A1. MATEMATIČKO-LOGIČKE OSNOVE RAČUNALA 1. Objasniti brojevne sustave i pozicijski brojevni sustav.

- Brojevni sustav je način označavanja ili izražavanja brojeva, nizova znakova ili naziva. Pozicijski brojevni sustav upotrebljava ograničen broj znamenki s tim da njihova vrijednost ovisi o položaju u zapisanom broju. Broj znamenaka brojevnog sustava označava bazu brojevnog sustava. Pozicijski brojevni sustavi mogu biti dekadski, binarni, oktalni i heksadekadski.

2. Binarni broj 111101111 pretvori u oktalni i heksadekadski zapis.
111101111(2) = ? (8) = ? (16) 111 101 111 (TRI BINARNE ZNAMENKE = JEDNA OKTALNA) 7 5 7

111101111(2) = 757(8) 1 1110 1111 (ČETRI BINARNE ZNAMENKE = JEDNA HEKSADEKADSKA) 1 14 1 E 15 F

111101111(2) = 1EF(16)

3. Pretvorite brojeve 110010111011(2), 11010.1001(2), 1101.11010011(2), 345(8), 1AC6(16) u dekadske
(prikazati cijeli postupak).

a) 110010111011(2) = ? (10) = 1*211 + 1*210 + 0*29 + 0*28 + 1*27 + 0*26 + 1*25 + 1*24 + 1*23 + 0*22 + 1*21 + 1*20 = ... = 3259(10) b) 1101.1001(2 )= ? (10) = 1*23 + 1*22 + 0*21 + 1*20 + 1*2-1 + 0*2-2 + 0*2-3 + 1*2-4 = ... = 13.5625 (10)
c) 1101.11010011(2) = ? (10) = 1*23 + 1*22 + 0*21 + 1*20 + 1*2-1 + 1*2-2 + 0*2-3 + 1*2-4 + 0*2-5 + 0*2-6 +1*2-7 + 1*2-8 = ... =13.82421875

d) 345(8)=? (10) = 3*82 + 4*81 + 5*80 = 229 (10) e) 1AC6 (16) = ? (10) = 1*163 + A*162 + C*161 + 6*160 = 1*163 + 10*162 + 12*161 + 6*160 = ... = 6854(10) 4. Pretvorite: 220(10) = ?(2) = ?(8); 34.375(10) = ?(2). a) dijeli se 220 s 2, ostatci se prepišu, tako i sa osan ... b) isti đir 6. BIT(binary digit) – temeljna jedinica za informaciju, najmanja količina informacije koja se može pamtiti u računalu. TETRADA – grupa od 4 bita BYTE – skup od 8 bita, predstavlja jedan znak WORD – skupina od 32 bita, količina informacije koju računalo može obraditi u jednoj operaciji 7. Što su bistabili, a što registri? BISTABILI – elektronički sklopovi koji su u mogućnosti spremiti dva stabilna stanja; osnovica su za složenije digitalne sklopove. Povezivanjem bistabila --> digitalno računalo. REGISTRI – brze memorije za privremeno pohranjivanje instrukcija, podataka, adresa ...
1

. Prošireni ASCII kod koristi 8 bita (28=256 različitih binarnih kombinacija). X1 X2 disjunk.8. orgware. Objasnite osnovne operacije Booleove algebre.NE ZNAAAAN :D 10. a što kod ? Kako se različita informacija može prikazati sa n bitova? KOD je skup znakova i binarnih kombinacija. NAND (NI).14. KODIRANJE je postupak kreiranja binarnih kombinacija. Digitalno računalo je elektronički uređaj namijenjen za obavljanje različitih računskih i logičkih operacija. U ASCII kodu svakom znaku se pridruži 7 bita (27=128). 11. valjda 13. software. Što je digitalno računalo? Navedite strukturu računalnog sustava. a ostatak je namijenjen novim znakovima (posebno za kodiranje različitih pisama čiji znakovi nisu sadržani u standardnom ASCII kodu (slova engleske abecede). a u BCD kodu svakom znaku se pridruže 4 bita (24=16) . Osnovne operacije Booleove algebre su disjunkcija (ILI ). OR (ILI) . Objasniti načine kodiranja znakovnih podataka. GRAĐA RAČUNALA 1. konjukcija (I) i negacija (NE). NOR (NILI). Koji se kod najčešće koristi za predstavljanje znakova u računalu ? Koliko se bitova pridruži svakom znaku ? Kakav je prošireni ASCII kod? Najčešće se koriste ASCII i BCD kod. dataware i netware. ne znan. te napišite njihove tablice istine.15 . AND (I).lifeware. Prvih 128 binarnih brojeva upotrebljava se kao u standardnom ASCII kodu. Što je kodiranje.broj elemenata koda . EXOR (isključivi ili) simbole imate u teci.. N= 2m N. Koji su osnovni logički sklopovi ? Navedite im simbole. piše se x i poviše njega crtica :D 12. A2. NO (NE) . X1 X2 konjukcija 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 x 0 x negirano 1 0 1 ode di je x negirano. Strukturu računalnog sustava čine hardware. 2 . m – broj bita upotrebljen za kodnu zamjenu 9.

ima 4 dijela : ulazne jedinice. SUSTAV DOKUMENTACIJE (DATAWARE) – niz priručnika za instaliranje. rezultat rada programera. 8. te odgovara po funkciji i namjeni središnjoj jedinici digitalnog računala. Opišite upravljačku jedinicu u von Neumannovom modelu računala. 6. povezivanje. ORGWARE – organizacijska komponenta računala. sadrži znanje i iskustvo ljudi o načinima rješavanja pojedinih problema iskazano kroz niz naredbi i operacija koje hardware može izvršiti. SOFTWARE(sustav programa) .2. 3. izlazne jedinice. Funkcije upravljačke jedinice : . Osnovne funkcijske jedinice r. U čemu se sastoji koncepcija von Neumannovog računala? Sastoji se u : pohrana podataka u memoriju. te sadrži najmanje jedan registar u kojem se zapisuju rezultati operacija – tzv. Upravljačka jedinica pribavlja instrukcije u kodiranom obliku iz radne memorije. aritmetičko-logičke jedinice i registri procesora. Objasnite zadaće CPU. 4.procesor). Ovisi o frekvenciji takta CPU. služi za nadzor i koordinaciju rada svih jedinica računalnog sustava. koncepcija i realizacija komunikacijskog povezivanja svih elemenata sustava u skladnu cjelinu. Što je sustav dokumentacije? HARDWARE(sustav sklopovlja) – materijalna komponenta računala koju čine informacijski računalni sustavi. brine se o usklađenosti tehničke opreme(HW). 7. Procesor je sklop koji vrši obradu i nadzor. Tri osnovna dijela procesora su upravljačke jedinice. broju bitova koje može obraditi odjednom. software. u binarnom obliku podaci se kao i programi smještaju u memoriju računala na posebne memorijske lokacije rezultati obrade se također smještaju u memoriju računala razdvajanje ulaza. Što je procesor? Koja su tri osnovna dijela procesora? Objasnite njihovu funkciju. korištenje i održavanje digitalnog računalnog sustava. netware. dekodira i omogućava izvršavanje instrukcija. programske opreme (SW) i ljudi (izvršitelja poslova) (LW) u harmoničnu cjelinu. podrška za mrežu . izvodi aritmetičke i logičke operacije. te navedite osnovne funkcijske jedinice računarskog sustava. upravljačka i aritmetičko logička jedinica. skladištenja i izlaza podataka u obradbenom dijelu razdvajanje matematičko-logičkih procesa 5.Objasnite pojmove hardware. Upravljačka jedinica upravlja izvođenjem programa. 9.s. obrade.Pribavlja instrukcije iz memorije u kodiranom 3 . te građi računala.Središnja jedinica za obradu (CPU. procesor) je složeni programski upravljivi sklop koji automatski pribavlja.nematerijalna komponenta računala. orgware. –a su : središnja jedinica za obradu (CPU). središnji dio i periferni dio. NETWARE – mrežni sustav. Aritmetičko-logička jedinica je jedinica za obradu podataka. Što se podrazumijeva pod računalnom snagom CPU? O čemu ovisi računalna snaga CPU ? Računalna snaga CPU je sposobnost obrade određene količine podataka u jedinici vremena. Skicirajte model von Neumannovog računala. Središnja jedinica za obradu (CPU. ulazno / izlazne jedinice. akumulator. Proširena von Neumannova arhitektura? Ima na njenim slajdovima.

11. DEKODIRAJ SADRŽAJ INSTRUKCIJE (engl.obliku Prevodi numeričke kodove generira slijed upravljačkih signala kojima aktivira ostale jedinice (memoriju. akumulator. U-I jedinice) upravlja izvođenjem instrukcija 10. Opišite aritmetičko-logičku jedinicu u von Neumannovom modelu računala. Navedite i objasnite korake rada procesora. DOHVATI INSTRUKCIJU (engl. ALU. izvodi aritmetičke i logičke operacije. registar kazaljke stoga ) Registar statusa Instrukcijski registar – sadrži instrukciju koja se toga trena izvodi 12. indeksni registar. 4 . te sadrži najmanje jedan registar u koji se zapisuju rezultati operacija – tzv. 14. Mikroračunalski sustav podrazumijeva mikroračunalo s bogatijom perifernom opremom i programskom potporom. Što je mikroprocesor. 1. IZVEDI INSTRUKCIJU (engl. Koja je razlika između 32 bitnog i 64 bitnog procesora? Razlika je u registrima (u podatkovnim registrima i programskom brojilu). Mikroprocesor je poluvodička komponenta napravljena od minijaturnih tranzistora na jednom čipu (integriranom sklopu) koja pomoću svojih logičkih sklopova može vršiti računske zadatke. mikroračunalni sustav. i dva izlaza R izlaz (rezultat) i D status izlaza. Ima tri ulaza A i B podatkovni registri i F instrukcija iz upravljačke jedinice . FETCH) 2. Navedite registre procesora. DECODE) 3. Objasniti. EXECUTE) 13. Mikroračunalo je računalo koje za centralnu procesorsku jedinicu ima mikroprocesor. mikroračunalo. Akumulator – privremeno pohranjivanje operanda Adresni registar – sadrži adresu memorijske lokacije gdje će se podatak / instrukcija pisati ili iz koje će se čitati (programsko brojilo. Aritmetičko-logička jedinica je jedinica za obradu podataka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful