JUSUF TAVASLI

DOVE
i njihovi fadileti

prema mubarek govoru našeg Pejgambera Dove i zikir, značaj i korist dova i zikra, zikir meleka, riječi zikra kojima se opraštaju grijesi, dove sa sevapom i fadiletom koje se uče ujutro i navečer, dove za želju, dove protiv straha i stresa, dove za opskrbu i berićet, dove za spas od dugova, dove za spas od nevolje i nesreće, dove za spas od duga i siromaštva, dove za izlječenje koje se uče za naše bolesne U ovoj knjizi su objedinjene dove i zikir koji je naš dragi Poslanik, a.s., stalno učio i preporučio i nama, svome Ummetu, da to činimo. Hadži hattat hfz. Jusuf Tavasli, imam i hatib u penziji

PREDGOVOR

U ime Allaha, svemu Dobročinitelja, Milostivog: O, putniče na Putu Istine, “znaj da je dova oružje vjernika.” Uzvišeni Allah izuzetno cijeni Svoje robove koji uče dove i zikir. U jednom plemenitom ajetu kaže: “Poslaniče! Reci Mojim robovima: Da nema vaše dove, moj Gospodar na vas ne bi obraćao pažnju.” Uzvišeni Allah u hadis-i kudsiju ovako kaže: “- Sine Ademov, kad Me spomeneš zikrom, na taj način mi zahvaljuješ, a kad Me zaboraviš, onda si nezahvalan prema nimetima koje sam ti dao.” “Ja sam uz Svoga roba dok god Me on spominje i dok god mu se usne pokreću spominjanjem Mene.” Kad je u pitanju zikir Allahu, dž.š., naš Poslanik, a.s., ovako kaže: “Nijedno dobro djelo (sadaka) nema više sevapa i fadileta od zikra Allahu, dž.š.” “Šejtan nastoji da ovlada srcem ljudskim, ali kad njegovo srce otpočne sa zikrullahom, povlači se očajan. Ako, međutim, čovjekom ovlada nemar prema Allahu, onda šejtan zavlada njegovim srcem.” Prijatelju! Ti ćeš u knjizi koja ti je rukama naći primjere za to koliko su dova i zikir važni i potrebni čovjeku. U uvodnom dijelu donio sam hadise i ajete koji govore o značaju dove. Što se tiče daljnjih poglavlja, u njima su sadržani tekstovi ajeta i hadisa koji govore o značaju i potrebi zikra Uzvišenog Allaha kao i moja tumačenja i pojašnjenja.

2

Posebno sam izdvojio zikir i dove koje je naš dragi Poslanik, a.s., učio i preporučio našem Ummetu da uči. Osim ovoga, naveo sam i primjere dova koje nam je Poslanik, a.s., preporučio u vezi sa različitim stvarima. Knjizi, koju sam napisao u nadi da će biti od pomoći mojoj braći u vjeri, dao sam naslov: Dove i njihovi fadileti prema mubarek govoru našeg Pejgambera. U knjizi sam donio tekst svake dove na arapskome jeziku, a potom slijede transliteracija i prijevod. Posebno sam izdvojio tumačenja i informacije o fadiletu i sevapu svake dove. Prijatelju! Jedino čemu se nadam jeste da će ovo poslužiti i pomoći mojoj braći vjernicima. Tevfik i hidajet, sreća i uspjeh, dolaze samo uz milost i pomoć Uzvišenog Allaha. “Ve minallahit' Tevfik” Hadži hattat hfz. Jusuf Tavasli

3

UVOD

Putniče na Putu Istine! Ima mnogo formi dova. Kad pročitaš ovu knjigu, vidjet ćeš da je učenje dova doista jako važno i jako svakom čovjeku. Ajeti Kur'an-i kerima, zapovijedi i preporuke Uzvišenog Allaha koje se odnose na dovu, hadisi našeg Pejgambera, a.s. i njegove zapovijedi i preporuke vezane za dovu, posebno one hiljade dova koje je on sam učio - sve to u cijelosti služi tome da nas uputi u to koliko je dova važna u životu jednog čovjeka. Prijatelju! Činiti dovu znači izgovarati “Allah”, spominjati Njegovo Uzvišeno ime, činiti Mu zikir. Onaj ko spominje Allahovo ime neće ostati lišen ničega. Rob koji raširi ruke upućujući dovu Uzvišenom Gospodaru neće ostati uskraćen Njegove pomoći. Ne ostaje sigurno praznih ruku onaj ko upućuje dovu. Mi, vjernici, muslimani, vjerujemo u to. To je istina.

4

RUKE U DOVI NE OSTAJU PRAZNE
O tome treba da učimo iz mubarek govora našeg dragog Resulullaha, a.s. On ovako kaže: “Kad rob uputi dovu, doprijet će do jedne od ove tri stvari: 1. ili će mu grijeh biti oprošten, 2. ili će mu dova biti ubrzo primljena 3. ili će odgovor na nju dobiti na Ahiretu.” 1. “ili će mu grijeh biti oprošten” Da, Allah, dž.š., će oprostiti grijehe Svome robu koji je raširio ruke upućujući dovu Uzvišenom Gospodaru. Dova otklanja grijehe sa čovjeka. Detaljnije o ovome pročitat ćete u pojašnjenjima dova na narednim stranicama. 2. “ili će doći brzo do nagrade” Čovjek će, činjenjem dove, uspjeti u ispunjenju svojih želja i murada. Čim neko raširi ruke i uputi dovu Uzvišenom Allahu, neće dugo trajati, a njegova molba će biti uslišena. Eto, upravo zahvaljujući dovi, još na ovom svijetu, unaprijed, možemo biti nagrađeni nekim hajrom ili dobrom. Uzvišeni Allah je upravo to učinio: da dova može neposredno i brzo da nas dovede do nekog dobra, ispunjenja želja i htijenja. 3. “ili će odgovor na nju dobiti na Ahiretu” Ovo znači da će neko ko upućuje dovu odgovor na nju, korist od nje, imati na Ahiretu. Ako Svome robu koji Mu upućuje dovu Allah ne ispuni dovu na ovom svijetu, rob će od nje sevap i dobro vidjeti na onom svijetu. Znači, Uzvišeni Allah je sevap za dovu koju Mu je uputio Njegov rob ostavio za Ahiret, da ga time uvede u Džennet i da ga zbog toga podari džennetskim blagodatima. Rob ne može da zna da li je ono što moli u dovi od Uzvišenog Allaha dobro za njega ili ne. Upravo zbog toga što to rob ne može da zna, prema Svojim robovima Samilosni i Milostivi Allah podarit će im ono što je najbolje za njih. Uostalom, zar u dovi ne kažemo: “Da Allah da ono što je najbolje za nas”? Upravo je to ono što želimo da objasnimo. Prijatelju! Mislim da je ovaj hadis o kojem sam govorio radosna vijest za onu našu braću koji imaju običaj da kažu: “Učio sam dovu i nije mi bila primljena. I sad učim i učim, ali mi se ništa ne prima.” Jer, od dove koja se upućuje Uzvišenom uvijek ima koristi. Ne bi trebalo da zaboravimo spomenuti hadis-i šerif. Putniče na Pravome Putu! Ustvari, učenje dove je jedna vrsta ibadeta. Ibadet, pak, dug je roba prema Allahu. A kad se jedan čovjek odužuje, on ne čeka i ne treba da očekuje odgovor na to. Pošto je Allah prema Svojim robovima milostiv i samilostan, On će i za najmanji ibadet nagraditi Svoje robove sevapima. Svemogući u Kur'anu, a.š., kaže:

5

Poslaniče, reci: “Moj Gospodar ne bi obraćao na vas pažnju da nije vaših dova.” (Furkan, 77) Sa dovom je rob vrjedniji, jer - dova je ibadet. Naš dragi poslanik Muhammed, a.s., kaže:

“Dova je srž ibadeta.” Mislim da svako zna koliko je vrijedno ono što je suština nečega. Onaj ko to razumije onda će znati koliki je značaj dove i koliku vrijednost ona ima za jednog muslimana. Robovima je od Uzvišenog Allaha zapovijeđeno:

“Zovite me i Ja ću vam se odazvati!” Upravo ovom Božanskom naredbom robovima je rečeno da upućuju dove. Vjernici sa imanom u Uzvišenog Allaha sretnici su na putu užitka ispunjenja ove Božanske zapovijedi. Svakom onom ko nosi iman u srcu, na jeziku je neprekidno dova. Ima dova i zikra koji se uče svakodnevno, a učio ih je i Poslanik, a.s. Oni koji uče dove čine ibadet Allahu, dž.š. Prijatelju! Uzvišeni Gospodar traži od nas da Mu upućujemo dove. To je njegova zapovijed, a mi je Njemu iskrena srca donosimo na mjesto. Uzvišeni Allah nam Svojom milošću šalje vijest da će naše dove biti uslišane. Sad će neki od nas, Allahovih robova, koji slabo razumijevaju, usko gledaju i malo znaju, ovako reći: “Hoće li moja dova biti primljena? Pa ja sam toliko griješio. Moja dova i ne može biti primljena...” Prijatelju! Otvori uho srca i slušaj uhom duše. Razmišljaj o širini milosti i samilosti Uzvišenog Allaha i otresi se ovakvih sumnji. Jer, ovakvim brigama i sumnjama zaista nema mjesta. Ovu radosnu vijest poput minđuše na uho stavi! Svi mi, Allahovi robovi, treba na uho da stavimo ovu minđušu. Uzvišeni Gospodar je rekao:

“Odazivam se dovi molitelja kad Me zamoli!”

6

Uzvišeni Allah prihvata dovu onoga ko Mu je upućuje i onoga ko od Njega traži pomoć. On zbog dove spašava od nevolje u koju je Njegov rob upao. U Kur'anu, a.š., dati su nam primjeri za ovo: 1. Nemrud je Ibrahima, a.s., bacio u vatru, a pejgamber Ibrahim ovako uči dovu Uzvišenom Allahu:

“- Allah mi je dovoljan i divan je On Gospodar!” Uzvišeni Allah je strašnu vatru u koju je bačen Ibrahim, a.s., pretvorio u bašču ruža. Vatra nije okrznula ni nos Pejgamberov, nego se odjednom našao u cvijetnoj bašči. 2. Junusa, a.s., njegov narod je bacio u more, pa ga je progutala velika riba. On je u utrobi ribe ovako učio:

“Nema drugog Boga osim Tebe, hvaljen neka Si, a ja sam se zaista prema sebi ogriješio!” Uzvišeni Allah je njegovu dovu primio i spasio ga zdravog i živog iz ribine utrobe. Allahovim emrom riba je Junusa, a.s., izbacila na obalu. Prijatelju! Ovo su primjeri iz časnoga Kur'ana. Isto se u Kur'anu, a.š., kaže:

“A ko je Onaj ko će Svoga roba koji Ga pozove spasiti nevolje u koju je zapao?” Tu snagu ima samo i samo Allah, dž.š. Da, jedno od značenja riječi “dova” je i pozivanje. Kad zapadneš u tjeskobu, pozvat ćeš onoga ko ti može pomoći. A ko ti osim Allaha, dž.š., može pomoći?... Dova je poput čarobnog telefona. Rob, vjernik koji zapadne u tjeskobu, bezizlaz i beznađe, dovom, poput čarobnog telefona, Uzvišenom Allahu govori o svojoj teškoj situaciji. Pomoć Allaha, dž.š., Njegovom robu dolazi istog momenta. Isto kao Ibrahimu i Junusu, a.s., primljene dove u trenutku donose odgovor. Prijatelju! I tvoja dova ovako može da bude primljena. I na tvoju dovu koju proučiš u teškim trenucima odgovor može odmah stići. Ako Allahu, dž.š., upućuješ dovu, to znači da se u Njega uzdaš i oslanjaš. Allah, dž.š., dovu svakog roba prima i može da primi. To je nešto što se odvija samo između Uzvišenog Allaha i Njegovog roba. Tu niko drugi nema šta da kaže. Mu'mine! Ne zaboravi da je dova oružje vjernika. To je oružje koje može da te sačuva svake nevolje, oružje koje je jače od bilo kakvog taneta ili pištolja. I naš Pejgamber, a.s., kaže:

7

“Dova je oružje vjernika.” Da, dova je za muslimana oružje jače od najmodernijeg oružja na svijetu danas. Dovom se čovjek može zaštititi od sile svakog zla i spasiti od tog zla. Dovom se može zaštititi od zla šejtana, nefsa, loših ljudi i šerra svih živih bića. Prijatelju! Ako razmislimo o vrstama dova koje se uče različitim povodima i u različitim situacijama, shvatit ćemo kakvo je to oružje za ljude koji vjeruju. Dova može da nam pomogne u ostvarivanju svih naših želja. Dova može da nam donese spas na ovom svijetu i Ahiretu. Dova može da sačuva od svih nevolja i belaja. Dova može da zaštiti od dušmanskog zla i nevaljalština. Dova može da spasi od dugova i teških jada. Dova može da sačuva od šerra šejtana i nefsa. Dova može biti sebep ispunjenju svih želja. Prijatelju! Kad pročitaš ovu knjigu, vidjet ćeš kolika je Božanska dobrota dova. Učenjem dove, čovjek može doseći svako dobro. I za najmanju potrebu mu'min treba da se okrene dovi. Osluhnimo uhom duše ovaj hadis našeg Pejgambera, a.s., i neka nam stalno odzvanja u uhu: “Ummete moj! Molite od Uzvišenog Allaha sve što želite, što vam treba, što hoćete i čemu težite! Upućujte Gospodaru dovu čak i za puknutu svezicu na obući!” I u drugim hadisima se kaže: “Molite od svoga Gospodara sve što želite, čak i soli u kuću i svezicu za obuću kad ti pukne” (hadis-i šerif, Edeb ul-mufred). Brate! Iz ovih primjera razumijemo da će nam sve ono što molimo Allaha, dž.š., donijeti hajr i berićet. Zbog svega toga nikako ne smijemo zaboraviti da je za nas korisno da učimo dovu. Namjera nam je da od dova u ovoj knjizi napravimo jedan buket, da ih svaki dan učimo, da nas sačuvaju od svakog zla i izvedu nas na selamet i hajr. Tevfik ve hidajet minallah. Hadži hattat hfz. Jusuf Tavasli

8

Z I K R U L L A H – S P O M I N J A N J E A L L A H A , dž. š.
Šta, ustvari, znači “zikir”? Značenje riječi “zikr”: 1. spominjanje, spomen; 2. uzimanje u usta, spominjanje imena, pričanje o nečemu, 3. hvaljenje, spominjanje po dobru. Značenje ove riječi u vjerskom smislu je spominjanje Allaha, dž.š., učenje i izgovaranje Njegovih Lijepih imena (Esma'ul-husna) sa mišlju o Njegovoj veličanstvenosti i uzvišenosti. Zikir se može učiti i jezikom i srcem. Najvrjedniji zikir, onaj koji je najviše makbul, jeste zikir koji se čini i jezikom i srcem. Zikir jezikom je izgovaranje Lijepih imena Uzvišenog Allaha. Vrste zikra koji se donose jezikom i koji donose puno sevapa jesu tesbih, tehlil, tahmid i tekbir, riječi koje se više puta ponavljaju. Tesbih znači: Subhanallah.

Tehlil znači: La ilahe illallah.

Tahmid znači: El-hamdu lillah.

Tekbir znači: Allahu ekber.

O tumačenju ovih mubarek riječi bit će govora na slijedećim stranicama. Njih ćemo naći u jako puno dova i različitih zikira u narednim poglavljima. Ove mubarek riječi i izrazi su zikir koji se izgovara jezikom. To je upravo ono o čemu smo naumili da govorimo. Primjera koji govore o ovoj vrsti zikra ima puno u Kur'an-i kerimu. U suri Ahzab, u 41. i 42. ajetu, Uzvišeni Allah poručuje:

9

“O, vjernici, često Allaha spominjite i hvalite, i ujutro i navečer Ga veličajte!” “I spominjite ime Gospodara svoga jutrom i večerom”. (El-Insan, 25). Prijatelju! Kao što ćemo vidjeti u narednom tekstu, činiti zikir Allahu, dž.š., spominjati Njegovo mubarek ime, ima najviše sevapa i na najvišem je stepenu u ibadetu. Uzvišeni Allah nas o tome obavještava u suri El-Ankebut: “A spominjanje Allaha je najveći ibadet.” I u suri El-Bekare se govori o zikrullahu: “Spominjite Me, pa ću se i Ja vas sjetiti!” (El-Bekare, 152). To da će se Uzvišeni Allah sjetiti Svojih robova može se ovako tumačiti: Spomenite Me svojom poslušnošću i ibadetom, Ja ću Vas se sjetiti Svojom milošću i samilošću; počastit ću vas njima; Sjetite Me se dovom, Ja ću se sjetiti vas primajući vašu dovu i ispunjavajući vam ono što ste željeli; Spomenite Me po blagodatima koje sam vam dao, Ja ću vas se sjetiti Svojom pomoći; pomoći ću vam u svakom dobrom djelu; Spominjite Me na ovom svijetu, Ja ću se vas sjetiti na Ahiretu, oprostiti vam i uvesti vas u Džennet; Sjetite Me se u samoći, Ja ću se vas sjetiti u skupu (džematu); Ako ste Mi ponizni u teškoći i slabosti, Ja ću vam pomoći Svojom snagom i moći; Ako me spomenete iskrena srca (sa ihlasom), Ja ću se vas sjetiti donoseći vam spas; Ako Me spomenete po mudrosti i gospodarstvu, Ja ću se vas sjetiti milošću i dostojnošću da budete Moji robovi;

Da, prijatelju! Neka znaš da je zikir to da, ako ti Uzvišenoga Gospodara spomeneš na način dostojan Njega i razmišljajući o Njemu, On će se sjetiti tebe Svojom milošću i uvest će te među Svoje dobre robove. Eto zbog čega je zikrullah “najveći ibadet”. Sabit Benani je rekao jednom: “Ja znam kad će se moj Gospodar mene sjetiti!” Ljudi se okupiše oko njega pitajući:- “A kako ti to možeš znati?” – “Ništa lakše od toga”, odgovori on. “Kad god ja Njega spomenem, moj Gospodar se sjeti mene.”

10

Putniče na Putu Istine! Neka ti nikad ova Božanska mudrost ne silazi s uma: “Kad god rob spomene Allaha, Allah spomene Svoga roba.” Da, Uzvišeni Allah želi da vidi Svoga roba u zikru: “Robovi koji Mene spominju - i Ja njih spominjem.” Da, prijatelju! Ako čovjek nešto puno voli, on to često spominje. Ono što čovjek u sebi misli, to mu je i na jeziku. Naši stari su govorili: “Šta je dervišu na srcu, to mu je i na jeziku.” Fadileti zikra: Prijatelju! U Kur'an-i kerimu ima puno ajeta vezanih za fadilete spominjanja Uzvišenog Allaha, a i hadis-i šerifi našeg Pejgambera su također brojni. Ajeti koji kazuju o fadiletu i vrijednosti zikra

“Neka znate da je spominjanje Uzvišenog Allaha najveći (ibadet)! Allah sigurno zna šta vi radite!” (El-Ankebut, 45).

“Allaha puno spominjite, pa ćete biti spašeni!” Kad se sjećate Uzvišenog Allaha i puno ga spominjete, to je sebep i način da dosegnete ono čemu težite i što želite. (El-Džum'a, 10). Spas koji se spominje u “tuflihûn” znači sigurnost i spasenje od svega čega se bojimo na ovom svijetu, ali i ostvarenje svih naših nadanja. Činiti Allahu zikir, spominjati Ga, znači biti zaštićen od naših strahova i uspjeti u ostvarenju naših nadanja. Musliman ima nade i strahove koji su vezani i za Ahiret. Među njima su nada da će ući u Džennet, da će biti obradovan Džennetom, zaslužiti džennetske blagodati i rizaluk Uzvišenog Allaha. Što se tiče strahova vezanih za Ahiret, to je, prvo, strah od Džehennema i džehennemskih azaba, kaburskih azaba i teških ispitivanja. Musliman koji čini zikir Uzvišenom Allahu, upravo zahvaljujući tome zikru postići ono što želi, osigurati se od onog čega se boji i doći do spasa.

11

Opisujući osobine pravih mu'mina, Uzvišeni Allah ovako kaže u 191. ajetu sure Al-i Imran:

“...koji stojeći, sjedeći, ležeći spominju Allaha i razmišljaju o stvaranju nebesa i Zemlje” (Al-i Imran, 191). Prijatelju! U ovom ajetu vidiš kako Uzvišeni Allah opisuje pravog vjernika. U Kur'an-i kerimu ima dosta ovakvih ajeta. Shvatit ćeš da ih nismo u mogućnosti sve navesti u ovako malom djelu. Hadis-i šerifi koji se odnose na fadilet zikra Prijatelju! Sve ono što Allahovi robovi urade na ovom svijetu bit će vrjednovano u ahiretskom životu. Svaki mu'min će dobiti ono šta je zaslužio radeći u ime Allaha. O ovome govori Pejgamber, a.s., u hadisu:

“Kod Allaha će na Sudnjem danu najviši stepen imati oni koji su mnogo zikir činili” (Fejz ul-kadir). Prema kazivanju Ebu Musaa, r.a., Pejgamber, a.s., ovako je govorio:

“Zikir činiti Allahu je vrjednije od dijeljenja sadake” (Tabarani). U vezi s tim što je spominjanje Allaha toliko vrijedno, dajte da razmislimo o slijedećem: Na jednoj strani imate bogatog čovjeka koji svoj imetak daje kao sadaku u ime Allaha; na drugoj strani imate siromaha koji nema ama baš ništa, ali zikir ne silazi s njegovog jezika, stalno spominje Uzvišenog Allaha. U slijedećem hadisu se upravo govori o tome da je kod Allaha ovaj čovjek koji čini zikir na daleko višem i vrednijem stepenu. Resulullah, a.s., ovako kaže:

12

“Kad neko u svojoj kesi ima dirhema (kad je bogat), pa to dijeli, a neko drugi Allaha spominje i zikir Mu čini, onda je ovo drugo puno vrjednije na Allahovoj deredži” (Taberanijev rivajet; oba su hasen). Da, neko ko je bogat i na Allahovome Putu daje sadaku - on je onda utrošio na hajirli poslove dio imetka kojeg je stekao Allahovim dobročinstvom. Međutim, onaj ko veliča zikrom Allaha, dž.š., broji se da je uradio mnogo vrjedniju stvar jer je sebe u potpunosti predao Uzvišenom Allahu. Prijatelju! Nemoj da pomisliš da se ovim hadisom Pejgambera, a.s., obezvrjeđuje značenje sadake. To nije u pitanju, nego je riječ o različitosti i fadiletu zikra u odnosu na sadaku treba razmišljati kroz njihovu mudrost i delikatnost. Ebu Zerr, r.a., govori kako je Allahov Poslanik, a.s., u hadisu rekao: “U svakoj noći i svakom danu ima sadaka koju je Uzvišeni Allah dao Svojim robovima. Najvrjednija stvar koju je Allah dao Svome robu, najvrjednije dobročinstvo, jeste žudnja za zikrom Allahu, dž.š.” (rivajet Ibn Ebi 'd-Dunjaa). Mu'az bin Džebel, r.a., prenosi riječi Muhammeda, a.s.: “Džennetlije neće ni za čim ovosvjetskim osjećati čežnju i žaliti osim za vremenom i minutama koje su proveli na ovom svijetu a u kojima nisu činili zikir Allahu, dž.š.” (Taberanijev rivajet). Prijatelju! Kad ehl-i džennet na ulasku u Džennet vidi na kojem su stepenu zbog ibadeta zikra kojeg su činili i kakvim su i kolikim džennetskim nimetima nagrađeni, iz njih će pokuljati riječi žala i kajanja za sahatima i minutama koje su na ovom svijetu proveli ne spominjući Allaha, dž.š. U Fejzu 'l-kadiru se navodi hadis Resulullaha, a.s.:

“Zikir je Allahova blagodat, pa ustrajte u zahvaljivanju za to!” Prijatelju! Mogućnost za činjenje ovakvih dobrih djela je čin dobrote i plemenitosti Uzvišenog Allaha. Spominjanja Allaha, dž.š., dostojna su samo usta onih koji vole Njega i Njegova Lijepa imena. Zbog toga oni koji imaju čast da uživaju u blagodati zikra treba da na kraju zikra zahvale Uzvišenom riječima: “Gospodaru moj, neka Ti je beskrajna hvala što Si me počastio blagodatima spominjanja Tvoga Uzvišenog i Mubarek Imena” Vesselam! Jezik vlažan od zikra Mu'az bin Džebel govori: Upitao sam Resulullaha: “Hoćeš li me poučiti koje mi je djelo najvrjednije i šta najviše približava Allahu?” Allahov Poslanik, a.s., je odgovorio:

13

“Da umreš sa jezikom vlažnim od činjenja zikra Allahu.” “Da jezik bude vlažan od činjenja zikra Allahu” znači da nam je Allah uvijek na jeziku, da Ga uvijek spominjemo, da ne protraćimo ni jedan jedini trenutak a da jezik ne ovlažimo izgovaranjem imena Uzvišenog Allaha. Prenosi se od Abdullaha bin Busra, r.a., da je ovo govorio: - Jedan čovjek se obratio Allahovome Poslaniku, a.s.: “Sve je više islamskih obaveza, nafile i ibadeta. Reci mi nešto što ću moći stalno da činim, pa da to prigrlim.” Pejgamber, a.s., ovako je odgovorio: “Učini da ti jezik uvijek bude vlažan od činjenja zikra Allahu, dž.š.” (Tirmizijev
rivajet).

Prijatelju! Ti znaš kako nešto postaje vlažno. Muhammed, a.s., svoj Ummet je ovim mudrim poređenjem uputio šta će da radi. Izrazom “da jezik bude vlažan od činjenja zikra Allahu, dž.š.” on savjetuje svoj Ummet da ustraje u spominjanju Allaha, dž.š., znači, da robu uvijek na jeziku budu riječi zikra kroz spomen mubarek imena Uzvišenog Allaha. Ibn Ebid (rivajetom Ebu 'l-Muharika) prenosi da je Resulullah, a.s., rekao: “U noći Mi'radža vidio sam čovjeka obasjanog nurom, pa upitah Džebraila: 'Ko je ovo, je li ovo melek?' 'Ne', odgovori on. - 'Je li to neki od poslanika?', opet upitah. - 'Ne', reče Džebrail. 'Pa ko je onda? upitah najzad, a Džebrail odgovori:

“To je čovjek čiji je jezik na dunjaluku bio vlažan od zikra Allahu, a srce vezano za mesdžid” (zabilježeno u Tergibu). Prenosi se od Salima bin Ebu 'l-Dža'da, r.a., da je Ebu 'd-Derdau kazano za nekoga da je “potrošio imetak da bi sto ljudi došlo do slobode”, tj. čovjek je kupio sto robova, a onda ih oslobodio. Ovim su htjeli da kažu kako je čovjek puno, puno novca potrošio na Allahovome Putu. Na ovo je uslijedio ovakav Abu Derdaov odgovor: “Kad neko potroši imetak da bi oslobodio stotinu ljudi, to je doista veliko djelo. Međutim, mnogo vrjednije od toga je: da danonoćno vršite ibadet zikra.” U ovom odgovoru se ponovo pojavljuje izraz “da jezik bude vlažan od činjenja zikra”, čime se misli upravo na već rečeno: na ustrajno i danonoćno prisjećanje i spominjanje mubarek imena Uzvišenog Allaha. Prema rivajetu od Abdullaha bin Amra, r.a., naš dragi Poslanik, a.s., ovako je rekao:

14

“Sve, bez sumnje, ima svoj sjaj, a sjaj srca je zikrullah.” (Prenosi Ibn Ebi 'd-Dunja.). Prema rivajetu Mu'aza bin Džebela, r.a., Allahov Poslanik, a.s., je rekao: “Nema jače stvari koja će spasiti Allahovog azaba nego što je to zikrullah.” Da, niko ne može uraditi ništa veće da se spasi od Allahovog azaba nego što je to činjenje zikra. Znači, samo zikrullah. Zikrullah je lijek za srce. Bolesnog srca ne može se ni pomišljati na spas. Bolesno srce je osuđeno na propast. “Zikrullah je lijek za srce.” Onaj koji čini zikir i onaj ko ga ne čini Prema rivajetu od Ebu Musaa, r.a., Pejgamber, a.s., ovako je rekao:

“Onaj ko čini zikir i onaj ko ga ne čini slični su kao živ i mrtav čovjek.” (Prenosi
Terdžib od Buharija i Muslima).

Da, onaj ko čini zikir liči živom čovjeku, a onaj ko ne čini zikir upoređen je sa lešom. Jer, onaj ko za života na ovom svijetu ne spominje Allaha, dž.š., onda taj njegov život i ugled nemaju nikakve vrijednosti u pogledu dobra. Živio on ili umro, ništa od njega nema vrijedno. Kuća u kojoj se spominje i kuća u kojoj se ne spominje Uzvišeni Allah Putniče na Pravome Putu! Onaj ko čini zikir i onaj ko ga ne čini nisu jednaki u pogledu hajra. Na isti način, istina je i da kuća u kojoj se spominje ime Allaha, dž.š., nije jednaka kući u kojoj se On ne spominje. I Muhammed, a.s., u hadisu kaže:

“Primjer kuće u kojoj se čini zikir i one u kojoj se ne čini je poput primjera živog i mrtvog” (Muslim, Ebu Musa). Znači, kuća u kojoj se spominje ime Uzvišenog Allaha, dž.š., mjesto je pravog života, vrijednosti i fadileta. Kuća u kojoj nema zikrullaha mrtva je i bezvrjedna ruševina. Vrijednost svakog mjesta polazi od spominjanja imena Allaha, dž.š., u njemu.

15

Fadilet zajedničkog zikra Prijatelju! Skupovi u kojima se spominje ime Uzvišenog Allaha nazivaju se medžlisi zikir. Fadilet i vrijednost ovakvog zikrullaha i nalaženje u takvom skupu nosi jako puno sevapa. Abdullah bin Omer, r.a., govori: Upitao sam Pejgambera, a.s.: - Allahov Poslaniče, kakva je nagrada za medžlis-i zikir? Odgovorio mi je: “Ganimet (nagrada) za zajednički zikir je Džennet!” (Prenio Ahmed sa hasen senedom.) Prijatelju! Ganimet je riječ koja se koristi za nagradu koju dobija pobjednik u ratu, u borbi sa neprijateljem, licem u lice, sabljom o sablju. Naš Poslanik, a.s., sevape od nalaženja u skupu u kojem se spominje ime Uzvišenog Allaha poredi sa ovim ganimetom. Znači, čovjek ima pravo na Džennet kao nagradu zbog pobjede nad svojim nefsom, i to sabljom zikra. Enes bin Malik, r.a., kaže: Muhammed, a.s., je rekao: “Kad se nađete u džennetskim baščama, prošetajte po njima i pojedite voća...!” - “Šta su to džennetske bašče?” upitali su plemeniti ashabi, a Poslanik, a.s., odgovori: – “Zikirske halke u kojima se spominje Uzvišeni Allah.” (Prenosi Tirmizi). Pošto su medžlis-i zikir mjesta na kojima se spominje ime Uzvišenog Allaha, jasno je kolika je vrijednost prisustvovanja. Na svaki medžlis-i zikir koji je u skladu sa vjerom, sa Kur'anom, kojim se iskazuje poštovanje prema zapovijedima Allaha, dž.š., i prema Muhammedu, a.s., treba otići i okoristiti se time. Postići, znači, duhovnu nagradu. Vesselam. Meleci obilaze skupove u kojima se čini zikir Prema rivajetu od Ebu Hurejrea, r.a., Allahov Poslanik, a.s., ovako je rekao: “Uzvišeni Allah ima meleke koji imaju posebnu obavezu da obilaze ljude tražeći upravo ehl-i zikir (one koje spominju Allaha, dž.š.), pa kada naiđu na džemat (skup) u kojem se spominje Allah, dž.š., jedan drugom javljaju:

16

“ - Dođite, dođite, ovdje je ehl-i zikir kojeg tražite!” Svi se meleci onda tu okupe pa svojim krilima zaogrnu cijeli dunjaluk do nebesa. Iako Uzvišeni Allah bolje od meleka zna šta rade Njegovi robovi (meleci su svjedoci ehl-i zikru), On pita meleke: “ - Šta govore Moji robovi?” “ - Veličaju Te izgovarajući 'Subhanallah', veličaju Te izgovarajući 'Allahu ekber', zahvaljuju Ti izgovarajući 'El-hamdu lillah'“, odgovaraju meleci. Uzvišeni Allah onda ponovo pita: “ - Jesu li ti robovi Mene ikad vidjeli?” “ - Ne, Gospodaru! Zaklinjemo se Tvojoj Uzvišenosti, oni Te nisu vidjeli!” odgovaraju meleci. Allah, dž.š., onda pita: “ - A da Me vide ti Moji robovi, kakvi bi onda bili?” Meleci odgovaraju: “ - Gospodaru! Da Te ovi robovi vide, još bi Ti više ibadet činili, svom silinom veličali Te i zahvaljivali Ti.”Uzvišeni Allah onda pita: “ - Dobro, a šta ti Moji robovi od Mene traže, šta žele?” “ - Gospodaru! Ovi robovi mole od Tebe Džennet!”, odgovaraju meleci. “ - A jesu li ti Moji robovi vidjeli Džennet?” pita Allah, dž.š. “ - Ne, Gospodaru! Oni Džennet nisu vidjeli!”, odgovaraju meleci. “ - Dobro, a kad bi vidjeli Džennet, šta bi onda radili?” “ - Gospodaru! Kad bi oni vidjeli Džennet, onda bi toliku želju imali za njim, da bi učinili sve što je u njihovoj mogućnosti da dospiju u njega.” Rabbu-l-‘Alemin (Gospodar Svjetova), dž.š., ponovo se obraća melecima pitanjem: “ - Dobro, Moji robovi koji čine zikir, od čega spasa traže, čega se boje, od čega se Meni utječu?” “ – Od Džehennema i džehennemskog azaba”, odgovaraju oni. “ – A jesu li Moji robovi vidjeli Džehennem?” pita Allah, dž.š. “ – Ne, Gospodaru! Oni ga doista nisu vidjeli,” odgovaraju meleci, a Uzvišeni Allah onda upita: “ – Dobro, a da su vidjeli Džehennem, kakvi bi onda bili?” “ – Još bi se više njega klonili, bježali od njega, mnogo, mnogo više se njega bojali, nastojali svim silama da budu što dalje od njega.” odgovaraju meleci. Nakon ovih pitanja i odgovora Uzvišeni Allah ovako kaže melecima: “ – Meleci moji, vi ste svjedoci da sam Ja oprostio greške i grijehe ovim Mojim robovima koji zikir čine!” Onda istupi jedan od meleka pa kaže: “ – Gospodaru! Među ovima koji Te spominju ima i jedan koji ne čini zikir s njima. On je zbog nekog drugog posla došao i sjeo tu među njima.” Uzvišeni Allah onda kaže: “ – Pošto se i taj čovjek našao među onima koji zikir čine, u tom društvu sretnika, ni on neće ostati bez nafake. I njegove grijehe sam oprostio.” (Navodi Buhari). Prijatelju! Nastoj da budeš od onih koji čine zikir Allahu, dž.š., približi se i budi ustrajan u skupovima na kojima se spominje Uzvišeni Allah, na medžlis-i zikrovima. Skupovi na kojima se uči Kur'an su medžlis-i zikir. Skupovi na kojima se znanje uči su medžlis-i zikir. Skupovi na kojima se vazovi drže isto su medžlis-i zikir. Skupovi na kojima se razgovara o vjerskim učenjima su medžlis-i zikir. I skupovi u kojima se spominju mubarek imena Allaha, dž.š., su medžlis-i zikir.

17

Da, prijatelju! Nastoj koliko god možeš da se nađeš u ovakvom društvu. Pejgamber, a.s., svakodnevno je činio zikir Prijatelju! Našem dragom Poslaniku, a.s., uvijek je na jeziku bio spomen Allahu, dž.š. Nijednog momenta, nikad nije zaboravljao na zikir, njegov jezik je uvijek bio vlažan od činjenja zikra Uzvišenom Allahu. To je preporuka i našem Ummetu. O tome smo govorili i u prethodnom tekstu. Prenosi se od hazreti Aiše, da je ona, r.a., ovako rekla: “Resulullah, a.s., u svakom momentu je činio zikir” (Tirmizijev rivajet). Ehl-i zikir spominje Allaha Allahov Poslanik, a.s., ovako je rekao o ehl-i zikru: “Među ljudima ima onih koji su ključevi zikrullaha. Kad ih se vidi, odmah naumpada zikir Allahu” (Fejz ul-kadir). Prijatelju! Istinski ehl-i zikr je uvijek zaokupljen spominjanjem Uzvišenog Allaha, pa oni koji ih gledaju u medžlis-i zikru i sami osjete potrebu za tim. Pošto ovi vrijedni ljudi koji čine zikir ostavljaju takav dojam na one koji ih gledaju, naš Poslanik, a.s., ih je uporedio sa “ključevima zikra”.

VRIJEDNE DOVE I ZIKROVI KOJI SE MOGU UVIJEK UČITI
Putniče na Putu Istine! Želim da dam neke primjere kraćih zikrova i dova koje je spominjao naš Poslanik, a.s., u govoru o zikru. To su, doista, zikrovi i dove koje se mogu učiti u baš svakom trenutku, dakle, ne zahtijevaju neko određeno vrijeme. Najvrjedniji zikir: Lā ilāhe illallāh Prema rivajetu Džabira, r.a., Allahov Poslanik, a.s., ovako je rekao:

“Najvrjedniji zikir, sa najviše fazileta, je izgovaranje riječi ' Lā ilāhe illallāh'.”
(Prenose Ibn Madže i Nesai.)

Prema rivajetu od Ebu Hurejrea, r.a., Allahov Poslanik, a.s., je rekao: “Osvježavajte svoju vjeru!” Neko između njih je upitao: “ – Allahov Poslaniče, kako ćemo osvježiti svoju vjeru?” Muhammed, a.s., je odgovorio:

18

“Često izgovarajte riječi 'Lā ilāhe illallāh.'“ (Prenose Ahmed i Taberani. Tergib.) Prijatelju! Ti znaš da “Lā ilāhe illallāh” u prijevodu znači: “Nema drugog Boga osim Allaha”. Vidjet ćeš koliko vrijednih i sevap dova i zikrova u sebi sadrži ove riječi.

ČETRDESET MILIONA SEVAPA ZA ONOGA KO UČI Putniče na Putu Istine! Onom ko deset puta prouči slijedeću dovu na arapskomE jeziku Muhammed, a.s., najavljuje da će biti obradovan sa četrdeset miliona sevapa. Prema rivajetu Temimi'd-Dara, r.a., Muhammed, a.s., je rekao: “Ako neko prouči deset puta :

Ešhedu en lā ilahe illāllāhu vahdehu lā šerîke leh, ilāhen vāhiden ehaden sameden lem jettehiz sāhibeten ve lā veleden velem jekun lehu kufuven ehad “Svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha. On je Jedan i nema druga. On je Jedan i Jedini i Utočište svakom. Nije rodio, nije rođen, niti je prisvojio druga ili dijete. Njemu niko nije ravan” “Uzvišeni Allah mu upiše četrdeset miliona sevapa.” (Izvađeno iz Temimi'd-Dari.) Prijatelju! U gore navedenom zikru su Lijepa Allahova imena, a na samom početku je “Lā ilāhe illalāh”. Znači, onaj ko prouči ovaj mubarek zikir, Allah, dž.š., ga zavoli, zbog toga što Ga je spomenuo Njegovim Lijepim imenima, i zbog tog zikra mu podari četrdeset miliona sevapa.

BRIŠU SE GRIJESI ONOGA KO IH UČI
Hazreti Alija, r.a., kazuje kako ga je Muhammed, a.s., upitao:

“(Alija!) Hoćeš li da te poučim riječima koje će ti donijeti Allahov magfiret kad ih kažeš, pa koliko god da grijeha bilo?” Potom je izgovorio: 19

Lā ilāhe illallāhu'l- alijju'l-azîmu Lā ilāhe illallāhu 'l-halîmu 'l-kerîmu Lā ilāhe illallāhu subhanellāhi rabbi'l-arši'l-azîmi el-hamdu lillāhi rabbi 'l-ālemîn.

ZIKIR OD DVIJE RIJEČI KOJE ALLAH VOLI
Prema rivajetu od Ebu Hurejrea, r.a., Allahov Poslanik, a.s., je rekao: “Postoje dvije riječi koje su jeziku lahke (lahko ih je reći), na Mizanu (Vagi) teške, a milostivom Allahu drage. To su riječi:

“Subhānallāhi ve bi hamdihi subhānallāhi 'l-azîm” “Neka je slavljen Allah i neka Mu je hvala. Neka je slavljen Allah Veličanstveni” (rivajet Buharija i Muslima). JEDNO DRVO U DŽENNETU ZA UČAČA Prema rivajetu od Džabira, r.a., naš Poslanik, a.s., ovako je rekao: “Ako neko kaže:

“Subhānallāhi 'l-azîmi ve bihamdihi”; za njega će u Džennetu biti posađeno stablo hurme” (Tirmizijev rivajet). Prijatelju! Ako želiš da na Ahiretu stekneš nagradu ovakvog sevapa, trebalo bi da svaki dan što više ponavljaš: “Subhānallāhi 'l-azîmi ve bihamdihi”. Uputstva o tome koliko puta ovaj tesbih izgovarati tokom dana donijet ćemo na narednim stranicama.

20

ZIKIR MELEKA
Prema rivajetu od Ebu Zerra, r.a., naš Poslanik, a.s., je rekao: “ – Ebu Zerre, hoćeš li da te obavijestim o Allahu najdražim riječima?” Ja odgovorih: “ – Reci mi, Allahov Poslaniče”, a on nastavi: “ – Allahu najdraže riječi su: 'Subhānallāhi ve bihamdihi'“ (rivajet Muslima i Tirmizija). U nekim rivajetima ovog hadisa rečeno je: “Ovaj tesbih su riječi koje je Uzvišeni Allah odabrao za meleke.” Svi meleci čine tesbih riječima: “Subhānallāhi ve bihamdihi.” Mu' mine, i ti ovim mubarek tesbihom spominji Uzvišenog Allaha! Zasađeno stablo hurme u Džennetu Prema rivajetu od Abdullaha b. Amra, r.a., Pejgamber, a.s., ovako je rekao: “Svako ko kaže: “Subhānallāhi ve bihamdihi” za njega u Džennetu bude zasađeno stablo hurme.” (Prenosi Ibn Madže.) Prema rivajetu od Ebu Zerra, r.a., Muhammed, a.s., je rekao:

“Najdraže riječi Uzvišenom Allahu su: 'Subhānallāhi ve bihamdihi'“ Prema drugom rivajetu upitan je Allahov Poslanik, a.s.: “ – Koja riječ je najvrjednija?”, a Muhammed, a.s., je odgovorio:

“ - 'Subhānallāhi ve bihamdihi' je tesbih koji je Uzvišeni Allah odabrao za meleke ili Svoje robove”. (Prenosi Muslim.) Prijatelju! Ovaj tesbih - 'Subhānallāhi ve bihamdihi' - treba da znaš napamet. S tim u vezi bit će još govora.

21

Deset sevapa onome ko jednom izgovori ove riječi Prema rivajetu od Abdullaha bin Omera, r.a., Allahov Poslanik, a.s., svojim ashabima je rekao: “ – Izgovorite 'Subhānallāhi ve bihamdihi' sto puta! Ako neko jedanput izgovori ovaj tesbih 'Subhānallāhi ve bihamdihi' , njemu se piše deset sevapa. Ako neko izgovori tesbih deset puta, onda mu se piše sto sevapa; ako izgovori sto puta, onda mu se piše hiljadu; ako neko i više od toga učini, Allah mu povećava sevapa koliko želi; a ako neko učini istigfar 'Estagfirullāh', Allah mu oprašta grijehe.” (Prenosi Tirmizi.)

PLODOVI DŽENNETSKIH VOĆKI Prema rivajetu od Abdullaha bin Mes'uda, r.a., Muhammed, a.s., ovako je rekao: “U noći kad sam poveden na Miradž sreo sam se sa Ibrahimom a.s.. 'Muhammede', rekao mi je, 'prenesi moje selame Ummetu i obavijesti ih kako je lijepa džennetska zemlja i voda slatka. Ispričaj im kako je Džennet ukrašen poljima i brježuljcima. (Tu su i posebna džennetska stabla), a njihovi plodovi su riječi': ''Subhānallāhi ve 'l-hamdu lillāhi ve lā ilāhe illallāhu vallāhu ekber''.” (Prenosi
Tirmizi.)

Prijatelju! Ovaj govor, kojim naš dragi Pejgamber, a.s., pravi poređenje za zikir, riječi su koje donose rizaluk Allaha, dž.š.

DOVA KOJA DONOSI SEVAPA KAO DA SE PROUČI CIJELI KUR'AN, a.š.
Prema rivajetu od Ebu Evfa, r.a., jednog dana pred Allahovog Poslanika, a.s., došao je jedan beduin i upitao: “Allahov Poslaniče! Nastojao sam da naučim da lijepo učim Kur'an, ali nisam uspio. Poduči me nečemu od čega ću zaraditi sevapa kao da sam proučio cijeli Kur'an.” Resulullah, a.s., uhvati toga čovjeka za ruku i reče:

“Izgovaraj 'Subhānallāhi ve 'l-hamdu lillāhi ve lā ilāhe illallāhu vallāhu ekber'!” Čovjek onda reče:

22

“Allahov Poslaniče, to je ono što je za moga Gospodara (zikir). Šta ima za mene? (Poduči me nečemu što je za moje potrebe)!” Na to će Poslanik, a.s.:

“Allāhummagfirlî, verhamnî, ve āfinî, verzuknî” “Allahu, oprosti mi, smiluj mi se, oprosti mi, opskrbu mi daj!” (Prenosi Ibn Ebid 'dDun’ja.)

Kad je čovjek otišao, Allahov Poslanik, a.s., reče: “Njegove ruke se hajrom napuniše.” Prijatelju! Ove dove i zikir radi Ahireta potrebne su ti poput hljeba kojeg jedeš i vode koju piješ. Ovo treba da shvatiš i razmisliš o dunjaluku i Ahiretu. Tada će i jedan i drugi biti poput Dženneta.

ZIKIR KOJI OTKLANJA GRIJEHE
Prenosi se od Enesa bin Malika, r.a., da je Muhammed, a.s., prolazio pored nekog drveta na kojem je lišće bilo uvehlo i suho, pa je on štapom udario po grani, a lišće se sasulo po zemlji. Na ovo je Resulullah, a.s., izgovorio:

“El-Hamdu lillāh, Subhānallāh, Lā ilāhe illallāh, Allāhu ekber.” i dodao: “Ove riječi brišu grijehe sa roba isto kao što je ovo lišće opalo s drveta.” (Prenosi
Tirmizi.)

Prijatelju! O značenju ovih mubarek riječi govorit ćemo na slijedećim stranicama. Ovdje smo ih naveli samo kao primjer za zikir. VRJEDNIJE OD ONOGA ŠTO DONESE RAĐANJE SUNCA Prema rivajetu Ebu Hurejrea, r.a., Allahov Poslanik, a.s., je rekao:

23

“Izgovaranje “Subhānallāhi ve 'l-hamdu lillāhi ve lā ilāhe illallāhu vallāhu ekber”, učenje ovih riječi kao zikra, draže mi je od svega što donese rađanje Sunca (od svega što postoji na ovom svijetu).” (Prenose Muslim i Tirmizi.) Značenje ovih riječi: “Neka je slavljen Allah i neka je hvala Allahu. Nema drugog Boga osim Allaha. Allah je najveći.” Prijatelju! Treba uvijek da izgovaraš ovaj zikir, da sebi uvedeš kao obavezu da dnevno izgovoriš ove riječi najmanje sto puta.

ČETIRI RIJEČI KOJE ALLAH, dž.š., VOLI
Prema Muslimovom bilježenju Semurea bin Džundeba, r.a., Pejgamber, a.s., ovako je rekao:

“Allahu su najdraže ove četiri riječi:

“1. Subhānallāhi 2. ve 'l-hamdu lillāhi 3. ve lā ilāhe illallāhu 4. vallāhu ekber.” Da, ove četiri riječi su one koje voli Uzvišeni Allah. Naš Poslanik, a.s., nastavlja: “Kojom god od ovih četiri riječi započeo zikir, nema nikakve smetnje.” (Prenosi
Muslim.)

Znači, ako želiš, možeš početi sa El-Hamdu lillāhi, možeš i sa Lā ilāhe illallāh; bilo kojom riječju da započneš ovaj zikir, neće ništa pokvariti. Svakako, detaljnije o ovom zikru bit će govora u slijedećim poglavljima.

ZIKIR KOJEM JE BEDUINA PODUČIO NAŠ POSLANIK, a.s.
Prema rivajetu od Sa'da bin Ebi Vakkasa, r.a., rečeno je: Došao neki beduin Allahovom Poslaniku, a.s., i zamolio: “ - Allahov Poslaniče, pouči me šta da izgovaram (koji zikir da činim)!” Kao odgovor na ovu beduinovu želju, naš Poslanik. a.s., je ovo rekao:

24

“Lā ilāhe illallāhu vahdehû lā šerîke leh, Allāhu ekberu kebîrā, ve 'l-hamdu lillāhi kesîrā, ve subhānallāhi rabbi 'l-ālemîn. Lā havle velā kuvvete illā billāhi 'l-Azîzi 'lHakîm.” Značenje: “Nema drugog Boga osim Allaha, On nema druga, Allah je najveći, neka Mu je velika hvala, neka je slavljen Allah, Gospodar svjetova. Nema snage ni moći do Allaha, Poštovanog i Suca Pravednog.” Čuvši od Muhammeda, a.s., ove riječi, beduin upita: “ – Allahov Poslaniče! To je zikir, hvala za moga Gospodara. A kako da uputim dovu za sebe?” Poslanik, a.s., onda reče:

“Allāhummagfirlî, verhamnî, vehdinî, verzuknî” Značenje: “Allahu, oprosti mi, smiluj mi se, uputi me na Pravi Put i opskrbu mi daj!”
(Prenosi Muslim.)

Prijatelju! Čovjek bi trebalo da izgovara ove četiri riječi za svoje potrebe, u svakoj prilici i svakim udahom. Pa i tri puta, pet, sedam puta jer ne trebamo zaboraviti koliko nam je potreban oproštaj grijeha, samilost Allaha, dž.š., uputa na Pravi Put, nagrada i opskrba koja nam ovisi samo od Uzvišenog. Resulullah, a.s., je ovu dovu preporučio onome ko je tek prigrlio islam: Ebu Malik el-Ešdžā'î prenosi od svoga oca da mu je ispričao: “Kad bi neko postao musliman, Allahov Poslanik, a.s., uputio bi tog čovjeka da klanja namaz, a onda bi mu rekao da na kraju prouči ovu dovu:”

“Allāhummagfirlî, verhamnî, vehdinî, ve āfinî, verzuknî”

25

Značenje: “Allahu, oprosti mi, smiluj mi se, uputi me na Pravi Put, oprost i opskrbu mi daj.” (Prenosi Muslim.) Opet prema istom raviji, Allahovom Poslaniku, a.s., došao neki čovjek s pitanjem: “ – Resulullah! Kad hoću da molim Gospodara, kako da Mu uputim dovu?” Poslanik, a.s., ovako je odgovorio: “Upućuj ovu dovu:

“Allāhummagfirlî, verhamnî, vehdinî, ve āfinî, verzuknî” a onda skupio palac sa ostala četiri prsta i pokazujući to čovjeku koji mu je uputio pitanje, rekao: “ – Evo ovako ove četiri riječi za tebe združe ovaj svijet i Ahiret” (Muslim). Prijatelju! Mislim da nema potrebe da više govorim o ovoj dovi. Naš Poslanik, a.s., to je objasnio sasvim jasno, na način kako ćemo to svi mi moći da shvatimo. Onaj kome nešto treba na dunjaluku ili Ahiretu, onaj ko želi oprost, ko želi da ga obasja rahmet i merhamet Uzvišenog Allaha, onaj ko želi sihhat (zdravlje), ko želi da je na Pravome Putu i ko želi da ima opskrbu kolika mu je potrebna, evo mu ovih četiri – pet riječi koje će mu donijeti sreću i na ovom i na budućem svijetu. Vesselam! Onom ko prouči sto puta “subhānallāh” piše se hiljadu sevapa i briše hiljadu grijeha Prema rivajetu Sa'd bin Ebi Vekkasa, r.a., ovako je Sa'd rekao: Bili smo u društvu Allahovog Poslanika, a.s., pa nam se Poslanik, a.s., ovako obratio: “ - Ima li neko među vama ko je u stanju da svaki dan zaradi hiljadu sevapa?” Između onih koji su tu sjedili javi se jedan čovjek: “ – Kako neko od nas može da zaradi hiljadu sevapa, Allahov Poslaniče?” Na to će Muhammed, a.s.:

“Izgovori sto puta tesbih (subhānallāh) i upiše mu se hiljadu sevapa ili mu se obriše sto grijeha.” (Prenosi Muslim.)

26

OPRAŠTAJU SE GRIJESI PA DA IH JE KAO MORSKE PJENE
Prema rivajetu Ebu Hurejrea, r.a., Allahov Poslanik, a.s., ovako je rekao: “Svako ko u danu sto puta prouči Subhānallāhi ve bihamdihi = “Neka je slavljen Allah i neka je hvala Allahu”, njemu Uzvišeni briše, oprašta grijehe, pa da ih je i koliko morske pjene.” Znači, ko god u danu sto puta prouči Subhānallāhi ve bihamdihi, Uzvišeni Allah Svome robu toliko grijeha obriše, makar ih bilo koliko morske pjene. Naravno, Allahov hakk su grijesi koji se praštaju, a za grijehe koji su hakk roba posebno treba tražiti halala od sahibije hakka. Sevapi koje dobija onaj ko na sabahu i akšamu prouči sto puta “subhānallāh” Prenosi se od Ebu Hurejrea, r.a., da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: “Onaj ko prouči ujutro i uvečer sto puta 'Subhānallāhi ve bihamdihi', na Sudnjem danu neće biti nikoga ko će imati uz sebe više sevapa od njega. Ako neko uči sto puta pa uobičaji i više od sto puta proučiti ovo, moći će još više zaraditi sevapa.” (Prenosi Muslim.) Prijatelju! Ovaj tesbih je Uzvišeni Allah odabrao za Svoje meleke i odabrane robove. Nauči ovo napamet! Vesselam. Tesbih meleka Prenosi se od Ebu Hurejrea, r.a., da je upitao Muhammeda, a.s.: “ – Allahov Poslaniče! Koje su riječi zikra najvrjednije i omiljene kod Allaha?” Poslanik je odgovorio: “ – Riječi koje je Uzvišeni Allah odabrao za meleke i koje oni govore su: Subhāne rabbî ve bi hamdihi, subhāne rabbî ve bi hamdihi.” (Prenosi Tirmizi.) Značenje: “Neka je slavljen moj Gospodar i neka Mu je hvala!” Prijatelju! Ti ovaj zikir treba da naučiš napamet i danju i noću da ga izgovaraš koliko god stigneš. Neka ti svakodnevna obaveza bude da to radiš! Vesselam!...

27

POSLANIKOV ZIKIR KAD SE PROBUDI NOĆU
Prema pričanju Aiše, r.a., ona, je rekla: “Kad bi se Poslanik, a.s., probudio noću, izgovorio bi: 10 puta tekbir 'Allāhu ekber', 10 puta hamd “El-hamdu lillāh', 10 puta tesbih 'Subhānallāhi ve bihamdihi' 10 puta takdis 'Subhānallāhi 'l-Meliki 'l-Kuddūs', 10 puta istigfar 'Estagfirullāh', 10 puta tehlil 'Lā ilāhe illallāh'. Na kraju zikra bi deset puta izgovorio:

'Allāhumme innî e'ūzu bike min dîki 'd-dunjā ve dîki jevmi 'l-kijāmeti'. Značenje: “Allahu! Tebi se utječem od tjeskobe ovog svijeta i tjeskobe Sudnjeg dana.” Potom bi klanjao namaz” (Sunen-i Ebu Davud.) Prijatelju! Vidiš kako su, ustvari, kratki ovi zikrovi koje je Muhammed, a.s., učio i nas uputio da ih učimo! To su mubarek riječi i izrazi koji se mogu učiti u svakom trenutku, minuti i sahatu. Putniče na Putu Istine! Trebalo bi da sebi uzmeš kao obavezu da ovaj zikir učiš uvijek, kad sjedaš, kad ustaješ, kad legneš ili kad se budiš.

PO DESET PUTA TREBA DA PROUČIŠ 1. 10 puta “Allāhu ekber”, 2. 10 puta “El-Hamdu lillāh”, 3. 10 puta “Subhānallāhi ve bihamdihi” 4. 10 puta “Subhānallāhi 'l-Meliki 'l-Kuddūs”, 5. 10 puta “Estagfirullāh”, 6. 10 puta “Lā ilāhe illallāh”. Nakon što izgovoriš po deset puta sve ovo, odmah potom treba se proučiti dova: 7. 10 puta “Allāhumme innî e'ūzu bike min dîki 'd-dunjā ve dîki jevmi 'l-kijāmeti”. Značenje: 1. Tekbir: “Allah je najveći”, 28

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Tahmid: “Neka je hvala Allahu”, Tesbih: “Neka je slava Allahu i neka Mu je hvala”, Takdis: “Neka je slava Presvetom Vladaru”, Istigfar: “Od Uzvišenog Allaha molim magfiret”, Tehlil: “Nema drugog Boga osim Allaha”, Dova: “Allahu! Tebi se utječem od tjeskobe ovog svijeta i tjeskobe Sudnjeg dana.”

Prijatelju! Ove kratke zikrove, koje smo upravo naučili, naš Poslanik, a.s., preporučio je brojnim svojim ashabima, a svima onima koji su ga pitali za zikir i dove koje treba učiti savjetovao da to uče svakodnevno. Na ovakve primjere naići ćete u dosta poglavlja ove knjige. Ovi zikrovi se uvijek uče Putniče na Putu Istine! Ne zaboravi da su ovo zikrovi koji se mogu učiti u svako doba dana. Oni nisu vezani niti se odnose na određeno doba dana. Inače, kad kažemo noć, onda se misli na period koji počinje sa akšamom i traje do sabaha. Kad kažemo dan, onda je to period koji počinje sa sabahom i traje do akšama. JOŠ JEDNA DOVA KOJU JE ALLAHOV POSLANIK, a.s., UČIO NOĆU Prema još jednom rivajetu Aiše, r.a., pričala je: “Kad bi se Resulullah, a.s., probudio noću, učio bi ovaj zikir i dovu:

'Lā ilāhe illā ente subhāneke. Allāhumme estagfiruke lizenbî ve es'eluke rahmeteke. Allāhumme zidnî ilmen ve lā tuzig kalbî ba'de iz hedejtenî ve heb lî min ledunke rahmeten inneke ente 'l-vehhāb.' Značenje: 'Nema Boga osim Tebe. Neka si Slavljen! Allahu! Molim Te za oprost moga grijeha i molim za Tvoju milost. Allahu, uvećaj mi znanje i ne dozvoli da moje srce zaluta nakon što Si me uputio na Pravi Put, podari mi Svoju milost, zaista si Ti najdarežljiviji!'“ (rivajet Sunen-i Ebu Davud). Prijatelju! Ove mubarek riječi našeg Poslanika, a.s., istovremeno su i zikir i dova. Zikir znači spominjanje mubarek imena i sifata Uzvišenog Allaha. Riječi i izrazi koji su u Tesbihu, Tehlilu, Tahmidu, Tekbiru i Istigfaru su zikir. Dova znači traženje pomoći, molbu za Allahovu milost i oprost, kao i molbu za znanje. To je ono zbog čega kažemo da se u ovom hadisu nalaze i zikir i dova. 29

Ovu dovu i zikir treba naučiti napamet, znati njihovo značenje i svakodnevno učiti ove mubarek riječi vodeći računa o tome šta one predstavljaju.

OPRAŠTAJU SE GRIJESI ONOME KO UČI PA DA JE GRIJEHA KAO MORSKE PJENE
Prema pričanju Aiše, r.a., Muhammed, a.s., je ovako rekao: “Koji god rob, u momentu kad mu se duša vrati (kad se probudi), prouči:

'Lā ilāhe illallāhu vahdehū lā šerîke leh, lehu 'l-mulku ve lehu 'l-hamdu ve huve alā kulli šej'in kadîr.' Uzvišeni Allah mu obriše grijeha pa da ih je koliko morske pjene.” (Prenosi Ibn Sunni.) Prijatelju! Vidi kolika je milost i samilost Allaha, dž.š., prema Njegovim robovima da mu briše grijehe velike kao sva mora na svijetu. Rob se zdrav zdravcat probudi iza sna, i tek što spomene Uzvišenog Allaha, a On, dž.š., mu oprašta grijehe koliko je morske pjene!... Čovječe koji si zaronio u more grijeha! Probudi se iz gafleta i gledaj kako ćeš da zaroniš u more oprosta svoga Uzvišenoga Gospodara. Nauči napamet ovaj zikir i imaj na umu da, gdje god ga i kad god učio, on će ti oprost donijeti! Vesselam!...

PRIMA SE DOVA I NAMAZ ONOGA KO UČI OVAJ ZIKIR
Prenosi se od Ubadea bin Samita, r.a., da je Allahov Poslanik, a.s., ovako rekao: “Svako ko se probudi iza sna pa prouči:

'Lā ilāhe illallāhu vahdehū lā šerîke leh, lehu 'l-mulku ve lehu 'l-hamdu ve huve alā kulli šej'in kadîr. Ve 'l-hamdu lillāhi ve subhānallāhi ve lā ilāhe illāllāhu vallāhu ekber ve lā havle ve lā kuvvete illā billāhi 'l-alijji 'l-azîm'

30

pa potom kaže: 'Allāhummagfirlî' ili prouči dovu, ta dova mu bude kabul, a još ako uzme abdest i klanja namaz, i namaz mu je primljen” (Buharijev rivajet). Značenje dove: “Nema Boga osim Allaha. On je jedan i nema druga. Sva vlast je kod Njega, Njemu hvala, On je svemoćan. Hvala Allahu i neka je slavljen! Nema Boga osim Allaha. Allah je najveći. Nema moći ni snage do Allaha, Velikog i Uzvišenog.” Putniče na Putu Istine! Kad jedan musliman, nakon što se probudi i krene u novi dan nakon noći u kojoj je odmarao, prouči ovaj zikir koji je preporučio naš dragi Poslanik, a.s., veliku, veliku nagradu će postići. Tu radosnu vijest najavljuje Muhammed, a.s.: “ – Svako ko čini zikir ovim riječima, pa onda zamoli za oprost grijeha, Allah mu ih prašta. I ako želi nešto na ovom svijetu ili Ahiretu, dova mu od Uzvišenog Allaha bude kabul, a želja ispunjena.”

ČETIRI HILJADE ZRNA ZA BROJANJE TESBIHA
Prema rivajetu od Safije, r.a., ona je rekla: “Allahov Poslanik, a.s., ušao je bio u kuću, a ispred mene je stajalo četiri hiljade zrna (poput graha, nohuta ili košpica hurme). Pomoću njih sam brojala koliko sam tesbiha proučila. Tada mi Poslanik, a.s., reče: 'Ti time brojiš koliko tesbiha učiš. Hoćeš li da ti kažem koji tesbih će ti donijeti više sevapa od toga svega?'“ Hz. Safija dalje priča: “Pouči me,” rekoh, “a Poslanik ovako reče: 'Subhānallāhi adede halkihi'” (Tirmizijev rivajet). Putniče na Putu Istine! Treba nečim brojeći odrediti tačno koliko tesbiha želimo proučiti. To može, npr., biti pet, sedam, deset ili sto puta. Poslanik, a.s., je tačno rekao: “Ako ovo proučite toliko i toliko puta, dobit ćeš tu i tu nagradu.” Što se, pak, tiče ovog tesbiha: 'Subhānallāhi adede halkihi' (Neka je slavljen Allah prema broju stvorenja), to je pouka Muhammeda, a.s., o tesbihu i zikiru vrjednijem od četiri hiljade zrna graha ili nohuta. Jer, Allahovih stvorenja je mnogo više od četiri hiljade. Trebalo bi da sebi uvedemo obavezu da izgovorimo ove riječi najmanje tri ili deset puta, jer tesbih kojem nas je poučio Muhammed, a.s., ima veliku mudrost i vrijednost.

31

TESBIH KOJEM JE RESULULLAH, a.s., POUČIO DŽUVEJRIJU, r.a.
Prema rivajetu od Džuvejrije, r.a., kaže se: Nakon što je klanjao sabah, Allahov Poslanik, a.s., je izišao iz kuće hz. Džuvejrije. Ona, r.a., klanjala je i sama sabah i onda, sjedeći na sedžadi nakon namaza, nastavila da uči zikir. Kad se Muhammed, a.s., u vrijeme kušluka vratio kući, hz. Džuvejrija je još uvijek bila na sedžadi čineći zikir. Vidjevši je još uvijek na mjestu gdje je klanjala, Poslanik, a.s., je ovako rekao: “ – Zar si ti još uvijek tu, u zikru i sa tesbihom, otkako sam te ostavio jutros?” “ – Da,” odgovori hz. Džuvejrija. Na ovo će onda Resulullah, a.s.: “ - Kad sam otišao od tebe, izgovorio sam tri puta četiri riječi koje, kad bi se vagale sa svim onim što si ti od jutros proučila, teže bi bile. To su ove riječi:”

“Subhānallāhi ve bihamdihi adede halkihi ve ridā nefsihi ve zinete aršihi ve midāde kelimātihi” Značenje: “Slava Allahu i hvala Mu brojem Njegovih stvorenja, onoliko koliko je Sam Sobom zadovoljan, težinom Njegova prijestolja i brojem Njegovih riječi.” (Prenose
Muslim, Ebu Davud, Tirmizi i Nesei.)

Prema jednom drugom rivajetu, naš Poslanik je ovako rekao:

“Subhānallāhi adede halkihi Subhānallāhi ridā nefsihi Subhānallāhi zinete aršihi Subhānallāhi midāde kelimātihi” Značenje: “Slava Allahu brojem Njegovih stvorenja, slava Allahu onoliko koliko je Sam Sobom zadovoljan, slava Allahu težinom Njegovom prijestolja, slava Allahu brojem Njegovih riječi.” (Prenose Muslim, Ebu Davud, Tirmizi i Nesei.) U Tirmizijevom rivajetu, pak, Muhammed, a.s., ovako se obratio hz. Džuvejriji: – Pazi, Džuvejrija, podučit ću te riječima dove i tesbiha koje ćeš izgovarati:

32

Prijatelju! Naš Poslanik, a.s., podučio nas je zikru koji sa malo riječi donosi puno sevapa. Svaki vjernik bi trebalo da shvati ovu suštinu i, čineći zikir ovim vrijednim riječima, da ide putem sticanja sevapa i fadileta, zikir koji nam je preporučio Resulullah, a.s.

ZIKIR KOJEM JE POSLANIK, a.s., PODUČIO JEDNU ŽENU IZ SVOJE OKOLINE
Prema rivajetu koji se prenosi od jednog od slavnih ashaba, Sa'da bin Ebi Vekkasa, r.a., Sa'd je pričao: Sa Allahovim Poslanikom, a.s., svratili smo kod jedne od bliskih mu žena. Pred ženom su stajala zrna koja je ona koristila da bi mogla brojati koliko je tesbiha proučila. Pejgamber, a.s., je tada nju upitao: “ - Hoćeš li da te poučim nečemu (u vezi sa tesbihom) što je mnogo lakše, a puno vrijednije?” (Te uzvišenije, vrjednije, a lakše riječi su ove:)

33

1. Subhānallāhi adede mā haleka fissemā'i 2. Subhānallāhi adede mā haleka fi 'l-erdi, 3. Subhānallāhi adede mā bejne zālike, 4. Subhānallāhi adede mā huve hālikun, 5. Vallāhu ekberu misle zālike, ve 'l-hamdu lillāhi misle zālike ve lā ilāhe illallāhu misle zālike ve lā havle ve lā kuvvete illā billāhi misle zālike. Značenje: 1. “Neka je slava Allahu brojem Njegovih stvorenja”, 2. “Neka je slava Allahu svim što je stvorio na zemlji”, 3. “Neka je slava Allahu svim što je između toga”, 4. “Neka je slava Allahu svim onim čemu je On Stvoritelj.” 5. I isto tako treba reći uz: “Allāhu ekber, El-Hamdu lillāhi, Lā ilāhe illallāh, ve lā havle ve lā kuvvete illā billāh.” Kako to treba da se kaže? Ovako, dakle: “El-Hamdu lillāhi adede mā haleka fissemā'i, El-Hamdu lillāhi adede mā haleka fi 'l-erdi, El-Hamdu lillāhi adede mā bejne zālike, El-Hamdu lillāhi adede mā huve Hālikun.”, potom: “Lā ilāhe illallāhu adede mā haleka fissemā'i, Lā ilāhe illallāhu adede mā haleka fi 'l-erdi, Lā ilāhe illallāhu adede mā bejne zālike, Lā ilāhe illallāhu adede mā huve Hālikun.”, i na kraju: “Lā havle ve lā kuvvete illā billāhi adede mā haleka fissemā'i, Lā havle ve lā kuvvete illā billāhi adede mā haleka fi 'l-erdi, Lā havle ve lā kuvvete illā billāhi mā bejne zālike, Lā havle ve lā kuvvete illā billāhi mā huve Hālikun.” Na ovaj način čineći tesbih, učeći zikir, nije više potrebno brojati zrna. (Prenose sunen-i
sahibi; Tirmizi kaže da je hadis hasen.)

Prijatelju! Na ovaj način Allahov Poslanik, a.s., je naš Ummet upoznao sa primjerima zikra koji nosi puno sevapa i fadileta, a ovu ženu u svojoj blizini podučio je riječima toga zikra. Svaki musliman zna i treba da zna koliki su sevapi i fadileti kod Allaha zikra na čije riječi je uputio Muhammed, a.s.

34

U tome je sva mudrost i istina. Naravno, džaiz (dozvoljeno) je brojati zikir sredstvima kao što su košpice, kamenčići, zrna nohuta, graha ili tespiha. Znamo da je Pejgamber, a.s., brojao dove i zikir pomoću svojih mubarek prsta.

MUHAMMED, a.s., TESBIHE JE BROJAO NA PRSTE
Prijatelju! Ovdje ćemo navesti neke izjave i preporuke Muhammeda, a.s., iz kojih se vidi da je dozvoljeno brojanje tesbiha na prste. Prema rivajetu od Abdullaha bin Amra, r.a., Abdullah je ovako rekao: “Vidio sam Allahovoga Poslanika, a.s., kako tesbih uči na prste desne ruke.” (Prenose sunen-i sahibi.) Prema rivajetu koji dolazi od Jusejrea, r.a., Jusejre je rekao: “Muhammed, a.s., u vezi sa tesbihom je zapovijedao svojim ( ženama): da donose Tekbir, Takdis i Tehlil, da vode računa o njihovom značaju i da broje prstima pri tesbihu da bi im bilo lakše znati koliko su proučile zikra. Osim toga, ljudi će na Sudnjem danu biti pitani za kakve su poslove prste koristili.” Prijatelju! Očito je da se treba brojiti da bi se znalo koliko se dova i zikrova proučilo. Mnogo bolje je brojiti prstima, jer su oni dio ljudskog tijela, a svaki dio tijela bit će pitan kad se budu polagali računi. Svi će tada istinu govoriti. Zar onda nije lijepo da prsti svjedoče o tvojim dobrim djelima, zar ne? Pojašnjenje izraza iz hadis-i šerifa: Tekbir: “Allāhu ekber”, Takdis: “Subhāne 'l-Meliki 'l-Kuddūs” i “Subbūhun, Kuddūsun, Rabbunā ve Rabbu 'l-melā'iketi ve 'r-Rūh” Tehlil: “Lā ilāhe illallāh”. Prijatelju! Ove riječi, kao i sve one što smo već navodili, riječi su zikra omiljenog Allahu, dž.š.

JEDAN MELEK SVAKO JUTRO GOVORI: “ČINITE TAKDIS”
Prema rivajetu od Zubejra bin Avvama, r.a., Muhammed, a.s., je rekao: “Nema jutra u kojem rob osvane a da jedan melek ne poziva: 'Veličajte Allaha, el- Melika i el-Kuddusa (Vladara i Svetog).” (Prenosi Tirmizi.) “Melik” i “Kuddus” spadaju u lijepa Allahova imena. Kad se kaže “Melik=Vladar” misli se na Njegovu trajnu vlast i moć. “Kuddus=Svet” znači da je On, dž.š., Bezgrješan i Najsavršeniji.

35

Znači, kad se rob probudi ujutro, jedan melek mu ovako govori: “Vjerniče, čini zikir Allahu sa 'Subhāne 'l-Meliki 'l-Kuddūs'!”

Prijatelju! Uči jutrom ovaj mubarek zikir. Trebalo bi da riječi “Subhāne 'lMeliki 'l-Kuddūs” proučiš najmanje tri, pet, sedam ili deset puta ili izraz “Subbūhun, Kuddūsun, Rabbunā ve Rabbu 'l-melā'iketi ve 'r-Rūh”. Značenje ovih riječi i izraza već smo ranije naveli. Prijatelju! Ko Allaha puno spominje, taj će doživjeti čast da bude rob primljen kod Njega, dž.š. Čovjek treba da spominje toliko Allaha da to i drugi ljudi primijete. Eto, kad stigneš na taj nivo, onda si među Allahu dragim robovima. Vesselam. Allahov Poslanik, a.s., ovako je rekao: “Ummete moj! Ashabi moji! Činite zikir Allahu toliko da licemjerni ljudi pomisle da ste poludili!” (Fejzu 'l-kadir.) Prijatelju! Ovaj Poslanikov hadis pokazuje srčano ko je ehl-i zikir. Licemjeri ne vole Allahu drage ljude. Nadit će im svakakva imena. To je isto kao kad šišmiš ne voli danje svjetlo ili kao što se bubi koja živi u đubretu ne dopada miris ruže. Isto tako licemjeri ne vole ehl-i zikir koji spominje Allaha, dž.š., ne ostavljaju ih na miru i bjesne. Idu čak i dotle da ih nazivaju ludima.

DOVA KAD SE VIDI NEŠTO LIJEPO
Prenosi se od Aiše, r.a., da je rekla kako bi Muhammed, a.s., kad bi čuo neku lijepu vijest ili naišao na nešto što bi ga obradovalo, preporučio ovu dovu:

“El-Hamdu lillāhillezî bini'metihî tetimmu 's-sālihāt.” Značenje: “Neka je hvala Allahu na Njegovim savršenim blagodatima.” Rob treba da ima na umu da svaka blagodat, nimet, pripada Allahu, dž.š. On je Taj koji Svojim robovima daje te nimete. Prijatelju! Treba da naučiš ove kratke dove! Ovakve dove su način na koji ćeš uvijek moći da se sjetiš Uzvišenog i da nađeš utočište kod Njega, dž.š.

36

DOVE KOJE SE UČE TOKOM CIJELOG DANA
Putniče na Putu Istine! Pisat ćemo kratko i o dovama koje treba da se uče tokom naših dnevnih poslova, od samog buđenja ujutro pa do akšama. Berićet i nagrada koja se stiče učenjem napamet ovih kratkih dova toliko su veliki, u materijalnom i duhovnom smislu, da nema tih para na svijetu kojima bi se mogli kupiti. Ove mubarek dove učio je sam Allahov Poslanik, a.s., i nama preporučio da ih učimo.

DOVE KOJE SE UČE UJUTRO:
Kad se ujutro probudimo iza sna, preporučeno nam je da proučimo ovu dovu:

“Asbahnā ve asbaha 'l-mulku lillāhi, ve 'l-hamdu lillāhi Rabbi 'l-ālemîn.” Značenje: “Osvanusmo i osvanuše sva stvorenja Allahova; neka je hvala Allahu, Gospodaru svjetova.” (Prenosi Ebu Davud.) Resulullah, a.s., je i ovo govorio:

“Asbahnā ve asbaha 'l-mulku lillāhi, ve 'l-hamdu lillāhi lā šerîke leh, lā ilāhe illāhū ve ilejhi 'n-nušūr.” Značenje: “Osvanusmo i osvanuše sva Allahova stvorenja. Neka je hvala Allahu koji nema druga! Nema Boga osim Allaha i Njemu se vraćamo!” Prijatelju! Naš dragi Poslanik, a.s., bi ujutro učio ovu dovu i preporučivao našem Ummetu da isto to čini. Za roba je ovo doista lijepa dova. U njoj je sadržana sva naša slabost i nemoć, a očito iskazano to da je Gospodar svega, Jaki i Svemoćni, Uzvišeni Allah. Sa danjim svjetlom dolazi buđenje u zdravlju i selametu nakon noćne tmine, u redu i miru kako je to uvijek bilo sa Allahovim stvorenjima. Ovakav prizor je prizor velike sreće za razumnog

37

roba. Sretnik koji sebi uvede obavezu da svako jutro prouči ovaj zikir i dovu sretan je i drag rob Allahu, dž.š. Odlazak tmine i buđenje jutra sretan je događaj za ljude koji razmišljaju. Jedan takav čovjek treba po buđenju da prouči:

“El-Hamdu lillāhillezî ahjāna ba'de mā emātenā ve ilejhi 'n-nušūr.” Značenje: “Neka je hvala Allahu koji nas je probudio nakon što nas je uspavao! On će nas dići i na Sudnjem danu” (rivajet Ibn Madžea). Putniče na Putu Istine! “Ahjānā” u osnovi znači “oživio nas”, a “emātenā” “učinio nas mrtvim”. Međutim, ovdje se misli na san i buđenje iza sna. “Ve ilejhi 'nnušūr” znači da je u Allahovoj moći naše ustajanje na Kijametskom danu i polaganje računa. Ova dova bi se slobodnije mogla prevesti ovako: “Hvala Allahu koji nas je probudio nakon što nas je uspavao! Na Kijametskom danu On će nas ponovo oživjeti, podići iz kabura i dovesti pred Sebe da bismo račune polagali.” Naš dragi Poslanik, a.s., ovu bi dovu uvijek učio jutrom po buđenju i zapovijedio i preporučio da i naš Ummet to uči.

JOŠ JEDNA DOVA
Muhammed, a.s., je imao još jednu dovu za jutro, o čemu kazuje Ebu Hurejre, r.a.: “ – Poslanik, a.s., svoje je ashabe podučio ovoj dovi:

“Allāhumme bike asbahnā ve bike emsejna ve bike nahjā ve bike nemūtu ve ilejke 'n-nušūr.” Značenje: “Allahu! S Tvojom pomoći osvanusmo, s Tvojom pomoći smo i zaspali. Životom koji si nam Ti dao živimo, Tvojim davanjem i umiremo. Naše ustajanje iz kabura i povratak je opet do Tebe.” (Prenosi Tirmizi.) Muhammed, a.s., je svome Ummetu, prema kazivanju Ebu Hurejrea, r.a., baš ovako preporučio: Kad bi se Poslanik, a.s., probudio ujutro, proučio bi gornju dovu i nama je preporučio:

38

“Kad se neko od vas probudi, neka kaže: “Allāhumme bike asbahnā ve bike emsejna ve bike nahjā ve bike nemūtu ve ilejke 'n-nušūr.”

DRUGA DOVA ZA JUTRO
Ima još jedna dova koju je naš Poslanik, a.s., učio i preporučio. Rivajetom od Ebu Hurejrea, r.a., Muhammed, a.s., je rekao: Kad se neko od vas probudi ujutro, neka ovu dovu uči:

“El- Hamdu lillāhillezî radde alejje rūhî ve āfānî fî džesedî ve ezine lî bizikrihi.” Značenje: “Hvala Allahu koji mi je vratio dušu (probudio me zdravog nakon spavanja), probudio me zdravog tijela i omogućio mi da Ga spominjem.” (Prenosi Tirmizi.) Prijatelju! Da nam Allah, dž.š., jutrom ne vrati dušu nakon noćnog sna, šta bismo? Da, učeći ovu dovu, treba da razmišljamo o ovim detaljima. Vesselam. Da, prijatelju! Ovu mubarek dovu je učio naš Pejgamber, preporučio je svome Ummetu, pa uči je i ti, da ti život bude ispunjen berićetom i mirom. Putniče na Putu Istine! Sve ove dove je učio Allahov Poslanik i preporučio ih Ummetu. Te dove su, ustvari, spominjanje jezikom Allahove veličine i uzvišenosti. Sevapa i fadileta od tog učenja je puno. Oni ljudskom životu donose berićet i selamet. Prijatelju! San je sličan smrti. Zato je ranije i rečeno: “koji si nas oživio nakon što si nas učinio mrtvim” u značenju “koji si nas probudio nakon što si nas uspavao”. Ovdje se san tumači, poredi sa smrću. Da, prijatelju! San i jeste jedna vrsta smrti. Kad čovjek spava, bi li on imao pojma da u ruci drži ne znam ti šta na ovome svijetu? Ruka ne daje odgovor. Jer, san je napola smrt. Taj izraz da je “san skoro kao i smrt” postoji i u našem jeziku. Proučimo li opet dovu, vidjet ćemo da se značenje izraza “koji si mi vratio moju dušu” odnosi na to da se “budim zdrav, pošto sam dobio nazad dušu ujutro nakon spavanja”. Htio-ne htio, čovjek treba da razmisli dobro o ovome. Koliko je njih koji nisu uspjeli da se probude nakon što su zaspali! Čovjeku koji padne u san uvečer, niko ne garantuje da će se ujutro probuditi. Niko od ljudi ne zna šta može biti u snu.

39

Prijatelju! Čovjek je slab i nemoćan. Zato on sebi traži pouzdan oslonac. Naš Pejgamber, a.s., je podučio svoj Ummet da je najpouzdanije utočište kod Uzvišenog Allaha. Sure Ihlas, Felek i Nas: Allahov Poslanik, a.s., svoje je ashabe, plemenite prijatelje, uputio: “Jutrom i večeri, po tri puta proučite sure: a. Kul Huvallāhu Ehad, b. Kul Eūzu bi Rabbi 'l-felek i c. Kul Eūzu bi Rabbi 'n-nās. Ove sure su dovoljne da vas zaštite od bilo kakve štete ili nevolje.” I Aiša, r.a., govori: “Kad bi Allahov Poslanik, a.s., krenuo da spava, proučio bi po tri puta sure: 'Kul Huvallāhu Ehad', 'Kul Eūzu bi Rabbi 'l-felek' i 'Kul Eūzu bi Rabbi 'n-nās', a onda bi puhnuo u ruke i prešao njima preko cijelog tijela dokle bi mogao doprijeti.” Pažnja! Pročitajte značenje ovih triju sura pa ćete vidjeti koliko je zala i loših stvari od kojih se traži utočište kod Allaha, dž.š.! Čovjek, sam sa svojim slabim tijelom, ne bi nikad mogao izići nakraj s tim. Putniče na Putu Istine! Ima jako puno vrsta dova i zikrova koje je naš Poslanik, a.s., učio jutrom. Njih možete naći u mojoj knjizi pod nazivom “CJELOVITA KNJIGA DOVA”.

DOVA KOJOM SE ULAZI U NUŽNIK
Putniče na Putu Istine! Naš dragi Poslanik, a.s., u svakom poslu je spominjao Allahovo ime i od Njega pomoć tražio. Kad bi pošao u nužnik, Resulullah, a.s., bi ulazio prvo lijevom nogom i ovu dovu učio:

“Bismillāh. Allāhumme innî eūzu bike mine 'l-hubsi ve 'l-habā'is.” Značenje:

40

“U ime Allaha. Allahu moj!Utječem Ti se od nečistoće koja čovjeku smeta i i od svakog šejtanskog zla.” Muhammed, a.s., je govorio: “Kad čovjek ulazi u nužnik i izgovori Bismillu, na džinske oči navuče se zastor.” U toalet treba ući lijevom nogom i proučiti ovu dovu. Oni koji je uče bivaju zaštićeni od svake vesvese i podozrivosti. I kad se oblači i svlači, musliman treba da prouči Bismillu. Na taj način kao da se prekrije jednim duhovnim ogrtačem.

DOVA KOJOM SE IZLAZI IZ NUŽNIKA
I kad bi izlazio iz nužnika, Muhammed, a.s., bi učio dovu. Izišao bi desnom nogom i ovako izgovorio: “Gufrānek! El-Hamdu lillāhillezî ezhebe anni 'l-ezā ve āfānî” Značenje: “Allahu, molim oprost od Tebe. Neka je hvala Allahu koji je od mene odstranio stvari koje mi škode i učinio me zdravim.” Ovu dovu je Pejgamber, a.s., učio uvijek izlazeći iz toaleta, a ponekad i samo: “Gufraneke” = “Molim za Tvoj oprost.” Prenosi se da je Poslanik, a.s., preporučiovao da se, ulazeći u toalet, kaže bar kratko:

“Eūzu billāh” = “Utječem se Allahu.” ili: “Allāhumme innî eūzu bike” = “Allahu moj, Tebi se utječem.” Da, brate! Kad čovjek krene u nužnik, može da izgovori koju god hoće od ovih dova, da bira dužu ili kraću, ovisno kako mu odgovara prema vremenu. Svaka od njih odgovara sunnetu, navici i običaju Muhammeda, a.s.

41

Prijatelju! To je, ustvari, velika blagodat da čovjek može da izbaci iz sebe suvišno od onog što je pio i jeo. Onaj ko poima kolika je to blagodat ne može a da ne kaže na sve to “El-Hamdu lillāh” ili “Gufrānek”.

DOVE KOD JELA
Putniče na Putu Istine! Kad musliman sjedne za sofru sa namjerom da jede, prije jela treba da prouči ovu dovu:

“Allāhumme bārik lenā fîmā rezaktenā ve kinā azābennār. Bismillāh!” Značenje: “Allahu moj! Daj nam berićet u onome čime si nas opskrbio i sačuvaj nas od vatrene kazne! U ime Allaha!” Prijatelju! Ovu dovu svakako treba da učimo da bismo povećali našu opskrbu, da bi nama i našoj djeci bilo dovoljno ono što zaradimo, da ne bismo pali u neimaštinu. Ako ne to, onda bar pred početak jela treba reći “Bismillah” ili duže “Bismillāhi 'r-Rahmāni 'r-Rahîm”. Na ovaj način se hrani daje berićet i blagoslovi ono što pojedemo i popijemo. Tako uljepšavamo, poboljšavamo cijeli naš život i postižemo duševni mir. Naši putevi se prosvjetljuju. Srce i duša se ispunjavaju nurom, a naša dobit i opskrba pune se nafakom. I na Ahiretu nas to čuva od džehennemske vatre. Neće se vidjeti džehennemskog azaba. Učeći ovu kratku dovu u napretku smo i na ovom svijetu i na Ahiretu. Vesselam.

ŠTA URADITI KAD SE ZABORAVI BISMILLA
Kad neko zaboravi Bismillu na početku jela, onda, kad se prisjeti, treba da prouči: “Bismillāhi evvelehu ve āhirehu” Značenje: “Imenom Allaha počinjem i završavam.” Na ovaj način hrani i opskrbi, a i samom sebi se donosi berićet i blagoslov.

42

DOVA NA KRAJU JELA
Putniče na Putu Istine! Ako smo jeli okupljeni oko stola sa porodicom, sa nekoliko osoba, po završetku jela prouči se ova dova:

“El-Hamdu lillāhillezî at'amenā ve sekānā ve dže'alenā muslimîn.” Značenje: “Neka je hvala Uzvišenom Allahu koji nas je nahranio, napojio i učinio nas muslimanima.” Prijatelju! Učenje ove kratke dove nakon jela obavljenog za sofrom sa svojom rodbinom, supružnikom i djecom, ili gostima, obaveza je zahvalnosti koja se iskazuje Uzvišenom Allahu na Njegovim nimetima. Allah, dž.š., je toliko samilostan i dobar prema Svojim robovima da čak i ovom tako kratkom dovom zahvalnosti Njegovog roba On bude zadovoljan. Ovako sitnom obavezom rob zadobija ljubav i oprost svoga Gospodara. Svaki razuman musliman treba da vodi o ovom računa i uvijek izgovori “Bismillah” prije početka i “El-Hamdulillah” nakon završetka jela. Ove kratke dove donose samo dobro i berićet u životu Allahovog roba. U tome su koristi učenja dove i zikra.

DOVA KADA SE JEDE SAM

“El-Hamdu lillāhillezî at'amenî hāza 't-ta'āme ve rezakanîhi min gajri havlin minnî ve lā kuvveh.” Značenje: “Hvala Allahu koji me je nahranio ovom hranom i dao mi opskrbu, bez ikakve moje moći i snage.” Brate na Putu Istine! Učenjem ove kratke dove nakon jela možeš dobiti oprost za svoje grijehe. Obrati pažnju! Naš Pejgamber u vezi sa ovim kaže:

43

“(Onom ko uči ovu jemek-dovu) opraštaju se prošli grijesi.” Prijatelju! Vidi kolika je Allahova milost: Svome robu daje opskrbu i blagodati, nahrani ga i napoji, a onda za dvije riječi zahvalnosti Njegovog roba oprosti mu grijehe! Kolika je to samo milost! Zar nije tako? Iz ovih radosnih vijesti vidimo koliko Allah, dž.š., voli Svoga roba pa nalazi i najmanju mogućnost, najsitnije dobro djelo da bi mu oprostio grijehe.

DOVA KOJA SE UČI ZA ONOGA KO NAS JE POČASTIO JELOM

“Allāhumme at'im men at'amenî veski men sekānî” Značenje: “Allahu moj! Nahrani onoga ko je mene nahranio i napoji onoga ko je mene napojio.” “Nahrani onoga ko je mene nahranio i napoj onoga ko je mene napojio” znači: “Onako kako je mene ugostio ovaj čovjek, ugosti i Ti njega”. Naš Pejgamber, a.s., ovu dovu je učio svima koji bi ga ugostili hranom, vodom ili mlijekom. Zar ovo nije krasan primjer dobrohotnosti: proučiti hajr-dovu za nekoga kod koga smo u gostima? Ti bio žedan, a oni te napojili. Ti ogladnio, a oni te nahranili. Ima li onda spram ove dobrote nešto bolje za takvog čovjeka nego uputiti dovu za njega? “Brate! Ti si mene nahranio, pa neka i Allah tebi da hranu! Ti si mene napojio, pa neka i Tebe Allah obraduje istim” znači: Sve ovo dobro što si ti meni učinio, neka se i tebi vrati.” To je ta hajr-dova koju upućujemo Allahu, dž.š. Naš dragi Resulullah, a.s., nam je zapovijedio: “Želi za svoga brata ono što i sam sebi želiš.” I u ovoj dovi prepoznajemo onaj fini detalj humanosti kao u hadisu: “Onaj ko ne zahvaljuje ljudima, taj ne zahvaljuje ni Allahu.”

44

Kad Allah želi neko dobro učiniti Svome robu, on učini to dobro i pomoću nekog drugog roba kojeg mu pošalje. Zato kažemo da Allah, dž.š., stvara razlog, a onda pomoću tog razloga čini dobro Svojim robovima. Najljepši primjer iskazivanja ljubaznosti i čovječnosti prema nekome ko nam je učinio nešto lijepo jeste hajr-dova. Onaj ko ne zna dobro dobrim vratiti – nezahvalan je, a nezahvalnike ne vole ni ljudi ni Allah, dž.š.

DOVA KOJA SE UČI PRI ISPIJANJU VODE
Putniče na Putu Istine! Kao i u svemu ostalom, postoje islamska pravila ponašanja i kod pijenja vode. Naš Ummet ima dragocjene upute Allahovoga Poslanika, a.s., u vezi s tim. Prije pijenja vode, potrebno je proučiti Bismillu, vodu ispiti u tri gutljaja, a onda proučiti ovu dovu:

“El-Hamdu lillāhillezî sekānā azben furāten birahmetihi ve lem jedž'alhu milhan udžādžen bizunūbinā.” Značenje: “Neka je hvala Allahu koji nas je Svojom milošću napojio ukusnom vodom, a ne gorkom i slanom zbog naših grijeha.” Prijatelju! Napojimo li se slatke i dobre vode, jasno nam je zašto voda daje okus životu. Mogućnost da razmišljamo o tome kako su svi ovi nimeti postali Allahovom snagom i kudretom izvor je najveće sreće. Upravo zbog toga čovjek treba uvijek da izgovori “Bismillah” kad krene da pije vode, a zahvali se Uzvišenom sa “El-Hamdu lillah” kad se napije vode. Ne zaboravi da zahvala Allahu, dž.š., na hrani i piću životu čovjeka donosi berićet, a srcu spokoj.

DOVA PRI ISPIJANJU ZEMZEM-VODE

45

“Allāhumme innî es'eluke ilmen nāfian ve rizkan vāsian ve šifā'en min kulli dā'in ve sekamin.” Značenje: “Allahu moj! Molim Te za korisno znanje, široku opskrbu i lijek za svaku bolest i nevolju.” Putniče na Putu Istine! Izvor vode Zemzem nalazi se u Mekki, tačno naspram Mekam-i Ibrahima. Hadžije na povratku u svoju domovinu donose Zemzem-vode na poklon. To je najstarija ljekovita, mubarek i berićetna voda na svijetu. Zemzem je lijek za svaku bolest. Za koji god jad se nijjet učini pijući Zemzemvodu, ona je lijek za to. Mnogo je onih koji su ispijanjem Zemzem-vode našli lijek za svoju nevolju. Kad se želi napiti Zemzem-vode, treba ustati na noge, stati okrenut prema Kibli i proučiti Bismillu. Voda se uvijek pije sjedeći. Samo se Zemzem-voda pije stojeći na nogama. Nakon toga se prouči Zemzem-dova. Onaj ko je tri puta prouči za želju koja mu je na umu, ta želja će mu se sigurno ispuniti. Ne treba zaboraviti da je Uzvišeni Allah svemoćan.

DOVA KAD SE JEDE VOĆE
Putniče na Pravome Putu! Kad bi Muhammed, a.s., vidio neku tek sazrelu voćku, pa je pojeo, i tad je učio zikir. Dova koju je preporučio da se uči za voće je slijedeća: “Allāhumme kemā erejtenā evvelehu fe'erinā āhirehu.” Značenje: “Allahu, kao što si nam pokazao početak ovoga, pokaži nam i njegov kraj!” Prijatelju! Muhammed, a.s., ovu je dovu učio kad bi mu donijeli prvo voće, pa bi pozvao kakvo malo dijete i dao mu to. Brate! I mi bismo trebali da proučimo ovu dovu kad probamo neko tek sazrelo voće ili povrće. Neki ljudi se, kad probaju rano voće, znaju grohotom smijati. Tako rade neznalice. To nije uredu.

46

Za muslimana je prilično da zahvaljuje na blagodatima Onome ko mu ih je podario. Zašto se smijati? ... Allahu moj, učinio si da vidim prve od ovih nimeta. Svakako je onda najbolji način da uputimo dovu sa željom da taj nimet dugo traje pa i da dođe do svoga kraja (sezone).

DOVA NAKON JELA U VEĆEM DRUŠTVU
Brate na Putu Istine! Ponekad u nekom većem društvu, u gostima, treba da se uči duža jemek-dova, pa bi svakako trebalo da naučiš napamet i dovu koja se uči u tim prilikama okupljanja oko jela. Uči se na arapskom:

“Eūzu billāhi mine 'š-šejtāni 'r-radžîm Bismillāhi 'r-Rahmāni 'r-Rahîm El-Hamdu lillāhillezî at'amenā ve sekānā ve džealenā mine 'l-muslimîn. Ni'meti dželîlullāh, bereketi Halîlullāh, Šefā'at jā Resūlullāh. Allāhumme innā nes'eluke temāme 'n-ni'meh, ve devāme 'l-āfijeh ve husne 'l-hātimeh. Lillāhi 'l-Fātihah.” Značenje: “Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha, Svemogućeg Dobročinitelja Milostivog. Hvala Allahu koji nas je nahranio, napojio i učinio muslimanima. Molimo Te za nimet-i dželilullah, berićet-i (Ibrahim)Halilullah, šefaat-i Resulullah. Allahu, molimo Te za Tvoje blagodati, zdravlje, i to da na nam posljednje na ustima bude husnu 'l-hatime (da u vjeri preselimo). Za zadovoljstvo Hakka proučimo sure Fatihu.” Nakon svakog jela treba da proučimo dovu i zahvalimo Uzvišenom Allahu. Kao što se može vidjeti iz gore navedenog prijevoda, jemek-dova u svome značenju objedinjava molbu da nam Allah, dž.š., uvijek daje Svoje nimete, a istovremeno i zahvalu Uzvišenom na blagodatima koje nam je podario.

47

DOVA PRI OBLAČENJU I SKIDANJU ODJEĆE
Brate na Putu Istine! Čovjek je od svih stvorenja na zemlji najpočašćeniji i najvrjedniji. Čovjeku je ukazana čast da na zemlji bude halifa Allaha, dž.š. Čovjek za to treba tu dragocjenost da čuva u skladu sa vjerskim mjerilima. Uzvišeni Allah je sve na zemlji stavio u službu i obavezu čovjeku. Da bi čovjek mogao da sačuva ovu dragocjenost i čast kojima je nagrađen, date su mu od Uzvišenog Allaha i neke obaveze. U tome čovjek nije prepušten sam sebi. Da bi mogao da sačuva čast i značenje stvaranja, čovjek ima obavezu da se ponaša u skladu sa vjerskim normama i da ide putem razvoja jednog savršenog bića. Svaki čovjekov pokret treba da bude odmjeren i odgovoran. Svako čovjekovo djelo, svaki potez, snima se kamerom Kudreta, a svaka riječ ostaje zabilježena na traci Moći. Upravo zbog ovog detalja, zbog ove mudrosti, čovjek treba da bude u svome najboljem izdanju u Allahovoj blizini. Preporučuje se da u svakoj situaciji prouči “Bismillah”. Bismilla je za čovjeka poput zastora u duhovnom smislu. Baš zbog te mudrosti čovjek treba da je izgovori pri oblačenju. Dova pri oblačenju i skidanju odjeće

“Bismillāhillezî lā ilāhe illā hū” Značenje: “U ime Allaha osim Kojeg nema drugog.” Ako se odjeća oblači, onda se kaže: “Oblačim ovo u ime Allaha”, a ako se skida, kaže se: “Skidam ovo u ime Allaha”. Prijatelju! Već sam spomenuo da je izgovaranje Bismille za čovjeka poput zastora. Ne treba da zaboravimo da se u prostorijama u kojima boravimo nalaze i meleci. Bismilla je zastor i za meleke i džine, nevidljiva duhovna stvorenja.

DOVA PRI OBLAČENJU NOVE ODJEĆE

48

“El-Hamdu lillāhillezî kesānî mā uvārî bihî avretî ve etedžemmelu bihî fî hajātî.” Značenje: “Hvala Allahu koji nam omogućava da odjećom pokrivamo naša tijela i da se njima uljepšavamo na dunjaluku.” Prijatelju! Čovjeku kao najpočastvovanijem i najvrjednijem stvorenju odjeća povećava poštovanje i poboljšava njegov izgled. Golotinja ponižava čovjeka. Odjeća koja kod čovjeka pojačava poštovanje i čast velika je blagodat za ljude obdarene razumom. Vrijednost ovog nimeta jako dobro znaju ljudi zdravog duha i uma. Zbog toga svako ko svoj život krasi i oblačenjem odjeće zahvaljuje i treba da zahvali svome Gospodaru na tome.

DOVA KOJOM SE ULAZI U KUPATILO
Putniče na Putu Istine! Cilj učenja dove jeste traženje pomoći od Uzvišenog Allaha u svakoj prilici. Priznajući u svemu oko sebe da smo slaba stvorenja ovisna o Allahu, iskazujemo poštovanje Uzvišenom i nadamo se Njegovoj pomoći. Mjesta na kojima se kupa, poput kupatila ili hamama, obično su nečista. Zbog toga pri ulasku na takvo mjesto treba tražiti utočište kod Allaha, dž.š., od nečistoća, džina i svakakvih šejtanskih prljavština. Pri ulasku na ovakva mjesta, Muhammed, a.s., nam je preporučio učenje ove dove:

“Bismillāh, Allāhumme innî es'eluke 'l-džennete ve e'ūzu bike mine 'n-nār.” Značenje: “U ime Allaha. Allahu! Od Tebe Džennet molim i Tebi se utječem od Džehennema.” Da, prijatelju! Ova dova se uči na ulasku u kupatilo, a izlazeći iz kupatila prouči ovo: “Allāhumme innî e'ūzu bike mine 'n-nāri ve es'eluke gufrāneke.” Značenje: 49

“Allahu, utječem Ti se od džehennemske vatre i molim za Tvoj oprost.” Da, prijatelju! Kad neko u kupatilo ulazi da bi se fizički očistio, dova i zikir koje prouči čine da on postigne i duhovnu čistoću. Dova i zikrovi donose berićet i obogaćuju čovjeka iznutra. I u tom detalju je sreća zbog spomena Allahovog imena u svakom trenu. Vesselam.

DOVA PRI GLEDANJU U OGLEDALO
Muhammed, a.s., je preporučivao ovu dovu pri ogledanju: “El-Hamdu lillāh. Allāhumme kemā hassente halkî fehassin hulukî.” Značenje: “Hvala Allahu. Allahu! Onako kako si uljepšao moje stvaranje, uljepšaj i moj ahlak!” Da, brate! Kad pogledaš u ogledalo, kad vidiš beskrajnu snagu Uzvišenog na sebi, zar ti preostaje išta drugo osim da zahvališ toj Uzvišenoj Moći na tome što si čovjek? Treba da znaš da u vjersku obavezu spada i ukazivanje na ono što je istina. Vesselam.

ABDESKE DOVE
Putniče na Putu Istine! Naš Poslanik, a.s., uputio nas je na slijedeće abdeske dove: Prije nego što bi uzeo abdest, Muhammed, a.s., bi proučio: “Bismillāhi 'r-Rahmāni 'r-Rahîm” = “U ime Allaha, svemu Dobročinitelja, Milostivog.” Nakon što bi uzeo abdest, Allahov Poslanik, a.s., bi proučio:

“Ešhedu en lā ilāhe illallāhu vahdehu lā šerîke leh, ve enne Muhammeden abduhu ve Resūluh.”

50

“Allāhummedž'alnî mine 't-tevvābîne vedž'alnî mine 'l-mutetahhirîn.” Značenje: “Svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha i svjedočim da je Muhammed Njegov rob i poslanik.” da Allah nema druga i

“Allahu, učini da budem od onih koji se kaju i onih koji se čiste!”

DOVA NAKON UZIMANJA ABDESTA
Ebu Musa el-Eš'ari, r.a., prenosi: “Donio sam Allahovome Poslaniku, a.s., vode za abdest. Resul-i Ekrem je uzeo abdest, a onda učinio dovu: 'Allahu moj, oprosti mi grijehe, u kući mi daj mira i širine, a u opskrbi berićeta.'“ “Allahov Poslaniče, slušao sam te kako učiš dovu”, rekoh, a on me upita: “Je li nedostaje nešto ovoj dovi?”

“Allāhummagfirlî zenbî ve vessi'lî fî dārî ve bārik lî fî rizkî.” Značenje: “Allahu, oprosti mi grijehe, u kući mi daj širine i u opskrbi berićeta!”

KAD NAIĐEMO NA NEKOG U NEVOLJI
Prijatelju! Ovaj svijet je pozornica iskušenja. Na njoj svako mora da polaže ispit. Pametan čovjek će uzeti pouku iz događaja koji se odigravaju i postaviti se kako treba. Ako danas jesmo u dobrom, za sutra niko ne zna šta nam može pasti na glavu. Zato bi svaki čovjek u dobrim danima trebalo da zahvaljuje Allahu na tome. Čovjek uvijek može naići ili čuti za nekoga koga je pogodilo iskušenje neke nevolje ili nesreće. Može, npr., vidjeti nekog bez ruke ili noge. Isto kao nekog sakatog ili ćoravog, čovjek može naići i na nekoga ko je ostao bez blagodati razuma, nekog ludog čovjeka, može vidjeti nekoga ko je ostao bez imetka, nekoga ko je propao ili izgubio porodicu, nekog rasturenog doma i sl. U situaciji kad naiđemo na nekoga koga je zapala neka nevolja, Muhammed, a.s., nam je preporučio i zapovijedio da proučimo dovu:

51

“El-Hamdu lillāhillezî āfānî mimmebtelāke bihi ve feddalenî alā kesîrin mimmen haleka tafdîlā.” Značenje: “Hvala Allahu koji me je spasio od nevolje koja je tebe pogodila i uzdigao me iznad drugih stvorenja koja je stvorio.” Prijatelju! Ako proučiš ovu dovu u situaciji kad naiđeš na nekoga koga je zadesila nevolja, dokle god budeš živio, tebe neće zadesiti takva nevolja i nesreća. I u hadisu je rečeno: “Svako ko u situaciji kad vidi nekoga u nevolji kaže: 'Hvala Allahu koji me je spasio od nevolje koja je tebe pogodila i uzdigao me iznad drugih stvorenja koja je stvorio', dok god bude živio, takva nevolja, kakva god ona bila, neće ga zadesiti.” Neki islamski učenjaci kažu da “onaj ko uči ovu dovu treba da je uči tako da to ne čuje i ne vidi onaj ko je zapao u nevolju”. Neki, opet, ističu da se “dova treba učiti u sebi”, pošto se onaj koji je dopao nesreće može više rastužiti i otesiriti. U situaciji kad se naiđe na nekog pogođenog nekom nevoljom nije dobro upotrebljavati izraze poput “jao, jao” ili “štete, šteteee” da bismo iskazali naše saosjećanje. Sve je u Allahovim rukama. On je Taj koji daje iskušenje, On je Taj koji ga i otklanja. Pošto je to tako, onda treba kod Njega tražiti utočište. To je ispravno shvatanje. Allah je svemoćan. Āmennā ve saddaknā. Jako puno dova našeg Poslanika, a.s., odnosi se na oslanjanje i traženje pomoći od Allaha, dž.š., u nevolji. Allahov Poslanik, a.s., često je izgovarao: “Allahu moj! Utječem ti se od kožnih bolesti, ludila, lepre i svih teških bolesti.” Prenosi se od Osmana bin Ebi 'l-Asa, r.a., da je Muhammed, a.s., ovu dovu učio tražeći utočište kod Allaha, dž.š.: “Allahu moj! Tražim utočišta kod Tebe od lijenosti, teške starosti, straha, slabosti i fitne u životu i smrti” (Sunen-i Nesai). Prijatelju! Naš Poslanik, a.s., imao je dove Uzvišenom Allahu od bilo kakve vrste nesreće poput “utapanja, spaljivanja ili stradanja uslijed zemljotresa”.

52

TRAŽENJE UTOČIŠTA KOD ALLAHA OD LIJENOSTI, GLADI I ŠKRTOSTI
Prenosi se od Zejda bin Erkama, r.a., da je rekao: Allahov Poslanik, a.s., je ovakvu dovu učio:

“Allahumme innî e'ūzu bike mine 'l-keseli ve 'l-adžzi ve 'l-buhli.” Značenje: “Allahu! Tražim utočište kod Tebe od lijenosti, gladi i škrtosti.” (Prenosi Tirmizi.) Prijatelju! Lijenost je teška bolest. Ništa posebnije nisu ni glad, neumješnost, slabost. Ovakva stanja su uzrok ljudskih nevolja. Škrtost, pak, nepopravljiva je bolest koja obara vrijednost samog čovjeka. Spas od svega ovoga je moguć samo uz Allahovu pomoć. Zbog toga treba učiti dovu i tražiti pomoć od Uzvišenog Allaha. Vesselam!...

DOVA PRI IZLASKU IZ KUĆE
Putniče na Putu Istine! Naš dragi Poslanik, a.s., ovako je rekao: “Ako neko, izlazeći iz kuće, prouči slijedeću dovu, ona mu je dovoljna za svako dobro na putu.” Znači, uz pomoć ove dove, čovjek će biti na Pravome Putu, uspjet će u onome što želi, postići će ono šta mu treba, bit će zaštićen od svake štete ili straha, a šejtan mu neće smjeti prići blizu. DOVA KOJA SE TREBA PROUČITI:

“Bismillāh, tevekkeltu 'alallāh, lā havle ve lā kuvvete illā billāh.” Značenje: “U ime Allaha izlazim iz kuće. U svemu se oslanjam na Allaha. Nema snage ni moći osim kod Njega.” Kad neko uz ovu dovu iziđe iz kuće, meleci mu kažu: “Na Pravome si Putu, imaš uz sebe pomoć, tvoje želje su uslišene, zaštićen si, a šejtan mu ne smije blizu.”
(Prenosi se od Enesa bin Malika; Sunen-i Tirmizi.)

53

Kad se šejtan okrene bespomoćan od čovjeka koji je proučio ovu dovu, on, jadikujući svojima, govori: “Kejfe leke biredžulin kad hudije ve kufije ve vukije.” = “Šta možete uraditi čovjeku kad je upućen na Pravi Put, ispunjenih želja i zaštićen od svakog zla?! Nego, hajde, vratite se, ne trošite zalud vrijeme, bježite od njega, njemu se nikakvo zlo ne može učiniti!” Prijatelju! Uvijek imaj na umu fadilete ove dove i neka ti ne bude teško proučiti je kad izlaziš iz kuće. Ako na takav način iziđeš iz kuće, do akšama si zaštićen od svake vrste belaja i nesreće i bit ćeš pod zaštitom Uzvišenog Allaha, siguran od svega. Vesselam!... Kad čovjek krene iz kuće, uz njega su dva posebno zadužena meleka Prijatelju! Prisjetimo se zajedno hadisa u kojem je riječ o dovi pri izlasku iz kuće. Prema rivajetu Ebu Hurejrea, r.a., Poslanik, a.s., ovako je rekao: “Kad čovjek iziđe iz kuće, s njim su dva meleka sa posebnom zadaćom. Kad čovjek spomene Allaha Bismillom (“U ime Allaha”), ta dva meleka kažu: “Ti si na Pravome Putu”. Kad čovjek kaže: “Lā havle ve lā kuvvete illā billāh”, ta dva meleka mu kažu: “Ti si sad zaštićen”. Kad čovjek kaže: “Tevekkeltu 'alallāh”, dva meleka mu kažu: “Bit će ti ispunjeno ono što želiš”. (Prenosi Ibn Madže.)

JEDNA DRUGA DOVA PRI IZLASKU IZ KUĆE
Prenosi se od Umm Seleme, r.a., da je Muhammed, a.s., učio ovu dovu pri izlasku iz kuće:

“Bismillāhi tevekkeltu alallāhi, Allahumme innî e'ūzu bike en edille ev udalle ev ezille ev uzelle ev azlime ev uzleme ev edžhele ev judžhele alejje.” Značenje: “U ime Allaha, oslanjam se na Njega. Allahu, utječem Ti se od toga da ne zalutam sa Pravog Puta i ne učinim da neko zaluta, da ne zgriješim ili da ne bude učinjeno da zgriješim, da ne učinim nepravdu ili da ne budem upućen da to učinim, da ne postupim kao neznalica ili to postanem.” Prijatelju! Hz. Umm Seleme, r.a., prenosi da bi “Allahov Poslanik, a.s., izlazeći iz kuće sreće, pogledao prvo prema nebu i proučio ovu mubarek dovu, pa onda izišao.” Razmislimo li o značenju ove mubarek dove, vidjet ćemo da ona pruža veliku pouku:

54

Čaršija, pijaca, ulica, sva ta mjesta na kojima se čovjek nalazi ili se može naći, mjesta su svakakvih nevaljalština i nepravdi. Upravo zbog toga Allahov Poslanik, a.s., naglašava oslonac na Njega spomenom prvo mubarek imena Uzvišenog Allaha, dž.š. On prvo kaže da se oslanja na Uzvišenog, potom se utječe Njegovoj Moći, a onda spominje opasnosti kojih se boji. Pošto nefs i šejtan uvijek čovjeka upućuju na zlo, posve je moguće i samo je pitanje trenutka kad će ga skrenuti sa Pravoga Puta ili ga uputiti na put loših ljudi, skrenuti mu nogu prema pogrešnom ili učiniti da noga drugog čovjeka skrene, nagovoriti ga na nepravdu ili da on potakne nekog na nepravdu, učiniti ga neznalicom ili da on povuče nekog u neznanje. Allahov Poslanik, a.s., nas upućuje da se od svih ovih opasnosti možemo zaštititi traženjem utočišta kod Allaha, dž.š. To je tako opasna situacija da čovjek može izići iz kuće sa imanom, kao vjernik, a kući se vratiti kao pravi nevjernik, Allah nas sačuvao toga. Amin! Zato prije stupanja u taj strašni vanjski svijet treba tražiti oslonac kod Allaha, dž.š. Samo Allah ima istinsku snagu koja čovjeka čuva od svih opasnosti, a druge nema niti će ikada biti. Prijatelju! Svaki razuman čovjek koji zna u kakvo more opasnosti ulazi izlazeći iz kuće proučit će ovu mubarek dovu Allahovog Poslanika, a.s., i tako sebe zaštititi od materijalnih i duhovnih opasnosti koje bi mu mogle naškoditi.

DOVA KOJA SE UČI PRI IZLASKU NA ULICU
Putniče na Putu Istine! Ne zaboravi da su dova i zikrovi osiguranje naše duše. Mi i ne možemo da znamo vrijednost ove blagodeti. Upravo zbog toga su zapovijedi Allaha, dž.š, i upute Muhammeda, a.s., uz nas bile i jesu. Možemo li znati šta će se desiti u vezi sa bilo čim od nas kad iziđemo napolje? To je nemoguće! To je ono zbog čega se treba prikloniti dovi i zikru da bismo imali snagu i zaštitu od znanih i neznanih događaja i situacija. U hadis-i šerifu koji prenosi hz. Omer, r.a., naš Poslanik, a.s., bi učio slijedeću dovu kad god bi izlazio na ulicu:

55

“Lā ilāhe illallāhu vahdehu lā šerîke leh, lehu 'l-mulku, ve lehu 'l-hamdu, Juhjî ve jumîtu ve huve Hajjun la jemūtu bi jedihi 'l-hajru ve huve 'alā kulli šej'in kadîr.” (Prenosi
Tirmizi.)

Značenje: “Nema drugog Boga osim Allaha. On je jedan i nema druga. On sve ima i Njemu hvala. On daje i uzima život. On je vječan, ne umire. Sve dobro je u Njegovim rukama. On je svemoćan.” Allahov Poslanik, a.s., o ovoj dovi je rekao: “Ako neko prouči ovu dovu kad krene na ulicu, u čaršiju, Uzvišeni Allah mu piše hiljadu hiljada sevapa (milion), briše milion grijeha i za milion puta ga uzdigne.” Tekst hadis-i šerifa:

Brate! Ako ovo nije milost Uzvišenog Allaha prema Svojim robovima, onda šta je?... Allah voli da prašta Svojim robovima i nalazi razloge da bi nam praštao. Za jednu dovu od dvije – tri rečenice koje prouči rob, On, dž.š., “daje milion sevapa, oprašta milion grijeha i za milion puta ga uzdigne.” Učenjem ove dove mi se štitimo od bilo koje vrste nevolje i nesreće. Učenjem iz našeg srca nestaje tjeskobe, tuge i boli. Dobijamo duševni mir i užitak u životu. A to čovjek i želi. Vesselam!... Prijatelju! Ako se ova ista dova prouči u šetnji čaršijom ili pijacom, opet se isti sevapi pišu, grijesi opraštaju, a čovjek uzdiže. Milion sevapa se piše, milion grijeha briše, a čovjek milion puta više uzdiže (Tirmizi).

DOVA PRI ULASKU U ČARŠIJU
Putniče na Putu Istine! Ebu Hurejre, r.a., priča: Kad bi Allahov Poslanik, a.s., ulazio u čaršiju ili pazar, proučio bi ovu dovu:

56

“Bismillāhi, Allāhumme innî es'eluke min hajri hāzihi 's-sūki ve hajri mā fîhā ve e'ūzu bike min šerrihā ve šerri māfîhā. Allāhumme innî e'ūzu bike en usîbe fîhā jemînen fādžireten ev sakfeten hāsireten.” Značenje: “U ime Allaha. Allahu, molim Te za dobro ove čaršije i dobro svih u njoj. Utječem Ti se od njenog zla i zla svih u njoj. Allahu, utječem Ti se od lažnog zaklinjanja i štetne trgovine.” (Taberani prenosi od Ebu Hurejrea.) Brate! Pošto je islam vjera koja uređuje i ovaj i budući svijet čovjeka, na najbolji način je uredila svako pitanje koje se tiče čovjekovog bivstvovanja. Ona to čini na najbolji i najljepši način. Čovjek mora da na ovom svijetu radi kao da nikada neće umrijeti, a da radi za Ahiret i bude spreman kao da će sutra umrijeti. Na kraju svoga života, čovjek ne bi trebalo da ode na drugi, vječni svijet, praznih ruku i zalutao u gafletu. Pošto je u svome dunjalučkom životu čovjek upućen na čaršiju i pazar, on tu uvijek može doživjeti materijalnu i duhovnu štetu. Zaštitu od zla ovakvih mjesta, nevolja vidljive i nevidljive fitne i štete treba tražiti samo od Allaha, dž.š. Ako naučimo napamet ove dove i uvedemo sebi naviku da ih stalno učimo, one će biti naš stalni podsjetnik na oslonac na vječnu pomoć snage i moći Allaha, dž.š. Neko ko shvata da je samo Allah Gospodar svega, da samo On daje život i uzima ga, da je on Jedini koji ne umire, da su sva dobra u Njegovim rukama i da samo On daje snagu svemu, čovjek koji, dakle, tako razmišlja uvijek će biti na Pravom Putu i uvijek se ispravno postavljati prema svemu. Na taj način će biti zaštićen i od zla loših ljudi u čaršiji, zla onih koji se krivo zaklinju, i najzad, štetne trgovine. Na isti način kao što ima svoje dobre strane, kad je posao u pitanju, npr., pazar također ima i lošu stranu. Ako smo u stanju razumjeti to, onda smo uspjeli. Vesselam.

DOVA KOJA SE UČI PRI ULASKU U KUĆU
Putniče na Putu Istine! I u Muslimovom rivajetu se navodi da je Allahov Poslanik, a.s., ovako preporučio: “Kad neko ulazi u kuću, neka ovako kaže (prouči ovu dovu), a onda poselami ukućane.”

57

“Allāhumme innî es'eluke hajre 'l-mevledži ve hajre 'l-mahredži, bismillāhi veledžna ve bismillāhi haredžnā ve 'alellāhi Rabbinā tevekkelnā.” Značenje: “Allahu, molim Te za dobro pri ulasku i dobro pri izlasku. Sa imenom Allahovim ulazimo i imenom Allahovim izlazimo. U Gospodara našeg se uzdamo.” Prijatelju! Ovu dovu treba da učiš pri ulasku, a i pri izlasku iz kuće, jer je ovu mubarek dovu imao običaj da uči naš Poslanik, a.s., i svome Ummetu preporučio da to isto čini. Kad musliman spomene ime Allahovo pri ulasku u kuću, pred šejtana time postavi branu i šejtan u tu kuću ne može ući. U kući u kojoj nema šejtana vlada berićet i mir. Pa još kad spomene Allahovo ime Bismillom dok jede i pije, onda šejtan u takvoj kući ostaje žedan i gladan. O ovim detaljima govorili smo u poglavlju o jemek-dovama. Moramo imati na umu ove fadilete da bismo živjeli sretno i berićetno. Vesselam! Kad čovjek ulazi u kuću spominjući Allahovo mubarek ime, šejtan koji ga je pratio sa ulice i njegova zla bivaju ometeni da uđu u kuću. Na spomen Allahovog mubarek imena šejtan se otud povlači i odlazi. O ovome govori hadis-i šerif:

Značenje: “Kad neko spomene Allaha pri ulasku u kuću, pri jelu i piću, šejtan kaže svojim pomagačima: 'Ovdje za vas nema boravišta niti večere,' pa se povuče i odlazi. Međutim, kad neko dođe kući pa pri ulasku ne spomene ime Allahovo, šejtan onda kaže svojim pomagačima: 'Pronašli ste mjesto na kojem ćete boraviti.' Pa još kad neko ne spomene Allahovo ime pri jelu (učenjem Bismille), šejtan kaže svojim pomagačima: 'Evo, došli ste na mjesto gdje možete boraviti i večerati.'“ (Ibn Madže prenosi od Džabira bin
Abdullaha.)

SELAM PRI ULASKU U KUĆU
Putniče na Putu Istine! Kad musliman ulazi u kuću, Allahova, dž.š., i Poslanikova, a.s., naredba i preporuka su da nazove selam ukućanima. Ući treba izgovarajući:

58

Es-Selāmu alejkum Ukućani na selam treba da odgovore sa:

Ve alejkumu 's-selam. Na ovaj način, i onaj ko ulazi u kuću i njegova porodica upućuju dovu za mir i na ovom i na budućem svijetu. Značenje: “Neka je mir dunjaluka i Ahireta na vama.” Zar ovo nije veličanstvena dova? Za čovjeka i jeste najveća sreća biti daleko od svih zala i živjeti u miru i selametu. Ako u kući nema nikog Kad neko dođe kući, a u kući nema nikoga ko bi odgovorio na selam, ovako se selami:

“Es-Selāmu alejnā ve alā ibādillāhi 's-sālihîn” Na ovaj selam odgovorit će sam sebi. Značenje: “Neka je spas na nas i na sve dobre Allahove robove.” Uzvišeni Allah u 61. ajetu sure En-Nur zapovijeda: “Kad dođete u svoje kuće (a u kući nema nikog), poselamite sebe Allahovim selamom.” Ovaj ajet-i kerim nas poučava da i kad u kući nema nikoga, mi treba da nazovemo selam. Svaki musliman sigurno želi u svoju kuću ući uz berićet i selamet, na način kako je to zapovijedio Allah, dž.š., i Poslanik, a.s. Stoga, budimo pažljivi, radimo to kako smo naučili i selama nikad ne napuštajmo! Prijatelju! Selam je uvijek potreban pri ulasku u kuću. U hadisu koji prenosi Enes, r.a., Muhammed, a.s., je Enesu, r.a., naredio:

59

Značenje: “Sine moj, kad uđeš među svoju porodicu, nazovi selam, to će donijeti berićet i tebi i tvojoj porodici.” Ovaj hadis-i šerif govori o tome koja su pravila pri ulasku u kuću. Onaj ko u svoju kuću uđe spominjući ime Uzvišenog Allaha, u kući će imati mir i selamet, spasit će se tjeskobe i steći poštovanje. Srce i duša bit će mu spokojni. U kućama od kojih je šejtan daleko vladaju mir, sreća i berićet.

DOVE KOJE SE UČE UVEČER Brate! Sada bismo nešto rekli ukratko o dovama koje se uče uvečer. Kao što sam rekao na početku ove knjige, dove koje se upućuju Uzvišenom Allahu postoje za svaki sahat u danu. Posebno ima jako puno dova koje se uče ujutro i navečer. Sevapi i fadileti dova koje se uče na sabahu ili akšamu sasvim su jednaki. To ćemo vidjeti na primjerima koje ćemo navesti u daljnjem tekstu. Ja sam svojoj braći u vjeri, u ovoj maloj knjizi, djelu koje treba da posluži kao svojevrstan vodič prvenstveno našoj omladini, probrao kraće dove koje se uče u određenom dijelu dana (u okviru 24 sahata) želeći tako da onaj ko hoće da ih uči to, vrlo lahko može da učini te da, sticanjem navike učenja dove, zaradi sevape.

JOŠ NEKE DOVE ZA NOĆ
Muhammed, a.s., je za akšam preporučivao ovu kraću dovu:

“Emsejnā ve emse 'l-mulku lillāhi ve 'l-hamdu lillāhi lā šerîke leh, lā ilāhe illā Huve ve ilejhi 'l-masîr.” Značenje: 60

“U noć uđosmo i noć dočeka sva vlast Allahova. Hvala Allahu! On nema druga. Nema drugog Boga osim Allaha. Naš povratak (nakon smrti) samo je Njemu.” Prijatelju! Muhammed, a.s., ovu je kratku dovu učio uvečer i preporučio svome Ummetu da to isto čini. Allah čini zadovoljnim onoga ko uči navečer Prenosi se od Sevbana, r.a., da je rekao: – Allahov Poslanik, a.s., ovako je rekao: “Svako ko uvečer prouči dovu: “Redîtu billāhi Rabben, ve bi 'l-islāmi Dînen, ve bi Muhammedin Nebijjā,” Uzvišeni Allah mu odredi da bude zadovoljan.” Značenje dove: “Zadovoljan sam što mi je Allah Gospodar, islam vjera, a Muhammed Poslanik.” Da, prijatelju! Ako musliman koji dočeka večer izgovori ovu dovu, Uzvišeni Allaha najavljuje da će učiniti zadovoljnim Svoga roba koji tu dovu prouči. Prenosi se od Ebu Saidi 'l-Hudrija, r.a., da je Allahov Poslanik, a.s., ovako rekao: “Svako ko prouči:

“Radîtu billāhi Rabben, ve bi 'l-islāmi Dînen, ve bi Muhammedin Resūlen,” njemu je Džennet vadžib” (Sunen-i Ebu Davud). Ovim hadis-i šerifom donosi se radosna vijest da će onaj ko vjeruje u Allaha, dž.š., ko je predao srce islamu i ko osjeća čast što pripada Muhammedovom Ummetu sigurno ući u Džennet. Prenosi se od Ebu Hurejrea, r.a., da je Muhammed, a.s., uvečer učio ovu dovu i zikir:

“Allāhumme bike emsejnā ve bike nahjā, ve bike nemūtu, ve ilejke 'n-nušūr.” Značenje: “Allahu, u noć uđosmo s Tobom, sa Tobom oživljavamo i sa Tobom umiremo. Naše ustajanje iz kabura je samo ka Tebi.” (Prenose sunen-i sahibi.)

61

DOVE KOJE SE UČE PRIJE SPAVANJA
Braćo u vjeri! Kad čovjek zaspi upućujući dovu Uzvišenom Allahu, sahati koje provede u snu upisuju mu se u ibadet. Kad bi naš Poslanik, a.s., krenuo na spavanje, učio bi puno dova, što kraćih, što dužih. Uglavnom je ovo preporučio pri nijjetu za počinak: Huzejfa, r.a., koji prenosi ovu dovu, kaže: “Kad bi Allahov Poslanik, a.s., krenuo na počinak, stavio bi desnu ruku pod desni obraz i proučio:

“Bismikellāhumme ahjā emūtu.” Značenje: “Allahu, sa imenom Tvojim spim i sa imenom Tvojim se budim.” Da, prijatelju! Ovdje se pod snom misli na smrt. Jer, ako se ne probudiš, ti odlaziš. Doslovce, dova ima ovo značenje: “Allahu, sa imenom Tvojim umirem i sa imenom Tvojim oživljavam.”

DRUGA DOVA PRED POČINAK
Hz. Hafsa, r.a., pripovijeda: “Kad bi Allahov Poslanik, a.s., krenuo na spavanje, stavio bi desnu ruku pod desni obraz i proučio ovu dovu: “Allāhumme kinî azābeke jevme teb'asu ibādeke.” (Prenosi Tirmizi od Huzejfe.) Značenje: “Allahu! Sačuvaj me Svoga azaba na dan kad oživiš robove Svoje!” Prijatelju! San je jedna vrsta smrti. Ujutro se budimo, i to izgleda kao da se ponovo vraćamo u život. Vrijeme sna, znači, noćni sahati, ne traju dugo, i u tom intervalu čovjek nema veze sa životom. Zato je Muhammed, a.s., san uporedio sa smrću u svojim dovama. Jako je puno dova koje je Allahov Poslanik, a.s., učio pred spavanje. Nije on učio samo dove pred spavanje, nego i jako puno ajeta i sura iz Kur'an-i kerima.

62

UČENJE SURA “EL-MUAVIZETEJN” PRED SPAVANJE
Prijatelju! Dobro je poznato da je Aiša, r.a., kazivala: “Kad bi Allahov Poslanik, a.s., krenuo na počinak, puhnuo bi u ruke, proučio sure “El-Ihlas”, “El-Felek” i “En-Nas”, a onda mubarek rukama u koje je puhnuo prešao preko svoga mubarek tijela dokle bi mogao doprijeti. Ovo bi tri puta ponovio. Ove tri sure nazvane su “El-Muavvizāt”.

SURA “EL-IHLĀS”

“Bismillāhi 'r-Rahmāni 'r-Rahîm: Kul huvallāhu ehad. Allāhu 's-samed. Lem jelid ve lem jūled. Ve lem jekun lehu kufuven ehad.” Značenje: “U ime Allaha, svemu Dobročinitelja, Milostivog: Reci: Allah je jedan. On je utočište svakom. Nije rodio niti je rođen. Njemu niko nije ravan.”

SURA “EL-FELEK”

63

“Bismillāhi 'r-Rahmāni 'r-Rahîm: Kul e'ūzu bi Rabbi 'l-felek. Min šerri mā halek. Ve min šerri gāsikin izā vekab. Ve min šerrin-nefāsāti fi 'l-ukad. Ve min šerri hāsidin izā hased.” Značenje: “U ime Allaha, svemu Dobročinitelja, Milostivog: Reci: Utječem se Gospodaru svitanja dana, od zla Njegovih stvorenja, od zla mračne noći, od pakosti onih koji pušu u uzlove, od zla zavidljivca koji smutnju sije.”

SURA “EN-NĀS”

“Bismillāhi 'r-Rahmāni 'r-Rahîm: Kul e'ūzu bi Rabbi 'n-nās. Meliki 'n-nās. Ilāhi 'n-nās. Min šerri 'l-vesvāsi 'lhannās. Ellezî juvesvisu fî sudūri 'n-nās. Mine 'l-džinneti ve 'n-nās.” Značenje: “U ime Allaha, svemu Dobročinitelja, Milostivog: Reci: Utječem se Gospodaru ljudi, Vladaru ljudi, Boga ljudi, od zla onoga koji navodi na zle misli, koji na zlo navodi srca ljudi, od džina i od ljudi.”

UČIO JE SURE “ES-SEDŽDE” I “EL-MULK”
Džabir bin Abdullah, r.a., je kazivao: “Allahov Poslanik, a.s., nije lijegao a da ne prouči sure Es-Sedžde i El-Mulk.” Hz. Aiša, r.a., govorila je i ovo: “Resul-i Ekrem, a.s., nije lijegao a da ne prouči sure Ez-Zumer i El-Isra.”

UČENJE SURE “EL-KĀFIRŪN” PRIJE SPAVANJA
Allahov Poslanik, a.s., ovako je preporučivao:

64

“Učite suru El-Kāfirūn prije spavanja, jer vas ona čuva od širka.” “Sura ElKāfirūn sprječava da u trenutku smrti preselite bez vjere.”

SURA “EL-KĀFIRŪN”

“Bismillāhi 'r-Rahmāni 'r-Rahîm: Kul jā ejjuhe 'l-kāfirūn. Lā e'abudu mā ta'budūn. Ve lā entum ābidūne mā e'abud. Ve lā ene ābidun mā 'abedtum. Ve lā entum ābidūne mā e'abud. Lekum dînukum ve lije dîn.” Značenje: “U ime Allaha, svemu Dobročinitelja, Milostivog: Reci: O, nevjernici! Ja neću obožavati ono što vi obožavate! Vi nećete obožavati ono što ja obožavam! Ja ne obožavam ono što vi obožavate! Vi ne obožavate ono šta ja obožavam! Vi imate svoju, a ja imam svoju vjeru.”

UČENJE “ĀJETU 'L-KURSIJE” PRIJE SPAVANJA
Naš Poslanik, a.s., ovako je preporučio: “Učite Ājetu 'l-kursî kad legnete u postelju. Uzvišeni Allah tada šalje dva meleka da čuvaju tog čovjeka koji uči.” Druge dove koje se uče prije počinka Prema rivajetu od Ebu Hurejrea, r.a., Poslanik, a.s., ovako je govorio: “Kad neko od vas krene na spavanje, neka prvo istrese posteljinu. Onaj ko je naumio da legne ne može da zna da li se možda neka životinja (zmija, škorpija ili dr.) uvukla u postelju. Nakon toga neka prouči ovu dovu:”

65

“Bismike Rabbî veda'tu dženbî ve bike erfe'uhu, in emsekte nefsî ferhamhā, ve in erseltehā fahfazhā bimā tahfezu bihî ibādeke 's-sālihîn.” (Prenosi Buhari.) Značenje: “Sa Tvojim imenom, Gospodaru moj, legoh na bok, i ako bude Tvoja volja, ustat ću. Ako uzmeš moju dušu, budi milostiv prema njoj, a ako je vratiš, zaštiti je kao što si zaštitio Svoje dobre robove.” Da, prijatelju! Kad čovjek uči ove dove i zikrove, on na taj način iskazuje da je sva moć u Allahovim rukama te tako ostaje na ispravnom putu. Onom ko uči prije spavanja praštaju se grijesi Prema rivajetu od Ebu Saida, r.a., Allahov Poslanik, a.s., ovako je rekao: “Svako ko krene na počinak pa prouči tri puta ovu dovu i zikir: “Estagfirullāhellezî lā ilāhe illāhuve 'l-Hajje 'l-Kajjūme ve etūbu ilejh,” “Uzvišeni Allah mu oprašta grijehe. Toliko ih oprašta pa da ih je koliko pjene u moru, koliko lišća na drveću, pijeska u pustinji, čak i dana na dunjaluku.” (Prenosi
Tirmizi.)

Sa desnom rukom kao jastukom Prenosi se od Beraa bin Aziba, r.a., da je Muhammed, a.s., pred počinak stavljao desnu ruku kao jastuk, a onda učio ovu dovu:
(.Rabbî kinî

azābeke jevme teb'asu ibādeke.” (Prenosi Tirmizi“

Značenje: “Gospodaru moj! Sačuvaj me Tvoga azaba na Dan kad oživiš Svoje robove!” Prijatelju! Ako učiš ove zikrove i radiš onako kako nas je uputio Muhammed, a.s., onda se nadaj da će te tvoj Gospodar Svojom milošću sačuvati mahšerskog azaba i da ćeš biti siguran. Koliko je onih koji nemaju gdje da spavaju i borave Prema rivajetu od Enesa bin Malika, r.a., Muhammed, a.s., ovu bio dovu učio prije polaska na spavanje:

66

“El-hamdu lillāhillezî at'amenā ve sekānā ve kefānā ve āvānā fekem mimmen lā kāfije lehu ve lā mu'vî.” Značenje: “Hvala Allahu koji nas je nahranio, napojio i zadovoljio naše potrebe! Koliko li je onih koji nemaju ono što im treba i gdje da se sklone.” (Prenosi Tirmizi.) Prijatelju! Razmisli o tome dok liježeš u vruću postelju, i sjeti se onih koji u tome momentu nemaju ni postelje ni jorgana, niti zaklona na kojem bi odmorili glavu, pa se onda zahvali Allahu, dž.š.! Kako rob ima veliku blagodat zahvaljivanja, zar ne?..

Učenje Tesbiha, Tekbira i Tahmida prije spavanja Prema rivajetu od hz. Alije, r.a., Alija je kazivao kako su hz. Fatimi, r.a., bile ruke natekle od mljevenja pšenice u mlinu, pa joj je on rekao: “ - A da odeš do oca (Allahovog Poslanika) i zatražiš slugu? Na ovo je Muhammed, a.s., rekao: “ – Slušajte me sad pažljivo! Govorim oboma, obavijestit ću vas o nečemu što je bolje i korisnije od sluge: kad krenete na počinak, proučite: 33 puta Tesbih (Subhānallāh), 33 puta Hamd (El-hamdu lillāh) i 34 puta Tekbir (Allāhu ekber).” Da, onaj ko krene na počinak trebalo bi da ovo prouči. Hz. Alija je pričao da, čuvši ovo od Allahovog Poslanika, a.s., nije nikad ostavio noć a da prije spavanja nije to proučio. O ovome će biti još govora na stranicama koje dolaze.

PRIJATELJU, PAŽLJIVO ČITAJ I BUDI RAZUMAN
Putniče na Putu Istine! Donijet ću ovdje jedan hadis-i šerif sa komentarom. Pažljivo ga iščitaj, napregni svoja čula i razmisli duboko o tome! Prema Tirmizijevom rivajetu od Abdullaha bin Amra, r.a., Allahov Poslanik, a.s., ovako je rekao: “ – Ashabi! Postoje dva dobra djela, pa kad ih musliman uradi, ulazi u Džennet. Pažljivo me slušajte! Vrlo ih je lahko uraditi, ali je vrlo malo onih koji su se okoristili njima. To su ove dvije radnje:

67

Na kraju svakog farza izgovoriti: 1. deset puta Subhānallāh, 2. deset puta El-Hamdu lillāh, 3. deset puta Allāhu ekber.” Ravija Abdullah bin Amr kaže: “Vidio sam kako ih Allahov Poslanik nabraja na prste. Onda je Poslanik, a.s., naredio: “ – Eto, ovoga na jeziku 150, a na Mizanu je to 1.500! Nemoj leći, a da ne proučiš 100 puta Subhānallāh, El-Hamdu lillāh i Allāhu e kber. Na jeziku je to 100, a na Vagi 1.000. A ko među vama za jedan dan, za jednu noć zgriješi 2.500 puta?” Na ovo su ashab-i kiram upitali: “ – A kako da to izgovorimo?” Allahov Poslanik, a.s., je rekao: “Svima vama dok ste u namazu dolazi šejtan i sve dok ne završite on dobacuje: 'Sjeti se ovoga' ili 'Sjeti se onoga'. Zbog toga on i ne može da podnese Tesbih. I kad čovjek krene na spavanje, šejtan mu dolazi i uspavljuje ga.” Prijatelju! Mislim da je svako dalje objašnjavanje i komentarisanje ovog hadisa suvišno. Razuman musliman radit će ono što je njemu od koristi na Sudnjem danu.

DOVA KOJA SE UČI PRIJE SPAVANJA ZA IZBAVLJENJE IZ DUGOVA I SIROMAŠTVA
Putniče na Putu Istine! Zikir Allahu, dž.š., ključ je svakog dobra. Zikir - to je spominjanje Lijepih imena i svojstava Uzvišenog Allaha i veličanje Njegove moći i gospodarenja. Dova, pak, to je molba Allahu, dž.š., traženje pomoći, pozivanje upomoć. Razmotrit ćemo dovu i zikir u ovom smislu. Prenosi se od Ebu Hurejrea, r.a., da je kazivao: “ – Allahov Poslanik, a.s., nam je svima naređivao kako da liježemo na počinak. I sam je učio slijedeću dovu, pa i nama preporučivao da ju učimo:

68

“Allāhumme rabbe 's-semāvāti ve rabbe' l-erdi ve rabbe 'l-arši 'l-azîmi. Rabbena ve rabbe kulli šej'in fālika 'l-habbi ve 'n-nevā munzile 't-Tevrāti ve 'l-Indžîli ve 'l-Kur'ān. E'ūzu bike min šerri kulli zî šerrin ente āhizun binnāsijetihi. Ente 'l-evvelu felejse kableke šej'un, ve ente 'l-ahiru felejse ba'deke šej'un ve ente 'z-zāhiru felejse fevkake šej'un, ve ente 'l-bātinu felejse dūneke šej'un, ikdi anni 'd-dejne ve agninî mine 'l-fakri.” Značenje: “Allahu! Gospodaru nebesa i zemlje i Uzvišenog prijestolja! Gospodaru naš i Gospodaru svega, Ti koji činiš da se razvije zrno sjemena i košpica, Ti koji si poslao Tevrat, Indžil i Kur'an, utječem Ti se od zla svakoga ko zlo čini, Ti si svemoćan nad njima. Ti si Početak, prije Tebe ništa nije bilo, Ti si Kraj, nakon Tebe ništa neće biti, Ti Si Zahir, iznad Tebe ništa nema, Ti Si Batin, ništa ispod Tebe nema, odstrani od mene dugove i pomozi mi da iziđem iz siromaštva.” (Prenose Ebu Davud, Tirmizi, Nesei, Muslim i Ibn
Madže.)

Prijatelju! Ako se ovom dovom i zikrom obraćaš Uzvišenom Allahu, bit ćeš spašen dugova, siromaštva i neimaštine. Allah neće ostati nijem na ovu tvoju molbu. U ime ovih mubarek riječi kojima veličaš Njegovu uzvišenost, snagu, moć i gospodarenje, Allah, dž.š., ti pomaže da se riješiš dugova, tegobe siromaštva i neimaštine. Na tebi je samo i samo to da shvatiš duboku prefinjenost ove dove. Vesselam! Ko uči prije spavanja, preselit će sa imanom sa Ovoga svijeta Prema rivajetu od Beraa bin Aziba, r.a., ovako je kazivao: “Allahov Poslanik, a.s., bi legao na desni bok u postelju, a onda bi proučio ovu dovu:

69

“Allāhumme eslemtu nefsî ilejke ve vedždžehtu vedžhî ilejke ve fevvadtu emrî ilejke ve eldže'tu zahrî ilejke ragbeten ve rehbeten ilejke lā meldže'e ve lā mendžā minke illā ilejke amentu bikitābikellezî enzelte ve binebijjikellezî erselte.” Značenje: “Allahu! Predao sam Ti svoju dušu, okrenuo lice Tebi, prepustio Tebi sve ono što radim, oslonio se na Tebe, želim Tvoje zadovoljstvo mnome, bojim se Tvog azaba, osim Tebe nema drugog utočišta ni zaklona. Vjerujem u Knjige koje si poslao i Poslanika kojeg si poslao” (Buhari). Muhammed, a.s., nastavlja: “Onaj ko ovo prouči, pa u toj noći umre, on umire čist u imanu.” Ova pojašnjenja su prema Buharijevom rivajetu. U Tirmizijevom rivajetu tekst glasi ovako: “Ako neko ovo prouči, pa umre u toj noći, sigurno će ući u Džennet” (Tirmizi). Tekst prema Muslimovom rivajetu glasi ovako:

“Ako umreš te noći, umrijet ćeš kao najčistije stvorenje. Ako osvaneš, onda ćeš zaraditi neki hajr, sevap i fadilet” (Muslim). Ovaj hadis je poznat u drugoj verziji i u rivajetu od El-Beraa. U njemu je dodato da je Muhammed, a.s., rekao: “Kad kreneš na počinak sa abdestom, pa ovu dovu proučiš...” Uglavnom, ima jako puno dova i zikrova koji se mogu učiti, pa tako bi trebalo učiti i ovu dovu koju smo upravo spomenuli. Prijatelju! Razmišljaj o suštini ovih dova, o nagradi i sevapima koje postižeš, pa će ti biti lahko da sebi stvoriš naviku i obavezu da ti učenje ove dove bude vird. Još jedna dova pred počinak Prema rivajetu od Abu 'l-Ezherija, r.a., rekao je da je Muhammed, a.s., kad bi krenuo na spavanje, učio ovu dovu:

70

“Bismillāhi veda'tu dženbî allāhummegfir zenbî ve ahsi' šejtānî ve fukke rîhānî vedž'alnî fi 'n-nedijji 'l-a'lā.” Značenje: “U ime Allaha, legao sam na bok. Allahu, oprosti mi grijehe i otjeraj šejtana, učini me pravim Allahovim robom i uzdigni me među one koji su na najvišem nivou (tj. među meleke)!” (Prenosi Sunen-i Ebu Davud.) Prenosi se od Abdullaha bin Amra bin Asa, r.a., da je Muhammed, a.s., prije spavanja učio ovu dovu:

“Allāhumme bismike Rabbî veda'tu dženbî fagfirlî zenbî.” Značenje: “Allahu! Legao sam nastranu spominjući Tvoje mubarek ime. Oprosti mi grijehe!” (Prenosi Ibn Sunni.) Prijatelju! Iznio sam nekoliko primjera dova i zikrova koje je Muhammed, a.s., učio prije polaska na počinak i preporučivao da i mi to radimo. Ti nauči napamet ono što ti je lakše i što ti bolje liježe srcu. Na taj način zaradit ćeš rizaluk Uzvišenog Allaha. Vesselam! Prenosi se od Abdullaha bin Amra bin Asa, r.a., da je jedna od dova koje je Allahov Poslanik, a.s., stalno učio bila i slijedeća:

“Allahu, Ti koji upravljaš našim srcima, upravi ih na poslušnost Tebi!” Prijatelju! Srca se ponašaju onako kako hoće i kako ih upućuje Uzvišeni Allah. Upravo zbog ove duboke mudrosti naš Poslanik, a.s., uvijek je to isticao. Dova i zikir doneseni na ovaj način ubrzavaju pristizanje Allahove pomoći. Srca koja počivaju na vjeri u Allaha, poslušnosti i ibadetu Njemu, dž.š., stiču Njegov rizaluk. Vesselam! KO OVU DOVU U AKŠAM PROUČI TRI PUTA SPOKOJAN JE Prenosi se od Ebu Hurejrea, r.a., da je rekao kako je Muhammed, a.s., preporučivao: 71

“ - Svako ko uvečer prouči tri puta dovu: “E'ūzu bikelimātillāhi 't-tāmmāti min šerri mā halek”, te večeri neće mu nauditi ništa otrovno ili štetno (škorpija, zmija ili osa). Ravija nastavlja: “Naši ukućani su naučili ovu dovu i uvečer bi je svi učili po tri puta. Jednog dana jednu našu djevojčicu u porodici ujela je otrovna životinja, ali ona od tog ujeda nikakve boli nije osjetila.” (Prenosi Tirmizi.) Prijatelju! Onaj ko uči ovu dovu siguran je od svake vrste nesreće i štete, jer nijedno stvorenje koje može napraviti štetu neće to uraditi bez Allahove dozvole. Značenje te dove je slijedeće: “Utječem se Allahu Njegovim uzvišenim Govorom od zla onih koje je stvorio.” Da, ove kratke dove treba naučiti i učiti ih uvečer pa do jutra tražeći pomoć i utočište kod Allaha, dž.š., od svih zala. Allah je Taj koji je sve stvorio. Ako se utječemo Allahu od njihovog zla, onda smo sigurni i spašeni.

ZIKROVI KOJI SE UČE JUTROM I VEČEROM
Putniče na Putu Istine! Da bi postigao rizaluk Uzvišenog Allaha, Njegov rob ne treba da prestaje sa zikrom. Uzvišeni Allah o tome kaže u Kur'an-i kerimu:

Značenje: “Slavljen neka je Allah večerom i jutrom. Njemu, uistinu, pripada slava na nebesima i na zemlji. Neka Mu je hvala večerom i kad se odmarate u podne!” (Er-Rum,
17, 18).

Subhānallāh: to je veličanje Allaha najljepšim sifatima i svojstvima koji naglašavaju Njegovu potpunosti i uzvišenost. El-Hamd: to je zahvaljivanje na svemu onome što nam je dao Uzvišeni. Hvala pripada samo i jedino Allahu. Nikom se ne zahvaljuje na ovaj način osim Allahu. Sve

72

stvoreno Njemu zahvaljuje. Iako je riječ hamd vrlo širokog značenja, ona se direktno odnosi samo na Allaha, dž.š. Tumsūne: to znači “zanoćiti”, ustvari, dospjeti do vremena akšamskog i jacijskog namaza. Misli se na period koji počinje sa akšamom i traje do jacijskog vakta. Tusbihūne: to znači “osvanuti”, stići do sabahskog namaza. 'Ašijjen: to je riječ koja označava jaciju. Tuzhirūne: to je vrijeme između podnevnog i ikindijskog namaza. Dakle, onaj ko osvane, taj će klanjati sabah i činiti tesbih i zikir Allahu, dž.š. Onaj ko omrkne klanjat će akšam i činiti zikir Uzvišenom. Isto će uraditi i u vrijeme jacije. Opet u podne, klanjat će podnevski namaz i činiti zikir Allahu, dž.š. Doći će onda i ikindija; on će klanjati namaz i činiti tesbih Uzvišenom Allahu. Putniče na Putu Istine! U ovom ajet-i kerimu Uzvišeni Allah spominje vrijeme pet dnevnih namaza. Abdullah bin Abbas, r.a., rekao je da se u ovom ajetu izričito govori o vremenu pet dnevnih namaza. Putniče na Putu Istine! Allah, dž.š., u ovom ajetu skreće pažnju čovjeka na nešto veoma značajno. Riječima “Od mrtvog čini živa i od živa mrtvo” čovjeku se naređuje da razmišlja zdravim razumom. “Iz mrtva živo” - to je poput nastajanja razumnog bića poput čovjeka iz kapi tečnosti (sperme). Ili kad iz jednog jajeta izlazi živo biće. “Iz živa mrtvo” - to je poput kapi tečnosti iz čovjeka ili jajeta iz ptice, smrt nakon života. On zemlju umrtvljuje, suši, a onda joj daje život. Suha stabla i bašče ponovo se zazelene i oživljavaju šarenim cvijećem. Ovim primjerima Uzvišeni Allah želi da pojasni stvarnost ljudima. Ovom Božanskom porukom želi da pojasni stvarnost koja neće zbuniti razumne ljude koji znaju da razmišljaju. Kakva je to istina? Ljudi! Istina je to da ćete vi poput izložene slike ustati iz vaših kaburova, oživjeti nakon smrti. Da, prijatelju! Razumni ljudi koji shvataju ovu Božansku poruku znat će kako će se ponašati.

73

Eto, Allahov Poslanik je preporučio svome Ummetu da uči ovaj ajet kao dovu, ujutro i uvečer, zbog velikih fadileta i sevapa.

UČI SE UJUTRO I UVEČER
Ibn Abbas, r.a., kazao je da je Resulullah, a.s., preporučio u hadis-i šerifu: “Svako ko ujutro kad ustane prouči:

“Fesubhānallāhi hîne tumsūne ve hîne tusbihūne ve lehu 'l-hamdu fi 's-semāvāti ve 'l-ardi ve ašijjen ve hîne tuzhirūn. Juhridžu 'l-hajje mine 'l-mejjiti ve juhridžu 'l-mejjite mine 'l-hajji ve juhji 'l-arda ba'de mevtihā. Ve kezālike tuhredžūn.” tog dana bit će nagrađen za dobra djela koja nije mogao da uradi taj dan.” “Svako ko ove ajete prouči uvečer bit će nagrađen za dobra djela koja nije mogao da uradi te večeri.” Značenje dove: “Neka je slavljen Allah kad omrknete i kada osvanete! Njemu je hvala na nebesima i na zemlji, uvečer i kada u podne odmarate! On iz mrtvog sačinjava živo i iz živog sačinjava mrtvo i oživljava zemlju nakon njenog mrtvila. Tako ćete i vi izići iz kabura (nakon smrti).”

OPĆE DOVE KOJE SE UČE UJUTRO I NAVEČER
Putniče na Putu Istine! Ukratko sam opisao dove koje se mogu učiti u svako doba dana. Vi ste ih pročitali. Te navedene kratke dove dovoljne su jednome muslimanu. Ostaje još da ih on nauči i prouči. Sad želim da dam neke primjere dova koje se uče ujutro i uvečer, dakle, uz sabah i uz akšam.

74

I ove mubarek dove učio je Allahov Poslanik, a.s., i preporučio svome Ummetu da ih uči.

Sejjidu 'l-istigfar KOJI SE UČI UJUTRO I UVEČER

“Allāhumme ente Rabbî lā ilāhe illā ente halaktenî ve ene abduke ve ene 'alā ahdike ve va'dike me 'steta'tu e'ūzu bike min šerri mā sana'tu ebū'u leke bini'metike alejje ve ebū'u bizenbî fagfirlî zunūbî fe innehu lā jagfiru 'z-zunūbe illā ente birahmetike jā erhame 'r-rāhimîn.” Značenje: “Allahu, Ti si moj Gospodar. Nema drugog Boga osim Tebe! Ti si mene stvorio, a ja sam Tvoj rob. Koliko sam u stanju, nastojim da održim obećanje Vječnom Stvoritelju. Utječem Ti se od zla kojeg sam uradio. Priznajem sve blagodati koje si mi Svojom milošću udijelio. I svoje grijehe priznajem, pa mi ih oprosti! Osim Tebe koji to činiš Svojom milošću, niko drugi grijehe ne oprašta. O, Ti, Najmilostiviji!” Muhammed, a.s., o ovoj je dovi rekao: “Svaki vjernik koji u danu prouči ovu dovu, pa u tom danu prije akšama umre, taj je stanovnik Dženneta. Svako onaj ko prouči ovu dovu uvečer, pa umre prije sabaha, on je džennetlija. 'Ulazi u Džennet'” (Buhari). Brate koji težiš Džennetu! Ovo je dova teobe i istigfara kojom se praštaju i najveći grijesi. Treba svakodnevno da je učiš. Prouči li se tri puta, tri puta više sevapa stičeš. Abdullah bin Mes'ud, r.a., kaže da je “Muhammed, a.s., volio da uči dove i istigfare po tri puta.”

UČI SE UJUTRO I UVEČER
Putniče na Putu Istine! Čovjek je stvorenje koje u svakome momentu ovisi o Allahovoj pomoći. On je uvijek u prilici da moli pomoć od Allaha, dž.š. Naš dragi

75

Poslanik, a.s., svome Ummetu je jasno objasnio ove situacije i upoznao nas sa tim kako ćemo tražiti utočišta kod Allaha i šta ćemo sve tražiti. Dova za spas od dugova i tjeskobe:

“Allāhumme innî e'ūzu bike mine 'l-hemmi ve 'l-hazeni ve e'ūzu bike mine 'l-adžzi ve 'l-keseli ve e'ūzu bike mine 'l-džubni ve 'l-buhli ve e'ūzu bike min galebeti 'd-dejni ve kahri 'r-ridžāli.” Značenje: “Allahu, utječem Ti se od bolova, bolesti i zbunjenosti. Utječem Ti se od slabosti i lijenosti. Utječem Ti se od straha i škrtosti. Utječem Ti se od velika duga i ljudske oholosti.” (Ebu Davud prenosi od Ebu Saida Hudrija.) Pojašnjenje: Putniče na Putu Istine! Ova dova je jedna od onih koje se uče jutrom i večerom. U njoj je sadržano desetak vrsta nevolja. Onaj ko uči ovu dovu bit će zaštićen bar od ovih nabrojanih tegoba, bola, trpnje, tuge, slabosti, lijenosti, gnušanja, straha, škrtosti, beskrajnog dugovanja, patnje među ljudima. Da, u ovoj dovi je spas od ovih nevolja i više. Prema rivajetu Ebu Davuda, na ovu dovu je upućen ashab iz Medine Ebu Umame. On, r.a., jednom prilikom je sjedio zamišljen u džamiji nakon obavljenog namaza. Allahov Poslanik, a.s., vidio ga je tako zamišljenog pa ga upitao šta mu je. Ebu Umame je odgovorio: “ – Dugovi koji su me pritisli, Allahov Poslaniče, patnja! Imam puno dugova pa sam u velikoj tegobi. Jad i nevolja su mi nad glavom, Allahov Poslaniče! Resul-i Ekrem, a.s., reče:

“O, Ebu Umame! Podučit ću te jednoj dovi. Budeš li je učio, Uzvišeni Allah će otkloniti tvoje brige. Riješit ćeš se duga. Ovu dovu uči ujutro i navečer!” Nakon toga ga je podučio gornjoj dovi. 76

Hz. Ebu Umame je poslije kazivao: “Uradio sam onako kako je Allahov Poslanik, a.s., naredio i učio dovu ujutro i navečer. Nestalo je mojih briga, muka, tegoba i teškoća. Uspio sam tako i da se riješim svojih dugova.” Ebu Umame je ovako ispričao o koristi i pomoći dove kojom je Allah, dž.š., stvorio način i on platio dugove.

UČAČA ĆE ALLAH, dž.š., UČINITI ZADOVOLJNIM
Putniče na Putu Istine! Roba koji ovu dovu uči jutrom i večerom, Allah će učiniti zadovoljnim velikom nagradom. Prema rivajetu od Sevbana, r.a., Muhammed, a.s., je rekao: “Allah je obećao učiniti zadovoljnim Svoga roba koji jutrom i večerom uči: “Radîtu billāhi Rabben ve bi 'l-Islāmi dînen. Ve bi Muhammedin (sallallāhu te'ālā alejhi ve selleme)Nebijjā” Značenje: “Prihvatam i iskreno sam zadovoljan Allahom, svojim Gospodarom, vjerom islamom i Muhammedom, a.s., kao svojim poslanikom.” (Prenose Tirmizi, Nesei i Ebu
Davud.)

Nakon svakog namaza bi trebalo proučiti ovu dovu tri puta. Muhammed, a.s., ovako je rekao: “Ko god ovu dovu prouči ujutro i uvečer, Allah će ga učiniti zadovoljnim.” (Prenosi Ibn Madže.) DOVA KOJU JE UČIO HZ. EBU BEKR UJUTRO I UVEČER Hz. Ebu Bekr, r.a., obratio se Allahovom Poslaniku, a.s.: “Allahov Poslaniče! Poduči me riječima neke dove koju bih učio u sabah i akšam.” Muhammed, a.s., mu je preporučio ovu dovu:

77

“Allāhumme fātire 's-semāvāti ve 'l-erdi 'ālime 'l-gajbi ve 'š-šehādeti Rabbe kulli šej'in ve melîkehū, ešhedu en lā ilāhe illā ente e'ūzu bike min šerri nefsî ve šerri 'š-šejtāni ve širkihi.” (Prenose ashab-i Sunen.) “ – Ebu Bekre, ove riječi izgovaraj ujutro, uvečer i kad kreneš na počinak,” preporučio mu je Muhammed, a.s. Značenje: “Allahu! Stvoritelju neba i Zemlje, Ti koji znaš sve što je nepoznato i sve što je očito, Gospodaru, Vladaru svega, srcem vjerujem i jezikom očitujem da nema drugog Boga osim Tebe! Utječem Ti se od zla nefsa, zla šejtanskog i njegovog širka.” (Prenose
ashab-i Sunen.)

RESULULLAHOVA,a.s., DOVA ZA NOĆ
Rebia bin Malik bin Ka'b el-Eslemi, r.a., ovako kazuje: “Noćivao bih uz vrata Resul-i Ekrema, pa bih vidio kako noću dugo dugo čini ovaj zikir:”

“Subhānallāhi Rabbi 'l-ālemîn” Značenje: “Neka je slava Allahu, Gospodaru svjetova!” “Poslije bi nastavljao dugo da uči ovaj zikir”

“Subhānallahi ve bihamdihî” Značenje: “Neka je slava Allahu i neka Ti je hvala!” (Prenose Tirmizi i Ibn Madže.)

STO PUTA SE UČI UJUTRO I UVEČER
Naš dragi Poslanik, a.s., ovako je preporučivao: “Svako ko pri sabahu i akšamu sto puta prouči

78

“Subhānallahi ve bihamdihî”= “Neka je slava Allahu i neka Ti je hvala,” na Kijametskom danu ne može ostati bez sevapa, osim što ga u sevapima može dostići samo onaj čovjek koji bude učio isti Tesbih.” (Prenosi Muslim od Ebu Hurejrea.) Opet je u hadis-i šerifu naglašeno: “Kod Allaha je najomiljenija i najprimljenija dova: “Subhānallahi ve bihamdihî”. Opraštaju se grijesi onom ko prouči sto puta Prema Buharijevom i Muslimovom rivajetu, Allahov Poslanik, a.s., ovako je preporučivao: “Ko god svaki dan prouči sto puta: “Subhānallahi ve bihamdihî”, opraštaju mu se grijesi pa da ih je koliko morske pjene.” Ponovo je rečeno u hadis-i šerifu: “Da svaki čovjek na zemlji prouči dovu: “Subhānallahi ve bihamdihî”, Allah će oprostiti grijehe, pa da ih je toliko koliko pjene donesu valovi svih mora na svijetu!”

DVIJE RIJEČI KOJE ALLAH, dž.š., VOLI

“Subhānallahi ve bihamdihî. Subhānallāhi 'l-azîm.” Značenje: “Neka je slavljen Allah i neka Mu je hvala! Neka je slavljen Allah Veliki!”
(Prenosi Muslim.)

Prijatelju, neke hadise u vezi sa ovim zikrom spominjali smo u poglavlju o samom zikru. Pojašnjenje: Subhan znači riječ koja objedinjava svojstva i kvalitet Allaha koji je potpun, savršen, uzvišen.

79

Hamd je zahvaljivanje svega stvorenog svome Uzvišenom Allahu. Pravo na hvalu i da bude hvaljen pripada samo Allahu. Svaka zahvala svakog stvorenja upućena je Allahu. Hamd u suštini ima široko značenje, ali se isključivo upućuje Allahu, dž.š. “U hadisu koji prenose Buhari i Muslim o ovom kratkom Tesbihu Muhammed, a.s., je rekao: “Postoje dvije riječi koje su na jeziku lahke, na Tereziji teške, a kod Premilostivog Allaha omiljene, a te su:

“Subhānallahi ve bihamdihî. Subhānallāhi 'l-azîm.” Već ranije smo objasnili od čega se sastoji ova dova te da su od našeg dragog Poslanika, a.s., posebno potencirani fadileti ovog Tesbiha. Prijatelju! Da neko uzme tespih u ruke, okrene se prema Kibli i bez žurbe, zrno po zrno, prouči sto puta ovaj mubarek Tespih (“Subhānallahi ve bihamdihî. Subhānallāhi 'l-azîm.”), utroši se samo tri – četiri minute. Ustvari, te tri – četiri minute nisu potrošene nego iskorištene na najbolji i najvrjedniji način. Tri – četiri minute našeg života koji je i sam blagodat Allaha, dž.š., dajemo li rado Gospodaru koji nam daje dug život i beskrajne nimete, opet se nazad vraćaju nama i donose korist. On je Taj koji daje život, On je Taj koji daje blagodat mogućnosti da osjećamo i razmišljamo, On je Taj koji daje jezik kojim izgovaramo i kojim ćemo izgovarati ovaj mubarek Tesbih. Svaki atom našeg bića je od Njega. Mada smo dužni da neprestano zahvaljujemo na svemu ovom, našeg Uzvišenog Gospodara, Koji je dostojan svake hvale, treba da spominjemo tako jednostavnim Tesbihom i Tahmidom. Još kao odgovor na to dobijamo nagradu oprosta za naše bezbrojne grijehe. I to je jedna od bezbrojnih Allahovih milosti i blagodati. Jer, Uzvišeni Allah želi da oprosti Svojim robovima, pa ovim zikrovima, tesbihima i dovama traži razloga da bi nam oprostio.

KO OVO PROUČI JUTROM I VEČEROM TRI PUTA ništa mu ne može nauditi
Prijatelju! Ovo je dovu koju bi trebalo učiti tri puta svaki dan. Muhammed, a.s., rekao je za nju: “Onaj ko ovu dovu prouči tri puta ujutro i uvečer svakog dana niko mu ne može nanijeti štete.” Dova glasi:

80

“Bismillāhillezî lā jedurru ma'asmihi šej'un fi 'l-erdi ve lā fissemā'i ve Huve 'sSemî'u 'l-Alîm.” Značenje: “U ime Allaha sa čijim imenom ništa na zemlji niti na nebu štete ne može nanijeti. On je Onaj koji sve čuje i zna.” Brate! Muhammed, a.s., u vezi sa ovom dovom je rekao: “Svako ko ujutro i uvečer prouči po tri puta...” gornju dovu, niko mu na nebesima i Zemlji nažao ne može učiniti ništa. (Prenose Tirmizi i Ibn Madže.) Dakle, onaj ko sabahom i akšamom prouči po tri puta ovu dovu, siguran je od svega onog što plaši i zastrašuje. Jer, sve što postoji na Zemlji i na nebu, sve ono što može nanijeti štete, sve je to pod Allahovim emrom. Ako Uzvišeni to ne dozvoli, oni ne mogu nauditi. Prijatelju koji težiš Džennetu! I ti treba da ovako razmišljaš, sa ovakvim uvjerenjem da naučiš napamet ove dove i stalno ih učiš. Kad uvečer ulaziš u kuću i kad ujutro izlaziš iz kuće, prouči po tri puta ovu dovu! Nemoj to zaboraviti i neka ti ne bude teško! Ako ju učiš, onda znaj da ćeš biti zaštićen od svakakvog belaja i nesreće. U vezi sa ovom dovom prepričava se ovakav događaj: Neki čovjek, koji je bio uobičajio da uči ovu dovu, razbolio se pa onima koji su mu prigovorili: “ - Onom ko uči tu dovu ne može ništa biti, je li, a vidi tebe?!” ovako je rekao: “ – Da, jutros nisam proučio ovu dovu. Izišao sam nekako nabrzinu i izgubljeno iz kuće tako da sam zaboravio proučiti dovu.” Tako je on istakao djelovanje dove.

KO UVEČER PROUČI OVU DOVU NEĆE VIDJETI ŠTETE

“E'ūzu bikelimātillāhi 't-tāmmāti min šerri mā halek” Značenje: “Utječem se savršenim Allahovim Govorom od zla svega stvorenog.”

81

Neki od ashaba je došao kod Muhammeda, a.s., pa mu se potužio: “ – Allahov Poslaniče, noćas me je ujela škorpija!” Poslanik, a.s., na to je rekao: “ – Da si ti, kad se smrklo, proučio “E'ūzu bikelimātillāhi 't-tāmmāti min šerri mā halek”, ništa ti se ne bi desilo.” (Prenosi Muslim.) Brate koji kažeš “Allah”! Ne zaboravi da se sve što postoji na ovom svijetu ponaša po Allahovome emru! Bez Allahove dozvole nijedno stvorenje drugom nekom ne može nanijeti štetu. Što se tiče samog značenja dove, to je očito. Neko ko uči ovu dovu razmišljajući o njenom značenju, utječe se Allahu i prije neke štete od stvorenja. Jer, ono što će se desiti i ko će mu nauditi, čovjek ne zna. Prijatelju! I škorpija je jedno od stvorenja koje je stvorio Allah, dž.š. Onaj ko dovom kaže: “Utječem se savršenim Allahovim Govorom od zla svega stvorenog” traži utočište kod Allaha, dž.š., na najbolji način. Znači, čovjek kojeg je ujela škorpija i koji je do jutra trpio boli, ovom kratkom dovom bi ušao pod zaštitu Uzvišenog Allaha. Međutim, njemu nije palo na pamet ovo utočište i tako mu je naškodila mala škorpija. Možemo reći da su dove osiguranja naše duše. Dova je poput telefonskog poziva kojeg uputimo Svevišnjem. Da bi se spasio od onoga što ga tišti, rob posredstvom dove traži pomoć Uzvišenog Allaha. Ovaj element se može pronaći u svim dovama. Koliko god puno dova učio i znao, čovjek uvijek osjeća užitak i slast u tome.

OVU DOVU UČI ONAJ KO SE BOJI SAMOĆE
Prema rivajetu od Ebu Umamea, r.a., Halid bin Velid, r.a., ispričao je Poslaniku, a.s., da osjeća strah zbog onoga šta je usnio, a Muhammed, a.s. , mu je odgovorio: “ – Halide ibn Velid! Hoćeš li da te podučim nekim dovama? Prouči ih kad pođeš leći! Sve dok ti Allah ne otkloni te strahove, ti nastavi to da učiš po tri puta! Halid bin Velid reče: “ – Da, Allahov Poslaniče! Moji roditelji neka su ti žrtve, ja sam ti se i potužio nadajući se da ćeš me posavjetovati dovom za moje stanje.” Allahov Poslanik onda reče: “ – Uči ovu dovu:”

“E'ūzu bikelimātillāhi 't-tāmmāti min gadabihi ve ikābihi ve šerri ibādihi ve min hemezāti 'š-šejātîni ve en jahdurūn.”

82

Značenje: “Utječem se Allahovim savršenim Govorom od Njegove srdžbe i azaba, zla Njegovih robova, vesvese i obmana šejtanskih i njihovog boravišta oko mene.” Aiša, r.a., je pričala: “Nakon nekoliko noći nedolazaka, dođe Halid ibn Velid i reče”: “ – Allahov Poslaniče! Neka su ti moji roditelji žrtve! Tako mi Allaha koji te je poslao kao pejgambera sa Istinom, dovama kojima si me poučio da ih učim tri puta Allah je odstranio bespovratno od mene strah! Sad noću mogu i u lavlju jazbinu da uđem, a da se ne uplašim.” (Prenosi Taberani u svom Evsatu.) Ovo uči onaj ko se uplaši u snu Ravije hadisa kažu da je Allahov Poslanik, a.s., ovu dovu preporučio onima koji se plaše u snu i onima koji se boje samoće. Djeca koja se uplaše u snu Abdullah bin Amr, r.a., prenosi za učenje ove dove i za malu djecu, rečeno da je treba napisati i staviti im to na jastuk. Prijatelju! Oni koji se uplaše u snu, koji sanjaju strašne snove, koji su sami ostali i boje se osjećaja da su prepušteni sami sebi, ovu dovu treba stalno da uče. Oni koji u sebi nose ovakve strahove pomoću učenja ove dove postignut će mir i sigurnost. Što se, pak, tiče djece koja se plaše u snu, napisana i na jastuk prikačena dova omogućit će da naše dijete provede noć u mirnom i spokojnom snu. Dova treba da se prouči tri puta. Prijatelju! Nemoj zaboraviti da ovakve strahove ne mogu odagnati ni policija, ni ljekar, ni lijekovi. Niko osim Allaha nema tu snagu i moć kojom se odstranjuju ovi strahovi. Što se, pak, tiče traženja pomoći od Allaha, ona se postiže pomoću dove. Činimo dovu Uzvišenom Allahu, našim dovama molimo pomoć od Uzvišenog. Prijatelju koji si u toj situaciji! Ne gledaj lijevo – desno u traženju pomoći, nego postupi po savjetu Muhammeda, a.s., i onda budi miran! Vesselam. Brate koji učiš! Treba da znaš da našim dovom tražimo pomoć od Uzvišenog Allaha. Čim dova bude primljena, kabul, pomoć odmah stiže. Ovo činjenje dove je u vezi sa našom duhovnošću. Ako možemo učiniti dovu iskrena srca, pomoć stiže u trenu. Ovo bi se moglo nazvati svojevrsnim “telefonom hitne pomoći” ili telegrafom. Prilično smo govorili o tome. Ovo sve ovisi o tome koliko se srčano vežeš za dovu. Na nama je da ovo napišemo i da te obavijestimo. To kako ćete ovo udesiti i iskoristiti to, na vama je. Vesselam.

83

DOVE KOJIMA SE DOBIJAJU BESKRAJNI SEVAPI “Lā ilāhe illallāhu vahdehu lā šerîke leh”
Sevapi za deset učenja ove dove ujutro Prema rivajetu Ebu Ejjuba, r.a., Muhammed, a.s., ovako je rekao u hadis-i šerifu: “Svako ko (slijedeću) dovu prouči deset puta zarađuje sevapa kao da je oslobodio četiri roba od roda pejgambera Ismaila.” Dova glasi:

“Lā ilāhe illallāhu vahdehu lā šerîke leh, lehu 'l-mulku ve lehu 'l-hamdu ve huve 'alā kulli šej'in kadîr.” Značenje: “Nema Boga osim Allaha. On je jedan. Nema druga. Njegovo je sve i Njemu je hvala. On je svemoćan.” (Prenose Buhari, Muslim i Tirmizi.)

SEVAPI ONOGA KOJI UČI GORNJU DOVU PRI BUĐENJU
Prema kazivanju Aiše, r.a., Muhammed, a.s., ovako je rekao: “Ko god po buđenju prouči:”

“Lā ilāhe illallāhu vahdehu lā šerîke leh, lehu 'l-mulku ve lehu 'l-hamdu ve huve 'alā kulli šej'in kadîr”, “Allah oprašta grijehe tom robu pa da ih je koliko morske pjene” (Ibn Sunni).

AKO SE DOVA PROUČI POSLIJE SABAHSKOG NAMAZA
Prema rivajetu od Ebu Zerra, r.a., Allahov Poslanik, a.s., ovako je govorio: “Svako ko odmah po obavljenom sabahu, još uvijek sjedeći i ne razgovarajući ni s kim, prouči:

84

“Lā ilāhe illallāhu vahdehu lā šerîke leh, lehu 'l-mulku ve lehu 'l-hamdu ve huve 'alā kulli šej'in kadîr” deset puta, tom se čovjeku piše deset sevapa, briše deset grijeha, deset puta se uzdigne više na deredži i tog je dana sve do akšama zaštićen od šejtana (njegovog zla). Taj čovjek zaradi i sevap kao da je oslobodio jednog roba hz. Ismailovog roda. Ko ovu dovu prouči u akšam, iste sevape zarađuje do sabaha slijedećeg dana. “ (Prenosi Tirmizi.)

SEVAP ONOGA KO OVU DOVU PROUČI STO PUTA
Prenosi se od Ebu Hurejrea, r.a., da je Muhammed, a.s., rekao: “Ko god u jednom danu prouči sto puta:

“Lā ilāhe illallāhu vahdehu lā šerîke leh, lehu 'l-mulku ve lehu 'l-hamdu ve huve 'alā kulli šej'in kadîr”, stiče sevapa kao da je oslobodio deset robova. Posebno mu se piše sto sevapa, briše sto grijeha, i tog dana do akšama je zaštićen od šejtana.” (Prenose Buhari, Muslim i Tirmizi.)

KAD SE NA AREFATU PROUČI STO PUTA
Prema rivajetu Amra bin Šu'ajbovog djeda, Muhammed, a.s., za ovu dovu je rekao: “To je najbolja od svih dova koja se prouči u Danu Arefata.” To je upravo ova dova:

“Lā ilāhe illallāhu vahdehu lā šerîke leh, lehu 'l-mulku ve lehu 'l-hamdu ve huve 'alā kulli šej'in kadîr”. (Prenosi Tirmizi.) Prijatelju! Ako ovu dovu prouči sto puta hadžija na Dan Arefata, Uzvišeni Allah kaže melecima:

85

“Meleci, neka ste Mi svjedoci! Ja sam oprostio Svome robu, oprostio sam mu sve grijehe.” Prijatelju! Ova dova, čije smo sevape i fadilete pokušali da nabrojimo i objasnimo, uči se i u čaršiji i na ulici, jednako kao ujutro i uvečer. Uči se i čim se čovjek probudi. Uči se i odmah nakon namaskog Tesbiha (33 puta Subhānallāh, 33 puta ElHamdu lillāh, 33 puta Allāhu ekber). Uči se na Arefatu sto puta. Kod svakog ovog učenja stiču se isti sevapi.

SVI SU PEJGAMBERI REKLI ZA OVU DOVU DA JE NAJBOLJA
Prenosi se od Amra bin Šu'ajbovog djeda, r.a., da je Allahov Poslanik, a.s., u hadis-i šerifu rekao: “I ja i svi pejgamberi koji su bili prije mene rekli smo da je najuzvišenija dova, sa najviše fadileta i sevapa, slijedeća:

“Lā ilāhe illallāhu vahdehu lā šerîke leh, lehu 'l-mulku ve lehu 'l-hamdu ve huve 'alā kulli šej'in kadîr”. (Prenosi Tirmizi.) Prijatelju! Ovu dovu bi trebalo učiti dnevno najmanje deset puta, a tamam bi bilo oko sto puta. Trebalo bi da to uvedeš sebi u naviku. I za želje ovu je dovu dobro učiti, i, učeći je, uputiti svoju molbu ili želju Uzvišenom Allahu, dž.š.

ČETIRI RIJEČI KOJE ALLAH, dž.š., VOLI
Prijatelju! Uzvišenom Allahu su najmilije slijedeće četiri riječi; Uzvišeni Allah je rekao da jako voli Svoje robove koji Ga spominju sa ove četiri riječi: “Subhānallāhi ve 'l-hamdu lillāhi ve lā ilāhe illallāhu vallāhu ekber.” Riječi: 1. Subhānallāh 86

2. El-Hamdu lillāh

3. Lā ilāhe illallāh

4. Allāhu ekber

četiri su riječi koje Allah najviše voli. O njima smo već govorili. Za svaki od ovih zikrova u Džennetu se zasadi jedno drvo Prema rivajetu Ebu Hurejrea, r.a., ovako je kazivao: Sadio sam drvo kada je navratio Resul-i Ekrem, pa mi reče: “ - Šta to sadiš, Ebu Hurejre?” Ebu Hurejre je odgovorio: “ - Živicu, Allahov Poslaniče.” Nato će Allahov Poslanik, a.s.: “ - Hoćeš li da ti kažem kako ćeš zasaditi drvo bolje od ovog? Spominji Allaha zikrom: “Subhānallāhi ve 'l-hamdu lillāhi vallāhu ekber ve lā ilāhe illallāhu.” Za svaki od ovih zikrova u Džennetu će biti zasađeno drvo za tebe.” (Prenosi Ibn Madže.) Uzvišenost ovih riječi dolazi od uzvišenosti njihovog značenja. Ove četiri riječi u zikru možeš izgovarati u željenom obliku. Po svojoj volji možeš izgovarati koju hoćeš prvo riječ. Na primjer, možeš reći prvo: El-Hamdu lillāh, Lā ilāhe illallāh ili bilo koju od ostalih. Prema rivajetu od Amra bin Abbasa, r.a., naš Pejgamber, a.s., je rekao: “Za svakog ko izgovori: “Subhānallāhi ve 'l-hamdu lillāhi ve lā ilāhe illallāhu vallāhu ekber”, za svaki pojedini zikir u ovoj dovi, zasadi se za njega jedno drvo u Džennetu. Da, kao sevap i nagrada za svaku proučenu riječ, za njega bude zasađeno drvo u Džennetu.” (Prenosi Taberani.) Prenosi se od Enesa bin Malika, r.a., da je rekao:

87

Muhammed, a.s., ovako je preporučivao: “Ko god prouči sto puta Lā ilāhe illallāh, sto puta Subhanallāh, sto puta Allāhu ekber, ti zikrovi su mu bolji nego da je oslobodio deset robova i dao da se zakolje kao kurban šest (u jednom rivajetu sedam) deva.” (Prenosi Ibn Ebu 'd-Dun’ja.) Prijatelju! O fadiletima ovih mubarek riječi ima još jako puno hadis-i šerifa.

STIČE SE DVA MILIONA SEVAPA Prenosi se od Abdullaha bin Evfa, r.a., da je rekao: Muhammed, a.s., ovako je kazivao: “Ko god prouči:

“Lā ilāhe illallāhu vahdehu lā šerîke lehu ehaden sameden lem jelid ve lem jūled ve lem jekun lehu kufuven ehad,” Uzvišeni Allah mu piše dva miliona sevapa.” Značenje: “Nema drugog Boga osim Allaha. On je jedan. Nema druga. Jedan je i utočište svakom. Nije rodio niti je rođen. Njemu niko nije ravan.” (Prenosi Taberani.) Tumačenje: Prema Taberanijevom rivajetu od Abdullaha bin Evfa, Allahov Poslanik, a.s., ovako je rekao: “Ko god prouči:

Lā ilāhe illallāhu vahdehu lā šerîke lehu ehaden sameden lem jelid ve lem jūled ve lem jekun lehu kufuven ehad, Uzvišeni Allah njemu upiše dva miliona sevapa.” Putniče na Putu Istine! U dovi o kojoj smo upravo govorili sadržane su i riječi “Kelime-i tevhida” i “Lā ilāhe illallāh”, ali i druga Lijepa Allahova imena. Pogledaš li na njihova značenja, shvatit ćeš! Zadaj sebi obavezu učenja ove dove! Prouči je deset puta dnevno i zaradi dvadeset miliona sevapa!...

88

DOVA KOJA SE SIGURNO PRIMA

“Lā ilāhe illallāhu vahdehu lā šerîke leh. Lehu 'l-mulku ve lehu 'l-hamdu ve huve 'alā kulli šej'in kadîr. El-hamdu lillāhi ve subhānallāhi ve lā ilāhe illallāhu vallāhu Ekber. Ve lā havle ve lā kuvvete illā billāhi '-l'alijji 'l-azîm.” Naš dragi Poslanik, a.s., je rekao: “Ko god ovim riječima upućuje dovu i moli za oprost svojih grijeha ili, pak, moli nešto što se odnosi na ovaj svijet i Ahiret, njegova dova biva primljena i uslišano ono što traži.” Putniče za Džennet! U ovim mubarek riječima sadržano je Ism-i A'zam (Allahovo, dž.š., Najveće Ime). Jer, Poslanik, a.s., nas je obradovao viješću da će onaj ko upućuje dovu, ako u njoj prouči i ove riječi, doživjeti da mu dova bude primljena kod Allaha u najljepšem obliku. Uostalom, svaki musliman zna za ove mubarek i berićetli riječi. Ako ima neko da ne zna, to treba da nauči. Prvo, mubarek riječi:

“Lā ilāhe illallāhu vahdehu lā šerîke leh. Lehu 'l-mulku ve lehu 'l-hamdu ve huve 'alā kulli šej'in kadîr” Allahu su najomiljenije riječi. O ovoj mubarek dovi i zikru ima jako puno hadisa. Neki od njih su slijedeći: 1. “Svako onaj ko prouči deset puta: Lā ilāhe illallāhu vahdehu lā šerîke leh. Lehu 'l-mulku ve lehu 'l-hamdu ve huve 'alā kulli šej'in kadîr stiče sevapa kao da je oslobodio četiri roba od roda pejgambera Ismaila.” 2. “Ako jedan rob prouči ovu dovu i zikir sa surom El-Ihlas, te riječi bez ikakve zavjese približavaju Allahu.” Uzvišeni Allah sa milošću gleda onoga ko izgovara ove riječi prolamajući nebesa. Koga god Svevišnji pogleda Svojom milošću, Allahov je hakk da mu pruži ono što je molio. 3. “Učenje ove dove i zikrova ne ostavlja nijedan grijeh. Nijedno dobro djelo ne može prevazići sevap koji se postiže ovim riječima.” Znači, učenje ovih mubarek riječi donosi više sevapa od bilo čega. Isto kao i:

89

“Subhānallāhi ve 'l-hamdu lillāhi ve lā ilāhe illallāhu vallāhu ekber. Ve lā havle ve lā kuvvete illā billāhi 'l-'alijji 'l-azîm”. Dova i zikir su djelo koje donosi mnogo sevapa. O ovome ima jako puno hadisa: “To je džennetska riznica. Jedna od džennetskih riznica ispod Uzvišenog Prijestolja.” “Ni ja ni svi pejgamberi prije mene nismo čuli za dovu i zikir koji nose više sevapa od 'Subhānallāhi ve 'l-hamdu lillāhi'“. Putniče za Džennet! Ove vrijedne riječi su Ism-i A'zam. Jer, neko ko upućuje dovu, pa još joj doda ove riječi, ona je primljena kod Allaha. Suština toga je, znači, da ova vrijedna dova i zikir pomažu da učenje onoga ko nešto želi bude korisno i primljeno. Prijatelju! Svako ko obavlja namaz poznaje ovu dovu i zikir, jer su to dove za Tesbih koji se uči na kraju namaza.

DOVA NA KRAJU NAMAZA

“Subhānallāhi ve 'l-hamdu lillāhi ve lā ilāhe illallāhu vallāhu Ekber. Ve lā havle ve lā kuvvete illā billāhi 'l-'Alijji 'l-Azîm”. Značenje: “Neka je slavljen Allah! Hvala Allahu. Nema drugog Boga osim Allaha! Allah je Najveći. Nema snage ni moći do Allaha Velikoga!” Brate na Putu Istine! Ako ćemo još nešto reći o ovih nekoliko riječi, onda neka to bude i ovo: Na Tesbihu koji učimo nakon namaza izgovaramo 33 puta “Subhānallāh”, 33 puta “El-Hamdu lillāh” i 33 puta “Allāhu ekber”. (Tumačenje sevapa i fadileta ove dove naveli smo ranije.)

90

Na taj način sto puta spomenemo Uzvišenog Allaha. Imamo 33 puta “Subhānallāh”, 33 puta “El-Hamdu lillāh” i 33 puta “Allāhu ekber”, što je ukupno 99 puta, i kad tome dodamo još “Lā ilāhe illallāhu vahdehu lā šerîke leh”, to je onda sto puta. Prijatelju! Znaš li koliki je onda sevap i duhovna zarada koju stekne musliman koji nakon svakog namaza uči ovaj zikir i dovu? ... Briše grijehe pa da ih je koliko pjene na moru Da, moj brate! Slušaj i gledaj šta nam kaže Allahov Poslanik, a.s.: “ – O, Ebu Zerre! Nakon svakog namaza reci 33 puta “Subhānallāh”, 33 puta “El-Hamdu lillāh” i 33 puta “Allāhu ekber”, a onda na to dodaj “Lā ilāhe illallāhu vahdehu lā šerîke leh, lehu 'l-mulku ve lehu l-hamdu ve huve 'alā kulli šej'in kadîr.” “Grijesi onoga ko ovo izgovori praštaju se pa da ih je koliko pjene na moru.” Da, prijatelju! Vidiš kako se ove vrijedne dove međusobno dopunjuju. I još toga ima... Hz. Omerov sin Abdullah, r.a., ovako prenosi:

DESET PUTA NAKON SVAKOG NAMAZA
“Imaju dva dobra djela, pa kad ih stalno činiš, sigurno ulaziš u Džennet. Vrlo su lahka, ali je malo onih koji ih čine.” Ta dobra djela su da neko od vas na kraju svakog namaza prouči: deset puta “Subhānallāh” deset puta “El-Hamdu lillāh” deset puta “Allāhu ekber”. Ovih zikrova na jeziku 150 na Vagi čini 1500. I kad se pođe na počinak: 33 puta “Subhānallāh” 33 puta “El-Hamdu lillāh” 34 puta “Allāhu ekber”. Ovih zikrova na jeziku 100, na vagi čini 1.000. Kad se oboje sabere, to znači da onaj ko uči dobija 2.500 sevapa.” Resul-i Ekrem, a.s., stalno je govorio:

91

“Ashabi moji! Ummete moj! Ko od vas za jedan dan i jednu noć (24 sahata) učini 2.500 grijeha?” Jedan od ashaba koji su se nalazili tu upitao je: “Allahov Poslaniče! Kako onda čovjek ostavlja i ne čini zikir koji nosi toliko sevapa?” Naš Poslanik, a.s., ovako je objasnio opasnost koja ovo prati: “Dok je neko od vas u namazu, dolazi mu šejtan i sve govori: 'Sjeti se ovog”, 'Sjeti se onog' i stalno nastoji da nađe priliku da omete ovu dovu i zikir. Zbog toga ljudi ostaju lišeni sevapa koje mogu zaraditi na osnovu ovih dova i zikira.”

POSJETA POSLANIKA, a.s., hz. FATIMI
Hz. Ali, r.a., ovako kazuje: “U prsima me je boljelo od izvlačenja vode iz bunara, a hz. Fatimi su ruke otekle od mljevenja pšenice u mlinu.” Hz. Fatima je naumila da ode kod Allahovog Pooslanika, a.s., da zatraži pomoć. Kad je došla kod svoga poštovanog oca, Poslanik, a.s., se obrati kćeri: “Nek je s dobrim, kćeri, šta te dovede ovamo?” Hz. Fatima odgovori: “Došla sam ti u posjetu, oče.” Ona se vratila kući, a hz. Alija, r.a., dalje nastavlja: “ – Otišli smo potom zajedno kod Resulullaha, a.s.” Hz. Alija se obratio Allahovom Poslaniku, a.s.: “ – Allahov Poslaniče, tako mi Allaha, boli me u prsima od izvlačenja vode iz bunara.” I hz. Fatima je dodala: “Allahov Poslaniče! Ruke mi se raspadoše od mljevenja pšenice u mlinu. Allah ti je Svojim dobročinstvom dao toliko robova, pa daj nam jednog slugu.” Resul-i Ekrem odgovori na to: “ – Zaklinjem se Allahom, ne mogu vam dati slugu, a da ostavim ehl-i suffe da gladuju! Ne mogu da nađem ništa da im dam, da podmirim ono što im treba. Prodat ću robove koje smo dobili borbom i pomoći sirotima (ehl-i suffe).”

92

Hz. Alija i hz. Fatima su se vratili kući. Nije prošlo puno, dođe im Allahov Poslanik, a.s. Njih dvoje su ležali i razmišljali. Prekrivač im je bio kratak, pa kad bi pokrili glavu, noge bi im ostajale otkrivene, a kad bi pokrili noge, glava bi im bila otkrivena. Čim vidješe Allahovog Poslanika, a.s., oni skočiše na noge. On im rukom naišareti i reče: “ – Ostanite gdje jeste! Došao sam da vam i dam i istovremeno da vas podučim nečemu što je mnogo bolje i vrjednije od sluge kojeg ste tražili od mene.” “ – Šta je to?” upitaše hz. Alija i Fatima, r.a. “ – To je meni donio Džebrail, a.s., i podučio me tome. To su slijedeće dove i zikrovi: Na kraju svakog namaza možete proučiti deset puta “Subhānallāh”, deset puta “El-Hamdu lillāh” i deset puta “Allāhu ekber”. Uvečer, kad pođete na počinak, proučite po 33 puta “Subhānallāh”, 33 puta “ElHamdu lillāh” i 34 puta “Allāhu ekber”. Hz. Alija dalje kazuje: “- Tako mi Allaha, otkako sam od Allahovog Poslanika, a.s., čuo za ove dove i zikrove, ja ih više nisam napuštao. Učio bih ih u vrijeme koje mi je preporučeno.” Čak i kad je ovo pričao, pitali su ga: “ – Alija, nisi propustio da to proučiš ni u noći 'Sîffîn'“? “ – Tako je, nisam propustio ni te noći da proučim”, odgovorio je. Putniče na Putu Istine! Ne znam ima li potrebe za pojašnjavanjem ovih mubarek riječi. Hz. Fatima je bila jedinica ljubimica kći Muhammeda, a.s. Našem dragom Poslaniku, a.s., teško je padalo što ona toliko trpi. Muhammed, a.s., ju je podučio ovoj vrijednoj dovi i zikru kojem je njega, a.s., podučio Džebrail, pošto ove mubarek i berićetli riječi oživljavaju i ovaj svijet i Ahiret.

ONOME KO UČI OVU DOVU NIKAKVA SE NEVOLJA NE MOŽE DESITI, pa čak ni požar
93

Allahov Poslanik, a.s., ovako je rekao: “Ko prouči ovu dovu ujutro, do akšama mu se ne može desiti nikakva nesreća. Onom, pak, ko prouči ovu dovu uvečer, do sabaha sljedećeg dana ništa mu se neće desiti.” To je ova dova:

“Allāhumme ente Rabbî. Lā ilāhe illā ente. 'Alejke tevekkeltu ve ente Rabbu 'lArši 'l-azîm. Mā šā'allāhu kāne ve mā lem jekun lā havle ve lā kuvvete illā billāhi 'l-'alijji 'l-azîm. A'lamu ennallāhe 'alā kulli šej'in kadîr. Ve ennallāhe kad ehāta bi kulli šej'in ilmā. Allāhumme innî e'ūzu bike min šerri nefsî ve min kulli dābbetin ente āhizun bināsijetihā. Inne Rabbî 'alā sirātin mustekîm.” Značenje: “Allahu, Ti si moj Gospodar. Nema drugog Boga osim Tebe! Na Tebe se oslanjam, Ti si Gospodar Uzvišenog Prijestolja. Ono što Allah hoće to i bude, što neće, to i ne bude. Nema moći ni snage osim u Allaha Uzvišenog i Velikog. Znam da je Allah svemoćan i da sve nadvisuje Svojim znanjem. Allahu, utječem Ti se od zla nefsa i zla svakog stvorenja kojem Ti upravljaš. Zaista je moj Gospodar na Pravome Putu.” Prijatelju! Ima jedna menkiba vezana za dovu koju smo upravo proučili. Došao jedan od ashaba Ebu Derdau, r.a., i rekao mu: “ - Ebu Derda! Kuća ti se zapalila, pretvorila se u pepeo!” Na ovo je Ebu Derda, r.a., ovako odgovorio čovjeku: “ – Ne, moja kuća ne može izgorjeti, i nije izgorjela!” On je to izrekao mirno i polahko donosiocu vijesti. Čovjek je opet dolazio i govorio: “ – Ali, Ebu Derda, tvoja je kuća izgorjela!” a onda je Ebu Derda njemu ovako rekao:

94

“Ne, moja kuća nije izgorjela, moja kuća ne gori, zato što sam ja čuo, saznao od Muhammeda, a.s., da je ovako rekao: “Kad neko osvane i prouči dovu “Allāhumme ente Rabbî...” (kako smo to već naveli), tom čovjeku se do akšama ne može desiti nikakva nesreća, a i onom ko je prouči uvečer, do sabaha mu nikakva nevolja ne može pasti na glavu.” “Evo, ja sam tu dovu upravo jutros proučio. Zbog toga kažem da moja kuća nije izgorjela. Berićetom ove dove, fadiletom ovih riječi moja kuća ne može izgorjeti.” Tako je odgovorio Ebu Derda, a kako su mu ljudi oko njega govorili uporno da mu je kuća izgorjela, on reče: “ – Hajdemo, onda, zajedno do moje kuće.” Kad su ljudi i Ebu Derda, r.a., stigli u mahalu u kojoj je stanovao, vidjeli su kako kuća stoji kako stoji, komšijske kuće oko nje izgorene, a njegova posve netaknuta. Hz. Ebu Derda, r.a., je onda nastavio: “Da, ja sam od Muhammeda, a.s., čuo da onoga ko uči (gornju) dovu ujutro i navečer, ne može pogoditi nikakva nesreća, bilo ona koja bi naškodila njemu samom, bilo njegovoj djeci (porodici) ili imetku. Brate! Eto, ashabi koji su do samog dna ukrasili svoja srca mubarek govorom Allahovog Poslanika, a.s., ovako su živjeli. Svaka riječ Poslanika, a.s., ostvarivala se jasno poput sunca. Dovoljno je da budemo ummet koji će to prihvatiti. Jednog dana je Resululllahu, a.s., došao neki čovjek čiji se brat razbolio i žalio na teške bolove u stomaku. Pejgamber, a.s., čovjeku je preporučio: “ – Neka tvoj brat pije dosta šerbeta od meda!” Čovjek je potom otišao. Slijedećeg dana ponovo je došao: “ – Allahov Poslaniče, brat je još slabiji!” reče. “ – Daj bratu da pije šerbe od meda!” ponovo će Poslanik, a.s. Čovjek je otišao i onda treći dan eto ga opet: “ – Allahov Poslaniče, brat mi se previja od bolova, stomak mu je natekao!” Poslanik, a.s., onda reče: “ – Allah istinu govori, a stomak tvog brata laže! Allahov govor je istinit. Idi i daj svom bratu da pije šerbe od meda!” Čovjek je otišao i slijedećeg dana ponovo dođe: “- Allahov Poslaniče, brat se oporavio, ni traga od bolesti.” Znači, Allahov Poslanik, a.s., znao je šta preporučuje. Nije odustajao od svoje mubarek ideje i sve tri puta savjetovao je da se bolesniku da šerbe od meda.

95

Prijatelju! Sva mudrost i suština je u tome. Neko ko nešto može da radi vjerujući u to što je preporučio Muhammed, a.s., nikada neće ostati uskraćen. Na ovaj način i u ovom pravcu treba živjeti. Allahov Poslanik, a.s., je preporučio više dova da se uče po tri puta ujutro i uvečer. To ima svoju mudrost. Uporan trud donosi korist. Mislim da svi znamo kako obične kapi vode u kamenu, u mramoru čak, ostavljaju trag ili ga izbuše. Takve su i dove: upućujemo li ih redovno, otvaraju nam se putevi ka Uzvišenom Allahu. Resulullah, a.s., je volio da dove uči po tri puta. Tako se kaže i u hadis-i šerifu.

DOĆI DO DOBRA NA OVOM SVIJETU I AHIRETU
Hz. Ebu Derda, r.a., ovako kazuje: Allahov Poslanik, a.s., ovako je rekao: “Ko god ujutro i uvečer sedam puta prouči ovu dovu, Uzvišeni Allah će u dunjalučkim i ahiretskim stvarima od njega otkloniti sve ono što mu nanosi tugu, bol i tjeskobu.” (Prenosi Ebu Davud.) Dova koja je sredstvo i razlog da se dođe do svakog dobra na ovom i drugom svijetu i koja se uči ujutro i uvečer sedam puta, glasi ovako:

“Hasbijellāhu lā ilāhe illāhu, 'alejhi tevekkeltu ve huve Rabbu 'l-Arši 'l-azîm” Značenje: “Allah je meni dovoljan. Nema drugog Boga osim Njega. Na Njega se oslanjam. On je Gospodar Uzvišenog Prijestolja.” Prijatelju! Ne zaboravi, kad ujutro kreneš iz kuće na posao, prouči sedam puta ovu kratku dovu i radit ćeš mirno. Bit ćeš daleko od stresa, tjeskobe i tuge. Uzvišeni Allah te čuva od svega što te plaši. Otklanja tvoju bol i brigu. Udaljava te od žalosti i tjeskobe. Imaj stalno na umu da nema druge snage koja od tebe može odagnati sve te nesreće osim Allahove moći! Kad uvečer dolaziš kući, ponovo prouči sedam puta istu tu dovu! Ponovo ćeš naći spas od svega ovog što smo nabrojali! Naš dragi Poslanik, a.s., preporučio je da se ujutro i uvečer sedam puta prouči ova kratka dova: “Hasbijellāhu lā ilāhe illāhu, 'alejhi tevekkeltu ve huve Rabbu 'l-Arši 'lazîm”. Ako se bude tako učilo, Allah, dž.š., će Svome robu ispuniti sve želje u 96

dunjalučkim i ahiretskim stvarima. Allah pomaže Svome robu u svemu onom što ga može ražalostiti na dunjaluku i Ahiretu. Svakom njegovom bolu donijet će lijek, za šta je doista Uzvišeni dovoljan. Zar nije tako? Brate! Kad je Allahova pomoć uz tebe, onda nema teškoće i problema koju ne možeš prevazići. Allah ti olakšava teške poslove. Berićetom ove dove Allah, dž.š., otklanja i dunjalučke i ahiretske brige. Dovoljno je da, na način kako je to objasnio Allahov Poslanik, a.s., ova dova bude uvijek na tvome jeziku. Ovu dovu možeš učiti i za sve želje, nadanja i težnje. Ako budeš učio uporno, vidjet ćeš da će ti olakšati i najteže poslove, a posebno što ćeš i na Ahiretu biti nagrađen za to. Ne zaboravi na ahiretske koristi! Onome ko uči ovu dovu Uzvišeni će biti Pomagač u poslovima i na ovom i na drugom svijetu. Korist ove dove vidjet ćemo od najsitnije do one najveće, najjače naše želje. Kad je Ibrahim, a.s., bačen u vatru, učio je upravo dovu “Hasbijallāh” (“Meni je dovoljan Allah”), pa je Uzvišeni Allah otklonio nesreću Svoga roba i pejgambera. Vatru je pretvorio u bašču ružičnjak. Jer, snaga i moć su u Njega. Robu koji izgovori “Hasbijallāh” (“Meni je dovoljan Allah”), On, dž.š., odmah prispijeva u pomoć.

DOVA KOJU JE hz. FATIMA UČILA UJUTRO
Hz. Enes, r.a., ovako je kazivao: Allahov Poslanik, a.s., preporučivao je svojoj jedinici kćeri hz. Fatimi: “ – Fatima, djeliću moga srca! Moja jedina kćeri! Dobro slušaj ovaj moj savjet kojim ću te podučiti: ujutro, kad osvaneš, i uvečer, kad omrkneš, uvijek uči ovu dovu i neka ti je ona stalno na jeziku!”

Hz. FATIMINA SABAHSKA I AKŠAMSKA DOVA

“Jā Hajju, jā Kajjūm, bi Rahmetike estegîsu. Fe aslih lî še'nî kullehu ve lā tekilnî ilā nefsî tarfete ajnin.” Značenje:

97

“Allahu, ya Hajju ya Kajjum! Molim Te za pomoć Tvojom milošću. Učini ispravnim sve ono što radim i ne prepuštaj ništa mome nefsu pa da je koliko treptaj oka!” Prijatelju! Naš nefs je dušman koji živi s nama i nanosi više štete nego najgorči neprijatelj. Dušman po imenu nefs nikada, ama baš nikada nas neće uputiti na dobro! To je pakosnik koji uvijek poziva samo na zlo. Naš nefs se udružuje sa šejtanom kao najvećim dušmanom i nanosi nam toliko štete da se to iskazati ne može. Da, brate! Trebalo bi da stalno imamo na umu ovaj tako značajan savjet i preporuku Muhammeda, a.s., njegovoj jedinici hz. Fatimi. Učeći ovu dovu jutrom i večerom, molimo od Allaha, dž.š., da nas ne prepusti našem nefsu ni toliko kratko koliko traje treptaj oka.

JOŠ JEDNA DOVA KOJA SE UČI UJUTRO I NAVEČER Ima još jedna kratka dova koju je učio naš dragi Poslanik, a.s., i koju bismo i mi trebali da učimo. Hz. Enes, r.a., kazuje: Allahov Poslanik, a.s., ujutro i uvečer bi učio ovu kratku dovu:

“Allāhumme es'eluke min fedž'eti 'l-hajri ve e'ūzu bike min fedž'eti 'š-šerri.” Značenje: “Allahu, molim Te za iznenadno dobro i utječem Ti se od iznenadnog zla.” Prijatelju! Iznenadno dobro je blagodat sa mjesta odakle se čovjek ne nada, dobiveno Allahovom milošću. Kako čovjeku prijaju, kako se veseli dobrim stvarima koje mu se iznenada dese na dunjaluku, odakle se nije ni nadao, zar ne? Upravo da bismo doživjeli tu radost, Allahov Poslanik, a.s., nam je preporučio ovu dovu koju bismo trebali učiti. Isto tako, najbolji put spasa od nesreće ili neke nevolje koja iznenada dođe jeste traženje utočišta kod Uzvišenog Allaha. Kad kažemo neočekivana nevolja, zar ne, to je to, belaj koji zadesi iznenada. Čovječe! Ne zaboravi da su dove osiguranja naših duša, kao što smo to već rekli. Učenje dove preduhitruje nevolje i nesreće, poput čvrste tvrđave pred njihovim

98

dolaskom. Dova staje na put nevolji koja dolazi, a onoj nevolji koja je već zadesila poništava utjecaj. Dova je oružje vjernika. Ne zaboravi to, brate!

TRAŽENJE KORISNOG ZNANJA I HALAL OPSKRBE
Prenosi se od hz. Ummu Seleme, r.a., da je Muhammed, a.s., preporučivao za jutro ovu dovu:

“Allāhumme innî es'eluke 'ilmen nāfi'an ve rizkan tajjiben ve 'amelen mutekabbelen.” Značenje: “Allahu! Molim te za korisno znanje, dobru opskrbu i posao koji će biti primljen.” (Prenose Ibn Madže i Ibn Sunni.)

DOVA ZA ZAŠTITU ČLANOVA PORODICE I IMETKA
Prenosi se od Ibn Abbasa da je neki čovjek došao kod Poslanika, a.s., i potužio se na nevolje koje su mu pale na vrat. Muhammed, a.s., tad je rekao čovjeku: “ – Ako ujutro, kad ustaneš, proučiš “Bismillāhi 'alā nefsî ve ehlî ve mālî”, ni tebi, ni članovima tvoje porodice, ni imetku, ne može se ništa ružno desiti!” “Bismillāhi 'alā nefsî ve ehlî ve mālî” Značenje: “Sebe, svoju porodicu i imetak štitim Allahovim imenom.” Nakon što je gore spomenuti čovjek počeo da uči ovu dovu, rekao je da se spasio nevolja koje su ga bile pogodile. (Prenosi Ibn Sunni.)

DOVE U TRENUCIMA ŽALOSTI I TJESKOBE
Putniče na Putu Istine! U ovom poglavlju dat ćemo primjere dova koje se uče u periodima tuge i tjeskobe, u stresnim i zbrkanim vremenima. Prijatelju! Tugovanje, žalosti, zapadanje u stres, tjeskoba, trpnja neizdržljivih jada - sve je to ljudski. Takve brige i jadi su poput zraka i vode za nas. Gdje god ima 99

ljudi, tu ima i boli, tu ima tjeskobe, ima tuge. Da svijet obiđete u potrazi za čovjekom bez briga, sigurno je da ga nećete moći naći. Možda će čak i vaše brige pored tuđih izgledati manje. Da, prijatelju! Upravo zbog toga, kad se neko sretne s nečim što ga dovede u situaciju da on trpi bol, tjeskobu ili brigu, primoran je moliti Uzvišenog Allaha da ga spasi tog neizdrživog stanja. On u samom sebi osjeća tu potrebu da uputi dovu, ustvari, prisiljen je da je osjeti. Jer, čovjek nije od takve vrste da može sve to podnijeti. To je sad duhovne prirode, pa je i liječenje duhovnog karaktera, tj. do lijeka se dolazi dovom. Prijatelju! U ovom poglavlju želim da dam primjere nekih Poslanikovih, a.s., savjeta i zapovijedi u vezi sa sikiracijom i nevoljom.

DOVA U TRENUCIMA TUGE I SIKIRACIJA
Prema onome što se prenosi od hz. Abdullaha bin Abbasa, r.a., naš dragi Poslanik, a.s., ovu je dovu preporučivao u trenucima tuge i sikiracije:

“Lā ilāhe illallāhu 'l-Azîmu 'l-Halîm. Lā ilāhe illallāhu Rabbu 'l-Arši 'l-Azîm. Lā ilāhe illallāhu Rabbu 's-semāvāti ve 'l-erdi ve Rabbu 'l-Arši 'l-Kerîm.” Značenje: “Nema drugog Boga osim Allaha, Moćnog i Nježnog. Nema drugog Boga osim Allaha, Gospodara Uzvišenog Prijestolja! Nema drugog Boga osim Allaha, Gospodara neba i Zemlje i Gospodara Plemenitog Arša.” Kad bi naišao na neku situaciju koja bi ga rastužila ili nasikirala, Muhammed, a.s., bi uvijek učio gornju dovu. (Prenosi Muslim.) Menkiba Prijatelju! Ima jedna priča o Hasanu Basriju, a koja je u vezi sa ovom dovom protiv žalosti i sikiracije. Hadždžadži Zalim je htio da zarobi hz. Hasana Basrija. Sa ovom namjerom Hasanu je poslao jednog oficira i naredio da ga privedu u dvor. To je bilo vrijeme Hadždžadžove strahovlade.

100

Hasan Basri je dobro znao da ga taj nasilnik neće zvati sa dobrom namjerom, ali je pošao. Idući dvoru, učio je neprestano ovu dovu za brigu i sikiraciju. Vidjevši pred sobom Hasana Basrija, strašni Hadždžadž se smeo ne znajući šta da radi. Uzvrpoljio se i onda, ne mogavši da se uzdrži, rekao Basriju: “ – Učitelju! Pozvao sam te amo sa namjerom da te ubijem! Sad, pak, u sebi osjećam simpatije prema tebi i beskrajno poštovanje u srcu. Sad izvoli zapovijedati. Ti zapovijedi šta hoćeš, ja ću raditi!” Hz. Hasan Basri je, na pitanja koja su mu postavljali u vezi sa mudrošću u ovoj stvari, prokomentarisao kako je to sve bilo zaslugom dove koju je učio.

DOVA KOJA SE UČI U TEŠKOĆAMA
Ima još dova koje je Allahov Poslanik, a.s., učio u trenucima kad mu je bilo teško i kad je bio nasikiran. Prema rivajetu od Enesa bin Malika, r.a., Pejgamber, a.s., bi u trenucima žalosti i brige preporučivao ovu dovu:

“Jā Hajju. Jā Kajjūmu. Birahmetike estegîsu.” Značenje: “O, Ti koji živiš vječnim životom i sve stvoreno održavaš živim, molim Te za pomoć u ime Tvoje milosti.” Naš dragi Pejgamber je uvijek u trenucima kada bi ga obuzele brige i sikiracija učio: “Jā Hajju. Jā Kajjūmu. Birahmetike estegîsu” i tako tražio pomoć od Uzvišenog Allaha. (Prenosi Tirmizi.) I kad bi ga obuzela žestina, Allahov Poslanik, a.s., bi učio: “Jā Hajju. Jā Kajjūmu.” Prijatelju! Ako možeš da shvatiš dubinu dove Poslanika, a.s., onda i ti, poslušnošću svoje duše i ljubavlju iz dubine svoga srca, uči ove dove. Uči to sve dok ne spoznaš da si se spasio stresa, tuge i brige u sebi. U ovoj kratkoj dovi Allahov Poslanik, a.s., obraća se Uzvišenom sa “Jā Hajju”= “Ti koji živiš vječnim životom”, “Jā Kajjūmu”= “Ti koji sve stvoreno održavaš živim”.

101

“Hajj” i “Kajjūm” su dva imena koja pripadaju Esmā'u 'l-husnā, Allahovim Lijepim imenima. Kad rob na ovaj način uputi svoje dove i molbe Uzvišenom Allahu, one će onda sigurno biti ispunjene. Dovoljno je da rob zaista postupi kao rob. Časno Biće Uzvišenog Allaha nije takvo da bi ostavilo Svoga roba slomljena srca, u tuzi i brizi. Nikad, zaista ga nikad neće napustiti. Onaj ko je dostojan ropstva zna dobro u čemu je stvar. Onom robu koji upućuje dovu bit će i dato ono šta je dobro za njega. Na ovaj način treba da se ponaša i vjeruje jedan rob musliman.

JOŠ JEDNA DOVA KOJA SE UČI U TEŠKOĆAMA
Prijatelju! Još ima dova koje je Muhammed, a.s., učio u trenucima sikiracija i briga. Spomenut ćemo još jednu kraću dovu. Ebu Hurejre, r.a., prenosi Tirmizi, ovako je kazivao: “Kad bi Allahovog Poslanika, a.s., rastužio neki događaj, neki problem, on bi svoju mubarek glavu podigao prema nebu i ovako učio:

“Subhānallāhi 'l-'azîm” Značenje: “Neka je slavljen Allah Veliki!” Naše pripisivanje slave Allahu, dž.š., znači davanje svojstava u značenju potpunosi i uzvišenosti. Naš dragi Poslanik, a.s., u trenucima žalosti bi svoju mubarek glavu podigao prema nebu i srčano, žarko učio: “Subhānallāhi 'l-'azîm”, a onda bi dodao, pojačavajući dovu: “Jā Hajju jā Kajjūmu”.

DOVA KOJA OTKLANJA MUKE I NEVOLJE
Ibn Madže, hadis br. 3882, KERB, poglavlje koje govori o dovama koje se uče u trenucima tuge: Jedna od dova koje je Muhammed, a.s., preporučio je slijedeća: Prema kazivanju od Umejsove kćeri Esme, r.a., ona je rekla ovako:

102

“Allahov Poslanik, a.s., poučio me je riječima (dovama) koje treba učiti u vrijeme briga i tuge. To je slijedeća dova:

“Allāhu, Allāhu Rabbî, lā ušriku bihi šej'en.” (Prenosi Ibn Sunni.) Značenje: “Allah, Allah je moj Gospodar. Njemu nikakvog druga ne pridajem.” Taberani je preporučio da se ova dova uči tri puta. Riječ “KERB” koja se pominje u hadisu prevodi se riječima u značenju “tuge, brige, problema, boli, jada”. U drugom rivajetu je rečeno ovako: “Kad neko od vas zapadne u brige ili jade, neka ovu dovu prouči sedam puta.” Učenje dove u ovakvim stresnim i teškim situacijama ima jako velik značaj duhovnog liječenja. Učiti tri puta u stresnim i teškim trenucima Dovu:

“Allāhu, Allāhu Rabbî, lā ušriku bihi šej'en” treba učiti tri ili sedam puta. Prijatelju! Ustvari, suština problema je u tome što čovjek, kad zapadne u nevolju, onda počne da uči dovu. U tome je uporan dok se ne otkloni to što ga tišti. Međutim, čim se oslobodi briga, čovjek prestaje sa dovama. Isto kao kod kišne dove: čim kiša padne, ljudi prestanu učiti dovu..

DOVA U TEŠKOĆAMA I DUHOVNOJ KRIZI
Prenosi se od Sa'da bin Ebi Vekkasa, r.a., da je rekao: Čuo sam Allahovoga Poslanika kako govori: “ – Ja znam takvu riječ (dovu) koja, ako čovjek zapadne u brige, tjeskobu, bolest ili neku trpnju, pa prouči to, bit će spašen sigurno tih briga, tjeskobe, bolesti i duhovnih kriza.” “ – Ta riječ (dova) koju znam je riječ mog brata Junusa.” (Prenose Tirmizi i Nesei.)

103

Ovo je dova Junusa, a.s.: “Lā ilāhe illā ente subāneke innî kuntu mine 'z-zālimîn.” Značenje: “Nema drugog Boga osim Allaha! Slava Tebi! Ja sam, doista, bio nasilnik.” Kad je Junusa, a.s., progutala riba, on je u njenoj utrobi, u tome mraku i tjeskobi, ovom dovom molio Allaha, dž.š., i bio spašen. U hadisu, po Hakimovom rivajetu, ima dodatak u kojem jedan ashab u društvu kaže Muhammedu, a.s.: “Allahov Poslaniče, da li je to bilo posebno za Junusa, a.s., ili za sve muslimane? Resul-i Ekrem, a.s., je odgovorio: Vidi šta Allah kaže: Značenje: “Spasili smo ga od jada, i tako mi spašavamo one koji vjeruju.” Čitaoče, brate! U Kur'an-i kerimu, u 87-88. ajetu sure El-Enbija, opisan je događaj sa Junusom, a.s.: “I sjeti se Junusa, koji ode pun gnjeva, sa mišlju da mi njega više nećemo staviti u tjesnac. Ali poslije on nama uzviknu iz tmina: Nema drugog Boga osim Tebe! Slava Tebi! Doista, ja sam pogriješio (bio sam od nasilnika).” “I mi uslišasmo njegovu dovu i izbavismo ga iz tegobe. Eto tako mi spašavamo vjerne.” Da, prijatelju! O tome kroza šta je prošao Junus, a.s., vjerovatno si znao, čitao. A možda i ne znaš, nisi znao, jer nisi čitao ili slušao o tome. Da se u nekoliko riječi prisjetimo te priče. Junusu, a.s., je bilo dosta neposlušnosti njegovog naroda, njihovog nevjerovanja. Oni njega nisu slušali. Nisu uzvjerovali, radili su sve ono što nije bilo u skladu sa vjerom i moralom. Junus, a.s., se naljutio na svoj narod i pobjegao od njih, želeći se spasiti. Tako se jednog dana sa tom namjerom ukrcao na lađu. Ali, Junus, a.s., pejgamber je Allaha, dž.š. On nije imao pravo da se zbog ljutnje udalji od svoga naroda. Pošto nije imao dozvolu Uzvišenog Allaha, lađa na koju se ukrcao ostala je nasred mora kao nasukana na mjestu. Sahibija lađe je tražio onoga ko je krivac ili nesretnik zbog ove stvari; izvlačili su slamke 104

i ispalo je da je to Junus, a.s. Kao grješnika i krivca, Pejgambera su bacili u more. Naišla je velika riba i progutala ga. Našavši se u ovakvoj situaciji, Junus, a.s., je shvatio da je nevolje zapao zbog svoje greške i nestrpljenja. Počeo je da uči: “Lā ilāhe illā ente subāneke innî kuntu mine 'z-zālimîn.” Kao što smo vidjeli u ajetu, Allah, dž.š., je primio dovu i oprostio mu grijehe. Uzvišeni Allah je ribi koja je progutala Junusa, a.s., naredio: “Ribo, budi dobra prema Mome robu i pejgamberu Junusu! Budi mu dobro boravište i ostavi ga s mirom na obali!” Riba je Junusa, a.s., zdravog i čitavog ostavila na obali i tako je Junus shvatio gdje je pogriješio. Pokajao se i Allah, dž.š., je to prihvatio. Ovo je bilo teško iskušenje za Junusa, a.s. Spašen je zahvaljujući svojoj dovi i pokajanju. Prijatelju! Mislim da si sve shvatio i pojmio suštinu. Dova je poput otvorene telefonske linije prema Uzvišenom Allahu. Allah, dž.š., Svojim robovima dolazi u pomoć zbog dove koju Mu oni upućuju. On pomaže Svojim robovima. Otklanja njihove tegobe i nevolje. Jer, sve je onako kako Allah, dž.š., hoće. Ima li iko osim Allaha ko može ribi u moru reći da Junusa, a.s., sasvim zdravog i živog ostavi na obali, ne naudivši mu ničim? Da li je to moguće?... Pa i ribi je Gospodar Allah, dž.š., a hz. Junus je Allahov rob i vjernik. Ova izvanredna čuda (mu'džize) su pouka ljudima da su sva snaga i moć u Allaha, dž.š. Jedno od značenja riječi “dova” je i poziv. Tako je dova poput telefona. Rob koji se nađe u beznađu, bezizlazu, vjernik koji se nađe u tjeskobi, dovom, poput telefona, ukazuje Allahu, dž.š., svoje stanje i čini dovu, njome se obraća Svevišnjem. Na poziv upomoć Svoga roba, Uzvišeni Allah pristiže najvećom brzinom. Njegova pomoć robu dolazi brže od treptaja oka. Kad je Ibrahim, a.s., bačen u vatru, rekao je:”Hasbijallāhu ve ni'me 'l-vekîl”. Rekao je još i: “Meni je dosta moj Allah. Allah mi je, kao pomagač, dovoljan.” Nemrudova vatra se kod Ibrahima, a.s., pretvorila u ružičnjak. I tako, dove su poput telefona, odgovor u trenu stiže. Tu ćemo i stati. Dova je telefon spasa za beznadnike, one koji su zapali u tegobe, nevoljnike, one koji su shvatili šta je materijalno i raširili ruke tražeći pomoć od Allaha, dž.š. Prijatelju! Ovako i ti razumijevaj dovu, pa te Allah neće ostaviti uskraćenog!

105

Prijatelju koji se žališ na jade, nevolje i tegobe! Mislim da tvoje tegobe nisu veće od onih koje je imao Junus, a.s., u utrobi ribe. Poslanik, a.s., se spasio svoje nevolje približavajući se Allahu, dž.š., svojom dovom. Ako i ti zdravo razmisliš, uz pomoć ove dove spasit ćeš se teškoća u koje si zapao, ako Bog da. Amin!

DOVA U ŽALOSTI, BOLI I BOLESTI
Resulullah, a.s., u hadisu je ovako rekao: “Kad god nekog od vas zadesi neki jad, žalost, bilo kakva tegoba, bolest ili teškoća, proučite dovu”:

“Allahu Rabbî, lā šerîke leh” Značenje: “Allah je moj Gospodar, On nema druga.” “Od onoga koji uči ovu dovu otklanjaju se sve teškoće.” Znači, kad čovjek kojeg zadese nesreće poput tuge, jada, brige, tegobe, bolesti ili teškoće, kaže “Allahu Rabbî, lā šerîke leh”, spašava se od svega toga. Kad nevoljnici ovu dovu prouče tri puta, sedam ili sto puta, čine da im njihove tegobe budu brzo otklonjene. Dove treba uporno upućivati.

DOVA KOJA SE UČI U TEGOBAMA
Prema rivajetu od Ebu Bekra, r.a., Muhammed, a.s., je govorio: “Onaj ko je zapao u neku tegobu i tugu, neka ovu dovu uči:”

“Allāhumme rahmeteke erdžū felā tekilnî ilā nefsî tarfete ajnin ve aslihlî še'nî kullehu lā ilāhe illā Ente.”

106

Značenje: Allahu, nadam se Tvojoj milosti. Ne ostavljaj me pa makar za koliko treptaj oka, učini dobrim svaki moj posao! Nema Boga osim Tebe.” (Prenosi Ebu Davud.)

DOVA KOJA SE UČI KAD PRITISNU TEŠKOĆE
U hadisu koji se navodi u Džami'us-Sagiru, Muhammed, a.s., je slijedeću dovu preporučio u situacijama kad pritisnu tegobe, teškoće i jadi:

“Hasbijallāhu ve ni'me 'l-vekîl hasbije 'r-Rabbu mine 'l-'ibādi hasbije 'l-Hāliku mine 'l-mahlūkîn, hasbije 'r-Rezzaku mine 'l-merzūkîn hasbijellezî huve hasbî. Hasbijallāhu ve ni'me 'l-vekîl, hasbijallāhu lā ilāhe illā huve Rabbu 'l-Arši 'l-azîm.” Značenje: “Allah je meni dovoljan. On je Najbolji Zastupnik. U odnosu prema robovima On je meni dovoljan; u odnosu na stvorenja On je meni dovoljan Stvoritelj, Onaj koji daje oprskrbu prema onima kojima se daje. Dovoljan je On koji jeste Dovoljan. Meni je Allah dovoljan, On je Najbolji Zastupnik. Dovoljan je, nema drugog Boga osim Njega, Gospodara Uzvišenog Prijestolja.” Putniče na Putu Istine! Allah mi je dovoljan – to znači da je Allah dovoljan robu kome treba Njegova pomoć. Rob kojem Allah pomaže nije ovisan više ni o čijoj pomoći. Roba koga Allah, dž.š., uzme u Svoju zaštitu ničija zaštita više nije potrebna. Ova riječ “hasbi” upravo to označava: “dovoljan mi je, dosta mi je.” Ako se razmisli o ovim značenjima, onda će se shvatiti značaj i važnost same dove.

DOVA KOJA OTKLANJA BRIGE OVOG I DRUGOG SVIJETA
Prenosi se od Ebu Derdaa, r.a., da je Muhammed, a.s., ovako govorio:

107

“Ako neko svaki dan, ujutro i uvečer, sedam puta ovu dovu prouči, kakvu god dunjalučku ili ahiretsku brigu ima, Allah će mu je otkloniti.” To je ova dova:

“Hasbijallāhu lā ilāhe illā hū. 'Alejhi tevekkeltu ve huve Rabbu 'l-Arši 'l-azîm.” Značenje: “Allah je meni dovoljan. Nema Boga osim Njega. Na Njega se oslanjam. On je Gospodar Uzvišenog Prijestolja.” Prijatelju! Onaj ko ovu dovu prouči ujutro i uvečer po sedam puta niti će na ovom svijetu osjetiti tegoba i nevolja, niti na Ahiretu. Jer, Muhammed, a.s., nam je ovo garantovao, a sve što je rekao Allahov Poslanik, a.s., to je istina. Sve ono što je rekao Poslanik, a.s., ili je bilo ili će biti. I učenje Ājetu 'l-kursijje jutrom i večerom otklanja brige. Tako je govorio Muhammed, a.s. Ebu Katade, r.a., prenosi kako je Muhammed, a.s., rekao: “Ako onaj koga pogode nevolje i nesreća prouči Ājetu 'l-kursijju i Āmene 'rResūlu, Uzvišeni Allah će ga spasiti tih tegoba.” Onaj ko se drži mubarek preporuka Allahovoga Poslanika, a.s., bit će siguran i spašen i živjet će život u miru.

UČENJE Ājetu 'l-kursijje ZA TEGOBE

108

“Allāhu lā ilāhe illā huve 'l-Hajju 'l-Kajjūm. Lā te'huzuhu sinetun ve lā nevm. Lehu mā fi 's-semāvāti ve mā fi 'l-erd. Men ze 'l-lezî ješfe'u indehu illā bi iznihi. Ja'lemu mā bejne ejdîhim ve mā halfehum, ve lā juhîtūne bišej'in min 'ilmihi illā bimā šā'e. Vesia kursijjuhu 's-semāvāti ve 'l-erd. Ve lā je'ūduhu hifzuhumā ve huve 'l-'alijju 'l-'azîm.” Značenje: “Allah je Taj osim kojeg drugog Boga nema. On živi vječnim životom. Sve stoji samo zahvaljujući Njemu. Ne hvata Ga ni drijemež ni san. Njegovo je sve što je na nebu i Zemlji. Bez Njegove dozvole, ko može da pruži šefaat? On zna sve što je sprijeda i što je iza (što je skriveno i otkriveno). Oni (stvorenja) ne mogu doseći znanja osim onoliko koliko On to hoće. Njegova Moć je prekrila nebo i Zemlju i Njemu nije teško da ih oboje čuva. On je Uzvišen i Velik.”

UČENJE Āmene 'r-Resūlu ZA TEGOBE

109

“Āmene 'r-Resūlu bimā unzile ilejhi mirrabihi ve 'l-mu'minūn. Kullun āmene billāhi ve melā'iketihi ve kutubihi ve rusulihi. Lā nuferriku bejne ehadin mir-Rusulih. Ve kālū semi'nā ve eda'nā gufrāneke rabbenā ve ilejke 'l-masîr. Lā jukellifullāhu nefsen illā vus'ahā. Lehā mā kesebet ve 'alejhā mektesebet. Rabbenā lā tu'āhiznā in nesînā ev ahda'nā. Rabbenā ve lā tahmil 'alejnā isren kemā hameltehu 'alellezîne min kablinā . Rabbenā ve lā tuhammilnā mā lā tā katelenā bih. Va'fu 'annā, vagfir lenā, verhamnā ente Mevlānā fensurnā 'ale 'l-kavmi 'l-kāfirîn.” Značenje: “Poslanik je uzvjerovao u ono što je objavljeno od njegovoga Gospodara, i vjernici su povjerovali. Svi su povjerovali u Allaha, Njegove meleke, Knjige i poslanike. Mi ne pravimo razliku među poslanicima. Čuli smo i poslušni smo. Gospodaru naš, oprosti nam! Naš povratak je samo do Tebe, rekli su. Allah nikoga ne zadužuje osim onoliko koliko može podnijeti. Svi imaju ono što su zaradili i na njima je to što su zaradili. Gospodaru naš, ne uzimaj nam za zlo ako zaboravimo ili nesvjesno zgriješimo! Gospodaru naš, ne optereti nas teškim brigama kao što si opteretio one prije nas! Gospodaru naš, ne opterećuj nas onim što ne možemo podnijeti, oprosti nam grijehe, spasi nas, smiluj nam se, Ti si naš Zaštitnik, i pomozi nam da pobijedimo nevjernike!” (Amin)

DOVE KOD BOLESTI I ZA IZLJEČENJE

110

Putniče na Putu Istine! Kad se spomene riječ “bolest”, znam da prvo što ti pada na pamet jesu načini fizičkog liječenja, dakle - doktor i lijek. Možda si u pravu, ipak, ti si čovjek 20. stoljeća. Tvoj razum se zadržava uvijek kod onog što je vidljivo i opipljivo, materijalno. Prijatelju! Ne zaboravi da liječenje fizičke bolesti traži doktora i lijek. Onaj ko je bolestan ide ljekaru, uz recept uzima lijekove i liječi se. Ali, u tome svemu ne treba zaboraviti da izlječenje daje samo Allah, dž.š., da se ono očekuje samo od Uzvišenog. Jer, u suštini, onaj ko liječi i ko nas spašava od bolesti nije lijek, niti doktor. Onaj koji liječi je Allah, i samo Allah. Prijatelju! Bolest može biti i fizička i duševna. Kod fizičkih bolesti obratit će se pažnja na fizičke razloge: ode se doktoru, postavi se dijagnoza i provede odgovarajuće liječenje. I kod duševnih bolesti obratit će se pažnja na duševne razloge. Duševne bolesti su takva oboljenja kod kojih može biti mnogo boljih rezultata ako se okrene duševnom liječenju uz učenje koje podiže moral bolesniku. Jer, u dovama se čovjek utječe milosti i snazi Allaha, dž.š., Koji daje pravi lijek, i traži pomoć od Uzvišenog. Koliko je samo bilo bolesnih kojima su doktori rekli da će umrijeti do mjesec dana, međutim, oni nisu umrli, a ti njihovi doktori su odavno umrli i kosti im istruhle. Da, ovi primjeri pokazuju da je samo Allah ta Snaga koja otklanja bolest i daje lijek. Ima jedna manja priča: Jednom neki bolestan čovjek otišao doktoru. Ovaj ga je pregledao i propisao mu neki lijek. Međutim, bolesniku nije bilo ništa lakše od tog lijeka. Ode on onda drugom ljekaru. I on mu napiše recept. Uzeo je taj čovjek lijek i bilo mu lakše, oporavio se. Čovjek onda ode onom prvom doktoru i kaže mu kako mu nije bilo koristi od onog prvog lijeka kojeg mu je on propisao, a da je ozdravio zahvaljujući lijeku drugog doktora. Doktor onda zatraži da vidi recept drugog doktora. Kad je pogledao, vidi da je riječ o istom lijeku. Ode sad on kod tog drugog doktora i kaže mu: “ – Kolega, ja sam ovom pacijentu propisao isti lijek i nije mu bilo bolje. Sad je ozdravio od istog lijeka kojeg si mu i ti propisao.” Na to drugi doktor zatraži od prvog: “ - Daj da vidim tvoj recept!” Pogledao je recept i primijetio da na početku recepta ne piše Bismilla. Okrenu se prvom doktoru i reče: “ – Kolega, tvoj lijek je isti, ali si zaboravio ime Onog Istinskog koji daje lijek (Allaha).”

111

Da, prijatelju! Onaj koji daje lijek i izlječenje je samo i jedino Allah, dž.š. Ako živiš razmišljajući o ovim finim detaljima, onda ćeš imati i sve životne blagodati. Da bi mogao da uspiješ u poslu koji si započeo, da bi bilo rezultata, neophodno je proučiti Bismillu. Vesselam.

DOVA ZA BOLESNOG
U hadisu kojeg Muslim prenosi od hz. Aiše ona kazuje: “Kad bi se neko od nas razbolio, Allahov Poslanik, a.s., bi svojom mubarek rukom učinio mesh po bolesniku, a onda proučio slijedeću dovu:”

“Allāhumme Rabbe 'n-nāsi ezhibi 'l-be'se vešfi ente 'š-šāfî lā šifā'e illā šifāuke šifā'en lā jugādiru sekamen.” Značenje: “Allahu, Gospodaru ljudi, odstrani ovu bolest i izliječi me! Ti si Onaj koji daješ lijek. Nema izlječenja bez Tebe. Izliječi me tako da bolesti traga nestane!” Muhammed, a.s., bi ovu dovu učio i kad bi obilazio druge bolesne. Istu je dovu učio i kad bi mu doveli nekog bolesnog. (Istinska vjera jezik Kur'ana) Učio je i druge dove Kad bi mu doveli bolesnika, Allahov Poslanik, a.s., ovu bi dovu učio:

“Imsehi 'l-be'se Rabbe 'n-nāsi; bijedike 'š-šifā'u, lā kāšife lehu illā ente.” Značenje: “Odstrani bolest, Gospodaru ljudi; u Tvojim rukama je snaga izlječenja, osim Tebe nema nikoga ko može izliječiti!” Prijatelju! Resulullah, a.s., svojim je mubarek jezikom učio mnogima koji su patili od različitih bolesti i pomogao da ozdrave. Bolesnika je bilo i iz njegove porodice i između drugih ljudi njegovog Ummeta. Svi su se oslobodili bolova i ozdravili.

112

UČENJE DŽEBRAILA, a.s., ALLAHOVOM POSLANIKU, a.s.
Putniče na Putu Istine! Kad bi se Muhammed, a.s., razbolio, njemu bi Džebrail, a.s., učio dove kao lijek za njegovu bolest. Dova koju je kao lijek učio Džebrail, a.s., našem Poslaniku, a.s.

“Bismillāhi erkîke vallāhu ješfîke min kulli dā'in je'tîke min šerri 'n-neffāsāti fi 'lukdi ve min šerri hāsidin izā hased.” Značenje: “U ime Allaha te čuvam. Uzvišeni Allah te liječi od svake bolesti koja dođe od onih koji pušu u uzlove i zla zavidljivca kad zavist sije.” Allahov Poslanik, a.s., o ovoj je dovi rekao Ebu Hurejreu, r.a.: “ – Ebu Hurejre, hoćeš li da te podučim dovu koji je meni učio i njome me štitio Džebrail? To je ova dova:” Nakon toga je proučio gornju dovu i nastavio: “ – Ovu dovu bolesnome treba proučiti tri puta.” (Prenosi Hakim.) Prijatelju! I ti bi trebalo da učiš ovu dovu da bi se sačuvao i spasio od zala i bolesti. I djeci i ukućanima bi trebalo da se prouči po tri puta. Ako je učiš, bit ćeš spašen od zla ljudi koji čaraju, ljubomornih i zavidnih, i ne samo ti, nego i svi tvoji ukućani i djeca.

ZAŠTITA OD SVIH BOLESTI I ŠTETA
U jednom drugom hadisu koji se prenosi od hz. Aiše kaže se: “ – Kad se Allahov Poslanik, a.s., požalio na nešto zbog bolesti i neugodnosti, Džebrail, a.s., mu je proučio dovu za izlječenje, i kad bi puhnuo, proučio bi ovu dovu:”

“Bismillāhi jubrîke min kulli dā'in ješfîke ve min šerri hāsidin izā hased ve min šerri kulli zî 'ajnin.”

113

Značenje: “U ime Allaha. Neka ti Allah da lijek za svaku bolest, od zla zavidljivca kad zavist sije i zla urokljivca.” Prijatelju! Kad pročitaš značenje dove, shvatit ćeš, mislim, gdje sve i u kojim situacijama treba da se ona uči. Ove dove istovremeno te čuvaju i od bolesti i od ljudi koji okom ureknu, ali i od ljubomore i zavidnosti ljudi lošeg morala.

TREBA DOVU UČITI I SAMOM SEBI KAD IMAŠ BOLOVE
Ashab Osman bin Ebi 'l-Asi Sekafi ovako kazuje: “Zbog žestokog bola koji sam osjećao u tijelu, potužio sam se Allahovome Poslaniku, a.s. Poslanik mi je ovako rekao:” “Desnu ruku stavi na mjesto koje te boli i ovo prouči: tri puta “Bismillah” i sedam puta ovu dovu:

“E'ūzu bi izzetillāhi ve kudretihi min šerri mā edžidu ve uhāziru” Značenje: “Utječem se Allahovoj uzvišenosti i snazi od zla ove bolesti koju sam osjetio i koje sam se uplašio.” Ravija kaže kaže je uradio sve po uputi Allahovoga Poslanika, a.s., i više ga nije boljelo. Proučio je, kako je rečeno, tri puta Bismillu, a onda sedam puta gornju dovu. Uzvišeni Allah ga je izliječio, a od bola na koji se žalio Resulullahu, a.s., nije bilo traga. Prijatelju! U ovoj dovi su sadržane radosne vijesti za nas. U njoj ima posebnosti koje privlače našu pažnju. Muhammed, a.s., u ovom slučaju nije sam učio bolesniku, nego je bolesnik to činio samome sebi, svojim jezikom. Znači, čovjek koji je bio bolestan, koji je imao bolove, kazuje da je uradio ono šta ga je posavjetovao Poslanik, a.s., te da se tako izliječio.

114

Upravo ta situacija je radosna vijest za nas. Jer, mi nismo ashabi Muhammeda, a.s., a možemo i sami sebi, znači, učiti dovu. To je radosna vijest koja nama treba. Mi smo Ummet Pejgambera, a.s., i svi muslimani su naša braća. Tako sami sebi možemo učiti dove i dopuštenjem Uzvišenog Allaha spasiti se boli i bolesti koja nas muči. Ono što je ovdje važno jeste vjera i povjerenje bolesnika u Allaha, dž.š. Izlječenje učenjem je rezultat vjere i oslanjanja na Uzvišenog Allaha. Svaki musliman koji ima ovakav stav dovom koju sebi prouči može se riješiti svoje nevolje. Prijatelju! Kad dovu naročito proučiš jedanput, pa ti bolest mine, ti je možeš prestati učiti. Ako si još uvijek bolestan, nastavi učiti! Kad se uči kišna dova, pa kiša padne, dova se više ne uči. Ako kiša ne padne, onda se nastavlja učiti sve dok ne padne. Tako je i sa učenjem za bolesti, bolove i slične patnje.

UČENJE BOLESNICIMA KOJI IMAJU TEMPERATURU
Ibn Abbas, r.a., ovako kazuje: “ – Allahov Poslanik, a.s., nam je savjetovao da kod bolesti sa visokom temperaturom i jakim bolovima učimo ovu dovu:”

“Bismillāhi 'l-kerîmi e'ūzu billāhi 'l-Azîmi min šerri kulli 'irkin ne'aārin ve min šerri harri 'n-nār.” Značenje: “U ime Allaha Plemenitog. Utječem se Uzvišenom Allahu od štete svakog jakog bola i od zla uništavajuće vatre.” Prijatelju! Dove su iskrena, srčana traženja pomoći od Uzvišenog Allaha. Tako je i ova dova, s jedne strane, govorno izražavanje bolesnika koji pati od bolova, da nema druge snage osim Allahove koja ga može izbaviti toga, a u isto vrijeme i traženje pomoći od te Uzvišene Moći.

DOVA ZA BOLESNIKA KOME JOŠ NIJE DOŠAO EDŽEL
Opet hz. Ibn Abbas, r.a., kazuje:

115

-

Resul-i Ekrem ovako je rekao:

“Kad se neko nađe u posjeti kod bolesnika kome još nije došao edžel i prouči sedam puta ovu dovu, Allah će mu sigurno dati ozdravljenje.” Ta dova glasi: “Es'elullāhe 'l-'azîme Rabbe 'l-Arši 'l-Azîmi en ješfîke.” Značenje: “Molim Allaha Velikog, Gospodara Uzvišenog Arša, da te izliječi.” Prijatelju! Punog srca i duše uči i slušaj ove mubarek riječi našeg dragog Poslanika, a.s., i nastoj da razumiješ njihovo značenje! Ova berićetna dova ima takav utjecaj i tako je ljekovita da “kad se prouči sedam puta bolesniku kome još nije sudbina da preseli, ove berićetne riječi tom bolesnom robu sigurno donose ozdravljenje.” Očito je koliko je ovo djelotvorna i berićetli dova. Što se tiče onoga kome je vrijeme da preseli, nikakva sila niti bilo šta drugo ne može na to utjecati. Tu činjenicu ne treba zaboraviti. Zbog svega ovog, kad se razbole njegova djeca, ukućani ili on sam, čovjek treba da prouči ovu dovu sedam puta i da moli za ozdravljenje od Uzvišenog Allaha. U isto vrijeme, i kad čovjek posjeti svoje bolesne prijatelje, poznanike, treba da uči ovu mubarek dovu, da se sjeti velike radosne vijesti Muhammeda, a.s., te da razmišlja i vjeruje u oporavak bolesnog. Treba imati na umu riječi Poslanika, a.s.: “Čovjek kome nije došao edžel ozdravit će.” Prijatelju! Ne zaboravi da se ove dove mogu učiti svim bolesnicima. Isto kao što i sam bolesnik može sebi učiti dovu, može je učiti i svome bratu muslimanu. Međutim, ima još nešto: za dovu koju će proučiti, musliman ne bi trebalo da traži novac ili nešto dunjalučko zauzvrat. Uči se za Allahov rizaluk, zadovoljstvo Hakka. Onoga ko izvuče trn iz ruke ili noge svome bratu muslimanu Allah, dž.š., čini i činit će zadovoljnim. Ovakvo naše vjerovanje može biti samo od koristi nama samima. Vesselam!...

DOVA ZA BOLESNIKA
Prema rivajetu Abdullaha bin Amra bin Asdana, r.a., ovako se prenosi: - Allahov Poslanik ovako je rekao: “Kad jedan od vas ode u posjetu bolesniku, neka ovu dovu uči:” “Allāhummešfi abdeke jenke'leke 'aduvven ev jemšî leke ilā salātin.”

116

Značenje: “Allahu, izliječi Svoga roba! Ako ozdravi, borit će se na Tvome putu i ići na namaz radi Tvoga zadovoljstva.” Da, brate! Postoje dužnosti koje čine zdravim život na ovom svijetu. Čovjek prvo mora da zna sebe; nakon što to spozna, moći će da spozna snagu i moć Uzvišenoga Gospodara. Treba da se zna svrha našeg življenja na ovom svijetu. Jesti, piti i raditi sve ono što rade druga živa bića nije život koji čovjeku donosi sreću. Čovjek ima ovaj svijet, ima i drugi svijet, i tek kad nastoji zaraditi na oba ova svijeta, čovjek postiže sreću.

DOVA KOJU JE POSLANIK, a.s., UČIO SVOME ASHABU
Hz. Osman bin Affan ovako kazuje: “Razbolio sam se, a Allahov Poslanik, a.s., je učio dovu za mene kod Allaha, dž.š. Molio je da mi da ozdravljenje i sačuva od bolesti, a onda je za mene proučio ovu dovu:”

“U'îzuke billāhi 'l-Ehadi 's-Samedillezî lem jelid ve lem jūled ve lem jekun lehu kufuven ehadun min šerri mā tedžidu.” Značenje: “Tražim utočište za tebe kod Allaha, Jedinog, Utočišta svakome, Onoga koji nije rodio niti je rođen, Kome niko nije ravan, od zla onoga što te tišti.” Osman bin Affan, r.a., nastavlja dalje: “Kad je Poslanik, a.s., krenuo da ide, ovako mi je rekao:” “ – Osmane bin Affane, ovim riječima traži utočišta kod Allaha...” Prijatelju! Bolesnik koji upućuje dovu ovim mubarek riječima stiče pravo na Allahovu milost. Jer, riječi koje su sadržane u dovi Allahu, dž.š., najdraže su riječi. Njima se povećava Allahov rahmet. I tako, dobrom muslimanu treba, ustvari, šart je da, kad se razboli, on ili neko iz njegove porodice, ili bilo koji brat musliman iz njegove okoline uči ovu dovu kad ode u posjetu. Ova dova donosi korist, berićet, izlječenje. Vesselam!...

117

DOVA KOJA SE UČI KAD BOLI ZUB
Poslanik, a.s., u hadisu ovako preporučuje: “Na zub koji boli treba staviti kažiprst i proučiti završni dio sure Ja-sin, pa ćeš, uz Allahovu pomoć, ozdraviti.” Kraj sure Ja-sin:

“Bismillāhi r'Rahmāni 'r-Rahîm Eve lem jere 'l-insānu ennā haleknāhu min nutfetin fe izā huve hasîmum-mubîn. Ve darebe lenā meselev ve nesije halkah. Kāle men juhji 'l-izāme ve hije remîm. Kul juhjîhellezî enše'ehā evvele merreh. Ve huve bi kulli halkin 'alîm. Ellezî dže'ale lekum mine 'š-šedžeri 'l-ahdari nāren feizā entum minhu tūkidūn. Eve lejsellezî haleka 'ssemāvāti ve 'l-erda bikādirin 'alā en jahluka mislehum belā ve huve 'l-hallāku 'l-'alîm. Innemā emruhū izā erāde šej'en en jekūlu lehu kun fejekūn. Fesubhānellezî bijedihi melekūtu kulli šej'in ve ilejhi turdže'ūn.” Značenje: “U ime Allaha, svemu Dobročinitelja, Milostivog: Ne vidi li čovjek da smo ga Mi stvorili od kaplje sjemena i, nu, on postade veliki tvrdoglavac! On nam predlaže primjer, on koji zaboravlja kako je stvoren. On govori: Ko će oživjeti kosti kad jednom istruhnu? Reci: Oživjet će ih Onaj koji ih je 118

stvorio i prvi put, Onaj koji dobro zna sva stvorenja. Onaj koji je radi vas učinio da izbije oganj iz sirova drveta i, pazi, vi njime palite svoje vatre. Zar Onaj koji je stvorio nebesa i Zemlju nije moćan da stvori stvorenja istovjetna njima? Jeste, On je Stvoritelj svih stvorenja i Sveznajući. Njegova je odredba, kad On hoće da bude, jedna stvar, on joj rekne: Budi! i ona bude! Slava Onome koji u Svojim rukama ima vlast nad svim stvarima. Njemu ćete se vratiti.” Da, prijatelju! Ove ajete, tri, pet ili sedam puta, treba proučiti onome koga boli zub. Izlječenje je do Allaha, dž.š.

DOVA PROTIV BUBULJICA
Kad je hz. Aiši izišla bubuljica, Muhammed, a.s., ovu joj je dovu preporučio:

“Allāhumme musaggire 'l-kebîri ve mukebbire 's-sagîri saggir mā bî.” Značenje: “Allahu, Ti koji od velikog činiš malo i od malog činiš veliko, umanji i ovo kod mene.” Prijatelju! U ovoj dovi vidimo jednu posebnost. Naš Poslanik, a.s., nije sam proučio dovu, nego je preporučio svojoj ženi, r.a., da ona to sama učini. Hz. Aiša je pričala: “Proučila sam dovu i bubuljica je nestala.” Prijatelju! Ovu dovu bi trebalo učiti uporedo dok se maže neka krema ili mehlem na ranu, čir ili bubuljicu. Kombinovanjem lijeka i dove to se brže izliječi. Vesselam.

DOVE PROTIV

UROKA

Onaj ko je urečen ili misli da je urečen treba da prouči ovu kratku dovu:

“Bismillāhi; Allāhumme, ezhib harrehā ve berdehā ve habesehā.” Značenje: “U ime Allaha. Allahu, odstrani utjecaj urokljivog oka i preduprijedi štetu koju nanosi ili će nanijeti.”

119

Još se onome kome se uči kaže: “Kum biiznillāhi Te'ālā”=“Ustani, sa Allahovim dopuštenjem!” Ovo je, dakle, dova protiv uroka. Međutim, ima ih jako puno pa smo neke izdvojili. Nakon njih treba proučiti ovu kratku dovu, u značenju: “Neka Allah da lijek da ustaneš!”

DOVA KOJA SE UČI PROTIV UROKA
Putniče na Putu Istine! U našoj vjeri zna se da postoji urok. U ajetima i hadisima se govori o tome da treba tražiti utočišta kod Uzvišenog Allaha od uroka. U hadis-i šerifu je jasno rečeno: “Urok okom postoji.” Ono što se u našem jeziku naziva urokom, u arapskom “nazar, isābet-i 'ajn” je nešto što može nanijeti velike štete. Naš dragi Poslanik, a.s., ovako je rekao: “Zbog uroka deva završi u loncu, a čovjek u mezaru.” Još je rekao: “Većina moga Ummeta umire od uroka okom.” Većina umrlih ljudi preselila je zbog uroka okom. Prijatelju! Iz ovog tako kratko rečenog vidi se kako urok može nanijeti ogromnu štetu i gubitke ljudima. Jako su mudre i znakovite riječi Allahovog Poslanika, a.s.: “Zbog uroka deva završi u loncu, a čovjek u mezaru!” U tom slučaju, prijatelju! Urok, dakle, postoji. Kako se onda štiti od tog belaja, nesreće i kako se spašava toga?... Evo, dakle, dova i pojašnjenja u vezi s tim.

SURE I AJETI KOJI SE UČE PROTIV UROKA
Protiv uroka se uče 51. i 52. ajet sure El-Kalem, u 29. džuzu Kur'an-i kerima. Ovi ajet-i kerimi govore o situacijama i namjerama nevjernika koji su željeli da urokom ubiju Poslanika, a.s. Nevjernici koji nisu prihvatili vjeru Pejgambera, a.s., smislili su takvu pakost da kažu nekom urokljivcu između sebe da, gledajući Muhammeda, a.s., izazove urok pa da ga tako pokolebaju. Ovaj ajet o uroku obavještava o ovom zlom i ružnom planu. Taj ajet o uroku glasi:

120

“Ve in jekādullezîne keferū lejuzlikūneke biebsārihim lemmā semi'u 'z-zikre ve jekūlūne innehu lemedžnūn. Ve mā huve illā zikrun li 'l-'ālemîn.” Značenje: “Još malo pa bi te nevjernici pokolebali svojim pogledima, kada čuju da se uči Kur'an i kada govore: “On je lud!” Ne, Kur'an je samo opomena svim narodima!” Da, u ovom je ajetu upravo objelodanjeno kako su nevjernici htjeli da ubiju Muhammeda, a.s., urokom. Objavljeno je da se ovi ajeti uče protiv “uroka”. Islamski učenjaci, na čelu sa Hasanom Basrijem, učili su ovaj ajet i preporučivali drugima da ga uče protiv uroka. Ovaj ajet se može učiti i bez uroka, da bi se preduprijedilo, zaštitilo od toga zla, ili da bi se otklonio utjecaj nečega za što se misli da je postignuto urokom. Ajet se može napisati i nosati sa sobom, a može se isto tako i naučiti na vodu i popiti to ili se oprati vodom na koju je naučen. Znači, voda na koju je proučeno može se pomiješati sa vodom za kupanje i od toga će biti koristi. Ovo su preporučili učenjaci za zaštitu i spas od uroka. Allahov Poslanik, a.s., je preporučivao: “Tražimo utočišta kod Allaha od uroka, jer - urok postoji!”

DRUGI AJETI KOJI SE UČE PROTIV UROKA
1. Sura Fatiha 2. Ajetu 'l-kursija Allahov Poslanik, a.s., podjednako je protiv uroka preporučivao: “U Kur'anu ima osam ajeta koji se uče za zaštitu od uroka. Tog dana kad ih rob prouči niko ga ne može ureći. Od tih osam ajeta sedma je sura Fatiha, a jedna Ajetu 'lkursijja.” U jednom drugom hadisu je rečeno: “Kad se na bilo kom mjestu (u kući) prouči Fatiha ili Ajetu 'l-kursija, tog dana urok ne može pogoditi nikoga ko je u toj kući.” SURA “EL-FATIHA”

121

“Bismillāhi r'-Rahmāni 'r-Rahîm: El-hamdu lillāhi Rabbi 'l-'ālemîn. Er-Rahmāni 'Rahîm. Māliki Jevmi 'd-dîin. Ijjāke na'budu ve ijjāke neste'în. Ihdina 's-sirāta 'l-mustekîm. Sirātallezîne en'amte 'alejhim gajri 'l-magdūbi 'alejhim veleddāllîn.” (Āmin!...) Značenje: “U ime Allaha, svemu Dobročinitelja, Milostivog: Hvala Allahu, Gospodaru svjetova. Milostivom, Samilosnom, Vladaru Sudnjeg dana. Samo Tebe obožavamo i samo od Tebe pomoć tražimo. Uputi nas na Pravi Put, na Put onih kojima si udijelio Svoje blagodati, a ne na put onih na koje si se rasrdio i koji su zalutali!” Amin. AJETU 'L-KURSIJA

“Bismillāhi r'-Rahmāni 'r-Rahîm:

122

Allāhu lā ilāhe illa huve 'l-Hajju 'l-Kajjūm. Lā te'huzuhu sinetun ve lā nevm. Lehu mā fissemāvāti ve mā fi 'l-erd. Men zellezî ješfe'u indehu illā bi iznih. Ja'lemu mā bejne ejdîhim ve mā halfehum. Ve lā juhîtūne bišej'in min ilmihi illā bimā šā'e. Vesi'a kursijjuhu 's-semāvāti ve 'l-erd. Velā je'uduhu hifzuhumā ve huve 'l-'alijju 'l-'azîm.” Značenje: “U ime Allaha, svemu Dobročinitelja, Milostivog, Allah je Taj osim kojeg drugog Boga nema. On živi vječnim životom i On je Taj koji čini da sve stvoreno stoji. Ne obuzima Ga ni drijemež ni san. Njegovo je sve što je na nebesima i Zemlji. Bez njegove dozvole, ko može pružiti šefaat? On zna sve što je ispred i iza (u i van) stvorenja. Oni ne mogu znati ništa osim ono koliko On hoće da znaju. Njegova moć prekriva nebo i Zemlju. Njemu nije teško da ih oboje čuva, On je Svevišnji i Najveći.” Prijatelju! Uči ove dvije sure u kući i bilo gdje da se nalaziš. One su tvoji čuvari. Učenjem Fatihe i Ajetu 'l-kursijje ti se štitiš od šejtanskog zla, od štete, ali i od zla šejtana među ljudima, ružnog i pakosnog oka i nevaljale duše.

SURE “EL-IHLAS”, “EL-FELEK” I “EN-NAS”
SURA “EL-IHLAS”

“Bismillāhi r'-Rahmāni 'r-Rahîm: Kul Huvallāhu Ehad. Allāhu 's-samed. Lem jelid ve lem jūled. Ve lem jekun lehu kufuven ehad.” Značenje: “Reci: On je jedan. Allah je utočište svakom. Nije rodio niti je rođen. Njemu niko nije ravan.”

SURA “EL-FELEK” 123

“Bismillāhi r'-Rahmāni 'r-Rahîm: Kul e'ūzu bi Rabbi 'l-felek. Min šerri mā halek. Ve min šerri gāsikin izā vekab. Ve min šerri 'n-neffāsāti fi 'l-ukad. Ve min šerri hāsidin izā hased.” Značenje: “Reci: Utječem se Gospodaru svitanja dana, od zla onoga što je stvorio, od zla mračne noći kad razastre tmine, od zla onih koji pušu u uzlove, od zla zavidljivca kad zavist sije.”

SURA “EN-NAS”

“Bismillāhi r'-Rahmāni 'r-Rahîm: Kul e'ūzu bi Rabbi 'n-nās, Meliki 'n-nās, Ilāhi 'n-nās, min šerri vesvāsi 'l-hannās. Ellezî juvesvisu fî sudūri 'n-nās, mine 'l-džinneti ve 'n-nās.” Značenje: “Reci: Utječem se Gospodaru ljudi, Vladaru ljudi, Bogu ljudi, od zla onoga koji navodi na ružne misli, pa se uklanja, koji navodi na zlo srca ljudska, od džina i od ljudi.” Ove tri sure, “El-Ihlas”, “El-Felek” i “En-Nas”, uče se i radi zaštite od uroka. One se prvenstveno uče sa ciljem da se preduprijedi i zaštiti od svake vrste zla. Uče se i za otklanjanje bolesti i nesreće. One su korisne za brzo otklanjanje svake nevolje i tegobe. Nakon što su objavljene sure “El-Felek” i “En-Nas”, Allahov Poslanik, a.s., ih je učio kad god bi se našao pred nekom opasnošću. Govorio je kako od njih bolja sura kojom se utječe nije objavljena. Njima bi pridodavao i suru “El-Ihlas”.

124

Kad god bi pošao na počinak, Poslanik, a.s., bi proučio ove tri sure, puhnuo u svoje mubarek ruke i prešao njima preko svog mubarek tijela dokle bi mu ruke mogle doprijeti. Ove sure bi učio i kad bi bila oluja, bura ili neka opasna situacija. Isticao je da su ove sure najjače sredstvo za utjecanje Allahu, dž.š. Prije nego što su ove sure objavljene, Muhammed, a.s., je za svoje unuke, hz. Hasana i hz. Husejna, tražio utočište kod Allaha, dž.š., protiv uroka slijedećom dovom:

“U'îzukumā bikelimātillāhi 't-tāmmeti min kulli šejtānin ve hāmmetin ve min kulli 'ajnin lāmmetin.” Značenje: “Tražim utočište za vas dvojicu savršenim Allahovim Govorom od svakog šejtana i svakog urokljivog oka.” Naš Pejgamber, a.s., ovu je dovu učio za zaštitu svojih unuka, hz. Hasana i hz. Husejna. “Ovu dovu je hz. Ibrahim, a.s., učio za zaštitu od uroka svojim sinovima Ismailu i Ishaku, r.a.”, govorio je. Da, prijatelju! Vidiš kako se još od Ibrahima, a.s., tražilo utočište i zaštita kod Allaha, dž.š., ovom dovom mubarek dede Muhammeda, a.s.

NEMA UROKA ONOME KO OVU DOVU UČI Onome ko uči ovu dovu nikakvo zlo ne može nauditi

“Bismillāhillezî lā jedurru me'asmihî šej'un fi 'l-erdi ve lā fi 's-semā'i ve Huve 'ssemî'u 'l-'alîm.” Značenje: “U ime Allaha čije ime, kad se spomene, ništa na zemlji niti na nebesima ne može naškoditi. On sve čuje i zna.” Resulullah, a.s., je govorio:

125

“Ko god prouči ujutro i uvečer svakog dana tri puta ovu dovu, ništa mu ne može nanijeti štete.”

DOVA PROTIV UROKA OKOM
Kad bi Allahov Poslanik, a.s., vidio nešto što je lijepo, svoje divljenje i dragost zbog toga iskazao bi uz ovu dovu:

“Mā šā' Allāh, Bārekallāh, lā havle ve lā kuvvete illā billāh.” Značenje: “Uzvišeni Allah je tako htio, neka je mubarek, nema moći ni snage osim u Allaha.” I nama je preporučivao: “Kad neko od vas vidi nešto što mu se svidi, neka prouči gornju dovu. Ako je prouči, onda neće biti ničeg lošeg u njegovom divljenju.” Eto, kad god musliman vidi nešto lijepo kod svoga brata, treba da prouči: “Mā šā' Allāh, Bārekallāh, lā havle ve lā kuvvete illā billāh.” Spominjući na ovaj način Allaha, dž.š., u svakoj situaciji i pri svakom pokretu, bit ćemo zaštićeni od svake nevolje i tegobe koja nas može zadesiti, a istovremeno zarađujemo sevape zato što učimo dovu i činimo zikir.

I OVA DOVA SE UČI PROTIV UROKA

“Bismillāhi erkîke vallāhu ješfîke min kulli dā'in je'tîke min šerri 'n-neffāsāti fi 'lukadi, ve min šerri hāsidin izā hased.” Značenje: “U ime Allaha, neka te sačuva i izliječi od svake bolesti, od onih koji pušu u uzlove, od zla zavidljivca kad zavist sije.” Naš dragi Pejgamber, a.s., o ovoj je dovi govorio Ebu Hurejreu, r.a.:

126

“Ebu Hurejre, hoćeš li da te podučim dovi koju je meni učio Džebrail za zaštitu?” Nakon toga je proučio gornju dovu i preporučio da se uči tri puta. Prijatelju! I ti treba da učiš ovu dovu, da bi se zaštitio od zla, od uroka, ljubomore, zla zavidljivaca i sihirbaza. I porodici treba učiti po tri puta ovu dovu. Ne traži hodže svuda okolo. Nauči dove i uči ih ti sam! Uvedi sebi obavezu da proučiš dovu po tri, pet ili sedam puta! Bit ćeš spašen od nevolja! U drugom hadisu kojeg Muslim prenosi od hz. Aiše kaže se: Kad se Resulullah, a.s., požalio na nešto što ga je tištalo, Džebrail, a.s., mu je proučio dovu za ozdravljenje, i kad je puhnuo, proučio je i ovu gornju dovu.

UČI SE ZA ZAŠTITU OD UROKLJIVOG POGLEDA

“Bismillāhi jubrîke min kulli dā'in ješfîke ve min šerri hāsidin izā hased ve min šerri kulli zî 'ajnin.” Značenje: “U ime Allaha koji te spašava od svake bolesti, liječi te i štiti od zla zavidljivca kad zavist sije i od zla oka urokljivog.” Kao što smo saznali iz dova, učenjem ovih mubarek dova sebi i svojima, tražeći zdravlje od Uzvišenog Allaha, zaželimo i da nas sve Allah, dž.š., sačuva od zla ljubomornih, urokljivih i štete koju oni mogu nanijeti.

DA UROK POGLEDOM NE BI NAŠKODIO
Kad bi Muhammed, a.s., gledao u nešto što mu se sviđa, kad bi vidio nešto što bi mu baš prijalo srcu, protiv uroka bi proučio:

“Allāhumme bārik fîhi ve lā tedurruhu” Značenje: “Allahu, neka je ovo mubarek, ne dozvoli da šta nanese štetu!” 127

Kad se prouči ova dova, tom lijepom u šta se gleda ništa ne može nauditi. Prijatelju! Ponekad sami sebi kažemo da smo nešto urekli. Razmisli malo otkud to! Kupiš nešto lijepo u čaršiji. Svidjelo ti se to, lijepo, pa uzeo. Iz tvog srca se javlja glas sreće. To tvoje srce pokazuje da ti se to nešto posebno dopada. I onda, odjednom, doživiš da se to nešto razbije ili pokvari. Ili ovako, vidiš kako ti se djeca igraju, skaču. Gledaš ih, a u srcu ti buja radost, osjećaš da si sretan. A onda, ne prođe puno, nešto se desi nekom od djece i ono se rasplače, uzvrišti... i sad si ti jako žalostan. A da si, kad si vidio da ti to nešto srcu prija, izrekao jedno “Māšā'allāh”, ništa se ružno ne bi desilo.

DAJ ZDRAVLJA MOME OKU I UHU
Prenosi se od Ebu Hurejrea, r.a., koji je rekao: “Allahov Poslanik, a.s., bi učio dovu i ovako govorio:”

“Allāhumme, metti'nî bisem'î ve basarî vedž'alhuma'l-vārise minnî vensurnî 'alā men jazlimunî ve huz minhu bise'rî.” Značenje: “Allahu, učini korisnim moj sluh i vid i učini ih da su stalno takvi uz mene! Pomozi mi nad onima koji mi nasilje čine i moj hakk uzmi od njih!” (Prenosi Tirmizi.) Prijatelju! Ako budeš učio ovu dovu, onda ćeš živjeti zdravim životom. U isto vrijeme, bit ćeš i zaštićen od svih onih koji bi ti mogli nanijeti štetu i zlo. A ako Allah, dž.š., učini da dobiješ svoj hakk, ostavljam tvom razumu da razmisli o tome šta bi to tebi značilo.

128

DOVE KOJE SE UČE ZA RAZLIČITE STVARI
Prijatelju! Ovaj svijet je pozornica iskušenja. Na ispitima se ne prolazi uvijek lahko. Tako je i sa dunjalučkim životom. Ne može sve uvijek ići kako treba. Ima uspona i padova. Ima lahkoća, ali ima i teškoća. Teško ili lahko, sve je za čovjeka. Zbog ove mudrosti i duboke profinjenosti dove su za čovjeka poput hrane za dušu. Upućujući dovu Uzvišenom Allahu, od Njega molimo pomoć. U ovom poglavlju navest ćemo dove koje se uče u teškoćama na koje naiđemo, u situacijama kad se bojimo i u brojnim drugim slučajevima.

DOVA U TEŠKOĆAMA
Prenosi se od Enesa, r.a., da je Muhammed, a.s., kad god bi se našao u nekom teškom poslu, učio:

“Allāhumme lā sehle illā mā dže'altehu sehlen, ve ente tedž'alu ''l-hazne izā ši'te sehlen.” Značenje: “Allahu, nema olakšavanja ako Ti to ne učiniš lahkim. Ti teško, ako hoćeš, činiš lahkim.” Gospodaru, olakšaj mi sve ono što je sad preda mnom i što će biti! Ako na ovaj način upućujemo dovu dok nešto radimo, onda će nam to sve biti uspješno. Posao koji treba da uradimo ide nam od ruke i sve obavljamo bez teškoća. Svako može da uči ovu dovu na svome poslu. Studenti na svojim predavanjima i ispitima, službenici radeći na svojim predmetima, radnici, svi uglavnom imaju svoje teške poslove. Upravo zato ovom dovom treba moliti pomoć od Uzvišenog Allaha. Prijatelju! Razmislimo li o traženju pomoći od Allaha, onda ćemo vidjeti i da dova, kao posrednika za tu pomoć, ima različitih vrsta. Kad nas muče neke tegobe, onda je vrijeme za dovu protiv tegoba. U situaciji kad se plašimo, vrijeme je dovi protiv straha. Za svako naše stanje i situaciju mogu se ovako naći primjeri.

129

DOVA ZA ZAPOČINJANJE NOVOG POSLA

“Rabbenā ātinā min ledunke rahmeten ve hejji' lenā min emrinā rešeden. Rabbišrah lî sadrî ve jessir lî emrî.” Značenje: “Gospodaru naš, pruži nam Svoju milost i učini nam ovu našu stvar ispravnom! Gospodaru, otvori moje srce i olakšaj mi posao!” Prijatelju! Svako onaj ko započinje novi posao trebalo bi da uči ove ajete kao dovu. Uzvišeni Allah je Svoje vjerne robove podučio tim dovama i oni su uvijek učili te dove. Allah, dž.š., o tome govori u Kur'anu, a.š. Posao koji se započne Allahovim imenom je berićetli i hajirli posao. Dobar i uspješan posao. Onaj ko spominje Allaha, dž.š., ne ostaje uskraćen.

DOVA ZA SPAS OD DUGOVA
O ovoj dovi Poslanik, a.s., je rekao: “Da onaj ko uči ovu dovu ima dugove velike kao planina, isplatit će ih i na kraju se spasiti toga i osloboditi se.”

“Allāhummekfinî bihalālike 'an harāmike ve agninî bifadlike 'ammen sivāke.” Značenje: “Allahu, daj mi halal opskrbu i sačuvaj me harama; Svojom milošću daj mi toliko da ni od koga ne budem ovisan!” Onaj ko svako jutro bude učio ovu dovu pet, šest ili sedam puta, spasit će se dugova i počet će se bogatiti. Novac koji stekne bit će berićetan i spokojno će izdržavati sebe i svoju porodicu. Bit će to kod Allaha drag rob. Brate! Ovoj dovi je naš Poslanik, a.s., podučio Aliju, r.a. On je jednom čovjeku koji mu je došao i potužio se na dugove rekao:

130

“ – Pazi, podučit ću te dovi kojoj je mene podučio Allahov Poslanik, a.s.! Da imaš duga velikoga kao planina Sibir, ovom dovom Allah ti može olakšati da stekneš i da ga isplatiš.” Prijatelju! Častan čovjek koji ima namjeru da isplati dugove, učeći ovu dovu i istrajnošću u tom učenju, može uspjeti u tome. Sve ono što je rekao Muhammed, a.s., sigurno se ostvaruje. To ne treba zaboraviti. Vesselam!...

DOVA KOJU UČI DUŽNIK
Taberani ovako prenosi od Muaza bin Džebela, r.a.: Muhammed, a.s., za vrijeme jedne džume nije mogao da primijeti oko sebe svog omiljenog ashaba Muaza bin Džebela, r.a. Vidio ga je nakon džume te ga pitao kako je i zašto ga nije bilo. Hz. Muaz je rekao da je dužan jednom čovjeku i da ga nije bilo zbog toga. Na to je Allahov Poslanik, a.s., rekao: “ – Muaze! Podučit ću te dovi koja, ako budeš istrajan u njenom učenju, može učiniti da ti Allah, dž.š., pomogne vratiti dug pa da je velik koliko brdo Uhud. “ To je ova dova:

“Allāhumme mālike 'l-mulki tu'ti 'l-mulke men tešā'u ve tenzi'u 'l-mulke mimmen tešā'u ve tu'izzu men tešā'u ve tuzillu men tešā'u bijedike 'l-hajr. Inneke 'alā kulli šej'in kadîr. Tūlidžu 'l-lejle fi 'n-nehāri ve tūlidžu'n-nehāre fi 'l-lejli. Ve tuhridžu 'l-hajje mine 'l-mejjiti ve tuhridžu 'l-mejjite mine 'l-hajji ve terzuku men tešā'u bigajri hisābin Rahmāne 'd-dunjā ve 'l-āhireti ve Rahîmehumā tu'tî men tešā'u minhumā ve temne'u men

131

tešā'u ferhamnî rahmeten tugninî bihā an rahmetin min sivāke. Allāhumme agninî mine 'l-fakri vakdi 'anni 'd-dejne ve teveffenî fî 'ibādetike ve džihāden fî sebîlike.” Značenje: “Allahu, Ti koji imaš svaki imetak, daješ imetak onome kome hoćeš i uzimaš od koga hoćeš. Činiš velikim onoga koga hoćeš i činiš niskim onoga koga hoćeš. S Tobom je dobro. Ti si svemoćan. Smjenjuješ noć u dan i smjenjuješ dan u noć. Živog činiš mrtvim i mrtvog oživljavaš. I bezbrojnu opskrbu daješ onome kome hoćeš. Najmilostiviji i Najsamilosniji su na ovom svijetu i Ahiretu. Daješ ono šta hoćeš od njih i zabranjuješ ono šta hoćeš. Smiluj mi se milošću Svojom da mi osim nje ničija druga milost ne treba. Allahu, spasi me od neimaštine, otkloni od mene dug i učini da umrem u pobožnosti prema Tebi i džihadu na Tvome Putu.” Prijatelju! Dove su predstavljanje Allahu, dž.š., stanja u kojem se jedan rob nalazi. Svaka dova ima svoje vrijeme, svoj sahat. Vrijeme dove za dug je vrijeme dugovanja tog roba. Ako dužnik traži pomoć Uzvišenog Allaha da bi mogao da vrati ono što je dužan, ako vjeruje u to, uči ovu dovu, nada se pomoći i merhametu Uzvišenog, i moli od Allaha, dž.š., tu pomoć, on uzima riječi dove kao sredstvo. Allah, dž.š., obasipa svojom milošću i samilošću prema situaciji Njegovog roba. On, dž.š., priskače u pomoć Svom dužnom i ispaćenom robu, stvara razloge i plaća dugove, spašava ga od tegoba, tjeskoba i neimaštine. Allahova snaga je dovoljna za sve.

DOVE KOJE SPAŠAVAJU OD SIROMAŠTVA I NEIMAŠTINE
Naš dragi Poslanik, a.s., ovako je rekao: “Ko god u danu prouči sto puta:

“Lā ilāhe illallāhu 'l-Meliku 'l-Hakku 'l-Mubîn,” ta dova će mu biti jedna garancija, povelja, pouzdanje u to da će biti zaštićen od siromaštva i neimaštine. U isto vrijeme, bit će mu i najbolji drug u kaburskoj samoći.” Prijatelju! Ako hoćeš da se spasiš siromaštva i neimaštine, svaki dan prouči sto puta:

132

“Lā ilāhe illallāhu 'l-Meliku 'l-Hakku 'l-Mubîn”. Trebalo bi sebi da uvedeš kao obavezu svakodnevno učenje ove dove. U ovoj dovi su sadržana četiri mubarek imena Allaha, dž.š.: Allah, Melik, Hakk i Mubin. To su časna imena koja spadaju u Lijepa imena (Esma'u 'l-husna). Prijatelju! Koristi od ove dove ne možeš mjeriti ni novcem ni dragocjenostima. Parama se ne može otkloniti samoća i strah od kabura. Pare ne otvaraju ni džennetska vrata. I još se pomoću ove dove možeš osloboditi briga oko siromaštva i neimaštine.

DOVA KOJA OTKLANJA DUNJALUČKE I AHIRETSKE BRIGE
Hz. Ebu Derda, r.a., ovako priča: Allahov Poslanik je govorio: “Ko (slijedeću) dovu uči ujutro i navečer sedam puta, od sebe otklanja stvari koje mu stvaraju brige, patnje i boli u poslovima vezanim za ovaj svijet i Ahiret.” Ovo je, dakle, dova koja se uči sedam puta ujutro i uvečer, a koja je način i sredstvo za postizanje svakog dobra na ovom svijetu i Ahiretu:

“Hasbijallāhu lā ilāhe illā hū. 'Alejhi tevekkeltu ve Huve Rabbu 'l-Arši 'l-Azîm.” Značenje: “Allah je meni dovoljan. Nema drugog Boga osim Njega. Na Njega se oslanjam, On je Gospodar Uzvišenog Prijestolja.” Prijatelju! Nemoj zaboraviti, kad ujutro kreneš na posao, da proučiš sedam puta ovu kratku dovu. Bit ćeš spokojan na poslu, daleko od bilo kakvog stresa, tegoba i briga. Uzvišeni Allah te čuva od svega što te može zastrašiti. Otklonit će ti bol i patnje, sačuvati te od žalosti i nevolja. Imaj stalno na umu da osim Allahove, dž.š., moći nema druge moći koja može udaljiti sve ove nesreće od tebe. Kad uvečer dolaziš kući, opet prouči sedam puta ovu dovu i opet ćeš biti nagrađen zaštitom od svega ovog što smo već nabrojili. Šta je naš dragi Poslanik, a.s., rekao o ovoj kratkoj dovi? Zar nije rekao: “Onaj ko prouči ujutro i uvečer po sedam puta: Hasbijallāhu lā ilāhe illā hū. 'Alejhi tevekkeltu ve Huve Rabbu 'l-Arši 'l-Azîm , Allah će tom robu ispuniti 133

sve želje u svim njegovim poslovima vezanim za ovaj svijet i Ahiret. Uzvišeni Svom robu pomaže u svemu onom što bi ga moglo ražalostiti u dunjalučkom i ahiretskom životu. On je utjeha svakoj njegovoj brizi, On je dovoljan da pruži lijek za svaku njegovu bol?” Brate! Uz Allahovu pomoć, nema tog posla koji može biti težak i problematičan, kojeg nećeš uspjeti uraditi ili ga prevazići. Allah, dž.š., ti olakšava teške poslove. Berićetom ove dove Uzvišeni Allah otklanja tvoje dunjalučke i ahiretske brige. Dovoljno je da ovu dovu prihvatiš i učiš na način kako je to preporučio Muhammed, a.s. Ovu dovu možeš učiti i za sve želje, težnje i nadanja. Ako budeš uporan u učenju jutrom i večerom, vidjet ćeš kako ti i najteži poslovi postaju lahki. Posebno što ćeš zbog toga biti nagrađen i na Ahiretu. Ne zaboravi na ahiretske koristi! Allah je Pomagač i na ovom i na drugom svijetu onome ko uči. Korist od dove osjetit ćemo od najsitnije naše želje pa do one najkrupnije. Kad su Ibrahima, a.s., bacili u vatru, on je učio: “Hasbijallāh”, a Uzvišeni Allah je otklonio nevolju Svoga roba i pejgambera. Vatru je pretvorio u ružičnjak. Jer, snaga je u Njegovim rukama. Robu koji izgovori Hasbijallāh = Allah je meni dovoljan, Allah, dž.š., odmah priskače upomoć.

DOVA U STISCI SA SREDSTVIMA ZA ŽIVOT
Prenosi se od Ibn Omera, r.a., da je Muhammed, a.s., ovako rekao: “Kad se neko od vas nađe u situaciji da nema životnih namirnica, neka pri izlasku iz kuće prouči ovu dovu:”

Bismillāhi 'alā nefsî ve mālî ve dînî. Allāhumme raddinî bikadā'ike ve bārik lî fîmā kuddire lî hattā lā uhibbe ta'džîle mā ehharte ve lā ta'hîre mā 'adždželte.” Značenje: “U ime Allaha, pomoć tražim za svoj nefs, imetak i vjeru. Allahu, Svojom odredbom učini me zadovoljnim! Učini mi dobro onim što mi odrediš, da mi ne bude draže da požurujem ono za što si ti odredio da kasnije dođe i da ne usporavam ono za što si ti odredio da se brzo desi.” (Ibn Sunni prenosi od Ibn Omera.)

134

Da, prijatelju! Čovjek nekad žuri, želi da se nešto brzo desi. Međutim, možda ta brzina i nije dobra za tebe. Čovjek ne može da zna šta sve može biti dobro, a šta štetno za njega. Upravo zbog toga treba moliti Gospodara za ono što je najbolje po nas. Ovako će razmišljati svaki razuman čovjek. Da, ova lijepa dova je ta koja nas podsjeća na tu činjenicu. Zbog toga bi je trebalo učiti svako onaj ko je u siromaštvu, u oskudici. Od Allaha, dž.š., treba moliti da nam otvori vrata hajirli opskrbi i poslu. Razmislimo opet i opet o značenju ove dove. Naš Poslanik, a.s., nas podučava šta sve treba da molimo. Razumijevajmo ono što učimo i očekujmo dobro koje će nam to donijeti!

DOVA ONOGA KO SE BOJI U SNU
Amr, r.a., prenosi od svoga oca Šuajba, a ovaj od svoga dede da je Poslanik, a.s., rekao: “Kad se neko od vas uplaši u snu, neka prouči ovu dovu:”

“E'ūzu bikelimātillāhi 't-tāmmāti min gadabihi ve ikābihi ve šerri 'ibādihi ve min hemezāti 'š-šejātîni en jahdurūn” Značenje: “Utječem se savršenim Allahovim Govorom od Njegove srdžbe i azaba, pakosti Njegovih robova i šejtanskih vesvesa i prijevara.” Pejgamber, a.s., je preporučivao učenje ove dove svima onima koji se boje u snu. Onima koji su se tužili da imaju ovakve strahove i kad krenu na počinak, Poslanik, a.s., je preporučivao da prouče ovu dovu tri puta. Prema rivajetu Ibn Sunnija, jedan čovjek je bio došao kod Resulullaha, a.s., i požalio se na strah u snu, zbog čega ima noćne more. Poslanik, a.s., mu je ovo rekao: “Kad kreneš u postelju, prouči ovu dovu:

E'ūzu bikelimātillāhi 't-tāmmāti min gadabihi ve ikābihi ve šerri 'ibādihi ve min hemezāti 'š-šejātîni en jahdurūn.” 135

Ravija je kazivao kako je čovjek radio tako, nakon čega je straha nestalo. Prijatelju! Ova dova se uči da bi se čovjek rasteretio straha. Plašio se u snu, plašio se od samog sebe ili se bojao od bilo čega, ova dova, dopuštenjem Uzvišenog Allaha, otklanja taj strah.

DOVA ZA ZAŠTITU OD NESREĆE
Prenosi se od Enesa bin Malika, r.a., da je Poslanik, a.s., ovako rekao: “Uzvišeni Allah je robu dao blagodat porodice, imetka i djece, pa kad rob na to učini dovu: Mā šā'allāh, lā kuvvete illā billāh, ne treba se bojati da će bilo kojem od tih nimeta nauditi ikakva nesreća ili šteta. Naravno, osim smrti.” Rečeno je: “Sve dok ne dođe edžel (vrijeme smrti), siguran je i spašen od svake nevolje i nesreće”. Dova kojom se suprotstavlja nesreći: “Mā ša'allāh. Lā kuvvete illā billāh!” Značenje: “Onako je kako Allah hoće. Nema snage osim u Allaha!” Allahova snaga je najveća. Moć i vlast su Njegovi. Kad On to hoće, sve nevolje i nesreće otklanja. Vjerovanje u ovu istinu čovjeka vodi uzvišenosti. Vesselam.

DOVA KAD SE USNIJE STRAŠAN SAN

“Allāhumme innî e'ūzu bike min 'ameli 'š-šejtāni ve sejji'āti 'l-ahlām.” Značenje: “Allahu, utječem Ti se od šejtanskog posla i ružnih snova.” Onaj ko prouči ovu dovu pred spavanje spašava se od ružnih i strašnih snova. U jednom hadisu Pejgamber, a.s., kaže: Onaj ko vidi ružan i strašan san treba da puhne tri puta prema lijevom ramenu i traži utočišta kod Allaha učeći: “E'ūzu billāhi mine 'š-šejtāni 'r-radžîm”=“Utječem se

136

Allahu od prokletog šejtana”, a onda se okrene na drugu stranu u odnosu na onu na kojoj je ležao ranije. Na ovaj način čovjek se oslobađa straha i ponovo tone u miran san. Ne treba zaboraviti da, isto onako kako se čovjek obraduje kad usni lijep san, ružan i strašan san mu mogu odnijeti mir. Takvi ružni snovi su od šejtana, ne zaboravi to!

OVO TREBA DA UČI ONAJ KO NEŠTO IZGUBI, ONAJ KO DOŽIVI NEKU ŠTETU

“'Asā Rabbunā en jubdilenā hajren minhā inne ilā Rabbinā rāgibūn.” Značenje: “Nadamo se da će naš Gospodar na mjesto toga dati nam ono što je za nas bolje. Mi želimo rizaluk našega Gospodara.” Brate! Ova dova je, ustvari, jedan ajet iz Kur'an-i kerima. Zar nije lijep? Allah je Taj koji daje, On je Taj koji i uzima. On uzima, On i daje. Allah je Taj koji uzima, ali je On i Taj koji je toliko moćan da da i bolje od onoga šta je uzeo. Snaga i moć su u Njega. Eto, ovako Uzvišeni Allah savjetuje Svojim robovima. Nema nikakve koristi od toga kako to čine neke neznalice, džahili, kad plaču, jadaju se i kukaju. Bilo kako bilo, čovjek griješi. Kad čovjek nešto izgubi ili doživi neku štetu, treba da postupa razumno, dobro dobro razmisli, zaradi sevap učeći ovu dovu i bude strpljiv tražeći od Allaha veći nimet od onoga koji je izgubio.

DOVA KOJA SE UČI KAD SE ČUJE ZAVIJANJE PSA ILI NJAKA MAGARCA
Džabir bin Abdullah, r.a., prenosi: Resulullah, a.s., ovako je rekao: “Kad neko od vas noću čuje da zavija pas ili njače magarac, neka se utječe Allahu, dž.š., pošto oni vide stvari koje vi ne vidite!” Allahu se utječe sa: 137

“E'ūzu billāhi mine 'š-šejtāni 'r-radžîm.” Značenje: “Utječem se Allahu od prokletog šejtana.” Da, prijatelju! Ne zaboravi na ove riječi Allahovog Poslanika, a.s.: “Kad neko od vas noću čuje da zavija pas ili njače magarac, neka se utječe Allahu, dž.š., pošto oni vide stvari koje vi ne vidite!” Zaštititi se od šejtanskog zla je moguće sa Euzubillom.

DOVA ČOVJEKA U SRDŽBI
Allahov Poslanik, a.s., vidio je bio jednog čovjeka ljutitog, namrgođenog čela čovjeka, pa mu je rekao: “Ja znam neke riječi, pa kad ih srdit čovjek izrekne, one iz njega otklanjaju ljutnju i smiruju ga.” To je ova dova:

“Allāhumme innî e'ūzu bike mine 'š-šejtāni 'r-radžîm.” Značenje: “Allahu, utječem Ti se od prokletog šejtana.” Da, prijatelju! Čovjek bi uvijek na jeziku trebalo da ima Euzubillu i Bismillu. One su sastavni dio brojnih dova.

DRUGA DOVA ZA LJUTNJU
Allahov Poslanik, a.s., hz. Aiši je ovu dovu preporučivao za ljutnju:

“Allāhummegfir lî zenbî vezhib gajza kalbî ve edžirnî mine 'š-šejtān.”

138

Značenje: “Allahu, oprosti mi moje grijehe, otkloni ljutnju koja mi je u srcu i sačuvaj me od šejtana.” Prijatelju! Sve ove dove su za robove koji razmišljaju i razumno prosuđuju. One nisu za one koji ne znaju za din i iman i koji u ljutnji ne znaju šta rade, koji su poput životinja. Takvima nikad ne pada na pamet da učenjem dove sebe zaštite od bolesti i nesreće. Ako se, ipak, razuman čovjek naljuti bez svoga udjela, onda neka uzme abdest i smirit će se. Tako kaže hadis.

DOVA ZA POLAZAK NA NOVI POSAO
Allahov Poslanik, a.s., je onome ko kreće na novi posao preporučivao ovu dovu:

“Allāhumme hir lî vahter lî!” Značenje: “Allahu, daj da mi bude sve dobro (u poslu koji ću raditi)! Odaberi za mene ono šta je dobro!” Prijatelju! Počinjući novi posao sa ovom dovom Uzvišenom Allahu i želeći da nova obaveza bude hajirli i berićetna, čovjek može postići samo dobro.

DOVA ZA ZAŠTITU CIJELE PORODICE I IMETKA
Prema rivajetu od Ibn Mesuda, r.a., neki čovjek je došao kod Muhammeda, a.s., i ovako rekao: “ – Allahov Poslaniče, bojim se za sebe, svoju djecu, porodicu i imetak!” Poslanik, a.s., ovako mu je odgovorio: “ – Svako jutro i svaku večer uči ovu dovu:”

“Bismillāhi 'alā dînî ve nefsî ve veledî ve ehlî ve mālî.”

139

Značenje: “U ime Allaha. Dajem Allahu na zaštitu svoju vjeru, sebe, svoju djecu, porodicu i imetak.”

DOVA ZA ZAŠTITU OD NEVOLJA
U rivajetu Ibn Abbasa, r.a., kaže se kako je došao neki čovjek i potužio se Poslaniku, a.s.: “Allahov Poslaniče, stalno mi je briga u glavi. Bojim se nevolja i nesreća!” Poslanik, a.s., na to je odgovorio: “Ujutro uči ovu dovu:”

“Bismillāhi 'alā nefsî ve ehlî ve mālî!” Značenje: “U ime Allaha. Predajem Allahu na zaštitu sebe, moju porodicu i imetak.” Da! Ako ovako postupaš, Allah, dž.š., će tebe, tvoju porodicu i imetak sačuvati od nesreće i belaja, bit ćeš siguran i spašen.

DOVA KOJA SE UČI KAD OBUZMU TEGOBE
Allahov Poslanik, a.s., ovako je rekao hz. Aliji: “Ako nekad padneš u neku opasnost ili teške brige, naiđeš na nevolju ili nesreću, prouči ovu dovu:”

“Bismillāhi 'r-Rahmāni 'r-Rahîm: Ve lā havle ve lā kuvvete illā billāhi 'l-'Alijji 'l-'Azîm.” Značenje: “U ime Allaha, svemu Dobročinitelja, Milostivog: Nema moći ni snage osim u Allaha, Uzvišenog, Najvećeg.”

140

“ – Alija, ako budeš učio ovu dovu i budeš istrajan s njom u trenucima teških tegoba i briga, Uzvišeni Allah će te spasiti svih belaja, nesreća, briga i stresova.”
(Prenosi Ibn Sunni od hz. Alije.)

FADILETI I SEVAPI IZRAZA

“Lā havle ve lā kuvvete illā billāh”

Allahov Poslanik, a.s., ovako je rekao: “Učenje “Lā havle ve lā kuvvete illā billāh” je lijek za devedeset i devet boli; najsitnija od njih je tuga i bol. Ovaj zikir otklanja tegobe.” (Prenosi Taberani od Ebu
Hurejrea, r.a., u Evsatu.)

Također je rečeno u hadisu: “Onaj ko ima brojne Allahove blagodati pa hoće da mu one potraju, neka puno puno uči Lā havle ve lā kuvvete illā billāh.” (Prenosi Tabarani.) Da, prijatelju! Ovu dovu učimo kad smo tužni i u brigama, jer nas o njenim fadiletima obavještava naš Poslanik, a.s. Bilo za brigu, tugu, bol, bilo za nervozu i stres, treba uporno i često učiti “Lā havle ve lā kuvvete illā billāh”. Prijatelju! Za dovu ne treba ni para ni dragoga kamenja, tek nekoliko minutica koje ćeš utrošiti na bilo kome mjestu sjedio ili počivao, a spasit ćeš se briga i tegoba. Lijepo, zar nije? To su sve duhovni lijekovi. I same bolesti koje se liječe ovim duhovnim lijekovima jesu duhovne prirode. Na primjer, duboku brigu u srcu nikakav materijalni lijek ne može izliječiti, a ove dove mogu to otkloniti. O ovome razmišljaju i znaju vrijednost ovih blagodati ljudi od razuma. Vesselam!...

MELECI SE U NEBO UZDIŽU IZGOVARAJUĆI “Lā havle...” Saffan bin Sulejm, r.a., ovako kaže:

141

“Nijedan melek ne uzlazi na nebo a da ne prouči zikir Lā havle ve lā kuvvete illā billāh”. (Prenosi Tirmizi.) U hadisu koji prenosi Tirmizi Muhammed, a.s., kaže: “ – Nema na zemlji nekoga ko prouči Lā ilāhe illallāhu vallahu ekber ve lā havle ve lā kuvvete illā billāhi 'l-'alijji 'l-azîm, a da mu ne budu oprošteni grijesi makar ih bilo koliko morske pjene.” Ovo je, znači, dova koja tolike grijehe briše!

UČI SE STO PUTA ZA SPAS OD SIROMAŠTVA O gornjoj dovi je Muhammed, a.s., još rekao: “Ko god prouči dnevno sto puta Lā havle ve lā kuvvete illā billāhi ''alijji 'l-'azîm, neće zapasti siromaštva i neimaštine,” tj. imat će berićet u zaradi i bogatu opskrbu.
(Prenosi Ibn Ebi 'd-Dun’ja od Eseda bin Vedaa.)

OVA DOVA ŠTITI I OD ŠEJTANA
Uzvišeni Allah ovako je rekao: “ – Poslaniče Moj! Reci svome Ummetu da: 10 puta ujutro, 10 puta uvečer i 10 puta prije spavanja uči:

Lā havle ve lā kuvvete illā billāhi 'l-'alijji 'l-'azîm.” Kad ovo prouči prije počinka, čovjek sebe štiti od dunjalučkih belaja i nesreća. Kad prouči uvečer, čovjek se štiti od šejtanskih obmana, hille i štete. Kad prouči ujutro, čovjek je siguran od srdžbe Uzvišenog Allaha i na putu je da stekne Njegov, dž.š., rizaluk. Ova dova je “džennetska riznica”, rečeno je. (Tuhfetu 'zzākirîn.)

OVA DOVA JE JEDNA OD DŽENNETSKIH KAPIJA
Kajs bin Sa'd bin Ubade, r.a., ovako kazuje:

142

“Moj otac, Sa'd bin Ubade, dao me je Allahovom Poslaniku, a.s., u službu. Bio sam jednom u namazu, kad dođe Muhammed, a.s., i, dirnuvši me stopalom, reče: “ – Hoćeš li da ti pokažem jednu od džennetskih kapija?” “ – Naravno,” rekoh, a on nastavi: “ – Čini zikir riječima Lā havle ve lā kuvvete illā billāh.” (Ova dova je, znači, jedna od džennetskih kapija). (Prenosi Hakim.)

ONA JE JEDNA OD DŽENNETSKIH RIZNICA
Prenosi se od Ebu Musaa, r.a., da mu je Muhammed, a.s., rekao da uči Lā havle ve lā kuvvete illā billāhi 'l-'alijji 'l-azîm, jer je to jedna od džennetskih riznica. (Prenose
Kutubu 's-sitte.)

Makhul, r.a., ovako prenosi: “Svako ko prouči

Lā havle ve lā kuvvete illā billāhi ve lā meldže'e minellāhi illā ilejhi, Allah od njega otklanja sedamdeset vrsta tegoba i briga, a najmanja od njih je neimaština.” Značenje: “Nema moći ni snage osim u Allaha niti ima utočišta osim kod Njega.” (Prenosi
Tirmizi.)

U vezi sa ovim zikrom i dovom, u rivajetu koji dolazi od Ebu Hurejrea se kaže da je Ebu Hurejrea, r.a., upitao Muhammed, a.s.: “ – Hoćeš li da ti pokažem jednu od džennetskih riznica?” “ – Hoću, Allahov Poslaniče,” odgovorio je on. “ – To je dova

Lā havle ve lā kuvvete illā billāhi ve lā meldže'e ve lā mendžā minellāhi illā ilejhi. Značenje: “Nema moći ni snage osim u Allaha, niti ima utočišta ni skloništa osim kod Njega.” (Prenosi Hakim.) 143

Prijatelju! Ima jako puno hadisa koji su u vezi sa ovom dovom i zikrom. U dosta zikira se pojavljuje izraz “Lā havle...”. Zikrove u kojima je to sadržano istinski vjernici bi trebalo da nauče. Svaki mu'min zna da se na kraju namaza, pri tespihu, uči ovo Lā havle ve lā kuvvete... Onaj ko čini zikir može i treba da bira onu dovu i zikrove koji su mu potrebni. Vesselam!

DOVA KOJU UČI ONAJ KO SE BOJI LJUDI
Prema rivajetu od Ebu Musaa el-Eš'arija, r.a., Muhammed, a.s., bi u situaciji kad se uplaši od nekog skupa ljudi učio:

“Allāhumme innā nedž'aluke fî nuhūrihim ve ne'ūzu bike min šurūrihim.” Značenje: “Allahu, molimo Te da ih svojom Snagom zaustaviš i utječemo Ti se od njihovog zla.” (Prenosi Sunen-i Ebu Davud.) Prijatelju! Ako i ti, u situaciji kad se uplašiš od nekog ili nečijeg zla, učiš ovu dovu, Uzvišeni Allah će te zaštititi Svojom moći i snagom od svega toga. Čovjek se ne može uvijek sretati sa sebi ravnima. Ponekad naiđe i na nevaljale ljude. U takvim situacijama treba se utjecati Allahu i moliti pomoć od Njega.

DOVA KOJA OTKLANJA STRAH

“Hasbijallāhu ve ni'me 'l-vekîl!” Značenje: “Allah je meni dovoljan. Divan li je on zaštitnik!” Brate! Onaj ko prouči ovu dovu siguran je od svakog straha. Naš Poslanik, a.s., je rekao: “Učenje dove “Hasbijallāhu ve ni'me 'l-vekîl” brana je, tvrđava protiv svakog straha i svega što zadaje strah.” (Prenosi Sujuti u Džami'u s-sagiru.) Izraz “Allah je meni dovoljan” znači da je Allah najveći zaštitnik i Njegova snaga je dovoljna da sačuva Svoga roba.

144

Inače, ova kratka dova ima puno značenja o kojima bismo mogli nadugo i naširoko pričati.

STO PUTA TREBA DA UČI ONAJ KO SE BOJI

“Hasbunallāhu ve ni'me 'l-vekîl!” Značenje: “Allah nam je dovoljan. Divan li je on zaštitnik!” Prijatelju! Za ovu mubarek dovu naš dragi Poslanik, a.s., je rekao: “Kad se neko od vas nađe pred nekom velikom nevoljom (dušmanima poput boli, nesreće, brige, tuge), proučite Hasbunallāhu ve ni'me 'l-vekîl, a Allah, dž.š., će od vas otkloniti te brige!” Učenje unaprijed sto puta Čovjek koji se boji bilo kog događaja treba da prouči sto puta:

“Hasbunallāhu ve ni'me 'l-vekîl” i na to doda još: ni'me 'l-Mevlā ve ni'me 'n-Nasîr, “pa neka bude siguran od onog od čega se boji”, rečeno je. U 173. ajetu sure Āl-i 'Imrān govori se o utjecanju Allahu, dž.š., učenjem “Hasbunallāhu ve ni'me 'l-vekîl” u situaciji kad se muslimani sretnu sa neprijateljem. Ajet u prijevodu glasi: “Oni koji, kad im se obznani da se neprijatelji sakupljaju protiv njih, samo pojačaše svoje vjerovanje i govore: “Dosta nam je Allah, Divan li je on Zaštitnik!” ti se vraćaju obasuti Božijim blagodatima i nikakva ih nesreća ne snađe” (Āl-i Imrān, 173). Da, brate! Ako ima neko ko ti je neprijatelj ili će ti to biti, ti odmah treba da proučiš “Hasbunallāhu ve ni'me 'l-vekîl”, i te mubarek riječi bit će tvoje duhovno oružje.

145

Brate! Znaš li da se Ibrahim, a.s., spasio iz Nemrudove vatre učeći dovu ovim mubarek riječima? Kad je nevjernik Nemrud bacio Ibrahima, a.s., u vatru, on, a.s., proučio je upravo ovo: “Hasbijallāhu ve ni'me 'l-vekîl!” Značenje: “Uzvišeni Allah je meni dovoljan (dovoljan da me spasi od zuluma nevjernika Nemruda, vatre; Njegova je snaga dovoljna da me spasi)” i Allah, dž.š., je spasio Ibrahima, a.s., iz vatre nasilnika. Vatra koja je trebalo da gori, oko Ibrahima, a.s., pretvorila se u ružičnjak. I Džebrail, a.s., je bio došao Ibrahimu, a.s., i rekao: “Ibrahime, naredi pa da te spasim od vatre!” Ibrahim, a.s., je odbio Džebrailovu pomoć i proučio gornju dovu u značenju: “Allah je meni dovoljan. Divan li je on zaštitnik!” Da je Ibrahim, a.s., prihvatio Džebrailovu pomoć, a da nije zatražio od Allaha, dž.š., izgorio bi u vatri. Jer, toj vatri niko ne bi mogao govoriti osim Uzvišenog Allaha. Prijatelju! Da i mi naše teškoće, brige i boli prevaziđemo i spasimo se od njih učeći ove mubarek riječi...

DOVA ZA SRETAN PUT
Prenosi se od Abdullaha, sina hz. Omera, r.a.: Kad je Abdullah bin Omer, r.a., ispraćao nekog na put, rekao mu je: “Priđi mi pa da ti proučim dovu za sretan put koju je i Allahov Poslanik, a.s., učio pri ispraćaju.” Potom je proučio slijedeću dovu: “Estevdi'ullāhe dîneke ve emānetike ve havātîme 'amelike.” (Prenose ashab-i Sunen.) Značenje: “Allahu ostavljam na čuvanje tvoju vjeru, amanete i kraj svih poslova.” Riječ amanet ovdje je upotrijebljena u značenju iskazane želje koju ima putnik ostavljajući iza sebe svoju porodicu i imetak.

146

U ovoj dovi su spomenuti vjera i amanet, jer na putu se pojavljuju neke teškoće i problemi, pa može biti i nekih nedostataka i propusta u vjerskim obavezama.

DOVA KAD SE KRENE U DŽAMIJU
Prema rivajetu od Ibn Abbasa, r.a., kad bi Muhammed, a.s., krenuo da uđe u džamiju nakon sabahskog ezana, proučio bi:

“Allāhummedž'al fî kalbî nūren ve fî lisānî nūren ve fî sem'î nūren ve fî basarî nūren ve fî ša'rî nūren ve fî lahmî nūren ve fî demî nūren ve 'an jemînî nūren ve 'an šimālî nūren ve emāmî nūren ve halfî nūren ve fevkî nūren ve tahtî nūren allāhumme e'atinî nūren ve zidnî nūren.” Značenje: “Allahu, neka moje srce i moj jezik budu nurli, neka moj sluh i moj vid budu nurli, neka iza mene i ispred mene bude nur, neka iznad mene i ispod mene bude nur. Allahu, podari mi i uvećaj nur!” (Prenose Muslim i Ebu Davud.) Prijatelju! Najveće svojstvo (posebnost) za mu'mina je gledanje Allahovim nurom. Allahov nur je za mu'mina najveća blagodat. Naš dragi Poslanik, a.s., u hadisu kaže: “Cijenite inteligenciju mu'mina, jer on gleda u Allahov nur!” Ova nur-dova je za mu'mine i mu'minke izraz najvećih želja. Prema rivajetu od Abdullaha ibn 'Abbasa, kazivao je da je Muhammed, a.s., noću, nakon klanjanja namaza, zahvaljivao dugo Allahu, dž.š., a na kraju bi proučio dovu koju smo upravo naveli. I mi možemo ovu dovu učiti nakon našeg redovnog ibadeta.

DOVA PRI ULASKU U MESDŽID (DŽAMIJU)
Prema rivajetu od Abdullaha bin Amra bin Asa, r.a., Muhammed, a.s., je, ulazeći u mesdžid, učio ovu dovu:

147

“E'ūzu billāhi 'l-'azîmi ve bivedžhihi 'l-kerîmi ve sultānihi 'l-kadîmi mine 'ššejtāni r-radžîm.” Značenje: “Utječem se Allahu, Velikom, Plemenitom i Vladaru Vječitom, od prokletog šejtana.” Allahov Poslanik, a.s., u vezi sa ovom dovom je rekao: “Kad neko od vas prouči ovu dovu, šejtan tada kaže: 'Ovaj čovjek je od mene zaštićen i drugim danima.'“ (Prenosi
Ebu Davud.)

ULAZAK U DŽAMIJU
U džamiju se ulazi prvo desnom nogom. Kad desna noga krene preko džamijskog praga, donosi se salavat na Poslanika, a.s.:

“Allāhumme salli 'alā Muhammedin ve 'alā āli Muhammed.” Nakon ovoga se uči dova:

“Allāhummegfir lî zunūbî. Allāhummeftah lî ebvābe Rahmetike!” Značenje: “Allahu, oprosti mi moje grijehe! Allahu, otvori mi vrata Tvoje milosti!”
(Tirmizi).

DOVA PRI IZLASKU IZ DŽAMIJE

“Allāhumme innî es'eluke min fadlike!” Značenje: “Allahu, molim Tvoju milost!” (Tirmizi).

IZLAZAK IZ DŽAMIJE

148

Prema rivajetu od Ebu Umamea, r.a., Allahov Poslanik, a.s., ovako je rekao: “Kad neko od vas izlazi iz džamije, Iblisova vojska (šejtanska vojska) jedan drugom javlja i poput pčela okuplja se okolo. Zbog toga, kad krenete iz džamije, ovu dovu učite:”

“Allāhumme innî e'ūzu bike min iblîse ve džunūdihi.” Značenje: “Allahu, utječem Ti se od Iblisa i njegove vojske.” Poslanik, a.s., je govorio da onome ko uči ovu dovu šejtan ne može nauditi.
(Prenosi Ibn Sunni.)

Prijatelju! Ova dova i zikrovi koje je Muhammed, a.s., preporučio da se uči protiv šejtanskog zla i štete koju može nanijeti šejtan, velika je korist za tebe. Na tebi je da dobro razmisliš o ovome. Vesselam!

DOVA ZA SVAKO VRIJEME

“Allāhumme lā māni'a limā e'atajte ve lā mu'tije limā mene'te ve lā jenfe'u ze 'ldžeddi minke 'l-džeddu.” Značenje: “Allahu, nema zabrane za ono što Ti daješ, niti može dati iko ono što Ti daješ! Nema koristi od bogatstva pred Tvojim azabom!” Brate na Putu Istine! Muhammed, a.s., ovu je dovu učio uvijek poslije farzova u namazu. Kad Uzvišeni odluči da nekome pruži opskrbu ili nešto drugo, nema nikoga ko će toj odredbi stati na put. Sva snaga i moć su u Allahovim rukama. U arapskom tekstu je upotrijebljena riječ “džedd”, ovdje u značenju “bogatstva”. Želi se reći da bogataša od Allahovog azaba ne može spasiti ni njegov imetak ni djeca. Ni od čega toga on nema koristi. Samo i jedini koji može spasiti Svoga roba jeste Plemeniti Allah, Njegov rahmet i merhamet.

149

DOVA NAKON SVAKOG NAMAZA

“Radîtu billāhi Rabben ve bi 'l-islāmi dînen ve bi Muhammedin nebijjen.” Značenje: “Prihvatio sam i iskreno zadovoljan sam što mi je Allah Gospodar, islam vjera i Muhammed poslanik.” Poslije svakog namaza treba tri puta proučiti ovu dovu. Svaki rob koji ovu dovu uči uvečer i ujutro stiče Allahovo, dž.š., zadovoljstvo, rekao je Muhammed, a.s.

UTJECANJE ALLAHU, dž.š., OD BESKORISNIH STVARI

“Allāhumme, innî e'ūzu bike min 'ilmin lā jenfe'u ve kalbin lā jahše'u ve du'ā'in lā jusme'u ve nefsin lā tešbe'u. Allāhumme innî e'ūzu bike min hā'ulā'i l-erbe'.” Značenje: “Allahu, utječem Ti se od nauke koja ne koristi, od srca bez bogobojaznosti, od dove koja se ne prima i od nezasitog nefsa. Allahu, utječem Ti se (posebno) od ovoga četveroga.”

EBU BEKROVA, r.a.,SABAHSKA I AKŠAMSKA DOVA
Hz. Ebu Bekr je molio Resulullaha, a.s.: “ – Allahov Poslaniče, poduči me dovi koju ću učiti ujutro i navečer!” Na ovu molbu Muhammed, a.s., je hz. Ebu Bekra podučio slijedećoj dovi i preporučio da je uči:

150

“Allāhumme fātire 's-semāvāti ve 'l-erdi 'ālime 'l-gajbi ve 'š-šehadeti. Rabbe kulle šej'in ve melîkehu, ešhedu en lā ilāhe illā ente, e'ūzu bike min šerri nefsî ve šerri 'ššejtāni ve širkihi.” Značenje: “Allahu, Stvoritelju neba i Zemlje, poznavaoče nepoznatog i poznatog, Gospodaru svega i Imaocu, svjedočim i očitujem da nema drugog Boga osim Tebe! Utječem Ti se od zla nefsa i zla šejtana i njegovog širka.” Ustrajno učenje ove mubarek dove i zikra poslije namaza duhovno upotpunjuje čovjeka. Onaj ko uči ovu dovu utječe se Uzvišenom Allahu od šejtanskog zla i zla svoga nefsa, te moli da se približi Njemu. Onaj ko ustraje u ovoj dovi bit će nagrađen. I ova dova je jedna od onih koje je Allahov Poslanik, a.s., stalno učio.

DOVA KOJOM SE UTJEČE ALLAHU, dž.š., OD LOŠEG STANJA

“Allāhumme innî e'ūzu bike mine 'l-buhli ve e'ūzu bike mine 'l-džubni, ve e'ūzu bike min en uredde ilā erzeli 'l-'umri ve e'ūzu bike min fitneti 'd-dunja ve e'ūzu bike min 'azābi 'l-kabri.” Značenje: “Allahu, utječem Ti se od škrtosti, utječem Ti se od straha, bijede i prezrenog života i smutnje na ovom svijetu. Utječem Ti se od kaburskog azaba.” Ova mubarek dova je jedna od onih koje je Muhammed, a.s., stalno učio. U njoj je navedeno pet opasnosti od kojih se utječe Allahu, dž.š.: 1. bolest škrtosti i tvrdičluka - To je velika nevolja i od nje treba tražiti utočišta kod Uzvišenog; 2. strah, neimanje hrabrosti - I to je velika nesreća;

151

3. erzel života, teška starost - To je i najveća nevolja: spustiti se na nivo djeteta, ne znati šta se radi, bolest koju nazivaju i senilnošću; 4. smutnja na ovom svijetu - To treba shvatiti kao iskušenje. Jako je opasna; 5. kaburski azab - Allahu, dž.š., se treba utjecati od te velike opasnosti. Ovu dovu bi trebalo učiti uvijek nakon namaza.

DOVA ZA STALNE NIMETE

“Allāhumme innî e'ūzu bike min zevāli ni'metike ve min tehavvuli āfijetike ve fudž'eti nikmetike ve džemî' sehatike.” Značenje: “Allahu, utječem Ti se od gubitka blagodati koje si mi dao, od narušavanja zdravlja koje si mi podario, od iznenadne nesreće i štete i svih postupaka koji bi mogli izazvati Tvoju srdžbu.” Allahovih nimeta je toliko da se izbrojiti ne mogu. Kad ih ne bi imao, čovjek bi propao. I samo traženje utočišta kod Allaha, dž.š., od postupaka koji Ga mogu rasrditi, jedan je od nimeta, Njegovih blagodati čovjeku.

DOVA ZA ZAŠTITU OD KABURSKOG AZABA

“Allāhumme innî e'ūzu bike mine 'l-kufri ve 'l-fakri ve 'azābi 'l-kabri.” Značenje: “Allahu, utječem Ti se od nevjerništva, siromaštva i kaburskog azaba.” Brate! U ovoj dovi Muhammed, a.s., zapovijeda i preporučuje traženje pomoći od Allaha, dž.š., u tri velike opasnosti i nevolje.

152

Prijatelju! Najteža stvar za čovjeka je biti uskraćen blagodati vjerovanja, tj. biti uništen nevjerništvom. Nevjerništvo je dočekati posljednji tren života bez imana. Fukaraluk i neimaština su nesreće vrlo bliske kufru. Potrebe u fukaraluku ponekad mogu čovjeka odvesti u kufr. Život je tada izgubljen. Allahovoj, dž.š., milosti se treba utjecati da sa saburom podnesemo iskušenje siromaštva i treba od Uzvišenog moliti hajirli opskrbu. Da bismo se sačuvali kaburskog azaba, treba da molimo i utječemo se Allahovom rahmetu. O težini kaburskog azaba naš Pejgamber, a.s., nas obavještava u puno hadisi šerifa. DOVA ZA ZAŠTITU OD DUGOVA I NEPRIJATELJA

“Allāhumme innî e'ūzu bike min galebeti 'd-dejni ve galebeti 'l-'aduvvi ve šemāteti 'l-'adā'i.” Značenje: “Allahu, utječem Ti se od velika duga i jakih neprijatelja koji se raduju pobjedi nada mnom.” Prijatelju! Ova mubarek dova nas podučava kako se utjecati Allahu, dž.š., od tri nevolje i tražiti pomoć od Pravednog: 1. Ako se pomisli na to u koliko je velikoj brizi čovjek koji je došao u situaciju da ne može vratiti duga, odmah će se shvatiti da je jedina mogućnost i put spokoja to da se utječemo Allahu, dž.š., od ovakve situacije. 2. Sasvim je očito šta treba raditi i gdje naći snage da se bori protiv neprijatelja koji žele da nas nadvladaju. 3. Radovanje neprijatelja zbog nevolje i nesreće koja zadesi čovjeka je isto veliki razlog za utjecanje Allahu, dž.š. Eto, da ne bi zapao u ove tri velike nevolje, treba tražiti utočišta kod Uzvišenog istrajnim učenjem ove mubarek dove kojoj nas je podučio naš Pejgamber.

DOVA ZA SAVLADAVANJE NEPRIJATELJA

153

“Allāhumme Munzile 'l-Kitābi ve mudžrije 's-sehābi ve hāzime 'l-ahzābi ihzimhum vensurnā 'alejhim.” Značenje: “Allahu, Ti koji si objavio Knjigu, Ti koji pokrećeš oblake i činiš da vojske propadnu, neka oni (naši dušmani) propadnu, pomozi nam!” Naš dragi Poslanik, a.s., ovako je govorio svojim ashabima: “Ne tražite da se sukobite sa neprijateljem, ali kad se sukobite, onda budite strpljivi! Znajte: Džennet je pod sjenkom sablji!” Nakon toga ih je podučio gornjoj dovi. Prijatelju! Resulullah, a.s., je ovu dovu proučio protiv neprijatelja u bici Ahzab, i nije puno prošlo, podigla se velika oluja i cijelu neprijateljsku vojsku uništila.

TRAŽENJE ČETIRI VELIKA NIMETA

“Allāhummagfirlî verhamnî vehdinî verzuknî” Značenje: “Allahu, oprosti mi moje grijehe, smiluj mi se, uputi me ne Pravi Put i podari mi opskrbu!” Prijatelju! U ovoj mubarek dovi Pejgamber, a.s., od Uzvišenog Allaha moli četiri stvari: 1. 2. 3. 4. magfiret Uzvišenog, Njegov rahmet i merhamet Njegov hidajet i rizk.

Da bi jedan čovjek bio sretan, ovo su četiri glavna nimeta. Brate na ahiretskom putu! Primijetio si, inšallah, da za postizanje sreće treba slijediti berićetni put na koji nam je ukazao Muhammed, a.s.

154

DOVA ZA SPOZNAJU ISTINE

“Allāhumme erina 'l-hakka hakkan verzukna 'l-ittibā'a ilejhi ve erina 'l-bātile bātilan verzukna 'l-idžtinābe 'anhu ve erina 'l-ešjā'e kemā hije hakkuhā.” Značenje: “Allahu, pokaži nam istinu istinom i opskrbi nas da živimo slijedeći Istinu, pokaži nam da je pogrešno pogrešno i opskrbi nas tako da se držimo dalje od njega, pokaži nam stvari onakvima kakve one uistinu jesu!” Putniče na Putu Istine! Iz gornjega se vidi da nismo u stanju vidjeti šta je sve pogrešno na ovom svijetu, pozornici iskušenja. Da čovjek zna šta je istina, uvijek bi je slijedio. Isto tako, da zna šta je neispravno, uvijek bi se sklanjao toga. Koliko, samo ima zabludjelih pa slijede put koji smatraju da je Pravi, a u zagrljaju su pogrešnog! Zato treba učiti ovu mubarek dovu i svakim dahom tražiti od Allaha, dž.š., pomoć da istinu vidimo uistinu onakvom kakva ona jest.

DOVA ZA SPAS OD DŽEHENNEMA

“Allāhumme edžirnā mine 'n-āri ve edhilna 'l-džennete me'a 'l-ebrār.” Značenje: “Allahu, sačuvaj nas džehennemske vatre i uvedi nas u Džennet sa dobrim djelima!” Resulullah, a.s., je rekao: “Ko ovu dovu prouči uvečer sedam puta, pa umre u toku noći, Džehennema neće vidjeti. Onaj ko to prouči ujutro, postiže isti stepen i dospijeva u Džennet.” Kad se ova dova prouči nakon akšamskog i sabahskog namaza sedam puta, udaljen biva od Džehennema i stiče pravo da uđe u Džennet. Ova dova se može učiti i kraće: “Allāhumme edžirnî mine 'nāri” = “Allahu, sačuvaj me od Vatre” Ovo je kraća verzija prethodne dove, ali ima iste fadilete i uči se isto po sedam puta ujutro i uveče.

155

Fadileti dove: Prema rivajetu od Muslima bin el-Harisa et-Temimija, r.a., rekao je: - Muhammed, a.s., mi je rekao ovako: “Kad klanjaš akšam i predaš selam, bez ikome upućene riječi, sedam puta prouči: Allāhumme edžirnî mine 'nāri = Allahu, sačuvaj me od Vatre! Jer, ako umreš te noći nakon što ovo proučiš, zapisano ti je da ćeš biti spašen od Vatre. Kad klanjaš sabah i proučiš to isto pa tog dana umreš, opet ti je zapisano da ćeš biti spašen.” (Prenosi Ebu Davud.)

UTJECANJE ALLAHU, dž.š., OD SVIH VRSTA PAKOSTI

“Allāhumme innî e'ūzu bike min šerrimā 'alimtu ve min šerri mā lem e'alem.” Značenje: “Allahu, utječem Ti se od zla za koje znam i zla za koje ne znam” Brate! Muhammed, a.s., je rekao da onaj ko uči ovu dovu stiče pravo da je uvijek pod zaštitom Uzvišenog Allaha. Ovaj mubarek zikir treba nastaviti sa surom El-Ihlas.

POSLANIKOVA, a.s., DOVA

“Allāhumme innî e'ūzu bike min šerri mā 'amiltu ve min šerri mā lem e'amel.” Značenje: “Allahu, utječem Ti se od zla koje sam uradio i zla koje nisam uradio.” Treba biti ustrajan u ovim dovama i učiti ih uz El-Ihlas. Svi prošli grijesi Muhammeda, a.s., su oprošteni, o čemu obavještava sura ElFeth. Pejgamberi nemaju grijeha. Oni ih ne rade. Ova dova je za to da bi nas podučila. Mi smo oni koji su činili grijehe u prošlosti i koji će ih činiti u budućnosti. Zato je ova dova nama potrebna. Treba je učiti jutrom i večerom.

156

UTJECANJE ALLAHU, dž.š., OD LOŠIH SITUACIJA

“Allāhumme innî e'ūzu bike mine 'l-fakri ve'l-killeti vezzilleti ve e'ūzu bike min en azlime ev uzleme.” Značenje: “Allahu, utječem Ti se od siromaštva, neimaštine i podlosti. Utječem Ti se od mog činjenja nepravde nekom i činjenja nepravde meni.” Prijatelju! Siromaštvo, neimaština, tegobe, podlosti koje izazivaju nevolje i tegobe, nasilje i nepravda koja se čini drugima ili se čini nama - sve su to velike opasnosti i nesreće koje mogu biti dovoljne da unište čovjeka. Da, brate! Od svega ovog treba tražiti utočište kod Allaha, dž.š., i moliti Njegovu zaštitu.

DOVA ZA ČUVANJE SVOGA JEZIKA I SRCA OD ŠIRKA

“Allāhumme innî e'ūzu bike min en ušrike bike šej'en ve ene e'alemu ve estagfiruke limā lā e'alemu inneke ente 'allāmu 'l-gujūb.” Učenje ove dove ujutro i uvečer po tri puta način je da se zaštitimo od širka. Čovjek treba da se utječe Allahu, dž.š., od svjesnog ili nesvjesnog činjenja poznatih i nepoznatih grijeha koji su, inače, širk. Najveći grijeh je širk, pripisivanje druga Allahu, dž.š. Zato Mu se treba utjecati od ovog grijeha.

DOVA KOJOM SE MOLI OPROST

157

“Allāhummagfir lî mā kaddemtu ve mā ahhartu ve mā esrertu ve mā e'alentu ve mā esreftu ve mā Ente e'alemu bihi minni Ente 'l-Mukaddemu ve Ente l-Mu'ehharu lā ilāhe illā Ente.” Značenje: “Allahu, oprosti mi za ono što sam radio i što ću raditi, grijehe koje sam uradio javno i one koje sam uradio tajno, oprosti mi za ono što znaš bolje od mene, Ti si Onaj koji predvodiš i Onaj koji dovodiš iza! Nema drugog Boga osim Tebe!” Muhammed, a.s., ovaj je istgfar učio nakon svakog namaza. Onaj ko uči ovu dovu čisti se od grijeha i stiče rizaluk Allaha, dž.š.

POSLJEDNJA POSLANIKOVA, a.s., DOVA NA OVOM SVIJETU

“Allāhummagfirlî verhamnî ve elhiknî bi 'r-refîki 'l-e'alā” Značenje: “Allahu, oprosti mi grijehe, smiluj mi se i približi Uzvišenom Refiku.” Ovo su bile posljednje riječi Allahovog Poslanika, a.s., na ovom prolaznom svijetu. Nakon ove mubarek dove preselio je svome Gospodaru. “Allāhumme salli 'alā Sejjidinā Muhammedin ve 'alā āli Sejjidinā Muhammedin ve sahbihi ve sellim.” Amin

DOVA KOJU JE NAŠ PEJGAMBER, a.s., NAJČEŠĆE UČIO

“Allāhumme jā mukallibe 'l-kulūbi sebbit kalbî 'alā dînike ve tā'atike.” Značenje: “Allahu, Ti koji oživljavaš sva srca, ojačaj moje srce u vjeri i poslušnosti Tebi!” 158

Allahov Poslanik, a.s., bi uvijek poslije namaza učio ovu dovu. O tome nas obavještava hz. Aiša, r.a. Poslanik, a.s., svoje je ashabe podučavao kako je to činio i sa Kur'anom, a.š. Preneseno je od Abdullaha bin 'Abbasa, r.a., da je naš Poslanik, a.s., svoje ashabe, r.a., podučavao ovoj dovi kako je podučavao suri iz Kur'an-i kerima:

“Allāhumme innî e'ūzu bike min 'azābi džehenneme ve e'ūzu bike min 'azābi 'lkabri ve e'ūzu bike min fitneti 'l-mesîhi 'd-ddedždžali ve e'ūzu bike min fitneti 'l-mahjā ve 'l-memāt.” Značenje: “Allahu, utječem Ti se od džehennemskog azaba, od kaburskog azaba, od smutnje Mesiha Dedždžala i od smutnje života i smrti” (Sunen-i Ebu Davud). Prijatelju! U ovoj dovi Pejgamber, a.s., preporučuje svome Ummetu da traži utočišta kod Uzvišenog Allaha od različitih azaba i fitni. 1. Džehennemski azabi - To je teža od najtežih, najstrašnijih kazni koje čovjeka mogu očekivati na prelasku iz kaburskog svijeta. Spas koji se postiže molbom za pomoć od Allaha, dž.š., i traženjem utočišta kod Njega od ovog strahovitog kažnjavanja, najveća je sreća između svih selameta koji prate prolazak kroz ove najopasnije sfere. 2. Kaburski azabi - To je jedna teška situacija sa kojom se može sresti svaki čovjek nakon smrti. Čovjek treba nastojati da, utjecanjem Allahu, dž.š., i moleći pomoć Uzvišenom, bude na putu spasa iz tog stanja. 3. Dedždžalova fitna - Život u periodu Dedždžala, koji će svojom smutnjom i nevjerovanjem upropastiti svijet na zemlji na kraju vremena, nameće potrebu da čovjek moli pomoć i utječe se Allahu, dž.š., da se sa selametom spasi toga. 4. Fitna života - Dok god čovjek živi, može se susresti sa različitim nevoljama, grijesima i nesrećama. Da bi se zaštitio od svega toga za života, on se utječe Uzvišenom i moli pomoć, pa su sigurnost i spas da ostane daleko od ovih nesreća za ovosvjetskog života na taj način jedan veliki nimet, ogromna blagodat. 5. Fitna smrti - Utjecati se Allahu od fitne smrti znači postići sreću u ahiretskom životu. Ustvari, smrt je kraj čovjekovog dunjalučkog i početak ahiretskog života, pa ako čovjek uspije da taj prijelaz učini sretno i sa selametom, onda znači da se spasio fitne smrti.

159

Prijatelju! Da bismo se spasili od nabrojanih pet vrsta fitni i nesreća, trebalo bi da u svako vrijeme, a posebno nakon klanjanih namaza, proučimo ovu dovu kojoj nas je podučio Muhammed, a.s. Ako se sjetimo da je Poslanik, a.s., svoje ashabe podučavao ovu dovu kao što je to činio sa kur'anskim surama, onda ćemo shvatiti koliki je njen značaj. Vesselam!...

KURBANSKE

DOVE

“Allāhumme innî vedždžehtu vedžhijellezî fetare 's-semāvāti ve 'l-erda hanîfen ve mā ene mine 'l-mušrikîn.” Pri klanju kurbana, on se položi na lijevu stranu tako da bude okrenut prema Kibli. Onaj ili oni koji kolju kurban uče gornju dovu. Poslije se uči nijjet i onda slijedeća dova:

DOVA ZA NIJJET

“Allāhumme, hāzā minke ve leke fetekabbel minnî kemā tekabbelte min Muhammedin nebijjike, a.s., ve Ibrāhîme Halîlike.” Nakon toga se stojeći donose tri tekbira.

160

TEKBIRI

“Allāhu Ekber, Allāhu Ekber, lā ilāhe illallāhu vallāhu Ekber, Allāhu Ekber ve lillāhi 'l-hamd.” Nakon toga se izgovori:

“Bismillāh, Allāhu ekber” i kolje kurban. Poslije se klanjaju dva rekjata. To je namaz sa puno sevapa.

DOVA NAKON KLANJA KURBANA

“Allāhumme inne salātî ve nusukî ve mahjāje ve memātî lillāhi Rabbi 'l-'ālemîne lā šerîke leh.” Ova se dova uči nakon obavljenog klanja kurbana. Ako želi, onaj ko klanja dva rekjata namaza, on može ovu dovu proučiti i nakon namaza. Isto tako može da je prouči i čim zakolje kurban. Ako onaj ko kolje kurban ne prouči Bismillu, onda se to kurbansko meso ne jede. Kurban u tom slučaju nije kurban. Zbog toga onaj ko kolje mora dobro paziti na to. Rekli smo, treba da kaže: “Bismillāh, Allāhu ekber”. U suprotnom, kurban je bio uzaludan. Ovaj ibadet kurbana je jako važan i poseban ibadet. Treba biti pažljiv i nastojati da se ne zgriješi.

TESBIH-DOVA IMAM-I A'ZAMA

161

“Subhāne 'l-ebedijji 'l-ebed. Subhāne 'l-Vāhidi 'l-Ehad. Subhāne 'l-ferdi 's-samed. Subhāne rāfi'i 's-semā'i bigajri 'amed. Subhāne men beseta 'l-erda 'alā mā'in džemed. Subhāne men haleka 'l-halka ve ahsāhum 'aded. Subhāne men kaseme 'l-erzāka ve lem jense ehad. Subhānellezi lem jettehiz sāhibeten ve lā veled. Subhānellezi lem jelid ve lem jūled ve lem jekun lehu kufuven ehad. Subhāne men jerānî ve ja'rifu mekānî ve jerzukunî ve lā jensānî.” Značenje: “Neka je slavljen Onaj koji je vječito vječan. Neka je slavljen Onaj koji je Jedan Jedini. Neka je slavljen Onaj koji je jedino utočište. Neka je slavljen Onaj koji podiže nebesa bez direka. Neka je slavljen Onaj koji zemlju prekriva zaleđenom vodom (ledom). Neka je slavljen Onaj koji je sve stvorio i čiji broj On zna. Neka je slavljen Onaj koji je podijelio opskrbu i nikog nije zaboravio. Neka je slavljen Onaj koji nema drugaricu niti dijete. Neka je slavljen Onaj koji nije rodio niti je rođen i kojem niko nije ravan. Neka je slavljen Onaj ko mene vidi, zna gdje se nalazim, daruje mi opskrbu i ne zaboravlja me.” Brate! Imam-i A'zam je tokom cijelog svog života učio ovaj tesbih (dovu). Po tome je i dobio ime TESBIH IMAM-I A'ZAMA. Dosta imama ujutro, nakon sabaha i ašereta “Huvallāhullezî”, uči i ovu dovu. Ako se razmisli o značenju ove dove, odmah se vidi koliko je to velika dova. Njome se naglašava savršenost i potpunost Uzvišenog Allaha, kao i sve osobine Njegova Uzvišenog Bića. Riječ “Subhan” podrazumijeva slavljenje najčistijih osobina, a istovremeno i način veličanja Onoga koji ima sva “svojstva potpunosti” i uzvišenosti. Znači, izgovarajući riječ “Subhan” činimo tesbih Allahu, dž.š.; prisjećamo Ga se spominjući Njegove savršene osobine.

162

Možemo primijetiti da se u ovoj dovi riječ “Subhan” ponavlja deset puta u jako širokom značenju. Zbog toga su fadileti i sevapi ove tesbih-dove jako brojni kod Allaha, dž.š. Ova dova je ostavljena kao poklon, dar Imam-i A'zama svim muslimanima.

DOVA KOJA U SEBI NOSI SVAKO DOBRO

“Allāhumme innî es'eluke mine 'l-hajri mā se'eleke minhu 'Abduke ve Resūluke Muhammedun sallallāhu 'alejhi ve selleme ve estegîzu bike mine 'š-šerri mimmeste'āzeke minhu 'abduke ve resūluke Muhammedun sallallāhu 'alejhi ve selleme ve ente 'lmuste'ānu ve 'alejke 'l-belāgu ve lā havle ve lā kuvvete illā billāhi 'l-'alijji 'l-'azîm.” Značenje: “Allahu, molim Te za malo dobra poput onoga što Te je molio Tvoj rob i poslanik Muhammed, a.s.; molim od Tebe utočište od zla kako Te je molio i Tvoj rob i poslanik Muhammed, a.s.; Ti si onaj koji pomaže, Ti činiš da postojimo; nema moći ni snage osim kod Allaha, Uzvišenog, Najvećeg.” Fadileti: prema Tirmizijevom rivajetu od Ebu Umamea, r.a., on je kazivao: Poslanik, a.s., dugo je učio jednu dovu. Mi, pak, nismo mogli da upamtimo ništa od onoga što je kazivao u dovi, pa mu rekosmo: “ – Allahov Poslaniče, dugo si učio tu dovu. Mi ništa nismo mogli da upamtimo.” Nato će Muhammed, a.s.: “ – Hoćete li da vas podučim dovi koja je kraća od ove, ali sadrži sve dove u sebi? Nato im je proučio dovu o kojoj je ovdje riječ. Ova “dova koja u sebi nosi sve hajrove” ustvari je kraća dova u koju je Poslanik, a.s., sažeo sve ono što je učio u dugoj dovi.

163

Brate! I mi naučimo napamet tu kratku ali značajnu dovu kojoj je Muhammed, a.s., podučio svoje ashabe! Isto tako bi trebalo da podučimo toj korisnoj i širokoznačnoj dovi i našu djecu i ukućane. Pametan musliman uvijek vodi računa da čini koristan i značajan ibadet, a ima li išta korisnije od dova kojima nas je podučio naš Poslanik, a.s.? Sigurno da nema. Zbog toga bi trebalo da učimo Pejgamberove, a.s., dove. Naš Resulullah, a.s., ovako je rekao u hadisu: “Kad učite dovu, bježite od izvještačenih riječi. Na slijedeći način iskazana dova je dobra:”

“Allāhumme innî es'eluke 'l-džennete ve mā karrebe ilejhā min kavlin ve 'amelin ve e'ūzu bike mine 'n-nāri ve mā karrebe ilejhā min kavlin ve 'amelin.” Značenje: “Allahu, molim Te za Džennet, pa mi riječi i djelo učini uspješnim da me približe Džennetu. Utječem Ti se od Vatre i od onih riječi i djela koji bi me približili njoj.” Prijatelju! Eto, u ovoj kratkoj dovi sadržane su sve dobre stvari, neophodne za pripremu za ahiretski svijet. Radeći kako treba, čovjek će postati džennetlija. Svaka nevaljasta stvar je vezana za džehennemsku vatru. Sva nevaljala djela čovjeka vode u Džehennem. Onaj ko ih čini ni na ovom svijetu nije pošteđen belaja, nesreće i štete. Zbog toga, učenje ove kratke dove je bogatstvo koje može biti način da se čovjek spasi. Treba učiti upravo ovakve dove. Muhammed, a.s., ovako je rekao u hadis-i šerifu: “Ulazak u Džennet i spas od Džehennema spadaju u savršene Allahove blagodati.” Ovim mubarek dovama treba da podučavamo i naše najmlađe. Koje god od ovih dova nam izgledale lahke, prijemčive pamćenju, treba razmisliti o njihovom značenju i naučiti ih napamet.

DOVE U VEZI SA BRAKOM
164

Prijatelju! Za nas su brak, dunjalučka kuća i zasnivanje porodice najbolji i najljepši od Allahovih, dž.š., nimeta. Onaj ko čovjeku u životu na ovom svijetu daje mir i spokoj srca je samo i jedino Allah, dž.š. Niko drugi osim Allaha nije moćan da čovjeku pruži duševni mir, spokoj i sreću! Nema druge dunjalučke blagodati koja može čovjeku dati sreću i duševni mir poput onih koje pruža brak u okvirima koje nam je dozvolio Uzvišeni Allah. Uzmimo primjer: Da li bogatstvo ili ljepota čovjeku daju mir? Naravno da ne. To ne mogu ni drugi nimeti ovog svijeta. Da, prijatelju! Nakon ovog kraćeg podsjećanja ponovit ću da je blagodat braka najljepši i najbolji nimet. Svakako da ova blagodat ima i neka svoja pravila, neke običaje. Razuman čovjek, ako želi da njegov bračni drug bude berićetli i hajirli, ako želi da u bračnom gnijezdu bude miran i spokojan, treba da zahvali Allahu, dž.š., na dobroti koju mu pruža, da ide putem sreće koji mu je ocrtao Resulullah, a.s., i da izvršava njegove, a.s., preporuke i zapovijedi kako treba.

DVA REKJATA NAMAZA MLADE I MLADOŽENJE
Brate! Dva rekjata namaza koje klanjaju supružnici za Allahov, dž.š., rizaluk, u noći svadbe, spada u mustehab i nosi puno sevapa. Svi veliki muslimani su tako radili, pošto o tome postoji niz hadisa. Dakle, mlada je došla u kuću koja će biti njezino novo gnijezdo i smjestila se u svojoj sobi. Kad mladoženja uđe u sobu, naravno, zatvorit će vrata i nazvati selam svojoj mladi:

“Es-Selāmu 'alejkum ve rahmetullāhi ve berekātuhu.” Ona odgovara svome mužu na to sa:

“Ve 'alejkumu 's-selām ve rahmetullāhi ve berekātuhu.” Već na ovaj način su oni jedno za drugo uputili hajir-dovu. Značenje selama: “Neka je Allahov berićet, rahmet i merhamet, mir i selamet s tobom.” DVA REKJATA NAMAZA

165

Mlada i mladoženja potom klanjaju dva rekjata namaza zahvalnosti (salat-i šukr). Na taj način oni zahvaljuju Uzvišenom Allahu što im je podario ovu blagodat sreće spajajući ih u tom sretnom danu. Nakon što predaju selam, mladenci šire ruke i upućuju dovu Uzvišenom Allahu da njihov brak bude hajirli, sretan i berićetan: “Allahu, podari mi kod moje supruge (mog supruga) berićet i ljubav, i mojoj supruzi (mom suprugu) mene učini berićetnim i sretnim! Podari, Allahu, da budemo jedno drugom dobri! Allahu, ujedini nas u hajirli i berićetnim stvarima!” Supružnici mogu moliti još koliko god šta hoće, bilo koju želju da imaju na ovom svijetu, dug život, halal opskrbu, hajirli djecu. Od Uzvišenog Allaha mogu tražiti sve što nije grijeh i Allah, dž.š., to ispunjava. Jer, dovu koju su učinili u takvoj noći (prva bračna noć) Uzvišeni Allah prima. U toj sretnoj noći oni treba od Allaha, dž.š., da traže puno, puno hajirli i korisnih stvari. Oboje pogotovo treba da traže sreću i na ovom i na drugom svijetu. Treba tri puta proučiti:

“Rabbenā ātina fi 'd-dunja haseneten ve fi 'l-āhireti haseneten ve kinā 'azābe 'nnār.” Nakon završenog namaza i dove mladoženja prouči Bismillu i srca punog nježnosti i ljubavi pomiluje mladi čelo, kosu, pa prouči dovu hajra, berićeta i ljubavi:

DOVA MLADOŽENJE SVOJOJ MLADI

“Bārekallāhu likulli vāhidin minnā fî sāhibihi.” Značenje: “Blagoslovio nas Allah jedno drugom.” Mladi supružnici koji su jedno za drugo uputili hajir-dovu Allahu, dž.š., razgovaraju malo, a onda prije odnosa uče još jednu dovu. Naš Poslanik, a.s., je o ovome rekao: “Kad se neko od vas približi ženi da bi imao odnos s njom, neka prouči ovu dovu:” 166

DOVA PRIJE SPOLNOG ODNOSA

“Bismillāhi: Allāhumme džennibne 'š-šejtāne ve džennibi 'š-šejtāne mā rezaktenā” Značenje: “U ime Allaha: Allahu, odstrani šejtana od nas i od onoga (djeteta )što bi nam mogao podariti (u ovoj prilici)!” U daljnjem tumačenju dove se kaže: “Kad neko od vas, prilazeći svome suprugu (svojoj supruzi), prouči: “Bismillāhi: Allāhumme džennibne 'š-šejtāne ve džennibi 'š-šejtāne mā rezaktenā” i ako tom prilikom dođe do začeća, tome djetetu šejtan nikada neće moći nanijeti nikakvu štetu” (Buhari). Prijatelju! U toj sretnoj noći bi trebalo proučiti makar Bismillu i započeti noć spominjanjem mubarek i berićetli imena Uzvišenog Allaha. Ako se ovako postupa, u novoformiranom gnijezdu zasniva se miran i sretan porodični život. Brate! Ne zaboravi da se ova dova prije spolnog odnosa uči i inače u takvim prilikama tokom cijelog života. Već smo ranije napomenuli da prije svega treba proučiti Bismillu, u značenju “U ime Allaha; sa Allahovim imenom”. Bismilla je ovdje duhovna perda spram džina. Tokom odnosa supružnici mogu biti ili ne biti otkriveni, razgolićeni i sl. U takvoj situaciji mogu dopasti šejtanskog zla i pakosti. Zbog toga treba proučiti Bismillu: “Bismillāh” ili duže “Bismillāhi 'r-Rahmāni 'r-Rahîm”. Mislim da nijedan razuman čovjek neće poželjeti da njegova porodica strada od šejtana i njegovih pakosti. Zato se treba pridržavati ovih savjeta da bismo imali sretan život. Vesselam!...

DOVE NOVOVJENČANIMA
Nakon nićaha i svadbe čestita se kratkom dovom: 167

“Bārekellāhu leke!” Značenje: “Allah ti blagoslovio brak!” ili duže:

“Bārekellāhu 'alejke ve džeme'a bejnekumā fî hajrin!” Značenje: “Allah ti blagoslovio brak i sastavio vas u dobru!” Ova dova je sunnet. I mladi i mladoženji sevap je i lijepo čestitati riječima:

“Bārekellāhu likulli vāhidin minkumā fî sāhibihi ve džeme'a bejnekumā fî hajrin!” Značenje: “Allah svakom od vas blagoslovio brak sa drugom i sastavio vas u dobru!” Prema rivajetu od hz. Enesa, r.a., ovako je rečeno: Kad je Abdurrahman bin Avf, r.a., rekao Allahovom Poslaniku, a.s., da se oženio, Resulullah, a.s., je čestitao Abdurrahmanu sa: “Bārekellāhu leke”. On je, a.s., imao ovakav običaj da čestita svim svojim ashabima na ženidbi. Prema rivajetu od Ebu Hurejrea, r.a., Pejgamber, a.s., je preporučivao ovu dovu kad bi se neko oženio: “Bārekellāhu leke ve bārekellāhu 'alejke ve džeme'a bejnekumā fî hajrin”= “Allah ti blagoslovio brak, na vas blagoslov spustio i sastavio vas u dobru!” Prijatelju! Ima dosta dova u vezi sa brakom. Mislim da je ovo što smo iznijeli dovoljno za nas. Velika je sreća kad otac i mati, u prilici kad vide da im djeca stupaju u brak, upute dovu za berićet i sreću. Tako i kad bilo ko prouči i to, u sretnim danima, zaljubljenima dovu riječima koje žele dobro i berićet, mubarek riječima Muhammeda, a.s., to je onda simbol velikog 168

prijateljstva i ljudskosti. Isto tako, koje li štete kad prijateljima i mladencima koji tih dana širom otvorenih očiju i ušiju prate ko će im zaželjeti nešto lijepo, dođu oni koji ne znaju sklopiti dvije lijepe riječi za novopečeni par! Daleko bili ovakvi prijatelji!... Vesselam. Prijatelju! Još bih da podsjetim na nešto. Hz. Aiša, r.a., pričajući o lijepom ahlaku našeg Poslanika, a.s., ovako je rekla: “On je najbolji među mu'minima u pogledu vjere, najboljeg morala među onima koji drže do morala i najbolji u pogledu porodičnog života. Poslanik, a.s., se prema svojoj porodici uvijek vrlo nježno ophodio.” Na ovo hoću da podsjetim. Čujem oko sebe glupe priče poput: “Mačku od prvi dan prutom...” tj. sa mladom nevjestom treba oštro od prvog dana, da se zaplaši. To je nešto tako pogrešno i tako grješno i štetno da rana koja tako nastane teško da brzo zacijeli. Prijatelju! Razuman čovjek neće ni pomisliti da se ovako grubo ponaša, niti u islamu ima mjesta ovakvim surovim postupcima. Poslanika, a.s., nisu nikada vidjeli da se prema bilo kojoj od žena ponašao grubo i žestoko. Nama je on najljepši primjer. Vrijeđanje još prve noći supruge koja mu je Allahov amanet, životni drug, nije dostojno muslimana kao čovjeka, niti tome u islamu ima mjesta. Te sretne noći mladoženja treba da pomisli na to da li će se njegova supruga moći snaći u novoj situaciji: odvajanje od porodice u kojoj je rođena i odrasla, zbunjenost i ustručavanje zbog same te prve noći, situacija u kojoj se do tada nikad nije našla... sve su to faktori koji i te kako utječu na nevjestu. I kao da to još nije dosta, da sad njen suprug, pod čiju je zaštitu došla, pokaže nerazumijevanje, da postupa grubo, žustro, jednu normalnu riječ da ne progovori, pa šta bi se onda reklo jadnoj mladi!? Budući mladoženjo! Uzmi za primjer Muhammeda, a.s! Ne samo prve noći, nego tokom cijelog života treba da budeš ljubazan i plemenit prema svojoj supruzi! Uvijek da se ponašaš, kao i prvog dana, zaštitnički, pomirljivo, lijepog i nježnog ophođenja! Vesselam... Aiša, r.a., prenosi kako je je Muhammed, a.s., ovako rekao: “Dobri među vama su oni koji se prema svojoj porodici ponašaju dobro i blago. Što se mene tiče, ja sam onaj koji se najbolje ponaša prema svojoj porodici.” Znači, nije bilo nikoga ko se bolje ponašao prema svojoj porodici od Allahovog Poslanika, a.s. Onaj ko želi da se na pravi način postavi i ponaša dobro prema svojoj porodici, treba samo da slijedi primjer našeg Resulullaha, a.s. Čak je i hz. Omer, r.a., uprkos tome što je bio jako ljut i sitničav čovjek, rekao: “Čovjek prema svojoj porodici treba da se ponaša kao dijete, a prema vanjskoj okolini kao zreo muškarac.”

169

DOVA ZA ŽENU KOJA TRPI POROĐAJNE BOLOVE
Hz. Fatima, r.a., prenosi: kad su je počeli obuzimati porođajni bolovi, naš Poslanik, a.s., je rekao Umm Seleme i Zejnebi bint Džahš: “Idite i uz Fatimu proučite Ājetu 'l-kursijju, 54. ajet sure El-A'rāf i sure El-Felek i En-Nās.”

Ājetu 'l-kursijja

“Bismillāhi r'-Rahmāni 'r-Rahîm: Allāhu lā ilāhe illa huve 'l-Hajju 'l-Kajjūm. Lā te'huzuhu sinetun ve lā nevm. Lehu mā fissemāvāti ve mā fi 'l-erd. Men zellezî ješfe'u indehu illā bi iznih. Ja'lemu mā bejne ejdîhim ve mā halfehum. Ve lā juhîtūne bišej'in min ilmihi illā bimā šā'e. Vesi'a kursijjuhu 's-semāvāti ve 'l-erd. Velā je'uduhu hifzuhumā ve huve 'l-'alijju 'l-'azîm.”

Sura El-Felek

170

“Bismillāhi r'-Rahmāni 'r-Rahîm: Kul e'ūzu bi Rabbi 'l-felek. Min šerri mā halek. Ve min šerri gāsikin izā vekab. Ve min šerri 'n-neffāsāti fi 'l-ukad. Ve min šerri hāsidin izā hased.”

Sura En-Nās

“Bismillāhi r'-Rahmāni 'r-Rahîm: Kul e'ūzu bi Rabbi 'n-nās, Meliki 'n-nās, Ilāhi 'n-nās, min šerri vesvāsi 'l-hannās. Ellezî juvesvisu fî sudūri 'n-nās, mine 'l-džinneti ve 'n-nās.” Prijatelju! Poslanik, a.s., je preporučio da se ove sure i dove uče pri porodu njegove jedinice hz. Fatime. Uz ove mubarek dove na svijet su došli njegovi unuci hz. Hasan i hz. Husejn. Prijatelju! Mislim da si iz ove knjige koja ti je u rukama shvatio da dova znači traženje pomoći od Allaha, dž.š. Ako ovo imaš na umu, onda mislim da su ova moja manja pojašnjenja dovoljna. Allah, dž.š., je Taj koji sve olakšava. Niko drugi osim Allaha to nije u stanju učiniti. Zato je u svakom momentu potrebno moliti pomoć od Uzvišenog. Nema druge moći osim Allahove koja bi olakšala porođajne bolove i sam porođaj! Vesselam. Prijatelju! Ove dove može učiti i sama žena koja se porađa, kao i oni bliži oko nje. I hz. Fatimi su učile druge žene, njene bližnje i prijateljice.

171

Mislim da svaki musliman zna Ājetu 'l-kursijju, sure El-Felek i En-Nās. To su one sure koje nazivamo namaskim surama. Kad počnu porođajni bolovi, trebalo bi dosta učiti KEDER-dovu. To je slijedeća dova:

“Lā ilāhe illallāhu 'l-'azîmu 'l-halîm. Lā ilāhe illallāhu Rabbu 'l-'Arši 'l-Azîm. Lā ilāhe illallāhu Rabbu 's-semāvāti ve Rabbu 'l-erdi ve Rabbu 'l-'Arši 'l-Kerîm.”

DOVE KOJE UČI ŽENA SA MJESEČNICOM
Putniče na Putu Istine! Zna se da je žena mjesečno nekoliko dana u stanju u kojem ne može da klanja, da posti, uči i uzima Kur'an, da ulazi u džamiju i mesdžid i da tavafi oko Kjabe na hadždžu. To da žena u određenim danima svakog mjeseca ne može da ibadeti propis je zadat od Allaha, dž.š. Tu nema šta da se pitaju robovi. Uzvišeni Allah je Gospodar svega i Stvoritelj svega. Tako je i ženu stvorio da bude ovakva. I kad je u takvom stanju, muslimanka treba da razmišlja o uzvišenosti Allaha, dž.š., i da se podsjeća na Njegove blagodati. Prijatelju! I kad je sa mjesečnicom, muslimanka može za vrijeme svakog namaskog vakta sjediti i učiti “Tevbe ve istigfār”, “Salavāt-i šerîfe” i “Kelime-i tevhîd”. I dova za hajirli to stanje u kojem se nalazi ženi može biti put kojim će postići rizaluk Allaha, dž.š. U ovakvom stanju provesti u zikru i dovama namaski vakat donosi sevape kao nafila namaz. Poslanik, a.s., je donio radosnu vijest da takva žena koja ustraje u dovama i zikru, “zarađuje sevapa kao da je klanjala hiljadu rekjata nafile”.

DOVA KOJA SE UČI U DANIMA MJESEČNICE
Enes bin Malik, r.a., prenosi da je Poslanik, a.s., rekao: “Onaj ko prouči:

172

sto puta Lā ilāhe illallāh, sto puta Subhānallāh, sto puta Allāhu ekber, ova dova i zikrovi čine da zaradi sevapa kao da je oslobodio deset robova i zaklao sedam deva kao kurbane. To su dova i zikrovi koji, nose čak i više sevapa od toga.” (Prenosi Ibn Ebi 'd-Dun’ja od Seleme. I on prenosi od Enesa bin Malika.) Sestro! Treba da učiš ovo što je navedeno. To će ti donijeti sevape kao da si kupila, a potom oslobodila deset robova. Pored toga, dobivaš sevape i kao da si zaklala za kurban sedam deva. Pa kad je tako, i za vrijeme mjesečnice, sjedi na serdžadu u vrijeme namaskog vakta i uči ovu dovu i zikrove. Ti znaš da je dozvoljeno učiti ovakve dove i zikrove. O slijedeća četiri izraza naš dragi Poslanik, a.s., je rekao: 1. “Za svaki vaš Tesbih ima sadaka sevap”, 2. “Za svaki vaš Tekbir ima sadaka sevap”, 3. “U svakom vašem Tahmidu ima sadaka sevap”, 4. “U svakom vašem Tehlilu ima sadaka sevap.” Brate! Da te podsjetim: 1. Tesbih znači Subhānallāh, 2. Tekbir znači Allāhu ekber, 3. Tahmid znači El-Hamdu lillāh, 4. Tehlil znači Lā ilāhe illallāh. Resulullah, a.s., i ovo je rekao: “Ove četiri lijepe, dobre stvari su na Tereziji teške: Lā ilāhe illallāh, Subhānallāh, El-Hamdu lillāh i Allāhu ekber.

Brate! Mislim da ovo dovoljno ukazuje na to da su ti sevapi i duhovna nagrada za dove koje ćeš proučiti zapisani i najavljeni. PAŽNJA: Ove dove učenjem nose sevapa i fadileta svakome muslimanu, i muškarcu i ženi. To su opće dove. Ko god ih učio, postiže iste sevape. O njima smo govorili u uvodnom poglavlju o zikru. To što ponovo govorimo o njima u ovom zasebnom poglavlju razlog je naša namjera da pomognemo našim sestrama u ibadetu, dajući im upute za Put hajra. Jer, to što ne mogu klanjati u tim određenim danima, što ne mogu učiti Kur'an, ne znači da će ostati uskraćene za sevape. Vjerujem da su bila od koristi naša pojašnjenja kako se ove dove i zikrovi mogu učiti umjesto namaza.

173

Upravo učenje 33 puta Subhānallāh, 33 puta El-Hamdu lillāh, 33 puta Allāhu ekber i jedanput Lā ilāhe illallāh vahdehu lā šerîke leh preporučio je Allahov Poslanik, a.s., svojoj kćerki hz. Fatimi. O tome smo već govorili u ovoj knjizi. Sva ova naša dopunska pojašnjenja imaju za cilj da opišu veličinu sevapa koji se stiče učenjem dova i zikrova, kao i duhovne nagrade koju postižemo.

POSEBNO SE UČE OVE DOVE
Sestro! U tim određenim danima se mogu učiti i ove dove i zikrovi: 1. 100 puta “Estagfirullāhe 'l-'azîme ve etūbu ilejh”,

2. 100 puta “Subhānallāhi ve bihamdihi”,

3. 100 puta “Allāhumme salli 'alā Muhammedin ve 'alā āli Muhammed”

4. 100 puta Lā ilāhe illallāh

5. 100 puta Lā havle ve lā kuvvete illā billāhi 'l-'alijji 'l-'azîm

Sve ove dove može da uči žena dok ima mjesečnicu, to joj je dozvoljeno. Učeći ih u vrijeme pet namaskih vaktova, žene stiču duševni mir i sevap ibadeta. Uzvišeni Allah im daje sevapa 1000 rekjata nafile. O tome smo već govorili.

“OPROSTIO SAM”, REKAO JE ALLAH, dž.š.
Selma, r.a., supruga Ebu Rafi'a, oslobođenog roba Muhammeda, a.s., priča: Obratila sam se Resulullahu, a.s.:

174

“ – Allahov Poslaniče, poduči me nekoj kraćoj dovi koju mogu brzo da zapamtim pa da je učim! Samo neka ne bude suviše duga, ne mogu da pamtim!” Poslanik, a.s., na to je rekao: “ – Reci 10 puta: Allāhu ekber, 'Allahu, to je za mene'.” “ – Reci 10 puta: Subhānallāh, 'Allahu, to je za mene'.” “ – Reci: Allāhummagfirlî, 'Allahu, oprosti mi'“ “Oprostio sam”, tada kaže Allah. Pa i ti uči po deset puta Allāhummagfirlî. Jer, Allah je rekao: “Opraštam.” Prijatelju! Uzvišeni Allah neće opteretiti Svoga roba koliko on ne može podnijeti. U ovom hadis-i šerifu žena je tražila kratku dovu koju će joj biti lahko upamtiti, pa je Muhammed, a.s., preporučio dovu sa malo riječi. Za učenje dove koju je Poslanik, a.s., preporučio ženi (10 puta Allāhu ekber, 10 puta Subhānallāh, 10 puta Allāhummagfirlî) Allah, dž.š., donosi radosnu vijest, 10 puta “Oprostio sam.” Brate! Ima li radosnije vijesti od ove? Sigurno da nema. To je, uistinu, najveća sreća. Sestro! I ti treba da učiš dove koje možeš, duže ili kraće, svejedno, sve prema svojim mogućnostima.

DOVE SA PUNO SEVAPA
Ebu Said el-Hudri, r.a., kaže da je Muhammed, a.s., preporučivao: Činite često velika dobra djela! Ashab-i kiram su onda pitali: 175

“ – A koja su to, Allahov Poslaniče? Poslanik, a.s., je odgovorio: 1. 2. 3. 4. 5. Tekbir: Allāhu ekber, Tehlil: Lā ilāhe illallāh, Tesbih: Subhānallāh, Tahmid: El-Hamdu lillāh, Lā havle ve lā kuvvete illā billāhi 'l-'alijji 'l-'azîm.

Prijatelju! Evo, ove dove i zikir bi trebalo najmanje po deset puta dnevno da proučiš. Ove riječi su džennetsko drveće i cvijeće džennetskih bašči. Oni koji su istrajni u njihovom učenju stiču hak da postanu džennetlije. Vesselam.

POJAŠNJENJA U VEZI SA OVIM RIJEČIMA

“Subhānallāhi ve 'l- hamdu lillāhi ve lā ilāhe illallāhu vallāhu ekber.” Hz. Ebu Hurejre, r.a., o ove četiri riječi: 1. 2. 3. 4. Subhānallāh, El-hamdu lillāh, Lā ilāhe illallāh i Allāhu ekber,

prenosi da je Muhammed, a.s., rekao: “ – Uzmite svoje štitove!” Ashabi su ga pitali: “ – Allahov Poslaniče, je li to ide neprijatelj?” Resul-i ekrem je na to rekao: “ – Ne, nema neprijatelja, nego uzmite štitove od džehennemske atre! Da biste se sačuvali od vatre, učite Subhānallāhi ve 'l- hamdu lillāhi ve lā ilāhe illallāhu vallāhu ekber!”

176

“Jer, ove riječi na Kijametskom danu stoje ispred i iza vas kao štitovi. Ovi dobri poslovi, ove riječi, to su sevapi”, rekao je Muhammed, a.s.

RIJEČI KOJE SPIRAJU GRIJEHE
Ebu Derda, r.a., kaže: Allahov Poslanik, a.s., rekao mi je: “Ebu Derda, uči ovu dovu:”

“Subhānallāhi ve 'l- hamdu lillāhi ve lā ilāhe illallāhu vallāhu ekber” “zato što su ove dove i zikrovi velika dobra djela i sevapi. Kao lišće sa drveća, oni spiraju grijehe roba. To je jedna od džennetskih riznica.” Ove riječi zuje oko Arša poput pčele: Allahov Poslanik, a.s., rekao je i ovo o tim riječima: Riječi: 1. Subhānallāh, 2. Lā ilāhe illallāh i 3. El-Hamdu lillāh, su one kojima se spominje Allahova uzvišenost i veličina. One se čuju poput pčelinjeg zujanja kroz Arš i spominju onoga ko ih je učio. Zar svako od vas ne bi volio i želio da za sebe ima nešto što ga na taj način stalno spominje?” Tirmizi ovako prenosi: Allahov Poslanik, a.s., se približio drvetu na čijim granama je stajalo žuto lišće. Udario je štapom po stablu, a lišće spade s grana. Nato je Poslanik, a.s., rekao: “ – Nema nikakve sumnje da riječi El-hamdu lillāh, Subhānallāh, Lā ilāhe illallāh i Allāhu ekber spiraju grijehe s roba kao što je lišće spalo sa ovog stabla.”

NAJBOLJA DOVA
Naš dragi Poslanik, a.s., ovako je rekao: “Najbolja, najvrjednija dova je izgovaranje Lā ilāhe illallāh.”

177

Isto je rekao: “Najuzvišeniji zikir koji se uči i dova sa najviše fadileta je Lā ilāhe illallāh.” Putniče na Putu Istine! Najveća dova koja se prouči, najuzvišeniji zikir kod Allaha je izgovaranje riječi Lā ilāhe illallāh. Uzvišeni Allah, u Kur'an-i kerimu kaže: “Kod mene nema većeg ibadeta od velike dove (zikra).” Lā ilāhe illallāh je, ustvari, jedan ajet iz Kur'ana, a.š. “Fe lem ennehu lā ilāhe illallāh”, rečeno je. “Ja sam Uzvišeni Allah osim kojeg drugog Boga nema!” U hadisu, pak, se kaže: “Ko god izgovori Lā ilāhe illallāh, došao je pod Moju zaštitu, našao je kod mENE zaklon. A onaj ko dospije pod Moje okrilje, onaj koga Ja čuvam, siguran je od Moga azaba!” U hadisima je također rečeno: “Lā ilāhe illallāh je cijena Dženneta.” “Ključ Dženneta su riječi Lā ilāhe illallāh Muhammedun Resūlullāh”. Resulullah, a.s., ovako je govorio hz. Aliji: “ – Alija, najbolja i najuzvišenija riječ koju ja govorim i koju su govorili pejgamberi prije mene je Lā ilāhe illallāh.” “ – Alija, to je jedna velika istina da, kad bi na jedan tas vage stavili sedam katova nebesa, sedam katova Zemlje i sve ono što je između njih, a na drugi tas riječi Lā ilāhe illallāh, to Lā ilāhe illallāh bi bilo teže!” “ – Alija, zatvori oči, pažljivo slušaj kako izgovaram tri puta Lā ilāhe illallāh, a onda i ti to izgovori tri puta!” Prijatelju! Iz ovih pojašnjenja shvatamo kako su riječi Lā ilāhe illallāh najbolja dova, najuzvišeniji zikir. Ove riječi se nazivaju Kelime-i tevhid. To su, dakle, riječi: Lā ilāhe illallāh Muhammedun Resūlullāh, ili kraće: Lā ilāhe illallāh. Ova dova se upotpunjava riječima Muhammedun Resūlullāh. Ako pogledamo pažljivo, vidjet ćemo da se riječi Lā ilāhe illallāh pojavljuju u jako puno dova i zikrova.

178

Brate koji ovo čitaš! Ako o ovome želiš da stekneš detaljnija saznanja, preporučujem ti knjigu “70.000 Kelime-i tevhid”. U toj knjizi ćeš naći o riječima Lā ilāhe illallāh na stotine hadisa i njihovih tumačenja. Svakako uzmi i pročitaj!

SEVAPI ONOGA KO PROUČI 100 PUTA
Muhammed, a.s., je rekao: “Ko god u danu prouči 100 puta Lā ilāhe illallāh, na Kijametskom danu će Uzvišeni Allah njegovo lice obasjati kao Mjesec!” Prijatelju! I ti sebi uvedi obavezu da u danu proučiš po 100 puta ove mubarek riječi! Trebalo bi da izgovoriš 99 puta Lā ilāhe illallāh, a kao stoti put izgovori Lā ilāhe illallāh Muhammedun Resūlullāh! Putniče na Putu Istine! Kod dosta dova je Allahov Poslanik, a.s., naglasio broj učenja. Rekao bi, npr., da nešto treba proučiti tri puta, sedam, deset, sto ili hiljadu puta. Svakako da je i u tome mudrost Resulullaha, a.s.

ZA OSLOBAĐANJE OD STRESA
Naš Pejgamber, a.s., Ummetu je preporučio: “Ko god uči dovu Lā ilāhe illallāh, zahvljujući njoj, rasteretit će se tegoba i stresa u kojima se nalazi.” Brate koji ovo čitaš! Da bi se riješio tegoba, stresa, belaja i nevolja koje su te obuzele, treba da učiš ovu mubarek dovu po deset, sto puta. Ako učiš određeni broj , brže ćeš postići da doživiš djelovanje dove koristi od nje. Allāhu a'lemu bi 's-sevāb.

ONOM KO IH PROUČI 70.000 PUTA NAJAVLJEN JE DŽENNET I PRIJE SMRTI
Muhammed, a.s., je ovako rekao: “Ko god prouči 70.000 puta

179

Lā ilāhe illallāh, prije smrti mu je najavljena radosna vijest o Džennetu.” Prijatelju! I u ovoj radosnoj vijesti je istaknuta količina. Sevap od učenja 70.000 puta Kelime-i tevhida je spas od Džehennema i pravo ulaska u Džennet. Šire o ovoj temi možete pročitati u knjizi “70.000 Kelime-i tevhid”.

OPRAŠTA SE 4.000 GRIJEHA
Allahov Poslanik, a.s., donosi radosnu vijest: “Kad neko učeći Lā ilāhe illallāh, oduži lam i elif na početku (lā), njemu se obriše 4.000 grijeha!” Prijatelju! Ovako nam je donesena radosna vijest da, kad nekô od srca prouči Lā ilāhe illallāh, tj. na potpun način izgovori ove mubarek riječi odužujući za četiri puta ono prvo lā, (dakle, prema pravilima), izgovori to kao: Lāāāā ilāhe illallāh, tom čovjeku se oprašta i briše 4.000 grijeha. Prijatelju! Kad jedan rob od srca prouči Lā ilāhe illallāh, Allah neće ništa uskratiti tome robu, nego ga čini i činit će ga zadovoljnim. Ovakvo vjerovanje i pokazivanje iskrene odanosti za roba su najveća nagrada i sreća.

DOVA ZA SPAS OD VESVESE Prijatelju! Vesvesa i podozrivost dolaze od šejtana. Obmanjivanje je šejtanov posao. Šejtan uvijek nastoji da čovjeka u ibadetu omete različitim sumnjama i nedoumicama. Ubijedi ga u nešto tako da čovjek dobiva dojam kao da ima nešto u sebi. To je ono što je šejtanska vesvesa. Mi to zovemo “šejtanska posla”. Kod nekih ljudi se to razvije u pravu bolest. Jedini lijek u tom slučaju je izgovaranje dove i zikra: Lā ilāhe illallāh. Dova je jedino oružje koje tjera šejtana; drugog oružja za takvo što nema! Većina islamskih učenjaka se slaže da učenje Lā ilāhe illallāh u ibadetu abdesta i namaza ima velike sevape i jako djelovanje protiv šejtanske vesvese. Rečeno je da šejtan zastaje pred onim ko uči dovu i zikir i bježi od njega.

180

Oni koji su pod vesvesom pa teško obavljaju abdest i čišćenje treba da glasno uče dove i zikir. Počinjući abdest, treba proučiti Euzu i Bismillu, a onda, perući svaki pojedini dio, učiti Lā ilāhe illallāh. Osim toga, treba proučiti i Kelime-i šehadet: “Ešhedu en lā ilāhe illallāh ve ešhedu enne Muhammeden 'abduhu ve resūluhu.” Da, prijatelju! Kad neko uzima abdest pa primijeti da se zbog vesvese i sumnje počne pitati: Jesam li ovo oprao? Koliko li sam puta ono oprao? i sl., odmah treba da prouči ovu dovu i zikir i spasit će se tog napora i ometanja. Prijatelju! Šejtanov posao je da se bavi ljudima koji ibadete. On svim silama nastoji da omete robove koje Allah, dž.š., voli. U ljudima se bude svakakvi osjećaji. Većina njih je šejtanski posao. Njih nazivamo vesvesom. Čovjek koji je pod vesvesom treba da tri, pet ili sedam puta prouči ovaj ajet kao dovu i zikir:

“Huve '-Evvelu ve 'l-Āhiru ve 'z-Zāhiru ve 'l-Bātinu ve huve bikulli šej'in 'Alîm” Značenje: “On je Prvi i Posljednji, Poznat (Otkriven, Jasan) i Skriven (Tajan, Nepoznat). On sve zna.” Da, prijatelju! Da bi se spasio od bolesti izazvane šejtanskom vesvesom i obmanama, treba da budeš istrajan u učenju gornjeg ajeta kao dove. Ako Bog da, od tvojih tegoba i nevolja neće ostati traga.

UČI ONAJ KO OSJETI VESVESU
Onaj ko osjeća neraspoloženje i pritisak vesvese treba tri puta da prouči:

“Āmentu billāhi ve rusulihi.” Značenje: “Vjerujem u Allaha i Njegove poslanike”. Da, brate! Čovjek koji u sebi osjeti nešto nalik na utjecaj vesvese treba od Uzvišenog Allaha da traži pomoć ućeći ove dove i zikrove, kao i puno “Euzubillah”, kojim se utječe Allahu, dž.š. vesselam.

181

UČI ONAJ KO OSJEĆA (I BOJI SE) USAMLJENOSTI
Jedan od ashaba, Velid bin Velid, r.a., požalio se Muhammedu, a.s., na strah, paniku od samoće i sumnju: “ – Allahov Poslaniče, u sebi se bojim samoće, jednostavno me strah tog osjećaja da sam sâm.” Allahov Poslanik, a.s., ovako je posavjetovao ovog svoga ashaba: “Kad kreneš na počinak i legneš, prouči ovu dovu:”

“E'ūzu bikelimātillāhi 't-tāmmāti min gadabihi ve 'ikābihi ve šerri 'ibādihi ve min hemezāti 'š-šejātîni ve en jahdurūn.” Značenje: “Utječem se savršenim Allahovim Govorom od Njegove srdžbe i azaba, pakosti Njegovih robova i šejtanskih obmana i vesvese kad dođu blizu mene.” Dalje je svome ashabu Poslanik, a.s., rekao: “Ako učiš ovu dovu, neće ti nanijeti štete samoća niti će ti se približiti te zle stvari.” (Prenosi Ibn Sunni.) Čuvši za ovu dovu, ashab kojeg bi obuzimala panika od samoće i straha počeo je da je uči i rekao je poslije da mu je taj strah nestao. Prenosioci hadisa kažu da je Muhammed, a.s., ovu dovu preporučivao i onima koji se boje u snu i onima koji se boje samoće. Isto prenose da je Abdullah bin 'Amr, r.a., podučavao stariju djecu ovoj dovi, a mlađima bi dovu napisao i zakačio na jastuk. Prijatelju! Oni koji se boje u snu, koji ružno sanjaju i koje obuzima panika kad se nađu sami na nekom mjestu, trebalo bi da stalno uče ovu dovu. Uz pomoć ove dove, oni će steći sigurnost i olakšanje. Što se, pak, tiče djece koja se prepadaju u snu, kad im napišemo ovu dovu i stavimo negdje na jastuk ili krevet, obezbijedit ćemo da naša djeca provedu u miru noć i lijepo sanjaju.

182

Prijatelju! Ne zaboravi da ovakve strahove ne može otkloniti ni policija, ni doktor, ni lijek. Nema snage ni moći koja može otkloniti to osim Allaha! A pomoć se od Allaha, dž.š., traži dovom. Upućujući dovu, mi molimo od Uzvišenog da nam pomogne. Prijatelju u takvoj situaciji! Ne traži pomoć posvuda okolo, nego radi onako kako nam je preporučio Muhammed, a.s., i bit ćeš miran! Vesselam.

DOVA PROTIV STRAHA I PANIKE OD SAMOĆE
Bera bin Āzib, r.a., ovako priča: Jedan čovjek bio je došao kod Poslanika, a.s., žaleći se na paniku koju mu stvara samoća. Muhammed, a.s., mu je savjetovao da uči ovu dovu:

“Subhāne 'l-Meliki 'l-Kuddūsi Rabbi 'l-Melā'iketi ve 'Rūh. Džellelte 's-semāvāti ve 'l-erda bi 'l-'izzeti ve 'l-džeberūti.” Značenje: “Neka je slavljen Vladar Sveti, Gospodar meleka i Džebraila! Uzdigao si nebesa i Zemlju svojom uzvišenošću i veličinom!” (Prenosi Ibn Sunni.) Po rivajetu, čovjek koji je patio od tih strahova počeo je da uči ovu dovu i spasio se te nevolje.

Hz. ALIJINA KEDER-DOVA (DOVA ZA TEGOBE)
Abdullah bin Džafer pripovijeda: Hz. Alija, r.a., je rekao: “ – Pejgamber, a.s., me je podučio slijedećoj dovi i preporučio da je učim u trenucima kad me obuzmu teške tegobe:”

183

“Lā ilāhe illallāhu 'l-kerîmu 'l-'azîmu. Subhānehu. Tebārekellāhu Rabbu 'l-'Arši 'l-Azîm. El-hamdu lillāhi Rabbi 'l-'ālemîn.” Značenje: “Nema drugog Boga osim Allaha, Plemenitog, Velikog! Neka je slavljen! Mubarek! Gospodar Uzvišenog Arša! Hvala Allahu, Gospodaru svjetova.” Hz. Alija je ovu dovu stalno učio u vrijeme kad bi ga obuzele teške brige i tegobe. Abdullah bin Dža'fer je drugima rekao za ovu dovu i preporučio da se uči. I bolesnicima sa temperaturom bi učio ovu dovu i puhao niz njih. Ovom je dovom podučavao i djevojke koje bi se udavale za nepoznate ljude.

DOVA ZA POSTIZANJE SREĆE NA OVOM I BUDUĆEM SVIJETU
Hz. Enesa, r.a., pitali su neki ashabi: “ – Koju je dovu Allahov Poslanik, a.s., posebno puno učio?”

“Allāhumme Rabbenā ātinā fi 'd-dunjā haseneten ve fi 'l-āhireti haseneten ve kinā 'azābe 'n-nār.” Značenje: “Allahu, Gospodaru naš, podari nam dobro na ovom svijetu i dobro na Ahiretu, i zaštiti nas od Vatre!” “Ovu je dovu Poslanik, a.s., posebno često učio”, rekao je ravija Enes, r.a.

DOVA KOJU JE RESULULLAH, a.s., NAJČEŠĆE UČIO
Muhammed, a.s., ovu je dovu posebno često učio:

184

“Allāhumme Rabbenā ātinā fi 'd-dunjā haseneten ve fi 'l-āhireti haseneten ve kinā 'azābe 'n-nār.” Značenje: “Allahu, Gospodaru naš, podari nam dobro na ovom svijetu i dobro na Ahiretu, i zaštiti nas od Vatre!” Prijatelju! To je, dakle, dova koju je Muhammed, a.s., jako često učio. Islamski učenjaci se slažu da je ovo, iako vrlo kratka, dova sa jako širokim značenjem. Osjećam potrebu da ovu dovu koja je kratka, a tako puna značenja, pojasnim još malo. Ona je sadržana u 201. ajetu sure El-Bekare. U ajetu se kaže: “Rabbenā ātinā fi 'd-dunjā haseneten ve fi 'l-āhireti haseneten ve kinā 'azābe 'n-nār”, dakle, izostavljeno je samo “Allāhumme” koje imamo u dovi Muhammeda, a.s. Dova koja je do nas došla rivajetom objedinjuje ajet i verziju iz hadisa. U ovom dijelu sure El-Bekare daje se primjer dviju vrsta ljudi. Ajet br. 200: “... Ima ljudi koji govore: “ – Gospodaru naš, daj nam dobro na ovom svijetu!” Za takve na Ahiretu nema nikakvog udjela” (El-Bekare, 200). To je prvi primjer. To su ljudi koji teže samo za ovim svijetom, lijepim i dobrim stvarima samo na dunjaluku. Oni ne razmišljaju o Ahiretu. Druga vrsta su oni ljudi koji ovako upućuju dovu: “ – Gospodaru naš, daj nam dobro na ovom svijetu i na Ahiretu! Sačuvaj nas od džehennemske vatre!” (El-Bekare, 201). U 202. ajetu se zaključuje: “Takvima pripada udio prema onome šta su zaslužili. Gospodar je brz u obračunavanju!” (El-Bekare, 202). Prijatelju! Iz primjera koji su dati u ovim ajetima razumijevamo da čovjek, kako god zaželi dovom od Allaha, dž.š., na isti način mu Uzvišeni i daje. U prvom primjeru ljudi žele samo ovosvjestske ljepote i blagodati. Allah, dž.š., im to i ispunjava na dunjaluku, ali obavještava da ništa od toga nemaju koristi na drugom svijetu.

185

U drugom primjeru ljudi upućuju dovu kojom mole za dobro i na ovom i na drugom svijetu, a posebno da budu sačuvani od džehennemske kazne. Uzvišeni Allah i ove robove obavještava da će biti ispunjene njihove želje. Prijatelju! Prenosioci hadisa o raviji ove dove, Enesu, r.a., kažu da bi on, učeći i kraće i duže dove, učio jednako: “Allāhumme Rabbenā ātinā fi 'd-dunjā haseneten ve fi 'l-āhireti haseneten ve kinā 'azābe 'n-nār.” Brate! Ovo znači da i kad učimo dugo, treba da u naše dove uvrstimo dovu i ovu o kojoj govorimo. Ako, pak, nismo namjerili da dugo učimo, bit će dovoljno i da kratko proučimo ovu dovu. Čak i izgovorena sažeto, takva dova će u sebi objediniti sva naša htijenja i želje. Riječ “hasene” koja se pojavljuje u ovoj dovi ima jako puno značenja. Islamski učenjaci oko toga imaju različite stavove. U dunjalučkom smislu Riječ “hasene” označava ono što je dobro i lijepo i obuhvata sve naše želje i htijenja poput dobrog zdravlja, mira, prostrane kuće, lijepog i odgovarajućeg bračnog druga, poslušne djece, bogate opskrbe, korisnog znanja, dobrog posla i časnog imena. U ahiretskom smislu Riječ “hasene” ima značenje koje podrazumijeva ulazak u Džennet, lahak prelazak preko Sirat-ćuprije, lahko polaganje računa, spas od džehennemske vatre i spas od drugih ahiretskih prijetnji. Prijatelju! Upravo zbog ovoga svega naš Poslanik, a.s., ovu je dovu često učio. Mišljenja islamskih alima oko značenja riječi “hasene” su slijedeća: 1. “Hasene” je na ovom svijetu korisno znanje, halal opskrba i ibadet, a na Ahiretu je to Džennet; 2. “Hasene” je nagrada i na ovom i na drugom svijetu; 3. “Hasene” na ovom svijetu znači dosta halal opskrbe, a na Ahiretu postizanje sevapa i opraštanje grijeha; 4. “Hasene” na dunjaluku je postizanje znanja i rad uz pomoć tog znanja, a na drugom svijetu je to lahko polaganje računa i ulazak u Džennet. Brate! Očito je da su sva tumačenja riječi “hasene” kod islamskih učenjaka slična. “Hasene” na ovom svijetu je sve ono što srce čovjeka želi i čemu teži. To su stvari poput zdravlja, nagrada, velike kuće, lijepog i ugodnog porodičnog života, dobre djece,

186

bogate opskrbe, korisnog znanja, dobrog posla. Sve to što smo nabrojali sadržano je u riječi “hasene” . “Hasene” na drugom svijetu objedinjava značenje ulaska u Džennet, uživanja džennetskih blagodati, lahkog polaganja računa, sigurnost od ahiretskih prijetnji i teškoća. Što se tiče molbe “Sačuvaj nas od azaba Vatre”, to je naša dova da nas Uzvišeni Allah sačuva harama, sumnjivih stvari, svega onog što bi nam spriječilo ulazak u Džennet. Bez pomoći i zaštite Allaha, dž.š., ne bi bilo moguće ni postići dobra koja vode u Džennet, niti se sačuvati od stvari koje vode u Džehennem (harama, sumnjivih stvari, nevjerništva i svega onog što nije u skladu sa vjerom). Prema onome što je kazivao Enes, r.a., Allahov Poslanik, a.s., savjetovao je mnogo, mnogo učenja dove “Allāhumme Rabbenā ātinā fi 'd-dunjā haseneten ve fi 'l-āhireti haseneten ve kinā 'azābe 'n-nār.” Razlog za to je jednostavan: zato što ova dova nosi sve ono čime se može postići sreća i na ovom i na drugom svijetu. Ravija ove dove, Enes, r.a., dugo je godina služio Muhammeda, a.s., i imao tu čast da bude u njegovoj blizini. Kad bi se od hz. Enesa zatražilo da prouči neku dovu, Enes, r.a., bi učio “Allāhumme Rabbenā ātinā ...” Onima koji bi mu govorili: “Enese, uči duže dovu” , odgovarao je ovako: “ – A šta biste više? Zamolio sam dobro i na ovom svijetu i na Ahiretu!?” Priča se da je hz. Omer, r.a., ovu dovu učio ponavljajući je u svakom tavafu oko Kjabe. Koliko znamo, to se nije radilo sa ostalim. Ibn 'Abbas, r.a., ovako je rekao: “ – Još otkako je Uzvišeni Allah stvorio nebesa i Zemlju, jedan melek je dobio u zadaću da stoji pored ugla Kjabe koji nazivaju Ruknu Jemānî. Dužnost tog meleka je da stalno govori âmîn. Zbog toga, uvijek kad dođete do tog mjesta, proučite svakako:

Allāhumme Rabbenā ātinā fi 'd-dunjā haseneten ve fi 'l-āhireti haseneten ve kinā 'azābe 'n-nār.”

NA OVU DOVU 70 MELEKA KAŽE “AMIN”
Ibn Madže prenosi od Ebu Hurejrea, r.a., da je Muhammed, a.s., rekao:

187

“ – Allah, dž.š., je obavezao 70 meleka da kažu 'amin' onom ko uči slijedeću dovu:”

“Allāhumme innî es'eluke 'l-'afve, ve 'l-'āfijete fi 'd-dunjā ve 'l-āhireti. Rabbenā ātina fi 'd-dunjā haseneten ve fi 'l-āhireti haseneten ve kinā 'azābe 'n-nār.” Značenje: “Allahu, molim Te za oprost na ovom svijetu i Ahiretu. Gospodaru naš, podari nam na ovom svijetu dobro, i na Ahiretu dobro, i sačuvaj nas od azaba Vatre!” Prijatelju! Reći “âmîn” znači reći: “Gospodaru, primi ovu dovu”. Znači, kad to kažemo, mi zaželimo da Allah prihvati našu dovu ili dovu drugih koji Mu je upućuju. Na želje nekoga ko Uzvišenog Allaha moli za dobro na ovom svijetu i Ahiretu i oprost sedamdeset meleka kaže “âmîn”. To je dova koja se sigurno prima, koja će se sigurno primiti. Jer, sam Allah, dž.š., je načinio razloge da dova Njegovog roba bude primljena i učinio da meleci kažu “âmîn”. Prijatelju! Ovu dovu bi svakako trebalo da učiš u kojoj god prilici, tri puta, pet, sedam puta, koliko god možeš. Kolika je vrijednost toga, ostavljam da razmatra tvoj um.

TREBA TRAŽITI OPROST OD ALLAHA, dž.š.
Putniče na Putu Istine! Od Uzvišenog Allaha treba da se traži oprost za Njegovog roba. Nijedan rob nema snage za Allahovog azaba. Enes bin Malik, r.a., ovako kazuje: Allahov Poslanik, a.s., otišao je da obiđe i posjeti jednog svog bolesnog ashaba. Kad je došao kod njega, vidje da je jako oslabio. Toliko da je izgledao poput ptića. Resulullah, a.s., mu se obrati: “ – Jesi li uputio dovu Allahu, dž.š.? Jesi li Ga šta molio?” Bolesnik reče: “ – Da, molio sam Uzvišenog Allaha da mi na ovom svijetu da da trpim kaznu koju će mi dati na Ahiretu, da na ovom svijetu unaprijed istrpim ono što bih trebao na Ahiretu.”

188

“ – Subhanallah, ti za to ne bi imao snage. Ne možeš smoći snage za Allahovu kaznu,” reče mu Poslanik, a.s. “ – Nego, bolje da si proučio:

Allāhumme Rabbenā ātinā fi 'd-dunjā haseneten ve fi 'l-āhireti haseneten ve kinā 'azābe 'n-nār.” Nakon ovog savjeta Allahov Poslanik, a.s., je proučio dovu Allahu, dž.š., za tog bolesnog čovjeka da se oporavi. Uzvišeni Allah je primio njegovu dovu i ashab se oporavio. (Prenosi Muslim.)

DOVA KOJOM SE POSTIŽU DUNJALUČKA I AHIRETSKA DOBRA
Prema Buharijevom i Tirmizijevom rivajetu od Enesa bin Malika, r.a., došao neki čovjek kod Allahovog Poslanika, a.s., i upitao: “ – Allahov Poslaniče, koja je dova najbolja?” a Muhammed, a.s., mu je odgovorio: “ – Moli oprost na ovom svijetu i Ahiretu!” Čovjek je tri dana dolazio i uvijek postavljao isto pitanje, a Resulullah, a.s., svaki put isto odgovarao. Treći dan je na svoj savjet dodao i ovo: “ – Čovječe, kada ti bude oprošteno na ovom svijetu i Ahiretu, onda znaj da si uistinu uspio i da si spašen!” Dova za oprost glasi:

“Allāhumme, innî es'eluke 'l-'afve ve 'l-'āfijete fi 'd-dunjā ve 'l-āhireti.” Značenje: “Allahu, molim Te za oprost i zaštitu na ovom svijetu i Ahiretu.” Prijatelju! Želim da kažem još dvije – tri riječi o oprostu i praštanju. Arapska riječ ‘afv označava oprost, brisanje grijeha i grešaka robu od strane Allaha, dž.š.

189

Rob uz pomoć dove upućene Allahu, dž.š., može postići Njegov oproštaj. Āfijet je riječ koja označava spas od nevolja, nesreća, svih vrsta bolesti i neželjenih stvari koje ne odgovaraju čovjeku. Te neželjene stvari mogu biti u vezi sa vjerskim ili ovosvjetskim životom. Jednom riječju, āfijet je Allahovo, dž.š., otklanjanje svega što robu ne odgovara. Da, prijatelju! Ako imaš na umu šta znače riječi 'afv i āfijet, onda ćeš ove dove stalno učiti. Prijatelju! U vezi sa riječima 'afv i āfijet, ima i jedno pitanje amidže našeg Poslanika, a.s., Abbasa, r.a., koje želim podijeliti sa čitaocima. Jednog dana je Allahovom Poslaniku, a.s., došao njegov dragi amidža Abbas bin 'Abdu 'l-Muttalib i rekao: “ – Allahov Poslaniče, pouči me nekoj dovi, nekoj lijepoj riječi kojom bih od Uzvišenog Gospodara molio želju!” Ovako mu je naš Resulullah, a.s., odgovorio: “ – Amidžo Allahovog Poslanika! Dragi moj amidža! Samo moli od Allaha zaštitu na ovom svijetu i Ahiretu.” Hz. Abbas, r.a., priča: “Čekao sam nekoliko dana, a onda ponovo otišao s istim pitanjem Poslaniku, a.s. On mi je ponovo isto preporučio.” Prijatelju! Nama je jedini cilj da jasno i precizno možemo objasniti čitaocu ovu temu, shvatiti njen značaj i učiniti da to i on shvati.

DOVA ZA OPROST I SPAS
Prijatelju! Najvrjednija, najdraža situacija za roba na ovom svijetu je da stekne oprost i zaštitu. Hz. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Resul-i Ekrem, a.s., ovako rekao: “ – Od dove: 'Allahu, molim oprost i zaštitu od Tebe' za jednog roba nema uzvišenije.”

190

Prijatelju! Najveći nimet nakon imana je spas. Koliko je samo velika blagodat spas od bolesti i nevolja u dunjalučkom životu! Još kad se razmisli o nagradi u ahiretskom životu, onda nema ljepšeg nimeta. Iz ranije rečenog može se primijetiti da se značenja riječi 'afv i āfijet poklapaju. Ukratko, to su riječi koje označavaju spas od svih nesreća i nevolja na ovom i drugom svijetu. Učenje ove kratke dove doista može čovjeka dovesti do prave sreće. Vesselam.

ČIŠĆENJE OD GRIJEHA
Prijatelju! Nema (čovjeka) roba bez grijeha! Svaki čovjek pravi ili će praviti grijeh. To je neodvojivo od nas ljudi. Ne treba zaboraviti da smo svi ljudi. Kao ljudi griješimo. To nam je, jednostavno, tako zapisano. Da, prijatelju! O sebi treba da razmišljamo u tim okvirima. U tim okvirima treba i da ispunjavamo naše obaveze roba. Ne treba da zbog naših grijeha gubimo nadu u Uzvišenog Allaha. Ne bi trebalo da se zbog puno ibadeta i puno dobrih djela koje činimo, sad lagodno osjećamo smatrajući sebe bezgrješnim, sigurnim od Allahove kazne. Život treba živjeti po sistemu “bejne 'l-havfi ve 'r-redža'“ = “između straha i nade”. Znači, treba se bojati azaba Uzvišenog Allaha, ali ne gubiti nadu u Njegov rahmet, magfiret, oprost i spas. Ovako treba da se postavi svaki musliman, bio muško, žensko, bio učenjak ili neznalica. Postupajući na taj način, došli smo i do dova i zikira kojima se čovjek čisti od grijeha, nedostataka i grešaka.

ALLAHOV OPROST JE MNOGO VEĆI OD GRIJEHA NJEGOVOG ROBA
U jednom hadisu kojeg prenosi Hakim ovako se kaže: Došao neki čovjek Resulullahu, a.s., pa tri puta zavikao plačući i jecajući: “Grijesi, moji grijesi! Ah, teško meni, teško meni...! Grijesi me upropastiše! Koliko samo grijeha imam, gotov sam, uništen!” 191

Muhammed, a.s., mu reče: “Čovječe, pa šta čekaš? Uči ovu dovu Uzvišenom Gospodaru:”

“Allāhumme, magfiretuke evse'u min zunūbî ve rahmetuke erdžā 'indî min 'amelî.” Značenje: “Allahu, Tvoj oprost je veći od mojih grijeha, a Tvoja milost veća i korisnija od mog djela.” I čovjek je proučio ovu dovu. Muhammed, a.s., mu reče: “ – Prouči ponovo!” Čovjek ponovo prouči dovu, a Poslanik, a.s., opet njemu reče: “ – Prouči ponovo!” I čovjek je ponovo i ponovo učio, a onda mu Resulullah, a.s., reče: “Ustani, Allah te je spasio, oprostio ti tvoje grijehe!” Prijatelju! Šta misliš o ovom događaju? Da li si uzeo pouku iz njega? Možeš li ovo uzeti kao recept za svoje grijehe? I ti imaš grijeha, zar ne, čini ti se da si uništen zbog njih? Šta kažeš?... Prijatelju! Ova Resulullahova, a.s., radosna vijest može i tebi da bude i bit će put spasa. Ja tako vjerujem i mislim. Ono što je na tebi, što moraš da uradiš, jeste da se pokaješ za svoje grijehe, odustaneš od njihovog činjenja i puno puno, učiš ovu dovu, najmanje tri puta. To je savjet koji ti ja mogu dati. Čovjek treba sâm da traži lijeka za svoju brigu. Kad nađe izlaz i rješenje, neka ga se čvrsto drži, pa će doći do lijeka. Muhammed, a.s., u hadisu je rekao: “Ummete moj! Hoćete li da vam kažem o vašim bolestima i liječenju? Vaša bolest - to su vaši grijesi, a izlječenje je vaša molba Allahu, dž.š., da vam oprosti.” Da, prijatelju! Naše bolesti i naše brige su naši grijesi. Liječimo ih tako što učimo dove za oprost. 192

RESULULLAHOVA, a.s., OMILJENA DOVA ZA OPROST

“Subhānallāhi ve bi hamdihi subhānallāhi 'l-'azîm. Estagfirullāhe ve etūbu ilejh.” Značenje: “Neka je slavljen Allah i neka mu je hvala! Neka je slavljen Allah Veliki! Tražim oprost od Allaha i kajem se.” Prijatelju! Hz. Aiša, r.a., govorila je da je “Subhānallāhi ve bi hamdihi subhānallāhi 'l-'azîm. Estagfirullāhe ve etūbu ilejh” dova koju je najčešće učio Muhammed, a.s. Prijatelju! Nakon što je objavljena sura En-Nasr, jedna od kraćih namaskih sura, Resulullah, a.s., je još više učio prethodnu dovu. Posebno bi ustrajno učio nakon ajeta: “Slavi hvalu Gospodara tvoga i moli Njegov oproštaj, a On, zaista, mnogo voli da prašta!” Prijatelju! Na početku sure El-Feth naglašeno je da su svi grijesi Muhammeda, a.s., oprošteni, a u ajetu je i radosna vijest o oproštenju svih prošlih i sadašnjih grijeha. Dobro, onda, Pejgamber, a.s., nema grijeha, a od Uzvišenog Allaha se zapovijeda učenje dove za oprost grijeha? U čemu je mudrost? Prijatelju! Stvar je u slijedećem: Prvo, dova je najveći ibadet, a u tom ibadetu je najbolji Muhammed, a.s. Drugo, Resulullah, a.s., je primjer našem Ummetu i kao takav je trebalo da pokaže put fadileta, da nas poduči. I to je uradio. Pošto je naš Ummet u prilici da čini jako puno grijeha, treba da pokažemo iskren trud i napor da ostanemo na putu na kojeg nam je ukazao Allahov Poslanik, a.s. Putniče na Putu Istine! U Kur'an-i kerimu ima jako puno ajeta koji govore o molbi Uzvišenom Allahu za oprost i spas. U vezi sa tim možete vidjeti i našu knjigu pod nazivom “Tevbe duaları” (Dove pokajanja). U tom djelu ova tema je temeljito obrađena u svjetlu kur'anskih ajeta i hadisa. To djelo treba kao hljeb svakome ko voli svoju vjeru i samog sebe. Jer, u knjizi smo donijeli dosta primjera i tekstova vezanih za oprost. Preporučujem da pročitate.

193

Prijatelju! U ovoj kratkoj dovi od osam - devet riječi sadržano je toliko želja koje si ikad izrekao ili ćeš ih izreći. Suštinu toga nadam se da ćeš doseći svojim zdravim razmišljanjem. Brate! Napregni uši, čitaj i slušaj! Naš dragi Poslanik, a.s., najavljuje radosne vijesti za onoga ko uči dove za oprost: “ – Onom ko traži oprost od Uzvišenog Allaha i ustraje u učenju dova za oprost, Uzvišeni Allah otvara vrata spasa iz svake tegobe, otvara vrata širine iz svake tjeskobe i neimaštine, daje opskrbu sa neočekivanog mjesta i spašava od briga i siromaštva.” Allahov Poslanik, a.s., nastavlja: “ – Ja dnevno sedamdeset puta zamolim Allaha da mi oprosti grijehe.” I dalje: “ – Ja od svoga Gospodara u danu sto puta zamolim da mi oprosti.”

POSLANIKOVA, a.s., DOVA ZA OPROST
Naš Poslanik, a.s., stalno je ovu dovu preporučivao:

“Subhānekellāhumme ve bihamdike. Allāhummegfirlî inneke ente 't-Tevvābu 'rRahîm.” Značenje: “Neka si slavljen, Allahu, i neka Ti je hvala. Allahu, oprosti mi! Ti si milostiv, Onaj koji najviše primaš pokajanje.” Prijatelju! Nauči napamet ovu dovu. To će ti biti kao da si sve ovo rekao: “Allahu! Obraćam Ti se svojstvima potpunosti, uzviženosti i savršenstva. Velika Ti hvala, Allahu! Oprosti mi sve moje grijehe! Ti si onaj koji najviše prima pokajanje. Neka budu primljene sve teobe robova koji se okreću Tebi! Ti si Rahim – Najmilostiviji prema Svojim robovima. Smiluj mi se, sažali se na mene, Ti si beskrajno Samilostan!” Prijatelju! Ako je ovakvu dovu upućivao Muhammed, a.s., koji nije imao nikakvih grijeha, koliko puta po sedamdeset, po sto hiljada puta u danu, treba da učimo mi robovi ogrezli u blatu grijeha? Ovo ostavljam tebi da razmišljaš. Vesselam.

194

DOVA ZA OPROST KOJA SE UČI TRI PUTA PRED POČINAK
Allahov Poslanik, a.s., ovako je rekao: “Ko god pred polazak na spavanje prouči tri puta dovu:”

“Estagfirullāhellezî lā ilāhe illā huve 'l-Hajju 'l-Kajjūm. Ve etūbu ilejh.” Značenje: “Molim oprost od Allaha, osim Koga drugog Boga nema. On je Vječni i čini da sve postoji. Njemu teobu činim,” Allah, dž.š., mu oprašta grijehe pa da ih je koliko pjene na moru, pijeska u pustinji, lišća po drveću ili dana na svijetu.” U drugom rivajetu Poslanik, a.s., dodaje: “... prašta se grijeh da je čak pobjegao i sa bojnog polja.” Prijatelju! Bijeg sa bojnog polja spada u velike grijehe. Znači, ovom dovom se praštaju čak i ti veliki grijesi. Brate! Ova dova se uči tri puta nakon svakog namaskog vakta. Još neka pojašnjenja smo već donijeli ranije ili ćemo ih tek donijeti. Kad se uči petkom nakon sabaha, postiže se isti sevap. Hz. Aiša je pričala da joj je Poslanik, a.s., rekao: “Aiša, ako zgriješiš nešto, moli Allaha za oprost i okreni mu se! Kajanje zbog grijeha, pokajanje i molba za oprost donose praštanje.” Prijatelju! Uradimo kako nam je zapovijeđeno i preporučeno. Radimo tako pa neka nam Allah, dž.š., oprosti sve naše greške, nedostatke i grijehe, inšallah!...

ONOME KO TRAŽI OPROST PRAŠTA SE 700 GRIJEHA Enes bin Malik, r.a., ovako kazuje: Allahov Poslanik, a.s., je rekao: “Kad ste na putu, izgovarajte Estagfirullāh...”

195

Značenje: “Molim oprost od Allaha.” Na to smo mi svi od Allaha, dž.š., zamolili oprost tim riječima. Nakon toga Muhammed, a.s., reče: “Izgovorite to 70 puta!” Kad smo mi to izučili 70 puta, Poslanik, a.s., nam reče: “Ko god, muško ili žensko, u danu 70 puta zamoli od Uzvišenog oprost, tj. izgovori Estagfirullāh, bez ikakve sumnje, njemu će Allah oprostiti 700 grijeha.”

PEJGAMBEROVA DOVA ZA OPROST UČENJEM 100 PUTA
Prema Muslimovom rivajetu od Zejda bin Sabita i Ebu Burejdea, r.a., Muhammed, a.s., je rekao: “Istina je da nekad moje srce zakloni gaflet. Ja onda 100 puta u tom danu izgovorim Estagfirullāh moleći oprost od Allaha, dž.š.” Isto tako je rekao: “Ljudi, okrenite se Allahu, činite Mu teobu, jer mu i ja činim tevbu 100 puta na dan!” Dova koju je Resulullah, a.s., učio po sto puta je slijedeća:

“Rabbigfirlî ve tub 'alejje, inneke Ente 't-Tevvābu 'r-Rahîm.” Značenje: “Gospodaru, oprosti mi i primi moje pokajanje! Ti si zaisita Onaj koji najviše prima pokajanje i Najmilostiviji.” Prijatelju! Ranije sam već pojasnio da tevbe ve istigfar, molba za oprost od Allaha, dž.š., leži na mudrosti upute i odgoja našeg Ummeta. Da je Muhammed, a.s., ovakav rob Allahu, dž.š., kakvi smo svi mi, koji bi put, onda, slijedio naš grješnički Ummet, ostavljam tebi, čitaoče, da razmišljaš. Prijatelju! Ti jednostavno možeš kratko reći: Estagfirullāh, i to ponavljati 3, 5, 7, 10, 70, 100 puta. Na ove brojeve nailazimo u Poslanikovim, a.s., uputama.

196

Hz. AIŠINA DOVA ZA OPROST
Hz. Aiša je bila zamolila Muhammeda, a.s., da je poduči dovi koju bi učila u Noći Kadr. On joj je preporučio ovu dovu:

“Allāhumme, inneke 'afuvvun kerîmun, tuhibbu 'l-'afve fe e'fu 'annî.” Značenje: “Allahu, Ti si onaj koji prašta, Plemeniti, voliš praštanje, pa oprosti i meni!” Ovim, naravno, molimo da nam se oproste grijesi. Ja sam tek bijedni, slabi rob i ne mogu činiti dostojan Ti ibadet. Ne mogu učiti dovu riječima koje Ti nisu dostojne. Ne mogu ni da se klonim grijeha i grešaka, upravo stoga što sam nemoćan i slab. “A Ti, Allahu, Ti i samo Ti si moj Gospodar, moj Vladar, Onaj koji oprašta moje grijehe i moje greške i pokriva moje nedostatke.” Prijatelju! Ove dove se nazivaju Tevbe ve istigfar. Šire o tome možete naći u mojoj knjizi pod nazivom “Tevbe duaları” (Dove pokajanja). U toj knjizi se isključivo bavim tom temom. Preporučujem da pogledaš.

UTJECANJE ALLAHU OD GLADI I NEIMAŠTINE
Prijatelju! “Neimaština je košulja od vatre”, kažu. Glad i neimaština rađaju tegobu. Gladan i siromašan čovjek gubi mir, spokoj, pada mu moral. Allahov Poslanik, a.s., Uzvišenom Allahu se utjecao od ovih fitni pa je preporučivao i našem Ummetu da to isto čini. Prenosi se od Ebu Hurejrea, r.a., da je Poslanik, a.s., učio ovu dovu:

“Allāhumme innî e'ūzu bike mine 'l-džū'i fe innehu bi'se 'd-dadžî'u ve mine 'lhijāneti fe innehā bi'seti 'l-bitānetu.” Značenje:

197

“Allahu, utječem Ti se od gladi, jer je ona loš drug, i od zloupotreba, jer je to doista loš karakter” (Sunen-i Nesai). Prijatelju! Podsjetit ću te da obratiš pažnju na to da je Muhammed, a.s., za glad koja čovjeka uznemirava upotrijebio poređenje sa “drugom u postelji”. Prijatelju! Svakome ko je u životu, bar u jednom trenu, osjetio glad, ovakvo Poslanikovo, a.s., izvanredno poređenje osvojit će srce. Glad je tako loš drug da te nikad ne bi ostavio na miru, bila noć ili dan. Loših drugova čovjek može imati, ali su od njih na miru bar dok spavaju. Međutim, glad ne spada u takve. Kad si gladan, niti možeš zaspati niti rahat ibadet činiti. Glad pravi zbrku u čovjekovoj glavi, donosi mu ružne i pokvarene ideje i tjera ga da misli na loše stvari. Arapska riječ “bitānet”, koja je upotrijebljena u hadisu, u osnovi označava “podstavu na haljini”, dakle, dio koji je neodvojiv od haljine. Poslanik, a.s., opet je napravio slikovito poređenje, jer je skrivenu lošu ćud uporedio sa podstavom koja se ne vidi, ali je neophodna za odjeću. Šteta koju ovakva ćud donosi vezana je i za ovaj i za drugi svijet. Jer, kad čovjeku nešto nedostaje, to utiče da i njegov ibadet bude opterećen time. Da, prijatelju! Ove dove Allahovog Poslanika, a.s., treba naučiti napamet pa ćemo biti sretni i u dunjalučkom i u ahiretskom životu. Vesselam.

SEVAPI I FADILETI DONOŠENJA SALAVATA
Prijatelju! Jedna od važnijih obaveza muslimana je i da donosi salavate na našeg Pejgambera, a.s. Uzvišeni Allah u 56. ajetu sure El-Ahzab kaže: “Uistinu, Allah i meleci blagosiljaju Poslanika. Vi koji vjerujete, upućujte njegovom imenu blagoslove i donosite na njega salavat!” Znači, Allah, dž.š., nas obavezuje da izgovaramo: “Allāhumme salli ve sellim 'alā Muhammed”. Svakome muslimanu je šart da prouči salavat bar u ovoj kraćoj formi.

SALAVAT PRI SPOMENU PEJGAMBEROVOG, a.s., IMENA

198

Prijatelju! Svako ko izgovori ili čuje da se izgovara ime našeg dragog Resulullaha, a.s., dužnost mu je da donese salavat. On glasi:

“Sallallāhu 'alejhi ve selleme.” Značenje: “Neka je salavat i selam Allahov na njega.” Salavat se može donijeti i u malo široj formi:

“Allāhumme salli 'alā Muhammedin ve 'alā āli Muhammed.” Prijatelju! Allah, dž.š., nas je, dakle, obavezao da na ovaj način donosimo salavat na Muhammeda, a.s. Prijatelju! I ti sam znaš da postoje duži i kraći salavati. Pošto ukažemo na značaj koji ima ova naša dužnost, mislili smo da u ovoj knjizi damo i nekoliko primjera. Još šire o svemu tome možete naći u mojoj knjizi pod naslovom “Salāt-i tefrîcijje”. To je knjiga sa najšire obrađenom temom salavata. Također, o tome možete pronaći i u knjizi “Tam dua kitabi”, djelu na čijih sam 640 stranica donio i pojašnjenja svih dova.

KORISTI UČENJA SALAVAT-I ŠERIFA
Prijatelju! Da bih pojasnio sevape i fadilete učenja salavata, nalazim prigodnim da dam nekoliko primjera hadis-i šerifa. Naš dragi Poslanik, a.s., ovako je rekao: 1. “Ko na mene donese (prouči) jedan salavat, Allah njemu donese deset (pokaže deset puta više rahmeta i merhameta) . Znači, kad rob na svoga Poslanika, a.s., donese tek jedan salavat, Uzvišeni Allah njega obraduje deset puta većom Svojom milošću. Prijatelju! Proučiti jedan salavat i dobiti deset sevapa, znači steći od Allahove, dž.š., milosti i ljubavi. 2. “Na Sudnjem danu će meni najbliži biti oni koji su mi puno salavata donosili.”

199

Znači, na Kijametskom danu i danu Mahšera, najbliži Poslaniku, a.s., oni koji će ući u njegov šefaat, bit će oni sretnici koji su u dunjalučkom životu najviše donosili salavate. 3. “Kad neko od mog Ummeta, petkom donese na mene 100 salavat-i šerifa, Allah, dž.š., njemu oprosti grijeha za 100 godina.” 4. “Kad neko u jednom danu prouči 1.000 salavat-i šerifa na mene, neće umrijeti a da mu u Džennetu nije mjesto ostavljeno.” 5. “Ko ujutro i uvečer prouči po deset salavat-i šerifa, ući će pod moj šefaat na Kijametskom danu.” 6. “Ako neko zaboravi da donese na mene salavat-i šerife, taj neće moći da nađe put za Džennet.” Prijatelju! Svako onaj koga ovo detaljnije zanima, može pročitati više u mojoj knjizi pod naslovom “Salevāt-i Tefrîcijje ve Salevāt-i Şerîfeler.” U njoj ima jako puno primjera salavata i hadiskih tekstova na arapskome jeziku, kao i mojih komentara. Svakako opet podsjećam i na veliku knjigu “Tam dua kitabi”.

UČENJE UJUTRO I UVEČER PO DESET PUTA

“Allāhumme salli 'alā sejjidinā Muhammedin ve 'alā ālihi ve ashābihi efdale salevātike 'adede ma'lūmatike ve bārik ve sellim teslîmen kezālike.” Značenje: “Allahu, neka je salavat na našeg poslanika Muhammeda, na njegovu porodicu i ashabe, cijeli Ummet! Neka je isto tako blagoslov i spas!” Putniče na džennetskom putu! Muhammedov, a.s., Ummet koji ovako donosi salavate doista će steći oprost Uzvišenog Allaha.

SALĀT-I TEFRĪDŽIJJE - SALĀT-I NĀRIJJE

200

“Allāhumme salli salāten kāmileten ve sellim selāmen tāmmen 'alā sejjidinā Muhammedinillezî tenhallu bihi 'l-'ukadu ve tenferidžu bihi 'l-kurebu. Ve tukdā bihi 'lhavā'idžu. Ve tunālu bihi 'r-regā'ibu. Ve husnu 'l-havātimi ve justeska 'l-gamāmu bi vedžhihi 'l-kerîmi. Ve 'alā ālihi ve sahbihi fî kulli lemhatin ve nefesin bi 'adedi kulli ma'lūmin leke.” Značenje: “Allahu, neka je potpuni salavat i i savršeni selam na našeg poslanika Muhammeda zahvaljujući kojem se čvorovi razvezuju (problemi rješavaju), želje ispunjavaju, ostvaruju htijenja koja iz srca izviru! Posljednji poslanik čije je plemenito lice molitva za kišu oblacima. Neka je salavat i na njegovu porodicu, ashabe, u svakom trenutku i dahu koliko Ti znaš...” · (4444) puta ko prouči, želje mu se ispunjavaju Imam Kurtubi je ovako rekao: “Kad neko prouči 4444 puta Salāt-i tefrîdžije za ostvarivanje neke važne želje ili posla, ili da bi se riješio nevolje u koju je zapao, nema nikakve sumnje da će ovim mubarek salavatom na Muhammeda, a.s., Uzvišeni Allah otvoriti vrata hajra za ispunjenje htijenja Njegovom robu, učiniti mu hajirli sevap i pomoći mu u onome što želi.” I Ibn Hadžer el-Askalani je stao na broju koji je gore naznačen, 4444, smatrajući da za to ima razlog.

SALĀTEN TUNDŽĪNĀ – MUNDŽIJE

201

“Allāhumme salli 'alā sejjidinā Muhammedin ve 'alā āli sejjidinā Muhammedin salāten tundžînā bihā min džemî'i l-ahvāli ve 'l-āfāt, ve takdî lenā bihā džemî'a 'l-hādžāt ve tutahhirunā bihā min džemî'i s-sejji'āt ve terfe'unā bihā e'ala 'd-deredžāt ve tubelligunā bihā aksa 'l-gājāti min džemî'i 'l-hajrāti fi 'l-hajāt ve ba'de 'l-memāti. Hasbunallāhu ve ni'me 'l-vekîlu. Ni'me 'l-Mevlā ve ni'me 'n-Nasîru.” Značenje: “Allahu, neka je salavat na našeg poslanika Muhammeda i rod Muhammedov, takvim salavatom da nas sačuva od svih sumnji, strahova i nevolja, da nam ispuni naše potrebe, da nas očisti od svih prljavih stvari, podigne nas na najviše deredže, dovede nas do najviših ciljeva, do svakog dobra u ovom životu i nakon smrti! Allah je nama dovoljan! Kako je on krasan Zaštitnik! Divan li je on Gospodar i Pomagač!” Pojašnjenje: Putniče na Putu Istine! Jedan od salavata koje su za učenje posebno izabrali islamski učenjaci jeste “Salāt-i Mundžije = Salāten Tundžîna). To je najdjelotvorniji salavat koji se uči naspram svake nevolje, belaja i straha. Zbog toga je i dobio ime: mundžije = “spasonosni”. U našim se džamijama ovaj salavat uglavnom uči po svršetku pet dnevnih namaza. Mudrost: Ovaj salavat je zaštitnik protiv svakog belaja i sumnje, čuvar od svake sumnje, razlog i sredstvo da dobijemo duhovnu pomoć koja će nas spasiti toga svega. Treba da se uči nakon svakog namaza i lijepo bi bilo učiti ga u danu tri puta. Treba voditi računa o njegovom značenju, da bi se znala u čemu je, ustvari, vrijednost salavata.

202

SALAVAT ZA 30.000 SEVAPA

“Allāhumme salli 'alā sejjidinā Muhammedin mahtelefe 'l-melevāni ve te'ākabe 'lasarāni ve kerrere 'l-džedîdāni ve 'stakbele 'l- ferkadāni ve bellig rūhahu ve ervāha ehli bejtihi minne 't-tehijjeti ve 's-selāme ve 'rham ve bārik ve sellim 'alejhi ve 'alejhim kesîren” Značenje: “Allahu, neka je salavat na našeg poslanika Muhammeda, razdvajanjem noći i dana, smjenjivanjem jutra i večeri, dana i noći, slijeđenjem zvijezda Malog medvjeda, neka je selam i veliko poštovanje naše njemu i njegovoj porodici!” Pojašnjenje: Rečeno je da učenje ovog salavat-i šerifa nosi puno fadileta. Kad ga neko iskreno, od srca, prouči tri puta, čovjek dobija sevapa kao da ga je proučio 30.000 puta. Ovaj salavat treba naučiti napamet i učiti ga po tri puta dnevno pa će se postići veliki sevapi. Jedan od adaba donošenja ovog salavata jeste ukazivanje poštovanja i brojevima. Kada se kaže da je “običaj proučiti ovaj salavat toliko i toliko puta ...” , tako treba i uraditi. Niti više niti manje. U tome je mudrost.

POSTIZANJE POSLANIKOVOG, a.s., ŠEFA'ATA

“Allāhumme salli 'alā Muhammedin ve enzilhu 'l-muk'ade 'l-mukarrebe 'indeke jevme 'l-kijāmeti.” Značenje:

203

“Allahu, neka je salavat na Muhammeda! Na Kijametskom danu ga stavi blizu Sebe!” Pojašnjenje: Resul-i Ekrem, a.s., je rekao da će onaj ko prouči gornji salavat (“Vedžebet lehu šefā'atî”) postići njegov šefa'at. Ovaj salavat treba naučiti napamet i učiti ga često na dan, 10, 100 ili 1000 puta, koliko god čovjek može. Uz dove i zikrove kojima sebe ojačava u pogledu vjere, čovjek treba da uči i salavate. Oni se mogu proučiti jedanput, tri puta, 10, 100, 1000 puta. Ovo smo shvatili iz hadisa. Uvedimo sebi stalnu obavezu učenja salavata. Na primjer, možemo odlučiti da svaki dan učimo po jedan ili tri salavata. Što smo ustrajniji u tome, veći je fadilet. Čovjek se na ovaj način uzdiže u više sfere.

SVI ĆE PEJGAMBERI DAROVATI ŠEFA'AT

“Allāhumme salli 'alā sejjidinā Muhammedin ve Ādeme ve Nūhin ve Ibrāhîme ve Mūsā ve 'Īsā ve mā bejnehum mine 'n-nebijjîne ve 'l-murselîne salevātullāhi ve selāmuhu 'alejhim edžme'în.” Značenje: “Allahu, neka je salavat na našeg poslanika Muhammeda, i Adema, i Nuha, i Ibrahima, i Musaa, i Isaa i sve one nebijje i poslanike koji su između njih! Neka je salavat i selam na sve njih!” Pojašenjenje: Hz. Aiša prenosi od Muhammeda, a.s.: “Ako neko prouči ovaj salavat prije spavanja, tome će svi pejgamberi učiniti šefa'at.” Treba biti istrajan u učenju ovog salavata uvečer.

204

Uči se tri puta, ako smo to u stanju, naravno. Svakako da je bolje proučiti tri puta nego jednom. Ovaj salavat se može nazvati Salavat-i enbija, pošto se u njemu moli salavat za “ulu 'l-azm” pejgambere. To su najveći pejgamberi, a između njih ima i još mnogo ostalih za koje se moli salavat. Ovim lijepim i vrijednim djelom čovjek biva duhovno obogaćen i na Ahiretu biva nagrađen za to. Mjesto na koje odlaze oni koji steknu pejgamberski šefa'at sigurno je Džennet.

SALAVĀT-I UMMIJJE

“Allāhumme salli 'alā sejjidinā Muhammedini 'n-nebijji 'l-'ummijji ve 'alā ālihi ve sahbihi ve sellim.” Značenje: “Allahu, neka je salavat i selam na Muhammeda, našeg poslanika, njegovu porodicu i ashabe!” Mu'mini koji uče ovaj salavat postižu sreću i na ovom i na budućem svijetu. Ovo je salavat koji se uči za vrijeme svečanosti Mevlud-i šerifa, na stankama koje se prave u učenju između dijelova mevluda. Prisutni uče glasno salavat, zajedno, i to po tri puta. Ovaj salavat se uči i za vrijeme ramazana, kad se preda selam nakon teravijskog namaza. Prisutni uče zajedno, mekamom. Svi koji idu na teravije znaju za ovaj salavat i uče ga.

UČENJEM SE ZARAĐUJE SEVAP SADAKE

“Allāhumme salli 'alā Muhammedin 'abdike ve resūlike ve 'ale 'l-mu'minîne ve 'lmu'mināti ve 'l-muslimîne ve 'l-muslimāti.” 205

Značenje: “Allahu, neka je salavat na Muhammeda, Tvog roba i poslanika, na sve vjernike i vjernice, muslimane i muslimanke!”

HADŽET - NAMAZ
(NAMAZ ZA ŽELJU) Čovjek koji ima neku želju, vezano za ovaj svijet ili Ahiret, uzme abdest i nakon jacijskog namaza klanja dva ili četiri rekjata. Kad završi namaz, zahvali Allahu, dž.š., donese salavat na našeg Poslanika, a.s., i onda prouči dovu za želju. Na ovaj način on moli pomoć od Uzvišenog Allaha u ispunjavanju i ostvarivanju želje. Kako se klanja namaz za želju i koje se sure uče u ovom namazu? Prema onome što znamo iz jednog hadis-i šerifa, na prvom rekjatu namaza za želju treba proučiti: - Fātihu i - Ājetu 'l-kursijju, a na ostala tri rekjata: - Fātihu, - Ihlās, - Felek i - Nās. Dova za želju glasi:

“Allāhumme innî es'eluke tevfîka ehli 'l-hudā ve e'māle ehli 'l-jekîni ve munāsahate ehli 't-tevbeti ve 'azme ehli 's-sabri ve džidde ehli 'l-hašjeti ve talebe ehli 'r206

ragbeti ve te'abbude ehli 'l-vere'i ve 'irfāne ehli 'l-'lmi hattā ehāfeke. Allāhumme innî es'eluke mehāfeten tahdžuzunî 'an ma'sijetike hattā e'mele bitā'atike 'amelen estehikku bihi ridāke ve hattā unāsihake bi 't-tevbeti havfen minke ve hattā uhlisa leke 'n-nasîhate hubben leke ve hattā etevekkelu 'alejke fi 'l-umūri ve husne zannin bike Subhāne Hāliki 'n-Nūr.” Značenje: “Allahu, od Tebe tražim uputu i pomoć kakvu si dao onima koji su na Pravome Putu, djela kakva su kod onih koji Te čvrsto vjeruju, iskreno pokajanje onih koji su se iskreno pokajali, dobrotu Tvojih iskrenih robova, traženje onih koji samo od Tebe traže, robovanje onih koji Tebi iskreno robuju, spoznaju onih koji su spoznali, a sve to da bi bio Tvoj halifa na zemlji. Allahu, od Tebe tražim da imam strahopoštovanje koje mi neće dozvoliti da neposlušnost Tebi činim, nego će me uputiti da radim u skladu sa Tvojim naredbama i ono čime ću zaslužiti Tvoje zadovojstvo, da budem iskren u Tvojoj vjeri iz ljubavi prema Tebi, da iskreno od Tebe pokajanje tražim, zbog straha od Tebe, da se u svemu samo na Tebe oslanjam, iz lijepog mišljenja moga o Tebi. Neka je slavljen Allah, stvoritelj Nur-svjetlosti!”

POJAŠNJENJA U VEZI SA HADŽET-NAMAZOM I DOVOM
Putniče na Putu Istine! Želim da dam još neka pojašnjenja u vezi sa hadžetnamazom i dovom. Riječ “hadžet” dolazi iz arapskoga jezika i označava želju. To može biti bilo šta za čim čovjek osjeća potrebu ili tome teži. U hadis-i šerifu je rečeno: “Čovjek koji ima bilo kakvu želju vezanu za ovaj svijet ili Ahiret, neka uzme abdest i neka klanja dva rekjata namaza za želju...” Jasno je da čovjek može imati neke važne želje koje su samo njegove i koje se odnose na nešto što njemu treba. Da bi lakše to postigao, čovjek traži pomoć od Uzvišenog Allaha. To se radi namaskim ibadetom i dovom, jer je namaz Allahu, dž.š., najdraži postupak Njegovog roba. Ako rob postupa na način koji voli Uzvišeni, onda će mu On, dž.š., pomoći u ostvarivanju onoga što mu je potrebno. Namaz i dova su u tom slučaju način i sredstvo približavanja Allahu, dž.š. Prema kazivanju Abdullaha bin Ebu Evfa, r.a., Muhammed, a.s., je o namazu za želju ovako rekao onima koji su imali potrebe za tim: “Ako neko nešto želi od Allaha ili nekog drugog, onda neka lijepo uzme abdest i neka klanja dva rekjata namaza. Onda neka se zahvali Allahu i donese salavat na Pejgambera. Nakon svega, neka prouči dovu” (Tirmizi, Ibn Madže). Putniče na Putu Istine! Uzeo si abdest, klanjao dva rekjata namaza. Nakon toga treba da zahvališ Allahu, dž.š., i doneseš salavate na Pejgambera, a.s., na slijedeći način:

207

“El-hamdu lillāhi Rabbi 'l-'ālemîn. Ve 's-salātu ve 's-selāmu 'alā Resūlinā Muhammedin ve 'alā ālihi ve sahbihi edžme'în.” Nakon zahvale i salavata treba proučiti dovu. Pazi, prijatelju! Zahvala Allahu, dž.š., i salat i selam na Poslanika, a.s., ključ su svih dova. Znači, učenje Euze i Bismille, a onda “El-hamdu lillāhi Rabbi 'l-'ālemîn. Ve 's-salātu ve 's-selāmu 'alā Resūlinā Muhammedin ve 'alā ālihi ve sahbihi edžme'în” ključ je svih dova. Najzad, nakon svega, učimo hadžet-dovu i zaželimo to šta nam treba: “Gospodaru, ostvari mi ovu želju, onu... ili; Skini mi teret ove nevolje što me pritiska i sl.”

HADŽET-DOVA U HADIS-I ŠERIFU

“Lā ilāhe illallāhu 'l-halîmu 'l-kerîmu. Subhānellāhi Rabbi 'l-'Arši 'l-'Azîm. Elhamdu lillāhi Rabi 'l-'ālemîn. Es'eluke mūdžibāti rahmetike ve 'azā'ime magfiretike ve 'lganîmete min kulli birrin ve 's-selāmete min kulli ismin lā tede' lî zenben illā gafertehu ve lā hemmen illā ferredžtehu ve lā hādžeten hije leke ridan illā kadajtehā jā Erhame 'rRāhimîn.” Značenje: “Nema drugog Boga osim Allaha, Blagog, Plemenitog. Neka je slavljen Allah, Gospodar Uzvišenog Prijestolja! Hvala Allahu, Gospodaru svjetova. Allahu moj, od Tebe tražim ono čime ću zaslužiti milost Tvoju i oprost. Od Tebe tražim, Gospodaru moj, da moja dobra djela budu primljena i spasi me od mojih grijeha. Allahu, ne ostavljaj mi nijednog grijeha, a da mi ga ne oprostiš; nijednu brigu, a da mi je ne

208

otkloniš, nijednu potrebu kojom si Ti zadovoljan, a da mi je ne ispuniš, Najmilostiviji Milosniče.” Prijatelju! Onaj ko ima neku želju najprije klanja hadžet-namaz, nakon njega prouči ovu dovu i onda kaže koja mu je to želja. Zahvaljujući ovoj dovi Uzvišeni Allah ispunjava ono šta čovjek zaželi, prihvatajući tu dovu. U hadžet-dovi se spominju mubarek riječi koje Allah, dž.š., voli, a tu je još i namaz koji se klanja. Na taj način čovjek postiže ono čemu je težio i šta je htio, i u tome je mudrost hadžet-namaza. Fadileti hadžet-namaza i dove: Putniče na Putu Istine! Da kažemo još nešto o hadžet-namazu i dovi. Prema kazivanju Osmana bin Hunejfa, r.a., Muhammedu, a.s., došao je bio neki slijepac koji je odjednom oslijepio na oba oka: “ – Allahov Poslaniče, uputi dovu Allahu da progledam, sljepoća mi velike nevolje zadaje!” Pejgamber, a.s., je rekao slijepcu neka se strpi u takvoj situaciji, ali je čovjek nastavio: “ – Allahov Poslaniče, ja nemam nikoga ko bi mi pomogao, a pošto sam slijep, ne mogu ništa da radim.” Resul-i Ekrem, a.s., je onda naredio da se donese vode, da čovjek uzme abdest, klanja dva rekjata i po završetku prouči gornju dovu “Lā ilāhe illallāhu 'l-halîmu 'lkerîmu...”. Ravija ovog hadisa, Osman bin Hunejf, r.a., kaže: “Tako mi Allaha, nismo još ni ustali odatle gdje smo sjedili kad isti taj čovjek, sada zdrav, kao da nikad nije bio slijep, dođe kod nas.” Da, na ovaj način ćemo možda shvatiti istinski fadilet hadžet-namaza i dove, inšallah. Drugi primjer: Opet kazuje Osman bin Hunejf: Za vrijeme halifata našeg Osmana, r.a., jedan siroti čovjek je dolazio više puta Halifi zbog svojih nevolja. Međutim, hz. Osman nije pokazao interes da ga primi. Čovjeka je jednom u takvom stanju sreo Osman bin Hunejfa. Pojadao mu se ovaj kako ne može da radi, kako nikoga to ne zanima, jadao se, jadao...

209

Na to je sve Osman bin Hunejf, r.a., rekao čovjeku da uzme abdest, da klanja dva rekjata hadžet-namaza i prouči dovu. Rekao mu je da poslije dođe kod njega. Čovjek je sve uradio kako mu je rečeno i došao ponovo. Onda je Osman bin Hunejf s tim čovjekom zajedno otišao kod halife Osmana, r.a. Osman bin Hunejf je ostao napolju, a čovjeku rekao da uđe kod Halife. Samo što je ušao, halifa Osman, r.a., ga upita: “Jesi li nešto trebao?” Čovjek je ispričao šta ga je tištalo, a hz. Osman, kad je vidio šta je u pitanju, riješio je to odmah, pa upita čovjeka: “Do sada se nisam mogao pozabaviti tvojim poslom. Ako ti bude još nešto trebalo, ti dođi odmah!” Čovjek onda iziđe vani i obrati se Osmanu bin Hunejfu: “Da ti nisi rekao, ne bi on ni riješio ovu moju stvar.” Na to će Osman bin Hunejf: “ – Ja nisam ništa Halifi rekao za tebe. Međutim, vidio sam kad je jedan slijepi čovjek došao kod Resulullaha, a.s. Vidio sam i kako mu je on, a.s., naredio da uzme abdest, klanja i prouči dovu i kako je taj čovjek poslije ozdravio. Zbog toga sam to i tebi rekao.” Putniče na Putu Istine! Ne obilazi turbeta i greblja moleći za ispunjenje želja, nego, treba da uzmeš abdest, klanjaš dva rekjata i učiš dovu, da ti Allah, dž.š., ispuni želje! Uzvišeni Allah u Kur'an-i kerimu kaže: “O, vi koji vjerujete! Od Mene pomoć strpljenjem i namazom tražite!” Znači, Allah, dž.š., kaže da će Svojim robovima ispuniti želje ako pokazuju strpljenje u svojim poslovima i ako namaz obavljaju. To dokazuje sve ono što smo već rekli do sad a i ono što su naši stari oduvijek govorili.

ISTIHARE - NAMAZ
Putniče na Putu Istine! Čovjek koji hoće da dobije duhovni znak da li je posao koji će uraditi dobar i hajirli ili nije, treba da uvečer klanja dva rekjata namaza i legne sa abdestom. To je istihare-namaz. On je sunnet. Allahov Poslanik, a.s., ovom je namazu podučio svoje ashabe. Ako nije moguće klanjati u nekoj situaciji istihare-namaz, onda se može proučiti i sama istihare-dova. Znači, prouči se dova za istihare i potom legne. KLANJANJE ISTIHARE-NAMAZA

210

Na prvom rekjatu istihare-namaza uči se Fātiha i sure El-Kāfirūn, a na drugom El-Ihlās. Nakon klanjanja namaza i proučene dove, legne se bez razgovora i s kim. Treba se okrenuti prema Kibli. Ako se u snu vidi bijelo ili zeleno, to je znak dobra; ako se usni crno ili crveno, to je znak lošeg. U jednom hadis-i šerifu je rečeno da se istiharanamaz klanja sedam noći zaredom.

ISTIHARE-DOVA

“Allāhumme innî estehîruke bi'ilmike vestakdiruke bikudretike ve es'eluke min fadlike 'l-'azîm. Fe inneke takdiru ve lā akdiru ve ta'lemu ve lā a'lemu ve ente 'allāmu 'lgujūb. Allāhumme in kunte ta'lemu enne hāze 'l-emre hajrun lî fî dînî ve me'āšî ve 'ākibeti emrî ve 'ādžili emrî ve ādžilihi fakdirhu lî ve jessirhu lî summe bārik lî fîhi. Ve in kunte ta'lemu enne hāze 'l-emre šerrun lî fî dînî ve me'āšî ve 'ākibeti emrî ve 'ādžili emrî ve ādžilihi fasrifhu 'annî vasrifnî 'anhu vakdir lije 'l-hajre hajsu kāne summe erdinî bihi.” Pažnja! Kad se u dovi kaže “hāze 'l-emre”, tu čovjek koji uči može izgovoriti tu želju radi koje klanja i uči istiharu. Značenje dove: “Allahu, od Tebe tražim izbor Tvojim znanjem i pomoć tražim Tvojom moći. Podari mi nešto od Tvoje velike dobrote, jer Ti sve možeš, a ja ne mogu; Ti sve znaš, a ja ne znam! Ti si savršeni poznavalac nevidljivog. Gospodaru moj, ako je prema Tvome znanju ova stvar dobra za mene, moju vjeru, život moj na ovom svijetu i za moj kraj, onda mi je odredi, olakšaj mi je i učini mi je sretnom! Ako je, pak , prema Tvome znanju, ova stvar loša za mene, za vjeru moju, za život moj na ovom svijetu i za moj kraj, onda je otkloni od mene, odvrati mene od nje i odredi dobro za mene gdje god to bude i zadovolji me tim!”

211

Prijatelju! Svakako da se istihara neće klanjati za ono što je jasno po vjeri i za što se zna da je dobro. To je očito. Na primjer, istihara se neće klanjati kod pitanja tipa: Da li da klanjam namaz? Da li da idem na hadždž? Da li da dam nekom siromahu sadaku? Nema nikakve logike da se klanja istihara za nešto za što postoje izričite zapovijedi. Isto tako, mladić koji se želi oženiti ne može to odlučiti samo sa istiharom. Prvo se traži, pa ako bude hajirli rezultata u tome, onda se traži i da Uzvišeni Allah pomogne u hajirli odabiru, pa se za to klanja istihara. I u našem jeziku se riječ “istihara” upotrebljava u značenju znaka za hajirli posao, odabir. Istihara neće vezati čovjeka. Ako rezultati učinjene istihare ne odgovaraju situaciji, onda odustani od istihare. U tome nema grijeha. Nije džaba rečeno: “U poznatom selu ti ne treba vodič.” Vesselam. Putniče na Putu Istine! Čovjek će o svom problemu prvo porazgovarati sa svojom suprugom, rodbinom, prijateljem, pa tek tada, i ovisno o tome, odlučiti hoće li klanjati istiharu i na takav način tražiti pomoć Uzvišenog Allaha.

E S M Ā ' U 'L – H U S N Ā LIJEPA IMENA ALLAHA, dž.š.

212

213

“Bismillāhi 'r-Rahmāni 'r–Rahîm: Huvallāhullezî lā ilāhe illāhū; Er-Rahmānu Dželle Dželāluhu 'r-Rahîmu Dželle Dželāluhu 'l-Meliku Dželle Dželāluhu 'l-Kuddūsu Dželle Dželāluhu 's-Selāmu Dželle Dželāluhu 'l-Mu'minu Dželle Dželāluhu 'l-Muhejminu Dželle Dželāluhu 'l-'Azîzu Dželle Dželāluhu 'l-Džebbāru Dželle Dželāluhu 'l-Mutekebbiru Dželle Dželāluhu 'l-Hāliku Dželle Dželāluhu 'l-Bāri'u Dželle Dželāluhu 'l-Musavviru Dželle Dželāluhu 'l-Gaffaru Dželle Dželāluhu 'l-Kahhāru Dželle Dželāluhu 'l-Vehhābu Dželle Dželāluhu 'r-Rezzāku Dželle Dželāluhu 'l-Fettāhu Dželle Dželāluhu 'l-'Alîmu Dželle Dželāluhu 'l-Kābidu Dželle Dželāluhu'l-Bāsitu Dželle Dželāluhu 'l-Hāfidu Dželle Dželāluhu 'r-Rāfi'u Dželle Dželāluhu 'l-Mu'izzu Dželle Dželāluhu 'l-Muzillu Dželle Dželāluhu 's-Semî'u Dželle Dželāluhu 'l-Basîru Dželle Dželāluhu 'l-Hakemu Dželle Dželāluhu 'l-'Adlu Dželle Dželāluhu 'l-Latîfu Dželle Dželāluhu 'l-Habîru Dželle Dželāluhu 'l-Halîmu Dželle Dželāluhu 'l-'Azîmu Dželle Dželāluhu 'l-Gafūru Dželle Dželāluhu 'š-Šekūru Dželle Dželāluhu 'l-'Alijju Dželle Dželāluhu 'l-Kebîru Dželle Dželāluhu 'l-Hāfizu Dželle Dželāluhu 'l-Mukîtu Dželle Dželāluhu 'l-Hasîbu Dželle Dželāluhu 'l-Dželîlu Dželle Dželāluhu 'l-Kerîmu Dželle Dželāluhu 'r-Rekîbu Dželle Dželāluhu 'l-Mudžîbu Dželle Dželāluhu 'l-Vāsi'u Dželle Dželāluhu 'l-Hakîmu Dželle Dželāluhu 'l-Vedūdu Dželle Dželāluhu 'l-Medžîdu Dželle Dželāluhu 'l-Bā'isu Dželle Dželāluhu 'š-Šehîdu Dželle Dželāluhu 'l-Hakku Dželle Dželāluhu 'l-Vekîlu Dželle Dželāluhu 'l-Kavijju Dželle Dželāluhu 'l-Metînu Dželle Dželāluhu 'l-Velijju Dželle Dželāluhu 'l-Hamîdu Dželle 214

Dželāluhu 'l-Muhsî Dželle Dželāluhu 'l-Mubdi'u Dželle Dželāluhu 'l-Mu'îdu Dželle Dželāluhu 'l-Muhjî Dželle Dželāluhu 'l-Mumîtu Dželle Dželāluhu 'l-Hajju Dželle Dželle Dželāluhu 'l-Kajjūmu Dželle Dželāluhu 'l-Vādžidu Dželle Dželāluhu 'l-Mādžidu Dželle Dželāluhu 'l-Vāhidu Dželle Dželāluhu 's-Samedu Dželle Dželāluhu 'l-Kādiru Dželle Dželāluhu 'l-Muktediru Dželle Dželāluhu 'l-Mukaddimu Dželle Dželāluhu 'l-Mu'ahhiru Dželle Dželāluhu 'l-Evvelu Dželle Dželāluhu 'l-Āhiru Dželle Dželāluhu 'z-Zāhiru Dželle Dželāluhu 'l-Bātinu Dželle Dželāluhu 'l-Vāli Dželle Dželāluhu 'l-Mute'āli Dželle Dželāluhu 'l-Berru Dželle Dželāluhu 't-Tevvābu Dželle Dželāluhu 'l-Muntekimu Dželle Dželāluhu 'l-'Afuvvu Dželle Dželāluhu 'r-Ra'ūfu Dželle Dželāluhu 'l-Māliku 'l-Mulki Dželle Dželāluhu Zu 'l-Dželāli ve 'l-Ikrām Dželle Dželāluhu 'l-Muksitu Dželle Dželāluhu 'l-Džami'u Dželle Dželāluhu 'l-Ganijju Dželle Dželāluhu 'l-Mugni Dželle Dželāluhu 'l-Māni'u Dželle Dželāluhu 'd-Dārru Dželle Dželāluhu 'n-Nāfi'u Dželle Dželāluhu 'n-Nūru Dželle Dželāluhu 'l-Hādî Dželle Dželāluhu 'l-Bedî'u Dželle Dželāluhu 'l-Bākî Dželle Dželāluhu 'l-Vārisu Dželle Dželāluhu 'r-Rešîdu Dželle Dželāluhu 's-Sabūru Dželle Dželāluhu ' (Tirmizi). Prijatelju! Učenjem Allahovih Lijepih imena stiču se brojni sevapi. Naš Pejgamber, a.s., u hadisu kaže: “Uzvišeni Allah ima 99 imena. Ko uči ova imena (kao vird, dovu) sigurno će ući u Džennet.” Muslimani kojima je posebno stalo do ove vijesti uče Esmā'u 'l-husnā kao vird. Kao zikir i dova uče se nakon sabahskog i akšamskog namaza, obično nakon ašereta “Huvallāhullezî...” Putniče na Putu Istine! Oni koji žele detaljnije čitati o Allahovim Lijepim imenima imaju na raspolaganju knjigu “Tam Dua Kitabî”. Ovdje smo ta imena tretirali isključivo kao dovu i zikir. I da podsjetimo, Esmā'u 'l-husnā se mogu učiti kad god nađemo vremena, ne samo nakon “Huvallāhullezî...”

ZNAČENJE ALLAHOVIH, dž.š., LIJEPIH IMENA
Bismillāhi 'r-Rahmāni 'r–Rahîm: Huvallāhullezî lā ilāhe illāhū 1. 2. 3. 4. Allāh, dž.š. = Vlastito ime Uzvišenoga Gospodara; riječ koja ne može doći u množini, a u sebi objedinjuje sva svojstva potpunosti i savršenosti; Rahmān = svemu Dobročinitelj; Rahîm = Milostivi; Melik = Vladar;

215

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Kuddūs = Sveti; Selām = Slobodan od nesavršenstva; Mu'min = Koji potvrđuje obećanje i daje sigurnost; Muhejmin = Koji sve prati i pazi; 'Azîz = Snažni; Džebbār = Silni; Mutekebbir = Uzvišeni; Hālik = Stvoritelj; Bāri' = Koji divno stvara; Musavvir = Koji likove daje; Gaffar = Koji mnogo prašta; Kahhār = Koji savladava; Vehhāb = Koji mnogo poklanja; Rezzāk = Koji obilno nafaku daje; Fettāh = Koji rješava i otvara; 'Alîm = Koji sve zna; Kābid = Koji steže i pruža; Bāsit = Koji spušta i diže; Hāfid = Koji uzdiže i ponižava; Rāfi' = Koji uzdiže; Mu'izz = Koji čast daje; Muzill = Koji ponižava; Semî' = Koji sve čuje; Basîr = Koji sve vidi; Hakem = Sudac; 'Adl = Pravedni; Latîf = Dobri; Habîr = Obaviješteni; Halîm = Blagi; 'Azîm = Veliki, Veličanstveni; Gafūr = Koji mnogo prašta; Šekūr = Zahvalni; 'Alijj = Visoki; Kebîr = Veliki; Hāfiz = Koji čuva; Mukît = Koji pazi i izdržava; Hasîb = Koji obračun sviđa; Dželîl = Veličanstveni; Kerîm = Plemeniti; Rekîb = Koji motri na sve; Mudžîb = Koji prima dove; Vāsi' = Koji sve nadmašuje; Hakîm = Mudri; Vedūdu = Koji voli; Medžîd = Slavljeni; Bā'is = Koji proživljava;

216

51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96.

Šehîd = Koji je svjedok svemu; Hakk = Istina; Vekîl = Za sve ovlašteni; Kavijj = Jaki; Metîn = Čvrsti; Velijj = Zaštitnik; Hamîd = Hvaljeni; Muhsî = Koji sve obuhvata i broj mu zna; Mubdi' = Koji iznova stvara; Mu'îd = Koji poslije smrti u život vraća; Muhjî = Koji oživljava; Mumît = Koji usmrćuje; Hajj = Vječno živi; Kajjūm Koji sve održava; Vādžid = Imućni Mādžid = Slavni; Vāhid = Jedini; Samed = Kome se sve obraća; Kādir = Moćni; Muktedir = Koji sve određuje; Mukaddim = Koji unaprjeđuje; Mu'ahhir = Koji unazađuje; Evvel = Prvi; Āhir = Posljednji; Zāhir = Jasni; Bātin = Skriveni; Vāli = Koji upravlja; Mute'āli = Preuzvišeni; Berr = Dobročinitelj; Tevvāb = Koji prima pokajanje; Muntekim = Osvetnik; 'Afuvv = Koji prašta; Ra'ūf = Svemilosni; Māliku 'l-Mulki = Apsolutni vladar; Zu 'l-Dželāli ve 'l-Ikrām = Vlasnik veličanstva i časti; Muksit = Koji pravedno dijeli; Džami' = Koji sakuplja; Ganijj = Bogati; Mugni = Koji bogatstvo daje; Māni' = Koji lišava i sprečava; Dārr = Koji štetu daje onom ko to zaslužuje; Nāfi' = Koji korist daje; Nūr = Svjetlost Hādî = Koji upućuje; Bedî' = Koji iz ništa stvara; Bākî = Vječni;

217

97. 98. 99.

Vāris = Nasljednik svega; Rešîd = Koji upućuje na dobro; Sabūr = Strpljivi, Koji ne žuri s kaznom.

DOVA KOJU JE STALNO UČIO EBU HUREJRE, r.a.
Prenosi se od Ebu Hurejrea, r.a., da je rekao: “Ima jedna dova koju sam naučio od Muhammeda, a.s., i stalno ju učim!” To je ova dova:

“Allāhummedž'alnî u'azzime šukreke ve uksiru zikreke vettebi'u nasîhateke vahfezu vasijjeteke.” Značenje: “Allahu, učini me takvim da Ti stalno zahvaljujem na blagodatima, da činim puno zikir i da budem od onih koji slijede Tvoje upute i drže se Tvojih zapovijedi.”
(Prenosi Tirmizi.)

Prijatelju! Kad pročitaš značenja dova, onda možeš da shvatiš da se treba držati puta koji će te ispravno voditi ka Ahiretu, i prema svojoj želji onda možeš i da odabereš dove i zikrove koje ćeš učiti. Vesselam.

FADILET DOVA I ZIKRA NAKON NAMASKIH FARZA
Putniče na Putu Istine! Ovdje ćemo navesti primjere ajeta i sura, dova i zikrova čije učenje nakon namaskih farza nosi puno sevapa i fadileta. Ovakve informacije za jednog ahiretskog putnika pomoći će mu da bude spreman.

IZMEĐU SABAHSKOG SUNNETA I FARZA
Putniče na Putu Istine! Ustao si i spremio se da klanjaš sabah. Klanjao si sunnete. Do izlaska sunca ima još vremena. Do izlaska sunca možeš da čekaš najmanje 25 do 30 minuta. E, to je vrijeme između sabahskog sunneta i farza koje možeš iskoristiti za dovu i zikir.

218

Možeš da izgovaraš Istigfar (Estagfirullah) ili dove u kojima se taj izraz pojavljuje, možeš da učiš tesbih (Subhanallah) ili dove koje počinju njim. Dove i zikrovi, salavat-i šerif, tevbe ve istigfar koje učiš dok između sunneta i farza donijet će ti velike koristi. Dovu koja se uči između sabahskih sunneta i farza treba ustrajno učiti. Možeš je učiti tri puta, pet puta. Nemoj da bude malo, a uvećaj koliko hoćeš! Sevap je u punoći.

ONAJ KO UČI IZMEĐU SUNNETA I FARZA PRESELIT ĆE SA IMANOM

“Jā Hajju jā Kajjūmu jā Bedî'u 's-semāvāti ve 'l-erdi, jā Ze 'l-dželāli ve 'l-ikrām. Es'eluke en tuhjije kalbî bi nūri ma'rifetike ebeden jā Allāhu jā Allāhu birahmetike jā Erhame 'r-Rāhimîn.” Značenje: “O, vječito Živi, Ti koji sve održavaš, Koji si iz ničeg stvorio nebesa i Zemlju, Vlasniče veličanstva i časti! Molim Te da mi oživiš srce nurom Tvoga znanja, Allahu, u ime Tvoga rahmeta, o, Najmilostiviji među milostivim.” Prijatelju! U ovoj dovi se nalaze neka od Lijepih imena Allaha, dž.š. Veličina sevapa koji se stiču učenjem ove dove zasniva se na ovom fadiletu. Oni koji nakon klanjanih sabahskih sunneta čekaju farze učeći ovu mubarek dovu najmanje tri puta, na drugi svijet će preseliti sa imanom. A za jednog muslimana je najveći nimet, najveće bogatstvo, najveća sreća sklopiti oči i preseliti na drugi svijet sa imanom. Vesselam.

PRAŠTAJU SE GRIJESI ONOM KO UČI 100 PUTA
Muhammed, a.s., ovako je rekao: “Ovo su lijepe riječi. Ko ih nakon sunneta u svakom namazu prouči 100 puta, opraštaju mu se grijesi pa da ih je koliko morske pjene. Svi se grijesi brišu i opraštaju.”
(Prenosi Imam-i Ahmed.)

219

Riječi koje treba 100 puta proučiti su slijedeće:

“Allāhu Ekber ve Subhānallāh ve El-hamdu lillāh ve lā ilāhe illallāhu vahdehu lā šerîke leh, ve lā havle ve lā kuvvete illā billāh.” Putniče na Putu Istine! O značenju i pojašnjenjima u vezi sa ovim izrazima govorili smo u poglavlju o Tesbihu.

UČI SE I KAO ZAVRŠNA DOVA
Naš Poslanik, a.s., ovako je rekao u hadis-i šerifu: “Ko slijedeću dovu prouči na kraju namaza, stiče punu mjeru sevapa.” To je ova dova:

“Subhāne Rabbike Rabbi 'l-'izzeti 'ammā jesifūn. Ve selāmun 'ale 'l-murselîn. Ve 'l-hamdu lillāhi Rabbi 'l-'ālemîn.” Značenje: “Neka je slavljen Tvoj Gospodar, Gospodar neopisivog veličanstva i snage; neka je selam na poslanike. Hvala Allahu, Gospodaru svjetova.” (Prenosi Taberani.) Prijatelju! Ovaj ajet se uči kao dova nakon namaza, i nakon nje se prouči još Fatiha. Uči se također i nakon učenja Kur'ana, a.š., nakon izgovorenog Sadekallāhu 'l-'azîm. Nakon toga opet slijedi Fatiha. Prijatelju! Želja mi je da sve ovo što govorimo bude lijepo i potpuno shvaćeno. Namjera nam je i da se zna gde se sve uče i kada se uče dove. To je razlog i našoj opširnosti. Iskreno želim da svojoj braći u vjeri pomognem, objasnim sve ovo kako treba, da nemaju potrebe da ikoga više pitaju.

220

NAKON SABAHSKOG SUNNETA Prenosi se od Amra bin Usamea, r.a, a on od svoga oca, da je Muhammed, a.s., klanjao dva rekjata sunneta, a onda na tome mjestu proučio:

“Allāhumme Rabbe Džibrîle ve Isrāfîle ve Mîkā'île ve Muhammedinnin-nebijji, a.s., e'ūzu bike mine 'n-nār” Značenje: “Allahu, Gospodaru Džebraila, Israfila, Mikaila i poslanika Muhammeda, a.s., utječem Ti se od vatre.” (Prenosi Ibn Sunni.) Prijatelju! Ovako je Allahov Poslanik, a.s., od Uzvišenog Allaha tražio utočišta od Džehennema, spominjući imena trojice velikih meleka i svoje mubarek ime. Razmisli o značaju ove dove!

DOVA IZMEĐU SUNNETA I FARZA
Prema rivajetu od Ummu Rafije, r.a., naš Poslanik, a.s., je preporučio da se prije farza, još uvijek sjedeći, prouči: - 10 puta Subhānallah, - 10 puta Lā ilāhe illallāh, - 10 puta El-Hamdu lillāh, - 10 puta Allāhu ekber i - 10 puta Estagfirullāh. Nakon toga je nastavio: “ – Kad učiš Tesbih, Uzvišeni Allah kaže: 'Ovaj je Tesbih za mene.' Kad učiš Tehlil, kaže: 'Ovo je za mene.' Kad učiš Tahmid, kaže: 'Ovo je za mene.' Kad proučiš još Istigfar, Uzvišeni Allah kaže: 'Oprostio sam.'“ Znači, rob prvo čini zikir Allahu, dž.š., pa onda moli oprost svoga Gospodara. Allah, dž.š., prima dovu Svog roba i obavještava ga: “Oprostio sam.” (Imam Nevevi od Ibn
Sunnija.)

221

Prijatelju! Ovaj kratki zikir na sjedenju između sunneta i farza preporučeno je da učimo. O toj dovi smo već dosta govorili u prethodnom poglavlju. Tamo se mogu naći daljnja pojašnjenja.

NAKON SABAHSKOG SUNNETA PETKOM
Prenosi se od Enesa, r.a., da je Allahov Poslanik, a.s., ovako rekao: “Onaj ko petkom, nakon sabahskih sunneta, a prije farza, tri puta prouči ovu dovu, Allah, dž.š., mu briše grijehe pa da ih je koliko morske pjene.” Riječ je o ovoj dovi:

“Estagfirullāhellezî lā ilāhe illā Huve 'l-Hajje 'l-Kajjūme ve etūbu ilejhi.” Značenje: “Molim oprost od Allaha osim kojeg drugog Boga nema i koji je vječito Živ, Koji sve održava. Njemu se kajem.” Prijatelju! Ovo je dova sa puno, puno fadileta. Uči se i nakon svih drugih namaza. O ovome smo detaljnije govorili u poglavlju o teobi.

ONAJ KO OVU DOVU PROUČI SA NAMAZA BEZ GRIJEHA USTAJE
Allahov Poslanik, a.s., je rekao: “Onaj ko na kraju namaza prouči ovu dovu ustaje bez grijeha.” To je ova dova:

“Subhānallāhi 'l-'azîmi ve bihamdihi, lā havle ve lā kuvvete illā billāhi 'l-'alijji 'l-'azîm.” Značenje: “Neka je slavljen Allah Veličanstveni i neka Mu je hvala; nema moći ni snage osim u Allaha, Uzvišenog, Velikog!”

222

Da, prijatelju! Ako musliman, ne ustajući nakon namaza, prouči ovu dovu, njegovi grijesi bivaju izbrisani a da se nije ni pomakao sa mjesta na kojem je klanjao. Koje li radosne vijesti! Koje li blagodati, zar ne?!...

DOVA KOJOM SE OPRAŠTAJU I VELIKI GRIJESI
Resul-i Ekrem, a.s., ovako je rekao: “Ko na kraju namaza prouči (ovu istigfar dovu) praštaju mu se grijesi pa da je pobjegao i sa bojnog polja.” (Prenosi Taberani.) To je dova:

“Estagfirullāhe 'l-'azîme ve etūbu ilejh” Značenje: “Molim oprost od Allaha Veličanstvenog i Njemu se kajem.” Putniče na Putu Istine! Često činjenje teobe (pokajanja) i učenje Istigfara ima veliki značaj i fadilet u životu roba. Prijatelju! U našoj vjeri bijeg sa bojnog polja spada u velike grijehe. U hadisu se to spominje kao izraz “ferre mine 'z-zahfi”. Iz rečenog se vidi da su teoba i istigfar koji se učine na kraju namaza način da čak i taj veliki grijeh bude oprošten.

“O, MU'AZE!

NE PROPUŠTAJ OVU DOVU POSLIJE

NAMAZA”
Prema Ebu Davudovom rivajetu od Mu'aza bin Džebela, r.a., Muhammed, a.s., ovako je rekao Mu'azu: “O, Mu'aze! Tako mi Allaha, ja te volim, pa ti zato ostavljam vasijjet! O, Mu'aze, ne propuštaj nakon namaza dovu:”

“Allāhumme e'innî 'alā zikrike ve šukrike ve husni 'ibādetike!”

223

Značenje: “Allahu, pomozi mi da mogu da Te spominjem, da Ti zahvaljujem i lijep ibadet činim!” Putniče na Putu Istine! Većinu bi ovih vrijednih dova trebalo da naučiš napamet ili bar one koje ti prilegnu srcu i lahko ih zapamtiš.

DOVA NAKON ŠTO SE UČINI MESH PO LICU NAKON NAMAZA Hz. Enes, r.a., ovako kazuje: “Nakon što bi obavio namaz, Resul-i Ekrem bi desnom rukom učinio mesh po svome mubarek licu, a onda bi učio ovu dovu:”

“Ešhedu en lā ilāhe illallāhu 'Rahmānu 'r-Rahîmu. Allāhummezhib 'anni 'lhemme ve 'l-hazeni” Značenje: “Srcem vjerujem i jezikom očitujem da nema drugog Boga osim Allaha, Milostivog, Samilosnog. Allahu, otkloni od mene nesreću i tugu!”

DA SVAKI POSAO DOBRO PROĐE
Prenosi se od Enesa, r.a., da je Allahov Poslanik, a.s., nakon namaza učio ovu dovu:

“Allāhummedž'al hajre 'umrî āhirehu ve hajre 'amelî havātimehu vedž'al hajre ejjāmî jevme elkāke.” Značenje: “Allahu, učini mi hajirli život i njegov kraj, hajirli posao i njegov završetak, i od mojih dana učini najboljim onaj dan kad sretnem Tebe!” (Prenosi Ibn Sunni.)

224

Prijatelju! Najvažnije kod posla i ono što čovjeka usrećuje jeste da rezultati tog posla budu dobri. Neki posao može početi dobro, ali ako na kraju ne bude sve hajirli, onda od tog posla koristi nema, zar ne? To je tako. Zbog toga je naš Poslanik, a.s., do kraja svog života učio dove da mu život ide dobrim tokom, da ono što radi bude dobro i hajirli završeno te da najbolji od dana bude onaj kad se sretne sa Uzvišenim Allahom. Da, prijatelju! I ti i ja treba da budemo ustrajni u učenju ove dove nakon namaza, kako nas je uputio Muhammed, a.s.

POGLAVLJE SA RAZLIČITIM DOVAMA
Hz. EBU BEKROVA DOVA ZA OPROST Hz. Ebu Bekr, r.a., uputio je ovu molbu Allahovom Poslaniku, a.s.: “ – Allahov Poslaniče, poduči me dovi koju bih učio u namazu i kod kuće!” Na ovu molbu, Resulullah, a.s., je Ebu Bekra, r.a., podučio slijedećoj dovi:

“Allāhumme innî zalemtu nefsî zulmen kesîren ve lā jagfiru 'z-zunūbe illā ente fagfirlî magfireten min 'indike verhamnî inneke Ente 'l-Gafūru 'r-Rahîm.” Značenje: “Allahu, ja sam sebi dosta nasilja učinio. Niko ne oprašta grijehe osim Tebe, pa oprosti mi Svojim praštanjem i smiluj mi se, Ti si, doista, Onaj koji prašta i Najmilostiviji!” Putniče na Putu Istine! Ova dova spada u dove kojima se traži magfiret, oprost. Čovjek treba da razmišlja o tome kako je on rob koji stalno griješi, svjesno ili nesvjesno. Kad je tako, onda nam je jasna važnost ove dove.

MOLI DŽENNET, ALLAHU SE UTJEČI OD DŽEHENNEMA
Prema rivajetu Ebu Saliha Zekvana, r.a., Pejgamber, a.s., upitao je bio jednog čovjeka: “Koju dovu učiš nakon namaza?” Čovjek je odgovorio:

225

“Allāhumme innî es'eluke 'l-džennete ve e'ūzu bike mine 'n-nāri.” “To je ono što učim, Allahov Poslaniče. Ja to ne znam lijepo da proučim kako ti radiš ili Mu'az.” Na ovo iskreno poređenje Resulullah, a.s., reče: “Samo ti nastavi da učiš između Dženneta i Džehennema (da tražiš Džennet i utječeš se Allahu od Džehennema)!” (Prenose Ebu Davud i Ibn Madže.) Prijatelju! Sjetimo se, u brojnim dovama je rečeno: Onaj ko traži Džennet, ući će u njega, a onaj ko se utječe Allahu, dž.š., od Džehennema, bit će i spašen od Džehennema.

UČI SE SEDAM PUTA NAKON AKŠAMSKOG NAMAZA
Muslim bin el-Haris et-Temimi, r.a., kazivao je da mu je Muhammed, a.s., ovako rekao: “Nakon akšamskog namaza prouči sedam puta ovu dovu:”

“Allāhumme edžirnî mine 'n-nāri!” Značenje: “Allahu, sačuvaj me od vatre.” “Jer”, nastavio je Poslanik, a.s., “ako si proučio tu dovu pa iste noći umreš, tvoj spas od džehennemske vatre postaje vadžib. Ako isto to proučiš i nakon sabahskog namaza, pa umreš tog dana, propisan ti je spas od džehennemske vatre.” (Prenose Ebu
Davud i Nesei.)

U jednom hadis-i šerifu je rečeno: Radosna je vijest: “Kad rob uputi dovu: 'Gospodaru, molim Te za Džennet, uvedi ovog roba u Džennet, neka uđe u Džennet!” uslišano je.

226

“Kad rob uputi dovu: 'Gospodaru, sačuvaj me od Džehennema, ovog roba sačuvaj od Džehennema!” uslišano je. Svakodnevna molba za Džennet i utjecanje Allahu od Džehennema robu će donijeti najveću sreću na Ahiretu. Vesselam!...

UMMU HĀNĪ, r.a., KAZUJE Tražila sam od Resulullaha, a.s., da me poduči nekoj dovi. Zapovijedio mi je da po 100 puta donosim Tesbih, Tahmid i Tekbir.
Ummu Hānî, r.a., prenosi: Otišla sam kod Allahovog Poslanika, a.s., sa molbom: “ – Allahov Poslaniče, reci mi šta da još činim kao nafilu, posavjetuj me šta da radim da mi donese sevap, jer sam ostarila, oslabila sam od teškog posla, a sad sam otežala.” Na ovu moju molbu, Poslanik, a.s., mi je preporučio da svakog dana proučim: - 100 puta Allāhu ekber - 100 puta El-Hamdu lillāh, - 100 puta Subhānallāh. “Ovi zikrovi u pogledu sevapa ti donose više od 100 osedlanih konja na Allahovome Putu, 100 deva kao kurbana i 100 robova oslobođenih za rizaluk Allaha, dž.š.”, rekao mi je Poslanik, a.s. (rivajet Sunen-i Ibn Madže). Prijatelju! Odvojiti 100 deva za kurban, opremiti 100 konja za rat, kupiti i potom osloboditi u ime Allaha 100 robova, koliko je to novca, znaš li?!... Gledaj milosti i samilosti Allaha, dž.š., da za zikrove koje prouči u 15 minuta daruje Svoga roba takvim sevapima.

DOVA ZA NESANICU
Zejd bin Sabit, r.a., prenosi kazivanje: “Pritisle su me bile brige i noćima nisam mogao da spavam. Potužio sam se Muhammedu, a.s., na ovu moju nesanicu, a on mi je preporučio da učim ovu dovu:

227

“Allāhumme gāreti 'n-nudžūmu ve hede'ti 'l-'ujūnu ve Ente Hajjun Kajjūmun lā te'huzuke sinetun ve lā nevmun. Jā Hajju jā Kajjūmu ehdi' lejlî ve enim 'ajnî.” Značenje: “Zvijezde su se smirile, oči sklopile, a Ti si vječito Živ i Onaj koji sve održavaš; Tebe ne obuzima ni drijemež ni san! O, Ti koji živiš vječitim životom, Ti koji činiš da sve stoji, učini mi noć mirnom i uspavaj moje oči!” Ravija je kazivao da je ovo proučio i Allah, dž.š., je otklonio ono što ga je mučilo. (Prenosi Ibn Sunni.) Kako je preneseno Imam-i Maliku, r.a., kad bi se Ebu Derda, r.a., probudio noću, ovako je učio dovu:

“Allāhumme, nāmeti 'l-'ujūnu ve gāreti 'n-nudžūmu ve Ente 'l-Hajju 'l-Kajjūm” Značenje: “Allahu, oči su zaspale, zvijezde se smirile; Ti si Onaj koji živi vječitim životom i koji sve održavaš” (El-Muvatta', Malik bin Enes).

DRUGA DOVA ZA NESANICU
Po Burejdevom, r.a., rivajetu, kazivao je da se Halid bin Velid požalio Poslaniku, a.s., na nesanicu: “ – Allahov Poslaniče, noćima ne mogu da spavam.” Muhammed, a.s., ga je posavjetovao da, kad legne, uči ovu dovu:

“Allāhumme Rabbe 's-semāvāti 's-seb'i ve mā ezallet, ve Rabbe 'l-eredîne ve mā ekallet, ve Rabbe 'š-šejātîni ve mā edallet, kun lî džāren min halkike kullihim džemî'an en jefruta 'alejje ehadun minhum ve en jebgije 'alejje, 'azze džāruke ve dželle senā'uke ve lā ilāhe gajruke ve lā ilāhe illā Ente.” 228

Značenje: “Allahu, Gospodaru sedam kata nebesa i onoga šta pokrivaju, Gospodaru sve Zemlje i onoga šta je na njoj, Gospodaru šejtana i svih koje zalude, sačuvaj me od pakosti svojih stvorenja tako da mi niko od njih ne može nikakvo nasilje učiniti! Spašen je onaj ko je našao zaklon kod Tebe! Ti imaš uzvišena svojstva. Nema drugog Boga osim Tebe! Samo si Ti Allah!” Prijatelju! Oni koji ne mogu da spavaju noću, osim ove dove imaju na raspolaganju i dovu navedenu kod ljudi koji se plaše u snu. To je dova koja počinje sa: “E'ūzu bikelimātihi 't-tāmmeti min gadabihi...”

KO UČI OVU DOVU UJUTRO I UVEČER, ULAZI U DŽENNET
Burejde, r.a. prenosi kazivanje da je Muhammed, a.s., rekao: “Onaj ko prouči ovu dovu ujutro ili uvečer, pa mu dođe edžel-i sahat i umre, on ulazi u Džennet:”

“Rabbijallāhu tevekkeltu 'alejhi lā ilāhe illā Huve 'alejhi tevekkeltu ve Huve Rabbu 'l-Arši 'l-'Azîm. Lā ilāhe illallāhu 'l-'alijju 'l-'azîmu. Mā šā'allāhu kāne ve ma lem ješe' lem jekun e'alemu ennallāhe 'alā kulli šej'in kadîr. Ve ennallāhe kad ehāta bikulli šej'in 'ilmen.” Značenje: “Moj Gospodar je Allah. Oslanjam se na Njega. Nema drugog Boga osim Njega. Na Njega se oslanjam, On je Gospodar Uzvišenog Prijestolja. Nema drugog Boga osim Allaha, Uzvišenog, Velikog. Bude onako kako Allah hoće, i ako neće, onda i ne bude. Znam da je Allah svemoćan i da je Njegovo znanje obavilo sve.”

229

DOVA ONOGA KO ČINI DOBRA DJELA SA SEVAPOM (DOBROTA, ZEKJAT, SADAKA)
U djelu pod nazivom “Ezkar” Imam-i Nevevi kaže: “Kad neko učini neko dobro djelo koje donosi sevape, poput zekjata, zavjeta ili sadake, mustehab mu je uputiti Uzvišenom Allahu ovu dovu:”

“Rabbenā tekabbel minnā inneke Ente 's-Semî'u 'l-'Alîm.” Bekare, 127 Značenje: “Gospodaru naš, primi od nas (ovo dobro djelo), Ti si, doista, Onaj koji sve čuje i sve zna!” Uzvišeni Allaha nas obavještava da su ovu dovu učili i Ibrahim i Ismail, a.s., (dok su pravili Kjabu), kao i hz. Merjemina majka (Imranova supruga). Kad su Ibrahim, a.s., i njegov sin Ismail, a.s., završili Kjabu ili, pak, postavili joj temelje i počeli da dižu zidove, Allahu, dž.š., su za ovaj hajirli posao uputili dovu: Rabbenā tekabbel minnā inneke Ente 's-Semî'u 'l-'Alîm. Isto tako je i sa hz. Merjemom i njenom majkom Hannom, dok je bila noseća, pa se zavjetovala: “Gospodaru moj, dijete koje nosim u svojoj utrobi zavjetujem samo i jedino Tebi. Gospodaru moj, primi od mene ovo! Ti si, doista, Onaj koji sve čuje i sve zna (Rabbî tekabbel minnî inneke Ente 's-Semî'u 'l-'Alîm)!” (Āl-i Imrān, 35). Da, prijatelju! Kad god učiniš neko dobro djelo, daš sadaku ili uradiš bilo šta što za nagradu ima sevape, treba da proučiš ovu dovu, i vrijednost i sevap toga što si uradio bit će ti višestruko povećana kod Allaha, dž.š.

DOVA ZA UČ-AJLUKE NA POČETKU REDŽEBA
Prema rivajetu od Enesa, r.a., kazivao je da bi Muhammed, a.s., na početku redžeba učio ovu dovu:

230

“Allāhumme bārik lenā fî Redžebe ve Ša'bāne ve bellignā Ramadāne.” Značenje: “Allahu, daj nam Svoj blagoslov u redžebu i ša‘banu i učini da stignemo do ramazana!” (Ibn Hanbel, Musned i Ibn Sunni). Prijatelju! Redžebom počinju prvi berićetli dani koje nazivamo danima učajluka. Taj mjesec, koji je prvi od njih tri (redžeb, ša‘ban, ramazan) treba započeti dovom iz čijeg je značenja očito koliko nosi berićeta. Posebno bi u ova tri mjeseca, od prvog dana redžeba pa do posljednjeg dana ramazana, trebalo učiti svaki dan po 1.000 Kelime-i tevhida. Prisjetimo se, to je izgovaranje “Lā ilāhe illallāh”. Na kraju se može dodati “Muhammedun Resulullāh”.

IFTARSKE DOVE
Prenosi se od Abdullaha ibn Omera, r.a., da je rekao kako je Muhammed, a.s., za iftar učio:

“Zehebe 'z-zame'u vebtelleti 'l-'urūku ve sebbete 'l-edžru in šā'allāhu Te'ālā” Značenje: “Otišla je žeđ, vene se pokvasile, povećala se nagrada (sevap), ako Bog da.” Da, iftar je, post završen. Pilo se dosta tečnosti, vene proradile, otišla žeđ. Uz dozvolu Allaha, dž.š., u knjigu se upisuju i sevapi posta. Prijatelju! Sa iftarom se čovjek razveseli. Eto, ove tople i mubarek riječi Allahovog Poslanika, a.s., u pravom značenju odslikavaju mir i zadovoljstvo koje osjeća čovjek.

DOVA KOJA SE UČI ZA IFTAR
Prema rivajetu od Mu'aza ibn Zuhrea, r.a., on je rekao da je Muhammed, a.s., za iftar preporučio ovu dovu:

231

“Allāhumme leke sumtu ve 'alā rizkike eftartu.” Značenje: “Allahu, postio sam za Tvoje zadovoljstvo i iftarim se opskrbom koju si mi Ti dao.” (Prenosi Ebu Davud.) Da, kad se musliman omrsi za iftar uz ovu kratku dovu, Uzvišeni Allah ga nagrađuje berićetom pomaže mu da ne krene krivim putem. Vesselam...

JOŠ JEDNA IFTARSKA DOVA
Prema rivajetu istog ravije, druga dova koju je Muhammed, a.s., učio za iftar je ova:

“El-hamdu lillāhillezî e'ānenî fesumtu ve rezakanî fe'eftartu.” Značenje: “Hvala Allahu koji mi je pomogao pa sam postio; opskrbio me, pa sam se iftario.” (Prenosi Ibn Sunni.)

SKUPNA IFTARSKA DOVA
Prema rivajetu od 'Abdullaha ibn 'Abbasa, r.a., rekao je kako je Muhammed, a.s., ovako učio dovu za iftar:

“Allāhumme leke sumnā ve 'alā rizkike aftarnā fetekabbel minnā inneke Ente 'sSemî'u l-'Alîm.” Značenje: “Allahu, postili smo za Tvoje zadovoljstvo, iftarili se čime si nas Ti opskrbio, pa primi to od nas! Ti si, doista, Onaj koji sve čuje i sve zna.” (Prenosi Ibn Sunni.)

232

Prijatelju! Kad se iftari u društvu, u porodičnom okruženju, u dovi se koristi forma “mi” (postili smo, iftarimo se), a kad se iftarimo sami, onda se izražava u 1. licu jednine. Allahov Poslanik, a.s., u hadis-i šerifu je rekao: “Dova postača spada u dove koje se primaju. Ako postač prouči dovu u trenutku iftara, njegova dova se ne odbija, primljena je.” Naš Poslanik, a.s., i ashabi su učili različite dove za iftar. Prema rivajetu od Ibn Melike, r.a., rekao je da je čuo Abdullaha bin 'Amra, r.a., kako za iftar uči ovu dovu:

“Allāhumme innî es'eluke birahmetikelletî vesi'at kulle šej'in en tagfire lî.” Značenje: “Allahu, u ime Tvoje milosti, koja sve obuhvata, molim Te da mi oprostiš.”
(Prenose Ibn Madže i Ibn Sunni.)

Da, brate! Treba znati vrijednost berićetnog vremena, sahata i minute u kojoj se primaju dove i iskoristiti priliku.

ZA MILOST, OPROST, DŽENNET I SPAS OD VATRE Prenosi se od Abdullaha ibn Mes'uda, r.a., da je rekao kako je Muhammed, a.s., učio ovu dovu:

“Allāhumme innî es'eluke mūdžibāti rahmetike ve 'azā'ime magfiretike ve 'sselāmete min kulli ismin ve 'l-ganîmete min kulli birrin ve 'l-fevze bi 'l-dženneti ve 'nnedžāti mine 'n-nāri.” Značenje:

233

“Allahu, molim Te za djela kojima se stiče Tvoja milost, djela koja nose Tvoj magfiret, izbavljenje iz svakoga grijeha, udio od svakog dobročinstva, nagradu Džennetom i spas od vatre.” (Prenosi Hakim u svome Mustedreku.) Prijatelju! Sve što ti treba sadržano je u ovoj dovi. Pročitaj njeno značenje i razmišljaj! To je jedna od dova koje se uče u svako vrijeme i poslije namaza.

FADILETI UČENJA ONOGA ŠTA JE UČIO RESULULLAH, a.s.
Prenosi se od Abdullaha ibn Ebu Bekra, r.a., da je ovako rekao svome ocu: “ – Oče, vidio sam te kako učiš ovu dovu:”

“Allāhumme 'āfinî fî bedenî. Allāhumme 'āfinî fî sem'î. Allāhumme 'āfinî fî basarî. Allāhumme innî e'ūzu bike mine 'l-kufri ve 'l-fakri. Allāhumme innî e'ūzu bike min 'azābi 'l-kabri lā ilāhe illā Ente.” “Ti ovu dovu učiš po tri puta ujutro i uvečer.” Otac mu je odgovorio: “ – Sine, ja sam čuo Allahovog Poslanika, a.s, da uči ovu dovu, pa i ja želim da radim ono što je njegov sunnet. Drago mi je da budem na njegovom, a.s., putu.” (Prenosi
Ebu Davud.)

Značenje dove: “Allahu, oprosti mome tijelu! Allahu, oprosti mome uhu! Allahu, oprosti mome pogledu! Allahu, utječem Ti se od nevjerništva i siromaštva. Allahu, utječem Ti se od kaburskog azaba. Nema drugog Boga osim Tebe.”

UTJECANJE ALLAHU OD GRIJEHA KOJE ČINE ORGANI
Prenosi se od Šekela ibn Humejda, r.a., da je rekao: Poslanika, a.s., sam zamolio da me poduči nekoj dovi, i on mi je rekao da učim ovu:

234

“Allāhumme innî e'ūzu bike min šerri sem'î ve min šerri basarî ve min šerri lisānî ve min šerri kalbî ve min šerri menijjin.” Značenje: “Allahu, utječem Ti se od zla koje mogu učiniti moje uši i oči, od zla moga jezika, od zla mog srca i zla mojih izlučevina.” (Prenose Ebu Davud i Tirmizi.) Prijatelju! Čovjek će biti pitan za sve svoje organe. Čak će govoriti i ljudska koža! Svaki organ za sebe ima svoje grijehe. Zlo uha i grijeh koji je uradiloo jeste slušanje onoga što je haram; zlo očiju i grijeh koji su uradile jeste gledanje onoga što je haram; zlo jezika i grijeh koji je počinio jeste govor koji je haram; zlo srca i grijeh koji je počinilo jeste bavljenje onim što je haram; zlo sperme jeste nečuvanje spolnog organa i časti od onoga što je grijeh.

BRIŠU SE GRIJESI ONOGA KO OVU DOVU UČI UJUTRO I UVEČER
Prenosi se od Enesa, r.a., da je Muhammed, a.s., ovako rekao: “Ko god ujutro prouči ovu dovu, Allah, dž.š., mu oprosti grijehe koje počini taj dan. Ako prouči tu dovu uvečer, Uzvišeni mu oprašta grijehe koje počini te noći.” To je slijedeća dova:

“Allāhumme innî asbahtu ušhiduke ve ušhidu hamelete 'aršike ve melā'iketike ve džemî'i halkike bi'enneke Ente lā ilāhe illa Ente vahdeke lā šerîke leke ve enne Muhammeden 'abduke ve resūluke.” Značenje: “Allahu, osvanuo sam, pa uzimam za svjedoke meleke koji nose Tvoje prijestolje i sve što je stvoreno, da si Ti Allah, nema drugog Boga osim Tebe, Jedinog, Koji nemaš druga, a Muhammed je Tvoj rob i poslanik.” (Prenose ashab-i sunen.) Putniče na Putu Istine! Od ovih dova i zikrova koje smo naveli mislim da će se najlakše zapamtiti one koji su nam prirasli srcu.

235

POSLANIKOVA, a.s., DOVA ZA DJEVOJKE
Naš dragi Poslanik, a.s., uputio je neke djevojke kako će učiti dovu i ovako je rekao: “Kad se ujutro probudiš, prouči ovu dovu:”

“Subhānallāhi ve bihamdihi. Lā kuvvete illā billāhi, mā šā'allāhu kāne ve mā lem ješe' lem jekun e'alemu ennallāhe 'alā kulli šej'in kadîr. Ve ennallāhe kad ehāta bikulli šej'in 'ilmen.” Značenje: “Neka je slavljen Allah i neka Mu je hvala. Nema snage osim u Allaha. Ono što On hoće to i bude, a što neće, to i ne bude. Znam da je Allah svemoćan i da je sve nadvisio Svojim znanjem.” Muhammed, a.s., je rekao u vezi sa ovom dovom: “Nema nikakve sumnje da se onaj ko ujutro prouči ovu dovu i zikir do akšama tog dana nalazi pod zaštitom Uzvišenog Allaha. Ko prouči ovo uvečer, do jutra je zaštićen.” (Prenosi Ebu Davud.) Da, prijatelju! Ti ove dove i zikrove treba da naučiš napamet. Treba da razmišljaš i o njihovom značenju pa ćeš u srcu osjetiti ugodu.

KO UČI UVEČER, ISKAZUJE SVOJU ZAHVALNOST ZA TU NOĆ
Prenosi se od Abdullaha ibn Gannama el-Bejazija, r.a., da je kazivao: Muhammed, a.s., ovako je rekao: “Onaj ko ujutro, kad se probudi, prouči ovu dovu, iskazao je obavezu zahvalnosti za taj dan. Isto tako, ko prouči tu dovu kad padne mrak, iskazao je svoju zahvalnost za tu noć.” (Prenosi Ebu Davud.) Riječ je o slijedećoj dovi:

236

“Allāhumme mā asbaha bî min ni'metin feminke vahdeke lā šerîke leke feleke 'lhamdu ve leke 'š-šukru.” Značenje: “Allahu, nimeti sa kojima sam osvanuo samo su od Tebe. Ti si jedan i nemaš druga. Tebi neka je svaka hvala!” Da, prijatelju! Čovjeku uvijek treba da budu na pameti blagodati koje mu je podario Allah, dž.š., i da mu se ujutro i uvečer zahvaljuje na njima dovom i zikrom.

DOVA ZA ŽELJU DA SE BUDE NA PRAVOME PUTU
Prenosi se od hz. Alije, r.a., da mu je Muhammed, a.s., preporučio ovu dovu:

“Allāhumme innî es'eluke 'l-hudā ve 's-sedāde” Značenje: “Allahu, molim Te za Pravi Put i ispravnost.” Prijatelju! Dovoljno je sjetiti se da samo uz Allahovu pomoć i milost možemo ostati na Pravome Putu i ispravnim postupanjem postići uspjeh.

UTJECANJE ALLAHU OD ZLA SIROMAŠTVA I BOGATSTVA
Hz. Aiša, r.a., prenosi da je Muhammed, a..s, ovako upućivao dovu:

“Allāhumme innî e'ūzu bike min fitneti 'n-nāri ve 'azābi 'n-nāri ve min šerri 'lginā ve 'l-fakri.” Značenje:

237

“Allahu, utječem Ti se od smutnje vatre, azaba vatre i zla bogatstva i siromaštva.” (Prenose Tirmizi i Ebu Davud.)

OKRENI NAŠA SRCA U PRAVCU POSLUŠNOSTI I POBOŽNOSTI
Putniče na Putu Istine! Ovo je jedna od dova koje je Muhammed, a.s., jako često učio. Prenosi se od Abdullaha ibn 'Amra da je čuo Pejgambera, a.s., kako uči ovu dovu:

“Allāhumme jā musarrife 'l-kulūbi! Sarrif kulūbena 'alā tā'atike.” Značenje: “Allahu, Ti koji upravljaš srcima, okreni naše srce prema poslušnosti Tebi!”
(Prenosi Muslim.)

Prijatelju! Samo je Allah, dž.š., Taj koji može upravljati srcima, izvesti ga iz jednog u drugo stanje, promijeniti ga iz jednog oblika u drugi. Nikakva moć osim Allahove moći ne može utjecati ni na jedan dio srca. Upravljanje srcima je samo u Allahovim rukama. Promišljanje o ovim finim detaljima može čovjeka samo uzdići. Uostalom, tu profinjenost prepoznajemo u svim dovama. Naš Pejgamber, a.s., je preporučio da njegov Ummet uči ove berićetne dove.

DOVA KOJU JE RESULULLAH, a.s., ČESTO UČIO
Prijatelju! Ima više dova koje je Muhammed, a.s., stalno učio. Jedna od takvih je i ova koju ćemo navesti. Prenosi se od Enesa ibn Malika, r.a., da je Allahov Poslanik, a.s., učio često ovu dovu:

“Allāhumme sebbit kalbî 'alā dînike” Značenje: “Allahu, ojačaj moje srce u vjeri prema Tebi!” (Prenosi Ibn Madže.) 238

Ravija dalje kazuje: jedanput neki čovjek u društvu reče: “ – Allhov Poslaniče, iskazali smo ti svoje vjerovanje i potvrdili istinitost onoga šta si donio (Kur'an i islam), bojiš li se kako ćemo završiti?” Na ovo je Poslanik, a.s., odgovorio: “ – Nema nikakve sumnje da su srca između dva prsta Milostivog. On ih okreće kako god hoće.” Da, prijatelju! Uzvišeni Allah određuje sudbinu Svojih robova Svojim Lijepim i Uzvišenim svojstvima. Od Njega treba da tražimo sve što je lijepo. Ponizni smo pred Njegovom uzvišenošću. Treba da Ga molimo za spas, oprost i milost. Pred Njegovom pravednošću nema grane za koju se može uhvatiti. Treba da tražimo milost od njega.

IMATI KORISTI OD STEČENOG ZNANJA
Putniče na Putu Istine! Nije važno biti učen i znalac, nego je važno i dragocjeno imati koristi od stečenog znanja. Čovjek treba od svoga znanja da ima koristi i na ovom i na drugom svijetu, a to može samo istrajnošću na Pravome Putu. U dovi koju ćemo ovdje navesti naš Poslanik, a.s., upravo nas poučava ovim istinama. Prema rivajetu od Ebu Hurejrea, r.a., rekao je da je Muhammed, a.s., često ovu dovu učio:

“Allāhummenfe'nî bimā 'allemtenî ve 'allimnî mā jenfe'unî ve zidnî 'ilmen. Ve 'lhamdu lillāhi 'alā kulli hālin ve e'ūzu billāhi min 'azābi 'n-nār.” Značenje: “Allahu, učini mi korisnim ono šta si me naučio i daj mi da znam ono šta će mi koristiti! Uvećaj mi znanje! Hvala Allahu na svemu. Utječem se Allahu od azaba Vatre.” (Prenosi Ibn Madže.) Prijatelju! Preporučujem ti, s obzirom na to da je najpametnije uvijek tražiti ono što je dobro, onda je najrazumnije tražiti znanje koje će nam donijeti dobro i korist.

239

TRAŽITI UPUTU NA PRAVI PUT, SKRUŠENOST I OPROST
Prema rivajetu od Abdullaha ibn Mes'uda, r.a., jedna od dova koje je naš Poslanik, a.s., ustrajno učio je i slijedeća:

“Allāhumme innî es'eluke 'l-hudā ve 't-tukā ve 'l-'āfāte ve 'l-ginā” Značenje: “Allahu, molim Te da ostanem uvijek na Pravome Putu, molim Te za moju poniznost Tebi, čednost i bogatstvo.” (Prenosi Muslim.) Prijatelju! Hidajet je najveća blagodat, biti na Pravome Putu i ostati na njemu cijelog života uz pomoć Uzvišenog Allaha. Takva, skrušenost i poniznost, poštovanjem zapovijedi Allaha, dž.š., i uzdržavanjem od onoga što je On zabranio donosi sreću i na ovom i na drugom svijetu. Iffet je čuvanje sebe od harama i sumnjivih situacija. Jedno od značenja ove riječi je i čast. Kad se za nekog kaže da je “iffetli”, znači da je jako častan čovjek. Gina je duševno bogatstvo. Koliko samo ima bogatih ljudi, ali ne vrijede pet para, jer su pohlepnih očiju.

ZAHVALA U SVAKOJ SITUACIJI I UTJECANJE ALLAHU OD DŽEHENNEMA
Prenosi se od Ebu Hurejrea, r.a., da je Muhammed, a.s., učio ovu dovu:

“El-Hamdu lillāhi 'alā kulli hālin ve e'ūzu billāhi min hāli ehli 'n-nāri.” Značenje: “Hvala Allahu na svakom stanju, utječem se Allahu od stanja stanovnika Vatre” (Tirmizi). U hadisu koji Ibn Madže prenosi od hz. Aiše kaže se da bi Muhammed, a.s., kad bi naišao na situaciju koja mu se bi svidjela, učio: “Neka je hvala Allahu na svakom stanju! Utječem se Allahu od stanja džehennemlija.” Da, prijatelju! Takav je dunjaluk. Ne može sve ići kako treba. Čovjek ne može uvijek nailaziti samo na dobre stvari. Takve situacije mogu biti za čovjeka iskušenja, ispit. Zbog toga se svako stvorenje treba utjecati Allahu, dž.š., i, zahvaljujući Mu, tražiti pomoć od Njega. 240

DOVE ISM-I A'ZĀM, NAJVELIČANSTVENIJEG IMENA
Putniče na Putu Istine! Ism-i A'zām znači “Najveće, Najuzvišenije, Najvrjednije Ime”. Allahov Poslanik, a.s., ovako je dao definiciju tog imena:

“Ismullāhi 'l-'azamullezî izā du'ije bihi edžābe ve izā su'ile bihi e'atā.” Značenje: “To je Najveće Ime Allaha. Kad se pozove njim, On odgovori, a kad se zamoli nešto njime, On ispunjava želje” (Ibn Madže). Da, prijatelju! Imaš, recimo, neku želju i za njeno ostvarenje moliš Uzvišenog Allaha: “Gospodaru moj, ispuni mi ovu želju.” Da bi ti ta dova bila primljena i da bi ti se želja ostvarila, ako proučiš neku od dova u kojima je dato Ism-i A'zām, onda će ti sigurno biti ispunjeno sve što želiš. Jer, Allahov Poslanik, a.s., nam je rekao: “Kad se učini dova sa dovom Ism-i A'zām, onda je to primljeno kod Uzvišenog Allaha.” Da, Allah, dž.š., prima dovu u kojoj je sadržano Ism-i A'zām. Onaj ko želi da mu dova bude primljena, onaj ko želi da mu želja bude ispunjena, treba u dovi, na početku, na kraju ili u sredini, proučiti riječi u kojima se spominje Ism-i A'zām, pa će mu sve to biti ispunjeno. Mislim da je hadis-i šerif našeg Poslanika, a.s., i njegovo značenje dovoljno da razumiješ to o čemu govorimo.

Dova Ism-i A'zām – 1
Prenosi se od Abdullaha bin Burejdea, r.a., da je čuo kako Muhammed, a.s., ovu dovu uči jednom čovjeku (Ebu Musau el-Eš‘ariju):

241

“Allāhumme innî es'eluke bi ennî ešhedu enneke Entellāhu lā ilāhe illā Ente 'lEhadu 's-Samedullezî lem jelid ve lem jūled ve lem jekun lehu kufuven ehaden.” Značenje: “Allahu, ja samo Tebe molim. Srcem vjerujem i jezikom očitujem da si ti Allah. Nema drugog Boga osim Tebe. Ti si jedan, Utočište svakom, Onaj koji nije rodio niti je rođen. Njemu niko nije ravan.” Na ovo je Resulullah, a.s., ovako rekao: “Zaklinjem se Uzvišenim Allahom da nema sumnje, kad čovjek uči dovu sa Allahovim Najvećim Imenom, Ism-i A'zam, to je tako berićetli ime da dova bude svakako primljena.” Prijatelju! Ako želiš da ti bude primljena želja od Allaha, dž.š., u dovi koju učiš za tu želju ili molbu, prouči i dovu sa Ism-i A'zam, pa će njenim hurmetom i sve druge želje biti ispunjene. Na primjer, nekom je neka nevolja pala na glavu. Čovjek onda uči dovu Uzvišenom Allahu da mu pomogne u otklanjanju te nesreće. Da bismo bili sigurni da će ova dova biti primljena, pomoći će dova Ism-i A'zam. Naravno, uvijek je Allah, dž.š., Taj koji će primiti dovu, naći povoda i učiniti da nevolja ode s naših pleća. Allah je svemoćan. Ili, recimo, neko ima neku želju i sad od Uzvišenog Allaha moli da mu je ostvari. U toj svojoj molbi, dovi, čovjek treba da prouči i dovu Ism-i A'zam. Na taj način će sebi osigurati ostvarenje želje. Prijatelju! Nemoj samo ovo pogrešno da shvatiš! Šta je rekao Allahov Poslanik, a.s.:”... njegova dova se prima, a želja ispunjava.” Moja pojašnjenja su tu samo da dodatno podsjete na ovu radosnu vijest.

Dova Ism-i A'zām – 2
Prenosi se od Enesa bin Malika, r.a., da je kazivao kako je sjedio zajedno sa Resulullahom, a.s., jednom u mesdžidu. Neki čovjek je klanjao i učio ovu dovu:

242

“Allāhumme innî es'eluke bi enne leke 'l-hamde lā ilāhe illā ente 'l-Mennānu Bedî'u 's-semāvāti ve 'l-erdi jā Ze 'l-dželāli ve 'l-ikrāmi. Jā Hajju jā Kajjūmu” Značenje: “Allahu, ja samo Tebe molim. Tebi neka je hvala. Nema drugog Boga osim Tebe, Onoga koji daje brojne blagodati, koji stvara nebesa i Zemlju iz ničega. O, Ti koji imaš sve veličanstvo i čast! O, Ti koji živiš vječitim životom! O, Ti koji sve održavaš!” Na dovu tog čovjeka Allahov Poslanik, a.s., je rekao: “Neka znaš da je ovaj čovjek uputio dovu Uzvišenom sa Njegovim Ism-i a‘zam! To je tako mubarek ime da kad se dova učini s njim, onda ona bude primljena, a kad se njome nešto zaželi, to bude ostvareno.” (Prenose Ibn Madže, Ebu Davud i Tirmizi.) El –Mennan je jedno od mubarek imena Allaha, dž.š. Ima značenje “Onaj koji daje brojne blagodati”. Istinski ko daje robu naljepše i najbolje nimete je samo Allah. Robovi su samo sredstvo. Bedî'u spada u mubarek imena Allaha, dž.š., i ima značenje “Onoga ko nije ni od koga ovisan da iz ničega sve stvori”.

Dova Ism-i A'zām – 3
Prema rivajetu od Enesa, r.a., kazivao je kako je s Muhammedom, a.s., ušao u džamiju gdje su zatekli čovjeka koji je klanjao i učio ovu dovu:

“Allāhumme lā ilāhe illallāhu. Ente 'l-Mennānu jā Bedî'u 's-semāvāti ve 'l-erdi jā Ze 'l-dželāli ve 'l-ikrām.” Značenje: “Allahu! Nema drugog Boga osim Allaha! Ti si Onaj koji dariva brojne blagodati. O, Ti koji iz ničega stvaraš nebesa i Zemlju! O, Ti koji imaš sve veličanstvo i čast!” Poslanik, a.s., ovako je postavio pitanje svojim ashabima: “Ashabi moji, znate li kakvu je dovu učio ovaj čovjek? Uputio je dovu Allahu, dž.š., sa Ism-i A'zam, a kad se njime uči dova, ona bude primljena! Kad se njime zaželi nešto, Allah ispunjava to što se želi!” 243

OVA DVA AJETA SU ISM-I A'ZAM
Prema rivajetu od Esme, r.a., Resulullah, a.s., je rekao da su ova dva ajeta Ism-i A'zam:

“Ve ilāhukum ilāhun vāhidun lā ilāhe illā huve 'r-Rahmānu 'r-Rahîm. Elif lām mîm. Allāhu lā ilāhe illā huve 'l-Hajju 'l-Kajjūm.” Značenje: “Vaš Allah je Jedan Jedini Bog. Nema drugog Boga osim Njega, Milostivog, Samilosnog. Allah je Bog, nema drugog Boga osim Njega, Onoga koji živi vječitim životom i Koji sve održava.”

ISM-I A'ZAM JE U OVE TRI SURE
Prema rivajetu od Ebu Umamea, r.a., kazivao je da je Resulullah, a.s., rekao: “Ism-i A'zam je u ove tri sure”: 1. El-Bekare, 2. Āl-i Imrān i 3. Tāhā. Putniče na Putu Istine! U pogledu Ism-i A'zama islamski učenjaci imaju više gledišta. Prema jednima je to riječ “Allah” i Kelime-i tevhid (lā ilāhe illā hū); prema drugima “Er-Rahmānu 'r-Rahîm”, “El-Hajju 'l-Kajjum” i “Rabb”. Prema Fahri Raziju, Ism-i A'zam je “El-Hajju 'l-Kajjum”. I prema Neveviju je tako. U dosta dova Allahov Poslanik, a.s., je izgovarao ove riječi. Prema onome što navodi Ibn Madže u Sunenu: “imena, riječi i izrazi za koje se prenosi da su Ism-i A'zam su slijedeći:” 1. riječ “Allah”,

244

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

riječ Tevhida - “lā ilāhe illā hū” “Er-Rahmānu 'r-Rahîm” “Allāhu 'r-Rahmānu 'r-Rahîmu” “El-Hajju 'l-Kajjum” “Allāhu lā ilāhe illā Huve 'l-Hajju 'l-Kajjum” “Lā ilāhe illā Huve 'l-Hajju 'l-Kajjum” “Rabb” “Allāhu lā ilāhe illā Huve 'l-Ehadu 's-Samedellezî lem jelid ve lem jūled ve lem jekun lehu kufuven ehad.” 10. “El-Hannānu 'l-Mennānu Bedî'u 's-semāvāti ve 'l-erdi Zu 'l-dželāli ve 'l-ikrāmi 'lHajju 'l-Kajjūm”

Dova Ism-i A'zām – 4
Muhammed, a.s., je čuo kako jedan čovjek u džamiji uči dovu nakon namaza:

“Allāhumme innî es'eluke jā Allāhu 'l-Ehadu 's-Samedullezî lem jelid ve lem jūled ve lem jekun lehu kufuven ehad. En tagfire lî zunūbî inneke Ente 'l-Gafūru 'r-Rahîm.” Značenje: “Allahu, samo Tebe molim, Allahu koji si jedan, Utočište svakom, Onaj koji nije rodio niti je rođen i Kome niko nije ravan, da mi oprostiš grijehe. Ti si Onaj koji puno prašta i Koji je samilostan.” Allahov Poslanik, a.s., za ovog je čovjeka najavio radosnu vijest: “Uzvišeni Allah je oprostio ovom čovjeku, primio njegovu molbu i oprostio mu grijehe.” Znači, taj je čovjek upućivao dovu na propisani način. Prvo Mu je činio zikir izgovarajući imena Uzvišenog Allaha, a onda je molio da mu oprosti grijehe. Nakon toga je dobio radosnu vijest o oprostu od Muhammeda, a.s. Prenosi se od Mu'aza ibn Džebela, r.a., da je Resulullah, a.s., čuo nekog čovjeka da uči dovu izgovarajući “Jā Ze 'l-dželāli ve 'l-ikrām”, pa mu je rekao: “ – Tvoja dova je primljena!”

245

Da, prijatelju! Čovjek koji je svoju dovu Uzvišenom započeo sa: “Ti koji imaš cjelokupno veličanstvo i čast”, pa onda izrekao ono šta želi, primljena mu je bila dova kod Allaha, dž.š. On je na takav način otvorio Uzvišena Vrata na kojima će njegova dova biti primljena. Treba iskoristiti ovaj nimet.

KAKVU GOD ŽELJU IMAŠ, ZAŽELI Prema rivajetu od Ebu Umamea, r.a., Allahov Poslanik, a.s., ovako je rekao: “Uzvišeni Allah ima jednog meleka koji prati onoga ko izgovara Jā Erhame 'r-Rāhimîn. Ako neko izgovori ove mubarek riječi tri puta, melek kaže: Tvoj Gospodar, koji je Najmilostiviji (Erhame 'r-Rāhimîn), sad se okrenuo Tebi! Šta god želiš, sada zatraži!”

Da, prijatelju! Izgovaranje ovih mubarek imena pomaže da dove budu primljene. Treba učiti dovu Uzvišenom Allahu nadajući se da će ove riječi biti sredstvo i način da naše dove budu primljene, a naše želje ostvarene. Vesselam!...

UČI SE I DOVA JUNUSA, a.s.
Učimo li između ostalih dova i dovu Junusa, a.s., pomoći ćemo da naše dove budu primljene. To je ova dova:

“Lā ilāhe illā Ente, subhāneke innî kuntu mine 'z-zālimîn.” Značenje: “Nema drugog Boga osim Allaha! Neka si slavljen! Ja sam, doista, bio silnik.” Poslanik, a.s., ovako kaže o ovoj dovi: “Ja znam takvu riječ koju, ako izgovori čovjek koga je dopala neka nevolja, sigurno biva spašen od te nesreće, tuge, jada ili brige u koju je upao.” O ovoj dovi detaljnije smo govorili u poglavlju o dovama koje se uče kad nas obuzmu tegobe.

OBJEDINJENE ISM-I A'ZAM DOVE
246

“Bismillāhi 'r-Rahmāni 'r-Rahîm Allāhumme innî es'eluke bienne leke 'l-hamde lā ilāhe illā ente 'l-Mennānu. Jā Hannānu jā Mennānu jā Bedî'a 's-semāvāti ve 'l-erdi jā Ze 'l-dželāli ve 'l-ikrām. Jā Hajju jā Kajjūm. Lā ilāhe illā Ente subhāneke innî kuntu mine 'z-zālimîn. Allāhumme innî es'eluke bi ennî ešhedu enneke Ente 'llāhu lā ilāhe illā Ente 'l-Ehadu 'sSamedullezî lem jelid ve lem jūled ve lem jekun lehu kufuven ehad. Ve ilāhukum Ilāhun Vāhidun lā ilāhe illā Huve 'r-Rahmānu 'r-Rahîm. Elif lām mîm. Allāhu lā ilāhe illā Huve 'l-Hajju 'l-Kajjūm. Jā Ze 'l-dželāli ve 'l-ikrām. Jā Erhame 'r-Rāhimîn. Allāhumme innî es'eluke jā Allāhu 'l-Ehadu 's-Samedullezî lem jelid ve lem jūled ve lem jekun lehu kufuven ehad. Lā ilāhe illallāhu vahdehu lā šerîke leh. Lehu 'l-mulku ve lehu 'l-hamdu ve Huve 'alā kulli šej'in Kadîr. Jā Rabbi, jā Rabbi, jā Rabbi. El-hamdu lillāhi ve subhānallāhi ve 'l-hamdu lillāhi ve lā ilāhe illallāhu vallāhu Ekber. Ve lā havle ve lā kuvvete illā billāhi 'l-'Alijji 'l-'Azîm.” Pažnja! Na ovome mjestu, nakon izgovorenog “Azîm”, treba izgovoriti tu želju koju imamo, a da bi dova bila primljena, treba dodati i:

247

Allāhumme innî es'eluke bismike 'l-A'zam ve Sallallāhu 'alā Sejjidinā Muhammedin ve 'alā āli Sejjidinā Muhammedin vakdi hādžetî. Birahmetike jā Erhame 'r-rāhimîn. Nakon ovoga se prouči još Fatiha i prijeđe rukama po licu. Ovako se Allahu, dž.š., upućuje dova na pravi način. Ako je dova koju je rob uputio Allahu, dž.š., dobra po njega, onda mu je Uzvišeni Allah ostvaruje. Svako učenje dove za roba znači hajr i berićet. Allah, dž.š., voli kad Mu rob upućuje dovu. Kod Uzvišenog su zadovoljstvo ruke roba raširene u učenju dove. Mislim da smo to ranije napominjali na dosta mjesta.

OVIM JE RIJEČIMA DOVU UČIO MU'AZ IBN DŽEBEL Jedan od velikih ashaba, Mu'az ibn Džebel, r.a., svakodnevno je učio ovu dovu:

“Jā Ze 'l-dželāli ve 'l-ikrām. Jā Erhame 'r-rāhimîn. Tevedždžehtu ilejke Allāhumme innî es'eluke bi enneke Entellāhu lā ilāhe illā Ente 'l-Vāhidu 'l-Ehadu 'lFerdu 's-Samedullezî lem jelid ve lem jūled ve lem jekun lehu kufuven ehad.” Značenje: “O, Ti koji imaš cjelokupno veličanstvo i čast, o, Ti koji si Najmilostiviji, svim svojim bićem sam okrenut Tebi! Allahu, samo Tebe molim. Ti si Allah. Nema drugog Boga osim Tebe, Jednog i Jedinog, Utočišta svakom, Onoga koji nije rodio niti je rođen i Kome niko nije ravan.” Prijatelju! Riječi koje sadrži ova dova su među riječima koje se pojavljuju u dovi Ism-i A'zam. Učiti dovu ovim riječima znači svakoj boli utjehu naći, svakoj nevolji hajirli rješenje, svakoj tegobi dobar izlaz, svakom strahu ili štit ili lijek. Vesselam!...

UZ OVU DOVU SVAKA DRUGA SE PRIMA

248

Prenosi se od Enesa, r.a., da je bio sa Muhammedom, a.s., kad su vidjeli kako neki čovjek uči dovu i ovako kaže:

“Jā Bedî'u 'semāvāti, jā Hajju jā Kajjūmu. Innî es'eluke.” Značenje: “O, Ti koji stvaraš nebesa iz ničega, Ti koji živiš vječnim životom i Koji sve održavaš, ja samo Tebe molim.” Enes, r.a., nastavlja kako je Muhammed, a.s., rekao: “ – Znate li kako je učio dovu? Zaklinjem se Allahom u čijoj je moći moja duša, da je ovaj čovjek učio dovu sa imenom koje, kad se njime uči dova, ona bude primljena!” (Buhari, Edebu 'l-mufred.) Prijatelju! Ovdje su spomenuta tri Allahova Lijepa imena: Bedî‘, Hajj i Kajjūm. Hajj (Koji živi vječnim životom, Besmrtni) i Kajjūm (Koji sve održava, Koji čini da sva stvorenja stoje i postoje) spadaju u sifate potpunosti Uzvišenog Allaha. Allahov Poslanik, a.s., nas obavještava da će biti primljena dova onoga ko se Allahu, dž.š., obraća ovim mubarek riječima i svojstvima.

ISPUNJAVA SE ŽELJA ONOGA KO UČI
Prenosi se od hz. Aiše, r.a., da je Muhammed, a.s., ovako rekao: “Kad rob prouči ovu dovu:”

“Jā Rabbi, jā Rabbi, jā Rabbi,” Uzvišeni Allah kaže: 'Hajde, robe moj, zaželi šta god hoćeš, želja će ti biti ispunjena!'“
(Tergib ve terhib).

Prijatelju! I mubarek ime Rabb je Ism-i A'zam. Zbog toga se i ispunjava želja roba koji moli: “Gospodaru moj, Gospodaru moj, Gospodaru moj!”

AKO SE PETKOM PROUČI OVA DOVA,
249

ŽELJE BIVAJU ISPUNJENE
Prema rivajetu od Džabira, r.a., Muhammed, a.s., je rekao: “ – Onaj ko petkom, u koje vrijeme želi, prouči ovu dovu, ona mu bude primljena.” To je ova dova:

“Lā ilāhe illā Ente, jā Hannānu, jā Mennānu, jā Bedî'u 's-semāvāti ve 'l-erdi, jā Ze 'l-dželāli ve 'l-ikrām.” Značenje: “Nema drugog Boga osim Tebe, o, Najsamilosniji, Ti koji daješ obilje blagodati, Ti koji iz ničega stvaraš nebesa i Zemlju, Ti koji imaš cjelokupno veličanstvo i čast!” (Džami'u 's-sagir). Prijatelju! “Hannān” i “Mennān” spadaju u mubarek imena Allaha, dž.š. Oni koji imaju neku želju ili htijenje pa u petak, u bilo koje vrijeme, prouče dovu koju su nanijjetili i toj dovi dodaju ovu, bit će im ispunjeno ono što su htjeli; dova će im, znači, biti kabul.

UČI ONAJ KO JE U TEGOBAMA

“Jā Vedūdu, jā Vedūdu, jā Vedūdu, jā Ze 'l-Arši 'l-Medžid, jā Mubdi'u, jā Mu'îdu, jā Fe'āālun limā jurîdu. Es'eluke binūri vedžhikellezî mele'e erkāne 'aršike ve es'eluke bikudretikelletî kadderte bihā 'alā halkike ve birahmetikelletî vesi'at kulle šej'in lā ilāhe illā Ente. Jā Mugîsu agsinî! Jā Gijāse 'l-mustegîsîne!” 250

Prijatelju koji želiš Džennet! O ovoj dovi koja čuva čovjeka od najvećih opasnosti i nevolja ima jedna priča. Malik bin Dinār prenosi od Enesa bin Malika: Bio jedan trgovac koji se posve sam bavio trgovinom između Medine i Sirije. Jednom kad je uzeo robu u Siriji i vraćao se prema Medini, na putu ga presretne jedan razbojnik na konju. Uzeo mu je sve, i robu i novac, i na kraju čak htjede da ga ubije. Siroti čovjek povika: “ _ Eto ti novca, eto robe, sve si mi uzeo! Ostavi me bar u životu, molim te!” Razbojnik, međutim, ne htjede: “ – Ne može, moram i tebe ubiti, da ne bi nikom pričao o ovome!” Opljačkani čovjek će onda razbojniku: “ – Kad je tako, dozvoli mi da uzmem abdest, klanjam dva rekjata i proučim dovu svom Gospodaru”, zamoli. I čovjek uze abdest, klanja dva rekjata i tri puta prouči dovu “Jā Vedūdu...” Samo što je on izučio dovu, kad se pred njima pojavi, brzo poput munje, konjanik odjeven u zeleno. Kad lopov vidje konjanika, izgubi se ne znajući šta da radi. Kako je konjanik jurnuo prema njemu, lopov kao da je udaren, u zrak bi podignut deset metara. Nakon toga pade na zemlju ne mogavši više da ustane. Kako je pao, tako je na tome mjestu i izdahnuo. Siroti čovjek, koji je spasio i robu i svoj život, sad zbunjeno upita konjanika: “ – Ko si ti, tako ti Boga, pa dođe meni u pomoć na ovom usamljenome mjestu? Uze ljubiti ruke konjaniku, a on mu odgovori: “ – Ja sam jedan od meleka sa trećeg kata nebesa. Meni je naređeno da te spasim. Dova koju si proučio primljena je bila kod Allaha, dž.š. Zapovijeđeno mi je da te spasim i ja sam za sekundu stigao. Reče to sve konjanik i onda doda: “Svako onaj ko prouči dovu “Jā Vedūdu...” u trenutku kad se nađe u nevolji, u bezizlaznoj situaciji i kad izgubi svaku nadu, prispjet će mu se u pomoć!”

251

Da, prijatelju! Dova je, doista, poput hitnog telefona Uzvišenom Allahu. Pomoć može u trenutku stići. Ove dove treba naučiti i naviknuti se na njih u vremenima kad nemamo briga. Jer, u trenutku kad iznenada zapadnemo u nevolju, kako će čovjeku pasti na pamet šta treba učiti i da li će to znati? ... Vodi računa o tome!

DOVA KOJA IZGARA ŠEJTANA I GASI NJEGOVU VATRU

“E'ūzu bikelimāti 'llāhi 't-tāmmāti min šerri mā haleka ve zere'e ve bere'e, ve min šerri mā jenzilu mine 's-semā'i ve min šerri mā ja'rudžu fîhā ve min fitneti 'l-lejli ve 'nnehāri ve min šerri kulli tārikin illā tārikan jatruku bihajrin jā Rahmānu” Prijatelju! Šejtani su u noći Mi'radža htjeli učiniti našem Pejgamberu, a.s., nažao smišljajući koju bi nevaljalštinu učinili. Resulullah, a.s., ovako je rekao: “ – Ja sam išao, a šejtani su me pratili sa vatrom u rukama htijući da me zapale! U tom trenutku Džebrail, a.s., mi reče: ' – Poučit ću te jednoj dovi, pa kad je proučiš, svi šejtani će izgorjeti, a njihova vatra će se odmah ugasiti!' Ja sam odmah proučio dovu, šejtani su izgorjeli, a njihova vatra se ugasila!” Prema rivajetu 'Abdurrahmana bin Ebu Lejla, r.a.: dok je Muhammed, a.s., klanjao, došao je jedan šejtan, upalio svjetlo i držao ga ispred Poslanika, a.s. Resulullah, a.s., je proučio Euzubillu i nešto iz Kur'ana. Ipak, šejtan se nije udaljavao. Tada je došao Džebrail, a.s., i podučio Resulullaha, a.s., dovi: ““E'ūzu bikelimātillāhi 'ttāmmāti...”. Čim je Poslanik, a.s., to proučio, ugasila se šejtanova vatra, a on je pao licem o zemlju. Brate na Putu Istine! Ako i ti budeš učio ovu dovu, bit ćeš daleko od šejtanskog zla, tvoje će srce biti mirno, a ti siguran od bilo kakve šejtanske pakosti i obmana.

252

KO UČI OVU DOVU POSLIJE SABAHSKOG NAMAZA OSTAJE DALEKO OD ŠEJTANA

“Allāhumme inneke sellette 'alejnā 'aduvven basîren bi'ujūbinā jerānā huve ve kabîluhu min hajsu lā nerāhum. Allāhumme fe'ājishu minnā kemā ājestehu min rahmetike ve kannithu minnā kemā kannet'tehu min 'afvike ve bā'id bejnenā ve bejnehu kemā bā'adte bejnehu ve bejne rahmetike inneke 'alā kulli šej'in kadîr.” Značenje: “Allahu, namučio si našeg dušmana (šejtana) koji zajedno sa svojim plemenom (njegovi prijatelji i oni kojima zapovijeda) vidi naše sramote, ali mi ih ne vidimo. Allahu, isto kao što si mu uskratio Svoju milost, udalji ga i od nas; isto kao što si mu uništio nadu u spas, uništi mu je i u pogledu nas; isto kao što si ga udaljio od Svoje milosti, udalji ga i od nas; Ti si, zaista, svemoćan!” Muhammed bin Vasi je svako jutro učio poslije namaza ovu dovu. Jednog dana, dok je ulazio u džamiju, pred njega iziđe šejtan i upita ga: “ – Poznaješ li ti mene? Ne, ne mogu da te poznam! Ko si ti? - upita Muhammed bin Vasi. Ja sam Iblis - reče šejtan. Pa šta hoćeš od mene? - upita Vasi. Hoću nešto da te zamolim: dovi koju učiš svaki dan nakon sabaha nemoj podučiti nikog! Zauzvrat, ja tebe neće dirati, neću uraditi ništa što bi ti donijelo štete!

Na ovo će Vasi: Neka znaš da ću ovoj dovi podučiti svakog, a ti slobodno radi šta hoćeš!

253

Tako je Muhammed bin Vasi otjerao šejtana. Znao je da šejtan ne može nanijeti nikakve štete muslimanu koji stalno uči i spominje Allaha, dž.š. Prijatelju! I ti uči ove dove i živi spokojno. S jedne strane ćeš zaraditi sevape za zikir i dovu, a s druge strane ćeš šejtana držati daleko od sebe.

DOVA ONOGA KO ZAPADNE NEVOLJE
Prenosi se od Umm Seleme, r.a., da je Muhammed, a.s., ovako rekao: “Kad neko zapadne nevolje, belaja, nesreće ili štete, neka uči ovu dovu! Ako je prouči, Allah će mu uamjesto tih briga dati sevape i učiniti da mu bude još bolje”:

“Innā lillāhi ve innā ilejhi rādži'ūn. Allāhumme edžirnî fî musîbetî ve ahlif lî hajren minhā.” Značenje: “Mi smo Allahovi i Njemu se vraćamo. Allahu, nagradi me (daj mi sevape) za ovu moju nesreću i daj mi dobro od nje!” Umm Seleme, r.a., dalje nastavlja: “Kad je preselio na Ahiret moj suprug Ebu Seleme (otac mog sina Selemea), Pejgamber, a.s., mi je preporučio da učim ovu dovu. Uporno sam je učila nakon smrti mog muža i onda sam umjesto Ebu Selemea dobila još boljeg za muža– Resulullaha, a.s.”
(Prenosi Muslim.)

Prijatelju! Ova dova se uči u trenucima kad nas zateče i pogodi neka vijest o smrti, nesreći, nevolji. Ako se pažljivo razmisli o značenju dove, onda je jasno o čemu govorimo.

DOVA ZA ZAŠTITU DJECE OD NESREĆA
Da bi roditelji muslimani sačuvali svoju djecu od svih vrsta nevolja i belaja, prvo treba da zatraže utočišta za njih kod Allaha, dž.š., da ih ostave u amanet, što je sunnet Allahovog Poslanika, a.s.

254

Poslanik, a.s., i u ovom slučaju je primjer svome Ummetu. Dova koja se prvo uči za zaštitu djece:

“U'îzuke bikelimātillāhi 't-tāmmeti min kulli šejtānin ve hāmmetin ve min kulli 'ajnin lāmmetin.” Značenje: “Štitim te savršenim Allahovim Govorom od svakog šejtana, otrovnih životinja i svakog ružnog oka!” Muhammed, a.s., ovim je riječima štitio svoje unuke hz. Hasana i hz. Husejna. Ako se dova odnosi na jedno lice, onda počinje kako smo naveli; ako je za dvoje djece, onda glasi “u'îzukuma”; ako je za više djece, onda glasi “u'îzukum”. Kako je Muhammed, a.s., svoje unuke čuvao pred urokljivim očima, možete pročitati u poglavlju o uroku.

SEVAP-DOVA ZA STALNO UČENJE
Jedna od dova koje u širokom značenju nose fadilet ovog i drugog svijeta, a koju je Muhammed, a.s., uvijek i na svakome mjestu učio jeste ova:

“Allāhumme innî es'eluke 'l-'afve ve 'l-'āfijete. Allāhumme innî es'eluke 'l-hudā ve 't-tukā ve 'l-'afāfe ve 'l-ginā.” Značenje: “Allahu, molim Te za oprost i spas. Allahu, molim Te za uputu na Pravi Put, skrušenost, čednost i bogatstvo” (Imam-i Nevevi). Prijatelju! Pojašnjenja u vezi sa ovom dovom dali smo u ranijem tekstu. Za muslimana je najveća blagodat i fadilet dobiti oprost i spas na ovom svijetu. Biti na Pravome Putu, biti skrušen, sačuvati čestitost i steći duševno bogatstvo najveća je sreća na ovom svijetu i Ahiretu. Vesselam!

255

OVA DOVA SE UVIJEK UČI
Buhari i Muslim bilježe da među dove koje je Muhammed, a.s., stalno učio, a koje su vrlo značajne, sa puno fadileta i sevapa, spada i ova:

“Lā ilāhe illallāhu vahdehu lā šerîke leh. Lehu 'l-mulku ve lehu 'l-hamdu ve Huve 'alā kulli šej'in Kadîr. Allāhumme lā māni'a limā e'tajte ve lā mu'tije limā mene'te ve la jenfe'u ze 'l-džeddi minke 'l-džeddu.” Prenose Buhari i Muslim. Značenje: “Nema drugog Boga osim Allaha! On je jedan i nema druga. On je Vladar i Njemu hvala. On je svemoćan. Allahu, niko ne može zabraniti ono što Ti daješ niti iko može dati ono što Ti zabraniš! Pred Tvojim azabom nema koristi od bogatstva!” Putniče na Putu Istine! Allahov Poslanik, a.s., ovu je dovu učio uvijek poslije farz-namaza. Ako Uzvišeni Allah odluči da nekome ispuni želju, onda nema toga ko će to zabraniti. Ako je odlučio da nešto nekome ne može biti dato, onda nema nikoga ko će to dati. Sva moć i snaga su u Allaha, dž.š. U dovi se na kraju kaže da nema koristi od bogatstva. Znači, bogatog čovjeka od Allahovog azaba ne mogu spasiti ni imetak na ovom svijetu, ni djeca, ni vlast. Ništa od toga mu ne koristi! Onaj ko može spasiti roba jeste samo i jedino Allah, dž.š., Plemeniti, Milostivi, Samilosni.

DOVA ZAHVALE SA ŠIROKIM ZNAČENJEM
Imam-i Nevevi bilježi da je Adem, a.s., ovako molio Uzvišenog Allaha: “Gospodaru, dao si mi zanimanje kojim mogu sam privrijediti, poduči me takvoj zahvali i tesbihu da i ta zahvala i veličanje u sebi objedine široka značenja!” Na ovu molbu, Allah, dž.š., mu je objavio:

256

“ – Ademe, kad ujutro ustaneš i uvečer kad omrkneš, prouči po tri puta ovu dovu i zahvali:

“El-Hamdu lillāhi Rabbi 'l-'ālemîne hamden juvāfî ni'amehu ve jukāfî mezîdehu.” Značenje: “Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, tolikom hvalom kolike su Njegove blagodati, pa i kad pretekne.” Ulema-i muteahhirin se slažu da se zahvaliti može i samo ovom rečenicom:

“El-Hamdu lillāhi hamden juvāfî ni'amehu ve jukāfî mezîdehu.” Značenje: “Hvala Allahu, tolikom hvalom kolike su Njegove blagodati, pa i kad pretekne”
(Imam-i Nevevi).

DOVA POSLIJE NAMAZA
Prema rivajetu od Sa'da ibn Ebi Vakkasa, r.a., Allahov Poslanik, a.s., ovim se riječim nakon namaza utjecao Uzvišenom Allahu i od Njega pomoć tražio:

“Allāhumme innî e'ūzu bike mine 'l-džubni. Ve e'ūzu bike en uredde ilā erzeli 'l-'umri. Ve e'ūzu bike min fitneti 'd-dunjā ve e'ūzu bike min 'azābi 'l-kabri.” Značenje: “Allahu, utječem Ti se od straha. Utječem Ti se od lošeg kraja života. Utječem Ti se od smutnje ovog svijeta i utječem Ti se od kaburskog azaba.” (Prenosi Buhari.) Prijatelju! I ti bi trebalo da učiš ovu dovu nakon namaza. Strah je ružan osjećaj. Pojašnjenja u vezi s tim porblemom već smo tretirali u drugim dovama. Loš kraj je

257

nevolja, težak period pred kraj života u kojem čovjek živi životom djeteta. Utjecanje Allahu, dž.š., od smutnje na ovom svijetu znači traženje pomoći od Allaha, dž.š., u zaštiti od svih vrsta belaja i nevolja. Utjecanje Uzvišenom Allahu od kaburskog azaba jeste traženje pomoći od Uzvišenog u kaburu, tokom ispitivanja koje se odvija neposredno nakon smrti. To je vrlo važno za čovjeka, pa se moramo utjecati Uzvišenom, moliti pomoć na ovom svijetu, pa da sve što posijemo dobro dobijemo na Ahiretu. Vesselam!...

DOVA ZA STRAH OD NEKOGA
Prenosi se od Abdullaha ibn Omera, r.a., da je naš Poslanik, a.s., ovako rekao: “Kad se uplašiš od nekog vladara (upravitelja) ili nekog drugog, uči ovu dovu:”

“Lā ilāhe illallāhu 'l-Halîmu 'l-Hakîmu. Subhānallāhi Rabbi 's-semāvāti 's-seb'i ve Rabbi 'l-Arši 'l-Azîm. Lā ilāhe illā Ente 'azze džāruke ve dželle senā'uke!” Značenje: “Nema drugog Boga osim Allaha, Blagog i Mudrog! Neka je slavljen Allah, Gospodar sedam nebesa i Uzvišenog Prijestolja! Nema drugog Boga osim Tebe! Onaj ko se Tebi utječe, on pobjeđuje. Uzvišen si i hvaljen!” (Kitab Ibn Sunnija). Mustehab je učiti i ovu dovu:

“Allāhumme innā nedž'aluke fî nuhūrihim ve ne'ūzu bike min šurūrihim.” Značenje: “Allahu, pomozi nam da se odbranimo (od šejtanskih pakosti), utječemo Ti se od njihovog zla!” (Izvadili Ebu Davud i Nesai.) Prijatelju! Učiti obje ove dove je veoma korisno. One ti donose spas. Allah je svemoćan. Ako tako razmišljaš, nijedan ti dušmanin, nikakvo zlo niti štetu ne može nanijeti. Vesselam!...

258

DOVA ZA STRAH OD VLADARA
Prema rivajetu od Abdullaha ibn Mes'uda, r.a., Resulullah, a.s., ovako je rekao: “ – Kad se neko od vas uplaši karaktera, tiranije i nepravde vladara ili upravitelja, za zaštitu od njega treba učiti ovu dovu:”

“Allāhumme Rabbe 's-semāvāti 's-seb'i ve Rabbe 'l-Arši 'l-'Azîm. Kun lî džāren min fulāni ve ahzābihi min halā'ikike en jufrita 'alejje ehadun minhum ev jatgā 'azze džāruke ve dželle senā'uke ve lā ilāhe illā Ente!” Značenje: “Allahu, Gospodaru sedam nebesa i Uzvišenog Prijestolja, sačuvaj me od tog čovjeka i njegovih pristalica (zuluma i nevaljalih djela), da nikakvu nevolju i nepravdu od njih ne istrpim! Allahu, onaj koga Ti štitiš - pobjednik je, Ti si Uzvišen i Hvaljen, nema drugog Boga osim Tebe!” (Imam-i Buhari, Edebu 'l-mufred).

DOVA ZA ISPUNJENJE ŽELJA I OSLOBAĐANJE OD STRAHA
Prenosi se od Abdullaha ibn Abbasa, r.a., da je Muhammed, a.s., ovako rekao: “Ako neko zapadne u nevolju, jad ili neku nesreću, ili se boji od vladara (upravitelja), neka uči dovu ovim riječima, pa će mu dova biti primljena:”

259

“Es'eluke bilā ilāhe illā Ente Rabbe 's-semāvāti 's-seb'i ve Rabbe 'l-'Arši 'l-'Azîm, ve es'eluke bilā ilāhe illā Ente Rabbe 's-semāvāti 's-seb'i ve Rabbe 'l-'Arši 'l-Kerîm, ve es'eluke bilā ilāhe illā Ente Rabbe 's-semāvāti 's-seb'i ve 'l-eredîne 's-seb'i ve mā fîhinne. Inneke 'alā kulli šej'in Kadîr.” Značenje: “Ja Te molim riječima: 'Nema drugog Boga osim Tebe, Gospodara sedam nebesa i Uzvišenog Prijestolja!' Molim Te riječima: 'Nema drugog Boga osim Tebe, Gospodara sedam nebesa i Plemenitog Arša'. Molim Te riječima: 'Nema drugog Boga osim Tebe, Gospodara sedam nebesa i sedam Zemalja i svega što je između njih'. Ti si, doista, svemoćan.” Poslanik, a.s., je dalje nastavio: “ – Nakon proučene dove izgovori želju koju imaš!” ŠTA JE TVOJA ŽELJA? Prijatelju! Nakon što proučiš ovu dovu za želju, treba da iskažeš i šta je to što želiš. I ne samo želja, nego i tvoja briga, tegoba, cilj, sve ono šta želiš od Uzvišenog... To se može izgovoriti ovako: “Gospodaru moj, hurmetom dove koju sam proučio ispuni mi tu i tu želju...” ili “Gospodaru moj, zaštiti me od zla tog i tog” itd. Na ovaj način, izgovarajući želju, mi tražimo pomoć od Allaha, dž.š.

DOVA NAKON JELA
Prenosi se od Ebu Umamea, r.a., da bi Allahov Poslanik, a.s., kad bi sofra ispred njega bila odnesena, učio ovu dovu:

“El-Hamdu lillāhi hamden kesîren tajjiben mubāreken fîhi gajre muvedde'in ve lā mustagnen 'anhu Rabbenā.” Značenje: “Hvala Allahu, velika, lijepa i mubarek hvala koja se nikad ne napušta i ne prolazi. Od zahvaljivanja Allahu nikad ne mogu odustati. Jer, On je naš Gospodar”
(Prenosi Tirmizi.)

Prijatelju! Zbog nebrojenih nimeta koje je Uzvišeni Allah podario Svome robu, rob mora uvijek i stalno zahvaljivati. Zahvala Allahu, dž.š., se ne ostavlja niti se može napustiti i odustati od nje. Jer, On je naš Gospodar.

260

DOVA KAD SE PIJE MLIJEKO
Prema rivajetu od Abdullaha ibn Abbasa, r.a., Resulullah, a.s., ovako je rekao: “Uzvišeni Allah je rekao da, kad neko pije nimet lijeka, ovako neka uči dovu:”

“Allāhumme, bārik lenā fîhi ve zidnā minhu!” Značenje: “Allahu, blagoslovi nas u tome (mlijeku koje smo popili) i uvećaj nam to (taj nimet)!” Nakon toga, Poslanik, a.s., je nastavio: “Ništa osim mlijeka ne može zauzeti mjesto jelu i piću!” (Prenosi Tirmizi.) Prijatelju! Ova dova koja se uči nakon što se popije mlijeko, uči se i kad se nešto drugo pije. Važno je zahvaliti Uzvišenom Allahu i spominjati Ga.

KRATKA DOVA NAKON JELA
Prema rivajetu od Ibn Abbasa, r.a., Resul-i Ekrem, a.s., ovako je rekao: “Ako je Uzvišeni Allah nekom omogućio da ima jesti, onda taj čovjek neka uči ovu dovu:”

“Allāhumme bārik lenā fîhi ve et'imnā hajren minhu!” Značenje: “Allahu, blagoslovi nam ovo (što smo pojeli) i podari nam da imamo jesti i bolje od ovog!” (Tirmizi). Prijatelju! Razmisli o značenju zikrova koje učiš! Neka ti je Uzvišeni Allah uvijek na umu, jer nimet koji jedeš samo ti On, dž.š., daje!

ČOVJEK TREBA DA UČI DOVU KAD JEDE I PIJE

261

Ebu Said, r.a., prenosi da bi Muhammed, a.s., nakon što bi jeo i pio, ovako proučio:

“El-Hamdu lillāhillezî at'amenā ve sekānā ve dže'alenā muslimîne.” Značenje: “Hvala Allahu koji nas je nahranio, napojio i učinio muslimanima” (Tirmizi). Prijatelju! Čovjek uvijek treba da prouči ovu dovu kad nešto pojede ili popije.

PRAŠTAJU SE GRIJESI ONOME KO UČI DOVU NAKON JELA
Prema rivajetu od Mu'aza ibn Enesa, r.a., Allahov Poslanik, a.s., ovako je rekao: “Ko god prouči ovu dovu nakon jela, praštaju mu se prošli grijesi:”

“El- Hamdu lillāhillezî at'amenî hāzā ve rezakanîhi min gajri havlin minnî ve lā kuvveh.” Značenje: “Hvala Allahu koji me je nahranio i obezbijedio mi ovo bez ikakve moje snage i moći u tome.” (Prenosi Tirmizi.) Prijatelju! Ove radosne vijesti su ono čime nas raduje Uzvišeni Allah. On, dž.š., nam je dao blagodati, nahranio nas, napojio, i još ako Mu se mi robovi zahvalimo na tome sa dvije tri riječi podsjećanja na Njega, Allah, dž.š., nam čak i grijehe oprašta! Ovo su radosne vijesti o ogromnom merhametu Uzvišenog prema Njegovim robovima. Vesselam!...

DOVA ZA SRETAN PUT ONOME KO PUTUJE
Prema rivajetu od Abdullaha ibn Omera, r.a., rekao je: “Kad bi Resulullah, a.s., nekoga pratio na put, uzeo bi ga za ruku, i dok putnik ne povuče ruku, Poslanik, a.s., ne bi povukao svoju, a proučio bi slijedeću dovu:”

262

“Estevdi'ullāhe dîneke ve emāneteke ve āhire 'amelike.” Značenje: “Allahu dajem u amanet tvoju vjeru, tvoj amanet i svršetak tvog posla.” (Prenosi
Tirmizi.)

Prema Imam-i Hattabiju, riječ “amanet” koja se spominje u dovi, podrazumijeva sve ono što čovjek ostavlja nekome povjerljivom: kuću, porodicu, imetak. Ako se pitamo zašto se spominje ostavljanje u amanet vjere, treba imati na umu da se putnik na putu susreće sa brojnim problemima i teškoćama tokom kojih neke vjerske obaveze mogu ostati nepodmirene ili da ih čovjek zaobiđe. Stoga se Uzvišeni Allah u dovi moli da pomogne u čuvanju vjere kod putnika.

DOVA ONOGA KO KREĆE NA PUT
Prijatelju! Kad neko krene na put sa nekim ciljem, dolazi u situaciju da postupa nešto posebnije u poslovima koji su mustehab po vjeri. Kad se čovjek sprema na put i kad bude vrijeme da krene, mustehab mu je da klanja dva rekjata nafile. Naš Poslanik, a.s., ovako je rekao: “Ako čovjek, kad krene na put, klanja dva rekjata namaza, bit će zaštićen od svih nevolja na koje može naići vani u putu.” (Prenosi Bejheki od Ebu Hurejre.)

DVA REKJATA NAMAZA PRIJE POLASKA IZ KUĆE
Na dva rekjata namaza koji se klanja prije polaska iz kuće mogu se učiti sure po želji i mogućnosti. Neki islamski učenjaci kažu da je mustehab učiti na prvom rekjatu Fātihu, potom suru El-Kāfirun, a na drugom rekjatu Fātihu i onda suru El-Ihlās. Drugi, pak, smatraju da na prvom rekjatu treba učiti nakon Fātihe suru El-Felek, a na drugom rekjatu nakon Fātihe suru En-Nās. Nakon obavljenih dva rekjata treba proučiti Ajetu 'l-kursijju. U rivajetu je rečeno: “Ako neko izađe iz kuće učenjem Ajetu 'l-kursijje, sve dok se ne vrati kući nikakva ga nevolja neće pogoditi” (Imam-i Nevevi).

263

Sura Kurejš: Čovjeku koji krene na put mustehab je da na polasku prouči suru Kurejš. Veliki šafiijski fakih Imam Ebu 'l-Hasen el-Kazvini rekao je: “Sura Kurejš je čuvar od svakog zla, nevolje i nesreće.” I Ebu Tahir ibn Džahševi ovako je rekao: “Trebalo je da krenem na put. Ali, bojao sam se puta. Zbog toga sam otišao kod Kazvinija i molio ga da mi prouči dovu. Ja još nisam bio ni progovorio da mu kažem šta hoću, a on mi reče:” “Svako onaj ko je naumio da putuje, a u sebi osjeti bilo kakav strah, neka odmah prouči suru Kurejš. Jer, sura Kurejš je čuvar od svakog zla, nevolje i nesreće.” I dalje Džahšije nastavlja: “Tako sam ja prema stručnom savjetu proučio suru Kurejš, krenuo na put i onda se sa selametom i vratio s puta. Nikakve štete nisam vidio od onoga čega sam se bojao, niti sam pretrpio bilo kakve teškoće ili tegobe. (Zabilježio Imam-i Nevevi u Kitab-i ezkar.)

DOVA PRI UKRCAVANJU SREDSTVO

U BILO

KOJE

PRIJEVOZNO

Pri ulasku u neko prijevozno sredstvo ili uzjahivanju na neku životinju, uči se ovaj ajet-i kerim:

“Bismillāh: Subhānellezî sehhare lena hāzā ve mā kunnā lehu mukrinîne ve innā ilā Rabbinā lemunkalibūn.” Značenje: “U ime Allaha: Neka je slavljen Onaj koji nam je dao ovo na pomoć, jer mi to ne bismo mogli! Mi ćemo se, doista, vratiti našem Gospodaru” (Ez-Zuhruf, 13-14). Brate! Početak ovog ajeta glasi: “I koji je stvorio raznovrsna stvorenja i učinio vam neke lađe i životinje za vaše jahanje, da na njima ugodno sjedite s tijelom u ravnoteži i da se sjećate tog dobročinstva vašega Gospodara kada budete na njima ugodno sjedili, da govorite: Neka je slavljen Onaj koji nam je dao ovo na pomoć, jer mi to ne bismo mogli! Mi ćemo se, doista, vratiti našem Gospodaru” (Ez-Zuhruf, 12, 13,14). Prijatelju! Znači, učenje ove dove pred uzjahivanje neke životinje ili ukrcavanje u prijevozno sredstvo zapovijed je Uzvišenog Allaha i sunnet Allahovoga Poslanika, a.s. To je u isto vrijeme vrsta osiguranja zaštite od strane Allaha, dž.š. Svako onaj ko voli

264

sebe i zna vrijednost onog šta ima, čim se ukrca u neko sredstvo, proučit će ovaj ajet kao dovu. Vesselam!...

PEJGAMBEROVA, a.s., DOVA PRIJE UZJAHIVANJA
Kad bi stavio nogu u uzengiju životinje na koju će uzjahati, Muhammed, a.s., bi proučio Bismillu. Kad bi uzjahao i uspravio se, onda bi proučio: “El-Hamdu lillāhi 'alā kulli hāl”= “Hvala Allahu na svakom stanju”, i na kraju bi proučio ajet:

“Bismillāh: Subhānellezî sehhare lena hāzā ve mā kunnā lehu mukrinîne ve innā ilā Rabbinā lemunkalibūn.” Zuhruf, 13-14 Nakon što bi proučio ajet kao dovu, tri puta bi izgovorio Tekbir: Allāhu ekber i tri puta Tehlil: Lā ilāhe illallāh.

DRUGA POSLANIKOVA, a.s., DOVA ZA PUT
Prenosi se od Ebu Hurejrea, r.a., da je Muhammed, a.s., kad bi krenuo na put i uzjahao na životinju, učio ovu dovu:

“Allāhumme innî es'eluke fî seferî hāze 'l-birre ve 't-takvā ve mine 'l-'ameli mā terdā. Allāhumme hevvin 'alejne 's-sefere ve atvi 'annā bu'de 'l-erdi. Allāhumme Ente 'ssāhibu fi 's-seferi ve 'l-halîfetu 'ale 'l-ehli. Allāhummesbahnā fî seferinā vahlufnā fî ehlinā.” Značenje: “Allahu, na ovom putovanju molim od Tebe dobro, skrušenost i zadovoljstvo u poslu. Allahu, olakšaj nam ovaj put i skrati nam daljine na zemlji! Allahu, Ti si sahib na putu i halifa u porodici. Budi s nama na putu, Allahu, i halifa u našim porodicama!”

265

JOŠ JEDNA PEJGAMBEROVA, a.s., DOVA ZA PUT
Prenosi se od Ebu Hurejrea, r.a., da je Muhammed, a.s., ovu dovu učio pred polazak na put i prije nego što bi uzjahao životinju:

“Allāhumme Ente 's-sāhibu fi 's-seferi ve 'l-halîfetu fi 'l-ehli ve 'l-māli. Allāhumme innî e'ūzu bike min va'sā'i 's-seferi ve ke'ābeti 'l-munkalebi.” Značenje: “Allahu, Ti si mi drug u putu i halifa (zastupnik) u porodici i imanju. Allahu, utječem Ti se od problema u putu i teškoća u povratku” (Tirmizi).

DOVA KOJA SE UČI U PUTU
Prema rivajetu sa sahih isnadom od Abdullaha ibn Serdžesa, r.a., kaže se: “Kad bi Poslanik, a.s., krenuo na put, učio bi ovu dovu:”

“Allāhumme Ente 's-sāhibu fi 's-seferi ve 'l-halîfetu fi 'l-ehli. Allāhumme innî e'ūzu bike min va'sā'i 's-seferi ve ke'ābeti 'l-munkalebi ve mine 'l-havri ba'de 'l-kevni ve min da'veti 'l-mazlūmi ve min sū'i 'l-mazari fi 'l-ehli ve 'l-māli.” Značenje: “Allahu, Ti si drug u putu i halifa u porodici. Allahu, utječem Ti se od problema u putu i teškoća u povratku, od pokvarenog posla, mazlumovog proklinjanja i lošeg pogleda u mojoj porodici i imanju.” (Prenose Tirmizi, Nesai i Ibn Madže.)

266

DOVA PRILIKOM POVRATKA SA PUTA
Prilikom povratka sa puta, Muhammed, a.s., bi učio ovu dovu:

“Ājibūne, tā'ibūne li Rabbinā hāmidūne.” Značenje: “Vraćamo se, kajemo se, svome Gospodaru zahvalni.” (Prenosi Muslim.) Kad bi se vraćao kući sa putovanja, Allahov Poslanik, a.s., bi dovi za put dodavao i ove riječi. Prijatelju! I ti treba da učiš ovu dovu, dok si još na putu ili dok se vraćaš svojoj porodici, u svoju zemlju. Vesselam!...

DOVA KOJOM SE OPRAŠTA SA ONIM KOJI PUTUJE
Prenosi se od Ebu Hurejrea, r.a., da je kazivao: Došao jedan čovjek kod Allahovoga Poslanika, a.s. i rekao: “ – Allahov Poslaniče, hoću da idem na put pa te molim da me posavjetuješ.” Poslanik, a.s., mu reče: “ – Uvijek budi skrušen pred Uzvišenim Allahom i uvijek donesi Tekbir kad se ispneš na visoko brdo!” Čovjeka je Resulullah, a.s., ispratio ovom hajr-dovom:

“Allāhumme atvilhu 'l-erda ve hevvin 'alejhi 's-sefere.” Značenje: “Allahu, skrati mu dug put i olakšaj putovanje!” Prijatelju! Ovakvu hajr-dovu i savjete treba da ti upute stariji i dobri prijatelji kad krećeš na put!

267

DOVA ZA ONOGA KO SE VRAĆA SA HADŽDŽA
Prema rivajetu od Abdullaha ibn Omera, r.a., rekao je: “Allahov Poslaniče, hoću da idem na hadždž.” Prateći mladića, Muhammed, a.s., ovako ga je posavjetovao i poželio mu sretan put: “ – Mladiću, neka ti Allah čuva skrušenost Njemu, neka te uputi na dobro i pomogne u problemima!” Kad se mladić vratio s puta, došao je Pejgamber, a.s., i poselamio ga riječima:

“Kabilallāhu hadždžeke ve gafere zenbeke ve ahlefe nefekateke.” Značenje: “Neka ti Allah primi hadždž, oprosti grijehe i za hadždž utrošeni imetak naknadi!” (Prenosi Ibn Sunni.) Prijatelju! Ova dova i zikrovi donijet će ti sreću na ovom svijetu i Ahiretu.

DOVA KAD ZAPUŠU VJETROVI
Prema rivajetu od Enesa, r.a., kazivao je: “Kad bi zapuhali jaki vjetrovi, Pejgamber, a.s., bi učio ovu dovu:”

“Allāhumme innî es'eluke min hajri mā ursilet bihi ve e'ūzu bike min šerri mā ursilet bihi.” Značenje: “Allahu, molim Te za dobro u vjetrovima koje si poslao. Utječem Ti se od zla onoga što je poslano s njima” (Edebu 'l-mufred). Prijatelju! U svemu što je korisno za čovjeka ima jedna mjera. Kad se to poremeti, umjesto koristi nastane šteta. Ako čovjek koristi onoliko opskrbe koliko mu treba, onda mu je to korisno. Je li pretjerao, to već donosi štetu. Kiša i vjetrovi donose nevolje i štetu. Ali ako je sve koliko treba, onda nose berićet i život. Sve ono što se odvija među stvorenjima dešava se Allahovom voljom i određenjem. 268

Čovjek treba da razmišlja o ovome: isto kao što se treba utjecati Allahu od štete koja nastaje od vjetrova, treba Allaha, dž.š., moliti i za dobra koja oni nose. Vesselam!

DOVA ZA OTVARANJE RADNJE
Ako musliman, u koje god doba bilo, prouči slijedeću dovu prilikom otvaranja radnje, dućana, ateljea, neke trgovine, imat će berićet u zaradi, mir i sreću u kući. To je ova dova:

“Bismillāh: Allāhumme jā Mufettiha 'l-ebvābi iftah lenā hajre 'l-bābi. Allāhummerzuknā rizkan halālen tajjiben ve rizkan vāsi'an. Birahmetike jā Erhame 'rrāhimîn.” Značenje: “U ime Allaha: Allahu, Ti koji otvaraš sva vrata, otvori nama najbolja vrata! Allahu, podari nam halal opskrbu, dobru i veliku nafaku! Molimo Te za milost, o, Ti koji si Najsamilosniji!” Prijatelju! Kad pri otvaranju nekog mjesta koje će ti obezbijediti prihode za tvoju djecu (dućan, prodavnica, fabrika, šta god) proučiš ovu dovu, Allah, dž.š., ti onda bude na pomoći. Od onoga šta zaradiš dobijaš samo dobro i berićet. Halal zarada postaje berićetna. Vesselam!... U isto vrijeme, kad se krene iz kuće sa namjerom odlaska na radno mjesto, treba prvo proučiti dovu koju smo naveli u poglavlju “Dove pri izlasku iz kuće”. Uz proučenu dovu i zikir čovjek bude miran i spokojan na poslu, a Uzvišeni Allah oprašta njegove grijehe. Poslovi tako idu dobro, um bolje radi i sve je u cjelini bolje. Vesselam!...

UTJECANJE ALLAHU, dž.š., OD DUGOVA
Prenosi se od hz. Aiše da je rekla kako je Muhammed, a.s., tražio utočišta kod Allaha, dž.š., od duga i zaduživanja riječima:

269

“Allāhumme innî e'ūzu bike mine 'l-keseli ve 'l-heremi ve 'l-magremi ve 'lme'semi.” Značenje: “Allahu, utječem Ti se od lijenosti, duboke starosti, dugova i činjenja grijeha”
(Sunen-i Nesai).

Hz. Aiša dalje kazuje: Kad bi mu neko primijetio: “ – Allahov Poslaniče, jako često se utječeš Allahu zaduživanja i činjenja grijeha”, Poslanik, a.s., ovako bi odgovorio: “Ako se čovjek zaduži, onda on laže kad govori i obećanje ne može da ispuni.” Prijatelju! Za ovaj hadis-i šerif, mubarek riječi Resulullaha, a.s., ne treba dodatnih pojašnjenja. Sve je vrlo jasno i predočeno ti tako da možeš razumjeti. Dovoljno je da budeš štedljiv da bi mogao da zaradiš berićetnu dobit i da shvatiš vrijednost dove. Pa istraj u učenju! Vesselam!

ISPUNJAVA SE ŽELJA ONOME KO PROUČI 1.000 PUTA U NOĆI AREFATA
Ibn Mes'ud, r.a., prenosi: Muhammed, a.s. je rekao: “Ko ovih deset riječi prouči 1.000 puta u noći Arefata, Allah mu ispunjava kakvu god želju ima.” To je slijedeća dova:

270

“Subhānellezî fi 's-semā'i 'aršuhu subhānellezî fi 'l-erdi mevtinuhu subhānellezî fi 'l-bahri sebîluhu subhānellezî fi 'n-nāri sultānuhu subhānellezî fi 'l-dženneti rahmetuhu subhānellezî fi 'l-kubūri kadā'uhu subhānellezî fi 'l-hevā'i rūhuhu subhānellezî refe'a 'ssemā'e subhānellezî veda'a 'l-erda subhānellezî lā meldže'e minhu illā ilejhi.” Prijatelju! Ako proučiš ovih nekoliko riječi u noći Arefata, Uzvišeni Allah ti prima dovu za tvoju želju i murade. Radosnu vijest o tome donio nam je naš Poslanik, a.s.

DA BUDE KABUL ŽELJA ONOGA KO UČI
U hadis-i šerifu koga sa hasen senedom prenosi Taberani, naš Poslanik, a.s., ovako je rekao: “Svak onaj ko ujutro i uvečer prouči ovu dovu, Uzvišeni Allah tom robu ispuni želju koju ima.” To je ova dova:

“Allāhumme Ente halektenî ve Ente tehdînî ve Ente tut'imunî ve Ente tuskînî ve Ente tumîtunî ve Ente tuhjînî” Značenje: “Allahu, Ti si me stvorio, Ti me upućuješ na Pravi Put, Ti me hraniš, Ti me pojiš, Ti me umrtvljuješ, Ti me oživljavaš.” Prijatelju! Ako upućuješ dovu Uzvišenom Allahu ovim mubarek riječima, Allah, dž.š., će ti primiti dovu i ispuniti tvoje želje. Tu radosnu vijest nam je donio Muhammed, a.s. Kako lijepa dova, zar ne? Uzvišeni Allah je stvorio nas i sve drugo. On je Taj koji nas upućuje na Pravi Put, Koji nas hrani i poji otklanjajući nam žeđ. On je Taj koji nas čini mrtvima i Koji nas ponovo oživljava nakon što umremo. Kad rob ovim lijepim riječima prouči dovu, to se svidi Allahu, dž.š., i On Svome robu ispunjava sve želje. Za roba je najveći nimet to što može da jede da bi mogao da živi. Ako mu Uzvišeni ne da hranu, onda on i neće jesti. Isto tako, ako ne isprazni ono šta je pojeo, ta hrana i piće mu mogu biti uzrok propasti. Treba o tome misliti i ibadetiti.

271

DOVA KAD SE ČUJE EZAN
Putniče na Putu Istine! Slušanje ezana sa punim pijetetom i poštovanjem veliki je sevap. Musliman koji čuje ezan treba da prati riječi mujezina u sebi ih izgovarajući. Jedino, kad mujezin izgovori: “Hajje 'ala 's-salāh ve hajje 'ale 'l-felāh”, slušalac treba da kaže:

“Lā Havle ve lā kuvvete illā billāh”. Kad mujezin u sabahskom ezanu prouči: “Es-Salātu hajrun mine 'n-nevm”, musliman koji sluša treba da kaže: “Sadakte ve bererte” = “Istinu si rekao i dobro si uradio”. Druge riječi ezana čovjek izgovara isto kao i mujezin. Nakon što se odsluša ezan na ovaj način, prouči se dova za ezan. Brate koji voliš svoju vjeru! Dovu za ezan treba da uči i mujezin i onaj ko ga je slušao. To je i sunnet, a i način da se dođe do šefa'ata Muhammeda, a.s. Ovo je ezanska dova:

“Allāhumme Rabbe hāzihi 'd-da'veti 't-tāmmeti ve 's-salāti 'l-kā'imeti āti Sejjidina Muhammedini 'l-vesîlete ve 'l-fadîlete ve 'd-deredžete 'r-refî'ate veb'ashu mekāmen mahmūdenillezî ve'adtehu. Inneke lā tuflihu 'l-mî'ād.” Značenje: “Allahu, Gospodaru ovog potpunog poziva i namaza koji slijedi, podari Muhammedu, a.s., poseban stepen u Džennetu i svako dobro, i proživi ga na pohvalnome mjestu koje si mu obećao! Ti, zaista, nećeš iznevjeriti obećanje!” Naš dragi Pejgamber, a.s., o ovoj je dovi rekao:

272

“Kad čovjek, nakon odslušanog ezana, prouči ezansku dovu, postići će na Kijametskom danu moj šefa'at.” Znači, onaj ko je proučio ezansku dovu nakon ezana stiče pravo da uđe pod šefa'at Muhammeda, a.s. Kako je to radosna vijest! Ima li veće nagrade za jednog roba, ima li radosnije vijesti od ove? Naravno da nema! Dovom koja se prouči za dvije-tri sekunde steći šefa'at Allahovog Poslanika, a.s., kako je to velika nagrada!...

DOVOM ZA VRIJEME EZANA OPRAŠTAJU SE GRIJESI
Putniče na Putu Istine! Ako čuješ ezan pa proučiš slijedeću dovu, Uzvišeni Allah ti oprašta grijehe. Radosnu vijest o tome nam donosi Muhammed, a.s. Prema rivajetu od Sa'da ibn Ebi Vekkasa, r.a., Poslanik, a.s., je rekao: “Onaj ko prouči ovu dovu kad čuje ezan, njegovi grijesi se brišu:”

“Ešhedu en lā ilāhe illallāhu Vahdehu lā šerîke leh. Ve enne Muhammeden 'abduhu ve resūluhu. Radîtu billāhi Rabben ve bi Muhammedin resūlen ve bi' l-islāmi dînen” Značenje: “Srcem vjerujem i jezikom očitujem da nema drugog Boga osim Allaha. On je jedan i nema druga. Svjedočim i da je Muhammed Njegov rob i poslanik. Zadovoljan sam što mi je Allah Gospodar, Muhammed poslanik i islam vjera” (Tirmizi, Muslim i drugi
ashab-i Sunen).

Prijatelju! Treba da znaš vrijednost ovih blagodati i prilika! Imaš pet dnevnih namaza za koje se uči ezan. Proučiš li ovu dovu, grijesi ti bivaju oprošteni. Kako je to velik nimet! To su dokazi milosti i samilosti Allaha, dž.š., prema Svojim robovima. Vesselam!

DOVA UZ AKŠAMSKI EZAN
Prenosi se od Umm Seleme, r.a., da je rekla: “Resulullah, a.s., ovoj me je dovi poučio da je učim kad zaokuiše akšamski ezan:”

273

“Allāhumme hāzā ikbālu lejlike ve idbāru neharike ve asvātu du'ātike ve hudūru salavātike es'eluke en tagfire lî” Značenje: “Allahu, ovo je glas dolaska Tvoje noći i odlaska Tvog dana, onih koji Te pozivaju i koji polaze na namaz. Molim Te da mi oprostiš!” (Prenosi Tirmizi). Prijatelju! Ovo je krasna dova nekoga ko je dočekao akštam tog dana, zar ne? Ako učimo dovu razmišljajući o njenom značenju, spremit ćemo se u miru za namaz. I noć i dan će nam onda donositi radost.

DOVA PRI UKRCAVANJU U NEKO PLOVNO SREDSTVO
O 41. ajetu sure Hud Allahov Poslanik, a.s., je rekao: “Ako neko iz moga Ummeta krene na put nekim brodom ili lađom, pa prouči 41. ajet sure Hud kao dovu, bit će siguran u životu, to jest, učenje ovog ajeta donosi mu sigurnost života.” To je ovaj ajet:

“Bismillāhi medžrāhā ve mursāhā inne Rabbî le Gafūrun Rahîm.” Značenje: “U ime Allaha je plovidba i pristajanje (ove lađe). Zaista je moj Gospodar Onaj koji puno prašta i Milostivi” (Hud, 41). Ajet počinje ovako: “ve kaalerkebu fîhā bismillāhi medžraha...” Nuh, a.s., prije tufana poziva one koji mu vjeruju na njegovu lađu-mu'džizu i ovako im naređuje: “Hajde, ukrcajte se na nju, njena plovidba i pristajanje su u ime Allaha!...” Fadilet: Ako neko prouči tri puta suru Hud za želju, ostvarit će mu se želja. (Želja mu bude kabul od Uzvišenog Allaha.)

274

-

Ako se ova sura prouči prije nego se krene na put vodom ili tokom putovanja, put će proći sretno i sigurno. Allah, dž.š., ga sačuva od opasnosti.

RAZLIČITE DOVE KOJE JE MUHAMMED, a.s., UČIO PRI POSJETI MEZARLUKU

“Es-selāmu 'alejkum dāre kavmin mu'minîne ve etākum mā tū'adūne gaden mu'edždželūne ve innā inšā'allāhu bikum lāhikūne. Allāhummagfir li ehli bekî'i'lgarkad.” Značenje: “Neka je mir s vama, kućo vjernika! Propisana istina vam je najzad došla i sad čekate ono što dolazi sutra. Ako Bog da, i mi ćemo vam se pridružiti. Allahu, oprosti stanovnicima Bakî' 'Garkada!” Prijatelju! Bakî' 'Garkad je izraz koji Muhammed, a.s., koristi za Džennetu 'lbākî, mezaristan. Džennetu 'l-bākî To je ime velikog medinskog mezaristana naspram Resulullahove, a.s., džamije u Medini, spram Džibrilove kapije na “Kubbe-i hadra”, zelenog kubbeta gdje danas leži Muhammed, a.s. Hadžije tokom hadždža posjećuju ovo greblje i poznato je upravo pod nazivom Džennetu 'l-bākî (Džennet-i bekijja). Prema rivajetu hz. Aiše, r.a., ona kaže da bi Resulullah, a.s., pred kraj noći koju bi proveo kod nje, odlazio prema tome mezaristanu i pri tom zijaretu bi selamio stanovnike kabura, a onda za njih učio dovu da im se oprosti. Na ovaj način smo i mi dobili savjet i preporuku na koji način postupiti pri ulasku u mezaristan umrlih muslimana.

275

U dovi se spominje “propisana istina koja je došla”. Živite život sa neumitnom činjenicom o kaburu i Ahiretu na ovom svijetu! Međutim, koliko je to teško znat ćemo tek na danu u kojem se budu polagali računi. Zbog ovoga je rečeno “Sad čekate ono što dolazi sutra”. “Inšallah, ubrzo ćemo se i mi vama pridružiti, i mi ćemo umrijeti, pa ćemo biti zajedno.” Ovaj stav i iskaz Resulullaha, a.s., muslimane podiže na najvišu ljestvicu ljudskosti. Iz kabura se uzima pouka i stiže do sreće. Razmišljanje uz iskreno vjerovanje da se mrtvi nalaze pred činjenicom ahiretskog života i da ćemo se i mi sami naći u istoj toj situaciji čovjeka uzdiže na istinsku skalu ljudskosti. On uzima pouku, postaje istinski čovjek, pa čak i vlada svojim srcem koliko može. Na ovaj način čovjek postaje korisno biće za umrle, ali i za žive. Dat ćemo još nekoliko različitih primjera načina na koji je Allahov Poslanik, a.s., ulazio u mezaristane i koje je dove učio. U Ebu Hurejreovom, r.a., rivajetu:

“Es-Selāmu 'alejkum dāre kavmin mu'minîne. Innā inšā'allāhu bikum lāhikune.” Značenje: “Neka je mir s vama, kućo vjernika! Ako Bog da, i mi ćemo vam se pridružiti!”
(Ebu Davud, Ibn Madže, Muslim).

Prema rivajetu Ibn Abbasa, r.a.: “Resulullah, a.s., bi prolazio medinskim grebljem i, okrećući se licem prema onima koji su ležali u kaburima, učio:

“Es-Selāmu 'alejkum jā ehle 'l-kubūri. Jagfirullāhu lenā ve lekum entum selefunā ve nahnu bi 'l-eser.” Značenje:

276

“Neka je mir s vama, stanovnici kabura! Allah neka oprosti i nama i vama! Vi ste naša prethodnica, mi dolazimo iza vas.” (Prenosi Tirmizi sa hasen isnadom.) Od Burejdea, r.a. se prenosi: “Resulullah, a.s., ovako je poučavao svoje ashabe da uče kad uđu u greblje:”

“Es-Selāmu 'alejkum jā ehle 'd-dijāri mine 'l-mu'minîne ve innā inšā'allāhu bikum lāhikūne. Es'elullāhe lenā ve lekumu 'l-'āfijeh” Značenje: “Neka je mir s vama, stanovnici kabura među vjernicima! I mi ćemo vam se, ako Bog da, pridružiti. Molim Allaha oprost i za nas i za vas” (Muslim, Nesai, Ibn Madže). Brate, ahiretski putniče! Eto, naš Poslanik, a.s., ovako je selamio mejte u mezaristanu i upućivao dovu Uzvišenom Allahu moleći za oprost. Poslanik, a.s., na ovaj način nas je uputio kako ćemo se i mi postaviti prema umrlima i ponašati se. Kad musliman prolazi pored mezaristana, treba da lijepo poselami i od srca prouči u sebi dovu moleći za spas i oprost onih koji tu leže. Može lijepo izgovoriti svojim riječima: “Na kraju ću i ja leći u zagrljaj toj crnoj zemlji. Stanovnici kabura, vi ćete mi biti susjedi! I ja ću vam uskoro doći kao komšija. Sve što je vama došlo na glavu, i meni će isto tako.” Da, na ovaj način treba se navikavati na istinski život, zijaretom mezaristanu navikavati se na činjenicu kaburskog života, zajedničkog počivališta.

MOLITI ALLAHOVU LJUBAV I LJUBAV ONIH KOJI NJEGA, dž.š., VOLE
Prenosi se od Ebu Derdaa, r.a., d je Resulullah, a.s., rekao: “Jedna od dova Davuda, a.s., bila je i ova:”

277

“Allāhumme innî es'eluke hubbeke ve hubbe men juhibbuke ve 'l-'amelellezî jubelligunî hubbeke. Allāhummedž'al hubbeke ehabbe ilejje minnefsî ve ehlî ve mine 'lmā'i 'l-bāridi.” Značenje: “Allahu, molim Te za Tvoju ljubav i ljubav onih koji Tebe vole i za djelo koje će me dovesti do Tvoje ljubavi. Allahu, učini mi Tvoju ljubav dražom od mene samog, moje porodice i hladne vode!” Ravija Ebu Derda, r.a., nastavlja dalje: “Kad bi Allahov Poslanik, a.s., govorio o Davudu, a.s., rekao bi da je Davud, a.s., među ljudima najviše ibadet činio.” (Tirmizi je rekao da je hasen garib.) Prijatelju! Voljeti Allaha, voljeti one koji vole Allaha, voljeti dobar posao koji Allah voli, najveći su sevapi. Voljeti Allaha više od samog sebe, svoje porodice i, čak, hladne vode, pa to bude primljeno - onda to znači da si ušao među robove koje Allah voli i da si džennetlija. Vesselam!

278

SADRŽAJ Predgovor Uvod Ruke u dovi ne ostaju prazne Zikrullah – spominjanje Allaha, dž.š. Vrijedne dove i zikrovi koji se mogu uvijek učiti 40 miliona sevapa za onoga ko uči Brišu se grijesi onom ko ih uči Zikir od dvije riječi koje Allah voli Jedno drvo u Džennetu za učača Zikir meleka Plodovi džennetskih voćki Dova koja donosi sevapa kao da se prouči Kur'an, a.š. Zikir koji otklanja grijehe Vrjednije od onog što donese rađanje sunca Četiri riječi koje Allah, dž.š., voli Zikir kojem je beduina podučio naš Poslanik, a.s. Opraštaju se grijesi pa da ih je kao morske pjene Poslanikov zikir kad se probudi noću Još jedna dovu koju je Poslanik, a.s., učio noću Opraštaju se grijesi onom ko uči pa da je grijeha kao morske pjene Prima se namaz i dova onoga ko uči ovaj zikir 4.000 zrna za brojanje tesbiha Tesbih kojem je Resulullah, a.s., poučio Džuvejriju, r.a. Zikir kojem je Poslanik, a.s., podučio jednu ženu iz svoje okoline Muhammed, a.s., tesbihe je brojao na prste Jedan melek svako jutro govori: “Činite Takdis” Dova kad se vidi nešto lijepo Dove koje se uče tokom cijelog dana Dove koje se uče ujutro Još jedna dova Druga dova za jutro Dova kojom se ulazi u nužnik Dova kojom se izlazi iz nužnika Dove kod jela Šta uraditi kad se zaboravi Bismilla Dova na kraju jela Dova kad se jede sam Dova koja se uči za onoga ko nas je počastio jelom Dova kad se jede voće Dove nakon jela u većem društvu Dova pri oblačenju i svlačenju Dova kojom se ulazi u kupatilo Dova pri gledanju u ogledalo

279

Abdestne dove Dova nakon uzimanja abdesta Kad naiđemo na nekog u nevolji Traženje utočišta kod Allaha od lijenosti, gladi i škrtosti Dova pri izlasku iz kuće Jedna druga dova pri izlasku iz kuće Dova koja se uči pri izlasku na ulicu Dova pri ulasku u čaršiju Dova koja se uči pri ulasku u kuću Selam pri ulasku u kuću Dove koje se uče uvečer Još dova za noć Dove koje se uče prije spavanja Druga dova pred počinak Učenje sura “Mu'avizetejn” prije spavanja Sura Ihlas Sura Felek Sura Nas Učio je sure Sedžde i Mulk Učenje sure Kafirun prije spavanja Učenje Ajetu 'l-kursijje prije spavanja Prijatelju! Pažljivo čitaj i budi razuman Dova koja se uči prije spavanja za izbavljenje iz dugova i siromaštva Ko ovu dovu prouči u akšam tri puta, spokojan je Zikrovi koji se uče jutrom i večerom Uči se ujutro i uvečer Opće dove koje se uče ujutro i navečer Sejjidu 'l-istigfar Učača će Allah, dž.š., učiniti zadovoljnim Dova koju je učio hz. Ebu Bekr ujutro i navečer Resulullahova, a.s., dova za noć 100 puta se uči ujutro i uvečer Dvije riječi koje Allah, dž.š., voli Ko ovo prouči jutrom i večerom tri puta... Ko uvečer prouči ovu dovu neće vidjeti štete Ovu dovu uči onaj ko se boji samoće Dove kojima se dobijaju beskrajni sevapi Sevapi onoga ko uči gornju dovu pri buđenju Ako se dova prouči poslije sabahskog namaza Sevap onog ko ovu dovu prouči 100 puta Kad se na Arefatu prouči 100 puta Svi su pejgamberi rekli za ovu dovu da je najbolja Četiri riječi koje Allah, dž.š., voli Stiče se dva miliona sevapa Dova koja se sigurno prima Dova na kraju namaza

280

Deset puta nakon svakog namaza Posjeta Poslanika, a.s., hz. Fatimi Onom ko uči ovu dovu nikakva se nevolja ne može desiti Doći do dobra na ovom svijetu i Ahiretu Dova koju je hz. Fatima učilo ujutro Hz. Fatimina sabahska i akšamska dova Još jedna dova koja se uči ujutro i navečer Traženje korisnog znanja i halal opskrbe Dova za zaštitu članova porodice i imetka Dova u trenucima žalosti i tjeskobe Dova u trenucima tuge i sikiracije Dova koja se uči u teškoćama Još jedna dova koja se uči u teškoćama Dova koja otklanja muke i nevolje Dova u teškoćama i duhovnoj krizi Dova u žalosti i bolesti Dova koja se uči u tegobama Dova koja se uči kad pritisnu teškoće Dova koja otklanja brige ovog i drugog svijeta Učenje Ajetu 'l-kursijje za tegobe Učenje Amene 'r-Resulu za tegobe Dove kod bolesti i za izlječenje Dova za bolesnog Učenje Džebraila, a.s., Allahovom Poslaniku, a.s. Zaštita od svih bolesti i šteta Treba dovu učiti i sam sebi kad imaš bolove Učenje bolesnicima koji imaju temperaturu Dova za bolesnika kojem još nije došao edžel Dova za bolesnika Dova koju je Poslanik, a.s., učio svom ashabu Dova koja se uči kad boli zub Dova protiv bubuljica Dove protiv uroka Sure i ajeti koji se uče protiv uroka Drugi ajeti koji se uče protiv uroka Fatiha Ajetu 'l-kursijja Sure Ihlas, Felek i Nas Nema uroka onom ko ovu dovu uči Dova protiv uroka okom I ova dova se uči protiv uroka Uči se za zaštitu od urokljivog pogleda Da urok pogledom ne bi naškodio Daj zdravlja mome oku i uhu Dove koje se uče za različite stvari Dova u teškoćama

281

Dova za započinjanje novog posla Dova za spas od dugova Dova koju uči dužnik Dove koje spašavaju od siromaštva i neimaštine Dova koja otklanja dunjalučke i ahiretske brige Dova u stisci sa sredstvima za život Dova onoga ko se boji u snu Dova za zaštitu od nesreće Dova kad se usnije strašan san Ovo treba da uči onaj ko nešto izgubi Dova koja se uči kad se čuje zavijanje psa ili njaka magarca Dova čovjeka u srdžbi Druga dova za ljutnju Dova za polazak na novi posao Dova za zaštitu cijele porodice i imetka Dova za zaštitu od nevolja Dova koja se uči kad obuzmu tegobe Fadileti i sevapi izraza “La havle ve la kuvvete...” Meleci se u nebo uzdižu izgovarajući “La havle ve la kuvvete...” Uči se 100 puta za spas od siromaštva Ova dova štiti i od šejtana Ova dova je jedna od džennetskih kapija Ona je jedna od džennetskih riznica Dova koju uči onaj ko se boji ljudi Dova koja otklanja strah Sto puta treba da uči onaj ko se boji Dova za sretan put Dova kad se krene u džamiju Dova pri ulasku u mesdžid (džamiju) Ulazak u džamiju Izlazak iz džamije Dova za svako vrijeme Dova nakon svakog namaza Utjecanje Allahu, dž.š., od beskorisnih stvari Ebu Bekrova, r.a., sabahska i akšamska dova Dova kojom se utječe Allahu, dž.š., od lošeg stanja Dova za stalne nimete Dova za zaštitu od kaburskog azaba Dova za zaštitu od dugova i neprijatelja Dova za savladavanje neprijatelja Traženje četiri velika nimeta Dova za spoznaju istine Dova za spas od Džehennema Utjecanje Allahu, dž.š., od svih vrsta pakosti Poslanikova, a.s., dova Utjecanje Allahu, dž.š., od loših situacija

282

Dova za čuvanje svog jezika i srca od širka Dova kojom se moli oprost Posljednja Poslanikova, a.s., dova na ovom svijetu Dova koju je naš Pejgamber, a.s., najčešće učio Kurbanske dove Dova za nijjet Tekbiri Dova nakon klanja kurbana Tesbih-dova Imam-i A'zama Dova koja u sebi nosi svako dobro Dove u vezi sa brakom Dva rekjata namaza mlade i mladoženje Dova mladoženje svojoj mladi Dova prije spolnog odnosa Dova novovjenčanima Dova za ženu koja trpi porođajne bolove Dove koje uči žena sa mjesečnicom “Oprostio sam” ,rekao je Allah, dž.š. Dove sa puno sevapa Riječi koje spiraju grijehe Najbolja dova Sevapi onog ko prouči sto puta Lā ilāhe illallāh Za oslobađanje od stresa Onom ko ih prouči 70.000 puta najavljen je Džennet i prije smrti Oprašta se 4.000 grijeha Dova za spas od vesvese Uči onaj ko osjeti vesvesu Uči onaj ko osjeća (i boji se) usamljenosti Dova protiv straha i panike od samoće Hz. Alijina keder-dova Dova za postizanje sreće na ovom i budućem svijetu Dova koju je Resulullah, a.s., najčešće učio Na ovu dovu 70 meleka kaže “Amin” Treba tražiti oprost od Allaha, dž.š. Dova kojom se postižu dunjalučka i ahiretska dobra Dova za oprost i spas Čišćenje od grijeha Allahov oprost je mnogo veći od grijeha Njegovog roba Resulullahova, a.s., omiljena dova za oprost Dova za oprost koja se uči tri puta pred počinak Pejgamberova, a.s., dova za oprost učenjem 100 puta Hz. Aišina dova za oprost Utjecanje Allahu, dž.š., od gladi i neimaštine Sevapi i fadileti donošenja salavata Salavat pri spomenu Pejgamberovog, a.s., imena Koristi učenja Salavat-i šerifa

283

Učenje ujutro i uvečer po 10 puta Salat-i tefridžijje Salat tundžina Salavat za 30.000 sevapa Postizanje Poslanikovog, a.s., šefa'ata Svi će Pejgamberi, a.s., darovati šefa'at Salavat-i ummijje Učenjem se zarađuje sevap sadake Hadžet-namaz Pojašnjenja u vezi sa hadžet-namazom i dovom Hadžet-dova u Hadis-i šerifu Istihare-namaz Istihare dova Esma'u 'l-husna Značenje Allahovih, dž.š., Lijepih imena Dova koju je stalno učio Ebu Hurejre, r.a. Fadilet dova i zikra nakon namaskih farza Onaj ko uči između sunneta i farza preselit će sa imanom Praštaju se grijesi onom ko uči 100 puta Nakon sabahskog sunneta Dova između sunneta i farza Nakon sabahskog sunneta petkom Onaj ko ovu dovu prouči sa namaza bez grijeha ustaje Dova kojom se opraštaju i veliki grijesi O, Mu'aze, ne propuštaj ovu dovu poslije namaza Dova nakon što se učini mesh po licu nakon namaza Da svaki posao dobro prođe Hz. Ebu Bekrova dova za oprost Moli Džennet, Allahu se utječi od Džehennema Uči se sedam puta nakon akšamskog namaza Ummu Hani, r.a., kazuje Dova za nesanicu Druga dova za nesanicu Ko uči ovu dovu ujutro i uvečer ulazi u Džennet Dova onoga ko čini dobra djela sa sevapom Dova za uč-ajluke na početku redžeba Iftarske dove Za milost, oprost, Džennet i spas od vatre Fadileti učenja onog šta je učio Muhammed, a.s. Utjecanje Allahu od grijeha koje čine organi Brišu se grijesi onoga ko ovu dovu uči ujutro i uvečer Poslanikova, a.s., dova za djevojke Ko uči uveče iskazuje svoju zahvalnost za tu noć Dova za želju da se bude na Pravome Putu Utjecanje Allahu od zla siromaštva i bogatstva Okreni naša lica u pravcu pobožnosti i poslušnosti

284

Dova koju je Resulullah, a.s., često učio Imati koristi od stečenog znanja Tražiti uputu na Pravi Put, skrušenost i oprost Zahvala u svakoj situaciji i utjecanje Allahu, dž.š., od Džehennema Dove Ism-i A'zam, 1,2,3,4 Kakvu god želju imaš, zaželi Uči se i dova Junusa, a.s. Objedinjene dove Ism-i A'zam Ovim je riječima dovu učio Mu'az ibn Džebel Uz ovu dovu svaka druga se prima Ispunjava se želja onoga ko uči Ako se petkom uči ova dova, želje bivaju ispunjene Uči onaj ko je u tegobama Dova koja izgara šejtana i gasi njegovu vatru Ko ovu dovu uči poslije sabahskog namaza, ostaje daleko od šejtana Dova onoga ko zapadne u nevolje Dova za zaštitu djece od nesreća Sevap-dova za stalno učenje Dova zahvale sa širokim značenjem Dova poslije namaza Dova za strah od nekoga Dova za strah od vladara Dova za ispunjenje želja i oslobađanje od straha Dova nakon jela Dova kad se pije mlijeko Kratka dova nakon jela Čovjek treba da uči dovu kad jede i pije Praštaju se grijesi onom ko uči dovu nakon jela Dova za sretan put onom ko putuje Dova onog ko kreće na put Dva rekjata namaza prije polaska iz kuće Dova pri ukrcavanju u bilo koje prijevozno sredstvo Pejgamberova, a.s., dova prije uzjahivanja Druga Poslanikova, a.s., dova za put Još jedna Pejgamberova, a.s., dova za put Dova koja se uči u putu Dova u povratku sa puta Dova kojom se oprašta sa onim ko putuje Dova za onog ko se vraća sa hadždža Dova kad zapušu vjetrovi Dova za otvaranje radnje Utjecanje Allahu, dž.š., od dugova Ispunjava se želja onom ko prouči 1.000 puta u noći Arefata Da bude kabul želja onoga ko uči Dova kad se čuje ezan Dovom za vrijeme ezana praštaju se grijesi

285

Dova uz akšamski ezan Dova pri ukrcavanju u neko plovno sredstvo Različite dove koje je Resulullah, a.s., učio pri posjeti mezaristanima Moliti Allahovu, dž.š., ljubav i ljubav onih koji Njega vole

286