PARTER: Veličina: 12 X 12 metara 1.

Koluti - naprijed - nazad Metodske vježbe za kolut naprijed: - položaj zgrčenih nogu u širini kukova - iz ležanja na leđima dolazak u zgrčeni položaj - povaljka u ležanju na leđima sa zgrčenim nogama - povaljka do čučnja - iz čučnja u povaljku i vratiti se u čučanj - uz asistenciju niz kosinu pa na parteru Metodske vježbe za kolut natrag: - iz čučnja sa postavljanjem ruku - stoj na lopaticu kroz povaljku u čučanj - iz stava spetnog u stoj na lopaticama pa kroz povalju u čučanj i stav spetni - kolut natrag niz kosinu Asistencija: - kod koluta naprijed - guranje glave na prsa - kod koluta natrag - hvat za kukove 2. Stoj na lopaticama - jačaju se mišići trupa - stavlja se pozicija sa podupiranjem rukama i sa pruženim rukama na pod (što je veća oslonačna površina to je stav stabilniji) Metodske vježbe: - stoj na lopaticama s zgrčenim nogama i onda se noge opružaju - iz povaljke kroz čučanj do stava na lopaticama - preko pruženih nogu u stav na lopaticama - iz uzručenja radimo povaljku natrag i podizanje nogu Asistencija: - hvatanje za potkoljenicu 3. Vage - pretklonom i zanoženjem - otklonom i odnoženjem - pretklonom odnoženjem i odručenjem Metodske vježbe za vagu pretklonom i zanoženjem: - raditi vagu pridržavanjem za gredu - oslanjati noge na neko povišenje Asistencija: - stanemo bočno i pridržavamo ga tako da lijevu stavimo na rame, a desnu na nogu

izvodi se iz stojećeg položaja.potrebna snaga u vratnom dijelu kralježnice te u trupu i nogama .radimo stoj odrazom raznožno .stoj nogama uz vertikalnu plohu uz namjerno narušavanje ravnoteže odguravanjem nogom .treba imati snagu ruku i ramenog pojasa te snagu u trupu i nogama . a drugi odbijaju njegove noge . dalja ruka je ispružena te dočekujemo noge.radimo sunožno izvlačenje (s asistencijom) . održavanje ravnotežnog položaja 5.ima manju oslonačnu površinu i više težište od svijeće .raditi stoj s raznoženjem i prebacivanjem težinu iz ruke u ruku . iz raskoraka sa razvlačenjem raznožno do stoja Metodske vježbe za stoj na glavi: . Stoj na rukama . prolazimo kroz stoj i dolazimo opet u početni položaj Metodske vježbe: .u trojkama .iz stoja na glavi u stoj na rukama Asistencija: .svesti samo na pomaganje tj.raditi stoj na rukama uz asistenciju Asistencija: .radimo stoj s prebacivanje težine s ruke na ruku uz asistenciju 6. Premet strance .stavimo ruke i glavu na tlo te radimo lagane odraze .bitno poznavanje stoja na rukama .treba imati fleksibilnost ramena (kut u ramenima 180 stupnjeva) .radi se rotacija za 360° tako da rukama dodirujemo tlo . Stoj na glavi .postavljanje olonačnog jednakostraničnog trokuta (ruke u širini ramena) . prvo u jednu 2 pa u drugu stranu 2 .iz ležanja na trbuhu . švedske ljestve) .polustoj nogama na povišenju.iz sjeda (ruke sa strane) .stoj na rukama postepenim penjanjem uz vertikalnu plohu (npr.4.radimo razložno izvlačenje (s asistencijom) .nacrtati linije na parteru gdje se postavljaju ruke i noge . ruke u širini ramena te paralelno rade potisak .stojimo sa strane i ispred njega.izvode se 2 premeta strance.radimo na način da iz raskoračnog stava radimo zamah prednje noge stavljamo ruke na liniju izvođenja.razvijenu ravnotežu) Metodske vježbe: . a drugom prihvatimo noge nakon odraza (ne držimo već mu samo korigiramo doticanjem dijelova tijela) Usavršavanje stoja: .jedan radi stoj.radimo stoj sa zgrčenim nogama i onda lagano ispružamo noge .

Kolut natrag kroz stoj na rukama .radimo stoj na rukama .stojimo straga s rukama ukriženima Usavršavanje premeta strance: .kolut natrag .kolut naprijed . a nogama radimo exstenziju (ispucavanje) te potisak rukama do stoja Metodske vježbe: .za fazu leta radimo klackanje na trbuhu . pretklon te ruke pružamo iz tijela s kojim radimo amortizaciju na tlu.stojimo iza njega te ga rukama izvlačimo prema gore i usmjeravamo noge 8.izvođenje po kružnici .kolut preko povišenja (minimalna faza leta) .stojimo sa strane.radimo isto samo s nekom preprekom (stunjača) .izvođenje iz zaleta i poskoka 7.isto radimo s dvije strunjače te radimo između njih .radimo cijeli element s asistencijom Asistencija: .radimo cijeli element uz asistenciju Asistencija: . a druga pod natkoljenicu .povezivanje više premeta strance . zatim radimo povaljku.radimo odraz s trampolina na neko povišenje (strunjače) .izvodi se iz zaleta sa sunožnim odrazom te u fazi leta u potpunosti ispružamo tijelo te pri doskoku radimo amortizaciju rukama sa grčenjem tijela i dolaskom do čučnja i stojećeg stava Metodske vježbe: .raditi premet strance licem prema strunjači (raditi što bliže) .kolut u nazad i stoj na lopaticama .kolut naprijed sa brzim hvatom za koljena . jedna ruka pod prsa. odrazne daske i partera .izvođenje na ravnoj podlozi .za amortizaciju radimo kolute s povišenja .iz sunožnog stoja s rukama u priručenju radimo max.radim premet strance niz kosinu Asistencija: .izvođenje po liniji .kolut sa strunjače na strunjaču koja je razmaknuta . Leteći kolut ..izvođenje u nekakvom koridoru .za odraz radimo skakanje s trampolina.kolut nazad sa dolaskom pruženim nogama na tlo . ruke stavljamo kraj glave.iz stoja na lopaticama radimo sklapanje-rasklapanje .

odrazom .premet strance frontalno .ulazak u pripremnu poziciju za rasklapanje . ali s početnim poskokom .iz mjesta . sklapanja-rasklapanja.poznavanje stoja na rukama . Sklopka s glave .poskokom . Metodske vježbe: . serija trbušnjaka.izvodi se iz kratkog zaleta i poskoka tako da se ruke postavljaju na podlogu vrši se rotacija trupa za 90° uz odriv rukama.radi se na način da se iz 2 koraka radi radi zamah i odraz s rukama u uzručenju.9.izvođenje premeta strance s okretom iz mjesta pa iz poskoka .courbet .radimo poskok i stoj . sklekovi s pljeskom.iz stoja na rukama odriv i zamah nogama prema naprijed do .za zglob ruke i na leđa kod vrata 10. a cijelo se tijelo rotiralo u odnosu na početnu poziciju za 180°. u tome položaju čekamo da tijelo počne padati naprijed i radimo intenzivan odriv rukama te se doskačemo na što ravnije noge tako da smo u zaklonu s rukama i glavom Metodske vježbe: . ruke postavljamo na podlogu.sklopka na parteru Asistencija: .razgibavanje glave.premet s povišenja (3 stunjače) iz mjesta .uz asistenciju .radimo premet strance s okterom po liniji na parteru stoja Asistencija: .premet strance frontalno.izvodi se iz mjesta iz stava spetnog na način da su nam ruke u uzručenju. u tome položaju čekamo da tijelo počne padati naprijed pa slijedi intenzivno i brzo rasklapanje i odrivom rukama te se doskače s amortizacijom u koljenima Metodske vježbe: . postavljaju ruke i glava (čelo) na tlo te se nakon odraza noge privlače prsima.vježbe za odriv .skopka s glave na povišenje od 1 strunjače .2 asistiraju . Premet naprijed . Noge se u vertikali spajaju de se radi sunožan doskok.premet strance u bolju stranu . Premet strance s okretom .brzi stoj sa brzim zamahom nogu . duboki poskoci . radi se pretklon. most.učenici kada rade courbet mi pomažemo podizanjem na prsima tako da kad dođu u doskok trup i ruke budu više podignute 11. tijelo je u luku te radimo fazu leta tako da se noge privlače prsima. a glava u zaklonu.sklopka s glave s povišenja (visina prsnog koša) .

radimo paralelni zamah rukama uz ekstenziju u koljenima.cijeli element Asistencija: . ruke ispružimo maksimalno u zamahu natrag te se odražavamo s punih stopala.hvat za nadlakticu i leđa 12.okrenuti su leđima s rukama u uzručenju te rade tako da jedan drugog uhvati za zglob šake te ga prevlači preko svojih savijenih leđa i radi lagani premet .dvojica se drže za ruke i asistiraju trećem koji radi premet preko njihovih spojenih ruku . potkoljenice natrag te tijelo ide u pretkon čime dobivamo rotaciju te se rasklapamo nakon rotacije u doskačemo sunožno Metodske vježbe: .predmet s povišenja (3 stunjače) iz zaleta s asistencijom ..ruku u uzručenju. odraz i dolazak u sijed raširenih nogu držeći se rukama (debela stunjača) . Stražnja se ruka stavlja na lopaticu. Premet natrag .kod početnika asistiraju dvojica.poznavanje koluta naprijed . zatim slijedi zamah rukama do uzručenja te ih u visini leta naglo povlačimo dolje i zaustavljamo u predručenju. odraz i pad na leđa raširenih nogu držeći se rukama (debela stunjača) .poznavanje stoja . nakon odraza radimo uvinuće te se tako ostaje dok rukama ne dotaknemo podlogu te dok ne prevučemo noge premo okomice te tada radimo odriv rukama i doskok sunožni s rukama u predručenju Metodske vježbe: .premet natrag provlačenjem kroz noge .u trojkama .radi se iz kratkog zaleta sunožnim odrazom iz naskoka.raditi prikorakom salto naprijed i doskokom u čučanj .ponoviti metodiku za courbet .kolutovi naprijed držanjem za noge iz čučnja .raditi isto iz dokoraka .duboki čučnjevi s poskocima .iz mjesta . poclačimo bradu na prsa.ruke u uzručenju. kod naprednih može i jedan.raditi u cjelosti premet natrag s trampolina i odskočne daske te sa kosine Asistencija: .predmet s povišenja (1 strunjača) .ruke su nam u zaručenju.salto s odrazom na povišenje .u paru .iz poskoka .važna snaga ruku i ramenog obruča . Salto (prekopit) naprijed . zabacujemo glavu natrag. a druga pod natkoljenicu 13.raditi zalet i odraz s odraznog pomagala na povišenje .trampolin .

a stražnjom kod prejake rotacije 14.polusalto na povišenje .salto na parteru (asistencija) Asistencija: .na parter Asistencija: . a prednju na leđa.izvodi se nakon što ruke dođu u uzručenje tako da stavljamo stražnju ruku pod prsa. nakon toga radimo brz ulazak u zgrčenu poziciju s čvrstim hvatom ispd koljena.raditi isto s odraznog pomagala preko prepreke .s trampolina .na debelu stunjaču .dalja ruka pod leđa. S prednjom osiguravamo kod premale rotacije.na deblju strunjaču .odraz u natrag s asistencijom s leđa .s odskočne daske .salto na parteru na tanku strunjaču (asistencija) .salto uz pomoć odraznih pomagala (2 asistenta) . Salto (prekopit) nazad . a nakon rotacije radimo otvaranje i doskok Metodske vježbe: .odraz i privlačenje nogu na prsa s asistencijom s leđa . a bliža pod natkoljenice .na tanju strunjaču .radimo s odrazom s prstiju iz skočnog zgloba.isto s povezivanjem koluta natrag ..salto na ravnoj podlozi .samo odraz u vis sunožnim poskocima sa zamahom rukama . stav nam je u širini kukova te radimo iz uzručenja kroz priručenje do zaručenja gdje nam zamah rukama (uzručenje) vodi odraz te na kraju odraza radimo uvinuće s rukama u uzručenju.odskočna daska .radimo trbušnjake s grčenjem nogu (vježba za grčenje nogu) .na debelu i tanku strunjaču .

a onda možemo raditi okrete i odrive 5.laktovi su pruženi . iz pozicije upora na parteru prijenos težine s ruke na ruku 4. klatni i njih u uporu jašućem 2.upor stražnji .stražnja noga koso naprijeg gore (nad konja) Metodske vježbe: 1. Premasi odnožno iz upora stržnjeg . na parteru: šestar upor odbačeno na jednoj ruci 3.tijelo predstavlja klatno a točka oslonca klatna su ramena 6. odnoživanje s prstima prema gore.upor nije aktivan do kraja Razlikujemo osnovne položaje: . stojna noga pružena.KONJ S HVATALJKAMA Visna: 105 cm od podloge Položaj na spravi: . Premasi odnožno iz upora prednjeg .lakše je raditi iz hiperekstenzije kuka ukoso na suprotnu stranu Metodske vježbe: 1. Premasi odnožno spojeno .prednja noga ostaje unutar hvataljki . asistencija kod djece – pridržavanje ramena i podizanje stražnje noge s leđa 1.izvodi se analogno prethodnoj vježbi . teže je za izvesti) 3.za demonstraciju se rade 2 ciklusa Metodske vježbe: 1. njh u uporu jašućem vraćanje noge i premah druge noge. iz pozicije upora na ručama kretanje naprijed – natrag (s naglašenim prijenosom težine u puštanjem ruku).prednja noga se rotira petom unutra a stražnja prstima prema van (usmjereni su prema gore) .upor jašući – vježba za upor u osnovnim položajima (za snagu i pravilnu poziciju tijela) – iz upora prednjeg kroz upor jašući do upora stražnjeg Njih u uporu jašućem: osnovna vježba (dobro poznavanje.hvat je u 1/3 hvataljke .naglašen prijenos težine s ruke na ruku s maksimalnim odnoženjem stražnje noge .iz upora jašućeg prijenos težine s ruke na ruku puštanjem ruku – . kozlić) 7. odnoživanje visenjem s švedskih ljestvi skretanjem tijela (može se izvoditi i na preći. klatno . tijelo pruženo 2.premasi odnožno iz upora prednjeg jednom pa drugom nogom do upora stražnjeg pa istim redoslijedom -za demonstraciju se izvode 2 ciklusa .upor prednji . nema asistencije nego se koriste pomagala (gljiva. karikama ili ručama. njih u uporu jašućem – jedan ciklus . preduvjet za ostale elemente) .radi se premah jednom nogom.

Saskok odbočno . na konju iz odraza sa tla odbočka preko konja sa saskokom ili iz upora prednjeg odnjihom odbočka preko konja sa saskokom (teže za izesti) 5.premah jednom nogom. sunožni odraz. na parteru. dizanje kukova. vraćanje noge. stankom. premah jednom nogom do upora jašućeg i saskok 5. prebacivanje težine 2. a stopalima smo oslonjeni na jedan kraj konja) 3. (na konju) isto to (rukama oslonac na hvataljkama. prednoška na konju iz upora prednjeg odmahom 6. iz upora prednjeg prebacivanje težine i saskok 6. pa nogu i prolaz preko konja u stoju (stopala viša od kukova) i saskok bočno od konja Metodske vježbe: 1. Saskok prednožno (bitan dobar njih) .izvode se u obe strane . ista vježba sa naskokom u položaj na konju. sklapanje i rasklapanje prije nego što noge padnu na tlo 2. podnožni zamah na tlu 3. premasi odnožno. prednoška na konju iz mjesta naskokom 5. njih. Saskok zanožno -premah jednom nogom. iz njiha zanjihom zanoška 8. njih. ista vježba sa naskokom u položaj na konju. na parteru iz upora za rukama odrazom i zamahom nogu u upor pred rukama 3.Metodske vježbe: 1. iz upora jašućeg bez njiha izvodimo prednošku 7. a naknadno puštanje ruke i doskok bočno uz konja (držimo hvataljku bližom rukom. premah odnožo drugom nogom do upora jašućeg i spajanja nogu premahom odnožno prve noge s istovremenim okretom od 90° oko druge noge i saskok bočno okrenuti prema konju Metodske vježbe: 1. šestar na parteru 2. 4. (na parteru) iz upora ležećeg za rukama zamah zanožno prema stoju 2. vraćanje noge i puštanje suprotne ruke od noge kojom smo vršili premah i okret tijela za 90° (leđima prema konju. pa onda izvođenje saskoka 5. njih. stopala moraju biti viša od kukova) Metodske vježbe: 1. noge se kreću bočno u stranu). hvat rukom koju smo pustili (u upor stražnji).odrazom jedne zamahom druge noge. Premasi odbočno naprijed . vraćanje noge i korištenje njiha za odbočni premah nogu preko konja i saskok leđima prema konju. premasi odnožno iz upora prednjeg 4. njih u uporu jašućem. njih u uporu jašućem i sve prevježbe 4. njih.iz upora prednjeg premah odnožno jednom nogom. hvat za hvataljke bočnom stranom premasima preko sprave 4. vraćanje noge i okret tijela za 90°. Saskok odnožno .premah jednom nogom. stopala moraju biti viša od kukova Metodske vježbe: 1.

izvodi se iz upora prednjeg premahom odnožno do upora jašućeg. kolo odnožno naskokom . premasi odnožno iz upora prednjeg – naglašavati dizanje – zamah stražnje noge 3. Kolo odnožno .kola su elementi kod koji cijelo tijelo ili dio tijela radi cijeli krug kontinuirano. njih. premah lijevom nogom. vraćanje noge nazad. vraćanje noge. Premasi odbočno iz upora stražnjeg . premah odbočno desno. vraćanje lijeve noge pa desne. prednjom nogom provlačenje i dolazak u upor prednji 4. Metodke vježbe: 1. s jednom nogom ili s dvije noge – odbočno . a druga noga ide u kolo Metodske vježbe: 1. jedna noga na konju. vraćanje u upor prednji. radimo odraz i visoki zamah.asistencija: teoretska (verbalna) i hvatanje i dizanje straćžnje noge . naskokom saskok odbočno 2.pri izvođenju pomaže hiperekstenzija kuka kod premaha noge i što brži hvat i prebacivanje težine Metodske vježebe: .. izvedba elemenata na konju bez hvataljki 4. za demonstraciju napraviti škare na obe strane po mogućnosti povezano (ako između napravimo par njihova nije velika pogreška) . njih. njih u uporu jašućem 2. njih sa što većim zamahom stražnje noge 2. druga naprijed.u njihu u uporu jašućem mijenjamo mjesta nogu. osloncem stražnje noge na konja i odrazom povlačimo prednju nogu nazad i hvatamo hvataljku (dolazak u upor jašući) 5. onda premah suprotnom nogom (do upora stražnjeg) i premah odbočno na drugu stranu .vidi se kod svih gimnastičkih vježbi na konju s hvataljkama (vježba ne smije biti sva u kolima . premah odbočno lijevo. na preskoku ležeći na boku iz upora jašućeg mjenjamo položaj nogu i tek onda spuštamo ruku 3.iste metodske vježbe kao i kod premaha odbočno iz upora prednjeg samo u stražnju stranu 10. nastavlja krug i odbočno vraća se u upor prednji radi premah odnožno do upora jašućeg. iz upora prednjeg premah odbočno do upora stražnjeg 4. već mora imati i metanja najčešće škare) .mora se izvoditi ispruženih nogu (da ne zapinjemo za konja) sa dobrim prijenosom težine i osloncem na suprotnoj ruci (omogućava visinu njiha) Metodske vježbe: 1.premah odbočno u jednu stranu do upora prednjeg. iz njiha u uporu jašućem dolazak u upor prednji odbočenjem 5. Škare . ponoviti saskok odbočno 9. prednja postaje stražnja i obrnuto. naskokom premah odbočno do upora stražnjeg 3. na konju izvoditi škare tako da završimo u sjedu 11.npr.

a kasnije i na karikama .uz asistenciju. Izvodi se zgib tako da se vuku karike što više dolje. Kolo prednožno .visina: 260 cm od podloge OSNOVNI POLOŽAJI: a) vis prednji – maksimalna ovješenost u ramenima. a kod ljuljanja kreće se i tijelo i sprava. iz njiha u uporu jašućem KARIKE . a zatim i crtu tako da vježbač zna postavljati stopala. a sprava je fiksna. .kod njiha tijelo se kreće. uz tijelo – do upora ( u jednom trenutku se okreću šake – dlanovi prema dolje ) METODSKE VJEŽBE: .za snagu zgibovi podhvatom.predljuljaj – dva zamaha .na strunjači je potrebno nacrtati krug. iz naskoka odnjih jednom nogom i premah prednožno 4. iz naskoka premah prednožno 3.iz upora prednjeg dolazimo do upora jašućeg iz kojeg prednja noga ide nazad i nastavlja cijeli krug do upora prednjeg a onda druga noga radi premah naprijed i nazad cijeli krug Metodske vježbe: 1.elemenat se izvodi na dohvatnim karikama • osnovno ljuljanje: . 1.izvodi se iz visa prednjeg pojačanim hvatom. sklekovvi na ručama.izvodimo elemenat iz laganog odraza ( karike su u visini ramena te postepeno povečavamo visinu ) .12. podizanje trupa pri prolazui iz zgiba do upora ( karike su na dohvatnoj visini ) KARIKE U LJULANJU: .ostatak tijela pružen b) vis strmoglavo c) vis uznijeto d) vis stražnji NAUPOR VUČENJEM: . . 2. serija odnoženja iz upora za rukama na tlu 2.zaljuljaj – dva zamaha METODSKA VJEŽBA: .

U prednjihu se vrši pojačani zamah nogama prema vertikali ( gore ).preduvijet: dobar njih u visu prednjem METODSKE VJEŽBE: .na parteru. a druga ispod ramena ( uloga te ruke je da pomaže pri otvaranju iz sklonjenog položaja ) ISKRET NATRAG U SASKOK: . .kada vježbač krene u izvođenje jedna ruka ide pod prsa – bližom ( dižemo tijelo ). pruženih nogu radi se pretklon te se postavljaju ruke za prvi kontakt s podlogom.iz visa uznijetog noge rade ekstenziju koso natrag i gore uz širenje ruku. . važno je da ruke budu cijelo vrijeme pružene.od njiha u visu do visa uznjetog raznožno .naskoci na pritke ruča pruženim rukama. na strunjači izvodi se kolut natrag pruženih nogu. nakon toga širimo ruke i vršimo rasklapanje nogu.na dohvatnim karikama radi se vis uznijeto. te se blokiraju noge. . ali na karikama koje se nalaze u visini glave .u prednjihu se izvodi zamah nogama uz hiperekstenziju kukova.na parteru sklapanje – rasklapanje u stoju na lopaticama . 5. Pokret vodi gornji dio tijela. noge se šire.na dohvatnim karikama vježbač je u poziciji visa uznijetog raznožno te uz asistenciju pušta i radi doskok • ASISTENCIJA: . . METODSKE VJEŽBE: . iskretanje ramena te puštanja karika. ruke idu u uzručenje.izvodi se iz njiha u visu. . prvi način je da se elemenat izvodi u cijelosti ( izvođenje uz asistenciju ).3.izvođenje elementa u cijelosti • ASISTENCIJA: .raditi upor prednjihom na ručama • ASISITENCIJA: .''stolica'' sa povišenja PREKOPIT NATRAG RAZNOŽNO: . spuštanje u vis stražnji ( do oslonca. a potiskom rukama dolazi se do pozicije upora. NAUPOR PREDNJIHOM: .daljom ( usmjerava se kut otvaranja nogu ) 4. od nižih prema višim. noge na podlogu ) te se izvodi iskretanje ramena .uz pomoć partnera na način da nam on drži noge i na '' znak 3 '' trzajem dolazimo u poziciju upora.postoje dva načina.prvo se uvježbava zamah i raznoženje . a tijelo pruženo pada na trbuh. a kada dosegnu gurtne puštamo ruke.poznavanje njiha . nakon toga ista vježba.drugi način je putem analitičke metode ( sigurniji ako se vježbač boji ): .potrebno je dobro razgibat te istegnut ramena . METODSKE VJEŽBE: . a drugom rukom pod natkoljenicu .na niskim karikama iz položaja stražnjeg visa ( noge na podlozi ) potiskujemo ruke i ramena naprijed te na taj način guramo karike naprijed. .jedna ruka osigurava rotiaciju tako da se postavi iznad kukova.iz pozicije visa uznijetog rade se sklapanja i rasklapanja .

te je dobar njih preduvijet .s povišenja prednja ruka se stavlja pod prsni koš a stražnja pod natkoljenice KOVRTLJAJ ( NAPRIJED ) IZ PREDNOSA: . NAUPOR ZANJIHOM: . . 9.a drugom rukom podižemo vježbača do upora.spad naprijed na dočelnim karikama ( nešto niže ) – podizanje kukova i spuštanje nogu na podlogu – ostaje se u sklonjenoj poziciji. . Prednjom rukom zaustavljamo pretjeranu ekstenziju nogu ( blokada ).na visokim karikama iz njiha iskret do visa uznijetog . između lopatica kako bi rasteretili ramena te na taj način asistiramo principom '' stolice ''.za podmetnuti njih na karikama – bez zamaha postepeno spuštanje nogu ( prvo kukovi ).izvođenje uz asistenciju na niskim karikama.iskretanje ramena na dohvatnim karikama .međutim postoji mogućnost od preniskog rasklapanja.prednos .zaustavljanje kukova i nogu rukom a drugom rukom pod leđa pomažemo dizanje do pozicije upora. iz visa uznijetog se izvodi podmetnuti njih rasklapanjem nogu do njiha i te se radi iskret do visa uznijetog.preporuča se izvođenje iz visa strmoglavog do visa uznijetog . METODSKE VJEŽBE: .počinje iz visa uznijetog i završava u njemu.potrebno je dobro razgibat te istegnut ramena.spad naprijed s odgurivanjem podloge i vučenjem u upor • asistencija: .sklapanje i rasklapanje na parteru iz stoja na lopaticama . prednja ruka ide pod natkoljenicu.jer je raskapanje brže. pa onda to isto brže i na kraju sa rasklapanjem ( prvo idu kukovi ). . Za demonstraciju izvodi se iz podmetnutog njiha.položaj upora dok su noge paralelne s podlogom . METODKSE VJEŽBE: .iz pozicije prednosa izvodi se kovrtljaj naprijed i izvlačanje do pozicije upora ( kao kod naupora vučenjem ).preduvijet je dobar njih. ISKRET NAPRIJED: .naskokom iskretanje ramena do visa uznijetog na dohvatnim karikama • asistencija: jedna ruka pod prsa i pod natkoljenice ( dodatna rotacija ) . NAUPOR USKLOPNO: . .iz visa uznijetog ekslpozivnom ekstenzijom nogu ( koso naprijed ) i blokadom nogu s istovremenim potiskom rukama dolazimo do pozicije upora. 7.ponoviti sklapanje i rasklapanje iz pozicije visa uznijetog .6. METODSKE VJEŽBE: . a stražnja pod leža.na dočelnim karikama zamahom noge i potiskom rukama dolazak u upor • asistencija: .upor sklopkom na ručama . 8.

naskok na konja do upora raznožnog • asistencija – sprijeda u raskoraku kako bi mogli prići ili odstupiti .vanjska strana noge prelazi preko sprave .odnožno – unutarnja strana noge prelazi preko sprave 1. ZGRČKA preko preskoka prelazimo zgrčenim nogama između ruku.na prateru: izmjena upora ležeći za rukama i upora čučećeg .provlak – izmjena upora ležeći za rukama u upor ležeći pred rukama .ona se ocijenjuje OSNOVNI NAČIN PRELASKA PREKO SPRAVE: .vrijedi sva metodika kao i kod zgrčke. važno je napraviti odriv rukama prije nego što noge dođu iznad preskoka.prednoška – stražnja strana noge prelazi preko sprave .PRESKOK: . paziti da se radi provlak .na konju: iz laganog zaleta naskok u upor čučeći i doskok s asistencijom .zgrčka – bez naskoka na konja.viši ili sa naglašenom rotacijom faza drugog leta je najvažnija. RAZNOŠKA .na konju: iz mjesta naskok u upor čučeći i doskok .niži.upor ležeći za rukama do upora raznožno ( kao u špagu ) .zečji poskoci . pri čemu noge širimo do raznožnog pložaja .u fazi leta širimo noge i tako prelazimo preko preskoka. METODSKE VJEŽBE: .zanoška – prednja strana noge prelazi preko sprave .ruke se iz blagog zaručenja kreću prema naprijed prvi let mora biti u funkciji skoka . METODSKE VJEŽBE: .izvoditi elemenat u cijelosti sa optimalnim zaletom 2.odbočka .135 cm od podloge FAZE PRESKOKA: a) faza zaleta – završava naskokom na dasku b) faza odraza c) faza prvog leta – let od daske do konja d) faza odriva e) faza drugog leta – let nakon odriva zalet je po propozicijama 25 metara.sve ostalo je isto kao i kod zgrčke.a u funkciji se skoka koji se izvodi naskokom na dasku odraz je udarni.zečji poskoci sa raznoženjem .na konju: uz jači zalet naskok u upor čučeći i doskok s asistencijom • asistencija – hvat bližom rukom za zglob šake a daljaom rukom za rame .

na parteru: sklapanje – rasklapanje iz upora pred rukama ( odrazom jedne noge i zamahom druge skapanje – rasklapanje u zraku ) . ZANOŠKA . faze prvog leta gotovo da nema.iz minimalnog zaleta kratkotrajni naskok i odraz . krug u jednu stranu osloncem na jednoj ruci .odbočka s par koraka zaleta .upor odbočno na jednoj ruci sa nogama na povišenju ( uči upiranju o jednu ruku ) . METODSKE VJEŽBE: .na konju – identična vježba kao prethodna .odbočka sa postavljanjem povišenja na kraj konja .izvodi se iz minimalnog zaleta.odraz je u stranu i nakom odraza prvo se dižu kukovi a tek onda noge. rotacija tijela ( stražnja površina nogu prelazi preko konja ) stopala moraju biti u visini kukova ili viša.na parteru – iz upora ležećeg za rukama odrazom i vučenjem zamah zanožno . ODBOČKA: . METODSKE VJEŽBE: .na parteru. pri prelasku preko sprave tijelo je pruženo. šestar – iz upora pred rukama. a naglasiti odraz u stranu.prednoška odrazom sa daske iz mjesta .izvođenje elementa u cijelosti • nema asistancije 5. doskok bočno u odnosu na konja. PREDNOŠKA SUNOŽNIM ODRAZOM: iz male brzine zaleta minimalizirati odraz kukova gore.izvođenje elementa u cijelosti 4.3.na konju: odbočka iz mjesta . a stopala su u visini ramena ili više. s doskokom leđima prema spravi. stopala moraju biti u visini kukova ili viša pri prelasku preko sprave.upor odbočno na jednoj ruci . METODSKE VJEŽBE: .izvođenje elementa u cijelosti • asistencija: stojimo vježbaču iza leđa te ga pridržavamo .ista vježba sa konja . doskok bočno prema konju.

• osiguravanje vježbača s prednje i stražnje strane. a kasnije asistiramo samo sa stražnje strane konja . Doskok je sunožan. a) učimo odraz jednom nogom i zamah drugom b) učimo odraz jednom nogom i zamah drugom sa rotacijom tijela prema natrag c) učimo odraz jednom nogom i zamah drugom sa rotacijom tijela natrag i postavljanjem ruku u zaručenju .6.brada na prsa.kratak zalet umjerene brzine i odraza. radimo kolut naprijed ( koristimo strunjače s odskočnom daskom ispred njih ) e) kompletan element na strunjačama s asistencijom f) kolut naprijed na preskoku sa asistencijom – s prednje strane konja. noge se sklapaju i idu prema tijelu s blagom rotacijom tijela natrag. amortizacija b) ulazak u stoj na lopticama i sklapanje. tj. Ruke su postavljene nešto šire od ramena. skok u stoj. kada kukovi prođu horizontalu vršimo rasklapanje i drugu fazu leta – mora biti što viši let. . prednja ruka za zglob šake. ruke su u zaručenju – priprema za odriv sa konja .metodika za zalet i odraz s daske: a) ulazak u sklopljenu poziciju s redukcijom rotacije. noge na prsa c) kolut naprijed na povišenju ( strunjače ) i zadržati tu poziciju d) ulazak u sklopljenu poziciju na povišenju. radi se nešto viša prva faza leta. kontakt rukama s konjem.na povišenju radimo element iz mjesta . nema asistencije 7.na konju: iza konja postaviti strunjače te raditi prednošku naskokom na strunjače . za zglob šake i pod leđa.daska je udaljena onoliko koliko je potrebno pruženoj nozi da napravi prednoženje ispred konja. . dok je druga noga na mjestu odraza sa daske METODSKE VJEŽBE: . pa oslonac na lopatice s istovremenim sklapanjem.prvo asistiraju dvojica sa prednje i stražnje strane konja.zaletom umjerene brzine. METODSKE VJEŽBE: .na povišenju izvodimo element s odrazom .leđima okrenuti konju. SKLOPKA S LOPATICA: . te je potreban snažan odriv od konja. odrazom jedne noge.na parteru: sklapanje i rasklapanje iz upora ležećeg pred rukama s odrazom jedne i zamahom druge noge.zamahom druge.na povišenju izvodimo element s zaletom i odrazom – ruke postavljamo na sredinu strunjače.a stražnja za prsa i sa stražnje strane konja. kolut naprijed sa zaustavljanjem. g) radimo preskok sa rasklapanjem uz asistenciju . PREDNOŠKA ODRAZOM JEDNE NOGE: .izvođenje elementa u cijelosti.na konju: sklapanje i rasklapanje .na parteru sa odskočnom daskom i strunjačama.

pripremne vježbe: 1) stoj na rukama 2) odrivi iz upora za rukama s naglašenim zibom kukova u seriji 3) serija zečjih skokova u mjestu ( uvinuće nogu u stoju ) – jačanje ruku. između odraznog pomagala i sprave ( u slučaju pada nazad na konja možemo gurnuti vježbača na strunjaču ) izvodi se nakon zamha ruku pod prsa i natkoljenice straga. Tijelo se rotira prema naprijed s kutom napada na prskok od 45˚ do 90˚. . Slijedi kratki i brzi odriv rukama koji omogućava promjenu rotacije – prema natrag. Dalje se izvodi kao obična zgrčka.ponoviti zgrčku . METODSKE VJEŽBE: . premet naprijed na odskočnu dasku s padom na leđa na debelu strunjaču .analogno zgrčki zanoženjem. U tom položaju se dolazi na spravu.premet naprijed u olakšavajućim okolnostima s trampolina na strunjače .ista vježba ali sa odskočne daske .izvodi se iz zaleta punom brzinom.za zglob šake i pod leđa 9.za zamah nogu leći na kraj konja tako da noge vise i raditi zanoženja s brzim zamahom.Zalet mora biti brz.postepeno povećavanje dužine prvog leta ( stvoriti osjećaj da se skače preko nečega ). a glava je u laganom zaklonu.8. odraz je eksplozivan s naglašenim zamahom ruku iz zaručenja kroz predručenje do uzručenja što omogućava zanoženje i uvinuće. povećavamo do određenog optimuma ( 5 stopa ) . 4) iz stoja na rukama propadati naprijed i napraviti courbet s doskokom ispred linije oslonca ruku 5) za zalet. spriječava propadanje ramena. ZGRČKA ZANOŽENJEM: .klackanja na parteru . .za doskok. poskokom stoj za odriv . nakon odriva od konja tijelo se pruža čime se produžuje putanja leta tijela.u visini konja iza se postave strunjače i izvodi se premet s padom na leđa na strunjače • asistencija: sprijeda. dobar odraz i fazu prvog leta može se izvoditi i leteći kolut • nema asistencije nego se vježbač eventualno može zaustaviti pri padu ( stoji se iza konja ) RAZNOŠKA ZANOŽENJEM: . metodske vježbe su identične. 10.brzi stoj za blokadu ramena.karakterizira je zanoženje u prvoj fazi leta – težište preko kuta od 45˚. snažnim odrazom od daske ( s zamahom ruku ). premet naprijed sa povišenja uz asistenciju .za odriv i mijenjanje položaja tijela nakon odriva.za zamah ruku i nogu: skok sa uzručenjem i zanoženjem na vertikalnu plohu . PREMET NAPRIJED: .leteći kolut sa trampolina .preduvijeti za učenje premeta naprijed su poznavanje stoja i metodskih vježbi premeta naprijed na parteru . METODSKE VJEŽBE: .

potporu i uporu Pripremne vježbe: . Prednoška . te je na taj način lakši odriv. potrebno je diči leđa te kukove. a u zaljuljanju ruke na prsa i na prednji dio natkoljenice 1.prednožni zamah iz upora stražnjeg na nekoj spravi .na parteru iz upora rukama raditi simulaciju Asistencija: .odriv se izvodi na stražnjoj strani konja . .izvođenje elementa u cijelosti na visinu od 135 cm. .11.saskok koji se izvodi iz izraženijeg prednjha te naglašenom amplitudom zanjiha gdje tjeramo tijelo van pritki s prijenosom težine na vanjsku ruku te prebacivanjem druge ruke k vanjskoj ruci koju prilikom saskoka puštamo Metodske vježbe: .vježbe se izvode u visu (uznjetno i sklopljeno). te se na taj način bolje vidi kraj konja.imati dobar njih u uporu .saskok koji izvodimo iz prednjiha ut prethodno sklapanje i rasklapanje te guranjem nogu van pritki u stranu Metodske vježbe: .izvođenje elementa u cijelosti u olakšanim uvijetima na način da se spusti prednja strana konja.nakon svladavanja takve raznoške izvodi se ista vježba za zgrčku.iz polučučnja na početku konja.odvajanje ruku u zanjihu Asistencija: . METODSKE VJEŽBE: .prednožni zamah na tlu zamahom jedne i odrazom druge noge . stražnja za kuk i gurnemo ga 2.njih minimalnih amplituda . Zanoška . RUČE: .zečji poskoci na parteru . odnosno mjesto za odriv.daska je otprilike 2 ½ stope od konja. do 3 stope .sa strane prednja ruka na rame.izvodi se kao i već poznata zgrčka i raznoška .muški preskok – preskok konj je postavljen po dužini na visnu od 135 cm . ZGRČKA I RAZNOŠKA PREKO KONJA U DUŽINU: .u fazi prvog leta. odraz i odriv na kraju konja sa saskokom raznožno .stojimo na maloj kocki sa strane te u predljuljanju stavljamo ruke pod natkoljenice.njih sa sjedom u prednjihu .

pred kraj zanjiha radimo prethvat (obrnuti hvat) onom rukom na koju stranu radimo okret te se drugom rukom odgurujemo i radimo saskok s okretom Metodske vježbe: . eventualno ublažavanje pada 7. Prednoška s okretom: .na podu radimo zibanje kukovima okrenemo ruku i rotacijom na leža Asistencija: 5.stolica 4.stoj na glavi vučenjem .u prednjihu radimo potisak s okretom prema spravi 6.potiskivanje ramna i ruku prema van u prednjihu 3. Upor prednjihom .iz njiha u potporu blokadom nogu u prednjih i potiskivanjem ruku radimo dolazak u upor Metodske vježbe: .poznavanje njiha u potporu i njiha u uporu .iz potpora sjedeći raznožno do upora sjedeći raznožno . Raznoška (saskok raznožno) .Asistencija: .izvođenje elementa s asistencijom tako da mu prednjom rukom blokiramo noge i odmah brzo istom rukom pod natkoljenicu. Zanoška s okretom .izvodi se iz njiha u uporu iz kojeg spuštamo ramena na pritke s istovremenim zamahom petama prema nazad tako da dolazimo u stoj bez kuta u kukovima gdje nam je oslonac na vanjskoj strani nadlaktica Metodske vježbe: .ramenski stoj na podnim ručama iz raskoračnog stava . niske te na kraju visoke .prvo radimo na malima (podne).izvodi se na kraju ruča iz njiha u uporu gdje se u mrtvoj točci guramo ramena naprijed. Ramenski stoj .iz njiha u potporu radimo brzi potpor sjedeći raznožno pa u brzi upor sjedeći raznožno .sprijeda. a stražnom pod leža i dižemo ga (stolica) Asistencija: .promjena pozicije .iz njiha u potporu radimo potpor sjedeći raznožno pa u upor sjedeći raznožno . radimo raznoženje i puštanje upora te doskok Asistencija: .

raditi njih u uporu . Upor zanjihom podmetnim njihom .raditi sklekove u njihu .za podmetni njih: .dolazak iz njiha u potporu u uznijeto i zadržati .podupiranjem ramena i dodavanjem rotacije pod lumbalni dio kralježnice 10.raditi sklekove na ručama ..ramenski stoj na visokim ručama uz asistenciju ili strunjaču kao osiguranje Asistencija: .izvodi se iz podmetnog njiha na samom kraju zanjiha blokadom peta i potiskom rukama gdje se mora doći na upor pruženim rukama prije početka prednjiha Metodske vježbe: . jedna ruka na nogu. druga na prsa 8. Upor sklopkom . Kovrtljaj u nazad: Metodske vježbe: .raditi potpor uznijeto s rasklapanjem 9.ramenski stoj na niskim ručama uz asistenciju .odozno 2 zaustavljaju noge. Naupor njihom iz visa uznjetog Metodske vježbe: Asistencija: - .cijeli element sa strunjačom na zadnjem dijelu ruča Asistencija: .izvodi se na način da se prilikom njiha u potporu dolazi do uznijetog te radimo naglo ispucavanje nogu i prema gore i u koso prema naprijed te dolazak na opružene ruke s zadržavanjem kuta u kukovima (da ne propadnu noge) Metodske vježbe: Asistencija: 10.njih u potporu .rotacija u nazad preko dvije strunjače na parteru .isto samo sada s opruženim padom na strunjaču naprijed .njih u potporu i dolazak u potpor uznjeto . ruku uvijek stavljamo ispod pritke.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful