Nizinska Hrvatska

osim geografske širine. reljefna otvorenost prema srednjoj Europi i blizina Jadranskog mora  . najviše utječu zapadni vjetrovi.× Klima Umjereno topla klima s toplim ljetima ili klima bukve  Na takvu klimu.

Obilježja :  Topla ljeta. Niža reljefna područja su tada hladnija nego viša reljefna područja.   . a u istočnohrvatskoj ravnici vruća (utjecaj kontinentalnosti) Hladne zime s čestim snježnim padalinama Zimi nastaje temperaturni obrat(inverzija).

.× Tla U nizinskoj Hrvatskoj kao posljedica umjereno tople klime ima nekoliko tipova tla.

uz rijeke u naplavnim ravnicama Vlažno.× Močvarna (ritska) crnica    Istok Hrvatske. aluvijalna tla . uz riječne tokove. plodno tlo bogato humusom koje se koristi nakon krčenja šuma i melioriranja Na ravnicama su također raširena.

šupljikavo za vodu i zrak što pospješuje njenu plodnost Zapadni djelovi nizinske Hrvatske – degradirana crnica . nastalo na lesnoj podlozi. bogato humusom.× Crnica   Najvrjednije tlo. crne boje.

. U nizinskoj Hrvatskoj prisutna su i smeđa tla koja su siromašnija humusom.

slavonskih gora i Banovine) Sjeveroistočna hrvatska – stepski biljni pokrov  .× Biljni pokrov  Najraširenija biljna zajednica nizinske Hrvatske – šume hrasta kitnjaka i običnog graba (područje Moslavačke gore.