Mape uma Evo jednog od mojih omiljenih alata.

Konačno postoji bolja zamjena za Power Point prezentaciju, iako sam majstor za PowerPoint prezentacije, koje sam znala praviti i po tri dana za poslovne svrhe, jer mi je dizajn slaba tačka – na to ostavim mnogo vremena jer biram template, slike za primjere itd. Od sad ću se potruditi da tako dobro usavršim i da pravim prezentacije uz pomoć http://www.mindmaister.com , jer smatram da nudi mnogo mogućnosti, kao da postaviš link, sliku, video, notes itd. Mape uma koristimo kako bismo učili brzo, pomažu nam u postizanju boljeg pamćenja, samim tim lakše ćemo učiti sa razumijevanjem i postizati bolje rezultate. One nam mogu pomoći za pripremu i uspješno polaganje ispita u školi i na fakultetu . One nam omogućavaju da lakše donesemo odluku, kreiramo i realizujemo ciljeve u životu, te u svakom trenutku imamo jasnoću i preglednost. Mape uma služe za organizaciju cjelokupnog poslovanja; pri rješavanju problema; u donošenju odluka; pri održavanju sastanaka i prezentacija; za razvijanje kreativnosti; planiranje poslovanja itd. Ubrzano učenje pomoču mentalnih mapa: - u manje vremena se zapamti više gradiva - prisječivanje gradiva nakod dužeg vremena - nema "bubanja" gradiva napamet - aktivno čitanje - možemo sačuvati podatke u svoju dugotrajnu memoriju i doći do istih podataka na vrlo brz način, koristeći asocijacije, maštu i svoju urođenu kreativnost - možemo probuditi svoju uspavanu motivaciju za učenjem i iskoristiti svoje skrivene potencijale i sposobnosti organizovanja podataka i gradiva na zanimljiv i zabavan način O prednostima mentalnih mapa puno možete pročitati u knjizi Petra Russella : "The Brain Book", kao i na web stranici ovdje