Pojam i vrste blagajne

Blagajna je posebno mesto u preduzecu preko koje se obavlja blagajnicko poslovanje, odnosno uplata I isplata gotovog novca. Ona mora da bude zasticena kako bi se obezbedila sigurnost rukovanja gotovim nocem. Za cuvanjenovca postoje specijalne kase sa sigurnosni bravama. Za otkljucavanje I zakljucavanje kase koriste se dva razlicita kljuca. Lica kojima su povereni kljucevi nazivaju se sukljucarima. Duplikati kljuceva se posebno cuvaju. Blagajnik je lice u preduzecu koje rukuje gotovim novcem (gotovinom) i koje obavlja blagajnicke poslove. Duznost blagajnika poverava se savesnom i strucnom licu koje ce moci posteno odgovorno da rukuje gotovim novcem. On treba da bude vest u brojanju novca, pouzdan, miran I ljubazan sa strankama. Pri izboru blagajnika narocitu paznju treba obratiti na njegove moralne kvalitete. Zadatak glavne blagajne je da obuhvata celokupan promet kupovine, a u preduzecima koji imaju veci gotovinski promet formiraju se i pomocne blagajne. Njihov zadatak je da rastereti glavnu blagajnu na taj nacin sto pruzimaju odredjenu vrstu isplata. Pomocne blagajne dobijaju novac od glavne blagajne i u

ako vrse prodaju robe ili usluga za devizama. To se knjizi na posebnom kontu deviza po nominovnoj vrednosti svake valute. Peduzece mora imati odvojenu dinarsku od devizne blagajne (ako ima strana sredstva placanja). duzna su da otvore deviznu blagajnu. Od organizacije blagajnickog poslovanja u svakom preduzecu zavisi i koje ce pomocne blagajne postojati. Pomocne blagajne mogu biti: -promo blagajna (isplacuju postansko-telegrafskotelefonske troskove) -blagajna ekonomata (isplacuje novac za razne sitne nabavke materijala koje su ucinjene za potrebe ekonomata) -blagajna transparenata (isplacuje troskove transporta) -blagajna stovarista -blagajna prodavnice i slicno. odnosno posebno prate priliv i odliv deviza.utvrdjenom vremenskom razmaku podnose joj obracun svojih isplata. Pravno lice i preduzetnik. kao I po vrednostima strane valute u dinarima .

Takodje. Svakodnevno treba kontrolisati poslovanje sa devizama I hartijama od vrednosti koje glase na stranu valutu u pogledu originalnosti efektivnog stranog novca i prevodjenja na dinare. . void se i analiticka evidencija ovog konta po vrstama deviza. svake godine. kao i po vrednosti strane valute u dinarima prema tekucem kursu. odnosno na teret rashoda finansiranja. Placanje I naplata evidentira se u stranim sredstvima placanja po kolicini strane valute.12. Knjizenje na kontu 244-Devizni racun vrsi se na osnovu deviznog dnevnika kao I druge pravdajuce dokumentacije. U deviznoj blagajni void se devizni dnevnik posebno za svaku vrstu strane valute i zakljucuje se svakog dana. Mogu se pojaviti razlike izmedju tekuceg kursa i srednjeg kursa i to se ukoliko je pozitivna kursna razlika kjnizi na kontu 622. Prevodjenja deviza na dinare koje se zateknu na deviznom racunu blagajne . konto 562 ako je negativna kursna razlika. potrazivnjima i obavezama vrsi se po srednjem kursu koji objavljuje NBS i to na kraju poslovne godine tj. 31.Srbije.

izdavanje gotovog novca. Propisi o blagajnickom poslovanju ogranicavaju isplatu u gotovini do odredjenog propisanog iznosa. Izuzetak cine isplate u gotovom za zarade radnika i druga licna primanja. za dnevnice i putne troskove. odnosno promet gotovine. Takodje. . Preduzeca drze samo manji deo gotovine u svojoj kasi (ostata drze u bankama-na tekucim racunima). ono podrazumeva i planiranje i vodjenje blagajnickog dnevnika.sefu). i za otkup poljoprivrednih proizvoda od neposrednog proizvodjaca.Organizacija blagajnickog poslovanja Blagajnicko poslovanje podrazumeva primanje. cuvanje (u trezoru.

dokumentovano i zakonito rukovanje gotovim novcem zove se blagajnik. odnosno radnog mesta na kome se vrsi naplata. On moze imati samo jedan posao (isplata. tacno. osiguranju i cuvanju. . Poslovni deo koriscenja gotovog novca organizuje se u vidu blagajne. isplata i cuvanje gotovog novca. Lice koje je ovlasceno.) iz delokruga blagajnickih poslova ili da obavlja pored svih blagajnickih poslova i druge poslove kao sto su administrativni. blagajnickom maksimumu. uplata. zaduzeno i odgovorno za uredno . slozenosti u radu i poslovanju pravnog lica i preduzetnika. zavisno od obima. obracunski i drugi.Zakonom o racunovodstvu i propisima kao i drugom propisima NBS propisan je obaveza pravnih lica i preduzetnika da za raspolaganje gotovim novcem vode odgovarajuce poslovne evidencije o stanju i kretanju gotovog novca. cuvanje hartija od vrednosti i dr.

Dokumentacija u vezi sa naplatom i isplatom Blagajnik sme da naplati i isplati novac samo na osnovu propisanih. koji se zove likvidator. . uredno primljenih i kontrolisanih dokumenata. ili kontrolor. po ovakvoj zavrsenoj kontroli dokumenata. Treba napraviti sustinsku razliku izmedju ovih naloga i dokumenata kojima se Pravda naplata ili isplata – pravdajucih dokumenata. Likvidator. ili isplata moze da se izvrsi. obicno izdaje i pismeni nalog da naplata. On svojim potpisom potvrdjuje da je document ispravan ca formalne. odnosno isplata. Kontrolu blagajnickih dokumenata vrsi lice oblasceno za ovaj posao. racunske i sustinske strane id a na osnovu njega moze da se izvrsi naplata.

Pravdajuca dokumenta predstavljaj osnov za naplatu ili isplatu. proizvode ili usuga . Pravdajuca dokumenta kao i nalozi blagajne. materijala ili usluga . radi jasnoce i lakse preglednosti.isplata lista zarada . najcesce se formiraju na stampanim obrascima.gotovinski ili blagajnicki cek . a istovremeno brze i tacnije se evidentiraju nastale naplate ili isplate.putni nalog i putni racun .priznanica za primljenu robu .Racun za kupljenu robu. Najcesca dokumenta koja se javljaju u vezi sa naplatom novca su: . dok se nalozima pismeno vrsi naredba tih radnji.racun za prodatu robu. Blagajnickim nalozimaolaksava se posao blagajniku.nalog za uplatu Pravdajuca dokumenta pri isplati najcesce su: .

. aritmetickim nizom i to posebno za naplatu. vec i po boji. Ucesnici platnog prometa duzni su da koriste propisane jedinstvene instrumente. Instrumenti gotovinskog platnog prometa su: . Popunjavaju se udva primerka (jedan primerak se pripaja dokumentu. Vrste i oblici instrumenata gotovinskog placanja Sluzba za platni promet svojim Uputstvom o obliku.postanska uplatnica Blagajnicki nalozi izdaju se i numerisu hronoloski. a medjusobno se razlikuju (radi lakseg rukovanja) ne samo po sadrzini. a posebno za isplatu. kojima prema potrebi mogu stalno stampati ili kupovati od ovlascenih izdavaca ovih instrumenata. sadrzaju i upotrebi instrumenata platnog prometa za placanje za placanje u zemlji propisala je posebne jedinstvene mere za gotovinsko placanje. a drugi ostaje u bloku -blagajni).

Blagajnicki dnevnik Blagajnicki dnevnik je osnovna poslovna knjiga za poslovanje gotovim novcem. Knjizenje se vrsi na osnovu eredne pismene dokumentacije (prilog blagajnickog dnevnika br_. Uz nalog se podnosi cek za podizanje gotovog novca.) . a obavezno na kraju godine 31.nalog za uplatu (obrazac br.2) koristi se kada prvano ili fizicko lice podize sa svog racuna sredstva u gotovom novcu ili kojom na teret svog racuna nalaze isplatu u gotovom novcu primaocu koji nema racun banke.12 . vrsi se kontrola i inventarisanje blagajne i utvrdjuje ispravnost.nalog za isplatu (obrazac br. . urednost i vodjenja blagajnickog dnevnika i sigurnost blagajne. Periodicno.1) koristi se za uplate u gotovom novcu u korist racuna (uplata dnevnog pazara. To je knjiga povezanih listova u kojoj se svaka transakcija ca gotovim novcem pravnog lica i preduzetnika knjizi-evidentira. placanje obaveza i druge uplate u korist racuna)..

Blagajnik za prijem novca ispostavlja naloz za naplatu. s tim sto sa ovim nalozima prilaze i originalnu dokumentaciju na osnovu koji je nalog dat. u povezanoj knjizi. drugi list ostaje u knjizi. Preduzeca koja imaju svakodnevan promet novca u blagajni vode svakog dana dnevnik. Evidencija blagajnickog poslovanja Primanje i izdavnje novca na osnovu pravdajucih dokumenata blagajnik je duzan da sprovede odgovarajucu evidenciju tih naplata i isplata. a za izlaz nalog za isplatu. dokumentu i stanje gotovog novca u blagajni. strane su duplo numerisane. Original. a kopija ostaje u blagajni. Blagajnicki dnevnik radi se kopirno. a prvi-original dostavlja se sa dokumentacijom knjigovodstvu na knjizenje. po datumu.Blagajnik void blagajnicki dnevnik i njime prikazuje i dokazuje prijem i izlaz novca iz blagajne. Ova . nameni. prvi primerak sa pravdajucom dokumentacijom i originalnim nalogom (za naplatu ili isplatu) blagajnik na kraju dana daje knjigovodstu na knjizenje.

novcana sredsta namenjena nabavci osnovnih sredstava. narocito obrtnih. kako bi se tacno znalo njihovo stanje i sredstva koriscenja. Javljaju se kao: . . Neophodan oblik sredstava za svako preduzece su novcana sredstva. Preduzece moze da organizuje svoje .evidencija naziva se blagajnicka evidencija i void se u knjizi blagajne (koja moze imati oblik folio ili pagine). uticu na svakodnevno obavljanje zadataka preduzeca. Novcana sredstva poslovnih sredstava.novcana sredstva posebnih namena. . Za blagajnicku evidenciju bitna je evidencija naplate (primanja novca) i evidencija isplate (izdavanje novca).novcana sredsta namenjena nabavci obrtnih sredstava. i utvrdjivanje postojece gotovine u blagajnama. Novcana obrtna sredstva kao i ostala obrtna sredstva preduzeca. ili u blagajnickom dnevniku-blagajniki izvestaj. nalaze se u finansijskim organizacijama – bankama a evidencija o njihovom stanju void se na tekucem racunu. neophodno je ispravno koriscenje ovih sredstava. O svakoj ovoj vrsti novcanih sredstava potrebno je voditi posebnu evidenciju.

benziski bonvi. ulaznice za priredbe i dr. Kada se u blagajni vode i HOV novcana sredsta namenjena nabavci osnovnih sredstava . zapisi… za tekucu naplatu). za svaku vrstu bonova void se posebni dnevnik.novcana sredsta namenjena nabavci osnovnih sredstava (cekovi. menice. duznik i drugo).. Po sadasnjim zakonskim propisima proizvodni preduzetnik – vlasnik drustvenog subjekta nije obavezan da void dnevnik blagajne. dok je to pravno lice obavezno ali se preporucuje da to cini i preduzetnik posto se time. tada se za svaku HOV void odgovarajuca evidencija (vrednost.blagajnicko poslovanje za svakodnevne neophodne manje isplate. rok. Prihvatanje i knjizenje dnevnog pazara u blagajni . postize potpuni uvid u stanje i kretanje gotovog novca i pridrzavanje blagajnickog maksimuma. Ako se u blagajni vode bonovi za topli obrok.

isplata dnevnica.Prodaja roba i usluga ako se vrsi uz naplatu u gotovom (trgovina na malo. odredjuje vrste isplata. Blagajnik mora da poznaje sve zakonske propise kojima se regulise promet novca id a ih se pridzava. izlaz. zatim knjizi prijem novca u blagajnicki dnevnik i istog dana uplacuje dnevni pazar na tekuci racun posebnom uplatnicom – obrazac 10 i knjizi kao izlaz u dnevniku. stanje id a proveri da li iskazno stanje ima vrednost u novcanim apoenima (sastavlja specifikaciju). zanatske i dr. Blagajnik ima obavezu da na kraju dana saldiranjem blagajnickog dnevnika: ulaz. . naknada troskova prevoza…i drugih iplata u manjim iznosima. Blagajnicko poslovanje regulise se propisima koji pored vrste blagajnickog maksimuma. Blagajnik prima novac i izdaje platiocu priznanicu o uplati. Isplate korisnicima finansijskih sredstava vrsi se preko racuna isplatioca kod ovlascenja banke. kao sto su: isplata licnih dohodoka. Gotov novac u blagajnama korisnika finansijskih sredstava koristi se samo za odredjene isplate. usluge)prodavac je duzan dap o isteku radnog vremena izvrsi obracun dnevnog pazara id a ga uplati u blagajnu najkasnije sutradan. njihovu visinu i sve drugo sto je uvezi sa prometom gotovog novca.

.oznaka da blagajnicki zapis glasi na donosioca.rok otplacivanja i glavnica. .prava imaoca blagajnickog zapisnika. Izdaje se na odluke izdavaoca. . ostali za druga pravna i fizicka lica. . . . banke. -novcani iznos na koji glasi.naziv i sediste upisnika blagajnickog zapisa. .Blagajnicki zapis Blagajnicki zapis predstavlja HOV koja glasi na odredjeni novcani iznos sa rokom dospeca do jedne godine i odredjenom kamatnom stopom. druge finansijeske organizacije i drustveno-politicke organizacije. . NBS izdaje za upisvanje bankaka.oznaku da je blagajnicki zapis.naziv i sediste izdavaoca blagajnickog zapisa.serijski broj sa kontrolnim brojem blagajnicko zapisnika. sadrzaj odluke utvrdila je NBS: . Izdavanjem i prodajom blagajnickih zapisa prikupljaju se kratkorocna novcana sredstva. .mesto i datum izdavanja. Blagajnicki zapis izdaju NBS.visina kamatne stope.

Ako se prilikom ispitivanja karaktera blagajnickog viska utvrdi da je u pitanju stvarni visak . isto kao i blagajnicki manjak. Ako uvede u blagajnicki izvestaj veci iznos nego sto je stvarno isplatio ili manji iznos nego sto je stvarno naplatio (fiktivni visak). pa blagajnik odgovara disciplinski. iznos viska isplacuje se onome ko je vise uplatio. Ako se visak kroz duze vreme nije mogao objasniti. odnosno kome je manje isplaceno. Ako je u pitanju fiktivni visak sprovodi se postupak za ispravku knjizenja saglasno blagajnickim dokumentima. Blagajnicki visak. Visak u blagajni moze da nastane ako blagajnik isplati manje ili primi vise novca nego sto je prema dokumentima trebalo (stvarni visak). Blagajnicki visak Blagajnicki visak predstavlja pozitivnu razliku izmedju stanja gotovog novca u blagajni i salda u knjizi blagajne i u finansijskom knjigovodstvu. narocito ako visak nije odmah prijavio. ukazuje na neurednost poslovanja u blagajni. knjizi se kao vandredan prihod. .faks i mail potpisa ovlascenog lica izdavaoca blagajnickog zapisnika..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful