P. 1
Srbi i Albanci Kroz Vekove

Srbi i Albanci Kroz Vekove

|Views: 471|Likes:
Published by Tamara Petrovic

More info:

Published by: Tamara Petrovic on Dec 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/26/2014

pdf

text

original

Srbi i Albanci kroz vekove

Petrit Imami je rođen u Prizrenu, a školovao se u Beogradu. Diplomirao je dramaturgiju na Fakultetu dramskih umetnosti, gda danas radi kao redovan profesor filmskog i TV scenarija. Poslednjih nekoliko godina posvetio se istraživanju političkih i kulturnih odnosa Srba i Albanaca u prošlosti. Srbi i Albanci žive na Balkanskom poluostrvu preko 1000 godina. Većina naucnika smatra da su Albanci potomci starih Ilira samim tim i da su starosedeoci na Balkanu. Razni etnolozi i antropolozi tvrde da je došlo do mešanja došljaka i starosedelaca. Do sličnog zaključka došao je i Niko Županić koji je ustanovio da Srbi i Albanci čine jednu fizioantropološku zajednicu i da su vrlo srodni međusobno. U studijama "Evropske rase" (1900) Viljem Ripli navodi da za antropologe sadašnji Ilirci tj Srbi i Hrvati su jedno sa Albancima. Kada se dogodio raskol u crkvi 1054 godine narodi na Balkanu su se podelili na vizantijsko-pravoslavne i rimokatolike. Pod carigradsku su spali Grci, Bugari, Srbi, Makedonci i Albanci iz južne Albanije. Zbog tog raskidi su se dešavale svađe i u vladarskim porodicama što je bio slučaj i u Nemanjićkoj. Podrucije Raške je "kolevka srpstva",a grad Ras je prestonica sve do XIII veka, otuda ostali narodi Srbiju nazivaju Rasija. Pod Stefanom Nemanjom(1183-1189) Raška se počela širiti. Posle raspada Vizantije(1204) oko pitanja Albanije se vode razni sukobi između mnogih vladara. Veliki arhont Arbena(Albanije) Dimiter oženio se Komnenom, ćerkom Stefana Prvovenčanog. Taj brak je nagovestio predstojeće odnose Albanaca sa srpskom državom i nema sumlje da je Stefan smatrao da je vrlo dobar politički potez dati svoju kćer za Arbanasa. Kada je Albanija pala pod vlast Anžujaca, Srbija stupa u savez sa njima. Žena srpskog kralja Uroša I bila je francuskinja Jelena Anžujska. Nakon dolaska Milutina na vlast, on u dogovoru sa kraljem Karlom se proglašava za kralja Srbije, Huma, Duklje i Albanije(1309) i to je bio prvi put da se Albanija navodi u tituli nekog srpskog kralja. Ali to dugo nije potrajalo jer su se protiv Milutina pobunili albanski i srpski feudalci kao i Rimokatolička crkva. Za vreme cara Dušana, Prizren je bio grad od velike važnosti, čak je kovao sopstveni novac, a ponekad bivao i prestonica. U tom periodu bilo je dosta sukoba između albanskih i nikejskih feudalaca koji su trajali čitav vek. Što se tiče

isto tako i Dušan za vreme vladavine. albanskih i grčkih despota. kao što su Lazarevići. orodile bi se. Po jednom turskom letopisu protiv Osmanlija se borilo "sedam jezika".Srpska istorijografija često ističe činjenicu kako se na Kosovu nalazi veliki broj manastira i crkava i da su nazivi mesta slovenskog porekla. U studijama "Srbi i Arbanasi" navodi se da je albanska vlastela u prihvatala jezik Grka. Obe strane. Pred pad pod Osmanlije proces srbizacije i asimilacije je uveliko tekao. zavisno od političkog i ekonomskoh interesa. čemu udruženi feudalci pokušavaju da se suprotstave. Dukađina. jer su u određenim oblastima predstavljali katolički narod.. Jedan deo knjige se bazira na "istorijskom pravu na Kosovo". Car Dušan je u svom zakoniku naveo stroge kazne za one koji prihvataju "latinsku jeres". Gradnjom manastira srpski vladari su davali obeležje svoje moći. među kojima sa bili bosanski. Pošto su u tom periodu stalno bila prisutna borba između srpskih. sve vreme. Pored Srba na čelu sa Knezom Lazarem na Kosovo polje je sa svojom vojskom došlo više velmoža. U to vreme Osmanlije uveliko nadiru na Balkan. smatra se da su određene odredbe bile uperene protiv Albanaca. To jeste bio poraz i početak robovanja ali u srpskoj istoriji i tradiciji Kosovski boj (1389) smatra se za jedan od najvažnijih i najsvetijih događaja. dok Albanci napominju da su te iste crkve i manastiri podignuti na osvojenim teritorijama i temeljima pređašnjih vizantijskih crkava.ali bezuspešno. česta pojava bila je i uspostavljanje rodbinskih veza između njih. Porodice koje su se međusobno sukobljavale. koji im je u tom trenutku najviše odgovarao. i srpska i albanska. potiskivao katoličku veru sa Balkana. a severni Albanci su upravo tu religiju propovedali. hrvatski ali i albanskih. U članku "Kosovo pod turskom vlašću" navodi se da je dolazak Turaka na Balkan zaustavio naglo sloveniziranje albanskog elementa. Kako su uglavnom bili različite veroispovesti smatra se da tada verskog fanatizma nije bilo jer su i najuglednije porodice stupale u rodbinske odnose. U periodu nakon cara Dušana bilo je pokušaja ponovnog ujedinjenja balkanskih naroda. Topiju. Brankovići. mešane brekove itd.. Srba kasnije i Turaka. Prema Imamiju kralj Milutin je krajem života. se drze svoje teorije i priče. a nisu mogle da unište jedna drugu. Kao gospodar Kosova (1370) javlja se srpski feudalac Vuk Branković.poznatog Dušanovog zakonika. .

Njega su pratile desetine hiljada Srba i četiri hiljade Albanaca. Svi su se nadali da će uspeti da se izbore protiv moćnog protivnika. Smatram da je jedan od većih razloga za stvaranje jaza između ova dva susedna naroda. U jednom srpskom spisu se navodi da su na njegovu sahranu došli svi srpski knezovi kao i ostala gospoda i vlastela. ali tek tada počinju njihovi pravi progoni. Zatim nekoliko episkopa praćeno narodom. kao što je te iste godine uradio Arsenije III Čarnojević. Stalni lokalni sukobi Srba i Albanaca prerastaju u ustanak protiv Turaka koji bivaju uguseni. taj što su primajući islam. Zahvaljujući velikim zaslugama u Carigradu je sve više rastao ugled poturčenom Srbinu Mehmed-paši Sokoloviću. a jedna od njih bio je Skenderbeg. Srpski istoričar Rajko Veselinović u Letopisu matice srpske tvrdi da u to vreme. Razlog zbog kojeg su na početku Srbi i Albanci prelazili u islam bila je karijera u vlasti. da je Skenderbegov otac promenio veru čak tri puta. Ona je uživala punu religioznu slobodu i kulturnu autonomiju. Isto tako postojale su ličnosti koje su ih međusobno povezivale. krenulo je ka severu. a i time što je sprečio prevrat na turskom dvoru. On je kod sultana Sulejmana izdejstvovao dozvolu za rad Pećke patrijaršije(1557). pa je kao jednu od zanimljivih činjenica Imami istakao. Kada je izbio rat između Turske i Mletačke republike(1645) hrišćanski narodi su se ponadali kraju njihovog robovanja.Dolaskom Turaka mnogi feudalci su menjali veru kako je kome u određenom trenutku odgovaralo. Ugled je stekao zahvaljujući svojim vojnim veštinama. U Osmanlijskom carstvu naježe je bilo katoličkom življu koje je s jedne strane bilo podvrgnuto pritisku pravoslavnih patrijarha.a s druge strane nadolazila je islamizacija. ali vremenom se ta pojava menjala. Pećka patrijaršija ponovo biva ukinuta 1766. Početkom . Nemački car Leopold I je pisao patrijarhu i davao podršku Rusima i Albancima. Srbi koji nisu privatali muhamedsku veru ostali su obespravljena raja i od tog vremena kultura i društveni život između njih se iz korena menja. Početkom XV veka većina Albanaca su bili hrišćani. Albanci sticali status punopravnih građana Osmanlijske imperije. Osmanlijsko carstvo 1690 godine potresa ekonomska kriza. odnosno da su se ta imena javljala kao sinonimi. Za vreme I srpsko ustanka glavnu reč je vodio Karađorđe. u Evropi se nije pravila razlika između Srba i Albanaca.

Prva ozbiljna interesovanja za istoriju. čiji je glavni cilj borba za albansku autonomiju. Savezničke balkanske zemlje su zajednički napale Otomansko carstvo i osvojile teritorije koje su međusobno podelile. Vranje. Borba za nezavisnos Albanije vođena je od sredine XIX veka. Ilija Garašanin je 1844 godne sačinio projekat za stvaranje jake srpske države na Balkanu pod imenom Načertanije. Toplice i priznata je nezavisnost Kneževine Srbije. na Berlinsokm kongresu 1878 Sanstefanski mir je korigovan i Srbiji je pripao Niš. Karađorđe da bi zadržao albansku činio im je svakakve ustupke. Uspešnom dizanju I srpskog ustanka doprineo je i jedan broj Albanaca. Mnogi su smatrali da su oni ključni element za rešavanje istočne krize. Četiri balkanske zemlje sklopile su savez i započele pripreme za rat. Glavni cilj bio je ujedinjenje sa Bosnom. Otomanska vlast priznaje autonomiju albanije 1912 godine. Tursko carstvo zapada u krizu nakon Nevesinjskog ustanka 1875. Liga se suprotstavljala odlukama Berlinskog kongresa. a potom i u bici kod Štubika u kojoj su bili dobrovoljci. Balkanski ratovi zatekli su Albance kao jednu naciju bez sopstvene države kojoj i Porta 1912 godine priznaje nezavisnost. a Albanija nije želela da ostane neutralna.H. Srpske vlasti počinju da traze sagovornike sa Albanske strane koji bi joj bili naklonjeni. već je stvarala vojne grupacije za borbu protiv srpskih četa. Starom Srbijom i Crnom Gorom. naročito Skadarska oblast. Oni su najpre pomogli u buni protiv dahija. U tom periodu najžešći sukobi . Hana koji je napisao da su Srbi i Albanci prirodni saveznici i da to tako treba da ostane. što je za uzvrat izazvalo novu vojnu akciju balkanskog saveza. Srbi su pozurili da se suprotstavr planu "Velike Albanije" sopstvenim planom za podelu Evropske Turske između balkanskih država. Sklapanje Sanstefanskog mira bilo je na veliku štetu Albanaca kojima je pretilo potpuno rasparčavanje na nekoliko budućih alkanskih zemalja.XIX veka nastala su komešanja širom Balkana i Carigrad je sve više gubio kontrolu nad pašalucima. Na njih je imao uticaju putopis austojskog naučnika J. Na sastanku u Prizrenu 1878 Albanci osnivaju Prizrensku ligu. Srbi su izrazili u drugoj polovini XIX veka. Leskovac. Pirot. kulturu i jezik Albanaca. a centar albanskog pokreta bio je na Kosovu. pa su u II srpskom ustanku učestvovali i neki istaknuti pravoslavni Albanci. kao i izbijanje na more preko severne Albanije.

Neposredno nakon izbijanja II svetskog rata u Jugoslaviji se pojačao teror nad Albancima. Kosovo je pripalo Kraljevini Srbiji. etičkom čišćenju. Kratak period mira biva završen Prvim svetskim ratom. kada su italijanske i nemačke snage ušle na Kosovo. Srbija 1914 godine pomaže Esad-paši Toptaniju da preuzme vlast u Albaniji. nakon Kolubarske bitke koja je trajala skoro mesec dana. Stvarani su razni komiteti koji su se borili za izdvajanje teritorija naseljenih Albancima. Nakon balkaskih ratova. godine prinuđeni da se povuku s teritorije mađunarodno priznate države Albanije koja je obuhvatala tek deo etničke teritorije. Situacija se promenila nakon jugoslovenske kapitulacije. srpske trupe su se po povratku na Kosovo ponovo borile protiv Albanaca. Srbija je u oktobru iste godine zauzela ceo Kosovski vijalet i najveći deo današnje Albanije zajedno sa albanskom obalom. a Albanci brutalnom okupacijom. što istorijografija naziva oslobođenjem. a naredne godine. nasilno pokrštavanje i progoni.Po završetku Prvog svetskog rata 1918. Problem Kosova je bio položaj albanske nacije u Jugoslaviji. etnička čišćenja. a posebno bivšim vojnicima ili pripadnicima četničkih odreda. srpska vojska interveniše i šalje svoje trupe u Albaniju kako bi zaštitila Esad-pašin režim. dajući prednost Srbima. pokrštavanju. Predstavnici Kosova u Metohije su formalno izrazili volju da uđu u sastav Srbije jula 1945 na II zasedanju oblasnog NOB u Prizrenu. godine.između Srba i Albanaca desavali su se na Kosovu. Nakon prisajedinjenja Kosova Kraljevini Srbiji. Albanija je bila pod italijanskim protektoratom. to su bila masovna pogubljenja. Progon Srba i ostalih nealbanaca je bio surov. Ustavni statut . a mržnja koja će kulminirati u narednim godinama postajala je sve veća. Kosovski Albanci su bili suočeni sa politikom prisilne srbizacije. iz novonastale Kraljevine SHS (1918) ali bezuspešno. a imanja spaljivana i otimana. U međuratnom periodu (1918-1941) na Kosovu je skoro osamnaest godina bila uspostavljena vojna uprava. Mnogi zločini su se dešavali i odnosi među narodima. Jedan od zvaničniih ratnih ciljeva Kraljevine bio je izlazak Srbije na more preko severne Albanije. Na osvojenim oblastima odmah je uspostavljena građanska vlast. Zločini su se događali s obe strane. a teritorija je anektirana Srbiji. dok se veliki broj Albanaca našao u okviru Srbije. Srbi su ubijani i mučeni. Beogradska vlada je započela opsežan program kolonizacije Kosova. Usvojena je rezolucija u kojoj se Kosovo priključuje federalnoj Srbiji. koja se ogledala u zabrani korišćenja albanskog jezika. balkanski susedi su sredinom 1913. 1948 godine proglašen je statut autonomije kosovsko-metohijske oblasti. Pod jakim međunarodnim pritiskom. Crne Gore i Grčke.

godine sprovodila masovne progone albanskog i drugog muslimanskog življa sa Kosova. Muslimana. Srba. uspeva da skloni na VIII sednici SK Srbije. što nije priznala ni jedna država osim Albanije. 28. Kosovo . Još je više izazivalo tenziju visok natailet kosovskih Albanaca. Oslobodilačka vojska Kosova (OVK) je bila albanska paravojna formacija. Posle bombardovanja 1999 godine. Slobodan Milošević koji je zadnjih godina kupio poene. Kod mnogih se javljao i strah kada su počele javne manifestacije albanskog nacionalizma. Pošto je Milošević odbio uslov koji su mu je postavio NATO. zasnovano na samoupravljanju radničke klase. Događala su se sve veća iseljavanja. Napetost je proizilazila iz činjenice da Kosovo kao ekonomski siromašno područije zaostaje za ostalim delovima Srbije i Jugoslavije. odbijajući da učestvuju u političkom životu Srbije. Albanci su nakon oduzimanja autonomije upražnjavali pasivni otpor.ove oblasti se menja 1968 godine kada dobija svoj ustav i proglašava se Socijalističkom Autonomnom pokrajnom Kosovo. i 1999. Tada je stvoreno mišljenje da se visok natalitet planski održava da bi Srbi bili potisnuti s Kosova i područije učinili etnički albanskim. od 1986 do 1981 Albanci su uživali široku autonomiju i mnoga prava koja su im do tada bila uskraćena. godine proglasilo nezavisnost Republike Kosova. Nekoliko meseci kasnije. Paralelno su se zaoštravali međunacionalni odnosi na Kosovu. Milošević je pristao na povlačenje i ulazak KFOR-a na Kosovo. Razni masakri koji su se dešavali u tom periodu bili su temelj za kasniju optužnicu u Hagu protiv Slobodana Miloševića. Početak duboke krize se desio posle izbijanja velikih demonstracija Albanaca na Kosovu Marta i Aprila 1981 godine. Ivana Stambolića. Varnice su izbijale na sve strane. Srpska policija je. Socijalno stanje se sve više pogoršavalo. da povuče vojne snage s Kosova usledilo je bombardovanje. uz podršku Vojske Jugoslavije. godine. zajednicom ravnopravnih građana Albanaca. koji mnogi analitičari karakterišu kao zvanični početak srpske nacionalističke kampanje. Milošević je održao svoj neslavni govor na Gazimestanu. godišnjice Kosovske bitke. većinsko albansko stanovništo pokrajine je 1990. U Srbiji je 1987 zavladala antialbanska madijska histerija. a prvi put u javnost je izašla 1996. OVK je osnovana 1994. svakodnevno su paljene zastave i dešavali se međusobni sukobi. Turaka i dr. Nakon tri meseca užasa koji se događao na celoj teritoriji SRJ. predsednika SR Srbije na čije čelo dolazi Milošević. naročito uglednih ličnosti koja je ulivala nesigurnost kod Srba. Od tog trenutka počinje najveća nacionalna mržnja koja je huškana sa svih strana. ne izlazeći na izbore ni na popis. prilikom obeležavanja 600. koja se sredstvima oružane borbe borila za nezavisnost Kosova od Srbije. godine. juna 1989. tokom 1998. Masakr u Račku je označio prekretnicu u kosovskom ratu jer je Međunarodna zajednica izgubila strpljenje sa Miloševićevom agresivnom politikom i odlučila vojno intervenisati kako bi se sprečila dalje sukobe na Balkanu.

i Metohija dolazi pod upravu Ujedinjenih nacija. Činjenica je da ova dva susedska naroda nekada bliska. Ivo Andrić u knjizi "Znakovi pored puta" pita da li je duh većine balkanskih naroda zauvek otrovan i da.000 Srba i Roma je pobeglo iz pokrajine. Oko 150. U mnogim istraživanjima većina Albanaca optužuju Slobodana Miloševića i njegov režim. sada su udaljenija jedan od drugog više nego ikad u svojoj viševekovnoj istoriji. a ne srpski narod za veliko zlo koje se dogodilo na Kosovu i zbog čega su i tek će ispaštati kako kosovski Srbi.000-200. tako i Albanci.možda. nikad više neće moći ništa drugo da se desi osim da se nasilje trpi ili da se se drugome nanosi. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->