Osnovni principi homeopatije

Autor: dr Dragan Zlatanović Postavljeno: 11.05.2009

Hahnemannovi principi homeopatije su: - Lečenje se jedino može odvijati u skladu sa zakonima koji vladaju u prirodi - Nemoguće je lečiti van ovih zakona - Bolest kao izolovani identitet ne postoji, postoje samo ljudi koji su bolesni - Da bi lek bio efikasan mora biti dinamičan jer je i bolest po svojoj prirodi dinamična - U svim fazama bolesti bolesnom je potreban samo jedan lek i sve dok se ne pronađe taj lek stanje ne može biti izlečeno. Postoji nekoliko osnovnih principa koji trebaju biti ostvareni kako bi se uspešno primenjivala homeopatija: - zakon sličnosti; slično se leči sličnim ili lat. Simila Similibus Curentur. Ključni princip homeopatije je "slično se leči sličnim". Ako neka supstanca kod zdrave osobe izaziva određene reakcije, onda se s njom može izlečiti bolesnik koji pokazuje slične simptome. Na primer: čišćenje luka izaziva suze u očima i zapušenje nosa, a ti su simptomi slični nekim simptomima alergije na polen. Dakle, luk leči alergiju na polen kod takvih osoba. - hijararhija simptoma; kako je to Hahnemnn u organonu rekao: "Pojedinačni simptom nije bolest sama isto kao što niti stopalo samo za sebe nije čovek". Totalitet je u stvari koncept, koji bi ako se posmatra površno, mogao dovesti do zaključka da se tu radi o jednostavnom skupu svih prisutnih simptoma u pacijenta, ali da bi se došlo do totaliteta simptoma moraju se prilikom evaluacije uzeti u obzir svi simptomi koji sačinjavaju sveukupnu sliku pacijenta na svim nivoima (telesni, emotivni i mentalni). Prilikom procene, prednost dobijaju individualni simptomi, često prema ključu: čudni, retki i neobični, sve zbog toga da bi se uočio totalitet simptoma koji se proteže kroz sve nivoe bića. - zakon minimalne doze; zakon minimalnih doza se karakteriše korišćenjem što manjih doza leka da bi se stimulisao sopstveni mehanizam isceljenja organizma ljudi koji pokazuju takve simptome. Na primer, kafa u velikim dozama prouzrokuje nesanicu kod zdravih osoba, dok u vrlo malim dozama, što je iznenađujuće, može omogućiti pacijentu da ima prirodan san. - zakon o potenciranju preparata; samo homeopatski potencirani preparati trebaju biti korišćeni prilikom homeopatskog tretmana, - zakon o dokazivanju homeopatskih preparata; samo oni preparati koji su uspešno dokazani na ljudima smeju se upotrebljavati od strane homeopata - teorija o vitalnoj sili; vitalna sila je ta koja upravlja funkcionisanjem čitavog živog organizma. U zdravlju je odgovorna za harmonično funkcionisanje tela, a bolest nije ništa drugo nego poremećeno stanje zdravlja vitalne sile. - zakon o pojedinačnom preparatu; homeopatski preparati trebaju biti prepisivani samo kao pojedinačni (ne miksevi za koje niko u stvari ne može tačno da predvidi kako će delovati), jednokratno i u pojedinačnim dozama Osim ovih sedam zakona postoji još jedan važan element koji nikako ne sme biti izostavljen ako želimo trajno izlečenje. Reč je o ispravnoj primeni i tumačenju Heringovog zakona.

Heringov zakon izlečenja
Postavio ga je dr.Constantine Hering koji je poznavao dr.Samuela Hahnemanna i koji je nastavio i sistematizovao njegov rad: - Od unutra ka spolja - ako se simptomi kreću od unutrašnjih organa prema koži to znači da je prepisani lek dobar i da se lečenje odvija u dobrom pravcu. - Od važnijih organa ka manje važnim - ako se simptomi povlače sa srca i idu na zglobove, lečenje se dobro odvija. - Od gore prema dole - ako pacijent ima kožne probleme na licu a nakon leka simptomi se spuštaju na kožu oko struka to znači da se pacijent oporavlja. - Od najnovijih simptoma ka starijim - najpre se povlače simptomi koji su nedavno nastali a najduže

su prisutni najstariji simptomi. Znači da se povlače obrnutim redosledom od nastanka. - Iz centra ka periferiji Ovo, kada se čita površno, izgleda vrlo jasno, ali je u praksi teško praviti razliku između pojedinih smerova kretanja simptoma, a samim tim i izlečenja. To je vremenom dovelo do zanemarivanja ili čak i odbacivanja Heringovog zakona kao upotrebljivog. Ali dr. Prafull Vijayakar je razvio sistem koji omogućava da razumemo i primenimo Heringove zakone. Napravio je i kartu supresije u kojoj ima sedam nivoa ili slojeva kroz koje se može kretati sa razumevanjem šta se i zašto događa. Na osnovu te karte može se predvideti razvoj i kretanje izlečenja ili progresije bolesti.

Kako homeopatija deluje
Autor: dr Aleksandar Marković

Filozofija homeopatije smatra da um, telo i emocije nisu razdvojeni. Svako iskustvo koje smo imali može ostaviti trag u telu ili emotivnoj sferi. Zato, homeopatski proces počinje razgovorom u kom homeopata postavlja veliki broj pitanja kako bi dobio kompletnu sliku onoga što se događa u telu pacijenta, kako na mentalnom, tako i na psihičkom planu. Takođe, homeopata uzima u obzir nivo energije pacijenta i način na koji osoba reaguje na okolinu. Homeopate su zainteresovani za razumevanje funkcija na svakom nivou: mentalnom, emocionalnom i fizičkom. Npr., neispoljeni emocionalni stres može prouzrokovati probleme u imunološkom sistemu, sistemu za varenje i tegobe u spavanju i razgovoru. S druge strane, fizički problemi rezultuju emocionalnim nemirom. Uopšteno, svi predstavljeni problemi pacijenta, uključujući i bolest kao glavni problem, sklonost određenom ponašanju, kao i pacijentove osobine, bitni su simptomi u homeopatskoj analizi. Zanimljivo je to da homeopatija ne traži telesne simptome kako bi ih otklonio nego ih gleda kao namenski odgovor na stresni stimulans. Ovo je najjednostavnije shvatiti na primeru obične prehlade. Njeni simptomi mogu uključivati groznicu, malaksalost i stvaranje sekreta. Ti simptomi su inteligentan odgovor na virusnu infekciju. Groznica ubrzava enzimske procese i okuplja određene ćelije u imunološkom sistemu kako bi se organizam obranio od virusa. Malaksalost zahteva fizički odmor jer se sva ostala energija koristi za obranu od prehlade. Homeopatska metoda primenjuje prirodne preparate koji u prirodi izazivaju simptome slične onima koje izazivaju bolest koju želimo izlečiti zato se i kaže Slično se leči sličnim (Similia Similubus Curentur). Na primer, nesanica se leči preparatima od crne kafe, zatim kijavica, alergija ili prehlada pripravcima od luka (koji izaziva suzenje očiju i pečenje kao i navedene bolesti), itd. Posebno se ističe da homeopata u obzir ne uzima samo istoriju bolesti i lokalne simptome, već i razne reakcije pacijenta na boju ili vrućinu, razne vremenske uslove, različita držanja jela, itd. Ispituje se i psihointelektualno stanje pacijenta. Za homeopatiju simptomi nisu činilac bolesti, već izraz otpora, nastojanje pogođenog organizma da prevaziđe probleme koji su ga obuzeli. To takođe znači da simptomi nisu dati nekom unapred određenom bolešću, nego su proizvedeni individualnosti osobe. Osoba se leči kao celina, a propisani lek deluje ne samo na lokalne simptome, nego i sve druge simptome. Pacijenti su često iznenađeni kad prilikom lečenja i izlečenja glavobolje ili zatvora, dođe do izlečenja od stresa, preterane osetljivosti ili nadraženosti. Zbog toga se homeopatija naziva i potpunom, odnosno holističkom terapeutskom metodom. U homeopatiji, cilj nije otklanjanje simptoma, nego prepoznavanje i otklanjanje uzroka simptoma. Iz tog razloga, pravi homeopatski lek je baziran na razumevanju celokupne osobe, radije nego na odgovoru na simptome određene bolesti. Homeopate prihvataju da organi i funkcije ljudskog tela podležu određenoj hijerarhiji. Mozak je najvažniji i najosjetljiviji organ u telu, a koža je najmanje važna. Smatra se da lečenje napreduje kad se bolest udaljava od važnih organa prema organima koji se nalaze niže na hijerarhijskoj lestvici. Put izlečenja homeopatijom pokazuje da se simptomi kreću iz unutrašnjosti tela i idu prema spolja, tako da ako je osoba imala tegobe u respiratornom sistemu, onda će prvo nestati one a tek onda prema spolja, npr. kožne promene, koje nestaju na kraju. Pacijent mora biti strpljiv jer za njega je važno da bude izlečen od uzroka bolesti , a ne da mu se stanje samo olakša i simptomi potisnu (tzv.

Postavljeno: 05.05.2009

palijativno lečenje). Svaki slučaj je različit i ne postoje dva ista pacijenta bez obzira na ispoljavanje istih ključnih simptoma (princip individualizacije). U toku lečenja neki pacijenti doživljavaju period izuzetno dobrog raspoloženja i optimizma. Ponekad izgleda kao da se stanje pogoršava za jedno kratko vreme. To je dobar znak koji znači da homeopatski lek počinje da deluje. Ponekad nazeb, osip ili neki drugi oblik stanja mogu da se pojave kao efekat “faznog čišćenja”, što znači da organizam prolazi kroz stadijum čišćenja. Pored toga, mogu ponovo da se jave stara stanja, stara po nekoliko decenija, ali to se obično dešava u kratkom vremenskom periodu. Sve ovo ne treba da zbunjuje jer ova stanja će proći i ne smeju se suzbijati, jer su oni veoma važan deo procesa lečenja. Ako bilo kakva reakcija u toku lečenja uznemiri pacijenta on treba, da se što je moguće pre, posavetuje sa homeopatom za koga je važno da zna šta se dešava dok lečenje traje. Takođe, mogu se voditi i beleške o svim promenama koje treba poneti na kontrolni pregled.

Homeopatski lekovi
Autor: dr Dragan Zlatanović

Homeopatsko lečenje sprovodi se uz primenu homeopatskih lekovitih preparata. Homeopatski lekoviti preparati su biljnog, životinjskog ili mineralnog porekla. Postupkom potenciranja, moguća je čak i upotreba toksičnih supstanci bez nuspojava. Danas se u homeopatiji koristi preko 5 000 lekovitih preparata u raznim potencijama. U homeopatiji je važno razređivanje i potenciranje. Razblaženja od 1 do 10 označena su rimskim brojevima X (1X = 1/10, 3X = 1/1,000, 6X = 1/1,000,000). Slično, razblaženja od 1 do 100 označena su rimskim brojevima C (1C = 1/100, 3C = 1/1,000,000, i tako dalje). Razblaženje od 30X znači da je originalna supstanca razblažena 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 puta. Potenciranje: udaranjem rastvora 10 do 100 puta o elastično-čvrstu podlogu između svakog razblaženja dobija se pojačano, potencirano delovanje leka. Homeopatski lek je vrlo razređena ali potencirana supstanca uzeta iz prirode. Svaki homeopatski lek poseduje sopstvenu, vrlo jasnu sliku onoga što može da leči. Uopšteno govoreći radi se o pacijentovom emocionalnom stanju i o jedinstvenim znakovima i simptomima bolesti. Homeopatski lekovi deluju tako što podstiču odnosno stimulišu snagu osobe (princip vitalne sile) jer ta sila je ponekad sklona zaboravu. Ovaj podsticaj će pomoći celokupnoj ličnosti pacijenta da se očisti od svih posledica neravnoteže unutar njega koje su dovele do zdravstvenih tegoba. Cilj je da se osoba dovede do nivoa zadovoljavajućeg (optimalnog) zdravlja po merilima medicinskih i socioloških standarda na što je moguće efikasniji način tako da je taj nivo u saglasnosti sa starošću osobe koja se leči. Bez obzira koliko simptoma pacijent imao, u jednom momentu se uzima samo jedan lek koji će biti ciljan za sve prisutne simptome.

Postavljeno: 02.05.2009

Dejstvo na organizam
Smatra se da homeopatski lek ima zvučni efekt na telo. To je slično kao kada određenu notu odsviramo na violini, u određenoj oktavi, pa to može imati efekt na molekularnu strukturu čaše vina. Tako isto i homeopatski lek odzvanja u organizmu, sa slikom simptoma pojedinca i ostvaruje efekt, sistemski vraćajući odgovor organizma pojedinca. Odgovor je jačanje osobe iznutra prema napolju. Lek stimuliše povratak ravnoteže, koji za uzvrat pomaže osobi pobediti bolest i postati fleksibilnija u prilagođavanju okolini. Najčešći oblici homeopatskog leka su granule (zrnca) i tablete. Ali, homeopatski lekovi dolaze i u obliku sirupa, kapi, praha, supozitorija, masti, injekcija i dr. Ako se radi o uobičajenim dozama savetuje se uzimanje pola sata pre ili posle jela. Za razliku od konvencionalnih lekova, doziranje homeopatskih lekova nije usko povezano sa telesnom težinom.

Kako se upotrebljavaju homeopatski lekovi
Kod akutnih simptoma poboljšanje bi trebalo da nastupi već nakon nekoliko uzetih doza. Kod hroničnih oboljenja terapija je dugotrajnija sa povremenim pauzama zavisno od prirode tegoba. Homeopatski lekovi se mogu uzimati u bilo kom vremenskom razmaku i trajanju, bez bojazni od bilo kakvih štetnih popratnih pojava. Prema literaturi, nema poznatih slučajeva interakcija sa drugim lekovima. Homeopatski su lekovi, zbog svoje velike razređenosti, potpuno sigurni i ne izazivaju nikakve štetne popratne pojave. Prednost im je i to da se mogu probati bez opasnosti od komplikacija; ako izaberete pogrešan lek, on jednostavno neće delovati

Istorija homeopatije
Autor: dr Dragan Zlatanović Postavljeno: 25.04.2009

Homeopatija je efikasna i naučno zasnovana metoda lečenja koja podstiče (stimuliše) prirodne sposobnosti čovekovog organizma na putu izlečenja. Homeopatija je zdravstveni sistem izveden iz drevnog principa da se "slično leči sličnim".

Početak homeopatske primene
Ovaj princip su poznavali i primenjivali Hipokrat i Paracelzius, ali ga je na praktičan način, u Evropi, razvio nemački lekar Samuel Christian Friedrich Hahnemann (1755-1843), pre skoro dva veka. Iako je u svoje vreme bio uspešan lekar, Hahnemann se razočarao u metode koje su u to vreme koristile njegove kolege. Nezadovoljan tadašnjim medicinskim objašnjenjima, Hahnemann je niz godina istraživao i napravio listu određenog broja lekovitih supstanci, kao i simptoma do kojih su dovodile, kad ih je dao zdravim ljudima. Jednog dana, prevodeći knjigu o farmakologiji, čitao je o biljci Cinchona Officinalis (kinin), koja se koristila u lečenju malarije, pa je počeo da uzima dnevne doze biljke kao infuziju. Danima je sam sebi davao doze kinina i detaljno zapisivao sve svoje reakcije. Na svoje čuđenje, dobio je simptome malarije, uprkos činjenici da zapravo nije bio zaražen tom bolešću. Simptomi su se vraćali svaki put kada bi uzeo dozu kinina i trajali bi po nekoliko sati. Pitao se da li je to razlog zašto se malarija leči baš kininom. Hahnemann je potom testirao mnoge druge supstance na isti način - dajući doze zdravim osobama i primenjujući te supstance za lečenje bolesti sa sličnim simptomima. Mnoge supstance koje je koristio bile su vrlo otrovne i to ga je podstaklo da eksperimentišući ustanovi najmanju moguću efikasnu dozu. Konačno je razvio metodu potenciranja početne supstance. Početne supstance je razređivao od prvog razređivanja alkoholom sledećim. Nakon drugog razređenja, određenu količinu ponovo je razredio alkoholom i tako dobio treću razređenu supstancu. Taj proces je nazvao potenciranjem. Zatim je otkrio da je pažljivo pripremeljen rastvor sačuvao sva farmaceutska svojstva prvobitnog leka. Na taj način je razvio potpuno različit i nov farmaceutski postupak, kojim je za medicinske preparate kao sirovine mogao koristiti neaktivnu supstancu poput soli ili toksičnih supstanci poput arsena. Zbog postupka potenciranja homeopatija je metoda “bez lekova” jer se pacijentima ne daju hemijski proizvodi, pa zato nema ni nuspojava. Hahnemann je 1810. utvrdio principe homeopatije u delu "Organon racionale medicine", da bi nakon toga započeo predavanja o homeopatiji na Univerzitetu u Lajpcigu. James Tyler Kent (1849-1921) je nastavio rad Hahnemann-a i objavio Materia Medica Pura 1905. godine listu 217 lekova koji se koriste i danas. J.T. Kent je bio na položaju profesora na Medicinskom koledžu u St. Louisu i posvetio svoj život proučavanju homeopatije. Napisao je oko 650 radova, opisavši oko 65000 simptoma.

Moderna homeopatija
Homeopatija je stigla u SAD 1825. godine, a od 1865. do 1885. godine doživela je svoj vrhunac, da bi zatim bila prihvaćena i u Velikoj Britaniji gde je bila naročito popularna krajem Prvog svetskog rata. Kraljevska porodica ima od tada ličnog doktora homeopatu. Kraljica Mary koristila je homeopatske preparate, kao i kraljica Elizabeta II danas, a naročito joj je privržen princ Charles koji je sugerisao da homeopatija bude obuhvaćena zdravstvenim osiguranjem. Homeopatija se naročito raširila u Indiji zbog sličnosti sa tradicionalnom biljnom medicinom. Evropska zajednica je regulisala homeopatiju

stan. Lek se koristi kod loših efekata vakcinacije protiv malih boginja. kola i dr. Tuja Postavljeno: 21. Danska i Luksemburg. kratak. Homeopatija je efikasna i naučno zasnovana metoda lečenja koja podstiče (stimuliše) prirodne sposobnosti čovekovog organizma na putu izlečenja. ali oni lično smatraju da to ne mogu biti. . Ponavljano se javljaju groznica i temperatura. žele da izmene svoj život. Pate od sinusa ili lako podlegnu nazebu. Tuberculinum Postavljeno: 21. Nemačkoj i Švajcarskoj) ne obuhvata homeopatsku terapiju. prolivi. alergični su na mačke. odnosno dopunskim osiguranjem. sa bolovima u zglobovima koji se pogoršavaju od hladnoće. Velika Britanija. kada se probude. naročito u usnoj duplji i nosu. U stalnoj su borbi protiv dosade. Osobe kojima se prepisuje ovaj lek su tajnovite i imaju jak osećaj krivice. puni su romantične čežnje. a četvrta alopatska medicina. alergični su na mačke. često su prehlađena i dr. ali to drže tajno i nastoje da budu voljeni. Karakteristično je da su im beonjače plavičaste. vlažnog vremena. ali u sebi mogu biti veoma nezgodni. bradavica. Čest je kašalj. Vole hladno mleko. ali su neretko alergični na njega. U porodici postoje sluačjevi obolelih od tuberkuloze. treća je fitoterapija. konstantan. snažan. imaju potrebu za zaštitom. Optimisti su. Dok spavaju škrguću zubima i viču.direktivom br. imaju nepodnošljiv osećaj neispunjenosti.05. Zatim koristi se kod glavobolja. Neki homeopatski tretmani su ipak obuhvaćeni zdravstevnim osiguranjem u nekim zemljama kao što su Francuska. Kada su frustrirani. Samozadovoljni su i žive sa neobičnom idejom da je u njima nešto živo ili da su veoma krhiki. Potrebno im je da budu voljeni. Javno zdravstveno osiguranje u većini zemalja (npr. zapaljenja svih vrsta. Nekada boluju i od astme. suv. Ove osobe često obolevaju od respiratornih infekcija. erozija grlića materice. Kriju svoju pravu narav da ne bi izazivali sumnju. često menjaju posao. odmah iza kineske tradicionalne medicine. lome stvari. žale se na bolove u grudima.2009 Tuberculinum je homeopatski lek koji se prepisuje osobama koji vole putovanja. Prema podacima WHO (Svetska zdravstvena organizacija) homeopatija je po broju svojih korisnika druga metoda lečenja u svetu. ali se može obuhvatiti privatnim. To su ljudi koji se lažno prikazuju i naizgled su ugodni. partnera. su razdražljivi. U sebi se osećaju ružnima. Takođe.Vole da putuju a često sanjaju da padaju sa visine. Kao deca mogu imati napade besa. Ove osobe često su sklone laganju iz straha da kada bi rekli iskreno šta misle ili smeraju neko bi ih osudio ili osujetio. pa pokušavaju da oponašaju nekoga ko im je uzor. hiperaktivni su i tvrdoglavi. destruktivni su i imaju destruktivne fantazije. Deca slabo napreduju. i karakteristčno je da kada sebe opisuju često koriste izraz „ da su kao staklo koje može svaki čas da pukne". ali ih nekada ipak čuvaju u kući. Odrasli se boje pasa. Homeopatija je zdravstveni sistem izveden iz drevnog principa da se "slično leči sličnim". Ujutru.2009 Ovo je homeopatski lek koji se pravi od kore tuje.05. boluju od artritisa. Imaju jake glavobolje. 2001/82/EC. Bolje se osećaju na svežem vazduhu i u kolima se voze sa otvorenim prozorom.

zeleno i crno. kod tumora na testisima ili na jajnicima. Lek na bazi otrova pauka odgovara kreativnim ali često ljutitim. Otečeni zglobovi. Asocijalni su. igru i ples. gomile raznih predmeta. Iznenadno destruktivno ponašanje može biti propraćeno smehom. Sulphur Postavljeno: 21. Mogu biti veoma praktični. bezvoljnošću i osećanjem ravnodušnosti prema budućnosti.05. ali i materijlanu. skloni piću. zajedno sa apatijom. dok uče slušaju muziku u pozadini. Ove osobe boluju. Obično sviraju klavir. Žure u svemu što rade. Lenji su i neuredni. preterano se zamaraju. Često su crveni u licu. dobrog apetita i energije. delirijum. Soba im je neuredna. vrpoljenja. ali se sećaju svega što se dogodilo pre bolesti. Osobe kojima Sulphur odgovara su pre svega egoisti. posteljina zgužvana i razbacana. ekstrovertni i velikodušni. Vrlo su marljiivi. Veoma su nervozni. mada ne postižu uvek koliko bi mogli.2009 Sulphur je homeopatski lek napravljen od sumpora. lupanja srca. skloni takmičenjima. a njihov ambijent su obično kuće pune knjiga. skrivaju se i prave da su bolesni. često emotivnu. Smeju se i plaču bez uzroka. nostalgični. usmereni su na sebe i sve ostale ljude i stvari uvek posmatraju u odnosu na sebe. Takođe postoji osećaj razdvojenosti. imena.Tarantula Hispanica Postavljeno: 21. iritabilni. skloni jakim depresijama. Sanjaju slikovite snove. nesanica.05. uspomena. ukoliko postoji nasledna tendencija ka alkoholizmu ili istorija. Ne podnose crveno. trzaja mišića. pletu ili vežbaju prste na neki drugi način.2009 Syphilinum je homeopatski lek koji se pravi od iscedka tkiva zaraženog sifilisom. Tužni su. Uz to su redovno i fizičko aktivni. Noću se javlja užasna zabrinutost. kada je reakcija na uzeti lek slaba i proizvodi samo delimično olakšanje. a ujutru kada se probude krevet je u neredu. Smatraju se intelektualno jačim od ostalih i s prezirom gledaju na druge.2009 Ovo je homeopatski lek koji se pravi od otrova tarantule.05. Imaju izražen osećaj za ritam. prepredeni i vešti u smicalicama. Vole muziku. Imaju averziju prema društvu. mogu da rade na više mesta ili paralelno da studiraju i rade i slično. Bolovi su konstantni i agresivni. Obožavaju mačke i imaju najmanje bar . Histeriju smiruju muzikom ili završavaju smehom i izvinjenejem. pa ne vole da nose garderobu u ovim bojama. angine pectoris i bolesti srčanih zalistaka. Osobe kojima se ovaj lek prepisuje su hiperaktivne pate od nemirnih nogu. simpatični. dijabetesa. melanholični. Lukavi su. zelenim iscedkom. događaje. ali uvek znaju gde im se šta nalazi. nestrpljivim osobama koje su prilično lukave. Postoji stalna potreba da peru ruke. mesta itd. išijasa. sposobni da inventivno reše kreativne i praktične zadatke. trzanja i tikova. Syphilinum se primenjuje u hroničnim slučajevima. Oni su kreativni. rade uz kratke rokove. odnosno ovaj lek pomaže kod nemira. Osobe kojima je Syphilinum potreban su ljudi bez nade u oporovak. sposobni. Čuvaju sve i vezuju se za stvari koje imaju za njih posebnu vrednost. podrumi puni nepotrebnih stvari. Karakteristična je velika iscrpljenost sa malim brojem simptoma. Syphilinum Postavljeno: 21. Stalno imaju osećaj da će poludeti ili da su paralisani. erotska manija. bolova u leđima. Javljaju se brojne erupcije sa smrdljivim. Postoji gubitak pamćenja – ne mogu da pamte lica. Karakteriše ih i intezivna seksualnost. ali pokazuju veliku izdržljivost i snagu. misle da će im kad tad trebati. ambicozni. Sa sporim osobama često gube strpljenje. radionice pune alata.

da su zaglavljeni u nekom prostoru iz koga nema izlaza. pa to kompenzuju prianjajući za određena mesta ili za određene osobe. Ove osobe mogu biti pesnici ili pisci songova u stihovima ili pevači koji i pišu pesme. Stramonium Postavljeno: 21. Gotovo da nema osobe koja u nekom periodu svog života nema potrebu za ovim lekom. Boje se i tunela. Ključna nota je strah da se noću bude sam. Uveče ne žele da idu na spavanje da ne bi propustili zanimljive razgovore.05. Toliko se boje mraka da čak i kao odrasli spavaju sa upaljenim svetlom. Mogu i sami imati nasilne fantazije i biti agresivni (ulični napadači. Često sanjaju životinje i to divlje. Znatiželjni su. noćnog znojenja. Korisna je i osobama koje se nalaze u životnim situacijama u kojima uvek iznova trpe nasilje i osobama koje stupaju . gorušice i povraćanja jela i pića. ogledala. pričaju ili se smeju u snu. Kao deca rastavljaju predmete da bi videli kako funkcionišu. oni se uvek smeškaju i sve podnose.2009 Osobe kojima se prepisuje homeopatski lek Staphysagria snažno osećaju bes. Proživljavaju noćne more od kojih se noću bude. čudovišta. pa se radije odriču seksa. Takođe je potrebna za svaku poteškoću povezanu sa nerazrešenim osećajem besa ili poteškoću u kojoj je bes povezan sa ogorčenjem ili sa potisnutom tihom tugom. Ovde spadaju i osobe koje ostaju u vezama sa nekim ko je potencijalno nasilan i ugrožava ih. Glavna karakteristika ovih osoba je strah. pasa. duboke vode. Sulphur pomaže kod podrigivanja. sanjaju da se dave ili da im je glava pod vodom. užas kome često ove osobe podležu. Ove osobe se osećaju napadnuto i posled operacija u vezi genitalija ( epiziotomija i sl). ili pse. ekcema. Često se trzaju iz sna kao da ih nešto guši. Boje se visine. Boje se nasilja i napada. a zatim ih opet sastavljaju. Nekada duboki osećaj izolacije nadoknađuju religijom. kada se telo oseća silovano.jednu ili bi bar voleli da mogu da je imaju. Strah od smrti i mraka je toliko jak da su u stanju da pređu u manijačno ponašanje. a svoje postupke teško kontrolišu. ali ga nikada ne izražavaju. tj. Staphysagria je često potrebna i ženama posle prorođaja. osobe sa nasilnim nagonima. sa ogorčenjem ili poniženjem. Staphysagria Postavljeno: 21. pate od klaustrofobije (strah od zatvorenog prostora). Stramonium je glavni lek za strah i užas.2009 Stramonium je homeopatski lek iz grupe biljnih preparata. ali strahuju od groblja. I deca i odrasli se osećaju izolovano i usamljeno. naročito kada im se učini da su na bilo koji način ugroženi tako da dobijaju nadljudsku snagu i lice im se zajapuri. nasilni vojnici. Karakteristično je mucanje kod prve izgovorene reči. Ma kako loše prema njima postupali. do upala razne vrste pripada ovim ljudima koji mogu biti ili intelektualni teoretičari ili praktični pomagaoci i stalno nešto rade.05. Koristi se kod jakog svraba i kožnih bolesti. jer odnos izaziva taj nagomilani bes. bilo da su fizički radnici ili intelektuaci koji rade duboko u noć uzima danak u vidu noćnih mora naročito kada spavaju na leđima. posebno vezano za groblje. divljeg pogleda i neutešni. hvališu se i još tada su usmereni na sebe. mraka. nasilnici u porodici). sa razočaranjem u ljubavi. Buran dnevni život. Ovo je glavni lek za žrtve silovanja. Često nose crnu odeću i fascinirani su tamom. Od psorijaze. Boje se nasilja. Posle takvih operacija izbegavaju da imaju seksualne odnose. ali ga ne mogu ostaviti jer pate od straha da ne budu ostavljeni.

gube kosu. stolica im je neredovna. Za njih je to alternativni izraz seksualne energije. Često su to večiti studenti. Uglavnom žele da se osame. vide njihove slabe tačke. Sepia Postavljeno: 21. Ključna nota ima je sporost. Mala deca ne podnose majčino mleko. Učenje im može postati način života jer tako izbegavaju stvaran svet. Teško im je da se izraze ili potvrde. ali mogu na taj položaj dospeti protiv svoje volje. fontanele su im dugo otvorene. Sepia se prepisuje za hormonalne poremećaji.2009 Ovo je homeopatski lek koji se pravi od mastila sipe. pa uvek gledaju da se izvuku i izbegnu sukob a da problem nisu ni rešili. PMS tegobe. Koristi se kod hronične upale uha. Po prirodi nisu vođe. imaju bele mrlje na noktima i zubima i dr. Njihov ventil je ples i fizički napor. Ovaj tip ljudi je bistar. stidljivi i vrlo oprezni. Kao posledica preteranog učenja javljaju se razni simptomi. deci i rođacima. čak i dok gledaju televizor. ne popuštaju. Slabo se hrane. Sporo usvajaju ideje i uče dugo i uporno. boje se neuspeha. osećaj otuđenja i nesposobnost pružanja ljubavi. Karakteristični su neutralna osećanja. Ovaj lek je poznat za oživljavanje brakova u slučaju kada je jedan od partnera upao u to stanje iscrpljenosti i svega mu je dosta. Popustljivi su u smislu da nemaju hrabrosti da urade posao. Silica se preporučuje ljudima kojima je smanjena umna i telesna snaga i koji nemaju dovoljno samopouzdanja.05. . Uglavnom moraju nečim da se zanimaju – da šiju. gnojnih rana.u veze samo sa nasilnim partnerima. Prema seksu su takođe ravnodušni. beskičmenjaci. Pomaže kod čmička na oku. Uživju kada ih cene u akademskom i profesionalnom miljeu. sposoban i inteligentan u školi i postiže odlične rezultate. dolazi do mentalne iscrpljenosti od preteranog čitanja i pisanja. Ove osobe ne mogu da izbace gnoj iz apscesa ili trn ili stolicu. pletu. a društvo ih iritira. Osobe kojima se Silica prepisuje su popustljive. Ova biljka pomaže da se izbaci sve ono što se godinama nakuplja. mršava su. uživaju u životu i u vezama. ali otporne. kod glavobolja.2009 Silica je homeopatski lek koji se pravi od silicijuma. Osnovni pojam u ovom leku je neuspeh u izražavanju i primanju. povučeni su. pasivnošću izbegavaju sukob. ali pošto se veoma tvrdoglavi. bradavica. pa ovaj lek upravo to i rešava. Kasnije upadaju u apatiju i postaju ravnodušni prema supružnicima. Ako imaju svetlu ili riđu kosu često imaju pege na nosu i obrazima.05. ekcema. pa su posledica toga slabi nokti i kosa. Silica Postavljeno: 21. Lako i dobro čitaju druge ljude. Osobe kojima se ovaj preparat prepisuje su kao tinejdžeri prilično nediferentovani. a koristi se i za ublažavanje posledice pušenja. od koga se osećaju dobro i tako transformišu energiju. Mrze svađu i konfortaciju. Devojkama menstruacije traju i po sedam dana i svakodnevno imaju potrebu za plesom ili vežbama. kao što su nadraženi jezik i bol u želudcu. Kao tinejdžeri uživaju u seksu pod uslovom da se dobro slažu sa partnerom. sve što ste drži u sebi.

problema cirkulacije. Takođe. Na druge gledaju sa prezirom i nipodaštavanjem. Plaču i kad su besne. plačljive. ređe plaču. gljivičnih infekcija i infekcija urogenitalnog trakta. frigidnosti. bolova u leđima. gubitka osećaja u genitalnoj regiji. Osobe kojima se prepisuje Pulsatilla su preosetljive. menopauzalne tegobe. Lako pocrvene i potreban im je čist vazduh. odvojeno i izolovano. curenja i začepljenosti nosa. od usamljenosti. . Kako stare. Često imaju proširene vene u trudnoći. arogantne i ponosne. Brinu i o drugim ljudima i stalo im je do njih. Mogu biti tip arhetipske majke. kod bolnog seksualnog odnosa. opstipacija. zahvaljujući tome što imaju sposobnost manipulisanja. Ovo su osobe koje žele sažaljenje. Veze su im burne. Ponašaju se nadmoćno i prezrivo. Budući da su tvrdoglave i da traže društvo. od psihičkih oboljenja. velikog intenziteta i pune ljubomore. Ove osobe imaju istaknute. od mraka. maze i paze. Koristi se kod kijavice. Pulsatilla oslobađa disajne puteve. Plaču kada ih ostavljaju u vrtiću.2009 Platina je homeopatski lek koji se primenjuje kod paraliza glave i usana. I deca i odrasli spavaju na leđima sa rukama iznad glave. Smiruje suvi kašalj ili vlažni kašalj praćen izbacivanjem sluzi. Prema deci su veoma pažljive i nežne i često se previše zaštitnički ponašaju. Kasnije u životu artritis. pune usne. psorijaze. Delotvorna je za akne povezane uz menstrualni ciklus kod mladih devojaka ili žena. želeći mnogo dece da bi ispunile prazninu nastalu zbog toga što su same nekada bile napuštene (rani gubitak roditelja i sl). protiv grčeva uzrokovanih gasovima u crevima. svetlog tena i kose. Idealisti su. nežna i plačljiva. Platina Postavljeno: 21. Pošto nailaze na brojna razočarenja. Strahovi ovih osoba su uglavnom od novih stvari. sir. spontanih pobačaja. uglavnom urade sve što naume. Uobičajena je blaga ljubomora i promenljiva narav. Jako su usamljene i imaju potrebu za društvom. Često im se menja raspoloženje. Spremni su da idu do krajnosti. maslac. obavijaju je velom tajne i zavođenja. zahtevaju mnogo i do sebe i drugih. vitiliga. Odlična je protiv mučnina i povraćanja. Deca kojima se prepisuje Pulsatilla su blaga. nadutosti trbuha.05. Bellove paralize. kod postojanja cisti na jajnicima.bolne i teške menstruacije. Iako su popustljive. iz uva može curiti gusti žuto-zeleni gnoj. klaustrofobija (strah od zatvorenog prostora). Traže da ih roditelji drže.2009 Pulsatilla je homeopatski lek napravljen od poljske anemone. ali u sebi ostaju isti i primenjuju istu strategiju da bi privukli pažnju. lako ih je povrediti. Ponosni su na svoj ego. deluje protiv akni koje bole na dodir.05. Pulsatilla je najčešće indikovana kod upala uva. žene lako postaju rano majke. dramatizuju situaciju. U ishrani najviše vole slatkiše. Lako se seksualno uzbuđuju i često masturbiraju. Izlučevine iz nosa su guste i žuto-zelene. svoju ličnost. Za njih važi da su vrući ljudi koji obično nisu žedni. depresivnost. Često su gojazni. Sepia sprečava pucanje kože na pregibima zglobova i vrlo je efikasna kod osoba koje se osećaju poraženo i depresivno. Osobe kojima se ovaj lek prepisuje su ohole. Pulsatilla Postavljeno: 21. samoljubive. pamte uvrede i osećaju se napušteno. vole da vladaju. ako ne zadovolje prerasta u strah i razočarenje. često pate od straha da bi se nekom njima dragom moglo nešto loše dogoditi. steriliteta. ali su kratkotrajne. varikoznih vena. Jak seksualni nagon.

spore. Phosphorus Postavljeno: 21. Homeopatska medicina upotrebljava srž korena. naročito muzici. ako se u toj oblasti nisu realizovali. Njima je potrebna stabilna kuća i imaju averziju prema promenama. ribom. sagorele. strastveni i prilično preplašeni. naročito kod žena posle porođaja. čokoladom. Kao deca. umiljati. pa shodno tome često sanjaju upravo noževe. teško disanje. Imaju skladne pokrete i vole život. za povećanje kondicije. Imaju veliki broj prijatelja kojima se lako poveravaju. Čak se i kao odrasli boje mraka. uplašena su pričama o duhovima. Potiskuju osećanja. prehlade. Osobe koima se prepisuje Phosphoricum acidum su apatične. smanjene koncentracije. potrebno im je društvo ali često mogu biti lakoverni i previše otvoreni prema drugima.2009 Phosphorus je homeopatski lek koji se pravi od fosfora. Nije neuobičajeno da ovim osobama loše funkcioniše tireoidna žlezda. Usled hronične iscrpljenosti žude za osvežavajućim voćem i pićima. zbog preterane želje da svuda stignu. usmerene prema drugima. Traže upaljeno svetlo u hodniku i odškrinuta vrata od spavaće sobe. Uprkos tome. Glavni predmet osoba kojima se prepisuje Paeonia officinalis jesu kuća i porodica. bez ispoljavanja bilo kakvih osećanja. Pričaju u snu i detaljno se sećaju svih detalja snova koji često traju jako drugo. naročito zbog ljubavnih razočaranja.2009 Paeonia officinalis je homeopatski lek napravljen od biljke božur. kako ih literatura opisuje „ikričavi" ljudi koji u mladosti osvajaju svojim optimizmom. pa su prisutni kašalj. svuda budu pristuni. žude za hladnim pićima. zavisni su. Ljubav je smisao njihovog života i.2009 Phosphoricum acidum je homeopatski lek napravljen od fosforne kiseline. često se boje mraka. Osobe koijma se Phosphorus prepisuje su otvorene. Karakteristično je da koriste narkotike. kreativni. Mršavi su. Skloni su ljubavnim razočarenjima. Posebno neočekivane i iznenadne promene veoma . imaju sposobnost da rade satima.05. šarmntne. Koristi se kod promuklosti i laringitisa.Imaju nagon da upotrebe nož kada ga vide i opsednuti su temama vezanim za rojalizam. često imaju crtu vidovidosti u sebi i imaju proročke snove. sporo odgovaraju. bilo žive ili umrle. često se bave umetnošću. sjajnih očiju sa dugačkim trepavicama. Rano gube kosu ili rano osede. Često su veoma žedni. privlačni. Paeonia officinalis Postavljeno: 20. romantični. razdraganošću. gaziranim pićima i slanom hranom. Phosphoricum acidum Postavljeno: 20. lako se iscrpe.05. Phosphorus je prikladan je za ljude koji se iscrpe posle kraćeg telesnog naprezanja. da oni na nekoga nasrću nožem ili sanjaju dvorove. deluju istrošeno i umorno. sladoledom. Živahni su. Ipak. Sprečava klonulost organizma. u svemu učestvuju. skloni umetnosti. Phosphoricum acidum se preporučuje ljudima koji pokazuju opštu ravnodušnost i pate od smanjene mentalne sposobnosti. predstavnike kraljevskih porodica. pa pate u sebi zbog besa ili tugovanja. bol u grudima. Slaba tačka su im pluća. ne mogu da spavaju nakon strašnih priča i televizijskih emisija. osetljivi su i veoma osećajni.05. ispljuvak obojen svežom krvlju.

a sa druge strane njihove ličnosti je strah. Lukavstvo prilikom poslovnih dogovora ili prilikom napredovanja na poslu. Poseduju snažnu seksualnu energiju. Više vole da se stvari ne menjaju. na primer u internat. i prati ih osećaj drhtavice. Često su zavisni od kafe. grde ostale vozače. Kada ih rad iscrpi upadaju u stanje zbrkanosti. zapušenja nosa.utiču na njih. zadržavanje urina preko dana. To je vrsta nostalgije. nožnom prstu. svetlost. rektumu. Pomaže osobama koje se malo kreću i koje koriste duvan i kafu u velikim količinama oslobađa ih grčeva. ne podnose čekanje u redu. grčeva. stopalu. pogotovu oko struka. dodir.05. euforične su. Kritični su i savesni. Bolovi u člancima i prstima. mirise. drugih situmalanasa. proliv od uzbuđenja. opstipacije. grčevi u želucu. mokrenje u krevetu posle doživljenog straha. imaju ″blažen″ izgled. marljivi i poduzetni. kolenima i nožnim prstima. takođe na grudima. pekuće bolove u anusu tokom i posle stolice. Opium Postavljeno: 20. on je i glavni lek za ljude sa problemima koji su u vezi sa njihovim poslovima. koji imaju strah od stranaca i novih stvari. Nux vomica je glavni lek za poslovne ljude. senzualnog i sanjivog izraza. tupog.05. Razdražljivi su i nestrpljivi. Uopšte mogu biti uznemireni ljudi. U akutnim stanjima se dešava da se bude u velikom strahu. Primenjuje se kod čireva. pečenje u očima i zvonjava u ušima. a koji proizilaze iz opšte mišićne napetosti. . mada takođe mogu da pomognu kod zastrašujućih noćnih mora. Kada izgube svoj dom ili nešto slično mogu postati veoma depresivni. Osobe kojima se Nux vomica prepisuje su vrlo ambiciozne. nervozna vrtoglavica kada se pomera. bolova i mučnine nakon obroka. dubok i težak san. naročito onih koji su sa duhovima. peludne groznice. Često su pospani i emocionalno tupi. Osetljivi su na buku. iritabilnih creva. želudačnih problema. cistitisa. Karakteriše ih uznemirenost pri pomisli da će izgubiti porodicu. usmerene na ciljeve. kako fizički. Boje se braka i intimnosti. Opium je jedan od glavnih homeopatskih lekova za tegobe izazvane užasom. Koristi se za mišićne grčeve najčešće u predelu velikih mišića listova ili tabana. Iritira ih ako ih neko ometa u postizanju cilja. glavobolje. slabost nogu. Sve akcije su im vrlo intenzivne. Ne mogu da podnesu da ih pošalju od kuće. Uglavnom su agresivni i skloni svađi. Osobe kojima se Opium prepisuje su sklone sanjarenju. sjajno i crveno. hernija. Kao deca brzo završavaju domaće zadatke i imaju jasne i bistre misli. nozi. ukočen hod. prehlada. Karakteristična za njih je hronična opstipacija ( zatvor) i tvrda stolica. alkohola. ako se sve ne obavlja prema pravilima. Ta dva stanja se smenjuju. teže da nešto postignu. tako i mentalno. Imaju veliku želju za radom. Bude se rano ujutru. mamurluka. Ove osobe ne osećaju bolove tamo gde se to normalno očekuje ili osećaju bolove svuda i preterano su osetljivi. U hroničnim stanjima lice je često otečeno. mogu biti izvor velikog stresa za ove osobe. U noćnim morama to može da im se vraća kao smrt nekog člana porodice. Ublažava začepljenost i upalu gornjih disajnih puteva i bol u nozdrvama. Svako kašnjenje ih uznemirava.2009 Opium je homeopatski preparat koji se pravi od semena maka. ili profesionalna ljubomora. ponekad im može biti vruće i obilno se znoje. Nestrpljivi su.2009 Ovo je homeopatski lek napravljen od jedne vrste otrovnog oraha. Ovaj lek se daje najviše za probleme rektuma i anusa kao što su fisure i hemoroidi. pospanosti i tuposti. Žale se da su ostavljeni od strane familije. učestalih napada kijanja. Ne podnose tesnu odeću. Mogu se osećati kao da im je koren odsečen. Indikacije za Paeonia Officinalis su i hronični čirevi na donjem delu tela. Nux vomica Postavljeno: 20. Paeonia se koristi za intenzivne.

uzbuđenje ili na gubitak sna. naročito u ljubavi.05. osetljivi su na nesklad i dodir. nepovreljivi i ogorčeni. čak i protiv svoje volje. cinični. bojeći se da ne mogu da ozdrave.05.Nitricum acidum Postavljeno: 20. u krevetu. Mogu se osamiti u bezopasnim aktivnostima kao što su čitanje. ali ih nedovoljno maze i ljubav retko izražavaju eksplicitno. saosećajni. Iako dobro funkcionišu u društvu. Nitricum acidum se primenjuje kod akni. bradavica. Za njih je tipična zimogrožljivost i podložni su prehlađivanju. U očima im se vidi dugotrjna tuga i potreba za plakanjem. Osobe kojima je Natrium Muriaticum potreban spadaju u pomagače. jer plakanje pred drugima smatraju poniženjem. jer ne govore o svojim slabostima. prefinjeni. razbesne se i to pamte. Ne opraštaju i ne zaboravljaju. To je zato što rado i dobro slušaju. Natrium Muriaticum Postavljeno: 20. naročito materijalno. Karakteriše ih velika slabost koja je najizraženija ujutro. kao efikasni profesionalci mogu dobro intelektualno da komuniciraju. oči. Glavni simptom su glavobolje. Mogu da ostanu zatvoreni ceo život. rade kada su sami. Nasuprot tome mogu biti sebični. Njihova parola je ″mogu oprostiti ali ne i zaboraviti″. bolova u grlu. možda posle ranog razočarenja nerado imaju partnera jer strahuju da će biti odbačeni. Strašpno se brinu za svoje zdravlje. Osobe kojima se prepisuje ovaj lek zameraju drugima stalno. čak i na tužne priče. Sve u svemu to su ljudi koje je teško voleti. Izvinjenje ih ne može zadovoljiti. muzika i dr. besni. Zaljubljuju se u ljude koji su im nedostupni jer im to dopušta da ostanu van stvarnosti. alergije). Treba ga razmatrati i kao mogući lek kod hipertireoidizma. svadljivi. ispucale kože. S takvim ljudima možete biti prijatelj godinama da ga ipak ne poznajete. anemije. Retko plaču. nekoliko oboljenja gastrointestinalnog trakta i kože ( herpes. vagina). Veoma su osetljivi na bol. egoistični. Imaju suve sluzokože ( usne. nerado govore o svojim osećanjima. imaju umetničke sklonosti i razvijen osećaj za druge. a nekada razmišljaju čak i o samoubistvu. zaokupljeni sobom. Pesimistični su i kritički raspoloženi. Lako se i uvrede i svaku uvredu pamte dugo. izuzetno su osetljivi i ranjivi i boje se da pokažu osećanja da ne bi bili povređeni. Često deluju snažno. Istovremeno se boje smrti i za njom čeznu.2009 Natrium Muriaticum je homeopatski lek koji se pravi od natrijum hlorida ( kuhinjska so). Kao odgovorni roditelji brinu se za svoju decu. Ovo je lek za određene vrste groznica. boje se smrti. očajavaju. kod kuće ili u školi i deluju društveno. čireva na koži. Takođe je prisutna mršavost koja je najizraženija na vratu. Teško govore o svojim intimnim osećanjima.2009 Ovo je homeopatski lek koji se pravi od azotne kiseline. a kada to rade. bilo emocionalni bilo telesni. Mercurius . gihta i Adisonove bolesti kao i kod dijabetesa. Kada vide nepravdu. Kao tinejdžeri. ali mogu biti vrlo osetljivi. Glavne povrede ovih osoba su posledica razočaranja.

Vole životinje čak i kad su alergični na njih.05. U svakoj situaciji sagledaju emocionalni naboj i brzo reaguju. Kao deca su često prehlađeni i mucaju. zubima.05. Imaju partnere u nekolikio gradova. dok sa druge strane mogu biti sramežljivi. pomalo grube i neotesane i ne baš osetljive. strah da ne polude. pomalo divlje i obično veoma živahne.2009 Lycopodium je homeopatski preparat koji se dobija iz svetlo žutih spora mahovine Lycopodium. Medorrhinum Postavljeno: 20. Ekstrovertne su. Često sanjaju groblje. Nisu emotivni. peludne groznice. kolitis. Rano počinju sa seksualnim odnosima i masturbacijom. Lycopodium Postavljeno: 20. Grizu nokte. Skloni su preuveličavanju. Reiterov-og sindroma. energiju troše u mahovima. Kada se zatvore. ali ne i jasan plan šta treba uraditi. Strepe kada iščekuju ispite ili važne sastanke. mrze onog ko ih kritikuje i to može da izazove i nasilničke impulse. Medorrhinum se koristi kod astme. i sl. zapaljenjskih procesa u ustima i nosu. drhte ili mucaju. a često toga nisu ni svesni. Ako se na nešto usmere. poznate i pod imenom jelenji rogovi. Karakteristična je jak crveni osip od pelena koji se neprestano javlja.2009 Ovo je homeopatski lek koji se pravi od žive. a kod odraslih prehlade.05. Nezadovoljni su. dok se u sebi osećaju kao maleni i slabašni.2009 Osobe kojima se prepisuje homeopatski preparat Medorrhinum su ljudi koji imaju potrebu da sve probaju u životu – drogu. Najčešće su dosta ljubomorni i užurbani. naročito kao deca i rano sazrevaju. ulkusi (čir) i Parkinsonova bolest.Postavljeno: 20. Uglavnom spavaju na stomaku. Kada se vezuju za druge osobe. strah da ih neko prati. Vole more. Osobe kojima se prepisuje Mercurius su u osnovi veoma preosetljive na sve. pa im najviše odgovaraju sporadične aktivnosti. Najbolje se osećaju uveče. Kao deca slabo napreduju. Kod male dece su česti problemi sa zapaljenjem srednjeg uva. razne aktivnosti. Skloni su koketiranju. veze. samopouzdani ili nesigurni. Raspoloženje ima varira. često su paranoični. imaju košmarne snove. Narav im je hirovita. mogu ići do krajnjih granica. desnima. nekada su ljubazni. I jedno i drugo prestaje kada se opuste. Vrlo su konzervativni i potreban im je stabilan život koji će da ujedini i smiri njihov unutrašnji nemir i raskol. Imaju veoma naglašen polni nagon. što može dovesti i do seksualnih ekscesa. U sebi imaju osećaj da ih nešto stalno požuruje i u strahu su da ne mogu da reše problem koji trenutno imaju. nemaju samopouzdanja. bradavica. ali se stide i nemaju . Mogu imati puno ideja. Uobražavaju da okruženi neprijateljima. Za ove osobe je karakterističan strah od mraka. nekada nezgodni. Ovo su osobe koje u svemu preteruju. Osobe kojima se Lycopodium prepisuje vole moć i izgledaju veliki i nadmoćni. pelenskog osipa. osetljivi su na kritiku. Poznati su kao diktatori na poslu ili kod kuće. Čim zapaze i najmanju negativnost zatvaraju se i tako ostaju zatvoreni. na čelu ili u položaju fetusa. Usmereni su na seks i skloni su promiskuitetu. onda je to veoma čvrsto. Neki rado podučavaju. Deca su vrlo osetljiva na kritiku i plaču na svaku opomenu. plaše se duhova i visokih mesta koje ih progone i u snu.

bubrežni kamenci. ujutru su neispavani i neraspoloženi. osluškuju ga jer im jako lupa posle večernjih obroka. Muškarac može odlučiti da se ne ženi ili da kad dođu deca. nefritis. inteligentne ali i strastvene. angine. kojima nedostaje samopoštovanje. Uobičajeno je da menjaju predmet razgovora i da su oštroumni. grlo na desnoj strani.2009 Lachesis je homeopatski preparat koji se pravi od zmijskog otrova. osećaja tuge. ciste na jajnicima. Lachesis Postavljeno: 20. ne podnose da ih bilo šta steže. agresivne. uglavnom je prožeto noćnim morama. impotencije. Osim što jasno rečima izražava mržnju. kongestivna slabost srca. jako su inteligentni. prvo će ih boleti desno oko. Izgleda kao da govore a ne slušaju. a pomaže i kod neraspoloženja. noću ustaju da jedu. dete može biti i osvetoljubivo. lako se zajapure. infarkt miokarda. Više vole da čitaju ili se igraju na kompjuteru. Poput zmija ove osobe su veoma lukave. moždani udari. preuzimaju vodeću ulogu i upozoravaju ostale na njihove greške. pravnici i sveštenici. lako dobijaju modrice i mogu biti skloni melanomima. Ljubomora može da preraste u veliku sumnjičavost. Veoma su egoistični i mogu biti arogantni. To ga ponovo stavlja na prvo mesto i godi njegovom egu. Lako uče strane jezike i vole pevanje. talase vrućine sa crvenilom kože lica i vrata – simptome koji prate menopauzu. često povučeni intelektualci. mogu ipak biti simpatične zbog jakih emocija na koje ako im ne odgovorite istom merom ili ih razočarate pokazuju svoje mane. naročito oko vrata i iz sna se bude sa osećajem gušenja i pate od noćnih mora. Zmija se plaše čak i na televiziji. Najčešće su po zanimanju lekari. ljubomorne. duhoviti. Mogu biti skloni tamnoj prebojenosti kože. purpurnoj. posebno karcinoma. Prepuni su ideja i imaju snažnu potrebu da ih izraze. a ono malo što spavaju. Osobe kojima se Lachesis prepisuje su veoma pričljive. Lycopodium je važan lek za jetru. Imaju česte migrene. Nekada se to manifestuje kao astma. oprezni i nerado se igraju sa drugom decom. desno uho. moguće i zbog noćnih problema sa srcem. sprečava glavobolju. . Kao mala deca mogu biti vrlo ljubomorni na braću i setsre. i on više ne bude u prvom planu. sumnjičave. Oni žude za slatkišima. pate od brojnih strahova.05.samopouzdanja. ode sa ljubavnicom. jer žele da budu na vrhu. ne mogu da spavaju na levoj strani jer im to pogoršava srčane bolove i palpitacije. astma. Sklone su alkoholizmu. i pored velike osećajnosti nisu u stanju da izraze emocije pa se plaše bračnih obaveza i emotivnog vezivanja. Uočljiv je strah od zmija koje često sanjaju. Razgovor sa njima je jednosmerni proces. sarkatični i oštri. Ispravljaju ono što im roditelji kažu i naizgled dominiraju ili mogu biti introvertni. ne vole da budu sami noću. teško ih je prekinuti i na trenutak. Kada malo porastu. Glavobolje se pogoršavaju od vrućine i pre menstruacije kod žena. visokog krvnog pritiska. Sve u vezi sa njima je intezivno i naglašeno. Kao stariji ljudi mogu patiti od bolova u predelu srca. bolesti. Česti su i gastrointestinalni problemi. Bolećivi su i pate od glavobolja na desnoj strani tela i spadaju u desnostrane tipove ljudi. Još kao deca se ponašaju kao tirani i vladaju nad roditeljima još pre nego što progovore. teskobe. Lachesis smiruje nervozu. slabi su timski igrači. besa i nadutosti trbuha. osvetoljubive. Osobe kojima je potreban ovaj često prepisivan lek plaše se duhova. a kasnije i u paranoju. Zbog svoje ljubavi prema moći. teskobu. depresiju. a tegobe počinju na levoj strani tela. San im ne donosi odmor.

Fizički olakšava glavobolje. Karakteristike ovih ljudi su i nesvestica. prezir prema životu. razmišljaju o samoubistvu. Lac defloratum je odličan lek za migrenu. Mleko je životni sok sisara. gubitak kose i sl. Lac defloratum Postavljeno: 20. Kada ga dete pije ono je zadovoljno. klaustrofobija. žene su za vreme menstrualnog ciklusa veoma iscrpljene. Ovo je lek koji je indikovan u slučajevima poremećaja u ishrani. sjedinjeno sa svojom majkom koja jedina ima moć da svom detetu pruži sve ono što poželi. migrene. naleti vrućine u glavi. Osobe kojima je ovaj lek potreban imaju problem sa svojim identitetom i ličnim granicama. potreba za društvom. biti blizu smrti.2009 Ovo je homeopatski lek napravljen od obranog kravljeg mleka. jača libido. Jer otac. Mleko osigurava preživljavanje novorođenčadi. I samo dojenje je jedan duboko simboličan proces: dete se hrani materijom koju proizvodi majka. nemaju strah od smrti. Može se reći da ovaj lek služi za održavanje emocionalne ravnoteže. prisutan je osećaj kao da su u snu i želja za astralnim sferama. nestvarnog osećaja. Osobe kojima ovaj lek može pomoći su osetljive na buku. Biva im bolje od pritiska i kada glavu (posebno u slučaju migrene) jako stegnu nekim povezom. Stalno ih proganja osećaj da su napuštene. kod morske bolesti. U mnogim slučajevima kada je lek dobro delovao. Osobe koijma je potreban Lac defloratum osećaju pripadnost nekoj grupi. slab libido. vrtoglavice. Nesvesnost svojih granica dovodi do problema sa kožom. jak im je osećaj odgovornosti. Stalno sanjaju da odlaze kod prijatelja na sahranu. Mleko ne samo da prehranjuje. ako je još uvek tu. na kretanje.05. Nijedno mladunče sisara ne može da preživi bez majke. poput ekcema. da misle da moraju umreti u naredna 24 sata.Lac Maternum Postavljeno: 20. na svetlost. Veoma teško doživljavaju razdvajanje od roditelja ali i drugih ljudi za koje su vezane. depresija. javljaju se glavobolje. zimogrožljivost i sl.05. lenjost. . Ne postoji jasnoća uma. Lac Maternum pomaže ljudima da osveste svoje granice i da odvoje ono što ″oni nisu ″. nesvestica. toliko su tužni. osećaj praznine. gubitak osećaja. pa kroz prvih par dana) sve do mleka 10 meseci posle porođaja. Takođe Lac Maternum pomaže za prevazilaženje anksioznsti i zabrinutosti. ne može da ga nahrani svojim mlekom. pa im je mnogo lakše u određenim situacijama reći ″ne″. Imaju osećaj da su izgubili nešto neizmerno dragoceno i da su odjednom ostali sami. psorijaze itd s obzirom da je koža granica fizičkog tela. To se događa zato što nema izgrađenu barijeru između sebe i okoline. potištenost. To čini ovaj lek vrlo efikasnim i u lečenju kožnih bolesti. Lac Maternum je sastavljen od mleka iz nekoliko različitih stadijuma. Biti bez majke znači biti napušten. konstipacije (zatvor) i drugih simptoma. već i predstavlja zaštitu od izazivača bolesti. bol se odražava kao intezivno pulsiranje sa mučninom. Kliničke indikacije bi bile: glavobolje kod kojih bol počinje na čelu i onda se širi u potiljak.2009 Lac Maternum je homeopatski lek koji se pravi od ljudskog ( majčinog) mleka. mamuran osećaj. Osoba nije u svom centru i na njenu energiju jako utiču energije drugih ljudi i okruženja. Kod ovakvih ljudi kada je energija koncentrisana previsoko u fizičkom telu. sigurno. postaju svesniji svojih potreba. Zbog manjka energije u donjim delovima tela javljaju se hladnoća u ekstremitetima. Davati svoje mleko znači hraniti telo i dušu. kod jakih glavobolja. kada su strahoviti bolovi praćeni obilnim mokrenjem. povraćanjem. počevši od kolostruma (prvo mleko koje se luči odmah posle porođaja. pacijenti izveštavaju o prestanku vrtoglavica.

slabost srca. često greše u govoru i pisanju. Kali carbonicum se primenjuje kod bolova u leđima i u zglobovima. bube. pogotovo ako se bol seli s jedne strane tela na drugu.nakon snažnih naprezanja. ludilo.05. Osobe kojima se Kali carbonicum prepisuje teško izražavaju svoja osećanja i drže ih pod kontrolom. Ukočeni su na svakom nivou pa biraju i zanimanja gde je potrebno da se strogo pridržavaju pravila. čira na želucu i raka. oboljenja dojke. konvencionalni ljudi strogog morala. boje se brze vožnje. pa bole malo sa leve. Strepe zbog svojih simptoma. nesanica i astma. a karakteriše ih i veliki broj strahova.2009 Ovo je homeopatski lek napravljen od soli ugljene kiseline. Osobe koijma je ovaj lek potreban su preosetljive. Sve drže u sebi dok fizički ne krahiraju. Majke nekada nemaju strpljenja sa decom. smrt. Lako se razbesne na najmanju iritaciju i mogu biti agresivni i imati odbrambeni stav. malo sa desne strane. laktacija i izvan dojenja i dr. Imaju snažno izražen osećaj dužnosti i čvrsto se pridržavaju krutog unutrašnjeg koda o dobru i zlu. Kali carbonicum Postavljeno: 19. čini se kao da su bezosećajni. krajnika. Boluju i od nefritisa. Dok su zdravi suzdržavaju se od kritike. Ne opaža se kada su pod stresom sve dok situacija ne postane dosta ozbiljna. Osobe kojima je potreban ovaj lek smatraju najstrašnijim snom onaj u kojima se pojavljuju zmije. kroz koje su razvili manjak samopouzdanja i osećaj bezvrednosti. dugačka . preosetljivost na promaju. U homeopatiji se Lac caninum koristi kod upala grla i tonzila. oluju. Uznemiravaju ih stvari koje su izvan njihove kontrole. Simptomi kod ovih osoba bez obzira da li se radi o vrtoglavici. uključujući bolest. pa iznenada obolevaju i to ozbiljno. leđa. Mogu dosta toga da izdrže. ortodoksni. Karakteristika im je prisustvo kesica ispod očiju. Lac caninum Postavljeno: 20. bolova u jajnicima. za bolne i natečene grudi. baš zato što ne pokazuju osećanja. psi. lako se uzbuđuju.zasljepljenjem i upornom konstipacijom kod koje je stolica tvrda.2009 Lac caninum je homeopatski lek koji se pravi od psećeg mleka. S obzirom da pate ćuteći. . astme. strah od pasa. Muškarci često frustriraju svoje supruge. poznati homeopat. zmija. astme. To su korektni. stalno menjaju pravac. bolna i uzrokuje pukotine na anusu. artritisa. društvene. Imaju manjak samopouzdranja. bol u leđima i malaksalost sa karakterističnim probadanjem. mešajući ili ispuštajući slova ili reči. što je manje uobičajeno kod drugih lekova kod kojih postoji pravilo bar na kojoj strani počinju simptomi. pravila morala. Skloni su visokim moralnim standardima. upali grla. zemljotrese. a kada se razbole počinu da se svađaju. Često se svađaju sa bračnim drugovima ili porodicom. ekstremiteta i uma. Čest je lek i za probleme sa dojenjem. opisuje česte slučajeve ljudi koji su imali teško detinjstvo.05. baš kao pas koji brani svoj teritoriju. Vermeulen. ali su u sebi veoma osetljivi. svih vrsta zapaljenja. strepnju i strah osećaju u želudcu. Osobe kojima je ovaj lek pokazuju veliku zaboravnost. a naročito strahuju od bolesti.

05. Kada povreda zahteva hiperikum bol je sevajući i veoma snažan. kulturne. pri čemu je telo izvijeno unazad. Osobe kojima se prepisuje Hyoscamus imaju jako izražen seksualni nagon. ujedaju.2009 Ovo je homeopatski lek napravljen od jedne vrste oraha koja u sebi sadrži strihinin. sumnjičava ili izazovna. ljudi koji se svlače na ulici.05. Lek je indikovan i kod pulsirajuće glavobolje. poniženja i straha. pa ima dece koja se tuku. kada je smanjena funkcija nerava i kada se javi vratna ukočenost. Često ne jedu voće i boje se ptica. To su sposobni ljudi koji brzo shvataju. Ove osobe koriste golotinju kao način da šokiraju. kod gubitka voljene osobe i napuštenosti. Koristan je kod pada na rep kičme. tuga. Imaju visoka očekivanja i od sebe i od drugih. na primer deca koja ostavljaju otvorena vrata tolaeta da bi ga drugi videli. Hypericum Postavljeno: 19. supstancu odgovornu za pozitivno raspoloženje čoveka. tugu novijeg datuma. leđa). stida.Ignatia Postavljeno: 19. osećaja krivice. Šale mogu da postanu pakosne i prljave uz neodgovarajuće ponašanje.05. Ignatia pomaže kod emocionalnih problema. lako se uzbuđuju i veoma su ljubomorni. ljudi koji idu na nudističke plaže ili nose izazovnu garderobu. Ove osobe često žele da budu same. pogotovo razočarenja u ljubavi. Ruka im često gravitira prema genitalnom području. Ignatia je glavni homeopatski lek za svežu. nagnječenja perifernih nerava. Hyoscamus Postavljeno: 19. egzibicionisti. sve dok sasvim ne prođu. Pretpostavlja se da kantarion u mozgu zadržava serotonin. izraženo je i agresivno ponašanje. Za odrasle je karakteristično uzdisanje. dok u sebi pate. Spoljašnjost im može biti gruba. Da bi uznemiriili i skrenuli pažnju na sebe mogu se ponašati šokantno i uvredljivo. Kantarion je dugo poznat po smirujućem efektu. Osim ljubomore. Ove osobe se kriju iza tvrde fasade i deluju hladno. Širi se dužinom nerava. Daje se i deci koja i nakon manjih povreda glave pate od spazama. U početku pate ćuteći. tako da najnovije studije ukazuju da bi mogao da zameni antidepresive današnjice. Deca u tinejdžerskom uzrastu mogu biti kritična. naročito deci. neprijatnosti. Plaču jecajući i sa knedlom u grlu. Ne treba im podrška. Naročito se primenjuje kod razočarenja. Koristan je za ubodne i prostrelne rane i sprečava tetanus. prefinjene koje su idealisti. u razgovoru koriste seksualne konotacije. nožni prsti. Primenjuje se i za depresiju kao posledicu hirurške intervencije. stroge prema sebi. samosažaljenja. Pričaju seksualne šale u neprikladnim situacijama. I kao deca i kao odrasli iz ljubomore mogu da izvrše i ubistvo. Kada plaču moraju biti sami.2009 Hypericum je homeopatski lek napravljen od ekstrakta biljke kantarion. Prepisuje se kod povreda živaca usled nesreće ili operacije. naročito u značajnim razgovorima. Čim tegobe počnu da se smanjuju po intenzitetu. Veoma su disciplinovane. sukoba. udaraju. promene raspoloženja. to je situacija besa. . depresije.2009 Ovo je homeopatski lek koji se pravi od biljke bunike. odnosno zatiljni grč ( opistotonus). apsolutni prefekcionisti. plaču. nakon lečenja kod zubara. kao što su žalost. povećava se i razmak između svake naredne doze. Osobe kojima se prepisuje Ignatia su romantične. Hypericum je odlična supstanca za povrede delova tela koji su bogati nervima ( vrhovi prstiju.

za bronhitis i upalu pluća. iscrpljeni od suviše trčanja okolo. sa fisurama ali sa vrlo malo krvarenja. želudačni kamenac i želudačne kolike. Nekada ove osobe čupkaju odeću. To su snažne individue koje se suočavaju sa povećanim stresom. posebno kod starijih ljudi. Lek je dobar za one koji imaju problema da asimiliju gubitak i tugu. Glononium Postavljeno: 19. Kao deca ravnaju se prema roditeljskim idealima na štetu svog samoizražavanja. zaštitnici. Lek je indikovan i kod kašlja koji se pojavljuje nakon malih boginja ili šarlaha. Lek je dobar za retardiranu decu. nervoze. igraju se prstima. iritabilnost. Za biznismene koji zbog preteranog rada dovode sebe i sve okolo u stanje besa i postaju iznureni Mladi ljudi sa viškom energije ali bez odgovornosti. tada ima želju za društvom. Egoizam se izražava kao snažna potreba da se bude u centru pažnje. Ima osećaj stranog tela u dušniku. Pomaže kod krvarenje iz materice. Stisnutost očiju i glave. šizofrenije. Disanje je ubrzano i anksiozno. skoro izgubljen. hemoroidi. paranoje. menstrualnih grčeva i glavobolje. buke. negovatelji sa sposobnošću da skinu teret sa pleća drugih i preuzmu ga na sebe. dobar je za ljude koji lako odustaju. Tenzija u vratnom i potiljačnom pršljenu od preteranog rada. Takođe. Koristan je za bistru decu koja se bore sa pritiskom u školi. Za one koji su na ivici da odustanu u očaju posle ogromnih napora: imaju problema da nauče iz prethodnih iskustava. Osećaj vreline i proširenja u glavi. Noću kašalj nastupa u paroksizmima (pojačavanje simptoma u napadima do krajnjih granica) i kašalj je toliko jak da budi iz sna. pogotovu odmah nakon što legne. Posle dugog i iscrpljujućeg izdržavanja. Impotencija kod muškaraca koji ulažu previše energije u agresivno traženje svog kreativnog završetka. Za ljude koji ne uče lekcije lako. Glas je grub.05. konstrikciju jednjaka tokom kašlja. Kod dece i paranoidnih tipova može se javiti tiho mrmljanje. Ceo grudni koš podrhtava od kašljanja. opsesija jednom stvari. dece i posla.lome. za one koji ponavljaju ista iskustva. Plutajući i zamagljen vid od stresa i umora. mogu da budu veoma strpljivi. kuće. promukao. licem ili usnama. manične depresije. šapat ili ćutanje ili pričljivost sa brzim menjanjem tema i prostačkim govorom. sporo se ljute i reaguju. Zbog asocijalnog ponašanja mogu ih isključiti iz vrtića. Osobe kojima ovaj lek odgovara preduzimaju veliki napor.2009 . Za one koji nastavljaju da se bore uprkos tome što ih je oborio teret života. Sve navike i rutine su im duboko ukorenjene. Hernije ( kile) koje ne reaguju na indikovane lekove. Quercus robur Postavljeno: 19. Karakteristično za ove ljude su velika tenzija u mišićima.05. Ostali simptomi i znaci kod kojih je lek potreban su bol i vrućina u glavi od besa. promiskuiteta. dođu do tačke kada više ne mogu: tada je ovaj lek od najveće koristi. Kada je zdrava osoba. Tolerantni. briga oko minornih detalja. skidaju odeću. Majke koje su morale da suprimiraju svoju ženstvenost da bi se izborile sa zahtevima muža. Ciste i izrasline na genitalijama. ali kada dobije temperaturu onda ima averziju. do rituala. Stanje koje je kombinacjia istrajnosti i rezignacije. Hyoscamus se primenjuje kod problema u ponašanju dece. uvek izgleda kao da istrajavaju. Sumnje mogu prerasti u ozbiljne paranoje povezane sa mnogobrojnim iluzijama. osećaj golicanja u disajnim putevima. Konstipacija i naduvenost usled stresa. ali se ublažava od uspravljanja. Glavobolja sa bolom u unutrašnjem ćošku oka.2009 Quercus robur je homeopatski lek napravljen od hrasta. i da nauče iz njih. unutrašnji ili spoljašnji.

Kao deca se grčevito drže kada ih nose ili kada su u kolicima. Često se izgube čak i na mestima i u ulicama koje dobro poznaju. I u ovim situacijam se može javiti drhtanje ekstremiteta. Osobe kojima je potreban ovaj lek i na javi i u snu se suočavaju sa strahom od pada.Glononium je homeopatski lek koji se pravi od nitroglicerina. Ispiti. oboljenja srčanih zalistaka. Ove osobe su u takvim situacijama uznemirene. naročito od jabuka. Lenji su. bode. kada je praćena napred navedenim simptomima. porođaj. Uglavnom sve tegobe pa i snovi dolaze nakon nekog težeg iskušenja ili suočavanja sa velikim problemima.2009 Colocynthus je homeopatski lek koji se pravi od jedne vrste gorkih jabuka koji umiruje grčeve ( kolike). kod sparine i toplog vetra. Često se daje kod lažnih porođajnih bolova ili kod izraženog straha od porođaja.2009 Gelsemium je homeopatski lek koji se pravi od korena žutog jasmina. osećaju se ukočeno. Nije žedan iako su usta i sluzokoža suvi. aritmija. osetljive. ne mogu se suočiti ni sa najsitnijim izazovom. Osetljivi su na promene vremena. razdire. podrhtavanje ruku i iznenadnu malaksalost čak i kada sede. Colocynthus Postavljeno: 19. kongestivne bolesti srca. Primenjuje se i kod žena u klimaksu koje imaju talase vrućine. loše vesti su teško podnošljivi. Ako izviju telo ili ga čvrsto . Gelsemium je dobar za simptome koje se javljaju pre i posle nekog ispita ili teškog psihičkog šoka. Osobe kojima je Glononium potreban se slabo orjentišu u prostoru i konfuzne su. i najmanja sitinica ih uzbudi i iznervira i tada imaju osećaj da im krv ″šiklja″ u glavu ili srca. Oseća slabost ekstremiteta. pospana je i letargična. boje se da ne mogu izaći na kraj sa životom. Osećaju mentalnu tupost i misle da na mogu da učine i najmanji napor za razmišljanje. Imaju iznenadne bolne grčeve i bolove kao da ih neko reže. visokog krvnog pritiska. iritabilne. nevoljno se prihvataju bilo kog posla. magle. usporenim pulsom. Ovo je najbolji homeopatski lek za agorafobiju (strah od otvorenih. Glononium se primenjuje kod glavobolja. hiperemije mozga i sl. Često su ovakva stanja praćena dijarejom ( proliv) ili učestalim mokrenjem. Jedan od glavnih uzroka za prepisivanje Glononiuma jeste sunčanica. ili sanjaju da polažu ispit.05. počinju da se tresu. oseća bol u celom telu. sastanak. apatični. Zato je ovaj lek i dobar kod kongestivne glavobolje. trgova). Nekada im uspeva da sakriju svoj strah i nervozu. Gelsemium Postavljeno: 19. ali ne mogu da plaču. Osobe koijma je Gelsemium potreban su bez samopouzdanja.05. strahom da bi srce moglo prestati da kuca ako se ne pomere (ubrzani puls prilikom kretanja). Osoba se oseća iscrpljeno. nizak krvni pritisak. kapci su teški i padaju. veoma su razdražljivi. Nekada se noću bude i ne znaju gde se nalaze. Takođe imaju kolike (grčevite bolove) ili neuralgije uz veliki bol od potisnutog besa ili nervoze. Koristi se i kod sporo rastuće temperature koja obično nije jako visoka. prijaju joj samoća i tišina. klecanje kolena. buši ili štipa. U tim situacijama su tužni. pre nevremena. Lek se može koristiti i kada posle preležanog gripa dođe do slabosti sa drhtavicom i pospanosti i kada se pacijenti ne mogu oporaviti. umorno. od gomile. ne žele da razgovaraju. nastupi u javnosti. migrena. Imaju probleme sa krvotokom i nesvesticom. imaju jače simptome kod vlažnog vremena. Colocynthus se prepisuje kod osoba koji imaju bolove u želucu. širokih mesta.

kolike. proliv za vreme izrastanja zuba. Kod male dece su takođe tipične kolike. Na organskom nivou mogu imati poremećaje gastrointestinalnog trakta. Ove osobe su introvertne.2009 Causticum je homeopatski lek poznat i kao Hahnemannova soda. Imaju nadmoćno ponašanje prema svojoj . Čest je i išijas.05. grčevi. Mnogo maštaju.2009 Narodno ime je kamilica. naročito jedan. konvulzije. bolno i problematično izrastanje zuba. Ovde spadaju simptomi kao što su: izuzetna nepodnošljivost bola. Chamomilla (Kamilica) Postavljeno: 19. idealisti. bolne menstruacije.slično se leči sličnim. nestrpljenje. pasa. veoma je dobro poznata lekovita biljka kako u zvaničnoj. averzija prema dodiru. lako se uzbuđuju.05. Ove osobe su vrlo osetljive na dodir. Zahtevaju da ih roditelji nose i protestuju kada ih spuste. a za svoje probleme krive druge.05. Takođe ove osobe često imaju kašalj. Često su im crveni obrazi. kolike usled postojanja kalkuloze žučne kese i mokraćnih puteva. naročito kada je roditelj uzbuđen. Imaju averziju prema površnom kontaktu. na primer kod znojenja ili obilnih menstruacije. preosetljivosti na bol. To su deca kojoj je nemoguće ugoditi. zvonjenje u ušima). krvi i cirkulacije ( nizak krvni pritisak sa vrtoglavicom. probleme jetre i slezine ( upale. vrlo su osetljivi ili razdražljivi. Glavne indikacije koje bi odlučile da homeopata prepiše ovaj lek su pre svega bazirane na mentalno emocionalnoj slici kod pacijenta. imaju zaštitničko raspoloženje. U kliničke indikacije kod ovoga leka spadaju među ostalim: poremećaji ponašanja. Ovde spadaju deca koja toliko pate od bolova da teraju roditelje u očaj. bronhitis. neuralgični bolovi. astma. hladan vazduh. naročito kao tinejdžeri. Uglavnom se prepisuje osobama koje imaju gubitke telesne tečnosti duže vreme. ciroza). China Officinalis (Kinin) Postavljeno: 19. i slično. žele samo duboke kontakte i prijateljstva. hipertrofija. Karakterističan je strah od životinja. Ne znaju šta tačno žele. Skloni su svim vrstama umetnosti i uživaju u lepoti. gubitka velike količine krvi. Causticum Postavljeno: 19. nevoljeno i progonjeno. tako i u herbalnoj medicini. mirise ili okolinu. kretanje. sa nadimanjima. slabost srčanog mišića i stanja kolapsa zbog anemije). nerava ( hiperosetljivost čula. kapricioznost. osećaju se nesretno i žale se da ih u poslu ometa neka osoba ili teškoća u organizaciji. tradicionalnoj kineskoj.pritisnu ili ukoliko se potpuno skvrče doživljavaju olakšanje. naročito noću. promenjivost raspoloženja. intenzivno su zabrinuti za dobrobit drugih. uzrujanost. Tu spadaju i deca roditelja koji su preležali malariju a lečeni su kininom. Mogu se osećati odbačeno. vrlo razdražljiva i plačljiva. Žene imaju i dismenoreju (poremećaj menstruacije). često su apatični. dugotrajnih proliva.2009 Ovaj homeopatski lek se dobija iz kinina kao matične supstance. Ovaj lek se prepuje osobama koje već duži vremenski period tuguju (nečija smrt). čak i domaćih životinja kao što su ovce. bolovi u uhu i drugi. Poseban značaj u homeopatiji se pripisuje ovom leku kao prvom homeopatskom leku na kome je Hahnemann dokazao prvi zakon homeopatije Similia Similibus Curentur .

Causticum deluje i na bolove kod artritisa i reume. osetljivi su na dolazak oluje (osećaju se bolje nakon što oluja počne). sladoled. sindrom karpalnog tunela. Lako mogu imati disleksiju ( pravljenje grešaka sa slovima i brojkama). bolje se osećaju nakon kratkog sna. ukočenost u leđima. slučajevi kardiovaskularnih bolesti (kardiovaskularni tumori-hemangiom. posebno raka dojke. imaju strah od raka. Stalno strahuju da će se nešto loše dogoditi. vole oluju. Saosećajnost je posledica strepnje. često imaju simptom hronične nesanice koja traje po nekoliko dana (nesanica kao uzrok aktivnosti uma). Hodginkova bolest. osećaju se čudno. hipertenzija). bolje se osećaju na moru (po nekim knjigama osećaju se gore). bezvrednosti. tuberkuloza. mladalački dijabetes porodična istorija anemije. Kao deca ili nisu preboleli ni jednu dečiju bolest ili su preboleli veliki broj i to u teškom obliku. jaka ličnost sa odgovornim poslom. sklona dominaciji nad drugima. Ovoj osobi je teško da potvrdi sebe i da uzme sudbinu u svoje ruke. muž. Zatvaraju se nakon šoka i duboke tuge. bolje se osećaju uveče. bradavice. nesposobni da bilo šta odbiju. a narav im je popustljiva. a nesanica se javlja čak i kod male dece. multipla skleroza. Teško se koncentrišu. Karakteristično je i interesovanje za seks i masturbacija u vrlo ranim godinama. I kao deca su saosećajni i svesni patnje drugih ljudi. Preterano kontrolišu decu – ne dozvoljavaju da idu nigde gde postoji i najmanja opasnost. lako se uvrede. anarhisti ili aktivisti neke druge vrste. Imaju puno kontradiktornih simptoma. uticajnih roditelja ili partnera. Osoba kojoj je potreban Carcinosin može biti vrlo supresivna i povučena i to je često iz razloga što je neko dominirao nad njom.deci. Ona se boji sukobljavanja i sve će učiniti samo da bi izbegla sukob. da donosi odluke i izrazi svoje mišljenje. Prestaju da veruju drugim osobama . Dublja slika njihove ličnosti je slika beznađa.2009 Osobe kojima se prepisuje Carcinosin su velikodušne. što se ispoljava kao sklonost ka samoubistvu. reumatoidni artritis. vole da pomešaju ukuse i da jedu slatko. šef). Postoji dominacija snažnih. kao i na bolove u bedrima. Menierova bolest.05. revolucionari. Sve više puta proveravaju. Vrlo su osetljivi na kritiku. Kod ovih osoba se javljaju lokalizovane paralize. istorija tuberkuloze u familiji pacijenta. anticipatorna anksioznost (imaju ove bojazni zato što očekuju da budu savršeni). Sa druge strane može biti veoma otvorena. Radoholičari su. vole da plešu. Karakteriše ih bezrazložna dugotrajna nesposobnost da se zaspi. To su emotivno najosetljiviji ljudi. kolenima i stopalima. Velika zabrinutost zbog izrabljivanja drugih ljudi podstiče ih da postanu vođe sindikata. slaba bešika. Carcinosin Postavljeno: 19. živahne. želje za smrću. Oni mogu voleti i mrzeti istu osobu i to osobu koja dominira nad njima ( otac. slano i masno sve zajedno (nisu debeli. žena. posebno čokoladu za kuvanje. nedostatka hrabrosti i velikog osećaja krivice. gubitak glasa. vole jako začinjenu hranu Indikacije za Carcinosin su: Porodična istorija karcinoma. čokoladu. naročito ako su prethodno izvršili neki zločin. Bellova paraliza. lupus. očajanja.arterioskleroza. Preosetljivi su i na vrućinu i na hladnoću i vole uglavnom umerenu temperaturu. šećer i kolače. puni su bojazni. osetljivi su na muziku. dijabetes. obožavaju slatkiše. uvek vole da udovolje. saosećajni. vole da putuju. majka. leukemije. Različiti specifični faktori su karakteristični za ova tip ljudi: u porodičnioj istoriji bolesti postoje rak. porodična istorija mentalnih . mitinzima i revolucijama. plakanja bez razloga. Preterano su oprezni. a kao tinejdžeri mogu da postanu idealisti i učestvuju u raznim bunama. saosećajne. vole prirodu. Kod kuće su šefovski raspoloženi i svadljivi. ali vole masno). more i životinje.

ali se dosta i znoje. da nisu uspeli da uđu u svoje fizičko telo i da im je mesto na nebu. Ove osobe kao da se dokazima moraju izvući iz svakog intelektualnog škripca u koji su upali. Cannabis Indica Postavljeno: 19. Smeju se i na najmanji povod. samoubistava. ne prihvataju činjenicu sa lošim stanjem na ovom svetu. Vole da plešu. Veoma su zaboravnni. Kao deca se boje strašnih priča. Ovaj lek se prepisuje i osobama koji baš koriste cannabis ( marihuanu) kao drogu. pa nekada imaju i noćne more. visina. Kada su u depresiji slušaju klasičnu muziku. Idealizuju stvari i ljude oko sebe. Balansiraju između neba i zemlje. pauka. A nekada osećaju da su oni sami baš suprotno od toga – užasni. tako da na druge ostavljaju utisak srećnih. iz euforije i blaženstva padaju u depresiju. Za očigledne situacije primenjuju složenu loguku. U stanju su . Od oboljenja je uobičajena anemija i problemi sa menstrualnim ciklusom kod žena. četvrtaste građe. Uživaju u tome da usrećuju druge. patuljastog rasta. mraka. jer su najčešće nesposobni da stvari reše direktnim putem. Osobe kojima se prepisuje ovaj lek su psihički veoma pokretljive. pasa.05. a nekada i vidovite (mogu da imaju vizije budućih događaja). naročito kada govore o drugim ljudima. deca mogu biti veoma bistra. bezvredni. Naizgled su ove osobe srećne i zadovoljne. smrti.2009 Ovo je homeopatski lek napravljen od cannabis-a. Nekada se dešava da previše rade. Često se žale da osećaju kao da se nalaze na pogrešnom mestu. šizofrenije. Stalno im je hladno.bolesti. Veoma su pouzdani i na njih se prijatelji mogu osloniti. osobe koje se bore. Vide samo dobro i zlo. Potreseni su kada vide patnju i nepravdu. nesreće. duhova. Kao deci često im se znoji glava i mirni su. Calcarea Carbonicum Postavljeno: 19. blistavih i uzbudljivih osoba. bolesti. a mogu se oznojiti i ostati bez daha i od penjanja uz stepenice. ali na kraju uspevaju. Nekada su čak sloni samoubistvu. nemaju osećaj za vreme. duhova i mraka. sede i igraju se tamo gde su im roditelji rekli. siromaštva. Osobe kojima odgovara ovaj lek su gojazne. Down-ovog sindroma. svojim prijateljima. manijakalne depresije posebno kod mladih ljudi. osetljivi na kritiku. zato delove tog sveta i idealizuju. Imaju i velike i brojne strahove: od buba. miševa. sa dosta bora na čelu.2009 Ovo je homeopatski lek napravljen od kalcijum karbonata. Imaju osećaj za nestvarno. Loše im je od bilo kog napora.05. Lek pomaže za lečenje zavisnosti ukoliko zavisnik želi lečenje. roditeljima. a naročito kada vide strašne događaje. živahnih. Iako su spora. bez samopouzdanja. Kada nešto opisuju često koriste reči lepo ili užasno i često koriste superlative.

jezik. bes. Postoji izražena suvoća sluzokože i osoba ima potrebu za hladnim pićima. Često imaju glavobolje. Baryta carbonicum Postavljeno: 19. Bryona je potreban osobama koje su jako opterećene pitanjem novca i materijalne sigurnosti. glasno se smeju i previše se smeškaju. proširene zenice.2009 Belladonna je homeopatski lek koji se pravi od velebilja. Pate od glavobolje na desnoj strani glave.05. Često sanjaju kako padaju sa velike visine ili kako ih proganjaju veliki crni psi. glavobolje.05. tako da pacijent snažno pritiska to mesto prilikom kašlja i od toga mu je i bolje. Pacijent ne podnosi bilo kakav pokret a ni lokalnu toplotu. nemaju ni trenutka opuštanja jer pate od straha od siromaštva.2009 Bryona spada u biljne homeopatske lekove. Kao deca vole limun i limunov sok i obično se boje pasa. astme. Belladonna (Velebilje) Postavljeno: 19. sporo menjaju mišljenje. a kroz život koračaju hladnim nogama″ tj. gojaznosti. Sporo uče.05. odbijaju sve što im ponudite. naročito na desnoj strani tela u vidu rezanja. Postoje oštri bolovi. s obzirom da je mrzovoljan i neraspoložen. a isto tako dugo im treba da to i završe. a brzo pocrvene i kad su zbunjeni. Ove osobe strah od siromaštva ne napušta ni u snu pa sanjaju da rade. Decu kojoj je potreban ovaj lek lako je prepoznati – ne žele da ih nosite i ljuljate. Calcarea carbonicum je indikovan kod akni. besa. crvenilo lica. nasilno ponašanje. Bolest je intenzivna. probadanja. kada izađe napolje na hladan i svež vazduh olakšavaju mu se tegobe. ″Emocionalno su vruće krvi. udaranja. Skloni su prehladama koje spuštaju na bronhije i grudni koš i praćene su jakim i suvim kašljem. Bryona Postavljeno: 19.da rade do krajnje iscrpljenosti. Karakteristično za ove osobe su vrela glava i telo. Glavobolja im se javlja uglavnom na levoj strani. lako se zbunjuju. Sporo se prilagođavaju novim situacijama. kod dece koja su često prehlađena. dok mu je prilikom ulaska u toplu prostoriju lošije kao i ako se vreme menja na toplije. Paraliza desne strane lica. mogu delovati neutešno i dovoditi roditelje do izbezumljenja. Bolje mu je od potpunog mirovanja. pljuvanje i plakanje. kašlja i drugih simptoma. Osobe kojima se prepisuje Belladonna imaju česte probleme u ponašanju. Takođe. Za vreme menstruacije mogu da osećaju velike bolove koji mogu biti i dosadni i koji se povećavaju od svakog pokreta i pritiska. a hladne ruke i noge. Belladonna je često lek za bolesti sa akutnom groznicom. Udaraju nogama i rukama i u snu. Lice im se snažno zacrveni od ljutine. Glavobolje se ublažavaju ležanjem u tihoj prostoriji. reume. grlo i usta. snovi o vatri. Teško se prilagođavaju i menjaju. bolne menstruacije i nasilno ponašanje su takođe karakteristični. Dobijaju napad smeha čim se za to ukaže prilika. Stalno prave neke planove u vezi sa biznisom. i kada ga svi ostave na miru.2009 . Mogu imati iznenadnu razdražljivost. naročito na kraju rečenice. a onda odustaju. dugo im treba da nešto započnu. i često imaju noćne more. I govor prate smeškom. impetiga. a simptomi su jako izraženi: visoka temperatura. zažareno crveno lice. snovi se ponavljaju o svakodnevnici vezanoj za radno mesto. sa pojavom bola u grudnom košu.

05. od ljudi. Lako se može uticati na njih i lako postaju zavisni. sve je na svom mestu i uredno složeno. Aurum ublažava lupanje srca kod menopauzalnih tegoba.ljudi koji nikada nisu odrasli. Skloni su depresiji i tada ne osećaju nikakvu radost. razdražljivosti i besa koji se javljaju kod PMS-a. Arsenicum se prepisuje opsesivno urednim osobama. Boje se stranaca. Ovo mogu biti osobe koje postižu visoko postavljene ciljeve. Vrlo su česte glavobolje i sinusitisi. novih situacija. straha i ostalih osećanja uzrokuje pojavu angine i simptoma srca i cirkulacije. drže se po strani. mentalne zaostalosti. mnoštvo detalja i briga oko sitnica. Prohodaju i progovaraju kasno. Neki organi se mogu kasno razviti. često grizu nokte. žude za postignućima i pate za tim da bude cenjeni. predmeta. žele društvo i preterano se brinu za zdravlje. često veoma elegantno.05. Kao deca su veoma stidljivi i ″kriju se iza mamine suknje″. Aurum je glavni lek za duboko ranjeno srce. . Strah od smrti je njihov najveći strah. Upravljaju drugima preko svog novca. javnih mesta).2009 Arsenicum je homeopatski preparat napravljen od arsena. Takve osobe pronalaze utočište u alkoholu ili drogama. Osobe kojima se ovaj lek prepisuje su emocionalno nezrele osobe . ismejavanja. Vrlo su uvredljivi. Ove osobe su često prehlađene. Pod stresom ove osobe postaju bezobzirne. Arogantni su. duhovnim aktivnostima ili samoubistvu. lako se dešava da kritika osujeti ostvarenje ciljeva. sve dok stvari ne krenu naopako. Imaju ekstremni nedostatak samopouzdanja i osećaj manje vrednosti. Kod muškaraca su česti problemi sa testisima. a karakterističan je i nemir koji se najteže podnosi posle ponoći. duboke potrebe da se osećaj sigurnosti stvori pomoću reda. vole nakit. Tako se i oblače. Mogu biti visoki ali emocionalno nezreli. Mogu biti maleni rastom. drugim ljudima ulivaju strah. Ključni momenti su naivnost i prostodušnost. Aurum Postavljeno: 19. satove i sl. a naročito ljudi. kao i mentalno i emocionalno. Takođe. Naivno slušaju tuđe savete.2009 Aurum je homeopatski lek koji se pravi od zlata. a uobičajen je preterani rast tonzila (krajnika). Ove osobe se mogu prepoznati po njihovom strahu od prekora. Traže sigurnost u posedovanju novca. Ozbiljni su. ponavljanje jednostavnih rečenica. Osobe kojima je potreban aurum jesu ozbiljne. Njihovi stanovi su besprekorni. Oni toga nisu svesni. a rastu sporo. strahuju da ostanu sami. Kada im se u životu jave komplikacije postaju neodlučni. pate od agorafobije (strah od otvorenog prostora.Baryta carbonicum ( barijum karbonat) je homeopatski lek koji se prepisuje kod hroničnih zapaljenja tonzila. kao i jedan od najvažnijih lekova protiv samoubistva. Sva urednost i potreba za kontrolom proizilazi iz dubokog besa i nesigurnosti. Muzika im pomaže da prorade i prožive potisnuta i tužna osećanja. Uobičajene su detinjaste misli. nečega iz ranog detinjstva. praćen disanjem na usta i čestim prehladama. S obzirom da su veoma osetljivi na kritiku. osećaju se poniženo kada ih neko kritikuje u svađi. jednostavne ideje. meditaciji. slušaju klasičnu muziku koja ih oslobađa od bolnih osećaja. ublažava osećaje tuge. glavobolja. Potiskivanje besa. Arsenicum Postavljeno: 19. ili u religiji. žele da izgrade karijeru.

koje i najmanja fizička tegoba uznemiri i kad im nije dobro šetaju. potrebna im je podrška. sluz je oskudna. na uglove i slično. U tim trenucima govore da umiru i da im je potreban lekar. svaki čas zovu lekara. Takođe. Arnica je glavni homeopatski lek za traumu. Argentum Nitricum Postavljeno: 19. onemogućava prekomerno izlučivanje sekreta. uganuća i bolnih mišića. Lakoverni su. Arnica je dobra pre vađenja zuba. kod hematoma. Može se ordinirati povremeno tokom porođaja kako bi pomogao mišićima da pravilno rade.2009 Arnica je homeopatski lek koji se pravi od cele biljke arnike. Strahuju zbog onoga što im se moglo dogoditi.05. i vole da govore u javnosti. Postavljeno: 19. otvoreni. Ublažava akutne bolove u rukama. kao i nakon vađenja zuba. jer može da spreči krvarenje i stvaranje hematoma. šakama i nogama i pomaže kod gastritisa i napada grčeva. jer se boje da to neće biti kako treba. iskreni. za šok. a kada bes okrenu prema sebi. gasovi i podrigivanje. česti su prolivi. Takođe. Ubrzava i pospešuje izlečenje oštećenog tkiva i ublažava krvarenje.2009 Ovo je homeopatski lek napravljen od srebra. što je povezano sa nedostatkom moći rasuđivanja i sa naivnošću. napuštenost neposredno posle rođenja (dok se majka oporavlja od komplikacija na porođaju). unutrašnjih povreda mišića i zglobova. Govore pre nego što o nečemu razmisle. Oboljenja i stresovi koji su česti kod ovih osoba su traume još na rođenju. Često pate od sindroma iritabilnih creva. Arnica je glavni lek za povrede izazvane padom ili tupim predmetom. uključujući i koren. Vrlo su ljutiti. Primenjuje se i kod veoma starih povreda. Javljaju se snažne palpitacije (lupanje srca).05. a ispljuvak penast. . Skloni su bezosećajnosti. Ove osobe su često sujeverne. Arsenicum smiruje kijavicu i peludnu groznicu. da smanji napor pri porođaju. Često imaju simptome slične astmi ali i nekada i imaju astmu (to je i glavna patologija ovih ljudi). imaju strah od visine. Često su nervozni pre važnih događaja (naročito izlaganja u javnosti). nadutost. ali upravo im se čini da ih nešto vuče dole. nije mi ništa”. Dobra je i za ponovljene povrede deformisanih zglobova. paze da ne stanu na pukotinu na trotoaru. Ne vole da im se neko približava. Pate od snažne klaustrofobije (strah od zatvorenog prostora).Tipična slika je buđenje usred noći i koračanje po sobi u stanju straha i nemira. a da realno to nije tako. stvaraju u sebi osećaj krivice i tuge. Osobe kojima se prepisuje ovaj lek se karakterišu naglošću i osećajem vremenskog pritiska. a to je u stvari strah od smrti. Od previše pričanja i pevanja imaju često zapaljenja grla. jer misle da će se njihov bol pojačati ako ih neko dodirne. Stalno se žure i strepe da ne zakasne. pomaže kod stezanja i pečenja u grudima pri svakom kašljanju. nagnječenja. jaki bolovi. Strašno strepe za svoje zdravlje. Ekstrovertni su. Plaše se da ostanu sami i napušteni. strah je još veći. prijateljski raspoloženi. čirevi oka. koja je pre svega telesna sa ili bez emocionalnog šoka. Mogu da osećaju takav bes kao da mogu nekoga da ubiju. jer najčešće i nemaju vremena da nešto osete. Prvenstveno su paničari. ohrabrenje i razuveravanje da njihovo stanje nije tako loše. strahuju i da samostalno nešto urade. a ublažava i osećaj iscrpljenosti posle porođaja. Oni često pate od želje da skoče sa visine iako imaju veliki strah od visine. kritični i prema drugima i prema sebi. Kasnije postaju sve bolesniji. Karakteristično je da u takvim situacijama osobe kojima je ovaj lek potreban izgovaraju: “Sa mnom je sve u redu.

peku i smanjuju se nakon što se koriste hladne obloge. Ovi ljudi rado rade. herpesa. Anacardium Postavljeno: 19. često sa socijalnim poslovima. ove osobe mogu patiti od upale grla. Ipak. kod edema. Ukoliko je njihova porodica ugrožena. crtaju strašne prizore i sl. žalosti. može biti da je Apis lek izbora za nju. nasilja.2009 Ovo je homeopatski lek napravljen od Aconitum-a (lekovita biljka. Ovo je zapravo lek za najagresivnije osobe kao i one koje su i same bile žrtve nečije agresivnosti. Takođe. reaguju sa agresijom. da ne podnose vrućinu i da im prijaju hladne obloge. a kretanje poboljšava njihove tegobe. jer se osećaju bezvredno. Fantazije su im isunjene nasiljem. jadić).05. straha.2009 Apis je homeopatski lek koji se pravi od otrova iz pčelinje žaoke. života u izolaciji. Još kao deca pokazuju agresivnost. ali nekada im stvari neočekivano ispadaju iz ruku ili urade baš ono što nisu hteli.stalno nešto rade. Pomaže i kod upala materice. ovi inače mirni ljudi.bolovi probijaju.Apis Mellifica Postavljeno: 19. Koristi se kod alergija. upala sluznice ili zglobova. Kada u situacijama u kojima osećaj samopoštovanja zavisi od postignuća (polaganje ispita. Ako osoba često sanja pčele. Karakteristično za ove osobe je da nisu žedni. kod šizofrenije. vitalni su. angina. cisti na jajnicima. žuri im se. i slično.05. Zatim u školi postaju neprijatni prema drugoj deci. Karakteristike ovih osoba su konstantna razdražljivost i pobuđenost. nema ga puno. nervozom i ljubomorom. a žele da budu voljeni i prihvaćeni. što se odražava u okrutnosti. U ekstremnim slučajevima ove osobe su ubice ili osećaju da bi to bili kada se ne bi uzdržavali. U suštini ove osobe su bespomoćne. zli i nasilni. Apis je dobar za vitalne ljude koji puno i skoncentrisano rade. trebalo bi ga uzeti samo ako postoje i ostale psihološke karakteristike kao što su naglašena agresivnost prema bilo kome ko bi mogao da ugrozi članove porodice. mentalnog šoka i brojnih drugih simtpoma. . Zatim počinju nasilno da se ponašaju. postaju vođe bandi. ali i kod okrutnih diktatora. Aconitum Postavljeno: 19. Zbog takvog ponašanja gube simpatije odraslih koji im uskraćuju ljubav i brigu. Tipični simptomi kod problema sa bubrezima i bešikom su: bolovi. nastaje nedostatak samopouzdanja i sukob i javlja se osećaj odvojenosti i izolacije. kožnih erupcija. otoka zglobova. Apis se primenjuje kod akutnih napada i stanja koja se razvijaju brzo . bezosećajnosti i ubilačkoj agresivnosti. posebno da je progone ili da je izložena suncu. napredovanje na poslu) ne postignu uspeh. Zbog toga je Apis mellifica dobar kod alergičnih reakcija: nakon uboda insekata. jajnika. nedostatak samopouzdanja i poverenja. Često im ispadaju stvari iz ruku. članci i kapci su otečeni. veoma su vredni . Osobe kojima je Anacardium potreban imaju osećaj manje vrednosti.2009 Anacardium je homeopatski lek koji se pravi od jedne vrste oraha. rugaju im se. Apis mellifica jedan od lekova koji se između ostalog daje protiv uboda pčele. urin je taman. ljubomora i borbenost. kidaju muvama noge. Primejuje se kod zločina. nakon vakcinacije ili uzimanja leka. često ljubomorni. Moraju se dokazati.05. da joj je vrućina. pečenje za vreme mokrenja.

ukazuje na povećan broj leukocita. Velika panika i strah od smrti. beba plače kada se dodiruje. šoka. ali i na razne zapaljenjske procese. bolova u ušima. ali ipak osetljive na mentalni šok. što je najčešće znak oštećenja jetre. boja je tamnija. Pregled mokraćnog sedimenta tj. kada se konzumira veća količina cvekle ili kupina.ukazuje na prisustvo hemoglobina. ali i od svih oblika iznendanog šoka. Boja može da varira u zavisnosti od unete količine tečnosti . snažne. jakih bolova. miris.Za osobe kojima se prepisuje Aconitum su karakteristični jaki strahovi. sluz i sve druge elemente koji se mogu naći u sedimentu urina. proliv. ketonska tela. palpitacija (osećaj lupanje srca). kod klaustrofobije. bilirubin i nitrite. Najčešće hemijske analize su analize na proteine. zaglavljivanje u liftu). oštećenje mokraćnih kanala i bešike. ekstrovertne. Što je mokraća više koncentrovana. Mokraću treba sakupiti u odgovarajuću bočicu. Neki ljudi inače imaju povećan bilirubin. Reakcija .normalno: žuta boja. pH se kreće između 5 i 6 . Laboratorijska analiza mokraće (urina) Autor: dr Sonja Ilić Postavljeno: 18. Prvi jutarnji urin se uzima u sterilnu posudu pri čemu je neophodna odgovarojuća higijena pacijenta i uzima se ne prvi. reakcija i specifična težina. -Tamnosmeđi urin . koja može da se kupi u svakoj apoteci. čak i u automobilu. Veliki šok kada se vidi neka nesreća ili se čuje o iznenadnoj smrti poznate osobe. tako da je njima ovakav izgled urina normalan. urobilinogen. ali i na manja uzbuđenja (gašenje svetla u tunelu. kod kašlja.normalno: bistar izgled -Zamućen urin . mogu se razboleti u istom trenutku. zbog koga se u urinu javlja krv (najčešće kamen u bubregu ili pesak). drugih snažnih fobija. panike sa velikim strahom. mikroskopski pregled taloga koji se dobije nakon što se mokraća centrifugira. Ovaj lek se koristi se na početku akutnih infekcija sa naglo povećanom telesnom temperaturom bez znojenja. Svaki takav pregled sastoji se od tri dela: 1. Zanimljivo je da ružičasta boja mokraće može da se pojavi. odnosno na neki zapaljenjski proces.2009 Analiza urina je jedna od korisnijih screening metoda čiji rezultati mogu dati osnovne informacije o stanju metabolizma i o stanju genitalno-urinarnog sistema. Od mraza. Hemijska analiza. boja. na primer. što najčešće ukazuje na oštećenje bubrega. Inače su ove osobe spolja gledano vitalne.od svetlo žute do tamno žute. -Crveni urin . Kod beba su simptomi strah i nemir. kod nepodnošljivih. istovremeno želi da se nosi da bi se smirila.05. Prisutna je intezivna klaustrofobija.normalno: kisela reakcija. veoma hladnog vetra. nesanice. pa treba izbegavati drugu vrstu ambalaže zbog moguće kontaminacije. kod upale ždrela i grla. Ponašaju se kao da ima svakog momenta preti smrt. kod nedostatka kiseonika za vreme ili posle rađanja. znojenje. Boja . kod nesreća. 3. Izgled urina . Rutinski pregled mokraće je jedna od osnovnih laboratorijskih analiza. povraćanje. Ove osobe može da uznemiri preveliko uzbuđenje ili prevelika radost.ukazuje na povećanje bilirubina. a na nju utiču i povećana telesna temperatura. odnosno pojave žutice. 2. Kod beba se Aconitum koristi i posle traumatskog porođaja. kao i na gljivice. bakterije. simpatične i prijateljski raspoložene. šećer. Opis fizičkih i fizičko-hemijskih karakteristika mokraće: izgled. već drugi mlaz prve jutarnje mokraće. Uznemirava ih i poniženje i žurba.

Specifična gustina . varira u zavisnosti od količine unete tečnosti i sposobnosti bubrega da koncentriše urin -Povećana gustina može da bude znak dijabetesa. Epitelne ćelije pločaste .normalno: negativan Urobilinogen .normalno: negativni -Mogu da budu pozitivni usled povećane fizičke aktivnosti ili u trudnoći. Cilindri . kao i visoka temperatura. Ukoliko ih je u uzorku mokraće dosta (ili kako se to nekad u laboratorijskom izveštaju navodi „masa“) to je već znak ozbiljne urinarne infekcije. Nitriti . hipertenzije. granulirani i voštani cilindri znak su patoloških stanja i njihova identifikacija ima značaja za postavljaje dijagnoze ili praćenje toka bolesti. Epitelne ćelije okrugle . Aceton . Bakterije .najčešće ukazuje na bakterijsku infekciju.normalno: negativna -Pozitivan rezultat glukoze u urinu je uglavnom je povezan sa povećanim vrednostima ovog parametra u krvi (iznad 10 mmol/L).1.normalno: negativni -Pozitivni su najčešće znak skoro preležane infekcije ili hronične bolesti bubrega.normalno: negativni -Pozifivni su najčešće znak prisustva mokraćnih kamenaca ili peska u bubregu i mokraćnim putevima. i na mogući mokraćni kamenac.normalno: negativni. što se najčešće dešava kod dijabetičara.normalno: negativne -Pozitivan nalaz ukazuje najčešće na oštećenje bubrega.normalno: do 5 -Nalaze se u sedimentu mokraće kada se radi postojanju zapaljenskog procesa i infekciji. U urinu zdravih osoba mogu se naći samo tzv.• Alkalna reakcija .normalno: negativan -Pozitivan nalaz prisutan kod dijabetičara Bilirubin . Pojava proteina u urinu u svim ostalim stanjima znak je nekog zapaljenjskog procesa. što ne mora nužno ukazivati na infekciju već kontaminaciju usled nepravilno uzetog uzorka.normalno: negativan -Pozitivni rezultati mogu da budu znak oštećenja jetre ili žuči. Ovaj nalaz može da se javi i posle teškog fizičkog rada ili povrede Eritrociti sveži . dijareja. Njihova pojava u urinu u bilo kom obimu nema veći dijagnostički značaj. Nastaje i usled povećanog gubitka vode . -Pozitivan nalaz ukazuje na hronično bubrežno oboljenje.povraćanje. oštećenja bubrega. -Snižena je najčešće kod povećanog izlučivanja urina. kada to nije znak patoloških promena. poremećaja funkcije hormona nadbubrežne žlezde.025. .normalno: malo -Ove ćelije oblažu urinami trakt.012. Ćelijski. Glukoza .normalno: negativan -pozitivan nalaz je indikator prisustva bakterija u urinarnom traktu Eritrociti . Eritrociti bledi . Proteini .normalno: negativne -Bakterija može biti malo. Cilindri su forme koje nastaju u bubrežnim kanalićima i poprimaju njihov oblik. pa je u ovakvoj situaciji preporuka uraditi i urinokulturu. hijalini cilindri i to retko. Obično se uz veliki broj leukocita javlja i povećan broj bakterija. Leukociti . jedan ili dva u mikroskopskom vidnom polju -Nalaz u mokraći upućuje na poremećaj u funkcionisanju bubrega ili mokraćnih puteva.referentna vrednost 1.normalno: negativni ili ih ima jako malo.

Gama glutamil transferaza (GGT) GGT je veoma osetljiv indikator za oboljenja jetre.. prostati.) Autor: dr Sonja Ilić Postavljeno: 10.. Ovaj članak će na najednostavniji način pokušati sa da sve odgovore na vaše dileme o biohemijskim parametrima laboratorijske analize.normalno: malo -Pozitivan nalaz ne mora da ukazuje na oboljenje.. mada je prisutan i u pankreasu i bubrezima. hiperparatireiodizam.2009 Stalno smo u dilemi da li su naši biohemijski parametri laboratorijske analize u granicama normale i šta se dešava ako su povišeni ili sniženi. 68-234 U/l za žene. Spermatozoidi . bilirubina. Neka oboljenja poput Hodgkinove bolesti. kongestije srca i ulcerativnog kolitisa daju umereno povišene vrednosti ALP-a u serumu.. GGT. Enzim je prisutan najviše u epitelu tankog creva. GGT. placenti i leukocitima.normalno: negativni -Pozitivan nalaz se javlja kod starijih muškaraca i ukazuje na oštećenje prostate. alkalna fosfataza. Takođe. Normalne vrednosti su 8-40 za muškarce i 5-35IJ/I za žene.normalno: negativne -Pozitivan nalaz je najčešći znak gljivične infekcije. Padžetova bolest). Alkalna fosfataza (ALP) Alkalna fosfataza je grupno-specifični enzim koji katalizuje hidrolizu monoestera fosfatne kiseline i alkohola. ali može da bude znak peska u bubregu.normalno: negativni -Pozitivan nalaz nema dijagnostički značaj.normalno: negativna ili malo -Pozitivan nalaz nema veći dijagnostički značaj. transaminaze. ALP je fiziološki povišen kod trudnica u trećem trimestru trudnoće. transaminaza. Povišene vrednosti mogu da ukazuju na povećanu razgradnju kostiju i na mogući razvoj osteoporoze. rak). . kreatinin.normalno: negativni -Pozitivan nalaz može da bude znak bakterijske infekcije. triglicerida. Karakteristično je povišenje u slučajevima postojanja prepreke u žučnim putevima (kamen. metastaze. Kristali mokraćne kiseline . Kristali kalcijum-oksalata . bubrežnim tubulima. a u serumu dece i iz kostiju. Normalne vrednosti u krvi: 78-217 U/l za muškarce. Kristali tripl-fosfata . C reaktivni protein(CRP). amilaza. holesterola.Kristali i soli Urati amorfni . ALP u serumu zdravih odraslih osoba uglavnom potiče iz jetre.05. a mogu se javiti i kod dijabetičara. Zbunjuju nas i stručni medicinski termini poput... nalazi se na mestima intenzivne apsorpcije aminokiselina.normalno: negativni -Pozitivan nalaz ukazuje na neka oboljenja bubrega. što je normalno samo u detinjstvu ili nakon preloma. Tumačenje biohemijskih analiza krvi (Povišene i smanjene vrednosti kreatinina. Najviše -GT-a ima u bubregu. na bolesti kostiju (osteosarkom. kostima. Sluz . ožiljno tkivo. jetri. jetri. Gljivice . Povećane vrednosti pokazuju da se proces razgradnje i izgradnje kostiju odvija "punom parom". epitelu tankog creva i mozgu. amilaza. šta znače pojedine skraćenice i koja je njihova uloga u organizmu.. ali i kod oboljenja jetre. CRP.

Povišene koncentracije ovih enzima govore o propadanju ili oštećenju prvenstveno jetre. srčanom mišiću. U visokim koncentracijama se nalaze u jetri. pankreatitisa. aktivnog hroničnog hepatitisa). kod bolesti jetre (izrazito visoke vrednosti kod virusnog hepatitisa i u akutnom toksičnom hepatitisu. Povišenje nivoa u krvi javlja se u svim slučajevima gde su oštećena i razorena pomenuta tkiva . akutnog virusnog hepatitisa.srčani infarkt.0-450 IJ/I Amilaza je povišena u serumu obolelih od bolesti pankreasa (akutni pankreatitis. ciroze ili rak jetre) i infarkta miokarda. dekompenzovane srčane bolesti i zloćudnog tumora pankreasa. hipotireoza i moždani udar praćen nekrozom. infarkta miokarda. pankreasu. hroničnog hepatitisa. unosom gaziranih pića. uremiji i u postoperativnim stanjima. Alanin aminotransferaza (ALT) Normalne vrednosti: 8-41 IJ/I Povišene vrednosti ukazuju na akutno oštećenje jetre. mišićne distrofije. manje u mozgu. perforacije čira na želucu. postojanja opstrukcije u žučnim putevima. Alfa amilaza Alfa amilaza je enzim male molekularne mase. Ovim enzimom su bogati skeletni i srčani mišići i mozak. bubrezima. a povišene su i kod virusnih hepatitisa. (akutne infekcije ili toksičnog ošćtećenja jetre. S-alfa amilaza –normalne vrednosti: 28-100 IJ/I U-alfa amilaza – normalne vrednosti: . pankreasa i drugih bolesti. holangitis. Prisutni su u krvi u dva oblika: kao AST (ili SGOT) i ALT (ili SGPT).Aktivnost je povišena kod ciroze jetre. . Određivanje katalitičke aktivnosti tih enzima značajno je u dijagnostici bolesti jetre i infarkta miokarda. skeletnim mišićima i eritrocitima i katalizuje međusobno pretvaranje laktata i piruvata. povrede mišića. plućima i u nizu drugih organa. ciroze jetre. Kreatin kinaza (CPK) CPK cepa kreatin fosfat i tom prilikom se dobija energija neophodna za funkcionisanje ćelijskog metabolizma. kod bolesti pankreasa (hronični i akutni pankreatitis i karcinom) i kod masivnog infarkta. mišićne distrofije i premorenost. holelitijaza). sokova. Po mestu delovanja spada u enzime digestivnih sokova. najčešće izazvano terapijom antibioticima. Aspartat aminotransferaza (AST) AST-a ima najviše u jetri. a može biti povišena i kod bolesti bilijarnog trakta (holecistitis. Određivanje katalitičke koncentracije alfa amilaze koristi se u dijagnostici i praćenju uspeha u terapiji akutnog pankreatitisa i za otkrivanje upalnih procesa pljuvačnih žlezda. kod opstruktivnog ikterusa. tumori) i kod bolesti pljuvačnih žlezda (mumps). mišićima i mozgu. primarnih ili metastatskih tumora jetre. intestinalnoj opstrukciji. Laktat dehidrogenaza (LDH) LDH je enzim koji sa nalazi u jetri. srcu. oštećenja jetre izazvanog alkoholizmom. i u diferencijalnoj dijagnostici bolesti jetre. Normalne vrednosti : 7-38 IJ/I Povišene vrednosti AST-a su prisutne kod infarkta miokarda. Aminotransferaze (Transaminaze) Aminotransferaze su unutarćelijski enzimi koji učestvuju u metabolizmu aminokiselina i ugljenih hidrata. ileusu. bubrezima.

pijelonefritis.8-7. Urea Urea je krajnji produkt metabolizma belančevina. organizam je mora eliminisati. a razlog . zapušenje žučnih puteva ili povećano razaranje crvenih krvnih zrnaca. Akumulira se u krvi kada postoji oštećenje jetre. Retko je povišen i u drugim slučajevima abnormalnosti enzimskog sistema u organizmu. žene 140-340 umol/L. B i C). mokraće azotemija il i uremija predstavlja gomilanje azotnih jedinjenja u krvi zbog poremećene funkcije bubrega. i kod raspadanja crvenih krvnih zmaca i nekih tumora. Koncentracija kreatinina u serumu zavisi prvenstveno od glomerularne filtracije. materije koja nastaje razlaganjem hrane i nukleinskih kiselina u organizmu. postojanje kamena u žuči ili virusna upala . Preostalih 20 % dnevno stvorenog bilirubina nastaje iz prethodnika eritrocita u koštanoj srži (neefikasna eritrocitopoeza) i drugih hem proteina (mioglobin. Snižena je kod dugotrajnog gladovanja i teških oštećenja jetre. jetre.hepatitis (A. nekroza) i povrede. Kako je ona raspadni produkt metabolizma. citokromi. a to čini na dva načina: dve trećine preko mokraće. katalaza). antiinflamatorni lekovi). Snižene vrednosti nemaju dijagnostički značaj. a jednu trećinu putem stolice. krvlju dolazi do bubrega gde se delom izlučuje iz organizma. Izlučuje se putem bubrega tj. Normalne vrednosti uree u krvi: 2. Određivanje bilirubina ima veliki značaj u diferencijalnoj dijagnostici žutica. Uzroci povišenja mogu biti dugotrajno lečenje nekim lekovima (tetraciklini. metastatskom karcinomu. Mokraćna kiselina (urati) Mokraćna kiselina je proizvod metabolizma purina. Oko 80 % bilirubina nastaje razgradnjom hemoglobina iz eritrocita (nakon 120 dana života eritrocita u krvi) u retikuloendotelnom sistemu (RES). šoku.Povišen je u megaloblastnoj i pernicioznoj anemiji. bubrežnim bolestima. opstruktivnoj žutici. cirozi. Metaboliše se u jetri i izlučuje u žuči. kod svih stanja praćenih propadanjem skeletnih mišića. Uzrok može da bude i jak proliv koji je doveo do dehidracije organizma. pluća. Smanjene vrednosti se javljaju kod trudnica i žena uopšte. Povišena koncentracija uree u serumu je kod bolesnika koji imaju smanjenu funkcionalnu sposobnost bubrega (glomerulonefritis. U normalnim okolnostima te materije se gotovo uvek odstranjuju putem mokraće. infarktu miokarda. Povišene vrednosti se javljaju kod gihta (taloženja kristala mokraćne kiseline u zglobovima). hipoksiji. kao i kod dugotrajnog gladovanja ili nedovoljnog unosa hranljivih materija. kože. Bilirubin Bilirubin je krajnji produkt razgradnje proteina koji sadrže hem. Mali porast ukazuje na izmenjenu funkciju jetre. Kreatinin Kreatinin nastaje iz kreatina. Povišene vrednosti kreatinina mogu biti i posledica veće fizičke aktivnosti ili uzimanja steroida.2 mmol/l. pa je dobar pokazatelj funkcije bubrega. Normalne vrednosti: muškarci 200-420. Normalne vrednosti u krvi: 3-30 mikromola/L. virusnom hepatitisu. prepreke u mokraćnim putevima i oštećenja funkcije bubrega nekim lekovima ili otrovima. nefroskleroza) i kod bolesnika kod kojih je povećana razgradnja proteina u organizmu (groznica. Normalne vrednosti: 53-124 umol/l Povišen je kod akutne i hronične bubrežne insuficijencije. Takođe.

kao npr. Povišene vrednosti obično su povezane sa nepravilnom ishranom i stresom. kod trovanja olovom. u Daunovom sindromu. stiže do jetre. žlezda sa unutrašnjim lučenjem. Normalne vrednosti su 1. HDL2 ima protektivnu ulogu. a samim tim i mokraćna kiselina. Što su više vrednosti HDL holesterola.53 mmol/L. a zavisi i od niza drugih faktora: pre svega načina ishrane. anemije i u slučaju uzimanja lekova poput aspirina. i podataka dobijenih elektroforezom lipoproteina. Povećani HDL je pokazatelj zaštićenosti od kardiovaskularnih bolesti. . visokog krvnog pritiska i u trudnoći. Smanjen je i kod pothranjenosti. Snižena koncentracija nema dijagnostički značaj. Njegova koncentracija u krvi je usko povezana sa metabolizmom masti u organizmu.5 mmol/l. I minimalno smanjenje upućuje na povećani rizik od ateroskleroze (taloženja rnasnoća na unutrašnjim zidovima krvnih sudova. HDL holesterol. Snižene vrednosti su obično kod hiperfunkcije tiroideje. Poremećaji metabolizma lipida se procenjuju na osnovu koncentracija holesterola i triglicerida u plazmi. jer ovaj holesterol "čisti" krvne sudove. što dovodi do njihovog začepljenja i bolesti kao što su infarkt srca i moždani udar). estrogena. Povišen je kod ishrane bogate masnim materijama.55-4. odnosno njegova podfrakcija. Normalne vrednosti su 0. Tada se povećava rizik nastanka kardiovaskularnih bolesti. pre svih ateroskleroze Trigliceridi Masnoća iz hrane se hidrolizuje u tankom crevu. Lipidi Visoki rizik učestalosti ateroskleroze su bolesti uzrokovane poremećajem metabolizma lipida. Višak se deponuje u obliku masnih naslaga. to je bolje. Pojedini lekovi. I neki lekovi mogu da povise nivo holesterola. opstruktivnom ikterusu.povišenog nivoa mokraćne kiseline može biti i smanjena sposobnost bubrega da je izluči. funkcije i integriteta vitalnih organa poput jetre i bubrega. Normalne vrednosti u krvi: 3. loše ishrane. a pre svih terapija citostaticima ili zračenjem kod pojedinih vrsta raka podiže ekstremno njen nivo usled raspada velikog broja tumorskih ćelija iz kojih se oslobađa purin. kod nekih bolesti kod kojih postoji teško oštećenje jetre (ciroza i teški hronični hepatitisi). anabolici i kontraceptivi.28 mmol/L. kod gojaznosti i psorijaze. apsorbuje i resintetiše u ćelijama crevne sluzokože. Visoke vrednosti se zapažaju i kod pojedinih oblika raka.10 . hipotireozi i nizu naslednih bolesti (hiperholesterolemija tip IIa). rada hormona tj. LDL holesterol LDL kolesterol ili ″loš holesterol″ i njegovo određivanje je važno kao faktor rizika za koronarna oboljenja i za aterosklerozu Normalne vrednosti su 1.5.55 mmol/L. hormona štitne žlezde. u početnoj fazi hepatitisa. HDL-holesterol Od ukupnog holesterola u serumu oko 20% otpada na HDL kolesterol (Heavy density cholesterol). diabetes mellitusu.46-2. bolesti jetre. nasleđa. Holesterol Stvara se u jetri. kod alkoholičara. ulazi u limfne sudove i u cirkulaciju tj. kao i oštećenje funkcije bubrega takođe dovode do njenog porasta. lipoidnoj nefrozi.03-1. Stres i izuzetno naporne fizičke aktivnosti.

gubljenje hemoglobina i sinteza novog hemoglobina. Ovaj test oponaša fiziološko uzimanje hrane pod standardnim uslovima. Normalne vrednosti: 3. slezini i kostnoj srži. i što je za savremenog čoveka veoma važno istaći stres. Jednostavni proteini izgrađeni su samo od aminokiselina. bolesti jetre. slezina. urođenih grešaka organizma (disalbuminemija i analbuminemija).5-6. a složeni proteini pored svoje proteinske strukture sadrže i tzv. malapsorpcije. koštana srž i bubrezi. enzimska. sastavni je deo hemoglobina. jetri. Snižena koncentracija ukupnih proteina – hipoproteinemija javlja se kod prekomerne hidratacije. SLE. Prema sastavu proteini se dele na jednostavne i složene. diabetes melitus. eritrocitima i parametrima koji određuju morfologiju eritrocita (MCV. Glavno skladište gvožđa je retikuloendotelni sistem. puferska. nefroza. kod leukemije i nekih drugih malignih bolesti. Povećana koncentracija ukupnih proteina – hiperproteinemija javlja se kod dehidratacije. osnovna mu je funkcija održavanje ravnoteže tečnosti u organizmu. zatim jetra. Ukupni proteini Proteini su gradivni materijal čovečijeg tela. neproteinsku ili prostetičnu grupu. MCH i MCHC) pruža uvid u stanje koštane srži. šećerne bolesti. nefrotskog sindroma. Gvožđe Gvožđe je jedan od esencijalnih oligoelemenata u organizmu. opstrukcije žučnih puteva. stanja sa povišenim adrenalinom. nakon opterećenja organizma glukozom. hipertireoze. odbrambena. kod poremećaja u metabolizmu glikogena i ponekad kod bolesti jetre. Određivanje . kronične upale). citohroma i mnogih enzima. oštećenja funkcija jetre.Povišen je nivo kod povećanog unosa hranom. kontraceptiva. OGTT je test kojim se ispituje metabolizam ugljenohidrata i pomoću kojega se može prepoznati rani stadijum dijabetesa. manjak hormona koji su antagonisti adrenalina. smanjene sinteze proteina ili povećanog katabolizma proteina (hipertireoza. terminalnih stanja bolesti jetre. deponovanje u crevima.hiperglikemija – diabetes mellitus. gradivna. hormonska itd. uzimanja nekih lekova npr. Smanjene koncentracije albumina se javljaju kod jake proteinurije (nefrotski sindrom). Koncentracija glukoze u krvi se održava u granicama normale delovanjem složenog hormonskog sistema. šok. Koncentraciju gvožđa u serumu određuje nekoliko faktora uključujući apsorpciju iz creva. Funkcija pojedinih proteina može biti: održavanje osmotskog pritiska. Zajedno sa hemoglobinom. feohromocitom. hroničnog alkoholizma. Glukoza tolerans test (OGTT) Dijagnoza šećerne bolesti ili drugih oblika poremećaja u metabolizmu ugljenohidrata potvrđuje se izvođenjem klasičnog testa tolerancije na opterećenje glukozom (OGTT). Koncentracija glukoze je. Snižena koncentracija glukoze . mioglobina. opekotina i enteritisa.hipoglikemija – hiperplazija.1 mmol/l. Sastavljeni su od aminokiselina međusobno povezanih peptidnim vezama. transportna. Povišena koncentracija glukoze . Smanjenje koncentracije triglicerida je od manje dijagnostičke vrednosti i može se naći kod malnutricije. sarkom. hipotireoze. Glukoza Glikemija pokazuje količinu glukoze (šećera) u krvi. gubitka proteina iz organizma. Albumini Albumin je protein koji se sintetše u jetri. paraproteinemije i mijeloma i hroničnih bolesti (ciroza jetre. malapsorpcija). teške opekotine. povišena i u testu se određuje vreme za koje će koncentracija glukoze pasti na normalu. adenom i karcinom pankreasa.

u smislu njihove oštećene kontraktilne sposobnosti.3 mmol/l. Smanjen je u slučaju insuficijencije bubrega i nadbubrežne žlezde. uremije. kod dilucije ekstracelularne tečnosti. nezasićen. autoimune bolesti) i u toku perioda aktivnog i intenzivnog stvaranja ćelija krvi (hematopoeze). Povišeno je kod višestrukih transfuzija. Normalno je da samo jedan deo transferina ima vezano gvožđe. krvavljenja. Smanjena koncentracija gvožđa u serumu (hiposideremija) je posljedica nedostatka gvožđa u organizmu čiji uzrok može biti malnutricija. preteranog gubitka. održavaju normalni osmotski pritisak i hidrataciju. Natrijum Zajedno sa anjonima predstavlja najveći deo osmotski aktivnih materija u plazmi koje regulišu u velikoj meri raspodelu vode u telu. aktivatori su enzima itd. hiperfunkcije nadbubrežne žlezde. dok je drugi deo transferina slobodan. tj. neadekvatnog unosa. nefritis. Od količine transferina u serumu zavisi koliko se gvožđa može vezati. . odnosno koliki je ukupni kapacitet vezivanja gvožđa u serumu. Povišene koncentracije nastaju kod hiperfunkcije nadbubrežne žlezde. kod razaranja crvenih krvnih zrnaca. kod anemija. Taj deo transferina koji još može vezivati gvožđe zove se nezasićeni kapacitet vezivanja gvožđa.8-5. povraćanja. TIBC (total iron binding capacity). različitih vrsta anemija.samo gvožđa nema nikavog značaja za postavljanje dijagnoze anemije. gastrointestinalnih poremećaja (gastritis. nedovoljne ishrane. jake diureze. kod preteranog gubitka tečnosti (povraćanje. UIBC (unsaturated iron binding capacity). trudnoće i akutnog hepatitisa. teža krvarenja) ili smanjeno otpuštanje gvožđa iz RES-a (akutne i hronične infekcije. malapsorpcija. hroničnim infekcijama i malignim bolestima. Smanjene koncentracije kalijuma u serumu su kod gubitka usled prekomerne diureze. kod trovanja olovom. hipofunkcije i infektivnih bolesti (pneumonija). povećanog ubrzanog razaranja crvenih krvnih zrnaca. TIBC I UIBC Gvožđe se u telu transportuje spojeno sa belančevinom globulin transferinom ili siderofilinom. gubitka povraćanjem ili dijarejom i naglog prelaza kalijuma iz ekstracelularne tečnosti u ćeliju (dijabetična acidoza). Normalne vrednosti: 3. gladovanja. Kalijum Izuzetno važan mineral koji direktno utiče na funkciju nerava i mišića. hiperfunkcije nadbubrežne žlezde. kod nekroze jetre zbog otpuštanja feritina. TIBC je smanjen u cirozi. nefrozi. Normalne vrednosti: 8. pre svega. i nagle terapije visokim dozama kalijumovih soli. Povišen je kod insuficijencije bubrega i nadbubrežne žlezde. gubitak gvožđa (nefroza. hemohromatoze i virusne upale jetre. potpomažu rad srca i drugih mišića. Normalne vrednosti: 139-154 mmol/l. kod žena koje koriste oralne kontraceptive. proliva ili pankreasne fistule.9-30 umol/L. traume ili oboljenja centralnog nervnog sistema. prekomernog davanja preparata gvožđa. hemohromatozi. Porast TIBC-a se često javlja kod stanja sa smanjenom koncentracijom gvožđa u organizmu. proliv). intestinalna opstrukcija). tumor želuca. Elektroliti Elektroliti učestvuju u održavanju ravnoteže i raspodele vode.

unosa namirnica koje sadrže kalcijum. hroničnog plućnog emfizema. hroničnog alkoholizma. odnosa i Postavljeno: 06. To se viđa pre svega kod bubrežnih bolesti. Nivo kalcijuma u organizmu. Kada se hlor preterano konzumira ili zadržava u organizmu dolazi do ispoljavanja acidoze (kiselosti). Može biti i sniženih vrednosti u slučaju kod hipoparatireoidizma. kod pojedinih tumora i metastaza tumora u kostima. kao u slučajevima povraćanja. apsorpcije u organima za varenje. Povišene koncentracije fosfora nalazimo kod Pagetove bolesti. ishrane. Kalcijum Kalcijum se u organizmu nalazi najvećim delom u kostima. Povišen je kod visoke koncentracije nivoa hormona paraštitaste žlezde. insuficijencije bubrega. Značajan je za prenos signala između nerava i mišića kao i pravilno funkcionisanje srca i krvnih sudova. Izuzetno je važan za održavanje kiselinskobazne ravnoteže u organizmu. kod preterane konzumacije alkohola i kao posledica uzimanja nekih lekova smanjen kod hiperparatireoze. ozbiljnije insuficijencije bubrega sa gubitkom soli. ono podrazumeva dve vrste analiza: one koje su usmerene na ispitivanje vrste. direktno zavisi od harmoničnog rada žlezda sa unutrašnjim lučenjem (pre svega paraštitastih žlezda). manjim delom u plazmi (1-2%). funkcije bubrega i metabolizma kostiju. D hipovitaminoze. najčešće intravenski ili u vidu injekcija. dehidratacije (gubitka tečnosti iz organizma) i preteranog lečenja fiziološkim rastvorom. poremećaja acidobazne ravnoteže. prekomernog znojenja. gubitka učestalim stolicama.Hlor Predstavlja neorganski anjon u vanćelijskoj tečnosti. broja. Tumačenje laboratorijske analize krvi (Normalne vrednosti krvne slike. velikog broja bolesti varenja. kod kojih bolesti su povišene. dugotrajne imobilizacije tj. Kada je reč o laboratorijskom ispitivanju krvi.. Fosfor Fosfor je uz kalcijum važan za izgradnju kostiju.05. hroničnog alkoholizma i hronične upale jetre.) Autor: dr Sonja Ilić Cilj svake laboratorijske analize je dobijanje tačnog i pouzdanog nalaza koji će pokazati da li su u fiziološkim funkcijama i procesima nastupile promene. Povišen je kod insuficijencije bubrega. oboljenja jetre. smanjenja količine belančevina u organizmu. kod viška vitamina D. takođe je važan u aktivaciji mnogih metaboličkih puteva. a samim tim i u krvi. Povišenje nivoa se retko javlja i to kod uzimanja prekomernih količina soli magnezijuma. manjka vitamina D. Magnezijum Prvenstveno je međućelijski elektrolit. šećerne bolesti. nekih malignih bolesti i kod pacijenata kod kojih zarastaju kosti. Javlja se i kod pothranjenosti i gladovanja. svih bolesti praćenih razgradnjom kostiju. Ukoliko se gubi dolazi do alkaloze (baznosti). hipoparatireoze i hipervitaminoze D. upale pankreasa.. poremećaja rada nadbubrežnih žlezda. Smanjenu koncentraciju fosfora nalazimo kod malapsorpcije. proliva.2009 . metaboličke alkaloze. aktivnosti organa za varenje i stanja bubrega. smanjene. S obzirom na smanjenje koncentracije ovog minerala u svakodnevnoj ishrani daleko je češći njegov manjak. Njegova koncentracija u serumu je pod direktnim uticajem paraštitastih žlezda.

bazofili. naročito MCV parametra.0.356 .34 x 1012/l do 5.53 l/l. MCV (mean cell volume) – prosečni volumen eritrocita . ali i kod zdravih ljudi. Normalne vrednosti su za žene 0. PDW). a ujedno je i važan prognostički pokazatelj efikasnosti lečenja i ekvivalentan podatak o anizocitozi koja se uočava u krvnom razmazu. MCHC. Hemoglobin Hemoglobin (HGB) je sastojak crvenih krvnih zrnaca eritrocita. a smanjuje se i sa godinama života. RDW). Normalne vrednosti su 81 . Kod anemije usled nedostatka gvožđa hematokrit je smanjen. Kod akutnog krvarenja hematokrit može da bude normalan. Snižene vrednosti su najčešće znak anemije ili gubitka krvi usled krvarenja. Povišene vrednosti mogu biti povećane u stanjima hemokoncentracije organizma. Normalne vrendosti su 29-32. leukocita i trombocita. jer eritrociti imaju manju zapreminu iako sam broj eritrocita ne mora da bude smanjen. monociti.5-16.izgleda ćelijskih elemenata krvi (krvna slika. crvena krvna zrnca. oslobađanjem ugljen dioksida i novim vezivanjem kiseonika. Hematokrit je smanjen u trudnoći. hematološki parametri) i druge. MCH. dok se povećane vrednosti MCV mogu naći kod megaloblastne anemije (nedostatak vitamina B12 ili folne kiseline). KKS uključuje broj eritrocita.08 x 1012/l za ženu i od 4. povećane funkcije štitaste žlezde (hipertireoze). hemoglobin i hematokrit Eritrociti Eritrociti (RBC). Eritrocitne konstante Eritrocitne konstante se izračunavaju iz broja eritrocita. su najzastupljenije ćelije a uloga im je da transportuju kiseonik vezan za hemoglobin iz pluća do drugih tkiva. za hemoglobin se umesto njega vezuje ugljen dioksid.72 x 1012/l za muškarce). Normalne vrednosti su 310 . infekcija. kojima se proverava biohemijski sastav krvi i na osnovu toga ustanovljava rad ili stanje pojedinih organa i tkiva. Povećane vrednosti eritrocitnog indeksa MCHC sreću se kod bolesnika sa teškim oblikom dehidratacije. Kompletna krvna slika (KKS) Kompletna krvna slika se radi zbog procene opšteg zdravstvenog stanja i otkrivanja raznovrsnih poremećaja poput anemija. diferencijalnu krvnu sliku (podvrste leukocita: neutrofili.5 %. bolesnika sa hroničnom . leukemija. Povećane vrednosti hematokrita se viđaju kod dehidratacije i šoka.470 l/l i kod muškaraca 0. Normalne vrednosti su 11.41 . Koncentracija hemoglobina je snižena kod anemija.86 x 1012/l do 5. Promene vrednosti pojedinih eritrocitnih konstanti. RDW specifično ukazuje na postojanje jedne ili više populacija eritrocita što je karakteristika pojedinih hematoloških bolesti eritrocitne loze. Normalna koncentracija je 110-180 g/L.350 g/l RDW (red cell distribution width) – mera varijabilnosti veličine eritrocita. opekotina i infekcija.99 fl MCH (mean cell hemoglobin) . On prenosi kiseonik iz pluća u tkiva i ugljen dioksid iz tkiva nazad u pluća. Kada se oslobodi kiseonik prekopotreban za nesmetani rad ćelija. Povećan je u stanjima hemokoncentracije organizma i kod policitemija Hematokrit Hematokrit (HCT) predstavlja volumen eritrocita u jedinici pune krvi. a u fazi oporavka se smanjuje. eritrocitne konstante (MCV. koncentracije hemoglobina i hematokrita i daju informaciju o kvalitetu eritrocita. ciroze jetre. stanja uhranjenosti organizma i izloženosti otrovnim materijama. kod policitemija. Svakim udahom krv u plućima dobija kiseonik i zahvaljujući upravo hemoglobinu distribuira ga do svih tkiva i organa. Takođe je smanjen kod anemija. limfociti). eozinofili. trombocitne konstante (MPV.daje informaciju o veličini eritrocita.prosečna količina hemoglobina u eritrocitu. Normalne vrednosti su od 3.9 pg MCHC (mean cell hemoglobin concentration) – prosečna koncentracija hemoglobina na litar eritrocita.0. dijagnostički su značajne u klasifikaciji pojedinih anemija i uvek se posmatraju u korelaciji sa dobijenim vrednostima broja eritrocita i koncentracije hemoglobina. Ovaj ciklus se zatvara vraćanjem krvi u pluća.

Manjak trombocita (trombocitopenija) izaziva sklonost krvarenju. eritrociti će se postupno početi taložiti na dno. Normalne vrednosti su 20 . smanjenje broja belih krvnih zrnaca. odnosno da je napadnuto. na primer bakterijama. nefroze.. razaranja ćelija. normalne vrednosti 16-25 MPV (Prosečni volumen trombocita). akutnog infarkta miokarda. reumatskih bolesti npr.. Leukociti Leukociti (WBC). kao i kod pacijenata na radioterapiji. javlja se kod virusnih infekcija.80-12 fl Sedimentacija eritrocita Sedimentacija je brzina kojom se krvne ćelije izdvajaju iz seruma. Normalne vrednosti su 0-1% Trombociti Trombociti (PLT) su ćelije koje učestvuju u koagulaciji (zgrušavanju) krvi . Postoji pet različitih vrsta belih krvnih zrnaca. hepatitisa C. oboljenjem jetre (ciroza) i kod teških alkoholičara. Normlane vrednosti su 140-450 x 109/l. Nekontrolisana produkcija belih ćelija (leukemija) nastaje usled kancerozne mutacije mijelogenih ili limfogenih ćelija. međutim. kao što je npr. Učestvuju u imunom odgovoru. Normalne vrednosti su 0 . Normalne vrednosti su 2-12 mm/h. smanjenom funkcijom štitaste žlezde (hipotireozom). koji učestvuju u ćelijskom imunitetu i B limfocite koji se transformišu u plazma ćelije koje proizvode antitela i tako učestvuju u humoralnom imunitetu. Normalne vrednosti su 1-10% Eozinofilni granulociti (EOS) učestvuju u obrani organizma od alergijskih agenasa i parazitarnih infekcija. Uzimanje pojedinih lekova takođe može da dovede do smanjenja broja belih krvnih zrnaca i zato se kod takvih pacijenata moraju sprovoditi redovne laboratorijske analize. ali ubrzana sedimentacija je indikator za dalja ispitivanja. Normalna brzina sedimentacije ne isključuje mogućnost postojanja bolesti. kada jednom uđu u tkiva. se stvaraju u koštanoj srži i štite organizam od infekcija. to ukazuje da telo proizvodi veći broj ovih ćelija. oboljenja jetre. Monociti su nezrele ćelije čija je sposobnost da se bore mala. Sedimentacija je ubrzana kod upala. kod opšte slabosti organizma.50 % Bazofilni granulociti (BASO) su najmanje zastupljena populacija leukocita u perifernoj krvi i učestvuju u alergijskom odgovoru. Brzina kojom se ove ćelije talože je osetljiva na indeks reakcije tela na povredu ili bolest. počinju da bubre i postaju makrofagi koji su izvanredno sposobni da se bore sa infektivnim agensima. Normalne vrednosti su 3. kod postoperativnih stanja. svim vrstama šoka. Normalne vrednosti su 40-70% Monociti (MONO) zajedno sa neutrofilnim granulocitima čine osnovu fagocitnog odbrambenog sistema u organizmu.9 10x109/l. u trudnoći i posle porođaja. u stresnim situacijama. Leukopenija. Neutrofilni granulociti su zrele ćelije koje mogu da napadaju i razaraju bakterije i viruse čak i u krvnoj cirkulaciji. povećava se rizik od infekcije. .opstruktivnom bolešću pluća (hronični opstruktivni bronhitis i emfizem). a to su: PDW (Raspodela trombocita po volumenu). Višak izaziva pojačano zgrušavanje krvi i može da dovede do stvaranja krvnog ugruška u kardiovaskularnom sistemu. akutne reumatske groznice i reumatoidnog artritisa. bela krvna zrnca. leukocitoza ili groznica. tumora. masivnih trovanja. Ako se krv koja sadrži antikoagulans pusti da stoji u uspravno postavljenoj pipeti. trombociti su sniženi kod hemioterapija. normalne vrednosti 7. kod TBC. Neutrofilni granulociti (NEU) su najzastupljeniji fagocitni leukociti. malignih oboljenja. Kada je njihov broj uvećan (leukocitoza). Morfološke osobine trombocita mogu se pratiti na osnovu dva indeksa koji se dobijaju elektronskim posmatranjem određenog volumena krvi u brojaču. Ako je njihov broj manji. sve one su deo odbrane organizma protiv najezde infektivnih i drugih štetnih materija.6% Limfociti (LYM) predstavljaju populaciju leukocita koja uključuje dve osnovne subpopulacije: T limfocite.

Senzitivnost i specifičnost Iako veoma nespecifična i ne senzitivna metoda i danas se održala u rutinskoj praksi. Uzrok ubrzane sedimentacije eritrocita Uzrok je povećana količina belančevina plazme: fibrinogena i globulina velike molekularne mase u raznim patološkim stanjima što dovodi do stvaranja tzv. ali je vremenom napušteno određivanje sedimentacije u drugom satu. Usporena je kod novorođenčeta. Sa druge strane ova metoda je i nesenzitivna.do puberteta: 3 . kongestivne srčane insuficijencije. Kada je povećana sedimentacija eritrocita Autor: dr Vladimir Kecman Postavljeno: 02. Do nedavno se vrednost SE izražavala vrednostima sedimentacije u prvom i u drugom satu. U rutinskoj praksi mnogo više značaja ima povišena vrednost SE Značenje sedimentacije je u tome što ona ukazuje na moguće postojanje organske bolesti ili da se prati tok bolesti.2 mm/sat Neonatus . Rezultati testa se izražavaju u milimetrima na sat. Povišene vrednosti SE • • • • Anemije Bubrežne bolesti Osteomijelitis Trudnoća . pojedinih vrsta anemija. Rouleaux formacija eritrocita koje se talože na dno. Mnoge čak i teške. Termin nespecifična znači da porast vrednosti ne razjašnjava o kojoj je bolesti reč. jer se mnoge bolesti karakterišu porastom vrednosti SE. Normalne vrednosti Pod normalnim vrednostima se smatraju sledeći intervali: Odrasli (Westergrin metod): • • • • Muškarci ispod 50 godina starosti: manje od 15 mm/sat Muškarci preko 50 godina starosti: manje od 20 mm/sat Žene ispod 50 godina starosti: manje od 20 mm/sat Žene preko 50 godina starosti: manje od 30 mm/sat Deca (Westergrin metod): • • Novorođenče: 0 .menstruacija (neznatno ubrzanje). Predstavlja brzinu kojom se talože eritrociti u posebno konstruisanoj staklenoj cevcici izraženu u milimetrima taloga eritrocita u vremenskoj jedinici.12. životno ugrožavajuće bolesti mogu biti praćene sasvim normalnom vrednošću SE.13 mm/sat Postoje ljudi koji iz neobjašnjivih razloga od rođenja imaju povišenu SE i nikad im se u životu ne ispolji oboljenje koje bi to objasnilo. ako ne i prva laboratorijska analiza krvi koja se počela koristiti u savremenoj medicini. policitemije. alergijskih stanja. pa se poređenja rezultata kod istog pacijenta dobiju poređenjem rezultata SE u prvom satu u dva merenja.2008 Sedimentacija eritrocita (SE) je jedna od prvih.

Ne postoji značajna razlika između referentnih vrednosti za muškarce i žene. Reumatoidnih faktora. pušenje i visoka nadmorska visina.. Takođe mogu se očekivati i kod kod šećerne bolesti i arterijske hipertenzije. Nenormalno niske vrednosti se mogu naći kod osoba koje su na terapiji lekovima za smanjenje . trudnoća (naročito poslednjih nekoliko meseci).2008 .. Reč je o proteinu koji se proizvodi u jetri. Normalna koncentracija CRP . Postavljeno: 16.• • • • • Reumatska groznica • Reumatoidni artritis • Sifilis Sistemski eritemski lupus Oboljenja štitne žlezde Tuberkuloza Ostala zapaljenjska stanja Veoma povišena SE(trocifrena) • • • • • • Giant cell arteritis Hyperfibrinogenemia (povišena koncentracija fibrinogena u krvi) Multipli mijelom Primarna makroglobulinemija Nekrotizirajući vaskulitis Reumatična polimijalgija Snižene vrednosti SE • • • • • • Zastojna srčana slabost Hiperviskoznost Hipofibrinogenemia Hipoproteinemija Policitemija Anemija srpastih erotrocita Stanja koja mogu uticati na promenu rezultata SE • • • • • • • • • Alergiski vaskulitis Atriajalni miksom Autoimuni hepatitis Endometritis Eozinofilni fascitis Erizipel Juvenilni reumatoidni artritis Legionarska bole Zapaljenje srčane maramice nakon infarkta miokarda itd.11. niti za životnu dob.masnoća" u krvi (statinima) ili na terapiji aspirinom. Visoke vrednosti se mogu očekivati kao posledica pojačanog fizičkog napora. uzimanje oralnih kontraceptiva.a se smatra do 10mg/l. Njegova koncentracija u venskoj krvi se koristi kao značajan biohemiski parametar za mnoga stanja. Kada je povišen C reaktivni protein (CRP)? Autor: dr Vladimir Kecman CRP je skraćenica koja označava C reaktivni protein. a naročito povišene masnoće u serumu (lipemija) i postojanje tzv.

Kod virusnih infekcija to nije slučaj pa to takođe nekad može biti značajan diferencijalno dijagnostički parametar za razlikovanje bakteriskih i virusnih infekcija Zapaljenjska oboljenja creva Pneumokokna pneumonija Reumatska groznica Tuberkuloza • • • • .naročito bakteriskih u kojima je porast mnogo brži i izraženiji od porasta sedimentacije ili broja leukocita.Pravi značaj međutim u kliničkoj praksi ima porast koncentracije koji je obično karakteristika nekog od navedenih stanja: • • • • • • Maligna oboljenja (naročito limfomi) Sistemski lupus eritematodes Reumatoidni artritis Vaskulitisi Infarkt miokarda – visokosenzitivni CRP služi Kao parametar za procenu kardiovaskularnog rizika Infekcija .