Nizinska Hrvatska

najviše utječu zapadni vjetrovi. osim geografske širine. reljefna otvorenost prema srednjoj Europi i blizina Jadranskog mora  .× Klima Umjereno topla klima s toplim ljetima ili klima bukve  Na takvu klimu.

a u istočnohrvatskoj ravnici vruća (utjecaj kontinentalnosti) Hladne zime s čestim snježnim padalinama Zimi nastaje temperaturni obrat(inverzija).   .Obilježja :  Topla ljeta. Niža reljefna područja su tada hladnija nego viša reljefna područja.

× Tla U nizinskoj Hrvatskoj kao posljedica umjereno tople klime ima nekoliko tipova tla. .

aluvijalna tla .× Močvarna (ritska) crnica    Istok Hrvatske. uz rijeke u naplavnim ravnicama Vlažno. plodno tlo bogato humusom koje se koristi nakon krčenja šuma i melioriranja Na ravnicama su također raširena. uz riječne tokove.

crne boje. šupljikavo za vodu i zrak što pospješuje njenu plodnost Zapadni djelovi nizinske Hrvatske – degradirana crnica . bogato humusom. nastalo na lesnoj podlozi.× Crnica   Najvrjednije tlo.

 U nizinskoj Hrvatskoj prisutna su i smeđa tla koja su siromašnija humusom. .

slavonskih gora i Banovine) Sjeveroistočna hrvatska – stepski biljni pokrov  .× Biljni pokrov  Najraširenija biljna zajednica nizinske Hrvatske – šume hrasta kitnjaka i običnog graba (područje Moslavačke gore.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful