Održavanje disajnog puta u anesteziji

Izvor: Anestezija .org

• •

Održavanje prohodnosti disajnih puteva temeljni su zadatak za vreme anestezije i reanimacije Prohodan disajni put nam omogućuje izvođenje ventilacije i oksigenacije bolesnika, i dostavu anestetičkih gasova

Anatomija disajnih puteva
1

perkutana traheotomija Zabacivanje glave i podizanje donje vilice • Najčešći uzrok opstrukcije disajnog puta u besvjesnih osoba je zapadanje jezika usled popuštanja tonusa muskulature o Ovim postupkom podižemo bazu jezika i donju vilicu koji opstruiraju disajni put o Jednu ruku stavimo na čelo bolesnika i njome vršimo zabacivanje glave dok drugom uhvatimo donju vilicu povlačimo je gore o Podizanje donje vilice sa obe ruke vršimo tako da palčeve obe ruke stavimo na mandibulu. traheotomija. dok preostalim prstima hvatamo oba ugla mandibule o Donju vilicu istovremeno podižemo i guramo prema napred kako bi donji zubi došli ispred gornjih Orofaringealni tubus (airway) 2 . orofarinks i hipofrainks o Larinks o Traheja DONJI DISAJNI PUTEVI Desni i lijevi glavni bronh o Lobarni bronhi o Segmentalni bronhi i bronhioli o Alveole Održavanje disajnih puteva • Metode o Zabacivanje glave i podizanje donje vilice o Orofaringealni i nazofaringealni tubusi o Maske za ventilaciju o Laringealne maske o Endotrahealni tubusi o Ezofagotrahealni combitubus o Hirurški disajni put-Konikotomija.• • • GORNJI DISAJNI PUTEVI o Nosne šupljine i paranazalni sinusi o Usna šupljina o Nazofarinks.

(60 mm) o No 2. postavljanje airway-a može izazvati kašalj.(100 mm) Postavljanje Orofaringealnog airway-a o Glava bolesnika je ekstendirana. laringospazam i ređe bronhospazam Airway ne štiti disajni put od aspiracije Veličinu potrebnog airway-a odredimo prema udaljenosti između usnog kuta i uške • • Veličine: o No 0.(50 mm) o No 1.(70 mm) o No 3.Orofaringealni tubusi (airway) • • • • • • Pomagalo od plastike ili gume za pomoć pri održavanju prohodnosti disajnih puteva. povraćanje i aspiraciju. oblikovano polukružno da pridržava jezik Odmiče bazu jezika od zadnjeg zida ždrela i tako omogućava nesmetan prolaz vazduha Indikacije o Očuvanje disajnog puta kod bolesnika bez svesti koji spontano diše o Kod kratkotrajne inhalacione anestezije o Kod orotrahealno intubiranog bolesnika (kako bi sprečili da bolesnik zagrize tubus) Oprez !!!: o Kod budnog ili nedovoljno anesteziranog bolesnika (očuvani laringealni refleksi). vrh usmjerimo prema nepcu i polagano ga uvodimo rotirajući za 180º 3 .(90 mm) o No 5.(80 mm) o No 4. otvorimo usta bolesnika.

trizmusom. ali ne štiti od povraćanja i regurgitacije Stavljamo ga kod osoba s konvulzijama. pa čak i budan bolesnik Kontraindikacije za nazofaringealni airway o Koagulopatije o Fraktura baze lobanje o Infekcije nosa o Deformacije o Povećane adenoidne vegetacije kod djece Postavljanje nazofaringealnog airway-a o Poželjno ga je namazati lubrikantnim sredstvom o Uvodi se nežno (krvarenje!!!) o Veličinu odredimo prema udaljenosti od nozdrve do ulaza u spoljašnji ušni kanal Maske za ventilaciju 4 . omogućava veštačko disanje disanje.Nazofaringealni airway • • • • • • Uvodi se kroz nos u ždrelo Osigurava prohodnost disajnog puta. kao i polukomatozni bolesnik. jer za uvođenje ne zahteva defleksiju glave Dobro ga podnosi bolesnik u plitkoj anesteziji. i ozledom vratne kičme.

a preostalim prstima podiči donju vilicu. a desnom rukom pritiskamo balon za ventilaciju o Ako jedna osoba ne može na ovakav način adekvatno ventilirati bolesnika. o postojanje brade i brkova.Maska s balonom za ventilaciju • • • • • • • • Izrađene su od plastike i gume Mogu biti crne ili prozirne Proizvode se u raznim veličinama Indikacije: o Dostava kiseonika za vrijeme reanimacije o Dostava kiseonika i smeše anestetičkih gasova za vreme anestezije o Preoksigenacija bolesnika o Kod uvoda u anesteziju o Kod inhalatorne anestezije u neintubiranih osoba o Za adekvatnu ventilaciju bolesnika maskom potrebni su iskustvo i spretnost o Iako je oblik maske prilagođen konturama lica. držeći je za uglove o Druga će stiskati balon za ventilaciju Eventualno radi bolje ventilacije postaviti airway Ne snažno uduvavati (ne više od 20 cm vode) zbog mogućeg naduvavanja želuca i mogućeg izazivanja regurgitacije i povraćanja (aspiracija!!!) 5 . a brada podignuta o Maska se pritiska uz lice uz pomoć palca i kažiprsta l. ruke. o deformacije lica o odabir neadekvatne maske Izvođenje ventilacije na masku o Masku stavimo na lice bolesnika i adekvatno je adaptiramo kako bi sprečili gubitak vazduha o Glava bolesnika mora biti zabačena. dok ostala tri prsta podižu bradu. može joj pomoći druga osoba o Jedna osoba će zabaciti glavu. o bezuba vilica. često su bolesnici neadekvatno ventilirani Uzroci nedovoljne ventilacije: o neiskustvo osobe koja ventilira. palčevima obe ruke pritisnuti masku uz lice bolesnika.

pomoć pri otežanoj intubaciji o LMA Flexible – u hirurgiji glave i vrata Endotrahealna intubacija 6 . pa je povoljnija od klasične maske Ne štiti od aspiracije kod aktivnog povraćanja Indikacije za LMA: o U svim situacijama kada se anestezija može sprovesti spontanom ventilacijom o U anesteziji koja se provodi kontroliranom ventilacijom uz kontrolirani insp. tumor) o Pun želudac o Bolesnici s niskom plućnom rastegljivošću. jer će dobro prijanjajuća maska omogućiti dobru ventilaciju bolesnika Postavljanje LMA: o Bolesnik mora biti u dovoljno dubokoj anesteziji(relaksiran ili nerelkaksiran) o Masku namažemo lubrikantom na bazi vode i uvodimo je na slepo pod kontrolom prstiju.• • Moguće oštećenje rožnjače zbog prejakog pritiska maske na očne jabučice Ukoliko maskom ne možemo dobro ventilirati bolesnika.Za njeno postavljanje nije potreban laringoskop. Novije vrste LMA: o LMA ProSeal – odvaja respiratorni od GIT trakta o LMA Fastrach – pomoć pri otežanoj intubaciji o LMA CTrach .pritisak manji od 20 cm H2O o Kada bolesnika ne možemo ventilirati ni običnom maskom niti intubirati o Za postupke kratkog i srednje dugog trajanja (do 2 sata) Kontraindikacije za LMA o Kada postoji opasnost od regurgitacije želučanog sadržaja o Anestezija u potrbušnom položaju o Dugotrajni postupci o Kada je potrebna ventilacija inspiratornim pritiskom većim od 20 cm vode o Patologija farinksa (apsces. bronhospazam Vrlo je važno izabrati odgovarajuću veličinu maske. potrebno je ili intubirati bolesnika ili primeniti neki drugi postupak Supraglotična sredstva: Laringealna maska • • • • • • • • Posebno oblikovana maska za pomoć pri održavanju disajnog puta i ventilaciju Njeno postavljanje je manje stresno i invazivno od intubacije i “oslobađa ruke” anesteziologa.

jer smanjenjem promjera tubusa se povećava dišni otpor o Uvijek treba odabrati najveći tubus koji bez poteškoća prolazi kroz traheju o Veličina se određuje unutarnjim promjerom a. bolesti ili intoksikacije koje prete opstrukcijom d. smanjuje se podražaj trahealne sluznice.5 mm i duljine 21 cm o Kod muškaraca se koriste tubusi 8. ozlede. u mm (inside diameter) o Kod žena se koriste tubusi 7-8. dojenčadi i u male djece. spriječava tlačno opterećenje iste i postintubacijski krup o Specijalni metalni tubusi otporni na laserske zrake o Murphyjev endotrahealni tubus  ispod cuffa ima sigurnosnio otvor. polusedeći i bočni) o Kada postoji opasnost od aspiracije Određivanje veličine tubusa: o Potrebno je pažljivo odrediti veličinu tubusa.označava se sa I. sedeći. torakalnoj i vaskularnoj anesteziji kada želimo odvojiti desnu od lijeve strane pluća o Tubusi bez balončića (cuffa)  u nedonošćadi. Murpheyjevo oko za osiguranje ventilacije u slučaju okluzije završnog dijela tubusa 7 • . u nepovoljnim položajima bolesnika. puteva o Kod operacija na glavi. npr. novorođenčadi.puta ili aspiracijom) o Kada je potrebna veštačka ventilacija o Za provođenje toalete d. tzv.D. potrbušni položaj o Dvolumenski (npr. vratu i grudnom košu o Kod operacija u nepovoljnim položajima (potrbušni.10 mm i duljine 23 cm Vrste ET tubusa: o Orotrahealni i nazotrahealni o Armirani  kada postoji opasnost od knikovanja (presavijanja)tubusa.Carlensov)  u kardijalnoj.Shematski prikaz ET tubusa u traheji • • • • • Postavljanje tubusa direktno u traheju Osigurava se prohodnost disajnog puta i omogućuje se sprovođenje oksigenacije i ventilacije bolesnika Omogućava se dostava smeše anestetičkih gasova direktno u pluća bolesnika Indikacije za ETT: o Kada je potrebno osigurati i zaštititi d. puteve (arest.

špatule (na kojem se nalazi izvor svjetlosti) Magillove hvataljke o Metalne hvataljke koje služe za usmjeravanje tubusa u traheju (osobito kod izvođenja nazotrahealne intubacije) i postavljanja nazogastrične sonde Stilet ili vodič o Metalna žica presvučena plastikom koja se umeće u tubus kako bi oblikovala vrh tubusa i time olakšala intubaciju o Vrh stileta nikada ne smije prelaziti vrh tubusa.udubine između baze jezika i epiglotisa) Tada laringoskop povučemo naprijed i gore i prikažemo rimu glotidis 8 . zbog mogućih ozljeda traheje (perforacija) Izvođenje endotrahealne intubacije: • • • • • • • Prije započinjanja anestezije i endotrahealne intubacije moramo provjeriti ispravnost opreme Bolesnik leži na leđima Laringoskop uzmemo u lijevu ruku. i jezik potiskujemo u lijevo Tupi vrh laringoskopa se spušta po prednjoj strani jezika i dolazi do valekule (tj.• • Šta nam je potrebno za izvođenje ET intubacije ? o laringoskop sa odgovarajućim špatulama o endotrahealni tubus o žica vodilica ili stylet o špric o Magillove hvataljke Laringoskopi: Laringoskop sa zakrivljenom špatulom-Macintosch • • • • Omogućavaju prikaz larinksa za vrijeme intubacije Sastoji se od ručke (u kojoj se nalazi baterija) i usnog nastavka. tj. a desnom rukom vršimo laganu defleksiju glave Laringoskop uvodimo desnom stranom usta.

• • • • • • • Nakon što smo prikazali rimu. uzimamo tubus u desnu ruku i pažljivo ga uvodimo u traheju Potom napušemo balončić i to tako da se nalazi ispod rime Nakon što smo postavili tubus. a tubus se obavezno mora namazati lokalnim anestetikom o Indikacije za nazotrahealnu intubaciju  Operacije u usnoj šupljini  Deformacije lica  Nemogućnost otvaranja usta  Fraktura vratne kralješnice  Uznapredovali stadij RA  U svim stanjima kada je orotrahealna intubacija neprihvatljiva ili neizvediva o Kontraindikacije za nazotrahealnu intubaciju  Koagulopatije  Fraktura baze lubanje  Infekcije nosa  Deformacije  Povećane adenoidne vegetacije u djece Ezofagotrahealni Combitube 9 . lobektomija) Na kraju obavezno moramo fiksirati tubus ljepljivom vrpcom ili posebnim držačima Nazotrahealna intubacija o Uvođenje endotrahealnog tubusa kroz nos o Tubus se uvodi kroz nos u traheju s pomoću laringoskopa ili na slijepo o Za vođenje tubusa u traheju možemo si pomoći Magillovim hvataljkama kojima prihvatimo vrh tubusa i usmjerimo ga u traheju o Intubacija se mora izvesti nježno. tubus je potrebno izvlačiti prema van sve dok ne dobijemo adekvatan auskultacijski nalaz na objema stranama Iznimka su bolesnici koji su imali kirurški zahvat na plućima (pulmektomija.auskultacijom oba plućna krila u stražnjoj aksilarnoj liniji i kapnografijom Ako se na jednoj strani (najčešće lijevoj) ne čuje zvuk. provjerimo položaj i to promatranjem prsnog koša.

gurajući u usnu šupljinu sve dok se zubi ne nađu između dviju crta na tubusu 10 .• • • • Plastična cijev koja ima dva lumena i dva cuffa Rabi se za osiguranje dišnog puta u vrlo teškim i hitnim stanjima (kada se ET intubacija ne može izvesti) Građen je tako da omogućava ventilaciju bolesnika bez obzira dali je vrhu ušao u jednjak ili traheju Uvodi se na slijepo.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful