Z – parni kotao Z1 – Kotlovi sa velikim sadrzajem vode Z2 – Kotlovi sa malim sadrzajem vode Z3 – Kotlovi specijalnih konstrukcija Z11 – Vertikalni

kotlovi Z12 – Kotlovi sa plamenim cevima Z13 – Kotlovi sa grejnim cevima Z14 – Kombinovani Z15 – Lokomobilski Z16 – Lokomotivski Z17 – Brodski Z21 – Kotlovi sa nagnutim vodogrejnim cevima Z22 – Kotlovi sa strmim cevima Z111 – Lozista sa resetkom Z112 – Lozista sa plamenjakom Z211 – Rucno lozenje Z212 – Mehanicko lozenje Z1111 – Ravna resetka Z1112 – Kosa resetka Z1113 – Ubacivanje uglja pomocu vratila sa perima Z1114 – Loziste sa donjim dovodom uglja ispod resetke Z1115 – Loziste sa lancanim resetkom Z1116 – Lozista sa resetkom tipa Pluto Staker Z1121 – Lozista za cvrsta goriva Z1122 – Lozista za tecna goriva Z1123 – Lozista za gasovita goriva Z11111 – Kovano Z11112 – Liveno Z11113 – Presovano Z11211 – Specijalne tehnike Z11212 – Kovano

‘’Procesne masine i aparati’’ – Dr. Beograd 1949 2. ‘’Projektovanje tehnolosko tehnickih sistema’’ – Dr. Dragisa Tolmac. Dragisa Tolmac . . Zrenjanin 2000 3. ‘’Enciklopedija tehnickih znanja’’ – Tehnika masinstva .Literatura: 1. Zrenjanin 1999.

Matrice uticaja .

1 1 1 1  1 1 1 0 0 Ai =  0 0 0 0  0 0 0 1 1  0 0 0 0  0 0 0 0 0 1 1  0 0 1 1  0 0   1 1  0 0   1 1  0 0 Aj =  1 1  0 0   1 1  0 0 1 1  0 0    0 0 1 1  0 0 1 1   1 1 1 1  1 1 0 0 0  0 0 0 0 0 0 1 1 1  Ak =   0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 1 1 0 0  1 1 1 0 0    1 1 1 0 0    1 1 1 0 0 Al =  1 1 1 0 0    1 1 1 0 0  0 0 0 1 1   .