A1. MATEMATIČKO-LOGIČKE OSNOVE RAČUNALA 1. Objasniti brojevne sustave i pozicijski brojevni sustav.

- Brojevni sustav je način označavanja ili izražavanja brojeva, nizova znakova ili naziva. Pozicijski brojevni sustav upotrebljava ograničen broj znamenki s tim da njihova vrijednost ovisi o položaju u zapisanom broju. Broj znamenaka brojevnog sustava označava bazu brojevnog sustava. Pozicijski brojevni sustavi mogu biti dekadski, binarni, oktalni i heksadekadski.

2. Binarni broj 111101111 pretvori u oktalni i heksadekadski zapis.
111101111(2) = ? (8) = ? (16) 111 101 111 (TRI BINARNE ZNAMENKE = JEDNA OKTALNA) 7 5 7

111101111(2) = 757(8) 1 1110 1111 (ČETRI BINARNE ZNAMENKE = JEDNA HEKSADEKADSKA) 1 14 1 E 15 F

111101111(2) = 1EF(16)

3. Pretvorite brojeve 110010111011(2), 11010.1001(2), 1101.11010011(2), 345(8), 1AC6(16) u dekadske
(prikazati cijeli postupak).

a) 110010111011(2) = ? (10) = 1*211 + 1*210 + 0*29 + 0*28 + 1*27 + 0*26 + 1*25 + 1*24 + 1*23 + 0*22 + 1*21 + 1*20 = ... = 3259(10) b) 1101.1001(2 )= ? (10) = 1*23 + 1*22 + 0*21 + 1*20 + 1*2-1 + 0*2-2 + 0*2-3 + 1*2-4 = ... = 13.5625 (10)
c) 1101.11010011(2) = ? (10) = 1*23 + 1*22 + 0*21 + 1*20 + 1*2-1 + 1*2-2 + 0*2-3 + 1*2-4 + 0*2-5 + 0*2-6 +1*2-7 + 1*2-8 = ... =13.82421875

d) 345(8)=? (10) = 3*82 + 4*81 + 5*80 = 229 (10) e) 1AC6 (16) = ? (10) = 1*163 + A*162 + C*161 + 6*160 = 1*163 + 10*162 + 12*161 + 6*160 = ... = 6854(10) 4. Pretvorite: 220(10) = ?(2) = ?(8); 34.375(10) = ?(2). a) dijeli se 220 s 2, ostatci se prepišu, tako i sa osan ... b) isti đir 6. BIT(binary digit) – temeljna jedinica za informaciju, najmanja količina informacije koja se može pamtiti u računalu. TETRADA – grupa od 4 bita BYTE – skup od 8 bita, predstavlja jedan znak WORD – skupina od 32 bita, količina informacije koju računalo može obraditi u jednoj operaciji 7. Što su bistabili, a što registri? BISTABILI – elektronički sklopovi koji su u mogućnosti spremiti dva stabilna stanja; osnovica su za složenije digitalne sklopove. Povezivanjem bistabila --> digitalno računalo. REGISTRI – brze memorije za privremeno pohranjivanje instrukcija, podataka, adresa ...
1

konjukcija (I) i negacija (NE). piše se x i poviše njega crtica :D 12. orgware. m – broj bita upotrebljen za kodnu zamjenu 9. NO (NE) . Objasniti načine kodiranja znakovnih podataka. X1 X2 disjunk. a u BCD kodu svakom znaku se pridruže 4 bita (24=16) . Koji se kod najčešće koristi za predstavljanje znakova u računalu ? Koliko se bitova pridruži svakom znaku ? Kakav je prošireni ASCII kod? Najčešće se koriste ASCII i BCD kod.15 . a ostatak je namijenjen novim znakovima (posebno za kodiranje različitih pisama čiji znakovi nisu sadržani u standardnom ASCII kodu (slova engleske abecede). Što je digitalno računalo? Navedite strukturu računalnog sustava. Digitalno računalo je elektronički uređaj namijenjen za obavljanje različitih računskih i logičkih operacija. KODIRANJE je postupak kreiranja binarnih kombinacija.14. valjda 13. 11. te napišite njihove tablice istine. Prvih 128 binarnih brojeva upotrebljava se kao u standardnom ASCII kodu. Što je kodiranje.. NOR (NILI). ne znan. Strukturu računalnog sustava čine hardware. dataware i netware. EXOR (isključivi ili) simbole imate u teci. Prošireni ASCII kod koristi 8 bita (28=256 različitih binarnih kombinacija). Objasnite osnovne operacije Booleove algebre. AND (I).lifeware. A2. N= 2m N. Osnovne operacije Booleove algebre su disjunkcija (ILI ). Koji su osnovni logički sklopovi ? Navedite im simbole. a što kod ? Kako se različita informacija može prikazati sa n bitova? KOD je skup znakova i binarnih kombinacija. NAND (NI).. OR (ILI) .broj elemenata koda . X1 X2 konjukcija 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 x 0 x negirano 1 0 1 ode di je x negirano. U ASCII kodu svakom znaku se pridruži 7 bita (27=128).NE ZNAAAAN :D 10. 2 . software. GRAĐA RAČUNALA 1.8.

nematerijalna komponenta računala. netware. 8. Aritmetičko-logička jedinica je jedinica za obradu podataka. Osnovne funkcijske jedinice r. te sadrži najmanje jedan registar u kojem se zapisuju rezultati operacija – tzv. broju bitova koje može obraditi odjednom. rezultat rada programera. dekodira i omogućava izvršavanje instrukcija. 4. Ovisi o frekvenciji takta CPU. izlazne jedinice. Skicirajte model von Neumannovog računala. Funkcije upravljačke jedinice : . orgware. Objasnite zadaće CPU.Središnja jedinica za obradu (CPU. ima 4 dijela : ulazne jedinice. služi za nadzor i koordinaciju rada svih jedinica računalnog sustava. 6. –a su : središnja jedinica za obradu (CPU). NETWARE – mrežni sustav. podrška za mrežu . obrade.Objasnite pojmove hardware. Upravljačka jedinica upravlja izvođenjem programa. Tri osnovna dijela procesora su upravljačke jedinice. SOFTWARE(sustav programa) . Što je procesor? Koja su tri osnovna dijela procesora? Objasnite njihovu funkciju. ORGWARE – organizacijska komponenta računala. 3. brine se o usklađenosti tehničke opreme(HW). 7. programske opreme (SW) i ljudi (izvršitelja poslova) (LW) u harmoničnu cjelinu. akumulator. korištenje i održavanje digitalnog računalnog sustava. izvodi aritmetičke i logičke operacije. SUSTAV DOKUMENTACIJE (DATAWARE) – niz priručnika za instaliranje. Upravljačka jedinica pribavlja instrukcije u kodiranom obliku iz radne memorije.procesor). U čemu se sastoji koncepcija von Neumannovog računala? Sastoji se u : pohrana podataka u memoriju. Procesor je sklop koji vrši obradu i nadzor. Što je sustav dokumentacije? HARDWARE(sustav sklopovlja) – materijalna komponenta računala koju čine informacijski računalni sustavi. aritmetičko-logičke jedinice i registri procesora. Proširena von Neumannova arhitektura? Ima na njenim slajdovima. upravljačka i aritmetičko logička jedinica.Pribavlja instrukcije iz memorije u kodiranom 3 .s. sadrži znanje i iskustvo ljudi o načinima rješavanja pojedinih problema iskazano kroz niz naredbi i operacija koje hardware može izvršiti. 9. skladištenja i izlaza podataka u obradbenom dijelu razdvajanje matematičko-logičkih procesa 5.2. u binarnom obliku podaci se kao i programi smještaju u memoriju računala na posebne memorijske lokacije rezultati obrade se također smještaju u memoriju računala razdvajanje ulaza. ulazno / izlazne jedinice. te građi računala. procesor) je složeni programski upravljivi sklop koji automatski pribavlja. Opišite upravljačku jedinicu u von Neumannovom modelu računala. te navedite osnovne funkcijske jedinice računarskog sustava. koncepcija i realizacija komunikacijskog povezivanja svih elemenata sustava u skladnu cjelinu. središnji dio i periferni dio. software. Središnja jedinica za obradu (CPU. povezivanje. te odgovara po funkciji i namjeni središnjoj jedinici digitalnog računala. Što se podrazumijeva pod računalnom snagom CPU? O čemu ovisi računalna snaga CPU ? Računalna snaga CPU je sposobnost obrade određene količine podataka u jedinici vremena.

Navedite registre procesora. DOHVATI INSTRUKCIJU (engl. Aritmetičko-logička jedinica je jedinica za obradu podataka. DECODE) 3. Koja je razlika između 32 bitnog i 64 bitnog procesora? Razlika je u registrima (u podatkovnim registrima i programskom brojilu). i dva izlaza R izlaz (rezultat) i D status izlaza. Mikroračunalski sustav podrazumijeva mikroračunalo s bogatijom perifernom opremom i programskom potporom. FETCH) 2. 14. Mikroprocesor je poluvodička komponenta napravljena od minijaturnih tranzistora na jednom čipu (integriranom sklopu) koja pomoću svojih logičkih sklopova može vršiti računske zadatke. Mikroračunalo je računalo koje za centralnu procesorsku jedinicu ima mikroprocesor. Objasniti. 11.obliku Prevodi numeričke kodove generira slijed upravljačkih signala kojima aktivira ostale jedinice (memoriju. indeksni registar. 4 . EXECUTE) 13. 1. ALU. mikroračunalo. te sadrži najmanje jedan registar u koji se zapisuju rezultati operacija – tzv. Akumulator – privremeno pohranjivanje operanda Adresni registar – sadrži adresu memorijske lokacije gdje će se podatak / instrukcija pisati ili iz koje će se čitati (programsko brojilo. akumulator. Ima tri ulaza A i B podatkovni registri i F instrukcija iz upravljačke jedinice . Navedite i objasnite korake rada procesora. Što je mikroprocesor. registar kazaljke stoga ) Registar statusa Instrukcijski registar – sadrži instrukciju koja se toga trena izvodi 12. DEKODIRAJ SADRŽAJ INSTRUKCIJE (engl. mikroračunalni sustav. izvodi aritmetičke i logičke operacije. U-I jedinice) upravlja izvođenjem instrukcija 10. Opišite aritmetičko-logičku jedinicu u von Neumannovom modelu računala. IZVEDI INSTRUKCIJU (engl.