P. 1
Fiksni i Varijabilni Troskovi

Fiksni i Varijabilni Troskovi

|Views: 2,559|Likes:
Published by milicaKsh

More info:

Published by: milicaKsh on Jan 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/21/2013

pdf

text

original

FIKSNI I VARIJABILNI TROŠKOVI

Seminarski rad iz Teorije troškova

.UVOD Troškovi samo izržavaju konkurencijske skolonosti. 107 Upravljanje marketingom. S obzirom da se vrijednost troškova izražava cijenom. Philip Kotler. Risk Uncertainty and Profit 1921.) b. povećavajući troškove znatno brže od prihoda. svjetlo i olovke. str. telefone. Samuelson. U svijetu oskudnosti. Poznavanje troškova je osnova svakog ekonomskog odlučivanja. Spretna preduzeća takođe posvećuju veliku važnost svojim troškovima kad donose svoje poslovne odluke. često može odvesti u stečaj preduzeće koje brzo raste.) radne snage sredstava za rad troškova predmeta rada. uključujući i pravedan povrat za uloženi trud i rizik. računare. Profitabilna su preduzeća vrlo svjesna te jednostavne činjenice kad postavljaju svoje ciljeve proizvodnje i prodaje.) c. Da li je jeftinije unajmiti novog radnika ili plaćati prekovremeni rad? Sagraditi novu tvornicu ili proširiti staru? Preduzeća žele izabrati onu metodu proizvodnje koja je efikasna. str. koja proizvodi najviše uz najniže troškove. 500 2 . distribucije i prodaje proizvoda. Preduzeće će nastojati odrediti cijenu koja pokriva troškove proizvodnje. troškovi su u novcu izražena količina utrošene: a. troškovi za njom idu blizu poput sjenke. uloga troškova dostiže znatno iznad uticaja na nivo proizvodnje. Paul A. Međutim.1 Potražnja određuje najviši nivo cijene koju preduzeće može zaračunati za svoj proizvod. Zagreb 1992. jer svaka marka nepotrebnih troškova smanjuje profite preduzeća za istu marku. sekretarice. Pod troškom se po definiciji podrazumijeva novčana vrijednost utrošenih elemenata proizvodnje u procesu reprodukcije tokom vremena. preduzeća moraju plaćati za svoje utroške: čelik. Troškovi preduzeća međutim određuju najnižu cijenu. Svugdje gdje postoji proizvodnja. Suviše velika proizvodnja može biti isto tako opasna kao isuviše mala. Zagreb 1997.. Frank Knight. Istorija pokazuje da prekomjerno širenje. željezo.2 1 2 Ekonomija.

jer svaka dodatni trošak smanjuje profit. Kratki rok je kraći u privrednim granama u kojima je mala količina fiksnih ulaza ili ako se oni mogu lako zamijeniti. Troškovi su suština svih poslovnih odluka. Da bi jedno preduzeće povećalo profit ono mora da izabere najpovoljniji nivo outputa. konstantni su. Podjela troškova na fiksne i varijabilne se odnosi na stepen iskroištenja kapaciteta i vrijedi samo u kratokom roku. da koriste najsavremeniju tehniku i da imaju najniže troškove rada a sve u cilju postizanja najnižih troškova i time povećanju profita. Iz tog razloga preduzeća moraju pažljivo da prate troškove. FIKSNI TROŠKOVI Fiksni troškovi su oni troškovi koje preduzeće snosi dok posluje bez obzira na obim proizvodnje tj. Kada je proizvodnja 0 oni i tada postoje. Fiksni troškovi se dijele na: a. odnosno bez obzira da li preduzeće radi ili ne. Upravo su troškovi ti koji registruju i utiču na konkurenciju. Apsolutno fiksni troškovi obuhvataju: amortizacija obračunata po vremenskom sistemu. • troškove za amortizaciju i popravke zgrade. menadžeri preduzeća moraju biti sigurni da plaćaju najmanji mogući iznos za neophodne materijale. Iz tog razloga analizu troškova ću započeti sa definisanjem fiksnih i varijabilnih troškova.) b. Npr. • plate administrativnog osoblja.Troškovi se mogu grupisati prema različitim karakteristikama ali s obzirom na vrijeme troškovi mogu biti kratkoročni i dugoročni. Kao primjer se mogu navesti plate menadžera i troškovi njihovog osoblja u kancelarijama. Isto tako. • 3 . u tekstilnoj industriji kratki rok se izražava u mjesecima a u industriji čelika godinama. dok su u dugom roku svi troškovi varijabilni.) apsolutno fiksne troškove i relativno fiksne troškove Apsolutno fiksni troškovi nastaju zbog samog postojanja preduzeća.

troškovi administracije. • troškovi materijala i rada u pripremi buduće proizvodnje Apsolutno fiksni troškovi mogu biti: a. 4 .) b.• troškovi osiguranja osnovnih sredstava. • stalni doprinosi.članarine. • troškovi održavanja i amortizaciju(ako postoji) zemljišta.) ukupni apsolutno fiksni troškovi prosječni apsolutno fiksni troškovi T UKUPNI APSOLUTNO FIKSNI TROŠKOVI 100 T 0 100 200 300 Q Ukupni apsolutno fiksni troškovi uslovljeni su kapacitetom proizvodne opreme preduzeća tako da njihova uspostavljena veličina ostaje nepromijenjena kada se obim proizvodnje kreće u okviru datog kapaciteta.

korištenje kapaciteta trebalo bi biti što niže.T PROSJEČNI APSOLUTNO FIKSNI TROŠKOVI 0 100 200 300 Q Ponašanje fiksnih troškova po jedinici proizvoda u funkciji dinamike obima proizvodnje ima karakteristike degresivne hiperbole. Na sljedećem zadatku možemo i praktično vidjeti kako se izračunavaju ukupni fiksni troškovi i troškovi po jedinici vremena. što znači da ukoliko su fiksni troškovi visoki. Zadatak 1 Na osnovu podataka iz tabele izračunati i grafički predstaviti ukupne fiksne troškove (Tf) i fiksne troškove po jedinici proizvoda (Tf/q). 5 .

Tf/q q 0 10 20 30 40 50 % STOPA DEGRESIJEOPADANJE TROŠKOVA % 0 20 40 60 80 100 6000 6000 6000 6000 6000 6000 0 600 300 200 150 120 50% 33.3% 25% 20% GRAFIČKI PRIKAZ UKUPNIH FIKSNIH TROŠKOVA Tq 8000Tq 600040002000- 20% 40% 60% 80% Q 6 .PROIZ.OBIM KORIŠTENJE PROIZVODNJE KAPACITETA UKUPNI FIKSNI TROŠKOVI Tf FIKSNI TROŠKOVI PO JED.

.GRAFIČKI PRIKAZ FIKSNIH TROŠKOVA PO JEDINICI PROIZVODA (Tf/q) Tf/q 600 degresivna hiperbola 300 200 150 10 20 30 40 100% Q – obim proizvodnje RELATIVNO FIKSNI TROŠKOVI Relativno fiksni troškovi su fiksni u određenim intervalima obima proizvodnje (zone obima proizvodnje). Troškovi rada posrednih rukovodilaca proizvodnje.. Troškovi rada na organizacionim radnim mjestima pripremne i završne faze. nakon čega dobijaju varijabilni karakter Obuhvataju: • • • • Troškove materijala na organizacionim radnim mjestima. Troškovi rada tehničke kontrole. 7 .

FIKSNI STOPA TROŠKOVI POVEĆ. Ponašanje relativno fiksnih troškova se najbolje uočava iz grafičkog prikaza.5 234 293 234.2% 20% Grafički prikaz razvoja relativno fiksnih troškova (Tr) 8 .1% 25. PO JED.I SMANJ.PROIZ. OBIM PROIZVODNJE q UKUPNI RELATIVNO FIKSNI TR. REL. Zadatak 2 Na osnovu podataka iz tabele izračunati relativno – fiksne troškove po jedinici proizvoda i grafički predstaviti ukupne relativno fiksne troškove (Tr) i relativno fiksne troškove po jedinici (Tr/q).FIKSNIH TROŠKOVA Tr/q % 200 400 401 600 800 801 1000 150000 150000 187500 187500 187500 234375 234375 750 375 468 313.Nastajanje i kretanje relativno fiksnih troškova je u funkciji organizacione struktrure korišćenja kapaciteta.5% 33.5 50% 12. Tr RELAT.5% 25.

T (u hiljadama) 300 250 200 150 100 200 400 600 800 1000 Q Grafički prikaz razvoja relativno fiksnih troškova po jedinici 800 700 600 500 400 300 200 100 200 400 600 800 1000 VARIJABILNI TROŠKOVI 9 .

varijabilni troškovi su u direktnoj funkciji sa obimom proizvodnje povećavajući se.000 km bruto dobiti iz ove narudžbe (5.100.Varijabilni troškovi kompanije su u direktnoj proporciji sa količinom proizvodnje. bilo da se proizvodnja povećava ili smanjuje.000 km/100.000 Trošak sirovine. Razmotrimo još jedan primjer troškova za proizvodnju Laguna vozila iz kompanije Renault: 10 .000 km Trošak radne snage .000 km .10 km + 0. Godišnja proizvodnja kašika. Formula za izračunavanje ukupnih varijabilnih troškova je: UVT = Ukupna količina proizvoda * Varijabilni trošak po jedinici proizvoda Primjer Kompanija XYZ je primila narudžbu za 5.000 km kašika po ukupnoj prodajnoj cijeni od 5.000 km Iz ovih informacija mi možemo zaključiti da svaka kašika košta 10 feninga (10.000 km i želi da odredi bruto dobit koja će se determinisati po završetku narudžbe.3. Primjeri najčešćih varijabilnih troškova se odnose na sirovine. Koristeći formulu možemo izračunati da je varijabilni trošak XYZ kompanije: 5.50 km) = 3.000 km/100.000 kašika) kao sirovina i 50 feninga (50.000 * (0.50.000 km Iz ovoga vidimo da kompanija može očekivati razumnu zaradu od 2.10.000 km).000 kašika) sa troškom radne snage. Prvo mora da se odredi varijabilni trošak po kašiki. pakovanje i rad radnika uključenih u proces proizvodnje u kompaniji. Dok fiksni troškovi ostaju konstantni u odnosu na proizvodnju.

što nam ukazuje na činjenicu i da se varijabilni troškovi moraju povećavati. postoje dodatni troškovi u komparativnom smislu za 60 gostiju. Na bazi toga za povećavnje prihoda moraju i troškovi isto tako da se povećavaju.3 Zašto su važni varijabilni troškovi Cilj svakog biznisa je da se napravi profit bilo da se radi o pružanju usluga ili proizvodnji proizvoda. Kada analiziramo izvještaj o prihodu jedne kompanije trebalo bi da zapamtimo. Međutim. U situaciji kada izbrojite 51 gosta. U ovom slučaju korisno je primiti još gostiju čak i po nižim cijenama. veoma je važno da zapamtimo da se prihodi povećavaju brže od troškova. da povećavanje troškova nije obavezno i loš znak. Varijabilni troškovi u praksi Jedan od osnovnih komcepata za razumijevanje upravaljanja u biznisu je razumijevanje fiksnih i varijabilnih troškova i kako oni mogu biti praktično primjenjeni. 4th Edition. by Colin Drury. Ovo je jedan od primjera varijabilnog troška. Varijabilni troškovi se razlikuju od indistrije do industrije ali poređenje u okviru jedne industrije je najčešće veoma značajno. Kako god se prodaja povećava tako se mora povećavati i broj proizvedenih proizvoda. Dok fiksni troškovi kao što su najamnina ili plate generalno ne utiču na nivo proizvodnje. 3 Management and Cost Accounting. Ovakve situacije su veoma česte u avio kompanijama.Ako Renault kupi volane po cijeni od €600 za svako vozilo Laguna. Jedan od primjera koji se često koristi je hotel sa 100 soba. Razumijevanje troškova je zato važno da bi se donosile prave odluke u cilju stvaranje profita. troška koji se mijenja u odnosu na ukupan broj proizvedenih vozila. U ovakvim slučajevima dolazi do situacije gdje hoteli nude popuste za dodatne goste. varijabilni troškovi su u uzajamnoj vezi sa brojem proizvedenih proizvoda. tada će ukupni troškak za volane iznositi €600 puta broj proizvedenih vozila. restoranima i bilo kojima firmama koje se bave sličnim uslužnim djelatnostima gdje postoji veliki broj varijabilnih troškova. Thomson Business Press 11 .

mada mogu da se promijene nakon određenog vremena. Isto tako fiksni troškovi ne variraju sa promjenama u proizvodnji ili obimu prodaje. Sve do jednog nivoa rad supervizora je opravdan. osiguranje. kao npr. Cullen. str.97 12 . troškovi najma. Fiksni i varijabilni troškovi su dvije osnovne komponente u ukupnih režija kompanije. Ako se obim smanjuje onda je bolje da se fiksni troškovi pretvore u variajabilne. Manji hotel možda plaća za uslugu pranja veša nekom isporučitelju tih usluga određenu sumu novca. M. Još jedan od primjera varijabilnog troška je supervizor u fabrici. Za bolje razumijevanje razlike između fiksnih i varijabilnih troškova uzećemo kao primjer upravo isti hotel. inventar. slanje pošte itd. održavanje opreme. Broadbent & J. pakovanje. Snabdijevanje soba se direktno odnosi na broj soba koje treba da se popune. Ako hotel ima 50 gostiju biće iskorišteno 50 sapuna a ako ih je 60 tada će 60 sapuna biti iskorišteno. Neki fiksni troškovi su nastali po nahođeju menažmenta u kompaniji kao što je 4 Managing financial resources. možda bi koristilo donijeti odluku da se kupi nekoliko mašina za veš. nabavka kancelarijskog pribora. reklamiranje itd.4 Pretvaranje varijabilnih u fiksne troškove Kada je posao u porastu veoma često je bolje pretvoriti varijabilne troškove u fiksne. Kao rezultat fiksni troškovi se ponekad zovu i periodični troškovi.Varijabilni troškovi su ukupni troškovi kako se obim proizvodnje mijenja. u toku noćne smjene na recepciji će biti jedna osoba bez obzira da li će se pojaviti jedan gost ili njih 100. Kako posao raste. Snabdijevanje soba je standardni varijabilni trošak. Međutim. usluge. ako se aktivnosti u fabrici povećaju a samim tim i broj zaposlenih biće neophodno zaposliti još jednog supervizora što će svakako povećati troškove superviziranja u fabrici. Fiksni troškovi su oni što ne variraju u proizvodnji ili utiču na prodaju. Varijabilni troškovi su oni koji direktno i proporcionalno odgovaraju za promjene u aktivnostima i obim kao što su sirovine. Butterworth-Heinemann. UK. Troškovi identifikovani kao fiksni su oni koji se ne mijenjaju kada se mijenja obim proizvodnje. Npr.

Sa druge strane ako se u istom poslu proizvede 10 bicikla tada će fiksni troškovi po jedinici proizvoda biti umanjeni za 100 KM. Npr. Neki izdaci mogu imati i fiksne i varijabilne elemente. Berberović i Dr J. Dr Š. Podjela varijabilnih troškova Specifične pojave u ponašanju ukupnih troškova pri promjenama stepena korištenja kapaciteta.000 KM i samo proizvede jedan bicikl. Jovičić. dok drugi to nisu. ako proizvodnja bicikla ima ukupne fiksne troškove 1. ukupni varijabilni troškovi će biti 200 KM samo ako je jedan bicikl proizveden i 2000 KM ako se proizved 10 bicikla. Ukupni troškovi kompanije su kombinacija fiksnih i varijabilnih troškova. str.Ako firma koja proizvodi bicikle proizvede 10 bicikla njeni ukupni troškovi će biti 1000 KM fiksnih plus 2000 KM varijabilnih troškova što daj ukupno 3000 KM ili 300 KM po jedinici proizvoda. Ukupni varijabilni troškovi rastu srazmjerno povećanju obima proizvodnje dok varijabilni trošak po jedinici proizvoda ostaje nepromijenjen. Varijabilni troškovi se ponašaju drugačije. Važno je zapamtiti da će svi javni fiksni troškovi pojaviti čak iako proizvodnja ili obim prodaje padne na nulu.promocija i reklama. Ukupni fiksni troškovi ostaju nepromijenjeni kada se obim povećava dok fiksni troškovi po jedinici padaju. Npr. ako se u proizvodnji bicikla pojavi varijabilni trošak od 200 KM po jedinici proizvoda. mogu se definisati kao: ♦ Degresija troškova ♦ Progresija troškova ♦ Remanentnost troškova5 5 Teorija i metodologija troškova. Zatim proizvodnja i obim prodaje su osnovni faktori koi određuju nivo varijabilnih troškova koji se pojavljuju u kompaniji kao i činjenica da ovi troškovi variraju u odnosu na druge faktore kao što je promjena cijene dobavljača ili sezonske promotivne aktivnosti. U svakom slučaju varijabilni troškovi po jedinici proizvoda će biti 200 KM i za jedan i za 10 bicikla.136 13 . kompanija treba da plati prodavcu mjesečnu platu (što je fiksni trošak) plus procenat na svaki prodati proizvod na određenom nivou (što je varijabilni trošak). tada će cijelih 1000 KM fiksnih troškova morati da se primjeni na taj bicikl. Npr. Banja Luka. Važno je da se razumije ponašanje različitih tipova troškova kada se proizvodnja ili obim prodaje povećava.

Tipičan primjer progresivnih troškova nastaje uvođenje prekovremenog ili noćnog rada kada primjetno rastu lični dohoci . Troškovi koji pokazuju degresivne karakteristike. plinare.Degresivni troškovi Degresivni troškovi su takvi troškovi koji rastu sporije od obima proizvodnje. obično se razvrstavaju u pogonsku ili upravno-prodajnu režiju (kao na pr. Progresija varijabilnih troškova uvijek se javlja kao znak nenormalnih pojava u procesu proizvodnje. Pojavljuju se kod preduzeća koja imaju intenzivna sredstva za rad kao npr. rafinerije itd. električne centrale. Grafički prikaz ukupnih progresivnih varijabilnih troškova Grafički prikaz progresivnih VT po jedinici proizvoda 14 . grijanja i sl. troškovi rasvjete. pomoćni materijal). Grafički prikaz degresivnih varijabilnih troškova Progresivni troškovi Progresivni troškovi su takvi troškovi gdje troškovi rastu brže od obima proizvodnje. ogrjev.

To bi trebao biti prvi korak u svakom promišljanju o upravljanju troškovima u organizaciji. Kada se obim proizvodnje smanjuje iznos ukupnih troškova u svom opadanju zaostaje za obimom. Troškovi U vrijeme korištenje novog kapaciteta Poslije korištenja novog kapac. krediti i sl. radnici (preusmjerenje na drugi posao. Upravljanje troškovima ne znači "štednju" u njezinom primitivnom obliku već poseban način upravljanja organizacijom i vođenja 15 . kapaciteta Prvobitni kapacitet kapaciteta Zaključak Preduzeća treba da obrate veliku pažnju na svoje troškove kada donose poslovne odluke. Osnovni uzrok ovom zaostajanju ukupnih troškova su relativno fiksni troškovi koji su neotklonjivi. Npr.Upravljati troškovima moguće je na razne načine i primjenom raznih modela. edukacija i sl) mašine. Da bi se realno moglo očekivati bilo kakav pozitivan rezultat procesa upravljanja troškovima organizacije potrebno je detaljno poznavati postojeću strukturu ukupnih troškova organizacije.Remanentnost troškova Remanentnost troškova se javlja prilikom smanjivanja stepena korištenja kapaciteta.

distribucije i prodaje proizvoda uključujući i povrat za uloženi trud i rizik. Zagreb 1992. Zagreb 1997.. a može se tumačiti kao: maksimalizacija količine kvalitetnih učinaka uz minimalizaciju ukupnih troškova. Veoma je važno za male proizvođače tj. Upravljanje troškovima složen je proces koji zahtijeva primjenu savremenih metoda. 107 2 Upravljanje marketingom. str. vlasnike malih biznisa da razumiju kako se ponašaju različiti troškovi na promjene proizvedenih roba ili usluga. IZVORI Ekonomija. Philip Kotler. Samuelson. Paul A. Presjek troškova koji su u podlozi kompanije određuju rentabilan nivo cijene za svoje proizvode ili usluge.poslovanja koji najveću važnost u postizanju organizacijskih ciljeva poklanja optimizaciji troškova. Cilj svakog preduzeća je odrediti cijenu koja pokriva troškove proizvodnje. Mali biznisi mogu koristiti znanja o fiksnim i varijabilnim troškovima da odrede tačku pokrića i u kreiranju odluka koje se odnose na formiranje cijena proizvoda i usluga. Troškovima se najučinkovitije upravlja kroz upravljanje poslovnim procesima. Optimizacija troškova je proces uravnoteženja količine utrošaka resursa u procesu ostvarenja koji osiguravaju postizanje nivoa kvalitete učinaka koja znači ispunjenje zahtjeva kupca/korisnika. str. To je naročito važno u tržišno orijentisanim privredama u kojima se poslovni rezultat ostvaren na kraju obračunskog razdoblja smatra značajnim i objektivnim mjerilom uspješnosti menadžmenta organizacije. Troškovi preduzeća određuju najnižu cijenu.. Potražnja određuje najviši nivo cijene koju preduzeće može zaračunati za svoj proizvod. 500 16 .

by Colin Drury. str. Berberović i Dr J. Broadbent & J. ButterworthHeinemann. 4th Edition.136 5 17 . Cullen. UK. M. Jovičić.3 Management and Cost Accounting.97 Teorija i metodologija troškova. Dr Š. Thomson Business Press 4 Managing financial resources. Banja Luka. str.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->