Ishrana biljaka

UVOD I SADRŽAJ
Usled dugodišnjeg gajenja biljnih kultura, zemljište se osirumašuje prirodnim sadržajem hranljivih elemenata. Nedostatak hranljivih elemenata može nastati i usled ispiranja u dublje slojeve zemljišta, kao i obrazovanjem nepristupačnih oblika za biljku. Kako bi postigli očekivane/planirane rezultate a istovremeno očuvali plodnost zemljišta, u savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji, sve su veći zahtevi za agrohemijskim analizama zemljišta (sadržaj ukupnog azota, fosfora, kalijuma, kalcijumkarbonata, pH vrednost i sadržaj organskih materiija), kao i analizom biljnog tkiva, a zbog racionalne prihrane kultura koje se gaje. Ishrana biljnih kultura se može ispravno izvesti kada se utvrdi raspoloživa količna hranljivih materija u zemljištu, brzina menjanja količine raspoloživih hranljivih materija (usvajanje, ispiranje,...), i količine hranljivih materija neophodnih za prihranu. Đubrenje direktno utiče na plodnost i strukturu zemljišta, reguliše trajanje vegetacije i optimalni porast vegetativne mase, pojačava otpornost kultura prema niskim temperaturama, bolestima i štetočinama, a doprinosi boljoj rodnosti i kvalitetu. Zbog toga je redovno đubrenje postala obavezna agrotehnička mera. Kod izbora vrste đubriva i načina primene, moraju se uvažiti kako agronomski tako i ekonomski razlozi, radi racionalizacije u proizvodnji.

Sadržaj
• Ishrana biljaka • Elementi biljne proizvodnje • Proizvodni program

3

fizičke i biološke osobine zemljišta i utiče na: • • • • • • • • • pristupačnost pojedinih hranljivih elemenata i efikasnost đubrenja pokretljivost đubriva stabilnost zemljišta pokretljivost vode u zemljištu i njegovu aeraciju toksičnost jona mikrobiološku aktivnost rast biljaka efikasnost pesticida životnu okolinu Vremenom pod utcajem više činioca dolazi do promene sadržaja alkalnih i zemnoalkalnih metala. ali je veoma značajan kao izvor hranljivih elemenata Zavisnost prinosa od sadržaja mineralnih materija u zemljištu izražena su “Liebigovim zakonom minimuma” prema kome je visina prinosa ograničena elementom u najmanjoj količini.ISHRANA BILJAKA Da bi se biljka pravilno razvila neophodno je da ima pristup svim potrebnim hranljivim elementima. pH u gornjih 5 cm površine zemljišta često je niži za 0. U tom procesu dolazi do zamene baznih jona sa vodonikovim i kiselost zemljišta raste (pH pada ispod 7). pH pH vrednost je jedna od osnovnih osobina zemljišta. a ne slučajani sastojci Biljke za život zahtevaju 16 elemenata Biljne vrste zahtevaju različitu količinu mineralnih materija Nedostatak mineralnih materija u zemljištu može se nadoknaditi đubrenjem Humus nije neophodan za život biljaka.) Liebigove mineralna teorija ishrane biljka može se predstaviti u nekoliko činjenica: • • • • • Mineralne materije u biljci su neophodni. Justus von Liebig (1803. 4 . Takođe. Kiselost zemljišta mogu izazvati i industrijska zagađenja.0 pH jedinice prema ostalom delu zemljišta. Ispiranje baza u zemljištu počinje sa količinom padavina većim od 630 mm godišnje. kao i kisele kiše oko područja velikih energetskih postrojenja. najčešće zbog đubrenja azotom. – 1873. tako da ispiranje baza (najčešće Ca) izaziva promenu zemljišta kako u hemijskom tako i fizičkom pogledu.5 do 1. pH kontroliše hemijske.

5 – 7. Nakupljanje gline na određenoj dubini omogućuje nastanak vodo-nepropusne zone .0 Mleko 6.0 Morska voda 8.0 Kiselina u baterijama 0.2 6.5 Limunov sok 2.5 Čaj 5.2 5.0 Pivo 4.7.5) najčešće višak vodonikovih jona H+ aktivira jone aluminijuma i gvožđa koji u većim količinama deluju otrovno za biljke.Klasifikacija zemljišta u odnosu na pH vrednost Grupa zemljišta I II III IV V pH Više od 7. Osnovne grupe humusnih materija su: • Huminske kiseline • Fulvokiseline (žućkaste ili crvenkaste boje) • Humini za koje se smatra da su redukovane humuske kiseline.5 Sapun 9.45 Čovekova pljuvačka 6.5 – 2. 5 Microbial inactivity Lluminium and iron 6 Soil pH 7 8 9 Microbial inactivity Neke Ph vrednosti iz svakodnevnog života Čađ 13.4 Destilovana voda 7. blokiraju snabdevanje fosforom i drugim elementima. Ovaj prirodni proces je nezamenljiv i za sada još nije moguće dobiti stabilnu organsku materiju kao zamenu za humus. Humusne materije i pored svoje velike heterogenosti poseduju određene zajedničke osobine koje ih jasno razlikuju od životinjskih i biljnih ostataka.4 Stomačna kiselina 1.0 – 10.51 . dok se preostali deo pod uticajem različitih mikroorganizama zemljišta obrazuju više ili manje stabilne hemijske oblike otporne prema daljem razlaganju.5 4.5 Sok od jabuke ili pomorandže 3.0 Kisela kiša <5.0 Krv 7. 5 .5 Reakcija zemljišta Alkalna-bazna Neutralna Slabo kisela Kisela Jako kisela Povećanjem kiselosti zemljišta nastaje niz problema u ishrani bilja.5 Nitrogen Calcium Phosphorous Leaching Potassium Calcium Leaching Crabonates Calcium and Magnesuim Sulfur Oxides Oxides (and Silicates) Iron znd Zinc Manganese (& Aluminium) Leaching Oxides Copper Leaching Insolubility Boron Insoluble Molybdates Molybdenum 5 6 Soil pH 7 8 9 Humus Humus je organska materija koja nastaje kao proizvod nepotpunog razlaganja biljnih i životinjskih ostataka pri čemu se oni delimično mineraliziraju.51-5.51-6.34 – 7. U takvim okolnostima (pH<5.5 Amonijak 11.50 Manje od 4.5 Obeljivač 12.5 Kafa 5.

kalcijumom i gvožđem i kao izvor dela fosfora . a uz odgovarajuću cenu. Đubrenje . kao i fiksacija hraniva u zemljištu. Stoga je humus naročito važan u obezbeđivanju biljaka fosforom. gde se obavlja proces fotosinteze. kalijuma. • Dodatni efekat je povećanje plodnosti zemljišta što prouzrokuje visoke i stabilne prinose. Koja je svrha đubrenja • Predstavlja obaveznu agrotehničku meru u cilju postizanja kako visokih prinosa tako i rentabilnosti ulaganja i rada u poljoprivrednoj proizvodnji. ukrasnog bilja i drveća bazira se na hemijskom pristupu ishrane biljaka . međusobno vezivanje jona u oblike koji nisu pristupačni biljkama. Fe.Osnovni principi • • • • Odgovarajuće đubrivo Odgovarajuća doza Pravo vreme upotrebe Pravo mesto. značajna je uloga organske materije u sprečavanju hemijskog vezivanja fosforne kiseline nakon đubrenja fosfornim đubrivima. pre svega zato što hranljivi elementi mogu brže da dospeju do hloroplasta. kao i dobijanje biljaka veće otpornosti na bolesti i klimatske stresove. usled bolesti i napada štetočina i slično) kao i zbog nedostupnosti slabopokretnih ili nepokretnih elemenata (Ca. vrši se kompenzacija gubitka i odnošenje hranljivih materija iz zemljišta • Poboljšanje nepovoljnih osobina zemljišta Višak đubriva • • • • • Toksičnost Prouzrokuje nedostatak drugih hranljivih materija Negativno dejstvo na produkciju biljnih hormona Višak azota N prouzrokuje nepovoljan odnos između vegetativnih i ostalih organa Izražen vegetativni rast biljaka sa smanjenjem generativnog prirasta i plodonošenja Prihrana preko lista Folijarna ishrana/ishrana biljaka preko lista se koristi kao redovna. U takvoj strukturi vezani metali nisu podložni ispiranju (hemijska i biološka fiksacija). • Dodavanjem i nadoknađivanjem prirodnih izvora hranjivih materija. Folijarnom ishranom izbegava se antagonizam između pojedinih elemenata. sumpora. B) 6 . Folijarna primena je neophodna zbog nemogućnosti korenovog sistema da usvoji makro i mikroelemente (oštećen koren. što značajno utiče na povećanje poljoprivredne proizvodnje uz bolji kvalitet proizvoda. poremećen vodo-vazdušni režim. a i stepen iskorišćenja hranljivih materija unetih na ovaj način je izuzetno visok. Pored sprečavanja gubitaka teških metala ispiranjem ili njihovim prevođenjem u teško rastvorljive oblike.Vrlo značajna uloga humusa je u stvaranju kompleksnih jedinjenja (helata) koje biljke lako mogu usvajati. • Moderno đubrenje poljoprivrednih kultura. dopunska agrotehnička mera. naročito u kiseloj sredini gde lako nastaju nerastvorljivi i nepristupačni Fe i Al-fosfati. gvožđa i drugih biogenih elemenata. Teški metali imaju izraženu sklonost helatizaciji. Može se primeniti više puta u toku vegetativnog perioda.

Visok stepen iskorišćenja hranljivih materija Voda za navodnjavanje Đubrenje mineralna organska Izvori hraniva u zemljištu Ostaci Predhodno đubrenje Mineralizacija Organske rezerve zemljišta Fiksacija N Prethodna kultura leguminoze 7 . Povećana otpornost.Prednosti ishrane preko lista • • • • Povećanje prinosa. Poboljšanje kvaliteta.

005 <0. Mn.001 0. B. K) Makroelementi iz vazduha (C.6 0. Zn. S) Primarni elementi iz zemljišta (N. Mg.ELEMENTI BILJNE PROIZVODNJE Mikroelementi elementi iz zemljišta (B. P. Zn.5 Element Bor Hlor Bakar Gvožđe Mangan Molidben Cink Hemijski simbol B Cl Cu Fe Mn Mo Zn Relativni % u biljci 0.05 0.01 Podela elemenata prema sposobnosti kretanja u biljkama: pokretljivi elementi: N. Fe. Mo. Cl) Sekundarni elementi iz zemljišta (Ca. O) Makroelementi iz vazduha (96%) Element Ugljenik Kiseonik Vodonik Hemijski simbol C O H Relativni % u biljci 45 41 8 Primarni. Cu. Mo 8 .4 1. Cu. H. Mn nepokretljivi elementi: Ca. P. Fe.02 0. Cl.0001 0.1 0. K.3 0. S. Mg. sekundarni i mikroelementi iz zemljišta (4%) Element Azot Fosfor Kalijum Kalcijum Mangnezijum Sumpor Hemijski simbol N P K Ca Mg S Relativni % u biljci 2 0.0001 0.

U slučaju nedostatka magnezijuma prestaje fotosinteza.Mg: važan sastojak hlorofila i brojnih fizioloških procesa. što je česta pojava na starijim listovima. osim ako se ne koriste đubriva bez njegovog sadržaja. ph vrednost vode i zemljišta. uski. Najpovoljniji oblik usvajanja Fe su helati (EDTA. Gvožde . listovi su krupni. vrh korena. Kalcijum .Cu: nedostatak karakterišu kržljavost. uz primetno smanjen porast. Magnezijum . tamnozeleni ali su osetljiviji na povrede i bolesti. koji izgledaju staklastoprovidni. Simptomi nedostatka su u vidu plutastog tkiva. rub lista). Pojava nedostatka cinka u plastenicima je retka. Zn. Nedostatak azota se manifestuje prvenstveno na starijem lišću koji su svetlozelene do žute boje. plodovi su neodgovarajuće boje. mladi listovi su sitni. Mn.. Na nedostatak mikroelemenata utiču struktura zemljišta. Pri slabom osvetljenju. gubitak nekoliko cvetnih grana ili cvetova. aktiviranje enzima). u nedostatku vlage. Na listovima se uočavaju hlorotične pege i nekroza. Kalijum .Značaj hranljivih elemenata Azot (N): Utiče na rast i razvoj biljaka. EDDHA. slabo oprašivanje. pa je došlo do iscrpljivanja biljaka. Odražava se i na usvajanje pojedinih elemenata (Fe. Višak azota podstiče rast vegetativnih organa. Cink .Zn: nedostatak se ispoljava u vidu sitnolisnosti (mali. a vegetativni izdanci su zaosatali u razvoju. loša oplodnja. Prvi znak nedostatka na paradajzu je u vreme ranog intezivnog porasta i svetljenja plodova. Mangan . vrh ploda. slabom porastu korena i manjom otpornošću na bolesti. B).) i veći nedostaci se otklanjaju folijarnom primenom ovih jedinjenja. neotpornost na sušu i bolesti. Nedostatak se javlja pri visokoj pH vrednosti. Nedostatak fosfora usporava porast biljke. Listovi su u početku tamno zeleni a potom dobijaju crveno ljubičastu nijansu. Bor . Mikroelementi: potrebe biljaka za mikroelementima su najveće u početnom delu vegetacije. Bez kalcijuma slabi otpornost biljaka na bolesti i prestaje porast. Cu. krti listovi. Javlja se kod upotrebe velikih količina stajnjaka.. temperatura zemljišta i sl. malim brojem cvetova. P N Fe K Zn Ca Cu B Mg 9 .kratki su i tanki.Fe: od svih mikroelemenata biljke najviše iznose gvožde. Nestručna upotreba specijalnih đubriva sa gvoždem dovodi do suviška i biljka postaje plavo-zelena. razgrađuje se hlorofil. formiranje i klijanje polena. biljke su podložne oštećenjima od zimskih temperatura. Simptomi su kržljavost.P: Učestvuje u nizu procesa u biljci. HEDTA. a kada se javi prouzrokuje smanjeni porast biljke. Česta pojava opadanja zelenih plodova nekoliko nedelja pre zrenja je znak nedostatka bora i slabog spoja na izraženom kolencu peteljke ploda.Mn: simptomi se ogledaju u obliku internervalne hloroze i nekrotičnih pega na listovima. sitni listovi) i kratke internodije. Nedostatak se primećuje na najstarijim listovima (žutomrke do mrke nekrotične pege). sitni cvetovi.B: važan element za građu i deobu ćelija. Od odnosa N:K zavisi prinos i kvalitet. listovi su sa tamno mrkim pegama. Fosfor . stvaranje cvetnih i lisnih pupoljaka i razvoj mladara.Ca: važan je u strukturi membrana i pri nedostatku ovog elementa ćelije pucaju. Višak fosfora se retko javlja.5 zavisno od drugih činilaca. Zametanje plodova je slabo i rano otpadaju. Bakar . visoke vlage zemljišta. Zbog slabe pokretnosti nedostaci se javljaju na najudaljenijim tačkama biljke i najmlađim tkivima (primarna tačka rasta. slabi usvajanje Mg.K: nije gradivni element i ima ulogu isključivo u metabolizmu (usvajanje i transport svih hraniva i vode. već od 6. Nedostaci se prvo uočavaju na najmlađim listovima u vidu hloroze.

Program biostimulatora Specialcare program 5.Pregled elemenata u biljnoj ishrani Element azot fosfor kalijum kalcijum magnezijum sumpor gvožđe bakar mangan cink bor molibden hlor simbol N P K Ca Mg S Fe Cu Mn Zn B Mo Cl Oblik usvajanja NO3-. SOP (kalijum sulfat) i PotNit (kalijum nitrat) 4. Alaska Ii Sulotaste 3. Kristalna i vodotopiva đubriva za fertigaciju i folijarnu prihranu – Program Turo.Fe2+ Cu+. meristemi N fiksacija fotosinteza mikroelementi sekundarna elementi primarna elementi grupa Proizvodni program Adfert UAE Program đubriva firme Adfert obuhvata veći broj đubriva svrstanih u nekoliko kategorija 1. ATP kataliza.Cu2+ Mn2+ Zn2+ H3BO3 MoO42ClFunkcija u biljkama belančevine. Program đubriva za folijarnu prihranu Folcare 10 . Program kristalnih đubriva za fertigaciju i folijarnu primenu: CalNit (kalcijum nitrat). Kompleksna đubriva za osnovno đubrenje – Program Granfield 2. amino kiseline nukleinske kiseline. transport jona ćelijske membrane hlorofil amino kiseline Sinteza hlorofila komponenta enzima aktivacija enzima aktivacija enzima membrane.NH4+ H2PO4-HPO42 K+ Ca2+ Mg2+ SO42Fe3+.

• Primenjuje se bilo ručno ili mehaničkim raspršivačem. • Kalijum . slabo razvijenom sistemu korena i sivkastoj boji biljke. Manjak fosfora dovodi do malog rasta biljaka.rastvorljivi sulfat direktno je dostupan biljci. biljkama je potrebno onoliko sulfata koliko i fosfora. Hemijske odlike: Kako bi osigurale uravnoteženu ishranu biljaka. upotrebom sirovina visokog kvaliteta. donjih listova. kako bi bila homogena po hemijskim karakteristikama i fizičkom izgledu i kako bi obezbedila uravnoteženu raspodelu hranljivih materija svim biljkama u polju.GRANFIELD® FORT Granulirana kompleksna NPK đubriva dobijena hemijskim putem Odlike i prednosti: Širok spektar đubriva u granulama proizvedenih prirodnim i hemijskim putem. • Sulfat .Potreba za fosforom je najveća na početku sezone rasta. • Homogene granule veličine čestica olakšavaju ujednačeno nanošenje. • Fosfor . Njegov nedostatak najpre se manifestuje žutom bojom starijih. • Magnezijum . Nedostatak kalijum se primećuje po sporom rastu. Fizičke odlike: • 90% granula je veličine između 2 i 4 mm. istraživanja su pokazala da se povećanje prinosa može postići dodavanjem sulfata. Visokim sadržajem magnezijuma rastvorljivog u vodi izbegava se pojava nedostatka hranljivih sastojaka i obezbeđuje se njihova uravnoteženost. • Svaka granula sadrži sve hranljive sastojke u jednoj čestici. što garantuje uravnoteženu ishranu biljaka. • Sadrži mikroelemente u uravnoteženom odnosu za zadovoljavanje potreba biljke.Magnezijum je sastavni deo hlorofila. sve formule sadrže: • Azot .Potreba za kalijumom je najveća na kraju sezone rasta. odloženog sazrevanja i crvenkaste boje biljaka. male količine semena. On je glavna komponenta proteina i hlorofila. On aktivira nekoliko enzima. Nedostatak azota se prepoznaje po žućkastoj boji biljaka i njihovom sporom rastu. GRANFIELD®FORT ASORTIMAN PROIZVODA Garantovane vrednosti Procenat (%) Ukupno azota (N%) Deo na million (ppm) Magnezijum oksid (MgO)% Sumpor (SO3)% Kalijum (K2O)% Fosfor (P2O5)% Mangan (Mn) NPK Formula Gvožđe (Fe) Bakar (Cu) Cink (Zn) 12-12-17 25-5-10 15-15-15 12 25 15 12 5 15 17 10 15 2 2 0 6 5 8 400 400 400 100 100 100 200 200 200 200 200 200 Plava Zelena Crveno braon Boja 11 . kalijum reguliše disanje biljke i prenošenje proizvoda fotosinteze.Aktivira rast biljaka i neophodan je za apsorbovanje i disanje . sulfat je neophodan za rast biljaka i za razvoj proteina i semena.

ALASKA® FORT sadrži EDTA helatne oblike mikroelemenata. ALASKA® FORT Garancija za ishranu biljaka čak i na niskim temperaturama. potpuno rastvorljiv u vodi. kod svih sistema za uzgajanje i navodnjavanje. primenjuje se jednom ili više puta u sezoni kod useva koji sporo rastu: Povrće Staklenici i plastenici Odrasla stabla voćaka Mlada stabla voćaka Krompir Travnjaci Tereni za golf 600-750 kg / ha 600-1000 kg / ha 1-3 kg / stablu 50-250 g / stablu 500-750 kg / ha 20-30 g / m² 20-30 g / m² Razlike u doziranju zavise od sadržaja hranljivih materija u zemljištu i potreba biljaka za hranljivim materijama. ALASKA® FORT je plave boje radi lakšeg nadgledanja đubrenja tokom navodnjavanja. • Nema gubitka azota usled isparavanja NH3 naročito u uslovima alkalnog zemljišta i pri visokoj temperaturi zemljišta • Optimalno đubrivo za hidroponske sisteme gajenja useva. 12 . čineći ih dostupnijim i stabilnijim u alkalnim uslovima. Odlike i prednosti: ALASKA® FORT Homogeni fini kristalni prah napravljen od visokokvalitetnih sirovina. lakši za čitanje. Pakovanje • WPP sa PE postavom (otporan na cepanje. • Visoka čistoća – bez biureta – nema rizika od sušenja listova i cvetova. za unapređivanje ishrane različitih useva u različitim fazama rasta. čuva proizvod suvljim) • Dostupan u džakovima od 50 kg. • Nema gubitka azota usled ispiranja uree. ALASKA® FORT usled visoke čistoće upotrebljenih sirovina. i budući da ne sadrži teške metale predstavlja optimalno đubrivo kod intenzivnog gajenja poljoprivrednih kultura i useva u uslovima slanog zemljišta. ALASKA® FORT FORMULA ALASKA® FORT 18-18-18+2MgO+ME je višenamenska formula za opšti rast u srazmeri 1:1:1. i kod useva osetljivih na so.Upotreba i doziranje GRANFIELD®FORT se može koristiti kao osnovno đubrivo ili za površinsko đubrenje. ima veoma nizak sadržaj hlora (Cl-) i natrijuma (Na+). koja pored toga još i produžava roka trajanja i toleranciju voća na procese nakon berbe. ALASKA® FORT pripada grupi najefikasnijih đubriva: • Azot je odmah dostupan biljakama naročito pri niskim temperaturama zemljišta. ALASKA® FORT 12-12-36+ME je formula sa dodatkom kalijum karbonata za krupnije plodove i bolji kvalitet voća. Kompletna ishrana biljaka zasnovana na azotu bez uree.

koji čini mikroelemente dostupnijim i stabilnijim u alkalnim uslovima.1 Rastvorljivost na 20°C g/l 18-18-18 12-12-36 18 12 9. zahvaljujući smanjivanju pH vrednosti vode za prskanje. SULOTASTE®FORT je đubrivo koje: Čini hranljive sastojke dostupnijim biljci u uslovima alkalnog zemljišta.2 2.2 0. Odlično za folijarnu primenu. 1 kg. Potpuno rastvorljivo đubrivo za unapređenje ishrane svih useva u različitim fazama rasta kod različitih sistema za navodnjavanje. 2 kg i 25 kg. PAKOVANJE • WPP sa PE postavom (otporan na cepanje. a idealan je i kao đubrivo za hidroponi sistem gajenja useva i može se koristiti uz sve sisteme za navodnjavanje (kap po kap. SULOTASTE® FORT SULOTASTE®FORT odlike i prednosti Homogeni fini kristalni prah. voća.2 5.8 9. SULOTASTE®FORT ima veoma nizak sadržaj hlora (Cl-) i natrijuma (Na+). Folijarna primena: 2-3 grama/ litru vode za prskanje.5-2 grama/ litru vode za irigaciju. lakši za čitanje. SULOTASTE®FORT je đubrivo niske pH vrednosti < 3. snižava joj pH vrednost i umanjuje sadržaj karbonata.1 Kalijum (K2O)% Fosfor (P2O5)% Molibden (Mo) Sulfat (SO3)% Mangan (Mn) NPK Formula Gvožđe (Fe) Bakar (Cu) Cink (Zn) Bor (B) 13 . sprečava probleme grudvanja). naročito dizajniran za sisteme za fertigaciju povrća.0 0.3 8. Poboljšava kvalitet vode za navodnjavanje. Smanjuje gubitak azota – usled isparavanja NH3 Ne dovodi do začepljenja kapaljki i održava sistem za navodnjavanje čistim.0 SULOTASTE®FORT sadrži EDTA helatne elemente. • Dostupan u pakovanjima 50 gr. sisteme površinskog navodnjavanja).0 3 6 500 500 50 50 100 100 300 300 200 100 10 10 510 510 PREPORUKA ZA UPOTREBU ALASKA® FORT je NPK rastvorljiv u vodi. centralnom osovinom.ALASKA® FORT ASORTIMAN PROIZVODA Garantovane vrednosti Procenat (%) Magnezijum oksid (MgO)% Amonijačni azot (N-NH4)% Nitritni azot (N-NO3)% Urea azot (N-NH2)% Ukupno azota (N%) Deo na million (ppm) Električna provodljivost po 1 g/l (na20°C) mS/cm 1. 250 gr.7 00 00 18 12 18 36 2. reznog cveća i travnjaka koji se gaje u zemljištu. pH po 1% Rastvora 4. čuva proizvod suvim. SULOTASTE®FORT je zelene boje radi lakšeg nadgledanja đubrenja tokom navodnjavanja. sa prskalicom. DOZIRANJE Sistem za fertigaciju: 1. SULOTASTE®FORT FORMULA SULOTASTE®FORT 15-30-15+ME je utvrđena formula sa visokim sadržajem fosfora radi podsticanja rasta korena i za začetak lista. što ima pozitivan uticaj na stabilnost pesticida. ne sadrži teške metale.

TURO®FORT čitav spektar proizvoda zasnovan na niskom indeksu soli sirovina. sa niskom EC vrednošću: Optimalno đubrivo za uslove zaslanjenog zemljišta i vode. TURO®FORT FORMULA TURO®FORT 28-14-14+ME je formula za rast biljaka sa visokim sadržajem azota radi podsticanja rasta stabla i listova kod biljaka. TURO® FORT GARANCIJA ZA ISHRANU BILJAKA NAROČITO U NEPOVOLJNIM ZEMLJIŠNIM USLOVIMA Odlike i prednosti TURO®FORT je rezultat visoke tehnologije upotrebe visokokvalitetnih sirovina radi postizanja maksimalne koristi: Homogeni fini kristalni prah. lakši za čitanje. 250 gr. Folijarna primena: 2-3 grama/ litru vode za prskanje.0 13.Garantovane vrednosti Procenat (%) Magnezijum oksid (MgO)% Amonijačni azot (N-NH4)% Nitritni azot (N-NO3)% Deo na million (ppm) Električna provodljivost po 1 g/l (na20°C) mS/cm 0. PAKOVANJE • WPP sa PE postavom (otporan na cepanje. za unapređivanje ishrane različitih useva u različitim fazama rasta. 2 kg i 25 kg. natrijuma (Na+). sprečava probleme grudvanja). TURO®FORT Roze obojen. TURO®FORT sadrži EDTA helatne mikroelemente. • Dostupan u pakovanjima od 50 gr. potpuno rastvorljiv. i teških metala. Odlično đubrivo koje treba koristiti kao deo programa ’’Dobra poljoprivredna praksa’’ (GAP). Omogućava uzgajivačima da primene potrebne hranljive sastojke za biljke uz minimalni rizik od stresa biljke ili njenog sušenja. kod svih sistema za uzgajanje i navodnjavanje. voća. TURO®FORT Bez hlora (Cl-).5 600 100 200 200 200 15 535 3. radi lakšeg nadgledanja đubrenja tokom navodnjavanja. Optimalno đubrivo u ranim fazama rasta. čuva proizvod suvim.9 Rastvorljivost na 20°C g/l Urea azot (N-NH2)% Ukupno azota (N%) 15-30-15 15 1 5 9 30 15 0. Idealno đubrivo za useve koji zahtevaju veliku količinu hranljivih sastojaka tokom određenih faza rasta.5-3 grama/ litru vode za navodnjavanje. centralnom osovinom. čineći ih dostupnijim i stabilnijim u alkalnim uslovima. sa prskalicom.8 PREPORUKA ZA UPOTREBU SULOTASTE®FORT je NPK rastvorljiv u vodi naročito dizajniran za folijarnu primenu i sisteme za fertigaciju povrća. DOZIRANJE Sistem za fertigaciju: 1. 14 pH po 1% Rastvora Kalijum (K2O)% Fosfor (P2O5)% Molibden (Mo) Sulfat (SO3)% Mangan (Mn) NPK Formula Gvožđe (Fe) Bakar (Cu) Cink (Zn) Bor (B) . sisteme površinskog navodnjavanja). cveća i travnjaka i može se koristiti uz sve sisteme za navodnjavanje (kap po kap. TURO®FORT 15-5-30+2MgO+ME je formula za razvoj biljaka sa magnezijumom radi pospešivanja fotosinteze i metabolizma hlorofila u listu.

poboljšava stanje zemljišta i povoljan je za alkana.7 6. voća. • Dostupan u pakovanjima od 50 gr.6 2.TURO®FORT ASORTIMAN PROIZVODA Garantovane vrednosti Procenat (%) Magnezijum oksid (MgO)% Amonijačni azot (N-NH4)% Deo na million (ppm) Električna provodljivost po 1 g/l (na20°C) mS/cm 0. sa prskalicom.0 2 0. • Nema isparavanja azota. čuva proizvod suvim. pH po 1% Rastvora Kalijum (K2O)% Fosfor (P2O5)% Molibden (Mo) NPK Formula Sulfat (SO3)% Mangan (Mn) Gvožđe (Fe) Bakar (Cu) Cink (Zn) Bor (B) 15 . Kompatibilnost . • Koristi se za ferigaciju povrća. slana i peskovita zemljišta. 250 gr.4 21 0 14 5 14 30 0.3 PREPORUKA ZA UPOTREBU TURO®FORT je NPK rastvorljiv u vodi naročito dizajniran za sisteme za fertigaciju i folijarnu primenu u usevima povrća. Ca2+ . natrijuma i teških metala. izuzev rastvora koji sadrže bilo fosfate ili sulfate. PAKOVANJE • WPP sa PE postavom (otporan na cepanje.5 0.CalNit®FORT može se mešati sa svim đubrivima rastvorljivim u vodi.7 Rastvorljivost na 20°C g/l Nitritni azot (N-NO3)% Urea azot (N-NH2)% Ukupno azota (N%) 28-14-14 15-5-30 28 15 4.3 8. lakši za čitanje. cveća i travnjaka i može se koristiti uz sve sisteme za navodnjavanje (kap po kap. CalNit®FORT 15. produžava rok trajanja i povećava prinos useva.CalNit®FORT ne sadrži jedinjenje hlora. Kalcijum • Ojačava ćelijski zid • Poboljšava kvalitet.0 2. • Kalcijum i azot su jedinstvena kombinacija koja kontroliše cvetanje i truljenje plodova.0 400 400 150 150 250 250 250 250 100 100 10 10 640 420 5. sprečava probleme grudvanja). centralnom osovinom. DOZIRANJE Sistem za fertigaciju: 1-2 grama/ litru vode za navodnjavanje. dovodi do brzog rasta. i 25 Kg. sisteme površinskog navodnjavanja). Primena CalNit®FORTa . Folijarna primena: 2-3 grama/ litru vode za prskanje. voća. odmah dostupan biljkama. 2 kg. • Nitratni azot • Direktno dostupan biljkama za unos. Mg2+ kod biljaka.CalNit®FORT je u obliku granula koje se brzo rastvaraju u vodi.5 CaO (Kalcijum nitrat) Prednosti CalNit®FORT Visoka čistoća . • Pospešuje unos katjona K+. cveća i drugih useva kao osnovni izvor Ca. Potpuno rastvorljiv u vodi .5-0-0-+26. • Pospešuje tolerantnost biljaka na bolesti i infekcije izazvane insektima.

čuva proizvod suvim. Folijarna primena sa CalNit®FORT-om je izvanredan način za snabdevanje azotom i kalcijumom tokom kritičnih piholoških ili uslova okruženja. Kod intenzivne poljoprivredne proizvodnje. nitratni azot je optimalni izvor azota. CalNit®FORT je jedini izvor kalcijuma bez sadržaja hlora za proces fertigacije. lakši za čitanje.Fertigacija CalNit®FORT je nezamenljiva komponenta svih dobro izbalansiranih programa fertigacije. • Dostupan u džakovima od 50 Kg. sprečava probleme grudvanja).3 Kristalni prah bez mirisa bela PAKOVANJE • WPP sa PE postavom (otporan na cepanje. Dobra ravnoteža NO3/NH4 obezbeđuju dovoljan unos kalcijuma i magnezijuma i sprečava propadanje korena. 16 . CalNit®FORT se preporučuje za folijarnu primenu. Folijarna primena Zahvaljujući niskom riziku od progorevanja lista (male električne provodljivosti (EC)). naročito pri visokim temperaturama zemljišta.5% 19 % 1200 < 0. kako za useve gajene u zemljištu tako i za hidropone sisteme.1% 1. CalNit®FORT se ne može mešati sa sulfatima i fosfatima. CalNit®FORT svojstva Ukupno azota (N) Ukupno nitratnog azota (NO3) Ukupno nitratnog azota (NH4) Ukupno kalcijuma (CaO) Ukupno kalcijuma (Ca) Rastvorljivost (g/l na 25°C) Nerastvorljiv EC (1g/l na 25°C po mS/cm) Oblik Boja 15% 14% 1% 26.

izuzev sa rastvorljivim kalcijumovim đubrivima. koji se smatraju ograničavajućim elementima. i koncentrovanim rastvorima magnezijuma. mraz. SOP®FORT je optimalno đubrivo tokom faze dobijanja boje plodova voća. Tako da se SOP®FORT može kombinovati sa N.SOP®FORT je fini kristalni prah. po mS/cm) pH (1 g/l na 25°C) 50% 42% 54% 18. čuva proizvod suvim. lakši za čitanje. SOP®FORT poboljšava prinos i kvalitet useva SOP®FORT čini biljke otpornijim na sušu. čineći tako dostupnijim makro. Potpuno rastvorljiv u vodi . SOP®FORT osigurava optimalni unos kalijuma i sulfata SOP®FORT specifikacija Kalijum oksid (K 2O) Kalijum Sulfat (SO4) Sumpor (S) Prosečno CL Rastvorljivost (g/l na 25°C) EC (1 g/l na 25°C. insekte i bolesti.i mikroelemente prisutne u rastvoru zemljišta. SOP®FORT je izvrstan proizvod za uljane useve. SOP®FORT poboljšava ukus i izgled. Niska pH vrednost SOP®FORT doprinosi blagom zakiseljavanju zone koja okružuje koren (rizosfera). crni i beli luk. SOP®FORT je bogat izvor sulfata koji je veoma značajan za izgradnju proteina i masnih kiselina. sprečava probleme grudvanja). 17 .03 <3 PAKOVANJE • WPP sa PE postavom (otporan na cepanje. SOP®FORT čini voće otpornijim na mehanička oštećenja tokom transporta i skladištenja. Kompatibilnost .2% < 0.SOP®FORT ne sadrži složeni hlor.SOP®FORT 0-0-50+18S (Kalijum-sulfat) Prednosti SOP®FORT Visoka čistoća . P ili NP đubrivima shodno potrebama biljaka.5% 110 1. • Dostupan u džakovima od 25 Kg. Fleksibilnost• Visoka koncentracija kalijuma uz odsustvo N i P omogućava snabdevanje dovoljnom količinom kalijuma u bilo kojoj fazi.SOP®FORT se može mešati sa svim đubrivima rastvorljivim u vodi. koji se brzo rastvara u vodi ne stvarajući talog. natrijum ni teške metale.

PotNit®FORT je jedini pogodni izvor kalijuma. Kompatibilnost PotNit®FORT se može mešati sa svim đubrivima rastvorljivim u vodi. natrijuma i teških metala. • Poželjni izvor azota za većinu poljoprivrednih useva. poboljšava efikasnost iskorišćenja vode. kalcijuma i magnezijuma kod biljaka i sprečava oštećenje korena naročito u zemljištu izloženom visokoj temperaturi. i takođe se može mešati sa većinom pesticida u folijarnoj primeni. povećava prinos useva. kako za useve gajene u zemljištu tako i za hidropone sisteme. • Neophodan za kvalitet useva. • Nema isparavanja azota. Fertigacija Kalijum nitrat je nezamenljiva komponenta svih dobro izbalansiranih programa fertigacije. Kalijum • Poboljšava efikasnost drugih hranljivih materija. Nema nagomilavanja soli PotNit®FORT se može koristiti da zadovolji potrebe useva za kalijumom. bez rizika od akumulacije sulfatnih i hloridnih soli. • Kontrolišući gubitak vode pri toplom vremenu. 18 . • Ojačavajući ćelijski zid pomažu toleranciju biljaka na bolesti i infekcije izazvane insektima. a pritom ne dovodeći do suvišnog snabdevanja sulfatom ili hlorom. Folijarna primena je izvanredan način za obezbeđivanje dodatnog azota i kalijuma tokom kritičnih fizioloških procesa ili uslova okruženja. PotNit®FORT je čak i značajniji za hidropone sisteme – najintenzivnije i najosetljivije tehnike. U slanim i alkalnim uslovima. što dovodi do njihovog brzog rasta. On takođe onemogućava propadanje korena. koji se smatraju ograničavajućim elementima. Nitratni azot • Direktno dostupan biljkama za unos. naročito u uslovima visoke temperature zemljišta. boju i sadržaj šećera.PotNit®FORT 13-0-46 (Kalijum nitrat) Prednosti PotNit®FORT Visoka čistoća PotNit®FORT je jedinjenje bez hlora. Folijarna primena Zahvaljujući malom riziku od progorevanja lista (niska vrednost električne provodljivosti (EC) i osmotskog pritiska) i velikoj kompatibilnosti sa drugim izvorima hranljivih sastojaka i pesticide za biljke. odmah je dostupan biljkama. uključujući cvetanje i sazrevanje. On je jedini pogodni izvor kalijuma za intenzivni rast useva. povećava toleranciju na hladnoću npr. • Neophodan za toleranciju na stres. Zahvaljujući njegovom idealnom N/K odnosu PotNit®FORT je podesan za sve useve i faze rasta. upotreba PotNit®FORT-a se široko preporučuje kod folijarne ishrane biljaka. na mraz. koji se brzo rastvara u vodi ne stvarajući talog. Potpuno rastvorljiv u vodi PotNit®FORT je fini kristalni prah. oblik voća. • Pospešuje unos katjona kalijuma.

lakši za čitanje.PotNit®FORT specifikacija Ukupni sadržaj nitratnog azota (NO3) Ukupni sadržaj kalijum oksida (K 2O) Ukupni sadržaj kalijuma (K) Rastvorljivost (g/l na 25°C) Nerastvorljiv EC (1 g/l na 25°C. čuva proizvod suvim.1% 13 Kristalni prah bez mirisa Bela PAKOVANJE • WPP sa PE postavom (otporan na cepanje. azot ni teške metale. 19 . Specialcare®FORT Amino Acid ne sadrži jedinjenja hlora. sušu i stres. sprečava probleme grudvanja). vrućinu. Specialcare®FORT Amino Acid prouzrokuje i ubrzava sve najvažnije metaboličke reakcije. čini biljke krepkim. Specialcare® FORT Amino Acid Visoka koncentracija aminokiselina radi postizanja optimalne ishrane biljaka u svim fazama rasta Metal (Mn. u vodi rastvorljiva. Specialcare®FORT Amino Acid poboljšava prinos i kvalitet vaših useva. Specialcare®FORT Amino Acid brzo nadoknađuje nedostatke hranljivih materija i obezbeđuje njihov maksimalni unos. Specialcare®FORT Amino Acid može se upotrebiti u fertigaciji ili folijarnoj primeni.. pruža ćeliji veću otpornost na različite uticaje. Specialcare®FORT Amino Acid pomaže biljkama da prevaziđu slabosti. pesticida i regulatora rasta. prirodno izgrađena od 17 aminokiselina. • Dostupan u džakovima od 1 Kg i 50 Kg. Takođe je naročito angažovan u povećavanju brzine transporta mikroelemenata unutar biljke radi postizanja brzog odgovora.. Specialcare®FORT Amino Acid visoka efikasnost i trenutni efekat ukoliko se pojavi nedostatak mikroelemenata. po mS/cm) Oblik Boja 13% 46% 37.8 % 316 < 0. Prednosti Specialcare®FORT Amino Acid Specialcare®FORT Amino Acid je visokokoncentrovana. Fe. Zn.) + Aminokiselina => Kompleks – aminokiselina-metal Specialcare®FORT Amino Acid je pravo rešenje za mineralnu ishranu i fiziološki delotvorne dodatke biljkama Ovaj aminokiselina-metal kompleks je boljeg sastava i bezbedniji za apsorpciju od strane tkiva listova. složena aminokiselina u vidu praha. Specialcare®FORT Amino Acid je kompatibilan sa većinom đubriva.

78% L-Histidin 0.10% L-Lisin 2.30% L-Arginin 5.45 % L-Metionin 0.49% L-Prolin 3.Specialcare®FORT Amino Acid prah 50% Svojstva (wt/wt) L-Izoleucin 1. Preporučeni odnos razblaživanja je 1:4000-5000 Stabla povrća i voća 80-100 ml/1000m² Travnjaci 50-75 ml/1000m² Folijarna primena 60-80 ml/1000m² PAKOVANJE Specialcare®FORT Amino Acid 50% prah: pakovanja od 50 gr.5 0.80% L-Fenilalanin 1.90% Specialcare®FORT Amino Acid mix sa mikroelementima Garantovane vrednosti Procenat (%) Kalcijum oksid (CaO) Magnezijum oksid (MgO) Deo na million (ppm) Magnezijum (Mn) Smeša aminokiselina 0.20% L-Valin 3. 250 gr.1 Preporuke za upotrebu Specialcare®FORT Amino Acid mix sa mikroelementima Veoma je efikasno đubrivo za svaki fertigacioni sistem.25 l/ha Specialcare®FORT Amino Acid 50% prah Upotreba: rezervoar prskalice napuniti polovinom potrebne količine vode. protresti rezervoar.5 0. a zatim prskati. a zatim rastvoriti potrebnu količinu proizvoda i dodati je u rezervoar uz neprestano mešanje. Dovoljno razblažiti dodavanjem preostale vode.45% L-Glutaminska kiselina 9.70% L-Tirodin 1.12% L-Glisin 2. i 1 kg.56% L-Serin 4.23% L-Leucin 2.50% L-Alaini 2.5 1 1 0. uglavnom se preporučuje sledeća primena: kod sistema za fertigaciju 2.43 Ukupno aminokiselina 50% L-Cistin 2. 100 ml i 1 l 20 Molibden (Mo) Gvožđe(Fe) Bakar (Cu) Cink (Zn) Formula Bor (B) .5-10 l/ha kod folijarne primene 1. Specialcare®FORT Amino Acid sa mikroelementima tečnost: dostupan u dobro zaptivenim plastičnim PE pakovanjima od 50 ml.02% L-Teronin 3.5 2 0.20% L-Aspartik 3.

hranljivih sastojaka u dostupne oblike helatovanjem hranljivim sastojcima.06% Doziranje Specialcare®FORT Humic Acid prah Specialcare®FORT Humic Acid 85% za fertigaciju je ekstrat humusne kiseline u prahu. Povrće i usevi 1-2 kg/ha Stabla voća 20-25 gm po stablu Doziranje Specialcare®FORT Humic Acid tečnost Primena za zemljište: 15-30 l/ha Staklenici i plastenici 20-40 l/ha Povrće 10-15 l/ha Poljski usevi 5-10 l/ha Molibden (Mo) 10 Mangan (Mn) Gvožđe (Fe) Bakar (Cu) Cink (Zn) Formula Bor (B) 21 . Specialcare®FORT Humic Acid povećava sposobnost zadržavanja vode: koloidna priroda humusne kiseline omogućava apsorpciju velike količine molekula vode i na taj način povećava mogućnost zadržavanja vode kod zemljišta. Specialcare®FORT Humic Acid poboljšava fizičke osobine zemljišta: humusna kiselina pospešuje agregacuju čestica zemljišta. biljkama neophodnih. Prednosti Specialcare®FORT Humic Acid Specialcare®FORT Humic Acid poboljšava dostupnost hranljivih materija: pospešuje preobražaj nekoliko. provodljivost vazduha kod zemljišta i obradivost. proizveden od najčistijih prirodnih resursa. kao i bolje kretanje vode. Sastav Specialcare®FORT Humic Acid tečnost garantovane vrednosti Procenat (%) Humusna kiselina Deo na million (ppm) Specialcare®FORT Humic Acid 15% *baziran na suvoj osnovi 15 1000 250 500 500 50 Sastav Specialcare®FORT Humic Acid prah Formula % *baziran na suvoj osnovi Humusna kiselina 85% Kalijum oksid 14% Elementi u tragovima 0.Specialcare® FORT Humic Acid Humusna kiselina je prirodni proizvod sa dodatkom mikroelementa. Specialcare®FORT Humic Acid pospešuje unos hranljivih sastojaka: male količine humusne kiseline i njenih derivata povećavaju propustljivost ćelijskih membrana i na taj način pospešuju unos hranljivih sastojaka kod biljaka.

Specialcare®FORT Humic Acid se može nanositi svim raspršivačima ili kroz sisteme za ferigaciju. mangana. voća. Folcare®FORT asortiman proizvoda Garantovane vrednosti Procenat (%) Magnezijum oksid (MgO)% Amonijačni azot (N-NH4)% Deo na million (ppm) Električna provodljivost po 1 g/l (na20°C) mS/cm 0. ili kada u proizvodnji nema uređaja za fertigaciju. Folcare®FORT je najbolje rešenje za brzo reagovanje biljaka kada su im potrebni hranljive materije a nemaju potrebu za vodom. složeni natrijum ni teške metale što ga čini podesnim za folijarnu primenu bez rizika od sušenja.1 5. Folcare®FORT je proizveden od prvoklasnih sirovina bez nečistoća.4 20 8 20 32 2. i 1. Može se mešati sa drugim proizvodima. fini kristalni prah 100% rastvorljiv u vodi • Folcare®FORT dopunsko đubrenje sa dodatnom hranljivom vrednošću. sa visokom koncentracijom EDTA helatnih mikroelementima. 22 pH po 1% Rastvora Kalijum (K2O)% Fosfor (P2O5)% Molibden (Mo) Mangan (Mn) NPK Formula Gvožđe (Fe) Bakar (Cu) Cink (Zn) Bor (B) .9 Rastvorljivost na 20°C g/l Nitritni azot (N-NO3)% Urea azot (N-NH2)% Ukupno azota (N%) 20-20-20 20 16 4.3 9 1. PAKOVANJE • Dostupna u kutijama od 50 gr. što znači da su potrebne relativno male količine proizvoda • Bogat visokim sadržajem gvožđa. travnjaka i takođe.5 1. cinka.6 15.8 0. Folcare®FORT GARANCIJA ZA ISHRANU BILJAKA Folcare®FORT je jedinstveni proizvod dizajniran za regulisanje unutrašnje ravnoteže biljnih hormona i fizioloških procesa. • Homogeni proizvod. Folcare®FORT ne sadrži hlor.1 5 16-8-32 Upotreba i preporuke Folcare®FORT je NPK đubrivo rastvorljivo u vodi.5 kg. bakra i helata iz EDTA Folcare®FORT celokupan folijarni program ishrane koji sprečava nedostatak svih makro i mikro elemenata. 200ml i 1 lit. • Visoko koncentrovana formula. posebno dizajniran za FOLIJARNU primenu. 250 gr. naročito u stresnim uslovima sporog rasta. naročito napravljeno za folijarno prskanje povrća. • Dostupna u dobro zaptivenim plastičnim PE pakovanjima od 50 ml. Prednosti: Folcare®FORT je NPK rastvorljiv u vodi.0 1200 1200 500 500 500 600 600 600 200 250 10 10 505 490 5. može se primenjivati uz sve tipove sistema za navodnjavanje.0 2.

Dejstvo na jačanje mikrobne populacije Unos organskih materija duboko modifikuje mikro-floru u njenoj prirodi i njenom funkcionisanju. čuva proizvod suvim. 1 kg i 2 kg . (ugljenik/azot) U vezi sa ovim. ispostavilo se da. Dejstvo uginulih životinja je očigledno značajnije od dejstva živih životinja u zemlji. morale bi dakle igrati značajnu ulogu u procesu humifikacije. i ako glavna uloga pripada energetskim supstancama koje su ovde uključene. Program đubriva obuhvata: • Oplemenjivače zemljišta • Organsko mineralna đubriva za osnovno đubrenje • Kristalna vodotopiva đubriva za fertigaciju i folijarnu primenu • Biostimulatori .Francuska Vodeća firma u Evropi u proizvodnji đubriva napredne generacije i prepoznatljiva je po Fish guanu jedinstvenoj formuli koja je pomerila standard u upoterbi đubriva.Aminokiseline sa dodatkom mineralnih materija za folijarnu prihranu Organska fertilizacija Guano – Đubrivo bogato fosfatom i azotom. Dejstvo na humifikaciju biljnog materijala Fauna / životinjski svet/ koji živi u zemlji može da deluje na humifikaciju biljaka .Doziranje: Povrće (plastenici i staklenici) 200-250g / 100 lit (Prskati svakih 15 dana) Povrće (otvoreno polje) 500-600g / 100 lit (Prskati svakih 15 dana) Voćarstvo 400-500g / 100 lit (Prskati svakih 10 dana) Ratarstvo 2. ili tako što će u njoj značajno povećavati biološku aktivnost. ANGIBAUD DEROM & SPÉCIALITÉS . međutim. mislilo se da se aktivnost koja je konstatovana javljala isključivo zahvaljujući bogatoj flori koja je direktno unošena. Ova aktivnost koju materije životinjskog porekla imaju na humifikaciju uslovljena je proteinskim jedinjenjima koja one sadrže . Životinjske materije koje obezbeđuju 10 grama proteina po kvadratnom metru. ili tako što će uginulim primercima svoje vrste unositi u zemlju proteinska jedinjenja koja imaju to svojstvo da pospešuju sintezu humusa. dejstvo na različite grupe organizama zavisi od sastava unetih supstanci .5kg / ha (Prskati tokom sezone) Ukrasne biljke i žbunje 400-500g / 100 lit (Prskati svakih 15 dana) Pakovanje • WPP sa PE postavom (otporan na cepanje. U slučaju unosa đubriva.250 gr. lakši za čitanje. • Dostupan u pakovanjima od 50 gr. koje se dobija od ekskremenata ptica i slepih miševa ili preradom ribljih ostataka (Larousse). a naročito od odnosa C/N.kiselinama (alifatičnim i aromatičnim) koje one obezbeđuju u procesu raspadanja. sprečava probleme grudvanja). Waksman je dobio sledeće vrlo karakteristične rezultate koji ilustruju prethodno pomenute konstatacije: Modaliteti Kontrolno zemljište Kontrolno zemljište + 1% biljne materije Kontrolno zemljište + 1% životinjske materije Gljivice 115 700 600 000 1 438 300 Bakterije 3 860 000 25 200 000 473 700 00 23 . a naročito amino .

te tako dolazi do uništenja ovih mikro-organizama . To je takođe slučaj. insekti . kao što su vitamini: • Tiamin (vitamin B1) ispoljava pozitivno dejstvo na razvoj biljaka. ovi vitamini su ispitivani mikrobiološkom metodom. Ovi organizmi mogu biti biljnog porekla. koji su neophodni za njihov rast i njihov prinos. Potrošnja kiseonika od strane mikro-organizama dovodi do menjanja sastava zemljišta (potencijal oksido-redukcije) . su najbolje poznate «fiziološki aktivne» supstance: njihovo dejstvo je proučeno i dokazano. Riblji Guano Angibaud. pantotenska kiselina (B5). 24 . GUANUMUS donosi nove oligo-elemente.Aktivnost vezana za unos oligo-elemenata Nedostatak oligo-elemenata je najčešće izazvan blokiranjem njihovog oslobađanja .. a to je riba. • Vitamini. Ova uloga ostvaruje se: • na nivou samih organskih materija koje u toku svoje razgradnje oslobađaju oligo-elemente u posebnim oblicima koje biljke mogu da iskoriste : to je upravo slučaj sa Fish guanom koji obezbeđuje značajnu količinu oligo-elementa zahvaljujući činjenici da se dobija iz mora. sadrži u sebi značajne količine vitamina. • kroz biološku aktivnost : intenzivna biološka aktivnost u zemljištu kao ona koja je indukovana unošenjem Fish guana . ili životinjskog porekla.. Vitamini se nalaze u glavnoj sirovini koja se koristi u pogonima kompanije ANGIBAUD. ali pre svega omogućava deblokiranje i iskorišćavanje onih oligo-elemenata koji su već u zemljištu. sekundarno. Štaviše. Iz metodoloških razloga. Sav proizvedeni ugljen-dioksid ne vraća se u atmosferu.dioksida. On stimuliše rast. • Pirodoksin (vitamin B6) . jedan veliki deo rastvara se u ugljenoj kiselini koja ima sposobnost da poboljšava rastvorljivost oligo-elemenata. grinje. prerađene upravo delovanjem mikroba. itd. što takođe utiče na rastvorljivost oligo-elemenata. i to posebno vitamini iz grupe B. a potom i redukcije biološke aktivnosti zemljišta. kao nematode. Ova korisna i neophodna radnja praćena je barem jednim štetnim sekundarnim dejstvom na korisne mikro-organizme u zemljištu .. odnosno u ishrani biljaka ovim elementima . Rekolonizacija mikrobima izazvana ribljim guan-om na dezinfikovanom zemljištu Dezinfekcija zemljišta ima za cilj da se unište organizmi koji su nepoželjni ili štetni za uspešan razvoj neke kulture. Oni učestvuju u «fiziološkom delovanju» organske materije. povećava otpornost na temperaturne udare. kao korov ili parazitske gljive. njihova značajna sinteza odvija se pod uticajem mikroorganizama. Guano ANGIBAUD koji se sastoji pre svega od sveže kompostirane ribe. rivoflavin (vitamin B2) kao i askorbinska kiselina (vitamin C) i nikotinska kiselina (vitamin PP) . njihova uloga «aktivatora» biljnog rasta je potpuno nesumnjiva. biotin (H). Deblokiranje oligo-elemenata uz pomoć ribljeg guan-a Tako. naročito u zemljištu sa visokim pH. i sa drugim prisutnim organskim materijama čija je razgradnja omogućena zahvaljujući Fish guanu. imaju stimulativno dejstvo na rast biljaka. stimulator respiratorne aktivnosti zemljišta Faktori rasta i uloga vitaminskih supstanci iz ribljeg guana Različita naučna istraživanja pokazala su da biljka koristi faktore rasta koji se nalaze u organskoj materiji. Logično je dakle da među organskim agensima koji utiču na plodnost. ispoljava se između ostalog oslobađanjem ugljen . Organske materije i mikrobni život igraju najznačajniju ulogu u dostupnosti oligo-elementima .

Međutim. Excell Orga obezbeđuje. sve potrebne osobine i garantovano ispunjava tražene uslove: • Ovaj proizvod sastavljen je pre svega od organske materije životinjskog porekla (riba) čije je dejstvo na stimulaciju mikroba jače nego dejstvo organske materije biljnog porekla. Ovo dejstvo inače specifično za riblji guano. Excell Orga poboljšava opšti metabolizam biljke i utiče pre svega na bolje iskorišćavanje mineralnih elemenata od strane korena. • Ovo snažno dejstvo izmereno je uostalom u laboratorijskim eksperimentima koji se odnose na merenje respiratorne aktivnosti. Potpuna i uravnotežena ishrana kultura Excell Orga obezbeđuje kompletnu. • U prvom slučaju. biološka aktivnost se oživljava sporo i na neuravnotežen način: samo rezistentni oblici ili oblici prisutni u dubini zemlje (koji inače nisu zastupljeni u svim svojim oblicima u inicijalnoj flori) u stanju su da rekolonizuju mikrobima sloj zemlje na oranicama. Excell Orga povećava raspoloživost mineralnim elementima (naročito fosforom i oligoelementima) Excell Orga doprinosi optimalnoj sanitarnoj kontroli zemljišta. posle samo jedne primene u toku godine. Progarm oplemenivača zemljišta Excell Orga Organsko đubrivo sa trostrukim dejstvom na bazi ribljeg guana Excell Orga je proizvod nove generacije organskog đubriva prilagođen zahtevima promišljene i prirodne ishrane i fertilizacije. u zavisnosti od toga koji je od ova dva slučaja u pitanju. zemljište može ponovo oživeti svoju biološku aktivnost zahvaljujući rekolonizaciji mikroorganizmima i to: • bilo iz najdubljih slojeva zemljišta koji nisu zahvaćeni dezinfekcijom ili su naseljeni rezistentnim oblicima nekih mikro-organizama. progresivnu i redovnu ishranu kultura redukujući rizike od gubitaka ispiranjem. niti parazite i naravno može se dodati u zemlju posle dezinfekcije. Riblji guano ispoljava. Excell Orga sastoji se od biljne baze koja garantuje dodatni prinos humusa bilo : • održavanjem potencijala plodnosti zemljišta • bilo održavanjem ravnoteže godišnjeg humusnog bilansa 25 . ostaje kod ovog preparata upadljivo jače nego kod drugih formi organske ili hemijske prehrane biljaka. u tom smislu. ova rekolonizacija može biti brža ili sporija. • U drugom slučaju. Excell Orga jača. Obogaćen originalnom formulacijom sastojaka. Excell Orga efikasno obezbeđuje dinamiku biološke aktivnosti zemljišta. hrani i obezbeđuje ravnotežu kompletne mikro-flore koja je neophodna za dobro funkcionisanje i za plodnost zemljišta. Preparat prirodno bogat faktorima rasta koji su neophodni za razvoj aktivne mikro-flore u zemljištu . efikasno trostruko dejstvo na ishranu kulture i plodnost zemljšta. • Ovaj proizvod podvrgnut je programiranom kompostiranju gde se mikrobna flora stimuliše u najvećoj mogućoj meri kroz ciklus aerobne fermentacije. • Ovaj proizvod ne sadrži loše seme. postavlja se problem adekvatnog izbora organskog đubriva koje po svojim karakteristikama i svojim sastojcima može biti više ili manje efikasno. • bilo zahvaljujući unosu organskih proizvoda kao što su dodaci zemljištu ili organska đubriva. • Ali. odnosno više ili manje uravnotežena. Obzirom da sadrži korenske faktore rasta. Excell Orga na taj način poboljšava valorizaciju organske materije.

Excell Orga Organsko đubrivo sa trostrukim dejstvom na bazi ribljeg guana Sastav : Organske materije : 50% Organski azot : 4% Fosfor pentoksid (P2O5): 2% Kalijum oksid (K2O) : 6% Magnezijum oksid (MgO): 3% Preporučeno doziranje : Vinogradarstvo Voćarstvo od 500 do 1500 Kg/Ha Povrtarstvo PAKOVANJE Vreće od 40 kg Organsko mineralna đubriva za osnovno đubrenje Orguano M Program đubriva sa ribljim guanom kojima su dodati mineralni elementi da bi se dobio potpuni hranidbeni potencijal. 26 . ORGUANO M 5-10-15+3MgO ORGUANO M 4.12+3MgO+15 S EQUINOXE 7-4-10 +2MgO Preporučeno doziranje : Vinogradarstvo Voćarstvo od 600 do 1000 Kg/Ha Povrtarstvo Tretiranjem cele površine ili u redove kada se upotrebljava manja količina đubriva.8.

starost biljke. itd.20+1MgO+ME Fertigacija povrće i voće 1-2. bez rasipanja i uz poštovanje životne sredine. suša. JOŠ JEDAN ELEMENT U PONUDI ANGIBAUD-A Ako kažemo da je ishrana biljke preko korenovog sistema neophodna za njen razvoj. to jest na nivou mesta razmene i prerade. za spoljašnju sredinu (temperatura. itd. itd. • Iskoristiti široke mogućnosti i pogodnosti koje nudi folijarna prehrana: laka primena. put ishrane preko lišća koji omogućava primanje nutritivnih elemenata. kod svih sistema za uzgajanje i navodnjavanje.8-6 >5. režim vlažnosti. • Delovati. 27 . antagonizmi. sa najnižim efikasnim količinama unosa u zemlju.8-6 FOLIJARNA ISHRANA. imajući na umu njihove pojedinačne sposobnosti prodiranja u biljku ili migracije iz biljke : helatna jedinjenja.5 g/l vode za zalivanje 1-2.) . Ovo je praktična metoda ishrane biljke.5 g/l vode za zalivanje 0..) • Utvrditi i definisati na optimalan način elemente koji će biti dodati . čvrstinu ili mogućnost čuvanja voća i povrća.6.5 g/l vode za zalivanje 1-2..40..10. Soluveg Orange 22.. koncentracija. Potpuno rastvorljivo đubrivo. stres vezan za hidrološku situaciju. okside. čistoću ako je u pitanju vinova loza.. Soluveg predstavlja čitav spektar proizvoda za unapređivanje ishrane različitih useva u različitim fazama rasta.) i najzad. i na parametre kvaliteta: boju.5-2.8-6 >5. Deset pravila folijarne prihrane • Preventivno ili brzo korigovati (stvarnu ili indukovanu) nutritivnu karencu ili deficit.8-6 >5.27+3MgO+ME Green 10..10+4MgO+ME 20.5 g/lvode za zalivanje 0. vlažnost. zatim. pH. možemo reći da postoji još jedan put.. • Izabrati oblike koji su najbolje prilagođeni.10+2MgO+ME Parma 16... soli... Međutim.5-2.20..Kristalna vodotopiva đubriva za fertigaciju i folijarnu primenu Soluveg kristalna vodotopiva đubriva za ishranu biljaka Homogeni fini kristalni prah napravljen od visokokvalitetnih sirovina.5 g/l vode za zalivanje pH konačnog rastvora Soluveg >5.. osim na prinos.. • Pomoći da se prebrode teški periodi : hladnoća.5-2.5-2. primenu folijarne ishrane moramo posmatrati kao dodatni vid ishrane. • Dopuniti prehranu preko korena i korigovati privremeno lošu ishranu.. a ne kao rešenje koje će zameniti klasičnu fertilizaciju preko korenovog sistema..) ili negativnih faktora vezanih za klimu (niske temperature.). Primena prehrane preko lišća zavisi od brojnih faktora koji su vezani za samu biljku (vlažnost površine lista.5 g/l vode za zalivanje 1-2.. • Obezbediti unos elemenata na onim mestima gde je to potrebno.. • Prehranu prilagoditi što je bolje moguće potrebama biljke i odgovoriti na kritične faze u gajenju.5 g/l vode za zalivanje 0.. • Osloboditi se negativnih faktora iz zemljišta (krečnjačka zemlja. širok spektar fizičke kompatibilnosti. itd. za rastvor koji se primenjuje (hemijska forma. Ovo je naročito važno za oligoelemente koji se ovim putem mogu uneti u malim koncentracijama.5 g/l vode za zalivanje Fertigacija hortikultura 0. itd..

8.8+2 MgO+ ME+aminokiseline 4-5 l/ha 1 do 2 puta od faze porasta 10-15 cm 4 l/ha 1 do 2 puta od faze porasta 8-10 cm i na 10 dana ponovo 4 l/ha 1 do 2 puta od faze porasta 3-5 listova 3 l/ha 2 do 6 puta od cvetanja do obrazovanja plodova svakih 10 dana 3-5 l/ha 3 do 5 puta na svakih 15 dana 4-5 l/ha 2 do 4 puta od faze obrazovanja lisne mase 12. kelj.Program tečnih NPK đubriva sa aminokiselinskim dodatkom ACTIVEG – formula Activeg je NPK klasa tečnih đubriva sa dodatkom magnezijuma i ostalih mikroelementima sa kompleksom aminokiselina za folijarnu prihranu biljka Formula 5.10+0.2MgO+ ME+aminokiseline 4-5 l/ha 1 do 2 puta od faze porasta 10-15 cm 4 l/ha 1 do 2 puta od faze porasta 8-10 cm i na 10 dana ponovo 4 l/ha 1 do 2 puta od faze porasta 3-5 listova 3 l/ha 2 do 6 puta od obrazovanja plodova 3-5 l/ha 3 do 5 puta na svakih 15 dana 4-5 l/ha 2 do 4 puta od faze obrazovanja lisne mase Krompir Soja.2 MgO+ ME+aminokiseline 4-5 l/ha 1 do 2 puta od faze porasta 10-15 cm 5 l/ha 1 do 2 puta od faze porasta 8-10 cm i na 10 dana ponovo 5-6 l/ha1 do 2 puta od faze porasta 3-5 listova 4 l/ha 2 do 5 puta na svakih 12 dana 3-5 l/ha 3 do 5 puta na svakih 15 dana 3-5 l/ha 2 do 4 puta od faze obrazovanja lisne mase 6.6+0. i dr) Prvi tretman 5 lit/ha Bokorenje 5 lit/ha Izduživanje i obrazovanje pupoljka Drugi tretman 5 lit/ha Od vlatanja do klasanja 5 lit/ha Početak formiranja prinosa Žitarice Uljana repica 28 . Posebno je namenjen za useve koje zahtevaju povećanu količinu sumpora kao što su žitarice.6. kupusnjače (kupus.4. uljna repica. pasulj Kukuruz Voćarstvo Povrtarstvo Vinogradarstvo Chopin Chopin je tečno đubrivo azotno-sumporne formule sa dodatkom aminokiselina za folijarnu prihranu biljaka.

02% mangan 0. šećerne repe) na različitim tipovima zemljišta.006% Boja: zelena Zapreminska masa 1. Koristi se za đubrenje različitih biljnih vrsta (povrće. vinove loze.02% bor 0. kod šećerne repe u fazi 4-6 listova i neposredno pred zatvaranje redova.GALENIKA FITOFARMACIJA A. povrtrstvu i zasadima masline 1. voće. Foligal Bor Foligal bor je tečno đubrivo sa mikroelementima.268 g/cm3 Količina primene: U ratarstvu. vinove loze.3 % (20-30 ml/10 lit vode) Broj tretmana u toku godine: 2-3 puta Vreme primene: U vinogradarstvu pre cvetanja. kod deteline u prvoj fazi porasta u povrtarstvu pre cvetanja i pred formiranje plodova i voćarstvu pre cvetanja do faze cvetanja.2-0. 29 . voće.01% bakar 0. Sastav: azot 8% fosfor 8% kalijum 6% gvožđe 0.001% cink 0.22 g/cm3 Količina primene: U ratarstvu 3 l/ha U povrtrstvu 1-3 l/ha U voćarstvu i vinogradarstvu u koncetraciji 0.D Program tečnih đubriva za folijarnu prihranu Foligal super Foligal super je kompleksno tečno NPK đubrivo sa mikroelementima. šećerne repe) na različitim tipovima zemljišta.5-2 lit/ha U voćarstvu i vinogradarstvu u koncetraciji 0.2-0.02% molibden 0. Sastav: Bor 8% Boja: svetlo žuta Zapreminska masa 1.3 % (20-30 ml/10 lit vode) Broj tretmana u toku godine: 3-5 puta Vreme primene: U toku vegetacije. Koristi se za đubrenje različitih biljnih vrsta (povrće.

d. Greec Uvoznik i distributer: Galenika Fitofarmacija a. ORIGINAL .Neorgansko složeno čvrsto NPK đubrivo sa mikrolementima Proizvođač: K+N EFTHYMIADIS S.A.

Simptomi nedostatka pojedinih elemenata Nedostatak azota (N) i normalan kukuruz Nedostatak fosfora (P) na rasadu paradjza Nedostatak fosfora (P) kukuruz Nedostatak kalijuma (K) soja Nedostatak kalijuma (K) list dinja Nedostatak kalijuma (K) kukuruz Nedostatak kalijuma (K) na listu paprike Nedostatak kalijuma (K) na vinovoj lozi Nedostatak kalijuma (K) na plodu paradajza Nedostatak kalijuma (K) na voću Nedostatak kalcijuma (Ca) plod paprika Nedostatak kalcijuma (Ca) gorke pege jabuka Nedostatak kalcijuma (Ca) krstavac Nedostatak kalcijuma (Ca) plod krstavca Nedostatk kalcijuma (Ca) list paradajza (Fe) nedostatak list paradajza (Fe) nedostatak jabuka Nedostatak gvožđa (Fe) breskva Nedostatak gvožđa (Fe) kod lista paradajza Nedostatak (Mg) na listu krastavca 31 .

Nedostatak magnezijuma (Mg) list višnje Nedostatak magnezijuma (Mg) na jabuci Nedostatak magnezijuma (Mg) na listu paradajza Nedostatak magnezijuma (Mg) na listu jagode Nedostatak mangana (Mn) list krastavaca Nedostatak mangana (Mn) na listu jabuke Nedostatak mangana (Mn) na listu soje Nedostatak mangana (Mn) na listu trešnje Nedostatak mangana (Mn) na lišću pšenice Nedostatak mangana (Mn) list paradajza Nedostatak molibdena (Mo) na biljkama luka Nedostatak sumpora (S) na kupusu Nedostatak sumpora (S) ječam Nedostatak cinka (Zn) kod lista kukuruza Nedostatak cinka (Zn) na listu kukuruza Nedostatak bora (B) soja Nedostatak mikroelemenata breskva Nedostatak mikroelemenata vinova loza Nedostatak hranjivih materija na biljci krastavca nedostatak hranjivih materija pšenica 32 .

.

sedište: Niš mob: 063/ 457 710 e-mail: cropchem@eunet.uk K Zn Cu www.rs komercijalno stručni saradnik za Srbiju Petrović Goran dipl.Odeljenje agro tehnologije rukovodilac odeljenja za agro tehnologije Srđan Arsić dipl. mob: 063/ 457 739 e-mail: goranbaja@yahoo.ing.fitofarmacija.ing.co.rs P N Fe komercijalno stručni saradnik za Vojvodinu Mr Aćimović Radivoje mob: 063/ 457 714 e-mail: radea@ptt.rs B Mg .