P. 1
Uvod u biznis

Uvod u biznis

|Views: 154|Likes:
Published by Miloš Milisav

More info:

Published by: Miloš Milisav on Jan 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/13/2012

pdf

text

original

Uvod u biznis

1.Okviri za definisanje menadzmenta
Definiceje upravljanja: 1) Upravljati znaci Predvidjati, Planirati, Komandovati, Koordinirati I Kontrolisati(Anri fajol). 2) Proces kroz koji odabrana grupa ljudi usmerava sve zaposlene u kompaniji, prema zajednickom zadatom cilju(Masi I Daglas) 3) Koordiniranje razlicitih resursa u procesu planiranja, organizovanja, usmeravanja I kontrole usmereno prema zajednickim ciljevima(Kunc I O’Donel). -Upravljanje(menadzment), je proces Planiranja, Organizovanja, Motivisanja i Kontrole u pravcu postizanja određenih kompanijskih ciljeva. -Rukovodjenje(leadership) je alokacija ponašanja pojedinaca i grupa usmerena ka definisanim ciljevima kompanije(ovo je proces koji je uzi od upravljanja) -Usmeravanje(directing) je deo rukovodjenja,a oznacava upućivanje radnika na konkretan zadatak,koji ne mora da bude definisan ugovorom o zaposlenju.

2.Industrijski odnosi
Su socio-ekonomski odnosi u poslovno-radnom okruženju, čiji su osnovni činioci vlasnici kapitala, menadžeri, sindikati i radnici. Do kraja 19 veka industrijskih odnosa nije bilo jer nisu postojali njihovi osnovni cinioci. Nije bilo sindikata, a male fabrike stvorene industrijskom revolucijom imale su za direktora, vlasnika I poslodavca istovremeno. 1907. godi dolazi do razdvajanja privatnog vlasništva nad kompanijama od upravljaških funkcija. Najvazniji cinioci modernih inustrijskih odnosa su sindikati, ali i niz drugih elemenata određuje suštinu ind.odnosa: INSTITUCIJE: sindikati, sindikalni savezi, udruženja poslodavaca, pravne inst., obrazovne inst., arbitražne sl., vladina ministarstva,... LIČNOSTI: sindikalni predstavnici, službenici i funkcioneri sindikata, poslodavci, direktori, sudije, državni ministri,.. PROCEDURE: Ugovaranja, pregovori, posredovanja, disciplinski postupci, stečajevi, štrajkovi, sudski postupci,... KATEGORIJE: plate, radno vreme, uslovi rada, sadržaj rada, radni ugovori, vreme zapošljavanja, disciplina, ...

3.Razvoj organizacije
Jedan od prvobitnih oblika organizacije bio je sistem subkontraktora (podugovaranja):sastojao se od poslodavaca(koordinatora) I radnika, koji su radili u kucama ili svojim radionicama,vlasnik je sam nalazio kupce, I potreban material, I distribuirao gotov proizvod.Sustina ovog sistema je sto aktivnosti nisu obavljane u zajednickom prostoru,vec u kucama radnika,I sto su sredstva za rad bila vlasnistvo radnika,koji su kao podugovaraci radili za poslodavca.Poslovodja koji je koordinirao ovakvu aktivnost bio je “pra menadzer”. Pocetkom 20. veka razvili su se moderniji oblici organizacije:privatne kompanije, drzavne kompanije, jedinstvena trgovina, partnerstvo,multinacionalne kompanije, nacionalizovana industrija, kooperative, radnicke kooperative, odeljenje državne uprave, lokalna vlast.Najuniverzalniji oblik organizacije je kompanija.Moze biti drzavna ili privatna. Kasnije je donet Zakon o kompanijama 1948,a dopunjen 1989,koji daje menadzmentu vlast I legitimnu moc rukovodjenja.

4.Klasicne teorije

Anri Fajol ,francuski teoreticar,svoju teoriju zasnovao je na ogromnom iskustvu stecenom u jednoj kompaniji,za koju je radio citav zivot.Svoje radno iskustvo pretocio je u knjizi:”Generalni industrijski menadzment” 1916 godine. Fajol je menadzment definisao kao predvidjanje, planiranje, komandovanje, koordiniranje I kontrolu u procesu dostizanja kompanijskih ciljeva. U tom smislu on je utvrdio (6) kljucnih preduzetnickih aktivnosti: 1)tehnicke aktivnosti(proizvodnja), 2)komercijalne aktivnosti (kupoprodaja),3)finasijske aktivnosti (kapital),4) obezbedjenje (cuvanje imovine), 5)racunovodstvene aktivnosti (finansijske informacije), 6)menadzerske aktivnosti (planiranje I organizovanje). Fajol smatra da je prvih pet aktivnosti medjuzavisno I da su egzekutivnog karaktera.

1

14)esprit de corps(korporativni duh) podrazumeva harmoniju organizacije I razvijanje podsticanja timskog rada. koja bi svoju efikasnost zasnivala na naučnoj organizaciji rada i razvijenom sistemu informisanja slicno kao Tejlor.) Odrediti serije najbržih i najefikasnijih pokreta. 5)jedinstvo planiranja(jedinstveni plan za grupe aktivnosti koje imaju zajednicki cilj). Pretpostavke ove teorije su da je:Covek je po prirodi indolentan(egocentrican).Pojava ovog pravca ujedno oznacava stvaranje industrijske sociologije kao posebne nauke. 2.ravnodusan je u odnosu na ciljeve organizacije u kojoj radi. zahvaljujuci cuvenoj”Hotorn studiji”. 12)vreme uhodovanja zaposlenih(dovoljno dugo da bi u potpunosti shvatili posao koji ce obavljati I da bi se uspesno integrisali u organizaciju). bez ambicija je I ne voli odgovornost.Planiranje I organizovanje treba da bude potpuno nezavisno od prethodnih pet aktivnosti. 4.Hotorn efekat-elementi radne sredine nisu imali dejstvo na proizvodnost jer su međusobni odnosi u grupi bili veoma dobri i visok stepen usklađenosti interesa radnika i menadžmenta.pri cemu je izbegavao nedostatke klasicne I neoklasicne teorije.)Treba Eleminisati sve spore i nepotrebne pokrete.neodvojivo je od odgovornosti onoga koji naredjuje). Skola humanih odnosa javlja se posle otkrica uticaja drustvenih faktora na ponasanje radnika u procesu rada.) Treci princip je Kontrola rada i izvršenja radnih zadataka.) Proučiti vreme potrebno za obavljanje svakog pokreta.Teorije humanih odnosa (neoklasicne teorije) Dvadesetih godina proslog veka u Americi nastaje novi pravac pod nazivom humani odnosi.Majo je insistirao na zadovoljenju socijalnih potreba zaposlenih. 4)jedinstvo komandovanja(jedan naredbodavac-jedan izvrsilac). maksimalnom brzinom. 5. 9)piramidalna struktura upravljanja(od vrha ka podnozju organizacije). 3)disciplina(koja se utvrdjuje ugovorom izmedju poslodavaca I radnika).pre svega na uspostavljanju dobrih medjusobnih odnosa I na osecanju da su zaposleni vazan subjekt svake organizacije. Inzenjeri su u Cikagu proucavali dejstvo osvetljenja radnog mesta na produktivnost I utvrdili da ona ne zavisi od osvetljenja.) Drugi princip je sadrzan u jednom od prvih velikih radova “Upravljanje pogonom” da sav umni rad treba ukloniti iz pogona i obavljati ga u planskom odeljenju 3.8)centralizacija(neophodna zbog efikasnosti odlucivanja). 2.) Prvi princip se zasniva na proceni dnevnog učinka radnika.Ovi principi dozivljavaju I odredjene kritike od 60-tih godina pa do sada.Mekgregor smatra da su ovako definisani principi teorije X pogresni(principi tejlorizma) I da ova terija mesa uzroke I posledice.ali za razliku od Tejlora.tu efikasnost je moglo da dostigne veoma mali broj najizdrzljivijih radnika medju kojima je bio Holandjanin Smit.je tvorac ovih teorija. 3. Pri tome se upravljanje svodi na kontrolu. odsek industrijskih istrazivanja Hardvarskog univerziteta na kome je Elton Majo. 6)podredjenost individualnih interesa opstim interesima kompanije(Fajol smatra najtezim podrucjem upravljanja).Svoju teoriju zasnovao je na bazi iskustva stecenog visegodisnjim radom u celicanam “Midvejl”. 6.njegovog intenziteta I boje.Godine 1927. kažnjavanje i prinudu. a da ne naruši svoje zdravlje. Tejlor je objavio I metodologiju realizacije naučnog upravljanja u praksi:1.)Treba Odabrati radnike sa najvišim stepenom kvalifikacije za utvrđeni zadatak. Suština je u onome što on naziva “pošten dnevni učinak”-sav rad koji radnik obavi dnevno. 5.Tejlor je postavio sledece principe naučnog upravljanja: 1.radi samo koliko mora.Medjutim sve ovo nije imalo uticaja na produktivnost radnika pa je nazvano “Hotorn efektom”.)Treba Detaljno proučiti osnovne pokrete i operacije koje svaki radnik treba da obavi u toku rada.Teorija X i teorija Y Daglas Mekgregor. Frederik Tejlor je tvorac naučnog menadžmenta. 2)autoritet(pravo izdavanja naredbi. Teorija X predstavlja u osnovi klasican pristup problemu radne motivacije.ali u okvirima predvidjene discipline I pod kontrolom menadzera).7)novcana naknada za rad(trebala bi da bude prihvatljiva I za radnika I za kompaniju). 11)pravicnost(ljubazan I pravedan odnos menadzera prema zaposlenima).bio profesor poceo je sa istrazivanjima u odeljenju za testiranje releja-uvodjenjem novih elemenata u radnu sredinu sa ciljem povecanja motivisanosti za rad. 10)poredak(pravi covek na pravom mestu). Fajolovi opsti principi menadzmenta su (14): 1)podela rada(usmeravanje grupe ili pojedinca na odredjene specijalizovane aktivnosti). 2 . 13)inicijativa(svih zaposlenih je veoma pozeljna.Elton Majo je bio zagovornik stvaranja menadžerske elite.Posto je postavio granicu veoma visoko .Na osnovu svojih eksperimentisanja.

poslovna politika.) potrebe za sigurnoscu (na poslu. priznanje. mogucnost napredovanja. Tu spadaju: fizicki uslovi radne sredine. želja za moći. komuniciranje.) fizioloske potrebe (prirodne potrebe-san.)egzistencijalne potrebe. 2. kroz samokontrolu. za statusom I prestizom (zadovoljenje ega.)potrebe za socijalnim kontaktom i odnosima. u društvu). 2. bezbednosta na poslu.! T. hrana. u porodici.Teorija Y ima isti cilj kao I X -motivisanje ljudi ka postizanju ciljeva organizacije. Vrumov model je najcesce koristen za objasnjenje zadovoljstva poslom. sprečavaju nezadovoljstvo). vazduh. Iscekivanje Vrum definise kao uverenje pojedinca da je odredjeni cilj nuzan I dovoljan za postizanje drugog cilja (za njega važnijeg).Ostale teorije motivacije Postoji jos citav niz raznih teorija motivacije.gde je sustina da se svi faktori radne motivacije I zadovoljstva poslom mogu da svrstaju u dve grupe. 4. Alderfer. Vrednost jednog zavisi od valence drugih ciljeva. druženje.Motivaciona teorija dva faktora F.) drustvene potrebe (pripadanje grupi.okruzenja-konteksta. nezavisnosti. Osnovne varijable njegove teorije su:valenca. Hercberg.Teorija hijerarhije motiva i potreba Postoje shvatanja da su potrebe osnovni faktor motivacije. Prva grupa faktora zadovoljavaju potrebe pojedinaca za sopstvenim dokazivanjem.Suprotnost zadovoljstvu nije nezadovoljstvo.Prema teoriji Y ljudi su motivisani.vec nepostojanje zadovoljstva. Osnovna primedba je subjektivnost dobijenih rezultata. voda.dok se teorija X oslanja na eksternu kontrolu ljudskog ponasanja i primeni prinude. K. ljubav prema porodici. poseduju mogucnost razvoja. koje se medjusobno razlikuju.Ovim teorijama se zamera to sto svoje osnovne kategorije valencu I instrumentalnost.…) . samosvest i samoodgovornost.a druga grupa nezadovoljstvo. Maslou(1943).je postavio ovu teoriju.) potrebe za postovanjem.Motivatorni faktori ili faktori sadrzaja rada. 7. 8. I sposobni su da preuzmu odgovornost I usmere svoje ponasanje prema ciljevima organizacije.)potrebe razvoja. nulta i negativna valenca). kao faktor motivacije.Instrumentalne teorije motivacije Do danas je formulisano 14 razlicitih modela ovih teorija.vezana je za sam rad. U cilju primene torije Y Mekgregor se zalaze za:1)decentralizacija sistema odlucivanja.Korman: Koncepcija po kojoj se ljudi ponašaju na poslu u zavisnosti od 3 . Razlika je u tome sto teorija Y tezi da se to postigne na sto humaniji nacin. U te faktore spadaju: posao.2)obogacivanje I oplemenjivanje rutinskog posla.Jednu od najznacajnijih I najprihvacenijih teorija postavio je A.je predlozio svoju teoriju motivacije koja polazi od teorije Masloua: 1.Ovu teoriju empirijska istrazivanja nikad nisu potvrdila. 5. Najpotpuniju I najuverljiviju instrumentalnu teoriju dao je V. 3.Hercberg je zakljucio da se radi o dve potpuno razlicite grupe faktora od kojih jedna izaziva zadovoljstvo.istovremeno utvrdivsi njihovu hijerarhiju znacaja: 1.razlicito definisu I mere. Vrum: “Teorija iščekivanja”.pa je nazvana Kontekstualnim faktorima ili higijenskim(preventivni.3)ucestvovanje zaposlenih u procesu odlucivanja I konsultativni menadzment. 9. uzivanjem.) potreba za samopotvrdjivanjem (afirmacija određene ličnosti sa svim njenim kvalitetima i sposobnostima). Jedna od poznatijih je je Festingerova teorija kognitivne disonance.Prva grupa cine svi oni faktori koji izazivaju nepostojanje nezadovoljstva I obuhvataju sve faktore do onih(I njih) koji izazivaju zadovoljstvo. Po njemu Valenca je privlacnost odnosno afektivna orijentacija pojedinca određenom cilju-ishodu (pozitivna. usavrsavanje I sl. uspeh). Navedene grupe nalaze se u hijerarhiskom odnosu.Druga grupa faktora su faktori radne sredine. Suština ovih teorija je: Da motivaciju za rad I motivacione procese generalno posmatraju kao izabrano ponašanje. 3.drustveni uslovi radne sredine.sa sledecom strukturom potreba. iscekivanje I ishod. 10.…).Druga grupa obuhvata skup faktora koji izazivaju nezadovoljstvo pa sve do onih koji ne izazivaju nezadovoljstvo.Votson je kritikovao ovu teoriju tvrdeci da je Hercberg potpuno zanemario participaciju zaposlenih u upravljanju. distribucija plata.

7)briga o svim ljudima kompanije u kontekstu njihove licnosti. niti odlaze minut kasnije.moze se reci da je to. Svi konflikti rešavaju se 4 .pretpostavke koju imaju o sebi i o svojim sposobnostima.Kruzoci kvaliteta(quality circles). ciji su glavni cinioci: 1)Dozivotno zaposlenje (odmah po završetku škole pa do kraja radnog veka).2)sistem napredovanja I plata zasnovan na principu senioriteta (na osnovu dužine zaposlenosti u kompaniji). 11. Karakteristike Japanske prakse su:1)dozivotno zaposlenje.1)Garantovano je za samo 30% svih zaposlenih(samo za vrhunske strucnjake).material. Ukoliko pojedniac ima predstavu o sebi kao veoma produktivnoj osobi on ce nastojati da se u praksi tako I ponasa.2)kolektivno odlucivanje.Predlazu inovacije u radnom procesu(tehnicko tehnoloskom) kao I u sistemu menadzmenta I organizacije rada sa ciljem poboljsanja I unapredjenja kompanije. Međutim u praksi i nije baš sve tako. 6)mehanizam indirektne kontrole. Mekleland potvrdjuje postavke K.5)indirektna kontrola. 13.Teorija Z Pripada 80-tim godinama 20.5)direktni mehanizmi kontrole. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12.Imamo I angazovanje radne snage preko specijalizovanih agencija na vrlo kratak rok(2-3dana).U japanskim kompanijama vise malih inovativnih grupa(kruzoka kvaliteta) uspesno se povezuju I sinhronizovano deluju.Cetvrti nacin je da se radnicima daje alat.veka I primenjena je u japanskim kompanijama.čijim odlukama se bezrezervno veruje).nepostojanje sindikalizma(broj uclanjenih je veoma mali).2)Princip senioriteta se sve manje uvazava kada se odredjuje visina plata zaposlenih I njihovo napredovanje u sluzbi.To je vise teorija upravljanja a manje teorija motivacije.4)postupno napredovanje na poslu. Spajajuci ove dve prakse Ouci je dao karakteristike kompanije.ipak varijanta japanskog menadzmenta.Iako je Z-tip organizacije hibrid Americke I Japanske prakse.7)postovanje hijerarhije u procesu odlucivanja(oštra selekcija bira najbolje.kaze da je sustina teorije Z u tome sto pokusava da integrise Japansku I Americku menadzersku praksu.Japanski menadzment Vecina autora se slaze da je Sustina japanskog menadzmenta u industrijskim odnosima.4)Izrazeni licni interesi (koji su iznad interesa kompanije u meri u kojoj ne stete kompaniji).I uputstva I oni rade u svojim kucama.2)individualizam u odlucivanju.7)selektivna briga o zaposlenima.4) sistem postupnog napredovanja zaposlenih. Moj dom je moja tvrđava). 2)kolektivno odlucivanje.po svojim pretpostavkama suprotna teoriji X I Y.3)organizacija sindikata na nivou kompanije (koliko kompanija-toliko sindikata).tvorac teorije Z.blagovremeno snabdevanje proizvodnih traka (just in time)su neki od elemenata onoga sto se naziva “umetnost japanskog menadzmenta”. koja se naziva Z tipom organizacije(7):1) dugorocno zaposlenje. 5)umereno specijalizovana profesionalna karijera. proizvodnja bez gresaka-otpada(zero defect movement).Kormana kroz istrazivanje na populaciji direktora.niti pruža pomoć kolegama pri izvrsenju radnih zadataka).3)individualna odgovornost.6)specijalizovana profesionalna karijera.6)Nepostojanje identifikacije sa kompanijom(ne dolaze ni minut ranije.Evropski I Americki menadzment Zapadno-evropski odnosno americki menadzment (protestantska radna etika) karakteristike su(7): 1)individualizam (ne želi pomoc.zaposleni u pratecim sektorima rade na osnovu ugovora o skracenom random vremenu(do 4h).3)kolektivna odgovornost.Zaposljavanje ove takozvane marginalne radne snage je pozajmljivanje radnika na krace vreme od drugih kompanija.sposobnost I ucinak postaju prioritetni faktori. Vilijem Ouči.2)teznja ka brzoj karijeri (još od studentskih dana odabirom fakulteta pojedinac se sprema da zauzme visoku poziciju).7)briga za sve zaposlene u kompaniji ukljucujuci I njihove porodice.Glavne karakteristike prakticnog delovanja Americkog menadzmenta su:1)kratkorocno zadrzavanje zaposlenih u jednoj kompaniji.3)specijalizacija (dokazivanje u jednoj oblasti poslovanja po cemu postaju slavni I trazeni). moralni-kolektivni.3.4)brzo napredovanje u sluzbi.5)materijalna motivacija iznad moralne (materijalni motivi–lični.novac je najznacajniji motivator). Kompanijski sindikati. 3)individualna odgovornost. nastoje da postignu rezultate za koje smatraju da odgovaraju njihovom položaju i renomeu.6)nespecijalizovana profesionalna karijera.

Tajland-poljoprivredna proizvodnja.stvara osećaj važnosti i odgovornosti). 2. Malezija. zemlje rešavaju problem nezaposlenosti).Međutim Rusija I zemlje nekadasnjeg SEV-a bi trebalo da se okrenu istočnoj i jugoistočnoj Aziji iz dva razloga:da ne budu potpuno ekonomski i politički kolonijalizovane i da se okrenu kooperaciji i brzom razvoju koji im nudi istok.Da bi komapnija uspešno funkcionisala potrebno je razrešiti nekoliko problema: 1. Koreni japanskog menadžmenat se nalaze u Konfucijanizmu(mlađi treba da bude odan starijem) i Šintoizmu (potpuna odanost državi) 14.cini se prvi nacin. geo pozicija. Tri su načina za to:1. Ugovori o slobodnoj trgovini(FTA).SAD. Tajvan.Milioni proizvoda preplavljuju trziste.Problemi organizacije I menadzmenta Sustina ovog razvoja ogleda se u cinjenici da je moderna organizacija u stanju permanentne tenzije izazvane potrebom za neprekidnom diferencijacijom uloga u njoj I potrebom za sto vecim stepenom integracije razlicitih funkcija.. Filipini.severnoamericki ugovor o slobodnoj trgovini(NAFTA). Konflikt Japan-Amerika (Transplant fabrike-gde minimalni lokalni sadržaj mora biti 50% da bi zemlja porekla bila ona u kojoj je transplant).Kina. Dve grupe faktora su kljucne:Primarne prednosti (niska cena rada.) Koliko nivoa autoriteta treba uspostaviti? 4.Geoekonomika I menadzerska strategija ka rastu I razvoju Pod globalnom ekonomijom podrazumeva se ekonomija vodecih visoko razvijenih zemalja sveta kao sto su:Evropskih “velikih dvanaest”. 15.Azisko – Pacificki menadzment Zemlje A-P regiona koje se nalaze u brzom razvoju su:Koreja. Tajvan I mnoge druge zemlje postale plodno tlo za rasad japanskih kompanija (Japanci dobijaju jeftin rad.Prednost specijalizacije je bolja 5 . Propadanjem CCCP. Sredinom 60-tih godina japanske kompanije trazile su geografske prostore na kojima zive vredni ljudi a cena njihovog rada nije visoka. Drugi konflikt američki sindikat-japanski menadžment resen je selidbom u južne krajeve.Kanada. moderna tehnologija).Ovaj metod se naziva funkcionalnom specijalizacijom.doslo je do narusavanja ravnoteze izmedju istoka I zapada. japanci eksportuju citave fabrike u zemlje jeftinog rada..)U kojoj meri odlucivanje u organizaciji treba da bude centralizovano. Singapur i Indonezija) polako postaju vodeće zemlje u mnogim ekonomskim oblastima i ind.Ove zemlje su vodece ili ce to postati u svetu: Koreja-automobili i elektronska ind.) Do koje mere treba dopustiti specijalizaciju razlicitih uloga zaposlenih u kompaniji? 2.da ponekad osvoje veci deo trzista. One koriste ekonomski rat izmedju ove dve ekonomske sile. vredni ljudi. Hong-Kong I Singapurbankarstvo I finansije..Zapadna evropa I Sjedinjene drzave su se opredelile za kompletno ekonomsko osvajanje ovih drzava.generalni ugovor o trgovini(GATT). 16. U svom nastupu na svetskom trzistu ove zemlje se nalaze izmedju SAD I evropske zajednice.neformalnim razgovorima (participativni sistem odlučivanja.cime su japanci resili problem optuzbi amerikanaca da plasiraju svoje proizvode na njihovo trziste. odnosno decentralizovano? 1)Specijalizacija uloga se obavlja grupisanjem radnih zadataka koji su vezani za istu funkciju u organizaciji. Tajland.)da se pomešaju radne snage.gde su sindikati veoma slabi. Tako su Koreja. granama. Hong-Kong. Tajvan-elektronska(kompjuterska) Ind. 3. prodaja I ponekad menadzment proizvodnje 3)menadzment nije organizovan(divlji menadzment). Pojam geoekonomika je mnogo siri I podrazumeva sve postojece ekonomije u svetu. izražena radna kultura) i Komparativne prednosti (prirodni resursi.kulturna kolonizacija).) Do kog stepena treba standardizovati ponasanje pojedinaca I grupa u procesu obavljanja razlicitih radnih funkcija? 3. Suoceni sa mogucnoscu stvaranja konflikta.sto bi se moglo nazvati Makroakvizicijom. I to da se uradi kao ruske transplant kompanije u ovim zemljama-da budu van domašaja gramzivih ruku Zapada.4)menadzerske pozicije nisu jasno definisane( razuđeni tip menadžmenta). Malezija I Indonezija – proizvodnja plemenitog drveta. Najjednostavniji je.Indonezija-tekstilna ind. Osnovne karakteristike menadzmenta u ovim zemljama su:1)Proizvodnja je organizovana po principu subkontraktora(podugovaranja) 2)jedini segmenti menadzmenta su:marketing.) uz tehnologiju I znanje i ruska radna snaga.) da se preseli tehnologija i znanje uz lokalnu radnu snagu.Japan. Druga geoekonomska veza nastaje izmedju Rusije I bivsih socijalistickih zemalja istocne evrope I ostalog seta.

isto zavisi od vrste aktivnosti i veličine kompanije.) zahteva dodatnu kontrolu i razgranat sistem komunikacija kako bi se izbegle greške na nivou operativnog menadzmenta.proizvodnja.)dodatna koordinacija viših menadzerskih struktura kako bi se izbeglo da poslovne jedinice stave svoje interese iznad interesa kompanije.nabavka potrebnog materijala.Ovaj osnovni model moze imati vise varijacija sto zavisi od vrste kompanije I njene velicine. Ovakvu strukturu najcesce poseduju velike multinacionalne kompanije u čijem sastavu posluje više regionalnih kompanija koje kontroliše Geografska divizija. 3)Broj nivoa autoriteta zavisi od veličine i područja delovanja kompanije.velike organizacije decentralizovane.a manje upravljacku ulogu. Najveća mana je što sektori koji se stvaraju grupisanjem funkcija pre ili kasnije počinju da teže osamostaljenju.) ubrzava donošenje taktičkih odluka.To su pre svega naucne institucije. marketing.I neke oblasti vojne industrije. Finansije i ljudski resursi kontrolišu se od strane Štabnih funkcija matične kompanije.Mane su: mogućnost dominacije grupisanih interesa zaposlenih po funkcijama nad interesima kompanije. finansije I ljudski resursi.Mane decentralizacije su:1.Matricna organizaciona struktura Ovo je relativno novi oblik organizacione strukture. Slabosti ove strukture se ogledaju u mogućim konfliktima za alokaciju ljudskih resursa između istraživačkih timova.Matrična org.) osposobljava menadžere lokalnih jedinica da samostalno odlučuju o problemima koje najbolje poznaju.Menadzeri ovih timova imaju vise koordinirajucu. Male organizacije visokocentralizovane. 17.Glavna karakteristika matricne organizacione strukture je u tome sto ona kombinuje vertikalne linije komunikacije I autoriteta sa horizontalnim linijama. Dinamike rada(spoljnotrgovinska organizacija imace veci broj nivoa autoriteta od naucnoistrazivackog instituta). 19.Funkcionalna organizaciona struktura Vezana je za specijalizaciju uloga u kompaniji. To je ujedno I najvaznija prednost ovakve organizacije jer kombinuje relativnu stabilnost I efikasnost hijerarhijske strukture sa fleksibilnoscu I neformalnoscu organske kompanijske strukture. ostalo je kreativnost zaposlenih. 4)Stepen centralizacije(decentralizacije)odlucivanja.avio industrija. 2. Nastao je kao rezultat koordiniranja donosenja odluka u visokoslozenim kompanijama u kojima istrazivacko razvojni rad dominantna aktivnost. 3. tj. 2. Na taj nacin lakse se koordinira I harmonizuje njihov rad I postizu bolji efekti poslovanja cele kompanije.)zahteva dodatan broj menadžera koji su spremni za veliku odgovornost.mogućnost napredovanja na poslu i razvoj profesionalne karijere. Funkcionalni menadžeri obavljaju samo one aktivnosti koje podržavaju rad projektnih timova. kvalifikacijama odnosno prema slicnosti posla koji obavljaju.Tipicna funkcionalna struktura organizacije grupise sve aktivnosti u 4 osnovne funkcije: proizvodnja. Prednosti decentralizacije su:1.struktura je veoma decentralizovana. 3. Ove kompanije posluju samostalno. kao i mogućnost njihovog preteranog osamostaljenja.Ona deli jedinstvenu misiju kompanije u vise grupa subordiniranih ciljeva kompanije I tako snizava stepen njene integracije.organizacije sa specijalnom proizvodnjom vezanom za kosmicka istrazivanja.Te aktivnosti su:finansiranje. 18.Divizionalna organizaciona struktura Ukoliko komapanija ima visoko diverzifikovanu aktivnost koja je vezana za vise segmenata trzista ili je aktivna u vise zemalja ili regiona sveta onda je divizionalna struktura optimalan oblik organizacije.pa je zbog toga potrebno pojacati uticaj”top menadzmenta”(tipicna za Proizvodne kompanije).regrutovanje potrebnih kadrova.4)povecava radnu motivaciju mladih menadzera. 6 .)omogućava top menadžmentu da se bavi ključnim pitanjima.2)Standardizacija ponasanja je potrebna samo u onoj meri u kojoj se definišu okviri izvan kojih ne sme da ide. Ova organizaciona struktura omogućava decentralizaciju. ali se na tržište pojavljuju sa proizvodom razvijenim od strane matične kompanije koja kontroliše standarde proizvodnje i nastup na tržištu svoji “cerki kompanija” preko svoje Funkcionalne divizije. Glavna prednost ove organizacione strukture je sto se ljudi organizuju po timovima prema svom obrazovanju.

Način donošenja odluka je konsultativni.Glavni nedostatak ovog pristupa je sto teziste stavlja na aktivnosti menadzmenta.akcije). strukturu.a ne na rezultate. Razudjeni tip menadzmenta odgovara matricnoj organizacionoj strukturi I zahteva kreativne I multikvalifikovane ljude. Osnovna karakteristika je decentralizacija procesa odlucivanja I delegiranje ovlascenja na clanove poslovnog odbora kao I na ostale nivoe organizacije. motivisanje I kontrolu(POMK pristup). Karakteristika mu je I izrazena egalitarnost. materijalnih i psiholoških potreba zaposlenih sa ostvarenjem ciljeva organizacije.do sefova administrativnih odeljenja I poslovodja u proizvodnji. 22.struktri. Primena u matričnoj org. menadzera srednje linije(egzekutivne funkcije). Vezuje se za funkcionalnu org.Menadzment tipa “paukova mreza”(web) Ovo je gotovo potpuno decentralizovani tip menadzmenta.Proces menadzmenta Proces upravaljanja(menadzmenta) odvija se u vise faza.Piramidalni tip menadzmenta Ovo je najautoritativniji tip menadzmenta sa strogom subordinacijom.Ovaj tip menadzmenta je postavljen u horizontalnu ravan. Vrh upravljacke strukture gubi kljucnu upravljacku ulogu I dobija manje vise simbolicnu funkciju predstavljanja kompanije prema okruzenju. On se kao I sve menadzerske funkcije nalazi u istoj horizontalnoj ravni.Odlucivanje. Centar mreze predstavlja vrh kompanije koji ima uglavnom koordinirajucu funkciju. naredbodavne funkcije I informacije su jednosmerne I krecu se od vrha piramide(generalni director). autputi(rezulatat. za kompanije sa centralizovanim sistemom odlučivanja.Efikasnost od 100% moze biti postignuta visokim rezultatom u odnosu na visok resursni ulaz(planirani output uz minimalni input).upravljanje se moze smatrati procesom konverzije ulaznih faktora organizacije u rezultate. 23.Hijerarhije nema u smislu subordinacije.proizvod). Efektivnost 7 .Razudjeni tip menadzmenta(cluster) Ovo je skoro potpuno decentralizovan tip menadzmenta. Postavljen je u horizontalnu ravan. tj. Informacije se umesto jednosmerno odozgo na dole krecu u svim pravcima I smerovima.2)Organizovanje je faza procesa u kojoj se vrši alokacija zadataka i odgovornosti za izvršenje plana.Prakticne menadzerske aktivnosti mogu se definisati u cetiri faze:1)Planiranje je faza u kojoj se definišu ciljevi organizacije i u kojoj se vrše pripreme da bi se ti ciljevi dostigli. oni svoju moć mogu da prenesu na niže upravljačke nivoe.preko prve linije menadzmenta(clanovi poslovodnog odbora).ali se obicno svodi na cetiri:planiranje. strukturi koja teži decentralizaciji.3)Motivisanje je faza povezivanja socijalnih.Mrezni tip menadzmenta(net) Menadzment ovog tipa organizovan je na principu teniske mreze. Osnovni elementi funkcionisanja organizacije su: inputi(ulazi.20.Piter Draker je rekao da se delovanje menadzmenta sastoji u “sistematskom organizovanju ekonomskih resursa”.resursi. 21. Sva 3 elementa nalaze se svakoj fazi procesa upravljanja. direktori određenih sektora. Glavni nosioci vlasti u kompaniji su članovi poslovodnog odbora. Moć odlučivanja ravnomerno je raspoređena na sve nivoe menadžmenta. Karakteristike menadžera koje usmeravaju ka akciji ili rezultatu: Efikasnost je odnos rezultata(autputa) prema kolicini ulaznih resursa(inputa). ali može i funkcionalnoj org.4)Kontrola je osmatranje i ocena aktivnosti pojedinaca i grupa u kompaniji. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24.Prednost ovog tipa je u tome sto nema dupliranih naredbodavnih linija tako da se tacno zna ko za koje odluke snosi odgovornost.U tom smislu. Odgovornost je zajednička. Pogodan je za male I srednje kompanije koje zele brzo da reaguju u promenjivom turbulentnom okruzenju. Protok informacija je slobodan u svim pravcima I smerovima a odluke se donose zajednicki. strukturi ali može i u divizionalnoj. Ovaj tip menadzmenta je izrazito fleksibilan I adaptivan. Primeren divizionalnoj org. konverzija.Protok informacijam je u svim pravcima i smerovima. a upravljacke funkcije strogo su odvojene od izvrsilackih.organizovanje.

28.3)sposobnost rukovodjenja.Ono je sastavni deo njihove odgovornosti za funkcionisanje kompanije.7)moc brzog smirivanja konflikta I poremecaja. 6.2)smisao za alokaciju resursa.3.) razvoj mogucih alternativnih resenja (na osnovu dobro definisanog problema i prikupljenih podataka).6) primena solucije. ukoliko se vezuju za dugorocne planove kompanije.Planiranje Je prva ali I najvaznija faza procesa menadzmenta.4)da uspesno povezuje razlicite funkcije.4) testiranje modela.sto je veci broj mogucnosti.razmestenih u vremenu.a kroz proces analize.4.veca je mogucnost da je izabrana solucija prava. služi samo kao pomoć u odabiru 8 . odnosno. operativnih odluka.efektivnost je I efikasnost plus(maximalni output u okviru datih inputa).5)da poseduje moc zapazanja promena. Strateske odluke su dugorocne odluke kojima se utvrdjuje misija kompanije na trzistu.2.Ovo odluke se ne donose rutinski. Planiranje je po definiciji sistematski razvoj programa aktivnosti sa ciljem postizanja utvrdjenih poslovnih ciljeva.5) postavljanje “feed-back” mehanizma.je iskoriscenje koje rezultira profitom. evaluacije I selekcije anticipiranih mogucnosti.(razvoj plana-podsistemi planiranja).) definisanje ciljeva organizacije koji moraju biti jasni I za organizaciju dostizni. 25. Ovim modelom se ne odlučuje. Osnovni model odlučivanja sastoji se iz 7 faza: 1.) faza opredeljenja za optimalnu soluciju (kritična tačka).Moze se reci da su to odluke koje “servisiraju” proces strateskog I operativnog odlucivanja.2) konstrukcija matematickog modela sistema. Odluke mogu biti strateske.Sustina OI je u koriscenju naucnih modela za predstavljanje realne situacije.Tipovi odluka Odluke mogu varirati od onih koje su od vitalnog znacaja za kompaniju. dobro je imati takve tehnike koje ce pomoci u predvidjanju poslovne buducnosti. takticke -ukoliko se vezuju za kratkorocne planove kompanije. Osnovni model planiranja ima 5 faza: 1. Njima se definiše osnovni cilj kompanije.)razvoj odabrane alternative sa ciljem da se odabrana alternativa usmeri ka postizanju cilja organizacije. 4. 5.)Aktiviranje planova kroz kratkorocne I dugorocne. Adminastritativne odluke su obicno pratece odluke prilikom izvrsenja strateskih. Operativne (taktičke) odluke su kratkorocne I zasnivaju se na malom broju varijabli. Osnovni koraci u primeni OI su (6): 1)formulisanje problema vezanog za ceo poslovni sistem. 7. 2. analiza rizika I statisticka teorijia odlucivanja.) utvrdjivanje rezultata primene optimalne solucije (ukoliko su odstupanja veća kreće sve iz početka). Takticke I strateske aktivnosti. 26.)definisanje problema-problem zaista postoji I sadrzaj problema treba precizno odrediti.) spoznavanje mogucih posledica donosenja odluke (kritička tačka procesa odlucivanja).3) razvoj solucije iz modela. Planiranje je temelj svih ostalih faza menadzmenta. ovim odlukama se cesto definisu aktivnosti u pojedinim fazama ostvarivanja strateske odluke. Mnostvo operativnih odluka . 3.kako bi odluka imala visok stepen sigurnosti u pogledu ispravnosti I ostvarenja strategijskog cilja kompanije.5. Karakteristike efikasnog I efektivnog menadzera treba da budu:1)preduzimljivost.6)pregovaracke sposobnosti.Potrebna je detaljna analiza svih raspolozivih varijabli.odn.)prikupljanje relevantnih podataka-treba da pomogne da se odrede okviri resavanja problema.dovesce do ostvarenja strateskog cilja kompanije. 27.Mogu biti u vezi sa definisanjem organizacione strukture kompanije ili sa uspostavljanjem linija autoriteta I informacija.) Izbor najbolje alternative za postizanje cilja se postize pazljivom analizom mogucnosti I putem postupne eliminacije.Sredstva alati odlucivanja Posto se vecina odluka donosi u uslovima relativnog rizika I neizvesnosti. U OI spadaju: mrezna analiza.Odlucivanje Odlučivanje u kompaniji je uglavnom kompetencija menadžera. pa do onih koje se donose rutinski I imaju relativno mali znacaj u poslovanju kompanije.) implementacija solucije (provera u praksi).)Utvrdjivanje svih mogucih puteva postizanja definisanih ciljeva. Operacionalna istrazivanja (OI) sastoje se iz mnostva tehnika za primenu naucnih metoda u resavanju slozenih problema u organizaciji.

Prvo slovo T stoji za opasnost.politickih I socijalnih trendova .gornji levi kvadrant-poslovanje je u zizi traznje I iskustvo je veliko.)niko ne sme da nameće svoju ideju. U novije vreme koristi se Elektronska Delfi tehnika.) nijedna ideja nije besmislena.Odgovori na pitanja dobijaju se analizom cetiri kljucna faktora: Snage (Strengths)povećanje obima proizvodnje.gornji desni kvadrant-traznja proizvoda kompanije je velika.) svako može da da samo jednu ideju. Pogodna je kada se odluke donose u nizu u kome svaka odluka bitno utiče na sledeću.Tows matrica Pocetkom osamdesetih godina Hajnc Vajrih je razvio TOWS matricu koja analizira iste faktore kao SWOT analiza samo poredane obrnutim redosledom. “Drvo odlučivanja” je često primenjivano sredstvo u procesu odlučivanja-to je u stvari mapa mogućih rešenja u različitim fazama odlučivanja. 3. 30.)niko ne rukovodi sastankom.Treba utvrditi pozicije kompanije u odnosu na iskustvo (ukupni volumen poslovanja od osnivanja pa do dana pozicioniranja). Prva slova naziva ovih faktora cine I naziv ove analize SWOT. Delfi je tehnika za podršku odlučivanju i sastoji se iz više faza: 1.) treba odabrati eksperte za određenu oblast.Swot analiza Korporativno planiranje je stratesko planiranje kojim se utvrdjuje dugorocna poslovna politika celokupne organizacije.SO strategija.koja suprostavlja snagu kompanije opasnostima koje dolaze sa trzista.Upravljanje prema ciljevima(MBO) 9 .kao I kroz osmatranje aktivnosti konkurencije.kada je kompanija izlozena opasnostima. 2.ekonomskih. 31.) analiza primljenih ideja koju obavlja poslovodni odbor ili koordinatorski tim.)nisu dozvoljena pitanja ni rasprave vezane za ideje.kao I u odnosu na stopu rasta poslovanja (tj. u slobodnom prevodu borba misljenja ili borba ideja(mozdana oluja). Da bi se breinstorming razlikovao od debate potrebni su sledeci uslovi: 1.) treba jasno formulisati zahteve na koje eksperti pismeno odgovaraju. Breinstorming je veoma moderna tehnika odlucivanja u kojoj ucestvuje veci broj ljudi.Proizvod planiranja je strateski plan na 5-10 godina.jer smatra da se stratesko planiranje prvo preduzima upravo u kriznim situacijama. 5.Prema ovoj matrici cetri alternativne strategije su moguce:WT strategija. 4.Mogucnosti I opasnosti okruzenja (trzista) sagledavaju se kroz analizu tehnoloskih. 2)Koji faktori okruzenja kompanije mogu bitno uticati na njenu buducnost?Svodi se na sagledavanje svih mogucnosti uspesnog delovanja kompanije u okruzenju. 2.Pozicioniranje kompanije prema modifikovanoj BCG matrici Pre nego sto se krene u stratesko planiranje.Oriiginalna BCG matrica pozicionira kompaniju u odnosu na rast trzista I deo trzista koje kompanija zahvata.donji levi kvadrant-veliko iskustvo ali potraznja za proizvodima se smanjila.ukoliko menadzment uspe I da je razvije).izvoz na nestabilono politicko trziste je slabost kompanije). kada se tezi maksimalnom smanjenju slabosti I opasnosti.kojom se snagom kompanije maksimalno iskoriscavaju sve mogucnosti na trzistu (ova je i najpoželjnija. Mogucnosti (Opportunities) kompanije I Opasnosti (Threats) okruženja koje joj prete. Slabosti (Weaknesses)-izvoz na tržište sa nestabilnom političkom situacijom. Raspored po kvadrantima!Donji desni kvadrant-najnepovoljnija pozicija. 29. 32.ali ima mnogo manje ucesnika I ideja u “jednom krugu”. 3. ST strategija. tražnju proizvoda ili usluga).potrebno je jasno pozicionirati kompaniju na trzistu na kome ona deluje.ali I na otklanjanje opasnosti koje mogu da se pojave iz tog okruzenja(OT).Sa ciljem odredjivanja potrebne strategije planeri organizacije moraju razmatrati dva kljucna pitanja:1)Koji je trenutni ucinak kompanije na trzistu?Dobice se procenjivanjem snage I slabosti(SW) kompanije(povecanje obima proizvodnje je snaga kompanije. Kada se ovi parametri utvrde onda se na BCG matrici moze sa prilicnom sigurnoscu utvrditi pozicija kompanije na trzistu a u odnosu na konkurenciju.najbolje odluke. (prednosti ove tehnike su kod donosenja strateških odluka-naziru se slabosti vrlo rano).ali njeno iskustvo je malo. WO strategija-kada se tezi smanjenju slabosti I maksimalnom povecanju mogucnosti kompanije.koja je znatno brza.

U ovoj fazi menadzment kompanije u tesnoj saradnji sa “trecom stranom” postize saglasnost u pogledu ciljeva RO.a ne strateskog.3) oslobađanje latentne energije i kreativnosti kompanije. Ovaj princip je uspostavio I dao mu ime Piter Draker u svom poznatom delu”Praksa menadzmenta”.) faza je dogovor o ciljevima RO programa.5) stvaranje mogucnosti razvoja menadžmenta u kontekstu rešavanja stvarnih org. Najvaznije karakteristike(3): 1) usmeren je na rezultate(proizvod sistema) a ne na aktivnosti (proces sistema).Ovo je jedan od kljucnih principa strateskog menadzmenta. S druge strane promena je stanje u kome ljudi eksperimentisu novim ponasanjem. 3.) utvrdjivanje mera rezultata grupa I pojedinaca (koliko će se proizvoditi) 4.pa se na taj nacin cilj moze potpuno izostaviti. Vrši se analiza odstupanja učinka od operativnih planova. kao i odstupanja od očekivanih ciljeva poslovnih jedinica i individualnih ciljeva menadžera.kako bi se postigli zadati ciljevi RO.vec I u drugim sektorima. tj.Upravljanje prema ciljevima (Management by Objectives – MBO).)preliminarna faza sastoji se u utvrdjivanju potreba promena u organizaciji.)Aktiviranje plana RO (kontrolu vrši top menadžment zajedno sa ekspertom koji deluje kao agens promena.taktickog planiranja. 34. grupisanja I struktuiranja aktivnosti(šta se radi) 2. Njegova uloga je usaglasavanje (integracija) individualnih ciljeva menadzera (zarada. indirektno usaglašavaju svoje sa ciljevima strateškog plana cele kompanije (slika).RO pociva na ljudskim resursima I pokrece se u trenutku kada se narusi harmonija delovanja pojedinaca I grupa u organizaciji. rast). problema.organizaciju posmatra oslobodjena raznih uticaja sa strane kao I iz organizacije). Javlja se tehnika koja pomaže delovanje MBOtehnika lične i zajedničke procene učinka. Ukoliko se utvrdi da su neophodne. Efekti RO (7): 1)osposobljavanje organizacije da se prilagodi promenama u okruženju. Ukoliko se pojave poteškoće u realizaciji RO plana potrebne su korekcije plana. Ciljevi mogu biti povecanje profita. 33. 2)stvaranje org.Organizovanje je jedan od procesa konverzije.obicno se promena vrsi dodavanjem nove sekvence na vec postojeci plan.)podele I alokacije uloga a na osnovu grupisanja I struktuiranja aktivnosti(Ko će šta da radi).Posle toga treba utvrditi dokle se stiglo na putu prema utvrdjenim ciljevima. Poslovne jedinice predstavljaju sponu izmedju kompanijskih I individualnih ciljeva menadzera. Razlika izmedju organizovanja I organizacije? Prvo je proces a drugo socijalno grupisanje.Odredjuje se angažovanje tzv.6) stimulisanje kreativnosti na svim 10 .Tamo gde je nemoguce izmeriti ucinak.Akcioni plan ima obelezja operativnog.3) tezi povecanju ucinka menadzera.) Finalna fazaRevizija ciljeva i planova. Menadžeri svoje individualne ciljeve postižu kroz realizaciju ciljeva poslovnih jedinica. (može se desiti da je potrebno ozbiljno redefinisati ciljeve).Meri se ucinak ne samo menadzera u proizvodnji.ili potpuno uklanjanje tog dela aktivnosti iz plana. top menadžment utvrdjuje ciljeve promena I razvojni program koji do njih dovodi. ciljeva od strane zaposlenih.a na scenu stupa menadzerski tim sa zadatkom da uspesnije upravlja novim poslovima.2) razvija se kroz proces korporativnog planiranja prevodeci zajednicke ciljeve u individualne ciljeve menadzera.Prestaje potreba za “trecom stranom”.sociologije.) Cetvrta (akcioni plan) faza je trenutak planiranja sadržaja svake pojedinačne aktivnosti. 2.Organizovanje (put!) Organizovanje se pre svega vezuje za aktivnosti.RO se obavlja u vise faza: 1. Ukoliko je potrebno obavlja se dodatna obuka menadžera.Agens promena treba da napravi ekspertizu svih konkretnih sadrzaja rada I da u smislu njihovog efikasnog izvrsenja.Organizacija je proces koji se sastoji od(4):1. 4. 6. osvajanje veceg dela trzista. 5.) faza analize I dijagnoze (Inicijativu preuzima agens promena koji predlaze metode za prikupljanje potrebnih informacija I strategiju razvoja-metode su intervju i ankete na osnovu kojih menadzment uz pomoc agensa promena postavlja dijagnozu). agens promena (ličnost koja je neutralna.utvrdjuju se standardi merenja napora koje menadzer ulaze prilikom obavljanja posla. 3.) definisanja.Prvo se ne moze objasniti van konteksta drugog. napredovanje) sa ciljevima organizacije(profit.Razvoj organizacije To je proces prilagođavanja organizacije permanentnim promenama koje se dešavaju u njenom okruženju.primeni svoja znanja u oblasti bihevioristickih nauka(psihologije.Glavnu ulogu akcionog plana opet ima agens promena.poboljsanje radne motivacije I slicno. strukture koja podstiče kooperaciju.) utvrdjivanje pravila I sistema rada (kako će se raditi).4) poboljšanje razumevanja org.sociologije rada).

Informacije se mogu podeliti u formalne (sluzbene)-visok stepen pouzdanosti(kada se radi o odlucivanju) I neformalne (glasine)-nizak stepen pouzdanosti.informacije idu ka I od koordinatora koji se nalazi u centru mreze). 35.To su najcesce informacije izmedju raznih odeljenja odnosno sektora organizacije.Formalna komunikacija u okviru organizacije.7) povećanje stepena integracije menadžera u radne timove. koje treba da budu dostupne samo top menadžmentu od inf.3) ličnost i kvalifikacija radnika.To su informacije tehnicko tehnoloskog karaktera. 36.Ovo je sustina MBO.organizacija komuniciranja. U tom smislu mogu biti interne ako dolaze iz same organizacije I eksterne ukoliko dolaze iz organizaciskog okruzenja. Umesto da pojedinac obavlja kompletan posao. koja je jedan od najznacajnijih cinilaca dobre organizacije.menadzeri salju informacije u vezi poslovne politike. ali se vremenom pretvara u neefikasnost prouzrokovanu fizičkim i mentalnim zamorom. razvoj odredjenih vestina koje pomazu boljem iskoristenju vremena(brzo citanje na primer). transmisije I interpretacije ideja. Podela rada u pocetku povećava efikasnost jer uska specijalizacija povećava veštinu rada. Osnova ucinka svakog rada je u upravljanju vremenom.molbe.Organizovanje ljudskih resursa Pravilna alokacija ljudskih resursa znaci I efikasnu podelu rada. cinjenica.sugestije.I na taj nacin eliminisu dosadu iz radnog prostora.planova. Lateralna komunikacija podrazumeva protok informacija preko cele organizacije.5) stil upravljanja nadređenih. strukture – dvosmerno se obavlja. Komuniciranje je proces kreiranja. 2) organizaciona kultura. 11 . Podela se moze izvrsiti I na osnovu prostora sa kojeg informacije dolaze. Neke od mogucnosti su: planiranje koristenja vremena (prioriteti i eliminacija beskorisnih aktivnosti kojima se troši vreme). tj. njihova međusobna razmena između dve ili više ličnosti.Komunikacije u organizaciji Jedan od kljucnih problema koje treba resiti u procesu organizovanja je komunikacija u organizaciji. Menadzeri mogu na nekoliko nacina poboljsati stepen iskoristenja svog vremena.4) praćenje potreba saradnika na poslu. 6)uticaj kolega. Podela rada je rastavljanje konkretnog radnog zadatka na manje operacije i njihova raspodela između članova organizacije.Postoji nekoliko tipova komunikacionih mreza: oblik tocka (najcentralizovaniji-funkcionalna org.moze se posmatrati sa tri aspekta:Mediji komunikacije. Smatra se da je efektivnost rada svakog pojedinačnog učesnika u procesu rada direktno uslovljena njegovim upravljanjem sopstvenim vremenom. misljenja I osecanja. delegiranje zadataka na nize administrativne strukture I sluzbenike (kooperativnost menadzera). Faktori iskorišćenja vremena (6):1) Priroda posla (da li radi sam-vreme raspoređuje po sopstvenoj proceni potreba.koje se vezuju za konkretne radne zadatke. postavljanje kratkorocnih ciljeva I odredjivanje prioriteta.a ne samo za fizicki rad. ili u grupi-vreme podređeno potrebama učinka. koje se distribuiraju na sve nivoe organizacije.dosadom. vise pojedinaca obavljace pojedine delove tog posla. salju odozgonadole. Podelu rada je bolje vezati za radnu grupu(tim) nego za pojedince.a Lancani I Y (centralizovani tipovi koji se srecu u divizionalnim i funkcionalnim organizacionim strukturama sa piramidalnim ili net (teniska mreza) tipom menadzmenta. jer grupe pomiruju potrebe specijalizacije sa potrebama za multikvalifikovanim radnicima.Ovo je sub-proces koji treba da prati organizovanje.struktura sa piramidalnim tipom upravljanja.I visekanalni tip (najdecentralizovaniji matrična org. kruzni tip (decentralizovan). Vertikalna komunikacija –karakteristicna za centralizovane org. Selekcija informacija je neophodna (odvojiti inf.instrukcija. Ako pojedinac radi u novoj kompaniji-imace niz nepredviđenih situacija uticaće na njegovo iskorišćavanje vremena.Upravljanje vremenom Upravljanje vremenom je sastavni deo faze organizovanja u procesu upravljanja kompanijom. 37.vestina komuniciranja.zalbe odozdo-nagore. struktura sa klaster tipom upravljanja).pojedinac mora da prati propisano iskoriscavanje vremena.nivoima organizacije u rešavanju problema. ili ako radi u kompaniji sa iskustvom-upravljanje vremenom nije teško jer su zadaci I poslovi davno utvrđeni i provereni.Iskoriscenje vremena je podjednako vazno I za menadzerske strukture.a zaposleni svoje ideje.

Raspon menadzmenta se cesto naziva I rasponom kontrole.to ce sa manje pojedinaca uspesno rukovoditi.) Geografska udaljenost (manja udaljenost-raspon širi I obrnuto). 4.I ponasanje koje se nagradjuje.) složenost funkcija (što su aktivnosti složenije to je teže i efikasno upravljati većim brojem ljudi).) Koordinacija (sinhronizacija aktivnosti svojih radnika-što više vremena menadzer provede u koordinaciji aktivnosti svojih subordiniranih to je raspon menadzmenta manji). modifikacije ponašanja – ovaj koncept zasniva se na podsticanju određenog ponašanja.odnosno placa. Tako pojedinac teži da ponavlja ono ponašanje koje se nagrađuje-pozitivno pojačanje. 2.) jasno upozoriti radnika šta čini pogrešno. 3.Raspon menadzmenta Poslednji od kljucnih cinilaca uspesnog organizovanja u procesu organizovanja je raspon menadzmenta. održavanja i podsticanja takvog ponašanja koje je usmereno ka postizanju odredjenih radnih ciljeva.Raspon je obrnuto srazmeran vremenu planiranja).dok će dominantna biti ona koja je najprimerenija trenutnoj organizacionoj situaciji. odgovornosti. širina područja uticaja pojedinog menadžera -odnosno broj pojedinaca koje kontrolise svaki menadzer pojedinacno. r. 4.pa prema tome motivaciju mozemo podeliti na materijalnu I moralnu. prema tezini posla I prema odgovornosti.Motivisanje Ljude treba motivisati nudeci im da rade ono sto se nagradjuje. tj. prema kvalifikacijama. Centralni problem je pitanje broja pojedinca koje jedan menadzer moze uspesno kontrolisati. Najbolje je koristiti kombinaciju više strategija .) uvek nagrađivati dobar rad i kažnjavati nerad kako bi se radnici uverili da je menadžment ozbiljan za pozitivne promene. pripadnost i samopotvrđivanje). Treca strategija je osmisljavanje I obogacivanje posla (cilj –smanjenje dosade na radnom mestu. a da eliminiše ono koje se kažnjava-negativno pojačanje.Najveci problem menadzmenta je spajanje potrebnog sa ponasanjem koje se nagradjuje. Raspon menadzmenta je domen moći svakog menadžera. Svaki program promene ponašanja koji pretenduje da bude uspesan mora imati sledeće elemente: 1. koji postaju primarni. ovaj problem se cesto ne resava. Kazna je manifestacija posledice nepoželjnog ponašanja.)Sličnost funkcija (sto je stepen sličnosti funkcije veći-raspon širi).Druga strategija je stav menadzera prema zaposlenima (pozitivan stav menadžera. Svaka strategija ima za cilj da zadovollji potrebe clanova organizacije a kroz odgovarajuce organizaciono ponasanje.38. 12 . 5. pojedinaca mali-menadžer neefektivno troši svoje vreme na njihovo usmeravanje. 3. Iako je veliki. pojedniaca veliki-menadžer ne moze efikasno da ih sve usmerava i kontroliše. prema medjuzavisnosti poslova. da se identifikuju sa kompanijom. u smislu da su radnici vredni. Moralni motivi se mogu nazvati i kolektivnim.jedan od nacina je Rotacija sa posla na posao). a materijalni – ličnim. Motivacija je proces pokretanja ljudske aktivnosti koja se usmerava prema postizanju određenih ciljeva. 2. prema radnom iskustvu. Formula za izračunavanje mogućih odnosa između menadžera i subordiniranih pojedinaca: C=n x (2*n/2 + n -1). Kritika: zapostavljaju se odnosi van organizacije. 4. Kako bi odredili optimalan broj ljudi kojima uspesno moze upravljati jedan menadzer. 2.odnosno placa. ukoliko je br.) kažnjavati radnika diskretno. 1.Cetvrta strategija zasniva se na konceptu tzv.Ukoliko je br. Radna motivacija podrazumeva ukupnost različitih metoda i procesa izazivanja. Nagradjivanje za rad moze biti materijalno I moralno.Ponasanje ljudi se moze podeliti na potrebno ponasanje da bi se ostvarili ciljevi kompanije.) utvrditi različite nivoe nagrađivanja za različit kvalitet učinka. Dobra komunikacija izmedju menadzera I njemu subordiniranih struktura obezbedjuje zadovoljenje elementarnih ljudskih potreba (sigurnost. 39.) Planiranje (Sto vise vremena menadzer provede u planiranju . požrtvovani. Prva strategija motivisanja je komunikacija.pod obogacivanjem posla se podrazumeva uvodjenje motivatora u radni proces. n-broj subordiniranih pojedinaca. Faktori koji utiču na raspon menadžmenta(5): 1. pre svega treba ljude grupisati prema slicnosti posla koje obavljaju. a u zavisnosti od posledica koje takvo ponašanje proizvodi. r. nadzora I r. autoriteta. 40. 3.delovaće motivirajuće na radnike). kao i to što se izračunavaju potencijalni a ne stvarni odnosi.Strategije radne motivacije Menadzeri koriste razlicitu strategiju da bi motivisali ljude na rad.

prva I poslednja faza menadzmenta – neraskidivo su povezani(sijamski blizanci procesa menadzmenta).na osnovu ovog poređenja menadzment utvrđuje rezultate poslovanja. kao I preduzimanja korektivnih akcija naziva se kontrolnim procesom. Sta sve podrazumeva pod naporom? Zbir svakojakog fizickog I mentalnog naprezanja.) anketiranje radnika odnosno trazenje njihovog misljenja o tome sta ih motivise za rad (najlakše primeniti-upitnik.) Procenjivanje ponasanja radnika u izmenjenim radnim situacijama (isti rad . vrlo visoko.Motivacioni ciklus Motivacioni ciklus se sastoji iz tri faze. kao I svih ostalih neprijatnih faktora u procesu rada.Prva faza je nastajanje motiva odnosno pokreću se aktivnosti zaposlenih ka ostvarenju određenog cilja.).ankete).jer se u oba slucaja gubi efikasnost rada.u Drugoj fazi aktivnosti proizvodi se odredjeni učinak. Greška ako su norme postavljene vrlo nisko.Ovaj proces odvija se u 3 faze: 1.posto je nemoguce ustanoviti univerzalnu jedinicu za merenje ucinka.Kontrolni proces Predstavlja utvrdjivanje I merenje odstupanja kao I preduzimanje korektivnih akcija. 3.od broja 1”potpuno sam nemotivisan”. što opet proizvodi motiv i tako se zatvara krug-ciklus ponovo počinje.koji pored uobicajenih podataka ima I sedmostepenu skalu. Kontrola je aktivnost omogucavanja da se stvari dogode kao sto je planirano.I tu se javlja prvi problem.do broja 7 ”veoma sam motivisan”).koji u svojoj finalnoj fazi zavrsava nezadovoljstvom radnika. Procena se vrši posmatranjem ili nekom matematičkom metodom(multivarijantna analiza) po sakupljenim informacijama putem intervjua.6)standardi motivacije(menadzment se opredeljuje za programe 13 .zbog permanentne napetosti u kojoj se nalaze radnici.Utvrdjivanje I merenje odstupanja.kako bi se na vreme preduzele korektivne akcije.Normiranje rada je veoma osetljivo podrucje delovanja menadzmenta. Prilikom odredjivanja dokle treba ići sa negativnom motivacijom radnika vazno je utvrditi koji nivo napora radnik moze da izdrzi.a u odnosu na konkurenciju). 44. Jedan od setova standarda(General Electric) (8): 1)standardi profitabilnosti(utvrdjuje se koliki profit treba kompanija da ostvari u odredjenom vremenskom periodu). Potrebno je utvrditi jedinicu za merenje učinka.Da bi se moguca “skretanja sa puta” jasno uocila.Kontrola Planiranje I kontrola.Zato je potrebno uraditi mapu kretanja I dosledno se drzati zacrtane putanje ka cilju.) Merenje ucinka odnosno onih elemenata ucinka koji su pod njegovom direktnom kontrolom (najegzaktnija ali ne i najpouzdanija).4) standardi vodeće pozicije(odredjuju sta treba uraditi da bi kompanija stekla vodecu poziciju na trzistu u smislu lansiranja novih proizvoda). 43.pa tek onda da odluci do koje ce mere ici sa motivacionim ciklusom.) merenje ucinka na svakoj radnoj poziciji (predstavlja ukupan učinak organizacije. na istim mašinama.znacaj planiranja se gubi.Ukoliko se jasno ne definise pravac akcije da bi se dostigli planirani ciljevi. isti radnici. Stepen poteškoća utvrđivanja jedinice merenja učinka zavisi direktno od samog zadatka pojedinca.5)standardi razvoja ljudskih resursa(utvrdjuju se programi selekcije. 42. će drugačije ispunjavati u različitim uslovima. monotonije I zamora. 2. 2. tj. Menadzer mora da sagleda sve neprijatne aspekte.obuke I edukacije ljudi koji su potrebni kompaniji da bi uspesno poslovala). Merenje motivacije U jednoj raspravi na London School of economics(1984) definisana je metoda sa tri osnovne tehnike merenja motivacije: 1.a u Trecoj fazi javlja se zadovoljstvo radnika učinkom pošto je posledica učinka određena nagrada-novac.2) tržišne pozicije(utvrdjuju mesto kompanije u segmentu trzista u kojem kompanija deluje.potrebno je razviti metode kontrole.) uporedjivanje izmerenog ucinka sa utvrdjenim standardom (predstavlja kljucnu fazu u procesu kontrole. Standardi ucinka mogu se postavljati u raznim oblastima I na razne nacine.regrutovanja. U poslednjoj fazi ponekad dolazi do nezadovoljstva.3)standardi produktivnosti(utvrdjuje se koliko svaki segment organizacije treba da proizvede u datom vremenskom periodu).Zbor toga svaki radni zadatak ima svoju jedinicu merenja ucinka.41.

3. Razviti svest da kontrola nije nešto represivno i negativno) 48. 4. 3.Problem nesklada izmedju postavljenih standarda I ucinka treba tražiti u drugim fazama menadžmenta. Transformaciju cini vise faza neophodnih da bi se resursi pretvorili u proizvode.) Menadzeri moraju uspostaviti takav proces kontrole koji je razumljiv svakom pojedincu u organizaciji.razvoja pozitivnih stavova zaposlenih prema organizaciji. 46. Totalna moć menadžera predstavlja zbir pozicione moći(stečenu pozicijom u kompaniji) i lične moći (moć koja je prirodno data). 2.)kontrola u toku rada(podrazumeva stalnu kontrolu ne samo ljudi koji rade. 2)stvaranje licnog imidza eksperta u oblasti u kojoj deluje. Stepen lične moći utiče i na razvoj pozicione moći.) Da bi kontrola bila uspesna treba utvrditi standarde I mere za utvrdjivanje sta je ispravno a sta ide mimo predvidjenih okvira aktivnosti (različiti standardi za različite poslove). Koliko ce kontrola rada ljudi(ne I tehnologije) biti uspesna zavisi od moci onoga koji tu kontrolu obavlja.imati svest o tome da menadzer ima vlast).kao sto su u Srbiji “Sluzba za platni promet”. 4)Isticanje zavisnosti ostalih clanova organizacije od menadžera (clanovi organizacije moraju u svakom trenutku.utvrdjuje se kodeks organizacionog ponasanja). a ne samo kontrolisanje ljudi.) predkontrola (predstavlja preventivno delovanje sa ciljem sprecavanja nepovoljnih rezultata. Pod organizacijskim resursima podrazumeva se celokupni kapital koji je na raspolaganju menadzmentu iz koga se generisu proizvodi.Uspesna kontrola Kako kontrolu uciniti uspesnom? 1.) kontrola posle rada(usmerava se na analizu blize ili dalje istorije kompanije.ovi standardi su svojstveni samo velikim kompanijama).) Treba shvatiti da sa procesom kontrole mogu postici razni ciljevi kompanije. zasto se kontrolise I na koji nacin se kontrola vrsi. istorija moze da ima trajanje od samo nekoliko minuta ukoliko se kontrolise proizvod koji tek treba da napusti proizvodnu traku I ode na trziste. Kontrolu mogu vršiti i određene eksterne institucije. Drugi najvazniji aspekt menadzmenta je vlast. Povecanje licne moci menadzer mora da ostvaruje kroz sledece aktivnosti (4):1)stvaranje osecaja obaveze drugih clanova organizacije(osecaj da mu kolege “nesto duguju”). 47. Menadzer moze povecati svoju totalnu moc jedino kroz razvoj svoje licne moci.Moc I kontrola Moc predstavlja humanu stranu kontrole. formirati organizaciono ponašanje koje je usmereno na zaštitu ljudi.zabrana razgovora tokom rada). 3. tehnologije I finansija (unaprediti kvalitet proizvoda.Kontrola I proizvodnja Po def. koja se odnosi na njegovu sposobnost razvoja odnosa sa ljudima. tehnologije i sredine). Proizvodnja je transformacija organizacijskih resursa u proizvode.kako bi se uspesno postigao strateski cilj kompanije). (Svaki clan organizacije mora znati sta se kontrolise.) preduzimanje korektivnih akcija (ovo je aktivnost menadžera I znaci dovođenje organizacionog učinka u sklad sa utvrđenim standardima. Vlast se definise kao pravo na komandovanje odnosno naredjivanje.kontrola u sistemu just in time). 45. može i radni prostor.Tipovi kontrole Postoje tri tipa kontrole:1. Moc se moze definisati kao sposobnost da se utice na druge. 2.) U procesu kontrole treba sakupiti sto vise informacija I blagovremeno ih iskoristiti(mora se reagovati u pravom trenutku jer informacija vremenom gubi na kvalitetu). a mogu se praviti analize uspeha ili neuspeha za prethodni period od nekoliko meseci ili godina. 14 . 3)razvijanje osecaja identifikacije ostalih članova organizacije sa menadžerom(mora da promeni ponasanje I priblizi ga stavovima I vrednostima ostalih clanova).8)standardi balansa između kratkoročnih i dugoročnih ciljeva(njima se utvrduje vreme trajanja niza kratkorocnih ciljeva. 7)standardi javne odgovornosti(menadzment utvrdjuje stepen ucesca kompanije u ukupnom drustvenom razvoju. Proizvode cine robe ili usluge namenjene zadovoljenju ljudskih potreba. vec I masina na kojima se radi.

motivisanje I kontrola odredjenih aktivnosti sa ciljem ostvarivanja zadatog kompanijskog cilja.I stvari su krenule nabolje.Osnovi I okviri organizaciong menadzmenta Organizaciono ponasanje predstavlja posebno podrucje menadzmenta I kao takvo smatra se posebnom naucnom disciplinom.7) Breik’ivn tačka-tačka rentabiliteta je trenutak kada se ukupan prihod izjednaci sa ukupnim troskovima. 3)ukupni troškovi su prost zbir fiksnih I varijabilnih troskova. kao i vreme kada svaka od njih treba da stigne na proizvodnu liniju.tako je “Ford ” uspeo da podigne produktivnost sa 3. Postoje dva tipa analize rentabiliteta: a)Algebarska ( FT = RT / (C-VT) TR-tačka na kojoj proizvodnja dostize rentabilitet.) Planiranje i kontrola potrebnih sirovina i materijala (stvaranje preciznih spiskova potrebnih komponenti i materijala za proizvodnju svakog pojedinačnog proizvoda.)Usmeravanje menadzmenta na resavanje samo izuzetnih problema. Upravljanjem se obuhvataju I ljudi u radnom procesu I svi njegovi sastavni delovi.) Breik’ivn analiza pokazuje kako troskovi I profit variraju u odnosu na volumen proizvodnje. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 50.Produktivnost je drasticno pala. 2)Varijabilni troškovi fluktuiraju u zavisnosti od proizvodnje.odnosno kada organizacija ostvaruje prihod koji tek pokriva troskove.Iako su tehnologija . C-cena svakog pojedinacnog proizvoda koji je prodat.U tom trenutku kompanija niti ostvaruje profit niti ima gubitke.3)planiranje I kontrola potrebnih sirovina I materijala.2)”Break’ivn” analiza. a treba odrediti I koliki broj proizvedenih robnih jedinica treba kontrolisati da bi se pouzdano utvrdio nivo kvaliteta.6)Gubitak se definise kao razlika izmedju ukupnih troskova proizvodnje I ukupnog prihoda dospelog od prodaje proizvoda.a direktori su ove probleme resavali njihovom eliminacijom.Tada su menadzeri shvatili da moraju da vole svoje ljude u kompaniji.just in time).Potreba izucavanja organizacionog ponasanja Mnoge kompanije dozivele su tezak period u svom poslovanju pocetkom osamdesetih godina. 52.5) Profit se definise kao razlika izmedju ukupnog prihoda dospelog od prodaje proizvoda I ukupnih troskova koji su nastali tokom njihove proizvodnje.ukoliko troskovi premasuju prihod. Važan je način utvrđivanja kvaliteta. Najpoznatija sredstva kontrole procesa proizvodnje su: 1.4)Ukupan prihod sastoji se od novca prispelog od prodaje proizvoda.4)kontrola kvaliteta. 2. odnosno kada se utvrde znacajne devijacije u odnosu na plan(ne rasipa se dragoceno vreme na ono sto mogu resiti drugi). Rukovodjenje je alokacija I usmeravanje ponasanja svih zaposlenih ka 15 .nesto nije bilo u redu sa ljudskim resursima. Osnovni elementi ove analize (7): 1)Fiksni troškovi javljaju se u organizaciji bez obzira na velicinu proizvodnje. Upravljanje I rukovodjenje Upravljanje je planiranje. 4.) Kontrola kvaliteta (sistem proizvodnih metoda kojim se ekonomično proizvode kvalitetne robe i usluge sa ciljem zadovoljenja potreba potrošača.Medjutim fordovi automobile su bili za kratko vreme konkurencija Japanskim automobilima.49.Sredstva kontrole u proizvodnji Sredstva kontrole sastoje se od posebnih procedura I tehnika koje pomazu menadzerima da razviju odgovarajucu strategiju kontrolisanja svih faza proizvodnje.japanci su povecavali produktivnost I uvodjenjem visoke tehnologije.ali I uspesnim rukovodjenjem ljudskim resursima.finansijski I mnogi drugi resursi-alocirani na optimalan racun.uvodjenjem nove tehnologije u vidu CIM I FMS sistema I eliminacijom velikog broja zaposlenih. 1)Menadzment izuzetnih problema podrazumeva delovanje menadzera samo kada nastanu krupni problemi u proizvodnji.ukoliko prihod premasuje troskove. FT-ukupni fiksni troškovi.Alati koji se koriste u ovom postupku se nazivaju”statističkom kontrolom kvaliteta”. VTvarijabilni troškovi po proizvodu) i b)Grafička koja prikazuje sve kriticne tacke breik’ivn analize. 51.5% 1980. organizacija. 3.

Kultura je vezana za internacionalni kontekst I ima izuzetan znacaj za uspesno medjunarodno poslovanje. sprovodjenja istrazivanja I pronalazenja odgovarajucih resenja.3)samokontrola u ponasanju. predviđanje i kontrola ljudskih ponašanja u organizaciji.Naucni osnovi organizacionog ponasanja Antropologija(nauka o čoveku) je kljucna disciplina u izucavanju organizacionog ponasanja posebno onog dela koji govori o organizacionoj kulturi.naprotiv kako kaze jedan od najznacajnijih predstavnika ovog pristupa. Organizaciono ponasanje je danas pre svega.posebno ako se ono veze za industrijske odnose u organizaciji.kultura). nacin shvatanja problema.) OP mora da koristi naucne metode osmatranja interne situacije kompanije kao I dejstva okruzenja na nju. S-R(stimulus –respond) modelu ponasanja.) Polje istrazivanja ima izrazito humanisticku dimenziju koja je omedjena razvojem licnosti. OP je multidisciplinarno). 56.odnosno postoji spoznaja da ce se odredjenio dogadjaji dovesti do odredjene posledice.Edvard Tolman. B-behaviour(Ponasanje). C-odgovor sredine(okruženja).Sta je organizaciono ponasanje Koreni izucavanja OP sezu u daleku 1924. 2. Elemnti se objasnjavaju: S-vidljivi i prikriveni stimulansi u fizičkom. 4. internacionalnom.posto je najslozeniji I najsveobuhvatniji. Socijalno-saznajni pristup – ima elemente bihevioristickog u sebi.siroko prihvacen koncept u oblasti rukovodjenja. 3. 54. informatike.organizacione mogućnosti. Takvo ponašanje nije prouzrokovano neočekivanim događajima. Humana dimenzija postaje stvarnost tek sa pojavom rukovođenja. Moderna definicija kulture je: kultura je steceno znanje I iskustvo koje ljudi koriste u razvoju svog drustvenog ponasanja. Larija Kamingsa OP je nacin razmisljanja . podsvesno. 53. OP I kadrologija (kadrologija je nauka o ljudksim resursima organizacije usmerena na tehniku i tehnologiju upravljanja ljudskim resursima. 5. (na srpskom SOPP). Cconsequence(Posledice). I vezuju se za “Hotorn eksperiment”. OP I organizaciona teorija (OP istražuje individualno I grupno ponašanje u okviru organizacije. Sociologija je nauka o društvu. razlika psihologija na nivou psiholoških objašnjenja. On predstavlja kombinaciju reciprocne interakcije izmedju kognitivnih. rastom kompanije I samoaktualizacijom zaposlenih(potrebno je menjati ponašanje pojedinaca i gupa). Postoji 5 bitnih karakteristika OP: 1. S-O-B-C model je jedan od najpoznatijih I koristi se za identifikaciju glavnih varijabli organizacionog ponasanja. i ako se uzme radna sredina kao mikro društvena sredina onda je jasan značaj sociologije u OP.2)modeliranje(uticanje) na ponasanje drugih. moze se reci da ovakav pristup opravdava mnoge postupke ljudi u procesu njihove radne aktivnosti. Najvazniji elementi ovog pristupa su:1)isticanje intuitivnog reagovanja u okruzenju. O-spoznajni subjekti(čovek). marketinga. mogućnosti predviđanja i struktuiranja. Bskriveno ili vidljivo ponašanje.Ovo je danas jedan od najprihvacenijih pristupa. konceptualnu i humanu.Bihevioristicki pristup –insistira na vidljivim uzrocima ljudskog ponasanja a ne na podsvesnim. Def: Organizaciono ponasanje je razumevanje. Menadžment ima tri glavne dimenzije: tehničku.Po def.Pristupi organizacionom ponasanju Kognitivni pristup– objasnjava ponasnje kao afektivno. O-organism. Može se reći da je Kognitivnimentalistički.dostizanju definisanih ciljeva. Svaki rukovodilac mora da ima 3 cilja kada je u pitanju organizaciono ponasanje: 1) razumevanje ljudskog ponasanja (kognitivni).to su iscekivani dogadjaji. OT istražuje strukture i procese u samoj organizaciji). sociokulturnom okruženju(org. S-stimulus. 55. finansija. 3) kontrola ponasanja ljudi (bihev). 2) predvidjanje ponasanja (Bihev). Kognitivni I bihevioristicki okviri organizacionog ponasanja objasnjavaju ono sto se jednim imenom naziva ljudsko ponasanje.Razlike izmedju organizacionog ponasanja I srodnih naucnih disciplina Tri naucne discipline srodne su organizacionom ponasanju: OP I organizacijska psihologija (obe izučavaju ljudsko ponašanje u organizaciji. On I njegova susKlasicni bihevioristicki pristup dali si Ivan Pavlov I Dzon Votson I njegova u sustina je u tzv. a bihevioristički-mehanicistički pristup. Tehnička saznanja podrazumevaju tehničku ekspertizu u oblasti priozvodnje. OP fundamentalna konceptualna disciplina) .odnosno da organizam odgovara na odredjene nadrazaje. bihevioristickih I determinatni okruzenja.… Konceptualna saznanja.) Problemi se formulisu u zoni jasno definisanih zavisno promenjivih velicina.) polje istrazivanja se usmerava na promene koje su pozitivne I za kompaniju I za pojedinca u njoj.) Organizaciono ponasanje se usmerava na povecanje licnog ucinka pojedinca. 16 .

odnosno pregovaranje u medjunarodnim okvirima. U prvoj fazi početnik traga za identitetom. Levison je dao sledece faze u razvoju odraslih: 1)ulazak u svet odraslih (22-28). 59. Organizaciona kultura je uzi pojam od kulture I manifestuje se . Atmosfera koju kreiraju roditelji veoma je vazna za razvoj licnosti. U trećoj fazi dostiže vrhunac svoje karijere-briga za pokoljenja.ljubazno…) 60.4) Drustveni uticaji(uticaj vanradnog vremena na pojedinca). sto bi znacilo govoriti kroz nesto.4) prelazni period kasne zrelosti (60-65). U dugoj fazi se stabilizuje i stvara karijeru.umesto u drustvu I njegovim institucijama u celini – u mikrosocijalnom okruzenju tj. 58.tezina. ili iza necega. 4)kulmunacija srednje zrelosti (5560). U razvoju licnosti u ranoj fazi. Pod spoljasnjim simbolima koji uticu na okolinu da bi vrednovala licnost su: visina. 61.5) Stil rukovodjenja(identifikacija zaposlenih sa rukovodiocem. 2)stvaranje porodice (33-40).Uspesni menadzeri moraju biti izuzetni socijalni psiholozi. Pod unutrasnjim podrazumevaju se elementi ponasanja(prijateljsko.4) simbolijska je(prezentovanje jedne stvari uz pomoc druge). Organizaciona kultura je veoma znacajna u medjunarodnom poslovnim aktivnostima.Psihologija je nauka o ljudskom ponasanju.Organizaciona kultura I njene karakteristike Organizaciona kultura je steceno znajne I iskustvo koje pojedinac koristi u razvoju svog organizovanog ponasanja. kao I ostali fizicki aspekti.3) ulazak u srednju zrelost (45-50). Pod licnoscu se podrazumeva cela situacija u smislu – kako ljudi deluju na druge I kako – s druge strane – shvataju I vide sami sebe.5) adaptivna je(sposobnost ljudi da se prilagodjavaju sredini I dogadjajima).Organizaciona socijalizacija 17 . 3)prelazni period pedesetih (50-55). 2)prelazni period srednjeg doba (40-45). Takozvani “poredak rodjenja” dece igra znacajnu ulogu u formiranju njihove licnosti (prvorođena su nesigurnija.3) transgeneracijska je(prenosi se sa generacije na generaciju). odnosno moraju vrlo dobro poznavati elemente socijalne psihologije koji su znacajni za ocenu organizacionog ponasanja pojedinca. 1)Stavovi(njihovo formiranje i promene).boja koze.Osnovi ponasanja pojedinca Ako je Psihologija je nauka o ljudskom ponasanju.jasno je da ova druga disciplina ima presudan znacaj u izucavanju OP. Za izučavanja OP posebno je važna socijalna psihologijaizučava ponašanje pojedinaca u društvenom okruženju.2) Komunikacije(efekti na efikasnost i radnu motivaciju). Preduzecu. U tom smislu postoje unutrasnji I spoljasnji simboli kojima moze da se meri licnost.ona bitno utice na uspesno poslovanje . U četvrtoj fazi pad sposobnosti i kraj karijere-težnja ka ličnom integritetu.Znacenje licnosti Rec “Licnost” razvijena je od latinske reci “per sona”. 57.crte lica. Karakteristike OK su (5):1) stice se(nema biolosko poreklo). Levison je odredio u medjufaze: 1)prelazni period tridesetih (28-33).2) deljiva je(deli se I mesa izmedju clanova organizacije). posebno u pregovaranju I marketingu.zavisnija u odnosu na drugorođenu decu).3) Resavanje problema(saradnja umesto konkurencije). a socijalna psihologija nauka o ponasanju pojedinaca u grupi. kao faktor radne motivacije). presudan uticaj ima porodica. vulgarno.Razvoj odraslih I karijera Za organizaciono ponasanje veoma je bitan razvoj licnosti od najranijeg zivotnog doba.traže zaštitu. pa do zrelosti.

bitno ce zavisiti I njihovo organizaciono ponasanje. Od nacina I stepena motivisanja zaposlenih. 2)proces koji traje. Karakteristike organizacione socijalizacije su (5): 1)promena stavova vrednosti I ponasanja. Socijalizacija je najbolji nacin usmeravanja organizacionog ponasanja. 5)kriticki stavovi u ranoj fazi socijalizacije. Zelena boja-oznacava ono sto jee vazno da se nauci. ona daje objasnjenje zasto se zaposleni ponasaju na odredjeni nacin u organizaciji.5) kreiranje interesatnog. naročito kada se radi o pripravnicima.6) ukljucenje pripravnika u radnu grupu sa visokim radnim moralom.Radna motivacija Je ugaoni kamen organizacionog ponasanja. fleksibilnog I relaksirajuceg programa obuke. Kod Japanaca mladim i neiskusnim ljudima se dodeljuju mentori-stariji iskusan radnik koji se brine da se mladi kolega potpuno uključi u život kompanije. 3)stalno pracenje uspeha koji na poslu postize novi radnik. Minc duhovito kaze: Volim da budem voljen. Socijalizacija ne moze u potpunosti da promeni karakteristike licnosti koje su formirane u porodici.4) medjusobni uticaj novodoslih radnika I menadzera.Proces socijalizacije je nadgradnja uticaja porodice na licnost.2) obezbedjenje odgovarajuce obuke.3) prilagodjavanje novom poslu grupi I celokupnoj organizaciji. Vazan zadatak rukovodioca je da shvate socijalizaciju zaposlenih kao jedan od kljucnih zadataka poslovodno-rukovodeceg kadra I da velika odgovornost lezi na njima. 62. Strategija organizacione socijalizacije se oslanja na sledećim principima (6): 1)obezbedjenje izazovnog prvog posla. Crvena boja-je ono sto se najcesce pada na ispitu: 18 . Tako sto bolje radno okruzenje stvorite svojim zaposlenim to ce oni vise misliti o vama kao sjajnom momku.4) izbor dobrog supervizora koji ce se starati o organizacionoj socijalizaciji pripravnika.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->