P. 1
Projektovanje_zavarenog_spoja

Projektovanje_zavarenog_spoja

|Views: 544|Likes:
Published by Nikola Pantelic

More info:

Published by: Nikola Pantelic on Jan 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/05/2014

pdf

text

original

1.

PROJEKTOVANJE ZAVARENOG SPOJA Uvod (značaj projektovanja zavarenog spoja i oblika žljeba, uticaj napona i deformacija od zavarivanja) Projektant treba da iskoristi prednosti zavarivanja kao postupka izrade i spajanja. Zavarenu konstrukciju treba izraditi uz najmanju cenu, obezbeđujući u isto vreme zahtevanu funkcionalnost i sigurnost. Pogodnim izborom zavarenog spoja i materijala projektant određuje ne samo osobine proizvoda, već i mogućnost njegove izrade. Broj 1. 2. Naziv Osnovni metal -materijal (OM) Lice šava Objašnjenje Materijal delova koji se zavaruju Površina šava na kojoj se nalazi čelo šava Površina šava na kojoj se nalazi koren šava; u slučaju X ili dvostrukog Užljeba to je površina suprotna licu šava Deo šava u korenu žljeba Deo osnovnog materijala istopljen pri zavarivanju Prelaz metala šava (MŠ) i osnovnog metala (OM) b. a.

3.

Naličje šava

4. 5. 6. 7.

Koren šava Uvar Granica uvara

Zona uticaja Zona neistopljenog osnovnog metala u kojoj je struktura izmenjena toplote (ZUT) toplotnim dejstvom Linija stapanja Dubina uvara Granica između površine šava i osnovnog metala Mera dubine rastapanja osnovnog metala c.

8. 9. 10.

Nadvišenje Visina izbočine šava iznad površine šava, slemena, osnovnog metala korena Širina šava Rastojanje stranica šava d. Ukupna debljina šava; u slučaju Debljina šava sučeonog šava od lica do naličja šava; u slučaju ugaonog šava od lica do kraja Nadvišenje navara iznad površine osnovnog metala.

11. 12.

13. Debljina navara

Slika 1. Osnovni elementi zavarenog spoja i šava (a, b -sučeoni spoj; c -navarivanje; d -ugaoni spoj) Najvažniji faktori, koji utiču na izbor vrste zavarenog spoja, su: - koncept projekta zavarene konstrukcije; - zahtevi klase kvaliteta zavarenog spoja; - vrsta i debljina osnovnog materijala; - položaj zavarivanja; - postupak zavarivanja; - dimenzije dodatnog materijala. Da bi se izbegli veliki naponi i krivljenje (deformacija) zbog zavarivanja, projektant treba da uzme u obzir moguće skupljanje zavarenog spoja. Neki tipični primeri su prikazani na sl. 2 - 5. i objašnjeni u tab. 3.3.1. i 3.3.2.
1 od 17

5 1/3 REL-2/3 EPP3 prolaza REL i 1 prolaz 2.2 prolaza REL-gola elektroda.8 1.6 0. manji unos toplote. mm 1. mm 1.8 1.3 položaj 1. pri zavarivanju čelika Č.0 REL-po 2 prolaza sa svake strane. Primeri poprečnog skupljanja s.Skupljanje može da se izbegne konstrukcijom zavarenog spoja (manjim poprečnim presekom šava.6 letvom-1 prolaz REL-obložena elektroda veliki ugao žleba-14 prolaza 3. prethodnim usvajanjem komponenti za zavarivanje.0 1.3 2 od 17 .poprečno skupljanje Slika 3 . Poprečno skupljanje sučeonih (a) i ugaonih (b) spojeva Slika 4. zagrevanje posle zavarivanja i termička obrada posle zavarivanja.koren žlebljen-2 potkorena prolaza REL-obložena elektrodapo 4 pro-laza sa svake strane REL-obložena elektrodaduboki uvar-6 prolaza REL-po 1 prolaz sa svake strane-horizontalni položaj s. mm.4 REL-obložena elektroda20 prolaza Oblik šava Postupak zavarivanja Gasno zavarivanje u desno 2.5 prolaza REL-obložena elektroda-5 prolaza.bez podkorena .4 EPP EPP. 4 .ugao skupljanja Tabela 1. Slika 2.Pravci skupljanja sučeonog spoja: 1 .obložena elektroda.EN 10027-1) sl 3 Oblik šava Postupak zavarivanja REL . Elementi ugaonog (a) (b) Slika 5. Poprečno skupljanje sučeonih (a) skupljanja: b .upravno skupljanje.6 1.2 s.ugaono skupljanje. ispravljanje.3 – ne preporučuje se REL-obložena elektrodakorena letva-7 prolaza 1 REL-po 2 prolaza sa svake strane-koritasti položaj REL-po 2 prolaza sa svake strane-vertikalni položaj 1.4 prolaza REL-obložena elektrodabez podkorena .zavarivanje sa bakarnom korenom 0. 3 .podužno skupljanje. zavarivanje uz korišćenje manipulatora.3 3. β . manjim brojem spojeva u zavarenoj konstrukciji i tehnološkim merama (redosled zavarivanja.horizontalni 0. 2 .0361 (S235JRG2 .širina lica šava. α i ugaonih (b) spojeva ugao žljeba.

° 7 REL-obložena 13 elektroda-22 uska prolaza EPP. 3 od 17 . zajedno sa oznakama.2 prolaza -horizontalni položaj REL.7. neprekidni (sl.zavarivanje sa bakarnom korenom letvom-1 prolaz 1/3 REL-2/3 EPP-obložena elektroda-1 prolaz EPP 0 1 0 2 3 EPP.° REL-obložena elektroda. ponekad. Oni mogu biti. prikazima i simbolima (prema ISO 2553).3.REL-po 2 prolaza sa svake strane-horizontalni položaj REL. isprekidani (b).a) ili.4) Oblik šava α . Primeri ugaonog skupljanja α (sl.3.Vrste spojeva Zavareni spojevi se izvode kao (sl. preklopni spojevi (b).8 REL-po 2 prolaza sa svake strane-horizontalni položaj 0 0 REL-2 prolazahorizontalni položaj Tabela 2.2 prolaza po stranihorizontalni položaj 0 0. 3.3. T spojevi (c).1 2 prolaza REL-obložena elektroda.1 2 prolaza REL-obložena elektroda. 3. načelno.zavarivanje sa čeličnom korenom 5 letvom-1 prolaz REL-obložena elektroda4 prolaza-horizontalni 1.5 5 prolaza Postupak zavarivanja REL-obložena elektroda5 prolaza-koren žljebljen-3 korena prolaza Gasno zavarivanje u desno Gasno zavarivanjevertikalno-dvostranoistovremeno REL-obložena elektroda REL-obložena elektrodapo 2 prolaza-horizontalni položaj REL-obložena elektrodapo 2 prolaza-horizontalni položaj REL-obložena elektroda3 prolaza-horizontalni položaj 0 Oblik šava Postupak zavarivanja REL-obložena elektroda2 prolaza α .6): sučeoni spojevi (a).5 položaj REL-obložena elektroda1 prolaz 0 3 1 REL-obložena elektroda3 prolaza EPP-1 prolaz 1 0 2 2. spojevi na ivici (d) i krstasti spojevi (e). Najčešće korišćeni spojevi su prikazani u tab.5 0. 3.

Neprekidni (a) i isprekidani (b.Slika 6. Osnovni oblici zavarenih spojeva: sučeoni (a). 4 od 17 . d) zavareni spojevi Vrste spojeva. U mnogim slučajevima su neophodni dodatni simboli. Detaljan opis zavarenog spoja je moguć kombinacijom elementarnog i dodatnog simbola (tab. T spoj (c). dati u tab. izgled spoja i prikaz na crtežu su dati u tab. elementarni simboli (oznake) prema ISO 2553. 4.5).3. ivični (d) i krstasti spoj (e) Slika 7. c. preklopni (b).

Vrste spojeva i elementarni simboli (oznake) 5 od 17 .Tabela 3.

6 od 17 .

Dodatni simboli Simbol ∩ ∪ Oblik površine šava ili spoja Ravna (obično obrađena) Ispupčena Udubljena Zaobljeni prelazi podnožja Korišćena stalna podloška Korišćena privremena podloška 7 od 17 .Vrsta spoja Oznaka Izgled spoja Prikaz na crtežu Šav u otvoru Tačkasti spoj Linijski spoj Tabela 4.

postupku zavarivanja. Osnovni elementi žljeba su prikazani na sl. EPP. 18). što omogućava uspešno zavarivanje.Klasifikacija oblika žljeba (prema debljini. Veličine tolerancija su date u tab. Slika 9. uzet iz ISO 5817 za odstupanje od saosnosti (ISO 6520 referenca) i zahtevani nivo kvaliteta.Zahtevi tolerancija Neke tolerancije za izradu žljeba mogu se naći u tab. 8 od 17 . uglove i položaj (saosnost. 7. koji se odnosi na granice odstupanja od ispravnog položaja.Tabela 5.10. 8. MIG. je primer (No.8. zajedno sa sl. 4. kao što će biti objašnjeno. odstupanje od ravni. Primeri prikazivanja spojeva kombinovanim simbolima (oznakama 3. pristupačnosti) Žljeb je pripremljeni deo površine materijala koji se zavaruje.9. Opšte tolerancije za dužinu. i .6. DIN 8570). Najčešće korišćeni oblici žljeba prema debljini materijala za postupke elektrolučnog zavarivanja (E. 6. MAG) su prikazani u tab. za uglove. TIG. paralelnost) su date u standardima (npr.

5 t a najviše 2 mm za strogi kvalitet B. Skica. ISO 5817. Slika 9. 6.1 t.Broj 1. Linearno odstupanje prema ISO 5817. 3. 3. za srednji kvalitet C h ≤ 0.9 (slučajevi A i B). 3 mm za srednji kvalitet C i 4 mm za prosečni kvalitet D. 4. 10. a najviše 4 mm.3. 18 9 od 17 . 2. Naziv Stranica žljeba Koren žljeba Oštri koren žljeba Tupi koren žljeba Razmak u korenu Visina grla Otvor žljeba Širina žljeba Ugao otvora žljeba Ugao zakošenja žljeba Oznaka s1 h s2 a b Objašnjenje Bočna površina žljeba Najuže mesto žljeba Najšire mesto žljeba Slika 8. naziv i objašnjenje elemenata žljeba Granice linearnog odstupanja ploča i uzdužnih spojeva.25 t.15 t. izražene veličinom h i debljine ploče t na sl. No. 7. koje se zahtevaju prema strogom kvalitetu B su h ≤ 0. i za prosečni kvalitet D h ≤ 0. a najviše 3 mm. Za kružne spojeve (slučaj C) granica je h ≤ 0. a najviše 5 mm. 8. 5. 9.

Elementarni simboli su dati u tab.određenog broja dimenzija i konvencionalnih oznaka.jednu liniju sa strelicom (1) za svaki spoj. 10 od 17 . a da se crtež ne preoptereti primedbama ili prikazima i dodatnim presecima. koji može da se dopuni sa: .dopunskim podacima (naročito za radioničke crteže). 11. i . jedne neprekidne i jedne crtkane (2).3. . Ako spoj ne mora da bude specificiran. koja se sastoji od dve paralelne linije. On obuhvata . Ono obuhvata elementarni simbol.5.duplu liniju.Oznake (simboli) za zavarivanje na crtežima i način označavanja prema ISO 2553 Simbolično označavanje treba da da jasno sve potrebne podatke za određene spojeve. već samo prikazan. . treba koristiti simbol sa sl.načinom prikazivanja dimenzija.dodatnim simbolom. .

EPP. Žljebovi za zavarivanje postupcima E. MAG 11 od 17 .Tabela 6. TIG. MIG.

12 od 17 .

Neki detalji primene simboličnih oznaka prikazani su na sl. Tolerancije dužina u zavarenim konstrukcijama 13 od 17 . za simetrične spojeve.11. crtkana linija se može izostaviti.Crtkana linija može biti iznad ili ispod neprekidne linije. Tabela 7.

Oznaka šava po obimu je prikazana na sl.Tabela 8. 12.Simbol se postavlja na stranu neprekidne linije ako je spoj (lice šava) na strani strelice spoja (sl. Ako nema nikakvih oznaka sučeoni spopj treba izvesti sa potpunin provarivanjem. Svaki simbol može biti dopunjen određenim brojem dimenzija. mogu se navesti. 12. Oznaka za postupak zavarivanja je prikazana na sl. Zavarivanje na terenu se označava prema sl. manje važne dimenzije. da bude upravna na nju.spoja i "druga strana" .9. Glavna dimenzija u odnosu na poprečni presek piše se na levoj strani (tj.Simbol se postavlja na stranu crtkane linije ako je lice šava na spoljnjoj strani spoja. iza) simbola. a posebna uputstva (npr.a objašnjava pojam "strana strelice" . ako to nije moguće. ispred) simbola (sl. 12. a uzdužna dimenzijana desnoj strani.g) ili z (h). Simbol treba postaviti iznad ili ispod referentne linije.e). Ako nema podataka iza simbola znači da je šav neprekidan po čitavoj dužini radnog predmeta. lista postupka) se mogu dati u okviru.3. ako je potrebno. ili. Tolerancije za saosnost. Ostale. što bliže referentnom znaku (j). Referentna linija treba da je paralelna sa donjom ivicom crteža (b.i.d. odstupanje od ravni i paralelnost Primer na sl. (tj. 12. uvek napisano ispred veličine odgovarajuće dimenzije(f). 11). Kod ugaonog šava može da se koristi slovo a (sl. pri čemu je z = a√2.spoja. prema sledećim pravilima: .k. 12. ali u slučaju jednostranog sučeonog spoja sa jednom zakošenom stranicom i jednostranog sučeonog J spoja strelica treba da je usmerena prema pripremljenoj ploči (c).12. c). Tolerancije uglova u zavarenim konstrukcijama Tabela 9. Tolerancije uglova Slika 3. Položaj linije strelice u odnosu na spoj u načelu nema značaja (b. Normalno se strelica postavlja neposredno uz spoj. već ih dati na crtežu. . c). Dimenzije koje označavaju položaj šava u odnosu na ivicu ploče ne treba pisati u oznaci. 14 od 17 .

prema ISO 5817 i ISO 10042). prema ISO 6957).dodatni materijal (npr. obložena elektroda ISO 2560-E 51 2 RR 22. j. Primer za redosled podataka dat je na sl. Slika 12. f. sledećim redosledom: .12. 2a . d. ISO 2560. g. 2b identifikaciona linija (crtkana linija).12. ISO 3581).nivo prihvatljivosti (npr. i.Slika 11. Neki detalji primene simbola Podaci o spoju i dimenzijama (sl.simbol za zavarivanje a. Zatvoreni okvir (sl. . za jednostrani V sučeoni spoj sa podloškom. 3 .e) mogu da se dopune daljim podacima u okviru.postupak (npr. prema ISO 544. c. .refrentna linija (neprekidna linija).radni položaj (npr. izveden ručnim elektrolučnim zavarivanjem (E) (referentni broj 111 prema ISO 4063). k. Pojedinačne stavke treba razdvojiti znakom "/" (puna linija). ravni (horizontalni) položaj PA prema ISO 6947.13.i) može da se koristi za specijalna uputstva (npr.linija strelice. 15 od 17 . listovi postupka). h. prema ISO 4063). zahtevani nivo prihvatljivosti prema ISO 5817. e. . b. Način prikazivanja zavarenog spoja: 1 .

Slika 13. Izgled i simbolični prikaz jednostranog V sučeonog spoja sa podloškom 16 od 17 .

Beograd. 17 od 17 . Beograd. Čukić.. Mašinski fakultet. 2003. D. 2. Tošić.. Đorđević V.Literatura: 1. Obezbeđenje kvaliteta u zavarivanju. 1996. Građevinska knjiga. Društvo za unapređenje zavarivanja u Srbiji.. Zbirka standarda. 2007. Mašinski materijali. Marković. Osnove proračuna i konstruisanja. II deo. Sedmak A.. Šijački-Žeravčević V. Savezni zavod za standardizaciju. Vukičević M. Beograd. Milosavljević A. D. Buđevac. Z.. Metalne konstrukcije. 3. D.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->