BULDOZER U konstruktivnom pogledu predstavlja traktor koji moze biti na točkovima (turnodozer) i na gusjenicama Može biti osnovna masina

kod skidanja i odlaganja materijala : Buldozer na točkovima je našao široku primjenu zbog pokretljivosti i vede brzine.Primjenjuje se na udaljenosti do 100m. Buldozer na gusjenicama je najekonomičniji na dužini do 60m.Ima 1,5 puta vedu vučnu silu na kuki.Pogodan je za rad na nagnutom terenu. Prema snazi se dijele na : male buldozere snage do 75kw srednje buldozere snage od 75kw do 200kw velike buldozere snage preko 200kw Primejenjuju se kod izvođenja sljededih radova: -kopanje i pomjeranje mekših masa -pomjeranje miniranih čvšdih masa -pomjeranje odlagališta -planiranje saobradajnica -čišdenje etaža -pomjeranje kolosjeka i transportnih traka -kidanje stijena tkz.ripovanje i -vuče i guranja pri utovaru skrepera

SASTAVNI DIJELOVI BULDOZERA Buldozer se sastoji iz sljededih mehanizama i uređaja: 1.radnog uređaja .hodnog storja 4.motora 2.hodraulične instalacije i 6.transmisije 3.električme instalacije 5.