ENDODONTSKI INSTRUMENTI I MATERIJALI

Dr

Dr Dragana Šarović arović

za irigaciju kanala korena 7. za ispitivanje prohodnosti kanala (sondiranje) 3. za uklanjanje mekog sadržaja iz radiksnog kanala 5. za mehaničko oblikovanje radiksnog kanala 6. za medikaciju kanala korena 8. odontometrijski instrumenti 4. za opturaciju kanala korena .ENDODONTSKI INSTRUMENTI I MATERIJALI: 1. za oblikovanje ulaza u kanal 2.

mašinski proširivači (“Peso”.*** 1. Beutelrock. fisurna konična svrdla sa tupim vrhom. Ambler. za oblikovanje ulaza u kanal: okrugla čelična svrdla.Kosel) . “Gates”. Muller.

*** 2. za ispitivanje prohodnosti kanala (sondiranje): prava sonda. MME. tanji Kerr proširivač Garnitura Miller-Donaldsovih sondi Fabrička oznaka Debljina XXX XF XXXF XXF XF F M ST tanke srednje debele . MMC. endodontska sonda. Miler-Donaldosova sonda.

odontometri . bimetalne endosonde. odontometrijski instrumenti: endodontski instrumenti sa stoperom.*** 3. graduisane endosonde.

nervekstirpator Garnitura pulpekstirpatora Stare oznake Nove oznake XXXX F 20 XXXF 25 XXF 30 XF 35 F 40 M 50 ST 60 .*** 4. za uklanjanje mekog sadržaja radiksnog kanala: pulpekstirpatori.

uvrtanje i povlačenje b.): K-file. Kerr. turpije(najčešće korišćeni inst. ručni: poluokret u smeru kazaljke na satu. Uni file. Heli file. mišji rep. K-flex file. Flexofile. Ni-Ti turpije (velika fleksibilnost. za mehaničko oblikovanje radiksnog kanala: a. Rat file. . Safety Hedstrom file. vrh koji nije aktivan (ne seče)). Heli apical.*** 5. Hedstrom file.

Ker proširivači 000 Stare oznake Nove oznake 06 08 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 100 110 00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 .

Hedstrom turpije 15 Nove oznake Stare oznake 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 100 110 Mišji rep 25 Nove oznake Stare oznake 3 4 5 6 30 35 40 45 50 .

Beutelrock mašinski proširivači 2 Stare oznake Nove oznake 20 25 30 40 55 70 85 100 3 4 5 8 9 Žiro proširivači Žiro turpije 15. do 300 bortaja u minuti): Dynamic.. Beutelrock. Ni-Ti mašinski in. 40. Ryspy. 25. 20. 50 . 25. Heliogyro..*** c. sa izmenjenom (žiromatik) ili punom rotacijom mašine. 30. mašinski proširivači (nisu rutiski in. 50 i 70 15.

.

ultrazvuk (do 25 000Hz. mogućnost zagrevanja antiseptika): Caviendo. čelične ili dijamantske turpije. Rispi sonic. Piezoelectric e. sonični sistemi (1500 Hz. mehaničko čišćenje i obilna irigacija kanala. bolji od ultrazvučnih): Helisonic.*** d. Shaper file .

cetavlonom. mlečna i trihlorsirćetna kis. helatori: EDTA (17-20%. demineralizacija dentina. hlorheksidin sapun. glicerin. urea peroksidom). lubrikanti (dodaju se irigantnim sredstvima): vosak. mravlja.5-5. ultrasonični i sonični sistemi za preparaciju (najefikasniji) a. c. NaOCl. optimalno 2. kombinuje se sa 3% vodonik peroksidom. antibakterijsko i organolitičko delovanje) b. limunska kiselina . za irigaciju kanala: standardni špric ili sa perforacijama sa strane. Hlorheksidin Glukonat (2%) d.5-3%. NaOCl (0.25%. 3% vodonik peroksid e. Carska voda (HCl:HNO3=3:1).*** 6. EDTA f.

hloramin b.*** 7. fenoli: antibakterijski (do 24h). prevenciju posterapijskog bola a. neutralizaciju zaostalog kanalnog sadržaja (sprečavanje hemijskih ili imunih nadražaja). analgetično. formaldehid) d. Ca(OH)2 (sredstvo izbora) . kortikosteroidi umiruju lokalnu inflamaciju ali zaustavljaju reparatorne procese e. Hlorfenol (20 puta jači a manje toksičan) c. može izazvati hemijska oštećenja tkiva. za medikaciju kanala: za antimikrobni efekat. fiksativi (fiksiraju nekrotično tkivo i mogu ga učiniti toksičnim ili se ponašati kao antigeni): na bazi aldehida (glutaraldehid. i rezistenciju mikroorganizama. blagi antiseptični rastvori: NaOCl. krezol (metilni derivati fenola). koritkosteroidi i antibiotici: antibiotici imaju slab efekat zbog malih doza ali izazivaju senzibilizaciju org.

Ca(OH)2 (sredstvo izbora) deluje: baktericidno. higroskopno (eliminiše sekreciju) hemostatsko dejstvo indirektno favorizuje reparacijske procese dobro difunduje kroz dentin tubule biološka prihvatljivost stimuliše diferencijaciju osteoblasta. cementoblasta. odontoblasta .

ograničene indikacije): maslinovo ulje. Jonosit. eugenol u obliku štapića: lakše se postavlja i vadi. anjonski rastvori deterdženta viskozni rastvori (deluju 2-4 meseca u inficiranom kanalu): glicerin.Oblici primene Ca(OH)2: vodeni rastvori (vrlo rastvorljivi. Dropsin. masne kiseline. Basic kombinovani preparati na bazi Ca(OH)2 i drugih supstanci: CpCp-Cap: sa ZOE Tubulitec: za zaštitu dentina ispod stalnih ispuna i cementnih podloga Kalcijum fluor fosfat Ca-hidriksid i ZnO CaReogan Reocap Dycal: kalcijum hidriksidni cement. fiziološki rastvor. 2polietilen glikol. Reolit. preparati fenola. mi ga koristimo na Klinici Hydrex i Reolit Kaviner: zaštitna podloga kod brušenih zuba . Hidroxyliner. propilen glikol uljani rastvori (veoma sporo dejstvo. brzo i kratkotrajno deluju): voda. meta cresylacetat. Ringerov rastvor. anestetici sa i bez vazokonstriktora. u štapićima se nalazi i Aktiv point chlorhexidindiacetat) sa smolama: Dycal. vodena suspenzija metilceluloze.

*** 8. kanalni nabijači . za opturaciju kanala korena: lentulo spirale.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful