P. 1
EKONOMIJA, SKRIPTE

EKONOMIJA, SKRIPTE

|Views: 138|Likes:
Published by Milena Stepanovic

More info:

Published by: Milena Stepanovic on Jan 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/20/2015

pdf

text

original

1 Nastanak I predmet ekonomije Pojam ekonomija ima anticko poreklo, slozen od dve grcke reci oikos sto znaci

gazdinstvo kuca I nomos, pravilo, zakon,red. Starogrci filozof Ksenefon je u 4 veku pre nove ere napisao delo ,,Oikonomikus,,. U antickoj Grckoj pojmom ekonomija oznacavana su pravila vodjenja domacinstva. 2 Predmet izucavanja ekonomije Ekonomija proistice is ekonomskih procesa I odnosa koje ljudi obavlaju I uspostavljaju, nastojeci da obezbede kako sopstvenu egzistenciju tako I socijalnu reprodukciju. Ekonomika kao pozitivisticka ali kao I normativisticka nauka treba da odgovori na sl pitanja, sta se proizv., kako se proizvodi, za koga se proizv. i kako obezbediti kontinuitet procesa.. 3 Merkantilisti I Fiziokrati, slicnosti I razlike To je pravac ekonomskog misljenja poznat kao merkantilizam, to je ekonomska filozofija trgovaca I drzavnih sluzbenika. Oni su uveli opsti porez, protekcionisticke mere kao sto su carine, izvozne takes I posebno drzavno knjigovodstvo koje sluzi za upravljanje tokovima novca. Zato se smatra da je merkantilizam postavio temelje drzavnoj intervenciji, odnosno formulisanju principa ek.politike. Fiziokritizam se javlja u 18 veku kao reakcija na stavove merkantalista. Fiziokrtitizak za razliku od merkantilizma istice mat.poizvonju kao najvazniju privrednu delatnost. Bitna razlika je fiziokrata u njihovom stavu, da ne postoji nikakav znacajniji ek.interes iznad interesa pojedinca. 4 Klasicna britanska politicka ekonomija Ekonomska misao u periodu od sredine osamnestog do sredine 19 veka, najvecim delom razvijala se u V.Britaniji, a njeni najznacajniji predstavnici su Peti, Smit,Rikardo, Sej, Mil. Klasicna ek.teorija bavila se rastom,razvojem I istrazivanjem prirode I uzroka bogatstva naroda, raspodele nacionalnog proizvoda izmedju faktora proizv. u uslovima rastuceg stanovnistva, ogranicenih resursa I slobodene konkurencije u ekonomiji u kojoj dominiraju privatne kompanije. Skola klasicne ek. Utemeljila je teoriju radne vrednosti, utvrdila proizvodni rad, zasnovala teoriju slobodne konkurencije. 5 Mrksisticka politicka ek. Utemeljena ek na dijalektickom I istorijskom materijalizmu, tretira kapitalizam kao istorijsku prolaznu stepenicu razvoja ljudskog drustva I sve pojave I procese posmatra u njihovom nastajanju, razvoju I nestajanju. Marksisticka ek.razvila je naucni metod apstrakcije pokazujuci da se samo na osnovu adekvatne primene naucnog induktivnodeduktivnog metoda moze pouzdano raztkriti karakret ek.zakona. Sustina marksisticke ek. Je teorija radne vrednosti izmedju rada najamnog radnika I njegove radne snage kao robe.

6 Subjektivna/psiholoska skola politick eek. Jer ne zastupa nesputano delovanje trzista vec mogucnost ek. slobodno delovanje trzisnih zakona I reprivatizaciju. Sporenja izmedju klasicnih I e marginalista o tome sta odredjuej vrednost.pojava I procesa izvan okvira jedne nacionalne zajednice. On je napravio sintezu faktora koji zajednicki determminisu vrednost robe I na strain traznje I na strain ponude. 7 Marginalisticka ek Pojavljuje se drugom polovinom 19 veka. 8 Neoklasicna ek. Drugi pravac cine neokkejncijanci koji . cenu nekog ek. smatrajuci da nije moguce govoriti o jedinstvenom ek. Pri tome problemi nezaposlenosti resavali bi sredstvima od oporezivanja povecanja plata iznad porasta produktivnosti rada. Ona istice subjektivan odnos coveka kao pojedinca prema stvarima koje sluze zadovoljavanju njegovih potreba odnosno korisnost tih stvari. Kejns je osporio Sejov zakon trzista po kojem je svaka ponuda stvara traznju te da su stoga one uvek u ravnoteži. Naziv je dobila po istorijskom metodu koji primenjuje u izucavanju ek. Inflacije I njeno obuzdavanje. podsticanja stednje I investiranja. na makroekonomske probleme posledica je velike svetske ek. Nastala 40-tih god. oslobadjanjem proizvodjaca od visokih poreza I drugih dadzbina uz stabilnu vrednost novca. Oni prihvataju najbitnije Kejsnsove stavove zastupajuci stanovnistvo I resavanje problema nezaposlenosti. Taj pravac se naziva neoklasicna ekonomska nauka. Zakona. On se zalaze za takvu intervenciju samo dok se ne postigne puna zaposlenost a potom ekonomiju treba prepustiti slobodnoj konkurenciji. Jedan predstavljau sledbenici Adama Smita koji se zalazu za slobodno trziste uz minimalnu ulogu drzave u privredi. Istrazuje nacela koja odredjuju ponasanje pojedinca koje garantuje maksimiranje njegove korisnosti kao preferencije.procesa. ona negira postojanje objektivnih ek. 10 Monetarizam /Cikaska skola ek. Ova skola se razlikuje od klasicne ek. nastavljaju tradiciju kenzijizma. Procesu u razlicitim zemljama I teorijski uopstavati poajve na nacin kako to cine klasicna I marksisticka ek. 9 Kenzijanizam Usmerenost ek. 11 Neoklasicna ekonomska sinteza Savremena ek nauka razvijala se u dva pravca. Kejns istice potrebu bavljenja makroekonomskim fenomenima proizvodnje. Ona ne ispituje povezanost I medjuzavisnost ek. Neokenzijanci sledbenici Kejnsa.razvoja pripisuje neekonomskim faktorima u kojima presudnu ulogu ima drzava. I nazivaju je Subjektivna skola ekonomije.kriye 19291933 koja je pokazala da otkazuje automatski mehaniyam reprodukovanja kapitalistickog nacina proiyvodnje.dobra-troskovi proizv. Monetarizam se zalaze za podsticanje na strani ponude . kao objektivna kategorija ili subjektivan osecaj korisnosti nekog dobra kao kupca-trajala su sve do ojave dela cuvenog ekonomiste Alfreda Marsala (1842-1924). 19 veka. a narocito stagflacije.

Priroda sama po sebi predstavlja potencijalno bogatstvo. konstantno ili pak periodicno se susrece sa problemom ogranicenosti tih resursa. rad je svrsishodna. tridesetih godina. Nacelo inovacije omogucava obnavljanje utrosenih prirodnih izvora gde je to moguce.krize. Polovinom 20 veka u nastojanju da se integrise kenzijanska makroekonomska teorija I neoklasicna marsalijanska mikroekonomija nastaje takozvana velika ekonomska sinteza ciji su glavni predstavnici P. raionalna aktivnsot ljudi usmerena ka stvaranju nekog mat.dobara. sredstva za rad. Nacelo supstitucije navodi zamneu prirodne sirovine vestackim. Obimom proizvodnje kao rezultat proizvodnog rada ogranicen je kolicinom ulozenog rada I kvalifikacionom strukturom radnika. sisntetickim proizvodima u cilju ustede prirodnih sirovina I smanjenja troskova proizvodnje po jedinici proizvoda.nastavljaju tradiciju Kejnsa I njegovog ucenja o ulozi drzave u privredi. Strukturu ukupnog fonda cine zivi rad I minuli rad. Zivi rad je neposredno trosenje umne I fizicke energije radnika u procesu proizv. predmeti rada I sredstva za rad. predmeti rada.mat. Nacelo konzervacije omogucava ograicenje upotrebe prirodnih izvora u cilju zastite od prekomerne potrosnje. Dobra zahteva odredjene ekonomske resurse a to su. 15 Prirodni resursi .ponasanja pojedinacnnih ekonomskih subjekata na trzistu I to potrosaca kao kupca sa jedne. Svako drustvo ili nacionalna ekonomija bez obzira na obilje sirovinskog blaga.koje radnik koristi dok zivim radom stvara novi proizvod. Oni se zalazu za znacajnu ulogu drzave u resavanju nezapolenosti I inflacije.dobra. fond. ljudski rad.Najistaknutiji je Pol Semjuelson. kvalitet rada ograniceni su brojem I kvalifikacionom strukturom radnika. . 14 Rad kao eko. Sirovinski I energetski izvori su uglavnom neobnovljivi.resurs Ek posmatrano. I proizvodjaca kao prodavca proizvoda I usluga sa druge strane.Ekonomski resursi u uzem smislu reci> rad. 13 Ekonomski resursi I njihova ogranicenost Proizvodnja bilo kog mat. Mikroekonomija se bavi istraziv. a za savremenu opremu I tehnologiju neophodni su primena nauke I velika met. nacela racionalnog koriscenja U ekonomiji ovi resusrsi predstavljaju ona dobra ili predmete koji se mogu naci na povrsini I u utrobi zemlje I prirodni izvori energije.ulaganja. 12 Nastanak I predmet mikroekonomije Pojavljuje se sedamdesetih godina 19 veka koja svoj puni razvoj dozivljava nakon velike svetske ek. Dz.Samjuelson.Robinskon I drugi. Minuli rad je rad utrosen u ranijim procesima I opredmecen u sredstvima za proizv. kvalifikovane radne snage ili nivo tehnoloskog razvoja.

Produkti. dakle ona pokazuje ko licinu proizvoda po radniku/jedinici radnog vremena. 19 Osnovna obelezja robe Roba je proizvod ljudskog rada koji je ciljno proizveden radi razmene na trzistu.razvoj. Vrednost je uvek materijalizovana u nekoj konkretnoj vrsti upotrebne vrednosti koja je rezultata odredjene delatnosti konkretnog rada u materijalnoj proizvodnji.uvedena elektricna energija I elektricne masine. a pocetak 20 veka obelezen je naglim razvojem automobilske I avio industrije. u jednoj nacionalnoj ekonomiji neposredno zavise od stepena strucnosti radnika I od tehnoloskog nivoa sredstava za rad. 17 Tehnoloski progress I industrjske revolucije Ukupna ekonomski a posebno tehnicko-tehnoloski razvoj moguce je istorijsko-hronoloski pratiti kroz niz industrijskih revolucija . kompijuterizacija I robotizacija proizv. Drugu polovinu 20 veka obelezila je treca ind. Covekove potrebe su fizicke I bioloske I drustveno stvorene potrebe. Skup korisnih svojstava nekog proizv. kao osobina kojima se mmogu zadovoljiti odredjene ljudske potrebe cii upotrebnu vrednost robe.. 20 Teorija vrednosti robe. Sa druge strane medjutim prirodni I met. u drugoj polovini 19 veka nastaje druga industry.moguc. Proizv. automatizacija.revolucija t. razvoj sintetickih proizv.j tehnooska revolucija. Istovremeno takose izrazava I velicina vrednsoti te robeAnalizom tog razmenskog odnsosa koji je oznacen pojmom prometna ili relativna vrednsot robe jedino se moze doci do saznaja o velicini vrednsoti . koja karakterise nulkearnu energiju. Efikasnost sred.dobara I kolicine ulozenog rada.proizv.16 Resursi sred. Vrednost robe se definise kao materijalizovani apstraktni ljudski rad.za rad.rezulzultat mat.za rad meri se odnosom vrednosti ukupno utrosenih sredstava za rad I ostvarene prizvodnje.resursi kojima je te potrebe moguce zadovoljiti ogranicene su.rada se meri odnosom kolicine proizvedenih mat. masina I opreme I njihova primena u proizv. I istovremeno namenjeni razmeni.j. Iskazivanje velicine vrednosti robe 21 Iskazivanje velicine vrednosti robe Poznato je da se za jediicu jedne odredjene vrste robe u razmeni dobija odredjena manja ili veca kolicina upotrebnih vrednsoti neke druge robe. Krajem 19 uvode se masine sa unutrasnjim sagorevanjem . Prva se vezuje za pronalazak parne masine u ENgleskoj I njenu primenu u tekstilnoj industriji u drugoj polovini 18 veka. zavise od stepena razvoja nauke I tehnologije. Zato je sustina same ekonomije definisana kao vestina alternativnog koriscenja retkih resursa. produktivnost I efikasnost Razvoj alata . Parobrod I parna lokomotiva bili su pronalasci koji su odlucujuce uticali na ukupan drusdtveno ek. odnosno ti resursi su retki. 18 Vrste covekovih potreba I ne-ogranicenost Ljudske potrebe su neogranicene.revolucija kada je u proizv. Roba su samo oni korisni predmeti koji su proizvod ljudskog rada t.

prostornoj. 24.ponasanje proizvodjaca na trzistu objasnjava se pomocu marginalne analize. U sirem smislu trziste definisemo kao svako suceljavanje ponude I traznje a u uzem smislu kao svaki posebno uredjen proctor za obavljanje robnih I kupovnih fondova. Ako oba dobra podjenako odgovaraju njegovom ukusu. troskove. vlada misljenje da je trziste kao system endoregulacije superiorno u odnsou na plan kao system egzoregulacije. proizvodnje t. njih donose pojedinci kao proizvodjaci I potrosaci koji streme ostvarivanju svojih sopstvenih interesa. Tako se istice ponasanje proizvodjaca.j razlicite kategorije prihoda troskova I profita . jer tako ek. institucionalnim I tehnickim dimenzijama. ne moze da se odluci za jedno dobro onda se radi o indiferentnosti potrosaca. 26 Ponasanje potrosaca-teorija racionalnog izbora Terija ponasanja potrosaca je zapravo teorija trzisne traznje.Prometna vrednsot robe je jedino moguci nacin izrazavanja stvarne velicine vrednosti robe. 29 Teorija racionalnog ponasanja proizvodjaca Racion. Osnovne funkcije trzista Funkcija trzista sastoji se u povezivanju proizvodjaca I potrosaca koji kao prodavci I kupci dobara I usluga posredstvom razmene tih dobara I usluga ostvaruju svoje ekonomske interese. Prednsoti I ogranicenja trzista Slobodno konkurentsko trziste predstavlja ekonomsku osnovicu politickog pluralizma. Ponasanje proizv. 25. Razlikujemo trzista prema personalnoj dimenziji. novcanoj. alokativnu. vremenu. robnoj. Sposobnost potrosaca da svoje dohotke trose u skaldu sa svojim individualnim preferencijama uz maksimiziranje sopstvene koristi naziva se racionalnost potrosackog izbora. Odnosno preduzeca kao nosioca ponude dobara I usluga. selektivnu I distributivnu funkciju trzista. Potrosaci formiraju traznju za odredjenim dobrima I uslugama da bi zadovoljili svoje potrebe. U savremenoj ek. 27 Indifferentnost potrosaca Preferencije potrosaca omogucavaju njihov izbor izmedju razlicitih dobara.robe. nameni obimu. Imamo informativnu. Ako se potrosacu ponude dva razlicita dobra on ce izabrati ono koje najbolje odgovara njegovom ukusu.odluke decentralizovane. kao nosioca ponude podrazumeva I definisanje drugih ek kategorija koje se odnose na obim I tokove proizv.. 21 Korisnost I vrednost robe 23 KLASIFIKACIJA I MORFOLOGIJA TRZISTA oPSTpojam trzista se odredjuje kao skup svih pojedinacnih odnosa razmene robe I novca na odredjenom prostoru u odredjenom vremenu.

Zato je produktivnost rada moguce posmatrati kao prosecan proizvod.30 Ukupni.Velicina ukupnog proizvoda zavisi od produktivnosti rada. Ponuda odredjene kolicine dobara koji su proizvodjaci spremni da ponude na odredjenom nivou cena upravo je proporcionalna ceni a to znaci da raste sa rastom cene I obratno smanjuje sa opadanjem cene. dobra ili usluge koju proizvede jedno preduzece u odredjenom periodu. 31. varijabilni i fiksni . kada se meri kolicinom ukupnog proizvoda po radniku. Taj susret treba da dovede do ciscenja trzista sto znaci d ace sva ponudjena dobra biti kupljena. Vrste troskova proizvodnje Mogu biti ukupni troskovi proizvodnje. prosecni I marginalni proizvod Ukupan proizvod je ukupna kolicina odredjenog ek. marginalni troskovi. Osnovne odrednice ponuda roba I usluga Ek teorija sustinu trzistra pojmovno odredjuje kao susret ponude I traznje. . Fiksni koji znace jednokratno ulaganje I varijabilni cija se velicina menja svakom promenom obima proizvodnje.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->