiže ekstremno njen nivo usled raspada velikog broja tumorskih ćelija iz kojih se oslobađa purin. Normalne vrednosti su 0.03-1. anemije i u slučaju uzimanja lekova poput aspirina. Tada se povećava rizik nastanka kardiovaskularnih bolesti. diabetes mellitusu. Povišen je kod ishrane bogate masnim materijama.55 mmol/L. kod trovanja olovom.5 mmol/l. Normalne vrednosti u krvi: 3. visokog krvnog pritiska i u trudnoći. kao npr. estrogena. Snižene vrednosti su obično kod hiperfunkcije tiroideje. apsorbuje i resintetiše u ćelijama crevne sluzokože. loše ishrane. funkcije i integriteta vitalnih organa poput jetre i bubrega. nasleđa.10 . Holesterol Stvara se u jetri. HDL-holesterol Od ukupnog holesterola u serumu oko 20% otpada na HDL kolesterol (Heavy density cholesterol). hipotireozi i nizu naslednih bolesti (hiperholesterolemija tip IIa). .5. i podataka dobijenih elektroforezom lipoproteina. Što su više vrednosti HDL holesterola. Njegova koncentracija u krvi je usko povezana sa metabolizmom masti u organizmu. Normalne vrednosti su 1. pre svih ateroskleroze Trigliceridi Masnoća iz hrane se hidrolizuje u tankom crevu. HDL2 ima protektivnu ulogu. žlezda sa unutrašnjim lučenjem. I minimalno smanjenje upućuje na povećani rizik od ateroskleroze (taloženja rnasnoća na unutrašnjim zidovima krvnih sudova. Lipidi Visoki rizik učestalosti ateroskleroze su bolesti uzrokovane poremećajem metabolizma lipida. hormona štitne žlezde. Stres i izuzetno naporne fizičke aktivnosti. a samim tim i mokraćna kiselina. lipoidnoj nefrozi. Višak se deponuje u obliku masnih naslaga. anabolici i kontraceptivi. Povećani HDL je pokazatelj zaštićenosti od kardiovaskularnih bolesti. jer ovaj holesterol "čisti" krvne sudove. Poremećaji metabolizma lipida se procenjuju na osnovu koncentracija holesterola i triglicerida u plazmi. rada hormona tj. ulazi u limfne sudove i u cirkulaciju tj. Smanjen je i kod pothranjenosti.55-4.53 mmol/L.povišenog nivoa mokraćne kiseline može biti i smanjena sposobnost bubrega da je izluči. a zavisi i od niza drugih faktora: pre svega načina ishrane. u Daunovom sindromu. Snižena koncentracija nema dijagnostički značaj. što dovodi do njihovog začepljenja i bolesti kao što su infarkt srca i moždani udar). I neki lekovi mogu da povise nivo holesterola. u početnoj fazi hepatitisa. stiže do jetre. Pojedini lekovi.46-2.

Glukoza tolerans test (OGTT) Dijagnoza šećerne bolesti ili drugih oblika poremećaja u metabolizmu ugljenohidrata potvrđuje se izvođenjem klasičnog testa tolerancije na opterećenje glukozom (OGTT). adenom i karcinom pankreasa. Snižena koncentracija ukupnih proteina – hipoproteinemija javlja se kod prekomerne hidratacije. Albumini Albumin je protein koji se sintetše u jetri. malapsorpcija). citohroma i mnogih enzima. Povišena koncentracija glukoze . zatim jetra. malapsorpcije. Određivanje . neproteinsku ili prostetičnu grupu. hipotireoze. Koncentraciju gvožđa u serumu određuje nekoliko faktora uključujući apsorpciju iz creva. SLE. nefrotskog sindroma. Koncentracija glukoze u krvi se održava u granicama normale delovanjem složenog hormonskog sistema.1 mmol/l. diabetes melitus. Povećana koncentracija ukupnih proteina – hiperproteinemija javlja se kod dehidratacije. šok. puferska. paraproteinemije i mijeloma i hroničnih bolesti (ciroza jetre. feohromocitom. Glavno skladište gvožđa je retikuloendotelni sistem. hipertireoze. eritrocitima i parametrima koji određuju morfologiju eritrocita (MCV. Funkcija pojedinih proteina može biti: održavanje osmotskog pritiska. hormonska itd.Povišen je nivo kod povećanog unosa hranom. a složeni proteini pored svoje proteinske strukture sadrže i tzv. slezina. Zajedno sa hemoglobinom. jetri. povišena i u testu se određuje vreme za koje će koncentracija glukoze pasti na normalu.hipoglikemija – hiperplazija. manjak hormona koji su antagonisti adrenalina. terminalnih stanja bolesti jetre. Koncentracija glukoze je. oštećenja funkcija jetre. deponovanje u crevima. kod leukemije i nekih drugih malignih bolesti. šećerne bolesti.hiperglikemija – diabetes mellitus. bolesti jetre. kontraceptiva. Smanjene koncentracije albumina se javljaju kod jake proteinurije (nefrotski sindrom). stanja sa povišenim adrenalinom. hroničnog alkoholizma. gradivna. kod poremećaja u metabolizmu glikogena i ponekad kod bolesti jetre. kronične upale). enzimska. Normalne vrednosti: 3. Ovaj test oponaša fiziološko uzimanje hrane pod standardnim uslovima. Jednostavni proteini izgrađeni su samo od aminokiselina. Prema sastavu proteini se dele na jednostavne i složene. OGTT je test kojim se ispituje metabolizam ugljenohidrata i pomoću kojega se može prepoznati rani stadijum dijabetesa. transportna. teške opekotine. nefroza. Ukupni proteini Proteini su gradivni materijal čovečijeg tela. sastavni je deo hemoglobina. i što je za savremenog čoveka veoma važno istaći stres. Sastavljeni su od aminokiselina međusobno povezanih peptidnim vezama. osnovna mu je funkcija održavanje ravnoteže tečnosti u organizmu. Smanjenje koncentracije triglicerida je od manje dijagnostičke vrednosti i može se naći kod malnutricije. urođenih grešaka organizma (disalbuminemija i analbuminemija). smanjene sinteze proteina ili povećanog katabolizma proteina (hipertireoza.5-6. Glukoza Glikemija pokazuje količinu glukoze (šećera) u krvi. gubitka proteina iz organizma. opstrukcije žučnih puteva. koštana srž i bubrezi. slezini i kostnoj srži. opekotina i enteritisa. sarkom. MCH i MCHC) pruža uvid u stanje koštane srži. mioglobina. gubljenje hemoglobina i sinteza novog hemoglobina. nakon opterećenja organizma glukozom. Snižena koncentracija glukoze . odbrambena. uzimanja nekih lekova npr. Gvožđe Gvožđe je jedan od esencijalnih oligoelemenata u organizmu.

TIBC je smanjen u cirozi. dok je drugi deo transferina slobodan. hiperfunkcije nadbubrežne žlezde. kod anemija. hroničnim infekcijama i malignim bolestima. aktivatori su enzima itd. teža krvarenja) ili smanjeno otpuštanje gvožđa iz RES-a (akutne i hronične infekcije. proliv). Natrijum Zajedno sa anjonima predstavlja najveći deo osmotski aktivnih materija u plazmi koje regulišu u velikoj meri raspodelu vode u telu. Normalne vrednosti: 139-154 mmol/l. Normalne vrednosti: 3. u smislu njihove oštećene kontraktilne sposobnosti. povećanog ubrzanog razaranja crvenih krvnih zrnaca. autoimune bolesti) i u toku perioda aktivnog i intenzivnog stvaranja ćelija krvi (hematopoeze). gubitak gvožđa (nefroza. prekomernog davanja preparata gvožđa. kod nekroze jetre zbog otpuštanja feritina.3 mmol/l. Porast TIBC-a se često javlja kod stanja sa smanjenom koncentracijom gvožđa u organizmu. gubitka povraćanjem ili dijarejom i naglog prelaza kalijuma iz ekstracelularne tečnosti u ćeliju (dijabetična acidoza). nefrozi. kod dilucije ekstracelularne tečnosti. hemohromatoze i virusne upale jetre. nedovoljne ishrane. gastrointestinalnih poremećaja (gastritis. kod žena koje koriste oralne kontraceptive. proliva ili pankreasne fistule. kod razaranja crvenih krvnih zrnaca. neadekvatnog unosa.samo gvožđa nema nikavog značaja za postavljanje dijagnoze anemije. nezasićen. potpomažu rad srca i drugih mišića. uremije. Taj deo transferina koji još može vezivati gvožđe zove se nezasićeni kapacitet vezivanja gvožđa. održavaju normalni osmotski pritisak i hidrataciju. Od količine transferina u serumu zavisi koliko se gvožđa može vezati. UIBC (unsaturated iron binding capacity). kod preteranog gubitka tečnosti (povraćanje. gladovanja. kod trovanja olovom. nefritis. Smanjen je u slučaju insuficijencije bubrega i nadbubrežne žlezde. pre svega. Normalne vrednosti: 8. tumor želuca. povraćanja. Normalno je da samo jedan deo transferina ima vezano gvožđe. intestinalna opstrukcija). jake diureze. trudnoće i akutnog hepatitisa. hipofunkcije i infektivnih bolesti (pneumonija). različitih vrsta anemija. malapsorpcija. Povišene koncentracije nastaju kod hiperfunkcije nadbubrežne žlezde. hiperfunkcije nadbubrežne žlezde. Povišen je kod insuficijencije bubrega i nadbubrežne žlezde. tj. Smanjena koncentracija gvožđa u serumu (hiposideremija) je posljedica nedostatka gvožđa u organizmu čiji uzrok može biti malnutricija. preteranog gubitka. . TIBC I UIBC Gvožđe se u telu transportuje spojeno sa belančevinom globulin transferinom ili siderofilinom. traume ili oboljenja centralnog nervnog sistema. krvavljenja.9-30 umol/L. Kalijum Izuzetno važan mineral koji direktno utiče na funkciju nerava i mišića. Smanjene koncentracije kalijuma u serumu su kod gubitka usled prekomerne diureze. i nagle terapije visokim dozama kalijumovih soli. Povišeno je kod višestrukih transfuzija. Elektroliti Elektroliti učestvuju u održavanju ravnoteže i raspodele vode. odnosno koliki je ukupni kapacitet vezivanja gvožđa u serumu. hemohromatozi. TIBC (total iron binding capacity).8-5.

odnosa i Postavljeno: 06. unosa namirnica koje sadrže kalcijum. ishrane.05. hroničnog alkoholizma. apsorpcije u organima za varenje. kod kojih bolesti su povišene. manjka vitamina D. smanjene. S obzirom na smanjenje koncentracije ovog minerala u svakodnevnoj ishrani daleko je češći njegov manjak. broja. hipoparatireoze i hipervitaminoze D.) Autor: dr Sonja Ilić Cilj svake laboratorijske analize je dobijanje tačnog i pouzdanog nalaza koji će pokazati da li su u fiziološkim funkcijama i procesima nastupile promene. svih bolesti praćenih razgradnjom kostiju. Tumačenje laboratorijske analize krvi (Normalne vrednosti krvne slike. Izuzetno je važan za održavanje kiselinskobazne ravnoteže u organizmu. Nivo kalcijuma u organizmu. hroničnog plućnog emfizema. Ukoliko se gubi dolazi do alkaloze (baznosti). Njegova koncentracija u serumu je pod direktnim uticajem paraštitastih žlezda. insuficijencije bubrega. dehidratacije (gubitka tečnosti iz organizma) i preteranog lečenja fiziološkim rastvorom. ozbiljnije insuficijencije bubrega sa gubitkom soli. dugotrajne imobilizacije tj. kod preterane konzumacije alkohola i kao posledica uzimanja nekih lekova smanjen kod hiperparatireoze. Može biti i sniženih vrednosti u slučaju kod hipoparatireoidizma. Značajan je za prenos signala između nerava i mišića kao i pravilno funkcionisanje srca i krvnih sudova. Povišenje nivoa se retko javlja i to kod uzimanja prekomernih količina soli magnezijuma. Fosfor Fosfor je uz kalcijum važan za izgradnju kostiju. Povišen je kod visoke koncentracije nivoa hormona paraštitaste žlezde.. oboljenja jetre. kod pojedinih tumora i metastaza tumora u kostima. proliva. Kada je reč o laboratorijskom ispitivanju krvi. metaboličke alkaloze.2009 . direktno zavisi od harmoničnog rada žlezda sa unutrašnjim lučenjem (pre svega paraštitastih žlezda). gubitka učestalim stolicama. šećerne bolesti. kod viška vitamina D. Smanjenu koncentraciju fosfora nalazimo kod malapsorpcije.Hlor Predstavlja neorganski anjon u vanćelijskoj tečnosti. To se viđa pre svega kod bubrežnih bolesti. Povišen je kod insuficijencije bubrega. hroničnog alkoholizma i hronične upale jetre. aktivnosti organa za varenje i stanja bubrega. manjim delom u plazmi (1-2%). ono podrazumeva dve vrste analiza: one koje su usmerene na ispitivanje vrste. smanjenja količine belančevina u organizmu. Magnezijum Prvenstveno je međućelijski elektrolit. funkcije bubrega i metabolizma kostiju. a samim tim i u krvi. Kada se hlor preterano konzumira ili zadržava u organizmu dolazi do ispoljavanja acidoze (kiselosti). upale pankreasa. velikog broja bolesti varenja. nekih malignih bolesti i kod pacijenata kod kojih zarastaju kosti.. Javlja se i kod pothranjenosti i gladovanja. takođe je važan u aktivaciji mnogih metaboličkih puteva. poremećaja acidobazne ravnoteže. kao u slučajevima povraćanja. prekomernog znojenja. poremećaja rada nadbubrežnih žlezda. Kalcijum Kalcijum se u organizmu nalazi najvećim delom u kostima. Povišene koncentracije fosfora nalazimo kod Pagetove bolesti. D hipovitaminoze. najčešće intravenski ili u vidu injekcija.

prosečna količina hemoglobina u eritrocitu. oslobađanjem ugljen dioksida i novim vezivanjem kiseonika. Povećane vrednosti eritrocitnog indeksa MCHC sreću se kod bolesnika sa teškim oblikom dehidratacije. dok se povećane vrednosti MCV mogu naći kod megaloblastne anemije (nedostatak vitamina B12 ili folne kiseline).9 pg MCHC (mean cell hemoglobin concentration) – prosečna koncentracija hemoglobina na litar eritrocita. opekotina i infekcija. hematološki parametri) i druge. Povišene vrednosti mogu biti povećane u stanjima hemokoncentracije organizma. trombocitne konstante (MPV. Hemoglobin Hemoglobin (HGB) je sastojak crvenih krvnih zrnaca eritrocita. povećane funkcije štitaste žlezde (hipertireoze). Promene vrednosti pojedinih eritrocitnih konstanti. kojima se proverava biohemijski sastav krvi i na osnovu toga ustanovljava rad ili stanje pojedinih organa i tkiva. monociti. stanja uhranjenosti organizma i izloženosti otrovnim materijama. Svakim udahom krv u plućima dobija kiseonik i zahvaljujući upravo hemoglobinu distribuira ga do svih tkiva i organa.izgleda ćelijskih elemenata krvi (krvna slika.86 x 1012/l do 5. koncentracije hemoglobina i hematokrita i daju informaciju o kvalitetu eritrocita. Normalne vrednosti su 310 . crvena krvna zrnca. bazofili. Snižene vrednosti su najčešće znak anemije ili gubitka krvi usled krvarenja. Normalne vrendosti su 29-32. Normalne vrednosti su 11. ciroze jetre. a u fazi oporavka se smanjuje. MCV (mean cell volume) – prosečni volumen eritrocita . Kod akutnog krvarenja hematokrit može da bude normalan. kod policitemija. Normalna koncentracija je 110-180 g/L.99 fl MCH (mean cell hemoglobin) . Koncentracija hemoglobina je snižena kod anemija. KKS uključuje broj eritrocita. Takođe je smanjen kod anemija. limfociti). Povećane vrednosti hematokrita se viđaju kod dehidratacije i šoka. diferencijalnu krvnu sliku (podvrste leukocita: neutrofili.34 x 1012/l do 5. infekcija. PDW). dijagnostički su značajne u klasifikaciji pojedinih anemija i uvek se posmatraju u korelaciji sa dobijenim vrednostima broja eritrocita i koncentracije hemoglobina. MCHC. hemoglobin i hematokrit Eritrociti Eritrociti (RBC). Kada se oslobodi kiseonik prekopotreban za nesmetani rad ćelija. naročito MCV parametra. Normalne vrednosti su od 3.daje informaciju o veličini eritrocita.5-16. a ujedno je i važan prognostički pokazatelj efikasnosti lečenja i ekvivalentan podatak o anizocitozi koja se uočava u krvnom razmazu. ali i kod zdravih ljudi. su najzastupljenije ćelije a uloga im je da transportuju kiseonik vezan za hemoglobin iz pluća do drugih tkiva. leukocita i trombocita. Normalne vrednosti su za žene 0. Ovaj ciklus se zatvara vraćanjem krvi u pluća. bolesnika sa hroničnom .08 x 1012/l za ženu i od 4. Normalne vrednosti su 81 . Kod anemije usled nedostatka gvožđa hematokrit je smanjen. RDW). MCH.72 x 1012/l za muškarce).0. Eritrocitne konstante Eritrocitne konstante se izračunavaju iz broja eritrocita.0. eritrocitne konstante (MCV.53 l/l. eozinofili.5 %. Povećan je u stanjima hemokoncentracije organizma i kod policitemija Hematokrit Hematokrit (HCT) predstavlja volumen eritrocita u jedinici pune krvi.41 . On prenosi kiseonik iz pluća u tkiva i ugljen dioksid iz tkiva nazad u pluća.470 l/l i kod muškaraca 0. RDW specifično ukazuje na postojanje jedne ili više populacija eritrocita što je karakteristika pojedinih hematoloških bolesti eritrocitne loze.350 g/l RDW (red cell distribution width) – mera varijabilnosti veličine eritrocita. jer eritrociti imaju manju zapreminu iako sam broj eritrocita ne mora da bude smanjen. za hemoglobin se umesto njega vezuje ugljen dioksid.356 . leukemija. Kompletna krvna slika (KKS) Kompletna krvna slika se radi zbog procene opšteg zdravstvenog stanja i otkrivanja raznovrsnih poremećaja poput anemija. Hematokrit je smanjen u trudnoći. a smanjuje se i sa godinama života.

razaranja ćelija. sve one su deo odbrane organizma protiv najezde infektivnih i drugih štetnih materija. Normalne vrednosti su 0 . akutne reumatske groznice i reumatoidnog artritisa.6% Limfociti (LYM) predstavljaju populaciju leukocita koja uključuje dve osnovne subpopulacije: T limfocite. Višak izaziva pojačano zgrušavanje krvi i može da dovede do stvaranja krvnog ugruška u kardiovaskularnom sistemu. se stvaraju u koštanoj srži i štite organizam od infekcija. trombociti su sniženi kod hemioterapija.. masivnih trovanja. javlja se kod virusnih infekcija. hepatitisa C. Normalne vrednosti su 40-70% Monociti (MONO) zajedno sa neutrofilnim granulocitima čine osnovu fagocitnog odbrambenog sistema u organizmu. počinju da bubre i postaju makrofagi koji su izvanredno sposobni da se bore sa infektivnim agensima. nefroze. Leukociti Leukociti (WBC). reumatskih bolesti npr. Monociti su nezrele ćelije čija je sposobnost da se bore mala. oboljenja jetre. na primer bakterijama. eritrociti će se postupno početi taložiti na dno. smanjenje broja belih krvnih zrnaca. Neutrofilni granulociti su zrele ćelije koje mogu da napadaju i razaraju bakterije i viruse čak i u krvnoj cirkulaciji.80-12 fl Sedimentacija eritrocita Sedimentacija je brzina kojom se krvne ćelije izdvajaju iz seruma. kod postoperativnih stanja.9 10x109/l. Neutrofilni granulociti (NEU) su najzastupljeniji fagocitni leukociti. kod opšte slabosti organizma. u stresnim situacijama. odnosno da je napadnuto. svim vrstama šoka. Postoji pet različitih vrsta belih krvnih zrnaca. Nekontrolisana produkcija belih ćelija (leukemija) nastaje usled kancerozne mutacije mijelogenih ili limfogenih ćelija. a to su: PDW (Raspodela trombocita po volumenu). leukocitoza ili groznica. međutim. malignih oboljenja. Morfološke osobine trombocita mogu se pratiti na osnovu dva indeksa koji se dobijaju elektronskim posmatranjem određenog volumena krvi u brojaču. kao što je npr. Normalne vrednosti su 20 . normalne vrednosti 16-25 MPV (Prosečni volumen trombocita). normalne vrednosti 7. Sedimentacija je ubrzana kod upala. akutnog infarkta miokarda. Normalna brzina sedimentacije ne isključuje mogućnost postojanja bolesti. Leukopenija. Kada je njihov broj uvećan (leukocitoza). Normalne vrednosti su 1-10% Eozinofilni granulociti (EOS) učestvuju u obrani organizma od alergijskih agenasa i parazitarnih infekcija. Učestvuju u imunom odgovoru.. . oboljenjem jetre (ciroza) i kod teških alkoholičara. Ako je njihov broj manji. Normlane vrednosti su 140-450 x 109/l. Normalne vrednosti su 0-1% Trombociti Trombociti (PLT) su ćelije koje učestvuju u koagulaciji (zgrušavanju) krvi . kada jednom uđu u tkiva. Ako se krv koja sadrži antikoagulans pusti da stoji u uspravno postavljenoj pipeti. Brzina kojom se ove ćelije talože je osetljiva na indeks reakcije tela na povredu ili bolest.50 % Bazofilni granulociti (BASO) su najmanje zastupljena populacija leukocita u perifernoj krvi i učestvuju u alergijskom odgovoru. u trudnoći i posle porođaja. Normalne vrednosti su 3. tumora. Normalne vrednosti su 2-12 mm/h. smanjenom funkcijom štitaste žlezde (hipotireozom).opstruktivnom bolešću pluća (hronični opstruktivni bronhitis i emfizem). povećava se rizik od infekcije. bela krvna zrnca. kod TBC. to ukazuje da telo proizvodi veći broj ovih ćelija. ali ubrzana sedimentacija je indikator za dalja ispitivanja. kao i kod pacijenata na radioterapiji. Manjak trombocita (trombocitopenija) izaziva sklonost krvarenju. Uzimanje pojedinih lekova takođe može da dovede do smanjenja broja belih krvnih zrnaca i zato se kod takvih pacijenata moraju sprovoditi redovne laboratorijske analize. koji učestvuju u ćelijskom imunitetu i B limfocite koji se transformišu u plazma ćelije koje proizvode antitela i tako učestvuju u humoralnom imunitetu.

jer se mnoge bolesti karakterišu porastom vrednosti SE. Sa druge strane ova metoda je i nesenzitivna. Rezultati testa se izražavaju u milimetrima na sat. ali je vremenom napušteno određivanje sedimentacije u drugom satu. ako ne i prva laboratorijska analiza krvi koja se počela koristiti u savremenoj medicini. Usporena je kod novorođenčeta. Do nedavno se vrednost SE izražavala vrednostima sedimentacije u prvom i u drugom satu. Uzrok ubrzane sedimentacije eritrocita Uzrok je povećana količina belančevina plazme: fibrinogena i globulina velike molekularne mase u raznim patološkim stanjima što dovodi do stvaranja tzv.2008 Sedimentacija eritrocita (SE) je jedna od prvih. Mnoge čak i teške. Predstavlja brzinu kojom se talože eritrociti u posebno konstruisanoj staklenoj cevcici izraženu u milimetrima taloga eritrocita u vremenskoj jedinici. pojedinih vrsta anemija. Senzitivnost i specifičnost Iako veoma nespecifična i ne senzitivna metoda i danas se održala u rutinskoj praksi. alergijskih stanja.12. Rouleaux formacija eritrocita koje se talože na dno.2 mm/sat Neonatus . Termin nespecifična znači da porast vrednosti ne razjašnjava o kojoj je bolesti reč.13 mm/sat Postoje ljudi koji iz neobjašnjivih razloga od rođenja imaju povišenu SE i nikad im se u životu ne ispolji oboljenje koje bi to objasnilo.menstruacija (neznatno ubrzanje). Kada je povećana sedimentacija eritrocita Autor: dr Vladimir Kecman Postavljeno: 02. kongestivne srčane insuficijencije. U rutinskoj praksi mnogo više značaja ima povišena vrednost SE Značenje sedimentacije je u tome što ona ukazuje na moguće postojanje organske bolesti ili da se prati tok bolesti. pa se poređenja rezultata kod istog pacijenta dobiju poređenjem rezultata SE u prvom satu u dva merenja.do puberteta: 3 . životno ugrožavajuće bolesti mogu biti praćene sasvim normalnom vrednošću SE. policitemije. Povišene vrednosti SE • • • • Anemije Bubrežne bolesti Osteomijelitis Trudnoća . Normalne vrednosti Pod normalnim vrednostima se smatraju sledeći intervali: Odrasli (Westergrin metod): • • • • Muškarci ispod 50 godina starosti: manje od 15 mm/sat Muškarci preko 50 godina starosti: manje od 20 mm/sat Žene ispod 50 godina starosti: manje od 20 mm/sat Žene preko 50 godina starosti: manje od 30 mm/sat Deca (Westergrin metod): • • Novorođenče: 0 .

.a se smatra do 10mg/l. trudnoća (naročito poslednjih nekoliko meseci). Reumatoidnih faktora. pušenje i visoka nadmorska visina. Ne postoji značajna razlika između referentnih vrednosti za muškarce i žene. Kada je povišen C reaktivni protein (CRP)? Autor: dr Vladimir Kecman CRP je skraćenica koja označava C reaktivni protein. Normalna koncentracija CRP . a naročito povišene masnoće u serumu (lipemija) i postojanje tzv. Nenormalno niske vrednosti se mogu naći kod osoba koje su na terapiji lekovima za smanjenje . Reč je o proteinu koji se proizvodi u jetri. Njegova koncentracija u venskoj krvi se koristi kao značajan biohemiski parametar za mnoga stanja. Postavljeno: 16. niti za životnu dob.• • • • • Reumatska groznica • Reumatoidni artritis • Sifilis Sistemski eritemski lupus Oboljenja štitne žlezde Tuberkuloza Ostala zapaljenjska stanja Veoma povišena SE(trocifrena) • • • • • • Giant cell arteritis Hyperfibrinogenemia (povišena koncentracija fibrinogena u krvi) Multipli mijelom Primarna makroglobulinemija Nekrotizirajući vaskulitis Reumatična polimijalgija Snižene vrednosti SE • • • • • • Zastojna srčana slabost Hiperviskoznost Hipofibrinogenemia Hipoproteinemija Policitemija Anemija srpastih erotrocita Stanja koja mogu uticati na promenu rezultata SE • • • • • • • • • Alergiski vaskulitis Atriajalni miksom Autoimuni hepatitis Endometritis Eozinofilni fascitis Erizipel Juvenilni reumatoidni artritis Legionarska bole Zapaljenje srčane maramice nakon infarkta miokarda itd. Takođe mogu se očekivati i kod kod šećerne bolesti i arterijske hipertenzije.11. Visoke vrednosti se mogu očekivati kao posledica pojačanog fizičkog napora. uzimanje oralnih kontraceptiva.masnoća" u krvi (statinima) ili na terapiji aspirinom.2008 ..

Kod virusnih infekcija to nije slučaj pa to takođe nekad može biti značajan diferencijalno dijagnostički parametar za razlikovanje bakteriskih i virusnih infekcija Zapaljenjska oboljenja creva Pneumokokna pneumonija Reumatska groznica Tuberkuloza • • • • .Pravi značaj međutim u kliničkoj praksi ima porast koncentracije koji je obično karakteristika nekog od navedenih stanja: • • • • • • Maligna oboljenja (naročito limfomi) Sistemski lupus eritematodes Reumatoidni artritis Vaskulitisi Infarkt miokarda – visokosenzitivni CRP služi Kao parametar za procenu kardiovaskularnog rizika Infekcija .naročito bakteriskih u kojima je porast mnogo brži i izraženiji od porasta sedimentacije ili broja leukocita.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful