Katedra za zavarene konstrukcije

Uvod u tehniku zavarivanja
Prof.dr.sc. Zoran Kožuh

1

Definicije:
ZAVARIVANJE je spajajanje ili prevlačenje osnovnog materijala primjenom topline ili pritiska (ili oboje), sa ili bez dodatnog materijala.
LEMLJENJE je postupak spajanja materijala uz pomoć rastaljenog dodatnog materijala - lema LIJEPLJENJE je postupak spajanja materijala ljepilima na sobnoj ili povišenoj temperaturi.
2

Sadržaj:
1. 2. 3.

Povijesni razvoj postupaka zavarivanja ISO 4063 Razvoj i zastupljenost postupaka zavarivanja

3

1. Povijesni razvoj
   

Postupak zavarivanja poznat je još od brončanog i željeznog doba u Europi i Srednjem Istoku Srednji vijek: kovanje kao početak razvoja tehnologije zavarivanja 19. st.: otkriće postupka zavarivanja čiji princip vrijedi i danas Najveći razvoj zavarivanja odvijao se u 19. i 20. st.

4

1. Povijesni razvoj

1801. - Sir Humphrey Davy uspostavlja električni luk između dvije ugljične elektrode

Uspostavljanje električnog luka između dvije ugljične elektrode

5

1. Povijesni razvoj

1881. - Auguste De Meritens je koristeći toplinu dobivenu iz električnog luka spojio dvije olovne pločice na akumulatoru

6

1. Povijesni razvoj

1885. – N. de Benardos i S. Olszewski patentiraju prvi držač elektrode

7

1. Povijesni razvoj

1889. – C. L. Coffin prvi patentira u SAD-u zavarivanje metalnom elektrodom

8

1. Povijesni razvoj

   

Krajem 19.st. otkriveno je elektrootporno zavarivanje (E. Thompson) ~1900. – Strohmenger predstavlja u Velikoj Britaniji metalnu obloženu elektrodu 1907. – 1914. – Kjellberg u Švedskoj počinje proizvoditi obložene elektrode za zavarivanje Početak 19.st. razdoblje je razvoja i plinskog rezanja i zavarivanja Razdoblje Prvog svjetskog rata je zbog velike potrebe za naoružanjem dovelo do velikog razvoja tehnologije zavarivanja
9

Zavarivanje velikog prstena (1904.god.)
http://www.youtube.com/watch?v=2uvOgWapG2g

10

1. Povijesni razvoj
 

1919. – osniva se American Welding Society (Američko Društvo za Zavarivanje) 1920.-ih počinje nagli razvoj obloženih elektroda i 1929. Lincoln Electric počinje proizvodnju elektroda za široku potrošnju

11

1. Povijesni razvoj
   

1930. – primjena točkastog zavarivanja u brodogradnji 1941. – Meredith je usavršio TIG zavarivanje pod imenom “Heliarc®” 1948. – uspješno je razvijeno GMAW zavarivanje (MIG/MAG) 1953. - Lyubavskii i Novoshilov započinju s upotrebom zavarivanja taljivom elektrodom u zaštiti CO2

12

“Zanimanje: zavarivač”,1942.g.
http://www.youtube.com/watch?v=bpGSQ3Z-ac8

13

1. Povijesni razvoj

1957. – Gage otkriva zavarivanje plazmenim mlazom – Stohr otkriva zavarivanje elektronskim mlazom 1958. – SSSR predstavlja zavarivanje pod troskom (postupak je korišten od 1951.)

14

2. ISO 4063
  

Norma ISO 4063 ustanovljuje nomenkalturu za sve zavarivačke i njima srodne postupke Svaki postupak definiran je svojim referentnim brojem U Normi postoje slijedeće grupe:
  

Jedna znamenka – osnovne podjela postupaka Dvije znamenke – podgrupa osnovne grupacije Tri znamenke – druga podgrupa

15

2. ISO 4063
1  101  11  111  112  114  12  121  122  123  124  125  13  131  135  136  Elektrolučno zavarivanje  Zavarivanje metalnom elektrodom  Zavarivanje metalnom elektrodom bez zaštitnog plina  Ručno elektrolučno zavarivanje obloženim elektrodama  Gravitaciono zavarivanje obloženim elektrodama  Zavarivanje praškom punjenim žicama  Zavarivanje pod zaštitom praška  Zavarivanje sa žicom pod zaštitom praška   Zavarivanje trakom pod zaštitom praška  Zavarivanje s više žica pod zaštitom praška  Zavarivanje pod zaštitom praška s dodatkom metalnog  praška  Zavarivanje pod zaštitom praška s praškom punjenim  žicama  Elektrolučno zavarivanje sa zaštitnim plinom  Zavarivanje taljivom elektrodom pod zaštitom inertnog  plina (MIG)  Zavarivanje taljivom elektrodom pod zaštitom aktivnog  plina (MAG)  Zavarivanje praškom punjenim žicama pod zaštitom  aktivnog plina  137  14  141  15  151  152  18  185  2  21  211  212  22  221  222  225  Zavarivanje praškom punjenim žicama pod zaštitom  inertnog plina  Zavarivanje netaljivom elektrodom pod zaštitom plina  Zavarivanje volframovom elektrodom pod zaštitom  inertnog plina (TIG)  Zavarivanje plazmenim mlazom  Plazma MIG zavarivanje  Plazma zavrivanje uz primjenu praška  Ostali elektrolučni postupci  Zavarivanje rotirajućim električnim lukom  Elektrootporno zavarivanje  Točkasto zavarivanje  Indirektno točkasto zavarivanje  Direktno točkasto zavarivanje  Šavno zavarivanje  Preklopno šavno zavarivanje  Šavno zavarivanje pritiskom  Sučeljno šavno zavarivanje folija 

16

2. ISO 4063
226  23  231  232  24  241  242  25  29  291  3  31  311  312  313  4  Šavno zavarivanje s trakom  Bradavičasto zavarivanje  Indirektno bradavičasto zavarivanje  Direktno bradavičasto zavarivanje  Zavarivanje iskrenjem  Zavarivanje iskrenjem s predgrijavanjem  Zavarivanje iskrenjem bez predgrijavanja  Sučeljno zavarivanje pritiskom  Ostali elektrootporni postupci zavarivanja  Visokofrekventno elektrootporno zavarivanje  Plinsko zavarivanje  Zavarivanje kisikom i gorivim plinom  Zavarivanje kisikom i acetilenom  Zavarivanje kisikom i propanom   Zavarivanje kisikom i vodikom  Zavarivanje u krutom stanju – zavarivanje pritiskom  41  42  44  441  45  47  48  5  51  511  512  52  521  522  7  71  Ultrazvučno zavarivanje  Zavarivanje trenjem  Zavarivanje velikom mehaničkom energijom  Zavarivanje eksplozijom  Difuzijsko zavarivanje  Plinsko zavarivanje pritiskom  Hladno zavarivanje  Zavarivanje zrakama  Zavarivanje elektronskim mlazom  Zavarivanje laserom  Zavarivanje laserom u vakuumu  Zavarivanje laserom u atmosferi  Zavarivanje laserom u krutom stanju  Zavarivanje laserom uz primjenu plinova  Ostali postupci zavarivanja  Termitno zavarivanje 

17

2. ISO 4063
72  73  74  741  742  75  753  77  78  782  783  784  785  786  787  788  Zavarivanje pod troskom  Elektroplinsko zavarivanje  Indkukcijsko zavarivanje  Indukcijsko sučeljno zavarivanje  Indukcijsko šavno zavarivanje  Zavarivanje svjetlosnim zračenjem  Zavarivanje infracrvenim zračenjem  Zavarivanje udarom  Zavarivanje svornjaka  Elektrootporno zavarivanje svornjaka  Zavarivanje svornjaka s odmakom luka uz primjenu  keramičkog prstena ili zaštitnog plina  Zavarivanje svornjaka s kratkotrajnim odmakom luka  Zavarivanje svornjaka s odmakom luka uz kondenzatorsko  izbijanje  Zavarivanje svornjaka uz kondenzatorsko izbijanje i  uspostavljanje luka na vrhu svornjaka  Zavarivanje svornjaka s taljivim prstenom uz odmak  elekktričnog luka   Zavarivanje svornjaka trenjem  8  81  82  821  822  83  84  86  87  871  872  88  9  91  911  912  Rezanje i žljebljenje  Plinsko rezanje  Elektrolučno rezanje  Elektrolučno rezanje uz primjenu komprimiranog zraka  Elektrolučno rezanje uz primjenu kisika  Plazma rezanje  Rezanje laserom   Plinsko žljebljenje  Elektrolučno žljebljenje  Elektrolučno žljebljenje uz primjenu komprimiranog zraka  Elektrolučno žljebljenje uz primjenu kisika  Plazma žljebljenje  Lemljenje  Tvrdo lemljenje  Lemljenje infracrvenim zrakama  Plinsko lemljenje 

18

2. ISO 4063
913  914  915  916  918  919  924  93  94  941  942  943  944  Lemljenje u pećima  Lemljenje uranjanjem  Lemljenje u solnim kupkama  Indukcijsko lemljenje  Elektrootporno lemljenje  Dufuzno lemljenje  Lemljenje u vakuumu  Ostali postupci tvrdog lemljenja  Meko lemljenje  Meko lemljenje infracrvenim zračenjem  Plinsko meko lemljenje   Meko lemljenje u pećima  Meko lemljenje uranjanjem  945  946  947  948  949  951  952  954  956  96  97  971  972  Meko lemljenje u solnim kupkama  Indukcijsko meko lemljenje  Ultrazvučno meko lemljenje  Meko elektrootporno lemljenje  Difuzno meko lemljenje  Meko lemljenje na valu  Meko lemljenje lemilima  Meko lemljenje u vakuumu  Meko lemljenje premazivanjem  Ostali postupci mekog lemljenja  Zavarivačko lemljenje  Plinsko zavarivačko lemljenje  Elektrolučno zavarivačko lemljenje 

19

Ručno elektrolučno zavarivanje obloženim elektrodama (REL)

20

Ručno elektrolučno zavarivanje (REL)
http://www.youtube.com/watch?v=-WBATPqz-Ss

21

Elektrolučno zavarivanje pod praškom(EPP)

22

Zavarivanje pod zaštitom praška (EPP)

23

Zavarivanje taljivom elektrodom pod zaštitom  inertnog/aktivnog plina (MIG/MAG)

24

Zavarivanje taljivom elektrodom pod zaštitom  inertnog/aktivnog plina (MIG/MAG)
http://www.youtube.com/watch?v=uOwuL0AG3lo&feature=related

25

Zavarivanje netaljivom volframovom elektrodom pod  zaštitom inertnog plina (TIG)

Najkvalitetniji zavari, sporo

26

Zavarivanje netaljivom volframovom elektrodom pod  zaštitom inertnog plina (TIG)
http://www.youtube.com/watch?v=7C5s60JMxNU&feature=related

27

Zavarivanje plazmenim mlazom
Ko TIG, samo brže

28

Zavarivanje plazmenim mlazom
http://www.youtube.com/watch?v=jo376zPns8I

29

Elektrootporno zavarivanje (EO)

Ograničeno na tanke materijale, najlakše se autmatizira

30

Elektrootporno zavarivanje
http://www.youtube.com/watch?v=AwL1CAg43PU

31

Elektrootporno zavarivanje
http://www.youtube.com/watch?v=cMfBBcJQU9c&feature=related

32

Plinsko zavarivanje

33

Plinsko zavarivanje
http://www.youtube.com/watch?v=VfRQxxxLJuo

34

Zavarivanje pritiskom (trenjem)
http://www.youtube.com/watch?v=-aEuAK8bsQg

35

Zavarivanje laserom

36

Zavarivanje laserom

37

Zavarivanje laserom
http://www.youtube.com/watch?v=n-NUlppvR3Y

http://www.youtube.com/watch?v=804XJ-wyK2I

38

Zavarivanje elektronskim mlazom
http://www.youtube.com/watch?v=NONurFigP5I&feature=related

39

Zavarivanje plastike – grijaća ploča
http://www.youtube.com/watch?v=sGa3Qi2iA_E

40

Zavarivanje plastike - elektrospojnica

41

3. Razvoj i zastupljenost postupaka zavarivanja
   

Zbog svoje učinkovitosti i isplativosti, postupci zavarivanja sve se više koriste Predviđa se razvoj postupaka na području zavarivanja plastike, novih legura i kompozita Mehanizacija, odnosno robotizacija, sve više uzima maha u proizvodnji Potiče se razvoj na specijaliziranim područjima

42

3. Razvoj i zastupljenost postupaka zavarivanja
2002. god.  2007. god.  (predviđanja)  mlrd. $ 12.70 ... 4.60 ... 0.76     2009. god.  (predviđanja)  ... 3.51 ... 0.41 ... Godišnja stopa  rasta, %  +5.0 +4.3 +3.5 ... +10.5

Regija 

Svijet ukupno   9.90 Zapadna Europa  2.89* Sjeverna Amerika 3.90 Istočna Europa** 0.30 Kina  0.40 * 2003  **osim zemalja bivšeg SSSRa  

Udio regija svijeta u tržištu opreme za zavarivanje

43

3. Razvoj i zastupljenost postupaka zavarivanja

Udio grane industrije u ukupnom tržištu industrije zavarivanja i rezanja

Udio regija svijeta u tržištu industrije zavarivanja i rezanja

44

3. Razvoj i zastupljenost postupaka zavarivanja

Predviđanja potrošnje žice za zavarivanje
45

3. Razvoj i zastupljenost postupaka zavarivanja
Oprema i potrošni  materijal za  zavarivanje   Svijet ukupno Potrošni i dodatni  materijali   Oprema za zavarivanje  (ukupno)  ‐ Elektrolučno  zavarivanje  ‐ Plinsko  zavarivanje i  rezanje  ‐ Elektrootporno  zavarivanje  ‐ Zavarivanje  zrakama i ostali  posebni postupci  ‐ Zavarivanje  laserom  ‐ Ultrazvučno  zavarivanje  * procjena     1999. god.  mlrd. $ 11.25  5.69  5.56  2.49  1.40  1.01  0.05  0.27  0.33  13.39 6.16  7.23  3.01  1.64  1.38  0.07  0.51  0.63  2006. god.*  Godišnja stopa rasta,  %  +3.8 +1.6  +6.0  +4.2  +2.3  +4.5  +5.9  +9.1  +17.8 

Udio u svjetskom tržištu potrošnog i dodatnog materijala, te opreme za zavarivanje (po postupcima)

Vrijednost europskog tržišta opreme za zavarivanje
 

Godina 1993. 1995. 1997. 1999. 2001. 2003. 2009.

Vrijednost tržišta, milijarda $ 2.32  2.39  2.46  2.57  2.71  2.89  3.51 

Godišnja stopa rasta, % ‐ +1.4 +1.7 +2.2 +2.9 +3.6 +4.3

46

3. Razvoj i zastupljenost postupaka zavarivanja
Laser  CO2  U krutom  stanju  S optičkim  vlaknima  Drugi   Ukupno  *procjena   2005. god.  kom 16 940  11 275  3 475  475  35 165    21 800 9 725  5 450  550 37 525 2006. god. Omjer 06/05,  %  9 ‐14  57  16 7 2007* kom 23 320 9 285  6 750  600 39 955   Omjer  07/06,  %  7 ‐4  31  9 6

Svjetska proizvodnja industrijskih laserskih jedinica

Udjeli implementacije industrijskih robota u pojedinim regijama svijeta u 2006. god.
47

3. Razvoj i zastupljenost postupaka zavarivanja

Vrijednosti svjetskih tržišta laserskim jedinicama po granama industrije u mlrd. €

Udio regija svijeta u proizvodnji laserskih jedinica
48

3. Razvoj i zastupljenost postupaka zavarivanja
Prosječna  godišnja  promjena, %  ‐11  34 

  Svjetsko tržište  robotima  Svjetsko tržište  robotima (izuzev  Japana i Kine)  Trenutna količina  operativnih  robota  Trenutna količina  operativnih  robota (izuzev  Japana i Kine)   

2004. god. 

2005. god.  kom 

2006. god. 

95 400  52 825 

126 700  47 900 

112 200  64 050 

847 825 

923 000 

951 000 

542 583 

488 000 

530 900 

Količina robota na svjetskom tržištu

49

3. Razvoj i zastupljenost postupaka zavarivanja
Država  Japan  Sjeverna  Amerika   Njemačka  Korea Španjolska Francuska  Italija  Tajvan  Kina  Tajland  Švedska  Velika Britanija Portugal Australija/Novi  Zeland  Austrija Belgija  Brazil Iran  Malezija Nizozemska Češka  Slovačka Danska Finska Rusija Argentina Švicarska Norveška Rumunjska Mađarska Poljska Ostalo Ukupno Distribucija,  %   Zavarivanje i  lemljenje  9 170  6 052  3 809  2 161  1 353  1 187  1 105  705 704 358 327 284 173 171  137 78 78 74 72 59 31 30 24 22 21 11 9 6 4 2 2 ‐ 28 219  29,6 Rezanje  1 193 415  399 13 42 37 617 38 24 ‐ 20 18 ‐ 3  14 3 2 5 ‐ 8 4 ‐ 14 13 ‐ 4 1 8 3 ‐ ‐ ‐ 2 898 3,0 Montaža  kom 5 031 727  941 486 35 151 84 41 30 ‐ 21 10 ‐ 200  15 3 2 ‐ ‐ ‐ 3 ‐ 13 22 ‐ ‐ ‐ 7 ‐ 1 1 ‐ 7 824 8,2 Ostalo  21 692 6 250  8 252 2 797 1 396 1 634 3 873 2 896 2 735 399 465 473 38 278  379 255 126 27 178 130 125 9 245 231 3 2 300 40 11 74 72 ‐ 56 427 59,2 Ukupno  37 086 13 444  13 401 5 457 2 826 3 009 5 679 3 680 3 493 757 833 785 211 652  545 339 208 106 250 197 163 39 296 288 24 17 310 61 18 77 75 1 042 95 368 100

Implementacija višenamjenskih industrijskih robota u 2004. god. po državama i područjima primjene
50

3. Razvoj i zastupljenost postupaka zavarivanja
Procjena količine godišnje nabave industrijskih robota po regijama

Godišnja procjena nabave industrijskih robota po primjeni u Europi

51

3. Razvoj i zastupljenost postupaka zavarivanja
Godišnja procjena nabave industrijskih robota po primjeni u Aziji

Godišnja procjena nabave industrijskih robota po primjeni u Americi

52

3. Razvoj i zastupljenost postupaka zavarivanja
2004. god.  Implementacija industrijskih  robota tijekom godine  Domaća proizvodnja  Operativne jedinice na kraju  godine  Roboti za zavarivanje:  ‐ Implementacija  ‐ Operativne jedinice  Roboti za montažu:  ‐ Implementacija  ‐ Operativne jedinice    Njemačka  Mjerna jedinica Kom  Kom Kom  %  Vrijednost  13 401  13 200  120 500  28  31  7  8 

Podaci o količini industrijskih robota u pojedinoj državi
53

2004. god. Implementacija industrijskih  robota tijekom godine  Domaća proizvodnja Operativne jedinice na kraju  godine  Roboti za zavarivanje: ‐ Implementacija  Roboti za montažu: ‐ Implementacija   

Italija  Mjerna jedinica Kom  Kom Kom  %  % 

Vrijednost 5 700  2 221 53 200  20  1,5 

3. Razvoj i zastupljenost postupaka zavarivanja
2004. god.  Implementacija industrijskih  robota tijekom godine  Operativne jedinice na kraju  godine  Roboti za zavarivanje:  ‐ Implementacija  Roboti za montažu:  ‐ Implementacija    Velika Britanija Mjerna jedinica Kom  Kom  %  %  Vrijednost  785  14 200  36  37 

Brazil 2004. god. Mjerna jedinica Vrijednost Implementacija industrijskih  Kom  208*  robota tijekom godine  Operativne jedinice na kraju  Kom  2 352  godine  Roboti za zavarivanje: %  38  ‐ Implementacija  * zbog velike količine korištenih robota u automobilskoj industriji, realna brojka varira između 400 i  600 komada    Rusija
Mjerna jedinica Kom  Kom  Vrijednost 24  5 000 

2004. god.  Implementacija industrijskih  robota tijekom godine  Operativne jedinice na kraju  godine   

54

Podaci o količini industrijskih robota u pojedinoj državi

3. Razvoj i zastupljenost postupaka zavarivanja
2004. god.  Implementacija industrijskih  robota tijekom godine  Operativne jedinice na kraju  godine  Roboti za zavarivanje:  ‐ Implementacija  ‐ Operativne jedinice  Roboti za montažu:  ‐ Implementacija  ‐ Operativne jedinice    SAD Mjerna jedinica Kom  Kom  %  Vrijednost 13 444  121 937    45  49    5,4  6,3 

Podaci o količini industrijskih robota u pojedinoj državi
55

2004. god. Implementacija industrijskih  robota tijekom godine  Operativne jedinice na kraju  godine  Roboti za zavarivanje: ‐ Implementacija  Roboti za montažu: ‐ Implementacija   

Kina Mjerna jedinica Kom  Kom  %  % 

Vrijednost 3 493  7 100  20,2  0,9 

3. Razvoj i zastupljenost postupaka zavarivanja

2004. god. Implementacija industrijskih  robota tijekom godine  Domaća proizvodnja Operativne jedinice na kraju  godine  Roboti za zavarivanje: ‐ Implementacija  ‐ Operativne jedinice  Roboti za montažu: ‐ Implementacija  ‐ Operativne jedinice   

Japan  Mjerna jedinica Kom  Kom Kom  % 

Vrijednost 37 100  75 150 365 500  25  21  14  30 

Podaci o količini industrijskih robota u pojedinoj državi

56

3. Razvoj i zastupljenost postupaka zavarivanja
 

REL zavarivanje sve se manje koristi (cca. 1/3 elektrolučnih postupaka) MIG/MAG zavarivanje sve se više koristi jer polako zamijenjuje REL zavarivanje
 Predviđa

se najveći rast u korištenju

-TIG zavarivanje također bilježi velik porast - Noviji i specifični postupci zavarivanja također bilježe rast u korištenju

57

3. Razvoj i zastupljenost postupaka zavarivanja

U razdoblju do 2020 godine očekuje se znatan napredak na područjima:
   

Bolja integracija zavarivačkih postupaka u proizvodne procese Opširinije i detaljnije obrazovanje zavarivača Poboljšanje kvalitete i pouzdanosti zavarenih spojeva Razvoj novih osnovnih i dodatnih materijala

58