P. 1
Ishrana Biljaka 2010 Web

Ishrana Biljaka 2010 Web

|Views: 2,788|Likes:
Published by Marko Kostic

More info:

Published by: Marko Kostic on Jan 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2013

pdf

text

original

Ishrana biljaka

UVOD I SADRŽAJ
Usled dugodišnjeg gajenja biljnih kultura, zemljište se osirumašuje prirodnim sadržajem hranljivih elemenata. Nedostatak hranljivih elemenata može nastati i usled ispiranja u dublje slojeve zemljišta, kao i obrazovanjem nepristupačnih oblika za biljku. Kako bi postigli očekivane/planirane rezultate a istovremeno očuvali plodnost zemljišta, u savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji, sve su veći zahtevi za agrohemijskim analizama zemljišta (sadržaj ukupnog azota, fosfora, kalijuma, kalcijumkarbonata, pH vrednost i sadržaj organskih materiija), kao i analizom biljnog tkiva, a zbog racionalne prihrane kultura koje se gaje. Ishrana biljnih kultura se može ispravno izvesti kada se utvrdi raspoloživa količna hranljivih materija u zemljištu, brzina menjanja količine raspoloživih hranljivih materija (usvajanje, ispiranje,...), i količine hranljivih materija neophodnih za prihranu. Đubrenje direktno utiče na plodnost i strukturu zemljišta, reguliše trajanje vegetacije i optimalni porast vegetativne mase, pojačava otpornost kultura prema niskim temperaturama, bolestima i štetočinama, a doprinosi boljoj rodnosti i kvalitetu. Zbog toga je redovno đubrenje postala obavezna agrotehnička mera. Kod izbora vrste đubriva i načina primene, moraju se uvažiti kako agronomski tako i ekonomski razlozi, radi racionalizacije u proizvodnji.

Sadržaj
• Ishrana biljaka • Elementi biljne proizvodnje • Proizvodni program

3

pH pH vrednost je jedna od osnovnih osobina zemljišta. fizičke i biološke osobine zemljišta i utiče na: • • • • • • • • • pristupačnost pojedinih hranljivih elemenata i efikasnost đubrenja pokretljivost đubriva stabilnost zemljišta pokretljivost vode u zemljištu i njegovu aeraciju toksičnost jona mikrobiološku aktivnost rast biljaka efikasnost pesticida životnu okolinu Vremenom pod utcajem više činioca dolazi do promene sadržaja alkalnih i zemnoalkalnih metala. kao i kisele kiše oko područja velikih energetskih postrojenja. a ne slučajani sastojci Biljke za život zahtevaju 16 elemenata Biljne vrste zahtevaju različitu količinu mineralnih materija Nedostatak mineralnih materija u zemljištu može se nadoknaditi đubrenjem Humus nije neophodan za život biljaka. pH u gornjih 5 cm površine zemljišta često je niži za 0. Justus von Liebig (1803. tako da ispiranje baza (najčešće Ca) izaziva promenu zemljišta kako u hemijskom tako i fizičkom pogledu. Ispiranje baza u zemljištu počinje sa količinom padavina većim od 630 mm godišnje. najčešće zbog đubrenja azotom. U tom procesu dolazi do zamene baznih jona sa vodonikovim i kiselost zemljišta raste (pH pada ispod 7).5 do 1. Takođe.ISHRANA BILJAKA Da bi se biljka pravilno razvila neophodno je da ima pristup svim potrebnim hranljivim elementima.0 pH jedinice prema ostalom delu zemljišta. 4 . ali je veoma značajan kao izvor hranljivih elemenata Zavisnost prinosa od sadržaja mineralnih materija u zemljištu izražena su “Liebigovim zakonom minimuma” prema kome je visina prinosa ograničena elementom u najmanjoj količini. – 1873. Kiselost zemljišta mogu izazvati i industrijska zagađenja.) Liebigove mineralna teorija ishrane biljka može se predstaviti u nekoliko činjenica: • • • • • Mineralne materije u biljci su neophodni. pH kontroliše hemijske.

Osnovne grupe humusnih materija su: • Huminske kiseline • Fulvokiseline (žućkaste ili crvenkaste boje) • Humini za koje se smatra da su redukovane humuske kiseline.5 Kafa 5. 5 . 5 Microbial inactivity Lluminium and iron 6 Soil pH 7 8 9 Microbial inactivity Neke Ph vrednosti iz svakodnevnog života Čađ 13.51-5.2 5. Humusne materije i pored svoje velike heterogenosti poseduju određene zajedničke osobine koje ih jasno razlikuju od životinjskih i biljnih ostataka.2 6. Nakupljanje gline na određenoj dubini omogućuje nastanak vodo-nepropusne zone .5 Obeljivač 12.0 Kiselina u baterijama 0. Ovaj prirodni proces je nezamenljiv i za sada još nije moguće dobiti stabilnu organsku materiju kao zamenu za humus.4 Destilovana voda 7. blokiraju snabdevanje fosforom i drugim elementima. U takvim okolnostima (pH<5.5 Čaj 5.0 – 10.0 Pivo 4.51 .5 – 2.5 Limunov sok 2.45 Čovekova pljuvačka 6.5) najčešće višak vodonikovih jona H+ aktivira jone aluminijuma i gvožđa koji u većim količinama deluju otrovno za biljke.5 Nitrogen Calcium Phosphorous Leaching Potassium Calcium Leaching Crabonates Calcium and Magnesuim Sulfur Oxides Oxides (and Silicates) Iron znd Zinc Manganese (& Aluminium) Leaching Oxides Copper Leaching Insolubility Boron Insoluble Molybdates Molybdenum 5 6 Soil pH 7 8 9 Humus Humus je organska materija koja nastaje kao proizvod nepotpunog razlaganja biljnih i životinjskih ostataka pri čemu se oni delimično mineraliziraju.0 Krv 7.0 Morska voda 8.7.5 Amonijak 11. dok se preostali deo pod uticajem različitih mikroorganizama zemljišta obrazuju više ili manje stabilne hemijske oblike otporne prema daljem razlaganju.0 Kisela kiša <5.0 Mleko 6.5 Reakcija zemljišta Alkalna-bazna Neutralna Slabo kisela Kisela Jako kisela Povećanjem kiselosti zemljišta nastaje niz problema u ishrani bilja.5 – 7.5 Sok od jabuke ili pomorandže 3.5 4.5 Sapun 9.51-6.4 Stomačna kiselina 1.50 Manje od 4.34 – 7.Klasifikacija zemljišta u odnosu na pH vrednost Grupa zemljišta I II III IV V pH Više od 7.

poremećen vodo-vazdušni režim. Može se primeniti više puta u toku vegetativnog perioda. međusobno vezivanje jona u oblike koji nisu pristupačni biljkama. naročito u kiseloj sredini gde lako nastaju nerastvorljivi i nepristupačni Fe i Al-fosfati. kalcijumom i gvožđem i kao izvor dela fosfora . Koja je svrha đubrenja • Predstavlja obaveznu agrotehničku meru u cilju postizanja kako visokih prinosa tako i rentabilnosti ulaganja i rada u poljoprivrednoj proizvodnji. Đubrenje . dopunska agrotehnička mera. kao i fiksacija hraniva u zemljištu. gde se obavlja proces fotosinteze.Osnovni principi • • • • Odgovarajuće đubrivo Odgovarajuća doza Pravo vreme upotrebe Pravo mesto. gvožđa i drugih biogenih elemenata. pre svega zato što hranljivi elementi mogu brže da dospeju do hloroplasta.Vrlo značajna uloga humusa je u stvaranju kompleksnih jedinjenja (helata) koje biljke lako mogu usvajati. • Moderno đubrenje poljoprivrednih kultura. značajna je uloga organske materije u sprečavanju hemijskog vezivanja fosforne kiseline nakon đubrenja fosfornim đubrivima. U takvoj strukturi vezani metali nisu podložni ispiranju (hemijska i biološka fiksacija). Teški metali imaju izraženu sklonost helatizaciji. • Dodavanjem i nadoknađivanjem prirodnih izvora hranjivih materija. što značajno utiče na povećanje poljoprivredne proizvodnje uz bolji kvalitet proizvoda. ukrasnog bilja i drveća bazira se na hemijskom pristupu ishrane biljaka . • Dodatni efekat je povećanje plodnosti zemljišta što prouzrokuje visoke i stabilne prinose. Pored sprečavanja gubitaka teških metala ispiranjem ili njihovim prevođenjem u teško rastvorljive oblike. sumpora. usled bolesti i napada štetočina i slično) kao i zbog nedostupnosti slabopokretnih ili nepokretnih elemenata (Ca. Folijarnom ishranom izbegava se antagonizam između pojedinih elemenata. kalijuma. Fe. Stoga je humus naročito važan u obezbeđivanju biljaka fosforom. a i stepen iskorišćenja hranljivih materija unetih na ovaj način je izuzetno visok. a uz odgovarajuću cenu. B) 6 . Folijarna primena je neophodna zbog nemogućnosti korenovog sistema da usvoji makro i mikroelemente (oštećen koren. kao i dobijanje biljaka veće otpornosti na bolesti i klimatske stresove. vrši se kompenzacija gubitka i odnošenje hranljivih materija iz zemljišta • Poboljšanje nepovoljnih osobina zemljišta Višak đubriva • • • • • Toksičnost Prouzrokuje nedostatak drugih hranljivih materija Negativno dejstvo na produkciju biljnih hormona Višak azota N prouzrokuje nepovoljan odnos između vegetativnih i ostalih organa Izražen vegetativni rast biljaka sa smanjenjem generativnog prirasta i plodonošenja Prihrana preko lista Folijarna ishrana/ishrana biljaka preko lista se koristi kao redovna.

Prednosti ishrane preko lista • • • • Povećanje prinosa. Visok stepen iskorišćenja hranljivih materija Voda za navodnjavanje Đubrenje mineralna organska Izvori hraniva u zemljištu Ostaci Predhodno đubrenje Mineralizacija Organske rezerve zemljišta Fiksacija N Prethodna kultura leguminoze 7 . Povećana otpornost. Poboljšanje kvaliteta.

ELEMENTI BILJNE PROIZVODNJE Mikroelementi elementi iz zemljišta (B. S) Primarni elementi iz zemljišta (N. Cu. Cl) Sekundarni elementi iz zemljišta (Ca. P. Cl.3 0. H. K) Makroelementi iz vazduha (C.4 1. Mn.001 0. Zn. S. Mo 8 .05 0. O) Makroelementi iz vazduha (96%) Element Ugljenik Kiseonik Vodonik Hemijski simbol C O H Relativni % u biljci 45 41 8 Primarni. P. Mg.5 Element Bor Hlor Bakar Gvožđe Mangan Molidben Cink Hemijski simbol B Cl Cu Fe Mn Mo Zn Relativni % u biljci 0.1 0. Mg. B. K.0001 0. sekundarni i mikroelementi iz zemljišta (4%) Element Azot Fosfor Kalijum Kalcijum Mangnezijum Sumpor Hemijski simbol N P K Ca Mg S Relativni % u biljci 2 0.005 <0.6 0.01 Podela elemenata prema sposobnosti kretanja u biljkama: pokretljivi elementi: N. Mn nepokretljivi elementi: Ca. Cu. Mo. Fe.0001 0.02 0. Zn. Fe.

visoke vlage zemljišta. Kalijum .Cu: nedostatak karakterišu kržljavost. Simptomi su kržljavost. Javlja se kod upotrebe velikih količina stajnjaka. formiranje i klijanje polena.Mg: važan sastojak hlorofila i brojnih fizioloških procesa. a vegetativni izdanci su zaosatali u razvoju. Listovi su u početku tamno zeleni a potom dobijaju crveno ljubičastu nijansu. pa je došlo do iscrpljivanja biljaka. Najpovoljniji oblik usvajanja Fe su helati (EDTA. Cu. Bor .. loša oplodnja. vrh korena. Od odnosa N:K zavisi prinos i kvalitet. rub lista). Simptomi nedostatka su u vidu plutastog tkiva. P N Fe K Zn Ca Cu B Mg 9 . Česta pojava opadanja zelenih plodova nekoliko nedelja pre zrenja je znak nedostatka bora i slabog spoja na izraženom kolencu peteljke ploda. što je česta pojava na starijim listovima. HEDTA. B). Prvi znak nedostatka na paradajzu je u vreme ranog intezivnog porasta i svetljenja plodova.P: Učestvuje u nizu procesa u biljci. Odražava se i na usvajanje pojedinih elemenata (Fe. slabom porastu korena i manjom otpornošću na bolesti. Pojava nedostatka cinka u plastenicima je retka. Cink .Ca: važan je u strukturi membrana i pri nedostatku ovog elementa ćelije pucaju. vrh ploda. gubitak nekoliko cvetnih grana ili cvetova. Pri slabom osvetljenju. Mn.) i veći nedostaci se otklanjaju folijarnom primenom ovih jedinjenja. temperatura zemljišta i sl. koji izgledaju staklastoprovidni.K: nije gradivni element i ima ulogu isključivo u metabolizmu (usvajanje i transport svih hraniva i vode. razgrađuje se hlorofil. Nedostaci se prvo uočavaju na najmlađim listovima u vidu hloroze. Bakar . Nestručna upotreba specijalnih đubriva sa gvoždem dovodi do suviška i biljka postaje plavo-zelena. krti listovi. Fosfor . Višak azota podstiče rast vegetativnih organa. Nedostatak se primećuje na najstarijim listovima (žutomrke do mrke nekrotične pege). Nedostatak se javlja pri visokoj pH vrednosti. Nedostatak azota se manifestuje prvenstveno na starijem lišću koji su svetlozelene do žute boje. Nedostatak fosfora usporava porast biljke. Na nedostatak mikroelemenata utiču struktura zemljišta. Magnezijum . neotpornost na sušu i bolesti. osim ako se ne koriste đubriva bez njegovog sadržaja.Mn: simptomi se ogledaju u obliku internervalne hloroze i nekrotičnih pega na listovima. ph vrednost vode i zemljišta. Bez kalcijuma slabi otpornost biljaka na bolesti i prestaje porast. Gvožde . stvaranje cvetnih i lisnih pupoljaka i razvoj mladara. U slučaju nedostatka magnezijuma prestaje fotosinteza. biljke su podložne oštećenjima od zimskih temperatura.Zn: nedostatak se ispoljava u vidu sitnolisnosti (mali. slabi usvajanje Mg. Mangan . Zbog slabe pokretnosti nedostaci se javljaju na najudaljenijim tačkama biljke i najmlađim tkivima (primarna tačka rasta. plodovi su neodgovarajuće boje. Zn. već od 6. Na listovima se uočavaju hlorotične pege i nekroza. a kada se javi prouzrokuje smanjeni porast biljke. EDDHA. slabo oprašivanje.Značaj hranljivih elemenata Azot (N): Utiče na rast i razvoj biljaka. Zametanje plodova je slabo i rano otpadaju.Fe: od svih mikroelemenata biljke najviše iznose gvožde.kratki su i tanki. Mikroelementi: potrebe biljaka za mikroelementima su najveće u početnom delu vegetacije. sitni listovi) i kratke internodije.. aktiviranje enzima). listovi su krupni. Višak fosfora se retko javlja. mladi listovi su sitni. listovi su sa tamno mrkim pegama. Kalcijum . uz primetno smanjen porast. u nedostatku vlage. uski. malim brojem cvetova.5 zavisno od drugih činilaca. tamnozeleni ali su osetljiviji na povrede i bolesti.B: važan element za građu i deobu ćelija. sitni cvetovi.

NH4+ H2PO4-HPO42 K+ Ca2+ Mg2+ SO42Fe3+.Fe2+ Cu+. Kristalna i vodotopiva đubriva za fertigaciju i folijarnu prihranu – Program Turo. meristemi N fiksacija fotosinteza mikroelementi sekundarna elementi primarna elementi grupa Proizvodni program Adfert UAE Program đubriva firme Adfert obuhvata veći broj đubriva svrstanih u nekoliko kategorija 1. SOP (kalijum sulfat) i PotNit (kalijum nitrat) 4. Kompleksna đubriva za osnovno đubrenje – Program Granfield 2.Pregled elemenata u biljnoj ishrani Element azot fosfor kalijum kalcijum magnezijum sumpor gvožđe bakar mangan cink bor molibden hlor simbol N P K Ca Mg S Fe Cu Mn Zn B Mo Cl Oblik usvajanja NO3-.Cu2+ Mn2+ Zn2+ H3BO3 MoO42ClFunkcija u biljkama belančevine. transport jona ćelijske membrane hlorofil amino kiseline Sinteza hlorofila komponenta enzima aktivacija enzima aktivacija enzima membrane. Program kristalnih đubriva za fertigaciju i folijarnu primenu: CalNit (kalcijum nitrat). Program đubriva za folijarnu prihranu Folcare 10 . Program biostimulatora Specialcare program 5. amino kiseline nukleinske kiseline. ATP kataliza. Alaska Ii Sulotaste 3.

• Homogene granule veličine čestica olakšavaju ujednačeno nanošenje. • Primenjuje se bilo ručno ili mehaničkim raspršivačem.Magnezijum je sastavni deo hlorofila. • Sadrži mikroelemente u uravnoteženom odnosu za zadovoljavanje potreba biljke. upotrebom sirovina visokog kvaliteta.Aktivira rast biljaka i neophodan je za apsorbovanje i disanje . • Kalijum . Hemijske odlike: Kako bi osigurale uravnoteženu ishranu biljaka. On je glavna komponenta proteina i hlorofila.GRANFIELD® FORT Granulirana kompleksna NPK đubriva dobijena hemijskim putem Odlike i prednosti: Širok spektar đubriva u granulama proizvedenih prirodnim i hemijskim putem. biljkama je potrebno onoliko sulfata koliko i fosfora. Manjak fosfora dovodi do malog rasta biljaka. • Svaka granula sadrži sve hranljive sastojke u jednoj čestici. • Magnezijum . male količine semena. sulfat je neophodan za rast biljaka i za razvoj proteina i semena. Nedostatak azota se prepoznaje po žućkastoj boji biljaka i njihovom sporom rastu.Potreba za fosforom je najveća na početku sezone rasta.Potreba za kalijumom je najveća na kraju sezone rasta. donjih listova. Nedostatak kalijum se primećuje po sporom rastu. odloženog sazrevanja i crvenkaste boje biljaka. Fizičke odlike: • 90% granula je veličine između 2 i 4 mm. • Fosfor . • Sulfat . sve formule sadrže: • Azot . slabo razvijenom sistemu korena i sivkastoj boji biljke. On aktivira nekoliko enzima. Visokim sadržajem magnezijuma rastvorljivog u vodi izbegava se pojava nedostatka hranljivih sastojaka i obezbeđuje se njihova uravnoteženost. kalijum reguliše disanje biljke i prenošenje proizvoda fotosinteze. GRANFIELD®FORT ASORTIMAN PROIZVODA Garantovane vrednosti Procenat (%) Ukupno azota (N%) Deo na million (ppm) Magnezijum oksid (MgO)% Sumpor (SO3)% Kalijum (K2O)% Fosfor (P2O5)% Mangan (Mn) NPK Formula Gvožđe (Fe) Bakar (Cu) Cink (Zn) 12-12-17 25-5-10 15-15-15 12 25 15 12 5 15 17 10 15 2 2 0 6 5 8 400 400 400 100 100 100 200 200 200 200 200 200 Plava Zelena Crveno braon Boja 11 . kako bi bila homogena po hemijskim karakteristikama i fizičkom izgledu i kako bi obezbedila uravnoteženu raspodelu hranljivih materija svim biljkama u polju. što garantuje uravnoteženu ishranu biljaka.rastvorljivi sulfat direktno je dostupan biljci. Njegov nedostatak najpre se manifestuje žutom bojom starijih. istraživanja su pokazala da se povećanje prinosa može postići dodavanjem sulfata.

ima veoma nizak sadržaj hlora (Cl-) i natrijuma (Na+). Kompletna ishrana biljaka zasnovana na azotu bez uree. Pakovanje • WPP sa PE postavom (otporan na cepanje. ALASKA® FORT usled visoke čistoće upotrebljenih sirovina. Odlike i prednosti: ALASKA® FORT Homogeni fini kristalni prah napravljen od visokokvalitetnih sirovina. koja pored toga još i produžava roka trajanja i toleranciju voća na procese nakon berbe. • Visoka čistoća – bez biureta – nema rizika od sušenja listova i cvetova. za unapređivanje ishrane različitih useva u različitim fazama rasta. 12 . potpuno rastvorljiv u vodi. • Nema gubitka azota usled ispiranja uree. ALASKA® FORT pripada grupi najefikasnijih đubriva: • Azot je odmah dostupan biljakama naročito pri niskim temperaturama zemljišta. ALASKA® FORT sadrži EDTA helatne oblike mikroelemenata.Upotreba i doziranje GRANFIELD®FORT se može koristiti kao osnovno đubrivo ili za površinsko đubrenje. čineći ih dostupnijim i stabilnijim u alkalnim uslovima. i kod useva osetljivih na so. primenjuje se jednom ili više puta u sezoni kod useva koji sporo rastu: Povrće Staklenici i plastenici Odrasla stabla voćaka Mlada stabla voćaka Krompir Travnjaci Tereni za golf 600-750 kg / ha 600-1000 kg / ha 1-3 kg / stablu 50-250 g / stablu 500-750 kg / ha 20-30 g / m² 20-30 g / m² Razlike u doziranju zavise od sadržaja hranljivih materija u zemljištu i potreba biljaka za hranljivim materijama. ALASKA® FORT je plave boje radi lakšeg nadgledanja đubrenja tokom navodnjavanja. ALASKA® FORT Garancija za ishranu biljaka čak i na niskim temperaturama. kod svih sistema za uzgajanje i navodnjavanje. ALASKA® FORT 12-12-36+ME je formula sa dodatkom kalijum karbonata za krupnije plodove i bolji kvalitet voća. ALASKA® FORT FORMULA ALASKA® FORT 18-18-18+2MgO+ME je višenamenska formula za opšti rast u srazmeri 1:1:1. lakši za čitanje. i budući da ne sadrži teške metale predstavlja optimalno đubrivo kod intenzivnog gajenja poljoprivrednih kultura i useva u uslovima slanog zemljišta. čuva proizvod suvljim) • Dostupan u džakovima od 50 kg. • Nema gubitka azota usled isparavanja NH3 naročito u uslovima alkalnog zemljišta i pri visokoj temperaturi zemljišta • Optimalno đubrivo za hidroponske sisteme gajenja useva.

8 9. sprečava probleme grudvanja). SULOTASTE®FORT je đubrivo niske pH vrednosti < 3. DOZIRANJE Sistem za fertigaciju: 1. čuva proizvod suvim.0 SULOTASTE®FORT sadrži EDTA helatne elemente. ne sadrži teške metale. • Dostupan u pakovanjima 50 gr.0 0. centralnom osovinom. koji čini mikroelemente dostupnijim i stabilnijim u alkalnim uslovima. voća. SULOTASTE®FORT je zelene boje radi lakšeg nadgledanja đubrenja tokom navodnjavanja. SULOTASTE®FORT FORMULA SULOTASTE®FORT 15-30-15+ME je utvrđena formula sa visokim sadržajem fosfora radi podsticanja rasta korena i za začetak lista.5-2 grama/ litru vode za irigaciju.ALASKA® FORT ASORTIMAN PROIZVODA Garantovane vrednosti Procenat (%) Magnezijum oksid (MgO)% Amonijačni azot (N-NH4)% Nitritni azot (N-NO3)% Urea azot (N-NH2)% Ukupno azota (N%) Deo na million (ppm) Električna provodljivost po 1 g/l (na20°C) mS/cm 1. snižava joj pH vrednost i umanjuje sadržaj karbonata.7 00 00 18 12 18 36 2. što ima pozitivan uticaj na stabilnost pesticida.2 5. Smanjuje gubitak azota – usled isparavanja NH3 Ne dovodi do začepljenja kapaljki i održava sistem za navodnjavanje čistim. reznog cveća i travnjaka koji se gaje u zemljištu.2 2.1 Rastvorljivost na 20°C g/l 18-18-18 12-12-36 18 12 9. zahvaljujući smanjivanju pH vrednosti vode za prskanje. SULOTASTE® FORT SULOTASTE®FORT odlike i prednosti Homogeni fini kristalni prah. sa prskalicom. 1 kg. PAKOVANJE • WPP sa PE postavom (otporan na cepanje.2 0. 250 gr. naročito dizajniran za sisteme za fertigaciju povrća. lakši za čitanje.1 Kalijum (K2O)% Fosfor (P2O5)% Molibden (Mo) Sulfat (SO3)% Mangan (Mn) NPK Formula Gvožđe (Fe) Bakar (Cu) Cink (Zn) Bor (B) 13 . SULOTASTE®FORT ima veoma nizak sadržaj hlora (Cl-) i natrijuma (Na+).0 3 6 500 500 50 50 100 100 300 300 200 100 10 10 510 510 PREPORUKA ZA UPOTREBU ALASKA® FORT je NPK rastvorljiv u vodi. Potpuno rastvorljivo đubrivo za unapređenje ishrane svih useva u različitim fazama rasta kod različitih sistema za navodnjavanje. Folijarna primena: 2-3 grama/ litru vode za prskanje. a idealan je i kao đubrivo za hidroponi sistem gajenja useva i može se koristiti uz sve sisteme za navodnjavanje (kap po kap. pH po 1% Rastvora 4. 2 kg i 25 kg. Poboljšava kvalitet vode za navodnjavanje. SULOTASTE®FORT je đubrivo koje: Čini hranljive sastojke dostupnijim biljci u uslovima alkalnog zemljišta.3 8. Odlično za folijarnu primenu. sisteme površinskog navodnjavanja).

14 pH po 1% Rastvora Kalijum (K2O)% Fosfor (P2O5)% Molibden (Mo) Sulfat (SO3)% Mangan (Mn) NPK Formula Gvožđe (Fe) Bakar (Cu) Cink (Zn) Bor (B) . potpuno rastvorljiv. natrijuma (Na+). sprečava probleme grudvanja). TURO®FORT Roze obojen. TURO® FORT GARANCIJA ZA ISHRANU BILJAKA NAROČITO U NEPOVOLJNIM ZEMLJIŠNIM USLOVIMA Odlike i prednosti TURO®FORT je rezultat visoke tehnologije upotrebe visokokvalitetnih sirovina radi postizanja maksimalne koristi: Homogeni fini kristalni prah.0 13. za unapređivanje ishrane različitih useva u različitim fazama rasta. Folijarna primena: 2-3 grama/ litru vode za prskanje. centralnom osovinom.9 Rastvorljivost na 20°C g/l Urea azot (N-NH2)% Ukupno azota (N%) 15-30-15 15 1 5 9 30 15 0. Optimalno đubrivo u ranim fazama rasta. TURO®FORT čitav spektar proizvoda zasnovan na niskom indeksu soli sirovina. cveća i travnjaka i može se koristiti uz sve sisteme za navodnjavanje (kap po kap. TURO®FORT 15-5-30+2MgO+ME je formula za razvoj biljaka sa magnezijumom radi pospešivanja fotosinteze i metabolizma hlorofila u listu.8 PREPORUKA ZA UPOTREBU SULOTASTE®FORT je NPK rastvorljiv u vodi naročito dizajniran za folijarnu primenu i sisteme za fertigaciju povrća. čuva proizvod suvim. radi lakšeg nadgledanja đubrenja tokom navodnjavanja. čineći ih dostupnijim i stabilnijim u alkalnim uslovima. TURO®FORT Bez hlora (Cl-). sa niskom EC vrednošću: Optimalno đubrivo za uslove zaslanjenog zemljišta i vode. Odlično đubrivo koje treba koristiti kao deo programa ’’Dobra poljoprivredna praksa’’ (GAP).5 600 100 200 200 200 15 535 3.Garantovane vrednosti Procenat (%) Magnezijum oksid (MgO)% Amonijačni azot (N-NH4)% Nitritni azot (N-NO3)% Deo na million (ppm) Električna provodljivost po 1 g/l (na20°C) mS/cm 0. voća. PAKOVANJE • WPP sa PE postavom (otporan na cepanje. sa prskalicom.5-3 grama/ litru vode za navodnjavanje. TURO®FORT FORMULA TURO®FORT 28-14-14+ME je formula za rast biljaka sa visokim sadržajem azota radi podsticanja rasta stabla i listova kod biljaka. sisteme površinskog navodnjavanja). i teških metala. Idealno đubrivo za useve koji zahtevaju veliku količinu hranljivih sastojaka tokom određenih faza rasta. Omogućava uzgajivačima da primene potrebne hranljive sastojke za biljke uz minimalni rizik od stresa biljke ili njenog sušenja. TURO®FORT sadrži EDTA helatne mikroelemente. • Dostupan u pakovanjima od 50 gr. 250 gr. 2 kg i 25 kg. kod svih sistema za uzgajanje i navodnjavanje. lakši za čitanje. DOZIRANJE Sistem za fertigaciju: 1.

pH po 1% Rastvora Kalijum (K2O)% Fosfor (P2O5)% Molibden (Mo) NPK Formula Sulfat (SO3)% Mangan (Mn) Gvožđe (Fe) Bakar (Cu) Cink (Zn) Bor (B) 15 . izuzev rastvora koji sadrže bilo fosfate ili sulfate. • Pospešuje tolerantnost biljaka na bolesti i infekcije izazvane insektima. slana i peskovita zemljišta.TURO®FORT ASORTIMAN PROIZVODA Garantovane vrednosti Procenat (%) Magnezijum oksid (MgO)% Amonijačni azot (N-NH4)% Deo na million (ppm) Električna provodljivost po 1 g/l (na20°C) mS/cm 0.0 2. sisteme površinskog navodnjavanja). Kompatibilnost .CalNit®FORT ne sadrži jedinjenje hlora. Kalcijum • Ojačava ćelijski zid • Poboljšava kvalitet.CalNit®FORT je u obliku granula koje se brzo rastvaraju u vodi. i 25 Kg. 250 gr. natrijuma i teških metala. • Nitratni azot • Direktno dostupan biljkama za unos.0 400 400 150 150 250 250 250 250 100 100 10 10 640 420 5. cveća i drugih useva kao osnovni izvor Ca. odmah dostupan biljkama. cveća i travnjaka i može se koristiti uz sve sisteme za navodnjavanje (kap po kap. centralnom osovinom. lakši za čitanje. DOZIRANJE Sistem za fertigaciju: 1-2 grama/ litru vode za navodnjavanje. • Nema isparavanja azota.7 6.5-0-0-+26. voća. Primena CalNit®FORTa . 2 kg.5 CaO (Kalcijum nitrat) Prednosti CalNit®FORT Visoka čistoća . Potpuno rastvorljiv u vodi . voća. • Kalcijum i azot su jedinstvena kombinacija koja kontroliše cvetanje i truljenje plodova.0 2 0. dovodi do brzog rasta. CalNit®FORT 15. • Pospešuje unos katjona K+. • Dostupan u pakovanjima od 50 gr.3 8. Mg2+ kod biljaka. PAKOVANJE • WPP sa PE postavom (otporan na cepanje.5 0.3 PREPORUKA ZA UPOTREBU TURO®FORT je NPK rastvorljiv u vodi naročito dizajniran za sisteme za fertigaciju i folijarnu primenu u usevima povrća.CalNit®FORT može se mešati sa svim đubrivima rastvorljivim u vodi.poboljšava stanje zemljišta i povoljan je za alkana.7 Rastvorljivost na 20°C g/l Nitritni azot (N-NO3)% Urea azot (N-NH2)% Ukupno azota (N%) 28-14-14 15-5-30 28 15 4.4 21 0 14 5 14 30 0. produžava rok trajanja i povećava prinos useva. Ca2+ . Folijarna primena: 2-3 grama/ litru vode za prskanje. sprečava probleme grudvanja). • Koristi se za ferigaciju povrća. čuva proizvod suvim. sa prskalicom.6 2.

nitratni azot je optimalni izvor azota. Folijarna primena sa CalNit®FORT-om je izvanredan način za snabdevanje azotom i kalcijumom tokom kritičnih piholoških ili uslova okruženja. Folijarna primena Zahvaljujući niskom riziku od progorevanja lista (male električne provodljivosti (EC)).5% 19 % 1200 < 0.1% 1. čuva proizvod suvim. naročito pri visokim temperaturama zemljišta. CalNit®FORT se ne može mešati sa sulfatima i fosfatima.3 Kristalni prah bez mirisa bela PAKOVANJE • WPP sa PE postavom (otporan na cepanje. 16 . CalNit®FORT svojstva Ukupno azota (N) Ukupno nitratnog azota (NO3) Ukupno nitratnog azota (NH4) Ukupno kalcijuma (CaO) Ukupno kalcijuma (Ca) Rastvorljivost (g/l na 25°C) Nerastvorljiv EC (1g/l na 25°C po mS/cm) Oblik Boja 15% 14% 1% 26. • Dostupan u džakovima od 50 Kg. CalNit®FORT se preporučuje za folijarnu primenu. CalNit®FORT je jedini izvor kalcijuma bez sadržaja hlora za proces fertigacije. Dobra ravnoteža NO3/NH4 obezbeđuju dovoljan unos kalcijuma i magnezijuma i sprečava propadanje korena. Kod intenzivne poljoprivredne proizvodnje. sprečava probleme grudvanja). lakši za čitanje.Fertigacija CalNit®FORT je nezamenljiva komponenta svih dobro izbalansiranih programa fertigacije. kako za useve gajene u zemljištu tako i za hidropone sisteme.

Kompatibilnost . SOP®FORT čini voće otpornijim na mehanička oštećenja tokom transporta i skladištenja. SOP®FORT poboljšava ukus i izgled. SOP®FORT je izvrstan proizvod za uljane useve. koji se brzo rastvara u vodi ne stvarajući talog. po mS/cm) pH (1 g/l na 25°C) 50% 42% 54% 18. čineći tako dostupnijim makro. SOP®FORT poboljšava prinos i kvalitet useva SOP®FORT čini biljke otpornijim na sušu. Niska pH vrednost SOP®FORT doprinosi blagom zakiseljavanju zone koja okružuje koren (rizosfera).SOP®FORT 0-0-50+18S (Kalijum-sulfat) Prednosti SOP®FORT Visoka čistoća .SOP®FORT se može mešati sa svim đubrivima rastvorljivim u vodi. crni i beli luk. koji se smatraju ograničavajućim elementima. SOP®FORT je bogat izvor sulfata koji je veoma značajan za izgradnju proteina i masnih kiselina. Fleksibilnost• Visoka koncentracija kalijuma uz odsustvo N i P omogućava snabdevanje dovoljnom količinom kalijuma u bilo kojoj fazi. Potpuno rastvorljiv u vodi . insekte i bolesti. P ili NP đubrivima shodno potrebama biljaka. mraz. SOP®FORT je optimalno đubrivo tokom faze dobijanja boje plodova voća. 17 .2% < 0. lakši za čitanje. natrijum ni teške metale.SOP®FORT ne sadrži složeni hlor. SOP®FORT osigurava optimalni unos kalijuma i sulfata SOP®FORT specifikacija Kalijum oksid (K 2O) Kalijum Sulfat (SO4) Sumpor (S) Prosečno CL Rastvorljivost (g/l na 25°C) EC (1 g/l na 25°C.03 <3 PAKOVANJE • WPP sa PE postavom (otporan na cepanje.5% 110 1. • Dostupan u džakovima od 25 Kg. Tako da se SOP®FORT može kombinovati sa N. sprečava probleme grudvanja). izuzev sa rastvorljivim kalcijumovim đubrivima.SOP®FORT je fini kristalni prah.i mikroelemente prisutne u rastvoru zemljišta. i koncentrovanim rastvorima magnezijuma. čuva proizvod suvim.

Kalijum • Poboljšava efikasnost drugih hranljivih materija. što dovodi do njihovog brzog rasta. U slanim i alkalnim uslovima. na mraz. • Neophodan za kvalitet useva. povećava prinos useva. • Neophodan za toleranciju na stres. poboljšava efikasnost iskorišćenja vode. Kompatibilnost PotNit®FORT se može mešati sa svim đubrivima rastvorljivim u vodi. Nitratni azot • Direktno dostupan biljkama za unos. naročito u uslovima visoke temperature zemljišta. kalcijuma i magnezijuma kod biljaka i sprečava oštećenje korena naročito u zemljištu izloženom visokoj temperaturi. koji se smatraju ograničavajućim elementima. povećava toleranciju na hladnoću npr. Folijarna primena je izvanredan način za obezbeđivanje dodatnog azota i kalijuma tokom kritičnih fizioloških procesa ili uslova okruženja. kako za useve gajene u zemljištu tako i za hidropone sisteme. Potpuno rastvorljiv u vodi PotNit®FORT je fini kristalni prah. PotNit®FORT je čak i značajniji za hidropone sisteme – najintenzivnije i najosetljivije tehnike. 18 . i takođe se može mešati sa većinom pesticida u folijarnoj primeni. a pritom ne dovodeći do suvišnog snabdevanja sulfatom ili hlorom. • Poželjni izvor azota za većinu poljoprivrednih useva. • Nema isparavanja azota. natrijuma i teških metala. Nema nagomilavanja soli PotNit®FORT se može koristiti da zadovolji potrebe useva za kalijumom. koji se brzo rastvara u vodi ne stvarajući talog. • Kontrolišući gubitak vode pri toplom vremenu. Folijarna primena Zahvaljujući malom riziku od progorevanja lista (niska vrednost električne provodljivosti (EC) i osmotskog pritiska) i velikoj kompatibilnosti sa drugim izvorima hranljivih sastojaka i pesticide za biljke. • Ojačavajući ćelijski zid pomažu toleranciju biljaka na bolesti i infekcije izazvane insektima. On takođe onemogućava propadanje korena.PotNit®FORT 13-0-46 (Kalijum nitrat) Prednosti PotNit®FORT Visoka čistoća PotNit®FORT je jedinjenje bez hlora. upotreba PotNit®FORT-a se široko preporučuje kod folijarne ishrane biljaka. On je jedini pogodni izvor kalijuma za intenzivni rast useva. bez rizika od akumulacije sulfatnih i hloridnih soli. uključujući cvetanje i sazrevanje. odmah je dostupan biljkama. oblik voća. Fertigacija Kalijum nitrat je nezamenljiva komponenta svih dobro izbalansiranih programa fertigacije. Zahvaljujući njegovom idealnom N/K odnosu PotNit®FORT je podesan za sve useve i faze rasta. boju i sadržaj šećera. • Pospešuje unos katjona kalijuma. PotNit®FORT je jedini pogodni izvor kalijuma.

Specialcare®FORT Amino Acid može se upotrebiti u fertigaciji ili folijarnoj primeni. složena aminokiselina u vidu praha. po mS/cm) Oblik Boja 13% 46% 37. Zn. • Dostupan u džakovima od 1 Kg i 50 Kg... Specialcare®FORT Amino Acid je kompatibilan sa većinom đubriva.PotNit®FORT specifikacija Ukupni sadržaj nitratnog azota (NO3) Ukupni sadržaj kalijum oksida (K 2O) Ukupni sadržaj kalijuma (K) Rastvorljivost (g/l na 25°C) Nerastvorljiv EC (1 g/l na 25°C. pruža ćeliji veću otpornost na različite uticaje. sprečava probleme grudvanja). čini biljke krepkim. Prednosti Specialcare®FORT Amino Acid Specialcare®FORT Amino Acid je visokokoncentrovana. Specialcare® FORT Amino Acid Visoka koncentracija aminokiselina radi postizanja optimalne ishrane biljaka u svim fazama rasta Metal (Mn. Specialcare®FORT Amino Acid brzo nadoknađuje nedostatke hranljivih materija i obezbeđuje njihov maksimalni unos. sušu i stres. lakši za čitanje.8 % 316 < 0.1% 13 Kristalni prah bez mirisa Bela PAKOVANJE • WPP sa PE postavom (otporan na cepanje. Specialcare®FORT Amino Acid prouzrokuje i ubrzava sve najvažnije metaboličke reakcije. Specialcare®FORT Amino Acid poboljšava prinos i kvalitet vaših useva. vrućinu. čuva proizvod suvim. 19 . Specialcare®FORT Amino Acid pomaže biljkama da prevaziđu slabosti. u vodi rastvorljiva. Specialcare®FORT Amino Acid visoka efikasnost i trenutni efekat ukoliko se pojavi nedostatak mikroelemenata.) + Aminokiselina => Kompleks – aminokiselina-metal Specialcare®FORT Amino Acid je pravo rešenje za mineralnu ishranu i fiziološki delotvorne dodatke biljkama Ovaj aminokiselina-metal kompleks je boljeg sastava i bezbedniji za apsorpciju od strane tkiva listova. Takođe je naročito angažovan u povećavanju brzine transporta mikroelemenata unutar biljke radi postizanja brzog odgovora. pesticida i regulatora rasta. Fe. azot ni teške metale. prirodno izgrađena od 17 aminokiselina. Specialcare®FORT Amino Acid ne sadrži jedinjenja hlora.

10% L-Lisin 2.5 1 1 0. 250 gr. uglavnom se preporučuje sledeća primena: kod sistema za fertigaciju 2.50% L-Alaini 2.5 0.45% L-Glutaminska kiselina 9.5-10 l/ha kod folijarne primene 1. Dovoljno razblažiti dodavanjem preostale vode.70% L-Tirodin 1.90% Specialcare®FORT Amino Acid mix sa mikroelementima Garantovane vrednosti Procenat (%) Kalcijum oksid (CaO) Magnezijum oksid (MgO) Deo na million (ppm) Magnezijum (Mn) Smeša aminokiselina 0.02% L-Teronin 3.45 % L-Metionin 0.20% L-Aspartik 3.12% L-Glisin 2.78% L-Histidin 0.56% L-Serin 4.20% L-Valin 3.43 Ukupno aminokiselina 50% L-Cistin 2. Preporučeni odnos razblaživanja je 1:4000-5000 Stabla povrća i voća 80-100 ml/1000m² Travnjaci 50-75 ml/1000m² Folijarna primena 60-80 ml/1000m² PAKOVANJE Specialcare®FORT Amino Acid 50% prah: pakovanja od 50 gr.23% L-Leucin 2.1 Preporuke za upotrebu Specialcare®FORT Amino Acid mix sa mikroelementima Veoma je efikasno đubrivo za svaki fertigacioni sistem.5 0.30% L-Arginin 5. 100 ml i 1 l 20 Molibden (Mo) Gvožđe(Fe) Bakar (Cu) Cink (Zn) Formula Bor (B) . Specialcare®FORT Amino Acid sa mikroelementima tečnost: dostupan u dobro zaptivenim plastičnim PE pakovanjima od 50 ml.49% L-Prolin 3.Specialcare®FORT Amino Acid prah 50% Svojstva (wt/wt) L-Izoleucin 1. i 1 kg.5 2 0. a zatim rastvoriti potrebnu količinu proizvoda i dodati je u rezervoar uz neprestano mešanje. protresti rezervoar.25 l/ha Specialcare®FORT Amino Acid 50% prah Upotreba: rezervoar prskalice napuniti polovinom potrebne količine vode.80% L-Fenilalanin 1. a zatim prskati.

Prednosti Specialcare®FORT Humic Acid Specialcare®FORT Humic Acid poboljšava dostupnost hranljivih materija: pospešuje preobražaj nekoliko. Povrće i usevi 1-2 kg/ha Stabla voća 20-25 gm po stablu Doziranje Specialcare®FORT Humic Acid tečnost Primena za zemljište: 15-30 l/ha Staklenici i plastenici 20-40 l/ha Povrće 10-15 l/ha Poljski usevi 5-10 l/ha Molibden (Mo) 10 Mangan (Mn) Gvožđe (Fe) Bakar (Cu) Cink (Zn) Formula Bor (B) 21 .Specialcare® FORT Humic Acid Humusna kiselina je prirodni proizvod sa dodatkom mikroelementa. hranljivih sastojaka u dostupne oblike helatovanjem hranljivim sastojcima. kao i bolje kretanje vode. Specialcare®FORT Humic Acid poboljšava fizičke osobine zemljišta: humusna kiselina pospešuje agregacuju čestica zemljišta.06% Doziranje Specialcare®FORT Humic Acid prah Specialcare®FORT Humic Acid 85% za fertigaciju je ekstrat humusne kiseline u prahu. provodljivost vazduha kod zemljišta i obradivost. Sastav Specialcare®FORT Humic Acid tečnost garantovane vrednosti Procenat (%) Humusna kiselina Deo na million (ppm) Specialcare®FORT Humic Acid 15% *baziran na suvoj osnovi 15 1000 250 500 500 50 Sastav Specialcare®FORT Humic Acid prah Formula % *baziran na suvoj osnovi Humusna kiselina 85% Kalijum oksid 14% Elementi u tragovima 0. Specialcare®FORT Humic Acid pospešuje unos hranljivih sastojaka: male količine humusne kiseline i njenih derivata povećavaju propustljivost ćelijskih membrana i na taj način pospešuju unos hranljivih sastojaka kod biljaka. biljkama neophodnih. Specialcare®FORT Humic Acid povećava sposobnost zadržavanja vode: koloidna priroda humusne kiseline omogućava apsorpciju velike količine molekula vode i na taj način povećava mogućnost zadržavanja vode kod zemljišta. proizveden od najčistijih prirodnih resursa.

• Homogeni proizvod. može se primenjivati uz sve tipove sistema za navodnjavanje.3 9 1. složeni natrijum ni teške metale što ga čini podesnim za folijarnu primenu bez rizika od sušenja.0 2.Specialcare®FORT Humic Acid se može nanositi svim raspršivačima ili kroz sisteme za ferigaciju. travnjaka i takođe. 200ml i 1 lit. cinka. što znači da su potrebne relativno male količine proizvoda • Bogat visokim sadržajem gvožđa. naročito napravljeno za folijarno prskanje povrća. Može se mešati sa drugim proizvodima. sa visokom koncentracijom EDTA helatnih mikroelementima. ili kada u proizvodnji nema uređaja za fertigaciju.1 5 16-8-32 Upotreba i preporuke Folcare®FORT je NPK đubrivo rastvorljivo u vodi.6 15. • Visoko koncentrovana formula.5 kg.9 Rastvorljivost na 20°C g/l Nitritni azot (N-NO3)% Urea azot (N-NH2)% Ukupno azota (N%) 20-20-20 20 16 4. mangana. 250 gr. i 1. Folcare®FORT GARANCIJA ZA ISHRANU BILJAKA Folcare®FORT je jedinstveni proizvod dizajniran za regulisanje unutrašnje ravnoteže biljnih hormona i fizioloških procesa. voća. 22 pH po 1% Rastvora Kalijum (K2O)% Fosfor (P2O5)% Molibden (Mo) Mangan (Mn) NPK Formula Gvožđe (Fe) Bakar (Cu) Cink (Zn) Bor (B) . Folcare®FORT je najbolje rešenje za brzo reagovanje biljaka kada su im potrebni hranljive materije a nemaju potrebu za vodom. Folcare®FORT asortiman proizvoda Garantovane vrednosti Procenat (%) Magnezijum oksid (MgO)% Amonijačni azot (N-NH4)% Deo na million (ppm) Električna provodljivost po 1 g/l (na20°C) mS/cm 0. Prednosti: Folcare®FORT je NPK rastvorljiv u vodi. bakra i helata iz EDTA Folcare®FORT celokupan folijarni program ishrane koji sprečava nedostatak svih makro i mikro elemenata. fini kristalni prah 100% rastvorljiv u vodi • Folcare®FORT dopunsko đubrenje sa dodatnom hranljivom vrednošću. • Dostupna u dobro zaptivenim plastičnim PE pakovanjima od 50 ml. posebno dizajniran za FOLIJARNU primenu.4 20 8 20 32 2.0 1200 1200 500 500 500 600 600 600 200 250 10 10 505 490 5.5 1.8 0. Folcare®FORT je proizveden od prvoklasnih sirovina bez nečistoća.1 5. PAKOVANJE • Dostupna u kutijama od 50 gr. naročito u stresnim uslovima sporog rasta. Folcare®FORT ne sadrži hlor.

Francuska Vodeća firma u Evropi u proizvodnji đubriva napredne generacije i prepoznatljiva je po Fish guanu jedinstvenoj formuli koja je pomerila standard u upoterbi đubriva. Životinjske materije koje obezbeđuju 10 grama proteina po kvadratnom metru. • Dostupan u pakovanjima od 50 gr. a naročito amino . koje se dobija od ekskremenata ptica i slepih miševa ili preradom ribljih ostataka (Larousse). Waksman je dobio sledeće vrlo karakteristične rezultate koji ilustruju prethodno pomenute konstatacije: Modaliteti Kontrolno zemljište Kontrolno zemljište + 1% biljne materije Kontrolno zemljište + 1% životinjske materije Gljivice 115 700 600 000 1 438 300 Bakterije 3 860 000 25 200 000 473 700 00 23 . i ako glavna uloga pripada energetskim supstancama koje su ovde uključene. a naročito od odnosa C/N.kiselinama (alifatičnim i aromatičnim) koje one obezbeđuju u procesu raspadanja.5kg / ha (Prskati tokom sezone) Ukrasne biljke i žbunje 400-500g / 100 lit (Prskati svakih 15 dana) Pakovanje • WPP sa PE postavom (otporan na cepanje. mislilo se da se aktivnost koja je konstatovana javljala isključivo zahvaljujući bogatoj flori koja je direktno unošena. čuva proizvod suvim. ili tako što će uginulim primercima svoje vrste unositi u zemlju proteinska jedinjenja koja imaju to svojstvo da pospešuju sintezu humusa. morale bi dakle igrati značajnu ulogu u procesu humifikacije.Doziranje: Povrće (plastenici i staklenici) 200-250g / 100 lit (Prskati svakih 15 dana) Povrće (otvoreno polje) 500-600g / 100 lit (Prskati svakih 15 dana) Voćarstvo 400-500g / 100 lit (Prskati svakih 10 dana) Ratarstvo 2. Dejstvo na jačanje mikrobne populacije Unos organskih materija duboko modifikuje mikro-floru u njenoj prirodi i njenom funkcionisanju. U slučaju unosa đubriva. ili tako što će u njoj značajno povećavati biološku aktivnost. lakši za čitanje. Ova aktivnost koju materije životinjskog porekla imaju na humifikaciju uslovljena je proteinskim jedinjenjima koja one sadrže . ANGIBAUD DEROM & SPÉCIALITÉS . Dejstvo na humifikaciju biljnog materijala Fauna / životinjski svet/ koji živi u zemlji može da deluje na humifikaciju biljaka . 1 kg i 2 kg . Dejstvo uginulih životinja je očigledno značajnije od dejstva živih životinja u zemlji. (ugljenik/azot) U vezi sa ovim.250 gr.Aminokiseline sa dodatkom mineralnih materija za folijarnu prihranu Organska fertilizacija Guano – Đubrivo bogato fosfatom i azotom. sprečava probleme grudvanja). međutim. dejstvo na različite grupe organizama zavisi od sastava unetih supstanci . ispostavilo se da. Program đubriva obuhvata: • Oplemenjivače zemljišta • Organsko mineralna đubriva za osnovno đubrenje • Kristalna vodotopiva đubriva za fertigaciju i folijarnu primenu • Biostimulatori .

jedan veliki deo rastvara se u ugljenoj kiselini koja ima sposobnost da poboljšava rastvorljivost oligo-elemenata. Iz metodoloških razloga. ispoljava se između ostalog oslobađanjem ugljen . ali pre svega omogućava deblokiranje i iskorišćavanje onih oligo-elemenata koji su već u zemljištu. grinje. što takođe utiče na rastvorljivost oligo-elemenata. biotin (H). odnosno u ishrani biljaka ovim elementima . Sav proizvedeni ugljen-dioksid ne vraća se u atmosferu. pantotenska kiselina (B5). GUANUMUS donosi nove oligo-elemente. povećava otpornost na temperaturne udare.. ili životinjskog porekla. Guano ANGIBAUD koji se sastoji pre svega od sveže kompostirane ribe. i sa drugim prisutnim organskim materijama čija je razgradnja omogućena zahvaljujući Fish guanu. Oni učestvuju u «fiziološkom delovanju» organske materije. • Pirodoksin (vitamin B6) . te tako dolazi do uništenja ovih mikro-organizama .. Organske materije i mikrobni život igraju najznačajniju ulogu u dostupnosti oligo-elementima . kao što su vitamini: • Tiamin (vitamin B1) ispoljava pozitivno dejstvo na razvoj biljaka. njihova uloga «aktivatora» biljnog rasta je potpuno nesumnjiva. su najbolje poznate «fiziološki aktivne» supstance: njihovo dejstvo je proučeno i dokazano. Ova korisna i neophodna radnja praćena je barem jednim štetnim sekundarnim dejstvom na korisne mikro-organizme u zemljištu . stimulator respiratorne aktivnosti zemljišta Faktori rasta i uloga vitaminskih supstanci iz ribljeg guana Različita naučna istraživanja pokazala su da biljka koristi faktore rasta koji se nalaze u organskoj materiji. • kroz biološku aktivnost : intenzivna biološka aktivnost u zemljištu kao ona koja je indukovana unošenjem Fish guana . Ova uloga ostvaruje se: • na nivou samih organskih materija koje u toku svoje razgradnje oslobađaju oligo-elemente u posebnim oblicima koje biljke mogu da iskoriste : to je upravo slučaj sa Fish guanom koji obezbeđuje značajnu količinu oligo-elementa zahvaljujući činjenici da se dobija iz mora. njihova značajna sinteza odvija se pod uticajem mikroorganizama. kao korov ili parazitske gljive. Logično je dakle da među organskim agensima koji utiču na plodnost.. • Vitamini. naročito u zemljištu sa visokim pH. kao nematode. ovi vitamini su ispitivani mikrobiološkom metodom. a to je riba. sekundarno. Rekolonizacija mikrobima izazvana ribljim guan-om na dezinfikovanom zemljištu Dezinfekcija zemljišta ima za cilj da se unište organizmi koji su nepoželjni ili štetni za uspešan razvoj neke kulture. To je takođe slučaj. sadrži u sebi značajne količine vitamina. itd. Potrošnja kiseonika od strane mikro-organizama dovodi do menjanja sastava zemljišta (potencijal oksido-redukcije) . Deblokiranje oligo-elemenata uz pomoć ribljeg guan-a Tako. a potom i redukcije biološke aktivnosti zemljišta. insekti . imaju stimulativno dejstvo na rast biljaka. Ovi organizmi mogu biti biljnog porekla. Riblji Guano Angibaud. 24 . i to posebno vitamini iz grupe B.Aktivnost vezana za unos oligo-elemenata Nedostatak oligo-elemenata je najčešće izazvan blokiranjem njihovog oslobađanja . koji su neophodni za njihov rast i njihov prinos.dioksida. rivoflavin (vitamin B2) kao i askorbinska kiselina (vitamin C) i nikotinska kiselina (vitamin PP) . prerađene upravo delovanjem mikroba. Vitamini se nalaze u glavnoj sirovini koja se koristi u pogonima kompanije ANGIBAUD. On stimuliše rast. Štaviše.

postavlja se problem adekvatnog izbora organskog đubriva koje po svojim karakteristikama i svojim sastojcima može biti više ili manje efikasno. Excell Orga poboljšava opšti metabolizam biljke i utiče pre svega na bolje iskorišćavanje mineralnih elemenata od strane korena. • U drugom slučaju. ova rekolonizacija može biti brža ili sporija. Ovo dejstvo inače specifično za riblji guano. hrani i obezbeđuje ravnotežu kompletne mikro-flore koja je neophodna za dobro funkcionisanje i za plodnost zemljišta. Riblji guano ispoljava. progresivnu i redovnu ishranu kultura redukujući rizike od gubitaka ispiranjem. zemljište može ponovo oživeti svoju biološku aktivnost zahvaljujući rekolonizaciji mikroorganizmima i to: • bilo iz najdubljih slojeva zemljišta koji nisu zahvaćeni dezinfekcijom ili su naseljeni rezistentnim oblicima nekih mikro-organizama. Excell Orga sastoji se od biljne baze koja garantuje dodatni prinos humusa bilo : • održavanjem potencijala plodnosti zemljišta • bilo održavanjem ravnoteže godišnjeg humusnog bilansa 25 . posle samo jedne primene u toku godine. Excell Orga jača. Progarm oplemenivača zemljišta Excell Orga Organsko đubrivo sa trostrukim dejstvom na bazi ribljeg guana Excell Orga je proizvod nove generacije organskog đubriva prilagođen zahtevima promišljene i prirodne ishrane i fertilizacije. Obzirom da sadrži korenske faktore rasta. Preparat prirodno bogat faktorima rasta koji su neophodni za razvoj aktivne mikro-flore u zemljištu . niti parazite i naravno može se dodati u zemlju posle dezinfekcije. odnosno više ili manje uravnotežena. Potpuna i uravnotežena ishrana kultura Excell Orga obezbeđuje kompletnu. • Ali. u zavisnosti od toga koji je od ova dva slučaja u pitanju. biološka aktivnost se oživljava sporo i na neuravnotežen način: samo rezistentni oblici ili oblici prisutni u dubini zemlje (koji inače nisu zastupljeni u svim svojim oblicima u inicijalnoj flori) u stanju su da rekolonizuju mikrobima sloj zemlje na oranicama. • bilo zahvaljujući unosu organskih proizvoda kao što su dodaci zemljištu ili organska đubriva. u tom smislu. • Ovaj proizvod podvrgnut je programiranom kompostiranju gde se mikrobna flora stimuliše u najvećoj mogućoj meri kroz ciklus aerobne fermentacije. Excell Orga povećava raspoloživost mineralnim elementima (naročito fosforom i oligoelementima) Excell Orga doprinosi optimalnoj sanitarnoj kontroli zemljišta. efikasno trostruko dejstvo na ishranu kulture i plodnost zemljšta. • Ovaj proizvod ne sadrži loše seme.Međutim. sve potrebne osobine i garantovano ispunjava tražene uslove: • Ovaj proizvod sastavljen je pre svega od organske materije životinjskog porekla (riba) čije je dejstvo na stimulaciju mikroba jače nego dejstvo organske materije biljnog porekla. ostaje kod ovog preparata upadljivo jače nego kod drugih formi organske ili hemijske prehrane biljaka. Excell Orga na taj način poboljšava valorizaciju organske materije. • U prvom slučaju. Excell Orga obezbeđuje. Obogaćen originalnom formulacijom sastojaka. Excell Orga efikasno obezbeđuje dinamiku biološke aktivnosti zemljišta. • Ovo snažno dejstvo izmereno je uostalom u laboratorijskim eksperimentima koji se odnose na merenje respiratorne aktivnosti.

8. ORGUANO M 5-10-15+3MgO ORGUANO M 4.Excell Orga Organsko đubrivo sa trostrukim dejstvom na bazi ribljeg guana Sastav : Organske materije : 50% Organski azot : 4% Fosfor pentoksid (P2O5): 2% Kalijum oksid (K2O) : 6% Magnezijum oksid (MgO): 3% Preporučeno doziranje : Vinogradarstvo Voćarstvo od 500 do 1500 Kg/Ha Povrtarstvo PAKOVANJE Vreće od 40 kg Organsko mineralna đubriva za osnovno đubrenje Orguano M Program đubriva sa ribljim guanom kojima su dodati mineralni elementi da bi se dobio potpuni hranidbeni potencijal. 26 .12+3MgO+15 S EQUINOXE 7-4-10 +2MgO Preporučeno doziranje : Vinogradarstvo Voćarstvo od 600 do 1000 Kg/Ha Povrtarstvo Tretiranjem cele površine ili u redove kada se upotrebljava manja količina đubriva.

režim vlažnosti. starost biljke. Soluveg predstavlja čitav spektar proizvoda za unapređivanje ishrane različitih useva u različitim fazama rasta. • Obezbediti unos elemenata na onim mestima gde je to potrebno. itd.) .10.8-6 >5. čistoću ako je u pitanju vinova loza.5-2.5 g/lvode za zalivanje 0. Primena prehrane preko lišća zavisi od brojnih faktora koji su vezani za samu biljku (vlažnost površine lista. • Pomoći da se prebrode teški periodi : hladnoća. širok spektar fizičke kompatibilnosti.5 g/l vode za zalivanje Fertigacija hortikultura 0..10+2MgO+ME Parma 16. zatim. možemo reći da postoji još jedan put.8-6 FOLIJARNA ISHRANA.Kristalna vodotopiva đubriva za fertigaciju i folijarnu primenu Soluveg kristalna vodotopiva đubriva za ishranu biljaka Homogeni fini kristalni prah napravljen od visokokvalitetnih sirovina. Potpuno rastvorljivo đubrivo. soli.. JOŠ JEDAN ELEMENT U PONUDI ANGIBAUD-A Ako kažemo da je ishrana biljke preko korenovog sistema neophodna za njen razvoj. Ovo je praktična metoda ishrane biljke. a ne kao rešenje koje će zameniti klasičnu fertilizaciju preko korenovog sistema...) • Utvrditi i definisati na optimalan način elemente koji će biti dodati . antagonizmi.. i na parametre kvaliteta: boju.5 g/l vode za zalivanje 1-2. itd.) ili negativnih faktora vezanih za klimu (niske temperature. za rastvor koji se primenjuje (hemijska forma...5 g/l vode za zalivanje pH konačnog rastvora Soluveg >5. itd. imajući na umu njihove pojedinačne sposobnosti prodiranja u biljku ili migracije iz biljke : helatna jedinjenja. Deset pravila folijarne prihrane • Preventivno ili brzo korigovati (stvarnu ili indukovanu) nutritivnu karencu ili deficit. Soluveg Orange 22.. čvrstinu ili mogućnost čuvanja voća i povrća. • Izabrati oblike koji su najbolje prilagođeni...10+4MgO+ME 20..27+3MgO+ME Green 10. za spoljašnju sredinu (temperatura.40. vlažnost. stres vezan za hidrološku situaciju..6. Ovo je naročito važno za oligoelemente koji se ovim putem mogu uneti u malim koncentracijama.. bez rasipanja i uz poštovanje životne sredine. kod svih sistema za uzgajanje i navodnjavanje. itd. • Osloboditi se negativnih faktora iz zemljišta (krečnjačka zemlja. • Iskoristiti široke mogućnosti i pogodnosti koje nudi folijarna prehrana: laka primena.. sa najnižim efikasnim količinama unosa u zemlju. suša.20.. itd.. koncentracija.).8-6 >5. • Delovati. 27 . okside. to jest na nivou mesta razmene i prerade.8-6 >5. • Dopuniti prehranu preko korena i korigovati privremeno lošu ishranu.5-2.. • Prehranu prilagoditi što je bolje moguće potrebama biljke i odgovoriti na kritične faze u gajenju. primenu folijarne ishrane moramo posmatrati kao dodatni vid ishrane.20+1MgO+ME Fertigacija povrće i voće 1-2. Međutim..5-2.5 g/l vode za zalivanje 1-2..) i najzad.5 g/l vode za zalivanje 1-2.5-2. put ishrane preko lišća koji omogućava primanje nutritivnih elemenata.5 g/l vode za zalivanje 0. pH..5 g/l vode za zalivanje 0. osim na prinos.

kelj.4. Posebno je namenjen za useve koje zahtevaju povećanu količinu sumpora kao što su žitarice.8+2 MgO+ ME+aminokiseline 4-5 l/ha 1 do 2 puta od faze porasta 10-15 cm 4 l/ha 1 do 2 puta od faze porasta 8-10 cm i na 10 dana ponovo 4 l/ha 1 do 2 puta od faze porasta 3-5 listova 3 l/ha 2 do 6 puta od cvetanja do obrazovanja plodova svakih 10 dana 3-5 l/ha 3 do 5 puta na svakih 15 dana 4-5 l/ha 2 do 4 puta od faze obrazovanja lisne mase 12.6. kupusnjače (kupus. pasulj Kukuruz Voćarstvo Povrtarstvo Vinogradarstvo Chopin Chopin je tečno đubrivo azotno-sumporne formule sa dodatkom aminokiselina za folijarnu prihranu biljaka.Program tečnih NPK đubriva sa aminokiselinskim dodatkom ACTIVEG – formula Activeg je NPK klasa tečnih đubriva sa dodatkom magnezijuma i ostalih mikroelementima sa kompleksom aminokiselina za folijarnu prihranu biljka Formula 5.2 MgO+ ME+aminokiseline 4-5 l/ha 1 do 2 puta od faze porasta 10-15 cm 5 l/ha 1 do 2 puta od faze porasta 8-10 cm i na 10 dana ponovo 5-6 l/ha1 do 2 puta od faze porasta 3-5 listova 4 l/ha 2 do 5 puta na svakih 12 dana 3-5 l/ha 3 do 5 puta na svakih 15 dana 3-5 l/ha 2 do 4 puta od faze obrazovanja lisne mase 6. uljna repica.8.10+0.6+0.2MgO+ ME+aminokiseline 4-5 l/ha 1 do 2 puta od faze porasta 10-15 cm 4 l/ha 1 do 2 puta od faze porasta 8-10 cm i na 10 dana ponovo 4 l/ha 1 do 2 puta od faze porasta 3-5 listova 3 l/ha 2 do 6 puta od obrazovanja plodova 3-5 l/ha 3 do 5 puta na svakih 15 dana 4-5 l/ha 2 do 4 puta od faze obrazovanja lisne mase Krompir Soja. i dr) Prvi tretman 5 lit/ha Bokorenje 5 lit/ha Izduživanje i obrazovanje pupoljka Drugi tretman 5 lit/ha Od vlatanja do klasanja 5 lit/ha Početak formiranja prinosa Žitarice Uljana repica 28 .

Koristi se za đubrenje različitih biljnih vrsta (povrće. 29 .3 % (20-30 ml/10 lit vode) Broj tretmana u toku godine: 2-3 puta Vreme primene: U vinogradarstvu pre cvetanja.02% molibden 0.D Program tečnih đubriva za folijarnu prihranu Foligal super Foligal super je kompleksno tečno NPK đubrivo sa mikroelementima. voće.02% mangan 0. šećerne repe) na različitim tipovima zemljišta.2-0.GALENIKA FITOFARMACIJA A. Koristi se za đubrenje različitih biljnih vrsta (povrće.5-2 lit/ha U voćarstvu i vinogradarstvu u koncetraciji 0. povrtrstvu i zasadima masline 1.3 % (20-30 ml/10 lit vode) Broj tretmana u toku godine: 3-5 puta Vreme primene: U toku vegetacije. Foligal Bor Foligal bor je tečno đubrivo sa mikroelementima.22 g/cm3 Količina primene: U ratarstvu 3 l/ha U povrtrstvu 1-3 l/ha U voćarstvu i vinogradarstvu u koncetraciji 0.001% cink 0. Sastav: azot 8% fosfor 8% kalijum 6% gvožđe 0.006% Boja: zelena Zapreminska masa 1. šećerne repe) na različitim tipovima zemljišta.2-0. vinove loze.268 g/cm3 Količina primene: U ratarstvu. vinove loze.02% bor 0.01% bakar 0. kod šećerne repe u fazi 4-6 listova i neposredno pred zatvaranje redova. Sastav: Bor 8% Boja: svetlo žuta Zapreminska masa 1. voće. kod deteline u prvoj fazi porasta u povrtarstvu pre cvetanja i pred formiranje plodova i voćarstvu pre cvetanja do faze cvetanja.

A. Greec Uvoznik i distributer: Galenika Fitofarmacija a. ORIGINAL .d.Neorgansko složeno čvrsto NPK đubrivo sa mikrolementima Proizvođač: K+N EFTHYMIADIS S.

Simptomi nedostatka pojedinih elemenata Nedostatak azota (N) i normalan kukuruz Nedostatak fosfora (P) na rasadu paradjza Nedostatak fosfora (P) kukuruz Nedostatak kalijuma (K) soja Nedostatak kalijuma (K) list dinja Nedostatak kalijuma (K) kukuruz Nedostatak kalijuma (K) na listu paprike Nedostatak kalijuma (K) na vinovoj lozi Nedostatak kalijuma (K) na plodu paradajza Nedostatak kalijuma (K) na voću Nedostatak kalcijuma (Ca) plod paprika Nedostatak kalcijuma (Ca) gorke pege jabuka Nedostatak kalcijuma (Ca) krstavac Nedostatak kalcijuma (Ca) plod krstavca Nedostatk kalcijuma (Ca) list paradajza (Fe) nedostatak list paradajza (Fe) nedostatak jabuka Nedostatak gvožđa (Fe) breskva Nedostatak gvožđa (Fe) kod lista paradajza Nedostatak (Mg) na listu krastavca 31 .

Nedostatak magnezijuma (Mg) list višnje Nedostatak magnezijuma (Mg) na jabuci Nedostatak magnezijuma (Mg) na listu paradajza Nedostatak magnezijuma (Mg) na listu jagode Nedostatak mangana (Mn) list krastavaca Nedostatak mangana (Mn) na listu jabuke Nedostatak mangana (Mn) na listu soje Nedostatak mangana (Mn) na listu trešnje Nedostatak mangana (Mn) na lišću pšenice Nedostatak mangana (Mn) list paradajza Nedostatak molibdena (Mo) na biljkama luka Nedostatak sumpora (S) na kupusu Nedostatak sumpora (S) ječam Nedostatak cinka (Zn) kod lista kukuruza Nedostatak cinka (Zn) na listu kukuruza Nedostatak bora (B) soja Nedostatak mikroelemenata breskva Nedostatak mikroelemenata vinova loza Nedostatak hranjivih materija na biljci krastavca nedostatak hranjivih materija pšenica 32 .

.

ing.rs P N Fe komercijalno stručni saradnik za Vojvodinu Mr Aćimović Radivoje mob: 063/ 457 714 e-mail: radea@ptt.co.fitofarmacija. sedište: Niš mob: 063/ 457 710 e-mail: cropchem@eunet.rs B Mg .uk K Zn Cu www.Odeljenje agro tehnologije rukovodilac odeljenja za agro tehnologije Srđan Arsić dipl.ing.rs komercijalno stručni saradnik za Srbiju Petrović Goran dipl. mob: 063/ 457 739 e-mail: goranbaja@yahoo.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->