P. 1
Srednja Skola Dobrinjska Gimnazija

Srednja Skola Dobrinjska Gimnazija

|Views: 328|Likes:
Published by Alen Hadzic

More info:

Published by: Alen Hadzic on Jan 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/26/2014

pdf

text

original

Srednja skola Dobrinjska Gimnazija

MATURSKI RAD TEMA: POLINOMI

Ucenik: Ademir Alibegovic

NA E VE RNE R H A J ZE NB E RG * NA J VE E ZA DO VO LJ ST VO U P ROU A VA NJ U MA T E MA T IK E JE ST E RA ZU ME VA NJ E . . P O MA E U O A VA NJ U P RA VILNO ST I I S IME T RIJ E I RA ZV I J A SP O SO B NO ST I ZA RA U NA NJ E . T O J E IME NILA C VE I .M A TEM A TI K A P O MA E RA ZVO J U LO GI K O G P RIST U P A P RO CE DU RA MA I A RGU ME NT IMA . .. T O MISLI O SE B I . A IME NILA C O NO IJ I J E B RO J ILA C O NO T O J E ST E . MISLI O MA TEMA T IC I . L. B E Z NJ E GA ZNA NJE MA LO ZNA I LE O PO LD INF E LD * O VE K JE PO P U T RA ZLO MK A . * M A TE MA T I K E F O RMU LE VI E NE O P ISU J U P RIRO DU VE P O ZNA VA NJ E P RIRO DE . N . P RO CE NU I LO GI K O RA SU IVA NJ E . T O LST O J RA ZLO MA K J E MA NJ I.

« U slucaju da formiramo izraz od konstanti i promjenjivih velicina uz upotrebu konacnog broja operacija sabiranja.a u zagrade pored slova pisemo promjenjive koje ucestvuju u izrazu: A(x)..«.STA JE POLINOM Ako govorimo o nekoj velicini koja moze imati razlicite vrijednosti redom -5. a glavna velicina jednaka glavnim velicinama monoma koje oduzimamo Proizvod dva monoma je monom. Kolicnik dva monoma je monom. Promjenjive velicine (varijable) su: x. a glavna velicina jednaka glavnim velicinama monoma koji sabiramo.z. algebarski izraz naziva se algebarski izraz sa jednom.y. . Definicija: Cijeli jednoclani algebarski izraz naziva se monom. dvije ili vise promjenjivih.y. B(x. mnozenja. a glavna velicina kolicniku glavnih velicina djeljenika i djelioca.v. Zbir dva ili vise slicnih monoma je monom. u. B.. a glavna velicina proizvodu glavnih velicina. Algebarske cijele racionalne izraze obiljezavamo najcesce velikim slovima. -2«.2.3.i nazivamo ih promjenjivim velicinama ili varijablama.y).«. ciji je koeficijent jednak kolicniku koeficijenata.z. P. Prema broju promjenjivih. oduzimanja i stepenovanja.znaci da se velicina mjenja. Razlika dva slicna monoma je monom. onda takve velicine oznacavamo opcim brojem x. ciji je koeficijent jednak razlici koeficijenata. slican monomima koji oduzimamo.c. ciji je koeficijent jednak zbiru koeficijenata. slican monomima koje sabiramo. onda se takav izraz naziva cijeli algebarski racionalni izraz ili polinom..««a.«. npr A. ciji je koeficijent jednak proizvodu koeficijenata.b.4«.Algebarski izraz moze da figurira sa jednom ili vise promjejivih.-4.-3.

8x² Q(x) = x .+ am xm Q(x) = b0+ b1x+.. oduzimanja i mnozenja...10x² + 5x³ Izra unaj: (x2 + 3x + 1) + (4x2 +5) . bn = 0 Sabiranje polinoma Pod sumom dva polinoma P(x) i Q(x) podrazumjevamo polinom oblika: P(x) + Q(x) = (a0 + b0 ) + (a1 + b1 ) x + .....2x² + 5x³ P(x) + Q(x) = 3 + 6x . Polinoma mozemo i djeliti ali rezultat djeljenja nije uvijek polinom.... Ako je m<n mora biti b(m+1) = ..RACUNSKE OPERACIJE SA POLINOMIMA Sa polinomima mozemo obavljati operacije sabiranja. P(x) = 3 + 5x ..+ bn xn ka emo da su jednaki ako i samo ako su im jednaki koeficijenti a i b te jednake potencije m i n... Za operacije sa polinomima vaze ista pravila kao i za operacije sa brojevima.. Rezultat ovih operacija sa dva polinoma je polinom.... Jednakost polinoma Za polinome P(x) = a0+ a1x+..+ (an + bn ) xn Primjer 1..

5x³ Primjer 2.. ne menjaj stepen monoma: (x2 + 4x2) + 3x + (1 + 5) 5x2 + 3x + 6 Oduzimanje polinom Pod razlikom dva polinoma P(x) i Q(x) podrazumjevamo polinom oblika: P(x) .2x² + 5x³ P(x) .Q(x) = 3 + 4x .+ (an .Primjer 2. P(x) = 3 + 5x . Minus ispred zagrade uti e na sve znake unutar zagrade!!! .b1 )x + . Izra unaj: (3x2 + 2x + 7) .b0 ) + (a1 . Korak 2: Saberi koeficijente sli nih monoma.6x² .bn )xn Primjer 1.Q(x) = (a0 . Korak 1: Podvuci sli ne monome: (x2 + 3x + 1) + (4x2 +5) pazi: µ3x¶ nema sebi sli an monom.(x2 + x + 4) Korak 1: Oslobodi se zagrada..8x² Q(x) = x .

. Primer: 57146 : 23 = 2484 ______ í 46 111 ______ í 92 194 _______ í184 106 _____ í 92 4 ± ostatak HORNEROVA SHEMA Wiliam Georg Horner (1786 -1837) engleski matematicar Hornerova shema je zapravo postupak dijeljenja polinoma P(x) sa linearnim faktorom (x-a). Hornerov postupak se brzo I jednostavno izracunava vrijednost polinoma.3x2 + 2x + 7 . posebno ostatka djeljenja linearnim faktorom (Bezouteova teorema).4 Korak 2: Saberi(oduzmi) sli ne monome Djeljenje polinoma Podsetimo se najpre deljenja brojeva. za sve x=a.x .x2 .

stepen promenljive bez zapisanog eksponenta je jedan. a eksponent je dva. Kako je x = x1. Koeficijent je -5. a onaj stepena tri se naziva kubni. koeficijent je 3. U drugom monomu. Na primjer.Polinomi su sacinjeni od gradivnih elemenata koji se nazivaju monomi. promjenljiva je x.5x + 4. a treci je stepena nula. ukljucujuci razlomke. Treci je konstanta. . Stepen cijelog monoma je zbir stepeni svake promjenljive u njemu. drugi je stepena jedan. koeficijent je -5. Stepen promjenljive x je dva. Stepen polinoma je najveci stepen nekog njegovog monoma. pomnozene jednom ili vise promenljivih (koje se obicno predstavljaju slovima). ili prosto konstantom. Polinom se obicno zapisuje tako da monomi viseg stepena dolaze prije onih nizeg stepena. Monom bez promjenljivih se naziva konstantnim monomom. Koeficijent monoma moze biti bilo koji broj. Polinom stepena jedan se naziva linearni. a oni se sastoje od konstante (koja se naziva koeficijentom). U gornjem primjeru je stepen jednak 2 + 1 = 3. gornji polinom ima stepen dva. Stepen konstante je 0. Eksponent nad promenljivom u monomu je jednak stepenu te promenljive u monomu. iracionalne i negativne brojeve. Polinom sacinjen od jednog monoma se i sam naziva monom. Primjer -5x2y je monom. Polinom predstavlja zbir jednog ili vise monoma. Na primjer. Polinom sacinjen od dva monoma je binom. Sastoji se od tri monoma: prvi je stepena dva. dok je onaj sacinjen od tri monoma naziva trinom. polinom stepena dva se naziva kvadratni. a stepen promjenljive y je jedan. ovo je jedan polinom: 3x2 . U prvom monomu. Svaka promenljiva moze imati konstantan pozitivan cio broj kao eksponent. a promenljive su x i y.

a stepenovanje konstantnim pozitivnim brojem se moze posmatrati kao ponovljeno mnozenje. Kako se oduzimanje moze posmatrati kao sabiranje sabiraka suprotnog znaka. kao sto u opstem slucaju nije ni (5 + y ) x. jer je ekvivalentno (1)/(12)x3.y2)=(x2+y2)(x+y)(x-y) .Izraz koji se moze transformisati u polinom kroz niz primjena komutativnih. Koeficijent je 1/12 1/(x2 + 1) nije polinom. polinomi se mogu konstruisati od konstanti i promenljivih primjenom samo operacija sabiranja i mnozenja. Primjer (x3/12 se smatra polinomom. asocijativnih. jer ima promjenljivu za eksponent. jer ukljucuje deljenje promjenljivom. Kvadrat binoma (kvadrat razlike i kvadrat zbira) (a+b)2=a2+2ab+b2 Prvi plus drugi na kvadrat jednako je prvi na kvadrat plus dvostruki prvi puta drugi plus drugi na kvadrat (a-b)2=a2-2ab+b2 Prvi minus drugi na kvadrat jednako je prvi na kvadrat minus dvostruki prvi puta drugi plus drugi na kvadrat Razlika kvadrata a2+b2=(a-b)(a+b) primjer x4-y4=(x2+y2)(x2. i distributivnih zakona se obicno i sam smatra polinomom.

formula (a-b)3=a3-3ab2+3a2b-b3 (x+y)2=x2+2xy+y2 .Kub razlike .

X u Rimskom sistemu. Tako se doslo do prvog pravog pozicionog sistema. Izmedju 300 . Manja osnova sa druge strane zahtevala bi vise prostora za ispisivanje nekog broja. ukazuje na njeno poreklo. Veca osnova od 10 ( na primer 20 ili 60 ) imala bi za posledicu nastajanje glomaznih abakusa i opsirnih tabela za sabiranje. Interesantno je da je brojni sistem Maja Indijanaca takodje imao oznaku za nulu ali nije bio pozicioni. sto znaci prazan. to jest devet ako je osnova 10.PASKALOV TROUGAO Decimalni sistem i aritmeticki trougao Pet Fibonacijevih radova iz perioda posle 1200 godine su doprli do naseg doba od kojih treba izdvojiti knjigu Liber Abacci koju je kompletirao 1202 godine. To je pozicioni sistem koji danas koristimo. Velike prednosti brojnog sistema koji dugujemo Indijskoj civilizaciji posledica su cinjenice sto je znak i polozaj znakova u odredjenom redosledu oznacavao ne samo broj plocica na sipki abakusa nego i polozaj te sipke na racunarskom stalku. 0 U "Knjizi izracunavanja" Fibonaci opisuje pravila koja smo svi mi usvojili jos u osnovnoj skoli za sabiranje. mnozenje i deljenje brojeva.te godine nove ere u Indiji je postalo uobicajeno pri racunanju prikazivati praznu kolonu abakusa sa jednom tackom koja odgovara onom sto je kasnije postalo nas znak nula.te godine nove ere i 700 . Njeno origalno ime sunja. Sistem koji je Fibonaci uveo u Evropu dosao je iz Indije i Arabije i koristio je Arapske simbole za cifre.Arapskog brojnog sistema. Neki smatraju da je osnova brojnog sistema koji danas upotrebljavamo slucajna okolnost.C. Indijskom abakusu dugujemo za nastanak pozicionog sistema. broj znakova razlicitih od nule za jedan je manji od osnove. Na primer za osnovu 3 ono sto u sistemu sa . Metod izracunavanja koji se do tada koristio u Evropi bio je zasnovan na Rimskim brojevima i nije imao oznaku za nulu niti za decimalnu tacku. Ukratko. U njoj on opisuje kako se vrse izracunavanja u decimalnom sistemu te je tako prvi uveo u Evropu upotrebu Indijsko . Vazna posledica uvodjenja takvog znaka ogleda se u cinjenici da se sada moglo prikazati koji polozaj zauzima neka kolona u abakusu. Broj 423 znaci (4*100) + (2*10) + (3*1) ako je osnova sistema 10. a da se nisu morali upotrebiti novi simboli kao sto su to M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . zasnovan na deset cifara i decimalnoj tacki kao i simbolu za nulu. oduzimanje i mnozenje. Pravilo za upotrebu abakusa sa sipkama ( ili zlebovima ) ne zavisi od toga koliki je broj plocica koje pojedina sipka moze da primi da bi bila popunjena.

Potrazimo dalje odgovore ali se i pomirimo sa cinjenicom da do apsolutnog resenja ove zivotne enigme necemo stici.Promenicemo tada nase pitanje u sledece: Zasto covek ima deset prstiju na rukama. rade u sistemu sa osnovom 2 sto predstavlja najvece opterecenje za memoriju. Jedna od najzanimljivijih brojnih figura u matematici. jeste aritmeticki ili Paskalov trougao. Danasnji racunari. Rani Persijski matematicar Al-Khowarizmi napisao je zbirku aritmetickih pravila za decimalni sistem nazvanu Kitab al jabr w` muqabala. koja je krajem XVII veka postala sredisnja tacka razvoja tri grane matematike (proucavanja beskonacnih redova. doduse. Neko ce reci da je osnova standardnog brojnog sistema 10 jer je deset prstiju na covekovim rukama. Tako je na primer : 8192 = 10 000 000 000 000. Decimalni pozicioni sistem koristio je deset originalnih Arapskih cifara i pozicionu metodu poznatu Indijskim Hindu matematicarima mnogo godina pre nego sto je stigao u Evropu.osnovom 10 pisemo kao 423 bilo bi : (1* 243) + (2* 81) + (2* 9) +(0* 3) + (0* 1) . u spoljasnjem covekovom okruzenju brojni sistem sa osnovom 10 i dalje je dominantan u primeni. Taj je sistem doveo do neverovatnog matematickog napretka u poslednjih pet stotina godina i posredno uzrokovao i omogucio nesluceni naucni i tehnicki razvoj. Ipak. Da je misaoni proces kod coveka povezan sa binarnim sistemom i da je velika prirodna dijalektika takodje odredjena istim. a to se u sistemu sa osnovom 3 moze napisati kao 12200. Iracionalni tokovi covekove podsvesti i nadsvesti u periodu velike ekspanzije nase vrste nisu mogli drugacije kulminirati nego izranjanjem decimalnog sistema iz arhetipskih naslaga kolektivno-nesvesnog i njegovom sirokom primenom u matematici. To je sasvim razumno zapazanje jer covek i pocinje racunanje sa prstima ruke. (Pravila za rekonstruisanje i redukciju). . poznato je.racuna konacnih diferencija i teorije verovatnoce ). Ime Persijskog autora je danas prisutno u reci algoritam i znaci tacan niz instrukcija koje se izvrsavaju u izracunavanju. Da je osnova 10 racionalna za primenu u covekovom misaonom i delatnom okruzenju to nas ni malo ne cudi ali ne verujemo ni u kakvu slucajnost izbora broja 10 za osnovu danas vladajuceg brojnog sistema.

a njegove kolone sadrze odnose elektronske i nukleonske strukture atoma. godine. 19 avgusta 1662. 1 11 121 1331 14641 1 5 10 10 5 1 1 6 15 20 15 6 1 1 7 21 35 35 21 7 1 1 8 28 56 70 56 28 8 1 1 9 36 84 126 126 84 36 9 1 Postoje neki dokazi da je Arapski astronom. Omar Hajam. Francuska. a umro je u Parizu. Iz trougla se izvode nista manje znacajni Fibonacijevi brojevi i odnos zlatnog preseka u kome mnogi jos od Pitagorejaca sagledavaju skraceni oblik . godine ali je on stampan 1665. pesnik i matematicar. Kineski prikaz binomnih koeficijenata zabelezen je prvi put u Evropi na naslovnoj stranici jedne davno stampane aritmetike od Apianusa (1527. Paskal je kompletirao svoj rad o aritmetickom trouglu 1653. Verovatno je brojni trougao krenuo iz Kine preko Arapskog sveta u Evropu. godine. Paskalov trougao se moze definisati kao brojni trougao koji cine binomni koeficijenti. godine).Blaz Paskal je rodjen u Klermontu. posthumno. poznavao ovaj brojni trougaoni raspored jos u XI veku. godine. Aritmeticki trougao se prema modernim shvatanjima javlja kao matematicki obrazac razmnozavanja zivih bica. 19 juna 1623.

tri. primeru lista ljutica i rastavica. U organskoj prirodi rast zivih organizama odvija se po zakonu zlatnog preseka i drugih proporcija iz istog srodstva. brojeva ciji zbir cifara daje kao zbir broj jedan.petocifrenih i tako dalje . trocifrenih. Zlatni presek (bozanska proporcija). Na primeru ananasovog ploda. Otuda i primena zlatnog preseka u umetnosti kao prirodne proporcije koja odslikava sustinu aritmetickog trougla. Potrazicemo vezu izmedju aritmetickog trougla kao osnovnog brojnog obrasca prirode i decimalnog brojnog sistema koji je osnovni brojni sistem u matematici i svakodnevnoj covekovoj praksi. cetvorocifrenih. dvocifrenih.. dva. U tom cilju zapitajmo se koliko ima u decimalnom brojnom sistemu jednocifrenih. cetiri . Matematicke forme neorganske prirode ( spiralni rast kristala. logaritamske spirale puza islicnog. na primer ) ukazuju na to. Osobine neprekidnog deljenja ili deljenja po zlatnom preseku manifestuju se i u sklopu covecijeg tela. Stvaralastvo arhitekte i slikara u duhu zlatnog preseka smatralo se produzenjem opsteg stvaralastva prirode. pet .pulsiranja i rasta. To je stari kabalisticki postupak za odredjivanje numeracije reci preko sefirota. Fibonacijevi brojevi i aritmeticki trougao jesu trojstvo u jednome koje predstavlja karakteristicni zakon zivih formi. Odgovor na to pitanje ukazuje na vezu aritmetickog trougla i decimalnog brojnog sistema : Zbir cifara sledecih decimalnih brojeva je jednak jedinici : jednocifreni brojevi : dvocifreni brojevi : trocifreni brojevi : cetvorocifreni brojevi : petocifreni brojevi : 1 10 100 1000 10000 . vidi se da je zlatni presek opsti zakon za organsku a verovatno i za neorgansku prirodu..

..................cini drugu kolonu Paskalovog aritmetickog trougla : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ........... Ukupan broj svih jednocifrenih... Zbir cifara sledecih decimalnih brojeva jednak je trojci : jednocifreni brojevi: dvocifreni brojevi : trocifreni brojevi : 3 12 102 21 120 30 210 201 300 111 ............... petocifrenih i tako dalje..... trocifrenih ...... brojeva ciji je zbir cifara jednak dvojci ............. petocifrenih i tako dalje.... brojeva ciji je zbir cifara jednak jedinici ............. dvocifrenih..... . dvocifrenih..... 2 11 110 1100 20 101 200 2000 1010 10001 10100 10100 10010 10001 20000 .. Ukupan broj svih jednocifrenih................................. cetvorocifrenih.....cini prvu kolonu brojeva Paskalovog aritmetickog trougla : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ....... trocifrenih.. ....... cetvorocifrenih............... Zbir cifara sledecih decimalnih brojeva jednak je dvojci : jednocifreni brojevi : dvocifreni brojevi : trocifreni brojevi : cetvorocifreni brojevi : petocifreni brojevi : .. . .

. trocifrenih.. osmici.. petocifrenih i tako dalje decimalnih brojeva ciji je zbir cifara jednak cetvorci . Ukupan broj svih jednocifrenih. dvocifrenih. petocifrenih i tako dalje decimalnih brojeva ciji je zbir cifara jednak trojci. trocifrenih.cini trecu kolonu aritmetickog trougla : 1 3 6 10 15 21 28 36 .cini petu kolonu brojeva aritmetickog trougla : 1 5 15 35 70 126 . Na isti nacin mozemo dokazati i da ukupan broj svih jednocifrenih. sedmu. osmu. trocifrenih.cetvorocifreni brojevi : 1200 1101 1020 1011 1002 3000 2100 2010 2011 1110 petocifreni brojevi : 12000 10200 10020 10002 21000 20100 20010 20001 11100 11001 10101 10011 10110 10101 30000 Ukupan broj svih jednocifrenih. cetvorocifrenih. devetu. Trazeci ukupan broj jednocifrenih.devetki..dvocifrenih. cetvorocifrenih... desetu itd. petocifrenih itd.cini cetvrtu kolonu brojeva aritmetickog trougla : 1 4 10 20 35 56 84 . decimalnih brojeva ciji je zbir cifara jednak sestici. sedmici. trocifrenih. cetvorocifrenih. To jasno pokazuje da je u strukturi pozicionog decimalnog sistema ugradjen osnovni brojni obrazac u prirodi : aritmeticki .. desetki itd. dvocifrenih. petocifrenih i tako dalje decimalnih brojeva ciji je zbir cifara jednak petici . dvocifrenih. dobijamo sestu. kolonu brojeva Paskalovog aritmetickog trougla. cetvorocifrenih.

n. Decimalni brojni sistem je prirodni brojni sistem. Pingala je cuveni indijski matematicar i pesnik.e do 200. Najznacajniji matematicar ovog vremena bio je Pingala.trougao. Napisano je izmedju II i V vijeka pne . formula za i operacije sa logaritmima. godine p. Oni su bili i prvi koji su koristili termin za nulu (shunya ± na sanskritu ponisti). fascinacije ogromnim brojevima i beskonacnoscu. neprebrojive i beskonacne. Ovo je dovelo i do klasifikacije svih brojeva na prebrojive. beskonacnost u dva pravca. Zatim odredili su pet tipova beskonacnosti: beskonacnost u jednom pravcu. proste jednacine. godine n. jednacine treceg i cetvrtog stepena. danas je poznato samo u fragmentima a o njemu se jos saznaje i od indijskog matematicara X vijeka Halajude koji je dao prozni komentar djela. PASKALOV TROUGAO DRUGA VERZIJA  Gledano kroz istoriju matematike Djainizam predstavlja prelazno doba izmedju Veda i Klasicnog perioda i traje priblizno od 400. Najznacajnija obiljezja ovog vremena su oslobadjanje od religijskih uticaja. Doprinosi matematici u ovo vrijeme su bili : aritmeticke operacije. operacije sa razlomcima . beskonacnost svuda i stalna perpetualna beskonacnost Matematicari ovoga doba otkrili su i notaciju prostih stepena brojeva kao sto su kvadrati i kubovi koja im je omogucili da definisu jednostavne algebarske jednacine. koji se srece samo u njihovoj kulturi.e. beskonacnost u oblasti. geometrija . . Takodje u njihovoj kosmologiji se dolazi do broja 2588 koji predstavlja ukupni period vremena. a najpoznatije djelo mu je Chandas Sutra. a duse na kraju postaju prosvetljene i napustaju centar zemlje ove karmicke iluzije mora da postoji beskonacnost dusa. Djainisti vjeruju da svijet nikad nije poceo i nikad nece da se zavrsi. Ovo djelo ima osam glava i predstavlja sanskritsku raspravu o prozodiji.

Od ovih linija druga daje kombinaciju sa jednim slogom . Nastavite ovako.Paskalov trougao je dosao kao posledica interesovanja za kombinacije i permutacije za koje daju i vrlo tacne formule : Nacrtajte kvadrat. U trecu liniju (red) stavite 1 u kvadrate na kraju a u onaj srednji zbir brojeva kvadrata iznad njega . Pocevsi od sredine s donje ivice kvadrata nacrtajte dva slicna kvadrata ispod njega. a treca kombinaciju sa dva sloga«. a u one srednje zbir brojeva kvadrata iznad njih. U cetvrti red stavite 1 u krajnje kvadrate. i jos tri kvadrata ispod njih.Kao matematicar Pingala je naisao na Paskalov trougao i binomne koeficijente kao probleme koje je definisao ali o kojima nije imao predznanje kao i na fibonacijeve brojeve . Pri 0biljezavanju stavite 1 u gornji kvadrat i dva ispod njega. .

U tekstu se pokazuje i svijest o kombinatornom identitetu : .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->