P. 1
Pojam i Vrste Blagajne Maturski

Pojam i Vrste Blagajne Maturski

|Views: 6,385|Likes:
Published by Nikola Lili

More info:

Published by: Nikola Lili on Jan 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/28/2013

pdf

text

original

Pojam i vrste blagajne

Blagajna je posebno mesto u preduzecu preko koje se obavlja blagajnicko poslovanje, odnosno uplata I isplata gotovog novca. Ona mora da bude zasticena kako bi se obezbedila sigurnost rukovanja gotovim nocem. Za cuvanjenovca postoje specijalne kase sa sigurnosni bravama. Za otkljucavanje I zakljucavanje kase koriste se dva razlicita kljuca. Lica kojima su povereni kljucevi nazivaju se sukljucarima. Duplikati kljuceva se posebno cuvaju. Blagajnik je lice u preduzecu koje rukuje gotovim novcem (gotovinom) i koje obavlja blagajnicke poslove. Duznost blagajnika poverava se savesnom i strucnom licu koje ce moci posteno odgovorno da rukuje gotovim novcem. On treba da bude vest u brojanju novca, pouzdan, miran I ljubazan sa strankama. Pri izboru blagajnika narocitu paznju treba obratiti na njegove moralne kvalitete. Zadatak glavne blagajne je da obuhvata celokupan promet kupovine, a u preduzecima koji imaju veci gotovinski promet formiraju se i pomocne blagajne. Njihov zadatak je da rastereti glavnu blagajnu na taj nacin sto pruzimaju odredjenu vrstu isplata. Pomocne blagajne dobijaju novac od glavne blagajne i u

utvrdjenom vremenskom razmaku podnose joj obracun svojih isplata. Od organizacije blagajnickog poslovanja u svakom preduzecu zavisi i koje ce pomocne blagajne postojati. Pomocne blagajne mogu biti: -promo blagajna (isplacuju postansko-telegrafskotelefonske troskove) -blagajna ekonomata (isplacuje novac za razne sitne nabavke materijala koje su ucinjene za potrebe ekonomata) -blagajna transparenata (isplacuje troskove transporta) -blagajna stovarista -blagajna prodavnice i slicno. To se knjizi na posebnom kontu deviza po nominovnoj vrednosti svake valute. Pravno lice i preduzetnik. ako vrse prodaju robe ili usluga za devizama. Peduzece mora imati odvojenu dinarsku od devizne blagajne (ako ima strana sredstva placanja). duzna su da otvore deviznu blagajnu. kao I po vrednostima strane valute u dinarima . odnosno posebno prate priliv i odliv deviza.

Srbije. Takodje. konto 562 ako je negativna kursna razlika. svake godine. 31. Knjizenje na kontu 244-Devizni racun vrsi se na osnovu deviznog dnevnika kao I druge pravdajuce dokumentacije. potrazivnjima i obavezama vrsi se po srednjem kursu koji objavljuje NBS i to na kraju poslovne godine tj. kao i po vrednosti strane valute u dinarima prema tekucem kursu. U deviznoj blagajni void se devizni dnevnik posebno za svaku vrstu strane valute i zakljucuje se svakog dana.12. . Svakodnevno treba kontrolisati poslovanje sa devizama I hartijama od vrednosti koje glase na stranu valutu u pogledu originalnosti efektivnog stranog novca i prevodjenja na dinare. Prevodjenja deviza na dinare koje se zateknu na deviznom racunu blagajne . Mogu se pojaviti razlike izmedju tekuceg kursa i srednjeg kursa i to se ukoliko je pozitivna kursna razlika kjnizi na kontu 622. odnosno na teret rashoda finansiranja. void se i analiticka evidencija ovog konta po vrstama deviza. Placanje I naplata evidentira se u stranim sredstvima placanja po kolicini strane valute.

Takodje. ono podrazumeva i planiranje i vodjenje blagajnickog dnevnika. odnosno promet gotovine.Organizacija blagajnickog poslovanja Blagajnicko poslovanje podrazumeva primanje. izdavanje gotovog novca. . cuvanje (u trezoru.sefu). i za otkup poljoprivrednih proizvoda od neposrednog proizvodjaca. Propisi o blagajnickom poslovanju ogranicavaju isplatu u gotovini do odredjenog propisanog iznosa. za dnevnice i putne troskove. Preduzeca drze samo manji deo gotovine u svojoj kasi (ostata drze u bankama-na tekucim racunima). Izuzetak cine isplate u gotovom za zarade radnika i druga licna primanja.

dokumentovano i zakonito rukovanje gotovim novcem zove se blagajnik. tacno. obracunski i drugi.Zakonom o racunovodstvu i propisima kao i drugom propisima NBS propisan je obaveza pravnih lica i preduzetnika da za raspolaganje gotovim novcem vode odgovarajuce poslovne evidencije o stanju i kretanju gotovog novca. osiguranju i cuvanju. On moze imati samo jedan posao (isplata. uplata. Poslovni deo koriscenja gotovog novca organizuje se u vidu blagajne. blagajnickom maksimumu. slozenosti u radu i poslovanju pravnog lica i preduzetnika. odnosno radnog mesta na kome se vrsi naplata. isplata i cuvanje gotovog novca.) iz delokruga blagajnickih poslova ili da obavlja pored svih blagajnickih poslova i druge poslove kao sto su administrativni. zavisno od obima. zaduzeno i odgovorno za uredno . . cuvanje hartija od vrednosti i dr. Lice koje je ovlasceno.

ili isplata moze da se izvrsi. koji se zove likvidator. Treba napraviti sustinsku razliku izmedju ovih naloga i dokumenata kojima se Pravda naplata ili isplata – pravdajucih dokumenata. ili kontrolor. On svojim potpisom potvrdjuje da je document ispravan ca formalne. uredno primljenih i kontrolisanih dokumenata. Kontrolu blagajnickih dokumenata vrsi lice oblasceno za ovaj posao. obicno izdaje i pismeni nalog da naplata. racunske i sustinske strane id a na osnovu njega moze da se izvrsi naplata. . Likvidator. odnosno isplata. po ovakvoj zavrsenoj kontroli dokumenata.Dokumentacija u vezi sa naplatom i isplatom Blagajnik sme da naplati i isplati novac samo na osnovu propisanih.

dok se nalozima pismeno vrsi naredba tih radnji. proizvode ili usuga . radi jasnoce i lakse preglednosti. najcesce se formiraju na stampanim obrascima. a istovremeno brze i tacnije se evidentiraju nastale naplate ili isplate.putni nalog i putni racun .Pravdajuca dokumenta predstavljaj osnov za naplatu ili isplatu.racun za prodatu robu.nalog za uplatu Pravdajuca dokumenta pri isplati najcesce su: .gotovinski ili blagajnicki cek .priznanica za primljenu robu . Pravdajuca dokumenta kao i nalozi blagajne. Najcesca dokumenta koja se javljaju u vezi sa naplatom novca su: .Racun za kupljenu robu. materijala ili usluga .isplata lista zarada . Blagajnickim nalozimaolaksava se posao blagajniku.

kojima prema potrebi mogu stalno stampati ili kupovati od ovlascenih izdavaca ovih instrumenata. Instrumenti gotovinskog platnog prometa su: . vec i po boji. Ucesnici platnog prometa duzni su da koriste propisane jedinstvene instrumente.postanska uplatnica Blagajnicki nalozi izdaju se i numerisu hronoloski.. a drugi ostaje u bloku -blagajni). Vrste i oblici instrumenata gotovinskog placanja Sluzba za platni promet svojim Uputstvom o obliku. sadrzaju i upotrebi instrumenata platnog prometa za placanje za placanje u zemlji propisala je posebne jedinstvene mere za gotovinsko placanje. a posebno za isplatu. Popunjavaju se udva primerka (jedan primerak se pripaja dokumentu. a medjusobno se razlikuju (radi lakseg rukovanja) ne samo po sadrzini. aritmetickim nizom i to posebno za naplatu.

) .nalog za isplatu (obrazac br. Periodicno.nalog za uplatu (obrazac br. Knjizenje se vrsi na osnovu eredne pismene dokumentacije (prilog blagajnickog dnevnika br_. vrsi se kontrola i inventarisanje blagajne i utvrdjuje ispravnost.. a obavezno na kraju godine 31. Blagajnicki dnevnik Blagajnicki dnevnik je osnovna poslovna knjiga za poslovanje gotovim novcem. To je knjiga povezanih listova u kojoj se svaka transakcija ca gotovim novcem pravnog lica i preduzetnika knjizi-evidentira.12 .2) koristi se kada prvano ili fizicko lice podize sa svog racuna sredstva u gotovom novcu ili kojom na teret svog racuna nalaze isplatu u gotovom novcu primaocu koji nema racun banke. urednost i vodjenja blagajnickog dnevnika i sigurnost blagajne. Uz nalog se podnosi cek za podizanje gotovog novca.1) koristi se za uplate u gotovom novcu u korist racuna (uplata dnevnog pazara. placanje obaveza i druge uplate u korist racuna). .

prvi primerak sa pravdajucom dokumentacijom i originalnim nalogom (za naplatu ili isplatu) blagajnik na kraju dana daje knjigovodstu na knjizenje. strane su duplo numerisane. drugi list ostaje u knjizi. s tim sto sa ovim nalozima prilaze i originalnu dokumentaciju na osnovu koji je nalog dat. a kopija ostaje u blagajni. a prvi-original dostavlja se sa dokumentacijom knjigovodstvu na knjizenje. dokumentu i stanje gotovog novca u blagajni. Ova . Blagajnik za prijem novca ispostavlja naloz za naplatu. a za izlaz nalog za isplatu. Original. nameni.Blagajnik void blagajnicki dnevnik i njime prikazuje i dokazuje prijem i izlaz novca iz blagajne. po datumu. Preduzeca koja imaju svakodnevan promet novca u blagajni vode svakog dana dnevnik. Blagajnicki dnevnik radi se kopirno. Evidencija blagajnickog poslovanja Primanje i izdavnje novca na osnovu pravdajucih dokumenata blagajnik je duzan da sprovede odgovarajucu evidenciju tih naplata i isplata. u povezanoj knjizi.

i utvrdjivanje postojece gotovine u blagajnama. nalaze se u finansijskim organizacijama – bankama a evidencija o njihovom stanju void se na tekucem racunu.evidencija naziva se blagajnicka evidencija i void se u knjizi blagajne (koja moze imati oblik folio ili pagine). neophodno je ispravno koriscenje ovih sredstava. Za blagajnicku evidenciju bitna je evidencija naplate (primanja novca) i evidencija isplate (izdavanje novca).novcana sredsta namenjena nabavci obrtnih sredstava.novcana sredstva posebnih namena. ili u blagajnickom dnevniku-blagajniki izvestaj. . kako bi se tacno znalo njihovo stanje i sredstva koriscenja. Novcana sredstva poslovnih sredstava. Novcana obrtna sredstva kao i ostala obrtna sredstva preduzeca. narocito obrtnih. Javljaju se kao: . O svakoj ovoj vrsti novcanih sredstava potrebno je voditi posebnu evidenciju.novcana sredsta namenjena nabavci osnovnih sredstava. uticu na svakodnevno obavljanje zadataka preduzeca. Neophodan oblik sredstava za svako preduzece su novcana sredstva. . Preduzece moze da organizuje svoje .

benziski bonvi. Ako se u blagajni vode bonovi za topli obrok. Prihvatanje i knjizenje dnevnog pazara u blagajni . rok.novcana sredsta namenjena nabavci osnovnih sredstava (cekovi. ulaznice za priredbe i dr. tada se za svaku HOV void odgovarajuca evidencija (vrednost. postize potpuni uvid u stanje i kretanje gotovog novca i pridrzavanje blagajnickog maksimuma.blagajnicko poslovanje za svakodnevne neophodne manje isplate. za svaku vrstu bonova void se posebni dnevnik. Po sadasnjim zakonskim propisima proizvodni preduzetnik – vlasnik drustvenog subjekta nije obavezan da void dnevnik blagajne. duznik i drugo). zapisi… za tekucu naplatu). dok je to pravno lice obavezno ali se preporucuje da to cini i preduzetnik posto se time.. menice. Kada se u blagajni vode i HOV novcana sredsta namenjena nabavci osnovnih sredstava .

stanje id a proveri da li iskazno stanje ima vrednost u novcanim apoenima (sastavlja specifikaciju). zanatske i dr. Blagajnik ima obavezu da na kraju dana saldiranjem blagajnickog dnevnika: ulaz. odredjuje vrste isplata. Blagajnicko poslovanje regulise se propisima koji pored vrste blagajnickog maksimuma. Blagajnik mora da poznaje sve zakonske propise kojima se regulise promet novca id a ih se pridzava. zatim knjizi prijem novca u blagajnicki dnevnik i istog dana uplacuje dnevni pazar na tekuci racun posebnom uplatnicom – obrazac 10 i knjizi kao izlaz u dnevniku. Gotov novac u blagajnama korisnika finansijskih sredstava koristi se samo za odredjene isplate. njihovu visinu i sve drugo sto je uvezi sa prometom gotovog novca. kao sto su: isplata licnih dohodoka. usluge)prodavac je duzan dap o isteku radnog vremena izvrsi obracun dnevnog pazara id a ga uplati u blagajnu najkasnije sutradan. naknada troskova prevoza…i drugih iplata u manjim iznosima. izlaz. Blagajnik prima novac i izdaje platiocu priznanicu o uplati. isplata dnevnica.Prodaja roba i usluga ako se vrsi uz naplatu u gotovom (trgovina na malo. Isplate korisnicima finansijskih sredstava vrsi se preko racuna isplatioca kod ovlascenja banke. .

rok otplacivanja i glavnica. .visina kamatne stope.oznaka da blagajnicki zapis glasi na donosioca. sadrzaj odluke utvrdila je NBS: .mesto i datum izdavanja.serijski broj sa kontrolnim brojem blagajnicko zapisnika. . Izdavanjem i prodajom blagajnickih zapisa prikupljaju se kratkorocna novcana sredstva.oznaku da je blagajnicki zapis. NBS izdaje za upisvanje bankaka. . banke.prava imaoca blagajnickog zapisnika.naziv i sediste upisnika blagajnickog zapisa. . Izdaje se na odluke izdavaoca. . Blagajnicki zapis izdaju NBS. .Blagajnicki zapis Blagajnicki zapis predstavlja HOV koja glasi na odredjeni novcani iznos sa rokom dospeca do jedne godine i odredjenom kamatnom stopom. -novcani iznos na koji glasi. ostali za druga pravna i fizicka lica. . . . druge finansijeske organizacije i drustveno-politicke organizacije.naziv i sediste izdavaoca blagajnickog zapisa.

iznos viska isplacuje se onome ko je vise uplatio. knjizi se kao vandredan prihod..faks i mail potpisa ovlascenog lica izdavaoca blagajnickog zapisnika. pa blagajnik odgovara disciplinski. . Ako uvede u blagajnicki izvestaj veci iznos nego sto je stvarno isplatio ili manji iznos nego sto je stvarno naplatio (fiktivni visak). Ako se prilikom ispitivanja karaktera blagajnickog viska utvrdi da je u pitanju stvarni visak . Ako je u pitanju fiktivni visak sprovodi se postupak za ispravku knjizenja saglasno blagajnickim dokumentima. Visak u blagajni moze da nastane ako blagajnik isplati manje ili primi vise novca nego sto je prema dokumentima trebalo (stvarni visak). isto kao i blagajnicki manjak. Blagajnicki visak Blagajnicki visak predstavlja pozitivnu razliku izmedju stanja gotovog novca u blagajni i salda u knjizi blagajne i u finansijskom knjigovodstvu. odnosno kome je manje isplaceno. Blagajnicki visak. ukazuje na neurednost poslovanja u blagajni. Ako se visak kroz duze vreme nije mogao objasniti. narocito ako visak nije odmah prijavio.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->