ENDODONTSKI INSTRUMENTI I MATERIJALI

Dr

Dr Dragana Šarović arović

za oblikovanje ulaza u kanal 2.ENDODONTSKI INSTRUMENTI I MATERIJALI: 1. za irigaciju kanala korena 7. za ispitivanje prohodnosti kanala (sondiranje) 3. za opturaciju kanala korena . za uklanjanje mekog sadržaja iz radiksnog kanala 5. odontometrijski instrumenti 4. za medikaciju kanala korena 8. za mehaničko oblikovanje radiksnog kanala 6.

“Gates”. fisurna konična svrdla sa tupim vrhom. mašinski proširivači (“Peso”. Muller.*** 1. Beutelrock. Ambler.Kosel) . za oblikovanje ulaza u kanal: okrugla čelična svrdla.

za ispitivanje prohodnosti kanala (sondiranje): prava sonda. Miler-Donaldosova sonda. tanji Kerr proširivač Garnitura Miller-Donaldsovih sondi Fabrička oznaka Debljina XXX XF XXXF XXF XF F M ST tanke srednje debele . MME. MMC.*** 2. endodontska sonda.

odontometrijski instrumenti: endodontski instrumenti sa stoperom. odontometri .*** 3. graduisane endosonde. bimetalne endosonde.

nervekstirpator Garnitura pulpekstirpatora Stare oznake Nove oznake XXXX F 20 XXXF 25 XXF 30 XF 35 F 40 M 50 ST 60 .*** 4. za uklanjanje mekog sadržaja radiksnog kanala: pulpekstirpatori.

.*** 5. Uni file. Flexofile. Kerr. Ni-Ti turpije (velika fleksibilnost. Hedstrom file. ručni: poluokret u smeru kazaljke na satu. K-flex file. Heli file. za mehaničko oblikovanje radiksnog kanala: a. vrh koji nije aktivan (ne seče)). Safety Hedstrom file. Heli apical. uvrtanje i povlačenje b. Rat file. mišji rep.): K-file. turpije(najčešće korišćeni inst.

Ker proširivači 000 Stare oznake Nove oznake 06 08 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 100 110 00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 .

Hedstrom turpije 15 Nove oznake Stare oznake 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 100 110 Mišji rep 25 Nove oznake Stare oznake 3 4 5 6 30 35 40 45 50 .

Ni-Ti mašinski in. 20. 40. Beutelrock. 50 . Beutelrock mašinski proširivači 2 Stare oznake Nove oznake 20 25 30 40 55 70 85 100 3 4 5 8 9 Žiro proširivači Žiro turpije 15. do 300 bortaja u minuti): Dynamic. sa izmenjenom (žiromatik) ili punom rotacijom mašine. Heliogyro.*** c.. mašinski proširivači (nisu rutiski in.. 30. 25. 25. 50 i 70 15. Ryspy.

.

sonični sistemi (1500 Hz. čelične ili dijamantske turpije. mogućnost zagrevanja antiseptika): Caviendo. bolji od ultrazvučnih): Helisonic. Shaper file . Piezoelectric e. Rispi sonic. mehaničko čišćenje i obilna irigacija kanala. ultrazvuk (do 25 000Hz.*** d.

NaOCl (0. Hlorheksidin Glukonat (2%) d. hlorheksidin sapun. c.5-3%. kombinuje se sa 3% vodonik peroksidom. 3% vodonik peroksid e. optimalno 2. mravlja. urea peroksidom).*** 6. helatori: EDTA (17-20%. za irigaciju kanala: standardni špric ili sa perforacijama sa strane. cetavlonom.5-5.25%. lubrikanti (dodaju se irigantnim sredstvima): vosak. NaOCl. demineralizacija dentina. EDTA f. limunska kiselina . mlečna i trihlorsirćetna kis. Carska voda (HCl:HNO3=3:1). antibakterijsko i organolitičko delovanje) b. glicerin. ultrasonični i sonični sistemi za preparaciju (najefikasniji) a.

za medikaciju kanala: za antimikrobni efekat.*** 7. Hlorfenol (20 puta jači a manje toksičan) c. analgetično. krezol (metilni derivati fenola). kortikosteroidi umiruju lokalnu inflamaciju ali zaustavljaju reparatorne procese e. hloramin b. Ca(OH)2 (sredstvo izbora) . i rezistenciju mikroorganizama. neutralizaciju zaostalog kanalnog sadržaja (sprečavanje hemijskih ili imunih nadražaja). fiksativi (fiksiraju nekrotično tkivo i mogu ga učiniti toksičnim ili se ponašati kao antigeni): na bazi aldehida (glutaraldehid. fenoli: antibakterijski (do 24h). može izazvati hemijska oštećenja tkiva. formaldehid) d. koritkosteroidi i antibiotici: antibiotici imaju slab efekat zbog malih doza ali izazivaju senzibilizaciju org. prevenciju posterapijskog bola a. blagi antiseptični rastvori: NaOCl.

higroskopno (eliminiše sekreciju) hemostatsko dejstvo indirektno favorizuje reparacijske procese dobro difunduje kroz dentin tubule biološka prihvatljivost stimuliše diferencijaciju osteoblasta. cementoblasta.Ca(OH)2 (sredstvo izbora) deluje: baktericidno. odontoblasta .

vodena suspenzija metilceluloze. brzo i kratkotrajno deluju): voda. Basic kombinovani preparati na bazi Ca(OH)2 i drugih supstanci: CpCp-Cap: sa ZOE Tubulitec: za zaštitu dentina ispod stalnih ispuna i cementnih podloga Kalcijum fluor fosfat Ca-hidriksid i ZnO CaReogan Reocap Dycal: kalcijum hidriksidni cement. eugenol u obliku štapića: lakše se postavlja i vadi. preparati fenola. Hidroxyliner. Dropsin. ograničene indikacije): maslinovo ulje. 2polietilen glikol. anestetici sa i bez vazokonstriktora. Ringerov rastvor. masne kiseline. u štapićima se nalazi i Aktiv point chlorhexidindiacetat) sa smolama: Dycal. propilen glikol uljani rastvori (veoma sporo dejstvo. Jonosit. anjonski rastvori deterdženta viskozni rastvori (deluju 2-4 meseca u inficiranom kanalu): glicerin. meta cresylacetat. Reolit. fiziološki rastvor.Oblici primene Ca(OH)2: vodeni rastvori (vrlo rastvorljivi. mi ga koristimo na Klinici Hydrex i Reolit Kaviner: zaštitna podloga kod brušenih zuba .

kanalni nabijači .*** 8. za opturaciju kanala korena: lentulo spirale.