P. 1
Homeopatija i čitanje nalaza

Homeopatija i čitanje nalaza

|Views: 6,775|Likes:
Published by TopoLina

More info:

Published by: TopoLina on Jan 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2013

pdf

text

original

Osnovni principi homeopatije

Autor: dr Dragan Zlatanović Postavljeno: 11.05.2009

Hahnemannovi principi homeopatije su: - Lečenje se jedino može odvijati u skladu sa zakonima koji vladaju u prirodi - Nemoguće je lečiti van ovih zakona - Bolest kao izolovani identitet ne postoji, postoje samo ljudi koji su bolesni - Da bi lek bio efikasan mora biti dinamičan jer je i bolest po svojoj prirodi dinamična - U svim fazama bolesti bolesnom je potreban samo jedan lek i sve dok se ne pronađe taj lek stanje ne može biti izlečeno. Postoji nekoliko osnovnih principa koji trebaju biti ostvareni kako bi se uspešno primenjivala homeopatija: - zakon sličnosti; slično se leči sličnim ili lat. Simila Similibus Curentur. Ključni princip homeopatije je "slično se leči sličnim". Ako neka supstanca kod zdrave osobe izaziva određene reakcije, onda se s njom može izlečiti bolesnik koji pokazuje slične simptome. Na primer: čišćenje luka izaziva suze u očima i zapušenje nosa, a ti su simptomi slični nekim simptomima alergije na polen. Dakle, luk leči alergiju na polen kod takvih osoba. - hijararhija simptoma; kako je to Hahnemnn u organonu rekao: "Pojedinačni simptom nije bolest sama isto kao što niti stopalo samo za sebe nije čovek". Totalitet je u stvari koncept, koji bi ako se posmatra površno, mogao dovesti do zaključka da se tu radi o jednostavnom skupu svih prisutnih simptoma u pacijenta, ali da bi se došlo do totaliteta simptoma moraju se prilikom evaluacije uzeti u obzir svi simptomi koji sačinjavaju sveukupnu sliku pacijenta na svim nivoima (telesni, emotivni i mentalni). Prilikom procene, prednost dobijaju individualni simptomi, često prema ključu: čudni, retki i neobični, sve zbog toga da bi se uočio totalitet simptoma koji se proteže kroz sve nivoe bića. - zakon minimalne doze; zakon minimalnih doza se karakteriše korišćenjem što manjih doza leka da bi se stimulisao sopstveni mehanizam isceljenja organizma ljudi koji pokazuju takve simptome. Na primer, kafa u velikim dozama prouzrokuje nesanicu kod zdravih osoba, dok u vrlo malim dozama, što je iznenađujuće, može omogućiti pacijentu da ima prirodan san. - zakon o potenciranju preparata; samo homeopatski potencirani preparati trebaju biti korišćeni prilikom homeopatskog tretmana, - zakon o dokazivanju homeopatskih preparata; samo oni preparati koji su uspešno dokazani na ljudima smeju se upotrebljavati od strane homeopata - teorija o vitalnoj sili; vitalna sila je ta koja upravlja funkcionisanjem čitavog živog organizma. U zdravlju je odgovorna za harmonično funkcionisanje tela, a bolest nije ništa drugo nego poremećeno stanje zdravlja vitalne sile. - zakon o pojedinačnom preparatu; homeopatski preparati trebaju biti prepisivani samo kao pojedinačni (ne miksevi za koje niko u stvari ne može tačno da predvidi kako će delovati), jednokratno i u pojedinačnim dozama Osim ovih sedam zakona postoji još jedan važan element koji nikako ne sme biti izostavljen ako želimo trajno izlečenje. Reč je o ispravnoj primeni i tumačenju Heringovog zakona.

Heringov zakon izlečenja
Postavio ga je dr.Constantine Hering koji je poznavao dr.Samuela Hahnemanna i koji je nastavio i sistematizovao njegov rad: - Od unutra ka spolja - ako se simptomi kreću od unutrašnjih organa prema koži to znači da je prepisani lek dobar i da se lečenje odvija u dobrom pravcu. - Od važnijih organa ka manje važnim - ako se simptomi povlače sa srca i idu na zglobove, lečenje se dobro odvija. - Od gore prema dole - ako pacijent ima kožne probleme na licu a nakon leka simptomi se spuštaju na kožu oko struka to znači da se pacijent oporavlja. - Od najnovijih simptoma ka starijim - najpre se povlače simptomi koji su nedavno nastali a najduže

su prisutni najstariji simptomi. Znači da se povlače obrnutim redosledom od nastanka. - Iz centra ka periferiji Ovo, kada se čita površno, izgleda vrlo jasno, ali je u praksi teško praviti razliku između pojedinih smerova kretanja simptoma, a samim tim i izlečenja. To je vremenom dovelo do zanemarivanja ili čak i odbacivanja Heringovog zakona kao upotrebljivog. Ali dr. Prafull Vijayakar je razvio sistem koji omogućava da razumemo i primenimo Heringove zakone. Napravio je i kartu supresije u kojoj ima sedam nivoa ili slojeva kroz koje se može kretati sa razumevanjem šta se i zašto događa. Na osnovu te karte može se predvideti razvoj i kretanje izlečenja ili progresije bolesti.

Kako homeopatija deluje
Autor: dr Aleksandar Marković

Filozofija homeopatije smatra da um, telo i emocije nisu razdvojeni. Svako iskustvo koje smo imali može ostaviti trag u telu ili emotivnoj sferi. Zato, homeopatski proces počinje razgovorom u kom homeopata postavlja veliki broj pitanja kako bi dobio kompletnu sliku onoga što se događa u telu pacijenta, kako na mentalnom, tako i na psihičkom planu. Takođe, homeopata uzima u obzir nivo energije pacijenta i način na koji osoba reaguje na okolinu. Homeopate su zainteresovani za razumevanje funkcija na svakom nivou: mentalnom, emocionalnom i fizičkom. Npr., neispoljeni emocionalni stres može prouzrokovati probleme u imunološkom sistemu, sistemu za varenje i tegobe u spavanju i razgovoru. S druge strane, fizički problemi rezultuju emocionalnim nemirom. Uopšteno, svi predstavljeni problemi pacijenta, uključujući i bolest kao glavni problem, sklonost određenom ponašanju, kao i pacijentove osobine, bitni su simptomi u homeopatskoj analizi. Zanimljivo je to da homeopatija ne traži telesne simptome kako bi ih otklonio nego ih gleda kao namenski odgovor na stresni stimulans. Ovo je najjednostavnije shvatiti na primeru obične prehlade. Njeni simptomi mogu uključivati groznicu, malaksalost i stvaranje sekreta. Ti simptomi su inteligentan odgovor na virusnu infekciju. Groznica ubrzava enzimske procese i okuplja određene ćelije u imunološkom sistemu kako bi se organizam obranio od virusa. Malaksalost zahteva fizički odmor jer se sva ostala energija koristi za obranu od prehlade. Homeopatska metoda primenjuje prirodne preparate koji u prirodi izazivaju simptome slične onima koje izazivaju bolest koju želimo izlečiti zato se i kaže Slično se leči sličnim (Similia Similubus Curentur). Na primer, nesanica se leči preparatima od crne kafe, zatim kijavica, alergija ili prehlada pripravcima od luka (koji izaziva suzenje očiju i pečenje kao i navedene bolesti), itd. Posebno se ističe da homeopata u obzir ne uzima samo istoriju bolesti i lokalne simptome, već i razne reakcije pacijenta na boju ili vrućinu, razne vremenske uslove, različita držanja jela, itd. Ispituje se i psihointelektualno stanje pacijenta. Za homeopatiju simptomi nisu činilac bolesti, već izraz otpora, nastojanje pogođenog organizma da prevaziđe probleme koji su ga obuzeli. To takođe znači da simptomi nisu dati nekom unapred određenom bolešću, nego su proizvedeni individualnosti osobe. Osoba se leči kao celina, a propisani lek deluje ne samo na lokalne simptome, nego i sve druge simptome. Pacijenti su često iznenađeni kad prilikom lečenja i izlečenja glavobolje ili zatvora, dođe do izlečenja od stresa, preterane osetljivosti ili nadraženosti. Zbog toga se homeopatija naziva i potpunom, odnosno holističkom terapeutskom metodom. U homeopatiji, cilj nije otklanjanje simptoma, nego prepoznavanje i otklanjanje uzroka simptoma. Iz tog razloga, pravi homeopatski lek je baziran na razumevanju celokupne osobe, radije nego na odgovoru na simptome određene bolesti. Homeopate prihvataju da organi i funkcije ljudskog tela podležu određenoj hijerarhiji. Mozak je najvažniji i najosjetljiviji organ u telu, a koža je najmanje važna. Smatra se da lečenje napreduje kad se bolest udaljava od važnih organa prema organima koji se nalaze niže na hijerarhijskoj lestvici. Put izlečenja homeopatijom pokazuje da se simptomi kreću iz unutrašnjosti tela i idu prema spolja, tako da ako je osoba imala tegobe u respiratornom sistemu, onda će prvo nestati one a tek onda prema spolja, npr. kožne promene, koje nestaju na kraju. Pacijent mora biti strpljiv jer za njega je važno da bude izlečen od uzroka bolesti , a ne da mu se stanje samo olakša i simptomi potisnu (tzv.

Postavljeno: 05.05.2009

palijativno lečenje). Svaki slučaj je različit i ne postoje dva ista pacijenta bez obzira na ispoljavanje istih ključnih simptoma (princip individualizacije). U toku lečenja neki pacijenti doživljavaju period izuzetno dobrog raspoloženja i optimizma. Ponekad izgleda kao da se stanje pogoršava za jedno kratko vreme. To je dobar znak koji znači da homeopatski lek počinje da deluje. Ponekad nazeb, osip ili neki drugi oblik stanja mogu da se pojave kao efekat “faznog čišćenja”, što znači da organizam prolazi kroz stadijum čišćenja. Pored toga, mogu ponovo da se jave stara stanja, stara po nekoliko decenija, ali to se obično dešava u kratkom vremenskom periodu. Sve ovo ne treba da zbunjuje jer ova stanja će proći i ne smeju se suzbijati, jer su oni veoma važan deo procesa lečenja. Ako bilo kakva reakcija u toku lečenja uznemiri pacijenta on treba, da se što je moguće pre, posavetuje sa homeopatom za koga je važno da zna šta se dešava dok lečenje traje. Takođe, mogu se voditi i beleške o svim promenama koje treba poneti na kontrolni pregled.

Homeopatski lekovi
Autor: dr Dragan Zlatanović

Homeopatsko lečenje sprovodi se uz primenu homeopatskih lekovitih preparata. Homeopatski lekoviti preparati su biljnog, životinjskog ili mineralnog porekla. Postupkom potenciranja, moguća je čak i upotreba toksičnih supstanci bez nuspojava. Danas se u homeopatiji koristi preko 5 000 lekovitih preparata u raznim potencijama. U homeopatiji je važno razređivanje i potenciranje. Razblaženja od 1 do 10 označena su rimskim brojevima X (1X = 1/10, 3X = 1/1,000, 6X = 1/1,000,000). Slično, razblaženja od 1 do 100 označena su rimskim brojevima C (1C = 1/100, 3C = 1/1,000,000, i tako dalje). Razblaženje od 30X znači da je originalna supstanca razblažena 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 puta. Potenciranje: udaranjem rastvora 10 do 100 puta o elastično-čvrstu podlogu između svakog razblaženja dobija se pojačano, potencirano delovanje leka. Homeopatski lek je vrlo razređena ali potencirana supstanca uzeta iz prirode. Svaki homeopatski lek poseduje sopstvenu, vrlo jasnu sliku onoga što može da leči. Uopšteno govoreći radi se o pacijentovom emocionalnom stanju i o jedinstvenim znakovima i simptomima bolesti. Homeopatski lekovi deluju tako što podstiču odnosno stimulišu snagu osobe (princip vitalne sile) jer ta sila je ponekad sklona zaboravu. Ovaj podsticaj će pomoći celokupnoj ličnosti pacijenta da se očisti od svih posledica neravnoteže unutar njega koje su dovele do zdravstvenih tegoba. Cilj je da se osoba dovede do nivoa zadovoljavajućeg (optimalnog) zdravlja po merilima medicinskih i socioloških standarda na što je moguće efikasniji način tako da je taj nivo u saglasnosti sa starošću osobe koja se leči. Bez obzira koliko simptoma pacijent imao, u jednom momentu se uzima samo jedan lek koji će biti ciljan za sve prisutne simptome.

Postavljeno: 02.05.2009

Dejstvo na organizam
Smatra se da homeopatski lek ima zvučni efekt na telo. To je slično kao kada određenu notu odsviramo na violini, u određenoj oktavi, pa to može imati efekt na molekularnu strukturu čaše vina. Tako isto i homeopatski lek odzvanja u organizmu, sa slikom simptoma pojedinca i ostvaruje efekt, sistemski vraćajući odgovor organizma pojedinca. Odgovor je jačanje osobe iznutra prema napolju. Lek stimuliše povratak ravnoteže, koji za uzvrat pomaže osobi pobediti bolest i postati fleksibilnija u prilagođavanju okolini. Najčešći oblici homeopatskog leka su granule (zrnca) i tablete. Ali, homeopatski lekovi dolaze i u obliku sirupa, kapi, praha, supozitorija, masti, injekcija i dr. Ako se radi o uobičajenim dozama savetuje se uzimanje pola sata pre ili posle jela. Za razliku od konvencionalnih lekova, doziranje homeopatskih lekova nije usko povezano sa telesnom težinom.

Kako se upotrebljavaju homeopatski lekovi
Kod akutnih simptoma poboljšanje bi trebalo da nastupi već nakon nekoliko uzetih doza. Kod hroničnih oboljenja terapija je dugotrajnija sa povremenim pauzama zavisno od prirode tegoba. Homeopatski lekovi se mogu uzimati u bilo kom vremenskom razmaku i trajanju, bez bojazni od bilo kakvih štetnih popratnih pojava. Prema literaturi, nema poznatih slučajeva interakcija sa drugim lekovima. Homeopatski su lekovi, zbog svoje velike razređenosti, potpuno sigurni i ne izazivaju nikakve štetne popratne pojave. Prednost im je i to da se mogu probati bez opasnosti od komplikacija; ako izaberete pogrešan lek, on jednostavno neće delovati

Istorija homeopatije
Autor: dr Dragan Zlatanović Postavljeno: 25.04.2009

Homeopatija je efikasna i naučno zasnovana metoda lečenja koja podstiče (stimuliše) prirodne sposobnosti čovekovog organizma na putu izlečenja. Homeopatija je zdravstveni sistem izveden iz drevnog principa da se "slično leči sličnim".

Početak homeopatske primene
Ovaj princip su poznavali i primenjivali Hipokrat i Paracelzius, ali ga je na praktičan način, u Evropi, razvio nemački lekar Samuel Christian Friedrich Hahnemann (1755-1843), pre skoro dva veka. Iako je u svoje vreme bio uspešan lekar, Hahnemann se razočarao u metode koje su u to vreme koristile njegove kolege. Nezadovoljan tadašnjim medicinskim objašnjenjima, Hahnemann je niz godina istraživao i napravio listu određenog broja lekovitih supstanci, kao i simptoma do kojih su dovodile, kad ih je dao zdravim ljudima. Jednog dana, prevodeći knjigu o farmakologiji, čitao je o biljci Cinchona Officinalis (kinin), koja se koristila u lečenju malarije, pa je počeo da uzima dnevne doze biljke kao infuziju. Danima je sam sebi davao doze kinina i detaljno zapisivao sve svoje reakcije. Na svoje čuđenje, dobio je simptome malarije, uprkos činjenici da zapravo nije bio zaražen tom bolešću. Simptomi su se vraćali svaki put kada bi uzeo dozu kinina i trajali bi po nekoliko sati. Pitao se da li je to razlog zašto se malarija leči baš kininom. Hahnemann je potom testirao mnoge druge supstance na isti način - dajući doze zdravim osobama i primenjujući te supstance za lečenje bolesti sa sličnim simptomima. Mnoge supstance koje je koristio bile su vrlo otrovne i to ga je podstaklo da eksperimentišući ustanovi najmanju moguću efikasnu dozu. Konačno je razvio metodu potenciranja početne supstance. Početne supstance je razređivao od prvog razređivanja alkoholom sledećim. Nakon drugog razređenja, određenu količinu ponovo je razredio alkoholom i tako dobio treću razređenu supstancu. Taj proces je nazvao potenciranjem. Zatim je otkrio da je pažljivo pripremeljen rastvor sačuvao sva farmaceutska svojstva prvobitnog leka. Na taj način je razvio potpuno različit i nov farmaceutski postupak, kojim je za medicinske preparate kao sirovine mogao koristiti neaktivnu supstancu poput soli ili toksičnih supstanci poput arsena. Zbog postupka potenciranja homeopatija je metoda “bez lekova” jer se pacijentima ne daju hemijski proizvodi, pa zato nema ni nuspojava. Hahnemann je 1810. utvrdio principe homeopatije u delu "Organon racionale medicine", da bi nakon toga započeo predavanja o homeopatiji na Univerzitetu u Lajpcigu. James Tyler Kent (1849-1921) je nastavio rad Hahnemann-a i objavio Materia Medica Pura 1905. godine listu 217 lekova koji se koriste i danas. J.T. Kent je bio na položaju profesora na Medicinskom koledžu u St. Louisu i posvetio svoj život proučavanju homeopatije. Napisao je oko 650 radova, opisavši oko 65000 simptoma.

Moderna homeopatija
Homeopatija je stigla u SAD 1825. godine, a od 1865. do 1885. godine doživela je svoj vrhunac, da bi zatim bila prihvaćena i u Velikoj Britaniji gde je bila naročito popularna krajem Prvog svetskog rata. Kraljevska porodica ima od tada ličnog doktora homeopatu. Kraljica Mary koristila je homeopatske preparate, kao i kraljica Elizabeta II danas, a naročito joj je privržen princ Charles koji je sugerisao da homeopatija bude obuhvaćena zdravstvenim osiguranjem. Homeopatija se naročito raširila u Indiji zbog sličnosti sa tradicionalnom biljnom medicinom. Evropska zajednica je regulisala homeopatiju

direktivom br. pa pokušavaju da oponašaju nekoga ko im je uzor. Ove osobe često su sklone laganju iz straha da kada bi rekli iskreno šta misle ili smeraju neko bi ih osudio ili osujetio. 2001/82/EC. ali u sebi mogu biti veoma nezgodni. žale se na bolove u grudima. Samozadovoljni su i žive sa neobičnom idejom da je u njima nešto živo ili da su veoma krhiki. Optimisti su.05. alergični su na mačke. Potrebno im je da budu voljeni. Homeopatija je efikasna i naučno zasnovana metoda lečenja koja podstiče (stimuliše) prirodne sposobnosti čovekovog organizma na putu izlečenja. U stalnoj su borbi protiv dosade. odmah iza kineske tradicionalne medicine. Zatim koristi se kod glavobolja. Javno zdravstveno osiguranje u većini zemalja (npr. imaju potrebu za zaštitom. Ponavljano se javljaju groznica i temperatura. Ove osobe često obolevaju od respiratornih infekcija. bradavica. boluju od artritisa. ali to drže tajno i nastoje da budu voljeni. prolivi. Pate od sinusa ili lako podlegnu nazebu. lome stvari. Kao deca mogu imati napade besa. U sebi se osećaju ružnima. alergični su na mačke. stan.2009 Tuberculinum je homeopatski lek koji se prepisuje osobama koji vole putovanja. partnera. Imaju jake glavobolje. Tuberculinum Postavljeno: 21. snažan. Deca slabo napreduju. Čest je kašalj. destruktivni su i imaju destruktivne fantazije. su razdražljivi.05. vlažnog vremena. kratak. često menjaju posao. Vole hladno mleko. ali ih nekada ipak čuvaju u kući. Neki homeopatski tretmani su ipak obuhvaćeni zdravstevnim osiguranjem u nekim zemljama kao što su Francuska. često su prehlađena i dr. kada se probude. Karakteristično je da su im beonjače plavičaste. i karakteristčno je da kada sebe opisuju često koriste izraz „ da su kao staklo koje može svaki čas da pukne". žele da izmene svoj život. ali oni lično smatraju da to ne mogu biti. Kriju svoju pravu narav da ne bi izazivali sumnju. Bolje se osećaju na svežem vazduhu i u kolima se voze sa otvorenim prozorom. Nemačkoj i Švajcarskoj) ne obuhvata homeopatsku terapiju. treća je fitoterapija. Dok spavaju škrguću zubima i viču. Takođe. naročito u usnoj duplji i nosu. Osobe kojima se prepisuje ovaj lek su tajnovite i imaju jak osećaj krivice.Vole da putuju a često sanjaju da padaju sa visine. sa bolovima u zglobovima koji se pogoršavaju od hladnoće. a četvrta alopatska medicina. suv. imaju nepodnošljiv osećaj neispunjenosti. To su ljudi koji se lažno prikazuju i naizgled su ugodni. ali su neretko alergični na njega. puni su romantične čežnje. ali se može obuhvatiti privatnim. Prema podacima WHO (Svetska zdravstvena organizacija) homeopatija je po broju svojih korisnika druga metoda lečenja u svetu. Danska i Luksemburg. zapaljenja svih vrsta. . Velika Britanija. Homeopatija je zdravstveni sistem izveden iz drevnog principa da se "slično leči sličnim". erozija grlića materice. Lek se koristi kod loših efekata vakcinacije protiv malih boginja. Nekada boluju i od astme.2009 Ovo je homeopatski lek koji se pravi od kore tuje. Ujutru. odnosno dopunskim osiguranjem. Odrasli se boje pasa. Tuja Postavljeno: 21. konstantan. U porodici postoje sluačjevi obolelih od tuberkuloze. kola i dr. hiperaktivni su i tvrdoglavi. Kada su frustrirani.

preterano se zamaraju. Postoji stalna potreba da peru ruke. nostalgični. gomile raznih predmeta. dok uče slušaju muziku u pozadini. Vole muziku. simpatični. Smatraju se intelektualno jačim od ostalih i s prezirom gledaju na druge.2009 Syphilinum je homeopatski lek koji se pravi od iscedka tkiva zaraženog sifilisom. Noću se javlja užasna zabrinutost. Ne podnose crveno. bolova u leđima. dobrog apetita i energije. angine pectoris i bolesti srčanih zalistaka. Imaju averziju prema društvu. događaje. trzaja mišića. Syphilinum se primenjuje u hroničnim slučajevima. melanholični. kod tumora na testisima ili na jajnicima. ali se sećaju svega što se dogodilo pre bolesti. iritabilni. Smeju se i plaču bez uzroka. Lenji su i neuredni. Sulphur Postavljeno: 21. misle da će im kad tad trebati. uspomena. igru i ples. mogu da rade na više mesta ili paralelno da studiraju i rade i slično. ambicozni. sposobni da inventivno reše kreativne i praktične zadatke. Takođe postoji osećaj razdvojenosti. Stalno imaju osećaj da će poludeti ili da su paralisani. skrivaju se i prave da su bolesni. Otečeni zglobovi. imena. Oni su kreativni. skloni jakim depresijama. sposobni. Osobe kojima Sulphur odgovara su pre svega egoisti. prepredeni i vešti u smicalicama. Obično sviraju klavir. posteljina zgužvana i razbacana. Soba im je neuredna. Tužni su. usmereni su na sebe i sve ostale ljude i stvari uvek posmatraju u odnosu na sebe. zeleno i crno. ali pokazuju veliku izdržljivost i snagu. vrpoljenja. Syphilinum Postavljeno: 21.05. pletu ili vežbaju prste na neki drugi način. Uz to su redovno i fizičko aktivni. Iznenadno destruktivno ponašanje može biti propraćeno smehom. dijabetesa. Žure u svemu što rade. zelenim iscedkom. radionice pune alata. mesta itd. mada ne postižu uvek koliko bi mogli. Sa sporim osobama često gube strpljenje. ali i materijlanu. Postoji gubitak pamćenja – ne mogu da pamte lica. Osobe kojima je Syphilinum potreban su ljudi bez nade u oporovak.Tarantula Hispanica Postavljeno: 21. a njihov ambijent su obično kuće pune knjiga.05. odnosno ovaj lek pomaže kod nemira. erotska manija. Ove osobe boluju. Sanjaju slikovite snove. Javljaju se brojne erupcije sa smrdljivim. pa ne vole da nose garderobu u ovim bojama. Histeriju smiruju muzikom ili završavaju smehom i izvinjenejem. ukoliko postoji nasledna tendencija ka alkoholizmu ili istorija. Osobe kojima se ovaj lek prepisuje su hiperaktivne pate od nemirnih nogu. skloni piću. Bolovi su konstantni i agresivni. rade uz kratke rokove. ali uvek znaju gde im se šta nalazi. skloni takmičenjima. ekstrovertni i velikodušni. bezvoljnošću i osećanjem ravnodušnosti prema budućnosti. Često su crveni u licu. često emotivnu. Obožavaju mačke i imaju najmanje bar . lupanja srca. zajedno sa apatijom. trzanja i tikova. Imaju izražen osećaj za ritam. kada je reakcija na uzeti lek slaba i proizvodi samo delimično olakšanje. Mogu biti veoma praktični. išijasa. Vrlo su marljiivi. delirijum. Lukavi su. nesanica. nestrpljivim osobama koje su prilično lukave.2009 Ovo je homeopatski lek koji se pravi od otrova tarantule. Čuvaju sve i vezuju se za stvari koje imaju za njih posebnu vrednost. Karakteristična je velika iscrpljenost sa malim brojem simptoma.05. a ujutru kada se probude krevet je u neredu.2009 Sulphur je homeopatski lek napravljen od sumpora. Veoma su nervozni. Asocijalni su. podrumi puni nepotrebnih stvari. Lek na bazi otrova pauka odgovara kreativnim ali često ljutitim. Karakteriše ih i intezivna seksualnost.

noćnog znojenja. Ovde spadaju i osobe koje ostaju u vezama sa nekim ko je potencijalno nasilan i ugrožava ih. Ove osobe se osećaju napadnuto i posled operacija u vezi genitalija ( epiziotomija i sl). Ključna nota je strah da se noću bude sam. čudovišta. Često nose crnu odeću i fascinirani su tamom. duboke vode. I deca i odrasli se osećaju izolovano i usamljeno.jednu ili bi bar voleli da mogu da je imaju. naročito kada im se učini da su na bilo koji način ugroženi tako da dobijaju nadljudsku snagu i lice im se zajapuri. do upala razne vrste pripada ovim ljudima koji mogu biti ili intelektualni teoretičari ili praktični pomagaoci i stalno nešto rade. Mogu i sami imati nasilne fantazije i biti agresivni (ulični napadači. Korisna je i osobama koje se nalaze u životnim situacijama u kojima uvek iznova trpe nasilje i osobama koje stupaju . pričaju ili se smeju u snu. jer odnos izaziva taj nagomilani bes. sanjaju da se dave ili da im je glava pod vodom. Stramonium Postavljeno: 21. sa razočaranjem u ljubavi. nasilnici u porodici). Koristi se kod jakog svraba i kožnih bolesti. hvališu se i još tada su usmereni na sebe. Ma kako loše prema njima postupali. Posle takvih operacija izbegavaju da imaju seksualne odnose. Karakteristično je mucanje kod prve izgovorene reči. Strah od smrti i mraka je toliko jak da su u stanju da pređu u manijačno ponašanje. gorušice i povraćanja jela i pića. Proživljavaju noćne more od kojih se noću bude. Boje se i tunela. nasilni vojnici. Staphysagria Postavljeno: 21. Boje se visine. ali ga ne mogu ostaviti jer pate od straha da ne budu ostavljeni. Ovo je glavni lek za žrtve silovanja. tj. Takođe je potrebna za svaku poteškoću povezanu sa nerazrešenim osećajem besa ili poteškoću u kojoj je bes povezan sa ogorčenjem ili sa potisnutom tihom tugom. Nekada duboki osećaj izolacije nadoknađuju religijom. Stramonium je glavni lek za strah i užas. Boje se nasilja.05. ogledala. Staphysagria je često potrebna i ženama posle prorođaja. Od psorijaze. Gotovo da nema osobe koja u nekom periodu svog života nema potrebu za ovim lekom. posebno vezano za groblje. Često sanjaju životinje i to divlje. Sulphur pomaže kod podrigivanja. Često se trzaju iz sna kao da ih nešto guši. ekcema. mraka. Uveče ne žele da idu na spavanje da ne bi propustili zanimljive razgovore. pa to kompenzuju prianjajući za određena mesta ili za određene osobe. kada se telo oseća silovano. ali strahuju od groblja. ili pse. Buran dnevni život. bilo da su fizički radnici ili intelektuaci koji rade duboko u noć uzima danak u vidu noćnih mora naročito kada spavaju na leđima. užas kome često ove osobe podležu.05. Ove osobe mogu biti pesnici ili pisci songova u stihovima ili pevači koji i pišu pesme. Znatiželjni su. pasa. sa ogorčenjem ili poniženjem. Toliko se boje mraka da čak i kao odrasli spavaju sa upaljenim svetlom. da su zaglavljeni u nekom prostoru iz koga nema izlaza. oni se uvek smeškaju i sve podnose. Kao deca rastavljaju predmete da bi videli kako funkcionišu. Glavna karakteristika ovih osoba je strah. divljeg pogleda i neutešni. Boje se nasilja i napada. ali ga nikada ne izražavaju. osobe sa nasilnim nagonima. pate od klaustrofobije (strah od zatvorenog prostora).2009 Stramonium je homeopatski lek iz grupe biljnih preparata. pa se radije odriču seksa. a zatim ih opet sastavljaju. a svoje postupke teško kontrolišu.2009 Osobe kojima se prepisuje homeopatski lek Staphysagria snažno osećaju bes.

Sepia se prepisuje za hormonalne poremećaji. čak i dok gledaju televizor. Karakteristični su neutralna osećanja. ne popuštaju. ali otporne. pa ovaj lek upravo to i rešava. Učenje im može postati način života jer tako izbegavaju stvaran svet. Silica se preporučuje ljudima kojima je smanjena umna i telesna snaga i koji nemaju dovoljno samopouzdanja. Koristi se kod hronične upale uha.2009 Ovo je homeopatski lek koji se pravi od mastila sipe. Po prirodi nisu vođe. Osobe kojima se ovaj preparat prepisuje su kao tinejdžeri prilično nediferentovani. Kao posledica preteranog učenja javljaju se razni simptomi. Često su to večiti studenti.u veze samo sa nasilnim partnerima. pa uvek gledaju da se izvuku i izbegnu sukob a da problem nisu ni rešili. Teško im je da se izraze ili potvrde. a društvo ih iritira. Osobe kojima se Silica prepisuje su popustljive. kao što su nadraženi jezik i bol u želudcu. ali mogu na taj položaj dospeti protiv svoje volje. Kao tinejdžeri uživaju u seksu pod uslovom da se dobro slažu sa partnerom. vide njihove slabe tačke. Ova biljka pomaže da se izbaci sve ono što se godinama nakuplja. povučeni su. a koristi se i za ublažavanje posledice pušenja. osećaj otuđenja i nesposobnost pružanja ljubavi. od koga se osećaju dobro i tako transformišu energiju. gnojnih rana. fontanele su im dugo otvorene. Kasnije upadaju u apatiju i postaju ravnodušni prema supružnicima. Slabo se hrane. Pomaže kod čmička na oku. Mrze svađu i konfortaciju. Ove osobe ne mogu da izbace gnoj iz apscesa ili trn ili stolicu. stidljivi i vrlo oprezni. gube kosu. Ključna nota ima je sporost. pasivnošću izbegavaju sukob. ali pošto se veoma tvrdoglavi. Silica Postavljeno: 21. Lako i dobro čitaju druge ljude. Osnovni pojam u ovom leku je neuspeh u izražavanju i primanju. . Ovaj lek je poznat za oživljavanje brakova u slučaju kada je jedan od partnera upao u to stanje iscrpljenosti i svega mu je dosta.2009 Silica je homeopatski lek koji se pravi od silicijuma. uživaju u životu i u vezama. Sporo usvajaju ideje i uče dugo i uporno. Uglavnom moraju nečim da se zanimaju – da šiju. sposoban i inteligentan u školi i postiže odlične rezultate. Devojkama menstruacije traju i po sedam dana i svakodnevno imaju potrebu za plesom ili vežbama. Za njih je to alternativni izraz seksualne energije. Uglavnom žele da se osame. ekcema. pa su posledica toga slabi nokti i kosa. PMS tegobe. imaju bele mrlje na noktima i zubima i dr. deci i rođacima. Uživju kada ih cene u akademskom i profesionalnom miljeu. Ovaj tip ljudi je bistar.05. dolazi do mentalne iscrpljenosti od preteranog čitanja i pisanja. Njihov ventil je ples i fizički napor. Sepia Postavljeno: 21. boje se neuspeha.05. bradavica. stolica im je neredovna. Popustljivi su u smislu da nemaju hrabrosti da urade posao. beskičmenjaci. Mala deca ne podnose majčino mleko. Ako imaju svetlu ili riđu kosu često imaju pege na nosu i obrazima. sve što ste drži u sebi. kod glavobolja. Prema seksu su takođe ravnodušni. pletu. mršava su.

curenja i začepljenosti nosa. Ovo su osobe koje žele sažaljenje. Deca kojima se prepisuje Pulsatilla su blaga. Iako su popustljive. Sepia sprečava pucanje kože na pregibima zglobova i vrlo je efikasna kod osoba koje se osećaju poraženo i depresivno. želeći mnogo dece da bi ispunile prazninu nastalu zbog toga što su same nekada bile napuštene (rani gubitak roditelja i sl). Za njih važi da su vrući ljudi koji obično nisu žedni. Lako pocrvene i potreban im je čist vazduh. Traže da ih roditelji drže. Ponosni su na svoj ego. dramatizuju situaciju. Ponašaju se nadmoćno i prezrivo. zahtevaju mnogo i do sebe i drugih. kod postojanja cisti na jajnicima. Uobičajena je blaga ljubomora i promenljiva narav. Odlična je protiv mučnina i povraćanja. Jak seksualni nagon. spontanih pobačaja. Idealisti su. Plaču i kad su besne. Na druge gledaju sa prezirom i nipodaštavanjem. U ishrani najviše vole slatkiše. Bellove paralize. arogantne i ponosne. ako ne zadovolje prerasta u strah i razočarenje. Pulsatilla Postavljeno: 21. Smiruje suvi kašalj ili vlažni kašalj praćen izbacivanjem sluzi. plačljive. od psihičkih oboljenja. Pulsatilla je najčešće indikovana kod upala uva. vole da vladaju. steriliteta. Spremni su da idu do krajnosti. Strahovi ovih osoba su uglavnom od novih stvari. Jako su usamljene i imaju potrebu za društvom. svetlog tena i kose. Pošto nailaze na brojna razočarenja. Kasnije u životu artritis. nežna i plačljiva. obavijaju je velom tajne i zavođenja. varikoznih vena. samoljubive. od usamljenosti. maslac. klaustrofobija (strah od zatvorenog prostora). I deca i odrasli spavaju na leđima sa rukama iznad glave. ali u sebi ostaju isti i primenjuju istu strategiju da bi privukli pažnju. velikog intenziteta i pune ljubomore. pune usne.05. Mogu biti tip arhetipske majke. problema cirkulacije. deluje protiv akni koje bole na dodir. ali su kratkotrajne. Često su gojazni. gubitka osećaja u genitalnoj regiji. Delotvorna je za akne povezane uz menstrualni ciklus kod mladih devojaka ili žena. iz uva može curiti gusti žuto-zeleni gnoj. gljivičnih infekcija i infekcija urogenitalnog trakta. psorijaze. odvojeno i izolovano. protiv grčeva uzrokovanih gasovima u crevima. Osobe kojima se ovaj lek prepisuje su ohole. svoju ličnost. bolova u leđima. Osobe kojima se prepisuje Pulsatilla su preosetljive. vitiliga. opstipacija. Budući da su tvrdoglave i da traže društvo. Izlučevine iz nosa su guste i žuto-zelene. ređe plaču. Pulsatilla oslobađa disajne puteve. uglavnom urade sve što naume. Kako stare. Lako se seksualno uzbuđuju i često masturbiraju.2009 Platina je homeopatski lek koji se primenjuje kod paraliza glave i usana. frigidnosti. Plaču kada ih ostavljaju u vrtiću. Veze su im burne.2009 Pulsatilla je homeopatski lek napravljen od poljske anemone. od mraka. maze i paze. Takođe. lako ih je povrediti. Brinu i o drugim ljudima i stalo im je do njih. Ove osobe imaju istaknute. depresivnost. Često im se menja raspoloženje. žene lako postaju rano majke. kod bolnog seksualnog odnosa. Koristi se kod kijavice. Često imaju proširene vene u trudnoći. zahvaljujući tome što imaju sposobnost manipulisanja. Platina Postavljeno: 21. menopauzalne tegobe.05.bolne i teške menstruacije. sir. Prema deci su veoma pažljive i nežne i često se previše zaštitnički ponašaju. nadutosti trbuha. pamte uvrede i osećaju se napušteno. . često pate od straha da bi se nekom njima dragom moglo nešto loše dogoditi.

strastveni i prilično preplašeni. ako se u toj oblasti nisu realizovali. smanjene koncentracije.05. pa su prisutni kašalj. Phosphoricum acidum Postavljeno: 20. sagorele. često se boje mraka. Potiskuju osećanja. bez ispoljavanja bilo kakvih osećanja. često imaju crtu vidovidosti u sebi i imaju proročke snove. Imaju veliki broj prijatelja kojima se lako poveravaju. ribom. privlačni. žude za hladnim pićima. Nije neuobičajeno da ovim osobama loše funkcioniše tireoidna žlezda. Živahni su. svuda budu pristuni. naročito kod žena posle porođaja. Usled hronične iscrpljenosti žude za osvežavajućim voćem i pićima. teško disanje. Uprkos tome. spore. Čak se i kao odrasli boje mraka. kreativni. Traže upaljeno svetlo u hodniku i odškrinuta vrata od spavaće sobe. Slaba tačka su im pluća. potrebno im je društvo ali često mogu biti lakoverni i previše otvoreni prema drugima. ispljuvak obojen svežom krvlju. Rano gube kosu ili rano osede. osetljivi su i veoma osećajni. romantični. Mršavi su. predstavnike kraljevskih porodica. bol u grudima. zbog preterane želje da svuda stignu.2009 Paeonia officinalis je homeopatski lek napravljen od biljke božur. Phosphorus je prikladan je za ljude koji se iscrpe posle kraćeg telesnog naprezanja. Osobe koijma se Phosphorus prepisuje su otvorene. za povećanje kondicije. bilo žive ili umrle. Često su veoma žedni.Imaju nagon da upotrebe nož kada ga vide i opsednuti su temama vezanim za rojalizam. naročito zbog ljubavnih razočaranja. Osobe koima se prepisuje Phosphoricum acidum su apatične. često se bave umetnošću. Homeopatska medicina upotrebljava srž korena. zavisni su. imaju sposobnost da rade satima. lako se iscrpe. Ipak. šarmntne. da oni na nekoga nasrću nožem ili sanjaju dvorove. Koristi se kod promuklosti i laringitisa. Ljubav je smisao njihovog života i. Phosphoricum acidum se preporučuje ljudima koji pokazuju opštu ravnodušnost i pate od smanjene mentalne sposobnosti. deluju istrošeno i umorno. u svemu učestvuju. Imaju skladne pokrete i vole život.2009 Phosphoricum acidum je homeopatski lek napravljen od fosforne kiseline. Kao deca. Pričaju u snu i detaljno se sećaju svih detalja snova koji često traju jako drugo. razdraganošću. ne mogu da spavaju nakon strašnih priča i televizijskih emisija. Karakteristično je da koriste narkotike. Phosphorus Postavljeno: 21. kako ih literatura opisuje „ikričavi" ljudi koji u mladosti osvajaju svojim optimizmom. umiljati. usmerene prema drugima. sporo odgovaraju. Paeonia officinalis Postavljeno: 20. sjajnih očiju sa dugačkim trepavicama. sladoledom. prehlade.05. Posebno neočekivane i iznenadne promene veoma . Njima je potrebna stabilna kuća i imaju averziju prema promenama. gaziranim pićima i slanom hranom. skloni umetnosti.05. uplašena su pričama o duhovima. naročito muzici.2009 Phosphorus je homeopatski lek koji se pravi od fosfora. Sprečava klonulost organizma. Skloni su ljubavnim razočarenjima. čokoladom. pa pate u sebi zbog besa ili tugovanja. Glavni predmet osoba kojima se prepisuje Paeonia officinalis jesu kuća i porodica. pa shodno tome često sanjaju upravo noževe.

mokrenje u krevetu posle doživljenog straha. takođe na grudima. na primer u internat. Bude se rano ujutru. Ne mogu da podnesu da ih pošalju od kuće. mamurluka. Lukavstvo prilikom poslovnih dogovora ili prilikom napredovanja na poslu. U akutnim stanjima se dešava da se bude u velikom strahu. Ovaj lek se daje najviše za probleme rektuma i anusa kao što su fisure i hemoroidi.05. Mogu se osećati kao da im je koren odsečen. Opium je jedan od glavnih homeopatskih lekova za tegobe izazvane užasom. mirise. Poseduju snažnu seksualnu energiju. Često su pospani i emocionalno tupi. Karakteriše ih uznemirenost pri pomisli da će izgubiti porodicu. Osobe kojima se Nux vomica prepisuje su vrlo ambiciozne. To je vrsta nostalgije. proliv od uzbuđenja. Opium Postavljeno: 20. alkohola. imaju ″blažen″ izgled. iritabilnih creva. Paeonia se koristi za intenzivne. želudačnih problema. Kada ih rad iscrpi upadaju u stanje zbrkanosti. grčeva. dodir. Ove osobe ne osećaju bolove tamo gde se to normalno očekuje ili osećaju bolove svuda i preterano su osetljivi. Iritira ih ako ih neko ometa u postizanju cilja. Razdražljivi su i nestrpljivi. tako i mentalno. a sa druge strane njihove ličnosti je strah. pogotovu oko struka. hernija. Kritični su i savesni. i prati ih osećaj drhtavice. Više vole da se stvari ne menjaju. svetlost. rektumu. nervozna vrtoglavica kada se pomera. grde ostale vozače.05. Žale se da su ostavljeni od strane familije. U hroničnim stanjima lice je često otečeno.2009 Opium je homeopatski preparat koji se pravi od semena maka. Ta dva stanja se smenjuju. Bolovi u člancima i prstima. Često su zavisni od kafe. opstipacije. . euforične su. zapušenja nosa. naročito onih koji su sa duhovima. kako fizički. ukočen hod. drugih situmalanasa. pečenje u očima i zvonjava u ušima. senzualnog i sanjivog izraza. Osetljivi su na buku. Primenjuje se kod čireva. Nux vomica je glavni lek za poslovne ljude. Nestrpljivi su. Svako kašnjenje ih uznemirava. učestalih napada kijanja. usmerene na ciljeve. glavobolje. teže da nešto postignu. marljivi i poduzetni. Ne podnose tesnu odeću. Nux vomica Postavljeno: 20. ako se sve ne obavlja prema pravilima. Koristi se za mišićne grčeve najčešće u predelu velikih mišića listova ili tabana. Osobe kojima se Opium prepisuje su sklone sanjarenju. kolenima i nožnim prstima. Uglavnom su agresivni i skloni svađi. cistitisa. mogu biti izvor velikog stresa za ove osobe. ne podnose čekanje u redu. a koji proizilaze iz opšte mišićne napetosti. zadržavanje urina preko dana. koji imaju strah od stranaca i novih stvari. Uopšte mogu biti uznemireni ljudi. Sve akcije su im vrlo intenzivne. nozi. sjajno i crveno. pospanosti i tuposti. Kada izgube svoj dom ili nešto slično mogu postati veoma depresivni. ili profesionalna ljubomora. U noćnim morama to može da im se vraća kao smrt nekog člana porodice. pekuće bolove u anusu tokom i posle stolice. prehlada.utiču na njih. dubok i težak san. bolova i mučnine nakon obroka. Imaju veliku želju za radom. mada takođe mogu da pomognu kod zastrašujućih noćnih mora. grčevi u želucu. Pomaže osobama koje se malo kreću i koje koriste duvan i kafu u velikim količinama oslobađa ih grčeva. tupog. Boje se braka i intimnosti. Karakteristična za njih je hronična opstipacija ( zatvor) i tvrda stolica. Kao deca brzo završavaju domaće zadatke i imaju jasne i bistre misli. Indikacije za Paeonia Officinalis su i hronični čirevi na donjem delu tela.2009 Ovo je homeopatski lek napravljen od jedne vrste otrovnog oraha. nožnom prstu. stopalu. slabost nogu. peludne groznice. Ublažava začepljenost i upalu gornjih disajnih puteva i bol u nozdrvama. on je i glavni lek za ljude sa problemima koji su u vezi sa njihovim poslovima. ponekad im može biti vruće i obilno se znoje.

Strašpno se brinu za svoje zdravlje. Izvinjenje ih ne može zadovoljiti. Osobe kojima je Natrium Muriaticum potreban spadaju u pomagače. u krevetu. uzbuđenje ili na gubitak sna. nekoliko oboljenja gastrointestinalnog trakta i kože ( herpes.2009 Natrium Muriaticum je homeopatski lek koji se pravi od natrijum hlorida ( kuhinjska so). Iako dobro funkcionišu u društvu. možda posle ranog razočarenja nerado imaju partnera jer strahuju da će biti odbačeni. Takođe je prisutna mršavost koja je najizraženija na vratu. Glavne povrede ovih osoba su posledica razočaranja.Nitricum acidum Postavljeno: 20. Često deluju snažno. jer ne govore o svojim slabostima. Nasuprot tome mogu biti sebični. kao efikasni profesionalci mogu dobro intelektualno da komuniciraju. cinični. oči. prefinjeni. nerado govore o svojim osećanjima. zaokupljeni sobom. U očima im se vidi dugotrjna tuga i potreba za plakanjem. Kao odgovorni roditelji brinu se za svoju decu. Teško govore o svojim intimnim osećanjima. Veoma su osetljivi na bol. Za njih je tipična zimogrožljivost i podložni su prehlađivanju. svadljivi. imaju umetničke sklonosti i razvijen osećaj za druge. saosećajni. gihta i Adisonove bolesti kao i kod dijabetesa. rade kada su sami.2009 Ovo je homeopatski lek koji se pravi od azotne kiseline. To je zato što rado i dobro slušaju. Imaju suve sluzokože ( usne. Sve u svemu to su ljudi koje je teško voleti. Njihova parola je ″mogu oprostiti ali ne i zaboraviti″. bojeći se da ne mogu da ozdrave. Kao tinejdžeri. bilo emocionalni bilo telesni. osetljivi su na nesklad i dodir. Mogu da ostanu zatvoreni ceo život. ali ih nedovoljno maze i ljubav retko izražavaju eksplicitno. Kada vide nepravdu. Osobe kojima se prepisuje ovaj lek zameraju drugima stalno. Nitricum acidum se primenjuje kod akni. razbesne se i to pamte. Glavni simptom su glavobolje. alergije). Istovremeno se boje smrti i za njom čeznu. izuzetno su osetljivi i ranjivi i boje se da pokažu osećanja da ne bi bili povređeni. vagina). besni. Ovo je lek za određene vrste groznica.05. a nekada razmišljaju čak i o samoubistvu. očajavaju. a kada to rade. Natrium Muriaticum Postavljeno: 20. Retko plaču. egoistični. bradavica. kod kuće ili u školi i deluju društveno. muzika i dr. čireva na koži. Karakteriše ih velika slabost koja je najizraženija ujutro. Pesimistični su i kritički raspoloženi. Ne opraštaju i ne zaboravljaju. Mogu se osamiti u bezopasnim aktivnostima kao što su čitanje. Zaljubljuju se u ljude koji su im nedostupni jer im to dopušta da ostanu van stvarnosti. čak i na tužne priče. ali mogu biti vrlo osetljivi. nepovreljivi i ogorčeni. bolova u grlu.05. Mercurius . anemije. S takvim ljudima možete biti prijatelj godinama da ga ipak ne poznajete. čak i protiv svoje volje. naročito materijalno. Treba ga razmatrati i kao mogući lek kod hipertireoidizma. Lako se i uvrede i svaku uvredu pamte dugo. ispucale kože. boje se smrti. jer plakanje pred drugima smatraju poniženjem. naročito u ljubavi.

Grizu nokte. Vole more. dok se u sebi osećaju kao maleni i slabašni. nemaju samopouzdanja. Najbolje se osećaju uveče. strah da ne polude. što može dovesti i do seksualnih ekscesa. Ako se na nešto usmere.2009 Osobe kojima se prepisuje homeopatski preparat Medorrhinum su ljudi koji imaju potrebu da sve probaju u životu – drogu. Čim zapaze i najmanju negativnost zatvaraju se i tako ostaju zatvoreni. naročito kao deca i rano sazrevaju. drhte ili mucaju. Strepe kada iščekuju ispite ili važne sastanke. Lycopodium Postavljeno: 20. bradavica. desnima. nekada su ljubazni. Ovo su osobe koje u svemu preteruju. Kada se zatvore. Deca su vrlo osetljiva na kritiku i plaču na svaku opomenu. mogu ići do krajnjih granica. U sebi imaju osećaj da ih nešto stalno požuruje i u strahu su da ne mogu da reše problem koji trenutno imaju. pa im najviše odgovaraju sporadične aktivnosti. Ekstrovertne su. često su paranoični. Kao deca su često prehlađeni i mucaju. Neki rado podučavaju. zapaljenjskih procesa u ustima i nosu. samopouzdani ili nesigurni. na čelu ili u položaju fetusa. Najčešće su dosta ljubomorni i užurbani. Često sanjaju groblje. Osobe kojima se prepisuje Mercurius su u osnovi veoma preosetljive na sve. a često toga nisu ni svesni. Uobražavaju da okruženi neprijateljima. kolitis. dok sa druge strane mogu biti sramežljivi. Mogu imati puno ideja. strah da ih neko prati. Uglavnom spavaju na stomaku. Poznati su kao diktatori na poslu ili kod kuće. Nezadovoljni su. osetljivi su na kritiku. zubima. Kao deca slabo napreduju. pomalo divlje i obično veoma živahne.2009 Ovo je homeopatski lek koji se pravi od žive. a kod odraslih prehlade. pelenskog osipa. veze. Kod male dece su česti problemi sa zapaljenjem srednjeg uva. Imaju veoma naglašen polni nagon. Nisu emotivni. Reiterov-og sindroma. Skloni su preuveličavanju. Za ove osobe je karakterističan strah od mraka.05.2009 Lycopodium je homeopatski preparat koji se dobija iz svetlo žutih spora mahovine Lycopodium. ali se stide i nemaju . Karakteristična je jak crveni osip od pelena koji se neprestano javlja. ulkusi (čir) i Parkinsonova bolest. Kada se vezuju za druge osobe. onda je to veoma čvrsto. imaju košmarne snove. razne aktivnosti. Narav im je hirovita. mrze onog ko ih kritikuje i to može da izazove i nasilničke impulse. poznate i pod imenom jelenji rogovi. Skloni su koketiranju. Medorrhinum Postavljeno: 20. pomalo grube i neotesane i ne baš osetljive. Usmereni su na seks i skloni su promiskuitetu. Osobe kojima se Lycopodium prepisuje vole moć i izgledaju veliki i nadmoćni. Imaju partnere u nekolikio gradova. nekada nezgodni. peludne groznice. Vrlo su konzervativni i potreban im je stabilan život koji će da ujedini i smiri njihov unutrašnji nemir i raskol. plaše se duhova i visokih mesta koje ih progone i u snu. Medorrhinum se koristi kod astme. Vole životinje čak i kad su alergični na njih. Raspoloženje ima varira. U svakoj situaciji sagledaju emocionalni naboj i brzo reaguju. I jedno i drugo prestaje kada se opuste.05.Postavljeno: 20. i sl. ali ne i jasan plan šta treba uraditi.05. Rano počinju sa seksualnim odnosima i masturbacijom. energiju troše u mahovima.

besa i nadutosti trbuha. inteligentne ali i strastvene. ne podnose da ih bilo šta steže. Nekada se to manifestuje kao astma. prvo će ih boleti desno oko. Muškarac može odlučiti da se ne ženi ili da kad dođu deca. Ljubomora može da preraste u veliku sumnjičavost. pate od brojnih strahova. moguće i zbog noćnih problema sa srcem. Osobe kojima se Lachesis prepisuje su veoma pričljive. Poput zmija ove osobe su veoma lukave. kojima nedostaje samopoštovanje. agresivne. lako dobijaju modrice i mogu biti skloni melanomima. Kao stariji ljudi mogu patiti od bolova u predelu srca. Veoma su egoistični i mogu biti arogantni. Osobe kojima je potreban ovaj često prepisivan lek plaše se duhova. Mogu biti skloni tamnoj prebojenosti kože. bubrežni kamenci. moždani udari. Zbog svoje ljubavi prema moći. Osim što jasno rečima izražava mržnju. teskobe. Sklone su alkoholizmu. kongestivna slabost srca. lako se zajapure. osvetoljubive.2009 Lachesis je homeopatski preparat koji se pravi od zmijskog otrova. često povučeni intelektualci. infarkt miokarda. desno uho. jer žele da budu na vrhu. teskobu. ne vole da budu sami noću. Bolećivi su i pate od glavobolja na desnoj strani tela i spadaju u desnostrane tipove ljudi. San im ne donosi odmor. Lachesis smiruje nervozu. Više vole da čitaju ili se igraju na kompjuteru. Izgleda kao da govore a ne slušaju. Lachesis Postavljeno: 20. Još kao deca se ponašaju kao tirani i vladaju nad roditeljima još pre nego što progovore. ujutru su neispavani i neraspoloženi. Glavobolje se pogoršavaju od vrućine i pre menstruacije kod žena. Kao mala deca mogu biti vrlo ljubomorni na braću i setsre. Zmija se plaše čak i na televiziji. Imaju česte migrene. Uočljiv je strah od zmija koje često sanjaju. preuzimaju vodeću ulogu i upozoravaju ostale na njihove greške. uglavnom je prožeto noćnim morama. Sve u vezi sa njima je intezivno i naglašeno. a pomaže i kod neraspoloženja. ljubomorne. bolesti. Kada malo porastu. teško ih je prekinuti i na trenutak. visokog krvnog pritiska. naročito oko vrata i iz sna se bude sa osećajem gušenja i pate od noćnih mora. angine. impotencije. noću ustaju da jedu. astma. grlo na desnoj strani. i pored velike osećajnosti nisu u stanju da izraze emocije pa se plaše bračnih obaveza i emotivnog vezivanja. dete može biti i osvetoljubivo. mogu ipak biti simpatične zbog jakih emocija na koje ako im ne odgovorite istom merom ili ih razočarate pokazuju svoje mane. ne mogu da spavaju na levoj strani jer im to pogoršava srčane bolove i palpitacije. oprezni i nerado se igraju sa drugom decom. duhoviti. Najčešće su po zanimanju lekari. pravnici i sveštenici. depresiju. sumnjičave. Česti su i gastrointestinalni problemi. a tegobe počinju na levoj strani tela. Lako uče strane jezike i vole pevanje. osluškuju ga jer im jako lupa posle večernjih obroka. talase vrućine sa crvenilom kože lica i vrata – simptome koji prate menopauzu. posebno karcinoma. Lycopodium je važan lek za jetru. nefritis. Oni žude za slatkišima. Ispravljaju ono što im roditelji kažu i naizgled dominiraju ili mogu biti introvertni. Uobičajeno je da menjaju predmet razgovora i da su oštroumni. Razgovor sa njima je jednosmerni proces. To ga ponovo stavlja na prvo mesto i godi njegovom egu. i on više ne bude u prvom planu. jako su inteligentni. a ono malo što spavaju. . slabi su timski igrači. sarkatični i oštri.samopouzdanja. ode sa ljubavnicom. osećaja tuge. Prepuni su ideja i imaju snažnu potrebu da ih izraze.05. a kasnije i u paranoju. sprečava glavobolju. ciste na jajnicima. purpurnoj.

klaustrofobija. mamuran osećaj. da misle da moraju umreti u naredna 24 sata. sigurno. razmišljaju o samoubistvu. nestvarnog osećaja. biti blizu smrti. psorijaze itd s obzirom da je koža granica fizičkog tela. slab libido. na kretanje. Davati svoje mleko znači hraniti telo i dušu. Takođe Lac Maternum pomaže za prevazilaženje anksioznsti i zabrinutosti. Fizički olakšava glavobolje.05. Imaju osećaj da su izgubili nešto neizmerno dragoceno i da su odjednom ostali sami. gubitak kose i sl. migrene. pacijenti izveštavaju o prestanku vrtoglavica. To čini ovaj lek vrlo efikasnim i u lečenju kožnih bolesti.2009 Ovo je homeopatski lek napravljen od obranog kravljeg mleka. žene su za vreme menstrualnog ciklusa veoma iscrpljene. nemaju strah od smrti. Nijedno mladunče sisara ne može da preživi bez majke. konstipacije (zatvor) i drugih simptoma. Ne postoji jasnoća uma. Lac Maternum je sastavljen od mleka iz nekoliko različitih stadijuma. Kada ga dete pije ono je zadovoljno. poput ekcema. Lac defloratum Postavljeno: 20. Može se reći da ovaj lek služi za održavanje emocionalne ravnoteže.2009 Lac Maternum je homeopatski lek koji se pravi od ljudskog ( majčinog) mleka. nesvestica. toliko su tužni. gubitak osećaja. Osoba nije u svom centru i na njenu energiju jako utiču energije drugih ljudi i okruženja. naleti vrućine u glavi. depresija. potreba za društvom. Biti bez majke znači biti napušten. već i predstavlja zaštitu od izazivača bolesti. povraćanjem. pa im je mnogo lakše u određenim situacijama reći ″ne″. Kod ovakvih ljudi kada je energija koncentrisana previsoko u fizičkom telu. jak im je osećaj odgovornosti. Veoma teško doživljavaju razdvajanje od roditelja ali i drugih ljudi za koje su vezane. ne može da ga nahrani svojim mlekom. Kliničke indikacije bi bile: glavobolje kod kojih bol počinje na čelu i onda se širi u potiljak. Stalno ih proganja osećaj da su napuštene. prisutan je osećaj kao da su u snu i želja za astralnim sferama. Zbog manjka energije u donjim delovima tela javljaju se hladnoća u ekstremitetima. Mleko je životni sok sisara. Osobe kojima ovaj lek može pomoći su osetljive na buku. prezir prema životu. Biva im bolje od pritiska i kada glavu (posebno u slučaju migrene) jako stegnu nekim povezom. kada su strahoviti bolovi praćeni obilnim mokrenjem. na svetlost. zimogrožljivost i sl. U mnogim slučajevima kada je lek dobro delovao. Ovo je lek koji je indikovan u slučajevima poremećaja u ishrani. vrtoglavice. To se događa zato što nema izgrađenu barijeru između sebe i okoline.Lac Maternum Postavljeno: 20. Stalno sanjaju da odlaze kod prijatelja na sahranu. Jer otac. pa kroz prvih par dana) sve do mleka 10 meseci posle porođaja. bol se odražava kao intezivno pulsiranje sa mučninom. javljaju se glavobolje. kod morske bolesti. Mleko osigurava preživljavanje novorođenčadi. . lenjost. počevši od kolostruma (prvo mleko koje se luči odmah posle porođaja. Karakteristike ovih ljudi su i nesvestica. I samo dojenje je jedan duboko simboličan proces: dete se hrani materijom koju proizvodi majka.05. sjedinjeno sa svojom majkom koja jedina ima moć da svom detetu pruži sve ono što poželi. potištenost. Nesvesnost svojih granica dovodi do problema sa kožom. postaju svesniji svojih potreba. Lac defloratum je odličan lek za migrenu. Lac Maternum pomaže ljudima da osveste svoje granice i da odvoje ono što ″oni nisu ″. jača libido. Osobe koijma je potreban Lac defloratum osećaju pripadnost nekoj grupi. Osobe kojima je ovaj lek potreban imaju problem sa svojim identitetom i ličnim granicama. kod jakih glavobolja. osećaj praznine. ako je još uvek tu. Mleko ne samo da prehranjuje.

stalno menjaju pravac. Osobe koijma je ovaj lek potreban su preosetljive. slabost srca.2009 Lac caninum je homeopatski lek koji se pravi od psećeg mleka. laktacija i izvan dojenja i dr.nakon snažnih naprezanja. mešajući ili ispuštajući slova ili reči. konvencionalni ljudi strogog morala. Majke nekada nemaju strpljenja sa decom. često greše u govoru i pisanju. psi. boje se brze vožnje. . Muškarci često frustriraju svoje supruge. astme. Dok su zdravi suzdržavaju se od kritike. ortodoksni. opisuje česte slučajeve ljudi koji su imali teško detinjstvo. a karakteriše ih i veliki broj strahova. Često se svađaju sa bračnim drugovima ili porodicom. nesanica i astma.05. Ukočeni su na svakom nivou pa biraju i zanimanja gde je potrebno da se strogo pridržavaju pravila. strepnju i strah osećaju u želudcu. Imaju snažno izražen osećaj dužnosti i čvrsto se pridržavaju krutog unutrašnjeg koda o dobru i zlu. S obzirom da pate ćuteći. što je manje uobičajeno kod drugih lekova kod kojih postoji pravilo bar na kojoj strani počinju simptomi. astme. Osobe kojima je ovaj lek pokazuju veliku zaboravnost. pravila morala. Sve drže u sebi dok fizički ne krahiraju. pa iznenada obolevaju i to ozbiljno. ludilo. strah od pasa. bolova u jajnicima. U homeopatiji se Lac caninum koristi kod upala grla i tonzila. Osobe kojima se Kali carbonicum prepisuje teško izražavaju svoja osećanja i drže ih pod kontrolom. Vermeulen. Karakteristika im je prisustvo kesica ispod očiju.2009 Ovo je homeopatski lek napravljen od soli ugljene kiseline.05. To su korektni. dugačka . pa bole malo sa leve. Skloni su visokim moralnim standardima. lako se uzbuđuju. artritisa. čira na želucu i raka. Lac caninum Postavljeno: 20. Osobe kojima je potreban ovaj lek smatraju najstrašnijim snom onaj u kojima se pojavljuju zmije. a naročito strahuju od bolesti. zmija. malo sa desne strane. leđa. društvene. baš kao pas koji brani svoj teritoriju. bol u leđima i malaksalost sa karakterističnim probadanjem. krajnika. bube. baš zato što ne pokazuju osećanja. poznati homeopat. Boluju i od nefritisa. Kali carbonicum se primenjuje kod bolova u leđima i u zglobovima. Ne opaža se kada su pod stresom sve dok situacija ne postane dosta ozbiljna. Kali carbonicum Postavljeno: 19. Lako se razbesne na najmanju iritaciju i mogu biti agresivni i imati odbrambeni stav. čini se kao da su bezosećajni.zasljepljenjem i upornom konstipacijom kod koje je stolica tvrda. bolna i uzrokuje pukotine na anusu. Simptomi kod ovih osoba bez obzira da li se radi o vrtoglavici. pogotovo ako se bol seli s jedne strane tela na drugu. a kada se razbole počinu da se svađaju. kroz koje su razvili manjak samopouzdanja i osećaj bezvrednosti. za bolne i natečene grudi. oboljenja dojke. ali su u sebi veoma osetljivi. upali grla. oluju. ekstremiteta i uma. Čest je lek i za probleme sa dojenjem. Strepe zbog svojih simptoma. svih vrsta zapaljenja. Uznemiravaju ih stvari koje su izvan njihove kontrole. preosetljivost na promaju. smrt. Mogu dosta toga da izdrže. Imaju manjak samopouzdranja. uključujući bolest. zemljotrese.

sve dok sasvim ne prođu. samosažaljenja. poniženja i straha.2009 Hypericum je homeopatski lek napravljen od ekstrakta biljke kantarion. nakon lečenja kod zubara.2009 Ovo je homeopatski lek napravljen od jedne vrste oraha koja u sebi sadrži strihinin. Ignatia pomaže kod emocionalnih problema. Daje se i deci koja i nakon manjih povreda glave pate od spazama. I kao deca i kao odrasli iz ljubomore mogu da izvrše i ubistvo. izraženo je i agresivno ponašanje. naročito u značajnim razgovorima. kada je smanjena funkcija nerava i kada se javi vratna ukočenost. pogotovo razočarenja u ljubavi. ujedaju. ljudi koji idu na nudističke plaže ili nose izazovnu garderobu. u razgovoru koriste seksualne konotacije. osećaja krivice. Kantarion je dugo poznat po smirujućem efektu. supstancu odgovornu za pozitivno raspoloženje čoveka. Prepisuje se kod povreda živaca usled nesreće ili operacije. leđa). lako se uzbuđuju i veoma su ljubomorni.Ignatia Postavljeno: 19. kod gubitka voljene osobe i napuštenosti. Ruka im često gravitira prema genitalnom području. Naročito se primenjuje kod razočarenja. nagnječenja perifernih nerava. stroge prema sebi. Ove osobe koriste golotinju kao način da šokiraju.2009 Ovo je homeopatski lek koji se pravi od biljke bunike. dok u sebi pate. sukoba. Često ne jedu voće i boje se ptica. to je situacija besa. Osobe kojima se prepisuje Hyoscamus imaju jako izražen seksualni nagon. To su sposobni ljudi koji brzo shvataju. Hypericum Postavljeno: 19. na primer deca koja ostavljaju otvorena vrata tolaeta da bi ga drugi videli.05. nožni prsti. Deca u tinejdžerskom uzrastu mogu biti kritična. naročito deci. Ove osobe često žele da budu same. udaraju.05. Kada povreda zahteva hiperikum bol je sevajući i veoma snažan. Pretpostavlja se da kantarion u mozgu zadržava serotonin. povećava se i razmak između svake naredne doze. Ignatia je glavni homeopatski lek za svežu. Imaju visoka očekivanja i od sebe i od drugih. tako da najnovije studije ukazuju da bi mogao da zameni antidepresive današnjice. Hyoscamus Postavljeno: 19. Da bi uznemiriili i skrenuli pažnju na sebe mogu se ponašati šokantno i uvredljivo. pri čemu je telo izvijeno unazad. Hypericum je odlična supstanca za povrede delova tela koji su bogati nervima ( vrhovi prstiju. Kada plaču moraju biti sami. Plaču jecajući i sa knedlom u grlu. Ne treba im podrška. . kao što su žalost. kulturne. U početku pate ćuteći. Osobe kojima se prepisuje Ignatia su romantične. promene raspoloženja. Pričaju seksualne šale u neprikladnim situacijama. Osim ljubomore. tuga. sumnjičava ili izazovna. neprijatnosti. Širi se dužinom nerava. Spoljašnjost im može biti gruba. Koristan je kod pada na rep kičme.05. pa ima dece koja se tuku. Šale mogu da postanu pakosne i prljave uz neodgovarajuće ponašanje. odnosno zatiljni grč ( opistotonus). Lek je indikovan i kod pulsirajuće glavobolje. Ove osobe se kriju iza tvrde fasade i deluju hladno. prefinjene koje su idealisti. Čim tegobe počnu da se smanjuju po intenzitetu. stida. Primenjuje se i za depresiju kao posledicu hirurške intervencije. Za odrasle je karakteristično uzdisanje. depresije. apsolutni prefekcionisti. tugu novijeg datuma. plaču. ljudi koji se svlače na ulici. Koristan je za ubodne i prostrelne rane i sprečava tetanus. Veoma su disciplinovane. egzibicionisti.

Posle dugog i iscrpljujućeg izdržavanja. Tenzija u vratnom i potiljačnom pršljenu od preteranog rada. promukao. sporo se ljute i reaguju. nervoze. skoro izgubljen. menstrualnih grčeva i glavobolje. kuće. za bronhitis i upalu pluća. Sve navike i rutine su im duboko ukorenjene. Noću kašalj nastupa u paroksizmima (pojačavanje simptoma u napadima do krajnjih granica) i kašalj je toliko jak da budi iz sna. Kao deca ravnaju se prema roditeljskim idealima na štetu svog samoizražavanja. iritabilnost. Plutajući i zamagljen vid od stresa i umora. dođu do tačke kada više ne mogu: tada je ovaj lek od najveće koristi. želudačni kamenac i želudačne kolike. skidaju odeću. Glas je grub. uvek izgleda kao da istrajavaju. Za biznismene koji zbog preteranog rada dovode sebe i sve okolo u stanje besa i postaju iznureni Mladi ljudi sa viškom energije ali bez odgovornosti. Hyoscamus se primenjuje kod problema u ponašanju dece. konstrikciju jednjaka tokom kašlja. Pomaže kod krvarenje iz materice. šapat ili ćutanje ili pričljivost sa brzim menjanjem tema i prostačkim govorom. promiskuiteta. pogotovu odmah nakon što legne. Nekada ove osobe čupkaju odeću. Glononium Postavljeno: 19.lome.05. Ciste i izrasline na genitalijama. Osećaj vreline i proširenja u glavi. i da nauče iz njih.2009 . dece i posla. Sumnje mogu prerasti u ozbiljne paranoje povezane sa mnogobrojnim iluzijama. Zbog asocijalnog ponašanja mogu ih isključiti iz vrtića. Glavobolja sa bolom u unutrašnjem ćošku oka. zaštitnici. Osobe kojima ovaj lek odgovara preduzimaju veliki napor. Ostali simptomi i znaci kod kojih je lek potreban su bol i vrućina u glavi od besa. Ima osećaj stranog tela u dušniku. do rituala. buke. posebno kod starijih ljudi. Za one koji nastavljaju da se bore uprkos tome što ih je oborio teret života. Egoizam se izražava kao snažna potreba da se bude u centru pažnje. igraju se prstima. Karakteristično za ove ljude su velika tenzija u mišićima. Kod dece i paranoidnih tipova može se javiti tiho mrmljanje. briga oko minornih detalja. licem ili usnama. osećaj golicanja u disajnim putevima. opsesija jednom stvari. tada ima želju za društvom. hemoroidi. iscrpljeni od suviše trčanja okolo. paranoje. Impotencija kod muškaraca koji ulažu previše energije u agresivno traženje svog kreativnog završetka. negovatelji sa sposobnošću da skinu teret sa pleća drugih i preuzmu ga na sebe. Ceo grudni koš podrhtava od kašljanja. za one koji ponavljaju ista iskustva. Hernije ( kile) koje ne reaguju na indikovane lekove.2009 Quercus robur je homeopatski lek napravljen od hrasta. sa fisurama ali sa vrlo malo krvarenja. unutrašnji ili spoljašnji. To su snažne individue koje se suočavaju sa povećanim stresom. Lek je dobar za one koji imaju problema da asimiliju gubitak i tugu. Koristan je za bistru decu koja se bore sa pritiskom u školi. manične depresije. mogu da budu veoma strpljivi. Quercus robur Postavljeno: 19. ali kada dobije temperaturu onda ima averziju. Stanje koje je kombinacjia istrajnosti i rezignacije. šizofrenije. Tolerantni. Kada je zdrava osoba. Lek je indikovan i kod kašlja koji se pojavljuje nakon malih boginja ili šarlaha. Lek je dobar za retardiranu decu. Stisnutost očiju i glave. ali se ublažava od uspravljanja. Majke koje su morale da suprimiraju svoju ženstvenost da bi se izborile sa zahtevima muža. dobar je za ljude koji lako odustaju. Disanje je ubrzano i anksiozno. Za one koji su na ivici da odustanu u očaju posle ogromnih napora: imaju problema da nauče iz prethodnih iskustava. Takođe.05. Konstipacija i naduvenost usled stresa. Za ljude koji ne uče lekcije lako.

nevoljno se prihvataju bilo kog posla.05.2009 Gelsemium je homeopatski lek koji se pravi od korena žutog jasmina. Colocynthus se prepisuje kod osoba koji imaju bolove u želucu. Takođe imaju kolike (grčevite bolove) ili neuralgije uz veliki bol od potisnutog besa ili nervoze.05. aritmija. umorno. I u ovim situacijam se može javiti drhtanje ekstremiteta. ne mogu se suočiti ni sa najsitnijim izazovom. visokog krvnog pritiska. Lenji su. oboljenja srčanih zalistaka. Osobe koijma je Gelsemium potreban su bez samopouzdanja. apatični. razdire. kada je praćena napred navedenim simptomima. veoma su razdražljivi. loše vesti su teško podnošljivi. magle. bode. Osobe kojima je Glononium potreban se slabo orjentišu u prostoru i konfuzne su. pre nevremena. Često su ovakva stanja praćena dijarejom ( proliv) ili učestalim mokrenjem. Nekada se noću bude i ne znaju gde se nalaze. Ako izviju telo ili ga čvrsto . nizak krvni pritisak. boje se da ne mogu izaći na kraj sa životom. ne žele da razgovaraju. i najmanja sitinica ih uzbudi i iznervira i tada imaju osećaj da im krv ″šiklja″ u glavu ili srca. Koristi se i kod sporo rastuće temperature koja obično nije jako visoka.Glononium je homeopatski lek koji se pravi od nitroglicerina.2009 Colocynthus je homeopatski lek koji se pravi od jedne vrste gorkih jabuka koji umiruje grčeve ( kolike). Gelsemium je dobar za simptome koje se javljaju pre i posle nekog ispita ili teškog psihičkog šoka. kongestivne bolesti srca. od gomile. Kao deca se grčevito drže kada ih nose ili kada su u kolicima. oseća bol u celom telu. pospana je i letargična. širokih mesta. Jedan od glavnih uzroka za prepisivanje Glononiuma jeste sunčanica. Uglavnom sve tegobe pa i snovi dolaze nakon nekog težeg iskušenja ili suočavanja sa velikim problemima. buši ili štipa. Colocynthus Postavljeno: 19. hiperemije mozga i sl. osećaju se ukočeno. Osobe kojima je potreban ovaj lek i na javi i u snu se suočavaju sa strahom od pada. Ispiti. porođaj. Primenjuje se i kod žena u klimaksu koje imaju talase vrućine. imaju jače simptome kod vlažnog vremena. Gelsemium Postavljeno: 19. Ovo je najbolji homeopatski lek za agorafobiju (strah od otvorenih. iritabilne. Ove osobe su u takvim situacijama uznemirene. Oseća slabost ekstremiteta. ili sanjaju da polažu ispit. prijaju joj samoća i tišina. Imaju probleme sa krvotokom i nesvesticom. nastupi u javnosti. Nekada im uspeva da sakriju svoj strah i nervozu. Osetljivi su na promene vremena. Često se izgube čak i na mestima i u ulicama koje dobro poznaju. ali ne mogu da plaču. strahom da bi srce moglo prestati da kuca ako se ne pomere (ubrzani puls prilikom kretanja). usporenim pulsom. Zato je ovaj lek i dobar kod kongestivne glavobolje. Osećaju mentalnu tupost i misle da na mogu da učine i najmanji napor za razmišljanje. trgova). Nije žedan iako su usta i sluzokoža suvi. klecanje kolena. počinju da se tresu. podrhtavanje ruku i iznenadnu malaksalost čak i kada sede. Često se daje kod lažnih porođajnih bolova ili kod izraženog straha od porođaja. U tim situacijama su tužni. Glononium se primenjuje kod glavobolja. Lek se može koristiti i kada posle preležanog gripa dođe do slabosti sa drhtavicom i pospanosti i kada se pacijenti ne mogu oporaviti. naročito od jabuka. sastanak. Osoba se oseća iscrpljeno. migrena. osetljive. kapci su teški i padaju. kod sparine i toplog vetra. Imaju iznenadne bolne grčeve i bolove kao da ih neko reže.

pasa. naročito jedan. probleme jetre i slezine ( upale. bronhitis. hipertrofija. vrlo razdražljiva i plačljiva. slabost srčanog mišića i stanja kolapsa zbog anemije). preosetljivosti na bol. Često su im crveni obrazi. Čest je i išijas. averzija prema dodiru. naročito noću. imaju zaštitničko raspoloženje. osećaju se nesretno i žale se da ih u poslu ometa neka osoba ili teškoća u organizaciji. promenjivost raspoloženja. To su deca kojoj je nemoguće ugoditi. neuralgični bolovi. Tu spadaju i deca roditelja koji su preležali malariju a lečeni su kininom. veoma je dobro poznata lekovita biljka kako u zvaničnoj. Ove osobe su vrlo osetljive na dodir.slično se leči sličnim. a za svoje probleme krive druge. Mogu se osećati odbačeno. tako i u herbalnoj medicini. Skloni su svim vrstama umetnosti i uživaju u lepoti. Chamomilla (Kamilica) Postavljeno: 19. uzrujanost. Mnogo maštaju. gubitka velike količine krvi. nevoljeno i progonjeno. Imaju averziju prema površnom kontaktu. Kod male dece su takođe tipične kolike. na primer kod znojenja ili obilnih menstruacije.2009 Ovaj homeopatski lek se dobija iz kinina kao matične supstance. nestrpljenje. proliv za vreme izrastanja zuba. kolike usled postojanja kalkuloze žučne kese i mokraćnih puteva. konvulzije. idealisti. čak i domaćih životinja kao što su ovce. Takođe ove osobe često imaju kašalj. nerava ( hiperosetljivost čula. U kliničke indikacije kod ovoga leka spadaju među ostalim: poremećaji ponašanja.05. kolike. često su apatični. Ovde spadaju simptomi kao što su: izuzetna nepodnošljivost bola. Na organskom nivou mogu imati poremećaje gastrointestinalnog trakta. bolno i problematično izrastanje zuba. Poseban značaj u homeopatiji se pripisuje ovom leku kao prvom homeopatskom leku na kome je Hahnemann dokazao prvi zakon homeopatije Similia Similibus Curentur . Ovaj lek se prepuje osobama koje već duži vremenski period tuguju (nečija smrt). intenzivno su zabrinuti za dobrobit drugih. kretanje. bolovi u uhu i drugi. hladan vazduh. Ovde spadaju deca koja toliko pate od bolova da teraju roditelje u očaj. bolne menstruacije.2009 Causticum je homeopatski lek poznat i kao Hahnemannova soda. tradicionalnoj kineskoj. lako se uzbuđuju. Karakterističan je strah od životinja. žele samo duboke kontakte i prijateljstva. sa nadimanjima. Imaju nadmoćno ponašanje prema svojoj . Ne znaju šta tačno žele. astma.2009 Narodno ime je kamilica. grčevi. Zahtevaju da ih roditelji nose i protestuju kada ih spuste.05. Causticum Postavljeno: 19. i slično. zvonjenje u ušima).05. mirise ili okolinu. krvi i cirkulacije ( nizak krvni pritisak sa vrtoglavicom. kapricioznost. China Officinalis (Kinin) Postavljeno: 19. Ove osobe su introvertne. Žene imaju i dismenoreju (poremećaj menstruacije). vrlo su osetljivi ili razdražljivi. Uglavnom se prepisuje osobama koje imaju gubitke telesne tečnosti duže vreme.pritisnu ili ukoliko se potpuno skvrče doživljavaju olakšanje. ciroza). naročito kada je roditelj uzbuđen. dugotrajnih proliva. Glavne indikacije koje bi odlučile da homeopata prepiše ovaj lek su pre svega bazirane na mentalno emocionalnoj slici kod pacijenta. naročito kao tinejdžeri.

vole da putuju. jaka ličnost sa odgovornim poslom. sklona dominaciji nad drugima.deci. saosećajne. leukemije. a narav im je popustljiva. tuberkuloza. istorija tuberkuloze u familiji pacijenta. Karakteriše ih bezrazložna dugotrajna nesposobnost da se zaspi. Imaju puno kontradiktornih simptoma. Preterano kontrolišu decu – ne dozvoljavaju da idu nigde gde postoji i najmanja opasnost. Radoholičari su. živahne. Teško se koncentrišu. lupus. majka. reumatoidni artritis. To su emotivno najosetljiviji ljudi. multipla skleroza. I kao deca su saosećajni i svesni patnje drugih ljudi. saosećajni. posebno čokoladu za kuvanje. Dublja slika njihove ličnosti je slika beznađa. slano i masno sve zajedno (nisu debeli. vole oluju. Ona se boji sukobljavanja i sve će učiniti samo da bi izbegla sukob. vole da plešu. Ovoj osobi je teško da potvrdi sebe i da uzme sudbinu u svoje ruke. ukočenost u leđima. naročito ako su prethodno izvršili neki zločin. uvek vole da udovolje. šef). more i životinje. Različiti specifični faktori su karakteristični za ova tip ljudi: u porodičnioj istoriji bolesti postoje rak. mitinzima i revolucijama. a kao tinejdžeri mogu da postanu idealisti i učestvuju u raznim bunama. Karakteristično je i interesovanje za seks i masturbacija u vrlo ranim godinama. čokoladu. revolucionari. anarhisti ili aktivisti neke druge vrste. želje za smrću. mladalački dijabetes porodična istorija anemije. slučajevi kardiovaskularnih bolesti (kardiovaskularni tumori-hemangiom. posebno raka dojke. Vrlo su osetljivi na kritiku. Preosetljivi su i na vrućinu i na hladnoću i vole uglavnom umerenu temperaturu. Stalno strahuju da će se nešto loše dogoditi. osećaju se čudno. Osoba kojoj je potreban Carcinosin može biti vrlo supresivna i povučena i to je često iz razloga što je neko dominirao nad njom. nedostatka hrabrosti i velikog osećaja krivice. anticipatorna anksioznost (imaju ove bojazni zato što očekuju da budu savršeni). gubitak glasa. kao i na bolove u bedrima. Kao deca ili nisu preboleli ni jednu dečiju bolest ili su preboleli veliki broj i to u teškom obliku. vole jako začinjenu hranu Indikacije za Carcinosin su: Porodična istorija karcinoma.arterioskleroza. slaba bešika. a nesanica se javlja čak i kod male dece. Velika zabrinutost zbog izrabljivanja drugih ljudi podstiče ih da postanu vođe sindikata. Prestaju da veruju drugim osobama . ali vole masno). Saosećajnost je posledica strepnje. kolenima i stopalima. sindrom karpalnog tunela. očajanja. sladoled. imaju strah od raka. Preterano su oprezni. Oni mogu voleti i mrzeti istu osobu i to osobu koja dominira nad njima ( otac. dijabetes.05. osetljivi su na muziku. bolje se osećaju nakon kratkog sna. vole da pomešaju ukuse i da jedu slatko. bradavice.2009 Osobe kojima se prepisuje Carcinosin su velikodušne. bolje se osećaju uveče. Postoji dominacija snažnih. bolje se osećaju na moru (po nekim knjigama osećaju se gore). Lako mogu imati disleksiju ( pravljenje grešaka sa slovima i brojkama). bezvrednosti. Menierova bolest. često imaju simptom hronične nesanice koja traje po nekoliko dana (nesanica kao uzrok aktivnosti uma). porodična istorija mentalnih . vole prirodu. Zatvaraju se nakon šoka i duboke tuge. Sve više puta proveravaju. nesposobni da bilo šta odbiju. da donosi odluke i izrazi svoje mišljenje. osetljivi su na dolazak oluje (osećaju se bolje nakon što oluja počne). lako se uvrede. šećer i kolače. puni su bojazni. što se ispoljava kao sklonost ka samoubistvu. obožavaju slatkiše. muž. Carcinosin Postavljeno: 19. plakanja bez razloga. Bellova paraliza. Sa druge strane može biti veoma otvorena. uticajnih roditelja ili partnera. Causticum deluje i na bolove kod artritisa i reume. Kod ovih osoba se javljaju lokalizovane paralize. Hodginkova bolest. hipertenzija). žena. Kod kuće su šefovski raspoloženi i svadljivi.

Calcarea Carbonicum Postavljeno: 19. Idealizuju stvari i ljude oko sebe. Vole da plešu. četvrtaste građe. bolesti. U stanju su . miševa. samoubistava. ali na kraju uspevaju. Od oboljenja je uobičajena anemija i problemi sa menstrualnim ciklusom kod žena. ali se dosta i znoje. a naročito kada vide strašne događaje. manijakalne depresije posebno kod mladih ljudi. Osobe kojima se prepisuje ovaj lek su psihički veoma pokretljive. Nekada su čak sloni samoubistvu. bezvredni. a mogu se oznojiti i ostati bez daha i od penjanja uz stepenice. a nekada i vidovite (mogu da imaju vizije budućih događaja). nesreće. Ove osobe kao da se dokazima moraju izvući iz svakog intelektualnog škripca u koji su upali. mraka.bolesti. Loše im je od bilo kog napora. pa nekada imaju i noćne more. pauka. visina. deca mogu biti veoma bistra. naročito kada govore o drugim ljudima. pasa.2009 Ovo je homeopatski lek napravljen od cannabis-a. blistavih i uzbudljivih osoba. da nisu uspeli da uđu u svoje fizičko telo i da im je mesto na nebu. osobe koje se bore. osetljivi na kritiku. Osobe kojima odgovara ovaj lek su gojazne. duhova. ne prihvataju činjenicu sa lošim stanjem na ovom svetu. Smeju se i na najmanji povod. Stalno im je hladno. tako da na druge ostavljaju utisak srećnih. sa dosta bora na čelu. Veoma su pouzdani i na njih se prijatelji mogu osloniti. smrti. živahnih. Balansiraju između neba i zemlje. Down-ovog sindroma. A nekada osećaju da su oni sami baš suprotno od toga – užasni. Ovaj lek se prepisuje i osobama koji baš koriste cannabis ( marihuanu) kao drogu.05. Imaju i velike i brojne strahove: od buba.05. zato delove tog sveta i idealizuju. Uživaju u tome da usrećuju druge. Potreseni su kada vide patnju i nepravdu. siromaštva. roditeljima. iz euforije i blaženstva padaju u depresiju. patuljastog rasta. Lek pomaže za lečenje zavisnosti ukoliko zavisnik želi lečenje. Kada nešto opisuju često koriste reči lepo ili užasno i često koriste superlative. Veoma su zaboravnni. Iako su spora. Cannabis Indica Postavljeno: 19. sede i igraju se tamo gde su im roditelji rekli. Za očigledne situacije primenjuju složenu loguku. Često se žale da osećaju kao da se nalaze na pogrešnom mestu. nemaju osećaj za vreme. jer su najčešće nesposobni da stvari reše direktnim putem. svojim prijateljima. Kao deci često im se znoji glava i mirni su.2009 Ovo je homeopatski lek napravljen od kalcijum karbonata. bez samopouzdanja. Kada su u depresiji slušaju klasičnu muziku. Imaju osećaj za nestvarno. Vide samo dobro i zlo. duhova i mraka. Nekada se dešava da previše rade. Kao deca se boje strašnih priča. Naizgled su ove osobe srećne i zadovoljne. šizofrenije.

odbijaju sve što im ponudite. s obzirom da je mrzovoljan i neraspoložen. a brzo pocrvene i kad su zbunjeni. reume. proširene zenice. gojaznosti. besa. Pate od glavobolje na desnoj strani glave. Bolje mu je od potpunog mirovanja. nasilno ponašanje.2009 Bryona spada u biljne homeopatske lekove. kašlja i drugih simptoma. kada izađe napolje na hladan i svež vazduh olakšavaju mu se tegobe. Decu kojoj je potreban ovaj lek lako je prepoznati – ne žele da ih nosite i ljuljate.2009 Belladonna je homeopatski lek koji se pravi od velebilja. impetiga. snovi se ponavljaju o svakodnevnici vezanoj za radno mesto. I govor prate smeškom. bes. probadanja. Dobijaju napad smeha čim se za to ukaže prilika.2009 . lako se zbunjuju. a onda odustaju. Često sanjaju kako padaju sa velike visine ili kako ih proganjaju veliki crni psi. Udaraju nogama i rukama i u snu.da rade do krajnje iscrpljenosti. Teško se prilagođavaju i menjaju. glavobolje. a simptomi su jako izraženi: visoka temperatura. a hladne ruke i noge. Takođe. pljuvanje i plakanje. Bryona Postavljeno: 19. jezik. Pacijent ne podnosi bilo kakav pokret a ni lokalnu toplotu. a isto tako dugo im treba da to i završe. Paraliza desne strane lica. Ove osobe strah od siromaštva ne napušta ni u snu pa sanjaju da rade. sporo menjaju mišljenje. Postoji izražena suvoća sluzokože i osoba ima potrebu za hladnim pićima. tako da pacijent snažno pritiska to mesto prilikom kašlja i od toga mu je i bolje. Često imaju glavobolje. Bryona je potreban osobama koje su jako opterećene pitanjem novca i materijalne sigurnosti. a kroz život koračaju hladnim nogama″ tj. grlo i usta. crvenilo lica. dugo im treba da nešto započnu. i kada ga svi ostave na miru. nemaju ni trenutka opuštanja jer pate od straha od siromaštva. Glavobolje se ublažavaju ležanjem u tihoj prostoriji. Postoje oštri bolovi. Calcarea carbonicum je indikovan kod akni. glasno se smeju i previše se smeškaju. kod dece koja su često prehlađena. mogu delovati neutešno i dovoditi roditelje do izbezumljenja. Sporo se prilagođavaju novim situacijama. Osobe kojima se prepisuje Belladonna imaju česte probleme u ponašanju. Lice im se snažno zacrveni od ljutine.05. Sporo uče. Baryta carbonicum Postavljeno: 19. Stalno prave neke planove u vezi sa biznisom. naročito na kraju rečenice. Karakteristično za ove osobe su vrela glava i telo. Kao deca vole limun i limunov sok i obično se boje pasa. zažareno crveno lice. dok mu je prilikom ulaska u toplu prostoriju lošije kao i ako se vreme menja na toplije. Belladonna (Velebilje) Postavljeno: 19. naročito na desnoj strani tela u vidu rezanja. Mogu imati iznenadnu razdražljivost. bolne menstruacije i nasilno ponašanje su takođe karakteristični. i često imaju noćne more. Bolest je intenzivna. ″Emocionalno su vruće krvi.05. Belladonna je često lek za bolesti sa akutnom groznicom.05. Skloni su prehladama koje spuštaju na bronhije i grudni koš i praćene su jakim i suvim kašljem. Za vreme menstruacije mogu da osećaju velike bolove koji mogu biti i dosadni i koji se povećavaju od svakog pokreta i pritiska. sa pojavom bola u grudnom košu. udaranja. snovi o vatri. astme. Glavobolja im se javlja uglavnom na levoj strani.

2009 Arsenicum je homeopatski preparat napravljen od arsena. ponavljanje jednostavnih rečenica. Kada im se u životu jave komplikacije postaju neodlučni. drugim ljudima ulivaju strah. osećaju se poniženo kada ih neko kritikuje u svađi. duhovnim aktivnostima ili samoubistvu. straha i ostalih osećanja uzrokuje pojavu angine i simptoma srca i cirkulacije. žude za postignućima i pate za tim da bude cenjeni. Vrlo su uvredljivi. mnoštvo detalja i briga oko sitnica. Upravljaju drugima preko svog novca. glavobolja. Arogantni su. Neki organi se mogu kasno razviti. Takođe. Muzika im pomaže da prorade i prožive potisnuta i tužna osećanja. ili u religiji. meditaciji. a rastu sporo. satove i sl. novih situacija. sve dok stvari ne krenu naopako. Traže sigurnost u posedovanju novca. Osobe kojima se ovaj lek prepisuje su emocionalno nezrele osobe . Aurum ublažava lupanje srca kod menopauzalnih tegoba. Prohodaju i progovaraju kasno. Kao deca su veoma stidljivi i ″kriju se iza mamine suknje″. često veoma elegantno. javnih mesta). Mogu biti visoki ali emocionalno nezreli. strahuju da ostanu sami. lako se dešava da kritika osujeti ostvarenje ciljeva. Takve osobe pronalaze utočište u alkoholu ili drogama. Vrlo su česte glavobolje i sinusitisi. žele da izgrade karijeru. od ljudi. a karakterističan je i nemir koji se najteže podnosi posle ponoći. Mogu biti maleni rastom. pate od agorafobije (strah od otvorenog prostora. kao i jedan od najvažnijih lekova protiv samoubistva. Strah od smrti je njihov najveći strah.2009 Aurum je homeopatski lek koji se pravi od zlata. . Uobičajene su detinjaste misli. Naivno slušaju tuđe savete. Boje se stranaca. Imaju ekstremni nedostatak samopouzdanja i osećaj manje vrednosti. ismejavanja. Tako se i oblače. Pod stresom ove osobe postaju bezobzirne. Arsenicum se prepisuje opsesivno urednim osobama. Ove osobe su često prehlađene. ublažava osećaje tuge. Njihovi stanovi su besprekorni. kao i mentalno i emocionalno. praćen disanjem na usta i čestim prehladama. S obzirom da su veoma osetljivi na kritiku.05. Lako se može uticati na njih i lako postaju zavisni. nečega iz ranog detinjstva. jednostavne ideje. Ključni momenti su naivnost i prostodušnost. Potiskivanje besa. a uobičajen je preterani rast tonzila (krajnika). Aurum Postavljeno: 19. drže se po strani. Kod muškaraca su česti problemi sa testisima. vole nakit. Ozbiljni su. mentalne zaostalosti. često grizu nokte. Ove osobe se mogu prepoznati po njihovom strahu od prekora. Oni toga nisu svesni.05. Aurum je glavni lek za duboko ranjeno srce. Skloni su depresiji i tada ne osećaju nikakvu radost. žele društvo i preterano se brinu za zdravlje. sve je na svom mestu i uredno složeno. Arsenicum Postavljeno: 19.ljudi koji nikada nisu odrasli.Baryta carbonicum ( barijum karbonat) je homeopatski lek koji se prepisuje kod hroničnih zapaljenja tonzila. predmeta. Osobe kojima je potreban aurum jesu ozbiljne. duboke potrebe da se osećaj sigurnosti stvori pomoću reda. Ovo mogu biti osobe koje postižu visoko postavljene ciljeve. a naročito ljudi. slušaju klasičnu muziku koja ih oslobađa od bolnih osećaja. razdražljivosti i besa koji se javljaju kod PMS-a. Sva urednost i potreba za kontrolom proizilazi iz dubokog besa i nesigurnosti.

Često imaju simptome slične astmi ali i nekada i imaju astmu (to je i glavna patologija ovih ljudi). za šok. Karakteristično je da u takvim situacijama osobe kojima je ovaj lek potreban izgovaraju: “Sa mnom je sve u redu. Često su nervozni pre važnih događaja (naročito izlaganja u javnosti). Često pate od sindroma iritabilnih creva. Ne vole da im se neko približava. šakama i nogama i pomaže kod gastritisa i napada grčeva. ali upravo im se čini da ih nešto vuče dole. strah je još veći. a ublažava i osećaj iscrpljenosti posle porođaja. koja je pre svega telesna sa ili bez emocionalnog šoka. uključujući i koren. a da realno to nije tako. da smanji napor pri porođaju. na uglove i slično. a kada bes okrenu prema sebi. Ove osobe su često sujeverne. ohrabrenje i razuveravanje da njihovo stanje nije tako loše. a to je u stvari strah od smrti. strahuju i da samostalno nešto urade. Dobra je i za ponovljene povrede deformisanih zglobova. Arnica je dobra pre vađenja zuba. česti su prolivi. jer najčešće i nemaju vremena da nešto osete. Lakoverni su. potrebna im je podrška.2009 Ovo je homeopatski lek napravljen od srebra. prijateljski raspoloženi. Arnica je glavni homeopatski lek za traumu. Vrlo su ljutiti. Od previše pričanja i pevanja imaju često zapaljenja grla. jer se boje da to neće biti kako treba. nagnječenja. pomaže kod stezanja i pečenja u grudima pri svakom kašljanju. Ublažava akutne bolove u rukama. Stalno se žure i strepe da ne zakasne. kao i nakon vađenja zuba. iskreni. Skloni su bezosećajnosti.05.Tipična slika je buđenje usred noći i koračanje po sobi u stanju straha i nemira. Postavljeno: 19. Govore pre nego što o nečemu razmisle. stvaraju u sebi osećaj krivice i tuge. Mogu da osećaju takav bes kao da mogu nekoga da ubiju. Oni često pate od želje da skoče sa visine iako imaju veliki strah od visine. Osobe kojima se prepisuje ovaj lek se karakterišu naglošću i osećajem vremenskog pritiska. sluz je oskudna. Javljaju se snažne palpitacije (lupanje srca). Arsenicum smiruje kijavicu i peludnu groznicu. Pate od snažne klaustrofobije (strah od zatvorenog prostora). otvoreni. koje i najmanja fizička tegoba uznemiri i kad im nije dobro šetaju. Argentum Nitricum Postavljeno: 19. Može se ordinirati povremeno tokom porođaja kako bi pomogao mišićima da pravilno rade. jer misle da će se njihov bol pojačati ako ih neko dodirne.2009 Arnica je homeopatski lek koji se pravi od cele biljke arnike. Plaše se da ostanu sami i napušteni. Primenjuje se i kod veoma starih povreda. unutrašnjih povreda mišića i zglobova. Kasnije postaju sve bolesniji. Arnica je glavni lek za povrede izazvane padom ili tupim predmetom. čirevi oka. gasovi i podrigivanje. U tim trenucima govore da umiru i da im je potreban lekar. kod hematoma. Takođe. nije mi ništa”. napuštenost neposredno posle rođenja (dok se majka oporavlja od komplikacija na porođaju).05. imaju strah od visine. Oboljenja i stresovi koji su česti kod ovih osoba su traume još na rođenju. Strahuju zbog onoga što im se moglo dogoditi. i vole da govore u javnosti. a ispljuvak penast. Prvenstveno su paničari. Takođe. kritični i prema drugima i prema sebi. . Strašno strepe za svoje zdravlje. uganuća i bolnih mišića. Ubrzava i pospešuje izlečenje oštećenog tkiva i ublažava krvarenje. Ekstrovertni su. što je povezano sa nedostatkom moći rasuđivanja i sa naivnošću. svaki čas zovu lekara. nadutost. jaki bolovi. onemogućava prekomerno izlučivanje sekreta. jer može da spreči krvarenje i stvaranje hematoma. paze da ne stanu na pukotinu na trotoaru.

a žele da budu voljeni i prihvaćeni. Često im ispadaju stvari iz ruku. veoma su vredni . Ako osoba često sanja pčele. ljubomora i borbenost. Zatim u školi postaju neprijatni prema drugoj deci. Apis mellifica jedan od lekova koji se između ostalog daje protiv uboda pčele. ovi inače mirni ljudi. što se odražava u okrutnosti. žalosti. Apis je dobar za vitalne ljude koji puno i skoncentrisano rade. kod edema.05. Anacardium Postavljeno: 19. često ljubomorni. članci i kapci su otečeni. nervozom i ljubomorom. urin je taman. Zatim počinju nasilno da se ponašaju. Fantazije su im isunjene nasiljem.05. da ne podnose vrućinu i da im prijaju hladne obloge. zli i nasilni. ali nekada im stvari neočekivano ispadaju iz ruku ili urade baš ono što nisu hteli. reaguju sa agresijom. Karakteristike ovih osoba su konstantna razdražljivost i pobuđenost. ove osobe mogu patiti od upale grla. vitalni su. U ekstremnim slučajevima ove osobe su ubice ili osećaju da bi to bili kada se ne bi uzdržavali. života u izolaciji. peku i smanjuju se nakon što se koriste hladne obloge. upala sluznice ili zglobova. otoka zglobova.2009 Ovo je homeopatski lek napravljen od Aconitum-a (lekovita biljka. U suštini ove osobe su bespomoćne. rugaju im se. kidaju muvama noge. Ukoliko je njihova porodica ugrožena. nedostatak samopouzdanja i poverenja.Apis Mellifica Postavljeno: 19. Pomaže i kod upala materice. nema ga puno. Aconitum Postavljeno: 19. straha. herpesa.stalno nešto rade. Karakteristično za ove osobe je da nisu žedni. često sa socijalnim poslovima. Koristi se kod alergija. nasilja. nastaje nedostatak samopouzdanja i sukob i javlja se osećaj odvojenosti i izolacije. postaju vođe bandi. da joj je vrućina. Još kao deca pokazuju agresivnost. Moraju se dokazati. Zbog toga je Apis mellifica dobar kod alergičnih reakcija: nakon uboda insekata. napredovanje na poslu) ne postignu uspeh. i slično. nakon vakcinacije ili uzimanja leka. Ipak. ali i kod okrutnih diktatora. jer se osećaju bezvredno. može biti da je Apis lek izbora za nju. bezosećajnosti i ubilačkoj agresivnosti. crtaju strašne prizore i sl. jadić). Ovi ljudi rado rade. Primejuje se kod zločina.2009 Apis je homeopatski lek koji se pravi od otrova iz pčelinje žaoke. Tipični simptomi kod problema sa bubrezima i bešikom su: bolovi. pečenje za vreme mokrenja. kod šizofrenije. kožnih erupcija. trebalo bi ga uzeti samo ako postoje i ostale psihološke karakteristike kao što su naglašena agresivnost prema bilo kome ko bi mogao da ugrozi članove porodice. Osobe kojima je Anacardium potreban imaju osećaj manje vrednosti.bolovi probijaju. . Apis se primenjuje kod akutnih napada i stanja koja se razvijaju brzo . Kada u situacijama u kojima osećaj samopoštovanja zavisi od postignuća (polaganje ispita. mentalnog šoka i brojnih drugih simtpoma.05. posebno da je progone ili da je izložena suncu. Zbog takvog ponašanja gube simpatije odraslih koji im uskraćuju ljubav i brigu. žuri im se. a kretanje poboljšava njihove tegobe.2009 Anacardium je homeopatski lek koji se pravi od jedne vrste oraha. jajnika. Ovo je zapravo lek za najagresivnije osobe kao i one koje su i same bile žrtve nečije agresivnosti. angina. Takođe. cisti na jajnicima.

kod nesreća.normalno: žuta boja.ukazuje na prisustvo hemoglobina. 3. Uznemirava ih i poniženje i žurba. a na nju utiču i povećana telesna temperatura.ukazuje na povećan broj leukocita. čak i u automobilu. kod kašlja.2009 Analiza urina je jedna od korisnijih screening metoda čiji rezultati mogu dati osnovne informacije o stanju metabolizma i o stanju genitalno-urinarnog sistema. mikroskopski pregled taloga koji se dobije nakon što se mokraća centrifugira. odnosno na neki zapaljenjski proces. snažne.ukazuje na povećanje bilirubina. koja može da se kupi u svakoj apoteci. Inače su ove osobe spolja gledano vitalne. 2. tako da je njima ovakav izgled urina normalan. palpitacija (osećaj lupanje srca). boja. kod nedostatka kiseonika za vreme ili posle rađanja. oštećenje mokraćnih kanala i bešike. znojenje. kao i na gljivice. šećer. Ovaj lek se koristi se na početku akutnih infekcija sa naglo povećanom telesnom temperaturom bez znojenja. Rutinski pregled mokraće je jedna od osnovnih laboratorijskih analiza. Neki ljudi inače imaju povećan bilirubin.od svetlo žute do tamno žute. ali i na manja uzbuđenja (gašenje svetla u tunelu. -Crveni urin . reakcija i specifična težina. istovremeno želi da se nosi da bi se smirila. Prvi jutarnji urin se uzima u sterilnu posudu pri čemu je neophodna odgovarojuća higijena pacijenta i uzima se ne prvi. Zanimljivo je da ružičasta boja mokraće može da se pojavi. nesanice.normalno: kisela reakcija. šoka. Ponašaju se kao da ima svakog momenta preti smrt. bolova u ušima. veoma hladnog vetra. kada se konzumira veća količina cvekle ili kupina. zbog koga se u urinu javlja krv (najčešće kamen u bubregu ili pesak). proliv.05. sluz i sve druge elemente koji se mogu naći u sedimentu urina. kod upale ždrela i grla. odnosno pojave žutice. ali i na razne zapaljenjske procese. zaglavljivanje u liftu). Izgled urina . Prisutna je intezivna klaustrofobija.normalno: bistar izgled -Zamućen urin . Od mraza. Što je mokraća više koncentrovana. Pregled mokraćnog sedimenta tj. Reakcija . što najčešće ukazuje na oštećenje bubrega. beba plače kada se dodiruje. panike sa velikim strahom. bakterije. povraćanje. Laboratorijska analiza mokraće (urina) Autor: dr Sonja Ilić Postavljeno: 18. mogu se razboleti u istom trenutku. Kod beba su simptomi strah i nemir. što je najčešće znak oštećenja jetre. bilirubin i nitrite. ali ipak osetljive na mentalni šok. Veliki šok kada se vidi neka nesreća ili se čuje o iznenadnoj smrti poznate osobe.Za osobe kojima se prepisuje Aconitum su karakteristični jaki strahovi. Velika panika i strah od smrti. ketonska tela. Mokraću treba sakupiti u odgovarajuću bočicu. drugih snažnih fobija. Boja može da varira u zavisnosti od unete količine tečnosti . Opis fizičkih i fizičko-hemijskih karakteristika mokraće: izgled. miris. Ove osobe može da uznemiri preveliko uzbuđenje ili prevelika radost. kod nepodnošljivih. kod klaustrofobije. boja je tamnija. ekstrovertne. ali i od svih oblika iznendanog šoka. urobilinogen. Svaki takav pregled sastoji se od tri dela: 1. -Tamnosmeđi urin . pa treba izbegavati drugu vrstu ambalaže zbog moguće kontaminacije. Boja . Hemijska analiza. simpatične i prijateljski raspoložene. na primer. Kod beba se Aconitum koristi i posle traumatskog porođaja. jakih bolova. pH se kreće između 5 i 6 . već drugi mlaz prve jutarnje mokraće. Najčešće hemijske analize su analize na proteine.

Leukociti . Bakterije .025. pa je u ovakvoj situaciji preporuka uraditi i urinokulturu.referentna vrednost 1.• Alkalna reakcija . Ukoliko ih je u uzorku mokraće dosta (ili kako se to nekad u laboratorijskom izveštaju navodi „masa“) to je već znak ozbiljne urinarne infekcije. Ovaj nalaz može da se javi i posle teškog fizičkog rada ili povrede Eritrociti sveži .najčešće ukazuje na bakterijsku infekciju. oštećenja bubrega.normalno: negativne -Pozitivan nalaz ukazuje najčešće na oštećenje bubrega. Aceton .normalno: negativni. Epitelne ćelije okrugle .normalno: negativni -Pozitivni su najčešće znak skoro preležane infekcije ili hronične bolesti bubrega. što ne mora nužno ukazivati na infekciju već kontaminaciju usled nepravilno uzetog uzorka. Eritrociti bledi .normalno: negativni -Pozifivni su najčešće znak prisustva mokraćnih kamenaca ili peska u bubregu i mokraćnim putevima. Njihova pojava u urinu u bilo kom obimu nema veći dijagnostički značaj. hipertenzije.povraćanje.normalno: negativan -Pozitivan nalaz prisutan kod dijabetičara Bilirubin . Epitelne ćelije pločaste . jedan ili dva u mikroskopskom vidnom polju -Nalaz u mokraći upućuje na poremećaj u funkcionisanju bubrega ili mokraćnih puteva. kada to nije znak patoloških promena. Specifična gustina .012.normalno: negativni -Mogu da budu pozitivni usled povećane fizičke aktivnosti ili u trudnoći. Obično se uz veliki broj leukocita javlja i povećan broj bakterija. varira u zavisnosti od količine unete tečnosti i sposobnosti bubrega da koncentriše urin -Povećana gustina može da bude znak dijabetesa.1. poremećaja funkcije hormona nadbubrežne žlezde. Pojava proteina u urinu u svim ostalim stanjima znak je nekog zapaljenjskog procesa. što se najčešće dešava kod dijabetičara.normalno: malo -Ove ćelije oblažu urinami trakt. i na mogući mokraćni kamenac. U urinu zdravih osoba mogu se naći samo tzv. Nastaje i usled povećanog gubitka vode . Nitriti .normalno: negativan -pozitivan nalaz je indikator prisustva bakterija u urinarnom traktu Eritrociti . -Snižena je najčešće kod povećanog izlučivanja urina. Cilindri . kao i visoka temperatura.normalno: negativne -Bakterija može biti malo. Glukoza .normalno: negativan Urobilinogen .normalno: negativni ili ih ima jako malo. . Cilindri su forme koje nastaju u bubrežnim kanalićima i poprimaju njihov oblik. Ćelijski. hijalini cilindri i to retko.normalno: negativan -Pozitivni rezultati mogu da budu znak oštećenja jetre ili žuči.normalno: negativna -Pozitivan rezultat glukoze u urinu je uglavnom je povezan sa povećanim vrednostima ovog parametra u krvi (iznad 10 mmol/L). Proteini . granulirani i voštani cilindri znak su patoloških stanja i njihova identifikacija ima značaja za postavljaje dijagnoze ili praćenje toka bolesti. -Pozitivan nalaz ukazuje na hronično bubrežno oboljenje. dijareja.normalno: do 5 -Nalaze se u sedimentu mokraće kada se radi postojanju zapaljenskog procesa i infekciji.

. Neka oboljenja poput Hodgkinove bolesti.normalno: negativne -Pozitivan nalaz je najčešći znak gljivične infekcije. transaminaza. Ovaj članak će na najednostavniji način pokušati sa da sve odgovore na vaše dileme o biohemijskim parametrima laboratorijske analize. ALP u serumu zdravih odraslih osoba uglavnom potiče iz jetre. a u serumu dece i iz kostiju. holesterola. bilirubina. Kristali tripl-fosfata ... jetri. C reaktivni protein(CRP). Tumačenje biohemijskih analiza krvi (Povišene i smanjene vrednosti kreatinina. Normalne vrednosti u krvi: 78-217 U/l za muškarce.normalno: negativni -Pozitivan nalaz se javlja kod starijih muškaraca i ukazuje na oštećenje prostate. kostima. jetri. alkalna fosfataza. Povišene vrednosti mogu da ukazuju na povećanu razgradnju kostiju i na mogući razvoj osteoporoze. Gama glutamil transferaza (GGT) GGT je veoma osetljiv indikator za oboljenja jetre.. placenti i leukocitima. Zbunjuju nas i stručni medicinski termini poput. Kristali kalcijum-oksalata . prostati. epitelu tankog creva i mozgu.normalno: negativni -Pozitivan nalaz može da bude znak bakterijske infekcije. amilaza.2009 Stalno smo u dilemi da li su naši biohemijski parametri laboratorijske analize u granicama normale i šta se dešava ako su povišeni ili sniženi. Gljivice . bubrežnim tubulima. GGT. GGT. a mogu se javiti i kod dijabetičara.normalno: negativna ili malo -Pozitivan nalaz nema veći dijagnostički značaj.. transaminaze. mada je prisutan i u pankreasu i bubrezima. ALP je fiziološki povišen kod trudnica u trećem trimestru trudnoće. rak). kreatinin. Enzim je prisutan najviše u epitelu tankog creva. Povećane vrednosti pokazuju da se proces razgradnje i izgradnje kostiju odvija "punom parom".normalno: malo -Pozitivan nalaz ne mora da ukazuje na oboljenje.normalno: negativni -Pozitivan nalaz ukazuje na neka oboljenja bubrega. Kristali mokraćne kiseline . CRP.Kristali i soli Urati amorfni . ali i kod oboljenja jetre. Spermatozoidi .normalno: negativni -Pozitivan nalaz nema dijagnostički značaj. Padžetova bolest). ožiljno tkivo. triglicerida.) Autor: dr Sonja Ilić Postavljeno: 10. kongestije srca i ulcerativnog kolitisa daju umereno povišene vrednosti ALP-a u serumu. na bolesti kostiju (osteosarkom. Najviše -GT-a ima u bubregu. Sluz .. šta znače pojedine skraćenice i koja je njihova uloga u organizmu. amilaza. hiperparatireiodizam. ali može da bude znak peska u bubregu. Normalne vrednosti su 8-40 za muškarce i 5-35IJ/I za žene. . što je normalno samo u detinjstvu ili nakon preloma.05. metastaze. Takođe.. nalazi se na mestima intenzivne apsorpcije aminokiselina. Alkalna fosfataza (ALP) Alkalna fosfataza je grupno-specifični enzim koji katalizuje hidrolizu monoestera fosfatne kiseline i alkohola. 68-234 U/l za žene. Karakteristično je povišenje u slučajevima postojanja prepreke u žučnim putevima (kamen.

Povišene koncentracije ovih enzima govore o propadanju ili oštećenju prvenstveno jetre. srčanom mišiću. oštećenja jetre izazvanog alkoholizmom. Alfa amilaza Alfa amilaza je enzim male molekularne mase. Prisutni su u krvi u dva oblika: kao AST (ili SGOT) i ALT (ili SGPT). mišićne distrofije. sokova. Normalne vrednosti : 7-38 IJ/I Povišene vrednosti AST-a su prisutne kod infarkta miokarda. pankreasu. Laktat dehidrogenaza (LDH) LDH je enzim koji sa nalazi u jetri. perforacije čira na želucu. dekompenzovane srčane bolesti i zloćudnog tumora pankreasa. postojanja opstrukcije u žučnim putevima. Alanin aminotransferaza (ALT) Normalne vrednosti: 8-41 IJ/I Povišene vrednosti ukazuju na akutno oštećenje jetre. tumori) i kod bolesti pljuvačnih žlezda (mumps). pankreatitisa. hroničnog hepatitisa. (akutne infekcije ili toksičnog ošćtećenja jetre. U visokim koncentracijama se nalaze u jetri. mišićne distrofije i premorenost. S-alfa amilaza –normalne vrednosti: 28-100 IJ/I U-alfa amilaza – normalne vrednosti: . Aminotransferaze (Transaminaze) Aminotransferaze su unutarćelijski enzimi koji učestvuju u metabolizmu aminokiselina i ugljenih hidrata. infarkta miokarda. Po mestu delovanja spada u enzime digestivnih sokova. unosom gaziranih pića. kod opstruktivnog ikterusa. hipotireoza i moždani udar praćen nekrozom.srčani infarkt. Kreatin kinaza (CPK) CPK cepa kreatin fosfat i tom prilikom se dobija energija neophodna za funkcionisanje ćelijskog metabolizma. kod bolesti jetre (izrazito visoke vrednosti kod virusnog hepatitisa i u akutnom toksičnom hepatitisu. manje u mozgu. mišićima i mozgu. povrede mišića. primarnih ili metastatskih tumora jetre. a može biti povišena i kod bolesti bilijarnog trakta (holecistitis. Ovim enzimom su bogati skeletni i srčani mišići i mozak. uremiji i u postoperativnim stanjima. ciroze jetre.Aktivnost je povišena kod ciroze jetre. ciroze ili rak jetre) i infarkta miokarda. kod bolesti pankreasa (hronični i akutni pankreatitis i karcinom) i kod masivnog infarkta. . aktivnog hroničnog hepatitisa). Povišenje nivoa u krvi javlja se u svim slučajevima gde su oštećena i razorena pomenuta tkiva . bubrezima. i u diferencijalnoj dijagnostici bolesti jetre. pankreasa i drugih bolesti. ileusu. najčešće izazvano terapijom antibioticima. intestinalnoj opstrukciji. akutnog virusnog hepatitisa. a povišene su i kod virusnih hepatitisa. skeletnim mišićima i eritrocitima i katalizuje međusobno pretvaranje laktata i piruvata. bubrezima. holangitis. holelitijaza).0-450 IJ/I Amilaza je povišena u serumu obolelih od bolesti pankreasa (akutni pankreatitis. Određivanje katalitičke koncentracije alfa amilaze koristi se u dijagnostici i praćenju uspeha u terapiji akutnog pankreatitisa i za otkrivanje upalnih procesa pljuvačnih žlezda. Određivanje katalitičke aktivnosti tih enzima značajno je u dijagnostici bolesti jetre i infarkta miokarda. plućima i u nizu drugih organa. srcu. Aspartat aminotransferaza (AST) AST-a ima najviše u jetri.

nekroza) i povrede. bubrežnim bolestima. Koncentracija kreatinina u serumu zavisi prvenstveno od glomerularne filtracije. opstruktivnoj žutici. Urea Urea je krajnji produkt metabolizma belančevina. pa je dobar pokazatelj funkcije bubrega. šoku. virusnom hepatitisu.2 mmol/l. a jednu trećinu putem stolice.hepatitis (A. Mokraćna kiselina (urati) Mokraćna kiselina je proizvod metabolizma purina. Povišena koncentracija uree u serumu je kod bolesnika koji imaju smanjenu funkcionalnu sposobnost bubrega (glomerulonefritis. Uzrok može da bude i jak proliv koji je doveo do dehidracije organizma. Određivanje bilirubina ima veliki značaj u diferencijalnoj dijagnostici žutica. jetre. Kreatinin Kreatinin nastaje iz kreatina. kože. Povišene vrednosti se javljaju kod gihta (taloženja kristala mokraćne kiseline u zglobovima). Metaboliše se u jetri i izlučuje u žuči. Mali porast ukazuje na izmenjenu funkciju jetre. Normalne vrednosti: 53-124 umol/l Povišen je kod akutne i hronične bubrežne insuficijencije. antiinflamatorni lekovi).8-7. Normalne vrednosti: muškarci 200-420. metastatskom karcinomu. krvlju dolazi do bubrega gde se delom izlučuje iz organizma. pijelonefritis. Izlučuje se putem bubrega tj. hipoksiji. organizam je mora eliminisati. infarktu miokarda. Kako je ona raspadni produkt metabolizma. žene 140-340 umol/L. nefroskleroza) i kod bolesnika kod kojih je povećana razgradnja proteina u organizmu (groznica. Snižene vrednosti nemaju dijagnostički značaj. Oko 80 % bilirubina nastaje razgradnjom hemoglobina iz eritrocita (nakon 120 dana života eritrocita u krvi) u retikuloendotelnom sistemu (RES). citokromi. kao i kod dugotrajnog gladovanja ili nedovoljnog unosa hranljivih materija. Akumulira se u krvi kada postoji oštećenje jetre. Preostalih 20 % dnevno stvorenog bilirubina nastaje iz prethodnika eritrocita u koštanoj srži (neefikasna eritrocitopoeza) i drugih hem proteina (mioglobin. pluća. B i C). postojanje kamena u žuči ili virusna upala . materije koja nastaje razlaganjem hrane i nukleinskih kiselina u organizmu. Takođe. Bilirubin Bilirubin je krajnji produkt razgradnje proteina koji sadrže hem. Retko je povišen i u drugim slučajevima abnormalnosti enzimskog sistema u organizmu. i kod raspadanja crvenih krvnih zmaca i nekih tumora. Smanjene vrednosti se javljaju kod trudnica i žena uopšte. prepreke u mokraćnim putevima i oštećenja funkcije bubrega nekim lekovima ili otrovima. cirozi. kod svih stanja praćenih propadanjem skeletnih mišića. Normalne vrednosti u krvi: 3-30 mikromola/L. Povišene vrednosti kreatinina mogu biti i posledica veće fizičke aktivnosti ili uzimanja steroida. U normalnim okolnostima te materije se gotovo uvek odstranjuju putem mokraće. a razlog . Normalne vrednosti uree u krvi: 2. mokraće azotemija il i uremija predstavlja gomilanje azotnih jedinjenja u krvi zbog poremećene funkcije bubrega. a to čini na dva načina: dve trećine preko mokraće. Snižena je kod dugotrajnog gladovanja i teških oštećenja jetre.Povišen je u megaloblastnoj i pernicioznoj anemiji. katalaza). zapušenje žučnih puteva ili povećano razaranje crvenih krvnih zrnaca. Uzroci povišenja mogu biti dugotrajno lečenje nekim lekovima (tetraciklini.

I neki lekovi mogu da povise nivo holesterola. Lipidi Visoki rizik učestalosti ateroskleroze su bolesti uzrokovane poremećajem metabolizma lipida. Njegova koncentracija u krvi je usko povezana sa metabolizmom masti u organizmu. a zavisi i od niza drugih faktora: pre svega načina ishrane.46-2. kao i oštećenje funkcije bubrega takođe dovode do njenog porasta. opstruktivnom ikterusu. kod alkoholičara. LDL holesterol LDL kolesterol ili ″loš holesterol″ i njegovo određivanje je važno kao faktor rizika za koronarna oboljenja i za aterosklerozu Normalne vrednosti su 1. Normalne vrednosti su 1. to je bolje. apsorbuje i resintetiše u ćelijama crevne sluzokože. bolesti jetre.5. anemije i u slučaju uzimanja lekova poput aspirina. nasleđa. Višak se deponuje u obliku masnih naslaga. Povišene vrednosti obično su povezane sa nepravilnom ishranom i stresom. a samim tim i mokraćna kiselina.povišenog nivoa mokraćne kiseline može biti i smanjena sposobnost bubrega da je izluči. pre svih ateroskleroze Trigliceridi Masnoća iz hrane se hidrolizuje u tankom crevu. i podataka dobijenih elektroforezom lipoproteina. Povišen je kod ishrane bogate masnim materijama. I minimalno smanjenje upućuje na povećani rizik od ateroskleroze (taloženja rnasnoća na unutrašnjim zidovima krvnih sudova. hipotireozi i nizu naslednih bolesti (hiperholesterolemija tip IIa).5 mmol/l. Poremećaji metabolizma lipida se procenjuju na osnovu koncentracija holesterola i triglicerida u plazmi. kod nekih bolesti kod kojih postoji teško oštećenje jetre (ciroza i teški hronični hepatitisi). HDL2 ima protektivnu ulogu.03-1. Snižene vrednosti su obično kod hiperfunkcije tiroideje. ulazi u limfne sudove i u cirkulaciju tj. Normalne vrednosti u krvi: 3. Normalne vrednosti su 0. kao npr. stiže do jetre. hormona štitne žlezde. Tada se povećava rizik nastanka kardiovaskularnih bolesti. rada hormona tj. odnosno njegova podfrakcija. diabetes mellitusu. žlezda sa unutrašnjim lučenjem. Povećani HDL je pokazatelj zaštićenosti od kardiovaskularnih bolesti. Visoke vrednosti se zapažaju i kod pojedinih oblika raka. estrogena. kod trovanja olovom. HDL holesterol. HDL-holesterol Od ukupnog holesterola u serumu oko 20% otpada na HDL kolesterol (Heavy density cholesterol). u početnoj fazi hepatitisa. lipoidnoj nefrozi. visokog krvnog pritiska i u trudnoći. Što su više vrednosti HDL holesterola. Snižena koncentracija nema dijagnostički značaj. u Daunovom sindromu. anabolici i kontraceptivi. Stres i izuzetno naporne fizičke aktivnosti. Smanjen je i kod pothranjenosti. što dovodi do njihovog začepljenja i bolesti kao što su infarkt srca i moždani udar). Pojedini lekovi. a pre svih terapija citostaticima ili zračenjem kod pojedinih vrsta raka podiže ekstremno njen nivo usled raspada velikog broja tumorskih ćelija iz kojih se oslobađa purin.55 mmol/L.53 mmol/L.55-4. funkcije i integriteta vitalnih organa poput jetre i bubrega. Holesterol Stvara se u jetri. kod gojaznosti i psorijaze. jer ovaj holesterol "čisti" krvne sudove. loše ishrane. .10 .28 mmol/L.

opekotina i enteritisa.Povišen je nivo kod povećanog unosa hranom. odbrambena. enzimska. slezini i kostnoj srži. Povećana koncentracija ukupnih proteina – hiperproteinemija javlja se kod dehidratacije. Jednostavni proteini izgrađeni su samo od aminokiselina. teške opekotine. malapsorpcija). Ovaj test oponaša fiziološko uzimanje hrane pod standardnim uslovima. Albumini Albumin je protein koji se sintetše u jetri. slezina. malapsorpcije. eritrocitima i parametrima koji određuju morfologiju eritrocita (MCV. terminalnih stanja bolesti jetre. Funkcija pojedinih proteina može biti: održavanje osmotskog pritiska. osnovna mu je funkcija održavanje ravnoteže tečnosti u organizmu. gubljenje hemoglobina i sinteza novog hemoglobina. sastavni je deo hemoglobina. Sastavljeni su od aminokiselina međusobno povezanih peptidnim vezama.hipoglikemija – hiperplazija. bolesti jetre. oštećenja funkcija jetre. kod leukemije i nekih drugih malignih bolesti. Smanjenje koncentracije triglicerida je od manje dijagnostičke vrednosti i može se naći kod malnutricije. Normalne vrednosti: 3. paraproteinemije i mijeloma i hroničnih bolesti (ciroza jetre. povišena i u testu se određuje vreme za koje će koncentracija glukoze pasti na normalu. kod poremećaja u metabolizmu glikogena i ponekad kod bolesti jetre. hipertireoze. citohroma i mnogih enzima.5-6. Zajedno sa hemoglobinom.1 mmol/l. nefrotskog sindroma. zatim jetra. kontraceptiva. deponovanje u crevima. sarkom. Koncentraciju gvožđa u serumu određuje nekoliko faktora uključujući apsorpciju iz creva. Ukupni proteini Proteini su gradivni materijal čovečijeg tela. urođenih grešaka organizma (disalbuminemija i analbuminemija). SLE. smanjene sinteze proteina ili povećanog katabolizma proteina (hipertireoza. Smanjene koncentracije albumina se javljaju kod jake proteinurije (nefrotski sindrom). opstrukcije žučnih puteva. neproteinsku ili prostetičnu grupu. jetri. Prema sastavu proteini se dele na jednostavne i složene. koštana srž i bubrezi. Koncentracija glukoze u krvi se održava u granicama normale delovanjem složenog hormonskog sistema. manjak hormona koji su antagonisti adrenalina. i što je za savremenog čoveka veoma važno istaći stres. Glukoza Glikemija pokazuje količinu glukoze (šećera) u krvi. puferska. hipotireoze. Snižena koncentracija glukoze . nefroza. Gvožđe Gvožđe je jedan od esencijalnih oligoelemenata u organizmu. šećerne bolesti. OGTT je test kojim se ispituje metabolizam ugljenohidrata i pomoću kojega se može prepoznati rani stadijum dijabetesa. feohromocitom. hormonska itd. MCH i MCHC) pruža uvid u stanje koštane srži.hiperglikemija – diabetes mellitus. diabetes melitus. gradivna. šok. gubitka proteina iz organizma. mioglobina. Određivanje . hroničnog alkoholizma. a složeni proteini pored svoje proteinske strukture sadrže i tzv. kronične upale). Glukoza tolerans test (OGTT) Dijagnoza šećerne bolesti ili drugih oblika poremećaja u metabolizmu ugljenohidrata potvrđuje se izvođenjem klasičnog testa tolerancije na opterećenje glukozom (OGTT). Koncentracija glukoze je. transportna. Glavno skladište gvožđa je retikuloendotelni sistem. stanja sa povišenim adrenalinom. nakon opterećenja organizma glukozom. adenom i karcinom pankreasa. Snižena koncentracija ukupnih proteina – hipoproteinemija javlja se kod prekomerne hidratacije. uzimanja nekih lekova npr. Povišena koncentracija glukoze .

kod razaranja crvenih krvnih zrnaca. TIBC (total iron binding capacity). gastrointestinalnih poremećaja (gastritis. Povišen je kod insuficijencije bubrega i nadbubrežne žlezde. nedovoljne ishrane. održavaju normalni osmotski pritisak i hidrataciju. aktivatori su enzima itd.3 mmol/l. Normalne vrednosti: 3.9-30 umol/L. malapsorpcija. gladovanja. gubitka povraćanjem ili dijarejom i naglog prelaza kalijuma iz ekstracelularne tečnosti u ćeliju (dijabetična acidoza). Porast TIBC-a se često javlja kod stanja sa smanjenom koncentracijom gvožđa u organizmu. UIBC (unsaturated iron binding capacity). kod žena koje koriste oralne kontraceptive.samo gvožđa nema nikavog značaja za postavljanje dijagnoze anemije. tumor želuca. TIBC je smanjen u cirozi. hipofunkcije i infektivnih bolesti (pneumonija). Povišeno je kod višestrukih transfuzija. Kalijum Izuzetno važan mineral koji direktno utiče na funkciju nerava i mišića.8-5. Normalne vrednosti: 139-154 mmol/l. kod anemija. uremije. . nefritis. povraćanja. autoimune bolesti) i u toku perioda aktivnog i intenzivnog stvaranja ćelija krvi (hematopoeze). Normalne vrednosti: 8. Elektroliti Elektroliti učestvuju u održavanju ravnoteže i raspodele vode. hemohromatozi. traume ili oboljenja centralnog nervnog sistema. proliva ili pankreasne fistule. hiperfunkcije nadbubrežne žlezde. jake diureze. kod nekroze jetre zbog otpuštanja feritina. nefrozi. Natrijum Zajedno sa anjonima predstavlja najveći deo osmotski aktivnih materija u plazmi koje regulišu u velikoj meri raspodelu vode u telu. intestinalna opstrukcija). proliv). gubitak gvožđa (nefroza. kod dilucije ekstracelularne tečnosti. kod trovanja olovom. različitih vrsta anemija. Normalno je da samo jedan deo transferina ima vezano gvožđe. potpomažu rad srca i drugih mišića. preteranog gubitka. trudnoće i akutnog hepatitisa. hemohromatoze i virusne upale jetre. odnosno koliki je ukupni kapacitet vezivanja gvožđa u serumu. dok je drugi deo transferina slobodan. prekomernog davanja preparata gvožđa. TIBC I UIBC Gvožđe se u telu transportuje spojeno sa belančevinom globulin transferinom ili siderofilinom. Od količine transferina u serumu zavisi koliko se gvožđa može vezati. u smislu njihove oštećene kontraktilne sposobnosti. hiperfunkcije nadbubrežne žlezde. tj. hroničnim infekcijama i malignim bolestima. i nagle terapije visokim dozama kalijumovih soli. krvavljenja. kod preteranog gubitka tečnosti (povraćanje. povećanog ubrzanog razaranja crvenih krvnih zrnaca. Smanjen je u slučaju insuficijencije bubrega i nadbubrežne žlezde. Taj deo transferina koji još može vezivati gvožđe zove se nezasićeni kapacitet vezivanja gvožđa. teža krvarenja) ili smanjeno otpuštanje gvožđa iz RES-a (akutne i hronične infekcije. Smanjene koncentracije kalijuma u serumu su kod gubitka usled prekomerne diureze. Povišene koncentracije nastaju kod hiperfunkcije nadbubrežne žlezde. nezasićen. pre svega. neadekvatnog unosa. Smanjena koncentracija gvožđa u serumu (hiposideremija) je posljedica nedostatka gvožđa u organizmu čiji uzrok može biti malnutricija.

D hipovitaminoze. kod pojedinih tumora i metastaza tumora u kostima. insuficijencije bubrega. hroničnog alkoholizma i hronične upale jetre. proliva. kao u slučajevima povraćanja. hipoparatireoze i hipervitaminoze D.05. aktivnosti organa za varenje i stanja bubrega. a samim tim i u krvi. Njegova koncentracija u serumu je pod direktnim uticajem paraštitastih žlezda.2009 . dugotrajne imobilizacije tj. takođe je važan u aktivaciji mnogih metaboličkih puteva. odnosa i Postavljeno: 06. Može biti i sniženih vrednosti u slučaju kod hipoparatireoidizma. Nivo kalcijuma u organizmu. Značajan je za prenos signala između nerava i mišića kao i pravilno funkcionisanje srca i krvnih sudova. direktno zavisi od harmoničnog rada žlezda sa unutrašnjim lučenjem (pre svega paraštitastih žlezda). Tumačenje laboratorijske analize krvi (Normalne vrednosti krvne slike. Kalcijum Kalcijum se u organizmu nalazi najvećim delom u kostima. najčešće intravenski ili u vidu injekcija. poremećaja rada nadbubrežnih žlezda. Povišen je kod visoke koncentracije nivoa hormona paraštitaste žlezde. gubitka učestalim stolicama. unosa namirnica koje sadrže kalcijum. upale pankreasa. kod preterane konzumacije alkohola i kao posledica uzimanja nekih lekova smanjen kod hiperparatireoze. manjim delom u plazmi (1-2%). Povišen je kod insuficijencije bubrega.Hlor Predstavlja neorganski anjon u vanćelijskoj tečnosti. svih bolesti praćenih razgradnjom kostiju.. hroničnog plućnog emfizema. smanjenja količine belančevina u organizmu.. smanjene. To se viđa pre svega kod bubrežnih bolesti. Kada je reč o laboratorijskom ispitivanju krvi. ono podrazumeva dve vrste analiza: one koje su usmerene na ispitivanje vrste. dehidratacije (gubitka tečnosti iz organizma) i preteranog lečenja fiziološkim rastvorom. nekih malignih bolesti i kod pacijenata kod kojih zarastaju kosti. Magnezijum Prvenstveno je međućelijski elektrolit. prekomernog znojenja. Povišenje nivoa se retko javlja i to kod uzimanja prekomernih količina soli magnezijuma. metaboličke alkaloze. oboljenja jetre. kod viška vitamina D. apsorpcije u organima za varenje. manjka vitamina D.) Autor: dr Sonja Ilić Cilj svake laboratorijske analize je dobijanje tačnog i pouzdanog nalaza koji će pokazati da li su u fiziološkim funkcijama i procesima nastupile promene. Povišene koncentracije fosfora nalazimo kod Pagetove bolesti. Kada se hlor preterano konzumira ili zadržava u organizmu dolazi do ispoljavanja acidoze (kiselosti). kod kojih bolesti su povišene. Fosfor Fosfor je uz kalcijum važan za izgradnju kostiju. ozbiljnije insuficijencije bubrega sa gubitkom soli. Ukoliko se gubi dolazi do alkaloze (baznosti). ishrane. Izuzetno je važan za održavanje kiselinskobazne ravnoteže u organizmu. šećerne bolesti. funkcije bubrega i metabolizma kostiju. Javlja se i kod pothranjenosti i gladovanja. S obzirom na smanjenje koncentracije ovog minerala u svakodnevnoj ishrani daleko je češći njegov manjak. hroničnog alkoholizma. poremećaja acidobazne ravnoteže. Smanjenu koncentraciju fosfora nalazimo kod malapsorpcije. broja. velikog broja bolesti varenja.

Normalne vrednosti su 11. a ujedno je i važan prognostički pokazatelj efikasnosti lečenja i ekvivalentan podatak o anizocitozi koja se uočava u krvnom razmazu. oslobađanjem ugljen dioksida i novim vezivanjem kiseonika.72 x 1012/l za muškarce). Povišene vrednosti mogu biti povećane u stanjima hemokoncentracije organizma. KKS uključuje broj eritrocita.0. MCV (mean cell volume) – prosečni volumen eritrocita .470 l/l i kod muškaraca 0. limfociti). jer eritrociti imaju manju zapreminu iako sam broj eritrocita ne mora da bude smanjen. RDW). Kompletna krvna slika (KKS) Kompletna krvna slika se radi zbog procene opšteg zdravstvenog stanja i otkrivanja raznovrsnih poremećaja poput anemija. eritrocitne konstante (MCV. Hemoglobin Hemoglobin (HGB) je sastojak crvenih krvnih zrnaca eritrocita. stanja uhranjenosti organizma i izloženosti otrovnim materijama. ciroze jetre. MCH.izgleda ćelijskih elemenata krvi (krvna slika. dijagnostički su značajne u klasifikaciji pojedinih anemija i uvek se posmatraju u korelaciji sa dobijenim vrednostima broja eritrocita i koncentracije hemoglobina.5 %. Ovaj ciklus se zatvara vraćanjem krvi u pluća. povećane funkcije štitaste žlezde (hipertireoze).08 x 1012/l za ženu i od 4. a smanjuje se i sa godinama života. Normalne vrendosti su 29-32. Normalne vrednosti su 81 . Takođe je smanjen kod anemija.9 pg MCHC (mean cell hemoglobin concentration) – prosečna koncentracija hemoglobina na litar eritrocita. Povećane vrednosti eritrocitnog indeksa MCHC sreću se kod bolesnika sa teškim oblikom dehidratacije. Promene vrednosti pojedinih eritrocitnih konstanti.5-16. crvena krvna zrnca. leukocita i trombocita. PDW).41 .350 g/l RDW (red cell distribution width) – mera varijabilnosti veličine eritrocita.34 x 1012/l do 5.86 x 1012/l do 5. hemoglobin i hematokrit Eritrociti Eritrociti (RBC). Normalne vrednosti su od 3. koncentracije hemoglobina i hematokrita i daju informaciju o kvalitetu eritrocita.53 l/l. Normalna koncentracija je 110-180 g/L.daje informaciju o veličini eritrocita. naročito MCV parametra. bazofili. On prenosi kiseonik iz pluća u tkiva i ugljen dioksid iz tkiva nazad u pluća. Povećan je u stanjima hemokoncentracije organizma i kod policitemija Hematokrit Hematokrit (HCT) predstavlja volumen eritrocita u jedinici pune krvi. Povećane vrednosti hematokrita se viđaju kod dehidratacije i šoka. ali i kod zdravih ljudi. Eritrocitne konstante Eritrocitne konstante se izračunavaju iz broja eritrocita.356 . monociti. Normalne vrednosti su za žene 0. infekcija. Kod akutnog krvarenja hematokrit može da bude normalan. trombocitne konstante (MPV. Svakim udahom krv u plućima dobija kiseonik i zahvaljujući upravo hemoglobinu distribuira ga do svih tkiva i organa. leukemija. Hematokrit je smanjen u trudnoći. bolesnika sa hroničnom . Kod anemije usled nedostatka gvožđa hematokrit je smanjen. opekotina i infekcija. RDW specifično ukazuje na postojanje jedne ili više populacija eritrocita što je karakteristika pojedinih hematoloških bolesti eritrocitne loze. Snižene vrednosti su najčešće znak anemije ili gubitka krvi usled krvarenja. Normalne vrednosti su 310 . Koncentracija hemoglobina je snižena kod anemija. kojima se proverava biohemijski sastav krvi i na osnovu toga ustanovljava rad ili stanje pojedinih organa i tkiva. hematološki parametri) i druge.0. dok se povećane vrednosti MCV mogu naći kod megaloblastne anemije (nedostatak vitamina B12 ili folne kiseline). za hemoglobin se umesto njega vezuje ugljen dioksid. diferencijalnu krvnu sliku (podvrste leukocita: neutrofili. a u fazi oporavka se smanjuje. MCHC. su najzastupljenije ćelije a uloga im je da transportuju kiseonik vezan za hemoglobin iz pluća do drugih tkiva. eozinofili.99 fl MCH (mean cell hemoglobin) . Kada se oslobodi kiseonik prekopotreban za nesmetani rad ćelija. kod policitemija.prosečna količina hemoglobina u eritrocitu.

kao što je npr. Normalne vrednosti su 0 . Manjak trombocita (trombocitopenija) izaziva sklonost krvarenju. kada jednom uđu u tkiva. kod TBC.9 10x109/l. trombociti su sniženi kod hemioterapija. Kada je njihov broj uvećan (leukocitoza). međutim. Leukopenija. počinju da bubre i postaju makrofagi koji su izvanredno sposobni da se bore sa infektivnim agensima. masivnih trovanja. . normalne vrednosti 7.opstruktivnom bolešću pluća (hronični opstruktivni bronhitis i emfizem).6% Limfociti (LYM) predstavljaju populaciju leukocita koja uključuje dve osnovne subpopulacije: T limfocite.. ali ubrzana sedimentacija je indikator za dalja ispitivanja. smanjenom funkcijom štitaste žlezde (hipotireozom). Višak izaziva pojačano zgrušavanje krvi i može da dovede do stvaranja krvnog ugruška u kardiovaskularnom sistemu. kao i kod pacijenata na radioterapiji. Uzimanje pojedinih lekova takođe može da dovede do smanjenja broja belih krvnih zrnaca i zato se kod takvih pacijenata moraju sprovoditi redovne laboratorijske analize. nefroze. u stresnim situacijama. Normalne vrednosti su 1-10% Eozinofilni granulociti (EOS) učestvuju u obrani organizma od alergijskih agenasa i parazitarnih infekcija. tumora. Normalne vrednosti su 40-70% Monociti (MONO) zajedno sa neutrofilnim granulocitima čine osnovu fagocitnog odbrambenog sistema u organizmu. Neutrofilni granulociti (NEU) su najzastupljeniji fagocitni leukociti. svim vrstama šoka. Normalne vrednosti su 3. a to su: PDW (Raspodela trombocita po volumenu). Leukociti Leukociti (WBC). bela krvna zrnca. Sedimentacija je ubrzana kod upala. Učestvuju u imunom odgovoru. Nekontrolisana produkcija belih ćelija (leukemija) nastaje usled kancerozne mutacije mijelogenih ili limfogenih ćelija.. kod postoperativnih stanja. Morfološke osobine trombocita mogu se pratiti na osnovu dva indeksa koji se dobijaju elektronskim posmatranjem određenog volumena krvi u brojaču. Normalna brzina sedimentacije ne isključuje mogućnost postojanja bolesti. Ako je njihov broj manji. kod opšte slabosti organizma. Normalne vrednosti su 0-1% Trombociti Trombociti (PLT) su ćelije koje učestvuju u koagulaciji (zgrušavanju) krvi . sve one su deo odbrane organizma protiv najezde infektivnih i drugih štetnih materija. javlja se kod virusnih infekcija. leukocitoza ili groznica. razaranja ćelija. se stvaraju u koštanoj srži i štite organizam od infekcija. Ako se krv koja sadrži antikoagulans pusti da stoji u uspravno postavljenoj pipeti. povećava se rizik od infekcije. normalne vrednosti 16-25 MPV (Prosečni volumen trombocita). odnosno da je napadnuto. Monociti su nezrele ćelije čija je sposobnost da se bore mala. oboljenja jetre. Brzina kojom se ove ćelije talože je osetljiva na indeks reakcije tela na povredu ili bolest. smanjenje broja belih krvnih zrnaca. koji učestvuju u ćelijskom imunitetu i B limfocite koji se transformišu u plazma ćelije koje proizvode antitela i tako učestvuju u humoralnom imunitetu. eritrociti će se postupno početi taložiti na dno. Neutrofilni granulociti su zrele ćelije koje mogu da napadaju i razaraju bakterije i viruse čak i u krvnoj cirkulaciji. Postoji pet različitih vrsta belih krvnih zrnaca.50 % Bazofilni granulociti (BASO) su najmanje zastupljena populacija leukocita u perifernoj krvi i učestvuju u alergijskom odgovoru. Normlane vrednosti su 140-450 x 109/l. akutne reumatske groznice i reumatoidnog artritisa. to ukazuje da telo proizvodi veći broj ovih ćelija. akutnog infarkta miokarda. Normalne vrednosti su 20 . reumatskih bolesti npr. Normalne vrednosti su 2-12 mm/h. u trudnoći i posle porođaja. oboljenjem jetre (ciroza) i kod teških alkoholičara.80-12 fl Sedimentacija eritrocita Sedimentacija je brzina kojom se krvne ćelije izdvajaju iz seruma. na primer bakterijama. hepatitisa C. malignih oboljenja.

U rutinskoj praksi mnogo više značaja ima povišena vrednost SE Značenje sedimentacije je u tome što ona ukazuje na moguće postojanje organske bolesti ili da se prati tok bolesti. Povišene vrednosti SE • • • • Anemije Bubrežne bolesti Osteomijelitis Trudnoća . kongestivne srčane insuficijencije. Rouleaux formacija eritrocita koje se talože na dno. Uzrok ubrzane sedimentacije eritrocita Uzrok je povećana količina belančevina plazme: fibrinogena i globulina velike molekularne mase u raznim patološkim stanjima što dovodi do stvaranja tzv. Do nedavno se vrednost SE izražavala vrednostima sedimentacije u prvom i u drugom satu. pa se poređenja rezultata kod istog pacijenta dobiju poređenjem rezultata SE u prvom satu u dva merenja. Sa druge strane ova metoda je i nesenzitivna. Kada je povećana sedimentacija eritrocita Autor: dr Vladimir Kecman Postavljeno: 02. jer se mnoge bolesti karakterišu porastom vrednosti SE. Senzitivnost i specifičnost Iako veoma nespecifična i ne senzitivna metoda i danas se održala u rutinskoj praksi.menstruacija (neznatno ubrzanje). Termin nespecifična znači da porast vrednosti ne razjašnjava o kojoj je bolesti reč. pojedinih vrsta anemija.do puberteta: 3 .2008 Sedimentacija eritrocita (SE) je jedna od prvih. Predstavlja brzinu kojom se talože eritrociti u posebno konstruisanoj staklenoj cevcici izraženu u milimetrima taloga eritrocita u vremenskoj jedinici.12. Normalne vrednosti Pod normalnim vrednostima se smatraju sledeći intervali: Odrasli (Westergrin metod): • • • • Muškarci ispod 50 godina starosti: manje od 15 mm/sat Muškarci preko 50 godina starosti: manje od 20 mm/sat Žene ispod 50 godina starosti: manje od 20 mm/sat Žene preko 50 godina starosti: manje od 30 mm/sat Deca (Westergrin metod): • • Novorođenče: 0 . ali je vremenom napušteno određivanje sedimentacije u drugom satu. Usporena je kod novorođenčeta. alergijskih stanja. policitemije. ako ne i prva laboratorijska analiza krvi koja se počela koristiti u savremenoj medicini. životno ugrožavajuće bolesti mogu biti praćene sasvim normalnom vrednošću SE. Rezultati testa se izražavaju u milimetrima na sat. Mnoge čak i teške.2 mm/sat Neonatus .13 mm/sat Postoje ljudi koji iz neobjašnjivih razloga od rođenja imaju povišenu SE i nikad im se u životu ne ispolji oboljenje koje bi to objasnilo.

.masnoća" u krvi (statinima) ili na terapiji aspirinom. Postavljeno: 16. Reč je o proteinu koji se proizvodi u jetri.• • • • • Reumatska groznica • Reumatoidni artritis • Sifilis Sistemski eritemski lupus Oboljenja štitne žlezde Tuberkuloza Ostala zapaljenjska stanja Veoma povišena SE(trocifrena) • • • • • • Giant cell arteritis Hyperfibrinogenemia (povišena koncentracija fibrinogena u krvi) Multipli mijelom Primarna makroglobulinemija Nekrotizirajući vaskulitis Reumatična polimijalgija Snižene vrednosti SE • • • • • • Zastojna srčana slabost Hiperviskoznost Hipofibrinogenemia Hipoproteinemija Policitemija Anemija srpastih erotrocita Stanja koja mogu uticati na promenu rezultata SE • • • • • • • • • Alergiski vaskulitis Atriajalni miksom Autoimuni hepatitis Endometritis Eozinofilni fascitis Erizipel Juvenilni reumatoidni artritis Legionarska bole Zapaljenje srčane maramice nakon infarkta miokarda itd. Njegova koncentracija u venskoj krvi se koristi kao značajan biohemiski parametar za mnoga stanja. niti za životnu dob. Takođe mogu se očekivati i kod kod šećerne bolesti i arterijske hipertenzije. Visoke vrednosti se mogu očekivati kao posledica pojačanog fizičkog napora. pušenje i visoka nadmorska visina.11. trudnoća (naročito poslednjih nekoliko meseci). Kada je povišen C reaktivni protein (CRP)? Autor: dr Vladimir Kecman CRP je skraćenica koja označava C reaktivni protein.. Normalna koncentracija CRP . Reumatoidnih faktora. a naročito povišene masnoće u serumu (lipemija) i postojanje tzv.2008 . uzimanje oralnih kontraceptiva. Ne postoji značajna razlika između referentnih vrednosti za muškarce i žene. Nenormalno niske vrednosti se mogu naći kod osoba koje su na terapiji lekovima za smanjenje .a se smatra do 10mg/l.

Kod virusnih infekcija to nije slučaj pa to takođe nekad može biti značajan diferencijalno dijagnostički parametar za razlikovanje bakteriskih i virusnih infekcija Zapaljenjska oboljenja creva Pneumokokna pneumonija Reumatska groznica Tuberkuloza • • • • .naročito bakteriskih u kojima je porast mnogo brži i izraženiji od porasta sedimentacije ili broja leukocita.Pravi značaj međutim u kliničkoj praksi ima porast koncentracije koji je obično karakteristika nekog od navedenih stanja: • • • • • • Maligna oboljenja (naročito limfomi) Sistemski lupus eritematodes Reumatoidni artritis Vaskulitisi Infarkt miokarda – visokosenzitivni CRP služi Kao parametar za procenu kardiovaskularnog rizika Infekcija .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->