P. 1
Put Alije Isakovica

Put Alije Isakovica

|Views: 861|Likes:
Published by Emina Brunčević

More info:

Published by: Emina Brunčević on Nov 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/26/2015

pdf

text

original

Alija Isaković (Bitunja kod Stoca, 1932, - Sarajevo, 1997), bošnjački kulturni pregalac romansijer, pripovjedač, radio-dramski

, televizijski i dramski pisac, putopisac, aforist, lekiskograf i historičar jezika i književnosti.

Biografija [uredi]
Osnovnu i srednju školu pohađao je u Bitunji, Stocu, Zagrebu, Crikvenici, Pančevu i Beogradu, a Filozofski fakultet - Jugoslavenske književnosti i „srpskohrvatski jezik“, u Sarajevu. Bio geološki tehničar, prospektor urana, TV-scenarist, urednik časopisa „Život“, urednik edicije Kulturno nasljeđe BiH u sarajevskoj „Svjetlosti“. Priredio je više djela muslimanskih pisaca i posebno prvu antologiju muslimanske književnosti „Biserje“ 1972, prvi izbor bosanskohercegovačkih putopisaca „Hodoljublje“ 1973, zbornik radova „Hasanaginica, 1774-1974“, anegdote Nasrudina-hodže 1984, te sa Hadžemom Hajdarevićem izbor iz časopisa „Behar“ 1900-1911 Nagrađivan za prozno i dramsko stvaralaštvo. Kao izvorni pisac u više žanrova (roman, drama, putopis, pripovijetke) Isaković tek čeka na pravo vrednovanje, i slobodno se može reći da je njegovo djelo kao kreativnog autora ponešto zanemareno. No, već je sigurno da je Isaković ostvario kapitalna djela na dva područja:

kao antologičar i publicist, Alija Isaković je doprinio ne samo reafirmaciji mnogih bošnjačkih pisaca, nego još više marginaliziranoj i potiskivanoj bošnjačkoj tradiciji pisane riječi. Budući da je pisao i publicirao u zagušljivim vremenima komunističkih pritisaka, pokazavši i osobnu građansku hrabrost, to su vrijednije njegove antologije i studije poput „BISERJE. Izbor iz muslimanske književnosti. “ Stvarnost, Zagreb, 1972 i „O “nacionaliziranju„ Muslimana. 101 godina afirmiranje i negiranja nacionalnog identiteta Muslimana. “ Globus, Zagreb, 1990, u čemu je utro putove buđenju i osvješćivanju nacionalnoga bića Bošnjaka muslimana. kao leksikograf, Isaković je nezaobilazan u oblikovanju bosanskog jezika. Njegovi rječnici, „Rječnik karakteristične leksike u bosanskome jeziku“, Sarajevo 1993, te „Rječnik bosanskoga jezika“, Sarajevo 1995, prekretnice su u bošnajčkoj leksikografiji. Zanimljivo je da je Isaković, koji nije bio profesionalni lingvist, ostvario fundamentalna djela na polju rječnikopisanja. Možda je tomu jedan od uzroka i to što školovani stručnjaci, dijelom iz karijerističkih razloga, a i nedostatne nacionalne kristaliziranosti, nisu bili sposobni za takvo ostvarenje. Uz ovo valja napomenuti i da je najopsežniji i najkvalitetniji hrvatski jednojezični rječnik druge polovine 20. vijeka isto stvorio ne školovani lingvist, nego književnik Julije Benešić. Uzme li se sve u obzir, neprijeporno je da je Alija Isaković jedan od utemeljitelja, a zasigurno najvažniji oblikovatelj i poticatelj moderne jezičke kulture u Bošnjaka, što je osnova nacionalne kulture na svim poljima.

1. Sunce o desno rame, roman, Matica srpska, Novi Sad, 1963. 2. Semafor, pripovijetke, Veselin Masleša, Sarajevo, 1966. 3. Prednost imaju koji ulaze, Svjetlost, Sarajevo,1971. 4. Građa za bibliografiju muslimanske književnosti 1883-1971, Život, XXI/1972,4,437-467; 5-6, 571-605; - BISERJE. Izbor iz muslimanske književnosti, Stvarnost, Zagreb, 1972, str.

Hasanaginica 1774-1974. 20. .Aziz (Osman Nuri Hadžić i Ivan Milićević): Izabrana djela. Edhem Mulabdić: Izabrana djela. Stvarnost. Lijeve priče. O „nacionaliziranju“ muslimana. 8. putopisi. 14. Esperanto ligo Bosnio Hercegovino. Knjiga I-II. 10. 1984. Sarajevo. knj. Kritika. 1986. Univerzal. 1990. Sarajevo. 1982. Kraljevski sudbesi stol). Građa za bibliografiju bosansko-hercegovačkog (1842-1970). 1984/1985 (Savremena književnost naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine. Sarajevo. Pripovjetke. Mostar. Svjetlost. 6. pripovjetke. Svjetlost.. Knjiga I-II. 1987. 1972. Svjetlost. prošireno izdanje. str. Svjetlost. Drame. Mostar. Prva književna komuna. Svjetlost. Sarajevo. drame. Sarajevo. Sarajevo.Priređena djela 15. Otokar Keršovani. 13. Svjetlost. (To. Hasanaginica. Bibliografija radova o Hasanaginici 1774-1974. 35. Nasrudin Hodža. Krajnosti. bibliografija. prepjevi. Sarajevo. 1987. 7. 1987. Opatija. 1973.. Sarajevo. 11. 5.453-518. Prva književna komuna. Izbor iz muslimanske književnosti. Izbor iz bosansko-hercegovačkog putopisa ( 1842-1970). Hodoljublje. drama. Baština. 1975. Zagreb. Biserje. 1985. Sarajevo. 1975. 1980. . 16. 1990. Generalijum. izd. Taj čovjek. 1975. Hasanaginica (Hasanagaino) 1774-1974. varijante. 24. Knjiga I-III. Hasanaginica. Sarajevo. Svjetlost. 516-538. Zora. Avdo Karabegović Hasanbegov: Izabrane pjesme. 18. Sarajevo. Anegdote. studije. Hodoljublje.. Tuzla. 25. Sarajevo. Pobuna materije. Izbor iz muslimanske književnosti. Svjetlost. Svjetlost. 1981. Svjetlost. 19. 1974. 21. Zagreb. Biserje. 22. 1967. 101 godina afirmiranje i negiranja nacionalnog identiteta Muslimana. Svjetlost.) 12. 9. 2. 23. Sarajevo. 1990. roman. Globus. roman. Sarajevo. 1975. 1774-1974. Osman . Svjetlost. Ahmed Muradbegović: Izabrana djela. Zagreb. Sunce o desno rame. 17. Jednom. Neminovnosti. Drugo. 1973.

meĎutim. koja. reportere. koje zbog nečega često pripisuju Andriću: da je kućni prag za Bosanca najviša planina. i vrlo kompetentan i u književno-istorijskom i u estetičkom smislu. po čemu se putopisac od putopisca razlikuje. nego da mora imati nešto treće. U godinama pred rat uživali smo intenzivno u emisiji ”Hodoljublja” Sarajevske televizije kojoj je scenarista i narator bio Zuko Džumhur a reditelj Mirza Idrizović. Mnoga svojstva se okupljaju da sastave to ”treće” u putopisima Alije Isakovića (”Jednom”. Po tom svome svojstvu Isakovićev putopis je izuzetno moderan i savremen. biti zaljubljenik. istraživač. ”GraĎu za bibliografiju b-h putopisa (1842-1970)”. posmatrače. da izmjeni čitavu njegovu sliku. i istovremeno temeljit naučni rad koji i danas služi kao izvor informacija za istraživača: sadrži ”Rječnik”. već ne vidim ni geografiju njegovog lica: vara li nas kad se iskošeno i blago smješka nad našim lešinama ili nas ismijava?” . i sam putnik. Mostar 1986) ali meĎu njima treba posebno upozoriti na ono koje tim tekstovima daje najviše od njihove specifičnosti. Sarajevo. svoje. predgovor kojem su kao moto stavljene te riječi Ivana Frane Jukića: ”Kažu Bošnjaci da je putniku najveća planina kućni prag. Ne samo da ne razumijem njegov čin. ”Napomene” i ”Registar” na kraju. toj egzistencijalnoj muci putnikovoj. ^ini se. u Isakovićevom slučaju. 1973). Alija Isaković za tu svoju antologiju (Hodoljublje ”Svjetlost”. bar jedan od načina na koji se taj putnik pred našim očima pojavljuje. da se do sada nismo još sreli sa putopisom u kome je u tolikoj mjeri izvedena na scenu egzistencijalna ravan čovjekovog bitisanja koliko je to slučaj sa ovim Isakovićevim. da se Isakovićevi novinari ne razlikuju od Isakovićevih pisaca. mrzitelj. ali je sigurno najbolji onaj koji u tekstu ”Horizontiranje svijesti” govori o morskoj bolesti. postaje ravna svakoj egzistencijalnoj muci čovjekovoj. Putopis može biti sve: poezija i reportaža i opis mjesta i svjedočanstvo o susretu s ljudima pa da uvijek bude prava književnost – pod uslovom da je uobličen na stvaralački subjektivan način. ili uopšte sve ono što čovjek uopšte može biti. ili mislilac i meditativac (Haksli). Prva književna komuna. godine sadrži poznate riječi Ivana Frane Jukića. A nužna posljedica prisustva stvaralačkog subjekta je opet ta da pravi književni putopis ne može biti ograničen ni na prvo ni na drugo. Njegovo prisustvo se može pokazati na nizu primjera. a to je istina”. ni to nije ništa ni specifično ni novo. visoko gore. Nismo znali da taj prekrasni naslov emisije nije bio njihov: smislio ga je desetak godina ranije. nego i novinare. dakako. ili cinik (opet Haksli u ”Zajedljivom pilatu”). naime. ni samo ljudi. u ovom okviru. Putnik u putopisu može. U načelu. a koje se istovremeno najjasnije uočava i izdvaja: tema njegovih putopisa nisu ni samo mjesta. ali kad se knjiga pročita stekne se dojam da je sva sastavljena od ”bisera hodoljublja”: znanje plus ljubav učinili su da je u ovaj izbor stalo samo najbolje. ili posmatrač sa blagim podsmjehom saosjeć anja na licu. način njegovog prisustva: ”ProĎe uzvišena koraka p r v i ili d r u g i ili baš me briga koji oficir palube. sposobnoj da iz svijeta ukloni svu njegovu ljubaznost i ljepotu. Razmišljanje o Aliji Isakoviću putopiscu neodvojivo je od razmišljanja o njemu kao ljubitelju i znalcu putopisa. Taj nas moto upozorava na dvije značajne stvari koje su u vezi sa Alijom Isakovićem putopiscem. U predgovoru se autor na jednom mjestu bezmalo izvinjava što je u knjigu uvrstio ne samo pisce. nego je naprotiv opšte mjesto svakog književnog putopisa.Tvrtko Kulenović PUTOPISI ALIJE ISAKOVIĆA Moto za antologiju bosansko-hercegovačkog putopisa koju je Alija Isaković priredio za sarajevsku ”Svjetlost” i objavio davne 1973. nego. podjednako i ravnopravno s njima. ali je nov i specifičan. koja je bila ”izbor iz ljubavi”.

Takav detalj je opis buĎenja u vozu. One su književne po načinu na koji pristupaju realnosti s kojom se na putu sreće i koju nikada ne svode na aktuelnost dogaĎaja karakterističnu za novinarski pristup. Za svaki sloj toga presjeka Isaković ima odgovarajuću riječ. Oni pokazuju da kroz svijet ne putuje samo Čovjek (kako je u mnogim knjigama putopisa meditativne i ”zanosne” vrste uobičajeno) nego i čovjek koji dakle glavu ima ne samo zato da njome misli i da se divi nego i zato da ga ona boli. u stanju je da svoj kućni prag pomiče i razmiče u zavisnosti od toga kakvi ljudi i kakvi krajevi se iza njega nalaze. nego prave ”geološki presjek” pejzaža koji katkad zaista i počinje sa geologijom. uvijek duhovitoj. A da pri tom ispovjest o njoj kao takvoj ne ispadne privatna i privatizirana nego da se potpuno prirodno i jednostavno uklopi u sliku svijeta i krajeva koju nam putopis nudi. koju će autor. kao i svaka metafora može implicirati i druga značenja. da bi zašao meĎu ljude i uputio pogled ka oblacima u kojima će u jednom trenutku. koliko na empatiji. osjećajući njenu ljepotu. Bosanac. U vezi s tim je i to bitno svojstvo bosansko-hercegovačkog putopisa: on nije. ostali su prije skloni (]amil Sijarić. ugledati obrise grčkog mita. široka duša po prirodi. donekle sklon zajedljivoj opservaciji. kao recimo u slučaju već pomenutog Engleza Hakslija (Huxley: ”Zajedljivi pilat”) ili Francuza Mišoa (Michaud: ”Barbarin u Aziji”) toliko zasnovan na posmatranju – suĎenju. neuništivog nad Mediteranom. uz jednu malu ”specifikaciju”: dok kod drugog velikog putopisca Bosne ]amila Sijarića. Alija Isaković. ali onaj vječiti koji ”nikad nije ni nastao”. . Najbolji detalji ovog putopisa jesu oni u kojima se jedno egzistencijalno stanje spaja s jednom duhovnom. ali. Ako se vratimo Jukićevoj rečenici koja je stavljena u moto ”Hodoljublja” dotaći ćemo drugu bitnu stvar koja se tiče putopisa Alije Isakovića. duša zavibrira u dodiru sa gradovima. u neznatno izmijenjenom vidu ponoviti i u tekstu ”U pohode Siriji”. upravo u tekstu pod naslovom ”Jednom”. postaje kućni prag. danas Ibrahim Kajan) poistovjećenju sa ljudima i mjestima i njihovo se zapažanje pretvara u poeziju. dakle. To je nesumnjivi lijepa metafora za nekoga ko se nerado otiskuje na putovanja. Takav je čitav tekst pod naslovom ”Miris sjećanja” u kome se opisuje dugo iščekivanje aviona za povratak kući na rimskom aerodromu ”Fjumičino”: on kao cjelina ulazi u maestralne stranice naše putopisne proze. I umije da poveže te slojeve metaforama koji cjelini daju karakter pjesničkog objekta: neka ilustracija tog umijeća bude rečenica ”Ta Bosna što treperi kao zelen list kukuruza”. Kod Alije Isakovića je ta poezija najprisutnija kad se putopisac kreće po Bosni i Hercegovini. pa ide preko bilja. pukće. ali i bosansko-hercegovačkog putopisa uopšte. pa i ta ostala putopisna graĎa (dakle ne samo ona koja je uobličena u već pomenute vrhunske literarne trenutke). stenje. sačinjenu podjednako od obaviještenosti i znanja kao i od sposobnosti literarnog ”unošenja”. osim Matka Peića. sa starim kamenjem i sa vremenom u kojem je ono nastalo. Ali ne predstavljaju Isakovićeve reportaže uspio književni putopis samo zbog tih trenutaka i samo po njima. čak na oduševljenju. Alija Isaković se u svoju putopisnu reportažu unosi sa strašću pisca. Tu najviše dolazi do izraza ono svojstvo umjetničkog govora koje je Kandinski nazvao vibracijom duše.Takvih detalja ima kod Isakovića mnogo. meĎu velikim bosanskim putopiscima. ali se čini da naročito sa biljem umije da opšti kao niko u našoj putopisnoj literaturi. suzi. metafizičkom čežnjom i bolom oličenim u činjenici da je sve ”drugdje” i da je sve samo ”jednom”. ispisuje je istim onim jezikom kojim piše svoje priče. počinje zahvaljujući tom jeziku da sjakti. Isakovićevoj duši je bliža priroda trave. na prihvatanju onoga što se prihvata i što. Jedini je Zuko Džumhur. preliva se u sto boja i na taj način sva postaje literatura. ili opet kamen. iznad Pelješca. vrska.

godine. zna tvrĎavu i raspored prostorija u tvrĎavi. a Tanja je bila najmlaĎa. godine. Jer majka je svih njih koji tu leže. godine. Dok drugi veliki bosanski putopisac Alija Isaković. Naravno.maja u 4 časa 1942. istražujući stvari onako kako ih istražuje istoričar. To je žena.” Time se ova kratka horonika male lenjingradske učenice završava. i samo iz jednog jedinog vremena: iz onih devetstotina dana. podastirući ih pred oči čitaocima onako kako ih podastire reporter. i oblak iz kojeg je potekla. Leži ih oko pola miliona! I to samo iz jednog grada – iz ovoga grada Lenjingrada. Prema njima stoji kip majke domovine. godine.marta u 6 časova izjutra 1942. ]amil Sijarić zna ciglu. čitava su hronika o Savičima. Mama – 13. zna kamen u zidu i onaj izvaĎen iz razorenog zida. Pod taj se užas potpisala Tanja. zna travku i kišu koja ju je poškropila. jer samo za gradove se veže istorija. Umrli svi. Bila je njihova učenica.. maja u 7 časova i 30 minuta izjutra 1942. Lice joj je zasjenjeno bolom.” Ali ni ona nije ostala – umrla je od gladi i danas leži u jednoj od mogila na ovom beskrajnom lenjingradskom groblju. Bubuška umrla 25 januara u 3 časa izjutra 1942. Deda Lješa – 10. nestaje za trenutak u njima. I na listu iskinutom iz teke ostale su ovakve njene riječi: ”Ženja umrla 28. dijelom one ruševine koja sadrži čovjekovu prošlost. One za koju su svi oni pali. To će i sama ona da napiše: ”Savičevi umrli. citirali su je i interpretirali novinari. ali je ]amil Sijarić sa svojim tekstom postao neke vrste počasni graĎanin toga grada. aprila u 2 časa noću 1942. i pojedinačnih tekstova. istoričari. Ostala jedina Tanja. selo ne poznaje istoriju. dobromisleći ljudi u životu uspravljaju.A ono što ovdje može da se pročita i što je napisala Ďačka ruka. godine. A knjiga nije – nego je svega nekoliko riječi koje je Ďače stavilo na papir. . Deda Vasja umro 13. Leka umrla 17. tako premoćno slove imena gradova i sama riječ ”gradovi”. Zato u naslovima njegovih knjiga. A tih nekoliko strašnih riječi.. zna ko je u njima živio i kako se u njima živjelo. nije bio zadatak – nego je to jedno pismo od užasa.. ta je dječija sveščica bila poznata svijetu prije ]amila. čitamo danas kao knjigu. Jer je. njegov najdraži gost. priroda još manje. I to što je stigla da napiše jedna učenica. godine. Bila je učenica. pisao kao pisac koji uranja u tuĎe sudbine. a koja neprestano savija leĎa pisca ne dajući mu da se uspravi na onaj način na koji se drugi. Saviči su bili porodica. da bi se vratio sa još jednim kamenom u grudima. A tu ih leži mnogo. ”pozitivni”.decembra u 12 časova i 30 minuta izjutra 1941. zna stijenu i zemlju u kojoj se stijena razmekšala. produktivni.

Voljenom zemljom . s prahom zemlje izjednačiti. odakle ilustrativno navodimo kratak odlomak. "Baš ovog časa mogli su izbiti svati onim puteljkom što se okitio mladim košćelama i potom skrio u kamenjar i zanovijet. Jednom (putopisi)" Alije Isakovića je zbirka putopisa koja je podijeljena u tri cjeline: . usahnuo.Putevima gospodnjim.. kojoj će krila klonuti a ranjeno tijelo kriknuti. Pred razrušenom kulom u Zagvozdu mogao je Hasan-aga da otpočine pod kamenitim bremenom vlastitog iskušenja..Pisanim tragom ." . Mogao se prvi ukazati svatov starišina na usopljenom đogatu. i da breme ne podigne. (Hasanaginici u pohode). i da se ne digne. mogla je mlada da prhne iz ove uzorito kršne bešćutnosti i da bude ptica koja neće daleko.

Alija Isaković: PUTOPISI. Svaka nova knjiga Alije Isakovića ponovno nam otkriva ovog pisca nesvakidašnje književne radoznalosti i samosvojne ostvarenosti. ponekad i očaravajućih slika. djelom i krajolikom. ovo je knjiga za čitalački užitak . u izdanju »Sarajevo Publishinga« obiluje književnim analitižkim duhom Alije Isakovića primjereno mjestu. otkrivajući svojim duhom nešto što je bilo toliko jasno a do tada neprimjećeno u čitalačkom iskustvu. U svakom slučaju. Izuzetni poznavalac i srodnik po ovoj vrsti teksta. »Hasanaginici u pohode«. izbor iz putopisa Alije Isakovića. a Enes Duraković u predgovoru daje znalački uvid u ukupno Isakovićevo djelo. mudrim opservacijama i dubokim impresijama čak i iskusan čitalac uočit će snažnu i novu sliku kojom pisac približava temu. o kojem je u ovome slučaju riječ. Sarajevo Publishing. temi i čovjeku koji su predmetom njegovog interesovanja. priči. Magija modernog putopisa jeste u kontemplativnom zahvatu izdignutom iznad. tekstovima što su naslovljeni »Pisanim tragom«. neodoljivom fascinacijom. doma«. bilo da se radi o romanu. »Jednom«. posebno u putopisima »Na izvorima Grozdaninog kikota«. u svom pogovoru zato i govori o maestralnim stranicama i vrhunskim trenucima književne proze. Tvrtko Kulenović. film ili televizija. drami i zapisu ili pak putopisu. »U Tolstoja. 1997. koje su danas od literature preuzeli fotografija. događaju. Tako taj pristup odiše bliskošću i odanošću u poglavju »Voljenom zemljom«. ličnostima. Tako su u trećem odjeljku ove knjige putevima gospodnjim metafizički osvijetljena mjesta i prostori u kojima se ovaj pisac našao samo jednom. U ovim kratkim.

Zagreb. prekretnice su u bošnajčkoj leksikografiji. tv-scenarist. Možda je tomu jedan od uzroka i to što školovani stručnjaci. ● kao leksikograf. nisu bili sposobni za takvo ostvarenje. sada urednik edicije Kulturno naslijede BiH u sarajevskoj »Svjetlosti«. u Sarajevu. sa Hadzemom Hajdarevicem izbor iz casopisa »Behar« 1900-1911. u čemu je utro putove buđenju i osvješćivanju nacionalnoga bića Bošnjaka muslimana. Crikvenici. No. aforist i pisac za mlade. epitafi. 101 godina afirmiranje i negiranja nacionalnog identiteta Muslimana. te knjigu »O nacionaliziranju Muslimana« 1990. zbornik radova »Hasanaginica. Sarajevo 1995. putopisac. " Globus. Romansijer.) Alija Isakovic. dijelom iz karijerističkih razloga. 1990. a zasigurno najvažniji oblikovatelj i poticatelj moderne jezičke kulture u Bošnjaka. Isaković je nezaobilazan u oblikovanju bosanskog jezika. to su vrijednije njegove antologije i studije poput Biserja. prospektor urana. već je sigurno da je Isaković ostvario kapitalna djela na dva područja: ● kao antologičar i publicist. 1972 i "O "nacionaliziranju" Muslimana. a i nedostatne nacionalne kristaliziranosti. nego još više marginaliziranoj i potiskivanoj bošnjačkoj tradiciji pisane riječi. 1774-1974«. pri čemu pojedini natpisi . pripovjedac. Njegovi rječnici. Sarajevo 1993. Nagradjivan za prozno i dramsko stvaralastvo. Zagreb. Izbor iz muslimanske književnosti. anegdote Nasrudina-hodze 1984. Priredio je vise djela muslimanskih pisaca i posebno prvu antologiju muslimanske knjizevnosti »Biserje« 1972. Kao izvorni pisac u više žanrova (roman. pokazavši i osobnu građansku hrabrost. Budući da je pisao i publicirao u zagušljivim vremenima komunističkih pritisaka. Bio geoloski tehnicar. televizijski i dramski pisac. Pancevu i Beogradu.Jugoslavenske knjizevnosti i srpskohrvatski jezik. . rodjen je u Bitunji kod Stoca 1932. Poseban značaj imaju epitafi. " Stvarnost. putopis. ktitorski natpisi) na tlu Bosne i Hercegovine se javljaju koncem desetog vijeka. Alija Isaković je doprinio ne samo reafirmaciji mnogih bošnjačkih pisaca. urednik casopisa »Zivot«. Prvi spomenici pismenosti (epigrafski spomenici. Zagrebu. prvi izbor bosanskohercegovackih putopisaca »Hodoljublje« 1973. radio-dramski. Zanimljivo je da je Isaković. "Rječnik karakteristične leksike u bosanskome jeziku". što je osnova nacionalne kulture na svim poljima. te "Rječnik bosanskoga jezika". Stocu. drama. pripovijetke) Isaković tek čeka na pravo vrednovanje. Osnovnu i srednju skolu pohadjao je u Bitunji. Uzme li se sve u obzir. neprijeporno je da je Alija Isaković jedan od utemeljitelja. i slobodno se može reći da je njegovo djelo kao kreativnog autora ponešto zanemareno. ostvario fundamentalna djela na polju rječnikopisanja. koji nije bio profesionalni lingvist.1997.ALIJA ISAKOVIC (1932. a Filozofski fakultet .

darovnice.latinicu.njegovao se crkvenoslavenski jezik. koja je napisana narodnim jezikom. U manastiru Svetog Nikole na Ozrenu djelovao je. jeromonah Timotije Gluhi. zagonetke. Znač•ajke ovih listova su visok stepen stilizacije. Islamski element vremenom postaje dominantan. kao što je odustajanje od crkvenih kanona i kodeksa.koji su bili središte pismenosti i kulturne djelatnosti . bilo zapadne bilo istoč•ne crkve. prikupljaju se kodeksi. na kojima je izvršena podrobnija paleografska i jezička analiza. dakle. administrativni akti. od koje nije ostalo ništa. tako da ovdje izostaje crkvena likovna umjetnost. Mnoga od ovih svjedočanstava pismenosti i umjetničkog stvaranja potiču sa prostora današnjeg Tuzlanskog kantona. bogati inicijali. Ovaj tip srpske književnosti produžava se sve do kraja osamnaestog vijeka. možda posebno zahvaljujući Crkvi bosanskoj. O tragovima hronič•arske djelatnosti. Ovi listići su uglavnom napisani u ikavici. koju od srpske ćirilice luči naslanjanje u grafiji na poluoblu glagoljicu. testamenti. Pripadnici Crkve bosanske ("krstjani". Ta svojevrsna kamena biblioteka sadrži oko 400 značajnih natpisa. te "Zbornik molitava" iz Papraće. prepisana u Vozući. Na prostoru Bosne i Hercegovine. Druga svjedočanstva bosanske srednjovjekovne pismenosti čine baštinske povelje. katolič•ka crkva . Središta srednjovjekovne duhovnosti i pismenosti su Crkva bosanska i dvorovi srednjovjekovnih velmoža. medu narodima istog jezika i istog porijekla. panegirici. Uglavnom cvjeta prepisivač•ka i epigrafska djelatnost. Rukopisni kodeksi č•ine najobimniji dio bosanske pismenosti iz ovog perioda i njihova je sadržina religiozne naravi. umeću svoje dualističko naučavanje). bizantska (pravoslavlje) i islamska. Slomom srednjevjekovne bosanske države mijenja se i duhovno-civilizacijski kontekst. koji su najčešće pisani bosanskom ćirilicom (bosančicom). na tlu Bosne i Hercegovine ustrajavaju mnoge arhaične tradicije.). na vrlo vješt način. Ideje o književnom stvaranju na jeziku narodnih umotvorina bivaju prihvaćene i medu srpskim sveštenstvom. U krug ove religiozne literature pripada "Lestvica" Jovana Skolastika. Znač•ajka . Razvoj pismenosti i književnosti možemo pratiti od Povelje Kulina bana Dubrovč•anima (1189. služili i latinskim. sustižu se tri velike civilizacije: zapadnoevropska (katolicizam). a u srpskim crkvama i manastirima . svjedoče pozni franjevački Ijetopisi. poslovice. osim narodnog pisma. U devetnaestom vijeku. tumač•e crkvene knjige na njima svojstven nač•in (ubacivanje marginalnih glosa i apokrifa u kojima."dobri Bošnjani". Za razliku od susjednih zemalja. koji je za manastirskog igumana sastavio dva panegirika. prostor današnjeg Tuzlanskog kantona. Bosanski pisari za svoje velikaše prevode i iluminiraju crkvene knjige. a ima i historiografskih pokušaja.predstavljaju književnost zapisanu na kamenu. narodne pripovijesti. gdje su se njihovi pisari (dijaci). Islam sa sobom donosi književnost na orijentalnim jezicima. ali istovremeno jačaju i katolički i pravoslavni. Crkva bosanska nije podizala znač•ajnije bogomolje. simultana upotreba raznih pisama i otvorenost za svaku stranu slova. ali su listići rasuti po evropskim zbirkama. Medu najjačim uporištima "dobrih Ijudi" bilo je područje župa Usora i Soli. Bilježe se narodni običaji. kao pisac i prepisivač• knjiga."dobri Ijudi"). počinje rad na sakupljanju narodnih umotvorina. bogate iluminacije. rodoslovi. Njegovi suradnici su i dvojica Bosanaca: Simo Milutinović Sarajlija i Vuk Vrčević. pod uticajem Vuka Karadžića. Zna se za dvadesetak takvih knjiga.

Zabilježeno je preko trista imena Bošnjaka koji su pisali na nekom od orijentalnih jezika. Pored nacionalnog romantizma. godine) najveći dio svog djela piše na bosanskom jeziku. filologije pišu na arapskom jeziku. Bošnjaci njeguju književnost na tri islamska orijentalna jezika: djela iz oblasti prava. koji su imali prilike da se školuju na Istoku. Najraširenija vrsta književnog stvaranja su komentari. udžbenici. a njihove tradicionalne kulturne forme i institucije se pokazuju bez svrhe. Uskufijev rječ•nik je drugi rječnik na tlu Evrope. Počesto. bratani. Književni život se odvija oko č•asopisa i kulturno-prosvjetnih društava. nastao dvjesta godina prije rječnika srpskog pisca Vuka Stefanovića Karadžića. godine) u Herderovoj zbirci narodnih pjesama. kulturne i psihološke situacije. Bošnjač•ke narodne balade i sevdalinke su postale trajnom inspiracijom kako domaćih tako i svjetskih umjetnika. koji pominje i u pjesmi (". i po obimu i po raznovrsnosti žanrova. Austrougarska okupacija Bosne dovodi do nove društveno-političke. Bošnjački književnici se grupiraju oko časopisa "Behar". a u godinama neposredno pred Prvi svjetski rat prodiru i obilježja simbolizma. prevladava osoben realizam lokalnog obilježja. a ostavio je nešto pjesama i na bosanskom jeziku. što rezultira u formiranjem pokreta za vjerskoprosvjetnu autonomiju kod Srba i Bošnjaka. Hevai svugdje s ponosom ističe svoje bosansko porijeklo i maternji bosanski jezik. epigrafika. na turskom je njegovana divanska književnost.:').godine Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak je pokrenuo list "Bošnjak". Pred nadiranjem zapadne kulture i civilizacije mnogi se iseljavaju. U novim vremenima i smjeni društveno-političkih epoha Bošnjaci ostaju obeznaĎeni. Rječ•niku je dao naziv "Makbuli `arif" ili "Potur-Šahidija". Sredinom 1891. koji su orijentirani na razvijanje nacionalnih osjećanja. Koncem devetnaestog vijeka prva generacija bošnjač•kih pisaca koristi narodni jezik i zapadno pismo. napisana je na turskom jeziku. putopisi. koji time udaraju osnove svom nacionalno-kulturnom formiranju. zatim kompendiji. Dva naša pjesnika pjevala su i na bosanskom i na turskom jeziku: Hasan Kaimija je spjevao kompletan divan na turskom jeziku. Umjetničku slavu bošnjačke balade svijetom je pronijela "Hasanaginica". Sva ova kretanja nalaze svoj izraz i u književnosti.. Obilježje ove književnosti je raspetost književnih junaka . osim naglašavanja kolektivne sudbine naroda u duhu narodne pjesme i lokalne atmosfere i senzibiliteta. a neki su prevoĎeni na više evropskih jezika.. kulturno-prosvjetnog društva "Gajret". Još od vremena Ahmet-paše Hercegovića. Muhamed Hevai Uskufi (roĎen u selu Dobrnja kod Tuzle 1601. Najbogatija književnost. Arapski jezik kod Bošnjaka slovi kao jezik nauke i religije. Autor je č•uvenog turskobosanskog rječnika. ova djela nemaju veću estetskoknjiževnu vrijednost. Književnost na orijentalnim jezicima bila je dostupna samo višim slojevima. mnogi naši Ijudi pisali su na turskom jeziku. teologije. Perzijski jezik je služio za rafinirano pjesnič•ko izražavanje. sina Hercega Stjepana.. Goetheov prijevod "Hasanaginice" je objavljen ( 1778.njegovog rada u Bosni su hercegovač•ka govorna osnova i bogatstvo narodnih umotvorina svih naroda. Pored skromne književnosti na maternjem jeziku u arapskoj grafiji (alhamijado književnost) i narodne usmene književnosti. filozofije.bosanski da vam besidim. Bošnjački je narodni genije u odreĎenim formama stvorio literarna djela koja su svoju vrijednost trajno zadržala. Poslije Berlinskog kongresa bošnjačka književnost zapada u apatiju. Ieksikoni. te č•asopisa "Gajret" i "Biser". koju je prepjevao slavni Goethe.

čini bitno obilježje novije bosanske književnosti. koje htjedoše zatrijeti sve što je bosansko. a svoju poznatu pjesnič•ku zbirku "Trzaji" objavljuje 1902.što. Osamdesetih godina devetnaestog stoljeća javljaju se pisci i iz graĎanskih slojeva. "Uhode". graĎansko-demokratskih.. Divković ( 1563. Početak književnog rada Hrvata u Bosni i Hercegovini vezan je za franjevce. a koje bi vezivala odreĎena društveno-idejna i estetska opredjeljenja."Omer-paša Latas u Bosni". "Tišine".1631. 1910. Hasan Kikić (roĎen u Gradačcu.. "Haremske novele".) vezana je težnja da se u hrvatskoj književnosti posveti veća pažnja čisto književnim sadržajima i formalno . godine u Tuzli. takoĎe.Istoka i Zapada. čija pojedina djela spadaju u sam vrh bosanskohercegovačke književnosti. U vremenu izmeĎu dva svjetska rata č•ine se pokušaji formiranja književnih društava koja bi okupljala pisce svih nacionalnosti. "Svijet u opancima"... Djela Derviša Sušića su. "Za i protiv Vuka". Književni život u Bosni i Hercegovini znač•ajno je obogatio i hrvatski pjesnik Silvije Strahimir Kranjčević koji neko vrijeme radi u gradovima sjeveroistočne Bosne. "Ostrvo". 1898. U prvom planu više nije kolektivna sudbina. "Na Božijem putu". 1925. Kikićev književni rad najplastič•nije oslikavaju djela: "Provincija u pozadini". "Djevojka crvene kose". godine). politič•ki. Beč•). Meša Selimović (roĎen u Tuzli. Moderno doba se odlikuje velikim pripovjednim formama (romani). franjevci su do perfekcije razvili svoj diplomatskopragmatički manir. "Sjećanja". "Magla i mjesečina"."Dedija". uz lokalni kolorit i sevdalijsku senzualističku komponentu. Ahmed Muradbegović (roĎen u Gradačcu. Muradbegovićeva najznačajnija djela su:"Haremska lirika". socijalnih . "Hodža strah". ."Husein-beg Gradaščević"."Nojemova laĎa"."Ja. tako da tek tada možemo govoriti o autorstvu.1905. godine) i Derviš Sušić (roĎen u Vlasenici. duhovnu fizionomiju bosanskog čovjeka. Lavirajući izmeĎu velikih sila (Stambol. Pet i po stoljeća franjevci su (djelovanje franjevač•kog reda u Bosni datira od 1291. Romani "Derviš i smrt" i "TvrĎava" su književna ostvarenja koja svojom slojevitošću prevazilaze vremenske i prostorne okvire. Djelovalo je više pisaca. "Ho-ruk".izmeĎu Bosne i Carigrada . odnosno stvaralaštvu koje prevazilazi okvire samo nacionalne književnosti..stilskim vrijednostima. koji ne bi bio sasvim u službi vanestetskih ciljeva (religiozni. Pokušava se zasnovati autonoman književni izraz.) postavlja sve književnojezič•ne pravopisne i grafijske principe bosanske franjevačke književnosti: služi se bosanskom ćirilicom. "Lole i hrsuzi". Selimovićev opus čine i djela "Tuda zemlja"."Carska goveda". Dolazi do sinteze zasada tradicije i suvremenih književnih gibanja. "Pobune". Početak književnog rada Hrvata vezan je za Matiju Divkovića koji je bio Uskufijev suvremenik. "Zgode o nasušnom hljebu". "Bukve".godine) vrhovni arbitri katolič•ke vjere.. Rim. Njihove zasluge u kulturnoj i političkoj historiji Bosne su velike. prevedena na više svjetskih jezika. pri č•emu senzibilitet pisca (nije više ni pisar ni prepisivač) dolazi do punog izražaja. Uz djelatnost kulturno-prosvjetnog društva "Napredak" ( 1904. godine) su pisci č•ija djela fokusiraju kolektivnu bosansku sudbinu. već su to individualni likovi koji se uzdižu do univerzalnih (pojedinač•no-opće). ali i mnogih drugih svjetovnih stvari. nacionalni) i koji bi bio otvoren utjecaju modernih tokova: književnoestetskih. godine).. koji slijede razvoj svjetske književnosti. Danilo". čistim narodnim govorom i pravopisom koji izvire iz tog govora i prema sebi formira pismo. povijesne udese Bosne. Uz ova dva romana. Djela Meše Selimovića su prevedena na skoro sve svjetske jezike. "Majka".

da bi nakon 1946. Mevludin Ekmečić.. fontane.. Mehmed Zaimović. poznatog kao duhovnog i vjerskog centra nekadasnje osmanlijske Bosne. Po dolasku Turaka. Najznačajniji živopisac je monah Longin. uz zadržavanje tradicionalnih formi. što njihovu umjetnost č•ini i univerzalnom. Rimljani na ove prostore donose tekovine svoje kulture. U razdoblju austrougarske okupacije podižu se mnoge monumentalne javne graĎevine. i tematski i po osobenosti stila. Posebna pažnja se posvećuje kaligrafiji i minijaturnom slikarstvu. Na prostorima današnjeg Tuzlanskog kantona stvarali su i stvaraju mnogi istaknuti likovni umjetnici: Kosta Hakman. Ismet Mujezinović. koji se prepliću sa orijentalnim elementima. Pero Jelisić. Esad Muftić. Todor Švrakić. godine i otad desetine hiljada muslimanskih vjernika ponovno dolaze na Ajvatovicu kako bi proucili "kisnu dovu" za Allahovu milost i uspjesnu i rodnu godinu.. stambena arhitektura (šadrvani."Nevakat". svojim likovnim kvalitetima (simbolički i dekorativni reljefi). Haim Pinto. Nezir Čorbić.. karavan-saraji. .. tekije. ali se središnji dijelovi Bosne još dugo drže svoga arhaič•nog stila. umjetnič•ko stvaranje je pod utjecajem islamsko-orijentalnog shvatanja umjetnosti: monumentalna gradnja (džamije.). sahat-kule. Franjo Leder. Ibrahim Bilajac. nazrijeti ono specifič•no bosansko. Ismet Hrvanović. AJVATOVICA Najstarije doviste Bosnjaka u BiH smjesteno sedam-osam kilometara od mjesta Prusac. polihromne kultne posude od pečene gline ukrašene zarezima i reljefima. iluminacijama. Rizah Štetić.. Miloš Lysonek. Legenda o Ajvaz-dedi i odlazak na doviste kod njegove stijene tradicija je koja stoljecima zivi i prenosila se sa generacije na generaciju kod bosanskih muslimana. Mustafa Pašić. Osim stećaka. "Veliki vezir" su najznačajnija djela Derviša Sušića. ali i zasebnom. Sejid Hasanefendić. Prvi školovani slikar sa ovih prostora je č•orde Mihajlović. Edin Dervišević. Zdravko Novak. Za umjetnič•ke prilike značajno je da. mostovi. Fuad Kasumović. bila zabranjena. gotike i baroka. koji je djelovao i na ovim prostorima. Gravure na stijeni. Tragovi kulturnih baštinika svih minulih epoha pronaĎeni su i na mnogim lokalitetima Tuzlanskog kantona. najosobeniji izraz duhovnog i kulturno-umjetničkog bića medievalne Bosne. Ferid Prcić. Nesim Tahirović. s bogatim inicijalima. djela su visoke skulptorske prefinjenosti. U posljednjem bosanskom ratu Ajvatovica i Prusac odbranjeni su pod gotovo nemogucim uslovima i time snagu legende o tom cudesnom dijelu bosanske zemlje samo dodatno pojacali i ucvrstili. Mensur Dervišević. kako laika tako i znanstvenika. S pojavom kultnih objekata (bazilike) razvija se umijeće mozaika. Suvremeniji likovni izraz vezan je za odlazak naših Ijudi na školovanje u evropske centre. minijaturama. U djelima navedenih likovnih djelatnika. Svojom Ijepotom i monumentom mnogi i danas privlač•e pozornost. Ismar Mujezinović. Stećak je. nakit od kosti. č•ine najstarije tragove likovne umjetnosti na bosanskom tlu. prodiru kasni oblici romanike. Began Turbić. godine. Tradicija se obnavlja 1990. Sead Musić. svakako. U okviru Pravoslavne crkve njeguje se zidno slikarstvo vizantijskog stila (živopisi). poznati su i prepisci crkvenih knjiga. č•esme. Dragiša Trifković. "Listopad". Adela BerVukić. može se. Sava Popov Ivanov.). uza svu izražajnu raznovrsnost. čiji rad se može uzeti za temeljac likovnog stvaralaštva ovog kraja. bezistani. u vrijeme komunistickog ateizma. Mnogi od stećaka.

sada kao privatni filmski producent. hem film. jedan je od onih politicara koji su utjecali da unutar komunisticke ljevice pobijedi ideja o drzavotvornoj posebnosti BiH i priznavanja bosnjackog nacionalnog identiteta. SMAIL: Orijentalista i sociolog kulture. Zajedno sa Zulfikarpasicem. Pocetkom sedamdesetih definitivno se vraca u Bosnu i istrazivanju bosanske knjizevnosti. U sjecanju bosanskog puka ostala je urezana spica koja je godinama simbolicki predstavljala identitet i ponos ove sredine: Hem Bosna. Producent vecine igranih i dokumentarnih filmova nastalih u BiH. u to vrijeme nacionalna knjizevnost Bosnjaka (tada Muslimana) tek se borila za svoju ravnopravnost sa ostalim nacionalnim knjizevnostima. Predavao je na Sorboni juznoslavenske knjizevnosti. Godinama zivi i radi u Becu. Pripadao je samom vrhu tadasnje komunisticke politicke elite i mnogi su ga drzali "prvim do Tita".Antologiju muslimanske knjizevnosti. Umro je 1983. koje je 1986. Njegova tragicna i nikad razjasnjena smrt imala je. Bosnjacki puk je to vise intuitivno nego li svjesno prepoznavao i zbog toga je Dzema bio kod njih veoma omiljen. Bio je jedan od onih kriticara koji je. istovremeno. takoder. dotad potcijenjenu i prezrenu. godine. Alija Isakovic objavio je. godine sabrala. jezika i knjizevnosti. Drzavni Bosna film se raspao polovinom sedamdesetih. DZEMAL: Bosnjacki politicar koji je tragicno i pod mutnim okolnostima stradao u avionskoj nesreci kod Fojnice 1976.ANTOLOGIJA MUSLIMANSKE KNJIZEVNOSTI: Godine 1972. kulturu. Bila je to jedna od onih knjiga cije je samo pojavljivanje uzdrmalo tadasnji kulturni establisment. Autor je kapitalne studije Kultura Bosnjaka. godine. baveci se knjizevnim djelom Maka Dizdara. a iza njega su ostale stotine stranica kritika. BISERJE . u izdanju rijeckog izdavaca 'Otokara Kersovanija'. Bavi se prikupljanjem leksikografske grade o znacajnim Bosnjacima u zemlji i inostranstvu. Bosnjacima i njihovom nacionalnom identitetu. Golemo nesto. prvenstveno srpskom i hrvatskom. osvrta. BIJEDIC. Mese Selimovica i drugih ovdasnjih pisaca. Biserje . jedan od osnivaca i urednika emigrantskog glasila Bosanski pogledi. Zato se danas taj Isakovicev projekat ispostavlja kapitalnim u prirodnom procesu istrazivanja bosnjackog knjizevnog i uopce kulturnog identiteta. . Isakovicevo Biserje bio je pionirski zahvat u delikatnom etabliranju nacionalne bosnjacke knjizevnosti. pa to dvoje zajedno.BOSANSKI DUH BALIC. MIDHAT: Knjizevni kriticar i publicista. trazeci dostojanstvo za tu. koja je posljednjih cetrdesetak godina naucnicima sa njemackog govornog podrucja znacajan izvor temeljnih saznanja o Bosni. pozitivnog utjecaja na razvoj nacionalne svijesti kod Bosnjaka: otad su bosnjacke nene bile sigurne da je 'nesto truhlo u drzavi Danskoj' i da pravi belaj za Bosnjake (i Bosance) moze tek doci. BEGIC. promovirao ideju bosanskog duha. BOSNA FILM: Drzavno filmsko preduzece nastalo poslije Drugog svjetskog rata. eseja i studija. dok u Sarajevu i danas djeluje firma sa istim imenom. priredila i objavila Hanifa KapidzicOsmanagic.

Korkut. U kreiranju. Izet Serdarevic. za razliku od netolerantnih srpskih i hrvatskih emigrantskih glasila. novinsko-publicistič•kog. zadrzao sve vrijeme demokratski kurs. Pocetkom 1991 godine. Sadržaj Bošnjač•kog instituta nastao je kao rezultat sakupljanja. prije svega. Bilo je to krajem septembra 1993. zasad barem terminoloski.godine) i upravna zgrada. Iako je Sabor raspravljao i o pitanjima vezanim za tadasnje mirovne pregovore po kojima bi Bosna trebala biti podijeljena u tri nacionalne drzavice. Haris ef. BOSNJACKI INSTITUT: Je vakuf Adila Zulfikarpasica . Becir Tanovic i mnoga druga. To su: glavna zgrada u kojoj se nalazi biblioteka. zbirka likovnih djela. srpski i hrvatski nacionalisti zajedno nasrnuli na ovu zemlju nema nikakve Bosne i Hercegovine. Valter i Vox. njegov historijski znacaj je. arhiv pisane graĎe. i folklornog blaga koje je Adil Zulfikarpašić pripremao u predhodnih 50 godina. nekadasnjeg narodnog poslanika. uredivanju i pisanju ovog casopisa ucestvovali su i Smail Balic. Gazi Husrevbegov hamam (izgraĎen 1535 . godine. Zato je Bosnjacki sabor vjerovatno jedan od najznacajnijih dogadaja u politickoj povijesti Bosnjaka u posljednjih 150 godina. u postignutom minimumu konsenzusa kod bosnjackih politicara i intelektualaca oko sopstvenog nacionalnog identiteta. . naroda bez kojeg . prvi objavili surovu istinu o politickom obracunu komunista sa liderima i clanovima organizacije Mladi Muslimani krajem cetrdesetih. Sač•injavaju ga tri zgrade čija ukupna površina iznosi 4500m. Bosanski pogledi su. književnog. godine po zahtjevu i finansiranjem Adila Zulfikarpasica. Teufik Veladzic. U arhitektonskom smislu Institut predstavlja spoj moderne i orijentalne arhitekture. prvenstveno Enesa Durakovica i rahmetli Alije Isakovica. sala za konferencije. List je. kabineti za nauč•no-istraživački rad.BOSANSKI POGLEDI: Emigrantski list koji je pocetkom sezdesetih godina pokrenuo liberalni bosnjacki politicki disident Adil Zulfikarpasic. godine. te drugi popratni sadržaji. u vrijeme najvece ratne i politicke krize koja je vladala u Sarajevu i na svim slobodnim dijelovima BiH.a to je pokazao posljednji rat u kojem su. računarski centar. arhivsko-dokumentacijskog. dakle. takoder. a ostat ce zabiljezen kao prvi izdavacki projekat nakon Drugog svjetskog rata koji je kontinuirano promovirao ideju bosnjackog nacionalnog identiteta. zbog koncepcijskog sukoba sa redakcijom. video i audio arhiva. a uredivali su ga mladi novinari iz dotadasnjih redakcija omladinskih listova Nasi dani. tačnije historijskog. Zulfikarpasic je. čitaonice. Vlasnik lista je bio Adil Zulfikarpasic. Sukrije Kurtovica. Tada je donesena Deklaracija koju je procitao profesor Filipovic i koja je. Velike kontroverze izazvala je i studija dr. okoncala stoljetnu krizu identiteta najbrojnijeg naroda u BiH. prvobitno utemeljen 1988 . klasificiranja. danas zaboravljena i nepoznata imena iz bosnjacke politicke emigracije. a potom prebačen u Sarajevo kada je sagraĎen kompleks Instituta 2001 . rukopisnog. Bosanski pogledi dozivjeli su i svoje bosansko izdanje kao politicki tjednik agresivne probosanske i probosnjacke orijentacije. ukinuo list septembra 1991. nikad jaci. i sistematiziranja različ•ite graĎe o Bosni i Hercegovini. BOSNJACKI SABOR: Odrzan na inicijativu nekoliko bosnjackih intelektualaca. o 'antiislamskom i antibosnjackom' backgroundu Andricevih naucnih i knjizevnih djela. godine u Cirihu .

godini zivota. Ova bibliografska grada objavljena je 1994. ako takvo sto uopce postoji. ENES: Profesor knjizevnosti. Na knjizevnu scenu zakoracio 1936. Dizdar je za zivota bio bolno svjedocanstvo o 'prokletstvu Bosnjaka i njihovih najvecih intelektualaca' u vremenu kada se pitanje vlastitog identiteta ispostavljalo kao pitanje opstanka uopce. zbog svog navodnog "muslimanskog nacionalizma". godine u obliku knjige koja sa svojih 16. godine Vidovopoljskom noci. comeback prema i u tisinu i buku zemlje Bosne ostat ce zabiljezen kao najveci poetski preokret bosanske lirike ovog stoljeca. Rijetko je koji dogadaj u bosanskoj knjizevnosti i kulturi izazvao veci interes i sveopce divljenje kao pojava ovog Selimovicevog romana o dervisu Ahmedu Nurudinu. Zajedno sa Alijom Isakovicem radio na bibliografiji radova vezanih za Hasanaginicu. iz tog vremena pamtimo njegovu knjigu briljantnih knjizevnih eseja i studija Sutnja i govor tajanstva. prisvajan od Zagreba. godine. kao sto i ureduje veliku ediciju Muslimanska knjizevnost u 25 knjiga.CEMAN. Mustafa Ceman zivi u Tesnju. . ali i sudbine citavog jednog naroda kojem se tragedija identiteta iznova ponavlja kroz povijest. Selimovic je kroz savrsen literarni postupak uspio uci u epicentar duhovnosti jednog prostora. DERVIS I SMRT: Veliki roman velikog bosnjackog (i bosanskog) knjizevnika Mese Selimovica. U godinama uoci ovog rata Durakovic objavljuje prvu Antologiju bosnjacke (tada muslimanske) poezije 20. nakon kampanje koju su vodili tadasnji beogradski i sarajevski intelektualci i listovi protiv njega i njegovog zalaganja za vracanje dostojanstva tada prokazanom bosanskom jeziku. u 57. situirati tako uvjerljive likove uhvacene u mrezi vlastitih htjenja i sumnji. DURAKOVIC. iste godine dobiva NIN-ovu nagradu za knjizevnost. Godinama prikupljao bibliografsku gradu o bosnjackoj knjizevnosti. Ipak. Dizdar ce tek tokom sezdesetih zaokruziti svoj pjesnicki senzibilitet sa zbirkama Kameni spavac i Modra rijeka. MAK: Pjesnik i jedan od pionirskih istrazivaca vrijednosti medievalne Bosne.845 bibliografskih jedinica predstavlja kapitalan projekat za istrazivanje bosnjacke knjizevnosti uopce. okoncao je dugogodisnje prikupljanje grade za sveobuhvatnu bibliografiju bosnjacke knjizevnosti. zbirkom naglasene socijalne angaziranosti. Na knjizevnoj sceni djeluje od pocetka sedamdesetih. Anatemisan od srpskih nacionalista u Beogradu i Sarajevu. pocetkom pedesetih sa Plivacicom medu prvima pravi iskorak iz dotad preovladavajuceg socrealistickog knjizevnog iskaza. uz Kamenog spavaca Maka Dizdara. Dervis i smrt je. a jos uvijek nisu. Tesko je. Objavljen je 1966. Pocetkom osamdesetih napadan. zapravo. zbog cega je svojevremeno imao politickih problema. Umro je u Sarajevu 1971. stoljeca. Godine 1990. Danas je taj roman 'sveta knjiga' za hiljade bosanskih. njegov postmodernisticki. zajedno sa rahmetli Muhsinom Rizvicem. cak bio i zatvaran od strane komunistickih vlasti. DIZDAR. MUSTAFA: Bibliotekar i istrazivac bosnjacke knjizevnosti i duhovnosti. i ne samo bosanskih. intelektualaca koji u Ahmedu pronalaze ono sto bi oni htjeli biti. bio i jedna od temeljnih inspiracija za Filipovicev esej o 'bosanskom duhu u knjizevnosti'. godine. istrazuje bosansku i posebice bosnjacku knjizevnost.

Geneza nacionalnog pitanja bosanskih Muslimana. krajem tridesetih naginje. U javnosti se cijeni kao slobodouman i demokratski orijentiran intelektualac.. FILIPOVIC. Intelektualac koji je svojim znanjem uspio zaista obujmiti granice Bosne. poput briljantne politicke studije-pamfleta Posebnost Bosne i bosanskih Muslimana koju je 1943. preko Vuka Karadzica. nije uspjela izbjeci balkanskim teroristima duha. profesor Durakovic je pocetkom devedesetih bio inicijator obnove djelovanja Kulturnog drustva Bosnjaka Preporod: ostat ce zabiljezen njegov castan i produktivan rad u ovom kulturnom drustvu. Profesor Filipovic je bio jedan od osnivaca SDA. ciji je bio inicijator.Tunjo. morali bi ga izmisliti. diplomata. zajedno sa Zulfikarpasicem. jedan je od inicijatora agresivne politicke borbe za nacionalni bosnjacki identitet ciji znacaj. Ukratko: da ga nema. formirao MBO. kao i njegov mandat ministra za kulturu u najtezim danima opsade Sarajeva. ali se. putopisi. MUHAMED: Neprikosnoveni autoritet za politicku povijest BiH.. Zajedno sa Rizvicem. akter burnih politickih i kulturnih dogadaja u Sarajevu i Bosni posljednjih tridesetak godina. sirota. od onih na Filozofskom fakultetu sezdesetih do danasnje politicke scene. politicar. HADZIJAHIC. MUHAMED: Doktor filozofije. urednik Enciklopedije BiH u okviru velikog Krlezinog projekta Enciklopedije Jugoslavije (druga polovina sedamdestih). Autor eseja koji je i povod za ovaj leksikon. 'Narod koji ima ovakvu pjesmu zasluzuje da bude narod'. U javnom zivotu javlja se daleke 1934. usmena lirika. od Odjeka i Zivota do Voxa. i ne samo nje. rekli da je to srpska pjesma. objavljuje polovinom sedamdesetih (Od tradicije do identiteta. dok su neki rukopisi otkriveni tek nakon njegove smrti (1987). Iz ratnog perioda treba izdvojiti pocetak stampanja edicije Bosnjacka knjizevnost u 100 knjiga i upravo zavrseni projekat uredivanja 10 antologija bosnjacke knjizevnosti (poezija. studija po novinama i casopisima svih profila. od Bosnjackog sabora do mjesta ambasaora RBiH u Svicarskoj i Velikoj Britaniji. izjavio je. pisac koji je ispravno protumacio i 'zurnalisticki duh suvremenog vremena' i koji je dosad objavio na stotine tekstova.. eseja.pobrojati sve projekte koje je ovaj intelektualac poznat po neunistivoj energiji pregurao dosad preko svojih leda. tad vrlo utjecajan na njemackom dvoru. HASANAGINICA: Ni ona.. godine sa svojim radom o narodnim pjesmama o Aliji Derzelezu u listu Novi behar. vecina bosnjackih intelektualaca tada nije uspjela da shvati. Godinama je u komunizmu bio prokazan kao javna licnost. slavni Goethe kada je prvi put citao ovu velicanstvenu narodnu pjesmu. zajedno s Adilom Zulfikarpasicem i mladim novinarima okupljenim oko omladinske stampe. nakon pauze od tridesetak godina. Hronicari su za njega napisali da je bio posljednji veliki bosanski polithistorik. zalozio za novi diplomatski kurs prema Srbiji .). drame. odusevljen. 1974). hrvatstvu. potom u Bosnjackom saboru. Pocetkom devedesetih. akademik. kao i mnogi drugi bosnjacki intelektualci. Onda su mu. Alijom Isakovicem i drugim. povjesnicar. pripovijetke. usljed konceptualnog sukoba oko bosnjastva. Jednom rijecju . nazalost. te se Goethe. U ratu je Filipovic bio aktivno ukljucen u mnoge politicke procese. Vecinu svojih radova je za zivota objavljivao na sapirografu. razisao sa njom i potom. godine poslao antifasistickoj koaliciji pod pseudonimom Spectator. prve javne radove.

nakon tri godine opsade. sa politickom eliminacijom Hamdije Pozderca spremala se i velika eliminacija posebnosti i drzavnosti same Bosne. KASIM: Historicar. intelektualnih snaga u zemlji. upravo zavrsava svoj kapitalni projekat Bibliografije Bosne i Hercegovine sa vise od 100. uz pomoc Mustafe Cemana. POZDERAC. uklonjen sa politicke scene i prakticno otjeran u smrt. objavivsi. SREBRENICA: Bosanska Guernika. spremajmo se kao da ce sutra poceti rat. nanovo postajala ravnopravna ostalim republikama. Zivi i radi u Zenici. godine Alija Isakovic.medu Bosnjake i Bosnu. Mozda bi se na ovom mjestu uvijek trebalo sjetiti maksime onog znamenitog politicara: 'Zivimo kao da ce mir trajati sto godina. porijeklom iz partizanske krajiske familije. vjerovati svojim susjedima. bosnjacke drame identiteta. od naizgled trivijalnih materijala sa 40. kada je. pala u srpske ruke. HAMDIJA: Bilo je u Titovoj Bosni raznih politicara i njihovih prica. Od 70-ih godina do kraja 80-ih. ali ce Hamdija Pozderac. a Bosnu i Bosnjake zavila u crno. naslanjajuci se na odluke ZAVNOBiH-a i AVNOJ-a. Pao je samo Hamdija.000 viceva i 30. a kampanja protiv njega je eskalirala u drugoj polovini 80-ih. prije svega. Autor dragocjene knjige Nacionalnost Muslimana (1981) u kojoj je Suljevic dao lucidnu analizu razvoja nacionalnog pitanja na prostorima bivse Jugoslavije. bilo je to vrijeme ekonomskog prosperiteta i velikih duhovnih avantura novih. probosanskih. zbog primitivizma gradskih tamosnjih vlasti. BiH je. preko afere Agrokomerc. U ovom djelu mozemo pronaci i vrlo ubjedljive dokaze zasto se 'jugoslavenska prica' zavrsila u krvi i pepelu. Bosnjacima (tada Muslimanima) priznato je. u njegovom stanu. IBRAHIMPASIC. takoder. Mit o 'srpskoj Hasanaginici' razbio je 1974. u Beogradu.000 naslova. do raritetnih originalnih primjeraka rukopisa i dokumenata iz kulturne bastine BiH. Muzej grada Zenice je sada.000 autograma poznatih javnih licnosti. Napravio Muzej grada Zenice. niti smiju. veliku bibliografiju o ovom djelu i vrativsi ovu znamenitu pjesmu u njen autenticni nacionalni i teritorijalni milje . Zapravo. i unutar toga. pravo na nacionalni identitet. godine Srebrenica je. za Bosnjake je to opomena da u politici ne mogu. Grad cija je apokalipsa postala simbolom posljednje velike bosanske tragedije. . izmedu osam do deset hiljada stanovnika ovog istocnobosanskog grada pogubljeno je ili nestalo u monstruoznom masakru koji su pocinile srpske vojne snage.koja se u to vrijeme borila za svoje nacionalno oslobodenje i nezavisnost od Osmanlija. ostati zapamcen kao Bosanac (i Bosnjak) koji je u vrijeme komunizma Bosni vracao izgubljeno politicko dostojanstvo. uprkos protivljenjima u Zagrebu i.' SULJEVIC. Zato je Pozderac bio mnogima trn u oku. Danas je Srebrenica najveca bosanska nacionalna trauma i tema kroz koju ce se zasigurno jos zadugo prelamati sudbina ove zemlje. Ljeta 1995. FIKRET FICO: Covjek-muzej. Tesko je pobrojati sta je sve Fikret Ibrahimpasic prikupio u svojoj arhivi.

juni 1993). RIZVIC. godine. To je razvijalo mastu i nagovaralo nas da pravimo usporedbe izmedu kalendara i vaktije. preko monografije Behar (1971). i koji je. znamenita edicija Kulturna bastina BiH ucinila je mnogo u upoznavanju tadasnjih generacija citalaca sa. Kasnije je. maj'. Zato je stampanje Pravopisa bosanskog jezika. prije svega. Cijelog svog teskog i tihog zivota dosljedno se bavio istrazivanjem bosnjacke i (bosanske) knjizevnosti. MUSTAFA: Na mjesto reisa izabran 1993. Bio je prvi reis koji je javno proklamirao bosnjastvo kao elementarni nacionalni identitet najbrojnijeg naroda u Bosni (Bosnjaci su muslimani. zahvaljujuci cinjenici da bosnjacka intelektualna elita nije imala pravo da ucestvuje u raspravi o jeziku. kulturni identitet Bosnjaka pokusavao svesti samo na islamsku duhovnu komponentu. Bila je to pomalo misticna veza: cjepanica je sluzila da se zagrije soba puna cilima i djece. nasim nenama. PRAVOPIS BOSANSKOG JEZIKA: Godine 1907. Knjizevnog zivota Bosne i Hercegovine (tri toma). Razvitak ovog preduzeca do svojevrsnog mogula izdavacke djelatnosti na ovim prostorima treba. 1996. ipak. a vracalo sa novinom koja se zvala Preporod. Bosanskomuslimanske knjizevnosti u doba Preporoda 1887-1918 (doktorska disertacija). do djela nastalih uoci same njegove smrti 1994. Tokom sedamdesetih i osamdesetih godina 'Svjetlost' dozivljava svoju veliku ekspanziju. autora Senahida Halilovica. danas direktora 'Bosanske knjige'. 'Vojin Paleksic' ili 'Stipo Derek'. pak. nepoznatom kulturnom povijescu BiH. docekavsi pocetak rata kao najuspjesniji izdavac na prostorima bivse Jugoslavije. Dovoljno da kasnije shvatis kako je 'bosanski duh' mjera ljudske tolerancije REIS EF. CERIC. godine: Bosanski muslimani u djelu Ive Andrica i Panorama . ni krivim ni duznim. odrzavao iluziju da je svijet kojem pripadamo.SVJETLOST: Najznacajnija bosanska izdavacka kuca u posljednjih pola stoljeca. nesto vece od onoga sto smo susretali u skolama koje su se tada zvale '25. Kroz Gorski vijenac (1989). Pregleda knjizevnosti naroda BiH (1985). ali ova uza teoloska ucenja ostaju u sjeni njegovog historijskog 'DA' za bosnjastvo. Vecernje novine. Desetljecima iza toga. u to vrijeme. GLASILO IVZ BiH: U mejtef se prije tridesetak godina islo sa cjepanicom. godine bio veliki dogadaj u recentnoj kulturnoj povijesti BiH. Bajrama i Dana mladosti. zahvaliti odlicnoj uredivackoj politici cuvenog direktora 'Svjetlosti' Gavrila Grahovca. bosanski jezik bio je protjeran sa kulturne scene. u to vrijeme kada je bio ignoriran svaki oblik nacionalnog ispoljavanja kod Bosnjaka. vjerski list u cijem je impresumu godinama stajalo ime Ahmeda Smajlovica. austrougarske su vlasti zvanicnim dekretom ukinule bosanski jezik. MUHSIN: Knjizevni historicar. PREPOROD. Izmedu Gaja i Vuka (1989). od prve knjige knjizevnih ogleda Iznad i ispod teksta (1969). a Preporod. Rijetko su gdje u Bosni posljednjih tridesetak godina na jednom mjestu bili angazirani toliki intelektualni autoriteti i potencijali kao sto je to bio slucaj sa uredivackim poslom u 'Svjetlosti'. briga o njegovom ocuvanju pripala je.

uglavnom. u prvi plan su bacili stvarne ljude i probleme ovog podneblja. RJECNIK KARAKTERISTICNE LEKSIKE U BOSANSKOM JEZIKU: Pionirski rad u istrazivanju bosanskog jezika. Neki od ovih autora su kasnije postigli i velike rezultate na igranom filmu. gosti iz Zagreba. Vrijeme izlaska iz stampe: prvi dani aprila 1992. Ljubljane i Beograda. spomenimo samo neka od imena. jer do igranog naprosto nije mogla doci. godine. iako razlicitih estetskih orijentacija. Prvi izdavac: Svjetlost. Bakir Tanovic. Autor projekta bio je. Midhat Mutapcic. Hajrudin Krvavac. Mirza Idrizovic. Muhsin Rizvic je bio rijetko analitican i sintetican knjizevni historicar koji je uspijevao razgolititi naslage historijskih zabluda i podvala u cijem su sredistu uvijek bili Bosna i Bosnjaci.org . Zato ne cudi sto je prva autenticna generacija bosanskih filmasa svoju sansu za rad na filmu morala traziti u dokumentarnom filmu. Bio je i prvi predsjednik Kulturnog drustva Bosnjaka 'Preporod'. plbih.bosnjacke knjizevnosti. Vlatko Filipovic. Tomo Janjic. Koliki je bio znacaj ovog izdanja dovoljno govori podatak da je Vecernji dnevnik Radio-Beograda vise paznje i bijesa posvetio ovoj knjizi nego li samom cinu priznanja nezavisnosti BiH od strane Evropske zajednice SARAJEVSKA SKOLA DOKUMENTARNOG FILMA: Sve do sezdesetih godina ovog stoljeca filmove u Bosni radili su. Bato Cengic. izdvojisi se time iz tada dominantne socrealisticke poetike ili radikalnog art-izraza. Alija Isakovic. naravno. a njihovi dokumentarci. bili su autori koji su donijeli slavu i svjetske filmske nagrade bosanskoj kinematografiji.

2.4894094-48:.4..$03..48. . 3./..03/7..30 :3 .09.934893..3..3:575.. 7. 4/30-4.03/.0:085.0.7..:5480/354.7.!705474/.:85083/.3.4289. 30. 74478.3.8..3424.:947.28:/:4.7..94089. $954070 %407.100.0 37.  /49478.:94790954903.034/70947.-48..8..243.848..!705474/ .089.38030.82303.27.:..3. .:..08.40 -48.25..34 :70/..4./..4-483..0 #..4.303. :84.32/070942 :3:0-48.7 48. .4002039.::.4.4 897..4549./..:. 30894. 48./.:.-48.970-.8300 5.8308. 34.7.48.9.857.57489472.8/70947.8.-.4.3.7.2.4. .4570/:0.3:/0:..434 /.4304.03.09489 3..3.!705474/ ..2.49.89.3.34854.0/4..$'% $%......20894708../4 8.8940.3: /4.0 #$ # &$%..0 .. .8: 2:82.7808:.3.23/:32 3. 5708.4::/.09489 .57./.4  #' &$30.....4-3.:9:73.7020.2..20304.24 5.2/080948.80:48.30 97942.0 -48......43./480/3480-..03934 :9:73454.34 574..8./489 4..80. :94.3...:4.854.34893.3:9.:/809407.3.:483 483.02344::543.08279 4/3048.54:8.489.:. $2.:0:7.2/08094/3..8/..2.94/.49.':.3.0..3..2039.39009:.340/...3..3:42543039: .38. '43!...../.0 2. /.0...3.94..347.89....03.89: 3.0-43477.4.-74303. /4/0.0.57. 40 :94.02025708:2:4/3.0/3422089:-.4 894784 .90448.4/3.80.2.:8974:.. 4/7. :9:73/039909483.:  !#' !$ $$ 4/30 ..382:82.09..089 8..08.3/0399093.70 84-..43.094542..05.38030 #0948:/0:4835480/397/0809.-..3489:/4-.30 !7.0/. 302.2..4..24:85470/-020/:.42.04/434.4/3. %442 80/.483007.733.3 4/30 4057..08.3 '0../.43.394 39009:.089  !#! # $ '&209018057097/0809..302-483..:.04.254842: $.7 048..42 .38/: 207.:9:7308.. 20/:.424.09402575.!....257489472.89.9.3...-7.2..030 -7..::803304.07889:.408:809.. $.7.7.74/..-483.4908494.38947.9..70840..4/ 483..34.43.380-40574907..05. $.08:.-483.4:.3./8079.90 .98.40..42020/. !700/.:.458../.3842:82.830307.74/...89./0.../854/ 9089.893.40: -48.38./.3./.03030.942:9:734254.380 08090.8948248:8709..783424:. 570424347.:70...89.. 8.380 30.38. 30..7020 30543.09489 /4.:70/.0/0..34894/57.5:3...3840.073034..4/..

.0'0.... 4057.0/3.5.:9039.38:.730:/0574-0204.7.47.89.34 .330..7.0307. %424.:94748:/4308...0944. :57..030.0 $#'$$ &%# $../4...47..74580.9...-48./.89.5748943024.4/. !7.8..947.4/203. :94757409.7. . !705474/  ##%#$%$& $$ &!43787.4.30./74.70. /.2430.34.7%..12:247.:/894057.54/.8.3./3.3../4.89.48940.8. 4/30 40-43../423.834894/897.30047. 483.5../.8. /4:2039.4.30-08.30...1 ./.548.8.34.8:.9:9. 04/ 4.903.38947...0-47094..7..9430. '. .073/30.. 854203248.34212: 5- 47  ..9403.3:573.393084.3. .8305489.098012803.342 489. .. . .70-.:.805.4./.483./:897.38:-.47 54/./0-48.0070:9.. -8: ..94 54.908909847039.25057.242.:8..3..79 7.48809209..3#.3: -48.740 :850.9:/4:2039. 7..43304 8.3.4993..09489 '7020 .-:/.343.57.570/80/3:9:734/7:89../.7342 12: 07/47.0540907. :-.028:870/89::.-40 3.34.9.4:8.3812... 124.0/480/08094/3.089478.. /.0-483../.3..:947...7:/37.3489 :83#.$././4 047.7.-483.4344.97.383909.3840..384302.0:4837.4 54/30-./8: :.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->