Homeopatija i čitanje nalaza

Osnovni principi homeopatije

Autor: dr Dragan Zlatanović Postavljeno: 11.05.2009

Hahnemannovi principi homeopatije su: - Lečenje se jedino može odvijati u skladu sa zakonima koji vladaju u prirodi - Nemoguće je lečiti van ovih zakona - Bolest kao izolovani identitet ne postoji, postoje samo ljudi koji su bolesni - Da bi lek bio efikasan mora biti dinamičan jer je i bolest po svojoj prirodi dinamična - U svim fazama bolesti bolesnom je potreban samo jedan lek i sve dok se ne pronađe taj lek stanje ne može biti izlečeno. Postoji nekoliko osnovnih principa koji trebaju biti ostvareni kako bi se uspešno primenjivala homeopatija: - zakon sličnosti; slično se leči sličnim ili lat. Simila Similibus Curentur. Ključni princip homeopatije je "slično se leči sličnim". Ako neka supstanca kod zdrave osobe izaziva određene reakcije, onda se s njom može izlečiti bolesnik koji pokazuje slične simptome. Na primer: čišćenje luka izaziva suze u očima i zapušenje nosa, a ti su simptomi slični nekim simptomima alergije na polen. Dakle, luk leči alergiju na polen kod takvih osoba. - hijararhija simptoma; kako je to Hahnemnn u organonu rekao: "Pojedinačni simptom nije bolest sama isto kao što niti stopalo samo za sebe nije čovek". Totalitet je u stvari koncept, koji bi ako se posmatra površno, mogao dovesti do zaključka da se tu radi o jednostavnom skupu svih prisutnih simptoma u pacijenta, ali da bi se došlo do totaliteta simptoma moraju se prilikom evaluacije uzeti u obzir svi simptomi koji sačinjavaju sveukupnu sliku pacijenta na svim nivoima (telesni, emotivni i mentalni). Prilikom procene, prednost dobijaju individualni simptomi, često prema ključu: čudni, retki i neobični, sve zbog toga da bi se uočio totalitet simptoma koji se proteže kroz sve nivoe bića. - zakon minimalne doze; zakon minimalnih doza se karakteriše korišćenjem što manjih doza leka da bi se stimulisao sopstveni mehanizam isceljenja organizma ljudi koji pokazuju takve simptome. Na primer, kafa u velikim dozama prouzrokuje nesanicu kod zdravih osoba, dok u vrlo malim dozama, što je iznenađujuće, može omogućiti pacijentu da ima prirodan san. - zakon o potenciranju preparata; samo homeopatski potencirani preparati trebaju biti korišćeni prilikom homeopatskog tretmana, - zakon o dokazivanju homeopatskih preparata; samo oni preparati koji su uspešno dokazani na ljudima smeju se upotrebljavati od strane homeopata - teorija o vitalnoj sili; vitalna sila je ta koja upravlja funkcionisanjem čitavog živog organizma. U zdravlju je odgovorna za harmonično funkcionisanje tela, a bolest nije ništa drugo nego poremećeno stanje zdravlja vitalne sile. - zakon o pojedinačnom preparatu; homeopatski preparati trebaju biti prepisivani samo kao pojedinačni (ne miksevi za koje niko u stvari ne može tačno da predvidi kako će delovati), jednokratno i u pojedinačnim dozama Osim ovih sedam zakona postoji još jedan važan element koji nikako ne sme biti izostavljen ako želimo trajno izlečenje. Reč je o ispravnoj primeni i tumačenju Heringovog zakona.

Heringov zakon izlečenja
Postavio ga je dr.Constantine Hering koji je poznavao dr.Samuela Hahnemanna i koji je nastavio i sistematizovao njegov rad: - Od unutra ka spolja - ako se simptomi kreću od unutrašnjih organa prema koži to znači da je prepisani lek dobar i da se lečenje odvija u dobrom pravcu. - Od važnijih organa ka manje važnim - ako se simptomi povlače sa srca i idu na zglobove, lečenje se dobro odvija. - Od gore prema dole - ako pacijent ima kožne probleme na licu a nakon leka simptomi se spuštaju na kožu oko struka to znači da se pacijent oporavlja. - Od najnovijih simptoma ka starijim - najpre se povlače simptomi koji su nedavno nastali a najduže

su prisutni najstariji simptomi. Znači da se povlače obrnutim redosledom od nastanka. - Iz centra ka periferiji Ovo, kada se čita površno, izgleda vrlo jasno, ali je u praksi teško praviti razliku između pojedinih smerova kretanja simptoma, a samim tim i izlečenja. To je vremenom dovelo do zanemarivanja ili čak i odbacivanja Heringovog zakona kao upotrebljivog. Ali dr. Prafull Vijayakar je razvio sistem koji omogućava da razumemo i primenimo Heringove zakone. Napravio je i kartu supresije u kojoj ima sedam nivoa ili slojeva kroz koje se može kretati sa razumevanjem šta se i zašto događa. Na osnovu te karte može se predvideti razvoj i kretanje izlečenja ili progresije bolesti.

Kako homeopatija deluje
Autor: dr Aleksandar Marković

Filozofija homeopatije smatra da um, telo i emocije nisu razdvojeni. Svako iskustvo koje smo imali može ostaviti trag u telu ili emotivnoj sferi. Zato, homeopatski proces počinje razgovorom u kom homeopata postavlja veliki broj pitanja kako bi dobio kompletnu sliku onoga što se događa u telu pacijenta, kako na mentalnom, tako i na psihičkom planu. Takođe, homeopata uzima u obzir nivo energije pacijenta i način na koji osoba reaguje na okolinu. Homeopate su zainteresovani za razumevanje funkcija na svakom nivou: mentalnom, emocionalnom i fizičkom. Npr., neispoljeni emocionalni stres može prouzrokovati probleme u imunološkom sistemu, sistemu za varenje i tegobe u spavanju i razgovoru. S druge strane, fizički problemi rezultuju emocionalnim nemirom. Uopšteno, svi predstavljeni problemi pacijenta, uključujući i bolest kao glavni problem, sklonost određenom ponašanju, kao i pacijentove osobine, bitni su simptomi u homeopatskoj analizi. Zanimljivo je to da homeopatija ne traži telesne simptome kako bi ih otklonio nego ih gleda kao namenski odgovor na stresni stimulans. Ovo je najjednostavnije shvatiti na primeru obične prehlade. Njeni simptomi mogu uključivati groznicu, malaksalost i stvaranje sekreta. Ti simptomi su inteligentan odgovor na virusnu infekciju. Groznica ubrzava enzimske procese i okuplja određene ćelije u imunološkom sistemu kako bi se organizam obranio od virusa. Malaksalost zahteva fizički odmor jer se sva ostala energija koristi za obranu od prehlade. Homeopatska metoda primenjuje prirodne preparate koji u prirodi izazivaju simptome slične onima koje izazivaju bolest koju želimo izlečiti zato se i kaže Slično se leči sličnim (Similia Similubus Curentur). Na primer, nesanica se leči preparatima od crne kafe, zatim kijavica, alergija ili prehlada pripravcima od luka (koji izaziva suzenje očiju i pečenje kao i navedene bolesti), itd. Posebno se ističe da homeopata u obzir ne uzima samo istoriju bolesti i lokalne simptome, već i razne reakcije pacijenta na boju ili vrućinu, razne vremenske uslove, različita držanja jela, itd. Ispituje se i psihointelektualno stanje pacijenta. Za homeopatiju simptomi nisu činilac bolesti, već izraz otpora, nastojanje pogođenog organizma da prevaziđe probleme koji su ga obuzeli. To takođe znači da simptomi nisu dati nekom unapred određenom bolešću, nego su proizvedeni individualnosti osobe. Osoba se leči kao celina, a propisani lek deluje ne samo na lokalne simptome, nego i sve druge simptome. Pacijenti su često iznenađeni kad prilikom lečenja i izlečenja glavobolje ili zatvora, dođe do izlečenja od stresa, preterane osetljivosti ili nadraženosti. Zbog toga se homeopatija naziva i potpunom, odnosno holističkom terapeutskom metodom. U homeopatiji, cilj nije otklanjanje simptoma, nego prepoznavanje i otklanjanje uzroka simptoma. Iz tog razloga, pravi homeopatski lek je baziran na razumevanju celokupne osobe, radije nego na odgovoru na simptome određene bolesti. Homeopate prihvataju da organi i funkcije ljudskog tela podležu određenoj hijerarhiji. Mozak je najvažniji i najosjetljiviji organ u telu, a koža je najmanje važna. Smatra se da lečenje napreduje kad se bolest udaljava od važnih organa prema organima koji se nalaze niže na hijerarhijskoj lestvici. Put izlečenja homeopatijom pokazuje da se simptomi kreću iz unutrašnjosti tela i idu prema spolja, tako da ako je osoba imala tegobe u respiratornom sistemu, onda će prvo nestati one a tek onda prema spolja, npr. kožne promene, koje nestaju na kraju. Pacijent mora biti strpljiv jer za njega je važno da bude izlečen od uzroka bolesti , a ne da mu se stanje samo olakša i simptomi potisnu (tzv.

Postavljeno: 05.05.2009

palijativno lečenje). Svaki slučaj je različit i ne postoje dva ista pacijenta bez obzira na ispoljavanje istih ključnih simptoma (princip individualizacije). U toku lečenja neki pacijenti doživljavaju period izuzetno dobrog raspoloženja i optimizma. Ponekad izgleda kao da se stanje pogoršava za jedno kratko vreme. To je dobar znak koji znači da homeopatski lek počinje da deluje. Ponekad nazeb, osip ili neki drugi oblik stanja mogu da se pojave kao efekat “faznog čišćenja”, što znači da organizam prolazi kroz stadijum čišćenja. Pored toga, mogu ponovo da se jave stara stanja, stara po nekoliko decenija, ali to se obično dešava u kratkom vremenskom periodu. Sve ovo ne treba da zbunjuje jer ova stanja će proći i ne smeju se suzbijati, jer su oni veoma važan deo procesa lečenja. Ako bilo kakva reakcija u toku lečenja uznemiri pacijenta on treba, da se što je moguće pre, posavetuje sa homeopatom za koga je važno da zna šta se dešava dok lečenje traje. Takođe, mogu se voditi i beleške o svim promenama koje treba poneti na kontrolni pregled.

Homeopatski lekovi
Autor: dr Dragan Zlatanović

Homeopatsko lečenje sprovodi se uz primenu homeopatskih lekovitih preparata. Homeopatski lekoviti preparati su biljnog, životinjskog ili mineralnog porekla. Postupkom potenciranja, moguća je čak i upotreba toksičnih supstanci bez nuspojava. Danas se u homeopatiji koristi preko 5 000 lekovitih preparata u raznim potencijama. U homeopatiji je važno razređivanje i potenciranje. Razblaženja od 1 do 10 označena su rimskim brojevima X (1X = 1/10, 3X = 1/1,000, 6X = 1/1,000,000). Slično, razblaženja od 1 do 100 označena su rimskim brojevima C (1C = 1/100, 3C = 1/1,000,000, i tako dalje). Razblaženje od 30X znači da je originalna supstanca razblažena 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 puta. Potenciranje: udaranjem rastvora 10 do 100 puta o elastično-čvrstu podlogu između svakog razblaženja dobija se pojačano, potencirano delovanje leka. Homeopatski lek je vrlo razređena ali potencirana supstanca uzeta iz prirode. Svaki homeopatski lek poseduje sopstvenu, vrlo jasnu sliku onoga što može da leči. Uopšteno govoreći radi se o pacijentovom emocionalnom stanju i o jedinstvenim znakovima i simptomima bolesti. Homeopatski lekovi deluju tako što podstiču odnosno stimulišu snagu osobe (princip vitalne sile) jer ta sila je ponekad sklona zaboravu. Ovaj podsticaj će pomoći celokupnoj ličnosti pacijenta da se očisti od svih posledica neravnoteže unutar njega koje su dovele do zdravstvenih tegoba. Cilj je da se osoba dovede do nivoa zadovoljavajućeg (optimalnog) zdravlja po merilima medicinskih i socioloških standarda na što je moguće efikasniji način tako da je taj nivo u saglasnosti sa starošću osobe koja se leči. Bez obzira koliko simptoma pacijent imao, u jednom momentu se uzima samo jedan lek koji će biti ciljan za sve prisutne simptome.

Postavljeno: 02.05.2009

Dejstvo na organizam
Smatra se da homeopatski lek ima zvučni efekt na telo. To je slično kao kada određenu notu odsviramo na violini, u određenoj oktavi, pa to može imati efekt na molekularnu strukturu čaše vina. Tako isto i homeopatski lek odzvanja u organizmu, sa slikom simptoma pojedinca i ostvaruje efekt, sistemski vraćajući odgovor organizma pojedinca. Odgovor je jačanje osobe iznutra prema napolju. Lek stimuliše povratak ravnoteže, koji za uzvrat pomaže osobi pobediti bolest i postati fleksibilnija u prilagođavanju okolini. Najčešći oblici homeopatskog leka su granule (zrnca) i tablete. Ali, homeopatski lekovi dolaze i u obliku sirupa, kapi, praha, supozitorija, masti, injekcija i dr. Ako se radi o uobičajenim dozama savetuje se uzimanje pola sata pre ili posle jela. Za razliku od konvencionalnih lekova, doziranje homeopatskih lekova nije usko povezano sa telesnom težinom.

Kako se upotrebljavaju homeopatski lekovi
Kod akutnih simptoma poboljšanje bi trebalo da nastupi već nakon nekoliko uzetih doza. Kod hroničnih oboljenja terapija je dugotrajnija sa povremenim pauzama zavisno od prirode tegoba. Homeopatski lekovi se mogu uzimati u bilo kom vremenskom razmaku i trajanju, bez bojazni od bilo kakvih štetnih popratnih pojava. Prema literaturi, nema poznatih slučajeva interakcija sa drugim lekovima. Homeopatski su lekovi, zbog svoje velike razređenosti, potpuno sigurni i ne izazivaju nikakve štetne popratne pojave. Prednost im je i to da se mogu probati bez opasnosti od komplikacija; ako izaberete pogrešan lek, on jednostavno neće delovati

Istorija homeopatije
Autor: dr Dragan Zlatanović Postavljeno: 25.04.2009

Homeopatija je efikasna i naučno zasnovana metoda lečenja koja podstiče (stimuliše) prirodne sposobnosti čovekovog organizma na putu izlečenja. Homeopatija je zdravstveni sistem izveden iz drevnog principa da se "slično leči sličnim".

Početak homeopatske primene
Ovaj princip su poznavali i primenjivali Hipokrat i Paracelzius, ali ga je na praktičan način, u Evropi, razvio nemački lekar Samuel Christian Friedrich Hahnemann (1755-1843), pre skoro dva veka. Iako je u svoje vreme bio uspešan lekar, Hahnemann se razočarao u metode koje su u to vreme koristile njegove kolege. Nezadovoljan tadašnjim medicinskim objašnjenjima, Hahnemann je niz godina istraživao i napravio listu određenog broja lekovitih supstanci, kao i simptoma do kojih su dovodile, kad ih je dao zdravim ljudima. Jednog dana, prevodeći knjigu o farmakologiji, čitao je o biljci Cinchona Officinalis (kinin), koja se koristila u lečenju malarije, pa je počeo da uzima dnevne doze biljke kao infuziju. Danima je sam sebi davao doze kinina i detaljno zapisivao sve svoje reakcije. Na svoje čuđenje, dobio je simptome malarije, uprkos činjenici da zapravo nije bio zaražen tom bolešću. Simptomi su se vraćali svaki put kada bi uzeo dozu kinina i trajali bi po nekoliko sati. Pitao se da li je to razlog zašto se malarija leči baš kininom. Hahnemann je potom testirao mnoge druge supstance na isti način - dajući doze zdravim osobama i primenjujući te supstance za lečenje bolesti sa sličnim simptomima. Mnoge supstance koje je koristio bile su vrlo otrovne i to ga je podstaklo da eksperimentišući ustanovi najmanju moguću efikasnu dozu. Konačno je razvio metodu potenciranja početne supstance. Početne supstance je razređivao od prvog razređivanja alkoholom sledećim. Nakon drugog razređenja, određenu količinu ponovo je razredio alkoholom i tako dobio treću razređenu supstancu. Taj proces je nazvao potenciranjem. Zatim je otkrio da je pažljivo pripremeljen rastvor sačuvao sva farmaceutska svojstva prvobitnog leka. Na taj način je razvio potpuno različit i nov farmaceutski postupak, kojim je za medicinske preparate kao sirovine mogao koristiti neaktivnu supstancu poput soli ili toksičnih supstanci poput arsena. Zbog postupka potenciranja homeopatija je metoda “bez lekova” jer se pacijentima ne daju hemijski proizvodi, pa zato nema ni nuspojava. Hahnemann je 1810. utvrdio principe homeopatije u delu "Organon racionale medicine", da bi nakon toga započeo predavanja o homeopatiji na Univerzitetu u Lajpcigu. James Tyler Kent (1849-1921) je nastavio rad Hahnemann-a i objavio Materia Medica Pura 1905. godine listu 217 lekova koji se koriste i danas. J.T. Kent je bio na položaju profesora na Medicinskom koledžu u St. Louisu i posvetio svoj život proučavanju homeopatije. Napisao je oko 650 radova, opisavši oko 65000 simptoma.

Moderna homeopatija
Homeopatija je stigla u SAD 1825. godine, a od 1865. do 1885. godine doživela je svoj vrhunac, da bi zatim bila prihvaćena i u Velikoj Britaniji gde je bila naročito popularna krajem Prvog svetskog rata. Kraljevska porodica ima od tada ličnog doktora homeopatu. Kraljica Mary koristila je homeopatske preparate, kao i kraljica Elizabeta II danas, a naročito joj je privržen princ Charles koji je sugerisao da homeopatija bude obuhvaćena zdravstvenim osiguranjem. Homeopatija se naročito raširila u Indiji zbog sličnosti sa tradicionalnom biljnom medicinom. Evropska zajednica je regulisala homeopatiju

2009 Tuberculinum je homeopatski lek koji se prepisuje osobama koji vole putovanja. U porodici postoje sluačjevi obolelih od tuberkuloze. U stalnoj su borbi protiv dosade. Čest je kašalj. Kao deca mogu imati napade besa. Ponavljano se javljaju groznica i temperatura. treća je fitoterapija. naročito u usnoj duplji i nosu. imaju nepodnošljiv osećaj neispunjenosti. pa pokušavaju da oponašaju nekoga ko im je uzor. bradavica. Takođe. ali su neretko alergični na njega. Homeopatija je zdravstveni sistem izveden iz drevnog principa da se "slično leči sličnim". sa bolovima u zglobovima koji se pogoršavaju od hladnoće. Pate od sinusa ili lako podlegnu nazebu. Homeopatija je efikasna i naučno zasnovana metoda lečenja koja podstiče (stimuliše) prirodne sposobnosti čovekovog organizma na putu izlečenja. ali ih nekada ipak čuvaju u kući. imaju potrebu za zaštitom.05. boluju od artritisa. žele da izmene svoj život. destruktivni su i imaju destruktivne fantazije. Deca slabo napreduju. često menjaju posao. alergični su na mačke. i karakteristčno je da kada sebe opisuju često koriste izraz „ da su kao staklo koje može svaki čas da pukne". Tuberculinum Postavljeno: 21. stan. Kriju svoju pravu narav da ne bi izazivali sumnju. kratak. lome stvari. Nemačkoj i Švajcarskoj) ne obuhvata homeopatsku terapiju. zapaljenja svih vrsta. Karakteristično je da su im beonjače plavičaste. prolivi. a četvrta alopatska medicina. Prema podacima WHO (Svetska zdravstvena organizacija) homeopatija je po broju svojih korisnika druga metoda lečenja u svetu. Ujutru. hiperaktivni su i tvrdoglavi. Imaju jake glavobolje. Zatim koristi se kod glavobolja. Javno zdravstveno osiguranje u većini zemalja (npr. Ove osobe često obolevaju od respiratornih infekcija.05. ali to drže tajno i nastoje da budu voljeni. kola i dr. U sebi se osećaju ružnima. Potrebno im je da budu voljeni. Danska i Luksemburg. često su prehlađena i dr. žale se na bolove u grudima.2009 Ovo je homeopatski lek koji se pravi od kore tuje. suv. Osobe kojima se prepisuje ovaj lek su tajnovite i imaju jak osećaj krivice. Lek se koristi kod loših efekata vakcinacije protiv malih boginja. kada se probude. puni su romantične čežnje.Vole da putuju a često sanjaju da padaju sa visine. odmah iza kineske tradicionalne medicine. ali u sebi mogu biti veoma nezgodni. vlažnog vremena. . Odrasli se boje pasa. Dok spavaju škrguću zubima i viču. erozija grlića materice. Bolje se osećaju na svežem vazduhu i u kolima se voze sa otvorenim prozorom.direktivom br. Nekada boluju i od astme. To su ljudi koji se lažno prikazuju i naizgled su ugodni. odnosno dopunskim osiguranjem. 2001/82/EC. ali se može obuhvatiti privatnim. Optimisti su. ali oni lično smatraju da to ne mogu biti. Neki homeopatski tretmani su ipak obuhvaćeni zdravstevnim osiguranjem u nekim zemljama kao što su Francuska. Kada su frustrirani. partnera. Tuja Postavljeno: 21. konstantan. Vole hladno mleko. alergični su na mačke. Ove osobe često su sklone laganju iz straha da kada bi rekli iskreno šta misle ili smeraju neko bi ih osudio ili osujetio. snažan. Samozadovoljni su i žive sa neobičnom idejom da je u njima nešto živo ili da su veoma krhiki. Velika Britanija. su razdražljivi.

mesta itd. radionice pune alata. uspomena. Ne podnose crveno. kod tumora na testisima ili na jajnicima. simpatični. Vole muziku. skrivaju se i prave da su bolesni. Sanjaju slikovite snove. Noću se javlja užasna zabrinutost. Sulphur Postavljeno: 21. Postoji stalna potreba da peru ruke. zelenim iscedkom. skloni piću. usmereni su na sebe i sve ostale ljude i stvari uvek posmatraju u odnosu na sebe. skloni takmičenjima. misle da će im kad tad trebati. kada je reakcija na uzeti lek slaba i proizvodi samo delimično olakšanje. Često su crveni u licu. angine pectoris i bolesti srčanih zalistaka.2009 Ovo je homeopatski lek koji se pravi od otrova tarantule. Vrlo su marljiivi. Smeju se i plaču bez uzroka. Osobe kojima Sulphur odgovara su pre svega egoisti. ali i materijlanu. bezvoljnošću i osećanjem ravnodušnosti prema budućnosti. gomile raznih predmeta. zajedno sa apatijom. mada ne postižu uvek koliko bi mogli. Veoma su nervozni. melanholični. Syphilinum se primenjuje u hroničnim slučajevima. rade uz kratke rokove. Osobe kojima se ovaj lek prepisuje su hiperaktivne pate od nemirnih nogu. lupanja srca. trzaja mišića. zeleno i crno. Asocijalni su. Lukavi su. Histeriju smiruju muzikom ili završavaju smehom i izvinjenejem. dijabetesa. Soba im je neuredna. Ove osobe boluju. Oni su kreativni. Smatraju se intelektualno jačim od ostalih i s prezirom gledaju na druge.Tarantula Hispanica Postavljeno: 21. Lek na bazi otrova pauka odgovara kreativnim ali često ljutitim. imena. često emotivnu. mogu da rade na više mesta ili paralelno da studiraju i rade i slično. bolova u leđima. erotska manija. Iznenadno destruktivno ponašanje može biti propraćeno smehom. Karakteriše ih i intezivna seksualnost.2009 Sulphur je homeopatski lek napravljen od sumpora. prepredeni i vešti u smicalicama.05. pletu ili vežbaju prste na neki drugi način. sposobni da inventivno reše kreativne i praktične zadatke. Lenji su i neuredni. Obožavaju mačke i imaju najmanje bar . vrpoljenja. ukoliko postoji nasledna tendencija ka alkoholizmu ili istorija. Obično sviraju klavir. ali pokazuju veliku izdržljivost i snagu. ali se sećaju svega što se dogodilo pre bolesti. događaje. ambicozni. ekstrovertni i velikodušni. Imaju averziju prema društvu. Takođe postoji osećaj razdvojenosti. igru i ples. Bolovi su konstantni i agresivni. delirijum. išijasa. dobrog apetita i energije. Žure u svemu što rade. Sa sporim osobama često gube strpljenje. a njihov ambijent su obično kuće pune knjiga. Otečeni zglobovi. iritabilni. posteljina zgužvana i razbacana. nesanica. sposobni. a ujutru kada se probude krevet je u neredu.05. Tužni su. Čuvaju sve i vezuju se za stvari koje imaju za njih posebnu vrednost.05. Mogu biti veoma praktični. Karakteristična je velika iscrpljenost sa malim brojem simptoma. Syphilinum Postavljeno: 21. Stalno imaju osećaj da će poludeti ili da su paralisani. Osobe kojima je Syphilinum potreban su ljudi bez nade u oporovak. preterano se zamaraju. Postoji gubitak pamćenja – ne mogu da pamte lica. Uz to su redovno i fizičko aktivni. dok uče slušaju muziku u pozadini. nostalgični. nestrpljivim osobama koje su prilično lukave. odnosno ovaj lek pomaže kod nemira. pa ne vole da nose garderobu u ovim bojama.2009 Syphilinum je homeopatski lek koji se pravi od iscedka tkiva zaraženog sifilisom. Imaju izražen osećaj za ritam. skloni jakim depresijama. ali uvek znaju gde im se šta nalazi. Javljaju se brojne erupcije sa smrdljivim. podrumi puni nepotrebnih stvari. trzanja i tikova.

tj. Često sanjaju životinje i to divlje. sa ogorčenjem ili poniženjem. Nekada duboki osećaj izolacije nadoknađuju religijom. osobe sa nasilnim nagonima. a svoje postupke teško kontrolišu. oni se uvek smeškaju i sve podnose.05. Boje se nasilja i napada.2009 Osobe kojima se prepisuje homeopatski lek Staphysagria snažno osećaju bes. ogledala.jednu ili bi bar voleli da mogu da je imaju. užas kome često ove osobe podležu. ali ga ne mogu ostaviti jer pate od straha da ne budu ostavljeni. bilo da su fizički radnici ili intelektuaci koji rade duboko u noć uzima danak u vidu noćnih mora naročito kada spavaju na leđima. pa se radije odriču seksa. Staphysagria je često potrebna i ženama posle prorođaja. ili pse. Gotovo da nema osobe koja u nekom periodu svog života nema potrebu za ovim lekom. Koristi se kod jakog svraba i kožnih bolesti. Stramonium Postavljeno: 21. mraka. pasa. čudovišta. Buran dnevni život. pa to kompenzuju prianjajući za određena mesta ili za određene osobe. Ove osobe mogu biti pesnici ili pisci songova u stihovima ili pevači koji i pišu pesme. Korisna je i osobama koje se nalaze u životnim situacijama u kojima uvek iznova trpe nasilje i osobama koje stupaju . kada se telo oseća silovano. ali ga nikada ne izražavaju. Kao deca rastavljaju predmete da bi videli kako funkcionišu. pričaju ili se smeju u snu. gorušice i povraćanja jela i pića. Strah od smrti i mraka je toliko jak da su u stanju da pređu u manijačno ponašanje. Takođe je potrebna za svaku poteškoću povezanu sa nerazrešenim osećajem besa ili poteškoću u kojoj je bes povezan sa ogorčenjem ili sa potisnutom tihom tugom. Često se trzaju iz sna kao da ih nešto guši. Posle takvih operacija izbegavaju da imaju seksualne odnose. ekcema. Ključna nota je strah da se noću bude sam. Toliko se boje mraka da čak i kao odrasli spavaju sa upaljenim svetlom. Boje se visine. Staphysagria Postavljeno: 21. posebno vezano za groblje. Od psorijaze. Ovo je glavni lek za žrtve silovanja. divljeg pogleda i neutešni. a zatim ih opet sastavljaju. do upala razne vrste pripada ovim ljudima koji mogu biti ili intelektualni teoretičari ili praktični pomagaoci i stalno nešto rade.05. hvališu se i još tada su usmereni na sebe.2009 Stramonium je homeopatski lek iz grupe biljnih preparata. Uveče ne žele da idu na spavanje da ne bi propustili zanimljive razgovore. Glavna karakteristika ovih osoba je strah. Sulphur pomaže kod podrigivanja. Karakteristično je mucanje kod prve izgovorene reči. Mogu i sami imati nasilne fantazije i biti agresivni (ulični napadači. Boje se nasilja. Ovde spadaju i osobe koje ostaju u vezama sa nekim ko je potencijalno nasilan i ugrožava ih. naročito kada im se učini da su na bilo koji način ugroženi tako da dobijaju nadljudsku snagu i lice im se zajapuri. noćnog znojenja. ali strahuju od groblja. Ove osobe se osećaju napadnuto i posled operacija u vezi genitalija ( epiziotomija i sl). sanjaju da se dave ili da im je glava pod vodom. Boje se i tunela. nasilnici u porodici). Znatiželjni su. pate od klaustrofobije (strah od zatvorenog prostora). sa razočaranjem u ljubavi. Stramonium je glavni lek za strah i užas. Ma kako loše prema njima postupali. Često nose crnu odeću i fascinirani su tamom. da su zaglavljeni u nekom prostoru iz koga nema izlaza. I deca i odrasli se osećaju izolovano i usamljeno. nasilni vojnici. jer odnos izaziva taj nagomilani bes. duboke vode. Proživljavaju noćne more od kojih se noću bude.

Kao tinejdžeri uživaju u seksu pod uslovom da se dobro slažu sa partnerom. vide njihove slabe tačke. Uglavnom žele da se osame. Sepia se prepisuje za hormonalne poremećaji. Ova biljka pomaže da se izbaci sve ono što se godinama nakuplja. pa ovaj lek upravo to i rešava. Njihov ventil je ples i fizički napor. PMS tegobe. . Osobe kojima se ovaj preparat prepisuje su kao tinejdžeri prilično nediferentovani. Uglavnom moraju nečim da se zanimaju – da šiju. ali pošto se veoma tvrdoglavi. Kao posledica preteranog učenja javljaju se razni simptomi. gnojnih rana. Mala deca ne podnose majčino mleko. Slabo se hrane. Prema seksu su takođe ravnodušni. dolazi do mentalne iscrpljenosti od preteranog čitanja i pisanja. Uživju kada ih cene u akademskom i profesionalnom miljeu. sposoban i inteligentan u školi i postiže odlične rezultate. ne popuštaju. uživaju u životu i u vezama. stidljivi i vrlo oprezni.2009 Silica je homeopatski lek koji se pravi od silicijuma. ali otporne. Devojkama menstruacije traju i po sedam dana i svakodnevno imaju potrebu za plesom ili vežbama. Silica Postavljeno: 21. Kasnije upadaju u apatiju i postaju ravnodušni prema supružnicima. Silica se preporučuje ljudima kojima je smanjena umna i telesna snaga i koji nemaju dovoljno samopouzdanja. Osnovni pojam u ovom leku je neuspeh u izražavanju i primanju. kod glavobolja. povučeni su. pletu. gube kosu. pa su posledica toga slabi nokti i kosa. bradavica. beskičmenjaci.u veze samo sa nasilnim partnerima.05. Popustljivi su u smislu da nemaju hrabrosti da urade posao. imaju bele mrlje na noktima i zubima i dr. Pomaže kod čmička na oku. Ovaj tip ljudi je bistar. Ovaj lek je poznat za oživljavanje brakova u slučaju kada je jedan od partnera upao u to stanje iscrpljenosti i svega mu je dosta. Ove osobe ne mogu da izbace gnoj iz apscesa ili trn ili stolicu. a koristi se i za ublažavanje posledice pušenja. deci i rođacima. čak i dok gledaju televizor. a društvo ih iritira. pasivnošću izbegavaju sukob. Za njih je to alternativni izraz seksualne energije. Ako imaju svetlu ili riđu kosu često imaju pege na nosu i obrazima. Koristi se kod hronične upale uha. boje se neuspeha. Često su to večiti studenti.2009 Ovo je homeopatski lek koji se pravi od mastila sipe. Teško im je da se izraze ili potvrde. Karakteristični su neutralna osećanja. Sporo usvajaju ideje i uče dugo i uporno. Ključna nota ima je sporost. pa uvek gledaju da se izvuku i izbegnu sukob a da problem nisu ni rešili. ekcema. stolica im je neredovna. osećaj otuđenja i nesposobnost pružanja ljubavi. mršava su. Po prirodi nisu vođe. ali mogu na taj položaj dospeti protiv svoje volje. od koga se osećaju dobro i tako transformišu energiju. Mrze svađu i konfortaciju. Sepia Postavljeno: 21. Osobe kojima se Silica prepisuje su popustljive. kao što su nadraženi jezik i bol u želudcu. sve što ste drži u sebi. Učenje im može postati način života jer tako izbegavaju stvaran svet. Lako i dobro čitaju druge ljude.05. fontanele su im dugo otvorene.

Deca kojima se prepisuje Pulsatilla su blaga. Bellove paralize.bolne i teške menstruacije. svetlog tena i kose. Budući da su tvrdoglave i da traže društvo. zahvaljujući tome što imaju sposobnost manipulisanja. Često su gojazni. protiv grčeva uzrokovanih gasovima u crevima. depresivnost. žene lako postaju rano majke. Takođe. nežna i plačljiva. velikog intenziteta i pune ljubomore. zahtevaju mnogo i do sebe i drugih. Pulsatilla je najčešće indikovana kod upala uva. Pulsatilla Postavljeno: 21. želeći mnogo dece da bi ispunile prazninu nastalu zbog toga što su same nekada bile napuštene (rani gubitak roditelja i sl). Na druge gledaju sa prezirom i nipodaštavanjem. Jak seksualni nagon. gubitka osećaja u genitalnoj regiji. Ponašaju se nadmoćno i prezrivo. dramatizuju situaciju. Plaču i kad su besne. Ovo su osobe koje žele sažaljenje. Plaču kada ih ostavljaju u vrtiću. od mraka. pamte uvrede i osećaju se napušteno. Ponosni su na svoj ego. arogantne i ponosne. uglavnom urade sve što naume. Traže da ih roditelji drže. Izlučevine iz nosa su guste i žuto-zelene. psorijaze. obavijaju je velom tajne i zavođenja. maslac. od psihičkih oboljenja. Delotvorna je za akne povezane uz menstrualni ciklus kod mladih devojaka ili žena. lako ih je povrediti. samoljubive. Pošto nailaze na brojna razočarenja. vitiliga. od usamljenosti. ali su kratkotrajne. ređe plaču. kod bolnog seksualnog odnosa. curenja i začepljenosti nosa. Lako se seksualno uzbuđuju i često masturbiraju. Koristi se kod kijavice. frigidnosti. ali u sebi ostaju isti i primenjuju istu strategiju da bi privukli pažnju. spontanih pobačaja. . iz uva može curiti gusti žuto-zeleni gnoj. pune usne. Mogu biti tip arhetipske majke. Kasnije u životu artritis. Sepia sprečava pucanje kože na pregibima zglobova i vrlo je efikasna kod osoba koje se osećaju poraženo i depresivno. Brinu i o drugim ljudima i stalo im je do njih. problema cirkulacije. Često imaju proširene vene u trudnoći. varikoznih vena. Strahovi ovih osoba su uglavnom od novih stvari. Idealisti su. klaustrofobija (strah od zatvorenog prostora). Uobičajena je blaga ljubomora i promenljiva narav. kod postojanja cisti na jajnicima. Platina Postavljeno: 21. Prema deci su veoma pažljive i nežne i često se previše zaštitnički ponašaju. Za njih važi da su vrući ljudi koji obično nisu žedni. bolova u leđima. Pulsatilla oslobađa disajne puteve. Veze su im burne. gljivičnih infekcija i infekcija urogenitalnog trakta. Često im se menja raspoloženje. Osobe kojima se prepisuje Pulsatilla su preosetljive. Lako pocrvene i potreban im je čist vazduh. I deca i odrasli spavaju na leđima sa rukama iznad glave. Kako stare. steriliteta. vole da vladaju.2009 Platina je homeopatski lek koji se primenjuje kod paraliza glave i usana. Smiruje suvi kašalj ili vlažni kašalj praćen izbacivanjem sluzi. često pate od straha da bi se nekom njima dragom moglo nešto loše dogoditi. odvojeno i izolovano. deluje protiv akni koje bole na dodir.2009 Pulsatilla je homeopatski lek napravljen od poljske anemone. svoju ličnost. Osobe kojima se ovaj lek prepisuje su ohole. Odlična je protiv mučnina i povraćanja. U ishrani najviše vole slatkiše. maze i paze. Jako su usamljene i imaju potrebu za društvom. menopauzalne tegobe. plačljive. opstipacija. ako ne zadovolje prerasta u strah i razočarenje. Iako su popustljive. sir.05. nadutosti trbuha.05. Ove osobe imaju istaknute. Spremni su da idu do krajnosti.

sjajnih očiju sa dugačkim trepavicama.2009 Phosphoricum acidum je homeopatski lek napravljen od fosforne kiseline. Imaju veliki broj prijatelja kojima se lako poveravaju. ribom. Koristi se kod promuklosti i laringitisa. Karakteristično je da koriste narkotike. spore. sporo odgovaraju. sagorele. svuda budu pristuni. zavisni su. pa su prisutni kašalj. često se bave umetnošću. Phosphorus Postavljeno: 21. Mršavi su. predstavnike kraljevskih porodica. Homeopatska medicina upotrebljava srž korena. Phosphoricum acidum se preporučuje ljudima koji pokazuju opštu ravnodušnost i pate od smanjene mentalne sposobnosti.2009 Phosphorus je homeopatski lek koji se pravi od fosfora. naročito zbog ljubavnih razočaranja. da oni na nekoga nasrću nožem ili sanjaju dvorove.Imaju nagon da upotrebe nož kada ga vide i opsednuti su temama vezanim za rojalizam. uplašena su pričama o duhovima. Paeonia officinalis Postavljeno: 20. osetljivi su i veoma osećajni. bol u grudima. Živahni su. Ipak. ako se u toj oblasti nisu realizovali. Phosphorus je prikladan je za ljude koji se iscrpe posle kraćeg telesnog naprezanja. Usled hronične iscrpljenosti žude za osvežavajućim voćem i pićima. Traže upaljeno svetlo u hodniku i odškrinuta vrata od spavaće sobe. smanjene koncentracije. Glavni predmet osoba kojima se prepisuje Paeonia officinalis jesu kuća i porodica. skloni umetnosti. šarmntne. ne mogu da spavaju nakon strašnih priča i televizijskih emisija. privlačni. razdraganošću. Slaba tačka su im pluća.05. lako se iscrpe. Phosphoricum acidum Postavljeno: 20. Uprkos tome. bez ispoljavanja bilo kakvih osećanja. Sprečava klonulost organizma. sladoledom. u svemu učestvuju. žude za hladnim pićima. teško disanje. Nije neuobičajeno da ovim osobama loše funkcioniše tireoidna žlezda. pa shodno tome često sanjaju upravo noževe. kako ih literatura opisuje „ikričavi" ljudi koji u mladosti osvajaju svojim optimizmom. Rano gube kosu ili rano osede. Pričaju u snu i detaljno se sećaju svih detalja snova koji često traju jako drugo. prehlade. Čak se i kao odrasli boje mraka.2009 Paeonia officinalis je homeopatski lek napravljen od biljke božur. čokoladom. Osobe koima se prepisuje Phosphoricum acidum su apatične. Posebno neočekivane i iznenadne promene veoma . naročito kod žena posle porođaja.05.05. često imaju crtu vidovidosti u sebi i imaju proročke snove. naročito muzici. umiljati. Njima je potrebna stabilna kuća i imaju averziju prema promenama. Često su veoma žedni. Imaju skladne pokrete i vole život. zbog preterane želje da svuda stignu. deluju istrošeno i umorno. Potiskuju osećanja. usmerene prema drugima. imaju sposobnost da rade satima. ispljuvak obojen svežom krvlju. romantični. često se boje mraka. potrebno im je društvo ali često mogu biti lakoverni i previše otvoreni prema drugima. gaziranim pićima i slanom hranom. bilo žive ili umrle. Kao deca. strastveni i prilično preplašeni. za povećanje kondicije. Skloni su ljubavnim razočarenjima. kreativni. Osobe koijma se Phosphorus prepisuje su otvorene. Ljubav je smisao njihovog života i. pa pate u sebi zbog besa ili tugovanja.

sjajno i crveno. Ta dva stanja se smenjuju. Ovaj lek se daje najviše za probleme rektuma i anusa kao što su fisure i hemoroidi. mirise. Često su pospani i emocionalno tupi. peludne groznice. ne podnose čekanje u redu. iritabilnih creva. Lukavstvo prilikom poslovnih dogovora ili prilikom napredovanja na poslu. Kritični su i savesni. Uglavnom su agresivni i skloni svađi. Ove osobe ne osećaju bolove tamo gde se to normalno očekuje ili osećaju bolove svuda i preterano su osetljivi. takođe na grudima.05. na primer u internat. ukočen hod. dubok i težak san. kolenima i nožnim prstima. alkohola. grčeva. Ne podnose tesnu odeću. Karakteristična za njih je hronična opstipacija ( zatvor) i tvrda stolica. Karakteriše ih uznemirenost pri pomisli da će izgubiti porodicu. grčevi u želucu. Koristi se za mišićne grčeve najčešće u predelu velikih mišića listova ili tabana. Ublažava začepljenost i upalu gornjih disajnih puteva i bol u nozdrvama. ako se sve ne obavlja prema pravilima. Više vole da se stvari ne menjaju. Poseduju snažnu seksualnu energiju. Žale se da su ostavljeni od strane familije. nožnom prstu. To je vrsta nostalgije. i prati ih osećaj drhtavice. Boje se braka i intimnosti. cistitisa. Imaju veliku želju za radom. teže da nešto postignu. Bolovi u člancima i prstima. tupog. Kao deca brzo završavaju domaće zadatke i imaju jasne i bistre misli. dodir. slabost nogu. pospanosti i tuposti. Primenjuje se kod čireva. mogu biti izvor velikog stresa za ove osobe. Nux vomica Postavljeno: 20. koji imaju strah od stranaca i novih stvari. on je i glavni lek za ljude sa problemima koji su u vezi sa njihovim poslovima. pogotovu oko struka. stopalu. Svako kašnjenje ih uznemirava. Pomaže osobama koje se malo kreću i koje koriste duvan i kafu u velikim količinama oslobađa ih grčeva. drugih situmalanasa. senzualnog i sanjivog izraza. zapušenja nosa. Kada ih rad iscrpi upadaju u stanje zbrkanosti. Osobe kojima se Nux vomica prepisuje su vrlo ambiciozne. Ne mogu da podnesu da ih pošalju od kuće. prehlada. proliv od uzbuđenja. Paeonia se koristi za intenzivne. hernija. pečenje u očima i zvonjava u ušima. mada takođe mogu da pomognu kod zastrašujućih noćnih mora. nozi. euforične su. Sve akcije su im vrlo intenzivne. kako fizički. Osobe kojima se Opium prepisuje su sklone sanjarenju. U hroničnim stanjima lice je često otečeno. usmerene na ciljeve. Osetljivi su na buku.2009 Ovo je homeopatski lek napravljen od jedne vrste otrovnog oraha. U akutnim stanjima se dešava da se bude u velikom strahu. U noćnim morama to može da im se vraća kao smrt nekog člana porodice. Nux vomica je glavni lek za poslovne ljude. mokrenje u krevetu posle doživljenog straha. svetlost. naročito onih koji su sa duhovima. . Razdražljivi su i nestrpljivi. Iritira ih ako ih neko ometa u postizanju cilja. Uopšte mogu biti uznemireni ljudi.05.utiču na njih. pekuće bolove u anusu tokom i posle stolice. a sa druge strane njihove ličnosti je strah.2009 Opium je homeopatski preparat koji se pravi od semena maka. grde ostale vozače. zadržavanje urina preko dana. Često su zavisni od kafe. ili profesionalna ljubomora. Opium je jedan od glavnih homeopatskih lekova za tegobe izazvane užasom. bolova i mučnine nakon obroka. rektumu. a koji proizilaze iz opšte mišićne napetosti. glavobolje. imaju ″blažen″ izgled. mamurluka. Nestrpljivi su. opstipacije. marljivi i poduzetni. nervozna vrtoglavica kada se pomera. tako i mentalno. Kada izgube svoj dom ili nešto slično mogu postati veoma depresivni. učestalih napada kijanja. Mogu se osećati kao da im je koren odsečen. ponekad im može biti vruće i obilno se znoje. Bude se rano ujutru. želudačnih problema. Indikacije za Paeonia Officinalis su i hronični čirevi na donjem delu tela. Opium Postavljeno: 20.

egoistični. U očima im se vidi dugotrjna tuga i potreba za plakanjem. Retko plaču. jer plakanje pred drugima smatraju poniženjem. razbesne se i to pamte. Takođe je prisutna mršavost koja je najizraženija na vratu. Mercurius . Nitricum acidum se primenjuje kod akni. Izvinjenje ih ne može zadovoljiti. čireva na koži.2009 Ovo je homeopatski lek koji se pravi od azotne kiseline. izuzetno su osetljivi i ranjivi i boje se da pokažu osećanja da ne bi bili povređeni. bolova u grlu. To je zato što rado i dobro slušaju. Veoma su osetljivi na bol. čak i na tužne priče. Mogu da ostanu zatvoreni ceo život. boje se smrti. svadljivi. Osobe kojima je Natrium Muriaticum potreban spadaju u pomagače. a kada to rade. vagina). Imaju suve sluzokože ( usne. a nekada razmišljaju čak i o samoubistvu. Pesimistični su i kritički raspoloženi. rade kada su sami. osetljivi su na nesklad i dodir. uzbuđenje ili na gubitak sna. nekoliko oboljenja gastrointestinalnog trakta i kože ( herpes. Teško govore o svojim intimnim osećanjima. kod kuće ili u školi i deluju društveno. Glavni simptom su glavobolje. Lako se i uvrede i svaku uvredu pamte dugo. anemije. nepovreljivi i ogorčeni. bojeći se da ne mogu da ozdrave. Strašpno se brinu za svoje zdravlje. bilo emocionalni bilo telesni. gihta i Adisonove bolesti kao i kod dijabetesa. Njihova parola je ″mogu oprostiti ali ne i zaboraviti″. Mogu se osamiti u bezopasnim aktivnostima kao što su čitanje. naročito u ljubavi. naročito materijalno. Kao tinejdžeri. Nasuprot tome mogu biti sebični. Zaljubljuju se u ljude koji su im nedostupni jer im to dopušta da ostanu van stvarnosti. Treba ga razmatrati i kao mogući lek kod hipertireoidizma. Osobe kojima se prepisuje ovaj lek zameraju drugima stalno. Kada vide nepravdu. ali mogu biti vrlo osetljivi. Često deluju snažno. očajavaju. prefinjeni. Karakteriše ih velika slabost koja je najizraženija ujutro. Iako dobro funkcionišu u društvu.Nitricum acidum Postavljeno: 20. u krevetu. alergije). ali ih nedovoljno maze i ljubav retko izražavaju eksplicitno. Istovremeno se boje smrti i za njom čeznu. čak i protiv svoje volje. Ovo je lek za određene vrste groznica. cinični. oči. možda posle ranog razočarenja nerado imaju partnera jer strahuju da će biti odbačeni. Sve u svemu to su ljudi koje je teško voleti. Kao odgovorni roditelji brinu se za svoju decu. Natrium Muriaticum Postavljeno: 20. saosećajni. besni. zaokupljeni sobom.2009 Natrium Muriaticum je homeopatski lek koji se pravi od natrijum hlorida ( kuhinjska so). kao efikasni profesionalci mogu dobro intelektualno da komuniciraju. ispucale kože. jer ne govore o svojim slabostima. Glavne povrede ovih osoba su posledica razočaranja. Za njih je tipična zimogrožljivost i podložni su prehlađivanju. muzika i dr. nerado govore o svojim osećanjima. Ne opraštaju i ne zaboravljaju.05.05. S takvim ljudima možete biti prijatelj godinama da ga ipak ne poznajete. bradavica. imaju umetničke sklonosti i razvijen osećaj za druge.

Rano počinju sa seksualnim odnosima i masturbacijom. dok se u sebi osećaju kao maleni i slabašni.05. Čim zapaze i najmanju negativnost zatvaraju se i tako ostaju zatvoreni. Uobražavaju da okruženi neprijateljima. ulkusi (čir) i Parkinsonova bolest. Kada se vezuju za druge osobe. veze. Deca su vrlo osetljiva na kritiku i plaču na svaku opomenu. Strepe kada iščekuju ispite ili važne sastanke. Skloni su preuveličavanju. Vole životinje čak i kad su alergični na njih. Ovo su osobe koje u svemu preteruju. kolitis. Mogu imati puno ideja. Nezadovoljni su. Ako se na nešto usmere. mrze onog ko ih kritikuje i to može da izazove i nasilničke impulse.05. Poznati su kao diktatori na poslu ili kod kuće. Kao deca slabo napreduju. Vole more. peludne groznice. nekada su ljubazni. Neki rado podučavaju. Uglavnom spavaju na stomaku.2009 Ovo je homeopatski lek koji se pravi od žive. samopouzdani ili nesigurni. pa im najviše odgovaraju sporadične aktivnosti. nemaju samopouzdanja.2009 Osobe kojima se prepisuje homeopatski preparat Medorrhinum su ljudi koji imaju potrebu da sve probaju u životu – drogu. Najčešće su dosta ljubomorni i užurbani.Postavljeno: 20. Imaju veoma naglašen polni nagon. zapaljenjskih procesa u ustima i nosu. Imaju partnere u nekolikio gradova. drhte ili mucaju. dok sa druge strane mogu biti sramežljivi. na čelu ili u položaju fetusa. poznate i pod imenom jelenji rogovi. Karakteristična je jak crveni osip od pelena koji se neprestano javlja.2009 Lycopodium je homeopatski preparat koji se dobija iz svetlo žutih spora mahovine Lycopodium. pomalo divlje i obično veoma živahne. Ekstrovertne su. Grizu nokte. Kod male dece su česti problemi sa zapaljenjem srednjeg uva. Usmereni su na seks i skloni su promiskuitetu. često su paranoični. a kod odraslih prehlade. ali se stide i nemaju . Skloni su koketiranju. Vrlo su konzervativni i potreban im je stabilan život koji će da ujedini i smiri njihov unutrašnji nemir i raskol. naročito kao deca i rano sazrevaju. Kao deca su često prehlađeni i mucaju. zubima. Najbolje se osećaju uveče. desnima. Često sanjaju groblje. Reiterov-og sindroma. pomalo grube i neotesane i ne baš osetljive. što može dovesti i do seksualnih ekscesa. energiju troše u mahovima. osetljivi su na kritiku.05. strah da ih neko prati. Narav im je hirovita. Lycopodium Postavljeno: 20. mogu ići do krajnjih granica. U sebi imaju osećaj da ih nešto stalno požuruje i u strahu su da ne mogu da reše problem koji trenutno imaju. onda je to veoma čvrsto. Osobe kojima se prepisuje Mercurius su u osnovi veoma preosetljive na sve. I jedno i drugo prestaje kada se opuste. Osobe kojima se Lycopodium prepisuje vole moć i izgledaju veliki i nadmoćni. strah da ne polude. i sl. Medorrhinum Postavljeno: 20. razne aktivnosti. nekada nezgodni. U svakoj situaciji sagledaju emocionalni naboj i brzo reaguju. Kada se zatvore. plaše se duhova i visokih mesta koje ih progone i u snu. Medorrhinum se koristi kod astme. a često toga nisu ni svesni. Raspoloženje ima varira. imaju košmarne snove. Za ove osobe je karakterističan strah od mraka. ali ne i jasan plan šta treba uraditi. pelenskog osipa. Nisu emotivni. bradavica.

jer žele da budu na vrhu. Više vole da čitaju ili se igraju na kompjuteru. bubrežni kamenci. astma. Zbog svoje ljubavi prema moći. noću ustaju da jedu. depresiju. Kao stariji ljudi mogu patiti od bolova u predelu srca. Ljubomora može da preraste u veliku sumnjičavost. Veoma su egoistični i mogu biti arogantni. teško ih je prekinuti i na trenutak. Bolećivi su i pate od glavobolja na desnoj strani tela i spadaju u desnostrane tipove ljudi. besa i nadutosti trbuha. agresivne. sarkatični i oštri. kongestivna slabost srca. kojima nedostaje samopoštovanje. Sklone su alkoholizmu. a pomaže i kod neraspoloženja. Imaju česte migrene. Lycopodium je važan lek za jetru. Ispravljaju ono što im roditelji kažu i naizgled dominiraju ili mogu biti introvertni. Osobe kojima se Lachesis prepisuje su veoma pričljive. bolesti. Kao mala deca mogu biti vrlo ljubomorni na braću i setsre. Uobičajeno je da menjaju predmet razgovora i da su oštroumni. San im ne donosi odmor. osvetoljubive. moguće i zbog noćnih problema sa srcem. sprečava glavobolju. često povučeni intelektualci. i pored velike osećajnosti nisu u stanju da izraze emocije pa se plaše bračnih obaveza i emotivnog vezivanja. Oni žude za slatkišima. Zmija se plaše čak i na televiziji. Muškarac može odlučiti da se ne ženi ili da kad dođu deca. Lachesis Postavljeno: 20. slabi su timski igrači. desno uho. Glavobolje se pogoršavaju od vrućine i pre menstruacije kod žena. infarkt miokarda. Mogu biti skloni tamnoj prebojenosti kože. Razgovor sa njima je jednosmerni proces. Još kao deca se ponašaju kao tirani i vladaju nad roditeljima još pre nego što progovore. teskobu. purpurnoj. To ga ponovo stavlja na prvo mesto i godi njegovom egu. naročito oko vrata i iz sna se bude sa osećajem gušenja i pate od noćnih mora. grlo na desnoj strani. duhoviti. mogu ipak biti simpatične zbog jakih emocija na koje ako im ne odgovorite istom merom ili ih razočarate pokazuju svoje mane. teskobe. posebno karcinoma. impotencije. Osim što jasno rečima izražava mržnju. Lako uče strane jezike i vole pevanje. osećaja tuge.samopouzdanja. lako dobijaju modrice i mogu biti skloni melanomima. nefritis. pravnici i sveštenici. Prepuni su ideja i imaju snažnu potrebu da ih izraze. . Nekada se to manifestuje kao astma. Poput zmija ove osobe su veoma lukave.2009 Lachesis je homeopatski preparat koji se pravi od zmijskog otrova. Česti su i gastrointestinalni problemi. ciste na jajnicima. angine. Uočljiv je strah od zmija koje često sanjaju. talase vrućine sa crvenilom kože lica i vrata – simptome koji prate menopauzu. dete može biti i osvetoljubivo. oprezni i nerado se igraju sa drugom decom. lako se zajapure. ne mogu da spavaju na levoj strani jer im to pogoršava srčane bolove i palpitacije. prvo će ih boleti desno oko. jako su inteligentni. preuzimaju vodeću ulogu i upozoravaju ostale na njihove greške. moždani udari. ne vole da budu sami noću. uglavnom je prožeto noćnim morama. ljubomorne. Lachesis smiruje nervozu. pate od brojnih strahova. osluškuju ga jer im jako lupa posle večernjih obroka.05. Izgleda kao da govore a ne slušaju. i on više ne bude u prvom planu. Kada malo porastu. Sve u vezi sa njima je intezivno i naglašeno. ne podnose da ih bilo šta steže. ujutru su neispavani i neraspoloženi. visokog krvnog pritiska. inteligentne ali i strastvene. a tegobe počinju na levoj strani tela. Najčešće su po zanimanju lekari. Osobe kojima je potreban ovaj često prepisivan lek plaše se duhova. ode sa ljubavnicom. sumnjičave. a kasnije i u paranoju. a ono malo što spavaju.

Lac defloratum je odličan lek za migrenu. Mleko osigurava preživljavanje novorođenčadi.05. konstipacije (zatvor) i drugih simptoma. Nijedno mladunče sisara ne može da preživi bez majke. . na kretanje. Nesvesnost svojih granica dovodi do problema sa kožom. migrene. Mleko ne samo da prehranjuje. potištenost. toliko su tužni. već i predstavlja zaštitu od izazivača bolesti. psorijaze itd s obzirom da je koža granica fizičkog tela. na svetlost. osećaj praznine. bol se odražava kao intezivno pulsiranje sa mučninom. Takođe Lac Maternum pomaže za prevazilaženje anksioznsti i zabrinutosti. prisutan je osećaj kao da su u snu i želja za astralnim sferama. pa im je mnogo lakše u određenim situacijama reći ″ne″. da misle da moraju umreti u naredna 24 sata. zimogrožljivost i sl. gubitak kose i sl. Osobe kojima je ovaj lek potreban imaju problem sa svojim identitetom i ličnim granicama. Osoba nije u svom centru i na njenu energiju jako utiču energije drugih ljudi i okruženja. pacijenti izveštavaju o prestanku vrtoglavica. kada su strahoviti bolovi praćeni obilnim mokrenjem. kod morske bolesti. žene su za vreme menstrualnog ciklusa veoma iscrpljene. Kliničke indikacije bi bile: glavobolje kod kojih bol počinje na čelu i onda se širi u potiljak. jača libido. Lac Maternum je sastavljen od mleka iz nekoliko različitih stadijuma. gubitak osećaja. biti blizu smrti. Osobe koijma je potreban Lac defloratum osećaju pripadnost nekoj grupi. postaju svesniji svojih potreba. vrtoglavice. Stalno ih proganja osećaj da su napuštene. pa kroz prvih par dana) sve do mleka 10 meseci posle porođaja. Kada ga dete pije ono je zadovoljno.Lac Maternum Postavljeno: 20. poput ekcema. Stalno sanjaju da odlaze kod prijatelja na sahranu. Lac defloratum Postavljeno: 20. nesvestica. U mnogim slučajevima kada je lek dobro delovao. slab libido. Veoma teško doživljavaju razdvajanje od roditelja ali i drugih ljudi za koje su vezane. nemaju strah od smrti. povraćanjem. mamuran osećaj. Može se reći da ovaj lek služi za održavanje emocionalne ravnoteže. Ne postoji jasnoća uma. počevši od kolostruma (prvo mleko koje se luči odmah posle porođaja. Davati svoje mleko znači hraniti telo i dušu. Jer otac. razmišljaju o samoubistvu. Kod ovakvih ljudi kada je energija koncentrisana previsoko u fizičkom telu. Mleko je životni sok sisara. ako je još uvek tu.2009 Ovo je homeopatski lek napravljen od obranog kravljeg mleka. To se događa zato što nema izgrađenu barijeru između sebe i okoline. sigurno. ne može da ga nahrani svojim mlekom. Fizički olakšava glavobolje. I samo dojenje je jedan duboko simboličan proces: dete se hrani materijom koju proizvodi majka. Imaju osećaj da su izgubili nešto neizmerno dragoceno i da su odjednom ostali sami. Karakteristike ovih ljudi su i nesvestica. sjedinjeno sa svojom majkom koja jedina ima moć da svom detetu pruži sve ono što poželi. klaustrofobija. prezir prema životu. Lac Maternum pomaže ljudima da osveste svoje granice i da odvoje ono što ″oni nisu ″. To čini ovaj lek vrlo efikasnim i u lečenju kožnih bolesti. Ovo je lek koji je indikovan u slučajevima poremećaja u ishrani. potreba za društvom. naleti vrućine u glavi. Zbog manjka energije u donjim delovima tela javljaju se hladnoća u ekstremitetima. nestvarnog osećaja. kod jakih glavobolja.05. Biti bez majke znači biti napušten. javljaju se glavobolje. jak im je osećaj odgovornosti. lenjost. Osobe kojima ovaj lek može pomoći su osetljive na buku. Biva im bolje od pritiska i kada glavu (posebno u slučaju migrene) jako stegnu nekim povezom. depresija.2009 Lac Maternum je homeopatski lek koji se pravi od ljudskog ( majčinog) mleka.

uključujući bolest. . krajnika. Lac caninum Postavljeno: 20.05. Imaju snažno izražen osećaj dužnosti i čvrsto se pridržavaju krutog unutrašnjeg koda o dobru i zlu. Čest je lek i za probleme sa dojenjem. konvencionalni ljudi strogog morala. pa iznenada obolevaju i to ozbiljno. ludilo.zasljepljenjem i upornom konstipacijom kod koje je stolica tvrda. ekstremiteta i uma. Lako se razbesne na najmanju iritaciju i mogu biti agresivni i imati odbrambeni stav. nesanica i astma. Osobe koijma je ovaj lek potreban su preosetljive. astme. Boluju i od nefritisa. bol u leđima i malaksalost sa karakterističnim probadanjem. malo sa desne strane.2009 Lac caninum je homeopatski lek koji se pravi od psećeg mleka. zemljotrese. Osobe kojima je ovaj lek pokazuju veliku zaboravnost. preosetljivost na promaju. strah od pasa. boje se brze vožnje. Osobe kojima se Kali carbonicum prepisuje teško izražavaju svoja osećanja i drže ih pod kontrolom. Majke nekada nemaju strpljenja sa decom. Mogu dosta toga da izdrže. slabost srca. psi. Kali carbonicum Postavljeno: 19. a naročito strahuju od bolesti. a kada se razbole počinu da se svađaju. lako se uzbuđuju. za bolne i natečene grudi. ali su u sebi veoma osetljivi.nakon snažnih naprezanja. upali grla. bolna i uzrokuje pukotine na anusu. baš zato što ne pokazuju osećanja. Imaju manjak samopouzdranja. pravila morala. bolova u jajnicima. pa bole malo sa leve. što je manje uobičajeno kod drugih lekova kod kojih postoji pravilo bar na kojoj strani počinju simptomi. svih vrsta zapaljenja. Osobe kojima je potreban ovaj lek smatraju najstrašnijim snom onaj u kojima se pojavljuju zmije. mešajući ili ispuštajući slova ili reči. čini se kao da su bezosećajni. opisuje česte slučajeve ljudi koji su imali teško detinjstvo. astme. čira na želucu i raka. Ukočeni su na svakom nivou pa biraju i zanimanja gde je potrebno da se strogo pridržavaju pravila. oluju. Često se svađaju sa bračnim drugovima ili porodicom. Uznemiravaju ih stvari koje su izvan njihove kontrole. često greše u govoru i pisanju. dugačka . Kali carbonicum se primenjuje kod bolova u leđima i u zglobovima. Sve drže u sebi dok fizički ne krahiraju. strepnju i strah osećaju u želudcu. Simptomi kod ovih osoba bez obzira da li se radi o vrtoglavici. To su korektni. Vermeulen. društvene. Dok su zdravi suzdržavaju se od kritike. a karakteriše ih i veliki broj strahova. pogotovo ako se bol seli s jedne strane tela na drugu. oboljenja dojke.05.2009 Ovo je homeopatski lek napravljen od soli ugljene kiseline. Muškarci često frustriraju svoje supruge. Karakteristika im je prisustvo kesica ispod očiju. S obzirom da pate ćuteći. kroz koje su razvili manjak samopouzdanja i osećaj bezvrednosti. U homeopatiji se Lac caninum koristi kod upala grla i tonzila. zmija. Skloni su visokim moralnim standardima. Ne opaža se kada su pod stresom sve dok situacija ne postane dosta ozbiljna. bube. poznati homeopat. Strepe zbog svojih simptoma. leđa. ortodoksni. stalno menjaju pravac. artritisa. baš kao pas koji brani svoj teritoriju. smrt. laktacija i izvan dojenja i dr.

Osim ljubomore. Pričaju seksualne šale u neprikladnim situacijama.05. dok u sebi pate. Širi se dužinom nerava. To su sposobni ljudi koji brzo shvataju. Čim tegobe počnu da se smanjuju po intenzitetu. kulturne. Daje se i deci koja i nakon manjih povreda glave pate od spazama.05. promene raspoloženja. u razgovoru koriste seksualne konotacije. Pretpostavlja se da kantarion u mozgu zadržava serotonin. ljudi koji se svlače na ulici. kod gubitka voljene osobe i napuštenosti. Ignatia je glavni homeopatski lek za svežu. .05. nakon lečenja kod zubara. Ove osobe se kriju iza tvrde fasade i deluju hladno. Lek je indikovan i kod pulsirajuće glavobolje. Koristan je za ubodne i prostrelne rane i sprečava tetanus. Imaju visoka očekivanja i od sebe i od drugih. Da bi uznemiriili i skrenuli pažnju na sebe mogu se ponašati šokantno i uvredljivo. Kada povreda zahteva hiperikum bol je sevajući i veoma snažan. Hypericum Postavljeno: 19. supstancu odgovornu za pozitivno raspoloženje čoveka. Spoljašnjost im može biti gruba. Naročito se primenjuje kod razočarenja. udaraju. prefinjene koje su idealisti.2009 Hypericum je homeopatski lek napravljen od ekstrakta biljke kantarion. poniženja i straha. Deca u tinejdžerskom uzrastu mogu biti kritična. apsolutni prefekcionisti.Ignatia Postavljeno: 19. depresije. leđa). Primenjuje se i za depresiju kao posledicu hirurške intervencije. Osobe kojima se prepisuje Ignatia su romantične. stida. tugu novijeg datuma. Veoma su disciplinovane. U početku pate ćuteći. Za odrasle je karakteristično uzdisanje. odnosno zatiljni grč ( opistotonus). pogotovo razočarenja u ljubavi. pa ima dece koja se tuku. sukoba. Ne treba im podrška. neprijatnosti. stroge prema sebi. Ignatia pomaže kod emocionalnih problema. Kantarion je dugo poznat po smirujućem efektu.2009 Ovo je homeopatski lek napravljen od jedne vrste oraha koja u sebi sadrži strihinin. sumnjičava ili izazovna. Hypericum je odlična supstanca za povrede delova tela koji su bogati nervima ( vrhovi prstiju. ujedaju. Osobe kojima se prepisuje Hyoscamus imaju jako izražen seksualni nagon. osećaja krivice. Kada plaču moraju biti sami. sve dok sasvim ne prođu. Ruka im često gravitira prema genitalnom području. kao što su žalost. Prepisuje se kod povreda živaca usled nesreće ili operacije. Ove osobe koriste golotinju kao način da šokiraju. Hyoscamus Postavljeno: 19. povećava se i razmak između svake naredne doze. Koristan je kod pada na rep kičme. plaču. Često ne jedu voće i boje se ptica. samosažaljenja. Plaču jecajući i sa knedlom u grlu. nožni prsti. Ove osobe često žele da budu same. tuga.2009 Ovo je homeopatski lek koji se pravi od biljke bunike. izraženo je i agresivno ponašanje. nagnječenja perifernih nerava. kada je smanjena funkcija nerava i kada se javi vratna ukočenost. na primer deca koja ostavljaju otvorena vrata tolaeta da bi ga drugi videli. naročito deci. Šale mogu da postanu pakosne i prljave uz neodgovarajuće ponašanje. I kao deca i kao odrasli iz ljubomore mogu da izvrše i ubistvo. tako da najnovije studije ukazuju da bi mogao da zameni antidepresive današnjice. naročito u značajnim razgovorima. lako se uzbuđuju i veoma su ljubomorni. egzibicionisti. to je situacija besa. ljudi koji idu na nudističke plaže ili nose izazovnu garderobu. pri čemu je telo izvijeno unazad.

Osećaj vreline i proširenja u glavi. Karakteristično za ove ljude su velika tenzija u mišićima. Stanje koje je kombinacjia istrajnosti i rezignacije. posebno kod starijih ljudi. Glas je grub. Tolerantni. unutrašnji ili spoljašnji. sa fisurama ali sa vrlo malo krvarenja. želudačni kamenac i želudačne kolike. uvek izgleda kao da istrajavaju. dobar je za ljude koji lako odustaju. igraju se prstima. Hernije ( kile) koje ne reaguju na indikovane lekove. Pomaže kod krvarenje iz materice.05. Zbog asocijalnog ponašanja mogu ih isključiti iz vrtića. nervoze. licem ili usnama. Ceo grudni koš podrhtava od kašljanja. Nekada ove osobe čupkaju odeću. promukao. Egoizam se izražava kao snažna potreba da se bude u centru pažnje. briga oko minornih detalja. manične depresije. osećaj golicanja u disajnim putevima. hemoroidi. promiskuiteta. Sumnje mogu prerasti u ozbiljne paranoje povezane sa mnogobrojnim iluzijama. šizofrenije. To su snažne individue koje se suočavaju sa povećanim stresom. konstrikciju jednjaka tokom kašlja. Takođe. Plutajući i zamagljen vid od stresa i umora.2009 . Posle dugog i iscrpljujućeg izdržavanja.lome. Za one koji su na ivici da odustanu u očaju posle ogromnih napora: imaju problema da nauče iz prethodnih iskustava. Lek je dobar za retardiranu decu. pogotovu odmah nakon što legne. Ostali simptomi i znaci kod kojih je lek potreban su bol i vrućina u glavi od besa. mogu da budu veoma strpljivi. Disanje je ubrzano i anksiozno. paranoje. ali kada dobije temperaturu onda ima averziju. dece i posla. za bronhitis i upalu pluća. skoro izgubljen. skidaju odeću. Tenzija u vratnom i potiljačnom pršljenu od preteranog rada. negovatelji sa sposobnošću da skinu teret sa pleća drugih i preuzmu ga na sebe. Noću kašalj nastupa u paroksizmima (pojačavanje simptoma u napadima do krajnjih granica) i kašalj je toliko jak da budi iz sna. iscrpljeni od suviše trčanja okolo. sporo se ljute i reaguju. kuće. Glononium Postavljeno: 19. Ima osećaj stranog tela u dušniku. do rituala. dođu do tačke kada više ne mogu: tada je ovaj lek od najveće koristi. Sve navike i rutine su im duboko ukorenjene. Za ljude koji ne uče lekcije lako. Koristan je za bistru decu koja se bore sa pritiskom u školi. i da nauče iz njih. Konstipacija i naduvenost usled stresa. Za biznismene koji zbog preteranog rada dovode sebe i sve okolo u stanje besa i postaju iznureni Mladi ljudi sa viškom energije ali bez odgovornosti. Lek je dobar za one koji imaju problema da asimiliju gubitak i tugu. Impotencija kod muškaraca koji ulažu previše energije u agresivno traženje svog kreativnog završetka. Lek je indikovan i kod kašlja koji se pojavljuje nakon malih boginja ili šarlaha. tada ima želju za društvom. Kod dece i paranoidnih tipova može se javiti tiho mrmljanje. šapat ili ćutanje ili pričljivost sa brzim menjanjem tema i prostačkim govorom. Majke koje su morale da suprimiraju svoju ženstvenost da bi se izborile sa zahtevima muža. Stisnutost očiju i glave. Quercus robur Postavljeno: 19. zaštitnici. ali se ublažava od uspravljanja. opsesija jednom stvari. Osobe kojima ovaj lek odgovara preduzimaju veliki napor. Za one koji nastavljaju da se bore uprkos tome što ih je oborio teret života. Hyoscamus se primenjuje kod problema u ponašanju dece. Ciste i izrasline na genitalijama. buke. menstrualnih grčeva i glavobolje.2009 Quercus robur je homeopatski lek napravljen od hrasta. za one koji ponavljaju ista iskustva. Kada je zdrava osoba.05. iritabilnost. Glavobolja sa bolom u unutrašnjem ćošku oka. Kao deca ravnaju se prema roditeljskim idealima na štetu svog samoizražavanja.

osećaju se ukočeno. Ispiti. Osobe kojima je potreban ovaj lek i na javi i u snu se suočavaju sa strahom od pada. Nekada se noću bude i ne znaju gde se nalaze. Osetljivi su na promene vremena. bode. pre nevremena. magle. umorno. kongestivne bolesti srca. aritmija. Jedan od glavnih uzroka za prepisivanje Glononiuma jeste sunčanica. naročito od jabuka. kada je praćena napred navedenim simptomima. širokih mesta. pospana je i letargična. Colocynthus Postavljeno: 19. nevoljno se prihvataju bilo kog posla. iritabilne. visokog krvnog pritiska. prijaju joj samoća i tišina. Osobe koijma je Gelsemium potreban su bez samopouzdanja. Osoba se oseća iscrpljeno. Osećaju mentalnu tupost i misle da na mogu da učine i najmanji napor za razmišljanje. počinju da se tresu. klecanje kolena.Glononium je homeopatski lek koji se pravi od nitroglicerina. Kao deca se grčevito drže kada ih nose ili kada su u kolicima. sastanak.05. podrhtavanje ruku i iznenadnu malaksalost čak i kada sede. osetljive. Ovo je najbolji homeopatski lek za agorafobiju (strah od otvorenih.2009 Colocynthus je homeopatski lek koji se pravi od jedne vrste gorkih jabuka koji umiruje grčeve ( kolike). oboljenja srčanih zalistaka. Osobe kojima je Glononium potreban se slabo orjentišu u prostoru i konfuzne su. Ako izviju telo ili ga čvrsto . apatični. boje se da ne mogu izaći na kraj sa životom. Imaju iznenadne bolne grčeve i bolove kao da ih neko reže. oseća bol u celom telu. buši ili štipa. od gomile. Takođe imaju kolike (grčevite bolove) ili neuralgije uz veliki bol od potisnutog besa ili nervoze. nizak krvni pritisak. ne mogu se suočiti ni sa najsitnijim izazovom. hiperemije mozga i sl. strahom da bi srce moglo prestati da kuca ako se ne pomere (ubrzani puls prilikom kretanja). Imaju probleme sa krvotokom i nesvesticom. veoma su razdražljivi. Gelsemium Postavljeno: 19. I u ovim situacijam se može javiti drhtanje ekstremiteta. Gelsemium je dobar za simptome koje se javljaju pre i posle nekog ispita ili teškog psihičkog šoka. kapci su teški i padaju. ali ne mogu da plaču. trgova). Često su ovakva stanja praćena dijarejom ( proliv) ili učestalim mokrenjem.05. Često se daje kod lažnih porođajnih bolova ili kod izraženog straha od porođaja. usporenim pulsom. nastupi u javnosti. Colocynthus se prepisuje kod osoba koji imaju bolove u želucu. Lenji su. Nije žedan iako su usta i sluzokoža suvi. imaju jače simptome kod vlažnog vremena. Koristi se i kod sporo rastuće temperature koja obično nije jako visoka. loše vesti su teško podnošljivi. razdire. Često se izgube čak i na mestima i u ulicama koje dobro poznaju. ili sanjaju da polažu ispit. Zato je ovaj lek i dobar kod kongestivne glavobolje. Primenjuje se i kod žena u klimaksu koje imaju talase vrućine. migrena. Ove osobe su u takvim situacijama uznemirene. kod sparine i toplog vetra. i najmanja sitinica ih uzbudi i iznervira i tada imaju osećaj da im krv ″šiklja″ u glavu ili srca. Oseća slabost ekstremiteta. Uglavnom sve tegobe pa i snovi dolaze nakon nekog težeg iskušenja ili suočavanja sa velikim problemima.2009 Gelsemium je homeopatski lek koji se pravi od korena žutog jasmina. Glononium se primenjuje kod glavobolja. U tim situacijama su tužni. ne žele da razgovaraju. porođaj. Nekada im uspeva da sakriju svoj strah i nervozu. Lek se može koristiti i kada posle preležanog gripa dođe do slabosti sa drhtavicom i pospanosti i kada se pacijenti ne mogu oporaviti.

Ne znaju šta tačno žele. Ove osobe su vrlo osetljive na dodir. Imaju nadmoćno ponašanje prema svojoj . nerava ( hiperosetljivost čula.slično se leči sličnim. promenjivost raspoloženja. kretanje. hladan vazduh. lako se uzbuđuju. China Officinalis (Kinin) Postavljeno: 19. Kod male dece su takođe tipične kolike. veoma je dobro poznata lekovita biljka kako u zvaničnoj. Glavne indikacije koje bi odlučile da homeopata prepiše ovaj lek su pre svega bazirane na mentalno emocionalnoj slici kod pacijenta. slabost srčanog mišića i stanja kolapsa zbog anemije). Čest je i išijas. na primer kod znojenja ili obilnih menstruacije.2009 Causticum je homeopatski lek poznat i kao Hahnemannova soda. Causticum Postavljeno: 19. Ovde spadaju deca koja toliko pate od bolova da teraju roditelje u očaj. naročito noću. bolno i problematično izrastanje zuba. i slično. averzija prema dodiru. imaju zaštitničko raspoloženje. To su deca kojoj je nemoguće ugoditi. žele samo duboke kontakte i prijateljstva. vrlo razdražljiva i plačljiva. naročito kao tinejdžeri. astma. tako i u herbalnoj medicini. naročito kada je roditelj uzbuđen. Često su im crveni obrazi. često su apatični. hipertrofija. intenzivno su zabrinuti za dobrobit drugih. grčevi. Imaju averziju prema površnom kontaktu. probleme jetre i slezine ( upale.2009 Ovaj homeopatski lek se dobija iz kinina kao matične supstance. Žene imaju i dismenoreju (poremećaj menstruacije). bronhitis.05. sa nadimanjima. preosetljivosti na bol. gubitka velike količine krvi. Ovde spadaju simptomi kao što su: izuzetna nepodnošljivost bola. Mogu se osećati odbačeno. bolne menstruacije. idealisti. Tu spadaju i deca roditelja koji su preležali malariju a lečeni su kininom. Skloni su svim vrstama umetnosti i uživaju u lepoti. mirise ili okolinu. vrlo su osetljivi ili razdražljivi. uzrujanost. Ove osobe su introvertne.05. Mnogo maštaju. Ovaj lek se prepuje osobama koje već duži vremenski period tuguju (nečija smrt). osećaju se nesretno i žale se da ih u poslu ometa neka osoba ili teškoća u organizaciji. Poseban značaj u homeopatiji se pripisuje ovom leku kao prvom homeopatskom leku na kome je Hahnemann dokazao prvi zakon homeopatije Similia Similibus Curentur . kolike. U kliničke indikacije kod ovoga leka spadaju među ostalim: poremećaji ponašanja. bolovi u uhu i drugi. nestrpljenje. Chamomilla (Kamilica) Postavljeno: 19.pritisnu ili ukoliko se potpuno skvrče doživljavaju olakšanje. kapricioznost. nevoljeno i progonjeno. ciroza). Na organskom nivou mogu imati poremećaje gastrointestinalnog trakta. konvulzije.05. Zahtevaju da ih roditelji nose i protestuju kada ih spuste. Karakterističan je strah od životinja. a za svoje probleme krive druge. Takođe ove osobe često imaju kašalj. krvi i cirkulacije ( nizak krvni pritisak sa vrtoglavicom. neuralgični bolovi. čak i domaćih životinja kao što su ovce. proliv za vreme izrastanja zuba. dugotrajnih proliva. naročito jedan. zvonjenje u ušima).2009 Narodno ime je kamilica. tradicionalnoj kineskoj. pasa. kolike usled postojanja kalkuloze žučne kese i mokraćnih puteva. Uglavnom se prepisuje osobama koje imaju gubitke telesne tečnosti duže vreme.

leukemije. nedostatka hrabrosti i velikog osećaja krivice. Osoba kojoj je potreban Carcinosin može biti vrlo supresivna i povučena i to je često iz razloga što je neko dominirao nad njom. Teško se koncentrišu. slaba bešika.2009 Osobe kojima se prepisuje Carcinosin su velikodušne. posebno čokoladu za kuvanje. vole da plešu. Karakteriše ih bezrazložna dugotrajna nesposobnost da se zaspi. ali vole masno).05. Sve više puta proveravaju. Kao deca ili nisu preboleli ni jednu dečiju bolest ili su preboleli veliki broj i to u teškom obliku. revolucionari. bolje se osećaju na moru (po nekim knjigama osećaju se gore). Stalno strahuju da će se nešto loše dogoditi. plakanja bez razloga. osetljivi su na dolazak oluje (osećaju se bolje nakon što oluja počne). dijabetes.deci. uvek vole da udovolje. osećaju se čudno. slučajevi kardiovaskularnih bolesti (kardiovaskularni tumori-hemangiom. vole da pomešaju ukuse i da jedu slatko. naročito ako su prethodno izvršili neki zločin. Zatvaraju se nakon šoka i duboke tuge. bolje se osećaju nakon kratkog sna. Causticum deluje i na bolove kod artritisa i reume. kolenima i stopalima. a nesanica se javlja čak i kod male dece. majka. hipertenzija). saosećajni. anarhisti ili aktivisti neke druge vrste. Preterano su oprezni. Hodginkova bolest. a narav im je popustljiva. gubitak glasa. vole oluju. uticajnih roditelja ili partnera. čokoladu. sindrom karpalnog tunela. porodična istorija mentalnih . Preterano kontrolišu decu – ne dozvoljavaju da idu nigde gde postoji i najmanja opasnost. mitinzima i revolucijama. sladoled. multipla skleroza. puni su bojazni. muž. šef). Oni mogu voleti i mrzeti istu osobu i to osobu koja dominira nad njima ( otac. Ona se boji sukobljavanja i sve će učiniti samo da bi izbegla sukob. vole prirodu. jaka ličnost sa odgovornim poslom. Vrlo su osetljivi na kritiku. šećer i kolače. Različiti specifični faktori su karakteristični za ova tip ljudi: u porodičnioj istoriji bolesti postoje rak. vole da putuju. anticipatorna anksioznost (imaju ove bojazni zato što očekuju da budu savršeni). Kod kuće su šefovski raspoloženi i svadljivi. reumatoidni artritis. istorija tuberkuloze u familiji pacijenta. da donosi odluke i izrazi svoje mišljenje. očajanja. more i životinje. obožavaju slatkiše. Imaju puno kontradiktornih simptoma. želje za smrću. živahne. I kao deca su saosećajni i svesni patnje drugih ljudi. lako se uvrede. bolje se osećaju uveče. saosećajne. kao i na bolove u bedrima. Lako mogu imati disleksiju ( pravljenje grešaka sa slovima i brojkama). Bellova paraliza. Menierova bolest. slano i masno sve zajedno (nisu debeli. Sa druge strane može biti veoma otvorena. bradavice. žena. Saosećajnost je posledica strepnje. Prestaju da veruju drugim osobama . a kao tinejdžeri mogu da postanu idealisti i učestvuju u raznim bunama. imaju strah od raka. posebno raka dojke. Dublja slika njihove ličnosti je slika beznađa. bezvrednosti. lupus. ukočenost u leđima.arterioskleroza. Kod ovih osoba se javljaju lokalizovane paralize. često imaju simptom hronične nesanice koja traje po nekoliko dana (nesanica kao uzrok aktivnosti uma). Radoholičari su. mladalački dijabetes porodična istorija anemije. Karakteristično je i interesovanje za seks i masturbacija u vrlo ranim godinama. sklona dominaciji nad drugima. tuberkuloza. što se ispoljava kao sklonost ka samoubistvu. Velika zabrinutost zbog izrabljivanja drugih ljudi podstiče ih da postanu vođe sindikata. Postoji dominacija snažnih. nesposobni da bilo šta odbiju. To su emotivno najosetljiviji ljudi. vole jako začinjenu hranu Indikacije za Carcinosin su: Porodična istorija karcinoma. Preosetljivi su i na vrućinu i na hladnoću i vole uglavnom umerenu temperaturu. osetljivi su na muziku. Carcinosin Postavljeno: 19. Ovoj osobi je teško da potvrdi sebe i da uzme sudbinu u svoje ruke.

pa nekada imaju i noćne more. Naizgled su ove osobe srećne i zadovoljne. a mogu se oznojiti i ostati bez daha i od penjanja uz stepenice. smrti.bolesti. Loše im je od bilo kog napora. osetljivi na kritiku. iz euforije i blaženstva padaju u depresiju. Stalno im je hladno.05. Kao deci često im se znoji glava i mirni su. a naročito kada vide strašne događaje. Kao deca se boje strašnih priča. siromaštva. a nekada i vidovite (mogu da imaju vizije budućih događaja). Kada nešto opisuju često koriste reči lepo ili užasno i često koriste superlative. Veoma su zaboravnni. Down-ovog sindroma. da nisu uspeli da uđu u svoje fizičko telo i da im je mesto na nebu. visina. nesreće. U stanju su . Osobe kojima odgovara ovaj lek su gojazne. četvrtaste građe. Ovaj lek se prepisuje i osobama koji baš koriste cannabis ( marihuanu) kao drogu. Za očigledne situacije primenjuju složenu loguku. blistavih i uzbudljivih osoba. ne prihvataju činjenicu sa lošim stanjem na ovom svetu. Imaju i velike i brojne strahove: od buba.2009 Ovo je homeopatski lek napravljen od cannabis-a. nemaju osećaj za vreme. miševa. jer su najčešće nesposobni da stvari reše direktnim putem. Imaju osećaj za nestvarno. zato delove tog sveta i idealizuju. bolesti. roditeljima. Ove osobe kao da se dokazima moraju izvući iz svakog intelektualnog škripca u koji su upali. Cannabis Indica Postavljeno: 19. duhova i mraka. Od oboljenja je uobičajena anemija i problemi sa menstrualnim ciklusom kod žena. tako da na druge ostavljaju utisak srećnih. pasa. bezvredni. Smeju se i na najmanji povod. šizofrenije. samoubistava. sede i igraju se tamo gde su im roditelji rekli.2009 Ovo je homeopatski lek napravljen od kalcijum karbonata. Vide samo dobro i zlo. Calcarea Carbonicum Postavljeno: 19. Kada su u depresiji slušaju klasičnu muziku. bez samopouzdanja. sa dosta bora na čelu. svojim prijateljima. Nekada se dešava da previše rade. Osobe kojima se prepisuje ovaj lek su psihički veoma pokretljive. naročito kada govore o drugim ljudima. Iako su spora. duhova. A nekada osećaju da su oni sami baš suprotno od toga – užasni. Veoma su pouzdani i na njih se prijatelji mogu osloniti.05. Uživaju u tome da usrećuju druge. ali se dosta i znoje. živahnih. mraka. Nekada su čak sloni samoubistvu. Često se žale da osećaju kao da se nalaze na pogrešnom mestu. Vole da plešu. manijakalne depresije posebno kod mladih ljudi. ali na kraju uspevaju. patuljastog rasta. osobe koje se bore. Idealizuju stvari i ljude oko sebe. Potreseni su kada vide patnju i nepravdu. Lek pomaže za lečenje zavisnosti ukoliko zavisnik želi lečenje. pauka. deca mogu biti veoma bistra. Balansiraju između neba i zemlje.

grlo i usta.05. mogu delovati neutešno i dovoditi roditelje do izbezumljenja. probadanja. nasilno ponašanje. bes. Calcarea carbonicum je indikovan kod akni. Sporo uče. Paraliza desne strane lica. Dobijaju napad smeha čim se za to ukaže prilika. lako se zbunjuju. Postoje oštri bolovi. snovi se ponavljaju o svakodnevnici vezanoj za radno mesto. snovi o vatri. Bryona je potreban osobama koje su jako opterećene pitanjem novca i materijalne sigurnosti. Karakteristično za ove osobe su vrela glava i telo. odbijaju sve što im ponudite. Bolest je intenzivna. naročito na desnoj strani tela u vidu rezanja. ″Emocionalno su vruće krvi. Za vreme menstruacije mogu da osećaju velike bolove koji mogu biti i dosadni i koji se povećavaju od svakog pokreta i pritiska.2009 . Stalno prave neke planove u vezi sa biznisom. a brzo pocrvene i kad su zbunjeni. Bolje mu je od potpunog mirovanja. Glavobolja im se javlja uglavnom na levoj strani. Osobe kojima se prepisuje Belladonna imaju česte probleme u ponašanju. a simptomi su jako izraženi: visoka temperatura. Baryta carbonicum Postavljeno: 19. gojaznosti. Mogu imati iznenadnu razdražljivost. Kao deca vole limun i limunov sok i obično se boje pasa. Skloni su prehladama koje spuštaju na bronhije i grudni koš i praćene su jakim i suvim kašljem.2009 Belladonna je homeopatski lek koji se pravi od velebilja. i često imaju noćne more. sporo menjaju mišljenje. Postoji izražena suvoća sluzokože i osoba ima potrebu za hladnim pićima. kašlja i drugih simptoma. Belladonna (Velebilje) Postavljeno: 19.da rade do krajnje iscrpljenosti. Često sanjaju kako padaju sa velike visine ili kako ih proganjaju veliki crni psi. crvenilo lica. Sporo se prilagođavaju novim situacijama. glasno se smeju i previše se smeškaju. Pate od glavobolje na desnoj strani glave. jezik. Belladonna je često lek za bolesti sa akutnom groznicom. naročito na kraju rečenice. bolne menstruacije i nasilno ponašanje su takođe karakteristični. Takođe. udaranja. glavobolje. kada izađe napolje na hladan i svež vazduh olakšavaju mu se tegobe. besa. Decu kojoj je potreban ovaj lek lako je prepoznati – ne žele da ih nosite i ljuljate.05. nemaju ni trenutka opuštanja jer pate od straha od siromaštva. Ove osobe strah od siromaštva ne napušta ni u snu pa sanjaju da rade. I govor prate smeškom. pljuvanje i plakanje. i kada ga svi ostave na miru. s obzirom da je mrzovoljan i neraspoložen. reume. dok mu je prilikom ulaska u toplu prostoriju lošije kao i ako se vreme menja na toplije. a kroz život koračaju hladnim nogama″ tj. impetiga. Udaraju nogama i rukama i u snu. sa pojavom bola u grudnom košu. dugo im treba da nešto započnu. a isto tako dugo im treba da to i završe. kod dece koja su često prehlađena. Glavobolje se ublažavaju ležanjem u tihoj prostoriji. tako da pacijent snažno pritiska to mesto prilikom kašlja i od toga mu je i bolje. a onda odustaju. Bryona Postavljeno: 19. Teško se prilagođavaju i menjaju. Lice im se snažno zacrveni od ljutine.2009 Bryona spada u biljne homeopatske lekove. Pacijent ne podnosi bilo kakav pokret a ni lokalnu toplotu. Često imaju glavobolje.05. astme. proširene zenice. zažareno crveno lice. a hladne ruke i noge.

ponavljanje jednostavnih rečenica. glavobolja. praćen disanjem na usta i čestim prehladama. ublažava osećaje tuge. Kada im se u životu jave komplikacije postaju neodlučni. razdražljivosti i besa koji se javljaju kod PMS-a.05. satove i sl. pate od agorafobije (strah od otvorenog prostora. vole nakit. Osobe kojima se ovaj lek prepisuje su emocionalno nezrele osobe . duhovnim aktivnostima ili samoubistvu. Muzika im pomaže da prorade i prožive potisnuta i tužna osećanja. Vrlo su česte glavobolje i sinusitisi. Oni toga nisu svesni. Ključni momenti su naivnost i prostodušnost. straha i ostalih osećanja uzrokuje pojavu angine i simptoma srca i cirkulacije. Tako se i oblače. Neki organi se mogu kasno razviti. Traže sigurnost u posedovanju novca.Baryta carbonicum ( barijum karbonat) je homeopatski lek koji se prepisuje kod hroničnih zapaljenja tonzila. drugim ljudima ulivaju strah. a karakterističan je i nemir koji se najteže podnosi posle ponoći. Kod muškaraca su česti problemi sa testisima. kao i mentalno i emocionalno. Mogu biti visoki ali emocionalno nezreli. žele društvo i preterano se brinu za zdravlje. Arsenicum se prepisuje opsesivno urednim osobama.2009 Arsenicum je homeopatski preparat napravljen od arsena. Njihovi stanovi su besprekorni. mentalne zaostalosti. Ove osobe se mogu prepoznati po njihovom strahu od prekora. Ozbiljni su. Lako se može uticati na njih i lako postaju zavisni. . strahuju da ostanu sami. od ljudi. drže se po strani. sve dok stvari ne krenu naopako. Aurum ublažava lupanje srca kod menopauzalnih tegoba. Mogu biti maleni rastom. Upravljaju drugima preko svog novca. jednostavne ideje. Aurum je glavni lek za duboko ranjeno srce. meditaciji. lako se dešava da kritika osujeti ostvarenje ciljeva. a rastu sporo. S obzirom da su veoma osetljivi na kritiku. ili u religiji. žude za postignućima i pate za tim da bude cenjeni.05. nečega iz ranog detinjstva. Uobičajene su detinjaste misli. Vrlo su uvredljivi. Arsenicum Postavljeno: 19. Aurum Postavljeno: 19. duboke potrebe da se osećaj sigurnosti stvori pomoću reda. javnih mesta). Prohodaju i progovaraju kasno. a uobičajen je preterani rast tonzila (krajnika). novih situacija. Ovo mogu biti osobe koje postižu visoko postavljene ciljeve. Takođe.ljudi koji nikada nisu odrasli. često veoma elegantno. osećaju se poniženo kada ih neko kritikuje u svađi. a naročito ljudi. Imaju ekstremni nedostatak samopouzdanja i osećaj manje vrednosti. ismejavanja. slušaju klasičnu muziku koja ih oslobađa od bolnih osećaja. žele da izgrade karijeru. Takve osobe pronalaze utočište u alkoholu ili drogama. Strah od smrti je njihov najveći strah. Ove osobe su često prehlađene. Osobe kojima je potreban aurum jesu ozbiljne. Arogantni su. Kao deca su veoma stidljivi i ″kriju se iza mamine suknje″.2009 Aurum je homeopatski lek koji se pravi od zlata. Boje se stranaca. Potiskivanje besa. mnoštvo detalja i briga oko sitnica. Skloni su depresiji i tada ne osećaju nikakvu radost. sve je na svom mestu i uredno složeno. predmeta. Naivno slušaju tuđe savete. Pod stresom ove osobe postaju bezobzirne. često grizu nokte. Sva urednost i potreba za kontrolom proizilazi iz dubokog besa i nesigurnosti. kao i jedan od najvažnijih lekova protiv samoubistva.

Ne vole da im se neko približava. Mogu da osećaju takav bes kao da mogu nekoga da ubiju. Lakoverni su. Skloni su bezosećajnosti. Ubrzava i pospešuje izlečenje oštećenog tkiva i ublažava krvarenje. sluz je oskudna. prijateljski raspoloženi. uključujući i koren. što je povezano sa nedostatkom moći rasuđivanja i sa naivnošću. Strašno strepe za svoje zdravlje. Govore pre nego što o nečemu razmisle. nije mi ništa”. strahuju i da samostalno nešto urade. nagnječenja. kod hematoma. ohrabrenje i razuveravanje da njihovo stanje nije tako loše. Može se ordinirati povremeno tokom porođaja kako bi pomogao mišićima da pravilno rade. paze da ne stanu na pukotinu na trotoaru. šakama i nogama i pomaže kod gastritisa i napada grčeva. česti su prolivi. Takođe. Javljaju se snažne palpitacije (lupanje srca). jaki bolovi. Često pate od sindroma iritabilnih creva. Često imaju simptome slične astmi ali i nekada i imaju astmu (to je i glavna patologija ovih ljudi).2009 Arnica je homeopatski lek koji se pravi od cele biljke arnike. i vole da govore u javnosti. a kada bes okrenu prema sebi. Oboljenja i stresovi koji su česti kod ovih osoba su traume još na rođenju. a da realno to nije tako. Ekstrovertni su. imaju strah od visine. Arnica je dobra pre vađenja zuba. Postavljeno: 19. uganuća i bolnih mišića. Osobe kojima se prepisuje ovaj lek se karakterišu naglošću i osećajem vremenskog pritiska. da smanji napor pri porođaju. napuštenost neposredno posle rođenja (dok se majka oporavlja od komplikacija na porođaju). na uglove i slično. Plaše se da ostanu sami i napušteni. koje i najmanja fizička tegoba uznemiri i kad im nije dobro šetaju. onemogućava prekomerno izlučivanje sekreta. Primenjuje se i kod veoma starih povreda. Karakteristično je da u takvim situacijama osobe kojima je ovaj lek potreban izgovaraju: “Sa mnom je sve u redu. Prvenstveno su paničari. jer najčešće i nemaju vremena da nešto osete. potrebna im je podrška.05. strah je još veći. koja je pre svega telesna sa ili bez emocionalnog šoka. Strahuju zbog onoga što im se moglo dogoditi. Stalno se žure i strepe da ne zakasne. Ublažava akutne bolove u rukama. jer se boje da to neće biti kako treba. jer može da spreči krvarenje i stvaranje hematoma. čirevi oka. a ublažava i osećaj iscrpljenosti posle porođaja. a ispljuvak penast. ali upravo im se čini da ih nešto vuče dole. nadutost. pomaže kod stezanja i pečenja u grudima pri svakom kašljanju. Kasnije postaju sve bolesniji.2009 Ovo je homeopatski lek napravljen od srebra.Tipična slika je buđenje usred noći i koračanje po sobi u stanju straha i nemira. otvoreni.05. Dobra je i za ponovljene povrede deformisanih zglobova. Pate od snažne klaustrofobije (strah od zatvorenog prostora). stvaraju u sebi osećaj krivice i tuge. U tim trenucima govore da umiru i da im je potreban lekar. Arsenicum smiruje kijavicu i peludnu groznicu. Arnica je glavni lek za povrede izazvane padom ili tupim predmetom. kao i nakon vađenja zuba. Ove osobe su često sujeverne. Arnica je glavni homeopatski lek za traumu. za šok. kritični i prema drugima i prema sebi. a to je u stvari strah od smrti. Takođe. unutrašnjih povreda mišića i zglobova. Od previše pričanja i pevanja imaju često zapaljenja grla. Argentum Nitricum Postavljeno: 19. Često su nervozni pre važnih događaja (naročito izlaganja u javnosti). iskreni. Vrlo su ljutiti. Oni često pate od želje da skoče sa visine iako imaju veliki strah od visine. svaki čas zovu lekara. . gasovi i podrigivanje. jer misle da će se njihov bol pojačati ako ih neko dodirne.

cisti na jajnicima. zli i nasilni.05. crtaju strašne prizore i sl. Ipak. Koristi se kod alergija. Zbog takvog ponašanja gube simpatije odraslih koji im uskraćuju ljubav i brigu. jadić). jer se osećaju bezvredno. i slično. Zatim počinju nasilno da se ponašaju. Moraju se dokazati. nakon vakcinacije ili uzimanja leka. nedostatak samopouzdanja i poverenja. mentalnog šoka i brojnih drugih simtpoma. bezosećajnosti i ubilačkoj agresivnosti. kožnih erupcija. Često im ispadaju stvari iz ruku. a kretanje poboljšava njihove tegobe. jajnika. Ovo je zapravo lek za najagresivnije osobe kao i one koje su i same bile žrtve nečije agresivnosti.2009 Anacardium je homeopatski lek koji se pravi od jedne vrste oraha. postaju vođe bandi. angina. trebalo bi ga uzeti samo ako postoje i ostale psihološke karakteristike kao što su naglašena agresivnost prema bilo kome ko bi mogao da ugrozi članove porodice.2009 Apis je homeopatski lek koji se pravi od otrova iz pčelinje žaoke. nasilja. Kada u situacijama u kojima osećaj samopoštovanja zavisi od postignuća (polaganje ispita. ljubomora i borbenost. Aconitum Postavljeno: 19. Tipični simptomi kod problema sa bubrezima i bešikom su: bolovi. života u izolaciji. nervozom i ljubomorom. nastaje nedostatak samopouzdanja i sukob i javlja se osećaj odvojenosti i izolacije. žuri im se. Pomaže i kod upala materice. Apis se primenjuje kod akutnih napada i stanja koja se razvijaju brzo . Apis mellifica jedan od lekova koji se između ostalog daje protiv uboda pčele. U ekstremnim slučajevima ove osobe su ubice ili osećaju da bi to bili kada se ne bi uzdržavali. Ako osoba često sanja pčele. napredovanje na poslu) ne postignu uspeh. Takođe.2009 Ovo je homeopatski lek napravljen od Aconitum-a (lekovita biljka. žalosti. često ljubomorni. peku i smanjuju se nakon što se koriste hladne obloge. Ovi ljudi rado rade. urin je taman. ovi inače mirni ljudi. otoka zglobova.bolovi probijaju. nema ga puno. može biti da je Apis lek izbora za nju. Još kao deca pokazuju agresivnost. kod edema. da ne podnose vrućinu i da im prijaju hladne obloge. Zbog toga je Apis mellifica dobar kod alergičnih reakcija: nakon uboda insekata. posebno da je progone ili da je izložena suncu.05. . članci i kapci su otečeni. U suštini ove osobe su bespomoćne. pečenje za vreme mokrenja. reaguju sa agresijom. Karakteristično za ove osobe je da nisu žedni. Anacardium Postavljeno: 19. kod šizofrenije. ali i kod okrutnih diktatora. Ukoliko je njihova porodica ugrožena. što se odražava u okrutnosti. Zatim u školi postaju neprijatni prema drugoj deci. Fantazije su im isunjene nasiljem.stalno nešto rade. ove osobe mogu patiti od upale grla. rugaju im se. a žele da budu voljeni i prihvaćeni.Apis Mellifica Postavljeno: 19.05. veoma su vredni . Karakteristike ovih osoba su konstantna razdražljivost i pobuđenost. herpesa. često sa socijalnim poslovima. vitalni su. Apis je dobar za vitalne ljude koji puno i skoncentrisano rade. da joj je vrućina. upala sluznice ili zglobova. straha. Osobe kojima je Anacardium potreban imaju osećaj manje vrednosti. Primejuje se kod zločina. kidaju muvama noge. ali nekada im stvari neočekivano ispadaju iz ruku ili urade baš ono što nisu hteli.

znojenje. Svaki takav pregled sastoji se od tri dela: 1. boja. ali i na razne zapaljenjske procese.normalno: kisela reakcija. bakterije. ekstrovertne.ukazuje na povećanje bilirubina. boja je tamnija.normalno: bistar izgled -Zamućen urin . Boja može da varira u zavisnosti od unete količine tečnosti . kod nedostatka kiseonika za vreme ili posle rađanja. mogu se razboleti u istom trenutku. bilirubin i nitrite. odnosno pojave žutice. istovremeno želi da se nosi da bi se smirila. Rutinski pregled mokraće je jedna od osnovnih laboratorijskih analiza. što je najčešće znak oštećenja jetre. Zanimljivo je da ružičasta boja mokraće može da se pojavi. a na nju utiču i povećana telesna temperatura. Opis fizičkih i fizičko-hemijskih karakteristika mokraće: izgled. ali i na manja uzbuđenja (gašenje svetla u tunelu. Hemijska analiza. veoma hladnog vetra. Pregled mokraćnog sedimenta tj.od svetlo žute do tamno žute. Laboratorijska analiza mokraće (urina) Autor: dr Sonja Ilić Postavljeno: 18. Prisutna je intezivna klaustrofobija. proliv. Najčešće hemijske analize su analize na proteine.2009 Analiza urina je jedna od korisnijih screening metoda čiji rezultati mogu dati osnovne informacije o stanju metabolizma i o stanju genitalno-urinarnog sistema.ukazuje na povećan broj leukocita. nesanice. već drugi mlaz prve jutarnje mokraće.normalno: žuta boja. ketonska tela. Inače su ove osobe spolja gledano vitalne. Ove osobe može da uznemiri preveliko uzbuđenje ili prevelika radost. zbog koga se u urinu javlja krv (najčešće kamen u bubregu ili pesak). oštećenje mokraćnih kanala i bešike. bolova u ušima. Neki ljudi inače imaju povećan bilirubin. pa treba izbegavati drugu vrstu ambalaže zbog moguće kontaminacije. ali i od svih oblika iznendanog šoka. snažne. Što je mokraća više koncentrovana. 3. kada se konzumira veća količina cvekle ili kupina. Boja . simpatične i prijateljski raspoložene. Kod beba su simptomi strah i nemir. Od mraza. Prvi jutarnji urin se uzima u sterilnu posudu pri čemu je neophodna odgovarojuća higijena pacijenta i uzima se ne prvi. kod upale ždrela i grla. Kod beba se Aconitum koristi i posle traumatskog porođaja. odnosno na neki zapaljenjski proces. panike sa velikim strahom. šećer. šoka. pH se kreće između 5 i 6 . Uznemirava ih i poniženje i žurba.Za osobe kojima se prepisuje Aconitum su karakteristični jaki strahovi. miris. reakcija i specifična težina. mikroskopski pregled taloga koji se dobije nakon što se mokraća centrifugira. -Crveni urin . kod kašlja. Ovaj lek se koristi se na početku akutnih infekcija sa naglo povećanom telesnom temperaturom bez znojenja. drugih snažnih fobija. što najčešće ukazuje na oštećenje bubrega. urobilinogen. čak i u automobilu. sluz i sve druge elemente koji se mogu naći u sedimentu urina. 2. povraćanje. tako da je njima ovakav izgled urina normalan. -Tamnosmeđi urin . zaglavljivanje u liftu). koja može da se kupi u svakoj apoteci. ali ipak osetljive na mentalni šok. kod nepodnošljivih. Veliki šok kada se vidi neka nesreća ili se čuje o iznenadnoj smrti poznate osobe. na primer. Reakcija . palpitacija (osećaj lupanje srca). kao i na gljivice. Ponašaju se kao da ima svakog momenta preti smrt. jakih bolova. kod nesreća.ukazuje na prisustvo hemoglobina. kod klaustrofobije. beba plače kada se dodiruje.05. Izgled urina . Mokraću treba sakupiti u odgovarajuću bočicu. Velika panika i strah od smrti.

što ne mora nužno ukazivati na infekciju već kontaminaciju usled nepravilno uzetog uzorka. dijareja.normalno: negativni -Pozifivni su najčešće znak prisustva mokraćnih kamenaca ili peska u bubregu i mokraćnim putevima.normalno: malo -Ove ćelije oblažu urinami trakt. Specifična gustina . Ukoliko ih je u uzorku mokraće dosta (ili kako se to nekad u laboratorijskom izveštaju navodi „masa“) to je već znak ozbiljne urinarne infekcije. Eritrociti bledi . Bakterije .normalno: negativan -pozitivan nalaz je indikator prisustva bakterija u urinarnom traktu Eritrociti . pa je u ovakvoj situaciji preporuka uraditi i urinokulturu. jedan ili dva u mikroskopskom vidnom polju -Nalaz u mokraći upućuje na poremećaj u funkcionisanju bubrega ili mokraćnih puteva. Nastaje i usled povećanog gubitka vode .najčešće ukazuje na bakterijsku infekciju. poremećaja funkcije hormona nadbubrežne žlezde. hijalini cilindri i to retko.normalno: negativni -Pozitivni su najčešće znak skoro preležane infekcije ili hronične bolesti bubrega.• Alkalna reakcija . kao i visoka temperatura. Leukociti . Epitelne ćelije okrugle .normalno: negativna -Pozitivan rezultat glukoze u urinu je uglavnom je povezan sa povećanim vrednostima ovog parametra u krvi (iznad 10 mmol/L).1. Obično se uz veliki broj leukocita javlja i povećan broj bakterija. Njihova pojava u urinu u bilo kom obimu nema veći dijagnostički značaj.012.normalno: do 5 -Nalaze se u sedimentu mokraće kada se radi postojanju zapaljenskog procesa i infekciji. Proteini .normalno: negativne -Bakterija može biti malo. oštećenja bubrega. -Snižena je najčešće kod povećanog izlučivanja urina. Nitriti . Ovaj nalaz može da se javi i posle teškog fizičkog rada ili povrede Eritrociti sveži . Cilindri . U urinu zdravih osoba mogu se naći samo tzv.normalno: negativan -Pozitivni rezultati mogu da budu znak oštećenja jetre ili žuči.normalno: negativni ili ih ima jako malo. kada to nije znak patoloških promena. granulirani i voštani cilindri znak su patoloških stanja i njihova identifikacija ima značaja za postavljaje dijagnoze ili praćenje toka bolesti. Pojava proteina u urinu u svim ostalim stanjima znak je nekog zapaljenjskog procesa.normalno: negativne -Pozitivan nalaz ukazuje najčešće na oštećenje bubrega.025.povraćanje. varira u zavisnosti od količine unete tečnosti i sposobnosti bubrega da koncentriše urin -Povećana gustina može da bude znak dijabetesa. Epitelne ćelije pločaste .referentna vrednost 1. Cilindri su forme koje nastaju u bubrežnim kanalićima i poprimaju njihov oblik.normalno: negativni -Mogu da budu pozitivni usled povećane fizičke aktivnosti ili u trudnoći. hipertenzije.normalno: negativan -Pozitivan nalaz prisutan kod dijabetičara Bilirubin .normalno: negativan Urobilinogen .normalno: negativni. Aceton . Ćelijski. . i na mogući mokraćni kamenac. Glukoza . -Pozitivan nalaz ukazuje na hronično bubrežno oboljenje. što se najčešće dešava kod dijabetičara.

kostima. GGT. Tumačenje biohemijskih analiza krvi (Povišene i smanjene vrednosti kreatinina. Zbunjuju nas i stručni medicinski termini poput. kreatinin. transaminaze. Gljivice .Kristali i soli Urati amorfni . Spermatozoidi . a mogu se javiti i kod dijabetičara. jetri. alkalna fosfataza. Kristali kalcijum-oksalata . kongestije srca i ulcerativnog kolitisa daju umereno povišene vrednosti ALP-a u serumu. bubrežnim tubulima. mada je prisutan i u pankreasu i bubrezima. bilirubina.. Padžetova bolest).normalno: negativni -Pozitivan nalaz ukazuje na neka oboljenja bubrega. što je normalno samo u detinjstvu ili nakon preloma. ali i kod oboljenja jetre. Neka oboljenja poput Hodgkinove bolesti. Kristali tripl-fosfata . Kristali mokraćne kiseline . ožiljno tkivo.. šta znače pojedine skraćenice i koja je njihova uloga u organizmu.. a u serumu dece i iz kostiju. CRP.. placenti i leukocitima. Povećane vrednosti pokazuju da se proces razgradnje i izgradnje kostiju odvija "punom parom". nalazi se na mestima intenzivne apsorpcije aminokiselina. ALP je fiziološki povišen kod trudnica u trećem trimestru trudnoće. Ovaj članak će na najednostavniji način pokušati sa da sve odgovore na vaše dileme o biohemijskim parametrima laboratorijske analize. . prostati. metastaze. rak). transaminaza. na bolesti kostiju (osteosarkom. GGT. jetri. Sluz . holesterola. Najviše -GT-a ima u bubregu. Normalne vrednosti u krvi: 78-217 U/l za muškarce.. epitelu tankog creva i mozgu. ALP u serumu zdravih odraslih osoba uglavnom potiče iz jetre. Povišene vrednosti mogu da ukazuju na povećanu razgradnju kostiju i na mogući razvoj osteoporoze. Normalne vrednosti su 8-40 za muškarce i 5-35IJ/I za žene.) Autor: dr Sonja Ilić Postavljeno: 10. triglicerida.normalno: malo -Pozitivan nalaz ne mora da ukazuje na oboljenje.05. 68-234 U/l za žene.normalno: negativni -Pozitivan nalaz može da bude znak bakterijske infekcije. hiperparatireiodizam.normalno: negativni -Pozitivan nalaz nema dijagnostički značaj.normalno: negativne -Pozitivan nalaz je najčešći znak gljivične infekcije. ali može da bude znak peska u bubregu. amilaza. Enzim je prisutan najviše u epitelu tankog creva.2009 Stalno smo u dilemi da li su naši biohemijski parametri laboratorijske analize u granicama normale i šta se dešava ako su povišeni ili sniženi. Gama glutamil transferaza (GGT) GGT je veoma osetljiv indikator za oboljenja jetre. amilaza.normalno: negativni -Pozitivan nalaz se javlja kod starijih muškaraca i ukazuje na oštećenje prostate. Alkalna fosfataza (ALP) Alkalna fosfataza je grupno-specifični enzim koji katalizuje hidrolizu monoestera fosfatne kiseline i alkohola. Takođe..normalno: negativna ili malo -Pozitivan nalaz nema veći dijagnostički značaj. Karakteristično je povišenje u slučajevima postojanja prepreke u žučnim putevima (kamen.. C reaktivni protein(CRP).

perforacije čira na želucu. kod opstruktivnog ikterusa. mišićima i mozgu.0-450 IJ/I Amilaza je povišena u serumu obolelih od bolesti pankreasa (akutni pankreatitis. kod bolesti jetre (izrazito visoke vrednosti kod virusnog hepatitisa i u akutnom toksičnom hepatitisu. najčešće izazvano terapijom antibioticima. Ovim enzimom su bogati skeletni i srčani mišići i mozak. mišićne distrofije i premorenost. plućima i u nizu drugih organa. ciroze ili rak jetre) i infarkta miokarda. Normalne vrednosti : 7-38 IJ/I Povišene vrednosti AST-a su prisutne kod infarkta miokarda. Povišenje nivoa u krvi javlja se u svim slučajevima gde su oštećena i razorena pomenuta tkiva . postojanja opstrukcije u žučnim putevima. skeletnim mišićima i eritrocitima i katalizuje međusobno pretvaranje laktata i piruvata. infarkta miokarda. manje u mozgu. pankreasa i drugih bolesti. U visokim koncentracijama se nalaze u jetri. kod bolesti pankreasa (hronični i akutni pankreatitis i karcinom) i kod masivnog infarkta. S-alfa amilaza –normalne vrednosti: 28-100 IJ/I U-alfa amilaza – normalne vrednosti: . (akutne infekcije ili toksičnog ošćtećenja jetre. tumori) i kod bolesti pljuvačnih žlezda (mumps). ciroze jetre. dekompenzovane srčane bolesti i zloćudnog tumora pankreasa. Prisutni su u krvi u dva oblika: kao AST (ili SGOT) i ALT (ili SGPT). i u diferencijalnoj dijagnostici bolesti jetre. hroničnog hepatitisa. holelitijaza). unosom gaziranih pića. intestinalnoj opstrukciji. akutnog virusnog hepatitisa. Po mestu delovanja spada u enzime digestivnih sokova. holangitis. Alfa amilaza Alfa amilaza je enzim male molekularne mase.srčani infarkt. mišićne distrofije. Povišene koncentracije ovih enzima govore o propadanju ili oštećenju prvenstveno jetre. Alanin aminotransferaza (ALT) Normalne vrednosti: 8-41 IJ/I Povišene vrednosti ukazuju na akutno oštećenje jetre. Kreatin kinaza (CPK) CPK cepa kreatin fosfat i tom prilikom se dobija energija neophodna za funkcionisanje ćelijskog metabolizma. aktivnog hroničnog hepatitisa). Laktat dehidrogenaza (LDH) LDH je enzim koji sa nalazi u jetri. pankreatitisa. sokova. a povišene su i kod virusnih hepatitisa. uremiji i u postoperativnim stanjima. pankreasu. Određivanje katalitičke aktivnosti tih enzima značajno je u dijagnostici bolesti jetre i infarkta miokarda. bubrezima. Aspartat aminotransferaza (AST) AST-a ima najviše u jetri. Određivanje katalitičke koncentracije alfa amilaze koristi se u dijagnostici i praćenju uspeha u terapiji akutnog pankreatitisa i za otkrivanje upalnih procesa pljuvačnih žlezda. ileusu. srčanom mišiću. oštećenja jetre izazvanog alkoholizmom. hipotireoza i moždani udar praćen nekrozom. .Aktivnost je povišena kod ciroze jetre. srcu. bubrezima. Aminotransferaze (Transaminaze) Aminotransferaze su unutarćelijski enzimi koji učestvuju u metabolizmu aminokiselina i ugljenih hidrata. povrede mišića. primarnih ili metastatskih tumora jetre. a može biti povišena i kod bolesti bilijarnog trakta (holecistitis.

Kako je ona raspadni produkt metabolizma. Retko je povišen i u drugim slučajevima abnormalnosti enzimskog sistema u organizmu. šoku. bubrežnim bolestima.2 mmol/l. pijelonefritis. a to čini na dva načina: dve trećine preko mokraće. Kreatinin Kreatinin nastaje iz kreatina. Povišene vrednosti kreatinina mogu biti i posledica veće fizičke aktivnosti ili uzimanja steroida. krvlju dolazi do bubrega gde se delom izlučuje iz organizma. prepreke u mokraćnim putevima i oštećenja funkcije bubrega nekim lekovima ili otrovima. Snižena je kod dugotrajnog gladovanja i teških oštećenja jetre. kože. Urea Urea je krajnji produkt metabolizma belančevina. U normalnim okolnostima te materije se gotovo uvek odstranjuju putem mokraće. infarktu miokarda. a razlog . Povišena koncentracija uree u serumu je kod bolesnika koji imaju smanjenu funkcionalnu sposobnost bubrega (glomerulonefritis. katalaza). B i C). pa je dobar pokazatelj funkcije bubrega. Normalne vrednosti: 53-124 umol/l Povišen je kod akutne i hronične bubrežne insuficijencije.hepatitis (A. kod svih stanja praćenih propadanjem skeletnih mišića.Povišen je u megaloblastnoj i pernicioznoj anemiji. Mali porast ukazuje na izmenjenu funkciju jetre. Koncentracija kreatinina u serumu zavisi prvenstveno od glomerularne filtracije. metastatskom karcinomu. postojanje kamena u žuči ili virusna upala . hipoksiji. Oko 80 % bilirubina nastaje razgradnjom hemoglobina iz eritrocita (nakon 120 dana života eritrocita u krvi) u retikuloendotelnom sistemu (RES). Mokraćna kiselina (urati) Mokraćna kiselina je proizvod metabolizma purina. mokraće azotemija il i uremija predstavlja gomilanje azotnih jedinjenja u krvi zbog poremećene funkcije bubrega. Izlučuje se putem bubrega tj. Preostalih 20 % dnevno stvorenog bilirubina nastaje iz prethodnika eritrocita u koštanoj srži (neefikasna eritrocitopoeza) i drugih hem proteina (mioglobin. nekroza) i povrede. Bilirubin Bilirubin je krajnji produkt razgradnje proteina koji sadrže hem. materije koja nastaje razlaganjem hrane i nukleinskih kiselina u organizmu. Akumulira se u krvi kada postoji oštećenje jetre. Povišene vrednosti se javljaju kod gihta (taloženja kristala mokraćne kiseline u zglobovima). Normalne vrednosti uree u krvi: 2. Normalne vrednosti u krvi: 3-30 mikromola/L. opstruktivnoj žutici. organizam je mora eliminisati. Određivanje bilirubina ima veliki značaj u diferencijalnoj dijagnostici žutica. i kod raspadanja crvenih krvnih zmaca i nekih tumora. jetre. Takođe. cirozi. citokromi. Normalne vrednosti: muškarci 200-420. zapušenje žučnih puteva ili povećano razaranje crvenih krvnih zrnaca. virusnom hepatitisu. kao i kod dugotrajnog gladovanja ili nedovoljnog unosa hranljivih materija. Uzrok može da bude i jak proliv koji je doveo do dehidracije organizma. Uzroci povišenja mogu biti dugotrajno lečenje nekim lekovima (tetraciklini. nefroskleroza) i kod bolesnika kod kojih je povećana razgradnja proteina u organizmu (groznica. Metaboliše se u jetri i izlučuje u žuči. Snižene vrednosti nemaju dijagnostički značaj. a jednu trećinu putem stolice. Smanjene vrednosti se javljaju kod trudnica i žena uopšte. žene 140-340 umol/L.8-7. pluća. antiinflamatorni lekovi).

kod alkoholičara. . visokog krvnog pritiska i u trudnoći. lipoidnoj nefrozi. Povišen je kod ishrane bogate masnim materijama. kod trovanja olovom. I neki lekovi mogu da povise nivo holesterola. kod gojaznosti i psorijaze. kao npr. ulazi u limfne sudove i u cirkulaciju tj. Normalne vrednosti su 1.46-2. što dovodi do njihovog začepljenja i bolesti kao što su infarkt srca i moždani udar). to je bolje. Njegova koncentracija u krvi je usko povezana sa metabolizmom masti u organizmu. bolesti jetre. jer ovaj holesterol "čisti" krvne sudove. Visoke vrednosti se zapažaju i kod pojedinih oblika raka. u Daunovom sindromu. Normalne vrednosti u krvi: 3.03-1. hormona štitne žlezde. hipotireozi i nizu naslednih bolesti (hiperholesterolemija tip IIa). i podataka dobijenih elektroforezom lipoproteina.10 .5. Smanjen je i kod pothranjenosti. nasleđa. Povišene vrednosti obično su povezane sa nepravilnom ishranom i stresom. Normalne vrednosti su 0. Poremećaji metabolizma lipida se procenjuju na osnovu koncentracija holesterola i triglicerida u plazmi. HDL2 ima protektivnu ulogu. Snižena koncentracija nema dijagnostički značaj. a samim tim i mokraćna kiselina. Pojedini lekovi. HDL holesterol. funkcije i integriteta vitalnih organa poput jetre i bubrega. stiže do jetre. Tada se povećava rizik nastanka kardiovaskularnih bolesti. Holesterol Stvara se u jetri.55-4. Snižene vrednosti su obično kod hiperfunkcije tiroideje. u početnoj fazi hepatitisa. apsorbuje i resintetiše u ćelijama crevne sluzokože. odnosno njegova podfrakcija. rada hormona tj. pre svih ateroskleroze Trigliceridi Masnoća iz hrane se hidrolizuje u tankom crevu. anabolici i kontraceptivi. Povećani HDL je pokazatelj zaštićenosti od kardiovaskularnih bolesti. diabetes mellitusu. a pre svih terapija citostaticima ili zračenjem kod pojedinih vrsta raka podiže ekstremno njen nivo usled raspada velikog broja tumorskih ćelija iz kojih se oslobađa purin. a zavisi i od niza drugih faktora: pre svega načina ishrane.53 mmol/L. HDL-holesterol Od ukupnog holesterola u serumu oko 20% otpada na HDL kolesterol (Heavy density cholesterol). kod nekih bolesti kod kojih postoji teško oštećenje jetre (ciroza i teški hronični hepatitisi). I minimalno smanjenje upućuje na povećani rizik od ateroskleroze (taloženja rnasnoća na unutrašnjim zidovima krvnih sudova. loše ishrane. Što su više vrednosti HDL holesterola. anemije i u slučaju uzimanja lekova poput aspirina.povišenog nivoa mokraćne kiseline može biti i smanjena sposobnost bubrega da je izluči. opstruktivnom ikterusu.5 mmol/l.55 mmol/L. kao i oštećenje funkcije bubrega takođe dovode do njenog porasta. Lipidi Visoki rizik učestalosti ateroskleroze su bolesti uzrokovane poremećajem metabolizma lipida. estrogena. žlezda sa unutrašnjim lučenjem. LDL holesterol LDL kolesterol ili ″loš holesterol″ i njegovo određivanje je važno kao faktor rizika za koronarna oboljenja i za aterosklerozu Normalne vrednosti su 1. Višak se deponuje u obliku masnih naslaga.28 mmol/L. Stres i izuzetno naporne fizičke aktivnosti.

Ovaj test oponaša fiziološko uzimanje hrane pod standardnim uslovima. enzimska. jetri. šok. gubitka proteina iz organizma. Koncentraciju gvožđa u serumu određuje nekoliko faktora uključujući apsorpciju iz creva. diabetes melitus. nefroza. SLE. kronične upale). mioglobina. odbrambena.Povišen je nivo kod povećanog unosa hranom. smanjene sinteze proteina ili povećanog katabolizma proteina (hipertireoza. Prema sastavu proteini se dele na jednostavne i složene. hroničnog alkoholizma. Ukupni proteini Proteini su gradivni materijal čovečijeg tela. hipertireoze. nakon opterećenja organizma glukozom. Smanjenje koncentracije triglicerida je od manje dijagnostičke vrednosti i može se naći kod malnutricije. puferska. slezini i kostnoj srži. sarkom. opstrukcije žučnih puteva. Glavno skladište gvožđa je retikuloendotelni sistem. stanja sa povišenim adrenalinom. citohroma i mnogih enzima. Određivanje . Povišena koncentracija glukoze . Jednostavni proteini izgrađeni su samo od aminokiselina. gradivna. Normalne vrednosti: 3. sastavni je deo hemoglobina. Glukoza Glikemija pokazuje količinu glukoze (šećera) u krvi. Gvožđe Gvožđe je jedan od esencijalnih oligoelemenata u organizmu. feohromocitom. eritrocitima i parametrima koji određuju morfologiju eritrocita (MCV. i što je za savremenog čoveka veoma važno istaći stres. teške opekotine. a složeni proteini pored svoje proteinske strukture sadrže i tzv. paraproteinemije i mijeloma i hroničnih bolesti (ciroza jetre. terminalnih stanja bolesti jetre. urođenih grešaka organizma (disalbuminemija i analbuminemija). nefrotskog sindroma. Sastavljeni su od aminokiselina međusobno povezanih peptidnim vezama. Zajedno sa hemoglobinom. hipotireoze. oštećenja funkcija jetre. Glukoza tolerans test (OGTT) Dijagnoza šećerne bolesti ili drugih oblika poremećaja u metabolizmu ugljenohidrata potvrđuje se izvođenjem klasičnog testa tolerancije na opterećenje glukozom (OGTT). šećerne bolesti. hormonska itd. Koncentracija glukoze u krvi se održava u granicama normale delovanjem složenog hormonskog sistema. bolesti jetre. Smanjene koncentracije albumina se javljaju kod jake proteinurije (nefrotski sindrom). slezina.hipoglikemija – hiperplazija. MCH i MCHC) pruža uvid u stanje koštane srži. Snižena koncentracija ukupnih proteina – hipoproteinemija javlja se kod prekomerne hidratacije. osnovna mu je funkcija održavanje ravnoteže tečnosti u organizmu.hiperglikemija – diabetes mellitus. Snižena koncentracija glukoze . kod poremećaja u metabolizmu glikogena i ponekad kod bolesti jetre. gubljenje hemoglobina i sinteza novog hemoglobina. koštana srž i bubrezi. povišena i u testu se određuje vreme za koje će koncentracija glukoze pasti na normalu. transportna. malapsorpcije.1 mmol/l. manjak hormona koji su antagonisti adrenalina. neproteinsku ili prostetičnu grupu. Albumini Albumin je protein koji se sintetše u jetri. uzimanja nekih lekova npr. opekotina i enteritisa. adenom i karcinom pankreasa. kontraceptiva.5-6. OGTT je test kojim se ispituje metabolizam ugljenohidrata i pomoću kojega se može prepoznati rani stadijum dijabetesa. deponovanje u crevima. Koncentracija glukoze je. Funkcija pojedinih proteina može biti: održavanje osmotskog pritiska. kod leukemije i nekih drugih malignih bolesti. zatim jetra. malapsorpcija). Povećana koncentracija ukupnih proteina – hiperproteinemija javlja se kod dehidratacije.

potpomažu rad srca i drugih mišića. Smanjena koncentracija gvožđa u serumu (hiposideremija) je posljedica nedostatka gvožđa u organizmu čiji uzrok može biti malnutricija. Natrijum Zajedno sa anjonima predstavlja najveći deo osmotski aktivnih materija u plazmi koje regulišu u velikoj meri raspodelu vode u telu. u smislu njihove oštećene kontraktilne sposobnosti. teža krvarenja) ili smanjeno otpuštanje gvožđa iz RES-a (akutne i hronične infekcije. gubitak gvožđa (nefroza. UIBC (unsaturated iron binding capacity). intestinalna opstrukcija). Povišeno je kod višestrukih transfuzija. malapsorpcija. Smanjene koncentracije kalijuma u serumu su kod gubitka usled prekomerne diureze. uremije. različitih vrsta anemija. kod razaranja crvenih krvnih zrnaca. Porast TIBC-a se često javlja kod stanja sa smanjenom koncentracijom gvožđa u organizmu. proliv). tj. kod žena koje koriste oralne kontraceptive.samo gvožđa nema nikavog značaja za postavljanje dijagnoze anemije. hiperfunkcije nadbubrežne žlezde. . jake diureze.9-30 umol/L. tumor želuca. nezasićen. Normalne vrednosti: 139-154 mmol/l. traume ili oboljenja centralnog nervnog sistema. Taj deo transferina koji još može vezivati gvožđe zove se nezasićeni kapacitet vezivanja gvožđa. kod trovanja olovom.3 mmol/l. kod dilucije ekstracelularne tečnosti. kod anemija. trudnoće i akutnog hepatitisa. Normalno je da samo jedan deo transferina ima vezano gvožđe. Povišen je kod insuficijencije bubrega i nadbubrežne žlezde. hiperfunkcije nadbubrežne žlezde. gladovanja. kod preteranog gubitka tečnosti (povraćanje. povećanog ubrzanog razaranja crvenih krvnih zrnaca. TIBC je smanjen u cirozi. pre svega. hroničnim infekcijama i malignim bolestima. autoimune bolesti) i u toku perioda aktivnog i intenzivnog stvaranja ćelija krvi (hematopoeze). preteranog gubitka. odnosno koliki je ukupni kapacitet vezivanja gvožđa u serumu. nefrozi. Elektroliti Elektroliti učestvuju u održavanju ravnoteže i raspodele vode. Kalijum Izuzetno važan mineral koji direktno utiče na funkciju nerava i mišića. neadekvatnog unosa. Smanjen je u slučaju insuficijencije bubrega i nadbubrežne žlezde. i nagle terapije visokim dozama kalijumovih soli. hemohromatoze i virusne upale jetre. proliva ili pankreasne fistule. prekomernog davanja preparata gvožđa.8-5. održavaju normalni osmotski pritisak i hidrataciju. Normalne vrednosti: 8. nefritis. nedovoljne ishrane. Od količine transferina u serumu zavisi koliko se gvožđa može vezati. TIBC (total iron binding capacity). dok je drugi deo transferina slobodan. hipofunkcije i infektivnih bolesti (pneumonija). aktivatori su enzima itd. hemohromatozi. povraćanja. TIBC I UIBC Gvožđe se u telu transportuje spojeno sa belančevinom globulin transferinom ili siderofilinom. krvavljenja. gastrointestinalnih poremećaja (gastritis. Povišene koncentracije nastaju kod hiperfunkcije nadbubrežne žlezde. Normalne vrednosti: 3. kod nekroze jetre zbog otpuštanja feritina. gubitka povraćanjem ili dijarejom i naglog prelaza kalijuma iz ekstracelularne tečnosti u ćeliju (dijabetična acidoza).

D hipovitaminoze. ozbiljnije insuficijencije bubrega sa gubitkom soli.2009 . Povišen je kod visoke koncentracije nivoa hormona paraštitaste žlezde. Smanjenu koncentraciju fosfora nalazimo kod malapsorpcije. hroničnog alkoholizma i hronične upale jetre. broja. To se viđa pre svega kod bubrežnih bolesti. upale pankreasa. nekih malignih bolesti i kod pacijenata kod kojih zarastaju kosti.Hlor Predstavlja neorganski anjon u vanćelijskoj tečnosti. Nivo kalcijuma u organizmu. kod kojih bolesti su povišene. unosa namirnica koje sadrže kalcijum. poremećaja rada nadbubrežnih žlezda. šećerne bolesti. apsorpcije u organima za varenje. Može biti i sniženih vrednosti u slučaju kod hipoparatireoidizma. aktivnosti organa za varenje i stanja bubrega. smanjene.) Autor: dr Sonja Ilić Cilj svake laboratorijske analize je dobijanje tačnog i pouzdanog nalaza koji će pokazati da li su u fiziološkim funkcijama i procesima nastupile promene. Javlja se i kod pothranjenosti i gladovanja. Kada je reč o laboratorijskom ispitivanju krvi. Povišen je kod insuficijencije bubrega. hroničnog plućnog emfizema. odnosa i Postavljeno: 06. oboljenja jetre. Fosfor Fosfor je uz kalcijum važan za izgradnju kostiju. direktno zavisi od harmoničnog rada žlezda sa unutrašnjim lučenjem (pre svega paraštitastih žlezda). smanjenja količine belančevina u organizmu.. Izuzetno je važan za održavanje kiselinskobazne ravnoteže u organizmu. kod pojedinih tumora i metastaza tumora u kostima. Povišene koncentracije fosfora nalazimo kod Pagetove bolesti. kao u slučajevima povraćanja. kod viška vitamina D. prekomernog znojenja.05. metaboličke alkaloze. gubitka učestalim stolicama. a samim tim i u krvi. hroničnog alkoholizma. Ukoliko se gubi dolazi do alkaloze (baznosti). dehidratacije (gubitka tečnosti iz organizma) i preteranog lečenja fiziološkim rastvorom. najčešće intravenski ili u vidu injekcija. insuficijencije bubrega. Značajan je za prenos signala između nerava i mišića kao i pravilno funkcionisanje srca i krvnih sudova. Magnezijum Prvenstveno je međućelijski elektrolit. dugotrajne imobilizacije tj. kod preterane konzumacije alkohola i kao posledica uzimanja nekih lekova smanjen kod hiperparatireoze. velikog broja bolesti varenja. poremećaja acidobazne ravnoteže. Kada se hlor preterano konzumira ili zadržava u organizmu dolazi do ispoljavanja acidoze (kiselosti). ishrane. svih bolesti praćenih razgradnjom kostiju. funkcije bubrega i metabolizma kostiju. Povišenje nivoa se retko javlja i to kod uzimanja prekomernih količina soli magnezijuma. manjka vitamina D. S obzirom na smanjenje koncentracije ovog minerala u svakodnevnoj ishrani daleko je češći njegov manjak.. proliva. ono podrazumeva dve vrste analiza: one koje su usmerene na ispitivanje vrste. Kalcijum Kalcijum se u organizmu nalazi najvećim delom u kostima. takođe je važan u aktivaciji mnogih metaboličkih puteva. Tumačenje laboratorijske analize krvi (Normalne vrednosti krvne slike. manjim delom u plazmi (1-2%). hipoparatireoze i hipervitaminoze D. Njegova koncentracija u serumu je pod direktnim uticajem paraštitastih žlezda.

Normalne vrednosti su 11.0.86 x 1012/l do 5. Normalne vrendosti su 29-32.9 pg MCHC (mean cell hemoglobin concentration) – prosečna koncentracija hemoglobina na litar eritrocita. Kod akutnog krvarenja hematokrit može da bude normalan. Normalne vrednosti su 310 . Kompletna krvna slika (KKS) Kompletna krvna slika se radi zbog procene opšteg zdravstvenog stanja i otkrivanja raznovrsnih poremećaja poput anemija.daje informaciju o veličini eritrocita. povećane funkcije štitaste žlezde (hipertireoze). RDW). Kada se oslobodi kiseonik prekopotreban za nesmetani rad ćelija. crvena krvna zrnca. Povećane vrednosti eritrocitnog indeksa MCHC sreću se kod bolesnika sa teškim oblikom dehidratacije.08 x 1012/l za ženu i od 4. jer eritrociti imaju manju zapreminu iako sam broj eritrocita ne mora da bude smanjen. PDW). leukocita i trombocita.356 . Normalne vrednosti su za žene 0. hemoglobin i hematokrit Eritrociti Eritrociti (RBC). opekotina i infekcija. Povišene vrednosti mogu biti povećane u stanjima hemokoncentracije organizma. oslobađanjem ugljen dioksida i novim vezivanjem kiseonika.72 x 1012/l za muškarce). RDW specifično ukazuje na postojanje jedne ili više populacija eritrocita što je karakteristika pojedinih hematoloških bolesti eritrocitne loze. Koncentracija hemoglobina je snižena kod anemija. Hemoglobin Hemoglobin (HGB) je sastojak crvenih krvnih zrnaca eritrocita. Normalna koncentracija je 110-180 g/L. kod policitemija. Snižene vrednosti su najčešće znak anemije ili gubitka krvi usled krvarenja. KKS uključuje broj eritrocita.prosečna količina hemoglobina u eritrocitu.izgleda ćelijskih elemenata krvi (krvna slika. Normalne vrednosti su 81 . eritrocitne konstante (MCV. Eritrocitne konstante Eritrocitne konstante se izračunavaju iz broja eritrocita. ciroze jetre. Svakim udahom krv u plućima dobija kiseonik i zahvaljujući upravo hemoglobinu distribuira ga do svih tkiva i organa.53 l/l. bazofili.41 . limfociti).0.99 fl MCH (mean cell hemoglobin) .5 %.470 l/l i kod muškaraca 0. dijagnostički su značajne u klasifikaciji pojedinih anemija i uvek se posmatraju u korelaciji sa dobijenim vrednostima broja eritrocita i koncentracije hemoglobina. Promene vrednosti pojedinih eritrocitnih konstanti. trombocitne konstante (MPV. MCHC. leukemija.5-16.34 x 1012/l do 5. MCV (mean cell volume) – prosečni volumen eritrocita . Hematokrit je smanjen u trudnoći. a smanjuje se i sa godinama života. a ujedno je i važan prognostički pokazatelj efikasnosti lečenja i ekvivalentan podatak o anizocitozi koja se uočava u krvnom razmazu. monociti.350 g/l RDW (red cell distribution width) – mera varijabilnosti veličine eritrocita. Povećane vrednosti hematokrita se viđaju kod dehidratacije i šoka. naročito MCV parametra. Povećan je u stanjima hemokoncentracije organizma i kod policitemija Hematokrit Hematokrit (HCT) predstavlja volumen eritrocita u jedinici pune krvi. a u fazi oporavka se smanjuje. Normalne vrednosti su od 3. diferencijalnu krvnu sliku (podvrste leukocita: neutrofili. hematološki parametri) i druge. stanja uhranjenosti organizma i izloženosti otrovnim materijama. za hemoglobin se umesto njega vezuje ugljen dioksid. On prenosi kiseonik iz pluća u tkiva i ugljen dioksid iz tkiva nazad u pluća. dok se povećane vrednosti MCV mogu naći kod megaloblastne anemije (nedostatak vitamina B12 ili folne kiseline). su najzastupljenije ćelije a uloga im je da transportuju kiseonik vezan za hemoglobin iz pluća do drugih tkiva. ali i kod zdravih ljudi. Kod anemije usled nedostatka gvožđa hematokrit je smanjen. bolesnika sa hroničnom . Ovaj ciklus se zatvara vraćanjem krvi u pluća. eozinofili. koncentracije hemoglobina i hematokrita i daju informaciju o kvalitetu eritrocita. kojima se proverava biohemijski sastav krvi i na osnovu toga ustanovljava rad ili stanje pojedinih organa i tkiva. Takođe je smanjen kod anemija. infekcija. MCH.

9 10x109/l. Normalne vrednosti su 1-10% Eozinofilni granulociti (EOS) učestvuju u obrani organizma od alergijskih agenasa i parazitarnih infekcija. Normalna brzina sedimentacije ne isključuje mogućnost postojanja bolesti. Učestvuju u imunom odgovoru. koji učestvuju u ćelijskom imunitetu i B limfocite koji se transformišu u plazma ćelije koje proizvode antitela i tako učestvuju u humoralnom imunitetu. Ako je njihov broj manji. bela krvna zrnca.6% Limfociti (LYM) predstavljaju populaciju leukocita koja uključuje dve osnovne subpopulacije: T limfocite. Manjak trombocita (trombocitopenija) izaziva sklonost krvarenju. hepatitisa C. normalne vrednosti 16-25 MPV (Prosečni volumen trombocita). Višak izaziva pojačano zgrušavanje krvi i može da dovede do stvaranja krvnog ugruška u kardiovaskularnom sistemu. Kada je njihov broj uvećan (leukocitoza). u trudnoći i posle porođaja. Normalne vrednosti su 0 . kao i kod pacijenata na radioterapiji.opstruktivnom bolešću pluća (hronični opstruktivni bronhitis i emfizem). masivnih trovanja. kod postoperativnih stanja. tumora. Normalne vrednosti su 20 . se stvaraju u koštanoj srži i štite organizam od infekcija. normalne vrednosti 7. Neutrofilni granulociti su zrele ćelije koje mogu da napadaju i razaraju bakterije i viruse čak i u krvnoj cirkulaciji. povećava se rizik od infekcije.. smanjenom funkcijom štitaste žlezde (hipotireozom). akutnog infarkta miokarda.. . kod opšte slabosti organizma. kada jednom uđu u tkiva. a to su: PDW (Raspodela trombocita po volumenu). Normalne vrednosti su 0-1% Trombociti Trombociti (PLT) su ćelije koje učestvuju u koagulaciji (zgrušavanju) krvi . eritrociti će se postupno početi taložiti na dno. smanjenje broja belih krvnih zrnaca. Normalne vrednosti su 40-70% Monociti (MONO) zajedno sa neutrofilnim granulocitima čine osnovu fagocitnog odbrambenog sistema u organizmu. kod TBC. svim vrstama šoka. akutne reumatske groznice i reumatoidnog artritisa. oboljenja jetre. Ako se krv koja sadrži antikoagulans pusti da stoji u uspravno postavljenoj pipeti. Postoji pet različitih vrsta belih krvnih zrnaca. reumatskih bolesti npr. Uzimanje pojedinih lekova takođe može da dovede do smanjenja broja belih krvnih zrnaca i zato se kod takvih pacijenata moraju sprovoditi redovne laboratorijske analize. Leukopenija. to ukazuje da telo proizvodi veći broj ovih ćelija. kao što je npr. Morfološke osobine trombocita mogu se pratiti na osnovu dva indeksa koji se dobijaju elektronskim posmatranjem određenog volumena krvi u brojaču. oboljenjem jetre (ciroza) i kod teških alkoholičara. odnosno da je napadnuto. Nekontrolisana produkcija belih ćelija (leukemija) nastaje usled kancerozne mutacije mijelogenih ili limfogenih ćelija. Leukociti Leukociti (WBC). Normlane vrednosti su 140-450 x 109/l. na primer bakterijama. ali ubrzana sedimentacija je indikator za dalja ispitivanja. trombociti su sniženi kod hemioterapija. nefroze.50 % Bazofilni granulociti (BASO) su najmanje zastupljena populacija leukocita u perifernoj krvi i učestvuju u alergijskom odgovoru. Normalne vrednosti su 2-12 mm/h. Sedimentacija je ubrzana kod upala. Normalne vrednosti su 3. javlja se kod virusnih infekcija. počinju da bubre i postaju makrofagi koji su izvanredno sposobni da se bore sa infektivnim agensima. Brzina kojom se ove ćelije talože je osetljiva na indeks reakcije tela na povredu ili bolest. Neutrofilni granulociti (NEU) su najzastupljeniji fagocitni leukociti. u stresnim situacijama.80-12 fl Sedimentacija eritrocita Sedimentacija je brzina kojom se krvne ćelije izdvajaju iz seruma. međutim. leukocitoza ili groznica. Monociti su nezrele ćelije čija je sposobnost da se bore mala. sve one su deo odbrane organizma protiv najezde infektivnih i drugih štetnih materija. malignih oboljenja. razaranja ćelija.

jer se mnoge bolesti karakterišu porastom vrednosti SE. Rouleaux formacija eritrocita koje se talože na dno. ako ne i prva laboratorijska analiza krvi koja se počela koristiti u savremenoj medicini. pa se poređenja rezultata kod istog pacijenta dobiju poređenjem rezultata SE u prvom satu u dva merenja. alergijskih stanja.2008 Sedimentacija eritrocita (SE) je jedna od prvih. Do nedavno se vrednost SE izražavala vrednostima sedimentacije u prvom i u drugom satu. Mnoge čak i teške. Usporena je kod novorođenčeta. Povišene vrednosti SE • • • • Anemije Bubrežne bolesti Osteomijelitis Trudnoća . Termin nespecifična znači da porast vrednosti ne razjašnjava o kojoj je bolesti reč. Normalne vrednosti Pod normalnim vrednostima se smatraju sledeći intervali: Odrasli (Westergrin metod): • • • • Muškarci ispod 50 godina starosti: manje od 15 mm/sat Muškarci preko 50 godina starosti: manje od 20 mm/sat Žene ispod 50 godina starosti: manje od 20 mm/sat Žene preko 50 godina starosti: manje od 30 mm/sat Deca (Westergrin metod): • • Novorođenče: 0 . ali je vremenom napušteno određivanje sedimentacije u drugom satu. životno ugrožavajuće bolesti mogu biti praćene sasvim normalnom vrednošću SE. Senzitivnost i specifičnost Iako veoma nespecifična i ne senzitivna metoda i danas se održala u rutinskoj praksi. policitemije. Rezultati testa se izražavaju u milimetrima na sat.2 mm/sat Neonatus . Sa druge strane ova metoda je i nesenzitivna. pojedinih vrsta anemija. Predstavlja brzinu kojom se talože eritrociti u posebno konstruisanoj staklenoj cevcici izraženu u milimetrima taloga eritrocita u vremenskoj jedinici. Uzrok ubrzane sedimentacije eritrocita Uzrok je povećana količina belančevina plazme: fibrinogena i globulina velike molekularne mase u raznim patološkim stanjima što dovodi do stvaranja tzv. kongestivne srčane insuficijencije.13 mm/sat Postoje ljudi koji iz neobjašnjivih razloga od rođenja imaju povišenu SE i nikad im se u životu ne ispolji oboljenje koje bi to objasnilo.menstruacija (neznatno ubrzanje).do puberteta: 3 . Kada je povećana sedimentacija eritrocita Autor: dr Vladimir Kecman Postavljeno: 02. U rutinskoj praksi mnogo više značaja ima povišena vrednost SE Značenje sedimentacije je u tome što ona ukazuje na moguće postojanje organske bolesti ili da se prati tok bolesti.12.

2008 . a naročito povišene masnoće u serumu (lipemija) i postojanje tzv.a se smatra do 10mg/l.. pušenje i visoka nadmorska visina.11.. Nenormalno niske vrednosti se mogu naći kod osoba koje su na terapiji lekovima za smanjenje . Takođe mogu se očekivati i kod kod šećerne bolesti i arterijske hipertenzije. uzimanje oralnih kontraceptiva. Reumatoidnih faktora. Postavljeno: 16. trudnoća (naročito poslednjih nekoliko meseci). Normalna koncentracija CRP .masnoća" u krvi (statinima) ili na terapiji aspirinom. Ne postoji značajna razlika između referentnih vrednosti za muškarce i žene. Kada je povišen C reaktivni protein (CRP)? Autor: dr Vladimir Kecman CRP je skraćenica koja označava C reaktivni protein. Reč je o proteinu koji se proizvodi u jetri.• • • • • Reumatska groznica • Reumatoidni artritis • Sifilis Sistemski eritemski lupus Oboljenja štitne žlezde Tuberkuloza Ostala zapaljenjska stanja Veoma povišena SE(trocifrena) • • • • • • Giant cell arteritis Hyperfibrinogenemia (povišena koncentracija fibrinogena u krvi) Multipli mijelom Primarna makroglobulinemija Nekrotizirajući vaskulitis Reumatična polimijalgija Snižene vrednosti SE • • • • • • Zastojna srčana slabost Hiperviskoznost Hipofibrinogenemia Hipoproteinemija Policitemija Anemija srpastih erotrocita Stanja koja mogu uticati na promenu rezultata SE • • • • • • • • • Alergiski vaskulitis Atriajalni miksom Autoimuni hepatitis Endometritis Eozinofilni fascitis Erizipel Juvenilni reumatoidni artritis Legionarska bole Zapaljenje srčane maramice nakon infarkta miokarda itd. Njegova koncentracija u venskoj krvi se koristi kao značajan biohemiski parametar za mnoga stanja. niti za životnu dob. Visoke vrednosti se mogu očekivati kao posledica pojačanog fizičkog napora.

Pravi značaj međutim u kliničkoj praksi ima porast koncentracije koji je obično karakteristika nekog od navedenih stanja: • • • • • • Maligna oboljenja (naročito limfomi) Sistemski lupus eritematodes Reumatoidni artritis Vaskulitisi Infarkt miokarda – visokosenzitivni CRP služi Kao parametar za procenu kardiovaskularnog rizika Infekcija . Kod virusnih infekcija to nije slučaj pa to takođe nekad može biti značajan diferencijalno dijagnostički parametar za razlikovanje bakteriskih i virusnih infekcija Zapaljenjska oboljenja creva Pneumokokna pneumonija Reumatska groznica Tuberkuloza • • • • .naročito bakteriskih u kojima je porast mnogo brži i izraženiji od porasta sedimentacije ili broja leukocita.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful