Nizinska Hrvatska

× Klima Umjereno topla klima s toplim ljetima ili klima bukve  Na takvu klimu. osim geografske širine. reljefna otvorenost prema srednjoj Europi i blizina Jadranskog mora  . najviše utječu zapadni vjetrovi.

Obilježja :  Topla ljeta.   . Niža reljefna područja su tada hladnija nego viša reljefna područja. a u istočnohrvatskoj ravnici vruća (utjecaj kontinentalnosti) Hladne zime s čestim snježnim padalinama Zimi nastaje temperaturni obrat(inverzija).

.× Tla U nizinskoj Hrvatskoj kao posljedica umjereno tople klime ima nekoliko tipova tla.

uz riječne tokove. uz rijeke u naplavnim ravnicama Vlažno.× Močvarna (ritska) crnica    Istok Hrvatske. plodno tlo bogato humusom koje se koristi nakon krčenja šuma i melioriranja Na ravnicama su također raširena. aluvijalna tla .

crne boje. bogato humusom.× Crnica   Najvrjednije tlo. šupljikavo za vodu i zrak što pospješuje njenu plodnost Zapadni djelovi nizinske Hrvatske – degradirana crnica . nastalo na lesnoj podlozi.

 U nizinskoj Hrvatskoj prisutna su i smeđa tla koja su siromašnija humusom. .

slavonskih gora i Banovine) Sjeveroistočna hrvatska – stepski biljni pokrov  .× Biljni pokrov  Najraširenija biljna zajednica nizinske Hrvatske – šume hrasta kitnjaka i običnog graba (područje Moslavačke gore.