P. 1
Pojam i Vrste Blagajne Maturski

Pojam i Vrste Blagajne Maturski

|Views: 6,530|Likes:
Published by Nikola Lili

More info:

Published by: Nikola Lili on Jan 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/28/2013

pdf

text

original

Pojam i vrste blagajne

Blagajna je posebno mesto u preduzecu preko koje se obavlja blagajnicko poslovanje, odnosno uplata I isplata gotovog novca. Ona mora da bude zasticena kako bi se obezbedila sigurnost rukovanja gotovim nocem. Za cuvanjenovca postoje specijalne kase sa sigurnosni bravama. Za otkljucavanje I zakljucavanje kase koriste se dva razlicita kljuca. Lica kojima su povereni kljucevi nazivaju se sukljucarima. Duplikati kljuceva se posebno cuvaju. Blagajnik je lice u preduzecu koje rukuje gotovim novcem (gotovinom) i koje obavlja blagajnicke poslove. Duznost blagajnika poverava se savesnom i strucnom licu koje ce moci posteno odgovorno da rukuje gotovim novcem. On treba da bude vest u brojanju novca, pouzdan, miran I ljubazan sa strankama. Pri izboru blagajnika narocitu paznju treba obratiti na njegove moralne kvalitete. Zadatak glavne blagajne je da obuhvata celokupan promet kupovine, a u preduzecima koji imaju veci gotovinski promet formiraju se i pomocne blagajne. Njihov zadatak je da rastereti glavnu blagajnu na taj nacin sto pruzimaju odredjenu vrstu isplata. Pomocne blagajne dobijaju novac od glavne blagajne i u

utvrdjenom vremenskom razmaku podnose joj obracun svojih isplata. Pomocne blagajne mogu biti: -promo blagajna (isplacuju postansko-telegrafskotelefonske troskove) -blagajna ekonomata (isplacuje novac za razne sitne nabavke materijala koje su ucinjene za potrebe ekonomata) -blagajna transparenata (isplacuje troskove transporta) -blagajna stovarista -blagajna prodavnice i slicno. Od organizacije blagajnickog poslovanja u svakom preduzecu zavisi i koje ce pomocne blagajne postojati. duzna su da otvore deviznu blagajnu. odnosno posebno prate priliv i odliv deviza. Pravno lice i preduzetnik. To se knjizi na posebnom kontu deviza po nominovnoj vrednosti svake valute. ako vrse prodaju robe ili usluga za devizama. kao I po vrednostima strane valute u dinarima . Peduzece mora imati odvojenu dinarsku od devizne blagajne (ako ima strana sredstva placanja).

potrazivnjima i obavezama vrsi se po srednjem kursu koji objavljuje NBS i to na kraju poslovne godine tj. . konto 562 ako je negativna kursna razlika.12. svake godine. Svakodnevno treba kontrolisati poslovanje sa devizama I hartijama od vrednosti koje glase na stranu valutu u pogledu originalnosti efektivnog stranog novca i prevodjenja na dinare. kao i po vrednosti strane valute u dinarima prema tekucem kursu. void se i analiticka evidencija ovog konta po vrstama deviza.Srbije. Prevodjenja deviza na dinare koje se zateknu na deviznom racunu blagajne . U deviznoj blagajni void se devizni dnevnik posebno za svaku vrstu strane valute i zakljucuje se svakog dana. Knjizenje na kontu 244-Devizni racun vrsi se na osnovu deviznog dnevnika kao I druge pravdajuce dokumentacije. 31. Placanje I naplata evidentira se u stranim sredstvima placanja po kolicini strane valute. Mogu se pojaviti razlike izmedju tekuceg kursa i srednjeg kursa i to se ukoliko je pozitivna kursna razlika kjnizi na kontu 622. odnosno na teret rashoda finansiranja. Takodje.

Preduzeca drze samo manji deo gotovine u svojoj kasi (ostata drze u bankama-na tekucim racunima). i za otkup poljoprivrednih proizvoda od neposrednog proizvodjaca. izdavanje gotovog novca. odnosno promet gotovine. Takodje. za dnevnice i putne troskove.Organizacija blagajnickog poslovanja Blagajnicko poslovanje podrazumeva primanje. ono podrazumeva i planiranje i vodjenje blagajnickog dnevnika.sefu). Propisi o blagajnickom poslovanju ogranicavaju isplatu u gotovini do odredjenog propisanog iznosa. . cuvanje (u trezoru. Izuzetak cine isplate u gotovom za zarade radnika i druga licna primanja.

) iz delokruga blagajnickih poslova ili da obavlja pored svih blagajnickih poslova i druge poslove kao sto su administrativni. slozenosti u radu i poslovanju pravnog lica i preduzetnika. odnosno radnog mesta na kome se vrsi naplata. Poslovni deo koriscenja gotovog novca organizuje se u vidu blagajne. On moze imati samo jedan posao (isplata. uplata. .Zakonom o racunovodstvu i propisima kao i drugom propisima NBS propisan je obaveza pravnih lica i preduzetnika da za raspolaganje gotovim novcem vode odgovarajuce poslovne evidencije o stanju i kretanju gotovog novca. Lice koje je ovlasceno. zaduzeno i odgovorno za uredno . osiguranju i cuvanju. zavisno od obima. blagajnickom maksimumu. obracunski i drugi. dokumentovano i zakonito rukovanje gotovim novcem zove se blagajnik. isplata i cuvanje gotovog novca. tacno. cuvanje hartija od vrednosti i dr.

Treba napraviti sustinsku razliku izmedju ovih naloga i dokumenata kojima se Pravda naplata ili isplata – pravdajucih dokumenata.Dokumentacija u vezi sa naplatom i isplatom Blagajnik sme da naplati i isplati novac samo na osnovu propisanih. On svojim potpisom potvrdjuje da je document ispravan ca formalne. . ili kontrolor. racunske i sustinske strane id a na osnovu njega moze da se izvrsi naplata. Likvidator. obicno izdaje i pismeni nalog da naplata. odnosno isplata. koji se zove likvidator. ili isplata moze da se izvrsi. Kontrolu blagajnickih dokumenata vrsi lice oblasceno za ovaj posao. po ovakvoj zavrsenoj kontroli dokumenata. uredno primljenih i kontrolisanih dokumenata.

Pravdajuca dokumenta kao i nalozi blagajne. dok se nalozima pismeno vrsi naredba tih radnji. najcesce se formiraju na stampanim obrascima.priznanica za primljenu robu . Blagajnickim nalozimaolaksava se posao blagajniku. radi jasnoce i lakse preglednosti.nalog za uplatu Pravdajuca dokumenta pri isplati najcesce su: . materijala ili usluga .gotovinski ili blagajnicki cek .racun za prodatu robu.Racun za kupljenu robu. a istovremeno brze i tacnije se evidentiraju nastale naplate ili isplate.Pravdajuca dokumenta predstavljaj osnov za naplatu ili isplatu. Najcesca dokumenta koja se javljaju u vezi sa naplatom novca su: .putni nalog i putni racun . proizvode ili usuga .isplata lista zarada .

Instrumenti gotovinskog platnog prometa su: . kojima prema potrebi mogu stalno stampati ili kupovati od ovlascenih izdavaca ovih instrumenata. Popunjavaju se udva primerka (jedan primerak se pripaja dokumentu..postanska uplatnica Blagajnicki nalozi izdaju se i numerisu hronoloski. aritmetickim nizom i to posebno za naplatu. sadrzaju i upotrebi instrumenata platnog prometa za placanje za placanje u zemlji propisala je posebne jedinstvene mere za gotovinsko placanje. a posebno za isplatu. Vrste i oblici instrumenata gotovinskog placanja Sluzba za platni promet svojim Uputstvom o obliku. Ucesnici platnog prometa duzni su da koriste propisane jedinstvene instrumente. a drugi ostaje u bloku -blagajni). vec i po boji. a medjusobno se razlikuju (radi lakseg rukovanja) ne samo po sadrzini.

12 .nalog za isplatu (obrazac br. Periodicno.nalog za uplatu (obrazac br. . vrsi se kontrola i inventarisanje blagajne i utvrdjuje ispravnost. Knjizenje se vrsi na osnovu eredne pismene dokumentacije (prilog blagajnickog dnevnika br_. Blagajnicki dnevnik Blagajnicki dnevnik je osnovna poslovna knjiga za poslovanje gotovim novcem.) . Uz nalog se podnosi cek za podizanje gotovog novca.1) koristi se za uplate u gotovom novcu u korist racuna (uplata dnevnog pazara. urednost i vodjenja blagajnickog dnevnika i sigurnost blagajne. To je knjiga povezanih listova u kojoj se svaka transakcija ca gotovim novcem pravnog lica i preduzetnika knjizi-evidentira.2) koristi se kada prvano ili fizicko lice podize sa svog racuna sredstva u gotovom novcu ili kojom na teret svog racuna nalaze isplatu u gotovom novcu primaocu koji nema racun banke. placanje obaveza i druge uplate u korist racuna). a obavezno na kraju godine 31..

Blagajnik za prijem novca ispostavlja naloz za naplatu. dokumentu i stanje gotovog novca u blagajni. Original. Evidencija blagajnickog poslovanja Primanje i izdavnje novca na osnovu pravdajucih dokumenata blagajnik je duzan da sprovede odgovarajucu evidenciju tih naplata i isplata. prvi primerak sa pravdajucom dokumentacijom i originalnim nalogom (za naplatu ili isplatu) blagajnik na kraju dana daje knjigovodstu na knjizenje. a kopija ostaje u blagajni. Blagajnicki dnevnik radi se kopirno. a prvi-original dostavlja se sa dokumentacijom knjigovodstvu na knjizenje. u povezanoj knjizi. nameni. Preduzeca koja imaju svakodnevan promet novca u blagajni vode svakog dana dnevnik. s tim sto sa ovim nalozima prilaze i originalnu dokumentaciju na osnovu koji je nalog dat. drugi list ostaje u knjizi. Ova .Blagajnik void blagajnicki dnevnik i njime prikazuje i dokazuje prijem i izlaz novca iz blagajne. po datumu. a za izlaz nalog za isplatu. strane su duplo numerisane.

Novcana obrtna sredstva kao i ostala obrtna sredstva preduzeca. kako bi se tacno znalo njihovo stanje i sredstva koriscenja. O svakoj ovoj vrsti novcanih sredstava potrebno je voditi posebnu evidenciju. . narocito obrtnih. ili u blagajnickom dnevniku-blagajniki izvestaj.novcana sredstva posebnih namena. Neophodan oblik sredstava za svako preduzece su novcana sredstva. neophodno je ispravno koriscenje ovih sredstava.novcana sredsta namenjena nabavci obrtnih sredstava. . Preduzece moze da organizuje svoje .novcana sredsta namenjena nabavci osnovnih sredstava. Javljaju se kao: . Novcana sredstva poslovnih sredstava.evidencija naziva se blagajnicka evidencija i void se u knjizi blagajne (koja moze imati oblik folio ili pagine). Za blagajnicku evidenciju bitna je evidencija naplate (primanja novca) i evidencija isplate (izdavanje novca). nalaze se u finansijskim organizacijama – bankama a evidencija o njihovom stanju void se na tekucem racunu. uticu na svakodnevno obavljanje zadataka preduzeca. i utvrdjivanje postojece gotovine u blagajnama.

Po sadasnjim zakonskim propisima proizvodni preduzetnik – vlasnik drustvenog subjekta nije obavezan da void dnevnik blagajne.. tada se za svaku HOV void odgovarajuca evidencija (vrednost.novcana sredsta namenjena nabavci osnovnih sredstava (cekovi. benziski bonvi. duznik i drugo). dok je to pravno lice obavezno ali se preporucuje da to cini i preduzetnik posto se time. Kada se u blagajni vode i HOV novcana sredsta namenjena nabavci osnovnih sredstava . postize potpuni uvid u stanje i kretanje gotovog novca i pridrzavanje blagajnickog maksimuma. zapisi… za tekucu naplatu).blagajnicko poslovanje za svakodnevne neophodne manje isplate. za svaku vrstu bonova void se posebni dnevnik. rok. Ako se u blagajni vode bonovi za topli obrok. ulaznice za priredbe i dr. Prihvatanje i knjizenje dnevnog pazara u blagajni . menice.

naknada troskova prevoza…i drugih iplata u manjim iznosima. Blagajnik mora da poznaje sve zakonske propise kojima se regulise promet novca id a ih se pridzava. stanje id a proveri da li iskazno stanje ima vrednost u novcanim apoenima (sastavlja specifikaciju). usluge)prodavac je duzan dap o isteku radnog vremena izvrsi obracun dnevnog pazara id a ga uplati u blagajnu najkasnije sutradan.Prodaja roba i usluga ako se vrsi uz naplatu u gotovom (trgovina na malo. Blagajnik ima obavezu da na kraju dana saldiranjem blagajnickog dnevnika: ulaz. kao sto su: isplata licnih dohodoka. Blagajnicko poslovanje regulise se propisima koji pored vrste blagajnickog maksimuma. zatim knjizi prijem novca u blagajnicki dnevnik i istog dana uplacuje dnevni pazar na tekuci racun posebnom uplatnicom – obrazac 10 i knjizi kao izlaz u dnevniku. isplata dnevnica. odredjuje vrste isplata. izlaz. Blagajnik prima novac i izdaje platiocu priznanicu o uplati. Isplate korisnicima finansijskih sredstava vrsi se preko racuna isplatioca kod ovlascenja banke. njihovu visinu i sve drugo sto je uvezi sa prometom gotovog novca. Gotov novac u blagajnama korisnika finansijskih sredstava koristi se samo za odredjene isplate. . zanatske i dr.

prava imaoca blagajnickog zapisnika. -novcani iznos na koji glasi.rok otplacivanja i glavnica. . .oznaku da je blagajnicki zapis.serijski broj sa kontrolnim brojem blagajnicko zapisnika. . . ostali za druga pravna i fizicka lica. . . banke.mesto i datum izdavanja.oznaka da blagajnicki zapis glasi na donosioca. sadrzaj odluke utvrdila je NBS: . . .naziv i sediste upisnika blagajnickog zapisa. druge finansijeske organizacije i drustveno-politicke organizacije.visina kamatne stope. Izdaje se na odluke izdavaoca.Blagajnicki zapis Blagajnicki zapis predstavlja HOV koja glasi na odredjeni novcani iznos sa rokom dospeca do jedne godine i odredjenom kamatnom stopom. NBS izdaje za upisvanje bankaka. .naziv i sediste izdavaoca blagajnickog zapisa. Izdavanjem i prodajom blagajnickih zapisa prikupljaju se kratkorocna novcana sredstva. Blagajnicki zapis izdaju NBS.

faks i mail potpisa ovlascenog lica izdavaoca blagajnickog zapisnika. narocito ako visak nije odmah prijavio. ukazuje na neurednost poslovanja u blagajni. Ako uvede u blagajnicki izvestaj veci iznos nego sto je stvarno isplatio ili manji iznos nego sto je stvarno naplatio (fiktivni visak).. Ako se visak kroz duze vreme nije mogao objasniti. pa blagajnik odgovara disciplinski. Ako se prilikom ispitivanja karaktera blagajnickog viska utvrdi da je u pitanju stvarni visak . Ako je u pitanju fiktivni visak sprovodi se postupak za ispravku knjizenja saglasno blagajnickim dokumentima. odnosno kome je manje isplaceno. isto kao i blagajnicki manjak. Blagajnicki visak. knjizi se kao vandredan prihod. Visak u blagajni moze da nastane ako blagajnik isplati manje ili primi vise novca nego sto je prema dokumentima trebalo (stvarni visak). . iznos viska isplacuje se onome ko je vise uplatio. Blagajnicki visak Blagajnicki visak predstavlja pozitivnu razliku izmedju stanja gotovog novca u blagajni i salda u knjizi blagajne i u finansijskom knjigovodstvu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->