P. 1
Homeopatija i čitanje nalaza

Homeopatija i čitanje nalaza

|Views: 6,366|Likes:
Published by TopoLina

More info:

Published by: TopoLina on Jan 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2013

pdf

text

original

Osnovni principi homeopatije

Autor: dr Dragan Zlatanović Postavljeno: 11.05.2009

Hahnemannovi principi homeopatije su: - Lečenje se jedino može odvijati u skladu sa zakonima koji vladaju u prirodi - Nemoguće je lečiti van ovih zakona - Bolest kao izolovani identitet ne postoji, postoje samo ljudi koji su bolesni - Da bi lek bio efikasan mora biti dinamičan jer je i bolest po svojoj prirodi dinamična - U svim fazama bolesti bolesnom je potreban samo jedan lek i sve dok se ne pronađe taj lek stanje ne može biti izlečeno. Postoji nekoliko osnovnih principa koji trebaju biti ostvareni kako bi se uspešno primenjivala homeopatija: - zakon sličnosti; slično se leči sličnim ili lat. Simila Similibus Curentur. Ključni princip homeopatije je "slično se leči sličnim". Ako neka supstanca kod zdrave osobe izaziva određene reakcije, onda se s njom može izlečiti bolesnik koji pokazuje slične simptome. Na primer: čišćenje luka izaziva suze u očima i zapušenje nosa, a ti su simptomi slični nekim simptomima alergije na polen. Dakle, luk leči alergiju na polen kod takvih osoba. - hijararhija simptoma; kako je to Hahnemnn u organonu rekao: "Pojedinačni simptom nije bolest sama isto kao što niti stopalo samo za sebe nije čovek". Totalitet je u stvari koncept, koji bi ako se posmatra površno, mogao dovesti do zaključka da se tu radi o jednostavnom skupu svih prisutnih simptoma u pacijenta, ali da bi se došlo do totaliteta simptoma moraju se prilikom evaluacije uzeti u obzir svi simptomi koji sačinjavaju sveukupnu sliku pacijenta na svim nivoima (telesni, emotivni i mentalni). Prilikom procene, prednost dobijaju individualni simptomi, često prema ključu: čudni, retki i neobični, sve zbog toga da bi se uočio totalitet simptoma koji se proteže kroz sve nivoe bića. - zakon minimalne doze; zakon minimalnih doza se karakteriše korišćenjem što manjih doza leka da bi se stimulisao sopstveni mehanizam isceljenja organizma ljudi koji pokazuju takve simptome. Na primer, kafa u velikim dozama prouzrokuje nesanicu kod zdravih osoba, dok u vrlo malim dozama, što je iznenađujuće, može omogućiti pacijentu da ima prirodan san. - zakon o potenciranju preparata; samo homeopatski potencirani preparati trebaju biti korišćeni prilikom homeopatskog tretmana, - zakon o dokazivanju homeopatskih preparata; samo oni preparati koji su uspešno dokazani na ljudima smeju se upotrebljavati od strane homeopata - teorija o vitalnoj sili; vitalna sila je ta koja upravlja funkcionisanjem čitavog živog organizma. U zdravlju je odgovorna za harmonično funkcionisanje tela, a bolest nije ništa drugo nego poremećeno stanje zdravlja vitalne sile. - zakon o pojedinačnom preparatu; homeopatski preparati trebaju biti prepisivani samo kao pojedinačni (ne miksevi za koje niko u stvari ne može tačno da predvidi kako će delovati), jednokratno i u pojedinačnim dozama Osim ovih sedam zakona postoji još jedan važan element koji nikako ne sme biti izostavljen ako želimo trajno izlečenje. Reč je o ispravnoj primeni i tumačenju Heringovog zakona.

Heringov zakon izlečenja
Postavio ga je dr.Constantine Hering koji je poznavao dr.Samuela Hahnemanna i koji je nastavio i sistematizovao njegov rad: - Od unutra ka spolja - ako se simptomi kreću od unutrašnjih organa prema koži to znači da je prepisani lek dobar i da se lečenje odvija u dobrom pravcu. - Od važnijih organa ka manje važnim - ako se simptomi povlače sa srca i idu na zglobove, lečenje se dobro odvija. - Od gore prema dole - ako pacijent ima kožne probleme na licu a nakon leka simptomi se spuštaju na kožu oko struka to znači da se pacijent oporavlja. - Od najnovijih simptoma ka starijim - najpre se povlače simptomi koji su nedavno nastali a najduže

su prisutni najstariji simptomi. Znači da se povlače obrnutim redosledom od nastanka. - Iz centra ka periferiji Ovo, kada se čita površno, izgleda vrlo jasno, ali je u praksi teško praviti razliku između pojedinih smerova kretanja simptoma, a samim tim i izlečenja. To je vremenom dovelo do zanemarivanja ili čak i odbacivanja Heringovog zakona kao upotrebljivog. Ali dr. Prafull Vijayakar je razvio sistem koji omogućava da razumemo i primenimo Heringove zakone. Napravio je i kartu supresije u kojoj ima sedam nivoa ili slojeva kroz koje se može kretati sa razumevanjem šta se i zašto događa. Na osnovu te karte može se predvideti razvoj i kretanje izlečenja ili progresije bolesti.

Kako homeopatija deluje
Autor: dr Aleksandar Marković

Filozofija homeopatije smatra da um, telo i emocije nisu razdvojeni. Svako iskustvo koje smo imali može ostaviti trag u telu ili emotivnoj sferi. Zato, homeopatski proces počinje razgovorom u kom homeopata postavlja veliki broj pitanja kako bi dobio kompletnu sliku onoga što se događa u telu pacijenta, kako na mentalnom, tako i na psihičkom planu. Takođe, homeopata uzima u obzir nivo energije pacijenta i način na koji osoba reaguje na okolinu. Homeopate su zainteresovani za razumevanje funkcija na svakom nivou: mentalnom, emocionalnom i fizičkom. Npr., neispoljeni emocionalni stres može prouzrokovati probleme u imunološkom sistemu, sistemu za varenje i tegobe u spavanju i razgovoru. S druge strane, fizički problemi rezultuju emocionalnim nemirom. Uopšteno, svi predstavljeni problemi pacijenta, uključujući i bolest kao glavni problem, sklonost određenom ponašanju, kao i pacijentove osobine, bitni su simptomi u homeopatskoj analizi. Zanimljivo je to da homeopatija ne traži telesne simptome kako bi ih otklonio nego ih gleda kao namenski odgovor na stresni stimulans. Ovo je najjednostavnije shvatiti na primeru obične prehlade. Njeni simptomi mogu uključivati groznicu, malaksalost i stvaranje sekreta. Ti simptomi su inteligentan odgovor na virusnu infekciju. Groznica ubrzava enzimske procese i okuplja određene ćelije u imunološkom sistemu kako bi se organizam obranio od virusa. Malaksalost zahteva fizički odmor jer se sva ostala energija koristi za obranu od prehlade. Homeopatska metoda primenjuje prirodne preparate koji u prirodi izazivaju simptome slične onima koje izazivaju bolest koju želimo izlečiti zato se i kaže Slično se leči sličnim (Similia Similubus Curentur). Na primer, nesanica se leči preparatima od crne kafe, zatim kijavica, alergija ili prehlada pripravcima od luka (koji izaziva suzenje očiju i pečenje kao i navedene bolesti), itd. Posebno se ističe da homeopata u obzir ne uzima samo istoriju bolesti i lokalne simptome, već i razne reakcije pacijenta na boju ili vrućinu, razne vremenske uslove, različita držanja jela, itd. Ispituje se i psihointelektualno stanje pacijenta. Za homeopatiju simptomi nisu činilac bolesti, već izraz otpora, nastojanje pogođenog organizma da prevaziđe probleme koji su ga obuzeli. To takođe znači da simptomi nisu dati nekom unapred određenom bolešću, nego su proizvedeni individualnosti osobe. Osoba se leči kao celina, a propisani lek deluje ne samo na lokalne simptome, nego i sve druge simptome. Pacijenti su često iznenađeni kad prilikom lečenja i izlečenja glavobolje ili zatvora, dođe do izlečenja od stresa, preterane osetljivosti ili nadraženosti. Zbog toga se homeopatija naziva i potpunom, odnosno holističkom terapeutskom metodom. U homeopatiji, cilj nije otklanjanje simptoma, nego prepoznavanje i otklanjanje uzroka simptoma. Iz tog razloga, pravi homeopatski lek je baziran na razumevanju celokupne osobe, radije nego na odgovoru na simptome određene bolesti. Homeopate prihvataju da organi i funkcije ljudskog tela podležu određenoj hijerarhiji. Mozak je najvažniji i najosjetljiviji organ u telu, a koža je najmanje važna. Smatra se da lečenje napreduje kad se bolest udaljava od važnih organa prema organima koji se nalaze niže na hijerarhijskoj lestvici. Put izlečenja homeopatijom pokazuje da se simptomi kreću iz unutrašnjosti tela i idu prema spolja, tako da ako je osoba imala tegobe u respiratornom sistemu, onda će prvo nestati one a tek onda prema spolja, npr. kožne promene, koje nestaju na kraju. Pacijent mora biti strpljiv jer za njega je važno da bude izlečen od uzroka bolesti , a ne da mu se stanje samo olakša i simptomi potisnu (tzv.

Postavljeno: 05.05.2009

palijativno lečenje). Svaki slučaj je različit i ne postoje dva ista pacijenta bez obzira na ispoljavanje istih ključnih simptoma (princip individualizacije). U toku lečenja neki pacijenti doživljavaju period izuzetno dobrog raspoloženja i optimizma. Ponekad izgleda kao da se stanje pogoršava za jedno kratko vreme. To je dobar znak koji znači da homeopatski lek počinje da deluje. Ponekad nazeb, osip ili neki drugi oblik stanja mogu da se pojave kao efekat “faznog čišćenja”, što znači da organizam prolazi kroz stadijum čišćenja. Pored toga, mogu ponovo da se jave stara stanja, stara po nekoliko decenija, ali to se obično dešava u kratkom vremenskom periodu. Sve ovo ne treba da zbunjuje jer ova stanja će proći i ne smeju se suzbijati, jer su oni veoma važan deo procesa lečenja. Ako bilo kakva reakcija u toku lečenja uznemiri pacijenta on treba, da se što je moguće pre, posavetuje sa homeopatom za koga je važno da zna šta se dešava dok lečenje traje. Takođe, mogu se voditi i beleške o svim promenama koje treba poneti na kontrolni pregled.

Homeopatski lekovi
Autor: dr Dragan Zlatanović

Homeopatsko lečenje sprovodi se uz primenu homeopatskih lekovitih preparata. Homeopatski lekoviti preparati su biljnog, životinjskog ili mineralnog porekla. Postupkom potenciranja, moguća je čak i upotreba toksičnih supstanci bez nuspojava. Danas se u homeopatiji koristi preko 5 000 lekovitih preparata u raznim potencijama. U homeopatiji je važno razređivanje i potenciranje. Razblaženja od 1 do 10 označena su rimskim brojevima X (1X = 1/10, 3X = 1/1,000, 6X = 1/1,000,000). Slično, razblaženja od 1 do 100 označena su rimskim brojevima C (1C = 1/100, 3C = 1/1,000,000, i tako dalje). Razblaženje od 30X znači da je originalna supstanca razblažena 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 puta. Potenciranje: udaranjem rastvora 10 do 100 puta o elastično-čvrstu podlogu između svakog razblaženja dobija se pojačano, potencirano delovanje leka. Homeopatski lek je vrlo razređena ali potencirana supstanca uzeta iz prirode. Svaki homeopatski lek poseduje sopstvenu, vrlo jasnu sliku onoga što može da leči. Uopšteno govoreći radi se o pacijentovom emocionalnom stanju i o jedinstvenim znakovima i simptomima bolesti. Homeopatski lekovi deluju tako što podstiču odnosno stimulišu snagu osobe (princip vitalne sile) jer ta sila je ponekad sklona zaboravu. Ovaj podsticaj će pomoći celokupnoj ličnosti pacijenta da se očisti od svih posledica neravnoteže unutar njega koje su dovele do zdravstvenih tegoba. Cilj je da se osoba dovede do nivoa zadovoljavajućeg (optimalnog) zdravlja po merilima medicinskih i socioloških standarda na što je moguće efikasniji način tako da je taj nivo u saglasnosti sa starošću osobe koja se leči. Bez obzira koliko simptoma pacijent imao, u jednom momentu se uzima samo jedan lek koji će biti ciljan za sve prisutne simptome.

Postavljeno: 02.05.2009

Dejstvo na organizam
Smatra se da homeopatski lek ima zvučni efekt na telo. To je slično kao kada određenu notu odsviramo na violini, u određenoj oktavi, pa to može imati efekt na molekularnu strukturu čaše vina. Tako isto i homeopatski lek odzvanja u organizmu, sa slikom simptoma pojedinca i ostvaruje efekt, sistemski vraćajući odgovor organizma pojedinca. Odgovor je jačanje osobe iznutra prema napolju. Lek stimuliše povratak ravnoteže, koji za uzvrat pomaže osobi pobediti bolest i postati fleksibilnija u prilagođavanju okolini. Najčešći oblici homeopatskog leka su granule (zrnca) i tablete. Ali, homeopatski lekovi dolaze i u obliku sirupa, kapi, praha, supozitorija, masti, injekcija i dr. Ako se radi o uobičajenim dozama savetuje se uzimanje pola sata pre ili posle jela. Za razliku od konvencionalnih lekova, doziranje homeopatskih lekova nije usko povezano sa telesnom težinom.

Kako se upotrebljavaju homeopatski lekovi
Kod akutnih simptoma poboljšanje bi trebalo da nastupi već nakon nekoliko uzetih doza. Kod hroničnih oboljenja terapija je dugotrajnija sa povremenim pauzama zavisno od prirode tegoba. Homeopatski lekovi se mogu uzimati u bilo kom vremenskom razmaku i trajanju, bez bojazni od bilo kakvih štetnih popratnih pojava. Prema literaturi, nema poznatih slučajeva interakcija sa drugim lekovima. Homeopatski su lekovi, zbog svoje velike razređenosti, potpuno sigurni i ne izazivaju nikakve štetne popratne pojave. Prednost im je i to da se mogu probati bez opasnosti od komplikacija; ako izaberete pogrešan lek, on jednostavno neće delovati

Istorija homeopatije
Autor: dr Dragan Zlatanović Postavljeno: 25.04.2009

Homeopatija je efikasna i naučno zasnovana metoda lečenja koja podstiče (stimuliše) prirodne sposobnosti čovekovog organizma na putu izlečenja. Homeopatija je zdravstveni sistem izveden iz drevnog principa da se "slično leči sličnim".

Početak homeopatske primene
Ovaj princip su poznavali i primenjivali Hipokrat i Paracelzius, ali ga je na praktičan način, u Evropi, razvio nemački lekar Samuel Christian Friedrich Hahnemann (1755-1843), pre skoro dva veka. Iako je u svoje vreme bio uspešan lekar, Hahnemann se razočarao u metode koje su u to vreme koristile njegove kolege. Nezadovoljan tadašnjim medicinskim objašnjenjima, Hahnemann je niz godina istraživao i napravio listu određenog broja lekovitih supstanci, kao i simptoma do kojih su dovodile, kad ih je dao zdravim ljudima. Jednog dana, prevodeći knjigu o farmakologiji, čitao je o biljci Cinchona Officinalis (kinin), koja se koristila u lečenju malarije, pa je počeo da uzima dnevne doze biljke kao infuziju. Danima je sam sebi davao doze kinina i detaljno zapisivao sve svoje reakcije. Na svoje čuđenje, dobio je simptome malarije, uprkos činjenici da zapravo nije bio zaražen tom bolešću. Simptomi su se vraćali svaki put kada bi uzeo dozu kinina i trajali bi po nekoliko sati. Pitao se da li je to razlog zašto se malarija leči baš kininom. Hahnemann je potom testirao mnoge druge supstance na isti način - dajući doze zdravim osobama i primenjujući te supstance za lečenje bolesti sa sličnim simptomima. Mnoge supstance koje je koristio bile su vrlo otrovne i to ga je podstaklo da eksperimentišući ustanovi najmanju moguću efikasnu dozu. Konačno je razvio metodu potenciranja početne supstance. Početne supstance je razređivao od prvog razređivanja alkoholom sledećim. Nakon drugog razređenja, određenu količinu ponovo je razredio alkoholom i tako dobio treću razređenu supstancu. Taj proces je nazvao potenciranjem. Zatim je otkrio da je pažljivo pripremeljen rastvor sačuvao sva farmaceutska svojstva prvobitnog leka. Na taj način je razvio potpuno različit i nov farmaceutski postupak, kojim je za medicinske preparate kao sirovine mogao koristiti neaktivnu supstancu poput soli ili toksičnih supstanci poput arsena. Zbog postupka potenciranja homeopatija je metoda “bez lekova” jer se pacijentima ne daju hemijski proizvodi, pa zato nema ni nuspojava. Hahnemann je 1810. utvrdio principe homeopatije u delu "Organon racionale medicine", da bi nakon toga započeo predavanja o homeopatiji na Univerzitetu u Lajpcigu. James Tyler Kent (1849-1921) je nastavio rad Hahnemann-a i objavio Materia Medica Pura 1905. godine listu 217 lekova koji se koriste i danas. J.T. Kent je bio na položaju profesora na Medicinskom koledžu u St. Louisu i posvetio svoj život proučavanju homeopatije. Napisao je oko 650 radova, opisavši oko 65000 simptoma.

Moderna homeopatija
Homeopatija je stigla u SAD 1825. godine, a od 1865. do 1885. godine doživela je svoj vrhunac, da bi zatim bila prihvaćena i u Velikoj Britaniji gde je bila naročito popularna krajem Prvog svetskog rata. Kraljevska porodica ima od tada ličnog doktora homeopatu. Kraljica Mary koristila je homeopatske preparate, kao i kraljica Elizabeta II danas, a naročito joj je privržen princ Charles koji je sugerisao da homeopatija bude obuhvaćena zdravstvenim osiguranjem. Homeopatija se naročito raširila u Indiji zbog sličnosti sa tradicionalnom biljnom medicinom. Evropska zajednica je regulisala homeopatiju

Karakteristično je da su im beonjače plavičaste. Deca slabo napreduju. Potrebno im je da budu voljeni. Imaju jake glavobolje. zapaljenja svih vrsta. alergični su na mačke.2009 Tuberculinum je homeopatski lek koji se prepisuje osobama koji vole putovanja. često menjaju posao. bradavica. Samozadovoljni su i žive sa neobičnom idejom da je u njima nešto živo ili da su veoma krhiki. naročito u usnoj duplji i nosu. Nekada boluju i od astme. Homeopatija je zdravstveni sistem izveden iz drevnog principa da se "slično leči sličnim". imaju potrebu za zaštitom. stan. često su prehlađena i dr. sa bolovima u zglobovima koji se pogoršavaju od hladnoće. Tuja Postavljeno: 21. destruktivni su i imaju destruktivne fantazije. kada se probude. prolivi. a četvrta alopatska medicina. ali oni lično smatraju da to ne mogu biti.2009 Ovo je homeopatski lek koji se pravi od kore tuje. hiperaktivni su i tvrdoglavi. Bolje se osećaju na svežem vazduhu i u kolima se voze sa otvorenim prozorom. kola i dr. suv. treća je fitoterapija. Pate od sinusa ili lako podlegnu nazebu. ali to drže tajno i nastoje da budu voljeni. pa pokušavaju da oponašaju nekoga ko im je uzor. Prema podacima WHO (Svetska zdravstvena organizacija) homeopatija je po broju svojih korisnika druga metoda lečenja u svetu. U porodici postoje sluačjevi obolelih od tuberkuloze. Osobe kojima se prepisuje ovaj lek su tajnovite i imaju jak osećaj krivice. ali se može obuhvatiti privatnim. Homeopatija je efikasna i naučno zasnovana metoda lečenja koja podstiče (stimuliše) prirodne sposobnosti čovekovog organizma na putu izlečenja. ali u sebi mogu biti veoma nezgodni. U stalnoj su borbi protiv dosade. Ove osobe često su sklone laganju iz straha da kada bi rekli iskreno šta misle ili smeraju neko bi ih osudio ili osujetio. Ove osobe često obolevaju od respiratornih infekcija. su razdražljivi. Velika Britanija.05. puni su romantične čežnje. . Odrasli se boje pasa. odmah iza kineske tradicionalne medicine. vlažnog vremena. lome stvari. Lek se koristi kod loših efekata vakcinacije protiv malih boginja. Kriju svoju pravu narav da ne bi izazivali sumnju. konstantan. odnosno dopunskim osiguranjem. ali su neretko alergični na njega. Čest je kašalj. kratak. Vole hladno mleko. Zatim koristi se kod glavobolja. Ujutru. Javno zdravstveno osiguranje u većini zemalja (npr. U sebi se osećaju ružnima.05. 2001/82/EC. Tuberculinum Postavljeno: 21. Ponavljano se javljaju groznica i temperatura. Kao deca mogu imati napade besa. erozija grlića materice. Nemačkoj i Švajcarskoj) ne obuhvata homeopatsku terapiju. Dok spavaju škrguću zubima i viču. To su ljudi koji se lažno prikazuju i naizgled su ugodni. alergični su na mačke. Takođe.direktivom br. imaju nepodnošljiv osećaj neispunjenosti. Kada su frustrirani. Optimisti su.Vole da putuju a često sanjaju da padaju sa visine. Neki homeopatski tretmani su ipak obuhvaćeni zdravstevnim osiguranjem u nekim zemljama kao što su Francuska. snažan. ali ih nekada ipak čuvaju u kući. boluju od artritisa. žele da izmene svoj život. partnera. žale se na bolove u grudima. Danska i Luksemburg. i karakteristčno je da kada sebe opisuju često koriste izraz „ da su kao staklo koje može svaki čas da pukne".

vrpoljenja. Osobe kojima se ovaj lek prepisuje su hiperaktivne pate od nemirnih nogu. pa ne vole da nose garderobu u ovim bojama. nostalgični. bezvoljnošću i osećanjem ravnodušnosti prema budućnosti. Imaju averziju prema društvu. trzanja i tikova. prepredeni i vešti u smicalicama. posteljina zgužvana i razbacana. Sanjaju slikovite snove. radionice pune alata. zeleno i crno. Postoji stalna potreba da peru ruke. išijasa. nesanica. angine pectoris i bolesti srčanih zalistaka. Smeju se i plaču bez uzroka. Oni su kreativni. Osobe kojima Sulphur odgovara su pre svega egoisti.05. ali uvek znaju gde im se šta nalazi. Ove osobe boluju. zelenim iscedkom. podrumi puni nepotrebnih stvari. kada je reakcija na uzeti lek slaba i proizvodi samo delimično olakšanje. ali pokazuju veliku izdržljivost i snagu. Karakteriše ih i intezivna seksualnost. Ne podnose crveno. melanholični. lupanja srca. gomile raznih predmeta. kod tumora na testisima ili na jajnicima.Tarantula Hispanica Postavljeno: 21. Obično sviraju klavir. misle da će im kad tad trebati. imena. Soba im je neuredna. preterano se zamaraju. Imaju izražen osećaj za ritam. Sa sporim osobama često gube strpljenje. ambicozni. skloni piću. trzaja mišića. igru i ples. pletu ili vežbaju prste na neki drugi način. mada ne postižu uvek koliko bi mogli. dobrog apetita i energije. Često su crveni u licu. Lek na bazi otrova pauka odgovara kreativnim ali često ljutitim. bolova u leđima. Sulphur Postavljeno: 21. Histeriju smiruju muzikom ili završavaju smehom i izvinjenejem. dok uče slušaju muziku u pozadini. Vole muziku. skloni jakim depresijama. Mogu biti veoma praktični. Smatraju se intelektualno jačim od ostalih i s prezirom gledaju na druge. erotska manija. sposobni. skloni takmičenjima. nestrpljivim osobama koje su prilično lukave. ukoliko postoji nasledna tendencija ka alkoholizmu ili istorija. događaje.2009 Syphilinum je homeopatski lek koji se pravi od iscedka tkiva zaraženog sifilisom. Čuvaju sve i vezuju se za stvari koje imaju za njih posebnu vrednost. dijabetesa. a ujutru kada se probude krevet je u neredu.05. Stalno imaju osećaj da će poludeti ili da su paralisani. Lukavi su.2009 Ovo je homeopatski lek koji se pravi od otrova tarantule. rade uz kratke rokove. Vrlo su marljiivi. Uz to su redovno i fizičko aktivni. ali i materijlanu.05. Syphilinum Postavljeno: 21. odnosno ovaj lek pomaže kod nemira. skrivaju se i prave da su bolesni. Noću se javlja užasna zabrinutost.2009 Sulphur je homeopatski lek napravljen od sumpora. Takođe postoji osećaj razdvojenosti. Žure u svemu što rade. Syphilinum se primenjuje u hroničnim slučajevima. Otečeni zglobovi. Veoma su nervozni. Javljaju se brojne erupcije sa smrdljivim. Tužni su. Lenji su i neuredni. Karakteristična je velika iscrpljenost sa malim brojem simptoma. ekstrovertni i velikodušni. delirijum. usmereni su na sebe i sve ostale ljude i stvari uvek posmatraju u odnosu na sebe. često emotivnu. Postoji gubitak pamćenja – ne mogu da pamte lica. Asocijalni su. zajedno sa apatijom. mogu da rade na više mesta ili paralelno da studiraju i rade i slično. Iznenadno destruktivno ponašanje može biti propraćeno smehom. ali se sećaju svega što se dogodilo pre bolesti. iritabilni. simpatični. Bolovi su konstantni i agresivni. uspomena. a njihov ambijent su obično kuće pune knjiga. Obožavaju mačke i imaju najmanje bar . Osobe kojima je Syphilinum potreban su ljudi bez nade u oporovak. mesta itd. sposobni da inventivno reše kreativne i praktične zadatke.

tj. oni se uvek smeškaju i sve podnose. Boje se nasilja i napada. ogledala. Stramonium je glavni lek za strah i užas. mraka.05. pate od klaustrofobije (strah od zatvorenog prostora). ili pse. divljeg pogleda i neutešni. Posle takvih operacija izbegavaju da imaju seksualne odnose. Boje se nasilja. Staphysagria je često potrebna i ženama posle prorođaja. Buran dnevni život. Strah od smrti i mraka je toliko jak da su u stanju da pređu u manijačno ponašanje. duboke vode. Koristi se kod jakog svraba i kožnih bolesti. Boje se visine. Često se trzaju iz sna kao da ih nešto guši.jednu ili bi bar voleli da mogu da je imaju. sa razočaranjem u ljubavi. Boje se i tunela. kada se telo oseća silovano. Od psorijaze. I deca i odrasli se osećaju izolovano i usamljeno. pasa. Glavna karakteristika ovih osoba je strah. Ma kako loše prema njima postupali. Često sanjaju životinje i to divlje. čudovišta. nasilnici u porodici). Mogu i sami imati nasilne fantazije i biti agresivni (ulični napadači. ali ga ne mogu ostaviti jer pate od straha da ne budu ostavljeni. pa se radije odriču seksa. Znatiželjni su. hvališu se i još tada su usmereni na sebe. bilo da su fizički radnici ili intelektuaci koji rade duboko u noć uzima danak u vidu noćnih mora naročito kada spavaju na leđima. ali strahuju od groblja. ali ga nikada ne izražavaju. Staphysagria Postavljeno: 21. Nekada duboki osećaj izolacije nadoknađuju religijom. da su zaglavljeni u nekom prostoru iz koga nema izlaza. sanjaju da se dave ili da im je glava pod vodom. Često nose crnu odeću i fascinirani su tamom. jer odnos izaziva taj nagomilani bes. Takođe je potrebna za svaku poteškoću povezanu sa nerazrešenim osećajem besa ili poteškoću u kojoj je bes povezan sa ogorčenjem ili sa potisnutom tihom tugom. naročito kada im se učini da su na bilo koji način ugroženi tako da dobijaju nadljudsku snagu i lice im se zajapuri. a svoje postupke teško kontrolišu. posebno vezano za groblje. Toliko se boje mraka da čak i kao odrasli spavaju sa upaljenim svetlom. ekcema. Proživljavaju noćne more od kojih se noću bude.2009 Stramonium je homeopatski lek iz grupe biljnih preparata.05. Gotovo da nema osobe koja u nekom periodu svog života nema potrebu za ovim lekom. a zatim ih opet sastavljaju.2009 Osobe kojima se prepisuje homeopatski lek Staphysagria snažno osećaju bes. Ključna nota je strah da se noću bude sam. Ove osobe se osećaju napadnuto i posled operacija u vezi genitalija ( epiziotomija i sl). Korisna je i osobama koje se nalaze u životnim situacijama u kojima uvek iznova trpe nasilje i osobama koje stupaju . osobe sa nasilnim nagonima. Ove osobe mogu biti pesnici ili pisci songova u stihovima ili pevači koji i pišu pesme. gorušice i povraćanja jela i pića. Ovo je glavni lek za žrtve silovanja. do upala razne vrste pripada ovim ljudima koji mogu biti ili intelektualni teoretičari ili praktični pomagaoci i stalno nešto rade. Karakteristično je mucanje kod prve izgovorene reči. Sulphur pomaže kod podrigivanja. Uveče ne žele da idu na spavanje da ne bi propustili zanimljive razgovore. nasilni vojnici. pričaju ili se smeju u snu. Ovde spadaju i osobe koje ostaju u vezama sa nekim ko je potencijalno nasilan i ugrožava ih. Stramonium Postavljeno: 21. pa to kompenzuju prianjajući za određena mesta ili za određene osobe. sa ogorčenjem ili poniženjem. užas kome često ove osobe podležu. noćnog znojenja. Kao deca rastavljaju predmete da bi videli kako funkcionišu.

Ova biljka pomaže da se izbaci sve ono što se godinama nakuplja. Mala deca ne podnose majčino mleko. ali pošto se veoma tvrdoglavi. Pomaže kod čmička na oku. Ovaj lek je poznat za oživljavanje brakova u slučaju kada je jedan od partnera upao u to stanje iscrpljenosti i svega mu je dosta.2009 Silica je homeopatski lek koji se pravi od silicijuma. Učenje im može postati način života jer tako izbegavaju stvaran svet. Popustljivi su u smislu da nemaju hrabrosti da urade posao. dolazi do mentalne iscrpljenosti od preteranog čitanja i pisanja. ali mogu na taj položaj dospeti protiv svoje volje. Mrze svađu i konfortaciju. čak i dok gledaju televizor. pa uvek gledaju da se izvuku i izbegnu sukob a da problem nisu ni rešili. Devojkama menstruacije traju i po sedam dana i svakodnevno imaju potrebu za plesom ili vežbama. Ove osobe ne mogu da izbace gnoj iz apscesa ili trn ili stolicu.2009 Ovo je homeopatski lek koji se pravi od mastila sipe.05. Lako i dobro čitaju druge ljude. Sepia Postavljeno: 21. pa su posledica toga slabi nokti i kosa. ne popuštaju. Ako imaju svetlu ili riđu kosu često imaju pege na nosu i obrazima. Često su to večiti studenti. deci i rođacima. Kao posledica preteranog učenja javljaju se razni simptomi. a društvo ih iritira. Uglavnom moraju nečim da se zanimaju – da šiju. od koga se osećaju dobro i tako transformišu energiju. Osobe kojima se Silica prepisuje su popustljive.u veze samo sa nasilnim partnerima. Prema seksu su takođe ravnodušni. sve što ste drži u sebi. gnojnih rana. Silica Postavljeno: 21. osećaj otuđenja i nesposobnost pružanja ljubavi. ekcema. pletu. Njihov ventil je ples i fizički napor. uživaju u životu i u vezama. stidljivi i vrlo oprezni. Ovaj tip ljudi je bistar. bradavica. kod glavobolja. Osobe kojima se ovaj preparat prepisuje su kao tinejdžeri prilično nediferentovani. Uglavnom žele da se osame. fontanele su im dugo otvorene. Po prirodi nisu vođe. Silica se preporučuje ljudima kojima je smanjena umna i telesna snaga i koji nemaju dovoljno samopouzdanja. ali otporne. Karakteristični su neutralna osećanja. Sepia se prepisuje za hormonalne poremećaji. Slabo se hrane. a koristi se i za ublažavanje posledice pušenja. Kao tinejdžeri uživaju u seksu pod uslovom da se dobro slažu sa partnerom. Za njih je to alternativni izraz seksualne energije. imaju bele mrlje na noktima i zubima i dr. Ključna nota ima je sporost. Uživju kada ih cene u akademskom i profesionalnom miljeu. pa ovaj lek upravo to i rešava. povučeni su. stolica im je neredovna. mršava su. sposoban i inteligentan u školi i postiže odlične rezultate. boje se neuspeha. . Sporo usvajaju ideje i uče dugo i uporno. PMS tegobe. kao što su nadraženi jezik i bol u želudcu. Koristi se kod hronične upale uha. Teško im je da se izraze ili potvrde. Kasnije upadaju u apatiju i postaju ravnodušni prema supružnicima. beskičmenjaci. Osnovni pojam u ovom leku je neuspeh u izražavanju i primanju. vide njihove slabe tačke. pasivnošću izbegavaju sukob.05. gube kosu.

Na druge gledaju sa prezirom i nipodaštavanjem.2009 Pulsatilla je homeopatski lek napravljen od poljske anemone. klaustrofobija (strah od zatvorenog prostora). samoljubive. Prema deci su veoma pažljive i nežne i često se previše zaštitnički ponašaju. pune usne. U ishrani najviše vole slatkiše. Kasnije u životu artritis. Takođe. Koristi se kod kijavice. uglavnom urade sve što naume. Idealisti su. Iako su popustljive. maze i paze. Ponašaju se nadmoćno i prezrivo. kod postojanja cisti na jajnicima. Lako pocrvene i potreban im je čist vazduh. pamte uvrede i osećaju se napušteno. gubitka osećaja u genitalnoj regiji. Pošto nailaze na brojna razočarenja. maslac. od mraka. svoju ličnost. curenja i začepljenosti nosa. zahtevaju mnogo i do sebe i drugih. od usamljenosti. lako ih je povrediti. Uobičajena je blaga ljubomora i promenljiva narav. bolova u leđima. menopauzalne tegobe. Plaču i kad su besne. nežna i plačljiva. iz uva može curiti gusti žuto-zeleni gnoj. odvojeno i izolovano. Ponosni su na svoj ego. ali u sebi ostaju isti i primenjuju istu strategiju da bi privukli pažnju. sir. Budući da su tvrdoglave i da traže društvo. često pate od straha da bi se nekom njima dragom moglo nešto loše dogoditi. Izlučevine iz nosa su guste i žuto-zelene. Brinu i o drugim ljudima i stalo im je do njih. I deca i odrasli spavaju na leđima sa rukama iznad glave. problema cirkulacije. Za njih važi da su vrući ljudi koji obično nisu žedni. Veze su im burne. Bellove paralize. Platina Postavljeno: 21. spontanih pobačaja. Delotvorna je za akne povezane uz menstrualni ciklus kod mladih devojaka ili žena. Plaču kada ih ostavljaju u vrtiću. arogantne i ponosne. kod bolnog seksualnog odnosa. Jak seksualni nagon. Osobe kojima se ovaj lek prepisuje su ohole. Kako stare. ređe plaču. Strahovi ovih osoba su uglavnom od novih stvari. Sepia sprečava pucanje kože na pregibima zglobova i vrlo je efikasna kod osoba koje se osećaju poraženo i depresivno. depresivnost. Pulsatilla Postavljeno: 21. steriliteta. Pulsatilla oslobađa disajne puteve. deluje protiv akni koje bole na dodir. plačljive. žene lako postaju rano majke. svetlog tena i kose. . od psihičkih oboljenja. Pulsatilla je najčešće indikovana kod upala uva.05. ako ne zadovolje prerasta u strah i razočarenje. želeći mnogo dece da bi ispunile prazninu nastalu zbog toga što su same nekada bile napuštene (rani gubitak roditelja i sl). vole da vladaju.05. Često su gojazni. zahvaljujući tome što imaju sposobnost manipulisanja. Jako su usamljene i imaju potrebu za društvom. Često imaju proširene vene u trudnoći. Odlična je protiv mučnina i povraćanja.2009 Platina je homeopatski lek koji se primenjuje kod paraliza glave i usana. vitiliga. velikog intenziteta i pune ljubomore. opstipacija. varikoznih vena. Traže da ih roditelji drže. Ove osobe imaju istaknute. Često im se menja raspoloženje. Mogu biti tip arhetipske majke. nadutosti trbuha.bolne i teške menstruacije. Smiruje suvi kašalj ili vlažni kašalj praćen izbacivanjem sluzi. frigidnosti. ali su kratkotrajne. obavijaju je velom tajne i zavođenja. protiv grčeva uzrokovanih gasovima u crevima. dramatizuju situaciju. psorijaze. Ovo su osobe koje žele sažaljenje. gljivičnih infekcija i infekcija urogenitalnog trakta. Deca kojima se prepisuje Pulsatilla su blaga. Osobe kojima se prepisuje Pulsatilla su preosetljive. Lako se seksualno uzbuđuju i često masturbiraju. Spremni su da idu do krajnosti.

05. kreativni.2009 Phosphoricum acidum je homeopatski lek napravljen od fosforne kiseline. Čak se i kao odrasli boje mraka. šarmntne. naročito zbog ljubavnih razočaranja. ne mogu da spavaju nakon strašnih priča i televizijskih emisija. sladoledom. često se bave umetnošću. Glavni predmet osoba kojima se prepisuje Paeonia officinalis jesu kuća i porodica.05. u svemu učestvuju. pa pate u sebi zbog besa ili tugovanja. zbog preterane želje da svuda stignu. Njima je potrebna stabilna kuća i imaju averziju prema promenama. teško disanje. Imaju veliki broj prijatelja kojima se lako poveravaju. da oni na nekoga nasrću nožem ili sanjaju dvorove. Posebno neočekivane i iznenadne promene veoma . pa su prisutni kašalj. smanjene koncentracije. gaziranim pićima i slanom hranom. romantični. Rano gube kosu ili rano osede. deluju istrošeno i umorno. sporo odgovaraju. Često su veoma žedni. Skloni su ljubavnim razočarenjima. Osobe koima se prepisuje Phosphoricum acidum su apatične. Paeonia officinalis Postavljeno: 20. bol u grudima. Traže upaljeno svetlo u hodniku i odškrinuta vrata od spavaće sobe. Nije neuobičajeno da ovim osobama loše funkcioniše tireoidna žlezda. prehlade. skloni umetnosti. lako se iscrpe. Ljubav je smisao njihovog života i. bilo žive ili umrle. naročito muzici. zavisni su. Phosphoricum acidum se preporučuje ljudima koji pokazuju opštu ravnodušnost i pate od smanjene mentalne sposobnosti. kako ih literatura opisuje „ikričavi" ljudi koji u mladosti osvajaju svojim optimizmom. sagorele. potrebno im je društvo ali često mogu biti lakoverni i previše otvoreni prema drugima. Koristi se kod promuklosti i laringitisa. spore. svuda budu pristuni. Pričaju u snu i detaljno se sećaju svih detalja snova koji često traju jako drugo. Sprečava klonulost organizma. Živahni su. bez ispoljavanja bilo kakvih osećanja. često se boje mraka. privlačni.05. ribom.Imaju nagon da upotrebe nož kada ga vide i opsednuti su temama vezanim za rojalizam. osetljivi su i veoma osećajni.2009 Phosphorus je homeopatski lek koji se pravi od fosfora. ako se u toj oblasti nisu realizovali. čokoladom. predstavnike kraljevskih porodica. Phosphorus Postavljeno: 21. Phosphorus je prikladan je za ljude koji se iscrpe posle kraćeg telesnog naprezanja. razdraganošću. umiljati. Uprkos tome. imaju sposobnost da rade satima. Kao deca. ispljuvak obojen svežom krvlju. strastveni i prilično preplašeni. Karakteristično je da koriste narkotike. Mršavi su. Usled hronične iscrpljenosti žude za osvežavajućim voćem i pićima. usmerene prema drugima. Potiskuju osećanja. Homeopatska medicina upotrebljava srž korena. sjajnih očiju sa dugačkim trepavicama. Imaju skladne pokrete i vole život. za povećanje kondicije.2009 Paeonia officinalis je homeopatski lek napravljen od biljke božur. Phosphoricum acidum Postavljeno: 20. Osobe koijma se Phosphorus prepisuje su otvorene. često imaju crtu vidovidosti u sebi i imaju proročke snove. Slaba tačka su im pluća. naročito kod žena posle porođaja. uplašena su pričama o duhovima. pa shodno tome često sanjaju upravo noževe. Ipak. žude za hladnim pićima.

Iritira ih ako ih neko ometa u postizanju cilja. Paeonia se koristi za intenzivne. Imaju veliku želju za radom. mogu biti izvor velikog stresa za ove osobe. senzualnog i sanjivog izraza. i prati ih osećaj drhtavice. Kao deca brzo završavaju domaće zadatke i imaju jasne i bistre misli. želudačnih problema. sjajno i crveno. svetlost. zadržavanje urina preko dana. Kritični su i savesni. U akutnim stanjima se dešava da se bude u velikom strahu. Često su zavisni od kafe. Lukavstvo prilikom poslovnih dogovora ili prilikom napredovanja na poslu. Poseduju snažnu seksualnu energiju. peludne groznice. grčeva. mada takođe mogu da pomognu kod zastrašujućih noćnih mora. nožnom prstu. Koristi se za mišićne grčeve najčešće u predelu velikih mišića listova ili tabana. Osobe kojima se Opium prepisuje su sklone sanjarenju. imaju ″blažen″ izgled. Ovaj lek se daje najviše za probleme rektuma i anusa kao što su fisure i hemoroidi. pogotovu oko struka. mamurluka. Nux vomica je glavni lek za poslovne ljude. Žale se da su ostavljeni od strane familije. alkohola. pekuće bolove u anusu tokom i posle stolice. Karakteristična za njih je hronična opstipacija ( zatvor) i tvrda stolica. učestalih napada kijanja. glavobolje. koji imaju strah od stranaca i novih stvari. U hroničnim stanjima lice je često otečeno. Sve akcije su im vrlo intenzivne. . Uopšte mogu biti uznemireni ljudi. Opium je jedan od glavnih homeopatskih lekova za tegobe izazvane užasom. Kada izgube svoj dom ili nešto slično mogu postati veoma depresivni. Boje se braka i intimnosti. marljivi i poduzetni. Opium Postavljeno: 20.05. on je i glavni lek za ljude sa problemima koji su u vezi sa njihovim poslovima. Primenjuje se kod čireva. Nux vomica Postavljeno: 20.2009 Opium je homeopatski preparat koji se pravi od semena maka. Uglavnom su agresivni i skloni svađi. hernija. ne podnose čekanje u redu. Mogu se osećati kao da im je koren odsečen. usmerene na ciljeve. grde ostale vozače. proliv od uzbuđenja. mirise. To je vrsta nostalgije. pečenje u očima i zvonjava u ušima. Ove osobe ne osećaju bolove tamo gde se to normalno očekuje ili osećaju bolove svuda i preterano su osetljivi. stopalu. euforične su. iritabilnih creva. U noćnim morama to može da im se vraća kao smrt nekog člana porodice. na primer u internat. Ne mogu da podnesu da ih pošalju od kuće. Više vole da se stvari ne menjaju. dubok i težak san. opstipacije. tupog. Kada ih rad iscrpi upadaju u stanje zbrkanosti. dodir. bolova i mučnine nakon obroka. pospanosti i tuposti.05. Indikacije za Paeonia Officinalis su i hronični čirevi na donjem delu tela. rektumu. mokrenje u krevetu posle doživljenog straha. nozi. Svako kašnjenje ih uznemirava. Pomaže osobama koje se malo kreću i koje koriste duvan i kafu u velikim količinama oslobađa ih grčeva. ukočen hod. prehlada. nervozna vrtoglavica kada se pomera. slabost nogu. Razdražljivi su i nestrpljivi. teže da nešto postignu. drugih situmalanasa. zapušenja nosa. Karakteriše ih uznemirenost pri pomisli da će izgubiti porodicu. kako fizički. Osobe kojima se Nux vomica prepisuje su vrlo ambiciozne. Često su pospani i emocionalno tupi. naročito onih koji su sa duhovima. cistitisa. ponekad im može biti vruće i obilno se znoje. Ublažava začepljenost i upalu gornjih disajnih puteva i bol u nozdrvama. Bolovi u člancima i prstima. Bude se rano ujutru. tako i mentalno. kolenima i nožnim prstima. grčevi u želucu.2009 Ovo je homeopatski lek napravljen od jedne vrste otrovnog oraha. takođe na grudima. Ne podnose tesnu odeću. Nestrpljivi su. a sa druge strane njihove ličnosti je strah. ili profesionalna ljubomora. Osetljivi su na buku.utiču na njih. Ta dva stanja se smenjuju. a koji proizilaze iz opšte mišićne napetosti. ako se sve ne obavlja prema pravilima.

Veoma su osetljivi na bol. cinični. Imaju suve sluzokože ( usne. Pesimistični su i kritički raspoloženi.05. ali mogu biti vrlo osetljivi. Mogu da ostanu zatvoreni ceo život. Glavni simptom su glavobolje. čak i protiv svoje volje. Kao tinejdžeri. bojeći se da ne mogu da ozdrave. Zaljubljuju se u ljude koji su im nedostupni jer im to dopušta da ostanu van stvarnosti. boje se smrti. svadljivi. Izvinjenje ih ne može zadovoljiti. Ne opraštaju i ne zaboravljaju. zaokupljeni sobom. Lako se i uvrede i svaku uvredu pamte dugo. izuzetno su osetljivi i ranjivi i boje se da pokažu osećanja da ne bi bili povređeni. Iako dobro funkcionišu u društvu. Karakteriše ih velika slabost koja je najizraženija ujutro. Takođe je prisutna mršavost koja je najizraženija na vratu. alergije).Nitricum acidum Postavljeno: 20. Kada vide nepravdu. Mogu se osamiti u bezopasnim aktivnostima kao što su čitanje. imaju umetničke sklonosti i razvijen osećaj za druge. rade kada su sami. Ovo je lek za određene vrste groznica. vagina). jer plakanje pred drugima smatraju poniženjem. ali ih nedovoljno maze i ljubav retko izražavaju eksplicitno. ispucale kože. Kao odgovorni roditelji brinu se za svoju decu. osetljivi su na nesklad i dodir. Osobe kojima se prepisuje ovaj lek zameraju drugima stalno. Istovremeno se boje smrti i za njom čeznu. bolova u grlu. Za njih je tipična zimogrožljivost i podložni su prehlađivanju. oči. bradavica. gihta i Adisonove bolesti kao i kod dijabetesa.05. egoistični. Osobe kojima je Natrium Muriaticum potreban spadaju u pomagače. jer ne govore o svojim slabostima. Njihova parola je ″mogu oprostiti ali ne i zaboraviti″. očajavaju. Treba ga razmatrati i kao mogući lek kod hipertireoidizma. bilo emocionalni bilo telesni.2009 Ovo je homeopatski lek koji se pravi od azotne kiseline. kod kuće ili u školi i deluju društveno. muzika i dr. a nekada razmišljaju čak i o samoubistvu. kao efikasni profesionalci mogu dobro intelektualno da komuniciraju. čak i na tužne priče. nerado govore o svojim osećanjima. besni. Sve u svemu to su ljudi koje je teško voleti. a kada to rade. u krevetu. Nasuprot tome mogu biti sebični. Glavne povrede ovih osoba su posledica razočaranja. naročito materijalno. U očima im se vidi dugotrjna tuga i potreba za plakanjem. saosećajni. uzbuđenje ili na gubitak sna. Retko plaču. Strašpno se brinu za svoje zdravlje. naročito u ljubavi. Natrium Muriaticum Postavljeno: 20. nekoliko oboljenja gastrointestinalnog trakta i kože ( herpes. možda posle ranog razočarenja nerado imaju partnera jer strahuju da će biti odbačeni. nepovreljivi i ogorčeni. anemije. Nitricum acidum se primenjuje kod akni.2009 Natrium Muriaticum je homeopatski lek koji se pravi od natrijum hlorida ( kuhinjska so). S takvim ljudima možete biti prijatelj godinama da ga ipak ne poznajete. Teško govore o svojim intimnim osećanjima. Mercurius . Često deluju snažno. prefinjeni. razbesne se i to pamte. čireva na koži. To je zato što rado i dobro slušaju.

Karakteristična je jak crveni osip od pelena koji se neprestano javlja. imaju košmarne snove. Osobe kojima se Lycopodium prepisuje vole moć i izgledaju veliki i nadmoćni. bradavica. ali se stide i nemaju . Deca su vrlo osetljiva na kritiku i plaču na svaku opomenu. Medorrhinum Postavljeno: 20. Ovo su osobe koje u svemu preteruju. Neki rado podučavaju. osetljivi su na kritiku. Narav im je hirovita. Kada se zatvore. I jedno i drugo prestaje kada se opuste. pomalo grube i neotesane i ne baš osetljive. Grizu nokte. Imaju partnere u nekolikio gradova. na čelu ili u položaju fetusa. zapaljenjskih procesa u ustima i nosu. Lycopodium Postavljeno: 20.05. dok se u sebi osećaju kao maleni i slabašni. mogu ići do krajnjih granica. plaše se duhova i visokih mesta koje ih progone i u snu. Najčešće su dosta ljubomorni i užurbani. Nezadovoljni su. Ako se na nešto usmere. Vrlo su konzervativni i potreban im je stabilan život koji će da ujedini i smiri njihov unutrašnji nemir i raskol. Imaju veoma naglašen polni nagon. drhte ili mucaju. Mogu imati puno ideja. Kao deca su često prehlađeni i mucaju. razne aktivnosti. energiju troše u mahovima. Uobražavaju da okruženi neprijateljima. Kod male dece su česti problemi sa zapaljenjem srednjeg uva. peludne groznice. što može dovesti i do seksualnih ekscesa. mrze onog ko ih kritikuje i to može da izazove i nasilničke impulse. Uglavnom spavaju na stomaku.Postavljeno: 20.2009 Osobe kojima se prepisuje homeopatski preparat Medorrhinum su ljudi koji imaju potrebu da sve probaju u životu – drogu. Osobe kojima se prepisuje Mercurius su u osnovi veoma preosetljive na sve. kolitis. desnima. naročito kao deca i rano sazrevaju. dok sa druge strane mogu biti sramežljivi. veze. ulkusi (čir) i Parkinsonova bolest. Najbolje se osećaju uveče. nemaju samopouzdanja. U svakoj situaciji sagledaju emocionalni naboj i brzo reaguju. a kod odraslih prehlade. Vole more. Medorrhinum se koristi kod astme.2009 Ovo je homeopatski lek koji se pravi od žive. zubima. Čim zapaze i najmanju negativnost zatvaraju se i tako ostaju zatvoreni.05. Raspoloženje ima varira.05. Vole životinje čak i kad su alergični na njih. Često sanjaju groblje. samopouzdani ili nesigurni. Kao deca slabo napreduju. nekada nezgodni. pelenskog osipa. Nisu emotivni. Reiterov-og sindroma. pa im najviše odgovaraju sporadične aktivnosti. nekada su ljubazni. ali ne i jasan plan šta treba uraditi. Kada se vezuju za druge osobe.2009 Lycopodium je homeopatski preparat koji se dobija iz svetlo žutih spora mahovine Lycopodium. onda je to veoma čvrsto. Skloni su koketiranju. U sebi imaju osećaj da ih nešto stalno požuruje i u strahu su da ne mogu da reše problem koji trenutno imaju. Skloni su preuveličavanju. Usmereni su na seks i skloni su promiskuitetu. a često toga nisu ni svesni. Poznati su kao diktatori na poslu ili kod kuće. Ekstrovertne su. Strepe kada iščekuju ispite ili važne sastanke. pomalo divlje i obično veoma živahne. često su paranoični. i sl. strah da ih neko prati. strah da ne polude. Za ove osobe je karakterističan strah od mraka. Rano počinju sa seksualnim odnosima i masturbacijom. poznate i pod imenom jelenji rogovi.

noću ustaju da jedu. Kada malo porastu. Ljubomora može da preraste u veliku sumnjičavost. jer žele da budu na vrhu. mogu ipak biti simpatične zbog jakih emocija na koje ako im ne odgovorite istom merom ili ih razočarate pokazuju svoje mane. a tegobe počinju na levoj strani tela. duhoviti. naročito oko vrata i iz sna se bude sa osećajem gušenja i pate od noćnih mora. Lako uče strane jezike i vole pevanje. osluškuju ga jer im jako lupa posle večernjih obroka. osvetoljubive. sarkatični i oštri. Izgleda kao da govore a ne slušaju. pravnici i sveštenici.05. pate od brojnih strahova. Najčešće su po zanimanju lekari. lako dobijaju modrice i mogu biti skloni melanomima. moguće i zbog noćnih problema sa srcem. infarkt miokarda. teskobe. moždani udari. Više vole da čitaju ili se igraju na kompjuteru. lako se zajapure. kongestivna slabost srca. Lachesis smiruje nervozu. Sklone su alkoholizmu.samopouzdanja. purpurnoj. ne mogu da spavaju na levoj strani jer im to pogoršava srčane bolove i palpitacije. Mogu biti skloni tamnoj prebojenosti kože. ujutru su neispavani i neraspoloženi. osećaja tuge. besa i nadutosti trbuha. Još kao deca se ponašaju kao tirani i vladaju nad roditeljima još pre nego što progovore. Česti su i gastrointestinalni problemi. inteligentne ali i strastvene. Razgovor sa njima je jednosmerni proces. Osobe kojima se Lachesis prepisuje su veoma pričljive. Oni žude za slatkišima. ode sa ljubavnicom. Uočljiv je strah od zmija koje često sanjaju. angine. Lycopodium je važan lek za jetru. Veoma su egoistični i mogu biti arogantni. Nekada se to manifestuje kao astma. često povučeni intelektualci. Kao mala deca mogu biti vrlo ljubomorni na braću i setsre. a kasnije i u paranoju. oprezni i nerado se igraju sa drugom decom. sumnjičave. slabi su timski igrači. uglavnom je prožeto noćnim morama. i pored velike osećajnosti nisu u stanju da izraze emocije pa se plaše bračnih obaveza i emotivnog vezivanja. prvo će ih boleti desno oko. ne podnose da ih bilo šta steže. astma. Ispravljaju ono što im roditelji kažu i naizgled dominiraju ili mogu biti introvertni. Imaju česte migrene. posebno karcinoma. Zmija se plaše čak i na televiziji. agresivne. bubrežni kamenci. depresiju. talase vrućine sa crvenilom kože lica i vrata – simptome koji prate menopauzu. Bolećivi su i pate od glavobolja na desnoj strani tela i spadaju u desnostrane tipove ljudi. ljubomorne. Lachesis Postavljeno: 20. To ga ponovo stavlja na prvo mesto i godi njegovom egu. a ono malo što spavaju. dete može biti i osvetoljubivo. grlo na desnoj strani. jako su inteligentni. teskobu. desno uho. nefritis. ne vole da budu sami noću. sprečava glavobolju. a pomaže i kod neraspoloženja. visokog krvnog pritiska.2009 Lachesis je homeopatski preparat koji se pravi od zmijskog otrova. Kao stariji ljudi mogu patiti od bolova u predelu srca. i on više ne bude u prvom planu. Osobe kojima je potreban ovaj često prepisivan lek plaše se duhova. impotencije. teško ih je prekinuti i na trenutak. Poput zmija ove osobe su veoma lukave. Zbog svoje ljubavi prema moći. Prepuni su ideja i imaju snažnu potrebu da ih izraze. Osim što jasno rečima izražava mržnju. Muškarac može odlučiti da se ne ženi ili da kad dođu deca. . Uobičajeno je da menjaju predmet razgovora i da su oštroumni. kojima nedostaje samopoštovanje. Glavobolje se pogoršavaju od vrućine i pre menstruacije kod žena. preuzimaju vodeću ulogu i upozoravaju ostale na njihove greške. ciste na jajnicima. San im ne donosi odmor. bolesti. Sve u vezi sa njima je intezivno i naglašeno.

. Biva im bolje od pritiska i kada glavu (posebno u slučaju migrene) jako stegnu nekim povezom. Fizički olakšava glavobolje. ne može da ga nahrani svojim mlekom.05. gubitak osećaja. Karakteristike ovih ljudi su i nesvestica. toliko su tužni. Veoma teško doživljavaju razdvajanje od roditelja ali i drugih ljudi za koje su vezane. Takođe Lac Maternum pomaže za prevazilaženje anksioznsti i zabrinutosti. kod morske bolesti. osećaj praznine. Ovo je lek koji je indikovan u slučajevima poremećaja u ishrani.Lac Maternum Postavljeno: 20. počevši od kolostruma (prvo mleko koje se luči odmah posle porođaja. klaustrofobija. Nijedno mladunče sisara ne može da preživi bez majke. vrtoglavice. psorijaze itd s obzirom da je koža granica fizičkog tela. sigurno. kod jakih glavobolja. razmišljaju o samoubistvu. U mnogim slučajevima kada je lek dobro delovao. poput ekcema. Osobe kojima je ovaj lek potreban imaju problem sa svojim identitetom i ličnim granicama. nestvarnog osećaja. migrene. Nesvesnost svojih granica dovodi do problema sa kožom. da misle da moraju umreti u naredna 24 sata. Lac defloratum Postavljeno: 20. Lac Maternum pomaže ljudima da osveste svoje granice i da odvoje ono što ″oni nisu ″. žene su za vreme menstrualnog ciklusa veoma iscrpljene. To čini ovaj lek vrlo efikasnim i u lečenju kožnih bolesti. Kada ga dete pije ono je zadovoljno. Zbog manjka energije u donjim delovima tela javljaju se hladnoća u ekstremitetima. To se događa zato što nema izgrađenu barijeru između sebe i okoline. Osobe koijma je potreban Lac defloratum osećaju pripadnost nekoj grupi. ako je još uvek tu. nemaju strah od smrti. na kretanje. depresija. lenjost. Imaju osećaj da su izgubili nešto neizmerno dragoceno i da su odjednom ostali sami.2009 Lac Maternum je homeopatski lek koji se pravi od ljudskog ( majčinog) mleka. Stalno ih proganja osećaj da su napuštene. javljaju se glavobolje. bol se odražava kao intezivno pulsiranje sa mučninom. na svetlost. Stalno sanjaju da odlaze kod prijatelja na sahranu. već i predstavlja zaštitu od izazivača bolesti. prisutan je osećaj kao da su u snu i želja za astralnim sferama. nesvestica. Može se reći da ovaj lek služi za održavanje emocionalne ravnoteže. Osoba nije u svom centru i na njenu energiju jako utiču energije drugih ljudi i okruženja. Lac defloratum je odličan lek za migrenu. pa im je mnogo lakše u određenim situacijama reći ″ne″. potištenost. pa kroz prvih par dana) sve do mleka 10 meseci posle porođaja. zimogrožljivost i sl. postaju svesniji svojih potreba. jača libido. potreba za društvom.2009 Ovo je homeopatski lek napravljen od obranog kravljeg mleka. Kod ovakvih ljudi kada je energija koncentrisana previsoko u fizičkom telu. prezir prema životu. Osobe kojima ovaj lek može pomoći su osetljive na buku. Biti bez majke znači biti napušten. pacijenti izveštavaju o prestanku vrtoglavica. Davati svoje mleko znači hraniti telo i dušu. kada su strahoviti bolovi praćeni obilnim mokrenjem.05. I samo dojenje je jedan duboko simboličan proces: dete se hrani materijom koju proizvodi majka. povraćanjem. Kliničke indikacije bi bile: glavobolje kod kojih bol počinje na čelu i onda se širi u potiljak. biti blizu smrti. Mleko je životni sok sisara. Mleko ne samo da prehranjuje. Jer otac. mamuran osećaj. sjedinjeno sa svojom majkom koja jedina ima moć da svom detetu pruži sve ono što poželi. Ne postoji jasnoća uma. gubitak kose i sl. slab libido. Lac Maternum je sastavljen od mleka iz nekoliko različitih stadijuma. Mleko osigurava preživljavanje novorođenčadi. naleti vrućine u glavi. jak im je osećaj odgovornosti. konstipacije (zatvor) i drugih simptoma.

ludilo. a naročito strahuju od bolesti. boje se brze vožnje. oboljenja dojke. kroz koje su razvili manjak samopouzdanja i osećaj bezvrednosti. svih vrsta zapaljenja. artritisa. oluju. Uznemiravaju ih stvari koje su izvan njihove kontrole. leđa. strepnju i strah osećaju u želudcu. nesanica i astma. Čest je lek i za probleme sa dojenjem. krajnika. Skloni su visokim moralnim standardima. . psi. upali grla. Majke nekada nemaju strpljenja sa decom. pravila morala. pa iznenada obolevaju i to ozbiljno. U homeopatiji se Lac caninum koristi kod upala grla i tonzila. opisuje česte slučajeve ljudi koji su imali teško detinjstvo. Kali carbonicum se primenjuje kod bolova u leđima i u zglobovima. astme. baš kao pas koji brani svoj teritoriju. strah od pasa. S obzirom da pate ćuteći. malo sa desne strane. Kali carbonicum Postavljeno: 19. uključujući bolest. Ukočeni su na svakom nivou pa biraju i zanimanja gde je potrebno da se strogo pridržavaju pravila. pa bole malo sa leve. Osobe koijma je ovaj lek potreban su preosetljive. a kada se razbole počinu da se svađaju. konvencionalni ljudi strogog morala. Sve drže u sebi dok fizički ne krahiraju. a karakteriše ih i veliki broj strahova. čini se kao da su bezosećajni.2009 Lac caninum je homeopatski lek koji se pravi od psećeg mleka. Vermeulen. slabost srca. Imaju snažno izražen osećaj dužnosti i čvrsto se pridržavaju krutog unutrašnjeg koda o dobru i zlu. što je manje uobičajeno kod drugih lekova kod kojih postoji pravilo bar na kojoj strani počinju simptomi. Osobe kojima je potreban ovaj lek smatraju najstrašnijim snom onaj u kojima se pojavljuju zmije. ortodoksni. zmija. društvene.05. Simptomi kod ovih osoba bez obzira da li se radi o vrtoglavici. Lako se razbesne na najmanju iritaciju i mogu biti agresivni i imati odbrambeni stav. za bolne i natečene grudi. preosetljivost na promaju. laktacija i izvan dojenja i dr. Često se svađaju sa bračnim drugovima ili porodicom. Boluju i od nefritisa. smrt. Strepe zbog svojih simptoma. dugačka . lako se uzbuđuju. ekstremiteta i uma. bolna i uzrokuje pukotine na anusu. Mogu dosta toga da izdrže. stalno menjaju pravac. čira na želucu i raka. Karakteristika im je prisustvo kesica ispod očiju.zasljepljenjem i upornom konstipacijom kod koje je stolica tvrda. bolova u jajnicima. poznati homeopat. Osobe kojima je ovaj lek pokazuju veliku zaboravnost. Ne opaža se kada su pod stresom sve dok situacija ne postane dosta ozbiljna. bol u leđima i malaksalost sa karakterističnim probadanjem.05.nakon snažnih naprezanja. baš zato što ne pokazuju osećanja. često greše u govoru i pisanju.2009 Ovo je homeopatski lek napravljen od soli ugljene kiseline. Lac caninum Postavljeno: 20. Imaju manjak samopouzdranja. astme. ali su u sebi veoma osetljivi. To su korektni. Muškarci često frustriraju svoje supruge. mešajući ili ispuštajući slova ili reči. bube. zemljotrese. Osobe kojima se Kali carbonicum prepisuje teško izražavaju svoja osećanja i drže ih pod kontrolom. pogotovo ako se bol seli s jedne strane tela na drugu. Dok su zdravi suzdržavaju se od kritike.

kada je smanjena funkcija nerava i kada se javi vratna ukočenost. Ne treba im podrška. Deca u tinejdžerskom uzrastu mogu biti kritična. Čim tegobe počnu da se smanjuju po intenzitetu. Ove osobe koriste golotinju kao način da šokiraju. udaraju. I kao deca i kao odrasli iz ljubomore mogu da izvrše i ubistvo. Šale mogu da postanu pakosne i prljave uz neodgovarajuće ponašanje. pri čemu je telo izvijeno unazad. pogotovo razočarenja u ljubavi. Osobe kojima se prepisuje Ignatia su romantične. Prepisuje se kod povreda živaca usled nesreće ili operacije. Osobe kojima se prepisuje Hyoscamus imaju jako izražen seksualni nagon. kao što su žalost.2009 Ovo je homeopatski lek napravljen od jedne vrste oraha koja u sebi sadrži strihinin. stida. Daje se i deci koja i nakon manjih povreda glave pate od spazama. Pričaju seksualne šale u neprikladnim situacijama. Kada povreda zahteva hiperikum bol je sevajući i veoma snažan. prefinjene koje su idealisti.05. sve dok sasvim ne prođu. Često ne jedu voće i boje se ptica. leđa). na primer deca koja ostavljaju otvorena vrata tolaeta da bi ga drugi videli. povećava se i razmak između svake naredne doze.2009 Hypericum je homeopatski lek napravljen od ekstrakta biljke kantarion. nagnječenja perifernih nerava. Ruka im često gravitira prema genitalnom području. poniženja i straha. neprijatnosti. supstancu odgovornu za pozitivno raspoloženje čoveka. Za odrasle je karakteristično uzdisanje. naročito deci. Plaču jecajući i sa knedlom u grlu.05. pa ima dece koja se tuku. dok u sebi pate. Hyoscamus Postavljeno: 19. nožni prsti. sumnjičava ili izazovna. naročito u značajnim razgovorima. Naročito se primenjuje kod razočarenja. Kada plaču moraju biti sami. tugu novijeg datuma. promene raspoloženja. kulturne. sukoba. Hypericum Postavljeno: 19. Imaju visoka očekivanja i od sebe i od drugih. depresije. Spoljašnjost im može biti gruba. u razgovoru koriste seksualne konotacije.Ignatia Postavljeno: 19. Veoma su disciplinovane. osećaja krivice. lako se uzbuđuju i veoma su ljubomorni. Kantarion je dugo poznat po smirujućem efektu. tuga. Koristan je kod pada na rep kičme. egzibicionisti. Da bi uznemiriili i skrenuli pažnju na sebe mogu se ponašati šokantno i uvredljivo. Ignatia pomaže kod emocionalnih problema. . izraženo je i agresivno ponašanje. Ignatia je glavni homeopatski lek za svežu. ljudi koji idu na nudističke plaže ili nose izazovnu garderobu. Osim ljubomore. ujedaju. Širi se dužinom nerava. nakon lečenja kod zubara. Hypericum je odlična supstanca za povrede delova tela koji su bogati nervima ( vrhovi prstiju. U početku pate ćuteći. Ove osobe često žele da budu same. Pretpostavlja se da kantarion u mozgu zadržava serotonin. samosažaljenja. tako da najnovije studije ukazuju da bi mogao da zameni antidepresive današnjice.2009 Ovo je homeopatski lek koji se pravi od biljke bunike. ljudi koji se svlače na ulici. Koristan je za ubodne i prostrelne rane i sprečava tetanus. apsolutni prefekcionisti. Lek je indikovan i kod pulsirajuće glavobolje. stroge prema sebi. kod gubitka voljene osobe i napuštenosti. Primenjuje se i za depresiju kao posledicu hirurške intervencije. plaču. odnosno zatiljni grč ( opistotonus).05. to je situacija besa. To su sposobni ljudi koji brzo shvataju. Ove osobe se kriju iza tvrde fasade i deluju hladno.

Kod dece i paranoidnih tipova može se javiti tiho mrmljanje. zaštitnici. licem ili usnama. Lek je dobar za one koji imaju problema da asimiliju gubitak i tugu. negovatelji sa sposobnošću da skinu teret sa pleća drugih i preuzmu ga na sebe. dobar je za ljude koji lako odustaju. Kao deca ravnaju se prema roditeljskim idealima na štetu svog samoizražavanja. za one koji ponavljaju ista iskustva. Glavobolja sa bolom u unutrašnjem ćošku oka. Quercus robur Postavljeno: 19. Tolerantni. Sumnje mogu prerasti u ozbiljne paranoje povezane sa mnogobrojnim iluzijama. manične depresije.05. Koristan je za bistru decu koja se bore sa pritiskom u školi. iritabilnost. Noću kašalj nastupa u paroksizmima (pojačavanje simptoma u napadima do krajnjih granica) i kašalj je toliko jak da budi iz sna. za bronhitis i upalu pluća. igraju se prstima. Lek je indikovan i kod kašlja koji se pojavljuje nakon malih boginja ili šarlaha. Hyoscamus se primenjuje kod problema u ponašanju dece. Posle dugog i iscrpljujućeg izdržavanja. iscrpljeni od suviše trčanja okolo.lome. posebno kod starijih ljudi. Lek je dobar za retardiranu decu. Majke koje su morale da suprimiraju svoju ženstvenost da bi se izborile sa zahtevima muža.2009 Quercus robur je homeopatski lek napravljen od hrasta. skoro izgubljen. dece i posla. nervoze. Plutajući i zamagljen vid od stresa i umora. osećaj golicanja u disajnim putevima. tada ima želju za društvom. Ostali simptomi i znaci kod kojih je lek potreban su bol i vrućina u glavi od besa. Ceo grudni koš podrhtava od kašljanja. i da nauče iz njih. hemoroidi. sporo se ljute i reaguju. šizofrenije. buke. Osobe kojima ovaj lek odgovara preduzimaju veliki napor. Hernije ( kile) koje ne reaguju na indikovane lekove. Ima osećaj stranog tela u dušniku. Za one koji su na ivici da odustanu u očaju posle ogromnih napora: imaju problema da nauče iz prethodnih iskustava. Stisnutost očiju i glave.2009 . briga oko minornih detalja. Kada je zdrava osoba. Impotencija kod muškaraca koji ulažu previše energije u agresivno traženje svog kreativnog završetka. dođu do tačke kada više ne mogu: tada je ovaj lek od najveće koristi.05. paranoje. želudačni kamenac i želudačne kolike. To su snažne individue koje se suočavaju sa povećanim stresom. Zbog asocijalnog ponašanja mogu ih isključiti iz vrtića. skidaju odeću. Takođe. Za ljude koji ne uče lekcije lako. Za biznismene koji zbog preteranog rada dovode sebe i sve okolo u stanje besa i postaju iznureni Mladi ljudi sa viškom energije ali bez odgovornosti. Tenzija u vratnom i potiljačnom pršljenu od preteranog rada. Pomaže kod krvarenje iz materice. unutrašnji ili spoljašnji. promiskuiteta. Nekada ove osobe čupkaju odeću. ali se ublažava od uspravljanja. šapat ili ćutanje ili pričljivost sa brzim menjanjem tema i prostačkim govorom. menstrualnih grčeva i glavobolje. kuće. Glas je grub. ali kada dobije temperaturu onda ima averziju. pogotovu odmah nakon što legne. do rituala. Konstipacija i naduvenost usled stresa. Sve navike i rutine su im duboko ukorenjene. Disanje je ubrzano i anksiozno. Glononium Postavljeno: 19. mogu da budu veoma strpljivi. Za one koji nastavljaju da se bore uprkos tome što ih je oborio teret života. Egoizam se izražava kao snažna potreba da se bude u centru pažnje. promukao. Stanje koje je kombinacjia istrajnosti i rezignacije. sa fisurama ali sa vrlo malo krvarenja. opsesija jednom stvari. Karakteristično za ove ljude su velika tenzija u mišićima. Ciste i izrasline na genitalijama. Osećaj vreline i proširenja u glavi. uvek izgleda kao da istrajavaju. konstrikciju jednjaka tokom kašlja.

U tim situacijama su tužni. Imaju probleme sa krvotokom i nesvesticom. Nije žedan iako su usta i sluzokoža suvi. Gelsemium je dobar za simptome koje se javljaju pre i posle nekog ispita ili teškog psihičkog šoka. usporenim pulsom. i najmanja sitinica ih uzbudi i iznervira i tada imaju osećaj da im krv ″šiklja″ u glavu ili srca. nastupi u javnosti. počinju da se tresu. Ako izviju telo ili ga čvrsto . Koristi se i kod sporo rastuće temperature koja obično nije jako visoka. veoma su razdražljivi.05.05. sastanak. boje se da ne mogu izaći na kraj sa životom. apatični. Primenjuje se i kod žena u klimaksu koje imaju talase vrućine. ne mogu se suočiti ni sa najsitnijim izazovom. kada je praćena napred navedenim simptomima. pospana je i letargična. Jedan od glavnih uzroka za prepisivanje Glononiuma jeste sunčanica. oboljenja srčanih zalistaka. kod sparine i toplog vetra. buši ili štipa. Osoba se oseća iscrpljeno. Colocynthus se prepisuje kod osoba koji imaju bolove u želucu. migrena. kongestivne bolesti srca. Osobe kojima je Glononium potreban se slabo orjentišu u prostoru i konfuzne su. Glononium se primenjuje kod glavobolja. Lek se može koristiti i kada posle preležanog gripa dođe do slabosti sa drhtavicom i pospanosti i kada se pacijenti ne mogu oporaviti. Takođe imaju kolike (grčevite bolove) ili neuralgije uz veliki bol od potisnutog besa ili nervoze. oseća bol u celom telu. pre nevremena.2009 Colocynthus je homeopatski lek koji se pravi od jedne vrste gorkih jabuka koji umiruje grčeve ( kolike). imaju jače simptome kod vlažnog vremena. Colocynthus Postavljeno: 19.Glononium je homeopatski lek koji se pravi od nitroglicerina. Imaju iznenadne bolne grčeve i bolove kao da ih neko reže. od gomile. Osećaju mentalnu tupost i misle da na mogu da učine i najmanji napor za razmišljanje. kapci su teški i padaju. podrhtavanje ruku i iznenadnu malaksalost čak i kada sede. hiperemije mozga i sl. ne žele da razgovaraju. loše vesti su teško podnošljivi. I u ovim situacijam se može javiti drhtanje ekstremiteta. Ovo je najbolji homeopatski lek za agorafobiju (strah od otvorenih. magle. prijaju joj samoća i tišina. Nekada im uspeva da sakriju svoj strah i nervozu. ali ne mogu da plaču. osetljive. razdire. Uglavnom sve tegobe pa i snovi dolaze nakon nekog težeg iskušenja ili suočavanja sa velikim problemima. naročito od jabuka. strahom da bi srce moglo prestati da kuca ako se ne pomere (ubrzani puls prilikom kretanja). visokog krvnog pritiska.2009 Gelsemium je homeopatski lek koji se pravi od korena žutog jasmina. Ove osobe su u takvim situacijama uznemirene. iritabilne. Kao deca se grčevito drže kada ih nose ili kada su u kolicima. Osobe kojima je potreban ovaj lek i na javi i u snu se suočavaju sa strahom od pada. Gelsemium Postavljeno: 19. ili sanjaju da polažu ispit. bode. klecanje kolena. Lenji su. Osetljivi su na promene vremena. Često se izgube čak i na mestima i u ulicama koje dobro poznaju. Nekada se noću bude i ne znaju gde se nalaze. Ispiti. porođaj. aritmija. Osobe koijma je Gelsemium potreban su bez samopouzdanja. Često su ovakva stanja praćena dijarejom ( proliv) ili učestalim mokrenjem. umorno. trgova). Često se daje kod lažnih porođajnih bolova ili kod izraženog straha od porođaja. nevoljno se prihvataju bilo kog posla. Zato je ovaj lek i dobar kod kongestivne glavobolje. nizak krvni pritisak. Oseća slabost ekstremiteta. širokih mesta. osećaju se ukočeno.

2009 Narodno ime je kamilica. Ovde spadaju simptomi kao što su: izuzetna nepodnošljivost bola. Čest je i išijas. vrlo su osetljivi ili razdražljivi. Ovaj lek se prepuje osobama koje već duži vremenski period tuguju (nečija smrt). tako i u herbalnoj medicini. nerava ( hiperosetljivost čula. sa nadimanjima. nevoljeno i progonjeno. i slično.pritisnu ili ukoliko se potpuno skvrče doživljavaju olakšanje. Tu spadaju i deca roditelja koji su preležali malariju a lečeni su kininom.2009 Ovaj homeopatski lek se dobija iz kinina kao matične supstance. Ovde spadaju deca koja toliko pate od bolova da teraju roditelje u očaj. slabost srčanog mišića i stanja kolapsa zbog anemije). Skloni su svim vrstama umetnosti i uživaju u lepoti. osećaju se nesretno i žale se da ih u poslu ometa neka osoba ili teškoća u organizaciji. kapricioznost. lako se uzbuđuju. preosetljivosti na bol.05. uzrujanost. Ne znaju šta tačno žele.05. To su deca kojoj je nemoguće ugoditi. a za svoje probleme krive druge. averzija prema dodiru. Imaju averziju prema površnom kontaktu. Kod male dece su takođe tipične kolike. idealisti. Karakterističan je strah od životinja. vrlo razdražljiva i plačljiva. Imaju nadmoćno ponašanje prema svojoj . kolike usled postojanja kalkuloze žučne kese i mokraćnih puteva. bronhitis. gubitka velike količine krvi. China Officinalis (Kinin) Postavljeno: 19. naročito kao tinejdžeri. astma. kretanje. Mogu se osećati odbačeno. zvonjenje u ušima).2009 Causticum je homeopatski lek poznat i kao Hahnemannova soda. proliv za vreme izrastanja zuba.slično se leči sličnim. Mnogo maštaju. Često su im crveni obrazi. na primer kod znojenja ili obilnih menstruacije. hladan vazduh. bolno i problematično izrastanje zuba. mirise ili okolinu. grčevi. čak i domaćih životinja kao što su ovce. Poseban značaj u homeopatiji se pripisuje ovom leku kao prvom homeopatskom leku na kome je Hahnemann dokazao prvi zakon homeopatije Similia Similibus Curentur . U kliničke indikacije kod ovoga leka spadaju među ostalim: poremećaji ponašanja. Glavne indikacije koje bi odlučile da homeopata prepiše ovaj lek su pre svega bazirane na mentalno emocionalnoj slici kod pacijenta. naročito jedan. bolne menstruacije. Ove osobe su introvertne. konvulzije. nestrpljenje. pasa. imaju zaštitničko raspoloženje. probleme jetre i slezine ( upale. Chamomilla (Kamilica) Postavljeno: 19. Takođe ove osobe često imaju kašalj. krvi i cirkulacije ( nizak krvni pritisak sa vrtoglavicom. promenjivost raspoloženja.05. Causticum Postavljeno: 19. Zahtevaju da ih roditelji nose i protestuju kada ih spuste. ciroza). naročito noću. neuralgični bolovi. bolovi u uhu i drugi. žele samo duboke kontakte i prijateljstva. Uglavnom se prepisuje osobama koje imaju gubitke telesne tečnosti duže vreme. Ove osobe su vrlo osetljive na dodir. veoma je dobro poznata lekovita biljka kako u zvaničnoj. dugotrajnih proliva. intenzivno su zabrinuti za dobrobit drugih. često su apatični. kolike. Na organskom nivou mogu imati poremećaje gastrointestinalnog trakta. naročito kada je roditelj uzbuđen. hipertrofija. Žene imaju i dismenoreju (poremećaj menstruacije). tradicionalnoj kineskoj.

živahne. porodična istorija mentalnih . Preterano kontrolišu decu – ne dozvoljavaju da idu nigde gde postoji i najmanja opasnost. osetljivi su na muziku. vole prirodu. Kod kuće su šefovski raspoloženi i svadljivi. slano i masno sve zajedno (nisu debeli. nesposobni da bilo šta odbiju. I kao deca su saosećajni i svesni patnje drugih ljudi. a nesanica se javlja čak i kod male dece. Saosećajnost je posledica strepnje. Prestaju da veruju drugim osobama . šef). Vrlo su osetljivi na kritiku. a narav im je popustljiva. Karakteristično je i interesovanje za seks i masturbacija u vrlo ranim godinama. Sve više puta proveravaju. Causticum deluje i na bolove kod artritisa i reume. Ovoj osobi je teško da potvrdi sebe i da uzme sudbinu u svoje ruke. saosećajni. ali vole masno). žena. Lako mogu imati disleksiju ( pravljenje grešaka sa slovima i brojkama). Carcinosin Postavljeno: 19. bezvrednosti. Kao deca ili nisu preboleli ni jednu dečiju bolest ili su preboleli veliki broj i to u teškom obliku. lupus. posebno čokoladu za kuvanje. sklona dominaciji nad drugima. Dublja slika njihove ličnosti je slika beznađa. majka. lako se uvrede. dijabetes. saosećajne. sindrom karpalnog tunela. Sa druge strane može biti veoma otvorena. Stalno strahuju da će se nešto loše dogoditi. Oni mogu voleti i mrzeti istu osobu i to osobu koja dominira nad njima ( otac. nedostatka hrabrosti i velikog osećaja krivice. uticajnih roditelja ili partnera. naročito ako su prethodno izvršili neki zločin. vole oluju. Menierova bolest.deci. Postoji dominacija snažnih.2009 Osobe kojima se prepisuje Carcinosin su velikodušne. plakanja bez razloga. Imaju puno kontradiktornih simptoma. što se ispoljava kao sklonost ka samoubistvu. sladoled. bolje se osećaju nakon kratkog sna. šećer i kolače. To su emotivno najosetljiviji ljudi. Kod ovih osoba se javljaju lokalizovane paralize. Hodginkova bolest. Zatvaraju se nakon šoka i duboke tuge. osetljivi su na dolazak oluje (osećaju se bolje nakon što oluja počne). gubitak glasa. često imaju simptom hronične nesanice koja traje po nekoliko dana (nesanica kao uzrok aktivnosti uma). imaju strah od raka. muž. leukemije. reumatoidni artritis. Različiti specifični faktori su karakteristični za ova tip ljudi: u porodičnioj istoriji bolesti postoje rak. Preosetljivi su i na vrućinu i na hladnoću i vole uglavnom umerenu temperaturu. obožavaju slatkiše. da donosi odluke i izrazi svoje mišljenje. vole jako začinjenu hranu Indikacije za Carcinosin su: Porodična istorija karcinoma. Preterano su oprezni. Karakteriše ih bezrazložna dugotrajna nesposobnost da se zaspi. želje za smrću. slaba bešika. anticipatorna anksioznost (imaju ove bojazni zato što očekuju da budu savršeni). osećaju se čudno. istorija tuberkuloze u familiji pacijenta. čokoladu.05. hipertenzija). jaka ličnost sa odgovornim poslom.arterioskleroza. Teško se koncentrišu. bradavice. a kao tinejdžeri mogu da postanu idealisti i učestvuju u raznim bunama. Bellova paraliza. Ona se boji sukobljavanja i sve će učiniti samo da bi izbegla sukob. Osoba kojoj je potreban Carcinosin može biti vrlo supresivna i povučena i to je često iz razloga što je neko dominirao nad njom. anarhisti ili aktivisti neke druge vrste. bolje se osećaju na moru (po nekim knjigama osećaju se gore). uvek vole da udovolje. mitinzima i revolucijama. revolucionari. vole da putuju. slučajevi kardiovaskularnih bolesti (kardiovaskularni tumori-hemangiom. Velika zabrinutost zbog izrabljivanja drugih ljudi podstiče ih da postanu vođe sindikata. posebno raka dojke. more i životinje. kao i na bolove u bedrima. vole da plešu. tuberkuloza. multipla skleroza. vole da pomešaju ukuse i da jedu slatko. očajanja. bolje se osećaju uveče. kolenima i stopalima. Radoholičari su. puni su bojazni. mladalački dijabetes porodična istorija anemije. ukočenost u leđima.

pasa. Calcarea Carbonicum Postavljeno: 19. a mogu se oznojiti i ostati bez daha i od penjanja uz stepenice. iz euforije i blaženstva padaju u depresiju. deca mogu biti veoma bistra. pa nekada imaju i noćne more. Osobe kojima se prepisuje ovaj lek su psihički veoma pokretljive. blistavih i uzbudljivih osoba. Kada su u depresiji slušaju klasičnu muziku. bolesti. siromaštva. smrti. Potreseni su kada vide patnju i nepravdu. Ovaj lek se prepisuje i osobama koji baš koriste cannabis ( marihuanu) kao drogu.05. Cannabis Indica Postavljeno: 19. živahnih. jer su najčešće nesposobni da stvari reše direktnim putem. Često se žale da osećaju kao da se nalaze na pogrešnom mestu. a nekada i vidovite (mogu da imaju vizije budućih događaja). Za očigledne situacije primenjuju složenu loguku. četvrtaste građe. Veoma su pouzdani i na njih se prijatelji mogu osloniti. duhova i mraka. osetljivi na kritiku. Nekada se dešava da previše rade. Balansiraju između neba i zemlje. Od oboljenja je uobičajena anemija i problemi sa menstrualnim ciklusom kod žena. Imaju osećaj za nestvarno. ne prihvataju činjenicu sa lošim stanjem na ovom svetu. roditeljima. pauka. sede i igraju se tamo gde su im roditelji rekli.2009 Ovo je homeopatski lek napravljen od cannabis-a. Down-ovog sindroma. Kada nešto opisuju često koriste reči lepo ili užasno i često koriste superlative. Veoma su zaboravnni.2009 Ovo je homeopatski lek napravljen od kalcijum karbonata. nemaju osećaj za vreme. visina. bez samopouzdanja. bezvredni. osobe koje se bore. Ove osobe kao da se dokazima moraju izvući iz svakog intelektualnog škripca u koji su upali. šizofrenije. Idealizuju stvari i ljude oko sebe. sa dosta bora na čelu. naročito kada govore o drugim ljudima. Smeju se i na najmanji povod. Iako su spora. Loše im je od bilo kog napora. duhova. Kao deci često im se znoji glava i mirni su. manijakalne depresije posebno kod mladih ljudi. ali se dosta i znoje. A nekada osećaju da su oni sami baš suprotno od toga – užasni. tako da na druge ostavljaju utisak srećnih. Vole da plešu. mraka. miševa. Imaju i velike i brojne strahove: od buba. da nisu uspeli da uđu u svoje fizičko telo i da im je mesto na nebu. Naizgled su ove osobe srećne i zadovoljne. Kao deca se boje strašnih priča. svojim prijateljima.bolesti. Vide samo dobro i zlo. ali na kraju uspevaju. a naročito kada vide strašne događaje. Lek pomaže za lečenje zavisnosti ukoliko zavisnik želi lečenje. patuljastog rasta. Osobe kojima odgovara ovaj lek su gojazne.05. Nekada su čak sloni samoubistvu. Stalno im je hladno. zato delove tog sveta i idealizuju. U stanju su . nesreće. Uživaju u tome da usrećuju druge. samoubistava.

glavobolje. udaranja. Pate od glavobolje na desnoj strani glave. Za vreme menstruacije mogu da osećaju velike bolove koji mogu biti i dosadni i koji se povećavaju od svakog pokreta i pritiska. a onda odustaju. snovi se ponavljaju o svakodnevnici vezanoj za radno mesto. kašlja i drugih simptoma.2009 Bryona spada u biljne homeopatske lekove. Sporo se prilagođavaju novim situacijama. bolne menstruacije i nasilno ponašanje su takođe karakteristični. Bryona je potreban osobama koje su jako opterećene pitanjem novca i materijalne sigurnosti. Često sanjaju kako padaju sa velike visine ili kako ih proganjaju veliki crni psi. nemaju ni trenutka opuštanja jer pate od straha od siromaštva. Mogu imati iznenadnu razdražljivost. Decu kojoj je potreban ovaj lek lako je prepoznati – ne žele da ih nosite i ljuljate. pljuvanje i plakanje. a hladne ruke i noge. Bolest je intenzivna. s obzirom da je mrzovoljan i neraspoložen.05. Teško se prilagođavaju i menjaju. probadanja. Kao deca vole limun i limunov sok i obično se boje pasa. Ove osobe strah od siromaštva ne napušta ni u snu pa sanjaju da rade. Belladonna (Velebilje) Postavljeno: 19. naročito na desnoj strani tela u vidu rezanja. a simptomi su jako izraženi: visoka temperatura.2009 Belladonna je homeopatski lek koji se pravi od velebilja. besa. bes. Osobe kojima se prepisuje Belladonna imaju česte probleme u ponašanju. Stalno prave neke planove u vezi sa biznisom. Dobijaju napad smeha čim se za to ukaže prilika. Calcarea carbonicum je indikovan kod akni. Takođe. a isto tako dugo im treba da to i završe. snovi o vatri.05. Postoje oštri bolovi. Udaraju nogama i rukama i u snu. Lice im se snažno zacrveni od ljutine. a kroz život koračaju hladnim nogama″ tj. kada izađe napolje na hladan i svež vazduh olakšavaju mu se tegobe. impetiga. dok mu je prilikom ulaska u toplu prostoriju lošije kao i ako se vreme menja na toplije. Glavobolje se ublažavaju ležanjem u tihoj prostoriji. a brzo pocrvene i kad su zbunjeni. mogu delovati neutešno i dovoditi roditelje do izbezumljenja. glasno se smeju i previše se smeškaju. grlo i usta. jezik. sa pojavom bola u grudnom košu. nasilno ponašanje.2009 . astme. I govor prate smeškom. ″Emocionalno su vruće krvi. gojaznosti. Paraliza desne strane lica. sporo menjaju mišljenje. crvenilo lica.05. Belladonna je često lek za bolesti sa akutnom groznicom. Karakteristično za ove osobe su vrela glava i telo. Skloni su prehladama koje spuštaju na bronhije i grudni koš i praćene su jakim i suvim kašljem. Bolje mu je od potpunog mirovanja. i često imaju noćne more. i kada ga svi ostave na miru. reume. odbijaju sve što im ponudite. tako da pacijent snažno pritiska to mesto prilikom kašlja i od toga mu je i bolje. Glavobolja im se javlja uglavnom na levoj strani. kod dece koja su često prehlađena. Često imaju glavobolje. Baryta carbonicum Postavljeno: 19. naročito na kraju rečenice.da rade do krajnje iscrpljenosti. Sporo uče. Bryona Postavljeno: 19. Pacijent ne podnosi bilo kakav pokret a ni lokalnu toplotu. Postoji izražena suvoća sluzokože i osoba ima potrebu za hladnim pićima. lako se zbunjuju. dugo im treba da nešto započnu. zažareno crveno lice. proširene zenice.

Kao deca su veoma stidljivi i ″kriju se iza mamine suknje″. Imaju ekstremni nedostatak samopouzdanja i osećaj manje vrednosti. sve je na svom mestu i uredno složeno. Arsenicum se prepisuje opsesivno urednim osobama. drugim ljudima ulivaju strah. Vrlo su uvredljivi. Oni toga nisu svesni. kao i jedan od najvažnijih lekova protiv samoubistva. Prohodaju i progovaraju kasno. Pod stresom ove osobe postaju bezobzirne. straha i ostalih osećanja uzrokuje pojavu angine i simptoma srca i cirkulacije. Mogu biti maleni rastom. ismejavanja. kao i mentalno i emocionalno.2009 Arsenicum je homeopatski preparat napravljen od arsena. slušaju klasičnu muziku koja ih oslobađa od bolnih osećaja. žele da izgrade karijeru. osećaju se poniženo kada ih neko kritikuje u svađi. Skloni su depresiji i tada ne osećaju nikakvu radost. Takođe. Muzika im pomaže da prorade i prožive potisnuta i tužna osećanja. žele društvo i preterano se brinu za zdravlje. Osobe kojima je potreban aurum jesu ozbiljne. Uobičajene su detinjaste misli. Strah od smrti je njihov najveći strah. drže se po strani. Traže sigurnost u posedovanju novca. mnoštvo detalja i briga oko sitnica. žude za postignućima i pate za tim da bude cenjeni. duboke potrebe da se osećaj sigurnosti stvori pomoću reda. Aurum je glavni lek za duboko ranjeno srce. Naivno slušaju tuđe savete. Boje se stranaca. Sva urednost i potreba za kontrolom proizilazi iz dubokog besa i nesigurnosti.05. jednostavne ideje. često veoma elegantno. a karakterističan je i nemir koji se najteže podnosi posle ponoći. duhovnim aktivnostima ili samoubistvu. Potiskivanje besa. Ključni momenti su naivnost i prostodušnost. Arogantni su. Upravljaju drugima preko svog novca. Aurum Postavljeno: 19. ponavljanje jednostavnih rečenica. lako se dešava da kritika osujeti ostvarenje ciljeva. od ljudi. Aurum ublažava lupanje srca kod menopauzalnih tegoba. mentalne zaostalosti. Neki organi se mogu kasno razviti. često grizu nokte. ili u religiji.Baryta carbonicum ( barijum karbonat) je homeopatski lek koji se prepisuje kod hroničnih zapaljenja tonzila. sve dok stvari ne krenu naopako. . Ove osobe se mogu prepoznati po njihovom strahu od prekora.ljudi koji nikada nisu odrasli. vole nakit. Ozbiljni su. Osobe kojima se ovaj lek prepisuje su emocionalno nezrele osobe . javnih mesta). a rastu sporo. Takve osobe pronalaze utočište u alkoholu ili drogama. Mogu biti visoki ali emocionalno nezreli. predmeta. strahuju da ostanu sami.05. novih situacija. Kada im se u životu jave komplikacije postaju neodlučni. meditaciji. satove i sl. S obzirom da su veoma osetljivi na kritiku. razdražljivosti i besa koji se javljaju kod PMS-a. Vrlo su česte glavobolje i sinusitisi. ublažava osećaje tuge. Ove osobe su često prehlađene. Arsenicum Postavljeno: 19. nečega iz ranog detinjstva. praćen disanjem na usta i čestim prehladama. Lako se može uticati na njih i lako postaju zavisni.2009 Aurum je homeopatski lek koji se pravi od zlata. Njihovi stanovi su besprekorni. Kod muškaraca su česti problemi sa testisima. Ovo mogu biti osobe koje postižu visoko postavljene ciljeve. Tako se i oblače. a naročito ljudi. pate od agorafobije (strah od otvorenog prostora. glavobolja. a uobičajen je preterani rast tonzila (krajnika).

2009 Arnica je homeopatski lek koji se pravi od cele biljke arnike. Arnica je glavni lek za povrede izazvane padom ili tupim predmetom. jer najčešće i nemaju vremena da nešto osete.05. jer se boje da to neće biti kako treba. Pate od snažne klaustrofobije (strah od zatvorenog prostora). otvoreni. potrebna im je podrška. Skloni su bezosećajnosti. Vrlo su ljutiti. Osobe kojima se prepisuje ovaj lek se karakterišu naglošću i osećajem vremenskog pritiska. Strahuju zbog onoga što im se moglo dogoditi. ali upravo im se čini da ih nešto vuče dole. a da realno to nije tako. za šok. uključujući i koren. a to je u stvari strah od smrti. ohrabrenje i razuveravanje da njihovo stanje nije tako loše. Javljaju se snažne palpitacije (lupanje srca). nije mi ništa”. Kasnije postaju sve bolesniji. kao i nakon vađenja zuba. Arnica je glavni homeopatski lek za traumu. paze da ne stanu na pukotinu na trotoaru. a kada bes okrenu prema sebi. Plaše se da ostanu sami i napušteni. Često pate od sindroma iritabilnih creva. česti su prolivi. Ekstrovertni su. Od previše pričanja i pevanja imaju često zapaljenja grla. Postavljeno: 19.Tipična slika je buđenje usred noći i koračanje po sobi u stanju straha i nemira. Takođe. Često imaju simptome slične astmi ali i nekada i imaju astmu (to je i glavna patologija ovih ljudi). jer misle da će se njihov bol pojačati ako ih neko dodirne. jer može da spreči krvarenje i stvaranje hematoma. Karakteristično je da u takvim situacijama osobe kojima je ovaj lek potreban izgovaraju: “Sa mnom je sve u redu. napuštenost neposredno posle rođenja (dok se majka oporavlja od komplikacija na porođaju). Lakoverni su. čirevi oka. da smanji napor pri porođaju. što je povezano sa nedostatkom moći rasuđivanja i sa naivnošću. nadutost. unutrašnjih povreda mišića i zglobova. strahuju i da samostalno nešto urade. nagnječenja. jaki bolovi. prijateljski raspoloženi. Često su nervozni pre važnih događaja (naročito izlaganja u javnosti). Govore pre nego što o nečemu razmisle. kod hematoma. Ubrzava i pospešuje izlečenje oštećenog tkiva i ublažava krvarenje. Ublažava akutne bolove u rukama. kritični i prema drugima i prema sebi. koje i najmanja fizička tegoba uznemiri i kad im nije dobro šetaju. šakama i nogama i pomaže kod gastritisa i napada grčeva. Ove osobe su često sujeverne. Oboljenja i stresovi koji su česti kod ovih osoba su traume još na rođenju. a ispljuvak penast. Dobra je i za ponovljene povrede deformisanih zglobova. stvaraju u sebi osećaj krivice i tuge. a ublažava i osećaj iscrpljenosti posle porođaja. Oni često pate od želje da skoče sa visine iako imaju veliki strah od visine. . sluz je oskudna. Ne vole da im se neko približava. imaju strah od visine. i vole da govore u javnosti. iskreni. pomaže kod stezanja i pečenja u grudima pri svakom kašljanju. Arnica je dobra pre vađenja zuba. Arsenicum smiruje kijavicu i peludnu groznicu. gasovi i podrigivanje. Stalno se žure i strepe da ne zakasne.2009 Ovo je homeopatski lek napravljen od srebra. na uglove i slično. svaki čas zovu lekara. Strašno strepe za svoje zdravlje. Mogu da osećaju takav bes kao da mogu nekoga da ubiju. Primenjuje se i kod veoma starih povreda.05. Može se ordinirati povremeno tokom porođaja kako bi pomogao mišićima da pravilno rade. onemogućava prekomerno izlučivanje sekreta. koja je pre svega telesna sa ili bez emocionalnog šoka. uganuća i bolnih mišića. U tim trenucima govore da umiru i da im je potreban lekar. Prvenstveno su paničari. Takođe. strah je još veći. Argentum Nitricum Postavljeno: 19.

Ipak. jer se osećaju bezvredno. Anacardium Postavljeno: 19. urin je taman.05. ali i kod okrutnih diktatora. kidaju muvama noge. Zatim u školi postaju neprijatni prema drugoj deci.stalno nešto rade. napredovanje na poslu) ne postignu uspeh. trebalo bi ga uzeti samo ako postoje i ostale psihološke karakteristike kao što su naglašena agresivnost prema bilo kome ko bi mogao da ugrozi članove porodice. a kretanje poboljšava njihove tegobe. ovi inače mirni ljudi. cisti na jajnicima. ove osobe mogu patiti od upale grla. straha. da joj je vrućina.bolovi probijaju. ljubomora i borbenost. peku i smanjuju se nakon što se koriste hladne obloge. Apis je dobar za vitalne ljude koji puno i skoncentrisano rade. nervozom i ljubomorom. jadić). reaguju sa agresijom. kožnih erupcija. ali nekada im stvari neočekivano ispadaju iz ruku ili urade baš ono što nisu hteli. Pomaže i kod upala materice. Apis se primenjuje kod akutnih napada i stanja koja se razvijaju brzo . herpesa.2009 Anacardium je homeopatski lek koji se pravi od jedne vrste oraha. nasilja. Apis mellifica jedan od lekova koji se između ostalog daje protiv uboda pčele. postaju vođe bandi. kod edema. Aconitum Postavljeno: 19. kod šizofrenije.Apis Mellifica Postavljeno: 19. Još kao deca pokazuju agresivnost. često ljubomorni. Ovi ljudi rado rade. jajnika. U suštini ove osobe su bespomoćne. Moraju se dokazati. crtaju strašne prizore i sl. i slično. Ovo je zapravo lek za najagresivnije osobe kao i one koje su i same bile žrtve nečije agresivnosti. zli i nasilni. nema ga puno. . upala sluznice ili zglobova. Fantazije su im isunjene nasiljem. nedostatak samopouzdanja i poverenja. članci i kapci su otečeni. nastaje nedostatak samopouzdanja i sukob i javlja se osećaj odvojenosti i izolacije. a žele da budu voljeni i prihvaćeni. Zbog toga je Apis mellifica dobar kod alergičnih reakcija: nakon uboda insekata. Karakteristično za ove osobe je da nisu žedni. da ne podnose vrućinu i da im prijaju hladne obloge. može biti da je Apis lek izbora za nju.05. mentalnog šoka i brojnih drugih simtpoma. Primejuje se kod zločina. rugaju im se. života u izolaciji.05. U ekstremnim slučajevima ove osobe su ubice ili osećaju da bi to bili kada se ne bi uzdržavali. nakon vakcinacije ili uzimanja leka. otoka zglobova. Tipični simptomi kod problema sa bubrezima i bešikom su: bolovi. bezosećajnosti i ubilačkoj agresivnosti.2009 Apis je homeopatski lek koji se pravi od otrova iz pčelinje žaoke. žuri im se. Kada u situacijama u kojima osećaj samopoštovanja zavisi od postignuća (polaganje ispita. što se odražava u okrutnosti. Ukoliko je njihova porodica ugrožena. Osobe kojima je Anacardium potreban imaju osećaj manje vrednosti.2009 Ovo je homeopatski lek napravljen od Aconitum-a (lekovita biljka. veoma su vredni . Koristi se kod alergija. vitalni su. često sa socijalnim poslovima. Takođe. Zbog takvog ponašanja gube simpatije odraslih koji im uskraćuju ljubav i brigu. Ako osoba često sanja pčele. žalosti. Često im ispadaju stvari iz ruku. angina. posebno da je progone ili da je izložena suncu. Zatim počinju nasilno da se ponašaju. pečenje za vreme mokrenja. Karakteristike ovih osoba su konstantna razdražljivost i pobuđenost.

normalno: kisela reakcija. kod upale ždrela i grla. Što je mokraća više koncentrovana. Pregled mokraćnog sedimenta tj.ukazuje na povećanje bilirubina. bilirubin i nitrite. Laboratorijska analiza mokraće (urina) Autor: dr Sonja Ilić Postavljeno: 18. miris. čak i u automobilu. veoma hladnog vetra. Rutinski pregled mokraće je jedna od osnovnih laboratorijskih analiza. bakterije. -Crveni urin . Ponašaju se kao da ima svakog momenta preti smrt. kada se konzumira veća količina cvekle ili kupina. boja je tamnija. Ove osobe može da uznemiri preveliko uzbuđenje ili prevelika radost. pa treba izbegavati drugu vrstu ambalaže zbog moguće kontaminacije. ali i od svih oblika iznendanog šoka. zaglavljivanje u liftu). koja može da se kupi u svakoj apoteci. Ovaj lek se koristi se na početku akutnih infekcija sa naglo povećanom telesnom temperaturom bez znojenja. beba plače kada se dodiruje. Neki ljudi inače imaju povećan bilirubin. ekstrovertne. ketonska tela. Uznemirava ih i poniženje i žurba. Veliki šok kada se vidi neka nesreća ili se čuje o iznenadnoj smrti poznate osobe. pH se kreće između 5 i 6 . na primer. reakcija i specifična težina. odnosno na neki zapaljenjski proces. 2. Izgled urina . kod nepodnošljivih. simpatične i prijateljski raspoložene. bolova u ušima. Svaki takav pregled sastoji se od tri dela: 1. proliv. šoka. a na nju utiču i povećana telesna temperatura. Zanimljivo je da ružičasta boja mokraće može da se pojavi. Mokraću treba sakupiti u odgovarajuću bočicu. što najčešće ukazuje na oštećenje bubrega. panike sa velikim strahom. već drugi mlaz prve jutarnje mokraće. Kod beba se Aconitum koristi i posle traumatskog porođaja.normalno: žuta boja. kod kašlja. povraćanje. snažne. Inače su ove osobe spolja gledano vitalne. Velika panika i strah od smrti. znojenje. drugih snažnih fobija. Od mraza. kod nesreća. urobilinogen. oštećenje mokraćnih kanala i bešike. Reakcija . Kod beba su simptomi strah i nemir.ukazuje na prisustvo hemoglobina. -Tamnosmeđi urin . šećer. Prisutna je intezivna klaustrofobija. jakih bolova. Opis fizičkih i fizičko-hemijskih karakteristika mokraće: izgled.od svetlo žute do tamno žute. nesanice.05. sluz i sve druge elemente koji se mogu naći u sedimentu urina.ukazuje na povećan broj leukocita. odnosno pojave žutice. Boja može da varira u zavisnosti od unete količine tečnosti . palpitacija (osećaj lupanje srca). istovremeno želi da se nosi da bi se smirila. Najčešće hemijske analize su analize na proteine. Boja . ali i na razne zapaljenjske procese. ali ipak osetljive na mentalni šok. mikroskopski pregled taloga koji se dobije nakon što se mokraća centrifugira. Prvi jutarnji urin se uzima u sterilnu posudu pri čemu je neophodna odgovarojuća higijena pacijenta i uzima se ne prvi. kod nedostatka kiseonika za vreme ili posle rađanja. ali i na manja uzbuđenja (gašenje svetla u tunelu. kod klaustrofobije. 3. boja.normalno: bistar izgled -Zamućen urin . zbog koga se u urinu javlja krv (najčešće kamen u bubregu ili pesak).2009 Analiza urina je jedna od korisnijih screening metoda čiji rezultati mogu dati osnovne informacije o stanju metabolizma i o stanju genitalno-urinarnog sistema.Za osobe kojima se prepisuje Aconitum su karakteristični jaki strahovi. tako da je njima ovakav izgled urina normalan. što je najčešće znak oštećenja jetre. Hemijska analiza. mogu se razboleti u istom trenutku. kao i na gljivice.

normalno: negativni ili ih ima jako malo. -Snižena je najčešće kod povećanog izlučivanja urina. Obično se uz veliki broj leukocita javlja i povećan broj bakterija. Glukoza . Cilindri . Nastaje i usled povećanog gubitka vode .najčešće ukazuje na bakterijsku infekciju.normalno: negativan Urobilinogen . -Pozitivan nalaz ukazuje na hronično bubrežno oboljenje. Ukoliko ih je u uzorku mokraće dosta (ili kako se to nekad u laboratorijskom izveštaju navodi „masa“) to je već znak ozbiljne urinarne infekcije. Eritrociti bledi .normalno: negativan -Pozitivni rezultati mogu da budu znak oštećenja jetre ili žuči. dijareja. granulirani i voštani cilindri znak su patoloških stanja i njihova identifikacija ima značaja za postavljaje dijagnoze ili praćenje toka bolesti. Pojava proteina u urinu u svim ostalim stanjima znak je nekog zapaljenjskog procesa.normalno: negativan -pozitivan nalaz je indikator prisustva bakterija u urinarnom traktu Eritrociti . . oštećenja bubrega.012.normalno: do 5 -Nalaze se u sedimentu mokraće kada se radi postojanju zapaljenskog procesa i infekciji.normalno: negativni -Mogu da budu pozitivni usled povećane fizičke aktivnosti ili u trudnoći.• Alkalna reakcija . Ovaj nalaz može da se javi i posle teškog fizičkog rada ili povrede Eritrociti sveži . Njihova pojava u urinu u bilo kom obimu nema veći dijagnostički značaj.normalno: negativni. Epitelne ćelije okrugle .normalno: negativni -Pozifivni su najčešće znak prisustva mokraćnih kamenaca ili peska u bubregu i mokraćnim putevima. pa je u ovakvoj situaciji preporuka uraditi i urinokulturu. Bakterije . Aceton . jedan ili dva u mikroskopskom vidnom polju -Nalaz u mokraći upućuje na poremećaj u funkcionisanju bubrega ili mokraćnih puteva.normalno: negativne -Bakterija može biti malo.025. kada to nije znak patoloških promena.referentna vrednost 1. što se najčešće dešava kod dijabetičara. hipertenzije. U urinu zdravih osoba mogu se naći samo tzv.normalno: malo -Ove ćelije oblažu urinami trakt. poremećaja funkcije hormona nadbubrežne žlezde. Epitelne ćelije pločaste . Ćelijski. Proteini .1. Specifična gustina . Nitriti .normalno: negativna -Pozitivan rezultat glukoze u urinu je uglavnom je povezan sa povećanim vrednostima ovog parametra u krvi (iznad 10 mmol/L). što ne mora nužno ukazivati na infekciju već kontaminaciju usled nepravilno uzetog uzorka.normalno: negativan -Pozitivan nalaz prisutan kod dijabetičara Bilirubin . varira u zavisnosti od količine unete tečnosti i sposobnosti bubrega da koncentriše urin -Povećana gustina može da bude znak dijabetesa. i na mogući mokraćni kamenac.normalno: negativni -Pozitivni su najčešće znak skoro preležane infekcije ili hronične bolesti bubrega. kao i visoka temperatura.povraćanje. Cilindri su forme koje nastaju u bubrežnim kanalićima i poprimaju njihov oblik. hijalini cilindri i to retko.normalno: negativne -Pozitivan nalaz ukazuje najčešće na oštećenje bubrega. Leukociti .

CRP. triglicerida. a u serumu dece i iz kostiju.. C reaktivni protein(CRP). alkalna fosfataza. Spermatozoidi . Gama glutamil transferaza (GGT) GGT je veoma osetljiv indikator za oboljenja jetre. .normalno: negativni -Pozitivan nalaz nema dijagnostički značaj. Sluz . Gljivice . rak). kostima. mada je prisutan i u pankreasu i bubrezima. nalazi se na mestima intenzivne apsorpcije aminokiselina. 68-234 U/l za žene. kreatinin.) Autor: dr Sonja Ilić Postavljeno: 10. Normalne vrednosti su 8-40 za muškarce i 5-35IJ/I za žene. transaminaza. Alkalna fosfataza (ALP) Alkalna fosfataza je grupno-specifični enzim koji katalizuje hidrolizu monoestera fosfatne kiseline i alkohola. Karakteristično je povišenje u slučajevima postojanja prepreke u žučnim putevima (kamen. ali i kod oboljenja jetre. na bolesti kostiju (osteosarkom.. Padžetova bolest).. bubrežnim tubulima. Kristali tripl-fosfata . šta znače pojedine skraćenice i koja je njihova uloga u organizmu. transaminaze. Tumačenje biohemijskih analiza krvi (Povišene i smanjene vrednosti kreatinina.05.normalno: negativna ili malo -Pozitivan nalaz nema veći dijagnostički značaj. Neka oboljenja poput Hodgkinove bolesti. bilirubina. epitelu tankog creva i mozgu. placenti i leukocitima. Ovaj članak će na najednostavniji način pokušati sa da sve odgovore na vaše dileme o biohemijskim parametrima laboratorijske analize. GGT. Najviše -GT-a ima u bubregu. ALP u serumu zdravih odraslih osoba uglavnom potiče iz jetre.. holesterola. jetri.normalno: negativni -Pozitivan nalaz ukazuje na neka oboljenja bubrega.. ožiljno tkivo. Takođe. amilaza.2009 Stalno smo u dilemi da li su naši biohemijski parametri laboratorijske analize u granicama normale i šta se dešava ako su povišeni ili sniženi.normalno: malo -Pozitivan nalaz ne mora da ukazuje na oboljenje. a mogu se javiti i kod dijabetičara. što je normalno samo u detinjstvu ili nakon preloma. jetri.. Kristali kalcijum-oksalata . Enzim je prisutan najviše u epitelu tankog creva. Zbunjuju nas i stručni medicinski termini poput..normalno: negativne -Pozitivan nalaz je najčešći znak gljivične infekcije. kongestije srca i ulcerativnog kolitisa daju umereno povišene vrednosti ALP-a u serumu. hiperparatireiodizam. Kristali mokraćne kiseline .normalno: negativni -Pozitivan nalaz može da bude znak bakterijske infekcije.normalno: negativni -Pozitivan nalaz se javlja kod starijih muškaraca i ukazuje na oštećenje prostate. ali može da bude znak peska u bubregu. Povećane vrednosti pokazuju da se proces razgradnje i izgradnje kostiju odvija "punom parom". prostati. metastaze. Normalne vrednosti u krvi: 78-217 U/l za muškarce. ALP je fiziološki povišen kod trudnica u trećem trimestru trudnoće. GGT.Kristali i soli Urati amorfni . amilaza. Povišene vrednosti mogu da ukazuju na povećanu razgradnju kostiju i na mogući razvoj osteoporoze.

bubrezima. primarnih ili metastatskih tumora jetre. ciroze ili rak jetre) i infarkta miokarda.srčani infarkt. aktivnog hroničnog hepatitisa). Prisutni su u krvi u dva oblika: kao AST (ili SGOT) i ALT (ili SGPT). intestinalnoj opstrukciji. holelitijaza). Po mestu delovanja spada u enzime digestivnih sokova. manje u mozgu. hipotireoza i moždani udar praćen nekrozom. akutnog virusnog hepatitisa. Kreatin kinaza (CPK) CPK cepa kreatin fosfat i tom prilikom se dobija energija neophodna za funkcionisanje ćelijskog metabolizma. kod bolesti pankreasa (hronični i akutni pankreatitis i karcinom) i kod masivnog infarkta. Povišene koncentracije ovih enzima govore o propadanju ili oštećenju prvenstveno jetre. perforacije čira na želucu. pankreasu. pankreatitisa. holangitis. . kod opstruktivnog ikterusa. sokova. srčanom mišiću. Laktat dehidrogenaza (LDH) LDH je enzim koji sa nalazi u jetri. najčešće izazvano terapijom antibioticima. mišićne distrofije. Aminotransferaze (Transaminaze) Aminotransferaze su unutarćelijski enzimi koji učestvuju u metabolizmu aminokiselina i ugljenih hidrata. povrede mišića. Povišenje nivoa u krvi javlja se u svim slučajevima gde su oštećena i razorena pomenuta tkiva .Aktivnost je povišena kod ciroze jetre. a može biti povišena i kod bolesti bilijarnog trakta (holecistitis. oštećenja jetre izazvanog alkoholizmom. Normalne vrednosti : 7-38 IJ/I Povišene vrednosti AST-a su prisutne kod infarkta miokarda. hroničnog hepatitisa. srcu. ileusu. S-alfa amilaza –normalne vrednosti: 28-100 IJ/I U-alfa amilaza – normalne vrednosti: . mišićima i mozgu. i u diferencijalnoj dijagnostici bolesti jetre. ciroze jetre. uremiji i u postoperativnim stanjima. Ovim enzimom su bogati skeletni i srčani mišići i mozak.0-450 IJ/I Amilaza je povišena u serumu obolelih od bolesti pankreasa (akutni pankreatitis. kod bolesti jetre (izrazito visoke vrednosti kod virusnog hepatitisa i u akutnom toksičnom hepatitisu. mišićne distrofije i premorenost. unosom gaziranih pića. Alfa amilaza Alfa amilaza je enzim male molekularne mase. Određivanje katalitičke aktivnosti tih enzima značajno je u dijagnostici bolesti jetre i infarkta miokarda. skeletnim mišićima i eritrocitima i katalizuje međusobno pretvaranje laktata i piruvata. (akutne infekcije ili toksičnog ošćtećenja jetre. tumori) i kod bolesti pljuvačnih žlezda (mumps). postojanja opstrukcije u žučnim putevima. pankreasa i drugih bolesti. a povišene su i kod virusnih hepatitisa. Aspartat aminotransferaza (AST) AST-a ima najviše u jetri. U visokim koncentracijama se nalaze u jetri. Alanin aminotransferaza (ALT) Normalne vrednosti: 8-41 IJ/I Povišene vrednosti ukazuju na akutno oštećenje jetre. plućima i u nizu drugih organa. dekompenzovane srčane bolesti i zloćudnog tumora pankreasa. bubrezima. infarkta miokarda. Određivanje katalitičke koncentracije alfa amilaze koristi se u dijagnostici i praćenju uspeha u terapiji akutnog pankreatitisa i za otkrivanje upalnih procesa pljuvačnih žlezda.

organizam je mora eliminisati. a jednu trećinu putem stolice. Retko je povišen i u drugim slučajevima abnormalnosti enzimskog sistema u organizmu. Kako je ona raspadni produkt metabolizma. i kod raspadanja crvenih krvnih zmaca i nekih tumora. Povišena koncentracija uree u serumu je kod bolesnika koji imaju smanjenu funkcionalnu sposobnost bubrega (glomerulonefritis. pa je dobar pokazatelj funkcije bubrega. U normalnim okolnostima te materije se gotovo uvek odstranjuju putem mokraće. Mali porast ukazuje na izmenjenu funkciju jetre. metastatskom karcinomu. katalaza). zapušenje žučnih puteva ili povećano razaranje crvenih krvnih zrnaca. šoku. žene 140-340 umol/L. Bilirubin Bilirubin je krajnji produkt razgradnje proteina koji sadrže hem. Snižene vrednosti nemaju dijagnostički značaj. prepreke u mokraćnim putevima i oštećenja funkcije bubrega nekim lekovima ili otrovima. virusnom hepatitisu. Povišene vrednosti se javljaju kod gihta (taloženja kristala mokraćne kiseline u zglobovima). Normalne vrednosti: muškarci 200-420. Normalne vrednosti u krvi: 3-30 mikromola/L. kod svih stanja praćenih propadanjem skeletnih mišića. cirozi. mokraće azotemija il i uremija predstavlja gomilanje azotnih jedinjenja u krvi zbog poremećene funkcije bubrega.hepatitis (A. Uzrok može da bude i jak proliv koji je doveo do dehidracije organizma. citokromi. materije koja nastaje razlaganjem hrane i nukleinskih kiselina u organizmu.2 mmol/l. Povišene vrednosti kreatinina mogu biti i posledica veće fizičke aktivnosti ili uzimanja steroida. antiinflamatorni lekovi). jetre. Takođe. kože. B i C). Akumulira se u krvi kada postoji oštećenje jetre. kao i kod dugotrajnog gladovanja ili nedovoljnog unosa hranljivih materija.Povišen je u megaloblastnoj i pernicioznoj anemiji.8-7. a razlog . Preostalih 20 % dnevno stvorenog bilirubina nastaje iz prethodnika eritrocita u koštanoj srži (neefikasna eritrocitopoeza) i drugih hem proteina (mioglobin. hipoksiji. Normalne vrednosti uree u krvi: 2. infarktu miokarda. Koncentracija kreatinina u serumu zavisi prvenstveno od glomerularne filtracije. Urea Urea je krajnji produkt metabolizma belančevina. Metaboliše se u jetri i izlučuje u žuči. bubrežnim bolestima. Određivanje bilirubina ima veliki značaj u diferencijalnoj dijagnostici žutica. Uzroci povišenja mogu biti dugotrajno lečenje nekim lekovima (tetraciklini. Mokraćna kiselina (urati) Mokraćna kiselina je proizvod metabolizma purina. pluća. Normalne vrednosti: 53-124 umol/l Povišen je kod akutne i hronične bubrežne insuficijencije. opstruktivnoj žutici. nefroskleroza) i kod bolesnika kod kojih je povećana razgradnja proteina u organizmu (groznica. Smanjene vrednosti se javljaju kod trudnica i žena uopšte. a to čini na dva načina: dve trećine preko mokraće. Oko 80 % bilirubina nastaje razgradnjom hemoglobina iz eritrocita (nakon 120 dana života eritrocita u krvi) u retikuloendotelnom sistemu (RES). Snižena je kod dugotrajnog gladovanja i teških oštećenja jetre. Kreatinin Kreatinin nastaje iz kreatina. krvlju dolazi do bubrega gde se delom izlučuje iz organizma. nekroza) i povrede. postojanje kamena u žuči ili virusna upala . pijelonefritis. Izlučuje se putem bubrega tj.

Lipidi Visoki rizik učestalosti ateroskleroze su bolesti uzrokovane poremećajem metabolizma lipida. I minimalno smanjenje upućuje na povećani rizik od ateroskleroze (taloženja rnasnoća na unutrašnjim zidovima krvnih sudova.03-1. Snižena koncentracija nema dijagnostički značaj. kod alkoholičara. jer ovaj holesterol "čisti" krvne sudove. Povećani HDL je pokazatelj zaštićenosti od kardiovaskularnih bolesti. a pre svih terapija citostaticima ili zračenjem kod pojedinih vrsta raka podiže ekstremno njen nivo usled raspada velikog broja tumorskih ćelija iz kojih se oslobađa purin. nasleđa. Normalne vrednosti u krvi: 3. Normalne vrednosti su 1. HDL-holesterol Od ukupnog holesterola u serumu oko 20% otpada na HDL kolesterol (Heavy density cholesterol).55 mmol/L. stiže do jetre. hormona štitne žlezde.46-2. HDL holesterol. lipoidnoj nefrozi.5. a zavisi i od niza drugih faktora: pre svega načina ishrane. pre svih ateroskleroze Trigliceridi Masnoća iz hrane se hidrolizuje u tankom crevu. kod trovanja olovom. žlezda sa unutrašnjim lučenjem. LDL holesterol LDL kolesterol ili ″loš holesterol″ i njegovo određivanje je važno kao faktor rizika za koronarna oboljenja i za aterosklerozu Normalne vrednosti su 1. HDL2 ima protektivnu ulogu. a samim tim i mokraćna kiselina. Poremećaji metabolizma lipida se procenjuju na osnovu koncentracija holesterola i triglicerida u plazmi. u početnoj fazi hepatitisa. Što su više vrednosti HDL holesterola. što dovodi do njihovog začepljenja i bolesti kao što su infarkt srca i moždani udar). Povišen je kod ishrane bogate masnim materijama.5 mmol/l. funkcije i integriteta vitalnih organa poput jetre i bubrega.55-4. Višak se deponuje u obliku masnih naslaga. loše ishrane. Normalne vrednosti su 0. rada hormona tj. Pojedini lekovi. kao i oštećenje funkcije bubrega takođe dovode do njenog porasta. Povišene vrednosti obično su povezane sa nepravilnom ishranom i stresom. Njegova koncentracija u krvi je usko povezana sa metabolizmom masti u organizmu. i podataka dobijenih elektroforezom lipoproteina. odnosno njegova podfrakcija. .28 mmol/L. I neki lekovi mogu da povise nivo holesterola. Smanjen je i kod pothranjenosti. kao npr. estrogena. kod nekih bolesti kod kojih postoji teško oštećenje jetre (ciroza i teški hronični hepatitisi). visokog krvnog pritiska i u trudnoći. apsorbuje i resintetiše u ćelijama crevne sluzokože. to je bolje. anemije i u slučaju uzimanja lekova poput aspirina. hipotireozi i nizu naslednih bolesti (hiperholesterolemija tip IIa). Holesterol Stvara se u jetri. u Daunovom sindromu. Visoke vrednosti se zapažaju i kod pojedinih oblika raka. Snižene vrednosti su obično kod hiperfunkcije tiroideje. ulazi u limfne sudove i u cirkulaciju tj. Stres i izuzetno naporne fizičke aktivnosti. diabetes mellitusu.10 . anabolici i kontraceptivi. bolesti jetre.53 mmol/L. opstruktivnom ikterusu. Tada se povećava rizik nastanka kardiovaskularnih bolesti.povišenog nivoa mokraćne kiseline može biti i smanjena sposobnost bubrega da je izluči. kod gojaznosti i psorijaze.

uzimanja nekih lekova npr. Glavno skladište gvožđa je retikuloendotelni sistem. enzimska. eritrocitima i parametrima koji određuju morfologiju eritrocita (MCV. malapsorpcije. hormonska itd. Određivanje . osnovna mu je funkcija održavanje ravnoteže tečnosti u organizmu.hiperglikemija – diabetes mellitus. Ovaj test oponaša fiziološko uzimanje hrane pod standardnim uslovima. mioglobina. bolesti jetre. Funkcija pojedinih proteina može biti: održavanje osmotskog pritiska. Glukoza Glikemija pokazuje količinu glukoze (šećera) u krvi. Smanjenje koncentracije triglicerida je od manje dijagnostičke vrednosti i može se naći kod malnutricije. paraproteinemije i mijeloma i hroničnih bolesti (ciroza jetre. Smanjene koncentracije albumina se javljaju kod jake proteinurije (nefrotski sindrom). manjak hormona koji su antagonisti adrenalina. hipotireoze. kontraceptiva. stanja sa povišenim adrenalinom. gubitka proteina iz organizma. kod poremećaja u metabolizmu glikogena i ponekad kod bolesti jetre. deponovanje u crevima. puferska. hroničnog alkoholizma. kronične upale). opekotina i enteritisa. koštana srž i bubrezi. hipertireoze. Sastavljeni su od aminokiselina međusobno povezanih peptidnim vezama. Gvožđe Gvožđe je jedan od esencijalnih oligoelemenata u organizmu. urođenih grešaka organizma (disalbuminemija i analbuminemija). šok. oštećenja funkcija jetre. transportna.Povišen je nivo kod povećanog unosa hranom. smanjene sinteze proteina ili povećanog katabolizma proteina (hipertireoza. MCH i MCHC) pruža uvid u stanje koštane srži. feohromocitom. nakon opterećenja organizma glukozom. gradivna. Snižena koncentracija glukoze . opstrukcije žučnih puteva. šećerne bolesti. neproteinsku ili prostetičnu grupu. kod leukemije i nekih drugih malignih bolesti. terminalnih stanja bolesti jetre. a složeni proteini pored svoje proteinske strukture sadrže i tzv. Glukoza tolerans test (OGTT) Dijagnoza šećerne bolesti ili drugih oblika poremećaja u metabolizmu ugljenohidrata potvrđuje se izvođenjem klasičnog testa tolerancije na opterećenje glukozom (OGTT). gubljenje hemoglobina i sinteza novog hemoglobina. diabetes melitus. Koncentracija glukoze je. Jednostavni proteini izgrađeni su samo od aminokiselina. Normalne vrednosti: 3. jetri. malapsorpcija). teške opekotine. nefroza. nefrotskog sindroma.5-6.hipoglikemija – hiperplazija. Koncentracija glukoze u krvi se održava u granicama normale delovanjem složenog hormonskog sistema. povišena i u testu se određuje vreme za koje će koncentracija glukoze pasti na normalu. odbrambena. Snižena koncentracija ukupnih proteina – hipoproteinemija javlja se kod prekomerne hidratacije. OGTT je test kojim se ispituje metabolizam ugljenohidrata i pomoću kojega se može prepoznati rani stadijum dijabetesa. Povećana koncentracija ukupnih proteina – hiperproteinemija javlja se kod dehidratacije. adenom i karcinom pankreasa. sarkom. Prema sastavu proteini se dele na jednostavne i složene. SLE. Koncentraciju gvožđa u serumu određuje nekoliko faktora uključujući apsorpciju iz creva. i što je za savremenog čoveka veoma važno istaći stres. Ukupni proteini Proteini su gradivni materijal čovečijeg tela. Albumini Albumin je protein koji se sintetše u jetri. Povišena koncentracija glukoze . Zajedno sa hemoglobinom. slezini i kostnoj srži. sastavni je deo hemoglobina. zatim jetra. slezina. citohroma i mnogih enzima.1 mmol/l.

neadekvatnog unosa. gubitka povraćanjem ili dijarejom i naglog prelaza kalijuma iz ekstracelularne tečnosti u ćeliju (dijabetična acidoza). održavaju normalni osmotski pritisak i hidrataciju. intestinalna opstrukcija). Povišeno je kod višestrukih transfuzija. kod anemija. TIBC je smanjen u cirozi. nedovoljne ishrane.8-5. pre svega. i nagle terapije visokim dozama kalijumovih soli. UIBC (unsaturated iron binding capacity). nefrozi. gastrointestinalnih poremećaja (gastritis. malapsorpcija. Od količine transferina u serumu zavisi koliko se gvožđa može vezati. uremije.samo gvožđa nema nikavog značaja za postavljanje dijagnoze anemije. kod nekroze jetre zbog otpuštanja feritina. nefritis. kod trovanja olovom. tj. hiperfunkcije nadbubrežne žlezde. prekomernog davanja preparata gvožđa. TIBC I UIBC Gvožđe se u telu transportuje spojeno sa belančevinom globulin transferinom ili siderofilinom. proliva ili pankreasne fistule. hiperfunkcije nadbubrežne žlezde. Elektroliti Elektroliti učestvuju u održavanju ravnoteže i raspodele vode. Smanjena koncentracija gvožđa u serumu (hiposideremija) je posljedica nedostatka gvožđa u organizmu čiji uzrok može biti malnutricija. traume ili oboljenja centralnog nervnog sistema. aktivatori su enzima itd. teža krvarenja) ili smanjeno otpuštanje gvožđa iz RES-a (akutne i hronične infekcije. Normalno je da samo jedan deo transferina ima vezano gvožđe.9-30 umol/L. Smanjene koncentracije kalijuma u serumu su kod gubitka usled prekomerne diureze. trudnoće i akutnog hepatitisa. potpomažu rad srca i drugih mišića. nezasićen. kod dilucije ekstracelularne tečnosti. Smanjen je u slučaju insuficijencije bubrega i nadbubrežne žlezde. hipofunkcije i infektivnih bolesti (pneumonija). povećanog ubrzanog razaranja crvenih krvnih zrnaca. Normalne vrednosti: 8. gubitak gvožđa (nefroza.3 mmol/l. Normalne vrednosti: 139-154 mmol/l. preteranog gubitka. Kalijum Izuzetno važan mineral koji direktno utiče na funkciju nerava i mišića. tumor želuca. kod preteranog gubitka tečnosti (povraćanje. hemohromatoze i virusne upale jetre. gladovanja. Taj deo transferina koji još može vezivati gvožđe zove se nezasićeni kapacitet vezivanja gvožđa. Povišen je kod insuficijencije bubrega i nadbubrežne žlezde. Normalne vrednosti: 3. odnosno koliki je ukupni kapacitet vezivanja gvožđa u serumu. hemohromatozi. kod razaranja crvenih krvnih zrnaca. autoimune bolesti) i u toku perioda aktivnog i intenzivnog stvaranja ćelija krvi (hematopoeze). proliv). krvavljenja. TIBC (total iron binding capacity). Natrijum Zajedno sa anjonima predstavlja najveći deo osmotski aktivnih materija u plazmi koje regulišu u velikoj meri raspodelu vode u telu. u smislu njihove oštećene kontraktilne sposobnosti. . Povišene koncentracije nastaju kod hiperfunkcije nadbubrežne žlezde. jake diureze. kod žena koje koriste oralne kontraceptive. povraćanja. hroničnim infekcijama i malignim bolestima. dok je drugi deo transferina slobodan. Porast TIBC-a se često javlja kod stanja sa smanjenom koncentracijom gvožđa u organizmu. različitih vrsta anemija.

poremećaja rada nadbubrežnih žlezda. aktivnosti organa za varenje i stanja bubrega.. Kada je reč o laboratorijskom ispitivanju krvi. Može biti i sniženih vrednosti u slučaju kod hipoparatireoidizma.) Autor: dr Sonja Ilić Cilj svake laboratorijske analize je dobijanje tačnog i pouzdanog nalaza koji će pokazati da li su u fiziološkim funkcijama i procesima nastupile promene. velikog broja bolesti varenja. Povišen je kod insuficijencije bubrega. metaboličke alkaloze. odnosa i Postavljeno: 06.2009 . nekih malignih bolesti i kod pacijenata kod kojih zarastaju kosti. direktno zavisi od harmoničnog rada žlezda sa unutrašnjim lučenjem (pre svega paraštitastih žlezda)..05. hroničnog plućnog emfizema. Javlja se i kod pothranjenosti i gladovanja. poremećaja acidobazne ravnoteže. takođe je važan u aktivaciji mnogih metaboličkih puteva. insuficijencije bubrega. To se viđa pre svega kod bubrežnih bolesti. Izuzetno je važan za održavanje kiselinskobazne ravnoteže u organizmu. kod viška vitamina D. Magnezijum Prvenstveno je međućelijski elektrolit. Tumačenje laboratorijske analize krvi (Normalne vrednosti krvne slike. upale pankreasa. smanjenja količine belančevina u organizmu. Njegova koncentracija u serumu je pod direktnim uticajem paraštitastih žlezda. ono podrazumeva dve vrste analiza: one koje su usmerene na ispitivanje vrste. unosa namirnica koje sadrže kalcijum. Povišene koncentracije fosfora nalazimo kod Pagetove bolesti. D hipovitaminoze. hroničnog alkoholizma. S obzirom na smanjenje koncentracije ovog minerala u svakodnevnoj ishrani daleko je češći njegov manjak. kod kojih bolesti su povišene. kao u slučajevima povraćanja. gubitka učestalim stolicama. šećerne bolesti. Ukoliko se gubi dolazi do alkaloze (baznosti).Hlor Predstavlja neorganski anjon u vanćelijskoj tečnosti. funkcije bubrega i metabolizma kostiju. Značajan je za prenos signala između nerava i mišića kao i pravilno funkcionisanje srca i krvnih sudova. hipoparatireoze i hipervitaminoze D. a samim tim i u krvi. dugotrajne imobilizacije tj. svih bolesti praćenih razgradnjom kostiju. Nivo kalcijuma u organizmu. apsorpcije u organima za varenje. Smanjenu koncentraciju fosfora nalazimo kod malapsorpcije. proliva. kod pojedinih tumora i metastaza tumora u kostima. Povišen je kod visoke koncentracije nivoa hormona paraštitaste žlezde. smanjene. ishrane. manjka vitamina D. Kada se hlor preterano konzumira ili zadržava u organizmu dolazi do ispoljavanja acidoze (kiselosti). oboljenja jetre. najčešće intravenski ili u vidu injekcija. Fosfor Fosfor je uz kalcijum važan za izgradnju kostiju. Povišenje nivoa se retko javlja i to kod uzimanja prekomernih količina soli magnezijuma. dehidratacije (gubitka tečnosti iz organizma) i preteranog lečenja fiziološkim rastvorom. manjim delom u plazmi (1-2%). Kalcijum Kalcijum se u organizmu nalazi najvećim delom u kostima. ozbiljnije insuficijencije bubrega sa gubitkom soli. hroničnog alkoholizma i hronične upale jetre. broja. prekomernog znojenja. kod preterane konzumacije alkohola i kao posledica uzimanja nekih lekova smanjen kod hiperparatireoze.

86 x 1012/l do 5.9 pg MCHC (mean cell hemoglobin concentration) – prosečna koncentracija hemoglobina na litar eritrocita. MCV (mean cell volume) – prosečni volumen eritrocita . Normalne vrednosti su za žene 0. bazofili.5-16.41 . za hemoglobin se umesto njega vezuje ugljen dioksid. MCHC. hematološki parametri) i druge. Kod akutnog krvarenja hematokrit može da bude normalan.99 fl MCH (mean cell hemoglobin) . RDW specifično ukazuje na postojanje jedne ili više populacija eritrocita što je karakteristika pojedinih hematoloških bolesti eritrocitne loze. Koncentracija hemoglobina je snižena kod anemija. Eritrocitne konstante Eritrocitne konstante se izračunavaju iz broja eritrocita. Normalne vrednosti su od 3. RDW). Normalne vrednosti su 11.0. Snižene vrednosti su najčešće znak anemije ili gubitka krvi usled krvarenja. kojima se proverava biohemijski sastav krvi i na osnovu toga ustanovljava rad ili stanje pojedinih organa i tkiva. MCH. Promene vrednosti pojedinih eritrocitnih konstanti. Normalne vrednosti su 81 . Normalna koncentracija je 110-180 g/L. kod policitemija. Kada se oslobodi kiseonik prekopotreban za nesmetani rad ćelija.53 l/l. Kod anemije usled nedostatka gvožđa hematokrit je smanjen. stanja uhranjenosti organizma i izloženosti otrovnim materijama. leukemija. naročito MCV parametra. leukocita i trombocita. infekcija.prosečna količina hemoglobina u eritrocitu.72 x 1012/l za muškarce). crvena krvna zrnca. Normalne vrendosti su 29-32. ciroze jetre. trombocitne konstante (MPV. eozinofili. On prenosi kiseonik iz pluća u tkiva i ugljen dioksid iz tkiva nazad u pluća. a ujedno je i važan prognostički pokazatelj efikasnosti lečenja i ekvivalentan podatak o anizocitozi koja se uočava u krvnom razmazu. Povećane vrednosti hematokrita se viđaju kod dehidratacije i šoka. a u fazi oporavka se smanjuje. opekotina i infekcija. Ovaj ciklus se zatvara vraćanjem krvi u pluća. Svakim udahom krv u plućima dobija kiseonik i zahvaljujući upravo hemoglobinu distribuira ga do svih tkiva i organa. Povećan je u stanjima hemokoncentracije organizma i kod policitemija Hematokrit Hematokrit (HCT) predstavlja volumen eritrocita u jedinici pune krvi.izgleda ćelijskih elemenata krvi (krvna slika.0. dok se povećane vrednosti MCV mogu naći kod megaloblastne anemije (nedostatak vitamina B12 ili folne kiseline). Takođe je smanjen kod anemija.356 . a smanjuje se i sa godinama života.daje informaciju o veličini eritrocita. eritrocitne konstante (MCV. Normalne vrednosti su 310 . povećane funkcije štitaste žlezde (hipertireoze). limfociti). Hemoglobin Hemoglobin (HGB) je sastojak crvenih krvnih zrnaca eritrocita. hemoglobin i hematokrit Eritrociti Eritrociti (RBC).34 x 1012/l do 5. Kompletna krvna slika (KKS) Kompletna krvna slika se radi zbog procene opšteg zdravstvenog stanja i otkrivanja raznovrsnih poremećaja poput anemija. jer eritrociti imaju manju zapreminu iako sam broj eritrocita ne mora da bude smanjen. ali i kod zdravih ljudi. PDW). su najzastupljenije ćelije a uloga im je da transportuju kiseonik vezan za hemoglobin iz pluća do drugih tkiva. diferencijalnu krvnu sliku (podvrste leukocita: neutrofili.350 g/l RDW (red cell distribution width) – mera varijabilnosti veličine eritrocita. koncentracije hemoglobina i hematokrita i daju informaciju o kvalitetu eritrocita. KKS uključuje broj eritrocita. Hematokrit je smanjen u trudnoći. dijagnostički su značajne u klasifikaciji pojedinih anemija i uvek se posmatraju u korelaciji sa dobijenim vrednostima broja eritrocita i koncentracije hemoglobina. Povišene vrednosti mogu biti povećane u stanjima hemokoncentracije organizma.470 l/l i kod muškaraca 0. oslobađanjem ugljen dioksida i novim vezivanjem kiseonika. bolesnika sa hroničnom .5 %.08 x 1012/l za ženu i od 4. Povećane vrednosti eritrocitnog indeksa MCHC sreću se kod bolesnika sa teškim oblikom dehidratacije. monociti.

Kada je njihov broj uvećan (leukocitoza). javlja se kod virusnih infekcija.. akutne reumatske groznice i reumatoidnog artritisa. masivnih trovanja. ali ubrzana sedimentacija je indikator za dalja ispitivanja. a to su: PDW (Raspodela trombocita po volumenu).50 % Bazofilni granulociti (BASO) su najmanje zastupljena populacija leukocita u perifernoj krvi i učestvuju u alergijskom odgovoru. Normalne vrednosti su 40-70% Monociti (MONO) zajedno sa neutrofilnim granulocitima čine osnovu fagocitnog odbrambenog sistema u organizmu. Brzina kojom se ove ćelije talože je osetljiva na indeks reakcije tela na povredu ili bolest.80-12 fl Sedimentacija eritrocita Sedimentacija je brzina kojom se krvne ćelije izdvajaju iz seruma. to ukazuje da telo proizvodi veći broj ovih ćelija. međutim. oboljenja jetre. Normalne vrednosti su 0-1% Trombociti Trombociti (PLT) su ćelije koje učestvuju u koagulaciji (zgrušavanju) krvi .opstruktivnom bolešću pluća (hronični opstruktivni bronhitis i emfizem). nefroze. Višak izaziva pojačano zgrušavanje krvi i može da dovede do stvaranja krvnog ugruška u kardiovaskularnom sistemu. na primer bakterijama. Normalne vrednosti su 1-10% Eozinofilni granulociti (EOS) učestvuju u obrani organizma od alergijskih agenasa i parazitarnih infekcija. Učestvuju u imunom odgovoru. reumatskih bolesti npr. se stvaraju u koštanoj srži i štite organizam od infekcija. odnosno da je napadnuto. kao što je npr.9 10x109/l. Normlane vrednosti su 140-450 x 109/l. Sedimentacija je ubrzana kod upala. kod postoperativnih stanja. hepatitisa C. kod opšte slabosti organizma. Normalne vrednosti su 20 . Ako se krv koja sadrži antikoagulans pusti da stoji u uspravno postavljenoj pipeti. Manjak trombocita (trombocitopenija) izaziva sklonost krvarenju. Normalne vrednosti su 3. oboljenjem jetre (ciroza) i kod teških alkoholičara. svim vrstama šoka.. kao i kod pacijenata na radioterapiji. smanjenje broja belih krvnih zrnaca. normalne vrednosti 16-25 MPV (Prosečni volumen trombocita). smanjenom funkcijom štitaste žlezde (hipotireozom). eritrociti će se postupno početi taložiti na dno. Postoji pet različitih vrsta belih krvnih zrnaca. akutnog infarkta miokarda. sve one su deo odbrane organizma protiv najezde infektivnih i drugih štetnih materija. Ako je njihov broj manji. .6% Limfociti (LYM) predstavljaju populaciju leukocita koja uključuje dve osnovne subpopulacije: T limfocite. trombociti su sniženi kod hemioterapija. Neutrofilni granulociti su zrele ćelije koje mogu da napadaju i razaraju bakterije i viruse čak i u krvnoj cirkulaciji. Monociti su nezrele ćelije čija je sposobnost da se bore mala. malignih oboljenja. Uzimanje pojedinih lekova takođe može da dovede do smanjenja broja belih krvnih zrnaca i zato se kod takvih pacijenata moraju sprovoditi redovne laboratorijske analize. u stresnim situacijama. bela krvna zrnca. kod TBC. Leukociti Leukociti (WBC). kada jednom uđu u tkiva. leukocitoza ili groznica. povećava se rizik od infekcije. razaranja ćelija. Normalne vrednosti su 2-12 mm/h. Leukopenija. Normalna brzina sedimentacije ne isključuje mogućnost postojanja bolesti. Neutrofilni granulociti (NEU) su najzastupljeniji fagocitni leukociti. tumora. Morfološke osobine trombocita mogu se pratiti na osnovu dva indeksa koji se dobijaju elektronskim posmatranjem određenog volumena krvi u brojaču. u trudnoći i posle porođaja. počinju da bubre i postaju makrofagi koji su izvanredno sposobni da se bore sa infektivnim agensima. koji učestvuju u ćelijskom imunitetu i B limfocite koji se transformišu u plazma ćelije koje proizvode antitela i tako učestvuju u humoralnom imunitetu. normalne vrednosti 7. Normalne vrednosti su 0 . Nekontrolisana produkcija belih ćelija (leukemija) nastaje usled kancerozne mutacije mijelogenih ili limfogenih ćelija.

kongestivne srčane insuficijencije. ako ne i prva laboratorijska analiza krvi koja se počela koristiti u savremenoj medicini. životno ugrožavajuće bolesti mogu biti praćene sasvim normalnom vrednošću SE. Predstavlja brzinu kojom se talože eritrociti u posebno konstruisanoj staklenoj cevcici izraženu u milimetrima taloga eritrocita u vremenskoj jedinici. Sa druge strane ova metoda je i nesenzitivna. ali je vremenom napušteno određivanje sedimentacije u drugom satu. Povišene vrednosti SE • • • • Anemije Bubrežne bolesti Osteomijelitis Trudnoća . Kada je povećana sedimentacija eritrocita Autor: dr Vladimir Kecman Postavljeno: 02. pojedinih vrsta anemija. jer se mnoge bolesti karakterišu porastom vrednosti SE.menstruacija (neznatno ubrzanje). Uzrok ubrzane sedimentacije eritrocita Uzrok je povećana količina belančevina plazme: fibrinogena i globulina velike molekularne mase u raznim patološkim stanjima što dovodi do stvaranja tzv.2 mm/sat Neonatus . Rezultati testa se izražavaju u milimetrima na sat.2008 Sedimentacija eritrocita (SE) je jedna od prvih. policitemije. Termin nespecifična znači da porast vrednosti ne razjašnjava o kojoj je bolesti reč.13 mm/sat Postoje ljudi koji iz neobjašnjivih razloga od rođenja imaju povišenu SE i nikad im se u životu ne ispolji oboljenje koje bi to objasnilo. U rutinskoj praksi mnogo više značaja ima povišena vrednost SE Značenje sedimentacije je u tome što ona ukazuje na moguće postojanje organske bolesti ili da se prati tok bolesti. alergijskih stanja. Rouleaux formacija eritrocita koje se talože na dno. Do nedavno se vrednost SE izražavala vrednostima sedimentacije u prvom i u drugom satu. Senzitivnost i specifičnost Iako veoma nespecifična i ne senzitivna metoda i danas se održala u rutinskoj praksi. Normalne vrednosti Pod normalnim vrednostima se smatraju sledeći intervali: Odrasli (Westergrin metod): • • • • Muškarci ispod 50 godina starosti: manje od 15 mm/sat Muškarci preko 50 godina starosti: manje od 20 mm/sat Žene ispod 50 godina starosti: manje od 20 mm/sat Žene preko 50 godina starosti: manje od 30 mm/sat Deca (Westergrin metod): • • Novorođenče: 0 . pa se poređenja rezultata kod istog pacijenta dobiju poređenjem rezultata SE u prvom satu u dva merenja. Mnoge čak i teške.do puberteta: 3 .12. Usporena je kod novorođenčeta.

Takođe mogu se očekivati i kod kod šećerne bolesti i arterijske hipertenzije.a se smatra do 10mg/l. pušenje i visoka nadmorska visina. Reč je o proteinu koji se proizvodi u jetri. Reumatoidnih faktora. a naročito povišene masnoće u serumu (lipemija) i postojanje tzv. Postavljeno: 16. niti za životnu dob. Njegova koncentracija u venskoj krvi se koristi kao značajan biohemiski parametar za mnoga stanja.• • • • • Reumatska groznica • Reumatoidni artritis • Sifilis Sistemski eritemski lupus Oboljenja štitne žlezde Tuberkuloza Ostala zapaljenjska stanja Veoma povišena SE(trocifrena) • • • • • • Giant cell arteritis Hyperfibrinogenemia (povišena koncentracija fibrinogena u krvi) Multipli mijelom Primarna makroglobulinemija Nekrotizirajući vaskulitis Reumatična polimijalgija Snižene vrednosti SE • • • • • • Zastojna srčana slabost Hiperviskoznost Hipofibrinogenemia Hipoproteinemija Policitemija Anemija srpastih erotrocita Stanja koja mogu uticati na promenu rezultata SE • • • • • • • • • Alergiski vaskulitis Atriajalni miksom Autoimuni hepatitis Endometritis Eozinofilni fascitis Erizipel Juvenilni reumatoidni artritis Legionarska bole Zapaljenje srčane maramice nakon infarkta miokarda itd. Normalna koncentracija CRP . Visoke vrednosti se mogu očekivati kao posledica pojačanog fizičkog napora. trudnoća (naročito poslednjih nekoliko meseci).2008 . Nenormalno niske vrednosti se mogu naći kod osoba koje su na terapiji lekovima za smanjenje .masnoća" u krvi (statinima) ili na terapiji aspirinom. Kada je povišen C reaktivni protein (CRP)? Autor: dr Vladimir Kecman CRP je skraćenica koja označava C reaktivni protein.11. uzimanje oralnih kontraceptiva... Ne postoji značajna razlika između referentnih vrednosti za muškarce i žene.

naročito bakteriskih u kojima je porast mnogo brži i izraženiji od porasta sedimentacije ili broja leukocita.Pravi značaj međutim u kliničkoj praksi ima porast koncentracije koji je obično karakteristika nekog od navedenih stanja: • • • • • • Maligna oboljenja (naročito limfomi) Sistemski lupus eritematodes Reumatoidni artritis Vaskulitisi Infarkt miokarda – visokosenzitivni CRP služi Kao parametar za procenu kardiovaskularnog rizika Infekcija . Kod virusnih infekcija to nije slučaj pa to takođe nekad može biti značajan diferencijalno dijagnostički parametar za razlikovanje bakteriskih i virusnih infekcija Zapaljenjska oboljenja creva Pneumokokna pneumonija Reumatska groznica Tuberkuloza • • • • .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->