ENDODONTSKI INSTRUMENTI I MATERIJALI

Dr

Dr Dragana Šarović arović

za oblikovanje ulaza u kanal 2. za uklanjanje mekog sadržaja iz radiksnog kanala 5. za ispitivanje prohodnosti kanala (sondiranje) 3. odontometrijski instrumenti 4.ENDODONTSKI INSTRUMENTI I MATERIJALI: 1. za medikaciju kanala korena 8. za irigaciju kanala korena 7. za opturaciju kanala korena . za mehaničko oblikovanje radiksnog kanala 6.

Kosel) . Beutelrock. Muller. mašinski proširivači (“Peso”. fisurna konična svrdla sa tupim vrhom. “Gates”. Ambler.*** 1. za oblikovanje ulaza u kanal: okrugla čelična svrdla.

*** 2. MME. MMC. tanji Kerr proširivač Garnitura Miller-Donaldsovih sondi Fabrička oznaka Debljina XXX XF XXXF XXF XF F M ST tanke srednje debele . endodontska sonda. Miler-Donaldosova sonda. za ispitivanje prohodnosti kanala (sondiranje): prava sonda.

bimetalne endosonde. odontometrijski instrumenti: endodontski instrumenti sa stoperom.*** 3. graduisane endosonde. odontometri .

za uklanjanje mekog sadržaja radiksnog kanala: pulpekstirpatori. nervekstirpator Garnitura pulpekstirpatora Stare oznake Nove oznake XXXX F 20 XXXF 25 XXF 30 XF 35 F 40 M 50 ST 60 .*** 4.

Kerr. Rat file. Heli apical. Hedstrom file.*** 5. za mehaničko oblikovanje radiksnog kanala: a. ručni: poluokret u smeru kazaljke na satu. . mišji rep. Flexofile. turpije(najčešće korišćeni inst. uvrtanje i povlačenje b. Ni-Ti turpije (velika fleksibilnost. Safety Hedstrom file. Uni file. Heli file. vrh koji nije aktivan (ne seče)).): K-file. K-flex file.

Ker proširivači 000 Stare oznake Nove oznake 06 08 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 100 110 00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 .

Hedstrom turpije 15 Nove oznake Stare oznake 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 100 110 Mišji rep 25 Nove oznake Stare oznake 3 4 5 6 30 35 40 45 50 .

30.*** c. sa izmenjenom (žiromatik) ili punom rotacijom mašine. 50 . mašinski proširivači (nisu rutiski in. do 300 bortaja u minuti): Dynamic. Heliogyro.. Beutelrock mašinski proširivači 2 Stare oznake Nove oznake 20 25 30 40 55 70 85 100 3 4 5 8 9 Žiro proširivači Žiro turpije 15. 25. Beutelrock.. 20. 25. Ni-Ti mašinski in. 50 i 70 15. 40. Ryspy.

.

Piezoelectric e. Shaper file . bolji od ultrazvučnih): Helisonic. mehaničko čišćenje i obilna irigacija kanala. Rispi sonic. ultrazvuk (do 25 000Hz. čelične ili dijamantske turpije. mogućnost zagrevanja antiseptika): Caviendo.*** d. sonični sistemi (1500 Hz.

NaOCl (0. helatori: EDTA (17-20%. cetavlonom.5-5. limunska kiselina . EDTA f.5-3%. antibakterijsko i organolitičko delovanje) b. glicerin. kombinuje se sa 3% vodonik peroksidom. c.25%. 3% vodonik peroksid e. Carska voda (HCl:HNO3=3:1).*** 6. NaOCl. optimalno 2. lubrikanti (dodaju se irigantnim sredstvima): vosak. urea peroksidom). mlečna i trihlorsirćetna kis. mravlja. za irigaciju kanala: standardni špric ili sa perforacijama sa strane. hlorheksidin sapun. ultrasonični i sonični sistemi za preparaciju (najefikasniji) a. demineralizacija dentina. Hlorheksidin Glukonat (2%) d.

neutralizaciju zaostalog kanalnog sadržaja (sprečavanje hemijskih ili imunih nadražaja). blagi antiseptični rastvori: NaOCl. fiksativi (fiksiraju nekrotično tkivo i mogu ga učiniti toksičnim ili se ponašati kao antigeni): na bazi aldehida (glutaraldehid. kortikosteroidi umiruju lokalnu inflamaciju ali zaustavljaju reparatorne procese e. Ca(OH)2 (sredstvo izbora) . fenoli: antibakterijski (do 24h). formaldehid) d. za medikaciju kanala: za antimikrobni efekat. i rezistenciju mikroorganizama. krezol (metilni derivati fenola). analgetično. može izazvati hemijska oštećenja tkiva.*** 7. prevenciju posterapijskog bola a. hloramin b. koritkosteroidi i antibiotici: antibiotici imaju slab efekat zbog malih doza ali izazivaju senzibilizaciju org. Hlorfenol (20 puta jači a manje toksičan) c.

Ca(OH)2 (sredstvo izbora) deluje: baktericidno. cementoblasta. odontoblasta . higroskopno (eliminiše sekreciju) hemostatsko dejstvo indirektno favorizuje reparacijske procese dobro difunduje kroz dentin tubule biološka prihvatljivost stimuliše diferencijaciju osteoblasta.

preparati fenola. ograničene indikacije): maslinovo ulje. anestetici sa i bez vazokonstriktora. brzo i kratkotrajno deluju): voda. fiziološki rastvor. Reolit. masne kiseline. propilen glikol uljani rastvori (veoma sporo dejstvo. eugenol u obliku štapića: lakše se postavlja i vadi. anjonski rastvori deterdženta viskozni rastvori (deluju 2-4 meseca u inficiranom kanalu): glicerin. u štapićima se nalazi i Aktiv point chlorhexidindiacetat) sa smolama: Dycal. Basic kombinovani preparati na bazi Ca(OH)2 i drugih supstanci: CpCp-Cap: sa ZOE Tubulitec: za zaštitu dentina ispod stalnih ispuna i cementnih podloga Kalcijum fluor fosfat Ca-hidriksid i ZnO CaReogan Reocap Dycal: kalcijum hidriksidni cement. Jonosit. Dropsin. meta cresylacetat. mi ga koristimo na Klinici Hydrex i Reolit Kaviner: zaštitna podloga kod brušenih zuba . Hidroxyliner.Oblici primene Ca(OH)2: vodeni rastvori (vrlo rastvorljivi. 2polietilen glikol. Ringerov rastvor. vodena suspenzija metilceluloze.

*** 8. kanalni nabijači . za opturaciju kanala korena: lentulo spirale.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful