DERMATOVENEROLOGIJA DECEMBAR 2005 1. Da li adipociti spadaju u nekeratinocitnu populaciju epiderma? ne 2. Koje žlezde učestvuju u termoregulaciji? ekrine 3.

Da li je lupus erythematodes kontraindikacija za UVB terapiju? da 4. Koja je imunološka reakcija najčešći uzročnik imunoloških utrikarija? I 5. Da li je urticaria cholinergica izazvana zamorom? da 6. Koji je uzročni mehanizam nastanka purpure senilis? Fragilnost krvnih sudova 7. Koja vrsta At nastaje kod Henoch-Schenlein purpure? IgA 8. Gde se koristi patch testiranje? Alergijskog dermatitisa 9. Gde se nalazi klinička slika eczema infantum? Alergijskog dermatitisa 10. Koja su predilekciona mesta za eczema dyshidroticum? Dlanovi, tabani, bočne strane stopala 11. Gde postoji neadherentna skvama? Psoriasis vulgaris 12. Kod koje bolesti se avlja onycholisa? psorijaze 13. Da li se triciklični antidepresivi nalaze u terapiji pruritusa? da 14. Da li se cignolin koristi u terapiji erythrodermiae psoriaticae? Ne? 15. Kod koje bolesti se javlja fenomen uljane kapi? psorijaze 16. Kod koje bolesti se javlja „plaque initiale“? Pityriasis rosea 17. Da li je erythrodermia desquamativa neželjena reakcija na lekove? ne 18. Šta izaziva strophulus infantum? Ujed insekta 19. Da li tetraciklini izazivaju erythema fixum? da 20. Da li se lajšmanijaza može javiti na muškim genitalijama? ne 21. Kojim mehanizmom nastaje bula kod pemphigusa? akantolizom 22. Gde se koristi Tzankov test? Kod buloznih i vezikuloznih dermatoza

1

23. Da li je dermatitis herpetiformis Duhring pruriginozna dermatoza? da 24. Da li se kod dermatitis herpetiformis Duhring javljaju bule dimenzija 3-4 cm? ne 25. Da li se javlja melanodermija u sklopu difuzne sklerodermije? da 26. Kako se nasleđuje keratodermija palmo plantaris Thost-Unna? Autozomno dominantno 27. Za koje oboljenje su karakteristične keratotične folikularne papule masnog izgleda, sive boje? Dyskeartosis follicularis Darier 28. U koju grupu dermatoza spada acantosis nigricans? Paraneoplastične dermatoze 29. Koje je predilekciono mesto za nastanak erythema nodosum? Prednje strane potkolenica 30. Da li streptokokne infekcije izazivaju erythema nodosum? da 31. Kod kojih osoba su ephelides češće? Kod plavih i riđokosih 32. Alopecija areata? Str 176 33. Da li se strije javljaju kod tuberkuloze? ne 34. Rani trijas kod LEC? Eritem, atrofija, deskvamacija 35. Da li akantoza ulazi u histološku sliku LES? ne 36. Da li ulceracije u ustima ulaze u ARA kriterijume za LES? Da 37. Dermatomiositis? Str 169 38. Da li je efluvijum anagens cikatrijalan? ne 39. Do kog efluviuma dovodi jonizujuće zračenje? anagens 40. Da li je retenciona folikularna hiperkeratoza etiološki faktor za acne vulgarus? da 41. Da li se acne vulgaris pojačavaju pred menstruaciju? da 42. Da li se hiperhidroza javlja kod hipertireoze? da 43. Da li se hipohidroza javlja kod hipotireoze? da 44. U koju grupu lekova spada hidroksizin? H1 antihistaminici sa sedirajućim dejstvom 45. Kojim histološkim mehanizmom nastaje vezikula kod HSV?

2

Balonskom degeneracijom 46. Da li se kod HSV daje u nekim slučajevima aciklovir profilaktički? Da, kod recidiva..... str205 47. Da li kod herpes zostera nastaju postherpetične neuralgije? da 48. Koji tipovi HPV izazivaju condylomata acuminata? 6,11,16,18,31,32,33,35 49. Koja je terapija kod impetigo staphylococcica? Str 212 50. U kom životnom dobu je najčešći angulus infectiosus? Kod mladih 51. Koja su predilekciona mesta za celulitis? Noge i lice 52. Da li komarci prenose lyme boreliosis? ne 53. Da li se kod microsporiae capiliti javlja cikatrijalna alopecija? ne 54. Da li se kod sy Behcet javljaju ulceracije u ustima? da 55. Da li je pityriasis versicolor dermatofit? ne 56. Da li se za lečenje LESa koristi itrakonazol? ne 57. U lečenju kog oboljenja se koristi benzil peroxid? acne 58. U lečenju kog oboljenja se koristi benzil benzoat? scabies 59. U koju grupu dermatoza spada intertigo? Mehaničke dermatoze 60. Šta su perniones? Abnormalna reakcija kože na hladnoću 61. Pathomima? str263 62. Koje su prekancerozne dermatoze? Keratodermia solaris, leukoplakia, mb Bowen, cornu cutaneum 63. Da li čelo i nos spadaju u predilekciona mesta kod keratosis solaris? da 64. Da li je tačno da se neželjene reakcije na lekove retko javljaju kod HIVa? ne 65. mb Paget? Str 293 66. trombophlbitis? Str 267 67. dermatitis seborrhoica? Str 106 68. Griseofulvin?

3

Str 49,234,239 69. melanoma malignum? Str 294 JUL 2005 1. Da li Langhansove ćelije spadaju u nekeratinsku populaciju? Ne, ali Langerhansove spadaju. 2. Šta od navedenog učestvuje u termoregulaciji:
-apokrine -ekrine -sebacealne -sve navedeno

Ekrine učestvuju. 3. Kojim mehanizmom nastaju vezikule kod ekcema? Spongiozom. 4. Koji tip skvame (adherentni ili neadherentni) je karakterističan za LEC? adherentni 5. Koji antihistaminici su nesedirajući? Loratadin, astemizol, terfenadin, cetirizin 6. Gde se koristi benzil benzoat? U Lečenju scabiesa. 7. Šta se od navedenog ne koristi kod scabiesa:
-benzoil peroksid -benzil benzoat -lindan -permetrin

Ne koristi se benzoil peroksid 8. Da li je atopijski dermatitis indikacija za UVB? da 9. Šta je urticaria factitia? Naglašen dermografizam (pisanje po koži) 10. Koji tip imunološke reakcije se javlja kod imunološke urtrikarije? I 11. Gde se javlja erythema iris? EEM 12. Mehanizam nastanka purpure senilis? Trauma 13. Koji imunoglobulini su karakteristični za Henoch – Schoelein purpuru? IgA 14. U koju grupu oboljenja spada eczema infantum? Atopijski dermatitis 15. Koja su predilekciona mesta za nastanak eczema dyshidroicum? Dlanovi, tabani, bočne strane prstiju 16. Kod koje bolesti se radi “patch“ test? Dermatitis e contactu allergica 17. da li u psoriasis vulgaris postoji akantoza? Da 18. ?

4

19. Kod koje bolest se javlja plaque initiae? Pytiriasis rosea 20. Koji lek se koristi u terapiji psorijatične eritrodermije? Acitretin, metrotreksat, antibiotici, anksiolitici, ciklosporin A 21. Šta je u etiologiji strophulus infantum? Ujed insekta 22. Koji lekovi mogu izazvati sy Lyell? sulfonamidi,nesteroidni antiinflamatorni lekovi,antikonvulzivi 23. ? 24. Predilekciona mesta za erythema fixum? Šake, usne, sluzokoža genitalija 25. Kakva je bula kod pemfigusa vulgarisa (u odnosu na epiderm)? Intraepidermalna, u suprabazalnom sloju 26. Gde se koristi Tzanck-ov test? Kod buloznih i vezikuloznih dermatoza 27. Šta je u etiologiji dermatitisa herpetiformis? gluten 28. Šta od navedenog ne izaziva erythema nodosum:
-lepra -tuberkuloza – primarni afekt -streptokok -stafilokok

staphylococcus 29. Da li se javlja melanodermija kod morbus Hodkin? da 30. Šta je od navedenog netačno za ephelides:
-ograničene na lice -dominantno se nasleđuju -na suncu se pojačavaju -kod plavokosih i riđih, češće

Netačno je da su ograničene samo na lice 31. Kod koje bolesti se javljaju striae distense? Cushing 32. Šta od navdenog nije kriterijum u LES:
-leukocitoklastični vaskulitis -neerozivni artritis -trombocitopenija -anti-Sm antitela

Leukocitoklastični vaskulitis 33. Koji lekovi se koriste za opštu terapiju kod LEC? Hlorohin, hidroksilorohin 34. Šta čini rani trijas kod LEC? Eritem, atrofija, deskvamacija 35. Koja su predilekciona mesta za sistemsku sklerodermiju? Šake, koštane prominencije, lice, nos, usta, unutračnji organi. 36. Da li jonizujuće zračenje dovodi do telogenog efluvijuma? Ne, već do anagenog efluvijuma. 37. Šta od sledećeg ne izaziva anageni efluvijum:
-jonizujuće zračenje

5

-hipoproteinemija -hipotireidizam -dijete

Hipotireoidizam je uzrok telogenog efluvijuma. 38. Da li pseudopelade Brock ne ostavljaju ožiljak? Ostavljaju ožiljak 39. Da li je onicholysis abnormalna lomljivost nokatne ploče? Ne 40. Šta nije u etiopatogenezi acne vulgaris:
-Propionibacterium acnes -sebostasis -hiperfunkcija sebacealnih žlezda -androgeni

Sebostaza nije faktor 41. Da li je zatvoreni komedon centriran crnom tačkom? ne 42. Šta sve od endokrinih oboljenja dovodi do hiperhidroze? Str 194 43. Šta sve od sistemskih oboljenja dovodi do hipohidroze? Str 195 44. Šta od navedenog nije u terapiji pruritusa:
-retinoidi -H1 antihistaminici -PUVA -triciklični antidepresivi

Retinoidi nisu u terapiji 45. Da li intenzivan pruritus prati lichen simplex chronicus Vidal? da 46. Da li postherpetično nastaju neuralgije kod dece? ne 47. Jesu li HPV 1,2,3 karcinogeni? ne 48. Da li ecthyma nastaje kod bubrežne insuficijencije i imunodeficijencije? ne 49. Da li cellulitis nikada ne recidivira? Naprotiv, recidivira 50. Da li se lymohocytoma cutis javlja u II stadijum Lymske bolesti? Da 51. ? 52. Da li se microsporum pod Woodovom lampom prebojava crveno? ne 53. Koji je lek izbora kod mikrosporije? grizeofulvin 54. Šta od navedenog nije izazvano mehaničkim faktorom:
-intertigo -morphoea -congelationes -dermatitis pratensis

6

Morphoea 55. Jesu perniones normalna reakcija na hladnoću? ne 56. Da li pathomimiae nastaju kod neuroza? da 57. Šta od navedenog nije tačno za thrombophlebitis superficialis:
-trakaste bolno eritematozne induracije -ako je 8 cm iznad kolena može da pređe na duboke vene -strogo mirovanje -aspirin

Ne preporučije se strogo mirovanje 58. Šta od navedenog nije tačno za sy Behcet:
-ulceracije u usnoj duplji -ulceracije na genitalijama -promene na dlanovima i tabanima -iridociklitis i hipopion

Promene na dlanovima i na tabanima 59. Lingua geographica se javlja kod SIDAe? ne 60. Da li je nevus flammeus nevomelanocitni nevus? Ne, on spada u vaskularne nevuse 61. Šta je od navedenog netačno za neurofibramatosis von Rechlinghausen:
-potrebno je 6 mrlja bele kafe -nodusi na prstima -dominantno se nasleđuje -feohromacitom

Nodusi na prstima 62. ? 63. Da li je mb. Paget benigna promena? ne 64. Da li se Breslow index izražava u mm? da 65. Koja od navedenih promena nije paraneoplastična:
-dermatomyositis -acantosis nigricans -ichtyosis acquisita -ichtyosis nigricans

Ichtyosis nigricans 66. Da li erythema induratum može da egzulceriše? da JUN 2005 1. Jesu li mastociti u nekeratocitnoj populaciji epiderma? ne 2. ? 3. Za koje oboljenje je karakteristična neadherentna skvama? psorijaza 4. Kojim mehanizmom nastaju vezikule kod HSV? Balonska degeneracija

7

5. Da li se pemfigus vulgaris odlikuje akantolizom? da 6. Za dijagnostiku kojih obolenja se koristi Tzankov test? Buloznih i vezikulounih oboljenja 7. Prometazin je sedirajući ili nesedirajući antihistaminik? sedirajući 8. Da li je UVB indikovan kod LES? ne 9. Koja je indikacija za terbinafin? Dermatofitne infekcije kose, kože i noktiju 10. Koja je indikacija za benzoil peroksid? acne 11. Koja je indikacija za benzil benzoat? scabies 12. Koji lek se koristi u terapiji psorijatične eritrodermije? Acitretin, metrotreksat, antibiotici, anksiolitici, ciklosporin A 13. Koji tip alergijske reakcije nastaje pri urtrikariji? I 14. Koja je etiologija nastanka urticariae cholinergicae? Fizički zamor 15. Kod koje bolesti se dijagnostički koristi Patch test? Dermatitis e contactu allergica 16. Koja je etiologija senilne purpure? Mehaničke traume 17. Koji imunoglobulini se nalaze kod Henoch Schoenlein purpure? IgA 18. Šta je ekcema infantum? Vid atopijskog dermatitisa 19. Predilekciono mesto za ekcema dishidroticum? Dlanovi, tabani, prsti 20. Da li se lašmanijaza nasleđuje genetski? ne 21. U etiologiji koje bolesti ima ulogu Pityrosporum ovale? Dermatitis seborhoica 22. Za koju bolest je karakterističan inicijalni plak? Pityriasis rosea 23. Koja je etiologija strophulus infantuma? Ujed insekta 24. Kako se manifestuju neželjene reakcije na lekove kod HIVa? Str 357 25. Je li erythrodermia desquamativa Leiner neželjena reakcija na lekove? ne 26. Gde se histološki nalazi bula kod pemfigoida? Subepidermalna bula 27. Da li se During odlikuje izraženim pruritusom? da

8

28. Da li su kod Duringa bule veličine 3-4 cm? ne 29. Da li se keratodermija Thost-Una nasleđuje autozomno dominantno? da 30. Koje boje su promene kod Dariera na koži? sive 31. Koje je predilekciono mesto za eritema nodosum? Pretibijalni predeli 32. Posle kakve infekcije može nastati eritema nodosum? streptokokne 33. Da li se melanodermija javlja kod difuzne sklerodermije? da 34. ? 35. Kod koje bolesti se javljaju striae distensae? Cuhing 36. ? 37. Koja promena se nalaziu histološkoj slici LE? Hiperkeraoza sa ortokeratoza Hidropsna (vakuolna) degeneracija u bazalnom sloju 38. Šta čini rani trijas u LEC? Eritem, atrofija, deskvamacija 39. Koji lekovi se koriste za opštu terapiju LECa? Hlorohin, hidroksihlorohin 40. ? 41. Da li se leukoplakija javlja kod deramtomyositisa? ne 42. Da li je alopecija kod telogenog efluvijuma ožiljna? ne 43. Da li se alopceija javlja kod vitiliga? ne 44. Da li se javlja efluvijum anagens posle jonizujućeg zračenja? da 45. Da li se oniholiza javlja kod psorijaze? da 46. Da li je foliklarna hiperkeratoza u etiologiji akni vulgares? da 47. Da li menstuacija pogoršava akne vulgaris? Da 48. Da li se javlja hiperhidroza kod hipertireoze? da 49. Da li se javlja hipohidroza kod hipotireoze? da 50. Da li se kod herpes zostera javljaju postherpetične neuralgije? Da, posebno kod starijih osoba 51. Koji HPV tipovi izazivaju condiloma acuminata? 6,11,16,18,31,32,33,35

9

52. Šta izaziva impetigo bulosa? Staphylococcus aureus phag II 53. Koja su predilekciona mesta za celulitis? Noge i lice 54. Koji vektori prenose Lyme-sku bolest? Krpelji Ixodes ricinus 55. Da li je Pityriasis versicolor dermatofit? ne 56. Da li kod mikrosporiuma nastaje cikatrijalna alopecija? ne 57. Da li intertigo nastaje kao posledica fizićkih faktora? da 58. Koja su predilekciona mesta za perniones? akrosi 59. ? 60. ? 61. Koja je karakteristična promena za sy Behcet? Ulceracije na sluzokoži usta 62. Da li je acrochordon benigna ili maligna promena? benigna 63. Da li je nevus epidermalis nevomelanocitni nevus? ne 64. U šta može da alteriše gigantski pigmentni kongenitalni nevus? Melanoma malignum 65. Za dijagnostiku koje bolesti je dovoljno 6 mrlja bele kafe? Neurofibromatosis von Reklinghausen 66. Predilekciono mesto za keratozis solaris? Str 287 67. Da li se mb. Paget javlja i na licu? ne 68. Da li lentigo može maligno da alteriše? ne 69. U okviru čega se javlja acantosis nigricans? Paraneoplastični sy 70. Da li se triciklični depresivi daju u terapiji pruritusa? da 1. ? 2. ? 3. U kom stadijumu sifilisa se javljaju noduloulcerozni sifilidi? III 4. U terapiji kog oboljenja se koristi spektinomicin? gonoreja 5. ? 6. Koliki je inkubacioni period kod ulcusa mollae?

10

3-5 dana 7. Je li se gentamicin koristi u terapiji sifilisa? ne 8. ? 9. Šta sve i u kom procentu izaziva urethritis non-gonorrhoica? Str 341 10. ? 11. Koliki je inkubacioni period kod HSV? 2-21 12. Kod koje bolesti se koristi terapija aciklovirom? HSV 13. Šta izazivaju HPV 6,11,16? Condliomata acuminata 14. U terapiji koje bolesti se koristi podofilin? Condliomata acuminata 15. Da li se u HIVu Kaposi sarcoma javlja samo na nogama? ne 16. Šta i kod koga izaziva vulvovaginitis? Gonoreja kod devojčica (dece) 17. Da li je pri prisustvu neke venerične bolesti veća verovatnoća zarate HIVom? Da 2-6 puta 18. Koliki je inkubacioni period Chlamidiae? 1-3 nedelje MAJ 2005 1. Koji enzim učestvuje u melanogenezi? tirzinaza 2. Koja je osnovna promena kod verucca plana? Epidermalne papule 3. Je li se javlja lihenifikacija kod iritabilnog dermatitisa? ne 4. Adapalen pripada kojoj grupi lekova? retinoid 5. Da li se kotrimoksazol koristi kod eczema nummulare? ne 6. Da li se akutna urtrikarija uvek javlja kao alegijska reakcija? ne 7. Kako se naziva faza aktivnog rasta dlake? anagen 8. Da li se urtricaria factitia javlja usled fizičkog zamora? ne 9. Koji je mehanizam nastanka vezikule kod ekcema? spongioza 10. Da li je mycosis fungoides indikacija za PUVAu? da 11. Kod koje bolesti se javlja herpes iris? EEM

11

12. Koja klinička slika odlikuje skorbut? Str 84 13. Palpabilna purpura nije limfocitni vaskulitis? ne 14. Koji tip alergijske reakcije se nalazi u osnovi DCA? IV 15. Je li se u DA javlja smanjen titar IgM, IgG? ne 16. Koja su predilekciona mesta za DCA? Dorzalno šake i stopala, lice 17. Šta se koristi u terapiji pityriasus rosea? Str 108 18. Šta je eritrodermia desquamativa? Generalizovan oblik dermatitisa seborrhoica 19. Šta se koristi u terapiji strophulusa infantuma? Str 112 20. Da li se alergijski egzantemi javljaju simetrično? da 21. ? 22. Čija bula se histološki nalazi subkornelano u stratumu granulosumu? Pemphigus foliaceus i erythematosus 23. Da li se pemfigod najčešće javlja oko 25 godine? ne 24. Da li Mal de Meleda zahvata samo šake i stopala? ne 25. Da li se palmo-plantarna keratodermija ne javlja kod livedo reticularis? ne 26. Da li stafilokok izaziva eritema nodosum? ne 27. Da li su promene kod eritema nodosum bezbolne, lividne, hladne? ne 28. Da li se promene kod livedo reticularis menjaju na suncu? Ne? 29. Da li ulceracije na koži spadaju u ARA kriterijume? ne 30. Da li su ANA antitela minor znak sclerodermiae? ne 31. Da li je dermatomiozitis neoplastična lezija kod dece? ne 32. Šta se koristi u terapiji dermatomiozitisa? Str 171 33. Da li se kod LES javlja cikatrijalna alopecija? ne 34. Da li se pseudopaladae Brocqa odlikuju cikatrijalnom alopecijom? da

12

35. Koji je mehanizam nastanka leukonychiae? Mehanička trauma 36. Da li lichen ruber planus prelazi u lichen simplex chronicus Vidal? ne 37. Da li se u terapiji akni vulgaris daje topikalni minoxidil? ne 38. Da li se u terapiji rosaceae daje ac. salycilatum? ne 39. Da li se miliaria javlja u hiperhidrozi? da 40. Da li se generalizovani pruritus javlja kod hiperlipidemije? ne 41. Da li je jedna od komplikacija terapije kortikosteroidima i povišen AT? da 42. Da li se herpes zoster može prenositi sa čoveka na čoveka? ne 43. Da li je uzročnik impetigo bullosa staphyloccocus epididimis? ne 44. Da li se celulitis odlikuje kožom nalik pomorandžinoj kori? ne 45. Da li tuberculosis luposa cutis nastaje kod infaustnih TBC bolesnika? ne 46. Da li u trećem stadijumu Lymske bolesti postoji erythema migrans? ne 47. Da li pytiriasis versicolor nastaje kod imunodeficijentnih osoba? da 48. Da li specijesi Tr. mogu da izazovu oboljenja kapilicijuma? da 49. Da li je M. canis zoofilni specijes? da 50. Da li papulu kod scabiesa izaziva Ag scabiesa? da 51. Šta se koristi u terapiji pediculose? Lindan, permetrin, malation 52. Da li intertigu pogoduju toplota i vlaženje? da 53. Da li UVC zraci izazivaju aktiničko starenje kože? ne 54. Da li se pelagra javlja kod alkoholičara? da 55. Da li se javlja nekakva promena u okolini venskog ulkusa? Da, hiperpigmentacija 56. Kod čega se javlja mallum performans pedis? Str 270 57. Da li je u etiologiji lingua geographicae candida albicans? ne

13

58. Da li je balantitis zapaljenje unutrašnjeg lista prepucijuma? ne 59. Da li dermatofibrom može preći u dermatosarkom? ne 60. Da li je potrebno kod xanthelasme proveriti nivo lipida u krvi? da 61. Da li većina leukoplakija prelazi u spinocelularni karcinom? ne 62. Da li se acantosis nigricans naročito često javlja uz adenokarcinoma želuca? da 63. Da li diferencijalno dijagnostički kod epitelioma basocelulare razmišljamo i o mb. Paget? ne 64. Da li Mycosis fungoides ima etiologiju gljivične infekcije? ne 65. Da li je najčešća lokacija Kaposi sarkoma potkolenica? da 1. Da li se transfuzijom krvi javlja syphilis d’emblee? da 2. Da li nelečeni sifilis kod više od polovine bolesnika prelazi u tercijarni stadijum? ne 3. Da li je za tercijarni stadijum najznačajniji VDRL? ne 4. Da li se Jarisch-Herxheimer reakcija javlja posle prve injekcije kod sifilisa? da 5. Da li se u terapiji gonoreje koristi spektinomicin? da 6. Da li diferencijalno dijagnostički kod gonoreje dolazi u obzir i Haemophilus ducrey? ne 7. Šta izaziva ulcus molle? Haemophilus ducreyi 8. Koliko dugo traje inkubacija kod trihomonijaze? 4-30 dana 9. Šta izaziva uretritis non gonorhoica? Chlamydia trachomatis, ureoplasma urealyticum 10. Da li se azitromicin koristi u terapiji uretritis non gonorhoica? da 11. Da li se herpes genitalis leči aciklovirom per os? da 12. Da li herpes genitalis ima ledirane površine? da 13. Da li HPV 16, 18 izazivaju karcinom cervixa i penisa? da 14. Koji receptori su značajni za HIV virus? CD4 na T limfocitima 15. Da li se leukoplakija javlja u prvom stadijumu HIVa? ne

14

16. Da li u kutane promene kod HIVa spada i Lyme boreliosis? ne 17. Da li je jedna od komplikacija urethrithis non gonorrheica tabes dorsalis? ne APRIL 2005 1. ? 2. Da li je telogen, faza aktvinog rasta dlake? ne 3. Koji tip papula ima lichen ruber planus? Epidermo-dermalne 4. Da li lihenifikacija nastaje u atopjiskom dematitisu? da 5. Kojim mehanizmom nastaju vezikule kod HSV? Balonskom degeneracijom 6. Koji tip imunoglobulina nastaje kod atopijskog dermatitisa? IgE 7. Koja su predilekciona mesta za DCA? Dorzalne strane šaka i stopala, lice 8. Koji tip preosetljivosti se nalazi kod DCI? Nema ga 9. Da li se intertigo nalazi na kolenima i laktovima? ne 10. Šta izaziva eritema fixum? lekovi 11. Da li je predilekciono mesto za eritema nodosum zadnja strana potkolenice? ne 12. Da li se kod Henoch-Schoenlein javlja leukocitoklazični vaskulitis? da 13. Koji efluvijum izazivaju hronične bolesti? telogeni 14. Koji efluvijum izazivaju citostatici? anageni 15. Adrenergički lekovi dovodode do hiper ili hipohidroze? hiperhidroze 16. Da li urtricaria cholinegica izazvana hladnoćom? ne 17. Terapija strophulus infantuma? Str 112 18. Da li je u SSSS zahvaćena i sluzokoža? ne 19. Da li se u terapiji dermatomiozitisa korist Ig? da 20. Da li se u terapiji dermatomiozitisa odmah primenjuje fizikalna terapija? Ne, tek kasnije 21. Da li u ARA kriterijume spada proksimalna slabost? ne

15

22. Da li u ARA kriterijume spada kreatinurija? ne 23. Koji su minor kriterijumi u sklerodemiji? Sclerodactilia, bazalna fibroza, ulceracije i cikatriksi na vrhovima prstiju 24. Da li se tuberalna skleroza javlja kod sklerodermije? ne 25. Koji je najčešći oblik TBC kože? Lupus vulgaris 26. Da li je leukonihija razvojna anomalija noktiju? ne 27. ? 28. Šta se koristi u terapiji rosaceae? Str 191 29. Etiologija pruritusa ani? Str 198 30. Za koje oboljenje je karakterističan fenomen uljane kapi? psorijaza 31. Da li u diferencijalnoj dijagnozi bazotelioma treba imati u vidu granuloma pyogenicum? ne 32. Kako izgleda eritem kod celulitisa? Nejasnih granica, topao i bolan 33. Za koje oboljenje je karakterističan eritema iris? EEM 34. Da li je osnovna karakterisitika Lymske bolesti eritema fixum? ne 35. Da li eritema nodosum izaziva stafilokokna infekcija? ne 36. Da li se u lupusu javlja kreatinurija? ne 37. Da li je pytiriasis versicolor povezano sa imunodeficijencijom? da 38. Da li je Th. rubrum zoofit? ne 39. Da li epidermofiton izaziva tineu capiti? ne 40. Da li se nistatin koristi u SOORu? da 41. Šta je po definiciji chloazma? Str 149 42. Kod kojih osoba je leukoplakija naročito česta? pušača 43. Da li hronična inflamacija dovodi do aktiničkog starenja kože? da 44. Šta je tazaroten? Lokalni retinoid 45. Da li je mrka eshara prisutna kod arterijskog ulcusa?

16

da 46. Šta je posthitis? Zapaljenje unutrašnjeg lista prepucijuma. 47. Da li dermatofibrom može pređi u dermatosarkom? ne 48. Gde se javlja lingua geografica? Pustulozna psorijaza 49. Šta je akantozis nigricans? Paraneoplastična promena 50. Šta sve izaziva acne medicamentosa? Kortikostroidi, halogeni derivati, izoniazid 51. Da li kortikosteroidi dovode do opadanja kose i hipoproteinemije? ne 52. Da li se PUVA koristi kod melanoma malignum? ne 53. Kod koje bolesti se bula formira suprabazalno? pemphigus 54. Da li je pruritus prisutan kod pemfigoida? da 55. Šta izaziva impetigo bulosa? Staphylococcus aureus phag II 56. U kom životnom dobu nastaje eritrodermija deskvamativa? U neonatalnom dobu, ili prva 2-3 meseca života 57. Za koje oboljenje su karakteristične Wichamove strije? Lichen ruber planus 58. Šta izaziva pelagru? Deficit niacina 59. Šta je po definiciji capitis sicca? Neinlamatorni oblik seboroičog dermatitisa 60. Da li herpes zoster zahvata i sluzokože? da 61. Šta je u etiologiji xanthelasmae? Povišena koncentaracija holesterola 62. Do kog vremenskog perioda se računa urticaria kao akutna? 12 nedelja 63. Koja je palpabilna purpura? Henoch Schoenlein 64. Koje su razvojne anomalije noktiju? Anonychia, koilonychia, pachyonychia congenita 65. Šta je terapija kod pediculosis corporis? Lindan, premetrin, malation 66. Da li scabies dovodi do senzibilizacije? da 67. Da li je erythema fixum prvi stadijum Lajmske bolesti? ne 1. Šta izaziva negonoreični uretritis?

17

Chlamydia trachomatis, ureoplasma urealyticum 2. Kakvi su testovi u latentnom stadijumu sifilisa? treponemski pozitivni, dok netreponemski mogu ali i ne moraju da budu pozitivni 3. ? 4. Da li se radi punkcija ulcusa duruma? ne 5. Da li je ulcus molle bademastog oblika? ne 6. Da li se u HIVu javlja moluscum contagiosum? da 7. Koji je glavni izazivač HIVa? HIV1 8. Da li se u terapiji gonoreje koristi bacitracin sa neomicinom? ne 9. Da li se u diferncijalnoj dijagnozi trihomonasa uzima u obzir corinebacterium minutismus? ne 10. Koji procenat pacijenata sa nelečenim sifilisom prelazi u tercijalni stadijum? 25-40% str 318 11. Da li condylomata acuminata prelaze u condiloma lata? ne 12. Da li condylomata acuminata izazivaju maligni melanom penisa, vulve? ne 13. Da li trihomonas vaginalis izaziva proctitis? ne 14. Koja je terapija gonoreje? Str 333 15. Koji tipovi HSV izazivaju genitalni herpes? HSV tip 1 i 2 16. Da li se u primarnoj HIV infekciji javlja Kaposi sarkom? ne 17. Da li trihomonas izaziva impotenciju? ne MART 2005 1. Na kojim delovima tela ne postoje dlake? Interdigitalni prostori, mamila, penis, klitoris unutrašnja strana vulve 2. Koja promena odlikuje eczema acutum? vezikule 3. Koja promena odlikuje eczema chronicum? Lihenifikacija, ragade, hiperkeratoza, deskvamacija str 89 4. Kojoj grupi lekova pripada tazaroten i je li za lokalnu ili opštu terapiju? Lokalni retinoid 5. Kojoj grupi lekova pripada ciklopiroksolamin i je li za lokalnu ili opštu terapiju? Lokalni antimikotik 6. Da li se koristi PUVA kod mycosis fungoides? da

18

7. Koja promena se nalazi kod teškog oblika eritema solare? bula 8. Koja je terapija izbora za urtikariu? antihistaminici 9. Da li su kod sy Stevens Johnson zahvaćene i sluzokože? da 10. Šta je u etiologiji livedo reticularisa? str 81 11. ? 12. Da li purpura Henoch-Schoenlein zahvata kožu, zglobove, GIT, bubrege? da 13. Koje etiologije je eczema nummulare? Lokalna infekcija, fizička i hemijska trauma 14. Da li indometacin utiče negativno na psorijazu? ne 15. Da li dif. Dg. u slučaju psorijaze treba razmatrati i sifilis (koji stadijum)? Da, II stadijum 16. Da li diferncijalno dijagnostički kod pityriasis rosea dolazi tinea corporis? da 17. Da li eritrodermiju izaziva scabies norvegica? da 18. Da li strophulus infantum spada u papulozne dermatoze? da 19. Šta je uzrok strophulus infantuma? Ujed insekta 20. Fenomen mrežice je karakterističan za koju bolest? Lichen ruber planus 21. Šta je terapija izbora za lokalno lečenje lichen ruber planusa? Kortikosteroidi za lokalnu upotrebu III i IV grupe 22. Koji sve oblici egzantema postoje? Morbiliformni, skarlatiniformni, makulopapulozni,roeoliformni 23. Koji lekovi se koriste u terapiji toksične epidermalne nekrolize? Plazmafereza, imunoglobulini 24. Koja je osnovna promena u pemfigusu vulgarisu? Intraepidermalna bula mlitavog krova 25. Gde nastaje rascep kod pemfigoida bulosusa? subepidermalno 26. Šta histološki karakteriše dermatitis herpetiformis Duhring? Subepidermalni rascep i infiltracija dermalnih papila neutrofilima str 130 27. Kako se nasleđuje ichthyosis vulgaris? Autozomno dominantno 28. Koji delovi tela su pošteđeni kod ichthyosis nigricans? Lice, dlanovi, tabani, i relativno veliki pregibi 29. Acitretin je lek koji se koristi u sistemskoj ili lokalnoj terapiji? retinoid za sistemsku th 30. Koja nodozna dermatoza nije hroničnog toka?

19

Erythema nodosum 31. Koje je predilekciono mesto za chloasmu? lice 32. Da li se kod vitiliga diferencijalno dijagnostički razmatra piebaldismus? da 33. Koji je rani trijas LECa? Eritem, atofija, deskvamacija 34. Šta se koristi u lečenje LECa? Hlorohin, hidroksihlorohin 35. Da li se anticentromera At javljaju u sklerodermiji systemica? da 36. Za koju bolest su karakeristične Gottronove papule? dermatomiozitis 37. Za koju bolest je karakteristična dlaka tipa znaka usklika? Alopecia areata 38. Da li favus vodi ka ciktrijalnoj alopeciji? da 39. Šta je po definiciji oniholisis? Odvajanje nokatne ploče od nokatnog kreveca 40. Da li je staphyloccocus aureus jedan od etioloških faktora acni vulgares? ne 41. Da li se rosacea leči lokalnom primenom kortikosteroida? ne 42. Šta izaziva hidradenitis supurativa? Stafilokok ili streptokok 43. Koji su izazivači urtikarije? Str 76 44. Da li se u lečenju dermatitis seboroica koriste šamponi sa malationom i permetrinom? ne 45. Koje je predilekciono mesto za nastanak prurigo nodularis Hyde? Ekstenzorne strane ekstremiteta 46. Da li je HPV 18 onkogen? da 47. Koja je osnovna promena kod molluscum contagiosum? Str 210 48. Šta izaziva celulitis? Stafilokok ili streptokok 49. Šta izaziva furunculus? stafilokok 50. Šta izaziva erytrasmu? Corynebacterium minutissimum 51. Kod koje bolesti se javlja fenomen ’’želea od jabuke’’? Lupus vulgaris 52. Kod koje bolesti se u patohistološkom nalazu otkrivaju džinovske Langhansove ćelije? Lupus vulgaris, sarkoidoza.... 53. Da li Pytiriasis versicolor spada u dermatofite?

20

ne 54. Koji tip oboljenja izaziva Endotrix? Trichophytia superficialis capillitii 55. Je li Tr.tonsurans antropo ili zoofilni dermatofit? antropofilan 56. Kod koje bolesti se javljaju maculae coeruleae? Phthiriasis pubis 57. Šta je u kliničkom nalazu patognomično za scabies? kanalići 58. Šta se koristi u terapiji scabiesa? Str 246 59. Kod koje bolesti se javlja goli granulom? sarkoidoze 60. Da li se kod pemfigus vulgarisa nalaze promene i u usnoj duplji? da 61. Šta je phimosa? Prepucijum se ne može prevući unazad preko glansa 62. Šta je paraphimosa? Limbus prepucijuma se zagavi u koronarnom sulkusu 63. Da li je nevus sebaceus epidermalnog porekla? da 64. U grupu kojih bolesti spada nerofibromatosis von Recklinghausen? neurokristopatije 65. U grupu kojih promena spada leukoplakia? Prekancerozne lezije 66. Koja maligni tumor se javlja skoro isključivo u zonama gde postoje folikuli dlake? Epithelioma basocellulare 67. ? 68. Koji je najčešći oblik mb. Paget i u kom starosnom dobu se javlja? U menopauzi, mamarni oblik 69. Kod koje bolesti važi ABCDE pravilo? Melanoma malignum 70. U grupu kojih bolesti spada acantosis nigricans? Paraneoplastične 71. U koju grupu bolesti spada sy Sezary? Kutani limfomi i leukemije 72. Kod kojih bolesti je pozitivan Kobnerov fenomen? Str 102,113,207,299 1. U kom stadijumu sifilisa se javlja leukodermia sifilitica? II 2. Da li se sekundarni sifilis moze preneti sa majke na dete? da 3. Koliko traje inkubacija primarnog sifilisa? 9-90 dana 4. Da li je ulcus durum bolan? ne

21

5. Šta se koristi u terapiji ranog sifilisa? Prokain penicilin G 6. Koje promene odlikuju tercijarni sifilis? Nodusi i nodulusi 7. Gde se javljaju sabljaste tibiae? Kasni kongenitalni sifilis 8. ? 9. Šta izaziva ulcus molle? Haemophilus ducreyi 10. Šta izaziva lymphogranuloma venerum? Chlamydia trachomatis L1, L2, L3 11. Šta izaziva granuloma inguinale? Donovania granulomatosis 12. Šta se koristi u terapiji trihomonijaze? metronidazol 13. Koji lek se koristi u terapiji chlamydiae trachomatis? Doksiciklin, azitromicin.... 14. Koja je terapija nelečene nekomplikovane gonoreje? Str 333 15. Da li se u trihomonijazi javlja uvećanje limnih žlezda? ne FEBRUAR 2005 1. Koji enzim učestvuje u procesu melanogeneze? tirozinaza 2. Faza aktivnog rasta dlake je telogen? ne 3. Da li se kod atopijskog dermatitisa javlja lihenifikacija? da 4. Gde se javlja epidermo-dermalna papula? Lichen ruber planus 5. Kojim mehanizmom nastaje vezikula kod virusnih infekcija? Baloska degeneracija 6. U koje lokalne lekove spada tazaroten? Lokalni retinoid 7. Šta je kontraindikacija za PUVAu? Str 69 8. Da li se akutna urtikarija karakteriše naletima promena koji traju do 12 nedelja? da 9. Urticaria cholinergica se izaziva hladnoćom? ne 10. Za koje oboljenje je karakteristična lezija erythema iris? EEM 11. Za koje oboljenje je karakteristična palpabilna purpura? Henoch-Schoenlein purpura 12. U kojoj bolesti u histološkoj slici postoji leukocitoklastični vaskulitis? Str 79,85

22

13. Predilekciona mesta za kontaktni alergijski dermatitis? šake 14. Koji tip alergijske reakcije je u osnovi kontaktnog iritativnog dermatitisa? nema 15. Koja antitela su povišena kod atopijskog dermatitisa? IgE 16. Gde se javlja fenomen uljane kapi? psorijaza 17. Šta je pityriasis sicca capitis? Neinflamatorni oblik seboroičnog dermatitisa 18. Šta se koristi u lokalnoj terapiji pityriasis rosea? Str 108 19. Šta je erytrodermia desquamativa? Generalizovani oblik seboroičnog dermatitisa kod neonatusa 20. Šta se daje u opštoj terapiji strophulus infantuma? antihistaminici 21. Da li su toksični i alergijski egzantemi najređe kutane reakcije na lekove? ne 22. Čime je izazvan erythema fixum? Lekovima:sulfonamidi,salicilati... 23. Kod koje bolesti se javlja suprabazalni rascep? Pemphigus vulgaris et vegetans 24. Da li je pruritus karakterističan za pemphigoid bullosus? da 25. Da li je difuzni gubitak kose neželjeni efekat dugotrajne sistemse kortikosteroidne terapije? ne 26. Da li se usporen psihički razvoj i EEG abnormalnosti javljaju u keratodermiji palmoplantaris progrediens et transgrediens? da 27. Kod koje bolesti se može javiti palmo-plantarna keratodermija? Eczema chronicum? 28. Da li duboka trihofitija može izazvati erythema nodosum? da 29. Da li se eritema nodosum javlja kao lividni, hladni čvorovi na zadnjoj strani potkolenice? ne 30. Da li se lentigo menja na suncu? ne 31. Da li su za hloazmu karakteristične simetrične, nepravilne prke plaže? da 32. Da li se strije javljaju upravno na pravac ratezanja? da 33. Da li kreatinurija spada u ARA kriterijume? ne 34. Šta spada u minor kriterijume za dijagnozu sistemske sklerodermije? Bazalna fibroza pluća, cikatriksi i ulceracije na prstima, sclerodactilia

23

35. Da li se u akutnoj fazi dermatomiozitisa preporučuje mirovanje, a kasnije sprovodi fizikalna terapija? da 36. Da li se itrakonazol daje u terapiji dermatomiozitisa? ne 37. Koji efluvijum izazivaju hronične sistemske bolesti? telogeni 38. Koji efluvijum izazivaju citostatici? anageni 39. Da li je leukonihija razvojna anomalija nokata? ne 40. Šta se daje u lokalnoj terapiji rosacee? Str 191 41. Koji lekovi izazivaju generalizovaniu hiperhidozu? Adrenergički i holinergički 42. Da li u nastanku pruritusa ani mogu biti značajni sexualni problemi? da 43. Da li zahvatanje 2. i 3. grane trigeminusa herpes zosterom izaziva promene na sluzokožama? da 44. Da li je najveći izazivač impetigo bullosa staphyloccocus aureus phage II? da 45. Da li SSSS dovodi do opsežnih erozija na sluzokožama? ne 46. Da li se celulitis ispoljava u vidu difuznog eritema i edema s’ neoštrim granicama, a promene su tople i bolne? da 47. Koji je najčešći oblik TBC kože? Lupus vulgaris 48. Prvi stadijum Lajmske bolesti je lokalizovana faza bolesti sa kutanim promenama u vidu erythema fixum? ne 49. Da li je pityriasis versicolor znak ozbiljne imunodeficijencije? ne 50. Da li epidermofiton izaziva oboljenja kose? ne 51. Da li je Tr. tonsurans zoofilan? ne 52. Da li se SOOR leči nistatinom? da 53. Lečenje pediculosis corporis se sastoji u ličnoj higijeni, potpunoj dezinfekciji odeće, a samo izuzetno je potrebno primeniti lindan? da 54. Patognomične promene kod scabiesa predstavljaju hipersenzitivnu reakciju na antigene parazita? da

24

55. Da li je u etiologiji interiga moguća infekcija c.albicans? da 56. Šta je u osnovi promena kod aktiničkog starenja kože? Hronična inflamacija kože, smanjena količina kolagena a povećana elastina 57. Šta izaziva pelagru? Deficijencija nistatina 58. Da li mrka eshara često prekriva ulcus arterialis? da 59. Gde se javlja lingua geographica? Pustulozna psorijaza 60. Posthitis je zapaljnje čega? Unutrašnjeg lista prepucijuma 61. Da li se xantelasme uvek javljaju kod hiperholesterolemija? ne 62. Da li dermatofibromi prelaze u dermatofibrosarkome? ne 63. Da li je sclerosis tuberosa ograničena forma sclerodermije? ne 64. Kod koga se često javlja leukoplakija? pušača 65. Da li granuloma pyogenicum treba razmatrati u dif. dg. bazocelularnog epitelioma? ne 66. Da li HIV izaziva klasični, sporadični sarcoma Kaposi? ne 67. Da li se acanthosis nigricans uvek javlja uz diabetes mellitus? ne 68. Da li se u opštoj terapiji mycosis fungides uspešno primenjuju reinoidi i interferon alfa? da 69. Da li je albinizam praćen svrabom? ne 70. Koji lekovi izazivaju acne medicamntosa? Kortikosteroidi, halogeni elementi, izonijazid 71. Gde se javljaju Wickhmanove strije? Lichen ruber planus 72. Da li gonoreja može da izazove malum perforans pedis? ne 1. Pri transfuziji krvi u kojoj se nalazi treponema pallidum dolazi do nastanka ulcus duruma na mestu venopunkcije? ne 2. Koji procenat nelečenih pacijenata razvija tercijarni sifilis? 25-40% 3. Da li je TPI važan za dijagnozu primarnog sifilisa? ne 4. Da li se Jaisch-Herxmeiner reakcija javlja posle prve injekcije kod obolelih od gonoreje? ne

25

5. Da li treba uzeti u razmatranje Corynebacterium minutissmum kod žena obolelih od gonoreje? ne 6. Da li je ulcus molle bademastih ivica? ne 7. Da li Chlamidia trachomatis L1, L2, L3 izaziva urethritis non-gonorhoica? ne 8. Da li je impotencija komplikacija chlamidia trachomatis infekcije? ne 9. Da li se u terapiji Mycoplasma hominis koristi ceftriaxon? ne 10. Da li se trichomonas vaginalis leči jednom tabletom od 250mg metronidazola? ne 11. Da li HSV1 može da uzrokuje herpes genitalis? da 12. Da li je primena lokalnih antivirusnih lekova (vidarabin....) vrlo efikasna pri lečenju HS genitalis? ne 13. Da li condylomata acuminata posle dužeg trajanja mogu da pređu u condylomata lata? ne 14. Da li conylomata acuminata mogu da pređu u maligni melanom vulve i penisa? ne 15. Koji je glavni uzročnik HIVa? HIV1 16. Da li je leishmaiasis udružena sa HIVom? ne 17. Da li se Kaposi sarkom javlja u primarnoj HIV infekciji? ne 18. Da li se u terapiji gonoreje koriste spektinomicini u kombinaciji sa neomicinom? ne JANUAR 2005 1. Da li papula može biti sterilna? da 2. Da li su bilateralna pulmonalna fibroza i sklerodaktilija major znaci? Ne, već minor 3. Da li se kontrakture nad zglobovima javljaju kod sclerodermia systemica? da 4. Šta se koristi u opštoj terapiji LEC? Hlorohin, hidroksihlorohin 5. Šta spada u kasni trijas LEC? Telangiektazije, skleroza, dishromija 6. Kojim promenama se LEC karakteriše? Ploče, skvama, atrofija 7. Da li se melanodermia javlja kod ichtyosis vulgaris? ne 8. Kako se nasleđuju efelidi?

26

Autozomno dominantno 9. Da li se kod Thost-Unna javlja eritematozni rub od 1cm? da 10. Da li dermatitis herpetiformis spada u dermatitise izazvane fizičkim faktorima? ne 11. Koji lek se koristi za terapiju dermatitis herpetiformis? dapson 12. Kod kojeg oboljenja je antigen dezmoglein 1? Pemphigus foliaceus et erythematosus 13. Da li pruritus prati pemfigus? ne 14. Da li se kod alopeciae androgenicae javlja povećan broj dlaka u telogenoj fazi? da 15. Da li se apokrina hromhidroza javlja zbog mikroorganizama? ne 16. Da li se kod atopijskog dermatitisa javlja generalizovana hiperhidroza? ne 17. Koja je najčešća kutana reakcija na lekove? Toksični i alergijski egzantemi 18. ? 19. Koja promena se javlja kod strophulus infantuma? Str 112 20. Da li se dermatitis seboroica može javiti i u pregibima? da 21. Da li u diferncijalnoj dijagnozi kod Pityriasis rosea treba razmatrati i sifilis? Da, stadijum II 22. ? 23. Za šta je karakteristična spongioza? Za stvaranje vezikula kod urtike 24. Zašto nastaje fenomen kapi sveće? Zbog parakeratoze 25. ? 26. Da li se dermatitis e contactu iritativa javlja pretežno na šakama? da 27. Da li je UVA kancerogena? ne 28. Da li se thromboflebitis superficialis nalazi na bočnim stranama trupa? ne 29. Koje je predilkeciono mesto za keratosis solaris? Str 287 30. Da li je Pityriasis versicolor patogena gljivica? ne 31. Da li Pityriasis versicolor fluorescira na crveno? ne 32. Da li microsporium fluorescira? Da

27

33. Koje su zoofilne gljivice? M.Canis, Tr. verrucosum, Tr. mentagrophytes var. granulare 34. Za koje oboljenje je karakteristična scutula? favus 35. Da li dermatofiti napadaju živi deo epiderma i derma? ne 36. Za koje oboljenje je karakteristično čupanje dlaka? Trichophytia profunda capillitii 37. Da li herpes zoster invadira sluzokožu? da 38. Koja oboljenja spadaju u tuberkulide? Str 219,220 39. Za koju purpuru su predilekciona mesta šake, dekolte,extenzorne strane? senilnu 40. Za koje oboljenje su karakteristične papule sa eritematoznim haloom? Urtrica cholinergica 41. Koliko dugo je potrebno da traje urticaria da bi se klasifikovala kao hronična? Više od 12 nedelja 42. Da li impetigo bulosa izaziva streptoccoc? ne 43. Koje ćelije invadira HPV? Ćelije bazalnog sloja 44. Da li erythema nodosum izaziva stafilokok? ne 45. Za koju bolest je karakterističan herpes iris? EEM 46. Da li je Mb. Bowen benigna promena? Ne, spada u prekancerozne lezije 47. Da li je melanocitni nevus displastični nevus? Da? 48. Da li melanoma malignum nastaje iz displastičnog nevusa? da 49. Da li je za dijagnozu neurofibramatosis von Reklinghausen dovoljno 6 mrlja bele kafe? da 50. Da li su predilekciona mesta za perniones leđa i stomak? Ne, već akrosi 51. ? 52. Da li je patološka lomljivost nokata onichoshisis? Ne, već onychorexis 53. Da li se benzil-benzoat koristi u terapiji scabiesa? da 54. Da li se u terapiji ackni nodulo-cystica koriste retinoidi? da 55. Da li rinofima može da nastane i bez prethodnih faza bolesti? da 56. Zatvoreni komedon je crna tačka koja se drenira?

28

Ne, to je otvoreni komedon 57. Da li je PUVA kontraindikovana kod Xeroderma pygmentosum? da 58. Da li su muške genitalije predilekciono mesto za scabies? da 59. Da li su bazalni keratinociti za ostale vezani hemidezmozomima? Ne, već dezmozomima, a za bazalnu membranu hemidezmozomima 60. Kako nastaje lihenifikacija? češanjem 61. Da li je erozija primarna promena? ne 62. Šta se koristi u terapiji pruritusa? Str198 63. Da li recidivira EEM? da 64. Da li su recidivi kod erythema fixum jače pigmentovani? da 65. Koji efluvijum izazivaju citostatici? anageni 66. ? 67. Šta se histološki nalazi kod fenomena „mrežice“? granuloza 68. Da li lichen chronicus izaziva gangrenu? ne 69. Koje boje su promene kod diskeratosis folikularis Darier? Str 143 70. Da li se pathomimia javlja kod neurofibramatoze? ne 71. ? 72. Šta je imunološki nalaz kod purpure Henoch-Schoenlein? Povišeni IgA (cirkulišući + depoziti u zidovima krvnih sudova) 1. Koliko traje inkubacija kod sifilisa? 9-90 dana 2. Kakose nazivaju makule kod sekundarnog sifilisa? Roseola syphiliticum 3. Koji testovi su pozitivni u sekundarnom sifilisu? Str 324 4. Koliko traje inkubacija za gonoreju? 3-5 dana 5. Da li je proctitis kod gonoreje praćen teškim poremećajem opšteg stanja? ne 6. Da li je angina kod gonoreje teška? ne 7. Da li je Trichomonas vaginalis flagelata? da 8. Koliko traje inkubacija kod HPV?

29

3 nedelje do 1 godine 9. Predilekciona mesta za Kaposi sarkom kod AIDSa je na licu i u ustima? Ne, ne postoje predilekciona mesta za Kaposi koji se javlja u HIVu 10. Da li HIV napada ćelije preko CD8+? Ne, već preko CD4 11. Da li se kod ulcus molle javlja pruritus? Ne, on je bolan 12. U kom periodu i kod kog pola najčešće nastaju infekcije chlamidiom trachomatis? 15-25 godine, muškarci homoseksualci 13. Šta izaziva granuloma venerum? Donovania granulomatosis 14. Šta se koristi terapiji condilomata accuminata? Str 350 15. Da li se u terapiji HSV recidiva koriste IFNα? ne 16. Da li mikoplazmatski uretritis može biti izazvan ureaplsmom urealyticum? da 17. Koji pacijenti (bolesnici)su najbitniji za prenos HSV? asimptomatski 18. Da li se chlamidia leči penicilinom? ne DECEMBAR 2004. 1. Da li je sporadični Kaposi sarkom povezan sa imunodeficijencijom? ne 2. Koji je glavni lek za terapiju SOORa? nistatin 3. Kako se naziva karakteristična promena u prvom stadijumu Lajmske bolesti? Erythema migrans 4. Da li je pojava svežih lupoma na ožiljku karakteristična za lupus vulgaris? da 5. Koje je predilekciono mesto za erythema induratum Bazini? Zadnja strana potkolenica 6. Šta izaziva SSSS? Staphylococcus aureus phage II 7. Koji izazivač i na kom histološkom nivou izaziva impetigo bullosa? Staphylococcus aureus phage II na nivou granuloznog sloja 8. Kod zahvatanja kog nerva kod herpes zostera dolazi do promena na sluzokožama? Trigeminus, grane 2 i 3 9. Da li boli ulcus arteriolaris? da 10. Da li dermatofibrom može preći u sarkom? ne 11. Da li diferencijalno dijagnostički kod bazocelularnog karcinoma treba razmatrati gigantocelularni karcinom? Ne? 12. Koja prekancerozna lezija je jako česta kod pušača?

30

leukoplakia 13. Kod koje bolesti se javlja lingua geographica? Pustulozna psorijaza 14. Da li je Th. rubrum antropo ili zoofilan? antropofolan 15. Koji dermatofit ne izaziva nikada oboljenja kose? epidermofiton 16. Da li sve osobe obolele od diabetes melitusa imaju acantosis nigricans? ne 17. ? 18. Da li psihosexualni problemi mogu izazvati pruritus ani? da 19. Da li adrenergički lekovi dovode do hiperhidroze? da 20. Šta se koristi u terapiji rosaceae? Str 191 21. Kako se zove dermatitis seborhoica u neonatalnom periodu? Erythrodermia desquamativa Leiner 22. ? 23. ? 24. U koju grupu anomalija nokata spada leukonihija? Stečenih anomalija izazvanih fizičkim i hemijskim agensima 25. Koji efluvijum izaziva jonizujuće zračenje? anageni 26. Koji efluvijum izazivaju sistemske bolesti? telogeni 27. Da li kod dermatomiozitisa postoje proksimalne slabosti? da 28. ? 29. Da li kreatinurija postoji kod LES ili kod dermatomiozitisa? dermatomiozitisa 30. U koje kriterijume (major, minor) spada bazalna fibroza pluća? minor 31. Koji tip vaskulitisa se javlja kod Henoch – Schoelein purpure? Leukocitoklazični vaskulitis 32. U kom pravcu se javljaju strije? Upravne na pravac rastezanja 33. Kod aktiničkog starenja dolazi do promena u količini kojih vlakana u koži? Smanjenja broja kolagenih vlakana, a povećanja broja elastičnih vlakana 34. Da li se kod vitiliga javlja pruritus? ne 35. ? 36. ? 37. ? 38. Kako se genetski prenose keratodermija palmo – plantaris? Autozomno dominantno

31

39. ? 40. ? 41. Na kom nivou se javljaju depoziti kod buloznih dermatoza? Na nivou bazalne membrane str123 ? 42. Da li se medikamentozni egzantemi javljaju na sluzokožama? da 43. Šta se koristi u terapiji strophulus infantuma? Str 112 44. Šta je po definiciji pityriasis sicca? Neinflamatorni oblik seboroičnog dermatitisa 45. Šta se koristi u terapiji pityriasis rosea? Str 108 46. Kod koje bolesti se javlja fenomen uljane kapi? psorijaze 47. Koji imunoglobulini se javljaju kod atopijskog dermatitisa? IgE 48. Da li dermatitis e contactu iritativa nastaje kao posledica imunog odgovora? ne 49. Koje je predilekciono mesto za nastanak dermatitis e contactu iritativa? šake 50. Da li je Henoch – Schoelein purpura palpabilna purpura? da 51. Da li deficit vitamina A dovodi do pelagre? ne 52. ? 53. ? 54. Koja urticaria nastaje usled hladnoće? Urtricaria e frigore 55. ? 56. Da li upotreba kortikosteroida dovodi do opadanja kose? ne 57. ? 58. ? 59. Da li sclerosis tuberosa spada u lokalizovanu sklerodermiju? ne 60. Da li je telogen faza aktivnog rasta dlake? ne 61. ? 62. ? 63. Koliko dugo može maksimalno trajati akutna urtika? 12 nedelja 64. ? 65. ? 66. ? 67. Šta je posthitis? Zapaljenje unutrašnjeg lista prepucijuma

32

68. ? 69. ? 1. U kojem stupnju HIV infekcije nastaje sarkoma Kaposi? C kategoriji 2. Kakva je ivica kod ulcus molle? podrivena 3. Šta može nastati posle prve injekcije kod sifilisa? Jarixch-Herxheimer reakcija 4. Koji test se koristi za prvi stadijum sifilisa? FTA-ABS 5. Šta izaziva Chlamidia trachomatis L1, L2, L3 ? Lymphogranuloma venerm 6. Da li se za terapiju mikoplazme koriste betalaktami i cefalosporini? ne 7. Kako se leči treponema vaginalis? Metronidazol 250mg svaki dan, ili jedna doza od 2g 8. Koji tipovi HSV mogu izazvati herpes genitalis? HSV tip 1 i 2 9. Da li se za terapiju HSV koristi vidarabin? ne 10. Da li condylomata acuminata mogu preći u condylomata lata? Ne 11. Da li se primarni šankr javlja na mestu inokulacije treponeme palidum? Da str 314 NOVEMBRAR 2004 1. Da li Langhansove ćelije spadaju u nekeratinocitnu populaciju epiderma? ne 2. Koje žlezde učestvuju u termoregulaciji? ekrine 3. Za koje oboljenje je karakteristična spongioza? ekcem 4. Koja je histološka podloga lihenifikacije? Str 200 5. Gde se koristi Tzankov test? Vezikulozne i bulozne dermatoze 6. U terapiji kog oboljenja se koristi grizeofulvin? Tinea capillitii 7. Da li je terfenadin antimikotik? ne 8. ? 9. U kojoj terapiji se koristi dapson (diaminodifenilsulfon)? Dermatitis herpetiformis Duhring, linearna IgA dermatoza,lepra 10. Šta se koristi u terapiji lupus eritematodesa? Hlorohin, hidroksihlorohin 11. Gde se koristi benzil-benzoat? Scabies

33

12. Koji tip imunološke reakcije je karakterističan u urtikariju? I 13. Šta je urticaria factitia? dermatografizam 14. Za koju bolest je karakteristična promena tipa kokarde? EEM 15. Lokalizacija i osobine livedo reticularisa? Str 81 16. Da li purpura senilis nastaje najčešće posle traume? da 17. Koja antitla su karakteristična za Henoch – Schoelein purpuru? IgA 18. Kod koje bolesti se koristi epikutano testiranje? Dermatitis e contactu allergica 19. U okviru kog oboljenja nastaje eczema infantum? Dermatitis atopica 20. Koja je najčešća lokalizacija eczema dyshidroticum? Dlanovi, tabani, bočne strane prstiju 21. Histološka slika kod psoriasis vulgaris? Str 103 22. Šta se nalazi u etiologiji dermatitis seborrhoica? Pityrosporum ovale 23. Za koju bolest je karakterističan inicijalni plak? Pityriasis rosea 24. Koji su uzroci eritrodermije? Str 109 25. Kada nastaje strophulus infantum? Posle ujeda insekta 26. Šta je najčešći uzročnik sy Lyell? sulfonamidi 27. Da li se u dijagnostici pemhigoida bullosusa koristi imunoflorescencija? da 28. Linearna IgA dermatoza? Str 132 29. ? 30. Koja vrsta hiperkeratoze se javlja kod erythrodermia ichtyosiformis congenita i kako se još naziva, kako se nasleđuje? Hiperkeatoza proliferacionog tipa, Collodion baby, autoz.rec. se nasleđuje 31. Kako izgleda klinička slika kod keratodermiae palmo-plantaris Thost-Unna? Str 141 32. Kod kog oboljenja se javljaju ravne papule boje normalne kože na dorzalnim stranama šaka? Dyskeratosis follicularis Darier 33. Da li erythema nodosum ulceriše? ne 34. Da li se melanodermija javlja kod Mb. Hodgin?

34

da 35. Kod kojih osoba se javlja chloasma? Kod gravidnih žena, i onih koje uzimaju kontraceptivne pilule 36. Kod koje bolesti se javljaju striae distensiae? Cushing 37. Koja je klinička slika sy Ehlers-Danlos? Str 156 38. Koji je rani trijas kod LEC? Eritem, atrofija, deskvamacija 39. Koji su ARA kriterijumi kod LES? Str 162 40. Koji su kriterijumi za sklerodermiju? Str 165 41. Je li morphea infektivno oboljenje? ne 42. Da li se kod thrombophlebitis superficialis savetuje mirovanje? ne 43. Koja je klinička slika kod sy Behcet? Str 272 44. Šta je paraphimosis externa? Str 277 45. Koji nevusi su epidermalnog porekla? Nevus epidermalis, nevus sebaceus 46. Kod kog oboljenja se javljaju Lischovi noduli? Neurofibromatosis von Recklinghausen 47. U grupu kojih bolesti spada keratosis solaris? Prekancerozna lezija 48. Da li je mb Paget solitarna lezija? da 49. Kod kojih ljudi je karakterističan akralni lentiginozni melanom? crnaca 50. Kako se izražava Breslov index? U mm 51. Da li je ichtyosis nigricans paraneoplastična dermatoza? ne 52. Koja bolest se karakteriše mišićnom slabošću, povišenim mišićnim enzimima, EMG znacima? dermatomiozitis 53. Šta je hipertrihoza? Povećanje broja i dužine nesexulanih i androgen nezavisnih dlaka 54. Uzroci efluvium telogensa? Str 179 55. Uzroci efluvium anagensa? Str 179 56. Šta je onychorrhexis? Patološka lomljivost nokatne ploče

35

57. Koji faktori učestvuju u etiopatogenezi acni vulgares? Str 185 58. Koje su osobine otvorenih komedona? Str 186 59. Koji je najteži oblik rosaceae? rinophima 60. Da li se kod hipertireoze javlja hiperhidroza? da 61. Koji su uzroci hipohidroze? Str 195 62. Zašto nastaje miliaria? Zbog retencije znoja kod ekrinih znojnih žlezdi 63. Kada nastaju promene na slukožama kod herpes zostera? Zahvatanje 2 i 3 grane trigeminusa i drugih kranijalnih nerava 64. Koji HPV imaju onkogeni potencijal? 16,18,31,32,33,35 65. Da li streptokok izaziva impetigo bulosa? ne 66. Kako izgleda klinička slika kod cellulitisa? Tople, bolne promene u vidu difuznog eritem i edema s’ neoštrim granicama 67. Koji je izazivač erytrasme? Corynebacterium minutissimum 68. Za koje oboljenje je karakterističan acrodermatitis chronica atrophicans? Lymska bolest 69. U okviru kog oboljenja nastaje eczema marginatum Hebra? Str 237 70. Da li su perniones normalna reakcija na hladnoću? ne 71. Šta je pathomimia? Namerno izazvane promene na koži od strane pacijenta 1. Da li su kod sifilisa bolne žlezde? ne 2. Koji testovi pozitivni, a koji negativni kod latentnog sifilisa? Nespecifični su negativni, a specifični (treponemalni) pozitivni 3. Kod kojih osoba se javlja vulvovagitis gonorrhoica? Kod devojčica (dece) 4. ? 5. Koliko traje inkubacija kod ulcus molle? 3-5 dana 6. Koji je uzročnik granuloma inguinale? Donovania granulomatosis 7. Koji lek je u preporuci za lečenje lymphogranuloma venerum? Doksiciklin 8. Kod kojih osoba su najčešće infekcije chlamidiom trachomatis? Kod mladih homosexualaca 15-25 godina 9. Koji su uzročnici uretritisa mycoplasmatica?

36

Chlamidia trachomatis, ureoplasma urealyticum 10. Da li je trihomonas vaginalis diplokok? ne 11. Da li su HPV 16, 18 udruženi sa karcinomima? da 12. Da li conylomata gigantosa Bushke-Lowenstein metastaziraju? ne 13. Šta ulazi u terapiju condylomata acuminata? Str 350 14. Da li je i ako jeste koliko puta povećan rizik od HIV infekcije u prisustvu neke druge sexualno transmisivne bolesti? Da, 2-6 puta 15. Koji testovi su pozitivni, a koji negativni pri primarnoj HIV infekciji? Serološki su negativni, a pozitivan p24 antigen SEPTEMBAR 2004 1. Da li ostaje ožiljak nakon erozije? ne 2. Da li je pityrosporum patološka gljivica? ne 3. Kod kog oboljenja se koristi izotretinoin? Akni 4. Kod kog oboljenja se koristi dapson? Dermatitis herpetiformis Duhring, linearna IgA dermatoza, lepra 5. Kod kog oboljenja se koristi podofilotoxin? Condylomata acumminata 6. Kod kog oboljenja se koristi benzil benzoat 10-25% emulzija? scabies 7. Kod kojih oboljenja je PUVA kontarindikovana? Str 69 8. Koja je osnovna promena koja nastaje kod urticariae cholinergica? Tačkaste papule okružene eritematoznim haloom 9. Koliko dugo traje hronična urticaria? Duže od 12 nedelja 10. Da li se kod EEM javljaju recidivi? da 11. Za koje oboljenje je karakterističan herpes iris? EEM 12. Za koje oboljenje su karakteristične ekhimoze na dekolteu, dorzumu šaka...? Senilna purpura 13. Koja antitela su karakteristična za Henoch – Schoelein purpuru i gde se otkrivaju? IgA u zidu krvnog suda 14. Koja histološka promena je karakteristična za dermatitis e contacta allergica? spongioza 15. Šta najčešće zahvata hronični kumulativni DCI? šake 16. Da li puritus spadaju major ili minor znake kod dermatitis atopica?

37

major 17. Za koju bolest je karakterističan fenomen kapi od sveće i zašto nastaje? Psorijaza, zbog parakeratoze 18. Da li je mogće sterilna pustula? da 19. Da li je dermatitis seborrhoica moguć u pregibima? da 20. Da li drugi statijum sifilisa treba razmatrati u dif. Dg. pityriasis rosea? da 21. Da li je eritrodermija moguća u detinjstvu? da 22. Koja je osnovna promena kod strophulus infantuma? Sero-papula 23. Zašto nastaju Wickamove strije kof lichem ruber planus? Zbog granuloze 24. Da li sy Lyell ima teži tok kod AIDSa? da 25. Da li su naleti erythema fixum praćeni pojačanjem pigmentacije? da 26. Kod kog oboljenja je antigen dezmoglein 1? Pemphigus foliaceus et erythematosus 27. Kakav je rub kod Thost Unna? Eritematozan širine oko 1 cm 28. Da li se pojačani kožni crtež na dlanovima javlja kod mb Darier? ne 29. Da li staphilococcus izaziva erithema nodosum? ne 30. Koja je klinička slika kod vasculitis nodularis? Str 147 31. Da li se melanodermija javlja kod ichtyosis vulgaris? ne 32. Kako se prenose ephelides? Autozomno dominantno 33. Šta čini rani trijas kod LEC? Eritem, atrofija, deskvamacija 34. Koji lek se koristi u terapiji LEC? Hlorohin, hidroksihlorohin 35. Koja je histološka promena kod LEC? Hiperkeratoza ortokeratotskog tipa, hidropsna (vakuolarna) degeneracija u bazalnom sloju....str 160 36. Koji su major znaci kod sclerodermia sitemica? Skleroza kože proksimalno od prstiju 37. Da li morphea panscleroica zahvata i zglobove? da 38. Da li alopecia androgenetica nastaje zbog ranog prelaska anagene u telogenu fazu i ispadanja kose?

38

da 39. Koji efluvijum nastaje kod uzimanja citostatoka? anageni 40. Da li cikatrijalna alopecija nastaje kod psorijaze? ne 41. Da li je onychoshisis abnormalna lomljivost nokatne ploče? ne 42. Da li je zatoreni komedon centriran crnom tačkom? ne 43. Da li rhinophima može nastati na koži sa rosaceom i bez prethodnih faza? da 44. Koja je etiologija apokrine hromhidroze? Povećana količina lipofuscina u znoju 45. Da li generalizovana hiperhidroza nastaje kod atopičnog dermatitisa? ne 46. Da li se pruritus javlja kod pemphigusa? ne 47. Kad herpes zoster zahvati drugu i treću granu trigeminusa gde nastaju promene? Na sluzokoži 48. Šta je potrebno za infekcijom HPVom i na kom nivou se ona odigrava? Mikropovrede, inficira bazalne ćelije i podstiče ih na deobu 49. Šta izaziva imetigo bullosa? Staphylococcus aureus phage II 50. Koje je predilekciono mesto za erytrasmu? Veliki pregibi 51. Kod koje bolesti se javljaju tuberkulidi? Tuberculosis papulo-necrotica cutis 52. Šta sve fluorescira od gljivica pod Woodovom lampom? Str 229 53. Kojom bojom fluorescira pityriasis versicolor? žuto-zelena 54. Da li je tr. rubrum zoofini dermatofit? ne 55. Da li dermatifiti prodiru u živi deo epiderma i derma? ne 56. Za koje oboljenje je karakteristična scutula? favus 57. Da li se i kako ukljanjaju dlake kod Kerio Celsi? Da, manuelna epilacija obolele i ruba zdrave kose 58. Da li je kod scabiesa zahvaćena i koža genitalija muškaraca? da 59. Da li mb Duhrin nastaje usled mehaničkih faktora? ne 60. Da li perniones nastaju na leđima? ne 61. Da li UVA izaziva teške opekotine?

39

ne 62. Da li se pathomimiae javljaju kod neurokristopatija? ne 63. Da li se gangrena javlja kod lichen simplex chronicus Vidal? ne 64. Da li se thrombophlebitis superficialis javlja na trupu? ne 65. Da li je mb Bowen benigni tumor? ne 66. Da li u nevomelanocitne nevuse spada i displastični nevus? da 67. Zašto su bitni kongenitalni pigmentni nevusi? Jer mogu preći u maligni melanom 68. Koliko je potrebno mrlja za postavljanje dijagnoze neurofibromatosis? 6 69. Kakva je skvama kod keratosis solaris? adherentna 70. Usled čega nastaje lichenifikacija? Češanja i trenja 71. Koji je lek izbora za pruritus? Antihistaminici H1 72. Čime su bazalni keratinociti vezani za okolne keratinocite? dezmosomima 1. Kako se još nazivaju makulozni sifilidi? Roseola syphiliticum 2. Da li inkubacija primarnog stadijuma sifilisa traje 4-5 dana? ne 3. Koji testovi su pozitivni kod sekundarnog sifilisa? Str 323 4. Da li je penicilin G lek izbora za limfagranuloma venerum? ne 5. Koliko traje inkubacija gonoreje? 3-5 dana 6. Kako se najčešće manifestuje orofaringealna gonoreja? asimptomatski 7. Da li je sekret u gonoreji kod muškaraca oskudan? ne 8. Da li se kod ulcsa molle javlja svrab? ne 9. Šta izaziva granuloma inguinale? Donovania granulomatosis 10. Šta sve izaziva uretritis mycoplasmatica? Mycoplasma hominis, ureoplasma urealyticum 11. Da li se u lečenju chlamidiae trachomatis koriste oralni cefalosporini? ne 12. Šta je trichomonas vaginalis?

40

Flagelata (protozoa) 13. Koji cu lekovi izbora za rekurentni herpes genitalis? Aciklovir, valaciklovir, famciklovir 14. Da li je asimptomatska sekrecija bitna za prenošenje HS genitalis? da 15. Koliko traje inkubacija condylomata acuminata? 3 nedelje do 1 godine 16. Koje receptore koristi HIV za ulazak u T limfocite? CD4+ 17. Da li su noge predilekciono mesto za Kaposi sarkom kod HIVa? ne 18. ? 73. 1.Purpura nastaje kao posledica ekstravazacije krvi u derm 74. 2. U eflorescencije ispod nivoa koze ne spada makula 75. 3.Virusne vezikule nastaju kao rezultat balonske degeneracije 76. 4.U sekundarne eflorescencije ne spada bula 77. 5.sterilne pustule se javljaju kod psoriasis pustulosa 78. 6. eflorescencija iznad nivoa koze sa dvrstim sadrzajem nije erozija 79. 7. bula kod pemfigusa nastaje kao posledica akantolize 80. 8. dermalne papule se javljaju kod urtikarija 81. 9.defekt tkiva nastao posle povrede zdrave koze je vulnus 82. 10.dermane papule i plakovi nastaju kao posledica eksudacije 83. 11.Skvma nasteje kao rezultat zadebljanja rozastog sloja 84. 12.erozija i ulkus se razlikuju po dubini 85. 13.po def.na pojkilodermicnim poljima se ne javljaju bule 86. 14.angioedem zaokruzi netacan odgovor... promene su u vidi bolnih erozija 87. 15.u antisok terapiju se ubrajaju adrenalin, antihistaminik, i kortikosterroid 88. 16.najcesci oblik nezeljene reakcije na kozi izazvane lekom je egzantem 89. 17. u terapiji egzantema koriste se kortikosteroidi 90. 18.Najcesci uzrocnici toksicne epidermalne nekroze su lekovi 91. 19.kod sindroma lyell erozije su lokalizovane na kozi i sluzokozi 92. 20.klinicka slka eritema fixum... eritem, pigmentacija, eventualno bule 93. 94. 1.Eflorescencija u nivou koze je makula 95. 2. sta nije varijanta purpure flebektaije 96. 3. teleangiektazije su trajna prosirenja kapilara 97. 4. poikilodermija se karakterise strofijom, dishromijom, teleangiektazija 98. 5.ragad je rascep koji nastaje na kozi 99. 6.pojava cikatreksa se ne ocekuje kod erozija 100. 7.eflorescencij iznad nivoa koze ispunjena tecnim sadrzajem velicine do 0.5 cm je vezikula 101. 8.skvama po izgledu ne moze da bude zaokru netacan odgovor.... morbiliformna 102. 9.cvrsta, bleda, glatka i sjajna, koja se ne bora je kod skleroze 103. 10.klivaza je rascep koji nastaje usled ostecenja u nivou dezmozoma 104. 11.teraoija urtikarije je h1 antihistaminicima 105. 12.zaokruzi tacno tvrdjenje oedema Quincke moze da traje i do 72h

41

106. 13.zaokruzi tvrdnju koja nije tacna egzantem veoma cesto progredira u angioedem i tako vitalno ugozava pacijenta 107. 14.predilekciona mesta za pojavu promena kod eritema fixum su sake, usne, genitalni region 108. 15.imunoloske urtikarije su I tip preosetljivosti 1.
U kasni trijas promena LE spada: telangiektazije 2.Za DM nije tacno: Anti Jo 1 su udruzena sa dobrom prognozom 3. U kriterijum za DM ne spada visok titar anti DNK 4. U kriterijum za dijagnoostiku LE ne spada: ulceracije na kozi 5. HS neonatalis moguc je letalni ishod 6.HPV ne uzrokuje: verruca seborrhoica 7.Candida ne dovodi do oboljenja: dlake 8. Za tinea pedis je tacno: najcesca glj.inf.kod coveka 9. Za lecenje scabiesa se ne koristi: benzoil peroksid 10. Za phthiriasis nije tacno ujed izazivaca je bolan 11. Komplikacija streptokoknog impetiga moze se javiti: glomerulonefritis 12. Erithema migrans izaziva bakt.: Borellia Burgdoferi :)))))

1. rani trijas kod hronicnog lupusa je eritem, atrofija, skvama
2. Ro SSA antitela se srecu kod subakutnog lupusa 3. Gotronove papule kod dermatomiozitisa 4. herpes simpleks nosi antigene za eritema multiforme 5. skabies se leci tako sto lecimo obolelog, clanove porodice i seksualnog partnera 6. sarcoptes scabiei kopa kanale u obliku sova S 7. herpes zoster lecenje aciklovir, famciklovir 8. kerion celsi je tinea kapitis profunda 9. pitiriasis versikolor sta je tacno, da nije kontagiozno oboljenje 10. zapaljenje epiderma i derma je celulitis

2. 1. patognomonican znak za scabies: kanalic u obliku slova S sa
vezikulom na kraju (mnogi su zaokruzili papule i eksorijacije, to je dominantno klinicki, ali nije patognom) 2. ko se leci kod scabiesa: svi (ukucani, partner) 3. sta je tacno za pytiriasis versicolor: da nije kotagiozno (netacno: inficira dlaku, nalazi se samo u seboroicnim predelima, bolest nastaje smo kod imunodef) 4. Gotronove papule: dermatomiozitis 5. rani trijas kod lupusa: eritem, skvama, atrofija 6. th zostera: aciklovir, famciklovir (bio je ponudjen aciklovir sa jos nekim na a, ali to nije tacno ) 7. SSA (anti-ro) i SSB (anti-la) At: lupus subacc cutaneus 8. sycosis barbae staphylococcica: foliculitis (nije furunkuloza!) 9. sta nije dg kriterijum za SLE: krioglobulinemijski vaskulitis (ostalo ponudjeno serozitis, proteinurija i jos nesto iz one ARA tabele)

42

10. celulitis: acc inflamacija derma i hipoderma 11. Kerion Celsi: duboka trihofitija kose 12. HSV je cesto antigeni stimulus za: erythema exudativum (prvi kol :/) Pitanja koja su bila prosle godine: 1. HSV ostecuje celije citolizom 2. kod herpes genitalisa se Tzankovim testom dg gigantski multinuklearni keratinociti 2. ovalne, sfernicne, umbilikovane papule - molluscum 3. HPV nije uzrocnik Mb. Peget (ali izaziva Mb. Bowen) 4. Staph. aureus nije uzrocnik Keriona 5. SSSS: nije tacno da je Nikolsky negativan 6. pt. versicolor izaziva Malasezia furfur 7. candida nije uzrocnik eczema marginatum Hebrae 8. kod scabiesa ne dominiraju primarne promene 9. za lecenje scabiesa se ne koristi benzolil peroxid 10. maculae coeruleae kod pt.pubis 11. herpes genitalis, th aciklovir 12. HPV 16,18 je udruzen sa karcinomima 13. cond.acuminata se ne leci takrolimusom 14. ovo sa celilitisom sto sam ja imala 15. ovo sa herpesom i ag stimulacijom

Venerologija 1. Hacinsonov trijas cine: nareckani zubi, keratitis I neurolabirintis 2. Glava karakteristika tercijarnog sifilisa je guma 3. Sta moze nastati u sekundarnom sifilisu- alopecija areolaris 4. Angina je karakteristika sekundarnog sifilisa 5. sta se koristi u terapiji gonoreje-oksofloksacin 6. najcesca komplikacija gonoreje- postgonoreicni uretritis 7. asimptomatski prenosioci gonoreje mogu biti- pripadnici oba pola, cesce zene 8. sta nije tacno za ulkus durum- da je bolan 9. sta izaziva U. Urealiticum- non-gonoreicni uretritis 10. sta je tacno za L. Venerum- da se limfadenopatija javlja 2-3 nedelje nakon prvih manifestacija bolesti 11. sta je tacno za infekcije izazvane hlamidijima- serozan oskdan sekret ujutro 12. terapija treihomonijaze- metronidazol per os 13. sta nije tacno za recidivantni H. Genitalis da se ne javljaju prodormalnis simptomi,da nema promena na kozi... 14. koji HPV izazivaju karcinom cerviksa,penisa- HPV 16 i 18 15. terapija genitalnog herpesa- aciklovir 16. Aids nastaje kada- se jave oportunisticke infekcije 17. karakteristike primarne infekcije HIV-om - egzantem,urtikarija 18. sta nastaje udruzeno sa hivom- limfomi 19. dijagnostika HPV- elektronska mikroskopija, serologija... 20. terapija CT- doksiciklin, azitromicin

43

1. koji sloj epiderma ima 5-10 redova- stratum spinosum 2. ostecenje kornealnog sloja dovodi do- povecane permeabilnosti koze 3. melanozomi su- organele koje se nalaze u melanocitima 4. apokrine zlezde se nalaze- pretezno aksile 5. eflorescencija iznad nivoa koze manja od 0.5cm- vezikula 6. cankov test kod buloznih dermatoza- akantolicke celije sa hiperhromatskim jedrom 7. klasicno bojenje- HE 8. sta je tacno za hronicu urtikariju- najcesce nepoznat uzrok 9. sta nije tacno za angioedem- zrazen pruritus 10. sta nije tacno za EEM major- da je cesd uzrocnik HSV 11. sta je tacno za livedo reticularis- javlja se u okviru antifosfolipidnog sindroma 12. senilna purpura sta je netacno- javljase pretezno na kapilicijumu i glavi 13. HS purpura- palpabilna purpura na potkolenicama 14. D. E contactu allergica sta je netacno- da je protpotip I tipa hipersenzitivnsti 15. D e contacu iritativa sta je tacno- da se ne siri i da nije izrazen pruritus 16. E. Infantum sta je tacno- eritem, edem, vezikule, deskvamacija 17. E. Dyshidroticum sta je netacno- da ima veze sa znojnim zlezdama 18. P. Vulgaris je- hiperkeratoza i inflamacija u epidermu i dermu 19. Koliko traje zivotni vek keratinocita kod psorijaze- 3-4 dana 20. sta ne izaziva SSSS- psorijaza 21. D. Seborrhoica sta nije tacno- da moze nastati pemfigoid seborrhoica 22. P. Rosea sta nije tacno- da se leci metronidazolom 23. Eritrodermija- vise od 90% koze 24. S. Infantum sta nije tacno- nastaje usled senzibilizacije na antigene psa i macaka 25. LRP sta je tacno- koloidna tela 26. sta je tacno za egzanteme- obicno e ne javljaju na sluzokozama 27. sta je nije tacno za lajalov sindrom- da ga najcesce izazivaju virusi i bakterije 28. kod koje bolesti se ne javlja subepidermali rascep- e. Bullosa heraditaria 29. E. Fixum sta nije tacno- najcesce bakterije ga izazivaju 30. P. Erithematosus sta nije tacno- uvek zahvata sluzokozu 31. koja od dermatoza je pruriginozna- pemfigoid 32. D. Herpetiformis Dhuring sta je tacno- pravilo je da ne zahvata sluzokoze 33. ihtioza koja se nasledjuje x- vezano sta nije tacno- pa naveden neki retardiran enzim 34. Dyskeratosis Darier sta nije tacno- promene nestaju posle 60. godine 35. E. Nodosum sta je tacno- septalni panikulitis bez vaskulitisa 36. V. Nodularis sta je tacno- da ulcerisu nodusi 37. Lentigo solaris sta nije tacno- ne povlaci se spontano 38. ko izaziva hipertrihozu- cikllosporin A, minoksidil, kortikosteroidi 39. kod kog lupusa se javljaju anti-Ro i anti-La antitela- LE subacutus cutaneus 40. sta nije ARA kriterijum- ulceracije na prstima 41. sta nije kriterijum za sklerozu- navedeni major i minor, pa nisu antitela 42. DM koje su karakteristicne promene 43. ko izaziva promene na noktu- LRP 44. koja je osnovna promena kod akni- mikrokomedon 45. H. Suppurativa kod muskaraca se najcesce javlja- perianalno 46. miliaria je- retencija znoja

44

47. HPV sta nije tacno- ne izaziva condilomata lata 48. M. Contagiosum sta nije tacno- nije tacno da je u grupi herpes virusa 49. sta nije tacno za celulitis- bolni nodusi 50. cime se ne leci furunkulitis-ciklofosfamid 51. L. vulgaris sta nije tacno- da nekad histoloski nema kazeozne nekroze 52. tuberkulidi st anije tacno- da se bakterija siri iz okolnog tkiva 53. kako se naziva duboka trihofitija glave- kerion celsi 54. gde se javlja Lofgrenov sindrom- sarkoidoza 55. u kom stepenu opekotina se javljau bule- 2. 56. sta nije arterijski ukus- trombophlebitis superficialis 57. data definicija akrocijanoze, pa je odg akrocijanoza 58. dermatofibrom- potkolenice 59. ksantomi- mekrofagi sipunjeni lipidnim sadrzajem 60. keloid – nastaje usled povecane aktivnosti fibroblasta 61. Mb Bowen-spinocelularni carcinom in situ 62. Keratosis solaris sta nije tacno- da je kontraindikovan 5-fluorouracil 63. E. Basocelulare sta nije tacno- da se verukozni oblik javlja na glavi 64. melanom sta nije tacno- da nikad ne nastaje od kongenitalnog nevusa 65. koja je dif dijagnoza intertriga- inerzna psorijaza 66. intermedijerna faza M. Fungoides- plakovi sa lihenifikacijom 67. P. Giber- nije tacno da se leci ketotkonazolom 68. kondilomi sta nije terapija 1. Najčešće oboljenje koje se prenosi seksualnim kontaktom je A.gonoreja B.negonoroični uretritis* C.sifilis D.genitalni herpes 2.Najčešći uzročnik negonoroičnog uretritisa je A.chlamidya trachomatis* B.ureaplasma urealiticum Cmycoplasma hominis D.trichomonas vaginalis 3. u th urea/mycoplasma inf. Koristi se A.azitromicin* B.metronodazol C.ceftriakson D.aciklovir 4. Inf trichomonas vaginalisom se prenosi A.samo direktno-seksualno B.samo indirektno C.i direktno i indirektno* D.kapljicno 5. Dg trihomonijaze A.dokazivanjem u nativnom preparatu*

45

B.dif testom C.iif testom D.seroloski-vezivanje komplementa 6. Genitalni herpes izaziva A.samo HSV1 B.samo HSV2 C.i HSV 1 i 2* D.HSV 1, 2, a u retkom slucajevima i HHV 4 (epstein barr) 7. Kod genitalnog herpesa sistemski simptomi su izraženiji kod A.prim.inicijaln0og genit.herpesa* B.recidivantnog genit.herpesa C.recidiv.genit.herp.kod žena D.inf. sa HSV 1 8. U Dg genit herpesa može da se koristi A.VDRL test B.proba sirćetnom kis C.Tzankov test* D.Nikolsky znakkoji 9. od navedenih HPV je udružen sa CA grlića materice A.HPV 26 B.HPV 8 C.HPV 18* D.HPV 33 10. Dg condylomata acuminata se postavlja na osnocu A.klin slike* B.DIF testa C.ELISA D.IIF testa 11. U klin oblike tinea pedis NE spada A.hiperkeratotički oblik B.vezikulobulozni oblik C.interdigitalni oblik D.nodulo cistični* 12. za tinea pedis je tačno A.javlja se samo nakon puberteta B.izazivaju je geofilni specijesi trihofitona i epidermofiton flocosum C.najčešća je gljivična inf čoveka* D.neophodna je sistemska antimikotska th. 13. u th tinea pedis se ne koristi(e) A.imidazolski preparati B.terbinafin C.ciklopiroksolamin D.grizeofulvin* 14. za pitirijazis verzikolor je tačno A.malesezia furfur e nalazi samo u koži seboroičnih regiona B.promene se javljaju i na goloj koži i na dlaci

46

C.oboljenje nije kontagiozno* D.javlja se samo u imunodeficij. 15. dg pitirijaze se postavlja A.biopsijom kože B.direkt mikroskop pregledom skvama* C.kultivacijom na sabouradovoj podlozi D.serol analizama 16. za lečenje pitirijavis vrzik je tačno A.neophodno je lečiti i ukućane, tj.svih osoba u direkt.kontaktu s obolelim B.sprovodi se opšta th kod svih pacijenata lokalni preparati nisu dovoljno efikasni C.koriste se šamponi sa selenijum sulfidom ili cink piritionom* D.keratolitici nemaju efekta 17. impetigo contagiosa se javlja A.samo kod dece B.i kod dece i kod odraslih* C.samo kod odraslih D.samo kod starijih i imunokomprom 18. kao komplik streptokoknog impetiga može se javiti A.meningitis B.encefalitis C.artritis D.glomerulonefritis* 19. za celulitis nije tačno A.febrilnost se često javlja B.leči se penicilinom C.izazivač je streptokokus piogenes ili stafilokokus aureus D.promene se najčešće javljaju na gornjim ekstremitetima* 20. klin sliku celulitisa karakteriše A.jasno ogrničen eritem B.trakast eritem sa erozijama i ulceracijama C.pustule i erozije sa žućkastim krustama D nejasno oganičen eritem i edem* II test 1.Kod inf HSVom, vezikula se formira procesom A.spongioze B.akantolize C.citolize* D.akantoze 2.ovalne hemisferične umbilikovane papule su tipične kod A.inf humanim papiloma v B.heršes simpleks v C.varicela zoster D.molluscum contagiosum*

47

3. HSV je često antig stimul za A.urticaria acuta B.eritema fixum C.eritema multiforme D.vasculitis hipersensitiva 4.stafilok.aureus nije prim uzročnik A.impetigo bulosa B.kerion celsi* C.ecthyma D.cellulitis 5. koja bolest nije uzrokovana HPVom A.veruca plana B.conddilomata ac C.morb.bowen D.morb.Paget* 6.akutno inflam oboljenje derma i hipoderma je A.erythrasma B.echtyma C.impetigo D.celulitis* 7.za stafilokokal skin sindrom nije tačno A.izazivač je stafilokok aureus phage II B.nikolski znak je negativan* C.oboljenje se najčešće javlja kod dece do 5god D.uz lečenje promene se povlače za 7-10 dana 8.uzročnik pitirijazis verzik A.microsporum audouinii B.Cryptococcus neoformans C.corynebacterium minutissimum D.malessezia furfur* 9.candida albicans nije uzročnik A.balanoposthitis B.perionixis chr C.Eczema marginatum hebra* D.angulus infectiosus 10.za scabies nije tačno A.klin slikom dominiraju patognomonične promene* B.klin slikom sominiraju sekundarne promene C.inkubac 2-6 nedelja D.izazivač je sarcoptes scabiei 11.za lečenje sacabiesa se ne primenjuje A.permetrin B.lindan C.benzil benzoat D.benzoil peroksid* 12.maculae coeruleae se javljaju kod

48

A.pediculosis capitis B.pediculosi corporis C.phthriasis pubis* D.pediculosis palmoplantaris 13.inkubacioni period kod gonoreje A.9-90 dana B.2-6 nedelja C.3-5 dana* D.4-30 dan 14.za simptom gonoreju kod muskarca nije karakt A.obilan žućkasto zelekasti sekret koji je najobilniji u večernjim satima* B.učestala i bolna mokrenja C.česte i bolne erekcije D.na kraju mikcije se javlja kap krvi 15.negonoroični uretritis nije uzrokovan A.lekovima B.microsporum audouinii C.mycoplasma hominis D.HSV 16.u th negonoroičnog uret uzrokovnog trichomonas vaginalisom se koristi A.ketokonazol B.metronidazol* C.flukonazol D.doksiciklin 17.Tzankovim testom kod inf herpes genitalis se uočava A.gigant multinukl keratinociti* B.gigant mononukl keratinociti C.gigant diskeratotični kerat D.gigant spongiformni kerat 18.lek izbora za lečenje herpes genitalisa je A.ciklofosfamid B.azatioprin C.Aciklovir* D.ciklosporin 19.CA cerviksa, uterusa i penisa su udruženi sa inf A.HPV 6 i 16 B.HPV 6 i 18 C.HPV 16 i 18* D.HPV 6, 16, 18 20.u lečenj kondilomata akuminata se ne koriste A.5 fluorouracil B.podofilotoksin i podofilin C.krioterapiaj, elektrokauterizacija D.pimekrolimus, takrolimus *

49

DERMA, KOLOKVIJUM PRVI, NOVEMBAR 2010 1. u zoni BM se ne nalazi stratum corneum. 2. Urtika je dermalna eksudativna papula ili plak. 3. Za EEM je tacno da se kod minor oblika kao etioloski faktor cesto navodi infekcija herpesom. 4. Sterilna pustula kod psoriasis pustulosa. 5. Ragade se javljaju kod psoriasis palmo-plantaris. 6. Najcesca nezeljena r-ja na lekove je egzantema toxo-allergicum. 7. Sekundarna efl. nastala nakon prskanja vezikule i bule sa ostecenjem epiderma je erozija. 8. Za eritrma fixum nije tacno da se kao diferencijalna dg javlja neka vrsta psorijaze. 9. Vegetacija je.... (zaokruziti odgovor) 10. Bula kod pemfigoida nastaje klivazom. 11. Skarlatiniformni egzantem (zaokruziti tacan opis, recenica iz knjige) 12. Za hronicnu urtikariju je tacno da hronicna i akutna urikarija imaju istu morfolosku sliku. ovo je danas bilo .Purpura nastaje kao posledica ekstravazacije krvi u derm 2. U eflorescencije ispod nivoa koze ne spada makula 3.Virusne vezikule nastaju kao rezultat balonske degeneracije 4.U sekundarne eflorescencije ne spada bula 5.sterilne pustule se javljaju kod psoriasis pustulosa 6. eflorescencija iznad nivoa koze sa dvrstim sadrzajem nije erozija 7. bula kod pemfigusa nastaje kao posledica akantolize 8. dermalne papule se javljaju kod urtikarija 9.defekt tkiva nastao posle povrede zdrave koze je vulnus 10.dermane papule i plakovi nastaju kao posledica eksudacije 11.Skvma nasteje kao rezultat zadebljanja rozastog sloja 12.erozija i ulkus se razlikuju po dubini 13.po def.na pojkilodermicnim poljima se ne javljaju bule 14.angioedem zaokruzi netacan odgovor... promene su u vidi bolnih erozija 15.u antisok terapiju se ubrajaju adrenalin, antihistaminik, i kortikosterroid 16.najcesci oblik nezeljene reakcije na kozi izazvane lekom je egzantem 17. u terapiji egzantema koriste se kortikosteroidi 18.Najcesci uzrocnici toksicne epidermalne nekroze su lekovi 19.kod sindroma lyell erozije su lokalizovane na kozi i sluzokozi 20.klinicka slka eritema fixum... eritem, pigmentacija, eventualno bule 1.Eflorescencija u nivou koze je makula

50

2. sta nije varijanta purpure flebektaije 3. teleangiektazije su trajna prosirenja kapilara 4. poikilodermija se karakterise strofijom, dishromijom, teleangiektazija 5.ragad je rascep koji nastaje na kozi 6.pojava cikatreksa se ne ocekuje kod erozija 7.eflorescencij iznad nivoa koze ispunjena tecnim sadrzajem velicine do 0.5 cm je vezikula 8.skvama po izgledu ne moze da bude zaokru netacan odgovor.... morbiliformna 9.cvrsta, bleda, glatka i sjajna, koja se ne bora je kod skleroze 10.klivaza je rascep koji nastaje usled ostecenja u nivou dezmozoma 11.teraoija urtikarije je h1 antihistaminicima 12.zaokruzi tacno tvrdjenje oedema Quincke moze da traje i do 72h 13.zaokruzi tvrdnju koja nije tacna egzantem veoma cesto progredira u angioedem i tako vitalno ugozava pacijenta 14.predilekciona mesta za pojavu promena kod eritema fixum su sake, usne, genitalni region 15.imunoloske urtikarije su I tip preosetljivosti Derma februar i mart 2010 1.er.nodosum - zadnja strana potkolenice 2.sklerodermija - poikoloderm + 3.dermatomiozitis - EMG, aldolaza, LDH - sta nije pozitivno? 4.supurativni hidradenitis - kod muskarca perianalni 5.hipertrihoze - dijabetes 6.psorijaza - PUVA 7.keroin celzi - supurativni folikulitis 8.ihtioze - sta nije + , nije nasledna 9.mic.fungoides - nesto u ranom stadijumu erit. (1.faza traje godinama) 10.corona cutaneum - acantosis nigricans 11.sta je prekancerozna lezija - corona cutaneum 12.najcesci bazocelul. 13.cutix laksa - nasledna 14. arofija - epid. i derm zahvata 15.th. hiperpigment. - cignolin 16.celulitis - komplikacija tromboflebitis 17.oniholiza - kod nedostatka Fe 18.akne - sebostaza 19.akne - mikorkomedon prim. promene 20.lupus vulgaris - fenomen zele od jabuke 21.e.ichtios.congenita bulosa - nema postedjenih delova 22.1-3 nedelje ? 23.recidiv.herpes - sta nije tacno - da nema bolova, promena i svraba

51

i prodromalnih simptoma 24.eritrodermija - ne daje Gilbert 25. Lihen - papule ljubicaste 26.lupus chronicus - kapci 27.lupus - IgG, IgM, nekad i IgA 28. strophulus infantum - deca i adolescenti; superinfekcija cesta 29.striae disensae - mehanicki srtes 30.lichen ruber planus - pseudoakantoza, svrbi 31.toksicni egzantem nema - varicelozni oblik 32.pemfigus - dezmoglein 1 33.pemfigus - suprabazilarni rascep 34.pemfigoid - suprabaz.+ 35.dermatitis herpetiformis - nije tacno - predilekciona mesta 36.unna - nije tacno - da se ne javljaju skvame na licu 37.najcesci bazocelularni - nodularni 38.naevus - displasticni 39.palmo-plantar. keratodermija kod drugih dermatoza - lupus vulgaris 40.Yersinia - erithema nodosum 41.acrodermatitis - borelia 42.retinoidi - acitreinoin 43.buloza - klivaza 44.5-7 redova celija 45.krusta nije primarna 46.pustula, primarna, sekundarna? 47.macula - vit.D 48.urtica - okluzija superficijal. 49.lihenifikacija 50.ragada 51.egzantem se ne javlja - 1.tip preosetljivosti 52.lyell - visoke doze kortikosteroida 53.angioedem - moze na testisu 54.urticaria-like vasculitis - IgA 55.e.multiforme - sta nije - scabies 56.livedo reticularis - nije uvek patoloski 57.eritema fixum - 30min. - 48h 58.henoh-senlajn - ANA at - nije tacno 59.purpura fulminans - usled deficita vit. C i S 60.eritema fixum - bolne senzacije - nije tacno 61. hapten - niskomolekularna supstanca 62.patch testiranja - cita se posle 72h 63.sta nije ekcem - dermatitis herpetiformis 64.kontaktni - spongioza 65.nodularni vaskulitis - retinoidi 66.nodularni vaskulitis - kod vens...? VENEROLOGIJA

52

1.sifilis - bubbrezi 2.sifilis latentni - nema simpt. i znakova 3.gonor.- komplik.met.postgonor. 4.th.gonor.-ceftriakson 5.ulcus mole - HD 6.ulcus mole- benig. hronic. 7.limf.venerum - doksacilin 8.uretritis nongonor.- G+ 9. - I I 10.gonoreja - najtezi simptomi kod anorektalne 11.herpes - aciklovir 12.herpers - neonatalni najtezi 13.condiloma acum. - acikl. 14.HIV -leukoplak. 15.HIV - 6 mes. 16.sifilis - pap.sifilidi 17.hlamidija nije uvek asimptomat. kod zena 18.inkubacija 1-3 nedelje 1.vezikule 2.akantolizom - bula, pemfigus 3.epiderm.papula - veruka 4.cesanje 5.retinoidi - apot.... 6.Tcank.t., nije tacno - nije kod pemfigoida? 7.sta nije mehanic.(fizicki faktor) - pigmentoza 8.hepes iris - exud.multif.minor 9.vezik.u centru - kod herpes iris 10.vit.D - kod purpure, sta ne izaziva 11.Henoh-Sanl. - a.femoralis, subc. 12.Henoh-Sanl., sta ne izaziva 13.ekcem najcesce izaziva - anjon.povrs.supst. 14.ekcem se tipicno ne javlja - teleangiekt. 15.psorijaza - pozitivan Koebner.fenomen 16.eritema fixum - ne izaziva eritrodermiju kod odraslih 17.Žiber? 18.strofulus infantum - hrana izaziva 19.Lihen r.p. - ostavlja pig.promene 20.sa poljima normal.koza - morbilif. 21.medik.ex javlja se posle nekoliko sati uzimanja leka 22.Sy.Lyell - Nikolski jako + 23.Sy.Lyell, terapija 24.pemfigus - histo. 25.IFT- Ziber, ne koristi se 26.pemfigoid - jah.pantalone 27.Derm.herp.Dur.- linear. IgA na papili

53

28.Inf. vulg., netacno - nema postedjenih predela koze 29.Mljef(?) - ne nastavlja na dorzalno (2.pitanja) 30.Keratosis pilaris, nije tacno - na flex.str. 31.Darijer - sebor.predeli 32.Erit.nod. - sept.panikulitis 33.erit.nod.-akut.nodoza 34.erit.nod.- topla i bolna koza 35.vaskl.nodularis - hronic.rekur. 36. melasma - na licu 37.vitiligo - cignolin 38.distrofila - elast. i kolag. vlak. 39.SLE hronikus - hist. 40.ARA krit. - TPH test 41.sklerodermija - general. nije lokal. 42.cikatric. alopecija - morfe 43.Androg.alopecija - kod zena - dif.proredj.parjet.dela 44.anonihija - ektoderm. die. 45.seboreja - akne i rozacea 46.akne vulg. - mikroicomed? 47.izotret. - teski i umereni 48.sistem.retinoidi za nodul. cistic. oblike 49.Derm.perioralis - lok.apot. flukoz... 50.hidradenitis supurativa - apokrine zl. 51.general.pruritus izaziva - dijabetes 52.intenzivni pruritus , sta nije - seboreja 53.H.s.- aciklovir 54.teski oblik HSV - neonatalni 55.celulitis - thromboflebitis 56. lupus vulg. - fenomen sonde 57.akroderm.hronikus- b.burgdorferi 58 akroderm.hronikus - 3.stadijum 59.inflam.ploce sa sup.folikulitisom- Kerion 60.skabies - post.lice i interskapul. 61.nekrob.dijabetikorum- pretib. predeo predilekc.mesto 62._ _ _ _ _ odg.: UVA 63.basocelul.carc.-najcesci 64.MM akrale - najmanja smrtnost 65.paraneoplast. dermatoze - ihtiozis nigrikans 66.T.lymfom- se... 67.MM? 1.sifils - 9-90 2.cand.lata - sek.sifil/ 3.latentni - nema simp. i znaka 4.gonoreja - ceftriakson 5.ulcus mole - opisana prom.

54

6.ulcus mixtum - TP i HD 7.lymfog.venerum - CT - L1,2 i 3 8.Ulcus mole - HD 9.najserija - G diplokok 10.sta nije tacno za clamid.trihomatis - sekret 11.trihom.-th.- aritromicin nije tacno 12.cond.ak.- 16 i 18 onkogen 13.cond.ak. - th. citotoksicni 14.HIV - During se ne javlja 15.prva promena kod HIV-a - egzantem derma 2009 1U hipoderm ne spada : merkelove celije 2.U zoni bazalne membrane se ne nalaze : dezmozomi 3.Za eekrine zlezde je tacno : nalaze se po celoj kozi 4.Eflorescencija manja od 0.5cm ispunjena bistrom tecnoscu je : vezikula 5.Nakon ekskorijacije ostaje : erozija 6.Urtika factitia tacno je : postoji dermografizam 7.Za angioedem je tacno : nejasni ograniceni edem koji zahvata rastresito tkivo 8.Lekovi mogu izazavati : EEM 9.Za senilnu purpuru je tacno : u obliku ekhimoza ljubicasto crvene boje,razlicite velicine 10.Za H.Shonlein purpuru tacno je : u vidu palpabilne purpure... 11.Eczema alergica NETACNO je da : ne prelazi granice povrsine koja je u kontaktu sa alergenom 12.E.Irittativa NETACNO je da : je pruritus dominantan 13.Alergen koji se ne srece kod nas : Gvozdje-sulfat 14.U pruriginozne dermatoze NE spada : psoriasis inversa 15.Minor znak atopijskog dermatitisa : pithyriasis alba 16.Minor znak ato[ijskog dermatitisa :keratokonus 17.Eczema ... 1. Da li adipociti spadaju u nekeratinocitnu populaciju epiderma? ne 2. Koje žlezde učestvuju u termoregulaciji? ekrine 3. Da li je lupus erythematodes kontraindikacija za UVB terapiju? da 4. Koja je imunološka reakcija najčešći uzročnik imunoloških utrikarija? I 5. Da li je urticaria cholinergica izazvana zamorom? da 6. Koji je uzročni mehanizam nastanka purpure senilis?

55

Fragilnost krvnih sudova 7. Koja vrsta At nastaje kod Henoch-Schenlein purpure? IgA 8. Gde se koristi patch testiranje? Alergijskog dermatitisa 9. Gde se nalazi klinička slika eczema infantum? Alergijskog dermatitisa 10. Koja su predilekciona mesta za eczema dyshidroticum? Dlanovi, tabani, bočne strane stopala 11. Gde postoji neadherentna skvama? Psoriasis vulgaris 12. Kod koje bolesti se avlja onycholisa? psorijaze 13. Da li se triciklični antidepresivi nalaze u terapiji pruritusa? da 14. Da li se cignolin koristi u terapiji erythrodermiae psoriaticae? Ne? 15. Kod koje bolesti se javlja fenomen uljane kapi? psorijaze 16. Kod koje bolesti se javlja "plaque initiale"? Pityriasis rosea 17. Da li je erythrodermia desquamativa neželjena reakcija na lekove? ne 18. Šta izaziva strophulus infantum? Ujed insekta 19. Da li tetraciklini izazivaju erythema fixum? da 20. Da li se lajšmanijaza može javiti na muškim genitalijama? ne 21. Kojim mehanizmom nastaje bula kod pemphigusa? akantolizom 22. Gde se koristi Tzankov test? Kod buloznih i vezikuloznih dermatoza 23. Da li je dermatitis herpetiformis Duhring pruriginozna dermatoza? da 24. Da li se kod dermatitis herpetiformis Duhring javljaju bule dimenzija 3-4 cm? ne 25. Da li se javlja melanodermija u sklopu difuzne sklerodermije? da 26. Kako se nasleđuje keratodermija palmo plantaris Thost-Unna? Autozomno dominantno 27. Za koje oboljenje su karakteristične keratotične folikularne papule masnog izgleda, sive boje? Dyskeartosis follicularis Darier 28. U koju grupu dermatoza spada acantosis nigricans?

56

Paraneoplastične dermatoze 29. Koje je predilekciono mesto za nastanak erythema nodosum? Prednje strane potkolenica 30. Da li streptokokne infekcije izazivaju erythema nodosum? da 31. Kod kojih osoba su ephelides češće? Kod plavih i riđokosih 32. Alopecija areata? Str 176 33. Da li se strije javljaju kod tuberkuloze? ne 34. Rani trijas kod LEC? Eritem, atrofija, deskvamacija 35. Da li akantoza ulazi u histološku sliku LES? ne 36. Da li ulceracije u ustima ulaze u ARA kriterijume za LES? Da 37. Dermatomiositis? Str 169 38. Da li je efluvijum anagens cikatrijalan? ne 39. Do kog efluviuma dovodi jonizujuće zračenje? anagens 40. Da li je retenciona folikularna hiperkeratoza etiološki faktor za acne vulgarus? da 41. Da li se acne vulgaris pojačavaju pred menstruaciju? da 42. Da li se hiperhidroza javlja kod hipertireoze? da 43. Da li se hipohidroza javlja kod hipotireoze? da 44. U koju grupu lekova spada hidroksizin? H1 antihistaminici sa sedirajućim dejstvom 45. Kojim histološkim mehanizmom nastaje vezikula kod HSV? Balonskom degeneracijom 46. Da li se kod HSV daje u nekim slučajevima aciklovir profilaktički? Da, kod recidiva..... str205 47. Da li kod herpes zostera nastaju postherpetične neuralgije? da 48. Koji tipovi HPV izazivaju condylomata acuminata? 6,11,16,18,31,32,33,35 49. Koja je terapija kod impetigo staphylococcica? Str 212 50. U kom životnom dobu je najčešći angulus infectiosus? Kod mladih

57

51. Koja su predilekciona mesta za celulitis? Noge i lice 52. Da li komarci prenose lyme boreliosis? ne 53. Da li se kod microsporiae capiliti javlja cikatrijalna alopecija? ne 54. Da li se kod sy Behcet javljaju ulceracije u ustima? da 55. Da li je pityriasis versicolor dermatofit? ne 56. Da li se za lečenje LESa koristi itrakonazol? ne 57. U lečenju kog oboljenja se koristi benzil peroxid? acne 58. U lečenju kog oboljenja se koristi benzil benzoat? scabies 59. U koju grupu dermatoza spada intertigo? Mehaničke dermatoze 60. Šta su perniones? Abnormalna reakcija kože na hladnoću 61. Pathomima? str263 62. Koje su prekancerozne dermatoze? Keratodermia solaris, leukoplakia, mb Bowen, cornu cutaneum 63. Da li čelo i nos spadaju u predilekciona mesta kod keratosis solaris? da 64. Da li je tačno da se neželjene reakcije na lekove retko javljaju kod HIVa? ne 65. mb Paget? Str 293 66. trombophlbitis? Str 267 67. dermatitis seborrhoica? Str 106 68. Griseofulvin? Str 49,234,239 69. melanoma malignum? Str 294 JUL 2005 1. Da li Langhansove ćelije spadaju u nekeratinsku populaciju? Ne, ali Langerhansove spadaju. 2. Šta od navedenog učestvuje u termoregulaciji: -apokrine

58

-ekrine -sebacealne -sve navedeno Ekrine učestvuju. 3. Kojim mehanizmom nastaju vezikule kod ekcema? Spongiozom. 4. Koji tip skvame (adherentni ili neadherentni) je karakterističan za LEC? adherentni 5. Koji antihistaminici su nesedirajući? Loratadin, astemizol, terfenadin, cetirizin 6. Gde se koristi benzil benzoat? U Lečenju scabiesa. 7. Šta se od navedenog ne koristi kod scabiesa: -benzoil peroksid -benzil benzoat -lindan -permetrin Ne koristi se benzoil peroksid 8. Da li je atopijski dermatitis indikacija za UVB? da 9. Šta je urticaria factitia? Naglašen dermografizam (pisanje po koži) 10. Koji tip imunološke reakcije se javlja kod imunološke urtrikarije? I 11. Gde se javlja erythema iris? EEM 12. Mehanizam nastanka purpure senilis? Trauma 13. Koji imunoglobulini su karakteristični za Henoch - Schoelein purpuru? IgA 14. U koju grupu oboljenja spada eczema infantum? Atopijski dermatitis 15. Koja su predilekciona mesta za nastanak eczema dyshidroicum? Dlanovi, tabani, bočne strane prstiju 16. Kod koje bolesti se radi "patch" test? Dermatitis e contactu allergica 17. da li u psoriasis vulgaris postoji akantoza? Da 18. ? 19. Kod koje bolest se javlja plaque initiae? Pytiriasis rosea 20. Koji lek se koristi u terapiji psorijatične eritrodermije? Acitretin, metrotreksat, antibiotici, anksiolitici, ciklosporin A

59

21. Šta je u etiologiji strophulus infantum? Ujed insekta 22. Koji lekovi mogu izazvati sy Lyell? sulfonamidi,nesteroidni antiinflamatorni lekovi,antikonvulzivi 23. ? 24. Predilekciona mesta za erythema fixum? Šake, usne, sluzokoža genitalija 25. Kakva je bula kod pemfigusa vulgarisa (u odnosu na epiderm)? Intraepidermalna, u suprabazalnom sloju 26. Gde se koristi Tzanck-ov test? Kod buloznih i vezikuloznih dermatoza 27. Šta je u etiologiji dermatitisa herpetiformis? gluten 28. Šta od navedenog ne izaziva erythema nodosum: -lepra -tuberkuloza - primarni afekt -streptokok -stafilokok staphylococcus 29. Da li se javlja melanodermija kod morbus Hodkin? da 30. Šta je od navedenog netačno za ephelides: -ograničene na lice -dominantno se nasleđuju -na suncu se pojačavaju -kod plavokosih i riđih, češće Netačno je da su ograničene samo na lice 31. Kod koje bolesti se javljaju striae distense? Cushing 32. Šta od navdenog nije kriterijum u LES: -leukocitoklastični vaskulitis -neerozivni artritis -trombocitopenija -anti-Sm antitela Leukocitoklastični vaskulitis 33. Koji lekovi se koriste za opštu terapiju kod LEC? Hlorohin, hidroksilorohin 34. Šta čini rani trijas kod LEC? Eritem, atrofija, deskvamacija 35. Koja su predilekciona mesta za sistemsku sklerodermiju? Šake, koštane prominencije, lice, nos, usta, unutračnji organi. 36. Da li jonizujuće zračenje dovodi do telogenog efluvijuma? Ne, već do anagenog efluvijuma. 37. Šta od sledećeg ne izaziva anageni efluvijum: -jonizujuće zračenje -hipoproteinemija

60

-hipotireidizam -dijete Hipotireoidizam je uzrok telogenog efluvijuma. 38. Da li pseudopelade Brock ne ostavljaju ožiljak? Ostavljaju ožiljak 39. Da li je onicholysis abnormalna lomljivost nokatne ploče? Ne 40. Šta nije u etiopatogenezi acne vulgaris: -Propionibacterium acnes -sebostasis -hiperfunkcija sebacealnih žlezda -androgeni Sebostaza nije faktor 41. Da li je zatvoreni komedon centriran crnom tačkom? ne 42. Šta sve od endokrinih oboljenja dovodi do hiperhidroze? Str 194 43. Šta sve od sistemskih oboljenja dovodi do hipohidroze? Str 195 44. Šta od navedenog nije u terapiji pruritusa: -retinoidi -H1 antihistaminici -PUVA -triciklični antidepresivi Retinoidi nisu u terapiji 45. Da li intenzivan pruritus prati lichen simplex chronicus Vidal? da 46. Da li postherpetično nastaju neuralgije kod dece? ne 47. Jesu li HPV 1,2,3 karcinogeni? ne 48. Da li ecthyma nastaje kod bubrežne insuficijencije i imunodeficijencije? ne 49. Da li cellulitis nikada ne recidivira? Naprotiv, recidivira 50. Da li se lymohocytoma cutis javlja u II stadijum Lymske bolesti? Da 51. ? 52. Da li se microsporum pod Woodovom lampom prebojava crveno? ne 53. Koji je lek izbora kod mikrosporije? grizeofulvin 54. Šta od navedenog nije izazvano mehaničkim faktorom: -intertigo

61

-morphoea -congelationes -dermatitis pratensis Morphoea 55. Jesu perniones normalna reakcija na hladnoću? ne 56. Da li pathomimiae nastaju kod neuroza? da 57. Šta od navedenog nije tačno za thrombophlebitis superficialis: -trakaste bolno eritematozne induracije -ako je 8 cm iznad kolena može da pređe na duboke vene -strogo mirovanje -aspirin Ne preporučije se strogo mirovanje 58. Šta od navedenog nije tačno za sy Behcet: -ulceracije u usnoj duplji -ulceracije na genitalijama -promene na dlanovima i tabanima -iridociklitis i hipopion Promene na dlanovima i na tabanima 59. Lingua geographica se javlja kod SIDAe? ne 60. Da li je nevus flammeus nevomelanocitni nevus? Ne, on spada u vaskularne nevuse 61. Šta je od navedenog netačno za neurofibramatosis von Rechlinghausen: -potrebno je 6 mrlja bele kafe -nodusi na prstima -dominantno se nasleđuje -feohromacitom Nodusi na prstima 62. ? 63. Da li je mb. Paget benigna promena? ne 64. Da li se Breslow index izražava u mm? da 65. Koja od navedenih promena nije paraneoplastična: -dermatomyositis -acantosis nigricans -ichtyosis acquisita -ichtyosis nigricans Ichtyosis nigricans 66. Da li erythema induratum može da egzulceriše? Da MAJ 2005

62

1. Koji enzim učestvuje u melanogenezi? tirzinaza 2. Koja je osnovna promena kod verucca plana? Epidermalne papule 3. Je li se javlja lihenifikacija kod iritabilnog dermatitisa? ne 4. Adapalen pripada kojoj grupi lekova? retinoid 5. Da li se kotrimoksazol koristi kod eczema nummulare? ne 6. Da li se akutna urtrikarija uvek javlja kao alegijska reakcija? ne 7. Kako se naziva faza aktivnog rasta dlake? anagen 8. Da li se urtricaria factitia javlja usled fizičkog zamora? ne 9. Koji je mehanizam nastanka vezikule kod ekcema? spongioza 10. Da li je mycosis fungoides indikacija za PUVAu? da 11. Kod koje bolesti se javlja herpes iris? EEM 12. Koja klinička slika odlikuje skorbut? Str 84 13. Palpabilna purpura nije limfocitni vaskulitis? ne 14. Koji tip alergijske reakcije se nalazi u osnovi DCA? IV 15. Je li se u DA javlja smanjen titar IgM, IgG? ne 16. Koja su predilekciona mesta za DCA? Dorzalno šake i stopala, lice 17. Šta se koristi u terapiji pityriasus rosea? Str 108 18. Šta je eritrodermia desquamativa? Generalizovan oblik dermatitisa seborrhoica 19. Šta se koristi u terapiji strophulusa infantuma? Str 112 20. Da li se alergijski egzantemi javljaju simetrično? da 21. ? 22. Čija bula se histološki nalazi subkornelano u stratumu granulosumu? Pemphigus foliaceus i erythematosus 23. Da li se pemfigod najčešće javlja oko 25 godine?

63

ne 24. Da li Mal de Meleda zahvata samo šake i stopala? ne 25. Da li se palmo-plantarna keratodermija ne javlja kod livedo reticularis? ne 26. Da li stafilokok izaziva eritema nodosum? ne 27. Da li su promene kod eritema nodosum bezbolne, lividne, hladne? ne 28. Da li se promene kod livedo reticularis menjaju na suncu? Ne? 29. Da li ulceracije na koži spadaju u ARA kriterijume? ne 30. Da li su ANA antitela minor znak sclerodermiae? ne 31. Da li je dermatomiozitis neoplastična lezija kod dece? ne 32. Šta se koristi u terapiji dermatomiozitisa? Str 171 33. Da li se kod LES javlja cikatrijalna alopecija? ne 34. Da li se pseudopaladae Brocqa odlikuju cikatrijalnom alopecijom? da 35. Koji je mehanizam nastanka leukonychiae? Mehanička trauma 36. Da li lichen ruber planus prelazi u lichen simplex chronicus Vidal? ne 37. Da li se u terapiji akni vulgaris daje topikalni minoxidil? ne 38. Da li se u terapiji rosaceae daje ac. salycilatum? ne 39. Da li se miliaria javlja u hiperhidrozi? da 40. Da li se generalizovani pruritus javlja kod hiperlipidemije? ne 41. Da li je jedna od komplikacija terapije kortikosteroidima i povišen AT? da 42. Da li se herpes zoster može prenositi sa čoveka na čoveka? ne 43. Da li je uzročnik impetigo bullosa staphyloccocus epididimis? ne 44. Da li se celulitis odlikuje kožom nalik pomorandžinoj kori? ne

64

45. Da li tuberculosis luposa cutis nastaje kod infaustnih TBC bolesnika? ne 46. Da li u trećem stadijumu Lymske bolesti postoji erythema migrans? ne 47. Da li pytiriasis versicolor nastaje kod imunodeficijentnih osoba? da 48. Da li specijesi Tr. mogu da izazovu oboljenja kapilicijuma? da 49. Da li je M. canis zoofilni specijes? da 50. Da li papulu kod scabiesa izaziva Ag scabiesa? da 51. Šta se koristi u terapiji pediculose? Lindan, permetrin, malation 52. Da li intertigu pogoduju toplota i vlaženje? da 53. Da li UVC zraci izazivaju aktiničko starenje kože? ne 54. Da li se pelagra javlja kod alkoholičara? da 55. Da li se javlja nekakva promena u okolini venskog ulkusa? Da, hiperpigmentacija 56. Kod čega se javlja mallum performans pedis? Str 270 57. Da li je u etiologiji lingua geographicae candida albicans? ne 58. Da li je balantitis zapaljenje unutrašnjeg lista prepucijuma? ne 59. Da li dermatofibrom može preći u dermatosarkom? ne 60. Da li je potrebno kod xanthelasme proveriti nivo lipida u krvi? da 61. Da li većina leukoplakija prelazi u spinocelularni karcinom? ne 62. Da li se acantosis nigricans naročito često javlja uz adenokarcinoma želuca? da 63. Da li diferencijalno dijagnostički kod epitelioma basocelulare razmišljamo i o mb. Paget? ne 64. Da li Mycosis fungoides ima etiologiju gljivične infekcije? ne 65. Da li je najčešća lokacija Kaposi sarkoma potkolenica? da 1. Da li se transfuzijom krvi javlja syphilis d’emblee?

65

da 2. Da li nelečeni sifilis kod više od polovine bolesnika prelazi u tercijarni stadijum? ne 3. Da li je za tercijarni stadijum najznačajniji VDRL? ne 4. Da li se Jarisch-Herxheimer reakcija javlja posle prve injekcije kod sifilisa? da 5. Da li se u terapiji gonoreje koristi spektinomicin? da 6. Da li diferencijalno dijagnostički kod gonoreje dolazi u obzir i Haemophilus ducrey? ne 7. Šta izaziva ulcus molle? Haemophilus ducreyi 8. Koliko dugo traje inkubacija kod trihomonijaze? 4-30 dana 9. Šta izaziva uretritis non gonorhoica? Chlamydia trachomatis, ureoplasma urealyticum 10. Da li se azitromicin koristi u terapiji uretritis non gonorhoica? da 11. Da li se herpes genitalis leči aciklovirom per os? da 12. Da li herpes genitalis ima ledirane površine? da 13. Da li HPV 16, 18 izazivaju karcinom cervixa i penisa? da 14. Koji receptori su značajni za HIV virus? CD4 na T limfocitima 15. Da li se leukoplakija javlja u prvom stadijumu HIVa? ne 16. Da li u kutane promene kod HIVa spada i Lyme boreliosis? ne 17. Da li je jedna od komplikacija urethrithis non gonorrheica tabes dorsalis? ne over a year ago · Report Ana Malivukovic APRIL 2005 1. ? 2. Da li je telogen, faza aktvinog rasta dlake? ne 3. Koji tip papula ima lichen ruber planus? Epidermo-dermalne 4. Da li lihenifikacija nastaje u atopjiskom dematitisu?

66

da 5. Kojim mehanizmom nastaju vezikule kod HSV? Balonskom degeneracijom 6. Koji tip imunoglobulina nastaje kod atopijskog dermatitisa? IgE 7. Koja su predilekciona mesta za DCA? Dorzalne strane šaka i stopala, lice 8. Koji tip preosetljivosti se nalazi kod DCI? Nema ga 9. Da li se intertigo nalazi na kolenima i laktovima? ne 10. Šta izaziva eritema fixum? lekovi 11. Da li je predilekciono mesto za eritema nodosum zadnja strana potkolenice? ne 12. Da li se kod Henoch-Schoenlein javlja leukocitoklazični vaskulitis? da 13. Koji efluvijum izazivaju hronične bolesti? telogeni 14. Koji efluvijum izazivaju citostatici? anageni 15. Adrenergički lekovi dovodode do hiper ili hipohidroze? hiperhidroze 16. Da li urtricaria cholinegica izazvana hladnoćom? ne 17. Terapija strophulus infantuma? Str 112 18. Da li je u SSSS zahvaćena i sluzokoža? ne 19. Da li se u terapiji dermatomiozitisa korist Ig? da 20. Da li se u terapiji dermatomiozitisa odmah primenjuje fizikalna terapija? Ne, tek kasnije 21. Da li u ARA kriterijume spada proksimalna slabost? ne 22. Da li u ARA kriterijume spada kreatinurija? ne 23. Koji su minor kriterijumi u sklerodemiji? Sclerodactilia, bazalna fibroza, ulceracije i cikatriksi na vrhovima prstiju 24. Da li se tuberalna skleroza javlja kod sklerodermije? ne 25. Koji je najčešći oblik TBC kože?

67

Lupus vulgaris 26. Da li je leukonihija razvojna anomalija noktiju? ne 27. ? 28. Šta se koristi u terapiji rosaceae? Str 191 29. Etiologija pruritusa ani? Str 198 30. Za koje oboljenje je karakterističan fenomen uljane kapi? psorijaza 31. Da li u diferencijalnoj dijagnozi bazotelioma treba imati u vidu granuloma pyogenicum? ne 32. Kako izgleda eritem kod celulitisa? Nejasnih granica, topao i bolan 33. Za koje oboljenje je karakterističan eritema iris? EEM 34. Da li je osnovna karakterisitika Lymske bolesti eritema fixum? ne 35. Da li eritema nodosum izaziva stafilokokna infekcija? ne 36. Da li se u lupusu javlja kreatinurija? ne 37. Da li je pytiriasis versicolor povezano sa imunodeficijencijom? da 38. Da li je Th. rubrum zoofit? ne 39. Da li epidermofiton izaziva tineu capiti? ne 40. Da li se nistatin koristi u SOORu? da 41. Šta je po definiciji chloazma? Str 149 42. Kod kojih osoba je leukoplakija naročito česta? pušača 43. Da li hronična inflamacija dovodi do aktiničkog starenja kože? da 44. Šta je tazaroten? Lokalni retinoid 45. Da li je mrka eshara prisutna kod arterijskog ulcusa? da 46. Šta je posthitis? Zapaljenje unutrašnjeg lista prepucijuma. 47. Da li dermatofibrom može pređi u dermatosarkom? ne 48. Gde se javlja lingua geografica?

68

Pustulozna psorijaza 49. Šta je akantozis nigricans? Paraneoplastična promena 50. Šta sve izaziva acne medicamentosa? Kortikostroidi, halogeni derivati, izoniazid 51. Da li kortikosteroidi dovode do opadanja kose i hipoproteinemije? ne 52. Da li se PUVA koristi kod melanoma malignum? ne 53. Kod koje bolesti se bula formira suprabazalno? pemphigus 54. Da li je pruritus prisutan kod pemfigoida? da 55. Šta izaziva impetigo bulosa? Staphylococcus aureus phag II 56. U kom životnom dobu nastaje eritrodermija deskvamativa? U neonatalnom dobu, ili prva 2-3 meseca života 57. Za koje oboljenje su karakteristične Wichamove strije? Lichen ruber planus 58. Šta izaziva pelagru? Deficit niacina 59. Šta je po definiciji capitis sicca? Neinlamatorni oblik seboroičog dermatitisa 60. Da li herpes zoster zahvata i sluzokože? da 61. Šta je u etiologiji xanthelasmae? Povišena koncentaracija holesterola 62. Do kog vremenskog perioda se računa urticaria kao akutna? 12 nedelja 63. Koja je palpabilna purpura? Henoch Schoenlein 64. Koje su razvojne anomalije noktiju? Anonychia, koilonychia, pachyonychia congenita 65. Šta je terapija kod pediculosis corporis? Lindan, premetrin, malation 66. Da li scabies dovodi do senzibilizacije? da 67. Da li je erythema fixum prvi stadijum Lajmske bolesti? ne 1. Šta izaziva negonoreični uretritis? Chlamydia trachomatis, ureoplasma urealyticum 2. Kakvi su testovi u latentnom stadijumu sifilisa? treponemski pozitivni, dok netreponemski mogu ali i ne moraju da budu pozitivni Pitanja sa kolokvijuma Pomozimo kolegama - 22.11.2011. 12.01 - Уклони

69

1.Purpura nastaje kao posledica ekstravazacije krvi u derm 2. U eflorescencije ispod nivoa koze ne spada makula 3.Virusne vezikule nastaju kao rezultat balonske degeneracije 4.U sekundarne eflorescencije ne spada bula 5.sterilne pustule se javljaju kod psoriasis pustulosa 6. eflorescencija iznad nivoa koze sa dvrstim sadrzajem nije erozija 7. bula kod pemfigusa nastaje kao posledica akantolize 8. dermalne papule se javljaju kod urtikarija 9.defekt tkiva nastao posle povrede zdrave koze je vulnus 10.dermane papule i plakovi nastaju kao posledica eksudacije 11.Skvma nasteje kao rezultat zadebljanja rozastog sloja 12.erozija i ulkus se razlikuju po dubini 13.po def.na pojkilodermicnim poljima se ne javljaju bule 14.angioedem zaokruzi netacan odgovor... promene su u vidi bolnih erozija 15.u antisok terapiju se ubrajaju adrenalin, antihistaminik, i kortikosterroid 16.najcesci oblik nezeljene reakcije na kozi izazvane lekom je egzantem 17. u terapiji egzantema koriste se kortikosteroidi 18.Najcesci uzrocnici toksicne epidermalne nekroze su lekovi 19.kod sindroma lyell erozije su lokalizovane na kozi i sluzokozi 20.klinicka slka eritema fixum... eritem, pigmentacija, eventualno bule 1.Eflorescencija u nivou koze je makula 2. sta nije varijanta purpure flebektaije 3. teleangiektazije su trajna prosirenja kapilara 4. poikilodermija se karakterise strofijom, dishromijom, teleangiektazija 5.ragad je rascep koji nastaje na kozi 6.pojava cikatreksa se ne ocekuje kod erozija 7.eflorescencij iznad nivoa koze ispunjena tecnim sadrzajem velicine do 0.5 cm je vezikula 8.skvama po izgledu ne moze da bude zaokru netacan odgovor.... morbiliformna 9.cvrsta, bleda, glatka i sjajna, koja se ne bora je kod skleroze 10.klivaza je rascep koji nastaje usled ostecenja u nivou dezmozoma 11.teraoija urtikarije je h1 antihistaminicima 12.zaokruzi tacno tvrdjenje oedema Quincke moze da traje i do 72h 13.zaokruzi tvrdnju koja nije tacna egzantem veoma cesto progredira u angioedem i tako vitalno ugozava pacijenta 14.predilekciona mesta za pojavu promena kod eritema fixum su sake, usne, genitalni region 15.imunoloske urtikarije su I tip preosetljivosti Pitanja sa kolokvijuma Pomozimo kolegama - 22.11.2011. 12.01 - Уклони derma 2kol: 1. U kasni trijas promena LE spada: telangiektazije 2.Za DM nije tacno: Anti Jo 1 su udruzena sa dobrom prognozom 3. U kriterijum za DM ne spada visok titar anti DNK

70

4. U kriterijum za dijagnoostiku LE ne spada: ulceracije na kozi 5. HS neonatalis moguc je letalni ishod 6.HPV ne uzrokuje: verruca seborrhoica 7.Candida ne dovodi do oboljenja: dlake 8. Za tinea pedis je tacno: najcesca glj.inf.kod coveka 9. Za lecenje scabiesa se ne koristi: benzoil peroksid 10. Za phthiriasis nije tacno ujed izazivaca je bolan 11. Komplikacija streptokoknog impetiga moze se javiti: glomerulonefritis 12. Erithema migrans izaziva bakt.: Borellia Burgdoferi :))))) 1. rani trijas kod hronicnog lupusa je eritem, atrofija, skvama 2. Ro SSA antitela se srecu kod subakutnog lupusa 3. Gotronove papule kod dermatomiozitisa 4. herpes simpleks nosi antigene za eritema multiforme 5. skabies se leci tako sto lecimo obolelog, clanove porodice i seksualnog partnera 6. sarcoptes scabiei kopa kanale u obliku sova S 7. herpes zoster lecenje aciklovir, famciklovir 8. kerion celsi je tinea kapitis profunda 9. pitiriasis versikolor sta je tacno, da nije kontagiozno oboljenje 10. zapaljenje epiderma i derma je celulitis 2. 1. patognomonican znak za scabies: kanalic u obliku slova S sa vezikulom na kraju (mnogi su zaokruzili papule i eksorijacije, to je dominantno klinicki, ali nije patognom) 2. ko se leci kod scabiesa: svi (ukucani, partner) 3. sta je tacno za pytiriasis versicolor: da nije kotagiozno (netacno: inficira dlaku, nalazi se samo u seboroicnim predelima, bolest nastaje smo kod imunodef) 4. Gotronove papule: dermatomiozitis 5. rani trijas kod lupusa: eritem, skvama, atrofija 6. th zostera: aciklovir, famciklovir (bio je ponudjen aciklovir sa jos nekim na a, ali to nije tacno ) 7. SSA (anti-ro) i SSB (anti-la) At: lupus subacc cutaneus 8. sycosis barbae staphylococcica: foliculitis (nije furunkuloza!) 9. sta nije dg kriterijum za SLE: krioglobulinemijski vaskulitis (ostalo ponudjeno serozitis, proteinurija i jos nesto iz one ARA tabele)

71

10. celulitis: acc inflamacija derma i hipoderma 11. Kerion Celsi: duboka trihofitija kose 12. HSV je cesto antigeni stimulus za: erythema exudativum (prvi kol :/) Pitanja koja su bila prosle godine: 1. HSV ostecuje celije citolizom 2. kod herpes genitalisa se Tzankovim testom dg gigantski multinuklearni keratinociti 2. ovalne, sfernicne, umbilikovane papule - molluscum 3. HPV nije uzrocnik Mb. Peget (ali izaziva Mb. Bowen) 4. Staph. aureus nije uzrocnik Keriona 5. SSSS: nije tacno da je Nikolsky negativan 6. pt. versicolor izaziva Malasezia furfur 7. candida nije uzrocnik eczema marginatum Hebrae 8. kod scabiesa ne dominiraju primarne promene 9. za lecenje scabiesa se ne koristi benzolil peroxid 10. maculae coeruleae kod pt.pubis 11. herpes genitalis, th aciklovir 12. HPV 16,18 je udruzen sa karcinomima 13. cond.acuminata se ne leci takrolimusom 14. ovo sa celilitisom sto sam ja imala 15. ovo sa herpesom i ag stimulacijom Pitanja sa kolokvijuma Pomozimo kolegama - 22.11.2011. 12.03 - Уклони DERMATOVENEROLOGIJA DECEMBAR 2005 1. Da li adipociti spadaju u nekeratinocitnu populaciju epiderma? ne 2. Koje žlezde učestvuju u termoregulaciji? ekrine 3. Da li je lupus erythematodes kontraindikacija za UVB terapiju? da 4. Koja je imunološka reakcija najčešći uzročnik imunoloških utrikarija? I 5. Da li je urticaria cholinergica izazvana zamorom? da 6. Koji je uzročni mehanizam nastanka purpure senilis? Fragilnost krvnih sudova 7. Koja vrsta At nastaje kod Henoch-Schenlein purpure? IgA 8. Gde se koristi patch testiranje? Alergijskog dermatitisa 9. Gde se nalazi klinička slika eczema infantum? Alergijskog dermatitisa 10. Koja su predilekciona mesta za eczema dyshidroticum? Dlanovi, tabani, bočne strane stopala

72

11. Gde postoji neadherentna skvama? Psoriasis vulgaris 12. Kod koje bolesti se avlja onycholisa? psorijaze 13. Da li se triciklični antidepresivi nalaze u terapiji pruritusa? da 14. Da li se cignolin koristi u terapiji erythrodermiae psoriaticae? Ne? 15. Kod koje bolesti se javlja fenomen uljane kapi? psorijaze 16. Kod koje bolesti se javlja „plaque initiale“? Pityriasis rosea 17. Da li je erythrodermia desquamativa neželjena reakcija na lekove? ne 18. Šta izaziva strophulus infantum? Ujed insekta 19. Da li tetraciklini izazivaju erythema fixum? da 20. Da li se lajšmanijaza može javiti na muškim genitalijama? ne 21. Kojim mehanizmom nastaje bula kod pemphigusa? akantolizom 22. Gde se koristi Tzankov test? Kod buloznih i vezikuloznih dermatoza 23. Da li je dermatitis herpetiformis Duhring pruriginozna dermatoza? da 24. Da li se kod dermatitis herpetiformis Duhring javljaju bule dimenzija 3-4 cm? ne 25. Da li se javlja melanodermija u sklopu difuzne sklerodermije? da 26. Kako se nasleđuje keratodermija palmo plantaris Thost-Unna? Autozomno dominantno 27. Za koje oboljenje su karakteristične keratotične folikularne papule masnog izgleda, sive boje? Dyskeartosis follicularis Darier 28. U koju grupu dermatoza spada acantosis nigricans? Paraneoplastične dermatoze 29. Koje je predilekciono mesto za nastanak erythema nodosum? Prednje strane potkolenica 30. Da li streptokokne infekcije izazivaju erythema nodosum? da 31. Kod kojih osoba su ephelides češće? Kod plavih i riđokosih 32. Alopecija areata? Str 176 33. Da li se strije javljaju kod tuberkuloze?

73

ne 34. Rani trijas kod LEC? Eritem, atrofija, deskvamacija 35. Da li akantoza ulazi u histološku sliku LES? ne 36. Da li ulceracije u ustima ulaze u ARA kriterijume za LES? Da 37. Dermatomiositis? Str 169 38. Da li je efluvijum anagens cikatrijalan? ne 39. Do kog efluviuma dovodi jonizujuće zračenje? anagens 40. Da li je retenciona folikularna hiperkeratoza etiološki faktor za acne vulgarus? da 41. Da li se acne vulgaris pojačavaju pred menstruaciju? da 42. Da li se hiperhidroza javlja kod hipertireoze? da 43. Da li se hipohidroza javlja kod hipotireoze? da 44. U koju grupu lekova spada hidroksizin? H1 antihistaminici sa sedirajućim dejstvom 45. Kojim histološkim mehanizmom nastaje vezikula kod HSV? Balonskom degeneracijom 46. Da li se kod HSV daje u nekim slučajevima aciklovir profilaktički? Da, kod recidiva..... str205 47. Da li kod herpes zostera nastaju postherpetične neuralgije? da 48. Koji tipovi HPV izazivaju condylomata acuminata? 6,11,16,18,31,32,33,35 49. Koja je terapija kod impetigo staphylococcica? Str 212 50. U kom životnom dobu je najčešći angulus infectiosus? Kod mladih 51. Koja su predilekciona mesta za celulitis? Noge i lice 52. Da li komarci prenose lyme boreliosis? ne 53. Da li se kod microsporiae capiliti javlja cikatrijalna alopecija? ne 54. Da li se kod sy Behcet javljaju ulceracije u ustima? da 55. Da li je pityriasis versicolor dermatofit? ne 56. Da li se za lečenje LESa koristi itrakonazol?

74

ne 57. U lečenju kog oboljenja se koristi benzil peroxid? acne 58. U lečenju kog oboljenja se koristi benzil benzoat? scabies 59. U koju grupu dermatoza spada intertigo? Mehaničke dermatoze 60. Šta su perniones? Abnormalna reakcija kože na hladnoću 61. Pathomima? str263 62. Koje su prekancerozne dermatoze? Keratodermia solaris, leukoplakia, mb Bowen, cornu cutaneum 63. Da li čelo i nos spadaju u predilekciona mesta kod keratosis solaris? da 64. Da li je tačno da se neželjene reakcije na lekove retko javljaju kod HIVa? ne 65. mb Paget? Str 293 66. trombophlbitis? Str 267 67. dermatitis seborrhoica? Str 106 68. Griseofulvin? Str 49,234,239 69. melanoma malignum? Str 294 JUL 2005 1. Da li Langhansove ćelije spadaju u nekeratinsku populaciju? Ne, ali Langerhansove spadaju. 2. Šta od navedenog učestvuje u termoregulaciji: -apokrine -ekrine -sebacealne -sve navedeno Ekrine učestvuju. 3. Kojim mehanizmom nastaju vezikule kod ekcema? Spongiozom. 4. Koji tip skvame (adherentni ili neadherentni) je karakterističan za LEC? adherentni 5. Koji antihistaminici su nesedirajući? Loratadin, astemizol, terfenadin, cetirizin 6. Gde se koristi benzil benzoat? U Lečenju scabiesa. 7. Šta se od navedenog ne koristi kod scabiesa: -benzoil peroksid

75

-benzil benzoat -lindan -permetrin Ne koristi se benzoil peroksid 8. Da li je atopijski dermatitis indikacija za UVB? da 9. Šta je urticaria factitia? Naglašen dermografizam (pisanje po koži) 10. Koji tip imunološke reakcije se javlja kod imunološke urtrikarije? I 11. Gde se javlja erythema iris? EEM 12. Mehanizam nastanka purpure senilis? Trauma 13. Koji imunoglobulini su karakteristični za Henoch – Schoelein purpuru? IgA 14. U koju grupu oboljenja spada eczema infantum? Atopijski dermatitis 15. Koja su predilekciona mesta za nastanak eczema dyshidroicum? Dlanovi, tabani, bočne strane prstiju 16. Kod koje bolesti se radi “patch“ test? Dermatitis e contactu allergica 17. da li u psoriasis vulgaris postoji akantoza? Da 18. ? 19. Kod koje bolest se javlja plaque initiae? Pytiriasis rosea 20. Koji lek se koristi u terapiji psorijatične eritrodermije? Acitretin, metrotreksat, antibiotici, anksiolitici, ciklosporin A 21. Šta je u etiologiji strophulus infantum? Ujed insekta 22. Koji lekovi mogu izazvati sy Lyell? sulfonamidi,nesteroidni antiinflamatorni lekovi,antikonvulzivi 23. ? 24. Predilekciona mesta za erythema fixum? Šake, usne, sluzokoža genitalija 25. Kakva je bula kod pemfigusa vulgarisa (u odnosu na epiderm)? Intraepidermalna, u suprabazalnom sloju 26. Gde se koristi Tzanck-ov test? Kod buloznih i vezikuloznih dermatoza 27. Šta je u etiologiji dermatitisa herpetiformis? gluten 28. Šta od navedenog ne izaziva erythema nodosum: -lepra -tuberkuloza – primarni afekt

76

-streptokok -stafilokok staphylococcus 29. Da li se javlja melanodermija kod morbus Hodkin? da 30. Šta je od navedenog netačno za ephelides: -ograničene na lice -dominantno se nasleđuju -na suncu se pojačavaju -kod plavokosih i riđih, češće Netačno je da su ograničene samo na lice 31. Kod koje bolesti se javljaju striae distense? Cushing 32. Šta od navdenog nije kriterijum u LES: -leukocitoklastični vaskulitis -neerozivni artritis -trombocitopenija -anti-Sm antitela Leukocitoklastični vaskulitis 33. Koji lekovi se koriste za opštu terapiju kod LEC? Hlorohin, hidroksilorohin 34. Šta čini rani trijas kod LEC? Eritem, atrofija, deskvamacija 35. Koja su predilekciona mesta za sistemsku sklerodermiju? Šake, koštane prominencije, lice, nos, usta, unutračnji organi. 36. Da li jonizujuće zračenje dovodi do telogenog efluvijuma? Ne, već do anagenog efluvijuma. 37. Šta od sledećeg ne izaziva anageni efluvijum: -jonizujuće zračenje -hipoproteinemija -hipotireidizam -dijete Hipotireoidizam je uzrok telogenog efluvijuma. 38. Da li pseudopelade Brock ne ostavljaju ožiljak? Ostavljaju ožiljak 39. Da li je onicholysis abnormalna lomljivost nokatne ploče? Ne 40. Šta nije u etiopatogenezi acne vulgaris: -Propionibacterium acnes -sebostasis -hiperfunkcija sebacealnih žlezda -androgeni Sebostaza nije faktor 41. Da li je zatvoreni komedon centriran crnom tačkom? ne 42. Šta sve od endokrinih oboljenja dovodi do hiperhidroze?

77

Str 194 43. Šta sve od sistemskih oboljenja dovodi do hipohidroze? Str 195 44. Šta od navedenog nije u terapiji pruritusa: -retinoidi -H1 antihistaminici -PUVA -triciklični antidepresivi Retinoidi nisu u terapiji 45. Da li intenzivan pruritus prati lichen simplex chronicus Vidal? da 46. Da li postherpetično nastaju neuralgije kod dece? ne 47. Jesu li HPV 1,2,3 karcinogeni? ne 48. Da li ecthyma nastaje kod bubrežne insuficijencije i imunodeficijencije? ne 49. Da li cellulitis nikada ne recidivira? Naprotiv, recidivira 50. Da li se lymohocytoma cutis javlja u II stadijum Lymske bolesti? Da 51. ? 52. Da li se microsporum pod Woodovom lampom prebojava crveno? ne 53. Koji je lek izbora kod mikrosporije? grizeofulvin 54. Šta od navedenog nije izazvano mehaničkim faktorom: -intertigo -morphoea -congelationes -dermatitis pratensis Morphoea 55. Jesu perniones normalna reakcija na hladnoću? ne 56. Da li pathomimiae nastaju kod neuroza? da 57. Šta od navedenog nije tačno za thrombophlebitis superficialis: -trakaste bolno eritematozne induracije -ako je 8 cm iznad kolena može da pređe na duboke vene -strogo mirovanje -aspirin Ne preporučije se strogo mirovanje 58. Šta od navedenog nije tačno za sy Behcet: -ulceracije u usnoj duplji -ulceracije na genitalijama

78

-promene na dlanovima i tabanima -iridociklitis i hipopion Promene na dlanovima i na tabanima 59. Lingua geographica se javlja kod SIDAe? ne 60. Da li je nevus flammeus nevomelanocitni nevus? Ne, on spada u vaskularne nevuse 61. Šta je od navedenog netačno za neurofibramatosis von Rechlinghausen: -potrebno je 6 mrlja bele kafe -nodusi na prstima -dominantno se nasleđuje -feohromacitom Nodusi na prstima 62. ? 63. Da li je mb. Paget benigna promena? ne 64. Da li se Breslow index izražava u mm? da 65. Koja od navedenih promena nije paraneoplastična: -dermatomyositis -acantosis nigricans -ichtyosis acquisita -ichtyosis nigricans Ichtyosis nigricans 66. Da li erythema induratum može da egzulceriše? da JUN 2005 1. Jesu li mastociti u nekeratocitnoj populaciji epiderma? ne 2. ? 3. Za koje oboljenje je karakteristična neadherentna skvama? psorijaza 4. Kojim mehanizmom nastaju vezikule kod HSV? Balonska degeneracija 5. Da li se pemfigus vulgaris odlikuje akantolizom? da 6. Za dijagnostiku kojih obolenja se koristi Tzankov test? Buloznih i vezikulounih oboljenja 7. Prometazin je sedirajući ili nesedirajući antihistaminik? sedirajući 8. Da li je UVB indikovan kod LES? ne 9. Koja je indikacija za terbinafin? Dermatofitne infekcije kose, kože i noktiju 10. Koja je indikacija za benzoil peroksid?

79

acne 11. Koja je indikacija za benzil benzoat? scabies 12. Koji lek se koristi u terapiji psorijatične eritrodermije? Acitretin, metrotreksat, antibiotici, anksiolitici, ciklosporin A 13. Koji tip alergijske reakcije nastaje pri urtrikariji? I 14. Koja je etiologija nastanka urticariae cholinergicae? Fizički zamor 15. Kod koje bolesti se dijagnostički koristi Patch test? Dermatitis e contactu allergica 16. Koja je etiologija senilne purpure? Mehaničke traume 17. Koji imunoglobulini se nalaze kod Henoch Schoenlein purpure? IgA 18. Šta je ekcema infantum? Vid atopijskog dermatitisa 19. Predilekciono mesto za ekcema dishidroticum? Dlanovi, tabani, prsti 20. Da li se lašmanijaza nasleđuje genetski? ne 21. U etiologiji koje bolesti ima ulogu Pityrosporum ovale? Dermatitis seborhoica 22. Za koju bolest je karakterističan inicijalni plak? Pityriasis rosea 23. Koja je etiologija strophulus infantuma? Ujed insekta 24. Kako se manifestuju neželjene reakcije na lekove kod HIVa? Str 357 25. Je li erythrodermia desquamativa Leiner neželjena reakcija na lekove? ne 26. Gde se histološki nalazi bula kod pemfigoida? Subepidermalna bula 27. Da li se During odlikuje izraženim pruritusom? da 28. Da li su kod Duringa bule veličine 3-4 cm? ne 29. Da li se keratodermija Thost-Una nasleđuje autozomno dominantno? da 30. Koje boje su promene kod Dariera na koži? sive 31. Koje je predilekciono mesto za eritema nodosum? Pretibijalni predeli 32. Posle kakve infekcije može nastati eritema nodosum? streptokokne 33. Da li se melanodermija javlja kod difuzne sklerodermije?

80

da 34. ? 35. Kod koje bolesti se javljaju striae distensae? Cuhing 36. ? 37. Koja promena se nalaziu histološkoj slici LE? Hiperkeraoza sa ortokeratoza Hidropsna (vakuolna) degeneracija u bazalnom sloju 38. Šta čini rani trijas u LEC? Eritem, atrofija, deskvamacija 39. Koji lekovi se koriste za opštu terapiju LECa? Hlorohin, hidroksihlorohin 40. ? 41. Da li se leukoplakija javlja kod deramtomyositisa? ne 42. Da li je alopecija kod telogenog efluvijuma ožiljna? ne 43. Da li se alopceija javlja kod vitiliga? ne 44. Da li se javlja efluvijum anagens posle jonizujućeg zračenja? da 45. Da li se oniholiza javlja kod psorijaze? da 46. Da li je foliklarna hiperkeratoza u etiologiji akni vulgares? da 47. Da li menstuacija pogoršava akne vulgaris? Da 48. Da li se javlja hiperhidroza kod hipertireoze? da 49. Da li se javlja hipohidroza kod hipotireoze? da 50. Da li se kod herpes zostera javljaju postherpetične neuralgije? Da, posebno kod starijih osoba 51. Koji HPV tipovi izazivaju condiloma acuminata? 6,11,16,18,31,32,33,35 52. Šta izaziva impetigo bulosa? Staphylococcus aureus phag II 53. Koja su predilekciona mesta za celulitis? Noge i lice 54. Koji vektori prenose Lyme-sku bolest? Krpelji Ixodes ricinus 55. Da li je Pityriasis versicolor dermatofit? ne 56. Da li kod mikrosporiuma nastaje cikatrijalna alopecija? ne 57. Da li intertigo nastaje kao posledica fizićkih faktora?

81

da 58. Koja su predilekciona mesta za perniones? akrosi 59. ? 60. ? 61. Koja je karakteristična promena za sy Behcet? Ulceracije na sluzokoži usta 62. Da li je acrochordon benigna ili maligna promena? benigna 63. Da li je nevus epidermalis nevomelanocitni nevus? ne 64. U šta može da alteriše gigantski pigmentni kongenitalni nevus? Melanoma malignum 65. Za dijagnostiku koje bolesti je dovoljno 6 mrlja bele kafe? Neurofibromatosis von Reklinghausen 66. Predilekciono mesto za keratozis solaris? Str 287 67. Da li se mb. Paget javlja i na licu? ne 68. Da li lentigo može maligno da alteriše? ne 69. U okviru čega se javlja acantosis nigricans? Paraneoplastični sy 70. Da li se triciklični depresivi daju u terapiji pruritusa? da 1. ? 2. ? 3. U kom stadijumu sifilisa se javljaju noduloulcerozni sifilidi? III 4. U terapiji kog oboljenja se koristi spektinomicin? gonoreja 5. ? 6. Koliki je inkubacioni period kod ulcusa mollae? 3-5 dana 7. Je li se gentamicin koristi u terapiji sifilisa? ne 8. ? 9. Šta sve i u kom procentu izaziva urethritis non-gonorrhoica? Str 341 10. ? 11. Koliki je inkubacioni period kod HSV? 2-21 12. Kod koje bolesti se koristi terapija aciklovirom? HSV

82

13. Šta izazivaju HPV 6,11,16? Condliomata acuminata 14. U terapiji koje bolesti se koristi podofilin? Condliomata acuminata 15. Da li se u HIVu Kaposi sarcoma javlja samo na nogama? ne 16. Šta i kod koga izaziva vulvovaginitis? Gonoreja kod devojčica (dece) 17. Da li je pri prisustvu neke venerične bolesti veća verovatnoća zarate HIVom? Da 2-6 puta 18. Koliki je inkubacioni period Chlamidiae? 1-3 nedelje MAJ 2005 1. Koji enzim učestvuje u melanogenezi? tirzinaza 2. Koja je osnovna promena kod verucca plana? Epidermalne papule 3. Je li se javlja lihenifikacija kod iritabilnog dermatitisa? ne 4. Adapalen pripada kojoj grupi lekova? retinoid 5. Da li se kotrimoksazol koristi kod eczema nummulare? ne 6. Da li se akutna urtrikarija uvek javlja kao alegijska reakcija? ne 7. Kako se naziva faza aktivnog rasta dlake? anagen 8. Da li se urtricaria factitia javlja usled fizičkog zamora? ne 9. Koji je mehanizam nastanka vezikule kod ekcema? spongioza 10. Da li je mycosis fungoides indikacija za PUVAu? da 11. Kod koje bolesti se javlja herpes iris? EEM 12. Koja klinička slika odlikuje skorbut? Str 84 13. Palpabilna purpura nije limfocitni vaskulitis? ne 14. Koji tip alergijske reakcije se nalazi u osnovi DCA? IV 15. Je li se u DA javlja smanjen titar IgM, IgG? ne 16. Koja su predilekciona mesta za DCA? Dorzalno šake i stopala, lice 17. Šta se koristi u terapiji pityriasus rosea?

83

Str 108 18. Šta je eritrodermia desquamativa? Generalizovan oblik dermatitisa seborrhoica 19. Šta se koristi u terapiji strophulusa infantuma? Str 112 20. Da li se alergijski egzantemi javljaju simetrično? da 21. ? 22. Čija bula se histološki nalazi subkornelano u stratumu granulosumu? Pemphigus foliaceus i erythematosus 23. Da li se pemfigod najčešće javlja oko 25 godine? ne 24. Da li Mal de Meleda zahvata samo šake i stopala? ne 25. Da li se palmo-plantarna keratodermija ne javlja kod livedo reticularis? ne 26. Da li stafilokok izaziva eritema nodosum? ne 27. Da li su promene kod eritema nodosum bezbolne, lividne, hladne? ne 28. Da li se promene kod livedo reticularis menjaju na suncu? Ne? 29. Da li ulceracije na koži spadaju u ARA kriterijume? ne 30. Da li su ANA antitela minor znak sclerodermiae? ne 31. Da li je dermatomiozitis neoplastična lezija kod dece? ne 32. Šta se koristi u terapiji dermatomiozitisa? Str 171 33. Da li se kod LES javlja cikatrijalna alopecija? ne 34. Da li se pseudopaladae Brocqa odlikuju cikatrijalnom alopecijom? da 35. Koji je mehanizam nastanka leukonychiae? Mehanička trauma 36. Da li lichen ruber planus prelazi u lichen simplex chronicus Vidal? ne 37. Da li se u terapiji akni vulgaris daje topikalni minoxidil? ne 38. Da li se u terapiji rosaceae daje ac. salycilatum? ne 39. Da li se miliaria javlja u hiperhidrozi? da 40. Da li se generalizovani pruritus javlja kod hiperlipidemije?

84

ne 41. Da li je jedna od komplikacija terapije kortikosteroidima i povišen AT? da 42. Da li se herpes zoster može prenositi sa čoveka na čoveka? ne 43. Da li je uzročnik impetigo bullosa staphyloccocus epididimis? ne 44. Da li se celulitis odlikuje kožom nalik pomorandžinoj kori? ne 45. Da li tuberculosis luposa cutis nastaje kod infaustnih TBC bolesnika? ne 46. Da li u trećem stadijumu Lymske bolesti postoji erythema migrans? ne 47. Da li pytiriasis versicolor nastaje kod imunodeficijentnih osoba? da 48. Da li specijesi Tr. mogu da izazovu oboljenja kapilicijuma? da 49. Da li je M. canis zoofilni specijes? da 50. Da li papulu kod scabiesa izaziva Ag scabiesa? da 51. Šta se koristi u terapiji pediculose? Lindan, permetrin, malation 52. Da li intertigu pogoduju toplota i vlaženje? da 53. Da li UVC zraci izazivaju aktiničko starenje kože? ne 54. Da li se pelagra javlja kod alkoholičara? da 55. Da li se javlja nekakva promena u okolini venskog ulkusa? Da, hiperpigmentacija 56. Kod čega se javlja mallum performans pedis? Str 270 57. Da li je u etiologiji lingua geographicae candida albicans? ne 58. Da li je balantitis zapaljenje unutrašnjeg lista prepucijuma? ne 59. Da li dermatofibrom može preći u dermatosarkom? ne 60. Da li je potrebno kod xanthelasme proveriti nivo lipida u krvi? da 61. Da li većina leukoplakija prelazi u spinocelularni karcinom? ne 62. Da li se acantosis nigricans naročito često javlja uz adenokarcinoma želuca? da 63. Da li diferencijalno dijagnostički kod epitelioma basocelulare razmišljamo i o mb. Paget?

85

ne 64. Da li Mycosis fungoides ima etiologiju gljivične infekcije? ne 65. Da li je najčešća lokacija Kaposi sarkoma potkolenica? da 1. Da li se transfuzijom krvi javlja syphilis d’emblee? da 2. Da li nelečeni sifilis kod više od polovine bolesnika prelazi u tercijarni stadijum? ne 3. Da li je za tercijarni stadijum najznačajniji VDRL? ne 4. Da li se Jarisch-Herxheimer reakcija javlja posle prve injekcije kod sifilisa? da 5. Da li se u terapiji gonoreje koristi spektinomicin? da 6. Da li diferencijalno dijagnostički kod gonoreje dolazi u obzir i Haemophilus ducrey? ne 7. Šta izaziva ulcus molle? Haemophilus ducreyi 8. Koliko dugo traje inkubacija kod trihomonijaze? 4-30 dana 9. Šta izaziva uretritis non gonorhoica? Chlamydia trachomatis, ureoplasma urealyticum 10. Da li se azitromicin koristi u terapiji uretritis non gonorhoica? da 11. Da li se herpes genitalis leči aciklovirom per os? da 12. Da li herpes genitalis ima ledirane površine? da 13. Da li HPV 16, 18 izazivaju karcinom cervixa i penisa? da 14. Koji receptori su značajni za HIV virus? CD4 na T limfocitima 15. Da li se leukoplakija javlja u prvom stadijumu HIVa? ne 16. Da li u kutane promene kod HIVa spada i Lyme boreliosis? ne 17. Da li je jedna od komplikacija urethrithis non gonorrheica tabes dorsalis? ne APRIL 2005 1. ? 2. Da li je telogen, faza aktvinog rasta dlake? ne 3. Koji tip papula ima lichen ruber planus? Epidermo-dermalne 4. Da li lihenifikacija nastaje u atopjiskom dematitisu?

86

da 5. Kojim mehanizmom nastaju vezikule kod HSV? Balonskom degeneracijom 6. Koji tip imunoglobulina nastaje kod atopijskog dermatitisa? IgE 7. Koja su predilekciona mesta za DCA? Dorzalne strane šaka i stopala, lice 8. Koji tip preosetljivosti se nalazi kod DCI? Nema ga 9. Da li se intertigo nalazi na kolenima i laktovima? ne 10. Šta izaziva eritema fixum? lekovi 11. Da li je predilekciono mesto za eritema nodosum zadnja strana potkolenice? ne 12. Da li se kod Henoch-Schoenlein javlja leukocitoklazični vaskulitis? da 13. Koji efluvijum izazivaju hronične bolesti? telogeni 14. Koji efluvijum izazivaju citostatici? anageni 15. Adrenergički lekovi dovodode do hiper ili hipohidroze? hiperhidroze 16. Da li urtricaria cholinegica izazvana hladnoćom? ne 17. Terapija strophulus infantuma? Str 112 18. Da li je u SSSS zahvaćena i sluzokoža? ne 19. Da li se u terapiji dermatomiozitisa korist Ig? da 20. Da li se u terapiji dermatomiozitisa odmah primenjuje fizikalna terapija? Ne, tek kasnije 21. Da li u ARA kriterijume spada proksimalna slabost? ne 22. Da li u ARA kriterijume spada kreatinurija? ne 23. Koji su minor kriterijumi u sklerodemiji? Sclerodactilia, bazalna fibroza, ulceracije i cikatriksi na vrhovima prstiju 24. Da li se tuberalna skleroza javlja kod sklerodermije? ne 25. Koji je najčešći oblik TBC kože? Lupus vulgaris 26. Da li je leukonihija razvojna anomalija noktiju? ne 27. ?

87

28. Šta se koristi u terapiji rosaceae? Str 191 29. Etiologija pruritusa ani? Str 198 30. Za koje oboljenje je karakterističan fenomen uljane kapi? psorijaza 31. Da li u diferencijalnoj dijagnozi bazotelioma treba imati u vidu granuloma pyogenicum? ne 32. Kako izgleda eritem kod celulitisa? Nejasnih granica, topao i bolan 33. Za koje oboljenje je karakterističan eritema iris? EEM 34. Da li je osnovna karakterisitika Lymske bolesti eritema fixum? ne 35. Da li eritema nodosum izaziva stafilokokna infekcija? ne 36. Da li se u lupusu javlja kreatinurija? ne 37. Da li je pytiriasis versicolor povezano sa imunodeficijencijom? da 38. Da li je Th. rubrum zoofit? ne 39. Da li epidermofiton izaziva tineu capiti? ne 40. Da li se nistatin koristi u SOORu? da 41. Šta je po definiciji chloazma? Str 149 42. Kod kojih osoba je leukoplakija naročito česta? pušača 43. Da li hronična inflamacija dovodi do aktiničkog starenja kože? da 44. Šta je tazaroten? Lokalni retinoid 45. Da li je mrka eshara prisutna kod arterijskog ulcusa? da 46. Šta je posthitis? Zapaljenje unutrašnjeg lista prepucijuma. 47. Da li dermatofibrom može pređi u dermatosarkom? ne 48. Gde se javlja lingua geografica? Pustulozna psorijaza 49. Šta je akantozis nigricans? Paraneoplastična promena 50. Šta sve izaziva acne medicamentosa? Kortikostroidi, halogeni derivati, izoniazid

88

51. Da li kortikosteroidi dovode do opadanja kose i hipoproteinemije? ne 52. Da li se PUVA koristi kod melanoma malignum? ne 53. Kod koje bolesti se bula formira suprabazalno? pemphigus 54. Da li je pruritus prisutan kod pemfigoida? da 55. Šta izaziva impetigo bulosa? Staphylococcus aureus phag II 56. U kom životnom dobu nastaje eritrodermija deskvamativa? U neonatalnom dobu, ili prva 2-3 meseca života 57. Za koje oboljenje su karakteristične Wichamove strije? Lichen ruber planus 58. Šta izaziva pelagru? Deficit niacina 59. Šta je po definiciji capitis sicca? Neinlamatorni oblik seboroičog dermatitisa 60. Da li herpes zoster zahvata i sluzokože? da 61. Šta je u etiologiji xanthelasmae? Povišena koncentaracija holesterola 62. Do kog vremenskog perioda se računa urticaria kao akutna? 12 nedelja 63. Koja je palpabilna purpura? Henoch Schoenlein 64. Koje su razvojne anomalije noktiju? Anonychia, koilonychia, pachyonychia congenita 65. Šta je terapija kod pediculosis corporis? Lindan, premetrin, malation 66. Da li scabies dovodi do senzibilizacije? da 67. Da li je erythema fixum prvi stadijum Lajmske bolesti? ne 1. Šta izaziva negonoreični uretritis? Chlamydia trachomatis, ureoplasma urealyticum 2. Kakvi su testovi u latentnom stadijumu sifilisa? treponemski pozitivni, dok netreponemski mogu ali i ne moraju da budu pozitivni 3. ? 4. Da li se radi punkcija ulcusa duruma? ne 5. Da li je ulcus molle bademastog oblika? ne 6. Da li se u HIVu javlja moluscum contagiosum? da 7. Koji je glavni izazivač HIVa?

89

HIV1 8. Da li se u terapiji gonoreje koristi bacitracin sa neomicinom? ne 9. Da li se u diferncijalnoj dijagnozi trihomonasa uzima u obzir corinebacterium minutismus? ne 10. Koji procenat pacijenata sa nelečenim sifilisom prelazi u tercijalni stadijum? 25-40% str 318 11. Da li condylomata acuminata prelaze u condiloma lata? ne 12. Da li condylomata acuminata izazivaju maligni melanom penisa, vulve? ne 13. Da li trihomonas vaginalis izaziva proctitis? ne 14. Koja je terapija gonoreje? Str 333 15. Koji tipovi HSV izazivaju genitalni herpes? HSV tip 1 i 2 16. Da li se u primarnoj HIV infekciji javlja Kaposi sarkom? ne 17. Da li trihomonas izaziva impotenciju? ne MART 2005 1. Na kojim delovima tela ne postoje dlake? Interdigitalni prostori, mamila, penis, klitoris unutrašnja strana vulve 2. Koja promena odlikuje eczema acutum? vezikule 3. Koja promena odlikuje eczema chronicum? Lihenifikacija, ragade, hiperkeratoza, deskvamacija str 89 4. Kojoj grupi lekova pripada tazaroten i je li za lokalnu ili opštu terapiju? Lokalni retinoid 5. Kojoj grupi lekova pripada ciklopiroksolamin i je li za lokalnu ili opštu terapiju? Lokalni antimikotik 6. Da li se koristi PUVA kod mycosis fungoides? da 7. Koja promena se nalazi kod teškog oblika eritema solare? bula 8. Koja je terapija izbora za urtikariu? antihistaminici 9. Da li su kod sy Stevens Johnson zahvaćene i sluzokože? da 10. Šta je u etiologiji livedo reticularisa? str 81 11. ? 12. Da li purpura Henoch-Schoenlein zahvata kožu, zglobove, GIT, bubrege? da 13. Koje etiologije je eczema nummulare?

90

Lokalna infekcija, fizička i hemijska trauma 14. Da li indometacin utiče negativno na psorijazu? ne 15. Da li dif. Dg. u slučaju psorijaze treba razmatrati i sifilis (koji stadijum)? Da, II stadijum 16. Da li diferncijalno dijagnostički kod pityriasis rosea dolazi tinea corporis? da 17. Da li eritrodermiju izaziva scabies norvegica? da 18. Da li strophulus infantum spada u papulozne dermatoze? da 19. Šta je uzrok strophulus infantuma? Ujed insekta 20. Fenomen mrežice je karakterističan za koju bolest? Lichen ruber planus 21. Šta je terapija izbora za lokalno lečenje lichen ruber planusa? Kortikosteroidi za lokalnu upotrebu III i IV grupe 22. Koji sve oblici egzantema postoje? Morbiliformni, skarlatiniformni, makulopapulozni,roeoliformni 23. Koji lekovi se koriste u terapiji toksične epidermalne nekrolize? Plazmafereza, imunoglobulini 24. Koja je osnovna promena u pemfigusu vulgarisu? Intraepidermalna bula mlitavog krova 25. Gde nastaje rascep kod pemfigoida bulosusa? subepidermalno 26. Šta histološki karakteriše dermatitis herpetiformis Duhring? Subepidermalni rascep i infiltracija dermalnih papila neutrofilima str 130 27. Kako se nasleđuje ichthyosis vulgaris? Autozomno dominantno 28. Koji delovi tela su pošteđeni kod ichthyosis nigricans? Lice, dlanovi, tabani, i relativno veliki pregibi 29. Acitretin je lek koji se koristi u sistemskoj ili lokalnoj terapiji? retinoid za sistemsku th 30. Koja nodozna dermatoza nije hroničnog toka? Erythema nodosum 31. Koje je predilekciono mesto za chloasmu? lice 32. Da li se kod vitiliga diferencijalno dijagnostički razmatra piebaldismus? da 33. Koji je rani trijas LECa? Eritem, atofija, deskvamacija 34. Šta se koristi u lečenje LECa? Hlorohin, hidroksihlorohin 35. Da li se anticentromera At javljaju u sklerodermiji systemica? da 36. Za koju bolest su karakeristične Gottronove papule?

91

dermatomiozitis 37. Za koju bolest je karakteristična dlaka tipa znaka usklika? Alopecia areata 38. Da li favus vodi ka ciktrijalnoj alopeciji? da 39. Šta je po definiciji oniholisis? Odvajanje nokatne ploče od nokatnog kreveca 40. Da li je staphyloccocus aureus jedan od etioloških faktora acni vulgares? ne 41. Da li se rosacea leči lokalnom primenom kortikosteroida? ne 42. Šta izaziva hidradenitis supurativa? Stafilokok ili streptokok 43. Koji su izazivači urtikarije? Str 76 44. Da li se u lečenju dermatitis seboroica koriste šamponi sa malationom i permetrinom? ne 45. Koje je predilekciono mesto za nastanak prurigo nodularis Hyde? Ekstenzorne strane ekstremiteta 46. Da li je HPV 18 onkogen? da 47. Koja je osnovna promena kod molluscum contagiosum? Str 210 48. Šta izaziva celulitis? Stafilokok ili streptokok 49. Šta izaziva furunculus? stafilokok 50. Šta izaziva erytrasmu? Corynebacterium minutissimum 51. Kod koje bolesti se javlja fenomen ’’želea od jabuke’’? Lupus vulgaris 52. Kod koje bolesti se u patohistološkom nalazu otkrivaju džinovske Langhansove ćelije? Lupus vulgaris, sarkoidoza.... 53. Da li Pytiriasis versicolor spada u dermatofite? ne 54. Koji tip oboljenja izaziva Endotrix? Trichophytia superficialis capillitii 55. Je li Tr.tonsurans antropo ili zoofilni dermatofit? antropofilan 56. Kod koje bolesti se javljaju maculae coeruleae? Phthiriasis pubis 57. Šta je u kliničkom nalazu patognomično za scabies? kanalići 58. Šta se koristi u terapiji scabiesa? Str 246 59. Kod koje bolesti se javlja goli granulom?

92

sarkoidoze 60. Da li se kod pemfigus vulgarisa nalaze promene i u usnoj duplji? da 61. Šta je phimosa? Prepucijum se ne može prevući unazad preko glansa 62. Šta je paraphimosa? Limbus prepucijuma se zagavi u koronarnom sulkusu 63. Da li je nevus sebaceus epidermalnog porekla? da 64. U grupu kojih bolesti spada nerofibromatosis von Recklinghausen? neurokristopatije 65. U grupu kojih promena spada leukoplakia? Prekancerozne lezije 66. Koja maligni tumor se javlja skoro isključivo u zonama gde postoje folikuli dlake? Epithelioma basocellulare 67. ? 68. Koji je najčešći oblik mb. Paget i u kom starosnom dobu se javlja? U menopauzi, mamarni oblik 69. Kod koje bolesti važi ABCDE pravilo? Melanoma malignum 70. U grupu kojih bolesti spada acantosis nigricans? Paraneoplastične 71. U koju grupu bolesti spada sy Sezary? Kutani limfomi i leukemije 72. Kod kojih bolesti je pozitivan Kobnerov fenomen? Str 102,113,207,299 1. U kom stadijumu sifilisa se javlja leukodermia sifilitica? II 2. Da li se sekundarni sifilis moze preneti sa majke na dete? da 3. Koliko traje inkubacija primarnog sifilisa? 9-90 dana 4. Da li je ulcus durum bolan? ne 5. Šta se koristi u terapiji ranog sifilisa? Prokain penicilin G 6. Koje promene odlikuju tercijarni sifilis? Nodusi i nodulusi 7. Gde se javljaju sabljaste tibiae? Kasni kongenitalni sifilis 8. ? 9. Šta izaziva ulcus molle? Haemophilus ducreyi 10. Šta izaziva lymphogranuloma venerum? Chlamydia trachomatis L1, L2, L3 11. Šta izaziva granuloma inguinale?

93

Donovania granulomatosis 12. Šta se koristi u terapiji trihomonijaze? metronidazol 13. Koji lek se koristi u terapiji chlamydiae trachomatis? Doksiciklin, azitromicin.... 14. Koja je terapija nelečene nekomplikovane gonoreje? Str 333 15. Da li se u trihomonijazi javlja uvećanje limnih žlezda? ne FEBRUAR 2005 1. Koji enzim učestvuje u procesu melanogeneze? tirozinaza 2. Faza aktivnog rasta dlake je telogen? ne 3. Da li se kod atopijskog dermatitisa javlja lihenifikacija? da 4. Gde se javlja epidermo-dermalna papula? Lichen ruber planus 5. Kojim mehanizmom nastaje vezikula kod virusnih infekcija? Baloska degeneracija 6. U koje lokalne lekove spada tazaroten? Lokalni retinoid 7. Šta je kontraindikacija za PUVAu? Str 69 8. Da li se akutna urtikarija karakteriše naletima promena koji traju do 12 nedelja? da 9. Urticaria cholinergica se izaziva hladnoćom? ne 10. Za koje oboljenje je karakteristična lezija erythema iris? EEM 11. Za koje oboljenje je karakteristična palpabilna purpura? Henoch-Schoenlein purpura 12. U kojoj bolesti u histološkoj slici postoji leukocitoklastični vaskulitis? Str 79,85 13. Predilekciona mesta za kontaktni alergijski dermatitis? šake 14. Koji tip alergijske reakcije je u osnovi kontaktnog iritativnog dermatitisa? nema 15. Koja antitela su povišena kod atopijskog dermatitisa? IgE 16. Gde se javlja fenomen uljane kapi? psorijaza 17. Šta je pityriasis sicca capitis? Neinflamatorni oblik seboroičnog dermatitisa 18. Šta se koristi u lokalnoj terapiji pityriasis rosea? Str 108

94

19. Šta je erytrodermia desquamativa? Generalizovani oblik seboroičnog dermatitisa kod neonatusa 20. Šta se daje u opštoj terapiji strophulus infantuma? antihistaminici 21. Da li su toksični i alergijski egzantemi najređe kutane reakcije na lekove? ne 22. Čime je izazvan erythema fixum? Lekovima:sulfonamidi,salicilati... 23. Kod koje bolesti se javlja suprabazalni rascep? Pemphigus vulgaris et vegetans 24. Da li je pruritus karakterističan za pemphigoid bullosus? da 25. Da li je difuzni gubitak kose neželjeni efekat dugotrajne sistemse kortikosteroidne terapije? ne 26. Da li se usporen psihički razvoj i EEG abnormalnosti javljaju u keratodermiji palmo-plantaris progrediens et transgrediens? da 27. Kod koje bolesti se može javiti palmo-plantarna keratodermija? Eczema chronicum? 28. Da li duboka trihofitija može izazvati erythema nodosum? da 29. Da li se eritema nodosum javlja kao lividni, hladni čvorovi na zadnjoj strani potkolenice? ne 30. Da li se lentigo menja na suncu? ne 31. Da li su za hloazmu karakteristične simetrične, nepravilne prke plaže? da 32. Da li se strije javljaju upravno na pravac ratezanja? da 33. Da li kreatinurija spada u ARA kriterijume? ne 34. Šta spada u minor kriterijume za dijagnozu sistemske sklerodermije? Bazalna fibroza pluća, cikatriksi i ulceracije na prstima, sclerodactilia 35. Da li se u akutnoj fazi dermatomiozitisa preporučuje mirovanje, a kasnije sprovodi fizikalna terapija? da 36. Da li se itrakonazol daje u terapiji dermatomiozitisa? ne 37. Koji efluvijum izazivaju hronične sistemske bolesti? telogeni 38. Koji efluvijum izazivaju citostatici? anageni 39. Da li je leukonihija razvojna anomalija nokata? ne 40. Šta se daje u lokalnoj terapiji rosacee? Str 191

95

41. Koji lekovi izazivaju generalizovaniu hiperhidozu? Adrenergički i holinergički 42. Da li u nastanku pruritusa ani mogu biti značajni sexualni problemi? da 43. Da li zahvatanje 2. i 3. grane trigeminusa herpes zosterom izaziva promene na sluzokožama? da 44. Da li je najveći izazivač impetigo bullosa staphyloccocus aureus phage II? da 45. Da li SSSS dovodi do opsežnih erozija na sluzokožama? ne 46. Da li se celulitis ispoljava u vidu difuznog eritema i edema s’ neoštrim granicama, a promene su tople i bolne? da 47. Koji je najčešći oblik TBC kože? Lupus vulgaris 48. Prvi stadijum Lajmske bolesti je lokalizovana faza bolesti sa kutanim promenama u vidu erythema fixum? ne 49. Da li je pityriasis versicolor znak ozbiljne imunodeficijencije? ne 50. Da li epidermofiton izaziva oboljenja kose? ne 51. Da li je Tr. tonsurans zoofilan? ne 52. Da li se SOOR leči nistatinom? da 53. Lečenje pediculosis corporis se sastoji u ličnoj higijeni, potpunoj dezinfekciji odeće, a samo izuzetno je potrebno primeniti lindan? da 54. Patognomične promene kod scabiesa predstavljaju hipersenzitivnu reakciju na antigene parazita? da 55. Da li je u etiologiji interiga moguća infekcija c.albicans? da 56. Šta je u osnovi promena kod aktiničkog starenja kože? Hronična inflamacija kože, smanjena količina kolagena a povećana elastina 57. Šta izaziva pelagru? Deficijencija nistatina 58. Da li mrka eshara često prekriva ulcus arterialis? da 59. Gde se javlja lingua geographica? Pustulozna psorijaza 60. Posthitis je zapaljnje čega? Unutrašnjeg lista prepucijuma 61. Da li se xantelasme uvek javljaju kod hiperholesterolemija? ne

96

62. Da li dermatofibromi prelaze u dermatofibrosarkome? ne 63. Da li je sclerosis tuberosa ograničena forma sclerodermije? ne 64. Kod koga se često javlja leukoplakija? pušača 65. Da li granuloma pyogenicum treba razmatrati u dif. dg. bazocelularnog epitelioma? ne 66. Da li HIV izaziva klasični, sporadični sarcoma Kaposi? ne 67. Da li se acanthosis nigricans uvek javlja uz diabetes mellitus? ne 68. Da li se u opštoj terapiji mycosis fungides uspešno primenjuju reinoidi i interferon alfa? da 69. Da li je albinizam praćen svrabom? ne 70. Koji lekovi izazivaju acne medicamntosa? Kortikosteroidi, halogeni elementi, izonijazid 71. Gde se javljaju Wickhmanove strije? Lichen ruber planus 72. Da li gonoreja može da izazove malum perforans pedis? ne 1. Pri transfuziji krvi u kojoj se nalazi treponema pallidum dolazi do nastanka ulcus duruma na mestu venopunkcije? ne 2. Koji procenat nelečenih pacijenata razvija tercijarni sifilis? 25-40% 3. Da li je TPI važan za dijagnozu primarnog sifilisa? ne 4. Da li se Jaisch-Herxmeiner reakcija javlja posle prve injekcije kod obolelih od gonoreje? ne 5. Da li treba uzeti u razmatranje Corynebacterium minutissmum kod žena obolelih od gonoreje? ne 6. Da li je ulcus molle bademastih ivica? ne 7. Da li Chlamidia trachomatis L1, L2, L3 izaziva urethritis non-gonorhoica? ne 8. Da li je impotencija komplikacija chlamidia trachomatis infekcije? ne 9. Da li se u terapiji Mycoplasma hominis koristi ceftriaxon? ne 10. Da li se trichomonas vaginalis leči jednom tabletom od 250mg metronidazola? ne 11. Da li HSV1 može da uzrokuje herpes genitalis? da

97

12. Da li je primena lokalnih antivirusnih lekova (vidarabin....) vrlo efikasna pri lečenju HS genitalis? ne 13. Da li condylomata acuminata posle dužeg trajanja mogu da pređu u condylomata lata? ne 14. Da li conylomata acuminata mogu da pređu u maligni melanom vulve i penisa? ne 15. Koji je glavni uzročnik HIVa? HIV1 16. Da li je leishmaiasis udružena sa HIVom? ne 17. Da li se Kaposi sarkom javlja u primarnoj HIV infekciji? ne 18. Da li se u terapiji gonoreje koriste spektinomicini u kombinaciji sa neomicinom? ne JANUAR 2005 1. Da li papula može biti sterilna? da 2. Da li su bilateralna pulmonalna fibroza i sklerodaktilija major znaci? Ne, već minor 3. Da li se kontrakture nad zglobovima javljaju kod sclerodermia systemica? da 4. Šta se koristi u opštoj terapiji LEC? Hlorohin, hidroksihlorohin 5. Šta spada u kasni trijas LEC? Telangiektazije, skleroza, dishromija 6. Kojim promenama se LEC karakteriše? Ploče, skvama, atrofija 7. Da li se melanodermia javlja kod ichtyosis vulgaris? ne 8. Kako se nasleđuju efelidi? Autozomno dominantno 9. Da li se kod Thost-Unna javlja eritematozni rub od 1cm? da 10. Da li dermatitis herpetiformis spada u dermatitise izazvane fizičkim faktorima? ne 11. Koji lek se koristi za terapiju dermatitis herpetiformis? dapson 12. Kod kojeg oboljenja je antigen dezmoglein 1? Pemphigus foliaceus et erythematosus 13. Da li pruritus prati pemfigus? ne 14. Da li se kod alopeciae androgenicae javlja povećan broj dlaka u telogenoj fazi? da 15. Da li se apokrina hromhidroza javlja zbog mikroorganizama? ne

98

16. Da li se kod atopijskog dermatitisa javlja generalizovana hiperhidroza? ne 17. Koja je najčešća kutana reakcija na lekove? Toksični i alergijski egzantemi 18. ? 19. Koja promena se javlja kod strophulus infantuma? Str 112 20. Da li se dermatitis seboroica može javiti i u pregibima? da 21. Da li u diferncijalnoj dijagnozi kod Pityriasis rosea treba razmatrati i sifilis? Da, stadijum II 22. ? 23. Za šta je karakteristična spongioza? Za stvaranje vezikula kod urtike 24. Zašto nastaje fenomen kapi sveće? Zbog parakeratoze 25. ? 26. Da li se dermatitis e contactu iritativa javlja pretežno na šakama? da 27. Da li je UVA kancerogena? ne 28. Da li se thromboflebitis superficialis nalazi na bočnim stranama trupa? ne 29. Koje je predilkeciono mesto za keratosis solaris? Str 287 30. Da li je Pityriasis versicolor patogena gljivica? ne 31. Da li Pityriasis versicolor fluorescira na crveno? ne 32. Da li microsporium fluorescira? Da 33. Koje su zoofilne gljivice? M.Canis, Tr. verrucosum, Tr. mentagrophytes var. granulare 34. Za koje oboljenje je karakteristična scutula? favus 35. Da li dermatofiti napadaju živi deo epiderma i derma? ne 36. Za koje oboljenje je karakteristično čupanje dlaka? Trichophytia profunda capillitii 37. Da li herpes zoster invadira sluzokožu? da 38. Koja oboljenja spadaju u tuberkulide? Str 219,220 39. Za koju purpuru su predilekciona mesta šake, dekolte,extenzorne strane? senilnu 40. Za koje oboljenje su karakteristične papule sa eritematoznim haloom?

99

Urtrica cholinergica 41. Koliko dugo je potrebno da traje urticaria da bi se klasifikovala kao hronična? Više od 12 nedelja 42. Da li impetigo bulosa izaziva streptoccoc? ne 43. Koje ćelije invadira HPV? Ćelije bazalnog sloja 44. Da li erythema nodosum izaziva stafilokok? ne 45. Za koju bolest je karakterističan herpes iris? EEM 46. Da li je Mb. Bowen benigna promena? Ne, spada u prekancerozne lezije 47. Da li je melanocitni nevus displastični nevus? Da? 48. Da li melanoma malignum nastaje iz displastičnog nevusa? da 49. Da li je za dijagnozu neurofibramatosis von Reklinghausen dovoljno 6 mrlja bele kafe? da 50. Da li su predilekciona mesta za perniones leđa i stomak? Ne, već akrosi 51. ? 52. Da li je patološka lomljivost nokata onichoshisis? Ne, već onychorexis 53. Da li se benzil-benzoat koristi u terapiji scabiesa? da 54. Da li se u terapiji ackni nodulo-cystica koriste retinoidi? da 55. Da li rinofima može da nastane i bez prethodnih faza bolesti? da 56. Zatvoreni komedon je crna tačka koja se drenira? Ne, to je otvoreni komedon 57. Da li je PUVA kontraindikovana kod Xeroderma pygmentosum? da 58. Da li su muške genitalije predilekciono mesto za scabies? da 59. Da li su bazalni keratinociti za ostale vezani hemidezmozomima? Ne, već dezmozomima, a za bazalnu membranu hemidezmozomima 60. Kako nastaje lihenifikacija? češanjem 61. Da li je erozija primarna promena? ne 62. Šta se koristi u terapiji pruritusa? Str198 63. Da li recidivira EEM? da

100

64. Da li su recidivi kod erythema fixum jače pigmentovani? da 65. Koji efluvijum izazivaju citostatici? anageni 66. ? 67. Šta se histološki nalazi kod fenomena „mrežice“? granuloza 68. Da li lichen chronicus izaziva gangrenu? ne 69. Koje boje su promene kod diskeratosis folikularis Darier? Str 143 70. Da li se pathomimia javlja kod neurofibramatoze? ne 71. ? 72. Šta je imunološki nalaz kod purpure Henoch-Schoenlein? Povišeni IgA (cirkulišući + depoziti u zidovima krvnih sudova) 1. Koliko traje inkubacija kod sifilisa? 9-90 dana 2. Kakose nazivaju makule kod sekundarnog sifilisa? Roseola syphiliticum 3. Koji testovi su pozitivni u sekundarnom sifilisu? Str 324 4. Koliko traje inkubacija za gonoreju? 3-5 dana 5. Da li je proctitis kod gonoreje praćen teškim poremećajem opšteg stanja? ne 6. Da li je angina kod gonoreje teška? ne 7. Da li je Trichomonas vaginalis flagelata? da 8. Koliko traje inkubacija kod HPV? 3 nedelje do 1 godine 9. Predilekciona mesta za Kaposi sarkom kod AIDSa je na licu i u ustima? Ne, ne postoje predilekciona mesta za Kaposi koji se javlja u HIVu 10. Da li HIV napada ćelije preko CD8+? Ne, već preko CD4 11. Da li se kod ulcus molle javlja pruritus? Ne, on je bolan 12. U kom periodu i kod kog pola najčešće nastaju infekcije chlamidiom trachomatis? 15-25 godine, muškarci homoseksualci 13. Šta izaziva granuloma venerum? Donovania granulomatosis 14. Šta se koristi terapiji condilomata accuminata? Str 350 15. Da li se u terapiji HSV recidiva koriste IFNα? ne

101

16. Da li mikoplazmatski uretritis može biti izazvan ureaplsmom urealyticum? da 17. Koji pacijenti (bolesnici)su najbitniji za prenos HSV? asimptomatski 18. Da li se chlamidia leči penicilinom? ne DECEMBAR 2004. 1. Da li je sporadični Kaposi sarkom povezan sa imunodeficijencijom? ne 2. Koji je glavni lek za terapiju SOORa? nistatin 3. Kako se naziva karakteristična promena u prvom stadijumu Lajmske bolesti? Erythema migrans 4. Da li je pojava svežih lupoma na ožiljku karakteristična za lupus vulgaris? da 5. Koje je predilekciono mesto za erythema induratum Bazini? Zadnja strana potkolenica 6. Šta izaziva SSSS? Staphylococcus aureus phage II 7. Koji izazivač i na kom histološkom nivou izaziva impetigo bullosa? Staphylococcus aureus phage II na nivou granuloznog sloja 8. Kod zahvatanja kog nerva kod herpes zostera dolazi do promena na sluzokožama? Trigeminus, grane 2 i 3 9. Da li boli ulcus arteriolaris? da 10. Da li dermatofibrom može preći u sarkom? ne 11. Da li diferencijalno dijagnostički kod bazocelularnog karcinoma treba razmatrati gigantocelularni karcinom? Ne? 12. Koja prekancerozna lezija je jako česta kod pušača? leukoplakia 13. Kod koje bolesti se javlja lingua geographica? Pustulozna psorijaza 14. Da li je Th. rubrum antropo ili zoofilan? antropofolan 15. Koji dermatofit ne izaziva nikada oboljenja kose? epidermofiton 16. Da li sve osobe obolele od diabetes melitusa imaju acantosis nigricans? ne 17. ? 18. Da li psihosexualni problemi mogu izazvati pruritus ani? da 19. Da li adrenergički lekovi dovode do hiperhidroze? da 20. Šta se koristi u terapiji rosaceae?

102

Str 191 21. Kako se zove dermatitis seborhoica u neonatalnom periodu? Erythrodermia desquamativa Leiner 22. ? 23. ? 24. U koju grupu anomalija nokata spada leukonihija? Stečenih anomalija izazvanih fizičkim i hemijskim agensima 25. Koji efluvijum izaziva jonizujuće zračenje? anageni 26. Koji efluvijum izazivaju sistemske bolesti? telogeni 27. Da li kod dermatomiozitisa postoje proksimalne slabosti? da 28. ? 29. Da li kreatinurija postoji kod LES ili kod dermatomiozitisa? dermatomiozitisa 30. U koje kriterijume (major, minor) spada bazalna fibroza pluća? minor 31. Koji tip vaskulitisa se javlja kod Henoch – Schoelein purpure? Leukocitoklazični vaskulitis 32. U kom pravcu se javljaju strije? Upravne na pravac rastezanja 33. Kod aktiničkog starenja dolazi do promena u količini kojih vlakana u koži? Smanjenja broja kolagenih vlakana, a povećanja broja elastičnih vlakana 34. Da li se kod vitiliga javlja pruritus? ne 35. ? 36. ? 37. ? 38. Kako se genetski prenose keratodermija palmo – plantaris? Autozomno dominantno 39. ? 40. ? 41. Na kom nivou se javljaju depoziti kod buloznih dermatoza? Na nivou bazalne membrane str123 ? 42. Da li se medikamentozni egzantemi javljaju na sluzokožama? da 43. Šta se koristi u terapiji strophulus infantuma? Str 112 44. Šta je po definiciji pityriasis sicca? Neinflamatorni oblik seboroičnog dermatitisa 45. Šta se koristi u terapiji pityriasis rosea? Str 108 46. Kod koje bolesti se javlja fenomen uljane kapi? psorijaze 47. Koji imunoglobulini se javljaju kod atopijskog dermatitisa?

103

IgE 48. Da li dermatitis e contactu iritativa nastaje kao posledica imunog odgovora? ne 49. Koje je predilekciono mesto za nastanak dermatitis e contactu iritativa? šake 50. Da li je Henoch – Schoelein purpura palpabilna purpura? da 51. Da li deficit vitamina A dovodi do pelagre? ne 52. ? 53. ? 54. Koja urticaria nastaje usled hladnoće? Urtricaria e frigore 55. ? 56. Da li upotreba kortikosteroida dovodi do opadanja kose? ne 57. ? 58. ? 59. Da li sclerosis tuberosa spada u lokalizovanu sklerodermiju? ne 60. Da li je telogen faza aktivnog rasta dlake? ne 61. ? 62. ? 63. Koliko dugo može maksimalno trajati akutna urtika? 12 nedelja 64. ? 65. ? 66. ? 67. Šta je posthitis? Zapaljenje unutrašnjeg lista prepucijuma 68. ? 69. ? 1. U kojem stupnju HIV infekcije nastaje sarkoma Kaposi? C kategoriji 2. Kakva je ivica kod ulcus molle? podrivena 3. Šta može nastati posle prve injekcije kod sifilisa? Jarixch-Herxheimer reakcija 4. Koji test se koristi za prvi stadijum sifilisa? FTA-ABS 5. Šta izaziva Chlamidia trachomatis L1, L2, L3 ? Lymphogranuloma venerm 6. Da li se za terapiju mikoplazme koriste betalaktami i cefalosporini? ne 7. Kako se leči treponema vaginalis?

104

Metronidazol 250mg svaki dan, ili jedna doza od 2g 8. Koji tipovi HSV mogu izazvati herpes genitalis? HSV tip 1 i 2 9. Da li se za terapiju HSV koristi vidarabin? ne 10. Da li condylomata acuminata mogu preći u condylomata lata? Ne 11. Da li se primarni šankr javlja na mestu inokulacije treponeme palidum? Da str 314 NOVEMBRAR 2004 1. Da li Langhansove ćelije spadaju u nekeratinocitnu populaciju epiderma? ne 2. Koje žlezde učestvuju u termoregulaciji? ekrine 3. Za koje oboljenje je karakteristična spongioza? ekcem 4. Koja je histološka podloga lihenifikacije? Str 200 5. Gde se koristi Tzankov test? Vezikulozne i bulozne dermatoze 6. U terapiji kog oboljenja se koristi grizeofulvin? Tinea capillitii 7. Da li je terfenadin antimikotik? ne 8. ? 9. U kojoj terapiji se koristi dapson (diaminodifenilsulfon)? Dermatitis herpetiformis Duhring, linearna IgA dermatoza,lepra 10. Šta se koristi u terapiji lupus eritematodesa? Hlorohin, hidroksihlorohin 11. Gde se koristi benzil-benzoat? Scabies 12. Koji tip imunološke reakcije je karakterističan u urtikariju? I 13. Šta je urticaria factitia? dermatografizam 14. Za koju bolest je karakteristična promena tipa kokarde? EEM 15. Lokalizacija i osobine livedo reticularisa? Str 81 16. Da li purpura senilis nastaje najčešće posle traume? da 17. Koja antitla su karakteristična za Henoch – Schoelein purpuru? IgA 18. Kod koje bolesti se koristi epikutano testiranje? Dermatitis e contactu allergica 19. U okviru kog oboljenja nastaje eczema infantum?

105

Dermatitis atopica 20. Koja je najčešća lokalizacija eczema dyshidroticum? Dlanovi, tabani, bočne strane prstiju 21. Histološka slika kod psoriasis vulgaris? Str 103 22. Šta se nalazi u etiologiji dermatitis seborrhoica? Pityrosporum ovale 23. Za koju bolest je karakterističan inicijalni plak? Pityriasis rosea 24. Koji su uzroci eritrodermije? Str 109 25. Kada nastaje strophulus infantum? Posle ujeda insekta 26. Šta je najčešći uzročnik sy Lyell? sulfonamidi 27. Da li se u dijagnostici pemhigoida bullosusa koristi imunoflorescencija? da 28. Linearna IgA dermatoza? Str 132 29. ? 30. Koja vrsta hiperkeratoze se javlja kod erythrodermia ichtyosiformis congenita i kako se još naziva, kako se nasleđuje? Hiperkeatoza proliferacionog tipa, Collodion baby, autoz.rec. se nasleđuje 31. Kako izgleda klinička slika kod keratodermiae palmo-plantaris Thost-Unna? Str 141 32. Kod kog oboljenja se javljaju ravne papule boje normalne kože na dorzalnim stranama šaka? Dyskeratosis follicularis Darier 33. Da li erythema nodosum ulceriše? ne 34. Da li se melanodermija javlja kod Mb. Hodgin? da 35. Kod kojih osoba se javlja chloasma? Kod gravidnih žena, i onih koje uzimaju kontraceptivne pilule 36. Kod koje bolesti se javljaju striae distensiae? Cushing 37. Koja je klinička slika sy Ehlers-Danlos? Str 156 38. Koji je rani trijas kod LEC? Eritem, atrofija, deskvamacija 39. Koji su ARA kriterijumi kod LES? Str 162 40. Koji su kriterijumi za sklerodermiju? Str 165 41. Je li morphea infektivno oboljenje? ne 42. Da li se kod thrombophlebitis superficialis savetuje mirovanje?

106

ne 43. Koja je klinička slika kod sy Behcet? Str 272 44. Šta je paraphimosis externa? Str 277 45. Koji nevusi su epidermalnog porekla? Nevus epidermalis, nevus sebaceus 46. Kod kog oboljenja se javljaju Lischovi noduli? Neurofibromatosis von Recklinghausen 47. U grupu kojih bolesti spada keratosis solaris? Prekancerozna lezija 48. Da li je mb Paget solitarna lezija? da 49. Kod kojih ljudi je karakterističan akralni lentiginozni melanom? crnaca 50. Kako se izražava Breslov index? U mm 51. Da li je ichtyosis nigricans paraneoplastična dermatoza? ne 52. Koja bolest se karakteriše mišićnom slabošću, povišenim mišićnim enzimima, EMG znacima? dermatomiozitis 53. Šta je hipertrihoza? Povećanje broja i dužine nesexulanih i androgen nezavisnih dlaka 54. Uzroci efluvium telogensa? Str 179 55. Uzroci efluvium anagensa? Str 179 56. Šta je onychorrhexis? Patološka lomljivost nokatne ploče 57. Koji faktori učestvuju u etiopatogenezi acni vulgares? Str 185 58. Koje su osobine otvorenih komedona? Str 186 59. Koji je najteži oblik rosaceae? rinophima 60. Da li se kod hipertireoze javlja hiperhidroza? da 61. Koji su uzroci hipohidroze? Str 195 62. Zašto nastaje miliaria? Zbog retencije znoja kod ekrinih znojnih žlezdi 63. Kada nastaju promene na slukožama kod herpes zostera? Zahvatanje 2 i 3 grane trigeminusa i drugih kranijalnih nerava 64. Koji HPV imaju onkogeni potencijal? 16,18,31,32,33,35

107

65. Da li streptokok izaziva impetigo bulosa? ne 66. Kako izgleda klinička slika kod cellulitisa? Tople, bolne promene u vidu difuznog eritem i edema s’ neoštrim granicama 67. Koji je izazivač erytrasme? Corynebacterium minutissimum 68. Za koje oboljenje je karakterističan acrodermatitis chronica atrophicans? Lymska bolest 69. U okviru kog oboljenja nastaje eczema marginatum Hebra? Str 237 70. Da li su perniones normalna reakcija na hladnoću? ne 71. Šta je pathomimia? Namerno izazvane promene na koži od strane pacijenta 1. Da li su kod sifilisa bolne žlezde? ne 2. Koji testovi pozitivni, a koji negativni kod latentnog sifilisa? Nespecifični su negativni, a specifični (treponemalni) pozitivni 3. Kod kojih osoba se javlja vulvovagitis gonorrhoica? Kod devojčica (dece) 4. ? 5. Koliko traje inkubacija kod ulcus molle? 3-5 dana 6. Koji je uzročnik granuloma inguinale? Donovania granulomatosis 7. Koji lek je u preporuci za lečenje lymphogranuloma venerum? Doksiciklin 8. Kod kojih osoba su najčešće infekcije chlamidiom trachomatis? Kod mladih homosexualaca 15-25 godina 9. Koji su uzročnici uretritisa mycoplasmatica? Chlamidia trachomatis, ureoplasma urealyticum 10. Da li je trihomonas vaginalis diplokok? ne 11. Da li su HPV 16, 18 udruženi sa karcinomima? da 12. Da li conylomata gigantosa Bushke-Lowenstein metastaziraju? ne 13. Šta ulazi u terapiju condylomata acuminata? Str 350 14. Da li je i ako jeste koliko puta povećan rizik od HIV infekcije u prisustvu neke druge sexualno transmisivne bolesti? Da, 2-6 puta 15. Koji testovi su pozitivni, a koji negativni pri primarnoj HIV infekciji? Serološki su negativni, a pozitivan p24 antigen SEPTEMBAR 2004 1. Da li ostaje ožiljak nakon erozije?

108

ne 2. Da li je pityrosporum patološka gljivica? ne 3. Kod kog oboljenja se koristi izotretinoin? Akni 4. Kod kog oboljenja se koristi dapson? Dermatitis herpetiformis Duhring, linearna IgA dermatoza, lepra 5. Kod kog oboljenja se koristi podofilotoxin? Condylomata acumminata 6. Kod kog oboljenja se koristi benzil benzoat 10-25% emulzija? scabies 7. Kod kojih oboljenja je PUVA kontarindikovana? Str 69 8. Koja je osnovna promena koja nastaje kod urticariae cholinergica? Tačkaste papule okružene eritematoznim haloom 9. Koliko dugo traje hronična urticaria? Duže od 12 nedelja 10. Da li se kod EEM javljaju recidivi? da 11. Za koje oboljenje je karakterističan herpes iris? EEM 12. Za koje oboljenje su karakteristične ekhimoze na dekolteu, dorzumu šaka...? Senilna purpura 13. Koja antitela su karakteristična za Henoch – Schoelein purpuru i gde se otkrivaju? IgA u zidu krvnog suda 14. Koja histološka promena je karakteristična za dermatitis e contacta allergica? spongioza 15. Šta najčešće zahvata hronični kumulativni DCI? šake 16. Da li puritus spadaju major ili minor znake kod dermatitis atopica? major 17. Za koju bolest je karakterističan fenomen kapi od sveće i zašto nastaje? Psorijaza, zbog parakeratoze 18. Da li je mogće sterilna pustula? da 19. Da li je dermatitis seborrhoica moguć u pregibima? da 20. Da li drugi statijum sifilisa treba razmatrati u dif. Dg. pityriasis rosea? da 21. Da li je eritrodermija moguća u detinjstvu? da 22. Koja je osnovna promena kod strophulus infantuma? Sero-papula 23. Zašto nastaju Wickamove strije kof lichem ruber planus? Zbog granuloze 24. Da li sy Lyell ima teži tok kod AIDSa?

109

da 25. Da li su naleti erythema fixum praćeni pojačanjem pigmentacije? da 26. Kod kog oboljenja je antigen dezmoglein 1? Pemphigus foliaceus et erythematosus 27. Kakav je rub kod Thost Unna? Eritematozan širine oko 1 cm 28. Da li se pojačani kožni crtež na dlanovima javlja kod mb Darier? ne 29. Da li staphilococcus izaziva erithema nodosum? ne 30. Koja je klinička slika kod vasculitis nodularis? Str 147 31. Da li se melanodermija javlja kod ichtyosis vulgaris? ne 32. Kako se prenose ephelides? Autozomno dominantno 33. Šta čini rani trijas kod LEC? Eritem, atrofija, deskvamacija 34. Koji lek se koristi u terapiji LEC? Hlorohin, hidroksihlorohin 35. Koja je histološka promena kod LEC? Hiperkeratoza ortokeratotskog tipa, hidropsna (vakuolarna) degeneracija u bazalnom sloju....str 160 36. Koji su major znaci kod sclerodermia sitemica? Skleroza kože proksimalno od prstiju 37. Da li morphea panscleroica zahvata i zglobove? da 38. Da li alopecia androgenetica nastaje zbog ranog prelaska anagene u telogenu fazu i ispadanja kose? da 39. Koji efluvijum nastaje kod uzimanja citostatoka? anageni 40. Da li cikatrijalna alopecija nastaje kod psorijaze? ne 41. Da li je onychoshisis abnormalna lomljivost nokatne ploče? ne 42. Da li je zatoreni komedon centriran crnom tačkom? ne 43. Da li rhinophima može nastati na koži sa rosaceom i bez prethodnih faza? da 44. Koja je etiologija apokrine hromhidroze? Povećana količina lipofuscina u znoju 45. Da li generalizovana hiperhidroza nastaje kod atopičnog dermatitisa? ne 46. Da li se pruritus javlja kod pemphigusa?

110

ne 47. Kad herpes zoster zahvati drugu i treću granu trigeminusa gde nastaju promene? Na sluzokoži 48. Šta je potrebno za infekcijom HPVom i na kom nivou se ona odigrava? Mikropovrede, inficira bazalne ćelije i podstiče ih na deobu 49. Šta izaziva imetigo bullosa? Staphylococcus aureus phage II 50. Koje je predilekciono mesto za erytrasmu? Veliki pregibi 51. Kod koje bolesti se javljaju tuberkulidi? Tuberculosis papulo-necrotica cutis 52. Šta sve fluorescira od gljivica pod Woodovom lampom? Str 229 53. Kojom bojom fluorescira pityriasis versicolor? žuto-zelena 54. Da li je tr. rubrum zoofini dermatofit? ne 55. Da li dermatifiti prodiru u živi deo epiderma i derma? ne 56. Za koje oboljenje je karakteristična scutula? favus 57. Da li se i kako ukljanjaju dlake kod Kerio Celsi? Da, manuelna epilacija obolele i ruba zdrave kose 58. Da li je kod scabiesa zahvaćena i koža genitalija muškaraca? da 59. Da li mb Duhrin nastaje usled mehaničkih faktora? ne 60. Da li perniones nastaju na leđima? ne 61. Da li UVA izaziva teške opekotine? ne 62. Da li se pathomimiae javljaju kod neurokristopatija? ne 63. Da li se gangrena javlja kod lichen simplex chronicus Vidal? ne 64. Da li se thrombophlebitis superficialis javlja na trupu? ne 65. Da li je mb Bowen benigni tumor? ne 66. Da li u nevomelanocitne nevuse spada i displastični nevus? da 67. Zašto su bitni kongenitalni pigmentni nevusi? Jer mogu preći u maligni melanom 68. Koliko je potrebno mrlja za postavljanje dijagnoze neurofibromatosis? 6 69. Kakva je skvama kod keratosis solaris?

111

adherentna 70. Usled čega nastaje lichenifikacija? Češanja i trenja 71. Koji je lek izbora za pruritus? Antihistaminici H1 72. Čime su bazalni keratinociti vezani za okolne keratinocite? dezmosomima 1. Kako se još nazivaju makulozni sifilidi? Roseola syphiliticum 2. Da li inkubacija primarnog stadijuma sifilisa traje 4-5 dana? ne 3. Koji testovi su pozitivni kod sekundarnog sifilisa? Str 323 4. Da li je penicilin G lek izbora za limfagranuloma venerum? ne 5. Koliko traje inkubacija gonoreje? 3-5 dana 6. Kako se najčešće manifestuje orofaringealna gonoreja? asimptomatski 7. Da li je sekret u gonoreji kod muškaraca oskudan? ne 8. Da li se kod ulcsa molle javlja svrab? ne 9. Šta izaziva granuloma inguinale? Donovania granulomatosis 10. Šta sve izaziva uretritis mycoplasmatica? Mycoplasma hominis, ureoplasma urealyticum 11. Da li se u lečenju chlamidiae trachomatis koriste oralni cefalosporini? ne 12. Šta je trichomonas vaginalis? Flagelata (protozoa) 13. Koji cu lekovi izbora za rekurentni herpes genitalis? Aciklovir, valaciklovir, famciklovir 14. Da li je asimptomatska sekrecija bitna za prenošenje HS genitalis? da 15. Koliko traje inkubacija condylomata acuminata? 3 nedelje do 1 godine 16. Koje receptore koristi HIV za ulazak u T limfocite? CD4+ 17. Da li su noge predilekciono mesto za Kaposi sarkom kod HIVa? ne 18. ? Pitanja sa kolokvijuma Pomozimo kolegama - 22.11.2011. 12.03 - Уклони Venerologija

112

1. Hacinsonov trijas cine: nareckani zubi, keratitis I neurolabirintis 2. Glava karakteristika tercijarnog sifilisa je guma 3. Sta moze nastati u sekundarnom sifilisu- alopecija areolaris 4. Angina je karakteristika sekundarnog sifilisa 5. sta se koristi u terapiji gonoreje-oksofloksacin 6. najcesca komplikacija gonoreje- postgonoreicni uretritis 7. asimptomatski prenosioci gonoreje mogu biti- pripadnici oba pola, cesce zene 8. sta nije tacno za ulkus durum- da je bolan 9. sta izaziva U. Urealiticum- non-gonoreicni uretritis 10. sta je tacno za L. Venerum- da se limfadenopatija javlja 2-3 nedelje nakon prvih manifestacija bolesti 11. sta je tacno za infekcije izazvane hlamidijima- serozan oskdan sekret ujutro 12. terapija treihomonijaze- metronidazol per os 13. sta nije tacno za recidivantni H. Genitalis da se ne javljaju prodormalnis simptomi,da nema promena na kozi... 14. koji HPV izazivaju karcinom cerviksa,penisa- HPV 16 i 18 15. terapija genitalnog herpesa- aciklovir 16. Aids nastaje kada- se jave oportunisticke infekcije 17. karakteristike primarne infekcije HIV-om - egzantem,urtikarija 18. sta nastaje udruzeno sa hivom- limfomi 19. dijagnostika HPV- elektronska mikroskopija, serologija... 20. terapija CT- doksiciklin, azitromicin 1. koji sloj epiderma ima 5-10 redova- stratum spinosum 2. ostecenje kornealnog sloja dovodi do- povecane permeabilnosti koze 3. melanozomi su- organele koje se nalaze u melanocitima 4. apokrine zlezde se nalaze- pretezno aksile 5. eflorescencija iznad nivoa koze manja od 0.5cm- vezikula 6. cankov test kod buloznih dermatoza- akantolicke celije sa hiperhromatskim jedrom 7. klasicno bojenje- HE 8. sta je tacno za hronicu urtikariju- najcesce nepoznat uzrok 9. sta nije tacno za angioedem- zrazen pruritus 10. sta nije tacno za EEM major- da je cesd uzrocnik HSV 11. sta je tacno za livedo reticularis- javlja se u okviru antifosfolipidnog sindroma 12. senilna purpura sta je netacno- javljase pretezno na kapilicijumu i glavi 13. HS purpura- palpabilna purpura na potkolenicama 14. D. E contactu allergica sta je netacno- da je protpotip I tipa hipersenzitivnsti 15. D e contacu iritativa sta je tacno- da se ne siri i da nije izrazen pruritus 16. E. Infantum sta je tacno- eritem, edem, vezikule, deskvamacija 17. E. Dyshidroticum sta je netacno- da ima veze sa znojnim zlezdama 18. P. Vulgaris je- hiperkeratoza i inflamacija u epidermu i dermu 19. Koliko traje zivotni vek keratinocita kod psorijaze- 3-4 dana 20. sta ne izaziva SSSS- psorijaza 21. D. Seborrhoica sta nije tacno- da moze nastati pemfigoid seborrhoica 22. P. Rosea sta nije tacno- da se leci metronidazolom

113

23. Eritrodermija- vise od 90% koze 24. S. Infantum sta nije tacno- nastaje usled senzibilizacije na antigene psa i macaka 25. LRP sta je tacno- koloidna tela 26. sta je tacno za egzanteme- obicno e ne javljaju na sluzokozama 27. sta je nije tacno za lajalov sindrom- da ga najcesce izazivaju virusi i bakterije 28. kod koje bolesti se ne javlja subepidermali rascep- e. Bullosa heraditaria 29. E. Fixum sta nije tacno- najcesce bakterije ga izazivaju 30. P. Erithematosus sta nije tacno- uvek zahvata sluzokozu 31. koja od dermatoza je pruriginozna- pemfigoid 32. D. Herpetiformis Dhuring sta je tacno- pravilo je da ne zahvata sluzokoze 33. ihtioza koja se nasledjuje x- vezano sta nije tacno- pa naveden neki retardiran enzim 34. Dyskeratosis Darier sta nije tacno- promene nestaju posle 60. godine 35. E. Nodosum sta je tacno- septalni panikulitis bez vaskulitisa 36. V. Nodularis sta je tacno- da ulcerisu nodusi 37. Lentigo solaris sta nije tacno- ne povlaci se spontano 38. ko izaziva hipertrihozu- cikllosporin A, minoksidil, kortikosteroidi 39. kod kog lupusa se javljaju anti-Ro i anti-La antitela- LE subacutus cutaneus 40. sta nije ARA kriterijum- ulceracije na prstima 41. sta nije kriterijum za sklerozu- navedeni major i minor, pa nisu antitela 42. DM koje su karakteristicne promene 43. ko izaziva promene na noktu- LRP 44. koja je osnovna promena kod akni- mikrokomedon 45. H. Suppurativa kod muskaraca se najcesce javlja- perianalno 46. miliaria je- retencija znoja 47. HPV sta nije tacno- ne izaziva condilomata lata 48. M. Contagiosum sta nije tacno- nije tacno da je u grupi herpes virusa 49. sta nije tacno za celulitis- bolni nodusi 50. cime se ne leci furunkulitis-ciklofosfamid 51. L. vulgaris sta nije tacno- da nekad histoloski nema kazeozne nekroze 52. tuberkulidi st anije tacno- da se bakterija siri iz okolnog tkiva 53. kako se naziva duboka trihofitija glave- kerion celsi 54. gde se javlja Lofgrenov sindrom- sarkoidoza 55. u kom stepenu opekotina se javljau bule- 2. 56. sta nije arterijski ukus- trombophlebitis superficialis 57. data definicija akrocijanoze, pa je odg akrocijanoza 58. dermatofibrom- potkolenice 59. ksantomi- mekrofagi sipunjeni lipidnim sadrzajem 60. keloid – nastaje usled povecane aktivnosti fibroblasta 61. Mb Bowen-spinocelularni carcinom in situ 62. Keratosis solaris sta nije tacno- da je kontraindikovan 5-fluorouracil 63. E. Basocelulare sta nije tacno- da se verukozni oblik javlja na glavi 64. melanom sta nije tacno- da nikad ne nastaje od kongenitalnog nevusa 65. koja je dif dijagnoza intertriga- inerzna psorijaza 66. intermedijerna faza M. Fungoides- plakovi sa lihenifikacijom 67. P. Giber- nije tacno da se leci ketotkonazolom 68. kondilomi sta nije terapija

114

1. KOLOKVIJUM IZ DERME NOVEMBAR 2011. PONEDELJAK ... 1. Primarna cirkumskriptna multilokularna eflorescencija, ispunjena bistrim ili hemoragicnim sadrzajem i ne veca od 0,5 cm je – vezikula 2. Sekundarna eflorescencija nastala cesanjem je – ekskorijacija 3. Lihenifikacija je – pojacan kozni crtez sa deskvamacijom 4. Nefolikularna epidermalna papula javlja se kod – verrucae planae 5. Za urtikariju nastalu usled neimunoloske reakcije tacno je – cesto je izazivaju aspirin i NSAIL 6. Sta je tacno za angioedem – moze se javiti na genitalnom predelu kod muskarca 7. Koja od navedenih urtikarija nije izazvana fizickim faktorima – urticaria pigmentosa 8. Sta je tacno za serumsku bolest – manifestuje se u vidu artralgije i proteinurije 9. Sta je tacno za EEM minor – kod herpeticnog oblika u centru promene se nalazi vezikula 10. Sta od navedenog nije dijagnosticki kriterijum za Henoh-Senlajnovu purpuru – nalazenje anti-nukleusnih antitela (ANA) 11. Sta je tacno za egzantem – promene se obicno javljaju 7 dana po uvodjenju leka 12. Sta je tacno za erythema fixum – inkubacija iznosi od 30 min do 48 h 13. Sta je tacno za verrucae planae juveniles – izazivaci su HPV 3,10 14. Sta je tacno za molluscum contagiosum – kod odraslih se prenosi seksualnim putem 15. Sta je tacno za impetigo bullosa – kod novorodjencadi se javljaju diseminovane promene 16. Sta nije tacno za ecthyma – lokalizuje se uglavnom na gornjim ekstremitetima 17. Sta je tacno za furunculus i carbunculus – pocinje kao folikulitis 18. Ko je izazivac erythrasma – Corynebacterium minutissimum 19. Sta je tacno za pedikulozu – visoko je domacin-specificna 20. Za lecenje scabies se ne koristi – benzoil peroksid Derma I kolokvijum-utorak 29.11.2011. 1.promjena iznad nivova koze ispunjena tecnoscu, unilokularna, velicine preko 0,5 cm je bula 2.sta nije tacno za pustulu- nastaje akantolizom 3.najcesci izazivac angulus infectiosus kod djece je staphylococcus aureus 4.sta nije tacno za cellulitis-izazivac je corynbacterium minutissimum ... 5.sta nije tacno za scabies-izazivac je visoko otporan u spoljasnjoj sredini 6.sta nije tacno za HPV-pripada RNK virusima 7.sta nije tacno za herpes zoster-u kontaktu sa oboljelim djeca mogu oboljeti od herpes zostera 8.sta izaziva beta-hemoliticki streptokok grupe A- priznavali su 2 odgovora ecthyma i impetigo streptococcica 9.sta se ne koristi u terapiji hronicne urtikarije-PUVA 10.sta je terapija izbora kod pedikuloze-lindan 11.sta je tacno za EEM minor-lezije su tipa “kokarde” 12.sta nije tacno za urticaria-like vasculitis-moze biti paraneoplasticna dermatoza 13.promjena herpes iris je karakteristicna za EEM 14.krusta je sekundarna eflorescencija 15.sta nije tacno za molluscum contagiosum-karakteristicna promjena je papula sa hiperkeratoticnim vrhom

115

16.sta spada u dermalne papule-urtikarija 17.sta je tacno za vezikulu-mehanizam nastanka spongioza i balonska degeneracija 18.Urticaria cholinergica nastaje usled fizickog zamora 19.sta nije tacno za SSSS-HP rascjep je subepidermalno 20.Profilakticno lecenje aciklovirom vise mjeseci kod infekcija HSV-om se primjenjuje kod imunosuprmiranih DERMA 9.1.2012. 1. Sta nije tacno za Mb. Bowen? Intraepidermalni bazocelularni epiteliom 2. Najcesci maligni tumor belaca? Bazocelularni 3. Sta nije tacno za spinocelularni epiteliom? Kod ortokeratoze nastaju “rakove perle”. ... 4. Maligni melanom najcesce nastaje od - kongenitalnog nevusa 5. Sta nije tacno za maligni melanom? Akralni lentiginozni ima nisku stopu smrtnosti. 6. Sta je tacno za epidemijski Sarkoma Kaposi? Promene su na nosu, licu, genitalijama ili bilo gde na kozi. 7. Kod kog T-celijskog limfoma postoji eritrodermija? Sezarijev sindrom 8. Condylomata lata su kod - 2° sifilisa 9. Kod latentnog sifilisa - ne postoje simptomi, ni znaci sifilisa 10. Parrotova pseudoparaliza nastaje zbog - osteochondritis syphilitica 11. Treponema pallidum se ne moze identifikovati - bojenjem metilenskim plavim 12. Sta je tacno za gonoreju? To je Gram-negativni diplokok. 13. Ophtalmia neonatorum se prevenira – Crede-ovim kapima 14. Terapija gonoreje – ceftriakson 15. Fimoza – prepucijum ne moze da se povuce unazad, pa je glans potpuno pokriven 16. Za hlamidiju nije tacno: infekcija CT kod zena uvek je asimptomatska 17. Herpes genitalis se leci – aciklovirom 18. Karcinome cerviksa, uterusa i penisa izazivaju – HPV16 i HPV18 19. U terapiji condylomata acuminata koriste se – citotoksicni agensi 20. Sa HIV-om nije udruzen – dermatitis herpetiformis – Duhring 21. Primarna infekcija HIV-om na kozi se manifestuje – egzantemima i urtikarijom Da, bilo je 21 pitanje.

116