P. 1
Planiranje

Planiranje

|Views: 665|Likes:
Published by Igraonica Cataclysm

More info:

Published by: Igraonica Cataclysm on Dec 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

Sadržaj

:
1. Uvod.......................................................................................................................2 2. Pojam planiranja....................................................................................................2 3. Ključni aspekti planiranja......................................................................................3 4. Nužnost i značaj planiranja....................................................................................3 5. Proces planiranja....................................................................................................4 6. Vrste planiranja......................................................................................................5 6.1 Podjela planiranja prema prirodi odluka..................................................6 6.1.1 Strategijsko planiranja..............................................................6 6.1.2 Operativno planiranje................................................................7 6.2 Podjela planiranja prema vremenu...........................................................8 6.3 Funkcionalna podjela planiranja..............................................................8 6.4 Podjela sa aspekta pristupa planiranja.....................................................9 7. Planiranje i odlučivanje..........................................................................................9 7.1 Proces donošenja odluka..........................................................................9 7.2 Programirane i neprogramirane odluke...................................................10 7.3 Faze procesa odlučivanja.........................................................................10 7.4 Upravljačke odluke..................................................................................11 8. Ključni element planiranja.....................................................................................11 8.1 Misija.......................................................................................................12 8.2 Ciljevi.......................................................................................................12 8.2.1 Postojanje mnoštva ciljeva........................................................12 8.2.2 Podjela, odosno klasifikacija ciljeva.........................................13 8.2.3 Hijerarhija ciljeva......................................................................13 8.2.4 Načela utvrđivanja ciljeva.........................................................13 8.2.5 Proces uvrđivanja ciljeva..........................................................14 8.3 Strategija..................................................................................................14 8.3.1 Nastanak i pojam strategije.......................................................15 8.3.2 Značaj strategije........................................................................15 8.3.3 Vrste strategije..........................................................................16 8.3.4 Strategijske opcije.....................................................................16 8.3.5 Formulisanje strategije..............................................................17 9. Zaključak................................................................................................................18 10. Primjer plana........................................................................................................19 11. Literatura..............................................................................................................20

Planiranje

1. Uvod
Planiranje je polazna tačka ili, preciznije, primarna funkcija menadžera. Menadžer svoju aktivnost započinje planiranjem i nastavlja organizovanjem, zapošljavanjem, uticanjem (motivisanjem i liderstvom) I kontrolisanjem. Dakle, planiranje stvara osnovu za obavljanje ostalih menadžerskih funkcija. Planiranje je prva među jednakim funkcijama menadžera. Kao takva ima veliki značaj za poslovni uspjeh u preduzeću. Taj značaj su ukazivali pioniri «Naučnog upravljanja» - Tejlor i Fajol. Tejlor je polazeći od njegove izuzetne važnosti u preduzeću isticao nužnost njegovih obavljanja od strane specijalista. Slično je o planiranju govorio i Fajol. On je tvrdio da planiranje predstavlja manifestaciju različitih prilika i različitih načina kako ostvariti željenu budućnost. Po ovom autoru ključnu ulogu u procesu planiranja ima plan akcija koji sadrži zacrtanu liniju akcija, faze kroz koje prolazi i metoda koje se koriste. Plan akcija koji, po Fajolu, predstavlja sliku budućnosti i događaja koje se u budućnosti mogu desiti, mora da Henri Fajol počiva na sljedeća tri bitna elementa: Frederik V.
Tejlor

1. Resursima organizacije – kao što su zgrade, oprema, mašine, materijal, ljudi itd.
2. 3. Prirodi i značaju radnog procesa, i Budućim trendovima.

2. Pojam planiranja
Najopštije rečeno, planiranje predstavlja predviđanje budućnosti ili, preciznije, svojevrsno razmišljanje, i to unaprijed o budućnosti. J. Mossie posmatra planiranje kao proces u kome mendžeri posmatraju budućnost i biraju alternativne kurseve akcija i smatra da je planiranje najvažnija aktivnost menadžera u kojoj menadžeri definišu ciljeve i načine za njihovo ostvarivanje. Za razliku od pomenutog autora, R. Akoff definiše planiranje kao određivanje željene budućnosti i traganje za efektivnim načinom kako da se ona ostvari. Po ovom autoru, prirodu planiranja čine tri bitna momenta: 1. Planiranje je proces anticipativnog odlučivanja odnosno donošenja odluka koje će se akcije organizacije preduzeti u budućnosti.

2

većeg broja odluka. sistema). Ovo planiranje za rezultat obično ima formalni pisani dokument. Četvrta ključna karakteristika planiranja čini to da se svo menadžersko planiranje u osnovi svodi na utvrđivanje i omogućavanje ostvarivanja organizacionih ciljeva. Todorovića planiranje predstavlja fazu procesa upravljanja u kojoj se donose planske odluke o ciljevima. Nužnost i značaj planiranja 3 . Planiranje je sistem odluka – ono je neophodno kad budućnost. misija ili zadaci. oni svi planiraju zato što je to zahtjev njihovog posla. U važnu karakteristiku spada i njegovo često brkanje sa predviđanjem. Svi menadžeri ne planiraju na isti način. Kontrola treba da bude tjesno vezana za ciljeve organizacije utvrđene putem planiranja iz razloga što je po definiciji zadatak kontrole da osigura izvršenje planova i postavljenih ciljeva u njemu. takođe. kao što su vizija. Planiranje je proces koji je usmjeren ka preduzimanju jednog ili više koraka ka ostvarivanju budućeg stanja. formalno planiranje nastoji da koristi eksplicitan set koraka planiranja i redovno uključuje input više od jednog lica. To su pre svih ciljevi. Još jedna bitna karakteristika planiranja je formalno i neformalno planiranje. Kod definisanja planiranja postoje dva bitna momenta – planiranje zahtjeva određeni stepen formalizacije i podrazumeva donošenje skupa (seta. koju organizacija želi. Za naša dva autora. Postoji jako veliki broj odluka koje menadžer donosi. Fleksibilnost je.Planiranje 2. Ključni aspekti planiranja Planiranje je usko vezano za kontrolu. Bit planiranja je predvidjeti budućnost. Fleksibilnost znači postojanje mogućnosti izmjena planova kada se jave nepredviđene okolnosti. Ostvarivanje ciljeva ne bi bilo moguće bez planiranja koordiniranja i usmjeravanja rada u organizaciji. M. Sledeća karakteristika je da planiranje pokriva vremenski period od nekoliko nedelja ili čak manje od toga do niza godina. Nasuprot neformalnom. strategijama. važna karakteristika planiranja. U okviru ciljeva postoje uže i šire odluke. politikama. 4. Milisavljevića i J. programima i planovima kojima se usmjerava cjelokupna aktivnost preduzeća. jer bez obzira na nivo menadžera u organizaciji. Neformalno planiranje je rezultat spoznajnog procesa jedne ili više osoba i nema za rezultat pisani plan. jer ono ne bi bilo efikasno. Menadžersko planiranje ima široku primjenu. Planiranje je takođe značajan interni instrument za koordinaciju rada u organizaciji. 3. zahtijeva skup raznih odluka. 3.

i . Specificiranje programa akcija. Planiranje je značajno i neizbježno i zbog stalnih promjena u okruženju organizacije. postoji opasnost od zanemarivanja poslova u sadašnjosti zbog orjentacije prema budućnosti i nedovoljno uključivanje top-menadžmenta jer on delegira ovu aktivnost na niže stručnjake. Pomaže i adekvatno snadbevajući organizaciju racionalno sa sirovinama.programa akcije. a neizvjesnost do povećanja rizika poslovanja. Formulisanje konkurentske strategije u smislu traženja načina za ostvarivanje postavljenih ciljeva kroz pravilnu kombinaciju proizvoda i tržišta. 4 . Pri obavljanju procesa planiranja javljaju se i određeni problemi. 5. 2. energijom. kadrovima i dr. u svakoj od njih.Planiranje Postoji više značaja zašto je planiranje značajno i neizbježno u organizaciji. Posebno je neophodno. planiranje ima izuzetan značaj za efikasno funkcionisanje svake organizacije i za efikasno obavljanje menadžerskih poslova. Proces planiranja se sastoji iz četiri faze: 1. Planiranje pomaže u borbi sa konkurencijom formulisajući strategiju u toj borbi. sve predvidjeti. Proces planiranja Odnos između preduzeća i njegovog konkurentskog okruženja može se regulisati glavnim planom koji se sastoji iz tri sastavne komponente: .ekonomske misije. materijalom. itd. bolja kontrola nad poslovanjem u organizaciji. regionalne i međunarodne konkurencije. Nužno je i u kriznim situacijama. Njegove koristi su višestruke: manje novca. Prema tome. One su danas česta pojava i dešavaju se u skoro svim oblastima organizacionog okruženja.konkurentske strategije. Promjene dovode do neizvjesnosti u poslovanju. Menadžeri mogu predvidjeti okruženje i svoje napore bolje fokusirati pomoću planiranja. što uključuje traženje najefikasnijih načina za implementaciju formulisane strategije. Da bi organizacija definisala smjer svog djelovanja u vidu svojih budućih ciljeva poslovanja i da bi predvidjela budućnost nužno je planiranje. Na svim nivoima preduzeća povećava se odgovorost a time i upješnost rada menadžera zahvaljujući planiranju. finansijskim sredstvima. . Formulisanje ekonomske misije u smislu analize eksternog i internog okruženja i formulisanje odgovarajućeg seta ciljeva. Nemoguće je sve isplanirati. Najvažniji je okolnost jer se putem njega definišu ciljevi organizacije i obezbeđuje usmjeravanje aktivnosti članova organizacije u pravcu ostvarivanja njenih ciljeva. do rasta lokalne. 3. ali i značajno kod velikih složenih oragnizovanja sa širokim programom i brojnim ljudskim i materijalnim resursima. gubitaka i troškova u upravljanju resursima.

6. Vrste planiranja 5 . a ne top menadžer. Prvi predstavlja onaj kad neko drugi u organizaciji. To je utvrđivanje alternativnih veličina za ostvarivanje postavljenih ciljeva. Ono mora da se inicira. Ciljevi ukazuju šta treba da se uradi. Prosec planiranja se sastoji iz osam koraka: 1) Iniciranje procesa. uticanje i kontrolu. Na ovom stepenu planiranja sveukupni i podržavajući planovi mogu da se prevedu u budžete. Uticanje (motivisanje) zaposlenih se sprovodi jer osigurava da menadžeri i zaposleni izvrše planove. Planiranje ne nastaje samo od sebe. 8) Implementacija planova. Organizovanjem se uspostavlja organizovana struktura zaposlenih unutar koje se izvršavaju planovi i definišu pojedinačni radni zadaci i odgovornosti u radu.Planiranje 4. 7) Formulisanje podržavajućih planova. 4) Utvrđivanje upotrebljivih alternativa. Tipične unutrašnje planske premise uključuju politiku kompanije i druge planove koji određuju što se može uraditi. 6) Određivanje najboljih. započinje planiranje. Planske premise su pretpostavke o očekivanoj budućnosti u okviru kojih će se planovi ostvariti. Uspostavlja se derivatni ili podržavajući planovi koji se moraju uklopiti u sveukupni plan. 3) Utvrđivanje planskih premisa. Faza ocjene i kontrole. koje dostignuće treba da se ostvari u posmatranom vremenu i ukazuje na pravac akcije. najpovoljnijih alternativa. 2) Utvrđivanje ciljeva. opštim ekonomskim uslovima. Utvrđuju se jake i slabe strane svake alternative sa stajališta ciljeva i planskih procesa organizacije. Kontrolna funkcija upostavlja povratnu spregu za utvrđivanje da li se planovi izvršavaju kao što je predviđeno ili ne izvršavaju. Planovi su bez vrednosti dok se ne primene i zato se oni implementuju kroz ostale menadžerske funkcije: organizovanje. Tipične vanjske planske premise uključuju pretpostavke o tržišnom rastu. One mogu da se odnose na vanjsko i unutrašnje okruženje organizacije. da se pokrene. 5) Ocjenivanje alternativa. Drugi način predstavlja onaj kad top menadžer započinje proces planiranja. Ovo je faza odlučivanja u kojoj se određuje jasan i specifičan kurs akcije. Iniciranje se može učiniti na dva različita načina. promjenama tehnologije i sl. Kvalitet ove odluke će zavisiti od toga koliko je dobro obavljen prethodni korak.

Karakteristike strategijskog planiranja su: . U osnovi je dugoročno orjentisano. strateške odluke predstavljaju kombinaciju interne i eksterne orjentacije. Definicija koja se najčešće upotrebljava kaže da je strateško planiranje proces određivanja najvažnijih ciljeva organizacije i politika i strategija kojim se upravlja akvinizacijom. Strategijsko planiranje je sastavni dio strategijskog menadžmenta organizacije.1.Planiranje Osnovni kriterijumi podjele planiranja su: Prema prirodi odluka Prema vremenskom horizontu Prema funkcionalnom području Prema pristupima. Za razliku od strategijskog. Dugoročno je usmjereno na utvrđivanje ciljeva organizacije i iznalaženje načina za njihovo ostvarivanje. 6. operativno planiranje je sastavni dio operativnog menadžmenta organizacije kojim se rešavaju konkretni. Vezuje se za top-menadžere u organizaciji . Ne postoji opšta definicija strateškog planiranja.1 Podjela planiranja prema prirodi odluka Sa ovog stanovišta planiranje se djeli na strategijsko i operativno.1 Strategijsko planiranje Pod ovim planiranjem podrazumjevamo rješavanje strategijsih problema i donošenje strategijskih odluka. Za razliku od operativnih koje su više orjentisane ka organizaciji. Ono čini aktivnost top menadžmenta organizacije kao cjeline i pronalaženju načina za njihovo efikasno ostvarivanje. 6. praktični problemi operativnog funkcionisanja organizacije.Odražava najširu društveno – ekonomsku misiju organizacije Bavi se strategijskim pitanjima poslovanja organizacije u smislu kojim biznisom organizacija treba da se bavi na kom tržištu.Daje osnovu za strategijsko razmišljanje i djelovanje. itd. Od operativnog planiranja se razlikuje u pogledu: 6 . korišćenjem i alokacijom resursa kako bi se ostvarili ti ciljevi. mada uvažava i kraće vremenske intervale. Strategijsko planiranje predstavlja okvir za svakodnevno operativno planiranje.

njihovog sprovođenja u praksi. Osnovna razlika se ogleda u tome na šta se sve plan primjenjuje. U procesu operativnog planiranja uobičajeno je da se definiše politika planiranja. Ono ima za cilj da obezbjedi sačinjavanje niza specifičnih planova neophodnih da se organizacija pripremi za očekivane buduće događaje uočene u procesu predviđanja. Vremenskih rokova. Operativno planiranje je veoma opsežno. godine predložio da se strategija definiše kao utvrđivanje osnovnih dugoročnih ciljeva i aktivnosti organizacije i primjena smjera i resursa neophodne za njihovu realizaciju. a operativno je konkretno i vrlo precizno. Ono uključuje sve planske odluke koje donose operativni menadžeri. Rukovodi se nizom trajnih planova koji obuhvataju politiku. Strateško planiranje je uvjek dugoročno. Obimu planiranja. Operativno planiranje doprinosi ostvarivanju strategijskih odluka. sa kojom se upoznaju svi menadžeri subjekti ovog planiranja. i to u pismenoj formi. Alfred Čandler 6. U strateškom planiranju strateški ciljevi se najčešće definišu i iskazuju u što jednostavnijim terminima. Do ovog saznanja i pristupa razvoju strategije organizacije je došlo evolutivnim putem. U operativnim planovima su navedeni detaljni podaci o poslu. Strateško planiranje i implementacija strateških planova je zaseban proces u menadžmentu kojeg nazivamo strateškim menadžmentom. 3. Za to posebnu ulogu ima Alfred Čandler (Alfred Chandler) koji je 1962. Neodvojivo je od strateškog planiranja i često je vezano za pojedina funkcionalna područja. Strateško planiranje je mnogo obimnije.Planiranje 1. Nastavlja se na strategijsko planiranje. procedure i pravila potrebna za stvaranje raznih. Obimu obuhvata detalja. 7 . 2. Predstvalja vezu između apstraktnog strategijskog planiranja i djelovanja organizacije. po svom karakteru specifičnih operativnih planova i budžeta. šire od operativnog planiranja.2 Operativno planiranje Operativno planiranje je sastavni dio operativnog menadžmenta.1. a operativno se vrši za period od godinu dana. Strateško planiranje mora da obuhvati sledeće korake da bi doško do ciljeva i strategije organizacije: 1) Analizu eksternog društva 2) Analizu internog okruženja 3) Definisanje ciljeva 4) Definisanje strategijskih alternativa 5) Ocjenu i izbor.

Obuhvata širok horizont sagledavanja mogućih faktora i trendova koji će pogađati poslovanja organizacije. Te planske aktivnosti čine: planiranje nabavke. Ovo planiranje spada u kategoriju operativnog planiranja. Ono je mnogo preciznije i konkretnije.2 Podjela planiranja prema vremenu U zavisnosti na period na koji se odnosi planiranje ili vremenu u budućnosti koji se uzima u obzir prilikom njegovog obavljanja. već pomaže u sagledavanju rizika.Dugoročno planiranje se ne bavi budućim odlukama. itd. 2. kratkoročno. Ovo planiranje zbog toga nije precizno. Dugoročno planiranje nije pokušaj da se eliminiše rizik. Srednjoročno planiranje vezuje se za period od 3-7 godina. menadžeri donose planske odluke za različite periode vremena pa tako razlikujemo tri tipa planiranja: 1. Za sve 8 . i 3. Dugoročno planiranje ima sledeća tri bitna momenta: . srednjoročno.Planiranje 6. . Kratkoročno planiranje je uglavnom planiranje do godinu dana. Najčešće se za srednji rok uzima 5 godina. planiranje prodaje. 6. onog kojim se određuju poslovi i konkretni zadaci koje treba obaviti da bi se ostvarili ciljevi organizacije. preduzeti akcija i sagledati njeni efekti.3 Funkcionalna podjela planiranja Posmatrano sa apekta poslovnih funkcija organizacije. U ovom periodu se mogu doneti određene odluke. planiranje proizvodnje. Dugoročno planiranje se odnosi na period od deset i više godina. dugoročno. tačnije onoliko koliko ima bazičnih funkcija u organizaciji. razlikujemo više vrsta planiranja. već budućnošću sadašnjih odluka.Dugoročno planiranje nije predviđanje.

Često se rade detaljno zbog njihovog operativnog karaktera. Erić je definisao dva pristupa planiranju. Sama odluka 9 . traženju u eksternom okruženju razvojnih mogućnosti koje organizacija treba da iskoristi za svoj razvoj. kod onih kod kojih postoji želja za traženjem maksimalnih ili optimalnih rešenja. i 3.4 Podjela sa aspekta pristupa planiranja Po R. potrebne su im odluke i to planske odluke. a to su: «inside-out» pristup i «outside-in» pristup. 6. «Inside-out» je takav pristup gdje je fokus na internim mogućnostima. Adaptivni pristup vezuje se za veliki stepen promjena i potrebu prilagođavanja torganizacije tim promjenama. Menadžeri se na svom poslu stalno suočavaju sa problemima koje. Akofu postoje tri alternativna pristupa planiranju: 1. Suština menadžerske aktivnosti se sastoji u obavljanju posla posredstvom drugih. značajnih promjena u okruženju. Menadžer kod ovog pristupa postavlja ciljeve koji nisu teško ostvarljivi pa nisi ni ambiciozni. Planiranje i odlučivanje 7. Da bi uticali na druge. Planiranje. Optimizirajući pristup postoji kod određene skupine.1 Proces donošenja odluka Donošenje odluka je sastavni. odnosno jakim stranama organizacije. On je izuzetno koristan u uslovima relativno stabilnog okruženja. On je usmjeren ka eksternim mogućnostima tj. D. Dejan Erić 7. Ovaj pristup planiranju je nužan u uslovima čestih. i to po svi ključnim aktivnostima u njemu. optimizirajući. dakle. neodvojivi dio rada menadžera koji predstavlja srž posla svih menadžera. 2.Planiranje ove funkcije se rade posebni planovi. adaptivni (inovativni). Zadovoljavajuće je umijeće mogućeg. predstavlja odlučivanje. moraju stalno da rešavaju. zadovoljavajući. «Outside-in» je suprotan pristup «inside-out» pristupu. da bi uspješno obavili posao. najčešće ambiciozne skupine menadžera.

nestandardne i nepredvidive probleme. Neprogramirane odluke su one koje se donose za pojedinačne. One u znatnoj mjeri ograničavaju slobodu pojedinaca u organizaciji samim tim što mu daju mali prostor za odlučivanje. koje u prvom redu čine oni koji rade na poslovima kontrole proizvoda i usluga. faza ispitivanja situacije. faza iznalaženja alternativa. 2. faza procjene alternative. Faza ispitivanja situacije. 7. 3.Planiranje predstavlja akt izbora alternativnog rešenja određenog problema ili izbor kursa akcije za rješavanje specifičnih problema. 7. Potreba donošenja ovakvih odluka raste kako se ide na više nivoe organizacije. faza implementacije i nadgledanja odluke. imaju i svoje slabosti. iako ubrzavaju rješavanje problema. Mossie.3 Faze procesa odlučivanja Sistematičan pristup prosesu odlučivanja se sastoji od 4 faze: 1. Menadžeri se obučavaju kada da uoče i sistemski analiziraju specifične probleme i u vezi sa njima donose nespecifične. Ova faza obuhvata tri aspekta: Definisanje problema – Vrši se nužno da bi se izbjegla konfuzija o njemu do koje dolazi delimično zbog toga što događaji ili pitanja koja su privukla menadžerovu pažnju mogu da budu simptomi neke važnije ili veće poteškoće. neuniformisane odluke. 10 . Prema J. Donošenje programiranih odluka je ograničeno na one probleme koji se ponavljaju i čija se rješenja mogu unaprijed predvidjeti i uniformisati. procedurama i pravilima organizacije. i 4. Programirane odluke. odluke i odlučivanja podrazumjevaju tri bitna momenta o kojim menadžeri moraju da vode računa: 1) Odlučivanje uvjek podrazumjeva izbor 2) Rječ je o svjesnom procesu 3) Odluke su usmjerene ka ostvarivanju cilja. Treba naglasiti da odluke ne donose samo menadžeri već i zaposleni u organizaciji.2 Programirane i neprogramirane poruke Programirane odluke su one koje se donose u skladu sa propisanim politikama.

Odluke se mogu djeliti prema više kriterijuma: 1. Strategijske – dugoročnog karaktera b. Programirane – donose se za rutinske probleme. 7. Uzorci problema su često skriveni i teško uočljivi tako da se menadžer u mnogim slučajevima mora da posluži svojom intuicijom da bi ih otkrio. - Faza iznalaženja (definisanja) alternativa. probleme koji se ponavljaju i koji imaju manji uticaj na organizaciju b. Neprogramirane – donose se s vremena na vreme. a. U tom procesu treba ići do kraja. Ona znači indentifikovanje mogućih pravaca akcije za rješavanje određenog problema. a služe za rješavanje važnih problema sa dugoročnim posljedicama 3. Organizacione – donose menadžeri u procesu vršenja svoje funkcije u preduzeću i mogu se delegirati b. Po kriterijumu prirode problema a. Procjena se vrši posebno za svaku alternativu. da li organizacija posleduje finansijska sredstva i sredstva druge prirode da primeni alternativu? Da li je alternativa odgovarajuće rešenje? Šta su moguće posljedice za opstanak organizacije?. Za donošenje programiranih odluka ona je jednostavna.Planiranje Dijagnoza uzorka – Vrši se tako što menadžer postavlja veći broj pitanja u vezi sa definisanim problemom. To je faza u kojoj se pristupa rješenju datog problema primjenom prethodno izabrane najbolje alternative za to. Operativne – kratkoročnog karaktera 2. Faza procjene i izbora alternative. Utvrđivanje željenog cilja – Pošto se problem definiše i utvrde mu se uzorci. 8. tada se pristupa odlučivanju šta bi bilo efikasno rješenje za njega. Lične – donose ih i menadžeri i zaposleni i ne mogu se delegirati. a za neprogranirane je komplikovana. Tada se pristupa izboru najbolje. Faza implementacije.4 Upravljačke odluke Planiranje je proces donošenja planskih ili upravljačkih odluka. Prema načinu donošenja odluka a. Ključni elementi planiranja 11 . traženjem odgovora na sledeća pitanja: Da li je ova alternativa izvodljiva.

Onog momenta kad nestaje ta potreba nestaje i organizacija. odnosno djelokrug rada.1 Postojanje mnoštva ciljeva 12 . Misiju treba formulisati na vrhu organizacije za čitavu organizaciju.Planiranje Planiranje obuhvata sledeće planske elemente: Misiju Ciljeve Strategiju Politiku Proceduru Pravila Planove Programe . U širem se definiše kao: «Bolje stvari za bolji život pomoću hemije».1 Misija Koncept misije formulisao je prvi Piter Dreker. Dreker je preporučio preduzećima da definišu svoju proizvodnu tržišnu svrhu. a užem. Ciljevi su razlog postojanja organizacije. 8. Po svom karakteru ciljevi su uži od misije. Ciljevi su značajni za svaku organizaciju.Budžete.2 Ciljevi Ciljevi predtavljaju određeno. Oni za razliku od misije imaju prostorno i vremensko ograničenje. Misija se može definisati i u užem i u širem smislu. 8. Postoje prednosti i slabosti i jednog i drugog načina definisanja orhanizacije. npr: «biti u biznisu pojedinačno livenih proizvoda i prodavati ih kupcima». željeno stanje ili željeni učinak koji organizacija namjerava ostvariti u nekom dužem ili kraćem vremenskom periodu. Oni su usko vezani sa misijom organizacije i često se brkaju sa njom. Definisanje misije je značajno stoga što ono pruža kritične premise za sve druge planove u organizaciji.2. 8.

Osnovni cilj svake organizacije je uspješno stvaranje vrijednosti. U svakoj organizaciji treba uspostaviti mrežu hijerarhijskih ciljeva između viših i nižih ciljeva. pri njihovom definisanju. određena rangiranost u smislu nižih i viših ciljeva. U tom svom poduhvatu organizacije razvijaju mnoštvo ciljeva. procenti i sl. a ne ostvarivanje profita. Udio na tržištu ili položaj na tržištu takođe mogu biti ciljevi organizacije. Ekonomski su usmjereni ka osvarivanju optimalne ekonomske efikasnosti u organizacijama.2. Uspostavljanje hijerarhije ciljeva višestruko koristi menadžmentu tako što: sprečava nesporazume i preklapanje brojnih ciljeva. etičke itd. može da bude cilj organizacije. političke. mjerljivost . a tu ubrajamo: razvoj sposobnosti menadžera jedne firme.2. kvantitativno izražavati i treba ih formulisati u određenim. takođe.4 Načela utvrđivanja ciljeva Da bi ciljevi bili uspješni potrebno je. Sa stanovišta prirode područja. Pored njih imamo još jednu vrstu ciljeva koju nazivamo neopipljivim ciljevima. Hijerarhija ciljeva obezbeđuje njihovo skladno obavljanje. iznos u novcu. Važan cilj svake organizacije je njen opstanak. Navedeni ciljevi se nazivaju opipljivim ciljevima.2 Podjela. temeljne i parcijalne. Stopa profitabilnosti.2. kad god je to moguće. Visina zarade na uloženi kapital može biti cilj organizacije. Postoji sedam načela: 1. mjerljivim jedinicama (količina. svi ciljevi se mogu podjeliti na: ekonomske.ciljeve treba.) 13 . mjesečne). zadovoljstvo radnika. socijalne. Ciljevi se mogu podjeliti i sa apekta vremena na: dugoročne (sa rokom ostvarivanja 10 i više godina). Svaki organizacioni nivo ima svoj cilj i on je usmjeren na ostvarivanje višeg cilja. kratkoročne (koji se trebaju ostvariti u roku od godine) i operativne (dnevne. pridržavati se određenih načela. vodi i integriše ka ostvarivanju globalnih ciljeva organizacije. odnosno klasifikacija ciljeva Pošto su brojni i raznovrsni ciljevi se mogu podjeliti prema više kriterijuma.3 Hijerarhija ciljeva Između ciljeva organizacije postoji određena hijerarhija. Prema važnosti se djele na: osnovne. 8. radni moral zaposlenih itd. nedeljne. Vrlo značajan cilj je rast. srednjoročne (sa rokom prosječno 5 godina). olakšava koordinaciju napora time što omogućava da pojedinac bolje razume svoj posao i ukupnu djelatnost firme.Planiranje Sve organizacije nastoje da stvore neku vrijednost za svoje potrošače. 8. To je prirodni cilj svake organizacije jer sve se one bore da se održe na neograničeno vrjeme. 8.

podređeni će smatrati svojim sopstvenim ciljevima. značajnije i teže ciljeve.5 Proces utvrđivanja ciljeva Utvrđivanje ciljeva organizacije je najvažnija aktivnost menadžera. Pri obavljanju ovih ciljeva treba se pridržavati sledećih koraka: Određivanje ključnih zadataka i poslova zaposlenih. ambicioznost.2. Dozvoliti zaposlenima da aktivno učestvuju. odnosno izazovnost ciljeva . 7. kao i kranji rok do kad se oni moraju ostvariti. praćenje ostvarivanja ciljeva .potrebno je osigurati sistematsko praćenje ostvarivanja ciljeva. vremenska određenost ciljeva . Izgradnja mehanizma za kontrolu napretka u ostvarivanju ciljeva.3 Strategija Skupa sa ciljevima. 3.ciljeve treba postaviti tako da su ostvarljivi.sprečavanje rasipanja energije menadžera na rješavanje sporednih. moraju biti razumni i realni. a pogotovo u preduzećima čije je okruženje 14 . Ta aktivnost je vrlo složena. uključivanje zaposlenih u formulisanje ciljeva .vezivanjem ciljeva sa nagradama za njihovo ostvarivanje snažno podstiču menadžere na rad. povezanost ciljeva sa nagradama za njihovo izvršenje . Povezivanje nagrada sa stepenom ostvarivanja ciljeva.Rangiranje ciljeva prema značaju i težini i motiviranje zaposlenih da ostvaruju što 8. pokrivanje glavnih područja poslovanja organizacije . . definisanje strategije predstavalja jednu od najvažnijih upravljačkih odluka menadžera preduzeća. Specificiranje krajnih rokova za svaki cilj. 5. Rokovi u kojim se ciljevi određuju.ciljeve koje podređeni utvrdi skupa sa svojim nadređenim. ali da njihovo ostvarivanje zahtijeva značajne napore u radu zaposlenih. Utvrđivanje specifičnih i podstičućih ciljeva za svaki zadatak. 6.za ciljeve se mora odrediti vremenski period. 4. 8. Odrediti prioritete. nebitnih aspekata poslovanja organizacije.Planiranje 2.

već i Henri Mintcberg traženje načina za dolazak u novu. Upravo u tome leži njena suština. misije. H. turbulentno i nepredvidivo. Vodeći autor iz skupine autora. razvoja i rasta.». 15 . Postoje u stvari dvije grupe pristupa definisanju. planova itd.3. Druga novija grupa je vladala 70-ih godina prošlog vjeka kao i prethodna.Planiranje nestabilno. Svaki cilj može da se ostvari na više mogućih načina. Nastala je od grčkih rječi «stratos»-vojska i «ago»-voditi. Zastupnicima ovog pristupa je to da se «posmatra kao specifičan način za ostvarivanja ciljeva. a naročito od 70-tih godina na ovamo.2 Značaj strategije Strategija je postala vrlo značajna za uspješno poslovanje preduzeća u tržišnoj privredi u drugoj polovini 20. Za ovakva preduzeća strategija predstavlja osnovni uslov opstanka. 8. a u menadžmentu i šire počinje da se veoma intezivno koristi zadnjih nekoliko decenija. Mintcberg promatra strategiju na više načina: − Strategija kao uzorak (šablon) – u ovom kontekstu strategija obuhvata ne samo plan već i akciju za njegovo ostvarivanje. 70-tih godina kad je okruženje postalo nestabilno. 8. koji prave distinkciju između strategije i drugih upravljačkih odluka (ciljeva. vjeka. nepredvidivo preduzećima je bila potrebna strategija. Prva je dominirala 60-tih godina prošlog vjeka i njen predstavnik Alfred Čendler govori da strategija predstavlja «određivanje osnovnih dugoročnih ciljeva i zadataka preduzeća i definisanje kursa alokacije resursa za ostvarivanje tih cilljeva». Ne postoji jedinstveno prihvaćena definicija strategije.3.1 Nastanak i pojam strategije Pojavljuje se sredinom prošlog vjeka.). politika. turbulentno. − Strategija kao pozicija – Mintcberg pod ovim podrazumijeva mjesto gdje organizacija sebe locira u okruženju i u odnosu na njega. − Strategija kao perspektiva – po ovom shvatanju strategija ne obuhvata samo postojeću poziciju.

16 . 2.3 Vrste strategije Postoje više vrsta strategija koje se u stručnoj literaturi najčešće svrstavaju u tri sledeće skupine: 1. Predstavlja kontrolisanu. Čini je strategija: proizvodnje. 2) Vertikalna integracija . obuhvata sve djelatnosti i sve resurse preduzeća i kao takva doprinosi ostvarivanju misije i ciljeva organizacije. povezane linije biznisa. ona koja se odnosi na njega kao na cjelinu. Strategijske poslovne jedinice se organizuju kao zasebni. Funkcionalne strategije se formiraju radi efikasnog ostvarivanja funkcionalnih ciljeva u preduzeću. brojna je. tržišta i tehnologije. istraživanja. nezavisni proizvodno-tržišni segmenti. Strategija strateških poslovnih jednica – predstavlja drugi nivo poslovne strategije preduzeća. Neke od njih su: 1) Koncentracija na jedan posao . Korporativna strategija – generalna strategija na vrhu preduzeća. Pojava oštre konkurencije na tržištu u drugoj polovini prošlog vjeka predstavljala je jedan od glavnih razloga zašto je strategija postala neophodna savremenim preduzećima.3. 3) Koncenrična diverzifikacija .podrazumjeva širanje poslovanja preduzeća u nove. Neprijateljskih preduzeća. Do tada im strategija nije trebala. a ne neograničenu diverzifikaciju. finansija itd. distribucionih kanala i sl. ima je u preduzeću koliko ima poslovnih funkcija. ona koja se onosi na aktivnosti unutar njegovih djelova.Planiranje Potraga za strategijom se pojavila tek po pojavi velikih. neprekidnih promjena u okruženju preduzeća. Na pojavu i masovno korišćenje starategije u navedenom periodu imala je veliki uticaj i globalizacija svjetskog tržišta i liberalizacija međunarodne trgovine. odnosno djelovi preduzeća. marketinga.preduzeća se u svom razvoju mogu usmjeriti na jednu liniju proizvodnje. 3. natjerao je mnoga preduzeća da intenzivno rade na formulisanju svoje strategije razvoja. Funkcionalna strategija – treći nivo ili vid strategije. Ona može da se odvija u vidu širenja tehnologije. 8.4 Strategijske opcije Potoji veliki broj strategijskih opcija. razvoja. 8.3.strategija preduzeća koja integrišu prethodne ili naredne faze procesa proizvodnje. Na pojačan značaj starategije uticala je još jedna značajna pojava u svjetskoj privredi poznata kao «neprijateljsko preuzimanje» preduzeća. Strah od nasrtaja tzv.

strategija rezultat planskog napora preduzeća. 8) Likvidacija . Zatim je potrebno definisati standarde i sistema za 17 . Prvo je potrebno kreirati odgovarajuću organizacionu strukturu sa informacionim sistemom. Poslije toga se pristupa sagledavanju ličnih vrijednosti i želja menadžera. širenje poslovanja u svim pravcima i u svim djelatnostima. Endrjuz. 8. Na kraju se pristupa sagledavanju osnovnih neekonomskih vrijednosti. s tim što oni predlažu drugačiji sistem analize. Autori prvog stoje na stanovištu da se formulisanje strategije konceptualno vrši u okviru procesa strategijskog planiranja i strategijskog upravljanja preduzećima i da je. tehnički.ova strategija uključuje prodaju djelova preduzeća ili podjelu preduzeća na više zasebnih samostalnih firmi.ova strategija se svodi na prodaju aktive preduzeća i izlazak iz postojećeg biznisa. finansijski i upravljacki resursi firmi. 5) Zajednička ulaganja . Slično stanovište zastupaju i autori drugog pristupa kad je u pitanju konceptualni okvir formulisanja strategije preduzeća. 9) Reorganizacija .suština je u osnivanju zajedničkog preduzeća od strane dvije ili više kompanija od kojih svaka učestvuje u profitu tog preduzeća srazmjerno visini uloženog kapitala u njega. 6) Strategija «ograničenja» .Planiranje 4) Konglometarske diverzifikacija . prvo se identifikuju tržišne mogućnosti u smislu šansi i opasnosti u okruženju koje stvaraju određeni nivo rizika. Prilikom formulisanja strategije. Stariji je razvijen 60-tig godina prošlog vjeka. Zastupnik starijeg pristupa.ova strategija dolazi u obzir ako preduzeće ne može na drugi način povećati svoje performanse. 10) Kombinacija navedenih strategija .ponekad se javlja potreba za više strategijskih opcija. ističe da svaka strategija ima dva aspekta: − formulisanje strategije i − implementacija strategije. a drugi je razvijen 80-tih godina istog vjeka.ovo je strategija suprotna strategijama rasta i razvoja preduzeća. Onda se određuju materijalni. Ove aktivnosti predstavljaju osnovu za definisanje strategijskih alternativa.3.5 Formulisanje strategije Postoje dva pristupa formulisanju strategije preduzeća. Po njima anliza se previše zasniva na pozicionističkom nego planskom pristupu.ova strategija znači neograničenu diverzifikaciju. Strategijska implementacija obuhvata veći broj aktivnosti koje su uglavnom administrativne prirode. shodno tome. 7) Strategija «lišavanja» .

Vrlo bitan element uspješne primjene strategije je liderstvo. 18 . Na kraju. kao i kod svakog upravljanja nezaobilazna aktivnost je kontrola. koja doprinosi uspješnosti realizacije zacrtanih ciljeva i strategije. nagrađivanje i kažnjavanje.Planiranje motivisanje.

kao i uslova u kojima ti zadaci treba da se izvršavaju a ciljevi ostvaruju. Planiranje je intelektualno zahtjevan proces koji traži svjesno određivanje smjerova djelovanja i temeljenje odluka na svrsi.Planiranje 9. 19 . Zaključak Planiranje je osnova svakog dugoročnog razmišljanja menadžera i temelj za uspješno poslovanje preduzeća. menadžersku funkciju kojom se određuju ciljevi tekućeg poslovanja i razvoja organizacije. kao proces. organizacije kako bi djelovanje pojedinaca koji rade zajednički u skupinama bilo učinkovito. znanju i ispravnim procjenama. Ono predstavlja osnovu za obavljanje drugih menadžerskih aktivnosti: organizovanja. Svako perspektivno preduzeće treba imati plan. Planiranje je najbitniji zadatak managera (menadžera) u oblikovanju okruženja. Planiranje predstavlja. tj. Planiranjem se premošćuje jaz između onoga gdje smo sada i onoga gdje želimo ići. vođenja i kontrole. zatim predviđanje i definisanje budućih zadataka.

− Stvarati uslove za investiciono ulaganje u objekte za tržište.građ. U međuvremenu izvršena u značajna finansijska ulaganja u opremu i postojeću mehanizaciju kako bi se stvorili uslovi za konkurentnije nastupanja na tržištu. Međutim.000. DIREKTOR Marko Marković. godinu završilo sa negativnim finansijskim rezultatom od 40.000. − Po dobijanju posla izvršiti kadrovsko jačanje.00 KM. s obzirom da je preduzeće prvi ozbiljniji posao ugovorilo tek u oktobru minule godinem što je bilo nedovonjno da se ukupno stanje popravi.00 KM. pogotovo imajući u vidu da je prošla zima bila nepovonjna za građevinare.00 KM odnosno kraj poslovne 2006. dobija se jasna slika o finansijskoj situaciji preduzeća. na tržištu postoji nelojalna konkurencija. − Stvarati uslove za investiciono održavanje osnovnih sredstava i kupovinu novih sredstava rada kako bi se oživila proizvodnja i − Obezbjediti uslove za poslove na inostranom tržištu.Planiranje 10. Ovakva projekcija je bila realna za očekivati. − Maksimalno se angažovati na naplati dosadašnjih potraživanja.inž. otvoren je veliki broj malih građevinskih preduzeća koja na tržištu nude radove po veoma niskim cijenama za mnoge ozbiljnije firme neprihvatljivim. Da bi se izašlo iz postojećeg stanja i stvorila pretpostavka za uspješnije poslavanje neophodno je uraditi i sledeće: − Maksimalno angažovati sve raspoložive kapacitete na obezbeđenju posla. i da je u prvih 6 mjeseci tekuće godine zabilježilo negativni rezultat od 170. 20 . kao i priprema i izvođenje objekata za tržište na čemu je ovo preduzeće i počelo izvjesne aktivnosti. Primjer plana PLAN I PROGRAM MJERA NA OSNOVU PRESJEKA STANJA Polazeći od činjenice da je GP „X“ Banja Luka poslovnu 2005.000. godine zablježeni gubitak iznosi 70. prijemom novih radnika tehničke i pravne struke. Mišljenja smo da je jedini izlaz iz ovakvog stanja provođenje kompletne privatizacije i postavljanje svih subjekata pod iste uslove privređivanja. dip.

Web linkovi: http://hr. Institut za tržišna istraživanja.wikipedia.Teorije. Menadžment. Jovan Todorović. Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment. strukture i funkcije. 3. Menadžment . Beograd 2006. Beograd 2000. Manojlo Babić i Zoran Lukić. Ranko Lončarević. Ekonomski fakultet. Strategijski menadžment. Banja Luka 2008.org/wiki/Planiranje_(ekonomija) http://sr. 2.org/sr-el/Планирање 21 .Planiranje 11. Literatura 1.wikipedia.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->