P. 1
Komercijalno i Carinsko Poznavanje Robe - Final

Komercijalno i Carinsko Poznavanje Robe - Final

|Views: 1,301|Likes:
Published by Miloš Minić

More info:

Published by: Miloš Minić on Jan 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/19/2013

pdf

text

original

dr Olivera Novitović

KOMERCIJALNO I CARINSKO POZNAVANJE ROBE
Recezenti: dr Dragiša Ranđić i dr Dušan Božić Tiraž: 25 kom. © 2009. Sva prava su zadržana. Ni jedan deo ove publikacije nemože biti reprodukovan niti smešten u sistem za pretraživanje u bilo kom obliku, bez prethodne pismene dozvole autora. CIP- Katagolizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 66.017(075.8) Novitović Olivera Komercijalno i carinsko poznavanje robe 185 str. Tiraž 25 – Definicija nekih pojmova; str. 127-130. – Bibliogarfija uz svako poglavlje

1

Predgovor Ova knjiga, nastala iz potrebe da se na našim prostorima pojavi građa multidisciplinarnog tipa koja će upoznati studente, kao i specujaliste koji se bave materijalima, projektovanjem, proizvodnjom, dizajnom, kvalitetom i carinskim poznavanjem robe, sa obiljem informacija iz najnovije zapadne literature, koja može da posluži kao idejni koncept za stvaranje raznih proizvoda, počev od klasičnih, ublaženim modernim linijama i jednostavnim oblicima, od vrhunskih materijala, što je stil koji će vrlo brzo biti negovan. Prikazane su vrhunske linije ekskluzivnih proizvoda rađenih po najsavremenijoj svetskoj tehnologiji, koja stvara nešto novo u industriji metalnih, kompozitnih, keramičkih, polimernih i drugih proizvoda. Tehnike izrade ovih materijala vrlo intezivno se usavršavaju. Kako se to postiže? Jednostavno, jer sve vrhunske stvari su u suštini jednostavne – skladan spoj kvaliteta u materijalu i izradi sa dizajnom prilagođenim svetskim trendovima, to su osnovne odlike proizvoda vrhunskih materijala. Samo na jednom mestu, u ovoj knjizi, možete doći do ideje za novi posao, proizvod- komunikaciju sa svetom. Ako se pitate da li ste u mogućnosti da konkretno radite neki proizvod, prisutno je rešenje za Vas-formiranje tima koji će Vam dati podršku. Ovde se neguje osnovni koncept: zadovoljiti najzahtevnije ljubitelje dobrog ukusa, lepote komada, funkcionalnosti, kompatibilnosti, kvaliteta, dizajna, različitih stilova, a da sve bude u skladu sa ekološkim normama. Specifične tehnologije primenjene na različitu kombinaciju materijala daju funkcionalne i vredne proizvode, počev od lepote elegancije, do lepote jednostavnosti. Spoj topline, elegancije, funkcionalnosti, kvaliteta i lepote može doći do izražaja u permanentnom kontaktu sa svetom i novim informacijama, što sve zahteva nesumljivo sposobnost da se nešto planira, kreira, organizuje i vrše različite aktivnosti neophodne za ostvarenje neke ideje. Moć multidisciplinarnog se ogleda u sposobnosti uređivanja života i poboljšanje njegovog kvaliteta. Najnovije tehnologije koriste softvere za kreiranje i ispitivanje strukture, čemu svet pridaje veliku pažnju. Koristeći se novim metodama ispitivanja materijala mogu se otkriti greške, ostvariti optimalna zaštita proizvoda prevlakama različite debljine, dobiti homogene slojeve koji se mogu ispitivati, a što je do skora bilo nemoguće. Novinu predstavlja ispitivanje velikih površina, a što je posebno bitno za avio primene, kao i ispitivanje na povišenim temperaturama. Za razne aplikacije mogu se koristiti ugljena, staklena, keramička, poliamidna i metalna vlakna. Dobijaju se proizvodi koji imaju optimalnu čvrstoću, žilavost i mogućnost kreativnih karakteristika. Posebne

2

karakteristike su dobijene na vlaknima od aluminijuma i titana koje su našle primenu za avio i raketne svrhe. Svetski trend predstavlja organizovanje kompanija u cilju poboljšanja produktivnosti, da bi kvalitet života dostigao viši nivo. Samo u Velikoj Britaniji je dato na projekte u oblasti komunikacija u elektronskom sektoru i za razvoj visokih tehnologija oko četiri miliona funti. Organizacije koje se bave poboljšanjem kvaliteta života mogu se konsultovati na odgovarajućem sajtu (www.dti.gov.uk/work-lifebalance). Prema najnovijim informacijama,prioritrtan značaj se daje razvoju nanotehnologija, kompjuterskim računanjima i biomaterijalima. Funkcionalni materijali kao i materijali za vojne svrhe zauzimaju vidno mesto. Ključni faktori koji određuju uspeh kompanija su razvoj kompjuterskih tehnologija, novih materijala i njihovo startovanje u praktičnoj primeni. Velika pažnja se posvećuje i materijalima za ambalažu (www.iopse-arch.com). Istaknuta svetska firma CORDIS je lansirala nove tehnologije na vebu u vrednosti od 30 000 000 evra, a investicija se planira za Evropsku uniju i predstavlja kopletna znanja ekonomije celog sveta. Prezentirani su proizvodi iz oblasti novih tehnologija (filtri za vodu, tretmani iz oblasti biotehnologija za dijabetičare i druge do sada neizlečive bolesti, www.cordis.lu/market place). U razvijenim zemljama intezivno se radi u oblasti razvoja reciklaže. Ona je veoma isplativa. Najbitnija faza u razvoju reciklaže je pravilno sortiranje proizvoda. Bitno je znati šta u kom trenutku treba uraditi. U Velikoj Britaniji u toku poslednje godine od 500 000 tona plastičnih flaša samo je 3% reciklirano, što predstavlja problem na kome se sada puno radi. Traže se putevi da veći deo populacije bude uključen u rešavanje problema različitih materijala i postizanju optimalnog kvaliteta proizvoda a samim tim i ekologije, što će dati odličan marketing uz korišćenje vrhunskog menadžmenta. Generalno rečeno materijali će zauzimati važno mesto u rešavanju problema uticaja sredine stim što će prioritetno mesto zauzti materijali koji se koriste u medicinske svrhe. Građa za ovu knjigu nastala je inoviranjem knjige Materijali i prozvodi za novi milenijum, a kao potreba udžbeničke literature za studente viših škola i fakulteta, gde se u okviru predmeta Komercijalno i carinsko poznavanje robe izučava čitav spektar različitih oblasti. Autor

3

Savremeni koncept razvoja novih proizvoda traži kombinaciju različitih materijala koji mogu da ispune najstrožije zahteve u pogledu kvaliteta. Reprezentativni primer je upotreba titana za masovnu proizvodnju u automobilskoj i avio industriji. Do sada je visoka cena titana bila prepreka njegovoj široj primeni. Zbog svojih dobrih osbina ( visoka čvrstoća, mala gustina i odlična otpornost na koroziju) titan se koristi za izradu delova u automobilskoj kao i u avioindustriji. Do skora su se u avioindustriji isključivo koristile legure aluminijuma. Najnoviji tip aviona F-22 proizveden u SAD ima komponente matrijala prikazane na šemi.

Struktura materijala u -22 F

10% 24% 42%

Legure titana Polimerni kompoziti Legure aluminijuma Legure gvo`|a

24%

Sistemi legura su veoma složeni, to su višekomponentni sistemi koji pored titana imaju aluminijuma, kalaja, mangana, hroma,silicijuma, molidbena, vanadijuma i cirkonijuma. Optimalni zahtevi u pogledu kvaliteta se postižu kombinacijom različitih režima termičke obrade uz vrlo složenu menadžment strukturu korporacije MAI ( Korporacija za oblikovanje metal). Da bi se dobio optimalan kvalitet proizvoda kompanija mora posedovati eksperte iz različitih oblasti kao što su : metalni materijali, kompozitni materijali, keramički materijali, biomaterijali ili proizvodnje na čelu sa tehnološkim menadžerom. Pored ovih treba da postoje eksperti za oblast ekonomije. Svi oni strogo definišu kriterijume i optimalne tehno-ekonomske parametre u cilju dobijanja potrebnog kvaliteta proizvoda što je u vezi sa određenim standardima. Poslovi tako odabranog tima mogli bi se grupisati na sledeći način: koncept identifikacije – kompletiranje projektne dokumentacije mogućnost istraživanja – brza (spora ) laboratorijska istraživanja uz manju ili višu cenu ispitivanja tehnologija i biznis - veza između tehnologije i biznisa validnost projekta implementacija procesa – primena novih tehnologija u procesima.ž Uspeh projekta zavisi od Tehničkog komiteta za nadzor. Ovaj složen projekat je uspešan ako svi učesnici projekta ostvare svoje zadatke.
4

U 21. veku značajno mesto se mora dati svim aspektima ekologije i zaštite životne sredine. Kako očuvati životnu sredinu, proizvesti hranu, obezbediti pitku vodu, čist vazduh, svakako, značajan zadatak sadašnjih i generacija koje tek dolaze . Industrijska revolucija mora biti maksimalno iskorišćena da bi se stvorili i održali odgovarajući uslovi života, a da se industrijalizacija ne okrene protiv svojih stvaralaca. Konstatovanjem alarmantne situacije u eko-sistemu se ne rešava problem, ali je važno da informacije o realnom i istinitom poremećaju u prirodi budu stavljene do znanja javnosti, kako bi postali svesni da samo svojim humanim odnosom prema prirodi mogu doprinet zdravijem životu. Prema meritornim procenama na planeti će 2030. godine živeti oko 12 milijardi ljudi. U takvoj situaciji javljaju se veoma ubedljivi razlozi za korenitu promenu dosadašnjeg pristupa industrijskoj proizvodnji i današnje ekološke filozofije, ukoliko se želi sačuvati za buduće generacije, sadašnji stepen ekološke ravnoteže. Savremeno potrošačko društvo svakodnevno proizvodi ogromne količine smeća u kome najviše ima proizvoda za jednokratnu upotrebu. Reciklaža je vrlo profitabilna delatnost. Prema nekim računicama u poslovima sa otpadom u svetu se godišnje okrene oko 150 milijardi dolara.Vrednost jedne tone smeća iznosi oko 50 dolara, pa je po isplativosti ova delatnost na visokom mestu , zbog čega u svetu lako dobija kreditnu podršku banaka. Shvatajući da je ponašanje u ovoj oblasti po postavljenim standardima uslov za integraciju u Evropsku uniju, evropske zemlje u tranziciji počele su ozbiljno da rešavaju problem otpada, a pojedine od njih uspele su da u relativno kratkom periodu postignu solidne rezultate. Prema najnovijim podacima sa Instintuta za materijale u Londonu u toku 2000-te godine 282 000 tona polietilena je pripremljeno za reciklažu, što je za 29% povećanje u odnosu 1999. godinu. Svetski eksperti prognoziraju da će u sledećih pet godina doći do povećanja obima areciklaže za 20% godišnje. U Belgiji je izuzetan uspeh postignut u oblasti sakupljanja sekundarnih sirovina i njihove reciklaže. Više od 90% belgijske populacije sortira metalnu, karonsku, staklenu i drugu ambalažu.

NEKA ZAPAŽANJA SAVREMENOG SLIKARSTVA U novom milenijumu oseća se pre svega potreba za saznanjem. Nova generacija nije protiv snage boje ili crteža, ali traži da njen cilj bude realno određen, opravdan formom ne prezajući ako treba ni od slikarske oštrine. Prisutan je ambijent za romantična raspoloženja i dekorativne vrednosti. Crteži na slikama mogu biti jednostavni, jasni i nimalo slučajni.

5

Elektronska umetnost sastavni je deo umetnosti. Inženjeri i umetnici stvaraju nove uslove.Otkriva se fascinantni svet. Evropa će doći ovde milom ili silom. Traži se talentovani crtač i dizajner. Dobro je ako on razvije koloristički metod do pune snage , napuštajući svaki kompromis sa postojećim građanskim ukusom u pogledu akademskog modeliranja predmeta. Kasnija dela obično nadmašuju rana. Poznato je da je umetničko delo rezultanta zajedničkog održavanja ličnosti, vremena i sredine, pa se stoga ne može dati prednost ni jednoj od ovih komponenata, niti ih izdvojeno posmatrati. Umetnička dela nastaju na složen način i ne mogu se svesti na opšte formulacije koje najčešće dovode do predubeđenja. Po sebi se razume da je teško povući granicu između realnog i fantastičnog, kao što je u praksi teško odvojiti ove tendenicije od elemenata podsvesti, odnosno od nadrealizma.Ona, u stvari, ne može ni postojati kao precizna činjenica u umetnosti, koja je po svojoj suštini plod mašte, nego je reč o pokretanju duha u jednom ili drugom pravcu. Pod apstraktnom umetnošću obuhvataju se samo ona dela koja ne označavaju tela određenih oblika, niti na njih bliže aludiraju, ona nastaju kao plod svesti koja se ne zaustavlja prilikom stvaralačkog čina, da bi odmerila svoj položaj u odnosu na stvarnost, nego se zadovoljava sopstvenim kretanjem i postupkom. Realizam slikara sastoji se pretežno u otkrivanju istine o svetu posredstvom oseta. Slikajući ono što čulo vida omogućava da saznaju slikari se trude da do tančina preciziraju svoja osećanja, a ne samo predmete, da bi izrazili sadržaj unutrašnjeg života. »Atmosvera«, u prenosnom i u bukvalnom smislu, igra neobično važnu ulogu. Realizam obuhvata i naivno slikarstvo, koje je u našoj zemlji dalo raznovrsne rezultate. Ova dela su proizvod narodnog stvaralaštva. Naivno slikarstvo čini sponu između ralizma i fantastike. Posvećujući pažnju onome što zna i misli o pojedinim predmetima umesto vizuelnom utisku, naivni slikar nas povlači unutrašnjem svetu, daleko od realnosti. Folklorni elementi mogu delovati u istom pravcu poniranja ka unutrašnjem svetu kao i naivno slikarstvo kada se prihvati njihov simbolični smisao u označavanju nasleđenih znanja i predanja, a ne samo šarm dekorativnih vrednosti. Tim su putem pojedini umetnici prešli u oblast fantastičnog slikarstva, inspirišući se bezimenim narodnim stvaralaštvom ili običajima. Mutni folklorni elementi se prevode u jezik modernog slikarstva. Veoma je bitno spojiti elemente narodnog stvaralaštva sa sopstvenim psihološkim i dekorativnim preokupacijama kao i sa razvijenim smislom za sve što je u domenu rukotvorine i zanata. Apstraktna umetnost je manje zastupljena kod nas od realizma. Lirska apstrakcija je bogatije zastupljena od geometrijske, mada ni ona ne zadržava uvek čisti teorijski smisao kidanja veza sa vizuelnom realnošću. Većina umetnika dolazi postepeno do svojih načina i modela izražavanja, preko određenih vizuelnih odnosa, sa reralnim svetom. Zahvaljujući modernim sredstvima komunikacije slikarstvo je u dvadesetom veku doživelo veliko proširenje svoje publike i znatnu učestalost uticaja između različitih sredina. Interferencije sadržaja i oblika, izražajnog jezika i tehnike rada, postale su

6

Nastajanje originalne slikarske umetnosti započelo je pre 150 godina. čine sastavni deo njega samog. Pojava multimedijalnih izdanja i interneta.gotovo pravilo na svim delovima globusa i među sredinama koje su dosta udaljene. Različite struje su najčešće internacionalne. fotografije i slike. a da pri tome potpuno ostane veran sebi i svome tlu. čvorovima i linkovima. Sve se to preliva po ekranima i stazama interneta. širom zemaljske kugle i bez granica veliki je korak u daljem razvoju civilizacije. klasicizam i romantizam bili su talasi ukusa koji su prelazili preko mnogih zemalja. tako da pruža velike mogućnosti i okupira sva čula zainteresovanim korisnicima. Ni najveći optimisti nisu mogli predvideti da će nastati nešto što uključuje hipertekst. To je snaga i moć bez granica. bez obzira na to da li on to želi ili ne. ko može. Glad za saznanjem i informacijama permanentno je prisutan. a pre svega društvena sredina. brzo pronalazi ono što ga interesuje a zanemaruje ono poznato i neinteresantno. klima. Tehnološki napredak nije nešto što se razvija od »svoje volje«. ne umanjuje smisao nacionalnog ili lokalnog. između ostalog i po tome da se umetnošću bavi svako. ma koliko njegova mašta bila slobodna. Pojavom interneta. kada se pojedine zemlje sakupile dela svojih umetnika iz različitih epoha. Geografski ambijent. nezaustavljajući se ni na političkim ni na etničkim granicama. animaciju i virtuealne trodimenzionalne sekvence. Umetnik nije izolovano biće. barok. Ona pomaže savremenom čoveku da bude akter i da učestvuje u njemu olakšavajući tako razvoj civilizacije. njena umetnička tradicija i sposobnost da nešto prihvati ili odbaci. spoja računara i novih telekomunikacionih tehnologija došlo je do intezivnog razvoja tgehnologije i mogućnosti savremenog društva. Ogroman medijski prostor i surova glad za svim vrstama aplikativnih rešenja dovela je do velikog broja kućnih radionica u kojima zahvaljujući solidnoj tehnološkoj podršci nastaje nova. Ipak se pokazalo. glas i muziku . Vizantijska umetnost. i kao što ona okreće grane i lišće u pravcu iz koje joj dolazi svetlost. Otuda se očiglednom i istorijski opravdanom tvrdnjom da su struje internacionalne. Slično biljci on se istovremeno na svoj način suprostavlja lokalnim vetrovima. ko zna i ko ume. najprimenjenija umetnost. pejzaž i vegetacija. kada je u Parizu počelo otiskivanje grafika u malom broju primeraka Dvadeseti vek je vek demokratije. Ovo ne može ostati nevidljivo i neprimećeno. On se njima hrani kao što biljka crpi sokove iz tla na kome raste. video i film. Internet postaje mozak – grupna memorija savremene civilizacije. da je iz pregleda takvih zbirki obično proizilazilo izvesno jedinstvo duha i pored svih razlika među strujama i stilovima. tako i umetnik može prihvatiti impulse iz daleka. gotika. ili im se delimično povinjava. MULTIMEDIJA Ušli smo u eru nove pismenosti i informatičkog društva. ili zbog njih gladuje. Principi moderne umetnosti proširili su se na veće područje nego ma koji raniji stil. renesansa. Individualni stvaralac mora uneti u struje nešto svoje zemlje i od svojih prilika. Ko hoće. koja je omogućila čitaocu da skokovito i uspešno čita i zahvaljujući hiper tekstu. napredak se dešava samo onako kako su ga čovek i društvo oblikovali. u granicama ljudske prirode 7 . a pitanje nacionalnog izraza postalo je veoma složeno i suptilno.

desile su se ogromne promene koje zaista menjaju društveni i svakodnevni život u osnovi.Uobičajenao je shvatanje da moda nije umetnost. da potencira individuu kao takvu i da svako shvati da ima svoj put koji treba da sledi. onda ga treba definisati. pragmatične odrednice. moda. kao i sa internetom Medijske zvezde. čine ih još moćnijim zahvaljujći razvoju digitalne tehnologije i interneta. Ono što nose treba da bude u saglasnosti sa njihovom individualnošću. Sinteza života.. diskutuju o svojim vizijama budućnosti na elitnim konferencijama i seminarima Vodeći ljudi firmi koje su deo fenomena internet deo su upravljačkog sloja koji rukovodi medijima. onog realnog i imaginarnog daje jednu celinu. da ne nameće stil ljudima. Ono što inspiriše. bogatstvo i društveni prestiž koji uživaju. kao i običnih kupaca . promene raspoloženja zakonodavaca u Vašingtonu. Wall Street-om. jeste momenat. Uz svu inerciju da se o budućnosti razmišlja na idealizovani način. a da im ponudi izbor. značajan.poslovni ljudi. Moda je način izražavanja kreatora. tržišta novca. Želja modnog kreatora je da se njegovi modeli nose sa zadovoljstvom. Moć. utiču na šanse za komercijalizaciju novih tehnologija. njihovo dugoročno prihvatanje u društvu i ekonomski učinak. nesporno je da je uticaj Amerike na razvoj u svetskim razmerama odlučujući. Prisutna je i želja da odeća obuća bude udobna. Nove tehnologije zahtevaju vreme tokom kojeg se menjaju – polako. Ljude karakteriše pored intelektualnih osobina i njihov način oblačenja. MODA Prisutne su različite definicije pojma mode. jer je činjenica da je svet daleko od definitivnog i da je nemoguće uhvatiti ga. Holivudom i Silikonskom dolinom. Raznim sociološkim i ekonomskim istraživanjima došlo je se do zaključaka da će sve veći broj firmi. zatim da im kaže da su drugačiji od drugih. Moda je neka vrsta neminovnosti i slobode. Na kraju. Kreator želi da pokaže ljudima kako mogu da izgledaju. industrijska konkurencija. gotovo neprimetno u početku. ono što daje pokretačku snagu da se čovek bavi bilo čime. 8 . Taj uticaj određen je bezbrojnim kanalima i spregama kroz koje ekonomski ciklusi. odevanje i umetnost su tesno povezani. kao pravi. Ako je stvaralac u jednom momentu srećan ili ako je jedan momenat zabeležen kao istinit.kao metafizičke i političke ekonomije kao zemaljske. Ljudi vrlo često umeju da odaberu ono što žele i što odgovara njihovoj ličnosti. kao i moda i trendovi društvenog ukusa i potrošnje. Više nije utopija. da bude deo čovekovog života. sa kompjuterima i digitalnom revolucijom. da uđe u svaki segment njegovog življenja od jutra do mraka. nabavku robe i svoje poslovanje uskoro obavljati preko interneta. politička klima u ruralnoj i konzervativnoj Americi. koja je počela u ranim 70-im godinama prošlog veka. već je postala stvarnost da se ogromna profitabilnost poslovanja stiče preko interneta. pravi futurizam svakako može biti proizvod racionalne analize Svetski mediji pokazuju izuzetnu naklonost prema svemu što je u vezi sa digitalnom tehnologijom. Dizajn. razni naučnici preko interneta daju izjave. a kasnije na gotovo neverovatne načine utiču na živote svih u njihovoj blizini U slučaju Interneta...

Artistička moda nije namenjena samo bogatim.Kroz izazov je nastala moda i do danas dinamiku njenog oblikovanja određuje stepen rizika sa kojim se ulazi u novo. moda je sistem. ona nije namenjena posebnom sloju u društvu.Ono što je prednost mode. Moda je večita ljudska težnja za boljim. Kreatori svoje ideje dovode u realan svet.Teško je otelotvoriti. na njegovom samostalnom putu i crpiš iz njega snagu za dalje. sa izrezima na prednjoj strani suknji koji su sezali do struka. Bitno je razgraničiti komercijalno od artističkog. oblačenje se izražava kao poseban trend društvenog života. Funkcija modnog odela u tom smislu nije samo upotrebna. da poštuje sebe. To je način da se čovek istakne kao ličnost. dvoličnosti. a zatim u art. kao u ostalom i prednost umetnosti.s Moda je i sociološki fenomen koji podrazumeva dosta ulagivanja. estetska i statusna. ona zapravo zahteva statusno odricanje. ali je to večita ljudska tema za boljim. Afirmisati nekoga u svetu mode ne znači samo otkriti ga kao umetnika. reflektujući ih na najuočljivi i najnedopadljivi mogući način. To je omogućilo da moda najpre preraste u eksperiment. Statusno oblačenje neuporedivo je starije od mode. oblačenje je postalo u pravom smislu izazov. materijalizovati ono što je ideja u glavi. Komercijalni interes se retko dovodi u pitanje. Odevanje je živa stvar koja se pomera u skladu sa raspoloženjem i sa ličnošću.Unutar mode. Krićanke i Egipćanke su slobodno šetale razgolićenih grudi. prefinjenosti važne koliko i znakovi bogatstva. da izađe iz mase drugih ljudi. već i uvesti ga u elitu onih koji su postigli afirmaciju i razvili svoju statusnu mrežu. Kao sociološki fenomen. (ne ) pristojnosti. tako da se kroz modu kao art ulazi u seriju izazova koji prevazilaze smelo oblačenje. ali se najčešće ruši konvencionalno. uspeo je zato što je srušio pravila. Najveći izazov je za one koji kreiraju modu kao art. Zvuči paradoksalno. što u opšte nije nove.ona prerasta u nešto veoma bitno što se čini u društvu. Moda podrazumeva i neku dozu organizovanosti. Moda je sistem koji podrazumeva ideju. Nažalost ili na sreću. je da je to proces koji se nastavlja i bez kreatora. Kreator treba u svoj rad da unese i sistematsko. Jedan od izazova je klasičan stil namenjen za dokoličarsku klasu bogatih. ali su u stvari tu da bismo ih srušili. dosta lažne skromnosti. Kao art. stoga kao pročišćeni art ona gubi ne samo upotrebnu. Ljudi treba da izgledaju onako kako se trenutno osećaju. U svakoj epohi i u svakoj civilizaciji znalo se ko šta sme i može da nosi. Takođe. Ta pravila mogu da se prihvate. proizvođača i kupca.Barokne dame su svoje grudi pokrivale tek da bi ih istakle. Teško je dati formu načinu razmišljanja. Pa ipak. Osnovni kriterijum vrednosti u ovom slučaju je novac. moda upućuje na dinamiku promena u društvu. tek u modernom dobu. a u skladu sa tim menjaju se i zahtevi vezani za pravila izrade modela. Pravila postoje i treba ih savladati. 9 . već i statusnu funkciju – u svojim najekstravagantnim aspektima. Moda je sukob pravila i svojevoljnosti. Zato kvalitet nekog modnog noviteta podleže kompleksnim kriterijumima procene među kojima upotrebna funkcija postaje sve češće zanemarljiva. da možeš da ga pratiš. Moda je jedna velika mašina koja funkcioniše po svojim pravilima. Ko god je uspeo u modi. Poenta mode jeste da se pravi uvek nešto novo. svaka epoha imala je i svoje kriterijume lepote. ali dopire samo do bogatih.

Zavisnost gustine zlata od temperature Kod topljenja čestica zlata čiji je prečnik manji od 50µ temperatura topljenja se smanjuje sa smanjenjem veličine čestica i od 0. 10 . pri normalnim uslovima. slika 2.3 g/cm3. umetnosti i dr.Osnovne specifičnosti legura zlata sa posebnim osvrtom na njihovu termičku obradu Zlato poseduje fizičko-hemijske osobine koje se dosta razlikuju od osobina ostalih metala. Njegove mehaničke osobine zavise od stepena čistoće. međutim ono ima relativno niske mehaničke osobine pa se legira sa drugim plemenitim ili neplemenitim metalima. Osnovne karakteristike su: temperatura topljenja tvrdoća po brinelu zatezna tvrdoća Rm napon tečenja Rρ 2 istezanje kontrakcija Z 1064 0C 200-250 130 10-25 N/mm2 50 % 90 % Gustina zlata pri sobnoj temperaturi iznosi 19. medicine. tehnologije. dobra katalitička svojstva i dekorativni izgled. Posebno je karakteristično jer može da podnese visok stepen hladne deformacije pri svim vidovima plastične prerade metala. Ove karakteristike uslovljavaju njegovu široku primenu u raznim granama i oblastima tehnike.9 od temperature topljenja. Sa promenom temperature menja se gustina. Njegove najvažnije osobine jesu visoka koroziona otpornost u različitim agresivnim sredinama. čime se postižu željene mehaničke osobine. visoka elektro i toplotna provodljivost.

Otvrdnjavanje u toku hladne deformacije je relativno slabo izraženo zbog sklonosti zlata da rekristališe u toku deformacije. Sa povišenjem temperature toplotna provodljivost zlata monotono opada. Najmanji uticaj na povećanje čvrstoće ima srebro i paladijum. Ni i Pt.Koeficijent linearnog širenja je najveći kod zlata u odnosu na druge plemenite metale. Prisustvo primesa ili legirajućih elemenata utiče na smanjenje toplotne provodljivosti. Toplotna provodljivost zlata pri 20 0C iznosi 315 WmK i posle srebra ima najveću provodljivost. Dodatak 0. Najveći uticaj na porast specifičnog električnog otpora ima dodatak V. zavisnost koeficijenta linearnog širenja od temperature je skoro linearna. Cu i Pd.99 % čistoće rekristališe na sobnoj temperaturi. dok najveći imaju uticaj Co. Rezultati ispitivanja uticaja primesa u količini od 0. Mehaničke osobine kod zlata su relativno niske. ali dalje povećanje sadržaja srebra do 1 % utiče na dalje povećanje temperature rekristalizacije. Temperatura rekristalizacije za čisto zlato je relativno niska u odnosu na druge metale. Legirajući elementi i primese povećavaju električni otpor zlata. Nb i Ta. Specifični električni otpor pri T=20 oC je 2. relativno izduženje 50 % u žarenom stanju.01 % Cu povećava temperaturu rekristalizacije na 140 0C. Veliki uticaj na temperaturu rekristalizacije ima čistoća zlata. Dodatak 0.999 Au + Mg Au + Al Au + Si Au + Fe Au + Ni Au + Cu Au + Pd Primarna (završna) Primarna (završna) Tekstura Tekstura Tekstura Tekstura Tekstura Primarna (završna) Sekundarna Tekstura primarna (početna) Tekstura primarna (početna) Primarna (početna) Primarna (završna) Primarna (početna) Primarna (završna) Primarna (početna) 11 .45 µ Ω cm. Dodatak legirajućih elemenata ili primesa utiče na povećanje mehaničkih osobina. Tako se hladno deformisano zlato sa 9.01 % na temperaturu rekristalizacije zlata su dati u tabeli 1.25 % Ag povećava temperaturu rekristalizacije zlata. dok kod viših temperatura iznad 20 oC. Granica tečenja je oko 20 N/mm 2. Tabela 1: Uticaj primesa na proces rekristalizacije zlata Legura pri sobnoj STADIJUM REKRISTALIZACIJE temperaturi 100 0C 200 0C Au 99. Ti. Promena koeficijenta linearnog širenja ispod 20 0C veoma su velike. Zatezna čvrstoća je oko 130 N/mm 2. odnosno povećanje zatezne čvrstoće i tvrdoće. dok najmanji uticaj pokazuje Ag.

Al. bromna voda (H2O + Br2). azotna kiselina selenova kiselina sona kiselina hlorna kiselina (HClO4).5 V. vinska kiselina limunska kiselina sirćetna kiselina 12 . HNO3 i H2SO4. rastvor ferohlorida i hlorovodonične kiseline (FCl4 + HCl)-neznatno pri sobnoj temperaturi. rastvor joda sa kalijum-jodidom (KJ + J2). Eletrodni potencijal Au-Au (III) iznosi-1. rastvor cijanida KCN. NaCN ( u prisustvu kiseonika i drugih oksidanasa). Si. hlor (do 147 0C). do 97 0C. Elementi kao što su Cu. vazduh.Au + Ag Au + Sb Au + Te Au + Pt Au + Pb Au +Bi Primarna (završna) Tekstura Tekstura Sekundarna Tekstura Tekstura Primarna (završna) Primarna (završna) Primarna (početna) Primarna (početna) Primarna Tekstura Rezultati u tabeli 1. HCL može da rastvara zlato u prisustvu oksidanata kao što su oksid Mg. KOH vodonik-sulfid. Osim carske vode sa zlatom reaguje: hlorna voda (H2O + Cl2). Usled ne tako visoke vrednosti potencijala na zlato ne deluje razblažena i koncentrovana HCl. HBr (neznatno pri sobnoj temperaturi). ferohlorid ili O2 (pri visokom pritisku i temperaturi). Ag i Pd u pomenutoj koncentraciji (do 1%) nemaju uticaj na povećanje temperature rekristalizacije. Hemijske osobine zlata bliže su osobinama platinskih metala nego srebru iako se nalaza po Mendeljevu u istoj grupi. acetilen (pri 480 0C) Reagensi koji ne reaguju sa zlatom su: voda. hlor (pri temperaturi višoj od 183 0C). razni rastvori NaOH. Zlato se rastvara u carskoj vodi (smeša HCl i HNO3). Sb i Ni. se odnose na period od pola godine. Iz analize rezultata datih u tabeli proizilazi da najveći uticaj na povećanje temperature rekristalizacije imaju Bi.

Stepen hladne deformacije i temperatura starenja imaju značajan uticaj na korozionu postojanost ispitivane zlatne legure. povećanje tvrdoće. Sa porastom temperature i vlažnosti okoline postojanost legure Au-Ag i Au-Cu. Stvaranje tamne prevlake patine pri reagovanju legure sa sumporom i vodonik-sulfidom ima veliko značenje kod zlatnih legura za nakit i legura za kontakte. Pt i Ag) grade sa zlatom neprekidan niz čvrstih rastvora. Ispitivanja postojanosti vršena su u azotnoj kiselini i veštačkom ljudskom znoju (5 delova sirćetne kiseline. 5 delova NaCl i 100 delova vode) na hladno deformisanim uzorcima. postojanost prema koroziji se smanjuje. Specifičnosti legure zlata Zlato se legira sa 42 elementa. na korozionu postojanost legure ima uticaj stepen hladne deformacije i temperatura starenja. Kod stepena deformacije od 40 % (i većim) i temperaturi starenja do 315 0C ne dolazi do korozije legura. Povišenje temperature starenja iznad 315 0C pogoršava postojanost legure.Korozija zlata i legura zlata Pored velike postojanosti korozija Au zavisi od prisutne sredine. a najslabija u suvom jodu. Pri povećanju stepena hladne deformacije do 20 % i temperature starenja do 650 0C. dobrog dizajna. Pd. Postojanost zlatne legure određivana je nižekaratnoj leguri sa 9 % Ag. temperature i vremena. nakit mora biti koroziono otporan na veoma agresivne sredine i na ljudski znoj. Legure sa manjim sadržajem zlata od 50 % u agresivnim sredinama korodiraju dosta brzo. Date podatke treba imati u vidu kod definisanja tehnologije za proizvodnju nakita. Samo pet elemenata (Ni. Definitno može da se kaže da su optimalne temperature starenja (ojačavanje taloženjem. 6 % Zn i 2 % Ni. HF. Najveća korozija zlata je u carskoj vodi. Ovaj uticaj je utoliko veći što je sadržaj zlata manji u leguri. 41 % Cu. Cu. Sem učešća zlata u leguri. Ovo je izuzetno izraženo kod legura koje imaju manji procenat zlata. Prema rezultatima ispitivanja zlata do 50 % dodatak srebra i bakra ne smanjuje korozionu postojanost u agresivnim sredinama. Stepen hladne deformacije i temperatura starenja pokazuju uticaj na korozionu postojanost legure zlata koja je ispitivana u sredini veštačkog znoja. 13 . Osim lepog izgleda. Osnovna primena zlata je za izradu nakita. Zlato se može legirati sa dosta velikom količinom srebra ili neplemenitih metala. bromnoj vodi. prema stvaranju patine naglo se smanjuje. potpuna rastvorljivost ovih elemenata u zlatu. Brzina korozije Au zavisi od sredine. Koroziona postojanost ispitivane legure u koncentrovanoj azotnoj kiseline povećava se sa povišenjem temperature starenja i ne zavisi od prethodnog stepena hladne deformacije. da se pri tom ne izazove veliko smanjenje korozione postojanosti pri sobnoj temperaturi. bakar-sulfatu i vodonik sulfid Korozione osobine legura zlata imaju mnogo veći značaj s’obziromna na njihovu široku primenu i manju korozionu postojanost. čvrstoće otpornosti na koroziju) ispod 315 0C ukoliko je deformacija 40 % i iznad.

Fazni preobražaj nesređene faze u sređenu fazu vrši se na sledeći način. Veoma su mekane i plastične. Tehnička primena legura Au-Ag je dosta ograničena i svodi se na izradu kontaktnih materijala u elektrotehnici.Potpunu nerastvorljivost u zlatu pokazuju ugljenik. tvrdoće. Pri koncetraciji zlata u leguri od 68-75% (atomskih) i temperaturama 231 0C do 199 0C dolazi do prelaska α čvrstog rastvora u Au3Cu. Primećene su samo promene kod koncetracije od 10-20 % Ag i vrlo sporog hlađenja i to u smislu stvaranja bližeg sređivanja rasporeda atoma. belu boju. potpuna rastvorljivost bakra u zlatu. Faznih prebražaja od (solidusa) linije očvršćavanja do sobne temperature kod sistema Au-Ag nema. Kod sadržaja od 25 % Ag. Kod legura Au-Cu ispod temperature očvršćavanja obrazuje se neprekidan niz čvrstih rastvora. pri sniženju temperature ispod kritične. Navedene osobine dozvoljavaju sve oblike prerade sa velikim stepenom hladne deformacije. U suštini to je razvučena površinski centrirana kubna rešetka sa sređenim pregrupisanim atomima Au i Cu. Legure Au-Ag sistema pokazuju dobre osobine i postojanost prema oksidaciji. Sređena struktura nastaje promenom nepravilnog raporeda u sređeni rapored atoma putem difuzionog premeštanja u kristalu. DOK PRI 380 0C 14 . ali sa većim sadržajem srebra legura poprima nedokorativnu. legura ima lepu svetlozelenu boju. koja je postojana u temperaturnom intervalu od 380-410 0C. Karakteristična osobina legura Au-Ag jeste stvaranje sređenih faza pri sporom hlađenju. Stepen sređenosti zavisi od sastava legure. osmijum i inertni gasovi. Izduženje legure iznosi 40-50 %. Brzina obrazovanja i rasta klica nove faze jako zavisi od temperature. Zlato sa srebrom obrazuje potpunu rastvorljivost. H . PRI 400 0C PREOBRAŽAJ SE ZAVRŠAVA POSLE 25 VREME PREOBRAŽAJA IZNOSI 20 MIN. Maksimalna čvrstoća se postiže kod 40 % srebra. pojavljuju se klice sređene faze u nesređenoj osnovi. Temperatura početka očvršćavanja se postepeno snižava od tačke topljenja zlata 1064 0C do tačke topljenja srebra 960 0C. sa površinski centralnom kubnom rešetkom obrazuje se AuCu II faza. Ovo je posebno važno što nastanak sređene strukture Au3Cu dovodi do promene fizičkomehaničkih osobina: električne provodljivosti. koje zatim rastu na račun nesređene faze i ukupna sređenost se naglo povećava. iz nesređenog čvrstog rastvora. Temperaturni interval između linije topljenja i očvršćavanja je uzak i iznosi 10-12 0C. U početku. volfram. Ispod 380 0C stvara se AuCu I faza koja ima tetragonalnu rešetku. Dodatak srebra dovodi do progresivne promene boja. Najniža temperatura topljenja ove legure je 900 0C (legura sa 80 % zlata i 20 % bakra). čvrstoće i toplotne provodljivosti. Kod legure koja sadrži 50 % (atomskih) Au pri sporom hlađenju.

Jedinjenje AuZn pri sobnoj temperaturi predstavlja sređenu super strukturu. DO ZNAČAJNOG POVEĆANJA Pri odstupanju sastava od stehiometrijskog odnosa primećuje se porast granice tečenja legure zbog viška atoma Au ili Cu. Između 420 0C i 261 0C dolazi do sređivanja uz obrazovanje faze tipa AuCu. Između kritične temperature 580 0C utvrđen je porast čvrstoće legure usled deformacionog starenja. Iznad temperature faznog preobražaja mehaničke osobime legure pokazuju dosta složene promene. zlatnog novca za kontaktne materijale i lemove. Zlato – kadmijum 15 . SREĐIVANJE STRUKTURE DOVODI ČVRSTOĆE LEGURE (OKO 30 %). a zlata u cinku 4. Ispod 270 0C dolazi do sređivanja uz obrazovanje složene strukture sa ortorombičnom rešetkom. Menjanjem sastava legure ili režima sređivanja moguće su promene mehaničkih osobina legure koja ima AuCu fazu. U temperaturnom intervalu prisutna je dvofazna oblast koja se sastoji od nesređene faze i antifaze tipa II. koriste se za izradu nakita. Stepen deformacionog očvršćavanja legure AuCu zavisi od stepena sređenosti. a čije je dejstvo isto kao uticaj legirajućeg elementa na osnovni metal. Sređivanje legure sa ovim sastavom odvija se bez promene tipa rešetke. Utvrđeno je da legura sa idealnom sređenošću pri niskim temperaturama otvrdnjava znatno brže nego legura sa nesređenom fazom. Mehaničke osobine sređene faze zavise od stepena sređenosti i od veličine zrna substrukture. Fazni preobražaj čvrstog rastvora legure sa 25 % (atomskih) zlata u AuCu 3 fazu odvija se pri 390 0C. Iznad 580 čvrstoće legure naglo opada. Legure AuCu sistema imaju široki industrijski primenu. Zlato-Cink Maksimalna rastvorljivost cinka u zlatu u čvrstom stanju iznosi 33 % (atomska). Ova faza ostaje sređena sve do temperature topljenja. Cink se u znatnoj količini nalazi u legurama zlata za izradu nakita.3 % (atomska) zlata ima fazni preobražaj pri temperaturi 335 0C. menjajući pri tome samo parametre. Jedinjenje Au4Zn je nesređeni čvrsti rastvor. stabilne pri 313-328 0C.Mehaničke osobine legure sa sređenom fazom AuCu mogu da se menjaju u širokim granicama u zavisnosti od faznog otvrdnjavanja. Ovo usporavanje procesa može biti i do 100 puta.8 % atomskih. Proces rekristalizacije sređene faze AuCu3 je znatno spori nego kod nesređene faze. Legura sa 32. Ispod temperature od 308 0C obrazuje se sređena faza I.

dolazi do raspada jednofaznog čvrstog rastvora. Zlato-platina Zlato sa platinom obrazuje neprekidni niz čvrstih rastvora u celom intervalu koncetracije. Mehaničke osobine. Fizičko-mehaničke osobine zavise od režima termičke odbrane. Sa daljim povećanjem nikla mehaničke osobine opadaju. Brzim hlađenjem sa temperature iznad 650 0C može se dobiti legura sa 58.Maksimalna rastvorljivost zlata u kadmijumu na 623 0C iznosi 32. Zagrevanjem do 300 0C izazvaće se raspad presićenog čvrstog rastvora na dve faze: α 1. Tvrdoća i čvrstoća dostižu maksimalne vrednosti pri koncetraciji paladijuma od 60 do 65% (atomarnih). Pri sniženju temperature. Paladijum se dodaje da bi se legure plastično obrađivale. a oblast legura sa dvofaznom strukturom se povećava. Sa daljim povećanjem sadržaja nikla termperatura likvidusa raste do temperature topljenja nikla. Najviša temperatura prelaska između jednofaznog i dvofaznog područja je 1252 0C pri koncetraciji od 60 % platine.5 % rodijuma povećava tvrdoću. Ove legure nemaju veliku tvrdoću.55 % Au koja će imati homogeni čvrsti rastvor. α 2. Raspad presićenog čvrstog rasatvora dešava se ispod 500 0C.5 % (atomskih). 16 . ali se ona može povećati dodatkom nikla. a što dovodi do povećanja tvrdoće legura. a zlata u kadmijumu 3. Trokomponentni sistemi Uzajamno dejstvo u ovim sistemima legura na bazi zlata je malo izučeno. čvrstoću i plastičnost legura. Zlato-nikl Pri legiranju zlata sa niklom temperatura likvidusa se smanjuje i ima najnižu vrednost pri 951 0C i pri koncentraciji nikla od 42 % (at). Dodatak 0. Legure Au-Cu-Ni koje u sebi sadrže 4-20 % Zn pripadaju grupi belog zlata i služe za izradu nakita. Legure Au-Ni kristališu se uz obrazovanje neprekidnog niza čvrstih rastvora. Povećanje tvrdoće legure može se postići dispergovanjem i sređivanjem. Sa sniženjem temperature oblast homogenosti se smanjuje. koja sadrži zlato i srebro. Legure zlato-kadmijum najviše se koriste za izradu lemova.5 %(atomskih) na 309 0C. Legure sistema Au-Ni-Cu-Zn se koriste za izradu nakita. Ove legure su važne za izradu nakita. Sve ove legure imaju fazne preobražaje. Zlato-paladijum Ove legure grade neprekidan niz čvrstih rastvora. od solidusa do sobne. da bi najveću vrednost imale kod 50 % (artomarnih) nikla. koja sadrži zlato i bakar. tako da se kod sporog hlađenja stvara dvofazna struktura. tvrdoća i čvrstoća povećavaju se sa porastom sadržaja nikla. Najviša temperatura raspada je kod 70 % (atomarnih) nikla i iznosi 812 0C.

pogotovu kada su u pitanju biomaterijali koji se koriste za implatante. treba da ima nisku cenu i da je lako dostupan na tržištu. a mehaničke osobine jako zavise od termičke obrade. kao i implatanti koji svojom razgradnjom oslobađaju lekovite supstance. upotrebe. jedan materijal je potpuno razgradljiv. što zahtev nekoliko izričitih ograničenja u pogledu matejala da bi on uopšte mogao da se koristi kao biomaterijal. Zlato povećava postojanost prema koroziji u leguri PdCu. razdvajanja . Zlato-srebro-paladijum Sve legure ovog sistema obrazuju čvrst rastvor. Dodatak paladijuma u leguri povećava stabilnost faza kod legura Au-Cu. mora biti prisutna sposobnost oblikovanja. Prisutni su različiti izazovi npr. Vrednost tvrdoće ovih legura je manje osetljiva na promene koncetracije zlata i srebra. Postoji mnogo definicija biomaterijala ali ona koja se najčešće koristi opisuje biomaterijal kao bilo koji materijal koji je u mogućnosti da zameni ili obnovi funkciju tkiva u čovečjem telu i da neprekidno ili periodično bude u kontaktu sa fluidima u organizmu. a ne škodljiv za ljudski organizam. najčešće se radi o implatantima koji su u kontaktu sa unutrašnošću tela. Pri sadržaju zlata do 15 % povećava se stabilnost PdCu faze. Legure koje sadrže zlata manje od 50 % (atomarnih) otporne su na tamnjenje (stvaranje sulfida). Zbog toga se legura Au-Pd-Cu koristi za izradu kontaktnih materijala i lemova. pa do sortiranja za reciklažu. Kolosalna inovacija u svetu nauke i tehnologije su biološki materijali. Biomaterijal mora biti bioprimenjljiv ( ne izaziva negativne reakcije organizma). U koliko se govori o izloženosti fluidima iz organizma. Biomaterijal mora posedovati odgovarajuće fizičke i mehaničke osobine da bi se koristio za popunu ili zamenu telesnog tkiva. imaju homogenu strukturu. Savremeni pravci razvoja materijala i ekologije sa osvrtom na kvalitet U biološkim i medecinskim istraživanjima koristi se čitav spektar različitih materijala od pakovanja. drugi ne sme da trpi promene a kompatabilan je sa ljudskim organizmom. Ova definicija je ograničavajuća jer isključuje materijal koji se koristi za uređaje kao što su hirurški instrumenti. Pri sniženju temperature dolazi do faznih preobražaja što omogućava da se poveća tvrdoća legure starenjem. Ne sme biti toksičan i ne sme imati kncerogeno dejstvo. U ovu kategoriju su 17 . Kao najstabilnija faza javlja se sređena faza AU3Pd2Cu3 sa površinski centriranom kubnom rešetkom. a legure sa više 50 % (atomarnih) ne korodiraju u prisustvu agresivnih sredina. Od njih se izrađuju kontaktna sočiva. Sve ove zahteve ispunjavaju materijali koji su dostupni prosečnom inženjeru koji se bavi materijalima. srčani zalisci. Zlato-bakar-paladijum Homogeni čvrsti rastvor je u čitavom intervalu koncentracija iznad 650 0C. Homogene faze legura su plastične i relativno male čvrstoće.Fazni preobražaji u ovim legurama su veoma složeni i nedovoljni izučeni. veštački kukovi. skladištenja.

1. Do skora su se u avioindustriji isključivo koristile legure aluminijuma. dati su primeri biomaterijala i njihova primena. keramika i prirodni materijali. U tabeli br. Reprezentativni primer je upotreba titana za masovnu proizvodnju u automobilskoj i avio industriji. Zbog svojih dobrih osbina ( visoka čvrstoća. Najnoviji tip aviona F-22 proizveden u SAD ima komponente matrijala prikazane na šemi. Do sada je visoka cena titana bila prepreka njegovoj široj primeni. PRIMENA Srce i delovi za srce MATERIJAL Poliestri Silikoni Ugljenik Teflon Nerđajući čelik Nerđajući čelici Titanove legure Poliakrilna kiselina Poliglukoidna kiselina Kolagen Hidroksiapatit Kalcijum fosfat Polimetilmetakrilat Hidrogeli Silikon-akrilat Skelet Oftamologija Savremeni koncept razvoja novih proizvoda traži kombinaciju različitih materijala koji mogu da ispune najstrožije zahteve u pogledu kvaliteta. 18 . polimeri.svrstani metalni materijali. Tabela 2. mala gustina i odlična otpornost na koroziju) titan se koristi za izradu delova u automobilskoj kao i u avioindustriji.

Industrijska revolucija mora biti maksimalno iskorišćena da bise stvorili i održali odgovarajući uslovi života. U 21.veza između tehnologije i biznisa validnost projekta implementacija procesa –primena novih tehnologija u procesima. svakako. molidbena. mangana. hroma. žist vazduh. 19 . a da se industrijalizacija ne okrene protiv svojih stvaralaca. Svi oni strogo definišu kriterijume i optimalne tehno-ekonomske parametre u cilju dobijanja potrebnog kvaliteta proizvoda što je u vezi sa određenim standardima.silicijuma. Ovaj složen projekat je uspešan ako svi učesnici projekta ostvare svoje zadatke. ali je važno da informacije o realnom i istinitom poremećaju u prirodi budu stavljene do znanja javnosti. Optimalni zahtevi u pogledu kvaliteta se postižu kombinacijom različitih režima termičke obrade uz vrlo složenu menadžment strukturu korporacije MAI ( Korporacija za oblikovanje metal). proizvesti hranu. Uspeh projekta zavisi od Tehničkog komiteta za nadzor. veku značajno mesto se mora dati svim aspektima ekologije i zaštite životne sredine. obezbediti pitku vodu.Struktura materijala u -22 F 10% 24% 42% Legure titana Polimerni kompoziti Legure aluminijuma Legure gvo`|a 24% Sistemi legura su veoma složeni. Kako očuvati životnu sredinu. keramički materijali. kalaja. Poslovi tako odabrnog tako odabranog tima mogli bi se grupisati na sledeći način: koncept identifikacije – kompletiranje projektne dokumentacije mogućnost istraživanja – brza (spora ) laboratorijska istraživanja uz manju ili višu cenu ispitivanja tehnologija i biznis. kako bi postali svesni da samo svojim humanim odnosom prema prirodi mogu doprinet zdravijem životu. biomaterijali ili proizvodnje na čelu sa tehnološkim menadžerom. Pored ovih treba da postoje eksperti za oblast ekonomije. Konstatovanjem alarmantne situacije u eko-sistemu se ne rešava problem. Da bi se dobio optimalan kvalitet proizvoda kompanija mora posedovati eksperte iz različitih oblasti kao što su : metalni materijali. to su višekomponentni sistemi koji pored titana imaju aluminijuma. značajan zadatak sadašnjih i generacija koje tek dolaze . kompozitni materijali. vanadijuma i cirkonijuma.

zbog čega u svetu lako dobija kreditnu podršku banaka. kao državni porez . npr. Pojam carine u današnjem smislu. a tranzitne su najvećim delom ukinute 20 . Savremeno potrošačko društvo svakodnevno proizvodi ogromne koližine smeća u kome najviše ima proizvoda za jednokratnu upotrebu.lučke takse. motivacije. godinu. ređe su izvozne carine. dizajna proizvoda kao i reciklaže. feudalci. Prema nekim računicama u poslovima sa otpadom u svetu se godišnje okrene oko 150 milijardi dolara. Carine su često imale značajne takse. izvozne i provozne (tranzitne). staklenu i drugu ambalažu. što je za 29% povećanje u odnosu 1999. Reciklaža je vrlo profitabilna delatnost. CARINSKO POSLOVANJE Pojam carine Carine su vrsta državnog poreza koji se plaća na određenu robu kad prelazi državnu ili carinsku granicu. Shvatajući da je ponašanje u ovoj oblasti po postavljenim standardima uslov za integraciju u Evropsku uniji. gradovi i crkva na robu u unutrašnjem prometu. Više od 90% belgijske populacije sortira metalnu. drumarine. Iz tih razloga razmatrana su pitanja ekologije. Danas su najvažnije uvozne carine. Evropske zemlje u tranziciji počele su ozbiljno da rešavaju problem otpada. koji se ubira kad roba prelazi granicu. mostarine ili kao odšteta za osiguranje robe. Prema smeru kretanja robe carine se dele na uvozne. izgradili su prvi merkantilisti u XVII i XVIII veku. U radu je pokušano da se ostvari korelacija savremenih asekata materijala i sistema kvliteta. kao i nekih parametara koji odlučuju u kojim pravcima će se kretati strategija budućeg razvoja. U takvoj situaciji javljaju se veoma ubedljivi razlozi za korenitu promenu dosadašnjeg pristupa industrijskoj proizvodnji i današnje ekološke filozofije. U starom i srdnjem veku carine su bile obaveza koje su na svom području ubirali vladari.Vrednost jedne tone smeća iznosi oko 50 dolara. U Belgiji je izuzetan uspeh postignut u oblasti skupljanja sekundarnih sirovina i njihove reciklaže. bar sadašnji stepen ekološke uravnoteženosti prirode. godine živeti oko 12 milijardi ljudi. a pojedine od njih uspele su da u relativno kratkom periodu postignu soidne rezultate. pa je po isplativosti ova delatnost na visokom mestu . karonsku.Prema meritornim procenama na planeti će 2030. ukoliko želimo da za buduće generacije sačuvamo. Svetski eksperti prognoziraju da će se u sledećih pet godina doći do povećanja obim areciklaže za 20% godišnje. Prema najnovijim podacima sa Instintuta za materijale u Londonu u toku 2000-te godine 282000 tona polietilena je pripremljeno za reciklažu.

carine mogu biti prohibitivne. prevozne isprave (tovarni list kod železničkog. u okviru sklopljenih međunarodnih ugovora stvari namenjene za potrebe međunarodnih organizacija i ličnu upotrebu njihovih predstavnika i službenika i vojna oprema namenjena za potrebe Vojske Srbije . što zavisi od konkretnog međunarodnog ugovora. Carinske isprave Carinske isprave su dokumenti na osnovu kojih se obavlja carinjene. koje država određuje bez sporazuma s drugim državama. teretnica ili konosman kod pomorskog prevoza). grbovi . preferencijalne. ili industrijske komore. kad im je cilj zabrana uvoza ili izvoza robe. komadu ili obimu robe. žigovi. i na konvencionalne . govori se o “vaspitnim” carinama. koje su rezultat sporazuma s drugim državama. Ne podleže plaćanju carine: stvari za službene potrebe šefova stranih država i šefova diplomatskih predstavništava u Srbiji injihove uže poredice i članova pratnje. ili organi vlasti. carine se dele na fiskalne (cilj im je povećanje državnih prihoda) i na zaštitne (treba da zaštite robu domaće proizvodnje od strane konkurencije povišenjem cena strane robe). Prema načinu odmeravanja. kada se pomoću povoljnih carinskih stopa nastoji da olakša trgovina s određenim državama ili olakša uvoz nekih dobara Pokretna carinska skala je specifična carina. Jedan od najvažnijih carinskih dokumenata je carinska deklaracija. Rebulički carinski Zakon predviđa postojanje uvoznih. godine. Prema načinu određivanja carine se dele na autonomne. kad se određuju kao odmazda za previsoke ili diskriminatorne carine koje se prema domaćoj robi primenjuju u stranoj državi. jer se njen iznos menja prema kretanju cena odnosne robe. retorzivne. postoje carine ad valorem (prema vrednosti) i specifične carine koje se ubiraju po težini. a klasičan primer za tu vrstu carine bio je engleski zakon na žito koji je važio od 1689.Ovaj dokument je pismena prijava robe za carinjenje koju podnosi njen vlasnik prilikom uvoza robe u carinsko područje. do 1846. računi o ceni robe. Po učinku koji treba da proizvedu. uverenje o poreklu robe. nameštaj iprevozna sredstva namenjena za neposrednu upotrebu diplomatskih i konzularnih predstavnika. Smatra se da je vlasnik robe lice na koga glase prevozne isprave ili na koje su one prenete U ime vlasnika carinsku deklaraciju često i podnose transportna preduzeća ili ovlašćeni carinski 21 . To su u prvom redu carinska deklaracija ili prijava za carinjenje i isprave koje se prilažu. zastave. amblemi. npr. a u izuzetnim slučajevima izvoznih carina. rečnog i avionskog prevoza. a važno je za primenu carinske tarife i za kontrolu međunarodnog prometa robom. a izričito isključuje postojanje tranzitnih carina.Prema svrsi zbog koje su uvedene. provoza kroz njega ili izvoza iz carinskog područja. koje po pravilu izdaju trgovinske. Danas se više ne primenjuje. u kome domaća proizvodnja treba da postane sposobna da konkuriše stranoj robi. Kad zaštitne carine važe samo određeno vreme.

količine. račun. a sastoji se iz primanja i ispitivanja carinske deklaracije sa svim propisanim propratnim ispravama koje su potrebne da se može izvršiti carinjenje robe. neposredno rukovodi svim carinskim organizacionim jedinicama i rešava žalbe pretiv rešenja carinarnica donesenih u prvom stepenu u upravnom i prekršajnom postupku. prijava ouvozu ili izvozu i sl. kao i potpis podnosioca. Carinski organi u našoj državi su Uprava carina i carinarnice. kvaliteta i vrednosti robe. prevozno sredstvo. Carinska deklaracija služi kao osnova za pregled robe.posrednici. CARINSKI POSREDNIK Carinski posrednik je ovlašćeno lice koje mesto vlasnika robe podnosi carinsku deklaraciju. Ako carinarnica prilikom pregleda robe nađe da stvarno stanje robe ne odgovara podacima navedenim u deklaraciji. Carinarnice postoje u svim onim pograničnim mestima gde prolaze pogranični putevi. zatim i carinskog pregleda. Carinski posrednik mora biti regidtrovan kod carinarnice i posebno kfalifikovan za vršenje svoga posla. koji se sastoji u utvrđivanje količine. a u drugom stepenu Uprava carina CARINSKI ORGANI Carinski organi. poreklo i namenu robe. a mogu postojati i u važnijim trgovačkim i prometnim središtima čitavog carinskog područja. količinu. koji robu carine i vrše deviznu kontrolu na granici carinskog područja. ili vrednosti robe. ona će to zapisnički utvrditi. a podnosilac deklaracije ima pravo da podnese prigovor protiv nalaza carinarnice u pogledu kvaliteta. Carinarnice pregledaju i carine robu neposredno na terenu. su organi državne uprave koji kontrolišu promet robe prilikom uvoza na carinsko područje provoza kroz njega. koja sadrži :наziv robe. za njen obračun i za naplatu carine i carinskih dažbina. Uprava carina organizuje carinsku službu. CARINSKI POSTUPAK Carinski postupsk obuhvata postupke koji obavljaju carinske vlasti u vezi sa carinjenjem robe. Carinska deklaracija se podnosi na propisanom obrascu. prevozna isprava . vode prekršajni postupak povodom carinskih krivica. Po prigovoru podnosioca deklaracije donosi rešenje u prvom stepenu carinarnica. Uz carinsku deklaraciju moraju se podneti i druge propisima određene isprave. ili izvoza sa carinskog područja. npr. prikupljaju statističke podatke i vrše druge poslove koji im se stave u dužnost.Davanje lažnih podataka u carinskoj deklaraciji predstavlja carinski prekršaj. vrše nadzor nad putnicima u devizno-valutnom pogledu. 22 .

poreza na promet. Carinska smestišta se mogu otvarari samo u metima u kojima postoji carinarnica. na kraju.Ta skladišta zovu se slobodna javna skladišta. U ovim skladištima roba se može sortirati. Carinska slobodna skladišta i slobodna javna skladišta važna su za tranzitnu.određivanju carinske stope prema carinskoj tarifi. Svi propisi koji važe za carinska slobodna skladišta važe i za carinska smestišta.smeju se vršiti sve manipulacije dopuštene i u javnom skladištu. za robu koja je u njima smeštena važe isti propisi kao i za robu u carinski slobodnim skladištima. koje obuhvataju ukupan iznos svih davanja kojima je roba opterećena prilikom carinjenja.Takva skladišta odgovorna su i carinskim vlastima i vlasnicima robe. koji inače nisu u neposrednom odnosu sa carinskim vlastima. a u određenim slučajevima protiv rešenja donesenih od carinskih organa može se tražiti pravna zaštita i pred sudovima.Protiv rešenja carinarnice može se izjaviti žalba Upravi carina. pretakati prepakivati i dr. Slobodna carinska zona najčešće 23 .. Robu u carinsko slobodno skladište može smestiti svaki uvoznik. dok robu u carinsko smestište može smestiti smao uvoznik kome je to odobreno. taksa. reeksportnu i uopšte za međunarodnu trgovinu. Carinarnice i Uprava carine vode carinski postupak i donose rešenja po odredbama Zakona o opštem upravnom postupku. i. CARINSKA SLOBODNA SKLADIŠTA Carinska slobodna skladišta služe za smeštanje neocarinjene robe. U pojedinim zemljama postoje osim ovih skladišta i posebna preduzeća koja se kao javna skladišta bave skladišnim poslom i odgovaraju prema posebnim načelima za uskladištenu robu. obračunavanju carine. jer obaveza uvoznika robe na plaćanje carine nastaje tek kada roba ostaje u zemlji CARINSKO SMESTIŠTE Carinsko smestište je svako smestište za robu koja uživa povlasticu izvan carinskog prostora. Ako su ta javna skladišta pod nazorom carinskih vlasti. SLOBODNA CARINSKA ZONA Slobodna carinska zona obuhvata područje koje se nalazi u okviru područja granica neke zemlje. pa roba koja je sve vreme ovde smeštena ne podleže plaćanju carine. u naplati carine i carinskih dažbina. ležarine i drugih taksa koje se naplaćuju u toku carinskog postupka.tj. ali ne spada u njeno carinsko područje. a osnivaju se u mestima u kojima postoje carinarnice.

ona podleže redovnom carinskom postupku.Pošto Srbija za vreme I svetskog rata nije mogla koristiti ovu zonu. U novije vreme mnoge nerazvijene zemlje postigle su veliki privredni razvoj osnivanjem slobodnih carinskih zona za obavljanje raznih privrednih delatnosti.Hamburgu. pa brodovi koji s robom pristaju ne podležu nikakvom carinskom postupku od strane carinskih vlasti zemlje kojoj luka pripada. odnosno uvođenje slobodnog režima uvoza i izvoza robe između država članica unije. Slobodne carinske zone postojale su a i sada postoje u mnogim zemljama. kao i deoba – prema ugovorom utvrđenim pravilima – carina ubranih na zajedničkoj granici. stim da se njeno važenje može produžiti U toj zoni postoji jugoslovenska carinarnica. Solunu i dr. Jugoslovenska slobodna carinska zona u Solunu osnovana je konvencijom zaključenom 1913.10. konvencija o toj slobodnoj zoni obnovljena je 1923.obuhvata deo neke luke. između država koje su sklopile sporazum o carinskoj uniji uspostavlja identičnost carinskog zakona i carinske tarife.9. t.prilikom razmatranja saglasnosti nameravane carinske unije između Austrije i Nemačke sa odredbama SanŽermenskog i Versajskog ugovora o miru iz 1919. CARINSKA UNIJA Carinska unija predstavlja savez na osnovu međunarodnog ugovora između dve ili više država čiji je opšti cilj ukidanje carinskih barijera i uspostavljanje jedinstvenog carinskog područja.godine i Ženevskog protokola o Austriji od 4. 24 . GATT-a pod carinskom unijom se podrazumeva “ zamena dveju ili više carinskih teritorija jednom carinskom teritorijom” u slučajevima kad uspostavljanje takvog jedinstvenog područja ima za posledicu ukidanje između ugovornih strana carina i trgovinskih ograničenja za najvaći deo trgovinske zamene (dakle. Međutim. Ovu definiciju carinske unije dao je Stalni sud međunarodne pravde u savetodavnom mišljenju od 5.1922. jer slobodne carinske zone za to pružaju velike pogodnosti i privlače strani kapital za ulaganje. puna sloboda trgovinskog prometa i razmene u okviru takve teritorije.Prema odredbama člana XXIV. Kopenhagenu. npr. kada roba prelazi carinsku granicu i ulazi u carinsko područije države koja je odobrla slobodnu carinsku zonu. a odobrenje za osnivanje daju ovlašćeni državni organi. jedinstvo carinske granice i carinske teritorije prema trećim državama. ne traži se apsolutna sloboda prometa između ugovornica) i da takse.Ovo znači da se. godine između Kraljevine Srbije i Kraljevine Grčke. Opšti sporazum o carinama i trgovini (GATT) daje nešto elastičniju definiciju carinske unije.1931. po pravilu. 8. godine s važnošću od 50 godina. a roba između Jugoslavije i te zone prevozi se železnicom pod carinskom (tranzitnom) plombom jugoslovenskih i grčkih carinskih vlasti. U našoj zemlji je formiranje slobodne carinske zone regulisano Carinskim zakonom.

odnosno carinski savez između nemačkih država sklopljen Sporazumom od 22.godine stvorile carinsku uniju kojoj je se kasnije priključila Holandija.dažbine. Osnovni razlog ujedinjavanja Evropskih zemalja je u činjenici. dok se uzajamne povlastice između država članica carinske unije ne mogu uziati kao osnov za treće države kakv postoji između država koje su stupile u carinsku uniju. taka da je sada sačinjava 18 zemalja sa tendencijom daljeg proširenja. međutim. Danas najznačajnija carinska unija deluje u okviru Evropske ekonomske zajednice..Tako su Srbija i Bugarska predvidele sklapanje carinske unije 1905. U Evropi je tokom druge polovine XIX i početkom XX veka bilo više planova za stvaranje carinske unije između pojedinih zemalja.usled pogoršanja političkih odnosa do čega je došlo posle Rezolucije Inforbiroa 1948. činile su je Zapadna Nemačka. U istoriji najpoznatiji primer carinske unije predstavlja Zollverein. a Bledskim sporazumom iz 1947.Ova zajednica prilikom osnivanja zvala je se Zajednica za ugalj i čelik. Belgija i Luksemburg. Mežutim. U međuvremenu ova carinska unija prerasla je i u monetarnu uniju sa jedinstvenom valutom.VI. 25 . godine predviđeno je bilo stvaranje carinske unije sa Bugarskom.1968. ali je to sprečila Austro – Ugarska koja je u tom cilju protiv Srbije vodila višegodišnji carinski rat. ti planovi nisu ostvareni.VII.Ovaj carinski savez je predstavljao bazu za kasnije političko ujedinjenje Nemačke. Pod carinskom unijom se.I. godine uspostavljena je potpuna carinska unija između ovih zemalja. godine. dok do stvaranja carinske unije sa Bugarskom nije ni došlo.Italija. na čelu sa Pruskom.1958 gde je predviđena potpuna privredna integracija šest zemalja zapadne Evrope. Posle I svetskog rata Belgija i Luksemburg su Sporazumom od 25.Počev od 1. da samo ujedinjena Evropa može da se ekonomski suprostavi SAD i Japanu.Holandija. Posle II svetskog rata Jugoslavija je u periodu 1947-1948.Početak ove unije datira iz Rimskih sporazuma koji su stupili na snagu 1. prema čijim odredbama je uspostavljena carinska unija između većine nemačkih kneževina i kraljevina.1832. carine i druga ograničenja koja se primenjuju prema trećim zemljama budu u suštini identična. Albanija je jednostrano raskinula taj sporazum.III.Francuska. Kasnije tokom vremena ova zajednica je se sve više proširivala. bila u carinskoj uniji sa Albanijom.. ne može smatrati sporazum kojim je predviđen slobodan bescarinski režim samo za određene proizvode. kao i sporazumi u kojima je jedna ugovorna strana povlašćena Sa stanovišta međunarodnog prava carinska unija ograničava suverenitet država članica carinske unije time što im onemogućava vođenje samostalne carinske politike prema trećim zemljama. sa daljom tendencijom u perspektivi prerastanja i u političku integraciju.1921. Ova unija je poznata pod nazivom Beneluks. Međutim. ili pak posebni povlašćeni režimi između određene grupe zemalja koje čine izvesnu političku zajednicu.

saradnje više zemalja i program finansijske pomoći na nacionalnom nivou. A. Ltd predstavlja kompaniju koja Vam omogućuje da na veoma brz način usaglasite Vaš Poslovni sistem sa sistemom kvaliteta u skladu sa serijom standarda ISO 9000. kao i društvena jednakost). dobro vladanje. Program finansijske pomoći na regionalnom nivou sprovodi REC Centrala u Mađarskoj. dok program finansijske pomoći na nacionalnom nivou u svakoj od zemalja Zapadnog Balkana. – American Qualitz Assessors je jedna od tri vodeće sertifikacione kuće u SAD sa sedištem u Južnoj Karolini. U Evropi.E. AQA posluje preko svoje direkcije za Evropu sa sedištem u Cirihu. Bosni i Hercegovini.Program finansijske pomoći NVO u oblasti održivog razvoja sprovodi se od strane Regionalnog centra za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC) uz podršku Europe Aid – Kancelarije Evropske komisije. vrši sertifikaciju prema standardima ISO 9000. sa sistemom za upravljanje zaštite životne sredine u sa serijom standarda ISO 26 . Program podrazumeva program finansijske pomoci na regionalnom nivou. sprovode Lokalne Kancelarije REC-a. sredina bez GMO-a. sarađuju sa drugim zainteresovanim stranama u primeni prakse održivog razvoja. organska poljoprivreda. a u Beogradu je počelo sa radom predstavništvo za Jugoslaviju i istočnu Evropu. ISO 14000. održivo korišćenje prirodnih resursa. obnovljiva energija. Iako je svakako najpoznatija u SAD. podižu svest stanovništva o održivom razvoju sa ciljem promene njihovog ponašanja ka ekološki «prihvatljivijem». Makedoniji i Srbiji i Crnoj Gori i Kosovu (pod lokalnom administracijom UN). Hrvatskoj. Ovaj program omogućuje NVO-ima da: učvrste pozicije i definišu uloge u poboljšanju kvaliteta životne sredine na lokalnom i regionalnom nivou kroz promociju održivog razvoja (održivi stil života. sarađuju sa vlastima u definisanju prioriteta održivog razvoja.Q. Program finansijske pomoći na nacionalnom nivou u našoj zemlji sprovodi REC Kancelarija u Srbiji i Crnoj Gori.A. Program takođe promoviše saradnju sa lokalnim i regionalnim vlastima. A. kao i drugim zainteresovanim stranama u definisanju prioriteta održivog razvoja. AS 9000 i TL 9000. pokriva sve regione sveta. QS 9000. AQA preko svojih filijala širom sveta. Ovaj program ima za cilj da finansijski podrži inicijative nevladinih organizacija u regionu Zapadnog Balkana u jačanju njihove uloge na teme održivog razvoja. koji podrazumeva podršku projektima u svakoj od zemalja posebno i to: Albaniji.Q.

Tower Automotive Inc.. Pristup A...Q. između ostalog je sertifikovalo sledeće poznate svetske kompanije: u skladu sa standardom ISO 9000: Jack Daniels Distillery.Q. kao i dogovoriti eventualni konsultatski dani.14000 ili sa sistemom kvaliteta specificiranim za automobilsku industriju u skladu sa standardom QS 9000. itd. RJR Tobacco Company.. i mnoge druge. Rezultat analize je LISTA AKTIVNOSTI KOJE JE NEOPHODNO REALIZOVATI Obuka upoznavanja sa standardima i analiza postojeće dokumentacije Provera dokumentacije prvog i drugog nivoa. General Motors i Ford). Aero System Engineering Inc. podrške rukovodstva i postojećeg upravljanja. kompleksnosti poslovanja. ukoliko se ukaže potreba. JW – Alluminium Company. (jedan od ključnih snabdevača velike trojke Chrysler.A.E. ISO 14000 ili QS 9000 Da cena uvođenja sistema kvaliteta ili zaštite životne sredine najviše zavisi od angažovanja samih zaposlenih u organizaciji. kao sertifikaciono telo. Da se svaka organizacija može dovesti do sertifikata za period od 6 – 9 meseci u zavisnosti od veličine organizacije i da se mora poštovati sistem – više obuke manje konsaltinga. jer samo obučeni ljudi najbolje znaju kako da svoj poslovni sistem usaglase sa ISO 9000. 27 . analiza postojećeg načina poslovanja i njeno poređenje sa standardima. ali da zavisi i od veličine organizacije. United Airlines. PUT DO SERTIFIKATA Gap Analiza je najvažniji korak. Harvard Industries. Predocenjivanje koje predstavlja simulaciju stvarnog ocenjivanja i izvodi se strogo prema pravilima inostranih sertifikacionih tela Po dogovoru može se realzovati i obuka za stalnounapređenje. je. Corning – Division of Dow Jones Industrial. A. Obuka za interne provere po međunarodno priznatoj metodologiji. u skladu sa standardom QS 9000 & ISO 9001: Del – Met Corporation.

Banja Luka – ISO 9002 : 1994 Bobić. Srpsko Sarajevo – ISO 9002 : 1994 Prvi put na ovim prostorima sertifikovana je neka organizacija prema standardu QS 9000 i to Sinter a. provera i praćenje rezultata i priprema izveštaja o zaštiti životne sredine autori su želeli da širu populaciju informišu o svojim saznanjima i trendovima zaštite životne sredine. Beograd zakazana provera prema ISO 9001: 2000 Livnica Kikinda zakazana provera prema QS 9000 Pravci evropskog razvoja sa aspekta ekologije U nadi da je kucnuo čas uspostavljanja koncepta zastite životne sredine.. ušlo se u vek tehnološke ekspanzije. Group Arnold – Magnetic Technologies. Klašnice – ISO 9002 : 1994 Integral Inženjering. sertifikovane su sledeće organizacije: Institut za mala i srednja preduzeća. komunikacionih mreža i transportnih sredstava. ATC Inc.Prioritetno mesto mora zauzeti kontinualan profesionalan razvoj-znanje. Bjeljina – ISO 9002 : 1994 Unigrad. Laktaši Banjaluka – ISO 9002 : 1994 Akademija Umetnosti BK – ISO 9001: 2000 Unis Adria. Beograd. određivanje ciljeva.Sigurno da na kvalitet života utiče:menadžersko znanje. Srpsko Sarajevo – ISO 9001: 1994 Montaža. Beograd – ISO 9002 : 1994 Uno Martin. London. Preko direkcije iz Beograda. i dr. Beograd – ISO 9002 : 1994 Minel Elip. Beograd – ISO 9002 : 1994 Mojić Promet. Kaldera. Nova Pazova – ISO 9002 : 1994 Mz Home Group.. Srpsko Sarajevo – ISO 9002 : 1994 Kolos. Hutchinson Sealing System. Banja Luka – ISO 9001: 2000 Štark. Poznata je činjenica da se zahtevi iz standarda ISO 14001 saglasno PDCA načelima sastoje od sledećih faza:uspopstavljanje politike zaštite životne sredine. kreativnost i poznavanje tehnološke revolucije u oblasti biotehnologije.d. uspostavljanje programa. Beograd – ISO 9001: 1994 Yassa.informatičke revolucije i poremećaja prirodne ravnoteže sa druge strane. inovacije. Beograd – ISO 9001: 1994 HK « Petar Drapšin ». koristeći se informacijama sa instituta za materijale iz Londona (The Institute of Materials. Mladenovac – ISO 9001: 1994 Transportšped. Lang Mekra North America. 28 . iz Užica. Tower Automotive. Šabac – ISO 9001: 1994 Minel Kontaktne mreže. Novi Sad. globalizacija.S.u skladu sa standardom ISO 14001: Feintool U. elektronske mreže. Na prelomu dva milenijuma. UK). a proizvodi će biti kvalitetni i ekološki čisti.definisanje njihovih značajnih aspekata.

polimera.Svi oni imaju ulogu da pomognu potrošačima standardizovanim i lako razumljivim obeležavanjem. kao što su:WWF(Svetski fond za prirodu). servisi za organizovanje svetskih konferencija. reciklaže. razvile su svoja sopstvena dokumenta. Međunarodne organizacije za standardizaciju(ISO/IEC/ITU)imaju trodimenzionalan pristup ovom poslu. keramičkih materijala. obrazovanja.Članovima Instituta stoje na raspolaganju servisi za informacije.Institut ima 24000 članova iz velikog broja zemalja.utvrđivanje značajnih aspekata zaštite životne sredine. uspostavljanje programa zaštite životne sredine. zemlje i vazduha i one koji pokrivaju mnoštvo fizičkih proizvoda u oblasti elektronike i telekomunikacija. Upitnici za deklarisanje materijala-Osnovne smernice.Spajanjem ovih institucija njihovi članovi dobijaće informacije iz tehnologije. a razpolaže godišnjim sredstvima od 11 000 000 funt. izvodjenje specijalnih kurseva. pri čemu se misli na mnoge standarde koji se odnose na ispitivanja i analize vode. čelika. Da bi program zaštite životne sredine mogao da funkcioniše neophodno je periodično praćenje i ocenjivanje. uz uključivanje novih ideja upućenih od referentne grupe. Nevladine i druge organizacije van postojećih(ISO/IEC/ITU). FSC(Savet za upravljanje šumama) i MSC(Menadžment sistema u ribarstvu) ili Savet za prioritete akreditovanih agencija(CEPAA). izdavanje časopisa. sa standardima za menadžment sistemom u šumarstvu. kontinualni profesionalni razvoj.površinskog inženjeringa itd. koji je doneo SA 8000 standard za društveni menadžment. akademijama i Vladi.priprema izveštaja o zaštiti životne sredine(EMAS). Uticaj životne sredine je povezan sa kompletnim lancem industriskog sektora koji ISO pokriva. ekologije. što je sigurnost za dug period u budućnosti. koji pomažu organizacije da prevaziđu usklađivanje sa propisima o životnoj sredini već poseduju strateški značaj. biomaterijala. 29 . jer definišu strukturu.Došlo je do spajanja institucija sa dugim tradicijama i solidnim fondovima.jednostavne alate za kontrolu aktivnosti koje u velikoj meri utiču na životnu sredinu i poboljšanje sistema. određivanje ciljeva. gume.Divna je to prilika za profesionalno informisanje. Formirani servisi u Institutu pomažu članovima Instituta. U toku 2001 godine došlo je do spajanja Instituta za materijale i Instituta za ekonomiju i ekologiju sa sedištem u Londonu. kompozitnih materijala. kao i praćenje trendova u različitim fazama usavršavanja. kompanijama.Institut se bavi prikupljanjem informacija iz:ekonomije. Treba istaći porodicu međunarodnih standarda ISO 14000-Menađment životnom sredinom. medjunarodna standardizacija treba da odigra značajnu ulogu u održavanju i unapređenju kvaliteta života u pogledu donošenja standarda i odgovarajućih drugih dokumenata. lakih materijala. radi kontinualnog obogaćivanja novim iskustvima iz sveta. optimizacije kvaliteta. Aspekti životne sredine) i IEC Uputstvo 113. reciklaže. ekonomije i ekologije. U svim oblastima rad je veoma dinamičan. livarstva. a kad je u pitanju Evropska Unija on se odvija kroz donošenje standarda za čitave grupe proizvoda uz pokušaj da se maksimalno poštuju ekološki propisi(IEC Uputstvo 109.Sa generalne tačke gledišta. elektronike.Institut sarađuje sa 200 kompanija iz celog sveta. provera i praćenje rezultata programa(interne revizije i preispitivanje od strane najvišeg rukovodstva).

Serija standarda ISO 14000 se sastoji u ovom trenutku od čitavog seta alatki menadžmenta za prezentovanje aspekta životne sredine.Embrion za reciklažu u Belgiji se razvija od 1994.Uvećana sredstva institucija omogućuju njihov intezivan razvoj. titan i specijalne čelike. različitih nijansi boja kod izrade optičkih instrumenata.Sigurno je da će doći do profesionalnijeg obavljanja poslova. inženjeringa i tehnologije. kartonsku.Svetski eksperti predvidjaju da će u sledećih pet godina doći do povećanja obima reciklaže za 20% godišnje.Vek implatanta je oko 25 godina.Reciklaža je evropska perspektiva.Nove tehnologije za proizvodnju kompozitnih i keramičkih materijala zauzimaju vidno mesto. što dovodi do originalnih umetničkih proizvoda.Kvalitetan život može da se produži do 100 godina.Sve to ima za cilj poboljšanje kvaliteta života za milione ljudi i produženje ljudskog veka.Prema najnovijim prognozama vreme trajanja implatanta će se produžiti do 40 godina sa poboljšanjem kvaliteta materijala i njihovom kompatibilnošću sa ljudskim organizmom.Važno mesto zauzimaju vakum tehnologije.Pravu revoluciju u svetu materijala čine legure koje će se proizvoditi sledećih 20 godina iz oblasti biomedicinskih materijala. satova i drugih proizvoda uz softversku podršku. otkrića.Oni potiču od međunarodno definisanih i prihvaćenih metoda koje daju podršku ekološkim parametrima.godinu. kao i inženjerski dizajn. ekologija takodje.Sakupljeno je i odvojeno više od 551 512 tona sekundarnog materijala u malim kontejnerima koji su smešteni u blizini kuća. ISO 14000 je serija standarda čiji je cilj da pomognu kompanijama u uvođenju i korišćenju sistematskog i preventivnog posla u upravljanju zaštitom životne sredine. a njihovim spajanjem nema dupliranja poslova.Prioritetan značaj se daje multidisciplinarnom radu i izučavanju.Više od 90% belgijske populacije sortira metalnu ambalažu. Prioritetan značaj ima dekorativan izgled proizvoda. Posebna pažnja se posvećuje razvoju obima i dostupnosti podataka na internetu. reciklaža materijala minerala i goriva. a ovi materijali obezbeđuju produženje ljudskog veka. staklene i plastične flaše. legure za avio i auto industriju. U Evropi se očekuje da se u toku 2001.Na ovaj način dobijaju se izvrsni materijali za proizvodnju. a sve to ima i komercijalni interes. karoserije kola.U Belgiji je izuzetan uspeh postignut u oblasti skupljanja sekundarnih sirovina i njihove reciklaže. a zatim otpremljeno na reciklažu u toku prošle godine. Britanska Vlada dala je zadatak Institutu koji glasi: napredak i razvoj.Nova generacija materijala potpuno će zaštititi materijale od korozije i to korišćenjem legure Zn-Al.što je za 29% povećanje u odnosu na 1999. kao i većeg kapitala. Svetski trendovi su legure titana.Kod tih legura izrazaito je povećana čvrstoća. svih aspekata nauke. U toku 2000-te godine 282 000 tona polietilena je pripremljeno za reciklažu. Svetski trend je okrupnjavanje-spajanje srodnih institucija u veće u cilju kvalitetnog rada.Standard serije ISO 14001 je jedna alatka na polju zaštite životne sredine koja je apsolutno uniformna za sve 30 . procesa.godine.Dosta se insistira na genetičkoj kontroli bioaktivnih materijala. kao i korišćenje pene nikla u proizvodnji specijalnih baterija.godine polomi 300 000 tona metalne ograde. aplikacija. Od velikog interesa kako nacionalnog tako i šireg je posvećivanje pažnje reciklaži i ekološkim aspektima svih materijala uz formiranje posebnih fondova koji bi nagrađivali doprinose pojedinaca i institucija u oblasti tehnologije.Ova tehnika je posebno interesantna za aluminijum.

Logističke aktivnosti su: nabavka.sprečiti njeno zagađenje a sve to mora biti u vezi sa društvenim i ekonomskim potrebama. 26.140. Logistika proizvodnje obuhvata: planiranje. Logistika proizvodnje je najvažniji segment logistike preduzeća.Razvoj logističkog koncepta poslovanja u preduzećima razvijenih zemalja omogućio je savladavanje teškoća uslovljenih privrednom recesijom i otvorio put novom prosperitetu. A. 141-152. Verovatno da će ovaj alat postati osnovni u industrijama celog sveta.H. Miclean: ”A new field for materials science”.Početkom ovog milenijuma više od 20 000 preduzeća u oko 100 zemalja je kompletno ili delimično sertifikovano.reinforced polymer repair materials-some facts”. NEKA ZAPAŽANJA KOJA SU NASTALA NA BAZI STVARNOG ISKUSTVA USPEŠNIH Obezbediti opstanak i dugoročniji razvoj bilo kog organizacionog sistema postaje svakim danom sve teži i složeniji zadatak. upravljanje i projektovanje organizacionih koncepata. Ona ima za cilj da obezbedi optimalan protok informacija. održavanje zaliha.138.Kelly: ”Walter Rosenhain and materials research at Teddington”. To su vitalne aktivnosti od izuzetnog značaja za opstanak i razvoj bilo kog preduzeća. Proceedings of the Institution of Chemical Engineers. Ove aktivnosti moraju da budu potpuno usaglašene i da postoji među njima koordinacija u cilju obezbeđenja optimalnog poslovanja. skraćenje pojedinačnih vremena 31 . Ovo su samo neke od informacija koje su dobijene u saradnji sa Institutom za materijale u Londonu.što će uticati na zdravlje. Materials Science and Engineering. R.Prioritetan cilj je promovisati zaštitu životne sredine. transport i distribucija. 5.7-15 2.5-36. 1976. skladištenje. lepotu i kvalitet života. Logistika se javlja kao nova poslovna funkcija koja vrlo uspešno rešava probleme ekonomije. S. ali da je bez logistike – svaki rat unapred izgubljen ».G. materijala i vrednosti u procesu transformacije upotrebnih vrednosti u fazi proizvodnje.: ”Fibre. 2000. Osnovni cilj poslovanja svakog preduzeća je: smanjenje troškova proizvodnje.131-134.Philosophical Transactions of the Royal Societu. kao i da obezbedi sve neophodne uslove za njeno nesmetano odvijanje. 4.kompanije širom sveta. Zadnjih deset godina u razvijenom svetu probleme opstanka rešava logistika. Tako su privrednici u razvijenim zemljama prihvatili izreku vojnih logističara da » logistika sama ne može dobiti rat. Kelly(ed): ”The contribution of physical metallurgy to engineering practice”. D. smanjenje prosečne sume angažovanih sredstava. O. Literatura 1.282. 1976 London.Baker and A.1976.Alsayed et al. The Royal Society 3. Novitović: ”Materijali i proizvodi za novi milenijum” 2001.

o proizvodno tehničkom konceptu. Princip obavljanja posla obuhvata kompletnu tehnološku šemu u kojoj učestvuju radnici. Proizvodi koji imaju veliku raznovrsnost delova zahtevaju i veću logističku pažnju. principe objekta i principe grupa. izrada malih serija. Zbog toga principi izrade utiču i na trošak nastao usled koordiniranja protoka. Ukoliko se uspostavi korektna i zdrava saradnja sa dobavljačima onda se eliminišu problemi u protoku materijala. 32 . Neophodna je potpuna sinhronizacija ulaznih. Principi izrade utiču na protok materijala kao i vreme njegovog zadržavanja. integrisana obrada podataka Osnovno je izvršiti optimizaciju svih delova i materijala i da to u svakom trenutku bude dostupno. Standardizovanje samih elemenata može smanjiti troškove koordinacije protoka.procesa i eliminisanje proizvodnje sa greškom. a logistički aspekti stvaraju uslove da se stvori mogućnost prednosti u konkurenciji. proizvodnja različitih varijanti proizvoda.Ukoliko se vodi računa o ovim osnovnim parametrima povećanje dobiti je izvesno. a što može da se ostvari uz skraćenje procesa proizvodnje. struktura proizvoda i principi izrade proizvoda. Sa obimom proizvodnje raste i značaj logistike. organizovanje proizvodnje orijentisano ka odvijanju procesa uz minimalni transportni put. zatim. Na logistiku u velikom stepenu utiče struktura proizvoda jer ona definiše strukturu logističkih aktivnosti koje su prisutne u logističkom procesu. a proizvodnju realizovati uz najmanje troškove uskladištenja i vremena. Treba razlikovati: principe obavljanja posla. U zavisnosti od principa izrade određuje se i struktura izrade. a radi obezbeđenja optimalnog toka proizvodnog procesa. Najznačajniji preduslovi za uspešan rad su: visok i permanentan standard kvaliteta. Pri razvoju proizvoda treba voditi računa o konstruktivnom konceptu. Prioritetan zadatak je prilagođavanje potrebama potrošača. Navedeni principi izrade proizvoda utiču na strukturu izrade a oni se mogu sistematizovati na osnovu određenih kriterijuma. proizvodnih i izlaznih tokova. Principi objekta to su sva moguća pogonska sredstva koja se koriste u toku tehnološkog i radnog procesa. maksimalno smanjenje serije. Principi grupa predstavljaju kombinaciju principa obavljanja posla i principa objekata. Na logistiku proizvodnje utiče: razvoj proizvoda. Što je proizvodnja složenija to je teže njeno normiranje i veći su logistički troškovi. stvaranje rezervi kapaciteta da bi se izjednačile promene potreba i eventualne smetnje. Logistika proizvodnje pravi koordinaciju vezanu za tok proizvodnje i ekonomske parametre. U svakom trenutku mora se biti spremno da se zadovolje njihove potrebe. da bi se ostvario idealan protok materijala.

tj.optimalno rasterećenje kapaciteta. bez zaliha).poštovanje termina.minimizovanje troškova. planirati termine i kapacitete proizvodnje. potpuno usklađeni kapaciteti u proizvodnom procesu. . a to su: . Logistika marketinga se sastoji iz sledećeg koncepta: marketinga finansija i proizvodnje. Oblast marketinga obuhvata mrežu distribucije. U okviru upravljanja proizvodnjom osnovno je izdavanje naloga i kontrola kapaciteta naloga. Za kontinuirano i neposredno snadbevanje. Sistem sinhronizovane proizvodnje se zasniva na dobroj poslovnoj saradnji i partnerskim odnosima među svim preduzećima koja učestvuju u proizvodnji. . Na osnovu određenih ugovora razrađuju se godišnji. Proizvodnju čini proizvodni asortiman.minimizovanje vezivanje kapitala.manje zalihe na skladištu. Ukoliko je na tržištu firma izložena jačoj konkurenciji to je menadžer firme prinuđen da razmišlja o novim mogućnostima za racionalizaciju poslovanja. dnevni operativni plan. zatim. Iskustva pokazuju da je neophodno imatim kritičan stav prema visini zaliha i prema procesu nabavke u celini. servis potrošača i kontrolu zaliha. kako bi se ostali na vreme mogli prilagoditi promenama.Da bi se ovi zahtevi ispunili neophodno je sledeće: kontinuirano i neposredno snadbevanje od strane malog broja pouzdanih dobavljača (bez skladištenja. plan rada. kao i podaci o radnom mestu. organizacija komunikacionog i saobraćajnog sistema. Finansije obuhvataju informacione mreže u okviru logistika i finansijski aspekat zaliha. .zasnovan na planiranom obimu završne faze rada. zatim. Svaki partner u sistemu je dužan da informiše sve ostale o promeni bilo kog činioca poslovanja.Tržišna ponuda je glavni podsticaj za povećano ukazivanje pažnje zajedničkom upravljanju svim logističkim aktivnostima firme. Sve aktivnosti marketing logistike moraju se prilagoditi ciljevima firme. 33 . već i savršena organizacija privrede kao celine. odnosno za eliminaciju skladišta predmeta rada nije dovoljna samo efikasna organizacija preduzeća. proizvodnja malih serija. autonomne radne grupe i univerzalno obučeni radnici. kvartalni i nedeljni planovi proizvodnje. organizacija preduzeća dobavljača. planirati količinu. tj. U okviru planiranja proizvodnje bitno je planirati program proizvodnje. nesmetani protok predmeta rada standardnog kvaliteta ( bez greške ).minimizovanje vremena. Logistika marketinga ima zadatak da pridobije za sebe odgovorne ljude da bi rukovođenje firmom bilo uspešno. . . skladištenje i transport. orghanizacija trgovine i dr. planirane veličine serija. Značajno je napomenuti da u okviru planiranja i upravljanja treba se držati osnovnih pravila.U okviru planiranja proizvodnje treba raspolagati podacima o materijalu ( zalihe. vreme potrebno za pripremu plana). podaci o strukturi proizvoda (popis materijala za jedan proizvod).

tla i vode koji se naziva biosfera.U cilju postizanja optimalnog procesa neophodna je veza svih logističkih poslova. Uništavanje životne sredine jeste svaka ljudska delatnost koja pogoršava šanse sadašnjih ili budućih generacija da im priroda bude od koristi i da opstanu u njoj. Zagađenje u jednoj sredini spontano se prebacuje u druge. Može nam izgledati velika. Njena centralna tema jeste međuzavisnost celokupnog sveta. Zato je prioritetni zadatak u prodajno-marketinškom smislu obezbeđenje određenog nivoa servisiranja potrošača. menjate i drugi. Zemlja je jedina planeta na kojoj je život moguć. Upravo ovaj pristup čini ekologiju tako širokim predmetom. Ljudi su samo jedan element ekosistema. Ovo su samo neka zapažanja koja sigurno mogu pomoći ka uspešnom binisu. Ona obuhvata delove prirodnih i društvenih nauka. filozofiju i proučava prirodu kao celinu. Planeta Zemlja je nastala pre 4. ali nas ne može biti bez ekosistema. životinja i drugih oblika čini ekosistem. doprinoseći daljem širenju zagađenja. kad se od gasova i kosmičke prašine zgusnula u divnu. Složeni splet biljaka. borbe da se pomire sukobljeni interesi u određivanju spoljašnjih uslova života.6 miliona godina. ali Zemlja je tek neznatno zrnce u univerzumu. čvrstu kuglu. U ekosistemu je sve tesno povezano jedno s drugim. Primenom logistike smanjuju se troškovi zbog vršenja fizičko distributivnih aktivnosti. Šta je to ekologija? Kako je nastala planeta i život na njoj? Koliko joj je vremena još preostalo ukoliko nastavljamo sa njenim razaranjem i uništavanjem? Šta treba činiti za očuvaje životne sredine? Ekologija je nauka o zaštiti životne sredine. Zivotna sredina je jedinstven sistem na planeti Zemlji koja omogućava i podržava nastajanje i trajanje žive materije u različito organizovanim oblicima. Način života savremenog čoveka i proizvodne tehnologije dovode postepeno do sveobuhvatnog zagađivanja Zemlje. promenite li jedan deo. U savremenom svetu ovome se veoma poklanja posebna pažnja. 34 . To je sistem sa neograničenim brojem međusobno zavisnih procesa koji se neprekidno odvijaju. veza živih organizama s njihovim prirodnim okruženjem. Ispuštanje biocida u životnu sredinu jednako je opasno po čovečanstvo koliko i pretnja nuklearnim ratom. Ekologija nije samo grana biologije. Ekosistem može opstati bez nas. ona je mnogo više od toga. jer ova iskustva su zasnovana na primerima i istraživanjima iz zemalja sa razvijenom tržišnom privredom. Servisiranje potrošača mora da bude na izuzetno visokom nivou i sigurno dovodi do rasta prodaje i maksimizacije ukupnog profita. To je zato što je prekrivena tankim slojem vazduha.

Iz prirodne okoline čovek pribavlja i sve sirovine koje mu omogućuju da udobnije živi: materijal za gradnju kuća i izradu predmeta za domaćinstvo.neće moći zaustaviti.i čini ga posebnim podsistemom u okviru biosfere. postajao sve jači.» Beograd u vremenu razvoja ekološke svesti Buran industrijski i urbani razvoj .sigurno je da se ovo suludo uništavanje prirodne sredine u kojoj živimo.Čovek je jedina vrsta koja svojom delatnošću trajno zagađuje okvir svog života.izdvaja od ostalih živih bića.bez koje može da izdrži najvise nekoliko nedelja. čovek je: -deo prirode. Neraskidivo je povezan sa svojom prirodnom okolinom: vodom.u toku duge istorije ljudskog društva. a koje nam ne nameće samo naša tehnološka civilizacija.I ne samo svog.njegova posebna.naročito izražen u poslednjim decenijama XX veka.spada u živu prirodu. -korisnik prirode i -biće čiji je uticaj na prirodu.a bez vazduha samo nekoliko minuta. trostruka veza sa prirodom.čovek dobija sve što mu je neophodno za život.prouzrokovao je značajnu degradaciju životne sredine i zagađivanje koje su u pojedinim komponentama dostigle razmere koje su zahtevale sinhronizovanu akciju 35 .vazduhom.kao vrstu.pre svega. nego i naše vaspitanje.OČUVANJE ŽIVOTNE SREDINE Čovek. «Ako čoveku nedostaje kultura življenja.je. Iz te prirodne okoline.koja opstaje zahvaljujući neprestanom dotoku sunčeve toplotne i svetlosne energije. biljkama i životinjama. naftu… Ono što čoveka.bez vode može da preživi samo nekoliko dana.rude.zemljištem.kao biljke i životinje.ugalj.Od biljaka i životinja dobija hranu .

poremetili su ekološku ravnotežu i izazvali negativne posledice koje se ni lako ni brzo ne mogu otkloniti. koji su posledica industrijskog i urbanog razvoja. U području grada ona je izložena brojnim i raznovrsnim tehnogenim uticajima koji je više ili manje degradiraju. U centru naše pažnje nalaze se problemi zagađivanja i zaštite životne sredine.uz sve veće korišćenje prirodnih resursa. Dobrim delom pod uticajem grada je geološka sredina njegove šire okoline koja služi za snabdevanje vodom. krajem XX veka problem je globalnog značaja. 36 .konvancija o zaštiti ozonskog sloja.gde razvoj hemije i energetike u bitnim oblastima ljudske delatnosti-zauzimaju značajno mesto.boljih uslova zaštite trebalo bi da uvek imaju prednost nad korišćenjem i preradom površinskih voda.pa njeno korišćenje mora biti racionalno sa nužnim merama zaštite. Geološka sredina grada. prehrambenim proizvodima. Prirodni procesi ovde ponekad imaju drugačiju genezu i razvoj nego u slobodnom prostoru.Ovi se problemi moraju rešavati udruženim naporima većine zemalja. Geološka sredina kao deo životne sredine urbanog područja Beograda predstavlja značajni prirodni resurs ograničenog kapaciteta.zbog brojnih i različitih zahteva korisnika.madjunarodnog karaktera.naročito gradske populacije. Ustav i zakoni naše zemlje daju pravo građaninu da živi u zdravoj sredini. Ona predstavlja građevinsko tlo za deponovanje različitih otpadaka i opasnih materija.Ta sredina je izvorište snabdevanja grada vodom.konvencija o prekograničnom kretanju opasnog otpada i njegovom odlaganju kao i dokumenti međunarodnih konferencija o zaštiti šume.očuvanja biološke raznovrsnosti i dr.naročito najrazvijenijih zemalja.pre jedan vek regionalnog značaja . Podzemne vode zbog boljeg kvaliteta. Povećanje broja stanovnika. energijom. Dobar deo potreba za pijaćom vodom Beograd danas obezbeđuje iz izvorišta podzemnih voda.što može prouzrokovati njeno osiromašenje i degradaciju. Korišćenje površinskih voda praktično bi trebalo da dođe u obzir tek onda kada su iskorišćene mogućnosti eksploatacije podzemnih voda.Brojne interakcije prirodne i stvorene sredine u urbanom prostoru su često teško uočljive i objašnjive.Tako bi se sprečile tendencije koje u globalnim razmerama predstavljaju opasnost po čoveka i živi svet.mineralnim sirovinama. izložena je najintenzivnijim tehnogenim uticajima.energijom i slično.O tome svedoci i veliki broj konvencija kao što su : konvencija o zabrani dompingovanja visokoaktivnih radioaktivnih otpadaka. Ako je pre dva veka zagađenje bilo lokalnog značaja.

a neki su sami potencijalni izvor. Prikupljanjem podataka i njihovom obradom došlo se do stanja i odgovarajučih mogućnosti za rešavanje ekoloških problema Beograda.O značaju pravilnog rešavanja ovog pitanja najbolje govori činjenica da se radi o više od 1000 tona komunalnih otpadaka dnevno samo iz Beograda.praktično ni u jednom slučaju nije do kraja rešeno na zadovoljavajući način. privredni . administrativni ili trgovački centar. Lokacije za rad sa otpacima treba otvarati tamo gde oni najviše nastaju da bi se sprečio transport kroz naseljene delove.ako ne reši pitanje elementarne čistoće grada i ne zaštiti svoju prirodu posebno reke.). Neophodne mere:utvrđivanje stanja životne sredine.osnovni su zadaci u zaštiti prirodne sredine..jedini su izvor sirovina koji se stalno obnavlja i uvećava.utvrđ|ivanje potencijalnih izvora zagađenja.rudničkih jalovina među kojima su u određenoj meri zastupljene različite opasne materije.moguće je to postići..gasovod.sve češće proizvodnje i potrošnje. kao i metodologija sprečavanja širenja i povećavanja zagađenosti.Japana. turistički.upornim podizanjem ljudskih saznanja i odgovornim odlučivanjem o merama koje društvo treba da preduzme.Ograničavanje nepotrebne potrošnje kao i korisna upotreba otpadaka.pokazuju da je za tretman sme}a za ovaj grad jedino realno da se na izvorima otpadaka vrši njihovo izdvajanje i selekcija korisnih otpadaka (metali. Ako se uspostavi kontrola rada sa otpacima koji su osnovni izvor zagađenja i ako se nađu savremena rešenja za tretman gradskog smeća.Potrebno je donošenje odluke o trajnim lokacijama za pripremu otpadaka od metala što rešava problem velikog broja privatnih auto-otpada.kišna i fekalna kanalizacija.guma. 37 .toplovod.papir.).. Neki od tih sistema nose i određeni nivo rizika u slučaju prirodnih ili tehnoloških nepogoda i katastrofa. SAD. Istraživanje stručnjaka bazirana na iskustvima razvijenih gradova Evrope.staklo. Osnove programa za Beograd Beograd ne može pretendovati da bude nosilac razvoja visokih tehnologija... kao i da se smeće određenim tehnološkim postupcima dovodi u stanje iskorišćenja u energetske svrhe.U vezi sa tim treba utvrditi stroge kriterijume rada.koji se mogu rešavati usmeravanjem intelektualnog i radnog napora. Delovi te mreže su zastareli i oštećeni.koji su postali ruglo i veliki zagađivač grada... na strukturi otpadaka u Beogradu.čak bez evidencije. U užem gradskom području locirana je gusta mreža gradskih instalacija (vodovod.Geološka sredina Beograda je i prostor za deponovanje komunalnih i industrijskih otpadaka.Pri tom pitanje zbrinjavanja deponovanja prerade ili uništenja otpadaka. Otpaci Kao proizvod narastajuće.plastika.

Zahvaljujući plastici iz otpada možemo obezbediti dodatne izvore toplote.Zbog ove neuništivosti izaziva klizanje tla.nerazgradive plastike i drugih štetnih i opasnih otpadaka. Ekologija i otpadne plastike Otpadna plastika zbog svoje hemijske strukture ostaje dugo na deponijama nerazgrađena i neuništena.Razlozi za ovo su – nagli rast cena sirovina i sve oštriji propisi u vezi zaštite čovekove okoline. Ona se može rešavati dalje samo u tom sklopu sa smećem – a najbolje rešenje je da se iskoristi kao energetsko gorivo.Neophodna realizacija programa sakupljanja ambalažnog stakla i proizvodnje staklenog krša.zaboravljajući da za samo 700 takvih kesa treba srušiti jedno stablo – a šume su pluća planete.15% polistirola.10% polivinil hlorida i 10% ostali polimeri. Oko 70% od ukupne količine svih otpadnih polimernih materijala u smeću čini ambalaža.a mnoge instalacije za sagorevanje otpada sadrže i uređaje za recikliranje toplote. najlon kese.Na primer. U nekim zemljama se u javnosti stvara psihološka odbojnost prema plastici.ako bi ovu vrstu smeća spaljivali.zbog nepoverenja u njenu razgradljivost. Recikliranje otpadne plastike Reciklaži se danas daje izuzetan značaj u svetu . Zaključak je da –u postojećim uslovima rešavanja gradskog otpada. 38 . npr.Otpadna plastika je veoma voluminozan materijal i zato sa porastom plastičnih otpadaka predstavlja značajno ekološko opterećenje pri deponovanju smeća. Određivanje mini lokacija-sabirnih punktova za otkup. Otpadna plastika koja je došla u kontejner za smeće ili je već na deponiji sa ostalim smećem iz domaćinstva – ne može se vratiti nazad i reciklirati.Određivanje lokacija za odlaganje i deponovanje stare i otpadne gume.otpadna plastika stvara probleme kod deponovanja-dok je kod spaljivanja čak poželjna. u borbi za zdravu životnu sredinu prednost se daje papirnim kesama.Toplota se koristi za zagrevanje vode ili stanova ili za proizvodnju električne energije. Organizovano sakupljanje starog otpadnog olova kao opasnog zagađivača. sortiranje i prvu fazu pripreme otpadaka u naseljenim delovima grada.Otpad gori bez dodatka goriva. Približan sastav plastične frakcije u smeću iz domaćinstva u Evropi je 65% poliolefina.

a uz to je i sekundarni zagađivač zbog: transporta. za jednokratnu upotrebu. staklo ne zagađuje prirodu direktno –vodu.. Otpaci stakla Pojavljuju se u obliku upotrebljene ambalaže i staklenog krša raznog porekla..moglo bi se ustostručiti proizvodnja i na taj način bi se primetno smanjio priliv otpadne plastike na deponiju Beograda. Dobijeni proizvodi se koriste kao zamena za drvo i beton i veoma su otporni na vremenske uslove. 001 definiše se klasifikacija. kočevi. Termoplastični materijali nisu kompatibilni i ne legiraju se kao metali.kese i dr. folije. Recikliranje mešane otpadne plastike Razvijena je i tehnologija kojom se ova mešavina ekstrudirati i presovati u kalupima.zakucavati i obrađivati kao drvo.O.u Srbiji se bavi jedino «Inos-Beograd».ali najveću primenu ima polietilen niske gustine.palete. Kao inertan materijal.A postoje i novi tehnološki procesi koji nude rešenja i za pomešanu otpadnu plastiku.Za ovu vrstu ambalaže se koristi veći broj termoplastičnih materijala. označavanje i 39 . B.Do sada najmasovniji vid reciklaže otpadne plastike je reciklaža jednorodne otpadne plastike. Ali kad proizvodi sa ambalažom dospeju u smeće tj.E.potrošnje energije i same njegove proizvodnje.Sa novom opremom uz smanjenje troškova proizvodnje i bolji kvalitet regranulata.letve. Najinteresantnija i najmasovnija je fleksibilna ambalaža.Plasman regranulata je obezbeđen. Redukcija količina komunalnog smeća selektivnim sakupljanjem i primarnom pripremom staklenih boca Staklo spada u najviše primenjivani ambalažni materijal za različite vrste proizvoda.ali predstavlja balast za komunalne službe i deponije smeća.Dosadašnja praksa u proizvodnji regranulata je pokazala da 30% otpadne plastike koja dođe na preradu nije odgovarajućeg kvaliteta – pa se odvozi na deponiju.mogu se seći.jer nepotrebno zauzima prostor za druge vrste otpadaka. Od ove smeše se proizvode :ograde. a najvažnija prednost je neograničen broj puta se može koristiti bez ikakvog odraza na kvalitet i osobine proizvoda.tj.pa je «Inos-Beograd» prinuđen na veće izvore gde je pretežno jednorodna plastika i bez stranih primesa.Troškovi proizvodnje su visoki .vazduh. postanu sastavni deo komunalnog otpada – staklo se ne može upotrebiti dalje. Poseduje više dobrih osobina koje se zahtevaju od savremene ambalaže. Recikliranjem otpadnih PE folija u regranulat .a i ostvariti materijalna dobit.i proizvodnja regranulata.Kombinacija ova dva tehnološka postupka je idealno rešenje. Prema jugoslovenskom standardu JUS.vreće.

boja.ogledala.Po tom standardu se i vrši sortiranje.priprema i vraćanje stakla u novi sirovinski krug predstavlja uobičajeni postupak sa staklom u zemljama sa civilizacijskim odnosom prema sopstvenim resursima i okolini što ih okružuje. granulacija i mesto ponovne upotrebe.niti se vrši permanentna analiza sastava komunalnog smeća u Beogradu. trgovinske radnje.Preneto u zapreminske jedinice to znači da stakleni krš svake godine smanjuje prostor na deponiji smeća za oko 12. ušteda energije za izradu novih proizvoda uz smanjenje upotrebe primarnih sirovina. jer i ona posle određenog broja ciklusa ispada iz upotrebe i pretvara se u stakleni krš. domaćinstva.000 m3 .da ga u komunalnom smeću ima 8-10% . farmaceutska.a za odnošenje krša svakodnevno se mora angažovati zapremina koju čine više od 40 kontejnera za smeće.prerada i upotreba staklenog krša kao sirovine za proizvodnju stakla.000 tona godišnje. hemijska i druge industrije).. Ovako veliki resurs staklenog krša na relativno maloj površini se u Beogradu gotovo ne koristi. tj. Selektivno sakupljanje .jer se sakupljaju samo otpaci iz malog broja većih izvora otpadaka. Veći izvori otpadaka su: industrija koja koristi staklenu ambalažu za pakovanje (punionice pića. Ciljevi kojima se teči: smanjenje zapremina otpada koji se odlaže na deponije. Ovde se povratna ambalaža ne izdvaja posebno. Mogućnosti. Kriterijumi za klasifikaciju su: vrsta proizvoda.skladištenje staklenog krša. Statistika danas ne prati količine nastalih otpadaka. smanjenje zagađenja životne sredine otpacima. trgovinske radnje. priprema .. privredne organizacije u kojima se koriste stakleni proizvodi (građevinsko staklo ... prehrambena.dok sve ostalo završava na deponiji.) Manji izvori otpadaka su: ugostiteljsko-turistički objekti. 40 . Što se tiče sadržaja stakla u komunalnom smeću . tako da se obim staklenih otpadaka mora procenjivati na osnovu nekih relevantnih faktora kao što su: -proizvodnja staklene ambalaže .može se računati da u Beogradu nastaje oko 30. staklenog krša.. -potrošnja proizvoda koji se pakuju u staklo.

Naravno da uz pogon za pripremu treba da postoji i linija za grubo pranje boca.sa većih ili manjih izvora kao što su industrijski.pa se može reći da je i to jedno od merila stepena prisutnosti novog doba u njima.Iskustveni podaci govore da je potrebno postaviti kontejner na svakih 300-700 stanovnika. Većina evropskih zemalja ima dugu tradiciju u sakupljanju staklenog krša.organi vlasti .za sirovinu u proizvodnji novog stakla. Koncepti organizacije sabirne mreže Celovit postupak sa otpacima stakla podrazumeva: sistem povratne ambalaže kroz: kauciju. kao i korisnici sekundarnih sirovina.granulacija. U cilju maksimalnog obuhvatanja otpadaka iz malih izvora u tim zemljama je razvijena široko postavljena sabirna mreža.ali kroz institucije grada. Izvode se nove tehnološke operacije:selektiranje. Mali izvori zahtevaju posebno organizovanu mrežu sakupljanja. raznovrsan vid akcija otkupa tog stakla od ljudi.Najpogodnija mesta su pijace.Ovakvo sakupljanje može se aktivirati tek kad zaživi postrojenje za preradu krša.000-5. komunalne službe. Efikasnije sakupljanje staklenog krša kod nas egzistiralo bi izgradnjom mreže sabirnih kontejnera.Odgovornost mora da bude svačija .na mestima nastajanja.stakleni krš se dovodi do kvaliteta po JUS standardu.vazdušna i elektromagnetna separacija i pranje.javne površine što bliže domaćinstvima.u kojoj značajna mesta imaju: građani.čiju strukturu oslikavaju svi društveni .pa se stepen vraćanja ovog krša kreće od 20-50% u odnosu na proizvodnju staklene ambalaže. 41 .estetski oblikovanih kontejnera sa otvorima za ubacivanje to su tzv.ekološki i naročito ekonomski efektisrazmerni količinama otpada.može se rešiti celovitim sagledavanjem problema. Obzirom na relativno visoka ulaganja koja se mogu vratiti samo ekonomskim efektima pripremljenog stakla kao sirovine-koncepcija ovog sistema je da funkcioniše na bazi opšteg ekološkog interesa. Retki su evropski gradovi u kojima ne postoji ovakav način rada sa otpacima stakla.pri čemu se ekonomski efekti ispoljavaju tek na makro planu i na nacionalnom nivou. U pogonu za pripremu .Obilazak i pražnjenje iziskuju i posebna vozila za to.sakupljači i prerađivači otpadaka.000 kontejnera. Uspešan prilaz unapređenju postupanja sa otpadom od stakla u Beogradu .Na ovaj način se prvenstveno rešavaju ekološki problemi. povratni tok starog stakla i krša selektivnim sakupljanjem.Koncepcija se zasniva na postavljanju specijalnih.Za Beograd bi to iznosilo 2. specijalne konstrukcije i prijatnog estetskog izgleda. «IGLO» kontejneri.

Železnička reka je potencijalno najopasniji zagađivač izvorišta vode u priobalju.na Kolubari.Posledice takvog stanja su sve teže po životnu sredinu. 42 .Pripremljeni stakleni krš ima svoju vrednost tako da bi se prihodom od njegove prodaje mogao vraćati deo sredstava uloženih u sakupljačko-preradni pogon.Tehnološke vode degradiraju vodotok u toj meri kao da je u pitanju otvoreni kolektor.a i potrebe su sve veće.Ona prima deo otpadnih voda industrijskih objekata koji se direktno i slobodno izlivaju u vodotok. Situacija sa terena Na ušću u Savu. Topčiderska reka je jedna od najzagađenijih na teritoriji grada.Deo je donela reka . Prema analizi Zavoda za zaštitu zdravlja Beograda. železnička reka se uliva u Savu na 12.a deo sami stanovnici deponuju.Sve veci broj tokova više liči na kanale otpadnih voda.4 km uzvodno od ušća.Beograd zbog svog geografskog položaja(smešten na obalama Save i Dunava) ima vrlo deklikatnu osobenost ekološkog karaktera: zavisi od kvaliteta ovih reka i posebno je ranjiv ukoliko dođe do bilo kakvog ozbiljnijeg zagađenja.On se ispoljava različitim intenzitetom i u nerazvijenim i razvijenim zemljama.deponovane su znatne količine otpadnog materijala.koji se stalno širi.Uz ovo treba imati u vidu i ekološke efekte.zasnovane na pravilnom vaspitavanju naše dece u pogledu podizanja nivoa kulturnog i zdravog odnosa prema raspoloživim resursima i prostoru u kom se živi. Voda-jedan od ključnih ekoloških problema Beograda Danas je problem obezbeđenja količina kvalitetne pitke vode sve izraženiji.Većim delom ona protiče kroz naselje.stanje Save u Čukaričkom rukavcu je kritično.Kao posledica izlivenih voda javlja se mlečno-bela boja reke-takva protiče kroz Topčider.Iako su preduzete mere zaštite.nisu još uvek postignuti rezultati.nego na izvorišta čiste.zbog čega postoji deficit-kao stalni raskorak između količine vode koja se dobija u proizvodnim pogonima i zahtevima potrošača.mašinske i građevinske industrije.U predelu Makiša postoji nesmetana infiltracija zagđene vode u priobalju. Beograd je višemilionski grad.Maksimum zagađenosti reke je u Rakovici.U okviru preduzeća «Inos» postoji program za izgradnju centra za primarnu preradu staklenog krša.jedan od najlepših beogradskih parkova.obzirom da su na slivnim područjima locirane brojne hemijske industrije i nuklearne elektrane. kako biljnog tako i razne ambalže.Narastanjem stanovništva kao i njihovih potreba dolazi do sve većeg zagađenja postojećih izvora (površinskih i podzemnih voda).metalne. pitke vode.Beograd izručuje otpadne vode u reke bez ikakvog prečišćavanja za razliku od ostalih većih gradova u svetu.A ne treba zaboraviti ni efekte društvene prirode .gde se nalaze objekti:gumarske.

Bunari su po tradiciji kopani blizu kuća. dostupna tokom cele godine. Podzemna voda je važan izvor pijaće vode. Na zdravlje ljudi utiću i sulfati koji izazivaju gastrointestinalne poremećaje.zarasle u korov.Najvećim delom njena obala je neuređena i u znatnoj meri degradirana fluvijalnom erozijom. A rezultati su sledeći: -vrednosti nitrata su prekoračeni u 63% slučajeva. Takođe.Veći broj česama koje su podignute kao zadužbine. Grocka. gvožđe.ugljendioksida. -vrednosti amonijaka u 20% slučajeva su preko dozvoljenog. kao veliki grad čini nedovoljno. Zvezdara. zbog zdravlja sadašnjih i budućih generacija.svojom povećanom koncentracijom u vodi. Uzorci su uzeti sa objekata čija se voda koristi za piće.hloridi.. Obrenovac. Čukarica.Samo planska akcija društva može očuvati osnovne elemente životne sredine.koji sve svoje otpadne vode ispuštaju direktno u reku.Problem je i kod bunara.Nalaženje ovih jedinjenja azota ukazuje na zagađenje organskim materijama.isto tako blizu su građene i štale. bunari u naseljima.jedino izvorište vode za piće Beograda. Iako njihovi susedi i dalje koriste vodu za piće i ishranu. Rakovica. nitrati mogu sa aminima u ljudskom telu da formiraju kancerogena jedinjenja za koja se zna da izazivaju tumor kod laboratorijskih životinja.gvožđa. Sopot.manji l okalni vodovodi u vlasništvu domaćinstava.magnezijum) ili čini vodu nepogodnom za korišćenje u domaćinstvu zbog-mangana.suspendovanih materija. Voždovac. Palilula. a može i mora da zaštiti svoje reke.a često su prisutna i zbog upotrebe veštačkih đubriva.. Posle obilnih padavina dolazi do spiranja toksičnih materija bačenog otpada i direktnog prodiranja u zemljište i reku.a biće i u budućnosti.. Na samoj reci nalazi se veći broj restorana-splavova.fenola i nafte.čak i one štale koje imaju pod od betona.kalcijuma.nemaju zaštićeno. Ostali analizirani fizičko hemijski parametri umanjuju pitkost vode(ph vrednosti.i misli se da izazivaju rak kod ljudi. može biti redukovan na nitrite u crevima novorođenčadi i prouzrokovati bolest metemoglobinemiju.Njen kvalitet se još više narušava na široj teritoriji grada. Istraživanja su vršena na teritoriji Beograda u opštinama: Barajevo.a česte su površine pod internim deponijama smeća. izbetonirano 43 .Na levoj i desnoj strani obale Save nalaze se reni bunari beogradskog vodovoda.Sava po svom kvalitetu odstupa od reke II klase. Obilaskom terena konstatovano je poražavajuće stanje u kome se danas nalaze izvori pitke vode. Beograd. Izvesni broj domaćina ih je pretvorio u septičke jame i na taj način zagadio čitav akvifer.Sava je danas .Najveće su to koncentracije amonijaka.bez ikakvog prečišćavanja. Važno je istaći da nitrat iako relativno neotrovan.Ova reka već na teritoriju grada dolazi opterećena znatnom količinom toksičnih materija.oštećenih ili uništenih prilaza i kaptaža. Ispitivani objekti su izvori. Mladenovac.

ali kod ovih reka. Pogotovu je nedopustivo zagađenje akvifera. Od stanja vodoprivredne infrastrukture grada (vodovod.Odgovornost je na svakom od nas! Neophodno je učiniti nešto da bi se odnos ljudi prema vodi promenio.. Beograd je veliki grad koji sebi ne može da dopusti luksuz rasipanja vode.Skladna i negovana priobalna vegetacija je nezamenljiva.kao i njihovo proceđivanje kroz zemljište.odnosno uspostavio sa ovim prirodnim blagom. Biljke imaju značajnu ulogu u prečišćavanju izvesnih količina otpadnih materija. tako da ćemo piti sve više «hemiju». podjednako prema rekama i izvorištima. Uređena rečna korita i obale upotpunile bi sliku pejzaža stvorivši uslove za odmor i rekreaciju. One sprečavaju i erozione procese. Dugo godina smo učili da smo mi zemlja bogata vodom.Povećati kontrolu izlivanja komunalnih i industrijskih otpadnih voda.one su praktično nemoćne. Svi ovi izvori pitke vode mogu da posluže kao alternativni pomoćni izvori tamo gde je mreža vodovoda neupotrebljiva za piće ili je potreba za vodom velika.Mora se što skorije pristupiti izgradnji planiranih sistema.. Sve buduće regulacije vodotoka na području grada treba raditi vodeći računa o ekološkom i ambijetalnom. Opšti zaključak je da sve analizirane vodotoke.mesto za deponiju stajskog đubriva.za prečišćavanje otpadnih voda naselja na području grada.a tu nažalost postajemo siromašni. uključujući tu i predtretmane u industrijama. prečišćavanje otpadnih voda. očuvanje kvaliteta u vodotocima.treba obavezno regulisati. Pooštriti propise o kvalitetu izlivenih otpadnih voda tako da njihov kvalitet mora odgovarati bar kvalitetu voda II klase.Voda se treba povremeno čistiti i hlorisati.nažalost u svom neznanju-ne prelaze na bolje.sa ovakvim stepenom zagađenja. Ugraditi uređaje za prečišćavanje na svim objektima. Postojeće izvore je neophodno popraviti.Ipak potrebna nam je voda dobrog kvaliteta.Obavezno sprečiti svako nekontrolisano izlivanje istih.) najvitalnije zavisi stanje životne sredine grada u celini.na njihovom toku kroz naselja. A ako su već pretvoreni u septičke jame neophodno je stopirati dalje korišćenje i vratiti ih u prvobitno stanje. 44 . Na taj način je omogućeno površinsko slivanje voda stajskog otpada u bunar. Samo na taj način Beograd. Bunari se moraju pravilno i propisno ozidati. Već sada se ljudi okreću izvorskim vodama.tim pre što su podzemne vode u vezi. kanalizacija.može sa pravom da zahteva da i ostali uzvodni zagađivači obave svoje obaveze.skladnom uklapanju u urbano i drugo okruženje.Svako nepoštovanje propisa treba da ima visoke kazne-jer su ugroženi životi par miliona ljudi koji žive danas i naša deca sutra. regulacija reka.očistiti i ograditi.koji su na pojedinim mestima jasno izraženi i nezamenjivi su element čovekove životne i radne sredine.

Lj. Ršumović 45 . Dolaze ptičji delegati I mole da im se vazduh vrati...Ureženje obala Save i Dunava obavljati tako da do punog izražaja dođe izuzetna ambijentalna vrednost tih prostora sa kojom Beograd može da gradi svoju prepoznatljivost u svetu. Srbija puca po šavu Trese je groznica vruća Doktor propisuje košavu Da joj pročisti pluća. Ako budemo ložili do daske I zagađivali zrak bez mere Ptice ne nositi gas maske A cveće skafandere. Avala dobija gušenje Vazduh je nalik testu Beogradu zabraniti pušenje Na javnom mestu. Pitaj leptira i svica Pitaj leptira i svica I druga bića leteća Vazduh je zavičaj ptica I domovina cveća.

Olovo može biti udahnuto.Primena odgovarajuđih preventivnih mera zaštite kvaliteta vazduha. Kontrola koncentracija pomenutih gasova pokazuje da su najugroženiji oni delovi gradova u kojima su ulice uske.zaštitnih zelenih pojaseva nema .predstavljaju stalne izvore aerozagađenja. unosi se putem hrane i pića. Motorna vozila predstavljaju značajan izvor zagađenja u Beogradu.ali trebalo bi uvoditi nove. ali kao takvo ne izaziva trovanje kod čoveka.su omogućile da se ne registruje skok zagađenosti.ugljen-dioksid.širok spektar isparljivih organskih sastojaka i čvrste čestice. Materije koje su dominantni zagađivači vazduha u urbanoj sredini su: sumpordioksid. naročito čest u Los Anđelesu i Meksiko Sitiju.Toksične supstance u atmosferi uvek imaju širu dimenziju i problem se mora sagledavati globalno.kao i komunalni izvori i motorna vozila. Najveća aerozagađenja u Beogradu. specifični zagađivači u zavisnosti od vrste industrije i lebdeće čestice.ugljen-monoksid.Ono je kumulativni otrov.Problem aerozagađenja i predlog prventivnih mera Veliki industrijski objekti. 46 . Osim ovog direktnog dejstva na zdravlje ljudi i biljni i životinjski svet. zgrade visoke i zatvorenog tipa. olovo i produkti sagorevanja od izduvnih gasova automobila.čađ. Direktna uzročno-posledična veza između aerozagađenja i pojave velikih grupa oboljenja je do sada utvrđena bezbroj puta.azotovi oksidi. Olovo je u vazduhu prisutno kao olovo-dioksid.toksične supstance iz atmosfere istovremeno menjaju i kvalitet voda i tla.Neophodno je nastaviti sa do sada sprovođenim merama zaštite.a manji deo putem vazduha.Veći deo olova koji se unosi u organizam.od izuzetnog je značaja za očuvanje urbane životne sredine. Primeri štetnih supstanci koje se nalaze u izduvnim gasovima motornih vozila: vodena para.koji se taloži u telu. Zagađenje vazduha izduvnim gasovima motornih vozila se sistematski prati u Beogradu od 1974.Do sada preduzimane mere za smanjenje emisije štetnih supstanci iz izvora za zagađivanje i za smanjenje disperzije emitovanih štetnih supstanci.posebno u kostima.godine na 10 mernih mesta. Azotovi oksidi pod uticajem sunčeve svetlosti formiraju fotohemijski smog.registruju se na raskrsnicama po centru grada. a frekvencija vozila velika. počinju limitiranjem saobraćaja u centralnim zonama grada i pranjem ulica. Kada je čađ u pitanju najefikasnija prevencija se postiže upotrebom kvalitetnog uglja.iako su efekti najupadljiviji u neposrednoj blizini samih izvora.sumpor-dioksid. Sve registrovane koncentracije CO i Pb su sve veće.Mere koje se preduzimaju.

dislokacijom auto i magistralnih puteva iz užih gradskih područja. Svaka životinja ima svoje mesto u prirodi . izgradnjom metroa kroz ceo Beograd. uključivanjem u međunarodne programe zaštite vazduha. 47 . preorjentacijom gradskog saobraćaja na podsistem sa električnim pogonom. štiti i neguj. izgradnjom i uvođenjem toplovoda za centralno grejanje svih stanova u gradu.Smanjenje aerozagađenja u budućnosti bi trebalo da se ostvari: uvođenjem novih tehnologija za odsumporavanje dimnih gasova. kaznenom poreskom politikom prema najvećim zagađivačima. većom distribucijom bezolovnog benzina. ozelenjavanjem gradskih površina više nego što je to uobičajeno do sada. redovnom kontrolom emisije gasova iz motornih vozila.Tokom zime hrani ptice stanarice.Ubedi oca da ne lovi. zamenom fosilnih goriva alternativnim izvorima kao što je solarna energija. smanjenjem potrošnje fosilnih goriva. istraživanjem novih tehnologija sagorevanjem u velikim energetskim objektima. obavezno formiranje pešačkih i biciklističkih zona u najugroženijim delovima grada. Mali ekološki podsetnik Zelene biljke su jedini proizvođači kiseonika na Zemlji-čuvaj ih. Nema štetnih životinja.

.zagađuju vazduh. Ako smeće iz domaćinstva odlažete u kontejnere.Kupuj samo ona pića koja su u bocama za zamenu.Ovaj omotač je sve tanji zbog gasova koje u atmosferu ispuštaju mlazni avioni. Ako na ponekom stablu uočimo samo koraste lišajeve. Čitaj etikete na prehrambenim proizvodima.zamrzivači. Deterdženti zagađuju vodu – nastoj da se manje prljaš. Kada se spaljuju.Štedi vodu. Određivanje zagađenosti vazduha pomoću lišajeva Pošto su lišajevi biljke koje su veoma osetljive na prisustvo štetnih gasova u vazduhu .zaključujemo da je prisustvo štetnih gasova na mestu gde smo ih našli-veliko. 48 . Buka oštećuje sluh.u velikim gradovima. Misli o tome kada je koristiš. Kućni ljubimci nisu igračke – vodite računa o njihovim potrebama. U blizini industrijskih postrojenja.Kupuj one na kojima je napisano da su bez konzervansa i vodi računa o roku upotrebe.kese i ambalaža ne trule. Plastične boce.već učestvujete u zaštiti životne okoline.Bez vode ne može ni jedno živo biće.na stablima drveća nećemo naći lišajeve. Ozonski omotač štiti sva živa bića od štetnog ultravioletnog zračenja. Za proizvodnju električne energije troše se ogromne količine vode-štedi struju.klima uređaji.Ne puštajte muziku koju volite i za komšije.. Hartija se pravi od drveta. lako ćemo utvrditi da li je u kraju u kome živimo vazduh zagađen.Ne dopusti da curi bez potrebe. frižideri.

kišne kapi razlažu sumpor-dioksid i okside azota. Listopadno drveće oboljeva.gasove koji su u nju dospeli iz dimnjaka industrijskih postrojenja. već i koliko je vazduh zagađen.tu vodu zatim.Koraste i listaste lišajeve možemo naći na mestima gde je koncentracija štetnih gasova manja.Pretvaraju ih u razarajuću sumpornu i azotnu kiselinu. Samo u zoni čistog vazduha možemo naći žbunaste lišajeve. lako ćemo saznati.pa i u našoj zemlji je kisela kiša. Kisele kiše Jedna od posledica zagađenja vazduha je bolest koju mnogi nazivaju “zelena kuga” jer dovodi do sušenja biljaka. kad znamo da nastaje od vode koja se u obliku pare sa zemlje diže put neba? Dok padaju kroz zagađenu atmosferu. ne samo da li je.Neposredan uzrok bolesti.biljke. lišće žuti ili bledi po obodu. Kako je kiša postala kisela. 49 . Na osnovu izgleda četinara.uz pomoć korenovog sistema usisavaju. Zemlja upija vodu. Ako želimo da saznamo da li je vazduh u kraju zagađen posmatrajmo četinare.dok grane postaju krte i lome se.koja je zahvatila mnoge šume u Evropi.

planiranje i kontrola operacija dan za danom. Zatim. stim što je kontinualan rad prioritetan zadatak. obezbeđenje materijala. Najvažnjij tipovi 50 . Informacije se integrišu u tri operaciona polja: Na prvom mestu je planiranje i izdvajanje logističkih operacija. dan za dan. i čine kombinovane logističke operacije u preduzeću. Ukoliko firme nisu dosledne u pogledu vremena i mesta nema prodaje.1. Fizika raspodele je samo deo integrala u prodaji. kako i gde će se proizvoditi. podrška proizvodnji i nabavka. konačni aspekat marketinškog procesa. Ceo proces. raznih komponenti. Ona je u nizu direktno u vezi sa kupcem. Ove komponente su ilustrovane slikom 2. softverske podrške kao i snadbevanja. kao i čitav spektar fizika raspodele. tj. kao i finalizaciju proizvoda. Prisutne su različite varijante marketinškog sistema. može da se konstatuje da je rad. Tok informacija ima specifičnu lokaciju u logističkom sistemu zahteva. zavisi od ponašanja kupca i prodavca.U najširem smislu reči logistika postoji da omogući vreme.1. planiranje i koordinacija priliva. Za bolje razumevanje logističkih operacija one mogu da se podele na tri oblasti: fizika raspodele. Konačni cilj je zahtev za logističkim funkcionalnim radom. U fizici raspodele nema proizvodnih operacija .siguran izlaz iz zamršene situacije ili prezaduženosti. Prema fizici rasp odele. One utiču na ukupni. veština pravljenja zaključaka. procese skladištenja. Oblast fizike raspodele ima značaj za kretanje finalnog proizvoda ka kupcu. tradicije proizvoda. Propisi malo utiču na definisanje optimalnog vremena i položaj transfera vlasništva ili na povećanu kreativnu vrednost. a završava se po okončanju procesa proizvodnje i isporuke kupcu. Logistika pomaže da se ostvari uz korišćenje svih mogućih veština takva strategija u firmi koja garantuje uspeh. Prioritetan zadatak logistike u proizvodnji je njeno učešće u primarnoj proizvodnji. priliva informacija. nauka koja uči kako se proračunavaju vreme i prostor neophodni da se izvede taktička aktivnost. Profit je limitiran rezultatima svih delova organizacije. pre svega. Integralna logistika Uspeh firme zavisi od svih performansi koje čine integralnu logistiku. Njen prioritetan zadatak je upravljanje strategijom preduzeća.POJAM I ZADACI LOGISTIKE Logistika je veština računanja pomoću slova (umesto cifara). Podrška proizvodnji se jako razlikuje od fizike raspodele. kao i tok između faza u procesu proizvodnje. odredište ili destinacija u lancu prodaje. kao i rad u skladištu. kupac je krajnji cilj. Podrška proizvodnji obuhvata menadžerski rad. Start logističkih operacija je trenutak utovara robe ili materijala ili delova komponenata od prodavca. Na osnovu slike 2. Logistika operacionog menadžmenta je značajna za usmeravanje i skladištenje materijala. On zavisi od mehanizma raspodele. nabavke. Ona mora da odgovori na pitanja: šta. mesto i uslove za smanjenje ukupne cene koštanja. Logistička podrška je neophodna u svim fazama procesa od prodavca ka kupcu.

5. Relacije između dve logističke informacije date su sledećoj slici. koordinacije i operacionog toka komplikovanih detalja u logistici.ograničenost kapaciteta.logističkih informacija su: koordinacija toka i operacioni tok.Strateški cilj zavisi od prirode i lokacije kupaca. Izvršenje zahteva za materijalom i komponentama je neophodno za podršku ostvarenja zahtevane proizvodnje.komunikacija rukovodećeg tima. sređivanje skladišta i planiranje Osnovni pokretači celog lanca su strateški ciljevi koji su rezultanta marketinga i finansiskih ciljeva. kao i konsolidacija kreativnih efikasnosti u cilju kontinualnosti samog procesa. opremu i neophodne performanse rada koje treba da se implementiraju u plan kapaciteta. Izvršenje zahteva. 6. gde i kada u celom logističkom procesu. Planiranje i koordinacija toka zahtev za logističkim informacijama strateški --. kao i strukture samog skladišta. ograničenost kapaciteta.Logistički zahtevi karakterišu rad koji se odnosi na raspodelu olakšica. 4. Na osnovu informacija može da se odgovori na pitanje šta. i to: 1. proizvodni zahtevi. Logistički zahtevi. opremu i kapacitet. olakšice. izvršenje zahteva. njihovim servisiranjima i performansama. Koordinaciju rezultata specifičnog planiranja čini:strateški cilj. Planiranje. kao i zahteva za proizvodima. Za neproizvodne participante ovaj oblik planiranja je neprihvatljiv. prihvatljivost. Finansijski aspekat strateškog plana treba da obuhvati detalje vezane za inventar. Skladištenje je samo jedan integralni deo planiranja. Najvažnije je da postoji ravnoteža. Planiranje i koordinacija Koordinacija je osnovna veza svih komponenata koje postoje između učesnika u samom procesu proizvodnje.Kapacitet ograničenja zavisi od internog i eksternog prihvatanja. Sređivanje skladišta i 7. 51 . Sređivanje skladišta je veza između planiranja-koordinacije i operacionih detalja upravljanja.logistički zahtevi. 2. tj. Proizvodni zahtevi. strateški cilj.ograničenost ----logistički---proizvodni-----izvršenje zahteva cilj kapaciteta zahtevi zahtevi planiranje----sređivanje skladišta menadžment robe menadžment---drugi procesi---distribucija transport---nabavka operacija i otpremanje Na prethodnoj slici data je koordinacija rezultata specifičnog planiranja. 3.

Korišćenjem kombinacije čovekovih sposobnosti i informacionih tehnologija ova oblast se razvija u skladu sa podrškom planiranja. Korektivna mera ne trerba da se odnosi samo na rešavanje problema. modifikaciju i realizaciju kompletnog obezbeđenja usluga prodavca. Operacioni zahtevi Drugi aspekat informacione tražnje odnosi se na direktne operacije prihvatanja. tako da postoji karika. Logističko planiranje se pre svega odnosi na relativno kratko vreme predskazivanja i definisanja ciljeva (tj. emila . već na mestima gde su nastali. Upravljanje kvalitetom može da garantuje obezbeđenje kvaliteta korišćenjem preventivnih mera. formira se podrška tražnji i operacioni plan. Primarne razlike između nabavke i drugih procesa je rezultat operacija transvera tražnje. Transport i otpremanje su direktne informacije koje se kreću ka skladištu. manje od 9 dana). Niska cena transfera informacija je izazvala revoluciju u svim procesima menadžmenta. U većini slučajeva informacije koje su u vezi sa nabavkom su nejasne i povezane sa drugim procesima. Radi povećanja efikasnosti proizvodnje veoma je bitno konsolidovati potpuno i upotrebiti transportne kapacitete. procese i opremu koja je zahtevana od kupca i druge kupovine. odnosno veza između prodavaca i kupaca.Izvršenje zahteva je istorijski trenutak. Periodično planiranje (mesečno ili nedeljno) ostvaruje se za svaki proizvod.Oba oblika informacija menjaju serviranje operacionih olakšica. stim što ti uzroci moraju biti i uklonjeni. već i na mogućnost ponavljanja problema unutar 52 . Nabavka je u vezi sa potrebnim informacijama koje se odnose na pripremu.Informacione tehnologije izuzetno utiču na razvoj menadžmenta.Takođe je neophodno izvršiti osiguranje raspoložive opreme kada je neophodno. Menadžment robe Menadžment robe se odnosi na korišćenje informacija koje su implementirane u logistički plan kao specifične. Kvalitet Poznato je da se problemi kvaliteta ne rešavaju na mestima na kojiima se otkriju. Primarni cilj logističke podrške je obezbeđenje materijala ili asortimana proizvoda radi ispunjenja zahteva. Ključ operacione raspodele je snadbevanje i prodaja specifičnih proizvoda pri susretu kupaca raznih zahteva. Rad menadžmenta robe pripada logističkom sistemu i podesan je za planiranje performansi resursa. faksa ili elektronske pošte.Da ne bi došlo do ponavljanja greški problemi se rešavaju na mestima na kojima se stvararaju uz prethodno definisanje uzroka zbog kojih su nastali. nivelacija tekućih aktivnosti i planiranje preduzimanja predskazivanja (unapred definisanje budućih) nivelacija aktivnosti. Raspodela informacija komplikovane tražnje olakšava i usklađuje performanse sa logističkom podrškom. Ovaj transver koji je prisutan između participanata je tipično ponašanje putem telefona.

Glavne performanse ciklusa lanca su referentna mesta. Ovo je moguće ukoliko se kvalitet shvata kao rezultat celog sistema (menadžmenta. Promena logističke kompetentnosti je rezultat svetskih promena koje se odražavaju na posmatranu korporaciju. zauzimaju veoma važno mesto u logističkim operacijama. tako da logistički sistem mora biti veoma pažljivo dizajniran. To je osnova kreativnog operacionog sistema. tj.Veoma je bitno. Logistički rad je supervizor vizije parametara kvaliteta. znati. projektovanja. Najvažniji aspekat preusmeravanja logističkih operacija je potrba za maksimalnom kontrolom kada dođe do greške.Sistem upravljanjem kvalitetom (QMS) je glavno oruđe za razvoj svih performansi i obezbeđenje svih potreba klijenata kao i kontinualan razvoj. skladištenju proizvoda. Za firme koje se bave trgovinom. a u toku procesa proizvodnje ostvariti ono što je optimalno. sistemima merenja. zahtev kupca. Logistika ima prioritetan značaj u razvoju i kontinualnoj podršci poboljšanja TQM (total qality management). ljudskih resursa i ostalih funkcija u poslovnom sistemu koje utiču na kvalitet). Veoma je bitno prepoznati prepreke. Logistika sadrži sve parametre zahteva standarda kvaliteta. promena njihove cene i izbor optimalnih performansi za karakteristične promene. kako ne bi došlo do njihovog ponavljanja. Performanse ciklusa su dinamika podešavanja uslova-input/output (ulaz/izlaz).TQM je najvažnija finansijska obaveza svih delova. Osnovi koncept QMS-a je da obezbedi kontrolu za minimiziranje rizika za pojavu problema i da rešava probleme na kontrolisan način. ciklusu prema najmodernijem terminu je davanje Organizacije vrlo teško mogu da se implementiraju u internacionalni logistički sistem zato što ima veoma puno problema i praznog prostora (misli se narazne barijere). odnosno u nivou znanja transfera. nabavke. uz ostvarenja zahteva klijenata i stalan razvoj.Visok zapreminski sistem je tipičan za različita uređivanja performansi ciklusa koje odgovaraju svim zahtevima.istog ili drugih delova sistema.Performanse ulaznog ciklusa se odnose na specifične zahteve proizvoda ili materijala. mogu da se predvide ili relativno mali performanse ciklusa traže logističku podršku da bi mogle postati jednostavnije. Primer za logistički pristup je situacija vraćanja flaša na reciklažu koje su već korišćene. 53 . Kada su zahtevi veoma strogi i u napred prepoznatljivi. informacionim tehnologijama i sposobnostima. Performanse (izvođenje) logističkih procesa Prioritetni cilj kompletne logističke analize je izvođenje performanse ciklusa.cene koštanja. koje se vrlo često nalaze u unutrašnjim procesima integracija. zahtevi za specifičnim tražnjama. da se logističkom strategijom ne mogu definisati svi zahtevi logističkih promena. pre svega. Podrška životnom podrške logistici. što znači da se korišćenjem znanja logistike mogu dobiti optimalni parametri kvaliteta i na taj način unapred predvideti. Kompletne performase ciklusa strukture zahteva daju veliku podršku prodaji i to su vrlo komplikovane strukture zahteva u samoj kompaniji. odnosno parametara proizvodnje i predstavlja logistički preporod.Originalne internacionalne barijere su vrlo često u odnosima struktura organizacija.

Slika 2-4 ilustruje kompleksnu mrežu performansi ciklusa koja je kompatibilna sa njenom strukturom. ili sa zahtevima proizvodnje. Performanse ciklusa su ključ logističkog menadžmenta. Izvrši se selekcija situacija. pa čak i premaši korišćenjem fizike raspodele. kompleksna proizvodnja može da se podrži.Kreativne aktivnosti raznih transakcija su reklama i prodaja. predstavlja očekivane performanse logističkih operacija. Prvi je da su performanse ciklusa fundamentalni cilj zbirne analize logističkih funkcija. Prodaja je diktirana zahtevima tražnje. što čini misiju svih performansi ciklusa. procesi. One su bitne za logističke zahteve. transport i isporuka kupcima. Neke performanse ciklusa karakterišu duga vremena dogovaranja.Logistika olakšava ove procese u proizvodnji. Neke komplikacije mogu da nastanu zbog razlike u performansama ciklusa. onda se stvara mreža performansi ciklusa koji podržavaju proizvodni sistem. podrške proizvodnji i ostvarenje zahteva performansi ciklusa može da se prikaže grafički. Od logističkih prognoza zavisi izgled firme.podrška proizvodnji Logistika stvara uslove da performanse ciklusa budu podrška proizvodnji. Tipične performanse fizike raspodele sadrže pet karakterističnih odnosa i to su: transmisija. kao i zbog primene neodgovarajućih hardware. selekcije. Performanse ciklusa . uprošćavanje i razlike u prirodi fizike raspodele. odnosno kupaca. da se struktura performansi ciklusa slaže sa fizikom raspodele. Fizika raspodele performansi ciklusa Fizika raspodele je zbir performansi tržišta i prodaje što predstavlja ekonomske parametre. treba poznavati tri ključna momenta. Ovaj koncept je bitan za bolje razumevanje.Performanse ciklusa su osnove dizajna i operacione kontrole. Logistika je odgovorna za odnose između kupovine i prodaje i ima uticaj na kompletnu strategiju marketinga. Kada je firma specijalizovana za više različitih oblasti u specifičnim proizvodnim oblastima. Treće. Na slicci 2-3 ilustrovana je struktura performansi ciklusa u tri logistička operaciona polja. Za razumevanje logističkog sistema.Sistem output. Ključ za razumevanje dinamičkog ciklusa fizike raspodele je održavanje tražnje u jednom sređenom obliku. Zbog različitih izlaza kontrole firma se zadovoljava u celini sa specifičnim performansama ciklusa. struktura kompletnog logističkog sistema utiče na kontrolu i cilj je razvijati pojedinačne performanse aranžmana kada je proces integracije tražen ili zahtevan. podrškom proizvodnji. odnosno građe logističkog sistema. stim što svaka mora imati specifičan dizajn i mehanizam upravljanja. Postoje i neki novi koncepti u logističkom menadžmentu gde se prave izolacije pojedinim delovima proizvodnje. 54 . Između prodaje i kupovine možedoći do neklada. Različite performanse ciklusa mogu da se koriste u firmama za logističke zahteve. Operacioni zahtevi su ono sa čim se zadovoljavamo. Performanse ciklusa su u vezi sa svim nabakama i participantima firme. To je veoma bitno za realizaciju transakcija i promenu frekvencija između performansi ciklusa. a što je u skladu sa nekim modernim strategijama.Drugi.

a onda je počeo da osvaja prostore i da traži način kako da što bolje iskoristi mogućnosti koje mu pruža životna sredina. time bi briga za zdravu životnu sredinu bila obaveza svakog radnika. zemljišta i uopšte životne i radne sredine. koja proučava prirodne odnose i zakonitosti između organizama i organizama životne sredine. značajan je kao hidroenergetski potencijal. što znači dom i logos što znači nauka. a da bi se životna sredina izlečila i zaštitila. industrijalizacije. uslov je za opstanak živog sveta. Već sada se niz obolenja dovodi u vezu sa zagađenom sredinom. Najvažnija reka za našu državu je Dunav koji protiče kroz osam podunavskih zemalja. Mnogobrojne čovekove aktivnosti poremetile su prirodnu ravnotežu i izazvale tzv. nezagađene hrane i dr. Tako je postao stvaralac uslova života. i posledice tog dejstva na potomstvo (mutageno dejstvo). zaštiti vazduha. Mnogo hiljada godina čovek je bio nemoćan pred prirodom. Civilizacija je donela mnogo problema. tišine. Rađanje sve većeg broja dece sa deformacijama. ali je često ugrožavao prirodu. ekološku krizu. Međunarodna saradnja u oblasti zaštite životne sredine je čest problem jedne države u kojoj je nastalo zagađenje samim tim. pa ga tako i treba posmatrati i zaštititi od različitog zagađenja kojih iz dana u dan ima sve više. Društvena organizovanost u oblastima zaštite životne sredine mora biti sprovedena na svim nivoima u preduzećima i ustanovama. ugalj. kao i učestale pojave tumora i kancera kod čoveka. Stanje životne sredine u celom svetu je krajnje zabrinjavajuće i zagađenje se mora zaustaviti i svesti na meru kontrole.EKOLOGIJA Ekologija je biološka disciplina. Godine. 1866. čistog vazduha. nafta. urbanizacije. kao npr. Ekonomski i ekološki interesi se moraju uskladiti kako bi bilo dovoljnu upotrebljive vode. delovanjem raznih zagađujućih materija (teratogeno dejstvo). U kolikoj meri ekologija i ekonomija nisu u praksi međusobno povezane možemo videti na primeru: umesto da se organizuje prikupljanje sirovina. međutim tvorcem moderne ekologije možemo smatrati Čerls Darvina. Veza čoveka sa prirodom je ekološka i ekonomska. Poslednjih godina došlo je do naglog razvoja društva. između ostalog i veliku količinu otpada zagađujućih supstanci i taj uticaj je veći u visokoindustrijskim zemljama. čistoj tehnologiji. jedan Amerikanac 25 puta više zagadi životnu sredinu od jednog Indijca. žive i nežive. Termin je uveo nemački biolog Ernest Hekel. za rečni transport. vode. koji je pojmom “borbe za opstanak” obuhvatio sve odnose koje proučava ekologija. Veliki broj reka koje prolaze kroz našu zemlju već su zagađene. ekološki cilj je imati zdravu životnu sredinu. zajedno sa vodom i vazduhom. 55 . jer može uticati na životne uslove u drugoj državi. naročito reke koje dotiču iz Rumunije. Zemljište. Na primer. Sve više se razmišlja o zdravoj hrani. Sve je to uslovilo da čovek počne intezivno koristiti prirodna bodatstva. društvo mora izdvojiti više sredstava nego kao do sad. nego u nerazvijenim. kao i demografske eksplozije. proizvodi. a ekonomski povećanje materijalnog blagostanja. dovodeći je u stalje u kome se ona i danas nalazi. u naapoj zemlji se uvozi stari papir i druge sekundarne sirovine i zato postoji problem gomilanja čvrstog otpada. Izraz “ekologija” potiče od grčke reči oikos. Zbog toga je danas čovečanstvo zabrinuto za sopstveni opstanak. pri čemu se zaboravlja da su neki prirodni resursi ograničeni i neobnovljivog kapaciteta.

koje se mogu otkriti samo specijalnom metodom. Sastav vode u prirodi varira u zavisnosti od porekla vode i zemljišta kroz voda protiče. posledica je unošenja u vazduh gasovitih produkata i čestica iz niza procesa. površinske i podzemne. koji neprestano struji i time se supstance u dimu mešaju sa vazduhom. Zemlje Evropske Unije uvode kontrolu emisije ugljen. na visokim planinama. Zagađivači vodenih ekosistema mogu biti prostorno koncentrisani i rasuti.U ložištima gorivo sagoreva radi dobijanja toplotne energije. spiranjem sa javnih puteva. Zagađivanje vazduha delatnošću čoveka. ruda i mineralnih sirovina… Stvarna zaštita vazduha od zagađenja znači da u vazduh ne treba unositi nikakve supstance koje bi izmenile njegov sastav u odnosu na prirodni. 56 . do 2008. ZAGAĐIVANJE I ZAŠTITA VAZDUHA Čista atmosfera nije ni izbliza hemijski čista.za razvoj industrije… U našoj zemlji postoji mnogo zakona koji regulišu problematiku zaštite vode. U ložištima se postavljaju elektro filteri u cilju zaštite vazduha. što međunarodne. Koncentrisani su naselja.Automobilski saobraćaj daje više od 60% ukupne količine svih zagađujućih supstanci u vazduhu. Smanjivanje koncentracije razblaživanjem. ali i finansijskih sredstava nema dovoljno. OSTALI IZVORI ZAGAĐENJA su: livnice i topionice. što dovodi do smanjenja emisije za 25%. katalizatori se. hemijske industrije. To nije moguće. koriste u naftnoj i hemijskoj industriji.godine.i to izgradnjom visokih dimnjaka koji otpadne gasove izbacuje u više slojeve vazduha. ZAGAĐIVANJE I ZAŠTITA VODE Vode se dele na: atmosferske. ali se negativni efekti javljaju na mestima gde se ne očekuju.dioksida koji se oslobađa u radu automobila. Izvori zagađenja vazduha su brojni: LOŽIŠTA kao izvor zagađenja vazduha. Posebnu opasnost predstavljaju vode zagađene radioaktivnim materijama./km. Živi svet znatno utiče na sastav vode kao i uginuli organizmi. čistu atmosferu čine hiljade različitih jedinjenja. a zagađivanje vazduha izazivaju produkti sagorevanja koji se dimnjacima izbacuju u vazduh. jer mora da se smanji na 140 gr. zagađujuće supstance se u vodu unose nekontrolisano i nekoncentrisano padavinama. takođe. Izborom goriva se takođe smanjuje zagađenost. industrijski i poljoprivredni objekti koji svoje otpadne vode ispuštaju u kanalizaciju. AUTOMOBILI kao izvor zagađenja vazduha. Propadanjem jezera u Skandinaviji je izazvano i ovim postupcima. jer se ne raspolaže svim potrebnim znanjima za nove čiste tehnologije. kao i za pročišćavanje gasova iz motora. zagađivanje vazduha pri preradi nafte. Kod rasutih zagađivača. što u samoj državi.

Od pojave čoveka do danas zemljište predstavlja nezamenjivi resurs za proizvodnju hrane. tečnu čini voda. voda i vazduh. Zemljište. Onda možemo doći do zaključka da su oštećenja zemljišta sve promene koje zemljište pretrpi ili trpi. reciklažom ili uništavanjem. srednje. Industrijske otpadne vode nose razne hemijske supstance koje su toksične. Zemlja. a ove vode potiču iz raznih proizvodnih procesa u industriji. flotacijom i neutralizacijom preko kapajućih filtri.Zagađivanje atmosferske vode pri prolazu kroz atmosferu dolazi do kiselih kiša koje negativno utiču na vegetaciju. Čvrstu fazu čine mnogi minerali. tečne i gasovite faze i živih organizama. Smatra se da zemljište zajedno sa vodom i vazduhom spada u obnovljive. pročišćava se u onoj meri u kojoj je potrebno. pesticidima. insekticidima… Da bi se zemljište zaštitilo od zagađujućih supstanci moraju se znati izvori zagađenja. gde se materijal izdvaja i sortira za novi proizvodni proces. a gasovitu vazduh. takođe mogu biti zagađeni radioaktivnim supstancama. ZAGAĐIVANJE I ZAŠTITA ZEMLJIŠTA Zemljište se sastoji iz čvrste. a posebno njegov produktivni prostor ugrožen je ljudskom aktivnošću. Pročišćavanje otpadnih voda sadrži nekoliko faza od mešanja. zatim erozijom. Metode koje pomažu u cilju zaštite vode su sistemi zatvorenog ciklusa vode tj. a sama prednost je zaštita životne sredine tokom čitavog tehnološkog procesa. Pod reciklažom se podrazumeva postupak kojim se čvrsti otpadci nalaze u istim kontejnerima. Vazduhom dospevaju različite materije koje najpre oštete vegetaciju. U industriji obrada se vrši deponovanjem. koji se deponuje i izručuje na pokretne trake. hemijske ili morfološke. uklanjanje vlakana. a svežom vodom se nadoknađuje voda koja je isparila. Smanjivanje količine otpadaka se u mnogim zemljama rešava spaljivanjem. da raspolaže vodom i da zadovolji ostale kriterijume. Stepen zagađenosti vode može se podeliti na manje zagađene.prokapnika do primene aktivnog mulja. vibracijom i dr. Deponija je bitan faktor u očuvanju životne sredine i treba da bude ograđena i čuvana. kao i razni materije koje dospevaju vodom. prirodne resurse. bukom. Zagađivanje pri privrednoj proizvodnji može nastati đubrenjem. bilo da su u pitanju fizičke.odnošenje zemljišta vodom. jače i veoma zagađene. Zagađivanje površinskih voda nastaje spuštanjem atmosferskih taloga ili spiranjem terena i time površinske vode postaju zagađene npr. zatim i zemljište. količine i njihovo štetno dejstvo. grubog ceđenja. Begej. 57 . Te padavine nose i čestice čađi dima kao i patogene organizme koji se šire i izazivaju epidemije. putem recirkulacije i ponovnog korišćenja gde voda stelno kruži u procesu.

ali se smatra da je do sada polovina šuma uništeno i to urbanizacijom i eksplozijom populacije. Njen intezivni razvoj tek počinje u razvijenim zemljama sveta. Svest ljudskog društva o ekološkim problemima razvijala se brže od ove nauke. danas predstavlja ekološki i razvojni problem. kao što činimo mi sa našom. pa su ljudi u ekonomskim aktivnostima koristili drvni materijal. izgradnja gradova. Pluća planete predstavljaju šume koje ujedno eliminišu štetne materije i tako obezbeđuju ravnotežu prirodne razmene organskih i neorganskih materija. Masovno sušenje šuma. Nastanjivanje novih predela. Rešavanje ekološkog problema je zakonski uslov za postojanje poslovnog sistema i svi ga se moraju pridržavati. on je samo struk u tom tkivu. pa zbog toga i njen rast nije ujednačen. čini sebi samome. Zvanični podaci govore da je 40% površine zemlje i šuma. Trenutno izbegavanje troškova nije dobit.” “Šta god snađe Zemlju. a u Crnoj Gori 34% šuma. Da bi se to omogućilo potrebno je definisati tu oblast i principe upravljanja. pa ča i palili šume kako bi dobili veće obradive površine. recite vašoj deci da je Zemlja sa nama u srodstvu. a to je sistemski i sistematski pristup. ZEMLJA I ČOVEK “Morate naučiti vašu decu da je tlo pod njihovim stopama pepeo njihovih dedova. u zemljama bivše Jugoslavije 32%. U prošlosti šumske površine prekrivale su ogromna prostranstva. EKOLOŠKI PROBLEMI Ekologija. mada je neophodno 10%.” 58 . puteva dovelo je do smanjenja šuma. snaćiće i sinove Zemlje. Čovek ne tka tkivo života. Čovek je najvažniji resurs. U Nemačkoj se suši čak 52%. Što god čini tkanje. da je Zemlja naša majka. Ulaganja i sam rad po tom pitanju svakako se mora isplatiti i to višestruko. kao nova nauka nema veliku tradiciju. O zaštiti prirode govori podatak da je u Rusiji zaštićeno 6% šuma. Ekološki problemi moraju se rešavati tamo gde nastaju. Da bi oni poštovali Zemlju. a ne gde se pojavljuju.ZAGAĐENJE I ZAŠTITA ŠUMA Na osnovu fosilne analize ostataka utvrđeno je da od velikog broja biljnih i životinjskih vrsta u razvoju zemlje do danas je preostalo samo 1% evolucije flore i faune. već kratkoročko rešenje koje kasnije više košta. Učite vašu decu. njegov život i zdravlje ne sme i ne može da ima cenu. iako se već oslanja i primenjuje na već poznate nauke.

Amerikanci promovišu “ 11-u Božiju zapovest” – “Radi uvek tako da tvoj projekat bude profitabilan”. nauku. Linkomu. U toj isključivoj vezanosti za životinje je nedostatak Hekelove postavke. nastala je pre više od 120 godina. kao i geofizičke promene nastale ugrožavanjem osnovne prirodne ravnoteže. ipak borba putem ekoloških kampanja vodi se svugde u svetu. 1993. NASTANAK I RAZVOJ EKOLOGIJE Istorijat i definicija Ekologija je relativno mlada nauka. godine registrovao: Tehnološka evolucija Pregorevanje planete Ubrzani intezitet tehnoloških promena Stručnjaci smatraju da je za stvaranje Zemlje bilo potrebno 50 milijardi godina. 1854. koja označava nauku o proizvodnji i raspodeli materijalnih dobara u 59 . naučno stučnim argumentima. okolina i »logos« što označava učenje. što daje rezultate npr. američkom Predsedniku A. od toga jedna milijarda kako bi alge isporučile dovoljno kiseonika za složeniji oblik života. od globalnog otopljenja do rupe u ozonskom omotaču. Po jednima. ekonomista i nobelovac. Termin je izveden iz grčke reči »oikos« koja znači kuća. stanište. već postoje druge promene koje je Robert Fofel. a danas promovišu I 12-u. a po drugima tridesetak godina kasnije.“Radi uvek tako da tvoj projekat što manje zagađuje okolinu”. štetne materije u SAD od 1988. Haeckel). masovne industrije. mesto stanovanja. dom.godine. reč. ma kakva bila. gde je označavala granu zoologije koja istražuje sveobuhvatnost odnosa između životinjskih vrsta i njihove neorganske i organske okoline. O geofizičkim promenama danas se mnogo govori.godine. Reč ekologija potiče iz knjiga »Opšta istorija razvića organizama« (1866) i »Prirodna istorija stvaranja« (1879) nemačkog biologa Ernesta Hekela (E.Navedeni citat je deo pisma indijanskog poglavice. smanjene su za 44%. Današnje mere koje se podrazumevaju na planu uravnotežavanja proizvodnje i potrošnje. posebno se tiču apsorgovanja toplote. Potpuno čista tehnologija ne postoji. Problem ugrožavanja predstavlja sve veći obim proizvodnje. Iz istog korena potiče reč »ekonomija«. Zagađenje okoline nije jedini problem. Budućnost nije daleko.godine do 1993. samo joj se mora pogledati u oči. govor.

Krajnji cilj ekologije je da utvrdi načela na kojima počiva zajednički život organizama u svakoj životnoj oblasti. Međutim. Iako je Hekel dao ime ekologiji. nema opšte prihvaćenu definiciju predmeta koji proučava. U stvari. ka znatno širem. U svakom slučaju. ekologija se pojavila kada je ekonomska aktivnost čoveka počela da trajno degradira prirodno okruženje čime je čovek doveo u pitanje i sopstveni opstanak. FAZE U RAZVOJU EKOLOGIJE Osnovne faze u razvoju ekologije su: Proučavanje životne sredine pojedinih vrsta Proučavanje ekosistema Proučavanje uticaja između ekosistema Proučavanje biosfere i Proučavanje položaja i uloga čoveka u biosferi. međusobni uticaji živih bića i odnosi živih bića prema sredini. filozofa Lukrecija. nauka o proizvodnji i raspodeli organske materije u prirodi. a ne samo opstanka čoveka. preko biološkog (gde je ekologija shvaćena kao grana biologije). Ekologija se može shodno ovome definisati kao ekonomija žive prirode. Međutim. pošto pojam borbe za opstanak pokriva splet međuodnosa živih bića kao i odnose prema uslovima nežive prirode. je. tj. njen stvarni tvorac. sredina (okolina). Konačno se shvatilo da se pojedini ekološki problemi mogu rešiti uspešno tehničkim merama. ekologija je nauka koja proučava odnose živih bića i okolne sredine. 60 . ekologija u pravom smislu reči. kada je prihvaćeno saznanje da čovek ne može prisvajati prirodu ne vodeći računa o zakonitostima koje vladaju u njoj. kao i sve mlade nauke. se formirala znatno kasnije – tek u drugoj polovini XIX veka. međusobne odnose živih bića i uticaje sredine na živa bića. Tada je postalo jasno da je i sam ekonomski razvoj ograničen neravnotežom između stalno rastućeg stanovništva i opadajućih sredstava za njegovu ishranu i život zbog permanentnog zagađivanja i trovanja životnog prostora. Pojam ekologije je evoluirao od čisto zoološkog (kako je definisao Hekel). a da time ne ugrozi i uslove za svoj opstanak. ali se ekološka kriza može sprečiti samo ako se shvati kao pitanje života na planeti Zemlji uopšte. Teofrasta. po nekima. Hipokrita i dr.. Međusobni odnosi između živih bića i ostale prirode su interesovali još antičke filozofe – Aristotela. u Starom Rimu pesnika Virgilija. Čarls Darvin. Ekološki pokret je nastao tek kada su područja u kojima je stanovala buržoazija postala ugrožena ekološkim nevoljama koje je donela industrijalizacija. Danas je ekologija priznata nauka.ljudskom društvu. a procvat je doživela posle pedesetih godina ovog veka. osnovni elementi svih definicija ekologije su živa bića. Ekologija je nastala i u početku se razvijala u okvirima biologije. Znači.

oni svojim telom stoje u njenom središtu i dele njenu sudbinu. Antropogeno menjanje prirode teče veoma brzo. Menjajući prirodno okruženje čovek je kroz istoriju napravio promene koje su uništile životne uslove čak i za njega samog. jer su oni međuzavisni – razmenjuju energiju. počinje razvoj sinekologije. već plod raznovrsnih rešenja egzistencije u raznorodnim geografskim i ekološkim uslovima (zonalnim. naš poznati biolog – ekolog. Otkrivaju se zakoni dinamike populacija međuzavisnih vrsta. ali sa druge strane svi oni na Zemlji čine jednu celinu. uglavnom fokusirajući granične. Stoga je stvoren termin ekosistem.dioksida. tj. nisu ni sanjali da su time postavili temelje današnje pustoši na tim teritorijama. Rejmond Lindemion je 1942. ekologija i dalje nije imala svoju osnovnu jedinicu proučavanja (poput atoma u fizici. Međutim. Ljudi moraju shvatiti da ne vladaju prirodom kao robinjom. Žitelji Mesopotamije. a uključuje ne samo organizme koji ga naseljavaju nego i fizičke uslove klime i tla. Permanentni procesi preobražaja materije i tokovi energije se odvijaju u okvirima svakog ekosistema posebno. kao i sva međusobna dejstva između različitih organizama. imaju zajedničke lance ishrane. Jedno preimućstvo čoveka je što kao svesno biće ima šansu da može saznavati. I to se dešavalo u najrazvijenijim društvima. godine postavio osnove za proučavanje ekosistema kao složenog sistema kroz koji teče energija i odvija se ciklus ishrane kroz sve njegove žive i nežive komponente. Persije. Ekosistem predstavlja samodovoljnu životnu zajednicu i njenu mrtvu fizičku okolinu. preklopne zone gde se sustiču dva ekosistema. Stare Grčke. Prvi ga je upotrebio Artur Džordž Tensli 1935. tj. Nastavio je proučavanjem sredine u kojoj žive pojedine vrste i njihovog odnosa sa drugim vrstama. shvatati i 61 . Sto godina nakon njenog postanka (šezdesetih godina dvadesetog veka). krčeći šume da bi dobili obradive površine. Sredinom dvadesetih godina ovog veka počinje proučavanje zajednica vrsta. Siniša Stanković (1892-1974) je ukazao da se ekologija razvila u samostalni sistem ideja. Kreirana su dva osnovna sinekološka pojma – lanac ishrane i piramida brojeva. Naprotiv. ili ćelije u histologiji). ali i organizama i fizičkih uslova. Beskrajna raznovrsnost ekosistema i živog sveta na Zemlji nisu odraz nejedinstvenosti u biosferi. U petoj fazi razvoja. cirkulaciju kiseonika i ugljen .Razvoj ekologije je počeo opisivanjem prirode. određivanje granica među ekosistemima nije lako. Ekosistemi jesu sposobni za samoregulaciju. Međutim. U trećoj fazi razvoja ekologija se bavi proučavanjem međuuticaja ekosistema. Materija u prirodi ima sopstvene tokove i zakonitosti. Čovek menja prirodu i izaziva menjanje životnih zajednica oko sebe. koji premošćuje tradicionalne barijere između prirodnih nauka. jer su zajedno sa šumama lišili centra za sakupljanje i zadržavanje vlage. Proučavanje biosfere je četvrta faza razvoja ekologije. a da uglavnom toga i nije svestan. jedan globalni ekosistem nazvan biosfera. ali kao strukturnih jedinica biosfere. Čovek pri svakom zahvatu mora dobro da razmisli kako će on uticati na neobnovljive prirodne resurse i da neće možda razorni elementi da nadmaše one proizvodne. Ekosistem je shvaćen kao sistem koji je jasno prostorno i vremenski određen. regionalnim. lokalnim). ali ta zajednica ima stalnu dinamičku ravnotežu i međuzavisnosti uslovljene razmenom materija i energije. ekologija se usredsređuje na proučavanje čovekovog položaja u biosferi.

Morfologija sa ograncima citologija.pravilno primenjivati njene zakone. ihtiologiju. Proučava uzajamne odnose ili interakcije između organizama i sredine od kojih zavisi održavanje tj. Fiziologija sa biohemijom proučava životne procese i funkcije u organizmu i njegovim delovima (organima. mrežu institucija koje se bave zaštitom prirode i onih koje obrazuju stručne kadrove ili masovno vaspitavaju stanovništvo za očuvanje prirode. opstanak jedinki i populacija organskih vrsta. protozoologiju. Spoljašnji faktori utiču i na genetički sistem. a takođe i funkcionalne reakcije organizma i njegovih delova na različita spoljašnja i unutrašnja dejstva. Biološke nauke se definišu prema problemu koji proučavaju. algologiju. a akcent će biti stavljen na biološki aspekt ekologije. Danas univerzalni odnosi čoveka i prirode jesu predmet proučavanja i drugih nauka – sociologije. Genetika istražuje nasledne pojave u živom svetu. psihologije i prava i dr. zoologiju i mikologiju. neophodan je razvoj ekološke politike. čije je osnovne strukture moguće podeliti na biljke. jer energija potrebna za životne procese dolazi spolja. Najuočljivija je zavisnost fizioloških procesa od uslova. proučava građu živih bića. život je složena pojava. i kao društvena – humanistička nauka. regeneraciju i zaštitu prirode. Konkretno. Savremena ekologija je sintetička. biologiju možemo podeliti na botaniku. ona proučava raspored i gustinu naselja na pojedinim mestima. histologija i anatomija. U celini gledano. pošto su prirodni resursi ograničeni. Čitava organska evolucija je tekla saglasno spoljašnjoj sredini. ornitologiju. Ona treba da sadrže planove korišćenja prirodnih resursa. Drugim rečima. ili na još uže – bakteriologiju. VEZA EKOLOGIJE SA DRUGIM NAUKAMA Ekologija kao sintetska nauka o odnosima živog i neživog ima izuzetno mnogo dodirnih tačaka sa hemijom i fizikom. multidisciplinarna nauka. tkivima i ćelijama). 62 . Shodno tome. finansijske planove za očuvanje. životinje i gljive. način života i ponašanje pod datim uslovima. i tok razvića i rasta su često dirigovani spoljašnjim faktorima. Međutim. Spoljašnje manifestacije deluju na čula životinja i reaktivni sistem biljaka i u znatnoj meri određuju njihovo ponašanje. Ovom prilikom će izostati dublja analiza tih veza. zakonsko regulisanje korišćenja i parcelisanja obradivog zemljišta. Znači. ekologija se razvijala kao prirodna – biološka. i druge biološke discipline tretiraju odnos organizam – sredina. ekonomije. pogotovo u siromašnim zemljama. entomologiju. Pošto su svi životni procesi direktno ili indirektno zavisni od uslova sredine. Stoga je fiziologija od svih bioloških disciplina najbliža ekologiji.

Biogeogafiju interesuju sistematske jedinice i njihovo rasprostranjenje u funkciji prostora i vremena. već da koristi gotove rezultate ekologije. prema životnoj sredini se bitno razlikuje od odnosa drugih živih bića. zanemarujući uticaj životinja na biljke. Ova naučna disciplina je starija i duže se razvijala nezavisno. Ekologija ide i iznad nivoa individue. koja proučava mehanizme naslednih procesa u organizmima. međutim. Veze ekologije. jedna od vrsta u carstvu životinja. fiziološka ekologija. Biogeografija uzima u obzir ekološke osobenosti organizma čije rasprostranjenje ispituje. a u drugom redu u kakvoj se geografskoj oblasti sreću i za koje su organske vrste vezani. istražujući zakonitosti na kojima se zasnivaju i održavaju zajednice organizama kao realni biotički sistemi. Međutim. fiziologija tretira delove individualnih organizama. Otuda je shodno definisanju zadataka. genetike i organske evolucije su očigledne. pa čak i rase iste vrste međusobno ekološki razlikuju. Veza ekologije i fiziologije je tesna. ekologija nema zadatak da istražuje prirodu mehanizama delovanja sredine na organizam. međutim. Ekologija se nužno mora naslanjati i na biološku sistematiku. Osim toga. Ekologija. Veoma prisna je veza ekologije i biogeografije. pošto su bića u prirodi uzajamno uslovljena i ne funkcionišu izolovano.Međutim. ekologiju životinja i humanu ekologiju. Genetička varijabilnost neke vrste u velikoj meri zavisi od gustine populacija i njenih kolebanja. 63 . Stoga se zakonitosti otkrivene proučavanjem životinja i biljaka ne mogu jednostavno prenositi na čoveka i njegov odnos sa životnom sredinom. vodi računa o adaptivnim tipovima i njihovom odnosu prema uslovima sredine. za razliku od navedenih disciplina. Njegov odnos. Ekologija biljaka (fitoekologija) proučava odnose biljaka prema drugim biljkama i okolnoj sredini. PODELA EKOLOGIJE Čovek. tj. zadatak biogeografije nije da proučava ekološke specifičnosti organizama. pa ona istražuje zakonitosti na kojima ti odnosi počivaju. Zato je fitoekologija spojena sa fitogeografijom u jednu naučnu granu. nužno se oslanja na ekologiju u delu ispitivanja dejstva sredine na organizam. Postoji i načna disciplina ekofiziologija. kao društvenog i svesnog bića. Ekologija mnoge veze organizama i sredine tumači fiziološkim reakcijama. Specifične odlike jedne vrste su rezultat interakcije nasleđa i životne sredine. Biljke su u velikoj većini vezane za podlogu i njihova zavisnost od uslova nežive sredine (klimatskih i geografskih) je daleko više ispoljena nego kod životinja. Nju u prvom redu interesuje značaj interakcije organizma i životne sredine za održanje organskih vrsta u prirodi. Često se srodne vrste. proučava reakcije organizma kao celine ne sredinu. ekologiju moguće podeliti na ekologiju biljaka. U tu svrhu ona opisuje vegetacione i biljne kompozicije nekog područja. iako je od prvobitnog okvira života izgradio specifični kulturni okvir. Genetika. i dalje jeste deo prirode. Ekologija.

Međutim. To je relativno nova naučna disciplina. klima i dr. pa svoja saznanja spajaju u nauku koja proučava biocenoze (biocenologija) ili ekosisteme (ekosistemska ekologija). tako i uticaj čoveka na ekosistem kao i posledice koje se pri tome javljaju. arhitekturi. nevagilnoj prirodi biljnog sveta. Pošto su životinje zavisne od biljaka kao hrane ili skloništa. ekonomiji. godine Amerikanci Bardžes i Park.Ekologija životinja (zooekologija) se bavi proučavanjem rasta populacija. To je društvena nauka (sociološka) koja istražuje odnos čoveka i njegove životne sredine analizirajući društvene procese i odnose koji utiču na elemente njegove životne sredine. a po drugima uređenje prostora nastalog aktivnostima ljudskog društva. Nakon humane. Veštački je ekologija razbivena na biljnu i animalnu. Humana ekologija se sve u svemu bavi sa četiri osnovne teme – stanovništvo. ekologija životinja se ne može sasvim shvatiti bez adekvatnog osvrtanja na ekologiju biljaka. tehnici.i zooekologija. 64 . u nauci se javlja socialna ekologija. okolina. Biljna je metodološki daleko odmakla zahvaljajući pretežno statičnoj. Predmet humane ekologije po jednima je uzajamni odnos između prirode uopšte i čoveka posebno. pravu. biljke čine deo spoljašnje sredine za životinje. uzimajući pri tom u obzir i tehnološke sisteme i obrasce društvene organizacije kojima je to prilagođavanje postignuto. ponašanjem i odnosima između životinja i okolne sredine. Humana ekologija proučava odnose čoveka prema živoj i neživoj okolini. Odnos biljaka i životinja ispituju i fito .). Ona istražuje strukturu ljudskih zajednica u različitim habitatima (uslovima gde postoje uslovi za kontinualnu ljudsku egzistenciju – hrana. pošto se uticaji sredine na čoveka proučavaju i u sociologiji. Tako se ona može i definisati kao nauka o strukturi i razvoju ljudskih zajednica i društva sa stanovišta procesa prilagođavanja ljudskih populacija okolnoj sredini. Ona je prvo tretirana kao medicinska grana. tj. rasporedom. tehnologija i organizacija. Prvi ovaj termin pominju 1921. Ona istražuje kako uticaj ekosistema na čoveka. širi se delokrug humane ekologije. Ekologija u suštini proučava dva kompleksa faktora – biološki i fiziografski i njihove zavisnosti.

virusi itd. produktiviteta. Na ovom stupnju istraživanja fitoekologija i zooekologija idu odvojenim putevima. Drugi je cenografski stepen. čitav). neposredni. Shematski bi se to moglo prikazati na sledeći način: HOLOGRAFSKI CENOGRAFSKI Biocenoza IDIOGRAFSKI Jedinka.. a sposoban je da se sam reguliše.NIVOI ISTRAŽIVANJA U EKOLOGIJI Prvi nivo je idiografski. Analizira odnose na nivou zajednice. paraziti. holos=ceo.. Na primer odnos leptira kupusara i kupusa – kako na životinju utiče vlažnost sredine. patogene Sporozoea. vrsta Biloški Biotop Abiotički faktori (svetlost. temperatura. sav. Bavi se sintetskim razmatranjem bioma sa aspekta ekonomije. Biotop i biocenoza grade sistem u kojem protiče energija i kruži materija. Istražuje odnose na nivou individue. 65 . svetlost. Treći je holografski nivo (grč. Svi posmatrani odnosi su relativno jednostavni. Ovde više nema odvojenog biološkog i fiziografskog aspekta.) Fiziografski Shodno tome savremenija podela ekologije je na idioekologiju (autekologiju) i sinekologiju.

OSNOVNI POJMOVI U EKOLOGIJI Apstrakcija je zamisliti bilo koji organizam van sredine u kojoj zadovoljava životne potrebe. mogu se izdvojiti autekologija i sinekologija. Prvi stupanj proučava skupove jedinki iste vrste.). populus = populacija. tako i biljke. Otac moderne ekologije. Sinekologija (sintetička ekologija) u istraživanjima primenjuje sintetički postupak. Treći. biohemijom. koji se ne ustručava od razaranja«. Hegel je ukazivao: »samo ona svest koja je tek prekoračila životinjski nivo ima kao osnovni sadržaj takvu žudnju za predmetima i takvu potrebu za dominacijom nad drugom osobom. vlažnost. Naućna disciplina koja se ovim bavi je ekosistemska ekologija tj. takozvane životne zajednice. Savremena ekologija je na putu da se razvije u samostalan sintetički sistem ideja sa multidisciplinarnim pristupom prirodnim pojavama. patogeni. tj. Na život svakog organizma utiče živo i neživo okruženje (temperatura. prati strukturu i dinamiku populacija zavisno od uslova sredine. tj. ekologiju smatra vezom između prirodnih i društvenih nauka. na nivou populacije je. nego kao kompleks koji odlikuje biotop. mostovna nauka sa pedologijom. demos = lat. pa se ovaj organak zove biocenologija. Faktori sredine se na ovom nivou ne posmatraju pojedinačno. Svi ovi činioci 66 . Nekada je nazivana biologija krompirove zlatice. Judžin Odum. Životna sredina predstavlja sveukupnost žive i nežive prirode van organizma. simbionti. Naučna disciplina koja se njime bavi je demekologija. klima. Ona. pripadnici iste vrste i dr. Pošto uključuje i neživo. faktori zemljišta. geohemijom. svetlost.i zoocenoze. koji uključuje tri stupnja. Postoji još nekoliko sinonima koji se ređe koriste. Nalazi se na granici autekologije i sinekologije. paraziti. hemijski sastav sredine. drugi organizmi – kako predatori. ekosistemologija. ali je metodološki dopušteno odvojeno ispitivanje fito. Demekologija je ekologija populacije jedne vrste (grč. Osnovni postupak koji ova nauka koristi je analitički. odnosno biocenoze. plen. najviši stupanj istraživanja u sinekologiji je ispitivanje ekosistema. ovaj deo ekologije nije čisto biološka. biofizikom i dr. Češće se zove populaciona ekologija. ako jedinstva organizama (biocenoze) i biotopa. odnose jedinke prema abiotičkim i biotičkim faktorima sredine. Ako se bazira na nivoima istraživanja.EKOLOŠKE DISCIPLINE Ekologija kao nauka se može podeliti na više načina. Autekologija (idioekologija ili analitička ekologija) proučava jednostavne odnose na idiolološkom nivou. posmatrajući jedinke. Razdvajanje biljne od životinjeke ekologije ovde je neopravdano gledano sa aspekta realno postojećih odnosa u prirodi. već interdisciplinarna. narod). Drugi stupanj istraživanja u sinekologiji kao težište ima skupove populacija različitih vrsta biljaka i životinja koje naseljavaju jedan prostor.

Naučno. ZAGAĐENJE ŽIVOTNE SREDINE Sa industrijalizacijom zagađenje počinje da biva intenzivnije i da prelazi lokalne zajednice da bi. ZAGAĐENJE VAZDUHA je posledica sagorevanja fosilnih goriva. prateća infrastruktura i razni predmeti za zadovoljavanje ljudskih potreba. reke i šume. Ona obuhvata čitav naseljeni prostor na Zemlji (bios grč. Pitanje ovog problema se postavlja tek pedesetih godina dvadesetog veka kada je industrijalizacijom i urbanizacijom doveden u pitanje i čovekov opstanak. sumpora. postalo univerzalni problem. biocenoza ili životna zajednica kao integrisani sistem većeg broja populacija različitih organskih vrsta.tehnološkom revolucijom je nastalo oko 1000 novih supstanci hemijskog sastava koji ima veoma štetno dejstvo po prirodnu sredinu.=lopta). tj. jezera. 67 . ekosistem je prirodni kompleks koji objedinjuje živu (biocenozu) i neživu komponentu (supstrat na kojem zajednica živi – biotop). NIVOI ORGANIZACIJE ŽIVOG SVETA Mogu se izdvojiti četiri osnovna intergaciona sistema: ćelija kao organski kompleks makromolekula. takozvanu troposferu. Kao otvoreni sistemi. odnosno donje slojeve atmosfere (10 – 12 km u visinu).=život. azotnih jedinjenja. sfera grč. živa bića su u stalnom procesu razmene materije i energije sa spoljašnjom sredinom. u atmosferi se povećava količina: ugljen-dioksida.se označavaju kao ekološki faktori. tehnosfera predstavlja ljudska naselja. populacija kao skup jedinki jedne organske vrste. biosfera predstavlja jedinstveni ekosistem. višećelijski organizam (jedinka) kao višećelijski kompleks. vremenom. između kojih se vrši materijalna razmena. hidrosferu do najvećih okeanskih dubina (11 km) i litosferu do dubine od 3 km. Taloženjem sumpora i azota nastaju kisele kiše koje ugrožavaju tlo. vrhunsko jedinstvo žive i nežive prirode planete Zemlje.

ekološki način inkorporirane. pa i čoveka. shvatalo se da se ustvari radi o ekosistemu. U zemljama u razvoju se krči šumski ekosistem radi jeftinijeg energetskog izvora. kao celini. koji zrači i po sto godina. došlo se do veoma značajnog zaključka da uništavanje vrsta znači istovremeno i osiromašenje svetskog genofonda. problem zaštite žive prirode shvatao se pre svega kao zaštita retkih i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta. Pored toga. Sve ovo dovodi do negativnih promena u čovekovoj sredini koje sa naučno-tehnološkom revolucijom. Svest o opasnosti usled degradacije prirodne sredine se javlja naročito razvojem nuklearnih aktivnosti i nuklearnih elektrana. problem predstavlja i smanjenje poljoprivrednih površina usled urbanizacije izazvane demografskim bombama. Sve više se smanjuje kvalitet i količina vode koja je potrebna za egzistenciju živog sveta. Ne samo to. Zagađenje života u morima može vrlo brzo izazvati njegov nestanak i samim tim će proizvodnja kiseonika biti obustavljena. Krčenje šuma radi potrebe industrije papira u zemljama zapadnog sistema poprima ozbiljne razmere. Iz ovakvih kompleksnih saznanja moderne ekologije nužno su morala da proisteknu i drugačija.ZAGAĐENJE VODA hemijskim supstancama poprima takve razmere da mnoge reke postaju kolektori otpadnih voda. što je stvar krajnje štetna. Danas. Izradnjom autoputeva i naselja se povećava buka i koncentracija ugljen-dioksida. u ne tako davnoj prošlosti. sve to ne znači da je zaštita retkih i ugroženih vrsta danas manje aktuelna. čini se da vrste biljaka i životinja do sada nikad nisu bile tako ugrožene kao danas. što se negativno odražava na rast biljaka i životinja. u krajnjoj liniji i o biogeosferi. u kojima je na izvanredan način izraženo dijalektičko jedinstvo žive i nežive prirode. ne prestaju. Čak i njihov normalan rad izaziva degradaciju stvaranjem radioaktivnog otpada. Naprotiv. pri tom zagađujući vodu i povećavajući njenu potrošnju. zaštita prirode shvata se daleko kompleksnije i sveobuhvatnije. Industralizacija se odvijala sa eksploatatorskim odnosima prema prirodnim resursima i hemizacijom tehnoloških procesa. Naravno. u kojoj je sve na određen specifičan način povezano. već i narastaju i dobijaju globalni karakter. Šta više. 68 . zahvaljujući ekologiji. ZAGAĐENJE TLA ima za posledicu promenu hemijskog i mineralnog sastava. da živu prirodu čine ne samo pojedinačne organske vrste već i biocenoze u koje su organske vrste na specifičan. ZAŠTITA I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE Nekada. modernija i kompleksnija shvatanja o zaštite prirode. Ova kvalitativna promena bila je omogućena saznanjem da je pre svega.

Sada se uvode mnoge ekološke norme koje moraju poštovati sve zemlje razvijenog sistema. Uvode se čistije, zelene tehnologije, vrše se prečišćavanja otpadnih voda, zagađenog vazduha, recikliranje iskorišćenih proizvoda i druge akcije kojima se pokušava, kroz održivi razvoj, redukovati zagađenje i unaprediti životna sredina. ZAKLJUČAK Ekologija je oduvek bila prevashodno biološka nauka, što proističe već iz same njene definicije, koja je opšte prihvaćena: ekologija je nauka koja se bavi aktivnim odnosom živih bića prema spoljaćnjoj sredini. Međutim, sa obzirom da se u definiciji ekologija nalazi u spoljašnjoj sredini, jasno je da ekologija u svoj predmet istraživanja mora uključiti i elemente nežive prirode (klimu, geomorfologiju, minerologiju, zemljište i td.). Zato je ekologija, ustvari, ne samo biološka nauka već i nauka interdisciplinarnog i multidisciplinarnog karaktera sa bitnim naglaskom na živim bićima. Sa obzirom na svoj predmet istraživanja i problematiku kojom se bavi, ekologija je u najvećoj meri povezana sa pitanjem zaštite, obnove i unapređivanja spoljašnje životne sredine, pri čemu je od posebnog značaja njen interes za odnos čoveka prema toj sredini i odnos te sredine prema čoveku. Ekologija je, bez ikakve sumnje, nauka koja se na jedinstven način profesionalno bavi problemima životne i uopšte spoljašnje sredine, i čovekom u njoj. Ekologija je nauka koja raspolaže daleko najvećom sumom znanja i činjenica o problemima spoljašnje sredine, što znači problemima njenog očuvanja (zaštite), obnove i unapređenja. LITERATURA Veljović, V. (1982): Ekologija i geografija biljaka. PMF Kragujevac. str.1-13. Janković, M. (1994): Razvoj ekološke misli u Srbiji. str.183-193. Pešić, S. (1996): Ekologija i geografija životinja (skripta). PMF Kragujevac. str.1-12. Stanković, S. (1962): Ekologija životinja. Beograd.

PODSVEZA BUKOVO - JELOVIH ŠUMA Abieti-Fagenion moesijacae Bukovo - jelove šume u Jugoslaviji se prostiru od (400) 800 – 1800 m n.v. Klima koja pogoduje razvoju ovih šuma je humidna, u granicama 1100-2800mm padavina godišnje; godišnje temperature su od 5-8°C, a u doba vegetacije 10-14°C. Jela ne podnosi letnju sušu u hrastovom pojasu ni velike mrazeve i hladnoće u subalpijskom bukovom pojasu, tako da opstaje u srednjeplaninskom pojasu bukve. Ovaj tip šume zajedno sa zajednicom Piceo-Abieti-Fagetum predstavlja osnovnu zajednicu bukovog pojasa na planinama Srbije, ali i Rumunije i Bugarske.

69

Nalazeći se izvan toplog i suvog hrastovog pojasa koji je za vreme postglacije trpeo krupne promene (kserofitizacija) i hladnog i surovog subalpijskog pojasa koji je pretrpeo krupne promene u glacijacije i hladnim periodama postglacijacije, bukovo-jelov pojas je imao u kontinuitetu najpovoljnije uslove za opstanak. Povoljan, refugijalni, kontinuirani i stabilni kompleks ekoloških faktora učinio je da ovaj pojas planine postane utočište mnogim vrstama iz nižih i viših pojaseva. Mnoge čiste planinske bukove šume su rezultat antropogenih uticaja u smislu maksimalnog korišćenja i seče jele iz ovih zajednica. Na izvestan stepen reliktnosti, odnosno veću istorijsku starost bukovo-jelovih šuma od nekih monodominantnih zajednica ukazuje prisustvo reliktnih vrsta Ilex aquifolium, Corylus columa, Picea omorika, Taxus baccata. Smrča se postepeno spušta iz višeg, suvog pojasa i prodire u bukovo-jelove šume gde formira mešovitu zajednicu smrče, bukve i jele. U okviru ove podsveze, izdvojene su dve asocijacije. 1. Zajednica Abieti-Fagetum U bivšoj Jugoslaviji bukovo-jelove šume zauzimaju najveće površine na krečnjaku u dinarskom području Slovenije, Hrvatske i Bosne. U unutrašnjosti zemlje i jugo-istočnim predelima razvijaju se na nekarbonatnim supstratima - na plitkim, dubokim i vrlo dubokim kiselim smeđim zemljištima lake ilovače. Bukovo-jelova šuma u Srbiji naseljava pretežno severne strane masiva, često izvorišne čelenke jer je jela veoma osetljiva na toplotne uticaje. Bukovo-jelove šume su zastupljene na Kopaoniku, Staroj i Suvoj planini, Prokletijama, Šari, Goliji, Rtnju, Jastrepcu, Goču, Tari. Floristički sastav - U spratu drveća i žbunja najčešće vrste su: Fagus moesiaca. Abies alba, Picea abies, Acer pseudoplatanus. Sorbus aucuparia-jerebika, Sambucus racemosa i dr. Zeljaste biljke: Mycelis muralis, Asperula odorata. Aremonia agrimonoides, Fragaria vesca, Daphne blagayana, Anemone nemorosa, Saxifraga rotundifolia, Campanula rotundifolia, Paris quadrifolia, Vaccinium myrtillus, Allium ursinum, Luzula luzuloides. Bukva u svim šumama postiže najveći stepen prisutnosti V, jela samo na Suvoj planini I a u svim ostalim V. Smrča se javlja samo na Staroj i Suvoj planini i na Zlataru. Bukovojelove šume na Goču su interesantne i vrlo raznolike zbog složenosti reljefa, različite geološke podloge (serpentini, karbonati) i znatnog visinskog raspona masiva. Zemljišta iz ove šume spadaju među naša najproduktivnija šumska zemljišta, čija je reakcija u svim profilima kisela. Jovanović je izdvojio 4 subasocijacije u sklopu zajednice bukovo-jelovih šuma: a) Abieti-Fagetum galietosum (typicum i serpentinicum) je klimaregionalna zajednica na Goču, sa diferencijalnom vrstom Galium rotundifolium; b) Abieti-Fagetum polypodietosum na humusnom zemljištu slabo kiselom, bukva dominira; c) Abieti-Fagetum drymetosum (typicum i serpentinicum) naseljava strme izložene padine na serpentinu; diferencijalna vrsta je Festuca drymeia, a u varijantama na serpentinu Epimedium alpinum;

70

d) Abieti-Fagetum myrtilletosum (luzulosum i epimedietosum) - ovde su najteži uslovi za život jele, zemljište je jako kiselo, suvo i plitko, prisutne su vrste Vaccinium myrtillus. Luzula nemorosa, a na serpentinu Epimedium alpinum. Na Rtnju su bukovo-jelove šume razvijene na krečnjačkim stenama i predstavljaju najznačajniju fitocenozu ove planine. Na Staroj planini bukova-jelova šuma se prostire od 800-1600 m n.v. usled velike visine planine, izloženosti naše strane masiva severu i zapadu i velike razuđenosti reljefa. Jela je bila šire rasprostranjena u prošlosti. Pored bukve i jele prisutne su i vrste Populus tremula, Betula pendula, Acer heldreichii... Na Suvoj planini od 1100-1600 m n.v. na strmim padinama, na krečnjaku potkovičastog vlažnog severnog dela planine, iznad pojasa bukove i mečje leske. Na Kopaoniku na 1300-1500 m n.v. na severnim, severno-istočnim i severo-zapadnim ekspozicijama nagiba 20-35°. Karakteristično za ovaj masiv je sve veće prodiranje smreče u bukovojelove šume ili formiranje smrčevo-jelovih šuma u pojasu bukve. Na Jastrepcu samo na severnoj strani masiva u zaklonjenom delu opkoljenom sa svih strana čistim planinskim bukovim šumama na visini od 650-1100 m n.v.. Ovde su povoljni uslovi za razvoj bukovo-jelove šume, planina je bogata vodom. Na Zlataru su manje zastupljene bukovojelove šume već dominiraju smrčeve i smrčevo- jelove šume od 1150m n.v. 2. Piceo-Fago-Abietum - zajednica bukve, jele i smrče U kontinentalnim krajevima Balkanskog poluostrva klima se najmanje menjala od tercijera do danas, pa ne postoje razlike veće u ovom tipu šume na celom prostoru od Plješevice do Rodopa. Zajednica bukove, jele i smrče je ograničena na visinski pojas od 1000-1500 m n.v.. Donju i gornju granicu ove šume određuje vrsta Abies alba-jela svojim ekološkim dijapazonom. Smrča se održava na najmanjim visinama, ispod svog pojasa na planini zahvaljujući zaštiti koju joj pružaju jela i bukva. Ovaj tip šume je istorijski stariji od bukovog, bukovo-jelovog i smrčevo-jelovog tipa, i bliži je predačkom lišćarskočetinarskom tipu šume refugijalnog pojasa naših planina. U Srbiji prosečni humiditet naglo opada od zapada prema istoku, tako da se na granici sa Bosnom (Tara, Golija, Zlatar) pojas šume smrče, bukove i jele javlja na visinama iznad 1000 m, dok se u centralnom delu (Kopaonik) i u istočnoj Srbiji javljaju iznad 1400m i pružaju se do 1600 m n.v.. Zemljište na kome se razvija ova zajednica je humusno, kiselo sa intenzivnim nakupljanjem šumske prostirke od lišća bukve, visoko produktlvno. Floristički sastav: Picea abies, Abies alba, Fagus moesiaca. Oxalis acetosela - zečja soca, Luzula luzuloides, Dtyopteris filix-mas, Mycelis muralis, Aremonia agrimonoides-petrovac, Vaccinium mytillus... Sva tri edifaktora ove zajednice postižu optimalni prirast u visinu i debljini na čitavom Balkanu, od Hrvatske preko Bosne, Srbije do Bugarske. U Bugarskoj ove šume izgrađuju

71

Tercijalnu vegetaciju na Dinarskim planinama u brdskom pojasu čine asocijacije redova: Chonopodietalia (sveza Chenopodium subalpinum). Lilium bosniacum. Sekundarna vegetacija u pojasu bukovih šuma na Dinaridima je izgrađena u glavnom od mezofilnih -livada koje pripadaju svezama: Pančićion Lakušić. Trifolium pratense. Bison 72 . na Goliji. Smanjuju se površine mešovitim lišćarsko-četinarskim šumama. Antoxantum odoratum. a loših bukovih šuma u pojasu bukve i jele mogu se videti na Kopaoniku. repens. mali fragmenti čistih. Carum carvi. Primula intricata. Festuca fallax. Jedino postoje podaci za ptice od Matvejeva i za skakavce od Grebenščikova. Leontodon autumualis. Najrasprostranjenije asocijacije su: Senecietum rupestris (iz sveze Chenopodium subalpinium) i Plantago-Barbaretum illyricae (iz sveze Plantaginion reniformis). bukovo-jelovih i bukovo-smrčevo-jelovih šuma. Rtnju. Polygonum bistrota. Degradirani. čiji su ekosistemi stabilniji i produktivniji od čistih bukovih. Alchemilla vulgaris. U glacijacijama životinjski svet se sastajao od vrsta koje i danas žive na severu Evroazije: irvas. I u Srbiji su se zadržale nedirnute prašume sa ogromnim stablima smrče. Gulo gulo-žderonja. Jastrepcu. Cynosurion Tx. ŽIVOTINJSKI SVET BUKOVIH ŠUMA Životlnjski svet predstavlja konzumentsko-reducentsku komponentu biocenoze bukovih šuma. jele i smrče je imperativ za praksu. Knautia sarajevensis. Poa alpina. i bukve. Njihov životinjski svet je u sinekološkom pogledu mnogo manje poznat od biljnog. Za vreme ledenog doba u interglacijacijama na Balkanskom poluostrvu je bio bogat životinjski svet: nilski konj je živeo kod Postojine u drugoj interglacijaciji. Campanula patula i dr. Svaki poremećaj odnosa bukove i jele u šumama vodi poremećaju čitave stukture šume i snižavanju prinosa drvene mase obeju vrsta edifikatora. Proređene šume bukve i jele. T. Stanje bukovo-jelovih šuma Srbije: Smrča i jela se danas maksimalno eksploatišu iz bukovo-smrčevih. Malo se radi na zaštiti ove mešovite šume od seče. I Bromion erecti čije su edifikatorske vrste: Pančićia serbica. Plantaginetalia majoris (sveza Plantaginon reniformis) i Secelinetalia (sveza Centaurion cyani). jele i bukve preko 50 m visine i 2 m prečnika u rezervatu Ljute livade na Crnom vrhu. preko Rile do Rodopa ali mnogi imaju prašumski karakter na primer u rezervatu Parangalica sa smrčama i jelama visokim preko 40m i starim preko 300 godina. Goliji. nosorog Tichorhinus antiquitatus u trećoj interglacijaciji. Staroj i Suvoj plamni. Orchis sambucina.poseban pojas na planinama od Balkana.

000 vrsta životinja.bonasus-bizon. Zaniniljivo je da su dve dominantne vrste autekološki bitno različite. kao i ose drvenarice). orasi. Anobiidae i Ipidae. Njima se hrane biljojedi. Njima se pridružuje čitav niz predatora (ptice. Na kraju lanaca ishrane stoje reducenti koji razlažu organsku materiju. pretežno fitofagnih insekata. stonoge i skokuni ili su grabljivice. U bukovim šumama Goča nađene su vrste: Dendrobaena jastrbensis. i to kako na površini stabla i lišća (gusenice velikog broja vrsta leptira. 57 jedinki).mokrice. polarna lisica. U bukovim šumama Rtnja: Allobophora rosea. fitocenoza je veoma raznovrsna u strukturnom i ekološkom pogledu. A. a često i rovčice. Phyllobius betulae je univerzalni listojed listopadnih drvenastih vrsta. Na Staroj planini vrste: Allobophora hanolirchi i Dendrobaena veneta. koje se hrane lišćem. izdanci i stabla drveća služe mnogim životinjama kao hrana. attemsi. tako i u unutrašnjosti stabla (koleoptere iz grupe Buprestidae. mamut. sklonište ili lovište. A. Sve te životinje tla. Ostalasium lacteum. koleoptere hrizomelide i kurkulionide koji su takođe potrošači lišća: biljne vaši koje se hrane sokom drveća i drugi insekti). Lumbricus rubellus. Doflelni. Kvalitativno i kvantitativno najbogatije je naselje antropoda. Allobophora leoni. lisica. I u višim spratovima sume životinjsko naselje je raznovsno. Gliste rijući zemlju uvlače mrtvo lišće i njegove delove u tlo bogato mineralima i tako stvaraju izvor hrane za biljke. jazavci i ptice insektojedi. Vejdovskyi. Sveže lisće. lešnici i drugo semenje koji sadrže dosta hranjivih materija. D. 73 . pećinski medved. Osnovna hrana većine životinja su žirevi. Caliginosa caliginosa. Cerambycidae. Leming. pećinska hijena ali i veliki tetreb. Danas na velikim prostranstvinia listopadnih šuma u Evropi živi oko 4. Životinjsko naselje se raspoređuje po spratovima. U bukovim šumama karakterističan tip životne forme po Matvejevu je Humidoaestisilvicola (životinje koje se veru po drveću listopadnih Balkanskosrednjeevropskih šuma). Tim životinjama se hrane grabljivi beskičmenjaci. pa je i životinjski svet bogat. Posebno je bogato naselje koje se razvija u šumskoj stelji i u gornjem sloju zemljišta. Proctodrilus tuberculatus. mnoge artopode. među kojima i grabljivi insekti). Gljiva guba-Sanoderma applantum raste u skupinama na bukvama i jasenovima. Gljive su takođe važan element ishrane mnogih životinja. i danas već izumrele vrste: runasti nosorog. a i mnoge druge bitni su elementi održavanja ekološke ravnoteže u šumama. a u pojedinim fitocenozama Theroaestisilvicola i Herboaestisilvicola. a Acalles capiomonti geofil. Ovibos moshatus-mošusno goveče. Stanovnici ovih naselja se hrane ostacima uginulih biljaka . U bukovim šumama Kragujevačke kotline obitava najmanja šumska asambleja surlaša (22 vrste. U okolini Ražnja: Allobophora rosea. Ispod sloja opalog lišća žive prave životinje tla: valjkasti crvi. a to su mnogobrojne materije. Zelene biljke-autotrofi i gljiveheterotrofi predstavljaju proizvođače organske materije-producente. jer prerađuju uginule biljke i životinje u sićušne delove pripremivši ih tako za milione bakterija i gljivica koje žive u tlu i obavljaju oko 80% raspadanja. D. Bukova šuma pruža obilje hrane. vuk. pljosnati crvi i gliste. a zatim u lancu ishrane stupaju na scenu mesojedi.

dok su noću aktivne samo grabljivice i neki glodari. ali koriste hranu koju su nakupile tokom leta i jeseni i dovukle u svoja skloništa. Akvitet sitne šumske faune je potpuno obustavljen preko zime i samo poneki oblici paukova. Lepus timidus-beli zec. Arvicola terestris-vodena voluharica (element tajge).Canus lupus. stafilinida i diptera prekidaju mirovanje radi traženja hrane u toplijim zimskim danima. slepi miševi). U bukovim šumama su najnepovoljniji zimski uslovi opstanka. Mustela erminea-hermelin: Mustela putorius-tvor se ovde sreće češće nego u drugim biotopima. tako da zimi ne love. Elyomys quercinus-vrtni. vrste koje ceo svoj život provode u bukovim šumama (ne migriraju) na različite načine provode zimu. preovladaju danju aktivne forme. gde šumska stelja i gornji sloj tla predstavljaju glavno sklonište za sitnije oblike. Muscardinus a. Postoje i vrste koje sakupljaju hranu aktivno tzokom čitave zime ali isključivo na onim mestima i delovima drveća koji su van snega. Od sisara za ovu zonu su karakteristični od preživara: Cervus elaphus-crveni jelen. Najkarakterističniji stanovnici ovih šuma su puhovi: Glis glis-veliki sivi puh. Castor fiber-dabar. koje ipak mnoga živa bića prežive pod zaštitom snežnog pokrivača. a česti su i vuk. lisica. Sciurus vulgaris-veverica (element tajge). posebno fitofaga.Senzonska kolebanja klimatskih faktora su jedna od faktora većih fluktuacija brojnosti mnogih šumskih insekata. Capreolus capreolus-srna. Od krupnijih životinja. Apodemus silvaticus-običan šumski miš i Apodemus flavicollis-žutogrili šumski miš. avelanarius-lešnjikar i dr. u istoriji je živeo Bison bonasus-zubr: od nepreživara divlja svinja-Sus scrofa se sreće češće nego u drugim biotopima. Martes kuna-kuna zlatica. U ovoj zoni živi ogroman broj glodara: Lepus europaeus-običan zec. stonoga. Ova pojava je najizraženija kod ptica. Sa senzonskim promenama u toku godine nastupaju periodične migracije šumskih životinja. Neke vrste usporavaju svoje životne procese i prelaze u stanje anabioze ili padaju u zimski san (medvedi. elemente tajge predstavlja Ursus arctos-mrki medved. sezonske vrste koje su iz hladnih krajeva i ovde provode zimu i vrste ptica koje se sele preko ove teritorije u proleće i jesen. Od mitoloških glodara najčešća je riđa šumska voluharica-Cleth-rionomys glareolus. Fauna bukovih šuma je vrlo bogata. I krupnije životinje migriraju pred početak zime u susedne submediteranske šume ili dalje. Kod insekata je veoma izražena zimska diapauza. Pred početak zime nastupaju migracije u pravcu prizemnog sprata. druge vrste provode zimu u aktivnom stanju. Što se tiče aktivnosti životinja. Najtipičniji carnivor je divlja šumska mačka-Felis silvestris. 74 . Među životinjama razlikujemo one vrste koje su stalno prisutne. jazavac-Meles meles. kičmenjaka.

Laceita agilis-šumski gušter. 75 . Sezonske vrste ptica iz hladnijih krajeva koje ovde provode zimu su: Turdus pilaris-drozd banjug. Turdus ericetorum-drozd pevač. pantljičara u probavnom sistemu. Picus canus-siva žunja. Gmizavce predstavljaju: Emys orbicularis-barska kornjača. ujedno su i domaćini drugim živim bićima. Buteo buteo-mišar. Rana esculenta-mala zelena. Pyrrhula pyrrhula-zimovka. deverika. Leuciscus cephalus-klen. Carduelus spinus-čižik. Rhodeus-gavačica. moruna. Ptice osim što su deo nekog većeg ekosistema. Parus caeruleus-senica plavić. Češće nego u drugim biotopima sreću se Coronella austriaca i Elaphe longissima-smuk. C. Na njihovom telu i u njima živi mnoštvo beskičmenjaka. Phylloscopus sibilatrixšumski zviždak. Regulus regulus-kraljić. Elemente tajge predstavljaju: Dryocopus martius-crna žunja. kečiga). Fringilla montifringilla-severna zeba. flammea (retko). Alytes obstericans-primalja. Anguis fragilis-slepić. grnja-Joubertija microphyllus. Falco columbarius-mali soko. i Cyprinidae: Rutilus-crvenperka. Columba oenasgolub dupljaš. Tu su vrste Dilepis undula-pantljičara. Vipera berus-šarka i dr. vaš-Cuclutogaster. Rana ridibundavelika zelena. Elementi tajge su vrste: Lacerta vivipara-živorodni gušter. Bombina bombina-crveni mukać. Natrix natrix-barska zmija.Od insektivora najbrojnija vrsta je običan jež Arinaceus europaeus. Ornitofaunu karakterišu vrste: Strix aluco-šumska sova. Salamandra salamandradaždevnjak. ptičja muvaOrnithomya avicularia. Preko teritorije ovih šuma se sele mnoge vrste: Turdus musicus. Bombicilla garrulus-svilorepa. Erithacus rubecola-crvendać. Bufo viridis. Phylloscopus trochiliszviždak kovačić i mnoge vrste plovuša. Sylvija atricapilla-crnoglava grmuša. a prisutna je i krtica Talpa europea. Druga sićušna živa bića se služe pticama kao prevoznim sredstvom (forezija). Element tajge je vrsta Bufo bufo. Hyla arborea-gatalika jedna vrsta iz familije Hylidae. Od amfiba su zastupljeni: Triturus cristatus-mrmoljak. Phylloscopus collybita-zviždak. Ovde se češće nego u drugim biotopima javljaju vrste: Turdus merulakos. buva-Ceratophyllus hirundinis. Tetraster bonasaialeštrka. Parus major-obična senica. Hicraaetus pennatus-patuljasti orao. Turdus viscivorus-drozd imelaš. Parus palaustris-siva senica. neki su paraziti i žive u krvi. Emberiza citrinella-žutovoljka i Cuculus canorus-kukavica dolazi na teritoriju ovih šuma iz nizija da bi se tu razmnožavale po drugi put u toku leta. Ptičje gnezdo je stalno prebivalište niza malih beskičmenjaka koji u njega dođu pasivno (s graditeljem) ili se dosele sami. ili se zavlače u mišiće i oči. Slatkovodne ribe predstavljaju Acipenseridae (jesetra. ovčja vaš-Melophagus ovinus. Rana dalmatina-šumska žaba.

arcensis-poljski i C. a u okolini Ravne Reke Acerentomon meridionale. na staništima brdske bukove šume razvija ne samo sekundarna već i tercijalna vegetacija okopavina. Na svojoj gornjoj granici bukva je uništavana i potiskivana naniže zbog stalne težnje za dobijanjem što većih površina pod pašnjacima. ljubičasti car-Apatura iris. Najbolje je izražena u ekosistemu podpojasa brdskih bukovih šuma. sedefasti šarenjaci: Brenthis ino. Odontopodisima ventralis. Smenu aspekata uslovljavaju pre svega sezonska kolebanja temperature i svetlosti. satir-Minois drias. Classiana dia. Stauroderus scalaris. Ekološki smisao tih promena leži u smanjivanju transpiracione površine. Za vreme zime asimilacija je praktično ograničena na sloj mahovina. čija toplota zrači u prizemni sloj vazduha i favorizuje razvitak prizemne flore.insekata prisutni su leptirovi: paunovac-Papilio machaon. Tako se danas.brštenjem mladih lastara i mladica bukve onemogućavala je obnovu šume. A. Preljina. a zatim Turci su na primitivan način eksploatisali bukovo drvo u cilju dobijanja rude i ćumura. 76 . prvo se javljaju prizemne zeljaste biljke. O. Mecosthetus grossus. U bukovoj šumi na lokalitetima Konjevići. Uporedo je išlo neprekidno proređivanje i uništavanje bukovih šuma od strane zemljoradnika i stočara. Chrysachraon dispar. Lista zatim sprat žbunja i naposletku sprat drveća. ANTROPOGENI UTICAJI 1 DEGRADACIJE BUKOVIH ŠUMA Znatne negativne promene u bukovim šumama Jugoslavije nastale su u istorijsko doba. Eosentomon transitorium. A. Ch. Limenitis camilla.biguttulus. Najpre Rimljani. letnji i jesenji. U ovim šumama se sreću Stenobothrus lineatus. Devastacija je bila najveća na donjoj i gornjoj granici bukve. Ch. Saturnia pavonia. U jesen dolazi do opadanja lišća i iščezavanja prizemne flore. Elementi tajge su vrste: Podisma pedestris. Trbušani nađene su Compodea i Jaryx. odnosno njenih nadzemnih delova. Sokolići. S. Sa porastom temperature u proleće. Pod nešto slabijim uticajem čoveka su bukovo-jelove šume iz kojih se uglavnom koristi drvna masa edifikatorskih vrsta. ugaženih staništa. lepa strižibuba Rosalia alpina. plavac-Lysandracoridon. Od tvrdokrilaca su karakteristični trčuljci Carabus: C.balcanicum. Chorthippus longicornis.Od beskičmenjaka najbolje je proučeno rasprostranjenje skakavaca. Ch. Gomphocerus rufus.albomarginatus. obrubljeni crnacErebia medusa. surlaši-Curculionidae. pobuđene zagrevanjem šumske stelje. Ovde je i stoka odigrala znatnu negativnu ulogu . strništa i smetlišta. Omocestus viridulus. Od ostalih beskičmenjaka . Campodea Svensoni.decipiens.dorsatus. nigromaculatis. DINAMIKA BIOCENOZE BUKOVIH ŠUMA Dinammka je diferencija u tri glavna aspekta: prolećni. brojne bube listare-Chrysomelidae.coriaceus-kožasti. U brdskim pojasevima usled stalne težnje čoveka za proširivanjem obradivih površina pored ostalih šuma stradale su i bukove šume.

koje mogu biti od priličnog ekonomskog značaja. divlje goveče tur. gepard.et J. Festuca tipsa vlasuljom. pažljivom negom se mogu dobiti niske i srednje bukove izdanačke šume. 1921. Preterana seča i uništavanje bukovih šuma kao specifičnih biljnih zajednica nosi sa sobom i iščezavanje mnogih životinjskih vrsta koje su prilagođene upravo na tu mikroklimu bukove šume. Sesleria tip. Tilia tip-sa lipom. Veratrum tip-sa čemerikom. u interesu našeg šumaratva je podizanje novih bukovih šuma. Red ADENOSTYLETALIA G. zeljaste ili žbunaste. Planinske zajednice zeljastog ili žbunastog karaktera. Obuhvata planinske Fitocenoze. Senecio tip. VEGETACIJA VISOKIH ZELENI Klasa BETULO . Luzula tip-sa luzulom. kod drugih vrsta dolazi do cepanja areala. Najveću produkciju biomase ima biocenoza klimatogenih bukovo-jelovih šuma. Njihov značaj za čoveka je upravo proporcionalan produkciji njihove biomase. 1943. 1931.donja granica se penje naviše. Na Kavkazu je do 1918. Floristički sastav svih ovih degradacionih tipova je karakterističan ali nepostojan i svi imaju specifične sukcesije i dinamiku. a nešto manju biocenozu montanih bukovih šuma. 1933. Erica tip i dr.Tako da danas imamo pojavu stalnog sužavanja pojasa bukovih šuma . Vaccinium tip-sa borovnicom. Higrofilno . U praksi. U Srbiji.Br.-Bl. a gornja spušta sve naniže. Pteris tip-sa bujadi. i to ređe sreće se samo jedna zajednica: Asocijacija Junipero-Salicetum silesiacae Jov. među kojima i lav. los. Prilikom pošumljavanja ili unošenja bukve u različite sastojine treba voditi računa o ekološkim osobinama staništa. godine zbog uticaja čoveka izumrlo 9 vrsta životinja. Sveza ADENOSTYLON ALLIARIAE Br. 1953. o poreklu mladica bukvi (semeno ili izdanačko poreklo). dabar. sa različitim edifikatorskim vrstama. U Hrvatskoj Caluna tip.frigorifilna vegetacija "visokih zeljastih biljaka" i žbunova.-Bl. Na mnogim našim planinama čovek je krčenjem šuma doveo čitave komplekse zemljišta do potpune erozije. Pošto sve rase bukve u Jugoslaviji imaju veliku izdanačku moć. 77 . zubr i tigar.-Bl. Alropa tip-sa velebiljem. Et Tx. Sveza ALNION VIRIDIS Aich.ADENOSTYLETEA Br. Danas se može izdvojiti niz degradacionih faza bukovih šuma koje se mogu grupisati u nekoliko osnovnih tipova (na Kopaoniku): Juniperus tip-sa klekom.

na većim nadmorskim visinama (naročito u smrčevim. 1963. često čine gornju šumsku granicu. Zajednice koje se javljaju na šumskim proplancima. u zoni šuma koje pripadaju svezama Carpinion i Fagion. Epilobietim angustifolii. 1965 Sveza ATROPION BELLADONNAE Br. Asocijacija Calamagrostietum epigei Jur. b) subas. Raščlanjena je na tri subasocijacije i to: a) subas. Najvažnija i najraspostranjenija među njima. Sveza CHAMAENERION ANGUSTIFOLII (Rubel 1933)Soo 1933.-Bl. senecio-achilleetosum i c) subas. 78 .). na silikatnoj podlozi i zemljištu sa dosta kiselog humusa. 1930 em. Raspostranjena je naročito na požarištima. Obuhvata zajednice na oligotrofnom.Obuhvata zajednice zelene jove. VEGETACIJA ŠUMSKIH POŽARIŠTA Klasa EPILOBIETEA ANGUSTIFOLII Tx. bukovo-jelovim i molikovim šumama). progalama na obodima šuma i na šumskim požarištima. Oberd. vegetacija šumskih progala i šumskih požarišta. naročito na šumskim požarištima. 1937. U Srbiji su opisane tri asocijacije. luzuleto-deschampsietosum flexuosae. Typicum. 1931. Obuhvata zajednice na eutrofnom. 1928 i Asocijacija Inulo-Rubetum tomentosae Vukić. et Prsg. je as. 1930) Tx. Mezofilna zajednica šumskih oboda.1950. Poznate su i ove dve asocijacije koje imaju manje rasprostranjenje. pretežno na silikatnim stenama i svežem zemljištu. koje se javljaju u zoni šumskih zajednica u okviru klase Quercetea robori-petraeae i sveze Fagion i dr. Iz ove sveze konstantovana je samo jedna sveza visokoplaninska zajednica šleske vrbe i planinske jove. To je: Asocijacija Saliceto-Alnetum viridis Čolić et al. 1963. Red ATROPETALIA BELLADONNAE Vlieg. Poznato je više asocijacija. Asocijacija Epilobietum angustifolii Soo 1933. Naročito je značajna i široko raspostranjena sledeća: Asocijacija Atropetum belladonnae (Br. u pojasu četinarskih šuma. dubokom zemljištu. obično kiselom zemljištu.-Bl. rasprostranjena na Staroj planini (Mišić et al. 1957.

Javlja se na vlažnim mestima.planinskoj crnici. Obuhvata higro-mezofilno-nitrofilne žbunaste zajednice. SUKCESIJE VEGETACIJE NA ŠUMSKIM POŽARIŠTIMA I ČISTINAMA Jedan od uzroka koji narušavaju složenu strukturu šume i uslove njene sredine ili njenog staništa (njenog fitoklimata) jesu šumski požari. 1941. nitrofilnog karaktera. 1965) i to: a) facijes galiosum aparinae. Asocijacija Sambucetum racemosae (Noir. Utvrđena su četiri facijesa. 1965. sa dosta humusa. Javlja se na požarištima šuma bora krivulja (Pinus mughus). b) facijes epilobiosum angustifoliae. Javlja se na požarištima šuma munike (Pinetum heldreichii). 1965). alkalne reakcije. Nađena je na Goliji (Gajić. 79 . 1949) Oberd. na krečnjačkoj podlozi. d) facijes potentillosum opacae-Brachypodium pinnatum. Izdvojena su četri facijesa. 1950. c) facijes rubosum (hirta) .Salicetum mixtum Vukić. na serpentinskoj podlozi. To su: a) facijes moehringiosum trineviae-Rumex acetosela. c) facijes seneciosum rupestris-Vicia cracca. 1965. alkalne reakcije. Na ruderalizovanim staništima.Menthetum thymifoliae Vukić. Asocijacija Telekietum speciosae Treg. 1973. 1989). kao i s ponovnim razvojem -sukcesijom šumske vegetacije na požarištima. U Srbiji se sreću dve asocijacije: Asocijacija Achilleo (abrotanoides) . S obzirom da su oni česta pojava u našim šumama. na plitkom zemljištu (blokovi stena izbijaju na površinu). b) facijes moehringiosum trineviae-Vicia cracca. na bogatom zemljištu. to ćemo se podrobnije upoznati sa posledicama požara na šumskim staništima. počev od prve godine posle požara do "stabilnog" stanja.Dosta je raspostranjena na požarištima i praznim prostorima brdske bukove šume (Fagetum montanum). Asocijacija Luzuleto . Javlja se na požarištima šuma omorike (Piccetum omorikae). naročito u šumama izgrađenim od četinarskih vrsta drveća u višim predelima. koji predstavljaju faze u progresivnom razvoju vegetacije posle požara (Vukičević. Asocijacija Calamintho (acinos) .Rubetum to mentosae Vukić. To je termofilna zajednica požarišta na staništu šuma crnog bora. 1965. u blizini rečica.Brachypodietum pinnati Vukić. na plitkom zemljištu . 1965. Asocijacija Euphorbio (cyparissiae) . 10 godina posle požara (Vukičevič.Iragariosum (vesca) i d) facijes populosum (tremula). Sveza SAMBUCO-SALICION CAPREAE Tx.

To su pretežno borova staništa. Ako su u pitanju padine sa izraženijim nagibom.od prvih. bilo prirodnim ili veštačkim putem. 1955) mogu prikazati shematski na sledeći način: 80 . magnezijuma i fosfora. sagorevanjem organskih materija. već prilikom požara. kalijuma. a posledice toga su promene u reakciji zemljišta u pravcu alkalnosti i prevođenje u rastvorljiv oblik velikih količina kalcijuma. pa je često potrebno da prođe i nekoliko hiljada godina da bi se ono ponovo povratilo u prvobitno stanje. Isto tako. dolazi do znatnijeg oštećenja zemljišta. jer odlazi u atmosferu. na slučajeve kada šumski požari zahvate organogena zemljišta koja se formraju na jedrim stenama (organogene crnice i humusno silikatno zemljište). smanjivanje relativne vlage vazduha itd. izmenjenim staništima. onda je na takvim staništima šuma kao vegetacijski tip trajno uništena s obzirom da je erozija zemljišta uvek propratna pojava. od vrste požara zavisi da li će sklop sastojaka biti samo pogaljen (prizemni požar) ili će on sasvim nestati pod uticajem požara (visoki požar). Posledica svega toga je znatno smanjivanje plodnosti zemljišta. pre svega. Ovde nas interesuje drugi slučaj. Ovo se odnosi. i tada vrlo često čitavo zemljište nestaje u požaru. Bitno je da se zemljište zaštiti što pre od erozije. Isto tako. Pod uticajem šumskih požara koji uništavaju u potpunosti sastojke bitno se menjaju stanišni uslovi. povećanja evaporacije vode.Od intenziteta šumskog požara zavisi u kojoj će meri biti izmenjene stanišne prilike ili drugim rečima. Ovde će biti upravo reći o ponovnom razvoju ili sukcesiji šumske vegetacije . koji se kao takvi lako ispiraju i s tim ispadaju iz biološkog kruženja. koji se po Tregubovu (1941) i Glišiću (1950. dok u drugom slučaju šumsko zgarište dobija svojstva otvorenih staništa. azot uglavnom bude izgubljen za zemljište. Posle šumskih požara nastupaju određeni stadiji ponovnog razvoja vegetacije. i to kako u pogledu izmena koje se događaju na samom staništu tako i u vezi sa ponovnim razvojem vegetacije na ovim. Pri tom zaostaju mineralne supstance u obliku pepela. U prvom slučaju bitno se menja šumska mikroklima. inicijalnih stadija razvoja do stanja u kome je šuma bila pre požara. što se naročito manifestuje u promeni mikroklimatskih uslova i to: pojačavanje amplituda temperatura u zemljištu i prizemnim slojevima vazduha. Štetne posledice šumskih požara mogu biti u znatnoj meri ublažene ako dođe do regeneracije šumske vegetacije. Najvažnija neposredna posledica požara je sagorevanje šumske prostirke i humusa iz površinskih slojeva zemljišta.

onda će se pojaviti. označena po Glišiču (1950) Betuletum. preko jednog stadija vrsta Rubus (u višim područijima pretežno vrste Rubus idaeus) razvijaju se inicijalne-pionirske šumske fitocenoze. prvih godina javlja se veoma obilno vrbovica (Epilobium angusdifolium). u povoljnim uslovima. pa će se vegetacija razvijati jednim zaobilaznim putem.nigra). koja odgovara ekološkim uslovima toga područja. da bi se kasnije mogla pojaviti fitocenoza jasike Populetum tremulae. često dolazi odmah do obrazovanja stadija Rubus ili čak i do inicijalne šumske fitocenoze. u višim predelima postoji ponekad između stadija vrbovice (Epilobium angustifolium) i stadija Rubus-jedan međustadij. dolazi do erozije i kao posledica ispiranja zemljišta pojačava se njegova skeletnost. sa znatnijim udelom ive. onda će se razviti tipična fitocenoza jasike i breze Populo-Beluletum typicum. Ako su uslovi staništa povoljni i dozvoljavaju nalet semena breze (Betula verrucose) i jasike (Populus tremula). Inicijalne šumske fitocenoze mogu biti raznolike. Međutim. na ovakvim padinama ne može se uvek očekivati nalet semena breze. Posle obrazovanja inicijalnih (pionirskih) šumskih fitocenoza naseljavaju se vrste drveća sa većim stanišnim zahtevima i. koje doprinose popravljanju uslova zemljišta. što zavisi od uslova staništa. u kojem preovladava Calamagrostis epigeios. Međutim.Početni stadij razvoja šumsle vegetacije posle požara Odmah nakon požara. Ali. u koje se kao pratioci nalazi iva (Salix caprea) i vrste zova (Sambucus racemosa i S. Ako su ekološki uslovi povoljni. preko pionirskih fitocenoza zeljastih vrsta. preko jednog ili više stadija. Posle toga. ako požarište leži na strmim padinama. koja dominira na svim površinama gde su pre požara bile sastojine šumskog drveća. dolazi vremenom do obrazovanja stabilnije šumske zajednice. i u tom slučaju javlja se pionirska fitocenoza breze. 81 . nepovoljna koafiguracija u pogledu pravca dominirajućih vetrova). fitocenoza jasike (Populetum tremulae). U slučaju da stanišni uslovi ne omogućavaju nalet semena breze (guste i sklopljene sastojine oko požarišta.

koje su sa manjim životnim zahtevima. posle požara. Glišiću. Tek kasnije. pionirskih vrsta na požarištu dominiraju duže vreme heliofitne vrste. smrče i jele (bukve). sastavljene od heliofilnih vrsta drveća. koje sve više dobijaju mezofitni karakter. jačih vetroizvala i čistih seča (prema M. u početku sa 82 . nastupaju bitne promene u omjeru smese vrsta drveća i uopšte strukture sastojine. 1955) Ovaj. glavnom. kao i prvi shematski prikaz razvoja vegetacije prikazuje. počinju da dobijaju sve više sciofilnih elemenata.Shema razvooja šumske vegetacije van dohvata plavne vode. što ima posledice i u mikroklimi staništa. Očito je da posle naseljavanja prvih. inicijalne stadije razvoja vegetacije posle šumskih požara. U sledećoj shemi prikazan je dalji tok razvoja vegetacije u višim planinskim predelima. ne obuhvatajući još one složene procese u dinamici razvoja šumske vegetacije kod ove pionirske fitocenoze. Ove promene odvijaju se neprekidno. naseljavanjem belog bora i smrče.

kasnije sa usporenim . sa znatnijim udelom šumskih vrsta drveća. stadij Populus tremula. 2. čije trajanje ukupno iznosi oko 25 godina: 1. POPULO – BETULETUM typicum (Glišić) Shema razvoja vegetacije posle požara. stadij Rubus hirtus-Fragaria vesca. koja je odraz regionalnih klimatskih uslova.zajednica brdske šume bukve. jačih vetroizvala i čistih seča u regionu šume bukve i jele na triaskim krečnjacima (prema V. posle ovoga stadija formira se ishodna vegetacija . 4. stadij vrbovice (Epilobium angustifolium). 3. Vukićević je (1961) utvrdila sledeće sukcesivne stadije.ispoljenim dinamizmom. u pojasu brdskih šuma bukve (Fagetum montanum). U našem konkretnom slučaju to je zajednica jele i bukve (Abieti-Fagetum illyricum).sve dok se tokom vremena ne formira stabilnija fitocenoza. 1960) 83 . Na požarištima u Srbiji. Stefanoviću. stadij terofita (obuhvata period prvih godina posle požara).

Za kontinentalna područja Hrvatske gde je rasprostranjena klimatogena šuma hrasta. nastaju dva tipa regresivnh stadija: prvi na pseudoglju (subas. D. institut za bioliška islraživanja "Siniša Stanković" Beograd 1998. 9. 5. Diplomski rad: Diplure i proture okoline Ravne reke. 11. 7. Momčilo Kojić. sečom drveta. 1957). Srpska akademija nauka i umetnosti. Agrostis alba. april 2000. prirodno-matematički fakultet. 10. gde se javljaju više higrofilni elementi: Lycopus europeus. Goranka Anđelković. zavisno od stanišnih uslova. OOUR. kitnjaka i graba (Querco-Carpinetum illyricium). div. Ljubljana 1995. Diplomski rad: Diplure i proture severnog dela Čačka. Genista elata i dr. decembar 1998. 6. "Svetlost". pašom. Kragujevac 1997. Vijislav Mišić: Varijabilitet i ekologija bukve u Jugoslaviji. 84 . Juncus sp. Curculionidae) Kragujevačke kotline. K. odeljenje prirodno-matematičkih nauka. Beograd 1957. Sanja Denković. Lopatin i S. 8. 12. Diplomski rad: Kišne gliste Stare planine. Vojislav Mišić. 4. 2. 3. Diplomski rad: Kišne gliste okoline Ražnja. Na površinama gde su šume degradirane steljarenjem.R. Kragujevac. I knjiga. Matvejev: Kratka zoogeografija sa osnovama biogeografije i ekologije bioma Balkanskog poluostrva. decembar 1992. Kragujevac. Ranka Popović. jer u prvom slučaju odvija se progresija preko zajednice jasike i breze. Sarajevo 1986. monografija. Anka Dinić. Snežana Pešić: Interakcije sa sredinom i dinamika surlaša (Coleoptera. Diplomski rad: Kišne gliste Rtnja. gde su zastupljene vrste: Calluna vulgaris. januar 1999. Slavica Milović. Univerzitet u Kragujevcu. Nikola Vukićević: Vegetacija Srbije II Šumske zajedince I.posebna izdanja. Beograd 1997. Diplomski rad: Kišne gliste Goča. Agrostios vulgaris i drugi na močvarno oglejenim zemljištima (subas. Slađana Levajac. a u drugom slučaju preko zajednice lučkog jasena i crne jove. Biološki institut N. LITERATURA 1. I. Goran Andrić. Genista germanica. Danijela Đordević. caricetosum pilosae). novembar 1999. Progresivni stadiji razlikuju se takođe. Juniperus communis. koji vodi ka vrištinama. u prvom redu tipa zemljišta. Vitomir Stefanović: Fitocenologija sa pregledom šumskih fitocenoza Jugoslavije. novembar 1992. Pteridium aquilinum. Kragujevac. Srbije .Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Kragujevac. Kragujevac. Branko Karadžić: Sintaksonomski pregled vegetacije Srbije. regresija i progresija vegetacija će se odvijati različito (Ziani. Branislav Jovanović. Univerzitetski udžbenik. Kragujevac. erythronietosum).

Tehnološki . transport.Efikasna kontrola .svako od nas u proseku napravi oko 0. a to su: .Veliki deo starih stvari može ponovo da postane upotrebljiv materijal.Visoki stepen zaštite zdravlja i okoline .Zakonodavni Prioritetni kriterijumi za upravljanje otpadom: .Smanjenje rizika i opasnosti .Svakodnevno..međutim nije sve što završi u kanti za smeće otpad koji mora da se spali ili odloži na deponiju. Nije suvišno da svi učesnici u ovom procesu imaju u vidu prioritetne kriterijume. Razbacano đubre je postalo deo “normalnog“ životnog prostora.Divlje deponije nastaju kao posledica nedovoljno razvijene infrastrukture.Upravljački .Svaki građanin Srbije za sobom godišnje ostavi oko 280 kilograma otpada.8 kilograma otpada. Problem otpada treba da bude usmeren ka aktivnostima za smanjenje smeća i njegovo adekvatno odlaganje u reciklažu.Reciklaža i iskorišćavanje . optimizacija procesa.Ekonomski .ali i loših navika i nedovoljne brige za okolinu.Ekološki . 85 .Zbog toga se možemo zapitati da li to Srbija postaje svojevrsna “zemlja kontejner“? Osećaj za čisto i lepo je već odavno izgubljen.Upravljanje otpadom po kriterijumu ekonomičnosti . Nadzor nad kompletnom strukturom.Od strane javno komunalnih preduzeća prikupi se tek nešto više od polovine. -Srbija se suočava sa velikim problemom zbog neadekvatnog upravljanja otpadom.. Količina opasnog i potencijalno infektivnog otpada u stalnom je porastu.Sakupljanje.Prevencija i smanjenje proizvodnje otpada .koji se iz svakog drugog doma iznosi neorganizovano i završi na nekoj od 4481 divlje deponije koliko ih ima u Srbiji. izvorima otpada. nezavisno od toga da li je reč o javnom ili privatnom zdrastvenom sektoru. Javnih površina koje nisu pod smećem sve je manje. kao i konačno njegovo zbrinjavanje je prioritetan zadatak.Zbrinjavanje opasnog infektivnog otpada -Savremeno potrošačko društvo svakodnevno proizvodi ogromne količine smeća u kome najviše ima proizvoda za jednokratnu upotrebu.

Napravićemo nešto naše. Obrađeni otpad mora biti sterilan. vrećice sa tekućim sadržajem. Ostali predmeti (higijenski apsorbenti.-. Svrha navedenih direktiva je visok stepen zaštite zdravlja i okoline na način da svaka zemlja mora učiniti sledeće: . našeg Zdrastvenog Centra. Za ovaj proces neophodno je učešće svih članova kolektiva. rukavice i drugi pribor za jednokratnu upotrebu. zatim otpad koji je došao u obzir za raznaispitivanja i istraživanja).Promovisati prevenciju i smanjti proizvodnju medicinskog otpada. ampule idr ).Otpad se mora obrađivati i odlagati . špricevi. ostatci hrane. speculum.Na osnovu direktiva 75/442/EEC i 91/156/EEC Evropska Unija je jasno zacrtala smernice za upravljanje opasnim otpadom. skalpeli. Posude za oštre predmete (posude koje se koriste za oštre predmete.Opredeljivati se za čiste tehnologije. smrvljen. koliko je to moguće sa tehničkog aspekta što bliže mestu na kome nastaje. Ovde su date samo smernice koje treba da pomognu rešavanju problema infektivnog medicinskog otpada. bez neugodnih mirisa. Budimo kreativni napravimo brend naše kuće.Potsticati sigurnost i zaštitu. vaginalne sonde i ušni levčići. Šansa naše kuće je velika. petrijeve šolje. iskorišćavanje otpada. krv. neprepoznatljiv. fekalije. da naučimo da zaštitimo i sebe i druge. suv. kateteri.Zbrinuti sopstveni otpad. Glavna svrha svake pojedine tehnologije je dekontaminacija otpada kroz razgradnju mikroorganizama. lancete. Izbor bilo koje tehnologije mora zadovoljiti važeće zakonske propise. 86 . i ostali predmeti koji mogu izazvati ubod ili posekotine. Oštri predmeti i predmeti od stakla (igle. plazma.) sonde rektalne i gastralne. koncentracije ili broja mogu izazvati bolest kod ljudi kji su im izloženi. ostali otpad koji nastaje kao nus proizvod pružanja zdravstvenih usluga. sistemi za infuziju. previjanju rana. hiruški otpad. . delovi opreme. . . urin . neprobojne za sadržaj pri normalnim uslovima postupanja napravljene tako da je onemogućeno ispadanje sadržaja ili pozleđivanje i prenos infekcija na osobe koje upotrebljavaju posudu ili postupaju sa otpadom. obdukcijama. otpad iz dela za dializu.Moramo verovati da možemo da rešimo ovaj problem. materijal i pribor koji je došao u dodir sa krvlju ili izlučevinama infektivnih bolesnika ili je upotrebljen pri hiruškim zahvatima. otpad iz dela za izolaciju bolesnika. iskoristiv kao izvor energije. Infektivni otpad koji se može obrađivati: Otpad koji sadrži patogene biološke agense koji zbog svog tipa. kao i sekundarne sirovine. epruvete. .kulture i pribor iz mikrobioloških laboratorija. . Polako da primenjujemo standarde da stvorimo standard.Podržavati procese reciklaže.

šumarstva i industrije -Povećanje energetske efikasnosti -Smanjenje uvoznih energenata -Proizvodnja energije u malim sistemima. kao i obaveze smanjivanja emisije stakleničkih plinova daju snažan podsticaj njegovoj proizvodnji i korišćenju u evropskim državama. Današnji sve zahtevniji ekološki standardi. slame.EKOLOGIJA I DRUŠTVO I Gorivo budućnosti – biodizel Reforma energetskog sistema mora se sprovoditi praćenjem svih procesa razvitka tržišta u EU i usklađivanjem procesa uz zadovoljavanje svih međunarodnih zahteva sigurnosti. u kojima nema toplovodne ili plinske mreže. preduzeća i malih pogona -Otvaranje novih radnih mesta Biodizel je motorno gorivo koje se dobija iz repinog ulja ili drugih biljnih ulja esterifikaciom sa metanolom. nije opasan za zagađenje voda i vazduha. Postrojenja za proizvodnju biodizela grade se sa kapacitetom od nekoliko hiljada do stotinu hiljada tona godišnje. pa njegovo zagrevanje do 110˚C . NOx ) -Upotreba viškova i otpada iz poljoprivrede. sigurno i kvalitetno snabdevanje naftom i naftnim derivatima. 87 . Zakonska regulativa mora osigurati jasna i po evropskim standardima utvrđena tržišna pravila. U studiji se opisuje presa za porodična gazdinstva kapaciteta do 100 t prerade i prese većih kapaciteta od 100 t. Prerada uljane repice započinje čišćenjem i otklanjanjem nepoželjne primese za dalju preradu. presuje pri čemu se dobija ulje i kruti ostatak – pogača. nije štetan za zdravlje. zaštitu državnih interesa.Zatim se usitnjava. Svetski program korišćenja energije biomase i otpada ima za cilj osiguranje svih preduslova i uklanjanja prepreka za podsticanje i povećanu upotrebu ogrevnih drva. Biodizel je metilni ester repičinog ulja i dobija se iz ulja uljane repice ili recikliranog otpadnog jestivog ulja. drvnog otpada. a koristi se kao zamena mineralnog dizela ili u određenoj smesi sa njim. Prednosti takvog programa su: -Proizvodnja energije na ekološki prihvatljiv način -Smanjenje emisije stakleničkih plinova i drugih zagađivača ( SO2. Ekonomičnost proizvodnje je naravno veća što je kapacitet veći. Pri tome nastaje proces koagulacije belančevina i agromerizovanje kapljiva ulja u veće. snabdevanje ruralnih područja. zaštitu stanovništva i okoline. otpada i plinskog ( bioplin ) i tekućeg ( etanol. Presovanjem se odvaja ulje od krutog dela – pogače. Ima svojstva jednaka onima koje ima klasični dizel dobijen iz mineralnih ulja. Sledi podgrevanje materijala. Biodizel nije lako zapaljiv. metanol i bionafta ) biogoriva u proizvodnji energije. biljke.

Ipak. jer dosada nije pokazalo nikakve negativne posledice na rad motora tih vozila. Uz tadašnji dokaz da se biljna ulja mogu uspešno koristiti dizelskim motorima. Nažalost. okolina i celokupna privreda. godini proizvodnja je dostigla 1 366 000 t. Svi parametri dizelskog goriva moraju ostati nepromenjeni jer se radi o evropskom standardu EN 590. a maksimalna mazivost postiže se sa mešavinom otprilike 10 % biodizela u mineralnom dizelu.5 – 5%) postižu se dobri učinci u smislu kvaliteta izduvnih gasova. Za ostvarivanje takve 88 . čist biodizel se može prevoziti kao i biljna ulja. i preciznih delova pumpe za ubrizgavanje. profitabilne proizvodnje i zaštite sredine. postojale su i određene poteškoće. biorazgradiv i manje iritantan za kožu u odnosu na mineralni dizel. Za ostvarivanje ovog cilja nužna su ulaganja u modernizaciju rafinerija zbog evropskog kvaliteta proizvoda. Poslednjih godina u većini zemalja se nastoji da se smanji udeo sumpora i aromata u dizelskom gorivu u svrhu održavanja čistijeg vazduha.4% dodatnog biodizela imaju minimalnu mazivost koju zahteva standard za mineralni dizel. Velika povoljnost biodizela je i u manjim opasnostima pri njegovom transportu. Biodizel se proizvodi iz različitih biljnih ulja. prstenova. pa suncokret ( 12. Zato mešavina sa malim procentom biodizela može u potpunosti nadomestiti manjak mazivosti nesumpornih goriva. Uz to je važna činjenica da je proizvodnja biodizelskog goriva u svetu u stalnom porastu. Naime. dodatkom biokomponente ( metilnog estera ) u malim količinama ( 1. Temeljni razlozi za takvo naglo povećanje proizvodnje su poljoprivreda. Važno je i to da će mešavina biodizela sa dizelom i kerozinom u hladnim vremenskim uslovima pomoći u sprečavanju od smrzavanja. slično kao što se aditivi dodaju mineralnom dizelu.82 %). u 1998.u procesu odstranjivanja sumpora i aromata izdvajaju se i komponente koje imaju zadatak podmazivanja motora.Svetska iskustva u proizvodnji biodizela su velika iako se tek s početkom prve naftne krize (1973 godine ) počinju sprovoditi savremeni eksperimenti ispitivanja mogućnosti korišćenja biljnog ulja za pokretanje motornih vozila. godine proizvedeno 111 000 t biodizelskog goriva. Dok je 1991. Biodizel gorivo uspešno je prošlo test na vozilima. Biodizel je neotrovan. Uz to je dokazano da biodizel ima puno bolju mazivost od nesumpornog mineralnog goriva. Goriva sa samo 0. ali i goveđeg loja i starog jestivog ulja. Dakle. te ponašanja dizelskog goriva u motoru. Ovakva mešavina biodizela i mineralnih dizela smanjuje emisiju izduvnih gasova. Naprotiv. cilindra. Biodizel ne oštećuje dizel motore. Važno je da biodizel ima bolju mazivost od mineralnog dizela. njegova visoka mazivost u poređenju sa mineralnim dizelom uzrokuje manje trošenje klipova. Rezultat toga je da nova nisko sumporna goriva imaju manju sposobnost podmazivanja. dok je s mešavinama potrebno preduzimati mere kao i pri transportu mineralnog dizela. najvažnija sirovina za proizvodnju biodizelskog goriva je uljana repica ( 82.50 %).

Nemački proizvođači vozila koji koriste biodizel ( UFOP. 2001 ) Audi – putnička vozila BMW AG – putnička vozila Case – traktorska vozila Citroen Deutschland AG – putnička vozila Daimler Chrysler AG – Mercedes – putnička vozila Deutz AG – motori Farymann Diesel GmbH – motori Fendt – traktorska vozila Fiatgri – traktorska vozila Ford – putnička vozila Hanomag – Komatsu – tertna vozila Isecki – Traktori John Deere – traktorska vozila KHD – traktorska vozila Lindner – traktorska vozila MAN Nutzfahrzeuge AG – komercijalna vozila Massey-Ferguson – traktorska vozila Nissan – ciljuškari Opel AG – putnička vozila Perkins Motoren GmbH.traktori Still GmbH – viljuškari Suzuki Auto GmbH Deutschland . potrebno je : doneti standarde za biodizelsko gorivo podstaći uvoz vozila prilagođenim za korišćenje biodizela cena biodizela treba da bude jednaka ili niža za 10 % od cene mineralnog dizela što se postiže poreskom politikom informisati vozača i vlasnika vozila o prednostima korišćenja biodizela Novo područje zahteva istraživanja ne samo tehničke prirode nego i upoznavanje delovanja na privredu i standard stanovništva. čime bi kvalitet proizvodnje derivata dostigao zadovoljavajući nivo. putnička vozila VolksWagen AG – putnička vozila VOLVO Deutschland Gmbh – putnička vozila VOLVO Trucks Deutschland – teretna vozila Zetor/ZTS (Semex GmbH) – traktori 89 .strategije prerade nafte. Zbog prednosti biodizela i podsticanja njegovog korišćenja za pogon vozila. potrebno je uložiti velika sredstva u obnovu i izgradnju novih sekundarnih rafinerijskih kapaciteta.putnička vozila Renault – putnička vozila Renault – traktorska vozila Same-Lamorghini GmbH – putnička vozila Skoda Deutschland GmbH – putnička vozila Steinbock boss Fordertechnik GmbH – komercijalna vozila Steyer-Daimler-Puch-AG.

nafte i benzina sagorevaju. A još dublje od njih. Ova sićušna stvorenja služe kao hrana za ona veća. U stenovitim toplim priobalnim područjima morske zvezde i lupari se bore za mesto. morskih zvezda i crva.SPASITE NAŠA MORA Svakog dana Sunce i Mesec povlače mora tako da se dobija plima i oseka. te se tako lanac ishrane nadograđuje. a ribe kao što su garibaldi i kabezon plivaju unaokolo u istoj meri kao što i ptice obleću oko drveća. bojama i veličinama. a grupacije morske trave. 5 000 vrsta mekušaca i bezbroj drugih kraba. RAZLIČITI MORSKI EKOSISTEMI Topli plićaci tropskih okeana predstavljaju idealne uslove za korale. Vetar stvara talase na površini. Dagnje se kriju po pukotinama. Pitoplankton formira osnovu masovnog lanca ishrane. Koralni sićušno polipi oblikovani kao vršci polako se izgrađuju u višebojne strukture grebea koje su utočište za više od 2 000 vrste riba. između čestica 90 . minijaturne životinjice koje za uzvrat hrane najmanje ribe i ljuskare. temperature se retko dižu iznad tačke zaledjivanja i jedina svetlost koja se može videti jeste sjaj ( ili hemoosvetljenje ) kojim zrače sićušne bakterije. kako bi to reklai više misteriozno. Ovde vrebaju ajkule čudnog izgleda i oktopodi koji čekaju da ugrabe mrtve životinje i biljke što doplutaju do dan okeana. obezbeđujući hranu za zoo planktone. meduze plutaju po površini. sićušnih riba i ljuskara se okupljaju tamo gde se sudaraju različite struje. Ispod njih plivaju i odmaraju veće ribe.). kornjače i ptice selice posećuju takva mesta da bi se razmnožavale i hranile. hvatajući se za stene asa stotinama cevastih nožica. Tople struje putuju od tropskih predela ka polovima. kitovi izranjaju da bi udahnuli vazduh. more je. Morske životije pasu morsko dno. U temperaturnim zonama more i zemlja se često spajaju u vidu širokih ravnih muljevitih obala. Biljke onda rastu u velikoj meri. Dalje od kopna. Blizu obala tropskih zemalja rastu vodene šume – ogromne formacije algi koje cvetaju na mestima gde se diže hladna. a ribe koje žive na većim dubinama. Morske biljke i životinje se mogu naći u svim oblicima. gde sunce može dopreti kroz plitku vodu do dna. u čijem mulju žive zajedno horde jedinstveno adaptiranih vrsta. a podvodni vulkani komešaju morsko dno. sisari poput polarnih medveda i morskih vidri provode veliki deo vremena kraj ivice vode. hranljivim sastojcima bogata voda iz okeanskih dubina. Tik ispod površine žive pitoplanktoni – mikroskopske biljke koje apsorbuju karbon dioksid ( jedan od gasova iz »staklene bašte« koji se oslobađa kada goriva poput drveta. krabe se kriju ispod kamenja. Ptice kruže nad njim.Duboko ispod jata malih riba se migolje i okreću kako bi izbegle grabljivice. a morska trava raste svuda gde se pronađe čvrsta površina za koju se može uhvatiti. Vodene šume obezbeđuju hranu i habitat za široki spektar morskih životinja. dok hladna voda izvire iz okeanskih dubina. Najveći deo morskog života se može naći blizu kopna.

91 . More je skladište za hranu.5 miliona tona tovara je ušlo u Veliku Britaniju samo kroz luku Sautemptonu. Mangrovi i koralni grebeni štite tropske obale od oluja sa mora.5 miliona turista je posetilo havajsko ostrvo Oahu. slane močvare i peščane dine.4 miliona tona. BEZ RIBE U MORU Ukoliko nastavimo da tretiramo okeane kao do sada. Foke i kornjače su već značajno preeksploatisane. dolaze do nafte i prirodnog gasa sa morskog dna. Ali. i obezbedjuju hranu za mesečeve puževe. već zbog toga što su zalihe riba niske. Zauzvrat. Lovci su već desetkovali većinu populaciju velikih kitova. Malaziju. kao na primer za ritsku šljuku. školjke i krabe. Nekih petstvo morskih vrsta proizvode hemikalije koje mogu pomoći u lečenju raka. Koralni grebeni su dosta uništeni zbog odlamanja za suvenire. helikoptera i satelita u odlučivanju gde će zabaciti svoje mreže koje mogu biti duge i do 65 km.mulja i peska. A i siromaštvo i pritisak da se otplate medjunarodni dugovri prisiljavaju zemlje u razvoju i njihove ribolovce da hvataju i izvoze koliko god je moguće ribe. U međuvremenu. ptice koje hvataju školjke i sabljarke. godine ribolovci su već izvlačili 97. a 1993 više od 4. ova stvorenja služe kao hrana za ptice koje posećuju obalu. 1988. Godine 1992 tek nešto manje od 18. Mnoge druge zemlje iskopavaju da bi dobile pesak i šljunak. ono što još više zabrinjava. Morska riba i druge životinje daju četrnaest procenata životinjskih proteina na svetu. a ravne površine mulja obrane zbog mamaca i ljuskara. jeste način na koji smo smanjili zalihe riba u okeanima. Morska obala je prvi izbor za odmor. Mora toliko pružaju brojne »nevidljive« usluge. uključujući Australiju. dok temperaturne obale čuvaju ravne površine mulja. Nigeriju i Trinidad i Tobago. oni neće biti u mogućnosti da nas snabdeju sa svim dobrima i uslugama koje primamo zdravo za gotovo. Egipat. Samo sedamdeset procenata od toga konzumiraju ljudi – ostatak odlazi u preradu za životinjsku hranu i djubriva. Prema Organizaciji UN za hranu i poljoprivredu more može priuštiti doprinos od 100 miliona tona ribe godišnje. lekove i minerale. Brazil. vladine subvencije teraju i ohrabruju ribolovce iz razvijenih zemalja da koriste informacije koje sakupljaju pomoću aviona. USLUGE KOJE PRUŽA OKEAN Brodovi koji prelaze preko mora transportuju ljude i robu širom sveta. 1/3 onih koji idu na odmore u svetu hrli ka plažama mediterna. Više od četrdeset zemalja. Brojke su sada u opadanju. možda. Svake godine ona apsorbuju 3 milijarde tona karbon dioksida. ne zbog toga što ljudi shvataju potrebu da se smanje ulovi.

koji se takođe oštećuju bušenjem i vađenjem. Kada je ponestalo plavih kitova. Sada zahvaljujući kolekcionarima jaja i ribarima ih je ostalo nešto manje od 1000.dugačak 10 m – pa se čak i ova vrsta kitova smatra ugroženom u severnoj hemosferi. zajedno sa svojim ribljim ulogom. a ribolovci u jugositočnoj Aziji izvlače retke mrmonje i kornjače. tako da ona umiru od hipotermije ili se dave. Kada se otkloni veliki broj grabljivica. Potraga za naftom često podrazumeva i korišćenje eksploziva koji uništava lokalnu sredinu. druge nastavljaju i dalje da plivaju sve dok se toliko ne upetljaju da ne mogu dalje da se miču. te velike ribe su obično grabljivice. Sada jedina vrsta koja egzistira u relativno velikom broju jeste kit »minke« . U 19 veku komercijalne kitolovačke flote su pobile ogroman broj kitova po imenu »Sperm«. Ona takođe otklanja izolaciju i plovnost. Životinje se hvataju u takve mreže i neke se dave momentalno. čitav lanac ishrane će se poremetiti. Naftni tankeri namerno puštaju nešto od njihovog tovara u okeane. a on dalje guši grebene i na kraju ih ubija. Na Bahamima morsko tlo prekriveno grebenima i morskom travom se uznemiruje kada je bušenje u toku. uništava koralne grebene koji privlače turiste u ovaj region.Ribolovci obično počinju hvatanjem velike ribe koja ima visoku cenu na tržištu kao i mnoge druge ribe koje se hvataju za hranu. Komercijalni ribolovci često hvataju u mrežu drugu ribu i životinje slučajno. U nekim delovima sveta ribolovci su prisiljeni da koriste štetne metode kako bi povećali njihove male prihode. a onda i na još manje morske kitove. Drugi oblici zagađivanja i destruktivne ribolovačke metode su zapravo mnogo opasniji. Nafta truje morska stvorenja. U istočnom Pacifiku delfini se hvataju u mreže postavljene za tunjevinu. Ribolovci često bacaju plastične mreže. lovci su prešli na manje kitove sa perajima. 92 . Bušenje na zapadnoj obali Tajlanda ima iste posledice. Konstrukcija bušotine uznemirava morsko dno i dok se nafta izvalači toksične hemikalije se izlivaju u more. godine skoro 80 000 maslinastih Ridlijevih kornjača su otplivala sa Meksičke obale Pacifika. na primer uništava koralne grebene. 1983. ZLOUPOTREBLJENO MORE Iako naftni tankeri redovno kvare glavne vesti zagađenje od naftnih mrlja je daleko od najozbiljnije pretnje po morsku sredinu. Ribolov uz pomoć dinamita. što komeša sediment i diže ga. U 20 veku počelo se sa lovom na kitove »desnice« pre nego što se prešlo na ogromne »plave kitove«.

građevinskog materijala. 93 .sanitarnog otpada iz našig kupatila i otpada sa ulice. ČAJETINA (lični snimak) T IPOVI ČVRSTOG OTPADA -Čvrst otpad može biti podeljen na tipove prema izvoru svog nastanka: 1. Biomedicinski otpad ili bolničarski infektivni otpad. Kućni otpad (gradski otpad) 2.FOTO: ZLATIBOR. Rizičan otpad 3. KUĆNI OTPAD -Gradski čvrst otpad sastoji se od otpada iz domaćinstva.

plastika.. plastici i drugim nerazgradivim materijalima koji mogu nezamislivo naškoditi prirodi.baterije..kore od voća.) 94 . Na primer: -Rizičan otpad-biorazgradiv otpad (lekovi.) -Tvrdi otpad (metal.farbe.staklo..sijalice.Zadnjih godina potrošačko tržište se razvija drastično i koristi proizvode u konzervama. FOTO: DEPONIJA RIBARSKA BANJA Kućni otpad bi trebalo da razdvajamo u različite kontejnere prema vrsti otpada..aluminijumskim folijama..toplomeri..) -Mokar-biorazgradiv otpad (ostaci od obroka.

plastike.plastika.staklo. Rizicni otpad moze biti otrovan po ljude. BOLNICKI OTPAD-Otpadi poput zavoja i odeće natopljene krvlju i drugim telesnim tečnostima. OTROVNI OTPAD-Stari lekovi.dezodoransi.životinje i biljke. OTROVNI OTPAD -Industrijski i medicinski otpadi smatraju se rizičnim.FOTO: KONTEJNERI BANJA LUKA.metali.jer sadrze otrovne materije.. RECIKLAŽNI OTPAD-Papir.sve hemikalije.sijalice.farbe...toplomeri. REPUBLIKA SRPSKA (BiH) ČETIRI GLAVNE KATEGORIJE OTPADA: PRIRODNI OTPAD-Ostaci od obroka.otpadke u tečnom stanju kao i hemijske 95 . Industrijski otpad je svaki otpadni materijal koji nastaje u industrijskom procesu i obuhvata razne otpadke u vidu metala. voće i povrće.sve što ima baterije.đubriva i pesticidi..lišće.

kancerogeni.FOTO: INDUSTRIJSKI ODPAD NOVI POPOVAC i druge nusprodukte koji ispušteni u životnu sredinu dovode do degradacije kvaliteta života uz ugrožavanje ljudskog zdravlja. U industrijskoj proizvodnji.Industrijski otpad može biti čvrst. odlaže se u deponije koje su najmanje kontrolisane i predstavljaju veliki sanitarni i zdravstveni problem.korozivni.komunalnoj delatnosti..guma.poljoprivredi.energetici. šut i slično..stakleni i porcelanski krš.Industrijski otpad koji sasdrži stabilne materije kao što su:Plastika. biljnog i životinjskog sveta.i iritantni. mulj.. i pri raznim drugim aktivnostima javljaju se otpadni materijali koji mogu biti: Visoko toksični. tečan. 96 .

FOTO: INDUSTRIJSKI ODPAD NOVI POPOVAC FOTO: DIVLJA DEPONJA BOGATIĆ. MAČVA 97 .

BOLNIČKI OTPAD -Bolnički otpad nastaje tokom pregleda,lečenja i previjanja ljudi i životinja,takođe i pri eksperimentima.Bolnički otpad je zagađen hemikalijama koje se smatraju opasnim, a ta sredstva su formaldehid i fenol,koji se nalaze u sredstvima za dezinfekciju,živa u termometrima i meračima pritiska.

FOTO: DEPONIJA ALEKSANDROVAC Ovaj otpad je raznovrsan jer sadrži makaze,natopljene zavoje, gumene rukavice,lekove,kulture bakterija,delove organa.Ovaj otpad može biti veoma opasan ako se sa njim ne postupa i ne uklanja stručno.

FOTO:DEPONIJA DESPOTOVAC

98

FOTO: DEPONIJA PLASTIČNOG MATERIJALA UPSALA, ŠVEDSKA PLASTIKA - POSEBAN PROBLEM!

FOTO: DEPONIJA JALOVIŠTE

99

Plastika sa svojim kvalitetom da je lagana,a jaka i još jeftina započela naš svakodnavni život.Nepažljivo odlaganje plastike zaustavlja propuštanje vode krot zemlju i blokira tokove podzemnih voda.Plastika izaziva poremećaj u radu bakterija koje se nalaze u zemlji i koje tako izmenjene,ako se progutaju izazivaju smrt.Obojene plastike sadrže u sebi veoma otrovne teške materijale,pa je u nekim razvijenim zemljama zabranjena.

FOTO: DIVLJA DEPONIJA ZLATIBOR (LIČNI SNIMAK)

VREME KOJE JE POTREBNO DA BI SE NEKI MATERIJALI RAZLOŽILI

100

sa porastom populacije količina nastalog otpada postaje nepodnosljiva.MATERIJALI XRANA.Firme koriste razne načine odlaganja otpada: -Otvorene deponije -Kratere za odlaganje -Septičke jame -Fabrika za spaljivanje 101 .CVECE I SVI ORGANSKI PROIZVODI PAPIR (NEPLASTIFICIRAN) PAMUČNA ODEĆA VUNENI PREDMETI DRVO KONZERVE PLASTIČNA KESA PRIBLIZNO RASPADA 1-2 NEDELJE 10-30 DANA 2-5 MESECI 1 GODINA 10-15 DANA VREME 100-500 GODINA MILION GODINA STAKLENA FLAŠA N I K A D A !!! POSTUPANJE I ODNOS PREMA OTPADU -Kako gradovi rastu.

ZLATIBOR 102 .NEMARNOST ZA ŽIVOTNU OKOLINU.

Na ovakvim deponijama nastaju mnoge bolesti.Otpad je dostupan i raznosi se. jer se otpad ne razlaže.nepokriven je i nerazvrstan. a te bolesti mogu prenositi životinje koje u potrazi za hranom dođu do deponije i tu obole. DOMAĆE ŽIVOTINJE U BLIZINI DIVLJE DEPONIJE -Otvorene deponije takođe ispuštaju u tlo otrove koji truju okolnu zemlju i vodu.OTVORENE DEPONIJE Otvorene deponije su nenatkrivene oblasti koje se koriste za odbacivanje čvrstog otpada svih vrsta. a time izazivaju bolesti kod ljudi.životinja i biljaka. 103 .

DEPONIJA U BLIZINI ZAPADNE MORAVE. POŽEGA DEPONIJA RIBARSKA BANJA 104 .

Ostatak od spaljivanja je pepeo koji se dimom i vetrovima raznosi veoma daleko.FABRIKA ZA SPALJIVANJE Fabrike za spaljivanje su mesta gde se deo otpada prerađuje (reciklira) a deo se spaljuje. Ovo uopšte nije dobar način uklanjanja otpada i ovako se najčešće uklanja infektivan otpad. FABRIKA NEMAČKA KRATERI ZA ODLAGANJE -Krateri za odlaganje su ogromne rupe u koje se baca gradski otpad u slojevima.on se prekrije zemljom u odredjeni mehanizam rastresa i sabija zemlju.). 105 ..Pepeo koji ostaje je veoma otrovan jer sadrži DIOXIN i teške metale koji izazivaju teška obolenja (rak i dr.Kada se odlozi jedan sloj..

DEPONIJA KRALJEVO Tako sabijen sloj formira opasnu ćeliju.Opasnost je kada otrovna baterija procuri.jer se otrovi iz nje šire i zagadjuju zemlju i vodu.trujući ljude. Kada se krater napuni nastaje tzv.biljke i životinje. DEPONIJA SMEĆA NEMAČKA 106 .baterija na kojima se izgradi parking ili nešto slično.

čak i od 75% do 85 % i značajno smanjuje troškove postupanja sa otpadom..Problem je što u njima nema vazduha.One su obmotane nepropusnim materijalima od plastike i gline i hermetički su zatvorene.manjeg korišćenja sirovina iz prirode. RECIKLAŽA . 107 . Osnovni princip recikliranja bazira se na smanjenju količina sirovih materijala koji se koriste u proizvodnji i količine otpada koji se odlaže na Deponiju. a kada dospe malo vazduha prilikom odlaganja otpada od njih nastaje gas METAN koji se u nekim zemljama koristi u prodaji kao gorivo.Septičke jame su higijenske i rešavaju problem curenja otrova do nekog vremena.. istovremeno se smanjuje i količina otpada.SEPTIČKE JAME .Suština pojma reciklaža je smanjenje korišćenja primarnih sirovina – na taj način umanjuje se zloupotreba životnog prostora. RECIKLAŽA PLASTIČNIH MATERIJA KRUSCLITZ Reciklažom se dolazi do manjeg zagađenja prirode.

RECIKLAŽA PLASTIČNIH MATERIJA KRUSCLITZ 108 . RECIKLAŽA PLASTIČNIH MATERIJA KRUSCLITZ Ako bi ste pri povratku iz neke Evropske zemlje vozom ili autobusom prespavali ulazak u Srbiju i zbog toga se nakon izvesnog vremena zapitali “Gde sam ja sada?“ brzo ćete doći do odgovora..

čijim se sečenjem razmotavanjem dobija papirus.. Francuzi predlažu da se za pravljenje papira koriste stabla drveta.razbacanih plastičnih boca. jezera.starih automobilskih guma. bambusa i kineske vrbe i čuvan je kao velika tajna.poljane. Italijani su našli način da prilikom pravljenja papira dodaju lepak tutkalo koji se pravio od kuvanih kostiju životinja i tako papir učine otpornijim na vlagu i cepanje. a 1800 godine nastale su prve fabrike za proizvodnju papira. klesali u kamenu i rezbarili u drvetu. tačnije u Italiji...Na osnovu najlon kesa koje “Ukrašavaju“ krošnje drveća. Tu počinju veliki ekološki problemi.. Problem se još više uvećava kada su papir počeli da boje otrovnim bojama i da 109 .. mada se tvrdi da je u upotrebi bio 200 godina pre toga. livade. Papir počinje da se upotrebljava za sve i svašta. Već 1009. kartonskih kutija. godine počelo je pravljenje papira u Evropi. Godine 1719. od biljke konoplje. koja je do pola rasla u vodi i imala dugačak valjkast koren iz slojeva poput luka. Najviše pored saobraćajnica.. a šume se sve više seku da bi se on napravio. a među zarobljenicima su bili i majstori za pravljenje papira koji su tajnu pravljenja papira preneli Arapima.ali ne zaostaju ni obale reka i same reke. godine nove ere. i velike količine drugog otpada na osnovu ove strane.lako je zaključiti da ste stigli u Srbiju! Danas je njen znak raspoznavanja ĐUBRE! Ima ga svuda. Tek 751 godine Arapi su posle rata koji je trajao 31 godinu pobedili Kineze. O naseljenim mestima sve što se naziva “ZELENOM POVRŠINOM“ – izgubilo je bitku! RECIKLAŽA PLASTIČNIH MATERIJA KRUSCLITZ ISTORIJAT PAPIRA Ljudi u starim civilizacijama pisali su po glini i koži. Prva preteča papiru je bio papirus koji se pravio u starom Egiptu. Prvi papir se pravio u Kini oko 105. Papirus je dobio ime po biljci istog imena.

Oblik i dimenzija vala direktno utiču na mehaničke osobine lepenke. radi odstanjivanja nečistoće i trunčica. www. Isitnjena masa se kuva u hermetički zatvorenim kazanima uz dodatak raznih hemikalija i pretvara se u celuloznu kašu. da bi se olakšao rast velikih i jačih stabala u nekoj šumi.kraft kvaliteta . gips. Upravo takva vrsta papira je veoma pogodna za obradu i oblikovanje (savijanje i sečenje).ambalaza. od kojih je jedan ravan. a onda se dobijeni papir pušta u mašinu odakle izlazi namotan na velike kaleme. Od čega se pravi novinski papir? Novinski papir se najčešće proizvodi od drvenih ostataka. Dvoslojna talasasta lepenka sastoji se iz dva međusobno slepljena papira. a jedan talasast. naročito na elastičnost i otpornost na savijanje i izvijanje.mikro E-val. Glavna sirovina za proizvodnju je drvenjača (za lošije vrste papira) i drvna celuloza (za finije papire).com KAKO SE PRAVI PAPIR? Papir se pravi od drveta. Stoga se svi naši prozvodi izrađuju od dvoslojne talasaste lepenke. upotrebljenog novinskog papira. iz kojeg je odstranjena tinta. – već prema vrsti papira).).) recikliranjem starog. nastalih: pročešljavanjem šuma (To su grane i mala stabla koja se odstranjuju. Tako dobijenoj smesi se dodaju razna punila (kaolin. a onda joj se oduzima višak vode. boje itd. lepak. Zatim se ispire. 110 . Proučavajući tehnologiju izrade papira odlučili smo se za onaj koji sadrži najveći procenat celuloze (minimalno 90% celuloze i 10% recikliranog papira).ga plastificiraju! Takva je većina ambalaže od papira koja se danas nudi tržištu. a upravo takav papir ne može da se reciklira! Danas se u papirnoj industriji koriste razne vrste papira i kartona napravljenih na bazi celuloze čiji procenat utiče na sam kvalitet papira. ostataka u pilanama (To su grane i ostali ostaci koji nastaju kod piljenja trupaca.

listova.Cvetovi i listovi koji su tanki bez tvrdih delova i koji su presovani između dve teške knjige Proceđeni sok cvetova neke biljke koja je prirodna farba. boja i oblika i time početi da uviđamo njegovu vrednost i početi da obraćamo pažnju na njega kada ga trošimo. Sav ostali neplastificiran papir i karton. kupujemo i recikliramo. Kartonska kutija od mekog kartona za čuvanje jaja. Naš ručno pravljeni papir će biti toliko lep i poseban da ga možemo poklanjati kao umetničko delo onima koje volimo ili ga čak prodavati i novac koristiti da nekome pomognemo ili da zaštitimo prirodu! www.Puno iscepkanog ili iseckanog starog papira na što sitnije komade ili iscepkana kutija za držanje jaja .Čista plastična kanta .Komad mrežice protiv komaraca koja se postavlja na prozor ili gaza veličine papira A4 . UPOZORENJE: Mogu se koristiti samo papir i karton koji nisu plastificirani! Dodatni materijal: .com Kako napraviti reciklirani papir? Šta nam sve može poslužiti kao masa za ručno pravljenje papira: -Stare novine.8 daščica dužine 21 cm (debljine približno 1cmx2cm) od kojih ćemo napraviti dva rama prema nacrtu . Karton oko koga je bio obmotan toalet papir u rolni. Može se koristit i boja od starih vodenih bojica ili mali toner kupljen u farbari. Prestaćemo da kupujemo proizvode sa puno nepotrebne papirne ambalaže.google.RUČNO PRAVLJENJE PAPIRA Imamo za cilj da vas zbližimo sa papirom tako što ćemo ga praviti ručno i udahnuti mu dušu svojim idejama pri pravljenju dodavanjem cvetova.Mikser 111 . recimo biljka kana. Iskorišćene papirne salvete od ručka. Alat za pravljenje papira: . izbegavaćemo da kupujemo plastificirani papir i odvajaćemo papir u posebne kante i nositi ga na reciklažu.

com Podignite ga ali samo toliko da je mrežica tj. recimo spajanjem letvica tankim ekserićima ili lepljenjem lepkom za drvo i sušenjem koje traje jedan dan.Kada ste sve pripremili a stara hartija je odležala u vodi uzimajte po šaku toga dodajete u plastičnu posudu za mućenje i mutite mikserom više puta od 12 do 20 sekundi dok ne bude ličilo na supu.Drugi ram je istih dimenzija ali je bez mrežice. Od toga koliko dobro napravite ram zavisi koliko će vam trajati!Jedan ram postavite na mrežicu za komarce presavijte mrežicu preko rama i učvrstite je na ram tako što će te je razapeti kucajući ekserčiće sa svih krajeva ivica mrežice na drveni ram kao na slici… Mrežica mora biti dobro zategnuta.mrežica za komarce A4 formata Pravljenje ramova: Ramovi se mogu napraviti na više načina. Proces pravljenja papira: Iscepkanu ili iseckanu staru hartiju.Plastična posuda za mućenje .Velika plastična kadica ili lavor . ili još bolje dva dana.Sunđeri ili truleks krpe za sakupljanje viška vode koja curi . Držite ih poravnate rukama i potopite ih u kadicu.4 daščice dužine 21 cm (debljine približno 1cmx2cm) . pa na ovaj ram stavite onaj bez mrežice i poravnajte ih. Mogu se u prodavnicama kupiti i uglovi za spajanje ramova kako bi bili čvršći . Ako dodate previše toga mikser može pregoreti! Sipajte izmiksovanu supu u kadicu ili lavor. tako da supica poplavi ramove i uđe u donji ram. dno potopljeno u supicu i najsporije moguće ga podignite ali tako da ga ne krivite ni na jednu stranu i lagano ga mrdajte levo-desno dok se talog u ramu ne slegne.Ekserčići . ako nameravamo da pravimo puno papira.google. karton od kutije za jaja i slično potopite u vrelu vodu u čistoj plastičnoj kanti i ostavite je u tome par sati.Stare novine .. www. Ram sa mrežicom okrenite tako da mrežica gleda na gore.4 daščice dužine 21 cm (debljine približno 1cmx2cm) . Spustite ram na stare novine i ostavite par minuta da se 112 .

pa pokupite vodu sa donje strane mrežice sunđerom ili truleks krpom. Prekrijte to odozgo sa najlonom i tvrdim kartonom ili plastičnom fasciklom.ekologija.ocedi. Sada uklonite gornji ram i opsecite papir u oblik koji želite. Sipajte boju na papir kapanjem i stavite ispresovano cveće i lagano sunđerom pritiskajte da se sve ocedi.com AMBALAŽA OD PAPIRA I KARTONA www. tako da je sada ram gore i spustite sve ovo na zemlju. Njihova ambalaza i potrosnja je u stalnom porastu zahvaljujuci prednosti koje ovi materijali pruzaju.google.ba Papir. ali nežno. školjka ili jednostavno ostavite četvrtast oblik. Dok držite ram i fasciklu spojene. recimo cvet. a to su: 113 . Ne pravite predebeo papir! www. karton i lepenka danas su najvazniji ambalazni materijali. lupkajući nečim tvrdim u ram recimo malim čekićem odvojite ram od vašeg umetničkog dela i ostavite da se sve osuši! Koliko dugo će se sušiti zavisi od temperature i brzine vetra i naravno od debljine papira koji ste napravili. obrnite sve to naopako. Pažljivo.

Papir niskog kvaliteta upotrebljavan je sve do 1867. rastorima kiseline i dr.. Oplemenjivanje papira moze se vrsiti voskovima. ali ne znatno. sa ili bez dodatka drvenjace i starog papira. kao i oblici tuba) Papir je najstariji oblik savitljive ambalaže. Ambalazu od papira i kartona. pa se zato moze dobro lepiti. Kao ambalažni materijal. stoljeća (1905. koje su kasnije 114 . parafinom. prema obliku. stoljeću pre Hrista. Za izradu ambalaze od papira koriste se -obican papir -natron ili kraft papir -specijalne vrste papira Obican papir se dobija od tehnicke celuloze. Gornja strana natron – papira je obicno glatka.. Smedje je boje i upotrebljava se za izradu viseslojnih papirnih transportnih vreca. Natron – papir dobija se od nebeljene sulfatne celuloze. a donja nije. i 2. kao omotni papir. konačno stigao u Ujedinjeno Kraljevstvo te preko oceana u Ameriku. Ova celuloza ima duga vlakna. pa zato natron – papir ima dobra mehanicka svojstva. za oblaganje gornje povrsine kartona itd. kada je 1310. U zavisnosti od upotrebljenog sredstva za oplemenjivanje razlikujemo . sto omogucava graficku obradu. mozemo podeliti na tri grupe: -vrece i vrecice -kutije -ostali oblici (burad i drugi cilindricni sudovi. tecnosti i masnoce.vostani papir . Kroz stoljeća.mala zapreminska masa. Upotrebljava se za izradu vrecica. talasaste lepenke itd. papir dobijen iz dudove kore u Kini upotrebljavao se već u 1. Na početku 20. Oplemenjivanjem papira raznim postupcima dobijaju se specijalne vrste papira koji nisu propustljivi na gasove. kada je otkriven postupak dobijanja papira iz pulpe drveta.pergament papir .papir oplemenje smeson sintetickih smola i voskova.zadovoljavajuca mehanicka svojstva -lako oblikovanje -pogodnost neposrednog stampanja i reklame -pogodnost oplemenjivanja i kombinovanja sa drugim materijalima -niska cena -upotrebljava se kao nepovratna ambalaza -ekoloski najprihvatljiviji materijali. prirodnim i sintetickim smolama. Takav papir transportiran je preko Bliskog Istoka do Europe.parafinski papir . tehnike obrade papira su poboljšavane. laki su . U koliko sadrzi samo celulozu dobija se visokokvalitetni bezdrvni papir.) izumani su strojevi za proizvodnju šivanih papirnatih vrećica s tiskom.

www. što ne isključuje i druge predmete kojima ovaj koverat pruža potrebnu zaštitu u prenosu. Materijal: papir 125 g/m² i natron 130 g/m² sa aircap zaštitnom folijom Boja: bela i oker . www. npr: audio i video kasete.).posta. obveznica. CD-ovi. predmeta i hartija od vrednosti.rs Luksuzni koverti Ovi koverti obezbeđuju visok kvalitet i moderan dizajn kreiran za posebne prilike.posta. čekova. račune. slajdovi. Materijal: polipropilen Boja: bela www. fotografije i slično.postale višeslojne (1925.. Pismonosna ambalaža – Koverti U zavisnosti od sadržine pošiljke možete izabrati sledeće vrste koverata: Koverti opšte namene Ovi koverti su namenjeni za pisana saopštenja. menica. foto filmovi.rs Visokosigurnosni koverti Namenjeni su za slanje novca. Prve komercijalne kartonske kutije proizvedene u Engleskoj 1817.posta. Materijal: polietilen Boja: bela i pastelne u više dezena 115 .rs Koverti posebne namene Pogodni su za predmete kojima je potrebna dodatna zaštita pored spoljnjeg omota koji je izrađen od papira. akcija. naknadno su zamenjivale drvene kutije upotrebljavane u tu svrhu. Materijal: papir 90 g/ m² Boja: bela. štampane materijale i slično.

ekologija. kao što su polietilenski sloj i sloj od aluminijske folije. sadrži i neke druge slojeve.ba Mleko i razni sokovi pakuju se u posebnu ambalažu koju najčešće nazivamo tetrapak. 116 . Drvna industrija je ogromna i proces nabavljanja papirnih kesa za trgovine je dug i štetan po okolinu. Kao prvo. ili je razložiti na slojeve i onda svaki sloj odložiti u određene kontejnere. bilo kamionima ili helikopterima. Zato ovu ambalažu moramo odlagati u kontejner za mešani otpad. Papirne kese Papir se pravi od drveta – i to od velike količine drveta. Onda se koristi mašinerija za uklanjanje stabala iz šume. ona se ne može reciklirati na isti način kao i papir. drveće se za tu svrhu obeležava i seče.www. Mašine zahtevaju korišćenje fosilnih goriva i puteva (što uništava prirodnu okolinu) čime se uznemirava šumska populacija.rs Viseslojna ambalaza – Tetrapak www. sem papirnog. Budući da ovakva ambalaža.posta.

Pogodan je za izdadu jeftinije ambalaze. Bezdrvni stamparski karton izradjuje se od drvne celuloze sa vecim procentom punila (tutkala). koja se onda namotava u papir. Ovaj drveni paprikaš se ‘vari' u krečnjaku i sumpornoj kiselini osam sati. Potrebno je oko tri tone kore da se napravi jedna tona drvne kaše. presuju i suse. Sivi karton proizvodi se od starog papira. peto. Mašine se koriste da se oguli kora.. Ova mešavina se propušta kroz mrežu bronzanih žica. nameni i doradi. Proizvode se mnoge vrste kartona koje se medjusobno razlikuju prema upotrebljenim sirovinama. 117 . Uh.ofset.ambalaza. za šta se potroši nekoliko hiljada litara vode. Boja se dodaje uz još vode. i papir se dobija kombinacijom drvene kaše i vode u odnosu 1 prema 400. tro-. Bezdrvni pisaci . starog papira sa manjim ili vecim dodatkom celuloze ili poluceluloze.www. struju i fosilna goriva koja se koriste u dopremanju ove sirovine i proizvodnju i dopremanje gotove papirne kese. KARTON – se obicno priozvodi od drvenjace. Sluzi za izradu fine ambalaze. gramaturi. koja se onda seče u male kocke i kuva na velikoj temperaturi i pod velikim pritiskom. Ta kaša se onda pere i izbeljuje. kroz koju prolazi voda. Lepenka je viseslojni karton koji se ne moze savijati. ostavljajuci kašu.hr Debla se moraju sušiti barem tri godine pre nego što se mogu koristiti. dosta tutkalisani i masinski glatki. Talasasta lepenka je cenjeni ambalazni materijal pre svega zbog svojih vrlo dobrih mehanickih svojstava u odnosu prema svojoj gramaturi i ceni.i sedmoslojni. Para i vlaga odlazi u atmosferu. Upotrebljavaju se u farmaceutskoj. a drvo prelazi u stanje kaše.. Proizvodi se od mokrih listova papira naslaganih jedan na drugi. U zavisnosti od broja slojeva moze biti dvo-. kartoni proizvode se od celuloze. parfimerijskoj i kozmetickoj industriji. Moramo uzeti u obzir i sve hemikalije. A to je samo za pravljenje papira. koji se lepe.

vlaga i dr. koji je lepljen između dva ili više papira za ravni sloj“. Lepak je pomoćno sredstvo za izradu valovitog kartona i zatvaranje ambalaže. Lepila koja se upotrebljavaju za lepljenje valova na ravne površine papira su mineralnog ili biljnog porekla. danas se sve više upotrebljavaju kvalitetna sinteticka lepila. Valoviti karton koji se upotrebljava za izradu ambalaže u prehrambenoj industriji ne sme biti lepljen silikatnim već skrobnim lepkom.org. celuloze mešane s drvenjačom i papira koji su dobijeni od papirnih otpadaka.Valoviti karton Valoviti karton se može definisati kao „karton koji je izrađen od jednog ili više slojeva papira za val.ekoforum. pošiljaoca. vlagu i da ne klizi. U zavisnosti od sadržine i oblika robe koja se prenosi u ponudi su paketska ambalaža opšte namene i paketska ambalaža posebne namene. Ambalaža za prekomorski transport mora biti vodootporna ili vodonepropustnjiva. Osnovne sirovine za izradu valovitog kartona su papir i karton.yu Paketska ambalaža Ekološki materijal od koga se pravi paketska ambalaža je visokog kvaliteta i pri propisanim uslovima prenosa pošiljaka obezbeđuje potrebnu zaštitu. a za komercijalnu ambalažu papiri manjih gramatura. Upotrebljavaju se papiri od čiste celuloze.) usled kojih bi moglo doći do oštećenja sadržaja paketa. Boja paketske ambalaže je tamno žuta. Papira za izradu valovitog kartona ima više vrsta. kao i označena polja za ispisivanje vrednosti i mase paketa. Na paketskoj ambalaži se nalaze označena polja za ispisivanje adresnih podataka primaoca. Boje i sredstva za impregnaciju samo su sredstva za oplemenjivanje papira. Za transportnu ambalažu koriste se papiri većih gramatura. www. kartoni. Paketska ambalaža je otporna na sve spoljne uticaje (mehanička oštećenja. a ambalaža od valovitog kartona za pakovanje proizvoda koje treba smrzavati u hladnjačama mora biti otporna na sniženu temperaturu ispod 0°C. Papir koji će se koristiti za izradu valovitog kartona zavisi o tome da li je namenjen izradi transportne ambalaže ili komercijalne ambalaže. 118 .

119 . sa doziranjem na vrhu.0 x 100. plastične boce. Materijal: troslojni karton.5 l. a pruža i jaču zaštitu sadržaja od kartonskih kutija.posta. Boja: tamno žuta www. Materijal: troslojni karton i polipropilen. kalendare i dr. staklene povratne boce.rs Kartonska ambalaža i pure-pak pakerica Od osnovnih vrsta ambalažnih materijala i formi ambalaže u koje se mleko i jogurt danas pakuju. Boja: oker žuta www. Tl i P je valjkastog oblika i pogodna je za prenos dokumenata. U ponudi su četiri tipa paketske ambalaže posebne namene: Paketska ambalaža tip Ts.0 cm). ne mogu zapakovati u ambalažu u obliku kutije npr: boce. Michigan. slika. planova.posta. zbog osobina i dimenzija. dokumenta. projekte. itd. Pure-Pak mašina je konstruisana za punjenje mleka i jogurta u četvrtaste kartonske kutije od 1l i od 0. Mašina je dizajnirana kao jednoredna. u ovom radu biće pomenute: kartonska ELOPAK ambalaža. slike. sa posebnim osvrtom na procesnu opremu koja se koristi za pakovanje mleka. Polipropilenska paketska ambalaža je izrađena od 100% polipropilena i može se više puta koristiti. zavisno od toga koji se proizvod puni. PE kese.Paketska ambalaža opšte namene Paketska ambalaža opšte namene je kompatibilna sa svetskim standardima i uklapa se u EUROBOKS paletu (100. i može da proizvede do 5000 napunjenih i zatvorenih kartonskih jedinica na sat. Namenjena je za slanje različitih predmeta i robe. Pure-Pak P S50 mašina je konstruisana i razrađena u Walled Lake-u.rs Paketska ambalaža posebne namene Ova vrsta ambalaže je namenjena za predmete koji se.

kontrolni uređaj isključuje motor pokretne trake. dok će delovi 1 i 3 biti ispod krilaca nakon preklapanja. da bi se lakše dno preklopilo i zatvorilo nakon zagrevanja.yu Da bismo objasnili celokupan proces pakovanja.sr. Transporter je u vidu lanca koji se okreće i pokreće nosač koji nosi karton do vretena. odakle napojni vod može da ga preuzme. Karton se postavlja u žljeb transportera tako da se otvara (uduvavanjem vazduha. Kada je ova operacija završena. čime pomera karton u položaj za izvršavanje naredne operacije. potrebno je objasniti svaki deo ponaosob.ekoserb. Kartoni su postavljeni ivicama krilaca dna na površinu dve široke gumene trake. Kako napojni vod uzme karton sa otvora spremišta. i postavlja ga na jedan od njegovih klipova. gde je smešten i na koji način funkcioniše.www. Napojni vod i transporter Napojni vod pomoću vakuum-hvataljki sa gumicama oduzima karton sa otvora spremišta. 3bar) i formira oblik cevi kvadratnog poprečnog preseka. 120 . Pomoću komprimovanog vazduha dno kartona se presavije po dijagonalama i krilca se formiraju od delova 2 i 4.Vreteno se sastoji od 6 klipova i rotira u smeru suprotnom kazaljki na satu.gov. što registruje kontrolni uređaj koji automatski uključuje motor koji pokreće trake. Uređaj za savijanje dna Operacija koja se vrši u položaju „1″ klipa vretena je presavijanje dna prema obeleženim linijama u trougaona krilca. Trake polako guraju sledeći karton ka otvoru spremišta. tako gomila kartona postaje lakša. vreteno se rotira i postavlja klip sa kartonom u položaj za narednu operaciju. i kad se sledeći karton nađe u položaju otvora spremišta. Idemo redom: Automatsko spremište za karton Automatsko spremište prima oko 750 kartona.

Tokom zadržavanja kartona u ovom položaju. specijalno konstriusani zupci preklapaju formirana i zagrejana krilca. i tečnost počinje da puni cilindar. spreman da ponovi ciklus. a zadnji nosači se još kreću pomoću zubaca lančanika.Konvejer se pomeri jednom dok se vreteno zarotira za dva položaja Konvejer Pomoću kratkotrajnog vakuuma kutija se spušta na glavne nosače konvejera u momentu kad su oni paralelni jedan drugom. Hlađenje dna tokom dejstva pritiska (ledenom vodom) ima za cilj da otvrdne polietilenski sloj čime se kompletira var dna. koje je u prethodnom koraku presavijeno u vidu krilaca. Uređaj za formiranje vrha kutije Konvejer nosi ove dve kutije dok ih ne postavi ispod duple glave pritiskivača. Sada se. Signale registruje PLC (Programmable Logic Controller) koji na osnovu toga određuje vreme kada treba da uključi punilicu. Prilikom pomeranja vretena iz položaja „2″ u položaj „3″. Konvejer se zatim pomera za dužinu od dva mesta i zaustavlja se. a vreteno rotira klip do sledećeg položaja. Negativan pritisak otvara usisnu cev tanka u kojem se nalazi proizvod. na isti način kao što je bilo formirano dno. Zatim se kartoni konvejerom dalje pomeraju do sledeće stanice. Glava zatim upravlja porciju pregrejanog vazduha na kartonska krilca da rastopi polietilenski sloj kojim je karton obložen. savijaju gornje ivice kartona prema obeleženim linijama. dnom na dole. Nakon toga. vrelo kartonsko dno se podvrgava maksimalnom pritisku. U odgovarajućem trenutku. glava grejača se podiže. oni prelaze preko senzora gde ih detektuju dve foto-ćelije. Uređaj za doziranje proizvoda u ambalažu Tokom pomeranja kartona do sledeće stanice. položaju „3″ nalazi se prva presa i uređaj za hlađenje. Uređaj koji skida kutiju sa vretena U petom. U trenutku kad klip dostigne maksimalnu 121 . potiskivač drugi karton postavlja naspram glavnih nosača koji su u pokretu i održava kontakt s njim dok god se zadnji nosači ne zatvore iza kartona da obrazuju pregradak. U dugom taktu. Tu se dno podvrgava drugi put pritisku i hlađenju. poslednjem. odakle će biti skinuta pomoću vakuuma i postavljena u pregradak konvejera kojim će kutija biti transportovana do mesta gde će se izvršiti punjenje. Kad se vreteno zaustavi. da se poveća njegova mehanička otpornost. Sledeći karton se zatim postavlja na prečagu transportera . čime potpuno zatvaraju dno posude. formirajući krilca od delova 1 i 3. Druga presa Položaj „4″ klipa vretena postavlja karton ispod druge prese. stvarajući negativan pritisak u cilindru. Klip se pomera na dole. Karton je na klipu postavljen tako da je okrenut ka grejaču dnom.Grejač Položaj „2″ klipa vretena nalazi se ispod grejača. glava grejača se spušta dok ne pokrije trouglasta krilca. PLC šalje signal kojim se pokreće klip u vazdušnom cilindru. položaju klipa vretena kartonska kutija se postavlja u vertikalan položaj.

3 mm. pri čemu su delovi 1 i 3 savijeni u unutračnjost a 2 i 4 se nalaze spolja i oni se zagrevaju pregrejanim vazduhom. kao što su varijator brzine. hemiskoj i 122 . STRATEGIJA RECIKLIRANJA SEKUNDARNIH SIROVINA SA ASPEKTA OCUVANJA I UNAPREDJIVANJA ZIVOTNE SREDINE Privredne I komunalne infrastrukture generisu velike kolicine razlicitih odpadnih materijala i sekundarnih sirovina. papirom se smatra proizvod cija je debljina manja od 0.Pored osnovnih delova.Pure-Pak P S50 ima mogućnost za ugradnju brojnih uređaja za obavljanje dodatnih operacija. energetici. odnosno po debljini. a negativan pritisak na tečnost u cilindru se menja u pozitivan. ZAKLJUCAK Papir i karton se medjusobno razlikuju po gramaturi. Porast pozitivnog pritiska zatvara otvor tanka sa proizvodom i pritisak se usmerava na unutrašnju stranu otvora za pražnjenje cilindra. Ova stanica ponovo savija i preklapa po linijama vrh pakovanja i postavlja krilca u uspravan položaj. zbog čega se ovaj postepeno otvara. mešalica za toplu i hladnu vodu. gde čekaju da budu smeštene u transportnu ambalažu. automatski ili ručno.udaljenost od početnog položaja. predstavlja odpadno zemljiste . ova mašina ima uređaje koji vrše neke sporedne funkcije u procesu pakovanja. Neke od njih (rudarstvo. Ovo kontrolisanje veličine otvora omogućava da tečnost puni karton ravnomerno i bez prskanja. energetika i dr. metalurgiji. Takođe se zagreva i spoljašnja strana dela 1 (zbog datumiranja). uređaj za automatsku dezinfekciju radnih delova mašine pomoću sredstva u spreju.Napunjene i zatvorene kutije se izvode iz mašine na pokretnu platformu. uređaj za kodiranje ambalažnih jedinica. u zavisnosti od želje i potreba kupca.Na osnovu debljine. Presa i hladnjak Napunjen karton sa zagrejanim i preklopljenim krilcima se dovodi u stanicu gde se mehanički pritiska i hladi.Svaka privredna infrastruktura-posebno one u rudarstvu.) formiraju i velike povrsine degradiranog zemljista koje prema ekoloskim. ali i privrednim standardima. Nedostaci ambalaze od papira i kartona su osetljivi na vlagu i svetlost koji negativno uticu na mehanicka svojstva. Uređaj za postavljanje poklopca u uspravan položaj Kutije se nakon punjenja pomeraju ka sledećoj stanici. karton se podiže ka otvoru punilice. Grejač Napunjeno pakovanje u pregradi konvejra dolazi u položaj ispod grejača. u kakvom pakovanje mora stići u sledeću stanicu.HEPA sistem (uređaj kojim se filtrira vazduh koji se koristi u procesu pakovanja). Tečnost sada izlazi kroz otvor koji postepeno povećava prečnik. Klip sada menja smer kretanja i počinje da se podiže. odnosno dodati ulje itd. Neke od njih su . uređaj za formiranje kosog ili ravnog vrha pakovanja itd. uređaj koji javlja da treba podmazati uređaj. grejač za formiranje vara.

sa ili bez komponenata gvozdja Usitnjeno smece. odpadni materijali. Informisanje o raspolozivim materijalima. rekultivacijom). ogranicenost prirodnih izvora sirovina. revitalizacijom. dimenzija manjih od 50. Usitnjeno smece. te se u takvim slucajevima ovo mora regulisati stimulativnim propisima o zastiti zivotne sredine. zainteresovani za recikliranje odpadnih materijala koje generisu. posebno degradirano zemljiste. odpadne vode i odpadni gasovi ispustaju neposredno u prirodne vodotokove a degradirano zemljiste ne revitalizuje (rekultivise)-ovakvi sistemi su (uslovno receno) neekologizirani (zastita zivotne sredine je nedovoljna. Sirovo smece. ne mogu se ekonomicno regenerisati. i sl. pri cemu bi osnovna podela mogla biti na kucne odpatke (smece) i industrijske odpatke. Odpadci se mogu klasifikovati na vise nacina (prema agregatnom stanju.prehranbenoj indusriji. 123 . zbog tehnoloskih specificnosti. mogucnostima njihovog recikliranja. predstavlja osnovu za efikasnu i optimalnu zastitu zivotne sredine. treba obavljati organizovano preko ovlascenje institucije (agencija. dovele su do ubrazog razvoja sistema za preradu odpadaka. i mestima gde se recikliranje moze vrsiti. potencijalni efekti recikliranja i grube osnove strategije za organizovano recikliranje koje moze obezbediti optimalnu zastitu zivotne sredine. a ostatak materijala deponuje u skladu sa pozitivnim svetskim iskustvima. vezane za nacin odlaganja odpadaka. medjutim.). koji su sa okolnom zivotnom sredinom formira kvalitativno novi kompleksan eko-tehnogeni sistem. tehnoloski procesi i operacije kojima se ovakvi materijali mogu reciklirati. U izlaganju se.-predstavlja slozen sistem.Iz ovoga proizilazi da regeneracija odpadnih materijala i zemljista gde recikliranje u sirem smislu ima najvazniju ulogu . sa vise proizvodnih (tehnogenih )jedinica . Ako se pri tom odpadni materijali i sekundarne sirovine deponuju direktno i definitivno. na primerima tipicnih tehnogenih sistema koji funkcionisu u privredi Srbije.Energetska kriza koja je nastupila. Ako se. Zbog toga se propisima mora utvrditi obaveza stalnog izvestavanja o generisanim odpadnim materijalima i distribuciji tih materijala privrednim subjektima koji ce vrsiti regeneraciju. ili je uopste i nema). lako donose odluku o recikliranju. razmatraju razlicite vrste odpadnih materijala .Americki komitet za standard (ASTM)ustanovio je sledecu klasifikaciju kucnog smeca . izvoru nastajanja i sl. berza . posle magnetnog izdvajanja komponenata gvozdja. i sl. tehnogeni sistemi su tada ekologizirani (zahtevi za zastitom su na taj nacin maksimalno zadovoljeni). mnogi materijali i sirovine.). teskoce pri prosirenju postojecih i izboru novih likacija za uredjene deponije i sve strozije zakonske mere zastite zivotne sredine. sadzaji . krajem sedamdesetih godina . sekundarne sirovine i degradirano zemljiste regenerisu (recikliranjem. Medjutim.uopsteno se iznosi njihova struktura. ili ne poznaju mogucnost njihovog ponovnog koriscenja. ukoliko raspolazu jasnim ekonomskim pokazateljima. stakla i ostalih neorganskih komponenata. velikoj masinogradnji. Mnogi privredni sistemi nisu. Privredni sistemi-generatori odpadnih materijala i sekundarnih sirovina.8mm.

sa 95% cestica dimenzija manjih od 2mm. bakar 30-50. mesta i nacina stvaranja . Gorive komponente smeca koje se u daljim postupcima mogu preraditi u gasovito gorivo . 124 .Uklanjanje otpadaka obuhvata sakupljanje. nacin stanovanja i socijalne specificnosti. ali u razvijenim zemljljama dostize i 700-1000kg. primenjuje i u slucaju da jedan od narednih pokazatelja ukazuje na rentabilnost procesa recikliranja: Visoka cena osnovne sirovine . preradu i unistavanje . kao sto su klima . ugalj 100-150. uz odgovarajuce pripreme mogu iskoristiti.Postupci uklanjanja otpadaka treba da obezbede optimalnu zastitu zivotne sredine . kao rezultat udaljenosti izvora. kao i vrsta industrijskih procesa od kojih potice odpad. ziva 30-40. nacin sakupljanja i odvodjenja smeca . Otpaci sa cvrstim . pri cemu se sve te metode mogu podeliti na: Utilizacione-postupci kojima je cilj maksimalno iskoriscenje energijei sirovine otpadaka Likvidacione – postupci kojima je cilj eliminisanje celokupne mase otpadaka. nafta 40-50. olovo 40-60. velicina grada . prirodni gas 4050.Sa stanovista prerade otpadaka mogu se razlikovati dve uslovno podeljene kategorije: Otpaci i otdadne vode mogu se preraditi u okviru samog procesa proizvodnje. odnosno sekundarna energija. Gorive komponente smeca koje se daljim postupcima mogu preraditi u tecno gorivo. molibden 40-60. Recikliranje odpadaka se. gvozdje 150-170. Briketirano ili paletizovano smece.Usitnjeno smece . transport. tako i sa aspekta zagadjenja sredine. cesto se nazivaju i sekundarne sirovine . mangan 70-90. tecnim i gasovim zagadjujucim materijama mogu se sakupljatina centralizovanom mestu i preraditi u postrojenju koje cini integralni deo osnovnog tehnoloskog procesa. recikliranje. bez iskoriscenja energije i sirovina. domaca i inostrana strucna javnost koristi naziv recikliranje. Cena uklanjanja otpadaka . Kako se otpadni materijali i otpadna energija u mnogim slucajevima . platina 70-90. zlato 20. cink 40-50. osim iz razloga zastite zivotne sredine.Godisnja masa smeca danas po stanovniku iznosi 200-300 kg. izgledi za koriscenje prirodnih resursa su sledeci: aluminijum30-50 godina. sortiranja . kako sa aspekta kruzenja materijala u prirodi . nikl 80-100. Masa i sastav otpadaka zavise od mnogih faktora . Na osnovu predvidjenog tempa razvoja svetskih potreba za sirovinama i energentima. skladistenje. ekonomska razvijenost posmatranog regiona . ili deficitarnost sirovine. zavisna od karaktera otpadaka. kao i propisa vezanih za uklanjanje i unistavanje otpadaka. Za ponovno koriscenje materijala i energije . kalaj i volfram 60-70. hrom 150. kobalt 120-150.

Materijali cija je cena visoka (zlato, srebro, platina, bakar), podvrgavaju se reciklazi, obzirom da su troskovi reciklaze nizi od troskova primarne proizvodnje. Životinjski i slicni otpaci, relativno niske vrednosti, preradjuju se najcesce kada je cena unistavanja visoka, a iz razloga (sirenje zaraza, neprijatnog mirisa)ili nedostatka prostora za izgradnju uredjenih deponija .Sekundarne sirovine se mogu sortirati po kriterijumu morfoloskog sastava (npr. crni i obojeni metali)ili po drugim kriterijumima (npr.Vrsti hartije, kvalitetu plasticnih masa, boji stakla...). U postupku recikliranja, poseban znacaj ima klasifikacija materijala i u tu svrhu se koriste razliciti postupci:vizuelni, magnetno ispitivanje materijala, promena boje materijala pri dejstvu kiseline, mikroskopske analize, sposobnost rezanja, sagorevanje(boja plamena, pepeo...). Kao osnovna operacija u postupku recikliranja, izvodi se postupak separacije materijala.Rucno sortiranje predstavlja najstariji tip separacije. Danasnji sistemi rucnog sortiranja podrazujevaju kretanje materijala na pokretnim trakama , pri cemu se za izdvajanje komponenti na bazi gvozdja koriste magneti. Da bi se ostvarila racionalna prerada i vece koriscenje otpadaka, potrebno je ili povecati cenu gotovih materijala(poreskim sistemom), ili uvodjenjem mehanizacije i automatizacije procesa sniziti troskove postupka prerade. U postupku mehanickog sortiranja , razlikuju se sledeci postupci: Mehanicko vizuelno odabiranje, Sortiranje izmesanih i isitnjenih otpadaka elektrostatickim, magnetnim, elekrodinamickim ili aerodinamickim silama, pri cemu se materijali odvajaju jedan za drugim Sortiranje materijala po komadima , dok se ne postigne dovoljan stepen jednorodnosti, ili dok sav dovezeni odpad ne bude sortiran po odabranim kategorijama. Medjutim, najefikasniji , a samim tim i najrentabilniji postupak sakuplanja i prerade otpadaka, predstavlja postupak centralnog sortiranja.Gradske komunalne sluzbe organizuju sakupljanje odpadaka i transportuje ga u centralnu obradnu stanicu, u okviru koje je instalisan sistem za soriranje(od rucnog, do potpuno automatizovanog).Pri automatskom sortiranju , za kriterijum klasifikacije se koristi sredne kolebanje inercionih, elektricnih i drugih karakteristika materijala, uz koriscenje postupaka prosejavanja.Sita mogu biti pokretna i nepokretna, ravna i cilindricna, horizontalna i kosa .Najcesce se koriste ravna nepokretna sita, pokretna sita, dobosasta sita, oscilaciona sita, sita sa tegovima i vibraciona(interciona i elektromagnetna).U ovim uredjajima se izdvajaju materijali dimenzija 0.4-100mm. U procesu sortiranja koji se obavlja pretvaranjem komponenata otpadaka u vlaknastu masu , odpad se iz transportnih kontejnera prebacuje na konvejere i odvodi u izdvajac vlakana , u kome se pretvara u meku izdrobljenu masu(otpaci hrane, staklo, papir, plastika, drvena masa , lisce), i dalje drobi i melje.Tezi metalni predmeti izdvajaju se gravitacionim izdvajacima.Cestice stakla , peska i slicnih sitnih materijala izdvajaju se u ciklonu.Mulj iz ciklona sadrzi 75% stakla, peska, plastike i metala.Ostatak se centrifugira i vrsi selekcija.Nastala vlakna se suse i pakuju, a ostatak sagoreva.Sistemi sortiranja produkata sagorevanja (cvrsti ostatak)zasnovani su na prosejavanju , daljem mlevenju i izdvajanju materijala

125

magnetnim separatorima.Produkti sagorevanja predstavljaju vlaznu masu metala, stakla, sljake, mineralnih soli, ugljenisanog papira.Procesi drobljenja i mlevenja se nekad koriste pre, a nekad posle postupaka separacije, u zavisnosti od samog postupka. Za krupno drobljenje, primenjuju se celjusne i konusne drobilice, u kojima se usitnjavaju komadi materijala koji nisu krupniji od 1500 mm.Pri tome se dobijaju komadi dimenzija 100-300mm. Posle krupnog drobljenja, materijali se cesto podvrgavaju daljem usitnjavanjuu drobilicama za srednje i fino drobljenje. U ovakvim drobilicama se usitnjavaju komadi do dimenzija 10-12mm. Za srednje i fino drobljenje koriste se valjcaste, centrifugalno-udarne i konusne drobilice. U dobosastim i prstenastim mlinovima , koji se pretezno upotrebljavaju za fino mlevenje, komadi materijala dimenzija 2-10mm se melju do cestica od 2-0.075mm. Za veoma fino mlevenje (dimenzija 0.075-0.0001mm), koriste se vibracioni i strujni mlinovi. Za razliku od postupaka prosejavanja, za veoma sitne materijale, dimenzija 5-05mm i sitnije, koriste se razlicite vrste klasifikatora(izdvajaca). Ovi uredjaji mogu biti mehanicki i pneumatski.Od mehanickih klasifikatora , najpoznatiji su inercioni, spiralni, kutijasti, konusni, a za izdvajanje metala magnetni klasifikator. U pneumatskim separatorima koji rade u otvorenom ili zatvorenom ciklusu sa mlinovima za suvo mlevenje, izdvajanje cvrstih materijala se izvodi na osnovu razlicitih brzina talozenja cestica razlicitih dimenzija u struji gasa, u polju centrifugalnih sila ili sile Zemljine teze. Separatori se dele na protocne, i cirkulacione. Protocni separatori sluze za izdvajanje cestica dimenzija 150 do 200mkm, a finija separacija (30do 60mkm) postize se u izdvajacima sa prinudnim obrtajem kola sa skretnim lopaticama.kod pneumatskih cirkulacionih izdvajaca, struja gasa (vazduha) cirkulise unutar separatora i ne odvodi se u okolinu. Ispunjavajuci istovremeno funkciju klasifikatora, ventilatora i ciklona, ovaj izdvajac je u poredjenju sa predhodnim uredjajima kompaktniji i stvara manje gubitke energije. Za sortiranje tecnih odpadaka koristi se posebna vrsta klasifikatora. Osim uredjaja za smanjivanje zapremine materijala (drobljenje i mlevenje)i klasifikaciju, veoma vaznu komponentu sistema cine uredjaji za transport materijala u okviru samog postrojenja. Prema vrsti obavljenih operacija, transportni uredjaji se mogu podeliti na: Dizalicne masine i uredjaje: Mosne i jednosinske dizalice Kontrolne dizalice Podizace Uredjaje neprekidnog transporta; Mobilne transportne uredjaje. Mosne dizalice imaju veliku primenu na skladistima odpadaka.Nosivost mosnih kranova je od 5-50t, a u zavisnosti od elemenata vesanja (kuka ili grabilica )sluze za podizanje i transport komadnog tereta ili za utovar, istovar i manipulaciju metalnog i drugog krsa. Takodje se , na skladistima, koriste i mehanicke lopate za istovar rastresitih materijala, pri kapacitetu istovara do 60t/h.Elektricna vitla predstavljaju dizalicne uredjaje novije konstukcije(u oblasti prerade odpadaka).

126

Rade se malom ili srednjom nosivosti(2-6.5t), pri cemu im je visina dizanja 5-9m, a potrosnja energije 1.5-7.5kW.Skip uredjaji se primenjuju za sarziranje i rade sa kapacitetima vecim i od 1.5 t/h. Trakasti transporteri se koriste za transport rastresitog i komadnog materijala, po horizontalnom i nagnutom putu .Traka transportera moze biti gumirana ili celicna. Za dizanje materija na vece visine nisu pogodni trakasti transporteri, vec se koriste koficasti. Na postrojenjima se cesto koriste i plocasti, puzni i valjkasti transporteri, konvejeri podnog transporta i viseci konvejeri. Za transport rastesitog materijala, cesto se koristi pneumatski transoport .Nedostaci ovih uredjaja su: veliki utrosak energije (10-15 puta vise od trakastih transportera), brzo trosenje uredjaja pri transportovanju abrazivnih materijala i prisustvo zagadjujucih komponenata u izlaznim gasovima. Od mobilnih uredjaja, koriste se auto-dizalice (nosivost 1.5-5 t), rucna i elektricna kolica(800-3000kg). Dosadasnja istrazivanja karakteristika smeca pokazala su da postoji odredjeni udeo smeca koji se nemoze reciklirati .Taj otpad se moze sagoreti , a dobijena toplota iskoristiti za proizvodnju elektricne energije i grejanje stanbenih industrijskih objekata. Do sada je izgradjeno 47 ovakvih objekata u Nemackoj, 10 u Holandiji, 3 u Austriji , 23 u Svedskoj, 39 u Svajcarskoj , tj u zemljama EU sagoreva se 33% otpadaka. Analize su pokazale da po energetskoj vrednosti jedna tona smeca zamenjuje 150-250kg ekstra lakog goriva. Postojenja za sagorevanje smeca slicna su ostalim termoenergetskim objektima, a moguce su opasnosti od strane stetnih polutanata a mogu se izbeci odgovarajucim merama preciscavanja dimnih gasova i odpadnih voda. Savremeno postrojenje za izdvajanje sekundarnih sirovina i sagorevanje komponenata koje se mogu reciklirati treba da sadrzi: sistem za pregled odpadaka i predhodnu separaciju, sistem za usitnjavanje (drobilice, mlinovi) sistem za magnetnu separaciju, sistem za prosejavanje, sistem za sekundarno drobljenje i mlevenje, postrojenje za sagorevanje(rotacione peci i sl) energetsku jedinicu(kotlovi i prateca oprema), sistem za preciscavanje dimnih gasova , i odpadnih voda, sistem za manipulaciju i transport odpadaka , izdvojenih materijala pripremljenog ostatka za sagorevanje i drugih komponenata. Osim postupaka sagorevanja, prisutni su i sledeci postupci dobijanja energije iz odpadaka: piroliza, pneumatska separacija lakih frakcija za dobijanje goriva, anaerobna razgradnja , fermentacija, hidroliza i dr. Tehnicki progres zahteva tehnologije prerade otpadaka koje, pored zadovoljenja proizvodno-tehnickih i ekonomskih parametara , zadovoljavanju i parametre zastite zivotne sredine.Sa stanovista zastite zivotne sredine, postupci recikliranja otpadaka imaju veliki znacaj, obzirom da se time u prvom redu rasterecuju postojece deponije. Pritom, oprema i uredjaji koji se u procesima pripreme materijala za

127

je povećana radioaktivnost na Kosovu koja za posledicu ima sve veći broj obolelih od leukemije. sumpordioksida itd. 128 . Kako su otpaci u SRJ sa velikim udelom biljinih. Kao čvrst pokazatelj toga da je NATO koristio osiromašeni uranijum u svojoj akciji "Milosrdni Anđeo".. Odlaganje.recikliranje koriste. Dosadasnja iskustva u nasoj zemlji iz oblasti sagorevanja cvrstih goriva. U radu nisu obradjeni postupci komrostiranja i dobijanja biomase i biogasa. kapacitet. došlo je do ispuštanja ogromnih količina toksičnih hemikalija. Tako je bilo sve do 24. Kao posledica. program uklanjanja smeca mogao bi da bude: Sakupljanje i sortiranje biljnih.. ugljen dioksida. Tom prilikom je NATO izazvao više desetina ekoloških katastrofa. EKOSISTEM SRBIJE I POSLEDICE NATO BOMBARDOVANJA Priroda je nešto što prevazilazi granice usko nacionalnog. Evropi tek predstoji suočenje sa posledicama u vidu kiselih kiša. sagorevanjem dela opadaka uz iskorisscenje dobijene kolicine toplote. Priroda Jugoslavije je veliko blago globalnih razmera. moze se primenjivati i postupak recikliranja energije. Recikliranje dela smeca sagorevanje ostatka uz iskoriscenje toplote. godine. osnovne dimenzije. mnogobrojnih skladišta goriva. pa su zatrovani tokovi Dunavskog sliva. a prilikom eksplozija. ugljen monoksida. Iz tog razloga.) koja se moze koristiti za preradu otpadaka i spisak proizvoda domacih industijskih organizacija. klasifikaciju. preradu. Činjenica je i to da buka i detonacije nepovoljno utiču na živi svet.. bila bi znacajna podloga pri uklapanju postojecih i proizvodnji savremenih masina i postrojenja za sakupljanje. zivotinjskih i drugih vrsta otpadaka. marta 1999. zivotinjskih komponenti. Osim recikliranja materiala. sagorevanje i kompostiranje odpadaka. Poznato je da avioni doprinose uništenju ozonskog omotača. potrosnja energije. Kompostiranje biljnih otpadaka. U narednom godinama. Ona je osnovna vrednost svih ljudi. predstvlja standardni asortiman Jugoslovenske masinogradnje. odnosno do početka bombardovanja. na uredjene deponije. a najteže su bombardovanje rafinerija nafte u Novom Sadu i Pančevu. Iskoriscenje zivotinjskog goriva za proizvodnju biogasa. O njoj smo nekada mogli sa ponosom da govorimo kao o ekološkoj oazi u Evropi. neophodno je sto hitnije uraditi specifikaciju opreme (naziv. masinogradnje i prerade sirovina. masa. ili bi to trebalo da bude. a stotine letova dnevno je pravljeno iznad naše teritorije. Prve iskre-Barič. u atmosferu su otišle tone čađi. Petrohemije i Azotare u Pančevu. transporta i koriscenja proizvedene elektricne i toplotne energije. sto je moguce manje kolicine otpadaka.

U Jugoslaviji je zakonom zaštićeno oko 380 biljnih vrsta.1% Evrope. dok su 2 vrste nastanjene i u postatku Evrope.173km2) (podaci iz 1999.300 vrsta biljaka. a najpoznatije su borovi munika i molika i Pančićeva omorika. -Flora Teritorija Jugoslavije čini 0. 490 životinjskih i 100 vrsta gljiva.Površina SR Jugoslavije (102. nalazi se kod nas u Jugoslaviji. a osetiće ih kako Evropa. a jedna takva je Biogradska Gora. Holandija. rakova 50% vrsta slatkovodnih riba 9% ukupne flore pripada usko rasprostranjenim (endemičnim) vrstama. a od toga 14 podvrsta živi samo kod nas. Oko 110 vrsta slatkovodnih riba je do sada registrovano kod nas. Međunarodne organizacije za očuvanje Svetskog prirodnog i kulturnog nasleđa (UNESCO i WWF) su pod svoje okrilje stavile 9 naših nacionalnih parkova (Durmitor. Radi poređenja. Đerdap. otkrivena pre stotinak godina.035% svetskog kopna. Biogradska Gora. ali su tamo veoma retke. Zbog čistoće prirodne okoline u kojoj rastu. Neverovatno je da na ovako maloj teritoriji. Skadarsko jezero i Šar planina) kao i 4 područja zaštićena Ramsarskom konvencijom (Ludosko jezero. Više od 400 živi samo kod nas. Fruška Gora. od kojih 2% živi samo u Jugoslaviji Ogroman broj vrsta pronađenih kod nas. U svetu se najviše koriste lekovi dobijeni iz ekstrakta biljaka. gde se neke mogu sresti samo na Balkanu i u Jugoslaviji 80% evropskih vrsta ptica ima stanište u Jugoslaviji 70% vrsta sisara. Ekonomska katastrofa povećava pritisak na šume i ostatak biljnog sveta. leptira. konvencijama ili se nalazi na Crvenim listama ugroženih vrsta. daću i broj registrovanih vrsta u drugim zemljama Evrope: 4 vrste-Irska 12 vrsta-Velika Britanija 25 vrsta-Poljska. Ovde živi oko 4. Kventitet i kvalitet lekovitih sastojaka u biljkama zavise od ekoloških uslova u kojima biljke žive. Obedska Bara. Godine). a štetni efekti će biti dugotrajni i mnogobrojni. Belgija 44 vrste-Bugarska 129 . Kopaonik. Jugoslavija spada u red najbogatjih jer ima približno 70 vrsta nastanjenih na svojoj teritoriji. zaštićen je evropskim i svetskim dokumentima. buba. U Evropi postoji 150-250 vrsta gmizavaca i vodozemaca. Tara. -Fauna Poslednje sigurno utočište za mnoge životinjske vrste koje su u Evropi ugrožene. Posledice zagađenja prilikom bombardovanja tek počinju da se manifestuju. živi tako veliki broj vrsta. tako i čitav svet. Jedino na tim mestima možemo uvideti kako je Svet izgledao u svojoj mladosti. a na njoj živi 2% svetske flore. predstavlja zapravo 2. Stari Begej-Carska Bara i Skadarsko jezero). biljke sa naše teritorije su veoma cenjene. pa spada u floristički bogate delove sveta. Čak sedam slatkovodnih vrsta je upisano u Crvenu listu Evrope. U svetu su veoma retke prašume u kojima je očuvana izvorna vegetacija. Lovćen. NATO intervencija je dramatično ugrozila biljni svet.

jer su njihova staništa ugrožena direktnim dejstvima ili zagađenjem iz razorenih industrijskih postrojenja. a mnoge sa severa dolaze kod nas na zimovanje. promenu temperature na Zemlji i još mnoge nesagledive posledice. a 1987.g. 96 vrsta kopnenih i 2 vrste vodenih. Gljive najbrže apsorbuju štetne materije. U poslednjih 15-20 godina je uništeno 3-7% omotača i pojavile suse takozvane "ozonske rupe". Ekonomska kriza pojačana bombardovanjem dovodi do neplanske seče šuma. Jugoslavija je najveći svetski izvoznik vrganja. Ozonski omotač Ozon formira tanak zaštitni sloj u stratosferi i to je jedina prirodna zaštita od štetnog UV zračenja koje ubitačno deluje na živi svet.50 vrsta-Rumunija Na našoj teritoriji živi 350 vrsta ptica. -Fungi U Jugoslaviji se nalaze najveći delovi populacija mnogih veoma retkih vrsta fungi odnosno gljiva. Svet je već duže vreme svestan opasnosti od uništenja ozonskog omotača. dok kod nas one imaju stabilne populacije. čime se remete uslovi za opstanak gljiva. kataraktu. 130 . Usled NATO bombardovanja dovodi se u pitanje opstanak mnogih vrsta. Mnoge od njih koriste našu teritoriju za odmor i hranjenje na putu do svojih gnezdilišta na severu Evrope. Opstanak mnogih od ovih vrsta u Evropi je ugrožen. Ipak. sakupljanje gljiva je glavni izvor prihoda. UV zračenje izaziva rak kože. potpisuje Bečku konvenciju. smanjuje prinose u poljoprivredi. izgleda da je sve to ostalo na papiru. Kod nas rastu i gljive za koje je u poslednjih nekoliko godina utvrđeno da deluju lekovito kod kancerogenih oboljenja (pr. Više od 100 vrsta koje su na evropskoj Crvenoj listi imaju stanište ovde kod nas. ganoderma applantum). u Montrealu Protokol o o zaštiti ozonskog omotača. 66% evropskih vrsta sisara živi kod nas. Za veliki broj ljudi. pa 1985.g. Jedna od njih je kraljevka koja je predložena za zaštitu Bernskom konvencijom. a tih materija je oslobođeno u ogromnim količinama prilikom bombardovanja hemijskih postrojenja. a sve količine uvozi Zapadna Evropa.

04% odvostručio. Kako je atmosfera gosta. problem predstavljaju veštački izvori materijala koji daju gustinu atmosferi.. toksičan.. Ova pojava je poznata kao efekat "staklene bašte" i bez nje ne bi bilo života na Zemlji. Nju je nemoguće otkloniti. Međutim. ona postaje barijera za prolazak ovog zračenja. Kada OU bomba eksplodira. Dejstvom NATO-a izazvani su brojini požari čime je došlo do oslobađanja CO2. Količina bačenog OU u ratnoj zoni Zaliva procenjuje se na 350t. dobijemo cifru od 750t.000 131 . Staklena bašta Sunčevo kratkotalasno zračenje apsorbuju atmosfera. temperatura bi se podigla za 3-4*C. porast nivoa Svetskog mora za više od 100m potapanje kontinenata više od 150km od današnjih obala (New York. Ovo dovodi do globalnog zagrevanja. Ako se nastavi sa dosadašnjom emisijom CO2 u atmosferu. što predstavlja gornju vrednost.NATO avioni su ispuštali okside azota koji zajedno sa gasovima iz uništenih rafinerija. Izračunato je da 500 supersoničnih aviona može dovesti do smanjenja ozonskog omotača od čak 5% što intenzitet UV zračenja podiže za 10%. pa je izvesno da će ljudi koji su sa njom došli u kontakt biti pogođeni preranom i veoma teškom smrću. 80. doći će do velikih promena u strukturi flore i faune. Porast temperature od samo 1. Bez obzira na to što u svom nazivu sadrži "osiromašeni" on je veoma opasan. OU mnogo efikasnije probija tenkovski oklop ili betonsku zgradu. CO. Metak u sebi sadrži dugačak tanak cilindar OU uliven u plastičnu košuljicu.5 do 5 mikrona koje se mogu vetrom raznositi više stotina kolimetara ili ostati u atmosferi. njenih suseda i svih ostalih zemalja iznad kojih su vršeni preleti. azotnih i sumpornih oksida. dovode u opasnost ozonski omotač iznad Jugoslavije. Za sada se najviše srećemo sa posledicama upotrebe oružja sa OU na primeru Iraka. Azotni oksidi se horizontalno šire u atmosferi. rotori helikoptera. oslobodi se uranijum oksid u česticama od 0. Radioaktivnost Na početku sam već napomenula da je domaćoj javnosti poznato da je NATO u svojim akcijama koristio osiromašeni uranijum (OU). UNEP (organizacija UN za zaštitu životne sredine) daje podatak da je indeks UV zračenja na našoj teritoriji 7. a kada se na to dodaju i vrhovi krstarećih projektila. tankova sa naftom i benzinom.3*C bi imao katastrofalne posledice: otapanje lednika na Arktiku i Antarktiku. Sve preko toga je izuzetno štetno po zdravlje ljudi. zagađuju atmosferu. Kada bi se nivo CO2 sa današnjih 0. hidrosfera i tlo i pretvara se u toplotu i izračuje kao dugotalasno zračenje. nego što to čini olovo. Veme poluraspada ovih čestica je 10 milijardi godina. te Zemlja ostaje zagrejana. karcinogeni i radioaktivni materijal. a količina zračenja samo jedne ove čestice u ljudskim plućima jednaka je jednočasovnom rendgenskom snimanju pluća. Los Angeles i Miami bi bili potopljeni) promena geografske distribucije padavina pa bi mnoge poljoprivredne površine bile suvlje.

došlo je do oslobađanja teških metala (olovo. živa. Jedno zrno sadrži 0. Danas su oni gotovo istrebljeni.4 do 2kg uranijuma. koje je do '50. Pod uslovom da zagađivanje odmah prestane. pa čitav tok reke postaje zagađen. a neke padaju na dno. ali je taj proces dugotrajan. već neke čestice lebde u vodi. Sprečava razmenu kiseonika između vazduha i vode. Ove materije su veoma opasne. što je pokazatelj da je NATO definitivno koristio OU u svojim dejstvima. Nafta stvara tanak mikrofilm na škrgama riba što izaziva gušenje i masovne pomore. Veliki broj vojnika iz KFOR-a je vraćen kući jer je razvio leukemiju i druge vrste karcinoma. Smanjenje kiseonika onemogućava samoprečišćavanje reke. nisu biorazgradive već zauvek kruže prirodom. postoje i druge toksične materije koje predstavljaju ogromnu opasnost za ekosistem Jugoslavije. te su dalje odlazile u Rumuniju i Bugarsku. ali se pretpostavlja da su degeneracije primećene na flori i fauni. pa su toksini relativno brzo oticali u Crno More. a za razliku od organskih materija. JEDAN LITAR NAFTE U POTPUNOSTI ZAGAĐUJE MILION LITARA VODE Razlivena nafta ne ostaje samo na površini. bakar. Bugari su dozvolili lovcima iz čitavog sveta da dolaze i love ova predvna. Usled velike ekonomske bede. humana stvorenja. kažu da je more bivalo nedeljama crveno od krvi delfina. spasli su veoma jaki vetrovi koji su kancerogene oblake oduvali prema srednjoj Evropi. Otrovne materije Prilikom eksplozija na industrijskim postrojenjima. a time i sveta. uran) koji su dospeli u reke i zemljište. 132 .-ih godina prošlog veka bilo najbogatije more delfinima. polihlorisani bifenili. da bi završile u Crnom Moru. Stariji ljudi koji još uvek pamte to vreme. Naftne mrlje Tokom bombardovanja. Žitelje Jugoslavije od masovnog trovanja. vinil hlorid monomer. Pored teških metala. Na Kosovu je ustanovljena povećana radioaktivnost. Posledice su već vidljive. Neki od njih su: etilen dihlorid. a Dunav je bio neobično visok za to doba godine. Trenutna politička situacija nam ne dozvoljava da vršimo istraživanja na teritoriji Kosova i Metohije. nikl. zagađenje će trajati decenijama. smanjuje ulazak svetlosti i time dolazi do prestanka fotosintetičkih procesa. Dunavom su plovile naftne mrlje duge desetinama kilometara. Nafta je biorazgradiva.američkih "veterana" iz zalivskog rata boluje od "Zalivskog Sindroma" čiji su simptomi isti kao kod radijacijske bolesti. cink. Samim tim nestaje hrane za ribe i ostali živi svet.

Imajući u vidu iskustva razvijenih zemalja menadžeri u našim preduzećima trebali bi ozbiljnije da se pozabave i upoznaju sa logističkim problemima. To je upravo domen i srce logističkog menadžmenta svake firme. stim što je kontinualan rad prioritetan zadatak. Logistika je relativno nova stvar u naučnom. Još početkom 16. nauka koja uči kako se proračunavaju vreme i prostor neophodni da se izvede taktička aktivnost. Zahvaljujući posebno ukazanoj pažnji logistici. kasnija logistička istraživanja s početka 90-tih godina prošlog veka su pokazala da postoji tendencija njihovog relativnog smanjenja i na nivou privrede u celini i na nivou pojedinih privrednih subjekata. 133 . U našoj zemlji do sada nisu rađena ozbiljnija istraživanja o relativnom značaju logističkih troškova na nivou firme ili privrede u celini.4536 kg. To se posebno odnosi na menadžere i vlasnike privatnih firmi naročito iz trgovačke delatnosti. u poslednjih 30-tak godina. dok je opterećenost društvenog proizvoda najrazvijenih zemalja sveta oko 21%. Savremeni pristup upravljanja marketing logistikom je novi koncept menadžmenta za mnoge poslovne kuće čak i u najrazvijenim zemljama sveta. Sigurno nastaju najveći problemi upravo u najoperativnijem delu poslovanja-procesu prijema. Iz mnogobrojnih istraživanja na zapadu se pokazalo da logistički troškovi zauzimaju u finalnoj ceni robe oko 22%. Danas. kao i ranije neophodna je savremena primena integralnog posmatranja svih logističkih troškova u preduzećima. U sliv Dunava je tokom bombardovanja izliveno nekoliko tona.Američka agencija za zaštitu prirodne okoline (EPA) zahteva od fabrika da prijave ispuštanje PB-a u koliko je količina veća od 0. veka poznati Nikola Makijaveli je rekao da ˝ne postoji ništa teže. ali još više u praktičnom smislu te reči. nego prokrčiti put ka upoznavanju nove stvari˝.U najširem smislu reči logistika postoji da omogući vreme. Njen prioritetan zadatak je upravljanje strategijom preduzeća. je dalo prave rezultate u najvećim firmama i državama razvijenog sveta. Ukoliko firme nisu dosledne u pogledu vremena i mesta nema prodaje. Ozbiljni pristup zajednici logističkih poslova. Konačni cilj je zahtev za logističkim funkcionalnim radom. veština pravljenja zaključaka. Logistika pomaže da se ostvari uz korišćenje svih mogućih veština takva strategija u firmi koja garantuje uspeh. jer svaki razvoj preduzeća zavisi od organizacione strukture. obrade i realizacije porudžbine. POJAM I ZADACI LOGISTIKE Logistika je veština računanja pomoću slova (umesto cifara). S toga se nameće kao sasvim prirodna potreba da se u poglavlju ovog rada istakne nekoliko ljučnih elemenata koji idu daljem jačanju menadžment i marketing logistike kao prometne funkcije. Njegovo šire prihvatanje ići će uporedo sa shvatanjem značaja fizičko-distributivnih aktivnosti i marketing logistike uopšte. opasnije i sa neizvesnijim uspehom. mesto i uslove za smanjenje ukupne cene koštanja. Propisi malo utiču na definisanje optimalnog vremena i položaj transfera vlasništva ili na povećanu kreativnu vrednost.

nabavke. procese skladištenja. Prioritetan zadatak logistike u proizvodnji je njeno učešće u primarnoj proizvodnji. softverske podrške kao i snadbevanja. Logistička podrška je neophodna u svim fazama procesa od prodavca ka kupcu. obezbeđenje materijala. Fizika raspodele je samo deo integrala u prodaji. Za bolje razumevanje logističkih operacija one mogu da se podele na tri oblasti: fizika raspodele. Ceo proces. konačni aspekat marketinškog procesa. kupac je krajnji cilj. odredište ili destinacija u lancu prodaje. Logističkom menadžmentu svoj doprinos treba da da i nauka u tom smislu što bi se više bavila proučavanjem logističkih problema. Start logističkih operacija je trenutak utovara robe ili materijala ili delova komponenata od prodavca. INTEGRALNA LOGISTIKA Koncepcija integralne logistike ilustrovana je slikom 1. Prema fizici rasp odele. i čine kombinovane logističke operacije u preduzeću. kakve i kolike uštede mogu da se ostvare na makroplanu. na osenčenoj oblasti. zavisi od ponašanja kupca i prodavca. kao i finalizaciju proizvoda. a završava se po okončanju procesa proizvodnje i isporuke kupcu. podrška proizvodnji i nabavka. On zavisi od mehanizma raspodele. priliva informacija. Logistika operacionog menadžmenta je značajna za usmeravanje i skladištenje materijala. Ove komponente su ilustrovane slikom 1. raznih komponenti. Oblast fizike raspodele ima značaj za kretanje finalnog proizvoda ka kupcu. kao i čitav spektar fizika raspodele. One utiču na ukupni. kao i tok između faza u procesu proizvodnje. Profit je limitiran rezultatima svih delova organizacije. pre svega. tradicije proizvoda. Prisutne su različite varijante marketinškog sistema. Ona mora 134 . tj. Ona je u nizu direktno u vezi sa kupcem. pravilnim sagledavanjem svih logističkih aktivnosti. kao i rad u skladištu. Podrška proizvodnji obuhvata menadžerski rad. Skladište Kupac Fizička raspodela podrška proizvodnji nabavka Snabdevač Izvor informacija integralna logistika Uspeh firme zavisi od svih performansi koje čine integralnu logistiku.Država bi takođe trebalo da se pozabavi ovim pitanjem.

i to: 1. Najvažnjij tipovi logističkih informacija su: koordinacija toka i operacioni tok. 5. 2. Izvršenje zahteva 6. Finansijski aspekat strateškog 135 .ograničenost kapaciteta. Planiranje. logistički zahtevi. njihovim servisiranjima i performansama. proizvodni zahtevi.Strateški cilj zavisi od prirode i lokacije kupaca. Koordinaciju rezultata specifičnog planiranja čini: strateški cilj. Osnovni pokretači celog lanca su strateški ciljevi koji su rezultanta marketinga i finansiskih ciljeva. 4. izvršenje zahteva.da odgovori na pitanja: šta. kao i zahteva za proizvodima. ograničenost kapaciteta. Planiranje i koordinacija Koordinacija je osnovna veza svih komponenata koje postoje između učesnika u samom procesu proizvodnje. 3. dan za dan. planiranje i koordinacija priliva. Na osnovu slike može da se konstatuje da je rad. Informacije se integrišu u tri operaciona polja: Na prvom mestu je planiranje i izdvajanje logističkih operacija. Proizvodni zahtevi. Zatim. kako i gde će se proizvoditi. Planiranje i koordinacija toka strateški cilj ograničenost kapaciteta logistički zahtevi sređivanje skladišta planiranje menadžment robe proizvodni zahtevi izvršenje zahteva drugi menadžment drugi procesi distrubucija transport nabavka zahtev za logističkim informacijama Na prethodnoj slici data je koordinacija rezultata specifičnog planiranja. Relacije između dve logističke informacije date su slikom 2. sređivanje skladišta i planiranje. planiranje i kontrola operacija dan za danom.siguran izlaz iz zamršene situacije ili prezaduženosti. Sređivanje skladišta i 7. strateški cilj. Podrška proizvodnji se jako razlikuje od fizike raspodele. U fizici raspodele nema proizvodnih operacija. Logistički zahtevi. Tok informacija ima specifičnu lokaciju u logističkom sistemu zahteva.

OPERACIONI ZAHTEVI Drugi aspekat informacione tražnje odnosi se na direktne operacije prihvatanja. opremu i neophodne performanse rada koje treba da se implementiraju u plan kapaciteta. Rad menadžmenta robe pripada logističkom sistemu i podesan je za planiranje performansi resursa. Primarni cilj logističke podrške je obezbeđenje materijala ili asortimana proizvoda radi ispunjenja zahteva. Za neproizvodne participante ovaj oblik planiranja je neprihvatljiv. prihvatljivost. faksa ili elektronske pošte. Niska cena transfera informacija je izazvala revoluciju u svim procesima menadžmenta. Sređivanje skladišta je veza između planiranja-koordinacije i operacionih detalja upravljanja. Ovaj transver koji je prisutan između participanata je tipično ponašanje putem telefona. gde i kada u celom logističkom procesu.plana treba da obuhvati detalje vezane za inventar. kao i konsolidacija kreativnih efikasnosti u cilju kontinualnosti samog procesa. tj. 136 . opremu i kapacitet.Periodično planiranje (mesečno ili nedeljno) ostvaruje se za svaki proizvod. procese i opremu koja je zahtevana od kupca i druge kupovine. MENADŽMENT ROBE Menadžment robe se odnosi na korišćenje informacija koje su implementirane u logistički plan kao specifične. manje od 9 dana). kao i strukture samog skladišta. koordinacije i operacionog toka komplikovanih detalja u logistici. Raspodela informacija komplikovane tražnje olakšava i usklađuje performanse sa logističkom podrškom. Izvršenje zahteva je istorijski trenutak.Informacione tehnologije izuzetno utiču na razvoj menadžmenta. Izvršenje zahteva za materijalom i komponentama je neophodno za podršku ostvarenja zahtevane proizvodnje. Logističko planiranje se pre svega odnosi na relativno kratko vreme predskazivanja i definisanja ciljeva (tj. formira se podrška tražnji i operacioni plan. Najvažnije je da postoji ravnoteža. olakšice. emila . Na osnovu informacija može da se odgovori na pitanje šta. Skladištenje je samo jedan integralni deo planiranja. Ključ operacione raspodele je snadbevanje i prodaja specifičnih proizvoda pri susretu kupaca raznih zahteva. komunikacija rukovodećeg tima.Kapacitet ograničenja zavisi od internog i eksternog prihvatanja.Logistički zahtevi karakterišu rad koji se odnosi na raspodelu olakšica. Korišćenjem kombinacije čovekovih sposobnosti i informacionih tehnologija ova oblast se razvija u skladu sa podrškom planiranja. nivelacija tekućih aktivnosti i planiranje preduzimanja predskazivanja (unapred definisanje budućih) nivelacija aktivnosti.

Takođe je neophodno izvršiti osiguranje raspoložive opreme kada je neophodno. stim što ti uzroci moraju biti i uklonjeni. Ovo je moguće ukoliko se kvalitet shvata kao rezultat celog sistema (menadžmenta. Podrška životnom ciklusu prema najmodernijem terminu je davanje podrške logistici. Radi povećanja efikasnosti proizvodnje veoma je bitno konsolidovati potpuno i upotrebiti transportne kapacitete. Osnovi koncept QMS-a je da obezbedi kontrolu za minimiziranje rizika za pojavu problema i da rešava probleme na kontrolisan način. Logistički rad je supervizor vizije parametara kvaliteta. zauzimaju veoma važno mesto u logističkim operacijama. zahtevi za specifičnim tražnjama. Najvažniji aspekat preusmeravanja logističkih operacija je potrba za maksimalnom kontrolom kada dođe do greške.Veoma je bitno. promena njihove cene i izbor optimalnih performansi za karakteristične promene. KVALITET Poznato je da se problemi kvaliteta ne rešavaju na mestima na kojiima se otkriju.Transport i otpremanje su direktne informacije koje se kreću ka skladištu. Nabavka je u vezi sa potrebnim informacijama koje se odnose na pripremu. Logistika sadrži sve parametre zahteva standarda kvaliteta. Primer za logistički pristup je situacija vraćanja flaša na reciklažu koje su već korišćene. 137 . kako ne bi došlo do njihovog ponavljanja. Primarne razlike između nabavke i drugih procesa je rezultat operacija transvera tražnje. uz ostvarenja zahteva klijenata i stalan razvoj.Da ne bi došlo do ponavljanja greški problemi se rešavaju na mestima na kojima se stvararaju uz prethodno definisanje uzroka zbog kojih su nastali. zahtev kupca. U većini slučajeva informacije koje su u vezi sa nabavkom su nejasne i povezane sa drugim procesima. Korektivna mera ne trerba da se odnosi samo na rešavanje problema. da se logističkom strategijom ne mogu definisati svi zahtevi logističkih promena. tako da logistički sistem mora biti veoma pažljivo dizajniran.cene koštanja. ljudskih resursa i ostalih funkcija u poslovnom sistemu koje utiču na kvalitet). modifikaciju i realizaciju kompletnog obezbeđenja usluga prodavca.Sistem upravljanjem kvalitetom (QMS) je glavno oruđe za razvoj svih performansi i obezbeđenje svih potreba klijenata kao i kontinualan razvoj. već i na mogućnost ponavljanja problema unutar istog ili drugih delova sistema. već na mestima gde su nastali. tako da postoji karika. Za firme koje se bave trgovinom. TQM je najvažnija finansijska obaveza svih delova. projektovanja. a u toku procesa proizvodnje ostvariti ono što je optimalno. što znači da se korišćenjem znanja logistike mogu dobiti optimalni parametri kvaliteta i na taj način unapred predvideti. odnosno veza između prodavaca i kupaca. pre svega. Logistika ima prioritetan značaj u razvoju i kontinualnoj podršci poboljšanja TQM (total qality management). tj. Promena logističke kompetentnosti je rezultat svetskih promena koje se odražavaju na posmatranu korporaciju. Upravljanje kvalitetom može da garantuje obezbeđenje kvaliteta korišćenjem preventivnih mera. znati. odnosno parametara proizvodnje i predstavlja logistički preporod. nabavke.Oba oblika informacija menjaju serviranje operacionih olakšica.

Performanse ciklusa su u vezi sa svim nabakama i participantima firme. informacionim tehnologijama i sposobnostima. kao i zbog primene neodgovarajućih hardware. To je veoma bitno za realizaciju transakcija i promenu frekvencija između performansi ciklusa. Operacioni zahtevi su ono sa čim se zadovoljavamo. mogu da se predvide ili relativno mali performanse ciklusa traže logističku podršku da bi mogle postati jednostavnije. što čini misiju svih performansi ciklusa.Originalne internacionalne barijere su vrlo često u odnosima struktura organizacija. skladištenju proizvoda. Performanse ciklusa su ključ logističkog menadžmenta. Visok zapreminski sistem je tipičan za različita uređivanja performansi ciklusa koje odgovaraju svim zahtevima. predstavlja očekivane performanse logističkih operacija. stim što svaka mora imati specifičan dizajn i mehanizam upravljanja. sistemima merenja. Slika 4. 138 . Glavne performanse ciklusa lanca su referentna mesta. ilustrovana je struktura performansi ciklusa u tri logistička operaciona polja. Performanse ciklusa su dinamika podešavanja uslova-input/output (ulaz/izlaz). odnosno u nivou znanja transfera. Neke performanse ciklusa karakterišu duga vremena dogovaranja. PERFORMANSE (IZVOĐENJE) LOGISTIČKIH PROCESA Prioritetni cilj kompletne logističke analize je izvođenje performanse ciklusa. Kada su zahtevi veoma strogi i u napred prepoznatljivi. Neke komplikacije mogu da nastanu zbog razlike u performansama ciklusa. Performanse ulaznog ciklusa se odnose na specifične zahteve proizvoda ili materijala. To je osnova kreativnog operacionog sistema. Kompletne performase ciklusa strukture zahteva daju veliku podršku prodaji i to su vrlo komplikovane strukture zahteva u samoj kompaniji. Veoma je bitno prepoznati prepreke. Različite performanse ciklusa mogu da se koriste u firmama za logističke zahteve.Organizacije vrlo teško mogu da se implementiraju u internacionalni logistički sistem zato što ima veoma puno problema i praznog prostora (misli se narazne barijere).Performanse ciklusa su osnove dizajna i operacione kontrole. One su bitne za logističke zahteve. Na slici 3. ilustruje kompleksnu mrežu performansi ciklusa koja je kompatibilna sa njenom strukturom. Sistem output. koje se vrlo često nalaze u unutrašnjim procesima integracija.

ili sa zahtevima proizvodnje. da se struktura performansi ciklusa slaže sa fizikom raspodele.Izvor materijala komponente delova postrojenja kompletno postrojenje raspodela magacina kupac Ciklus nabavke Ciklus podrške proizvodnji Transportni pravac Ciklus fizičke distribucije Pravac komunikacija Slika 3. struktura kompletnog logističkog sistema utiče na kontrolu i cilj je razvijati pojedinačne performanse aranžmana kada je proces integracije tražen ili zahtevan. podrške proizvodnji i ostvarenje zahteva performansi ciklusa može da se prikaže grafički. podrškom proizvodnji. Ovaj koncept je bitan za bolje razumevanje. uprošćavanje i razlike u prirodi fizike raspodele. logističke performanse ciklusa 1 2 Izvor materijala Izvor materijala 3 Izvor materijala Proizvodno postrojenje Proizvodno postrojenje Skladište Proizvodno postrojenje raspodela skladišta Skladište Skladište Slika 4. Treće. odnosno građe logističkog sistema. Zbog različitih izlaza kontrole firma se zadovoljava u celini sa specifičnim performansama ciklusa. 139 .Drugi. treba poznavati tri ključna momenta. Struktura fleksibilne logističke mreže raspodela skladišta raspodela skladišta kupac kupac kupac Za razumevanje logističkog sistema. Prvi je da su performanse ciklusa fundamentalni cilj zbirne analize logističkih funkcija.

transport i isporuka kupcima.PODRŠKA PROIZVODNJI Logistika stvara uslove da performanse ciklusa budu podrška proizvodnji.FIZIKA RASPODELE PERFORMANSI CIKLUSA Fizika raspodele je zbir performansi tržišta i prodaje što predstavlja ekonomske parametre. selekcije. logistička podrška reprezentuje kompleks bitnih operacija koje mogu detaljno da se analiziraju Izolacija podrške proizvodnji kao specifične operacione oblasti je relativno nov koncept u logističkom menadžmentu. PERFORMANSE CIKLUSA . procesi. To se ostvaruje kroz maksimum elastičnosti. Jednostavne aktivnosti imaju mesto u prodaji i trgovini na veliko tako da se mora ostvariti sortiranje ili klasiranje asortimana proizvoda prema određenim kategorijama i kretanju ka određenim nivelacijama u dijapazonu definisane vrednosti. Kada je firma specijalizovana za više različitih oblasti u specifičnim proizvodnim oblastima. a što je u skladu sa nekim modernim strategijama. Između prodaje i kupovine možedoći do neklada. Izvrši se selekcija situacija. materijala i poluproizvoda. Prodaja je diktirana zahtevima tražnje. komponenata kao i raznih olakšica u direktnoj je zavisnosti od podrški performansi ciklusa proizvodnje. Tipične performanse fizike raspodele sadrže pet karakterističnih odnosa i to su: transmisija. Opravdanost za fokusiranje ka performansama ciklusa radi davanja podrški proizvodnji je nađena u smanjenju zahteva i operacionih konstanti moderne proizvodne strategije. Drugi processi Druge selekcije Druge transmisije Razni transporti Drugi kupci Isporuka kupcu Osnava fizičke raspodele aktivnosti perfomansi ciklusa Od logističkih prognoza zavisi izgled firme. Zato. pa čak i premaši korišćenjem fizike raspodele.Logistika olakšava ove procese u proizvodnji. Kretanje i usklađivanje cena proizvoda. Logistička 140 . odnosno logističke podrške. tradicionalnim reprezentativnim ekonomskim formulama što predstavlja pravu revoluciju brzog uklapanja u proizvodne tokove i bolji uspeh u proizvodnoj utakmici. odnosno kupaca. Ključ za razumevanje dinamičkog ciklusa fizike raspodele je održavanje tražnje u jednom sređenom obliku. onda se stvara mreža performansi ciklusa koji podržavaju proizvodni sistem.Kreativne aktivnosti raznih transakcija su reklama i prodaja. Osnova ciklusa performansi raspodele ilustrovana je na slici 5. kompleksna proizvodnja može da se podrži. Postoje i neki novi koncepti u logističkom menadžmentu gde se prave izolacije pojedinim delovima proizvodnje. Logistika je odgovorna za odnose između kupovine i prodaje i ima uticaj na kompletnu strategiju marketinga.

završetku proizvoda u proizvodnji ili kompleksnoj raspodeli. kao i raspodela i nabavka čine jedan od ciljeva logističke podrške. Logističkom podrškom proizvodnji smanjuju se naprezanja. Podrška proizvodnji se jako razlikuje kada se uporedi sa fizikom raspodele ili nabavkom. Logističke operacije skraćuju prazne hodove u kretanju između firmi i nekih unutrašnjih zahteva. operacija fizike raspodele su u začetku. Proizvodna operaciona podrška koja je kontrast fizici raspodele ili nabavci limitirana je unutrašnjim kretanjima kao i internom menadžment kontrolom. Kada je firma na multi planu specijalizovana u specifičnim proizvodnim aktivnostima. Rešenje za specijalizovano planiranje performansi jeste u smanjenju koraka proizvodnje i proizvodnji pre svega kolekcije numerisane i transfera tipičnih zahteva kompletiranih u proizvodnom procesu. Ove aktivnosti su prezentirane na slici: Nastajanje plasiranja i postavljanja Snabdevanje dobijanja transport cikls aktivnosti nabavke 141 . PERFORMANSE CIKLUSA NABAVKE Potrebno je definisati nekoliko aktivnosti koje su bitne pri praćenju materuijala. Selektovanje situacija.To su: 1) poreklo. konačna isporuka se iskompletira i locira za otpremu direktno kupcu ili se plasira po prodajnim kućama za sledeću isporuku kupcu. delova. Neke firme imaju proizvodne operacije u začetku. sistem proizvodne podrške može zahtevati veliku mrežu performansi ciklusa. Vremena ovih kretanja. Logistička proizvodna podrška je tipičn zatvorena za firme gde su nesigurna ponašanja između proizvođača i kupaca.Kada je proizvod završen. Osnovni koncept je podržati sve proizvodne zahteve na najbolji način.podrška je veoma bitna za sve strategije. Tipično unutrašnje proizvodno organizovanje ostvaruje se nabavkom materijala i drugih potrbnih komponenata za proizvodnju. kompleksna podrška proizvodnji čak i kad su u pitanju mogući skokovi i prelazi. odrerđuje se mesto gde se one nalaze i kada nastaju. Posao logistike proizvodnje je olakšanje ovog procesa. 4) primanja. zatim neslaganja kretanja materijala i poluproizvoda. definišu i nalaze olakšice. 3) transport. 2) razna postavljanja i plasiranja. Da bi bili sigurni da postoji optimalna logistička podrška proizvodnji neophodno je pratiti kontinualno operacione rezultate u kompletnom proizvodnom toku. zatim. Maksimum se može izvući ukoliko se proizvodna podrška koristi u odvojenim logističkim operacionim oblastima.

što je osnova logističkog menadžmenta. daju zahteve kompletnog procesa nabavki. granični cilj operacija nabavke je široka identifikacija logističke granice.Aktivnosti ilustrovane slikom 6. tj. prema definisanim zahtevima i transportovan prema zahtevima i olakšicama njegove proizvodnje ili distribuiran na osnovu korišćenja performansi ciklusa.Tri bitne razlike su prisutne kod ciklusa nabavke tako da proces približavanja kupcu bude jednostavan procesni ciklus. deo ili ostatak proizvoda je nabavljen prijemom. Ima takvih situacija da je cena materijala ili komponenata opravdano visoka ili brzo raste i pouzdan je servis isporuke. Jedan materijal. vrednost. metod transporta kao i razlike u ceni nabavke proizvoda. dani 20 . dani DRUGI PROCESI 2 4 3 2 4 3 142 1 vreme. dani DRUGI TRANSPORTI 1 3 1/2 1 3 vreme. vrednost. Treba istaći da bi se ispunili svi zahtevi kupaca i proizvodni zahtevi neophodna je pozitivna logistička kontrola. Pre svega. dani 10 40 DRUGE TRANSMISIJE 1/2 vreme. Osnovni. Performanse ciklusa su tipične za razne odnose između kupaca i mogućih procesa. vrednost.vreme isporuke. Slike lustruju amplitude promena koje su rezultat performansi operacionog ciklusa. veličina tereta. nesigurnosti. Glavni cilj nabavke je ralizovan vrlo često uz podršku logističkih granica koje dovode do smanjenja cene koštanja. Logistička granica je kreativan uspeh svih performansi. Logističke operacije se kombinuju sa nasumice odabranim kreativnim promenama. Performansama ciklusa se ostvaruje smanjenje neizvesnosti. ZBIRNI CIKLUS ISPORUKA KUPCU 5 vreme. vrednost.

Očekivane performanse su nakon deset dana. dani vreme. ukupni ciklus isporuke kupcu je u dijapazonu od 5 do 40 dana. Logistika poslovnog marketinga proučava kako upravljanje na mogući i najbolji način obezbeđuje profitabilnost. količine robe.Linija vertikalnog rasta je refleksija očekivanog vrem ena za sve performanse svakog traženog zadatka. organizovanje i kontrolu svih aktivnosti vezanih za prostorno pokretanje proizvoda koji olakšavaju proizvodni postupak. 143 . Od petog dana reflektuju se performanse mogućeg vremena. Nakon desetog dana prisutan je maksimum mogućeg ciklusa vremena. vrednost. Vreme transporta je funkcija udaljenosti. vrednost. Slikom 7. dnosno vrste transporta i operacionih uslova. Dijagrami ilustruju minimume i maksimume vremena tražnje za svaki zadatak i rezultat vremenena raspodele za sve performanse ciklusa. Aktuelne performanse ciklusa su veće ili manje od 10 dana.DRUGE SELEKCIJE vreme. Vreme distribucije je dato na slici i prikazuje odnose statističkog porekla kao i relacije performansi svakog definisanog rada. Korišćenje ovih funkcija je povezano sa stepenom automatizacije i kreditnim podrškama. nivo distributivnog centra i potrošača kroz efektivno planiranje. tipa. Cilj menadžmenta performansi ciklusa je u skladu sa očekivanjima ili standardnim vremenom. Koriste se i druge transmisije kao što je izuzetno praktičan elektronski transfer (EDI). dani 2 nesigurnost performansi ciklusa Performanse ciklusa ilustruju pripadnost roba u skladištiu iz koga se vrši isporuka.

gde. Ovo su samo neki od mnogo sličnih primera koji ukazuju na postojanje jednog snažnog. privreda zahteva savremeno uređenje društva. a time i najglavniju mogućnost. je sticanje konkurentske prednosti. Pod marketing logistikom se podrazumeva upravljanje tokovima sirovina i repromaterijala od izvorišta do mesta prerade. uz ostvarivanje ekonomskih ciljeva. unapređenja proizvoda i komuniciranja sa okruženjem počinju da bivaju sve manji u odnosu na ulaganja. Razvojem i napretkom nauke i tehnologije. stoga se smanjuju i mogućnosti za znatnije uštede u ukupnim poslovnim troškovima. U procesima i tokovima razmene robe na tržištu. ali se ponuđači susreću sa znatnim teškoćama u pogledu toga kome i kako što pre prodati proizvedenu robu.Danas. Jedan segment marketinga firme. postavljaju se mnoga pitanja – kako. čije je poslovanje izrazito rašireno na velikom prostoru. na tokove materijala i polufabrikata u toku samog procesa proizvodnje. je zadovoljan kupac. po sistemu da zadovoljan kupac prenosi svoje spoznaje o proizvodu ili usluzi još najmanje trojici svojih poznanika. kada izvršiti poslovnu transakciju. obično se misli samo na izbor načina distribucije ili prodaje. U poslednjih tridesetak godina glavni instrumenti marketinga počinju da gube primat kao osnovni način sticanja konkurentske prednosti na tržištu. Poslovna filozofija ima svoja pravila. glavni problem funkcionisanja preduzeća. nije više u proizvodnji. Kada se govori o marketing instrumentu koji se zove distribucija proizvoda. preduzeću može da donese ogromne uštede. stoji u u drugom planu glavnih događaja. što je sa stanovišta kvaliteta proizvoda i njegovog poboljšanja.Nemilosrdna je konkurencija i javlja se u gotovo svim granama poslovanja. dobro za krajnje potrošače. već se glavni problem pojavljuje u procesu prodaje.efekti inoviranja na polju politike cena. instrumente za sprovođenje. Drugim rečima. kao i usluga. preduzeća prema potrošačima. kao i IMCC-a (International Minerals and Chemikal Corporation) firme koja je racionalizacijom svog skladišnodistributivnog sistema za preko 30% smanjila svoje operativne troškove. Savremeni način razmišljanja u strategijskom ponašanju preduzeća na tržištu otpočinje sa primenom marketing poslovnog koncepta. Snažne razvojne tendencije velikog broja svetskih privreda imaju za posledicu stalno povećenje ponude na tržištu roba i usluga. Stoga na tržištu veoma je jaka konkurencija između firmi iz iste delatnosti u pridobijanju potrošača. za sve to vreme.Sa ovim u vezi često se konstatuje da. Dakle.Velike trgovačke ili proizvodne kompanije. a glavni moto jeste direktna usresređenost svih aktivnosti. odnosno kupaca. šta. pred nosioce privrednih aktivnosti. To podrazumeva 144 . Preduzeće ostvaruje profit od ponovljenih kupovina kupaca koji su zadovoljili svoje potrebe. kao i tokovi gotovih proizvoda do krajnih potrošača. je realna imovina preduzeća kao i zgrade i račun u banci. Ovo sve. a do sada nedovoljno istraženog marketinga čija pravilna i lpgična primena. koja je poboljšanjima u svom logističko – distributivnom informativnom sistemu snizila snizila vreme isporuke svojih proizvoda i time prosečno godišnje uštedela preko sto hiljada USA $. svetski poznatog i priznatog proizvođača kozmetičkih proizvoda. osnovni zadaci marketinga su zadovoljavanje potreba potrošača na tržištu. Primeri Nohell Korporacije. uviđaju da se na polju distribucije proizvoda mogu napraviti relativno velike uštede. nove poslovne filozofije u funkcionisanju privrednih subjekata. dok će kupac sa negativnim iskustvom biti vredniji i revnosniji u raznošenju doživljenih informacija. odnosno po zahtevima krajnih korisnika. principe delovanja.

Upravljanje fizičkom distribucijom roba obuhvata premeštanje i skladištenje samo finalnih proizvoda u smeru proizvođač. ili sličan. Prvi navedeni pravac kretanja odnosi se na fizičku nabavku. kod marketing logistike. Dužnost i zadatak preduzeća je u tom pogledu usmeren na definisanje marketing strategijde. potom marketing logistiku koja se bavi samo distribucijom od preduzeća do krajnjih potrošača. dok sam pojam makrodistribucija se odnosi na organizovanje premeštanja proizvoda između dva ili više preduzeća na tržištu. koji obuhvata sve poslovne funkcije na nivou preduzeća. Znači. vodeći računa o manjem broju posrednika koji imaju ulogu dobavljača robe do krajnjih korisnika. Poslednji a ujedno i tok sa anjširim opsegom je kretanje proizvoda kroz celokupan repropdukcioni ciklus. potom tokove gotovih roba od prodavca do kupcai sve ulupno fizičko premeštanje proizvoda kroz ceo proces reprodukcije. Mnogobrojni teoretičari su došli do zaključka da uopšte nije lako. razlikujemo upravljanje materijalom.određivanje načina dopremanja proizvoda na tržište. Ipak. svaka za sebe. opdnosno načina kojim će se roba dopremiti do krajnjeg potrošača. predstavlja polje delovanja marketing logistike. što ga stavlja u isti rang. Princip na osnovu koga je došlo do navedene podele različitih logističkih poslova na upravljanje fizičkom distribucijom. obuhvatiti oblast poslovanja koja se odnosi na fitičko premeštanje roba u proizvodnji i prometu.do krajnjeg potrošača.Prema tome. bavi se poslovima fizičkog premeštanja svih vrsta roba i proizvoda u okviru procesa društvene reprodukcije. upravljanje materijalom i upravljanje fizičkom distribucijom. samo jednom rečenicom. U anglosaksonskoj literaturi preovlađuje stav da je širina delovanja pojma marketing logistike najveća u odnosu na sve ostale termine. koje pored toga obuhvata i regulisanje kretanja gotovih proizvoda od fabričkog magacina do skladišta gotovih proizvoda. Američko udruženje za marketing definiše fizičku distribuciju kao ˝kretanje i manipulisanje dobrima od mesta proizvodnje do mesta potrošnje ili upotrebe˝. marketing logistika fizičke distribucije roba. zatim upravljanje fizičkom distribucijom. koje se odvija u procesu nabavke i proizvodnje. na fizičku nabavku i na upravljanje materijalom. ne smeju se ni zanemariti aktivnosti koji se vrše kod samog fizičkog prenošenja roba s jedne na drugu tačku tržišta. Na primer. jer ovaj pojam potiče iz vojnog rečnika. tok dobara kroz sam proizvodni proces.Pojam logističke strategije označava upravljanje dostavom svih neophodnih sredstava iz pozadine na prve linije fronta. U ekonomskoj termonologiji ovaj pojam je dobio punopravno članstvo. Drugi po redu odnosi se na upravljanje materijalom. tako treba razlikovati tok sirovina od primarnih proizvođača do nabavnog magacina prerađivača. jeste diferenciranje tokova različitih proizvoda koji prolaze kroz proces reprodukcije.posrednik ukoliko postoji. Pored ovih poslova. Tako. U tom cilju mora se doneti mnogo operativnih i svakodnevnih odluka da bi se na optimalan način organizovalo dopremanje proizvoda na tržište ili u dalji ciklus proizvodnje. što u stvari predstavlja inputni tok firme. zatim. ovo sve zajedno predstavlja poslovnu logistiku. pokušavaju na najbolčji mogući način da objasne ovaj segment marketing funkcije. Ausralijska asocijacija za distributivni menadžment koja glasi: ˝To je kretanje proizvoda 145 . i na kraju upravlje kretanjem gotovih proizvoda predstavlja domen upravljanja fizičkom distribucijom robe. dolazi do različitih definicija poslovne logistike koje. marketing logistika u sebi sadrži poslove fizičke nabavke.U ekonomskom smislu.

Međutim. komponenti ili finalnih proizvoda˝. Najjednostavniju i najsveobuhvatniju definiciju dao je D. Na osnovu navedenog može se istaći da marketing logistika predstavlja vitalnu funkciju svakog subjekta na tržištu koji se bavi proizvodnjom ili prometom. prodavci moraju pratiti ne samo promene na polju tehnologijeproizvodnje ili prometa. u logističkom smislu te reči.mesto. kada su u pitanju velike proizvodne ili 146 . Na taj način. jer postoji mnogo aktivnosti koje treba međusobno usaglasiti kako bi se postigao željeni efekat usluživanja potrošača. brzinu. vođenje i regulisanje protoka robe. U dinamičnim uslovima poslovanja na tržištu. energije i informacija unutar sistema i između sistema˝. To znači da se nevođenjem računa o interesima jedne vrste posla. koje spadaju pod logistiku ciljno suprostavljene. Logistika i dalje teži da pridobije za sebe sve više odgovornih ljudi u vrhu menadžmenta svakog preduzeća. već i tražnju kupaca koja je vezana za način. kad iskažu potrebu za dobrima i na način koji to oni žele.Ballou u svojoj studiji govori se o ˝poslovnoj logistici kao naučnoj disciplini koja treba da približi najbočja rešenja menadžerima preduzeća da stvore profitabilni nivo distribucionog servisa proizvoda do krajnih potrošača uz planiranje. Ovaj zaključak se odnosi za manji deo preduzeća u zapadnim tržišnim ekonomijama. i izvan sistema preduzeća. Zbog toga je važnost logistike da korisnicima ponudi dobra na mestima gde to oni žele. oni moraju biti opsluženi traženim proizvodima. treba istaći i to da su mnoge funkcije. Logistika je jedna od bitnih funkcija firme koja reprezentuje nove načine razmišljanja menadžmenta o procesima fizičkih tokova. Takođe. Inženjerski pristup u definisanju logističkih aktivnosti postoji kod autora koji po svom oprwedeljenju nisu bliski posmatranju logistike u sklopu ekonomskih aktivnosti preduzeća i ističu da ˝logistiku čini sistemi aktivnosti koje omogućavaju oblikovanje. kao naučna disciplina nije imala lak razvojni put. a time i ukupnih troškova poslovanja preduzeća Marketing logistika. organizaciju i kontrolu svih aktivnosti premeštanja dobara˝. koji kaže da je ˝Marketing logistika proces strategijskog upravljanja kretanjem i skladištenjem materijala. projektovanje. usmeravanje. Bowersox. gde se još uvek nije u pravoj meri sagledao značaj i uloga ovog domena marketinga. kroz firmu do potrošača. niti je taj razvojni put bio kratak. uz adekvatno prilagođavanje svih aktivnosti marketing logistike. uključujući i usluge koje idu uz proizvod.od fabrike do korisnika i obuhvata niz aktivnosti koje zahtevaju efikasno premeštanje materijala. To uopšte nije lak zadatak. Ona omogućava smanjenje vremenskog i teritorijalnog razmaka između proizvodne i potrošne faze društvene reprodukcije. već samo do uvećanja distributivno logističkih troškova. Po R. delova i finalnih proizvoda od ponuđača. Ovakav pogled na osnovnu delatnost marketing logistike najbolje odgovaraju definicije datih i označenih polja delovanja marketing logistike kao poslovne-prometne funkcije preduzeća. može postići suprotan efekat od očekivanog. Bez obzira gde se potrošači nalazili. vremei sve drugo što podrazumevapod efikasnimservisiranjem potrošača. Mora se ići u susret svim potencijalnim promenama ponašanjau zahtevima potrošača. može se dogoditi da ne dođedo povećanja efikasnosti logističkog sistema.

takođe. Postojeći uveliko dokazani instrumenti marketing miksa su već iscrpli veći deo svojih mogućnosti za znatnija poboljšanja u poslovanju firmi. a što se najbolje vidi iz sledeće tabele Marketing Finansije Proizvodnja Kanal distribucije Informacione veze u okviru logistike Proizvodnja i asortiman Skladištenje Servis potrošača 147 Slika 8. Tržišna ponuda će biti glavni podsticaj za povećano ukazivanje pažnje zajedničkom upravljanju svim logističkim aktivnostima firme. Ballou »godine pospanosti marketing logistike«. koja se obično javljala u ograničenoj mogućnosti plasmana već proizvedenih proizvoda. Apsolutan i relativan rast troškova markteing logistike.trgovačke kompanije. Odnos između tržišne ponude i uvođenja marketinga je dobar primer za iznetu konstataciju. Savremeni razvoj i počeci sagledavanja problema vezanih za fizičku distribuciju vezuju se za pedesete godine prošlog veka.To je bilo zato. Na razvoj i dobijanju većeg zanačaja aktivnostima marketing logistikwe u redovnim aktivnostima preduzeća. kao i za rukovodioce preduzeća u nedovoljno razvijenim zemljama. nije bilo mogće konsolidovati na jednom mestu. što su sve aktivnosti fizičke distribucije proizvoda bile pod znatnim uticajem drugih funkcija preduzeća. Razgraničenje troškova marketing logistike. uticali su sledeći faktori: Porast obima fizičko distributivnih aktivnosti. Tehničko-tehnološka unapređenja u logističkim poslovima. gledanje na ukupnost logističkih procesa i aktivnosti je nešto sasvim novo i nepoznato. Razvoj informatičke opreme. To su po R. iako se u ovom periodu uviđa značaj fizičko-distributivnih aktivnosti. odnosno njeni počeci saznanja o važnosti logističkih funkcija u proizvodnji a pre svega u prometu. Međutim. što je posledica rasparčanosti logističkih aktivnosti po drugim delovima preduzeća. Pojava novih metodologija. još uvek su određeni delovi marketing logistike bili pod znatnim uticajem neke druge Top menadžment poslovne funkcije preduzeća. U našoj zemlji. U to vreme marketing se kao način razmišljanja već pokazao kao efikasan metod za prvazilaženje krize. kao prometna funkcija još uvek bila nedefinisana. to su menadžeri preduzeća rinuđeni da razmišljaju o novim mogućnostima za racionalizaciju poslovanja. za većinu menadžera. funkcije logističkog menadžmenta u prometu su u velikoj meri realizovane. Preduzeća i to ona koja su imala obimu distribuciju proizvoda da iz ostalih funkcija firme izvuku poslove marketinške logistike. Delovi marketing logistike u nadležnosti drugih poslovnih funkcija Finansijski aspekt zaliha Kontrola zaliha Transport . Ukoliko je na tržištu firma izložena jačoj konkurenciji. kada je marketing logistika.

To podrazumeva da se na koordinaciji svih logističkih poslova dolazi do optimizacije sistema u celini. povećanje profita uz zadovoljenje potrošača. smanjenja troškova. Sve aktivnosti marketing logistike su morale svoje ciljeve da prilagode ciljevima poslovne funkcije gde su organizaciono bili smešteni. povećanje veličine porudžbine robe radi snižavanja troškova prevoza po jedinici. Jasno rečeno uviđa se da samo sistemski način posmatranja ukupnih logističkih aktivnosti može da dovede do osnovnog cilja savremenog poslovanja. koje zahteva transportna funkcija logistike. Tako. Jedinstveni pristup upravljanja fizičko-distributivnim aktivnostima omogućava da se sagledaju sve međuzavisnosti sastavnih delova ovog dela marketinga. a time i ukupnih troškova poslovanja. nije se moga uvideti pravi značaj celovitosti logističke funkcije. dovodi do porasta troškova držanja zaliha i skladištenja na terminalnim logističkim čvorovima. 148 . Nezavisna optimizacija jednog sistema dovodi do poremećaja u funkcionisanju drugog sistema. ktivnosti ovog dekla marketinga se ne nalaze pod jednom zajedničkom grupaciom poslova i samim tim njima nije moguće efikasno upravljati. Na sledećoj tabeli dat je primer konfliknosti ciljnih funkcija pojedinih logističkih aktivnosti. Zbog toga.Upravo. Ciljevi glavnih logističkih funkcija su različiti i po pravilu suprostavljeni. Marketing Više zaliha Brzi obrt ciklusa Poboljšanje u proučavanju Brža isporuka Više skladišta Finansije Manje zaliha Proizvodnja Dug proizvodni ciklus Nevoljnost ulaganja Niži troškovi rutiranja Manje magacina Fabrički stokovi Konfliknost ciljeva pojedinil ogističkih poslova Posle znatnog niza godina shvatilo je se da dalje zadržavanje logističkih funkcija pod nadležnošću drugih organizacionih celina preduzeća vodi samo uvećanju troškova distribucije. U literaturi se taj period upravljanja naziva tradicionalni ili segmentarni pristup upravljanju fizičkom distribucijom. na pr. Ovaj način upravljanja transportom. držanjem zaliha i skladišnim aktivnostima je i sada zastupljen u firmama koje segmentarno posmatraju aktivnosti fizičke distribucij. niti međuzavisnost i često protivrečnost ciljeva pojedinih podsistema distribucije.. kao posledica podređenosti gotovo svih logističkih poslova srugim funkcijama u preduueću.

S toga. 149 . produktivnosti i rentabilnosti.Dalji cilj je kontrola kvaliteta proizvodnje. Glavna zamerka ovom principu miniziranja ukupnih troškova je bila da treba voditi računa o tome da je za pojedine proizvode servis isporuke na nepotrebno niskom nivou. Mogućnost bliže saradnje i zajedničkog delovanja ove tri funkcije u određenim oblastima date su sledećim šematskim prikazom. zato što u krajnjem dometu utiče na opadanje prodaje. a nevodeći dovoljno računa o troškovima logistike. organizacijom u tehničkotehnološkom smislu. Obzirom da je funkcija marketing logistike u svom ranom periodu razvoja bila pod znatnim uticajem proizvodne funkcije i poslova finansija. uz poslovanje po principima ekonomičnosti. Upravljanje proizvodnjom nije moguće ostvariti bez pravilnog upravljanja tokovima materijala. u pravcu daljeg jačanja marketing logistike potrebno je njeno dovođenje u isti rang sa ostalim poslovnim delovima firme. Postepeno se ova ciljna funkcija optimizacije sistema fizičke distribucije menja novo. uz pravilnu kadrovsku raspodelu radne snage. putem definisanja i sprovođenja odgovarajućeg proizvodnog procesa.Počeci primene integralnog pristupa u upravljanju logističkim funkcijama distribucijom roba vezani su za metod minimizranja troškova koji nastaju kao posledica vršenja fizičko-distributivnih aktivnosti. S tim u vezi. pre svega. koja glasi: ˝maksimizacija ukupnog profita˝. prioritetni zadatak u prodajno marketinškom smislu jeste obezbeđenje određenog nivoa servisa potrošača. to su ciljevi maksimiziranja ciljeva profita firme se obično svodili na optimizaciju proizvodne funkcije ili drugih delova marketinga. POSLOVNA LOGISTIKA Mesta saradnje Proizvodnja kontrola kvaliteta -upravljanje proizvodnim procesom -plan ponude proizvoda Prostor za saradnju -kretanje proizvoda -lokacija fabrike -nabavka proizvodnih inputa -upravljanje tokovima materijala -transport -kontrola zaliha -proces proučavanja -skladištenje Marketing -promocija -istraživanje tržišta -proizvodni miks unapređenje prodaje -servis potrošača -cene robe pakovanja -lokacija prodavnica Odnos poslovne logistike standardnih aktivnosti firme Proizvodnjom kao primarnim segmentom. treba upravljati.

proces prijema i realizacije porudžbina. predstavlja vreme od utovara robe. transport. konzistencija ima prioritetno mesto u logistica i ona karakteriše stepen sposobnosti firme da ostvari očekivana smanjenja vremena i smanjenje broja performansi ciklusa. Klasični poslovi logistike u preduzeću mogu se razvrstati kroz nekoliko glavnih podgrupa: 1. Tipične situacije mogu da se nađu u automobilskoj industriji. 4. Logistika zauzima još značajniju ulogu u organizaciji poslovanja trgovinskih preduzeća. vodeći računa o nabavci i dopremi sirovina drugih materijala.Primarne standardne aktivnosti marketing funkcije firme se obično manifestuju u oblasti istraživanja tržišta. upravljanje zalihama. kao performansa ciklusa. Iz ove šeme se može videti. dizajna.2. Svi kupci ne žele maksimalnu brzinu. 3. da funkcije poslovne logistike treba smestiti između proizvodnje i marketing funkcije preduzeća. proizvodnog miksa i različitih oblika unapređenja prodaje. Konzistencija – povezanost Dok je brzina servisiranja kritični parametar. odnosno most saradnje između dve bazične funkcije u proizvodnom preduzeću. fleksibilnost (elastičnost) i 4. Ciklusi mogu da traju kratko. logičnost (povezanost). a u zavisnosti od tipa komunikacija. tj. Ova performansa ciklusa izuzetno utiče na dizajn logističkog sistema. 150 . Znatan deo logističkih aktivnosti okrenut je ka tržištu i potrošačima. brzina. a posebno lokaciju maloprodajnog objekta. a pogotovu u nabavnoj i prodajnoj fazi poslovanja. tehnologije transporta i vrste robe koja je predmet isporuke. Najznačajniju ulogu u definisanju standarda o načinu servisiranja potrošača treba da daju logističari u saradnji sa marketing menadžerima. mogućnosti plasmana robe na tržištu. nekoliko časova. oporavljanje (ponovno sticanje dobiti). odnosno plasiranja do krajnjeg odredišta. Logistika je posebno značajna u fazi pripreme i izbora lokacije pri izgradnji fabrike. Logistika zauzima jedno od centralnih mesta i predstavlja veliku odgovornost za menadžere koji se njom bave. Istina. 2. Veoma zunačajna kooperacija između ove dve funkcije treba da bude uspostavljena u domenu cene finalnih proizvoda. pa do njenog prispeća. Najvažnije performanse ciklusa su : 1. performanse ciklusa su definisane misiom čitavog spektra promenljivih operacija sa vremenom kao i tipom prodaje i nabavke. Brzina Brzina. pakovanja i sve ono što je posebno značajno u maloprodaji. OPERACIONE PERFORMANSE (Operaciona izvršavanja) Performanse ciklusa su fundament u strukturi logističkih operacija. upravljanje skladišnim sistemom preduzeća.3. Linija performansi ciklusa je u direktnoj relaciji sa spiskom zahteva. jer se ona reflektuje na povećanje cene.Ona predstavlja najoperativniji deo preduzeća. do nekoliko nedelja. a posebno tržištu i uslovima prodaje .

logistika smanjenom plaćanju i marketing programu. teškoće pri snadbevanju. Fundament kvaliteta logistike je sposobnost inplementiranja svih operacionih performansi. što znači da je roba zaštićena od svih neprijatnosti. Kompanije u kojima je razvijena predmetna logistika prisutna je fleksibilnost. nedelju. problema i od raznih rizika. izlazne faze proizvoda. što može biti jedna od performansi koja uklanja prepreke pri distribuciji. Nekada se programi prikazuju kao preventivni i služe za prilagođavanje specifičnim sitacijama. Ključ uspeha leži u obaveznoj logističkoj fleksibilnosti. nivelacije cena za specifičnu prodaju ili kupovinu. ponovna proizvodnja. uobičajeni servisi. definisanje selekcije merenja i definisanje kroz merenje kako pojedinih delova tako i cele osnove. Menadžer logističar sreće se sa konkretnim operacijama i ovladava najvažnijim operacionim sistemima koji predstavljaju preventivne mere. odnosno prilagodljivost za razne specifične slučajeve i okolnosti. Tipične.Pristup operacijama zajedno sa operacionim performansama je veoma bitan za distribuciju i krajnjeg kupca. Ovladavanje i analiza svih konkretnih operacija u operacionom sistemu čini ključ uspeha logistike kvaliteta. Prioritetan cilj kvaliteta je kontinualno poboljšanje u cilju postizanja većeg stepena zadovoljenja kupaca uz nižu cenu što treba da je u saglasnosti i ciljem postizanja većeg profita. Pouzdanost Stepen kvaliteta logistike je u pouzdanosti. Pri tome treba istaći da se ova merenja mogu ostvariti za definisani vremenski interval. očekivane. Što se tiče ocenjivanja i merenja stepena kvaliteta tri aspekta su veoma bitna: merenje promenljivih parametara. razne modifikacije u logističkom sistemu. sigurno do kupca. Firma koja je logistički kompetentna znaće da devfiniše pravi položaj i način disteribucije u svakom konkretnom slučaju na najoptimalniji način. Fleksibilnost Operacija fleksibilnosti se definiše kao sposobnost firme da ostvaruje izvanredno servisiranje kupca. mesec ili 151 . reklamiranje i predstavljanje novog proizvoda. Preventivne programe teško je davati. Merenje promenljivih parametara U toku servisiranja moguće je merenje različitih parametara. Oporavak (recovery) Kontinualno izvršenje kompletnog servisa zahteva unutar svih tipova operacionih situacija je težak zadatak. fleksibilne operacije su: transport robe do krajnjeg odreišta. kao što je mešanje i pakovanje robe. Poenta leži u činjenici da finansijske obaveze moraju biti prikazane za svaku situaciju.Konzistentnost obezbeđuje prenos robe izuzetno bezbedno. Konzistencija je fundamentalna logistička operacija.

U terminu kompleksnost. kupovine i disperzije. ako se raspolaže sa dužim vremenom ono pruža prioritet i smanjuje tražnju znanja. Logističko povezivanje je veoma bitno za samu strukturu logistike. Vreme i mesto ugovaranja transakcija su primarne logističke operacije. Rezultujući problemi koji mogu da se kontrolišu od široko korišćenih. zatim unutar korporacija. složenost globalne operacije povećavaju neizvesnost i smanjuju kontrolu kapaciteta. Odabiranje. prodaje se i kupuje čitav spektar proizvoda. asortimana proizvoda ima prioritetan uticaj na logistički servis. Ograničavanje zahteva i pooštravanje carinskih propisa dovodi do komplikovanja razvoja efikasnosti i uspešnosti stvarnog globalnog logističkog sistema. stim. prihvata i ispunjava zahteve kupaca. odnosno firma će uspešno funkcionisati. Prisustvo harmonije i ritma daju neizbežan uspeh. Selekcija merenja ima izvanredan uticaj na pouzdanu procenu Merenje osnove Za kompletan posao veoma je bitno ostvariti dobru selekciju merenja. LOGISTIKA U GLOBALNOJ EKONOMIJI Osnovni koncept logistike u globalnoj ekonomiji je harmonija i ritam. kompatibilni sa visokim razvojem ekonomije. odnosno odabiranja se sastoji iz tri osnovna stepena: koncetracije. ako upotpunosti razume. što su jako bitni kriterijumi kreativnosti. Unutar kompanije relacioni odnosi su različiti. tako da je oblast carinskih zahteva i razmena ograničena. Proces sortiranja. klasificiranje. Za uspeh kompanije neophodno je znanje. prisutna je šuma biznis transakcija i njihovih kupaca i prodavaca. veštine i talenat menadžera. Merenje osnove se izvodi sa aspekta svih performansi ciklusa. Logističke veze mogu biti jako komplikovane zato što postoje različiti odnosi između raznih korporacija. Zatim se ti parametri koriste u sređenom kalibrisanom obliku za definisanje performansi ciklusa. Globalne operacije dovode do povećanja logističke cene i kompleksnosti. 152 . stim. posredno vezanih sa državnim intervencijama.Vrlo je teško imati precizan. Veoma je važno pri dobrom definisanju firme razumeti očekivanja kupca.kvartal. Svaka firma koja koristi logističku strategiju lojalna je kupcima. Neizvesnost rezultata je prisutna u velikom stepenu. Razvijene zemlje puno ulažu u logistiku što direktno utiče na stalan rast proizvodnje i profitabilnosti. Logistički zahtevi moraju biti uklopljeni. tj. Državnim intervencijama kontroliše se razmena i carina. Fundamentalno pitanje koje se postavlja je kako servisirati logistički sistem. tačan osećaj za sve specifične tačke u vremenu Merenje pojedinih delova Važan aspekat merenja je selekcija merenja. Logistički servis može uključiti čitav spektar specijalizovanih firmi.

Globalne operacije olakšavaju stvarni razvoj tehnologije i sposobnost za postizanje većeg stepena kvaliteta proizvoda. ekspanzije linijske proizvodnje. da je prisutan mali broj firmi.Ovaj rast je rezultat rasta i razvoja tržišta. dokumentacije i olakšavanje logističkih operacija. Ono što je bitno. što obezbeđuje progres i budućnost. Ovo primorava na uzajamni servis među firmama. a za sve to fundament se nalazi u brisnju granica i oslobađanju kontrole distribucije roba. opstaju i preživljavaju.Međutim. OBEZBEĐENJE BUDUĆNOSTI-PROGRESA Proces privatizacije stvara uslove za maksimalnu kontrolu i povećanje zahteva za servisiranjem logističkih operacija. geografskih ekspanzija i više efikasnih operacija. Promene ekonomskog rasta u industrijskim zemljama dešavaju se ponekad u proizvodnji i logistika produktivnosti počinje da povećava rezultate razvoja novih tehnologija. Ona će se razvijati ukoliko se poboljšava kvalitet logističkog servisa. omogućavanje progresa (perspektive).. da postoji motivaciona snaga što olakšava globalizaciju i čini neophodno da postoji granica operacione logistike. Osnovni cilj globalne logistike je finansijska globalna ekspanzija. identifikovati najvažnije barijere i granice logističkih operacija. regionalizacija. EKONOMSKI RAST Od drugog svetskog rata firme su osavremenjene.Povoljna okolnost je. tako da je znatno povećan državni prihod i profit. i zatim sumirati rezultate logističkih izazova. tehnologija i oslobađanje državne kontrole. Veze globalnog razvoja su: Ekonomski rast obezbeđenje perspektive tehnologija regionalizacija oslobađanje kontrole Ekonomski rast je u direktnoj vezi sa regionalizaciom. koje mogu da uđu u internacionalne oblasti. Prisutno je pet glavnih pokretača globalnih operacija: ekonomski rast. razvojem međunarodnog transporta. Povećanje trgovine je rezultat između ostalog i visokog nataliteta. je činjenica da se mora stvoriti motiv za globalizaciju. Korišćenjem koncepta logistike produktivnosti intezivno se razvijaju nove tehnologije što ima za posledicu povećanje kapaciteta. Širenjem globalnih operacija preduzeća se motivišu. motivaciju i olakšice. 153 . današnja ekonomija ne može izbeći globalizaciju. Logistika mora rešiti sve značajne komplikacije. Činjenica je. Regionalizaciom stvaraju se uaslovi za bolju budućnost na bazi novih tehnologija.

Povećanje međunarodne razmene zahteva veoma dobro razvijenu logistiku rukovođenja. Barijere globalne logistike Najvažnije barijere globalne logistike su: tržište. Internacionalni principi utiču na promenu carinskih stopa i drugih raznih dažbina. Direktori kompanija moraju biti svesni svih mogućih logističkih barijera. a posebno je težak u globalnom okruženju. puno koštaju i ne smeju se zanemariti. Trgovina i konkurencija Uvoz je limitiran sa legalnim. fizičkim barijerama . konkurencija. a posebno je značajna u međunarodnom transportu. TEHNOLOGIJE Komunikacione i informacione tehnologije pomažu stimulisanje internacionalnih operacija. kao i moraju imati uvid i usve ostale predvidive okolnosti. Uspeh menadžmenta globalne logistike je u tome što ove barijere ublažava kroz postizanje rezultata u oblasti internacionalnih operacija. Ekspanzija proizvodnje nastaje kao posledica tehnološkog razvoja. finansijske barijere i raspodela kanala(stvaranje mreže kanala). s tim što one komplikuju međunarodnu razmenu. povećanja kapaciteta. Precizna dokumentacija je bitna za sve isporuke.Logistički zahtevi zavise od promene carinskih stopa. Radi smanjenja komplikacija definisane su tarifne stope između raznih zemalja. Regionalizaciom olakšava se globalna logistika. a kao fundament za to je razvoj kompjuterskih tehnologija i mrežno komuniciranje.REGIONALIZACIJA Procesom regionalizacije stvaraju se uslovi za ravnomeran ekonomski rast svakog područja. Finansijske barijere globalne logistike rezultat su planiranja i institucionalne infrastrukture. produktivnosti. Cena i kompleksnost zavise 154 . ograničenjima za uvoz i drugim ograničenjima. sposobni da ih razmatraju i rešavaju. OSLOBAĐANJE KONTROLE Ovo je ključni elemenat u finansijama i transportu. Prognoziranje nekih situacija za određeni period u opšte nije lak posao. GLOBALNI IZAZOV Mnoge kompanije žele globalno proširenje i stoga je neophodno da savladaju postojeće barijere da bi dostigle postavljeni i željeni cilj. Globalne operacije okruženja su često kompleksne.

merenju i mogućem odlučivanju. Brze pruge su se razvile u Francuskoj. kao i samih kompanija. filozofiju i vizionarstvo internacionalnih operacija. na uspešnost poslovanja. baviti se definisanjem svih mogućih relevantnih uticaja logistike proizvodnje. Izbegava se škart i osigurava kvalitet već na početku proizvodnje.Kontinualnost globalne razmene ima značaja za definisanje optimalne cene proizvoda. Razvoj regiona je limitiran razvojem saobraćaja. Osnovna baza za bolju budućnost jeste rešavanje problema infra strukture. Uvoz i izvoz je nacionalna perspektiva. Uz pomoć nje najkraće moguće vreme je potrebno zaosvajanje proizvodnje novog proizvoda sa minimalnim rizikom nastanka grešaka. Veoma je bitno definisati logističke razlike između nacija . operacije. Razvoj globalne logistike zahteva kreativnost. a profit i gubitak se definišu određenim dokumentima. Strategijom alijanse definišu se logističke operacije za naš region.Povećanje logističkog planiranja je otežano. Logistika proizvodnje je moderan oblik programskog paketa koji zadovoljava stroge zahteve savremenog vođenja proizvodnje uz konačan rezultat-uspešnost poslovanja. Ukoliko firme prihvate ovu filozofiju njihove operacije u svakoj zemlji su vođene automatski. tehničke i fizičke barijere. Za evropsku integraciju osnovne prepreke su: finansijske. Vizija mora biti prisutna u operacionoj strategiji. Kupci zahtevaju promene u proizvodim i uslugama što je povezano sa razlikama u kulturi različitih zemalja i regiona. sistemi integracije i udruživanje su parametri logistike menadžmenta koji formiraju razlike između domaćih i internacionalnih operacija.Bitno je znati koristiti ove parametre za smanjivanje. razlika u kulturi i zahteva kupaca. ako ne i potpuno eliminisanje otpora promenama koje imaju uticaj na optimalnost proizvodnje. a svi rezultati utiču na budućnost lokalnih operacija. Stoga je neophodno permanentno razvijati logistiku proizvodnje. Dužina trajanja performansi ciklusa.od rastojanja.Česta evropska tema je biznis i razvoj logistike u Evropi. odnosno generalno se procenjuju. 155 . sa svim merenim performansama. Nemačkoj. istoriji i političkom razvoju.Strategija evropske logistike. Problemi zemalja u našem regionu jesu drastične razlike u kulturi.evropski putevi i evropska infrastruktura su problemi koji se rešavaju. Razvijena logistika infrastrukture je neophodna u celom regionu. Stoga je veoma bitno definisati sve internacionalne aktivnosti bitne za izvoz i uvoz. U sledećoj dekadi planira se 450 biliona dolara za poboljšanje evropskog transporta (mreže saobraćaja). Ocenjivanje organizacije unutar svake zemlje je najvažnija interna operacija. Italiji i Španiji. tipa dokumenata. očekivanim performansama. PERFORMANSE TRAJANJA CIKLUSA Dužina performansi ciklusa je najvažnija razlika između domaćih i globalnih operacija. Značajan je podatak da je sada aktuelna reforma Evropskog logistčkog sistema. Dokumentacija je vrlo često složena.

što treba da bude u direktnoj vezi sa tržištem. može da se realizuje uz kontinualnu logisiku proizvodnje. Neophodno je razumevanje odnosa između osnovnih aktivnosti. performanse statistike). Da bi se ovaj koncept ostvario neophodno je: dati vremensko i prostorno definisanje procesa. energijom. Proizvodnjom treba upravljati prema stvarnim zahtevima domaćeg i ino tržišta. povećanje tržišne efikasnosti proizvodnje. merenje i kontrolu svih performansi ciklusa injihovo povezivanje sa cenom koštanja. što teži postizanje zahtevanog stepena kvaliteta proizvodnje uz optimalnu cenu. vreme. preventina zaštita na radu. unutrašnji transport. grešaka).Konkretna korist je i uspostavljanje veze sa različitim tržišnim strukturama. gubitaka. logistika proizvodnje veoma značajna. Ne treba zaboraviti da je u razvijenim zemljama radna snaga sve skuplja. vodom i dr. veći stepen automatizacije uz korišćrnjr softverske podrške svim mogućim operacijama procesa. kontrola kvaliteta u vidu vertikalne i horizontalne povezanosti) u cilju postizanja optimalne proizvodnje. preventivno održavanje sredstava za rad. skladištenje. parametara i zadataka. snadbevanje potrebnim materijalom. Pri ovome treba imati u vidu da je osnovni koncept svakog procesa u jednoj kompaniji da se nalazi u fokusu tehničke kreativnosti i inovativnosti.. tako da se dobija optimalan kvalitet proizvoda koji može duže da traje. 156 . ZAVRŠNA RAZMATRANJA Analiza sadašnjeg aktuelnog trenutka nedvosmisleno dokazuje. reklamacije) su višestruki. Moguće je animirati sve učesnike u procesu proizvodnje od portira do direktora. a pre svega treba znati prvi korak u definisanju cene koštanja. nerealizovani nalozi. Zadovoljenje potreba i želja kupaca i obezbeđenje dugoročne konkurentske pozicije na tržištu merene ostvarenim profitom. aktuelizovati i konkretizovati sve potrebne aktivnosti (rad na svakom radnom mestu. radno vreme sve kraće. a sve u cilju postizanja profitabilnog biznisa. kroz praćenje.a što sve treba da bude prožeto logističkom podrškom.Veze globalnog dopunjavanja stvaraju uslove za razvoj logistike proizvodnje sa svim svojim performansama (performanse kontrole. bez rasipanja. jačanje konkurentne sposobnosti organizacije (zbog stalnog uvida u vezu između parametara proizvodnje i pokazatelja uspešnosti logističke funkcije. koštanja (troškova) i profitabilne analize. Neposredno se uspostavlja komunikacija i saradnja među zaposlenima posebno onima koji su odgovorni za postizanje profitabilnog biznisa. Rezultati koji se očekuju kreiranjem veze između parametara proizvodnje i pokazatelja uspešnosti logističke funkcije (napr. snadbevanje. kvalitetom i definitivnio sa sticanjem profita. treba da preko logističkih performansi ciklusa prilagođava se dinamičkim promenama u globalnom okruženju. da je za uspeh kompanije. a u cilju globalne uspešnosti poslovanja. Ne sme se zanemariti činjenica postojanja kompanije kao otvorenog sistema koji da bi opstao i razvijao se. Polazeći od ovih elemenata sa pravom se može reći da logistika proizvodnje predstavlja proces definisanja svih promena i uticaja i kontrole aktivnosti sa ciljem dugoročne tržišne pozicije merene ostvarenim profitom.

a logistički aspekti stvaraju uslove da se stvori mogućnost prednosti u konkurenciji. Osnovni cilj poslovanja svakog preduzeća je: smanjenje troškova proizvodnje. zatim. održavanje zaliha. Logističke aktivnosti su: nabavka. skraćenje pojedinačnih vremena procesa i eliminisanje proizvodnje sa greškom. principe objekta i principe grupa. Logistika proizvodnje je najvažniji segment logistike preduzeća.NEKA ZAPAŽANJA KOJA SU NASTALA NA BAZI STVARNOG ISKUSTVA USPEŠNIH Obezbediti opstanak i dugoročniji razvoj bilo kog organizacionog sistema postaje svakim danom sve teži i složeniji zadatak. Što je proizvodnja složenija to je teže njeno normiranje i veći su logistički troškovi. kao i da obezbedi sve neophodne uslove za njeno nesmetano odvijanje. Princip obavljanja posla obuhvata kompletnu tehnološku šemu u kojoj učestvuju radnici. Principi izrade utiču na protok materijala kao i vreme njegovog zadržavanja. U zavisnosti od principa izrade određuje se i struktura izrade. materijala i vrednosti u procesu transformacije upotrebnih vrednosti u fazi proizvodnje. Logistika proizvodnje obuhvata: planiranje. skladištenje. Zbog toga principi izrade utiču i na trošak nastao usled koordiniranja protoka. Ove aktivnosti moraju da budu potpuno usaglašene i da postoji među njima koordinacija u cilju obezbeđenja optimalnog poslovanja. struktura proizvoda i principi izrade proizvoda. Logistika se javlja kao nova poslovna funkcija koja vrlo uspešno rešava probleme ekonomije. ali da je bez logistike – svaki rat unapred izgubljen ». Na logistiku proizvodnje utiče: razvoj proizvoda. Na logistiku u velikom stepenu utiče struktura proizvoda jer ona definiše strukturu logističkih aktivnosti koje su prisutne u logističkom procesu. Pri razvoju proizvoda treba voditi računa o konstruktivnom konceptu. Proizvodi koji imaju veliku raznovrsnost delova zahtevaju i veću logističku pažnju. o proizvodno tehničkom konceptu. Standardizovanje samih elemenata može smanjiti troškove koordinacije protoka. Ukoliko se uspostavi korektna i zdrava saradnja sa dobavljačima onda se eliminišu problemi u protoku materijala. smanjenje prosečne sume angažovanih sredstava. To su vitalne aktivnosti od izuzetnog značaja za opstanak i razvoj bilo kog preduzeća. Tako su privrednici u razvijenim zemljama prihvatili izreku vojnih logističara da » logistika sama ne može dobiti rat. Ona ima za cilj da obezbedi optimalan protok informacija. a radi obezbeđenja optimalnog toka proizvodnog procesa. Treba razlikovati: principe obavljanja posla. transport i distribucija. upravljanje i projektovanje organizacionih koncepata. Sa obimom proizvodnje raste i značaj logistike.Razvoj logističkog koncepta poslovanja u preduzećima razvijenih zemalja omogućio je savladavanje teškoća uslovljenih privrednom recesijom i otvorio put novom prosperitetu. Zadnjih deset godina u razvijenom svetu probleme opstanka rešava logistika. 157 .Ukoliko se vodi računa o ovim osnovnim parametrima povećanje dobiti je izvesno.

Principi grupa predstavljaju kombinaciju principa obavljanja posla i principa objekata. tj. organizovanje proizvodnje orijentisano ka odvijanju procesa uz minimalni transportni put. Da bi se ovi zahtevi ispunili neophodno je sledeće: kontinuirano i neposredno snadbevanje od strane malog broja pouzdanih dobavljača (bez skladištenja. a što može da se ostvari uz skraćenje procesa proizvodnje. Svaki partner u sistemu je dužan da informiše sve ostale o promeni bilo kog činioca poslovanja. bez zaliha). organizacija preduzeća dobavljača. Neophodna je potpuna sinhronizacija ulaznih.Principi objekta to su sva moguća pogonska sredstva koja se koriste u toku tehnološkog i radnog procesa. dnevni operativni plan. Prioritetan zadatak je prilagođavanje potrebama potrošača. proizvodnih i izlaznih tokova. odnosno za eliminaciju skladišta predmeta rada nije dovoljna samo efikasna organizacija preduzeća.zasnovan na planiranom obimu završne faze rada. Logistika proizvodnje pravi koordinaciju vezanu za tok proizvodnje i ekonomske parametre. a to su: 158 . integrisana obrada podataka Osnovno je izvršiti optimizaciju svih delova i materijala i da to u svakom trenutku bude dostupno. kvartalni i nedeljni planovi proizvodnje. kako bi se ostali na vreme mogli prilagoditi promenama. izrada malih serija. Značajno je napomenuti da u okviru planiranja i upravljanja treba se držati osnovnih pravila. U svakom trenutku mora se biti spremno da se zadovolje njihove potrebe. tj. autonomne radne grupe i univerzalno obučeni radnici. Iskustva pokazuju da je neophodno imatim kritičan stav prema visini zaliha i prema procesu nabavke u celini. Najznačajniji preduslovi za uspešan rad su: visok i permanentan standard kvaliteta. Sistem sinhronizovane proizvodnje se zasniva na dobroj poslovnoj saradnji i partnerskim odnosima među svim preduzećima koja učestvuju u proizvodnji. proizvodnja malih serija. potpuno usklađeni kapaciteti u proizvodnom procesu. već i savršena organizacija privrede kao celine. proizvodnja različitih varijanti proizvoda. Na osnovu određenih ugovora razrađuju se godišnji. Navedeni principi izrade proizvoda utiču na strukturu izrade a oni se mogu sistematizovati na osnovu određenih kriterijuma. da bi se ostvario idealan protok materijala. stvaranje rezervi kapaciteta da bi se izjednačile promene potreba i eventualne smetnje. nesmetani protok predmeta rada standardnog kvaliteta (bez greške). a proizvodnju realizovati uz najmanje troškove uskladištenja i vremena. Za kontinuirano i neposredno snadbevanje. maksimalno smanjenje serije. orghanizacija trgovine i dr. organizacija komunikacionog i saobraćajnog sistema.

U okviru planiranja proizvodnje treba raspolagati podacima o materijalu ( zalihe. Zato je prioritetni zadatak u prodajno-marketinškom smislu obezbeđenje određenog nivoa servisiranja potrošača. Logistika marketinga ima zadatak da pridobije za sebe odgovorne ljude da bi rukovođenje firmom bilo uspešno. -minimizovanje vremena. -minimizovanje troškova. jer ova iskustva su zasnovana na primerima i istraživanjima iz zemalja sa razvijenom tržišnom privredom. servis potrošača i kontrolu zaliha. U okviru upravljanja proizvodnjom osnovno je izdavanje naloga i kontrola kapaciteta naloga. Oblast marketinga obuhvata mrežu distribucije. Ovo su samo neka zapažanja koja sigurno mogu pomoći ka uspešnom binisu. planirati termine i kapacitete proizvodnje.Dragiša Randjić Viša poslovna škola Beograd 159 .Olivera Novitović Viša škola likovnih i primenjenih umetnosti Beograd Jugoslavia dr. -minimizovanje vezivanje kapitala. U okviru planiranja proizvodnje bitno je planirati program proizvodnje. U savremenom svetu ovome se veoma poklanja posebna pažnja. planirane veličine serija. -manje zalihe na skladištu. planirati količinu. Servisiranje potrošača mora da bude na izuzetno visokom nivou i sigurno dovodi do rasta prodaje i maksimizacije ukupnog profita.-poštovanje termina. Ukoliko je na tržištu firma izložena jačoj konkurenciji to je menadžer firme prinuđen da razmišlja o novim mogućnostima za racionalizaciju poslovanja. vreme potrebno za pripremu plana).Tržišna ponuda je glavni podsticaj za povećano ukazivanje pažnje zajedničkom upravljanju svim logističkim aktivnostima firme. podaci o strukturi proizvoda (popis materijala za jedan proizvod). U cilju postizanja optimalnog procesa neophodna je veza svih logističkih poslova. Proizvodnju čini proizvodni asortiman. Logistika marketinga se sastoji iz sledećeg koncepta: marketinga finansija i proizvodnje. skladištenje i transport. dr. Finansije obuhvataju informacione mreže u okviru logistika i finansijski aspekat zaliha. -optimalno rasterećenje kapaciteta. plan rada. zatim.Marjana Rebernik Atotch-Podnart-Slovenia dr. kao i podaci o radnom mestu. Primenom logistike smanjuju se troškovi zbog vršenja fizičko distributivnih aktivnosti. Sve aktivnosti marketing logistike moraju se prilagoditi ciljevima firme. zatim.

priprema izveštaja o zaštiti životne sredine(EMAS). provera i praćenje rezultata programa(interne revizije i preispitivanje od strane najvišeg rukovodstva). a kad je u pitanju Evropska Unija on se odvija kroz donošenje standarda za čitave grupe proizvoda uz pokušaj da se maksimalno poštuju ekološki propisi (IEC Uputstvo 109. koji pomažu organizacije da prevaziđu usklađivanje sa propisima o životnoj sredini već poseduju strateški značaj. provera i praćenje rezultata i priprema izveštaja o zaštiti životne sredine autori su želeli da širu populaciju informišu o svojim saznanjima i trendovima zaštite životne sredine.informatičke revolucije i poremećaja prirodne ravnoteže sa druge strane. Sa generalne tačke gledišta. uspostavljanje programa. Na prelomu dva milenijuma. određivanje ciljeva. zemlje i vazduha i one koji pokrivaju mnoštvo fizičkih proizvoda u oblasti elektronike i telekomunikacija. Poznata je činjenica da se zahtevi iz standarda ISO 14001 saglasno PDCA načelima sastoje od sledećih faza:uspopstavljanje politike zaštite životne sredine. Aspekti životne sredine) i IEC Uputstvo 113. UK). Upitnici za deklarisanje materijala-Osnovne smernice. komunikacionih mreža i transportnih sredstava. koristeći se informacijama sa instituta za materijale iz Londona (The Institute of Materials. Da bi program zaštite životne sredine mogao da funkcioniše neophodno je periodično praćenje i ocenjivanje. globalizacija. ušlo se u vek tehnološke ekspanzije.Pravci evropskog razvoja sa aspekta ekologije U nadi da je kucnuo čas uspostavljanja koncepta zastite životne sredine. Sigurno da na kvalitet života utiče:menadžersko znanje. jer definišu strukturu. kreativnost i poznavanje tehnološke revolucije u oblasti biotehnologije. uz uključivanje novih ideja upućenih od referentne grupe. pri čemu se misli na mnoge standarde koji se odnose na ispitivanja i analize vode. Menadžment životnom sredinom.Svi oni imaju ulogu da pomognu potrošačima standardizovanim i lako razumljivim obeležavanjem. Uticaj životne sredine je povezan sa kompletnim lancem industriskog sektora koji ISO pokriva. Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO/IEC/ITU) imaju trodimenzionalan pristup ovom poslu. 160 . Prioritetno mesto mora zauzeti kontinualan profesionalan razvoj-znanje. inovacije. uspostavljanje programa zaštite životne sredine.definisanje njihovih značajnih aspekata. London. jednostavne alate za kontrolu aktivnosti koje u velikoj meri utiču na životnu sredinu i poboljšanje sistema. elektronske mreže. određivanje ciljeva. a proizvodi će biti kvalitetni i ekološki čisti. U svim oblastima rad je veoma dinamičan. Treba istaći porodicu međunarodnih standarda ISO 14000. radi kontinualnog obogaćivanja novim iskustvima iz sveta. utvrđivanje značajnih aspekata zaštite životne sredine.

ekologija takodje.medjunarodna standardizacija treba da odigra značajnu ulogu u održavanju i unapređenju kvaliteta života u pogledu donošenja standarda i odgovarajućih drugih dokumenata. titan i specijalne čelike. reciklaže. Britanska Vlada dala je zadatak Institutu koji glasi: napredak i razvoj.Institut se bavi prikupljanjem informacija iz:ekonomije.Reciklaža je evropska perspektiva. U toku 2001 godine došlo je do spajanja Instituta za materijale i Instituta za ekonomiju i ekologiju sa sedištem u Londonu. FSC(Savet za upravljanje šumama) i MSC(Menadžment sistema u ribarstvu) ili Savet za prioritete akreditovanih agencija (CEPAA). procesa. a njihovim spajanjem nema dupliranja poslova. sa standardima za menadžment sistemom u šumarstvu. keramičkih materijala. biomaterijala. a sve to ima i komercijalni interes. ekologije. kompozitnih materijala.Članovima Instituta stoje na raspolaganju servisi za informacije. Od velikog interesa kako nacionalnog tako i šireg je posvećivanje pažnje reciklaži i ekološkim aspektima svih materijala uz formiranje posebnih fondova koji bi nagrađivali doprinose pojedinaca i institucija u oblasti tehnologije. servisi za organizovanje svetskih konferencija. kao i većeg kapitala. Nevladine i druge organizacije van postojećih(ISO/IEC/ITU).Institut sarađuje sa 200 kompanija iz celog sveta. obrazovanja. kompanijama. kao što su: WWF(Svetski fond za prirodu). izdavanje časopisa. reciklaže. izvodjenje specijalnih kurseva. inženjeringa i tehnologije.Institut ima 24000 članova iz velikog broja zemalja.što je za 29% povećanje u odnosu na 1999.Uvećana sredstva institucija omogućuju njihov intezivan razvoj. kao i praćenje trendova u različitim fazama usavršavanja. polimera. U toku 2000-te godine 282 000 tona polietilena je pripremljeno za reciklažu.Sigurno je da će doći do profesionalnijeg obavljanja poslova. optimizacije kvaliteta. reciklaža materijala minerala i goriva.Spajanjem ovih institucija njihovi članovi dobijaće informacije iz tehnologije. razvile su svoja sopstvena dokumenta. kao i inženjerski dizajn. otkrića.Važno mesto zauzimaju vakum tehnologije. koji je doneo SA 8000 standard za društveni menadžment. Svetski trend je okrupnjavanje-spajanje srodnih institucija u veće u cilju kvalitetnog rada. Prioritetan značaj se daje multidisciplinarnom radu i izučavanju. svih aspekata nauke.površinskog inženjeringa itd.Došlo je do spajanja institucija sa dugim tradicijama i solidnim fondovima. livarstva. što je sigurnost za dug period u budućnosti. lakih materijala. aplikacija. a razpolaže godišnjim sredstvima od 11 000 000 funt. ekonomije i ekologije. Posebna pažnja se posvećuje razvoju obima i dostupnosti podataka na internetu. elektronike.godinu. akademijama i Vladi.Svetski eksperti predvidjaju da će u sledećih pet 161 .Ova tehnika je posebno interesantna za aluminijum. gume.Divna je to prilika za profesionalno informisanje. Formirani servisi u Institutu pomažu članovima Instituta. kontinualni profesionalni razvoj. čelika.

kao i korišćenje pene nikla u proizvodnji specijalnih baterija.Prema najnovijim prognozama vreme trajanja implatanta će se produžiti do 40 godina sa poboljšanjem kvaliteta materijala i njihovom kompatibilnošću sa ljudskim organizmom. 162 .Embrion za reciklažu u Belgiji se razvija od 1994.Pravu revoluciju u svetu materijala čine legure koje će se proizvoditi sledećih 20 godina iz oblasti biomedicinskih materijala.Dosta se insistira na genetičkoj kontroli bioaktivnih materijala.Oni potiču od međunarodno definisanih i prihvaćenih metoda koje daju podršku ekološkim parametrima. Svetski trendovi su legure titana.godina doći do povećanja obima reciklaže za 20% godišnje. Verovatno da će ovaj alat postati osnovni u industrijama celog sveta.što će uticati na zdravlje. Ovo su samo neke od informacija koje su dobijene u saradnji sa Institutom za materijale u Londonu. a zatim otpremljeno na reciklažu u toku prošle godine. a ovi materijali obezbeđuju produženje ljudskog veka.Vek implatanta je oko 25 godina. što dovodi do originalnih umetničkih proizvoda.Kvalitetan život može da se produži do 100 godina. legure za avio i auto industriju.Kod tih legura izrazaito je povećana čvrstoća.Nove tehnologije za proizvodnju kompozitnih i keramičkih materijala zauzimaju vidno mesto.Početkom ovog milenijuma više od 20 000 preduzeća u oko 100 zemalja je kompletno ili delimično sertifikovano.Standard serije ISO 14001 je jedna alatka na polju zaštite životne sredine koja je apsolutno uniformna za sve kompanije širom sveta. staklene i plastične flaše. satova i drugih proizvoda uz softversku podršku.godine.Na ovaj način dobijaju se izvrsni materijali za proizvodnju.Sakupljeno je i odvojeno više od 551 512 tona sekundarnog materijala u malim kontejnerima koji su smešteni u blizini kuća.U Belgiji je izuzetan uspeh postignut u oblasti skupljanja sekundarnih sirovina i njihove reciklaže.sprečiti njeno zagađenje a sve to mora biti u vezi sa društvenim i ekonomskim potrebama. Serija standarda ISO 14000 se sastoji u ovom trenutku od čitavog seta alatki menadžmenta za prezentovanje aspekta životne sredine. ISO 14000 je serija standarda čiji je cilj da pomognu kompanijama u uvođenju i korišćenju sistematskog i preventivnog posla u upravljanju zaštitom životne sredine. karoserije kola.Više od 90% belgijske populacije sortira metalnu ambalažu.godine polomi 300 000 tona metalne ograde. različitih nijansi boja kod izrade optičkih instrumenata.Nova generacija materijala potpuno će zaštititi materijale od korozije i to korišćenjem legure Zn-Al. U Evropi se očekuje da se u toku 2001. kartonsku. lepotu i kvalitet života. Prioritetan značaj ima dekorativan izgled proizvoda.Sve to ima za cilj poboljšanje kvaliteta života za milione ljudi i produženje ljudskog veka.Prioritetan cilj je promovisati zaštitu životne sredine.

kao i konačno njegovo zbrinjavanje je prioritetan zadatak.: ”Fibre. Philosophical Transactions of the Royal Societu.reinforced polymer repair materials-some facts”.138. Zbrinjavanje opasnog infektivnog otpada Količina opasnog i potencijalno infektivnog otpada u stalnom je porastu. D.131-134. Na osnovu direktiva 75/442/EEC i 91/156/EEC Evropska Unija je jasno zacrtala smernice za upravljanje opasnim otpadom. The Royal Society 3. optimizacija procesa. 2000. A. 163 . Proceedings of the Institution of Chemical Engineers. koliko je to moguće sa tehničkog aspekta što bliže mestu na kome nastaje. 4. nezavisno od toga da li je reč o javnom ili privatnom zdrastvenom sektoru. R. Nadzor nad kompletnom strukturom.282. 5.Kelly: ”Walter Rosenhain and materials research at Teddington”. 1976.G. Svrha navedenih direktiva je visok stepen zaštite zdravlja i okoline na način da svaka zemlja mora učiniti sledeće: Promovisati prevenciju i smanjti proizvodnju medicinskog otpada. transport. -Potsticati sigurnost i zaštitu. -Otpad se mora obrađivati i odlagati .H. -Opredeljivati se za čiste tehnologije.Alsayed et al. Nije suvišno da svi učesnici u ovom procesu imaju u vidu prioritetne kriterijume.5-36. O. Materials Science and Engineering.Baker and A.Kelly(ed):”The contribution of physical metallurgy to engineering practice”.Novitović:”Materijali i proizvodi za novi milenijum” 2001. izvorima otpada.Literatura 1.26.140.7-15 2. -Zbrinuti sopstveni otpad. a to su: -Ekonomski -Tehnološki -Upravljački -Ekološki -Zakonodavni Prioritetni kriterijumi za upravljanje otpadom: -Prevencija i smanjenje proizvodnje otpada -Visoki stepen zaštite zdravlja i okoline -Smanjenje rizika i opasnosti -Efikasna kontrola -Upravljanje otpadom po kriterijumu ekonomičnosti -Reciklaža i iskorišćavanje -Sakupljanje.Miclean:”A new field for materials science”.141-152.1976 London. S. 1976.

petrijeve šolje. špricevi. i ostali predmeti koji mogu izazvati ubod ili posekotine. Polako da primenjujemo standarde da stvorimo standard. Za ovaj proces neophodno je učešće svih članova kolektiva. iskoristiv kao izvor energije. Ostali predmeti (higijenski apsorbenti.-Podržavati procese reciklaže. bez neugodnih mirisa. neprepoznatljiv. našeg Zdrastvenog Centra.kulture i pribor iz mikrobioloških laboratorija.-. neprobojne za sadržaj pri normalnim uslovima postupanja napravljene tako da je onemogućeno ispadanje sadržaja ili pozleđivanje i prenos infekcija na osobe koje upotrebljavaju posudu ili postupaju sa otpadom. speculum. Budimo kreativni napravimo brend naše kuće. da naučimo da zaštitimo i sebe i druge. fekalije) sonde rektalne i gastralne. Glavna svrha svake pojedine tehnologije je dekontaminacija otpada kroz razgradnju mikroorganizama. plazma. previjanju rana. 164 . sistemi za infuziju. skalpeli. smrvljen. obdukcijama. otpad iz dela za izolaciju bolesnika. Izbor bilo koje tehnologije mora zadovoljiti važeće zakonske propise. materijal i pribor koji je došao u dodir sa krvlju ili izlučevinama infektivnih bolesnika ili je upotrebljen pri hiruškim zahvatima.Moramo verovati da možemo da rešimo ovaj problem. ostali otpad koji nastaje kao nus proizvod pružanja zdravstvenih usluga. Šansa naše kuće je velika. Obrađeni otpad mora biti sterilan. vaginalne sonde i ušni levčići. suv. lancete. rukavice i drugi pribor za jednokratnu upotrebu. delovi opreme. epruvete. koncentracije ili broja mogu izazvati bolest kod ljudi kji su im izloženi. otpad iz dela za dializu. zatim otpad koji je došao u obzir za raznaispitivanja i istraživanja). Ovde su date samo smernice koje treba da pomognu rešavanju problema infektivnog medicinskog otpada. urin. ampule idr ). Oštri predmeti i predmeti od stakla (igle. Posude za oštre predmete (posude koje se koriste za oštre predmete. krv. Infektivni otpad koji se može obrađivati: (otpad koji sadrži patogene biološke agense koji zbog svog tipa. hiruški otpad. Napravićemo nešto naše. vrećice sa tekućim sadržajem. ostatci hrane. kateteri. iskorišćavanje otpada. kao i sekundarne sirovine.

Obavezno pranje ruku tečnim spunom i toplom vodom na našin kako je to prikazano na posteru. Svi zaposleni u procesu proizvodnje i pakovanja moraju nositi čistu zaštitnu odeću koja obuhvata: radne mantile ili odela. 4. Kosa i nokti se moraju održavati u čistom stanju. Zabranjeno je nošenje brade u procesu proizvodnje. 7. Kapa se mora nositi na takav način da potpuno pokriva kosu. 3. 5. 165 . 9. Radnici u proizvodnji su obavezni da informišu neposredne rukovodioce ako povraćaju. 11. Zabranjeno je konzumiranje hrane.  Posle obavljanja bilo kakvih aktivnosti čišćenja. 10. ogrlice. pića. nos.  Posle pauze. Obavezno je oprati ruke. nakit – prstenje. imaju stomačne tegobe. imaju povrede ili posekotine na koži /posekotine moraju biti pokrivene vodootpornim flasterom/. oči.  Pre početka rada.HIGIJENA ZAPOSLENIH I PRAVILA RADA U PROIZVODNJI HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE U cilju stvaranja uslova za proizvodnju bezbednog proizvoda i sprečavanja mogućnosti unakrsne kontaminacije proizvoda. kao i zaposleni koji na bilo koji način dolaze u kontakt sa proizvodom obavezni su da se pridržavaju sledećih pravila: 1. Zabranjeno je rukama dodirivati proizvod osim zaposlenih na svojim radnim mestima.  Posle jela i pića. žvakanje guma za žvakanje i pušenje u prostorima gde se rukuje sa hranom i hranom za životinje. zaposleni u procesu proizvodnje.  Posle kašljanja u ruku ili upotrebe maramice. 2. Zabranjeno je nošenje zaštitne odeće izvan proizvodnih prostorija. Osoblje zaposleno u procesu proizvodnje i pakovanja proizvoda ne sme nositi: ručni sat. uši/ ili kose. kape i zaštitnu obuću. 8. Nakon pranja ruke osušiti papirnatim ubrusima.  Posle odlaska u toalet i svakog povratka na radno mesto. 12.  Posle dodira lica /usta. U proizvodne pogone mogu ući samo oni eksterni posetioci koji imaju dozvolu Direktora o čemu se vodi Evidencija eksternih posetilaca proizvodnog pogona. 6. narukvice i predmete u džepovima koji mogu upasti u proizvod. Osoblje koje radi u procesu proizvodnje i pakovanja proizvoda ne sme koristiti jake parfeme i sredstva posle brijanja jakog mirisa.

NAKVASI RUKE VRUĆOM VODOM 2. SNAŽNO PERI RUKE POSEBNO DELOVE IZMEĐU PRSTIJU NAJMANJE 20 SEKUNDI 4.KAKO TREBA PRATI RUKE? 1. ZA PRANJE KORISTI TEČNI SAPUN 3. OSUŠI RUKE PAPIRNIM UBRUSOM ILI SUVIM VAZDUHOM 166 . POSEBNO OBRATI PAŽNJU NA PRANJE NOKTIJU 5. ISPERI RUKE DOBRO VODOM 6.

PIĆA. KAŠLJANJA. NOSA ILI BILO KOG DRUGOG DELA TELA  POSLE KIJANJA.KADA TREBA PRATI RUKE? PRE POČETKA RADA POSLE UPOTREBE TOALETA POSLE SVAKOG PREKIDA RADA POSLE RUKOVANJA SIROVINAMA POSLE RUKOVANJA OTPADNIM MATERIJAMA POSLE KONZUMIRANJA HRANE. BRISANJA NOSA       167 . PUŠENJA I ŽVAKANJA GUME ZA ŽVAKANJE  POSLE RUKOVANJA PRLJAVOM OPREMOM I PRIBOROM  POSLE DODIRIVANJA KOSE. USTA.

168 . gde je neophodno. radi proizvodnje bezbednih proizvoda. posle svakog odsustva sa radnog mesta ili svaki put kada se ruke zaprljaju ili kontaminiraju na nacin prikazan na Posterima. obučeni su da za vreme rada moraju da poštuju pravila higijene kako bi se sprečila kontaminacija proizvoda. detaljno pranje ruku (i tretiranje odgovarajućim dezinfekcionim sredstvima ukoliko je to neophodno radi sprečavanja kontaminacije neželjenim mikroorganizmima) na adekvatno uređenim mestima za pranje ruku. isti se mora zaštititi pomoću rukavica od nepropustljivog materijala. opreme i alata. Oblast primene Uputstvo se odnosi na održavanje lične higijene osoblja i ponašanje u proizvodnim pogonima i skladištima. konzumiranje hrane. Pravilima za održavanje higijene i čistoće propisano je: korišćenje zaštitnih odela /Evidencija pranja radnih uniformi/ pogodnih za obavljanje poslova i sprečavanje kontaminacije proizvoda. marama. kao i uklanjanje ručnog nakita koji se ne može dobro očistiti. POSLE OBAVLJANJA BILO KAKVIH AKTIVNOSTI ČIŠĆENJA Cilj Sistematsko održavanje lične higijene i adekvatno ponašanje osoblja koje ima direktan ili indirektan kontakt sa proizvodim. pravilno odlaganje odela i ostale zaštitne opreme u prostorijama koje nisu izložene kontaktu sa proizvodima ili dalje od mesta na kojima se vrši čišćenje i pranje mašina. pokrivača za bradu.1 Lična higijena i ponasanje Svi zaposleni koji su u direktnom kontaktu sa proizvodom. korišćenje zaštitnih rukavica za rukovanje proizvodima. radnim površinama koje su u kontaktu sa proizvodom i materijalima za pakovanje proizvoda. Opis aktivnosti 4. održavanje visokog stepena lične higijene. žvakanje žvakaćih guma u posebno obezbeđenim prostorijama. koje ispunjavaju propisane uslove nepropustljivosti. za vreme ručnih manipulacija sa hranom (ukoliko ručni nakit nije moguće skinuti. koje nisu izložene kontaktu sa proizvodima ili dalje od mesta na kojima se vrši čišćenje i pranje mašina. osvežavajućih napitaka. koje ispunjavaju zahteve za čistoću i sanitarne mere). kapa. efikasno korišćenje. mrežica za kosu. čistoće i sanitarnih mera. radnih površina koje su u kontaktu sa proizvodom i materijala za pakovanje proizvoda. opremu ili rezervoare i kontejnere. opreme i alata. uklanjanje neobezbeđenog nakita i drugih detalja koji bi mogli upasti u proizvod.

svi zaposleni u proizvodnim pogonima obučeni su i informisani da odmah obaveste neposrednog rukovodioca u slučaju da primete pojavu bilo kakvog oboljenja. obučeni su da očiste i operu svoje ruke i primene druge 169 . upale. pakovanje . radnici održavanja i ostali zaposleni koji moraju da se kreću između prostora za pripremu i prostora za proizvodnju/pakovanje proizvoda ili vrše određene intervencije na opremi. ali nije ograničeno samo na. Kontrolori.. kozmetiku. udaljuje se iz procesa proizvodnje dok se problem ne otkloni ili sanira. otvorene povrede. Ukoliko je to neophodno. Zaposleni radnik. urednost i zaštitu kose. Vođa Tima za bezbednost proizvoda planira i organizuje uzimanje briseva sa ruku osoblja u skladu sa zahtevima proizvodnje koja se obavlja radi potvrde efikasnosti sprovedenih mera higijene. zabranu pušenja. o čemu se vodi evidencija Zdravstveni pregledi radnika. Radnici zaposleni u proizvodnji podvrgavaju se periodičnom sanitarnom/zdravstvenom pregledu.. hemijska i medicinska sredstva za zaštitu kože.3 Zdravstveni status i ponašanje u slučaju bolesti Svaki radnik pre zapošljavanja u proizvodnji podvrgava se zdravstvenom pregledu o cemu se vodi Evidencija sanitarnih pregleda osoblja.preduzimanje ostalih preventivnih mera za zaštitu od kontaminacije proizvoda.. potkožne čireve ili bilo koji drugi problem koji može da dovede do kontaminacije proizvoda. bolna ili osetljiva mesta. aditiva i pomoćnih materijala ne upućuju se na rad u deo proizvodnje u kome se vrši rukovanje finalnim proizvodom /kupljenje. obezbeđuje se da ti radnici primene potrebne sanitarne mere prilikom upućivanja na navedene poslove. rane ili povrede koja može dovesti do kontaminacije proizvoda. inficiranu ranu. kao i pridržavati se osnovnih zabrana koje se odnose na dodirivanje hrane. U delu obuke za zaposlene radnike i istaknutim upozorenjima – Higijena zaposlenih i pravila rada u prehrambenoj industriji . Evidenciju kontrole održavanja higijene osoblja vodi rukovodilac proizvodenje. uključujući. koji po mišljenju odgovornog rukovodioca ili medicinskog stručnjaka. radnih površina koje su u kontaktu sa proizvodima i materijala za pakovanje proizvoda mikroorganizmima ili stranim materijama. površina opreme koje su u kontaktu sa proizvodima ili materijala za pakovanje. Zaposleni radnici koji rade na pripremi sirovina. 4.4 Pravila za ponašanje internih posetilaca u proizvodnim pogonima U proizvodne pogone mogu ući radnici iz službe održavanja u cilju obavljanja svojih redovnih radnih zadataka. odnosno sve što je navedeno u ovom uputstvu. znojenje. Za vreme prisustva u proizvodnim pogonima ovi radnici moraju nositi propisanu čistu zaštitnu opremu. 4. ima ili može da ima neko oboljenje. kosu./.

namirnice u prometu ne smeju 170 . odnosno moraju odgovarati uslovima propisanim ovim pravilnikom. kapa. maska. nazuvci) i isti se moraju ponašati u skladu sa opštim pravilima ponašanja sa kojima ih je dužan upoznati domaćin koji ih vodi kroz pogon. PRAVILNIK O MIKROBIOLOŠKOJ ISPRAVNOSTI NAMIRNICA U PROMETU l OSNOVNE ODREDBE Clan 1 Namirnice koje se stavljaju u promet na domacem tržištu moraju biti mikrobiološki ispravne. Clan 3 Broj mikroorganizama u 1 g.5 Pravila za ponašanje eksternih posetilaca u proizvodnim pogonima U proizvodne pogone mogu ući samo oni eksterni posetioci koji imaju dozvolu Direktora o cemu se vodi Evidencija eksternih posetilaca proizvodnog pogona. odnosno 1 ml namirnice. Za vreme prisustva u proizvodnim pogonima ovm posetiocima se mora obezbediti odgovarajuća zaštitna oprema (mantil. Clan 2 Ako ovim pravilnikom za pojedine namirnice nisu propisani uslovi u pogledu mikrobiološke ispravnosti shodno se primenjuju odredbe ovog pravilnika koje se odnose na mikrobiološku ispravnost srodnih namirnica. u smislu ovog pravilnika. 4.propisane sanitarne mere radi sprečavanja mogućnosti kontaminacije proizvoda ili površina koje dolaze u kontakt sa proizvodom. II USLOVI U POGLEDU MIKROBIOLOŠKIH SVOJSTAVA NAMIRNICA Clan 4 Ako ovim pravilnikom za pojedine namirnice nije drukcije odredeno. je broj mikroorganizamaodgojenih na podlozi hranljivog agara po propisanim metodama za vršenje mikrobioloških analiza i superanaliza namirnica.

svinjski i govedi dimljeni jezici. 5.000 u 1 g. Proteus vrste u 0. Oblikovano usitnjeno (mleveno) sirovo meso tipa: "hamburger". goveda. 171 . suva svinjska i goveda pecenica. Meso i proizvodi od mesa Clan 5 Sirovo meso trupova.01 g (ml). suva vratina (bundiola).1 g. Clan7 Trajne kobasice.01 g. koagulaza pozitivne stafilokoke i sulfitoredukujuce klostridije. 4. Broj mikroorganizama ne sme biti veci od l . sulfitoredukujuce klostridije u 0. Sirovo meso u manjim komadima ili konfekcionirano meso i sirovo meso živine u trupovima i komadima ne sme sadržavati sulfitoredukujuce klostridije u 0.1 g: Escherichia coli i Proteus vrste. barena) i drugi proizvodi ove vrste ne smeju sadržavati u 0. sokol. koagulaza pozitivne stafilokoke u 0. polutki i cetvrtina ne sme u dubini mišica sadržavati.sadržavati: 1. u 1 g bakterije iz clana 4 tac. Broj mikroorganizama ne sme biti veci od 3. "cevap-meso" i "kobasice za pecenje" ne sme sadržavati: koagulaza pozitivne stafilokoke u 0.000. mesnata. 2. Clan 6 Usitnjeno (mleveno) sirovo meso ne sme sadržavati: koagulaza pozitivne stafilokoke u 0.01 g i Proteus vrste u 0. suve kolenice.000 u 1 g. njeguški) i sve vrste suhomesnatih proizvoda u komadima. tirolska kobasica. Escherichia coli u 0. suve glave. ovcja i kozja pastrma. kranjska kobasica.000 u 1 g. fermentovane kobasice.001 g (ml). letnja kobasica. carska. papricirana. lovacka kobasica. bakterije Salmonella vrste u 25 g (ml). Clan 8 Šunkarica. 3.01 g.001 g (ml). pršut (dalmatinski. domaca šunka. 2 do 5 ovog pravilnika. 1.01 g (ml). goveda kobasica. Broj mikroorganizama ne sme biti veci od 3. suva slanina (podbradnjak. tirolska. trbušina.1 g i Proteus vrste u 0.000. ovcja i kozja ko-stradina. kraški.

5 kg ne sme sadržavati u 0. ni sulfitoredukujuce klostridije u 0. jela od mesa i iznutrica ili proizvoda od mesa sa povrcem ili bez povrca ili drugih namirnica biljnog porekla.1 g: koagulaza pozitivne stafilokoke. Uslovima iz stava 1 ovog clana moraju odgovarati pasterizovane polukonzerve riba. pariška kobasica.hrenovke. krvavica. puževa. Clan 12 Konzerve mesa u komadima. rakova. konzerve krupnije i sitnije usitnjenog mesa. šunka ili plecka u plasticnoj ambalaži. jetrenjaca (džiger-njaca). koje se obraduju na temperaturi višoj od 100 °C. školjkaša. Clan 9 Tlacenica (švargla).1 g: Escherichia coli i Proteus vrste. kare u limenki. ni sulfitoredukujuce klostridije u 0. kavurma. Nesterilni uzorci ne smeju sadržavati više od 300 mikroorganizama saprofita u 1 g. ekstra kobasica i druge polutrajne i barene kobasice ne smeju sadržavati u 0.01 g: Escherichia coli i Proteus vrste. Broj mikroorganizama ne sme biti veci od 1. Clan 11 Šunka i plecka u limenki. konzerve usitnjenog mesa. presovana šunka. konzerve mesa u sopstvenom soku.01 g: Proteus vrste i Escherichia coli. jetrena pašteta u crevu i druge vrste kuvanih kobasica (kobasice od iznutrica) ne smeju sadržavati u 0. vratina u limenki.1 g. sa dodacima ili bez dodataka. morskih ježeva. koagulaza pozitivne stafilokoke i sulfi-toredukujuce klostridije. Clan 13 Sveza riba u komadima mase vece od 0. po pravilu.1 g.01 g: Escherichia coli i Proteus vrste.000 u 1 g. teletina u želeu i ostale vrste pasterizovanih konzervi mesa koje se cuvaju na temperaturi do 10 °C ne smeju sadržavati u 0. sterilne. 172 . koji se stavljaju u promet u originalnom pakovanju ne smeju sadržavati u 0. u limenkama. žaba i kornjaca. sulfitoreduku-juce klostridije. kobasice u limenkama i ostale konzerve te vrste koje se obraduju na temperaturi višoj od 100 °C moraju biti. Proteus vrste i Escherichia coli. puževa i kornjaca. safalade. žaba. konzerve fino usitnjenog mesa. Uslovima iz stava 1 ovog clana moraju odgovarati konzerve riba. Clan 10 Dehidrirani proizvodi od mesa. školjkaša. rakova.

5 kg ne smeju sadržavati u 0.000 mikroorganizama u 1 ml. Proteus vrste i Escherichia coli u0. sterilni. ni više od 10. Proteus vrste i Escherichia coli.1 g: koagulaza pozitivne stafilokoke.000 sporogenih aerobnih bakterija u 1 g. Clan 16 Dimljena i sušena riba ne sme u dubini mišica sadržavati u 0.Sveza riba mase vece od 0. Proteus vrste i Escherichia coli.01 g. sulfitoredukujuce klostridije. 2.01 g. Mleko i proizvodi od mleka Clan 17 Sirovo mleko ne sme sadržavati više od 3. Clan 18 Sterilizovano mleko i sterilizovani mlecni napici moraju biti. po pravilu.1 g: koagulaza pozitivne stafilokoke. Clan 14 Smrznuta riba.5 kg mora odgovarati uslovima iz clana 4 ovog pravilnika. Proteus vrste i Escherichia coli. ni sulfitoredukujuce klostridije u 0. Nesterilni uzorci ne smeju sadržavati više od 100 mikroorganizama saprofita u 1 ml. Clan 15 Soljena riba ne sme sadržavati: koagulaza pozitivne stafilokoke u 0. Broj mikroorganizama ne sme biti veci od 1. sulfitoredukujuce klostridije. smrznuti rakovi i kornjace u komadima mase vece od 0. Clan 19 Sve vrste mleka u prahu ne smeju sadržavati u 0.000 u 1 g.000 u 1 g. Broj mikroorganizama ne sme biti veci od 1. Clan 20 173 . Broj mikroorganizma ne sme biti veci od 50.000 u 1 g.000.1 g.1 g: koagulaza pozitivne stafilokoke.

Pasterizovano mleko u casu prodaje potrošacima ne sme sadržavati u 0. sulfitoredukujuce klostridije. jogurt.1 ml: koagulaza pozitivne stafilokoke. Clan 22 Fermentisana mleka (kiselo mleko. ne sme sadržavati u 1 ml koagulaza pozitivne stafilokoke. pasterizovanog obranog mleka. kefir i druge vrste fermentisanog mleka) dok se nalaze uskladišteni u mlekari. surutke i mlacenice ne smeju sadržavati u 0. Zgusnuto nezasladeno mleko i zgusnuto nezasladeno obrano mleko ne smeju sadržavati mikroorganizme u 1 ml. sulfitoredukujuce klostridije.1 ml: koagulaza pozitivne stafilokoke.Pasterizovano mleko u originalnom pakovanju. ne smeju sadržavati u 0. Clan 23 Mlecni napici od pasterizovanog mleka.01 ml: Proteus vrste i Escherichia coli. Broj mikroorganizama ne sme biti veci od 30.000 u 1 ml. sulfitoredukujuce klostridije. Proteus vrste i Escherichia coli. ne smeju sadržavati u 0. kefir i druge vrste fermentisanog mleka) u casu prodaje potrošacima. vocni jogurt. sulfitoredukujuce klostridije. jogurt. Broj mikroorganizama ne sme biti veci od 100. Proteus vrste i Escherichia coli.000 u 1 ml. Fermentisana mleka (kiselo mleko. Proteus vrste i Escherichia coli. dok se nalazi uskladišteno u mlekari.000 u 1 ml. Proteus vrste i Escherichia coli. Broj mikroorganizama ne sme biti veci od 30. Clan 24 174 . vocni jogurt.1 ml: koagulaza pozitivne stafilokoke. Broj mikroorganizama ne sme biti veci od 100. sulfitoredukujuce klostridije. Clan 21 Zgusnuto zasladeno mleko i zgusnuto zasladeno obrano mleko ne smeju sadržavati u 1 ml: koagulaza pozitivne stafilokoke.000 u 1 ml. Proteus vrste i Escherichia coli.

Proteus vrste.01 g. 2. Proteus vrste i Escherichia coli. Proteus vrste i Escherichia coli u 0.Proteus vrste i Escherichia coli u 0. Pasterizovana slatka pavlaka. beli sirevi i svezi sirevi) . Clan 25 Maslac ne sme sadržavati u 0. sulfitoredukujuce klostridije.001 g. Proteus vrste i Escherichia coli. sulfitoredukujuce klostridije. topljeni sirevi . pasterizovana slatka pavlaka za kafu i pasterizovana tucena slatka pavlaka ne smeju sadržavati više od 50.01 g.Nepasterizovana kisela i slatka pavlaka ne smeju sadržavati u 0.1 g.01 g. ni više od 10. Sterilizovana slatka pavlaka i sterilizovana slatka pavlaka za kafu ne smeju sadržavati mikroorganizme u1 ml.koagulaza pozitivne stafilokoke. meki sirevi sa mazom. 5.000 mikroorganizama u 1 ml. kvasce i Escherichia coli.000 mikroorganizama u 1 g. Clan 26 Sirevi ne smeju sadržavati.Proteus vrste i Escherichia coli u 0. polutvrdi sirevi . Proteus vrste i Escherichia coli u 0. meki sirevi (meki sirevi sa plemenitim plesnima. 3.1 g: koagulaza pozitivne stafilokoke. ni lipoliticne mikroorganizme u 0.koagulaza pozitivne stafilokoke. 4. pasterizovana fermentisana (kisela) pavlaka i pasterizovana tucena slatka pavlaka ne smeju sadržavati u 0.01 g. Kajmak ne sme sadržavati Escherichia coli i Proteus vrste u 0. ni lipoliticne mikroorganizme u 0. i to: 1.1 g.Proteus vrste u 0.1 ml: koagulaza pozitivne stafilokoke. tvrdi sirevi . sirni namazi . pasterizovana slatka pavlaka za kafu.1 ml: koagulaza pozitivne stafilokoke. sulfitoredukujuce klostridije. sulfitoredukujuce klostridije. Clan 27 175 .001 g. Pasterizovana slatka pavlaka. sulfitoredukujuce klostridije.

000 kvasaca i plesni u 1 g. ni više od 100 kvasaca i plesni u 1 g.rripbnente (šecer.000.) i njihove mešavine ne smeju sadržavati u 0.000 u 1 g. Zacini. Prašak za sladoled i šlag u prahu ne smeju sadržavati: koagulaza pozitivne stafilokoke. sulfitoredukujuce klostridije. ni više od 100 kvasaca i plesni u 1 g. Proteus vrste i Escherichia coli u 0. sulfitoredukujuce klostridije. Broj mikroorganizama ne sme biti veci od 100. Proteus vrste i Escherichia coli.1 g: koagulaza pozitivne stafilokoke. Broj mikroorganizama ne sme biti veci od 30. Broj mikroorganizama ne sme biti veci od 5.000 u 1 g.Sladoledi i sladoledne mesavine ne smeju sadržavati: koagulaza pozitivne stafilokoke u 1 gi sulfitoredukujuce klostridije. so i dr. 176 . Clan 30 Ekstrakti zacina koji se nanose na cvrste ko.000 u 1 g. Broj mikroorganizama ne sme bit veci od 1. ni više od 1. 3. Proteus vrste i Escherichia coli.000 u 1 ml.000 u 1 g. Proteus vrste i Escherichia coli u 0. sulfitoredukujuce klostridije.01 g.01 g. ne smeju sadržavati: koagulaza pozitivne stafilokoke i sulfitoredukujuce klostridije u 0.1 g: koagulaza pozitivne stafilokoke.000 u 1 g. a vocni sladoled i kvasce u 0. ni više od 10. Proteus vrste i Escherichia coli.1 g. sulfitoredukujuce klostridije. Broj mikroorganizama ne sme biti veci od 50. Broj mikroorganizama ne sme biti veci od 50.000 kvasaca u plesni u 1 g. Clan 29 Ekstrakti zacina u tecnom stanju i njihove mešavine ne smeju sadržavati u 1 ml: koagulaza pozitivne stafilokoke.1 g. Prirodni zacini i njihove mešavine koje se koriste u proizvodnji namirnica koje podležu termickoj obradi. ni više od 500 kvasaca i plesni u 1 ml. najmanje na temperaturi pasterizacije. Proteus vrste i Escherichia coli u 1 g. belancevine proizvodi i aditivi Clan 28 Prirodni zacini i njihove mešavine koji su prethodno sterili-sani ne smeju sadržavati u 0.

ni više od 100 kvasaca i plesni u 1 g. sulfitoredukujuce više od 100.01 g.1 g: koagulaza pozitivne stafilokoke. Proteus vrste i Escherichia coli u 0. sulfitoredukujuce klostridije. ni više od 1.1 g: koagulaza pozitivne stafilokoke.1 g: koagulaza pozitivne stafilokoke. Proteus vrste u 0. Clan 35 Prehrambeni želatin koji se koristi u proizvodnji dijetetskih namirnica ne sme sadržavati u 1 g: koagulaza pozitivne stafilokoke.000 u 1 g. Broj mikroorganizama ne sme biti veci od 100. ni više od 5.000 mikroorganizama. razni koncentrati be-lancevina i mešavine navedenih preparata ne smeju sadržavati u 0.000 177 . strukturni biljni i životinjski proteini. Escherichia coli i Proteus vrste. ni više od 500 kvasaca i plesni u 1 g. Proteus vrste i Escherichia coli. ni više od 100 kvasaca i plesni u 1 g. ni više od 100 kvasaca i plesni u 1 g. Proteus vrste i Escherichia coli.000 kvasaca i plesni u 1 g.1 g. Prehrambeni želatin koji se koristi u proizvodnji namirnica koji ne podleže termickoj obradi ne sme sadržavati u 0. beiancevinasti proizvodi biljnog porekla i uljarica (soje). sulfitoredukujuce klostridije. Clan 34 Mešavine aditiva i drugih komponenti ne smeju sadržavati: Escherichia coli u 0. krv i hemoglobin u prahu.1 g. krvna plazma u prahu. Broj mikroorganizama ne sme bit veci od 50. kazeinati.Clan 31 Mešavine ekstrakata zacina i prirodnih zacina ne smeju sadržavati: koagulaza pozitivne stafilokoke i sulfitoredukujuce klostridije u 0.000 u 1 g. Clan 33 Aditivi i mešavine aditiva ne smeju sadržavati u 0. Poboljšivaci za pekarske proizvode ne smeju sadržavati mikroorganizama.000 u 1 g. Broj mikroorganizama ne sme biti veci od 50. sulfitoredukujuceklostridije. Clan 32 Glutensko brašno. ekstrakti i hidrolizati kvasaca.000 u 1g. inaktivisani kvasci u prahu. Broj mikroorganizama ne sme biti veci od 1.1 g.

Clan 38 Gotova smrznuta jela od povrca ili namirnica biljnog porekla. Proteus vrste i Escherichia coli. iznutrica.000 aerobnih sporogenih bakterija u 1 g.01 g. Proteus vrste i Escherichia coli. ni više od 10. 4. sulfitoredukujuce klostridije.000 u 1 g. Clan 41 178 . Proteus vrste i Escherichia coli. ni više od 100 kvasaca i plesni u 1 g. pripremljena u restoranima i drugim objektima. Proteus vrste i Escherichia coli. Prehrambeni želatin koji se koristi u proizvodnji namirnica koji podleže termickoj obradi ne sme sadržavati u 0. drugih namirnica životinjskog porekla i dodataka. pripremljena u restoranima i drugim objektima. Broj mikroorganizama ne sme biti veci od 5. ne smeju sadržavati u 0. ne smeju sadržavati u 0. Broj mikroorganizama ne sme biti veci od 10. Clan 37 Gotova smrznuta jela od mesa. sa dodatkom ili bez dodatka mesa. Proteus vrste i Escherichia coli.1 g: koagulaza pozitivne stafilokoke. ni više od 10.1 g: koagulaza pozitivne stafilokoke.000 mikroorganizama u 1 g.000 u 1 g. proizvoda od mesa ili iznutrica. Proteus vrste i Escherichia coli. proizvoda od mesa ili iznutrica. Clan 40 Gotova jela od povrca ili namirnica biljnog porekla. ne smeju sadržavati u 0.000 mikroorganizama u 1 g i l . Ostale životne namirnice Clan 36 Polugotova jela pripremljena za pecenje ili kuvanje ne smeju sadržavati Escherichia coli u 0. Clan 39 Gotova jela od mesa. sa dodatkom ili bez dodatka mesa.1 g: koagulaza pozitivne stafilokoke.1 g: koagulaza pozitivne stafilokoke.klostridije. ni više od 50.000 u 1 g. sulfitoredukujuce klostridije.1 g: koagulaza pozitivne stafilokoke.000 u 1 g.000 aerobnih sporogenih bakterija u1 g. sulfitoredukujuce klostridije. iznutrica i dodataka ne smeju sadržavati u 0.000 mikroorganizama u 1 g i 1. Broj mikroorganizama ne sme biti veci od 10. Broj mikroorganizama ne sme biti veci od 10.

Escherichia coli u 0.000 kvasaca i plesni u 1 g. a pekarski proizvodi (hleb. marcipan.1 g. ni kvasce i plesni u 1 g.000 mikroorganizama. heljde.Sirila svih vrsta ne smeju sadržavati u 1 g. punjeno pecivo.000 u 1 g.000 u 1 g.000 aerobnih sporogenih bakterija. više od 3. listovi za pite i savijace.000 aerobnih sporogenih bakterija. sulfitoredukujuce klostridije u 0. Clan 43 Smrznuta testa ne smeju sadržavati više od 500. ratluk. ni više od 1. Clan 45 Žita i mlinski proizvodi (od pšenice. raži. mekike. 179 . Broj mikroorganizama ne sme biti veci od 10.000 mikroorganizama u 1 g. Clan 42 Sveža jaja u ljusci ne smeju sadržavati bakterije Salmonella vrste u 50 g. testenina sa dodacima. pogacice. Proteus vrste i Escherichia coli. pereci i devreci. više od 10.000 mikroorganizama u 1 g.000 kvasaca i plesni.000 kvasaca i plesni u 1 g. Escherichia coli u 0.000 mikroorganizama.000 mikroorganizama u 1 g. mlinci) ne smeju sadržavati u 1 g: više od 100. Cokolada u prahu mora odgovarati uslovima iz stava 1 ovog clana osim aerobnih sporogenih bakterija kojih ne sme sadržavati više od 1. sulfitoredukujuce klostridije u 0. Clan 44 Sve vrste testenina (obicna testenina. ni više od 200. ovsa. burek-pita. odnosno 1 ml: koagulaza pozitivne stafilokoke.000 kvasaca i plesni u 1 g.01 g. ni više od 10. krofne. kukuruza) ne smeju sadržavati više od 10. ni više od 200. Smrznuta lupana jaja ne smeju sadržavati bakterije Salmonella vrste u 50 g. Proteus vrste i Escherichia coli. punjene cokolade i cokoladni deserti. a u 1 g: više od 30. jecma. hlebne mrvice i ostali pekarski proizvodi) ne smeju imati više od 1.000 kvasaca i plesni.1 g. ni više od 1. kolaci (industrijski proizvedeni i proizvedeni od individualnih proizvodaca) i drugi proizvodi te vrste ne smeju sadržavati u 0. grisini. nugat. sulfitoredukujuce klostridije.1 g koagulaza pozitivne stafilokoke. Clan 46 Pune cokolade u tablama. Jaja u prahu ne smeju sadržavati bakterije Salmonella vrste u 50 g.01 g. pecivo. odnosno 1 ml.

000 kvasaca i plesni u 1 g. dražeji.1 g.000 kvasaca i plesni u 1 g. više od 1. lipoliticne mikroorganizme u 0. punjeni keks. lipoliticne mikroorganizme u 0. Kesten pire i žito sa orasima ne smeju sadržavati u 0. Proteus vrste i Escherichia coli u 0.000 mikroorganizama u 1 g.000 mikroorganizama u 1 g. više od 10.1 g: koagulaza pozitivne stafilokoke.1 g: koagulaza pozitivne stafilokoke. više od 1. Kolaci sa kremom i kremovi ne smeju sadržavati: koagulaza pozitivne stafilokoke.1 g. ne više od 50. 180 . ni više od 1.000 mikroorganizama u 1 g. gume za žvakanje. sulfitoredukujuce klostridije.Clan 47 Bombone. Clan 48 Mlecni industrijski kremovi u originalnom pakovanju i žele od surutke ne smeju sadržavati: koagulaza pozitivne stafilokoke u 1 g.000 mikroorganizama u 1 g. ni više od 30. Clan 51 Koncentrati za supe i koncentrati za supe sa dodacima ne smeju sadržavati Escherichia coli u 0. vafli. medenjaci).1 g. Proteus vrste i Escherichia coli. ni više od 100 kvasaca i plesni u 1 g.001 g.000 mikroorganizama u 1 g. više od 100. ni više od 100 kvasaca i plesni u 1 g.000 aerobnih sporogenih bakterija u 1 g. sulfitoredukujuce klostridije. ni više od 1. sulfitoredukujuce klostridije. sulfitoredukujuce klostridije. Proteus vrste i Escherichia coli.01 g. Proteus vrste i Escherichia coli u 0. Proteus vrste i Escherichia coli. keks (biskvit. oblande i drugi proizvodi te vrste ne smeju sadržavati u 0.1 g: koagulaza pozitivne stafilokoke. Proteus vrste i Escherichia coli. Clan 49 Sve vrste škrobova ne smeju sadržavati u 0.1 g: koagulaza pozitivne stafilokoke. Clan 50 Šecer ne sme sadržavati u 0.

000 kvasaca i plesni u 1 g. više od 50.000 mikroorganizama u 1 g. Clan 53 Nepasterizovano pivo ne sme sadržavati Escherichia coli u 1 ml. Majonez i senf ne smeju sadržavati Escherichia coii u 0.000 mikroorganizama i više od 10. Salate sa majonezom ne smeju sadržavati Escherichia coli u 0.1 g lipoliticne mikroorganizme u 0. sulfitoredukujuce klostridije i Proteus vrste u 0. Clan 54 Smrznuto voce i smrznuto voce u simpu ne sme sadržavati u 0.001 g. Clan 55 Sušeno voce ne sme sadržavati u 0.1 ml. sulfitoredukujuce klostridije.01 g. više od 200. ni više od 1. Pasterizovano pivo ne sme sadržavati Escherichia coli u 10 ml. Clan 56 Sušeno povrce ne sme sadržavati više od 200. ni više od 200. ni više od 10.000 mikroorganizama u 1 g. Proteus vrste i Escherichia coli.000 mikroorganizama u 1 g.000 mikroorganizama u 1 g. ni više od 50.01 g. ni lipoliticne mikroorganizme u 0. ni koagulaza pozitivne stafilokoke. lipoliticne mikroorganizme u 0. ni više od 100 kvasaca i plesni u 1 g.01 g Proteus vrste i Escherichia coli.1 g: koagulaza pozitivne stafilokoke. više od 100. 181 .01 g. Clan 52 Margarin ne sme sadržavati u 0.000 kvasaca i plesni u 1 g.lipoliticne mikroorganizme u 0.000 kvasaca i plesni u 1 g. Proteus vrste i Escherichia coli.000 mikroorganizama u 1 g.1 g: koagulaza pozitivne stafilokoke.01 g.

Clan 60 Pasterizovani proizvodi od voca. slani bademi i slicni proizvodi te vrste pakovani u limenke ili drugu hermeticki zatvorenu ambalažu ne smeju sadržavati u 0. Clan 58 Prženi kikiriki sa ljuskom. Nesterilni uzorci ne smeju sadržavati više od 300 mikroorganizama saprofita u 1 g. ni više od 100 kvasaca i plesni u 1 g.Smrznuto povrce ne sme sadržavati više od 500.1 g: koagulaza pozitivne stafilokoke. više od 10. ni više od 1.000 mikroorganizama u 1 g. ni više od 1. Proteus vrste i Escherichia coli.000 mikroorganizama u 1 g. po pravilu. sulfitoredukujuce klostridije. Clan 57 Ušecereno voce ne sme sadržavati u 0.000 kvasaca i plesni u 1 g. više od 100. Clan 62 182 .000 kvasaca i plesni u 1 g. više od 100. sulfitoredukujuce klostridije. ni više od 100 kvasaca i plesni u 1 g. više od 10. povrca i pecuraka koje se obraduju na temperaturi iznad 100°C moraju biti.000 mikroorganizama u 1 g.001 g. sterilne. razne se-menke i leblebije ne smeju sadržavati u 0.1 g: koagulaza pozitivne stafilokoke. sulfitoredukujuce klostridije. Proteus vrste i Escherichia coli.1 g: koagulaza pozitivne stafilokoke. li-politicne mikroorganizme u 0. sulfitoredukujuce klostridije.001 g. Proteus vrste i Escherichia coli. lipoliticne mikroorganizme u 0.000 mikroorganizama u 1 g. Proteus vrste i Escherichia coli. mak. Clan 61 Konzerve od voca.000 mikroorganizama u 1 g. orasi bez ljuske. povrca i pecuraka ne smeju sadržavati u 0. Clan 59 Prženi kikiriki bez ljuske.1 g: koagulaza pozitivne stafilokoke.

kvasce i plesni u 0. vocni sirupi i aromatizovani sirupi ne smeju sadržavati u 0. Proteus vrste i Escherichia coli. ni više od 100 kvasaca i plesni l p o' Clan 64 Puding u prahu ne sme sadržavati više od 1. ni više od 200 mikroorganizama u 1 ml. Proteus vrste.000 kvasaca i plesni u 1 g. Streptococcus faecalis i Pseudomonas aeruginosa u 100 ml.000 mikroorganizama u 1 g.1 g: koagulaza pozitivne stafilokoke. ni više od 100 mikroorganizama u 1 ml. Escherichia coli. više od 20. Clan 66 Osvežavajuca gazirana bezalkoholna pica ne smeju sadržavati Proteus vrste. koagulaza pozitivne stafilokoke.1 ml. ni više od 100 kvasaca i plesni u 1 g. odredenih kao najverovatniji broj. Clan 68 183 .Pržena kafa ne sme sadržavati u 0. ni više od 10 kolifornih bakterija u 100 ml. sulfitoredukujuce klostridije. kvasce i plesni.1 ml: koagulaza pozitivne stafilokoke. Clan 65 Vocni sokovi i osvežavajuci vocni napici ne smeju sadržavati u 0.1 g: koagulaza pozitivne stafilokoke. Koncentrovani vocni sokovi. sulfitoredukujuce klostridije.000 aerobnih sporogenih bakterija u 1 g. više od 100. Clan 67 Cajevi u suvom obliku ne smeju sadržavati više od 10. kvasce i plesni. Proteus vrste. Proteus vrste i Escherichia coli. više od 100 mikroorganizama u 1 ml. sulfitoredukujuce klostridije. sulfitoredukujuce klostridije. Clan 63 Kakao u prahu i mlevena kafa u vakumiranoj ambalaži ne smeju sadržavati u 0.1 ml: koagulaza pozitivne stafilokoke.000 mikroorganizama u 1 g. Escherichia coli. sulfitoredukujuce klostridije.

4 do 67 ovog pravilnika u pogledu mikrobiološke ispravnosti ne odgovaraju uslovima propisanim ovim pravilnikom. mogu te namirnice da sadrže.ako se upotrebe kao sirovina za proizvodnju masla.ako se termicki obrade na temperaturi od najmanje 70 °C u centru proizvoda. 55 i 56 ovog pravilnika .ako se upotrebe kao sirovine za proizvodnju testenina.Ako se mikrobiološkim ispitivanjem utvrdi da namirnice iz cl. te namirnice smatraju se mikrobiološki neispravnim. namirnice iz clana 42 st.ako se upotrebe kao sirovine za proizvodnju topljenih sireva ili ako se termicki obrade najmanje na temperaturi pasterizacije. 4. clana 42 st. 2 i 3. namirnice iz clana 25 stav l ovog pravilnika . 19. osim uslovima predvidenim u odredbama o sadržaju bakterija Salmonella vrste. 24 i 25 clana 26 tac. a imaju nepromenjena organolepticka svojstva. 3. 44. namirnice iz clana 26 tac. odnosno upotrebljavati kao sirovine za proizvodnju drugih namirnica pod sledecim uslovima: 1. 2 i 3 ovog pravilnika . namirnice iz cl. namirnice iz cl. 44. 43. odnosno 1 ml povecan do 50% u odnosu na broj mikroorganizama koji. mogu se obradivati. l. 5. 52. 14 i 15 ovog pravilnika . Clan 69 Ako namirnice iz cl.ako se termicki obrade na temperaturi od najmanje 70 °C u centru proizvoda. po odredbama ovog pravilnika. 52. 2. 6. 19. 184 . namirnice se ne smatraju mikrobiološki neispravnim ako je brojmikroorganizama i broj kvasaca i plesni u 1 g. 55 i 56 ovog pravilnika u pogledu mikrobiološke ispravnosti ne odgovaraju uslovima propisanim ovim pravilnikom. 5. 5. 15. koagulaza pozitivnih stafilokoka i sulfitoredukujucih klostridija. ako takve namirnice u pogledu mikrobiološke ispravnosti odgovaraju ostalim uslovima propisanim ovim pravilnikom. 43. 6. 2 i 3 ovog pravilnika . !. 17. 2 i 3. 6. 17. cl. namirnice iz cl. 13. Izuzetno od odredbe stava 1 ovog clana. 24 i 25 stav 2 ovog pravilnika -ako se termicki obrade najmanje na temperaturi pasterizacije. 14. 13.

Namirnice iz stava 1 ovog clana mogu se obradivati. Ill PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Clan 70 Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima u pogledu mikrobiološke ispravnosti kojima moraju odgovarati životne namirnice u prometu ("Službeni list SFRJ". 185 . odnosno za proizvodnju namirnica. i to pod kontrolom nadležnih organa inspekcije. 45/83 i 43/89). br. odnosno upotrebljavati kao sirovine za proizvodnju drugih namirnica samo u preduzecima koja ispunjavaju propisane uslove za termicku obradu. Clan 71 Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SRJ".

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->