A1. MATEMATIČKO-LOGIČKE OSNOVE RAČUNALA 1. Objasniti brojevne sustave i pozicijski brojevni sustav.

- Brojevni sustav je način označavanja ili izražavanja brojeva, nizova znakova ili naziva. Pozicijski brojevni sustav upotrebljava ograničen broj znamenki s tim da njihova vrijednost ovisi o položaju u zapisanom broju. Broj znamenaka brojevnog sustava označava bazu brojevnog sustava. Pozicijski brojevni sustavi mogu biti dekadski, binarni, oktalni i heksadekadski.

2. Binarni broj 111101111 pretvori u oktalni i heksadekadski zapis.
111101111(2) = ? (8) = ? (16) 111 101 111 (TRI BINARNE ZNAMENKE = JEDNA OKTALNA) 7 5 7

111101111(2) = 757(8) 1 1110 1111 (ČETRI BINARNE ZNAMENKE = JEDNA HEKSADEKADSKA) 1 14 1 E 15 F

111101111(2) = 1EF(16)

3. Pretvorite brojeve 110010111011(2), 11010.1001(2), 1101.11010011(2), 345(8), 1AC6(16) u dekadske
(prikazati cijeli postupak).

a) 110010111011(2) = ? (10) = 1*211 + 1*210 + 0*29 + 0*28 + 1*27 + 0*26 + 1*25 + 1*24 + 1*23 + 0*22 + 1*21 + 1*20 = ... = 3259(10) b) 1101.1001(2 )= ? (10) = 1*23 + 1*22 + 0*21 + 1*20 + 1*2-1 + 0*2-2 + 0*2-3 + 1*2-4 = ... = 13.5625 (10)
c) 1101.11010011(2) = ? (10) = 1*23 + 1*22 + 0*21 + 1*20 + 1*2-1 + 1*2-2 + 0*2-3 + 1*2-4 + 0*2-5 + 0*2-6 +1*2-7 + 1*2-8 = ... =13.82421875

d) 345(8)=? (10) = 3*82 + 4*81 + 5*80 = 229 (10) e) 1AC6 (16) = ? (10) = 1*163 + A*162 + C*161 + 6*160 = 1*163 + 10*162 + 12*161 + 6*160 = ... = 6854(10) 4. Pretvorite: 220(10) = ?(2) = ?(8); 34.375(10) = ?(2). a) dijeli se 220 s 2, ostatci se prepišu, tako i sa osan ... b) isti đir 6. BIT(binary digit) – temeljna jedinica za informaciju, najmanja količina informacije koja se može pamtiti u računalu. TETRADA – grupa od 4 bita BYTE – skup od 8 bita, predstavlja jedan znak WORD – skupina od 32 bita, količina informacije koju računalo može obraditi u jednoj operaciji 7. Što su bistabili, a što registri? BISTABILI – elektronički sklopovi koji su u mogućnosti spremiti dva stabilna stanja; osnovica su za složenije digitalne sklopove. Povezivanjem bistabila --> digitalno računalo. REGISTRI – brze memorije za privremeno pohranjivanje instrukcija, podataka, adresa ...
1

dataware i netware. Objasniti načine kodiranja znakovnih podataka.lifeware. Digitalno računalo je elektronički uređaj namijenjen za obavljanje različitih računskih i logičkih operacija.. a ostatak je namijenjen novim znakovima (posebno za kodiranje različitih pisama čiji znakovi nisu sadržani u standardnom ASCII kodu (slova engleske abecede). Prošireni ASCII kod koristi 8 bita (28=256 različitih binarnih kombinacija). EXOR (isključivi ili) simbole imate u teci. 11. Prvih 128 binarnih brojeva upotrebljava se kao u standardnom ASCII kodu. NOR (NILI). AND (I). Koji su osnovni logički sklopovi ? Navedite im simbole.8.broj elemenata koda .14. OR (ILI) . Što je kodiranje. valjda 13. GRAĐA RAČUNALA 1.. software. ne znan. te napišite njihove tablice istine. piše se x i poviše njega crtica :D 12. KODIRANJE je postupak kreiranja binarnih kombinacija. A2. Što je digitalno računalo? Navedite strukturu računalnog sustava.NE ZNAAAAN :D 10. Strukturu računalnog sustava čine hardware.15 . konjukcija (I) i negacija (NE). X1 X2 konjukcija 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 x 0 x negirano 1 0 1 ode di je x negirano. NAND (NI). X1 X2 disjunk. a u BCD kodu svakom znaku se pridruže 4 bita (24=16) . N= 2m N. Objasnite osnovne operacije Booleove algebre. U ASCII kodu svakom znaku se pridruži 7 bita (27=128). a što kod ? Kako se različita informacija može prikazati sa n bitova? KOD je skup znakova i binarnih kombinacija. Koji se kod najčešće koristi za predstavljanje znakova u računalu ? Koliko se bitova pridruži svakom znaku ? Kakav je prošireni ASCII kod? Najčešće se koriste ASCII i BCD kod. Osnovne operacije Booleove algebre su disjunkcija (ILI ). 2 . m – broj bita upotrebljen za kodnu zamjenu 9. orgware. NO (NE) .

9. te odgovara po funkciji i namjeni središnjoj jedinici digitalnog računala. programske opreme (SW) i ljudi (izvršitelja poslova) (LW) u harmoničnu cjelinu. Opišite upravljačku jedinicu u von Neumannovom modelu računala. Upravljačka jedinica pribavlja instrukcije u kodiranom obliku iz radne memorije.Središnja jedinica za obradu (CPU. izvodi aritmetičke i logičke operacije. obrade.Objasnite pojmove hardware. 8. sadrži znanje i iskustvo ljudi o načinima rješavanja pojedinih problema iskazano kroz niz naredbi i operacija koje hardware može izvršiti. koncepcija i realizacija komunikacijskog povezivanja svih elemenata sustava u skladnu cjelinu. ORGWARE – organizacijska komponenta računala. dekodira i omogućava izvršavanje instrukcija. te navedite osnovne funkcijske jedinice računarskog sustava. Što je procesor? Koja su tri osnovna dijela procesora? Objasnite njihovu funkciju. ima 4 dijela : ulazne jedinice. ulazno / izlazne jedinice. Objasnite zadaće CPU. Osnovne funkcijske jedinice r.2. Upravljačka jedinica upravlja izvođenjem programa. Skicirajte model von Neumannovog računala. upravljačka i aritmetičko logička jedinica.nematerijalna komponenta računala. SUSTAV DOKUMENTACIJE (DATAWARE) – niz priručnika za instaliranje. izlazne jedinice. brine se o usklađenosti tehničke opreme(HW). 3. NETWARE – mrežni sustav. rezultat rada programera. –a su : središnja jedinica za obradu (CPU). u binarnom obliku podaci se kao i programi smještaju u memoriju računala na posebne memorijske lokacije rezultati obrade se također smještaju u memoriju računala razdvajanje ulaza. SOFTWARE(sustav programa) . 7. podrška za mrežu . broju bitova koje može obraditi odjednom. 4. Što se podrazumijeva pod računalnom snagom CPU? O čemu ovisi računalna snaga CPU ? Računalna snaga CPU je sposobnost obrade određene količine podataka u jedinici vremena.Pribavlja instrukcije iz memorije u kodiranom 3 . aritmetičko-logičke jedinice i registri procesora. Što je sustav dokumentacije? HARDWARE(sustav sklopovlja) – materijalna komponenta računala koju čine informacijski računalni sustavi. procesor) je složeni programski upravljivi sklop koji automatski pribavlja. te građi računala. povezivanje. akumulator. netware. Funkcije upravljačke jedinice : . središnji dio i periferni dio. Ovisi o frekvenciji takta CPU. Procesor je sklop koji vrši obradu i nadzor.s. orgware. U čemu se sastoji koncepcija von Neumannovog računala? Sastoji se u : pohrana podataka u memoriju.procesor). Tri osnovna dijela procesora su upravljačke jedinice. služi za nadzor i koordinaciju rada svih jedinica računalnog sustava. skladištenja i izlaza podataka u obradbenom dijelu razdvajanje matematičko-logičkih procesa 5. te sadrži najmanje jedan registar u kojem se zapisuju rezultati operacija – tzv. Aritmetičko-logička jedinica je jedinica za obradu podataka. Proširena von Neumannova arhitektura? Ima na njenim slajdovima. korištenje i održavanje digitalnog računalnog sustava. software. Središnja jedinica za obradu (CPU. 6.

EXECUTE) 13. i dva izlaza R izlaz (rezultat) i D status izlaza. mikroračunalo. akumulator. mikroračunalni sustav. Što je mikroprocesor. Ima tri ulaza A i B podatkovni registri i F instrukcija iz upravljačke jedinice . registar kazaljke stoga ) Registar statusa Instrukcijski registar – sadrži instrukciju koja se toga trena izvodi 12. Akumulator – privremeno pohranjivanje operanda Adresni registar – sadrži adresu memorijske lokacije gdje će se podatak / instrukcija pisati ili iz koje će se čitati (programsko brojilo. Navedite registre procesora. Mikroprocesor je poluvodička komponenta napravljena od minijaturnih tranzistora na jednom čipu (integriranom sklopu) koja pomoću svojih logičkih sklopova može vršiti računske zadatke. DECODE) 3. ALU. Opišite aritmetičko-logičku jedinicu u von Neumannovom modelu računala. U-I jedinice) upravlja izvođenjem instrukcija 10. Mikroračunalski sustav podrazumijeva mikroračunalo s bogatijom perifernom opremom i programskom potporom. Objasniti. Koja je razlika između 32 bitnog i 64 bitnog procesora? Razlika je u registrima (u podatkovnim registrima i programskom brojilu). DOHVATI INSTRUKCIJU (engl. IZVEDI INSTRUKCIJU (engl. te sadrži najmanje jedan registar u koji se zapisuju rezultati operacija – tzv. FETCH) 2. 11. Mikroračunalo je računalo koje za centralnu procesorsku jedinicu ima mikroprocesor.obliku Prevodi numeričke kodove generira slijed upravljačkih signala kojima aktivira ostale jedinice (memoriju. 14. 4 . 1. izvodi aritmetičke i logičke operacije. DEKODIRAJ SADRŽAJ INSTRUKCIJE (engl. Navedite i objasnite korake rada procesora. indeksni registar. Aritmetičko-logička jedinica je jedinica za obradu podataka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful