P. 1
Seminar Ski Rad - Racunovodstvo Banaka

Seminar Ski Rad - Racunovodstvo Banaka

|Views: 1,520|Likes:
Published by Lejla Šerifovic

More info:

Published by: Lejla Šerifovic on Dec 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/15/2013

pdf

text

original

POSEBNE VRSTE KREDITA I NJIHOVA EVIDENTIRANJA

Seminarski rad iz predmeta Računovodstvo banaka

Mentor:

Studenti:

Sarajevo, decembar 2010. godine

Sehic, Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja

SADRŽAJ

POJMOVNIK.............................................................................................................3 2. UVOD..................................................................................................................4 3. KRATKOROČNI KREDITI.......................................................................................5 3.1. Lombardni kredit.............................................................................................6 3.2. Rambursni kredit.............................................................................................9 3.3. Revolving krediti............................................................................................10 4. SREDNJOROČNI KREDITI...................................................................................13 4.1. Potrošački krediti...........................................................................................13 5. DUGOROČNI KREDITI........................................................................................14 5.1. Hipotekarni kredit..........................................................................................14 5.2. Stambeni kredit.............................................................................................16 5.3. Investicioni krediti.........................................................................................17 6. OSTALI SPECIFIČNI KREDITI..............................................................................18 7. ZAKLJUČAK ....................................................................................19 8. LITERATURA......................................................................................................20

2

imaju rok dospijeća duži od pet godina. 3 . ali su do trenutka otplate u posjedu banka. bijele tehnike itd.  POTROŠAČKI KREDIT .  HIPOTREKARNI KREDIT .  RAMBURSNI KREDIT .srednjoročni kredit daje se pojedincima (domaćinstvima) za kupovinu trajnih potrošnih dobara (automobila. gornja je promjenljiva.  SREDNJOROČNI KREDITI .novčani dužničko-vjerovnički odnos u kojem vjerovnik kredita (obično banka) ustupa pravo korištenja određenog iznosa novčanih sredstava dužniku (debitoru) na ugovoreno vrijeme i uz ugovorene uvjete povrata.Sehic. koje ostaju vlasništvo zajmoprimca.  KAMATA . namještaja.)  DUGOROČNI KREDITI .imaju rok dospijeća do jedne godine. Dok je donja granica dosta čvrsta. potrošnje.  KRATKOROČNI KREDITI . a služe za finansiranje većih investicija. odnosno založnoga prava na nekretnini.kredit koji banka otvara uvozniku robe za plaćanje uvoza robe uz pokriće različitih dokumenata koji su na nju preneseni.cijena za prepuštanje kapitala na određeni rok. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja POJMOVNIK  KREDIT . odnosno za premošćenje tekuće nelikvidnosti  LOMBARDNI KREDIT .  REVOLVING KREDIT .kratkoročni kredit za obrna sredstva koji se automatski po iskorištavanju obnavlja sve do iskorištenja ugovorenog maksimalnog iznosa u ugovorenom roku.kratkoročni kredit na temelju zaloga pokretnih stvari ili vrijednosnica (izuzev mjenice). a obračunava se od dana dospijeća potraživanja.kredit s rokom od 2 do 5 godina. Služe za finansiranje tekuće poslovne djelatnosti.dugoročni kredit (s rokom dospijeća od deset do dvadeset godina) koji je osiguran upisom hipoteke.

Sehic. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 2. Da bi dobili kredit. kredit može da vam pomogne. najčešće se kao osguranje javlja hipoteka i žirant. novi automobil. a onda su nam u "pomoć" došli krediti. pitanja su koja dobro pokazuju koliko podrobno moramo da se raspitamo o svakoj stavci prije nego što se upustimo u kreditiranje. kuću. Poslije odluke da su nam potrebna dodatna sredstva u vidu kredita. A koliko je mudro upuštati se u kredit. razlikuju i u zavisnosti od banke u kojoj ih podižemo. da li uštedjeti za ovo ili za ono? E. Krediti se. Kredit je postao svakidašnjica u današnjem vremenu. Ukoliko želimo da kupujemo nešto čija je cijena veća od naših mjesečnih primanja. 4 .kamate. koji ćemo kasnije uz naknadu (kamatu) vraćati u jednakim mjesečnim ratama. Danas ne možemo ni jedan veći projekat započeti bez finansiranja iz kredita. potrebno je i određeno osiguranje da ćemo mi taj kredit i vratiti. kao cijene korišćenja tih sredstava. i većina ljudi danas vraća čak i više od jednog kredita. Želimo kupiti stan. trebali bismo da prikupimo informacije o uslovima odobravanja kredita od više banaka i procijenimo koja banka nam pruža najpovoljnije uslove shodno našem sadašnjem i budućem finansijskom stanju. Kredit je određeni novčani iznos koji nam banka ustupljuje na korišćenje na određeno vrijeme. UVOD Budžet je svakako stavka zbog koje vrlo često stavljamo prst na čelo i zapitamo se koliko smo ispravnu odluku donijeli. osim po sopstvenim karakteristikama. U ovom radu ćemo detaljnije obraditi vrste najčešće korištenih specifičnih kredita sa aspekta ročnosti tj. pod određenim uslovima i uz plaćanje naknade . na koliko vremena je opterećenje kućnog budžeta optimalno i da li sada podizati kredit ili sačekati još nešto. prvo što radimo jeste traženje sredstava za finansiranje. otplate kredita. Cilj ovog seminarskog rada je istaći karakteristike i opisati posebne vrste kredita i njihova evidentiranja kod banke. započeti mali biznis. a njih većinom nalazimo u bankama uzimajući kredit.

Skoro da nema preduzeća koje ne uživa kratkoročni bankarski kredit i nije moguće odrediti ukupan iznos potreba za kratkoročnim kreditom. REVOLVING. već i od konjukturnih prilika.Sehic. jer se obično otplaćuju u momentu kada prestanu da postoje razlozi zbog kojih je kredit uzet tj. za pojedini posao i sl. realizovanja monetarno-kreditne politike makro sistema i značajnu komponentu u strukturi aktive i plasmana banaka. kad prestanu da postoje povremene zalihe ili se naplate potraživanja od kupaca. kao i iz sredstava koja su nastala multiplikacijom depozita. Banka odobrava kratkoročne kredite iz apsorbovanih i kod nje centralizovanih depozita po viđenju. Poseban izvor za kratkoročno kreditiranje potreba privrednih preduzeća predstavljaju i krediti koje bankama odobrava centralna banka. i to u prinicipu za povremene zalihe ili za pokriće potraživanja od kupaca. U uslovima savremenih tržišnih struktura. jer on zavisi ne samo od stepena razvijenosti na kome se privreda nalazi. 5 . Oni predstavljaju jedan od najvažnijih aktivnih bankarskih poslova. a mogu biti i dugoročne ali specifične za tu banku: • Kratkoročni krediti (LOMBARDNI. U principu kratkoročni krediti dati za povremena obrtna sredstava imaju tretman samolikvidirajućih. kratkoročnih kredita koje ona koristi kod drugih banaka i finansijskih organizacija u zemlji i inostranstvu. Kratkoročne kredite banke odobravaju za zadovoljavanje kratkoročnih potreba korisnika za obrtnim sredstvima. za sezonske potrebe. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja Svaka banka ima svoje ponude koje mogu biti sezonske. KRATKOROČNI KREDITI Kratkoročni bankarski krediti predstavljaju jedan od važnijih izvora finansiranja privrednih tokova. kratkoročni krediti se ne koriste samo za finansiranje povremenih obrtnih sredstava nego se čak i dio trajnih obrtnih sredstava finansira iz kratkoročnih bankarskih kredita. RAMBURSNI KREDITI) • Srednjoročni krediti (POTROŠAČKI KREDITI) • Dugoročni krediti (HIPOTEKARNI KREDITI) 3.

Sehic. Banka je dužna da čuva zalog i da vrši sve radnje povezane sa zalogom. 6 . a da nije primoran da hartije od vrijednosti ili robu prodaje u nevrijeme ili kada su tržišne prilike nepovoljne. Osnovna karakteristika lombardnog kredita je što odlučujuću ulogu ima bonitet zaloga. Preduzeće zalaže sredstva koja su momentalno van proizvodne funkcije i dobivenim kreditom ih aktivira. Njega su prvo praktikovali bankari iz Lombardije koji su ga prenijeli u Englesku i po tome je i dobio današnje ime. nominalni iznos kredita) i kada se zalog preda banci. Lombardni kredit Lombard je stari aktivan bankarski posao. Lombardni kredit se angažuje za pribavljanje transakcionog novca za tekuću proizvodnju ili promet radi osiguranja tekuće likvidnosti. račun „Prihodi od kamata“ za iznos kamate i račun „Prihodi od provizije i drugih nadoknada“ za iznos provizije i troškova. U momentu otplate lombardnog kredita o roku dospjelosti zadužuje se račun „Gotovina“ a odobrava se račun „Lombardni krediti“ za bruto iznos datog kredita. Kad se zalaže roba najširu primjenu ima skladišnica ili varant i konomsman. Jedino je izuzetak zlato na čijoj se vrijednosti dobija kredit u 100% iznosu. Lombardni kredit se može realizovati tek nakon potpisivanja ugovora o lombardnom kreditu gdje su utvrđeni uslovi(rok i kamata. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 3.1. trgovačka roba i druga pokretna dobra koja su lako i brzo utrživa – kotiraju na finansijskom tržištu. hartije od vrijednosti. Ovi računi se gase suprotnim knjiženjem u momentu otplate lombarnih kredita o roku dospjelosti. Uobičajni rok zaloga iznosi tri mjeseca. Knjiženje lombardnih kredita je veoma jednostavno. učini ih mobilnim i funkcionalnim a da ih pri tome ne otuđi – proda. ne prelazeći 60-75% odnosno tri četvrtine dnevne vrijednosti zaloga. dok je lična kreditna sposobnost preduzeća skoro sporedna. ali se lombardni kredit odobrava ispot te vrijednosti. Hartije od vrijednosti se procjenjuju po tržišnoj vrijednosti. Od iznosa založene vrijednosti zavisi i iznos lombardnog kredita. Za iznos odobrenog lombardnog kredita zadužuje se račun „Lombardni krediti“ a odobravaju se račun „Gotovina“ za neto iznos datog kredita. Putem zalaganja on se zaštićuje od potencijalnih gubitaka koji bi mogli nastati ako bi se roba morala prodati hitno i po svaku cijenu. Tržišna vrijednost imovine koja se zalaže odnosno vrijednost koja se kotira je osnova za dobijanje kredita. U vanbilansnoj evidenciji kod lombardnih kredita za procjenjenu vrijednost zaloga zadužuje se račun „Ostava na čuvanje“ a odobrava se račun „Ostavljači ostava na čuvanje“. Lombardni kredit(kredit na zalogu) je kratkoročni bankarski kredit koji preduzće može dobiti na bazi založenih pokretnih realnih vrijednosti kao što je zlato i druge dragocjneosti. Založeni kredit za preduzeće debitora ima dobru stranu što mu daje mogućnost da svojim finansijskim obavezama tačno i na vrijeme odgovara.

OPIS Naknade za usluge Naknade za bankarske usluge Obračun provizije i troškova Gotovina Naknade za usluge Za naplaćenu proviziju i troškove Lombardni kredit Gotovina Za odobreni lombardni kredit Ostali vanbilansni računi Ostali vanbilansni računi Za vanbilansnu evidenciju zaloga Kamate po datom kreditu Prihodi od redovnih kamata Za obračunate kamate za 1. mjesec Kamate po datom kreditu Prihodi od redovnih kamata KONTO 182 960 200 182 169 200 994 999 180 950 200 180 180 950 200 180 180 950 DUGUJE 540 POTRAŽUJE 540 540 540 50. u iznosu 50. Kao zalog lice je položilo robu u vrijednosti od 70.000 70.N. 7 .Sehic.000 KM. 5. mjesec Gotovina Kamate po datom kreditu Za naplaćenu kamatu za 1.000 KM.960 2. 8.br. Otplata lombardnog kredita je izvršena o roku. kamata iznosi 1500 KM.000 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 50. 3. 4.000 1. Rok dospjeća datog kredita je 4 mjeseca. 1. Prema datim podacima lombardni račun izgleda ovako : Bruto iznos lombardnog kredita Kamata Provizija Troškovi Neto iznos lombardnog kredita U dnevniku data kreditna transakcija će se proknjižiti na sljedeći način : R.500 500 40 47.000 70. 9. provizija 1%. 7. a troškovi su 40 KM(mjeseci se računuju po 30 dana). mjesec Gotovina Kamate po datom kreditu Za naplaćenu kamatu za 2. 6.000 50. mjesec Kamate po datom kreditu Prihodi od redovnih kamata Za obračunate kamate za 2. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja U cilju ilustracije knjiženja lombardnih kredita pretpostavimo da je banka odobrila lombardni kredit fizičkom licu N.

06 1.00% Prevremena delimična ili konačna otplata: 2% Refinansiranje kredita sredstvima druge banke: 4% Naknada za obradu zahteva za izmenu kolaterala: 2.00% god. 12. mjesec Gotovina Kamate po datom kreditu Za naplaćenu kamatu za 3.hypo-alpe-adria.000 50.000 4.53 50. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 10.80 990.000 8.000 do 100.00 RSD Naknada za odustajanje od ugovora bez saglasnosti banke: 0.67 60 mjeseci 7% Mjesečni anuitet 19. mjesec Gotovina Lombardni kredit Za povrat kredita Ostali vanbilansni računi Ostali vanbilansni računi Isknjižavanje zaloga iz vanbilansne evidencije 200 180 180 950 200 180 200 169 999 994 375 375 375 375 375 375 50. 13.652. 11.980.5% Prikaz mjesečnih anuiteta u EUR Rok otplate 12 mjeseci Kamatna stopa 7% Iznos Mjesečni anuitet 1. Uslovi pod kojima se odobravaju krediti podložni su izmenama. 1 www. Za obračunate kamate za 3.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS Valuta: EUR Nominalna kamatna stopa: 7.ba 8 .000 Osnovne karakteristike lombardnog kredita ponude :1 Iznos kredita: od 1.326.12 Napomena: Kamate su izražene na godišnjem nivou i podložne su promenama.000.Sehic. (EKS od 7.67%) Rok otplate: od 12 do 60 meseci Bez žiranta Obezbeđenje: 100% garantni depozit Jednokratna naknada za obradu kredita : 1. mjesec Kamate po datom kreditu Prihodi od redovnih kamata Za obračunate kamate za 4. mjesec Gotovina Kamate po datom kreditu Za naplaćenu kamatu za 4. 14.000 86.000 70.000 70.34 100.

polise osiguranja i sl. Nedostatak je u tome što ga mogu odobravati samo međunarodno priznate i poznate banke pa su preduzeća iz nerazvijenih zemalja upućena na posredništvo stranih banaka.) stavljajući ga na raspolaganje izvozniku.2. Kredit kojim se vrši plaćanje „prekomorskog uvoza ili izvoza putem bankarskog(mjeničnog) akcepta. Shema: Rambursni kredit 9 . Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 3. koji će prodavac eskontovati kod svoje banke ili ga dalje koristiti za svoja plaćanja ili ga prodati na finansijskom tržištu. Kod ovog kredita kupac-uvoznik i prodavac-izvoznik ugovorom se obavezuje da će se plaćanje izvršiti akceptom rambursne banke. teretnice.Sehic. To je ustvari akceptni kredit koji banka otvara uvozniku uz pokriće na njeno ime prenesenih robnih dokumenata(konosman. Rambursni kredit Rambursni kredit je vrsta kratkoročnog kredita kojeg preduzeća koriste isključivo u međunarodnoj razmjeni kako pri izvozu tako i pri uvozu. najsigurniji i najjeftiniji spoljno-trgovinski kredit. banka izvoznika ili neka treća prvoklasna banka u trećoj zemlji. Rambursni kredit je najčešći. Akceptiranje mjenice kojom se obavlja plaćanje uvoza robe u rambursnom kreditu može izvršiti domaća banka uvoznika. osiguranog robnim dokumentima“.

podnošenje mjenice na isplatu 12. iskup mjenice 13. akceptira mjenicu i vraća je izvozniku. Oni imaju inače posebnu primjenu kod međunarodnih dokumentarnih akreditiva. banke 3. Revolving krediti Revolving krediti su takvi kratkoročni krediti za obrna sredstva koji se automatski po iskorištavanju obnavljaju – sve do iskorištenja ugovorenog maksimalnog iznosa u ugovorenom roku. od korisnika ovih kredita tražiti plaćanje. Revolving krediti koji su formalno kratkoročni a efektivno srednjoročni sa rokom dospijeća od 1 do 3 godine su pokriveni(realni) krediti (uglavnom zalihama i potraživanjima od kupaca). izvještava da će akceptirati mjenicu 4. Banke kao davaoci revolving kredita moraju s obzirom na to da drže raspoloživa novčana sredstva u pripravnosti. dostavlja dokumente i tereti za proviziju 10.3. kupoprodajni ugovor 2. o tome izvještava izvoznika 5.banci 7. ispostavlja mjenicu koju sa otpremnim dokumentima dostavlja svojoj posl. kod kojih se akreditivni iznos. dostavlja mjenicu i otpremne dokumente 8. Praktikuju se kod dužih isporuka kako bi se skratio postupak oko ponovnog otvaranja i postigle određene uštede u bankarskoj proviziji kao trošak za korisnika datog kredita (prihod za banku kao davaoca odnosnog kredita). 9. zahtjev za isplatu i plaćanje 3. i 14. a dokumente šalje banci uvoznika i tereti je za proviziju. zahtjev za akcept mjenice kod ugled. Koraci su slijedeći: 1. Oni omogućuju korisnicima datih kredita da povlače novčana sredstva u skladu sa dinamikom svoih potreba (za obrtnim sredstvima) i da ih otplaćuju prema svojim finansijskim mogućnostima u okviru ugovorenog roka.Sehic. pored redovne kamate i proviziju na neiskorišteni iznos odobrenog kredita. isporuka robe 6. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja Prethodna shema pokazuje detaljno postupak odvijanja davanja i korištenja rambusnog kredita u međunarodnoj trgovini. poslije iscrpljenja. preuzima robu 11. 10 . ponovo obnavlja sve do ugovorenog maksimalnog (ukupnog) iznosa ili broj puta u ugovorenom roku.

Banka kao izdavatelj kartice utvrđuje minimalni postotak iskorištenog kredita koji se mora plaćati mjesečno. (revolving kredit) Žiro račun Za odobreni kratkoročni kredit 2. mjesec Kamate po datim kreditima 6.000 162.50 162. Klijent sukladno svojim željama sam odlučuje o iznosu kredita koji će koristiti. odnosno "samoobnavljajući“ kredit.50 11 .000 KM. Kamate po datim kreditima Za naplaćenu kamatu za 1. Prihodi od redovnih kamata Za obračunate kamate za 2. Ako klijent ne želi troškove platiti odjednom. Kreditna kartica se kao i debitna.50 162. Prilikom otplate zajedno sa kamatom zadužuje se račun „Žiro-račun“ za iznos glavnice i račun „Prihodi od kamata“ za iznos kamate po osnovu datih kredita. Kamate po datim kreditima Prihodi od redovnih kamata Za obračunate kamate za 1. sa rokom dospjeća od 5 mjeseci. OPIS Kratkoročni krediti iza obrtna sredstva 1. Kamate po datim kreditima Za naplaćenu kamatu za 2.Sehic.50 162. mjesec Žiro račun 5. mjesec Kamate po datim kreditima 4. Revolving kreditna kartica je kartica s odobrenim osobnim limitom potrošnje koji predstavlja revolving. Primjer knjiženja kroz dnevnik : Banka je odobrila komitentu kratkoročni kredit za obrtna sredstva u iznosu od 15. tada nepodmireni troškovi postaju iskorišteni dio odobrenog kredita na koji klijent plaća kamatu.000 POTRAŽUJE 15. R. mjesec Žiro račun 3. Prihodi od redovnih kamata Za obračunate kamate za 3. na primjer 5 ili 10 % iskorištenog kredita. uz kamatu od 13 %. Oni se kod banke kao davaoca datih kredita knjiže tako što se u momentu odobrenja i iskorištenja zadužuje račun „Kratkoročni krediti za obrtna sredstva“ a odobrava se račun „Žiro-račun“ (ili neki drugi) za iznos odobrenog i iskorištenog kredita. o načinu te o tempu vraćanja kredita.5 162.50 162.5 162.5 162. Odobreni dati kredit je u potpunosti iskorišten i u roku vraćen zajedno sa pripadajućom kamatom. mjesec KONTO 121 204 180 950 204 180 180 950 204 180 180 950 DUGUJE 15. može koristiti za podizanje gotovine na bankomatu te za plaćanja u trgovačko-uslužnoj mreži.50 162.br. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja Kratkoročni krediti za obrtna sredstva se po pravilu otplaćuju zajedno sa pripadajućom kamatom odjednom o roku dospijeća.5 162.

mjesec Žiro račun Kamate po datim kreditima Za naplaćenu kamatu za 4. Ukupni iznos mora biti otplaćen po isteku roka kredita Kamata: . 12. mjesec Žiro račun Kamate po datim kreditima Za naplaćenu kamatu za 5. datih instrumenata obezbjeđenja i ostalih pokazatelja prema odluci Banke Rok otplate: do 36 mjeseci (uz obavezu povrata cjelokupnog kreditnog iznosa svakih 12 mjeseci) Način otplate: Klijent po potrebi povlači i vraća odobrena sredstva.Kamata se obračunava i naplaćuje mjesečno ili kvartalno Obezbjeđenje: Mjenice firme i lične mjenice vlasnika Mjenice firme ili firmi garanata Zalog na nekretnine i pokretnu imovinu (pojedinačno ili u kombinaciji) 2 www. 180 950 204 180 204 121 162. mjesec Kamate po datim kreditima Prihodi od redovnih kamata Za obračunate kamate za 5.sparkasse.5 15.5 162. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 7.50 162.5 162.5 162. Karakteristike revolving kredita ponude :2 Iznos kredita: U zavisnosti od svrhe finansiranja.Varijabilna kamatna stopa sa klauzulom o promjenjivosti . mjesec Žiro-račun Kratkoročni krediti iza obrtna sredstva (revolving kredit) Povrat kredita 204 180 180 950 204 180 162.ba 12 . 9.5 162. 8. finansijskog stanja klijenta.50 162. mjesec Kamate po datim kreditima Prihodi od redovnih kamata Za obračunate kamate za 4.50 162.Fiksna kamatna stopa .000 15.50 162.Sehic.5 10.000 11. Žiro račun Kamate po datim kreditima Za naplaćenu kamatu za 3.Varijabilna kamatna stopa vezana za EURIBOR .

a ne prelazi pet godina. namještaja.000 KM. bilans njegovog dohotka. Za izvršene usluge banka je naplatila proviziju u iznosu od 50 KM. da li je zaposlen. negdje na sredini između dugoročnog i kratkoročnog koji se daje na „srednji rok“. bijele tehnike itd. 4.000 50 50 13 . kao i za finansiranje preduzeća za razne svrhe do pet godina. mogućnost plaćanja mjesečnih rata i zaključivanje ugovora. Naknade za bankarske usluge Naplata provizije KONTO 169 200 200 960 DUGUJE 5. po pravilu u roku od 1-5 godina.Sehic. Primjer knjiženja kroz dnevnik : Banka je izvršila gotovinsku isplatu potrošačkog kredita fizičkom licu u iznosu od 5. OPIS Potrošački kredit 1. Gotovina Za isplatu potrošačkog kredita Gotovina 2. obzirom na faktor vrijeme. R. Da bi se utvrdila kreditna sposbnost potencijalnih korisnika potrošačkih kredita najčešće se traže sljedeće informacije: lične informacije i karakter lica. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 4. Nakon toga slijedi kreditna ocjena o prihvatanju (ili neprihvatanju) kreditnog zahtjeva. Dospijevajući. Potrošački krediti Potrošački krediti daju se pojedincima (domaćinstvima) za kupovinu trajnih potrošnih dobara (automobila. Namjene za koje se koriste srednjoročni krediti su dosta brojne. utvrđivanje perioda reistraživanja kreditne sposbnosti.br. posjeduje li štednju itd.). gdje se precizno ne mogu svrstati u jednu od ove dvije globalne grupacije između njih se interpoliraju srednjoročni krediti. a najčešće se koriste za kreditiranje stanovništva za potrošna dobra i stambene kredite.000 POTRAŽUJE 5. Tamo gdje nije „demerkaciona“ linija ošto izdvojila kratkoročne i dugoročne kredite. To je jedna posebna vrsta kredita koja je. a isplaćuju se u mjesečnim ratama.1. Kod ovih kredita primjenjuje se uprošćena procedura i obično se traže najosnovnije informacije o debitoru kako bi se ograničio rizik kreditne delikvencije. određivanje obima kredita. SREDNJOROČNI KREDITI Srednjoročni krediti su posebna vrsta kredita koja zauzima mjesto između kratkoročnih i dugoročnih. Rok koji je duži od godine dana. kako je riješio stambeno pitanje.

). poslovnih zgrada. hipotekarni kredit u pravilu se odobrava u visini do 70% promjene ili procijenjene vrijednosti nekretnine. intabulacijom. Zbog dugoga roka na koji se odobravaju (npr. odnosno pravnim postupkom uknjižbe založnoga prava na nekretnini. dvadeset i više god.1. Sticanjem hipoteke vjerovnik nema pravo posjeda zaloga. skladišta i druge nekretnine nad kojima se založno pravo stiče upisom u zemljišne knjige. tj. a nerijetko se zahtijevaju i drugi oblici osiguranja kredita poput solidarnoga jamstva (jedne ili više osoba). Odoborenju hipotekarnog kredita prethodi rigorozni sistem provjeravanja finansijski situacije(kreditne sposobnosti) korisnika i mogućnosti mjesečne otplate datog kredita. u jednakim otplatim ratama(anuitetima). ali i pojedini oblici pokretnina.). stambeni ili poslovni prostor. a služe za financiranje većih investicija. parkinga. Odobravaju se na temelju dugoročnih izvora sredstava komercijalne banke. Hipotekarni vjerovnik (banka ili druge specijalizirane financijske institucije) vraćanje kredita osigurava tzv. odnosno založnoga prava na nekretnini. nad kojima se založno pravo stiče nad kojima se založno pravo stiče upisom u registar brodova i registar zrakoplova. pa se njihovo odobravanje u pravilu uvjetuje založnim pravom na nekretnine (hipotekom). gospodarske zgrade. rok na koji se odobravaju hipotekarni krediti je uglavnom do 30 godina.. zemljište. koji je osiguran upisom hipoteke. Otplata se može izvršiti odjednom na kraju otplatnog perioda(fiksna hipoteka). već založno dobro ostaje na raspolaganju dužniku i može biti predmetom kupoprodaje. trgovinskih centara. 14 . Svoja prava hipotekarni vjerovnici ostvaruju preko suda. primjerice brodovi i zrakoplovi. itd. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 5. tražeći da hipotekarni zalog bude izložen javnoj prodaji. dražbi. Hipotekarni kredit Hipotekarni krediti su dugoročni krediti odobreni na bazi realnog imovinskog pokrića građanima ili preduzećima za finansiranje nekretnina (izgradnje stanova. na bazi amortizacionog plana(amortizaciona hipoteka). polica osiguranja korisnika kredita od posljedica nesretnoga slučaja vinkulirane u korist kreditora i sl. dugoročni su krediti za vjerovnike razmjerno visoko rizičan posao. Dužnik je pritom obvezan voditi brigu o očuvanju vrijednosti založene nekretnine. Predmet hipoteke može biti. osiguranja nekretnine od različitih rizika. temeljem kojega dospjela nenaplaćena potraživanja može namiriti iz vrijednosti zaloga. Budući da sigurnost naplate potraživanja leži u vrijednosti nekretnine. 5. Ovi krediti se obično otplaćuju u periodičnim vremenskim razmacima(mjesečno). DUGOROČNI KREDITI Dugoročni krediti imaju rok dospijeća dulji od pet godina.Sehic.

Otplata se knjiži tako što se za iznos dospjelog anuiteta zadužuje račun „Žiro-račun“ a odobrava se račun „Hipotekarni krediti“ za iznos glavnice i račun „Prihodi od kamata“ za iznos kamate. R.000 35.J.000 POTRAŽUJE 480. na njegov zahtjev hipotekarni kredit za kupovinu stana u iznosu od 600. U slučaju da dužnik ne otplaćuje hipotekarni kredit o roku dospijeća. pot.000 5. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja Hipotekarni krediti se knjiže tako što se zadužuje račun „Hipotekarni krediti“ a odobrava se račun „Žiro-račun“ (ili neki drugi). on se naplaćuje iz prodajne vrijednosti hipoteke.000 30. Vanbilansno se evidnitra hipoteka.000 KM.000 30. za stamb. pri čemu ostvarena razlika pripada njemu. uz učešće 20% i kamatu 15%. stambene potrebe/analitika Anuitet dospio na naplatu Kamate po datim kreditima Prihodi od redovnih kamata Obračun kamata za I anuitet Žiro-račun Dugoročni kredit st.br.000 360a 360 180 950 204 360a 180 30.Sehic. Prema amortizacionom planu dospjeli prvi mjesečni anuitet iznosi 35.000 3.000 –(600. Kamate po datim kreditima Naplata I anuiteta KONTO 360 204 DUGUJE 480.000 KM od toga se odnosi na glavnicu 30. 4.000 KM.000 5. sa rokom dospjeća od 16 godina. OPIS Hipotekarni kredit 1.000 5. Primjer knjiženja kroz dnevnik: Banka je odobrila M.000 *20*)) Dugoročni kredit stanovništvu za 2. Žiro račun Odobrenje hipotekarnog kredita po odbitku gotovinskog učešća (600. 15 .000 KM a na kamatu 5.

00 % Depozit: 0. Odnosno. Veliki oprez se navodi na kamatu kada su stambeni krediti u pitanju. Stambeni kredit je na rok do 30 godina. U zavisnosti od naših primanja i spremnosti da ga otplaćujemo. Za razliku od promjenjive fiksna kamata omogućuje da za vrijeme trajanja otplate kredita uvijek je ista rata kredita.10 %. vrlo se često dešava da banke počnu dizati kamate za stambene kredite sa promjenjivom kamatom što je jako nezgodno po osobne finanasije. kada kupujemo stan uz pomoć kredita. Pri realizaciji stambenog kredita banka "trenutno" postaje vlasnik nekretnine koju smo kupili i ostaje to do momenta dok kredit u cijelosti ne isplatimo.000€ Indeksiran u : Evrima Kamata (EKS): 10.71 % Učešće: 10.raiffeisenbank. a kamate su od 6.00 % Rok otplate: 72 . banke nude različite uslove korišćenja ove usluge. 3 www. osim kada varira kurs valute za koju je vezan kredit. iznos kredita je u skladu sa kreditnom sposobnošću. obavezno se nalaže provjeravanje fiksnu kamatu! Za vrijeme financijske krize.5 % . Karakteristike stambenog kredita ponude :3 Naziv kredita : Stambeni krediti koji nisu osigurani kod NKOSK Iznos kredita : od 10. mi formalno postajemo njegov vlasnik ali i u principu na taj stan stavljamo hipoteku u korist banke koja nam je odobrila kredit.ba 16 . Što znači da banka polaže pravo na taj stan ukoliko mi ne isplatimo kredit. Svrha ovih kredita osim same kupovine može da bude i uređenje i/ili adaptacija stambenog prostora.2.000 do 200.Sehic. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 5.71 % Kamata (EKS za Klijente): 10. Stambeni kredit Stambeni kredit je jedan od najpopularnijih na našem području i bez njega se rijetko kad i kupuje neka nekretnina.360 meseci Ostale informacije: Data kamatna stopa je minimalna.

3. a cilj banke je što kraći otplatni rokovi. Za banku je najosjetljive područje poslovanja investiciono kreditiranje. gotove proizvode i određeni nivo novčanih sredstava i potraživanja trajno vezanih u procesu normalnog odvijanja procesa rada za sve vrijeme dok taj proces traje. To su krediti koji se ppraktično najsporije obrću. nedovršenu proizvodnju i poluproizvode. za nabavku i podizanje stoke. Bržim obrtanjem investicionih kredita banka povećava ponudu novčanog kapitala. Investicioni krediti Banke se nerado prihvataju dugoročnog kreditiranja iz sopstvenih izvora. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 5. remonta i velikih opravki. pošumljavanje i slično. za izgradnju i nabavku opreme sa troškovima montaže. Neophodna dugoročnost investicionih kredita za osnovna sredstva takođe dokazuje zašto je odobravnje tih kredita kod banaka nepopularno. na izgled racionalna investiciona kreditna politika banaka je za preduzeće upravo tragična. kao i pribavljanje industrijskih prava (patenanta i licenci). odnosno što brže obrtanje kapitala.Sehic. Krediti za izgradnju i nabavku osnovnih sredstava koriste se prije svega za podizanje novih građevinskih objekata kao i za rekonstrukciju postojećih. Razlikujemo : • Investicione kredite za osnovna sredstva • Investicino kredite za obrtna sredstva. Zato se često nazivaju i kapitalni krediti. Takva. 17 . sadnica. Radi se o kreditimaa koji više ili manje potpuno nadoknađuju sopstvena sredstava preduzeća. Krediti za stalna obrtna sredstva koriste se za obnavljanje sirovina i materijala za redovno poslovanje.

dok se kamata plaća mjesečno. Kredit za refinansiranje je kredit koji banka odobrava u svrhu izmirenja naših obaveza kod jedne ili više banaka. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 6.su tipično kratkoročni krediti na manje iznose koji se nude isključivo penzionerskoj populaciji. Zdravstveni krediti . jedno od mogućih rješenja je i refinansiranje tih obaveza. elektronska komunikacija putem web-a. U ovom slučaju dobro proverimo isplativost samog refinansiranja. a daju se poljoprivrednicima najčešće pod posebnim uslovima vraćanja. Studentski krediti .su jedna specifična vrsta kredita koja služi za ispomoć finansiranja troškova za zdravstvene potrebe.služe za finansiranje obrtnih sredstava u poljoprivrednoj proizvodnji. koji se odobravaju za jedan dan. Web krediti U posljednje vrijeme postali su popularni takozvani web krediti. i najmoderniji način kreditiranja. najjednostavniji su jer su neophodna samo dva dokumenta (zahtjev i lična karta). Uzimanjem kredita za refinansiranje dobijamo mogućnost da jednim novim kreditom izmirimo obaveze ka drugim zaduženjima.bez odlaska u banku. Najbrži su jer se odobravaju istog dana.org/wiki/Kredit 18 . bez obzira da li su ona dospjela za plaćanje ili ne.Sehic.“ 4 4 http://hr. jer bez obzira što vam novi kredit može umanjiti visinu mjesečne rate. OSTALI SPECIFIČNI KREDITI „Penzionerski krediti . i to preko interneta. produženjem roka otplate ukupni troškovi mogu da se uvećaju. Web-Krediti su najbrži. najmoderniji .je namijenjen samo i isključivo studentima i koristi se za finansiranje studija ili studentskih potreba poput plaćanja smještaja i hrane u studentskim domovima A ukoliko se odlučimo za kredit i nakon nekog vremena prestanemo da budemo u mogućnosti da isplaćujemo kredit. najjednostavniji. Poljoprivredni krediti .wikipedia. gdje se iznos kredita vraća tek na isteku roka kredita.

Koji od njih će korisnik izabrati zavisi od potrebe i ispunjavanja uzlova uzimanja kredita kod izabrane banke.dužniku. Bitna karakteristika kreditnog posla je povratnost. garancija i sl.. prema kriteriju ročnosti (Kratkoročni. uključuje definisanje kao najvažnijih uslova: kamate.Sehic. što znači da postoji obaveza dužnika da plasirana sredstva vrati. Srednjoročni i Dugoročni krediti) itd. Novčani krediti). to je vaš problem. Prema različitim kriterijumima krediti se mogu razvrstati. Robno-novčani. vremena otplate.“ 5 Odobravanje zajmova poslovnim kompanijama. uvećana za ugovorenu kamatu. odnosno prema upotrebi (Potrošački i Proizvođački krediti). U ovom radu su obrađeni samo neki od specifičnih kredita kao i način njihovog evidentiranja. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 7. prema obliku u kojem se daju (Naturalni. od presudne je važnosti u međusobnim odnosima. to je problem banke. kao povjerioca. naročito kod kreditnih poslova. ZAKLJUČAK „Ako dugujete banci 100 $. u formi koja. načina otplate. prema namjeni. kao dužnika. Paul Getty (nekada najbogatiji čovjek na svijetu) 19 . pored ostalog. i klijenta. Ako dugujete banci 100 miliona $.1 5 J. vladama država i pojedincima sigurno je jedna od najvažnijih usluga koje banke i njihovi najsličniji konkurenti pružaju javnosti. Slika br. Kredit je dužničko-povjerilački posao u kome banka kao povjerilac stavlja na raspolaganje određenu količinu finansijskih sredstava klijentu . Povjerenje između banke. ali takođe i jedna od najrizičnijih usluga.

Haris Jahić. Mr.hypo-alpe-adria.ba  www.ba  http://hr.org/wiki/Kredit 20 .wikipedia.sparkasse. Dr.Mr. “Bankarsko računovodstvo”  Prof.Sehic. Hrvoje Šapina. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 8. “Računovodstvo finansijskih institucija” Internet stranice:  www.ba  www.raiffeisenbank. LITERATURA Knjige:  Radojko Lukić. Mehmed Jahić.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->