P. 1
RADNO PRAVO

RADNO PRAVO

|Views: 1,546|Likes:
Published by milanturk

More info:

Published by: milanturk on Dec 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/26/2013

pdf

text

original

RADNO PRAVO

1. IZUCAVANJE RADA : Sociologija kao opsta nauka izucava pojmove I odnose vezane za rad.Radno pravo izucava nacela i pravila drzavnog i autonomnog prava, sudsku praksu, obicaje ali i druge oblike egzistencije pravila i odnosa koji se ticu radnih odnosa. Pocetak industrijske sociologije vezuje se za eksperimente u jednom cikaskom preduzecu koji se ticao uticaja osvetljenja na efikasnosti rada. Industrijska sociologija samo primjenjuje metode I pojmove iz opste sociolofije na podrucje odnosa u radu. Podrucje industrijske sociologije se moze odrediti kao proucavanje radnih grupa I odnosa u radu, uloge koju radnik igra u radnim odnosima, socijalna organizacija preduzeca. Za proucavanje rada I radnih osnosa snacajna su istrazivanja i saznanja koja pruza sociologija rada. To je posebna nauka koja se bavi izucavanjem i interpretacijom posebnih zakonitosti u oblasti rada i u vezi sa random, istrazujuci odnose sa drugim druztvenim pojavama i onim odnosima rada i u vezi sa radom koji su u najuzoj vezi sa proucavanim odnosima. Ona se bavi problemima koji nastaju kao posljedica promjene u tehnici i tehnologiji, ponsanjem covjeka u radu i u vezi sa random, mjestom rada, polozaja radnika u drustvu i pitanjima njihove drustvene moci.. 2. RADNO PRAVO: Propisi u oblasti rada u trzisnim privredama su se zasnivali na privatnoj svojini i preduzetnistvu, a u socijalistickim zemljama na drzavnoj svojini. U savremenim demokratskim drustvima tezi se da se odnosi regulisu zakonom rjedje podzakonskim aktima, a pretezno kolektivnim ugovorima i drugim autonomnim aktima. Propisi koji pripadaju radnom pravu regulisu zaposljavanje i radne odnose. Za radni odnos, vezuje se se puno radno vrijeme i potpuno socijalno osiguranje. Zaposlenje moze biti na poslovima koji su stalni i traju neprekidno, na poslovima sa izvjesnim periodicnim ili sezonskim prekidima, na odredjeno vrijeme, uvijek sa odredjenim radnim vremenom. Radno pravo se razvilo kao samostalna grana prava izdvajanjem iz gradjanskog prava. Radno pravo proucava najamne odnose radnika i poslodavca, i principe i institute u vezi snjima. U nasoj teoriji radno pravo kao pozitivna pravna disciplina je definisano kao grana prava koja obuhvata drzavne i autonomne propise, kao pravne propise o radnim odnosima kod poslodavaca. 1.

Radno pravo predstavlja jednu od najznacajnijih grana prava. Radno pravo regulise radne odnose miliona radnika te je na taj nacin neodvojivo od drustvenog polozaja radnika, znacajno je za razvoj ukupnih drustvenih odnosa.Odredjeni dijelovi radnih I socijalnih odnosa se regulisu i u medjunarodnom pravu. 3.NAZIVI ZA RADNO PRAVO Danas za ovu granu prava preovladjuje naziv radno pravo, ali su poznati i drugi nazivi. Na pocetku je to bio naziv fabricko ili industrijsko zakonodavstvo, a zatim i radnicko zakonodavstvo. S obzirom na cinjenicu da se sindikat izborio za kolektivno ugovaranje koje je bilo vrlo znacajno za radnike ova grana je nosila i sindikalno pravo. Radno pravo u savremenim uslovima obuhvata i socijalno osiguranje. 4. ISTORIJSKI RAZVOJ RADNOG PRAVA Od rimskog doba pa sve do 11. i 12. vijeka o ugovoru o radu se nista ne zna. U srednjovjekovnom pravu, osnosi izmedju majstora, kalfi i segrta si prije svega esnafski. To nije obligacioni vec statusni osnov. Sa razvitkom kapitalizma imovinski i obligaciono pravni odnosi dolaze do punog izrazaja.Propisi o radnim odnosima su postavljeni na individualistickim principima i to u okviru recepcije rimskog prava, a u Engleskoj u okviru obicajnog prava. Ugovor o radu imao je primjenu u pravu socijalistickih zemalja. U teoriji ugovor se definise kao sporazum na osnovu koga radnik prodaje, odnosno stavlja na raspolaganje svoju radnu snagu. Organizovanje radnika Pocetak borbe radnicke klase karakterise nedovoljna organizovanost radnika. Istorija sindikalnog organizovanja radnicke klase, ne pocinje sa sindikalnim organizovanjem vec zabranom organizovanjem radnika, zatim ilegalnim organizovanjem organizovanjem drustva za uzajanmu pomoc. Na kraju dolazi sindikalno organizovanje sa ciljem da obuhvati citavu klasu. Kolektivni ugovor o radu Kolektivne ugovore zakljucuju organizacije radnika (sindikati) i organizacije poslodavaca. Glavna sadrzina kolektivnih ugovora su odredbe o random vremenu i nadnicama. Odredbe o nadnicama su date u vidu tarifa. Kolektivni ugovori su znacajni jer sadrze i klauzule o pravima clanova sindikata i sindikalnoj javnosti. Drzava je kao predstavnik vladajuce klase sebi odredjivala i pravo da rijesava sporove nastale kao zakljucavanje i sprovodjenje kolektivnih ugovora. Kolektivni ugovori sadrze dve vrste odredbi --one koji regulisu prava I obaveze padnika --one one odredbe o pravima i obavezama sindikata i poslodavaca. 2.

5. MEDJUNARODNA ORGANIZACIJA RADA Medjunarodna organizacija rada ( MOR ) je osnovana u Parizu 1919 god. na osnovu sporazuma sa OUN postala je njena specijalizovana organizacija. MOR regulise radne odnose putem svoje zakonodavne djelatnosti , tj. putem konvencija i preporuka. Clanovi MOR-a su : 1. Drzave koje su bile ckanice MOR-a 1.11.1945 2. Svaka clanica OUN koja obavjesti generalnog direktora medjunarodnog biroa rada da prihvata obaveze uz ustava MOR-a 3. Clanica MOR-a moze postati svaka drzava, na njen zahtjev, a po odluci opste konferencije rada. Clanovi delegacije svake zemlje su: dva predstavnika vlade, predstavnik radnika i predstavnik poslodavaca. ORGANI,ORGANIZACIJA I SASTAV MOR-a 1.OPSTA KONFERENCIJA Sacinjavaju je delegacije svih zemalja, sastaju se najmanje jednom godisnje.Ona donosi konvencije, preporuke, odluke o prijemu u clanstvo, odlucuje u budzetu. 2. ADMINISTRATIVNI SAVJET To je izvrsni organ MOR-a. On pukovodi poslovima medjunarodnog biroa, imenuje generalnog direktora MBR, utvrdjuje dnevni red konferencije. 3. MEDJUNARODNI BIRO RADA To je administrativno texnicki organ MOR-a koji radi kod kontrolom administrativnog savjeta, a kojim pukovodi generalni director. Prikuplja I salje informacije koje se ticu rada, pruza pomoc drzavljanima clanicama, odredjuje i cuva dokumentaciju. 4. KOMISIJE ( KOMITETI ) Administrativni savjet ima vise komisija eksperata, a narocito je znacajna ona za primjenu konvencija. 6. NASTAVAK I RAZVOJ RADNOG PRAVA POSLIJE II. SVIJETSKOG RATA 1) Na osnovu odluka Prvog zasjedanaj AVNOJ-a, izvrsni odbor AVNOJ-a donio je vise odluka koje su se odnosile na plate, penzije, zaposlenja, zatim odluke o konfiskaciji i nacionalizaciji pojedinih fabrika, imanja. 2) Oslobadjanjem Beograda i znatnog dijela Jugoslavije zapocela je intenzivna aktivnost u oblasti donosenja propisa o radnim odnosima. Donijeti su propisi koji su se ticali rada, plata, nadnica, sluzbe posredovanja rada i socijalnog osiguranja.

3.

Poslije donosenja zakona zakljuceno je niz kolektivnih ugovora. ostali su vazeci. Druga faza je zapocela 2000 kada su donjeti zakon o radu. Kasnije su doneseni i zakon o radnim odnosima u drzavnim organima.3) Ovaj period pocinje uvodjenjem radnickog samoupravljanja. izmjene i dopune zakona slijedi razvoj ustavnog sistema. 5)Ovaj period vezuje se za promjenu Ustava. donosenjem osnovnog zakona o upravljanju u privrednim preduzecima i visim privrednim udruzenjima. zakoni donjeti prije stupanja na snagu Ustava BiH . Prema zakonu o radu. 7. zakon o zaposljavanju. a poslodavac je fizicko lli pravno lice za koje lice u random odnosu obavlja poslove. 4. a 2002 je donjet zakon o administrativnoj sluzbi u organima RS. radni odnos je specifican ugovorni odnos izmedju radnika i poslodavca. Prema saveznom zakonu o osnovnim pravima iz radnih odnosa iz 1988. . a poslije donosenja zakona stupilo je na snagu Ustav BiH iz 1995. Svaka ugovorna strana mora ispunjavati propisana prava i obaveze. zakon o inspekciji rada i zakon o evidenciji oblasti rada i zdravstvenog osiguranja. subjekti individualnih radnih odnosa su preduzece i radnik. zakon o strajku. Svoje interese radnici i poslodavci ostvaruju preko sindikata I udruzenja poslodavaca.Prva faza u zakonodavstvu je prelazna i sadrzi mjesavinu obiljezja predhodnih i radnih odnosa u nastajanju.Navedeni zakoni su donjeti na osnovu Ustava RS iz 1992. Radnik je fizicko lice zaposleno na osnovu ugovora o radu. Razvoj radnog zakonodavstva kroz kroz donosenje. Pravni osnov zasnivanja ovog odnosa je ugovor o radu. tj. U ovom periodu donijeto je vise propisa koji se ticu rada i uslova rada. donosenja zakona o preduzecima i zakona o osnovnim pravima iz radnih odnosa. U zakonu o radnim odnosima iz 1993. dok je otkaz ugovora nacin prestanka radnog odnosa. odlucuju o uslovima i rezultatima svoga rada i regulisu medjusobne odnose putem samoupravnih sporazuma I drustvenih dogovora. zakona o radnim odnosima i zakona o zaposljavanju i ostvarivanju prava zaposlenih lica. Razlikuju se mala i srednja preduzeca. Odredjeno je da je osnovna organizacija udruzenog rada osnovni oblik udruzenja rada I sredstava i to onaj oblik u kome radnici neposredno I ravnopravno uredjuju medjusovne odnose u radu. 4)Pocinje donosenjem ustavnih amadmana 1971. donosenjem pravnih zakona i radnog zakonodavstva. subjekti individualnih radnih odnosa su radnij i organizacija.RAZVOJ RADNOG PRAVA U RS I BiH Formiranje radnog zakonodavstva u RS zapocelo je 1993. a regulisana su i prava iz socijalnog osiguranja.

Krivicni postupak-sadasnje zakonodavstvo ne predvidja direktnu primjenu normi krivicnog postupka u disciplinskom. neposrednih.)Odnos radnog i prava privrednog sistema Pravo privrednog sistema pored normiranja privrednih organizacija obuhvata i odnosa. MJESTO RADNOG PRAVA U PRAVNOM SISTEMU I PRAVNOM PORETKU a.Krivicno pravo je nekada neophodno za razrijesenje odredjenih odnosa. To se odnosi na nacela javnosti. U nekim ustavima socijalistickih zemalja nalazile su se i odredbe o obavezi rada.) Odnos radnog i privrednog Radno i privredno regulisu odnose odgovornosti f. kontradiktornosti postupka i prava na odbranu. 5.) Odnos radnog i sudskog Parnicni postupak-parvilima parnickog postupka je regulisano postupanje sudova u sudovima iz radnih odnosa. koju se ticu prava i obaveza u radnom odnosu. d. Ugovori su svedeni na proceduralne akte I obaveznu formu. Sada vazeci ustavi posli su od koncepcije ravnopravnosti svih oblika svojine. Radni odnosi su ugovoreni odnosi. drzavnom ili drustvenom. Uvodjenjem ugovora o radu ponovo se radno pravo priblizava gradjanskom. b.) Odnos radnog i upravnog Radno-pravni odnosi drzvnih sluzbenika su menifestovali jacu ili slabiju vezu izmedju radnog prava i upravnog prava. ali se dio nacela ipak primjenjuje. Ustavi socijalistickih zemalja su sadrzavali brojne odredbe o radnicima i socijalnim pravima. g. u odnosima sa radnicima. Postojale su posebne zakonske odredbe o radnim odnosima u radnim zajednicama organa drustveno politickih zajednica u zakonima o drzavnoj upravi.) Odnos radnog i ustavnog U zemljama trzisne privrede ustavi su se zadrzali na nacelima i proklamovanju sloboda tako da ogranicavaju apsolutnu moc vlasnika sredstava rada. c. Radno pravo se sastojalo iz raznih ugovorenih odnosa i oblika.) Odnos radnog i krivicnog Krivicna odgovornost i krivice sankcije pojavljuju se u radnim odnosima da bi zastitili prava iz radnog odnosa i socijalnog osiguranja. koji se ticu prava i obaveza u radnom odnosu. saslusanja.8.) Odnos radnog i gradjanskog prava Radno pravo je nastalo u okviru gradjanskog prava a zatim se osamostalilo i izdvojilo. Posljedice po radni odnos mogu da nastanu i kada zaposleno lice odgovara za krivicno djelo kao gradjanin. U tom periodu je doslo do odvajanja radnog od gradjanskog prava. . Privatna svojina je zamjenjena opstenarodnom. e. Veza izmedju radnog i upravnog prava postoji i kroz regulisanje i rad inspekcijskog nadzora. a socijalisticke revolucije su dovele do potiskivanja ugovorenih odnosa iz oblasti radnog prava.

na osnovu koje se radnik pod odredjenim uslovima i na odredjeni nacin ukljucuje na organizovani rad u organizaciji zauzimajuci jedno odredjeno radno mjesto . U savremenim uslovima svaki rad se placa.radi se o dobrovoljno uspostavljenom radnom odnosu. odnosno funkciju i zamjenjujuc svoj rad za licni dohodak prema ulozenom radu.Ako ta zavisnost podrazumjeva i odnos naredbodavca i izvrsioca onda je to odnos subordinacije.9. Iako kod privremenih i povremenih poslova postoji dobrovoljnost. funkcionalna veza radnika u organizaciji. U skucaju ekonomskih teskoca lice u ranom odnosu moze primiti zaradu djelom u novcu dijelom u nature.Posto je dobrovoljno stupanje na rad jedan od bitnih elemenata.radni odnos je bio odnos radnika i poslodavca u kome se radnik nalazi u zavisnom odnosu. na kome obavlja odredjeni posao.POJAM I ELEMENTO RADNOG ODNOSA Radni odnos je dobrovoljna. radnopravna. ne znaci i da je zasnovan radni odnos. Bitni elementi radnog odnosa su: 1) dobrovoljno stupanje u na rad . bez obzira sto postoje ostali elementi. Rad lica osudjenih na kaznu zatvora nije dobrovoljno ukljucivanje ukljucivanje u radni odnos. Radni odnos se zasniva bez odredjivanja njegovog trajanja ili kao radni odnos na odredjeno vrijeme. 2)Radno vrijeme u savremenim uslovima se zakonom odredjuje puno radno vrijeme. Mjesto rada nije bitno.Obaveza poslodavca je da to vrijeme ne smanjuje. 3)Subordinacija. bitno je da radnik djelatnost obavlja za poslodavca. Zahvaljujuci informacionim tehnologijama danas se rad moze obavljati dislocirano. 2) licna radno-pravna funkcionalna veza--pokazuje da je radnik u organizovanom i uredjenom radu kod poslodavca.Subordinacija je karakteristicna za sluzbenicke radne odnose. odnosno kod poslodavca. licna. u manjem iznosu od utvrdjenog ili da je uopste ne dobija. 4) bitan element radnog odnosa je i zarada. ako je radni odnos zasnovan na puno radno vrijeme ili da ga smanjuje ako za to postoji pravni osnov. ukljucivanje u organizaciju i pravo na naknadu ipak ne postoji radni odnos. ako je jedno lice ukljuceno u organizaciju. 6. .Novcani ekvivalent koji se dobija za rad u radnom odnosu je zarada. Nebitni elementi pojma radnog odnosa su : 1) trajanje radnog odnosa--utvrdjuje se prilikom zasnivanja radnog odnosa. Ako odnos rada nije uspostavljen dobrovoljno onda je sigurno da nije uspostavljen radni odnos.

2. razumno ogranicenje radnog vremena i povremeno placeno odsustvo. pravo na rad--svako lice ima pravo da dobije mogucnost da obezbjedi sebi sredstva na zivot slobodno izabranim ili prihvacenim radnom. zastita djece i omladine od privrednog i drustvenog iskoristavanja 14. pravo na uzivanje pravicnih i povoljnih uslova rada 3. pravo sindikata da slobodno obavljaju svoju djelatnost 11. USTAV Ustav ima prioritet nad zakonskim odredbama BiH i zakonima etinteta koji nisu snjima u saglasnosti. 3. kao i njenim protokolima direktno primjenjuju i imaju prednost nad ostalim zakonima. pravo na strajk 12. pravo svakog lica na obrazovanje 7. bezbjednost i higijenske uslove rada 6.10. posebna zastita majke prije i poslije porodjaja 13.Ustav BiH je izvor radnog zakonodavstva u dijelu koji se odnosi na ljudska prava i osnovne slobode. .Zabranu ropstva i prinudnog rada-ni od koga se ne moze zahtjevati da obavlja prinudni ili obavezni rad. podjednaku mogucnost za svakog da bude u svom radu unapredjen 7. pravo sindikata da osnivaju nacionalne fondacije i pravo nacionalnih federacija da osnivaju medjunarodne sindikalne organizacije 10. pristojan zivot za radnike i njihove porodice 5. slobodno vrijeme.IZVORI RADNOG PRAVA 1. buduci da je ustavom utvrdjeno da su opsta nacela medjunardonog prava sastavni dio unutrasnjeg prava BiH i etinteta. 2. odmor. =. Tako su odredbe o ljudskim pravima i slobodama sadrzane u Evropskoj konvenciji o zastiti ljudskih prava i osnovnih sloboda. pravo svakog lica da sa drugima obrazuje sindikat 9. 8.Zabranu diskriminacije --uzivanje prava i sloboda obezbjedjuje se bez diskriminacije po bilo kom osnovu. To su: 1. =Konvencija zajedno sa protokolima predvidja : 1. MEDJUNARODN PAKT O EKONOMSKIM. Prava i obaveze iz radnih odnosa ne mogu se uporediti ispod medjunarodnih standarda.SOCIJALNIM I KULTURNIM PRAVIMA Obavezuje svaku drzavu potpisnicu da obezbjedi puno postovanje prava priznatih u Paktu.Pravo na obrazovanje--drzava postuje pravo roditelja da obezbjede obrazovanje i nastavu koji su u skladu sa njihovim filozofskim i vjerskim opredeljenjima u cilju zastite prava iz Konvencije i protokola moguce je traziti zastitu pred Evropskim sudom za ljudska prava. pravo na pravidno platu 4.

radno vrijeme. plate i naknade. zaposleni imaju pravo na placeno odsustvo. u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom 3. pravo zaposlenih i clanova njihovih porodica na socijalnu sigurnost i socijalno osiguranje 11. zaposleni imaju pravo ucesca u upravljanju u preduzecu 2 ZAKONI Za subjekte radnih odnosa u RS relevantni su : --zakoni koje donosi zakonodavni organ RS --zakoni koje donosi zakonodavni odgan BiH --zakoni koje donosi OHR --zakoni keje donosi Skupstina Brcko distrikta Radno zakonodavstvo je dio radnog prava kao pozitivnog prava i dio zakonodavstva u pravnom sistemu RS. zaposleni imaju pravo na ograniceno radno vrijeme 4. uslovi za prijem drzavnog sluzbenika u radni odnos. zene i invalidi imaju posebnu zastitu 8. u skladu sa zakonom i kolektivnom ugovorom 6. u skladu sa zakonom 7. zajamcena je sloboda sindikalnog organizovanja i djelovanja 9. zaposleni imaju pravo na dnevni. sedmicni ili godisnji odmor 5. rjesavanje sporova izmedju radnika i poslodavca. omladina. upraznejna radna mjesta. =Zakon o zaposlavanju-zaposljavanje. financiranje sluzbe za zaposljavanje. .=. pravo na materijalno obezbjedjenje u toku privremene nezaposlenosti 12. svako ima pravo na rad i slobodu rada 2. prestanka ugovora o radu. svako po osnovu rada ima pravo na zaradu..Radno zakonodavstvo RS sacinjavaju: =Zakon o radu-nacin i postupak zakljucivanja ugovora o radu. zastita prava iz radnog odnosa. zaposleni imaju pravo na zastitu u radu. zaposleni imaju pravo na strajk 10. prava nezaposlenih lica. =Zakon o administrativnoj sluzbi u upravi RS-radna mjesta u upravi. Sastoju se iz zakona kojima se uredjuju radni odnosi i drugi djelovi radnog prava. probni rad 8.PREMA USTAVU RS. osiguranje za slucaj nezaposlenosti.Republika uredjuje i obezbjedjuje: --radne odnose --zastitu na radu --zaposljavanje =USTAVOM SU UTVRDJEA NACELA RADNOG PRAVA: 1. osposobljavanje za odredjeni posao 13.

Izvjestan uticaj sudske prakse na tumacenje i prijemnu zakona je prisutan. b) Dvostrani medjunarodni ugovori Sporazumi koji zakljucuje nasa zamlja sa nekom drugom drzavom. mjere zastite na radu =Zakon o savjetima radnika-nacin i postupak uspostavljena savjeta radnika kod poslodavaca. nacin i uslovi njihovog organizovanja. poslovi lokalne samouprave. Postiji i mogucnost uslovne ratifikacije. Sudska praksa za sudove udruzenog rada je bila djelom oslonac i izvor postupanja u slicnim slucajevima. Ali se ne moze mjenjati. pravilnici. U vrijeme postojanja sudova udruzenog rada stvarana je sudska praksa koja je imala elemente istovjetnog postupanja u ostalim slicnim slucajevima. imovina i finansiranje =Zakon o zaposlavanju stranih drzavljanja i lica bez drzavljanstva =Zakon o evidencijama u oblasti rada i zdravstvenog osiguranja 3. Podzakonske akte kojima se uredjuju pitanja iz radnih odnosa i ugovora o radu u institucijama BiH donosi nadlezno ministarstvo. i prava iz socijalnog osiguranja su izvor radnog prava. odluke i sl. resorni minister ili drugi funkcioner ovlasten zakonom. Duznost sudskih vjeca je da jednako tumace zakon. Primjena ratifikovane konvencije za clanicu se odlaze do momenta ratifikacije od strane nekih drugi clanica. 4. Za organizacije udruzenog rada ona je bila ogranicenje i okvir u kome su se kretali.=Zakon o strajku-predmet jr postupak u kome zaposleni radi svojih ekonomskih i socijalnih prava ostaruju pravo na strajk =Zakon o zastiti na radu-pojam i ordanizacija zastite na radu. Nadlezna Vlast moze da ratifikuje i ili odbije ratifikaciju. Donose se u cilju primjene pojedinog zakona kao uredbe. Konvenicje podlijezu ratifikaciji. 11 IZBORI RADNOG PRAVA MEDJUNARODNOG PORIJEKLA a) Konvencije i preporuke MOR-a One su najznacajniji izvor radnog prava. organi. radi regulisanja prava i obaveza na radu i u vezi sa radnom. POD ZAKONSKI AKTI Podzakonske akte kojima se uredjuju pojedina pitanja iz radnih onsosa donosi Vlada. prava i duznosti clanova savjeta =Zakon o lokalnoj samoupravi-jedinice lokalne samouprave. SUDSKA PRAKSA Pravna teorija stoji na stanovistvu da sudska praksa nije izvor prava. U postupku ratifikacije konvencija se moze usvojiti ili ne usvojiti. 9 . izbor i trajanje mandata clanova savjeta.

c)Visestrani medjunarodni ugovori Kod nas ih nema pa nisu izvor radnog prava d) Akt regionalnih I drugih organizacija Ovakve organizacije su KEBS ( konferencika o evropskoj bezbjednosti i saradnji ) i OEBS ( Organizacija o evropskoj bezbjednosti i saradnji ). Mogu se utvrditi i prava radnika koja nisu utvrdjena zakonom. e) Medjunarodni akt o tehnickoj saradnji U okviru sistema UN i posebno MOR-a. ili je ovlastio drugog poslodavca da to ucini u njegovo ime. kolektivnog ugovora za odredjenu grupaciju ili granu djelatnosti i kolektivnog ugovora za jednog ili vise poslodavaca upuceni su da pristupe pregovaranju radi Zakljucivanja novog ili dopune postojeceg kolektivnog ugovora u skladu sa novim zakonom ili izmjenama ili dopunama zakona. Kolektivni ugovor moze se zakljuciti za odredjenu grupaciju ili granu djelatnosti i za jednog ili vise poslodavaca. stvoren je sistem pravila koja pored ostalog predstavljaju osnovu za zaposljavanje eksperata na odredjenim poslovima. Do zakljucivanja kolektivnih ugovora u skladu sa odredbama nobog zakona. Zakonom o radu je predvidjeno da se moze zakljuciti kolektivni ugovor na nivou RS. Ucesnici opsteg kolektivnog ugovora. g)Kolektivni ugovori Kolektivni ugovori se blize uredjuju -prava po osnovu rada -obim prava -nacin ostvarivanja prava -postupak ostvarivanja prava Kolektivnim ugovorom se mogu odrediti povoljnija prava za radnike od prava koja su utvrdjena zakonom ako zakonom nije izticito drugacije odredjeno. Privredne komore i Vlade RS. U ovim slucajevima ugovori o tehnickoj saradnji se pojavljuju kao izvori za odnose zaposljavanja i prava na osnovu tog i takvog zaposlenja. primjenjuje se postojeci kolektivni ugovor. ili je naknadno pristupio kolektivnom ugovoru. ako zakonom nije drugacije odredjeno. 10 . Vrste kolektivnih ugovora: Kolektivni ugovor je onaj ugovor koji je obavezujuci za poslodavca i radnike koji su kod njega zaposleni. Kolektivnim ugovorom se ne moze odrediti manji obim prava radnika od onog koji je odredjen zakonom. Njihovi akti mogu da se pojave kao neka vrsta izvora radnog prava. Predhodnim zakonom o radnim odnosima bila je propisana obaveza da se na nivou Republike zakljuci Opsti kolektivni ugovor. a u cijem zakljucivanju je poslodavac neposredno ucestvovao. Pocetak stvaranja autonomnog prava u RS je zakljucivanje Opsteg kolektivnog ugovora 1997. Zakonom se moze utvrditi da su obavezni da to ucine u odredjenom ruku. od strane Saveza sindikata.

dodaci na zaradu. Kada su u pitanju poslodavci onda kolektivni ugovor obavezuje sve poslodavce koje predstavlja organizacija poslodavaca.Kada kolektivni ugovor zakljuce pravovaljano izabrani predstavnici radnika onda tak kolektivni ugovor obavezuje sve radnike bez obzira sti su beki bili protiv izabranih predstavnika ili zakljucivanja ugovora. obaveze i odgovornosti iz rada i radnih odnosa. a druga poslodavac. Kada se kolektivni ugovor zakljucuje na nivou preduzeca tada je jedina ugovorna strana sindikat. Kolektivni ugovori na nivou preduzeca konkretizuju odredbe granskih kolektivnih ugovora na date odnose u preduzecu. Ugovor se zakljucuje na odredjeno a izuzetno na neodredjeno vrijeme. 14. poslodavaca. zaposleni u drzavnim organima 2. ali su u pregovorima u medjusobnoj zavisnosti. DEJSTVO. U najopsrijim kolektivnim ugovorima odredjuju se osnovna nacela za odredjivanje zarade zaposlenih. naknade. zaposleni u organima i organizacijama jedinica teritorijalne i lokalne samouprave. Kolektivne ugovore o radu zakljucuju organizacije radnika i organizacije poslodavaca. Za strana fizicka i pravna lica ugovore zakljucuju predstavnici poslodavaca. Ugovor je zakljucen kada ga potpisu ovlasceni predstavnici ugovorenih strana. onda je ona jedna a sindikat druga ugovorna strana. Druga strana kolektivnog ugovora je sindikat. 11 . Za politicke i sindikalne organizacije i udruzenja gradjana ugovore zakljucuju predstavnici poslodavaca. SADRZINA. Prosirenje moze da se odnosi na zahtjev organizacije. radnika ili njihovim upoznavanjem sa kolektivnim ugovorom. Prosorivanje se moze vrsiti u skladu sa preporukom MOR-a.13. PROSIRIVANJE KOLEKTIVNIH UGOVORA Svaki kolektivni ugovor sadrzi pravila koja odredjuju prava i obaveze i odgovornosti zaposlenih i poslodavaca i pravila o medjusobnim odnosima subjekata kolektivnog ugovaranja. Zakljucuju se u pismenom obliku. Izuzetak u pogledu uredjivanja zarada mogu biti : 1. ostala primanja. Njime se utvrdjuju prava i obaveze zaposlenih. Ako neki poslodavci nisu obuhvaceni kolektivnim ugovorom moze postojati potreba da se ugovori iz te djelatnosti primjenjuju i na njih. Kada se drzava pojavljuje u ulozi poslodavca. Ugovorne strane su slobodne i nezavisne. Na nivou preduzeca director zakljucuje ugovor sa sindikatom. To je sindikat u koji je uclanjena vecina sindikalno organizovanih radnika. odnosno ugovornih strana. Mora se odrediti koja sindikalna organizacija je reprezentativna. Kolektivno pregovaranje mora se voditi u cilju zakljucivanja kolektivnog ugovora. Potpisani ugovor znaci da on stupa na snagu. KOLEKTIVNO UGOVARANJE I ZAKLJUCIVANJE KOLEKTIVNOG UGOVORA Kolektivno ugovaranje je postupak koji void zakljucivanju kolektivnih ugovora. a to se vrsi ugovorom poslodavci--sindikat--vlada.

Ugovorne strane mogu organizovati odbor za pracenja sprovodjenja ugovora. 2) definicija kolektivnih ugovora Svaki pismeni sporazum koji se odnosi na uslove rada i zamoslenja zakljucen izmedju poslodavca. ustanovljenoj sporazumom izmedju stranaka ili zakonom. Kontrola je unutrasnja. 5) Tumacenje kolektivnih ugovora Sporovi koji proizilaze iz tumacenja ugovora treba da budu podvrgnuti odgovarajucoj proceduri za rjesavanje. funkcionisanje i djelokrug tih sistema trebalo bi da budu odredjeni sporazumima izmadju stranaka ili nacionalnim zakonodavstvima. 12 . organizacija. a u drugom slucaju se ne moze rijesiti bez formalnog postupka.Sporovi o tumacenju odredbi kolektivnog ugovora mogu biti 1 koji ne dovode u pitanje dalju primjenu odredbe ugovora 2 sporovi o primjeni date odredbe U prvom slucaju spor se rjesava usaglasavanjem. 3) dejstvo kolektivnog ugovora a) Svaki kolektivni ugovor treba da vezuje svoje potpisnike i lica u ime kojih se ugovor zakljucuje. pravovaljano izabranih od strane ovih saobrazno nacionalnim propisima. prema metodi koja odgovara nacionalnim uslovima. Kontrolu primjene vrse ugovorne strane na nacin odredjen ugovorom. grupe poslodavaca ili jedne ili vise organizacija poslodavaca i jedne ili vise reprezentativnih organizacija predstavnika zainteresovanih radnika. Arbitraze pruzaju pomoc kod primjene ugovora. 15 PREPORUKA MOR-a KOJA SE ODNOSI NA KOLEKTIVNE UGOVORE 1) Postupak kolektivnog pregovaranja Sistem prilagodjen prilikama u svakoj zemlji treba da bude ustanovljen ugovorima i zakonskim putem. b) Odredbe ugovora o radu protivne kolektivnom ugovoru su nistavne. 4) Prosirenje kolektivnog ugovora Nacionalno zakonodavstvo moze prosiriti kolektivne ugovore ood sledecim uslovima a) kolektivni ugovor treba da se onosi na broj zainteresovanih poslodavaca i radnika dovoljno za reprezentativan sa gledista vlasti b) zahtjev za prosirenje treba da bude ucinjen od jedne od ugovorenih strana c) poslodavac i radnici za koje ugovor vazi trebalo bi da budu pozvani da predhno daju svoje primjedbe. c) Odredbe ugovora o radu povoljnije za radnike nego sto su one predvidjene kolektivnim ugovorom ne bi trebalo smatrati protivnim kolektivnom ugovoru. Spoljnju kontrolu vrsi inspekcija rada.

7) razne mjere Nacionalno zakonodavstvo moci ce predvidjeti a) obavezu za poslodavce da preduzmu mjeru u cilju upoznavanja ranika sa tekstom kolektivnog ugovora b) registrovanje ili deponovanje ugovora i njihovih kasnijih izmjena c) odredjivanje minimalnog vremena za kojeg bi se ugovori smatrali da su na snazi 16. Predhodnim zakonom o radnim odnosima bila je propisana obaveza da se na nivou Republike zakljuci Opsti kolektivni ugovor. Zakonom se moze utvrditi da su obavezni to da ucine u odredjenom roki. kolektivnog ugovora za odredjenu grupaciju uku granu djelatnosti i kolektivnog ugovora za jednog ili vise poslodavaca upuceni su da pristupe pregovaranju radi zakljucivanja novog ili izmjene i dopune postojeceg kolektivnog ugovora u skladu sa novim zakonom ili izmjenama ili dopunama zakona. a u cijem zakljucivanju je poslodavac neposredno ucestvovao. ako zakonom nije drugacije odredjeno.. Pocetak stvaranja autonomnog prava RS je zakljucivanje Opsteg kolektivnog ugovora 1997. nedrzavni izvori radnog prava su kolektivni ugovori i pravilnik o radu. Njima se blize uredjuju: 1--orava po osnovu rada 2--obim prava 3--nacin ostvarivanja prava 4--postupak ostvarivanja prava Kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu se mogu odrediti povoljnija prava za radnike od prava koja su utvrdjena zakonom ako zakonom izricito drugacije odredjeno. Do zakljucivanja kolektivnih ugovora u skladu sa odredbama novog zakona.od strane Saveza sindikata. Kolektivni ugovor se moze zakljuciti za odredjenu grupaciju ili granu djelatnosti i za jednog ili vise poslodavaca. primjenjuje se postojeci kolektivni ugovor. Privredne komore i vlade RS. Vrste kolektivnog ugovora Kolektivni ugovor je onaj ugovor koji je obavezujuci za poslodavca I radnike koji su kod njega zaposleni. 13 .6) kontrola primjene kolektivnih ugovora Trebalo bi da bude osigurana od strane organizacija poslodavaca i radnika ili postojecih organa za kontroli. Zakonom o radu je predvidjeno da se moze zakljuciti kolektivni ugovor na nivou RS. ili je ovlastio drugog poslodavca da to ucini u njegovo ime. Mogu se utvrditi i prava radnika koja nisu utvrdjena zakonom. Ucesnici opsteg kolektivnog ugovora. Kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu se ne moze odrediti manji obim prava radnika od onog koji je odredjen zakonom. AUTONOMNI OPSTI AKTI Autonomni. ili je naknadno pristupio kolektivnom ugovoru.

postupak njihovog ostvarenja.zene i invalidi imaju posebnu zastitu 8-zajamcena sloboda sindikalnog organizovanja i djelovanja 9-zaposleni imaju pravo na strajk 10-pravo zaposlenih i clanova njihovih porodica na socijalnu sigurnost i socijalno osiguranje 11-pravo na materijalno obezbjedjenje u toku privremene nezaposlenosti 12-osposobljavanje za odredjeni posao 13-zaposleni imaju pravo ucesca u upravljanju u preduzecu 18. cija misljenja je duzan da razmotri. u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom 3-zaposleni imaju pravo na ograniceno radno vrijeme 4-zaposleni imaju pravo na dnevni.u skladu sa zakonom 7-omladina. 17. Zakonodavstvo zabranjuje klauzule koje zaposlenje uslovljavaju predhodnim ili naknadnim uclanjenjem u sindikat. Pravilnik je duzan da donese poslodavac koji zaposljava vise od 15 radnika. ali su osporavanae kao zastita kapitalistickih odnosa. OSNOVNA NACELA RADNOG PRAVA Ustavom su utvrdjena nacela radnog prava: 1-svako ima pravo na rad i slobodu rada 2-svako po osnovu rada ima pravo na zaradu. u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom 6-zaposleni imaju pravo na zastitu na radu. PRAVO NA RAD I SLOBODA RADA Ideju o pravu na radu su isticali jos socijalisticki utopisti.sedmicni i godisnji odmor 5-zaposleni imaju pravo na placeno odsustvo.Pravilnik o radu Pravilnik o radu je opsti akt donesen i obavljen od strane poslodavca na propisan nacin kojim se blize uredjuje zakonom propisana prava po osnovu rada. Pravilnik o radu se objavljuje na prikladan nacin kod poslodavca da bi se radnici upoznali kako su uredjena njihova prava i obaveze. Poslije Drugog svjetskog rata ustavi socijalistickih zemalja su u svoje odredbe ukljucili pravo na rad. Prema drugoj klauzuli sa radnikom se moze sasnovati radni odnos ako se on u odredjenom roku uclani u sundikat. Ove klauzule su protivne pravu na rad i slobodi sindikalnog organizovanja 14 . pa i na zastitu prava na rad. Burzoaska teorija i ideologija istice da je pravo na rad sastavni dio vrijednosti slobodnog drustva i to kao sloboda rada odnosno sloboda izbora zanimanja. Postupak donosenja zapocinje tako sto prijedlog pravilnika poslodavac dostavi sindikatu i savjetu radnika. Zakonske odredbe su ponekad formalno usmjerene na zastitu odredjenih prava radnika. Tako je sindikat ostvario kontrolu nad poslodavcem prilikom zaposljavanja radnika.

socijalnu i radnu sigurnost. NEZAPOSLENOST I ZAPOSLJAVANJE Pod zaposlenim se mogu smatrati lica koja obuhvataju koristan rad koji obezbjedjuje sredstva za zivot.ZAPOSLENOST.Četrvti dio se tiče položaja i akcije MOR-a. Zaposlenost je stanje zaposlenosti ljudi.drugi dio se odnosi na politiku zapošljavanja u zemljama u razvoju. Zaposlenost se moze definisati kao stanje zngazovanosti radnih sposobnosti ljudi i angazovanosti materijalnih bogatstava zemlje radi drustveno korisnog i produktivnog rada. radi produktivnog i drustveno korisnog rada. sa jednakim pravom pod istim uslovima na odgovarajucu zaradu. podjednaku mogucnost svakome da bude unapredjen. . Dati su polna struktura radne snage. razumno ogranicenje radnog vremena. slobodno izabranim ili prihvacenim radom.. bez obzira da li se taj rad obavlja neprekidno. Puna zaposlenost je ona zaposlenost u kojoj je broj slobodnih radnih mjesta veci nego nezaposlenih ljudi.. Mjere koje ce svaka drzava preduzeti da bi se postiglo puno postvaranje ovog prava ukljucuje: Tehnicko usmjeravanje i obrazovanje.Pravo na rad je jednako pravo na slobodno izborno zanimanje i zaposlenje. profesinalana struktura. Svjetski program zapošljavanja je označen kao doprinos tzv. proglašenoj od strane. realizuje bezbjedne uslove rada. 15 . slobodno vrijeme. 19. obezbjedjuje odmor. drugoj dekadi razvoja. . koje ce svakom pojedincu sacuvati uzivanje osnovnih politickih i ekonomskih prava i sloboda. koji odgovaraju vremenu. kulturnom okruzenju u drugim uslovima u datom vremenu.Prvi dio sadrži perspektive sedamdesetih. ekonomskom. koji obezbjedjuje radniku zaradu za jednak rad. a posebno u pogledu strcnog obrazovanja i osiguranja. stim da se ostvari jedan minimalni godisnji prosjek. . drustvenog i kulturnog razvoja i punog zaposlenja. politiku I postupke koji ce obezbjediti stalnost privrednog. sto sve zajedno.. covjeku i njihovoj porodici obezbjedjuje uslove zivota. Puna zaposlenost moze se definisati kao stanje pune dobrovoljne angazovanosti radnih sposobnosti ljudi i materijalnih sredstava u datom drustvu. . Pravo na rad je pravo koje priznaje drzava kao pravo koje podrazumjeva: pravo svakog lica da dobije mogucnost da obezbjedi sebi sredstva za zivot. druga prava.. Povecanje brojke zaposlenih ne mora uvijek znaciti i smanjenje nezaposlenosti. Kad se govori o zaposljavanju onda se pod zaposljavanjem podrazumjeva zaposljavanje novih radnika. Najvisi nivo zaposlenosti mogao bih se oznaciti kao puna zaposlenost.Treći dio sadrži pitanja: zapošljavanja u industrijalizovanim zemljama. bez diskriminacije.

Ukljucivanje u proces rada na posebno odredjenim mjestima je jedna od karakteristika radnog odnosa. ZASTITA NEZAPOSLENIH Nezaposleno lice kome je prestao radni odnos bez njegovog zahtjeva.. Radni odnos moze biti zasnovan na neodredjeno vrijeme. Medjutim .RAZLICITE FORME ZAPOSLJAVANJA Svaka forma zaposljavanja se identifikuje kao odredjeni sklop minimalnih prava radnika i obaveza poslodavaca. a koje je do prestanka doslo zbog premjestaja bracnog druga u drugo mjesto prebivalista i spajanja porodice nakon zakljucivanja braka i promjene i prebivalista zbog toga. Srediste radnih odnosa je radni odnossa punim radnim vremenom. a fleksibilnos znaci pogodnosti. Neki poslovi koji se obavljaju i u novim oblicima su poslovi za koje se angazuju zene. Pravo na novcanu naknadu pripada i nezapslenom licu kome je prestao radni odnos pismenim sporazumom.propisi o zaposljavanju sadrze i odredbe o pravu na novcanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti. sa punim radnim vremenom ili sa radnim vremenom kracim od punog radnog odnosa. invalidi. 21. 16. Radnik ima radni odnos. 20. omladina. Mogucnost i uslovi ovakvog rada i radnog odnosa moraju biti propisima regulisani. kolektivni ugovori. Medju dislociranim mjestima rada je i rad kod kuce. Sto se tice mjesta rada i vrste poslova nove forme zaposljavanja i rada se pojavljuju u neformalnoj. radu na crno i sl. Medjutim. Osnovni oblik zaposljavanja je radni odnos. saglasnosti ili krivice koje ima odredjeni neprekidni staz osiguranja. odnodno za njih vezuju. zdravstveno osiguranje. Nove forme fleksibilnosti su fleksibilnost radnog vremena i rada sa novim tehnologijama.Zapošljavanje je sve ono što se tiče radnog angažovanja. Nezaposlenost bi se mogla definisati kao stanje drustvenog ekonomskog odnosa i tendencije u kojim se ne koriste svi materijalni i ljudski potencijali datog drustva usljed cega veci broj ljudi ne moze da dobije posao iako su sposoni i hoce da rade. Fleksibilne forme imaju brojne oblike. Uredjeno je brojnim propisima. autonomni opsti akti.. a to su zakoni. Kod nas se forme zaposljavanja razlikuju po tome sa li je u pitanju radni odnos ili ne. radnik moze raditi i na nekom drugom mjestu. Uzroci nezaposlenosti su najcesce strukturne i tehnoloske promjene. tj sivoj ekonomiji.. penzijsko i invalidsko osiguranje. . ima pravo na novcanu naknadu. Ona lica koja odbijaju da prihvate ponudjeni odgovarajuci posao ne smatraju se nezaposlenima. pravi uzroci nezaposlenosti leze u ukupnim drustveno-ekonomskim i politickim odnosima u svijetu i svakoj zemlji uzetoj posebno.

9 mjeseci Preko 25-12 mjeseci Ako nezaposleno lice prije isteka roka zasnuje radni odnos ili ostvari pravo na naknadu plate. 4) Prava iz socijalnog osiguranja Prava iz zatvorenog osiguranja nezaposleno lice i clanovi njegove porodice. vojnih obveznika i obveznika civilne zastite -pritvora i izdrzavanje kazne zatvora. ostvaruje se po propisima o zdravstvenom osiguranju.. . izvrsenja drugih obaveza. ako je bio korisnik osiguranja. Odredbe o mirovanju prava primjenjuju se u slucaju: -odsluzenja ili dosluzenja vojnog roka. Komisija je duzna da u roku od 30 dana odluzi o zalbi. 17.. moze da u roku od 90 dana od dana izvrsenja povrede podnese zalbu komisiji koju obrazuje nadlezno ministarstvo. obustavlja mu se isplata novcane naknade i ostvarivanje drugih prava. vaspitne mjere do 3 mjeseca Boravka korisnika van RS duze od 30 dana.6 mjeseci Od 15 do 25. Novcana naknada iznosi: -nezaposleno lice koje ima od do 10 godina staza osiguranja 35% od prosjecne koju je to lice oztvarilo u poslednja 3 mjeseca rada -nezaposleno lice koje ima do 10 godina staza osiguranja 40 % od prosjecne plate koju je to lice ostvarilo u poslednja 3 mjeseca rada 2) Druge novcane naknade odnose se na: -troskove individualnog strucnog osposobljavanja -troskove putovanja obavljenog po pozivu ili uputi Zavoda radi informisanja o mogucnostima zaposlenja 3) Trajanje i mirovanje prava Duzina trajanja prava moze iznositi neprekidno najvise: -za staz osiguranja do 5 godina-3 mjeseca -za staz od 5 do 15 godina. Nadlezno ministarstvo dostavlja odluku komisije u roku od 8 dana Zavodu i nezaposlenom licu koje je podnjelo zalbu. 1) Pravo na novcanu naknadu. Pravo na novcanu naknadu nezaposleno lice ostvaruje u Zavodu.. Rok za prijavu je 30 dana od dana prestanka radnog odnosa.. Prava iz penzionog i invalidskog osiguranja ostvaruju se u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju 5) Postupak ostvarivanja prava Nezaposleno lice koje smatra da mu je povrijedjeno pravo.Navedena prava moze da ostvari lice koje ima najmanje 8 mjeseci neprekidnog staza osiguranja u poslednjih 12 mjeseci. mjere bezbjednosti. Nezaposleno lice ima ova prava od prvog dana prestanka radnog odnosa. ili 12 mjeseci staza osiguranja sa prekidima poslednjih 18 mjeseci.

postane potpuno nesposobno za rad 8. gradjanima zaposlenim u inostranstvu. Potrebe evidencije prema kategorijama vode se za : nezaposlenim licima koja ostvaruju pravo na novcanu naknadu i prava iz socijalnog osiguranja.zakljuci ugovor o radu 2.postane redovni ucenik ili student 12 -izjavi da rjesava svoje zaposlenje 18 .samostalno ili sa drugim licem osnuje neki oblik obavljanja samostalne djelatnosti 4. zstitne ili vaspitne mjere duze od 3 mjeseca 5.stupi na izdrzavanje kazne zatvora. nezaposlena lica koja traze zaposlenje.ne javi se dva uzastopna roka Zavoda 11.6) Prestanak prava Nezaposleno lice je duzno da u roku od 8 dana obavjesti Zavod o promjeni okolnosti kako bi bilo skinuto o evidenciji nezaposlenih.postane vlasnik ili suvlasnik u nekom pravnom subjektu 7.. pre ili do kvalifikociju 8.stekne status redovnog ucenika ili redovnog studenta 11.neopravdano odbije da prihvati odgovarajuce zaposlenje 6. potrebi za radnicima.otpocne da se bavi poljoprivrednom sjelatnoscu 5.ako se utvrdi da je pravo ostvario na osnovu neistinih podataka 12.samostalno ili sa nekim drugim licem osnuje neki oblik obavljanja samostalne djelatnosti 2.neopravdano odbije da se odazove pozivu da radi na javnim radovima 7..ako se sam odjavi sa evidencije nezaposlenih 13.otpocne da se bavi poljoprivrednom djelatnoscu 3. Prava prestaju prije roka ako : 1.neopravdano odbije da se odazove na poziv Zavoda radi evidencije 10.stekne uslove invalidske ili starosne penzije 4.stupi na odsluzenje vojnog roka 9.stupi na izdrzavanje zatvorsek kazne duze od 3 mjeseca 10.stekne uslove za invalidsku ili starosnu penziju 6. mjere bezbjednosti.neopravdano odbije poziv za strucno osposobljavanje.se odjavi sa evidencije 3.ako se utvrdi da je radio na crno 14. Evidencija se prestaje voditi ako lice : 1. ponudama inostranih poslodavaca.ako se odseli sa teritorije RS 7 Evidencija o nezaposlenim Zavod vodi evidencije o : licima koje traze zaposlenje. Podaci o nezaposlenim licima smatraju se povjerljivim. zaposlena lica koja traze promjenu zanimanja.neopravdano se ne javi u propisanom roku Zavodu radi evidencije 9.

radi kao poslodavac bez prijave na obavezno osiguranje 22 AGENCIJA ZA ZAPOSLJAVANJE U BiH Agencija za rad i zaposljavanje Bih formirana je za pracenje i sprovodjenja konvencija MOR-a. Ono ne moze da zasnuje radni odnos za obavljanje poslova na svakom radnom mjestu. Lice mladje od 18 godina moze da zasnuje radni odnos uz uvjerenje da ima opstu zdravstvenu sposobnost za rad. U pitanju je ogranicena i djelimicna poslovna sposobnost maloljetnog radnika. na kome to moze punoljetno lice. zaposljavanja i socijalnog osiguranja i prati njihovo sprovodjenje. Lice mladje od 18 godina ne moze da zasnuje radni odnos u svojstvu sluzbenika u administrativnoj upravi RS ili drzavnim institucijama BiH Za prijem u radni odnos u institucijama Bih uslovi su: -navrsenih 18 godina -drzavljanstvo BiH .neopravdano odbije da prihvati odgovarajuce zaposlenje 15.navrsi 65 godina 14. Nadlezna je i za: 1) obavlja medjunarodno predstavljanje i saradnju sa medjunarodnim organizacijama i zavrsava medjunarodne obaveze iz oblasti radai zaposljavanja 2)koordinira aktivnost sa entiteskim vlastima i entitetskim zavodima za zaposljavanje u projektima od interesa BiH 3) prikuplja informacije o ponudi i potrebama radne snage na medjunarodnom trzistu i dobavlja informacije entitetskim zavodima 4) inicira sklapanje i potpisivanje medjunarodnih ugovora iz oblasti rada.13. 23 USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA Uslovi za zasnivanje radnog odnosa su opsti i posebni 1) Opsti uslovi Ugovor o radu moze da zakljuci lice koje je navrsilo 15 godina zivota i koje ima opstu zdravstvenu sposobnost za rad.da nije pokrenut krivicni postupak za krivicno djelo za koje je predvidjena kazna zatvora 3 ili vise godina -da nije izrecena kazna za krivicno djelo uzreceno sa umisljajem -da postoji fizicka i psihicka sposobnost 19 .neopravdano odbije da se odazove pozivu da radi na javnim radovima 16. Pored toga sto prati sprovodjenje konvencija. nadlezna je da prati sprovodjenje medjunarodnih standarda u oblasti rada i zaposljavanja.neopravdano odbije poziv za strucno osposobljavanje. pre ili dokvalifikaciju 17.

Dozvola prestaje da vazi : istekom vremena na koje je izdata. ne moze zasnovati radni odnos. Posebni uslovi za zaposlavanje stranaca su: odobren boravak na teritoriji RS. Radnu dozvolu izdaje filijala Zavoda za zaposljavanje nadlezna prema sjedistu poslodavca.vrsta i stepen strucne spreme -posebna specijalisticka strucna znanja -radno iskustvo -posebna zdravstvena sposobnost -posebna psihicka sposobnost -posebne godine zivota -strucni ispit -odredjena licna svojstva -znanje stranih jezika Lice koje zali zaposlenje mora poslodavcu da dostavi dokumenta kojima dokazuje da ispunjava trazene uslove Uslovi za zasnivanje radnog odnosa stranih drzavljana pored opstih i posebnih traze se i dodatni uslovi. prestankom vazenja odobrenja boravka.2) Posebni uslovi .-opis posla na kome se stranac zaposljava . odnosno BiH i vazeca radna dozvola. prestanka vazenja ugovora o radu i stavljanje van snage radne dozvole Rjesenje kojim se stavlja van snage radna dozvola izdaje se strancu koji izvrsi krivicno djelo ili prekrsaj. iako ispunjava opste i posebne uslove. Uz zahtjev za izdavanje dozvole poslodavac je duzan priloziti: . Radna dozvola se izdaje najduze na vrijeme za koje je obobren boravak.Prijavu o potrebnom radniku. 20 . Dobojanje dozvole predhodi zakljucivanju ugovora o radu. pravosnaznom sudskom oslukom. 24 SMETNJE ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA Postoje izuzetni slucajevi kada radnik. odlukom drugog organa zabranjeno vrsenje datih poslova. te ova lica imaju ista prava i obaveze kao i zaposleni domaci drzavljani. Izuzeti su stranci koji obavljaju poslove utvrdjene propisima o stranim ulaganjima i predstavnicima humanitarne organizacije. To su oni slucajevi kada je radniku na osnovu zakona.dokaz o odobrenom boravku . Preduslov za izdavanje radne dozvole je predhodno legalizovan. Slucajevi u kojima se ogranicava izadvanje i vazenje dozvole su : -kada se ona ne moze izdati -kada dozvola prestaje da vazi -kada se radna dozvola stavlja van snage Dozvola se ne moze izdati starncu ako su na evidenciji nezaposlenih prijavljena lica odgovarajuce strucne spreme i koja prihvataju odredjeni posao.

Direktna postoji kada je lice bilo tretirano. imovnog stanja. tretira se ili moze biti tretirano nepovoljnije u odnosu na drugo lice. Indirektna diskriminacija postoji kada odredjena obredba lice koje trazi zaposlenje i lice koje jr zaposleno. opredeljenja. Indirektna diskriminacija postoji kada prividno neutralna pravna norma. U nasem zakonadavstvu nema izricite odredbe po kojoj srodstvo sa poslodavcem predstavlja smetnju za zasnivanje radnog odnosa. etnicke pripadnosti. 25 ZABRANA DISKRIMINACIJE Diskriminacija moze da se odnosi na: uslove zaposljavanja. kriterijum ili praksa jednaka za sve dovede u nepovoljan polozaj lice jednog pola u poredjenju sa licima drugog pola. Prihvatljivo je stanoviste po kojem srodstvo nije apsolutna smetnja za zasnivanje radnog odnosa ali to moze biti odredjeno opstim aktom ako za to predstavlja smetnju za obavljanje odredjenih poslova. stavlja ili bi mogla da stavi u povoljniji polozaj od drugog lica. Radni odnos se ne moze zasnivati izmedju clanova uze porodice za obavljanje poslova u domacinstvu. uslove zaposlenjam rada i prava iz radnog odnosa. Dozvoljeno je uspostavljanje specijalnih mjera u cilju promovisanja jednakosti i pavnopravnosti polova. seksualnog uznemiravanja i diskriminacije po osnovu pola u radu i radnim odnosima. Poslodavac je duzan preduzeti efikasne mjere u cilju sprecavanja uznemiravanje. 26 RAVNOPRAVNOST POLOVA U RADNOM ODNOSU Diskriminacija na osnovu pola i polne pripadnosti je zabranjena. Pod neposrednim se podrazumjeva svako postupanje kojim se lice koje trazi zaposlenje i lice koje je zaposleno stavlja ili je bilo stavljeno ili bi moglo biti stavljeno u nepovoljni polozaj od drugog lica u uporednoj situaciji. Lice koje smatra da su mu povrijedjena prava moze da podnese tuzbu nadleznom sudu protiv poslodavca. Diskriminacija se dijeli na posrednu i neposrednu. na osnovu pola. zbog njegovog odredjenog obiljezja. otkaz ugovora o radu. napredovanje u poslu. Ona moze biti direktna ili indirektna. Zakonom su propisani izuzeci kada nema polne diskriminacije. pristup strucnom osposobljavanju. pola. statusa. uvjerenja ili vrijednosnog sitema koji cini osnov za zabranu diskriminacije. takvi radnici ne ispunjavaju uslove za zasnivanje radnog odnosa. 21 .Radni odnos se ne moze zasnovati sa radnikom mladjim od 18 godina za vrsenje poslova i zadataka na koje je zabranjenorasporedjivanje takvih lica. Ako radnici ne ispunjavaju posebne uslove u pogledu zdravstvenog stanja ili specijalnih znanja. Radnik ili nezaposleno lice ne moze biti stavljen u neravnopravan polozaj u primjeni zakonodavnih ili drugih propisa i drugih obiljezja koja nisu u direktnoj vezi sa prirodom pravnih propisa. Radnik kao lice koje trazi zaposlenje mogu biti stavljeni u nepopravan polozaj zbog: rasne pripadnosti. socijalnog porijekla. u istoj ili slicnoj situaciji. clanstva u sindikatu ili politickoj organizaciji.

seksualno uznemiravanje i diskriminaciju na osnovu pola. Provjeravanje vrsi komisija ili strucni saradnik koga odredi poslodavac. udaljenja s posla. Posebni uslovi se odredjuju u oglasu prema zahtjevima radnog mjesta. 27 POSTUPAK ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA Poslodavac prema novom koncepu objasnava o mogucnostima zaposljavanja moze da bira da li ce Zavodu za zaposljavanje da prijavi potrebu za radnicima u cilju javnog objavljivanja potreba ili da trazi da mu neposredno predlozi kandidata za zasnivanje radnog odnosa. Moze se vrsiti predhodna provjera sposobnosti lica koje se zaposljava. Poslodavac dostavlja Zavodu prijavu o potrebi za radnicima. Oglas je ponuda ili akt koji obavezuje. privremene sprijecenosti za rad zbog bolesti. Sadrzina oglasa mora biti u skladu sa zakonom. Poslodavac moze lice koje trazi zaposlenje. Poslodavac moze da zahtjeva da se oglasavanje izvrsi na drugi nacin. poslodavca i ponude. ako to poslodavac zahtjea. Probni rad je uslov cije se ispunjenje utvrdjuje posto je radni odnos zasnovan. Ugovor mora da bude u saglasnosti sa zakonom. obaveza i odgovornosti izmedju radnika i poslodavca. 28 UGOVOR O RADU Ugovor o radu je pravni osnov zasnivanja radnog odnosa. To moze biti i drugo oblasceno lice poslodavca. porodjajnog odsustva. Poslodavac samostalno odlucuje o izboru kandidata za zasnivanje radnog odnosa i nije vezan za predlog Zavoda ili agencije. Oglas sadrzi sve bitne podatke za identifikaciju radnog mjesta. 22 . uz njegovu saglasnost. Oglas mora da sadrzi i rokove u pogledu prijavljivanja. Prava i obaveze radnog odnosa nastaju onog dana kada radnika stupi na rad kod poslodavca. Zavod nakon prijema oglasava potrebe za radnicima u jednom od javnih glasila dostupnim gradjanima. perioda izmedju dana otkaza ugovora i datuma vracanja na posao po odluci suda ili drugoga organa. Ugovorom o radu utvrdjuje se sadrzaj prava. Poslodavac moze biti fizicko i pravno lice. Odluku o zasnivanju radnog odnosa zakljucavanjem ugovora o radu donosi poslovni organ poslodavca. Ugovor o radu ne prekida se za vrijeme: koristenja godisnjeg odmora. Radnik moze biti samo fisicko lice sa najmanje 15 godina starosti.Poslodavac ne smije preduzimati nikakve mjere prema zaposlenom licu zbog cinjenice da se on/ona zalio/la na uznemiravanje. Ne prekida se ni za vrijeme drugih opravdanih odsustvovanja za rada. Ugovor o radu je formalni akt. Rok za to iznosi 3 dana. kolektivnim ugovorom i opstim aktom. da uputi na dopunsko osposobljavanje za rukovanje sredstvima rada i sredstvima zastite na radu. Odluku o izboru donosi izmedju predlozenih kandidata ili onih koji su se neposredno obratili. Zavod moze da predlozi nezaposleno ili lice koje trazi promjenu zaposlenja.

od toga da li su u pitanju poslovi koje se obavljaju kontinuirano ili sa prekidima. Radnik kome prestane radni odnos ima pravo na otkazni rok i otpremninu.Forma. Radno odnos se zasniva po pravilu na neodredjeno vrijeme sa punim radnim vremenom. Na taj nacin radnik zasniva radni odnos na neodredjeno vrijeme u skedecim slucajevima: 1) ako nakon isteka roka od 2 godine od dana zakljucenja ugovora na odredjeno vrijeme. 2) ako nakon prekida rada zbog isteka roka iz ugovora vise puta zaposljava kod istog poslodavca na osnovu ugovora o radu na odredjeno vrijeme i tako ostvari 24 mjeseca rada u toku poslednje 3 godine. Pripravnik ima pravo na platu i druga prava po osnovu radnog odnosa. licne podatke o radniku. 29. da ponudi zakljucivanje ugovora o radu u roku od 3 mjeseca od stupanja zakona na snagu. radnik uz saglasnost poslodavca nastavi da radi. Ugovor sadrzi podatke o: nazivu i sjedistu poslodavca. Ugovor o radu na odredjeno vrijeme moze se zakljuciti na period od 2 godine. Ako poslodavac ne zakljuci sa radnikom ugovor cini povredu prava radnika. U kojim slucajevima ce biti zakljucen ugovor na odredjeno vrijeme zavisi od kadrovskih potreba. To je obavezan da ucini prije stupanja radnika na rad. strucna sprema radnika. koje treba da polozi strucni ispit i kojem je potrebno predhodno iskustvo u njegovom zanimanju ili profesiji. poslodavac ne moze zahtjevati od radnika podatke koji nisu u neposrednoj vezi sa poslovima za cije obavljanje zasniva radni odnos. Ugovor o radu na posebnom radnom mjestu nije posebno uredjen zakonom. datum stupanja radnika na rad. ali se takav rad moze uvesti kroz ugovor o radu. TRAJANJE RADNOG ODNOSA Ugovor o radu se moze zakljuciti na odredjeno i neodredjeno vrijeme. prebivaliste ili boraviste radnika. Obavezna je pismena forma. Poslodavac i radnik mogu se sporazumjeti da se vaznost ugovora jednom ili vise puta produzi za odredjeni period. sadrzaj i obaveza dostavljanja radniku propisani su zakonom. 30 PRIPRAVNICI I VOLONTERI Pripravnik je lice koje je zavrsilo srednju skolu. radnom vremenu. Prilikom zakljucivanja ugovora o radu. 23 . kao i u slucajevima koji su zakonom odredjeni. Ugovor moze da sadrzi i druge podatke koje poslodavac i radnika smatraju znacajnim za uredjenje radnog odnosa. radnom mjestu na mjestu rada. visu skolu ili fakultet i po prvi put zasniva radni odnos u odredjenom zanimanju. Obrazac ugovora o radu propisuje nadlezni ministar. plati. Radni odnos na odredjeno vrijeme moze preci u radni odnos na neodredjeno vrijeme sporazumom radnika i poslodavca. Poslodavac je obavezan primjerak ugovora uruciti radniku. Poslodavac je duzan radnicima koji su zasnovani radni odnosi prije stupanja na snagu Zakona o radu. duzini godisnjeg odmora.

Ovaj rok iznosi 7 dana. Poslodavac placa 35 % minimalne zarade za svakog volontera zavodu za zaposljavanje koji pokriva osiguranje volonteru u slucaju povrede na radu ili profesionalne bolesti. Pripravnicki staz lica sa zavrsenom srednjom skolom moze da traje do 6 mjeseci. Pored toga. Istekom pripravnickog staza pripravnik prestaje radni odnos i ne postoji obaveza zakljucivanja ugovora o radu. Poslodavac obezbjedjuje invalidsko osiguranje u slucaju povrede na poslu. Probni rad moze da traje najvise do 3 mjeseca. Poslodavac i radnik imaju pravo da otkazu ugovor o probnom radu i prije isteka roka na koji je ugovor zakljucen. prestaje radni odnos s danom isteka roka utvrdjenog ugovorom. Poslodavac moze zakluciti ugovor o radu sa pripravnikom onoliko vremena koliko traje pripravnicki staz propisan za zanimanje na koje se odnosi. Radnik ima pravo iz radnog odnosa. volonteri imaju pravo na dnevni odmor u toku dana i ima pravo na zastitu u radu. da zakljuci ugovor o radu sa drugim poslodavcem i to do polovine punog radnog vremena. koje treba da polozi strucni ispit i kojem je potrebno predhodno iskustvo u njegovom zanimanju ili profesiji. Volonter ima pravo na zdravstveno osiguranje kako je to regulisano propisima u pogledu nezaposlenih lica. Strucno osposobljavanje se vrsi prema posebnom programu propisanom od strane nadleznog organa ili poslodavca. Rok se moze sporazumno produziti jos do 3 mjeseca. Vrijeme volonterskog staza se racuna u pripravnicki staz i radno iskustvo kao uslov za rad na odredjenim poslovima. visu skolu ili fakultet i po orvi put zasniva radni odnos u odredjenom zanimanju. 24 . Radnik koji je udovolji na poslovima radnog mjesta za vrijeme probnog rada. Pripravnik ima pravo na zdravstveno osiguranje kako je to regulisano u pogledu nezaposlenih lica. 32 DOPUNSKI RAD Radnik moze pored ugovora o radu s punim radnim vremenom.Pripravnik ima pravo na 80% minimalne zarade prije polaganja strucnog ispita sto placa poslodavac. pored podataka koji se navode u ugovoru o radu. 31 PROBNI RAD Poslodavac i radnik mogu da zakljuce ugovor o probnom radu. a lica za zavrsenom visom ili visokom strucnom spremom do 1 godinu. Za to mu nije potrebna saglasnost poslodavca kod koga je stupio u radni odnos sa punim radnim vremenom. Ugovorom o probnom radu. U toku probnog rada provjerava se da li radnik ima odgovarajuce znanje i sposobnosti potrebna da uspjesno obavlja odredjene poslove. Volonterski rad moze trajati onoliko koliko je za odredjeno strucno zvanje propisano trajanje pripravnickog staza. u skladu sa poslovima koje obavlja za vrijeme probnog rada. uredjuje se nacin sprovodjenja i ocjenjivanja rezultata probnog rada. Volonterom se smatra lice koje je zavrsilo srednju skolu.

Povremeni poslovi su isto kratkotrajni. Izvrsilac ima pravo na naknadu za zavrseni posao. 33 RAD VAN RADNOG ODNOSA Ugovorom o obavljanju privremenih ili povremenih poslova ne uspostavlja se radni odnos. Privremeni poslovi si kratkotrajni. Ima pravo na zdravstveno i penziono-invalidsko osiguranje. 25 . sa punim ili nepunim radnim vremenom -da ne traju duze od 60 dana u toku kalendarske godine Ugovorom se odredjuju: -ugovorne strane -rokovi za otpocinjanje i izvrsenje poslova -uslovi i nacin njegovog izvrsenja -visina. Zakonom o radu odredjene kazne za prekrsaj za poslodavce ako zakljuci ugovor suprotno odredbama o obavljanju privremenih i povremenih poslova. nagrade za izvrseni posao OMLADINSKO ZADRUGARSTVO Djelatnost zadruge je organizovano obavljanje poslova za potrebe poslodavaca koji nemaju karakter radnog odnosa. Izvrsilac ima pravo na naknadu za zavrseni posao. -da be predstavljaju poslove za koje se zakljucuje ugovor o radu na odredjeno ili neodredjeno vrijeme. ali se obavljaju s vremena na vrijeme. odnosno u svoje ime i za racun svojih clanova i to na principu samofinansiranja. Privremeni i povremeni poslovi nisu ograniceni brojem lica koji ce ih obavljati. rok i nacin isplate. Zadruga posluje sa trecim licima u ime i za racun svojih clanova. Visak prihoda se usmjerava u fond zajednickih potreba zadrugara. konstruktivni poslovi. Poslodavac je duzan da zadrugaru obezbjedi zastitu na radu. To ne mogu biti poslovi kojima se krsi zabrana konkurencije poslodavca kod koga je radnik zaposlen sa punim radnim vremenom. Ugovor se moze zakljuciti pod uslovom: -da su poslovi utvrdjeni u kolektivnom ugovoru ili pravilniku o radu. Omladinska zadruga vodi evidenciju o radnom angazovanju zadrugara. Prava i obaveze zadrugara su : 1) pravo na naknadu za izvrseni rad 2) pravo na zastitu na radu 3) pravo na zdravstvenu zastitu 4) pravo na penzijsku i invalidsko osiguranje 5) pravo na naknadu stete pretrpljene na radu ili u vezi sa radnom 6) pravo na ucesce u upravljanju zadruge 7) pravo na informisanje o poslovanju zadruge Zadrugari ima pravo na naknadu za izvrseni rad u iznosu utvrdjenom opstim aktom zadruge. I jedni i drugi su vremenski ograniceni.Uslov za dopunski rad jeste da se radno vrijeme kod tih poslodavaca ne podudara vremenski.

Kada kucni radnik dobije posao poslodavac ili posrednik treba da ga informisu u pismenoj formi o posebnim uslovima zaposlenja. Kucni radnici treba da se isplacuju za troskove koje snose u vezi sa obavljanjem posla ( grijanje. Radnik kada pocne da radi predaje knjizicu poslodavcu. osigurati sve mjere obezbjedjivanja i licne zastite. sporazum izmedju kucnog radnika i poslodavca na neki drugi nacin. Visina naknade za kucni rad utvrdjuje se putem kolektivnog pregovaranja ili na osnovu odluka nadleznog organa. voda) i vrijeme provedeno u odrzavanju masina i opreme. Ona sadrzi podatke o naknado priznatom radnom stazu. On taj posao obavlja u svojij kuci ili drugom mjestu po izboru. Treba obezbjediti ravnopravan tretman izmedju kucnih radnika i ostalih zaposlenih. Obavlja ga za novcanu naknadu. osvjetljenje. Poslodavac moze upisati u radnu samo podatke koji se o vremenu koje je radnik proveo u radnom odnosu kod njega i ne moze upisati podatke koji bi radniku otezali ponovno zaposlenje.. a koje nije kod poslodavca. Poslodavac treba da vodi registar svih kucnih radnika i da izvjeste nadlezne organe o kucnim radnicima. visinu isplate i nacin obracuna. Treba ih isplacivati po predaji svakog zavrsenog posla. kao i o vremenu provedenom van radnog staza koje se priznaje kao penzijski staz. 26 . zamjeni alata. oznacava posao koji obavlja lice koje se naziva kucni radnik. Takva obavjestenja treba da sadrze: ime i sjediste poslodavca i posrednika. U radnu knjizicu se upisuje i staz osiguranja ostvaren u vidu obavljanja privremenih i povremenih poslova. Prilikom prestanka radnog odnosa poslodavac je duzan radniku vratiti radnu knjizicu. Kucni radnici imaju pravo za zastitu po socijalnog osiguranja. RADNA KNJIZICA Radna knjizica je javna isprava koju izdaje nadlezni opstinski organ uprave. U slucaju opasnosti za radnika ili porodicu treba zabraniti dalji rad u kuci. RAD NA IZDVOJENIM RADNIM MJESTIMA Izraz ’’kucni rad. Od radnika se trazi da se pridrzavaju propisanih mjera zastite. raspakivanju i pakovanju i sl. kod koga se ona nazazi za vrijeme radnog odnosa. Poslodavac moda informisati radnike o svim opasnostima vezanim za posao. vrstu i opis posla. 35. da vode racuna o svojoj bezbjednosti i zdravlju.34. Poslodavac treba da vodi i evidenciju poslova dodjeljenih kucnim radnicima. Radnom knjizicom se dokazuje staz osiguranja i drugi vidovi penzijskog staza radnika. Poslodavac je fizicko ili pravno lice koje direktno ili putem posrednika obezbjedjuje kucni rad. Zahtjev za izdavanje knjizice moze podnjeti lice koje je navrsilo 15 godina zivota.

. penziono-invalidsko osiguranje od nezaposlenosti. ZABRANA KONKURENCIJE POSLODAVCU Zabrana obavljanja poslova djelatnosti koje obavlja poslodavac Radnik ne moze da konkurise poslodavcu zato sto bi obavljao za svoj ili tudji racun poslove iz djelatnosti koju obavlja poslodavac. I institucijama BiH rok moze da iznosi do 2 godine od prestanka ugovora o radu. Radnik se ne moze obavezati prema poslodavcu ako je do prestanka radnog odnosa doslo krivicom poslodavca. a radnik ima pravo na naknadu utvrdjenu ugovorom. Zabrana zasnivanja radnog odnosa kod drugog poslodavca poslije prestanka radnog odnosa Poslodavac se moze sporazumjeti sa radnikom da se u cilju zabrane konkurencije odredjeno vrijeme nakon pretanka radnog odnosa radnik ne moze zaposliti kod drugog poslodavca na teritoriji RS ili uzem podrucku. poslodavac moze od radnika traziti naknadu pretrpljene stete. Datum prijavljivanja za osiguranje po pravilu je identican datumu stavljanja radnika na rad utvrdjenom u ugovoru o radu. da bi izbjegao obavezu da prijavi radnika. kada poslodavac ne zaljuci ugovor o radu sa radniko. Za vrijeme trajanja obaveze radnik ima pravo na naknadu koja na moze biti manja od 50 % prosjecne plate koju je radnik ostvario. 37. U pitanju su poslovi koji spadaju u djelatnost koju stvarno obavlja poslodavac i koji su od znacaja za njega. U upravnom pravu izum ostvaren na radu pripada poslodavcu. U uporednom zakonodavstvu je prisutno rjesenje da ako radnik postupi protivno zabrani. Predvidjena je novcana kaznaza prekrsaj za poslodavca ako sa radnikom pripremljenim na rad ne zakljuci ugovor o radu. 27 . Zabrana moze trajati do 1 godine. texnicko unapredjenje ili drugi pronalazak iz djelatnosti koju obavlja poslodavac. duzan je da o tome obavjesti poslodavca i da mu po pravu prvenstva ponudi otkup. U institucijama BiH poslodavac i zaposleni mogu ugovoriti da se zaposleni obavezuje da ne moze bez odobrenja poslodavca sklopiti ugovore iz djelatnosti koju obavlja poslodavac. U zakonu o radu nije uredjena mogucnost odustajanja od ove klauzule.36 FAKTICKI RADNI ODNOS Fakticki rad postoji kada poslodavac primi radnika na rad ali ne zakljuci s radnikom ugovor o radu. Prvenstvo otkupa kod pronalaska Ako radnik na radu ostvari izum. Radnik se odjavljuje sa socijalnog osiguranja s prestankom radnog odnosa. Fakticki rad se pojavljuje kao ’’rad na crno. Poslodavac je duzan da radnike prijavi na zdravstveno. inovaciju. Poslodavac ima do 60 dana da odgovori na ponudu.

prekovremenog radnog vremena uvijek voditi racuna o ovim zabranama. Za prekovremeni rad donose se posebne odluke. tako da ostvari prosjecno. znace da organizacije i poslodavcima moraju kod zasnivanja radnog odnosa. Kod preraspodjele radnog vremene. Zarada Kod ostvarivanja prava na zaradu za svakog radnika se odredjuje novcani iznos na ime zarade mjesecno ili u nekom drugom intervalu. Rasporedjivanje radnika Zaposleni imaju pravo na poslovima i zadacima za koje su zasnovali radni odnos. radnik moze zahtjevati da radi krace od punog radnog vremena ako je takva mogucnost u zakonu predvidjena.38. Na kraju godine utvrdjuje se za svakog radnika iznos zarade za proteklu godinu. puno radno vrijeme. U slucajevima i pod uslovima predvidjenim zakonom organizacija ima obavezu da radniku obezbjedi raspored na druge poslove. Tada se donose pojedinacne odluke koje se tiu prava radnika. OSTVARIVANJE POJEDINACNIH PRAVA RADNIKA BEZ VODJENJA POSEBNOG POSTUPKA Radno vrijeme Rad u punom radnom vremenu zavisi od procesa rada. Svaki radnik je duzan da se ponasa prema propisanim mjerama. radnik u jednom vremenskom periodu moze da radi duze od punog vremena. Obaveza organizacije je da obezbjedi rad radnicima u skladu sa njihovim sposobnostima i potrebama organizacije. 28 . odredjivanja smjena. Kada su radnikova prava povredjena on ima pravo traziti donosenja posebne odluke. uslova i organizacije rada. Takva situacija moze nastati u slucaju kada radnik utvrdi damu na poslovima i zadatcima nije utvrdjena propisna zastita. Izuzetno. zabrana prekovremenog i nocnog rada. Zastita na radu Propisi u pogledu zastite na radu odredjuju obaveze cije izvrsenje omogucava da radnici ostvare svoja prava u pogledu zastite na radu. rasporedjivanja radnika. Posebna zastita na radu Zabrana zaposljavanja omladine i zena na odredjenim poslovima. odnosno da primjenjuje mjere zastite na radu. da bi u narednom periodu radio krace od punog radnog vremena. zbog cega mu prijeti opasnost za zivot i zdravlje.

Za svakog radnika donosi se pojedinacni plan. useljenja u stan. Strucno osposobljavanje Organizacija rada mora da obezbjedi da dodju do izrazaja radne i strucne sposobnosti radnika. Takvi su slucajevi kada treba utvrditi radnu sposobnost radnika. 39. 29 . smrt clana uze porodice. a moze biti obavezna na isplatu i onda kad nije obaveznik. Naknada zarade Pravno na zaradu ostvaruje se na taj nacin sto radnik obavjestava organizaciju o tome da su se stekli uslovi za ostvarivanje prava na naknadu zarade. organizacije i njihovi organi. kada svi radnici u isto vrijeme koriste godisnji odmor. Radnici imaju pravo na odsustvo ili samo ispunjavanjem odredjenih uslova. Odluka o koriscenju odmora moze biti donjeta po zahtjevu radnika. da omoguci razvijanje radnih sposobnosti radnika. Odluke donosi rukovodilac uprave.Odsustva radnika Za koristenje godisnjeg odmora. Takav je slucaj sa koriscenjem odsustva za slucaj : sklapanja braka. Rasporedjivanje radnika Prilikom rasporedjivanja donose se pojedinacne odluke za svakog radnika. odnosno poslodavac treba da donese plan koriscenja godisnjeg odmora. One se donose na osnovu zahtjeva radnika. U nekim slucajevima odluka se donosi uz saglasnost radnika. Posebni slucajevi ostvarivanja pojedinacnih prava Radnici odredjena prava ostvaruju u odredjenom postupku koji sami iniciraju ili to cini nadlezni organ. potrebu njegovog rasporedjivanja na druge poslove i zadatke i kada radnik trazi odredjena novcana sredstva radi zadovoljavanja stambenih potreba. da radnik dobija poslove i zadatke u skladu sa svojim mogucnostima. Postoji i kolektivni godisnji odmor. OSTVARIVANJE POJEDINIH PRAVA RADNIKA UZ VODJENJE POSEBNOG POSTUPKA Prava majki Za prava majki u vezi porodiljskog odsustva i prava roditelja koji se staraju o djeci donose se posebne odluke. Organizacija je duzna da obezbjedi ostvarivanje tog prava onda kada je organizacija u kojoj zaposleni radi obaveznik isplacivanja. Zena pocinje koriscenje porodiljskog odsustva na osnovu nalaza ljekara.

Radnik moze da prestane sa radom ako svoju volju izjavi u pisanom obliku. osim ako su zaposleni u industriji kad traje od 19 do 7 casova. kao i trudnim zenama pocevsi od 6 mjeseci trudnoce. Radnik moze zakljuciti ugovorom o radu sa punim radnim vremenom samo sa jednim poslodavcem. Radnicima mladjim od 18 godina zabranjen je nocni rad.41 Uvodi se na radnim mjestima sa posebnim uslovima rada. RADNO VRIJEME Puno radno vrijeme Puno radno vrijeme radnika iznosi 40 sati sedmicno. 40. . Radno vrijeme skracuje se srazmjerno stetnom dejstvu. kada se radno vrijeme na odredjenim poslovima i zadatcima sastoji se iz vremena efektivnog rada i vremena obavezne prisutnosti. To je najvise 10 sati sedmicno. Radnik ima posebna prava kao sto su uredan godisnji odmor. Poslodavac je duzan da izvrsi raspored radnog vremena radnika najmanje za 30 narednih dana. zamjena smjena vrsi se u rokovima i na nacin odredjen kolektivnim ugovorom. Trajanje nocnog rada je izmedju 22 casa i 6 casova narednog dana. Radnik je potom duzan da ostane u radnom odnosu koliko zahtjeva zakon. Skraceno radno vrijeme cl. Prisutnost na radu i efektivan rad Radno vrijeme moze biti duze od punog radnog vremena. poslovi na kojima se nem oze obezbjediti efikasna zastita na radu. zaposlenika rada ili sindikata. 30 . Ti posebni uslovi mogu biti : poslovi sa povecanim rizikom od povredjivanja ili oboljenja. To je prisutnost koja traje duze od punog radnog vremena. Radnik prima platu u skladu sa radnim vremenom. Radnik moze da zakljuci ugovor o radu sa nepunim radnim vremenom sa vise poslodavaca i na taj nacin ostvari puno radno vrijeme. i majkama sa djecom od 1 godine zivota.Stalnost zaposlenja Odluka o prestanku radnog odnosa moze biti donjeta tek kada su uslovi za prestanak radnog odnosa ispunjeni i na objektivan nacin utvrdjeni. posebne mjere zastite i sl. O skracenju odlucuje nedlezni ministar po zahtjevu poslodavca. pravilnikom o radu i ugovorom rada. Ako je kod poslodavca rad organizovan u smjenama. To vazi za sve slucajeve kada radni odnos prestaje odlukom poslodavca i po sili zakona. Radnik samovoljno postupa kada bez ikakve izjave napusti rad. poslovi koji posebne psihofizicke sposobnosti. Nepuno radno vrijeme To je radno vrijeme krace od 40 casova nedeljno. U institucijama BiH zaposlenik moze zakljuciti vise takvih ugovora.

starosti radnika. a u drugom dijelu krace. Preraspodjelom punog radnog vremena. Duzina godisnjeg odmora zavisi od duzine neprekidnog rada u toku godine. 43. Radno vrijeme se rasporedjuje kao : redovan rad ili organizovan u smjenama. trudnim zenama. dnevno i nocno radno vrijeme . posebnih usloa rada. samohranom roditelju ili usvojiocu djeteta mladjeg od 6 godina. Poslodavac je duzan da izvrsi raspored radnog vremene najmanje 30 narednih dana. Radnik koji nema najmanje 6 mjeseci radnog danam ima pravo na godisnji odmor u trajanju najmanje 1 dan za svaki navrseni mjesec rada. Preraspodjela nije mogua kod rada sa skracenm radnim vremenom. Godisnji odmor ne moze da iznosi duze od 30 radnih dana. Prekovremeni rad ne moze trajati duze od 10 casova sednicno. Duzan je da raspored oglasi na nacin koji je pristupacan svim radnicima. Vrijeme dnevnog odmora uracunava se u puno radno vrijeme radnika. Ako potreba za prekovremeni radom traje vise od 3 sedmice neprekidno ili vise od 10 sedmica u toku godine poslodavac o tome mora obavjestiti nadleznog inspektora rada. Uvecanje plate je najmanje 30 % u odnosu na platu za isti broj casova rada u toku radnog vremena. PRERASPODJELA RADNOG VREMENA Puno radno vrijeme se moze preraspodjeliti ako to priroda posla i potrebe zahtjevaju. majkama sa djecom do 3 godine zivota. Radnik ima pravo na godisnji odmor i tog prava se ne moze odreci. Licima mladjim od 18 rad se moze odobriti uz njihovu pismenu saglasnost. Radnik moze dobrovoljno raditi i vise od 10 sati. radnici koji rade na narocito teskim poslovima i poslovima koji su stetni za zdravlje). 41 PREKOVREMENI RAD Prekovremeni rad se uvodi na zahtjev poslodavca kada nastupe odredjene okolnosti ili prijete njihovo nastupanje. PRAVO RADNIKA NA ODMOR Radnik koji radi s punim radnim vremenom ima pravo na odmor u toku rada u trajanju od 30 minuta. 31 .Raspored Puno radno vrijeme radnika iznosu 40 dana sedmicno. ravnomjerno i u turnusima. Pojedine kategorije imaju pravo na minimalnu i uredjeni odmor ( maloljetni radnici. radno vrijeme u jednom dijelu godine moze da bude duze. 42. Radnik koji ima najmanje 6 mjeseci neprekidnog rada ima pravo na godisnji odmor u trajanju najmanje 18 radnih dana. Radnik ima pravo na dnevni odmor izmedju dva uzastopna radna dana utrajanju od najmanje 12 sati neprekidno. U toku kalendarske godine radnik ne moze raditi prekovremeno vise do 150 sati. niti za radnike mladje od 18 godina. Prekovremeni rad je zabranjen licima mladjim od 18 godina. jednokratno ili dvokratno radno vrijeme.

Radnik ima pravo na neplaceno odsustvo u odredjenim slucajevima. 45. kojima se stiti fizicko i psihicko zdravlje i licna i kolektivna bezbjednost radnika u procesu rada. a posebne na odredjenim radnim mjestima. Troslovi mjera zastite na radu padaju na teret poslodavca. tradicionalnih i drugih potreba. Moze da odsustvuje s posla najmanje 5 radnih dana u toku godine u slucaju : stupanja u brak. PRAVO RADNIKA NA ODSUSTVO Radnik ima pravo na placeno i neplaceno odsustvo. teska bolest clana porodice.mjere kojima se neposredno obezbjedjuje sigurnost na radu . Radnik nema pravo na naknadu stete. U institucijama BiH zaposlenik ima pravo na odsustvo do 6 radnih dana u godini.mjere u vezi sa uslovima rada . Poslodavac je duzan obezbjediti uslove rda i potrebne mjere licne i kolektivne zastite na radu. Odsustvo moze da traje do 3 dana u toku godine.Radnik koristi godisnji odmor bez prekida. preduzeca i poslodavci. Opste mjere primjenjuju se na svim radnim mjestima. pripremanje i polaganje ispita u obrazovnoj organizaciji. posjete clanu uze porodice koji zivi u inostranstvu. 44. smrt clana porodice. 32 . U institucijama BiH poslodavac odobrava koristenje i odreduje vremenske periode koristenja godisnjeg odmora u rjesenju o godisnjem odmoru. Neplaceno odsustvo u navedenim slucajevima moze da iznosi do 3 mjeseca. porodjaj supruge. osposobljavanja ili usavrsavanja te obrazovanja za potrebe ucesca u upravljanju. Radnik moze i u drugim slucajevima odsustvovati. Kolektivnim ugovorom o radu se moze predvidjeti da radnik koristi neplacenio : obavljanje neodlozenih licnih i porodicnih poslova. ZASTITA NA RADU Mjere zastite na radu su: . Zaposlenik ima pravo da koristi 1 dan odmora kad to zeli. Poslodavac moze odluciti da radnik iskoristi odmor u 2 djela ako to zahtjeva proces rada. U uporednom zakonodavstvu radnik ima pravo na placeno odsustvo za vrijme strucnog ili opsteg skolovanja. Izuzetak je strucno usavrsavanje u inostranstvu koje moze da traje do 1 godine. Slucajevi kada radnik ima pravo na placeno odsustvo odredjeni su zakonom. pripremanje magisterija i doktorata. posebne i mjere koje su obavezne sprovesti odredjene organizacije. kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu. Poslodavac je duzan radniku na njegov zahtjev da odobri odsustvo radi zadovoljavanja vjerskih i nacionalno-tradicionalnih potreba.mjere u vezi sa posebnom zastitom Mjere kojima se neposredno obezbjedjuje sigurnost na radu obuhvataju opste. i to najmanje 30 dana prije koristenja. radi zabovoljavanja vjerskih. Radnici koji rade u poslovima nastave u obrazovanim ustanovama koriste godisnji odmor za vrijeme skolskog rasputa.

zastitnu opremu i sredstva licne zastite. odredjuje se kolektivnim ugovorom. uredjaja i drugih materijalnih sredstava koja se koriste u procesu rada ili zbog neovlascenog i nestrucnog rukovanja tim sredstvima. masina. Radnik mladji od 18 godina ne moze biti rasporedjen da radi na narocito teskim fizickim poslovima i na radovima koji se obavljaju pod zemljom ili vodom. ZASTITA OMLADINE NA RADU Ima za cilj da se zastiti psihofizicki razvoj radnika. Radnik je duzan da odmah obavjesti poslodavca o postojanju ovih uslova i o odbijanju da da radi. 46. Ne moze da radi ni na drugim poslovima koji bi mogli da predstavljaju povecan rizik po njegov zivot. da namjenski koristi sredstva rada. ucesnici dobrovoljnih i javnih radova organizovanih u javnom interesu. da povjeri da li je radnik osposobljen da rukuje sredstvima rada. 33 . ucenici i studenti na prakticnoj nastavi i strucnoj praksi. 47. da odmah pismeno ili usmeno prijavi nedostatke. uredjaja i drugih materijalnih sredstava koja se koriste u procesu rada. zdravlje i psihofizicki razvoj. da provjeti da li je radnik osposobljen da rukuje sredstvima zastite na radu. ZASTITA ZENE NA RADU Posebne mjere kojima se stiti zdravlje zene su : 1) zabrana rada na posebno stetnim i opasnim poslovima Zena ne moze biti rasporedjena na rad u podzemnim djelovima rudnika. te sprjecava nastanak nesrece.Duznost poslodavca su da upozna radnika sa propisima. kvarove ili druge pojave koje bi mogle ugroziti bezbjednost na radu. Odgovoranost je materijalna i prekrsajna. masina. Sindikat moze od poslodavca traziti da preduzme mjere predvidjene zakonom. lica koja se nalaze na izdrzavanju kazne zatvora. lica na profesionalnoj rehabilitaciji. Pravo na zastitu imaju : radnici u preduzecu. U institucijama BiH poslodavac je duzan da osposobi zaposlenika za rad na nacin koji obezbjedjuje zastitu zivota i zdravlja zaposlenika. Koji su to poslovi. Radnik ima pravo da odbije da radi ako mu neposredno prijeti opasnost po zivot i zdravlje. osim u slucaju ako je zaposlena na rukovodecem radnom mjestu koje ne zahtjeva fizicki rad ili sluzbama zdravstvene ili socijalne zastite. Novcanom kaznom kaznice se za prekrsaj poslovac ako njegovom krivicom dodje do nesrece na poslu zbog neispravnosti objekta. Poslodavac je odgovoran za posljedice nesrece na radu koje mogu nastupiti zbog neispravnog objekta. Duznosti radnika su: da se pridrzava utvrdjenih mjera zastite na radu. lica koja se nalaze na strucnom osposobljavanju. kvalofikaciji i dokvalifikaciji.

Ako rodi mrtvo dijete ili ako dijete umre prije isteka porodiljskog. Zena na sopstveni zahtjev moze poceti sa radom prije isteka porodiljskog odsustva. ali ne prije nego sto protekne 60 dana od dana porodjaja. niti joj moze otkazati ugovor o radu zbog trudnoce ili zato sto koristi porodiljsko odsustvo. uz naknadu plate. pravo na odsustvo ima zaposleni otac ili usvojilac. Zena moze biti rasporedjena na drugi posao samo uz njen pristanak. sa pravom na naknadu plate za drugu polovinu punog radnog vremena. zena ima pravo na porodiljsko odsustvo. Ako majka umre ili napusti dijete. 5) prava zaposlenika koji se staraju o djeci Zaposleni koji se staraju o djeci imaju pod odredjenim uslovima pravo na rad sa polovinom radnog vremena nakon isteka porodiljskog odsustva. 4) zastita od otkaza ugovora o radu Poslodavan ne moze odbiti da primi u radni odnos zenu zato sto je trudna. Roditelju takvog djeteta ne moze se bez njegove saglasnosti odrediti da radi prekovremeni ili nocu. porodjaja i njege djeteta. nakon isteka 60 dana od dana rodjenja djeteta. Jedan od zaposlenih roditelja ima pravo da tako radi ukoliko je dijetetu potrebna pojacana njega. Ako poslodavac nije u mogucnosti da zeni obezbjedi raspored na drugi posao. To pravo ima dok dijete ne nevrsi 2 godine zivota. a u institucijama BiH to vrijeme nije ograniceno. zena ima pravo na naknadu plate. Odsustvo traje 1 godinu. U institucijama BiH porodjajno odsustvo traje 6 mjeseci. Zena moze poceti sa koristenjem porodiljskog odsustva 28 dana prije dana porodjaja. To je moguce na osnovu nalaza i preporuke nadleznog doktora medicine.2) privremeni raspored na druge poslove i drugo radno mjesto Zena za vrijeme trudnoce i dok doji dijete moze biti privremeno rasporedjena na druge poslove ako je to u interesu ocuvanje njenog zdravlja ili zdravlja djeteta. Jedan od roditelja djeteta sa psihofizickim smetnjama u razvoju koje nije smijesno u odgovarajucu ustanovu ima pravo da radi polovinu radnog vremena. 34 . Za vrijeme koriscenja porodiljskog odsustva. zena ima pravo na porodiljsko onoliko vremena koliko je po ocjeni doktora medicine. ili iz drugih razloga nije sposobna da se brine o djetetu i da ga njeguje. zena ima pravo na odsustvo s rada. 3) pravo na prodiljsko odsustvo Za vrijeme trudnoce. Roditelji se mogu sporazumjeti da odsustvo koristi otac umjesto majke. niti mu se moze promjeniti mjesto rada. Duzina odsustva se uvecava kada se povecava broj djece. potrebno da se oporavi od porodjaja ( najmanje 45 dana ).

2) prednost kod ostvarivanja prava na strucno osposobljavanje i usavrsavanje Radnik kod koga. a poslodavac obavezu placanje. Ako poslovac nema mogucnost da radnika rasporedi na drugi odgovarajuci posao. Iznos se odredjuje kolektivnim ugovorom. stepen strucne spreme. radnik ostvaruje prava u skladu sa propisima o penzionom i invalidskom osiguranju. Radnik koji je nakon ljecenja i oporavka od povrede na radu ili profesionalne bolesti. 35 . U institucijama BiH duzan je to da ucini posmenim putem u roku od 3 dana. Radnik ima pravo na uvecanje plate po osnovu: otezanih poslova rada. kao i opsti novo razvijenosti i ekonomske mogucnosti.ZARADA. prekovremenog rada. 1) zabrana poslodavcu da otkaze ugovor o radu Radnik koji je povredjen na poslu ili obolio od profesionalne bolesti. nakon ljecenja od povrede na radu ili profesionalne bolesti. radnog staza. ima pravo da se vrati na poslove koje je odgovaraju njegovim sposobnostima.48 ZASTITA BOLESNIH I INVALIDNIH LICA NA RADU Radnik je duzan da obavjesti poslodavca da je provremeno nesposoban za rad. odgovornosti za izvrsavanje poslova i drugih kriterijuma utvrdjenih odlukom Savjeta ministarstva ili aktom poslodavca. Plata se isplacuje unazad. Plata se uvecava za procanat odredjen zakonom ili kolektivnim ugovorom. poslodavac ne moze otkazati ugovor o radu za vrijeme dok je zdravstveno nesposoban za rad. osposobljen za rad. rada praznikom i drugim danima kada se po zakonu ne radi.. ostanu posljedice po zdravlje ima prednost u odnosu na ostale radnike kod ostvarivanje prava na strucno osposobljavanje i usavrsavanje. rada nocu. U institucijama BiH plata zavisi od slozenosti poslova koje zaposleni obavlja. To moze da ucini izmjenom ugovora o radu. Poslodavac je duzan isplatiti jednake plate zenama i muskarcima za jednak rad i jednake vrijednosti. Najniza plata je najniza za puno radno vrijeme.NAKNADA ZARADE I DRUGA PRIMANJA Pravo na platu Radnik ima pravo na platu. Plata pripada za izvrsen rad. Elementi za utvrdjivanje ove plate su troskovi zivota i zivotne potrebe radnika i clanova njihove porodice. Poslodavac ne moze da isplati radniku manju platu. U institucijama BiH poslodavac moze otkazati ugovor o radu zaposleniku kod kojeg postoji smanjena radna sposobnost. 49. ako dobije predhodnu saglasnost Upravnog inspektora. Poslodavac moze da ga rasporedi na radno mjesto koje odgovara njegovoj preostaloj radnoj sposobnosti. Plata obuhvata osnovnu platu i sva dodatna sredstva bilo koje vrste. 3) obaveza rasporedjivanja na drugi posao Preostala radna sposobnost radnika ne moze prestavljati razlog za otkaz ugovora o radu.

Potrebno je u ukupnoj politici strucnog obrazovanja i normativnog regulisanja strucnog obrazovanja i zaposljavanja imati u vidu aktelne savremene i buduce potrebe. Poslodavac moze radniku od plate odbiti najvise 50 %. Proces promjena u drustvu. Poslodavac koji radniku nije obezbjedio strucno osposobljavanje ili usavrsavanje u skladu sa odredjenim zahtjevima. nauci. Opstim kolektivnim ugovorom u RS strucno obrazovanje je predvidjeno kao. Radnik moze da ostvari naknadu troskova prevoza i naknadu troskova sluzbenog puta. visina i nacin ostvarivanja prava na naknadu plate. Poslodavac moze da uputi radnika na odredjene obuke strucnog osposobljavanja i usavrsavanja. kolektivnim ugovorom. privremene sprijecenosti zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti. snosi rizik odgovornosti za stetu na radu. Radnik je duzan da postupi po zahtjevima poslodavca za dopunsko osposobljavanje i usavrsavanje.Pravo na naknadu Radnik ima pravo na naknadu plate za vrijeme odsustvovanje da rada u odredjenim slucajevima. Poslodavac ne moze. bez pristanka radnika ili pravosnazne odluke nadleznog suda. pravilnikom o radu i ugovorom o radu. 36 . visina i nacin ostvarivanja prava na naknadu. STRUCNO OBRAZOVANJE I PROFESIJE Poslodavac moze da uputi radnika na dopunsko osposobljavanje za rukovanje sredstvima rada i sredstvima zastite rada. 50. prema zahtjevima i potrebama radnog mjesta radnika. duznost poslodavca. On nema pravo obestecenja kada materijalna sreta nastane kao posljedice nestrucnog rada. RASPOREDJIVANJE I UPUCIVANJE RADNIKA Rasporedjivanje radnika se zasniva na ugovaranju izmedju poslodavaca i radnika. Uslovi za ostvarivanje prava na naknadu plate za vrijeme privremene sprijecenosti za rad zbog bolesti i povrede. Zakonom se propisuje minimalan iznos naknade. Naknada plate iznosi u visini 100% prosjecne plate koju je radnik ostvario u odredjenom predhodnom periodu ili od plate koju bi ostvario da je bio na radu za vrijeme: godisnjeg odmora. drzavnog praznika. svoje ili tudje potrazivanje naplatiti odustajanjem od plate ili naknade plate. tehnici i tehnologiji pracen je promjenama u profesijama. odnosno na radnom mjestu koje je navedeno ugovorom o radu koji je zakljucio prilikom zakljucivanja radnog odnosa. Radnik ne mora a vjerovatno i nece ostati do kraja svog radnog vijeka na radnom mjestu na kome je zasnovao radno odnos. trajanja prava na naknadu. U institucijama BiH predvidjene su iste obaveze poslodavca i radnika. blize se odredjuju propisima o zdravstvenom osiguranju. 51. U pitanju su slucajevi utvrdjeni zakonom.

valuti u kojoj ce se radnik isplacivati plata i druga primanja. Radnik ima pravo i duznisti da se vrati na rad poslije prestanka rada zbog koga su mu prava i obaveze mirovali. zastite na radu. predmet zastite krivicnog djela povrede prava pod jednakim uslovima i prava gradjana za vrijeme nezaposlenosti. krivicnu i odgovornost za prekrsaj ). pravilnikom o radu i ugovorom o radu. Odgovornost za ucinjenu povredu iz ugovora o radu ne iskljucuje druge oblike odgovornosti ( materijalnu. javnoj sluzbi. plate i naknade plate. DUZNOST RADNIKA DA SE PRIDRZAVA OBAVEZA IZ UGOVORA O RADU Radnik je duzan da izvrsava svoje radne obaveze. Prava i obaveze mogu da miruju za vrijeme skuzenja vojnog roka i obavljanja javne funkcije. odsustva. Radne obaveze radnika propisuju se zakonom. Poslodavac moze radnika uputiti na rad u stranu zemlju u kojoj poslodavac obavlja dio djelatnosti. 52. Radnik se vraca na radiji i drugi odgovarajuci posao. U institucijama BiH zaposlenik prekida radni odnos u sva slucaja: kada je potvrdjen kao kandidat za javnu duznost za koju se vrsi izbor u bilo kojem zakonodavnom organu i na bilo kojem nivou vlasti i kada je imenovan na diznost u bilo kojem izvrsnom organu vlasti na bilo kojem nivou vlasti. Moze trajati najduze dva mandata.Rasporedjivanje radnika na drugo radno mjesto vrsi se izmjenom ugovora o radu. 53. uslovima smjestaja.. Rasporedjivanje na druge poslove vrsi se kroz promjenu klauzule o radnom mjestu. uslovima odlaska i povratka sa rada u stranoj zemlji. sindikatu ili politickoj organizaciji. Javna funkcija moze da se obavlja u javnom organu ili organizaciji. Krivicno djelo nepreduzimaju mjera zastite na radu. Funkcija se obavlja profesionalno i za to se ostvaruje plata. Krivicno je odgovorno lice koje drugome uskrati ili ogranici pravo na slobodno zaposljavanje pod uslovima jednakim onim koji su predvidjeni u zakonu ili drugim propisima. moze da ucini odgovorno lice za preduzimanje ovih mjera. Izuzetak od ovog pravila moguce je samo u slucaju kada nastupe odredjeni razlozi. Uslov za to je da se sa radnikom sporazumje o : trajanju rada u stranoj zemlji. Poslodavac moze pored promjene klauzule radniku da ponudi radniku zakljucivanje ugovora o radu pod izmjenjenim okolnostima. Povreda osnovnih prava radnika je krivicno djelo koje se odnosi na zastitu prava radnika u pogledu: zasnivanja i prestanka radnog odnosa. MIROVANJE RADNOG ODNOSA Radniku koji je zakljucio ugovor o radu na neodredjeno vrijeme mogu da miruju prava i obaveze. 37 . Za povredu radnih obaveza radnik je odgovoran poslodavcu. kolektivnim ugovorom. odmora. radnog vremena.

Pismeno upozorenje poslodavca radniku se daje za laksu povredu radne obaveze. TEZE I LAKSE POVREDE RADNE OBAVEZE Teza povreda radne obaveze je ponasanje radnika kojim se nanosi ozbiljna steta interesima poslodavca ili ponasanje radnika iz koga se osnovno moze zakljuciti da dalji rad radnika kod poslodavca ne bi bio moguc. .54.nanosenje stete trecim licima koju je poslodavac duzan nadoknaditi 3) zloupotreba polozaja 4) odavanje poslovne i sluzbene tajne 5) namjerno onemogucavanje ili ometanje drugih radnika da izvrsavaju radne obaveze 6) nasilnicko ponasanje prema poslodavcu ili prema drugim radnicima ili trecim licima za vrijeme rada 7) koristenje alkoholnih pica ili droga za vrijeme radnog vremena 8) neopravdan izostanak sa posla u trajanju od 3 dana. namjerno unistenje ili ostecenje sredstava poslodavca. U zakonu o radu lakse povrede radne obaveze su povrede drugacije od onih koje su neposredno propisane kao teze. Teze povrede radnih obaveza si : 1) odbijanje radnika da izvrsi radne obaveze 2) kradja. To su: 1) pismeno upozorenje poslodavca 2) jednostavni otkaz ugovora o radu. Prema zakonu u institucijama u BiH ugovor o radu se ne moze otkazati bez prethodnog pismenog upozorenja zaposleniku. Ukoliko radnik i pored upozorenja ponovi takvo ponasanje smatra se da je u pitanju teza povreda zbog cega poslodavac moze da raskine ugovor o radu. nezakonito raspolaganje sredsrvima poslodavca. SANKCIJE ZA POVREDU RADNE OBAVEZE Sankcije za povredu radne obaveze su predmet zakonskog uredjivanja. Prema Opstem kolektivnom ugovoru lakse povrede su: 1) kasnjenje na posao i odlazak s posla prije kraja radnog vremena 2) izazivanje svadje na poslu 3) neljubazan i nekulturan odnos prema drugim radnicima i strankama 4) konzumiranje alkohola u manjim kolicinama 5) nemaran odnos prema povjerenim vrijednostima 6) ponasanje koje steti ugledu i interesima poslodavca ili trecih lica. Poslodavac moze otkazati ugovor o radu zaposleniku bez obaveze postovanja otkaznog roka zbog tezeg prestupa ili teze povrede sluzbene duznisti. 55. Sankcije su propisane zakonom i ne mogu se propisati drugim izvorima radnog prava. Tezom povredom se smatraju i svi drugi slucajevi kojima se nanosi steta poslodavcu.

Poslodavac moze dati otkaz ugovora o radu u roku od 30 dana ( RS ) od saznanja za povredu radne obaveze i za ucinioca povrede. Teze povrede sluzbene duznosti su : 1) vrsenje radnje koja je krivicno djelo protiv sluzbene duznosti. Spor pokrece pred nadleznim sudom. Zastarjelost tece od dana saznanja poslodavca za ucinjenu povredu radne obaveze i za ucinioca povrede. odlucuje poslovodni organ poslodavca ( direktor ). 3) prouzrokovanje poslodavcu vece materijalne stete na imovini namjerno ili iz krajnje nepaznje. Poslodavac je obavezan da omoguci radniku odbranu kada je u pitanju teza povreda radne obaveze. 7) neprimjerno ponasanje prema gradjanima u vrsenju duznosti. 8) neopravdan izostanak s posla u vise od 2 dana u mjesecu.POSTUPAK ZA UTVRDJIVANJE RADNE OBAVEZE Kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu blize se uredjuje pokretanje. Poslodavac je duzan da radniku omoguci da bude saslusan i da iznese odbranu ukoliko je to moguce s obzirom na okolnosti. Povrede sluzbene duznosti mogu biti teze ili lakse.56. subjektivne i objektivne okolnosti i individualne osobine radnika. 5) odavanje drzavne. Poslodavac je duzan da razmotri misljenje sindikata ili savjeta radnika ako mu je misljenje dostavljeno prije donosenja konacne odluke. Odgovornost se zasnivan krivici. 4) zloupotreba ili prekoracenje sluzbenih ovlastenja. Ako kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu nije drugacije odredjeno. POVREDE SLUZBENE DUZNOSTI BiH U institucijama BiH zaposlenik odgovara za povredu sluzbene duznosti. 39 . Pri odredjivanju disciplinske sankcije uzimaju se po pravilu u obzir stepen krivice radnika. druga pitanja od znacaja za zastitu radne discipline. sluzbene ili vojne tajne. za utvrdjivanje povrede radnih obaveza. Kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu moze se odrediti organ ovlascen da odlucuje o tome da li je radnik ucinio povredu radne obaveze. U sporu pred sudom poslodavac je duzan da dokaze postojanje razloga za otkaza ugovora o radu. U institucijama BiH taj rok je 15 dana. 57. Svaka druga povreda koja se posebnim zakonom utvrdi kao teza povreda. 6) krsenje pravila radne discipline. U institucijama BiH posodavac je obavezan da omoguci zaposleniku da iznese svoju odbranu ako otkazuje ugovor o radu zbog ponasanja ili rada zaposlenika. vodjenje i zastarjelost postupka. Radnik kome je na ovaj nacin prestao radni odnos moze da pokrene radni spor. 2) neizvrsavanje ili nesavjesno i namjerno vrsenje povjerenih poslova.

javno izricanje odluke. Na osnovu prijave poslodavac odlucuje o pokretanju disciplinskog postupka. koju imenuje poslodavac. Zakon predvidja odgovornost za clana strajkackog odbora koji cprjecava zaposlene da rade ili zaposlenog koji u vrijeme strajka odbija da suradjuje sa poslodavcem radi obezbjedjenja minimuma procesa rada. prestanak radnog odnosa. odbranu protiv optuzbi preko pravnog zastupnika. zalbu protiv odluke disciplinske komisije. To je slucaj ako radnik ne koristi licna zastitna sredstva. privilegiju protiv samoinkrimisanja. Protiv odluke prvostepene disciplinske komisije. usmeni ukor. On izrice disciplinske kazne. Polozaj zaposlenika je drugaciji ako je pokrenut krivicni postupak. ako radi pod uticajem alkohola ili droga. PREKRSAJNA ODGOVORNOST U RADNOM ODNOSU Prekrsajna odgovornost je u radnom odnosu predvidjena za poslodavca. pravicno saslusanje u razumnom roku. Za laksu povredu moze se izreci pismena opomena ili pismeni ukor.Disciplinsku prijavu moze podnjeti svaki zaposlenik. Pokrenuti disciplinski postupak se obustavlja i ceka ishod krivinog postupka. Krivcna djela koja se ticu radnih odnosa su i ostala krivicna djela koja se mogu izvrsiti u radnom odnosu i u vezi sa zaposlenjem. ne pridrzava se propisanih mjera zastite. na pismeni prigovor ili usmenu izjavu.KRIVICNA ODGOVORNOST U VEZI SA RADNIM ODNOSIMA I ZAPOSLJAVANJEM Krivicna odgovornost u vezi sa zaposljavanjem odnosi se na poslodavca. pojavljivanje na svakom saslusanju. a za tezu 12 dana od dana cinjenja odnostno saznanja za povredu i ucinioca. Posebna prekrsajna odgovornost predvidjena je za zaposlene. degradiranje na nize radno mjesto. fizicko lice i zaposleni.za laksu povredu 6 mjeseci. bice vracen na svoje radno mjesto. Komisija radi javno. kaznena suspenzija sa radnog mjesta i plate u vremenu od 2 do 30 dana. Zakonom su propisani rokovi za pokretanje postupka. 58. Zakonske odredbe prekrsajnu odgovornost odredjuju sledecim redosljedom: preduzece. zaposlenik i poslodavac mogu podnjeti zalbu drugostepenoj disciplinskoj komisiji u roku od 8 dana od dana prijema odluke. Disciplinske kazne su: pismena opomena. 40 . 59. Postupak se vodi pored prvostepenom disciplinskom komisijom. pravno lice. Ako zaposlenik bude oslobodjen optuzbe. Za vrijeme postupka zaposlenik ima pravo da bude : blagovremeno obavjesten o navodima o povredi sluzbene duznosti. ako ne obavlja propisane zdravstvene preglede. odnosno direktora ili drugo odgovorno lice.

8) povreda prava upravljanja-.Krivicna djela protiv radnih odnosa su : 1) povrede prava iz radnih odnosa sastoje se iz svjesnog krsenja propisa . Krivicno djelo postoji i kada se radnik dopusti povratak na rad ali kada je rasporedjen na neodgovarajuce radno mjesto. odnosno sluzbeno ili odgovorno lice. Drugi odlik je otpustanje zaposlenog zbog ucesca u zakonitom strajku 11) zpouoptreba prava na strajk-. 5) povreda prava za vrijeme privremene nezaposlenosti--sastoji se u svjesnom krsenju propisa kojim su regulisana prava privremeno nezaposlenih. kao sto su : zloupotreba polozaja. 10) povreda prava na strajk---javlja se u dva oblika Prvi je sprecavanje ili onemogucavanje zaposlenih da koriste pravo na strajk. 41 .sastoji se u sprecavanju ili onemogucavanju odlucivanja organa upravljanja. Izvrsilac moze biti poslodavac. omladine i invalida .o zasnivanju i prestanku radnog odnosa . Za krivicnu odgovornost potreban je umisljaj.licnom dohotku . direktor.sastoji se u svjesnom krsenju propisa o mjerama zastite na radu.zabrani prekovremenog nocnog rada . cime se uskladjuju ili ogranicavaju prava koja tim licima pripadaju.sastoji se iz svjesnog krsenja propisa cime se uskladjuju ili ogranicavaju prava osiguranicima 3) neprimjenjivanje mjera zastite na radu-.godisnjem odmoru i odsustvovanja . 7) krivicna djela protiv sluzbene duznosti-. odavanje sluzbene tajne.zastiti na radu uopste 2) povreda prava iz socijalnog osiguranja-.postoji ako se strajk vodi ili organizuje suprotno zakonu i dovede u opasnost zivot ili zdravlje ljudi odnosno imovine veceg obima.zastiti zena. primanje mita. za cije se ostvarenje nisu stekli uslovi propisani zakonom ili drugim aktom. 9) povreda prava na upravljanje--odnosi se na povredu prava clan organa upravljanja da na regularan i slobodno ucestvuje u radu organa uparvljanja ili drugog organa. To djelo izvrsava se svjesnim krsenjem propisa.djela koje lice moze izvrsiti u vrsenju sluzbe. pronevjera.sastoji se iz neizvrsavanja pravosnazne sudske odluke o vracanju radnika na rad. i ako postoji savjest o tome da zbog toga moze nastupiti opasnost za zivot ili zdravlje radnika 4) neizvrsavanje odluke o vracanju radnika na rad--. 6) zloupotreba prava iz socijalnog osiguranja-.radnom vremenu .postoji ako je neko lice simulirano ili vjestacki stvorilo privid za ostvarivanje prava socijalnog osiguranja.

Kod odgovarajuceg odnosa prema radu. Svaki radnik odgovara za dio stete koju prouzrokuje. koji se ispoljavaju kroz razna ponasanja i manifestacije zadovoljstva i nezadovoljstva. Slab moral je rezultat ukupnih odnosa. Jedan broj radnika svodi svoj odnos prema radu na postovanje samo nekih najvaznijih pravila uz krsenje drugih. Radni moral utice na kretanje radnika u radnom onosu. Radnik je odgovoran ako stetu pricini manjerno ili iz kranje nepaznje. Za odnos prema radu odredjen znacaj ima radna disciplina. a kada je potrebno i disciplinskim mjerama. Proklamovana je obaveza zastite fizickog i moralnog integriteta radnika. 42 . Radni moral je odnos radnika prema radu i radnoj sredini. Ako se ne moze odrediti dio stete koju je prouzrokovao svaki pojedinacni radnik. a u vezi sa kulturom rada i radnom disciplinom znacajna je kultura i svjest. 62. 1) krivica radnika Radnik koji na radu ili u vezi sa radom namjerno ili iz krajnje nepaznje pricini materijalnu stetu poslodavcu. To je odnos prema radu u kome uz radnog odnosa nastoji izvuci sto vise a u njega uloziti sto manje. prinudi da obavlja svoj posao prema zahtjevima pricesa rada i prema propisima. mora se uzeti da svako ko nece ili ne moze da radi mora biti u situaciji da se ekonomskim sredstvima. znanju. KULTURA RADA I U RADNI MORAL Radnik odlucuje o uslovima i rezultatima svoga rada. Smatra se da probleme u proizvodnji i radu treba da rjesava drzava. Krivica radnika se dokazuje. Trazi se krivica radnika. Pod radnim moralom se podrazumjevaju odnosi radnika prema organizaciji. Stetu nadoknadjuju u jednakim djelovima. duzan je da stetu nadoknadi. Kultura rada ima ulogu u razlicitim oblicima izbjegavanja rada. Svako obavlja rad prema svojim mogucnostima i ukoliko je to u skladu sa potrebama procesa rada. ali tako da ne ugroze svoj radno pravni status. rezultate rada. Ako je vise lica prouzrokovalo stetu krivicnim djelom za stetu odgovaraju solidarno.60. a teret dokazivanja je na poslodavcu. 2) steta koju prouzrokuje vise lica Stetu poslodavcu moze da prouzrokuje vise lica. Ukoliko to nije moguce onda treba povesti postupak za prestanak radnog odnosa. oni koji afirmiraju moralni stav da se u radnim odnosima mora prihvatiti objektivno dato i da svaka samovolja ili garantovanje prava bez rada su neadekvatni i neprihvatljivi. U radu su potrebni odnosi koji su u skladu sa zahtjevima procesa rada. smatra se da su svi podjernako odgovorni. radnoj grupi. MATERIJALNA ODGOVORNOST RADNIKA ZA STETU PRICINJENU POSLODAVCU Materijalna odgovornost je odgovornost za stetu pricinjenu na radu ili u vezi sa radom.

63. krivicu zaposlenika i ostale okolnosti. Ako se ne sporazumiju poslodavac ne moze bez saglasnosti radnika svoje potrazivanje prema njemu naplatiti tako da mu uskrati isplatu plate ili jednog njenog dijela. ODGOVORNOST ZA STETU KOJU PRETRPI TRECE LICE Za stetu koju radnik na radu ili u vezi sa radom pricini trecem licu. 5) oslobadjanje radnika od obaveze naknade stete Uslovi i slucajevi kojima se radnik moze osloboditi obaveza nadoknadi pricinjenu stetu mogu se predvidjeti kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu. Poslodavac snosi rizik tako nastale stete trecem licu. 4) pausalna naknada stete Iznos nakande stete odgovara iznosu pricinjene stete. iz krajnje ili obicne nepaznje. ako je zatecen u vrsenju radnji za koje se osnovano sumnja da predstavlja krivicno djelo ili ugrozavaju imovinu vece vrijednosti. Pausalna visina naknade stete moze se predvidjeti kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu. Fakultativna je moguca kada je protiv radnika pokrenut disciplinski ili krivicni postupak zbog teze povrede sluzbene duznosti. Naknadu stete moze da ostvari putem nadleznog suda. Obavezna suspenzija postoji kada je protiv zaposlnika pokrenut disciplinski i krivicni postupak zbog iste povrede sluzbene duznosti. Poslodavac koji je stetu nadoknadio trecem licu ima pravo da zahtjeva od radnika da mu nadoknadi isplaceni iznos. U institucijama BiH visinu stete. Posodavac odgovara za stetu nezavisno da li je stetu radnik pocinio namjerno. zaposlenik i poslodavac mogu da podnesu zalbu drugostepenoj komisiji. 43 . utvrdjuje provstepena komisija. ako poslodavac ne odluci drugacije. Uredjuje se nacin i postupak utvrdjivanja pausalne naknade i organ koji naknadu utvrdjuje. Obavezno je ako je radniku odredjen pritvor. U tom roku poslodavac mora da odluci o odgovornosti radnika ili ga oslobodi odgovornosti. okolnosti pod kojima je nastala. Ako je protiv radnika pokrenut krivicni postupak udaljenje traje do okoncanja postupka. Radnik ne moze saglasnost dati prije nastanja potrazivanja. Poslodavac moze da udalji radnika. Ako je radnik ucinio stetu obicnom nepaznjom poslodavac ne moze traziti od radnika naknadu isplacenog.3) pokretanje radnog spora oko naknade stete Poslodavac i radnik mogu se sporazumjeti o visini i naknadi stete. To moze da ucini prije otkazivanja ugovora o radu. 64. UDALJENJE RADNIKA SA RADA Udaljenje moze biti obavezno ili fakultativno. Protiv odluke prvostepene komisije. radnik i poslodavac odgovaraju solidarno. U institucijama BiH moguca su fakultativna i obavezna suspenzija.

Rijesenje donosi nadlezni organ Fonda za penizjsko i invalidsko osiguranje. Gubitak radne sposobnosti utvrdjuje se po propisima o invalidskom osiguranju. dana utvrdjenim u presudi. radni odnos prestaje danom pocetka primjene mjere bezbjednosti. 3) zbog odsutnosti sa rada zbog izdrzavanja kazne zatvora Radni odnos prestaje ako radnik koji je osudjen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju duzem od 3 mjeseca. Razlog otvaranja stecajnog postupka je platezna nesposobnost stecajnog duznika ili prijeteca platezna nesposobnost. zbog izvrsenja mjere mora odsustvovati na radu. 4) zbog odsustva sa rada usljed primjene mjere bezbjednosti. Radni odnos prestaje na dan prestanka rada poslodavca. vaspitne i zastitne mjere u trajanju duzem od 3 mjeseca. U institucijama BiH za vrijeme fakultativne suspenzije radnik ima pravo na naknadu plate u iznosu 70 % od plate koju je primao mjesec prije suspenzija. vaspitne ili zastitne mjere. 2) zbog gubitka radne sposobnosti Radni odnos prestaje danom dostavljanja poslodavcu pravosnazno rjesenja o potpunom gubitku radne sposobnosti radnika. Naknada plate je u visini 50 % koju je ostvario proslednjih 6 mjeseci. 6) zbog prestanka rada poslodavca Prestanak rada poslodavca moguc je zbog stecaja. Radni odnos prestaje danom pocetka izvrsenja kazne. Radnik prestaje radni odnos kada navsi 40 godina penzijskog staza ili 65 godina zivota i najmanje 20 godina staza osigurnaja. zbog izvrsenja kazne mora odsustvovati sa rada. zbog zabrane obavljanja odredjenih poslova. Ima pravo na isplatu razlike izmedju iznosa naknade koja mu je izplacena i punog iznosa plate ako je pravosnaznom odlukom krivicni postupak obustavljen ili bude oslobodjen optuzbe ili optuzba bude odbijena. Danom otvaranja stecajnog postupka prestaje ugovor o radu radnika stecajnog duznika. 44 . PRESTANAK RADNOG ODNOSA PO SILI ZAKONA 1) zbog navrsenja odredjenih godina penzijskog staza ili odredjenih godina zivota i staza osiguranja. 65.Naknada za vrijeme udaljenja Za vrijeme udaljenja s rada radnik ima pravo na naknadu plate. To pravo ima i ako mu ne prestane radni odnos zbog povrede obaveze. likvidacije i gubitka statusa na drugi nacin. 5) radni odnos prestaje na osnovu odluke nadleznog suda .

OTKAZ UGOVORA O RADU OD STRANE POSLODAVCA Razlozi kada poslodavac moze da otkaze ugovor o radu su: 1) ako radnik izvrsi tesku povredu radne obaveze 2) ako se iz ekonomskih. predsjednik sindikalne ogranizacije. U zakonu nije odredjen rok u kojem se radnik mora izjesniti o ponudi. predsjednik savjeta radnika. Ovi radnici imaju pravo prvenstva zaposljavanja. On ce naloziti poslodavcu da radnika vrati na posao i isplati mu naknadu. ne vrati na rad. Izabrani predstavnici su. Radni spor se vodi pred Sudom BiH. za vrijeme obavljanja njegove funkcije ili jednu godinu nakon isteka funkcije. a u periodu od naredna 3 mjeseca ima namjeru da otkaze ugovor najmanje 10 % od njegovog ukupnog broja duzan je da se konsultuje sa savjetom radnika. Povratak se odnosi na vrijeme do okoncanja postupka. Otkaz ugovora o radu poslodavac daje u pismenom obliku. ne moze uspjesno izvrsavati radne obaveze 4) ako se radnik u roku 5 radnih dana od dana isteka neplacenog odsustva ili mirovanja prava iz radnog odnosa. U toku trajanja sudskog spora o otkazu sud moze po zahtjeu radnika odluciti da se radnik privremeno vrati na posao. Poslodavac koji zaposljava vise od 15 radnika. to su skucajevi kada: -zadrzi radnika na radu kada radnik stekne uslove starosnu penziju -ako otkaze ugovor o radu suprotno odredbama zakona -ako ne ponudi zaposlenje radniku po pravilu prvenstva -ako radniku ne obezbjedi pravo na otpremninu -ako ne omoguci vracanje na rad nakon isteka mirovanja prava iz radnog odnosa ili mu ne prizna pravo na otpremninu. Ako sud utvrdi da je otkaz ugovora o radu nezakonit. Postoji mogucnost sudske zastite protiv odluke poslodavca. Poslodavac moze da otkaze ugovor o radu radniku uz istovremenu ponudu za zakljucivanje ugovora o radu pod izmjenjenim uslovima. organizacionih i tehnoloskih razloga ukaze potreba za prestankom rada 3) ako radnik s obzirom na svoje strucne i radne sposobnosti.66. Primjerak akta duzan je dostaviti radniku. Duzan je da navede razloge zbog kojih otkazuje ugovor. U institucijama BiH u slucaju otkaza ugovora o radu poslodavac je duzan da dokaze postojanje razloga za otkaz u slucaju radnog spora. Zakonom o radu odredjene su kazne za prekrsaj za poslodavca ako prekrsi ugovor o radu. U institucijama BiH moguca su alternativna rjesenja ako sud utvrdi da je dokaz nezkonit: povratak na posao ili isplata naknade zapolseniku. 45 . ali to ne bi trebalo biti duze od 8 dana. Poslodavac moze da otkaze ugovor o radu izabranom predstavniku radnika u savjetu radnika ili organima sindikata. presudom ce otkloniti stetne posledice. ako on ne postoju onda se sindikatom radnika. uz saglasnost nadleznog ministra.

Prema ZOR prije izmjena i dopuna nacinjenih 2000. Ako je radnik otkazao ugovor o radu otkazni rok ne moze biti kracu od 15 dana. poslodavac je duzan da isplati otpremninu. Otkaz o radu radnik daje u pismenoj formi u roku od 15 dana kada je saznao da je poslodavac izvrsio povredu obaveze.OTKAZ UGOVORA O RADU OD STRANE RADNIKA Radnik ima pravo da otkaze ugovor o radu bez posljedica po sebe u posebnim slucajevima koji su zakonom odredjeni. To su slucajevi: -ako poslodavac izvrsi povredu svojih obaveza iz ugovora o radu -ako su povrede takve prirode da se s osnovom ne moze ocekivati da radnik nastavi sa poslom kod poslodavca. 2) pravo na otpremninu radnika koju su bili upuceni na cekanje po predhodnom zakonu. U institucijama BiH zaposlenik moze bez otkaznog roka otkazati ugovor o radu ako je poslodavac odgovoran za prestup ili povredu obaveze iz ugovora o radu. Otpremnina je iznosika najmanje 6 prosjecnih plata ostvarenih u RS u poslednjih 6 mjeseci prije mjeseca u kome je radniku prestao radni odnos. 3) pravo na otpremninu radnika kojima je nezakonito prestao radni donos prije stupanja na snagu ZOR. Pravo na podnosenje zahtjeva nemaju lica koja su ostvarila pravo na naknadu za otkazni rok ili naknadu za vrijeme cekanja na posao: koja su vodila radni spor pred nadleznim sudom o prestaku radnog odnosa.67. nalazio u radnom odnosu. Kod prestanka radnog odnosa radnik ima pravo na otkazni rok. Poslodavac je duzan da u toku tog otkaznog roka omoguci radniku jedan slobodan dan zbog trazenja novog posla. Poslodavac nije duzan da isplati otpremninu radniku ako je radni odnos prestao u odredjenim slucajevima protuzakonitim od strane radnika.1991. koji smatra da mu je radni odnos nezakonito prestao pocev od toga datuma pa do stupanja na snagu ZOR. OTPREMNINA KOD PRESTANKA RADNOG ODNOSA 1) pravo na otpremninu radnika kojima radni odnos prestane prema ZOR.12. ima pravo da u roku od 3 mjeseca do dana stupanja na snagu zakona podnese zahtjev za ostvarivanje prava na otpremninu. Visina otpremnine odredjuje se ugovorom. Radnik za vrijeme otkaznog roka ima pravo na naknadu plate. pravilnikom o radu i ugovorom o radu. pravo na otpremninu pripadalo je i radnicima koji su upuceni na cekanje prema ranijem zakonu. Radnik kojem radni odnos prestane otkazom ugovora o radu od strane poslodavca ima pravo na otpremninu pod odredjenim uslovima. 68. ako ga je otkazao poslodavac onda ne kraci od 30 dana. Radnik koji se na dan 31. Radnik koji je zakljucio ugovor o radu na neodredjeno vrijeme nakon najmanje 2 godina neprekidnog rada kod poslodavca. ako je spor okoncan pravosnaznom presudom. Ona iznoso najmanje 1/3 prosjecne plate isplacene radniku u poslednja 3 mjeseca prije prestanka ugovora o radu. 46 .

12. Rok tece od dana saznanja za ucinjenu povredu i od dana ucinjene povrede ( 30 dana a najduze 3 mjeseca). Izuzetak je slucaj kada radnik odbije da radi na poslovima pri cijem obavljanju postoji neposredna opasnost po zivot ili teze narusavanje zdravlja radnika ili treceg lica. O pravima i obavezama radnika odlucuje se u skladu sa : zakonom. nalazili u radnom odnosu. Poslodavac je duzan da o zahtjevu odluci u roku od 30 dana od dana postavljanja zahtjeva. smatra se da je zahtjev prihvacen. Ako je radnik pokrenuo postupak pred nadleznim sudom. Zahtjev za zastitu moze se podnjeti u zakonom propisanom roku. ZAHTJEV ZA ZASTITU PRAVA RADNIKA Zahtjev za zastitu prava . Podnosenje zahtjeva za zastitu prava ne odlaze izvrsenje rjesenja ili radnje protiv koje je adnik podnio zahtjev.Predvidjeno je da se otpremnina isplacuje na teret fonda formiranog za ovu svrhu. Pravo na podnosenje tuzbe moze da zastari. 69. kolektivnim ugovorom. Protiv rjesenja Komisije radnik ima pravo zalbe nadleznom ministru. Ako ne odluci u tom roku. 70. pravilnikom o radu i ugovorom o radu. kod inspekcije rada. 47 . a ovaj nije okoncan. sud do stupanja na snagu zakona. radnik moze podnjeti poslodavcu u pismonom obliku ili usmeno. pred arbitrazom. Tuzbu za zastitu prava radnik moze podnjeti u roku od 1 godine od saznanja za povredu prava. pred sudom.1991. Tuzba moze biti podnijeta povodom pojedinacnog akta ili povodom fakticke radnje poslodavca. To je direktor ili drugo lice ovlasceno statusom ili aktom osnivanja. sud ce obustaviti postupak i predmet uputiti komisiji. Zaposlenik moze podnjeti tuzbu Sudu BiH ako poslodavac ne rijesi spor u ovom roku. Ako je tuzilac zaposleni nadlezan moze biti i sud na cijem se podrucju rad obavlja ili se obavljao ili treba obavljati. odnosno od dana ucinjene povrede. odnosno najdaklje u roku od 3 godine od dana ucinjene povrede. Nadlezni ministar donosi blize uputstvo za primjenu zakonskih odredbi koje se odnose na zastitu prava radnika kojima je radni odnos prestao prije stupanja na snagu ZOR-a. ODLUCIVANJE O PRAVIMA I OBAVEZAMA RADNIKA O pravima i obavezama radnika iz radnog odnosa odlucije organ poslodavca. radnik moze da podnese tuzbu nadleznom sudu. 71. O zahtjevu za osnivanje prava na otpremninu odlucije komisija koju obrazuje nadlezni ministar. Za sudjenje je nedlezan sud koji je opste mjesno nadlezan za tuzenog. a koji su se 31. U institucijama BiH poslodavac je duzan da spor rijesi pismeno u roku od 30 dana. Radnik moze traziti zastitu prava iz radnog odnosa: pred nadleznim organima kod poslodavca. Rok za nastupanje zastarjelosti za pokretanje tuzbe tece od dana saznanja za povredu prava.RADNI SPOR U CILJU ZASTITE POJEDINACNIH PRAVA RADNIKA Ako radnik smatra da mu je poslodavac povrijedio pravo iz radnog odnosa.

INSPEKCIJA RADA I ZASTITA PRAVA RADNIKA Radnik moze da trazi zastitu prava kod nadleznog inspektora rada. Ovakvo rjesavanje sporova predvidjeno je u institucijama BiH.Sud uvijek treba da obraca paznju na potrebu hitnog rjesenja radnih sporova. Rok za podnosenje zalbe iznosi 15 dana. a pocinje teci od prvog dana poslije donosenja presude. Stranke mogu izjaviti reviziju protiv pravosnazne presude u drugom stepenu. Sastav arbitraze i postupak pred arbitrazom uredjuju se kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu. 74. Ako je radnik pokrenuo postupak za zastitu prava kod nadleznog suda. Inspektor rada moze poslodavcu izreci mjeru zabrane rada. Poslodavac je duzan da postupu po nalogu inspektora rada ili mu prijeti sankcija. kolektivnim ugovorom se moze predvidjeti da u sporazumnom rjesenju medjusobnog sporazuma radnika i poslodavca ucestvuje i predstavnik sindikata. a najdalje u roku do 6 mjeseci od dana ucinjene povrede.ARBITRAZA ZA RDNE SPOROVE IZMEDJU RADNIKA I POSLODAVCA Sporno pitanje mogu da se iznesu pred arbitrazu. 48 . Ako savjet nije formiran onda se obraca sindikatu. 72. poslodavac je duzan da zatrazi i razmotri misljenje savjeta radnika. inspektor rada moze obustaviti od izvrsenja akt ili radnju poslodavca dok sud ne donese konacnu odluku o spornom pitanju. Ako to ne ucini prijeti mu sankcija za prekrsaj. Ova mjera traje za vrijeme dok se ne okonca postupak po prijavi za prekrsaj. UCESCE SAVJETA RADNIKA I SINDIKATA U POSTUPKU ZASTITE PRAVA RADNIKA Poslodavac je duzan da trazi misljenje savjeta radnika ako se vise radnika obratilo u cilju zastite svojih prava. obratilo poslodavcu za zastitu prava iz radnog odnosa. O zalbi odlucuje drugostepeni sud. U postupku u parnicama rok za izvrsenje cinidbe iznosi 15 dana. Isto je moguce i u slucaju ako ne izvrsi drugu zakonsku obavezu u okviru zastite prava radnika. Ovlasceni organ sindikata moze dati inicijativu za utvrdjivanje odgovornosti poslovodnog organa ili drugog odgovornog lica koje ne izvrsi svoju zakonsku obavezu za vracanje radnika na posao na osnovu pravosnazne sudske odluke. Ako se istovremeno najmanje 10 radnika ili 10 % od ukupnog broja zaposlenih. Poslodavac je duzan da izvrsi pravosnaznu presudu. 73. Inspektor moze kaznu da izrekne licu koje radi kod poslodavca. Radnik se moze obratiti inspektoru rada radi zastite prava u roku od 3 mjeseca od dana saznanja za ucinjenu povredu. Odluka arbitraze je konacna i obavezujuca.

-izvrsi kontrolu radnog mjesta -uzeti uzorke robe i drugih stvari radi analize. ako sprijeci inspektora ili mu onemoguci da izvrsi inspekcijski nadzor. zbog nepostojanja odgovarajucih mjera zastite na radu. poslodavac i odgovorno lice mogu uloziti zalbu nadleznom ministarstvu u roku od 8 dana od dana dostavljanja rjesenja. izvrsi saslusanje i zatrazi izjave od odgovornih lica u vezi sa zahtjevima radnika za zastitu prava -nalozi poslodavcu da preuzme potrebne mjere kojima se otklanjaju povrede prava radnika. OVLASCENJA INSPEKTORA RADA I POSTUOAK U VRSENJU NADZORA Poslove inspekcijskog nadzora neposredno obavljaju republicki inspektori rada. 49 . ekspertize -preduzeti i druge mjere i radnje predvidjene zakonom.poslodavca ili predstavnika sindikata.DUZNOST I ODGOVORNOST POSLODAVCA PRILIKOM NADZORA OD STRANE INSPEKTORA Poslodavac je duzan inspektoru omoguciti nesmetano oavljanje nadzora i da mu pruzi potrebne podatke i omoguci uvid u dokumentaciju i ulazak u sva mjesta u kojima se obavlja proces rada. Inspektor je dizan da cuva sluzbenu tajnu. Protiv rjesenja inspektora. Inspektor moze obaviti nadzor i bez njihovog prisustva. Protiv rjesenja Upravnog inspektorata poslodavac i zaposlenik mogu uloziti zalbu Ministarstvu pravde. -izvrsi uvidjaj na mjestu povrede ili smrti radnika ili drugih lica. Upravni inspektorat sacinjava zapisnik o izvrsenom pregledu i samostalno donosi odluke. Novcanom kaznom kaznice se poslodavac. clan upravno ili nadzornog odbora. -izrekne mandatnu kaznu odgovornom licu. Ako poslodavac u odredjenom roku ne otkloni utvrdjene nedostatke inspektor ce zabraniti rad na odredjenim poslovima i radnnim mjestima. evidencije i druge dokumentacije. -saslusati i uzeti izjave zaposlenika. odgovorno lice kod poslodavca. -nalozi udaljenje s rada radnika kome je izrecena sudska zabrana rada na odredjenim poslovima. dokumentaciju i evidencije koji su od znacaja za ostvarivanje prava i obaveza radnika i poslodavca. Inspektorr ima pravo i duznost da u vrsenju nadzora : -izvrsi uvid u opste akte. Upravni inspektorat BiH moze : -vrsiti pregled opstih i pojedinacnih akata. Inspektor ne moze vrsiti inspekcijski nadzor kod pravnog lica ciji je on clan njegove uze porodice ili bliski srodnik. postoji opasnost od povrede radnika ili opasnosti od drugih preduzeca. 76.75. vlasnik ili suvlasnik. ako poslodavac ili odgovorno lice odbijaju da saradjuju sa inspektorom. -zabrani rad na poslovima na kojima.

Javni konkurs se objavljuje u sredstvima javnog informisanja i sadrzi uslove za postavljanje drzavnih sluzbenika. Prilikom provodjenja postupka za prijem drzavnog sluzbenika. Upraznjeno radno mjesto se popunjava putem internog oglasavanja. Interni oglas se objavljuje u organu drzavne uprave u kojem je upraznjeno mjesto i sredstvima javnog informisanja.Zalba odlaze izvrsenje rjesenja. OCJENA RADA I UNAPREDJENJE SLUZBENIKA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE RS. opste uslove za prijem. pravila i procedure za zaposljavanje utvrdjuje Agencija. akta o imenovanju. rok i mjesto njihovog podnsenja. Postupak za prijem drzavnog sluzbenika ukljucuje ulazni intervju sa kandidatom i kontrolu ispunjavanja uslova konkursa. Agencija objavljuje rezultate i pismeno obavjestava kandidate o rezultatima koje su postigli. na predlog nacelnika. da je po svojim radnim i ljudskim kvalitetima dostojan ugleda drzavnog sluzbenika. kolektivnog ugovora i opsteg akta. Imenovanje pukovodecih drzavnih sluzbenika unutar organa drzavne uprave vrsi Vlada na osnovu javnog konkursa. Interni oglas sadrzi opis upraznjenog radnog mjesta. Agencija oglasava upraznjeno radno mjesto. 77. da je stariji od 18 godina. PREMJESTAJ. da ima opstu zdravstvenu sposobnost. Principe. da nije osudjivan za krivicno djelo. 50 . koji moze da traje od 30 do 60 dana. odnosno gradonacelnika. odgovarajuce radno iskustvo. polozen strucni ispit. skupstina opstine ili grada. Ukoliko je ocjena rada zadovoljavajuca. Inspektor ima pravo i duznost da nadleznom sudu za prekrsaje podnese prijavu za prekrsaj poslodavca koji je ucinio povredu zakona. prilikom sprovodjenja postupka za prijem sluzbenika u administrativnoj sluzbi u jedinici lokalne samouprave. Komisija sprovodi intervju sa kandidatom. Odluku o izboru kandidata donosi nacelnik opstine odnosno gradonacelnik.. napredovanja u sluzbi. broj izvrsilaca. ZAPOSLJAVANJE. Organ drzavne uprave moze odrediti da kandidat provede odredjeno vrijeme na probnom radu. na predlog Agencije. Da bi lice steklo svojstvo drzavnog sluzbenika mora ispunjavati opste i posebne uslove. Opsti uslovi su da je drzavljanin RS. mogu se pored navedenih propisati i drugi posebni uslovi Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u administrativnoj sluzbi jedinice lokalne samouprave.. spisak potrebnih dokumenata. Posebni uslovi se odnose na : odgovarajucu skolsku spremu. Kod zaposlenih u administrativnoj sluzbi u jedinici lokalne samouprave. Izborna komisija vrsi izbor kandidata na osnovu strucnih sposobnosti. agencija potvrdjuje postavljanje drzavnog sluzbenika. Upraznjeno mjesto u administrativnoj sluzbi u jedinici lokalne samouprave popunjava se putem javnog konkursa. Agencija imenuje izborne komisije. imenuje komisiju. drugog propisa. javnog konkursa.

Predlog za napredovanje u drzavnoj upravi daje funkcioner koji rukovodi organom drzavne uprave. Eksterni premjestaj i rasporedjivanje drzavnog sluzbenika iz organa drzavne uprave u institucijama BiH moze se vrsiti u slucaju kada je osnovana nova institucija BiH ili kada je ona u skladu sa Ustavom preuzela nadleznosti koje je rasporedjuje on postaje prekobrojan.U administrativnog sluzbi jedinice lokalne samouprave nacelnik opstine ( gradonacelnik ) moze odrediti da kandidat provede odredjeno vrijeme na probnom radu. Ocjena se vrsi najmanje jednom godisnje. Pripravnicki staz je najduzi za lica sa visokom strucnom spremom i traje godinu dana. ne moze se zaposliti na radno mjesto u istom organu uprave. Ocjena rada podrazumjeva nadzor. Pripravnik je duzan da iztekom odredjenog vremena polozi strucni ispit. PRAVA. vrednovanje rada i uspjesnost vrsenja poslova u okviru njegovog radnog mjesta. a to vrsi nacelnik opstine ( gradonacelnik ). biti privremeno rasporedjen na radno mjesto van sjedista drzavnog organa u kojem radi. DUZNOSTI I NESPOJIVOSTI SLUZBENIKA U OBAVLJANJU POSLOVA Drzavni sluzbenik izvrsava zadatke predvidjene opisom radnog mjesta. Upucivanje se vrsi u vrijeme dok traju razlozi za to. bez njegove saglasnosti. 51 . U administrativnoj sluzbi u jedinici lokalne samouprave nadredjeni rukovodilac vrsi ocjenu rada sluzbenika. Ukoliko us dvije uzastopne ocjene negativne. 78. prilikom prijema kandidat se upoznaje sa sadrzajem poslova i zadataka radnog mjesta. Duzan je da izvrsi naredbu. U administrativnoj sluzbi rasporedjivanje se vrsi prilikom zasnivanja ili u toku radnog odnosa. Duzina pripravnickog staza zavisi od strucne spreme. Zaposleni u organu drzavne uprave moze . da je nepristrasan i da se u vrsenju svojih duznosti rukovodi opstim interesom. Drzavni sluzbenik moze zalbom traziti od odbora preispitivanje odluke o razrijesenju. Osnov za unapredjenje je pozitivna ocjena. bez njegove saglasnosti. ostvaruje sva prava vezana za taj status. Ukoliko drzvni sluzbenik primi naredbu za koju smatra da je nezakonita skrece paznju izvrsilcu naredbe: ako izvrsilac ponovi naredbu. Agencija pokrece postupak za razrijesenje sa duznosti sluzbenika. Zaposleni u organu uprave moze biti upucen u drugi drzavni organ u istom mjestu rada. U administrativnoj sluzbi prijem pripravnika se vrsi na odredjeno vrijeme. sluzbenik ce zatraziti pismenu potvrdu o identitetu izdavaoca naredbe i njen precizan sadrzaj: ako je naredba potvrdjena onda sluzbenik o njoj obavjestava neposredno nadredjenog izdavaocu naredbe i prinudjen je da je izvrsi. Ukoliko je ocjena rada negativna sluzbenik prolazi kroz dodatni program strucnog osposbljavanja. Pripravnik prolazi program strucnog osposobljavanja i polaze ispit. Sluzbenik se rasporedjuje na odredjeno radno mjesto.

troskovi obrazovanja. beneficiju. zastitu na radu. Ima pravo na naknadu: troskovi prevoza. zamjenik. te izbjegava aktivnosti ili propuse u vrsenju svoje profesionalne duznosti. topli obrok. 79. pomocnik rukovodioca upravne organizacije -rukovodilac unutrasnje organizacione jedinice -visi strucni saradnik -strucni saradnik Zaposleni u organima drzavne uprave imaju pravo na naknadu plate za vrijeme koriscenja godisnjeg odmora. Drzavni sluzbenik koji je razrijesen duznosti. Drzavni sluzbenici se razvrstavaju u 5 platnih grupa: -pomocnici ministra. -strucni savjetnik. postovanje dostojanstva. Drzavni sluzbenik ne smije obavljati funkciju.Nije duzan da je izvrsi ako predstavlja krivicno djelo. Drzavni sluzbenik je nepristrasan. Naknada je u visini plate. Drzavni slizbenik je na odsustvu iz sluzbe od trenutka kada je povredjena njegova kandidatura za javnu finkciju. Prava drzavnog sluzbenika odnose se na : zaposljavanje i prestanak radnog osnosa. regres za godisnji odmor. u oblasti kolektivnih prava odnose se na sindikalno organizovanje i djelovanje i strajk. odsustvo. sekretar ministarstva. odsustvo. strucno obrazovanje i profesionalno usavrsavanje. platu i naknadu.. Kao zaposlenik u administrativnok sluzbi lokalne samouprave sredstva aza isplatu zarada i posebne naknade obezbjedjuju se u budzetu opstine ili grada. on se vraca na isto ili slicno radno mjesto najkasnije u roku od mjesec dana od neuspjeha na izborima ili po zavrsetku mandata. podrsku u pomoc y strucnom usavrsavanju i obrazovanju. aktivnost ili biti na polozaju koji dovodi do sukoba interesa sa sluzbenim duznostima. vremenu provedenom na radu. PLATE I NAKNADE SLUZBENIKA Drzavni sluzbenik ima pravo na platu koja odgovara radnom mjestu. 52 . u slucaju smrti sluzbenika ili clana uze porodice. nagradu po osnovu zadatka i rezultata rada. te trazi i ne prihvata za sebe ili svoje srodnike bilo kakvu dobit. prigodne nagrade. inspektori i rukovodilac upravne organizacije. troskovi selidbe. Ne smije obavljati dodatnu aktivnost za koje se placa naknada. strajk. Zakonom je neposredno propisano da drzavni sluzbenik ima pravo: na stalni radni odnos do sticanja uslova za penziju. u roku do 2 godine od razrijesenja ne moze se zaposliti kod poslodavca kojem je bio predpostavljeni. otpremnine pri odlasku u penziju. Drzavni sluzbenik ne moze biti clan upravnih ili drugih odbora politickih partija. zastitu fizickog moralnog integriteta tokom rada. slozenosti poslova koje obavlja. nagradu stete. suzdrzava se od javnog izpoljavanja svojih politickih uvjerenja.

prekoracenje ovlastenja. Na neplaceno odsustvo ima parvo u slucajevima: obavljanja neodlozenih licnih i porodicnih poslova. Sluzbenik koju ima najmanje 6 mjeseci neprekidnog radnog staza ima pravo na godisnji odmor u trajanju od 18 radnih dana. Kod zaposlenih u administrativnoj sluzbi sluzbenici mogu da rade puno i skraceno radno vrijeme. Sluzbenik koju nema 6 mjeseci neprekidnog radnog staza ima pravo na godisnji odmor u trajanju od 1 radnog dana za svaki mjesec rada. Godisnji odmor se koristi neprekidno. Drzavni sluzbenik koji radi s punim radnim vremenom ima pravo na odmor od 30 minuta. preseljenja. U jedinici lokalne samouprave disciplinski postupak protiv sluzbenika pokrece nacelnik opstine neposredno ili na inicijativu drugih sluzbenika. Disciplinske mjere su: obustavljanje izplate plate u iznosu od 35% za period od najmanje 3 mjeseca i prestanak rada.80. sklapanja braka.Disciplinski postupak vodi disciplinaka komisija. odbijanje poslova radnog mjesta -dolazak na rad u pijanom stanju.. vjerskog praznika ( 2 dana ). Na placeno odsustvo ima pravo u slucaju : rodjenja djeteta. Disciplinski postupak vodi disciplinska komisija koju imenuje nacelnik iz rada sluzbenika.. Neplaceno odsustvo ne moze trajati duze od 3 mjeseca. ODMORI I ODSUSTVA SLUZBENIKA Radno vrijeme drzavnog sluzbenika iznosi 40 sati sedmicno. Prekovremeni rad drzavnih sluzbenika moze uvesti organ ili starijesina organa. ODGOVORNOST SLUZBENIKA ZA POVREDU RADNE OBAVEZE Drzavni sluzbenik u administrativnoj sluzbi u upravi moze u radnom odnosu da odgovara disciplinski i materijalno za stetu. 53 . dok nepuno nije predvidjeno Zakonom o lokalnoj samoupravi.RADNO VRIJEME. Ima pravo na sedmicni odmor u trajanju najmanje 24 sata neprekidno. Za povrede radnih duznosti mogu se izreci disciplinske mjere: -pismeni ukor -udaljenje s posla u trajanju od 2 dana do 6 mjeseci -prestanak radnog odnosa. posjeta ckanu porodice koji zivi u inostranstvu. Sluzbenik ima pravo na placeno i neplaceno odsustvo. smrti clana uze porodice ( 5 dana ). 81. pripremanja i polaganja ispita. Povrede su : -neizvrsavanje radnih duznosti -nesavjesno i neblagovremeno izvrsavanje radnih duznosti -nedostojni. smrti clana sire porodice. teze bolesti clana porodice ili polaganja strucnog ispita ( 1 dan ). Za vrijeme neplacenog odsustva prava i obaveze sluzbenija miruju. uvredljivo ili na drugi nacin neprimjereno ponasanje prema strankama -odbijanjedavanja podataka nadleznim organima i licima -davanje netacnih podataka -zloupotreba sluzbenog polozaja. Sluzbenik odgovara disciplinski za povredu radnih duznosti.

pravnom ili fizickom licu. prouzrokovao drzavnom organu. 54 . njenu visinu. Drzavni sluzbenici zaposleni prije stupanja na snagu Zakona o administrativnoj sluzbi podlijezu postupku revizije od strane Agencije. Drzavni sluzbenik moze djelimicno biti oslobodjen placanja naknade. 84. ako je protiv sluzvenika pokrenut krivicno postupak za teze krivicno djelo. U slucaju izrecene suspenzije sluzbenik ima pravo na 50 % svoje plate. SUSPENZIJA DRZAVNOG SLUZBENIKA Starjesina moze donjeti odluku o suspenziji drzvanog sluzbenika. okolnosti pod kojima je nastala. Postojanje stete. Rukovodece drzavne sluzbenike razrjesava Agencija ili Vlada. ako bi placanjem njemu i njegovoj porodici bila ugrozena egzistencija. u raku od 1 godine od dana stupanja na snagu Zakona o lokalnoj samoupravi.PRESTANAK RADNOG ODNOSA SLUZBENIKA Drzavnom sluzbeniku prestaje radni odnos u slucajevima: -dobrovoljnog odstupanje -ispunjavanja uslova za penzionisanje -trajne nesposobnosti za obavljanje radne duznosti -nezadovoljavajuceg probnog rada -dvije uzastopne negativne ocjene -pravoznazne presude za teze krivicno djelo i izdrzavanje kazne zatvora duze od 6 mjeseci -otpustanje kao posljedica krivicnog postupka. Sluzbeniku u administrativnoj sluzbi u jedinici lokalne samouprave prestaje rad nezavisno od njegove volje u slucaju nezadovoljavajuce ocjene na strucnom ispitu. To moze uciniti ako je protiv njega pokrenut krivicni postupak za djelo ucinjeno u vrsenju njegovih zadataka i poslova. izrecena disciplinska mjera prestanka radnog osnosa. ucinioca i naknadu utvrdjuje posebna komisija koju obrazuje starjesina organa drzavne uprave. Agencija donosi rjesenje o prestanku radnog odnosa drzavnim slzbenicima koji su zaposleni suprotno odredbama ovog zakona i koji ne ispunjavaju uslove za prijem drzavnog sluzbenika u radni odnos. namjerno ili iz krajnje nepaznje. MATERIJALNA ODGOVORNOST SLUZBENIKA Drzavni sluzbenik je odgovoran za stetu koje je na radu ili u vezi sa radom. 83. Status sluzbenika i drugih zaposlenih u administrativnoj sluzbi u jedinici lokalne samouprave podlijeze reviziji. Sluzbenik u administrativnoj sluzbi u jedinici lokalne samouprave je odgovoran za stetu prouzrokovanu opstini ili gradu. O tome odlucije komisija koju obrazuje nacelnik opstine/ gradonacelnik. ako se sluzbenik nalazi u pritvoru.82. Sluzbenoka razrijesava nacelnik/gradonacelnik. Sluzbenik nezadovoljan odlukom moze podnjeti zalbu Odboru za zalbe. dok udaljnje traje.

Kao drugostepeni organ . moze podnejeti tuzbu nadleznom sudu. Radi zastite svojih prava drzavni sluzbenik se moze obratiti upravnom inspektoru.85. Zakon o lokalnoj samoupravi uredjuje zastitu prava iz radnih odnosa sluzbenika. diplomatske i konzualne sluzbe i granicne sluzbe. moze se obratiti nadleznom sudu. Zabranjena je diskriminacija. 86 ZAPOSLJAVANJE. izvrsenja rjesenja. preispituje svoju odluku i moze je izmjeniti. Rukovodeci drzavni sluzbenici su sekretar. Ako starjesina u utvrdjenom roku ne odluci i prigovoru ili sluzbenik nije zadovoljan odlukom. sluzbenik nezadovoljan odlukom Odbora ili zato sto odbor nije odlucio u predvidjenom roku. nacionalna pripadnost sluzbenika je zasnovana na dobrovoljnom izjasnjavanju. u postupku odlucivanja o podnesenom prigovoru. a povodom toga je pokenut postupak pred nadleznim sudom. Primjenjuje se na drzavne sluzbenike. ukinuti ili ponistiti. Subjekti individualnih odnosa na koje se primjenjuje zakon su drzavni sluzbenici u unstitucijama BiH. sekretar sa posebnim zadatkom i pomocnik ministra. Prigovor se podnosi starjesini organa drzavne urave. Kad zaposlenik u administrativnoj sluzbi u jedinici lokalne samouprave.OSTVARIVANJE I ZASTITA PRAVA SLUZBENIKA Drzavni sluzbenik moze da se pismno obrati starjesini organa drzavne uprave radi ostvarivanja svojih prava. sluzbenici se pismeno obracaju nacelniku/ gradonacelniku. kroz koristenje instituta radnog prava koji se odnose na: -pravo sluzbenika da se pismeno obrati nacelniku/ gradonacelniku -pravo da podnese prigovor -pravo da podnese zalbu Odboru za zalbe -pravo da podnese tuzbu nadleznom sudu -pravo da se obrati nadleznom inspektoru Drzavni sluzbenik ima pravo da podnese prigovor protiv rjesenja ili drugog pojedinacnog akta kojim je odluceno o njegovim pravima ili obavezama. Kao prvostepeni donosi odluku o pravima. ZASTUPLJENOST I STRUKTURA DRZAVNIH SLUZBENIKA Zaposljavanje i zastupljenost zasnivaju se na sledecim pravilima : Zaposljavanje i unapredjenje profesionalne karijere drzavnog sluzbenika zasnovano je na javnom konkursu i profesionalnoj sposobnosti. obavezama i odgovornostima sluzbenika. struktura odrzava nacionalnu strukturu stanovnistva BiH prema poslednjem popisu. On je prvostepeni i drugostepeni organ. Radi ostvarivanja svojih prava iz radnog odnosa. Starjesina preispituje svoju odluku i moze je zmjeniti ili dopuniti. Sluzbenik moze protiv ove odluke podnjeti zalbu Odboru za zalbe. Ako upravni inspektor nadje da je konacnim rjesenjem nadlaznog organa drzavne uprave ocigledno povrijedjeno pravo drzavnog sluzbenika. Kod zapolsenih u administrativnoj sluzbi radi zastite svojih prava sluzbenik se moze obratiti i upravnom inspektoratu. 55 .

javnog konkursa.ZAPOSLJAVANJE. akta o imenovanju. Lica na koja se zakon ne primjenjuje su : clanovi Parlamentarne skupstine. Ukoliko su dvije uzastopne ocjene negativne. Agencija imenuje izborne komisije. opste uslove za prijem. strucni savjetnik. Ocjena rada podrazumjeva nadzor. koje moze trajati do 12 mjeseci. Izborna komisija vrsi izbor kandidata na osnovu strucnix sposobnosti. Osnov za unapredjenje je pozitivna ocjena. rok i mjesto njihovog podnosenja. Imenovanje rukovodecih drzavnih sluzbenika unutar organa drzavne uprave vrsi Vlada na osnovu javnog konkursa. 87. sudije Ustavnog i Suda Bih. clanovi Predsjednistva. Organ drzavne uprave moze odrediti da kandidat provede odredjeno na probnom radu. PREMJESTAJ. Ocjena se vrsi najmanje jednom godisnje. Da bi lice steklo svojstvo drzavnog sluzbenika mora ispunjavati opste i posebne uslove. da je regulisao vojnu obavezu. visi strucni saradnik i strucni saradnik. napredovanja u sluzbi. ombudsman. Javni konkurs se objavljuje u sredstvima javnog informisanja i sadrzi uslove za postavljanje drzvnih sluzbenika. Upraznjeno radno mjesto se popunjava putem internog oglasavanja. spisak potrebnih dokumenata. pravila i procedure za zaposljavanje utvrdjuje Agencija. guverner i viceguverner. vrednovanje rada i uzpjesnost vrsenja poslova u okviru njegovog radnog mjesta. na prijedlog Agencije. da ima univerzitetsku diplomu. Agencija objavljuje rezultate i pismeno obavjestava kandidate o rezultatima koje su postigli. Ukoliko je ocjena rada zadovoljavajuca. 56 . Agencija pokrece postupak za razrijesenje sa duznosti sluzbenika. Agencija potvrdjuje postavljanje drzavnog sluzbenika. Agencija oglasava upraznjeno radno mjesto. ministri i zamjenici ministra. da ne izvrsava kaznu zatvora koju je izrekao medjunarodni tribunal. Drzavni sluzbenik moze zalbom traziti od odbora preispitivanje odluke o razrijesenju.Ostali drzavni sluzbenici si : sef unutrasnje organizacione jedinice. Predlog za napredovanje u drzavnoj upravi daje funkcioner koji rukovodi organom drzavne uprave. da nije osudjivan za krivicno djelo. Ukoliko je ocjena rada negativna sluzbenik prolazi kroz dodatni program strucnog osposobljavanja. Interni oglas sadrzi opis upraznjenog radnog mjesta. broj izvrsilaca. UNAPREDJENJE Principe. Postupak za prijem drzavnog sluzbenika ukljucuje ulazni intervju sa kandidatom i kontrolu ispunjava uslova konkursa. da je stariji od 18 godina. da je po svojim radnim i ljudskim kvalitetama dostojan ugleda drzavnoh sluzbenika. Opsti uslovi su : da je drzavljanin BiH.da ima opstu zdravstvenu sposobnost. Prilikom provodjenja postupka za prijem drzavnog sluzbenika. Savjetnici u odredjenim institucijama nisu drzavni sluzbenici i na njih se primjenjuju samo pojedine odredbe zakona. OCJENA RADA. Upraznjeno radno mjesto u administrativnoj sluzbi u jedinici lokalne samouprave popunjava se putem jadnog konkursa. Interni oglas se objavljuje u organu drzavne uprave u kojem je upraznjeno radno mjesto i sredstvima javnog informisanja.

odsustvo. ako izvrsilac ponovi naredbu. zastitu fizickog i moralnog integriteta tokom rada. strucno obrazovanje i profesionalno usavrsavanje. sluzbenij ce zatraziti pismenu potvrdu o identitetu izdavaoca naredbe i njen precizan sadrzaj. bez njegove saglasnosti. Zapolseni u organu drzavne uprave moze biti upucen u drugi drzavni organ u istom mjestu rada. postovanje dostojanstva. Nije duzan da je izvrsi ako predstavlja krivicno djelo. benificiju.PRAVA. odsustvo. te izbjegva aktivnosti ili propuste u vrsenju svoje profesionalne duznosti. na stalni radni radni odnos do sticanja uslova za penziju. Radnik ima pravo na otpremninu. ne moze se zaposliti na radno u istom organu drzavne uprave.U administrativnoj sluzbi u jedinici lokalne samouprave nadredjeni rukovodilac vrsi ocjenu rada sluzbenika. Drzavni sluzbenik koji je proglasen prekobrojnim rasporedjuje se na slucno upraznjeno mjesto: ako je rasporedjvanje nemoguce nudi mi se prijevremeno penzionisanje. ostvaruje sva prava vezana za taj status. biti privremeno rasporedjen na radno mjesto van sjedista drzavnog organa u kojem radi. Prava drzavnog sluzbenika odnose se na : zasnivanje i prestanak radnog odnosa. zastitu na radu. Negativna ocjena je osnov za razrijesenje sluzbenika. aktivnost ili biti na polozaju koji dovodi do sukoba interesa sa sluzbenim duznostima. 88. ako je naredba potvrdjena sluzbenik o njoj obavjestava neposredno nadredjenog izdavaoca naredbe i prinudjen je da je izvrsi. platu i naknadu stete. Duzan je da izvrsi naredbu. platu i naknadu. on postaje prekobrojan. bez njegove saglasnosti. da je nepristrasan i da se u vrsenju svojih duznosti rukovodi opstim interesom. Ukoliko drzavni sluzbenik primi naredbu za koju smatra da je nezakonita skrece paznju izdavaocu naredbe. ako penzionisanje nije moguce. ne trazi i ne prihvata za sebe ili svoje srodnike bilo kakvu dobit. Zakonom je neposredno propisano da drzavni sluzbenik ima pravo . strajk. DUZNOSTI I NESPOJIVOSTI SLUZBENIKA U OBAVLJANJIMA POSLOVA Drzavni sluzbenik izvrsava zadatke predvidjene opisom radnog mjesta. Drzavni sluzbenik je nepristrasan. podrsku i pomoc u strucnom usavrsavanju i obrazovanju. Drzavni sluzbenik ne smije obavljati funkciju. suzdrzava se od javnog ispunjavanja svojih politickih uvjerenja. U oblasti kolektivnih prava odnose se na sindikalno organizovanje i djelovanje i strajk. 57 . Zaposleni u organu drzavne uprave moze. Ima prednost pri ponovnom zaposlenju u drzvanoj sluzbi. Eksterni premjestaj i rasporedjivanje drzavnog sluzbenika iz organa drzavne uprave u institucijama BiH moze se vrsiti u slucaju kad je osnovana nova institucija BiH ili kada je ona u skladu sa Ustavom preuzela nadleznosti koje je rasporedjuje. razrijesava se duznosti. Predlog za napredovanje daje rukovodilac. Upucivanje se vrsi u vrijeme dok traju razlozi za to. Prekobrojnost je posljedica reorganizacije ili smanjena obima poslova institucije.

Ne smije obavljati dodatnu aktivnost za koju se placa naknada. Drzavni sluzbenik koji je razrijesen, u toku 2 godine od razrijesenja ne moze se zaposliti kod poslodavca kojem je bio predpostavljeni. Drzavni sluzbenik je na odsustvu iz sluzbe od trenutka kada je potvrdjena njegova kandidatura za javnu funkciju; on se vraca na isto ili slicno radno mjesto najkasnije u roku od mjesec dana od neuspjeha na izborima ili po zavrsetku mandata. Drzavni sluzbenik ne moze biti clan upravnih ili drugih odbora politickih partija. 89.PLATE, NAKNADE, OTPREMNINA Drzavni sluzbenik ima pravo na platu koja odgovara radnom mjestu, sluzbenosti poslova koje obavlja, vremenu provedenom na radu. Drzavni sluzbenici se razvrstavaju u 6 platnih grupa: 1. strucni saradnici 2. visi strucni saradnici 3. strucni savjetnici 4. rukovodilac organizacionih jedinica 5. pomocnici ministra 6. sekretari Zaposleni u organima drzavne uprave imaju pravo na naknadu plate za vrijeme koristenja godisnjeg odmora. Naknada je u visini plate. Ima pravo na naknadu; troskovi prevoza, topli obrok, regres za godisnji odmor, u slucaju smrti sluzbenika ili clana uze porodice, troskovi selodbe, troskovi obrazovanja, prigodne nagrade, otpremnina pri odlasku u penziju. U slucaju razrijesenja se duznisti zbog prekobrojnosti sluzbenik ima pravo na otpremninu. Visina otpremnine je u visini iznosa sestomjesecne plate. Neostvaruje pravo na otpremninu ako izgubi svoj status. 90.ODGOVORNOST SLUZBENIKA ZA POVREDU RADNE OBAVEZE Sluzbenik odgovara disciplinski za povrede radnih duznosti. Povrede su : izvrsenje radnji koje predstavljaju krivicno djelo protiv sluzbene duznosti, odavanje drzavne, vojne, sluzbene tajne, zloupotreba sluzbenih ovlastenja, prekoracenje sluzbenih ovlastenja, neizvrsavanje povjerenih poslova i zadataka, odbijanje izvrsenja zakonitih naredjenja, prouzrokovanje vece materijalne stete, neprimjerno ponasanje prema gradjanima. Drzavni sluzbenici i drugi zaposleni u institucijama imaju pravo da protiv sluzbenika za kojeg postoji pretpostavka da je prekrsio sluzbene duznosti, podenese zahtjev za disciplinski postupak. Organ nadlezan za postavljanje izdaje pismenu potvrdu licu koje je zahtjev predao. Organ nadlezan za postavljanje moze prosljediti slucaj Ombudsmanu koji sacinjava izvjestaj i dostavlja ga licu koje je zahtjev predalo, licu protiv kojeg je zahtjev predat i organu nadleznom za postavljanje. Nadlezni organ izrice disciplinske mjere. Disciplinske mjere su: pismena opomena, pimeni ukor, sizpenzija prava na javnim konkursima u drzavnoj sluzbi u periodu od 2 do 30 dana, degradiranje na nizu kategoriju u okviru radnih mjesta, prestanak radnog odnosa u drzavnoj sluzbi. 58

90. ODGOVORNOST SLUZBENIKA ZA POVREDU RADNE OBAVEZE Sluzbenik odgovara disciplinski za povrede radnih duznosti. Povrede su: izvrsenje radnji koje predstavljaju krivicno djelo protiv sluzbene duznosti, odavanje drzavne, vojne, sluzbene tajne, zloupotreba sluzbenih ovlastenja, prekoracenje sluzbenih ovlasnetnja, neizvrsavanje poverenih poslova i zadataka, odbijanje izvrsenja zakonitih naredjenja, prouzrokovanje vece materijalne stete, neprimjerno ponasanje prema gradjanima. Drzavni sluzbenici i drugi zaposleni u institucijama imaju pravo da protiv sluzbenika za kojeg postoji predpostavka daje prekrsio sluzbene duznosti, podnesu zahtjev za disciplinski postupak. Organ nadlezan za postavljanje moze prosljediti slucaj Ombudzmanu koji sacinjava izvjestaj i dostavlja ga licu koje je zahtjev predalo, licu protiv kojeg je zahtjev predat i organu nadleznom za postavljanje. Nadlezni organ izrice disciplinske mjere. Disciplinske mjere su: pismena opomena, pismeni ukor, suspenzija prava na javnim konkursima u drzavnoj sluzbi u periodu od 2 godine, kazna suspenzije sa poslova i plate u periodu od 2 do 30 dana, degradiranje na nizu kategoriju u okviru radnih mjesta, prestanak radnog odnosa u drzavnoj sluzbi. 91.PRESTANAK RADNOG ODNOSA SLUZBENIKA U INSTITUCIJAMA BIH Drzavnom sluzbeniku prestaje radni odnos u slucajevima: dobrovoljnog odstupanja, ispunjava uslove za penzionisanje, trajne nesposobnosti za obavljanje radne duznosti, nezadovoljavajuceg prbnog rada, dvije uzastopne negativne ocjene, pravosnazne presude za teze kivicno djelo i izdrzavanje kazne zatvora duze od 6 mjeseci, otpustanje kao posljedica krivicnog postupka, izrecena disciplinska mjera prestanka radnog odnosa, gubitak drzavljanstva BiH, sticanja drzavljanstva druge drzave suprotno Ustavu BiH i njenim zakonima. Sluzbenika razrijesava Agencija, po pribavljenom misljenju nadlezne institucije. Zakonski status radnika u postojecim institucijama ostaje isti, sve dok Agencija za njihova radna mjesta ne obavi kompletan postupaj revizije. Za upraznjena radna mjesta organizuje se javne konkurencija. Organ nadlezan za postavljanje potvrdjuje radnike koju su uspjesno prosli postupak ocjenjivanja, a otpusta one koji nisu prosli postupak ocjenjivanja ili ne ispunjavaju opste uslove. 92.OSTVARIVANJE I ZASTITA PRAVA SLUZBENIKA U INSTITUCIJAMA BiH Ombudsman pomaze u realizaciji i postivanju principa utvrdjenih u zakonu i djeluje kao posrednik u pitanjima koja se odnose na status drzavnog sluzbenika. Svi drzavni sluzbenici i zaposleni u institucijama biraju na mjesto ombudsmana jednog drzavnog sluzbenika. Agencija za drzavnu sluzbu obezbjedjuje: realizaciju procesa zaposljavanja sluzbenika za zahtjev institucija, pomaze institucijama u realizaciji njihove kadrovske politike, obuku i razvoj drzavne sluzbe. 59

Odbor drzavne sluzbe za zalbe je odgovoran za razmatranje svih konacnih odluka, preduzetih ili propustenih radnji institucije i / ili Agencije koje se odnose na status drzavnih sluzbenika. Odbor saslusava podnosilca zalbe, a ako je potrebno i svjedoke i eksperte. Clanovi odbora su nezavisni i nepristrasni. 93. POLOZAJ I OVLASTENJA DIREKTORA Direktor se prema zakonskim odredbama nalazi u radnom odnosu. Direktor ostvaruje dio prava koja se ostvaruju iz radnog odnosa. On nije u radnom odnosu sa organizacikom koju rukovodi vec je u radnom odnosu sa drzavom. Direktor odlucije o svim pravima, obavezama i odgovornosti zaposlenih, sa beznacajnim izuzetcima, direktor ima ovlastenja kao poslodavac, a odgovornost kao lice koje je samo vrsilo neka ovlascenja u postupku. 94.UCESCE RADNIKA U POSLOVANJU Zaposleni neposredno ili preko svojih sredstavnika imaju pravo na ucesce u upravljanju,pregovaranju, informisanju i izrazavanju stavova o bitnim pitanjima iz oblasti radnoh odnosa. Ucesce u upravnom i nadzornom odboru. U javnom preduzecu predstavnici zaposlenih cine rtecinu upravnog i nadzornog odbora. Clanstvo u upravnom odboru se stice po dva osnova: po osnovu svojine i po osnovu rada; vecinsko clanstvo u odboru se ne moze steci kumulacijom ucesca zaposlenih po dva osnova. U drustvu kapitala sa privatnim, odnosno vecinskim privatnim kapitalom, zaposleni biraju u upravni i nadzorni odbor najmanje jednog predstavnika. Savjet zaposlenih Zaposleni imaju pravo da formiraju Savjet zaposlenih. Ovo ptavo imaju zaposleni u preduzecu koje ima vise od 50 zaposlenih. Ako je broj manji tu finkciju vrsi izabrani predstavnik zaposlenih. U djelokrugu Savjeta spada: - ucesce u odlucivanju o koriscenju posebnih fondova i drugih sredstava preduzeca, - ucesce u odlucivanju o raspodjeli dobiti koja pripada zaposlenima. Ostali poslovi Savjeta su: - pracenje primjene propisa ( zakona, kolektivnih ugovora, statusa, drugih opstih akata koji su od znacaja za zaposlene ) - davanje misljenja o odlukama i aktima koje su od uticaja za polozaj zaposlenih - davanje misljenja o obezbjedjivanju uslova za rad ( unapredjenje profesionalne rehabilitacije, uslova rada starijih lica, invalida, zena i omladine) Organi preduzeca su duzni da obavjeste Savez zaposlenih o stavu organa preduzeca, o predlozima i misljenjima savjeta preduzeca. Skupstina zaposlenih U drustvenim preduzecu i preduzecu sa vecinskim druztvenim kapitalom poslove iz djelokruga savjeta zapolsenih obavlja Skupstina preduzeca. 60

Arbitrazi je dato u nadleznost posredovanje i pruzanje pomoci u sporovima koji nastanu u postupku zakljucivanja. promjene.MIRNO RJESAVANJE KOLEKTIVNIH RADNIH SPOROVA Pomirenje Ukoliko u toku kolektivnog pregovaranja ne moze doci do sporazuma pribjegava se pomirenju. Arbitrazu za sporove koji nastaju u postupku zakljucivanja. do zakljucivanja kolektivnog ugovora. ali ako se prihvati postupak se mora sprovesti. grada. Pomirenje moze biti stvar ugovornih strana ali moze biti predvidjeno kao obaveza. 96. pitanje spornog osnosa je samo privremeno rjesenje. niti odnosi tesko poremeceni. promjene kolektivnih ugovora obrazuju ucesnici tih kolektivnih ugovora. Pomirenje moze biti zakonom regulisano. Osnovne forme i postupci rjesavanja klektivnih radnih sporova su mirno rjesavanje kolektivnih sporova i strajk. promjene i primjene kolektivnih ugovora. 61 . da bi se?PREDUPRDILI? stajkovi. Posrednik sam trazi rjesenje prema svom shvatanju problema i koncepciju rjesenja spora. Ukoliko je arbitrazna odluka definisana tako da njena vaznost zamjenjuje rjesenje do zakljucenja kolektivnog ugovora. pa stranke uz pomoc treceg same izlazu svoje stavove i trazenje rjesenja. i ishod konstatovati.KOLEKTIVNI RADNI SPOR Osnovna podjela kolektivnih radnih sporova: 1. sporovi koji nastaju u postupku zakljucivanje kolektivnih ugovora ( kolektivni interesni sporovi) 2. Pomirenje podrazumjeva odredjeni postupak koji nije formalan. sporovi koji nastaju u primjeni kolektivnih ugovora ( pravni sporovi). Spor bi mogao ponovo da se otvori u nekom drugom pa i istom pitanju ako se spor ne rijesi kolektivnim ugovorom. primjene pojedinacnih kolektivnih ugovora odnosno na nivou preduzeca. Ono moze biti i fakultativno. Mirno rjesavanje sporova u kolektivnom ugovoru treba da obezbjedi uslove za mirno okoncanje kolektivnog pregovaranja. po sporazumu ugovornih strana ili na osnovu propisa sacinjava predlog za rjesenje hastalog spora. Ako bi tek putem arbitraze bio rijesen sporni odnos onda ne bi bila iskjucena mogucnost strajka. Za rjesavanje sporova koji nastaju u postupku zakljucivanja. obrazuje se arbitraza na nivou opstina tj.a moze biti regulisano i kolektivnim ugovorom ili sporazumom. POSREDOVANJE Posredovanje kao forma rjesavanja kolektivnog spora se sastoji u tome sto trece lice ili neko tijelo. Taj treci je komisija. ARBITRAZA Pravila koja se u nesim propisima odnose na rjesavanje kolektivnih sporova putem arbitraze je nepotpuna. Od ugovornih strana zavisi da li ce prihvatiti preporuku. Rjesenje koje predlaze posrednik ima karakter preporuke za ugovorne strane.95. u kome pozicije ugovornih strana nisu veoma udaljena.

ali tek po iscrpljenju mirnih formi rjesavanja. Problem se rjesava tako sto se trazi tumacenje od tijela koja su ustanovila ugovorne strane. i na taj nacin usaglasiti interese. To bi formalno bio pravni spor. ako uzrok spora potiskuju. i spor se vodi oko toga kako regulisati dati odnos. Strajk je takodje zakonit nacin rjesavanja kolektivnih sporova. kojim cve se blize utvrditi pravila i principi profesionalne odgovornosti. odnosno trazenja rjesenja za formulisanje pravila kojima ce se odnosi regulisati.INSTITUCIJE ZA RJESAVANJE KOLEKTIVNIH RADNIH SPOROVA Organizacija. Strajk nije pozeljan ali u nekim situacijama je neizbjezan i zakonit. kolektivnih ugovora su pravni sporovi. Pored poslovnika moze se donjeti i kodeks. Strajk moze biti formalno nezakonit. To je postupak usaglasavanja interesa. To su one situacije u kojima se u redovnom toku primjene kolektivnih ugovora pojavljuju nejasnoce oko znacenja. U toku pregovora moze doci do spora oko znacenja neke zakonske odredbe. onda se nesporazumi oko znacenja spornog pravila. Oblika kojom je protumacena sporna odredba predstavlja akt kojim je utvrdjeno znacenje ugovora. Tumacenje se moze prikazati nedjelotvorno.INTERESNI KOLEKTIVNI RADNI SPOROVI Kolektivni radni sporovi koji nastaju u postupku zakljucivanja. Tek ako ni jedan od oblika mirnog rjesavanja kolektivnog radnog spora ne bude dao rezultate . nacin njenog rada. Postije i granicne situacije kod sporova aoko kolektivnog ugovora. 62 .97. finansiranje i sjediste. Organizovanje i rad se uredjuje poslovnikom o radu. 98 PRAVNI KOLEKTIVNI RADNI SPOROVI Sporovi koji nastaju u primjeni. a u odredjenom broju slucajeva to se mora rijesiti samo izmjenama ili dopumana kolektivnog ugovora. To moze biti i u sudskom postupku. izmjena i dopuna kolektivnih ugovora. Osnivaci sluzbe odredjuju unutraznju organizaciju sluzbe. Sluzba razmatra praksu rjesavanja kolektivnih radnih sporova. bavi se savjetodavnim radom. alo moze odnose zakomplikovati i povuci prema interesnom sporu. Sluzba organizuje i vrsi poslove u vezi sa mirenjem.moze se pristupiti strajku. Sukob koji se iskristalise oko pravnog spora moze da preraste u strajk. odnosno primjene kolektivnih ugovora. ali posto je razlika u tumacenju propisa. nadleznost i postupak sluzbe za rjesavanje sporova regulisu se sporazumom ugovornih strana. Sluzba za mirno rjesavanje sporova moze se organizovati kao tijelo za mirno rjesavanje kolektivnih sporova. posredovanjem odnosno arbitrazom. Rjesenje spora se sastoji u tumacenju odredaba kolektivnog ugovora. Tada se taj spor opet javlja kao interesni. 99. Moze se raditi o sporu koji se moze rijesiti samo sud ili neki drugi organ. Kod nas su to koordinaciona tijela ili odbor za pracenje i primjenu kolektivnog ugovora. U tom slucaju se spor rjesava arbitrazom ili na drugi nacin. odnosno tumacenju. su sporovi koji se nazivaju interesnim.

Te mjere mogu da obuhvate detaljna i precizna definicija razloga koji opravdavaju prestanak radnog odnosa predstavnika. Ima pravila iz kojih se vidi da stranici ne mogu biti predstavnici sindikata.Djelokrug sluzbe bi obuhvatao imenovanje miritelja. Preporuka br. specijalni postupak zalbe. mogu se opredjeliti za neko drugo tjelo za rjesavanje spora. Da bi se ostvarila prava sindikata. Radnicki predstavnici u preduzecima treba da uzivaju efikasnu zastitu od svakog postupka koji je stetan za njih. treba primjeniti specijalne mjere. alo se njene odredbe najcesce diskutuju u vezi sa sindikalnim organizovanjem radnika. Clanovi sindikata moraju znati sta im nude sindikalne organizacije. arbitra. sloboda sindikalnog organizovanja javlja se kao osnovni uslov za ostvarivanje tih prava.PRAVO NA SINDIKALNO UDRUZIVANJE I ORGANIZOVANJE. U pogledu sindikalnog organizovanja znacajna je Konvencija o slobodi udruzivanja i zastita prava na organizovanje. Jedno od nacela slobode sindikalnog udruzivanja je sloboda opredejeljena svakog radnika kojem sindikatu ce se pridruziti. Radnickim predstavnicima u preduzecu treba pruziti sve one olaksice koje mogu biti potrebne da bi im se omogucilo da izvrsavaju svoje zadatke. Pravo na uspostavljanje sindikalne organizacije ne znaci da tu nema nikakve kontrole. Kada u istom preduzecu postoje i sindikalni i izabrani predstavnici treba obezbjediti da se njihovo postojanje ne poklapa. Ukoliko se ugovorene strane ne opredjele za osnivanje Sluzbe. uz postovanje slobode izrazavanja. 101.RADNICKI PREDSTAVNICI ( AKTI MEDJUNARODNIH ORGANIZACIJA) Konvencija 135 o radnickim predstavnicima. na osnovu utvrdjenih kriterijuma. savjetodavna misljenja jednog samostalnog organa. Organizovanje se moze vrsiti prema djelatnostima i profesijama. kada ne postoje relevantne zastitne mjere koje se primjenjuju za predstavnike radnika. Ona se odnose na slobodu udruzivanja i organizovanja poslodavaca. posrednika. Sluzba sastavlja listu miritelja. Treba voditi racuna o karakteristikama sistema profesionalnih odnosa zamlje i potrebe preduzeca. posrednika i arbitara. 143. o radnickim predstavnicima Radnicki predstavnici si sindikalni predstavnici( imenovani ili izabrani od strane sindikata) i izabrani predstavnici ( koje su slobodno izabrali radnici preduzeca) . Postupak izbora mora biti demokratican. a koji se zasniva na njihovom statusu ili aktivnostima u svojstvu predstavnika radnika ili na clanstvu u sindikatu ili sindikalnim aktivnostima. Radnicki predstavnici su sindikalni predstavnici (koje su slobodno izabrani od strane sindikata) i izabrani predstavnici ( koje su slobodno izabrali radnici preduzeca). Izbor i opoziv sindikalnih predstavnika svojim aktima propisuje sindikat. Ogranicenja se mogu odnositi na proceduru i eventualnu obavezu naknadne regulacije. 100. 63 . konsultovanja.

102. Ista zastita se pruza i radnicima koji su bili predstavnici. U slucaju strajka upozorenja. s obzirom na nacin vrsenja. ukoliko sindikat ne prekine strajk zbog djelimicnog prihvatanja zahtjeva ili potpunog neprihvatanja. kao i upravi preduzeca. Strajk se moze odrediti kao kolektivna akcija zaposlenih koju organizuje sindikat ili radnici. Ne mora se dati prednost radnickim predstavnicima u pogledu zaposlenosti u slucaju smanjenja radne snage. Poslodavci imaju pravo na lokaut ( u nasem pravu ne ). Radnickim predstavnicima u preduzecu treba pruziti potrebne olaksice da bi ime se omogucilo da izvrsavaju svoje zadatke brzo i efikasno. s obzirom na ciljeve: profesionalni i politicki. STRAJK Strajke se opisuje kao industrijska ili agresivna akcija radi rjesavanja kolektivnog radnog spora ili zastite socijalnih i ekonomskih prava. modju kojima je prestanak sa radom i odbijanje radnog angazovanja. 64 . Poslodavac mora da dokaze da je otpustanje predstavnika opravdano. Od radnickih predstavnika se moze zahtjevati da traze dozvolu od svoog predpostavljenog prije izostanka sa posla.VRSTE STRAJKA S obzirom na nivo organizovanja strajk na nivou preduzeca. najava strajka se motra uciniti najmanje 24 sata prije otpocinjanja strajka. iznenadjenja. Strajk se sastoji iz niza postupaka. Procedura podrazumjeva postupak: 1. Odsustvo mora biti u razumnim granicama. dok strajk traje. za stupanje u strajk 2. Radnicke predstavnike treba osloboditi od rada bez gubitka plate i drugih davanja. ponasanje za vrijeme strajka. Zatvaranje ( lokaut ) preduzeca kada je takva mogucnost predvidjena. Treba im dozvoliti pristup svim radnim mjestima u preduzecu. s obzirom na trajanje:strajk upozorenja i strajk cije trajanje nije unaprijed odredjeno.U slucaju opravdanog prestanka radnog odnosa prestavnika predvidjanje efikasnog pravnog lijeka treba da podrazumjeva i njihovo vracanje na posao. Najznacajnija je podjela na zakoniti i nezakoniti. s obzirom na adresata: primarni i sekundarni. Strajk kratko traje ali dolazi iznenada i cilj mu je da pokaze odlucnost sindikata u pogledu zahtjeva koja istice. za otpocinjanje strajka 3. Sindikalnim predstavnicima koji nisu zaposleni u preduzecu treba dozvoliti pristup preduzecu. Uprava treba da dozvoli predstavnicima koji istupaju u ime sindikata da raspodjeljuju informativne biltene. onemogucava radnicima rad nezavisno od njihove spremonosti da rade. granski i generalni strajk. kruzni. 103. tromboza. na osnovu odluke vecine radnika. Prihvatanje zahtjeva je uslov za obustavu strajka.

Ako se radi o modelu rjesavanja kolektivnih radnih sporova. a apsolutna koja nisu regukisana ugovorom. Djelimicni moze biti organizovan u vitalnom djelu preduzeca ( strajk tromboza) Strajk tromboza: Se sastoji u kolektivnom prekidu rada samo u jednom dijelu preduzeca. Posebna vrsta djelimicnog strajka predstavla kruzni strajk koji se sastoji u naizmjenicnom. jer sprjecava poslodavca da koristi svoja sredstva za proizvodnju. Organizuje se u korist onih kojima se pruza podrska. Pozitivna obaveza. obavezuje stranke da pozitivno djeluju i preduzmu sve da do strajka. organizovanje predstavlja oblik nedopustenog strajka. Njegova prednost je u malim troskovima. ali u dijelu koji je od vitalnog znacaja. Do njega dolazi kada se stupa u strajuk radi davanja podrske nekim od radnika iz istog preduzeca. STRAJK IZNENADJENJA--dolazi bez najave. Strajk solidarnosti: Organizuje se radi zastite profesionalnih interesa radnika. kruzni i kategorijalni strajk Djelimicni se sastoji u tome sto jedan broj zaposlenih stupa u strajk a drugi ne. Implicitna obaveza ocuvanja mira proizilazi iz opste obavesze postovanja ugovora. Relativna obaveza cuvanja mira obavezuje sindikat da ne organizuje strajk. Pod kategorijalnim strajkom podrazumjeva se sukcesivni prekid rada u koji stupaju redom radnici iste profesionalne kategorije. tj lokauta ne dodje.STRAJK UPOZORENJA--traje vrlo kratko. uzastopnom prekidu rada od jednog do drugog djela preduzeca. odnosno poslodavca da ne pribjegne lokautu povodom pitanja koja su odredjena kolektivnim ugovorom. a poslodavca da ne pribjegne lokautu ( negativna obaveza ). Strajk interne solidarnosti se javlja u okviru jednog preduzeca. 65 . drugoj grani. kao izliv momentalnog nezadovoljstva zbog neispunjavanja zahtjeva.ne organizuje ga sindikat i javlja se protiv volje sindikata. Strajk eksterne solidarnosti se javlja kada se stupa u strajk radi davanja podrske ucesnicima strajka u drugom preduzecu. Pribjegava mu se radi istivanja narocitog znacaja pojedinih zahtjeva vezanih za uslove rada koji se iznose tokom razgovora. ali ostaju na radnim mjestima. Posebnu vrstu cini ( slow down strike ) kod koga je prekid rada samo djelimican. Ova vrsta strajka se smatra nezakonitom. Strajk sa zauzimanjem preduzeca Zaposleni polektivno prekinu rad. Strajk suprotno obavezi cuvanja mira Obaveza cuvanja mira obavezuje sindikat koji je zakljucio kolektivni ugovor da ne organizuje strajk. DIVLJI STRAJK-. U njega stupa grupa ili vecina radnika krseci odredbbe kolektivnog ugovora. Djelimican.

strajkacki odbor najavljuje strajk poslodavcu dostavljanjem odluke o stupanju u strajk. Profesionalni i ekonomski interesi i njihovo ugrozavanje kao nemogucnost mirnog rjesenja spora bi morali biti konkretno indentifikovani. u pregovore mogu biti ukljuceni predstavnici sindikata. zdravstvene i veretinarske zastite. Oni ne smiju sprijeciti poslodavca da koristi sredstva i raspolaze sredstvima. saobracaja. drustvene brige od djeci i socijalne zastite. Strajk prestaje sporazumom strana u sporu. Nemogucnost sporazuma se uzimala kao nemogucnost rjesavanja spora mirnim putem. odlukom sindikata ili vecine zaposlenih.STRAJK U DJELATNOSTIMA OD JAVNOG INTERESA I MINIMUM PROCESA RADA U djelatnosti od javnog interesa pravo na strajk zaposlenih moze se ostvariti ako se ispune i posevni uslovi utvrdjeni zakonom. komunalnih djelatnosti. proizvodnje prehrambenih proizveoda. a nezadovoljstvo radnika kao osnov obustave rada. 104.Primarni i sekundarni strajk: Primarni strajk organizuje sindikat protiv svog poslodavca u cilju ostvarivanja zahtjeva od koristi za zaposlene. Djelatnosti od javnog interesa su oblasti: elektroprivrede. Najava strajka u ovom djelatnostima mora se izvrsiti najmanje 10 dana ranije. Sekundarni strajk se sastoji u prekidu rada zaposlenih kod drugog poslodavca u ocekivanju da ovaj izvrsi pritisak na poslodavca . Ogranicenje prava na strajk je moguce ali ne i zabrana. 106.SPORAZUMNO RJESAVANJE SPORA I PRESTANAK STRAJKA Strajkacki odbor i predstavnici organa kojima je strajk najavljen. vrijeme pocetka strajka.ODLUKA O STUPANJU U STRAJK I STRAJKACKI ODBOR Odluku o stupanju u strajk kod poslodavca donosi organ sindikata. vodoprivrede. udruzenja poslodavaca i predstavnici nedleznih drzavnih organa. 105. Na poziv strana u sporu. informisanja. Generalni starajk U uzem smislu se podrazumjeva granski generalni strajk. Moze biti organizovan sa unaprijed odredjenim trajanjem ili na neodredjeno vrijeme. Odlukom o stupanju u strajk utvrdjuju se: zahtjevi zaposlenih. Zahtjevi zaposlenih treba da sadrze objavljivanje zahtjeva koji druga strana nisu prihvatile i zbog kojih je doslo do spora. duzni su da pokusaju da sporazumno rijese spor. Strajkacki odbor i zaposleni koji ucestvuju u strajku duzni su da strajk organizuju i vode na nacin kojim se ne ugrozava bezbjednosti ljudi i imovine. PTT usluga. U slucaju kada je odluku o strajku donjela vecina radnika. a u sirem samo strajk koji se organizuje na nacionalnom nivou. strajkacki odbor. 66 . Strajkacki odbor treba da sa poslodavcem ovezbjeri minimum procesa rada u toku strajka. mjesto okupljanja. prosvete. data bi vecina radnika mogla donjeti odluku i prestanku strajka.

Strajk se najavljuje poslodavcu. U slucaju djelimicnog strajka zarada se umanjuje srazmjerno vremenu strajka. Ne smije ni predvidjeti povoljnije zarade za one koji ne ucestvuju u strajku. Ako bi poslodavac u takvom slucaju jednostavno raskinuo radni odnos sa zaposlenim to bi predstavljalo antisindikalnu diskriminaciju. nadleznom organu lokalne samouprave. Poslodavac ne smije sprijecavati zaposlenog da ucestvije u strajku. nadleznom drzavnom organu. ili izuzetno teske posljedice za zivot i zdravlja ljudi. Odredjuje se u obimu koji obezbjedjuje sigurnost ljudi i imovine. U nekim zamljama poslodavcima je dozvoljeno da angazuju druge radnike za vrijeme strajka. tj pocredu slobode udruzivanja i djelovanja. Prvi slucaj. Nadlezni organ je duzan da preduzme neophodne mjere predvidjene zakonom. Polazi se od prirode djelatnosti. ako ocjeni da bi mogla nastupiti neposredna opasnost. Drugi slicaj je kad je poslodavac izazvao strajk neizpinjavanjem sojih obaveza. RAVNOPRAVNE POSLJEDICE STRAJKA Ucesce u zakonitom strajku ne moze da ima posljedicu raskid radnog odnosa. kao i u slucaju izvrsavanja medjunarodnih obaveza. niti upotrebljavati prinudbene mjere za prekid strajka. a poslodavac treba da im omoguci rad i isplati zaradu. 67 . Organizatori i ucesnici u strajku koji nije organizovan u skladu sa zakonom ne uzivaju pravnu zastitu predvidjenu zakonom. Izuzetak moze biti samo ako je ugrozena bezbjednost lica i imovine. poslodavca i nadleznog drzavnog organa da ponude predlog za rjesenje spora. dok postoje i one u kojima to nije dopusteno. Zaposleni koji su odredjeni duzni su da obavljaju dodjeljene poslove. ODGOVORNOST U VEZI SA UCESCEM U STRAJKU. Zaposleni moraju da obezbjede minimum procesa rada. je kad se sporazumom stranaka predvidi da ce poslodavac isplatiti zaradu radnicima za vrijeme strajka. stepena ugrozenosti zivota i zdravlja ljudi i drugih okolnosti. U periodu do najave strajka do dana odredjenog za pocetak strajka. 108. Zapoleni koji ne zele da ucestvuju u strajku imaju pravo da nastave sa radom. zato sto bi se time narusila ravnoteza izmedju stranaka u sporu. odredjena je obaveza strajkackog odbora. Direktor odredjuje zaposlene koji su duzni da rade za vrijeme strajka radi obezbjedjenja minimuma procesa rada i to najmanje 5 dana prije strajka. 107. odnosno direktor. Minimum procesa rada za javne sluzbe i javna preduzeca odredjuje osnovac. osnivacu. Predvidjena je zabrana zaposljavanja lica koja bi zamjenila ucesnike u strajku. bezbjednost imovine. ako je to potrebnao radi odrzavanja minimuma procesa rada. Ukoliko strajkaci sprijece nestrajkace u obavljanju rada poslodavac moze traziti od nadleznog suda da donese odliku o udaljenju strajkaca. Za vrijeme strajka ucesnicima ne pripada zarada. ZABRANE I NADZOR Svaki zaposleni odlucije da li ce ucestvovati u strajku. Ovdje postoje dva izuzetka.

Ako se ucesnik strajka povrijedi za vrijeme strajka takva povreda se ne smeta povredom na radu. Strajk usporenog hoda i strajk sitne sabotaze-. 110 BOJKOT Bojkot predstavlja oblik industrijske. sitnicavosti u izvrsenju radnih obaveze. Jedna je od industrijskih akcija. a ako je u toku strajka gubi pravo. da za vrijeme trajanja strajka ne kupuju robu i ne koriste usluge ni sekundarnog poslodavca. 111. odnosno spustanje nivoa rada. Primarni bojkot. povodom kolektivnog radnog spora. Ne smatra se dopustenim strajkom.PIKETING U nasem pravu nema propisa o piketingu.Privatni poslodavac nema pravo da trazi naknadu izgubljenih dana zbog strajka. 109. kolektivne akcije radnika. Drugacija je situacija kada je poslodavac prinudjen da privremeno zatvori preduzece zbog strajka u drugom. Za njega poslodavac moze izreci i najtezu disciplinsku sankciju-otkaz. Mora biti u skladu sa propisima. To je jedno od prava radnika u procesu rjesavanja kolektivnih radnih sporova. kada pored strajka ne dodje do potpunog prekida rada u preduzecu. dok se strajk sitne sabotaze sastoji iz namjerno pogresnom izvrsavanju obaveza. Prema nekim shvatanjima piketing je nejefikasniji nacin komuniciranja strajkaca i strajkacka tehnika. niti ostvarivati naknadu za neiskoriscen odmor. pravo poslodavca da obustavi rad u procesu rjesavanja spora. uopste se ne smatra strajkom. Strajk protivnog smjera-. a na taj nacin natjera da prihvate uslove rada koje on predlaze. tj zatvori preduzeca i onemoguci radnicima rad.OBLICI KOLEKTIVNE AKCIJE SLICNI STRAJKU Strajk ____ sastoji se u pretjeranoj marljivosti. suprotno volji poslodavca koji je odlucio da prestane sa radom. Radnici ostaju na svojim radnim mjestima. Sastoji se u pozivu za poslovne partnere i klijente poslodavca da ne kupuju proizvode i ne koriste njegove usluge. Sekundarni bojkot sindikat preuzima protiv drugog poslodavca koji nastavlja saradnju sa primarnim. Piketing moze biti nasilan i nenasilan. tj. odnosno pritisak na radnike da odustanu od svojih zahtjeva 68 . Sastoji se u pozivu poslovnim partnerima i klijentima sekundarnog poslodavca.predstavlja usporeno izvrsavanje radnih obaveza. tj. kada se radnik razboli prije strajka zadrzava prava socijalnog osiguranja. Ucesce u nezakonitom strajku umanjenje zarade moze biti vise nego kod zakonitog strajka. sindikat preduzima protiv svog poslodavca. Za njega se moze izreci disciplinska sankcija. LOKAUT Nije regulisan u nasem pravu. 112.samovoljno produzenje rada zaposlenih. Usmjeren je protiv poslodavca i sastoji se u tome sto sindikat poziva poslovne partnere i klijente poslodavca da ne kupuju proizvode i ne koriste njegove usluge. Za vrijeme strajka ne moze koristiti godisnji odmor. inace je nezakonit.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->