P. 1
Seminar Ski Rad - Racunovodstvo Banaka

Seminar Ski Rad - Racunovodstvo Banaka

|Views: 1,555|Likes:
Published by Lejla Šerifovic

More info:

Published by: Lejla Šerifovic on Dec 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/15/2013

pdf

text

original

POSEBNE VRSTE KREDITA I NJIHOVA EVIDENTIRANJA

Seminarski rad iz predmeta Računovodstvo banaka

Mentor:

Studenti:

Sarajevo, decembar 2010. godine

Sehic, Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja

SADRŽAJ

POJMOVNIK.............................................................................................................3 2. UVOD..................................................................................................................4 3. KRATKOROČNI KREDITI.......................................................................................5 3.1. Lombardni kredit.............................................................................................6 3.2. Rambursni kredit.............................................................................................9 3.3. Revolving krediti............................................................................................10 4. SREDNJOROČNI KREDITI...................................................................................13 4.1. Potrošački krediti...........................................................................................13 5. DUGOROČNI KREDITI........................................................................................14 5.1. Hipotekarni kredit..........................................................................................14 5.2. Stambeni kredit.............................................................................................16 5.3. Investicioni krediti.........................................................................................17 6. OSTALI SPECIFIČNI KREDITI..............................................................................18 7. ZAKLJUČAK ....................................................................................19 8. LITERATURA......................................................................................................20

2

gornja je promjenljiva.cijena za prepuštanje kapitala na određeni rok. namještaja.  RAMBURSNI KREDIT .  SREDNJOROČNI KREDITI . koje ostaju vlasništvo zajmoprimca.  REVOLVING KREDIT . ali su do trenutka otplate u posjedu banka. odnosno za premošćenje tekuće nelikvidnosti  LOMBARDNI KREDIT .novčani dužničko-vjerovnički odnos u kojem vjerovnik kredita (obično banka) ustupa pravo korištenja određenog iznosa novčanih sredstava dužniku (debitoru) na ugovoreno vrijeme i uz ugovorene uvjete povrata.  KRATKOROČNI KREDITI .  POTROŠAČKI KREDIT .kratkoročni kredit na temelju zaloga pokretnih stvari ili vrijednosnica (izuzev mjenice). 3 .dugoročni kredit (s rokom dospijeća od deset do dvadeset godina) koji je osiguran upisom hipoteke.kredit s rokom od 2 do 5 godina.Sehic.  HIPOTREKARNI KREDIT . Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja POJMOVNIK  KREDIT . bijele tehnike itd.)  DUGOROČNI KREDITI .imaju rok dospijeća duži od pet godina.kratkoročni kredit za obrna sredstva koji se automatski po iskorištavanju obnavlja sve do iskorištenja ugovorenog maksimalnog iznosa u ugovorenom roku.  KAMATA . a služe za finansiranje većih investicija.srednjoročni kredit daje se pojedincima (domaćinstvima) za kupovinu trajnih potrošnih dobara (automobila. potrošnje. Služe za finansiranje tekuće poslovne djelatnosti.imaju rok dospijeća do jedne godine. a obračunava se od dana dospijeća potraživanja.kredit koji banka otvara uvozniku robe za plaćanje uvoza robe uz pokriće različitih dokumenata koji su na nju preneseni. Dok je donja granica dosta čvrsta. odnosno založnoga prava na nekretnini.

pod određenim uslovima i uz plaćanje naknade . Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 2. Da bi dobili kredit. započeti mali biznis. otplate kredita. najčešće se kao osguranje javlja hipoteka i žirant. pitanja su koja dobro pokazuju koliko podrobno moramo da se raspitamo o svakoj stavci prije nego što se upustimo u kreditiranje. prvo što radimo jeste traženje sredstava za finansiranje. potrebno je i određeno osiguranje da ćemo mi taj kredit i vratiti. kao cijene korišćenja tih sredstava. UVOD Budžet je svakako stavka zbog koje vrlo često stavljamo prst na čelo i zapitamo se koliko smo ispravnu odluku donijeli.Sehic. A koliko je mudro upuštati se u kredit. Kredit je postao svakidašnjica u današnjem vremenu. novi automobil. razlikuju i u zavisnosti od banke u kojoj ih podižemo. trebali bismo da prikupimo informacije o uslovima odobravanja kredita od više banaka i procijenimo koja banka nam pruža najpovoljnije uslove shodno našem sadašnjem i budućem finansijskom stanju. Želimo kupiti stan. na koliko vremena je opterećenje kućnog budžeta optimalno i da li sada podizati kredit ili sačekati još nešto. Danas ne možemo ni jedan veći projekat započeti bez finansiranja iz kredita. Krediti se. kuću. da li uštedjeti za ovo ili za ono? E. U ovom radu ćemo detaljnije obraditi vrste najčešće korištenih specifičnih kredita sa aspekta ročnosti tj.kamate. Poslije odluke da su nam potrebna dodatna sredstva u vidu kredita. Kredit je određeni novčani iznos koji nam banka ustupljuje na korišćenje na određeno vrijeme. koji ćemo kasnije uz naknadu (kamatu) vraćati u jednakim mjesečnim ratama. kredit može da vam pomogne. a onda su nam u "pomoć" došli krediti. Ukoliko želimo da kupujemo nešto čija je cijena veća od naših mjesečnih primanja. 4 . Cilj ovog seminarskog rada je istaći karakteristike i opisati posebne vrste kredita i njihova evidentiranja kod banke. osim po sopstvenim karakteristikama. a njih većinom nalazimo u bankama uzimajući kredit. i većina ljudi danas vraća čak i više od jednog kredita.

kad prestanu da postoje povremene zalihe ili se naplate potraživanja od kupaca. Poseban izvor za kratkoročno kreditiranje potreba privrednih preduzeća predstavljaju i krediti koje bankama odobrava centralna banka. za pojedini posao i sl. realizovanja monetarno-kreditne politike makro sistema i značajnu komponentu u strukturi aktive i plasmana banaka. Oni predstavljaju jedan od najvažnijih aktivnih bankarskih poslova. U principu kratkoročni krediti dati za povremena obrtna sredstava imaju tretman samolikvidirajućih. Skoro da nema preduzeća koje ne uživa kratkoročni bankarski kredit i nije moguće odrediti ukupan iznos potreba za kratkoročnim kreditom. jer on zavisi ne samo od stepena razvijenosti na kome se privreda nalazi. a mogu biti i dugoročne ali specifične za tu banku: • Kratkoročni krediti (LOMBARDNI. Banka odobrava kratkoročne kredite iz apsorbovanih i kod nje centralizovanih depozita po viđenju. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja Svaka banka ima svoje ponude koje mogu biti sezonske. kao i iz sredstava koja su nastala multiplikacijom depozita. i to u prinicipu za povremene zalihe ili za pokriće potraživanja od kupaca. Kratkoročne kredite banke odobravaju za zadovoljavanje kratkoročnih potreba korisnika za obrtnim sredstvima. 5 . kratkoročnih kredita koje ona koristi kod drugih banaka i finansijskih organizacija u zemlji i inostranstvu. kratkoročni krediti se ne koriste samo za finansiranje povremenih obrtnih sredstava nego se čak i dio trajnih obrtnih sredstava finansira iz kratkoročnih bankarskih kredita. za sezonske potrebe.Sehic. jer se obično otplaćuju u momentu kada prestanu da postoje razlozi zbog kojih je kredit uzet tj. REVOLVING. već i od konjukturnih prilika. RAMBURSNI KREDITI) • Srednjoročni krediti (POTROŠAČKI KREDITI) • Dugoročni krediti (HIPOTEKARNI KREDITI) 3. U uslovima savremenih tržišnih struktura. KRATKOROČNI KREDITI Kratkoročni bankarski krediti predstavljaju jedan od važnijih izvora finansiranja privrednih tokova.

trgovačka roba i druga pokretna dobra koja su lako i brzo utrživa – kotiraju na finansijskom tržištu. Lombardni kredit se angažuje za pribavljanje transakcionog novca za tekuću proizvodnju ili promet radi osiguranja tekuće likvidnosti. Kad se zalaže roba najširu primjenu ima skladišnica ili varant i konomsman.Sehic. Jedino je izuzetak zlato na čijoj se vrijednosti dobija kredit u 100% iznosu. 6 . U momentu otplate lombardnog kredita o roku dospjelosti zadužuje se račun „Gotovina“ a odobrava se račun „Lombardni krediti“ za bruto iznos datog kredita. Njega su prvo praktikovali bankari iz Lombardije koji su ga prenijeli u Englesku i po tome je i dobio današnje ime. Osnovna karakteristika lombardnog kredita je što odlučujuću ulogu ima bonitet zaloga. Lombardni kredit se može realizovati tek nakon potpisivanja ugovora o lombardnom kreditu gdje su utvrđeni uslovi(rok i kamata. Za iznos odobrenog lombardnog kredita zadužuje se račun „Lombardni krediti“ a odobravaju se račun „Gotovina“ za neto iznos datog kredita. Preduzeće zalaže sredstva koja su momentalno van proizvodne funkcije i dobivenim kreditom ih aktivira. Hartije od vrijednosti se procjenjuju po tržišnoj vrijednosti. hartije od vrijednosti. ne prelazeći 60-75% odnosno tri četvrtine dnevne vrijednosti zaloga. dok je lična kreditna sposobnost preduzeća skoro sporedna. Od iznosa založene vrijednosti zavisi i iznos lombardnog kredita. nominalni iznos kredita) i kada se zalog preda banci. račun „Prihodi od kamata“ za iznos kamate i račun „Prihodi od provizije i drugih nadoknada“ za iznos provizije i troškova. Banka je dužna da čuva zalog i da vrši sve radnje povezane sa zalogom. Lombardni kredit(kredit na zalogu) je kratkoročni bankarski kredit koji preduzće može dobiti na bazi založenih pokretnih realnih vrijednosti kao što je zlato i druge dragocjneosti. Knjiženje lombardnih kredita je veoma jednostavno. Ovi računi se gase suprotnim knjiženjem u momentu otplate lombarnih kredita o roku dospjelosti. Tržišna vrijednost imovine koja se zalaže odnosno vrijednost koja se kotira je osnova za dobijanje kredita. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 3. Lombardni kredit Lombard je stari aktivan bankarski posao. učini ih mobilnim i funkcionalnim a da ih pri tome ne otuđi – proda.1. a da nije primoran da hartije od vrijednosti ili robu prodaje u nevrijeme ili kada su tržišne prilike nepovoljne. Uobičajni rok zaloga iznosi tri mjeseca. ali se lombardni kredit odobrava ispot te vrijednosti. Založeni kredit za preduzeće debitora ima dobru stranu što mu daje mogućnost da svojim finansijskim obavezama tačno i na vrijeme odgovara. Putem zalaganja on se zaštićuje od potencijalnih gubitaka koji bi mogli nastati ako bi se roba morala prodati hitno i po svaku cijenu. U vanbilansnoj evidenciji kod lombardnih kredita za procjenjenu vrijednost zaloga zadužuje se račun „Ostava na čuvanje“ a odobrava se račun „Ostavljači ostava na čuvanje“.

mjesec Kamate po datom kreditu Prihodi od redovnih kamata KONTO 182 960 200 182 169 200 994 999 180 950 200 180 180 950 200 180 180 950 DUGUJE 540 POTRAŽUJE 540 540 540 50. 8.000 KM.N. 6. 1. mjesec Kamate po datom kreditu Prihodi od redovnih kamata Za obračunate kamate za 2. kamata iznosi 1500 KM.000 70. provizija 1%. mjesec Gotovina Kamate po datom kreditu Za naplaćenu kamatu za 2. Otplata lombardnog kredita je izvršena o roku. Rok dospjeća datog kredita je 4 mjeseca.000 1. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja U cilju ilustracije knjiženja lombardnih kredita pretpostavimo da je banka odobrila lombardni kredit fizičkom licu N. Prema datim podacima lombardni račun izgleda ovako : Bruto iznos lombardnog kredita Kamata Provizija Troškovi Neto iznos lombardnog kredita U dnevniku data kreditna transakcija će se proknjižiti na sljedeći način : R. mjesec Gotovina Kamate po datom kreditu Za naplaćenu kamatu za 1.500 500 40 47. 5. OPIS Naknade za usluge Naknade za bankarske usluge Obračun provizije i troškova Gotovina Naknade za usluge Za naplaćenu proviziju i troškove Lombardni kredit Gotovina Za odobreni lombardni kredit Ostali vanbilansni računi Ostali vanbilansni računi Za vanbilansnu evidenciju zaloga Kamate po datom kreditu Prihodi od redovnih kamata Za obračunate kamate za 1.Sehic. u iznosu 50. Kao zalog lice je položilo robu u vrijednosti od 70. 7 . 4.br.000 KM. 9.000 50. 7. a troškovi su 40 KM(mjeseci se računuju po 30 dana).000 70. 3.960 2.000 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 50.

000 4.000 Osnovne karakteristike lombardnog kredita ponude :1 Iznos kredita: od 1.00% Prevremena delimična ili konačna otplata: 2% Refinansiranje kredita sredstvima druge banke: 4% Naknada za obradu zahteva za izmenu kolaterala: 2.80 990.34 100. 11. 13.000.ba 8 . (EKS od 7. Za obračunate kamate za 3. 12.00% god. 1 www.326.67 60 mjeseci 7% Mjesečni anuitet 19.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS Valuta: EUR Nominalna kamatna stopa: 7.980. mjesec Gotovina Lombardni kredit Za povrat kredita Ostali vanbilansni računi Ostali vanbilansni računi Isknjižavanje zaloga iz vanbilansne evidencije 200 180 180 950 200 180 200 169 999 994 375 375 375 375 375 375 50. mjesec Gotovina Kamate po datom kreditu Za naplaćenu kamatu za 4.000 70.652.Sehic.5% Prikaz mjesečnih anuiteta u EUR Rok otplate 12 mjeseci Kamatna stopa 7% Iznos Mjesečni anuitet 1.000 8.000 70.00 RSD Naknada za odustajanje od ugovora bez saglasnosti banke: 0. 14.000 86. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 10.000 do 100. Uslovi pod kojima se odobravaju krediti podložni su izmenama.hypo-alpe-adria.12 Napomena: Kamate su izražene na godišnjem nivou i podložne su promenama.06 1. mjesec Gotovina Kamate po datom kreditu Za naplaćenu kamatu za 3. mjesec Kamate po datom kreditu Prihodi od redovnih kamata Za obračunate kamate za 4.53 50.67%) Rok otplate: od 12 do 60 meseci Bez žiranta Obezbeđenje: 100% garantni depozit Jednokratna naknada za obradu kredita : 1.000 50.

Sehic. Kod ovog kredita kupac-uvoznik i prodavac-izvoznik ugovorom se obavezuje da će se plaćanje izvršiti akceptom rambursne banke. banka izvoznika ili neka treća prvoklasna banka u trećoj zemlji. osiguranog robnim dokumentima“. Nedostatak je u tome što ga mogu odobravati samo međunarodno priznate i poznate banke pa su preduzeća iz nerazvijenih zemalja upućena na posredništvo stranih banaka. polise osiguranja i sl. teretnice.) stavljajući ga na raspolaganje izvozniku. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 3. Shema: Rambursni kredit 9 . najsigurniji i najjeftiniji spoljno-trgovinski kredit. To je ustvari akceptni kredit koji banka otvara uvozniku uz pokriće na njeno ime prenesenih robnih dokumenata(konosman.2. Kredit kojim se vrši plaćanje „prekomorskog uvoza ili izvoza putem bankarskog(mjeničnog) akcepta. Rambursni kredit Rambursni kredit je vrsta kratkoročnog kredita kojeg preduzeća koriste isključivo u međunarodnoj razmjeni kako pri izvozu tako i pri uvozu. Akceptiranje mjenice kojom se obavlja plaćanje uvoza robe u rambursnom kreditu može izvršiti domaća banka uvoznika. koji će prodavac eskontovati kod svoje banke ili ga dalje koristiti za svoja plaćanja ili ga prodati na finansijskom tržištu. Rambursni kredit je najčešći.

9. a dokumente šalje banci uvoznika i tereti je za proviziju. poslije iscrpljenja. dostavlja mjenicu i otpremne dokumente 8. Oni omogućuju korisnicima datih kredita da povlače novčana sredstva u skladu sa dinamikom svoih potreba (za obrtnim sredstvima) i da ih otplaćuju prema svojim finansijskim mogućnostima u okviru ugovorenog roka.Sehic. kupoprodajni ugovor 2. zahtjev za akcept mjenice kod ugled. Oni imaju inače posebnu primjenu kod međunarodnih dokumentarnih akreditiva. o tome izvještava izvoznika 5. akceptira mjenicu i vraća je izvozniku. i 14. ispostavlja mjenicu koju sa otpremnim dokumentima dostavlja svojoj posl. Koraci su slijedeći: 1.3. podnošenje mjenice na isplatu 12. preuzima robu 11. Praktikuju se kod dužih isporuka kako bi se skratio postupak oko ponovnog otvaranja i postigle određene uštede u bankarskoj proviziji kao trošak za korisnika datog kredita (prihod za banku kao davaoca odnosnog kredita). 10 . dostavlja dokumente i tereti za proviziju 10. izvještava da će akceptirati mjenicu 4. pored redovne kamate i proviziju na neiskorišteni iznos odobrenog kredita. Revolving krediti koji su formalno kratkoročni a efektivno srednjoročni sa rokom dospijeća od 1 do 3 godine su pokriveni(realni) krediti (uglavnom zalihama i potraživanjima od kupaca).banci 7. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja Prethodna shema pokazuje detaljno postupak odvijanja davanja i korištenja rambusnog kredita u međunarodnoj trgovini. banke 3. kod kojih se akreditivni iznos. iskup mjenice 13. Banke kao davaoci revolving kredita moraju s obzirom na to da drže raspoloživa novčana sredstva u pripravnosti. isporuka robe 6. od korisnika ovih kredita tražiti plaćanje. ponovo obnavlja sve do ugovorenog maksimalnog (ukupnog) iznosa ili broj puta u ugovorenom roku. zahtjev za isplatu i plaćanje 3. Revolving krediti Revolving krediti su takvi kratkoročni krediti za obrna sredstva koji se automatski po iskorištavanju obnavljaju – sve do iskorištenja ugovorenog maksimalnog iznosa u ugovorenom roku.

(revolving kredit) Žiro račun Za odobreni kratkoročni kredit 2.5 162.br. R. mjesec Kamate po datim kreditima 6. Klijent sukladno svojim željama sam odlučuje o iznosu kredita koji će koristiti. na primjer 5 ili 10 % iskorištenog kredita. mjesec KONTO 121 204 180 950 204 180 180 950 204 180 180 950 DUGUJE 15. može koristiti za podizanje gotovine na bankomatu te za plaćanja u trgovačko-uslužnoj mreži.5 162. Kamate po datim kreditima Prihodi od redovnih kamata Za obračunate kamate za 1.50 162. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja Kratkoročni krediti za obrtna sredstva se po pravilu otplaćuju zajedno sa pripadajućom kamatom odjednom o roku dospijeća. mjesec Žiro račun 3.50 162. Prihodi od redovnih kamata Za obračunate kamate za 2. sa rokom dospjeća od 5 mjeseci.5 162.50 162. mjesec Kamate po datim kreditima 4. tada nepodmireni troškovi postaju iskorišteni dio odobrenog kredita na koji klijent plaća kamatu. Odobreni dati kredit je u potpunosti iskorišten i u roku vraćen zajedno sa pripadajućom kamatom. Prilikom otplate zajedno sa kamatom zadužuje se račun „Žiro-račun“ za iznos glavnice i račun „Prihodi od kamata“ za iznos kamate po osnovu datih kredita.50 162.000 162. Kreditna kartica se kao i debitna.50 11 . mjesec Žiro račun 5. o načinu te o tempu vraćanja kredita.000 POTRAŽUJE 15. odnosno "samoobnavljajući“ kredit.50 162. Kamate po datim kreditima Za naplaćenu kamatu za 1. uz kamatu od 13 %. OPIS Kratkoročni krediti iza obrtna sredstva 1. Ako klijent ne želi troškove platiti odjednom. Primjer knjiženja kroz dnevnik : Banka je odobrila komitentu kratkoročni kredit za obrtna sredstva u iznosu od 15. Revolving kreditna kartica je kartica s odobrenim osobnim limitom potrošnje koji predstavlja revolving. Banka kao izdavatelj kartice utvrđuje minimalni postotak iskorištenog kredita koji se mora plaćati mjesečno.5 162.000 KM. Oni se kod banke kao davaoca datih kredita knjiže tako što se u momentu odobrenja i iskorištenja zadužuje račun „Kratkoročni krediti za obrtna sredstva“ a odobrava se račun „Žiro-račun“ (ili neki drugi) za iznos odobrenog i iskorištenog kredita. Prihodi od redovnih kamata Za obračunate kamate za 3.Sehic. Kamate po datim kreditima Za naplaćenu kamatu za 2.

Sehic. 12. mjesec Žiro račun Kamate po datim kreditima Za naplaćenu kamatu za 5.000 15. mjesec Kamate po datim kreditima Prihodi od redovnih kamata Za obračunate kamate za 4. mjesec Žiro račun Kamate po datim kreditima Za naplaćenu kamatu za 4.5 162.Varijabilna kamatna stopa vezana za EURIBOR .Kamata se obračunava i naplaćuje mjesečno ili kvartalno Obezbjeđenje: Mjenice firme i lične mjenice vlasnika Mjenice firme ili firmi garanata Zalog na nekretnine i pokretnu imovinu (pojedinačno ili u kombinaciji) 2 www. 180 950 204 180 204 121 162. 9. Ukupni iznos mora biti otplaćen po isteku roka kredita Kamata: .50 162. 8.50 162. mjesec Žiro-račun Kratkoročni krediti iza obrtna sredstva (revolving kredit) Povrat kredita 204 180 180 950 204 180 162.000 11. datih instrumenata obezbjeđenja i ostalih pokazatelja prema odluci Banke Rok otplate: do 36 mjeseci (uz obavezu povrata cjelokupnog kreditnog iznosa svakih 12 mjeseci) Način otplate: Klijent po potrebi povlači i vraća odobrena sredstva.sparkasse.50 162.5 162.Varijabilna kamatna stopa sa klauzulom o promjenjivosti .5 10.5 162. finansijskog stanja klijenta. Karakteristike revolving kredita ponude :2 Iznos kredita: U zavisnosti od svrhe finansiranja.5 15. mjesec Kamate po datim kreditima Prihodi od redovnih kamata Za obračunate kamate za 5. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 7.Fiksna kamatna stopa .50 162.ba 12 .5 162. Žiro račun Kamate po datim kreditima Za naplaćenu kamatu za 3.

a ne prelazi pet godina.br. posjeduje li štednju itd. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 4.). po pravilu u roku od 1-5 godina. mogućnost plaćanja mjesečnih rata i zaključivanje ugovora. utvrđivanje perioda reistraživanja kreditne sposbnosti. Kod ovih kredita primjenjuje se uprošćena procedura i obično se traže najosnovnije informacije o debitoru kako bi se ograničio rizik kreditne delikvencije. SREDNJOROČNI KREDITI Srednjoročni krediti su posebna vrsta kredita koja zauzima mjesto između kratkoročnih i dugoročnih. Potrošački krediti Potrošački krediti daju se pojedincima (domaćinstvima) za kupovinu trajnih potrošnih dobara (automobila. bijele tehnike itd. kao i za finansiranje preduzeća za razne svrhe do pet godina. Rok koji je duži od godine dana.000 KM. negdje na sredini između dugoročnog i kratkoročnog koji se daje na „srednji rok“. Dospijevajući.1. određivanje obima kredita.000 POTRAŽUJE 5. 4. da li je zaposlen. Naknade za bankarske usluge Naplata provizije KONTO 169 200 200 960 DUGUJE 5. OPIS Potrošački kredit 1. bilans njegovog dohotka. a isplaćuju se u mjesečnim ratama. a najčešće se koriste za kreditiranje stanovništva za potrošna dobra i stambene kredite. gdje se precizno ne mogu svrstati u jednu od ove dvije globalne grupacije između njih se interpoliraju srednjoročni krediti. Nakon toga slijedi kreditna ocjena o prihvatanju (ili neprihvatanju) kreditnog zahtjeva.000 50 50 13 . Da bi se utvrdila kreditna sposbnost potencijalnih korisnika potrošačkih kredita najčešće se traže sljedeće informacije: lične informacije i karakter lica. R. Tamo gdje nije „demerkaciona“ linija ošto izdvojila kratkoročne i dugoročne kredite. obzirom na faktor vrijeme.Sehic. kako je riješio stambeno pitanje. Namjene za koje se koriste srednjoročni krediti su dosta brojne. Za izvršene usluge banka je naplatila proviziju u iznosu od 50 KM. Primjer knjiženja kroz dnevnik : Banka je izvršila gotovinsku isplatu potrošačkog kredita fizičkom licu u iznosu od 5. Gotovina Za isplatu potrošačkog kredita Gotovina 2. namještaja. To je jedna posebna vrsta kredita koja je.

5. koji je osiguran upisom hipoteke. itd. odnosno pravnim postupkom uknjižbe založnoga prava na nekretnini. stambeni ili poslovni prostor. tj. Zbog dugoga roka na koji se odobravaju (npr. Otplata se može izvršiti odjednom na kraju otplatnog perioda(fiksna hipoteka). a nerijetko se zahtijevaju i drugi oblici osiguranja kredita poput solidarnoga jamstva (jedne ili više osoba). tražeći da hipotekarni zalog bude izložen javnoj prodaji. primjerice brodovi i zrakoplovi. Predmet hipoteke može biti. parkinga. gospodarske zgrade.. na bazi amortizacionog plana(amortizaciona hipoteka). trgovinskih centara. intabulacijom. zemljište. hipotekarni kredit u pravilu se odobrava u visini do 70% promjene ili procijenjene vrijednosti nekretnine. dvadeset i više god. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 5. 14 . odnosno založnoga prava na nekretnini. Dužnik je pritom obvezan voditi brigu o očuvanju vrijednosti založene nekretnine. već založno dobro ostaje na raspolaganju dužniku i može biti predmetom kupoprodaje. dugoročni su krediti za vjerovnike razmjerno visoko rizičan posao. a služe za financiranje većih investicija. pa se njihovo odobravanje u pravilu uvjetuje založnim pravom na nekretnine (hipotekom). Hipotekarni kredit Hipotekarni krediti su dugoročni krediti odobreni na bazi realnog imovinskog pokrića građanima ili preduzećima za finansiranje nekretnina (izgradnje stanova. rok na koji se odobravaju hipotekarni krediti je uglavnom do 30 godina.). Odoborenju hipotekarnog kredita prethodi rigorozni sistem provjeravanja finansijski situacije(kreditne sposobnosti) korisnika i mogućnosti mjesečne otplate datog kredita. Odobravaju se na temelju dugoročnih izvora sredstava komercijalne banke.Sehic. poslovnih zgrada. skladišta i druge nekretnine nad kojima se založno pravo stiče upisom u zemljišne knjige. dražbi. DUGOROČNI KREDITI Dugoročni krediti imaju rok dospijeća dulji od pet godina. Hipotekarni vjerovnik (banka ili druge specijalizirane financijske institucije) vraćanje kredita osigurava tzv. temeljem kojega dospjela nenaplaćena potraživanja može namiriti iz vrijednosti zaloga. Svoja prava hipotekarni vjerovnici ostvaruju preko suda.).1. Sticanjem hipoteke vjerovnik nema pravo posjeda zaloga. Budući da sigurnost naplate potraživanja leži u vrijednosti nekretnine. polica osiguranja korisnika kredita od posljedica nesretnoga slučaja vinkulirane u korist kreditora i sl. osiguranja nekretnine od različitih rizika. nad kojima se založno pravo stiče nad kojima se založno pravo stiče upisom u registar brodova i registar zrakoplova. Ovi krediti se obično otplaćuju u periodičnim vremenskim razmacima(mjesečno). u jednakim otplatim ratama(anuitetima). ali i pojedini oblici pokretnina.

000 *20*)) Dugoročni kredit stanovništvu za 2. on se naplaćuje iz prodajne vrijednosti hipoteke.000 KM. 4. Prema amortizacionom planu dospjeli prvi mjesečni anuitet iznosi 35. OPIS Hipotekarni kredit 1. pot. sa rokom dospjeća od 16 godina. Primjer knjiženja kroz dnevnik: Banka je odobrila M.000 KM.000 5. na njegov zahtjev hipotekarni kredit za kupovinu stana u iznosu od 600. za stamb. U slučaju da dužnik ne otplaćuje hipotekarni kredit o roku dospijeća.br. R.000 5. uz učešće 20% i kamatu 15%. Kamate po datim kreditima Naplata I anuiteta KONTO 360 204 DUGUJE 480.000 KM od toga se odnosi na glavnicu 30.J. pri čemu ostvarena razlika pripada njemu. stambene potrebe/analitika Anuitet dospio na naplatu Kamate po datim kreditima Prihodi od redovnih kamata Obračun kamata za I anuitet Žiro-račun Dugoročni kredit st.Sehic.000 POTRAŽUJE 480.000 3.000 5.000 –(600.000 360a 360 180 950 204 360a 180 30.000 30.000 KM a na kamatu 5. 15 .000 30. Žiro račun Odobrenje hipotekarnog kredita po odbitku gotovinskog učešća (600. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja Hipotekarni krediti se knjiže tako što se zadužuje račun „Hipotekarni krediti“ a odobrava se račun „Žiro-račun“ (ili neki drugi).000 35. Vanbilansno se evidnitra hipoteka. Otplata se knjiži tako što se za iznos dospjelog anuiteta zadužuje račun „Žiro-račun“ a odobrava se račun „Hipotekarni krediti“ za iznos glavnice i račun „Prihodi od kamata“ za iznos kamate.

obavezno se nalaže provjeravanje fiksnu kamatu! Za vrijeme financijske krize.raiffeisenbank. banke nude različite uslove korišćenja ove usluge.71 % Učešće: 10. osim kada varira kurs valute za koju je vezan kredit. Veliki oprez se navodi na kamatu kada su stambeni krediti u pitanju.10 %.71 % Kamata (EKS za Klijente): 10. Svrha ovih kredita osim same kupovine može da bude i uređenje i/ili adaptacija stambenog prostora. 3 www. Odnosno. Stambeni kredit je na rok do 30 godina. iznos kredita je u skladu sa kreditnom sposobnošću. mi formalno postajemo njegov vlasnik ali i u principu na taj stan stavljamo hipoteku u korist banke koja nam je odobrila kredit.000€ Indeksiran u : Evrima Kamata (EKS): 10.000 do 200. Za razliku od promjenjive fiksna kamata omogućuje da za vrijeme trajanja otplate kredita uvijek je ista rata kredita.2. Što znači da banka polaže pravo na taj stan ukoliko mi ne isplatimo kredit.00 % Rok otplate: 72 .00 % Depozit: 0. Stambeni kredit Stambeni kredit je jedan od najpopularnijih na našem području i bez njega se rijetko kad i kupuje neka nekretnina.ba 16 . a kamate su od 6. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 5.5 % . U zavisnosti od naših primanja i spremnosti da ga otplaćujemo.360 meseci Ostale informacije: Data kamatna stopa je minimalna. Pri realizaciji stambenog kredita banka "trenutno" postaje vlasnik nekretnine koju smo kupili i ostaje to do momenta dok kredit u cijelosti ne isplatimo. kada kupujemo stan uz pomoć kredita.Sehic. vrlo se često dešava da banke počnu dizati kamate za stambene kredite sa promjenjivom kamatom što je jako nezgodno po osobne finanasije. Karakteristike stambenog kredita ponude :3 Naziv kredita : Stambeni krediti koji nisu osigurani kod NKOSK Iznos kredita : od 10.

3. a cilj banke je što kraći otplatni rokovi.Sehic. Razlikujemo : • Investicione kredite za osnovna sredstva • Investicino kredite za obrtna sredstva. kao i pribavljanje industrijskih prava (patenanta i licenci). Bržim obrtanjem investicionih kredita banka povećava ponudu novčanog kapitala. Takva. Investicioni krediti Banke se nerado prihvataju dugoročnog kreditiranja iz sopstvenih izvora. Zato se često nazivaju i kapitalni krediti. Za banku je najosjetljive područje poslovanja investiciono kreditiranje. pošumljavanje i slično. na izgled racionalna investiciona kreditna politika banaka je za preduzeće upravo tragična. sadnica. Radi se o kreditimaa koji više ili manje potpuno nadoknađuju sopstvena sredstava preduzeća. Krediti za stalna obrtna sredstva koriste se za obnavljanje sirovina i materijala za redovno poslovanje. Krediti za izgradnju i nabavku osnovnih sredstava koriste se prije svega za podizanje novih građevinskih objekata kao i za rekonstrukciju postojećih. odnosno što brže obrtanje kapitala. 17 . remonta i velikih opravki. To su krediti koji se ppraktično najsporije obrću. nedovršenu proizvodnju i poluproizvode. Neophodna dugoročnost investicionih kredita za osnovna sredstva takođe dokazuje zašto je odobravnje tih kredita kod banaka nepopularno. za izgradnju i nabavku opreme sa troškovima montaže. za nabavku i podizanje stoke. gotove proizvode i određeni nivo novčanih sredstava i potraživanja trajno vezanih u procesu normalnog odvijanja procesa rada za sve vrijeme dok taj proces traje. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 5.

OSTALI SPECIFIČNI KREDITI „Penzionerski krediti . i to preko interneta. gdje se iznos kredita vraća tek na isteku roka kredita. Web krediti U posljednje vrijeme postali su popularni takozvani web krediti. jedno od mogućih rješenja je i refinansiranje tih obaveza. Najbrži su jer se odobravaju istog dana. Studentski krediti . Uzimanjem kredita za refinansiranje dobijamo mogućnost da jednim novim kreditom izmirimo obaveze ka drugim zaduženjima.“ 4 4 http://hr. najmoderniji .je namijenjen samo i isključivo studentima i koristi se za finansiranje studija ili studentskih potreba poput plaćanja smještaja i hrane u studentskim domovima A ukoliko se odlučimo za kredit i nakon nekog vremena prestanemo da budemo u mogućnosti da isplaćujemo kredit. jer bez obzira što vam novi kredit može umanjiti visinu mjesečne rate. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 6. najjednostavniji. elektronska komunikacija putem web-a. Web-Krediti su najbrži. Kredit za refinansiranje je kredit koji banka odobrava u svrhu izmirenja naših obaveza kod jedne ili više banaka.su jedna specifična vrsta kredita koja služi za ispomoć finansiranja troškova za zdravstvene potrebe. dok se kamata plaća mjesečno. koji se odobravaju za jedan dan. Zdravstveni krediti .org/wiki/Kredit 18 . produženjem roka otplate ukupni troškovi mogu da se uvećaju. Poljoprivredni krediti . i najmoderniji način kreditiranja.služe za finansiranje obrtnih sredstava u poljoprivrednoj proizvodnji.Sehic. U ovom slučaju dobro proverimo isplativost samog refinansiranja.bez odlaska u banku. najjednostavniji su jer su neophodna samo dva dokumenta (zahtjev i lična karta).wikipedia. a daju se poljoprivrednicima najčešće pod posebnim uslovima vraćanja.su tipično kratkoročni krediti na manje iznose koji se nude isključivo penzionerskoj populaciji. bez obzira da li su ona dospjela za plaćanje ili ne.

Prema različitim kriterijumima krediti se mogu razvrstati. Koji od njih će korisnik izabrati zavisi od potrebe i ispunjavanja uzlova uzimanja kredita kod izabrane banke. to je vaš problem. od presudne je važnosti u međusobnim odnosima. Paul Getty (nekada najbogatiji čovjek na svijetu) 19 . Novčani krediti). to je problem banke. ali takođe i jedna od najrizičnijih usluga. U ovom radu su obrađeni samo neki od specifičnih kredita kao i način njihovog evidentiranja.dužniku. Povjerenje između banke. naročito kod kreditnih poslova. pored ostalog. Srednjoročni i Dugoročni krediti) itd. kao povjerioca. uključuje definisanje kao najvažnijih uslova: kamate. prema kriteriju ročnosti (Kratkoročni. što znači da postoji obaveza dužnika da plasirana sredstva vrati. kao dužnika.. uvećana za ugovorenu kamatu.1 5 J. odnosno prema upotrebi (Potrošački i Proizvođački krediti). vremena otplate. načina otplate. garancija i sl. Ako dugujete banci 100 miliona $. vladama država i pojedincima sigurno je jedna od najvažnijih usluga koje banke i njihovi najsličniji konkurenti pružaju javnosti. i klijenta. Kredit je dužničko-povjerilački posao u kome banka kao povjerilac stavlja na raspolaganje određenu količinu finansijskih sredstava klijentu .“ 5 Odobravanje zajmova poslovnim kompanijama.Sehic. prema namjeni. prema obliku u kojem se daju (Naturalni. Robno-novčani. u formi koja. ZAKLJUČAK „Ako dugujete banci 100 $. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 7. Bitna karakteristika kreditnog posla je povratnost. Slika br.

“Bankarsko računovodstvo”  Prof.ba  http://hr. Haris Jahić. LITERATURA Knjige:  Radojko Lukić.org/wiki/Kredit 20 .hypo-alpe-adria.raiffeisenbank. “Računovodstvo finansijskih institucija” Internet stranice:  www. Dr.Mr.wikipedia.ba  www. Mr.sparkasse. Mehmed Jahić.ba  www.Sehic. Hrvoje Šapina. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 8.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->