ENDODONTSKI INSTRUMENTI I MATERIJALI

Dr

Dr Dragana Šarović arović

za ispitivanje prohodnosti kanala (sondiranje) 3. za opturaciju kanala korena .ENDODONTSKI INSTRUMENTI I MATERIJALI: 1. za medikaciju kanala korena 8. za oblikovanje ulaza u kanal 2. za mehaničko oblikovanje radiksnog kanala 6. odontometrijski instrumenti 4. za uklanjanje mekog sadržaja iz radiksnog kanala 5. za irigaciju kanala korena 7.

Kosel) . Beutelrock. Ambler. Muller. “Gates”. za oblikovanje ulaza u kanal: okrugla čelična svrdla. mašinski proširivači (“Peso”. fisurna konična svrdla sa tupim vrhom.*** 1.

MME. endodontska sonda. tanji Kerr proširivač Garnitura Miller-Donaldsovih sondi Fabrička oznaka Debljina XXX XF XXXF XXF XF F M ST tanke srednje debele .*** 2. Miler-Donaldosova sonda. MMC. za ispitivanje prohodnosti kanala (sondiranje): prava sonda.

*** 3. odontometrijski instrumenti: endodontski instrumenti sa stoperom. odontometri . graduisane endosonde. bimetalne endosonde.

nervekstirpator Garnitura pulpekstirpatora Stare oznake Nove oznake XXXX F 20 XXXF 25 XXF 30 XF 35 F 40 M 50 ST 60 . za uklanjanje mekog sadržaja radiksnog kanala: pulpekstirpatori.*** 4.

): K-file.*** 5. Kerr. za mehaničko oblikovanje radiksnog kanala: a. Hedstrom file. K-flex file. Heli file. Safety Hedstrom file. Uni file. . vrh koji nije aktivan (ne seče)). Heli apical. turpije(najčešće korišćeni inst. uvrtanje i povlačenje b. mišji rep. Flexofile. Rat file. ručni: poluokret u smeru kazaljke na satu. Ni-Ti turpije (velika fleksibilnost.

Ker proširivači 000 Stare oznake Nove oznake 06 08 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 100 110 00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 .

Hedstrom turpije 15 Nove oznake Stare oznake 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 100 110 Mišji rep 25 Nove oznake Stare oznake 3 4 5 6 30 35 40 45 50 .

20. 25. Ni-Ti mašinski in.. do 300 bortaja u minuti): Dynamic. Beutelrock mašinski proširivači 2 Stare oznake Nove oznake 20 25 30 40 55 70 85 100 3 4 5 8 9 Žiro proširivači Žiro turpije 15. Heliogyro.*** c. Ryspy. 50 i 70 15. 50 . mašinski proširivači (nisu rutiski in. 25.. Beutelrock. 40. 30. sa izmenjenom (žiromatik) ili punom rotacijom mašine.

.

Piezoelectric e. mogućnost zagrevanja antiseptika): Caviendo. mehaničko čišćenje i obilna irigacija kanala. Shaper file . sonični sistemi (1500 Hz. bolji od ultrazvučnih): Helisonic. Rispi sonic. ultrazvuk (do 25 000Hz. čelične ili dijamantske turpije.*** d.

Carska voda (HCl:HNO3=3:1). 3% vodonik peroksid e. NaOCl (0. kombinuje se sa 3% vodonik peroksidom. demineralizacija dentina. antibakterijsko i organolitičko delovanje) b. limunska kiselina .5-5. urea peroksidom). cetavlonom. helatori: EDTA (17-20%. mlečna i trihlorsirćetna kis. lubrikanti (dodaju se irigantnim sredstvima): vosak. NaOCl. ultrasonični i sonični sistemi za preparaciju (najefikasniji) a. EDTA f.5-3%. optimalno 2.25%. Hlorheksidin Glukonat (2%) d. mravlja. za irigaciju kanala: standardni špric ili sa perforacijama sa strane. hlorheksidin sapun. c.*** 6. glicerin.

*** 7. hloramin b. Hlorfenol (20 puta jači a manje toksičan) c. analgetično. neutralizaciju zaostalog kanalnog sadržaja (sprečavanje hemijskih ili imunih nadražaja). može izazvati hemijska oštećenja tkiva. za medikaciju kanala: za antimikrobni efekat. prevenciju posterapijskog bola a. krezol (metilni derivati fenola). fiksativi (fiksiraju nekrotično tkivo i mogu ga učiniti toksičnim ili se ponašati kao antigeni): na bazi aldehida (glutaraldehid. Ca(OH)2 (sredstvo izbora) . formaldehid) d. i rezistenciju mikroorganizama. blagi antiseptični rastvori: NaOCl. kortikosteroidi umiruju lokalnu inflamaciju ali zaustavljaju reparatorne procese e. fenoli: antibakterijski (do 24h). koritkosteroidi i antibiotici: antibiotici imaju slab efekat zbog malih doza ali izazivaju senzibilizaciju org.

higroskopno (eliminiše sekreciju) hemostatsko dejstvo indirektno favorizuje reparacijske procese dobro difunduje kroz dentin tubule biološka prihvatljivost stimuliše diferencijaciju osteoblasta. cementoblasta. odontoblasta .Ca(OH)2 (sredstvo izbora) deluje: baktericidno.

eugenol u obliku štapića: lakše se postavlja i vadi.Oblici primene Ca(OH)2: vodeni rastvori (vrlo rastvorljivi. Basic kombinovani preparati na bazi Ca(OH)2 i drugih supstanci: CpCp-Cap: sa ZOE Tubulitec: za zaštitu dentina ispod stalnih ispuna i cementnih podloga Kalcijum fluor fosfat Ca-hidriksid i ZnO CaReogan Reocap Dycal: kalcijum hidriksidni cement. propilen glikol uljani rastvori (veoma sporo dejstvo. Dropsin. mi ga koristimo na Klinici Hydrex i Reolit Kaviner: zaštitna podloga kod brušenih zuba . ograničene indikacije): maslinovo ulje. Ringerov rastvor. brzo i kratkotrajno deluju): voda. anestetici sa i bez vazokonstriktora. 2polietilen glikol. fiziološki rastvor. anjonski rastvori deterdženta viskozni rastvori (deluju 2-4 meseca u inficiranom kanalu): glicerin. u štapićima se nalazi i Aktiv point chlorhexidindiacetat) sa smolama: Dycal. masne kiseline. Reolit. preparati fenola. meta cresylacetat. vodena suspenzija metilceluloze. Jonosit. Hidroxyliner.

za opturaciju kanala korena: lentulo spirale. kanalni nabijači .*** 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful