Nezeljena dejstva lekova

Nezeljenim dejstvima lekova se smatraju sve stetne promene koje se javljaju u toku lecenja.Nekada su vrlo izrazene i nalazu smanjenje doze ili prekid lecenja. SISTEMNA OSTECENJA LEKOVIMA Sistemna ostecenja lekovam nastaju prilikom sistemne upotrebe lekova ali se nekada mogu videti i posle resorpcije lokalno aplikovanih lekova. U praksi se obicno razlikuju uzgredni i sekundarni efekti, toksicni efekti, alergijski poremecaji i idosinkrazija kao i zavisnost. * UZGREDNA I SEKUNDARNA DEJSTVA Karakteristicno farmakolosko dejstvo je najvaznije za terapijsku primenu leka i naziva se glavno dejstvo. Po pravilu lek istovremeno prouzrokuje i niz drugih efekata koji mogu biti izrazeni u manjem ili vecem stepenu. Npr. - Atropin Smanjuje sekreciju pljuvacnih zlezda ali istovremeno deluje na oko i ubrzan rad srca. - Antihistaminici Deluju sedativno sto je poyeljno u suzbijanju svraba u toku alergijskih poremecaja. - Tetraciklini Ponekad je sekundarno dejstvo nepozeljno, kao kod Tetraciklina. Pored suzbijanja zapaljenskog procesa dolazi do narusavanja bakterijske flore. * TOKSICNI EFEKTI - Predvidljivi Tosicni efekti su pojacani farmakoloski efekti leka koji vode do nezeljenog dejstva. Mogu se zavrsiti letalno ukoliko se ne obustavi primena i ne preduzmu potrebne mere. Najcesce su mere predoziranja, gde najvecu opasnost predstavljaju lekovi sa malom terapijskom sirinom. Nastaju u slucaju kada je izlucivanje usporeno zbog ostecenja eliminacionih organa. Tada dolazi do kumulacije i manihestnih pojava trovanja. Nekada su rezultat urodjene preosetljivosti na normalno dejstvo leka. - Toksicni efekti se mogu ispoljiti pojavama koje nisu karakteristicni za normalan spektar leka. Tada dolazi do ostecenja pojedinih ortgana u kojima je koncentracija veca nego u drugim organima. Takvi toksicni efekti su nezavisni od terapijiskog dejstva.

* ALERGIJSKE REAKCIJE

Ucestalo unosenje ima za posledicu stvaranje Toksikomanije. Anafilakticke : Urtikarija. GR i TR i indukuje stvaranje AT IgG i IgM. Citotoksicne : ispoljavaju se teskim poremecajima u krvi kao sto su: hemoliticka anemija. leukotrieni i druge vazoaktivne supstance. Lek se vezuje za celijsku membranu ER. Promene nastaju dan-dva posle primene leka. Stvaranje imuno kompleksa : AG i AT se spajaju u krvi pri cemu daju imuni kompleks koji se talozi u endotelu kapilara i izaziva ostecenja. Karakterisu se prisustvom IgE. Antigena svojstva nema sam lek vec njegovi metabolicki produkti. 3. * OSTECENJA PRILIKOM INTRAORALNE PRIMENE . bronhospazam. Dolazi do stvaranja psihicke i fizicke zavisnosti i tolerancije. * INDIOSINKRAZIJA Indiosinkrazija je abnormalno reagovanje na lek pri prvom dodiru sa lekom. Nosioci ovih reakcija su senzibilisani T-Ly iz kojih se oslobadjaju limfokini. Antigeno mogu delovati i pomocne supstance dodate leku. U latentnom periodu stvaraju se specificna AT ili nastaju senzibilisani T-Ly. -Vodonik-Peroksid : Usled nedostatka Katalaze izaziva gangranozne ulceracije sto se naziva Akatalazija. agranulocitoza i trombocitopenija. Prilikom ponovnog unosenja leka dolazi do pucanja membrane mastocita pri cemu se oslobanja histamin. bolove u zglobovima i urtikariju. uklanjaju osecaj nelagodnostti i bola i stvaraju euforiju. angioneuroticni edem i anafilakticki sok. koji se vezuje za mastocite u kozi. Reakcija daje ili izaziva povisenu temperaturu. Pozna alergijska reakcija : Javlja se na mestu dodira leka sa kozom ili sluznicom i daje kontaktni dermatitis ili stomatitis. Reakcija izmedju AG i AT je specificna i ne nastaje samo posle unosenja leka koji je izazvao reakciju vec i posle unosenja srodnih lekova. 4. Zavisno od nacina nastanka razlikuju se cetiri tipa alergijskih reakcija. otok limfnih zlezda. Uzrok je urodjeni nedostatak enzima za razgradnju leka. 1. adventiciji krvnih sudova ili za bazofile. Npr. OSTECENJA ORALNIH TKIVA Stetna delovanja lekova u usnoj duplji nastaju prilikom lokalne primene lekova ali se zapazaju i posle sistemne. * ZAVISNOST OD LEKOVA Psihoaktivne supstance od kojih se mnoge upotrebljavaju kao lek. sluynicama. 2.Alergijske reakcije su imunoloske prirode i izraz su stecene preosetljivosti tkiva ili citavog organizma pojavljuju se obicno nedelju-dve posle prvog kontakta ili nakon nekoliko meseci ili godina.

Diskinezija orofacijalnih misica (L-dopa. oralna kontraceptivna sredstva) ..Oralne infekcije izazvane lekovima (ampicilin. srebro-nitrat) . Otok i bol – nastaju prilikom upotrebe antiinflamatornih lekova i preparata joda . amalgami) *OSTECENJA PRILKOM SISTEMNE PRIMENE . cement.Hiperplazija i Hipertrofija desni (fenitoin.Lupus Erythematosus .Poremecaji pljuvacnih zlezda 1. hlorheksidin) .Hemijske opekotine oralne sluznice ( fenoli.) .Opasnost od nastajanja i sirenja infekcije ( lokalna primena tetraciklina i drugih antibiotika sirokog spektra) . tetraciklin. Kserostomija – se normalizuje malim dozama pilokarpina ili neostigmina 2.Poremecaj cula ukusa (D-penicilamin) . srebro-nitrat.Parestezija trigeminusa (Antidijabeticni lekovi.Ostecenje zubne pulpe i periapikalnog tkiva ( alkohol. HCl iz zeludca) . kortikosteroidi) . sulfonamidi) . sredstva protiv migrene.Medikamentni stomatitis (salicilati.Lihenoidne promene (Usled alergijskih reakcija) . acetil-salicilna kiselina. Ptyalorrhea – nastaje posle primene holinergickih lekova i u toku intavenske anestezije ketaminom 3. kiselina) ..Erythema multiforme (Barbiturati.. jodidi. tetraciklini.Erozije zuba (vitamin C.Obojenost oralne sluznice i zuba ( srebro-nitrat. fenotijazin) . antihipertenzivi. nikotinska kiselina . barbiturati.Obojenost oralne sluznice i zuba (tetraciklini.