A1. MATEMATIČKO-LOGIČKE OSNOVE RAČUNALA 1. Objasniti brojevne sustave i pozicijski brojevni sustav.

- Brojevni sustav je način označavanja ili izražavanja brojeva, nizova znakova ili naziva. Pozicijski brojevni sustav upotrebljava ograničen broj znamenki s tim da njihova vrijednost ovisi o položaju u zapisanom broju. Broj znamenaka brojevnog sustava označava bazu brojevnog sustava. Pozicijski brojevni sustavi mogu biti dekadski, binarni, oktalni i heksadekadski.

2. Binarni broj 111101111 pretvori u oktalni i heksadekadski zapis.
111101111(2) = ? (8) = ? (16) 111 101 111 (TRI BINARNE ZNAMENKE = JEDNA OKTALNA) 7 5 7

111101111(2) = 757(8) 1 1110 1111 (ČETRI BINARNE ZNAMENKE = JEDNA HEKSADEKADSKA) 1 14 1 E 15 F

111101111(2) = 1EF(16)

3. Pretvorite brojeve 110010111011(2), 11010.1001(2), 1101.11010011(2), 345(8), 1AC6(16) u dekadske
(prikazati cijeli postupak).

a) 110010111011(2) = ? (10) = 1*211 + 1*210 + 0*29 + 0*28 + 1*27 + 0*26 + 1*25 + 1*24 + 1*23 + 0*22 + 1*21 + 1*20 = ... = 3259(10) b) 1101.1001(2 )= ? (10) = 1*23 + 1*22 + 0*21 + 1*20 + 1*2-1 + 0*2-2 + 0*2-3 + 1*2-4 = ... = 13.5625 (10)
c) 1101.11010011(2) = ? (10) = 1*23 + 1*22 + 0*21 + 1*20 + 1*2-1 + 1*2-2 + 0*2-3 + 1*2-4 + 0*2-5 + 0*2-6 +1*2-7 + 1*2-8 = ... =13.82421875

d) 345(8)=? (10) = 3*82 + 4*81 + 5*80 = 229 (10) e) 1AC6 (16) = ? (10) = 1*163 + A*162 + C*161 + 6*160 = 1*163 + 10*162 + 12*161 + 6*160 = ... = 6854(10) 4. Pretvorite: 220(10) = ?(2) = ?(8); 34.375(10) = ?(2). a) dijeli se 220 s 2, ostatci se prepišu, tako i sa osan ... b) isti đir 6. BIT(binary digit) – temeljna jedinica za informaciju, najmanja količina informacije koja se može pamtiti u računalu. TETRADA – grupa od 4 bita BYTE – skup od 8 bita, predstavlja jedan znak WORD – skupina od 32 bita, količina informacije koju računalo može obraditi u jednoj operaciji 7. Što su bistabili, a što registri? BISTABILI – elektronički sklopovi koji su u mogućnosti spremiti dva stabilna stanja; osnovica su za složenije digitalne sklopove. Povezivanjem bistabila --> digitalno računalo. REGISTRI – brze memorije za privremeno pohranjivanje instrukcija, podataka, adresa ...
1

Objasnite osnovne operacije Booleove algebre. ne znan. Strukturu računalnog sustava čine hardware. dataware i netware. Osnovne operacije Booleove algebre su disjunkcija (ILI ). Koji su osnovni logički sklopovi ? Navedite im simbole.14. Što je kodiranje. X1 X2 konjukcija 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 x 0 x negirano 1 0 1 ode di je x negirano. Što je digitalno računalo? Navedite strukturu računalnog sustava. A2. U ASCII kodu svakom znaku se pridruži 7 bita (27=128). OR (ILI) . NOR (NILI). NO (NE) . software.. KODIRANJE je postupak kreiranja binarnih kombinacija. orgware. a u BCD kodu svakom znaku se pridruže 4 bita (24=16) . Objasniti načine kodiranja znakovnih podataka. AND (I).. Prošireni ASCII kod koristi 8 bita (28=256 različitih binarnih kombinacija). NAND (NI). 11. piše se x i poviše njega crtica :D 12. m – broj bita upotrebljen za kodnu zamjenu 9. 2 . GRAĐA RAČUNALA 1. valjda 13.broj elemenata koda .NE ZNAAAAN :D 10. EXOR (isključivi ili) simbole imate u teci. a što kod ? Kako se različita informacija može prikazati sa n bitova? KOD je skup znakova i binarnih kombinacija. Koji se kod najčešće koristi za predstavljanje znakova u računalu ? Koliko se bitova pridruži svakom znaku ? Kakav je prošireni ASCII kod? Najčešće se koriste ASCII i BCD kod. Digitalno računalo je elektronički uređaj namijenjen za obavljanje različitih računskih i logičkih operacija. konjukcija (I) i negacija (NE). X1 X2 disjunk.lifeware. Prvih 128 binarnih brojeva upotrebljava se kao u standardnom ASCII kodu. N= 2m N. te napišite njihove tablice istine.8. a ostatak je namijenjen novim znakovima (posebno za kodiranje različitih pisama čiji znakovi nisu sadržani u standardnom ASCII kodu (slova engleske abecede).15 .

dekodira i omogućava izvršavanje instrukcija. Tri osnovna dijela procesora su upravljačke jedinice. te građi računala. U čemu se sastoji koncepcija von Neumannovog računala? Sastoji se u : pohrana podataka u memoriju.2. 7. ima 4 dijela : ulazne jedinice. Što se podrazumijeva pod računalnom snagom CPU? O čemu ovisi računalna snaga CPU ? Računalna snaga CPU je sposobnost obrade određene količine podataka u jedinici vremena. aritmetičko-logičke jedinice i registri procesora. broju bitova koje može obraditi odjednom. korištenje i održavanje digitalnog računalnog sustava. Upravljačka jedinica upravlja izvođenjem programa. Osnovne funkcijske jedinice r. akumulator. 6. koncepcija i realizacija komunikacijskog povezivanja svih elemenata sustava u skladnu cjelinu.nematerijalna komponenta računala. sadrži znanje i iskustvo ljudi o načinima rješavanja pojedinih problema iskazano kroz niz naredbi i operacija koje hardware može izvršiti. podrška za mrežu . skladištenja i izlaza podataka u obradbenom dijelu razdvajanje matematičko-logičkih procesa 5. Što je sustav dokumentacije? HARDWARE(sustav sklopovlja) – materijalna komponenta računala koju čine informacijski računalni sustavi. Upravljačka jedinica pribavlja instrukcije u kodiranom obliku iz radne memorije. –a su : središnja jedinica za obradu (CPU). središnji dio i periferni dio.Središnja jedinica za obradu (CPU. te navedite osnovne funkcijske jedinice računarskog sustava. SOFTWARE(sustav programa) . Skicirajte model von Neumannovog računala. programske opreme (SW) i ljudi (izvršitelja poslova) (LW) u harmoničnu cjelinu.Pribavlja instrukcije iz memorije u kodiranom 3 . 3. 4. izvodi aritmetičke i logičke operacije. rezultat rada programera. ulazno / izlazne jedinice. netware. upravljačka i aritmetičko logička jedinica. te odgovara po funkciji i namjeni središnjoj jedinici digitalnog računala. SUSTAV DOKUMENTACIJE (DATAWARE) – niz priručnika za instaliranje. software. povezivanje. te sadrži najmanje jedan registar u kojem se zapisuju rezultati operacija – tzv. Funkcije upravljačke jedinice : . Objasnite zadaće CPU. procesor) je složeni programski upravljivi sklop koji automatski pribavlja. Središnja jedinica za obradu (CPU. brine se o usklađenosti tehničke opreme(HW). u binarnom obliku podaci se kao i programi smještaju u memoriju računala na posebne memorijske lokacije rezultati obrade se također smještaju u memoriju računala razdvajanje ulaza. 9. Što je procesor? Koja su tri osnovna dijela procesora? Objasnite njihovu funkciju.procesor). obrade.s. Opišite upravljačku jedinicu u von Neumannovom modelu računala. NETWARE – mrežni sustav.Objasnite pojmove hardware. ORGWARE – organizacijska komponenta računala. Procesor je sklop koji vrši obradu i nadzor. Aritmetičko-logička jedinica je jedinica za obradu podataka. 8. izlazne jedinice. orgware. služi za nadzor i koordinaciju rada svih jedinica računalnog sustava. Proširena von Neumannova arhitektura? Ima na njenim slajdovima. Ovisi o frekvenciji takta CPU.

mikroračunalni sustav. Ima tri ulaza A i B podatkovni registri i F instrukcija iz upravljačke jedinice . U-I jedinice) upravlja izvođenjem instrukcija 10. 4 . ALU. Opišite aritmetičko-logičku jedinicu u von Neumannovom modelu računala. Navedite registre procesora. 14. DOHVATI INSTRUKCIJU (engl. 1. indeksni registar. 11.obliku Prevodi numeričke kodove generira slijed upravljačkih signala kojima aktivira ostale jedinice (memoriju. Mikroprocesor je poluvodička komponenta napravljena od minijaturnih tranzistora na jednom čipu (integriranom sklopu) koja pomoću svojih logičkih sklopova može vršiti računske zadatke. Što je mikroprocesor. Akumulator – privremeno pohranjivanje operanda Adresni registar – sadrži adresu memorijske lokacije gdje će se podatak / instrukcija pisati ili iz koje će se čitati (programsko brojilo. DEKODIRAJ SADRŽAJ INSTRUKCIJE (engl. Navedite i objasnite korake rada procesora. registar kazaljke stoga ) Registar statusa Instrukcijski registar – sadrži instrukciju koja se toga trena izvodi 12. Objasniti. te sadrži najmanje jedan registar u koji se zapisuju rezultati operacija – tzv. Koja je razlika između 32 bitnog i 64 bitnog procesora? Razlika je u registrima (u podatkovnim registrima i programskom brojilu). akumulator. mikroračunalo. DECODE) 3. Mikroračunalski sustav podrazumijeva mikroračunalo s bogatijom perifernom opremom i programskom potporom. EXECUTE) 13. IZVEDI INSTRUKCIJU (engl. FETCH) 2. i dva izlaza R izlaz (rezultat) i D status izlaza. Aritmetičko-logička jedinica je jedinica za obradu podataka. izvodi aritmetičke i logičke operacije. Mikroračunalo je računalo koje za centralnu procesorsku jedinicu ima mikroprocesor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful