Skripta iz psihopatologije

FADIL JONUZ

UVOD

1

Mesto psihologije u psihijatriji: Mesto dodira psihologije & psihijatrije - je psihodijagnostika (preciznije se odredjuju neki kvaliteti psihoza i bolesti uopste). Klinicka psihodijagnostika specijalizovana je za bavljenje psihodijagnostikom u psihijatriji. Psihijatrija je medicinska grana koja se bavi dusevno poremecenim ljudima.Ona se bavi uzrocima, klinickom slikom i lecenjem dusevnih poremecaja.Za razliku od ostalih medicinskih disciplina,psihijatrija nema osnovu i teorijsko ishodiste samo u patoloskoj biologiji,vec i u patoloskoj psihologijiji i sociologiji.Dusevni poremecaj je u svim fazama odredjen i bioorganskim i psihickim i socijalnim ciniocima.Psihijatri se sluze podjednako pojmovima bioloskih,psiholoskih i socioloskih nauka. Psihopatologija je nauka koja izucava ponasanje koje odstupa od normalnog.Opsta psihopatologija istrazuje i tumaci poremecaje psihickih funkcija.Opsta psihopatologija kao grana psihijatrije i medicinske psihologije,bavi se najpre fenomenoloskim aspektima,simptomima i sindromima bolesti. Psihijatrijska i psihololoska dijagnoza je jedan zavrsni cin. Za psihoterapeuta ponekad nije bitna dijagnoza. Na kraju se daje cista metodoloska forma – postavlja se i djagnoza pacijentu. Opservacija ima veoma vaznu ulogu, ne samo zbog komunikacije nego i zbog tumacenja neverbalne komunikacije. Ona je najstarije u psiholoskom sazrevanju ljudskog bica, pa na osnovu nje moze da se zakljuci o psihickom stanju pacijenta, o emocijama. Opservacija je bitna za postavljanje psihijatrijske dijagnoze pacijentu. Koraci u postavljanju dijagnoze: 1. intervju i opservacija 2. testiranje i proucavanje dobijenog materijala 3. analiziranje dobijenih znacenja i postavljanje dijagnoze na osnovu tih rezultata
1. 2.

3.

klinicka dijagnoza (sirok pojam) dinamicka dijagnoza Zasto je nesto nastalo? Da li je patoloska pojava simbolicki izraz necega sto se pacijentu dogadja dugi niz god.? Da li to ima veze sa njegovim razvojem? strukturna dijagnoza Postavlja je samo psiholog. Ona govori o tome kakva je struktura. Analiziraju se delovi licnosti, mehanizmi odbrane itd.

Svaka psiholoska procena bica coveka je uvek aproksimativna. Ne postoji apsolutna procena. Klinicka psihologija veliki broj svojih bazicnih znanja crpi iz opste psihologije, razvojne psihologije (na osnovu tih znanja se postavlja dijagnoza) i socijalne psihologije (okolnosti zivljenja uticu da li ce se neki poremecaj ispoljiti ili ne – npr. PTSD je normalan odgovor na nenormalnu situaciju) kao i iz opstih socijalnih uslova zivljenja. Psihologija koristi 3 globalne metode u istrazivanju i u tumacenju: 1. experimentalni metod statisticki metod 2. To je osnova ekstenzivnih i grupnih ispitivanja u psihologiji – osnova za stvaranje psihometrije (npr. test inteligencije, Rorsahov test, TAT...) klinicki metod 3. To je saznajna procedura prilagodjena psiholoskom ispitivanju pojedinca – svi su razliciti!!! Vaznost metoda istrazivanja je u tome sto se obraca paznja na iskustvo. Postoji problem uoblicavanja svih znanja i njihovo stavljanje u f-ju koristi pacijenta. Ono sto je zajednicko za psihologe i psihijatre su psiholoska pitanja koja mogu da postavljaju i jedni i drugi npr. Kakvo je ustrojstvo coveka? Kako se covek razvojno menjao? (uticaj spoljasnjih nadrazaja). Takodje postoji i problem projekcije strucnjaka. Sta to odrejuje kako tece ljudska komunikacija? Koji su motivi naseg ponasanja?

2

ISTORIJSKI RAZVOJ PSIHIJATRIJE Istorijski razvoj shvatanja o dusevnim poremecajima tekao je jos od praistorije pa do sredine 19 veka kada pocinje naucni period razvoja psihijatrije. PREDNAUCNI PERIOD Prai storija-za coveka u praistoriji realno je ono sto je duhovno,sto nije culima dostupno.Duhovne sile upravljaju materijalnim svetom,one su krive sto je neko dusevno oboleo.U dusevnog bolesnika usao je duh(demon,necastivi) i da bi se taj covek izlecio iz njega treba isterati taj duh magijskim ritualom kako bi se oslobodio opsednutosti i kazne.Iz takvih shvatanja proistekle su “metode lecenje” kao sto su trepenacija lobanje,isterivanje djavola,spaljivanje vestica i mnogobrojni drugi krajnje nehumani i agresivni "metodi". Anticka Grcka i stari Rim-u antickom periodu dolazi do procvata prirodnonaucne i filozofske misli,dolazi do napustanja magijskih i demonoloskih shvatanja.Grcki i Rimski lekari odbacuju magijske metode lecenja.Hipokrat dusevne bolesti smatra bolestima mozga.Telo i dusa su povezani.Bolesti prema Hipokratu nastaju interakcijom cetiri tecnosti u organizmu:krvi,crne i zute zuci i flegme.On je opisao depresiju,maniju,sumanutost,negirao je da je epilepsija sveta bolest preko koje se salju specijalne poruke(pretnje,kazne).Galen iz male azije isticao je da su dusevni bolesnici,bolesne osobe a ne osobe opsednute duhovima pa stoga o njima treba brinuti.U staroj grckoj pre Aristotela postojala su dva pravca:materijalisticki ciji se koreni nalaze u Demokritovoj koncepciji “atoma od kojih su sastavljeni dusa i telo” i idealisticki pravac ciji je koren u pitagorejskom dualizmu koji je Platon razvio u idealisticko ucenje “o dusi koje poznaje sebe i telo...nasuprot telu koje ne poseduje nikakvo znanje.”Stari Rimljani isticali su znacaj zastite mentalnog bolesnika i smanjenje odgovornosti za pocinjena krivicna dela u posebnim stanjima(na primer:opijenost). Srednji vek-u srednjem veku poznatom kao mracnom periodu ponovo ozivljava demonisticko shvatanje o dusevnim bolestima,zatim batinjanje,mucenje,proterivanje i spaljivanje dusevnih bolesnika.U srednjem veku svestena lica preuzimaju brigu o dusevnim bolesnicima.Psihijatrijsko umece svodi se na traganje za jereticima.Dusevni bolesnici smestani su u manastire.U XV veku Papa se zalaze za spaljivanje tela opsednutih djavolom da bi se spasila dusa.Jedino arapska medicina nije prihvatala demonoloske koncepcije koje su dominirale u hriscanskom svetu.Arapski lekari prevodili su grcke spise.Arabljani u 8. veku osnivaju prvo skloniste za dusevne bolesnike(u Bagdadu),gde osim nege pruzaju i druge vrste pomoci dusevnim bolesnicima. Renesansa-u doba renesanse zahvaljujuci uticajima nauke i umetnosti,dominira borba protiv sujeverja,a odnosi prema dusevnim bolesnicima u azilima postaju humaniji.Mucenja i maltretiranja dusevnih bolesnika prestaju. XVI vek-obnavlja se zanimanje za prirodne i drustvene nauke.Vraca se pogledima grckih filozofa.Dusevna bolest dovodi se u vezu sa organskim procesima u mozgu.U Valensiji u Spaniji osniva se prva dusevna bolnica. XVII vek-dusevni bolesnici bili su zatvarani zajedno sa prosjacima,bogaljima,skitnicama,prostitutkama i kriminalcima.U medicini dominira mehanicisticko-materijalisticko shvatanje bolesti.I pored napretka medicine pristup dusevno obolelim osobama se ne menja bitno.Oni se i dalje sklanjaju sa ociju javnosti kao bica nedostojna humane paznje i brige.U 17. i 18. veku nastavlja se osnivanje dusevnih bolnica. XVIII vek-u vise zemalja inicira se reforma dusevnih bolnica.Zalaze se za humani tretman dusevnih bolesnika.Pinel u bolnici u Parizu 1793 godine skida lance sa dusevnih bolesnika.Taj dogadjaj je izazvao uznemirenost,strah od dusevnih bolesnika i proteste.Taj dogadjaj smatra se prvom revolucijom u psihijatriji. NAUCNI PERIOD -XIX vek-sredinom 19.veka zavrsava se prednaucni period razvoja psihijatrije.Pocinje nova era psihijatrije kao medicinske grane a samim tim i proucavanje anatomije i fiziologije

3

egzistencijalni.dolazi do jacanja socijalne orijentacije i socijalnog angazovanja socijalne psihijatrije.nacine ponasanja povezuje sa telesnom gradjom i psihickom konstitucijom licnosti.Za Tomasa Sasa dusevna bolest je mit.otkrivanje mehanizama odbrane..metod slobodnih asocijacija.. Franko Bazalja-italijan.Vilhelm Rajh i drugi.Frojd je zajedno sa Brojerom bio Sarkoov ucenik.eksperimenata na zivotinjama a posebnu paznju skrenuo je na kros-kulturna istrazivanja. Antipsihijatriski pokret-vezan je za ime engleskog psihijatra Rolanda Lenga.Osnovni stavovi antipsihijatrijskog pokreta su:antinozoloski i antiterapijski.Alfred Adler(individualna psihologija).Opisuje primarne simptome sizofrenije.kao bolest tj onako kako medicina shvata bolest.telesne.psihoseksualnog razvoja.postao je poznat po studioznom opisu klinicke slike histerije.On zatvara dusevnu bolnicu u Trstu i zalaze se za razvoj komunalne psihijatrije-psihijatrije u drustvenoj zajednici.centralnog nervnog sistema.tumacenje snova itd predstavljaju drugu revoluciju u psihijatriji..Svi fenomeni zivota shvataju se kao fizicko-hemijski.isticuci znacaj bioloskih i socijalnih cinilaca za pojavu psihickih poremecaja..Znacajna imena koja se pojavljuju u 19 veku su: Emil Krapelin bio je pionir eksperimentalne psihijatrije.Osnovni stav antipsihijatrije je da nema bolesnog pojedinca vec da je drustvo bolesno.bihejvioralne terapije.Autor je tipoloske klasifikacije licnosti.Javlja se sarenilo naucnih pristupa:bihejvioralni.zalaze se za zatvaranje “ludnica” sa ciljem demokratizacije i humanizacije institucionalne psihijatrije. XX vek-to je period velikih terapijski revolucija u psihijatrijipsihoterapijske(psihoanaliza.usavrsava klasifikaciju psihickih poremecaja i raniji naziv dementio praecox zamenjuje nazivom schizophrenia.Izdaje svoju monografiju demntio praecox. Ernest Krecmer-nemacki psihijatar.Demonstrira primenu hipnoze u lecenju histerije.Postavio je nozoloski koncept o psihozama.Frojd sokira strucnu i ostalu javnost svojim radovima o decijoj seksualnosti i znacajem ranih seksualnih trauma..psihodinamski.gestalt.cime ucvrscuje dinamsko-bioloski pravac u americkoj psihijatriji.G.Po njima sizofrenija je “putovanje u unutrasnji svet” tj prirodni pokusaj licnosti da se izleci.prenosi u SAD principe dinamske psihijatrije.Kasnije Frojd napusta Brojera(i hipnozu) i osniva psihoanalizu.opisao psihopatsku licnost kao nerazvijeni oblik psihoze i dao klasifikaciju vecine dusevnih poremecaja.Frojd se bavio neurozama(histerijima. Neka od najznacajnih imena XX veka su: Sigmund Freud-osnivac psihoanalize. Martin Sarko francuski psihijatar.Od Frojda kasnije odvajaju se neki njegovi ucenici i osnivaju svoje pristupe:K.psihobioloski. Pjer Zane neurotske poremecaje objasnjava padom psihicke tenzije.Isticao je znacaj klinickih posmatranja.anksioznim neurozama.psiholoskih eksperimenata.Kod njega su dolazili razni talentovani ucenici medju kojima su bili i Frojd i Brojer.Njegovi radovi kao sto su uticaj nesvesnih psihickih procesa na psihicki zivot.organodinamski.koja ce kasnije postati osnova teorija ucenja i bihejvioralne terapije.odvojio paranoidna stanja od paranoje.).Uvodi pojam disoijativne svesnosti(na primer:osoba nije svesna paralize sopstvenih ekstremiteta). Sociodinamske koncepcije sire se vrlo brze najpre u SAD a kasnije i u Evropi.. Adolf Majer-svajcarski psihijatar. 4 .).Leng osporava sizofreniju kao poseban nozoloski entitet. Vladimir Behtjerev i Ivan Pavlov svojom neurofizioloskom skolom u Petrovgradu znacajno doprinose proucavanju uslovnih refleksa.prislinom neurozom.Jung(analiticka psihologija).Psihijatrija je u znaku prirodno-naucnih i pozitivistickih shvatanja i priklanja se koncepcijama mehanicistickog-materijalizma.organoterapijske(konvulzivna.tu se zainteresovao za histerije i zajdno sa Brojerom(koji je otkrio katarticki metod) objavio knjigu “Studije histerije”.insulinska. Eugen Blojler-radio je kod Sarkoa i Manjana.Erih From.psihofarmakoterapija) i socioterapijske(terapijska grupa).

postavio je pitanje sta je to normalnost.anksiolitika i hipnotika.Koncept socijalne psihijatrije da bi pomogao. Pokret socijalne psihijatrije. ko je bolestan. Problem normalnosti se moze razmatrati sa psiholoskog.Psihofarmakoterapija-u dvadesetom veku dolazi do otkrica snaznih psihofarmakoloskih lekova tipa neuroleptika. filozofskog. XX veka) gde su otkriveni medikamenti. pozicija u kojoj treba da se arbitrira tj. da se donosi misljenje o nekome (npr.medjutim u psihijatriji to najcesce nije moguce. – Palmoticeva u centru grada).koji uspesno otklanjaju izrazitu psihomotornu uznemirenost bolesnika. Ranije su bolnice bile na kraju ili van grada (1963. Nije sustina da se radom nadomeste praznine. Pojam normalnosti ne postoji kao jedna jedinstvena definicija. medjutim bolest pokazuje reemisiju – tendenciju ka ponavljanju. kako odrediti granicu. oni su normalni. stanovista – kako god da ga posmatramo. sta je psiholoski poremecaj. god. posao). imati odnos sa objektom (roditelji – primarno. neuroleptici – hemijska sredstva koja deluju na odredjene strukture u mozgu i tako poboljsavaju stanje pacijenta.Zatim sledi pronalazak antidepresiva. Potrebno je dovoljno voleti. NORMALNOST Gde je granica normalnosti i patologije? Frojd: uslovi normalnosti su da covek ume da voli i da ume da radi. Frojd: “Normalan ego je kao normalnost uopste. Opasno je sve podvoditi pod normalno. nego govoriti o nekim posebnim kvalitetetima. ali biti dovoljno separiran. prijatelji. Druga psihijatrijska revolucija (XIX vek) Frojd je uveo novo tumacenje ponasanja ljudskog bica i otkrice nesvesnog.To je takozvana treca revolucija u psihijatriji. Sve ono sto je pomoglo da se otvori pitanje pojma normalnosti: 1. psihijatrijskog. osptemedinciskog..a dusevno oboleli se lece u humanijim i manje sumornim uslovima. idealna fikcija!” Ne postoji idealna normalnost.osim u slucajevima jasnih uzrocnika-organski psihosindromi.. tesko je definisati normalnost. Socijalna psihijatrija je pomogla da se promeni stav o dusevnim bolesnicima. neko moze da radi neki posao u kome treba da se da neko misljenje) 5 .patofizioloski mehanizam i klinicka slika omogucuju relativno lako postavljanje dijagnoze. Sa stanovista klasifikacione nozologije –(simptomatoloske psihijatrije) bolestan je onaj koji ispoljava psihopatoloske fenomene odnosno simptome. -U somatskoj medicini patoanatomski supstrat. manicno-depresivni ljudi kad nemaju maniju ili depresiju. Revolucija u dijagnostici. transkulturnog.Takodje i genetika je obogatila biolosku psihijatriju otkricima naslednih faktora u genezi nekih bolesti(prekobrojni hromozom tj trizomija G izaziva radjanje dece sa Daunovim sindromom(mongoloizam)).Takodje vrse se mnogobrojna istrazivanja koja se bave biohemijskom osnovom psihoza(kateholaminska hipoteza-snizenje kateholamina kod depresije.endokrinoloska ispitivanja dusevnih bolesnika. Bitno je da svako bude svoj. kad pocinje dusevna bolest. Vaznije je imati svest o sebi.otkrice neurotransmitera kao i specificnih receptora za benzodiazepine i opijate. rizik da se poremecaj jednog dana vrati). Treca psihijatrijska revolucija (60-ih god. Revolucija u terapiji. socioloskog... da li 2.atmosfera u dusevnim bolnicama postaje mirna. sire odredjuje koncept normalnosti koji dozvoljava da bolesni ljudi vise vremena provedu lececi se u svojim kucama (npr.a povecanje kod manije). TRI VELIKE REVOLUCIJE U PSIHIJATRIJI Prva psihijatrijska revolucija (XVIII vek) Pinel (francuski lekar) izdejstvovao je oslobadjanje dusevnih bolesnika iz lanaca.

Da li samohrane majke mogu da vrse vestacku oplodnju?! Problemi vezani za nasu sredinu (ne za kulturu). licnost ima svoju dinamiku i svoju strukturu razvojni fenomeni iz decije psihologije – koliko su neke stvari normalne (npr.Od mnogih definicija normalnosti neki autori izdvajaju sledece: 1. postoje i hendikepirani sa ozbiljnim somatskim bolestima 3. da bi razumeli kako funkcionisemo. Postoje predispozicije. kontrola sfingtera – na kom uzrastu deca treba da prestanu da piske u krevet). Abnormalnost je ono sto odstupa od ponasanja u drustvu gde abnormalna osoba zivi. Ovde je patologija napolju. Antipsihijatrija – “Ne postoji dusevni bolesnik.)normalnost kao zdravlje-odsustvo simptoma ili psihopatoloskih fenomena i stanja. ne unutra. Rat moze biti izazivac PTSD-a koji predstavlja reakciju na dozivljavanje traume. Nekada su se po opstinama kontrolisali psihijatrijski bolesnici. U SSSR-u mnogi ljudi su proglasavani za pacijente. da ih leci drustvo. kada treba da se razume zasto je neko nesto uradio ili kada mi treba da razumemo pacijenta – klinicka psihopatologija). 4.Homosexualci odstupaju od normale. pa cak i ozvanicenosti homosexualnih brakova. Strukturni defekti – problem odvajanja – strukturalna nenormalnost. ko je podrobniji da nekome bude roditelj) psihoterapijski koncept siri koncept normalnosti (npr. Testovi licnosti. ali to je normalno ponasanje u odnosu na nenormalnu situaciju. 5. Pojam normalnosti moze biti uslovljen kontekstom. Nekad je to bila patologija – odmah su bili odbacivani. mozemo je pogresno proglasiti da nesto nije u redu. Mozemo da se vratimo u normalu. ali su psiholoski normalni (“ziveti uspravno” – biti normalan). 6 . vec da zive u svojoj sredini. 6.bracna savetovalista (npr. svaki fenomen ima progresiju i regresiju – covek je bice regresije (uvek postoji tendencija ka regresiji). fizicki hendikep je njihova psiholoska realnost (javlja se problem integracije u normalan zivot). mozemo da pravimo nasa odredjenja normalnosti i da je kontrolisemo. da upoznamo sebe i sopstvene reakcije. odrediti normalnost. krizna reakcija ljudi koji nekad pokazuju psihicke smetnje – pokazuju psihopatologiju. posebno projektivne tehnike pomazu nam u utvrdjivanju normalnosti. ali ne mozemo da kazemo da je to psihopatologija. Da li je abnormalno isto sto i nenormalno? Pojam patologije je siri od od abnormalnog. Bio je trend da se ne lece (bez lekova). ako ne znamo kontekst neke pojave. Putem testova moze se utvrditi tj. Abnormalnost nije jednostavno i jasno videti. Homosexualci mogu da imaju decu – normalno?! – to je abnormalno. ali nove drustvene norme dovode do potune “legalizacije”. Leng. iako to moze biti razvojna promena(razlikovanje razvojnih kriticnih perioda i patoloskih fenomena) pitanje normalnosti kod hendikepiranih – bez obzira na psiholosku normalnost. Klinicka bolest je vidljiva. Ono moze da predje i u patologiju i u normalnost. Dinamicko i strukturno bolesno nekad nije dovoljno – ali moguce je videti preko testova. Bazalja je raspustio psihijatrijsku bolnicu. 2. postoje ljudi koji su hendikepirani. jer su bili politicki protivnici. Koncept normalnosti se moze siroko razvuci. Kuper.)normalnost kao utopija(normalnost je fikcija-Frojd).psiholoskih i drustvenokulturnih cinilaca. Na osnovu uvida u sopstvene psihicke procese. -Normalnost treba posmatrati u slozenoj medjuigri bioloskih. postoji samo bolesno drustvo” – Bazalja. Tako dobijamo strukturne modele i strukturne defekte. Analizom licnosti Frojd je pokusao da napravi koncept strukture licnosti. Komunalna psihijatrija –. Potrebno je da imamo svest o sebi.

socijalnih i psiholoskih varijabli).Znaci ovde se ukljucuje pojam socijalnog funkcionisanja koje je drustveno prihvatljivo i individualno zadovoljavajuce.nacinu zivota i normama drustva. PSIHOLOSKO ODREDJIVANJE NORMALNOSTI 7 .Zato se takva procena dopunjava i procenom “normalnosti po vrednosti”.)normalnost kao prosecnost-utvrdjivanje proseka na osnovu statisticko-matematickih modela.Drustvene strukture.Normalnost po vrednosti predpostavlja da je dusevno zdrav onaj covek koji dobro funkcionise a to se odredjuje prema stepenu prilagodljivosti pojedinca.samoaktuelizacija(maksimalno ostvarenje bazicnih kapaciteta licnosti).Trebalo bi znati sta je to zdravo da bi smo mogli odrediti sta je bolesno.)Ko je dusevno bolestan? 3.sposobnost da se voli i snalazi u interpersonalnoj komunikaciji). -Poteskoce nastaju na samom pocetku tj na razgranicavanju zdravo-bolesno. -Ako u psihijatriji pokusamo da odredimo normalnost kao kvantitativni pojam onda smatramo da je abnormalno sve ono sto odstupa od prosecnog u pozitivnom i negativnom smislu. 4.Ali za brojne dusevne bolesti nije utvrdjen organski supstrat ni somatski korelat.izmeriti i dokazati zato sto su psihijatrijski simptomi i poremecaji cesto nemerljivi.dusevnog i socijalnog blagostanja. -Kriterijumi Jahode-odnos prema sebi(samocenjenje.samopostovanje).Pored toga uz bolesno postoji i abnormalno sto nije identicno jer je pojam bolesnog u psihijatriji uzi od pojma abnormalnog.Normalnost “kao prosek” utvrdjuje se statistickim putem prema proseku normalnog funkcionisanja pojedinog organa ili funkcionalnog sistema.socijalni senzibilitet(prilagodjavanje okolini. NORMALNOST-(Kecmanovic) -Osnovna pitanja su: 1.zbog toga sto je tesko precizno utvrditi bolesne podloge.To je moguce samo u malom broju slucajeva(psihoorganski sindromi) dok je u vecini slucajeva to tesko tacno utvrditi.)Po cemu je neko dusevno bolestan? 4.bioloskog ili somatopatoloskog stanovista oslanja se na rezultate patoloske anatomije i histologije te predpostavlja da su dusevni poremecaji bolesti mozga.moral i socio-kulturno nasledje u znacajnoj meri odredjuju ono sto se u odredjenom trenutku smatra normalnim i abnormalnim pa je zbog toga normalnost viseznacni pojam u kome sudeluju:organski.)perspektiva normalnosti kao proces(dinamicki razvoj)-normalno ponasanje je krajnji rezulatat interakcije razlicitih sistema(bioloskih. -Definicija Svetske zdravstvene organizacije-zdravlje je stanje fizickog.nezavisnost. NORMALNO U ORGANSKO-BIOLOSKOM SMISLU -Odredjivanje normalnosti ili bolesti sa organskog.)Kako i na koji nacin odrediti granicu izmedju dusevno zdravog(normalnog) i dusevno bolesnog(patoloskog) coveka? Resenje ovih navedenih problema je sa medicinskog stanovista tesko egzaktno utvrditi.koje se ne sastoji samo u odsustvu bolesti ili mane.Ovakva definicija je suvise idealizovana pa zbog toga trpi mnoge kritike.3.patofizioloske mehanizme bolesti.Medjutim ovaj koncept ima i svoja ogranicenja jer se normalnost izjednacava sa prosekom.integracija(konherentnost i kontinuitet licnosti).psiholoski i socijalni faktori.klinicke slike i nacin ispoljavanja svega ostalog.obicaji.sposobnost da se dozivi realnost.)Kada dusevna bolest pocinje? 2.

odnosno simpotamotoloske.Nacini zivljenja i specificnosti pojedine kulture dovode do relativiziranja odredjenja normalnost-bolest u smislu kulturnog relativizma sa mogucim sirokim implikacijama.druge ljude i drustvenu zajednicu.Takva znacenja dusevno bolestan covek ne stvara slobodno. ULOGA PSIHIJATRIJE U ODREDJIVANJU NORMALNOSTI -Dusevno bolestan covek uvek svojim gestom.U grupu egzogenih bolesti spadaju: 1. 8 . 2..hemijske ili infenkcijeske lezije mozga(tumori.)simptomatski mentalni poremecaji-mentalni poremecaj je nastao kao posledica fizicke.socijalne itd-potencijale i mogucnosti. -Sa druge strane nepostojanje kvantitativnih. SOCIJALNI FAKTORI U ODREDJIVANJU NORMALNOSTI -Sa stanovista socijalne psihijatrije normalna osoba skladno dozivljava svet oko sebe i realno shvata i razume ono sto se u njemu(svetu) dogadja. a klasifikacija je dijagnostika) nauka – opsti razlog 3.mislju. -Na osnovu etiologije sve mentalne bolesti se dele na egzogene i endogene. -Prve psihijatrijeske klasifikacije bile su deskriptivne.stabilnog karaktera.encefalitis.On je psihicke poremecaje podelio u tri grupe:organske.).stepen integracije delova licnosti u jedinstvenu celinu. -Psihijatri danas tragaju za korenima psihickih poremecaja u najsirem kontekstu socijalne egzistencije svakog pojedinca.izrazava odredjeno znacenje koje po pravilu nije u skladu sa stvarnoscu i odnosima u stvarnosti. 2.psihogene i konstitucionalne.ponasanjem.)psihogeni mentalni poremecaji-sukob na relaciji strukture licnosti(ego.id) i spoljnje sredine 3.oprezni i kriticki prilikom postavljanja dijagnoze.droge.super ego.glavni uzrocni faktori su nasledje(pojedine psihoze).osecanjima itdnudi.)reaktivni mentalni poremecaji-razni psihopatoloski sindromi(na primer depresija) mogu biti uzrokovani psihickim traumama.To je doprinelo i shvatanjima da dusevna bolest ne postoji tj da je samo fikcija(antipsihijatri).profesionalne.Jedna od tih klasifikacija bila je i Krapelinova. lecenje – da bi mogli da pomognemo (dijagnostika je potrebna da bi nekog lecili.alkoholizam. Klasifikacija mentalnih poremecaja Zasto je klasifikacija bitna? Koji su razlozi klasifikacije? strucno sporazumevanje – da bi mogli da se usaglasimo (laksa komunikacija) 1.-Normalnost se sa ovog stanovista moze proceniti na osnovu:emocionalne zrelosti.vec pod pritiskom biopsihosocijalnih zbivanja i promena koje imaju individualno-specificnu dinamiku.pojedinacne.sepena ravnoteze izmedju unutrasnje i spoljne realnosti.Takodje dusevno bolesno.Pri proceni zdravlje-bolest paznja se usmerava ne samo ka bolesnom pojedincu vec prema coveku posmatranom u njegovom totalitetu tj u vezi sa okolinom koja odredjuje sta je drustveno bolestan covek i sta je znacaj bolesti za tu licnost.dok su u grupi egzogenih mentalnih poremecaja spoljnji faktori imali najznacajniju ulogu u izbijanju bolesti.sposobnosti resavanja konflikta.gde se na osnovu simptoma i sindroma bolesti pristupalo razvrstavanju u klase i podklase.U grupi endogenih poremecaja..Psihoanaliticke skole ukazuju na nejednakost individua i raznovrsnost njihovih psihopatoloskih manifestacija.laboratorijskih pokazatelja na osnovu kojih bi se kao u ostalim granama medicine mogao utvrditi ili iskljuciti dusevni poremecaj ili stepen njegove izrazenosti.obavezuje psihijatre da budu veoma strpljivi.patolosko po pravilu ometa pojedinca da potpuno ili delimicno razvije svoje ljudske.

.poremecaj odnosa izmedju ja i spoljnjeg sveta. ne moze se za nesto reci da je simptom. -Klasifikacija bolesti se moze izvrsiti na osnovu nekoliko principa: 1.poremecaji fizioloskih funkcija prouzrokovani psihickim faktorima. –Prognosticka validnost-ako kod svih pacijenata kod kojih se pretpostavlja postojanje odredjenog poremecaja utvrdi da i posle odredjenog broja godina.gubitak granica ja.)poremecaji licnosti-seksualne devijacie.onda se to uzima kao dokaz da je u pitanju jedinstveni poremecaj.Sustina psihoza je izmenjen odnos obolole osoe prema stvarnosti. Usaglasavanje je vazno zbog lakseg i preciznijeg uspostavljanja dijagnoze.)na osnovu klinicke slike 3. 3.)psihoze-dusevna oboljenja u uzem smislu. -Strukturna validnost-da bi smo indentifikovali odredjeno oboljenje mora biti utvrdjena zajednicka etioloska osnova.Za razliku od psihoza ne dolazi do gubljenja granica “ja” i ne postoji otudjenost od stvarnosti.Medju njima najpoznatiji su Medjunarodna klasifikacija(bolesti. -U Medjunarodnoj klasifikaciji koristi se prvenstveno deskriptivni princip tj klinicka slika.bolesti zavisnosti(alkoholizam.)neuroze 2.)Organski poremecaji-utvrdjene organske lezije mozga..Druga osnovna zamerka Medjunarodnoj klasifikacije je to sto je ona ishod kompromisa strucnjaka vrlo razlicitih psihijatrijskih orijentacija i skola. -Klasifikacija na osnovu patolosko-anatomoskog supstrata obuhvata dve grupe poremecaja: 1.droga)..oni pokazuje iste ili slicne promene na psihickom planu.Pouzdanost seutvrdjuje racunanjem stepena saglasnosti. 9 . U psihijatriji se klasifikacija zove nozologija (nozos – bolest) – klasifikacija entiteta po bolestima. To se radi tako sto procenjivaci moraju da se usaglase.)mentalna subnormalnost(deficiti inteligencije) Definicija klasifikacije: Klasifikacija je pojava deljenja. To je tesko i u psihologiji i u psihijatriji..)psihoze 3. -Danas se usvetu koristi nekoliko klasifikacionih sistema dusevnih poremecaja.)ekshaustivni mentalni poremecaji-bolesti nastale usled sloma adaptivnih mehanizama licnosti usled ucestalih psihickih trauma.poremecaji ponasanja. 4.)mentalne deficite -Prema Medjunarodnoj klasifikaciji sve mentalne bolesti svrstane su u: 1.upuceni smo na klinicku sliku i tok odnosno ishod bolesti.anoreksija. Svaka klasifikacija je vrednija sto su klase jasnije determnisane.ili veoma slicno reaguju na istu terapiju.)na osnovu zajednickog organskog uzroka 2. -Pouzdanost jedne dijagnoze oznacava stepen saglasnosti dve ili vise strucnjaka o tome da jedan ili vise pojedinaca ispoljava odredjeni poremecaj. Nomenklatura je pojava ili jedinica klasifikacionih sistema. 2.iskrivljen dozivljaj stvarnosti.) na osnovu ishoda.povreda i uzroka smrti) i klasifikacija Americkog psihijatrijskog udruzenja DSM(diagnostic and statistical manual). Usaglasavanje oko iste bolesti veoma je vazno jer ako toga nema.)Funkcionalni poremecaji-kod ovih poremecaja nije moguce utvrditi specificna strukturalana ostecenja mozga-neuroze 2.)psihoneuroze-(funkcionalna oboljenja bez povreda mozga)-nesvesni impulsi su potisnuti a u svesti se pojavljuju preruseni u neurotske simptome.To je prilicno nepouzdan princip zbog toga sto se ne precizira koji simptomi odnoso sindromi kod odredjenih bolesti moraju biti prisutni a koji samo mogu biti prisutni zatim koliko dugo moraju biti izrazeni itd da bi se postavila odredjena dijagnoza.4.njen opis. rasporedjivanje pojava u grupe (klase) ili podgrupe prema jednoj ili vise njihovih osobina (grupe). -Na osnovu klinicke fenomenologije sve mentalne poremecaje mozemo podeliti na: 1.povlacenje. Posto je za najveci broj mentalnih poremecaja nepoznat organski uzrok.

opisujuci pojavu. 5. shizofrene psihoze odvojene su od paranoicnih poremecaja. Poslednji oblici klasifikacijskih sistema (postoji vise sistema dusevnih poremecaja): DSM 4 – deskriptivnog je tipa i koriste je klinicari 1. 3.. vaskularna. sta strah.U njima su tacno oznaceni koji simptomi-sindromi moraju biti prisutni a koji ne smeju biti prisutni. medicina Deskriptivnog tipa (DSM 4): simptomatologija – koristi operacionalne definicije (koji tacno simptomi i sindromi 1. granice – unutar simptoma treba da budu dosta jasne (zna se tacno sta je anksioznost. Cesce se koristi. Pokusaj opisa dusevnih bolesti imenujuci simptome. nepsihoticni poremecaji neuroze psihosomatske bolesti stresne reakcije (u njih se ubrajaju sve krize.. kako.) 5. socijalna adaptiranost osobe u predhodnoj godini u odnosu na: fenomen – sta se desava – simptom a. droga) 2. shizofrene psihoze U americkoj klasifikaciji. Ovde se klasifikuje samo na osnovu simptoma (samo da li postoji simptom ili ne). koristi je cela 2. 3. karakteristike fizickih poremecaja ili stanja ozbiljnost psihosocijalnog stresora 4.. pa tek onda postavljamo dijagnozu i prognozu (americka klasifikacija daje da posmatramo pacijenta ovako) Istrazivackog tipa (ICD10): Na odredjen nacin ima sve ove prethodne klasifikacione entitete (svi su prisutni) fenomenoloski pristup. PTSD.. nespecifikovana) delirijumi (alkohol. zasto.koliko dugo moraju biti izrazeni. ali je iscepkan i velika je nomenklatura. Bitna je statisticka analiza. afektivni poremecaji manijakalno-depresivni poremecaji 4. moraju biti u nekoj bolesti. kontext – unutar i oko pacijenta. promena licnosti ili specificnih razvojnih poremecaja 3. dusevni poremecaji(klinicki sindromi) 2. a mogu je koristiti i istrazivaci.takodje dobro su odredjene granice unutar kojih se mogu javiti simtomi kod pacijenata. ICD 10 – ona je i deskriptivna. kada je nastao problem b.Osim toga u Americkoj klasifikaciji se koristi multiaksijalni sistem dijagnostikovanja. 1. dok su ovde zajedno shizofrenije + psihoze. bihejvioralni simptomi udruzeni sa fizioloskim poremecajima i somatskim faktorima poremecaji spavanja poremecaji ishrane (anoreksija. bulimija) 10 . a kontekst je zanemaren.-U Americkoj klasifikaciji koriste se operacione defenicije poremecaja.) MULTI AKCIJALNI SISTEM Kad pacijenta procenjujemo na osnovu 5 osa relativnih karakteristika dusevnih poremecaja: 1. americkog je tipa. a koji tacno ne smeju biti prisutni u nekoj bolesti) trajanje – koliko dugo traju 2. organski mentalni poremecaji organski poremecaji koji izazivaju mentalne demencije (Alchajmerova.

Postoji problem lecenja jer agresivci ne mogu da kontrolisu svoje impulse. Kontekst je razvojni period! Psihoze se javljaju do 16. terapeut mora postati najbitniji za pacijenta (bitniji od pratioca).. povezan (bliskost) i koju voli (ljubav)? John Bowlby (najveci pedijatar) – prvi primetio da postoji problem privrzenosti (ne moze imati separacioni problem ako nije postojala privrzenost.).. – afektivne i shizofrene.stepena njihove izrazenosti tj dijagnostikovanja psihickih poremecaja.sexualne disfunkcije koje nisu prouzrokovane organskim poremecajima poremecaji nagona nervoza 6. Predstavljanje pacijentu –> personalizacija odnosa (uvazavanje.Osnovni podaci iz ranog detinjstva. a paranoje tek kasnije. prihvatanje.. ne znamo unapred da li pacijent poseduje elemente paranoidne sumnjicavosti Pratioce po mogucstvu izbaciti. tj. dok ne pitamo pacijenta! Zato sto: 1. devijantno manifestovanje. XX vek – vek neuroza doneo je nestrukturisanu agresiju. problem adaptacije. Treba obratiti paznju na doba kada se desava poremecaj. Razgovor zapoceti porodicnom anamnezom (sta radite. separacioni problemi. da li je bilo dece pre vas. sa pratiocima -Psihijatrijski inetrviju je osnovni instrument identifikovanja prisustva odnoso odusustva pojedinih simptoma.. a ako se ne seca. socijalizacije. 11 . Afektivno (fizicko) vezivane – attachment (privrzenost) je bitno za anamnezu jer to govori o stepenu zrelosti (patnja. mentalna retardacija (nije u upotrebi) = hendikepiranost 7. mora dobiti potpuno poverenje. intelektualni hendikep – poremecaji inteligencije 8.).Dobijanje osnovnih podataka. poremecaji u detinjstvu Ovo je posebna grupa poremecaja. cesto se samo ponasamo – acting-out) Bitno je znati da su to razvojni poremecaji! Ali ako se zadrze i posle adolescencije. Preduslovi za intervju: Nikada ne razgovarati sa pratiocima. Rano nastaju u prvim godinama detinjstva. . a onda dolazi do dekompenzacije u odraslom dobu. 17 god. onda ono cega se prvo seca (poremecaji navika. osim ako pacijent izricito ne zahteva da oni ostanu. depresivnost pri odvajanju).Da li postoji osoba sa kojom je pacijent jako.. . tuga. Intervju: . ali i postavljanje jasne granice – da se zna ko je ko). sa pacijentom drugo. Kako mi klasifikujemo? Na osnovu cega? Razgovor sa pacijentom: PRVI PSIHIJATRIJSKI = PSIHOTERAPIJSKI = DIJAGNOSTICKI INTERVJU prvo. sta vam rade roditelji. Problem agresivnosti cesto postoji kod ovih poremecaja. – prolazni periodi (prolazni razvojni fenomen – progresija i regresija) rano detinjstvo pubertet adolescencija (energija – vise osecamo nego sto mislimo. vise mislimo nego sto mozemo. a posebno paziti kod dijagnoze do 7 god. Rani odnosi odredjuju psihopatologiju. poremecaji licnosti i poremecaji ponasanja odraslih To su rano struktuirani poremecaji. onda to postaju pravi poremecaji. koje ste dete po redu – ako je prvo. zato je vazno da se pacijent maximalmo uvazava 2. ako se nije vezalo).

propusta da kaze ili sistematski izbegava. Treba obratiti podjednaku paznju na ono sto pacijent kaze i na ono sto on precutkuje. Profesionalni zivot (da li je pacijent zdovoljan svojim poslom. Kod pacijenata sa sumanutim idejama. Iskrenost-lekar mora biti iskren bilo da na pitanja pacijenta govori o sebi bilo da iznosi misljenje o prirodi pacijentovog stanja. Da li vam je neko pricao da neko u porodici ima ili je imao ponasanje slicno vasem (ucenje po modelu) – problem je sa modelim za identifikaciju koji imaju dusevne poremecaje. Odrasle ljude pitati za heterosexualne odnose. 2. moze izazvati probleme samorealizacije – samorealizacija kao izvor frustracije (npr.. Nije preporucljivo kruto se drzati odredjene seme pitanja narocito ako je pacijent psihomotorno uznemiren ili zakocen.tok dosadasnjeg lecenja i postignuti terapijski efekti.da probudi njegovo poverenje.)Iscrpan opis dosadasnjeg psihijatrijskog tretmana-da li je pacijent bio psihijatrijski tretiran(ambulantno ili hospitalno).). ali je ipak vazna). da li je postignut prosek.njegov tok. Izbor partnera uvek dosta govori o nekome.) moze se ici i obrnutim smerom razgovor traje 45-50 pa i 90 min.agresivan. Medjutim. zadovoljstvo na poslu.Pacijenta treba pustiti da govori..- - - - - - - - - - - - Intelektualni razvoj (skolski uspeh... sklonosti – postoji li talenat koji nije realizovan? To je vazno jer je to deo supresije..uticaj pacijenta na sredinu u kojoj zivi.ne treba da im se otvoreno suprotstavlja ali ni da ih podrzava. -Istorija bolesti treba da sadrze sledece elemente: 1.pocetak poremecaja.ne treba kod prvog intervijua insistirati na verbalnoj komunikaciji. Ako pacijent odbija razgovor..pacijent ce se povuci u sebe ili reagovati ljutnjom ili besom.jer ako je nametljiv. I nakon ovoga pocinemo da pitamo pacijenta o samom problemu (zasto ste dosli. kad je pacijent posao u skolu.socijalne i personalne okolnosti koje su doprinele razvoju bolesti. a opada emocionalno napredovanje (detinjastost).dijagnoze pod kojima je vodjen i terapije kojima je tretiran. izbor zanimanja od ranog detinjstva). Intelektualna i emotivna zrelost se razvijaju paralalno. raste intelektulno postignuce.)Utvrdjivanje identiteta pacijenta-opsti podaci o pacijentu.. mogu postojati i emotivni problemi u zrelosti.ako pacijent ne moze ili nece da ih da onda treba pitati pratioca. pa ako se sputava.a lekar treba da samo povremeno usmerava pacijentovo kazivanje. Lekar mora da pazi da tokom intervijua ne vodi glavnu rec. odnosi na poslu. 12 .. mogu postojati razvojne disharmonije: npr.Istorija bolesti ukljucuje i aktuelnisomatski. potrebo je uveriti pacijenta da vam veruje bitno personalizovati odnos veca motivacija postovati motiv tuge PSIHIJATRIJASKA ISTORIJA BOLESTI -Psihijatrijska istorija bolesti obuhvata sve ono sto moze posluziti sto potpunijem upoznavanju svega onoga sto moze da pomogne prilikom sagledavanja pacijenta i njegove bolesti-bioorganske.lekar treba da pokaze razumevanje za njih.neuroloski i psihicki status pacijenta. Pitati za posebna interesovanja.) Da li je u porodici postojala bilo kakva dusevna bolest ili neko poremeceno ponasanje (uloga genetike u psihijatriji kao i psihologiji nije explicitna.

skolska iskustva.skale procene.cudaci..)neuroradioloske metode-otkrivanje eventualnih morfoloskih promena ali i funkcionalnih poremecaja CNS(nuklearna magnetna rezonanca.brace. -Prema Secenovu. 8.stanje svesti...premorbidna licnost:karakter.testovi i inventari licnosti(MMPI.poznanika.oblici zadovoljavanja seksualnog nagona.maljavost.posebno presenilne demencija.kasnija skolovanja.) reprodukovanja.starost.kako je pacijent reagovao na pojavu smetnji i da li one uticu na obavljanje poslova.odnosno holinergickom sistemu i ribonukleinskoj kiselini RNA..Tragovi pamcenja su novi putevi.njihovo zanimanje.boja koze.afekti.psihomotorni razvoj.Znacajnu ulogu u procesima pamcenja 13 . 4.ubice.projektivne tehnike(TAT.)neuropatoloska metoda-biopsija i histoloska analiza mozdanih degenerativnih procesa.puls.vec i u procesima nasledjivanja-“pamcenja vrste”.)Sadasnji nalaz-konstitucija. tj.inteligencija.Rezultati ispitivanja se svode na klasifikacionu dijagnozu.percepcija.devijantne osobe.seksualnost i brak.voljapamcenje.) zadrzavanje upamcenog 2.) c.. 6.arterijski pritisak.3.oca.Psiholosko ispitivanje zavrsava se pismenim izvestajem..podaci od pacijentove rodbine.Pamcenje je saznajna funkcija koja se sastoji od: upamcivanje 1.reoenecelografija(REG-ispitivanje krvnih sudova u mozgu).zanimanje.opsta emocionalana atmosfera u porordici.)socijalne pomocne metode-izvestaj socijalnog radnika.prepoznavanja(rekognicija).. d.usteda pri ponovnom ucenju Kad ne bi smo pamtili bili bi smo na nivou “nagona” i ponasanja po refleksnim aktivnostima..Haldstead je istakao znacaj nukleinskih kiselina u procesu pamcenja.Rorsahov test).odnosi medju roditeljima.samoubice u blizoj i daljoj porodici... b...odbrambeni mehanizmi.poligrafija..ekstrapiramidalni i cerebralni znaci).vojni rok.nagoni.Mentalno poremecene.)Licna anamneza-bolesti u detinjstvu.). 5.psihicki nalaz(opsti izgled i ponasanje pacijenta.Principi ucenja su vezani za uslovne reflekse. e.).Behtjerevu i Pavlovu(ruska refleksoloska skola) proces pamcenja je zasnovan u vezama neurona CNS.DNK igra znacajnu ulogu ne samo u funkciji pamcenja.)Pomocne dijagnosticke metode: a.)Porodicna anamneza-psiholoski profil majke.hipnografija.)Opis sadasnje bolesti-kada su se javile prve smetnje i kako su se ispoljavale. Pamcenje Pamcenje omogucava da ono sto smo ranije doziveli ponovo ozivimo u nama.nacin resavanja konflikta. -Neurofizioloska osnova pamcenja-pripisuje se slepoocnom(temporalnom)reznju.na procenu ponasanja i licnosti sa dinamikom i interpretacijom.) 3.suseda.paznja.somatosenzorna encelografija.misljenje. Pamcenje daje coveku mogucnost da koristi svoje iskustvo (inventar znanja) u buducim aktivnostima.navike.)psiholoske-dijagnosticke metode-testovi inteligencije(Bine-Simonova skala i Veklserovi testovi)..koje povezuju pojedine centre u kori velikog mozga.uhranjenost.Zbog toga lekovi koji stimulisu acetiholin popravljaju funkciju pamcenja. 7.senzitivnih funkcija.)Razlog sadasnjeg dolaska na lecenje i okolnosti prijema pacijenta-sta je uslovilo da pacijent upravo sada dolazi na lecenje(klinicki ili socijalni razlozi).)neurofizioloske metode-EEG. ponasanju ili drugim zivotnim situacijama (povezano je sa ucenjem).biohemijskih i neurofizioloskoh markera. ponovo dovedemo u svest.)neurobiohemijske metode-otkrivanje odgovarajucih neuroendokrinih. -W.da li prihvata predlozenu hospitalizaciju ili pruza otpor.interesovanja.sestara. f.sistem vrednosti.nove asocijativne veze.neuroloski nalaz(ispadi motornih.

U drugoj fazi dolazi do stvaranja engrama sintezom novih belancevina. UCENJE -Ucenje je:trajna ili relativno trajna promena individue.i koja je rezultat predhodne aktivnosti individue.mamilarna tela i Amonov rog. -Pamcenje je slozena psihicka funkcija i ukljucuje sledece procese: 1.Engram je neka vrsta otiska drazi.interesovanja.)motorno pamcenje-reprodukcija naucenih pokreta(voznja bicikla. -Transfer ucenja je prenosenje dejstva ranijeg ucenja na kasnije.)kratkorocna memorija(multikomponentna memorija)-odrzavanje memorije je postignuto prvenstveno elektrohemijskom aktivacijom odredjenih struktura..odnosno grafickim simbolima.ali kopija ne traje duze od 20 sekundi i potom nestaje. 2.)nenamerno pamcenje je zadrzavanje dozivljenog sadrzaja bez namere da se taj sadrzaj upamti.Negativni 14 .kratkotrajna i dugotrajna retencija engrama. 2. -Pamcenje zavisi od intenziteta drazi..Pamcenje nastaje stvaranjem engrama. 4.)proceduralna memorija-podrazumeva sposobnost ucenja vestina.)rekognicija. -Ove dve faze cine takozvanu elektricnu fazu pamcenja. 3. -Smatra se da je temporalni rezanj memorija kortkesa i da je u njemu skladiste engrama.zatim fermenti(lipaza i proteaza) i kalcijum.dolazi do njihovog gasenja.talamus.)percepcija(opazanje) 2. 2.)emocionalno pamcenje-upamcivanje i reprodukovanje osecanja.)namerno pamcenje je rezultat postavljenog cilja da se nesto upamti. -U procesu pamcenja ucestvuju sledece mozdane strukture:kora.Odredjene celije zbog toga stvaraju kopiju elektricnog impulsa.. 3.)ultrakratkotrajna faza-elektricni impulsi kruze u mozgu i ukoliko ne budu pojacani.od paznje.od trajanja culnih utisaka. -Komponentne funkcije pamcenja su: 1.traga.) 4.koja se pod odredjenim uslovima moze manifestovati u odredjenoj aktivnosti.)semanticka memorija-obuhvata informacije vezane za univerzalna znanja(na primer:Gde je Pariz).od brzine citanja ili ritma izlaganja.koja se nalazi u neuronima.)membransko ili privremeno pamcenje-bazira se na eksitaciji neurona. 6.zadrzavanje i prizivanje informacija. -Pamcenje prolazi kroz dve faze: 1.od prostornog grupisanja objekata.motivacije.)biohemijska faza-u ovoj fazi nastaje spajanje molekula ribonukleinske kiseline. 2. Engram je hemijske prirode i sastoji se od proteina koji se sintetisu u mozgu..emocija. 5.bazalne ganglije.)logicko-verbalno pamcenje-zadrzavanje materije i reprodukovanje recima.Ova faza predstavlja fazu dugorocnog pamcenja.od fizickog stanja organizma.poznavanje jednog jezika koristi za bolje ucenje nekog drugog srodnog jezika i to je pozitivni transfer.a epizodicka memorija obuhvata secanja povezana sa licnim iskustvom(na primer:sta sam juce rucao).)mentalno pamcenje-zadrzavanje i reprodukcija intelektualnih sadrzaja.mozdano stablo.To je bioelektricna faza i to je kratkotrajno pamcenje.U novije vreme izvesni autori tvrde da se informacije skladiste u neurogliji.)dugorocna memorija-trajno skladistenje informacija.igraju:neuropeptidi(koji se nalaze u neuronima).balet.)kratka faza-informacije su snaznijeg intenziteta ili su znacajnije za licnost.)apercepcija-shvatanje opazenog 3.obuhvata:registrovanje.urezivanja kao na gramofonskoj ploci. -Vrste pamcenja: 1.Ovaj neurofizioloski proces prolazi kroz dve faze: 1.Visestrukim opazanjem iste informacije ponavlja se ovaj hemijski proces i na taj nacin dolazi do ucvrscivanja engrama.

transfer dolazi do izrazaja kada se u detinjstvu nauci lokalni dijalekt,koji kasnije otezava ucenje knjizevnog jezika. -Retroaktivna inhibicija je proces u kome ucenje novog sadrzaja ometa pamcenje nekog ranije naucenog sadrzaja.Proaktivna inhibicija je ometanje onoga sto se uci nekim predhodno naucenim sadrzajem.

Poremecaji pamcenja:
kvantitativni poremecaji pamcenja -Ovi poremecaji nastaju najcesce pri fizickom umoru,usled dejstva jakog afekta,organskih lezija mozga i kod nekih dusevnih bolesti.Najlaksi oblik je prolazna zaboravnost,koja je simptom umora,neuroza ili jakih afekata. 1. hipermnezija – impresivna i bogata moc reprodukcije proslih utisaka(u hipnozi,febrilnim stanjima,prilikom davljenja,upotrebom nekih droga...) 2. hipomnezija – smanjena ili oslabljena mogucnost secanja; ako je selektivna – ne secanje samo odredjenih sadrzaja, onda je psihogeno uslovljena. Ostecenja organofunkcionalne osnove engrama razlog je organski uslovljenih hipomnezija koje se javljaju u sklopu usporenosti misaonog toka, hipovigilne paznje, nesigune orjentacije, smanjene kriticnosti. 3. lakunarna amnezija – secanje samo fragmenata ranijih dogadjaja, pojedinih delova ili detalja situacije; nakon arterioskleroticno ostecenih krvnih sudova mozga, delitijuma, i svih perioda gde svest oscilira. 4. psihogene amnezije Prouzrokovana jako traumatskim iskustvom. Nema somatskih poremecaja. Postoji potiskivanje ka nesvesnom. Osoba ne moze da se seti nekog traumatskog dogadjaja. Dogadjaj je potpuno potisnut – psiholoska zastita od retraumatizacije (prirodan proces). kod traume postoji poremecaj svesti 5. retrogradne amnezije – nesecanje dogadjaja pre kritickog dogadjaja (sec., min., sati, redje dana). Osobe sa poremecajima mozga se ne secaju sta je prethodilo dogadjaju. Etiologija: sve sto ostecuje organo-funkcionalnu dispoziciju CNS-a za upamcivanje, zadrzavanje i reprodukciju (udarac u glavu, vesanje, akutno trovanje). 6. anterogradne amnezije – nesecanje dogadjaja nakon traume. kongradna amnezija – ne secaje za period u kome je bio prekinut kontinuitet svesti Retko postoje obe amnezije kod istog bolesnika. 7. amnezije dementnih Cesta pojava kod starih osoba (izumiru nervne celije – demencija). 8. amnezije pod dejstvom supstanci Najcesce alkohol. Posle duzeg koriscenja prolazi kroz krvno-mozdanu barijeru i unistava mozdano tkivo. kvalitativni poremecaji pamcenja(paramnezije): 1. konfabulacija – izmisljena secanja za amnesticki period (najcesce pri lakurnoj amneziji) kojima nastoji da premosti, prekrije i ispuni praznine u secanju. Potreba da se falsifikuje realnost.Niima se nesvesno popunjavaju praznine u secanju(ostrvca amnezije).Simptom su Korsakovljevog sindroma,senilnih psihoza,javljajuse kod mastanja dece,kod sizofrenih bolesnika. 2. alomnezije – nije nuzno patologija; iluzije/ iskrivljena secnja. Iskrivljeno je prikazivamje u secanju neceg sto se stvarno zbilo. Etiologija: umor, nepaznja, trenutni patoloski afekat ili zelja da nesto prikazemo drugacije. 3. pseudomnezije – halucinacije secanja. Secanje necega sto se nije desilo ili nije peripirano; manije, depresije, sumanute ideje 4. jamnis – osecanje da se nikada nije odn. da se sada prvi put percipira (vidi, dozivljava, cuje, oseti) bice ili predmet koje je sigurno vise puta percipirano deja vu – osecanje da je nesto sto se prvi put percipira,vec vidjeno,dozivljeno.

15

Ovi fenomeni se javljaju pri naglom budjenju,u stanjima fizicke i psihicke iscrpljenosti,intoksacijakao i u slucajevima epilepsije,nekih neurotskih smetnji i sizofrenije. 4. pseudologija fantastika – (Mihnauzenov sindrom)-predstavlja mesavinu lazi,sumanutih ideja i falsifikovanih uspomena. 5. obmane pod dejstvom drazi – kad nam se nesto ucini. 6. obmane pod dejstvom sugestije – kod alkoholicara – pricaju o necemu cega nema. 7. patoloska lazljivost ili mitomanija je bolesna sklonost laganju,lazi uvek imaju simboliku imaginativnog ispunjenja zelja. 8. ekmenzija-poremecaj pamcenja koji se ispoljava u trenutnom ozivljavanju,docaravanju prizora iz proslosti,koje subjekt dozivljava kao aktuelne.Ovaj fenomen je opisan kod histericnih(u stanju provocirane hipnoze),u epizodama sumanutosti,kao i kod dejstva halucinogenih droga. INSTINKTI I NAGONI -Instinkti-su slozeni,nenauceni odgovori.To su nenauceni obrazci ponasanja,karakterisu se urodjenoscu,specificnoscu i nepoznavanjem cilja.Instinkt je urodjen i preformisan,sto znaci da je obrazac ponasanja dat iako nije naucen u toku razvoja-na primer:pile po izlazku iz jajeta kljuca,pace pliva... -karakteristike instinkta: 1.)urodjenost,preformiranost-nezavisan od iskustva,ne stice se ucenjem,vec se javlja u toku sazrevanja 2.)specificnost-svaka zivotinjska vrsta ima sebi svojstvene instinktivne obrazce ponasanja 3.)nepoznavanje cilja-zivotinja ne zna cilj i smisao svoje instiktivne aktivnosti 4.)pokrece se na dejstvo specificne drazi 5.)nepromenljivost redosleda aktivnosti u instinktivnoj radnji-osa pokajnica -Instinktivno ponasanje je arhaican oblik ponasanja.Na njega se nailazi u cistom obliku kod nekih zivotinjskih vrsta i mladih jedinki,dok se kasniji instinktivni obrazci ponasanja najcesce menjaju(kod nekih vrsta) procesom ucenja. -Nagoni-teznje za aktivnoscu izazvane organskim potrebama,koje imaju izvestan cilj,ali forme aktivnosti za zadovoljenje nagonskih potreba nisu urodjene,preformirane.Nagoni se pored ostalog odlikuju:filogenetskim kontinuitetom(nagon se nasledjuje),fizioloskom osnovom i univerzalnoscu(isti su za sve pripadnike iste vrste).Nagoni imaju svoju fiziolosku osnovu i njihovo odlaganje dovodi do poremecaja fizioloske ravnoteze.Covek nagon svesno dozivljava(za zivotinje se ne moze utvrditi da li dozivljavaju instinkte).Covek dozivljava nagona kao napetost,nemir,teznju.Zadovoljenje nagona izaziva:prijatnost,smirenje,olaksanje,zanos,dok osujecenje nagona prati neprijatna napetost,ponekad bes i agresivnost,ili potpuno iscrpljenje organizma. -Motivi-prema Rotu motivi su:organski ili psiholoski faktori koji pokrecu i regulisu ponasanje radi postizanja odredjenih ciljeva.Po njemu motivacija se moze definisati kao:proces pokretanja aktivnosti coveka,usmeravanje njegove aktivnosti na odredjene objekte i regulisanje te aktivnosti radi postizanja odredjenog cilja. -Nagonska aktivnost moze da bude slepa dok motivaciona aktivnost ima odredjeni smer. -Motovi se dele na: 1.)bioloske-to su motivi koji su odraz fizioloskih potreba i nazivaju se jos i fizioloskim ili primarnim motivima,Tu spadaju motivi:za hranom,vodom,seksualni,materinski(roditeljski)... 2.)socijalne-socijalni motivi su odraz psiholoskih potreba,koji se mogu zadovoljiti indirektnim ili direktnim ucescem drugih ljudi.Tu spadaju:gregarni motivi(teznja da se bude u drustvu,da se bude prihvacen),motiv samopotvrdjivanja(afirmacije),prestiza,sigurnosti,borbenosti,altruisticki motivi...Socijalni motivi su steceni. -Nezadovoljenje stecenih motiva covek podnosi lakse i duze.

16

-Pod satijacijom motiva podrazumeva se zasicenje ili prestanak u zadovoljavanju nekog motiva.Zadovoljen motiv ne pokrece na aktivnost.Obicno se zadovoljavaju trenutno najjaci i najvazniji motivi.To je onda dominantan motiv. -Hijerarhija motiva prema Maslovu: 1.)fizioloske potrebe-glad,zedj,seksualna zelja... 2.)potreba za sigurnoscu-licna egzistencija,finansijska sigurnost,sigurnost zaposlenja... 3.)potreba za ljubavlju i pripadanjem-za afektivnom vezanoscu 4.)potreba da nas drugi cene i da cenimo sami sebe 5.)potreba za samoostvarenjem(samoaktualizacijom)-da se razviju sopstveni potencijali. -Osnovni pojmovi iz oblasti motivacije: 1.)potreba-nedostatak odredjenih materija u organizmu i nuznost da se one nadoknade u cilju normalnog funkcionisanja organizma i odrzanja zivota.Ovako definisana potreba naziva se organska ili fizioloska potreba.Ali covek ima i svoje psiholoske potrebe-tu spada sve ono sto coveku psiholoski nedostaje. 2.)nagon-svesno dozivljena potreba(glad,zedj,seksualni nagon..).Neke potrebe kao sto su potreba organizma za mineralima i vitaminima ne dozivljavaju se svesno zato ovakve potrebe nisu nagoni. 3.)zelja-o zelji se govori kada uz potrebu i nagon postoji u svesti predstava privlacnog cilja koji moze da zadovolji postojecu potrebu. 4.)teznja-neodredjen motiv,ona nije kao zelja usmerena na odredjen konkretan objekat,vec ka nekoj vrsti objekta. 5.)namera-je motivacioni pojam ali je vezan za voljnu radnju i odluku.O nameri se govori kada postoji:a.)motiv b.)svesno voljno prihvatanje tog motiva c.)postavljanje cilja koji treba da se ostvari. Podela nagona: I. vitalni nagoni 1. nagon za samoodrzanjem a. nagon za zivljenjem Podrazumeva izbegavanje svih opasnih situacija koje su pretnja zivotu. Odbrana od agresije (spoljasnje & unutrasnje) koja je usmerena na coveka. Da li je agresija sila za sebe ili nagon? Pitanje je jos otvoreno. E.From (neoanaliticar) se bavio problemom agresije. Postoje 2 oblika agresije po njemu: 1. maligna agresija To je nesto sto vodi ka destrukciji. To nije u f-ji bioloske adaptacije. Ona ugrozava jedinku. Moze biti spoljasnja (grupna) ili unutrasnja (individualna koja moze dovesti do suicida – ?nagon). 2. benigna agresija (kontrolisana) Sve ono sto treba da bude prilagodjeno okvirima, kontrolisanost. Treba je podsticati!? Ona nas stiti kada smo ugrozeni (od strane okoline). Socijalno je neprihvatljiva, pa je mi potiskujemo. A ova agresija nas stiti od toga. Mozemo da kazemo NE! Pravljenje granica (spoljasnjih & unutrasnjih) da bi se cuvali. To je nasa odbrana granica unutar ili izvan sebe. To je nacin da se ostvari cilj, a da se napravi ravnoteza izmedju unutrasnjosti & spoljasnjosti, izmedju okoline & nas. Facijalna expresija – jako joj mnogo verujemo. Neverbalni deo je bitniji od reci. Neverbalno ponasanje i snovi su kanali za nesvesno. Ponasanje je filogenetski starije od reci, blize je instinktima & nagonskom delu. npr. Neko se pravi fin, a onda zalupi vrata. npr. Snovi! “Ne postoji osoba koja nema jezgro za ludilo!” npr. Omaske Treba razumeti dinamicnost. Zasto je neverbalno ponasanje vaznije?

17

Tentamen treba uvek ozbiljno shvatiti. - nagon za zivljenjem – moze biti povisen – ako tako nesto postoji.. ali pokazujemo kroz ponasanje. nagon za odrzanjem vrste a. Ne mora svaki suicid da bude realizovan.motiv za radom POREMECAJI VITALNIH NAGONA 1.motiv samopotvrdjivanja altruisticki motiv – potreba da se zrtvuje (za bliznje.. Ogroman energetski deo se investira. U razvoju covekovog govora postoje faze u ucenju govora & simbolizacije. Imaju nesanice koje objasnjavaju time da nista ne mogu da propuste. Filogenetski mladje f-je su dosta promenljivije. To je rizicna grupa jer.. (11-i poremecaj licnosti – postoji defekt u razvoju) b. To je deo nagona u energetskom smislu.motiv saznanja ..Libido je energija seksualnog nagona. glad 2. To je energija tela. roditeljski nagon socijalni nagoni (ili motivi) afilijativni motiv – potreba da budemo sa drugima . nije patoloski problem!? manija (jedan od simptoma) Manicni pacijenti ne mogu da propuste nesto. suicidalne ideje – crne misli mogu da dovedu do suicidalne tendencije – razmisljanje kako ce on to da uradi Branko Copic – serija suicida bezvoljnih pacijenata tentamen – pokusaj suicida Svaki pokusaj suicida treba ozbiljno shvatiti. Sexualni nagon u energetskom smislu je libido. Maniformno ponasanje kod adolescenata je normalno. snizen – suicidalnost i autodestruktivnost depresije (to je jedan od osnovnih simptoma) Imaju nesanice od straha da ce umreti ili od samog sebe.) . Lose je reci: “Tvoj zivot je u tvojim rukama”. pa zato cesto pocinjavaju suicid u zoru. bitan pokazatelj za patolosko stanje. Ne mora svaki tentamen da bude uvek realizovan suicid.Starije je. neki oblik psihopatologije ce se sigurno pojaviti. Patologija seksualnog nagona moze biti u odnosu na objekat (na primer:homoseksualnost. iskustvo.) b. Suicidalni pacijenti su skloni suicidnim mislima i suicidnim tendencijama. nagoni za samoodrzanjem a. Nekad ne mozemo da verbalizujemo. suicid – realizovan cin 18 . - II.. Simbolicki reprezenat? Nase nesvesno ne pamti vreme! Ono pamti sadrzaje. naciju. Tentameni su najcesce kao jedan apel za pomoc. Cesto imaju i strah od narednog dana.motiv za polozajem u drustvu . On ima svoj cilj ili (kako se kaze) objekat i ima nacin kako se zadovoljava. sexualni nagon Libido – pojam koji uvodi Frojd.)ili u odnosu na nacin zadovoljenja(na primer:oralno-analne perverzije.nekrofilija. nagon za ishranom zedj.. Krajnji oblik snizenog nagona za zivljenjem je suicid.pedofilija. To je indikator postojanja odredjenih problema.

depresivnih ideja gresnosti i krivice. Oni koji ne jedu.koji mogu i tragicno da se zavrse.lueticari. 19 .Postoje i takozvani demonstrativni ili teatralni pokusaji samoubistva(manipulativna samoubistva). Npr. to je vise greska terapeuta (mozda u proceni pacijenta). introspektivne osobe – uvelicavajuce staklo & tamne naocare – tzv. Bitan je i kontekst (zivljenja) – sada je oruzje najcesci uzrok suicida. -Eutanazija je zahtev neizlecivih bolesnika ili beznadeznih ranjenika da im se “skrate muke”. -Samoubistva mogu biti aktivna i pasivna.Kod aktivnog samoubistva osoba. kad vec imaju malo snage.sumanutog verovanja da se smrt vec odigrala. pred kraj teske depresije. U depresijama. a zene se cesce obese. Dijeta je nezadovoljstvo telom. bilansna samoubistva (pacijenti imaju ideju: “Ne mogu da se izlecim” – ovo proizilazi iz bolesti) U zavrsnim fazam psihoterapije i kada treba da se separiraju od terapeuta (setting). Proredjuje se poseta. Ne samo sto moze da ugrozi zivot vec moze i da hendikepira u buducnosti – generativno-reproduktivni smisao.gde je egzekutor druga osoba.a kod pasivnog dovodi sebe u opasne situacije. Ocuvana svest & misljenje (uglavnom). Imaju strah od zivljenja samostalno.pa je samoubistvo “samo formalnost”. Ne smeju da se opuste.neuroticni fenomeni i prestanak menstruacije kod zena. Cesto je fiksacija na jedan deo tela. ali imaju ideje. Kad uspesno udju u taj deo – kontrola sto znaci: “to sto kontrolisem hranu ja kontrolisem svoje telo & okolinu”. Postoji i strah od sexualnosti.pa se cesto takva samoubistva oglasavaju slucajnim. inteligentne. shizofrenija (mentalna) anoreksija-glavni simptomi su:gubitak apetita.ti zahtevi nisu uvek odraz istinske zelje za smrcu. Muskarci se cesce upucaju. -Kod neuroticnih.mrsavljenje. jer gube kontrolu nad sobom & svojom okolinom. bulimareksija (nije dijagnosticka kategorija) – o tome govori dr.sumanutih ideja.Nekada samoubistva mogu biti i odraz teznje da se kazni okolina.postoji sklonost samopovredjivanju. bolesnici nemaju snagu da dignu ruku na sebe. -U patoloskim stanjima bolesnici se sami ubijaju pod dejstvom imperativnih halucinacija. kad pocnu da izlaze iz depresije. Rasel b.koji naglo nastaje. bulimija Oni koji mnogo jedu. shizofrenicari se iskasape.ali bez svesne zelje za samounistenjem.Postoji tzv “Vucija glad”-oblik bolesne prozdrljivosti. Terapeut mora da cuje pacijenta.traje kratko i naglo prolazi. Apel za pomoc – kao zavrsna faza. nagon za ishranom(poremecaj nutricionog nagona) poremecaji u ishrani mogu biti: kvantitativni poremecaj povecan – bolesna prozdrljivost-bolesnici halapljivo jedu i mogu se ugusiti zalogajem koji ne sazvacu.Medjutim svaki pokusaj samoubistva treba shvati ozbiljno-kao bolesnikovu poslednju molbu za pomoc. Medjutim.Sto je neko bolesniji – to je suicid brutalniji.Svest je izmenjena-opisana je kod temporalne epilepsije. Ako dodje do ovih suicida (ili tentamena).sama sebi oduzima zivot.Iako traze smrt. smanjen(manifestuje se gladovanjem koje moze biti namerno usled strajka ili sumanutosti ili nenamerno) – javlja se kod depresija.najcesce depresivnih osoba. To je ozbiljna bolest. Nema unutrasnje predstave svoga tela onakvog kakvo jeste. a nije smanjena potreba za hranom.epilepticari. cesto vrse suicid zbog straha od buducnosti. ostaje se u kontaktu.To su najcesce:dementne osobe.

vec zbog gore navedenog. koprofagija – jedenje fekalija(sopstvene ili tudje) 2. Moze doci do naglog zastoja srcanog misica – hipokalemija. Kada se jedu delovi mrtvog tela. Moze cak da ugrozi i zivot. sexualni nagon kvantitativni poremecaji povisen – (hiper)manija satirijaza – kod muskarca nimfomanija – kod zena snizen – etiologija moze biti organska ili psihogena. One ne umiru zbog gubitka tezine.)anomalije izbora seksualnog objekta-inverzije 2. a ono sto pojedu povracaju. poremecaji nagona za odrzanjem vrste a. homosexualnost – objekat zadovoljavanja je osoba istog pola lezbejstvo ili tribadizam ili safizam – zene pederastija ili uranizam – muskarci 20 . 5. Poremecaji koji karakterisu anoreksiju: progresivni pad telesne tezine (20-30 kg manje) 1. a krenu da odrzavaju liniju. gubitak menstruacije (kod zena) 2. Kada se jedu delovi ljudskog tela (mozga – nastaju encefaliti). trudnoca 1. picae – cudni prohtevi vezani za vrstu hrane. nema smanjenja nagona za ishranom Sve se to moze desiti i kod bulimije. niti orgazma) anorgazmija – zene (nema orgazma) frigidnost – zene (gasenje libida) - kvalitativni poremecaji -dele se na dve grupe: 1. antropofagija – jedenje ljudskog mesa(ljudozderstvo) 3. onda se gubi Ka. Pri gubitku telesne mase. kad srcani misic moze da se zaustavi. ali se ostvaruje malo drugacije. impotencija – muskarci (nema erekcije. medjutim postoje i odrasli koji se tako ponasaju. gube se tecnost.)anomalije u nacinu zadovoljavanja seksualnog nagona-perverzije sexualne inverzije – u odnosu na objekat sexualnog zadovojavanja narcizam – u prvoj fazi – narcisticka faza (beba je sama sebi dovoljna). estradiol – masna kiselina) & proteini. masti (pri gubitku masti gube se i masti u kojima se nalaze ovarijumi. 2. pa mnogo jedu.Smenjivanje restriktivnog perioda & bulimije. Ako je praceno povracanjem. Kada se jede fecis ljudi ili zivotinjski sekreti. hipofiza vise ne luci prolaktin (ovarijum) 3. ne unosenje dovoljno elektrolita (Ka & Ca) 4.ili su znak teske dusevne bolesti. nekrofagija – jedenje leseva ljudi ili zivotinja 4. Oni koji imaju anoreksiju. Cesto je kod mladih. Ulazi se kao u neku vrstu ludila kvalitativni poremecaji -vidjaju se u trudnoci(neuobicajeni izbor hrane).

Takve se osobe podvrgavaju:hormonalnoj terapiji. homosexualnost – i po nacinu je patologija “Covek je protivurecno bice u svojoj “bazicnoj osnovi”.) homosexualizam izazvan poremecajima psihosexualnog razvoja organski homosexualizam – poremecaj zlezda sa unutrasnjim lucenjem pedofiija – objekat zadovoljavanja je daleko mladja osoba geronfilija – objekat zadovoljavanja je samo starija osoba zoofilija – objekat zadovoljavanja je zivotinja nekrofilija – objekat zadovoljavanja je mrtva osoba ili zivotinja sexualne perverzije – u odnosu na nacin sexualnog zadovoljavanja nastrani nacini dozivjavanja orgazma masturbacija Ako je to jedini nacin zadovoljavanja u odraslom dobu..)Transvestitizam-znaci privremeno uzivanje u pripadnosti drugom polu u oblacenju odece suprotnog pola.Osoba zeli da zivi i da je prihvate kao licnost suprotnog pola. ali su uloge u sexualnom cinu potpuno promenjene felacio – lizanje ili sisanje. Infantilna struktura licnosti (nezrele osobe). roze garderoba – suprotan pristup roditelja. ili vire ili se pokazuju. -Poremecaji polnog identiteta u detinjstvu ispoljavaju se kao nelagodnost i nezadovoljstvo sopstvenim polom.. Prirodan nacin zadovoljavanja u odredjenim uslovima (mornari.okazioni homosexualizam – u specificnim uslovima zivota (vojska.. pozoristu.).kastraciji pravljenju vaginalne proteze. Pitanje u roditeljstvu – kad roditelj hoce da ima sina ili cerku – decaci – duga kosa. devojcice – “musakrace” – roditelji se ponasaju kao prema sinu... pa onda introjektujemo objekte u sebe (introjektujemo odnos moskarac – muskarac???) egzibicionizam U parkovima. Ne mogu da prevazidju najranije uzraste. Kada se odnose na “izvansubjektivnu stvarnost” – vise 21 . ali i nas samih. 2. bazicnoj potrebi” Covek ima potrebu da ima ljubav.kao i zeljom da se pripada suprotnom polu. EMOCIJE Emocije su specifican.. zatvor.. voajerizam – potreba za posmatranjem odnosa drugih sodomija – odnos sa zivotinjama fetisizam – obozavanje samo jednog objekta (ili samo jedna cela osoba ili stvari koje pripadaju jednoj osobi) sadizam & mazohizam – potreba da muce druge osobe & potreba da budu muceni da bi doziveli orgazam transvestitizam – moraju da obuku odecu osobe suprotnog pola (to ne mora biti vidljivo).Transseksualizam se karakterise “osecajem’ osobe da pripada drugom polu. nose stalno pantalone (ne mora uvek ali moze cesto).Osoba zeli da ide na operaciju i promeni pol.Transvestit ne zeli da promeni pol. nacin dozivljavanja okoline.)Transseksualizam-se ispoljava jos u najranijem detinjstvu. izrazavanje kroz psovke – nose frustracije -Poremecaji polnog identiteta: 1. zatvor. pa samim tim uvek imaju individualnu boju. subjektivan.a pre puberteta kod decaka se javlja zelja da se pretvori u zenu. potpuno prirodno u situacijama u kojima se ne dozivljava orgazam. metatropizam – postoji heterosexualni odnos. To ima i kod dece – to su koreni patologije..

disanje). -Prema Krecu i Kracfildu postoji sest klasa emocija: 1.Danas se smatra da je izrazavanje primarnih emocija genetski programirano. a oseca uvek”. hteli mi to ili ne. stid.govore o subjektu. -U toku emocionalnih dozivljavanja nastaju promenu u radu unutrasnjih organa(krvotok.ljubav(6-18 meseci) i radost(18-24 meseca).)emocije koje se odnose na druge ljude(ljubav.Elementarna osecanja rezultat su culnog zadovoljstva-nezadovoljstva.Iz tog stanja postepeno se izdvajaju posebne emocije.Iz opsteg stanja neprijatnosti izdvajaju se:osecanje gneva. RAZVOJ EMOCIJA -Dete pri dolasku na svet ne donosi sve emocije vec se one sticu tokom razvojaucenjem.samosvest) 4.odnosno neprijatnosti i prijatnosti a kompleksna osecanja nazivaju se emocijama.Smatra se da su primarne emocije uslovljene nasledjem. One su specijalna reakcija na informaciju – zato su vazne.Na uzrastu izmedju 1-3 meseca izdvajaju se dve emocije-opste stanje neprijatnosti i opste stanje prijatnosti.estetska osecanja. “Covek misli ponekad.tela(pantomimika) i glasa(vokalna mimika).Postojanje ovog istog redosleda sugerise ucesce faktora sazrevanja. Emocionalni dozivljaji mogu biti uslovljeni informacijama spolja ili unutra.)emocije vezane za procenjivanje sveta i naseg mesta u njemu(humor.Iz opsteg stanja prijatnosti izdvajaju se:ponos. -Osecanja mogu biti elementarna i kompleksna.strah) 2.. Odrazavaju nas stav i odnos prema obektima.Ona je ustanovila da se kvalitativno nove emocije javljaju uvek istim redosledom.Kroz osecaje(osete) upoznajemo svojstva i osobine stvari a u osecanjima dozivljavamo svoj odnos prema tim stvarima.)emocije kao odgovor na stimulacije cula(bol.zatim karakteristicni izrazajni pokreti lica(mimika).odvratnost.Vremenom iz njih se izdvajaju ostale emocije. Neki ljudi tesko mogu da verbalizuju.nezadovoljstvo i zadovoljstvo) 3.mrznja.tuga.. blazenost vezanu za zadovoljenje nagonskih potreba. sopstvena ponasanja (ponos.kajanje.ljubomora. ali osecaju – aleksitimicne osobe.cudjenje.prezir) 5.Osecajanja izrazavaju covekov odnos prema stvarima i pojavama. a kada se odnose na samog subjekta izrazavaju biotonus ili difuznu nelagodnost odn.iako se ne javljaju kod sve dece na istom uzrastu.ponossram. jer odnos prema odredjenom objektu je stalno prisutan u nama. a odrazavaju neposredan dozivljaj naseg ja.divljenje.zavist. Emocije su specifican odnos coveka prema konkretnim predmetima ili pojavama i imaju subjektivan karakter.usamljenost) 6.)emocije koje se odnose na samoocenu(uspeh-neuspeh. 22 .a da se ostale sticu ucenjem.krivica.)raspolzenja(timija)-relativno trajno i konstantno stanje nasih osecanja. opustenost.varenje.gadjenja i straha(3-6 meseca) i ljubomore(12-18 meseci). opazanje informacija (emocije kao reakcija na ono sto se opaza) 2.)primarne emocije(radost.) 3. sram.Decije emocije su intenzivne ali kratkotrajne i prolazne.ali iskustvo stilizuje i modifikuje emocionalne izraze. Elementi koji uticu na razvoj emocionalnog dozivljaja: frustracije (nezadovoljenje) vitalnih nagona (motiva) 1. -Katarina Bridzes je posmatrala razvoj emocija kod dece od nekoliko dana pa do druge godine.koji se javlja kao reakcija na odredjenu realnu ili imaginativnu realnost. KLASIFIKACIJA OSECANJA -Strah-intenzivno osecanje velike napetosti i razdrazljivosti.Posle rodjenja javlja se prvo opste i difuzno stanje uzbudjenosti.gnev.

o su osecanja lepog.U njoj ne dolazi do dezinhibicije diencefalona kako su mislili Kenon i Bard vec dolazi do aktivacije obrazaca u diencefalonu.Opasnost je intrapsihicka.culna neosetljivost.)Kenon-Bardova(talamicka) teorija-Prema toj teoriji.blazenstva i bozanstva.postovanja. -Poligraf-registruje periodicne promene u srcanom ritmu.promenljivog intenziteta.)Dzems-Langeova teorija-prema njima sema nastajanja emocija je:nadrazi se receptor(“vidim medveda”). 2.kao i u radu znojnih zlezda. subdepresivne osobe.U kori velikog mozga nastaje zauzimanje emocionalnog stava.snizenje otpora koze na galvansku struju.pometnjom.emocionalnom hiperaktivnoscu.disanju i elektrofizioloskim manifestacijama.praceno poremecenim psihomotornim ponasanjem.i talamus reaguje jednim od emocionalnih ponasanja tako sto salje periferiji impulse.promena ritma disanja.-Anksioznost-iscekivanje nesrece ili uzasa.Anksiozna osoba moze reagovati stuporom ili psihomotornim nemirom i agitacijom. -Projektivni testovi TEORIJE NASTANKA EMOCIJA 1.)Mek Linova teorija-smatra limbicki sistem sedistem emocija.a moze i da pocini zlocin(ubistvo) ili samoubistvo.Anksioznost je reakcija uzbune da bi nesto moglo prodreti u svest.Stah koji nije vezan za objekat nazivao lebdeci(difuzni)strah. hipomanicne osobe – to nije patologija – stalno su vesele. flegmaticne.zatim dolazi do reagovanja perifernih organa(suva usta.Kod reci koje imaju simbolicko znacenje za ispitanika(tj izazivaju odredjene emocije) javice se produzeno reakciono vreme. -Sentiment-“emocionalni engram” -Estetska osecanja-su proizvod ocenjivanja necega. Npr.agorafobija.Tada kora prestaje da inhibira subkortikalne centre(talamus).uzvisena radost i tvrdnja osobe da je dosla do natprirodnog unutrasnjeg iskustva. OTKRIVANJE EMOCIJA -Telesne manifestacije:crvenilo lica pri stidu. -Jungov test-bazira se na brzom asociranju ispitanika kome se govore reci i trazi odgovor.krvnog pritiska.u nesvesnom delu psihe. -Patoloske ekstaze-odlikuje apsolutna nepomicnost.Anksioznost moze biti neuroticna i psihoticna. -Radost-emocionalan satisfakcija posle postignutog cilja.bledilo pri strahu. -Egzaltacija-psihomotorna uzbudjenost. -Gnev.) -Uzas-je strah maksimalnog intenziteta..gubljenjem kontrole.zatim ti somatski znaci izazivaju emociju(“plasim se medveda”).srzba ili bes-reakcija kao odgovor na ometanje i zadovoljenje nasih motiva i osujecenje nasih ciljeva.Postoje indiferentne i diferentne reci.). Temperament je dispozicija za nacin emocionalnog reagovanja i to je uredjeno.. 3.drhtanje..kada dodje do nadrazaja receptora dolazi do slanja informacija u korteks i talamus. -Zalost-reakcija na gubitak objekta vaznog za licnost -Culna osecanja-osecanja koja prate culne utiske(osecaj bola pracen je neprijatnoscu).Iracionalni(neuroticni) strahovi koji su vezani za odredjene objekte nazivaju se fobijama(na primer:klaustofobija.impulsivni izliv emocija.. -Raptus-intenzivni.a ekstaza je emocija neizmerne srece. RASPOLOZENJA Raspolozenje je trajno i ravnomerno stanje osecanja i ono zavisi od temperamenta licnosti. -Agitacija-stanje psihicke eksitacije..pulsa. 23 .U takvom stanju osoba odluta(fuge).

bezanje 2.Afekat na svest deluje dvojako:ili popravlja stanje svesti(somnolentni se budi pod dejstvom jakog afekta) ili izaziva suzenje ili gubljenje svesti..).spoljnjih(nekada i klimatskih) faktora i drugih mnogobrojnih razloga.. afekti uticu na: misljenje – pojava precenjenih ili sumanutih ideja svest – suzenje svesti u afektu (kod elgrantnih pacijenata) paznja – rasejanost. ko joj je slican (sirenje afekta) abreakcija afekta – praznjenje afekta. suva usta.a snizeno ili ugaseno hipotimija ili atimija. druge ljude iridacija afekta – afektivna fiksiranost za neku osobu (prva asocijacija zbog 2.percepcija pamcenje – falsifikovana osecanja nagoni – afekat moze da blokira nagon volja – depresija (smanjenje volje) Tipovi reakcija kod stresa mogu biti: 1.Remeteci logicno misljenje afekat izaziva rigidan misaoni tok..unutrasnjeg fizioloskog sklada(odsustvo bolova i bolesti). zaboravljanje pod dejstvom afekta . To je sve deo temperamenta. borba 3.endokrinog aparata. afekat straha – sirenje zenica. 4. intelektualna (racionalna) obrada afekta 5.Raspolozenja su manje intenzivna emocionalna stanja. anksiozne neuroze. AFEKTI Afekat je kratkotrajno.Raspolozenja zavise od stanja vegetativnog nervnog sistema. -Afekat ima sintimno i katatimno dejstvo. imena) koju prosirujemo na nekog drugog.kolerici – impulsivni. vrlo intenzivno stanje osecanja.Pojacano raspolozenje je hipertimija.ravnomerna su i izraz su vitalnih osecanja. Iz stalnog trpljenja anksioznosti & straha moze se razviti patologija (fobije.Sinonim za raspolozenje je timija.koja traju duze. potiskivanje afekta Zasto su vazni afekti? Jer. Strah & anksioznost su bazicna podloga za razvoj patologije. zamrzavanje POREMECAJI EMOCIJA 24 . Npr.odsustvo plana u intelektualnoj delatnosti.Katatimno dejstvo ogleda se u nesposobnosti objektivnog zakljuciovanja u situacijama koje su intenzivno obojene(zaljubljeni)..nekriticnost. -Afekti deluju skoro na sve psihicke funkcije i smanjuju svesnu kontrolu postupaka.Svi poremecaji raspolozenja nazivaju se distimije. praceno & somatskim (telesnim) manifestacijama. prisile. Zdravi nacini odbrane – obraditi razlog za strah. Karakteristike afekta su: projiciranje (projektovanje) afekta – premestanje sopstvenog stanja na 1.Pod sintimnim dejstvom se podrazumeva mehanizam koji ne dozvoljava da neki drugi afektivni sadrzaji izmene opste raspolozenje(tuga izaziva iscekivanje pesimistickog ishoda).. depresija..posle cega nastupa olaksanje 3.Regulisanje raspolozenja vezano je za odgovarajuce centre u medju mozgu i poznato je kao timicka funkcija.

a kvalitativni poremecaji pripadaju psihoticnoj psihopatologiji. To ponasanje je vezano za bezuslovne.kvantitativni poremecaji emocija: depresivno raspolozenje – povlacenje u sebe. manicno raspolozenje – poviseno osnovno raspolozenje. supstanci(kod kanabisa i hasisa. ali nedostaje tuzno raspolozenje (karakteristicno za depresiju). instinktivne radnje.sizofreni bolesnici tesko se uklapaju u novonastale situacije. Izrazava se kao: 1. nevoljna – usko vezana za instinkte. Podela voljne aktivnosti: voljna (trenutno se bavimo ovim) 1. kvalitativni poremecaji emocija: -Kvalitativni poremecaji afekta karakterisu se neodgovarajucim afektivnim odgovorima na stimuluse iz spoljasnjeg sveta. stanje utucenosti i ravnodusnosti. usporenost misaonog toka. dogadjaja. defekt emocionalne rezonance Najcesce su poremecaji kvantitiativni. potistenost. nesanica. oneraspolozi. jos lakse razvedri i razveseli.. reagovanje na mali povod mrzovoljom i odbojnoscu. Kvantitativni poremecaji najcesce pripadaju nepsihoticnoj psihopatologiji. neraspolozenjem i obratno) paramimija – nesklad subjektivnog raspolozenja i afektivnog izraza (tuzan b. Tesko je definisati ove termine pa zato postoje razlicite definicije. ostecen frontalni rezanj i masovno ostecenje mozdanog tkiva. mrznje na primer. vise se oseca praznina i bezvoljnost. motive. VOLJA Volja & svest su posebne f-je. Lako se 4. 3.Znak su ozbiljnih psihickih poremecaja celokupne licnosti.pracena pojacanom psihomotorikom i pojacanim impulsom za govorenjem(logoreja) apatija – pad raspolozenja. jer se covek razlikuje od zivotinja bas po volji & svesti.Emocionalno 8.na primer) produzeni afekt-afekt duzeg trajanja i otporan na dejstvo novih situacija i 7. shizofrenija. psihopatija amotivacioni sindrom-razvija se u slucajevima zloupotrebe psihoaktivnih 6. afektivna ambivalencija-istovremeno postojanje dva suprotna osecanja-ljubavi i 9. hipotenacitet – hipervigilna 2. afektivna inverzija – obrt afektiviteta. paznja. Podseca na depresiju. ubrzan misaoni tok i psihomotorika euforija – ekstremna veselost. Volja & svest obelezavaju ljudski (coveciji) rod. I zivotinje pokazuju neku vrstu motornog ponasanja koje moze da pokazuje volju. beznadeznost i bespomocnost. opsednutost “crnim mislima”. paratimija – osecanja suprotna karakteru drazi (na radosnu vest reaguje a. afektivna krutost-karakterise usporena izmena afektivnog tona. epilepsija. shizofrenija. gubitak apetita. otudjeni. Na kraju ih proucavamo zbog evolutivnog toka coveka kao bica. nagone 2. ali svest nemaju. 1. rekovalescencija emocionalna labilonost – stanje lako promenljivog raspolozenja. pad vitalnih dinamizama.Srece se kod epilepticara i psihopata. Sve ostale f-je na odredjeni nacin mogu da se vide i kod drugih zivotinja. emocionalna inkontinencija – do karikature pojacana labilnost patoloska razdrazljivost(reakcija kratkog spoja) – brzo i violentno (nasilno) 5. 25 . bolesnik se smesi i obrnuto) 2. Deo f-je volje zivotinje mogu da manifestuju.

odbaci. Tako je volja najmladja f-ja.njihovog koriscenja za izradu odredjenih predmeta.)zamisljanje i predvidjanje cilja kojim se ona moze zadovoljiti 3. pa i akcije.Prema Kurtu Levinu(gestaltisti) postoje tri glavna tipa konflikata: 1. onog svesnog ja. Covek ne bi mogao ovo da odlozi da nema svest.neodgovornim.proveravanje kvaliteta proizvedenih predmeta.smatrajuci da se volja svodi na druge psihicke funkcije.Jednostavne su one kod kojih se na dozivljaj potrebe neposredno nadovezuje javljanje.)konflikt dvostruktog odbijanja-kada covek dodje u situaciju da mora uciniti jednu od dve neprijatne stvari(od dva zla treba izabrati manje)-pod takvim okolnostima ljudi ponekad “beze iz situacije” na primer “beze u bolest”.O voljnoj radnji se govori kada postoji: 1.Voljna radnja je svesna radnja.(na primer-ratne neuroze) 3.U protivnom javlja se osecanje da smo savladani.)dozivljaj potrebe 2.nema dozivljaja odluke. motive. odlozi.)ambivalentni ili konflikt privlacenja i odbijanja-kada prema jednom istom objektu(osobi) postoji istovremeno i privlacenje i odbijanje(suprotna.nema dozivljaja potrebe ni cilja.o mogucnosti i nacinu ostvarivanja cilja.Osnovna karakteristika odrasle osobe je sposobnost da prigusi.na nesto naterani ili se odigrava jedna slepa.vise zamisljenih ciljeva. -Jaspers govori o volji i voljnim radnjama samo u slucajevima kada se dozivi izbor ili odluka.prihvatanje odredjenog cilja i akciju na realizaciji cilja voljne radnje. Volja je osobina svesti.Pod tim se podrazumeva dozivljaj prihvatanja odredjenog cilja kao svrhe akcije-dozivljaj samog sebe kao uzroka preduzimanja akcije.a cesto i nacina njihovog ostvarivanja.Slozene su one voljne radnje kod kojih se bira izmedju vise motiva.U svim ovim fazama mogu da postoje poremecaji koji osujecuju zavrsetak voljne radnje. Volja & svest se uslovljavaju. -Definicija:volja je sposobnost izbora cilja i sposobnost organizacije realizacije anticipiranog(ocekivanog) cilja. -Volja bi bila energija koju svesno ja ulaze da bi realizovalo sopstvene zelje.ne sadrze vise ni dozivljaj potrebe ni izbora cilja.ambivalentna osecanja).prihvatanje i ostvarivanje cilja kojim se potreba zadovoljava.koja ce ih uciniti nesposobnim.Kod refleksne aktivnosti kao sto je suzavanje zenice usled pojacane svetlosti.)konflikt dvostrukog privlacenja-kada covek treba da se opredeli za jedan od dva privlacna cilja.Kod kompulsivnih radnji kao sto je stalno pranje ruku kod opsesivnokompulsivnih neuroticara. -Sastavni deo voljne radnje je odluka. -Sistem voljnih radnji naziva se delatnoscu.Poremecaji mogu biti u fazi donosenja odluke.Ovo moze da bude najtezi tip konflikta.koje su bile nekada svesne radnje.Njima covek ostvaruje ciljeve koje je prihvatio kao svrhu akcije.Prema njima na izbor cilja voljne radnje uticu drugi motivi.kao i u fazi organizovanja odluke.neuracunljivim.Na primer-ambivalentni stav decaka prema ocu koga i voli i mrzi.najcesce na kombinaciju intelektualnih i emocionalnih funkcija. -Volja je psihicka funkcija koju mnogi autori ne priznaju.Ona podrazumeva svest o cilju koji se zeli.Slobodna volja bi se manifestovala kao sposobnost da se odbranimo od prvog motiva ili nezeljenih motiva.Automatizovane radnje kao sto su na primer pisanje i hodanje. potisne neke svoje zelje. 2. -Akcije koje se preduzimaju na osnovu svesno i namerno izabranih ciljeva nazivaju se voljnim radnjama.kompulsivnih i automatskih aktivnosti.Volja dolazi do izrazaja upravo u voljnim radnjama.priprema masina i alata za rad.Subjekt cesto nije u stanju da prihvati odredjeni cilj i da donese odluku-tada je rec o konfliktnim situacijama.ni nacina izvrsenja aktivnosti. -Voljne radnje mogu biti jednostavne i slozene. Zato je volja usko vezana za svest.nuzna bioloska radnja bez ikakve volje.Na primer:covek oseca glad i uzima hranu sa stola.Na primer delatnost fabrickog radnika se sastoji iz vise radnji-dolazak u fabriku. 26 . -Mnogi osporavaju pojam slobodne volje.)svesno nastojanje da se prihvaceni cilj ostvari -Voljne radnje se razlikuju od refleksnih.

Iz bilo kojih razloga. instinkata nesto koci.volja se shvata kao kao jedna od osobina svesti (svesnog ja) – to je najmladja f-ja .nemanje motiva. jer ne mozemo da odlozimo (svesno ja). potrebno je svesno angazujemo i usmerimo psihicku i motornu aktivnost u odredjenom pravcu tj. Postoji borba da svladamo konflikt nasih motiva. poremecaj svesti znacajno utice na sve ostale f-ja. Ako nasa moralnost (nad ja) napravi zapreku onda je to mnogo ozbiljnije. To se tesko leci i tesko se iz toga izlazi. bezvoljnost u adolescenciji – “mrzovoljni smo”).)fizioloski uslovi-nesanica. Zelja moze da bude rezultat nagona (vitalnih & socijalnih). unutar nas – 2.impulsivni fenomeni i katatoni poremecaji. Da li smo uvek svesni zelje.snazan afekat (npr. a. . Definicija volje: . . Super ego dolazi u jake konflikte ???.-Za izvodjenje svih. SLABOST VOLJE 1. To stvara napetost.volja je energija svesnog ja koja se ulaze u realizaciju svesne zelje i njom svest koci odbacuje nase neprihvacene zelje . Kako nastaje volja? U svesti se javi zelja (instinktivna. Ona je eneretska kategorija i predstavlja snagu koju svesno ja investira u odbacivanje ili u realizaciju snazne zelje. kod ocuvane svesti a. POREMECAJI VOLJE Poremecaji volje mogu biti i razvojni fenomen (npr. Poremecaji volje zbog pada voljne aktivnosti: gubitak 1. Konflikt motiva moze biti: van nas – socijalno uslovljen 1. Ona moze da je usaglasena sa motivima koje mi imamo. Upornost & doslednost su kvalitativna obelezja normalne volje. Tu ne dozvoljavamo sebi (depresija – snazno nad ja). i jednostavnih pokreta i slozenih akcija. Potrebno je mobilisati energiju – Znaci motiv (snaga motiva.)Hipobulija-snizenje voljnih dinamizama. odnosno nase zelje) da izadjemo iz ove situacije. zelja.volja je svesna aktivnost i jedna od manifestacija svesnog ja. Puno gresimo ako mislimo da neko drugi to treba da uradi za nas. zaljubimo se) – sve mozemo – afekat moze biti i podsticaj kod poremecene svesti b. potrebe? Nekada smo svesni svoje potrebe a nekada ne! Razlog neostvarene (neosvescene) zelje ??? drugim delom je svesno. potreba da se nesto odredjeno uradi.Moze nastati u fizioloskim i patoloskim uslovima. motivisana).umor 27 . da izvrsimo voljni akt. -U poremecaje voljne aktivnosti ubrajaju se:slabost volje. Pritisak roditelja moze da izazove jos gore efekte.

To su po pravilu bezvoljne licnosti.a moze biti pracena ili izazvana afektivnom ambivalencijom. -Kod katatonije rec je o veoma dubokoj disocijaciji psihomotorne aktivnosti.Postoje mnogi primeri impulsivnih fenomena.Istovremeno sa pojavom impulsa javlja se i neodoljiva potreba da se on zadovolji.ali ubrzo dolazi do kajanja i osecanja krivice sto se impulsu podleglo i ponovo se krug obnavlja i prekida na isti nacin.neobuzdani fenomeni koji se odvijaju van procesa misljenja.jedan od njih je i kleptomanija-prisilna kradja.psihopata ili su posedica organskog oboljenja mozga.Moze se javiti mimetizam.Pacijenti ispoljavaju vostanu savitljivost.nedoslednosti ciljeva.kriminalni.nametnuti licnosti.gde se bez predhodnog naredjenja oponasaju tudji govor. -Impulsivnost se moze usmeravati ka: 1.pa im mozemo modelovati polozaje tela koji oni dugo zadrzavaju bez vidnih znakova umora-uglavnom leze u vazduhu(fenomen psihickog jastuka).uticaj. 2.ideje. 2.mimika.kricima.pokreti. IMPULSIVNI FENOMENI -Impulsivne radnje ili postupci su nametnuti.Osoba se nalazi u tzv zacaranom krugu-gde impulsivna zelja stvara napetost.gasenja svih motiva ili stremljenja(anhormija).kao mrtav.samooptuzivanje.ne podlezu misaonoj cenzuri.)Katalepsija-nepotrebno i prolongirano zadrzavanje nametnutog ili spontano zauzetog polozaja(katalepsis-ukocenost).Moguca je snazna psihicka aktivnost-halucinacije.)bezanju-dromomanija 3.umno zaostalih osoba.kao i zbog potiskivanja radi prevazilazenja intrapsihickog konflikta.)Katatonija-pacijent je skamenjen.neuroticari.ideje ili zelje na akciju.ali je svest pored toga najcesce bistra.)toksikomanijama -Impulsivne radnje i postupci opisani su kod:epilepticara.emocionalno nezrele licnosti.patoloskog pijanstva. 28 . 3.autodestruktivni 2.psihotocnih.eksplozivnom turbulencijom.nedostupan.ubilacki.plasticno modelovanje.poput kipa.Abulija se manifestuje slaboscu i usporenoscu volje pri prelasku sa zamisli.napadni i po svojoj fenomenologiji.Ove faze mogu biti naglo prekinute ispadima:stuporom ili napadom besa.)izazivanju pozara-piromanija 5.)Abulija-gasenje voljnih podstreka usled emocionalnih poremecaja licnosti.Dominiraju:negativisticka aktivnost(otpor).depresivni pacijenti i neki somatski bolesnici.pasivnost.infekcija i intoksacija CNS.Osoba ih je svesna ali ne uspeva da se od njih odbrani.nesposobnosti izbora. -Ovi fenomeni se ispoljavaju kod-sizofrenije.suprotnih motiva.destruktivni.)Apragmatizam-voljne aktivnosti su poremecene. 5.samoubilacki.vostana fleksibilnost.)Sugestibilnost-pasivno i cesto nekriticno prihvatanje tudjih naloga i ideja bez predhodne intelektualne procene o njihovoj logickoj svrsishodnosti. KATATONI POREMECAJI -Ovi poremecaji su brojni.impulsivnim nasiljem.)Ambitendencija-nesposobnost izbora izmedju razlicitih.ponekad i trajnim mutizmom kao vrlo akutnim izrazavanjem gneva.koriscenja hasisa.)kradji-kleptomanija 4.LSD-a kao i kod tumora mozga i ostecenja CNS.)patoloski uslovi-psihicki poremecaji ili deficit inteligencije -Snizenje i gasnje voljnih dinamizama nastaje zbog apatije.To je tzv produzeno nedelanje.psihopate.)objektima-seksualni. 4.od napetosti se brani praznjenjem i dozivljavanjem olaksanja.oligofrene ili dementne osobe kao i psihicki obolele osobe.pri cemu je sprecena realizacija koordinisanih aktivnosti.sugestibilnost.b.Pri tome je sacuvana logicka i svesna ideacija. 1.Sugestibilne osobe su:deca.

SVEST Svest predstavlja celinu trenutnog dusevnog zivota.koji su stalno u pokretu.pokrecu pojedine delove tela.svadjaju se ili grde. razdvajanje subjekat-objekat(subjekt je usmeren na predmete koje 2.muzicka stereotipija(pacijent svira ili zvizduce istu melodiju).Svest omogucava da se psihicke funkcije mogu odvijati nesmetano i u potpunosti.konstatuje odvijanje psihickih funkcija.tudjih pokreta(ehopraksija) i tudje mimike(ehomimija).Materijalni svet koji nas okruzuje deluje na nasa cula(pa tako i na nas mozak). 4. 5.Ta integrativna aktivnost mozga obezbedjuje da sve psihicke funkcije funkcionisu povezano u sistemu koji i cini nasu svest.U slucajevima kada obolele osobe ponavljaju radnje koje vide koristi se naziv-ehopatija.gesta i stava..Zapazaju se jos i krutost drzanja. -Prema Jasperu.3.jer iz ovog stanja pacijent moze da reaguje agresijom i katatonom uzbudjenoscu.cime je omogucena integrativna aktivnost mozga.sizofreni.neprirodnom gordoscu.svest ukljucuje tri momenta: realna prisnost dozivljaja(nasuprot spoljasnjosti istrazivanih bioloskih zbivanja) 1.ali opaza sve sto se oko njega desava.trce.pevaju.pracen bezvoljnoscu(abulija).. 9..mutizam. -Svest kao najvisa saznajna psihicka funkcija obezbedjuje jedinstvo funkcionisanja psihe.manipulise energijom nagona i emocija. Preduslov za svest: covek je u budnom stanju.)Stereotipije-predstavljaju degradaciju mimike.istorijskog i socijalnog razvoja covek se odvojio od zivotinje svojom svescu. 8..donosi sudove o sopstvenom ponasanju.)Negativizam-manifestuje se u pasivnoj formi(kada bolesnik ne izvrsava naloge) i u aktivnoj formi(kada bolesnik postupa suprotno od datog naloga). -Stanje budnosti je podloga sveukupne aktivnosti CNS.)Maniniriranost i bizarnost-predstavljaju upadljiva izrazavanja i ponasanja koja postaju bizarna. -Pasivni negativizam ispoljava se inertnoscu.)Mutizam-predstavlja odbijanje verbalne komunikacije bolesnika(ne govori ili sapuce po koju rec).a aktivni-agresivnom opozicijom. Svest konstatuje postojanje svih ostalih f-ja.predstavlja.govora(uvek govori isto).Manirizam je odsustvo prirodnosti u komunikaciji i ponasanju.Taj materijalni svet oko nas ne odrazava se kao fotokopija u nasoj sveti.koja se smatra najvisim oblikom psihickog zivota.Postoji stereotipija drzanja.Postoji vise vrsti stupora:epilepticni.Javlja se kod bolesnika u delirijumu.manicni i histericni.Nastupa maksimalna motorna inhibicija pokreta.Takvi bolesnici zauzimaju isti polozaj ili ponavljaju iste pokrete.izvestacenoscu. 6.)Psihomotorni nemir-manifestuje se motornom uzbudjenoscu bolesnika.afektivnih i timickih manifestacija.sizofreniji.fasadnom maskom javne ili zeljene licnosti kao zamenom za nedostatak nekog sopstvenog imidza. -Tokom svog bioloskog. 29 .zamislja) svest o samom sebi(samosvest) 3.tupost)-predstavlja nagli prestanak intelektualnih.Odlikuje se verbalnom teatralnoscu.vec prema tom svetu nasa svest ima svoj stav.infekcija i drugih lezija CNS.obezbedjuje dozivljaje sopstvenog identiteta i integriteta. Treba razgraniciti pojam svesti od svesnosti.Moze se javiti i kod intoksacija.Centri za govor i govorni organi nisu osteceni.depresivni.agitiranoj depresiji.odbijanje hrane.)Stupor(neosetljivost.Zbog toga nije preporucljivo da neko uvredljivo komentarise izgled i ponasanje bolesnika.mesta(uvek zauzima isto mesto). -Svest je jedina ljudska f-ja koja postoji samo kod coveka. 7.zadrzavanje akta uriniranja i defekacije.)Eho-fenomeni-manifestuju se besmislenim ponavljanjem tudjih reci(eholalija).Pacijent ne reaguje ni na vrlo bolne drazi.moze biti izazvan imperativnim halucinacijama koje bolesniku zabranjuju da govori.Nastaje u sklopu negativizma i katatonog stupora.ili je jedan od simptoma depresije.beze.nadmenoscu. opaza.Kod osoba kod kojih se javljaju ovi fenomeni doslo je do gubljenja granica vlastitog ja.

Ovaj deo licnosti je istorijski najstariji i iz njega se tokom evolucije izdvojilo i nastalo Ja(ego).)Ego(ja)-sastoji se od svesnog dela licnosti(onih dozivljaja koji su u svesti ili koji se mogu lako prizvati u svest).i od nesvesnog dela-oni dozivljaji koji su zbog svoje neprijatnosti potisnuti iz svesti. Mi funkcionisemo na 2 nivoa.saznaje se pomocu analize snova.Psihicke smetnje su posledica potisnutih neprijatnih dozivljaja koji se nalaze u nesvesnom delu psihe. a svesno je samo mali deo koji se vidi.Otkrili su da oni imaju konflikte u nesvesnom.dok Ja raspolaze “sekundarnim procesima” koji su analiticni.. covek saznaje svoje nesvesno.postuju nacela protivurecnosti.U idu se nalazi energija koja je potekla od nagona. Zato je pokusao sa snovima. Frojd je svoju teoriju prosirio na svakodnevni zivot (omaske). mogu da pomognu u tumacenju & razumevanju naseg nesvesnog.kategorije vremena. Omaske. Ova teorija je napravila revoluciju pocetkom XIX veke. Frojd & Brojer su lecili pacijente(katarticki metod) sa histericnim smetnjama.Ono(id) je cuvstveno a Ja razumsko. veliki deo koji je ispod povrsine... 2.super ega(savesti) i realnosti.-Svest u klinickom smislu se definise kao sposobnost orijentacije subjekta prema sebi i drugim licima(auto-psihicka orijentacija i alo-psihicka orijentacija).Frojdova glavna ideja je da je id(nesvesni deo psihe)sediste nagona Frojd je napravio prvu teoriju licnosti ili mentalnog aparata.U Id-u se nalaze pored nagona i svi sadrzaji koji su potiskivani od rodjenja.Id se drzi nacela zadovoljstva a ego nacela realnosti.U idu se odvijaju “primarni procesi” koji ne postuju razlike. snovi.prostorne i uzrocne odnose.a ono malo sto se o njemu moze saznati.protivurecnosti. Mislio je da hipnozom moze da resi problem.S. Analizirao je snove (cak i sopstvene). Nesvesno je “ledeni breg”. ego & super-ego.vec samo stremljenje ka neposrednom zadovoljenju nagonskih potreba.Ego se nalazi u situaciji da balansira izmedju nagonskih potreba.Nagoni poticu iz somatskih izvora a u Idu nalaze svoje prvo dusevno izrazavanje u vidu koji je nepoznat.simptomi se nekada vracaju ili se menjaju i na taj nacin se ne moze ispitati struktura i svi oni procesi koji ucestvuju u psihickom zivotu). omaski.kao i nezadovoljnih nagona.vremenske.predstavnik nagonskog zivota. -Pored svesti psihicki zivot se sastoji i od nesvesnog dela psihe.. “Snovi su kraljevski put do naseg nesvesnog”.)Id(ono)-nesvesni deo psihe.Freud se prvi bavio sistematskim proucavanjem nesvesnog dela psihe. 30 .omaski i neurotskih simptoma.bitno uticu na psihicki zivot.koji su i ako van svesti.Po Frojdovoj teoriji licnost se sastoji od tri insance: – id.u prostoru i vremenu(spacio-temporalna orijentacija). Krucijalno otkrice je bilo tumacenje snova.nema reda niti logike.. On je do objasnjenja za psihopatologiju dosao otkricem postojanja nesvesnog aparata i nesvesnih psihickih procesa.U tom delu psihe.Ubrzo Frojd shvata sve slabosti hipnoze(ne mogu se sve osobe hipnotisati.prostora i uzrocnosti. 1.Taj deo licnosti je nepristupacan. Metoda slobodnih asocijacija – klijent cuje sebe i kroz analizu snova..

)samoposmatranje-mozemo posmatrati sopstvene sadrzaje svesti. Iz socijalnog polja takodje dolazi pritisak na ja.Mehanizmi odbrane stite samopostovanje licnosti. strogo.zapovesti.nasa svest preti kaznom.)Ja-ideal-ukazuje na to kakvi bi trebalo da budemo(idealno ja).Zadatak 31 .E D G E O L = E L N A I C A L N D O S .)Super-ego-predstavlja pounutren(interiorizovan) sistem roditeljskih zabrana.D I N A M S I C U K P E I E M R O . I ako je nad-ja kruto.falsifikuju ili poricu stvarnost. 3.moralni sudija(internalizovana vaspitanjem.vrednosti. a kamoli za nad-ja i sredinu.I D R E A L N O S T E G O = J A I D 3.Odrzavanje moralnosti u jedinki ostvaruje se posredstvom tri funkcije: 1. 2. ali i u razumevanju i tumacenju nasih postupaka. Mehanizmi koji stite ja od pritiska su mehanizmi odbrane.)savest-moralana savest.naloga. Oni imaju veliku ulogu u patologiji.neposteno. Super-ego je uglavnom nesvesna formacija(energiju dobija iz id-a).narocito osecajem krivice makar i na pomisao o delu koje se kosi sa njom.pogleda na lepo. a mi moramo da ih realizujemo. Zahtevi ida su cesto neprihvatljivi i za ja.usvojen sistem vrednosti i normi.Posto je rec o pounutrenju roditelja(zapravo njihovih nad-ja).razresavaju tenziju i obezbedjuju odgovarajuce funkcionisanje licnosti.posteno.JO A . To su zahtevi sredine od pojedinca.kao i sopstvenih vrednosti koje smo izgradili tokom zivota).J A T I I D A E L G . ako pritisne ja moze doci do depresije.To su postupci kojima se covekovo ja brani od ugrozavajucih spoljasnjih opasnosti i od sopstvenih neprihvatljivih zelja ili osecanja.ruzno.Deluju u nesvesnom delu psihe. MEHANIZMI ODBRANE -Frojd je mehanizmima odbrane pripisao funkciju da u slucajevima prenaglasene anksioznosti iskrivljuju.detinje nad-ja je prenosilac tradcija i kulturnih vrednosti.

asketizam. 2.)Spliting(cepanje) je nezreli mehanizam odbrane.distorzija realnosti.sizoidno mastanje.Za razliku od odentifikacije koja obuhvata celu licnost.)identifikacija sa izgubljenim objektom-da bi se ponistio ili umanjio gubitak c.koji prestaje da postoji.introjekcija.”antiinstikata” koji postoje u super egu.regresija.nezapazanju opasnosti.Rascepom dobri i losi objekti drze se razdvojeno.pa otuda ima vise sansi da mu se dopadne.)identifikacija sa agresorom-poseban oblik odbrambene identifikacija-dete koje se oseca ugrozeno od oca dobija njegove karakterne crte.)nezrele odbrane(kod karakter neuroza) projekcija.blokiranje..Primer:tugovanje u kome postoji pokusaj zadrzavanja izgubljenog objekta. 2.Ponekad se covek moze najbolje proceniti na osnovu njegovih sudova o drugima.Dobri objekti se introjektuju a losi projektuju.dnevnim mastanjem.izolacija.)zrele odbrane-sublimacija.Primeri:dete negira bol zuba.Srece se i kod logorskih zatvorenika. -Odbrane ja dele se na uspesne odbrane(koje prekidaju sve potisnute pulzije) i neuspesne odbrane(koje zahtevaju ponavljanje i produzavanje procesa potiskivanja da bi sprecile erupciju potisnutih pulzija).fudbalskog kluba.hipohondrijska preokupiranost.Uspeh svog razreda.unosenje objekta.)Negacija-je poricanje.Odbrana se sastoji u previdjanju.somatizacija.poricanje.anticipacija.Ovaj mehanizam koriste paranoidne osobe.Cesto se neuspesni roditelji identifikuju sa svojom decom.svesna kontrola. 3.postaje mu slicniji.dete ne moze da poverue u smrt roditelja.te se na taj nacin dozivljava prijatno osecanje uspeha i vrednosti.pusac ne uzima u obzir cinjenice o stetnosti pusenja.mehanizama odbrane je ocuvanje i funkcionisanje psihodinaskog sistema tj odbrana od prodora u svest nagona cije bi zadovoljenje(ili samo prisustvo u svesti)moglo ugroziti integitet licnosti.potiskivanje.)narcisticke odbrane(kod psihoza)-negacija.Agresivnost i neprijateljstvo se vide kod drugih a ne vide u sebi.humor. 4.premestanje.projekcija.zli i proracunati.nacije oseca se kao svoj.Prema Fenihelu-tendencija da se negiraju bolne senzacije i cinjenice.razaranje objekta.Primer:za zlog i nepoverljivog coveka skoro svi drugi ljudi su sebicni.racionalizacija..kao i protiv neprijatnih percepcija i afekata.neprihvatanje neprihvatljivih sadrzaja. 4.skretanje na sebe.)Projekcija.)identifikacija sa voljenom osobom-smanjuje se strah od odvajanja ili napetost zbog neprijateljstva b. 6.agiranje.eksternalizacija.Sustina ovog mehanizma je u psihickoj odbrani od spoljasnjeg ugrozavanja. -Prema Fenihelu mehanizmi odbrane su “manevri” koje “ja” koristi protiv nagonskih pulzija. -U odnosu na zrelost mehanizmi odbrane se dele na cetiri grupe: 1.jer se u njima projektuje njegova skrivena priroda.je mehanizam pomocu koga se sopstvene potisnute i skrivene zelje i motivi pripisuju drugima.)Identifikacija-u procesu sazrevanja dolazi do usvajanja osobina licnosti koje su predmet divljenja i ljubavi.)Projektivna identifikacija-projekcija razdvojenih delova ja u drugu licnost.disocijacija. -Najcesci mehanizmi odbrane: 1.Modeli identifikacije mogu biti i vrednosti sadrzane u grupnoj kulturi.introjetovani objekat ostaje strano telo za nase ja.Postije sledece vrste identifikacije: a.sanjarenjem postize se relaksacija. 32 .altruizam.)neurotske odbrane intelektualizacija.skole.nepriznavanju ozbiljnosti situacije.Negacija je primitivna odbrana.reaktivna formacija.poistovecenjem sa nekom drugom osobom ili grupom.te neizivljene sopstvene ambicije pokusavaju da nadoknade njihovih uspehom. 5.u negiranju ili odbacivanju opasnosti.Osecanje licnog neuspeha moze se ublaziti identifikovanjem.Depresivna osoba preuzima grehe osobe koje je izgubila.)Introjekcija je “simbolicko uvlacenje u sebe”.seksualizacija.amajlijom se negira strah. 3.

Postize se deseksualizacija cilja i objekta.Suzavanjem aktivnosti ili inhibicijom osoba se brani od realizacije zabranjenih impulsa(na primer:ne izlazi na ulicu).Na primer:prostitucija u kojoj sesenzualnost izdvaja iz ostalog zivota. 17..patogene traume i pratece emocije..Nereseni konflikt koji je potisnut.Intelektualizacija je vid otpora u psihoterapiji.pretvoren je u nevidljivog neprijatelja nabijenog negativnom energijom.)Konverzija-transformacija konflikat u simptom.Fobicar strah od agresije.Primeri:preterana ljubav majke prema detetu koje nije zeljeno.Po Frojdu neuroza je posledica regeresije na infantilnu seksualnost.)Odbrane od afekta-nagoni se odbijaju kako bi licnost izbegla patnju.Afekat se moze projetovati.izolovati ili potisnuti.usvaja.stidljivost kao zamena za egzibicionizam. 16.)slatki limun-vrednost onoga sto imamo se uvelicava.)Regresija-intenzivan strah moze ometati prelazenje u zrelije faze psihoseksualnog razvoja.Problemi mogu dovesti do fiksacije libida na odredjenoj tacki psihoseksualnog razvoja.molitvama.anksioznost.Natkompenzacija je upornoscu postignut natprosecan uspeh upravo na polju gdse je osoba hendikepirana.potiskuju u nesvesni deo psihe)..strah ili osecaj krivice.koji je socijalno prihvatljiv ili razumljiv.Osoba pribegava ritualima.U regresiji odrasla osoba se vraca na obrazce ponasanja iz detinjstva koji su tada bili normalni.)Sublimacija je najzreliji mehanizam.)Potiskivanje(represija) je mehanizam odbrane kojim se iskljucuju iz svesti(i smestaju.gubitak veze izmedju traumatskog dogadjaja.Svaka odbrana od nagona je istovremeno i odbrana od afekta.Na primer:oduzetost kod histericara.opravdanije razloge svog ponasanja.introjektovati.Frojd je smatrao da kultura nastaje kao proizvod sublimacije erotskih impulsa. 8.)Sanjarenje-pomocu mastanje se zeljeni cilj “ostvaruje”.7. 10.unutrasnje opasnosti zamenjuje strahom od spoljasnje opasnosti..)Ritual i opovrgavanje-verovanje da ce se ritualom i magijskim putem predupreti zlo.)Premestanje-radi praznjenja nagona osoba premesta energiju i potisnutu agresivnost prazni na drugom mestu(vice na stadionu).)Izolacija-kidanje.u motivaciju da se postane hirurg itd. 19.Potiskivanje je uvek budno i aktivno zato sto potisnuti sadrzaji ne miruju u nesvesnom i treba ih potiskivati.)Retrakcija ja-izbegavanje neprijatnih situacija. 11.seksualnog uzbudjenja..Na taj nacin sprecava se pojava straha i nastajanje patnje. 14.postaje odlican pedagog.brojanjima i talismanima.)Reaktivna formacija-svesna manifestacija ponasanja koja je u suprotnosti sa nesvesnim tendencijama.igri.Sublimira se najcesce inverzni i perverzni libido. 9.samokaznjavanja ili socijalno neprihvacena ponasanja.relaksaciji.. 20.neguje i voli decu. 33 .Regresija je normalna u snovima.Primeri:zena koja ne moze da ima dete.)kiselo grozdje-osobe kojima je neki cilj nedostizan cesto o njemu govore sa omalovazavanjem b.Osoba se brani od kritike nad-ja.) Kompenzacija-zamena osujecenog motiva lakse ostvarljivim..)Racionalizacija-posto su pravi razlozi ponasanja potisnuti.impulsi i dogadjaji koji mogu izazvati u svesti konflikte.prezir i mrznja prema homoseksualcima zbog sopstvenih homoseksualnih tendencija.Snazan agresivni motiv moze biti sublimiran u sportski takmicarski duh.Postoje dve vrste racionalizacije: a.Izvesni autori ravijaju tezu da osobe malog rasta teze ka postizanju velike vlasti(napoleonski kompleks).a psihoza je najdublja regresija koja dopire do narcistickog stadijuma.covek pokusava da pronadje druge.iskusenja.Sublimacije je proces transformacije energije sirovih i neprihvatljivih nagona u prefinjene. 13.Sve se premesta u sferu misljenja.Potiskuju se sadrzaji pre nego sto dodju u svest(primarno potiskivanje) ili polse njihovog boravka u svesti(sekundarno potiskivanje).prihvatljivije.bezanje od nezadovoljstva. 18.socijalno prihvatljive i cenjene motive.tokom seksualnih odnosa. 12. 15.)Intelektualizacija-odbrana od straha.Pri tome on nikoga ne obmanjuje vec stvarno u njih veruje-inace se to ne bi zvalo mehanizmom odbrane vec lazju i obmanom.Sirova seksualna zelja sublimira se u osecanje neznosti prema odgovarajucoj osobi ili poetsko osecanje koje podstice umetnike na stvaranje.

)Likantropija-iluzija o pretvaranju u vuka ili neku drugu zivotinju. Etiologija: trovanje ugljen monoksidom. Percipira samo jace senzorne drazi. dug i naporan fizicki posao. kao predstadijum u razvoju delirijuma.).unutrasnje praznine. obimna krvarenja.bolnim drazima. sopor – je tezi oblik pomucenja svesti. kvalitativni poremecaji svesti 1.Moze se javiti u stanjima dugotrajnog umora i lisavanja spavanja. inertno. 2.To su: 1.Svi dogadjaji imaju karkter nestvarnih. kvantitativni poremecaji svesti somnolencija –patoloska pospanost. 6. metabolicki poremecaji.zivotinja ili ptica. obilna unutrasnja i spoljasnja krvarenja..Dolazi do gubitka fizioloskih refleksa i motorike(arefleksija i adimanija).sto se najcesce pojavljuje kod tzv “kosmickog ludila”.sumnje u sopstveni identitet.Karakteristicna je kao simptom sizofrenije.U mnogim slucajevima dolazi do gubitka granica ega.kanabis. Nereagovanje na nocioceptivne 3.)Derealizacija-obicno prateci fenomen depersonalizacije..ponasa se adekvatno toj osobi. 4.)Transformacija-je fenomen morbidnog verovanja pacijenta da je on neka druga osoba. velike doze sedativa i neuroleptika.POREMECAJI SVESTI -Poremecaji koji se manifestuju pogresnim dozivljavanjem sopstvene licnosti pripadaju kategoriji ozbiljnih psihickih poremecaja. Vremenska i prostorna dezorijentacija. 34 .Najcesce je praceno misljenjem koje anulira(negira) objektivnu stvarnost. konfuzno-oneiroidno stanje – ovo stanje ima dosta zajednickog sa snom.Ugaseni su miotaticki i reflex zenica na osvetljenje. Tesko se uspostavlja verbalna komunikacija.)Depersonalizacija-gubitak osecaja integriteta i indentiteta. koma – najtezi oblik. Nesigurna vremenska i prostorna orijentisan.iz kojeg je pacijenta moguce probuditi 2. drazi.neobicnim.Najcesce je kreacija magijskog misljenja ili redje sumanutost likantropske transformacije. intrakranijalnei tumori.Takav pacijent zakljucuje da su drugi ljudi cudni i verovatno bolesni. mada moze biti i reakcija na stresnu situaciju.U trenutcima kada veruje da je on ta druga licnost.zbunjenost izgledom sopstvenog tela sve do dozivljaja rasparcanosti tela. intoksikacije.To je bolesni utisak osobe da se menja.postaje sebi strana.strah od gubljenja osnova i cilja postojanja. Etiologija: traume.Depersonalizaciju odlikuju sledeci simptomi:osecanje stranosti.kao i do nesposobnosti ega da vrsi selekciju i integraciju utisaka sveta oko sebe. vaskularni indenti. Nesigurna 1. jakim. apaticno. 3. toksikoinfektivna ostecenja CNS-a.U stanju pomucene svesti pacijent je usporenog psihomotiliteta.koje se ili rascepljeno ili udvojeno dozivljava istovremeno.raspituje se kod drugih. 7. 5.Depersonalizacija je pracena izrazitom anksioznoscu.)Tranzitivizam-poseban oblik depersonalizacije u toku kojeg obolela osoba sopstvene dozivljaje(halucinacije na primer) i postupke prenosi na druge osobe(srece se kod nekih sizofrenih bolesnika).Budi se radi svojih fizioloskih potreba.depresivno-hipohondrijskog stanja i psihodelicnih stanja(LSD. Ponasa se pospano. To je prestanak budnog stanja. dugotrajna nesanica.poremecaj percepcije o proticanju vremena. Tesko vezuje paznju za neki objekat. Potpuno je prekinut kontinuitet svesti. Poremecen je kontinuitet svesti tako da postoji amnezija ili fragmentarno secanje za period sopora.ne lici na sebe.stranim.Dozivljaj izmenjenosti je parcijalan ili globalan.negiranje postojanja nekih organa.Obolela osoba dozivljava svet oko sebe nestvarnim.)Cepanje i udvajanje sopstvene licnosti-jos jedan od fenomena depersonalizacije a karakterise ga cepanje i udvajanje sopstvenog ja.shvatanja i rasudjivanja. Izazivaci: najcesce organski uslovljeno.)Autizam-karakterise poremecen odnos obolele osobe sa spoljasnjim svetom.Obolela(sizofrena) osoba zivi u svom svetu.ogleda se .

Oni se bude se izbistreni. pa se tako delirijum javlja u toksikomanskoj fazi. culne obmane (iluzije i halucinacije – po pravilu neprijatnog sadrzaja)..Pacijent se ponasa koordinirano i u skladu sa unutrasnjim sadrzajima. Potpuna amnezija za period delirijuma. Delirijum se zavrsava terminalnim snom koji traje 24-48 sati.Kad se svest razbistri.3.epilepticara i neuroticnih osoba. U delirijumu moze da stane srce.Postoji amnezija za period fuge.Sumracno stanje obicno naglo nastupa i isto tako naglo iscezava.Opisano sumracno stanje pojedini autori nazivaju orijentisano za razliku od dezorijentisanog sumracnog stanja koje bi odgovaralo delirijumu.mitomanije.zna sta radi i zasto radi. a takodje i opticke halucinacije – halucinacije malih zivotinja (konci i zice) i te zivotinje su uvek u pokretu. a moze doci i do serije epilepticnih napada. a delom povezana sa culnim obmanama – brani se.pacijent ponasanjem nije upadljiv za okolinu.pacijent ne zna kako i zasto je dospeo u neki kraj grada ili neko drugo mesto. bezi od nemani napada ljudi i zivotinja). nesigurnost. vremenu & prostoru. zbog uzimanja svega & svacega. a takodje mogu da napadnu jer hoce da se odbrane. Etiologija moze biti razlicita: posledica trauma mozga.cesto pracene sumanutim idejama prolaznog karaktera. drugima. pa se ne zna sta je pravi uzrok delirijuma. ili posle prestanka pijenja ili u toku pijenja. naglasena sugestibilnost.Kako je za razliku od delirijuma ocuvana povezanost psihickih funkcija. sumracno stanje(orijentisano)-specifican oblik kvalitativnog poremecaja svesti. zbunjenost. Simptomi: prostorno-vremenska i auto-psihicka (prema sebi) i alo-psihicka (prema drugima) dezorijentisanost. delirijum ili delirantni sindrom (dezorijentisamo sumracno stanje) – 2. psihomotorna uzbudjenost (kao delom izraz opste intoksikacije. orni.Pojedinac je u stanju da obavlja razlicite radnje-da putuje. Cesto imaju amneziju o tome sta se desavalo za vreme delirijuma. i tada ih ne treba buditi. upotreba supstanci). orjentacija.To su stanja suzene svesti u kojima bolesnik luta.sumracnih i disocijativnih stanja.Osoba funkcionise kao da je u snu. arterioskleroticnih promena (senilni delirijumi). 4.Kod histerije to su “hodajuce bajke”.kod kojeg je ocuvana samo svest o predmetima dok iscezava svest o vlastitom ja.znatno redje histericke.Postoje ostrvca u kori mozga koja nisu inhibirana. ostecena kriticka moc.Mogu nastati oneiricni i halucinatorni simptomi.ne prepoznaje okolinu. fuga – javlja se kao simptom epilepsije. Svest obezbedjuje ocuvan odnos prema sebi. Smetenost. Moze postojati visoka temperatura i znojenje.U sumracnom stanju svest je maksimalno suzena i dusevni zivot se odvija u nizim slojevima licnosti.Javljaju se raznovrsne vrste halucinacija. delirijum alkoholnog tipa Postoje razliciti stadijumi u razvoju alkoholizma.. Javlja se psihomotorni nemir. U danasnje vreme se cesto javlja politoksikomanija.Bolesniku bitno nedostaje sposobnost osvescivanja vlastitih radnji i postupaka-on ne moze da mislju gleda i vidi sebe. U delirijumu postoji snazna sugestibilnost (das im prazan papir i kazes im prvu rec i oni tako kao citaju). 5. osnovni sindrom akutnog mozdanog sindroma (koji se javlja kao propratna pojava nekog organskog poremecaja). “normalni”.sklapa poznastva. strah.alkoholnih i reaktivnih 35 . Potpuna ostecenost paznje i shvatanja.nepotpuno je i nesigurno orijentisana.pustolovine. intoksikacija ili infekcija (alkohol. cili. teze prepoznavanje ljudi i objekata (zato cesto zaluta).Prema nastanku najcesce je epilepticke prirode.nalik su na snove. Cesto se javljaju na LSD-u. labilan afekat. Delirijum traje 3-5 dana.Sustina je u tome da je uz nepotpuno budjenje nastalo oslobadjanje motornog aparata. Halucinacije se javljaju se uvece pa zato alkoholicari cesto ne mogu da zaspe.U slucaju emocionalnog soka.. somnambulizam ili mesecarstvo – javlja se parcijalna budnost i parcijalno motorno ponasanje.Javlja se kod dece.. neizvesnost (sve ovo osnova za fluidne nesistematizovane i prolazne ideje odnosa).uplasena. delirijum od upotrebe psihoaktivnih supstanci Prolongirani su – duze traju.

javlja se povremeno.zastitna emocionalna reakcija.uz relativnu ocuvanost malih kognitivnih celina.Strah je prvobitna zastita od opasnosti-“bioloska alarmna reakcija”.sa organskim promenama-psihosomatski poremecaji -Strah je nasledjena arhaicna reakcija. Moze da bude razlicite dubine.Kod melanholije lutanja se mogu zavrsiti samoubistvom.traje kratko.)kastracioni strah-strasljivo iscekivanje nekog osvetnickog kaznjavanja 3. psihoza pacijenti odlutaju daleko.nejasne svesti. ostaje ocuvana veza sa spoljasnjim svetom. 36 . Amentni sindrom(amencija)-karakterise nemogucnost sinteze opazenog. -Anksioznost moze biti: 1. SVESNA .Strah moze biti pozitivni podstrekac u razvoju licnosti i resavanju ljudske egzistencije. -U psihoanalitickom ucenju opisuju se cetiri vrste straha: 1.bez organskih promena.neuroze organa .Pracena je mnogobrojnim telesnim i vegetativnim reakcijama.strepnja a oznacava intenzivni strah pracen unutrasnjom napetoscu i psihomotornim nemirom.ne uspeva da shvati kauzalitet dogadjaja.Hipnoza se koristi u lecenju psihogenog mucanja.odnosno integriteta ja. 8.eliminacija anksioznosti racionalizacijom NESVESNA (strah od suocavanja) 2. Intermitentna svesnost-karakterise se smenjivanjem faza bistre i rasplinute.Pacijent se najcesce cudi i zapitkuje sta se desava.inkoherentnost. KONVERZIVNI MEHANIZMI akutna reagovanja-histericni sindromi-raptus.impotencije i slicnih neurotskih smetnji. 7.)strah od super-ega-strah od osecaja krivice. a.kao posledica nekog prestupa 4.fobije .opsesivno-kompulzivne neuroze b. ali se po mnogome razlikuje od sna – intenzitet i rasirenost inhibiranosti kore VM manji je u hipnozi.U stanju hipnoze hipnotisana osoba moze svoje telo dovoditi u veoma teske i zamorne polozaje.Sa bioloskog aspekta anksioznost je alarmni sistem koji upozorava licnost da je ugrozena njena egzistencija i da su joj potrebni odmor i zastita od mnogih traumatskih situacija.signal je uzbune i bekstvo od opasnosti.a cesto stimulise licnost na konstruktivno resavanje konflikata i frustracija.zebnja.)normalna-signalna. 2.nemogucnost upamcivanja i nepotpuna orijentacija..)strah od ida-strah od gubitka kontrole nagona.mogu se izazivati pozitivne i negativne halucinacije.6.slabijeg je intenziteta. STRAH I ANKSIOZNOST REAGOVANJA NA ANKSIOZNOST(sema reagovanja prema Peldingeru) 1.ako je individua prekoracila eticke norme ponasanja koje je usvojila. ODBRAMBENI MEHANIZMI .)separacioni strah-strah od napustanja.Javlja se kod alkoholisanih i drogiranih osoba kao i kod osoba sa arterioskleroticnim krvnim sudovima mozga. -Anksioznost se najcesce definise kao teskoba.U amentnom sindromu narusene su integrativne sposobnosti obrade informacija.shvata pojedinosti ali ne i celinu dogadjaja.usled potrebe zadovoljenja nagona.komunicirati sa hipnotizerom.stupor hronicna reagovanja: .pa svesno ja ne moze da nadvlada stimuluse i eksitacije.. hipnoticko stanje – stanje suzene svesti koje izaziva i prekida druga osoba(hipnotizer) koristeci se posebnim metodama hipnoze. -Anksioznost je dugotrajnija od straha i dozivljava se bez prisustva realne(spoljne)opasnosti. lici na san.

disanja.gusenja.. -Frojd je krajem XIX veka prvi put opisao anksiozne neuroze kao osecanje cistog straha. -Anksioznost moze da se manifestuje akutno(kad su moguce i anksiozne reakcije panike) i hronicno(osoba zivi sa strahom)...bolovi.)patoloska-intenzivna.od osoba suprotnog pola.)Anksioznost se moze ispoljavati kroz telesne simptome koji su hronicni i nedostizu onaj stepen kao kod panicnog napada gde se oni javljaju naglo.Anksioznost se prema Frojdu odnosi na opasnost od pojave potisnutih i nedopustivih ideja. 2.neprijatan osecaj u grudnom kosu.)hipohondrijska anksioznost-prevelika za sopstveno zdravlje 4.Coveka bez ikakvog vidljivog povoda obuzima stanje straha ili uznemirenosti.Takav napad se naziva panicni napad.).Kod straha je aktuelna sadasnjost a kod anksioznosti buducnost.Prema bihejvioristima fobije nastaju emocionalnim uslovljavanjem.Moze biti simptom i neuroticnih i psihoticnih oboljenja. 3. 4.stereotipna.pa se oni potiskuju.2.varenja.Dugotrajnija je i ispoljava se u iznenadnim napadima-krize anksioznosti i napadi panike.osecaj malaksalosti.crvenilo ili bledilo u licu.)socijalna anksioznost-ispoljava se kao strah od ljudi.vrlo su intenzivni i traju relativno kratko.Rec je o slicnim simptomima samo slabijeg intenziteta. -Anksioznost se moze manifestovati na nekoliko nacina: 1. -Psihoticna anksioznost je veoma intenzivna i destruktivna.osecaj hladnoce ili toplote...Oni potisnuti sadrzaji koji bi se pojavili u svesti izazvali bi snazno osecanje anksioznosti.nestabilnosti na nogama.te covek pocinje da se iracionalno boji tog spoljanjeg objekta.)fobicna anksioznost-vezuje se za predmete.bez vidljivih razloga poceti da nadiru u svest.U tim situacijama covek pocinje da dozivljava snazan napad straka ili anksioznosti. 5.Intelektualne funkcije su ili inhibirane ili stimulisane.misicne tenzije..)fobije-prema Frojdu strah koji potice iz unutra(anksioznost) se premesta ili pomera na neki spoljasnji objekat.Ovakva vrsta straha moze se vezivati i premestati na razne objekte.ja trpi konacni poraz.. 37 .jezom.crvenjenja.drhtanjem.pretece opasnosti koja buducnost cini neizvesnom i bezperspektivnom.On je smatrao da je anksioznost stanje napetosti i uznemirenja pred unutrasnjom opasnoscu.zla.muka.vrtoglavice.gubitka kontrole sopstvenog ponasanja. -Anksioznost je stanje iscekivanja nesrece.povracanje.Patoloska anksioznost moze biti neurotska ili psihoticna.. 6.Ovakvo osecanje lako se vezuje za situacije u kojima se javilo i na taj nacin mogu nastati razne fobijeagorafobija.ostajanje bez daha.grcevi.slepa za prepoznavanje i konstruktivno resavanje konflikata i frustracija.U tim slucajevima nastaju krajnje neprijatni telesni simptomi(snazno i ubrzano lupanje srca.)lebdeca-pracena lebdecim strahom i iscekivanjem “da ce se nesto dogoditi” 2. -Vrste neurotske anksioznosti: 1.klaustofobije..a psihoza moze da se javi kao izlaz iz smrtnog straha.)opsesivno kompusivna-jedan od simptoma opsesivno-kompulsivne neuroze.Sizofrena anksioznost jedan je od simptoma sizofrenih psihoza ili pak dovodi do pojave mnogih simptoma psihoze(paranoidnost na primer).nedostatak vazduha.nestabilnost na nogama.To su sadrzaji koji nisu u skladu sa uvazenim moralnim vrednostima individue ili predstavljaju vrlo traumaticne dozivljaje.To su smetnje u radu srca i krvnih sudova. -Frojd je anksioznosti pripisao centralno mesto u nastanku psihoneuroza.Taj strah se pojavljuje naglo ili postepeno i pracen je poremecajima ritma srcanog rada.javnih nastupa.stezanje u grudima.tahikardija.)slobodno lebdeca anksioznost-Frojd je prvi opisao ovu vrstu anksioznosti.Slabe sintetske funkcije ja. 3.U stanjima straha i anksioznosti dolazi do poremecaja krvotoka.strah od izvrsenja ili neizvrsenja prisilnih radnji i rituala.)napad anksioznosti ili panicni napad-po Frojdu.znojenjem.ziva bica ili situacije iz svakodnevnog zivota.potisnuti nesvesni sadrzaji mogu iznenada.vrtoglavice.misicni tremor ili tikovi.crevnim poremecajima i poremecajima sfinktera..Nekada se ovo stanje opisuje i kao plasljivo iscekivanje.)somatizovana anksioznost...

ali se uce obrasci neuroticnih ponasanja (nacin kako su nas vaspitali roditelji – oni mogu biti neuroticari – navike ishrane)..sukobi na radnom mestu.buka i galama. kada se odredjuju odbrambeni mehanizmi i nacin njihove upotrebe. uvek moramo pitati za nacin ponasanja & obrasce iz detinjstva. dok su drugih 50% zavisnosti. Ovi poremecaji funkcionalno aktiviraju vegetativni sistem – izlucuje se veca kolicina adrenalina.. vremenski je ogranicena.velika radost.napad bakterija ili virusa.. Neuroze se “nenasledjuju”.zagrljaj i strastveni poljubac. Anksioznost sve ovo motivise.bolest ili smrt bliske osobe. psihoze.. koji moze biti spoljasnji ili unutrasnji. Hans Seli – kanadski fiziolog je proucavajuci reakcije zivih organizama otkrio da postoji generalni adaptivni odgovor organizma na neki “udar”.ekstremna hladnoca ili toplota.-Depresivna anksioznost-prateci je simptom svih depresija(i neurotskih i psihoticnih).)stresne situacije-stresora 2. Dublje traganje za razlogom (zasto?) – vracanje do 2. Stres je reakcija organizma i to adaptivna.razvod braka.U slucajevima psihoticnih depresija moze se ispoljiti i “moralna anksioznost” a pracena je osecanjem krivice i samooptuzivanjem.Na primer:seksualni cin.hemijska dejstva na organizam(intoksacije). traumi.) koje licnost ima u ostvarivanju neke svoje aspiracije.gubitak posla. STRES U ovom kontextu se govori o stresu.Mada neki autori smatraju da se od 38 .. ili 3. Stres je poljubac smrti ili zacin zivota.promene mesta boravka. -Najpre treba praviti razliku izmedju: 1.)psiholoske prirode-dozivljavanje snaznih emocija. kortizola i pojavljuju se simptomi.Seli smatra da je stres svaki zahtev za novim prilagodjavanjem koji sredina postavlja organizmu. -Seli u stresore i stresne situacije ubraja i prijatne dozivljaje.emocionalna napregnutost. Adrenalin izaziva lupanje srca. Anksioznost je generator psihopatologije narocito neuroza i psihosomatskih bolesti.prelom kosti. U sustini to nisu sinonimi.anestezija. na dejstvo stresora.dobitak na lutriji. krizi.)fizicke. izazov i sansa za sazrevanje ukoliko ga drzimo pod kotrolom. Sustina psihoterapije je upoznati i prepoznati svoje odbrane i potisnute konflikte.predispitna atmosfera. To je vazno za etiologiju. Ta adaptivna reakcija ima faze. To je jedna relativno kratkotrajna reakcija (za razliku od traume i krize).. nemaju vidljive znake organskog oboljenja.preterani rad(fizicki ili intelektualni)narocito kada se izvodi pod vremenskim pritiskom. god. 2. a to izaziva strah (zatvoreni krug) – to je mehanizam nastanka neuroticnosti.. kognitivnih. Funkcionalna oboljenja. Stres moze da bude i izazov sazrevanju u bilo kom dobu (pozitivna konotacija stresa). neurotsko reagovanje je jedna opsta nesposobnost organizovanja i svrsishodnog usmeravanja odredjenih potencijala (intelektualnih. Frustracije do 2-5 god.)reakcije na stresnu situaciji-stres -Stresne situacije mogu biti: 1. U odnosu na licnost.organske prirode-fizicka povreda koze. Svi ti psihogeno uslovljeni poremecaji imaju implikaciju na organski supstrat – vegetativni sistem.. Zene su brojniji neuroticari u opstoj populaciji neuroticnih smetnji. odredjuju formiranje ovog aparata & nacina upotrebe mehanizama odbrane. a inace 50% psihijatrijskih poremecaja su neuroze tj.operacije. nepsihoticna psihopatologija..

velika kolicina hrane.. stalno ih nesto pokrece. tip C 2. Ko je podlozan stresu? Neka istrazivanja su ustanovila da to zavisi od licnosti. -Stres ne mora uvek biti tako snazan da bi bio traumatican. napete. U anksioznosti deluje adrenalin.prijatnih dozivljaja retko ko razboli. Rusi se imunoloski sistem. povreda) 2.. cesto u sukobu sa okolinom i samim sobom.. sto moze dovesti do teskih bolesti.intrapsihicki konflikti.. Imaju osecaj da kontrolisu situaciju i reaguju prilagodjeno. tip B 3. Upitnici Ne postoji “anti-stresna” pilula! Stres kao reakcija organizma prolazi kroz nekoliko faza: faza soka (faza alarma)-organizam nije pripremljen na stresor i dolazi do 1.. depresivne osobe lakse obole od malignih oboljenja. Bioloski alarm aktivira hipotalamus.. zivo bice. Kortikolski odgovor je prenaglasen pa se smanjuje imunitet i stvaraju se uslovi za mnoge bolesti: maligne. Ipak.infektivni fizicki (buka. preduzimljive.. poremecaja ravnoteze 39 . Stresori mogu da budu: 1. Stresor mogu biti razne stvari npr.. Vazno je da razumemo da organizam odredjuje kada ce da se bioloski alarm ukljuci. Sta se desava u stresu? Organizam kao bioloski supstrat ima odredjene faze kada reaguje na dejstvo stresora jer on (stresor) je taj koji remeti homeostazu. Predisponirane licnosti: ambiciozne.. Ako se izluci veca kolicina kortizola kao alarm ne osecamo u prvom trenutku. kompetitivne(takmicarske). buke. nestrpljive. autoimune.? Osobe koje besne cesto imaju povecano lucenje kortizola ili adrenalina.. deluju lezerno i mogu da se pouste. i bioloski i psiholoski uvek zeli da bude u homeostazi (psiholoski po principu zadovoljstva). unutrasnji nase reakcije (mi sami sebi) – na primer jake emocije.. Osobe koje ne mogu da savladaju tugu. on deluje na killer-celije koje ubijaju celije raka. Moze da se izluci veca kolicina adrenalina ili kortizola od cega zavisi kako ce organizam reagovati. spoljasnji: .. cesce se izlucuje adrenalin. Kortizol ih unisti pa onda maligne celije mogu da se razvijaju. pa su tako podelili licnosti u 3 kategorije: tip A 1. Ako se izluci veca kolicina adrenalina onda odmah imamo i somatski odgovor. izlucuju se tropni hormoni koji aktiviraju hormone nadbubrezne zlezde. Prigusuju osecanja. Taj biloloski supstrat. naglo budjenje.. Mere prevencije i strategije za prevazilazenje stresa su u skladu sa ovim tipovima licnosti.toksicki . Ako ne umemo da prepoznamo tu reakciju. Osobe suprotne tipu A. alergijske. Ove osobe ne pokazuju psihopatologiju jasno. posebno neprijateljstva i nezadovoljstva.Seli kaze da se po d stresom obicno podrazumeva snazna stresna situacija i reakcija negativnog karaktera..

poreknemo ili negiramo. Moguca trazenja alternativnih resenja – sta bi jos moglo biti resenje? Kad se suocimo sa stresorom. Kognitivno redefinisanje. pretnja ili izazov Pacijent je stalno “na ivici” i svaka promena se vidi kao negativna. 3.bolesti ili nekada i do smrti. a treci ne govori) – i jedan od tih da upotrebim – put do alternativnog resenja. Jako je vaazan i self-koncept (svest o sebi) da bi u odredjenim momentima mogli da pomognemo sebi. begstvo ili zamrzavanje. Stres u psiholoskom smislu remeti kognitivne procese. da li smo u stanju da interpretiramo situaciju. Motorne manifestacije mogu biti borba. a u f-ji samopostovanja. Sta je bitno lekaru kad znamo da je neko pod stresom: 1. problem Trazimo odredjenu informaciju. Visenacinski model suocavanja sa stresom – BASIC PH napravio je Viktor Franko psihoanaliticar. pa mozemo da se usmerimo na problem.2. 2. uporedjivanje sa onima koji su takodje ugrozeni (ili mislimo da smo jedini). drugi ne cuje. faza prilagodjavanja – organizam pokusava da se vrati u homeostazu povecanim naporom faza iscrpljivanja-ako dejstvo stresora ne prestane. emocije Bes. Preplavi nas stanje bespomocnosti – to je neka faza prilagodjavanja jer posmatramo situaciju. mislio je 40 . odgovorimo na zahteve spoljasnje sredine. uspecemo da preovladamo stres. 3. sta se to desava? – cesto je situacija benigna 2. ponos. Pitanje je da li je to ugrozavajuce ili ne. da sacuvamo emocionalnu ravnotezu i kontrolu emocija.dolazi do iscrpljivanja rezervi organizma-tada dolazi do sloma. “3 majmuna sa (jedan ne vidi. hocemo to da minimiziramo. trazimo iskustva drugih. 1. Sta ja mogu u ovoj situaciji stvarno da uradim ako poznajemo svoj tip licnosti? 2. Pitanje je da li smo u stanju da zadrzimo region moci? Ako smo to u stanju. To povecava i osnazuje nas dozivljaj samopostovanja. reakcije gde neko bezi tako sto jede. “Kida se veza izmedju emocija i misli”. hrabrenje i ponasanja u kojima delujemo luckasto (reagovanje crni humorom). izdrzljivost. da zadrzimo samopostovanje i osecaj kompetentnosti. sto su mehanizmi odbrane. Ako stanje bespomocnosti traje dugo dolazi do psiholoskog dizbalansa. gleda tv – radimo nesto a ne znamo zasto to radimo. Mehanizam prevladavanja – prevladavanje usmereno na: 1. Jevrejin koji je bio u logoru ali je sve vreme verovao da ce preziveti. Rezignirano prihvatanje svake situacije (fatalisticko prihvatanje). pije. da li je to pretnja ili izazov? Stres izaziva i emocionalnu reakciju. procenu situacije Dobra logicka analiza problema ili situacije pred kojom se nalazimo. povreda. komuniciramo sa sredinom. kakav to znacaj ima za mene? – treba proceniti da li je to gubitak. Strategija – trazenje alternativnog resenja. Alternativne varijante nisu utesna resenja – to je apsolutno netacno. Kako mogu? Da li postoje alternativna resenja? – Ne postoji jedinstven obrazac! 3. Kognitivno izbegavanje (poricanje) – necemo da se suocimo sa situacijom. Imamo regije gde imamo mogucnost kompetencije.

. spavanjem.... grupe. Iz prorade u psiho-somatske reakcije... kognitivno-emocionalnom konceptu Normalne & patoloske faze posttraumatskog odgovora (Horowitz.. 41 . To zavisi od spoljasnjih (neko s kim razgovaramo. Iz svake od normalnih faza mozemo da skliznemo u patologiju. pa da se ponovo vratimo na negiranje. tusiranje (Pavlov. govori o 2..?? Moramo da prihvatimo da nista vise nece biti kao pre & da nastavimo da zivimo. Posao ili partnerski odnos (porodica) Nesvesno nema predstavu o vremenu. Posle ovoga se cesto pitamo jesmo li normalni? Ustvari situacija je ta koja je nenormalna. organizacije (Adler) I – intuition (intuicija) – humor. umesto poricanja.. Nekada mozemo da preskocimo neki dogadjaj ili da uvek idemo redom.. B – believe (verovanje) A – affect (emocije) – vestina slusanja. samo tera ??princip.. Ideja da je zahvaljujuci veri i nadi koja ga je drzala ostao ziv... ucesce kognicije – trauma podrazumeva vise psiholoskog ucenja. imaginacija (Jung. Iz poricanja u potpuno izbegavanje (velika kolicina sedativa). To mogu biti podsetnici za traumu. Votson) Razlike izmedji stresa & traume: duzina trajanja – kod traume stresna situacija traje duze 1. Prorada mora da se prodje.da ga je samo verovanje spasilo od gasne komore.. Stress-response Syndromes) Mi se secamo preko cula. de Bono) C – cognition (realnost) – kada znamo sta se desava (Lazarus i Elis) PH – physical (telesno) – trcanja. Ili karakterne promene ili emocionalno otupeli – “nisu vise ono sto su bili”... “Totalan krah” – sve ili nista.) ali i od self-koncepta.. Iz burne reakcije... To zavisi od .. Poricanje i nametanje moze da se desi da se pojavi.. Onda upadamo u stanje regresije: kod dece je jako upadljivo – fizioloske f-je i kod odraslih – problem sa ishranom. Iz nametanja u preplavljivanje a pricaju beskonacno. mozemo da udjemo u fazu panike ili iscrpljivanja. Posle izlaska iz logora napisao je knjigu “U traganju za smislom”. expresija S – social – uloga drugih...

s t r a h d t i p a l i c n o t u g a .u kojoj psihicki cinioci imaju znacajnu ulogu.N n O o D R r m O M A a l n G A L i D N o d E g J I o P A v o T r : O L O p S K a t o E l o F A s k i Z o E d P g o O v S o T r : T R A U J A B U R N A o . -Intenzivne emocije.koja izaziva organsko oboljenje.kao i potiskivanje i kumulacija besa.U najvecem broju slucajeva ogromnu ulogu u nastanku psihosomatskoh oboljenja imaju vegetativni nervni sistem i endokrine zlezde. s l i k d o g a d j a j i k o j i p e r z i s t i r a j u Z ( n A a V R S A V A j e N J E o t a ) S O M A T S K s e e m I O D G O V O R e t n j a ) I s t a v l j a n z i v ( r a z v i j a j u u k o l i k o n t e l e s n e s m a r a z r e s e n K ( d u A g R o z a A K T E R N E P R e O s p M o E s o N t r a j n l j u b e p r o m e n a v i r a d ) PSIHOSOMATSKA OBOLJENJA -Postoje eksperimentalni dokazi organske lezije mogu biti uzrokovane emocionalnim stresorima. 42 .intrapsihicki konflikti. R E A K C I J A s t (i p P O R A Z E N O S T ( z a v i s i .naglasena ambicioznost i slicno moze izazvati poremecaje fizioloskih funkcija ili trajno ostecenje organa ili pojedinih tkiva.tiranija osecanja krivice ili subjektivni osecaj manje vrednosti.Stanje emocionalne napetosti. b e s ) o t p u n a p o r a z e n o s t n e p o s r e m o c i o n a l n o m r e a k c i j o m ) P O R I C A N s u n a J E o P A N I K A I L I I S C R P L J E N O ( o d b i j a n j e s e c a n j e m c a v a n j a s a ( k a o d o g a d j a j ) e m o r e z u l t a t c i o n a l n e e s k a l a c i j e r e a k c i j e ) N ( n o A M E T A N m j u ) J E i s l i E ( p X T R E M N O I Z B E G A V A a o b o e z e l j a n e d o g a d j a r i b e g a v a n j e m l e k o v i d a b i s e e r a m a k i z b e g a o P r e R O R A D A j a j a ) S T A N J E P R E P L A V L J E N O ( s u o c a v a n j e s a a l n o s c u d o g a d ( u z n e m i r a v a j u c e m i s l i .prolongirana i hronicna anksioznost.agresivnosti i slicno moze dovesti do telesnih oboljenja ili pogorsati postojeca somatska oboljenja. -Psihosomatska oboljenja su somatska oboljenja nepoznate ili malo poznate etiologije.Kod nekih bolesti se ne zna sta je pre nastalo-organsko ostecenje ili poremecena emocionalnost. -Medju osobama sa psihosomatskim oboljenjima je zapazena aleksitimija(“bez reci za osecanja”)-nesposobnost da opisu sopstvena osecanja.

skakanje secera 5.neurotski razvoj licnosti.tahikardijom. hipotireoza. Ali tu je psihoanaliticka paradigma – nista nije slucajno.nervozna dijarea.. respiratorne bronhijalna astma (postoji predispozicija – zona emotivne traume – deca lisena paznje roditelja) Astma se pojavljuje kod dece uzrasta od dve do sedam godina.anksioznost.vaskularne glavobolje -Nastajanju esencijane hipertenzije posebno doprinose agresivne i neprijateljske tendencije i emocije.anoreksije.realni i imaginatorni gubitak voljene osobe.Vaskularne glavobolje mogu biti emocionalno uslovljene... Psihosomatske bolesti: 1. 2. Hipertenzija je deprivacija agresivnosti. 3.glavoboljom i napadima placa.tremor. znojenje dlanova. hipertenzija arterije. psihosomatske bolesti Podrazumevaju neku promenu na organu (supstratu)-ostecenje organa.Licnostima koje boluju od ovakvih problema pripisane su sledece psiholoske karakteristike:napetost.. Bronhijalna astma je simbolicki prikaz gladi za ljubavlju. 2. Hiperventilacija-pracena je vrtoglavicom..nesigurne.Gusenje deteta izaziva kod majke panican strah. kada su deca ostavljena. pa ti ljudi ne umeju normalno da se prazne..plasljivost i kompleks inferiornosti. 4. 3.Strah podstice hiperventilaciju i osoba ulazi u zacarani krug pa se mora terapijiski intervenisati. crvenilo na licu – to su samo reakcije. kardio-vaskularne infarkt miokarda.neurotski strahovi i emocionalni poremecaji u kojima dominira osecanje beznadeznosti i bespomocnosti. endokrine hipertireoza. To moze biti deo temperamenta. rana emocionalna trauma Iskustvo iz ranog detinjstva ima takodje znacenje. X – faktor slucajnosti Kada se neko jednostavno zatekne u takvoj situaciji.)Opisuju se dva tipa simpotma: 1. psihosomatske reakcije Vecina nas ih ima i to je vrsta reakcije gde postoji samo funkcionalni poremecaj.Smatra se da su ovi bolesnici tokom detinjstva u porodicama morali da potiskuju i kontrolisu sopstvene agresivne tendencije.gastricni bolovi i abdominalne kolike.. To moze da traje dugo. poremecaji koze i zglobova 43 .znojenje. kvalitet odredjenih celija (postoje mozda kod nekog iz porodice).To su najcesce anksiozne.povracanje. 2. Govori se o psiholoskom delu nasledja.Cesto su sklone perfekcionistickim tendencijama a nesposobne su da se opuste i relaksiraju. Zasto se to razvija? Koji su faktori? nasledje (bioloski faktor) 1. Kod lupanja srca kad misic nije povredjen..-U Desetoj medjunarodnoj klasifikaciji opisuje se-somatomorfna disfunkcija vegetativnog nervnog sistema gde se simptomi ispoljavaju u podrucijima koje inervise vegetativni nervni sistem(srcana neuroza. -Etiologija-potiskivanje motiva.neuroze zeludca..osecaj tezine i nadutosti.Napad se javlja kao strah od napustanja ili pretece agresije majke. nema promene na organu (supstratu).. 2.agresivne majke koje odbacuju dete. Psihosomatika se moze podeliti na: 1. stres 4. gastro-intestinalne ulkus – cir (najcesce na 12-o palacnom crevu).)subjektivni i nespecificni znaci-bolne senzacije prolaznog karaktera.zarenje.)postoje objektivni znaci aktivacije VNS-palpitacije.

u ratnim zonama. definisan je taj problem kada deca imaju traume pa pocnu da se tresu. Oni tesko govore o svojim emocijama. Pored toga javljale su se i povrede vezane za uvrtanje extremiteta. jer se onda pretpostavlja da ta bolest ima psiholosku osnovu. pozitivne misli cesto mogu da pomognu izlecenju. cuva se kao porodicna tajna 2.. najcesce iz siromasnih krajeva. Specificni pokazatelji: . tj. najcesce ruku. Mnogo manje desava se van porodice.izmenjena svest i retinalna hemoralgija kod dece mladje od 3 god.ekcemi. bolovi u zglobovima Zasto je za nas vazna psihosomatika? Kada lekari somaticari ne mogu nikakvim lekovima da izlece neku bolest. Oni se samo ponasaju. god.intrakranijalno krvarenje u odsustvu teske dokumentovane povrede . na poslu.prelomi kod dece koja nisu prohodala . pa kad se dete udara.intraabdominalna trauma u odsustvu teske dokumentovane povrede .. ZLOSTAVLJANJE I ZANEMARIVANJE Istrazivanja su pokazala da 50% pacijentkinja koje boluju od neuroze imaju u anamnezi zlostavljanje ili zanemarivanje. . promene na kozi mijalagije. ali ljudi nece o tome da pricaju. Zakljucilo se da cesto psihosomaticari jako lako pricaju o somatskom delu bolesti. a to se zove aleksitimija – nemogucnost da identifikuju (izraze) sopstvena osecanja. u institucijama. U vezi ovoga javljaju se 2 problema: 1. ne znaju kome da se obrate 3. To su bile tzv. 1981) Izostanak aktivnosti (propust. na ulici. 1983) Zloupotreba dece sacinjava sve ono sto pojedinci. ali kad ih pitate za stres i sl. Takvi ljudi su cesto iz kruga psihosomaticara.prelom rebara kod dece mladje od 3 god. shaking-babies. Pozitivna osecanja. posebno one prepoznatljivog oblika. zanemarivanje Fizicka zloupotreba Povredjivanje deteta koje nije slucajno. 2. oni govore da je sve u redu. necinjenje) ili vrsenje aktivnosti (od strane roditelja ili staratelja) koje procenjuju kao neprikladne ili stetne za dete shodno postojecim drustvenim vrednostima i znanju strucnjaka (Garabarino i Gilliam. onda udarac u kost moze da izazove i hemoralgije (krvarenja). fizicko zlostavljanje U Denveru su se pojavljivala deca sa povredom glave. Ovoga ima puno i kod nas. institucije cine ili ne cine a sto direktno ili indirektno skodi deci ili ostecuje njihove izglede za bezbedan i zdrav razvoj ka odraslom dobu. (David Gil. namerno nanosenje povreda detetu. Prvi put 1962. psiholosko (emocionalno) zlostavljanje 4.modrice kod dece mladje od 9 meseci. (Nacionalni komitet Velike Britanije za zastitu dece. malo govore. kocenje. To moze ostaviti posledice u sexualnim odnosima ali i sire. onda oni salju klikenta kod psihijatra. . Opasno je jer kosti lobanje kod beba jos uvek nisu cvrste.opekotine – narocito od cigareta . Zloupotreba dece obuhvata sve delatnosti coveka (cinjenje ili ne cinjenje) ili okolnosti koje je stvorio i/ili koje tolerise covek a koje koce ili onemogucavaju razvoj urodjenih potencijala. sexualna zloupotreba Ovo je takodje ozbiljan problem jer se ovakve stvari desavaju 70-90% unutar porodica pa se to cesto zataskava. 44 . 1996) Vrste zloupotrebe dece: 1.

izjava deteta ili svedoka .enureza / enkopreza (duze mokre / ne mogu da zadrze stolicu) . fizickog izgleda) .nalaz koji ukazuje na povredu drugih delova tela (grudi. Deca nemaju velike neurotske smetnje ako se normalno razvijaju.poremecaj navike (udaranje u glavu. ili uz primenu sile ili pretnju silom bez obzira na uzrast deteta. ujedanje) . 45 .zaostajanje u razvoju . Specijalni pokazatelji: . degradacija / obezvredjivanje 3. uskracivanje esencijalne stimulacije. izolacija 5.poremecaj spavanja .neuobicajene emocionalne reakcije ( fobije.neorganski zastoj rasta . izostanak aktivnosti ili nacin roditeljske (starateljske) brige koji ne zadovoljava detetove osnovne fizicke potrebe i steti detetu ili ga izlaze riziku od ostecenja.- izjava deteta da je maltretirano povrede nastale uvrtanjem udova Munchaurenov sindrom….izjava svedoka Emocionalno zlostavljanje Emocionalno zlostavljanje kod dece se definise u okvirima 8 tipova roditeljskog / negovateljskog ponasanja: 1.nalaz koji ukazuje na povrede polnih organa (krvarenje. abdomen) .napustanje deteta (izjava deteta ili svedoka) Vazno: Emocionalno zlostavljanje obuhvata ponavljanje oblika ponasanja koji su narocito stetni za dete (kumulativni efekat).prisustvo sperme .bolesti koje se prenose polnim putem . Zanemarivanje Aktivnost.pokusaj samoubistva . Frojd je otkrio da sexualnost igra odredjenu ulogu u patologiji.neprimereno starmalo ili infantilno ponasanje . odbacivanje 2.iznenadne promene (uspeha u skoli. exploatacija 7.plasljivost . emocionalne razmene ili raspolozivosti nepouzdano i nekonzistentno roditeljstvo (ovo je cesto prisutno i u prethodne 2 8. kategorije) Psiholosko zlostavljanje Aktivnost ili izostanak aktivnosti koje nanosi psiholosku povredu deteta od strane osoba kod kojih dete zavisi i koje cine dete ranjivim. trauma) . Sexualna zloupotreba Svaka sexualna aktivnost (kontrolisano ili nekontrolisano) sa detetom bez pritiska deteta ili cak uz njegov pristanak ako je mladje od 14 god. Specijalni pokazatelji: .izjava deteta . hipohondrija.trudnoca . terorisanje 4. opsesivnost) . “kvarenje” 6.

zrtva nove zloupotrebe u odraslom dobu .. krivica..zastoj u razvoju kognitivnih f-ja . zdravstvena briga.alkohola.Osnovne fizicke potrebe su hrana. kognitivne smetnje . stomatolosku ili psihijatrijsku zastitu neophodnu za sprecavanje bolesti.PTSD 4. Zanemarivanje moze biti namerno ili nenamerno. odeca. .depresivnost. smrtni ishod 2. emocionalne smetnje ili izmenjen dozivljaja sebe .nisko samopostovanje. zastita i higijena.maloletnicke trudnoce . Posledice zlostavljanja i zanemarivanja u detinjstvu rane (u periodu detinjstva i mladosti) 1.bes. “nasilje radja nasilje” – roditelji koji su u detinjstvu bili zlostavljani cesto primenjuju iste obrasce ponasanja i na svojoj deci) Uzrocni modeli zlostavljanja dece: 1. Zato postoje skole za roditelje. trajni fizicki hendikep ili somatski poremecaji 3.lekova) .granicna organizacija licnosti .depresija .antisocijalno (kriminalno ponasanje) . mladji roditelji nisko samopostovanje slaba kontrola impulsa zlostavljani u detinjstvu Povisena vulnerabilnost deteta: nezeljenjo dete prematurus mentalno i fizicki hendikepirano neonatalna odvojenost od majke 2. Psihosocijalni model Nepovoljni porodicni uslovi niski prihodi nezaposlenost brojna porodica Nepovoljne drustvene okolnosti subkultura nasilja drustvene i ekonomske krize Akutni stresori 46 .intelektualna inhibicija . stid . neprijateljstvo . Medicinsko-psiholoski model Povisena vulnerabilnost roditelja: psihopatologija samohrani. “Nezgode” – uzimanje raznih supstanci. a moze da bude i smrtonosno.zlostavljanje drugih osoba (“trans generacijsko prenosenje”. Specijalni pokazatelji mogu ukljucivati: “Zdravstveno zanemarivanje” – roditelj ili njegov zamenik ne obezbedjuje detetu zdravstvenu.zloupotreba droga(droga. strah .teskoce koncentracije poremecaji socijalnog funkcionisanja povecani rizik od: 5. gusenja. krov nad glavom.

- disfunkcionalni brak razvod Integrativni model – drustveni i individualni cinioci se prelamaju kroz interakcije u porodici I N T E G R A T I V N I M O D E L Z L O S T A V L J A N J d r u s t v e n e v r e d n o s t i i s t a v o v i p r e m a n a s i l j u n e d u S I T d o s s t r o U A C I O N I o s i m e d j u n o s i s a d e t e d i n s k i u s l s k o j i p o t i c S T R r o d i ni e t ro o m o “v e i f e o d E t te e d i e k d S l r j ai t e a e O mk m o s t a t a k a n j u j u p o d r s k e a t / n e s i g p o n u r n a ” i o d “ e f e k t a m n d r e R I ca i j a l j . Razvoj kognitivnih sposobnosti ovde moze da dovede do nadkompenzacije. strategije za prezivljavanje najneprijatnijih situacija.d e n t ee p o s r e d t t a m p k o o n n a f” l i k t t e t a s i s t e m a t s k o p n f i z i c k o i ie m o c i o n a l n o z l o s t a v l j a n j e r e o p t e r e c i v a n j e p s i h o p a t o l o r o d i t e l j a g i j a Rezilijentnost znaci otpornost. O T K R I V A N J E S N D I J A G N O Z A O G S O I s k o l e i v r t i c i z d r a v s t v u s t a n o v e e n P s a v e t o v a l i sM t a U e i s o c i j a l n e J T u s t a n o v e S U D T R E I T R M A N C E N T A R Z A S O C I J A L N A D p s u d z a o r o d i c n o d n o s e P R j a v n o e t u z i l a s t v k o r i v i c n s u d i A V N E S A N K C I J E 47 .

Javlja se socijalna i intelektualna degradacija. ali postoji mala kontrola. Nasilje treba videti kao drustvenu kategoriju i menjati stav prema nasilju. ALKOHOLIZAM Alkoholizam pripada bolestima zavisti. Uglavnom odbijaju da se lece. vazo-motorne smetnje u nogama (trnjenja) i dispraksicke smetnje. pa tako ako su osteceni hepatociti (jetra) – disfunkcija. Nemaju uvid u bolest niti u sopstvenu zavisnost. a pri tome racionalizuju neuspehe – neko drugi im je kriv. Tu se javljaju vec ozbiljne smetnje. pre nego sto se ohlade krvni sudovi popustaju odjednom. Ovde se javljaju znaci komplikacije – mentalni & telesni poremecaji.5 – 3. stadijum vazomotorne reakcije (2. Medjutim to je jedini nacin da alkoholicar dodje na lecenje. To je trajna karakterna promena licnosti (agresivnost.5 promila) 2. pa se javlja kajanje. stadijum pijanstva (1.5 – 4 promila) – gubitak svesti. Imaju malo uvida pa se brane time sto napadaju. U ovom stadijumu. To je patoloska & socijalna bolest. poremecaj svesti). Zato je neophodno da se kod ovih pacijenata vodi racuna o davanju elektrolita sto je tesko jer oni cesto cupaju igle. a tremens jer postoji drhtanje od tremora. postoji “prekid filma”. L5 pa duz cele noge) pa se zato javljaju bolovi u nogama. dodje neki period kada prestane. U klinickoj praksi vazno je prepoznati alkoholizam. kasnije i tremor. Javlja se i profuzno znojenje zbog cega mogu da izgube kalijum sto moze da izazove momentalan srcani udar. Alkoholne psihoze (postoji vise formi): delirijum tremens – najcesca forma 1. U ovoj fazi se prvi put desava “prekid filma” sto oni strasno dozivljavaju kada im neko isprica sta su radili. Alkoholizam je bolest ponasanja. Medjutim nema sanse da se alkohol mimoidje. a kod nas se desava suprotno – deca se izmestaju iz kuce. Jer ako ga ostave javlja se osecanje krivice. reflexa i tonusa 4. ne mogu da rade fine poslove. zaboravnost – kognitivne f-je. nakon cega oni 48 . Ovde je prag razdrazljivosti mnogo nizi. pa postaju mnogo agresivniji. sigurno su i neurociti (mozak). Kod nas je to veoma tesko jer “svako pijenje je opravdano”. Delirijum jer je to poremecaj svesti.. stadijum adikcije 2..5 promila) – tonus krvnih sudova popusti. excesivnost. i pacijenti su jako crveni. Moze da se desi da posle nekog perioda pijenja. hronicno pijenje 3. one sve preuzimaju na sebe i pustaju ih da rade to sto rade. Stadijumi u odnosu na akutno-napito stanje: stadijum pripitosti (0. u porodici. Hepatociti & neurociti su najplemenitije tkivo. Sve to vodi u hronicnomozdani psihosindrom. bracni partner (cesto zena) umesto da zele ili zivot ili razvod. diskoordinacija.U principu bi trebalo da se zlostavljac izbaci iz kuce.5 – 2. Rigorozan kriterijum je “makar i jedna casica svakoga dana”. Etioloski faktori su dosta nerazjasnjeni. paranoidnost jer je projekcija mehanizam.5 promila) – “oko 2 flase piva” 1. Pijenje zavisi od stavova. mada alkoholicari uspevaju da kompenzuju inteligenciju. Delirijum traje 24-48 sati. Takodje se javljaju i problemi sa jetrom. Ceste su telesne polineuropatije duz dugih nerava (od L4. jako topli komatozno stanje (3. postoje amnezije – ne znaju sta je bilo ili s kim su bili proslog dana.0 – 1. Karakterise ga pijenje i napijanje svakodnevno. Stadijumi u odnosu na stadijume pijenja i bolesti: ekscesivno pijenje 1. obrazac za zivljenje. ali 3.

vigilnost je smanjena i obrnuto. Pored tremora alkoholicari cesto imaju i karakteristicne pokrete usta (pucenje usta. Moze doci i do sumnje i do incestnim ponasanjima sto je sve poremecaj misljenja u kvalitativnom smislu. ali nema halucinacija i osobe su zaravnjene. Jako je vazno znati: koliko dugo se pije nacin pijenja (svaki dan.To je mrezasta struktura koje se proteze kroz mozdano stablo od kicmene mozdine pa navise. Alkoholne demencije To su jaka ostecenja mozga. ali ne i neuroleptici. korsakovljev sindrom/ psihoza 4. Ovo je jako tesko leciti jer se cesto ne klasifikuje kao alkoholizam. Terapija alkoholizma: Osnovna podela 1.Ako su drazi u skladu sa potrebama. C (antioksidans – pravi vazospazam i ubrzava metabolizam) i zastitni faktor za jetru sistematska porodicna terapija 2..).Odnos izmedju tenaciteta i vigilnosti je obrnuto proporcionalan.)usresredjenost(koncentracija. alkoholna psihoza/ halucinoza 2.Nervi koji nose obavestenja o svetu imaju bocna vlakna koja idu u retikularnu formaciju. Manifestuje se polineuritom i amnezijom (pamcenje je osteceno). -Fiziolosku osnovu paznje cini retikularna formacija. B12. ali i auditivne. mljackanje. a nakon toga se bude kao da se nista nije desilo. 2. Alkoholicarima se daju sedativi i hipnotici. -Sposobnost duzeg usresredjivanja paznje sve do postizanja cilja naziva se tenacitet paznje a dovodjenje novih drazi u zizu interesovanja-vigilnost paznje.misici su napregnuti.hotimicna ili voljna paznja.Ukoliko je tenacitet veci. Najveca je zamka ako se popusti i pocne da se opravdava i objasnjava. PAZNJA -Paznja je usresredjenost mentalne aktivnosti na ogranicen broj drazi i sposobnost distribucije te aktivnosti na nove drazi. -Pasivna paznja zavisi od: 49 .bubne opne napete.udubljivanje)-sposobnost udubljivanja u izvestan broj izdvojenih drazi.disanje zaustavljeno. nego ljubomora. Posledica je alkoholizma i to je poremecaj misljenja..)usmeravanje paznje predstavlja percipiranje jednih a zanemarivanje drugih drazi.spontane ili pasivne paznje.iznenadne i u kontrastu sa svojom okolinom dovode do nenamerne. To nikako ne treba raditi. -Kod paznje razlukujemo dva fenomena: 1. -Telesne manifestacije paznje-oci se okrecu prema predmetu koji se opaza. Alkohol je bolest koja prouzrokuje poremecaj u ponasanju i menja odnose (zena sve preuzima. Onaj ko proganja pravi najdrasticnije i najdramaticnije scene. simptomatska terapija Daju im se vitamini B6.RF salje brojne impulse u razlicite delove kore mozga i na taj nacin odrzava budnost.interesima ili zadacima subjekta onda je to namerna.karakteristicna mimika lica. vec od nekoga ko zivi sa tom osobom. pauze) Medjutim to se uglavnom ne moze saznati iz direktnih informacija.upadaju u terminalni san koji moze da traje dosta dugo. -Drazi koje su intenzivne. Ovi pacijenti u vecernim satim imaju halucinacije najcesce opticke. Neophodna je prevencija. kolega). alkoholna ljubomora 3.

bez svesti.)duzine trajanja drazi(prekidanje i ponavljanje drazi) 4. -U nekim psihozama(sizofrenim na primer) poremecaj paznje nastaje zbog nemogucnosti osobe da “filtrira” informacije.Slab tenacitet je cest simptom neuroza. -Voljna(aktivna) paznja zavisi od: 1.To su shvatanja da su dusa i telo odvojeni(idealisticko shvatanje) i shvatanje po kome su i dusa i telo jedan jedinstveni sistem.Ako na desetak reci napravi vise od dve greske.)prestanka drazi -Na paznju takodje uticu emocije.emocionalnog investiranja koje dugo traje.a povecanom vigilnoscu paznje.poremecenog nacina misljenja.Hipovigilnost paznje prati i motorna hipoaktivnost.jer simptomi. -Rasejanost-kod dece rasejanost se objasnjava slabim tenacitetom.Ovi intervali u zavisnosti od slozenosti percipirane situacije javljaju se nakon desetak minuta.Od ispitivane osobe se trazi da precrta odredjeno slovo-metu u nekom tekstu.pa je i dusa sastavljena od atoma duse).straha ili drugih poremecaja afekta.ocekivanja.Tih elemenata ima oko sest. -Postoje intervali u kojima paznja slabi ili se sasvim prekida.)kontrasta 3. POJAM PSIHICKOG ZIVOTA -Tokom istorije postojala su dva dijametralno suprotna shvatanja duse i psihickog uopste..Jos u staroj Grckoj postojala su misljenja koja su se protivila ovakvom shvatanju-Demokrit(po njemu sve je sastavljeno od atoma(nedeljivih cestica) i praznog prostora. -Predstavnici idealistickog shvatanja tvrdili su da je dusa nezavisna od tela.izmenjenog stanja svesti..sindromi ili bolesti imaju svoju psihicku i svoju telesnu komponentu.)intenziteta drazi 2.koje preplavljuju CNS.)intelektualnih. -U savremenoj naucnoj literaturi istice se da pocetak psihickog zivota se ne moze odvajati od pocetka organogeneze(formiranja organa). -Pod obimom paznje podrazumeva se broj elemenata aktivno opazenih u jednom kratkom periodu.Takodje paznja se moze ispitivati i tahitoskopskim metodama.Postoje dokazi o dozivljavanju i egzistenciji prenatalnog psihickog zivota.sto cini takozvani signalni 50 .iskustvo.)od prostorne velicine 5.Kod zivotinja ciji je razvoj na nizem stupnju.niskog intelektualnog dometa.)relativne jacine drazi 6.bolesnici sa tumorom mozga ili simptomima intoksacije CNS.profesionalnih i drugih kapaciteta.a socijalni stimulusi na buducu majku prenose se preko placente.Takvi su depresivni.zapazaju se kod mentalno subnormalnih osoba i kod nekih dusevnih bolesnika za koje kazemo da su bradipsihicni(usporeni).onda je paznja oslabljena.)cilja i interesovanja 2. -Psiha i soma cine psihosomatsko jedinstvo. -Svest nastaje tek kada se tokom filogeneze razvio veliki mozak.profesionalna interesovanja.tako da ne postoje izolovane manifestacije.1. -Slaba vigilnost ili slaba sposobnost distribucije paznje na nove predmete.. POREMECAJI PAZNJE -Slab tenacitet ili slaba koncentracija paznje moze biti posledica-zamora. -Kod pojacane vigilnosti paznja je prakticno rasuta i pracena motornom hiperaktivnoscu i povisenim raspolozenjem(kod hiponamicnih i manicnih stanja).psihicki procesi se odvijaju automatski. -Ispitivanje paznje se moze vrsiti Burdonovim testom.Jos nerodjeno dete poseduje motoriku i senzorni sistem.

sistem izmedju majke i ploda.)sistem energizacije i odrzavanja budnosti-retikularna formacija 2.neprilagodjenost uslovima svakodnevnog zivota i interpersonalnom socijalnom polju.obradjuje ih u visko diferenciranim celijama.biohemijski). -Psihicke funkcije su rezultat najvisih integrativnih aktivnosti mozga.antisocijalni. -CNS sadrzi tri funkcionalna bloka: 1.granicni tip 5.ozbiljnih bolesti ili povreda mozga.Prema tome psihicki razvoj ne pocinje rodjenjem. -Szondi naglasava “psihopatski trijas”-nedovoljna ego kontrola.sklonost trenutnom zadovoljenju impulsa.)konativno-voljne(motivacija.paznja.)sistem kognicije-saznajne funkcije(misljenje. -Za poremecaje licnosti postoje mnogobrojni nazivi:psihopatske licnosti..senzomotorni.)Dramatici-histrionicni.vec “hronicnu maladaptaciju”.opsesivno-kompulsivni -U Medjunarodnoj klasifikaciji bolesti MKB-X poremecaji licnosti se razvrstavaju u sledece grupe: 1.impulsivne tendencije.posle teskih i prolongiranih stresova.Pored CNS znacajnu ulogu u psihickom zivotu imaju i drugi sistemi:endokrini.Poremecaje licnosti karakterisu slom odnosa roditelj-dete..)paranoidni 2.)anankasticni(opsesivno-kompulsivni) 7.sizotipalni 2.temperament..)sistem za regulaciju nagonskog zivota i motivaciono-emocionalne integracije-limbicki sistem(motivacija i emocionalni zivot).)nespecifikovani -Etiologija-od znacaja su genetski faktori(neurofizioloski.)kognitivne(misljenje..zavisni.socio-kulturni.odsustvo inhibicija.amigdale.)Strasljivci-izbegavajuci.percepcija)-kora velikog mozga -Psihicki zivot je visi kvalitativno novi proizvod visoko organizovane materije-mozga.)astenicni(zavisni) 9. -U DSM-IV opisuju se tri klastera: 1.hipotalamus.Genetski 51 . POREMECAJI LICNOSTI -Poremecaji licnosti ne predstavljaju bolest u medicinskom smislu.procesi faktori. -Poremecaji licnosti su razvojna stanja koja se javljaju u kasnom detinjstvu i adolescenciji i nastavljaju se u odraslom dobu.)sizoidni 3.vegetativni.narcisticni.bioloski razvoja i sazrevanja.strukture mozdanog stabla(nagoni) 3.antisocijalni karakter.granicni 3.katastroficnih iskustava.)Ekscentrici(cudaci)-paranoidni.pamcenje.karakter neuroza.)emocionalne-(emocije.kao i disharmonicnoscu stavova i ponasanja.Poremecaji licnosti se razlikuju od promena licnosti koje su stecene u odraslom dobu.afekti.Psihicke funkcije mozemo podeliti u tri grupe: 1.a odgovor sledi preko motornog sistema.vec je to samo pocetak sticanja novih iskustava fizicke razmene sa spoljasnjim svetom.sizoidni.)drugi(narcisticni i nezreli) 10.nagoni) -Mozak prima informacije preko senzornih organa.pamcenje.raspolozenja) 3.)emocionalno-nestabilni(granicni)-impulsivni tip.)antisocijalni 4.mral insanity.)anksiozni(izbegavajuci) 8.percepcija) 2.dominacija principa zadovoljstva i nepodnosenje unutrasnje tenzije.)histrionicni 6.

pracene apatijom i atacima ljutnje.Cesto su prijatni i slatkorecivi u komunikaciji.zaravnjenog afekta.eksplatatorskog i ugrozavajuceg ponasanja okoline.uvek okrivljuju druge ili drustveni sistem. -Ponavljano laganje.neprihvatanje pravila i obaveza.tihe.izrazito snizenih seksualnih interesovanja.cesci je u mnogoclanim porodicama siromasnih urbanih sredina.opredeljene za “dozivotni model socijalnog povlacenja”.profesionalnom okruzenju.tuce. -Ne ispoljavaju anksioznost. zivotu i radnom SIZOIDNI POREMECAJ LICNOSTI -Sizoidne licnosti su introvertovane.zlostavljanju partnera.somatskim preokupacijama.neopravdano strahovanje da ce biti prevareni.ponasanje koje je cesto osnova za hapsenje.Ispoljavaju patolosku ljubomoru.neodgovornost u ulozi roditelja.Aleksander ove osobe smatra “bicima bez super-ega”.skloni stalnom testiranju lojalnosti bliskih prijatelja.ne zaboravljaju niti prastaju uvrede koje su im nanesene. -Najcesce ispoljavaju probleme u braku.iritabilni.introspekcijom. 52 .Depresije koje nastaju posle nekih frustracija.faktori uticu na mnoge manifestacije poremecaja licnosti.Puni su prezira i distancirani su od inferiornih i hendikepiranih.Biraju aktivnosti i zanimanja gde su pretezno sami. cemu nema sizofrenog -Spektar emocionalnih realcija je suzen.udaljene.nasilje.povredjivanje drugih neki su od oblika ponasanja.indiferentni su na kritike i pohvale.nezainteresovani za svakodnevne dogadjaje.Koriste mehanizme projekcije.cesto su hladni.ljutiti su .nesposobnost formiranja stabilnih emocionalnih i socijalnih veza.a Frojd objasnjava neuroticnu potrebu za kaznom obog osecaja krivice.ocekivanje neprijateljskog.Izrazito su neosetljivi na vazece socijalne norme i konvencije.kao pretnjama samoubistvom.ratoborni.Niske su frustracione tolerancije.uticaj kultura koje ne ohrabruju agresivnost.skloni konfliktima sa drustvom.nezainteresovani su za osecanja drugih. -Finansijska ekstravagantnost i zaduzivanje. -Emocionalno su hladni i rigidni i ponosni na sebe zbog “racinalnosti i objektivnosti”.hostilne su. DISOCIJALNI POREMECAJ LICNOSTI -Ovaj poremecaj uslovljen je problemima ili nekim bolestima u adolescentnom dobu.droga i lekova.Preosetljivi su i niske tolerancije na frustraciju.zlostavljanju dece.ekscentricne.Bihejvioralni model podrazumeca proces identifikacije sa patoloskim induktorima i patoloskim indukcionim grupama.koja se delikventnim ponasanjem provocira.u porodici.zatim nesklad izmedju temperamenta deteta i vaspitnih faktora u porodici(porodicni dril.osecanje krivice i depresivnost.islednike ili terapeute.ukljucujuci nasilje i brutalnost.olako ispoljavaju agresivnost. -Ove osobe su sklone promiskuitetu.dresura).Nepovoljan ishod je razvijanje klinicke slike parnaoidne sizofrenije.pri otudjenja od realnosti. PARANOIDNI POREMECAJ LICNOSTI -Bitne odlike osoba sa paranoidnim poremecajem licnosti:bezrazlozna sumnjicavost.sarmiraju ispitivace. -Preokupirani su fantazijama.zloupotrebi alkohola.nezainteresovane za interpersonalne kontakte(samotnjaci). -Osobe svrstane u ovu dijagnosticku kategoriju karakterise:neodgovornost i nepostovanje socijalnih normi i zakona.

neadekvatno i provokativno zavodjenje.manija reda i urednosti.Mogu postojati depersonalizacioni fenomeni.preterano savesni.opreznost.prenaglaseno i teatralno ponasanje.Naglasena je promenljivost stavova i manipulacije.neodlucnost.skloni su govornim impresionistickim triadama.nesigurnost polnog identiteta i profesionalne orijentacije.Tesko podnose samocu.redom.interpersonalnih odnosa i raspolozenja.suzena emocionalnost.detaljima.Skloni su seksualnim fantazijama. ANANKASTICNI POREMECAJ LICNOSTI -Ovaj poremecaj naziva se jos i opsesivno-kompulsivni poremecaj licnosti.sugestribilni su i cesto lakoverni.Dominantne karakteristike ovog poremecaja su:sumnja.praznine.”romanticna zaljubljenost”.dosade.veoma odani poslu i nemaju vremena za prijatelje i licna zadovoljstva.cepidlake kao rukovodioci.skloni kontinuiranom praznjenju uzbudjenja.U sferi seksualnog ponasanja karakteristicna je impulsivnost.EMOCIONALNO NESTABILNI POREMECAJ LICNOSTI -Bitna obelezja ovih licnosti su:afektivna nestabilnost i impulsivno ponasanje.Opisuju se dva tipa ovog poremecaja: 1.perfekcionizam.hipermoralni.preterano i 53 .otudjenosti.Izostaje kontrola impulsa.anorgazmija).Cesto dolazi do eksplozivnog praznjenja.okrivljuju okolinu ukoliko im stalno ne ukazuje paznju(napadi besa.neodoljiva potreba da se bude privlacan.neprijatni i nekooperativni za saradnju sa onima koji ne prihvataju njihov stil rada i ponasanja.)Impulsivni tip:eksplozivna i agresivna licnost.tako da aktivnosti gube svrsishodnost i smisao.placa).magaciniraju stvari(stare i nepotrebne) cak i za one za koje ih ne vezuje nikakva sentimentalna osecanja.cesto su seksualno neuspesni(frigidnost.kratki periodi bizarnog i cudnog razmisljanja koje dostize razmere iluzija.Sumanutosti ni kvalitativno ni kvantitativno nemaju razmere sizofrenog misljenja i otudjenja od realnosti.tvrdoglavost.nefleksibilnost.pravilima.Postoji difuzija identiteta.)Granicni tip(border-line):nestabilnost identiteta.Pribegavaju permanentnom trazenju drustva.da bi ublazili nepodnosljivo stanje usamljenosti. -Granicni poremecaj licnosti je na granici izmedju neuroze i psihoze(polupropustljivost ego granica).na kritike drugih reaguje pretecim ponasanjem i nasiljem.kao i kratkotrajne psihoticne epizode.nasilja i nedostatka samokontrole. HISTRIONICNI POREMECAJ LICNOSTI -Klinicke odlike histrionickih licnosti su:egocentricnost.Odnosi sa drugima su povrsni.koje najcesce koriste za postizanje nekih licnih ciljeva.skrti su. 2.erotizacija kontakta.U sferi poremecaja identiteta manifestna je:nesigurnost predstave o sebi.lakoj povredivosti osecanja i dramatizaciji razocaranja. -Vejlan duhovito primecuje:”Tesko je zamisliti kako histrionicna licnost ispoljava svoju simptomatologiju na pustom ostrvu”.preokupiranost organizacijom.

U pitanju su:hipersenzibilne.odbacivanje.poseban tretman.strah od seksualnosti.Nisu to asocijalne licnosti vec stidljive.sugestibilnost.socijalne inhibicije.pasivnost. ZAVISNI POREMECAJ LICNOSTI -Frojd je opisao sledece osobine oralno zavisne licnosti:zavisnost. NARCISTICKI POREMECAJ LICNOSTI -Osobe sa ovim poremecajem licnosti imaju naglasen osecaj vaznosti i grandiozni dozivljaj da su jedinstveni.submisivne licnosti.preokupirani su fantazijama(o moci.zlostavljanje ili neverstvo svojih bracnih ili seksualnih partnera.Boje se kritike i omalovazavanja.Od drugih ljudi ocekuju divljenje.sputani.cesto su arogantnog ponasanja i skloni eksplatisanju drugih.Poseban strah do nivoa socijalnih fobija. SOCIOPATIJE(SOCIOPATSKI POREMECAJ LICNOSTI) 54 .ambiciozni.ili su hendikepirane na neki drugi nacin.zbog straha da ce se osramotiti ili obrukati.a zbog preterane pedantnosti mogu biti nepodnosljivi bracni partneri ili roditelji. -Izdvajaju se sledece karakteristike:preuvelicani dozivljaj sopstvene licnosti. -Ovom tipu poremecaja sklone su osobe koje su u detinjstvu bolovale od neke somatske bolesti.uspehu i romanticnim ljubavima).neprimereno zaokupljeni produktivnoscu.izbegavaju odgovornost i izrazito su anksiozni ukoliko im se sugerise ili namece uloga lidera.pesimizam.sumnja u sebe.sa naglasenim strahom od separacije.nerealno verovanje da su u toj meri jedinstveni da ih mogu razumeti samo posebni ljudi i institucije.Mogu dugo da trpe maltretiranje.skuceni su ili liseni empatskih kapaciteta.osecanje neadekvatnosti.lepoti.Osecaju se bespomocnim kada ostanu sami.Krhkog su samopouzdanja i skloni depresivnom reagovanju. -Smatraju sebe neprivlacnim i inferiornim.Nesamostalni su i u mnogim poslovima im je neophodna pomoc supervizora. ANKSIOZNI(IZBEGAVAJUCI)POREMECAJ LICNOSTI -Osobe svrstane u ovu grupu poremecaja ispoljavaju:ekstremnu osetljivost na negativnu procenu od strane drugih osoba.Ispoljavaju nespokojstvo zbog nametanja neprijatnih misli i impulsa.ljubomorni su na druge osobe.Ispoljavaju strah od seksualnih i agresivnih osecanja i tendencija.ispoljavaju od javnih nastupa.U intimnim odnosima su uzdrzani.zbog cega pribegavaju sozijalnom povlacenju.osetljive na pretece odbacivanje.Jedna od odlika je i pesimisticki stav prema zivotu.

kao i izmene karaktera licnosti.nesigurne.maladaptivno ponasanje.U sociopate su svrstani razni kriminalci. -Za karakter neurozu karakteristicno je prisustvo neuroticnih simptoma koji se ne mogu svrstati ni u jednu grupu neuroza.mrzovoljna.devijacije seksualnog nagona.Rec trauma je grckog porekla i originalno je oznacavala povredu ili ranu izazvanu nekim spoljnim uzrokom.teznja impulsivnom ponasanju bez promisljanja.Ove osobe su:preosetljive.megalomanskih potreba za vazenjem.neprihvatljiva socio-eticka nacela.koja nastaje kada su licne sposobnosti za prevladavanje preplavljene za duze vreme.-Terminom socipatije obuhvaceni su brojni poremecaji licnosti cija je sustina poremecen odnos izmedju licnosti i drustva-abnormalni stavovi prema socijalnoj sredini..nesposobnost koriscenja sopstvenog iskustva.ili posle psihoticnih oboljenja imaju veci rizik oboljevanja.agresivnost.pakosna. -Negativni simptomi:znaci psihoza.depresija.moralno otupljivanje.lazljiva.Ipak odredjeni procenat ljudi izlozenih traumatskim dogadjajima prolazi kroz mnogo duzi period restitucije.nesposobnost odlaganja nagonskih impulsa i zadovoljenja.alkoholicari.Prema tome: 55 .brutalni egoizam.Termin stres se upotrebljava za vremenski ogranicenu i relativno kratkotrajnu.nesposobne da trpe osujecenje. PSIHOPATIJE U DETINJSTVU I MLADOSTI -Deca koja su izasla iz “strepnje psihoticnih razmera”.teskoce emocionalnog vezivanja.arogancija.Ove osobe ispoljavaju revol prema autoritetu i drustvu. -Primarni simptomi:nedostatak osecanja prema drugima.Kod manje grupe ljudi psihopatoloski simptomi perzistiraju i dolazi do trajnog ostecenja licnosti.neadaptivno ponasanje.kod kojih super-ego nije tako razvijeno kao kod neuroticara.iritabilnost.poremecaj individualne psihosocijalne ravnoteze.Vecina ljudi prolazi kroz inicijalni period psiholoske nestabilnosti nakon cega sledi oporavak. KARAKTERNE NEUROZE -U “nespecifikovane poremecaje licnosti” ukljucena je karakter neuroza kao i patoloske promenelicnosti koje nisu drugacije oznacene.. -Sekundarni simptomi:egocentrizam. -Osobine sociopatskih osoba:nesposobnost adaptacije.upadljivo odstupanje od normi i ponasanja odredjene kulture.slaba socijalna stremljenja.revoltirana i gnevna.krizna situacija. -Za opisivanje delovanja traumatskog dogadjaja i odgovora organizma sinonimno se koriste sledeci izrazi:stres. -Ova deca su prevrtljiva.oligofrenija.male su adapcione sirine. POSTTRAUMATSKI STRESNI POREMECAJ(PSTP) -Izlaganje jakim traumatskim iskustvima ostavlja neizbrisiv pecat na sve prezivele.Nesposobna su za saosecanje.impulsivna.uvek nezadovoljne.destruktivno ponasanje.U tom smislu psiholoska trauma je emotivna i kognitivna rana.trauma...nedostatak stida.seksualno devijantne osobe.neposrednu reakciju organizma na dogadjaj koji uzrokuje stanje stresa(stresor).neodgovorna su.socijalno su netolerantni.

dokazano je da na razvoj poremecaja uticu i drugi faktori..neusmerenu destruktivnost.)Intruzivna faza(intruzivan-euruptivan)-karakterise se hipervigilnoscu(stalna pripravnost na opasne stimuluse) i upornim proveravanjem spoljne sredine.Faza poricanja ukljucuje ponasanje kao sto je zurenje u prazan prostor.)Faza protesta-trenutni odgovor na zastrasujuci dogadjaj je alarm.Jedna od vaznih karakteristika ove faze je unutrasnji osecaj zamagljenja percepcije.Ova prva faza naziva se faza protesta zbog reakcije alarma cesto pracene povikom koji izrazava upozorenje.sto je posebno prisutno kod dece.strah ili poziv u pomoc. 2.uzrast).)akutna stresna reakcija 2.)Faza poricanja-druga i treca faza se cesto javljaju zajedno.koje se ne mogu pripisati ostecenju ili bolesti mozga” ukljucena je kategorija:trajne promene licnosti posle katastroficnog dozivljaja.Patoloski fenomeni u ovoj fazi ukljucuju:ekstremno izbegavanje suocavanja sa iskustvom.Ova faza moze izostati ili se javiti tek kada mehanizmi za prevladavanje budu konacno iscrpljeni.sa osecanjem da je okolina postala tamnija nego ranije.Mnoge od ovih reakcija su normalne.cesto strahom.U ovoj fazi su prisutene i perceptivne odbrane.pracen jakom emocijom. -Faze razvoja odgovora na stresor: 1.Tzv “trauma membrana” predstavlja slican fenomen-pristup u psihicki prostor se dozvoljava samo osobama koje su prezivele isto iskustvo.i tako su se potvrdile kao manje opasne i povredive.-stres je trenutna reakcija organizma -stresor je dogadjaj koji je uzrokovao poremecaj -trauma je vremenski trajniji psiholoski disbalans.Ovo dovodi do pojacanih reakcija trzanja na bezazlene drazi.Patoloski fenomeni u ovoj fazi ukljucuju:paniku.koje poprima oblike zloupotrebe alkohola i droga.Moguca je pojava i ponovnog odigravanja traumatskog iskustva.koji nije jednostavan nedostatak emocija..)poremecaj prilagodjavanja -U poglavlje “Trajne promene licnosti. 3. 56 .ranije traume.izbegavanje lica drugih osoba.suzavanje paznje i nereagovanje na nove stimuluse.koji ukazuju na to da je osoba preplavljena emotivnom reakcijom.Iako se predpostavlja da postoji odredjen prag jacine traume nakon kojeg svi ili najveci broj izlozenih razvija simptome.)posttraumatski stresni poremecaj 3.koja mogu imati oblik zauzimanja odbrambene pozicije.pojava i odrzavanje karakteristicnih simptoma i razvoj hronicnih formi psihijatrijskih poremecaja individualno se razlikuju.ili potragu za opasnim dozivljajima.iznenadno predavanje. -U ICD-10 klasifikaciji iz 1992 godine u poglavlje “Reakcija na tezak stres i poremecaji prilagodjavanja” ukljucena je: 1.Jedna od vaznih karaktesitika ove faze je dozivljaj tuposti.U ovoj fazi vidljiva je emocionalna razdrazljivost koja moze uticati negativno na interpersonalne. NORMALNA I PATOLOSKA REAKCIJA NA TRAUMATSKI DOGADJAJ -Intenzitet odgovora na traumu.predisponirajuci faktori(premorbidna licnost.kao sto su okolnosti u kojima se trauma desila(socijalni milje i eventualna podrska).bracne i profesionalne odnose i ponekad imati oblik destuktivnog acting out ponasanja usmerenog prema drugima ili prema sebi.

)Akutna stresna reakcija-javlja se tokom nekoliko sati ili dana posle traumatskog dogadjaja.)simptomi ponovnog prezivljavanja traumatskog iskustva: -nametljiva i neprijatna secanja na traumu. 4.Pojava ovih komplikacija je cesta posebno kod pojedinaca koji su i pre traume imali ovakve poremecaje u svojoj istoriji.Dominiraju simptomi ponovnog prozivljavanja traume.izbegavanja i simptomi razdrazljivosti. 2.-Stalno smenivanje intruzivnih i izbegavajucih simptoma karakteristicno je za PTSP i predpostavlja se da je to uzrok odrzavanja simptoma.dezorijentacija.srzba.izbegavajucim ili granicnim crtma licnosti.)Posttraumatski poremecaj licnosti-je oblik PTSP koji perzistira mnogo godina ili cak decenija posle traume.Javlja se kod osoba koje su prezivele fizicko ili seksualno zlostavljanje u detenjstvu.Simptomi traju ne prolaze sa vremenom i uz podrsku porodice i prijatelja i negativno uticu na profesionalne aktivnosti i interpersonalne relacije.fobijama i psihosomatskim poremecajima.)Posttraumatski stresni poremecaj bez komplikacija-najcesce se javlja 6-18 meseci posle traumatskog dogadjaja. 4.faza obrade nece dovesti do pozeljne organizacije novih informacija o stresoru i posledicama na self-koncept.nemaju u zivotu traumu iz detinjstva ili adolescencije ili psihijatrijski poremecaj.ekstremna anksioznost pracena odgovarajucim vegetativnim reakcijama. 5.kod prezivelih iz koncentracionih logora i kod ratnih veterana.kognitivna dezorganizacija.i doziveli su jedan umereno snazan traumatski dogadjaj.razmisljanja ili opazanja 57 .burne interpersonalne realcije.u zavisnosti od predisponirajucih faktora: 1.Reakcija obicno traje od nekoliko nedelja do nekoliko meseci i vodi ka potpunom oporavku.Osnovni uzrok je visegodisnji uticaj nerazresenog PTSP i sa njim povezane sekundrane komplikacije koje uticu na funkcije licnosti.disocijacija.teska nesanica.tikovi i drugi poremecaji motorike. 3.koji imaju dobru socijalnu podrsku. 5. -Za PTSP osim prisustva stresora karakteristicne su tri grupe simptoma: 1.droga.u interpersonalnim realcijama ili brizi o vlastitim potrebama.mesa se sa depresijom.)Zavrsna faza-je dostignuta kada osoba uvidi dejstvo traume na svoju psihu.simptomi se nece povlaciti i postoji veliki rizik od pojave dodatnih poremecaja.)Faza obrade-karakterisana je ispitivanjem znacaja i smisla traumatskog dogadjaja.)Normalan stresni odgovor-koji se javlja kod vecine odraslih ljudi koji su pre traumatskog dogadjaja relativno dobro funkcionisali. -Marmar i saradnici razlikuju nekoliko razlicitih odgovora na traumatsku situaciju.Najcesce se PTSP komplikuje upotrebom alkohola.Ukoliko se osobama kod kojih simptomi traju 3-5 meseci ne obezbedi tretman.)PTSP komplikovan sa sekundarnim poremecajima-je posebno otporan na tretman.koja ukljucuju predstave.Dominiraju bes.paranoidne reakcije i nesposobnost da se ucestvuje cak i u osnovnim aktivnostima na poslu.radom tuge kod gubitka znacajnih objekata i razmatranjem novih planova za suocavanje sa buducnoscu.Mogu se javiti i mnogobrojne sekundrane komlikacije-osteceno fizicko zdravlje.a karakterisu je:panicne reakcije.koje se vremenom komplikuju sa narcistickim.Posledice ukljucuju hronicne poremecaje ili trajne promene karaktera.ostecene profesionalne sposobnosti.Kod predisponiranih osoba.

)simptomi izbegavanja situacije koja je u vezi sa traumom i simptomi generalizovane otupljenosti: -izbegavanje razmisljanja.Pacijenti mogu pokazivati bazicno povecanje srcane frekvencije.Potpaljivanje je predlozeno kao jedan od mehanizama nastajanja simptoma PTSP. 2.)simptomi prenadrazenosti: -teskoce u koncentraciji -hipervigilnost-paznja previse usmerena i koncentrisana na moguce izvore opasnosti -previse izrazena reakcija trzanja(uplasenost na bezazlene stimuluse) -Klinicka slika-veoma cesto je prisutno osecanje krivice. 3.kozne provodljivosti ili drugih parametara prilikom eksplozije stimulusa koji izaziva senzorne ili kognitivne asocijacije na originalnu traumu.profesionalni.suicid.mesta ili ljudi koji bude secanja na traumu -nesposobnost prisecanja znacajnih aspekata traume -izrazito smanjenje interesovanja za ucesce u znacajnim aktivnostima -dozivljaji distanciranosti ili otudjenja od drugih osoba -suzen opseg osecanja(npr-gubljenje pozitivnih osecanja premadrugima) -dozivljaj besperspektivnosti ili prazne buducnosti.pojacana razdrazljivost.anksioznost.a izbegavanje.koje kod ratnih veterana moze biti u obliku krivice zbog prezivljavanja ili krivice zbog pocinjenih dela.Ponovno prezivljavanje traume.halucinacije.antisocijalno ponasanje i suicid.seksualna disfunkcija.izolacijanegativnim simptomima. -Etiologija-kod pacijenta sa PTSP se javlja fiziolosko uzbudjenje.Javljaju se bracni.Ovi fizioloski odgovori vezani su za aktivaciju simpatickog nervnog sistema kao dela sireg stresnog odgovora organizma i ukljucuju nekoliko neurotransmiterskih sistema i osovinu hipotalamus-hipofiza-nadbubrezna zlezda.-neprijatni snovi koji se odnose na traumu -ponasanja i dozivljavanja kao da se trauma ponovo odigrava.Cesto se kod pacijenata srecu polimorfne somatske tegobe koje odgovaraju somatomorfnom poremecaju.kroz nedostatak bilo kakvih planova u pogledu zanimanja.zloupotreba alkohola.uzivljavanje u traumu.Klinicka slika varira.krvnog pritiska.Prema ovom modelu traume u detinjstvu ostavljaju trajne tragove u neurofizioloskom regulatornom sistemu mozga.osecanja ili razgovora koji se odnose na traumu -izbegavanje aktivnosti.disocijativne epizode vracanja na traumu(na primer pri budjenju ili u stanjima intoksacije) -veoma izrazena neprijatnost prilikom izlaganja unutrasnjim ili spoljasnjim stimulusima koji simbolizuju neki aspekt traume ili lice na njega -fiziolosko reagovanje prilikom izlaganja unutrasnjim ili spoljasnjim stimulusima koji simbolizuju neki aspekt traume ili lice na njega.emotivna tupost.interpersonalni problemi.Ukoliko je izrazeno ponasanje izbegavanja slika je bliza fobijama.pojacano trzanje i hipervigilnost smatraju se pozitivnim simptomima.droga.Sekundarni poremecaji mogu biti:depresija.Ovi se manifestuju 58 .

-Iz perspektivne klasicnog uslovljavanja traumatski dogadjaj je averzivni bezuslovni stimulus.Na ovaj nacin endogeni opijati mogu zajedno sa noradrenergickom hiperaktivnoscu biti ukljuceni u kombinaciju intruzivnih i izbegavajucih simptoma PTSP.koji bi se razvio ukoliko bi se uslovne drazi stalno percipirale.nespecificnih 59 .koji imaju anksioliticko dejstvo i redukuju agresivnost.stresore koji inace ne bi dostigli prag za eksitaciju.Za procenjivanje zrtve traume.psihofizioloske ili psihosocijelne karakteristike koje mogu uticati na razvoj i odrzavanje simptoma -U smislu tretmana K-B formulacije podvlace vaznost direktne terapeutske ekspozicije elemenata stimulus-odgovor kompleksa da bi se smanjio strah vezan za traumu i da se desenzitiraju podsetnice vezane za traumu.koji je doveo do originalnog bezuslovnog odgovora u vidu ekstremnog straha.emotivnim.potrebno je sakupiti sistematske informacije o: 1.)ranija izlaganja traumi(traumama) 5.Kada traumatski stimulus nije prisutan.bez pojacavanja uslovljene reakcije straha.mogu se luciti kao deo bioloskog odgovora na psiholosku kao i na fizicku traumu.)pocetnim bihejvioralnim.kao preosetljivost na kasnije stresore koji podsecaju na originalnu traumu.insomnia. -Po principima operantnog ili instrumentalnog uslovljavanja osoba uci da pobegne ili izbegne kontakt sa situacijama ili objektima koji je podsecaju na originalni traumatski dogadjaj.postaju uslovne drazi.Tako je uslovljeni odgovor strahom zasticen od svog prirodnog procesa gasenja.sto dovodi do pojave simptoma karakteristicnih za apstinencijalni sindrom(anksioznost.Da bi se savladala frustrirajuca eksitacija. KOGNITIVNO-BIHEJVIORALNE TEORIJE -Postoji nekoliko kognitivno-bihejvioralnih modela koji pokusavaju da objasne nastanak i odrzavanje PTSP simptoma. -Bihejvioralno-kognitivni model etiologije PTSP obezbedjuje direktne implikacije za procenjivanje i plan tretmana.te je zastitino polje ili stimulu-barijera iscrpljena.Podsecajujci faktori.iritabilnost.spoljasnji i unutrasnji.)druge bioloske.Endogeni opijati peptidi.Ponavljana traumatizacija kroz stvarne dogadjaje ili fenomene ponovnog prozivljavanja moze biti stimulus u PTSP.sto dovodi do blokiranja i slabljenja funkcija ja. DINAMSKE TEORIJE -Slom odbrambenih mehanizama-energetski model po kome snazna spoljasnja trauma izaziva poremecaje u psihickoj energiji.kroz njihovo povezivanje sa preplavljujucim emotivnim i fizickim reakcijama na traumu.prisutni u traumatskom iskustvu.)eksplozivnim karakteristikama traume 2.moze doci do redukcije u oslobadjanju endogenih opijata.)komponentne drazi i odgovora koje su postale deo secanja vezanog za strah ili signal za opasnost 4.kognitivnim i psihofizioloskim reakcijama u toku traumtaskog iskustva i neposredno posle njega 3.pojacana reakcija trzanja).Ovaj obrazac izbegavajucih odgovora negativno se pojacava privremenim smanjenjem uslovljene reakcije straha prilikom izbegavanja podsetnica.Povremeno izlaganje podsetnicima pojacava bolnu uslovljenu reakciju straha.celokupna raspoloziva psihicka energija se koncentrise na stvaranje kontraenergije.

posebno one vezane za majcinsku zastitu i hranjenje.poverenje.Masivna psihicka trauma probija se kroz stimulusnu barijeru i remeti individualnu sposobnost za formulaciju iskustva.amnezijom.Danas dominiraju cetiri modela u psihijatriji: 1.)psihodinamski 3.rivalstvo i strah od osvete.od potpunog brisanja secanja na traumu do karakterisiticnih intruzivnih simptoma u kojima se secanje na dogadjaj namece samo od sebe. psihicki konflikti i sa njima povezane smetnje u -Lecenje poremecaja:individualna i grupna psihoterapija.gubitak.Trauma kod odrasle osobe moze aktivirati specificne preedipalne i edipalne konstelacije.nastaje ucenjem. -Reaktivacija latentne traume-traumatski dogadjaj aktivira ranije probleme iz detinjstva i adolescencije koji se odnose na bezbednost.emotivnih kriza i specificnih simptoma ponavljanja traumatskog iskustva i poremecaja spavanja. -Uzrok poremecaja:procesi uslovljavanja. -Stepen integracije traumatskog iskustva-osobe koje su prezivele snaznu traumu pokazuju razlicit stepen integracije traumatskog dogadjaj unutar iskustva.derealizacijom i depersonalizacijom.)Psihodinamski model-psihicki poremecaji su izraz nesvesnih psihickih procesa.roditeljsku zastitu.rizik. -Uzrok poremecaja:nesvesni psihoseksualnom razvoju. 2.)socijalni -Psihijatrijski modeli sustinski se razlikuju prema tome koji sloj.kontrolu emocija i telesnih funkcija i konflikte vezane za potenciju.)Bihejvioralni modeli-dusevno poremeceno ponasanje se uci.povredu.Takodje ovi modeli se razlikuju i po tumacenju i navodjenju mehanizama nastanka psihickog poremecaja i vrsti terapije koju podrazumevaju. -Uzrok poremecaja:povreda ili patoloski proces u mozgu.Prva odbrana u tom slucaju je podizanje barijere protiv svesti o traumi primitivnim mehanizmima odbrane:negacijom.prepoznaje se aktivna uloga ega da se razlicitim mehanizmima zastiti od traumatizacije.Koncept stimulus-barijere je kasnije izmenjen. 1.)Prirodno-naucni model-smatra da su psihicki poremecaji posledica biohemijskih promena u mozgu.)bihjevioralni 4.Traumatski dogadjaj iz sadasnjosti se specificno veze za bilo sta sto je vec osteceno ili odstranjeno iz zrtvine proslosti.Dolazi do sloma odbrambenih mehanizama i fragmentacije selfa uzrokovanog traumom. PSIHIJATRIJSKI MODELI -Psihickom poremecaju se moze pristupiti na vise nacina iz vise uglova. 3.koji aspekt coveka izdvajaju kao bitno odrediste psihickog i psihicki poremecenog. -Lecenje poremecaja:svi vidovi terapije koji uticu na fizicko-biolosko stanje mozga.odnosno sticanja navika 60 .)prirodnonaucni 2.

nepoznatim organskim procesom koji ostecuje tkivo mozga i remeti psihicki integritet licnosti.)simptomatske psihoze SHIZOFRENIJA -Emil Krapelin je prvi ovoj bolesti dao ime dementio preacox.Osamdesetih godina ispitivanje se usmerava na ulogu endorfina-visak endorfina kod katatonih simptoma i pozitivni efekti lekova koji neutralisu efekte opijata. -Sizofrenija je tesko dusevno oboljenje.disocijacija licnosti. -Uzrok poremecaja:socio-ekonomski cinioci covekovog okruzenja -Lecenje poremecaja:promena socijalnih aspekata socijalne sredine. PSIHOZE -Psihoticna oboljenja se mogu podeliti u nekoliko grupa: 1.)sumanute ideje 5.)karakteristicne verbalne kominikacije i rukopis.)ambivalencija i autizam 3.a kasnije Eugen Blojler uvodi naziv shizofrenija.)Afektivne psihoze 4. -U strucnoj literaturi mogu se sresti i sledece osobenosti:gubitak vitalnog kontakta sa stvarnoscu.U grupi infektivnih i zapaljenskih faktora znacaj se pridaje encefalitisima(zapaljenjima mozga).intrapsihicka ataksija. 4.prema Blojleru su: 1.Jedna grupa autora smatra sizofreniju autointoksacijom CNS produktima poremecenog metabolizma.To je forma hronicne psihoze karakteristicna po dubokoj i progresivnoj transformaciji licnosti.posebno ako je do ovog oboljenja doslo u detinjstvu.)Perzistentni poremcaji sa sumanutoscu 3.oblik mentalnog otudjenja(alijenacije) licnosti.)poremecaj misaonog toka i raspolozenja 2.)Socijalni modeli-uzrok dusevnog oboljenja treba traziti u socio-ekonomskom okruzenju coveka.sto u slobodnom prevodu oznacava rascep licnosti.zatim fermentativnim poremecajem.)katatoni fenomeni 7.)perceptivni poremecaji 4.Druga grupa autora iznosi podatke o manjku 61 . -Glavni simptomi sizofrenog sindroma.)Sizofrenija.autisticni svet fantasticnog haosa.sizotipski poremecaji 2.)poremecaji mnestickih funkacija 6.Konstituciji i nasledju pridaje se veliki znacaj.sumanutih ideja i halucinacija. -Etiologija-pravi uzrok sizofrenije do danas nije otkriven.-Lecenje poremecaja:promena ponasanja primenom postupaka koji se oslanjaju na principe teorija ucenja.koja iz sveta realnosti bezi u svoj imaginarni.intrapsihicka diskoordinacija.

posle tridesete godine zivota. -U sferi misljenja dominiraju:simbolizam.konformisti.lenjost.interpretacija da je to dejstvo natprirodnih sila.)raznovrsne halucinacije 4.sklonost magijskom misljenju.psihoza je porice i tezi da je zameni”.Moze doci do impulsivnih raptusa safugama(bekstvima ilutanjima).krutost.hladne.)nesigurni.nemotivisanih ubistava ili bizarnih samoubistava.komunikacije za vanzemaljskim bicima 5.Tu komunikaciju odlikuje sistem dvostrukih poruka(double bind).naglaseno -Klasifikacija-prema Desetoj medjunarodnoj klasifikaciji(MKB-X.zaokupljenost sobom.zagonetnost ili emocionalna hladnoca.endorfina.socijalno distanciranje.raspad strukture.iracionalnost.ponavljanje figura.Za Lenga sizofrenija je iskustvo otkrovenja.odsecanja delova sopstvenog tela.stidljivi.negativizam.Antipsihijatar Leng kaze:sizofrenija je psihicki zdrava reakcija na nezdrave socijalne uslove zivota.nesklad emocija.Sto se tice emocionalnog zivota:dominiraju ambivalencija.puni obzira i lepih manira.)asocijalni.narcisticni.Poseban fokus istrazivanje je porodica sizofrenog subjekta.dozivljaj citanja ili oduzimanja misli.Postoji dezintegracija ega.apstraktno rezonovanje.ona nece nista da zna u vezi sa njom.)sumanute ideje uticaja i upravljanja 3.astenicne).apstrakciji i iluzionistickom bekstvu iz realnosti.povuceni.Psihoanaliticari pridaju znacaj primarnom narcizmu u mehanizmu nastajanja “sumanutosti velicine”.skloni povremenim atacima besa.)Paranoidna sizofrenija-ova forma sizofrenije pocinje u odraslom dobu.Klinickom slikom dominiraju:pranoidne sumanute ideje i halucinacije.bizarnost.)sumanute ideje svemoci.subjektivizam.)eho misli.stupor 6.)nedruzeljubivi.sklone meditacijama.agresivne. 2.fragmentiranost.velicine.Tu se navode neki indikatori:traumatski dozivljaji.submisivni.introvertne.odustvo emocionalne topline.nadmeni.a licnost ostaje relativno dobro ocuvana.bestidni.oskudna povlacenje i pad socijalne efikasnosti verbalizacija.nezreli.katatoni i eho fenomeni.Postoji kontradiktornost izmedju neverbalnih i verbalnih poruka(matakomunikacija).agresivni 3.)gubitak interesovanja.sadisti.sanjari.besciljnost.Socijalni faktori su nespecificni.sa znacima nelagodnosti i bojazni u izrazavanju sopstvenog misljenja.Za Tacno dijagnostikovanje znacajni su sledeci simptomi: 1.Ocevi su :nesigurni.cesta upotreba brojeva.Majke sizofrenih bolesnika okarakterisane su kao:dominantne.Karakteristicne su sumanute ideje 62 .povuceni ili dominantni.Frojd iznosi:”Neuroza ne porice stvarnost.bizarnost.socijalno 7. -Vrste sizofrenije: 1.bizarnost.mutizam.)katatoni fenomeni-vostana savitljivost.Genetske teorije isticu znacaj nesledja u porodicama.poremecaji porodicne komunikacije(igra pozitivnih i negativnih poruka). -Tip licnosti-oko tri petine osoba ispoljava sizoidne crte: 1.preosetljive.stilizacija.neadekvatan ili zaravljeni afekat.preplitanje realisticnih i nerealisticnih detalja.ICD-X) sizofrene poremecaje karakterise poremecaj misljenja i opazanja.koje je izrazitije kod monozigotnih blizanaca.zatvorene. gracilne knjigama ili prirodi.Pismo i crteze sizofrenih bolesnika odlikuju:detaljisanje.tupost.ili igraju ulogu zrtve. -Pojedini autori insistiraju na crtama sizoidnog karaktera-to su osobe konstitucije(leptosomne.afektivno-nagonska regresija.nepovezan tok misli.neologizmi 2.okrenuti senzibilni.pasivni.)negativni simptomi-apatija.

Depresivni simptomi demaskirani su po povlacenju psihoticnih simptoma.sklone metaforama. PONASANJE SIZOFRENIH BOLESNIKA 63 .javljaju se eho misli.bizarno.Bolesnik u stanju stupora moze biti pod uticajem zastrasujucih halucinacija i sumanutih ideja.Medjutim on opaza sve sto se oko njega desava i u stanju je da to verno opise kad izadje iz stanja stupora.Pacijenti su zaravnjenog afekta.misonarstva).Afektivna demencija i intelektualna neuspesnost predstavljaju poodmaklu fazu bolesti.sklone su socijalnom povlacenju.)Rezidualne sizofrenija-karakterise se podmukloscu.peaceno neadekvatnim smehom.skloni praznjenju besa i agresivnosti.)Hebefrena sizofrenija-akutni ili preakutni pocetak se manifestuje:paranoidnohalucinatornim sindromom.autisticne licnosti.halucinacije mirisa i ukusa.simptomima katatonog sindroma. SIZOTIPSKI POREMECAJ LICNOSTI -Sizotipski poremecaj je izdvojen kao poseban zbog sledecih osobensoti:ekscentricnog ponasanja osobe.plemenitog porekla.sumanutost ljubomore.Afekt je neadekvatan.Prognoza je obicno losa.neprijateljski nastrojeni.koje svojoj okolini deluju kao osobenjaci.Bolest najcesce pocinje u adolescenciji.sumnjicavi.Ponasanje je regresivno.Karakteristicno je osiromasenje sozijalnih kontakata obolelih osoba.grandomanska sumanutost(ideje visokog.progresivnim propadanjem.seksualne i druge telesne senzacije.do potpune dezintegracije licnosti.ili su pak novonastali kao psihicka reakcija na bolest.obicno je hronicnog toka i moze evoluirati u sizforeniju.Pacijent voljno zauzima neprikladan ili bizaran polozaj tela.primitivno.prekid misaonog toka.Zbog toga nisu preporucljive nikakve neumesne opaske na njegov racun.halucinacije i ideje slicne sumanutim.nesvrsishodno.Ove osobe su emocionalno hladne. 5.misaonim i govornim stereotipijama.Bolest se moze javiti u epizodama ili moze dobiti i hronicni tok.Mogu se javiti bure emocionalnog besa i agresivnosti.bezvoljni a prognoza bolesti je losa.proganjanja.poznate kao katatona pomama.nametanje. 4.negativistican je i nemoguce ga je pomeriti iz zauzetog polozaja.can ni na veoma bolne drazi.Sizotipni poremecaj je cesci kod osoba sa odredjenom naslednom konstitucijom.negativizam ili eho fenomene.strahom od deformiteta telesnog izgleda.odsutnog ili neobicnog ponasanja.Kod nekih pacijenata terapija antidepresivima daje efekte a kod nekih je bez efekata.Bolesnik je u stanju stupora.Izrazen je premecaj misljenja i gubitak kontakta sa stvarnoscu.imperativne akusticke halucinacije.)Postsizofrena depresija-depresija nastaje posle sizofrene bolesti.Mogu se javiti katatoni simptomi.oduzimanje ili emitovanje misli.Moze ispoljavati stereotipije.U govoru postoje neologizmi.zaravnjen. 2.Vizuelne halucinacije su retke.besciljno.erotomanska sumanutost.opsednute opsesivnim idejama.postepenim tokom.automatizam.i nije pracena ni sumanutim idejama ni halucinacijama.Oboleli ispoljava vostanu savitljivost.Iz stanja stupora moze iznenada da upadne u stanje neobuzdane motorne agitacije i agresivnosti.koji on dugo zadrzava bez vidljivih znakova umora.cudnog.ne reaguje ni na kakve drazi.dezinhibirano.nametanjem seksualnih i agresivnih sadrzaja.To su emocionalno hladne.)Katatona sizofrenija-pocinje akutno.Ova forma sizofrenije najcesce ima dobru prognozu.moze mu se nametnuti polozaj tela i udova.sumnjicave su i paranoidne.neadekvatnog misljenja i afekata.U ovoj grupi obolelih postoji rizik od samoubistva.depersonalizacijom i derealizacijom.javljajuse iluzije sa depersonalizacijom i derealizacijom kao i povremenim kvazipsihoticnim epizodama u kojima dominiraju iluzije.ideje odnosa.magijskom misljenju.Bolesnici su cesto napeti. 3.misaoni tok je nepovezan.

To su osobe koje u detinjstvu nisu imale bazicne sigurnosti u sebi i svetu oko sebe(roditelji su cesto sadisti). -Ponasanje moze biti:stereotipno.napadni.Raspolozenje je promenljivo:faza odustva zivotnih radosti.)sistematizovana sumanuta psihoza(paranoja) 2.kao i zivotne istorije premet su brojnih istrazivanja.nesistematizovani -Razvoj.)indukovani paranoidni poremecaj 3.ekscentricno.)fantasticne psihoze -Prema Desetoj medjunarodnoj klasifikaciji perzistentni poremecaji sa sumanutoscu podeljeni su u tri grupe: 1.To je heterogena grupa oboljenja.)paranoja 2.U nastanku bolesti od znacaju su:genetski faktori.U ovoj grupi psihoza nasle su se: 1.)akutni pranoidni poremecaj -Francuski autori opisuju grupu hronicnih sumanutih psihoza sa sledecim karakteristikama:sumanuto otudjenje bolesne osobe.paranoidno stanje.ubisva).ekstremni bes.periodi manifestne anksiozonosti.oholi.”sumanutost kao oblik zivljenja”.paranoidna psihoza. -Klasifikacija:prema DSM-III klasifikaciji opisuju se: 1.praceno raptusima besa.mogu tokom godine ispoljiti akutne psihoticne epizode..nepredvidljivo sa fazama produzenog uzbudjenja.naredbi i slicno.Perceptivni poremecaji mogu biti uzrok pojavi sumanutih ideja.parafrenija 2.preziranje zivota.ruganja.)Perzistentni poremecaji sa sumanutoscu. PERZISTENTNI POREMECAJ SA SUMANUTOSCU -Poremecaje ove grupe karakterise prisustvo sumanutih ideja koje traju vrlo dugo.Prema statistickim podacima 10-15% bolesnika koji su dostigli zadovoljavajuci oporavak.lepljivi.Stuporozni bolesnici su nepomicni.negativisticni.paranioa querulans 3.Socijalno povlacenje uslovljeno je bolescu.mutisticni.i vecina autora smatra da nemaju veze sa sizofrenijom.)Drugi perzistentni poremecaji sa sumanutoscu-sumanuta dismorfofobija. -U interpersonalnim odnosima pacijenti su uzdrzani.omalovazavanja.odsustvo sizofrenog rascepa i autizma.Radi se o preosetljivim.-Ponasanje sizofrenog bolesnika je promenljivo:agitirano.religiozna ekstaticnost. -Frojd je pranoidne sumanutosti objasnjavao posedicom homoseksualnih impulsa.grdnji.saveta.nesigurnim licnostima koje pribegavaju precenjivanju 64 . -Izvestan broj obolelih se potpuno oporavi.odredjene crte licnosti.mada su ovakva ponasanja cesto posledica paranoidnosti i naredbodavnih halucinacija.)hronicne halucinatorne psihoze 3.provociraju agresivnost koja moze biti usmerena ka pacijentu(samopovredjivanje) ili ka okolini(nanosenje telesnih povreda.Otudjenost od sebe i drugih osoba dovodi do socijaslne izolacije..Perceptivni poremecaji:akusticke halucinacije u vidu zastrasujucih glasova.involutivno pranoidno stanje.Ovakvo ponasanje ne mora biti nicim izazvano.)Poremecaji sa sumanutoscu-paranoja.karakteristike licnosti i splet zivotnih okolnosti.sreca.

suyperiorne.precenjivanjem sopstvene licnosti.buntovnici i progonitelji svojih izmisljenih progonilaca.pronalazastva.nepriznatog prava.ljubomore.osveta.mesijanstva.skromno.pa je i ceo sistem bolestan.limitiranih seksualnih kontakata.rigidne. -Projekcija stiti pacijenta od neprihvatljivih impulsa.agresivnoscu.proganjanja.)proganjajuci tip-u svom fokusu imaju nepravdu.sami.)stadijum bolesnog samoposmatranja sa mnostvom hipohondrijskih preokupacija i tendencijom bolesnika da sva zbivanja dovodi u vezu sa sopstvenom licnoscu.)stadijum proganjanja u kome bolesnik zakljucuje da postoji organizovana zavera protiv njega.)erotomanski tip-odlikuju tri faze:nada srzdzba.Sumanute ideje su sistematizovane.ljude dozivljavaju kao pretece.pogresnim rasudjivanjem i socijalnom neadaptilnoscu. PARANOJA -Krapelin opisuje paranoju kao sumanutost sporog i podmuklog razvoja.sumanuta konstrukcija je logicna.Osobe ne mogu da se suoce sa sopstvenom agresivnoscu i mrznjom.Nekad krije sumanutost.nesistematizovane.racionalizuju ljutnju svesno mrzeci osobe koje mrze njih.pise pisma.koju treba ispraviti legalnim akcijama.odredjeni delovi tela ne funkcionisu. 6..)grandiozni tip-megalomani. -Ovoj bolesti sklone su licnosti koje se u strucnoj literaturi nazivaju paranoidni karakter.volji delanju.Skloni su samoubistvu.apsurdne sumanutosti. -Opste karakteristike koje su karakteristicne skoro svim sistematizovanim psihozama.Voljen je od neke cuvene osobe.Pradoksalnog su ponasanja.ocuvanje jasnoce i reda u mislima.eroticnosti.rigidnim stavom.nekoherentne.ugrozen.To su osobe koje se odlikuju:egocentricnoscu i samozaljubljenoscu. 2.ugrozavajuce.Zive povuceno.izolovano. 65 .Ove osobe su:ohole.Sumanute ideje su raznovrsne-ideje velicine.Bolesnik u svoje sumanute ideje investira dosta emocija.posebna otkrica. -Manjan opisuje cetiri evolutivna stadijuma paranoje: 1.velike grudi).od kojih je subjekt motren. 4.Druge osobe dozivljaju se kao neprijatelji.odaju cudni miris.Religiozni su i cesto postaju vodje religioznih grupa.sumnjicavoscu.distancirane i usamljene.salje poklone. -DSM-IV klasifikacija nudi sledece tipove licnosti: 1. 3. koji se odlikuje:hipertrofijom vlastitog ja.stalno traze dokaze neverstva.dismorfofobiji(ruzan nos. 2.uporne u svojoj “ubedljivosti”.nepoverljivoscu i distanciranoscu od drugih ljudi. 5.)somatski tip-skloni su hipohondriji.sujetne.trajnog i neoborivog sumanutog sistema.viskog porekla.sopstvene licnosti..U formalno-logickom smislu.Fasada licnosti je dosta dugo ocuvana.ali zasnovana na pogresnim zakljuccima.nema halucinacija i intelektualnog opustosenja kao u sizofreniji.postaju maksimalno oprezni.Navode se sledece karakteristike paranoidne sumanute strukture:apstraktne.zive u atmosferi sumnje.Hipersenzitivnost i osecanje inferiornosti kroz reaktivnu formaciju vodi ka sumanutosti grandioznosti i superiornosti.)mesani tip-nespecifikovani -Termin paranoidno prvi je upotrebio Krapelin.poseduju natprirodni talenat.poremecajem rasudjivanja i socijalnom neadaptinoscu.yelefonira.)ljubomorni-su njacesce medju muskarcima.

Kod psihoze erotomanije. SENZITIVNA PSIHOZA ODNOSA -Senzitivna licnost je:stidljiva.Pocinje u kasnim godinama zivota.skromna.bolesnik sumanuto veruje da je voljen od drustveno priznatih licnosti(glumica.U psihotocnoj epizodi bolesna osobaje u centru zbivanja.a ranjivost i inferiornost mogu dovesti do depresivnih epizoda i sumanutih ideja odnosa.Indukovana osoba je zavisna i podredjena obolelom partneru.3. PARAFRENIJA -Krapelin parafreniju smtra patoloskim stanjem izmedju paranoje i paranoidne sizofrenije.koja svoju sumanutost emituje jednosmerno ka zdravim osobama.sklona introspekciji. 4.dosao do zakljucka zasto to cine.zrtva je denunciranja zbog cega je sputana i depresivna.pronalazastva sa retrogradnim falsifikovanjem proslosti.Zene oboljevaju cesce od muskaraca.opsuje i pruzaju se “dokazi”.Ova vrtsa psihoze jeste sumanutost dve osobe-induktora i indukovane osobe.po pravilu sa paranoidnim idejama proganjanja(perzekucije).Na tom stadijumu javljaju se sumanute ideje velicine.preosetljiva u interpersonalnim komunikacijama.kod obolelog se javlja sumanuta ideja o postojanju imaginatornog partnera koji se uhodi. -Ovde spada i indukovana psihoza sa sumanutoscu.pevaca.socijalnom izolacijom i tendencijama ka realizovanju sumanutih kreacija.benignog je toka.Pogresno interpretirajuci culne ili intelektualne utiske ove osobe svemu pridaju tajanstveni smisao.lako psihicki i fizicki umorljiva.Induktor je intelektualno superiornija osoba.U klinickoj slici dominiraju nesistematizovane sumanute ideje raznovrsnog sadrzaja.)stadijum otudjivanja karakterise se bolesnikovom identifikacijom sa sumanutim idejama.U realan zivot ukljucuju se relativno dobro.Kod psihoze ljubomore.politicara) koje mu na diskretan nacin preko televizije ili stampe otkrivaju svoju ljubav.rigidna.cesto netolerantna.U ovom slucaju samo jedan clan boleuje od parvog psihoticnog poremecaja.Bolest se razvija medju krvnim srodnicima ili bracnim partnerima.ambiciozna.Indukovana psihoza moze da zahvati porodice i vece socijalne grupe-“kolektivno ludilo”.Osecanja i strasti drzi u sebi.dok su kod druge osobe sumanute ideje indukovane i nestaju kada se indukovana osoba ukloni od induktora.razvija se postepeno.)stadijum transformacije licnosti u kome je bolesnik u analizi pretecih i ugrozavajucih po njega namera. PSIHOZA INTERPRETACIJE -Dominantna sumanutost je bolesno ubedjenje osobe da je progonjena.bez sizofrenog poremecaja ega i sa zdravim delovima licnosti koji mu sluze kao odbrana od mnostva sumanutih ideja. 66 .perfekcionizmu i osecaju nezadovoljstva.Pacijenti dozivljavaju i halucinacije. PSIHOZE PASIJE I REVANDIKACIJE -Psihoze pasije-ovde spadaju psihoze ljubomore i psihoze erotomanije.

-Psihoze revandikacije-u ovu grupu psihoza svrstani su:kverulanti(oni koji vode maratonske sudske procese kako bi isterali pravdu).)Manija bez psihoticnih simptoma-raspolozenje je poviseno(varira od veselosti do neobuzdanog uzbudjenja).usporenoscu.manija bez psihoticnih simptoma.Postoje gubtci normalne socijalne kontrole.rekurentni depresivni poremecaj.telesne mase. 1. 2.skloni su nasilju.naglasena pricljivost.nesanicama..povecana seksualna energija.motorni nemir.nekriticno i neprimereno ponasanje.drugi i nespecifikovani poremecaji raspolozenja.)Depresivni tip-odlikuje epizoda istovremenog ispoljavanja depresivnih i sizofrenih simtoma.Govor je metaforica.vodje sekti.tuge ili nekog traumatskog dozivljaja.depresivna epizoda.postojanje zavere i pretnje ubistvom pacijentu.nerealnost 67 .prati ga hiperaktivnost.)Hipomanija-predstavlja umereno poviseno raspolozenje(veselost.) SIZOAFKETIVNI POREMECAJ -Sizofreni i afektivni simptomi ispoljavaju se istovremeno.nastupi besa i agresivnosti.ometanje ili upravljanje pacijentom.beznadeznosti i samoubilackim milsima. -Sizoafektivni poremecaj moze biti:manicnog.depresivnog ili mesanog tipa.perzistentni poremecaj rasplozenja.odsustvo inhibicija i pristojnisti u socijalnim situacijama. 1.smanjene potrebe za spavanjem.izrazena potreba za socijalnim kontaktima.teskoce u koncentraciji.isticanje sopstvene velicine.Dominiraju sledeci simptomi:povecana aktivnost.akusticke halucinacije.manija sa psihoticnim simptomima.bipolarni afektivni poremecaj.energije.Hipomanija moze da se javi kao posledica:stresa.ili u razmaku od nekoliko dana.U grupi sizofrenih simptoma su:sumanutost emotivanja misli.preterano trosenje novca.Depresivno raspolozenje praceno je gubitkom apetita.bujica misli.poremecaj paznje.Ideje proganjanja mogu biti pracene razdrazljivoscu i agresivnoscu.Mogu se javiti sumanute ideje velicine uz naglaseno samopostovanje obolelog.osecajem krivice.U ovu grupu spadaju:hipomanija. MANICNA EPIZODA -Manicnu epizodu odlikuju:poviseno raspolozenje.radost. AFEKTIVNI POREMECAJI -Prema Desetoj medjunarodnoj klasifikaciji ovde su svrstani:manicna epizoda.ekspanzivnost) koje znacajno utice na intelektualne i fizicke aktivnosti hipomanicnih osoba.)Kod manicnog tipa i manicni i sizofrni simptomi ispoljavaju se istovremeno u toku zamaha bolesti. 2.povecanje mentalne i telesne aktivnosti.pronalazaci i pasionirani idealisti(borbene.nadmeno ali i prostacko ponasanje.bekstvo ideja.padom interesovanja i koncentracije.agresivne licnosti u sustini inferirorne-mogu biti revolucionari.rasejanost..

Muskarci su takodje upadljivi-ekstravagantni.religiozna sumanutost.postoji igra reci. DEPRESIJE -Depresija je patolosko raspolozenje koje se motivaciono.U zalosti gubitak je u svesnom delu licnosti i lokalizovan je u spoljasnjem svetu i spoljanji svet postaje siromasan i prazan.planova.Pacijenti su iritabilni i sumnjicavi.Agresija prema roditeljima transformise su u agresiju prema sebi.ekscesa ali i zloupotrebe alkohola i droga.Kod tuge ne prostoji osecanje krivice.ponizava.tako da ego postaje objekat agresije super-ega.Dezinhibirano ponasanje ispoljava se u obliku:manicnog orgijanja.dovode sebe u stanja teske iscrpljenosti.)Manija sa psihoticnim simptomima-u klinickoj slici dominiraju:ekspanzivna sumanutost(preterano samopouzdanje do grandioznosti).erotska sumanutost i sumanute ideje odnosa.Gubitak objekta transformise se u gubitak ega.tako da ga istovremeno mrzi i voli.Postoji poremecaj neurofizioloskog funkcionisanja sa nesanicama.zlostavlja ja.biti).Dolazi do ubrzanja svih vitalnih procesa i oslobadjanja nagonsko-afektivnih pulzija. -Sociogenetske teorije isticu znacaj gubitka drustvenog statusa ili nemogucnost zadovoljenja egzistencijalnih potreba(imati.svemoci.prestupa.zapostavljaju licnu higijenu.Ovi bolesnici na ekstravagantan nacin uredjuju sebe i prostor: zene se oblace nakindjureno i nafrakano ili su pak aljkave i zanemarene licne higijene.gubitak zivotnog elana.promena radnog mesta. -Opisuje se osam dogadjaja za nastanak simptoma depresije:bracne svadje. 3.Abraham istice znacaj ambivalencije.Super-ego zbog prekomerne strogosti izaziva nove frustracije koje pobudjuju agresivnost koja mora da bude ponovo blokirana.Nema sumanutih ideja i halucinacija.voleti.osecaj bezvrednosti. -Bihejvioristi zakljucuju da je rec o obrazcima ponasanja neprilagodjenim objektivnoj situaciji.ratnici.nekontrolisano trosenje novca.Gubitak moze biti i imaginaran. -Psihoanaliticari isticu da konflikt ega i super-ega dovodi do internalizovanja agresije(okretanje agresije ka sebi).Po Frojdu u melanholicnom napadu nad-ja postaje prestrogo.)emocionalni-depresivno raspolozenje.U depresiji gubitak je u nesvesnom. -Znaci i simptomi depresije: 1.tetovirani..Razdragani su i iz neobuzdane radosti mogu preci u nemotivisano tuzno raspolozenje ili jarost.oboljenje osobe ili clana porodice.odnosno objekat sa kojim se nalazi u jednom ambivalentnom odnosu..jer ona na taj nacin ubija drugog u sebi.bezvrednosti kao ni dozivljaja sopstvene unutrasnje praznine.bezvoljnost.bekstvo ideja.pesimizam.Osoba zbog toga vrsi samoubistvo u depresiji.seksualnih nastranosti.Averzivni stimulusi ili gubitak potkrepljenja mogu osobu usmeriti da razvije tzv naucenu bespomocnost.smrt bliske osobe.uslova rada.prenaglasena seksualna energija i dezinhibicija.razvod.poglavice.U megalomanskom obliku sumanutosti dominiraju sumanute ideje:velicine.strahovanja.bespomocnosti.)motivacioni-neodlucnost.kvantitativno i kvalitativno razlikuje od normalne tuge.bogatstva i viskog porekla.gubitak interesa. 2.promiskuiteta. 68 .smanjen kapacitet emocionalnog reagovanja.odlazak clana porodice.sto cesto dovodi do besa prema vlastitoj licnosti.u psihomotornom nemiru su agresivni i nasilni.nerazumljive verbalne ekspresije.Misaoni tok je ubrzan.grdi.osecanje krivice.anksioznost.a konflikt ega i ego-ideala do narcisticke povrede i osecanja bespomocnosti.Moze nastupiti manicna pomama.Ego je siromasan i prazan i zasluzuje kaznu od super-ega.

socijano BIPOLARNI AFEKTIVNI PORMECAJ -Bipolarno-afektivni poremecaj karakterise smenjivanje nemotivisanog lepog.razborit.nekonvencionalan.oskudni spontani 6.konvencionalan. 3. -Etiologija-za sada ne postoji teorija koja objasnjava uzroke ovog oboljenja.neefikasnost.)vegetativni-nesanica..bespomocnost.umerene ili teske depresije bez psihoticnih i sa psihoticnim simptomima. 8.bede.sklone religioznim temama.u sferi zdravlja.gubitci objekata ljubavi i reprezentativnih zivotnih vrednosti. -Bipolarni afektivni poremecaj u kome dominira veselo. -U teskoj depresivnoj epizodi prisutni su sledeci simtomi: 1.znacajno uticu na pojavu ove bolesti.. -Premorbidna licnost menja se posle vise epizoda pasivnost.ljubavi i picu).pesimizam.mastovit.samostalan.gubitak telesne tezine.3. izraz lica.optuzuju..)Melanholocni tip:istrajan. -Klinicka slika: 69 .traumatskih dogadjaja.Manicne epizode traju krace a depresivne duze.entuzijasta.monoton usporen govor.malaksalost.a najnovije teorije ukazuju na poremecaje nekih kateholamina i nekih minerala(natrijum i klacijum).monoideizam.suicidalne radnje.sklon riziku.vitalan.nemastovit. 5.bolovi.zakocenost.)sumanute ideje-u moralnoj propasti.samoubilacke misli.dobrih empatskih kapaciteta.Dejstvo razlicitih stresora.)psihomotorni-usporenost. 7.jednostrano zainteresovan.sposoban.galantan.)somatski-gubitak energije.sklone sklapanju poznanstava.depresivne 4.Depresivne osobe su:istrajne.introverziju.oskudna misljenje.)sociointegrativni-usamljivanje. -Tipicne kombinacije premorbidnih crta licnosti manicno-depresivnih bolesnika: 1.savetuju da ne zive.Takodje uticaj psihickih trauma je veoma vazan.greha.euforicnog raspolozenja(u formi hipomanije i manije) i depresivnog raspolozenja.. aktivnosti.)Manicni tip:nepostojan.smanjeni nivo zatajivanje.euforicno rasplozenje moze se ispoljiti u epizodama hipomanije.dusevan.Endokrine teorije smatraju da je manijako-depresivna psihoza posledica poremecaja zlezda sa unutrasnjim lucenjem(tireoidea).).iscrpljenost. 2.smanjenog vitaliteta.savesne.proganjanja. bolesti i ispoljava -Hipomanicne osobe su:srdacne.neoriginalan.agitacija.profesionalno zatajivanje.placljivost.)kognitivni-slaba koncentracija.pad efikasnosti.)spoljni izgled-zabrinut pokreti. sferi.izbegava rizik.osecajan.pedantan.bez socijalne stege i kocnicauzivaju u zivotnim radostima(jelu.)Zajednicka obelezja:aktivan.originalan.manije sa i manije bez psihoticnih epizoda.visestruko zainteresovan.)halucinacije-po pravilu akusticke u skladu sa sumanutim idejama(grde ih.gubitak libida.impotencija.sumanute ideje ekonomske 2. -U depresivnoj epizodi mogu se manifestovati epizode blage..opstipacija.dismenoreja.radosne..krasi ih bogatsvo ideja i kreativnost.postuje autoritete.Nasledje se smatra dosta znacajnim.demoralisanost. mimika.Izmedju ovih intervala postoji interval zadovoljavajuce remisije i uspesnog funkcionisanja.gubitak apetita.otezano misli.

.rigidni.teskoce u koncentraciji.)Manicna faza-pocinje postepeno iz blago manicne epizode(hipomanija) ili depresivne..Nagon za zivljenjem je izmenjen a samoubistvo se tretira kao nacin izbavljenja iz nepodnosljivog stanja.aktivne i preduzimljive.prelaskom u hronicnu maniju ili depresivnu fazu.govorljive su i duhovite.Manicna faza zavrsava se:ozdravljenjem.napeti.tvrdeci da je celog zivota nemoralno ziveo i radio i da treba da dobije zasluzenu kaznu.nesanice..Nagonske i voljne funkcije su snizene. -Misaoni tok je usporen sve do bloka u misljenju. PERZISTENTNI POREMECAJI RASPOLOZENJA 1.U periodu povisenog raspolozenja osobe ostvaruju prijatne socijalne kontakte.Bolesnici gube apetit ili odbijaju hranu..Moze se javiti i depresivni stupor..nista ne traze.kao i inicijativa bolesnika(hipoaktivnost).U to vreme je i najveca opasnost da bolesnik ne izvrsi samoubistvo.postojanju neizlecive bolesti..Javljaju se slusne iluzije.povisen impuls za govorenjem. 2.snizenog seksualnog nagona.povecanih interesovanja za seksualne i druge aktivnosti koje pricinjavaju zadovoljstvo.pesimizam.)Ciklotomija-faze blagih ushicenja i blagih depresija pocinju u ranom odraslom dobu i imaju tendenciju hroniciteta.dolazi do gubitka samopouzdanja i osecaja neadekvatnosti.Bolesnik je tuzan.Ovi bolesnici pate od nesanice.Nagoskovoljne funkcije su naglasene-nagon za ishranom je povisen.Ne zahtevaju psihijatrijsku pomoc.zastrasen.depresivni...Slican je neurotskoj depresiji.smanjenog samopostovanja.skok i diskoordinacija nagonsko-voljnih funkcija.reducirane mimike.Mena zivotnih radosti i uzivanja.bolesnik je uzbudjen.Dominiraju sumanute ideje depresivnog tipa-krivice.Bolesnik moze ispoljavati sadrzajne poremecaje misljenja-sumanute ideje velicine.)Distimija-karakterise se promenljivim odnosom blagih depresivnih faza i perioda relativne normalnosti.bekstvo ideja.trazi spasenje ili pokusava samoubistvo.Takvo raspolozenje prati zivahna mimika i simbolicko odevanje u kome dominiraju vedre i zive boje. REAKTIVNA STANJA 70 .)Depresivna faza-bolesnik je povisenog afekta ali u formi nemotivisane tuge i straha.ekonomske propasti.pa im se daju jake doze sedativa.Bolesnik optuzuje sebe i falsifikuje proslost.Zivahan afekt pracen je ubrzanim misaonim tokom.optimisticne i kreativne..U periodu blagog depresivnog raspolozenja osobe gube kapacitete za lepe zivotne dozivljaje i uzivanja.pacijenti su tmurni.Tipicna je bujica ideja.bogatstva.Paznja je hipervigilna(skoro rasuta).visokog porekla.Poremecenog su apetita ali bez psihoticnih simptoma.Tenacitet paznje skoro ne postoji.1.Kod agitirane depresije tuga i strah izazivaju psihomotorni nemir.zabrinut.sozijalne kontakte.Distribucija paznje je nemoguca.Bolesnici satima sede.Kriticnost i uvidjajnost bolesnika su izbrisane.psihomotorna hiperaktivnost.Moze poceti i naglo posle depresivne faze.Dominantni simptom je depresivni ton raspolozenja. 2.Glavni simptomi su:povisenje afekta u smislu nemotivisanog veselog raspolozenja(hipertimija sa euforijom)..Bolesnici su okrenuti sebi i svojim morbidnim sadrzajima.seksualni nagon je razuzdan.puni zalbi.Ovakvo raspolozenje intenzivnije je u jutarnjim casovima i u toku prepodneva jer se bolesnik nalazi pred novim danom za koji cesto veruje da nije zasluzio da prezivi.

)pseudodemencija-osoba nesvesno pribegava primitivnim nacinima odbrane od neprijatnih dogadjaja.povreda najosetljivijeg dela licnosti. b.Ona pri tom iskljucuje svoje intelektualne funkcije(“nesvesno simulira”). mehanizam-dvojna 71 .prolongirana stanja napetosti. -Reaktivna stanja uprkos cinjenici da predstavljaju slom adaptivnih mehanizama. -U reaktivnim psihozama dominira disocijativni licnost.halucinatorno-delirantne reakcije i slicno. a.)pseudokatatoni stupor-posle psihicke traume osoba zapada u stupor. 1.Razni stresni dogadjaji.imaju i odbrambenu funkciju.naglo pocinjanje.)sizofrenicke reakcije-nastupaju kod sizoidnih licnosti.Najcesci faktori u njihovom nastajanju su:jacina psihotraume.Najcesce su pracene sumanutim idejama proganjanja i halucinacijama.licnost bezi u svet svog detonjstva i ponasa se detinjasto. d.Bolest se najcesce javljaj u zatvorskim uslovima. -Bitne karakteristike ovih poremecaja su:vremenska povezanost i vremenski ograniceno trajanje.gomilanje traumatskih dozivljaja.Iscezavanjem traumatskih faktora iscezava i psihoticna epizoda.jer stite osobu od daljeg dejstva traumatskih faktora.iluzijama i sumanutim idejama proganjanja.sa maksimalno izrazenim strahom-najcesce se javljaju kod osoba osucenjih na samicu.Smatra se da i najstabilnije licnosti ne mogu odoleti najsnaznijim traumama. a.Ukljucuju se regresivni i disocijativni mehanizmi.iznenadnost.ali nije poremecene svesti.labilne i nesigurne licnosti su sklone ovakvom tipu reagovanja. c. ZATVORSKE PSIHOZE -Dele se na dve grupe:manifestacije konstitucionalne prirode i “zatvorske psihoze”.)Ganzerova psihoza-slicna pseudodemenciji ali ovde postoji i poremecaj svesti sa retrogradnom potpunom ili delimicnom amnezijom.bekstva.)Halucinatorno-delirantne reakcije-poremecaji opazanja sa raznovrsnim halucinacijama.rekovalescencije.To je nesvesno begstvo u bolest. c.Reaktivne psihoze dele se na:primitivne zastitne reakcije i slozene psihogene reakcije.emocionalno nezrele.)Slozene psihogene reakcije-traumatski dozivljaji deluju na licnost tokom duzeg perioda ili ih osoba dugo dozivljava.negativizam ili motornu poslusnost sa stereotipijama i eho fenomenima ali sa zivahnom mimikom i demonstrativnim ponsanjem.manifestovanje u raznovrsnim klinickim slikama i dobra prognoza.Predisponirajuci faktori za nastajanje psihoze su:psihicka iznurenost.-Reaktivna ili “psihogena stanja” predstavljaju odgovor na traumtski dozivljaj. REAKTIVNE PSIHOZE -Reaktivne psihoze su akutno nastali psihicki poremecaji prouzrokovani dejstvima snaznih psihickih trauma.)Primitivne zastitne reakcije-histericno struktuirane.a mehanizam nastajanja je autosugestija o postojanju psihickih oboljenja.)Puerilizam-posle traume.)Paranoidne reakcije-dominiraju sumanute ideje proganjanja.Medjutim ove psihoze su mnogo cesce kod mentalno slabijih struktura.zivotne nesrece dovode do nepsihoricnih i psihoticnih manifestacija. b.Ipak emocionalno i intelektualno opustosenje licnosti se ne javlja. 2.intoksacije.

nemogucnost zadrzavanja urina i fekalija.Akutni delirijum pocinje naglo.)Akutni delirijum-u predelirantnom intervalu bolesnik je u psihomotornom nemiru. -Mogu se javiti sumanute ideje i halucinacije. -U klinickoj slici dominiraju:stanje mentalne konfuzije.razdrazljiv.-Delikventi.osecaju se bespomocno i beznadezno ili su razdrazljive i eksplozivne.sa teskocama upamcivanja i bistrog rasudjivanja kao i sa znacima telesnog zamora.Najcesci uzroci su:nedostatak kiseonika.oneiricne agitacijom. -Etiologija-mnogobrojni su uzroci koji dovode do reeverzibilnih i ireverzibilnih strukturalnih i funkcionalnih poremecaja mozga.metabolicki poremecaji.depresivnim.traumatske povrede glave i mozga.intrakranijalni tumori.kao i gubitak etickih kvaliteta licnosti.U etioloske faktore ubrajaju se:iznenadna smrt voljene osobe.grube uvrede.gastrointenstinalne tegobe. AKUTNI MOZDANI SINDROM(SIMPTOMATSKE PSIHOZE) -Akutni mozdani sindrom karakterisu:poremecaj orijentacije. -Maskirane depresije-patolosko raspolozenje maskirano je somatskim smetnjama:glavobolja.sa iluzionim i halucinatornim fenomenima.reaguju anksioznoscu.Bolesto do tad latentne ili kompenzovane i drugi raznovrsni poremecaji mogu biti aktivirani u zatvorskim uslovima.glukoze i vitamina.agitacijom.epilepsija.Uzrocni faktor moze biti traumtaski dozivljaj ili kumulativno delovanje traumatskih dogadjaja.stupor.shvatanja i rasudjivanja.promenljivog raspolozenja.razocaranja.alkohol.Javljaju se prolazne sumanute ideje proganjanja.Obolele osobe su neraspolozene.velicine ili 72 .melanholicnim raspolozenjima.perverzni.zastrasen.sindrom neirnih nogu.poremecaj pamcenja. 1.dejstvo toksicnih supstanci(droga.krize narkomana.kvalitativne izmene svesti. -Zatvorske psihoze kod primarnih delikvenata nastaju odmah nakon dospevanja u zatvor i imaju dobru prognozu(prolazne su i izlecive).deprivacija senzornih i socijalnih stimulusa.izazivaju panicni strah kod bolesnika.endokrina oboljenja.Furiozan psihomotorni nemir rezulatat je haoticnog unutrasnjeg dozivljavanja licnosti.cirkulatorni poremecaji u mozgu. -Zakasneli oblici manifestuju se posle nekoliko nedelja ili meseci provedenih u zatvoru.kriminalci.deprivacija sna.najcesce nocu.infektivna oboljenja(encefalitis.afektivni poremecaji do neobuzdane psihomotorne uznemirenosti.psihoaktivne supstance).nekad cak i u formi epileptickog napada.burnim panicnim manifestacijama. REAKTIVNE DEPRESIJE -Mogu biti neuroticnog i psihoticnog tipa.Zastrasujuce opticke halucinacije-haluciniraju se umrle osobe.sva ta nenormalna lica donose u zatvor svoje morbidne tendencije.srcane smetnje.meningitis).eticki konflikti i slicni intrapsihicki konflikti. -Osobe koje ranije nisu ispoljavale znake mentalnih poremecaja...konfuzijom i stuporom. vizije pracene -Osobe zavisne od alkohola i droga dospevaju u alkholni delirijum tremens.vrtoglavice.bolovi u vratu.

.opazanja i paznje).a manifestuju se raznim sindromima kao atipicno manicno.depresivno paranoidni.Neuroze su psihogene bolesti kojima savremena medicina nije pronasla patoanatomske ili patofizioloske mehanizme.Javljaju se kod zena psihicki i edukativno nepripremljenih za seksualni odnos ili su rezultat grubog i nasilnog razdevicavanja.Pod ovim sindromom podrazumevaju se demencije nastale usled trauma mozga.Simptomi su konfuznodelirantni. -Neurozom se proglasava i neuspela adaptacija licnosti na zahteve socijalne sredine.)Generativne psihoze-psihoze ili psihoticne reakcije ove grupe su u vezi specijalnim funkcijama i fazama u zivotu zena.ishod intrapsihickih konflikata licnosti.)Involutivna melanholija-oblik depresivne psihoze.nutricioni i metabolicki faktori i epilepsija.kada je ona psihicki lako ranjiva.intrakranijalni tumori.porodjaj.alkoholni.konflikt izmedju naginskih pulzija i ega. vrsta 2.nesrazmera izmedju nivoa aspiracije i mogucnosti realizovanja takvih aspiracija licnosti.postoperativni i nocni senilni delirijum.Ova stanja se mogu manifestovati i u toku porodjaja(moze doci i do cedomorstva). -Specificna nesposobnost kod neuroticara nastaje usled postojanaja protivurecnih motiva. HRONICNI MOZDANI SINDROM -Hronicni mozdani sindrom karakterise se difuznim i najcesce trajnim strukturalnim i funkcionalnim ostecenjem mozga.apatija.mozdane traume.vracanje na prevazidjene obrazce ponasanja karakteristicne za period detinjstva. -Klinicka slika-dominiraju kognitivni poremecaji(poremecaji pamcenja.euforija. 3.konflikt licnosti i socijalne sredine.Neuroza moze biti i posledica nepotupnog. a.kao sto suovulacija.Psihoze posle porodjaja nastaju kao posledica poremecaja endokrinovegetativne ravnoteze.depresivnosti.koja se javlja kod osoba koje u toku zivota nisu imale nikakvih psihoticnih epizoda.iritabilnost) i tesko propadanje licnosti.depresivno ili hipohondrijsko stanje.emocionalni poremecaji(depresija.)nevestinske psihoze-“psihoze prve bracne noci”.ili 73 .infektivna oboljenja.neharmonicnog razvoja i organizacije licnosti usled nepovoljne emocionalne klime u prvobitnoj sredini.ili povratak na one nacine ponasanja i stavove kojima je nekada uspevala da ovlada svetom u svojoj okolini.Majka je u stanju da izvrsi cedomorstvo ili samoubistvo..)Psihoze trudnica-trudnoca predstavlja jednu sasvim novu metabolicku.posttraumatski.menstruacija. 4.sa sumanutim idejama ljubomore ili kao eroticna sumanutost. b.kao i dejstvo medikamenata i toksicnih supstanci.misljenja.hormonalnu i psiholosku etapu u zivoti zene.U takvim situacijama licnost pribegava odbrambenim mehanizmima koji predstavljaju pseudoresenja. -Etiologija-degenerativna ostecenja CNS.i subjekt gubi mogucnost da upotrebi svoje snage za savladavanje teskoca.sa samoubilackim idejama.pracene intelektualnim propadanjem osoba.inteligencije.endokrini.nekada cak i sumracnim stanjima.)menstrualne psihoze-javljaju se u toku menstruacije. NEUROZE -Neuroze su funkcionalana nervna oboljenja bez vidljivih znakova organskih ostecenja.Zavisno od uzrocnika postoji vise delirijuma:febrilni.sizoidna katatona ili paranoidna stanja.dojenje i involucija.oplodjenje.

uz uvazavanje bioloskih etioloskih cinilaca.uticaj aktuelnih zivotnih situacija koje stvaraju strah i nesigurnost.Neuroza se ne prenosi nasledjem ali se uce neuroticni obrazci ponasanja roditelja ili osoba koje su za dete u pomenutom periodu emocionalno vazne.neurostski karakter i neurotski manevri: 1.Izvesni elementi neuroticnosti smatraju se socijalno korisnim i gone licnost na umetnicko ili naucno stvaralastvo.)Psihoanaliticari isticu znacaj traumatskih iskustava iz detinjstva.) isticu znacaj socio-kulturnih faktora u nastanku neuroza.takva osoba kad odraste ce imati teskoca da se emocionalno veze za druge osobe.Manifestuju se u formi konverzije i psihosomatskih oboljenja. -Etiologija-etioloski faktori su mnogobrojni.Prema njima osoba sa nekim fizickim nedostatkom osudjena je da bude neuroticna.a neurotske crte licnosti su prenaglasene.pa licnost biva osujecena u nekim svojim aspiracijama.Za razliku od neurotskih reakcija koje se mogu javiti povremeno u stresnim situacijama.kumulativnog dejstva mnogih traumatskih situacija.Jedna grupa autora u nastanku neuroza istice manje vrednosti pojedinih organa ili nervnog tkiva u celini. 74 . -Neuroticar je osoba koja moze da postavi jasne granice(za razliku od psihoticnog.zatim pregentialne fiksacije libida.Ako je ta realnost neprijateljska.sumanutog) izmedju sebe i realnosti. -Po psihoanaliticarima neuroza nastaje kao kompromis izmedju nagonskih zelja i ego odbrana.Neuroticar je osoba koja najvise trpi od svojih simptoma i emocionalne labilnosti.Neuroza je dakle vracanje na intrapsihicki konflikt izmedju zaostalih ili ponovo aktiviranih infantilnih zelja i odbrana od njih.)neurotski manevri:odigravaju se na nesvesnom nivou i predstavljaju indirektno rasterecenje afektivne tenzije pomeranjem konflikta sa primarnog infantilnog na njegove zamene u sadasnjosti. -Potrebno je razgraniciti neurotske reakcije od neuroza.Nedovoljno zrele licnosti su potencijalni neuroticari..Losa emocionalana atmosfera u porodici.)Revizionari psihoanalize(Karen Hornaj.Konflikt je izmedju ida sa jedne strane i super-ega ili ega sa druge strane.Smatra se da je period izmedju druge i pete godine u zivotu deteta.defektna ili razorena porodica.ili dejstva jedne snazne traume koja prevazilazi adaptivnu nosivost jedne licnosti.Preterana strogost i kaznjavanje razvijaju kod deteta osecanje da je nezeljeno. 3. -Kod neuroza po pravilu postoji patogeni konflikt koji je internalizovan. 2.Konflikt je moguc i unutar ega licnosti.)neurotski karakter:”ego je stalno budan”.Neuroza se ovde moze javiti kao regresija.Formiranje simptoma je rezulatat neuspesno resenog konflikta. -Teorije o nastanku neuroza: 1.zatim moralnih problema u medjuljudskim odnosima. -Opisuju se neurotiski simptomi.neuroze su struktuirana oboljenja koja nastaju kod licnosti koje su predisponirane.rigidno.Sledeci Frojdovu misao da je dete otac coveka.nepodnosljiva ili frustrirajuca. -U odraslom dobu deluju mnogi faktori koji izazivaju psihicke traume.)neurotski simptomi:dovode do rasterecenja nagonske energije i simbol su nesvesnog konflikta.da nije voljeno. 2.sebe i spoljasnjeg sveta.trazenje zastite bezanjem u bolest.ona ce neuroticno reagovati.kao i probleme u domenu prihvatanja principa realnosti.vrlo vazan i cesto sudbonosan za tzv neuroticnu predispoziciju.From.U odraslom dobu mnogi traumatski faktori mogu izazvati neurotske reakcije raznih vrsta.vracanje na prevazidjene obrazce ponasanja.ugrozavajuca.ostavlja traumatske oziljke.Neuroticna licnost se ponasa kruto.ciji labilnu unutrasnju ravnotezu moze lako poremetiti i relativno malo spoljasnje opterecenje.zbog neelasticnih moralnih nazora..

fobije.hipohondrija. 2.)reakcija na tezak stres i poremecaji prilagodjavanja 4.)disocijativni(konverzivni)poremecaji 5.neurastenija.)neurastenije 7.Deficijentno ponasanje objasnjava se neuspelim odbacivanjem stimulusa ili neuspesnim reagovanjem.)psihoneuroze: a. 75 .)mesane neuroze 4.prisilna neuroza b.ideje. -Klasifikacija neuroza prema Frojdu: 1.)psihosomatska oboljenja 8.)fobicni anksiozni poremecaji 2.)opsesivno-kompulsivne neuroze 5.)transferene neuroze:histerija.)granicni slucaj -Podela neuroza prema Devetoj medjunarodnoj klasifikaciji: 1.3.)narcisticke neuroze:psihoze c.traumatske neuroze.neurotski karakter 3.)somatomorfni poremecaji 6.)druge regresivne neuroze:perverzije.)aktuelene neuroze:neuroza straha.)neuroze straha 2.)konverzivne neuroze(histerija) 3.Kognitivno-bihejvioralne teroije se oslanjanju na teorije ucenja i smatraju da su neurotski obrazci ponasanja nauceni.Strah od unutrasnje opasnosti “zamenjen” je strahom od spoljasnje opasnosti.)fobicne neuroze 4.Unutrasnja strepnja projektovana je u neku fobogenu situaciju.Bojazan je nerealna ili neadekvatna.)drugi anksiozni poremecaji 3. -Klasifikacija neurotskih poremecaja:nijedna od postojecih klasifikacija nezadovoljava u potpunosti etioloske kriterijume.)Bihejvioristicko shvatanje neuroza ukazuje na ulogu deficijentnog i neprilagodjenog ponasanja.)depresivne neuroze i reakcije 6.situacije i funkcije.)drugi neurotski poremecaji FOBICNI ANKSIOZNI POREMECAJI -Fobija je strah vezan za objekte.fenomenologiju i empirijska iskustva.dok se neprilagodjeno ponasanje karakterise-odgovorima u neodgovarajucim okolnostima.)karakterne neuroze i psihopatija -Prema Medjunarodnoj klasifikaciji bolesti(MKB-10-1992) u grupu neurotskih sa stresom povezanih i somatomorfnih poremecaja nalaze se: 1.

.drhtanje.U grupi somatskih i vegetativnih smetnji dominiraju:bol i nelagodnost u grudima i trbuhu. -Ponasanje-najsigurnija i najcesce praktikovana taktika je “ne ostati sam”. -Izbor fobije ima simbolicko i za licnost specificno znacenje.porodicne nesrece. -Uzrocni faktori-po psihoanaliticarima u egu postoji strah od nagonskih opasnosti.sa opsesivno-kompulsivnom neurozom i depersonalizacijom.koju karakterise nekontrolisana i nezadrziva provala uzasa.preosetljive.introvertne licnosti sa kompleksom nize vrednosti. -Dominiraju:strah od gubitka svesti.Izlazci iz kuce svedeni su na 76 .lupanje srca..Postoje dve vrste agorafobija:bez panicnog poremecaja i sa panicnim poremecajem.patnjom i osujecenjem profesionalnih i drugih aktivnosti.od objekata i predmeta.odnosno anksioznom histerijom. -Psihodinamske teorije fobiju povezuju sa fiksacijom libida na falusnom nivou.strah od zivotne ugrozenosti.ucenjem prema modelu i kognitivnim putem-prenosenjem informacija preko sredstava javnog informisanja. -Fobija je bitan faktor u nastajanju i toku neuroza.od kontakta.Moze doci i do napada panike.Pacijent se fobijom koristi kao bunkerom u kojem borave njegovi nesvesni konflikti..situacija.Strogi super-ego ne dozvoljava nagonskim silama da se slobodno krecu ka egu.depersonalizacija.ubrzani srcani ritam.sa depresijom.na simbolicke situacije i objekte.Zbog toga ego premesta unutrasnji problem u spoljasnji svet.Fobije su pracene osiromasenjem kvaliteta zivljenja.na ulici ili nekom drugom mestu.ulice i trgovi. AGORAFOBIJA -Agorafobija-je strah osobe da se nadje na mestima iz kojih bi bekstvo bilo otezana ili nemoguce.vec nesvesno omrznutog roditelja.srcane smetnje.nesvestice. -Crtama licnosti pridaje se odredjeni udeo u genezi fobija.nesigurne.Cest oblik ponasanja je izbegavanje tabu objekata.znojenje.plasljive.pozorsite. -Uzrocni faktori-bolest..tj na spoljasnji objekat ili situaciju.otezano disanje.eticki prihvatljive sadrzaje.od povrede i bolesti.Frojd je fobicnu neurozu nazvao histerijom straha.To su:stidljive.od velikih i malih zivotinja.Agorafobija moze biti udruzena sa mnogim drugim fobijama.mase..Zbog neuspesnog potiskivanja.Pratilac ne predstavlja uvek roditelja zastitnika.straha velikog intenziteta.prirodnih pojava.Pri tome potiskivanje nije dovoljna odbrana.na moralno.emocionalni konflikt tezi da se probije u svesni deo licnosti i licnost u tim situacijama reaguje strahom.koji deluju u nesvesnim slojevima licnosti..-Unutrasnja opasnost i ugrozenost rezulatat je ranijih ili sadasnjih neprijatnih dozivljaja.a cesto je i jedan od simptoma endogene psihoze..bioskop.Bihjevioralne teorije objasnjavaju nastanak fobija mehanizmom emocionalnog uslovljavanja.prepricavanjima.od prostora.depresija.kao i razvijanje stanja naucene bespomocnosti.pa se ukljucuje pomeranje ili projekcija.. -Postoje razne vrste fobija:od realnih osoba.trudnoce rodjenje deteta.povracanje.Najcesce su izrazeni sledeci simptomi:vrtoglavice.sa dominirajucim strahom od kastracije.muka osecanje gusenja.zavisne.derealizacija.strah od ludila i gubitka kontrole i strah od gubitka samopostovanja.ili u kojima pomoc ne bi bila dostupna-siroki bulevari.smrti bliskih i dragih osoba.gubitak kontrole na mokrenjem i crevima.Nagonska pulzija ili neprijatni afekat se nesvesno prenose na prihvatljive zamene.ili od kazne zbog nagonskih podsticaja.

od medicinskih i stomatoloskih intervencija.Zbog anksioznosti fobicar je napet. 77 .strah od emocionalnog vezivanja. -Opste socijalne fobije odlikuju se ekstremnom stidljivoscu fobicara.stidom i strahom.mesto na kraju reda posebne su taktike fobicara.One su metafora introjektovanog roditelja ili osoba koje kod fobicara izazivaju stid.socijalne fobije od javnog nastupa. -U pitanju su licnosti koje su:plasljive.strahom od ljudi(antropofobija).Javljaju se i neke karakteristicne telesne i vegetativne smetnje:lupanje srca.ismejavani.nesigurne. SPECIFICNE (IZOLOVANE) FOBIJE -Simptomi fobicnog straha ispoljavaju se u situacijama koje izazivaju strah ili u toku razmisljanja o tim situacijama.socijalne fobije od pogleda i kriticke procene drugih.) ili difuzne-podrazumevaju sve socijalne situacije van porodicnog kruga.taksi.od pogleda.drhtanje. -Uzrocni faktori-psihoanaliticke teorije povezuju socijalni strah sa stidom.strahom od gubitka svesti.Specificne fobije vezuju se za strahove od zivotinja i insekata(psi.od dobijanja inekcija.kaznama i proganjanjima.Pojam socijalna fobija prvi je upotrebio Zane.od ispita.ostavljeni..Bihejvioralno-kognitivne teorije isticu znacaj ranih traumatskih iskustava u socijalnim interakcijama. -Termin polifobicni sindrom odnosi se na postojanje straha od vise objekata i situacija istovremeno.gledanja krvi i rana. -Strategija ponsanja je karakteristicna:fobicno izbegavanje tabu-situacije.i drugi obrazci socijalne stidljivosti.Retki su napadi panike.od gubitka kontrole sfinktera.nezadovoljan sobom i smanjenog samopouzdanja.bezanje u porodicni bunker.grmljavine..Socijalne fobije mogu biti diskretne(nelagodnost pri uzimanju hrane pred drugim osobama. SOCIJALNE FOBIJE -Dominantan simptom ovog fobicnog poremecaja je:strah od pojave stavova i ponasanja drugih ljudi i odredjenih socijalnih situacija.preosetljive.nekomunikativne.socijalne fobije od gubitka kontrole.zadrzavanja u malim grupama. -U ove fobije mogu se ukljuciti:strah od visine.strah od povracanja pred drugim ljudima.zatvorenog prostora(klaustofobija).telefon i lekovi u dzepu.znojenje.strahom od neprikladnog i ponizavajuceg ponasanja.nastupa.prolazak kroz tunel.fobicar je bespomocan.profesionalnih i drugih aktivnosti. -Klinicka slika-opisuju se cetiri klinicke slike socijalnih fobija:opste socijalne fobije.osecanje da su kritikovani.od odredjenih situacija(koriscenje lifta..vode..Fenihel ukazuje na povezanost socijalnog straha sa kritikama.izbegavanje socijalnih interakcija.minimum.susret sa osobama drugogo pola.Blizina kuce.javni saobracaj).nedostatak socijalnih vestina i razvoj pogresnih socijalnih modela.let avionom.strah da se ne izgovori neka glupost.posebno u kontaktima sa sosbama suprotnog pola ili odredjenim autoritetima.ponizavani.kritike.od prirodnih sila i okolnosti(od oluje.macke.sitne zivotinje).zbog kojeg se pribegava taktici izbegavanja.socijalna izolacija.crvenjenje.visine). -Socijalna fobija se manifestuje strahom da se bude u centru paznje.Strah u kontaktima sa drugim ljudima manifestuje se “nemogucnoscu” da se uspostavi verbalna komunikacija.groma.

kao i karakteristicnim telesnim i vegetativnim simptomima.razdrazljive.demoralisane.Zatim traumatski dogadjaji kao sto su odvajanje od znacajnih za licnost vaznih osoba.onesposobljujuci strah od narednih napada.preplavljujucom strepnjom.Strah od smrti je intenzivan.bolest ili smrt voljene osobe. MESOVITO STANJE STRAHA I DEPRESIJE -U klinickoj slici dominira osecaj ugrozenosti i opasnosti.bol u grudima.sa teskocama koncentracije i spavanja.Karakteristika panicnog poremecaja je naglasen.razne vrste stresova.nesigurne su.GENERALIZOVANI ANKSIOZNI POREMECAJ -Generalizovani anksiozni poremecaj odlikuje se neodredjenim.osecaj gusenja.uznemirene.Dperesija osobe okrenuta je proslosti a strah ka buducnosti.prijatelja ili voljene osobe-predstavlja plodno tle za razvoj panicnog poremecaja.alkoholizma. OPSESIVNO-KOMPULSIVNI POREMECAJI 78 .lupanje srca.”slobodno lebdecim”.nastupice mentalni slom(“poludece”) i okolina ce ga prezreti i poniziti.Osobe su napete. -Uzrocni faktori-napadima panike predhode dogadjaji koji imaju nesvesno.”Slobodno lebdeca” anksioznost smatra se jednim od najmucnijih osecanja.intenzivnim.osecaj peckanja. -Klinicka slika-prelazak iz latentne u manifestnu fazu prouzrokuju neprijatni i traumatski dozivljaji.a traje majmanje jos nekoliko minuta.zabrinutoscu...Aktiviraju se neurofizioloski mehanizmi i dolazi do napada. -Uzrocni faktori-nasledni faktori udruzeni sa razvojnim problemima i ciniocima kaosto su:nepovoljni zivotni dogadjaji.simbolicko znacenje.simptomi u grudnom kosu i trbuhu.Simptomi vegetativne nadrezenosti su:ubrzan srcani ritam.Osobe su u psihickom i motornom nemiru.pocenjuju svoju licnost i sklone su brzom i lakom zamoru kao i neodredjenim somatskim simptomima.zatim nagli pocetak.topli ili hladni talasi.drhtanje.strahom.dozivljaj krivice.obamrlost.Od znacaja su porodicne i familijarne istorije-veci broj depresija.socijalnih fobija.interpersonalni konflikti.snazan.Zaokupljen je verovanjem da je strah opasan i da ce ga vitalno ugroziti(“dozivece infarkt”.hronicni stres.gresnosti ili nekog gubitka.somatski i vegetativni simptomi.strasljivim.koji su u pocetku neocekivani a kasnije osoba nauci da ih predvidi ili predoseti.hronicnim.agitirane ili u stuporu.Pacijent izbegava aktivnost.smrt clana porodice.kognitivni.znijenje.otezano disanje.izlaganje opasnostima.”umrece”). PANICNI POREMECAJ -Panicni poremecaj je oblik straha koji se ispoljava spontanim.Panika dostize vrhunac posle nekoliko minuta.teska bolest.Napadi nisu povezani sa izlaganjem opasnim situacijama.razvod.ponavljajucim i neocekivanim napadima panike.Tipicni su:poremecaj mentalnog funkcionisanja.preterani dozivljaj osobe da je manje vredna.napetim iscekivanjem buducih dogadjaja.Spavanje je praceno kosmarnim snovima. -Klinicka slika-napade panike karakterise diskretna epizoda intenzivnog straha ili nelagodnosti.

samokaznjavanja zbog tih socijalno neprihvatljivih teznji i fantazija.)prisile-su najcesce simptom nesvesnog konflikta.preterana cistoca i urednost.teskoce u napustanju objekta.Izraz su zabranjenih radnji i mastanja.Pacijent potisne emocionalni uzrok prisilne radnje.moralna rigidnost i asketizam.)prisilne radnje-su uvek simbolicke iako nekada mogu izgledati besmislene.radnje i drugi nespecifikovani poremecaji.sto ga vezuje za kucu ili ga primorava da bezi taksijem.nemastovitost.-Prisilne neuroze dele se na: 1.izolovanost.kao i nesvesnog osecanja krivice.prljavstina. stanja-pacijent pribegava prislinim radnjama i -U Desetoj medjunarodnoj klasifikaciji opisane su sledece grupe:pretezno opsesivne misli ili ruminacije.ponistavanje.pretezno kompulzivne radnje(opsesivni rituali).pasivnost.Moguce su i prisile magijskog misljenja:”teranje baksuza”.kaznjavajuci superego.)opsesije i sumnje(o sebi.hipermotivnost.samoubistvo.kulturoloske faktore.opsednutost brojanjem. 5.pravda-nepravda.odredjene crte licnosti i razni stresori.perfekcionizam.Vrlo je neprijatna opsesivna zaokupljenost kriminalnim postupcima kao sto su ubistva.proveravanja.mada se opsesije mogu javljati i bez kompulzija.odbrana od izrazavanja tih teznji.moralna skrupuloznost).bezocno ponasanje.moralne krize.preteranom redu i urednosti. -Da bi neutralizovala strah osoba ukljucuje regresivne mehanizme ponasanja:ambivalenciju i magijsko misljenje.izbegavanja..djavolu.simbolicna vrednost novca.Postoje i kompulzije:ciscenja.skaradnih reci. -Klinicka slika-opisuju se: 1..ritualima. -Prisilni anankasticni karakter je opisan sledecim obelezjima:opreznost.)impulsivne opsesije-prisilni strah od apsurdnih postupaka(izgovaranje bestidnih.o fiksaciji libida u analno-sadistickoj fazi i regresija.morlana ispravnost. 79 . -U psihoanalitickim teorijama dominiraju stavovi o znacaju mehanizama odbrane(izolacija.sitnicavost.bogu.pa se u njegovoj svesti pojavljuje samo prisilna radnja.strah od gubitka kontrole na javnom mestu).sizoidnost.cednost-porok.strah od gubljenja sposobnosti kontrole sfinktera.)opsesivno-ruminativne-preokupiranost prislinim mislima i idejama 2.sklonost proveravanju.ljubavmrznja..Najcesce je to pacijentovo prisilno pranje ruku.rigidnost ponasanja. -Mesaju se elementi erotizma i sadizma.)opsesivno-kompulsivna postupcima.sumnja u sve i svasta.strah od izgovaranja bestidnih reci.gde se preplicu cistoca-prljavstina.tvrdicluk.reaktivna formacija).stidljivost i inhibicija u socijalnim kontaktima.koja tad predstavlja simbolicku odbranu. -Prisilna ideja i prislina radnja najcesce se javljaju zajedno.Povecanje samosvesti i samokriticnosti uz okrutan.mesavina tvrdicluka i kompulsivnog rasipnistva. -Uzrocni faktori-veci rizik oboljevanja imaju osobe koje uz genetske faktore imaju i nepovoljne porodicne faktore(mentalne bolesti u porodici.strah od agresivnih i nemoralnih postupaka.mesovite opsesivne misli. -Bitne karakteristike prisilnog neuroticara su:analno-sadisticki karakter sa tendencijom mucenja samog sebe uz istovremeno dozivljavanje srece.)fobicne opsesije(paljenje svetla u slucajevima fobije od mraka) 3.sporosti u izvrsavanju poslova..svetu.sklonost introspekciji i manija reda i urednosti.”kucanje u drvo”.moze dovesti do osecanja krivice.sumljicavost.podmetanje pozara. 4.) 2.

erotizovani histericni roditelji mogu erotizovati odnose sa svojom decom.Medjutim danas se istice znacaj agresivnih impulsa.gde su grupisani poremecaji licnosti i disocijativnog i konverzivnog tipa.a postoje i mazohisticki izbori. -Piromanija-je sklonost podmetanju pozara.a dat je prema grckoj reci-hystera-materica.Izbor organa koji ce “oboleti” je takodje metaforican. i 20. -U histeriji(konverziji) simptom se pojavljuje kao metafora.U srednjem veku se verovalo da su u tela obolelih usli djavoli.zeljna deteta.Pacijenti upucuju okolini simptome koje treba desifrovati.Nekad evoluiraju u psihoze.kada osoba 80 .a simptomi su zlodela “necastivog”.Kasnije se verovalo da histerija nastaje u slucajevima seksualne apstinencije.ali i istovremeno do osecaja krivice.Kada se konflikt transformise u simptom.odnosno konverzivna neuroza.Mnogo vekova kasnije zapazeno je da od histerije mogu da obole i muskarci.nekada sa erotskom simbolikom.kao i one na nizem nivou obrazovanja cine brojniju grupu.-Kompulzivni fenomeni otkrivaju se u mnogim slucajevima.u genezi konverzivnih simptoma.Ukradene stvari obicno se poklanjaju drugim osobama radi sticanja njihove naklonosti.cak ravnodusno ili uz osmeh saopstava da joj je ruka oduzeta. -Uzrocni faktori-javlja se cesce izmedju 15. -Kleptomanija-predstavlja prisilu.luta po telu i izaziva razne simptome.a materijalna vrednost je najcesce zanemarljiva. -Prisilne neuroze se lece psihoterapijom i medikamentima. godine zivota.porodicne bolesti i nesrece.Neuroticar svoje prisile koje se kose sa moralom.ili na dohvat ruke u tudjoj kuci.Po njegovom misljenju konflikti izmedju nagonskih zelja i etickih principa licnosti.cesto neodoljivu.u doba Hipokrata i Galena. KONVERZIVNA NEUROZA-HISTERIJA -U Desetoj medjunarodnoj klasifikaciji ne koristi se termin histerija.psihosocijalni stres.cija materica.Naziv histerija potice od Hipokrata.cesto izazivaju neurotske reakcije.Hipokrat je smatrao da se bolest javlja kod zena nerotkinja.kao govor tela i dovodi do emocionalnih satisfakcija i rasterecenja.a nekada i sizofrenija moze poceti kao vrsta prisline neuroze. godine.a disocijativni naglo.promiskuiteta i seksualnih devijacija. -Frojd je ovu neurozu nazvao konverzivna.Smatra se da nije primarno opsesivni simptom i retko je u cistom stanju. -Histerija je bila poznata jos u starom veku.jer je svestan da one poticu od njega.tada je u pitanju konverzija. -Histericne osobe mogu oponasati svoje roditelje ili clanove porodice. -Histerija je simulacija bolesti da bi se razresili nesvesni konflikti.Iznenada iskrsla zelja pracena je ansioznoscu i borbom protiv realizacije.Prednost je data terminu disocijativno.nikada ne realizuje.Konverzivni simptomi pocinju tiho.Ako iz tih psihickih konflikata nastanu telesni simpotmi.Izvrsenje cina dovodi do pada tenzije.ali i posle 25.pa nezadovoljena materica izaziva odgovarajuce bolesne manifestacije.sumanuta osoba. -Prisile se javljaju kod neuroticara i psihoticara.dok psihoticna.Ukradene stvari imaju simbolicku vrednost.da se ukrade predmet izlozen u trgovinskoj radnji.sto nije slucaj kod osoba sa organskim hendikepima koje su obicno zabrinute i depresivne.U predisponirajuce cinioce treba uvrstiti:porodicnu sklonost.smrt u porodici.histericne crte licnosti.Terapija je duga i teska.Osoba se cesce uspesno bori protiv iskusenja.Frojd je isticao znacaj seksualnih pulzija.koji su ranije nazivani histerija.moze impuls i realizovati.verujuci da joj se to natura spolja.zloupotrebe i zavisnosti od droga.osoba dozivljava olaksanje i cesto ispoljava fenomen “lepe ravnodusnosti”.histericna osoba nije zabrinuta.Osobe zenskog pola .

odsustvo akcija.Moze ispoljavati zabrinutost.Oni koketiraju.a moze i izgubiti identitet i prihvatiti neku drugu licnost. 6.angazovana u transu.opsti(nesecanje za sva desavanja pre kriticnog dogadjaja).luckasti. 2.Histericna astazija i abzija karakterisu se “nesposobnoscu” pacijenta da stoji odnosno da hoda.govori ono sto je emocionalno tangira ili se ponasa kao da je u delirijumu sa poremecajem opazanja.Osoba je zbunjena.selektivan(osoba se seca nekih dogadjaja).Amnezija je vezana za skorasnje znacenje traumatskog dogadjaja ili stresa(nesrecni slucaj.u prisustvu publike.)disocijativni poremecaji motorike-simptomi se krecu u sirokom dijapazonu od besciljnih.Mesto ima emocionalni znacaj za osobu koja je krenula na “putovanje”.)disocijativne konvulzije-najspektaluraniji je veliki histericni napad(disocijativna konvulzija).Zaboravlja predhodni identitet.pada na zemlju.U protivnom to bi bila simulacija.jeca.)disocijativni stupor-dominira stanje motorne inhibicije.Njihova seksualnost odlikuje se nezreloscu.smrt drage osobe).zlim duhovima.pa cesto dobija karakter karikaturalnog.To je cesce zamena za osecanje sopstvene nesigurnosti nego stvarno osecanje vise vrednosti.cenjene.a verbalni kontakt zavisi od stepena “povredivosti” tema u komunikaciji.”Oduzeti” ekstremiteti nesposobni su samo za pojedine pokrete. 5.puno teatralnosti.Imaju odredjenu simboliku ili su besmisleni.apatija i mirnoca..iskolacenih je ociju.Poremecaj prestaje naglo i pracen je nesecanjem za period lutanja.u koje se isto tako brzo razocaravaju.place.Postupci su cesto detinjasti.a cesto su frigidne.lako se i povrsno vezuju za nove objekte ‘ljubavi”.negativistican je.a postoji i poremecaj percepcije okoline.Suprotna ovim motornim eksitacijama su motorne oduzetosti kao na primer histericne paralize.U takvom stanju osoba luta ili bezi.Bolescu se postize i sekundarna dobitkoje pacijent nije svestan.neobuzdano igra i peva.laskanja.havarijskih pokreta do potpunog odsustva ispoljavanja motorike.Nakon igre i pesme moze se onesvestiti ili umiriti.Gode im divljenja.Amnezija varira ali postoji jedno stalno jezgro koje ne moze biti prizvano u svest u budnom stanju.koji se po pravilu odvija teatralno.postaje bolesna da bi dobila ili zadrzala ljubav i paznju.Amnezija 81 .a moguce je i violetno ponasanje. 3.stalan(od odredjenog trenutka u zivotu do momenta ispitivanja).dok su im fizioloski refleksi ocuvani.Pacijent nepomicno sedi ili lezi.Moze biti i ushicena.Mogu da ispolje psihogene amnezije.ali nisu sposobne za dublja emocionalna vezivanja.Bekstvo zimbolizuje odbranu od neprijatnih i traumatskih situacija ili akcija. 4.profesionalni grc prstiju ili saka koji mogu dovesti do agrafije.Ne oseca bol.Pacijent reaguje na jace i bolne drazi.emocionalno nezrelo.Njihovo ponasanje je infantilno.nude egzaltirane poze zaljubljenosti.Pacijent nije zabrinut za svoju bolest.Moze demonstrirati neobuzdanu snagu i izdrzljivost.Takve osobe imaju potrebu da budu voljene.preuzima drugi identitet.Pacijent je potpuno nepomican. -Histericni karakter-odlikuju sledece crte licnosti:egocentricne osobe koje sebe stavljaju u centar zbivanja zbog zelje da budu zapazene.zive hraneci se fantrazijama.sa grcevima i jezom.Poremecaj pamcenja je organicen u vremenu.Histericna afonija karakterise se iznenzdnim “gubitkom glasa”.odbija hranu.Pribegavaju i teatralnim pokusajima samoubistva.bogom.)disocijativna fuga-bekstva9fuge) posledica su suzene svesti.pa menjaju partnere.U kontaktima sa drugim osobama izrazeno je odsustvo inhibicija.znake patnje ali moze biti i mirna.Po prestanku simptoma disocijativne amnezije osoba je svesna poremecaja koji je postojao.Osoba je poremecene svesti.dezorijentisana.Mogu se pojaviti tikovi.)disocijativna amnezija-gubitak pamcenja bez organskih poremecaja CNS.osoba je “obuzeta” nekom silom.impotentne.)stanje transa i poremecaji zaposednutosti-osoba privremeno gubi svoj identitet.Sklone su teatralnosti i ekstremnim modelima reagovanja.pricama. -U grupu disocijativnih poremecaja spadaju: 1.Osoba vice.a patoloskih refleksa nema.koja svojom intervencijom moze napad da produzi i da ga ucini jos dramaticnijim.vazne.parazitarnih..

Hipohondrijski poremecaj razvija se na terenu narcistickog poremecaja licnosti.cesto mokrenje.klinicka slika lici na fobiju.gusenja slicna asmaticnim napadima.)disocijativna anestezija i senzorni gubitak-osoba ispoljava anesteziju.Ove glavobolje su rezistentne na terapiju analgeticima.Dolazi do narcistickog povlacenja libida na sopstveno telo..Predstavlja disocijativni odgovor na stres u kome se razvijaju dve ili vise kompletnih licnosti. SOMATOMORFNI POREMECAJI -Ova grupa poremecaja je karakteristicna po upornim zalbama bolesnika na vise somatskoh smetnji.ruzan nos.Jedna je po pravilu dominantna i funkcionise na svesnom nivou..dok druga funkcionise nesvesno i naziva se kosvesna licnost.”slema”.uz upadljivu emocionalnu obojenost i ubedjenje da sigurno postoji neko organsko oboljenje.a moze biti pracena i dozivljajem osobe da joj je telo izmenjeno u odnosu na predpostavljenu i ocekivanu predstavu o sopstvenom telu.teatralnom ponasanju.Pacijent je zabrinut da ima veliki nos.Ovakvo uverenje pacijenta nema karakter sumanutosti.ukoliko je ima delimicna je.dijarea.koje “nije otkriveno” samo zbog “nedovoljne strucnosti i povrsnog pregleda” koji je obavio lekar.na telesni simptom.Telesne senzacije tumace se pogresno i telesnim simptomima se pridaje prenaglaseni znacaj. -Senzorni gubitci su najcesce histericno slepilo i histericna gluvoca.Frojd hipohondriju objasnjava narscistickim investicijama u telo.impotencija.Hipohondricna osoba je cesto anksiozna i depresivna.”Bolesni” pribegavaju histericnom..Kod devojcica dominira nezadovoljstvo grudima. 1.Osoba ne zeli nesto da vidi i pri tome ispoljava “lepu ravnodusnost ili zadovoljstvo”..Nastaje cepanje ja(ali ne svih njegovih delova) na ja koje posmatra(posmatrajuce ja) i iskustveno ja(ja koje dozivljava)..smetnje gutanja(knedla u grlu).)poremecaj u vidu visestruke licnosti-redak fenomen. 82 .lece se psihoterapijom i sedativima. -U histericne fenomene ubrajaju se i tahikardija.hipoesteziju ili hiperesteziju na potpuno ogranicenim podrucijima.poremecaji menstruacija.po cemu se i opisuje fenomen “carapa”.Hipohondriju treba leciti psihoterapijskim metodama i psihofaramoticima..Histericna gluvoca je slican fenomen(jedna pacijentkinja je ogluvela onog trenutka kada joj je saopsteno da je njen suprug poginuo).Histericni poremecaji mirisa i ukusa takodje se javljaju.gubitak ranijeg socijalnog statusa.klempave usi.povracanje.”rukavica”.Moze nastati zbog nepovoljnih zivotnih dogadjaja i traumatskih iskustava(razvod. 7..Ukoliko hipohondrijske preokupacije prati strah.zaokupljena je nekim zamisljenim defektom.).Izbor organa je simbolican. -Histericne glavobolje su odgovor na stanja neuroticne napetosti ili nekih pacijentovih briga. 2.Mogu biti prisutni anksioznost i depresija. 8.)Dismorfofobija-osoba inace normalnog izgleda.muka.bolest i smrt u porodici.Pojedinacne licnosti se razlikuju medju sobom.Kod disocijativnih konvulzija bizarni pokreti podsecaju na klovnovska krivljenja i pantomimu koji u okruzenju izazivaju podsmeh.Dismorfofobija je strah od deformisanosti sopstvenog tela.)Hipohondrijski poremecaj-je bolesna briga za sopstveno zdravlje.frigidnost..Svesna licnost nista nezna o kosvesnoj licnosti.anoreksija.neuspesna profesionalna karijera.Pri tome dominira sumnja u postojanje nekog organskog oboljenja.zbog cega osoba biva preokupirana svojim telom.Ukoliko postoji mali defekt ili mala fizicka anomalija zabrinutost je neprimerena i predimenzionirana.

hladno.motivacija. -Apercepcija-je proces shvatanja.. OPAZANJE(PERCPECIJA) -Osnovu saznajnih procesa predstavlja opazanje.emocije..razumevanja onoga sto je opazeno.)Princip grupisanja(gestalt)-drazi se grupisu u celine.dolazi do stvaranja nervnih impulsa koji se dalje preko nervnih provodnika(senzornih puteva) prenose do centara u kori velikog mozga.znanje.)Verthajmerovi zakoni organizovanja drazi u opazaje-princip blizine.gorko.skoro nikada nema ciste osete vec opazaja objekata i culnih kvaliteta..karakteristike figure i pozadine.)Nozofobija-strah i uporno verovanje osobe da boluje od neke somatske bolesti.opazaj ostaje nepromenjen(sem velikih promena drazi). 3.Covek nije svestan tog brzog procesa spajanja.Opazanje dubine dobija se zahvaljujuci binokularnom vidjenju-slike na mreznjacama oba oka ne padaju na ista mesta.Do oseta se moze doci jedino vestackim izdvajanjem pojedin svojstava iz jedinstvenog opazaja.Fizicki i hemijski procesi koji deluju na covekova cula nazivaju se drazi.)Konstantnost opazaja-iako se karakteristike drazi neprestalno menjaju. -Oset(osecaj.interesovanjem i emocionalnim stanjem subjekta. -Kod vizulelnog opazanja na opazanje prostora uticu-velicina slike na mreznjaci.Oni su formulisali neke zakonitosti opazanja: 1. -Od mnogih psihologa koji su istrazivali percepciju najveci znacaj dali su Gestaltisti.emocije.slicnosti.potrebe.)Odnos figure i pozadine-dvojne figure.Odraslom coveku su osecaji sadrzani uvek u okviru opazaja.jedinstvene opazaje 4.okolina i boja predmeta.Oset se odnosi na delove tj svojstva celine nekog objekta koji se opaza(crveno..Pored senzacija(oseta0 opazaj uvek sadrzi i nas subjektivni odnos prema predmetima i pojavama.iskustvo..Opazaj se odnosi na celinu predmeta.).integracija i spajanje sa iskustvom.Ti subjektivni faktori su najcesce:iskustvo.Na opazaje velicine uticu-udaljenost predmeta(velicina slike na mreznjaci).Vreme ispunjeno interesantnim dogadjajima se subjektivno dozivlja kako brzo prolazi.Kod sizofrenih bolesnika vreme moze proticati brzo dok je kod epilepticara i narkomana proticanje vremena usporeno.. -Na opazanje uticu:iskustvo.simetricnosti i kontinuiteta(zajednicke sudbine) 2.3.potrebe.te slike(disparatne slike)) se u korteksu slivaju jedna u drugu i dobija se utisak dubine. -Opazanje nikada nije prosta kopija spoljasnjeg sveta.senzacija) definise se kao cist “sirov” culni podatak. -Opazanje vremena uslovljeno je trajanjem drazi. 83 .Odrastao covek koji poseduje iskustvo.Osoba je zaokupljena analizom "simptoma"i sopstvenom “klasifikacijom” o “otkrivenoj bolesti”..ocekivanja.Delovanjem drazi na receptore culnih organa..gde se vrsi njihova obrada.zelje.Kada je disparatnost velika(kao kod alkoholisanosti ili paralize nekih misica oka).koji nastaje kao rezultat dejstva drazi na culne organe i koji je lisen interpretacije i osmisljavanja.tvrdo.motivacija.. -Opazaj-kod opazaja se prostim culnim podacima pridruzuje i izvesno znanje i znacenje.na osnovu predhodnog iskustva.javljaju se dvostruke ili visestruke slike..Ovi pacijenti nisu prijemcljivi za razuveravanje racionalnim objasnjenjima.iskustvo.dok na primer u situacijama iscekivanja vreme se dozivljava kao citava vecnost.

oduzetosti jedne polovine tela).uprkos organskoj i funkcionalnoj ocuvanosti cula.cvrkut ptica.)iluzije 3.moci ce da opise njegov oblik i dimenzije ali nece znati da je to kljuc. 1.Ako je ona ispod odredjene granice.pokret se ne zapaza. -Iluzije-su falsifikovana ili pogresno interpretirana opazanja realnih predmeta. 3.Patogenetski mehanizam agnozija nije poznat..)usled intenzivnog iscekivanja ili stanja straha 3.on ce biti u stanju da kaze da je to metalni predmet.)Anozognozija-bolesnik nije svestan svoje bolesti(na primer.).Na primer:ako pacijentu damo da opipa kljuc.)ostecenja cula.pokret se ne opaza. 5.)kao simptom dusevnoh poremcaja(psihoza) 4.zatvorenih ociju.Iluzije se mogu javiti i kod normalnih ljudi 84 . 2.Oboleli nije u stanju da sintetizuje slike secanja.)halucinacije -Agnozije-su pracene nemogucnoscu prepoznavanja predmeta na osnovu culnih svojstava.glas svojih najblizih.takodje ako je brzina prevelika(kretanje projektila).svetlosne utiske uoblici u simbole. 4.)agnozije 2.nalaze se takozvani psihoculni centri cija je uloga da osecaj koji je nastao u elementarnom culnom centru povezu sa iskustvom licnosti i tako omoguci prepoznavanje informacija.pri cemu su senzorne funkcije ocuvane.Agnozije predstavljaju nesposobnost sinteze culnih utisaka.Pracena je agrafijom-nemogucnoscu pisanja.Postoje agnozije svih cula.Spolnja draz(predmet) realno postoji ali se pogresno opaza.)Taktilne agnozije-u slucaju funkcionalne dezintegracije perijetalnog reznja.)upotrebom halucinogenih droga(LSD) -Razlikuju se tri vrste poremecaja opazanja: 1.nervnih sprovodnika i odgovarajucih centara u mozgu 2.U voj vrsti agnozije ostecen je psihovizuelni centar u kori velikog mozga.pacijent nije u stanju da imenuje predmet na osnovu taktilnih utisaka(pipanja).ali se predpostavljaju strukturalne i funkcionalne lezije odgovarajucih centara mozga.Ovakav poremecaj nastaje usled lezija psihoakustickih centara temporalnog(slepoocnog) reznja.-Opazanje pokreta-za opazanje pokreta jeznacajna brzina kretanja objekta.)Opticke(vizuelne) agnozije-nesposobnost obolelog da uprkos ocuvanoj funkciji oka i sprovodnog sistema.ili su one unistene.Na primer:bolesnik nije u stanju da prepozna nacionalnu zastavu ili simbol kluba za koji navija.dok kod somatotopagnozije bolesnik nije u stanju da odredi mesto sopstvenog tela ili njegovih delova u prostoru.)Akusticke agnozije-nemogucnost pacijenta da prepozna dobro poznati zvuk(melodiju..)Aleksija-je poremecaj u kojem osoba prepoznaje slova ali je zaboravila njihovu fonetsku vrednost.Oko elementranih culnih centara u kori velikog mozga. POREMECAJI OPAZANJA -Poremecaji opazanja mogu nastati zbog: 1.

u stanjima umora,iscrpljenosti,visoke temperature.Mogu nastati i kao posledica nepaznje ili intenzivnog straha.Ali ako subjektu na takve situacije skrenemo paznju,on ce se korigovati.Kada su iluzije simptom bolesti,takve korekcije su nemoguce,jer je pacijent nepokolebljiv u uverenju da ono sto opaza predstavlja objektivnu realnost.Iluzije se javljaju i u stanjima intoksacije CNS.Cest su simptom kod alkoholisanih i drugih akutnih delirijuma.Te iluzije su najcesce zastrasujuce i navode pacijenta da se “brani” od nekih divljih zveri koje jurisaju na njega.Iluzije se javljaju i u epileptickim napadima,sumracnim stanjima,depresijama i kod sizofrenija.Postoje iluzije svih cula.

-Halucinacije-predstavljaju opazaje bez predmeta.Spoljnja draz ne postoji,a pacijent vidi ljude,oseca mirise,cuje pretnje...Halucinacije se odlikuju jasnocom,intenzitetom i nepokolebljivim uverenjem da je rec o realnom opazanju-osoba koja halucinira veruje da su halucinatorni objekti realni.Pokusaji da se pacijent razuveri,logickim argumentima ostaje bez uspeha. -Halucinacije se javljaju u stanjima iscekivanja,straha,uzasa,kao simptom dusevnih bolesti ili organskih lezija centara mozga,kod tumora,gladovanja,iscrpljenosti ili hemijskih intoksacija. -Pouzdanog objasnjenja o mehanizmu nastanka halucinacija nema ni danas.U nastanku halucinacija vazan je odnos izmedju kore subkortikalnih regija mozga.Funkcija kore je u opadanju,a njenu ulogu preuzimaju subkortikalni centri.Navodi se i mogucnost da halucinacija nastaju kao posledica patoloskih eksitacija u mozdanoj kori,cije su fizioloske funkcije inhibirane.Halucinacije mogu nastati i psiholoskim mehanizmima.-na primer projekcijom,gde sumanutost moze da deluje kao unutrasnja draz,koja se materijalizuje,tj eksternalizuje u halucinaciju(sumanute ideje,ispunjenje bolesnikovih zelja).Ego bolesnika,cesto je ocepljen od ostatka licnosti,bez sposobnosti sinteze i kontrole senzorickih drazi. -Vrste halucinacija: 1.)Pseudohalucinacije-zive,reljefne slike secanja i predstava,koje nastaju kao rezultat burnih intrapsihickih dozivljavanja,ili u stanjima visoke febrilnosti.Tu spadaju:vizionarska dozivljavanja,histericne manifestacije,”zatvorske psihoze” mogu biti pracene ovim psihogenim halucinacijama.Pseudohalucinacije su cesce projekcije zelja nego rezultat strahovanja.Osobe sa pseudohalucinacijama postaju vrlo brzo kriticne i prihvataju ih kao plod maste.U ovu grupu halucinacija takodje spadaju i halucinacije u toku uspavljivanja(hipnogogne) ili budjenja(hipnopompicne),kao i vrlo slikovita mastanja kod dece ili nekih odraslih osoba. 2.)Prave halucinacije-su znak postojanja akutnog ili hronicnog psihoticnog oboljenja.Posoje halucinacije svih cula: -Opticke(vizuelne) halucinacije:mogu biti elementarne ili proste-(iskre,boje,svetlo,plamen) ili slozene koje su mnogobrojne-kao sto su: 1.)mikrohalucinacije-“opazajni” predmeti su mali(bube,misevi...),poseban oblik ovih halucinacija su liliputanske halucinacije,koje se javljaju pri trovanju alkoholom ili kokainom. 2.)zoopsije-halucinacije raznih zivotinja 3.)makropsije predtsavljaju vidjenje ogromnih,dizmorfopsije-vidjenje deformisanih,metamorfopsije-vidjenje premeta koji se menjaju dok je poropsija dozivljaj vece udaljenosti u prostoru.

85

4.)oneiricne halucinacije(oneiros-san)-su najcesce vizuelne,pokretne,obojene,slicne halucinacijama sna,nekada su zastrasujuce i pracene agitacijom. 5.)autoskopske halucinacije-oboleli vidi delove svog tela(srce,unutrasnje organe) kako se setaju u slobodnom prostoru,ili sopstveno telo halucinira u prostoru,pa sa tim “dvojnikom” vodi dijalog. 6.)heatuoskopija-subjekt opaza sopstveno telo izvan sebe,kao da posmatra svoju sliku u ogledalu. 7.)ekstrakampne halucinacije-bolesnik “vidi” van svog vidnog polja(iza ledja,kroz zid). 8.)graficke halucinacije-bolesnik vidi ispisane reci 9.)negativne halucinacije-realni predmeti i situacije se ne opazaju,jer bolesnik ne zeli da ih vidi.Cesto se javljaju kod histericnih osoba i mogu se izazvati u hipnozi. -Opticke halucinacije se najcesce javljaju u stanjima poremecene svesti,organskih lezija CNS,akutnih i hronicnih psihoza. -Akusticke halucinacije-mogu biti proste(sum,zujanje ili pucketanje) ili u formi glasova,reci,monologa i dijaloga(foneme).Glasovi “dolaze” iz najbizarnijih izvorakosmosa,drugih planeta,iz zemlje,iz tela bolesnika,zidova,lustera...Ovakve halucinacije mogu biti:prijatne,neprijatne,savetodavne ili naredbodavne.Pacijenti cuju nekad sopstvene misli,taj fenomen je poznat kao eho-misli.Fenomen kradje ili oduzimanja misli,karakterise se utiskom bolesnika da druge osobe izgovaraju sve ono sto bolesnik tog trenutka pomisli.Imperativne(naredbodavne) halucinacije naredjuju subjektu da nesto ucini.Takvi bolesnici mogu biti sucidni ili homicidalni.U slucaju antagonistickih halucinacija bolesnik na jedno uvo cuje jednu naredbu,a na drugo suprotnu naredbu. -Mirisne(olfaktivne) halucinacije-manifestuju se dozivljavanjem vrlo neprijatnih mirisa,a cesto su i simptom temporalne epilepsije.Bolesnik ove halucinacije,interpretira sumanuto,povezujuci ih sa necijom namerom da ih truje ili unistava. -Gustativne halucinacije(halucinacije cula ukusa)-manifestuju se subjektivnim utiskom da je hrana promenila ukus.Bolesnik zakljucuje da je otrovan. -Taktilne halucinacije(halucinacije cula dodira)-bolesnici ih opisuju kao ubod,dodir,svrab,toplotu,pecenje,vlazenje.Slicne osecaje osoba moze imati i na unutrasnjim organima-cenesteticke halucinacije. -Kohabitalne halucinacije-halucinacje polnih odnosa.Obolele osobe tvrde da su(najcesce nocu za vreme spavanja),neke osobe sa njima polno opstile. -Algohalucinacije-halucinaicje u sferi senzibiliteta za bol(na primer:fantomski ud). -Ponasanje pacijenata sa halucinacijama-ove osobe se ponasaju karakteristicno.Mimika je karakteristicna:halucinant gleda,smeje se,razgovara,gestikulira ili se ljuti na svoje halucinacije.U slucaju neprijatnih akukstickih halucinacija,pacijent noze biti u strahu,brani se stavljanjem vate u usi.Pacijent kontrolise zidove,slavine,cevi,radio ili TV. DRUGI NEUROTSKI POREMECAJI

86

1.)Neurastenija-u slobodnoj interpretaciji,neurastenija bi bila razdrazljiva slabost.Kod neurastenije adapativne funkcije ja postaju neuspesne jer osoba koristi maksimum energije za razresavanje nesvesnih konflikata,zbog cega se oseca premoreno,iako za taj premor nema somatskih uzroka.Osoba je razdrazljiva,anskiozna,napeta,u stanju strasljivog iscekivanja,ispoljava slabu koncentraciju,slabo pamcenje,pati od nesanica ili spava povrsno,budi se umorna,gubi apetit i telesnu tezinu,seksualno je nezainteresovana ili neuspesna.Neurastenicna osoba moze imati i niz vegetativnih,somatskih i senzitivnih simptoma-znojenje,glavobolje,trnjenje...Neurastenicna osoba ne uspeva da se relaksira,bez afiniteta je za zivotne radosti i dpresivna je. 2.)Depersonalizacija i derealizacija(otudjenje)-su disocijativna stanja sa odredjenom vizuelnom dramaticnoscu i prividom da je u pitanju tesko organsko ostecenje mozga i predstavljaju poremecaj mentalnog funkcionisanja jer dolazi do promene stanja svesti i izmenjenog dozivljaja identiteta licnosti.Odigrava se proces izdvajanja delova iz celokupnog sistema licnosti.Odredjeni dogadjaj stran egu,kao da je otcepljen ili je doslo do osecanja otudjenosti od sopstvenog dozivljaja. -Uzrocni faktori-ovi fenomeni ispoljavaju se u slucajevima nekih neuroloskih oboljenja(temporalna epilepsija,tumori mozga),mentalnih oboljenja(sizofrenija,depresija,manija,panicni poremecaj,opsesivno-kompulsivni poremecaj),intokasacija(halucinogenim supstancama,alkoholoh,kanabisom,barbituratima),metabolickih i endokrinih poremecaja,reakcija na traumu,u stanjima senzorne deprivacije,kod umora i iscrpljenosti.Ispoljavanje simptoma po pravilu pocinje naglo a predhodnica je neko traumatsko iskustvo.Osoba gubi kontinuitet sa svojom prosloscu.Dominira automatsko ponasanje i gubitak sposobnosti dozivljavanja emocija.Telo se promenilo,velicina organa,organi su nekud odlutali...Vreme juri ili je stalo.Okolina je nestvarana.Otudjenje od objekta manifestuje se dozivljajem osobe da su licnosti,stvari,mesta,dogadjaji i situacije nerealni,bezbojni,osiromaseni,vestacki i prazni.Dublji poremecaj kontakta sa svetomderealizacija znak je psihoze. -U otudjenju od vlastitog tela,delovi tela ili telo dozivljavaju se kao tudji.Osoba posmatra sebe sa cudjenjem. -U depersonalizaciji licnost gubi osecanje sopstvene realnosti i sopstvenog identiteta.Granice izmedju licnosti i realnog sveta su fluidne,narusene ili izbrisane. 3.)Mesecarstvo(somnabulizam)-karakterise se otkacenoscu lokomotornog aparata pri nepotpunom budjenju razlicitih funkcionalnih nivoa mozga.Traje nekoliko minuta ili casova,posle cega postoji nesecanje.Osoba moze da dozivljava halucinacije koje mogu da simbolizuju neprijatne traumatske dozivljaje.Somnabulizam je svrstan u neorganske poremecaje spavanja. MOZAK I PSIHA

-Covek nije odredjen samo trenutnim stanjem i potrebama.Svest i psihicki zivot zasniva se i na kontinuitetu dozivljavanja i rasudjivanja.Iako se stalno menjamo mi sebe dozivljavamo kao identicnost,kao trajanje u vremenu i prostoru.

ORGANIZACIJA PSIHICKOG

87

mogu da programiraju odgovarajuca ponasanja.Medju mnostvom informacija koje prima CNS tek rodjenog coveka za ljudsku jedinku su specificno znacajne one koje poticu iz medjuljudske komunikacije.Tokom ranog razvoja dete prolazi kroz niz priprema za ukljucivanje u siru drustvenu grupu.Bioloska dimenzija licnosti definisana genetskim potencijalima.U okviru jednog konstitucionalnog tipa pored morfoloskih odredjene su i psiholoske karakteristike.To su nivo:bioloskog.na osnovu socijalnih informacija.Zato se socijalna sredina smatra jednim od odlucujucih faktora razvojnog procesa.Individualno-psiholoski okvir sadrzi takodje i kontinuitet dozivljavanja sopstvenog “ja” i neku vrstu licnog vidjenja sebe i sveta koji nas okruzuje.Izostanak uticaja socijalne sredine ili stalno siromasenje medjuljudskih odnosa dovesce do poremecaja funkcije i narusavanja integrativnih kapaciteta mozga.individualno-psiholoskog i nivo socijalnog. -Individualno-psiholoski nivo-odredjen je sa jedne strane specificnim odnosima koji se tokom ranih faza razvoja odvijaju u okviru porodicne grupe. -Nivo bioloskog-bioloska struktura.Neki od sadrzaja koji za datu osobu imaju posebna znacenja bivaju trajno sacuvani i kasnije mogu znacajno da uticu na mentalno funkcionisanje.Bioloska istrazivanja pokazuju da u osnovi ovih specificnosti mogu da budu i odredjene biohemijske odnosno funkcionalne karakteristike kao sto su aktivnost pojedinih enzimskih sistema i specificnosti metabolizma.Kada je u pitanju CNS bioloska osnova je podlozna raznim razvojnim varijacijama.odnosno akcije.Ukoliko nema takvih informacija.Razvoj mozga odredjen je genetskim programom koji sadrzi opste odrednice vrste ali i posebne karakteristike proistekle iz sazimanja genetskih programa roditelja.predstavlja materijalnu podlogu za odvijanje slozenih integrativnih funkcija.Razlog tome je specificno mesto CNS u strukturi zivih bica-on povezuje zivi organizam sa spoljnjim okruzenjem a ta veza pocinje prijemom informacija iz spoljasnje sredine.Intenzivno se usvajaju odredjene uloge i oblici ponasanja koji se u kasnijem zivotu.Mozak se razvija i funkcionise bivajuci neprestalno hranjen informacijama koje sadrze psiholoska i socijalna znacenja.Covek je znaci biopsihosocijalno jedinstvo i narusavanje bilo koje od ovih instanci dovesce do poremecaja homeostaze odnosno narusavanja zdravlja.vise nego drugi organski sistemi.Takvo dozivljavanje sebe omoguceno je integrativnom aktivnoscu mozga koji u svakom trenutku obavestenja koja dolaze iz okoline ili iz samog organizma poredi sa iskustvima.ukljucujuci i odgovarajucu emocionalnu pratnju sto celom procesu daje kvalitet licnog.a sa druge strane individualnim dozivljavanjima uslovljenim aktuelnim informacijama.Te tri strukture su neraskidivo funkcionalno povezane.Iskustva stecena tokom prvih godina zivota cine osnovu individualno-psiholoske dimenzije ljudskog bica.zatim cesce se javljaju neke somatske bolesti. -Socijalni nivo-covek je drustveno bice.-Mozemo razlikovati tri nivoa tj tri strukture mentalnog funkcionisanja.konstitucijom. INTEGRATIVNA AKTIVNOST MOZGA 88 .Sa druge strane bez adekvatno razvijenog mozga nema ni normalnog psiholoskog i socijalnog razvoja licnosti.Kroz procese ucenja neprekidno se popunjavaju rezervoari pamcenja i time sticu iskustva neophodna za analiziranje situacija i pripremu adekvatnih odgovora na informacije iz spoljasnje i unutrasnje sredine.mozak.nema ni pravilnog funkcionalnog razvoja CNS.pa i psihicki poremecaji.dobro razvijenim CNS ostvaruje punu funkcionalnost tek kada se razviju procesi pomocu kojih se.prepoznaju kao relativno stabilne karakteristike odredjene licnosti.

Da bi se svi ti procesi odvijali sinhrono.Stalnim protokom nervnih impulsa od periferije ka centru odrzava se i stanje budnosti. -Nervna celija je stabilna struktura slozene gradje cija je osnovna karakteristika nadrazljivost.Zahvaljujuci nadrazljivosti.morfolosku podlogu niti precizno ogranicenu topografiju. FUNKCIONALNI SISTEMI -Izdvajaju se tri funkcionalna sistema: 1.-U mozgu se neprestalno odvija proces obrade informacija.Taj proces omogucen je nizom celijskih interakcija ciji podlogu cini sinapsa. 2.stavljanje u kontekst proslih iskustava(pamcenje).nadrazaji kao fizicki korelati informacija.davanja afektivnih i motivacionih vrednosti(emocije.)Sistem regulacije nagonskog ponasanja i afektiviteta-podrazumeva dva podsistema koji su medjusobno povezani.vec su odredjeni svojom funkcijom.ucinilo je da se danas govori o biohemijskoj anatomiji CNS.)Sistem energetizacije i odrzanja budnosti-energetski metabolizam i kontinuirana aktivacija retikularne formacije mezencefalona putem kolateralnih veza sa ushodnim putevima koji nose senzorne informacije.a izgleda da u nekim mentalnim oboljenjima su posebno poremeceni pojedini sistemi transmisije(dopaminergicki.a dopaminski mehanizmi su znacajni za usmeravanje odnosno akciju.Te supstance se nazivaju neurotransmiteri koji su nosioci funkcije pojedinih sistema.kao i molekularne strukture i biohemijskofarmakoloskih aspekata funkcije. -Sinapsa je osnovna funkcionalan jedinica kojom se obezbedjuje integrativna aktivnost mozga.nagoni) i na kraju pripreme odgovora i akcije(voljni cin).medjusobno je povezan aksonskim i dendritskim produzetcima.procene mogucih vrednosti(inteligencija.a poremecaji se razmatraju u okvirima biohemijske patologije kao bolesti neurotransmisije.prema odredjenom programu. -Nervni impulsi iz presinaptickog zavrsetka oslobadjaju supstance koje deluju na postsinapticke strukture. -Noradrenergicka transmisija podrzava aptetitivne kvalitete.zbog cega je neophodno postojanje niza slozenih veza koje spajaju pojedine funkcionalne strukture u CNS.One se odvijaju u okviru slozenih sistema koji cesto nemaju jasnu anatomsku. -Osnovne veze postaju funkcionalne kroz visi stepen integrativne aktivnosti koji obezbedjuje psihicke funkcije. -Farmakoloska izucavanja pokazala su da za isti transmiter postoji vise tipova funkcionalno razlicitih receptora.serotonergicki).serotonergicka averzivne.a na toj osnovi odvijaju se dalji procesi analize novih informacija. -Ne postoje centri za pojedine psihicke funkcije. -Sve bolje poznavanje anatomske distribucije.preko usmeravanja na ocenjivanje znacaja i ocenu potrebe dalje obrade(paznja).Oni omogucuju selektivno prenosenje impulsa i time odredjivanje njegovog specificnog znacenja.primljeni putem odredjenih specificnih receptora pristizu u odgovarajuce zone primarne obrade i dalje podlezu slozenoj analizi u asocijativnim regijama mozdane kore.obezbedjuju nivo budnosti neophodan za odvijanje svih ostalih modaliteta psihickog funkcionisanja.misljenje).Ogroman broj neurona sistematizovanih u jedra ili u manje grupe u razlicitim mozdanim strukturama. 89 .Obrada informacija podrazumeva niz procesa pocev od bazicnih vezanih za uvodjenje u sveru psihickog(percepcija).mora da bude ocuvan niz morfofunkcionalnih veza koje na celijskom nivou obezbedjuju integrativne procese.

Govor kao i logicke operacije organizuju se u levoj(dominantnoj) hemisferi kod desnjaka.posebno hipotalamusa i limbickih formacija(amigdala) sa kojima je hipotalamus visestruko povezan.Misljenje je uvek sluzilo coveku da pronalazi nacine da resava probleme svoje bioloske i socijalne egzistencije.kao i slozene oblike motivacionog ponasanja.Simbolicka funkcija omogucava da se reprezentuju odsutni objekti i ona znatno prosiruje opseg detetovog misljenja i na ono sto nije prezentno dato.analiziraju specijalni modaliteti informacija(boja zvuka. b.Prema Vigotskom u ovom periodu dolazi do ukrstanja misljenja i govora koji su se do tad razvijali nezavisnim i razlicitim linijama. 3.pojmovi.odnosno svesti o sebi i o svetu koji nas okruzuje.pomocu kojih se uspostavljaju veze izmedju predmeta i pojava u spoljasnjem svetu.postoji period senzomotorne inteligencije.apstraktno i logicko misljenje koje postoji kasnije kod odraslog coveka.govor ne utice na misljenje.a.simboli. -Svaki od ova tri bloka zahvaljujuci mnostvu medjusobnih veza.predstave.Deca progovore prosecno oko druge godine zivota(mada se i ranije mogu javiti prve presemioticke reci oko 8 meseci).pomocu kojih dete analizira stvarnost.Motivi.reprezentovano.secanja.intonacija) kao i prezentacija tela i telesna sema.Oko druge godine kod deteta se javlja simbolicka funkcija i tada detetovo misljenje postaje unutrasnje.Ovaj sistem se nalazi u okvirima mozdanog stabla.Prema kognitivistickoj tezi(Pijaze).)Stariji i po bioloskom programu jednostavniji je funkcionalni blok u kome se organizuju osnovna ponasanja usmerena na obezbedjivanje bioloskog opstanka.To je period prakticne inteligencije u kojem ne postoji govor.Pre tog perioda.radi uvidjanja odnosa i resavanja problema.U tom periodu decije misljenje je senzomotorno jer se sastoji jedino od opazaja i pokreta organizovanih u akcione seme koje dete primenjuje na realnost.a dete ce 90 .U tom periodu(oko druge godine) dolazi do aktivnog sirenja recnika deteta i do javljanja semiotickih reci.Prema teorjima kognitivnog razvoja milsjenje u razvoju prolazi kroz kvalitativno razlicite stupnjeve razvoja..Procesi apstraktnog misljenja se odvijaju na nivou prefrontalne kore.predrasude uticu na misljenje i ponekad mogu dovesti do pogresnog zakljucivanja. MISLJENJE -Misljenje pripada kognitivnim funkcijama.pojmovi.Asocijativne regije mozdane kore omogucuju te najvise integrativne procese.pored konkretnog znacenja sadrze i emocionalne oznake koje cine sastavni deo upamcenog materijala.osecanja.trazenje skrivenih predmeta. U procesu misljenja koriste se opazanja.vec se misljenje razvija samostalno pomocu svojih mehanizama razvoja(interakcija izmedju AS iAK).Te reci deteta nisu pravi pojmovi(onakvi kakvi postoje kod odraslog) vec te reci predstavljaju funkcionalne ekvivalente pojmova.funkcionise sinhrono sa ostala dva i podleze njegovim uticajima. -Informacije pohranjene u depoima pamcenja. -Izmedju misljenja i govora postoje slozeni odnosi tokom razvoja.Ova povezanost kognicije i afektiviteta ima bitan znacaj za odredjivanje individualnih okvira ljudskog bica.Taj period je preverbalni i dete u tom periodu resava prakticne probleme kao sto su dosezanje udaljenog objekta.prva upotreba orudja.a govor postaje intelektualan.Ove strukture se nalaze u okvirima limbickog sistema i njegovih veza sa nizim delovima mozdanog stabla i sa telencefalickim strukturama-talamusom i neokorteksom.Sa druge strane u subdominantnoj hemisferi odvijaju se neverbalne operacije.)Sistem kognicije-podrazumeva niz funkcija i operacija pomocu kojih se odvijaju saznajni procesi.Misljenje sluzi i zadovoljavanju saznajnih potreba coveka.Sada misljenje postaje govorno.)Sistem za slozenije i specificne oblike afektivnog ponasanja kao sto su emocionalni odgovori na slozene stimuluse..

)autisticko misljenje-autizam predstavlja gubljenje dodira sa spoljasnjim svetom.Ako se u toku misaonog procesa dolazi do zakljucaka koji do tad nisu bili poznati.U takvom misljenju granice izmedju licnosti i objektivne stvarnosti su nejasne. -Odrastao covek se u procesu misljenja veoma sluzi pojmovima.Intelektualni procesi koji dolaze do izrazaja u procesu formiranja pojmova su:analiza. 2.nove veze izmedju objekata ili nove istine.recima.uporedjivanje.rasclanjavanje.stavova dolazimo do pojedinacnih zakljucaka.osobina ili pojava. 3.)Deduktivno-na osnovu opstih osobina.proveravanje(verifikacija) 5.)katatimno misljenje-misljenje optereceno afektima 7.pojmu ruza).a zanemarivanje ostalih karakteristika objekata. -Zakljucivanje je proces u kojem na osnovu poznatih ili datih podataka otkrivamo.Sinteza predstavlja povezivanje tako rasclanjenih i apstrahovanih elemenata.Po Pijazeu sizofreno misljenje se nalzi izmedju autisticnog misljenje malog deteta i logickog misljenja odraslog normalnog coveka.znacima.primitivnog coveka.dolazimo do opstih pravilnosti). 6.apstrakcija i sinteza.Pojmovi se mogu razlikovati i po nivou opstosti na primer: kao cvet i ruza(pojam cvet je nadredjeni pojam. 4.razvoj govora moze i povratno uticati na misljenje.Postoje dve vrste zakljucivanja: 1.naucnih otkrica i tehnickih pronalazaka.Pojmovi predstavljaju uopstavanja.Ovakvo misljenje srece se kod primitivnog coveka i kod dece predskolskog uzrasta. VRSTE MISLJENJA 1.Stvaralacko misljenje prolazi kroz cetiri faza:priprema(preparacija)..inkubacija.Takvi pojmovi odraslog su povezani u sistem pojmova u kojem postoje odnosi opstosti medju pojmovima(svi pojmovi se nalaze u nekom odnosu prema drugim pojmovima) i hijerarhijaska organizacija(pojmovi imaju svoje nadredjene pojmove)pojmova.Prema nekim drugim autorima(na primer:Vigotski).razlikovanje..)simbolicko misljenje-misljenje koje barata simbolima(mentalnim slikama.)sizofreno misljenje-simbolima se pridaju konkretna svojstva. -Apstrakcija je izdvajanje samo odredjenih svojstava.)Induktivno-od pojedinacnog ka opstem(na osnovu pojedinacnih.neuroticara i psihoticara.)magijsko misljenje-to je misljenje u kome subjekt misli da moze sopstvenim mislima da utice na objektivnu realnost.rec je o produktivnom misljenju.su vrsta uopstavnja na osnovu apstraktno izdvojenog skupa osobina koje su sintetizovane u jednu logicki povezanu celinu.)konkretno(prelogicko) misljenje-sluzi se samo opazajima ili mentalnim predstava(koje su ireverzibilne).)tangencijalno misljenje-okolisno misljenje 9.oni se odnose na skup nekih predmeta.)egomanija-precenjivanje sopstvenog ega 10.dusevni zivot subjekta je okrenut sopstvenom unutrasnjem svetu.iluminacija(inspiracija).)stvaralacko misljenje-to je misljenje u koem nastaju originalne tvorevine poput umetnickih dela.datih premisa.tj znakovima koji reprezentuju nesto nije prezentno dato) 8.originalnih resenja i pronalazaka. 2.Primitivan covek pravi razliku izmedju spoljasnjeg i unutrasnjeg 91 .usvajti govor i ovladavati njime onoliko koliko mu to dozvoljava trenutni razvojni stupanj misljenja.Pravi pojmovi koje poseduje odrasli. 11.)kreativno misljenje-dolazi se do novih.)apstraktno misljenje-sluzi se apstraktnim pojmovima.Autisticno misljenje je slicno prelogickom ali nije isto.Srece se kod male dece.

Ovaj poremecaj misli u kojem misaoni proces zapocinje tesko.)Perseveracija je prisilno ponavljanje neke reci ili recenice.poznat je kao bradilalija.uzurbana. POREMECAJI MISLJENJA -Poremecaji misljenja po formi-sustina ovih poremecaja je u formi misaonog toka. 1.Pacijent je pun sporednih asocijacija.demencije.sveta.zeljama.bizarnih i stereotipnih fraza.potrebama.asocijacija i evokacija na verbalnom i psihomotornom planu.pri cemu je impuls za govorenjem pojacan.Veliki broj asocijacija koje preplavljuju pacijenta.mnogih sufiksa.Ovaj poremecaj srece se kod depresivnih bolesnika koji imaju smanjenu vigilnost(distribuciju) paznje. 2.Termin bradipsihija podrazumeva usporenje intelektualnih funkcija. 4.Logoreja je brza.jer ne bi mogao da opstane.potpuno nov jezik. Poremecaji misljenja po sadrzaju: 1.a paznja mu je hipervigilna.”lepljivih” epilepticara.)Usporenost misaonog toka-posledica je jedne dominantne ideje sa koje bolesnik ne moze da skrene svoju paznju. 8. 12.stvaranjem neologizama.)Verbigeracija se odlikuje zbrkanim ponavljanjem reci ili recenica.Opisana je kod sizofrenije. 10.bez smisla a povezanih u vidu besede.tece sporo.kidanja asocijacija.Mogu se javit neologizmi. 6. 11.sto se naziva logoreja.)viskozno(lepljivo) misljenje-karakterise se nesposobnoscu da se odvoji od jednog sadrzaja teme ili misli(na primer kod epilepticara). 7.usporenost ideacije.zagonetnost i praznine u sintaksi.govore vrlo sporo i okrenuti su svom morbidnom dozivljavanju.epilepsije kao i u konfuznim i oneiricnim stanjima.)Nepovezano(nekoherentno) misljenje-nema logicke povezanosti izmedju predhodnih i narednih recenica.Bolesna opsirnost srece se kod:intelektualno inferiornih osoba.Kod autisticnog misljenja svet se oblikuje prema vlastitim stremljenjima.)Govor u stranu karakteristican je po odgovorima koji nisu u skladu sa postavljenim pitanjima(kod sizofrenih na primer).)Eliptican govor karakterisu:telegrafski stil.)Bolesna opsirnost-manifestuje se u bolesnikovoj nesposobnosti da se uvidi bitno i da se u misljenju drzi determinirajuce tendencije(direkcije).)Blok u misljenju je iznenadni prekid misaonog toka.)Rasulo misli karakterise se raspadom pojmova.)sumanute ideje 92 .strahovima.)Ubrzani misaoni tok karakterise se najcesce bujicom ideja. 9.Doslo je do zaustavljanja psihicke i motorne aktivnosti.onemogucava pacijentu da osnovnu misao privede cilju i gubi se u nepotrebnim detaljima.manicnih i dementnih bolesnika.)Disocirano misljenje karakterise nerazumljiv misaoni tok a u izrazavanju obolelog postoji dosta simbola.)Glosolalija-sopstveni recnik obolele osobe.sto se cesto srece kod manicnih bolesnika koji su skolni govornim triadama. 3.Recenice su gramaticki korektne.verbalizacija sa kovitlacom ideja.Opisan je u demenciji i amnezijama posle konfuznih stanja. 12. 5.

dovodi do sumanutog otudjenja od realnosti.)imaginativni-otudjenje nastaje bolesnom transformacijom maste koja za bolesnika postaje stvarni svet. Razlikuju se: 1.iako logicni po formi.)precenjene ideje 3.Sumanute ideje su apsurdne po sadrzaju.a korekcija iskustvom ili logickim argumentima je prakticno nemoguca.Intuicijom bolesnik nesto naslucuje.potresnih dozivljaja..nelogicne.iscekuje. -Podela prema strukturi: 1.u njih subjekt nepokolebljivo veruje.)Paranoidne sumanute ideje su apsurdne. 4. -Sumanute ideje treba razlikovati od sujeverja.gde je osnovni sud bolestan.uverenja o gresnosti. -Pri strahu od neodredjene opasnosti nastaju subjektivna ubedjenja da subjekta neko prati.u sta svi veruju i svi prihvataju a proistekle su iz neinformisanosti.su ipak bolesni.nesistematizovane.culnih obmana.opste.osecanja krivice.mobilne.)sintimne-ideje nastaju iz patoloski izmenjenog afekta 2.Kod nesistematske sumanutosti.)prisilne radnje SUMANUTE IDEJE -Sumanute ideje su zablude bolesnika.neznanja ili primitivnosti.bolestan sud koji je tesko dostupan korekciji.identifikacijom sa bogom.halucinacije se u ovom mehanizmu sumanutosti obucno javljaju kao projekcija bolesnikovih nesvesnih sadrzaja. 93 .ideje o bozanskom uzdizanju.verovanja i religioznih zabluda primitivnih naroda. 2.neprotivurecnu povezanost. 3. -Sumanute ideje mogu biti sistematske i nesistematske.osecanja krivice.2.Sumanuti sistem predstavlja jedinstvenu.Zbog emocinalnog poremecaja stvara se ideo-afektivni blok.)intuitivni-kod intuicije zakljucak je sveno dozivljen ali je proces zakljucivanja nesvestan. -Podela prema mehanizmu nastajanja: 1.a svi izvedeni zakljucci.Sumanute ideje su u protivurecnosti sa stvarnoscu.)Paranocike sumanute ideje predstavljaju cvrsto formiran sumanuti sistem u koji bolesnik nepokolebljivo veruje.)interpretativni-bolesno interpretiranje svega sto se zbiva oko pacijenta ili u njemu samom.)halucinatorni-halucinacije bitno uticu na nacin misljenja.)katatimne sumanute ideje nemaju veze sa afektivnim stanjem bolesnika. 2.Sistematizovane sumanute ideje proisticu jedna iz druge logicno.koje se smenjuju kao tipicne iluzije epoha..Zablude zdravih osoba su nesto zajednicko.Ovakve ideje su psiholoski shvatljive ako su proistekle iz afekata.bolesnici traze izvesnu povezanost.

Prisilne ideje neuroticara se ne realizuju ako nisu u skladu sa 94 .pevaju mu poznate peseme.Kod ovakvih sumanutih ideja spoljasnji svet je podredjen preuvelicanom “ja” bolesne osobe. Prisilne misli ideje i postupci-manifestuju se opsednutoscu pacijenta nekom cesto besmislenom idejom.bogatstva(pacijent je neizmerno “bogat”).)Ekspanzivne sumanute ideje-tu spadaju ideje velicine(pacijent je “znacajna licnost”). 8.Osoba se nalazi u stanju euforije.One prate “modu” sto znaci da prate socijalna kretanja i dostignuca nauke(ranije su na dusevne bolesnike uticale vestice a sada kosmonauti).bolesnici nemaju nigse nikoga.)Depresivnme sumanute ideje-ideje gresnosti.Te licnosti sepojavlju na TV jer bolesnik to zeli. 2.a mogu reagovati i kontranapadima.tajno je snima i prati.pretnjama.osvetom.Na ovakve ideje pacijenti reaguju emocinalnim distanciranjem. -Trajanje sumanutih ideja zavisi od uzroka.oholosti.sa najblizim rodjacima.)Eroticka sumanutost(erotomanija)-karakterise se sumanutom idejom da su poznate licnosti zaljubljene u bolesnika.besmrtnosti.)”Sumanutosti ogromnosti”-pacijent tvrdi da je ogroman ili da su mu pojedini delovi tela ogromni.)Persekucija-sumanutost proganjanja(pacijent misli da ga prate. 4.)Nihilisticke sumanute ideje anuliraju realnost. 10.ideje materijalne i socijalne propasti..pronalazastvatelepatske moci..dospatavaju sto bolesnik tumaci kao da mu je dosao kraj(“crni petak”).Protivno svojoj volji pacijent strahuje od takvih misli(od realizacije) ili se bori protiv takvih ideja.fizicke snage.)Sumanute ideje ljubomore-veoma su apsurdne a nacin proveravanja “nevernog partnera” je bizaran.U drugim slucajevima potreban je dug terapijski postupak.)Sumanutost dvojinika-pracena je unutrasnjim dijalogom sa dvojnikom.Bolesnik u procesu ozdravljenja moze da tvrdi da je to sanjao. 11.od vrste bolesti. 6.nicega.da postoji zavera protiv njega.da je zaboravio ili da mu se ucinilo.nemaju unutrasnje organe.U slucajevima intoksacija ili prolaznih psihoticnih epizoda sumanute ideje nestaju.Psihoticni bolesnik veruje da ga zena vara sa decom.gordosti ili dozivljava okolinu kao sujevernu..). Precenjene(prevalentne) ideje-predstavljaju posledicu prevelike afektivne investicije u nesto sto predstavlja profesiju ili pasiju subjekta(fiks ideje).zivotinjama..)Sumanute ideje opsednutosti-obolela osoba je opsednuta bozanskim ili demonskim silama.sve se odnosi na njega.samooptuzivanja.Cest je fenomen u upotrebi pojednih droga.ljudi se znacajno zagledaju zakasljavaju.neunistivosti. 1. 7.netrpeljivu od koje je proganjana.)Interpretativna sumanutost-bolesno interpreetiranje svega sto se desava.-Podela prema temi: -Tematski sumanute ideje su neiscrpne. 3.a proverava je kontrolisuci joj garderobu.Tu spadaju i “profesionalne deformacije”.iznemoglim starcima. 9.lepote.. 5.hipohondrijske ideje.Pacijent je u centru paznje..visokog porekla.proganjaju.nestabilne apsurdne.)Religiozne sumanute ideje-(ideje mesijanstva)-komunikacija i identifikacija sa bogom daju pravo pacijentu da seponasa kao novi mesija.

-Terston je primenio nov postupak faktorske analize i zakljucio da se inteligencija sastoji od tzv primarnih mentalnih sposobnosti(kojih ima sedam) u koje on ubraja:fluentnost 95 .).koje je najcesce vezano za govor -Pijaze opisuje inteligenciju kao sposobnost adaptivnog ponasanja i organizovanja misli i akcija.mehanicka.Tu su proucavani monozigotni blizanci koji su ziveli u razlicitim sredinama.Prema tome inteligencija se satoji od jednog opsteg faktora(G-faktor) i veceg broja specificnih faktora(S-faktora).Postoje mnogobrojne studije o uticaju genetskih faktora na razvoj inteligencije.)sposobnost apstraktnog misljenja. INTELIGENCIJA -Termin inteligencija nastao je od latinske reci intelligere...moralnim kodeksom osobe.koriscenja starog iskustva u novim situacijama itd.neposredno pamcenje.socijalno-psiholoski uslovi itd.Monozigotni blizanci su pokazivali vecu slicnost intelektualnih sposobnosti od heterozigotnih blizanaca koji su rasli u istoj sredini. Struktura inteligencije: -Tordajk deli inteligenciju na apstraktnu ili verbalnu(sa vestinom koriscenja brojeva).struktura licnosti.jezicke sposobnosti.)G-faktor-se ogleda u sposobnosti shvatanja odnosa i apstraktnog misljenja 2.Spirman je smatrao da se ovi specificni faktori mogu objasniti kao kombinacija G faktora i specificnog vezbanja i interesovanja.razumeti.aritmeticka.koja znaci shvatiti.uvidjanje odnosa izmedju datih clanova 2. 1.Smatra se da nasledje utvrdjuje granice u okviru kojih faktori sredine mogu uticati na povecanje ili snizavanje rezultata na testovima inteligencije.. -Spirman inteligenciju definise kao: 1.Prilisne ideje psihoticnog(na primer da nekog ubije) se mogu realizovati.posedovanje opstih znanja.Takodje je ustanovljena veca slicnost u stepenu inteligencije izmedju dece i njihovih roditelja nego izmedju dece i njihovih usvojitelja.)S-faktor-sposobnosti kao sto su:logicka.prakticnu(vestina manipulisanja objektima) i socijalnu(vestina postupanja sa ljudima).Na inteligenciju takodje bitno uticu:motivacija.)shvatanje. -Bine je smatrao inteligenciju kao jednu opstu sposobnost koje se manifestuje u resavanju veoma razlicitih zadataka-uocavanje slicnosti i razlika. -Postoje mnogobrojne definicije inteligencije koje se mogu podeliti u bioloske(to su one koje inteligenciju definisu kao sposobnost adaptacije i prilagodjavanja na nove probleme i uslove zivota) i psiholoske definicije koje inteligenciju definisu kao sposobnost ucenja.psiholoska. -Spirman koji je prvi primenio postupak faktorske analize formulisao je teoriju o dva faktora.imena. Znacaj nasledja i sredine-na razvoj inteligencije deluju i nasledje i socijalna sredina(svojim kulturnim i obrazovnim uticajima).muzicka.nalazenje pravila.razlicite sposobnosti pamcenja(brojeva..

faktor memorije.7% 7.procenat 16. -Postoje razni testovi inteligencije.individualne i grupne.)prosecni-IQ=91-110.procenat 2.)imbecili(20-50) 7.)bistri-normalni-IQ=111-119.)granicni-IQ=66-79.Njega je zanimalo da utvrdi ono sto je zajednicko i univerzalno u misljenju dece na odredjenim uzrastima.reci(bogatstvo recnika).)osobe vrlo visoke inteligencije(120-140) 2.spacijalni. Pomenute faktorske analize ne mogu da daju odgovor sta je to inteligencija vec one samo pokusavaju da na osnovu korelacija izmedju odredjenih grupa zadataka izdvoje faktore za koje se predpostavlja da su manifestacije odredjenih sposobnosti.)osobe prosecne inteligencije(90-110) 4.)debili(50-80) 6.procenat 2.1% 4.1% 6.sa ciljem da razvrstaju subnormalnu od normalne dece.)tupi-normalni-IQ=80-90.)intelektualno tupe(80-90) 5. -Pijaze se nije bavio individualnim razlikama i merenjem inteligencije.numericki faktor.7% 3.)defektni-IQ=65 i manje.razumevanje verbalno izrazenog materijala.Na osnovu tih ispitivanja Pijaze je nasao da razvoj inteligencije se odvija kroz cetiri kvalitativno razlicita stadijuma:senzomotorna inteligencija.2% -Pored ove klasifikacije.procenat 16.stadijum formalnih operacija.preoperacionalni stadijum.faktor rezonovanja.procenat 6.stadijum konkretnih operacija.)veoma superiorni-IQ=128 i preko. Klasifikacija inteligencije: -Klasifikacija na osnovu Vekslerovog testa inteligencije: 1.)osobe visoke inteligencije(119-120) 3.Za razliku od Bine-Simonove skale Vekslerova skala za ispitivanje inteligencije se ne racuna na osnovu mentalnih uzrasta vec na osnovu DUK-a(devijacioni umni kolicnik)-koji predstavlja relativni polozaj ispitanika u grupi(populaciji) kojoj pripada.postoji i klasifikacija inteligencije na sedam kategorija: 1.procenat 6.Oni se neverbalne(manipulativne).IQ-koeficijent inteligencije se dobija kada se podeli mentalni uzrast sa kalendraskim uzrastom deteta i pomnozi sa sto.perceptivni faktor.procenat 50% 5.Ova skala je dozivela nekoliko revizija i koristi se i danas za merenje razvoja inteligencije. Merenje inteligencije-Francuzi Bine i Simon su prvi primenili svoju skalu za merenje inteligencije(1905 godine) u pariskim skolama.2% 2.)idioti(ispod 20) mogu podeliti na verbalne i 96 .)superiorni-IQ=120-127. -Gilford je sa svojim saradnicima nasao preko 50 sposobnosti.

razvojni poremecaji.dobrocudni.poremecen oblik glave i nosa.Ove osobe mogu da zavrse neki zanat.neuroloska i telesna ostecenja.poslusni. -Prema Desetoj(ICD-X) medjunarodnoj klasifikaciji mentalne na:lake.Mogu imati govorne defekte i epilepticke napade.Njacesci broj imbecila je tesko prilagodljiv.U njima dolazi do poremecaja kognitivnih.Bebili mogu biti poslusni.teske.duboke.govornih.)oligofrenije(mentalna subnormalnost)-poremecaji nastali u periodu razvoja 2.Po nekim sutorima razvoj se zavrsava u 18 godini a po drugima u 25 godini zivota.)Laka mentalna retardacija(IQ=50-69)-ove osobe mogu da nauce da govore.Mogu ovladati citanje i pisanjem.odrzavanje higijene.Kod vecine ovih osoba postoji organska etiologija zatim autizam.Imaju teskoce u citanju i pisanju.)Umerene mentalna retardacija(IQ=35-49)-kod ovih osoba je usporen razvoj jezickih sposobnosti.Najstabilnijom smatra se tzv kristalizovana inteligencija.ali se retko osamostaljuju. POREMECAJI INTELIGENCIJE -Nije pouzfano utvrdjeno kada se zavrsava razvoj inteligencije i kada pocinje njeno opadanje.plasljivi.motornih i socijalnih sposobnosti.racunanjem i mogu izvoditi jednostavne prakticne radnje.a zbog sugestibilnosti su podlozni kriminalnim radnjama ili prostituciji.druge i nespecifikovane retardacije.Imbecili imaju degenerativna obelezja kao sto su:velike usi.Intelektualno superiorne osobe i osbe koje se bave intelektualnim radom sporije gube svoj intelektualni posed.Oni su usporeni.sposobni su za mnoge poslove(prakticne).nemirni i razdrazljivi i seksualno perverzni.kontrola sfinktera). OLIGOFRENIJE(MENTALNA SUBNORMALNOST) -Nastaju u detinjstvu i ranoj mladosti(period razvoja).Nemaju radnih navika. -Edukativna zaostalost-zbog odsustva vaspitnih cinilaca.Ovoj kategoriji pripadaju imbecili. 97 . 2.nekomunikativni.epilepsija.Opadanje inteligencije je u pocetku sporo a kasnije brze. -Svi poremecaji inteligencije se mogu podeliti u dve grupe: 1.To su emocionalne nezrele osobe(debili). -Mentalne retardacije predstavljaju zaustavljen ili nepotpun mentalni razvoj.imbecili i idioti.autizam.-Po shvatanju nekih autora kolicnik inteligencije opada za 3-4 poena svake decenije posle dvadesete godine zivota.umerene.)demencije-poremecaji nastali po zavrsenom razvoju inteligencije. retardacije se dele 1.odredjena deca nisu uspela da razviju svoje intelektualne potencijale i raspolazu malim brojem informacija i skromnijim iskustvom od svojih vrsnjaka.epilepsija.Cesti su poremecaji u razvoju.emocionalno tupi ili veseli.pa se najcesce smestaju u specijalne domove.skloni seskualnim perverzijama.ostecen sluh.Mentalno subnormalne osobe svrstane su u tri grupe:debili.brinu o sebi(ishrana.

velike ili izrazito male glave.biohemijski i endokrini poremecaji. 2.mikrocefalicna glava. -Grupi mentalnih subnormalnosti pripadaju i: 1. -Uzroci oligofrenije-nasledje. 98 . 3.U ovu kategoriju treba svrstati:tesku mentalnu subnormalnost i tesku oligofreniju.veliki jezik koji je van duplje.Demencija je atipicnabolesnici mogu da resavaju komplikovane operacije.)Duboka mentalna retardacija(IQ=ispod 20)-razumevanje i upotreba govora veoma je ogranicena.)Lakunarne demencije-prouzrokovane su najcesce arteriosklerozom mozga.razvojni poremecaji i autizam.karakteristican je patuljasti rast dece i gusavost.Mali broj osoba oboli od senilne demecije.)Kretenizam-uslovljen je hipofunkcijom tiroidne zlezde.shvatanja bitnog.Kod trajnih demencija nastaje definitivno intelektualno propadanje ili opustosenje licnosti.Alchajmerova presenilna demencija nastaje zbog propadanja neurona koje dovodi do kortikalne atrofije.trizomija 21)-to je nasledno oboljenje.dok vrlo proste zadatke ne uspevaju da rese. -Demencije se mogu podeliti na:globalne.Ranije steceno znanje nestaje.Malog su rasta. godine ne podrazumeva gubljenje intelektualnih sposobnosti.vida.zapaljenje mozga.infektivne bolesti majke i ploda.osoba ispoljava znake gubitka prostorno-vremenske orijentacije i defekte etickih normi ponasanja. 2.porodjajne traume.Kod privremenih demencija stanje se popravlja blagovremenim i odgovarajucim lecenjem(na primer kod alkoholicara).a selektivno propadaju pojedine psihicke funkcije.lakunarne i sizofrene.logickog rasudjivanja. DEMENCIJE -Demencije predstavljaju gubitak intelektualnog poseda.Zivot ovih osoba je sveden na elementarne nagone.uvidjanja kauzalnih odnosa i veza.)Globalne demencije-srecu se kod senilnih osoba i pracene su propadanjem svih intelektualnih funkcija. -Demencije mogu biti trajne ili privremene.U izgledu dominira.Nastaje zbog socijalne izolacije sizofrenih bolesnika koji zive u svom autisticnom svetu pri cemu ne sticu nove informacije i gube ranije stecena znanja i regrediraju na nivo konkretnog misljenja.)Sizofrena demencija-nema dokazanu organsku podlogu.Pokreti su ograniceni i neophodna im je stalna pomoc i nadzor.Starost koja pocinje oko 70.Postoji testast otok koze.U strucnoj literaturi koriste se sledeci nazivi:idiotija.3.Neverbalna komunikacije je veoma rudimentarna. 4.kose oci.Ta deca imaju 47 hromozoma(jedan vise).Mentalna subnormalnost krece se sve do idiotije.slaba razvijenost genitalnog aparata i nesposobnost reprodukcije.Dementne osobe gube sposobnost upamcivanja i duzeg zadrzavanja upamcenjog.duboka oligofrenija.ispustaju zivotinjske krike.zatim teska somatska i neuroloska oboljenja.ostecenja sluha. 1.)Teska mentalana retardacija(IQ=20-34)-domoniraju motorni deficiti i druga ostecenja ili poremecaji razvoja CNS.Presenilne demecije su nasledno-degenerativna oboljenja kod kojih uz neuroloske znake postoji i demencija.Organska etiologija je dominantna.duboka mentalna subnormalnost.)Langdon-Daunov sindrom(mongoloizam.epilepsija.kreativnog misljenja.

ili polnih hromozoma.zdravlje.)primarni faktori u nastanku mentalnih pormecaja-poremecaji odredjeni genetskim ciniocima.. -Niz bioloskih faktora mozeda utice na trajno narusavanje te ravnoteze i pojavu mentalnih poremecaja.a do fenotipskog ispoljavanja bolesti dolazi samo ako u interakciji sa spoljasnjom sredinom dodje do konvergencija niza nepovoljnih uticaja i do prevazilazenja adaptivnih mogucnosti organizma.Zbog toga se bioloski cinioci razmatraju kao: 1.Malformacije u gradji lobanje i mozga.).dusevni poremecaji se ne nasledjuju.)patogenetski cinioci koji u okviru slozenih psiholoskih i socijalnih interakcija igraju manje ili vise znacajnu ulogu.Genotip sadrzi i to ne uvek samo mogucnost obolevanja.kao teski dusevni bolesnici..izazivaju mentalne poremecaje.direktne povrede nervnog tkiva u toku razvojnog procesa.-Pseudodemencija-jedna od zastitinih.. 2. -Dosadasnja ispitivanja su pokazala da izuzev veoma malog broja.). ETIOLOGIJA PSIHICKIH POREMECAJA -Etiologija se bavi istrazivanjem uzroka mentalnih poremecaja.Osobe se mogu ponasati:detinjasto(tepanje).na primer) ili.Mentalni aparat regulise i odrzava stanje dinamicke ravnoteze koja se na nivou psihickog izrazava kao dobrobit.Nasledni faktor za pomenute poremecaje relativno je jasan i odredjen je defektom jedne bioloske komponente koju kontrolise jedan gen.gubitak voljenog objekta.pak psihogeni faktori(strah.odnosno programira adekvatne odgovore na razlicite bioloske.neznaju kloliko imaju godina.Nasledjuje se izvesna bioloska podloga. 99 .Sa druge strane narusavanje psiholoskih i socijalnih faktora homeostaze dovesce do poremecaja na bioloskim strukturama.Oni sa jedne strane mogu biti pocetne karike patogenog lanca koji ce usloviti poremecaje na nivo psihickog i socijalnog sistema.depresija.Ovakvom tipu odbrane pribegavaju osobe koje su:histericno struktuirane.glupo(pogresno racunaju.psiholoske i socijalne stimuluse..primitivnih psihogenih reakcija a prpada dijagnostickoj kategoriji-reaktivna psihoza.labilne i nesigurne licnosti.tacnije mehanizam kojim mehanicki faktor(trauma. -Nasledje bolesti same po sebi nije evidentno i moglo bi se reci da se nasledjuje bioloska podloga tj osetljivost za bolest.na primer trizomija 21(Daunov sindrommongolooizam).poremecaj se nasledjuje po klasicnim principima dominantnog ili recesivnog nasledjivanja. -Genetski cinioci-u grupu genetskih poremecaja spadaju i anomalije u fizickom i mentalnom razvicu u slucajevima hromozoskih aberacija.psihopatske i emocionalno nezrele licnosti.Nasledje bi u tim slucajevima bilo poligenetski regulisano izasnivalo bi se na istovremenom sadejstvu obelezja koja kontrolise veci broj gena i koji tek u zajednickom ispoljavanju formiraraju odredjenu karakteristiku.Patogeneza pronalazi i objasnjava fiziolosku povezanost izmedju uzroka i posledice.Savremena psihijatrija ukazuje na povezanost biopsiho-socijalnih faktora i pojave mentalnih poremecaja. BIOLOSKI CINIOCI -Sa bioloskog stanovista mentalno zdravlje se moze definisati kao odrzavanje sposobnosti nervnog sistema da u kontinuiranom procesu obrade informacija regulise adaptivno ponasanje.Pseudodemecija je nesvesni mehanizam odbrane zbog cega se naziva i “nesvesna simulacija”.Osoba pribegava “spasenju” iskljucivanjem svih intelektualnih funkcija.

gubitak vrednosnih orijentacija.razne kongenitalne anomalije mozga ili krvnih sudova dovode do raznih organskih ili psikoorganskih sindroma. 4.odlazak u penziju) mogu da izazovu mentalni poremecaj ili da pogorsaju opste stanje.subkulture.gubi identitet i lisena je mogucnosti da pripada grupi.lose ishrane.-Razvojne interakcije: 1.ratovi.degenerativne bolesti).Traumatska ostecenja glave brojna su pri automobilskim nesrecama.znacajan su faktor koji moze ucestvovati u nastanku mentalnih poremecaja.. -Razni oblici socijalne dezorganizacije(dekadentne grupe. 100 .kao i mentalnih poremecaja.meningitis) ali i do mentalnih poremecaja. organski psihosindrom.)Mehanicki faktori-ovi faktori su ili fizikalni(udar strujom.)Hemijske intoksacije(egzogene i endogene)-mogu nervnom tkivu da nanesu ozbiljne organske lezije.hipertermija).Tumori mozga. PSIHOSOCIJALNI CINIOCI -Grupu psihosocijalnih cinioca cine:stres.)Bakterijeske infekcije i toksini.ili fizicki(mehanicke traume mozga).).Poznate su ratne neuroze i posttraumatski stresni poremecaj.Socijalna dezorganizacija izaziva mentalni poremecaj na taj nacin sto je licnost lisena elementarnih potreba-ne moze da ispoljava agresivnost.)U starosti bioloske rezerve CNS su jos uvek dovoljne ali niz faktora iz somatske sfere (telesne bolesti.kao i promene psihosocijalnog okvira(promene porodicnih odnosa.mozak se javlja kao cinilac etiopatogeneze.lisena je u spontanosti i osujecena u realizaciji ciljeva profesionalnog i licnog samopotvrdjivanja.nesposobnost prilagodjavanja odredjenim kulturama. -Rat-dovodi do poremecaja medju vojnim i civilnim stanovnistvom. 7.Medjutim i u onim bolestima u kojima nije vidljiv neki pokazatelj organske disfunkcije. 5.mogu dovesti do manifestovanja mentalnog poremecaja.bezvlasce.katastrofe.kateholamina) i fermentativni poremecaji dovode do poremecaja i oboljenja neuromisicnog sistema.elementarnih i drugih nepogoda.emigracije.virusne infekcije-ostecuju mozdano tkivo.)Poremecaji metabolizma-(lipida.dejstvo droga i hemijskih supstanci koje mogu da dovedu do ozbiljnih psihickih poremecaja. 2.Medju egzogene intoksacije ubrajamo:alkoholizam.antikulture.glicida.. 3.)Nedostatak vitamina-u uslovima gladovanja.dovode do zapaljenjskih oboljenja(encefalitis.gubitak voljene osobe(trauma odvajanja).)Endokrini poremecaji-poremecaji hormonalne i neurovegetativne ravnoteze predstavljaju morbogene faktore-na primer:oboljenje hipofize i tiroidne zlezde.socijalana dezorganizacija.prelazak iz seoske u gradsku sredinu.promene sociopsiholoskog okruzenja individue. -Bioloski faktori su samo izuzetno gotovo jedini uzrok nastanka mentalnih poremecaja.gubitak partnera. 6.proteina.kao i psihickih poremecaja.dolazak u bolnicu(hospitalizacija).Ova grupa faktora moze izazvati poremecaje koji se svrstavaju u tzv.U ovom periodu cesce su bolesti nastale usled organskog propadanja CNS(arterioskleroticne i senilne demencija).neprijateljska i prijateljska osecanja(pruzanje i davanje ljubavi).

osecanju krivice i greha.)Kultura odredjuje obrazac.oblik odredjenih specificnih dusevnih poremecaja. 2.)U kulturama u kojima postoji veci broj sukoba vise su naruseni odnosi medju ljudima sto je veoma nepovoljno za dusevno zdravlje.U nekim kulturama vise se neguju spoljasnji oblici kontrole a u drugim unutrasnji. 5.-U uslovima emigracije nastaju mnogi psihicki problemi kao sto su losa adaptacija ili tezi psihicki poremecaji(paranoidne reakcije). 101 .u okviru odredjenih uzih zajednica precutno ili otvoreno se sankcionisu incestuozni odnosi.gde je nepoznavanje jezika jedan od znacajnih faktora u njihovom nastajanju.koji se javljaju samo u odredjenim izolovanim kulturama-na primer: koro i latah.)Razlicite kulture se razlicito odnose prema onim ljudima cije ponasanje nije u skladu sa normama sredine. 3.)Postojanje kulturno legalizovanih oblika ispoljavanja agresivnosti je znacajno za dusevno zdravlje ljudi. 4.)Kulturno shvatanje seksualnosti.oliceni u savesti. -Psihickim etioloskim ciniocima bavi se psihoanaliza i druge dinamske teorije.Istice se znacaj nesvesnih psihickih procesa koji uticu na covekovo ponasanje. KULTURNI CINIOCI 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful