Nizinska Hrvatska

reljefna otvorenost prema srednjoj Europi i blizina Jadranskog mora  . osim geografske širine. najviše utječu zapadni vjetrovi.× Klima Umjereno topla klima s toplim ljetima ili klima bukve  Na takvu klimu.

Niža reljefna područja su tada hladnija nego viša reljefna područja. a u istočnohrvatskoj ravnici vruća (utjecaj kontinentalnosti) Hladne zime s čestim snježnim padalinama Zimi nastaje temperaturni obrat(inverzija).   .Obilježja :  Topla ljeta.

× Tla U nizinskoj Hrvatskoj kao posljedica umjereno tople klime ima nekoliko tipova tla. .

uz rijeke u naplavnim ravnicama Vlažno. aluvijalna tla . uz riječne tokove.× Močvarna (ritska) crnica    Istok Hrvatske. plodno tlo bogato humusom koje se koristi nakon krčenja šuma i melioriranja Na ravnicama su također raširena.

× Crnica   Najvrjednije tlo. bogato humusom. šupljikavo za vodu i zrak što pospješuje njenu plodnost Zapadni djelovi nizinske Hrvatske – degradirana crnica . nastalo na lesnoj podlozi. crne boje.

 U nizinskoj Hrvatskoj prisutna su i smeđa tla koja su siromašnija humusom. .

× Biljni pokrov  Najraširenija biljna zajednica nizinske Hrvatske – šume hrasta kitnjaka i običnog graba (područje Moslavačke gore. slavonskih gora i Banovine) Sjeveroistočna hrvatska – stepski biljni pokrov  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful