A1. MATEMATIČKO-LOGIČKE OSNOVE RAČUNALA 1. Objasniti brojevne sustave i pozicijski brojevni sustav.

- Brojevni sustav je način označavanja ili izražavanja brojeva, nizova znakova ili naziva. Pozicijski brojevni sustav upotrebljava ograničen broj znamenki s tim da njihova vrijednost ovisi o položaju u zapisanom broju. Broj znamenaka brojevnog sustava označava bazu brojevnog sustava. Pozicijski brojevni sustavi mogu biti dekadski, binarni, oktalni i heksadekadski.

2. Binarni broj 111101111 pretvori u oktalni i heksadekadski zapis.
111101111(2) = ? (8) = ? (16) 111 101 111 (TRI BINARNE ZNAMENKE = JEDNA OKTALNA) 7 5 7

111101111(2) = 757(8) 1 1110 1111 (ČETRI BINARNE ZNAMENKE = JEDNA HEKSADEKADSKA) 1 14 1 E 15 F

111101111(2) = 1EF(16)

3. Pretvorite brojeve 110010111011(2), 11010.1001(2), 1101.11010011(2), 345(8), 1AC6(16) u dekadske
(prikazati cijeli postupak).

a) 110010111011(2) = ? (10) = 1*211 + 1*210 + 0*29 + 0*28 + 1*27 + 0*26 + 1*25 + 1*24 + 1*23 + 0*22 + 1*21 + 1*20 = ... = 3259(10) b) 1101.1001(2 )= ? (10) = 1*23 + 1*22 + 0*21 + 1*20 + 1*2-1 + 0*2-2 + 0*2-3 + 1*2-4 = ... = 13.5625 (10)
c) 1101.11010011(2) = ? (10) = 1*23 + 1*22 + 0*21 + 1*20 + 1*2-1 + 1*2-2 + 0*2-3 + 1*2-4 + 0*2-5 + 0*2-6 +1*2-7 + 1*2-8 = ... =13.82421875

d) 345(8)=? (10) = 3*82 + 4*81 + 5*80 = 229 (10) e) 1AC6 (16) = ? (10) = 1*163 + A*162 + C*161 + 6*160 = 1*163 + 10*162 + 12*161 + 6*160 = ... = 6854(10) 4. Pretvorite: 220(10) = ?(2) = ?(8); 34.375(10) = ?(2). a) dijeli se 220 s 2, ostatci se prepišu, tako i sa osan ... b) isti đir 6. BIT(binary digit) – temeljna jedinica za informaciju, najmanja količina informacije koja se može pamtiti u računalu. TETRADA – grupa od 4 bita BYTE – skup od 8 bita, predstavlja jedan znak WORD – skupina od 32 bita, količina informacije koju računalo može obraditi u jednoj operaciji 7. Što su bistabili, a što registri? BISTABILI – elektronički sklopovi koji su u mogućnosti spremiti dva stabilna stanja; osnovica su za složenije digitalne sklopove. Povezivanjem bistabila --> digitalno računalo. REGISTRI – brze memorije za privremeno pohranjivanje instrukcija, podataka, adresa ...
1

Objasnite osnovne operacije Booleove algebre. m – broj bita upotrebljen za kodnu zamjenu 9. Koji se kod najčešće koristi za predstavljanje znakova u računalu ? Koliko se bitova pridruži svakom znaku ? Kakav je prošireni ASCII kod? Najčešće se koriste ASCII i BCD kod. X1 X2 disjunk.lifeware.. Prošireni ASCII kod koristi 8 bita (28=256 različitih binarnih kombinacija). a u BCD kodu svakom znaku se pridruže 4 bita (24=16) . NOR (NILI). a što kod ? Kako se različita informacija može prikazati sa n bitova? KOD je skup znakova i binarnih kombinacija.14. N= 2m N. A2. GRAĐA RAČUNALA 1. software. Osnovne operacije Booleove algebre su disjunkcija (ILI ). X1 X2 konjukcija 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 x 0 x negirano 1 0 1 ode di je x negirano. 11. Prvih 128 binarnih brojeva upotrebljava se kao u standardnom ASCII kodu. Koji su osnovni logički sklopovi ? Navedite im simbole.NE ZNAAAAN :D 10. ne znan. U ASCII kodu svakom znaku se pridruži 7 bita (27=128). te napišite njihove tablice istine. piše se x i poviše njega crtica :D 12. Što je kodiranje.. Što je digitalno računalo? Navedite strukturu računalnog sustava.8. OR (ILI) . NO (NE) . KODIRANJE je postupak kreiranja binarnih kombinacija. Strukturu računalnog sustava čine hardware.broj elemenata koda . Digitalno računalo je elektronički uređaj namijenjen za obavljanje različitih računskih i logičkih operacija. AND (I). a ostatak je namijenjen novim znakovima (posebno za kodiranje različitih pisama čiji znakovi nisu sadržani u standardnom ASCII kodu (slova engleske abecede).15 . dataware i netware. orgware. EXOR (isključivi ili) simbole imate u teci. NAND (NI). konjukcija (I) i negacija (NE). valjda 13. Objasniti načine kodiranja znakovnih podataka. 2 .

aritmetičko-logičke jedinice i registri procesora.Objasnite pojmove hardware.s. netware.2. obrade. skladištenja i izlaza podataka u obradbenom dijelu razdvajanje matematičko-logičkih procesa 5. Tri osnovna dijela procesora su upravljačke jedinice. Ovisi o frekvenciji takta CPU. te odgovara po funkciji i namjeni središnjoj jedinici digitalnog računala. orgware. Funkcije upravljačke jedinice : . –a su : središnja jedinica za obradu (CPU). povezivanje.procesor). ORGWARE – organizacijska komponenta računala. SOFTWARE(sustav programa) . dekodira i omogućava izvršavanje instrukcija. akumulator. Opišite upravljačku jedinicu u von Neumannovom modelu računala.nematerijalna komponenta računala. rezultat rada programera. programske opreme (SW) i ljudi (izvršitelja poslova) (LW) u harmoničnu cjelinu. upravljačka i aritmetičko logička jedinica. Skicirajte model von Neumannovog računala. Što se podrazumijeva pod računalnom snagom CPU? O čemu ovisi računalna snaga CPU ? Računalna snaga CPU je sposobnost obrade određene količine podataka u jedinici vremena. ulazno / izlazne jedinice. software. izlazne jedinice. podrška za mrežu . ima 4 dijela : ulazne jedinice. te navedite osnovne funkcijske jedinice računarskog sustava. brine se o usklađenosti tehničke opreme(HW). 7.Središnja jedinica za obradu (CPU.Pribavlja instrukcije iz memorije u kodiranom 3 . NETWARE – mrežni sustav. Upravljačka jedinica upravlja izvođenjem programa. Proširena von Neumannova arhitektura? Ima na njenim slajdovima. SUSTAV DOKUMENTACIJE (DATAWARE) – niz priručnika za instaliranje. Središnja jedinica za obradu (CPU. Što je procesor? Koja su tri osnovna dijela procesora? Objasnite njihovu funkciju. 3. u binarnom obliku podaci se kao i programi smještaju u memoriju računala na posebne memorijske lokacije rezultati obrade se također smještaju u memoriju računala razdvajanje ulaza. Osnovne funkcijske jedinice r. središnji dio i periferni dio. izvodi aritmetičke i logičke operacije. 9. služi za nadzor i koordinaciju rada svih jedinica računalnog sustava. koncepcija i realizacija komunikacijskog povezivanja svih elemenata sustava u skladnu cjelinu. Upravljačka jedinica pribavlja instrukcije u kodiranom obliku iz radne memorije. procesor) je složeni programski upravljivi sklop koji automatski pribavlja. te sadrži najmanje jedan registar u kojem se zapisuju rezultati operacija – tzv. sadrži znanje i iskustvo ljudi o načinima rješavanja pojedinih problema iskazano kroz niz naredbi i operacija koje hardware može izvršiti. 6. korištenje i održavanje digitalnog računalnog sustava. 8. te građi računala. 4. Procesor je sklop koji vrši obradu i nadzor. U čemu se sastoji koncepcija von Neumannovog računala? Sastoji se u : pohrana podataka u memoriju. broju bitova koje može obraditi odjednom. Aritmetičko-logička jedinica je jedinica za obradu podataka. Objasnite zadaće CPU. Što je sustav dokumentacije? HARDWARE(sustav sklopovlja) – materijalna komponenta računala koju čine informacijski računalni sustavi.

mikroračunalo. akumulator. IZVEDI INSTRUKCIJU (engl. 1. Što je mikroprocesor. Navedite registre procesora. Mikroračunalo je računalo koje za centralnu procesorsku jedinicu ima mikroprocesor. Ima tri ulaza A i B podatkovni registri i F instrukcija iz upravljačke jedinice . te sadrži najmanje jedan registar u koji se zapisuju rezultati operacija – tzv. Objasniti. EXECUTE) 13. registar kazaljke stoga ) Registar statusa Instrukcijski registar – sadrži instrukciju koja se toga trena izvodi 12. DECODE) 3. Mikroračunalski sustav podrazumijeva mikroračunalo s bogatijom perifernom opremom i programskom potporom. Navedite i objasnite korake rada procesora. DEKODIRAJ SADRŽAJ INSTRUKCIJE (engl. 14. i dva izlaza R izlaz (rezultat) i D status izlaza. Koja je razlika između 32 bitnog i 64 bitnog procesora? Razlika je u registrima (u podatkovnim registrima i programskom brojilu). DOHVATI INSTRUKCIJU (engl. Aritmetičko-logička jedinica je jedinica za obradu podataka. 4 . mikroračunalni sustav. U-I jedinice) upravlja izvođenjem instrukcija 10.obliku Prevodi numeričke kodove generira slijed upravljačkih signala kojima aktivira ostale jedinice (memoriju. Opišite aritmetičko-logičku jedinicu u von Neumannovom modelu računala. FETCH) 2. Mikroprocesor je poluvodička komponenta napravljena od minijaturnih tranzistora na jednom čipu (integriranom sklopu) koja pomoću svojih logičkih sklopova može vršiti računske zadatke. Akumulator – privremeno pohranjivanje operanda Adresni registar – sadrži adresu memorijske lokacije gdje će se podatak / instrukcija pisati ili iz koje će se čitati (programsko brojilo. indeksni registar. ALU. 11. izvodi aritmetičke i logičke operacije.