Nizinska Hrvatska

najviše utječu zapadni vjetrovi. reljefna otvorenost prema srednjoj Europi i blizina Jadranskog mora  .× Klima Umjereno topla klima s toplim ljetima ili klima bukve  Na takvu klimu. osim geografske širine.

Niža reljefna područja su tada hladnija nego viša reljefna područja.   .Obilježja :  Topla ljeta. a u istočnohrvatskoj ravnici vruća (utjecaj kontinentalnosti) Hladne zime s čestim snježnim padalinama Zimi nastaje temperaturni obrat(inverzija).

× Tla U nizinskoj Hrvatskoj kao posljedica umjereno tople klime ima nekoliko tipova tla. .

aluvijalna tla . plodno tlo bogato humusom koje se koristi nakon krčenja šuma i melioriranja Na ravnicama su također raširena.× Močvarna (ritska) crnica    Istok Hrvatske. uz rijeke u naplavnim ravnicama Vlažno. uz riječne tokove.

bogato humusom. šupljikavo za vodu i zrak što pospješuje njenu plodnost Zapadni djelovi nizinske Hrvatske – degradirana crnica .× Crnica   Najvrjednije tlo. crne boje. nastalo na lesnoj podlozi.

 U nizinskoj Hrvatskoj prisutna su i smeđa tla koja su siromašnija humusom. .

× Biljni pokrov  Najraširenija biljna zajednica nizinske Hrvatske – šume hrasta kitnjaka i običnog graba (područje Moslavačke gore. slavonskih gora i Banovine) Sjeveroistočna hrvatska – stepski biljni pokrov  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful