P. 1
Ishrana Biljaka 2010 Web

Ishrana Biljaka 2010 Web

|Views: 2,738|Likes:
Published by Marko Kostic

More info:

Published by: Marko Kostic on Jan 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2013

pdf

text

original

Ishrana biljaka

UVOD I SADRŽAJ
Usled dugodišnjeg gajenja biljnih kultura, zemljište se osirumašuje prirodnim sadržajem hranljivih elemenata. Nedostatak hranljivih elemenata može nastati i usled ispiranja u dublje slojeve zemljišta, kao i obrazovanjem nepristupačnih oblika za biljku. Kako bi postigli očekivane/planirane rezultate a istovremeno očuvali plodnost zemljišta, u savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji, sve su veći zahtevi za agrohemijskim analizama zemljišta (sadržaj ukupnog azota, fosfora, kalijuma, kalcijumkarbonata, pH vrednost i sadržaj organskih materiija), kao i analizom biljnog tkiva, a zbog racionalne prihrane kultura koje se gaje. Ishrana biljnih kultura se može ispravno izvesti kada se utvrdi raspoloživa količna hranljivih materija u zemljištu, brzina menjanja količine raspoloživih hranljivih materija (usvajanje, ispiranje,...), i količine hranljivih materija neophodnih za prihranu. Đubrenje direktno utiče na plodnost i strukturu zemljišta, reguliše trajanje vegetacije i optimalni porast vegetativne mase, pojačava otpornost kultura prema niskim temperaturama, bolestima i štetočinama, a doprinosi boljoj rodnosti i kvalitetu. Zbog toga je redovno đubrenje postala obavezna agrotehnička mera. Kod izbora vrste đubriva i načina primene, moraju se uvažiti kako agronomski tako i ekonomski razlozi, radi racionalizacije u proizvodnji.

Sadržaj
• Ishrana biljaka • Elementi biljne proizvodnje • Proizvodni program

3

a ne slučajani sastojci Biljke za život zahtevaju 16 elemenata Biljne vrste zahtevaju različitu količinu mineralnih materija Nedostatak mineralnih materija u zemljištu može se nadoknaditi đubrenjem Humus nije neophodan za život biljaka. ali je veoma značajan kao izvor hranljivih elemenata Zavisnost prinosa od sadržaja mineralnih materija u zemljištu izražena su “Liebigovim zakonom minimuma” prema kome je visina prinosa ograničena elementom u najmanjoj količini. najčešće zbog đubrenja azotom. tako da ispiranje baza (najčešće Ca) izaziva promenu zemljišta kako u hemijskom tako i fizičkom pogledu.0 pH jedinice prema ostalom delu zemljišta. pH kontroliše hemijske. 4 . pH u gornjih 5 cm površine zemljišta često je niži za 0. U tom procesu dolazi do zamene baznih jona sa vodonikovim i kiselost zemljišta raste (pH pada ispod 7). – 1873. Kiselost zemljišta mogu izazvati i industrijska zagađenja. Ispiranje baza u zemljištu počinje sa količinom padavina većim od 630 mm godišnje.ISHRANA BILJAKA Da bi se biljka pravilno razvila neophodno je da ima pristup svim potrebnim hranljivim elementima. Takođe.) Liebigove mineralna teorija ishrane biljka može se predstaviti u nekoliko činjenica: • • • • • Mineralne materije u biljci su neophodni. Justus von Liebig (1803. pH pH vrednost je jedna od osnovnih osobina zemljišta. fizičke i biološke osobine zemljišta i utiče na: • • • • • • • • • pristupačnost pojedinih hranljivih elemenata i efikasnost đubrenja pokretljivost đubriva stabilnost zemljišta pokretljivost vode u zemljištu i njegovu aeraciju toksičnost jona mikrobiološku aktivnost rast biljaka efikasnost pesticida životnu okolinu Vremenom pod utcajem više činioca dolazi do promene sadržaja alkalnih i zemnoalkalnih metala. kao i kisele kiše oko područja velikih energetskih postrojenja.5 do 1.

5 Kafa 5.4 Stomačna kiselina 1.0 Mleko 6.50 Manje od 4.0 Krv 7.0 – 10.34 – 7. Humusne materije i pored svoje velike heterogenosti poseduju određene zajedničke osobine koje ih jasno razlikuju od životinjskih i biljnih ostataka.5 – 2.Klasifikacija zemljišta u odnosu na pH vrednost Grupa zemljišta I II III IV V pH Više od 7. dok se preostali deo pod uticajem različitih mikroorganizama zemljišta obrazuju više ili manje stabilne hemijske oblike otporne prema daljem razlaganju.45 Čovekova pljuvačka 6.51-6.5 Reakcija zemljišta Alkalna-bazna Neutralna Slabo kisela Kisela Jako kisela Povećanjem kiselosti zemljišta nastaje niz problema u ishrani bilja.5 Sapun 9.5 Sok od jabuke ili pomorandže 3. 5 . Ovaj prirodni proces je nezamenljiv i za sada još nije moguće dobiti stabilnu organsku materiju kao zamenu za humus.5 Limunov sok 2.7. 5 Microbial inactivity Lluminium and iron 6 Soil pH 7 8 9 Microbial inactivity Neke Ph vrednosti iz svakodnevnog života Čađ 13. Nakupljanje gline na određenoj dubini omogućuje nastanak vodo-nepropusne zone .5 4.51-5.2 6.5 Nitrogen Calcium Phosphorous Leaching Potassium Calcium Leaching Crabonates Calcium and Magnesuim Sulfur Oxides Oxides (and Silicates) Iron znd Zinc Manganese (& Aluminium) Leaching Oxides Copper Leaching Insolubility Boron Insoluble Molybdates Molybdenum 5 6 Soil pH 7 8 9 Humus Humus je organska materija koja nastaje kao proizvod nepotpunog razlaganja biljnih i životinjskih ostataka pri čemu se oni delimično mineraliziraju.0 Morska voda 8.4 Destilovana voda 7.5 Obeljivač 12.5 Čaj 5. U takvim okolnostima (pH<5.5 Amonijak 11.5 – 7. blokiraju snabdevanje fosforom i drugim elementima.2 5.0 Kiselina u baterijama 0.51 .5) najčešće višak vodonikovih jona H+ aktivira jone aluminijuma i gvožđa koji u većim količinama deluju otrovno za biljke. Osnovne grupe humusnih materija su: • Huminske kiseline • Fulvokiseline (žućkaste ili crvenkaste boje) • Humini za koje se smatra da su redukovane humuske kiseline.0 Kisela kiša <5.0 Pivo 4.

Folijarna primena je neophodna zbog nemogućnosti korenovog sistema da usvoji makro i mikroelemente (oštećen koren. U takvoj strukturi vezani metali nisu podložni ispiranju (hemijska i biološka fiksacija). kao i fiksacija hraniva u zemljištu. Đubrenje . što značajno utiče na povećanje poljoprivredne proizvodnje uz bolji kvalitet proizvoda. Pored sprečavanja gubitaka teških metala ispiranjem ili njihovim prevođenjem u teško rastvorljive oblike. naročito u kiseloj sredini gde lako nastaju nerastvorljivi i nepristupačni Fe i Al-fosfati. kalijuma.Osnovni principi • • • • Odgovarajuće đubrivo Odgovarajuća doza Pravo vreme upotrebe Pravo mesto. Fe. kalcijumom i gvožđem i kao izvor dela fosfora . gde se obavlja proces fotosinteze. Koja je svrha đubrenja • Predstavlja obaveznu agrotehničku meru u cilju postizanja kako visokih prinosa tako i rentabilnosti ulaganja i rada u poljoprivrednoj proizvodnji. B) 6 . • Moderno đubrenje poljoprivrednih kultura. sumpora. a i stepen iskorišćenja hranljivih materija unetih na ovaj način je izuzetno visok.Vrlo značajna uloga humusa je u stvaranju kompleksnih jedinjenja (helata) koje biljke lako mogu usvajati. Teški metali imaju izraženu sklonost helatizaciji. pre svega zato što hranljivi elementi mogu brže da dospeju do hloroplasta. Stoga je humus naročito važan u obezbeđivanju biljaka fosforom. međusobno vezivanje jona u oblike koji nisu pristupačni biljkama. ukrasnog bilja i drveća bazira se na hemijskom pristupu ishrane biljaka . dopunska agrotehnička mera. • Dodavanjem i nadoknađivanjem prirodnih izvora hranjivih materija. Može se primeniti više puta u toku vegetativnog perioda. poremećen vodo-vazdušni režim. usled bolesti i napada štetočina i slično) kao i zbog nedostupnosti slabopokretnih ili nepokretnih elemenata (Ca. kao i dobijanje biljaka veće otpornosti na bolesti i klimatske stresove. • Dodatni efekat je povećanje plodnosti zemljišta što prouzrokuje visoke i stabilne prinose. značajna je uloga organske materije u sprečavanju hemijskog vezivanja fosforne kiseline nakon đubrenja fosfornim đubrivima. Folijarnom ishranom izbegava se antagonizam između pojedinih elemenata. gvožđa i drugih biogenih elemenata. vrši se kompenzacija gubitka i odnošenje hranljivih materija iz zemljišta • Poboljšanje nepovoljnih osobina zemljišta Višak đubriva • • • • • Toksičnost Prouzrokuje nedostatak drugih hranljivih materija Negativno dejstvo na produkciju biljnih hormona Višak azota N prouzrokuje nepovoljan odnos između vegetativnih i ostalih organa Izražen vegetativni rast biljaka sa smanjenjem generativnog prirasta i plodonošenja Prihrana preko lista Folijarna ishrana/ishrana biljaka preko lista se koristi kao redovna. a uz odgovarajuću cenu.

Povećana otpornost.Prednosti ishrane preko lista • • • • Povećanje prinosa. Visok stepen iskorišćenja hranljivih materija Voda za navodnjavanje Đubrenje mineralna organska Izvori hraniva u zemljištu Ostaci Predhodno đubrenje Mineralizacija Organske rezerve zemljišta Fiksacija N Prethodna kultura leguminoze 7 . Poboljšanje kvaliteta.

0001 0. Mo 8 .4 1. Mn.005 <0. Fe.01 Podela elemenata prema sposobnosti kretanja u biljkama: pokretljivi elementi: N.05 0. K) Makroelementi iz vazduha (C. P. Cu.02 0. Zn. S. Cu. Mn nepokretljivi elementi: Ca. Mg. sekundarni i mikroelementi iz zemljišta (4%) Element Azot Fosfor Kalijum Kalcijum Mangnezijum Sumpor Hemijski simbol N P K Ca Mg S Relativni % u biljci 2 0. P. Mo. K. H. Mg.3 0. B. Fe.0001 0. Cl) Sekundarni elementi iz zemljišta (Ca. Zn. S) Primarni elementi iz zemljišta (N.1 0.5 Element Bor Hlor Bakar Gvožđe Mangan Molidben Cink Hemijski simbol B Cl Cu Fe Mn Mo Zn Relativni % u biljci 0.ELEMENTI BILJNE PROIZVODNJE Mikroelementi elementi iz zemljišta (B. O) Makroelementi iz vazduha (96%) Element Ugljenik Kiseonik Vodonik Hemijski simbol C O H Relativni % u biljci 45 41 8 Primarni.001 0. Cl.6 0.

listovi su sa tamno mrkim pegama. Zn. Na listovima se uočavaju hlorotične pege i nekroza. Od odnosa N:K zavisi prinos i kvalitet. uski. što je česta pojava na starijim listovima. Simptomi nedostatka su u vidu plutastog tkiva. Mn. Mangan .Fe: od svih mikroelemenata biljke najviše iznose gvožde. Bez kalcijuma slabi otpornost biljaka na bolesti i prestaje porast. gubitak nekoliko cvetnih grana ili cvetova. Fosfor .Mn: simptomi se ogledaju u obliku internervalne hloroze i nekrotičnih pega na listovima. Najpovoljniji oblik usvajanja Fe su helati (EDTA. malim brojem cvetova. uz primetno smanjen porast. Zametanje plodova je slabo i rano otpadaju.kratki su i tanki. Nedostatak se javlja pri visokoj pH vrednosti. Nedostatak se primećuje na najstarijim listovima (žutomrke do mrke nekrotične pege). a kada se javi prouzrokuje smanjeni porast biljke.) i veći nedostaci se otklanjaju folijarnom primenom ovih jedinjenja. B). sitni cvetovi.Mg: važan sastojak hlorofila i brojnih fizioloških procesa. Višak azota podstiče rast vegetativnih organa. EDDHA. neotpornost na sušu i bolesti. u nedostatku vlage. Gvožde . ph vrednost vode i zemljišta. rub lista). Prvi znak nedostatka na paradajzu je u vreme ranog intezivnog porasta i svetljenja plodova. HEDTA.K: nije gradivni element i ima ulogu isključivo u metabolizmu (usvajanje i transport svih hraniva i vode.. visoke vlage zemljišta. Nedostaci se prvo uočavaju na najmlađim listovima u vidu hloroze. Cink . Javlja se kod upotrebe velikih količina stajnjaka. sitni listovi) i kratke internodije..B: važan element za građu i deobu ćelija. aktiviranje enzima). razgrađuje se hlorofil.Cu: nedostatak karakterišu kržljavost. Simptomi su kržljavost. P N Fe K Zn Ca Cu B Mg 9 . Magnezijum . Nestručna upotreba specijalnih đubriva sa gvoždem dovodi do suviška i biljka postaje plavo-zelena. Nedostatak azota se manifestuje prvenstveno na starijem lišću koji su svetlozelene do žute boje. vrh korena. vrh ploda. Mikroelementi: potrebe biljaka za mikroelementima su najveće u početnom delu vegetacije.5 zavisno od drugih činilaca. loša oplodnja. Pojava nedostatka cinka u plastenicima je retka.Značaj hranljivih elemenata Azot (N): Utiče na rast i razvoj biljaka. Zbog slabe pokretnosti nedostaci se javljaju na najudaljenijim tačkama biljke i najmlađim tkivima (primarna tačka rasta. Bakar . tamnozeleni ali su osetljiviji na povrede i bolesti. stvaranje cvetnih i lisnih pupoljaka i razvoj mladara. biljke su podložne oštećenjima od zimskih temperatura. plodovi su neodgovarajuće boje. listovi su krupni. slabom porastu korena i manjom otpornošću na bolesti. pa je došlo do iscrpljivanja biljaka. već od 6. koji izgledaju staklastoprovidni. Listovi su u početku tamno zeleni a potom dobijaju crveno ljubičastu nijansu. Kalijum . osim ako se ne koriste đubriva bez njegovog sadržaja. Na nedostatak mikroelemenata utiču struktura zemljišta.Ca: važan je u strukturi membrana i pri nedostatku ovog elementa ćelije pucaju. slabi usvajanje Mg. Pri slabom osvetljenju. mladi listovi su sitni. krti listovi. a vegetativni izdanci su zaosatali u razvoju. Kalcijum . formiranje i klijanje polena. Bor .Zn: nedostatak se ispoljava u vidu sitnolisnosti (mali. Nedostatak fosfora usporava porast biljke.P: Učestvuje u nizu procesa u biljci. Višak fosfora se retko javlja. U slučaju nedostatka magnezijuma prestaje fotosinteza. temperatura zemljišta i sl. Cu. Česta pojava opadanja zelenih plodova nekoliko nedelja pre zrenja je znak nedostatka bora i slabog spoja na izraženom kolencu peteljke ploda. Odražava se i na usvajanje pojedinih elemenata (Fe. slabo oprašivanje.

meristemi N fiksacija fotosinteza mikroelementi sekundarna elementi primarna elementi grupa Proizvodni program Adfert UAE Program đubriva firme Adfert obuhvata veći broj đubriva svrstanih u nekoliko kategorija 1. amino kiseline nukleinske kiseline. Kompleksna đubriva za osnovno đubrenje – Program Granfield 2. Program biostimulatora Specialcare program 5.Fe2+ Cu+. Kristalna i vodotopiva đubriva za fertigaciju i folijarnu prihranu – Program Turo. Program đubriva za folijarnu prihranu Folcare 10 . transport jona ćelijske membrane hlorofil amino kiseline Sinteza hlorofila komponenta enzima aktivacija enzima aktivacija enzima membrane. ATP kataliza.NH4+ H2PO4-HPO42 K+ Ca2+ Mg2+ SO42Fe3+.Pregled elemenata u biljnoj ishrani Element azot fosfor kalijum kalcijum magnezijum sumpor gvožđe bakar mangan cink bor molibden hlor simbol N P K Ca Mg S Fe Cu Mn Zn B Mo Cl Oblik usvajanja NO3-. Alaska Ii Sulotaste 3. Program kristalnih đubriva za fertigaciju i folijarnu primenu: CalNit (kalcijum nitrat).Cu2+ Mn2+ Zn2+ H3BO3 MoO42ClFunkcija u biljkama belančevine. SOP (kalijum sulfat) i PotNit (kalijum nitrat) 4.

GRANFIELD® FORT Granulirana kompleksna NPK đubriva dobijena hemijskim putem Odlike i prednosti: Širok spektar đubriva u granulama proizvedenih prirodnim i hemijskim putem. sve formule sadrže: • Azot . On aktivira nekoliko enzima. GRANFIELD®FORT ASORTIMAN PROIZVODA Garantovane vrednosti Procenat (%) Ukupno azota (N%) Deo na million (ppm) Magnezijum oksid (MgO)% Sumpor (SO3)% Kalijum (K2O)% Fosfor (P2O5)% Mangan (Mn) NPK Formula Gvožđe (Fe) Bakar (Cu) Cink (Zn) 12-12-17 25-5-10 15-15-15 12 25 15 12 5 15 17 10 15 2 2 0 6 5 8 400 400 400 100 100 100 200 200 200 200 200 200 Plava Zelena Crveno braon Boja 11 .Magnezijum je sastavni deo hlorofila. Nedostatak azota se prepoznaje po žućkastoj boji biljaka i njihovom sporom rastu. • Magnezijum . • Homogene granule veličine čestica olakšavaju ujednačeno nanošenje. istraživanja su pokazala da se povećanje prinosa može postići dodavanjem sulfata. kako bi bila homogena po hemijskim karakteristikama i fizičkom izgledu i kako bi obezbedila uravnoteženu raspodelu hranljivih materija svim biljkama u polju. • Fosfor . • Svaka granula sadrži sve hranljive sastojke u jednoj čestici. Nedostatak kalijum se primećuje po sporom rastu. sulfat je neophodan za rast biljaka i za razvoj proteina i semena. • Sulfat . kalijum reguliše disanje biljke i prenošenje proizvoda fotosinteze. On je glavna komponenta proteina i hlorofila. Fizičke odlike: • 90% granula je veličine između 2 i 4 mm.Aktivira rast biljaka i neophodan je za apsorbovanje i disanje . Visokim sadržajem magnezijuma rastvorljivog u vodi izbegava se pojava nedostatka hranljivih sastojaka i obezbeđuje se njihova uravnoteženost.rastvorljivi sulfat direktno je dostupan biljci. što garantuje uravnoteženu ishranu biljaka. Manjak fosfora dovodi do malog rasta biljaka.Potreba za kalijumom je najveća na kraju sezone rasta. Njegov nedostatak najpre se manifestuje žutom bojom starijih. Hemijske odlike: Kako bi osigurale uravnoteženu ishranu biljaka. • Primenjuje se bilo ručno ili mehaničkim raspršivačem. • Kalijum . upotrebom sirovina visokog kvaliteta. biljkama je potrebno onoliko sulfata koliko i fosfora. slabo razvijenom sistemu korena i sivkastoj boji biljke.Potreba za fosforom je najveća na početku sezone rasta. odloženog sazrevanja i crvenkaste boje biljaka. • Sadrži mikroelemente u uravnoteženom odnosu za zadovoljavanje potreba biljke. donjih listova. male količine semena.

ALASKA® FORT pripada grupi najefikasnijih đubriva: • Azot je odmah dostupan biljakama naročito pri niskim temperaturama zemljišta. koja pored toga još i produžava roka trajanja i toleranciju voća na procese nakon berbe. • Nema gubitka azota usled ispiranja uree. Odlike i prednosti: ALASKA® FORT Homogeni fini kristalni prah napravljen od visokokvalitetnih sirovina. ima veoma nizak sadržaj hlora (Cl-) i natrijuma (Na+). lakši za čitanje. čuva proizvod suvljim) • Dostupan u džakovima od 50 kg. • Nema gubitka azota usled isparavanja NH3 naročito u uslovima alkalnog zemljišta i pri visokoj temperaturi zemljišta • Optimalno đubrivo za hidroponske sisteme gajenja useva. potpuno rastvorljiv u vodi. 12 . ALASKA® FORT FORMULA ALASKA® FORT 18-18-18+2MgO+ME je višenamenska formula za opšti rast u srazmeri 1:1:1. i budući da ne sadrži teške metale predstavlja optimalno đubrivo kod intenzivnog gajenja poljoprivrednih kultura i useva u uslovima slanog zemljišta. Kompletna ishrana biljaka zasnovana na azotu bez uree. ALASKA® FORT usled visoke čistoće upotrebljenih sirovina. ALASKA® FORT Garancija za ishranu biljaka čak i na niskim temperaturama. • Visoka čistoća – bez biureta – nema rizika od sušenja listova i cvetova. Pakovanje • WPP sa PE postavom (otporan na cepanje. ALASKA® FORT 12-12-36+ME je formula sa dodatkom kalijum karbonata za krupnije plodove i bolji kvalitet voća. ALASKA® FORT je plave boje radi lakšeg nadgledanja đubrenja tokom navodnjavanja. primenjuje se jednom ili više puta u sezoni kod useva koji sporo rastu: Povrće Staklenici i plastenici Odrasla stabla voćaka Mlada stabla voćaka Krompir Travnjaci Tereni za golf 600-750 kg / ha 600-1000 kg / ha 1-3 kg / stablu 50-250 g / stablu 500-750 kg / ha 20-30 g / m² 20-30 g / m² Razlike u doziranju zavise od sadržaja hranljivih materija u zemljištu i potreba biljaka za hranljivim materijama. ALASKA® FORT sadrži EDTA helatne oblike mikroelemenata. za unapređivanje ishrane različitih useva u različitim fazama rasta. kod svih sistema za uzgajanje i navodnjavanje. čineći ih dostupnijim i stabilnijim u alkalnim uslovima.Upotreba i doziranje GRANFIELD®FORT se može koristiti kao osnovno đubrivo ili za površinsko đubrenje. i kod useva osetljivih na so.

SULOTASTE®FORT ima veoma nizak sadržaj hlora (Cl-) i natrijuma (Na+).3 8. centralnom osovinom. čuva proizvod suvim.0 0. SULOTASTE®FORT je đubrivo koje: Čini hranljive sastojke dostupnijim biljci u uslovima alkalnog zemljišta. • Dostupan u pakovanjima 50 gr.0 SULOTASTE®FORT sadrži EDTA helatne elemente.7 00 00 18 12 18 36 2.0 3 6 500 500 50 50 100 100 300 300 200 100 10 10 510 510 PREPORUKA ZA UPOTREBU ALASKA® FORT je NPK rastvorljiv u vodi. SULOTASTE®FORT FORMULA SULOTASTE®FORT 15-30-15+ME je utvrđena formula sa visokim sadržajem fosfora radi podsticanja rasta korena i za začetak lista. ne sadrži teške metale. SULOTASTE® FORT SULOTASTE®FORT odlike i prednosti Homogeni fini kristalni prah. sisteme površinskog navodnjavanja). SULOTASTE®FORT je zelene boje radi lakšeg nadgledanja đubrenja tokom navodnjavanja. Potpuno rastvorljivo đubrivo za unapređenje ishrane svih useva u različitim fazama rasta kod različitih sistema za navodnjavanje.2 2.1 Kalijum (K2O)% Fosfor (P2O5)% Molibden (Mo) Sulfat (SO3)% Mangan (Mn) NPK Formula Gvožđe (Fe) Bakar (Cu) Cink (Zn) Bor (B) 13 . što ima pozitivan uticaj na stabilnost pesticida. zahvaljujući smanjivanju pH vrednosti vode za prskanje.2 5. sa prskalicom. 250 gr. Folijarna primena: 2-3 grama/ litru vode za prskanje.5-2 grama/ litru vode za irigaciju. a idealan je i kao đubrivo za hidroponi sistem gajenja useva i može se koristiti uz sve sisteme za navodnjavanje (kap po kap. 2 kg i 25 kg. Smanjuje gubitak azota – usled isparavanja NH3 Ne dovodi do začepljenja kapaljki i održava sistem za navodnjavanje čistim. Odlično za folijarnu primenu. DOZIRANJE Sistem za fertigaciju: 1. sprečava probleme grudvanja).8 9. koji čini mikroelemente dostupnijim i stabilnijim u alkalnim uslovima. lakši za čitanje. Poboljšava kvalitet vode za navodnjavanje. 1 kg. snižava joj pH vrednost i umanjuje sadržaj karbonata.2 0.ALASKA® FORT ASORTIMAN PROIZVODA Garantovane vrednosti Procenat (%) Magnezijum oksid (MgO)% Amonijačni azot (N-NH4)% Nitritni azot (N-NO3)% Urea azot (N-NH2)% Ukupno azota (N%) Deo na million (ppm) Električna provodljivost po 1 g/l (na20°C) mS/cm 1. PAKOVANJE • WPP sa PE postavom (otporan na cepanje. naročito dizajniran za sisteme za fertigaciju povrća.1 Rastvorljivost na 20°C g/l 18-18-18 12-12-36 18 12 9. pH po 1% Rastvora 4. SULOTASTE®FORT je đubrivo niske pH vrednosti < 3. voća. reznog cveća i travnjaka koji se gaje u zemljištu.

8 PREPORUKA ZA UPOTREBU SULOTASTE®FORT je NPK rastvorljiv u vodi naročito dizajniran za folijarnu primenu i sisteme za fertigaciju povrća. čineći ih dostupnijim i stabilnijim u alkalnim uslovima. čuva proizvod suvim. za unapređivanje ishrane različitih useva u različitim fazama rasta. PAKOVANJE • WPP sa PE postavom (otporan na cepanje. Idealno đubrivo za useve koji zahtevaju veliku količinu hranljivih sastojaka tokom određenih faza rasta. Folijarna primena: 2-3 grama/ litru vode za prskanje. lakši za čitanje. sa prskalicom. TURO®FORT Roze obojen.0 13. Optimalno đubrivo u ranim fazama rasta. TURO®FORT Bez hlora (Cl-). 250 gr. TURO®FORT čitav spektar proizvoda zasnovan na niskom indeksu soli sirovina. sprečava probleme grudvanja). natrijuma (Na+). TURO®FORT 15-5-30+2MgO+ME je formula za razvoj biljaka sa magnezijumom radi pospešivanja fotosinteze i metabolizma hlorofila u listu. voća. Odlično đubrivo koje treba koristiti kao deo programa ’’Dobra poljoprivredna praksa’’ (GAP). sisteme površinskog navodnjavanja).5-3 grama/ litru vode za navodnjavanje. i teških metala. 14 pH po 1% Rastvora Kalijum (K2O)% Fosfor (P2O5)% Molibden (Mo) Sulfat (SO3)% Mangan (Mn) NPK Formula Gvožđe (Fe) Bakar (Cu) Cink (Zn) Bor (B) . Omogućava uzgajivačima da primene potrebne hranljive sastojke za biljke uz minimalni rizik od stresa biljke ili njenog sušenja. cveća i travnjaka i može se koristiti uz sve sisteme za navodnjavanje (kap po kap. centralnom osovinom. TURO®FORT sadrži EDTA helatne mikroelemente. 2 kg i 25 kg.9 Rastvorljivost na 20°C g/l Urea azot (N-NH2)% Ukupno azota (N%) 15-30-15 15 1 5 9 30 15 0. • Dostupan u pakovanjima od 50 gr. kod svih sistema za uzgajanje i navodnjavanje. sa niskom EC vrednošću: Optimalno đubrivo za uslove zaslanjenog zemljišta i vode. DOZIRANJE Sistem za fertigaciju: 1.Garantovane vrednosti Procenat (%) Magnezijum oksid (MgO)% Amonijačni azot (N-NH4)% Nitritni azot (N-NO3)% Deo na million (ppm) Električna provodljivost po 1 g/l (na20°C) mS/cm 0. radi lakšeg nadgledanja đubrenja tokom navodnjavanja.5 600 100 200 200 200 15 535 3. TURO® FORT GARANCIJA ZA ISHRANU BILJAKA NAROČITO U NEPOVOLJNIM ZEMLJIŠNIM USLOVIMA Odlike i prednosti TURO®FORT je rezultat visoke tehnologije upotrebe visokokvalitetnih sirovina radi postizanja maksimalne koristi: Homogeni fini kristalni prah. TURO®FORT FORMULA TURO®FORT 28-14-14+ME je formula za rast biljaka sa visokim sadržajem azota radi podsticanja rasta stabla i listova kod biljaka. potpuno rastvorljiv.

250 gr. dovodi do brzog rasta. CalNit®FORT 15.CalNit®FORT može se mešati sa svim đubrivima rastvorljivim u vodi.4 21 0 14 5 14 30 0.3 8.0 2 0. čuva proizvod suvim.7 Rastvorljivost na 20°C g/l Nitritni azot (N-NO3)% Urea azot (N-NH2)% Ukupno azota (N%) 28-14-14 15-5-30 28 15 4. • Koristi se za ferigaciju povrća. Primena CalNit®FORTa .6 2. cveća i drugih useva kao osnovni izvor Ca. Ca2+ . Kompatibilnost . voća.5-0-0-+26. Kalcijum • Ojačava ćelijski zid • Poboljšava kvalitet. cveća i travnjaka i može se koristiti uz sve sisteme za navodnjavanje (kap po kap.0 2. • Nema isparavanja azota. sisteme površinskog navodnjavanja). sprečava probleme grudvanja). izuzev rastvora koji sadrže bilo fosfate ili sulfate. Potpuno rastvorljiv u vodi . natrijuma i teških metala.0 400 400 150 150 250 250 250 250 100 100 10 10 640 420 5. slana i peskovita zemljišta. • Nitratni azot • Direktno dostupan biljkama za unos. odmah dostupan biljkama. PAKOVANJE • WPP sa PE postavom (otporan na cepanje. 2 kg.CalNit®FORT je u obliku granula koje se brzo rastvaraju u vodi. • Kalcijum i azot su jedinstvena kombinacija koja kontroliše cvetanje i truljenje plodova. voća.CalNit®FORT ne sadrži jedinjenje hlora. centralnom osovinom. • Dostupan u pakovanjima od 50 gr. • Pospešuje unos katjona K+.5 CaO (Kalcijum nitrat) Prednosti CalNit®FORT Visoka čistoća . DOZIRANJE Sistem za fertigaciju: 1-2 grama/ litru vode za navodnjavanje. i 25 Kg.poboljšava stanje zemljišta i povoljan je za alkana.3 PREPORUKA ZA UPOTREBU TURO®FORT je NPK rastvorljiv u vodi naročito dizajniran za sisteme za fertigaciju i folijarnu primenu u usevima povrća. • Pospešuje tolerantnost biljaka na bolesti i infekcije izazvane insektima. pH po 1% Rastvora Kalijum (K2O)% Fosfor (P2O5)% Molibden (Mo) NPK Formula Sulfat (SO3)% Mangan (Mn) Gvožđe (Fe) Bakar (Cu) Cink (Zn) Bor (B) 15 . produžava rok trajanja i povećava prinos useva. Folijarna primena: 2-3 grama/ litru vode za prskanje. Mg2+ kod biljaka. sa prskalicom. lakši za čitanje.TURO®FORT ASORTIMAN PROIZVODA Garantovane vrednosti Procenat (%) Magnezijum oksid (MgO)% Amonijačni azot (N-NH4)% Deo na million (ppm) Električna provodljivost po 1 g/l (na20°C) mS/cm 0.7 6.5 0.

kako za useve gajene u zemljištu tako i za hidropone sisteme. čuva proizvod suvim. • Dostupan u džakovima od 50 Kg. CalNit®FORT se preporučuje za folijarnu primenu. CalNit®FORT svojstva Ukupno azota (N) Ukupno nitratnog azota (NO3) Ukupno nitratnog azota (NH4) Ukupno kalcijuma (CaO) Ukupno kalcijuma (Ca) Rastvorljivost (g/l na 25°C) Nerastvorljiv EC (1g/l na 25°C po mS/cm) Oblik Boja 15% 14% 1% 26. Dobra ravnoteža NO3/NH4 obezbeđuju dovoljan unos kalcijuma i magnezijuma i sprečava propadanje korena. nitratni azot je optimalni izvor azota. Folijarna primena Zahvaljujući niskom riziku od progorevanja lista (male električne provodljivosti (EC)).1% 1. CalNit®FORT je jedini izvor kalcijuma bez sadržaja hlora za proces fertigacije. Folijarna primena sa CalNit®FORT-om je izvanredan način za snabdevanje azotom i kalcijumom tokom kritičnih piholoških ili uslova okruženja.5% 19 % 1200 < 0. 16 . sprečava probleme grudvanja). naročito pri visokim temperaturama zemljišta. CalNit®FORT se ne može mešati sa sulfatima i fosfatima.3 Kristalni prah bez mirisa bela PAKOVANJE • WPP sa PE postavom (otporan na cepanje. Kod intenzivne poljoprivredne proizvodnje. lakši za čitanje.Fertigacija CalNit®FORT je nezamenljiva komponenta svih dobro izbalansiranih programa fertigacije.

03 <3 PAKOVANJE • WPP sa PE postavom (otporan na cepanje. P ili NP đubrivima shodno potrebama biljaka. natrijum ni teške metale. • Dostupan u džakovima od 25 Kg.2% < 0. i koncentrovanim rastvorima magnezijuma. SOP®FORT je bogat izvor sulfata koji je veoma značajan za izgradnju proteina i masnih kiselina.5% 110 1. SOP®FORT je optimalno đubrivo tokom faze dobijanja boje plodova voća. SOP®FORT je izvrstan proizvod za uljane useve. Kompatibilnost . 17 . izuzev sa rastvorljivim kalcijumovim đubrivima. Niska pH vrednost SOP®FORT doprinosi blagom zakiseljavanju zone koja okružuje koren (rizosfera). SOP®FORT poboljšava ukus i izgled. mraz. SOP®FORT čini voće otpornijim na mehanička oštećenja tokom transporta i skladištenja.SOP®FORT 0-0-50+18S (Kalijum-sulfat) Prednosti SOP®FORT Visoka čistoća . koji se brzo rastvara u vodi ne stvarajući talog. Potpuno rastvorljiv u vodi . po mS/cm) pH (1 g/l na 25°C) 50% 42% 54% 18. SOP®FORT poboljšava prinos i kvalitet useva SOP®FORT čini biljke otpornijim na sušu.SOP®FORT je fini kristalni prah. Fleksibilnost• Visoka koncentracija kalijuma uz odsustvo N i P omogućava snabdevanje dovoljnom količinom kalijuma u bilo kojoj fazi. koji se smatraju ograničavajućim elementima. SOP®FORT osigurava optimalni unos kalijuma i sulfata SOP®FORT specifikacija Kalijum oksid (K 2O) Kalijum Sulfat (SO4) Sumpor (S) Prosečno CL Rastvorljivost (g/l na 25°C) EC (1 g/l na 25°C.SOP®FORT se može mešati sa svim đubrivima rastvorljivim u vodi. čineći tako dostupnijim makro. čuva proizvod suvim. insekte i bolesti. sprečava probleme grudvanja).i mikroelemente prisutne u rastvoru zemljišta.SOP®FORT ne sadrži složeni hlor. crni i beli luk. lakši za čitanje. Tako da se SOP®FORT može kombinovati sa N.

odmah je dostupan biljkama. što dovodi do njihovog brzog rasta. U slanim i alkalnim uslovima. Potpuno rastvorljiv u vodi PotNit®FORT je fini kristalni prah. uključujući cvetanje i sazrevanje. • Nema isparavanja azota.PotNit®FORT 13-0-46 (Kalijum nitrat) Prednosti PotNit®FORT Visoka čistoća PotNit®FORT je jedinjenje bez hlora. i takođe se može mešati sa većinom pesticida u folijarnoj primeni. On takođe onemogućava propadanje korena. bez rizika od akumulacije sulfatnih i hloridnih soli. upotreba PotNit®FORT-a se široko preporučuje kod folijarne ishrane biljaka. povećava prinos useva. Nitratni azot • Direktno dostupan biljkama za unos. On je jedini pogodni izvor kalijuma za intenzivni rast useva. oblik voća. kako za useve gajene u zemljištu tako i za hidropone sisteme. a pritom ne dovodeći do suvišnog snabdevanja sulfatom ili hlorom. natrijuma i teških metala. Zahvaljujući njegovom idealnom N/K odnosu PotNit®FORT je podesan za sve useve i faze rasta. PotNit®FORT je jedini pogodni izvor kalijuma. • Ojačavajući ćelijski zid pomažu toleranciju biljaka na bolesti i infekcije izazvane insektima. poboljšava efikasnost iskorišćenja vode. boju i sadržaj šećera. 18 . Kalijum • Poboljšava efikasnost drugih hranljivih materija. Kompatibilnost PotNit®FORT se može mešati sa svim đubrivima rastvorljivim u vodi. naročito u uslovima visoke temperature zemljišta. • Pospešuje unos katjona kalijuma. koji se brzo rastvara u vodi ne stvarajući talog. • Kontrolišući gubitak vode pri toplom vremenu. povećava toleranciju na hladnoću npr. • Neophodan za toleranciju na stres. na mraz. • Neophodan za kvalitet useva. Folijarna primena Zahvaljujući malom riziku od progorevanja lista (niska vrednost električne provodljivosti (EC) i osmotskog pritiska) i velikoj kompatibilnosti sa drugim izvorima hranljivih sastojaka i pesticide za biljke. Folijarna primena je izvanredan način za obezbeđivanje dodatnog azota i kalijuma tokom kritičnih fizioloških procesa ili uslova okruženja. Fertigacija Kalijum nitrat je nezamenljiva komponenta svih dobro izbalansiranih programa fertigacije. PotNit®FORT je čak i značajniji za hidropone sisteme – najintenzivnije i najosetljivije tehnike. koji se smatraju ograničavajućim elementima. • Poželjni izvor azota za većinu poljoprivrednih useva. kalcijuma i magnezijuma kod biljaka i sprečava oštećenje korena naročito u zemljištu izloženom visokoj temperaturi. Nema nagomilavanja soli PotNit®FORT se može koristiti da zadovolji potrebe useva za kalijumom.

Fe.1% 13 Kristalni prah bez mirisa Bela PAKOVANJE • WPP sa PE postavom (otporan na cepanje. sprečava probleme grudvanja). • Dostupan u džakovima od 1 Kg i 50 Kg. Specialcare®FORT Amino Acid visoka efikasnost i trenutni efekat ukoliko se pojavi nedostatak mikroelemenata.8 % 316 < 0.PotNit®FORT specifikacija Ukupni sadržaj nitratnog azota (NO3) Ukupni sadržaj kalijum oksida (K 2O) Ukupni sadržaj kalijuma (K) Rastvorljivost (g/l na 25°C) Nerastvorljiv EC (1 g/l na 25°C. u vodi rastvorljiva. Takođe je naročito angažovan u povećavanju brzine transporta mikroelemenata unutar biljke radi postizanja brzog odgovora. Specialcare®FORT Amino Acid pomaže biljkama da prevaziđu slabosti.) + Aminokiselina => Kompleks – aminokiselina-metal Specialcare®FORT Amino Acid je pravo rešenje za mineralnu ishranu i fiziološki delotvorne dodatke biljkama Ovaj aminokiselina-metal kompleks je boljeg sastava i bezbedniji za apsorpciju od strane tkiva listova. azot ni teške metale. Prednosti Specialcare®FORT Amino Acid Specialcare®FORT Amino Acid je visokokoncentrovana. Specialcare®FORT Amino Acid prouzrokuje i ubrzava sve najvažnije metaboličke reakcije.. 19 . vrućinu. čini biljke krepkim. Specialcare® FORT Amino Acid Visoka koncentracija aminokiselina radi postizanja optimalne ishrane biljaka u svim fazama rasta Metal (Mn. Specialcare®FORT Amino Acid ne sadrži jedinjenja hlora. Specialcare®FORT Amino Acid poboljšava prinos i kvalitet vaših useva. Specialcare®FORT Amino Acid može se upotrebiti u fertigaciji ili folijarnoj primeni.. složena aminokiselina u vidu praha. Specialcare®FORT Amino Acid je kompatibilan sa većinom đubriva. čuva proizvod suvim. po mS/cm) Oblik Boja 13% 46% 37. Zn. Specialcare®FORT Amino Acid brzo nadoknađuje nedostatke hranljivih materija i obezbeđuje njihov maksimalni unos. pesticida i regulatora rasta. prirodno izgrađena od 17 aminokiselina. pruža ćeliji veću otpornost na različite uticaje. sušu i stres. lakši za čitanje.

Specialcare®FORT Amino Acid sa mikroelementima tečnost: dostupan u dobro zaptivenim plastičnim PE pakovanjima od 50 ml. a zatim rastvoriti potrebnu količinu proizvoda i dodati je u rezervoar uz neprestano mešanje.5 1 1 0.45% L-Glutaminska kiselina 9.56% L-Serin 4.43 Ukupno aminokiselina 50% L-Cistin 2. Dovoljno razblažiti dodavanjem preostale vode. 100 ml i 1 l 20 Molibden (Mo) Gvožđe(Fe) Bakar (Cu) Cink (Zn) Formula Bor (B) .20% L-Valin 3. Preporučeni odnos razblaživanja je 1:4000-5000 Stabla povrća i voća 80-100 ml/1000m² Travnjaci 50-75 ml/1000m² Folijarna primena 60-80 ml/1000m² PAKOVANJE Specialcare®FORT Amino Acid 50% prah: pakovanja od 50 gr.45 % L-Metionin 0.12% L-Glisin 2.Specialcare®FORT Amino Acid prah 50% Svojstva (wt/wt) L-Izoleucin 1. 250 gr.5-10 l/ha kod folijarne primene 1. i 1 kg.70% L-Tirodin 1.5 2 0. a zatim prskati. uglavnom se preporučuje sledeća primena: kod sistema za fertigaciju 2.23% L-Leucin 2.90% Specialcare®FORT Amino Acid mix sa mikroelementima Garantovane vrednosti Procenat (%) Kalcijum oksid (CaO) Magnezijum oksid (MgO) Deo na million (ppm) Magnezijum (Mn) Smeša aminokiselina 0.50% L-Alaini 2.5 0.30% L-Arginin 5.5 0.02% L-Teronin 3.78% L-Histidin 0.20% L-Aspartik 3.80% L-Fenilalanin 1.10% L-Lisin 2.49% L-Prolin 3. protresti rezervoar.25 l/ha Specialcare®FORT Amino Acid 50% prah Upotreba: rezervoar prskalice napuniti polovinom potrebne količine vode.1 Preporuke za upotrebu Specialcare®FORT Amino Acid mix sa mikroelementima Veoma je efikasno đubrivo za svaki fertigacioni sistem.

hranljivih sastojaka u dostupne oblike helatovanjem hranljivim sastojcima. Sastav Specialcare®FORT Humic Acid tečnost garantovane vrednosti Procenat (%) Humusna kiselina Deo na million (ppm) Specialcare®FORT Humic Acid 15% *baziran na suvoj osnovi 15 1000 250 500 500 50 Sastav Specialcare®FORT Humic Acid prah Formula % *baziran na suvoj osnovi Humusna kiselina 85% Kalijum oksid 14% Elementi u tragovima 0.06% Doziranje Specialcare®FORT Humic Acid prah Specialcare®FORT Humic Acid 85% za fertigaciju je ekstrat humusne kiseline u prahu. proizveden od najčistijih prirodnih resursa. biljkama neophodnih. provodljivost vazduha kod zemljišta i obradivost. Specialcare®FORT Humic Acid pospešuje unos hranljivih sastojaka: male količine humusne kiseline i njenih derivata povećavaju propustljivost ćelijskih membrana i na taj način pospešuju unos hranljivih sastojaka kod biljaka. Povrće i usevi 1-2 kg/ha Stabla voća 20-25 gm po stablu Doziranje Specialcare®FORT Humic Acid tečnost Primena za zemljište: 15-30 l/ha Staklenici i plastenici 20-40 l/ha Povrće 10-15 l/ha Poljski usevi 5-10 l/ha Molibden (Mo) 10 Mangan (Mn) Gvožđe (Fe) Bakar (Cu) Cink (Zn) Formula Bor (B) 21 . Prednosti Specialcare®FORT Humic Acid Specialcare®FORT Humic Acid poboljšava dostupnost hranljivih materija: pospešuje preobražaj nekoliko. Specialcare®FORT Humic Acid povećava sposobnost zadržavanja vode: koloidna priroda humusne kiseline omogućava apsorpciju velike količine molekula vode i na taj način povećava mogućnost zadržavanja vode kod zemljišta. Specialcare®FORT Humic Acid poboljšava fizičke osobine zemljišta: humusna kiselina pospešuje agregacuju čestica zemljišta. kao i bolje kretanje vode.Specialcare® FORT Humic Acid Humusna kiselina je prirodni proizvod sa dodatkom mikroelementa.

0 2. • Dostupna u dobro zaptivenim plastičnim PE pakovanjima od 50 ml. i 1. Folcare®FORT asortiman proizvoda Garantovane vrednosti Procenat (%) Magnezijum oksid (MgO)% Amonijačni azot (N-NH4)% Deo na million (ppm) Električna provodljivost po 1 g/l (na20°C) mS/cm 0. voća. travnjaka i takođe. naročito u stresnim uslovima sporog rasta. bakra i helata iz EDTA Folcare®FORT celokupan folijarni program ishrane koji sprečava nedostatak svih makro i mikro elemenata.4 20 8 20 32 2. • Visoko koncentrovana formula. sa visokom koncentracijom EDTA helatnih mikroelementima. 22 pH po 1% Rastvora Kalijum (K2O)% Fosfor (P2O5)% Molibden (Mo) Mangan (Mn) NPK Formula Gvožđe (Fe) Bakar (Cu) Cink (Zn) Bor (B) . Folcare®FORT je proizveden od prvoklasnih sirovina bez nečistoća. što znači da su potrebne relativno male količine proizvoda • Bogat visokim sadržajem gvožđa.5 1. naročito napravljeno za folijarno prskanje povrća. posebno dizajniran za FOLIJARNU primenu. može se primenjivati uz sve tipove sistema za navodnjavanje.6 15. fini kristalni prah 100% rastvorljiv u vodi • Folcare®FORT dopunsko đubrenje sa dodatnom hranljivom vrednošću. PAKOVANJE • Dostupna u kutijama od 50 gr. • Homogeni proizvod. cinka.8 0.0 1200 1200 500 500 500 600 600 600 200 250 10 10 505 490 5. 250 gr. Prednosti: Folcare®FORT je NPK rastvorljiv u vodi.1 5 16-8-32 Upotreba i preporuke Folcare®FORT je NPK đubrivo rastvorljivo u vodi. Može se mešati sa drugim proizvodima.3 9 1. Folcare®FORT GARANCIJA ZA ISHRANU BILJAKA Folcare®FORT je jedinstveni proizvod dizajniran za regulisanje unutrašnje ravnoteže biljnih hormona i fizioloških procesa. mangana. Folcare®FORT je najbolje rešenje za brzo reagovanje biljaka kada su im potrebni hranljive materije a nemaju potrebu za vodom. složeni natrijum ni teške metale što ga čini podesnim za folijarnu primenu bez rizika od sušenja.5 kg. ili kada u proizvodnji nema uređaja za fertigaciju. 200ml i 1 lit.Specialcare®FORT Humic Acid se može nanositi svim raspršivačima ili kroz sisteme za ferigaciju.1 5. Folcare®FORT ne sadrži hlor.9 Rastvorljivost na 20°C g/l Nitritni azot (N-NO3)% Urea azot (N-NH2)% Ukupno azota (N%) 20-20-20 20 16 4.

a naročito amino . ili tako što će u njoj značajno povećavati biološku aktivnost. Životinjske materije koje obezbeđuju 10 grama proteina po kvadratnom metru. međutim. U slučaju unosa đubriva. Dejstvo uginulih životinja je očigledno značajnije od dejstva živih životinja u zemlji. čuva proizvod suvim. • Dostupan u pakovanjima od 50 gr. (ugljenik/azot) U vezi sa ovim.5kg / ha (Prskati tokom sezone) Ukrasne biljke i žbunje 400-500g / 100 lit (Prskati svakih 15 dana) Pakovanje • WPP sa PE postavom (otporan na cepanje. morale bi dakle igrati značajnu ulogu u procesu humifikacije.Doziranje: Povrće (plastenici i staklenici) 200-250g / 100 lit (Prskati svakih 15 dana) Povrće (otvoreno polje) 500-600g / 100 lit (Prskati svakih 15 dana) Voćarstvo 400-500g / 100 lit (Prskati svakih 10 dana) Ratarstvo 2.250 gr.kiselinama (alifatičnim i aromatičnim) koje one obezbeđuju u procesu raspadanja. Ova aktivnost koju materije životinjskog porekla imaju na humifikaciju uslovljena je proteinskim jedinjenjima koja one sadrže . mislilo se da se aktivnost koja je konstatovana javljala isključivo zahvaljujući bogatoj flori koja je direktno unošena. Program đubriva obuhvata: • Oplemenjivače zemljišta • Organsko mineralna đubriva za osnovno đubrenje • Kristalna vodotopiva đubriva za fertigaciju i folijarnu primenu • Biostimulatori .Aminokiseline sa dodatkom mineralnih materija za folijarnu prihranu Organska fertilizacija Guano – Đubrivo bogato fosfatom i azotom. dejstvo na različite grupe organizama zavisi od sastava unetih supstanci . koje se dobija od ekskremenata ptica i slepih miševa ili preradom ribljih ostataka (Larousse). 1 kg i 2 kg . ANGIBAUD DEROM & SPÉCIALITÉS . ispostavilo se da. lakši za čitanje.Francuska Vodeća firma u Evropi u proizvodnji đubriva napredne generacije i prepoznatljiva je po Fish guanu jedinstvenoj formuli koja je pomerila standard u upoterbi đubriva. Dejstvo na humifikaciju biljnog materijala Fauna / životinjski svet/ koji živi u zemlji može da deluje na humifikaciju biljaka . ili tako što će uginulim primercima svoje vrste unositi u zemlju proteinska jedinjenja koja imaju to svojstvo da pospešuju sintezu humusa. Waksman je dobio sledeće vrlo karakteristične rezultate koji ilustruju prethodno pomenute konstatacije: Modaliteti Kontrolno zemljište Kontrolno zemljište + 1% biljne materije Kontrolno zemljište + 1% životinjske materije Gljivice 115 700 600 000 1 438 300 Bakterije 3 860 000 25 200 000 473 700 00 23 . Dejstvo na jačanje mikrobne populacije Unos organskih materija duboko modifikuje mikro-floru u njenoj prirodi i njenom funkcionisanju. i ako glavna uloga pripada energetskim supstancama koje su ovde uključene. sprečava probleme grudvanja). a naročito od odnosa C/N.

grinje. imaju stimulativno dejstvo na rast biljaka. Iz metodoloških razloga. Organske materije i mikrobni život igraju najznačajniju ulogu u dostupnosti oligo-elementima . • Pirodoksin (vitamin B6) . kao što su vitamini: • Tiamin (vitamin B1) ispoljava pozitivno dejstvo na razvoj biljaka. Logično je dakle da među organskim agensima koji utiču na plodnost. sadrži u sebi značajne količine vitamina. • kroz biološku aktivnost : intenzivna biološka aktivnost u zemljištu kao ona koja je indukovana unošenjem Fish guana . kao korov ili parazitske gljive. Guano ANGIBAUD koji se sastoji pre svega od sveže kompostirane ribe. ili životinjskog porekla. 24 . Vitamini se nalaze u glavnoj sirovini koja se koristi u pogonima kompanije ANGIBAUD. stimulator respiratorne aktivnosti zemljišta Faktori rasta i uloga vitaminskih supstanci iz ribljeg guana Različita naučna istraživanja pokazala su da biljka koristi faktore rasta koji se nalaze u organskoj materiji.. koji su neophodni za njihov rast i njihov prinos. povećava otpornost na temperaturne udare. što takođe utiče na rastvorljivost oligo-elemenata. njihova uloga «aktivatora» biljnog rasta je potpuno nesumnjiva.Aktivnost vezana za unos oligo-elemenata Nedostatak oligo-elemenata je najčešće izazvan blokiranjem njihovog oslobađanja .dioksida. To je takođe slučaj. Oni učestvuju u «fiziološkom delovanju» organske materije. te tako dolazi do uništenja ovih mikro-organizama . rivoflavin (vitamin B2) kao i askorbinska kiselina (vitamin C) i nikotinska kiselina (vitamin PP) . ali pre svega omogućava deblokiranje i iskorišćavanje onih oligo-elemenata koji su već u zemljištu. i sa drugim prisutnim organskim materijama čija je razgradnja omogućena zahvaljujući Fish guanu. naročito u zemljištu sa visokim pH. njihova značajna sinteza odvija se pod uticajem mikroorganizama. Potrošnja kiseonika od strane mikro-organizama dovodi do menjanja sastava zemljišta (potencijal oksido-redukcije) . Rekolonizacija mikrobima izazvana ribljim guan-om na dezinfikovanom zemljištu Dezinfekcija zemljišta ima za cilj da se unište organizmi koji su nepoželjni ili štetni za uspešan razvoj neke kulture. Deblokiranje oligo-elemenata uz pomoć ribljeg guan-a Tako.. ispoljava se između ostalog oslobađanjem ugljen . Ova uloga ostvaruje se: • na nivou samih organskih materija koje u toku svoje razgradnje oslobađaju oligo-elemente u posebnim oblicima koje biljke mogu da iskoriste : to je upravo slučaj sa Fish guanom koji obezbeđuje značajnu količinu oligo-elementa zahvaljujući činjenici da se dobija iz mora. su najbolje poznate «fiziološki aktivne» supstance: njihovo dejstvo je proučeno i dokazano. a potom i redukcije biološke aktivnosti zemljišta. biotin (H). Riblji Guano Angibaud. itd. Ovi organizmi mogu biti biljnog porekla.. jedan veliki deo rastvara se u ugljenoj kiselini koja ima sposobnost da poboljšava rastvorljivost oligo-elemenata. prerađene upravo delovanjem mikroba. GUANUMUS donosi nove oligo-elemente. sekundarno. • Vitamini. odnosno u ishrani biljaka ovim elementima . Ova korisna i neophodna radnja praćena je barem jednim štetnim sekundarnim dejstvom na korisne mikro-organizme u zemljištu . pantotenska kiselina (B5). a to je riba. i to posebno vitamini iz grupe B. insekti . ovi vitamini su ispitivani mikrobiološkom metodom. kao nematode. On stimuliše rast. Sav proizvedeni ugljen-dioksid ne vraća se u atmosferu. Štaviše.

Riblji guano ispoljava. Excell Orga jača. sve potrebne osobine i garantovano ispunjava tražene uslove: • Ovaj proizvod sastavljen je pre svega od organske materije životinjskog porekla (riba) čije je dejstvo na stimulaciju mikroba jače nego dejstvo organske materije biljnog porekla. odnosno više ili manje uravnotežena. Excell Orga povećava raspoloživost mineralnim elementima (naročito fosforom i oligoelementima) Excell Orga doprinosi optimalnoj sanitarnoj kontroli zemljišta. Excell Orga poboljšava opšti metabolizam biljke i utiče pre svega na bolje iskorišćavanje mineralnih elemenata od strane korena. posle samo jedne primene u toku godine. Ovo dejstvo inače specifično za riblji guano. • bilo zahvaljujući unosu organskih proizvoda kao što su dodaci zemljištu ili organska đubriva. niti parazite i naravno može se dodati u zemlju posle dezinfekcije. ova rekolonizacija može biti brža ili sporija. zemljište može ponovo oživeti svoju biološku aktivnost zahvaljujući rekolonizaciji mikroorganizmima i to: • bilo iz najdubljih slojeva zemljišta koji nisu zahvaćeni dezinfekcijom ili su naseljeni rezistentnim oblicima nekih mikro-organizama. Excell Orga obezbeđuje. Progarm oplemenivača zemljišta Excell Orga Organsko đubrivo sa trostrukim dejstvom na bazi ribljeg guana Excell Orga je proizvod nove generacije organskog đubriva prilagođen zahtevima promišljene i prirodne ishrane i fertilizacije. Preparat prirodno bogat faktorima rasta koji su neophodni za razvoj aktivne mikro-flore u zemljištu . biološka aktivnost se oživljava sporo i na neuravnotežen način: samo rezistentni oblici ili oblici prisutni u dubini zemlje (koji inače nisu zastupljeni u svim svojim oblicima u inicijalnoj flori) u stanju su da rekolonizuju mikrobima sloj zemlje na oranicama. • U drugom slučaju. • Ovaj proizvod ne sadrži loše seme. u zavisnosti od toga koji je od ova dva slučaja u pitanju. Potpuna i uravnotežena ishrana kultura Excell Orga obezbeđuje kompletnu. Excell Orga na taj način poboljšava valorizaciju organske materije. Obogaćen originalnom formulacijom sastojaka. postavlja se problem adekvatnog izbora organskog đubriva koje po svojim karakteristikama i svojim sastojcima može biti više ili manje efikasno. Excell Orga efikasno obezbeđuje dinamiku biološke aktivnosti zemljišta. • Ovaj proizvod podvrgnut je programiranom kompostiranju gde se mikrobna flora stimuliše u najvećoj mogućoj meri kroz ciklus aerobne fermentacije. • Ali. Obzirom da sadrži korenske faktore rasta. • U prvom slučaju. ostaje kod ovog preparata upadljivo jače nego kod drugih formi organske ili hemijske prehrane biljaka. u tom smislu. progresivnu i redovnu ishranu kultura redukujući rizike od gubitaka ispiranjem. hrani i obezbeđuje ravnotežu kompletne mikro-flore koja je neophodna za dobro funkcionisanje i za plodnost zemljišta. • Ovo snažno dejstvo izmereno je uostalom u laboratorijskim eksperimentima koji se odnose na merenje respiratorne aktivnosti. efikasno trostruko dejstvo na ishranu kulture i plodnost zemljšta. Excell Orga sastoji se od biljne baze koja garantuje dodatni prinos humusa bilo : • održavanjem potencijala plodnosti zemljišta • bilo održavanjem ravnoteže godišnjeg humusnog bilansa 25 .Međutim.

26 . ORGUANO M 5-10-15+3MgO ORGUANO M 4.12+3MgO+15 S EQUINOXE 7-4-10 +2MgO Preporučeno doziranje : Vinogradarstvo Voćarstvo od 600 do 1000 Kg/Ha Povrtarstvo Tretiranjem cele površine ili u redove kada se upotrebljava manja količina đubriva.8.Excell Orga Organsko đubrivo sa trostrukim dejstvom na bazi ribljeg guana Sastav : Organske materije : 50% Organski azot : 4% Fosfor pentoksid (P2O5): 2% Kalijum oksid (K2O) : 6% Magnezijum oksid (MgO): 3% Preporučeno doziranje : Vinogradarstvo Voćarstvo od 500 do 1500 Kg/Ha Povrtarstvo PAKOVANJE Vreće od 40 kg Organsko mineralna đubriva za osnovno đubrenje Orguano M Program đubriva sa ribljim guanom kojima su dodati mineralni elementi da bi se dobio potpuni hranidbeni potencijal.

antagonizmi.5 g/l vode za zalivanje 0.) . Soluveg Orange 22. kod svih sistema za uzgajanje i navodnjavanje.5 g/l vode za zalivanje 1-2. režim vlažnosti.5 g/l vode za zalivanje 1-2. čvrstinu ili mogućnost čuvanja voća i povrća.5-2. • Iskoristiti široke mogućnosti i pogodnosti koje nudi folijarna prehrana: laka primena.5 g/l vode za zalivanje Fertigacija hortikultura 0... soli. osim na prinos...8-6 >5. pH. zatim. bez rasipanja i uz poštovanje životne sredine. suša. 27 .. • Pomoći da se prebrode teški periodi : hladnoća. Ovo je naročito važno za oligoelemente koji se ovim putem mogu uneti u malim koncentracijama.40. Ovo je praktična metoda ishrane biljke..5-2.5 g/l vode za zalivanje 0. širok spektar fizičke kompatibilnosti.20+1MgO+ME Fertigacija povrće i voće 1-2.10+2MgO+ME Parma 16.. itd.8-6 FOLIJARNA ISHRANA. vlažnost. sa najnižim efikasnim količinama unosa u zemlju.20. put ishrane preko lišća koji omogućava primanje nutritivnih elemenata. za rastvor koji se primenjuje (hemijska forma. a ne kao rešenje koje će zameniti klasičnu fertilizaciju preko korenovog sistema. čistoću ako je u pitanju vinova loza..10.. i na parametre kvaliteta: boju..5-2..) i najzad.5 g/l vode za zalivanje 1-2..10+4MgO+ME 20. itd. stres vezan za hidrološku situaciju.) ili negativnih faktora vezanih za klimu (niske temperature.6.Kristalna vodotopiva đubriva za fertigaciju i folijarnu primenu Soluveg kristalna vodotopiva đubriva za ishranu biljaka Homogeni fini kristalni prah napravljen od visokokvalitetnih sirovina.. imajući na umu njihove pojedinačne sposobnosti prodiranja u biljku ili migracije iz biljke : helatna jedinjenja.).5-2. možemo reći da postoji još jedan put. • Osloboditi se negativnih faktora iz zemljišta (krečnjačka zemlja.) • Utvrditi i definisati na optimalan način elemente koji će biti dodati . Potpuno rastvorljivo đubrivo. Primena prehrane preko lišća zavisi od brojnih faktora koji su vezani za samu biljku (vlažnost površine lista. Međutim. itd. starost biljke. koncentracija.5 g/lvode za zalivanje 0. okside.27+3MgO+ME Green 10. primenu folijarne ishrane moramo posmatrati kao dodatni vid ishrane. itd. za spoljašnju sredinu (temperatura. Deset pravila folijarne prihrane • Preventivno ili brzo korigovati (stvarnu ili indukovanu) nutritivnu karencu ili deficit. itd. • Dopuniti prehranu preko korena i korigovati privremeno lošu ishranu.8-6 >5.. • Izabrati oblike koji su najbolje prilagođeni...8-6 >5. Soluveg predstavlja čitav spektar proizvoda za unapređivanje ishrane različitih useva u različitim fazama rasta.. • Prehranu prilagoditi što je bolje moguće potrebama biljke i odgovoriti na kritične faze u gajenju..5 g/l vode za zalivanje pH konačnog rastvora Soluveg >5.. • Delovati. to jest na nivou mesta razmene i prerade. JOŠ JEDAN ELEMENT U PONUDI ANGIBAUD-A Ako kažemo da je ishrana biljke preko korenovog sistema neophodna za njen razvoj. • Obezbediti unos elemenata na onim mestima gde je to potrebno..

uljna repica.2 MgO+ ME+aminokiseline 4-5 l/ha 1 do 2 puta od faze porasta 10-15 cm 5 l/ha 1 do 2 puta od faze porasta 8-10 cm i na 10 dana ponovo 5-6 l/ha1 do 2 puta od faze porasta 3-5 listova 4 l/ha 2 do 5 puta na svakih 12 dana 3-5 l/ha 3 do 5 puta na svakih 15 dana 3-5 l/ha 2 do 4 puta od faze obrazovanja lisne mase 6.8+2 MgO+ ME+aminokiseline 4-5 l/ha 1 do 2 puta od faze porasta 10-15 cm 4 l/ha 1 do 2 puta od faze porasta 8-10 cm i na 10 dana ponovo 4 l/ha 1 do 2 puta od faze porasta 3-5 listova 3 l/ha 2 do 6 puta od cvetanja do obrazovanja plodova svakih 10 dana 3-5 l/ha 3 do 5 puta na svakih 15 dana 4-5 l/ha 2 do 4 puta od faze obrazovanja lisne mase 12. i dr) Prvi tretman 5 lit/ha Bokorenje 5 lit/ha Izduživanje i obrazovanje pupoljka Drugi tretman 5 lit/ha Od vlatanja do klasanja 5 lit/ha Početak formiranja prinosa Žitarice Uljana repica 28 . kupusnjače (kupus. kelj. pasulj Kukuruz Voćarstvo Povrtarstvo Vinogradarstvo Chopin Chopin je tečno đubrivo azotno-sumporne formule sa dodatkom aminokiselina za folijarnu prihranu biljaka.2MgO+ ME+aminokiseline 4-5 l/ha 1 do 2 puta od faze porasta 10-15 cm 4 l/ha 1 do 2 puta od faze porasta 8-10 cm i na 10 dana ponovo 4 l/ha 1 do 2 puta od faze porasta 3-5 listova 3 l/ha 2 do 6 puta od obrazovanja plodova 3-5 l/ha 3 do 5 puta na svakih 15 dana 4-5 l/ha 2 do 4 puta od faze obrazovanja lisne mase Krompir Soja.Program tečnih NPK đubriva sa aminokiselinskim dodatkom ACTIVEG – formula Activeg je NPK klasa tečnih đubriva sa dodatkom magnezijuma i ostalih mikroelementima sa kompleksom aminokiselina za folijarnu prihranu biljka Formula 5.6. Posebno je namenjen za useve koje zahtevaju povećanu količinu sumpora kao što su žitarice.8.4.6+0.10+0.

šećerne repe) na različitim tipovima zemljišta.02% bor 0. Koristi se za đubrenje različitih biljnih vrsta (povrće.006% Boja: zelena Zapreminska masa 1. vinove loze.2-0.GALENIKA FITOFARMACIJA A. Sastav: Bor 8% Boja: svetlo žuta Zapreminska masa 1.3 % (20-30 ml/10 lit vode) Broj tretmana u toku godine: 2-3 puta Vreme primene: U vinogradarstvu pre cvetanja.5-2 lit/ha U voćarstvu i vinogradarstvu u koncetraciji 0. 29 . vinove loze.D Program tečnih đubriva za folijarnu prihranu Foligal super Foligal super je kompleksno tečno NPK đubrivo sa mikroelementima. kod deteline u prvoj fazi porasta u povrtarstvu pre cvetanja i pred formiranje plodova i voćarstvu pre cvetanja do faze cvetanja.02% mangan 0.02% molibden 0. voće. povrtrstvu i zasadima masline 1.22 g/cm3 Količina primene: U ratarstvu 3 l/ha U povrtrstvu 1-3 l/ha U voćarstvu i vinogradarstvu u koncetraciji 0. Foligal Bor Foligal bor je tečno đubrivo sa mikroelementima. Koristi se za đubrenje različitih biljnih vrsta (povrće. voće.2-0.3 % (20-30 ml/10 lit vode) Broj tretmana u toku godine: 3-5 puta Vreme primene: U toku vegetacije.001% cink 0. šećerne repe) na različitim tipovima zemljišta. kod šećerne repe u fazi 4-6 listova i neposredno pred zatvaranje redova.01% bakar 0.268 g/cm3 Količina primene: U ratarstvu. Sastav: azot 8% fosfor 8% kalijum 6% gvožđe 0.

Greec Uvoznik i distributer: Galenika Fitofarmacija a.Neorgansko složeno čvrsto NPK đubrivo sa mikrolementima Proizvođač: K+N EFTHYMIADIS S.d.A. ORIGINAL .

Simptomi nedostatka pojedinih elemenata Nedostatak azota (N) i normalan kukuruz Nedostatak fosfora (P) na rasadu paradjza Nedostatak fosfora (P) kukuruz Nedostatak kalijuma (K) soja Nedostatak kalijuma (K) list dinja Nedostatak kalijuma (K) kukuruz Nedostatak kalijuma (K) na listu paprike Nedostatak kalijuma (K) na vinovoj lozi Nedostatak kalijuma (K) na plodu paradajza Nedostatak kalijuma (K) na voću Nedostatak kalcijuma (Ca) plod paprika Nedostatak kalcijuma (Ca) gorke pege jabuka Nedostatak kalcijuma (Ca) krstavac Nedostatak kalcijuma (Ca) plod krstavca Nedostatk kalcijuma (Ca) list paradajza (Fe) nedostatak list paradajza (Fe) nedostatak jabuka Nedostatak gvožđa (Fe) breskva Nedostatak gvožđa (Fe) kod lista paradajza Nedostatak (Mg) na listu krastavca 31 .

Nedostatak magnezijuma (Mg) list višnje Nedostatak magnezijuma (Mg) na jabuci Nedostatak magnezijuma (Mg) na listu paradajza Nedostatak magnezijuma (Mg) na listu jagode Nedostatak mangana (Mn) list krastavaca Nedostatak mangana (Mn) na listu jabuke Nedostatak mangana (Mn) na listu soje Nedostatak mangana (Mn) na listu trešnje Nedostatak mangana (Mn) na lišću pšenice Nedostatak mangana (Mn) list paradajza Nedostatak molibdena (Mo) na biljkama luka Nedostatak sumpora (S) na kupusu Nedostatak sumpora (S) ječam Nedostatak cinka (Zn) kod lista kukuruza Nedostatak cinka (Zn) na listu kukuruza Nedostatak bora (B) soja Nedostatak mikroelemenata breskva Nedostatak mikroelemenata vinova loza Nedostatak hranjivih materija na biljci krastavca nedostatak hranjivih materija pšenica 32 .

.

ing.rs P N Fe komercijalno stručni saradnik za Vojvodinu Mr Aćimović Radivoje mob: 063/ 457 714 e-mail: radea@ptt.co.rs B Mg . sedište: Niš mob: 063/ 457 710 e-mail: cropchem@eunet.uk K Zn Cu www.rs komercijalno stručni saradnik za Srbiju Petrović Goran dipl. mob: 063/ 457 739 e-mail: goranbaja@yahoo.fitofarmacija.ing.Odeljenje agro tehnologije rukovodilac odeljenja za agro tehnologije Srđan Arsić dipl.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->