P. 1
Izborni sistemi

Izborni sistemi

|Views: 462|Likes:
Published by Marko Lazarevic

More info:

Published by: Marko Lazarevic on Dec 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/25/2014

pdf

text

original

IIzborni sistemi su namerno odabrani iz 2 razloga

:
- zato što političari nemaju dosta znanja o konsekvencama pol. sistema pa ih kopiraju u potpunosti-politička transplantacija i - zato što su pol. akteri dobro informisani pa izborni sistem koriste da bi povećali šanse za izbornu utakmicu. Pojam izbornog sistema: -uže značenje- je način kojim građani izražavaju svoje opredeljenje za određenom strankom ili kandidation i način pretvaranja glasova u mandate.Koristi se za proučavanje političkih posledica koje politički sistemi proizvode, za procene oko odabira tipa izbornog sistema. - šire značenje- izborni sistem obuhvata sve što se tiče izbornog procesa- od izbornog prava do organizacije izbora. Širi pojam je koristan za upoznavanje svih faktora koji deluju u izbornom sistemu i sve što stoji na raspolaganju političkim inženjerima kada prave izborni sistem, tj: aktivno i pasivno biračko pravo, evidencija birača, izborni organi, kandidati, izborne jedinice, kampanje, listići, postupak glasanja, metode pretvaranja glasova u mandate, finansiranje , zaštita biračkog prava- sve su to elementi izbornog sistema. Izborni sistem je skup principa i procedura u kojima se individualni glasovi birača prevode u poslanička mesta.Legitimnost izbornog sistema počiva na jasnom pravnom regulisanju i pravnom garantovanju objektivnosti i nepristrasnosti izbornih institucija i procedure.Postojanje regularnih pravila i procedura u izborima najvažniji je indikator izbornog sistema.

IIIzborno pravo- je sistem pravih pravila kojima se utvrđuju svi elementi izbornog sistema.Je širi pojam od izbornog
sistema i biračkog prava. Izborni sistem se uređuje ustavom, zakonima i podzakonskim aktima.

IIIIzborni zakoni- uređuju najveći deo izbornog sitema: evidenciju birača, proces kandidovanja, izborne jedinice, glasanje,
utvrđivanje rezultata i raspodela mandata, zaštita biračkog prava. Neki elementi se uređuju i posebnim zakonima, kao: uputstva, pravila, instrukcije, izbornih organa kojima se određuju rokovi, obrasci, tehnike, procedure... sve što je sastvani deo izbornog zakona a nije njime uređen. Izborni zakoni da bi bili demokratski moraju da se usvajaju dvotrećinskom većinom, i moraju svima da daju šanse da budu većina. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Najvažniji elementi izbornog sistema su :1. izborne jedinice,2. kandidovanje,3. transponovanje glasova u mandate. Drugi koji jako utiču su: biračko pravo i evidencija birača, izborna tela, izborne kampanje, finansiranje izbora, prestanak mandata, popunjavanje praznih poslaničkih mesta, zaštita biračkog prava. Izborno upravljanje – je niz aktivnosti koje kreiraju i čuvaju široki institucionalni okvir u kome se odvija glasanje i izborno takmičenje. Izborno upravljanje obuhvata tri nivoa: 1. Pravljenje pravila; 2. Primenu pravila ; 3. Rešavanje sporova o pravilima. a.Pravljanje pravila- obuhvata stvaranje procedura izborne utakmice. Ono obuhvata projektovanje institucija koje determinišu bazični okvir demokratskog izbornog procesa.Istraživači se kod njega koncentišu na deo pravila kojim se reguliše izborno takmičenje i raspodela mesta u parlamentu. b.Implementacija pravila- obuhvata implementaciju izbornih pravila radi organizovanja izborne utakmice. Podrazumeva koordinaciju zadataka različitih vrsta administracija na raznim nivoima, i organizovanje izvršavanja kompleksa različitih aktivnosti radi uspostavljanja inistitucionalnog okvira za glasanje i izborno takmičenje. Da biizbornoupravaljanje imalo kredibilitet , ono mora da primenjuje tri kontradikorna i uzajamna imperativa: 1. administrativnu efikasnost, 2. političku neutralnost, i 3. javnu odgovornost. Administrativna efikasnost- najugroženija je i najpodložnija je greškama zbog široke skale zadataka koji se moraju obaviti u preciznim terminima... Politička neutralnost- u tranzicionim državama je pod kritikom zbog administrativnih manjkavosti... Odgovornost- u izbornom upravljanju definisana je granicama ponašanja u izbornoj utakmici i u primeni pravila za sve aktere, i jasnim sankcijama za izlazak van tih granica utvrđenih izbornim pravilima. c.Rešavanje sporova o pravilima- rešavanje konflikata u izbornim sporovima u izbornom procesu i u vezi sa rezultatima izbora. Garantovanje nepristrasnog, mirnog, i efikasnog ispravljanja grešaka.... su proceduralne legitimnosti izbornog procesa i izbornih rezultata. Bez ovog nivoa nema ni izbornog sistema ni izbornog upravljanja. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

izborni organi formiraju se od predstavnika podnosliaca izbornih lista. 4.pasivno biračko pravo.Biračko pravo–jedno od osnovnih političkih prava koja se utvrđuju i garantuju ustavima. Poslove izborne administracijeobavlja izvršna vlast. Formiranje stalnih izbornih tela koja su potpuno nezavisna od izvršne vlasti i podložna pravosudnom nadzoru.postaje zakonska kategorija. ali su nekopetentni za politiku i neinicijativni.stalna ili povremena tela koja se formiraju isključivo za organizaciju. 3. stranački opredeljeni. 2. Novi birači.. opštinskih sudova 2. 3. 2 .. Ograničeni učesnici koji su u izborima uključeni delimično. Postoje tri modela formiranja izbornih organa: 1. danas su opšti. faza žene dobijaju pravo glasa i smanjuje se starosni cenzus. zato se najčešće izborni organi formiraju od pojedinaca iz najviših pravosudnih instanci. 2.Koja počiva na obrascima aktivnosti i teorijskim dimenzijama tj.politički stranaka i koalcija. zloupotrebe.imaju jaku stranačku identifikaciju. 3. mogu se uključiti i predstavnici političkih stranaka. Prva dva karakteristična za stabilne demokratije a treći sa tranzicione nestabilne zemlje. Ad hoc formirana izborna tela koja traju samo jedan izborni ciklus ili sprovode izbore za određeni predstavničkiu organ. 5. Evolucija biračkog prava-pet faza: 1. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Izborni organi. Izborna administracija.Na primeru predsedničkih izbora(usmerena na partijsku identifikaciju): 1.važe za sve izborne cikluse i referendume.ne učestvuju u izbornim kampanjama. sa jakom partijkom identifikaciji i potpunom učešću u politiku. 3. Glasaju stalno i redovno. faza u kojoj se konstituiše opšte biračko pravo muškaraca. Biračko pravo je : opšte.prvi put glasaju -. novi zeland-pošta. izbornim sistemima počiva na principima političke neutralnosti. Predrevolucionarna faza..najmasovniji oblik političke participacije građana i zato se celokupan državni mehanizam stavlja u službu izbornih organa.Birački spisak je i tehnička kategorija i pravna osnova za korišćenje biračkog prava. 3. poseduje neka znanja nisu uključeni u politiku.Švedska-služba za poreze. kao pravo državljanja da biraju svoje predstavnike – aktivno biračko pravo i pravo da budu birani. Promenljivi birači – glas se od izbora da izbora daje drugima zbog raznih faktora.. Birači se svrstavaju u 5 kategorija: 1. Da bi birač mogao da koristi aktivno biračko pravo on mora biti registrovan-uvršćen u evidenciju biraču. Je trajni ili ad-hoc deo izborne administracije koja je višestepeno i hijerarhijski organizovana..učesnici i aktivisti u izbornim kampanjama.Formiraju se na osnovu popisa stanovništva.Zadatak je da se spreče manipulacije.Aktivisti. samouprave i državna uprava imaju veliku ulogu. 2. izvršna vlast(vlada ili predsednik). Tiplogija birača: -. faza je faza ekspanzije biračkog prava muškaraca u okviru pluralnog i kurijskog biračkog prava. organi lok.. Od autoriteta izbornih organa zavisi i ponašanje političkih aktera u izbornom procesu.najmanje 2x glasaju za istu pratiju. kompetenti su i umereno konfliktni.. 2.u dem. uključeni su u politiku 4. nepristrasnosti i odgovornosti. generalnim orijentacijama i društvenim obeležjima birača.učestvuju u svakoj fazi izbora. 5. niz kombinacija gde učesvuju i predstavnici sudova i političkih stranaka Centralna izborna tela biraju: parlament.nekonfliktni su. neposredno i tajno. faza cenzusa režima.: 1. Postoje 2 modela formiranja izbornih organa sa stanovništva učešća predstavnika stranaka.. usmereni su na kolektivne rezultate. Učesnici u kampanjama. ustavnih.Evidencija sledi administrativnu podeludržave i obavlja je lokalna samouprava. Oni koji glasaju redovno. sprovođenje. jednako. Izborni proces. apelacionih. kontrolu izbornog procesa. izborni organi sastoje se od nosilaca najvećih pravosudnih funkcija-sudija vrhovnih.. zato te institucije moraju imati nadstranački karakter i moraju biti lišene stranačkih podela. Stalni birači.Zadatak je da se obezbedi poštovanje i primena ustavnih i zakonskih normi za sprovođenje izbora. i retko se konstituišu na osnovu zakonskih rešenja koja propisuju koje institucije određuju svoje predstavnike za sastav izbornih organa.

Izborna administracija spada u najaktuelnije elemente izbornog sistema: 1. određena starost. obrazovanje. starost. U Višemandatnim. i prebivalište.2-6. da slede granice postojećih administrativno-upravnih celina u državi:opština. Kritika formiranja izbornih jedinica ima dva ishodišta: 1.klasifikacija višemandatnih izbornih jedinica: male(2-5). pojedince-nezavisne kandidate. 2. poslovna sposobnost. Postoje i drugi uslovi: broj potpisa građana u izbornoj jedinici i izborna kaucija-je zakonski određena suma novca koja se mora uplatiti na poseban račun odgovarajućeg državnog organa i da bi kandidatura bila validna.selekcija kandidata koju obavljaju političke stranke-ekstralegalni proces. Utvrđivanje granica izborne jedinice se najčešće utvrđuje posebnim zakonima kojima se regulišu kriterijumi formiranja izbornih jedinica.. 2. koja širi funkcije izborne administracije 4. kandidate raznih udruženje i pokreta.Proces selekcije kandidata u strankama i postupak kandidovanja pred zvaničnim izbornim organima ne podležu identičnim uslovima. srednje (6-10).. manupulacija u korist jedne stranke ili kandidata 2. 3. Gerrymandering-je prekrojavanje izbornih jedinica.izb. Malapportionment. 3 . rokovi u kojima se mogu menjati izborne jedinice pre raspisivanja izbora. i proces gde izabrani kandidati podležu verifikaciji. za prop.postupak nominacije kao legalnog procesa. Ima dve vrste izbornih jedinica: jednomandatne-uninominalne i višemandatne-plurinominalne.Mora da da izjavu da svojevoljno prihvata kandidaturu. javljaju se procesi . proporcijalnost glasova direktno utiče na broj stranaka u parlametnu tj.2. Kandidovanje ima 2 aspekta: 1.kandidate stranaka i koalicija. manipulacija izbornom geometrijom. modernozacija ide ka kompijuteritaciji.kriterijum formiranja izborne jedinice je broj birača ili stanovnika. i procentnog udela tog područja u broju mesta u predstavničkom telu.Model hoce da izborna jedinica obezbedi jednaku vrednost glasova svih birača. pol... koji ima jako dejstvo na rezultat izbora. Dva oblika kandidivanja: pojedinačno-karakteristično za većinske izb.pred izbornim telim obuhvata 1..Veličina višemandatanih izbornih jedinica direktno utiče na stepen proporcijalnosti i reprezentativnosti izbora. sis. ekspanzija izborne participacije 2. U stranačkim pred.jedan od najmanipulativnijih elemenata izbornog sistema. Kodeks etičke i profesionalne administracije izbora ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Izborne jedinice.je proces kojim političke stranke biraju kandidate koji će učestvovati na opštim izborima za predstavničke organe i druge funkcije. Danas se selekcija kadnidata obavlja tajnim glasanjem. Nolen i Sartori.10-20 i 100-150 mandata. sisteme i kandidovanje po listi-kar.To se postiže biračkom kvotom-koja se računa tako što se ukupan broj stanovnika ili birača deli sa brojem mandata.gde se uspostavljaju standardi u izbornoj administraciji u međunarodnim razmerama. zanimanje. izb.se iskazuje u razlikama u odnosu između broja birača i broja predstavnika koji se biraju u pojedinim izbornim jedinicama. rast socijalne mobilnosti koja traži dobro organizovanu izbornu administraciju 3. 6-10 . U jednomandatnim izbornim jedinicama ovak oblik manipulacije se ispoljava tako što različit broj birača bira jednog predstavnika. Veličina izborne jedinice tj.. u zanemarivanju nužnih reformi izbornih jedinica. Postupak nominacije kandidata. Uslovi da bi neko bio nominovan za kandidata su isti sa uslovima za sticanje aktivnog biračkog prava: državljanstvo.. Postoje dva oblika liste: otvorena i zatvorena. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Postupak kandidovanja.ispoljava se u disproporciji između procentnog udela stanovnika nekog područja u ukupnom stanovništvu određene države. Proces kandidovanja u političkim stranka podrazumeva razne vrste predizbora. se vrednuje: dužina staža.stranačka aktivnost. staž u parlamentu. Zakoni propisuju i koje su funkcije nespojive sa f-cjom poslanika. i velike (preko 10) Daglas Re4 tipa klasifikacija. Formiranje izbornih jedinica se odvija na dva načina: 1. na elektivni i parlamentarni tip stranačkog sistema.gradova..

Ono je uvek individualni čin koji se izražava na više načina. 2.kumulativno glasanje. On se deli na dva tipa: 1. agencije. kumulativno glasanje. II. Sprovođenje.birač može sve glasove dati jednom kandidatu na listi. preferencijalngo glasanje. preferencijalno glasanje.Otvorena izborna lista.birač raspolaže sa manje glasova od broja kandidata koji se bira(3 glasa za 5 kandidata) *Neograničeno glasanje-birač ima glasova koliko ima kandidata u izbornoj jedinici. jednak pristup medijima svim podnosiocima izbornih lista. 4 . 3.da upotrebi na razne načine. 2. medija su sastavni deo izbornih sistema i procesa. slabo vezana (zatvorena neblokirana). 2. 3.direktno ili indirektno kroz zakone o medijima. ravnopravan tretman obezbeđuje se svim akterima samo u javnim medijima. 5 elementa: 1. a prema načinu upotrebe: 1..izborni akteri nastoje da ostvare planirane ciljeve tj.razvojem el. svaki birač ima 2 glasa -jedan za kandidata u jednomandatnoj izbornoj jedinici(personalni glas). Strategija izborne kampanje..Svaki glasac ima više glasa. Neblokirana lista. Najrasprostanjenije klasifikacija vrsta glasanja: ordinarno i kategorijalno glasanje. 3. samim postupkom glasanja prave svoju izbornu listu. i uvek se javlja u obliku pojedninačnog glasanja. 5. sistem glasanja sa više glasova. otvorena. tema kampanje.. 3. *Ograničeno glasanje.glas za listu.jednokružni i dvokružni većinski sistem i proporcijalni sa zatvorenim listama Ordinarno glasnje-otvorene listi i zatvorene neblokirane i proporcijalni izb. i jedan za listu i višemandatnom izbornom okrugu. Nemačka tradicija: zatvorena(zatvorena blokirana).birači prilikom glasanja mogu da glasaju za kandidate sa raznih stranačkih lista.birači -koje treba pridobiti za svoj program i cilj.birač ima jedan glas i daje ga kandidatu ili listi. Dva pristupa izbornom zakonodavstvuI.Razlikujemo: 1. Redosled glas. kadrovske. Ordinarno glasanje.birač glasa samo za listu u celini. po vremenu donošenja ili potvrđuvanja kandidature .birač glasa za različite kandidate u okviru stranačke liste za koji se opredelio. mobilizacija birača da u što većem broju učestvuju na glasanju.utvrđuju rokove u kojima se liste podnose nadležnom izbornom organu. Zavisno od tipa izbornog sistema birač glasove upotrebljava na razne načine(prema načinu upotrebe): 1. trajanje. 2. zastupljenost podnoslilaca izbornih lista u medijima odvija se na osnovu njihove parlamentarne predstavljenosti. listiću: žrebom. Kategorijalno glasanje. temporalne resursei potencijale. on glasa panaširanjem. idealni termini za slanje poruka. predstavljanje kandidata. Zatvorena izbirna lista.glasovi se dele različitim pojediničanim kandidatima ili različitim kandidatima na izbornim listama. i postupak zaštite ako podnosliac liste misli da je oštećen.su povezani sa vrstom izborne liste. zasniva se na otvorenom pristupu svim medijima bez ograničenja. broja podnetih kandidata. rokove u kojima se liste verifikuju. Izborna zakonodavstva. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Izborne kampanje. 2. osmišljaju se sredstva slanja poruka biračima.Zato sve više postaju sastavni deo izbornog prava. Priprema traje od završetka jednog izbornog ciklusa do novih izbora. Priprema obuhvata: planiranje. panaširanje-birač glasove deli kandidatima na različitim izbornim listama. otvorenei slobodne(zatvorena neblokirana) . Postupci glasanja. Kroz Izborno pravo. finansijska sredstva koja se mogu potrošti.. Sistem glasanja sa dva glasa.dve su glavne faze izborne kampanje. makar na formalnom nivou. na gl. 4. normiraju važne aspekte izborne kampanje: 1. Postoji još i podela na : zatvorene. Blokirana lista. Kategorijalno glasanje. angažovanje stručnjaka raznih profila.Ovaj sistem se deli na ograničeno i neograničeno glasanje. zavisno od oblika glasanja. One su planirane i organizovane političke aktivnosti kojima izborni akteri nastoje da pridobiju što veću podršku birača i osvoje vlast.u konstituisanju izbornog sistema utvrđuju se najelementarniji aspekti izborne kampanje na način koji bi garantovao ravnopravnost svim akterima u izbornom procesu. sistemi pojedinačnog prenosivog glasa. abecednom redu imena kandidata.birač raspolaže sa više glasova koje može. utvrđuje rokove u kojima se mogu otkloniti nedostaci. finansijske. panaširanje. mobilisanje aktivista za kampanju. sistem glasanja sa dva glasa i 2. Priprema i Sprovođenje. Izborna zakonodavstva. obaveze medijima prema izbornim akterima. One utiču na rezultat izbornog odlučivanja.može biti blokirana i neblokirana. sredstva kampanje -kojim se prenose poruke glasačkom telu.

drugi tip.koriste veliki broj metoda za transponovanje glasova u mandate.Može da traje 1 ili nekoliko dana. Robert Dal.On pravi razliku i u pogledu izborne kampanje na privatnim medijima i komercijalnim programima. Slabosti većinskog se ogledaju u efektu fabrikovanja većine. Utvrđivanje rezultata je prva faza u raspodeli mandata. se ogleda u rešenjima po kojima se svim podnosiocima izbornih lista obezbeđuju beslatni termini u javnim medijima.podrazumeva da za pobedu u prvom krugu glasanja potrebna apsolutna . okupljanja i udruživanja.. Uslovi: neposedovanje dvojnog državljanstva. a u drugom relativna većina birača. Tu možemo da razlikujemo 2 tipa:a. Završetak glasnanja. glasa se nekoliko da na pre izbora.. Oni počivaju u osnovi na : metodu izbornog broja i metodu najvećeg broja. zabranjuje izborne kampane na privatnim medijima.Obuhvata slobodu: kretanja. govora. niko ne može biti sprečen u slobodi akcije i slobodi biranja.je zakonom utvrđen prostor u kome se obavlja glasanje tokom izbornog dana. ili dolazak u matičnu zemlju 2 godine pre izbora. sis..zakonski tačno određen. liste i koliko je izborni prag.pravo i mogućnost izbora.podrazumeva predstavljanje kandidata i stranaka u privatnim medijima po istim principima koji su definisani za javne medije ali uz finansijsku nadoknadu... Većinski imaju dva oblika: 1.Šta sve spada: formiranje i uređivanje biračkih mesta.2. Proporcijalni iz. dvokružne (apsolutne većine). Glasanjem rukovode Birački odbori. i disproprocije glasova nastaje jer se računaju samo glasovi pobednika.za one birače koji na dan izbora nisu u prebilalištu. 5 .Sve procedure postupanja su precizno definisane. Dvokružni većinski se deli na 2 tipa: prvi tip. proveravanja validnosti rezultata 3.većinske i proprocijalne.. i njihovo pečaćenje je standardna procedura u izbornim sistemima. koji se gotovo u svim izbornim sistemima formiraju od pojedinaca koji imaju biračko pravo i prebivalište na tom biračkom mestu. kojom se obračunavanjem glasova utvrđuju pobednik i gubitnik izbora.. Biračko mesto. ko će učestvovati u formiranju parlamentarne većine i 3. štampanje i distribucija glasačkih listića. Fer dimenzija. pa se sabiraju na nivou izborne jedinice i nacionalnom planu.izborni organi.glasanje graĎana iz dijaspore. Izborno pravo tretira biračko mesto kao eksteritorijalnog područja gde vrhovnu vlast predstavlja birači odbor. Glasanje putem pisma. Prethodno glasanje.U prvom krugu se mora pored većine glasova osvojiti minimalni broj glasova birača ili u izborima moraju učestvovati zakonski propisan minimum broj birača. To su višestepeni postupci koji se odvijaju na više nivoa: 1. 2. Rokovi u kojima birački odbor završi posao utvrđeni zakonom. dodeljuju državne subvenicje u raznim odnosima. Sam proces utvrĎivanja rezultata je određen izbornim zakonima.b. uglavnom je vikend. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UtvrĎivanje rezultata izbora. ko će formirati vladu.. konstituisanje biračkih odbora. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Izborni dan. jednokružne(relativne većine) i 2. I sa stanovništva finansiranja postoje dva modela: 1.obuhvata različite aspekte nepristrasnosti u izbornom procesu.u oba kruga glasanja se zahteva relativna većina glasača.od 4 do 12 sati po zatvaranju birališta.je tehnička operacija1. 2.Prebrojavanje glasačkih listića. obezbeđivanje tajnosti glasanja... Posmatrači da bi ocenili da li su izbori slobodni i pošteni posmatrati sve faze izbornog procesa.često se praktikuje za birače koji nisu u mogućnosti. Slobodni izbori podrazumevaju.. ili se daje ili zabranjuje.utvrđuje se koliko glasova su dobili pojedini kandidati-iz.slobodni i fer izbori su institucija poliarhijskog političkog poretka.birački odbori utvrđuju rezultat na biračkom mestu i sačinjavaju zapisnik. utvrđuje se rezultat izbora na biračkom mestu. Postoje dve formuleza raspodelu glasova u mandate.Birački odbor preuzima glasački materijal.Zahteva regularnost(postojanje pravila o izbornom postupku kojima se svi akteri stavljaju u ravnopravni položaj) i razumnost kao širi aspekt koji garantuje da će norme biti poštovane. Posebno pitanje.odsustvo bilo kakvog limita finansijske prirode kada su u pitanju izborne kampanje. proveravanje glasačkih kutija. U jednokružnom većinskom izbornom sistemu pobednik je kandidat koji osvoji najveći broj glasova birača.

praga.meri se:1. Zavisi od veličine izbornog okruga (M). izborni broj koji je realni ili uvećani broj mandata koji se raspoređuje u izbornoj jedinici. Postoji jedinstveni i diferencirani prag.Podrazumeva da broj mesta u parlamentu nije fiskiran. 3.Glasovi:Mandati . Modifikovane kvote.Izborni prag je niži što je nivo izbornog takmičenja viši. Slabost metoda jednakog broja. Primenjuje se u nemačkom sistemu umesto Dontove metode. Imperial-G:(m+2).. i tako dobijeni količnik se množi brojem madata u izbornoj jedinici. Veličina izborne jedinice..-Vajmarska Republika.Hantingtonova isto. za raspodelu svih mandata ili samo ostatka mandata.Dobijeni celi broj jeste broj mesta koji pripada određenoj listi.. broj stranaka koji učestvuju na izborima u iz...da bi se povećale šanse malim strankama da uđu u p. Stvara ili realna kvota. Za egzaktne klasifikacije stranačkih sistema. Efektivni prag. 61 strana 6 . i one su ideološki polarizovane na ekstremnu levicu i desnicu. Fragmentacija..Zakonsko fiksiranje broja glasova koji se moraju osvojiti za 1 mandat.jesu neraspodeljeni mandati i njihova dodatna raspodela raznim postupcima... smanjuje se izborna kvota povećavanjem delioca( broja mandata).. zakonskog(automatskog) broja i Nimajerova metoda. tako se favorizuju stranke sa manjim brojem mandata(koristi se u sistemu pojedinačnog prenosivog glasanja). i metoda pretvaranja glasova u mandate..Metode jednakog broja su dominantne u raspodeli mandata u prop.Praksa.jaka fragmentacija ili polarizovani pluralizam. Efekat izborne jedinice je prirodna prepreka.Količnik te operacije je broj mandata koji pripada određenoj izbornoj listi...brojem stranaka potrebnim da bi se formirala koaliciona vlada i 4.Tako se smanjuje izborna kvota. Andreova i SenLežieva pogoduju malim i srednjim strankama .. njegovu funkciju preuzima veličina izborne jedinice(male izborne jedinice imaju isti efekat kao visok izborni prag).. menja se samo kvota tj. mora se kombinovati sa drugim postupcima.je količnik važećeg broja glasova i broja mandata.je minimalni procenat glasova koji stranka mora da osvoji da bi dobila prvi mandat u izbornoj jedinici.veštaćki povećava broj mandataa za 2. Teorijski prag ekskluzivnosti. Drupova(Hagenbah-Bišofova ili Ofer-Bačkova)-G:(m+1). Hareova.delilac je veći od broja mandata koji se raspodeljuju u izbornoj jedinici.funkcija da se ostvari efekat partijske koncentracije..je maksimalni procenat glasova koji stranka mora dobiti u najnepovoljnijim uslovima da bi osvojila prvi mandat u izbornom okrugu.. Primer dontova metoda: P=100: (M+C-1). zato su razvijeni postupci koji nizom raznih delitelja distribuiraju sve mandate uz očuvanje proporcijalnosti.je komponovan nna takonskog pragu i veličini okruga. i metode transponovanja glasova u mandate podstiču ili sprečavaju fragmentaciju parlamentarnog stranačkog sistema. nego zavisi od broja glasača. Ako u izbornom pravu nije definisan izborni prag. a izborni prag je veštačka prepreka.Broj glasova određene liste je konstantan.To može da naruši proporcijalnost glasova i mandata.... sistemima: Adams uveo 0 kao delitelja da osigura da neka federalna država ostane bez predstavnika u Kongresu.teorijski prag inkluzivnosti(reprezentativnosti). a dve su dovoljne za pravljenje vlade i ako među strankama nema ekstremnih . Sartori. smanjuje broj glasova koji se mora dobiti da bi se osvojio jedan mandat. Postoje više vrsta izbornog broja..broj glasova svake izborne liste koja je prešla prag deli se sa ukupnim brojem glasova svih izbornih lista koje učestvuju u raspodeli..ako u parlamentu nema preko 5 stranaka.. izb..distribuiraju se mandtati tako što se prvo utvrdi izborni broj (kvota) kojim se deli ukupan broj glasova određene izborne liste u izbornoj jedinici. Dontova i Imperialieva-pogoduju strankama sa najvećim brojem osvojenih glasova. slabost jer se ne mogu raspodeliti svi mandati.Reov indeks fragmentacije-. opšta podela na realne i modifikovane. Daglas Re.jed. njihovim ideološkim razlikama. Umerena fragmentacija ili umereni pluralizam. 2.veliki broj stranaka u pralamentu. više od dve su potrebne za formiranje vlade..Može da bude u izbornoj jedinici.Metoda izbornog broja. mali broj jakih stranaka. Prag ekskluzivnosti jedak je Drupovoj kvoti P=100: (M+1).brojem mandata.. nacionalnom nivou. visina zakonskog izb. Metoda uniformnog.(C). brojem stranaka u elektivnom i parlamentarnom stranačkom sistemu.

finansiranje izbornih kampanja kandidata i stranaka i koalicija. Mogu i poslanici kvalifikovanom većinom negde da raspuste parlament. ostavkom.. koriščenje stranačke imovine bez finansijske podrške države. Posle nastupanja razloga za prestanak mandata i konstatovanja toga. koje stranke prikupe od svojih članova i simpatizera. U proporcijalnim izbornim sistemima: podrazumevaju izbor poslanika sa sistemom lista. Postoji slobodni i imperativni mandat.finansiranje rada izbornih organa.pre utvrđenog mandatnog perioda se dele na individualne i kolektvne. otvaranje posebnog računa preko kog se prikupljaju i troše sredstva u izbornoj kampanji. pravosnažnom sudskom odlukom kojom se predstavnik osuđuje na zatvorsku kaznu. 2.stranaka ima nekoliko modela: 1. limitiranjem iznosa koje pojedinci i organizacije mogu uplaćivati strankama. Individualni razlozi.Popuna ovako upražnjenih mesta vrši se samo ako je do redovnih izbora ostalo više od 6 meseci. gubitkom poslovne sposobnosti i 5. isto tako raspusta se ako se ne izabere vlada u propisano vreme ili ako je izgubila podršku parlamentarne većine. 1. Trend je da se finansiranje izbornih kampanja limitira na razne načine: kroz ograničavanje izvora iz kojih stranke prikupljaju sredstva. tj. 4. Finansirane izbornih kampanja kandidata. nastupanjem nespojivosti. podnošenje izveštaja o prikupljenim i utrošenim sredstvima. korišćenje sredstava stranke.U budžetima se izdvajaju sredstva za održavanje redovnih izbora. ne postavlja nikakve limite u sticanju i trošenju finansijskih sredstva u izbornoj kampanji-kandidati i stranke be niraju da polažu račune o načinu sticanja i trošenja sredstva.Ostali poslanici sa liste koji nisu dobili mandat su alternativni poslanici koji popunjuju upraćnjeno mesto kada se konstatuje prestanak mandata poslaniku sa neke izborne liste. Većinski izborni sistem:a priori podrazumeva raspisivanje dopunskih izbora. b.saradnja sa službama državne bezbednosti.samoraspuštanje i raspuštanje parlamenta.odnos predstavnika i birača.. Finansiranje izbornih kampanja se kontroliše i uređuje izbornim zakonima.2. tako da neće svi kandidati sa neke liste da osvoje mandate. Individualni tazlozi se često utvrđuju ustavom sa mogućnošću da se zakonom proširi krug uslova zbog kojih poslanicima mandat može prestati pre isteka punog mandatnog perioda.njima raspolažu centralni izborni organi koji negde imaju čak i pravo da se zadužuju kod banaka ako vlada nema sredstva za održavanje izbora.administracije. kam. ako samovoljno napusti stranku sa čije je liste izabran u predstavničko telo ili ako samovoljno pristupi drugoj stranci.kontroliranje finansiranja izbornih kampanja na dva načina: a. Mandat. 2. korišćenje sredstva za iz.. ne mora da znači da će da odmah prvi ispod crte da bude poslanik. i obezbeđivanje podrške imenovanjem stranačkih aktivista za državne službenike određenih poslova izborne administracije za vreme izbora.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prestanak mandata. i kršenje ljudskih prava i sloboda po tom osnovu.Postoje razni modaliteti.. Mehanizmi kontrole se ispoljavaju u : određivanju posebnog lica-organizacije koji su odgovorni za finansiranje izborne kampanje. raspisuju se dopunski izbori u izbornoj jedinici u kojoj je izabran polanik kome je pre vremena presao mandat.Razlozi po ovim osnovama su utvrđeni ustavom. Drugi razlozi: ako ne položi zakletvu.Aspekt finansiranja izbornih kampanja je tamna zona kao i finansiranje stranaka.. 3. Razlozi za prestanak mandata. ali se koristi i za mesto u parlamentu.nastupaju: 1. a nove ne može da se formira. pokrivanje troškova organizbanja i sprovođenja izbora 2. 7 . Kolektivni razlozi.Postkomunističke zemlje još jedan uslov. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Finansiranje izbora ima dva aspekta: 1. korišćenje direktne finansijske potpore države. gubitkom aktivnog bračkog prava. limitiranjem sredstva koja se mogu potrošiti za propagandne aktivnosti. Obaveza je države i veoma je precizno uređena izbornim zakonodavstvom.

princip pretvaranja glasova u mandate ne sme da donese politički konfliktne izborne rezultate 6.je mehanizam zaštite demokratičnosti i pravednosti izbornog postupka. 3. a negde je i na te odluke dozvoljena žalba sudskim instancama. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Izborni sistemi .jednake šanse u kampanji 4.funkcija zaštite izborog prava je jedna od najvažnijih nadležnosti izbornih organa. prema pravilima odlučivanja o tome ko je pobednik na izborima.počiva na načelu predstavništva.klasičan većinski sistem. Pravna zaštita izbornog prava se realizuje u nekoliko faza : 1. po završetku glasanja. FRA 2. stranački sitem i birače. jednakim. što je udaljeniji od nulte tače to je disproporija broja glasova i mandata veća.zaštitu izbornog prava vrše redovni sudovi 5. i rel. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stavovi međunarodnih organizacija o izborima ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Problemi klasifikacije. Izborno pravo obuhvata:biračko pravo.jaki i slabi izborni sitemi-zasnovana na stepenovanju manipulativnog uticaja izbornog sitema na birače. mešoviti Četiri tehnička elementa koja presudno utiču na tip izbornog sistema: 1. Odluke centralnih organa su konačne u većini slučajeva. Formalni principi koji determinišu kompetitivne izborne sisteme. 1. kandidata 3. poštovanje izbornih procedura. izborne jedinice. Izborni sistemi se razlikuju i klasifikuju po različitim merilima: 1. Većinski.FRA i australia. Sartori.realni izborni sistemi se razvrstavaju na osnovu političkih konsekvenci koje ostavljaju na strukturu parlamenta.u toku izbornog procesa. pravu odlučivanja primenom metoda izbornog i najvećeg broja.izborni sistem relativne većine u jednomandatnim izbornim jedinicama. nekompetitivne i polukompetitivne. Podela na kompretitivne .limitiranje izborne odluke na jednomandatni period Teorija o unipolarnom kontinumu. A priori vrednuje.većinski.većinski(ap. pravo na kandidovanje. pretvaranje glasova u mandate. većina) i proporcijalni koji se baziraju na prop. Nolen-bipolarni model. Modeli zaštite izbornog prava: 1.većinski(princip formiranja stabilne efikasne parlamentarne većine i jednost.sistem apsolutne većine u jednomandatnim izbornim jedinicama.polovi su specifičnosti većinskih i proporcijalnih izbora međusobno razdvojeni nultom tačkom.Obuhvata pravila o potvrđivanju i osporavanju rezultata i izbora.kandidovanje.proporcijalno prestavništvo je nulta tačka od koje kreću proporcijalni izborni sistemi.glasanje. pravo na opoziv. počiva na merilu političkih posledica. proizvodi izrazitu disproporciju između broja glasova i mandata u korist stranke sa najvećim brojem glasova.zaštitu izbornog prava vrši ustavni sud Zaštita izbornog prava uvek podrazumeva dvostepeni postupak. 5 tipa: 1. 4.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zaštita izbornog prava. 2. proporcijalni i mešoviti. proporcijalni. 8 . programa. Je definisao izborne sisteme po 2 osnova: po pravilu odlučivanja(metod kojim se u izborima odlučuje o pobedniku i poraženom) i po načelu predstavništva. parlament je vrhovna i konačna instanca za rešavanje izbornih sporova-ENG.proizvodi disproporciju između broja glasova i mandata u korist manje stranke da u koaliciji sa velikom osvoje mesta u parlamentu.sloboda izbora-garantuje se opštim. vlade) i proporcijalni(pravilno političko predstavljanje svih segmenata biračkog tela) 3. 2.najčešći 3. Ozakonjena merila za slobodno izborno nadmetanje 2. u međuizbornom peridu. 2.većinski su manipulativno i time jaki.zaštita izbornog prava se poverava specijalnim sudovima koji se AD HOC formiraju za svaki izborni ciklus 4. 2. neposrednim i tajnim izborom 5. 3.omogućavanje konkurencije političkih stranaka. široko regionalno rasprostranjen. Većinski izborni sistem predstavljanja.

sistem.kondicionalni izborni sistemi-većinski obrazac izbora se primenjuje konstantno.Najveći stepen prop. jed. Funkcije. 3. korekcijski izborni sistemi-primenjuju se oba izborna sistema ali primena propor. on treba da pomiri ciljeve. jed..proporcijalni izborni sistem u višemandatnim izbornim jedinicama različite veličine.ublažava disproporciju. proporcijlanom iz. a primena proporcijalnog zavisi od učinka većinskog izbornog sistema.jednomandatna izb.personalizovani proprocijalni izborni sistem sa izbornim pragom-kombinacija respodele određenog broja mandata u jednomandatnim iz. tako što se vrši komopenzacija strankama koje su u prvoj raspodi mandata imali lošije rezultate. Tri načina povezivanja jednomandatnih izbornih jedinica sa elementima proporcijalnog izbornog sistema: 1. Teorija ne priznaje mešovite izborne sisteme. naglasi prednosti i umanji mane tipova izbornih sistema.Propocija jako visoka.ima personalizovani prop. 9 . izb. sistemu.čist proprcijalni izborni sistem. segmentirani ili rovovski izborni sistem.sis. višestrukog glasanja.daje i disproporcijalni i proporcijalni rezultat.paralelna primena većinskog i proporcijalnog izbornog obrasca u jednom i drugom delu države 2. zavisi od očinka većinskog obrasca 5. sa principom proporcijalnog izbornog sistema.3. 4. 2. Proporcijalni sistem predstavljanja. kojim birači u višemandatnim izbornim jedinicama raspolažu manjem brojem glasova nego što ima kandidata u izbornoj jedinici. zbog efekta distorzije spada u većinske izborne sisteme. Ishodište u izbornom sistemu Nemačke-Personalizovani proporcijalni izborni sistem-koji je kombinacija jednomandatne izborne jedinice i proporcijalne formule. jed.Izborna jedinica do 5 mandata.većinski izborni sistem proizilazi iz predstavljanja manjina u višemandatnim izbornim jedinicama. Kompenzatorski izborni model-efekat disproporcije jednomandatnih izbornih jedinica se ublažava pa stepen proporcijalnosti glasa i mandata može da bude čak i veći nego kod proporcijalnog izbornog sistema sa srednjom i malom izbornom jedinicom. bolja zastupljenost opozicionih stranaka.personalizovani prop. kombinuje se proporcijalnim sistemom predstavništva.kompenzatorski izborni sistem. jed. pojedinačnog glasa.koegzistancijalni izborni sistemi. 5.Zato stranke koje su ostvarile dobar rezultat u prvom većinskom krugu glasanja potiskuju ili isključuju iz raspodele mandata na drugim nivoima.Mehanički se spajaju dva različita izborna sistema.većinski mešoviti modeli i proporcijalni mešovoti modeli u kojima su dva nivoa distrubucije mandata međusobno povezana.Mehanički pristup.Oni nastaju kao posledica kompromisa glavnih političkih aktera. 4. obrazac se primenjuju istovremeno na teritoriji države 3.superpozicijski izborni sistemi-većinski i prop.Broj mandata koje stranke osvoje u jednomandatnim iz. ali imaju i različit stepen proporcijalnosti prilikom pretvaranja glasova u mandate. uz mogućnost određivanja izbornog praga-posebnost je veći broj nivoa za raspodelu mandata. se oduzima od broja mandata koje bi osvojile prema proporcijalnom izbornos sistemu. pojačavaju vezu birača i poslanika.odsustvo bilo kakvih prirodnih i veštačkih prepreka.može se ubrojiti u mešovite izborne modele. Proporcijalnost glasova i mandata je gotovo apsolutna. izb. 2. a manji deo mandata se raspoređuje prema proporcijalnoj formuli.Što se veći broj mandata deli proporcijalnom formulom veća je proporcijalnost i obrnuto. Analitički pristupposeban oblik proporcijalnog izbornog sistema. 5 tipova izbornog sistema: 1. gde konačni efekat disproprocije zavisi od numeričkog odnosa broja mandata(koji se raspodeljuju po većinskom) tj.sistem prenosivog. relativnom većinom. izb.većinski izborni sistem sa malom višemandatnom izbornom jedinicom i proporcijalnom formulom za raspodelu mandata. drugi i treći mandati se dele nekom proprocijalnom metodom. Rovovski izborni sistem. Spada u većinski a negde i u mešoviti.omogućavaju predstavljanje manjina.. Sva tri imaju izborni prag.fuzijski izborni sistemi-većinski i proporcijalni obrasci se menjaju u svakoj izbornoj jedinici 4. jedn.ima visok stepen disproprocije. 5. 3. kombinuje sa proporcijalnom izbornom listom. što znači jednu izbornu jedinicu i odsustvo izbornog praga. Dihotomna tipologija mešovitih izbornih sistema.većinski izborni sistem u kome se pretežni deo mandata deli u jednomandatnim izb. Cilj da se umanji efekat disproporcije u jednomandatnim izborim jedinicama.sistem ograničen. Prvi nivo je raspodela mandata u jednomandatnim izbornim jedinicama.jednomandatna izb. Mešoviti izborni sistemipet tipova: 1.kompenzatorski proporcijalni izborni sistem.

depersonalizovanost izbora-podrška ide strankama a ne kandidatima. već vlasti pripada većini većine 3. 5.što otežava formirnje kabineta 4.demokratija uspostavljena većinskim izbornim sistemom često nije u stanju da vlast bude većina. sprečava ili deformiše predstavljanje manjina. 5.što može podsticati segmentaciju u društvu 5.birači direktno biraju parlament i vladu2. jer moraju da pretenduju na većinu glasova glasačke populacije4. jezičke.insistiranje na prdstavljnju svih grupa po verskim. često ne može da se izdigne iznad parcijalnih interesa svoje izbor.sprečavanje dramatičnih preokreta i tendencije da mala kolebanja u biračkom telu izazovu krupne promene u parlamentarnoj većini i vladi. izbor je personalizovan3. 2. prednost vide u karakteritikama: 1.vlade čiji su oslonac koalicioni aranžmani su podložnije raspadu6.podstiče političke stranke na umerenost.podsticanje iskazivanja novih mišljanja i njihovo oblikovanje u političke stranke-čini sistem otvorenim i fleksibilnim 6.verske. Pristalice proporcijalnog izbornog sistema.podsticanje izgrađivanja političkog konsenzusa u kojem učestvuju razne političke snage 4. koje gura ka vaninstitucionalnim oblicima političkog delanja. 4. etničke i pretvara ih u večite gubitnike. predstavnike otuđuje od birača 2. prednosti: 1. CAD. 10 .umnožavanje broja parlamentarnih stranaka.predstavnik izabran po većinskom izbornom sistemu.mala kolebanja u biračkom telu dovode do brze promene vlade 6.ona otežava.sprečavanje formiranja dominantnih stranaka ili kartela etabiliranih stranaka Kritike proprocijalnog sistema: 1.fragmentacija stranačkog sistema i proliferacija malih stranaka3. etničkim i drugim kriterijumima.formira dvostranački sistem sa jakim. stabilnim i nezavisnim stranaka5.hipoteza o uzročno-posledičnoj vezi većinskog izbornog sistema i dvopartijskog sistema nema opštu empirijsku potvrduFRA.omogućavanje formiranja koalicija bez veštački konstruisanih parlamentarnih većina 3.empirijski podaci osporavaju tvrdnju da većinski sistem podstiče brzo formiranje vlada sa dugotrajnim mandatima.parlamentarni izbori nisu anketa da bi se izgradio statistički pregled stranaka nego je utakmica koja se vodi za vlast. jed.obezbeđuju formiranje homogene parlamentarne većine i vlade6. omogućava brzu promenu vlastiPopis kritika na račun većinskog sistema: 1.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prednosti i mane većinskih i proporcijalnih izbornih sistema Pristalice većinskog izbornog sistema. verno odražavanje raspoloženja biračkog tela i pružanje podjednake šanse svim strankama da imaju poslanike u parlamentu 2.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->