ENDODONTSKI INSTRUMENTI I MATERIJALI

Dr

Dr Dragana Šarović arović

za oblikovanje ulaza u kanal 2. za medikaciju kanala korena 8. za opturaciju kanala korena . za irigaciju kanala korena 7. za uklanjanje mekog sadržaja iz radiksnog kanala 5. odontometrijski instrumenti 4. za mehaničko oblikovanje radiksnog kanala 6. za ispitivanje prohodnosti kanala (sondiranje) 3.ENDODONTSKI INSTRUMENTI I MATERIJALI: 1.

Kosel) .*** 1. Beutelrock. fisurna konična svrdla sa tupim vrhom. “Gates”. za oblikovanje ulaza u kanal: okrugla čelična svrdla. mašinski proširivači (“Peso”. Ambler. Muller.

za ispitivanje prohodnosti kanala (sondiranje): prava sonda. tanji Kerr proširivač Garnitura Miller-Donaldsovih sondi Fabrička oznaka Debljina XXX XF XXXF XXF XF F M ST tanke srednje debele . MME. MMC. endodontska sonda. Miler-Donaldosova sonda.*** 2.

*** 3. bimetalne endosonde. odontometrijski instrumenti: endodontski instrumenti sa stoperom. odontometri . graduisane endosonde.

nervekstirpator Garnitura pulpekstirpatora Stare oznake Nove oznake XXXX F 20 XXXF 25 XXF 30 XF 35 F 40 M 50 ST 60 . za uklanjanje mekog sadržaja radiksnog kanala: pulpekstirpatori.*** 4.

za mehaničko oblikovanje radiksnog kanala: a. Heli apical. vrh koji nije aktivan (ne seče)).*** 5. turpije(najčešće korišćeni inst. mišji rep. Heli file. Uni file. . Safety Hedstrom file.): K-file. Rat file. uvrtanje i povlačenje b. ručni: poluokret u smeru kazaljke na satu. Ni-Ti turpije (velika fleksibilnost. Hedstrom file. Kerr. K-flex file. Flexofile.

Ker proširivači 000 Stare oznake Nove oznake 06 08 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 100 110 00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 .

Hedstrom turpije 15 Nove oznake Stare oznake 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 100 110 Mišji rep 25 Nove oznake Stare oznake 3 4 5 6 30 35 40 45 50 .

Beutelrock. Beutelrock mašinski proširivači 2 Stare oznake Nove oznake 20 25 30 40 55 70 85 100 3 4 5 8 9 Žiro proširivači Žiro turpije 15. do 300 bortaja u minuti): Dynamic. mašinski proširivači (nisu rutiski in. 20. 50 i 70 15. 50 . 30. Ni-Ti mašinski in.. 25. sa izmenjenom (žiromatik) ili punom rotacijom mašine.*** c. Heliogyro. 25.. 40. Ryspy.

.

*** d. Rispi sonic. čelične ili dijamantske turpije. sonični sistemi (1500 Hz. mehaničko čišćenje i obilna irigacija kanala. ultrazvuk (do 25 000Hz. bolji od ultrazvučnih): Helisonic. Piezoelectric e. mogućnost zagrevanja antiseptika): Caviendo. Shaper file .

25%. glicerin. ultrasonični i sonični sistemi za preparaciju (najefikasniji) a. limunska kiselina . optimalno 2. mravlja. mlečna i trihlorsirćetna kis.*** 6.5-3%. helatori: EDTA (17-20%. NaOCl (0. Hlorheksidin Glukonat (2%) d. c. lubrikanti (dodaju se irigantnim sredstvima): vosak.5-5. cetavlonom. demineralizacija dentina. EDTA f. 3% vodonik peroksid e. antibakterijsko i organolitičko delovanje) b. za irigaciju kanala: standardni špric ili sa perforacijama sa strane. Carska voda (HCl:HNO3=3:1). hlorheksidin sapun. kombinuje se sa 3% vodonik peroksidom. NaOCl. urea peroksidom).

analgetično. fenoli: antibakterijski (do 24h). za medikaciju kanala: za antimikrobni efekat. neutralizaciju zaostalog kanalnog sadržaja (sprečavanje hemijskih ili imunih nadražaja). može izazvati hemijska oštećenja tkiva. fiksativi (fiksiraju nekrotično tkivo i mogu ga učiniti toksičnim ili se ponašati kao antigeni): na bazi aldehida (glutaraldehid. i rezistenciju mikroorganizama. krezol (metilni derivati fenola). kortikosteroidi umiruju lokalnu inflamaciju ali zaustavljaju reparatorne procese e. hloramin b. Ca(OH)2 (sredstvo izbora) .*** 7. Hlorfenol (20 puta jači a manje toksičan) c. formaldehid) d. koritkosteroidi i antibiotici: antibiotici imaju slab efekat zbog malih doza ali izazivaju senzibilizaciju org. blagi antiseptični rastvori: NaOCl. prevenciju posterapijskog bola a.

cementoblasta. higroskopno (eliminiše sekreciju) hemostatsko dejstvo indirektno favorizuje reparacijske procese dobro difunduje kroz dentin tubule biološka prihvatljivost stimuliše diferencijaciju osteoblasta.Ca(OH)2 (sredstvo izbora) deluje: baktericidno. odontoblasta .

Reolit. Dropsin. preparati fenola. vodena suspenzija metilceluloze. fiziološki rastvor. Basic kombinovani preparati na bazi Ca(OH)2 i drugih supstanci: CpCp-Cap: sa ZOE Tubulitec: za zaštitu dentina ispod stalnih ispuna i cementnih podloga Kalcijum fluor fosfat Ca-hidriksid i ZnO CaReogan Reocap Dycal: kalcijum hidriksidni cement. propilen glikol uljani rastvori (veoma sporo dejstvo. masne kiseline. brzo i kratkotrajno deluju): voda. mi ga koristimo na Klinici Hydrex i Reolit Kaviner: zaštitna podloga kod brušenih zuba . ograničene indikacije): maslinovo ulje. u štapićima se nalazi i Aktiv point chlorhexidindiacetat) sa smolama: Dycal. Hidroxyliner.Oblici primene Ca(OH)2: vodeni rastvori (vrlo rastvorljivi. meta cresylacetat. 2polietilen glikol. Jonosit. anjonski rastvori deterdženta viskozni rastvori (deluju 2-4 meseca u inficiranom kanalu): glicerin. anestetici sa i bez vazokonstriktora. eugenol u obliku štapića: lakše se postavlja i vadi. Ringerov rastvor.

*** 8. za opturaciju kanala korena: lentulo spirale. kanalni nabijači .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful