P. 1
Alija M

Alija M

|Views: 210|Likes:
Published by ilhans

More info:

Published by: ilhans on Nov 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/07/2015

pdf

text

original

FAKULTET ZA OBRAZOVANJE DIPLOMIRANIH PRAVNIKA I DIPLOMIRANIH EKONOMISTA ZA RUKOVODEĆE KADROVE NOVI SAD

SEMINARSKI RAD

PREDMET: RADNO PRAVO TEMA: RADNI ODNOSI

STUDENT: Alija Mujezinović MENTOR: PROF.DR Drasko Bosanac

1

Sadrzaj
Sadrzaj..................................................................................................................................2 Uvod.....................................................................................................................................3 Pojam radnog odnosa...........................................................................................................4 Uredjivanje radnih odnosa...................................................................................................4 Kolektivi Ugovori................................................................................................................4 Posebni uslovi......................................................................................................................7 Ugovor o radu....................................................................................................................10 Posebni Oblici Radnog Odnosa.........................................................................................10 Zasnivanja Radnog Odnosa sa Stranim Drzavljanima ......................................................12 Nacin Zasnivanja Radnog Odnosa.....................................................................................12 Radno vreme odmori I odsustva........................................................................................14 ODMORI I ODSUSTVA..................................................................................................15 Potrazivanje Zaposlenih u Slucaju Stecajnog Postupka....................................................26 PRESTANAK RADNOG ODNOSA................................................................................27 Visak Zaposlenih ...........................................................................................................................................28 Pravo zaposlenih na Strajk ...........................................................................................................................................28 Ostvarivanje i zastita prava zaposlenih..............................................................................29 Zastita Zaposlenih..............................................................................................................29 Organizacije zaposleni I organizacije Poslodavaca ..........................................................30 Radna Knjizica...................................................................................................................30 Zakljucak............................................................................................................................31 Literatura............................................................................................................................32

2

Uvod
Radni odnosi su ugovorni odnosi i ugovorom o radu zasniva se radni odnos. Osnovne obveze iz radnog odnosa su da je poslodavac obvezan radniku dati posao te mu za obavljeni rad isplatiti plaću, a radnik je obvezan prema uputama poslodavca datim u skladu s naravi i vrstom rada, osobno obavljati preuzeti posao. Poslodavac ima pravo pobliže odrediti mjesto i način obavljanja rada, poštujući pritom prava i dostojanstvo radnika. Također, poslodavac je dužan osigurati radniku uvjete za siguran rad, u skladu s posebnim zakonom i drugim propisima. Ni dobar trening nemoze popraviti losu selekciju Ako organizacija nezaposli najbolje kandidate, njeni konkurenti ce to uciniti Neki od razloga za odbijanje kandidata: Radne vestine i motivacija, Vestine citanja i pisanja, Radno iskustvo kandidata, Matematicke vestine, Verbalne vestine, Test na upotrebu droge.1 Radni odnosi su ugovorni odnosi i ugovorom o radu zasniva se radni odnos. Osnovne obveze iz radnog odnosa su da je poslodavac obvezan radniku dati posao te mu za obavljeni rad isplatiti plaću, a radnik je obvezan prema uputama poslodavca datim u skladu s naravi i vrstom rada, osobno obavljati preuzeti posao. Poslodavac ima pravo pobliže odrediti mjesto i način obavljanja rada, poštujući pritom prava i dostojanstvo radnika. Takođe, poslodavac je dužan osigurati radniku uvjete za siguran rad, u skladu s posebnim zakonom i drugim propisima.

1

Mathis, Jackson, 1997) str.114. Osnovi upravljanja ljudskim resursima, Beograd, 2008

3

Pravno dejstvo ovih ugovora prostire se i na one članove grupe koji nisu dali svoju saglasnost ili su postali članovi te grupe kasnije. opstim aktima I ugovorom o radu. Za nastanak ugovora dovoljno je da je saglasnost za zaključenje ugovora dala većina članova te grupe. Poravnanje se smatra 4 . koji se zasniva na osnovu akta nadleznog organa. slobodne enciklopedije) su vrsta ugovora koji proizvode pravna dejstva za sva lica koja pripadaju određenoj grupi (kolektivu ili nekoj organizaciji) koja je ugovor zaključila. Ovi ugovori uglavnom sadrže samo opšte odredbe kojima se reguliše odgovarajući pravni odnos ili opšte uslove pod kojima će ubuduće članovi te grupe imati da zaključe svoje individualne ugovore. ako zakonom nije drukcije odredjeno. s druge strane preduzeca. ako su u manjini. Uredjivanje radnih odnosa Radni odnos zaposlenih kod poslodavca uredjuje se zakonom. Kolektivni karakter prinudnog poravnanja ogleda se u činjenici da on proizvodi pravna dejstva za sve poverioce istog dužnika. Polozaj zaposlenih je izjednacen. Zakon o radu propisuje da se odrdbe tog zakona primenjuje na zaposlene koji rade na teritoriji republike srbije kod domaceg ili stranog poslodavca. drugog pravnog ili fizickog lica. Istovremeno se radnim odnosom smatra I odnos po osnovu rada izmedju zaposlenog I drzave. za koje ce mo u daljem tekstu koristiti jedinstveni pojam poslodavac. pa i za one koji su bili protiv poravnanja. odnosno jedinice lokalne samouprave kao poslodavca. Drugi primer je prinudno poravnanje više poverilaca. Kolektivni ugovor o radu je najtipičniji primer. bez obzira da li rade u drustvenim. Kolektivi Ugovori Kolektivni ugovori (preuzeto iz Vikipedije. kolektivnim ugovoroma. kao I na zaposlene koji su upuceni na rad u inostranstvo od strane poslodavca. drzavnim ili privatnim ili mesovitim preduzecima ili kod drugih pravnih ili fizickih lica. posle zaključenja ugovora. koji se zasniva ugovorom o radu izmedju zaposlenog (radnika) s jedne strane I. on je izdvojen iz građanskog prava čineći sa ostalim institutima predmet proučavanja posebne grane prava – radnog prava. Međutim.Pojam radnog odnosa Pod radnim odnosom se podrazumeva odnos po osnovu rada.

Godine. odnosno organ koji on ovlasti. Kolektivni ugovor kod poslodavca za javna preuzeca I javne sluzbe zakljucuje osnivac. Ovoj preporuci kolektivni ugovor se definishe kao pismeni sporazum koji se odnosi na uslove rada I zaposlenja izmedju.Statusna (normativna teorija) 3. Ugovorna teorija – Pravna priroda kolektivnog ugovora pokusava se objasniti pomocu institute gradjnskog prava: autonomija volje suprostavljenih strana. I sa druge strane. Poseban kolektivni ugovor za javna preduzeca I javne sluzbe zakljucuju osnivac. obaveze I odgovornosti iz radnog odnosa. U teoriji postoji vise shvatanja o pravnoj prirodi kolektivnih ugovora. Kolektivni ugovor I 5 .Ugovorna teorija 2. a normativni elementi nalaze se u normativnom delu kolektivnog ugovora.prihvaćenim ako za njega glasaju poverioci čija potraživanja čine više od polovine ukupnog potraživanja onih poverilaca koji imaju prvo glasa. Mesovita teorija – kolektivni ugovori imaju dvojaku pravnu prirodu: ugovornu I normativnu. Sa gledista medjunarodnog radnog prava obicno se kao relavanta uzima definicija kolektivnog ugovora o radu koji sadrzi Preporuka Medjunarodne Organizacije rada br. Tu je i ugovor o osiguranju života svih članova kolektiva čija je delatnost povezana s izrazitijom mogućošću rizika (radnici u rudniku). reprezentativni sindikat kod poslodavca I poslodavac. jedne ili vise reprezentativnih organizacija radnika ili predstavnika zainteresovanih pravovaljano izabranih I opunomocenih od strane radnika. zakljucuje se za teritoriju republike Srbije. Statusna teorija – pravnu prirodu kolektivnih ugovora nije moguce objasniti gradjansko pravnim institucijama. 91 iz 1951. i reprezentativni sindikat. . s jedne strane poslodavca. grupu I podgrupu ili delatnost zakljucuju reprezentativno udruzenje poslodavaca I reprezentativni sindikat osnovani. u skladu sa nacionalnim propisima. Mesovita teorija. Ucesnicu u zakljucivanju kolektivnog ugovora – opsti kolektivni ugovor zakljucuju reprezantativno udruzenje poslodavaca I reprezentativno sindikat osnovani za teritoriju republike Srbije. slobodne enciklopedije Pojam I vrste kolektivnih ugovora .Iz Vikipedije. Prema predstavnicima ove teorije . podgrupu ili delatnost. odnosno organ koji on ovlasti. uredjuju se prava. medjusobni odnosi ucesnika kolektivnog ugovora I druga pitanja od znacaja za zaposlenog I poslodavca. U nacelu se sve teorije mogu svesti na tri: 1. Ugovorni principi sadrani su u obligacionom delu. Kolektivni ugovor zakljucuje se u pisanom obliku. Postupak izmena I dopunama kolektivnog ugovora. U ime poslodavca kolektivni ugovor potpisuje director. odnosno zakon na osnovu koga se zakljucuju individualni ugovori o radu. grupe poslodavaca ili jedne ili vishe organizacije poslodavaca. Poseban kolektivni ugovor za granu. sloboda ugovaranja I drugi principi koji su specificni za klasican ugovor gradjanskog prava. kolektivni ugovor predstavlja normu . u skladu sa zakonom I drugim propisom. A moze ga I potpisati I preduzetnik u ime direktora.kolektivnim ugovorom. process pregovaranja. za granu grupu.

a po pribavljenom misljenju. clanove odbora odredjuju sindikati. socijalno ekonomskog saveta. Kolektivni ugovor I obavezuje poslodavce koji su naknadno poslali udruzenje poslodavaca . Pravo da se zahteva utvrdjivanje nistavosti nezastareva. Ministar za rad. Obavljivanje kolektivnog ugovora – opsti I poseban kolektivni ugovor objavljuje se u “ Sluzbenom glasniku Republike Srbije” Nacin obljavljivanja drugih kolektivnih ugovora utvrdjuje se tim kolektivnim ugovoroma. Vazenje I otkaz kolektivnog ugovora – kolektivni ugovor se zakljucuje na period od tri godine.ucesnika kolektivnog ugovora. zaposljavanje I socijalnu politiku doneo je pravilnik o registraciji kolektivnog ugovora (“Sluzbeni Glasnik RS”br. Opstim aktom I ugovorom o radu mogu da se utvrde veca prava I povoljniji uslovi rada od prava I uslova utvrdjenim zakonom. Resavanje sporova – Ucesnici u zakljucivanju kolektivnih ugovora mogu pred nadleznim sudom da ostvare zastitu prava utvrdjenih kolektivnim ugovorom. Nistavost odredaba ugovora o radu utvrdjuje se pred nadleznim sudom.pravilnik o radu I ugovor o radu nemogu da sadrze odredbe kojima se zaposlenom daju manja prava ili utvrdjuju nepovoljniji uslovi rada. Pregovaranje I zakljucivanje kolektivnog ugovora – Obrazuje se odbor za pregovore.od dana pristupanja poslodavaca. koji ucestvuju u pregovoru za zakljucivanje kolektivnog ugovora I zaklucuju kolektivni ugovor moraju da imaju ovlascenje svojih organa Primena kolektivnog ugovora – opsti I posebni kolektivni ugovor. Opstim aktom I ugovorom o radu mogu da se utvrde vec prava I povoljniji uslovi rada od prava I uslova koji su utvrdjeni zakonom. Registracija kolektivnih ugovora – Registruju se kod nadleznog ministarstva po postupku koji propisuje ministar. Po isteku tog roka. Predstavnici sindikata I poslodavaca. Odluku minister donosi na zahtev jednog od ucesnika na zakljucivanju kolektivnog ugovora cije se dejstvo prosiruje. srazmerno broju clanova. odnosno udruzenja poslodavaca. Od prava I uslova koji su utvrdjeni zakonom. 50/2005) Zasnivanjene Radnog Odnosa 6 . Nadlezni ministar da se odluci kolektivni ugovor ili pojedine njegove odredbe primenjuju I na poslodavce koji nisu clanovi udruzenja poslodavaca – ucesnika kolektivnog ugovora. neposredno se primenjuju I koji su u vreme zakljucivanja kolektivnog ugovora clanovi udruzenja poslodavaca. odnosno udruzenje poslodavaca. kolektivni ugovor prestaje da vazi ako se ucesnici kolektivnog ugovora drukcije ne sporazumeju najkasnije 30dana pre isteka vazenja kolektivnog ugovora. kao I druga prava koja nisu utvrdjena zakonom.

tač 4. dostupno svako radno mesto i funkcija 7 . kao i druge ekonomske i socijalne odnose od opšteg interesa. pod jednakim uslovima. dok takva zabrana traje Odredbom člana 72.161/02 Abstrakt: Osporenom odredbom člana 34. zapošljavanja. RS". stav 1. stav 1.44/91. zajemčena je sloboda rada. vaspitanju I obrazovanju. neophodan uslov za obavljanje poslova radnog mesta.godina zivota I ispunjava druge uslove za rad na odredjenim poslovima. da mu pravosnažnom presudom nije izrečena mera zabrane vršenja poziva. Da se radni odnos sa licem mladjim od 18 godina zivota moze da zasnuje radni odnos samo uz pismenu saglasnost roditelja.Zakona o unutrašnjim poslovima ("Službeni glasnik. slobodan izbor zanimanja i zaposlenja i učešće u upravljanju i da je svakome. Republika Srbije uređuje i obezbeđuje. ali je istovremeno obavezno da od tih prihoda doprinosi svom odrzavanju . 54/96.tač 2. Stav1. moral I obrazovanje odnosno ako takav rad nije zabranjen zakonom.Ustava. Lice mladje od 18-godina zivota moze da zasnuje radni odnos samo na osnovu nalaza nadleznog zdravstvenog organa kojim se utvrdjuje da je sposobno za obavljanje poslova za koje zasniva radni odnos I da takvi poslovi nisu stetni za njegovo zdravlje. 25/00 i 8/01 propisano je da u radni odnos u Ministarstvu unutrašnjih poslova na radno mesto ovlašćenog službenog lica i radnika na određenim dužnostima može se primiti lice koje. Od vrste poslova I radnih zadataka koji se obavljaju na odredjenom random mestu. delatnosti ili dužnosti. zavisi koji ce stepen strucne spreme I koje vrste zanimanja utvrditi za to radno mesto. Starosni uzrast dokazuje se izvodom iz maticne knjige rodjenih ili drugom javnom ispravom. Posebni uslovi Strucna sprema – strucna sprema je bez sumnje. utvrdjene zakonom. a odredbom člana 35. sistem u oblasti radnih odnosa. Primer: Zakonom se mogu propisati posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa za obavljanje određenih poslova u organima Ministarstva unutrašnjih poslova Vrsta: Sudska praksa Sud: Datum: 2002-11-19 Broj: U. pored zakonom utvrđenih uslova za prijem na rad u državne organe. odosno pravilnikom o organizaciji I sistematizaciji poslova.Zakonom o radu utvrdjeno da radni odnos moze da se zasnuje sa licem koje ima najmanje 15. pod uslovom da takav rad neugrozava njegovo zdravlje. . ispunjava posebne uslove i to da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti. usvojioca ili staraoca . 79/91.1. Zakonom obraku utvrdjeno da dete koje je navrsilo 15-godina zivota moze raspolagati svojom zaradom I imovinom koje je steklo svojim radom. RS utvrđeno je da. socijalnog osiguranja i drugih oblika socijalne sigurnosti. Zakonom o radu clana 25.utvrđeno je pravo na rad.

visa. 66/91. Znanje I sposobnost nisu posebna dva uslova.1. na svakom od radnih mesta na kojima je predhodno radio. Znanje I sposobnost – Zaposleni ce biti spreman da obavlja samo ona zanimanja koja je radom I usavrsavanjem uz rad upoznao. obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa lica zaposlenih u državnim organima. Pod strucnom spremom se porazumevaju opsta znanja I vestine neophodne z obavljanje odredjeih poslova I zadataka. visoka. pored ostalog. nezaposlenih za proizvodnju materijalnih I drugih dobara I vrsenja usluga. stav 1. RS. niti su povređene odredbe člana 35. pa je nespojivo sa tim položajem da se u radni odnos primaju lica koja će raditi u Ministarstvu.tačka 2.i 39/02 uređena su prava. jer se radi o službi koja se. srednja.propisano je da se na radnike Ministarstva unutrašnjih poslova primenjuju propisi o državnoj upravi. RS". radnim odnosima. bavi otkrivanjem počinilaca krivičnih dela. uključujući i uslove za prijem u radni odnos lica u državne organe a Zakonom o unutrašnjim poslovima u članu 32. Pre zakljucenja Drustvenog dogovora strucna sprema se stepenovala kao niza.Ustava. . a Ustavni sud smatra da propisani posebni uslovi koje sadrži osporena odredba navedenog zakona ne povređuju načelo ustavno. stav 1.tačka 4. dok se pod zanimanjem podrazumevaju odredjeni I poslovni zadaci koje zaposleni obavlja radiproizvodnje materijalnih dobara . dok takva zabrana traje Po oceni Ustavnog sud. vrsenja usluga I sticanja dohotka. zakonom uredila sistem radnih odnosa i propisala posebne uslove za prijem u radni odnos lica u državnim organima i Ministarstvu unutrašnjih poslova kao državnom organu Po shvatanju Ustavnog sud.Ustava Zakoneko uređivanje posebnih uslova sastavni je deo ustavnog ovlašćenja da uređuje sistem radnih odnosa i zapošljavanja. ako ovim zakonom nije drukčije određeno. Radno znanje I sposobnost se cene prema rezultatima sveukupnog ranijeg rada zaposlenog.Ustava. 8 . Republika Srbije je saglasno ustavnim ovlašćenjima sadržanim u članu 72. pored ostalih posebnih uslova za prijem u radni odnos na radno mesto ovlašćenog službenog lica i radnika na određenim dužnostima u Ministarstvu unutrašnjih poslova i uslov da se protiv lica ne vodi krivični postupak za određena krivična dela i da mu nije izrečena mera zabrane vršenja poziva. odnosno radnu I srucnu osposobljenost nezaposlenost za proizvodnju materijalnih I drugih dobara I vrsenja usluga I sticanja dohotka .Zakonom o radnim odnosima u državnim organima ("Sl lasnik. zdravstvenom. bez obzira na granu delatnosti. penzijskom i invalidskom osiguranju i o obrazovanju.Zakona o unutrašnjim poslovima propisan je.sti. propisivanjem posebnih uslova za zasnivanje radnog odnosa radnika Ministarstva unutrašnjih poslova nije prekoračeno ovlašćenje iz člana 72. a da se protiv njih vodi krivični postupak za krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti Drustveni dogovor razlikuje strucnu spremu od zanimanja. 34/02. odnosno radnu I strucnu osposobljenost . Znanje I sposobnost su znacajan uslov za zasnivanje radnog odnosa na radnim mestima sa posebnim ovlascenjima I odgovornostima. Drustveni dogovor utvrdjuje osam stepena strucne spreme za osam kategorija zanimanja. delatnosti i dužnosti. osporenom odredbom člana 34.48/91.

podzakonskim aktom ili opstim aktom. Radno ikustvo se neodredjuje kao uslov za odredjivanje radnog odnosa na svim radnim mestima. Primena ovog uslova u praksi mora biti restriktivna. odredjena licna svojstva. on nemora biti priznat u drugoj organizaciji. duzni su da se podvrgavaju periodicnim zdravstvenim pregledima radi kontrole zdravlja. Objavljeni strucni ili naucni radovi – Ojavljeni strucni ili naucni radovi su zakonski uslov za zasnivanje radnog odnosa na odredjenim poslovima u naucno istrazivackim organizacijama I u visoko skolskim ustanovama. dok se radon iskustvo stice samo na odredjenim poslovima. To su poslovi: Naucni savetnik. po pravilu ne moze biti utvrdjen kao poseban uslov za zasnivanje radnog odnosa. pol. saobracaju turizmu I drugim delatnostima koje cesce kontaktiraju sa strancima u nasoj zemlji I inostranstvu.Radno iskustvo – Radno iskustvo je vreme provedeno na radu u obavljanju poslova koji su isti ili slicni poslovima radnog mesta koje se popunjava. Postoje poslovi koji nemogu obavljati zaposleni preko odredjenog starosnog doba . Ali ispunjenje ovog uslova nije dovoljno za osnivanje radnog odnosa na citavom nizu radnih mesta. Pol – Pol. Posebne godine zivota – Navrsenih 15 godina zivota je opsti uslov za zasnivanje radnog odnosa. propisuje obaveza polaganja strucnog ispita za zaposlene I predpostavljena lica u drzavnim organima (ministarstva I drugi organi uprave. spoljnoj trgovini. pravosudni organi I drugo). dvojezicnost se javlja kao uslov za zasnivanje radnog odnosa. vec samo na radnim mestima za koje je to neophodno. objavljeni strucni ili naucni radovi. Dvojezicnost – Najcesce u vise nacionalnim sredinama. Strani jezik – Znanje jednog ili vise stranih jezika je sve cesce poseban uslov za zasnivanje radnog odnosa na radnim mestima u nauci diplomatiji novinarstvu. dvojezicnost.Zaposleni koji zasnuju radni odnos na poslovima koji zahtevaju posebnu zdravstvenu sposobnost. visoka prosecna ocean. Radno iskustvo se moze poistovetiti sa radnim stazom. Strucni ispit – za odrecena radna mesta predvidi opstim aktom jedne privredne organizacije. Ostali posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa – Posebne godine zivota. redovni vanredni profesori docenti na fakultetima … 9 . Posebna zdravstvena sposobnost. dok obavljaju te poslove. Strucni ispit – Kao poseban uslov za zasnivanje radnog odnosa. zakonom. jer je radni staz ukupno vreme rada provedeno na bilo kojim poslovima. moze biti predvidjen polozen strucni ispit. a posebno na radnim mestima koja su izlozena posebnim uslovima rada u pogledu opasnosti po zivot I zdravlje zaposlenog. Zakonom se najcesce.

Cilj probnog rada je da se utvrde stvarne radne I strucne sposobnosti odredjenog lica . obaveze I odgovornosti iz radnog odnosa. Odredjena licna svojstva – To ce na primer biti slucaj kod spikera. Ugovor o radu se smatra zaposlenim kada ga potpisu zaposleni I director . Ukoliko zaposleni tada ne stupid na rad. dan pocetka rada. naknade zarade. vrsta I stepen strucne spreme zaposlenog. mesto rada nacin zasnivanja radnog odnosa (na odredjeno ili neodredjeno radon vreme). osim ako je bio sprecen da stupid na rad iz opravdanih razloga ili ako se poslodavac ili ako se poslodavac I zaposleni drukcije dogovore. na nacin I po postupku koji treba da budu u napred utvrdjeni. Ovaj otkazni rok nemoze biti kraci od pet radnih dana. vrsta I opis poslova koje zaposleni treba da obavlja. Elementi zakona o radu su: naziv I sediste poslodavca. 10 .Visoka prosecna oceana – Poseban uslovom utvrdjen zakonom uslov za zasnivanje radnog odnosa na poslovima asistenta pripravnika I asistenta u visoko skolskim ustanovama je visoka prosecna ocena. Od tog dana on ostvaruje prava I obaveze iz radnog odnosa . odnosno pravilnik o radu koji je na snazi. trajanje dnevnog I nedeljnog radnog vremena. trajanje ugovora oradu na odredjeno vreme. rokovi za isplatu zarade I drugih primanja na koja zaposleni ima pravo pozivanje na kolektivni ugovor. Uspesnost probnog rada zaposlenog treba da bude proverena od strane kompetentnih lica. radon vreme (puno nepuno ili skraceno). Probni rad moze da traje najduze sest meseci. uvecanje zarade I druga primanja zaposlenog. Lice koje zasniva radni odnos sa probnim radom ima sva prava. Ugovor o radu Ugovor o radu je akt kojim se zasniva radni odnos . Zasnivanje radnog odnosa je regulisano u clanovima zakona 24-46. sto znaci da se radni odnos u ovakvom slucaju zasniva pod raskidnim uslovom. Za vreme trajanja probnog rada poslodavac I zaposleni mogu da otkazu ugovor o radu sa propisanim otkaznim rokom. Zakona o radu. odnosno preduzetnik. Posebni Oblici Radnog Odnosa Probni rad – Ugovorom o radu poslodavac I zaposleni mogu da utvrde probni rad. Probni rad nije uslov za zasnivanje radnog odnosa. novcani iznos osnovne zarade I elementi za ukljucivanje radnog ucinka. Ugovor radu se zakljucje u pismenom obliku. manekena I dr. Ovaj ugovor se zakljucuje izmedju zaposlenog I poslodavca. Zakljucivanje ugovora o radu vrsi se pre stupanja zaposlenog u rad. smatra se da nije zasnovao radni odnos. vec za njegov opstanak. odnosno boravista. ime I prezime zaposlenog I njegovo prebivaliste. radio I televizijskih organizacija.

Radni odnos zasniva se na vreme cije je trajanje u napred odredjeno kada su u pitanju. zaposleni imaju iste benificije . Tako zasnovan radni odnos neprekidno ili sa prekidima. prilikom zaklucivanja svakog ugovora o radu I delova koji su specificni za ovu vrstu ugovora o radu. 2) vrstu poslova I nacin organizovanja rada . Radni odnos za obavljanje poslova van prostorija poslodavca – Zakonom o radu predvidjena je mogucnost zasnivanja radnog odnosa za obavljanje poslova van postorija poslodavca odnosno kod kuce . Ona se utvrdjuju propisima o penzijsko invaldskom osiguranju. rad na odredjenom projektu. kao I zaposleni sa punim radnim vremenom. Zaposleni koji rade na poslovima sa povecanim rizikom imaju posebna prava u odnosu na druge zaposlene. Nepuno radon vreme predvidja se za poslove koji mogu da se obavljaju I sa nepunim radnim vremenom. Radni odnos sa nepunim radnim vremenom – Moze da se zasnuje I za rad sa nepunim radnim vremenom. Ugovor o radu kojim sa zasniva radni odnos radi obavljanja poslova van prostorija poslodavca . 3) uslove rada I nacin uslova vrsenja rada nad radom zaposlenog. 5) koriscenje I upotrebu sredstava za rad zaposlenog.Radni odnos na odredjeno vreme – Pravilno je da se radni odnos zasniva na neodredjeno vreme. sezonski poslovi. Ovaj ugovor registruje se kod nadleznog organa lokalne samouprave. treba da sadrzi dve kategorije delova koji su obavezni. na neodredjeno ili odredjeno radon vreme. 11 . 6) naknadu drugih troskova rada I nacin njihovog utvrdjivanja. Radni odnos sa kucnim pomocnim osobljem – Odredbama zakona o radu predvidjena je obaveza registracije ugovora o radu koji se zakljucuje radi zasnivanja radnog odnosa za obavljanje poslova kucnog pomocnog osoblja. povecanje obima posla koji traje odredjeno vreme. Za obavljanje ovih poslova zaklucuje se ugovor o radu. U vezi sa ovom drugom kategorijom pomenuti ugovor o radu zadrzi: 1)vreme trajanja radnog vremena prema normativima rada. 4) visinu zarade za obavljeni rad I rokove njene isplate . Zaposleni moze da radi na poslovima sa povecanim rizikom samo na osnovu predhodno utvrdjene zdravstvene sposobnosti za rad na tim poslovima od strane nadleznog zdravstvenog organa. odnosno kod kuce. ne moze trajati duze od 12-meseci. Radni odnos za obavljanje poslova sa povecanim rizikom – Za poslove koji su propisani posebni uslovi rada ugovora o radu moze da se zakljuci samo ako zaposleni ispunjava uslove za rad na tim poslovima. Radni odnos na odredjeno vreme zasniva se isto kao I rad na odredjeno vreme ugovorom o radu. 7)druga prava I obaveze.

Posebni zakon koji se navodi u citiranoj odredbi je josh uvek zakon o uslovima zasnivanja radnog odnosa sa stranim drzavljanima. trajanja ugovora o radu na odredjeno vreme. Ugovor o radu se smatra se zakljucenim kada ga potpisu zaposleni I director . 12 . odnosno boraviste zaposlenog. odnosno pravilnik o radu koji je na snazi. uvecane zarade I druga primanja zaposlenog. pozivanje na kolektivni ugovor. Uhovor o radu u kome nije utvrdjeno vreme na koje se zakljucuje smatra se ugovorom o radu na neodredjeno vreme.Zasnivanja Radnog Odnosa sa Stranim Drzavljanima Prema zakonu o radu strain drzavljani I lice bez drzavljanstva moze da zasnuje radni odnos pod uslovom utvrdjenim ovim zakonom I posebnim zakonom. ili ako se poslodavac ili zaposleni drukcije dogovore. Nacin Zasnivanja Radnog Odnosa Ugovor o radu radni odnos se zasniva ugovorom o radu. Ako zaposleni nestupi na rad danom utvrdjenim ugovorom o radu. odnosno preduzetnik. I drugih primanja na koje zaposleni ima pravo. smatra se da nije zasnovao radni odnos. dan pocetka rada. Ugovor o radu moze da se zakljuci na neodredjeno ili odredjeno vreme. Ugovorom o radu mogu da se ugovore I druga prava I obaveze. Na prava I obaveze koja nisu utvrdjena ugovorom o radu primenjuju se odgovarajuce odredbe zakona I opsteg akta. naziv I sediste poslodavca. nacin zasnivanja radnog odnosa. odnosno potpisanog ugovora o radu. mesto rada. Kandidat je duzan da prilikom zasnivanja radnog odnosa poslodavcu dostavi istave I druge dokaze o ispunjenosti uslova za rad na poslovima za koje zasniva radni odnos. strain drzavljanin daje pismenu izjavu kojom prihvata nadleznost domaceg suda u slucaju spora sa poslodavcem. Ugovor o radu sadrzi . Stupanje na rad – zaposleni ostvaruje prva I obaveze iz radnog odnosa danom stupanja na rad. na osnovu donete odluke o izboru . Prestanak radnog odnosa stranog drzavljanjina u slucaju isteka privremenog boravka. na neodredjeno ili odredjeno vreme. vrstu I opis poslova koje zaposleni treba da obavlja. dozvole ostanka u zemlji. mesto prebivalista. Prilikom zasnivanja radnog odnosa. radon vreme puno (nepuno ili skraceno). Invalidna lica zasnivaju radni odnos pod uslovima I na nacinu utvrdjenom zakonom o radu. ime I prezime zaposlenog. vrstu I stepen strucne spreme zaposlenog. naknade zarade. rokove za isplatu zarade. Ugovor o radu se zakljucuje pre stupanja zaposlenog u rad u pisanom obliku. osim ako je sprecen da stupid na rad iz opravdanih razloga. novcani iznos osnovne zarade I elemente za ukljucivanje radnog ucinka . utvrdjenih pravilnikom. Strani drzavljani zasniva radni odnos danom stupanja u rad. zakljucuju ga zaposleni I poslodavac.

ili je zakljucen ugovor o poslovnoj sradnji. 13 . starost. otkaz ugovora o radu. Diskriminacija je zabranjena u odnosu na : Uslove rada I sva prava iz radnog odnosa. su nistave. odnosno invalidnost. jezik. dok traju razlozi za njegovo upucivanje. zdravstveno stanje. veroispovest bracni status. Odredbe ugovora kojima se utvrdjuje diskriminacija po nekom od navedenih osnova. imovinsko stanje. porodicne obaveze. Zabrana diskriminacije – Odredbama zakona o radu zabranjena je neposredna I posredna diskriminacija lica koje traze zaposlenje. nacionalnu pripadnost. sindikatima ili neko drugo licno svojstvo. seksualno opredeljenje. s obzirom na pol. posao. Zabrana konkurencije – Ugovorom o radu mogu da se utvrde poslovi koje zaposleni nemoze da radi u svoje ime I za svoj racun. dat u zakup poslovni proctor. socijalno poreklo. bez saglasnosti poslodavca kod koga je u radnom odnosu. Upucivanje na rad kod drugog poslodavca – Zaposleni moze da bude privremeno upucen na rad kod drugog poslodavca na ogovarajuci posao ako je privremeno prestala potreba za njegovim radom . rasu. odnosno njegovog organizacionog dela. napredovanje na poslu. boju koze. rodjenje. Ako je udaljenost do mesta u kome zaposleni radi do mesta do mesta u koje se premesta na rad manja od 50km I ako je organizovan redovan prevoz koji omogucava blagovremeni dolazak na rad I povratak sa rada I obezbedjenja naknada troskova prevoza u visini prevoza cenovne karte u javnom saobracaju. kao I zaposleni. trudnocu. a najduze godinu dana. kao I u ime I za racun drugog pravnog ili fizickog lica. zbog potrebe procesa I organizacije rada Radi premestanja na drugo radno mesto rada kod istog poslodavca Radi upucivanja na rad na odgovarajuci posao kod drugog poslodavca U drugim slucajevima utvrdjenim opstim aktom i ugovorom o radu Premestaj u drugo mesto rada : Ako jedelatnost poslodavca takve priride da se rad obavlja u mestima van sedista poslodavca.Izmene ugovora o radu – Poslodavac moze zaposlenom da ponudi izmenu ugovornih uslova rada (aneks ugovora): Radni premestaj na neku drugu rradnu poziciju. clanstvo u politickim organizacijama. obrazovanje osposobljavanje I usavrsavanje. Zaposleni moze vda bude premesten u drugo mesto rada van navedenih slucajeva samo uz svoj pristanak.

Dezurstvo u zdravstvenim ustanovama uredjuje se posebnim zakonom. Zaposleni moze da radi nocu duze od jedne radne nedelje Samo uz njegovu pisanu saglasnost. organizacija rada. Zakona o radu zaposleni moze da bude privremeno udaljen sa rada ako je protiv njega pokrenut krivicni postupak zbog krivicnog dela ucinjenog na radu ili u vezi sa radom ili ako je ucinio povredu radne obaveze koja ugrozava imovinu vece vrednosti. predvidjeni zakonom o radu. Radno vreme odmori I odsustva Puno radno vreme . radno vreme nemoze da traje duze od 60 casova nedeljno. Skraceno radno vreme – Zaposleni koji radi na narucito teskim napornim I zdravlje teskim poslovima. 14 .puno radno vreme iznosi 40 casova nedeljno. Udaljenje sa rada je obligatno u slucaju kada je zaposlenom odredjen pritvor. na kojima I pored primene odgovarajucim mera bezbednosti I zastite zivota I zdravlja na radu. U slucaju preraspodele radnog vremena. sredstava I spreme za licnu zastitu na radu postoji povecano stetno dejstvo na zdravlje zaposlenog. Prema odredbi clana zakona 165. Opstim aktom moze da se utvrdi radon vreme krace od 40 casova nedeljno ali ne krace od 36 casova nedeljno. bolje koriscenje sredstava za rad.00 radna casa do 6. Udaljenje zaposlenog sa rada moze trajati najduze tri meseca. utrdjenim zakonom ili opstim aktom. ako zakonom nije drugacije odredjeno. U ovakvom periodu poslodavac duzan da zaposlenog vrati na rad. Raspored radnog vremena – radna nedelja traje radnih pet dana. Nocni rad u smenama – rad koji se obavlja u vremenu od 22. bez prestanka njegovog radnog odnosa. Radni dan po pravilu traje osam casova.Udaljavanje zaposlenog sa rada – Udaljenje je mera kojom poslodavac. Zaposleni sa radnim vremenom 36 casova ostvaruje sva prava iz radnog odnosa kao da se radi sa punim radnim vremenom. u smislu ovog zakona jeste radon vreme krace od punog radnog vremena. Nepuno radno vreme – Nepuno radon vreme. racionalnije koriscenje radnog vremena I izvrsenje odredjenog posla u odredjenim rokovima. privremeno odstranjuje sa rada zaposlenog. Raspored u okviru radne nedelje utvrdjuje poslodavac.00 casova narednog dana smatra se radom nocu. Preraspodela radnog vremena – poslodavac moze da izvrsi preraspodelu radnog vremena kada to zahteva priroda delatnosti. niti duze od cetiri casa dnevno po zaposlenom. iz razloga propisanim zakonom. ili da mu otkaze ugovor o radu ako za to postoje opravdani razlozi. Prekovremeni rad – Ne moze da traje duze od osam casova nedeljno. ako nebude dokazana njegova krivica.

Odmor u toku dnevnog rada organizuje se tako da se rad ne prekida. teze bolesti clana uze porodice I u drugim slucajevima utvrdjenim opstim aktom I ugovorom o radu. Mirovanje radnog odnosa – zaposlenom miruju prava I obaveze koje se sticu na radu I po osnovu rada. do sest meseci. Neplaceno odsustvo – Poslodavac moze zaposlenom da odobri I odsustvo be z nakna de zarade (neplaceno odsustvo).Naknada stete – Ako krivicom poslodavca zaposleni ne korista godisnji odmor. u skladu sa zakonom. 2. Profesionalno vojno lice ima pravo na odmor u toku dnevnog rada. porodjaja supruge. 1. Profesionalno vojno lice koje radi duže od četiri a kraće od šest sati dnevno ima pravo na odmor u toku rada u trajanju od 15 minuta. nedeljni i godišnji odmor. u trajanju i pod uslovima predviđenim zakonom i ovom uredbom. ODMORI I ODSUSTVA Član 10. Profesionalno vojno lice koje radi puno radno vreme ima pravo na odmor u toku dnevnog rada u trajanju od 30 minuta. odnosno izrecene mere bezbednosti. Odsustvo uz naknadu zarade (placeno odsustvo) – Zaposleni ima pravo sa odsustva sa rada uz naknadu zarade (placeno odsustvo) u ukupnom trajanju od sedam radnih dana u toku kalendarske godine. Odmor u toku dnevnog rada Član 11. Dnevni odmor Član 12. ako se radi sa strankama ili ako priroda posla ne dozvoljava prekid rada. utvrdjenim opstim aktom I ugovorom o radu. a najmanje 10 sati dnevno ima pravo na odmor u toku rada u trajanju od 45 minuta. Profesionalno vojno lice koje radi duže od punog radnog vremena. u skladu sa zakonom. osim prava I obaveza kojom je zakonom utvrdjeno: Odlaska na odsluzenje vojnog roka Privremeno upucivanje na rad kod drugog poslodavca Izdrzavanje kazne zatvora. ima pravo na naknadu stete u visini prosecne zarade u prethodna tri meseca. u slucaju sklapanja braka. plaćeno i neplaćeno odsustvo. Profesionalno vojno lice ima pravo na odmor između dva uzastopna radna dana – dnevni odmor u trajanju od najmanje 12 sati neprekidno. dnevni. 15 .

prema planu godišnjih odmora organa ili pravnog lica u koje je upućeno. 4. ovog člana. odnosno ustanove iz stava 2. Izuzetno. ovog člana koje je pravo na godišnji odmor steklo na radu u inostranstvu. izrađuje i odobrava nadležni starešina jedinice. Profesionalno vojno lice ima pravo na godišnji odmor u trajanju utvrđenom zakonom. odnosno ustanove. u skladu sa zakonom. a u kalendarskoj godini mu ne prestaje rad u inostranstvu. a u godini u kojoj mu prestaje rad u inostranstvu godišnji odmor koristi posle povratka u zemlju. odnosno ministra odbrane za vojna lica raspoređena van Vojske. lice iz stava 1. odnosno ustanovi u kojoj je na službi. Korišćenje godišnjeg odmora za starešinu jedinice. decembra tekuće godine za narednu kalendarsku godinu. Profesionalno vojno lice ima pravo na nedeljni odmor u trajanju od najmanje 24 sata neprekidno. godišnji odmor može da koristi u zemlji ili u inostranstvu. a po prethodno pribavljenom odobrenju načelnika Generalštaba Vojske. Član 15. Nadležni starešina upoznaje lice sa planiranim korišćenjem godišnjeg odmora najkasnije 15 dana pre početka korišćenja. Član 17. ovog člana. Planovi korišćenja godišnjeg odmora izrađuju se i odobravaju najkasnije do 15. Godišnji odmor Član 14. odnosno odobriti korišćenje godišnjeg odmora i većem broju lica. Profesionalno vojno lice koje je aktom nadležnog organa upućeno na rad. odnosno prema planu godišnjih odmora organa ili pravnog lica u koje je raspoređeno van Vojske. školovanje ili usavršavanje u inostranstvo ili u multinacionalne operacije godišnji odmor koristi pre odlaska u inostranstvo. Član 16. Prilikom donošenja plana korišćenja godišnjeg odmora nadležni starešina mora da obezbedi da godišnji odmor istovremeno može koristiti najviše 30% lica iz sastava jedinice. Nedeljni odmor Član 13. ovog člana odobrava njegov neposredno pretpostavljeni starešina. Izuzetno od stava 1. 16 . nadležni starešina može planirati.3. odnosno ustanove. Godišnji odmor profesionalno vojno lice koristi prema planu korišćenja godišnjih odmora u vojnoj jedinici. Plan korišćenja godišnjih odmora iz stava 1.

tačka 1) ovog člana može se odobriti više puta u toku školovanja. u ukupnom trajanju do sedam radnih dana u toku kalendarske godine: prilikom sklapanja braka. prilikom porođaja supruge. s tim što se vreme provedeno na tom odsustvu u trajanju preko sedam dana može odobriti samo zbog porođaja supruge ili smrti člana uže porodice. 2) u trajanju do 20 radnih dana – ukoliko se školuje ili usavršava u inostranstvu. a školovanje ili usavršavanje traje najmanje jednu školsku godinu. s tim da ukupno vreme plaćenog odsustva u toku školovanja ne može iznositi više od 20 radnih dana. Profesionalnom vojnom licu koje se po planu školovanja uz rad školuje ili usavršava nadležni starešina može odobriti plaćeno odsustvo: 1) u trajanju do 10 radnih dana – ukoliko se školuje ili usavršava u zemlji. a izuzetno. Odsustvo iz stava 1. u skladu sa zakonom. selidbe sopstvenog domaćinstva i u drugim opravdanim slučajevima. Odsustvo iz stava 1. u slučaju da ih profesionalno vojno lice nije moglo iskoristiti zbog potreba službe ili iz drugih opravdanih razloga. smrti ili teže bolesti člana uže porodice. smatraju se: supružnik i vanbračni partner. 2) za odlične rezultate ostvarene u vojnoj i stručnoj obuci. zaštite i otklanjanja štetnih posledica u domaćinstvu prouzrokovanih elementarnom nepogodom. 3) za odlične rezultate ili pokazano zalaganje u rukovanju i upotrebi. Profesionalno vojno lice može biti nagrađeno odsustvom za naročito zalaganje i uspeh u službi: 1) za pokazanu hrabrost. 17 . zbog privatnih potreba. do 30. ukoliko školovanje traje dve ili više školskih godina. Član 21. Ukupno trajanje nagradnih odsustava dodeljenih profesionalnom vojnom licu ne može biti duže od deset radnih dana u jednoj kalendarskoj godini i ona se moraju iskoristiti do kraja kalendarske godine u kojoj su dodeljena. ne računajući dan u kojem je dalo krv. juna naredne godine. Član 19. dete. Plaćeno odsustvo Član 18. humanost ili zbog učešća u spasavanju ljudskih života i imovine.5. hranjenik i drugo lice prema kojem profesionalno vojno lice ima zakonsku obavezu izdržavanja. u smislu ovog člana. pastorak. čuvanju i održavanju naoružanja i vojne opreme. ovog člana može se odobriti više puta. 4) za naročito zalaganje i postignute rezultate u radu. a školovanje ili usavršavanje traje najmanje jednu školsku godinu. Član 20. usvojenik. Članovima uže porodice. Profesionalno vojno lice ima pravo na odsustvo sa rada uz naknadu plate (plaćeno odsustvo). Profesionalno vojno lice ima pravo na dva dana plaćenog odsustva za svako dobrovoljno davanje krvi.

laserskog. Profesionalno vojno lice koje u službi obavlja naročito teške i po zdravlje štetne poslove ima pravo na plaćeno odsustvo za oporavak u trajanju od deset radnih dana: 1) ako do deset godina radi u barokomori. radnom mestu u farbari. hemijskoj čistionici i pri upotrebi organskih rastvarača na bazi hloriranih ugljovodonika. Ako profesionalno vojno lice iz opravdanih razloga odsustvo ne može da koristi po završetku tromesečnog perioda. mikrotalasnog. za deset dana ako lice obavlja specifičnu vojnu službu duže od 20 godina i za 20 dana ako specifičnu vojnu službu obavlja duže od 30 godina. ove uredbe koristi se u toku godine kojoj pripada i ne može se spajati sa korišćenjem godišnjeg odmora. Odsustvo za oporavak iz čl. lečenju i nezi bolesnika sa AIDS-om i virusnim hepatitisom B i C. agregati i akumulatori. za deset dana ako lice obavlja specifičnu vojnu službu duže od 20 godina i za 20 dana ako specifičnu vojnu službu obavlja duže od 30 godina. Član 25. radnom mestu u podzemnom skladištu pogonskog materijala. laboraciji inicijalnih i brizantnih eksploziva i delaboraciji elemenata punjenih ovim materijama. rukovanju radarskim i raketnim uređajima i sistemima i održavanju raketa. 22. Član 24. ovog člana uvećava se za pet dana ako lice obavlja specifičnu vojnu službu duže od deset godina. pod uslovima koji odgovaraju visinama iznad 5. 18 .Član 22. Odsustvo iz stava 1. Profesionalno vojno lice koje obavlja specifičnu vojnu službu ima pravo na plaćeno odsustvo za oporavak u trajanju od deset radnih dana ako do deset godina obavlja specifičnu vojnu službu. radnom mestu na kojem se isključivo radi na sprečavanju i lečenju tuberkuloze. baždarenju i remontu uređaja sa jonizujućim zračenjem i instrumenata za merenje jonizujućeg zračenja i kontroli izvora jonizujućeg. sa duševnim bolesnicima ili u patološkoanatomskim prosekturama. i 23. više od 90 sati godišnje. kontroli i ispitivanju raketa. potencijalno kancerogenih i mutagenih hemijskih supstanci. Član 23. 3) ako do deset godina radi na proizvodnji eksploziva. infracrvenog i ultravioletnog zračenja. Profesionalno vojno lice koje ispunjava zakonom predviđene uslove za ostvarivanje prava na odsustvo radi posećivanja porodice odsustvo koristi posle završetka tromesečnog perioda odvojenosti od porodice. 5) ako do deset godina radi na ispitivanju. radnom mestu u stalno posednutim podzemnim objektima gde se puštaju u rad elektroagregati sa motorima s unutrašnjim sagorevanjem i gde se redovno održavaju i popravljaju avionski motori. Odsustvo iz stava 1.000 metara. 2) ako do deset godina radi na poslovima uklanjanja i uništavanja neeksplodiranih ubojnih sredstava. rukovanju uređajima za radiofrekvencijsku dijatermiju u medicini. 4) ako do deset godina radi na čišćenju cisterni. ovog člana uvećava se za pet dana ako lice obavlja specifičnu vojnu službu duže od deset godina. može ga koristiti mesec dana posle isteka tog perioda. tankova ili rezervoara za benzin. radarskih uređaja i sistema.

r. Ivica Dačić. 30/94. koristi kod porodice. odsustvo zbog privremene sprečenosti za rad – bolovanje ili neko drugo odsustvo. osim plaćenog odsustva iz člana 18. Ako se godišnji odmor. Član 28.Profesionalno vojno lice koje koristi odsustvo iz stava 2. 05 broj 110-7263/2009 U Beogradu. ZAVRŠNE ODREDBE Član 27. ove uredbe. 19 . Odsustvo iz stava 1. 6. ovog člana odobrava nadležni starešina. to vreme ne računa se kao odvojeni život od porodice. 61/01 i 42/02). br. s. 12. 39/94. 27/96. može odobriti odsustvo bez naknade plate (neplaćeno odsustvo) u trajanju do 30 radnih dana u jednoj kalendarskoj godini. IV. novembra 2009. Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”. godine Vlada Prvi potpredsednik Vlade – zamenik predsednika Vlade. Prilikom odobravanja korišćenja neplaćenog odsustva moraju se uvažavati potrebe službe na formacijskom mestu na koje je vojno lice postavljeno. Neplaćeno odsustvo Član 26. ovog člana mesec dana posle završetka tromesečnog perioda stiče pravo na ponovno korišćenje ovog odsustva po isteku tromesečnog perioda za koje mu odsustvo pripada. Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o načinu korišćenja godišnjeg odmora i odsustva lica na službi u Vojsci Jugoslavije („Službeni list SRJ”. na lični zahtev. bez obzira na to kada ga je prethodno koristilo. Profesionalnom vojnom licu se.

Minimalna zarada Minimalna zarada po radnom času. bonusi i sl. Zaposlenima se garantuje jednaka zarada za isti rad ili rad iste vrednosti (rad za koji se zahteva isti stepen stručne spreme. U slučaju povrede ovog prava zaposleni ima pravo na naknadu štete. na sednici Socijalnoekonomskog saveta Srbije. Uopšteno Zaposleni ima pravo na odgovarajuću zaradu koja se utvrđuje u skladu sa zakonom.Zarada Naknade Zarade I Druga Primanja Uopšteno Zaposleni ima pravo na odgovarajuću zaradu koja se utvrđuje u skladu sa zakonom. Zarada se sastoji od zarade za obavljeni rad i vreme provedeno na radu. bez poreza i doprinosa. na sednici Socijalnoekonomskog saveta Srbije. odgovornost i fizički i intelektualni rad). 31.) i drugih primanja po osnovu radnog odnosa u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu. U slučaju povrede ovog prava zaposleni ima pravo na naknadu štete.) i drugih primanja po osnovu radnog odnosa u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu. ista radna sposobnost. bez poreza i doprinosa. janurara. Zarada se sastoji od zarade za obavljeni rad i vreme provedeno na radu. janurara. 31. bonusi i sl. opštim aktom i ugovorom o radu. Zaposlenima se garantuje jednaka zarada za isti rad ili rad iste vrednosti (rad za koji se zahteva isti stepen stručne spreme. odlučeno je. godine iznosiće 70 dinara. odgovornost i fizički i intelektualni rad). od januara do kraja juna 2008. zarade po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca (nagrade. odlučeno je. 20 . ista radna sposobnost. od januara do kraja juna 2008. opštim aktom i ugovorom o radu. godine iznosiće 70 dinara. Minimalna zarada Minimalna zarada po radnom času. zarade po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca (nagrade.

najmanje jedanput mesečno. poklona za Božić i Novu godinu deci zaposlenog u vrednosti do neoporezivog iznosa premije za dobrovoljno dodatno penzijsko osiguranje kolektivnog osiguranja od posledica nezgoda i za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija u cilju kvalitetne dodatne socijalne zaštite jubilarne nagrade i solidarne pomoći Zarada se isplaćuje samo u novcu. u rokovima utvrđenim opštim aktom i ugovorom o radu. naknade troškova pogrebnih usluga 3. naknade troškova za dolazak i odlazak sa rada u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju. Zarada za obavljeni rad i vreme provedeno na radu Zarada za obavljeni rad i vreme provedeno na radu sastoji se od: osnovne zarade dela zarade za radni učinak i uvećane zarade Osnovna zarada Osnovna zarada se utvrđuje na osnovu: se utvrđuje na osnovu: uslova. potrebnih za rad na poslovima za koje je zaposleni zaključio ugovor o radu i vremena provedenog na radu. 21 . a najkasnije do kraja tekućeg meseca za prethodni mesec. smeštaja i ishrane za rad i boravak na terenu otpreminine pri odlasku u penziju 2. kao i sva primanja iz radnog odnosa osim: 1.Pod zaradom se podrazumeva zarada koja sadrži porez i doprinose koji se plaćaju iz zarade. utvrđenih pravilnikom. Ugovorom o radu može da se utvrdi osnovna zarada u većem iznosu od osnovne zarade utvrđene na osnovu elemenata iz opšteg akta. naknade štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja 4. za vreme provedeno na službenom putu u zemlji i inostranstvu.

Minimalna zarada utvrđuje se odlukom Socijalno-ekonomskog saveta osnovanog za teritoriju Republike Srbije. odnosno za radno vreme koje se izjednačava sa punim radnim vremenom.4% od osnovice. Minimalna zarada Opštim kolektivnim ugovorom utvrđuju se uslovi pod kojima poslodavac i zaposleni mogu da ugovore minimalnu cenu rada. Ako Socijalno-ekonomski savet ne donese odluku u roku od 10 dana od dana otpočinjanja pregovora odluku o visini minimalne zarade donosi Vlada Republike Srbije. Osnovicu za obračun uvećane zarade čini osnovna zarada. Ako su se istovremeno stekli uslovi po više osnova procenat uvećane zarade ne može biti niži od zbira procenata po svakom od osnova uvećanja. Opštim aktom i ugovorom o radu mogu da se utvrde i drugi slučajevi u kojima zaposleni ima pravo na uvećanu zaradu. Zaposleni ima pravo na minimalnu cenu rada za standardni učinak i puno radno vreme. 22 .Deo zarade za radni učinak Radni učinak se određuje na osnovu: -se određuje na osnovu: · kvaliteta obavljenog posla · obima obavljenog posla i · odnosa zaposlenog prema radnim obavezama. Uvećana zarada Zaposleni ima pravo na uvećanu zaradu u visini utvrđenoj opštim aktom i ugovorom o radu i to: za rad na dan praznika koji je neradni dan – najmanje 110% od osnovice za rad noću i rad u smenama. ako takav rad nije vrednovan pri utvrđivanju osnovne zarade – najmanje 26% od osnovice za prekovremeni rad – najmanje 26% od osnovice po osnovu vremena provedenog na radu za svaku punu godinu rada ostvarenu u RO – 0. što je uređeno opštim aktom (pravilnikom ili kolektivnim ugovorom).

U tom slučaju zaposleni ima pravo na naknadu zarade u visini 60% prosečne zarade u prethodna 3 meseca (ne može biti manja od minimalne zarade). Zaposleni ima pravo na naknadu zarade za odsustvo sa rada zbog prekida rada do kojeg je došlo bez krivice zaposlenog i koje može da traje najduže do 45 radnih dana u kalendarskoj godini. 23 . Naknada zarade Zaposleni ima pravo na naknadu zarade u visini prosečne zarade u prethodna 3 meseca za vreme: odsustvovanja sa rada na dan praznika koji je neradni dan godišnjeg odmora plaćenog odsustva vojne vežbe i odazivanja na poziv državnog organa Poslodavac ima pravo na refundiranje isplaćene naknade zarade u slučaju odsustvovanja zaposlenog sa rada zbog vojne vežbe ili odazivanja na poziv državnog organa.o Zaposleni ima pravo na naknadu zarade za vreme odsustvovanja sa rada zbog privremene sprečenosti za rad do 30 dana i to: u visini 65% prosečne zarade u prethodna 3 meseca (ne može biti niža od minimalne zarade) u slučaju bolesti ili povrede van rada u visini 100% prosečne zarade u prethodna 3 meseca (ne može biti niža od minimalne zarade) u slučaju povrede na radu ili profesionalne bolesti. od organa na čiji se poziv zaposleni odazva. za period od najmanje 6 meseci i ne može biti niža od minimalne zarade utvrđene za period koji prethodi periodu za koji se utvrđuje minimalna zarada. Odluka o visini minimalne zarade objavljuje se u Službenom glasiniku Republike Srbije. U slučaju da je do prekida rada došlo naredbom nadležnog državnog organa ili nadležnog organa poslodavca zbog neobezbeđivanja bezbednosti i zaštite života i zdravlja na radu zaposleni ima prava na naknadu zarade u visini utvrđenoj opštim aktom i ugovorom o radu.Minimalna zarada utvrđuje se po času.

za ishranu u toku rada 6. za dolazak i odlazak sa rada u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju 2. Druga primanja Poslodavac je dužan da zaposlenom isplati: otpremninu pri odlasku u penziju. za vreme provedeno na službenom putu u zemlji 3. najmanje u visini 3 prosečne zarade naknadu troškova pogrebnih usluga u slučaju smrti člana uže porodice ili članovima uže porodice u slučaju smrti zaposlenog (članovi uže porodice su bračni drug i deca) naknadu štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenje Poslodavac može da: · obezbedi poklon za Božić i Novu godinu deci zaposlenog do 15 godina života u vrednosti do neoporezivog iznosa koji je predviđen zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana · uplaćuje zaposlenima premiju za dobrovoljno dodatno penzijsko osiguranje · uplaćuje kolektivno osiguranje od posledica nezgoda · uplaćuje kolektivno osigurenje za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija · uvede pravo na jubilarnu nagradu · uvede pravo na solidarnu pomoć · uplaćuje naknadu za ishranu u toku rada · uplaćuje regres za korišćenje godišnjeg odmora i · utvrdi pravo na druga primanja 24 . ako poslodavac nije obezbedio zaposlenom smeštaj i ishranu bez naknade 5. za vreme provedeno na službenom putu u inostranstvu 4. smeštaja i ishrane za rad na terenu. za regres za korišćenje godišnjeg odmora.Zaposleni ima pravo na naknadu troškova: 1.

Evidenciju potpisuje zaposleni kome je izvršena isplata zarade. odn. odnosno naknade zarade · dostavi obračun najkasnije do kraja tekućeg meseca za prethodni mesec Evidencija zarade i naknade zarade Poslodavac je dužan da vodi mesečnu evidenciju o zaradi i naknadi zarade za svakog zaposlenog Evidencija sadrži podatke o: · zaradi. 25 .Obračun zarade i naknade zarade Poslodavac je dužan da zaposlenom: · prilikom svake isplate zarade i naknade zarade dostavi obračun · dostavi obračun zarade i za mesec za koji nije izvršio isplatu. Poslodavac može zaposlenom da obustavi od zarade najviše do 1/3 zarade. Zaštita zarade i naknade zarade Poslodavac može novčano potraživanje prema zaposlenom da naplati obustavljanjem od njegove zarade samo na osnovu: pravnosnažne odluke suda ili uz pristanak zaposlenog. Evidencija ne može da sadrži nepopunjena i brisana mesta i naknadno upisane podatke! Evidenciju overava direktor. preduzetnik ili zaposleni koga oni ovlaste. odnosno naknadu zarade · dostavi obaveštenje o razlozima zbog kojih nije izvršena isplata zarade. odnosno naknada zarade. · zaradi po odbitku poreza i doprinosa iz zarade i odbicima od zarade.

koja ostvaruju po Zakonu o radu kod Fonda solidarnosti Republike Srbije.). koja je osnov za ostvarivanja prava kod Fonda ukoliko nisu ostarili pravo na isplatu u stečajnom postupku. S obzirom na značaj kvalitetne i efikasne saradnje sa poveriocima.Potrazivanje Zaposlenih u Slucaju Stecajnog Postupka Potraživanja zaposlenih kod Fonda solidarnosti u slučaju stečajnog postupka Zakon o radu je propisao pravo (članovi 124. kojim pozivaju stečajne upravnike da zbog neusklađenosti Zakona o radu i Zakona o stečajnom postupku. u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečajni postupak uz dostavljanje odgovrajuće dokumentacije. kao i da ima pruže jasna uputstva o načinima i rokovima u kojim mogu ostvariti svoja prava. stav 3.2009. možete pogledati dopis Saveza samostalnih sindikata Srbije broj 5 od 14.) i postupak (članovi 139. stečajni upravnici bi trebalo da obaveste stečajne poveriocezaposlene o sledećem: pravu na isplatu neisplaćenih potraživanja u stečaju. ovog zakona sprovodi se kod Fonda solidarnosti Republike Srbije.) dostavlja stečajnom upravniku i svakom stečajnom poveriocu i objavljuje se na oglasnoj tabli suda. propisanom postupku po Zakonu o radu (upozore na prekluzivni rok od 15 dana) i dokumentaciji koja je neophodna za ostvarivanje prava na isplatu i postupku za dobijanje i obaveznost podnošenja pravosnažnih i izvršnih odluka suda kojim su utvrđena potraživanja. dostave stečajnim poveriocimazaposlenima odluku o utvrđenim potraživanjima sa klauzulom pravnosnažnosti i izvršnosti. stav 4.-142. godine. U odredbama zakona koje dalje propisuju postupak nije propisana obaveza dostavljanja pravnosnažne odluke suda o utvrđenim potraživanjima stečajnim poveriocima-zaposlenima. na isplatu neisplaćenih potraživanja kod poslodavca nad kojim je pokrenut stečajni postupak. radi ostvarivanja prava kod Fonda solidarnosti 26 . ako nisu isplaćena u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečajni postupak. U skladu sa navedenim. Pravo na isplatu neisplaćenih potraživanja kod poslodavca nad kojim je pokrenut stečajni postupak se ostvaruju u skladu sa ovim zakonom. kao i lica koje su bila u radnom odnosu u periodu za koji se ostvaruju prava utvrđena ovim zakonom. Zahtev zaposlenog se podnosi Fondu solidarnosti Republike Srbije u roku od 15 dana od dana dostavljanja pravnosnažne odluke kojom je utvrđeno pravo na potraživanje. stečajni upravnici bi trebalo da upoznaju stečajne poverioce sa odredbama stečajne i druge regulative. koja imaju zaposleni koji su bili u radnom odnosu na dan pokretanja stečajnog postupka. Zakon o stečajnom postupku propisao je u članu 94. a u cilju njihovog potpunog namirenja. Postupak za ostvarivanje prava iz člana 125. da se zaključak o listi potraživanja (koji donosi stečajni sudija – član 94. U konkretnom slučaju.01. zbog čega nemaju saznanje o pravnosnažnosti i izvršnosti takve odluke.-126.

Ova materija je regulisana Zakonom o radu i programom Vlade RS za rešavanje viška zaposlenih u postupku racionalizacije. organizacionih i tehnoloških promena u skladu sa zakom o radu · Poslodavci koji su u postupuku racionalizacije.Spisak zaposlenih koji su utvrđeni kao višak 5.Ocena postojećeg stanja i mera za prevazilaženje problema u poslovanju i organizaciji preduzeća . Navedena situacija. Cilj seminara: · Upoznavanje poslodavaca sa načinom i postupkom izrade programa za rešavanje viška zaposlenih · Upoznavanje sa uslovima pod kojima strani državljani zasnivaju radni odnos i način na koji se to ostvaruje Teme: · Rešavanje viška zaposlenih 1. restrukturiranja i pripreme za privatizaciju. Prava nakon prestanka radnog odnosa lica koja su utvrđena kao višak . a koji u istim društvima zasnivaju radni odnos. javnim agencijama i organizacijama za obavezno socijalno osiguranje.Kriterijumi za utvrđivanje viška zaposlenih . Promene koje dovode do viška zaposlenih 3. Takođe. U Srbiji se sve više osnivaju društva čiji su osnivači strani državljani. · Poslodavci kod kojih postoji potreba za zapošljavanjem stranih državljana. Ciljna grupa: · Poslodavci koji iskazuju višak zaposlenih usled ekonomskih.a na osnovu Odluke o maksimalnom broju zaposlenih u organima državne uprave. Akt o pokretanju postupka za utvrđivanje viška zaposlenih 4.Prijava na evidenciju nezaposlenih lica 27 . prouzrokovala je i višak zaposlenih u republičkoj administraciji . Sadržaj predloga programa za rešavanje viška zaposlenih (model po Zakonu o radu i model po Programu Vlade) .Osnov za isplatu otpremnine i izvor sredstava . S obzirom da je ovo novitet. Obaveza donošenja programa – zakonska regulativa 2. potrebno je upoznati se sa uslovima i načinom zapošljavanja stranih državljana.Osnovni podaci o preduzeću .PRESTANAK RADNOG ODNOSA Usled ekonomske krize.Mere za rešavanje viška . poslodavci će biti u mogućnosti da sami izrade program za rešavanje viška zaposlenihi i polaznici će dobiti odgovor na brojna sporna pitanja koja se javljaju u praksi a koja nisu definisana zakonom. poslodavci imaju potrebu za zapošljavanjem stručnog kadra iz inostranstva iz razloga što takav profil ne postoji u našoj zemlji ili zbog unapređivanja rada. poslodavci sve češće nailaze na problem rešavanja viška zaposlenih. Nakon seminara. restrukturiranja i pripreme za privatizaciju.

Podnošenje zahteva i davanje odobrenja za zasnivanje radnog odnosa sa stranim državljanima 3. Takođe biće upoznat pod kojim uslovima strani državljani mogu da zasnuju radni odnos i koja je zakonska obaveza poslodavca.. Upoznavanje sa Zakonom o strancima koji počinje da se primenjuje od 1. 30 zaposlenih kod poslodavca koji ima u random odnosu preko 300 zaposlenih na neodredjeno vreme. I staz osiguranja zaposlenih koji su visak Kriterijume za utvrdjivanje viska zaposlenih Rok u kome ce biti otkazan ugovor o radu Pravo zaposlenih na Strajk Prema odredbama zakona o strajku. Program resavanja viska zaposlenih je duzan da donese I poslodavac koji utvrdi d ace zbog tehnoloskih ekonomskih I organizacijonih promena u okviru perioda od 90 dana. Program sadrzi: Razloge prestanka potrebe za radom zaposlenih Ukupan broj zaposlenih kod poslodavca Broj. 28 . Visak Zaposlenih Poslodavac je duzan da donese program resavanja viska zaposlenih ako utvdi d ace zbog tehnoloskih.Druga prava · Rad stranih državljanja u Republici Srbiji 1.Osiguranje za slučaj nezaposlenosti – novčana naknada . Zakonska regulativa i uslovi za zasnivanje radnog odnosa sa stranim državljanima 2. aprila 2009. bez obzira na ukupan broj zaposlenih. doci do prestanaka potrebe za radom najmanje 20 zaposlenih na neodredjeno vreme. a najvise 300 zaposlenih na neodredjeno vreme. kvalifikacionu strukturu. pa strajkacki odbor I zaposleni koji ucestvuju u strajku nemogu sprecavati zaposlene koji ne ucestvuju u strajku da rade. Zaposleni slobodno odlucuju o svom ucescu u strajku. ekonomskih ili organizacionih promena u okviru perioda u okviru od 30 dana dovci do prestanka potrebe za radom zaposlenih na neodredjeno vreme I to za najmanje: 10 zaposlenih kod poslodavca koji u random odnosu ima vise od 20. godine I starosti. manje od 100 zaposlenih na neodredjeno vreme -10% zaposlenih kod poslodavca koji ima u random odnosu najmanje 100. strajk predstavlja organizacioni prekid rada. Po završetku polaznik je osposobljen da: Polaznici će biti u mogućnosti da sami izrade programe za rešavanje viška zaoslenih. koji se sprovodi radi ostvarivanja ekonomskih I socijalnih prava I interesa po osnovu rada.

pod vodom ili na velikoj visini … Zaposleni izmedju navrsene 18 I 21 godine zivota moze da radi na poslovima samo na osnovu nalaza nadleznog zdravstvenog organa kojim se utvrdjuje da takav rad nije stetan za njegovo zdravlje.Strajk se moze organizovati I kao strajk upozorenja. profesionalnom pripadniku vojiske Srbije I pripadniku policije predstaje radni odnos kada se utvrdi da je organizovao strajk ili ucestvovao u strajku. Zastita Zaposlenih Opsta pitanja – zaposleni ima pravo na bezbednost I zastitu zivota I zdravlja na radu. Ostvarivanje i zastita prava zaposlenih Ovlascenje za odlucivanje – O pravima obavezama I odgovornostima iz radnog odnosa odlucuje: U pravnom licu – director ili zaposleni koga on ovlasti Kod poslodavca koji nema svojstvo pravnog lica – preduzetnk ili zaposleni koga on ovlasti Zastita pojedinacnog prava – opstim aktom I ugovorom o radu moze se predvideti postupak sporazumnog resavanja spornih pitanja izmedju poslodavca I zaposlenog. Zaposleni je duzan da postuje propise o bezbednosti I zastiti zivota I zdravlja na radu kako ne bi ugrozio svoju bezbednost I zdravlje. u skladu sa zakonom. kao I bezbednost I zdravlje zaposlenih I drugih lica. Vreme pocetka strajka I mesto okupljanja ucesnika u strajku utvrdjuje se I sastav strajkackog odbora koji zastupa interese zaposlenih u pregovorima za sporazumno resavanje spornih zahteva I u njegovo ime vodi strajk. Zaposlenom u drzavnom organu. Zastita omladine – zaposleni mladji od 18 godina zivota ne moze da radi na poslovima: na kojima se obavlja narucito tezak fizicki posao. rad pod zemljom. 29 . Troskove lekarskog pregleda snosi poslodavac. Zaposleni je duzan da posluje propise o bezbednosti I zastiti zivota I zdravlja na radu u skladu sa zakonom. ali tada moze trajati najduze jedan sat. Zaposleni je duzan da obavesti poslodavca o svakoj vrsti potecijalne opasnosti koja bi mogla da utice na zdravlje I bezbednost na radu. Sporna pitanja resave arbitar.

Obaveza je zaposlenog da ima radnu knjizicu koju predaje poslodavcu prilikom zasnivanja radnog odnosa. Sindikat odnosno udruzenje poslodavaca kojima je utvrdjena reprezentativnost u skladu sa zakonom o radu. 30 . Obrazac radne knjizice kao I podaci koji se u nju upisuju su blize navedeni u pravilniku o radnoj knjizici. koji izdaje nadlezni opstinski organ . U radnu knjizicu je zabranjeno unositi negativne podatke o zaposlenom. Zaposlenog kod koga je u skladu sa propisanim penzijsko invalidskom osiguranju. a narucito na poslovima koji zahtevaju podizanje tereta ili na kojima postoji stetno zracenje… Porodiljsko odsustvo traje najvise do tri meseca od dana porodjaja. serijski I registarski broj. Zaposlena zena ima pravo odsustva sa rada nego deteta do isteka 365 dana od dana odpocinjanja porodiljskog odsustva. U radnu knjizicu se upisuju sledeci podaci: naziv organa koji je izdao radnu knjizicu. Zastita invalida . mesto I datum izdavanja. radi zastite prava I unapredjivanja profesionalnih I ekonomskih interesa njihovih clanova. Zaposleni pristpa sindkatu potpisivanjem pristupnice.Zastita materinstva – zaposlena zena za vreme trudnoce ne moze da radi na poslovima koji su po nalazu zdravstvenog nadleznog organa stetni za njeno zdravlje I zdravlje deteta. utvrdjeno da postoji opasnost od nastanka invalidnosti na odredjenim poslovima – poslodavac je duzan da obezbedi obavljanje drugog odgovarajuceg posla. na nacin I pod uslovima utvrdjenim zakonom I opstim aktom. Savet zaposlenih daje misljenje I ucestvuje u odlucivanju o ekonomskim I socijalnim pravima zaposlenih. stepen strucne spreme odredjene vrste zanimanja. Poslodavac je duzan da zaposlenom vrati uredno popunjenu radnu knjizicu danom prestanka radnog odnosa.zaposlenom invalid rada poslodavac je duzan da obezbedi obavljanje poslova prema preostaloj radnoj sposobnosti. Sindikati se osnivaju bez odobrenja. Radna Knjizica Radna knjizica je javna isprava. Sindikat zaposlenih – zaposlenima se jamci sloboda sindikalnog udruzivanja I delovanja. Organizacije zaposleni I organizacije Poslodavaca Sindikat zaposlenih – zaposleni kod poslodavca koji ima vishe od 50 zaposlenih mogu obrazovati savet zaposlenih. licni podaci o zaposlenom. ima Pravo na kolektivno pregovaranje I zakljucivanje kolektivnog ugovora na odgovarajucem nivou Pravo na ucesce u resavanju kolektivnih radnih sporova Pravo na ucesce u radu tripartnih I multipartnih tela na odgovarajucem nivou Druga prava u skladu sa zakonom. kretanje zaposlenog u toku radnog odnosa o privremenoj nezaposlenosti radu u inostranstvu. u skladu sa zakonom.

poslodavac je dužan osigurati radniku uvjete za siguran rad. a radnik je obavezan prema uputama poslodavca datim u skladu s naravi i vrstom rada. poštujući pritom prava i dostojanstvo radnika. 31 .Zakljucak Radni odnosi su ugovorni odnosi i ugovorom o radu zasniva se radni odnos. Takođe. Osnovne obaveze iz radnog odnosa su da je poslodavac obavezan radniku dati posao te mu za obavljeni rad isplatiti platu. u skladu s posebnim zakonom i drugim propisima. osobno obavljati preuzeti posao. Poslodavac ima pravo pobliže odrediti mjesto i način obavljanja rada.

dr Milutin Srdic. dr Momcilo Zivkovic Professor fakulteta za poslovne studije u Beogradu Prof. dr Darko Marinkovic Professor Geoekonomskog fakulteta u Beogradu Prof. 32 . 2006. drugo izdanje. 2006. dr Štangl-Šušnjar G. Ekonomski fakultet. Recezenti: Prof. Prof. dr Zimonji V: Menadzment ljudskih resursa. Beograd. Subotica. Radno Pravo.Literatura Prof.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->