ENDODONTSKI INSTRUMENTI I MATERIJALI

Dr

Dr Dragana Šarović arović

ENDODONTSKI INSTRUMENTI I MATERIJALI: 1. odontometrijski instrumenti 4. za oblikovanje ulaza u kanal 2. za uklanjanje mekog sadržaja iz radiksnog kanala 5. za mehaničko oblikovanje radiksnog kanala 6. za ispitivanje prohodnosti kanala (sondiranje) 3. za irigaciju kanala korena 7. za opturaciju kanala korena . za medikaciju kanala korena 8.

za oblikovanje ulaza u kanal: okrugla čelična svrdla. Beutelrock. Muller.Kosel) . “Gates”. Ambler.*** 1. fisurna konična svrdla sa tupim vrhom. mašinski proširivači (“Peso”.

endodontska sonda. tanji Kerr proširivač Garnitura Miller-Donaldsovih sondi Fabrička oznaka Debljina XXX XF XXXF XXF XF F M ST tanke srednje debele . Miler-Donaldosova sonda. MMC. za ispitivanje prohodnosti kanala (sondiranje): prava sonda. MME.*** 2.

odontometri . odontometrijski instrumenti: endodontski instrumenti sa stoperom. graduisane endosonde. bimetalne endosonde.*** 3.

nervekstirpator Garnitura pulpekstirpatora Stare oznake Nove oznake XXXX F 20 XXXF 25 XXF 30 XF 35 F 40 M 50 ST 60 . za uklanjanje mekog sadržaja radiksnog kanala: pulpekstirpatori.*** 4.

Rat file.*** 5. vrh koji nije aktivan (ne seče)). Heli apical. K-flex file. Uni file. .): K-file. za mehaničko oblikovanje radiksnog kanala: a. ručni: poluokret u smeru kazaljke na satu. uvrtanje i povlačenje b. Heli file. Ni-Ti turpije (velika fleksibilnost. Flexofile. mišji rep. Safety Hedstrom file. turpije(najčešće korišćeni inst. Kerr. Hedstrom file.

Ker proširivači 000 Stare oznake Nove oznake 06 08 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 100 110 00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 .

Hedstrom turpije 15 Nove oznake Stare oznake 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 100 110 Mišji rep 25 Nove oznake Stare oznake 3 4 5 6 30 35 40 45 50 .

25. Beutelrock mašinski proširivači 2 Stare oznake Nove oznake 20 25 30 40 55 70 85 100 3 4 5 8 9 Žiro proširivači Žiro turpije 15.. 25. do 300 bortaja u minuti): Dynamic.. sa izmenjenom (žiromatik) ili punom rotacijom mašine. 50 i 70 15. Beutelrock. mašinski proširivači (nisu rutiski in. 50 . 30. Ni-Ti mašinski in. Heliogyro. Ryspy. 40. 20.*** c.

.

Rispi sonic.*** d. mogućnost zagrevanja antiseptika): Caviendo. mehaničko čišćenje i obilna irigacija kanala. bolji od ultrazvučnih): Helisonic. Shaper file . Piezoelectric e. čelične ili dijamantske turpije. sonični sistemi (1500 Hz. ultrazvuk (do 25 000Hz.

mravlja. lubrikanti (dodaju se irigantnim sredstvima): vosak. antibakterijsko i organolitičko delovanje) b. optimalno 2. za irigaciju kanala: standardni špric ili sa perforacijama sa strane. demineralizacija dentina.25%. ultrasonični i sonični sistemi za preparaciju (najefikasniji) a. Hlorheksidin Glukonat (2%) d. cetavlonom. 3% vodonik peroksid e. NaOCl (0. kombinuje se sa 3% vodonik peroksidom. hlorheksidin sapun. EDTA f. Carska voda (HCl:HNO3=3:1). helatori: EDTA (17-20%.5-3%. NaOCl.*** 6. c. mlečna i trihlorsirćetna kis.5-5. limunska kiselina . glicerin. urea peroksidom).

može izazvati hemijska oštećenja tkiva. fenoli: antibakterijski (do 24h).*** 7. koritkosteroidi i antibiotici: antibiotici imaju slab efekat zbog malih doza ali izazivaju senzibilizaciju org. hloramin b. krezol (metilni derivati fenola). analgetično. i rezistenciju mikroorganizama. neutralizaciju zaostalog kanalnog sadržaja (sprečavanje hemijskih ili imunih nadražaja). za medikaciju kanala: za antimikrobni efekat. formaldehid) d. Hlorfenol (20 puta jači a manje toksičan) c. kortikosteroidi umiruju lokalnu inflamaciju ali zaustavljaju reparatorne procese e. blagi antiseptični rastvori: NaOCl. prevenciju posterapijskog bola a. fiksativi (fiksiraju nekrotično tkivo i mogu ga učiniti toksičnim ili se ponašati kao antigeni): na bazi aldehida (glutaraldehid. Ca(OH)2 (sredstvo izbora) .

Ca(OH)2 (sredstvo izbora) deluje: baktericidno. odontoblasta . higroskopno (eliminiše sekreciju) hemostatsko dejstvo indirektno favorizuje reparacijske procese dobro difunduje kroz dentin tubule biološka prihvatljivost stimuliše diferencijaciju osteoblasta. cementoblasta.

brzo i kratkotrajno deluju): voda. vodena suspenzija metilceluloze.Oblici primene Ca(OH)2: vodeni rastvori (vrlo rastvorljivi. fiziološki rastvor. propilen glikol uljani rastvori (veoma sporo dejstvo. Basic kombinovani preparati na bazi Ca(OH)2 i drugih supstanci: CpCp-Cap: sa ZOE Tubulitec: za zaštitu dentina ispod stalnih ispuna i cementnih podloga Kalcijum fluor fosfat Ca-hidriksid i ZnO CaReogan Reocap Dycal: kalcijum hidriksidni cement. 2polietilen glikol. preparati fenola. u štapićima se nalazi i Aktiv point chlorhexidindiacetat) sa smolama: Dycal. Dropsin. Hidroxyliner. masne kiseline. ograničene indikacije): maslinovo ulje. meta cresylacetat. eugenol u obliku štapića: lakše se postavlja i vadi. anestetici sa i bez vazokonstriktora. Reolit. Ringerov rastvor. Jonosit. anjonski rastvori deterdženta viskozni rastvori (deluju 2-4 meseca u inficiranom kanalu): glicerin. mi ga koristimo na Klinici Hydrex i Reolit Kaviner: zaštitna podloga kod brušenih zuba .

za opturaciju kanala korena: lentulo spirale.*** 8. kanalni nabijači .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful