A1. MATEMATIČKO-LOGIČKE OSNOVE RAČUNALA 1. Objasniti brojevne sustave i pozicijski brojevni sustav.

- Brojevni sustav je način označavanja ili izražavanja brojeva, nizova znakova ili naziva. Pozicijski brojevni sustav upotrebljava ograničen broj znamenki s tim da njihova vrijednost ovisi o položaju u zapisanom broju. Broj znamenaka brojevnog sustava označava bazu brojevnog sustava. Pozicijski brojevni sustavi mogu biti dekadski, binarni, oktalni i heksadekadski.

2. Binarni broj 111101111 pretvori u oktalni i heksadekadski zapis.
111101111(2) = ? (8) = ? (16) 111 101 111 (TRI BINARNE ZNAMENKE = JEDNA OKTALNA) 7 5 7

111101111(2) = 757(8) 1 1110 1111 (ČETRI BINARNE ZNAMENKE = JEDNA HEKSADEKADSKA) 1 14 1 E 15 F

111101111(2) = 1EF(16)

3. Pretvorite brojeve 110010111011(2), 11010.1001(2), 1101.11010011(2), 345(8), 1AC6(16) u dekadske
(prikazati cijeli postupak).

a) 110010111011(2) = ? (10) = 1*211 + 1*210 + 0*29 + 0*28 + 1*27 + 0*26 + 1*25 + 1*24 + 1*23 + 0*22 + 1*21 + 1*20 = ... = 3259(10) b) 1101.1001(2 )= ? (10) = 1*23 + 1*22 + 0*21 + 1*20 + 1*2-1 + 0*2-2 + 0*2-3 + 1*2-4 = ... = 13.5625 (10)
c) 1101.11010011(2) = ? (10) = 1*23 + 1*22 + 0*21 + 1*20 + 1*2-1 + 1*2-2 + 0*2-3 + 1*2-4 + 0*2-5 + 0*2-6 +1*2-7 + 1*2-8 = ... =13.82421875

d) 345(8)=? (10) = 3*82 + 4*81 + 5*80 = 229 (10) e) 1AC6 (16) = ? (10) = 1*163 + A*162 + C*161 + 6*160 = 1*163 + 10*162 + 12*161 + 6*160 = ... = 6854(10) 4. Pretvorite: 220(10) = ?(2) = ?(8); 34.375(10) = ?(2). a) dijeli se 220 s 2, ostatci se prepišu, tako i sa osan ... b) isti đir 6. BIT(binary digit) – temeljna jedinica za informaciju, najmanja količina informacije koja se može pamtiti u računalu. TETRADA – grupa od 4 bita BYTE – skup od 8 bita, predstavlja jedan znak WORD – skupina od 32 bita, količina informacije koju računalo može obraditi u jednoj operaciji 7. Što su bistabili, a što registri? BISTABILI – elektronički sklopovi koji su u mogućnosti spremiti dva stabilna stanja; osnovica su za složenije digitalne sklopove. Povezivanjem bistabila --> digitalno računalo. REGISTRI – brze memorije za privremeno pohranjivanje instrukcija, podataka, adresa ...
1

broj elemenata koda . U ASCII kodu svakom znaku se pridruži 7 bita (27=128).. KODIRANJE je postupak kreiranja binarnih kombinacija. 11. NAND (NI). Što je kodiranje. valjda 13. piše se x i poviše njega crtica :D 12. EXOR (isključivi ili) simbole imate u teci. ne znan. N= 2m N. AND (I). NO (NE) . a u BCD kodu svakom znaku se pridruže 4 bita (24=16) . Koji se kod najčešće koristi za predstavljanje znakova u računalu ? Koliko se bitova pridruži svakom znaku ? Kakav je prošireni ASCII kod? Najčešće se koriste ASCII i BCD kod. Što je digitalno računalo? Navedite strukturu računalnog sustava. Objasnite osnovne operacije Booleove algebre. m – broj bita upotrebljen za kodnu zamjenu 9. a što kod ? Kako se različita informacija može prikazati sa n bitova? KOD je skup znakova i binarnih kombinacija. A2.15 .8. Prvih 128 binarnih brojeva upotrebljava se kao u standardnom ASCII kodu. software. te napišite njihove tablice istine. a ostatak je namijenjen novim znakovima (posebno za kodiranje različitih pisama čiji znakovi nisu sadržani u standardnom ASCII kodu (slova engleske abecede). NOR (NILI). Strukturu računalnog sustava čine hardware. X1 X2 disjunk. X1 X2 konjukcija 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 x 0 x negirano 1 0 1 ode di je x negirano.. Objasniti načine kodiranja znakovnih podataka. Koji su osnovni logički sklopovi ? Navedite im simbole. 2 . Osnovne operacije Booleove algebre su disjunkcija (ILI ). Digitalno računalo je elektronički uređaj namijenjen za obavljanje različitih računskih i logičkih operacija. Prošireni ASCII kod koristi 8 bita (28=256 različitih binarnih kombinacija). GRAĐA RAČUNALA 1.NE ZNAAAAN :D 10. dataware i netware. konjukcija (I) i negacija (NE).14.lifeware. OR (ILI) . orgware.

–a su : središnja jedinica za obradu (CPU). Što je sustav dokumentacije? HARDWARE(sustav sklopovlja) – materijalna komponenta računala koju čine informacijski računalni sustavi. rezultat rada programera. akumulator. povezivanje. dekodira i omogućava izvršavanje instrukcija. 4. SUSTAV DOKUMENTACIJE (DATAWARE) – niz priručnika za instaliranje. ulazno / izlazne jedinice. procesor) je složeni programski upravljivi sklop koji automatski pribavlja. Proširena von Neumannova arhitektura? Ima na njenim slajdovima. te navedite osnovne funkcijske jedinice računarskog sustava. izlazne jedinice.nematerijalna komponenta računala.procesor). Središnja jedinica za obradu (CPU.s. sadrži znanje i iskustvo ljudi o načinima rješavanja pojedinih problema iskazano kroz niz naredbi i operacija koje hardware može izvršiti. 7. skladištenja i izlaza podataka u obradbenom dijelu razdvajanje matematičko-logičkih procesa 5. aritmetičko-logičke jedinice i registri procesora. koncepcija i realizacija komunikacijskog povezivanja svih elemenata sustava u skladnu cjelinu. Upravljačka jedinica pribavlja instrukcije u kodiranom obliku iz radne memorije. Upravljačka jedinica upravlja izvođenjem programa. orgware. 6.Objasnite pojmove hardware.2. podrška za mrežu . Procesor je sklop koji vrši obradu i nadzor. programske opreme (SW) i ljudi (izvršitelja poslova) (LW) u harmoničnu cjelinu. Što je procesor? Koja su tri osnovna dijela procesora? Objasnite njihovu funkciju. ima 4 dijela : ulazne jedinice. Opišite upravljačku jedinicu u von Neumannovom modelu računala. brine se o usklađenosti tehničke opreme(HW). Tri osnovna dijela procesora su upravljačke jedinice. netware.Pribavlja instrukcije iz memorije u kodiranom 3 . izvodi aritmetičke i logičke operacije. te građi računala. NETWARE – mrežni sustav.Središnja jedinica za obradu (CPU. Osnovne funkcijske jedinice r. 9. U čemu se sastoji koncepcija von Neumannovog računala? Sastoji se u : pohrana podataka u memoriju. služi za nadzor i koordinaciju rada svih jedinica računalnog sustava. u binarnom obliku podaci se kao i programi smještaju u memoriju računala na posebne memorijske lokacije rezultati obrade se također smještaju u memoriju računala razdvajanje ulaza. obrade. Ovisi o frekvenciji takta CPU. 3. Skicirajte model von Neumannovog računala. Što se podrazumijeva pod računalnom snagom CPU? O čemu ovisi računalna snaga CPU ? Računalna snaga CPU je sposobnost obrade određene količine podataka u jedinici vremena. Funkcije upravljačke jedinice : . Aritmetičko-logička jedinica je jedinica za obradu podataka. Objasnite zadaće CPU. 8. središnji dio i periferni dio. broju bitova koje može obraditi odjednom. te sadrži najmanje jedan registar u kojem se zapisuju rezultati operacija – tzv. ORGWARE – organizacijska komponenta računala. upravljačka i aritmetičko logička jedinica. korištenje i održavanje digitalnog računalnog sustava. software. te odgovara po funkciji i namjeni središnjoj jedinici digitalnog računala. SOFTWARE(sustav programa) .

4 . Mikroračunalo je računalo koje za centralnu procesorsku jedinicu ima mikroprocesor. i dva izlaza R izlaz (rezultat) i D status izlaza. Akumulator – privremeno pohranjivanje operanda Adresni registar – sadrži adresu memorijske lokacije gdje će se podatak / instrukcija pisati ili iz koje će se čitati (programsko brojilo. Navedite i objasnite korake rada procesora. Koja je razlika između 32 bitnog i 64 bitnog procesora? Razlika je u registrima (u podatkovnim registrima i programskom brojilu). U-I jedinice) upravlja izvođenjem instrukcija 10. izvodi aritmetičke i logičke operacije. Navedite registre procesora. Aritmetičko-logička jedinica je jedinica za obradu podataka. DECODE) 3. FETCH) 2. EXECUTE) 13. mikroračunalni sustav. 14. Objasniti. Ima tri ulaza A i B podatkovni registri i F instrukcija iz upravljačke jedinice . IZVEDI INSTRUKCIJU (engl. Opišite aritmetičko-logičku jedinicu u von Neumannovom modelu računala. Mikroračunalski sustav podrazumijeva mikroračunalo s bogatijom perifernom opremom i programskom potporom. te sadrži najmanje jedan registar u koji se zapisuju rezultati operacija – tzv. 11. indeksni registar. registar kazaljke stoga ) Registar statusa Instrukcijski registar – sadrži instrukciju koja se toga trena izvodi 12.obliku Prevodi numeričke kodove generira slijed upravljačkih signala kojima aktivira ostale jedinice (memoriju. mikroračunalo. Što je mikroprocesor. ALU. DEKODIRAJ SADRŽAJ INSTRUKCIJE (engl. DOHVATI INSTRUKCIJU (engl. Mikroprocesor je poluvodička komponenta napravljena od minijaturnih tranzistora na jednom čipu (integriranom sklopu) koja pomoću svojih logičkih sklopova može vršiti računske zadatke. akumulator. 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful