P. 1
Informacione Tehnologije u Biznisu -48

Informacione Tehnologije u Biznisu -48

|Views: 293|Likes:
Published by seka91

More info:

Published by: seka91 on Dec 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/17/2014

pdf

text

original

SEMINARSKI RAD

predmet: Informacione tehnologije u biznisu

2

autor: Mijalković Vladimir

13A1/0025/03

RAČUNARI
1) Razvoj računara 2) Računarski sistem – arhitektura 3) Osnovne sistemske komponente 4) Spoljna memorija 5) Hard disk interfejsi (IDE, SCSI) 6) Ulazni uređaji 7) Izlazni uređaji 8) Klase računarskih sistema – Mainframe računari, mini računari ... 9) Računarske mreže – pojam, razlozi za umrežavanje, vrste mreža, topologije, mrežne arhitekture, protokoli, serveri, klijenti,...

Razvoj računara
izvori: http://www.digitalcentury.com/encyclo/update/comp_hd.html http://www.webopedia.com/DidYouKnow/Hardware_Software/2002/FiveGenerations .asp http://www.ktf-split.hr/informatika/index.html Ništa bolje ne odslikava moderni način života od kompjutera. Hteli mi to ili ne ali kompjuteri su se infliltrirali u svaki aspekt društva. Ali kako je sve to počelo i kako će se dalje menjati? Da bi pravilno razumeli i prihvatili ogroman uticaj računara na naše živote i našu budućnost važno je upoznati i njihovu evoluciju.

Rane računaljke i pronalazači
Abacus koji je konstuisan pre oko 5000 godina u Maloj Aziji može se smatrati za prvi računar. Ova sprava omogućavala je računanje korišćenjem sistema klizećih perli različitih brojnih vrednosti postavljanjih u stalku sa više pregrada. Najviše je bio u u potrebi kod trgovaca tog perioda. Sa širenjem upotrebe papira i olovke, posebno u Evropi, abacus je postepeno izgubio na svom značaju. Svejedno bilo je potrebno skoro 12 vekova do pronalaska sledeće značajane sprave za računanje. Blaise Pascal je 1642-ge konsturisao kružni numerički kalkulator nazvan Pascaline. Pascaline je koristio osam pomerljivih brojeva na krugu sastavljenom od brojeva 0-9 i omogućio je lako sabiranje svih suma zaključno sa osmocifrenim brojevima. Pedeset godina kasnije nemački matematičar i filozof Leibniz unapredio je Pascaline dodajući mu i mogućnost množenja. 1820-te Francuz Charles Colmar svojim rešenjem koje je omogućilo izvršenje sve četiri osnove matimatičke operacije (sabiranje, oduzimanje, množenje i deljenje) doneo je novu preteču današnjeg pojma kalkulatora tada nazvanog artihometer.

3 Pravi početak computing-a kakvog danas poznajemo začeo je engleski matematičar i astronom Charles Babbage. On je uočavajući prirodnu vezu matematike i mašina 1822-ge konstruisao mašinu za izračunavanje diferencijalnih jednačina nazvanu Difference Engine. Pokretana parom i velika kao lokomotiva ova naprava mogla je da izračunava i automatski štampa dobijene rezultate. Nakon deset godina rada na Difference Engine Babagge je došao na ideju da napravi prvi general-purpose computer (kompjuter za opštu namenu) koji je nazvao Analitycal Engine. Iako ovaj projekat nikada nije završen i deluje primitivno u današnjem smislu kompjutera predstavljao je potpuno revolucionarni koncept. Sastojao se od preko 50.000 delova i koristio bušene kartice sa operativnim komandama kao ulazne instrukcije. Analitycal Engine mogao je da memoriše do 1000 brojeva dugih do 50 decimala. 1889-te američki naučnik Herman Hollerith nalazeći se pred problemom pronalaženja bržeg načina vršenja popisa stanovništva SAD koje je zbog brze ekspanzije bilo gotovo nemoguće obaviti dotadašnjim metodama izmislio je štampane kartice (punch cards). Svako utiskivanje na karticu predstavljalo je jedan broj, a dva utiskivanja slovo. Ovaj sistem omogućio je da se popis umesto za predviđenih 7 godina napornog rada obavi za svega 6 nedelja. Hollerith je svoj Punch Card Reader osnivanjem Tabulating Machine Company, koja je kasnije promenila naziv u International Bussines Machines (IBM), uveo u svet biznisa. Sve do 1960-te i biznismeni i vlade koristili su Hollerith-ove štampane kartice za procesiranje podataka.

Pet generacija modernih računara Prva generacija (1945-1956)
Drugi svetski rat inspirisao je mnoge pronalazače na razvoj računara za potrebe vojske. Tako je 1941-ve nemački inžinjer Konrad Zuse napravio je kompjuter kodnog naziva Z3 za potrebe projektovanja aviona i projektila. 1943-će Britanci su uspeli da naprave računar namenjen dekodiranju tajnih poruka nemačkih generala pod nazivom Colossus. Ipak najzačajniji projekat iz vremena Drugog svetskog rata napravio je inžinjer IBM-a Howard Aiken 1944-te kreiranjem Automatic Sequence Controlled Calculator – Mark 1 za potrebe izračunavanja balističkih putanja raketa Američke vojske. Krajem rata stvoren je na inicijativu Američke vlade na University of Pennsylvania najznačajniji kompjuter ovog vremena Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC). Sastojao se od 18.000 vakuumskih cevi, 70.000 otpornika i 5 miliona lemova na štampanoj ploči. Njegova potrošnja bilo je veća od 160kW odnosno dovoljna da veći deo Pennsylvania ostane bez struje. Za razliku od njegovih prethodnika Colossus-a i Mark 1 ENIAC je bio kompjuter opšte namene i do tada naviđene brzine (čak 1000 puta brži od Mark 1). U drugoj polovini '40-tih Jon von Neumann priključio se timu sa University of Pennsylvania i pokrenuo novi koncept dizajniranja kompjutera koji se zadržao narednih 40 godina. Von Neumann je 1945-te napravio Electronic Discrete Variable Automatic Computer (EDVAC) sa memorijom koja je mogla da čuva i i program i podatke. Ova tehnika ''sačuvane memorije'' koja je omogućila da proces započet na kompujetru bude u nekom trenutku prekinut i onda opet nastavljen otvorila je mogućnosti daleko raznovrsnijeg programiranja. Ključni element Von Neumann-ovog koncepta bila je centralna procesorska jedinica koja je omogućila da se iz jednog izvora kontrolišu svi procesi na računaru. 1951-ve Remington Randov (UNIVAC 1) Universal Automatic Computer) prvi je stvarno iskoristio ove nove mogućnosti. Jedna od impresivnih dostignuća koje je EIVAC postigao bilo je i predviđanje pobednika na predsedničkim izborima 1952-ge. Prva generacija računara pravljena je tako da odgovori tačno jednom zahtevu. Svaki kompjuter imao je različiti binarno-kodirani program – mašinski jezik koji je

4 usmeravao proces izvršenja operacija na računaru. Upravo zato ih je bilo teško programirati, a bile su im i jako ograničene mogućnosti kao i brzina. Druge značajne karakteristike prve generacije računara su svakako i vakumske cevi (zbog kojih su imali ogromne dimenzije) kao i korišćenje magnetnih kalemova za skladištenje podataka.

Druga generacija (1956-1963)
Kada su ogromne vakuumske cevi u kompjuterima 1956-te zamenjene prvi put tranzistorima kao rezultat dobijeni su računari mnogo manjih gabarita. Zajedno sa razvojem memorije sa magnetnim jezgorm tranzistori su nas uveli u drugu generaciju kompjutera koji pored toga što su bili mnogo manji bili su i neuporedivo brži, stabilniji a i mnogo štedljiviji kada je električna struja u pitanju. Ove prve snažne mašine super-kompjuteri bili su IBM-ov Stretch i Sperry-Rand-ov LARC. Oba ova računara razvijena za potrebe laboratorija za atomsku energiju bila su u stanju da obrade ogromnu količinu podataka i izvrše do tada najsloženije operacije. Ipak njihova cena bila je previsoka da bi ušli u širu upotrebu u biznis sektoru koji zbog tadašnjih trendova nije ni imao potrebe za ovako snažnim kompjuterima. U kompjuterima druge generacije klasičan mašinski jezik zamenjen je prevodiocem (assembly language) koji je omogućio da kraći programski kod zameni dugačke i komplikovane binarne kodove. U ranim '60-tim započeo je komercijalni uspeh kompjutera druge generacije u biznisu, na univerzitetima i vladama. Ovi kompjuteri sadržali su mnoge komponente koje su sastavni deo današnjih računara kao što su: štampači, memorijske magnetne trake, operativne sisteme i ubačene programe. Jednim od najvažnijih kompjutera ovog perioda smatra se IBM-ov 1401 koji je bio široko prihvaćen od strane industrije i postao jedan od najznačajnijih kompjutera svih vremena. Do 1965-te mnoge najveće kompanije počele su svoje finansijske izveštaje da prave korišćenjem računara druge generacije. Upravo sačuvani programi i operativni sistemi dali su računarima potrebnu fleksibilnost u radu i opravdali njihovu cenu u primeni. Koncept sačuvanog programa omogućio je da su instrukcije za rad sa specijalnim funkcijama (programom) uskladištene u kompjuterskoj memoriji i da mogu biti lako i brzo zamenjene setom drugih instrukcija za izvršenje drugih funkcija. Ovako su u to vreme u širu upotrebu ušli prvi sofiticiraniji oblici programskih jezika višeg niova kao što su COBOL (Common Bussines-Oriented Language) i FORTRAN (Formula Translator). Ovi jezici zamenili su rečima, skraćenicama i matematičkim formulama nejasne binarne kodove i učinili programiranje mnogo jednostavnijim i lakšim za učenje i razvoj. Novi poslovi kao što su programeri, analitičari i sistem eksperti kao i čitava softverska industrija započela je sa drugom generacijom kompjutera.

Treća generacija (1964-1971)
Jack Kilby inžinjer Texas Instruments 1958-me izmislio je integrisano strujno kolo (integrated circuit IC). IC je kombinacija tri elektornske komponente na malom silicijumskom disku napravljenom od kvarca. Naučnici su kasnije uspeli da na jedan ovakav čip (chip) – poluprovodnik stave i veći broj komponenti. Kao rezultat kompujteri su postali sve manjima što je više elektronskih komponenata stalo na čip. Druga značajna novina u trećoj generaciji kompjutera bilo je korišćenje operativnog sistema koji je omogućio da mašine istovremeno izvršavaju više programa dok centralni program kontroliše procese i upravlja memorijom.

Četvrta generacija (1971-danas)
Nakon uspeha integrisanog kola veličina kompjutera počela je naglo da se smanjuje. Large Scale Integration (LSI) omogućio je ugrađivanje stotina komponenata na jedan

5 čip. Do 1980-ih Very Large Scale Integration (VLSI) sažeo je stotine hiljada komponenti na jedan čip a kasniji Ultra-Large Scale Integration integrisao ih je čak više miliona na jednom čipu. Ali nisu se samo smanjile dimenzije kompjutera. Takođe im je povećana snaga i efikasnost kao i pouzdanost u radu. Intel-ov čip 4004 razvijen 1971-ve predstavljao je prvi veliki korak dalje u integraciji spojivši sve osnovne komponente računara (centralnu procesorsku jedinicu, memoriju i ulazno-izlazne kontrolore) na jedan centralni kontrolerski čipset. Kako su dotadašnja integrisana kola pravljena samo sa određenom namenom za izvršavanje tačno određenih zadataka tako je sa ovim mikroprocesorom omogućeno lako prilagođavanje različitim vrstama potrebe (od korišćenja mikorpocesora za regulaciju ubrizgavanja goriva u atomobilima do satelita). Ovo je naravno uslovilo i nagli pad cena kompjutera i njihovu sve širu upotrebu. Ovako velike mogućnosti ljudi su iskoristili da unaprede sve vidove svog delovanja i više nije bila privilegija samo velikih kompanija i vlada. Pioniri u ovom poslu bili su Commodore, Apple Computers i Radio Shack. Počeo je razvoj softvera lakih za korišćenje (user-friendly interface) na nizu aplikacija (za procesiranje teksta, igrica, i poslovnih paketa). 1981-ve IBM je predstavio personal computer (PC) za kućnu upotrebu, upotrebu u školama i na poslu. Nakon izlaska ovog prvog PC-a tokom '80-tih usledio je nagli razvoj klonova ove IBM-ove ideje. Kao direktni konkurent pojavio se Apple-ov Macintosh 1984-te. Macintosh je uveo mogućnost pomeranja kursora uz pomoć ulaznog uređaja miša koji je otao u upotrebi do danas. Trend u povećanju brzine, lakoći upravljanja procesima i stabilnosti sistema nastavio se kao i trend u padanju cena računa pa je tako već krajem '80-tih bilo 65 miliona korisnika PC računara širom sveta.

Peta generacija (danas-budućnost)
Peta generacija kompjutera zasnovana na veštačkoj inteligneciji još uvek je u povoju iako već postoje neke aplikacije poput softvera za prepozavanje glasovnih komandi. Korišćenjem superprovodnika i paralelnog procesiranja veštačka inteligencija postaće stvarnost. Uz pomoć kvantnih računara, molekularnih i nanotehnologija radikalno će se promeniti kompjuteri i ono što oni nude u goniama koje su pre nama. Ideaj i cvilj koji treba da zadovolje kompjuteri pete generacije pored prepoznavanja i inteligentnog odgovora na glasovne komande pre svega biće i mogućnost učenja kao i rada na sebi samog računara i softvera, upravljanja i donošenja važnih odluka bez učešća čoveka.

Računarski sistem - arhitektura
izvori: http://csep1.phy.ornl.gov/ca/ca.html http://hr.wikipedia.org/w/wiki.phtml?title=Arhitektura_racunara Prednosti programiranja na jeziku višeg nivoa podrazumevaju postojanje apstrakcije i portabilnosti. Pod apstraktnošću podrazumevamo mogućnost da programeri mogu da pišu programe na jezicima višeg nivoa nezavisno od detalja vezanih za svaku od mašina na kojoj će se taj program izvršavati. Portabilnost ovde predstavlja sastavni deo pojma apstrakcije i omogućava da se napisani program koristi na širokom broju različitih kompjutera ukoliko na njima postoji instaliran odgovarajući prevodilac compiler koji će ih prevesti i prilagoditi korišćenju na svakoj od tih mašina. Kompjuterski stručnaci koriste tri bliska termina u opisivanju glavnih odrednica sistemske organizacije računara. Arhitektura računara je nauka o sastavljanju delova kompjuterskog sistema i njihovoj povezanosti. Organizacija računara tiče se stvarne

U uprošćenom prikazu glavne komponente i njihova povezanost sa ostalim delovima računara data je preko tzv PMS dijagrama (gde je P za procesor. Iako su u osnovi primitivni i mogu da izgledaju previše jednostavno na prvi pogled PMS dijagrami daju priličan broj informacija i imaju nekoliko prednosti u odnosu na ostale uprošćene prikaze osnovne arhitekture računara. Linije koje povezuju dve komponente predstavljaju vezu. korišćenje određenih periferija itd. M za memoriju i S za switch odnosno prebacivač za različite komunikacione kanale). mogućnost nadogradnje. potrošnja električne energije. interoperabilnost. mesta i oblika pojedinih komponenti sistema. Glavne komponente tipičnog kompjuterskog sistema su procesor. ulaznoizlazni uređaji i komunikacioni kanali koji ih povezuju. Drugi ciljevi su takođe važni: veličina. a linije koje povezuju više od dve komponente predstavljaju switch. . Računarski inžinjering pak tiče se stvarnog konstruisanja sistema: veličine. struktura je temelj svim današnjim računarima i zasniva se na još davno osmišljenoj VON NEUMANNovoj arhitekturi i predstavlja uvod u današnju koncepciju račurala.6 implementacije projektovane arhitekture računara. Programeri često koriste poznavanje arhitekture sistema. Postoji naravno više pristupa u razmatranju problema arhitekture računara pa se do sada izvojilo par važnijih smerova: • Von Neumann računarska arhitektura • Harvard racunarska arhitektura • Stack ili hrpasta računarska arhitektura • Paralelna računarska arhitektura • RISC računarska arhitektura • CISC računarska arhitektura • Vektorska računarska arhitektura Pojednostavljena struktura računara prikazana je na slici. Jedan od najčešćih problema s kojim se susreće računarska arhitektura jeste odnos između cene gradnje i brzine i stabilnosti koja se može postići. memorija. U osnovi. ponekad i njene organizacije radi bolje optimizacije performansi njihovih programa. težina. ali skoro nikada i samu inžinjersku komponentu sistema.

množenje ili pak logičko .hr/informatika/index. u prvoj fazi ciklusa procesor prihvata instrukciju iz memorije.ktf-split. Dakle. U fazi dešifrovanja procesor skladišti informaciju dobijenu iz memorije u drugi interni registar poznat kao instruction register or IR. instrukcije za transfer podataka ili kontrolne instrukcije. Aritmetičke i logičke instrukcije zadaju obavljanje prostih operacija nad jednim ili dva argumenta kao što su sabiranje.7 Osnovne sistemske komponente izvori: http://csep1.ornl. IR tada sadrži jednu mašinsku instrukciju u binarnom kodu. Adresa instrukcije koju treba prihvatiti smešta se u interni registar nazvan program counter ili PC.html Procesori Operacije koje procesor izvršava opisane su kao fetch-decode-execute cycles odnosno (prihvati-dešifruj-izvrši ciklusi). U fazi izvršenja procesor ustvari sprovodi zadatu instrukciju. Ovaj korak uglavnom zahteva dodatno angažovanje memorije. Instrukcije se mogu klasifikovati u tri glavna tipa: aritmetičko/logičke instrukcije. Dok procesor čeka da mu memorija odgovori instukcijom on uvećava PC za 1.phy. Po završetku ove faze započinje sledeći ciklus prihvatanjem prve sledeće instrukcije.html http://www. Ovo znači da će kada procesor u sledećem ciklusu prihvatati instrukciju sa prvog narednog mesta u memoriji.gov/ca/ca. Procesor vrši ovo dešifrovanje u IR-u da bi razumeo koju operaciju u sledećem stupnju treba da izvrši.

sadržaj radne memorije promenjiv je od slučaja do slučaja i otuda joj naziv RAM (Random Access Memory = memorija sa slučajnim pristupom). Sadrži do nekoliko miliona tranzistora izrađenih na silicijumskoj pločici upakovanoj u plastično kućište.BIOS (Basic Input/Output System). Taj deo naziva se ROM (Read Only Memory). Postavlja se u "banke" sa po 2-4 mesta za umetanje štampane pločice s memorijskim čipovima. 256MB. Broj vodova sabirnice zavisi o broju bit-a koji opisuju podatke koje je potrebno preneti. mikroprocesor (CPU) je najvažniji elektronički sklop računara. U suštini prenos podataka je paralelan. 2. najčešće kapaciteta 64MB. 8.veze unutar mikroprocesora. Privremenim pohranjivanjem podataka u cache memoriji postiže se veća brzina u radu i omogućava istovremeni rad procesora na više zadataka (multitasking). 128MB. Noviji ROM-ovi sadrže i kratke programe za konfigurisanje sistema i zaštitu od virusa. a programčić kojeg sadrži naziva se Bootstrep (šutnuti čizmom). Naziv "mikro" koristi se zbog malih dimenzija.8 poređenje. Postoji i mali deo ove memorije koji je nepromenjivog sadržaja i kojeg koristi mikroprocesor prilikom uključivanja računara da bi ispravno podesio početne parametre. Međusobno su odvojene međusklopovima jer se često promet na njima ne odvija istom brzinom. Dakle postoje dve osnovne vrste sabirnica: 1. koji preuzima programske komande i naredbe i na osnovu njih obrađuje podatke. Prvi je u sastavu jednostavnih kalkulatora. Pored njega u ROM se smešta i nadzorni program za upravljanje sistemom i njegovim periferijama .) Unutrašnje sabirnice . Fizički memorija se prepoznaje kao skup integrisanih sklopova smeštenih na maloj štampanoj pločici sa izvodima za stvaljanje u slot. a poslednji navedeni već je uobičajena praksa u PC računarima novije generacije. najviše od integriranih sklopova. Dakle. Mikroprocesori koji se u računarima opšte namene koriste dizajnirani su za rad s podacima dužine 4. To znači da kako se menjaju zadaci. 512MB a u novije vreme i 1GB. Memorijski resursi zavise od konstrukciji i namene računara. 16. a obavlja se preko SABIRNICA (BUS).) Spoljašnje sabirnice . Vreme izvođenja instrukcija je reda mikrosekundi. 32 i 64 bit-a. višežilnim prenosnim putevima između pojedinih sklopova. Radna memorija (RAM) Radna memorija omogućava izvršavanje programa ili trenutnu pohranu rezultata njihovog rada. tako će se menjati i učitani programi u radnoj memoriji ili će se menjati rezultati rada programa. kao i od zahtevnosti programa koji . O prenosu podataka između unutrašnje i spoljašnje sabirnice brinu se posebni upravljači (controller). Sabirnice (BUS) Prenos podataka između sklopova unutar mikroprocesora i unutar računara vrlo je značajan deo posla.veze u računaru izvan mikroprocesora. Razmena podataka u mikroprocesoru obavlja se višestruko brže nego između sklopova računala. Obično se u računaru nalaze dve ili više banaka. te ih je stoga potrebito odvojiti. ALU (arithmetic and logic unit – aritmetičko-logička jedinica) i UJ (upravljačka jedinica – controller unit) zajedno čine CPU (Central Processor Unit – centralnu procesnu jedinicu). Kod moćnijih računara sastavljene su od mnoštva elektronskih komponenti. Dakle. Kod nekih mašina argumenti se prihvataju i vraćaju u glavnu memoriju posle svake izvršene instrukcije ali je češći slučaj da se operacije nad zadatim operandima izvršavaju u samom mikroprocesoru skladištenjem u cache (prihvatnu) memoriju u samom procesoru. Da bi se program mogao izvršiti on se u radnu memoriju "prepisuje" iz trajne memorije. a broj instrukcija i veličina binarnog podatka osnovni su parametri koji definišu kvalitet mikroprocesora.

Promatrano ka dve celine može se prikazati kao na narednoj slici: . kontoleri za prenos podataka. AMD (Advanced Micro Devices). Vodeći proizvođači u PC svijetu su INTEL. Raznolikost po konstrukciji i funkciji prvenstveno je vezana uz vrstu procesora. mrežnih. slotovi za priključenje disketnog i disk uređaja.) i SIS (Silicon Integrated Sistems). grafičkih. zajedno sa pripadajućom omanjom elektronikom. Kad je sve navedeno ispravno povezano za to predviđenim kablovima dobija se lični računarski sistem . Ali (Acer Labs Inc. Da bi sve komponente računara i priključeni mu uređaji mogli uspešno funkcionisati kao jedna jedinstvena zajednička cjelina brine se skup elektronskih logičkih komponenti objedinjenih u jednom ili više integrisanih krugova nazvan CHIPSET.PC. matherboard = ploča majka). U osnovi chipset se sastoji od integrisanih celina sistema za podršku grafički resursima i perifernim uređajima. VIA. Matična ploča smešta se u kućište zajedno sa disketnim uređajem i diskovima. Ostali proizvođači kao SUN ili SILICON GRAPHICS dizajniraju. Matična ploča (Main Board) Mikroprocesor. proizvode ili naručuju chipset-ove prema vlastitim potrebama. slotovi RAM memorijskih modula. razni priključci i mostovi za rekonfiguraciju elektronskih veza (jumper) i ostalo smeštaju se na oveću štampanu ploču nazvanu MATIČNA PLOČA (MAINBOARD = glavna ploča. kojima je zadatak uspešno upravljanje i razmena podataka između pojedinih uređaja unutar računara i dodatnih priključenih uređaja. ležišta za dodatne koprocesore. ROM sa BIOS sadržajem (Basic Input-Output System = osnovni ulazno-izlazni sistem za pokretanje i rad računara). muzičkih i drugih namenskih kartica. izvorom napajanja.9 se koriste. ventilacionim uređajem i priključcima na poleđini kućišta. CD diskom i drugim mogućim uređajima.

popularni naziv najverojatnije dodeljen prema njihovim položajima u blok-shemi (mapi) rada.html Spoljna (trajna) memorija po svojoj nameni predstavlja biblioteku svih vrsta programa ili podataka koje korisnik u radu koristi. Pojedine vrste medija koji se danas koriste ne zadovoljavaju sva tri navedena opšta zahteva. Opšti zahtevi koji se postavljaju pred trajnu memoriju su: 1.) veliki kapaciteti. Spoljna memorija izvori: http://www. ali su u pojedinima nenadmašni.ktf-split.) brz pristup datotekama. 2. iako je moguće ugrađen isti chipset. Magnetni diskovi Na površine okrugle ploče (diskove) nanosi se magnetni sloj na kojem se podaci zapisuju pomoću magnetskih glava u koncentričnim kružnim tragovima (track) tokom .) mogućnost upisivanja.10 Gornji chipset na slici obično se naziva 'North Bridge' a donji 'South Bridge'.hr/informatika/index. Ploče sa manje elemenata i priključaka koriste se u malim 'desktop' kućištima dok su ploče s više elemenata i na primer s podrškom za dva procesora veće ugrađuju se u velika 'tower' kućišta. Razvoj tehnologije i softvera izdvojio je magnetne i optičke medije kao glavne uređaje za skladištenje podataka. može se značajno razlikovati. brisanja i očitavanja korisničkih programa (datoteka). 3. Konstrukcija matične ploče.

tragove podeliti na sektore a njih ponaosob na manje blokove te svakom od njih označiti početak i kraj. Optički diskovi CD (Compact Disk) optički diskovi imaju drugačiji način raspoređivanja podataka. Elektronika CD uređaja dizajnira se s ATAPI kontrolerom.tvrdi disk (hard disk . glazbenih. Prednost im je u tome što se na njih može smestiti oko 650-700 MB podataka u vidu raznolikih zapisa.CD-ROM sistem.11 okretanja diska. Obično u kućištu ima više diskova pričvršćenih na istu osovinu. jer je vrlo prihvatljiv i jeftin prenosni medij.FDD) II. Sadržaj CD-ROM medija nalazi se u TOC tablici (Table Of Contents) koja se nalazi u početnim zapisima u kojima su podaci o početnim sektorima pojedinih sadržaja. što ih čini gotovo nezamenjivim za multimedijalne sadržaje. Kako nema fiksne podijele na sektore i tragove. Označavanje mesta bloka i oznake njegove pripadnosti određenom sektoru i tragu predhodi zapisivanju podataka i predstavlja pripremu medija za prihvat podataka. Spirala je podeljena na sektore kojima su pridodati dodatni kontrolni bajt-ovi radi strožijih kriterijuma za korekciju greške što čini 2048 bajt-a/sektoru . Veličina podataka koji mogu biti smešteni na jednom hard disku iznosi i do nekoliko TB mada su trenutno najčešće u upotrebi hard diskovi veličine od nekoliko MB do par stotina GB.) Mediji sa tvrdom podlogom .) Mediji sa savitljivom podlogom . Sem toga brzina čitanja traga mora uvek biti ista što znači da se brzina okretanja diska povećava od centra prema vani (200 . Tvrdi disk (hard disk ) je smešten u kompaktnom. Tvrdi disk je u suštini trajna radna memorija računara i sa njim se odvija neprestana komunikacija preko upisa i čitanja podataka.disketa (floppy disk . Dakle. svakom bloku podataka predhodi oznaka početka. video i programskih. Čitanje i upis na magnetnom mediju nanesenom na površinu diskova obavljaju magnetske glave s obe strane diskova koje lebde na zračnom jastuku nad površinom nastalom uslijed velike brzine obrtanja diskova (do 10000 obrtaja/minuti). . Podaci nisu pohranjeni na koncentričnim kružnicama već na spirali koja se razvija od sredine prema vani. Magnetni mediji s diskom u osnovi se izrađuju u dve verzije: I. CD bi se morao kretati duž spirale kako bi se optički mehanizam postavio na željeno mjesto.5" kapaciteta 1. na kojem mestu počinje svaki trag. Stoga može gušće smeštati podatke od diskete te je razumljivo mnogo većeg kapaciteta. Disketa se okreće svega nekoliko stotina obrtaja u minuti i stoga ima veoma spor pristup i manipulaciju podacima pohranjenim na njoj.44MB (oznaka DS/HD) Popularna je stoga što omogućava jednostavnu distribuciju software-a i arhiviranje podataka. Od nedavno u široj upotrebi se nalaze i optički mediji sa većom gustinom zapisa i koji promenom fokusa optike mogu očitavati po dva sloja podataka sa svake strane čime se dostiže kapacitet od preko 10GB podataka DVD-ROM (Digital Video Versatile Disc). zatvorenom i čvrstom kućištu i ima vrlo preciznu mehaniku.2120 ok/min). Tokom formatiranja ujedno se kontroliše ispravnost magnetskog medija i eventualni oštećeni blokovi zapisuju se na za to predviđenom mestu na disku kako se nadalje ne bi koristili.HDD) Od disketa najčešće su prema PC standardu u upotrebi diskete 3. njegova pripadnost određenom sektoru i tragu te se pred oznaku kraja upisuje i kontrolni zbir radi kontrole ispravnosti učitanog. Zbog toga kao i zbog zahteva za stalnom promenom brzine okretanja CD uređaji sporiji su u pristupu podacima od magnetnih tvrdih diskova za nekoliko desetina puta. Smešta se unutar kućišta računara i u načelu nije prenosni medij. Postupak pripreme medija za prihvat podataka podelom medija na zasebna područja obeležena svojom jedinstvenom adresom pomoću zapisa posebne vrste dizajniranih u tu svrhu naziva se formatiranje. Kako podaci slede jedan iznad drugog nužno je radi njihove lokacije odrediti koliko je tragova od centra prema rubu.

GUSTINA ZAPISA . memorije karakteriše mnoštvo parametara.pokazuje koliko se bit-a/sekundi može preneti tokom čitanja sadržaja memorije.daje se u kB. Za sve medije je do jedne milisekunde.Recordable) i DVD-R su posebna skupina uređaja koji koriste diskove na kojima je ugravirana preformirana brazda koja služi kao vodilja optičkom mehanizmu. ATA66.ktf-split. a kod radnih memorija povezana je sa brojem ćelija u modulu. Hard disk interfejsi izvori: http://www.broj bit-a po dužnom milimetru za rotirajuće medije. 5. Za disk iznosi desetak milisekundi. za disketu stotinjak milisekundi a za radnu memoriju oko sto nanosekundi. ATA100. CENA/1 BIT . disk je nadalje upotrebljiv samo kao medij za očitavanje. motorom disk ploča. MB ili GB i predstavlja maksimalan broj pohranjenih podataka.html Komponentama diska. Sem navedenog vrši pretvaranje logičke podele diska u fizičku podelu diska što omogućava da se različito koncipirani diskovi prema spolja vide prema logičkim podelama koje prepoznaje sistem pa fizički parametri diska nisu od značaja. 6. Kada se sadržaji jednom upišu i upiše njihov smeštaj u zaglavlju CD medija. UltraATA. 2. Za razliku od njih CD-RW (CD Rewritable) DVD-RW predstvalju skupinu optičkih diskova čiju je sadržaj moguće neograničeni broj puta upisati i obrisati zahvaljujući posebno nanešenom sloju na kome je moguće praviti brazde i potom ih poravnati. Optički disk takođe može biti jedan od njih umesto . Dakle.12 Osnovna namena im je u multimedijalnim sistemima koji traže velike količine raznolikih podataka.je najmanje vreme da se podatak pročita i ponovo upiše u memoriju. 3. Kontroleri ovog tipa za PC računare. Postupak upisivanja podataka na CD-R. Disk se povezuje sa sabirnicom (npr. Na nju je moguće priključiti dva disketna i dva disk uređaja. VREME PRISTUPA . PCI) pomoću jednostavne karticeadaptera koji ima zadatak da ostvari galvansku vezu i eventualno preračuna logičke parametre u granice koje prepoznaje sistem Ova kartica ima naziv ATA (AT bus Attachment) i vrlo često se koristi naziv AT kontroler ili AT-bus kontroler mada ona u suštini nije kontroler. upravljanje cache-om i drugi). CD-RW. Laser kod ovih uređaja je snažniji kako bi se omogućilo zagrevanje podloge na kojoj se zbog širenja usled toplote stvaraju neravnine na sloju za očitavanje nanesenom na podlogu slične kao kod CD-ROM medija.hr/informatika/index. Kod novijih računara ovaj uređaj implementiran je na matičnoj ploči i poboljšan je po brzini (ATA33. SerialATA) kao i po mogućnosti spajanja do četiri čvrstih diskova. CIKLUS MEMORIJE . dobili su naziv IDE (Intelligent Drive Electronics). BRZINA PRENOSA PODATAKA . CD-R (CD . s fizičkim imenima A: i B: za disketni uređaj i C: i D: za tvrde diskove. ugrađeni u kućište diska. DVD-R i DVDRW naziva se rezanje odosno burn (spaljivanje). od kojih su najznačajniji sledeći: 1.je vreme potrebno da se podatak po zadavanju odgovarajuće instrukcije pojavi na sabirnici podataka. KAPACITET MEMORIJE . upravlja KONTROLER (Controller). ATA133. 4.vrlo važan parametar u poređenju uređaja iste vrste ali različitih kapaciteta. sistemom za pomeranje magnetne glave i iglom za upisivanje i čitanje podataka i ostalim sklopovima (toplotna rekalibracija.

A/D konvertori (analogno/digitalni). Dakle. nezamenjiv uređaj današnjeg personalnog računara. Znači. bušene trake (kod industrijskih mašina) itd… Izlazni uređaji izvori: http://www.13 čvrstog diska. Podržan je gotovo na svim računarskim platformama.html Ulazni uređaji omogućavaju učitavanje podataka ili programske potpore u računar. Sistem je brži. Rotacija kuglice se preko dva valjčića prenosi u unutrašnji mehanizam miša u kojem senzori pretvaraju pomeraje u električne impulse koji se šalju računaru kao podaci pokreta.ktf-split. te kad se pokazivač poklopi s željenim objektom na slici. kao tastatura. Ulazni uređaji izvori: http://www. optički analizatori predmeta. SCSI kabl je paralelni kabl koji propušta po osam bitova. ovde je kontroler izdvojeni zasebni uređaj. Pored ovih standardnih ulaznih uređaja koje poseduju svi PC računari često se koriste još i igraće palice (joystick ili joypad). razne olovke za pisanje po senzorskim tablama (tablet PC).html . slika ili teksta i slično. koji će prema računaru uputiti njemu razumljive poruke. skeneri i slično. nužni su odgovarajući konvertori. U poslednje vreme mehanički miševi (sa gumenom kuglicom) zamenjuju se optičkima koji rade na principu svetlosnog signala pa se preko doplerovog efekta određuje položaj strelice na monitoru. veće brzine prenosa i raznolikijih modova rada. Ima i spoljne priključke pa omogućava i priključivanje uređaja van kućišta računara kao što su štampači.hr/informatika/index. ali i skuplji.ktf-split. skeneri. Preko primljenih podataka pomiče se pokazivač miša na monitoru. Bilo kakav podatak mora se pretvoriti u odgovarajući sled impulsa koje računar može prepoznati. a u podnožju je gumena kuglica koja se okreće pomeranjem miša. Na zajednički spojni kabel povezuje se više uređaja (u verziji SCSI-1 do 7 nove verzije ovog interfejsa mogu povezati i do 15 uređaja) od kojih svaki ima drugačiju adresu i koji su spojnim vodom vezani za kontroler umetnut u slot povezan sa sabirnicom. Sadrži dve do tri tipke na kućištu. senzori. Predstavlja elektromehanički ulazni konvertor. pritiskom na jednu od tipki odrađuje se akcija koja objektu pripada. Vrlo rašireni standard za povezivanje diskova (i nekih drugih) uređaja na sabirnicu je SCSI (Small Computer System Interface) standard koncipiran na sabirničkoj topologiji. trake. Ovaj interfejs je razvila kompanija Shugart Associates (koja se danas zove Seagate). Poboljšani EIDE (Enhanced IDE) standard podržava još dodatna dva fizička uređaja na pridodatom (sekundarnom) disk kanalu.hr/informatika/index. Pomagalo radi bržeg izbora željenog na temelju odabira sa slike na ekranu naziva se miš (mouse). Tastatura je nezamenjiv ulazni uređaj i u sastavu je gotovo svakog opšteg računarskog sistema današnjice.

Protokoli dakle definišu interakciju između podsistema. Element slike.hr/informatika/index. ili govornu poruku. skup razumljivih znakova prikazan na ekranu monitora ili otšampan. a interfejsi je omogućavaju.html Koncepcija računara u mreži praktično datira od pojave miniračunara i mikroračunara i potrebe njihovog međusobnog povezivanja. Granična veza između računarskog podsistema i telekomunikacionog podsistema naziva se INTERFACE .I.ba/rjesenja/racunarski. u svakodnevnom radu korisnik se vrlo često služi i zvučnicima. kompanije su krenule sa uvođenjem velikih računarskih sistema (mainframe) i čvrstom centralizovanom kontrolom računarskih resursa. neretko štampačima ili ređe crtačem i nekim drugim izlaznim uređajima. naziva se piksel. U narednom vremenskom periodu dolazi do uvođenja distribuiranih računarskih sistema (klijent/server) koji uvode značajnu decentralizaciju kontrole računarskih resursa. Od trenutka kada su računari postali preovlađujući element u poslovanju. bez kojeg je rad s današnjim računarom opšte namene gotovo nemoguć. Prema kvalitetu slike najznačajniji su: . Prava ekspanzija razvoja i korištenja mreža počinje pojavom PC računara (IBM).ping. koji objedinjavaju prednosti centralizovanih i distribuiranih računarskih sistema. Računarske mreže izvori: http://www. .VGA monitori (finoća slike je do 800x600 elementa slike) . deljenje resursa i međusobna komunikacija (elektronska pošta) osnovne su prednosti mreže.podsistem. dakle najmanji delić slike kojem se može kontrolisati osvetljenost i boja.php Svet računara evoluira svakim danom još od vremena kad su kompjuteri zauzimali kompletne sale.monohromatske (crno-beli) . Po vrsti dele se na: . Održavanje celovitosti podataka.14 Izlazni uređaji omogućavaju pretvaranje rezultata obrade u električni signal (D/A konvertor). Klase računarskih sistema izvori: http://www. a komunikaciju između njih omogućava telekomunikacioni podsistem prema određenim preciznim pravilima koja se nazivaju PROTOKOLI. RAČUNARSKA MREŽA je skup međusobno povezanih pojedinačnih računara pomoću zajedničkog telekomunikacionog sistema. njihova razmena. Najčešći izlazni uređaj je monitor. Uz navedeni izlazni uređaj. “konsolidovanih” računarskih sistema.hromatske (boja). Oba podsistema zajedno čine računarsku mrežu. da bi konačno u današnje vreme se počelo sa uvođenjem tzv. pa i čitave zgrade.ktf-split.SVGA monitori (finoća slike je do 1280x1024 elementa slike). Računari predstavljaju jednu skupinu .

ali je korisnikov rad na njegovom računaru (radnoj stanici) veći deo vremena odvojen i nezavisan od poslužitelja. OS/2.koncentrisanu arhitekturu (HOST arhitektura).moguća izmena poruka između korisnika ali ne i podataka .interaktivan rad korisnik-računalo tj.) povećanje efikasnosti poslovanja i dostupnosti informacija Razlikujemo dva tipa arhitekture računarskih mreža. i ..15 Svrha mreže je: • • • • • • • zajedničko korišćenje programa kao zajedničke aplikacije za sve korisnike ili aplikacije koja je razdeljena a rezultati obrade objedinjeni objedinjavanje pristupa mrežnim resursima (štampač.višekorisnički i multitasking rad host računara Suprotnost host arhitekturi računarskih mreža je CLIENT-SERVER (korisnikposlužitelj) arhitektura utemeljena na povezivanju više manjih računara s poslužiteljem koji korisniku pruža ispomoć u radu (server).monolitna programska potpora . konfiguracije monitora i ulaznih uređaja bez vlastitih resursa skladištenja i obrade podataka podataka.moguć rad na većim udaljenostima od host-a npr..razedeljenu arhitekturu (CLIENT-SERVER arhitektura).veća ukupna prilagodljivost i nadogradnja Razlikujemo više vrsta računarskih mreža ali najčešća podela je prema velićini i mestu primene same mreže.. crtač. korisnik i računar neprestano komuniciraju preko terminala . Svojstva host arhitekture su: . Svojstva korisnik-poslužitelj arhitekture su: . UNIX .) pristup zajedničkim bazama podataka elektronska komunikacija i pošta (slanje podataka) upravljanje i administriranje podacima povezivanje različitih platformi (DOS. najčešće serijski protokoli .podeljeni (shared) računarski resursi i programska potpora .mogućnost koncentrisanja više terminala na jedan interface . kada jedan moćni računar (mainframe) "napadaju" korisnici preko terminala tj. i to: .moguć samostalni rad korisnika .spori mrežni putovi..host je opterećen izvršavanjem programske potpore . modemom . Najjednostavniju konfiguraciju (arhitekturu) računarskih mreža predstavlja HOST arhitektura.zajedničko korišćenje periferija i razdeljen pristup periferijama od strane poslužitelja .jeftiniji mrežni resursi .rasterećenost računara-poslužitelja od interaktivnog rada .moguća upotreba više poslužitelja s odvojenim zadacima . LAN (Local Area Network) – je lokalna mreža koja nudi međusobnu povezanost učesnika mreže i deljenje zajedničkih programskih i .

po jedan za svaki sloj. Lista protokola. Sloj 'n' na jednom računaru komunicira sa slojem 'n' na drugom pomoću skupa pravila koja se nazivaju protokol . Logička topologija opisuje način "putovanja" signala kroz mrežu.sloj radi sa IP (Internet Protocol) paketima koje usmerava optimalnim putem. elektroprivreda) čine raširenu skupinu učesnika nazvanu WAN (Wide Area Network). Skup slojeva i protokola čini mrežnu arhitekturu (network architecture). smišljeno projektovane procedure koje prate razmenu . samih poslužitelja ili host-ova određuje tip mreže i osnovni tipovi povezivanja mreža su: zvezda (arcnet). Način povezivanja čvorova. Fizička topologija mreže osnov je logičke topologije.. u početku virtualni terminal (TELNET). UDP . Više mreža i njenih elemenata institucije (npr. Kod prstenaste topologije komunikacija se odvija putem upisa i čitanja podataka u "paket" koji neprestano kruži mrežom. Aplikacijski sloj (application) . Topologija u suštini predstavlja fizičko uređenje i oblik mreže . imena.ožičenje. U svim mrežama zadatak je svakog nivoa da ponudi neke usluge (servise) za više nivoe koji ne moraju voditi računa o detaljima implementacije tih servisa. Manje lokalne mreže LAN uglavnom se dizajniraju u topologiji sabirnice.nepouzdana nesledna komunikacija (na pr. Većina mreža organizovana je kao niz slojeva ili nivoa (layers. Prenosni sloj (Transport) . videa). telnet. najpouzdanija topologija. Broj nivoa. prenos datoteka (FTP). Svaki računar u mreži predstavlja jedan čvor (NODE) mreže. Topologija WAN i internet mreže složenija je i povezana s mogućnostima PTT kanala kojima su čvorovi mreže povezani. Zvezda je.16 hardverskih resursa. akademske mreže kao i globalna međunarodna mreža INTERNET (INTERnational NETwork). Tako "Token Ring" ima fizički zvezdastu strukturu. Interface između susednih slojeva definiše koje primitivne operacije i servise donji sloj nudi gornjem. a u topologiji zvezde 'ispada' samo jedna od grana zvezde. Fizički prekid medija za prijenos signala (kabel) u sabirničkoj topologiji znači prestanak komunikacije između svih učesnika mreže. ETHERNET je naziv u čast neuhvatljive supstance za koju se mislilo da služi kao medij za rasprostiranje elektromagnetskih valova. posebno peer-to-peer mrežni sistemi kod kojih su svi računari ravnopravni i svaki može biti poslužitelj i radna stanica. najčešće na nivou jedne ustanove ili preduzeća. sabirnica (ethernet) i prsten (token ring). odnosno veze između računara i poslužitelja.nije definisan protokol kojim se host veže za mrežu. Internet . zatim i DNS. ftp). na čije se čvorove vezuju predhodne su npr.podaci i kontrolne informacije šalju se sloju ispod sve dok se ne dođe do najnižeg sloja ispod kojeg je fizički medij kojim zaista ide komunikacija.ostvaruje komunikaciju među peer procesima korišćenjem protokola: TCP (Transmission Control Protocol) i UDP (User Datagram Protocol) TCP .sadrži sve protokole višeg nivoa. Ne postoji pravi prijenos podataka među slojevima . Sloj host-mreža (Host-to-Network) . različit na različitim hostovima i mrežama.. za prenošenje govora. glavna čvorišta mreže i povezanost s glavnim čvorovima. Mehanizam komunikacije radi na principu izbegavanja sudara (kolizije) signala na spojnom vodu. zahvaljujući centralnom sabirnom uređaju (HUB) koji omogućava međusobnu nezavisnost signalnih priključaka (port). svaki sloj izgrađen je nad onim ispod njega. NNTP. ostvaruje komunikaciju između dva udaljena računara. Dakle. HTTP. funkcije slojeva razlikuju se od mreže do mreže. sadržaji. ali podaci "putuju" uokrug duž prstena. levels).omogućuje pouzdanu slednu komunikaciju i baza je za više protokole koji zahtevaju da se podaci prenesu bez greške (na pr. elektronska pošta (SMTP). čini stog protokola (protocol stack). koja određuje međusobnu komunikaciju između čvorova mreže. Mreža državnog i međudržavnog karaktera.

17 podataka nazivaju se protokoli. NFS . definiše deljenje diskova među računarima mreže. FTP . distribuciju vesti i druge usluge.podaci ili upravljanje. Najvažniji iz ovog skupa protokola su: • • • • • • TCP .xxx. Sve je to opisano u vidu dokumentacije kao sastavnog dela standarda propisanog od nadležne organizacije (npr. od kojih je svaki organizovan kao logička celina nazvana "FRAME" (RAM) bloka podataka. opisuje namenu rama .Protokol za razmenu podataka između čvorova (File Transfer Protocol).Internet protokol za povezivanje čvorova mreže.Protokol za prenos paketa podataka između spojenih čvorova. Poruke se pri odašiljanju i primanju grupišu u sled blokova podataka. koristan sadržaj rama. dok TCP sloj putem usluga IP sloja ostvaruje pouzdane veze s trajnim spojevima između čvorova mreže vršeći neprestanu komunikaciju između njih i proveru iste.Elektronska pošta (Simple Mail Transfer Protocol). Osim navedenog. sinhronizaciju. TELNET . verifikaciju i prenos podataka između procesa na računarima povezanim u računarsku mrežu. IPX (Internet Protocol Exchange) i TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) kao deo protokola koji se odnosi na mrežu itd. Protokol se realizuje u vidu procesa koji treba obaviti da bi se očuvao integritet prenosa podataka. DIN) ili kao preporuka nadležne međunarodne organizacije (npr. Definiše postupke komunikacije.xxx/' . otkrivanje greške u ramu.polje kontrole na grešku. TCP/IP je skup protokola. Svaki čvor (računar) na Internetu ima svoju jedinstvenu IP adresu označenu s 4 broja odvojena tačkama: 'http://xxx.25 preporuka CCITT. SMTP .xxx. deljenje štampača ili nekog drugog izlaznog uređaja. . ISO. s gledišta nadzornika. elektronsku poštu. . IP .Omogućava deljenje diskova i datoteka među umreženim računarima (Network File System). Bit-ovi unutar rama organizuju se u polja koja počinju na tačno određenoj poziciji unutar rama. na kojima poćiva suvremeni svijet INTERNET-a. a to su: . CCITT).kontrolno polje. X.Omogućava interaktivan pristup udaljenom čvoru(TELecommunications NETwork). . Početak i kraj rama označava se posebnom kombinacijom bit-ova.polje podataka. IP sloj ima zadatak prenosa paketa podataka između čvorova mreže bez potvrde prijama.adresno polje. Namenjen za komunikaciju između računara povezanih u heterogene mreže na osnovi povezivanja čvor-čvor. sadrži adresu čvora pošiljaoca i primaoca. povezivanje. a prepoznaju se prema pridodatim nazivima kao HDLC (High level Data Link Control) propisan od ISO .

Internet danas predstavlja milione računara širom sveta povezanih u jednu jedinstvenu mrežu. 1991. Ovo načelo je jednostavno prošireno na čitav svet. posebno u smeru sigurnosti podataka i povećanja brzine komunikacije. programi za rad sa elektronskom poštom… 5) Programi za izradu Web prezentacija 6) Pronalaženje informacija na internetu – Mašine za pretraživanje 7) Konferencije na internetu 8) Internet trgovina i novćane transakcije 9) Zaštita i mere bezbednosti 10) Intranet 11) Extranet Razvoj izvori: http://www.html Internet se dakle može definisati kao globalni planetarni komunikacijski sistem međusobno povezanih mreža računara namenjen razmeni informacija svih oblika. Potom mreža povezanih računara postaje igračka naučnika. Ideja Interneta proistekla je iz dizajna lokalnih računalnih mreža u kompanijama koje su omogućavale deljenje računarskih resursa i razmenu datoteka i pošte unutar kompanija. Internet nije vlasništvo ni jedne kompanije pojedinačno već predstavlja jednu otvorenu informatičku mrežu. Prema zamislima Tim Berners-Lee 1993. Potom predstavljanjem NETSCAPE-a 1994. Brzina Interneta povećava se iz dana u dan.ktf-split. Ogromni napori se ulaži u dalji razvoj mrežne infrastrukture.godine i nove brze mrežne arhitekture nastaju temelji Interneta kakvog danas poznajemo.godine osmišljena je prva preteča današnjeg WWW u The European Laboratory for Particle Physics in Switzerland (CERN) i prvi grafički orijentisani softver za pregled sadržaja na internetu .MOSAIC. Tako povezane lokalne mreže uobičajeno nose oznaku WAN (Wide Area Netvork) kao pojam za računarske . svakim danom sve veću. Sa nekadašnjih desetak Kb/s danas se u razvijenim zemljama sveta komunikacija odvija u redu veličine 10Mb/s i više.godine uveden je Gopher servis razvijen u laboratorijama University of Minnesota (USA) koji je uveliko olakšao upotrebu Interneta. Povezivanje na internet izvori: http://www.html Preteča Interneta je ARPANET (Advanced Research Projects Agency NETwork) projekt mreže Ministarstva odbrane USA-a iz 60-tih godina za vojne potrebe. Svaka država ima svoje rešenje Internet mreže po principu međusobno povezanih lokalnih računarskih mreža LAN (Local Area Network).godine i INTERNET EXPLORERA-a 1995.ktf-split.hr/informatika/index.hr/informatika/index.18 INTERNET 1) Razvoj 2) Povezivanje na internet 3) Servisi 4) Softver za internet – Web čitači.

html Korisnik preko svog računara na poslu ili kod kuće po uključivanju u Internet može: • • • • • • • Razmenjivati elektronsku poštu (e-mail) sa bilo kojim korisnikom Interneta na bilo kojoj lokaciji na planeti. postoji nekoliko različitih pristupnih čvorišta.com http://cws.  Veza s LAN-om ustanove ostvaruje se preko bakarnih žica na čijim se krajevima nalaze asinhroni modemi brzine 33.19 mrežne sisteme koji obuhvataju veće područje. Linux ili nekom drugom . Zbog različitih namena ovih softvera i njihove široke rasprostranjenosti i primene klasifikovani su u više podgrupa. Čitati multimedijalne dokumente koji se nalaze na WWW-u (World Wide Web-u) koji sadrže tekst.com Pri korišćenju interneta odnosno svih raspoloživih servisa na internetu koristimo se raznim softverima-alatima (aplikacijama).ktf-split. u realnom vremenu) raspravama sa većom grupom osoba koji koriste 'Internet Relay Chat' (IRC) uslugu. ne u realnom vremenu) raspravama putem elektronske pošte s osobama sličnih interesa putem 'foruma'. Učestvovati u off-line (indirektno. Takođe. Softver za internet izvori: http://www. Učestvovati u on-line (direktno. Servisi izvori: http://www. Protokoli na modemskim pristupnim poslužiteljima su PPP i SLIP. Zavisno od načina na koji se ostvaruje veza. razlikuju se naravno i po tome za koju su platformu namenjeni (PC.6 Kbps na pristupnom i distribucijskom čvorištu. Pristupna čvorišta su mesta pristupa LAN mreža ustanova na WAN mrežu. zvuk. i video koristeći se browser-om (softverom za pregled sadrzaja internet stranica). Uobičajeno je postojanje nekoliko WAN-ova različitih po nameni. grafiku.). Raditi na udaljenom računaru koristeći 'Telnet' uslugu...hr/informatika/index.softsearch. zatim od toga da li su pravljeni za rad u Windows. Machintosh. Klikom na ključnu riječ ili sliku na ekranu korisnik automatski odlazi na druge sadržaje unutar istog ili drugih domena.internet.  Veza preko bakarnih žica na čijim se krajevima nalaze sinhroni modemi brzine 128 Kbps ili 2 Mbps.  Veza optičkim vodom na čijim se krajevima nalaze FOT ( Fiber Optic Transceiver) uređaji za kačenje na Ethernet AUI ulaze. Preuzimati datoteke bilo koje vrste (Download) s udaljenih računara i dostavljati datoteke (Upload) na njih uz pomoć FTP (File Transfer Protocol) usluge.  Modemski pristupni poslužitelji (ACCESS server) imaju dial-in i leased line asinhrone serijske ulaze. 'mailing list-a' i 'News Group-a'. Čitati kompleksne dokumente koristeći 'Hypertext'.

.. brzine i svih ostalih parametara internet konekcije internet provider tools – su programi koje koriste internet provajderi networking administration tools – su softveri koje koriste privilegovani administratori mreža i protokola antivirus / antitrojan software .) file sharing software – su softveri koji omogućavaju korisnicima da razmenjuju fajlove bez posrednika text editors / readers for internet – su čitači i tekstualni editori (na internetu se najčešće zbog veličine fajlova koriste PDF čitači) communication / instant messaging / chat software – u ovoj grupu se nalaze softveri koji omogućavaju neposrednu komunikaciju dva ili više online korisnika istovremeno (mogu biti čisto tekstualni ali i praćeni video konferencijom sa zvukom) audio/video streaming software – su softveri pomoću kojih je moguće pregledati neki multimedijalni sadržaj nekog sajta server tools – predstavljaju skup alata koji se koriste na serverima webmaster tools – predstavljaju alate koje webmasteri koriste pri postavljanju.. slika. ili računaru koji se koristi da održava tu granicu remote management – ovi programi omogućavaju prijavu korisnika na udaljenim računarima i korišćenje njihovih resursa telnet utilities – su programi koji omogućavaju rad na udaljenim računarima preko telnet protokola password managers – pamte korisnička ime i lozinke i automatski ih unose kada prepoznaju log internet business software – u ovu grupu softvera spadaju alati za pomoć pri odlučivanju u menadžmentu pri poslovanju na internetu e-commerce utilities – su alati koji omogućavaju novčane i druge biznis transkacije preko inteneta RSS clients – su alati koji se koriste za razmenu vesti i sadržaja između dva ili više . wormova) firewalls – predstavljaju elektronsku barijeru koja sprečava neautorizovane korisnike da pristupe određenim fajlovima u mreži. održavanje i automatsko pozivanje dail-up veze internet benchmarks – su programi koji služe za monitoring i podešavanje stabilnosti.) email utilities – su skup softvera koji služe za razmenu elektronske pošte. trojanaca.predstavljaju grupu softvera namenjenih zaštiti računara od različitih zlonamernih programa (virusa. njenog skladištenja i filtriranja FTP software – su softveri koji se koriste za slanje nekog sadržaja na server (npr postavljanje sadržaja internet prezentacije na nekom serveru) download/upload utilities – su alati koji omogućavaju lakši transfer fajlova (nastavljanje prekinutog download-a ili upload-a i sl.20 operativnom sistemu kao i da li će se koristiti na nekom server-u ili client-u. Ovde su navedene (bez nekog naročitog redosleda) grupe najčešće korišćenih programa na internetu: browsers – su najviše korišćeni softveri za pretragu sadržaja stranica internet sajtova web browser tools – predstavljaju dodatke browsera za naprednije korisnike search utilities – su alati manji od browsera koji se koriste isključivo za traženje određenih informacija na internetu (teksta. održavanju i menjanju sajtova dial-up utilities – su alati za uspostavljanje. podešavanje svih parametara oko slanja i primanja elektronske pošte.

cache and cookies utilities – su alati koji se koriste za upravljanje ''kolačićima'' (malim skriptama koje prate log-ove tokom korišćenja interneta) patches/plugins/codecs/updates – predstavljaju dodatke programima koji se kasnije instaliraju i služe da unaprede postojeće funkcije programa ili uklone pojedine nedostatke Programi za izradu Web prezentacija izvori: http://lavica.hr/~slap/prirucnik/node29. Evo kako to radi. Ovi alati nazivaju se HTML editori i među najpoznatije spadaju: Microsoft FrontPage. Macromedia Director.. Pretraživaču kažete što tražite upisujući ključne riječi. Rezultati najbliže traženima ispisani su od vrha nabrojanih stranica nadolje. . Macromedia Dreamweawer.html Količina informacija na Internetu je enormna. na primer.21 sajtova usenet utilities – su softveri za razmenu poruka sa korisnicima Usenet-a newsreaders – se koriste za čitanje vesti i prijavu za različite newsgrupe online education software – su softveri koji se koristi pri obuci ili učenju na daljinu tj preko interneta parental control software – su softveri kojima se ograničava pregled određenih sadržaja na internetu online gaming software – su softveri za online igranje. fraze ili pitanja u polje za pretraživanje. izrađeni su brojni alati za čiju upotrebu nije potrebno poznavati sintaksu HTML jezika. Xara 3d.fesb. Pretraživači odgovaraju izlistavanjem svih Web stranica u svome sadržaju koje su na naki način povezane sa onim što ste upisali. Notepad u Windows-u. Za izradu tih datoteka možete koristiti bilo koji tekst editor kao. Tako u slučaju izrada dinamičkih prezentacija (multimedijalne prezentacije) koriste se razni softveri za animaciju poput: Macromedia Flash.html Internet odnosno HTML stranice su datoteke pisane u HTML jeziku osmišljenom u svrhu prenosa što veće količine informacija Internet mrežom.hr/~slap/prirucnik/node29. Maya. 3dMaxStudio… Pronalaženje informacija na internetu izvori: http://lavica..fesb. Corel Web Designer… Koji program će biti korišćen pri izradi web prezentacije zavisi pre svega od toga kolika je složenost i kakva namena te prezentacije. te je stoga za brže nalaženje željenih informacija nužno koristiti neki od WWW pretraživača. Napomenimo kako za izradu Internet stranica nije potrebno biti priključen na Internet mrežu! Radi lakše izrade html stranica. klađenje. pri čemu će pretraživač izlistati sve stranice na kojima se navedeni pojam nalazi. Kod pretraživanja treba voditi računa o sledećem: • Pretraživanje se može obavljati po stablu već predloženih kategorija ili prema upisanom pojmu.

Mogu biti grupne (room) ili pojedinačne. Internet dance|tango link:www. Ove konferencije ostvaruju se dopisno preko raznih instant mesindžera ili u slučaju korišćenja web kamere i mikrofona preko posebnih softvera za prenos slike i zvuka (npr Microsoft Netmeeting).fesb. Neki pretraživači takoer nude i listu prepručenih stranica za traženi pojam. Postoji takođe i drugi tip multimedijalnih online konferencija na internetu koje se ostvaruju korišćenjem mobilnih telefona poslednje generacije GPRS na WAP sajtovima.about. odnosno sugerišu koliko ponuđena Web stranica zadovoljava kriterijume pretraživanja. Pretraživači kod svakog rezultata nude i određenu meru uspešnosti. Ti algoritmi nikad nisu sto-posto uspešni.) filter (|) link: site: title: url: Delovanje označava frazu označava korištenje vlastitih imenica zahteva reč ili frazu isključuje reč odvaja imena i naslove sužava pretraživanje sa šireg područja na uži pojam nalazi stranice koje imaju link na traženi pojam nalazi stranice iz određene domene nalazi stranice koje u naslovu sadrže traženi pojam nalazi stranice koje sadrže traženi pojam u adresi Primer "free software" NeXT Computers zakon +samouprava dog -hotdog World Wide Web. .22 • • • Zbog velike količine podataka na Internetu. tako da rezultati pretraživanja variraju od pretraživača do pretraživača.hr site:disney. Jedan poseban tip internet konferencija su tzv offline dopisne konferencije tj forumi kao posebni servisi na internetu gde članovi razmenjuju kratke poruke (post) na određenu temu (topic). Ukoliko je broj nađenih stranica prevelik. Operator navodnici (" ") odgovarajuća velika slova znak plus (+) znak minus (-) zarez (. upit treba profiniti. pretraživači koriste razne algoritme za indeksiranje stranica.htm? terms=conferencing&SUName=netforbeginners&TopNode=4417&type=1 Konferencije na internetu predstavljaju svojevrstan oblik komunikacije između korisnika istog online servisa.com/sitesearch.com title:tenis url:movies Konferencije na internetu izvori: http://netforbeginners.

co. kao sastavni deo elektronskog poslovanja (e-business). ne plaćate zakup poslovnog prostora i sl. mogućnostima za zamenu kupljenih proizvoda i sl. elektronska trgovina).23 Internet trgovina i novčane transakcije izvori: http://www. prostor. Zato su razvijeni posebni protokoli (načini komunikacije). Kupovanje je moguće u bilo koje doba dana ili noći. postavljajući vaš proizvod na Internet omogućujete ostalim korisnicima Interneta da vide Vaš proizvod i ako su hiljadama kilometara daleko. cela država). 365 dana u godini. Kada kupac odabere sve proizvode koji ga zanimaju i koje želi naručiti. uz jednostavno popunjavanje unapred pripremljenog upitnika. zbog načina na koji Internet radi. Internet jedini nudi interaktivnost.hr/tp/ecommerce. Vaši korisnici (kupci) pošto na Vašem stranicama ili Internet trgovini saznaju sve o proizvodima (uslugama) koje ih interesuju. U obrazac na Web stranici upisuje se broj kreditne kartice i time je plaćanje obavljeno. Bilo gde se nalazili. Vašoj delatnosti. mora imati i mogućnost odabira načina plaćanja. Takođe je dostupna i svim potencijalnim kupcima. Teoretski. Najjednostavnije je to učiniti kreditnom karticom. uslovima i načinu naručivanja i plaćanja. obzirom da sve fizičke trgovine zamenjuje jedan Internet site. Organizovanje Internet maloprodaje bitno je jeftinije. niste ograničeni samo na kupce iz susedstva. što ih čini trenutno dostupnim svima kojima su te informacije potrebne.yu/zastita/kriptografija.html . Podaci se pre slanja šifriraju i takvi se šalju serveru. Trgovina putem interneta se smatra najprofitabilnijim obilikom trgovine zbog jednostavnosti i niskih troškova. Sve informacije na Vašim stranicama ili npr. Vaša Internet prezentacija i trgovina može biti dostupna 24 sata dnevno. koji u svakom trenutku mogu saznati sve ono što im je potrebno za sklapanje nekog poslovnog ugovora ili kupovinu.e-trgovina. Kupac putem Interneta na jednostavan način može doći do svih potrebnih informacija o Vama. To su ogromna ulaganja ako se želi prodavati na velikom prodručju (kao što je na primjer. Uspostavljanje klasičnog maloprodajnog lanca zahteva velika ulaganja u infrastrukturu. proizvodima i uslugama koje nudite. Za razliku od drugih medija.asp Internet trgovina (e-commerce. Kupovanje preko Interneta može biti najbrži i često najjeftiniji način kupovine nekog proizvoda. cene u Internet trgovini možete promeniti u roku od nekoliko sekundi. Moguće je formirati listu odgovora na najčešća postavljana pitanja. postoji mogućnost da neko putem “pokupi” broj vaše kreditne kartice dok on putuje od vašeg računara do servera te trgovine. radnike i prateću opremu. Zaštita i mere bezbednosti izvori: http://www. omogućuje Internet posetiocu (kupcu) naručivanje proizvoda putem Interneta. poput SSL protokola. sva ona pitanja na koja kupci i potencijalni saradnici žele znati odgovor pre nego što počnu poslovanje sa Vama.poslovniforum. koji omogućavaju sigurno slanje raznih podataka putem Interneta bez mogućnosti da ih neko neželjeni pročita. mogu ih direktno naručiti. 7 dana u nedelji. i uvek spremna za kontakt sa Vašim poslovnim partnerima. garanciji.

Svrha digitalnog potpisa je da potvrdi autentičnost sadržaja poruke (dokaz da poruka nije promenjena na putu od pošiljaoca do primaoca ). kako bi se izbegla mogućnost da bilo koji primalac čita poruke koje mu nisu namenjene.postupak transformacije čitljivog teksta u oblik nečitljiv za onoga kome taj tekst nije namenjen. Obezbeđenje autentičnosti informacija tj. a samo primalac svojim tajnim ključem može da dešifruje poruku. Pošto na Internetu nema policije koja bi . Ovako dobijen zapis on dalje šifruje svojim tajnim ključem i tako formira digitalni potpis koje se šalje zajedno sa porukom. Poznavanje jednog ključa i algoritma transformacije ne omogućava dobijanje drugog ključa. Iako su različiti. Tajnost i autentičnost poruke kod ovog sistema zasnivaju se na tajnosti ključa. Jedan ključ je javni i može se slobodno distribuirati. jer oni zaista to i jesu digitalna lična karta u syber prostoru. Međutim. Osnovni elementi kriptografije su: 1. Što znači da i pošiljalac i primalac poruke koriste isti tajni ključ. U njemu svaki učesnik u komunikaciji koristi dva ključa. Osnovu digitalnog potpisa čini sadržaj same poruke. šifrovanje . Možemo ih nazvati i digitalnom Ličnom kartom. kada se komunicira sa više poslovnih partnera jer mora da se obezbedi različit ključ za svakog primaoca. dešifrovanje . kako možete biti sigurni da je to zaista njegov ključ? Rešenje ovog problema postiže se upotrebom Digitalnih sertifikata. Najbitnije je da se tajni ključ u celom postupku komunikacije nigde ne šalje jer nepostoji potreba da bilo ko sem njegovog vlasnika bude upoznat s njim. sredstvo kojim ćete vi ili osoba sa kojom komunicirate dokazati identitet na Internetu.postupak vraćanja šifrovanog teksta u čitljiv oblik 3.početna vrednost algoritma kojim se vrši šifrovanje. To prakticno znači da svaka promena u sadržaju poruke dovodi do promene potpisa. Postoji još jedan problem. morate prvo dobiti njegov javni ključ.24 Internet je otvorena javna mreža dostupna svima. Zbog toga se u cilju njegove ozbiljne primene u savremenom poslovanju mora pronaći mehanizam koji će obezbediti: • • • Zaštitu tajnosti informacija (sprečavanje otkrivanja njihovog sadržaja) Integritet informacija (sprečavanje neovlašćene izmene informacija) Autentičnost informacija (definisanje i provera identiteta pošiljaoca) Kriptografija kao nauka koja se bavi metodama očuvanja tajnosti informacija pruža rešenje ovog problema. 2. kao i da obezbedi garantovanje identiteta pošiljaoca poruke. Rešenje ovog problema je pronađeno u vidu sistema šifrovanja javnim ključem (Asimetrični šifarski sistem). Uvek postoji mogućnost da neko neovlašćeno prati vašu komunikaciju i to kasnije zloupotrebi. 512 ili 1024 bita) koji u potpunosti oslikava sadržaj poruke. Pošiljalac primenom odredjenih kriptografskih algoritama prvo od svoje poruke koja je proizvoljne dužine stvara zapis fiksne dužine (pr. Šifrovanje tajnim ključem (Simetrično šifrovanje) jeste šifarski sistem kod koga je ključ za šifrovanje identičan ključu za dešifrovanje. dok je drugi tajni i dostupan je samo njegovom vlasniku. ključ . definisanje i provera identiteta pošiljaoca postiže se upotrebom digitalnih potpisa i digitalnih sertifikata. Ako koristite sistem šifrovanja javnim ključem i želite da nekom pošaljete poruku.Što znači da možete bilo kome da pošaljete šifrovanu poruku ako znate javni ključ osobe kojoj šaljete. ključevi su međusobno povezani određenim transformacijama.

Intranet izvori: http://www. korišćenjem serverovog javnog ključa i šalje ga serveru. može biti siguran u ispravnost sertifikata. Neophodan uslov za sve ovo je da zatražite i dobijete digitalni sertifikat za vaš server od nekog CA. Velika je verovatnoća da Web browser koji korisnik poseduje već sadrži javni ključ CA jer su Netscape i Microsoft procenili kojim se CA može najviše verovati. klijent šifruje generisani tajni ključ. Ako želite da na vašoj Web prodavnici omogućite kupcima plaćanje kreditnim karticama ili prodaju i pružanje poverljivih informacija. vaš Web server (server na kome se nalazi vaša prezentacija) mora imati mogućnosti da radi kao Secure Web server. . Digitalni sertifikat vašeg servera izdat od strane CA mora da sadrži sledeće: • • • • • • Naziv vaše organizacije Dodatne podatke za identifikaciju Vaš javni ključ Datum do koga važi vaš javni ključ Ime CA koji je izdao digitalni sertifikat Jedinstveni serijski broj Svi ovi podaci formiraju sertifikat koji se na kraju šifruje koristeći tajni ključ CA. je trenutno najčešće korišćen metod za obavljanje sigurnih transakcija na mreži. Transakcija korišćenjem SSL protokola uključuje sledeće aktivnosti: • • • • • • server šalje svoj digitalni sertifikat klijentu klijent proverava da li je sertifikat izdat od strane CA klijent i server razmenjuju javne ključeve klijent generise tajni ključ koji se koristi samo u započetoj transakciji.html . i digitalnih sertifikata. Ako korisnik ima poverenja u CA i ima CA javni ključ. Najčešće korišćeni standard za digitalne sertifikate je X. pa su njihove javne ključeve uključili u svoje browsere. simetričnog šifrovanja. SSL (Secure Socket Layer) protokol koji je razvila firma Netscape. SSL obezbeđuje privatnost. integritet podataka i autentičnost pošiljalaca korišćenjem kombinacije šifrovanja javnim ključem. Ovde je opisan samo jedan deo primene digitalnih sertifikata.25 proverila vaše podatke i izdala vam Ličnu kartu.ktf-split. Podržava ga većina Web servera kao i klijenata uključujući Microsoft Internet Explorer i Netscape Navigator.hr/informatika/index. U daljem toku transakcije server i klijent koriste isti tajni ključ metodom simetričnog kriptovanja.509. pojavile su se kompanije koje imaju ulogu ‘treće strane’.CA Certificate Authority čija je uloga da provere i utvrde nečiji identitet i nakon toga mu izdaju digitalni sertifikat.

ostrvo. čine mali lokalni Internet-intranet. pristup WEB dokumentima. POP3. ili jednostavnije Internet na malo. zajedno sa radnim stanicama koje im mogu pristupiti. za komunikaciju prema svetu kao i unutar svoje infrastrukture koriste TCP/IP protokol i one su sastavni dio Interneta. Realizovano u vidu više fizički odvojenih računara kao poslužitelja ili u samo jednom poslužitelju sa svim navedenim mogućnostima. na primer.net/tehno/recnik/@p=8413 Extranet predstavlja deo kompanijske interne računarske mreže koja je dostupna spoljnim korisnicima. ali s mogućnošću nadziranog pristupa od spolja i nadziranom izlazu izvan lokalne mreže ka spolja. kao NetBEUI ili IPX/SPX (Internet Protocol Exchange/Sequenced Exchange Protocol) ili neki drugi. Kako ipak imaju neke svoje osobenosti nazivaju se intranet.26 Lokalne mreže osim svojih internih protokola. Intranet je u suštini u funkciji same kompanije ili ustanove za njene vlastite potrebe. FTP. informacioni sevisi za kupce. SMTP. Extranet izvori: http://www. Administratori lokalnih mreža uspešno su iskoristili TCP/IP skup protokola (HTTP. NNTP i druge) da u svojoj lokalnoj mreži omoguće razmenu e-mail poruka. transfer datoteka i ostalo. .

Poznati su MS-DOS. koje računar izvršava da bi obavio zadatak prema zadanom postupku rešavanja tj. grafički.. za korišćenje internet servisa itd. to su alati sa kojima će se napraviti program za crtanje slika ili program za računovodstvo i knjiženje ili nešto drugo. MS-Windows 9x/NT/2000/XP..html Programsku podršku (SOFTWARE) čine svi PROGRAMI s kojima je digitalni računarski sistem snabdeven i koji se svakodnevno nadopunjuju i razvijaju.. doc. VMS i drugi.) 3) Sistemski softver za razvoj aplikativnog softvera 4) Pojam algoritma i osnovne algoritamske strukture (sekvenca. jezički procesori .koji uglavnom isporučuje prodavac digitalnog računara. Predstavljaju prevodioca između čoveka i računara u postupku kreiranja aplikativnog software-a.hr/informatika/index. selekcija. njihov redosled i smeštaj u memoriji i vrše razne operacija sa njima (promena imena ili brisanje na primer). UNIX. DOS. 6) Pojam sloga.obuhvata sve programe koji kontrolišu izvršavanje korisničkih programa. polja. a omogućava korišćenje svih resursa računarskog sistema (hardware-a) korisnički (aplikativni) softver . Nazivaju se i programski jezici. po izrađenom ALGORITMU.. Različit je za različite vrste računara.koji čine svi programi koje je korisnik računara instalirao radi rešavanja određenih zadataka (aplikacija) Sistemski softver u suštini upravlja radom digitalnog računarskog sistema i deli se u dve skupine: operativni sistem .su programi koji prevode čoveku razumljive instrukcije i komande u binarne zapise razumljive računaru. Dakle. U osnovi softver se deli na: sistemski softver . Unix. PROGRAM u suštini predstavlja REDOSLEDNI niz instrukcija.27 SOFTVER 1) Podela 2) Sistemski softver – operativni sistemi (Windows.ktf-split.. za tabelarna izračunavanja. xls. 8) Baze podataka i sistemi za upravljanje bazama podataka (DBMS) Podela softvera izvor: http://www. To su C. .. OS/2. za obradu teksta. BASIC i drugi. 7) Tipovi datoteka – txt. iteracija) 5) Aplikativni softver – namenski. datoteke. Kontroliše "kretanje" bit-ova kroz računar i pruža informacije o aktivnostima računara i ostalih uređaja u njemu i oko njega.

ktf-split. kao UNIX ili LINUX. Koristi JEZGRU (KERNEL) operativnog sustava. Tu spada Windows 95 operativni sistem. kao MS-DOS operativni sistem. delu koji uz BIOS služi za neposredno upravljanje delovima računara. U/I PODRŠKA. za obavljanje komunikacije u računaru i između računara i periferija.) Višekorisnički operativni sistem. kratki program za nadzor svih resursa. Preko njega se prevode sve instrukcije mikroprocesoru.) Jednooperacijski jednokorisnički operativni sistem. Prema mogućnostima sistema globalna podela bila bi: 1.) Mrežni operativni sistem kao posebna programska celina (Novell NetWare) ili već ugrađen u operativni sistem (Windows NT) Operativni sistem sadrži niz programa od kojih se svi ne učitavaju u radnu memoriju po uključivanju računara već samo deo neophodan za rad računara. moraju se uspostaviti jedinstvena pravila komunikacije između komponenti usklađena sa mogućnostima unutrašnje logičke arhitekture mikroprocesora.hr/informatika/index. 4. Pri tom važi jedinstvena zakonitost: bolji procesori za svoje potpuno iskorišćenje zahtevaju i složeniji operativni sistem. a to je suštinski zadatak operativnog sistema (OS). Sastav operativnog sistema prema nameni pojedinih njegovih delova bio bi: elementi operativnog sistema MONITOR. Koristi za tu svrhu pisane programske rutine opšte namene koje su sastavni deo BIOS- . koji omogućava da više korisnika koristi istu aplikaciju za rešavanje svog problema. učitavanje u radnu memoriju monitora i nužnih programskih resursa radi ostvarivanja interakcije čoveka i računara. Monitor sadrži osnovne komande operativnog sistema koje se zbog neprekidne dostupnosti korisniku nazivaju UGRAĐENE (BuildIn. odnosno koristi vremenska razdoblja nekorištenja mikroprocesora za jedan zadatak u svrhu rešavanja drugog zadatka. 2. za svaku vrstu računara prema tipu mikroprocesora.28 Sistemski softver – operativni sistemi izvor: http://www. dok je ostalo na tvrdom disku i na raspolaganju korisniku. 3. Internal).html Kako je svaki program u osnovi skup instrukcija mikroprocesoru šta treba da radi. dakle podrazumijeva se da mora biti i višeoperacijski. koji omogućava obavljanje više zadataka "istovremeno". koji u isto vrijeme može raditi samo jedan zadatak i omogućava posluživanje komandi samo jednog korisnika. ispravno uključivanje računara.) Višeoperacijski (multitasking) jednokorisnički operativni sistem.

a to podrazumeva veliko znanje iz elektronike i informatike. Binarni oblik instrukcija može upotrebljavati samo onaj ko dobro poznaje hardver računara kojeg koristi. Sistemski softver za razvoj aplikativnog softvera izvor: http://www. C. na primer ispis znaka na ekranu ili dodela varijabli ASCII vrednosti znaka i drugo. tada treba izvršiti odgovarajuće izmene u izvornom kodu i izvršiti ponovo prevođenje u izvršni kod. za obavljanje specifičnih zadataka kao antivirus programi. Ako se binarni zapisi pretvore u heksadekadne. Stoga su razvijeni programski jezici koji svojim skupom programskih alata omogućavaju lakši i efikasniji rad izrade programa. Korisnik u suštini radeći na svom PC svoje svakodnevne zadatke vrlo malo koristi resurse operativnog sustava već se radije služi nekom pristupačnijom školjkom (shell) (okruženjem) koja u suštini koristi komande operativnog sistema ali je jednostavnija za upotrebu u odnosu na puko kucanje komandi operativnog sustava. Korišćenjem prevodioca heksadekadni zapisi pretvaraju se u binarne. na primer PASCAL. Kako te komande nisu odmah na raspolaganju korisniku veće se predhodno moraju s diska učitati u radnu memoriju kako bi se izvršile nazivaju se PROLAZNE ili SPOLJNE (Tranzient.hr/informatika/index. To je "najniži" PROGRAMSKI JEZIK. pisanje niza instrukcija u smišljenom logičkom nizu (program) postalo je još lakše. Ako se žele izvršiti izmene u radu programa. pisanje programskih instrukcija je dosta olakšano. Takav način upravljanja računarom bio je spor i tegoban. broj instrukcija asemblera prevodi se u isti broj binarnih instrukcija. Kod njih se simbolički napisana instrukcija prevodi u niz binarnih instrukcija. FORTRAN. podložan greškama i neproduktivan pa se danas više i ne koristi. Razvojem računarskih sistema razvijali su se i programski jezici različiti prema nameni. POMOĆNI PROGRAMI. programiranje je i dalje vrlo zahtevan posao. dakle jedna instrukcija programskog jezika objedinjuje niz binarnih instrukcija koje čine jedan jedinstven zadatak. Zbog toga se u počecima korišćenja računarske tehnike zahtevao posebno obučen kadar. External). taj niz instrukcija predstavlja IZVORNI (SOURCE) kod programa koji se potom prevodi pomoću prevodilačkog programa (COMPILER) u skup binarnih instrukcija koje mikroprocesor može prepoznati i odraditi kao IZVRŠNI (EXECUTABLE) kod.html Binarni oblik pisanja instrukcija vrlo je blizak i razumljiv digitalnom računaru. ali ne i čoveku. Kod nas su vrlo rasprostranjeni računari tipa IBM PC utemeljeni na Intelovim mikroprocesorima koja koriste OS tipa MS-DOS. Pridodavanjem kraćih naziva (mnemonika) za pojedine instrukcije. No. i za svaku drugu vrstu procesora koristi se drugačiji prevodioc. ALGOL i drugi. kopiranje datoteka ili diska i drugi.29 a i programe-pokretače specifične za pojedine uređaje (Driver). usko vezan za strukturu elektronike digitalnog računala. Svaki od programskih jezika u svom sastavu ima JEZIČKI PROCESOR koji programe napisane u tom jeziku PRESLIKAVA (PREVODI) u oblik koji računaro prepoznaje i neposredno izvršava ili ih INTERPRETIRA.ktf-split. Jezici koji koriste . Tek pojava "viših" programskih jezika u suštini je olakšala rad programerima. Kada se program napiše instrukcijama u jednom od navedenih "viših" jezika. priprema novog diska ili diskete za prihvat podataka. Prevodilački programi toga tipa nazivaju se ASEMBLERI.

ali ne tako efikasno kako to rade kompajleri predhodno navedenih viših programskih jezika. Prevedenom modulu treba pridodati već potrebne gotove module jezičkog procesora ili druge već izrađene module i sve međusobno povezati pomoću programa za POVEZIVANJE (LINKER) u jednu jedinstvenu izvršivu celinu. koje će se potom procesoru prevesti . ali je zato izvođenje programa jako sporo zbog uzastopnog prevođenja. Njihovi prevodioci su kraći i jednostavniji i ne izrađuju izvršni kod.hr/informatika/index. koji izvorni kod prevodi kao jedan modul. Sled instrukcija jezičkog procesora. obradi ih i izvrši i rezultat pošalje na izlazni uređaj kako bi ih prikazao korisniku. Niz brojeva međusobno poslaganih u jednu svrsishodnu celinu čini PROGRAM. Suština je u tome da se niz asemblerskih instrukcija poveže u jednu makro instrukciju koja ima jednu simboličku oznaku i kao takva više puta uporabljiva. Navedeni nedostatak interpretera rešava se kompajlerima za interpretere. No. Izvršavanje programa je u suštini kopiranje brojeva u radnu memoriju i njihovo očitavanje i izvršavanje od strane procesora.ktf-split. no to je proizvoljna kreacija programera. a najpoznatiji od njih je BASIC. a postupak izrade te cjeline pomoću jednog od jezičkih procesora naziva se PROGRAMIRANJE. podela jezičkih procesora Pojam algoritma i osnovne algoritamske sturkture izvor: http://www. Lakše se otklanjaju greške prilikom izvršavanja izvornog koda.30 prevodilački program nemaju samo prevodioca (compiler). napisan u jednom od editor-a. Svaki procesor raspolaže sa skupom instrukcija koje su kodirane BROJEM. Kada se zajedno primene asembler i viši programski jezici međusobno ukomponirani na određeni način rezultat je MAKROASEMBLER. Takvi prevodioci nazivaju se INTERPRETERI. Neki programski jezici rade na načelu pojedinačnog pretvaranja instrukcija jezika u binarne instrukcije. Putem simultanog prevođenja izvršava se sam izvorni kod.html Celokupni rad računara zasniva se u osnovi na sledećem: procesor prima podatke od ulaznog uređaja. razvojem informatike razvijeni su alati koji omogućavaju uvid u rad izvornog koda kojeg kasnije prevode po načelima jednog od navedenih programskih jezika.

31 da ih može izvršiti. u zadavanju uslova treba biti obazriv i trebaju biti usklađeni s vrednošću na ulazu i s tipom petlje ponavljanja. a izrađuje se povezivanjem logičkih struktura koje se prikazuju grafičkim oblicima. a desna struktura će povećavati X za jedan sve dok X ne poprimi vrednost X=4 koja se prosleđuje na izlaz. leva struktura po ispitivanju prosleđuje X=0 na izlaz. Dakle. Dakle. označava početak i kraj algoritma (programa). ispitaj pa radi) ili odluka nakon izvršenja funkcije (struktura DO-UNTIL. Leva petlja ispravno će raditi za f(x)&lt3 i proslediće X=3 na izlaz. Druga logička struktura koristi se za operacije koje imaju jedan ulaz i jedan izlaz kao funkcije. Na osnovu dijagrama toka piše se niz instrukcija jezičkog procesora. dakle broji do 4 . Algoritam zadatka složen od logičkih struktura prikazanih grafičkim oblicima naziva se DIJAGRAM TOKA ili BLOK DIJAGRAM i predstavlja grafičko rešenje programskog zadatka. na primer za Y=f(X)=2*X ulaz je neka veličina X a funkcija na izlazu daje izračunatu vrednost za taj X. Uslovno grananje (SELEKCIJA) je izbor između dva moguća puta odvijanja programa. . na primer za predhodnu funkciju f(x)=2*X i uslov f(X)&gt3 program će s X=1 nadalje odvijati prema izlazu DA a za X=2 prema izlazu NE (struktura IFTHEN-ELSE. Višestruko ponavljanje (ITERACIJA) može biti izvršenje funkcije nakon zadovoljenog uslova (struktura DO-WHILE. Za ulaz X=2 izlaz će biti Y=4. ako-onda-odnosno). funkcija f(x)=X+1 i uslov f(X)&gt3. Ako je na primer ulaz X=0. Takve strukture nanizane jedna iznad druge čine logički sled (SEKVENCU) i predstavljaju osnovnu strukturu algoritma. radi pa ispitaj). Ako je ulaz X=7 desna struktura povećaće ga na 8 i proslediti na izlaz. a leva će neprestano povećavati vrednost X za jedan dok ne dođe do prepunjenja registra mikroprocesora (OVERFLOW). najčešće prema ANSI standardu: grafički oblici logičkih struktura za izradu algoritama Prva logička struktura je najprostija. algoritam predstavlja logički niz radnji koje treba izvršiti da se od početnih postavki dođe do željenog rezultata. mora biti logičan i usklađen s MODELOM odvijanja zadatka koji se naziva ALGORITAM.

S drugim vrednostima operanda modul će poslužiti za brisanje u nekoj drugoj bazi podataka iste strukture ali po nekom drugom kriterijumu. Svi objekti iste vrste svrstavaju se u KLASU a svaki od njih ima zasebno stanje unutar klase. pa ih programer naknadno dorađuje prema svojim potrebama i može rezultate rada odmah i testirati. svaki od modula ima JEDNOG svog nadređenog (predhodnika) na kojeg je upućen i tako prema vrhu (početku). Naime.hr/informatika/index. pojedini moduli programa koriste zajedničke podatke i umesto da se podaci prosleđuju kroz nivoe strukture do modula u kojem se koriste.ktf-split. obradu fotografija. Modularna struktura omogućava timski rad jer se isti modul može koristiti u raznim drugim delovima programa ili u drugim programima. automatsko kreiranje i dizajniranje na polju građevinarstva.nastalo je kao odgovor na nemogućnost definiranja globalnih zajedničkih podataka u struktuiranom programiranju. U klasi se definišu zajedničke postavke za sve njene objekte koje oni mogu i ne moraju koristiti i veze prema drugim klasama. omogućava se modulu da ih direktno dobije bez obzira na nivo u kojoj se nalazi. Među najraširenije spadaju: MODULARNO PROGRAMIRANJE . izrađene na primer od strane isporučitelja programskog alata. grafički dizajn. elektronike i drugih nauka. Aplikativni softver izvor: http://www. Svaki modul pripada jednom od nivoa strukture i može imati samo jednu ulaznu tačku. Moduli su međusobno povezani hijerarhijski.html Korisničkih programa ima jako puno i vrlo su raznoliki u zavisnosti od potreba i znanja korisnika. razni utility (pomoćni) programi…Dakle. Povezanost klasa čini hijerarhijsku strukturu programa. Time se omogućava da se tok programa može besprekorno pratiti od početka do kraja što olakšava čitljivost i otklanjanje grešaka. recimo brisanje po nazivu a ne po rednom broju. aplikacijama nazivamo programsku podršku pomoću koje primenjujemo računar u svim aspektima našeg . mnoštvo programa koji prate rad dodatnih uređaja. Nema skokova u odvijanju programa prema početku ili kraju već se svaki smer odvijanja programa određuje izborom DA-NE. OBJEKTNO USMERENO PROGRAMIRANJE .predstavlja način pisanja programa u kojemu se poštuje strogi REDOSLED odvijanja programa ili njegovih modula.32 Tehnike programiranja raznolike su.temelji se na raspodeli programskih funkcija na manje NEZAVISNE module između kojih se potrebna komunikacija ostvaruje prenosom operanda. baze podataka.je tehnika kada se za izradu programa koriste već gotove logičke strukture. Produktivnije je ali manje sistematično. tablični kalkulatori. Podaci i operacije nad tim podacima spajaju se u celine nazvane OBJEKT. STRUKTUIRANO PROGRAMIRANJE . Postoje programi za obradu teksta. INTERAKTIVNO PROGRAMIRANJE . Na primer modul za brisanje podataka u nekoj bazi podataka obrisaće podatke na osnovu unešenih vrednosti operanda kao rednih brojeva podataka koje treba obrisati.

gz (raspakira se sa gunzip).zip.hr/~darados/knjiga/pog_02. podaci potrebni za razne edivencije. Polja mogu sadržati sklarane konstante.hr/informatika/p6_7i8. stvara se i raspakuje naredbom tar). zabava…Treba napomenuti da se za različite operativne sisteme i različite fajl sisteme (FAT32.lh ili . record) je po pravilu najmanja količina istovrsnih informacija (sadrži podatke koji se odnose na određenu jedinicuentitet posmatranja) kojoj se može pristupiti u jednoj ulazno/izlaznoj operaciji..com.) koriste različiti softveri odnosno različite verzije istih softvera.html UOBIČAJENI TIPOVI DATOTEKA: 1.) Organizacija datoteka (file structure) jedna je od važnijih osobina operativnog sistema. 2. Datoteka (file) sadrži skup podataka zapisan na nekom uređaju za čuvanje podataka (perifernoj memoriji – hard disku. moguće je sažimanje više datoteka u jednu). polja. znakovne nizove i druge veličine (npr. disketi. tekstovi.exe. Prema načinu pristupa slogovima razlikujemo: sekvencijalne datoteke – moguće su samo sekvencijalne ulazno/izlazne operacije.33 delovanja odnosno omogućujavaju korišćenje računara u svakodnevnim poslovima korisnika: razvoj novih programa i aplikacija.rar . i indexne datoteke – pristup se obavlja preko ključa Tipovi datoteka izvori: http://student. . Pojam sloga.tar. XFS. NTFS. . finansijama. podaci potrebni za izvođenje programa. Obzirom na način kreiranja datoteka razlikujemo: formatirane datoteke – sa sadržajem zapisanim u nekom od standardnih kodova za prikaz alfanumeričkih znakova. i neformatirane datoteke – sa sadržajem zapisanim u binarnom kodu.). .slogova ili zapisa. projektovanje. Cd-u. obuhvaćenih nekim zajedničkim kriterijumom i smeštenih u memoriji računara. Način pristupa sadržaju datoteka određen je pre svega internim mehanizmima operativnog sistema ali i programima kojima se datoteke kreiraju. Slog se sastoji od konačnog broja manjih jedinica koja se nazivaju polja (eng.bat i . u slogu s podacima o radniku. .hr/~bruckler/rp2. .. izvori: http://www. polje može biti ime ili prezime. a za UNIX .. nadgledanje i upravljanje procesima. Datoteka se deli na slogove.efos. . One su za DOS/Windows najčešće jednog od tipova . Izvršni programi: Najčešći nastavci su .exe.z (raspakuje se sa uncompress).pdf Datoteka je osnovna jedinica za pohranjivanje podataka. crteži itd.math.tgz. Sažete (kompresovane) datoteke (manje memorije. Sadržaj datoteke može biti program napisan u nekom od programskih jezika (tekstualni zapis) ili program u izvršnom obliku (u binarnom kodu).arc.arj.pdf http://www. sastoji se od skupa istovrsnih podataka .tar (arhiva više datoteka. . direktne (relativne) datoteke – slogu se pristupa direktno bez obzira na njegovu poziciju u datoteci pomoću relativne adrese sloga. Slog (ili zapis eng.. ili datum rođenja i sl. field). datoteke. dopisivanje.gz i . Samoraspakujuće datoteke obično imaju nastavak .2. učenje.foi.

voc.htm Baza podataka je skup međusobno povezanih podataka smeštenih na disku. .bmp.mp3 .html (HTML-datoteke).jpg. . administratori..yu/baze/materijal/Spog2. . nadopunjavanje.pdf http://ftb. . Obično kada se kaže softver za bazu podataka. Audio datoteke: . ispravljanje.mpg. ASCII).BACKUP i RECOVERY Dopunske  .mid.elfak.htm i .au.34 3. projektani baze…) Mogućnosti baze podtaka:   Osnovne .xlw (Excel-datoteke) 5. Korisnički programi ne pristupaju podacima direktno.uni-bk. Video datoteke: .%20Struktura %20baze%20podataka.eps.smanjenje vremena razvoja aplikacije .dl. .podaci (datoteke) .2. 4. Tekst: . …) DBMS može biti: • opšte namene • specijalizovan .wav. .mogućnosti da se primene standardi . Ovaj softver omogućava interakciju između korisnika (korisničkih programa.aiff 7.zajedničko korišćenje podataka . pretraživanje.. .obezbeđenje više interfejsa .pdf 6. aplikacija) i zapisa baze podataka na disku.dvi (DVI-datoteka).predstavljanje kompleksnih veza među podacima . Slike: Najčešće . MySQL. MS-Sql.korisnici (krajnji korisnici.upravljanje redudancijom podataka (uređenje svih podatka na jednom mestu) . korišćenje i održavanje baze podataka. DB2.softver (DBMS) .ograničavanje neautorizovanog pristupa .mov. Tablični kalkulatori: . . PostgreSQL. .3.gr.tif. onda se misli upravo na DBMS.txt (obični tekst tj.avi.fleksibilnost . .gif. Ti podaci su na raspolaganju korisnicima za pregledavanje.ušteda (ekonomičnost) Sistem za upravljanje bazama podataka – Data base menagment system (DBMS) je kolekcija programa koja omogućava korisnicima kreiranje.hardver (spoljašnja memorija za čuvanje podataka – najčešće CD) .ac. . .itd Baze podataka i sistemi za upravljanje bazama podataka izvori: http://gislab. brisanje. .. Ingres.ac.doc (Word-dokument). Sistem baze podataka čine: . . . .posedovanje ažurnih infirmacija . (Oracle.ps (Postscript). . .yu/informacionisistemi/POGLAVLJE%203/3.ni. Sistem baze podataka je sistem čiji je osnovni zadatak memorisanje i održavanje podataka.xls. već komuniciraju s DBMS-om.

. naredbe u jeziku su pozivi na potprograme.Jezik za opis podataka (Data Description Language . . razlikujemo tri osnovne logičke strukture baze podataka: . adresa itd. Microsoft Acces i mnogi drugi.). Naredbe DML omogućuju upis. mesta. Obeležje relacionih DBMS sistema jeste da korisničke podatke predstavljaju u obliku jednostavnih dvodimenzionalnih tabela koje se povezuju relacijama. U zavisnosti od načina organizacije entiteta.relaciona struktura (podaci u dvodimenzionalnim tabelama) Poslednjih godina razvoj u oblasi softvera za upravljanje bazama podataka gotovo se u potpunosti usmerio na oblast relacionog DBMS sistema. promenu. Jezici za rad sa bazama podataka: .mrežna struktura (mnoštvo mrežno povezanih podataka) .tj. SQL – Structured Query Language) koji služi za sve: definisanje. čitanje i uopšte manipulisanje podacima. ali ne i kako do njega doći (algoritme). Oracle Corporation ORACLE (za mainframe sisteme i PC računare). PL/1. Kod relacijskih baza postoji tendencija objedinjavanja svih ovih jezika u jedan (npr. njihovih obeležja i veza.Jezik za rad sa podacima (Data Manipulation Language .obeležja odnosno atributi (boja. veličina. i Borland Inrensciona Paradox (za PC računare). U nekim DBMS. Naredbe su takve da definišu rezultat koji se želi dobiti.entiteti (ljudi. brisanje. . INFORMACIONI SISTEMI .relacije (veze između obeležja).DML) Služi za uspostavljanje veza između aplikacijskih programa i baze. Među najpoznatije relacione sisteme za upravljanje bazom podataka spadaju IBM-ov DB2 (za mainframe sisteme). tip.). manipulisanje i za pretraživanje podataka. Pascal. događaji i sl. interaktivni rad).35 Strukture baza podataka: Upravljački sistem baze podataka mora da vodi računa o zapisima tipa: . Naredbe DDL podsećaju na naredbe za definisanje složenih tipova podataka u jezicima kao što su Cobol.DDL) Služi projektantu baze podataka ili administratoru radi zapisivanja sheme (ili pod-sheme). Tim se jezikom definišu podaci i veze među njima. .Jezik za postavljanje upita (Query Language – QL) Služi korisniku za direktno pretraživanje baze podataka (tz.hijerarhijska struktura (predstavlja podatke u vidu strukture drveta IBM-IMS) . Ashston Tate DBASE (za PC računare). A drugde se stvarno radi o posebnom jeziku ali takav se program treba prevesti pa se koriste dva prevodioca (DML-predkompajler i zatim obični compiler). Ingres Corporation INGRES (za mainframe sisteme). DML je biblioteka potprograma .

mulitprogramiranje – Multiprograming. Podatak je u osnovi poruka koja može i ne mora iskoristiti. Informacija je merljiva veličina. elektronika. cilj i funkcije IS 6) IS za obradu podataka (DP – Data Processing) 7) Upravljački IS (MIS – Management Information Systems) 8) IS za podršku odlučivanju (DSS – Decision Support Systems. elementi. rad u realnom vremenu – Time Sharing. SWIFT – Society for Interbank Financial Telecomunication) 11) JUPLAT mreža 12) EDI i EDIFACT standard 13) Numeričko i simboličko označavanje artikala – sistem EAN 14) Zaštita informacionih sistema Pojam kibernetike izvori: http://www. a znači izlaganje ili opštenje. pri čemu se delovanje sistema usmerava ka ispunjavanju postavljenih ciljeva. a znači obaveštenje. ATM sistemi – Automated Teller Machine. POS – Point of Sale. U izučavanju rada sistema kibernetika koristi različite teorijske postavke.htm Kibernetika (engl.36 1) Pojam kibernetike 2) Informacija i podatak 3) Predstavljanje informacija – brojni sistemi 4) Entropija 5) Pojam. a neposredno je vezana uz verovatnoća nastanka događaja o kojem nas obavještava. serijska – Batch Processing. Informacija dakle uklanja neizvesnost. npr.hr/informatika/index. odlučivanja. veština upravljanja.). daljinske obrade podataka – Teleprocessing. Utemeljitelj kibernetike je Norbert Wiener (1948. algoritama. podatak ili poruka. od kojih treba spomenuti teorije komunikacija. Reč komunikacija takođe ima koren u latinskom jeziku. Informacija i podatak izvori: http://www.medri.ktf-split. matematika i fiziologija. a naziv joj potiče od grčke reči "kybernetes". What-if i Goal-Seek modeli) 8) Ekspertni sistemi (ES – Expert Systems) 9) Vrste obrade podataka (centralizovana. simultana obrada podataka – Multiprocessing) 10) PIS i bankarski sistemi ( elektronsko bankarstvo – Electronic Banking. cybernetics) je nauka o upravljanju i nadzoru sistema.html Informacija je reč latinskog porijekla. Kibernetika nadzire rad sistema i njihovu vezu s okolinom preko informacijskih ulaza i izlaza. Delatnost kibernetike danas obuhvata i prenos nadzornih postupaka između različitih naučnih područja. sistema i povratnih veza. Pod pojmom informacija podrazumevamo podatak o rezultatu nekog događaja koji treba da se dogoditi ili se već dogodio. distribuirana. rad u ralnom vremenu – Real Time. ali čiji ishod nije bio poznat. saopštenje. Ako postoji i najmanja verovatnoća da se poruka jednoznačno i tačno iskoristi i predstavlja neoborivu . medicina.hr/informatika/nastava_files/uvod_medinfo. pa se tako objedinjuju discipline koje nemaju zajedničke korene.

html Pri svakom prenosu signala kroz komunikacijski sistem.ktf-split. kao kod starih Rimljana: XXXVII = 10 + 10 + 10 + 5 + 2 = 37 Ovakvi sustavi nisu omogućavali računske operacije kao što omogućavaju aditivnomultiplikativni brojni sistemi. Bitna je samo prisutnost u vidu pozitivnog ili negativnog strujnog izlaza na predajniku i prepoznavanje tog stanja (ne oblika) u prijemniku. Pri obradi signala može se u osnovi uticati na promenu njegove amplitude. Danas je u opštoj upotrebi DEKADNI BROJNI SISTEM. što je u računarskoj tehnologiji najčešće. Stanje ili proces koji prenosi informaciju (poruku) od izvora prema odredištu u obliku pogodnom za prenos naziva se SIGNAL (akustički. Dakle. frekvencije i faze. Ako su ove promene usklađene s porukom.37 činjenicu. signal doživljava promene.) aditivno-multiplikativne. Na prijemnoj strani se vrši obratni postupak. Često se u svakodnevnoj praksi opisuju događaji kojima je osnov brojanja drugačiji.hr/informatika/index.). ovaj postupak 'utiskivanja' poruke u signal koji se prenosi između izvora i odredišta (prenosni signal). Aditivni brojni sistem je niz znakova u kojima je broj jednak zbiru znakova od kojih je sastavljen. Predstavljanje informacija – brojni sistemi izvori: http://www. svaka poruka može i ne mora da sadrži informaciju. DEMODULACIJA. Brojni sistem je način označavanja ili izražavanja brojeva. Usporedo s razvojem pisma razvijali su se i različiti brojni sistemi. Digitalnu poruku predstavlja digitalni električni signal. aditivno-multiplikativni brojni sistem s OSNOVOM (BAZOM) deset (10).) aditivne. Svi oni se dele na: 1. koja ulazi kao multiplikant u komponente oznake ili naziva broja. Nužno je da računar rezultat obrade podataka prikaže ili pošalje korisniku te podatke za obradu primi na odgovarajući način. Takav električni signal može se prenositi direktno na način da se kao dve različite naponske celine uputi preko nekog fizičkog voda do primatelja. npr. . kojima je na izvoru cilj da se u njega 'utisne' poruka te da sa se na odredištu iz njega 'izvadi' poruka. naziva se MODULACIJA. Postupak obrade signala u predaji s kojim se u prenosni signal utiskuje poruka naziva se MODULACIJA. svetlosni itd. tada predstavlja INFORMACIJU. a medij kroz koji signal prolazi naziva se KOMUNIKACIJSKI KANAL. odnosno treba da ostvari KOMUNIKACIJU i izvrši razmenu informacija. kod kojih pojedini brojevi predstavljaju veličinu pojedinih grupa datog niza s kojom se pomnože i sve grupe zbroje: "stotinu četrdeset i pet" = 1 * 100 + 4 * 10 + 5 * 1 = 145 Osnov aditivno-multiplikativnog brojnog sistema je BAZA. To je signal koji se sastoji od DISKRETNIH stanja amplitude . To znači da na neki način treba uticati na promenu nekog od parametara signala i znati je protumačiti. U većini slučajeva to se simbolički označava sa '1' i '0'. nizova znakova ili naziva. Postupak 'očitavanja' poruke iz prenosnog signala naziva se DEMODULACIJA.napona ima ili nema i uopšte nije važno koliki je. 2. Drugi način je da se njim izvrši modulacija signala sinusnog oblika kojeg se potom šalje fizičkim medijem (vodič) ili slobodnim prostorom (radio talasi). električni.

Elektronika u tom pogledu nije izuzetak. Simbolička oznaka postojanja impulsa je "1". tri. a oznaka nepostojanja je "0". sunca ima ili nema. impulsa ima (pozitivan impuls) ili ga nema (odsustvo ili negativan impuls).. devet. a "deset" je u suštini "0 jedan dalje".. Sistem koji razlikuje postojanje i nepostojanje impulsa mnogo je jednostavniji. DESET ". . što predstavlja 50% verovatan događaj za pojavu jedne od oznaka. šest. živ ili mrtav. Jednostavnije je definisati dve situacije. Takav sistem naziva se BINARNI BROJNI SISTEM u kojem se na mestu oznake mogu pojaviti "0" ili "1". Tim opisima pridružena su DVA različita stanja. dva. Prema ASCII kodu skup od 8b (osam bit-a) predstavlja jedan znak. Vrlo je složen elektronski sistem koji bi amplitude signala razlikovao u 10 nivoa veličine. Dakle: 8 b (bit-a) = 1 B (Bajt) Veće jedinice za merenje količine informacije od navedenih su: 1 kB (kilo Bajt) = 1 024 B 1 MB (Mega Bajt) = 1 024 kB = 1 048 576 B 1 GB (Giga Bajt) = 1 024 MB = 1 048 576 kB = 1 073 741 824 B Kod dekadnog brojnog sistema brojimo "nula. prisutan ili odsutan i slični. pa se stoga računari dizajniraju da računske i logičke operacije vrše s brojnim sistemom koji koristi stanja "0" i "1" i ima osnovu "2". Analogno navedenom može se izgraditi binarni sistem brojeva: dekadno 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 itd… binarno 0 1 10 11 100 101 110 111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111 10000 10001 itd. četiri. osam. pet. Prema dogovoru ta je kombinacija nazvana BAJT (BYTE). jedan. sedam. Izbor između "0" i "1" predstavlja najmanji mogući izbor i predstavlja meru količine informacija nazvanu BIT (BInary digiT=binarni znak).38 npr.

1. Opšti oblik za pretvaranje oktalnog broja u dekadni je: N = a*8n + … + a*82 + a*81 + a*80 Najčešće se u računarima pored binarnog koristi HEKSADEKADNI brojni sistem.2. Kod heksadekadnog brojnog sistema osnova sistema je 16. kojem je osnova 16.4..E i F kako se za brojeve veće od 9 ne bi koristila dva znaka. znakovi heksadekadnog sistema su od 0 do F po heksadekadnom označavanju.5. Brojevi heksadekadnog sistema prikazani su u narednoj tablici: dekadni heksadekadn i dekadni heksadekadn i dekadni heksadekadn i 0 0 1 6 1 0 3 2 2 0 1 1 1 7 1 1 3 3 2 1 2 2 1 8 1 2 3 4 2 2 3 3 1 9 1 3 3 5 2 3 4 4 2 0 1 4 3 6 2 4 5 5 2 1 1 5 3 7 2 5 6 6 2 2 1 6 3 8 2 6 7 7 2 3 1 7 3 9 2 7 8 8 2 4 1 8 4 0 2 8 9 9 2 5 1 9 4 1 2 9 10 A 26 11 B 27 12 C 28 13 D 29 14 E 30 15 F 31 1A 1B 1C 1D 1E 1F 42 43 44 45 46 itd… 2A 2B 2C 2D 2E itd… Opšti oblik za pretvaranje heksadekadnog broja u dekadni je: N = a*16n + …a*162 + a*161 + a*160 Entropija . Brojevi ovog sistema prikazani su u narednoj tablici: dekadno oktalno 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 10 9 11 10 12 11 13 12 14 13 15 14 16 15 17 18 20 19 21 itd.7..4.6 i 7.5.3. Osim binarnog brojnog sistema u računarima se koristi i OKTALNI brojni sistem s bazom 8 i koji koristi osam znakova dekadnog brojnog sistema i to brojeve 0.2. odnosno od 0 do 15 po dekadnom shvatanju njihove vrednosti.1.C.6.. jer je pogodniji za prikaz velikih BINARNIH brojeva.39 Opšti oblik za pretvaranje binarnog broja u dekadni je: N = a*2n + … + a*22 + a*21 + a*20 Prezentovanje numeričkih rezultata u binarnom obliku vrlo je nepregledno i nerazumljivo za korisnika zbog velikog mnoštva znakova 0 i 1. itd. Dakle.3. pa se pored poznatih brojeva 0.. pa se kao međufaza prema dekadnom brojnom sistemu koriste oktalni i heksadekadni brojni sistemi.8 i 9 za preostale znakove koriste oblici slova A.D.B.

prodaje. itd. pa je i nesigurnost najveća. unosi. itd. Koristi se naročito u toku šifriranja poruka (bolja zaštita uz veću entropiju jer se znakovi pojavljuju jednolikom učestalošću i šifru je teže otkriti). proizvod se opisuje nazivom. Entropijom se meri nedostatak informacija o stanju sistema ili postupcima u sistemu. tj. npr.medri. ljude. nabavke. jednaka nuli (H=0) ako je jedan (bilo koji) događaj siguran (p=1). a svi ostali događaji se sigurno neće ostvariti (p=0).hr/informatika/p10_5. obrađuje i isporučuje informacije važne za organizaciju i društvo.hr/informatika/p10_1234.) • modela resursa . tako da budu dostupne i upotrebljive za svakog ko se želi njima koristiti. ali ne mora.40 izvori: http://www. maksimalna entropija) sistem postiže kad se svi događaji ostvaruju sa istom verovatnošću.pdf Informacioni sistem IS je sistem koji prikuplja. ispis računa. čuva. uključujući poslovodstvo. a u informatiku uveo Shannon kao matematičku funkciju koja se temelji na količini informacija i koja brojčano meri neizvesnost sistema. elementi. izvršioce (lifeware) i organizaciju svih elemenata u celinu (orgware).opisuje tehničku opremu (hardware). Najveću vrednost entropije (Hmax. osoblje i ostale. Model informacionog sistema sastoji se od: • modela podataka . Informacioni sistem preduzeća je informacioni model poslovnog sistema i predstavlja informacionu sliku preduzeća. Entropija se označava slovom H i jednaka je negativnoj vrednosti zbira verovatnosti svih događaja pomnoženih logaritmom verovatnosti tih događaja (u bitovima). Ciljevi informacionog sustema: opskrbiti poslovni sistem svim njemu potrebnim informacijama za: • izvođenje poslovnog procesa • upravljanje poslovnim sistemom Poslovni proces predstavljaju svi poslovi koji se obavljaju unutar osnovne delatnosti nekog poslovnog sustema. U tom sistemu nema nesigurnosti jer nam je sve poznato.pdf http://www.efos. Delovi i podsistemi IS-a: .opisuje procese i funkcije kojima se menjaju podaci (npr.hr/informatika/nastava_files/uvod_medinfo.) • modela procesa (ili model funkcija) . a nalazi primenu i pri oblikovanju sistema odlučivanja pomoću računara. Statistički značaj entropije otkrio je Ludwig Boltzmann.htm Izvorno značenje entropije potiče iz termodinamike gde označava fizičku veličinu gubitka korisne energije u nekom sistemu.efos. Pojam. obračun kamata itd. cilj i funkcije IS izvori: http://www. On se može. cenom. jedinicom mere. pa predstavlja meru nereda. klijente. obračun prodajne cijene. koristiti informacionom tehnologijom (International Federation for Information Processing). programsku opremu (software).definisanje podataka u informacionom sistemu kojima se opisuju stvarni elementi poslovnog sistema (npr. poslovi proizvodnje. pa kažemo da je sistem određen. Vrednost entropije biće najmanja.

Management Reporting System ili Management Information System) opskrbljuje poslovodstvo delimično agregiranim i kategoriziranim informacijama dobijenim iz Sistema za obradu transakcija sa ciljem da menadžerima prikaže pregled aktivnosti poslovnog procesa i upozori na trendove npr.hr/nastava/27/6_EOP. prati sve transakcije roba i novca i povezuje te informacije u celovit i pregledan sistem za praćenje i kontrolu. prodaje. Transaction Processing System) pruža potporu tekućem odvijanju poslovnog procesa. Statističkim. vođenje evidencije 2. 3 funkcije sistema za obradu transakcija: 1. Razlikujemo 3 nivoa upravljanja prema raspoloživim informacijama: . Sistem upravljačkog poslovanja vrši obradu informacija dobijenih iz drugih delova informacionog sistema u cilju adekvatnog upravljanja poslovnim procesom.pdf .taktičko upravljanje (na osnovu delimično sintetizovanih periodičnih informacija dobijenih od upravljačkog izveštajnog sistema) . troškova. metodama operacijskih istraživanja i metodama veštačke inteligencije obrađuje podatke i informacije. te nudi menadžeru pomoć pri odluci uz pomoć “WHAT IF” analize.operativno upravljanje (na osnovu dnevnih informacija dobijenih od sistema za obradu transakcija) .41 informacioni sistemi Sistem za obradu transakcija (eng. Decision Support System) obrađuje postojeće informacije da bi stvorio informacije potrebne za donošenje odluka i pomogao menažerima u rešavanju nestrukturisanih i slabo strukturisanih problema (problemi kod koji ne postoje strogo određena pravila za njihovo rešavanje). i sl. izveštavanje Upravljački izveštajni sistem (eng.efst. Sistem za podršku odlučivanju (eng. IS za obradu podataka (DP – Data Processing) izvori: http://www. nedeljni ili mesečni pregledi stanja na zalihama robe. izdavanje dokumenata 3.strateško upravljanje (na osnovu dobro sintetizovanih agregiranih informacija dobijenih od sistema za podršku odlučivanju).

tako da taj pojam obuhvata svih pet osnovnih klasa upravljačkih informacionih sistema. Wankel C. Način EDP u nekoj konkretnoj situaciji se može ocenjivati prema svim tim kriterijumima.Obrada u realnom vremenu . a s obzirom na veliki broj mogućih kombinacija vrednosti kriterijuma. svaka .ftb.Multiprogramska obrada . naime. Ovakvo. planirati.%20RAVOJ %20I%20KLASE.) naglasak stavlja na skup. moguć je i veliki broj različitih načina EDP. Informacije koje se nalaze pohranjene u sistemu za obradu transakcija i menadžment sistemima obično nisu dovoljne da pruže odgovor na ovo pitanje. modelirati. koji se nekada posmatraju kao deo MIS. Odabira se jedan kriterijum koji primarno određuje način EDP. Olson i dr. Davis. Zato se. tj. koriste se modeli operacionih istraživanja statistički i simulacioni modeli.7. Svaki od tih kriterijuma obično ima dve moguće vrednosti koje se međusobno isključuju. ESS).42 Ne postoji jedinstvena klasifikacija načina elektronske obrade podataka (EDP electronic data processing).htm Usmeravanje korišćenja računara u područje upravljanja i odlučivanja imalo je za posledicu dalji razvoj informacionih sistema i uvođenje koncepta informacionih sistema za podršku odlučivanju.) pod pojmom MIS (Menadžment informaconi sistem) obuhvata jednu klasu IS. U stručnoj literaturi. Postoji zapravo niz kriterijuma po kojima se može ocenjivati način EDP.ac.Serijska obrada . Karakteristični predstavnici tradicionalnih načina EDP su: .uni-bk. potpuno ravnopravnu sa ostalim klasama (TPS. a nekada kao deo softvera četvrte generacije i telekomunikacione tehnologije.yu/informacionisistemi/glava5/5.Distribuirana obrada podataka Upravljački IS (MIS – Management Information Systems) izvori: http://www. predviđati. odnosno množinu. Razvija se kvalitativno nov pristup odlučivanju. uže značenje pojma MIS simbolički označavamo sa MIS-KL (MIS kao klasa IS).. OAS.Interaktivna obrada . Osnovni zahtev je uskladiti promene u eksternom okruženju sa sposobnostima organizacije. za potrebe višeg menadžmenta izgrađuju posebni menadžment informacioni sistemi poznati pod nazivom sistemi za podršku izvršnim rukovodiocima ili informacioni sistemi za izvršne rukovodioce (Executive Support System. na osnovu kojih se može analizirati. Informacioni sistemi na strateškom nivou izgrađuju se da bi se suočili sa strateškim problemima i dugoročnim trendovima u preduzeću i okruženju koji interesuju viši menadžment. koji predstavljaju različite kombinacije vrednosti navedenih kriterijuma.. MIS-Menadžment informacioni sistemi.Daljinska obrada . postoje dva pristupa pojmu MIS: Jedna grupa autora (Stoner J. simulirati itd. Druga grupa autora (G.1. M. McLeod i dr. DSS. U praksi se pak spominje tek nekoliko karakterističnih načina EDP. te se uz taj način podrazumevaju pripadajuće vrednosti drugih kriterijuma ili se one smatraju irelevantnim. Ova klasa IS prvenstveno je namenjena “middle” menadžerima. Prema ovim autorima.Simultana obrada . skraćeno ESS).

• U oblasti menadžment odlučivanja to su: Expert Choise. Podsistem upravljanja modelima. procene. Decidion Aide. tj. komentari i sl. pa čak i TPS (istina. proširujući ih novim-vlastitim mogućnostima. ocene. tako da za određenu informaciju koja nam je potrebna . Kao softverski paketi postoje pod raznim nazivima: • Npr. dimenzionalnog modela podataka (DDW Dimensional Data Warehouse). Oni pomažu donosiocima odluka da donesu kvalitetnije odluke pa se zato kaže da više služe poboljšanju efektivnosti (kvaliteta) nego efikasnosti (brzine) procesa odlučivanja (za razliku od MIS sistema). brojevi. skraćeno DSS) se obično definišu kao informacioni sistemi koji se izgrađuju da bi donosiocima odluka pomogli u rešavanju slabo struktuiranih problema odlučivanja. rezultati poslovanja i sl.5.) 3.ac. ESP i dr.htm Sistemi za podršku odlučivanju (Decision Support System. omogućio je donosiocima odluka da računaru postavljaju “unapred nepredviđene” informacione zahteve. Moglo bi se reći da sistemi za podršku odlučivanju nastaju dogradnjom upravljačkih informacionih sistema podsistemom upravljanja modelima. bez učešća posrednika.omogućio je modeliranje raznih problema odlučivanja na radnom mestu.7. a krajnji domet bio je nastanak podsistema upravljanja modelima čiji je osnovni element baza modela (Model Base). Forcaster M Plus. Decidion Pad i dr. Ovakvo. u oblasti finansijskih simulacija i modeliranja najpoznatiji su: FINANSEER. Naglasimo i to da svaka klasa MIS danas obuhvata sve funkcionalne podsisteme i da isto tako svaka navedena klasa MIS nije zatvorena i izolovana celina već mora biti povezana sa drugim klasama. U suštini radi se o jednom novom skupu baza podataka u funkciji DSS-a u kojima se obuhvataju: 1. “meki podaci” (zapažanja. ovakva integracija razumljivo traži dosta vremena u razvoju TPS do ESS i nadogradnjom u sekvencionalnom redosledu obezbeđuje ekonomičan i efikasan MIS. podaci i informacije iz okruženja. Sve takve modele uz pomoć DSS softvera danas možemo vrlo efikasno koristiti. IS za podršku odlučivanju (DSS – Decision Support Systems. Na taj način svaka viša (sledeća) klasa apstrahuje mogućnosti (i resurse) predhodne klase. Ono što je relativno nov trend i aktuelni pravac razvoja DSS na početku XXI veka je razvoj tzv. šire znaćenje pojma MIS treba razlikovati u odnosu na MIS-KL. “tvrdi podaci” (činjenice. u najmanjoj meri) doprinosi boljem odlučivanju i upravljanju pa je stoga opravdano da se sve ove klase kao celina oznaće pojmom MIS.yu/informacionisistemi/glava5/5.43 klasa IS.%20SISTEMI %20ZA%20PODRSKU%20ODLUCIVANJU. BUDGET EXPRES. zajedno s primenom mikroračunara.) 2. računarskih mreža za prenos podataka i softvera za podršku dijaloga čovek-računar.uni-bk. MICRO SIMPLAN i dr. DDW obuhvata navedene podatke u vremenskim serijama (za razliku od TPS koji daje trenutni presek rezultata).ftb. Razvoj informacione tehnologije i kvantitativnih metoda i modela odlučivanja omogućio je kompjuterizaciju oblasti modeliranja. • U oblasti statističkog i ekonometrijskog softvera to su: SAS. Njihov je osnovni cilj da obezbede kvalitetne informacije za proces odlučivanja radi povećanja efikasnosti odlučivanja. What-if i Goal-Seek modeli) izvori: http://www.

Mehanizam koji se pri tome koristi je kreiranje stabla klasifikacije znanja ili odlučivanja. Time je izrada ekspertnih sistema postala mnogo jednostavnija. što je bitno doprinelo njihovoj daljoj popularizaciji. odnosno ekspertnih sistema s automatskim učenjem. brža i jeftinija.hr/nastava/27/6_EOP. Pretraživanje takvih baza vrši se visoko sofisticiranim softevrima IV generacije tzv.44 možemo dobiti uključujući i željenu vremensku dimenziju. Ekspertni sistemi (ES – Expert Systems) izvori: http://www. što je bilo predodređeno tehnološkim. odnosno učenja. veka. ali njegov misaoni proces to ipak čini na sebi svojstven način. u nekom uskom problemskom području. Klasifikacija znanja je postupak u kome se najprije uzimaju u obzir svi poznati slučajevi nekog problema i svi njihovi atributi za koje se računa entropija kao kvantitativna mjera uticaja pojedinog atributa i njegove vrednosti na neodređenost. te se mogu analizirati i na njima čovek može i sam učiti. a konačne rezultate može prikazati jasno i pregledno. Postupak klasifikacije i određivanje entropije je prirodan ljudski misaoni proces i način shvatanja okoline. Otprilike u isto vrijeme počinju se intenzivno razvijati metode mašinskog učenja. veka i danas uz veštačke neuronske mreže predstavljaju najuspješnije praktične implementacije veštačke inteligencije.pdf Ekspertni sistemi su najpoznatiji i najpopularniji proizvodi utemeljeni na tehnologijama veštačke inteligencije. Vrste obrade podataka izvori: http://www. ekonomskim i organizacionim razlozima.pdf Centralizovana obrada podataka znači način pri kome se svi podaci. ali je dugotrajan i nije eksplicitan. To je označilo pojavu ekspertnih sistema druge generacije. Dugo vremena u istoriji razvoja sistema za obradu podataka dominirao je ovaj oblik organizacije. S druge strane. bilo grafički bilo numerički. “data mining” alatima. odnosno eksperata. uz velike poteškoće u pronalaženju stručnjaka koji su bili voljni prenositi svoja znanja i bili dovoljno vešti u prezentaciji tog znanja. Onaj atribut koji ima najnižu entropiju. To prikupljanje znanja i njegovo prenošenje u bazu znanja ekspertnih sistema obavljali su inženjeri znanja. odnosno definisanja razreda ili klasa rešenja. a potom rezultate obrade preneti na lokacije krajnjih korisnika. te je ono brzo prihvaćeno kao osnovna metoda pri razvoju ekspertnih sistema. Automatsko učenje koristi poznate i dobro definisane slučajeve da bi se njihovom analizom prikupila željena znanja. Ekspertni sistemi druge generacije počinju se intenzivnije razvijati devedesetih godina 20. Centralizirana obrada . Ekspertni sistemi prve generacije intenzivno su se razvijali osamdesetih godina 20. To po pravilu uključuje i daljinsku obradu podataka jer je podatke potrebno preneti u centralni sistem. koji najbolje određuje problem. bez obzira gde nastaju i gde se koriste. posebno u opisivanju postupaka zaključivanja.efst. odnosno s druge strane na rešenje problema. računar vrednosti entropije računa vrlo brzo. služi kao osnova klasifikacije. Zasnivali su se isključivo na prikupljanju znanja od stručnjaka. Čovek koji razmišlja o rešenju nekog problema ne mora biti svestan načina određivanja entropije pojedinih atributa razmatranog problema. S druge strane čovek može u sistem ugrađivati i svoje postojeće znanje i upoređivati ga sa znanjem ekspertnog sistema.efst.hr/nastava/27/6_EOP. obrađuju na jednom mestu.

Klijent/server sistemi. ali su se javili problemi dezintegrisanosti sistema. obrađuju i koriste decentralizovano. sređuju u grupe te onda skupno obrađuju. Softverska osnova je u odnosu broja programskih instrukcija koje zahtevaju rad procesora odnosno ulazno izlaznih . U žargonu se ovaj skupni način obrade podataka naziva batch obrada. . odrazila su se i na strukturu sistema za obradu podataka. Na prvi pogled zahtevu je nemoguće udovoljiti. pod neposrednim uticajem onih zbog kojih sistem i postoji. Multiprogramska obrada podataka nastala je kao odgovor na zahtev da se što efikasnije koriste računarski resursi. postala je dominantan oblik strukturisanja sistema za obradu podataka. .Distribuirani sistemi s punom strukturom. Serijska obrada je najjednostavniji oblik organizacije rada računara. podataka i procesa obrade. Prema tome. tako da se omogući istovremeno izvođenje više korisničkih programa na računaru koji ima samo jedan procesor. prilagođeno potrebama korisnika. Primenjuje se na malim računarima. Ideja distribuirane obrade podataka temelji se na težnji da se podaci u što većoj meri obrađuju tamo gde nastaju i gde se u najvećoj meri i koriste. Tek kad je program u celosti izvršen sledi pokretanje drugog programa. jer se u jednom trenutku izvodi samo jedan korisnički program koji raspolaže svim računarskim resursima. Izgradnju distribuiranih sustava omogućio je tehnološki razvoj. Hardverska osnova multiprogramske obrade je u velikoj razlici u brzinama rada procesora i ulazno izlaznih uređaja. ali su stvorene tehnike koje omogućavaju paralelni rad više programa. posebno u savremenom klijent/server konceptu. ali kako se radi samo o prividu naziva se i kvazisimultana obrada. a ne potrebe korisnika koji tako nemaju skoro nikakav uticaj na proces obrade podataka. obično za periodične obrade.Hijerarhijski distribuirani sistemi. pa se javljaju decentralizovani sistemi. razmene podataka i otežanog upravljanja. ali i nužno umreženi radi osiguranja potpune funkcionalnosti celog informacijskog sistema.45 podataka je pod potpunom kontrolom profesionalnih službi za podršku i održavanje. ali se mogu izdvojiti tri osnovne vrste takvih sistema: . Promene u pristupima organizaciji poslovnih sistema u kojima se pojavljuju nastojanja decentralizacije i promene u tehnološkim i ekonomskim uslovima. kada se ulazni podaci prikupljaju u određenom periodu. Više manjih računara geografski je dislocirano. Koncept distribuirane obrade podataka u konkretnim se situacijama realizuje na različite načine. Tehnike multiprogramske obrade temelje se na nekim svojstvima kako hardvera tako i softvera. ali i trenutnih tehnoloških rešenja. pri čemu se stvara privid simultane obrade. Otklanjanje nedostataka centralizovane i decentralizovane obrade podataka dovelo je do kompromisnog organizacijskog oblika koji se naziva distribuirana obrada podataka. kako same računarske tehnologije. To znači da se podaci nastali na različitim mestima memorišu. obrada podataka teče onim redosledom kako su programi i podaci grupisani na ulaznim jedinicama. Distribuirana obrada znači decentralizaciju svih računarskih resursa. tako i razvoj telekomunikacija. zavisno od uslova i zahteva opšte organizacije poslovnog sistema i njegovih potreba. Za taj je pristup potrebno više računara koji su geografski dislocirani. Zbog toga pojavni oblici distribuiranih sistema u praksi variraju od slučaja do slučaja. pri čemu je procesor mnogo brži. kojima su primarni vlastiti interesi. Time je rešen deo problema oko boljih zadovoljavanja potreba korisnika. Distribuirana obrada podataka. odnosno približeno krajnjim korisnicima i stavljeno pod njihov neposredniji utjecaj.

kratke obrade i prezentovanje rezultata obrade. Ovaj način obrade podataka podrazumeva uspostavljanje dijaloga između korisnika i računara. Druga se varijanta sastoji od dve centralne jedinice koje koriste zajedničke ulazno/izlazne jedinice i kaže se da imaju labavo povezane procesore. S druge strane vreme potrebno za izvođenje svih programa je mnogostruko kraće. koji navodi i upućuje korisnika šta treba preduzeti. biti pre izvršeni.46 uređaja. Na taj način će kraći programi koji zahtevaju manje vremena.multiprogramska obrada s prioritetima . Prvi je hardverski i korisnik mora raspolagati interaktivnim terminalom ili inteligentnim terminalom. Ovakva konfiguracija ima čvrsto povezane procesore. Na osnovu navedenih preduslova razvijene su dve osnovne tehnike multiprogramske obrade podataka. U slučaju kada računar upravlja dijalogom. Drugi slučaj je kada dijalogom upravlja korisnik koji tada mora poznavati neki od komandnih jezika kojim zahteva izvođenje određenih obrada. ali i prihvatljivo vreme odgovora za brojne korisnike. u kome se izmenjuju korisnički zahtevi. Računarski sistemi takve strukture omogućavaju pouzdaniji rad sistema za obradu u realnom vremenu. Simultana obrada podataka (multiprocessing) koristi više procesora koji su sastavni deo jednog računara. U radnoj memoriji računara se istovremeno nalazi više programa s različitim prioritetima. Koncept multiprogramske obrada s podelom vremena je način obrade podataka gde je više programa aktivno u radnoj memoriji. U tom trenutku program angažuje neku od ulazno/izlaznih jedinica i oslobađa procesor. sva potrebna znanja o tome su ugrađena u korisnički program. pri čemu je broj ulazno izlaznih instrukcija mnogo manji. a kontrolni program svakom korisničkom programu naizmenično dodeljuje kratki vremenski interval za korišćenje procesora. Ukupno vreme rada pojedinog programa pri multiprogramskoj obradi je duže nego što bi bilo kod serijske obrade. ako istovremeno više korisnika traži izvođenje svojih programa. Na taj način se iskorišćenost procesora značajno povećava što je bio i osnovni cilj multiprogramske obrade. Po pravilu je ovaj način obrade podržan multiprogramskom obradom ukoliko se radi o višekorisničkom sistemu. Program najvišeg prioriteta započinje korišćenje procesora izvođenjem aritmetičko/logičkih instrukcija sve do potrebe izvođenja ulazno/izlazne instrukcije. program nižeg prioriteta započinje korišćenje procesora sve do izvođenja njegove ulazno/izlazne instrukcije. Ujedno se osigurava veći radni . dele ukupni posao obrade podataka i imaju istovremeni pristup do zajedničke centralne memorije. Dva su preduslova za ovakav način rada. Situacija se ponavlja sa programima nižih prioriteta koji mogu koristiti procesor samo ako ga ne trebaju programi višeg prioriteta. i to: . Po isteku intervala sledeći program zauzima procesor i tako u krug. Multiprogramska obrada s podjelom vremena (time sharing) omogućava da se brže dobiju rezultati kratkih obrada nego kod drugih načina rada. Interaktivna obrada. Drugi se preduslov odnosi na kontrolu dijaloga između čoveka i računala. ali zbog brzine računara i organizacije obrade korisnik dobija privid da računar radi samo za njega. Time se osigurava dobra iskorišćenost računarskih resursa.multiprogramska obrada s podelom vremena Multiprogramska obrada s prioritetima. jer se obično radi o obradi malog broja podataka i gde korisnik očekuje brze rezultate obrade. jer u slučaju kvara jednog procesora drugi može preuzeti kritične poslove. Procesori rade uglavnom međusobno nezavisno. Za relativno dugo vreme izvođenja ulazno/izlazne instrukcije prvog programa.

mogu podeliti na plaćanja velikih vrednosti.W. Razvoj tehnike i tehnologije doveo je do pada cena odgovarajuće opreme.T. koja obuhvataju plaćanju gde se kao subjekti pojavljuju banke i preduzeća. Plaćanja na veliko možemo dalje razložiti na međunarodna i domaća plaćanja. obraditi ih i izdati rezultate obrade.html http://www. rešen problem automatizovanja transakcija u bankarstvu na veliko.co. Ona se. pretežno multiprocesorske. U cilju daljeg sniženja troškova . Suština ovog načina obrade je da računar mora unutar zadatog vremenskog intervala primiti podatke. udaljenoj lokaciji u odnosu na onu gde nastaju i gde se koriste rezultati obrade. Zbog visokih cena neophodne opreme i infrastrukture za formiranje platnih sistema na malo. Daljinska obrada podataka (teleprocessing) je način obrade podataka pri kojem se podaci obrađuju na drugoj. daljinsku obradu i često simultanu obradu podataka. troškovi po jednoj transakciji bili bi previsoki u odnosu na vrednost same transakcije. Potreba automatizovanja transakcija izvan nacionalnih granica dovela je do stvaranja jednog međunarodnog međubankarskog platnog sistema na veliko. dovesti do nove revolucije u bankarstvu. Velike banke formirale su svoje mreže bankomata. za izvesno vreme. a u trgovinama su postavljeni POS (Point of Sale) terminali za plaćanje putem kreditnih kartica. što znači da između računara i udaljenih uređaja postoji neposredna stalna elektronska veza . Time je.akademikcard. U to je uključeno vreme aktiviranja programa. zahvata podataka iz baze podataka.yu/predstavljamo/predgovor. PIS i bankarski sistemi izvori: http://www.e-trgovina. početkom sedamdesetih godina u Briselu je osnovan S. prema obimu. S obzirom na veze između centralnog računara i udaljenih uređaja razlikuju se dva osnovna oblika daljinske obrade podataka: . definitivno. a nešto kasnije IBOS i FNA. Obrada podataka u realnom vremenu obično primenjuje multiprogramsku obradu s podelom vremena. Naime. Obrada u realnom vremenu (real-time processing) se primenjuje u informacionim sistemima kod kojih trenutno stanje baze podataka mora odgovarati stvarnom stanju sistema na koji se odnosi.html Plaćanja su najznačajniji segment elektronskih finansija. interaktivnu obradu. Ono što je trenutno interesantno jeste novi talas tehnologizacije bankarstva koji je zahvatio bankarstvo na malo i koji će.off-line obrada.com/faq/recnik. tako da je bilo moguće izvršiti automatizaciju transakcija u bankarstvu na malo uz prihvatljive troškove po jednoj transakciji. što znači da ne postoji stalna elektronska veza. (Society for Interbank Financial Telecomunication). te se koriste različite računarske konfiguracije. i plaćanja malih vrednosti gde se kao subjekti pojavljuju građani. njihova obrada i prenos rezultata do korisnika. ili se uspostavlja prema potrebi. Ovaj način obrade zahteva veliku pouzdanost rada.F.47 kapacitet računarskog sistema uz manje troškove nego bi to bilo s procesorom dvostruke brzine. Ponekad se ona uopšte ne može uspostaviti.on-line obrada. Programi za obradu u realnom vremenu su najvišeg prioriteta. Taj vremenski interval se naziva vreme odgovora. odnosno kada je informacioni sistem neposredno vezan za odvijanje poslovnog procesa.I. Podaci moraju biti preneseni na udaljenost što podrazumeva postojanje odgovarajućih ulazno izlaznih uređaja i telekomunikacionih sistema. a teče od izdavanja zahteva do završetka obrade.

plaćanje računa za redovne usluge. kao što su Visa ili Master card ima više miliona EFTPOS terminala. svi u on-line režimu rada.org. Prava revolucija u oblasti bankarstva na malo (i bankarstva uopšte). Najčešće funkcije su isplata gotovine.000 ATM-ova.terminal na mestu prodaje.F. JUPLAT mreža je posebno razvijena nacionalna mreža za međubankarske transakcije i transkacije banka . Kako kod nas od skoro banke same vrše usluge platnog prometa međubankarska plaćanja se obavljaju preko JUPLAT mreže. bez posredovanja šalterskog službenika. komunikacionom linijom povezan sa računarom u kome se nalazi baza podataka vlasnika računa. odnosno odobrava ili odbija plaćanje karticom.više ATM-ova povezano u jedinstvenu komunikacionu mrežu. Stvoren je čitav niz novih i revolucionarnih proizvoda i usluga u bankarstvu na malo: • ATM . preko 1.Automated Teller Machine . vlasništvo desetine hiljada banaka su u jedinstvenim mrežama VISA i MasterCard platnih sistema.I.bos.Bankomat . proverava validnost kartice i na osnovu stanja na računu korisnika ili na osnovu limita koji definiše banka. modela i programske podrške. omogućava obavljanje osnovnih šalterskih funkcija. Bilo gde izdata VISA ili MasterCard kartica može se koristiti na svakom od njih. Podatke o izvršenoj transakciji automatski prenosi banci na dalju obradu. Oko 50 domaćih banaka je bilo "primorano" da pređe na ovakav sistem plaćanja zbog zahteva iz inostranstva. banke koje su posedovale mreže bankomata sklapale su ugovore o uzajamnom korišćenju postojećih mreža.48 transakcija. prebacivanje sa računa na račun i sl. već da se iskoristi postojeća — javne računarske mreže.T. • • • JUPLAT mreža izvori: http://www. U nekim mrežama.W. opremljen čitačem magnetne i/ili smart kartice koji automatski poziva bazu podataka korisnika kartice na računaru u Banci. Svaka transakcija mora da se autorizuje. od raznih proizvođača i različitih funkcija. EFTPOS mreža . te da su marginalni troškovi korišćenja javnih računarskih mreža izuzetno mali.yu/cepit/Materials/Text/e-bussines/Bjelic%20-%20ecommerce%20u%20YU. međutim. noćni sef. autorizuje. upit u stanje a moguće su i izvod. 24 sata dnevno. Ova revolucija bazirana je na ideji da se za automatizovanje transakcija u bankarstvu na malo ne formira nova infrastruktura. Mogu biti vlasništvo različitih banaka.000.pdf Međunarodna međubankarska plaćanju u Srbiji i Crnoj Gori obavljaju se uglavnom elektronskim putem preko mreže S. sve zavisno od proizvođača.Elektronski automat koji je u on-line režimu rada. tek predstoji. pogotovo kada se uzme u obzir da one do sada nisu imale nikakva ulaganja u skupu infrastrukturu ogranaka i filijala. koji su u vlasništvu različitih banaka i institucija.više EFTPOS-ova povezanih u jedinstvenu komunikacionu mrežu. ATM mreža . U ovoj oblasti trenutno dominiraju velike i male informatičke i softverske firme koje mogu uspešno da konkurišu velikim bankama. Primera radi. EFTPOS – Electronic Fund Transfer Point Of Sale terminal . Sve funkcije obavlja automatski.

Sigurnost se ostvaruje korišćenjem kombinacija više vrsta uređaja. pregled naloga. zavisi u prvom redu od vrednosti podataka koje čuvamo i proceni rizika od napada na sistem. lučkih vlasti i drugih učesnika u poslu (primer: faktura. dokumenata i dr. Bar kod simbologija sa elementima različitih širina. Commerce and Transport) su standardi dokumenata koji definišu strukturu i podatke koji se razmenjuju telekomunikacionim mrežama između proizvođača. prolaz kroz koji svi podaci moraju proći.htm Sistem EAN je međunarodno priznati sistem identifikacije artikala. carine. potrošača. dizajner sistema se mora odlučiti za opremu kojom će planiranu sigurnost i ostvariti. izvoznika. uvid u registar imalaca računa i uvid u stanje deponenata (za banke). Firewall uređaj i Detektor mrežnih upada (Network intrusion detection device) su široko rasprostranjeni uređaji koje koristi veliki broj sistema. naročito onih koji se odnose na trgovanje robom i uslugama između nezavisnih. otpremnica.fer. Firewall uređaji ostvaruju upravljanje pristupom čineći.yu/skracenice. transportni podaci itd. koja predstavlja identifikacijski sistem za numerisanje artikala i obeležavanje bar kod simbolom (EAN 13) predstavlja odgovarajući znak koji se sastoji iz 7 modula iste širine (tamnih i svetlih) a oni su grupisani u pruge i svaki znak je predstavljen sa 2 tamne pruge i 2 svetle pruge (međuprostora) koje mogu da sadrže od 1 do 4 modula. vladinih agencija. ponuda. Postoje dve osnovne vrste firewall uređaja. Numeričko i simboličko označavanje artikala – sistem EAN izvori: http://www. obaveštenje o planiranoj isporuci. katalog cena. velikoprodaje. Osim ovoga ova mreža pruža i sledeće usluge: udiv u stanje računa.) EDI (Electronic Data Interchange) Elektronska razmena podataka koja se obavlja prema UN EDIFACT standardima . Nakon oblikovanja sigurnosnog plana. Koji će to uređaji biti. lokacija. EDI i EDIFACT standard izvori: http://www.zemris.49 i njihovih klijenata. Prva .elektronski prenos struktuiranih podataka dogovorenih standardima za poruke i razmena informacija definisane strukture u mašinski čitljivom formatu putem računarskih komunikacionih veza između poslovnih partnera.org. automatizovanih informacionih sistema.htm EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration. katalog komitenata. EAN simbologija – numeričko označavanje aritkala uređeno je EAN sistemom. između dve mreže.hr/emoney/alkovic/#_msoanchor_7 Dizajner informacionog sistema uzima u obzir sve slabosti i eventualno moguće propuste koji mogu biti iskorišćeni za neovlašćeni upad u informacioni sistem nekog preduzeća.ean. narudžbenica. zahtev za ponudu.org.ean. kataloga i upustava. banaka. Zaštita informacionih sistema izvori: http://sigurnost. trgovini i transportu i obuhvataju skup međunarodnih standarda.yu/skracenice. UN/EDIFACT su pravila Ujedinjenih Nacija za elektronsku razmenu podataka u administraciji.

Tako će se propustiti oni paketi koji dolaze od poznatog izvora. Ovi se uređaji koriste samo protiv napada s poznatim uzorcima aktivnosti. Kad detektuju sumnjivu aktivnost. osiguravaju razne proxy usluge i ponovno kreiraju protok na drugoj strani firewall uređaja Detektori mrežnih upada (Network intrusion detection devices) pokušavaju otkriti upade ili upozoriti na sumnjivo ponašanje mreže.50 vrsta firewall uređaja deluje kao filter na način da proverava adrese svakog pristiglog paketa. Jedna vrsta uređaja (Anomaly detection devices) koristi statističke metode za otkrivanje aktivnosti koje odstupaju od normalnog ponašanja. Budući da rade na sličan način. Proxy firewall uređaji deluju kao posrednik između dva uređaja koji pokušavaju komunicirati kroz firewall. alarmiraju administratore sistema i počinju generisanje dnevnika aktivnosti. Oni prekidaju protok na jednoj strani. ove uređaje možemo uporediti s poznatim anti-virusnim programima. dok ostali neće imati pristup. Zbog toga takve uređaje moramo često nadograđivati s podacima o novim vrstama napada koji se vremenom pojavljuju. . Druga vrsta uređaja (Misuse detection devices) proučava mrežni promet i pri tome koristi uzorke pokušavajući uporediti uzorak s sumnjivim aktivnostima za koje se zna da su opasne.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->