P. 1
Fiksni i Varijabilni Troskovi

Fiksni i Varijabilni Troskovi

|Views: 2,571|Likes:
Published by milicaKsh

More info:

Published by: milicaKsh on Jan 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/21/2013

pdf

text

original

FIKSNI I VARIJABILNI TROŠKOVI

Seminarski rad iz Teorije troškova

Međutim.1 Potražnja određuje najviši nivo cijene koju preduzeće može zaračunati za svoj proizvod.) c. Poznavanje troškova je osnova svakog ekonomskog odlučivanja. svjetlo i olovke. uključujući i pravedan povrat za uloženi trud i rizik. Frank Knight. Troškovi preduzeća međutim određuju najnižu cijenu. Svugdje gdje postoji proizvodnja. uloga troškova dostiže znatno iznad uticaja na nivo proizvodnje. 107 Upravljanje marketingom. S obzirom da se vrijednost troškova izražava cijenom. često može odvesti u stečaj preduzeće koje brzo raste. 500 2 . Istorija pokazuje da prekomjerno širenje. Profitabilna su preduzeća vrlo svjesna te jednostavne činjenice kad postavljaju svoje ciljeve proizvodnje i prodaje. troškovi za njom idu blizu poput sjenke. Da li je jeftinije unajmiti novog radnika ili plaćati prekovremeni rad? Sagraditi novu tvornicu ili proširiti staru? Preduzeća žele izabrati onu metodu proizvodnje koja je efikasna. str. Zagreb 1997. sekretarice.2 1 2 Ekonomija. Preduzeće će nastojati odrediti cijenu koja pokriva troškove proizvodnje. Risk Uncertainty and Profit 1921. Paul A.. telefone. računare.. U svijetu oskudnosti. distribucije i prodaje proizvoda. koja proizvodi najviše uz najniže troškove.UVOD Troškovi samo izržavaju konkurencijske skolonosti. Samuelson. jer svaka marka nepotrebnih troškova smanjuje profite preduzeća za istu marku. troškovi su u novcu izražena količina utrošene: a.) b. povećavajući troškove znatno brže od prihoda. Pod troškom se po definiciji podrazumijeva novčana vrijednost utrošenih elemenata proizvodnje u procesu reprodukcije tokom vremena. Suviše velika proizvodnja može biti isto tako opasna kao isuviše mala. Zagreb 1992. str. Spretna preduzeća takođe posvećuju veliku važnost svojim troškovima kad donose svoje poslovne odluke. željezo. preduzeća moraju plaćati za svoje utroške: čelik. Philip Kotler.) radne snage sredstava za rad troškova predmeta rada.

Iz tog razloga analizu troškova ću započeti sa definisanjem fiksnih i varijabilnih troškova. Troškovi su suština svih poslovnih odluka. Kada je proizvodnja 0 oni i tada postoje. dok su u dugom roku svi troškovi varijabilni. jer svaka dodatni trošak smanjuje profit. menadžeri preduzeća moraju biti sigurni da plaćaju najmanji mogući iznos za neophodne materijale. Npr. Isto tako. • plate administrativnog osoblja. konstantni su. • 3 . odnosno bez obzira da li preduzeće radi ili ne. • troškove za amortizaciju i popravke zgrade. Da bi jedno preduzeće povećalo profit ono mora da izabere najpovoljniji nivo outputa. Podjela troškova na fiksne i varijabilne se odnosi na stepen iskroištenja kapaciteta i vrijedi samo u kratokom roku. Kratki rok je kraći u privrednim granama u kojima je mala količina fiksnih ulaza ili ako se oni mogu lako zamijeniti. da koriste najsavremeniju tehniku i da imaju najniže troškove rada a sve u cilju postizanja najnižih troškova i time povećanju profita. FIKSNI TROŠKOVI Fiksni troškovi su oni troškovi koje preduzeće snosi dok posluje bez obzira na obim proizvodnje tj.) apsolutno fiksne troškove i relativno fiksne troškove Apsolutno fiksni troškovi nastaju zbog samog postojanja preduzeća. Fiksni troškovi se dijele na: a.) b. Upravo su troškovi ti koji registruju i utiču na konkurenciju. Apsolutno fiksni troškovi obuhvataju: amortizacija obračunata po vremenskom sistemu. Iz tog razloga preduzeća moraju pažljivo da prate troškove.Troškovi se mogu grupisati prema različitim karakteristikama ali s obzirom na vrijeme troškovi mogu biti kratkoročni i dugoročni. Kao primjer se mogu navesti plate menadžera i troškovi njihovog osoblja u kancelarijama. u tekstilnoj industriji kratki rok se izražava u mjesecima a u industriji čelika godinama.

članarine. • troškovi održavanja i amortizaciju(ako postoji) zemljišta.) b.) ukupni apsolutno fiksni troškovi prosječni apsolutno fiksni troškovi T UKUPNI APSOLUTNO FIKSNI TROŠKOVI 100 T 0 100 200 300 Q Ukupni apsolutno fiksni troškovi uslovljeni su kapacitetom proizvodne opreme preduzeća tako da njihova uspostavljena veličina ostaje nepromijenjena kada se obim proizvodnje kreće u okviru datog kapaciteta. 4 .troškovi administracije. • troškovi materijala i rada u pripremi buduće proizvodnje Apsolutno fiksni troškovi mogu biti: a.• troškovi osiguranja osnovnih sredstava. • stalni doprinosi.

Na sljedećem zadatku možemo i praktično vidjeti kako se izračunavaju ukupni fiksni troškovi i troškovi po jedinici vremena. 5 . korištenje kapaciteta trebalo bi biti što niže. što znači da ukoliko su fiksni troškovi visoki. Zadatak 1 Na osnovu podataka iz tabele izračunati i grafički predstaviti ukupne fiksne troškove (Tf) i fiksne troškove po jedinici proizvoda (Tf/q).T PROSJEČNI APSOLUTNO FIKSNI TROŠKOVI 0 100 200 300 Q Ponašanje fiksnih troškova po jedinici proizvoda u funkciji dinamike obima proizvodnje ima karakteristike degresivne hiperbole.

Tf/q q 0 10 20 30 40 50 % STOPA DEGRESIJEOPADANJE TROŠKOVA % 0 20 40 60 80 100 6000 6000 6000 6000 6000 6000 0 600 300 200 150 120 50% 33.3% 25% 20% GRAFIČKI PRIKAZ UKUPNIH FIKSNIH TROŠKOVA Tq 8000Tq 600040002000- 20% 40% 60% 80% Q 6 .OBIM KORIŠTENJE PROIZVODNJE KAPACITETA UKUPNI FIKSNI TROŠKOVI Tf FIKSNI TROŠKOVI PO JED.PROIZ.

GRAFIČKI PRIKAZ FIKSNIH TROŠKOVA PO JEDINICI PROIZVODA (Tf/q) Tf/q 600 degresivna hiperbola 300 200 150 10 20 30 40 100% Q – obim proizvodnje RELATIVNO FIKSNI TROŠKOVI Relativno fiksni troškovi su fiksni u određenim intervalima obima proizvodnje (zone obima proizvodnje). Troškovi rada na organizacionim radnim mjestima pripremne i završne faze. Troškovi rada posrednih rukovodilaca proizvodnje. 7 . nakon čega dobijaju varijabilni karakter Obuhvataju: • • • • Troškove materijala na organizacionim radnim mjestima. Troškovi rada tehničke kontrole...

Zadatak 2 Na osnovu podataka iz tabele izračunati relativno – fiksne troškove po jedinici proizvoda i grafički predstaviti ukupne relativno fiksne troškove (Tr) i relativno fiksne troškove po jedinici (Tr/q).5 50% 12.1% 25.2% 20% Grafički prikaz razvoja relativno fiksnih troškova (Tr) 8 . REL.FIKSNIH TROŠKOVA Tr/q % 200 400 401 600 800 801 1000 150000 150000 187500 187500 187500 234375 234375 750 375 468 313. PO JED. Ponašanje relativno fiksnih troškova se najbolje uočava iz grafičkog prikaza. OBIM PROIZVODNJE q UKUPNI RELATIVNO FIKSNI TR.I SMANJ.5% 33.Nastajanje i kretanje relativno fiksnih troškova je u funkciji organizacione struktrure korišćenja kapaciteta.5% 25.PROIZ. FIKSNI STOPA TROŠKOVI POVEĆ.5 234 293 234. Tr RELAT.

T (u hiljadama) 300 250 200 150 100 200 400 600 800 1000 Q Grafički prikaz razvoja relativno fiksnih troškova po jedinici 800 700 600 500 400 300 200 100 200 400 600 800 1000 VARIJABILNI TROŠKOVI 9 .

Varijabilni troškovi kompanije su u direktnoj proporciji sa količinom proizvodnje.000 km bruto dobiti iz ove narudžbe (5.000 km/100.10. Primjeri najčešćih varijabilnih troškova se odnose na sirovine. varijabilni troškovi su u direktnoj funkciji sa obimom proizvodnje povećavajući se. Prvo mora da se odredi varijabilni trošak po kašiki.000 km .50.000 km Iz ovoga vidimo da kompanija može očekivati razumnu zaradu od 2.3.000 Trošak sirovine.10 km + 0.000 km Iz ovih informacija mi možemo zaključiti da svaka kašika košta 10 feninga (10.000 * (0.000 kašika) kao sirovina i 50 feninga (50. Koristeći formulu možemo izračunati da je varijabilni trošak XYZ kompanije: 5. Formula za izračunavanje ukupnih varijabilnih troškova je: UVT = Ukupna količina proizvoda * Varijabilni trošak po jedinici proizvoda Primjer Kompanija XYZ je primila narudžbu za 5.000 km/100. bilo da se proizvodnja povećava ili smanjuje. Godišnja proizvodnja kašika.000 km). Razmotrimo još jedan primjer troškova za proizvodnju Laguna vozila iz kompanije Renault: 10 . Dok fiksni troškovi ostaju konstantni u odnosu na proizvodnju.000 km kašika po ukupnoj prodajnoj cijeni od 5.000 km Trošak radne snage .100.000 kašika) sa troškom radne snage.000 km i želi da odredi bruto dobit koja će se determinisati po završetku narudžbe. pakovanje i rad radnika uključenih u proces proizvodnje u kompaniji.50 km) = 3.

Varijabilni troškovi se razlikuju od indistrije do industrije ali poređenje u okviru jedne industrije je najčešće veoma značajno. 4th Edition. by Colin Drury. što nam ukazuje na činjenicu i da se varijabilni troškovi moraju povećavati. Kada analiziramo izvještaj o prihodu jedne kompanije trebalo bi da zapamtimo. Ovo je jedan od primjera varijabilnog troška. U ovakvim slučajevima dolazi do situacije gdje hoteli nude popuste za dodatne goste. Ovakve situacije su veoma česte u avio kompanijama. tada će ukupni troškak za volane iznositi €600 puta broj proizvedenih vozila. Varijabilni troškovi u praksi Jedan od osnovnih komcepata za razumijevanje upravaljanja u biznisu je razumijevanje fiksnih i varijabilnih troškova i kako oni mogu biti praktično primjenjeni. da povećavanje troškova nije obavezno i loš znak. Kako god se prodaja povećava tako se mora povećavati i broj proizvedenih proizvoda. U ovom slučaju korisno je primiti još gostiju čak i po nižim cijenama. Međutim. Jedan od primjera koji se često koristi je hotel sa 100 soba. troška koji se mijenja u odnosu na ukupan broj proizvedenih vozila. postoje dodatni troškovi u komparativnom smislu za 60 gostiju. Na bazi toga za povećavnje prihoda moraju i troškovi isto tako da se povećavaju. veoma je važno da zapamtimo da se prihodi povećavaju brže od troškova. 3 Management and Cost Accounting. varijabilni troškovi su u uzajamnoj vezi sa brojem proizvedenih proizvoda.Ako Renault kupi volane po cijeni od €600 za svako vozilo Laguna. U situaciji kada izbrojite 51 gosta.3 Zašto su važni varijabilni troškovi Cilj svakog biznisa je da se napravi profit bilo da se radi o pružanju usluga ili proizvodnji proizvoda. Thomson Business Press 11 . Dok fiksni troškovi kao što su najamnina ili plate generalno ne utiču na nivo proizvodnje. restoranima i bilo kojima firmama koje se bave sličnim uslužnim djelatnostima gdje postoji veliki broj varijabilnih troškova. Razumijevanje troškova je zato važno da bi se donosile prave odluke u cilju stvaranje profita.

pakovanje. Međutim. slanje pošte itd. održavanje opreme. Kako posao raste. Ako hotel ima 50 gostiju biće iskorišteno 50 sapuna a ako ih je 60 tada će 60 sapuna biti iskorišteno. Snabdijevanje soba je standardni varijabilni trošak. Troškovi identifikovani kao fiksni su oni koji se ne mijenjaju kada se mijenja obim proizvodnje.97 12 . troškovi najma. Manji hotel možda plaća za uslugu pranja veša nekom isporučitelju tih usluga određenu sumu novca.4 Pretvaranje varijabilnih u fiksne troškove Kada je posao u porastu veoma često je bolje pretvoriti varijabilne troškove u fiksne. Cullen. UK. inventar. u toku noćne smjene na recepciji će biti jedna osoba bez obzira da li će se pojaviti jedan gost ili njih 100. ako se aktivnosti u fabrici povećaju a samim tim i broj zaposlenih biće neophodno zaposliti još jednog supervizora što će svakako povećati troškove superviziranja u fabrici. mada mogu da se promijene nakon određenog vremena.Varijabilni troškovi su ukupni troškovi kako se obim proizvodnje mijenja. Fiksni troškovi su oni što ne variraju u proizvodnji ili utiču na prodaju. Npr. Neki fiksni troškovi su nastali po nahođeju menažmenta u kompaniji kao što je 4 Managing financial resources. Butterworth-Heinemann. Snabdijevanje soba se direktno odnosi na broj soba koje treba da se popune. Fiksni i varijabilni troškovi su dvije osnovne komponente u ukupnih režija kompanije. Varijabilni troškovi su oni koji direktno i proporcionalno odgovaraju za promjene u aktivnostima i obim kao što su sirovine. možda bi koristilo donijeti odluku da se kupi nekoliko mašina za veš. Broadbent & J. Još jedan od primjera varijabilnog troška je supervizor u fabrici. reklamiranje itd. M. usluge. Sve do jednog nivoa rad supervizora je opravdan. osiguranje. Isto tako fiksni troškovi ne variraju sa promjenama u proizvodnji ili obimu prodaje. Za bolje razumijevanje razlike između fiksnih i varijabilnih troškova uzećemo kao primjer upravo isti hotel. kao npr. Ako se obim smanjuje onda je bolje da se fiksni troškovi pretvore u variajabilne. nabavka kancelarijskog pribora. str. Kao rezultat fiksni troškovi se ponekad zovu i periodični troškovi.

Jovičić.promocija i reklama.000 KM i samo proizvede jedan bicikl. Podjela varijabilnih troškova Specifične pojave u ponašanju ukupnih troškova pri promjenama stepena korištenja kapaciteta. mogu se definisati kao: ♦ Degresija troškova ♦ Progresija troškova ♦ Remanentnost troškova5 5 Teorija i metodologija troškova. ako se u proizvodnji bicikla pojavi varijabilni trošak od 200 KM po jedinici proizvoda. Ukupni troškovi kompanije su kombinacija fiksnih i varijabilnih troškova. Neki izdaci mogu imati i fiksne i varijabilne elemente. U svakom slučaju varijabilni troškovi po jedinici proizvoda će biti 200 KM i za jedan i za 10 bicikla. Berberović i Dr J.Ako firma koja proizvodi bicikle proizvede 10 bicikla njeni ukupni troškovi će biti 1000 KM fiksnih plus 2000 KM varijabilnih troškova što daj ukupno 3000 KM ili 300 KM po jedinici proizvoda. ako proizvodnja bicikla ima ukupne fiksne troškove 1. Varijabilni troškovi se ponašaju drugačije. Važno je da se razumije ponašanje različitih tipova troškova kada se proizvodnja ili obim prodaje povećava.136 13 . ukupni varijabilni troškovi će biti 200 KM samo ako je jedan bicikl proizveden i 2000 KM ako se proizved 10 bicikla. Npr. kompanija treba da plati prodavcu mjesečnu platu (što je fiksni trošak) plus procenat na svaki prodati proizvod na određenom nivou (što je varijabilni trošak). Dr Š. Ukupni fiksni troškovi ostaju nepromijenjeni kada se obim povećava dok fiksni troškovi po jedinici padaju. Ukupni varijabilni troškovi rastu srazmjerno povećanju obima proizvodnje dok varijabilni trošak po jedinici proizvoda ostaje nepromijenjen. Npr. Sa druge strane ako se u istom poslu proizvede 10 bicikla tada će fiksni troškovi po jedinici proizvoda biti umanjeni za 100 KM. Npr. Važno je zapamtiti da će svi javni fiksni troškovi pojaviti čak iako proizvodnja ili obim prodaje padne na nulu. Zatim proizvodnja i obim prodaje su osnovni faktori koi određuju nivo varijabilnih troškova koji se pojavljuju u kompaniji kao i činjenica da ovi troškovi variraju u odnosu na druge faktore kao što je promjena cijene dobavljača ili sezonske promotivne aktivnosti. tada će cijelih 1000 KM fiksnih troškova morati da se primjeni na taj bicikl. str. Banja Luka. dok drugi to nisu.

pomoćni materijal).Degresivni troškovi Degresivni troškovi su takvi troškovi koji rastu sporije od obima proizvodnje. rafinerije itd. plinare. Pojavljuju se kod preduzeća koja imaju intenzivna sredstva za rad kao npr. obično se razvrstavaju u pogonsku ili upravno-prodajnu režiju (kao na pr. Grafički prikaz degresivnih varijabilnih troškova Progresivni troškovi Progresivni troškovi su takvi troškovi gdje troškovi rastu brže od obima proizvodnje. Tipičan primjer progresivnih troškova nastaje uvođenje prekovremenog ili noćnog rada kada primjetno rastu lični dohoci . Progresija varijabilnih troškova uvijek se javlja kao znak nenormalnih pojava u procesu proizvodnje. Grafički prikaz ukupnih progresivnih varijabilnih troškova Grafički prikaz progresivnih VT po jedinici proizvoda 14 . grijanja i sl. ogrjev. troškovi rasvjete. Troškovi koji pokazuju degresivne karakteristike. električne centrale.

edukacija i sl) mašine. Da bi se realno moglo očekivati bilo kakav pozitivan rezultat procesa upravljanja troškovima organizacije potrebno je detaljno poznavati postojeću strukturu ukupnih troškova organizacije. Troškovi U vrijeme korištenje novog kapaciteta Poslije korištenja novog kapac. krediti i sl. kapaciteta Prvobitni kapacitet kapaciteta Zaključak Preduzeća treba da obrate veliku pažnju na svoje troškove kada donose poslovne odluke. Osnovni uzrok ovom zaostajanju ukupnih troškova su relativno fiksni troškovi koji su neotklonjivi. radnici (preusmjerenje na drugi posao.Remanentnost troškova Remanentnost troškova se javlja prilikom smanjivanja stepena korištenja kapaciteta. Kada se obim proizvodnje smanjuje iznos ukupnih troškova u svom opadanju zaostaje za obimom. Npr.Upravljati troškovima moguće je na razne načine i primjenom raznih modela. Upravljanje troškovima ne znači "štednju" u njezinom primitivnom obliku već poseban način upravljanja organizacijom i vođenja 15 . To bi trebao biti prvi korak u svakom promišljanju o upravljanju troškovima u organizaciji.

vlasnike malih biznisa da razumiju kako se ponašaju različiti troškovi na promjene proizvedenih roba ili usluga.poslovanja koji najveću važnost u postizanju organizacijskih ciljeva poklanja optimizaciji troškova. Philip Kotler. Samuelson. Cilj svakog preduzeća je odrediti cijenu koja pokriva troškove proizvodnje. To je naročito važno u tržišno orijentisanim privredama u kojima se poslovni rezultat ostvaren na kraju obračunskog razdoblja smatra značajnim i objektivnim mjerilom uspješnosti menadžmenta organizacije. Veoma je važno za male proizvođače tj. Troškovima se najučinkovitije upravlja kroz upravljanje poslovnim procesima. Mali biznisi mogu koristiti znanja o fiksnim i varijabilnim troškovima da odrede tačku pokrića i u kreiranju odluka koje se odnose na formiranje cijena proizvoda i usluga. Presjek troškova koji su u podlozi kompanije određuju rentabilan nivo cijene za svoje proizvode ili usluge. str... distribucije i prodaje proizvoda uključujući i povrat za uloženi trud i rizik. 107 2 Upravljanje marketingom. Paul A. str. Upravljanje troškovima složen je proces koji zahtijeva primjenu savremenih metoda. a može se tumačiti kao: maksimalizacija količine kvalitetnih učinaka uz minimalizaciju ukupnih troškova. 500 16 . Optimizacija troškova je proces uravnoteženja količine utrošaka resursa u procesu ostvarenja koji osiguravaju postizanje nivoa kvalitete učinaka koja znači ispunjenje zahtjeva kupca/korisnika. IZVORI Ekonomija. Zagreb 1997. Zagreb 1992. Troškovi preduzeća određuju najnižu cijenu. Potražnja određuje najviši nivo cijene koju preduzeće može zaračunati za svoj proizvod.

Cullen. ButterworthHeinemann. Thomson Business Press 4 Managing financial resources.97 Teorija i metodologija troškova. by Colin Drury. str. Broadbent & J. Jovičić. Dr Š.136 5 17 . M.3 Management and Cost Accounting. str. 4th Edition. Banja Luka. UK. Berberović i Dr J.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->