Osnovni principi homeopatije

Autor: dr Dragan Zlatanović Postavljeno: 11.05.2009

Hahnemannovi principi homeopatije su: - Lečenje se jedino može odvijati u skladu sa zakonima koji vladaju u prirodi - Nemoguće je lečiti van ovih zakona - Bolest kao izolovani identitet ne postoji, postoje samo ljudi koji su bolesni - Da bi lek bio efikasan mora biti dinamičan jer je i bolest po svojoj prirodi dinamična - U svim fazama bolesti bolesnom je potreban samo jedan lek i sve dok se ne pronađe taj lek stanje ne može biti izlečeno. Postoji nekoliko osnovnih principa koji trebaju biti ostvareni kako bi se uspešno primenjivala homeopatija: - zakon sličnosti; slično se leči sličnim ili lat. Simila Similibus Curentur. Ključni princip homeopatije je "slično se leči sličnim". Ako neka supstanca kod zdrave osobe izaziva određene reakcije, onda se s njom može izlečiti bolesnik koji pokazuje slične simptome. Na primer: čišćenje luka izaziva suze u očima i zapušenje nosa, a ti su simptomi slični nekim simptomima alergije na polen. Dakle, luk leči alergiju na polen kod takvih osoba. - hijararhija simptoma; kako je to Hahnemnn u organonu rekao: "Pojedinačni simptom nije bolest sama isto kao što niti stopalo samo za sebe nije čovek". Totalitet je u stvari koncept, koji bi ako se posmatra površno, mogao dovesti do zaključka da se tu radi o jednostavnom skupu svih prisutnih simptoma u pacijenta, ali da bi se došlo do totaliteta simptoma moraju se prilikom evaluacije uzeti u obzir svi simptomi koji sačinjavaju sveukupnu sliku pacijenta na svim nivoima (telesni, emotivni i mentalni). Prilikom procene, prednost dobijaju individualni simptomi, često prema ključu: čudni, retki i neobični, sve zbog toga da bi se uočio totalitet simptoma koji se proteže kroz sve nivoe bića. - zakon minimalne doze; zakon minimalnih doza se karakteriše korišćenjem što manjih doza leka da bi se stimulisao sopstveni mehanizam isceljenja organizma ljudi koji pokazuju takve simptome. Na primer, kafa u velikim dozama prouzrokuje nesanicu kod zdravih osoba, dok u vrlo malim dozama, što je iznenađujuće, može omogućiti pacijentu da ima prirodan san. - zakon o potenciranju preparata; samo homeopatski potencirani preparati trebaju biti korišćeni prilikom homeopatskog tretmana, - zakon o dokazivanju homeopatskih preparata; samo oni preparati koji su uspešno dokazani na ljudima smeju se upotrebljavati od strane homeopata - teorija o vitalnoj sili; vitalna sila je ta koja upravlja funkcionisanjem čitavog živog organizma. U zdravlju je odgovorna za harmonično funkcionisanje tela, a bolest nije ništa drugo nego poremećeno stanje zdravlja vitalne sile. - zakon o pojedinačnom preparatu; homeopatski preparati trebaju biti prepisivani samo kao pojedinačni (ne miksevi za koje niko u stvari ne može tačno da predvidi kako će delovati), jednokratno i u pojedinačnim dozama Osim ovih sedam zakona postoji još jedan važan element koji nikako ne sme biti izostavljen ako želimo trajno izlečenje. Reč je o ispravnoj primeni i tumačenju Heringovog zakona.

Heringov zakon izlečenja
Postavio ga je dr.Constantine Hering koji je poznavao dr.Samuela Hahnemanna i koji je nastavio i sistematizovao njegov rad: - Od unutra ka spolja - ako se simptomi kreću od unutrašnjih organa prema koži to znači da je prepisani lek dobar i da se lečenje odvija u dobrom pravcu. - Od važnijih organa ka manje važnim - ako se simptomi povlače sa srca i idu na zglobove, lečenje se dobro odvija. - Od gore prema dole - ako pacijent ima kožne probleme na licu a nakon leka simptomi se spuštaju na kožu oko struka to znači da se pacijent oporavlja. - Od najnovijih simptoma ka starijim - najpre se povlače simptomi koji su nedavno nastali a najduže

su prisutni najstariji simptomi. Znači da se povlače obrnutim redosledom od nastanka. - Iz centra ka periferiji Ovo, kada se čita površno, izgleda vrlo jasno, ali je u praksi teško praviti razliku između pojedinih smerova kretanja simptoma, a samim tim i izlečenja. To je vremenom dovelo do zanemarivanja ili čak i odbacivanja Heringovog zakona kao upotrebljivog. Ali dr. Prafull Vijayakar je razvio sistem koji omogućava da razumemo i primenimo Heringove zakone. Napravio je i kartu supresije u kojoj ima sedam nivoa ili slojeva kroz koje se može kretati sa razumevanjem šta se i zašto događa. Na osnovu te karte može se predvideti razvoj i kretanje izlečenja ili progresije bolesti.

Kako homeopatija deluje
Autor: dr Aleksandar Marković

Filozofija homeopatije smatra da um, telo i emocije nisu razdvojeni. Svako iskustvo koje smo imali može ostaviti trag u telu ili emotivnoj sferi. Zato, homeopatski proces počinje razgovorom u kom homeopata postavlja veliki broj pitanja kako bi dobio kompletnu sliku onoga što se događa u telu pacijenta, kako na mentalnom, tako i na psihičkom planu. Takođe, homeopata uzima u obzir nivo energije pacijenta i način na koji osoba reaguje na okolinu. Homeopate su zainteresovani za razumevanje funkcija na svakom nivou: mentalnom, emocionalnom i fizičkom. Npr., neispoljeni emocionalni stres može prouzrokovati probleme u imunološkom sistemu, sistemu za varenje i tegobe u spavanju i razgovoru. S druge strane, fizički problemi rezultuju emocionalnim nemirom. Uopšteno, svi predstavljeni problemi pacijenta, uključujući i bolest kao glavni problem, sklonost određenom ponašanju, kao i pacijentove osobine, bitni su simptomi u homeopatskoj analizi. Zanimljivo je to da homeopatija ne traži telesne simptome kako bi ih otklonio nego ih gleda kao namenski odgovor na stresni stimulans. Ovo je najjednostavnije shvatiti na primeru obične prehlade. Njeni simptomi mogu uključivati groznicu, malaksalost i stvaranje sekreta. Ti simptomi su inteligentan odgovor na virusnu infekciju. Groznica ubrzava enzimske procese i okuplja određene ćelije u imunološkom sistemu kako bi se organizam obranio od virusa. Malaksalost zahteva fizički odmor jer se sva ostala energija koristi za obranu od prehlade. Homeopatska metoda primenjuje prirodne preparate koji u prirodi izazivaju simptome slične onima koje izazivaju bolest koju želimo izlečiti zato se i kaže Slično se leči sličnim (Similia Similubus Curentur). Na primer, nesanica se leči preparatima od crne kafe, zatim kijavica, alergija ili prehlada pripravcima od luka (koji izaziva suzenje očiju i pečenje kao i navedene bolesti), itd. Posebno se ističe da homeopata u obzir ne uzima samo istoriju bolesti i lokalne simptome, već i razne reakcije pacijenta na boju ili vrućinu, razne vremenske uslove, različita držanja jela, itd. Ispituje se i psihointelektualno stanje pacijenta. Za homeopatiju simptomi nisu činilac bolesti, već izraz otpora, nastojanje pogođenog organizma da prevaziđe probleme koji su ga obuzeli. To takođe znači da simptomi nisu dati nekom unapred određenom bolešću, nego su proizvedeni individualnosti osobe. Osoba se leči kao celina, a propisani lek deluje ne samo na lokalne simptome, nego i sve druge simptome. Pacijenti su često iznenađeni kad prilikom lečenja i izlečenja glavobolje ili zatvora, dođe do izlečenja od stresa, preterane osetljivosti ili nadraženosti. Zbog toga se homeopatija naziva i potpunom, odnosno holističkom terapeutskom metodom. U homeopatiji, cilj nije otklanjanje simptoma, nego prepoznavanje i otklanjanje uzroka simptoma. Iz tog razloga, pravi homeopatski lek je baziran na razumevanju celokupne osobe, radije nego na odgovoru na simptome određene bolesti. Homeopate prihvataju da organi i funkcije ljudskog tela podležu određenoj hijerarhiji. Mozak je najvažniji i najosjetljiviji organ u telu, a koža je najmanje važna. Smatra se da lečenje napreduje kad se bolest udaljava od važnih organa prema organima koji se nalaze niže na hijerarhijskoj lestvici. Put izlečenja homeopatijom pokazuje da se simptomi kreću iz unutrašnjosti tela i idu prema spolja, tako da ako je osoba imala tegobe u respiratornom sistemu, onda će prvo nestati one a tek onda prema spolja, npr. kožne promene, koje nestaju na kraju. Pacijent mora biti strpljiv jer za njega je važno da bude izlečen od uzroka bolesti , a ne da mu se stanje samo olakša i simptomi potisnu (tzv.

Postavljeno: 05.05.2009

palijativno lečenje). Svaki slučaj je različit i ne postoje dva ista pacijenta bez obzira na ispoljavanje istih ključnih simptoma (princip individualizacije). U toku lečenja neki pacijenti doživljavaju period izuzetno dobrog raspoloženja i optimizma. Ponekad izgleda kao da se stanje pogoršava za jedno kratko vreme. To je dobar znak koji znači da homeopatski lek počinje da deluje. Ponekad nazeb, osip ili neki drugi oblik stanja mogu da se pojave kao efekat “faznog čišćenja”, što znači da organizam prolazi kroz stadijum čišćenja. Pored toga, mogu ponovo da se jave stara stanja, stara po nekoliko decenija, ali to se obično dešava u kratkom vremenskom periodu. Sve ovo ne treba da zbunjuje jer ova stanja će proći i ne smeju se suzbijati, jer su oni veoma važan deo procesa lečenja. Ako bilo kakva reakcija u toku lečenja uznemiri pacijenta on treba, da se što je moguće pre, posavetuje sa homeopatom za koga je važno da zna šta se dešava dok lečenje traje. Takođe, mogu se voditi i beleške o svim promenama koje treba poneti na kontrolni pregled.

Homeopatski lekovi
Autor: dr Dragan Zlatanović

Homeopatsko lečenje sprovodi se uz primenu homeopatskih lekovitih preparata. Homeopatski lekoviti preparati su biljnog, životinjskog ili mineralnog porekla. Postupkom potenciranja, moguća je čak i upotreba toksičnih supstanci bez nuspojava. Danas se u homeopatiji koristi preko 5 000 lekovitih preparata u raznim potencijama. U homeopatiji je važno razređivanje i potenciranje. Razblaženja od 1 do 10 označena su rimskim brojevima X (1X = 1/10, 3X = 1/1,000, 6X = 1/1,000,000). Slično, razblaženja od 1 do 100 označena su rimskim brojevima C (1C = 1/100, 3C = 1/1,000,000, i tako dalje). Razblaženje od 30X znači da je originalna supstanca razblažena 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 puta. Potenciranje: udaranjem rastvora 10 do 100 puta o elastično-čvrstu podlogu između svakog razblaženja dobija se pojačano, potencirano delovanje leka. Homeopatski lek je vrlo razređena ali potencirana supstanca uzeta iz prirode. Svaki homeopatski lek poseduje sopstvenu, vrlo jasnu sliku onoga što može da leči. Uopšteno govoreći radi se o pacijentovom emocionalnom stanju i o jedinstvenim znakovima i simptomima bolesti. Homeopatski lekovi deluju tako što podstiču odnosno stimulišu snagu osobe (princip vitalne sile) jer ta sila je ponekad sklona zaboravu. Ovaj podsticaj će pomoći celokupnoj ličnosti pacijenta da se očisti od svih posledica neravnoteže unutar njega koje su dovele do zdravstvenih tegoba. Cilj je da se osoba dovede do nivoa zadovoljavajućeg (optimalnog) zdravlja po merilima medicinskih i socioloških standarda na što je moguće efikasniji način tako da je taj nivo u saglasnosti sa starošću osobe koja se leči. Bez obzira koliko simptoma pacijent imao, u jednom momentu se uzima samo jedan lek koji će biti ciljan za sve prisutne simptome.

Postavljeno: 02.05.2009

Dejstvo na organizam
Smatra se da homeopatski lek ima zvučni efekt na telo. To je slično kao kada određenu notu odsviramo na violini, u određenoj oktavi, pa to može imati efekt na molekularnu strukturu čaše vina. Tako isto i homeopatski lek odzvanja u organizmu, sa slikom simptoma pojedinca i ostvaruje efekt, sistemski vraćajući odgovor organizma pojedinca. Odgovor je jačanje osobe iznutra prema napolju. Lek stimuliše povratak ravnoteže, koji za uzvrat pomaže osobi pobediti bolest i postati fleksibilnija u prilagođavanju okolini. Najčešći oblici homeopatskog leka su granule (zrnca) i tablete. Ali, homeopatski lekovi dolaze i u obliku sirupa, kapi, praha, supozitorija, masti, injekcija i dr. Ako se radi o uobičajenim dozama savetuje se uzimanje pola sata pre ili posle jela. Za razliku od konvencionalnih lekova, doziranje homeopatskih lekova nije usko povezano sa telesnom težinom.

Kako se upotrebljavaju homeopatski lekovi
Kod akutnih simptoma poboljšanje bi trebalo da nastupi već nakon nekoliko uzetih doza. Kod hroničnih oboljenja terapija je dugotrajnija sa povremenim pauzama zavisno od prirode tegoba. Homeopatski lekovi se mogu uzimati u bilo kom vremenskom razmaku i trajanju, bez bojazni od bilo kakvih štetnih popratnih pojava. Prema literaturi, nema poznatih slučajeva interakcija sa drugim lekovima. Homeopatski su lekovi, zbog svoje velike razređenosti, potpuno sigurni i ne izazivaju nikakve štetne popratne pojave. Prednost im je i to da se mogu probati bez opasnosti od komplikacija; ako izaberete pogrešan lek, on jednostavno neće delovati

Istorija homeopatije
Autor: dr Dragan Zlatanović Postavljeno: 25.04.2009

Homeopatija je efikasna i naučno zasnovana metoda lečenja koja podstiče (stimuliše) prirodne sposobnosti čovekovog organizma na putu izlečenja. Homeopatija je zdravstveni sistem izveden iz drevnog principa da se "slično leči sličnim".

Početak homeopatske primene
Ovaj princip su poznavali i primenjivali Hipokrat i Paracelzius, ali ga je na praktičan način, u Evropi, razvio nemački lekar Samuel Christian Friedrich Hahnemann (1755-1843), pre skoro dva veka. Iako je u svoje vreme bio uspešan lekar, Hahnemann se razočarao u metode koje su u to vreme koristile njegove kolege. Nezadovoljan tadašnjim medicinskim objašnjenjima, Hahnemann je niz godina istraživao i napravio listu određenog broja lekovitih supstanci, kao i simptoma do kojih su dovodile, kad ih je dao zdravim ljudima. Jednog dana, prevodeći knjigu o farmakologiji, čitao je o biljci Cinchona Officinalis (kinin), koja se koristila u lečenju malarije, pa je počeo da uzima dnevne doze biljke kao infuziju. Danima je sam sebi davao doze kinina i detaljno zapisivao sve svoje reakcije. Na svoje čuđenje, dobio je simptome malarije, uprkos činjenici da zapravo nije bio zaražen tom bolešću. Simptomi su se vraćali svaki put kada bi uzeo dozu kinina i trajali bi po nekoliko sati. Pitao se da li je to razlog zašto se malarija leči baš kininom. Hahnemann je potom testirao mnoge druge supstance na isti način - dajući doze zdravim osobama i primenjujući te supstance za lečenje bolesti sa sličnim simptomima. Mnoge supstance koje je koristio bile su vrlo otrovne i to ga je podstaklo da eksperimentišući ustanovi najmanju moguću efikasnu dozu. Konačno je razvio metodu potenciranja početne supstance. Početne supstance je razređivao od prvog razređivanja alkoholom sledećim. Nakon drugog razređenja, određenu količinu ponovo je razredio alkoholom i tako dobio treću razređenu supstancu. Taj proces je nazvao potenciranjem. Zatim je otkrio da je pažljivo pripremeljen rastvor sačuvao sva farmaceutska svojstva prvobitnog leka. Na taj način je razvio potpuno različit i nov farmaceutski postupak, kojim je za medicinske preparate kao sirovine mogao koristiti neaktivnu supstancu poput soli ili toksičnih supstanci poput arsena. Zbog postupka potenciranja homeopatija je metoda “bez lekova” jer se pacijentima ne daju hemijski proizvodi, pa zato nema ni nuspojava. Hahnemann je 1810. utvrdio principe homeopatije u delu "Organon racionale medicine", da bi nakon toga započeo predavanja o homeopatiji na Univerzitetu u Lajpcigu. James Tyler Kent (1849-1921) je nastavio rad Hahnemann-a i objavio Materia Medica Pura 1905. godine listu 217 lekova koji se koriste i danas. J.T. Kent je bio na položaju profesora na Medicinskom koledžu u St. Louisu i posvetio svoj život proučavanju homeopatije. Napisao je oko 650 radova, opisavši oko 65000 simptoma.

Moderna homeopatija
Homeopatija je stigla u SAD 1825. godine, a od 1865. do 1885. godine doživela je svoj vrhunac, da bi zatim bila prihvaćena i u Velikoj Britaniji gde je bila naročito popularna krajem Prvog svetskog rata. Kraljevska porodica ima od tada ličnog doktora homeopatu. Kraljica Mary koristila je homeopatske preparate, kao i kraljica Elizabeta II danas, a naročito joj je privržen princ Charles koji je sugerisao da homeopatija bude obuhvaćena zdravstvenim osiguranjem. Homeopatija se naročito raširila u Indiji zbog sličnosti sa tradicionalnom biljnom medicinom. Evropska zajednica je regulisala homeopatiju

U stalnoj su borbi protiv dosade. boluju od artritisa. Ponavljano se javljaju groznica i temperatura. snažan. Velika Britanija. Bolje se osećaju na svežem vazduhu i u kolima se voze sa otvorenim prozorom. hiperaktivni su i tvrdoglavi. naročito u usnoj duplji i nosu. Tuja Postavljeno: 21. ali oni lično smatraju da to ne mogu biti.05. Prema podacima WHO (Svetska zdravstvena organizacija) homeopatija je po broju svojih korisnika druga metoda lečenja u svetu. Imaju jake glavobolje. Dok spavaju škrguću zubima i viču. prolivi. Vole hladno mleko. Takođe.2009 Tuberculinum je homeopatski lek koji se prepisuje osobama koji vole putovanja. ali su neretko alergični na njega. Lek se koristi kod loših efekata vakcinacije protiv malih boginja. sa bolovima u zglobovima koji se pogoršavaju od hladnoće. partnera. Danska i Luksemburg. erozija grlića materice. 2001/82/EC. Kao deca mogu imati napade besa. U sebi se osećaju ružnima. bradavica. alergični su na mačke. ali se može obuhvatiti privatnim. Optimisti su. kola i dr. ali to drže tajno i nastoje da budu voljeni. suv. Tuberculinum Postavljeno: 21. imaju potrebu za zaštitom. Ove osobe često obolevaju od respiratornih infekcija. žele da izmene svoj život. odmah iza kineske tradicionalne medicine. ali u sebi mogu biti veoma nezgodni. su razdražljivi. žale se na bolove u grudima. To su ljudi koji se lažno prikazuju i naizgled su ugodni. puni su romantične čežnje. treća je fitoterapija. i karakteristčno je da kada sebe opisuju često koriste izraz „ da su kao staklo koje može svaki čas da pukne". konstantan. Karakteristično je da su im beonjače plavičaste. Nekada boluju i od astme. zapaljenja svih vrsta. Neki homeopatski tretmani su ipak obuhvaćeni zdravstevnim osiguranjem u nekim zemljama kao što su Francuska. kratak. Homeopatija je zdravstveni sistem izveden iz drevnog principa da se "slično leči sličnim". kada se probude. a četvrta alopatska medicina. Odrasli se boje pasa. vlažnog vremena. pa pokušavaju da oponašaju nekoga ko im je uzor. Kriju svoju pravu narav da ne bi izazivali sumnju. ali ih nekada ipak čuvaju u kući. Kada su frustrirani.2009 Ovo je homeopatski lek koji se pravi od kore tuje.Vole da putuju a često sanjaju da padaju sa visine. . Deca slabo napreduju.direktivom br. Javno zdravstveno osiguranje u većini zemalja (npr. alergični su na mačke. lome stvari. destruktivni su i imaju destruktivne fantazije. Samozadovoljni su i žive sa neobičnom idejom da je u njima nešto živo ili da su veoma krhiki. Ove osobe često su sklone laganju iz straha da kada bi rekli iskreno šta misle ili smeraju neko bi ih osudio ili osujetio. Nemačkoj i Švajcarskoj) ne obuhvata homeopatsku terapiju. U porodici postoje sluačjevi obolelih od tuberkuloze. Potrebno im je da budu voljeni. Čest je kašalj. Ujutru. Homeopatija je efikasna i naučno zasnovana metoda lečenja koja podstiče (stimuliše) prirodne sposobnosti čovekovog organizma na putu izlečenja. Pate od sinusa ili lako podlegnu nazebu. često su prehlađena i dr. stan. Zatim koristi se kod glavobolja. imaju nepodnošljiv osećaj neispunjenosti.05. odnosno dopunskim osiguranjem. često menjaju posao. Osobe kojima se prepisuje ovaj lek su tajnovite i imaju jak osećaj krivice.

Lukavi su. Tužni su. zelenim iscedkom. Soba im je neuredna. Oni su kreativni. nestrpljivim osobama koje su prilično lukave. Imaju averziju prema društvu. misle da će im kad tad trebati. skloni takmičenjima. trzaja mišića. Postoji stalna potreba da peru ruke. ukoliko postoji nasledna tendencija ka alkoholizmu ili istorija. nostalgični. prepredeni i vešti u smicalicama. često emotivnu. rade uz kratke rokove. nesanica. Lenji su i neuredni. Sa sporim osobama često gube strpljenje. mada ne postižu uvek koliko bi mogli. Syphilinum se primenjuje u hroničnim slučajevima. zeleno i crno. Obično sviraju klavir.Tarantula Hispanica Postavljeno: 21. Osobe kojima se ovaj lek prepisuje su hiperaktivne pate od nemirnih nogu.05. Osobe kojima je Syphilinum potreban su ljudi bez nade u oporovak. Histeriju smiruju muzikom ili završavaju smehom i izvinjenejem. Syphilinum Postavljeno: 21. kod tumora na testisima ili na jajnicima. skrivaju se i prave da su bolesni. Često su crveni u licu. usmereni su na sebe i sve ostale ljude i stvari uvek posmatraju u odnosu na sebe. gomile raznih predmeta. iritabilni. erotska manija. skloni piću. Otečeni zglobovi. bolova u leđima. Ne podnose crveno. bezvoljnošću i osećanjem ravnodušnosti prema budućnosti. podrumi puni nepotrebnih stvari.2009 Ovo je homeopatski lek koji se pravi od otrova tarantule. lupanja srca. Takođe postoji osećaj razdvojenosti. Žure u svemu što rade. Sulphur Postavljeno: 21. melanholični. skloni jakim depresijama. Vole muziku. a njihov ambijent su obično kuće pune knjiga. Smeju se i plaču bez uzroka. pa ne vole da nose garderobu u ovim bojama. vrpoljenja. Iznenadno destruktivno ponašanje može biti propraćeno smehom. Mogu biti veoma praktični. ali pokazuju veliku izdržljivost i snagu. Asocijalni su. Vrlo su marljiivi. odnosno ovaj lek pomaže kod nemira. Javljaju se brojne erupcije sa smrdljivim. radionice pune alata. dobrog apetita i energije. Čuvaju sve i vezuju se za stvari koje imaju za njih posebnu vrednost. preterano se zamaraju. zajedno sa apatijom. sposobni da inventivno reše kreativne i praktične zadatke.2009 Syphilinum je homeopatski lek koji se pravi od iscedka tkiva zaraženog sifilisom. Veoma su nervozni. trzanja i tikova. uspomena. pletu ili vežbaju prste na neki drugi način. Ove osobe boluju. ali uvek znaju gde im se šta nalazi. sposobni. ali se sećaju svega što se dogodilo pre bolesti. išijasa. ekstrovertni i velikodušni. Noću se javlja užasna zabrinutost.05. Lek na bazi otrova pauka odgovara kreativnim ali često ljutitim. dijabetesa. događaje.2009 Sulphur je homeopatski lek napravljen od sumpora. mesta itd. kada je reakcija na uzeti lek slaba i proizvodi samo delimično olakšanje. posteljina zgužvana i razbacana. angine pectoris i bolesti srčanih zalistaka. Smatraju se intelektualno jačim od ostalih i s prezirom gledaju na druge. Sanjaju slikovite snove. mogu da rade na više mesta ili paralelno da studiraju i rade i slično. dok uče slušaju muziku u pozadini. ambicozni. a ujutru kada se probude krevet je u neredu. simpatični. Karakteristična je velika iscrpljenost sa malim brojem simptoma. Bolovi su konstantni i agresivni. Postoji gubitak pamćenja – ne mogu da pamte lica. igru i ples. Uz to su redovno i fizičko aktivni. Stalno imaju osećaj da će poludeti ili da su paralisani. Osobe kojima Sulphur odgovara su pre svega egoisti.05. delirijum. ali i materijlanu. imena. Obožavaju mačke i imaju najmanje bar . Imaju izražen osećaj za ritam. Karakteriše ih i intezivna seksualnost.

Posle takvih operacija izbegavaju da imaju seksualne odnose.2009 Osobe kojima se prepisuje homeopatski lek Staphysagria snažno osećaju bes. sa razočaranjem u ljubavi. Takođe je potrebna za svaku poteškoću povezanu sa nerazrešenim osećajem besa ili poteškoću u kojoj je bes povezan sa ogorčenjem ili sa potisnutom tihom tugom. Uveče ne žele da idu na spavanje da ne bi propustili zanimljive razgovore. sanjaju da se dave ili da im je glava pod vodom. oni se uvek smeškaju i sve podnose. Boje se nasilja. ogledala. Staphysagria je često potrebna i ženama posle prorođaja. divljeg pogleda i neutešni. pate od klaustrofobije (strah od zatvorenog prostora). osobe sa nasilnim nagonima. nasilni vojnici. Često se trzaju iz sna kao da ih nešto guši. Stramonium Postavljeno: 21. nasilnici u porodici). Toliko se boje mraka da čak i kao odrasli spavaju sa upaljenim svetlom. ekcema. Često nose crnu odeću i fascinirani su tamom.05. Korisna je i osobama koje se nalaze u životnim situacijama u kojima uvek iznova trpe nasilje i osobama koje stupaju . užas kome često ove osobe podležu. Staphysagria Postavljeno: 21. hvališu se i još tada su usmereni na sebe. Karakteristično je mucanje kod prve izgovorene reči. pa to kompenzuju prianjajući za određena mesta ili za određene osobe. čudovišta.jednu ili bi bar voleli da mogu da je imaju. Gotovo da nema osobe koja u nekom periodu svog života nema potrebu za ovim lekom. sa ogorčenjem ili poniženjem. I deca i odrasli se osećaju izolovano i usamljeno. Ma kako loše prema njima postupali. Boje se nasilja i napada. Koristi se kod jakog svraba i kožnih bolesti. Ovo je glavni lek za žrtve silovanja. noćnog znojenja. pričaju ili se smeju u snu. do upala razne vrste pripada ovim ljudima koji mogu biti ili intelektualni teoretičari ili praktični pomagaoci i stalno nešto rade. kada se telo oseća silovano. ali strahuju od groblja. ili pse. da su zaglavljeni u nekom prostoru iz koga nema izlaza. Strah od smrti i mraka je toliko jak da su u stanju da pređu u manijačno ponašanje. duboke vode. pasa. ali ga nikada ne izražavaju. gorušice i povraćanja jela i pića. tj. Buran dnevni život. pa se radije odriču seksa. Boje se visine. Često sanjaju životinje i to divlje. Ove osobe mogu biti pesnici ili pisci songova u stihovima ili pevači koji i pišu pesme. Sulphur pomaže kod podrigivanja.2009 Stramonium je homeopatski lek iz grupe biljnih preparata. Nekada duboki osećaj izolacije nadoknađuju religijom. Mogu i sami imati nasilne fantazije i biti agresivni (ulični napadači.05. Ovde spadaju i osobe koje ostaju u vezama sa nekim ko je potencijalno nasilan i ugrožava ih. a svoje postupke teško kontrolišu. Proživljavaju noćne more od kojih se noću bude. Kao deca rastavljaju predmete da bi videli kako funkcionišu. Stramonium je glavni lek za strah i užas. ali ga ne mogu ostaviti jer pate od straha da ne budu ostavljeni. Ove osobe se osećaju napadnuto i posled operacija u vezi genitalija ( epiziotomija i sl). a zatim ih opet sastavljaju. bilo da su fizički radnici ili intelektuaci koji rade duboko u noć uzima danak u vidu noćnih mora naročito kada spavaju na leđima. Glavna karakteristika ovih osoba je strah. Boje se i tunela. mraka. naročito kada im se učini da su na bilo koji način ugroženi tako da dobijaju nadljudsku snagu i lice im se zajapuri. Od psorijaze. posebno vezano za groblje. jer odnos izaziva taj nagomilani bes. Ključna nota je strah da se noću bude sam. Znatiželjni su.

uživaju u životu i u vezama. čak i dok gledaju televizor. Ovaj tip ljudi je bistar. Popustljivi su u smislu da nemaju hrabrosti da urade posao. stidljivi i vrlo oprezni. deci i rođacima.05. a društvo ih iritira. Pomaže kod čmička na oku. Osnovni pojam u ovom leku je neuspeh u izražavanju i primanju. Ovaj lek je poznat za oživljavanje brakova u slučaju kada je jedan od partnera upao u to stanje iscrpljenosti i svega mu je dosta. ne popuštaju. Njihov ventil je ples i fizički napor. Sepia Postavljeno: 21. Kasnije upadaju u apatiju i postaju ravnodušni prema supružnicima. imaju bele mrlje na noktima i zubima i dr. Po prirodi nisu vođe. Slabo se hrane. boje se neuspeha. Mala deca ne podnose majčino mleko. mršava su. bradavica. Sepia se prepisuje za hormonalne poremećaji. Devojkama menstruacije traju i po sedam dana i svakodnevno imaju potrebu za plesom ili vežbama. od koga se osećaju dobro i tako transformišu energiju. gube kosu. Često su to večiti studenti. Osobe kojima se Silica prepisuje su popustljive. Uglavnom žele da se osame. Ako imaju svetlu ili riđu kosu često imaju pege na nosu i obrazima. Kao posledica preteranog učenja javljaju se razni simptomi. dolazi do mentalne iscrpljenosti od preteranog čitanja i pisanja. Uglavnom moraju nečim da se zanimaju – da šiju. Koristi se kod hronične upale uha. Silica se preporučuje ljudima kojima je smanjena umna i telesna snaga i koji nemaju dovoljno samopouzdanja. Osobe kojima se ovaj preparat prepisuje su kao tinejdžeri prilično nediferentovani. pasivnošću izbegavaju sukob. beskičmenjaci. Ključna nota ima je sporost. stolica im je neredovna. Teško im je da se izraze ili potvrde. Mrze svađu i konfortaciju. ali mogu na taj položaj dospeti protiv svoje volje. PMS tegobe. povučeni su.u veze samo sa nasilnim partnerima. a koristi se i za ublažavanje posledice pušenja. ali otporne. . Ove osobe ne mogu da izbace gnoj iz apscesa ili trn ili stolicu. Učenje im može postati način života jer tako izbegavaju stvaran svet. kao što su nadraženi jezik i bol u želudcu. Prema seksu su takođe ravnodušni. pletu. Silica Postavljeno: 21. Kao tinejdžeri uživaju u seksu pod uslovom da se dobro slažu sa partnerom. Karakteristični su neutralna osećanja. Ova biljka pomaže da se izbaci sve ono što se godinama nakuplja. Lako i dobro čitaju druge ljude. pa ovaj lek upravo to i rešava. Za njih je to alternativni izraz seksualne energije. Sporo usvajaju ideje i uče dugo i uporno. sposoban i inteligentan u školi i postiže odlične rezultate. vide njihove slabe tačke. sve što ste drži u sebi. ekcema.2009 Ovo je homeopatski lek koji se pravi od mastila sipe. osećaj otuđenja i nesposobnost pružanja ljubavi.2009 Silica je homeopatski lek koji se pravi od silicijuma. kod glavobolja. fontanele su im dugo otvorene. gnojnih rana. ali pošto se veoma tvrdoglavi.05. Uživju kada ih cene u akademskom i profesionalnom miljeu. pa su posledica toga slabi nokti i kosa. pa uvek gledaju da se izvuku i izbegnu sukob a da problem nisu ni rešili.

Ponašaju se nadmoćno i prezrivo. Delotvorna je za akne povezane uz menstrualni ciklus kod mladih devojaka ili žena. menopauzalne tegobe. svetlog tena i kose. Pulsatilla oslobađa disajne puteve. kod postojanja cisti na jajnicima. nadutosti trbuha. Veze su im burne. Idealisti su. zahtevaju mnogo i do sebe i drugih. bolova u leđima. kod bolnog seksualnog odnosa. Prema deci su veoma pažljive i nežne i često se previše zaštitnički ponašaju. maslac. velikog intenziteta i pune ljubomore. opstipacija. od mraka. obavijaju je velom tajne i zavođenja. Pulsatilla je najčešće indikovana kod upala uva. arogantne i ponosne. Takođe. U ishrani najviše vole slatkiše. odvojeno i izolovano. steriliteta. psorijaze. sir. curenja i začepljenosti nosa. Osobe kojima se prepisuje Pulsatilla su preosetljive. . frigidnosti.05.bolne i teške menstruacije. Koristi se kod kijavice. Traže da ih roditelji drže. Često su gojazni. Često im se menja raspoloženje. ali su kratkotrajne. uglavnom urade sve što naume. pamte uvrede i osećaju se napušteno. Pošto nailaze na brojna razočarenja. Izlučevine iz nosa su guste i žuto-zelene. Plaču i kad su besne. Jak seksualni nagon. Za njih važi da su vrući ljudi koji obično nisu žedni. od usamljenosti. Pulsatilla Postavljeno: 21. lako ih je povrediti. Smiruje suvi kašalj ili vlažni kašalj praćen izbacivanjem sluzi. Bellove paralize. Često imaju proširene vene u trudnoći. Kasnije u životu artritis. pune usne. Lako pocrvene i potreban im je čist vazduh. deluje protiv akni koje bole na dodir. depresivnost. Jako su usamljene i imaju potrebu za društvom. Brinu i o drugim ljudima i stalo im je do njih. Ove osobe imaju istaknute. svoju ličnost. spontanih pobačaja. Odlična je protiv mučnina i povraćanja. ali u sebi ostaju isti i primenjuju istu strategiju da bi privukli pažnju. vole da vladaju. Lako se seksualno uzbuđuju i često masturbiraju. varikoznih vena. od psihičkih oboljenja. gljivičnih infekcija i infekcija urogenitalnog trakta. ređe plaču. Na druge gledaju sa prezirom i nipodaštavanjem. samoljubive. ako ne zadovolje prerasta u strah i razočarenje. Plaču kada ih ostavljaju u vrtiću. Spremni su da idu do krajnosti. plačljive. I deca i odrasli spavaju na leđima sa rukama iznad glave. Kako stare. zahvaljujući tome što imaju sposobnost manipulisanja.2009 Platina je homeopatski lek koji se primenjuje kod paraliza glave i usana. Budući da su tvrdoglave i da traže društvo. želeći mnogo dece da bi ispunile prazninu nastalu zbog toga što su same nekada bile napuštene (rani gubitak roditelja i sl). Uobičajena je blaga ljubomora i promenljiva narav. Mogu biti tip arhetipske majke. Osobe kojima se ovaj lek prepisuje su ohole. iz uva može curiti gusti žuto-zeleni gnoj. često pate od straha da bi se nekom njima dragom moglo nešto loše dogoditi. Strahovi ovih osoba su uglavnom od novih stvari. gubitka osećaja u genitalnoj regiji. Platina Postavljeno: 21.05. Ovo su osobe koje žele sažaljenje. vitiliga. Deca kojima se prepisuje Pulsatilla su blaga.2009 Pulsatilla je homeopatski lek napravljen od poljske anemone. Iako su popustljive. klaustrofobija (strah od zatvorenog prostora). maze i paze. problema cirkulacije. protiv grčeva uzrokovanih gasovima u crevima. dramatizuju situaciju. nežna i plačljiva. Ponosni su na svoj ego. Sepia sprečava pucanje kože na pregibima zglobova i vrlo je efikasna kod osoba koje se osećaju poraženo i depresivno. žene lako postaju rano majke.

potrebno im je društvo ali često mogu biti lakoverni i previše otvoreni prema drugima. usmerene prema drugima. privlačni. Paeonia officinalis Postavljeno: 20. Pričaju u snu i detaljno se sećaju svih detalja snova koji često traju jako drugo. sladoledom. sporo odgovaraju. Potiskuju osećanja.Imaju nagon da upotrebe nož kada ga vide i opsednuti su temama vezanim za rojalizam. Glavni predmet osoba kojima se prepisuje Paeonia officinalis jesu kuća i porodica. zbog preterane želje da svuda stignu. naročito zbog ljubavnih razočaranja. Homeopatska medicina upotrebljava srž korena. Kao deca. pa su prisutni kašalj. zavisni su. Sprečava klonulost organizma. ako se u toj oblasti nisu realizovali. imaju sposobnost da rade satima. teško disanje. u svemu učestvuju. Ipak. Osobe koima se prepisuje Phosphoricum acidum su apatične. Njima je potrebna stabilna kuća i imaju averziju prema promenama.2009 Phosphorus je homeopatski lek koji se pravi od fosfora. predstavnike kraljevskih porodica. bilo žive ili umrle.05. Traže upaljeno svetlo u hodniku i odškrinuta vrata od spavaće sobe. Posebno neočekivane i iznenadne promene veoma . za povećanje kondicije. Imaju veliki broj prijatelja kojima se lako poveravaju. Imaju skladne pokrete i vole život. Nije neuobičajeno da ovim osobama loše funkcioniše tireoidna žlezda. Phosphorus Postavljeno: 21. kako ih literatura opisuje „ikričavi" ljudi koji u mladosti osvajaju svojim optimizmom. svuda budu pristuni. često imaju crtu vidovidosti u sebi i imaju proročke snove. sagorele. Uprkos tome. razdraganošću. gaziranim pićima i slanom hranom.05. pa shodno tome često sanjaju upravo noževe. Čak se i kao odrasli boje mraka. kreativni. prehlade. često se boje mraka. Osobe koijma se Phosphorus prepisuje su otvorene. često se bave umetnošću. bez ispoljavanja bilo kakvih osećanja. uplašena su pričama o duhovima. naročito muzici. umiljati. čokoladom. Usled hronične iscrpljenosti žude za osvežavajućim voćem i pićima. Ljubav je smisao njihovog života i. naročito kod žena posle porođaja. Živahni su. šarmntne. da oni na nekoga nasrću nožem ili sanjaju dvorove. lako se iscrpe. Često su veoma žedni. Skloni su ljubavnim razočarenjima. osetljivi su i veoma osećajni. Karakteristično je da koriste narkotike.05. Koristi se kod promuklosti i laringitisa. spore. Phosphoricum acidum Postavljeno: 20. bol u grudima. Phosphoricum acidum se preporučuje ljudima koji pokazuju opštu ravnodušnost i pate od smanjene mentalne sposobnosti. pa pate u sebi zbog besa ili tugovanja. Slaba tačka su im pluća. deluju istrošeno i umorno. Rano gube kosu ili rano osede.2009 Paeonia officinalis je homeopatski lek napravljen od biljke božur. strastveni i prilično preplašeni. ribom. ne mogu da spavaju nakon strašnih priča i televizijskih emisija. sjajnih očiju sa dugačkim trepavicama. smanjene koncentracije.2009 Phosphoricum acidum je homeopatski lek napravljen od fosforne kiseline. žude za hladnim pićima. skloni umetnosti. romantični. ispljuvak obojen svežom krvlju. Phosphorus je prikladan je za ljude koji se iscrpe posle kraćeg telesnog naprezanja. Mršavi su.

Sve akcije su im vrlo intenzivne. stopalu. Pomaže osobama koje se malo kreću i koje koriste duvan i kafu u velikim količinama oslobađa ih grčeva. imaju ″blažen″ izgled. naročito onih koji su sa duhovima. Koristi se za mišićne grčeve najčešće u predelu velikih mišića listova ili tabana. učestalih napada kijanja. cistitisa. Ublažava začepljenost i upalu gornjih disajnih puteva i bol u nozdrvama. zapušenja nosa.05. tupog. Karakteriše ih uznemirenost pri pomisli da će izgubiti porodicu. drugih situmalanasa. on je i glavni lek za ljude sa problemima koji su u vezi sa njihovim poslovima. senzualnog i sanjivog izraza. tako i mentalno. Bude se rano ujutru. koji imaju strah od stranaca i novih stvari. Nux vomica je glavni lek za poslovne ljude. Nestrpljivi su. Ovaj lek se daje najviše za probleme rektuma i anusa kao što su fisure i hemoroidi. Razdražljivi su i nestrpljivi. grčevi u želucu. bolova i mučnine nakon obroka. nožnom prstu. želudačnih problema. mamurluka. pospanosti i tuposti. nervozna vrtoglavica kada se pomera. ukočen hod. takođe na grudima. Kao deca brzo završavaju domaće zadatke i imaju jasne i bistre misli. Ove osobe ne osećaju bolove tamo gde se to normalno očekuje ili osećaju bolove svuda i preterano su osetljivi. dodir. U hroničnim stanjima lice je često otečeno. Ne mogu da podnesu da ih pošalju od kuće. a koji proizilaze iz opšte mišićne napetosti. Osetljivi su na buku. grčeva. Bolovi u člancima i prstima. Iritira ih ako ih neko ometa u postizanju cilja. euforične su. ne podnose čekanje u redu. Osobe kojima se Opium prepisuje su sklone sanjarenju. nozi. Paeonia se koristi za intenzivne. prehlada. Kada ih rad iscrpi upadaju u stanje zbrkanosti. usmerene na ciljeve. Opium Postavljeno: 20. sjajno i crveno. mogu biti izvor velikog stresa za ove osobe. mokrenje u krevetu posle doživljenog straha. Kritični su i savesni. U akutnim stanjima se dešava da se bude u velikom strahu. iritabilnih creva. hernija. na primer u internat. opstipacije. Žale se da su ostavljeni od strane familije. Imaju veliku želju za radom. Indikacije za Paeonia Officinalis su i hronični čirevi na donjem delu tela. teže da nešto postignu. peludne groznice. U noćnim morama to može da im se vraća kao smrt nekog člana porodice.2009 Ovo je homeopatski lek napravljen od jedne vrste otrovnog oraha. marljivi i poduzetni. Poseduju snažnu seksualnu energiju. Uglavnom su agresivni i skloni svađi. kako fizički. i prati ih osećaj drhtavice. Često su zavisni od kafe. To je vrsta nostalgije. glavobolje. pogotovu oko struka. ili profesionalna ljubomora. Boje se braka i intimnosti. Osobe kojima se Nux vomica prepisuje su vrlo ambiciozne. Nux vomica Postavljeno: 20.utiču na njih. Svako kašnjenje ih uznemirava. dubok i težak san. proliv od uzbuđenja. ponekad im može biti vruće i obilno se znoje. mada takođe mogu da pomognu kod zastrašujućih noćnih mora. ako se sve ne obavlja prema pravilima. a sa druge strane njihove ličnosti je strah. Često su pospani i emocionalno tupi.2009 Opium je homeopatski preparat koji se pravi od semena maka. Lukavstvo prilikom poslovnih dogovora ili prilikom napredovanja na poslu. Opium je jedan od glavnih homeopatskih lekova za tegobe izazvane užasom. zadržavanje urina preko dana. pekuće bolove u anusu tokom i posle stolice. Uopšte mogu biti uznemireni ljudi. slabost nogu. alkohola. Ta dva stanja se smenjuju. Mogu se osećati kao da im je koren odsečen. Karakteristična za njih je hronična opstipacija ( zatvor) i tvrda stolica. . grde ostale vozače.05. Više vole da se stvari ne menjaju. pečenje u očima i zvonjava u ušima. rektumu. Ne podnose tesnu odeću. Primenjuje se kod čireva. kolenima i nožnim prstima. svetlost. Kada izgube svoj dom ili nešto slično mogu postati veoma depresivni. mirise.

bilo emocionalni bilo telesni. Često deluju snažno. Treba ga razmatrati i kao mogući lek kod hipertireoidizma. Kada vide nepravdu. ali mogu biti vrlo osetljivi. Za njih je tipična zimogrožljivost i podložni su prehlađivanju. bolova u grlu. Ne opraštaju i ne zaboravljaju. kod kuće ili u školi i deluju društveno. nerado govore o svojim osećanjima. a kada to rade. cinični. Sve u svemu to su ljudi koje je teško voleti. svadljivi. Istovremeno se boje smrti i za njom čeznu. Glavni simptom su glavobolje. čak i na tužne priče. razbesne se i to pamte. čak i protiv svoje volje. To je zato što rado i dobro slušaju. ali ih nedovoljno maze i ljubav retko izražavaju eksplicitno. naročito materijalno. u krevetu. saosećajni. Kao odgovorni roditelji brinu se za svoju decu. prefinjeni. možda posle ranog razočarenja nerado imaju partnera jer strahuju da će biti odbačeni. očajavaju. Karakteriše ih velika slabost koja je najizraženija ujutro. bojeći se da ne mogu da ozdrave. čireva na koži. gihta i Adisonove bolesti kao i kod dijabetesa. izuzetno su osetljivi i ranjivi i boje se da pokažu osećanja da ne bi bili povređeni. Ovo je lek za određene vrste groznica. Kao tinejdžeri. Njihova parola je ″mogu oprostiti ali ne i zaboraviti″. Pesimistični su i kritički raspoloženi. S takvim ljudima možete biti prijatelj godinama da ga ipak ne poznajete. Imaju suve sluzokože ( usne. egoistični. jer plakanje pred drugima smatraju poniženjem. Nasuprot tome mogu biti sebični. a nekada razmišljaju čak i o samoubistvu. bradavica. kao efikasni profesionalci mogu dobro intelektualno da komuniciraju. Lako se i uvrede i svaku uvredu pamte dugo. Strašpno se brinu za svoje zdravlje. Nitricum acidum se primenjuje kod akni.2009 Natrium Muriaticum je homeopatski lek koji se pravi od natrijum hlorida ( kuhinjska so). Glavne povrede ovih osoba su posledica razočaranja.05. Mogu se osamiti u bezopasnim aktivnostima kao što su čitanje.2009 Ovo je homeopatski lek koji se pravi od azotne kiseline. ispucale kože. Izvinjenje ih ne može zadovoljiti. oči. rade kada su sami. naročito u ljubavi. vagina). Mercurius . nepovreljivi i ogorčeni. Mogu da ostanu zatvoreni ceo život.05. Osobe kojima se prepisuje ovaj lek zameraju drugima stalno. nekoliko oboljenja gastrointestinalnog trakta i kože ( herpes. besni. osetljivi su na nesklad i dodir. jer ne govore o svojim slabostima. muzika i dr. Natrium Muriaticum Postavljeno: 20. zaokupljeni sobom. anemije. imaju umetničke sklonosti i razvijen osećaj za druge. Zaljubljuju se u ljude koji su im nedostupni jer im to dopušta da ostanu van stvarnosti. uzbuđenje ili na gubitak sna. alergije). Retko plaču. Osobe kojima je Natrium Muriaticum potreban spadaju u pomagače. Takođe je prisutna mršavost koja je najizraženija na vratu.Nitricum acidum Postavljeno: 20. U očima im se vidi dugotrjna tuga i potreba za plakanjem. Teško govore o svojim intimnim osećanjima. Veoma su osetljivi na bol. Iako dobro funkcionišu u društvu. boje se smrti.

Uglavnom spavaju na stomaku. Usmereni su na seks i skloni su promiskuitetu. na čelu ili u položaju fetusa. Narav im je hirovita. Kod male dece su česti problemi sa zapaljenjem srednjeg uva.2009 Lycopodium je homeopatski preparat koji se dobija iz svetlo žutih spora mahovine Lycopodium. a kod odraslih prehlade. peludne groznice. ulkusi (čir) i Parkinsonova bolest. poznate i pod imenom jelenji rogovi. i sl. plaše se duhova i visokih mesta koje ih progone i u snu. Ako se na nešto usmere. Grizu nokte. U sebi imaju osećaj da ih nešto stalno požuruje i u strahu su da ne mogu da reše problem koji trenutno imaju.05. zubima.Postavljeno: 20. Ekstrovertne su. Neki rado podučavaju. Skloni su preuveličavanju. Uobražavaju da okruženi neprijateljima. dok se u sebi osećaju kao maleni i slabašni. Vole more. mogu ići do krajnjih granica. naročito kao deca i rano sazrevaju. Medorrhinum Postavljeno: 20. pomalo divlje i obično veoma živahne. često su paranoični. Kao deca slabo napreduju. Karakteristična je jak crveni osip od pelena koji se neprestano javlja. Čim zapaze i najmanju negativnost zatvaraju se i tako ostaju zatvoreni. što može dovesti i do seksualnih ekscesa. Medorrhinum se koristi kod astme.2009 Ovo je homeopatski lek koji se pravi od žive. I jedno i drugo prestaje kada se opuste. Reiterov-og sindroma. Imaju partnere u nekolikio gradova. razne aktivnosti. Vole životinje čak i kad su alergični na njih.05. imaju košmarne snove. Najčešće su dosta ljubomorni i užurbani. mrze onog ko ih kritikuje i to može da izazove i nasilničke impulse. Deca su vrlo osetljiva na kritiku i plaču na svaku opomenu. Mogu imati puno ideja. Lycopodium Postavljeno: 20. Najbolje se osećaju uveče. samopouzdani ili nesigurni. Osobe kojima se prepisuje Mercurius su u osnovi veoma preosetljive na sve. Nezadovoljni su. Često sanjaju groblje. kolitis. pelenskog osipa. Rano počinju sa seksualnim odnosima i masturbacijom. Kao deca su često prehlađeni i mucaju. dok sa druge strane mogu biti sramežljivi. Osobe kojima se Lycopodium prepisuje vole moć i izgledaju veliki i nadmoćni. Ovo su osobe koje u svemu preteruju.2009 Osobe kojima se prepisuje homeopatski preparat Medorrhinum su ljudi koji imaju potrebu da sve probaju u životu – drogu. ali ne i jasan plan šta treba uraditi. osetljivi su na kritiku. strah da ih neko prati. Za ove osobe je karakterističan strah od mraka. ali se stide i nemaju . zapaljenjskih procesa u ustima i nosu. Nisu emotivni. Imaju veoma naglašen polni nagon. onda je to veoma čvrsto. pa im najviše odgovaraju sporadične aktivnosti. veze. Vrlo su konzervativni i potreban im je stabilan život koji će da ujedini i smiri njihov unutrašnji nemir i raskol. Skloni su koketiranju. nekada su ljubazni. Raspoloženje ima varira. a često toga nisu ni svesni. Kada se vezuju za druge osobe. nemaju samopouzdanja. Kada se zatvore. Poznati su kao diktatori na poslu ili kod kuće. bradavica. strah da ne polude. energiju troše u mahovima.05. Strepe kada iščekuju ispite ili važne sastanke. drhte ili mucaju. nekada nezgodni. pomalo grube i neotesane i ne baš osetljive. U svakoj situaciji sagledaju emocionalni naboj i brzo reaguju. desnima.

infarkt miokarda. Poput zmija ove osobe su veoma lukave. naročito oko vrata i iz sna se bude sa osećajem gušenja i pate od noćnih mora. ne podnose da ih bilo šta steže. Više vole da čitaju ili se igraju na kompjuteru. agresivne. Uočljiv je strah od zmija koje često sanjaju. sprečava glavobolju. Osim što jasno rečima izražava mržnju. sarkatični i oštri. ciste na jajnicima. grlo na desnoj strani. Glavobolje se pogoršavaju od vrućine i pre menstruacije kod žena. duhoviti. Lycopodium je važan lek za jetru. teško ih je prekinuti i na trenutak. Česti su i gastrointestinalni problemi. Mogu biti skloni tamnoj prebojenosti kože. Uobičajeno je da menjaju predmet razgovora i da su oštroumni. jer žele da budu na vrhu. ujutru su neispavani i neraspoloženi. San im ne donosi odmor. uglavnom je prožeto noćnim morama. astma. Sklone su alkoholizmu. ne mogu da spavaju na levoj strani jer im to pogoršava srčane bolove i palpitacije. besa i nadutosti trbuha. angine. Lako uče strane jezike i vole pevanje. sumnjičave. ljubomorne. ne vole da budu sami noću. a pomaže i kod neraspoloženja. mogu ipak biti simpatične zbog jakih emocija na koje ako im ne odgovorite istom merom ili ih razočarate pokazuju svoje mane. teskobu. kojima nedostaje samopoštovanje. posebno karcinoma. teskobe. Najčešće su po zanimanju lekari. a kasnije i u paranoju. Osobe kojima je potreban ovaj često prepisivan lek plaše se duhova. pate od brojnih strahova. Ljubomora može da preraste u veliku sumnjičavost. . moždani udari. visokog krvnog pritiska. depresiju. osećaja tuge. osvetoljubive. oprezni i nerado se igraju sa drugom decom. Prepuni su ideja i imaju snažnu potrebu da ih izraze. lako dobijaju modrice i mogu biti skloni melanomima. Zmija se plaše čak i na televiziji. inteligentne ali i strastvene. prvo će ih boleti desno oko. preuzimaju vodeću ulogu i upozoravaju ostale na njihove greške. Još kao deca se ponašaju kao tirani i vladaju nad roditeljima još pre nego što progovore. Muškarac može odlučiti da se ne ženi ili da kad dođu deca. Sve u vezi sa njima je intezivno i naglašeno. dete može biti i osvetoljubivo. i on više ne bude u prvom planu. jako su inteligentni. bubrežni kamenci. Ispravljaju ono što im roditelji kažu i naizgled dominiraju ili mogu biti introvertni. Kada malo porastu. slabi su timski igrači. Lachesis Postavljeno: 20. bolesti.2009 Lachesis je homeopatski preparat koji se pravi od zmijskog otrova. a tegobe počinju na levoj strani tela. Izgleda kao da govore a ne slušaju.05. noću ustaju da jedu. pravnici i sveštenici. Bolećivi su i pate od glavobolja na desnoj strani tela i spadaju u desnostrane tipove ljudi. Razgovor sa njima je jednosmerni proces. talase vrućine sa crvenilom kože lica i vrata – simptome koji prate menopauzu. lako se zajapure. Kao stariji ljudi mogu patiti od bolova u predelu srca. osluškuju ga jer im jako lupa posle večernjih obroka.samopouzdanja. Veoma su egoistični i mogu biti arogantni. ode sa ljubavnicom. purpurnoj. Lachesis smiruje nervozu. kongestivna slabost srca. i pored velike osećajnosti nisu u stanju da izraze emocije pa se plaše bračnih obaveza i emotivnog vezivanja. Imaju česte migrene. Nekada se to manifestuje kao astma. Osobe kojima se Lachesis prepisuje su veoma pričljive. To ga ponovo stavlja na prvo mesto i godi njegovom egu. Oni žude za slatkišima. moguće i zbog noćnih problema sa srcem. impotencije. Zbog svoje ljubavi prema moći. desno uho. nefritis. a ono malo što spavaju. često povučeni intelektualci. Kao mala deca mogu biti vrlo ljubomorni na braću i setsre.

razmišljaju o samoubistvu. Biva im bolje od pritiska i kada glavu (posebno u slučaju migrene) jako stegnu nekim povezom. Nijedno mladunče sisara ne može da preživi bez majke. jača libido. pa kroz prvih par dana) sve do mleka 10 meseci posle porođaja. nestvarnog osećaja. kod jakih glavobolja. ako je još uvek tu. To se događa zato što nema izgrađenu barijeru između sebe i okoline. toliko su tužni. Osobe kojima ovaj lek može pomoći su osetljive na buku.05.2009 Ovo je homeopatski lek napravljen od obranog kravljeg mleka. kada su strahoviti bolovi praćeni obilnim mokrenjem. kod morske bolesti. sjedinjeno sa svojom majkom koja jedina ima moć da svom detetu pruži sve ono što poželi. Imaju osećaj da su izgubili nešto neizmerno dragoceno i da su odjednom ostali sami. nesvestica. ne može da ga nahrani svojim mlekom. Veoma teško doživljavaju razdvajanje od roditelja ali i drugih ljudi za koje su vezane. na kretanje. gubitak kose i sl. pacijenti izveštavaju o prestanku vrtoglavica. konstipacije (zatvor) i drugih simptoma. nemaju strah od smrti. Lac Maternum je sastavljen od mleka iz nekoliko različitih stadijuma. već i predstavlja zaštitu od izazivača bolesti. mamuran osećaj. depresija. potreba za društvom. Davati svoje mleko znači hraniti telo i dušu. Osobe kojima je ovaj lek potreban imaju problem sa svojim identitetom i ličnim granicama. da misle da moraju umreti u naredna 24 sata. pa im je mnogo lakše u određenim situacijama reći ″ne″. prezir prema životu. prisutan je osećaj kao da su u snu i želja za astralnim sferama. Lac defloratum je odličan lek za migrenu. I samo dojenje je jedan duboko simboličan proces: dete se hrani materijom koju proizvodi majka. Stalno ih proganja osećaj da su napuštene. psorijaze itd s obzirom da je koža granica fizičkog tela. Mleko ne samo da prehranjuje. vrtoglavice.2009 Lac Maternum je homeopatski lek koji se pravi od ljudskog ( majčinog) mleka. naleti vrućine u glavi. biti blizu smrti. Zbog manjka energije u donjim delovima tela javljaju se hladnoća u ekstremitetima. počevši od kolostruma (prvo mleko koje se luči odmah posle porođaja. Osobe koijma je potreban Lac defloratum osećaju pripadnost nekoj grupi. Kliničke indikacije bi bile: glavobolje kod kojih bol počinje na čelu i onda se širi u potiljak. Mleko je životni sok sisara. Kod ovakvih ljudi kada je energija koncentrisana previsoko u fizičkom telu.05. U mnogim slučajevima kada je lek dobro delovao. slab libido. To čini ovaj lek vrlo efikasnim i u lečenju kožnih bolesti. Takođe Lac Maternum pomaže za prevazilaženje anksioznsti i zabrinutosti.Lac Maternum Postavljeno: 20. . Ne postoji jasnoća uma. Lac Maternum pomaže ljudima da osveste svoje granice i da odvoje ono što ″oni nisu ″. na svetlost. lenjost. poput ekcema. Stalno sanjaju da odlaze kod prijatelja na sahranu. Kada ga dete pije ono je zadovoljno. migrene. Osoba nije u svom centru i na njenu energiju jako utiču energije drugih ljudi i okruženja. žene su za vreme menstrualnog ciklusa veoma iscrpljene. Jer otac. sigurno. Biti bez majke znači biti napušten. Ovo je lek koji je indikovan u slučajevima poremećaja u ishrani. osećaj praznine. Lac defloratum Postavljeno: 20. potištenost. Mleko osigurava preživljavanje novorođenčadi. Nesvesnost svojih granica dovodi do problema sa kožom. Fizički olakšava glavobolje. javljaju se glavobolje. postaju svesniji svojih potreba. bol se odražava kao intezivno pulsiranje sa mučninom. jak im je osećaj odgovornosti. Može se reći da ovaj lek služi za održavanje emocionalne ravnoteže. povraćanjem. zimogrožljivost i sl. Karakteristike ovih ljudi su i nesvestica. klaustrofobija. gubitak osećaja.

ortodoksni. laktacija i izvan dojenja i dr. Skloni su visokim moralnim standardima. preosetljivost na promaju. Često se svađaju sa bračnim drugovima ili porodicom.nakon snažnih naprezanja. psi. čini se kao da su bezosećajni. oluju. Ne opaža se kada su pod stresom sve dok situacija ne postane dosta ozbiljna. upali grla. Lac caninum Postavljeno: 20. Boluju i od nefritisa. boje se brze vožnje. što je manje uobičajeno kod drugih lekova kod kojih postoji pravilo bar na kojoj strani počinju simptomi. dugačka . pogotovo ako se bol seli s jedne strane tela na drugu. strah od pasa. lako se uzbuđuju. Majke nekada nemaju strpljenja sa decom. Sve drže u sebi dok fizički ne krahiraju. kroz koje su razvili manjak samopouzdanja i osećaj bezvrednosti. Čest je lek i za probleme sa dojenjem. Dok su zdravi suzdržavaju se od kritike. Imaju snažno izražen osećaj dužnosti i čvrsto se pridržavaju krutog unutrašnjeg koda o dobru i zlu. bol u leđima i malaksalost sa karakterističnim probadanjem. strepnju i strah osećaju u želudcu. baš kao pas koji brani svoj teritoriju. baš zato što ne pokazuju osećanja. Mogu dosta toga da izdrže. Osobe kojima je potreban ovaj lek smatraju najstrašnijim snom onaj u kojima se pojavljuju zmije. a kada se razbole počinu da se svađaju. često greše u govoru i pisanju.zasljepljenjem i upornom konstipacijom kod koje je stolica tvrda. opisuje česte slučajeve ljudi koji su imali teško detinjstvo. astme. nesanica i astma. Kali carbonicum se primenjuje kod bolova u leđima i u zglobovima. artritisa. Vermeulen. leđa. konvencionalni ljudi strogog morala. za bolne i natečene grudi. ludilo. pa bole malo sa leve. uključujući bolest. Karakteristika im je prisustvo kesica ispod očiju. a karakteriše ih i veliki broj strahova. zmija. krajnika. To su korektni. oboljenja dojke.05. bube. ali su u sebi veoma osetljivi. Osobe koijma je ovaj lek potreban su preosetljive. stalno menjaju pravac. Simptomi kod ovih osoba bez obzira da li se radi o vrtoglavici.2009 Lac caninum je homeopatski lek koji se pravi od psećeg mleka. pravila morala. S obzirom da pate ćuteći. astme. Uznemiravaju ih stvari koje su izvan njihove kontrole. poznati homeopat. malo sa desne strane. Ukočeni su na svakom nivou pa biraju i zanimanja gde je potrebno da se strogo pridržavaju pravila. Osobe kojima je ovaj lek pokazuju veliku zaboravnost. Strepe zbog svojih simptoma. Osobe kojima se Kali carbonicum prepisuje teško izražavaju svoja osećanja i drže ih pod kontrolom.2009 Ovo je homeopatski lek napravljen od soli ugljene kiseline. Kali carbonicum Postavljeno: 19. Imaju manjak samopouzdranja. U homeopatiji se Lac caninum koristi kod upala grla i tonzila. pa iznenada obolevaju i to ozbiljno. a naročito strahuju od bolesti. bolova u jajnicima. zemljotrese. mešajući ili ispuštajući slova ili reči. slabost srca. Lako se razbesne na najmanju iritaciju i mogu biti agresivni i imati odbrambeni stav. bolna i uzrokuje pukotine na anusu. . svih vrsta zapaljenja. ekstremiteta i uma.05. smrt. društvene. čira na želucu i raka. Muškarci često frustriraju svoje supruge.

2009 Hypericum je homeopatski lek napravljen od ekstrakta biljke kantarion. stroge prema sebi. dok u sebi pate. pogotovo razočarenja u ljubavi. Osobe kojima se prepisuje Hyoscamus imaju jako izražen seksualni nagon. Kada plaču moraju biti sami. Naročito se primenjuje kod razočarenja. Pretpostavlja se da kantarion u mozgu zadržava serotonin. na primer deca koja ostavljaju otvorena vrata tolaeta da bi ga drugi videli. Hypericum Postavljeno: 19. Deca u tinejdžerskom uzrastu mogu biti kritična. Osim ljubomore. sve dok sasvim ne prođu. Širi se dužinom nerava. Spoljašnjost im može biti gruba. To su sposobni ljudi koji brzo shvataju. supstancu odgovornu za pozitivno raspoloženje čoveka. tuga. ujedaju. Koristan je kod pada na rep kičme. kulturne. pri čemu je telo izvijeno unazad. to je situacija besa. nožni prsti. Čim tegobe počnu da se smanjuju po intenzitetu. tugu novijeg datuma.05. ljudi koji se svlače na ulici. Ignatia pomaže kod emocionalnih problema.2009 Ovo je homeopatski lek koji se pravi od biljke bunike. Ruka im često gravitira prema genitalnom području. naročito u značajnim razgovorima. poniženja i straha. Osobe kojima se prepisuje Ignatia su romantične. Često ne jedu voće i boje se ptica. apsolutni prefekcionisti. Lek je indikovan i kod pulsirajuće glavobolje. sumnjičava ili izazovna. Da bi uznemiriili i skrenuli pažnju na sebe mogu se ponašati šokantno i uvredljivo. tako da najnovije studije ukazuju da bi mogao da zameni antidepresive današnjice. Kantarion je dugo poznat po smirujućem efektu. depresije. Kada povreda zahteva hiperikum bol je sevajući i veoma snažan. . Ove osobe koriste golotinju kao način da šokiraju. Ignatia je glavni homeopatski lek za svežu. Hypericum je odlična supstanca za povrede delova tela koji su bogati nervima ( vrhovi prstiju. lako se uzbuđuju i veoma su ljubomorni. samosažaljenja.05. I kao deca i kao odrasli iz ljubomore mogu da izvrše i ubistvo. Primenjuje se i za depresiju kao posledicu hirurške intervencije. ljudi koji idu na nudističke plaže ili nose izazovnu garderobu. naročito deci. egzibicionisti. nakon lečenja kod zubara. stida. U početku pate ćuteći. pa ima dece koja se tuku.05. Ove osobe često žele da budu same. Ove osobe se kriju iza tvrde fasade i deluju hladno. neprijatnosti. prefinjene koje su idealisti. Šale mogu da postanu pakosne i prljave uz neodgovarajuće ponašanje. izraženo je i agresivno ponašanje.Ignatia Postavljeno: 19. Prepisuje se kod povreda živaca usled nesreće ili operacije. kao što su žalost. kod gubitka voljene osobe i napuštenosti. Plaču jecajući i sa knedlom u grlu. povećava se i razmak između svake naredne doze. plaču. sukoba. Imaju visoka očekivanja i od sebe i od drugih. Daje se i deci koja i nakon manjih povreda glave pate od spazama. promene raspoloženja. Koristan je za ubodne i prostrelne rane i sprečava tetanus. osećaja krivice. nagnječenja perifernih nerava. Pričaju seksualne šale u neprikladnim situacijama. kada je smanjena funkcija nerava i kada se javi vratna ukočenost. u razgovoru koriste seksualne konotacije.2009 Ovo je homeopatski lek napravljen od jedne vrste oraha koja u sebi sadrži strihinin. Hyoscamus Postavljeno: 19. Ne treba im podrška. odnosno zatiljni grč ( opistotonus). udaraju. Veoma su disciplinovane. leđa). Za odrasle je karakteristično uzdisanje.

za one koji ponavljaju ista iskustva. za bronhitis i upalu pluća. Quercus robur Postavljeno: 19. uvek izgleda kao da istrajavaju. skidaju odeću. mogu da budu veoma strpljivi. Za ljude koji ne uče lekcije lako. Ostali simptomi i znaci kod kojih je lek potreban su bol i vrućina u glavi od besa. Takođe. To su snažne individue koje se suočavaju sa povećanim stresom. Hernije ( kile) koje ne reaguju na indikovane lekove. Kod dece i paranoidnih tipova može se javiti tiho mrmljanje. Tolerantni. posebno kod starijih ljudi. licem ili usnama. Plutajući i zamagljen vid od stresa i umora. Ima osećaj stranog tela u dušniku. Za one koji nastavljaju da se bore uprkos tome što ih je oborio teret života. sa fisurama ali sa vrlo malo krvarenja. Pomaže kod krvarenje iz materice. šizofrenije. konstrikciju jednjaka tokom kašlja. manične depresije. dece i posla. promukao. Osećaj vreline i proširenja u glavi. iritabilnost. Impotencija kod muškaraca koji ulažu previše energije u agresivno traženje svog kreativnog završetka. menstrualnih grčeva i glavobolje. iscrpljeni od suviše trčanja okolo. Posle dugog i iscrpljujućeg izdržavanja. Disanje je ubrzano i anksiozno. ali kada dobije temperaturu onda ima averziju. dođu do tačke kada više ne mogu: tada je ovaj lek od najveće koristi. skoro izgubljen. želudačni kamenac i želudačne kolike. Glononium Postavljeno: 19. nervoze.05. Karakteristično za ove ljude su velika tenzija u mišićima. osećaj golicanja u disajnim putevima. Tenzija u vratnom i potiljačnom pršljenu od preteranog rada. Sumnje mogu prerasti u ozbiljne paranoje povezane sa mnogobrojnim iluzijama. Kao deca ravnaju se prema roditeljskim idealima na štetu svog samoizražavanja.05. do rituala. igraju se prstima. Nekada ove osobe čupkaju odeću. tada ima želju za društvom. Glas je grub. Sve navike i rutine su im duboko ukorenjene. Lek je indikovan i kod kašlja koji se pojavljuje nakon malih boginja ili šarlaha. Stisnutost očiju i glave. Egoizam se izražava kao snažna potreba da se bude u centru pažnje. Hyoscamus se primenjuje kod problema u ponašanju dece. Ciste i izrasline na genitalijama. opsesija jednom stvari. Za biznismene koji zbog preteranog rada dovode sebe i sve okolo u stanje besa i postaju iznureni Mladi ljudi sa viškom energije ali bez odgovornosti. buke. Lek je dobar za retardiranu decu. Stanje koje je kombinacjia istrajnosti i rezignacije.2009 . Ceo grudni koš podrhtava od kašljanja.2009 Quercus robur je homeopatski lek napravljen od hrasta. Za one koji su na ivici da odustanu u očaju posle ogromnih napora: imaju problema da nauče iz prethodnih iskustava. Zbog asocijalnog ponašanja mogu ih isključiti iz vrtića. šapat ili ćutanje ili pričljivost sa brzim menjanjem tema i prostačkim govorom. sporo se ljute i reaguju. Noću kašalj nastupa u paroksizmima (pojačavanje simptoma u napadima do krajnjih granica) i kašalj je toliko jak da budi iz sna. hemoroidi. ali se ublažava od uspravljanja. kuće. promiskuiteta. Koristan je za bistru decu koja se bore sa pritiskom u školi. Kada je zdrava osoba. Lek je dobar za one koji imaju problema da asimiliju gubitak i tugu. Majke koje su morale da suprimiraju svoju ženstvenost da bi se izborile sa zahtevima muža.lome. Osobe kojima ovaj lek odgovara preduzimaju veliki napor. negovatelji sa sposobnošću da skinu teret sa pleća drugih i preuzmu ga na sebe. zaštitnici. briga oko minornih detalja. dobar je za ljude koji lako odustaju. unutrašnji ili spoljašnji. paranoje. Glavobolja sa bolom u unutrašnjem ćošku oka. pogotovu odmah nakon što legne. i da nauče iz njih. Konstipacija i naduvenost usled stresa.

oboljenja srčanih zalistaka. Uglavnom sve tegobe pa i snovi dolaze nakon nekog težeg iskušenja ili suočavanja sa velikim problemima.05. magle.2009 Gelsemium je homeopatski lek koji se pravi od korena žutog jasmina. Nekada im uspeva da sakriju svoj strah i nervozu. imaju jače simptome kod vlažnog vremena. Osobe kojima je Glononium potreban se slabo orjentišu u prostoru i konfuzne su. iritabilne. Imaju iznenadne bolne grčeve i bolove kao da ih neko reže. U tim situacijama su tužni. osetljive. trgova). ili sanjaju da polažu ispit. nizak krvni pritisak. Koristi se i kod sporo rastuće temperature koja obično nije jako visoka. podrhtavanje ruku i iznenadnu malaksalost čak i kada sede. Nekada se noću bude i ne znaju gde se nalaze. Colocynthus se prepisuje kod osoba koji imaju bolove u želucu. Osobe koijma je Gelsemium potreban su bez samopouzdanja. strahom da bi srce moglo prestati da kuca ako se ne pomere (ubrzani puls prilikom kretanja). počinju da se tresu. osećaju se ukočeno. aritmija. pospana je i letargična. Gelsemium Postavljeno: 19. Ako izviju telo ili ga čvrsto .Glononium je homeopatski lek koji se pravi od nitroglicerina. Osetljivi su na promene vremena. porođaj. kada je praćena napred navedenim simptomima. Osećaju mentalnu tupost i misle da na mogu da učine i najmanji napor za razmišljanje. Često su ovakva stanja praćena dijarejom ( proliv) ili učestalim mokrenjem. Jedan od glavnih uzroka za prepisivanje Glononiuma jeste sunčanica. sastanak. apatični. hiperemije mozga i sl. Lek se može koristiti i kada posle preležanog gripa dođe do slabosti sa drhtavicom i pospanosti i kada se pacijenti ne mogu oporaviti. buši ili štipa. kod sparine i toplog vetra. usporenim pulsom. bode. ne žele da razgovaraju.2009 Colocynthus je homeopatski lek koji se pravi od jedne vrste gorkih jabuka koji umiruje grčeve ( kolike). visokog krvnog pritiska. Lenji su. klecanje kolena. prijaju joj samoća i tišina. Kao deca se grčevito drže kada ih nose ili kada su u kolicima. Takođe imaju kolike (grčevite bolove) ili neuralgije uz veliki bol od potisnutog besa ili nervoze. Nije žedan iako su usta i sluzokoža suvi. od gomile. širokih mesta. ne mogu se suočiti ni sa najsitnijim izazovom. boje se da ne mogu izaći na kraj sa životom. Colocynthus Postavljeno: 19. pre nevremena. Zato je ovaj lek i dobar kod kongestivne glavobolje. nevoljno se prihvataju bilo kog posla. Oseća slabost ekstremiteta. Ove osobe su u takvim situacijama uznemirene. umorno. Ispiti. Primenjuje se i kod žena u klimaksu koje imaju talase vrućine. migrena. Imaju probleme sa krvotokom i nesvesticom. Osoba se oseća iscrpljeno. Gelsemium je dobar za simptome koje se javljaju pre i posle nekog ispita ili teškog psihičkog šoka. Ovo je najbolji homeopatski lek za agorafobiju (strah od otvorenih. razdire. loše vesti su teško podnošljivi. i najmanja sitinica ih uzbudi i iznervira i tada imaju osećaj da im krv ″šiklja″ u glavu ili srca. Glononium se primenjuje kod glavobolja. I u ovim situacijam se može javiti drhtanje ekstremiteta. naročito od jabuka.05. kapci su teški i padaju. Osobe kojima je potreban ovaj lek i na javi i u snu se suočavaju sa strahom od pada. Često se izgube čak i na mestima i u ulicama koje dobro poznaju. oseća bol u celom telu. kongestivne bolesti srca. nastupi u javnosti. Često se daje kod lažnih porođajnih bolova ili kod izraženog straha od porođaja. veoma su razdražljivi. ali ne mogu da plaču.

nestrpljenje. To su deca kojoj je nemoguće ugoditi. Kod male dece su takođe tipične kolike. neuralgični bolovi. bronhitis. mirise ili okolinu. Takođe ove osobe često imaju kašalj. U kliničke indikacije kod ovoga leka spadaju među ostalim: poremećaji ponašanja. zvonjenje u ušima). naročito jedan. vrlo su osetljivi ili razdražljivi. bolno i problematično izrastanje zuba. Chamomilla (Kamilica) Postavljeno: 19. proliv za vreme izrastanja zuba. Ne znaju šta tačno žele.05. promenjivost raspoloženja. Žene imaju i dismenoreju (poremećaj menstruacije).2009 Causticum je homeopatski lek poznat i kao Hahnemannova soda.2009 Narodno ime je kamilica. bolovi u uhu i drugi. Imaju averziju prema površnom kontaktu. Glavne indikacije koje bi odlučile da homeopata prepiše ovaj lek su pre svega bazirane na mentalno emocionalnoj slici kod pacijenta.05. grčevi. naročito kada je roditelj uzbuđen. sa nadimanjima. Poseban značaj u homeopatiji se pripisuje ovom leku kao prvom homeopatskom leku na kome je Hahnemann dokazao prvi zakon homeopatije Similia Similibus Curentur . averzija prema dodiru. Na organskom nivou mogu imati poremećaje gastrointestinalnog trakta. Tu spadaju i deca roditelja koji su preležali malariju a lečeni su kininom. Ove osobe su vrlo osetljive na dodir. astma. Čest je i išijas. vrlo razdražljiva i plačljiva. a za svoje probleme krive druge. preosetljivosti na bol. naročito kao tinejdžeri. Ovde spadaju simptomi kao što su: izuzetna nepodnošljivost bola. osećaju se nesretno i žale se da ih u poslu ometa neka osoba ili teškoća u organizaciji. žele samo duboke kontakte i prijateljstva. čak i domaćih životinja kao što su ovce. naročito noću. Imaju nadmoćno ponašanje prema svojoj . Ove osobe su introvertne. Zahtevaju da ih roditelji nose i protestuju kada ih spuste. intenzivno su zabrinuti za dobrobit drugih. krvi i cirkulacije ( nizak krvni pritisak sa vrtoglavicom. idealisti.pritisnu ili ukoliko se potpuno skvrče doživljavaju olakšanje. gubitka velike količine krvi. imaju zaštitničko raspoloženje. Često su im crveni obrazi. kolike. često su apatični. tradicionalnoj kineskoj. bolne menstruacije. pasa. ciroza). kapricioznost. na primer kod znojenja ili obilnih menstruacije. kolike usled postojanja kalkuloze žučne kese i mokraćnih puteva. i slično. Karakterističan je strah od životinja. Uglavnom se prepisuje osobama koje imaju gubitke telesne tečnosti duže vreme. Ovaj lek se prepuje osobama koje već duži vremenski period tuguju (nečija smrt). Causticum Postavljeno: 19. Mogu se osećati odbačeno. Skloni su svim vrstama umetnosti i uživaju u lepoti. hladan vazduh.05. uzrujanost. konvulzije. nerava ( hiperosetljivost čula. kretanje.2009 Ovaj homeopatski lek se dobija iz kinina kao matične supstance. Mnogo maštaju. slabost srčanog mišića i stanja kolapsa zbog anemije). probleme jetre i slezine ( upale. tako i u herbalnoj medicini. China Officinalis (Kinin) Postavljeno: 19. lako se uzbuđuju. dugotrajnih proliva. veoma je dobro poznata lekovita biljka kako u zvaničnoj.slično se leči sličnim. Ovde spadaju deca koja toliko pate od bolova da teraju roditelje u očaj. nevoljeno i progonjeno. hipertrofija.

Ovoj osobi je teško da potvrdi sebe i da uzme sudbinu u svoje ruke. revolucionari. lupus. očajanja. a nesanica se javlja čak i kod male dece. osetljivi su na muziku. vole da putuju. Dublja slika njihove ličnosti je slika beznađa. hipertenzija). bolje se osećaju uveče. kolenima i stopalima. vole oluju. šef). Prestaju da veruju drugim osobama . nedostatka hrabrosti i velikog osećaja krivice.deci. sladoled. vole da pomešaju ukuse i da jedu slatko. Bellova paraliza. Preosetljivi su i na vrućinu i na hladnoću i vole uglavnom umerenu temperaturu. Karakteriše ih bezrazložna dugotrajna nesposobnost da se zaspi. žena. Vrlo su osetljivi na kritiku. ali vole masno). muž. Radoholičari su. nesposobni da bilo šta odbiju. često imaju simptom hronične nesanice koja traje po nekoliko dana (nesanica kao uzrok aktivnosti uma). tuberkuloza. Velika zabrinutost zbog izrabljivanja drugih ljudi podstiče ih da postanu vođe sindikata. Ona se boji sukobljavanja i sve će učiniti samo da bi izbegla sukob. kao i na bolove u bedrima. naročito ako su prethodno izvršili neki zločin. uticajnih roditelja ili partnera. Carcinosin Postavljeno: 19. slaba bešika. slučajevi kardiovaskularnih bolesti (kardiovaskularni tumori-hemangiom. Kao deca ili nisu preboleli ni jednu dečiju bolest ili su preboleli veliki broj i to u teškom obliku. da donosi odluke i izrazi svoje mišljenje. želje za smrću. imaju strah od raka. Menierova bolest. Oni mogu voleti i mrzeti istu osobu i to osobu koja dominira nad njima ( otac. mitinzima i revolucijama. sindrom karpalnog tunela.arterioskleroza. anarhisti ili aktivisti neke druge vrste. a narav im je popustljiva. Kod ovih osoba se javljaju lokalizovane paralize. puni su bojazni. čokoladu. što se ispoljava kao sklonost ka samoubistvu. Postoji dominacija snažnih. saosećajne. jaka ličnost sa odgovornim poslom. To su emotivno najosetljiviji ljudi. lako se uvrede. multipla skleroza. dijabetes. a kao tinejdžeri mogu da postanu idealisti i učestvuju u raznim bunama. Različiti specifični faktori su karakteristični za ova tip ljudi: u porodičnioj istoriji bolesti postoje rak. more i životinje. Stalno strahuju da će se nešto loše dogoditi. istorija tuberkuloze u familiji pacijenta. vole prirodu. osećaju se čudno. vole da plešu. živahne. Preterano kontrolišu decu – ne dozvoljavaju da idu nigde gde postoji i najmanja opasnost. Teško se koncentrišu. bradavice. slano i masno sve zajedno (nisu debeli. obožavaju slatkiše. bezvrednosti. posebno čokoladu za kuvanje. vole jako začinjenu hranu Indikacije za Carcinosin su: Porodična istorija karcinoma.05. I kao deca su saosećajni i svesni patnje drugih ljudi. Hodginkova bolest. Sve više puta proveravaju. Causticum deluje i na bolove kod artritisa i reume. Imaju puno kontradiktornih simptoma. Kod kuće su šefovski raspoloženi i svadljivi. osetljivi su na dolazak oluje (osećaju se bolje nakon što oluja počne). gubitak glasa. Karakteristično je i interesovanje za seks i masturbacija u vrlo ranim godinama. anticipatorna anksioznost (imaju ove bojazni zato što očekuju da budu savršeni). saosećajni. Saosećajnost je posledica strepnje. ukočenost u leđima. mladalački dijabetes porodična istorija anemije. sklona dominaciji nad drugima. bolje se osećaju nakon kratkog sna. Zatvaraju se nakon šoka i duboke tuge. Lako mogu imati disleksiju ( pravljenje grešaka sa slovima i brojkama). plakanja bez razloga. uvek vole da udovolje. reumatoidni artritis. Preterano su oprezni. bolje se osećaju na moru (po nekim knjigama osećaju se gore). porodična istorija mentalnih .2009 Osobe kojima se prepisuje Carcinosin su velikodušne. Sa druge strane može biti veoma otvorena. majka. posebno raka dojke. Osoba kojoj je potreban Carcinosin može biti vrlo supresivna i povučena i to je često iz razloga što je neko dominirao nad njom. leukemije. šećer i kolače.

Naizgled su ove osobe srećne i zadovoljne. Kao deca se boje strašnih priča. miševa. Uživaju u tome da usrećuju druge. a mogu se oznojiti i ostati bez daha i od penjanja uz stepenice. Kao deci često im se znoji glava i mirni su.2009 Ovo je homeopatski lek napravljen od kalcijum karbonata. Lek pomaže za lečenje zavisnosti ukoliko zavisnik želi lečenje. šizofrenije. manijakalne depresije posebno kod mladih ljudi. Smeju se i na najmanji povod. Idealizuju stvari i ljude oko sebe. a naročito kada vide strašne događaje. Nekada se dešava da previše rade.05. četvrtaste građe. Potreseni su kada vide patnju i nepravdu. ali se dosta i znoje. da nisu uspeli da uđu u svoje fizičko telo i da im je mesto na nebu. U stanju su . svojim prijateljima. Veoma su zaboravnni. Ovaj lek se prepisuje i osobama koji baš koriste cannabis ( marihuanu) kao drogu. sede i igraju se tamo gde su im roditelji rekli. Osobe kojima se prepisuje ovaj lek su psihički veoma pokretljive. patuljastog rasta. bolesti. Ove osobe kao da se dokazima moraju izvući iz svakog intelektualnog škripca u koji su upali. Nekada su čak sloni samoubistvu. Calcarea Carbonicum Postavljeno: 19. zato delove tog sveta i idealizuju. Imaju i velike i brojne strahove: od buba. tako da na druge ostavljaju utisak srećnih. samoubistava. roditeljima. smrti. osetljivi na kritiku. bez samopouzdanja. iz euforije i blaženstva padaju u depresiju. visina.05. sa dosta bora na čelu. nesreće. duhova i mraka. naročito kada govore o drugim ljudima. Često se žale da osećaju kao da se nalaze na pogrešnom mestu. živahnih. blistavih i uzbudljivih osoba. duhova. Kada nešto opisuju često koriste reči lepo ili užasno i često koriste superlative. jer su najčešće nesposobni da stvari reše direktnim putem. pasa. Stalno im je hladno.bolesti. Za očigledne situacije primenjuju složenu loguku. nemaju osećaj za vreme. ali na kraju uspevaju. deca mogu biti veoma bistra. bezvredni. Down-ovog sindroma. pauka. Balansiraju između neba i zemlje. Imaju osećaj za nestvarno. Iako su spora.2009 Ovo je homeopatski lek napravljen od cannabis-a. pa nekada imaju i noćne more. ne prihvataju činjenicu sa lošim stanjem na ovom svetu. mraka. siromaštva. Cannabis Indica Postavljeno: 19. a nekada i vidovite (mogu da imaju vizije budućih događaja). Veoma su pouzdani i na njih se prijatelji mogu osloniti. Vide samo dobro i zlo. Vole da plešu. A nekada osećaju da su oni sami baš suprotno od toga – užasni. osobe koje se bore. Kada su u depresiji slušaju klasičnu muziku. Osobe kojima odgovara ovaj lek su gojazne. Loše im je od bilo kog napora. Od oboljenja je uobičajena anemija i problemi sa menstrualnim ciklusom kod žena.

proširene zenice. Paraliza desne strane lica. Belladonna (Velebilje) Postavljeno: 19. lako se zbunjuju. bes. impetiga. naročito na desnoj strani tela u vidu rezanja. Glavobolje se ublažavaju ležanjem u tihoj prostoriji. gojaznosti. I govor prate smeškom. Sporo uče.05. astme. Karakteristično za ove osobe su vrela glava i telo. reume. s obzirom da je mrzovoljan i neraspoložen. jezik. dugo im treba da nešto započnu. Ove osobe strah od siromaštva ne napušta ni u snu pa sanjaju da rade. Skloni su prehladama koje spuštaju na bronhije i grudni koš i praćene su jakim i suvim kašljem. sa pojavom bola u grudnom košu. nemaju ni trenutka opuštanja jer pate od straha od siromaštva. naročito na kraju rečenice. Baryta carbonicum Postavljeno: 19. Calcarea carbonicum je indikovan kod akni. Bolje mu je od potpunog mirovanja. Mogu imati iznenadnu razdražljivost. a hladne ruke i noge.2009 . kod dece koja su često prehlađena. zažareno crveno lice. Kao deca vole limun i limunov sok i obično se boje pasa. crvenilo lica. Takođe.2009 Bryona spada u biljne homeopatske lekove. pljuvanje i plakanje. glasno se smeju i previše se smeškaju. udaranja. probadanja.2009 Belladonna je homeopatski lek koji se pravi od velebilja. a kroz život koračaju hladnim nogama″ tj. nasilno ponašanje. sporo menjaju mišljenje. mogu delovati neutešno i dovoditi roditelje do izbezumljenja. kada izađe napolje na hladan i svež vazduh olakšavaju mu se tegobe. a isto tako dugo im treba da to i završe. Bryona Postavljeno: 19.da rade do krajnje iscrpljenosti. Dobijaju napad smeha čim se za to ukaže prilika. glavobolje. Udaraju nogama i rukama i u snu. Za vreme menstruacije mogu da osećaju velike bolove koji mogu biti i dosadni i koji se povećavaju od svakog pokreta i pritiska. Pacijent ne podnosi bilo kakav pokret a ni lokalnu toplotu. a simptomi su jako izraženi: visoka temperatura. tako da pacijent snažno pritiska to mesto prilikom kašlja i od toga mu je i bolje. a onda odustaju. ″Emocionalno su vruće krvi. Teško se prilagođavaju i menjaju. snovi se ponavljaju o svakodnevnici vezanoj za radno mesto. Često imaju glavobolje. Bolest je intenzivna. Decu kojoj je potreban ovaj lek lako je prepoznati – ne žele da ih nosite i ljuljate. besa. Postoje oštri bolovi. bolne menstruacije i nasilno ponašanje su takođe karakteristični. Bryona je potreban osobama koje su jako opterećene pitanjem novca i materijalne sigurnosti. dok mu je prilikom ulaska u toplu prostoriju lošije kao i ako se vreme menja na toplije. Često sanjaju kako padaju sa velike visine ili kako ih proganjaju veliki crni psi. kašlja i drugih simptoma.05. i često imaju noćne more. Belladonna je često lek za bolesti sa akutnom groznicom. Pate od glavobolje na desnoj strani glave. Sporo se prilagođavaju novim situacijama. snovi o vatri. Glavobolja im se javlja uglavnom na levoj strani. Postoji izražena suvoća sluzokože i osoba ima potrebu za hladnim pićima. i kada ga svi ostave na miru. Osobe kojima se prepisuje Belladonna imaju česte probleme u ponašanju. a brzo pocrvene i kad su zbunjeni. Stalno prave neke planove u vezi sa biznisom. grlo i usta. odbijaju sve što im ponudite.05. Lice im se snažno zacrveni od ljutine.

drugim ljudima ulivaju strah. Uobičajene su detinjaste misli. razdražljivosti i besa koji se javljaju kod PMS-a. Traže sigurnost u posedovanju novca.Baryta carbonicum ( barijum karbonat) je homeopatski lek koji se prepisuje kod hroničnih zapaljenja tonzila. Aurum Postavljeno: 19. Boje se stranaca. Ove osobe su često prehlađene. Naivno slušaju tuđe savete.2009 Arsenicum je homeopatski preparat napravljen od arsena. ili u religiji. a karakterističan je i nemir koji se najteže podnosi posle ponoći. osećaju se poniženo kada ih neko kritikuje u svađi. Tako se i oblače. Potiskivanje besa. S obzirom da su veoma osetljivi na kritiku. Osobe kojima se ovaj lek prepisuje su emocionalno nezrele osobe . sve dok stvari ne krenu naopako. žude za postignućima i pate za tim da bude cenjeni. Mogu biti maleni rastom. Ključni momenti su naivnost i prostodušnost. Ove osobe se mogu prepoznati po njihovom strahu od prekora. Prohodaju i progovaraju kasno. lako se dešava da kritika osujeti ostvarenje ciljeva. Aurum je glavni lek za duboko ranjeno srce. predmeta. kao i jedan od najvažnijih lekova protiv samoubistva. Oni toga nisu svesni. meditaciji.05. Pod stresom ove osobe postaju bezobzirne. jednostavne ideje. vole nakit. Kada im se u životu jave komplikacije postaju neodlučni. drže se po strani. javnih mesta).05. ublažava osećaje tuge. Upravljaju drugima preko svog novca. satove i sl. a rastu sporo. Sva urednost i potreba za kontrolom proizilazi iz dubokog besa i nesigurnosti. straha i ostalih osećanja uzrokuje pojavu angine i simptoma srca i cirkulacije. a naročito ljudi. Takve osobe pronalaze utočište u alkoholu ili drogama. kao i mentalno i emocionalno. . nečega iz ranog detinjstva. duhovnim aktivnostima ili samoubistvu. Neki organi se mogu kasno razviti. Takođe. Arsenicum se prepisuje opsesivno urednim osobama. a uobičajen je preterani rast tonzila (krajnika). Vrlo su česte glavobolje i sinusitisi. Osobe kojima je potreban aurum jesu ozbiljne. ismejavanja. Imaju ekstremni nedostatak samopouzdanja i osećaj manje vrednosti. praćen disanjem na usta i čestim prehladama. glavobolja. Ozbiljni su.ljudi koji nikada nisu odrasli. duboke potrebe da se osećaj sigurnosti stvori pomoću reda. Ovo mogu biti osobe koje postižu visoko postavljene ciljeve. slušaju klasičnu muziku koja ih oslobađa od bolnih osećaja. često veoma elegantno. žele društvo i preterano se brinu za zdravlje. Muzika im pomaže da prorade i prožive potisnuta i tužna osećanja. Kod muškaraca su česti problemi sa testisima. pate od agorafobije (strah od otvorenog prostora. Aurum ublažava lupanje srca kod menopauzalnih tegoba. Arsenicum Postavljeno: 19. mnoštvo detalja i briga oko sitnica. strahuju da ostanu sami. Arogantni su. od ljudi. Skloni su depresiji i tada ne osećaju nikakvu radost. Njihovi stanovi su besprekorni. Kao deca su veoma stidljivi i ″kriju se iza mamine suknje″. sve je na svom mestu i uredno složeno. često grizu nokte. Strah od smrti je njihov najveći strah. Vrlo su uvredljivi. Mogu biti visoki ali emocionalno nezreli. novih situacija. žele da izgrade karijeru.2009 Aurum je homeopatski lek koji se pravi od zlata. ponavljanje jednostavnih rečenica. Lako se može uticati na njih i lako postaju zavisni. mentalne zaostalosti.

Ubrzava i pospešuje izlečenje oštećenog tkiva i ublažava krvarenje. Često imaju simptome slične astmi ali i nekada i imaju astmu (to je i glavna patologija ovih ljudi). gasovi i podrigivanje. Od previše pričanja i pevanja imaju često zapaljenja grla. Stalno se žure i strepe da ne zakasne. prijateljski raspoloženi. uključujući i koren. Kasnije postaju sve bolesniji. onemogućava prekomerno izlučivanje sekreta.05. Ekstrovertni su. nije mi ništa”. Oboljenja i stresovi koji su česti kod ovih osoba su traume još na rođenju. a da realno to nije tako. svaki čas zovu lekara. Postavljeno: 19. Arnica je dobra pre vađenja zuba. nagnječenja. unutrašnjih povreda mišića i zglobova. Prvenstveno su paničari. strahuju i da samostalno nešto urade. imaju strah od visine. Argentum Nitricum Postavljeno: 19. Karakteristično je da u takvim situacijama osobe kojima je ovaj lek potreban izgovaraju: “Sa mnom je sve u redu. pomaže kod stezanja i pečenja u grudima pri svakom kašljanju. Oni često pate od želje da skoče sa visine iako imaju veliki strah od visine. Ublažava akutne bolove u rukama. što je povezano sa nedostatkom moći rasuđivanja i sa naivnošću. strah je još veći. kao i nakon vađenja zuba. kod hematoma. a kada bes okrenu prema sebi. nadutost. a to je u stvari strah od smrti. Vrlo su ljutiti. na uglove i slično. Skloni su bezosećajnosti. jer može da spreči krvarenje i stvaranje hematoma. Mogu da osećaju takav bes kao da mogu nekoga da ubiju. koje i najmanja fizička tegoba uznemiri i kad im nije dobro šetaju. jer misle da će se njihov bol pojačati ako ih neko dodirne. Takođe. česti su prolivi.2009 Ovo je homeopatski lek napravljen od srebra. Može se ordinirati povremeno tokom porođaja kako bi pomogao mišićima da pravilno rade. otvoreni. Često pate od sindroma iritabilnih creva. da smanji napor pri porođaju. jaki bolovi. Ove osobe su često sujeverne. Često su nervozni pre važnih događaja (naročito izlaganja u javnosti). napuštenost neposredno posle rođenja (dok se majka oporavlja od komplikacija na porođaju). jer najčešće i nemaju vremena da nešto osete. ali upravo im se čini da ih nešto vuče dole. stvaraju u sebi osećaj krivice i tuge. Takođe. sluz je oskudna. za šok. potrebna im je podrška.05. U tim trenucima govore da umiru i da im je potreban lekar. paze da ne stanu na pukotinu na trotoaru. Strašno strepe za svoje zdravlje. Govore pre nego što o nečemu razmisle. Primenjuje se i kod veoma starih povreda. Pate od snažne klaustrofobije (strah od zatvorenog prostora). iskreni. Ne vole da im se neko približava. Plaše se da ostanu sami i napušteni. Arsenicum smiruje kijavicu i peludnu groznicu. ohrabrenje i razuveravanje da njihovo stanje nije tako loše. Arnica je glavni homeopatski lek za traumu. . šakama i nogama i pomaže kod gastritisa i napada grčeva. jer se boje da to neće biti kako treba. a ispljuvak penast. Strahuju zbog onoga što im se moglo dogoditi.2009 Arnica je homeopatski lek koji se pravi od cele biljke arnike. uganuća i bolnih mišića. Osobe kojima se prepisuje ovaj lek se karakterišu naglošću i osećajem vremenskog pritiska. Dobra je i za ponovljene povrede deformisanih zglobova. Lakoverni su. Javljaju se snažne palpitacije (lupanje srca). a ublažava i osećaj iscrpljenosti posle porođaja. koja je pre svega telesna sa ili bez emocionalnog šoka. Arnica je glavni lek za povrede izazvane padom ili tupim predmetom.Tipična slika je buđenje usred noći i koračanje po sobi u stanju straha i nemira. kritični i prema drugima i prema sebi. i vole da govore u javnosti. čirevi oka.

peku i smanjuju se nakon što se koriste hladne obloge. veoma su vredni . ovi inače mirni ljudi. često ljubomorni. pečenje za vreme mokrenja. života u izolaciji. herpesa. Apis je dobar za vitalne ljude koji puno i skoncentrisano rade. Ako osoba često sanja pčele. zli i nasilni. rugaju im se. Ipak. kod edema. ali i kod okrutnih diktatora. reaguju sa agresijom.2009 Anacardium je homeopatski lek koji se pravi od jedne vrste oraha. Aconitum Postavljeno: 19.stalno nešto rade. što se odražava u okrutnosti. Ovo je zapravo lek za najagresivnije osobe kao i one koje su i same bile žrtve nečije agresivnosti.05. straha.bolovi probijaju. U suštini ove osobe su bespomoćne.2009 Apis je homeopatski lek koji se pravi od otrova iz pčelinje žaoke. Karakteristike ovih osoba su konstantna razdražljivost i pobuđenost. nasilja. Anacardium Postavljeno: 19. kožnih erupcija. nema ga puno. ali nekada im stvari neočekivano ispadaju iz ruku ili urade baš ono što nisu hteli. članci i kapci su otečeni. kidaju muvama noge. nakon vakcinacije ili uzimanja leka. cisti na jajnicima. žuri im se. Moraju se dokazati. Apis mellifica jedan od lekova koji se između ostalog daje protiv uboda pčele. Često im ispadaju stvari iz ruku. Zbog toga je Apis mellifica dobar kod alergičnih reakcija: nakon uboda insekata. nervozom i ljubomorom. može biti da je Apis lek izbora za nju. često sa socijalnim poslovima. otoka zglobova.05. ljubomora i borbenost. Tipični simptomi kod problema sa bubrezima i bešikom su: bolovi.05. mentalnog šoka i brojnih drugih simtpoma. kod šizofrenije. Fantazije su im isunjene nasiljem. da joj je vrućina. Karakteristično za ove osobe je da nisu žedni. Primejuje se kod zločina. Osobe kojima je Anacardium potreban imaju osećaj manje vrednosti. jadić). postaju vođe bandi. žalosti. Pomaže i kod upala materice. . nedostatak samopouzdanja i poverenja. angina. vitalni su.Apis Mellifica Postavljeno: 19. jajnika. Ukoliko je njihova porodica ugrožena. Kada u situacijama u kojima osećaj samopoštovanja zavisi od postignuća (polaganje ispita. Apis se primenjuje kod akutnih napada i stanja koja se razvijaju brzo . Ovi ljudi rado rade. i slično. Takođe. nastaje nedostatak samopouzdanja i sukob i javlja se osećaj odvojenosti i izolacije. Zatim počinju nasilno da se ponašaju. posebno da je progone ili da je izložena suncu. da ne podnose vrućinu i da im prijaju hladne obloge. Još kao deca pokazuju agresivnost. Zatim u školi postaju neprijatni prema drugoj deci. jer se osećaju bezvredno. Koristi se kod alergija. a kretanje poboljšava njihove tegobe. U ekstremnim slučajevima ove osobe su ubice ili osećaju da bi to bili kada se ne bi uzdržavali. ove osobe mogu patiti od upale grla. urin je taman. trebalo bi ga uzeti samo ako postoje i ostale psihološke karakteristike kao što su naglašena agresivnost prema bilo kome ko bi mogao da ugrozi članove porodice. bezosećajnosti i ubilačkoj agresivnosti. a žele da budu voljeni i prihvaćeni. Zbog takvog ponašanja gube simpatije odraslih koji im uskraćuju ljubav i brigu. upala sluznice ili zglobova. napredovanje na poslu) ne postignu uspeh. crtaju strašne prizore i sl.2009 Ovo je homeopatski lek napravljen od Aconitum-a (lekovita biljka.

-Tamnosmeđi urin . Boja . bakterije. panike sa velikim strahom. tako da je njima ovakav izgled urina normalan. proliv. palpitacija (osećaj lupanje srca). Ove osobe može da uznemiri preveliko uzbuđenje ili prevelika radost. bolova u ušima.05. Zanimljivo je da ružičasta boja mokraće može da se pojavi. Svaki takav pregled sastoji se od tri dela: 1. miris. čak i u automobilu. Opis fizičkih i fizičko-hemijskih karakteristika mokraće: izgled. Ovaj lek se koristi se na početku akutnih infekcija sa naglo povećanom telesnom temperaturom bez znojenja. kod kašlja. što najčešće ukazuje na oštećenje bubrega. odnosno na neki zapaljenjski proces. Izgled urina . Uznemirava ih i poniženje i žurba. veoma hladnog vetra.normalno: žuta boja. a na nju utiču i povećana telesna temperatura. što je najčešće znak oštećenja jetre. šećer. kao i na gljivice. zbog koga se u urinu javlja krv (najčešće kamen u bubregu ili pesak). povraćanje. koja može da se kupi u svakoj apoteci.2009 Analiza urina je jedna od korisnijih screening metoda čiji rezultati mogu dati osnovne informacije o stanju metabolizma i o stanju genitalno-urinarnog sistema. sluz i sve druge elemente koji se mogu naći u sedimentu urina. ali i na razne zapaljenjske procese. ekstrovertne. Boja može da varira u zavisnosti od unete količine tečnosti . šoka. bilirubin i nitrite. Inače su ove osobe spolja gledano vitalne. ali i od svih oblika iznendanog šoka. boja je tamnija. Prvi jutarnji urin se uzima u sterilnu posudu pri čemu je neophodna odgovarojuća higijena pacijenta i uzima se ne prvi. Pregled mokraćnog sedimenta tj. mogu se razboleti u istom trenutku. Kod beba su simptomi strah i nemir.od svetlo žute do tamno žute. kod nesreća. kod upale ždrela i grla. kod nedostatka kiseonika za vreme ili posle rađanja.ukazuje na povećan broj leukocita. kod nepodnošljivih.normalno: bistar izgled -Zamućen urin . oštećenje mokraćnih kanala i bešike. jakih bolova. odnosno pojave žutice. snažne. Što je mokraća više koncentrovana. reakcija i specifična težina. Rutinski pregled mokraće je jedna od osnovnih laboratorijskih analiza. pa treba izbegavati drugu vrstu ambalaže zbog moguće kontaminacije. Prisutna je intezivna klaustrofobija. Mokraću treba sakupiti u odgovarajuću bočicu. već drugi mlaz prve jutarnje mokraće. Reakcija . boja. istovremeno želi da se nosi da bi se smirila. Najčešće hemijske analize su analize na proteine. na primer. urobilinogen. 2. -Crveni urin . ali i na manja uzbuđenja (gašenje svetla u tunelu. zaglavljivanje u liftu).ukazuje na povećanje bilirubina. mikroskopski pregled taloga koji se dobije nakon što se mokraća centrifugira. Kod beba se Aconitum koristi i posle traumatskog porođaja. pH se kreće između 5 i 6 .Za osobe kojima se prepisuje Aconitum su karakteristični jaki strahovi. 3. kada se konzumira veća količina cvekle ili kupina.normalno: kisela reakcija. drugih snažnih fobija. ali ipak osetljive na mentalni šok. Veliki šok kada se vidi neka nesreća ili se čuje o iznenadnoj smrti poznate osobe.ukazuje na prisustvo hemoglobina. znojenje. Hemijska analiza. Laboratorijska analiza mokraće (urina) Autor: dr Sonja Ilić Postavljeno: 18. nesanice. ketonska tela. beba plače kada se dodiruje. Ponašaju se kao da ima svakog momenta preti smrt. Od mraza. simpatične i prijateljski raspoložene. kod klaustrofobije. Velika panika i strah od smrti. Neki ljudi inače imaju povećan bilirubin.

normalno: negativni ili ih ima jako malo.normalno: negativni -Pozifivni su najčešće znak prisustva mokraćnih kamenaca ili peska u bubregu i mokraćnim putevima.normalno: do 5 -Nalaze se u sedimentu mokraće kada se radi postojanju zapaljenskog procesa i infekciji. i na mogući mokraćni kamenac. Leukociti . . kada to nije znak patoloških promena.normalno: negativne -Pozitivan nalaz ukazuje najčešće na oštećenje bubrega. Eritrociti bledi . pa je u ovakvoj situaciji preporuka uraditi i urinokulturu. Njihova pojava u urinu u bilo kom obimu nema veći dijagnostički značaj. Nastaje i usled povećanog gubitka vode . Specifična gustina . Obično se uz veliki broj leukocita javlja i povećan broj bakterija. granulirani i voštani cilindri znak su patoloških stanja i njihova identifikacija ima značaja za postavljaje dijagnoze ili praćenje toka bolesti. Bakterije . Ukoliko ih je u uzorku mokraće dosta (ili kako se to nekad u laboratorijskom izveštaju navodi „masa“) to je već znak ozbiljne urinarne infekcije. što ne mora nužno ukazivati na infekciju već kontaminaciju usled nepravilno uzetog uzorka. Proteini .1. dijareja.normalno: negativan -Pozitivan nalaz prisutan kod dijabetičara Bilirubin . Ovaj nalaz može da se javi i posle teškog fizičkog rada ili povrede Eritrociti sveži .normalno: negativni. hijalini cilindri i to retko.normalno: negativne -Bakterija može biti malo.normalno: negativan -pozitivan nalaz je indikator prisustva bakterija u urinarnom traktu Eritrociti . Epitelne ćelije pločaste . Epitelne ćelije okrugle .• Alkalna reakcija .normalno: negativni -Mogu da budu pozitivni usled povećane fizičke aktivnosti ili u trudnoći. Glukoza . Aceton . Ćelijski. -Snižena je najčešće kod povećanog izlučivanja urina.povraćanje. hipertenzije. U urinu zdravih osoba mogu se naći samo tzv. Cilindri su forme koje nastaju u bubrežnim kanalićima i poprimaju njihov oblik. poremećaja funkcije hormona nadbubrežne žlezde.normalno: negativan -Pozitivni rezultati mogu da budu znak oštećenja jetre ili žuči.025.referentna vrednost 1.012. varira u zavisnosti od količine unete tečnosti i sposobnosti bubrega da koncentriše urin -Povećana gustina može da bude znak dijabetesa. -Pozitivan nalaz ukazuje na hronično bubrežno oboljenje. kao i visoka temperatura.normalno: negativan Urobilinogen .normalno: negativni -Pozitivni su najčešće znak skoro preležane infekcije ili hronične bolesti bubrega.najčešće ukazuje na bakterijsku infekciju. jedan ili dva u mikroskopskom vidnom polju -Nalaz u mokraći upućuje na poremećaj u funkcionisanju bubrega ili mokraćnih puteva.normalno: negativna -Pozitivan rezultat glukoze u urinu je uglavnom je povezan sa povećanim vrednostima ovog parametra u krvi (iznad 10 mmol/L). oštećenja bubrega. Cilindri . Nitriti . Pojava proteina u urinu u svim ostalim stanjima znak je nekog zapaljenjskog procesa. što se najčešće dešava kod dijabetičara.normalno: malo -Ove ćelije oblažu urinami trakt.

Kristali i soli Urati amorfni . Normalne vrednosti u krvi: 78-217 U/l za muškarce.. Tumačenje biohemijskih analiza krvi (Povišene i smanjene vrednosti kreatinina. Ovaj članak će na najednostavniji način pokušati sa da sve odgovore na vaše dileme o biohemijskim parametrima laboratorijske analize. Enzim je prisutan najviše u epitelu tankog creva. holesterola. ožiljno tkivo. ALP je fiziološki povišen kod trudnica u trećem trimestru trudnoće. amilaza. bilirubina. CRP.normalno: negativni -Pozitivan nalaz nema dijagnostički značaj. a u serumu dece i iz kostiju. metastaze.normalno: negativni -Pozitivan nalaz se javlja kod starijih muškaraca i ukazuje na oštećenje prostate. kreatinin. triglicerida. prostati.normalno: negativni -Pozitivan nalaz ukazuje na neka oboljenja bubrega. epitelu tankog creva i mozgu. Najviše -GT-a ima u bubregu.. ali i kod oboljenja jetre. GGT.. alkalna fosfataza..normalno: malo -Pozitivan nalaz ne mora da ukazuje na oboljenje. Gljivice .. mada je prisutan i u pankreasu i bubrezima. Takođe.normalno: negativni -Pozitivan nalaz može da bude znak bakterijske infekcije. Normalne vrednosti su 8-40 za muškarce i 5-35IJ/I za žene. Povišene vrednosti mogu da ukazuju na povećanu razgradnju kostiju i na mogući razvoj osteoporoze.normalno: negativne -Pozitivan nalaz je najčešći znak gljivične infekcije. hiperparatireiodizam. Karakteristično je povišenje u slučajevima postojanja prepreke u žučnim putevima (kamen.) Autor: dr Sonja Ilić Postavljeno: 10. GGT. placenti i leukocitima. na bolesti kostiju (osteosarkom. jetri. amilaza. jetri. kostima. Zbunjuju nas i stručni medicinski termini poput. Sluz . Neka oboljenja poput Hodgkinove bolesti. rak). ali može da bude znak peska u bubregu.. C reaktivni protein(CRP). Spermatozoidi . Kristali tripl-fosfata . Povećane vrednosti pokazuju da se proces razgradnje i izgradnje kostiju odvija "punom parom". Padžetova bolest).2009 Stalno smo u dilemi da li su naši biohemijski parametri laboratorijske analize u granicama normale i šta se dešava ako su povišeni ili sniženi.05.normalno: negativna ili malo -Pozitivan nalaz nema veći dijagnostički značaj. a mogu se javiti i kod dijabetičara. nalazi se na mestima intenzivne apsorpcije aminokiselina. Alkalna fosfataza (ALP) Alkalna fosfataza je grupno-specifični enzim koji katalizuje hidrolizu monoestera fosfatne kiseline i alkohola. bubrežnim tubulima. ALP u serumu zdravih odraslih osoba uglavnom potiče iz jetre. što je normalno samo u detinjstvu ili nakon preloma.. transaminaze. transaminaza. Kristali kalcijum-oksalata . . šta znače pojedine skraćenice i koja je njihova uloga u organizmu. 68-234 U/l za žene. Gama glutamil transferaza (GGT) GGT je veoma osetljiv indikator za oboljenja jetre. Kristali mokraćne kiseline . kongestije srca i ulcerativnog kolitisa daju umereno povišene vrednosti ALP-a u serumu.

holelitijaza).Aktivnost je povišena kod ciroze jetre. najčešće izazvano terapijom antibioticima. pankreasu. infarkta miokarda. mišićne distrofije. bubrezima. sokova. Povišene koncentracije ovih enzima govore o propadanju ili oštećenju prvenstveno jetre. skeletnim mišićima i eritrocitima i katalizuje međusobno pretvaranje laktata i piruvata. srcu. intestinalnoj opstrukciji. kod opstruktivnog ikterusa. a povišene su i kod virusnih hepatitisa. akutnog virusnog hepatitisa. oštećenja jetre izazvanog alkoholizmom. hipotireoza i moždani udar praćen nekrozom. povrede mišića. (akutne infekcije ili toksičnog ošćtećenja jetre. Povišenje nivoa u krvi javlja se u svim slučajevima gde su oštećena i razorena pomenuta tkiva . Prisutni su u krvi u dva oblika: kao AST (ili SGOT) i ALT (ili SGPT). Po mestu delovanja spada u enzime digestivnih sokova. Određivanje katalitičke koncentracije alfa amilaze koristi se u dijagnostici i praćenju uspeha u terapiji akutnog pankreatitisa i za otkrivanje upalnih procesa pljuvačnih žlezda. Alfa amilaza Alfa amilaza je enzim male molekularne mase. a može biti povišena i kod bolesti bilijarnog trakta (holecistitis. bubrezima. Kreatin kinaza (CPK) CPK cepa kreatin fosfat i tom prilikom se dobija energija neophodna za funkcionisanje ćelijskog metabolizma. mišićima i mozgu. holangitis. Ovim enzimom su bogati skeletni i srčani mišići i mozak. . U visokim koncentracijama se nalaze u jetri. pankreatitisa. primarnih ili metastatskih tumora jetre. pankreasa i drugih bolesti.srčani infarkt. ciroze ili rak jetre) i infarkta miokarda. perforacije čira na želucu. unosom gaziranih pića. kod bolesti pankreasa (hronični i akutni pankreatitis i karcinom) i kod masivnog infarkta. i u diferencijalnoj dijagnostici bolesti jetre. Aspartat aminotransferaza (AST) AST-a ima najviše u jetri. kod bolesti jetre (izrazito visoke vrednosti kod virusnog hepatitisa i u akutnom toksičnom hepatitisu. ciroze jetre. manje u mozgu. postojanja opstrukcije u žučnim putevima. uremiji i u postoperativnim stanjima. aktivnog hroničnog hepatitisa). dekompenzovane srčane bolesti i zloćudnog tumora pankreasa. ileusu. Alanin aminotransferaza (ALT) Normalne vrednosti: 8-41 IJ/I Povišene vrednosti ukazuju na akutno oštećenje jetre. srčanom mišiću. Određivanje katalitičke aktivnosti tih enzima značajno je u dijagnostici bolesti jetre i infarkta miokarda. Aminotransferaze (Transaminaze) Aminotransferaze su unutarćelijski enzimi koji učestvuju u metabolizmu aminokiselina i ugljenih hidrata. plućima i u nizu drugih organa. Laktat dehidrogenaza (LDH) LDH je enzim koji sa nalazi u jetri. mišićne distrofije i premorenost. hroničnog hepatitisa. tumori) i kod bolesti pljuvačnih žlezda (mumps). Normalne vrednosti : 7-38 IJ/I Povišene vrednosti AST-a su prisutne kod infarkta miokarda.0-450 IJ/I Amilaza je povišena u serumu obolelih od bolesti pankreasa (akutni pankreatitis. S-alfa amilaza –normalne vrednosti: 28-100 IJ/I U-alfa amilaza – normalne vrednosti: .

a jednu trećinu putem stolice. Kako je ona raspadni produkt metabolizma. krvlju dolazi do bubrega gde se delom izlučuje iz organizma. katalaza).8-7. kože. a razlog . šoku. metastatskom karcinomu. Određivanje bilirubina ima veliki značaj u diferencijalnoj dijagnostici žutica. infarktu miokarda. Povišene vrednosti kreatinina mogu biti i posledica veće fizičke aktivnosti ili uzimanja steroida. jetre. Preostalih 20 % dnevno stvorenog bilirubina nastaje iz prethodnika eritrocita u koštanoj srži (neefikasna eritrocitopoeza) i drugih hem proteina (mioglobin. a to čini na dva načina: dve trećine preko mokraće. Mokraćna kiselina (urati) Mokraćna kiselina je proizvod metabolizma purina. postojanje kamena u žuči ili virusna upala . cirozi.Povišen je u megaloblastnoj i pernicioznoj anemiji. Izlučuje se putem bubrega tj. Takođe. citokromi. Metaboliše se u jetri i izlučuje u žuči. hipoksiji. Akumulira se u krvi kada postoji oštećenje jetre. prepreke u mokraćnim putevima i oštećenja funkcije bubrega nekim lekovima ili otrovima. antiinflamatorni lekovi). Povišena koncentracija uree u serumu je kod bolesnika koji imaju smanjenu funkcionalnu sposobnost bubrega (glomerulonefritis. i kod raspadanja crvenih krvnih zmaca i nekih tumora.hepatitis (A. Retko je povišen i u drugim slučajevima abnormalnosti enzimskog sistema u organizmu. B i C). Normalne vrednosti uree u krvi: 2. Uzrok može da bude i jak proliv koji je doveo do dehidracije organizma. Mali porast ukazuje na izmenjenu funkciju jetre. kao i kod dugotrajnog gladovanja ili nedovoljnog unosa hranljivih materija. Urea Urea je krajnji produkt metabolizma belančevina. Bilirubin Bilirubin je krajnji produkt razgradnje proteina koji sadrže hem. Snižena je kod dugotrajnog gladovanja i teških oštećenja jetre. pijelonefritis. virusnom hepatitisu. bubrežnim bolestima.2 mmol/l. materije koja nastaje razlaganjem hrane i nukleinskih kiselina u organizmu. pluća. nefroskleroza) i kod bolesnika kod kojih je povećana razgradnja proteina u organizmu (groznica. Snižene vrednosti nemaju dijagnostički značaj. Smanjene vrednosti se javljaju kod trudnica i žena uopšte. Oko 80 % bilirubina nastaje razgradnjom hemoglobina iz eritrocita (nakon 120 dana života eritrocita u krvi) u retikuloendotelnom sistemu (RES). žene 140-340 umol/L. opstruktivnoj žutici. kod svih stanja praćenih propadanjem skeletnih mišića. nekroza) i povrede. Uzroci povišenja mogu biti dugotrajno lečenje nekim lekovima (tetraciklini. Povišene vrednosti se javljaju kod gihta (taloženja kristala mokraćne kiseline u zglobovima). zapušenje žučnih puteva ili povećano razaranje crvenih krvnih zrnaca. mokraće azotemija il i uremija predstavlja gomilanje azotnih jedinjenja u krvi zbog poremećene funkcije bubrega. Kreatinin Kreatinin nastaje iz kreatina. Normalne vrednosti: 53-124 umol/l Povišen je kod akutne i hronične bubrežne insuficijencije. Normalne vrednosti: muškarci 200-420. U normalnim okolnostima te materije se gotovo uvek odstranjuju putem mokraće. Koncentracija kreatinina u serumu zavisi prvenstveno od glomerularne filtracije. pa je dobar pokazatelj funkcije bubrega. Normalne vrednosti u krvi: 3-30 mikromola/L. organizam je mora eliminisati.

bolesti jetre. a zavisi i od niza drugih faktora: pre svega načina ishrane.povišenog nivoa mokraćne kiseline može biti i smanjena sposobnost bubrega da je izluči. diabetes mellitusu. HDL holesterol. I neki lekovi mogu da povise nivo holesterola. a samim tim i mokraćna kiselina. kao i oštećenje funkcije bubrega takođe dovode do njenog porasta. Normalne vrednosti su 0. nasleđa. što dovodi do njihovog začepljenja i bolesti kao što su infarkt srca i moždani udar). jer ovaj holesterol "čisti" krvne sudove. pre svih ateroskleroze Trigliceridi Masnoća iz hrane se hidrolizuje u tankom crevu. visokog krvnog pritiska i u trudnoći.55 mmol/L. u početnoj fazi hepatitisa. kod nekih bolesti kod kojih postoji teško oštećenje jetre (ciroza i teški hronični hepatitisi). lipoidnoj nefrozi. LDL holesterol LDL kolesterol ili ″loš holesterol″ i njegovo određivanje je važno kao faktor rizika za koronarna oboljenja i za aterosklerozu Normalne vrednosti su 1. HDL2 ima protektivnu ulogu. Pojedini lekovi. a pre svih terapija citostaticima ili zračenjem kod pojedinih vrsta raka podiže ekstremno njen nivo usled raspada velikog broja tumorskih ćelija iz kojih se oslobađa purin. Snižene vrednosti su obično kod hiperfunkcije tiroideje. u Daunovom sindromu. Stres i izuzetno naporne fizičke aktivnosti. žlezda sa unutrašnjim lučenjem. opstruktivnom ikterusu. Poremećaji metabolizma lipida se procenjuju na osnovu koncentracija holesterola i triglicerida u plazmi. anabolici i kontraceptivi. Tada se povećava rizik nastanka kardiovaskularnih bolesti. Normalne vrednosti u krvi: 3. HDL-holesterol Od ukupnog holesterola u serumu oko 20% otpada na HDL kolesterol (Heavy density cholesterol). Povišen je kod ishrane bogate masnim materijama. Povišene vrednosti obično su povezane sa nepravilnom ishranom i stresom. hormona štitne žlezde. Holesterol Stvara se u jetri.46-2. estrogena. kod gojaznosti i psorijaze. kod trovanja olovom. Njegova koncentracija u krvi je usko povezana sa metabolizmom masti u organizmu. hipotireozi i nizu naslednih bolesti (hiperholesterolemija tip IIa). Višak se deponuje u obliku masnih naslaga. funkcije i integriteta vitalnih organa poput jetre i bubrega.5. rada hormona tj.28 mmol/L.53 mmol/L. odnosno njegova podfrakcija. ulazi u limfne sudove i u cirkulaciju tj. Snižena koncentracija nema dijagnostički značaj. Visoke vrednosti se zapažaju i kod pojedinih oblika raka. loše ishrane. kao npr. Što su više vrednosti HDL holesterola. stiže do jetre. anemije i u slučaju uzimanja lekova poput aspirina.03-1. i podataka dobijenih elektroforezom lipoproteina.5 mmol/l. kod alkoholičara.55-4. to je bolje. Lipidi Visoki rizik učestalosti ateroskleroze su bolesti uzrokovane poremećajem metabolizma lipida.10 . Normalne vrednosti su 1. . Povećani HDL je pokazatelj zaštićenosti od kardiovaskularnih bolesti. Smanjen je i kod pothranjenosti. I minimalno smanjenje upućuje na povećani rizik od ateroskleroze (taloženja rnasnoća na unutrašnjim zidovima krvnih sudova. apsorbuje i resintetiše u ćelijama crevne sluzokože.

gradivna. odbrambena. OGTT je test kojim se ispituje metabolizam ugljenohidrata i pomoću kojega se može prepoznati rani stadijum dijabetesa. teške opekotine. opstrukcije žučnih puteva. nakon opterećenja organizma glukozom. manjak hormona koji su antagonisti adrenalina. Snižena koncentracija ukupnih proteina – hipoproteinemija javlja se kod prekomerne hidratacije. Smanjene koncentracije albumina se javljaju kod jake proteinurije (nefrotski sindrom). Prema sastavu proteini se dele na jednostavne i složene. malapsorpcije. povišena i u testu se određuje vreme za koje će koncentracija glukoze pasti na normalu. Albumini Albumin je protein koji se sintetše u jetri. SLE.1 mmol/l. Snižena koncentracija glukoze . deponovanje u crevima. mioglobina. terminalnih stanja bolesti jetre. koštana srž i bubrezi. Glukoza Glikemija pokazuje količinu glukoze (šećera) u krvi. šok.Povišen je nivo kod povećanog unosa hranom. nefroza. enzimska. uzimanja nekih lekova npr. Koncentracija glukoze u krvi se održava u granicama normale delovanjem složenog hormonskog sistema. citohroma i mnogih enzima. Koncentraciju gvožđa u serumu određuje nekoliko faktora uključujući apsorpciju iz creva. Povećana koncentracija ukupnih proteina – hiperproteinemija javlja se kod dehidratacije. Ukupni proteini Proteini su gradivni materijal čovečijeg tela. paraproteinemije i mijeloma i hroničnih bolesti (ciroza jetre. bolesti jetre. slezini i kostnoj srži.hiperglikemija – diabetes mellitus. gubitka proteina iz organizma. kronične upale). a složeni proteini pored svoje proteinske strukture sadrže i tzv. Jednostavni proteini izgrađeni su samo od aminokiselina. Ovaj test oponaša fiziološko uzimanje hrane pod standardnim uslovima.5-6. diabetes melitus. Glukoza tolerans test (OGTT) Dijagnoza šećerne bolesti ili drugih oblika poremećaja u metabolizmu ugljenohidrata potvrđuje se izvođenjem klasičnog testa tolerancije na opterećenje glukozom (OGTT). kod poremećaja u metabolizmu glikogena i ponekad kod bolesti jetre. i što je za savremenog čoveka veoma važno istaći stres. stanja sa povišenim adrenalinom. hormonska itd. kontraceptiva. Normalne vrednosti: 3. zatim jetra. hipertireoze. urođenih grešaka organizma (disalbuminemija i analbuminemija). Glavno skladište gvožđa je retikuloendotelni sistem. puferska. sarkom. eritrocitima i parametrima koji određuju morfologiju eritrocita (MCV. gubljenje hemoglobina i sinteza novog hemoglobina. jetri. transportna. opekotina i enteritisa. smanjene sinteze proteina ili povećanog katabolizma proteina (hipertireoza. hroničnog alkoholizma. Određivanje . Funkcija pojedinih proteina može biti: održavanje osmotskog pritiska. neproteinsku ili prostetičnu grupu. Zajedno sa hemoglobinom. feohromocitom. malapsorpcija). osnovna mu je funkcija održavanje ravnoteže tečnosti u organizmu. nefrotskog sindroma. slezina. Sastavljeni su od aminokiselina međusobno povezanih peptidnim vezama. kod leukemije i nekih drugih malignih bolesti. Smanjenje koncentracije triglicerida je od manje dijagnostičke vrednosti i može se naći kod malnutricije. Koncentracija glukoze je. MCH i MCHC) pruža uvid u stanje koštane srži. hipotireoze. sastavni je deo hemoglobina.hipoglikemija – hiperplazija. adenom i karcinom pankreasa. Gvožđe Gvožđe je jedan od esencijalnih oligoelemenata u organizmu. šećerne bolesti. oštećenja funkcija jetre. Povišena koncentracija glukoze .

nezasićen. održavaju normalni osmotski pritisak i hidrataciju. traume ili oboljenja centralnog nervnog sistema. različitih vrsta anemija. nedovoljne ishrane. TIBC (total iron binding capacity). Normalne vrednosti: 8.samo gvožđa nema nikavog značaja za postavljanje dijagnoze anemije. nefrozi. gubitak gvožđa (nefroza. hemohromatozi. kod nekroze jetre zbog otpuštanja feritina.8-5. intestinalna opstrukcija). proliva ili pankreasne fistule. pre svega. Normalno je da samo jedan deo transferina ima vezano gvožđe. hiperfunkcije nadbubrežne žlezde. TIBC I UIBC Gvožđe se u telu transportuje spojeno sa belančevinom globulin transferinom ili siderofilinom. autoimune bolesti) i u toku perioda aktivnog i intenzivnog stvaranja ćelija krvi (hematopoeze). . Povišene koncentracije nastaju kod hiperfunkcije nadbubrežne žlezde.9-30 umol/L. kod trovanja olovom. povećanog ubrzanog razaranja crvenih krvnih zrnaca. teža krvarenja) ili smanjeno otpuštanje gvožđa iz RES-a (akutne i hronične infekcije. preteranog gubitka. odnosno koliki je ukupni kapacitet vezivanja gvožđa u serumu. krvavljenja. tj. kod preteranog gubitka tečnosti (povraćanje. Normalne vrednosti: 3. Od količine transferina u serumu zavisi koliko se gvožđa može vezati. potpomažu rad srca i drugih mišića. u smislu njihove oštećene kontraktilne sposobnosti. Smanjena koncentracija gvožđa u serumu (hiposideremija) je posljedica nedostatka gvožđa u organizmu čiji uzrok može biti malnutricija. uremije. TIBC je smanjen u cirozi. Smanjen je u slučaju insuficijencije bubrega i nadbubrežne žlezde. jake diureze. gubitka povraćanjem ili dijarejom i naglog prelaza kalijuma iz ekstracelularne tečnosti u ćeliju (dijabetična acidoza). nefritis.3 mmol/l. gladovanja. Elektroliti Elektroliti učestvuju u održavanju ravnoteže i raspodele vode. Normalne vrednosti: 139-154 mmol/l. hipofunkcije i infektivnih bolesti (pneumonija). Povišeno je kod višestrukih transfuzija. hiperfunkcije nadbubrežne žlezde. Natrijum Zajedno sa anjonima predstavlja najveći deo osmotski aktivnih materija u plazmi koje regulišu u velikoj meri raspodelu vode u telu. kod razaranja crvenih krvnih zrnaca. Kalijum Izuzetno važan mineral koji direktno utiče na funkciju nerava i mišića. povraćanja. kod žena koje koriste oralne kontraceptive. trudnoće i akutnog hepatitisa. kod dilucije ekstracelularne tečnosti. kod anemija. malapsorpcija. UIBC (unsaturated iron binding capacity). dok je drugi deo transferina slobodan. Smanjene koncentracije kalijuma u serumu su kod gubitka usled prekomerne diureze. proliv). Povišen je kod insuficijencije bubrega i nadbubrežne žlezde. aktivatori su enzima itd. gastrointestinalnih poremećaja (gastritis. Taj deo transferina koji još može vezivati gvožđe zove se nezasićeni kapacitet vezivanja gvožđa. i nagle terapije visokim dozama kalijumovih soli. Porast TIBC-a se često javlja kod stanja sa smanjenom koncentracijom gvožđa u organizmu. neadekvatnog unosa. prekomernog davanja preparata gvožđa. hemohromatoze i virusne upale jetre. tumor želuca. hroničnim infekcijama i malignim bolestima.

To se viđa pre svega kod bubrežnih bolesti. apsorpcije u organima za varenje. gubitka učestalim stolicama. smanjene.. takođe je važan u aktivaciji mnogih metaboličkih puteva. hroničnog alkoholizma.Hlor Predstavlja neorganski anjon u vanćelijskoj tečnosti. funkcije bubrega i metabolizma kostiju. oboljenja jetre. Povišenje nivoa se retko javlja i to kod uzimanja prekomernih količina soli magnezijuma. hroničnog plućnog emfizema. Povišen je kod visoke koncentracije nivoa hormona paraštitaste žlezde. kod kojih bolesti su povišene. S obzirom na smanjenje koncentracije ovog minerala u svakodnevnoj ishrani daleko je češći njegov manjak. upale pankreasa. Kada je reč o laboratorijskom ispitivanju krvi. Povišene koncentracije fosfora nalazimo kod Pagetove bolesti. ono podrazumeva dve vrste analiza: one koje su usmerene na ispitivanje vrste. Javlja se i kod pothranjenosti i gladovanja. aktivnosti organa za varenje i stanja bubrega. šećerne bolesti. smanjenja količine belančevina u organizmu.) Autor: dr Sonja Ilić Cilj svake laboratorijske analize je dobijanje tačnog i pouzdanog nalaza koji će pokazati da li su u fiziološkim funkcijama i procesima nastupile promene.2009 . poremećaja rada nadbubrežnih žlezda. Povišen je kod insuficijencije bubrega. a samim tim i u krvi. Izuzetno je važan za održavanje kiselinskobazne ravnoteže u organizmu. kod preterane konzumacije alkohola i kao posledica uzimanja nekih lekova smanjen kod hiperparatireoze. nekih malignih bolesti i kod pacijenata kod kojih zarastaju kosti. direktno zavisi od harmoničnog rada žlezda sa unutrašnjim lučenjem (pre svega paraštitastih žlezda). ishrane. broja.05. ozbiljnije insuficijencije bubrega sa gubitkom soli. Magnezijum Prvenstveno je međućelijski elektrolit. Smanjenu koncentraciju fosfora nalazimo kod malapsorpcije. D hipovitaminoze. hipoparatireoze i hipervitaminoze D. Značajan je za prenos signala između nerava i mišića kao i pravilno funkcionisanje srca i krvnih sudova. Njegova koncentracija u serumu je pod direktnim uticajem paraštitastih žlezda.. hroničnog alkoholizma i hronične upale jetre. proliva. najčešće intravenski ili u vidu injekcija. prekomernog znojenja. Fosfor Fosfor je uz kalcijum važan za izgradnju kostiju. metaboličke alkaloze. Može biti i sniženih vrednosti u slučaju kod hipoparatireoidizma. dugotrajne imobilizacije tj. kod pojedinih tumora i metastaza tumora u kostima. manjim delom u plazmi (1-2%). Kalcijum Kalcijum se u organizmu nalazi najvećim delom u kostima. unosa namirnica koje sadrže kalcijum. velikog broja bolesti varenja. Tumačenje laboratorijske analize krvi (Normalne vrednosti krvne slike. Nivo kalcijuma u organizmu. Kada se hlor preterano konzumira ili zadržava u organizmu dolazi do ispoljavanja acidoze (kiselosti). poremećaja acidobazne ravnoteže. svih bolesti praćenih razgradnjom kostiju. dehidratacije (gubitka tečnosti iz organizma) i preteranog lečenja fiziološkim rastvorom. odnosa i Postavljeno: 06. kao u slučajevima povraćanja. manjka vitamina D. kod viška vitamina D. Ukoliko se gubi dolazi do alkaloze (baznosti). insuficijencije bubrega.

Povišene vrednosti mogu biti povećane u stanjima hemokoncentracije organizma. naročito MCV parametra. jer eritrociti imaju manju zapreminu iako sam broj eritrocita ne mora da bude smanjen. povećane funkcije štitaste žlezde (hipertireoze).350 g/l RDW (red cell distribution width) – mera varijabilnosti veličine eritrocita. Normalne vrendosti su 29-32.0. Ovaj ciklus se zatvara vraćanjem krvi u pluća. Eritrocitne konstante Eritrocitne konstante se izračunavaju iz broja eritrocita. bazofili. dijagnostički su značajne u klasifikaciji pojedinih anemija i uvek se posmatraju u korelaciji sa dobijenim vrednostima broja eritrocita i koncentracije hemoglobina. diferencijalnu krvnu sliku (podvrste leukocita: neutrofili. RDW). Normalne vrednosti su 11. Hemoglobin Hemoglobin (HGB) je sastojak crvenih krvnih zrnaca eritrocita. infekcija. Normalne vrednosti su 310 . stanja uhranjenosti organizma i izloženosti otrovnim materijama. koncentracije hemoglobina i hematokrita i daju informaciju o kvalitetu eritrocita. Koncentracija hemoglobina je snižena kod anemija. hematološki parametri) i druge. Povećan je u stanjima hemokoncentracije organizma i kod policitemija Hematokrit Hematokrit (HCT) predstavlja volumen eritrocita u jedinici pune krvi. Normalne vrednosti su 81 . eozinofili. a ujedno je i važan prognostički pokazatelj efikasnosti lečenja i ekvivalentan podatak o anizocitozi koja se uočava u krvnom razmazu. KKS uključuje broj eritrocita. kod policitemija. leukocita i trombocita. Povećane vrednosti hematokrita se viđaju kod dehidratacije i šoka. PDW). Kod anemije usled nedostatka gvožđa hematokrit je smanjen. a smanjuje se i sa godinama života. On prenosi kiseonik iz pluća u tkiva i ugljen dioksid iz tkiva nazad u pluća. MCHC. bolesnika sa hroničnom . Snižene vrednosti su najčešće znak anemije ili gubitka krvi usled krvarenja. ali i kod zdravih ljudi. Povećane vrednosti eritrocitnog indeksa MCHC sreću se kod bolesnika sa teškim oblikom dehidratacije.08 x 1012/l za ženu i od 4. Promene vrednosti pojedinih eritrocitnih konstanti. opekotina i infekcija.5 %. Kompletna krvna slika (KKS) Kompletna krvna slika se radi zbog procene opšteg zdravstvenog stanja i otkrivanja raznovrsnih poremećaja poput anemija. Normalna koncentracija je 110-180 g/L. su najzastupljenije ćelije a uloga im je da transportuju kiseonik vezan za hemoglobin iz pluća do drugih tkiva. Normalne vrednosti su za žene 0.470 l/l i kod muškaraca 0.34 x 1012/l do 5.86 x 1012/l do 5. Kada se oslobodi kiseonik prekopotreban za nesmetani rad ćelija. limfociti). dok se povećane vrednosti MCV mogu naći kod megaloblastne anemije (nedostatak vitamina B12 ili folne kiseline). hemoglobin i hematokrit Eritrociti Eritrociti (RBC). Normalne vrednosti su od 3. RDW specifično ukazuje na postojanje jedne ili više populacija eritrocita što je karakteristika pojedinih hematoloških bolesti eritrocitne loze. kojima se proverava biohemijski sastav krvi i na osnovu toga ustanovljava rad ili stanje pojedinih organa i tkiva.0. Kod akutnog krvarenja hematokrit može da bude normalan.5-16. monociti.izgleda ćelijskih elemenata krvi (krvna slika.9 pg MCHC (mean cell hemoglobin concentration) – prosečna koncentracija hemoglobina na litar eritrocita. leukemija.41 . Hematokrit je smanjen u trudnoći. Svakim udahom krv u plućima dobija kiseonik i zahvaljujući upravo hemoglobinu distribuira ga do svih tkiva i organa. crvena krvna zrnca.72 x 1012/l za muškarce). Takođe je smanjen kod anemija.53 l/l. a u fazi oporavka se smanjuje. oslobađanjem ugljen dioksida i novim vezivanjem kiseonika.prosečna količina hemoglobina u eritrocitu. za hemoglobin se umesto njega vezuje ugljen dioksid. MCH. MCV (mean cell volume) – prosečni volumen eritrocita .daje informaciju o veličini eritrocita.99 fl MCH (mean cell hemoglobin) . ciroze jetre. eritrocitne konstante (MCV.356 . trombocitne konstante (MPV.

Ako je njihov broj manji. tumora. Kada je njihov broj uvećan (leukocitoza). povećava se rizik od infekcije. normalne vrednosti 7. Normalne vrednosti su 0-1% Trombociti Trombociti (PLT) su ćelije koje učestvuju u koagulaciji (zgrušavanju) krvi . akutne reumatske groznice i reumatoidnog artritisa. se stvaraju u koštanoj srži i štite organizam od infekcija. na primer bakterijama. Višak izaziva pojačano zgrušavanje krvi i može da dovede do stvaranja krvnog ugruška u kardiovaskularnom sistemu. trombociti su sniženi kod hemioterapija. Normalna brzina sedimentacije ne isključuje mogućnost postojanja bolesti. Normalne vrednosti su 3. razaranja ćelija. reumatskih bolesti npr. Postoji pet različitih vrsta belih krvnih zrnaca. Neutrofilni granulociti su zrele ćelije koje mogu da napadaju i razaraju bakterije i viruse čak i u krvnoj cirkulaciji. to ukazuje da telo proizvodi veći broj ovih ćelija. kao što je npr. Nekontrolisana produkcija belih ćelija (leukemija) nastaje usled kancerozne mutacije mijelogenih ili limfogenih ćelija. Sedimentacija je ubrzana kod upala. Brzina kojom se ove ćelije talože je osetljiva na indeks reakcije tela na povredu ili bolest. hepatitisa C. a to su: PDW (Raspodela trombocita po volumenu). Morfološke osobine trombocita mogu se pratiti na osnovu dva indeksa koji se dobijaju elektronskim posmatranjem određenog volumena krvi u brojaču. nefroze. Normalne vrednosti su 2-12 mm/h. sve one su deo odbrane organizma protiv najezde infektivnih i drugih štetnih materija. smanjenje broja belih krvnih zrnaca. malignih oboljenja. odnosno da je napadnuto. Učestvuju u imunom odgovoru. Uzimanje pojedinih lekova takođe može da dovede do smanjenja broja belih krvnih zrnaca i zato se kod takvih pacijenata moraju sprovoditi redovne laboratorijske analize. kada jednom uđu u tkiva. Monociti su nezrele ćelije čija je sposobnost da se bore mala. Normalne vrednosti su 40-70% Monociti (MONO) zajedno sa neutrofilnim granulocitima čine osnovu fagocitnog odbrambenog sistema u organizmu. masivnih trovanja. svim vrstama šoka. Manjak trombocita (trombocitopenija) izaziva sklonost krvarenju. Normalne vrednosti su 20 ... u trudnoći i posle porođaja.opstruktivnom bolešću pluća (hronični opstruktivni bronhitis i emfizem). kao i kod pacijenata na radioterapiji. Normalne vrednosti su 0 . Normalne vrednosti su 1-10% Eozinofilni granulociti (EOS) učestvuju u obrani organizma od alergijskih agenasa i parazitarnih infekcija. u stresnim situacijama. oboljenja jetre. kod opšte slabosti organizma. javlja se kod virusnih infekcija. . kod postoperativnih stanja. Neutrofilni granulociti (NEU) su najzastupljeniji fagocitni leukociti.80-12 fl Sedimentacija eritrocita Sedimentacija je brzina kojom se krvne ćelije izdvajaju iz seruma. Leukopenija. ali ubrzana sedimentacija je indikator za dalja ispitivanja. kod TBC. leukocitoza ili groznica. bela krvna zrnca. Normlane vrednosti su 140-450 x 109/l. eritrociti će se postupno početi taložiti na dno. akutnog infarkta miokarda.9 10x109/l. međutim. oboljenjem jetre (ciroza) i kod teških alkoholičara.6% Limfociti (LYM) predstavljaju populaciju leukocita koja uključuje dve osnovne subpopulacije: T limfocite. Ako se krv koja sadrži antikoagulans pusti da stoji u uspravno postavljenoj pipeti. koji učestvuju u ćelijskom imunitetu i B limfocite koji se transformišu u plazma ćelije koje proizvode antitela i tako učestvuju u humoralnom imunitetu. normalne vrednosti 16-25 MPV (Prosečni volumen trombocita). Leukociti Leukociti (WBC).50 % Bazofilni granulociti (BASO) su najmanje zastupljena populacija leukocita u perifernoj krvi i učestvuju u alergijskom odgovoru. smanjenom funkcijom štitaste žlezde (hipotireozom). počinju da bubre i postaju makrofagi koji su izvanredno sposobni da se bore sa infektivnim agensima.

Rouleaux formacija eritrocita koje se talože na dno. Do nedavno se vrednost SE izražavala vrednostima sedimentacije u prvom i u drugom satu.13 mm/sat Postoje ljudi koji iz neobjašnjivih razloga od rođenja imaju povišenu SE i nikad im se u životu ne ispolji oboljenje koje bi to objasnilo.menstruacija (neznatno ubrzanje). Senzitivnost i specifičnost Iako veoma nespecifična i ne senzitivna metoda i danas se održala u rutinskoj praksi. Usporena je kod novorođenčeta.2 mm/sat Neonatus . alergijskih stanja. ako ne i prva laboratorijska analiza krvi koja se počela koristiti u savremenoj medicini.2008 Sedimentacija eritrocita (SE) je jedna od prvih. Normalne vrednosti Pod normalnim vrednostima se smatraju sledeći intervali: Odrasli (Westergrin metod): • • • • Muškarci ispod 50 godina starosti: manje od 15 mm/sat Muškarci preko 50 godina starosti: manje od 20 mm/sat Žene ispod 50 godina starosti: manje od 20 mm/sat Žene preko 50 godina starosti: manje od 30 mm/sat Deca (Westergrin metod): • • Novorođenče: 0 . životno ugrožavajuće bolesti mogu biti praćene sasvim normalnom vrednošću SE. U rutinskoj praksi mnogo više značaja ima povišena vrednost SE Značenje sedimentacije je u tome što ona ukazuje na moguće postojanje organske bolesti ili da se prati tok bolesti. Uzrok ubrzane sedimentacije eritrocita Uzrok je povećana količina belančevina plazme: fibrinogena i globulina velike molekularne mase u raznim patološkim stanjima što dovodi do stvaranja tzv. Povišene vrednosti SE • • • • Anemije Bubrežne bolesti Osteomijelitis Trudnoća . Rezultati testa se izražavaju u milimetrima na sat. Kada je povećana sedimentacija eritrocita Autor: dr Vladimir Kecman Postavljeno: 02.do puberteta: 3 . jer se mnoge bolesti karakterišu porastom vrednosti SE. kongestivne srčane insuficijencije.12. Termin nespecifična znači da porast vrednosti ne razjašnjava o kojoj je bolesti reč. ali je vremenom napušteno određivanje sedimentacije u drugom satu. Mnoge čak i teške. Predstavlja brzinu kojom se talože eritrociti u posebno konstruisanoj staklenoj cevcici izraženu u milimetrima taloga eritrocita u vremenskoj jedinici. pojedinih vrsta anemija. policitemije. pa se poređenja rezultata kod istog pacijenta dobiju poređenjem rezultata SE u prvom satu u dva merenja. Sa druge strane ova metoda je i nesenzitivna.

Postavljeno: 16. a naročito povišene masnoće u serumu (lipemija) i postojanje tzv.masnoća" u krvi (statinima) ili na terapiji aspirinom. Reč je o proteinu koji se proizvodi u jetri. uzimanje oralnih kontraceptiva.a se smatra do 10mg/l.. Takođe mogu se očekivati i kod kod šećerne bolesti i arterijske hipertenzije. Njegova koncentracija u venskoj krvi se koristi kao značajan biohemiski parametar za mnoga stanja.. Visoke vrednosti se mogu očekivati kao posledica pojačanog fizičkog napora. Reumatoidnih faktora. Nenormalno niske vrednosti se mogu naći kod osoba koje su na terapiji lekovima za smanjenje . niti za životnu dob. pušenje i visoka nadmorska visina. Normalna koncentracija CRP . trudnoća (naročito poslednjih nekoliko meseci). Kada je povišen C reaktivni protein (CRP)? Autor: dr Vladimir Kecman CRP je skraćenica koja označava C reaktivni protein.• • • • • Reumatska groznica • Reumatoidni artritis • Sifilis Sistemski eritemski lupus Oboljenja štitne žlezde Tuberkuloza Ostala zapaljenjska stanja Veoma povišena SE(trocifrena) • • • • • • Giant cell arteritis Hyperfibrinogenemia (povišena koncentracija fibrinogena u krvi) Multipli mijelom Primarna makroglobulinemija Nekrotizirajući vaskulitis Reumatična polimijalgija Snižene vrednosti SE • • • • • • Zastojna srčana slabost Hiperviskoznost Hipofibrinogenemia Hipoproteinemija Policitemija Anemija srpastih erotrocita Stanja koja mogu uticati na promenu rezultata SE • • • • • • • • • Alergiski vaskulitis Atriajalni miksom Autoimuni hepatitis Endometritis Eozinofilni fascitis Erizipel Juvenilni reumatoidni artritis Legionarska bole Zapaljenje srčane maramice nakon infarkta miokarda itd.2008 . Ne postoji značajna razlika između referentnih vrednosti za muškarce i žene.11.

Pravi značaj međutim u kliničkoj praksi ima porast koncentracije koji je obično karakteristika nekog od navedenih stanja: • • • • • • Maligna oboljenja (naročito limfomi) Sistemski lupus eritematodes Reumatoidni artritis Vaskulitisi Infarkt miokarda – visokosenzitivni CRP služi Kao parametar za procenu kardiovaskularnog rizika Infekcija . Kod virusnih infekcija to nije slučaj pa to takođe nekad može biti značajan diferencijalno dijagnostički parametar za razlikovanje bakteriskih i virusnih infekcija Zapaljenjska oboljenja creva Pneumokokna pneumonija Reumatska groznica Tuberkuloza • • • • .naročito bakteriskih u kojima je porast mnogo brži i izraženiji od porasta sedimentacije ili broja leukocita.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful