P. 1
9015078-Larousse-Tajna-Drustva

9015078-Larousse-Tajna-Drustva

|Views: 65|Likes:
Published by borkowski22

More info:

Published by: borkowski22 on Nov 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/22/2011

pdf

text

original

TAJNA DRUŠTVA

PRIPREMIO

Jean-François Signier
U SURADNJI S

Renaud Thomazo
Naslov izvornika :

Les sociétatés secrètes

Copyright © 2005. LAROUSSE

* KOJU SU VJERU IMALI GALSKI DRUIDI? * ZAŠTO SE KABALA VRAĆA U MODU? * KAKVO JE PRAVO LICE TEMPLARA? * ODAKLE DOLAZI MAFIJA? * KAKO JE ORGANIZIRANA ZLOGLASNA AL-QAIDA? -o- -o- -o- -o- -oSVA TA PITANJA I JOŠ MNOGO DRUGIH - UKUPNO 70 - OBRAĐENA SU U OVOJ KNJIZI KOJA PRUŽA ISTODOBNO NAJNOVIJE SPOZNAJE O TIM TEMAMA I UŽITAK ČITANJA ŽIVE I ZANIMLJIVE PRIČE. -o- -o- -oKNJIGA OTKRIVA ČITATELJU SVIJET TAJANSTVENIH INICIJACIJA, OBREDA, POTRAGA I UROTA.

©

EQ°2007

Predgovor
ko želi podići veo s tajnih društava, brzo će shvatiti da su ona pratila povijest čovječanstva od samih početaka. U neolitskim skupinama čarobnjaci i šamani prenosili su malom broju odabranih povlasticu komuniciranja s duhovima. U antičkim gradovima živjeli su jedni uz druge službeni i javni kultovi s tajnama koje su bile nedostupne svjetovnjacima, a na rubu velikih religija uvijek su nastajale sekte u kojima je otkrivenje na para­ doksalan način trebalo ostati skriveno. Tajna koja ostaje skrivena često je duhov­ na, katkad ezoterična, ali politička sfera ne bježi od želje da se u sklopu društva koje sve više želi ovladavati svim aspektima postojanja izgradi druga organizaci­ ja, koja će zbog toga što se ne može staviti na mjesto države ili neke druge crkve, koje su sveprisutne, djelovati u ilegali.

T

U prirodi je tajnih društava i nedvojbeno u njihovoj funkciji da izbjegavaju povijest ili da se u njoj javljaju tek privremeno. S obzirom na tišinu koja je ukot­ vljena u praksi njihovih kultova i tajnost potrebnu za čuvanje znanja za koje tvrde da ga posjeduju, njih nema u povijesti ljudi, koja je ipak povijest društava. I sama ta činjenica čini ih tako fascinantnima. Fascinacija je to veća što svatko primjećuje da je određen broj njih imao važnu ulogu i da će za neke i dalje biti nejasni, ali utjecajni akteri u političkom, društvenom i duhovnom životu naših društava. Tu je dobro usidreno uvjerenje, mjesto svih maštanja i najluđih glasina, od "masonske urote" do pretpostavljenog utjecaja Opus Dei, od "velikoga djela" alkemije do sve­ moćne mafije. Činjenica što su tajna upućuje na zle namjere i potkrepljuje sum­ nju. I napokon, kako danas zanemariti presudnu ulogu carbonara u Europi 19. stoljeća ili moć američkoga Ku Klux Klana? U očima svjetovnoga čovjeka sve se to lagano miješa, dajući prednost najuzbud­ ljivijim ili najčudnijim tumačenjima. Templarski red koji je nestao u 14. stoljeću navodno je još među nama kao čuvar neizrecive tajne koju nedvojbeno dijele rosenkreuzeri ili članovi nekog ceha ili pak slobodni zidari, ako svi i ne sudjeluju u istoj i velikoj zavjeri... Zna se kako su još nedavno bile popularne te teze! Otkriti dio onoga što su bila i što još jesu određena tajna društva među onima najpoz­ natijima - što nije najmanji paradoks - znači osvijetliti mračnu stranu povijesti, ali i obnoviti neke potrebne istine.

>>>Tajna vjerska društva (sadržaj) . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 >>>Tajna inicijacijska društva (sadržaj) . . . . . . . . . . . . .76 >>>Tajna politička društva (sadržaj) . . . . . . . . . . . . . . .130 >>>Tajna zločinačka društva (sadržaj) . . . . . . . . . . . . . 196
Tajna Društva

2

Tajna vjerska društva
Ljudska društva, čak i ona najprimitivnija, uvijek su se ustrojavala zbog vjerovanja, dogmi, postupaka koji povezuju ljude s nekom transcendentnom vjerom. Postoji nešto ili netko tko izlazi iz uskog okvira čovječanstva i s njim je moguće stupiti u kontakt - poruka je koju daju vjere koje su preuzele i kodificirale dogme.

Tajna vjerska društva

N

A PUTU BOGA ILI BOGOVA UVIJEK SU

nice smrtnika. Tajna se očituje na različite na­ čine. Najočitija je tajna pripadnosti. To je pri­ mjerice slučaj kod druza ili alavita koji su stoljećima prakticirali taqiyu ili "dvoličnost" kako bi izbjegli progone, ali i da bi bolje očuvali svoj kult. Identitet članova Braće či­ stoće, izraelske sljedbe iz 10. stoljeća, koji su u međuvremenu stvorili važno književno djelo, još se danas ne zna. Ovdje nalazimo dvostru­ ku značajku koja je svojstvena tim skupinama. Zatvorena društva su često progonile službene religije iz kojih su ona više-manje proistekla i kojima su katkad mogla ugroziti autoritet i dominaciju. To je npr. slučaj s gnosticima koie su kršćanski autori snažno optuživali ili manihejcima koji su udaljili od sebe zoroastersko svećenstvo. S druge strane većina tih skupina iskazivala je veliki prezir prema drugim obre­ dima, pa otuda njihova želja da se u to ne mi­ ješaju. Zato su privrženici antičkoga orfizma redovito odbijali prisustvovati svetkovinama u grčkim gradovima. Prakticiranje tajne ne odnosi se samo na identitet članova nekoga vjerskog društva, nego se odnosi ponajprije možda na poruku kojoj su oni privrženi i čiji su isključivi korisnici. Ta poruka općenito proizlazi iz otkrivenja upu­ ćenog veoma malenom broju osoba. To je bio slučaj s gnostičkim sektama čiji su članovi tvr­ dili da su im povjerene skrivene tajne što ih je

postojale dvije staze. Prva, najraši­ renija, je egzoterična. Ona se sastoji od poruke namijenjene većem bro­

ju ljudi. Tri religije Knjige, judaizam, kršćan­ stvo i islam po prirodi su egzoterične religije; biblijski proroci Isus ili Muhamed bili su nosi­ telji božanske riječi svima pristupačne. Ali na rubu tih velikih kultova postoji druga staza pristupa božanskome, koju karakterizira nje­ zin ezoteričan i elitistički aspekt. Ezoteričan zasigurno, jer utrti put ima za cilj preobliko­ vati bića "iznutra", pretvarajući ih u posve­ ćene. Elitistički zato što su ti privrženici malobrojni i smatraju se šakom izabranih ko­ jima je namijenjen pravi spas. Pristaše ezote­ ričnoga puta svijet, uostalom, dijele na dvije kategorije osoba: posvećene, koji jedini mogu težiti pravoj istini, i ostatak ljudi koji se kva­ lificiraju kao "neznalice", "bezbožnici" ili jed­ nostavno "svjetovnjaci" koji nisu sposobni primiti božansko otkrivenje. Ta koncepcija navodi posvećene muškarce ili žene da se na­ laze u ezoteričnim i zatvorenim bratstvima koja čuvaju nauk i posebne obrede što je jam­ stvo najviše duhovne nagrade. Tako se tajna nalazi u središtu tih vjerskih društava. Ona je njihovo vezivno tkivo, temelj; bez nje nestaje dar povlaštene veze s božan­ stvom, a sljedbenici su izloženi sudbini zajed­
F T G A I A NA P E H D O STRANICI: Ovaj jedini preživjeli u O O R FJ RT O N J željezničkoj nesreći u Beninu je u punom transu kulta vudu. Obredi i moć te religije u isti mah privlače i zastrašuju.

5

Tajna vjerska društva

Sadržaj
Isus nakon uskrsnuća otkrio apostolu Ivanu. Samo se nekolicina onih koji su bili posvećeni u te tajne mogla nadati da će steći vječni ži­ vot. Ta shema vrijedi za velik dio starih tajnih društava koji su priopćavanje tajni učinili temeljem svojega nauka. I danas velik broj vjerskih sljedbi svojim članovima prikazuje u lijepom svjetlu priopćenje neizmjerne tajne, igrajući često na kartu njihove naivnosti ili očaja... Ima još jedno područje u kojem prevladava tajna: to je područje kultova. Religija obve­ zuje, slavljenje kulta je svojstvo većine tajnih vjerskih društava. Te ceremonije koje su neraz­ dvojne od poruke koja se odašilje privrženicima često su ostale neprobojne sve do naših dana. Možemo samo zamisliti prizor kojem je morao prisustvovati faraon, vrhovni svećenik upućen u arkane egipatske religije. O kultu eleuzinskih misterija, povezanih s Demetrinim ili Perzefoninim kultom, ne znamo ništa. Kao i kod velikih religija, obred osigurava ko­ heziju zajednice, a održavati ga skrivenim pred očima neposvećenih, znači dodati mu auru tajnovitosti koji napokon uvjerava sva­ kog člana da s ostalima dijeli iste kretnje, iste riječi što ih znaju samo oni, učvršćujući ga u njegovoj vjeri. U tišini egipatskih misterija Stroga duhovnost orfizma Orgijastičan Dionizov kult Eleuzinski misteriji Antički proroci i vračevi Kibela, Izida, Mitra... Tajanstveni istok u Rimu U srcu keltskoga svijeta, druidi Eseni: sekta na izvorima kršćanstva? Gnostičke sekte i Kristova tajna Između sjene i svjetlosti borba manihejaca "Prava riječ" Shingonaa Duhovni grad Braće čistoće Iz sjene brda na vrh moći: alaviti Već tisuću godina druzi Tarîqa, islamska tajna bratstva Kabalisti inicirani u tajne Biblije Vrteći derviši ili ples za molitvu Od hereze do legende, katari . . . Političke ambicije Bijeloga lotosa Sumnjivo dobrotvorstvo Družbe Svetoga Sakramenta Propovjednici-čarobnjaci vudua i makumbe Utjecaj organizacije Opus Dei . . . . . U okrilju vjerskih sekti 61 65 ...... 69 59 31 33 35 37 39 43 47 51 53 57 19 23 27 29 07 11 13 15 17

U tišini egipatskih misterija
Majka svih inicijacija, stari Egipat, pruža bajoslovnu panoramu spomenika, slika i tekstova kojima odjekuju tajanstvene ceremonije vezane uz žive, ali i mrtve...
GIPĆANI P R I D O Š L I C A M A NISU po-

Ozirisovi misteriji
U svojoj priči grčki autor evocira naj­ slavnije egipatske misterije koji su se smatrali temeljnim mitom koji jamči vječni život. Legenda kaže da je Oziris bio ubijen, a zatim mu je njegov brat Set iščupao udove. Njegova sestra i žena Izida dala se u potragu za ostacima svo­ jega muža razbacanima na četiri strane svijeta. Uz strašnu borbu protiv Setovih saveznika uspjela je sastaviti Ozirisovo tijelo. Zatim je uz Tota, čuvara sveg zna­ nja o inicijaciji, otpratila ostatke svoje­ ga muža kako bi bio zakopan u Abidosu prije nego što se ponovno rodi. Smisao te priče kaže da svaki inicirani, kao što je Oziris, može nadživjeti smrt. Oziris je napokon bog života i raslinja; Egipćani su običavali zalijevati kipiće boga kako bi im ondje proklijalo žito. Najvažniji Ozirisov hram nalazio se u Abidosu gdje su se jedanput na godinu slavili veliki misteriji o kojima govori Herodot. Organizirali su ih svećenici, a sastojali su se od goleme predstave koja bi poprimila glavne elemente mita. Brod u kojem je bio sarkofag s ponovno sas­ tavljenim bogom vjernici su gurali do njegova hrama. Prateći lađu svećenici su oponašali borbu protiv Ozirisovih ne­ prijatelja koji su se protivili njegovu uskrsnuću. Ti su misteriji bili javni. Nji­ ma je prisustvovala velika gomila. No u sredini hrama tajni su misteriji okupljali samo svećenike i inicirane.

vjeravali tajne koje su posje­ dovali (...), nego su ih čuvali samo za one koji su trebali pristupiti kraljevstvu, a među sveće­ nicima za one koje su smatrali najis­ kusnijima po odgoju, obrazovanju i podrijetlu." Tim je riječima Klement Aleksandrijski u 2. stoljeću poslije Kri­ sta podsjećao na duboko inicijacijski karakter egipatske religije. Ali on je ne­ savršeno opisao svijet iniciranih. Daka­ ko da se svjetina morala zadovoljiti time da ostavlja milodare na ulazu u hram. No ipak je osim svećenika i fa­ raona i nekoliko sretnih odabranika imalo pristup u egipatske misterije. Čini se da je to bio slučaj s grčkim po­ vjesničarom Herodotom koji opisuje kako se u Ozirisovu hramu, smje­ štenom u Saisu na delti Nila, odvijala noć "prikazivanja njegove patnje ko­ ju su Egipćani nazivali misterijima. Ja znam više pojedinosti o tim predstava­ ma, ali šutimo radije o tome. Isto tako i o svečanostima inicijacije Demetre ko­ je Grci nazivaju tezmoforije." Što je, dakle, Herodot vidio u društvu drugih Egipćana, a nije želio otkriti svojim su­ vremenicima?

Oziris sa žezlom i bičem, kraljevskim znakovljem. Kao najvažnija osoba egipatskoga panteona, on je pravi bog inicijacija i predsjeda najpoznatijim misterijima antičkoga svijeta.

7

Inicirani, gospodar vječnosti
Ovi posljednji bili su jednog dana pro­ čišćeni i uvedeni u svetište kako bi on­ dje promatrali božanstvo. Taj im je kratak prolaz otvarao vrata vječnoga života. Postoji tekst koji kaže da je budući inicirani, mistagog, "ušao u Ozirisov hram (gdje je) otkrio velove onoga koji se tu nalazio", postajući tako "gospodarom vječnosti tvoreći jedno biće s Ozirisom." Takva su svjedočanst­ va na žalost rijetka jer je tajni karakter inicijacije i tih misterija bio ljubomorno čuvan. Evo zašto se egiptolozi trude pro­ drijeti u tajne iniciranih zajednica u to

KEOPSOVI IZRAČUNI
rađena u 27. stoljeću prije Krista na visoravni Gizi, od antike naj­ više zadivljuje i intrigira zbog svojih veličanstvenih dimenzija. I danas neki u tome vide više od jednostavne di­ vovske grobnice i zastupaju ideju da se radi o hermetičnom djelu. Ta je teza nastala tijekom iskapanja zdanja po­ četkom 19. stoljeća: dvojica Britanaca, nakladnik John Taylor i astronom Charles Piazzi Smith posvećuju se iz­ računima po nacrtima piramide. Pre­ ma toj dvojici proizlazi da je bila građena oko broja pi i zlatnoga broja koji je mnogo stoljeća poslije opisao Pitagora. Osim toga njezine su četiri strane savršeno orijentirane prema če­ tiri strane svijeta, a njezin glavni hod­ nik upisuje se u pravi kut koji tvori Zemlja sa zvijezdom Sjevernjačom. To je bilo dovoljno pa da sve vrste duho­ va povjeruju kako su u spomeniku otkrili ezoteričnu oporuku egipatskih astronoma i geometara. Mi danas znamo da su ovi posljednji dovoljno vladali matematičkim alatom i da konstrukcija ne duguje ništa nekoj vi­ šoj sili koja bi je nadahnula. Međutim ostaje nejasno je li to vrhunac inicijacijske arhitekture ili grob namijenjen veličanju kralja-boga. (grobnica definitivno nije)

O

D SVIH PIRAMIDA KEOPSOVA, sag-

Ozirisa je uhvatio u klopku njegov brat Set koji će ga zatvoriti u kovčeg i predati Nilu. Njegova smrt izvire iz egipatskih inicijacijskih obreda.

jevrsnoj svetinji nad svetinjama (naos). Inicirani je zatim morao poštovati određeni broj pravila: zabrana laganja, krađe ili otkrivanja sadržaja misterija... Osim toga podučili su ga nekim formu­ lama za dan kada će se suočiti sa smrću.

vrijeme. Čini se da je bio niz stupnjeva unutar njih, zna se također da su za vri­ jeme proslave misterija neki inicirani imali pravo zadržavati se u Ozirisovoj barki dok su je drugi napustili. U svakom slučaju, koliko se to danas može rekonstruirati, svi su proživjeli isti obred pranja koje čisti prije nego što su ušli u hram. Katkad tekstovi spominju posto­ janje nekoga čuvara koji ispituje uljeze o motivaciji prije nego što mogu početi promatrati kip božanstva skriven u svo­

Svećenici i faraon, veliki inicirani
Dugo su vremena inicirani vjerojatno bili svećenici i faraon i smatralo se da su samo oni sposobni da se približe božan­ stvu. Faraon, neprijeporni vladar izgle­ da kao potpuno iniciran: ratnik vješt u rukovanju oružjem i plemenitim vješti­ nama kao što su streličarstvo, lov i rat, on je također najveći egipatski svećenik.

Tajna vjerska društva

8

dižem se na svoju desnu stranu i premještam na lijevu. Pariz. Mogu raspolagati pogrebnim darovima. "sluge božje" kojima su pomagali svakoga dana svećenici-uabi. ( i na sljedećoj strani ) kao i onima koji ih čitaju i onima koji ih promatraju na zemlji. a svećenici i inicirani u boga mogli su potražiti savjet u njima kako bi se pripremili za smrt. Tko nije prošao to djelo. nalazi se mnoštvo "proroka" zaduženih za manje važne službe. Tu se nalazi i točna karto­ grafija toga svijeta prepunog zamki: dva puta . faraon u početku bio jedini koji je mo­ gao očekivati život poslije smrti." Te svete knjige ostale su očuvane u hramu. Knjige mudrosti Poruka egipatske inicijacije sažimlje se u nadi u život poslije smrti. jer je on sam bio slika i prilika novog Ozirisa. Ona. Svećenstvo egipatskoga hrama orga­ nizirano je po strogoj hijerarhiji: oko velikog svećenika. ima dužnost da organizira kult bogova kako bi zadržao svjetski pore­ dak." Prema Knjizi mrtvih. (sve) svoje udove kako rade. (. zaduženi da očiste hram paleći tamjan ili prinoseći u njemu žrtve ljevanice. To se pokazalo učinkovitim milijun puta. Le Cerf 1976. valom.. Na njihovoj razini slave službu božju "predstojnici misterija" čija se funkcija trebala sastojati u tome da se organizi­ raju inicijacijske ceremonije. Na jednom pa­ pirusu piše da je "Oziris vidio spise (kra­ lja) Raa. svoje ruke. "čisti". Ali inicijacija nije bila dovoljna za to. rijekom. Vrhovni svećenik samo je njegov zamjenik. svoje noge. vodom. ali i spasonosne formule koje treba izgovoriti pred strogim čuvarima svijeta mrtvih. krugu nalaze se obični svećenici. otresam prašinu. svoja usta. Čini se da je čovjek-bog. Hor vodi mrtvaca prema Ozirisovu sudu. povjetarcem. . Tada fa­ raon postaje vrhovni vjerski lik u car­ stvu.vo­ de na sveto mjesto gdje se nalaze Oziri­ sove spasilačke tekućine koje daju vječni život.jedan vodeni. Svi su svećenici bili inicirani u mis­ terije božanstva kojem su služili. velike ličnosti kad se radi o Amonu u Tebi ili Ozirisu u Abidosu. U trećem PONAŠANJE KOJE TREBA SLIJEDITI NAKON SMRTI iniciran s onu stranu smrti ulazi u vječni život zahvaljujući popudbini kao što je Sveta knjiga. Točnije. bit će nesmiljeno udaljen od ove potrage. ona koju zovu "Knjiga dvaju pu­ tova" opisuje put koji treba slijediti.. "Nalazim ponovno svoje srce.) Podižem se na lijevu stranu i premještam S MATRA SE DA MUMIFICIRANI POKOJNIK na desnu. zamke. trebalo se jedna­ ko tako pripremiti za drugi svijet s pomo­ ću svetih knjiga kojima su Egipćani pridavali najveću važnost. A oni su jednako korisni Ozirisu Ovaj izvadak iz Knjige mrtvih predstavlja suđenje pokojnicima: dok Anubis važe duše. drugi kopneni . jezik i usta su mi vješti vodiči. Nakon što je pročišćen i okrunjen uvodi se u božje prebivalište u središte hrama: svećenici pred njim vjerojatno izvode glavne prizore iz mita.9 U tišini egipatskih misterija Njegova ceremonija ustoličenja je prili­ ka da ga se inicira u Ozirisove misteri­ je. svoj srčani mišić. a ne može nikada poginuti. sjedam. tko poznaje tu knjigu može izaći usred bijela dana i šetati zemljom medu živima. ustajem.

U 2. Ozirisovo i Izidino posmrče pomaže majci da svlada Seta i osveti ubojicu svojega oca. stoljeću Apulej u svojoj knjizi Zlatni magarac preko svojega junaka Lucija prikazuje uzbuđenje i zanos koji prate ini­ cijacije u Izidin kult.. koji se smatra najstarijom civilizacijom u povijesti. U tom slučaju inicijacija je održana poslije smrti. U rimsko doba Izidini i Ozirisovi misteriji bili su također veoma popu­ larni kod naroda koji tu nalazi utjehu poruke nade poslije smrti. Či­ njenica da su se oni održali tisućama godina očito je pridonijela tomu da su postali slavni i privlačili hodočasnike iz sredozemnoga prostora poput Herodota. stoljeću nakon ekspedicija . oni ko­ ji su od Pitagore. koji se pripisuju osobi pod imenom Hermes Trismegist. Egipat. mogao je biti samo lonac za taljenje svih tradicionalnih znanja. Na posljetku Europu je obuzela prava egiptomanija od 18. Drugo naslijeđe koji će od Egipta učiniti domovinu ezoteri­ čnoga znanja Corpus hermeticum. spaja egipatskoga boga Tota i grčko­ ga Hermesa. Pomalo su se po ugledu na faraona najbogatiji ljudi dali balzamirati te su nosili u svoj lijes knji­ ge čiji ih sadržaj treba zaštiti od opas­ nosti drugoga svijeta. Egipat.u zemlju piramida. Naprotiv. Grci su tu bili osjetljivi. među kojima je i slavna "Smarag­ dna ploča". majka inicijacijskih društava? Vrlo je rano primijećen duboko ezote­ ričan i inicijacijski karakter egipatske religije. po­ sebno kad je otkriven u renesansi.U tišini egipatskih misterija 10 Jedna druga knjiga doživjela je neo­ bičnu sudbinu: Knjiga mrtvih. Slo­ bodno zidarstvo bit će odraz te mode: neki njegovi članovi rado će potvrditi kako su graditelji Salomonova hrama preuzeli dio svojega umijeća od gradi­ telja piramida. boga s tijelom čovjeka i glavom sokola. Oko Hora.posebno francuskih . Čini se na posljetku da se religija demokratizi­ rala tijekom vremena. skup tekstova. mogla se na­ baviti uz određenu svotu novca. stoljeća i još više u 19.. . To je dje­ lo jedinstveno u svojem žanru jer nije bilo isključivo namijenjeno Ozirisovim posvećenicima. Hermetizam je rođen u Aleksandriji za vrijeme helenizma i trajno je obilježio zapadnu povijest. ali i od Orfeja učinili posvećenike u egipatske misterije.

' I oni će ti dati piti iz božan­ skog izvora. dajte mi smje­ sta svježe vode koja teče iz močvare sjećanja. Pariz. čuvaj se približiti se čak tom vrelu (zaborava). 1990. nauk koji se prip­ isuje Orfeju uvelike je rasprostranjen u Grčkoj. stoljeća pr. Taj je kult prekinuo sa službenom religijom koja je prošla cijelu antiku. Na njih se pak sručio Zeusov bijes i iz njihova pepela rodila se ljudska vrsta. Riffarda. Ta je priča u središtu orfičkoga nauka.Stroga duhovnost orfizma Sljedbenicima orfizma obećava se život prepun sreće nakon smrti. Shrvan od boli Orfej silazi u podzemlje gdje svo­ jim pjevanjem očara Hada i njegovu ženu Perzefonu. a ti ćeš zatim vladati me­ ­u junacima. Tako čovjek rođen od bogova ima dio božanske naravi. ishodivši od njih oslo­ bađanje svoje ljubljene pod uvjetom da se ne okreče prema njoj prije nego što stigne u svijet živih. No njegovo postojanje prije Dionizove smrti čini se kao mrlja." Citat iz. Orfička legenda učinila je od njega Zeusova i Perzefonina izvanbrač­ na sina i žrtvu ljubomorne Here koja će ga izručiti Titanima da ga raskomada­ ju. rezervirana za manjinu prema riječima samoga pjes­ nika: "Zatvorite vrata svima koji nisu posvećeni bez razlike. "Naći ćeš u Hadovoj kući lijevo jedno vrelo. Evo zašto je besmrtna čov­ jekova duša osuđena da se seli iz tijela u tijelo. stoljeću prate sljedbenike orfizma u smrt. Tu ćeš naći drugo. zaljubljuje se u lijepu nimfu Euridiku koja umire na dan njihova vjenčanja. sin muze Kaliope. S U klasičnom panteonu Doiniz daje muškarcima i ženama (desna stranica) sreću preko ekstaze (mozaik svile na Argosu u Grčkoj. knjige Ezoterizam P. ali ostaje tajna. čuvari stoje pred njom. U traženju čistoće Od 6. 11 . Reci im: 'Ja sam dijete zemlje i zvjezdanoga neba: vi to sami dobro znate. Osušen sam od žeđi i umirem. a da nikad ne nađe poči­ nak. Vraćajući se. Kr. svježu vodu koja teče iz močvare sjećanja. RATIVŠI SE S PUTOVANJA S ARGO- nautima Orfej. uz izbjegavanje stalnoga ciklusa reinkarnacija. Na isti je način kod čovjeka zaborav njegove bo­ žanske naravi i dramatičnih okolnosti ZLATNI LISTIĆI matralo se da zlatni listići iskopani iz grčkih grobova u 19. 4. Orfej zaboravi Perzefonin savjet i gubi Eu- ridiku zauvijek. Formula "Dijete sam zemlje i zvjezdanog neba" otkriva čuvaru izvo­ ra sjećanja da je duša mrtvaca inicira­ na u Orfejeve misterije i da ima pravo oteti se zaboravu i reinkarnaciji. Lud od boli osmišljava misterije koji se temelje na njegovu is­ kustvu smrti i njegovoj preobrazbi pri­ je nego što je sam umro od ruku ljutih bakhantica zbog svoje isključive ljubavi. stoljeće). Robert Laffont." Posvećeni uče da je zaboravljanje Perzefoninih savjeta prouzročilo gubitak Euridike. uz njega se uzdiže bijeli čempres. Mit o Orfeju u uskoj je vezi s likom Dioniza.. A.5.

To sektaško ponašanje im je. orfici se udaljuju od društvenoga života kako bi bolje isprali mrlju svojega rođenja.Stroga duhovnost orfizma orfičari prekidaju s vjerskim obredima grada koji pristaju na krvave žrtve i gozbe u čast olimpskih bogova. žene svih stanja. otkri­ va im se posebno lozinka koja će im omogućiti da se napiju s vrela sjećanja kako bi izbjegli beskrajan ciklus reinkarnacije. Ta zabrana je bremenita značenjem jer uključuje da 12 . a zatim i u rimskom. donijelo određeni prezir filo­ zofa poput Platona ili drama­ tičara poput Euripida koji kritiziraju drskost orfeotelesta što obećavaju spas u zam­ jenu za korjenitu promjenu načina života. Samo orfičko otkrivanje može slo­ miti tu sudbinu zablude. Ta tajna poduka jamči samim posvećenicima blaženstvo vječnoga života. posvećenici dobivaju zlatni listić u koji su urezane te preporuke. U prvim stoljećima poslije Isusa Krista orfička društva se formira­ ju u pitagorizmu prije nego što su nestala kad je jednom napokon uspo­ stavljena kršćanska era. Pod vodstvom inicijatora. njegova rođenja uzrok njegovih stalnih utjelovljenja. bliži Pitagorinu nauku doživio je nepobitan uspjeh u grčkom svijetu. Orfički misteriji Posvećeni u orfizam ne za­ dovoljavaju se da vode čist život. savjetuje im se da ne piju vodu s vrela zaborava. Orfizam koji se uvelike razlikuje od eleuzinskih misterija za koje se posveće­ nici vraćaju kući nakon inicijacije. Na posljetku prema njima duša oslo­ bođena od tijela u trenutku smrti pije iz vrela zaborava prije nego što se reinkarnira. no smatra se da se mi­ steriji sastoje samo od savjeta o ponašanju kojeg se treba pridržavati na drugom svije­ tu. Kako bi nadopunili poduku u misteriji­ ma. Kad oni umru. Bareljef u mramoru iz klasičnoga razdoblja na kojem su imena dodana u renesansi. orfičari se okupljaju u bratstva nazvana "tijaze" gdje im se prenose inicijacijska znanja i gdje prakticiraju stal­ nu askezu. oni osim toga imaju povlasticu da sudjeluju na inicijacijskim misterijima koje su im svojstvene i o kojima znamo ma­ lo. orfeotelesta. Sljedbenike se podučava geografija boravka mrtvaca. a posebno čistoću obilježenu apsolutnom zabranom prolijevanja kr­ vi i konzumiranja mesa. Rastanak Orfeja i Euridike koje se Hermes sprema odvesti u podzemlje. uostalom. taj se listić ukapa uza njih kako bi poslužio kao popudbina u Had. Muškarci. Tijekom tih ceremoni­ ja prisjećaju se Dionizove smrti.

da .. slavi se.). u središtu su Podignut ispred hrama u Delu u Kikladama taj golemi kameni falus bio je posvećen Dionizu. tu prave. zdrave službe božje nema već!" (prijevod Koloman Rac). došo nam tuđinac neki. oslo­ bađanja i blagostanja. I dane noći skupa s njima boravi i momam' hvali svetu službu bakhovsku. bajač je sa kovrčicam plavim. posvećene žene. tajni posvećeni krugovi čiji glavni likovi žene zazivaju Dioniza kao boga zanosa. pije i prisustvuje kazališnim natjecanjima na kojima se ogledaju najbolji dramatičari toga do­ ba. Ali usporedno s tim javnim prosla­ vama i.. pro­ laze povorke. rizor se događa u Tebi. životinje divljački žrtvovane. 13 .Orgijastičan Dionizov kult Vino koje teče potocima za razuzdanih bakanija. novom bogu. Rad l a ž n e slave boga Bakha prag nam naš svijet ženski pusti i pogori sjenatoj sad vrlja. kažu. a čarobnik. Ovaj veoma popularni grčki bog predmet je službenoga kulta u Ateni gdje se na velikim dionizijama svake godine u ožujku održavaju velebne pri­ redbe koje slave buđenje prirode. što­ no tišti grad. bogu vinove loze i vina. kako to naglašava Euripid. a "bakh­ antice". Pentej. žene koje napuštaju svoje ognjište da bi se bacale u tuđa naručja. Tako dramatičar Euripid evocira u svojoj tragediji Bakhantice Dionizov lik i demonski kult.. U tajni tijaza Nema hrama posvećenog Dionizu pa se zato njegovi vjernici okupljuju u tijazama.Dionisu. Iz zemlje Lidije je. kriju se nasamo i zagrljaju muškome se odaju. kosom miris­ nom. Gdje ženske se na gozbi soka. Za razliku od društvenih običa­ ja onoga vremena robovi kao slobodni građani ondje su prihvaćeni. "A za zlo novo čujem. vjerskim skupinama od nekoliko desetaka osoba koje slave božanstvo u nadi da će upoznati sreću na drugom svijetu. unuk kralja Kamda razljutio se. I lete kuda koja. ali isto tako i muške snage.. Samo nekoliko posvećenih mogu prodrijeti u misterije grčkoga boga. kaplje maše grozdove. (.

hrupi na junad. Širenje tih gru­ pa brutalno je zaustavljeno 186. njihov tajno i neumjereno ozračje PREMA EURIPIDU samo je povrijedilo rimski senat koji se bojao da bi takav kult mogao izmaknu­ nice. visi komade sa jela ti kontroli države. bratstva koja također u najvećoj tajnosti štuju Dion­ BAKHIJSKE ORGIJE ad vrijeme dođe kolu. de bakhička društva nestaju na neko bezbroj ruku mladih svali ih. Pod prijetnjom osu­ ... dolje se baca.tirsom stale mahat (. Tajna vjerska društva 14 .slavi Bakhovoj. što pasla travu. Nakon grčkih tijaza slijedile su bakanalije. vrstu batine napravljenu od vinove loze ili bršljana.. "skandalom bakanalija" kad je mlada bludnica Hispala svjedočila pred rim­ skim senatom.trku ništa ti se ne ote (. Is mesa kožu vrijeme. iza.). A druge kidat.) Po zemlj. no vjeđu možeš zjeni pod carstvom prije njihove potpune za­ sklopit kraljevskoj. stih 723-747 (hrvatski prijevod Kolomana Raca) postaje službenom religijom rimskih careva. Kr. tražeći divlje životinje koje progone pokazujući nasilje i okrutnost i čije svježe meso jedu. Ti­ jekom tih bakhantskih orgija posvećeni stavljaju na sebe kože divljih životinja. Ekstatični pleso­ vi. stoljeću kada kršćanstvo Euripid.. Bakanalije stalno ponav­ ljaju taj dramatični događaj koji je bio uvod u ponovno rođenje obećano posvećenima. Slučaj bakanalija sličan je pokoravanju. Javit će se dva stoljeća poslije brže zgule. dok je još bio dijete. gdje gore. prekrštena u Bakha. No najspektakularnija manifestacija Dionizova kulta nalazi se u orgijama (doslovno "tajni obredi") nazvanim i "bakanalijama" koje su se priređivale u sklopu tijaza od davnih vremena. One srni. plesovi. odem. krune od bršljana ili bora i svaki izdiže tirs. pjesme. Tim obredom vjernici se žele pri­ sjetiti zgode kad su Dioniza. žrtve ljevanice naglašavaju lov i krvavu gozbu dajući svetkovinama frenetičan izgled koji plaši suvreme­ nike. Represija je strašna: u Rimu je proglašeno opsadno stanje i u cijeloj Italiji izrečeno je na tisuće smrtnih kazni. (. Skandal bakanalija Bakhove svetkovine slave se u Rimu od 3. stoljeća pr. nego poprišta razvrata.). I vidjet bješe bedro. raskomadali i zatim prožderali prije nego što se po­ novno rodio.. Sva se gora pomami i zvjerad . Bakhički miste­ riji. bez gvozda. brane u 4.. rukom golom. bičevanja isto tako običaji na koje podsjećaju slike u Pompejima. zločina i silovanja uronjenih u vino i glazbu. a one štapom . Freska u vili misterija u Pompejima predstavlja bakhanticu koja pleše tijekom inicijacije mlade žene na dionizijskim misterijima. Kr.obreda. Bakhe. Tako ukrašeni Dionizovi sljedbenici daju se u mahnitu trku kroz brda. Inicijacije sadržavaju nauk i šifrirane postupke kao što je izlaganje faličnih predmeta. I jedna od njih gojno tele popadne svojem snagom ruke svoje rika stoji ga. trgat stale ju- K Takva djela počinjena u posvećenom kadru dokaz su teške ljage. Nedavno posvećena u Bakhove misterije ona priča kako baka­ nalije nipošto nisu obična vjerska dru­ štva. pr. papak raskidan. Titani privukli.krvi kapi s njega cijede se.

te nedvojbeno.Eleuzinski misteriji Dvije tisuće godina u polusjeni hrama posvećenog božici Demetri inicirani u eleuzinske misterije obavljaju u najvećoj tajnosti obrede kulta koji obećava svojim sljedbenicima sreću u prebivalištu mrtvih. D SVIH PRAKTIČKIH MISTERIJA U antičkoj Grčkoj eleuzinski su najvažniji. ona više nastoji kod posvećenoga pobu­ diti emocije. U početku rezervirana samo za stanovnike same Eleuzine. a da nije bio iniciran ni pročišćen. a zatim od 5. vi koji posjedujete mirisnu zemlju Eleuzinu (. ako vam je tekst pre sitan vratiti se natrag na opciju >VIEW>PAGE DISPLAY>SINGLE PAGE CONTINUOUS .ti. među ljudima na zemlji. Ta mitska priča je alegorija o stalnom buđenju prirode: sjeme koje personifi­ cira Perzefona zasađeno je u zemlju da bi moglo klijati pod zaštitom Demetre. Eleuzina. Stoljeće poslije robovi mogu sudjelovati u tome iako su im javni kultovi grada uvijek zatvoreni. i adolescentima. tvoje kćeri . koja daješ lijepe darove godiš­ njih doba poput prekrasne Perzefone. grad smješten na obali mora dvadesetak ki­ lometara od Atene. božici poljoprivrede i plodnosti te njezinoj kćeri Perzefoni (ili Koreji) koju su iden­ tificirali sa sjemenom. Les Belles Lettres. Humbert. svim Grcima. bog pod­ zemlja. Homerske himne.) .. i njezina kći Perzefona daju prvi klas žita mladom Tiptolemu kojeg su bogovi odabrali da ljude podučava uzgoju. 1997. Obećanje o sreći na drugom svijetu da­ no je svima. a zatim. "Sretan je onaj tko.) Obećanja sreće Inicijacija eleuzinskih misterija otvore­ na je muškarcima i ženama svakog društvenog položaja pod uvjetom da nisu počinili zločin. ona T A HIMNA DEMETRI (7. MOLITVA KOJU POSVEĆENI UPUĆUJE DEMETRI Kr. ja ću još misliti na tebe u dru­ gim pjesmama!" J. posjeduje viziju tih misterija! Naprotiv. Samo prisega da će očuvati najveću tajnu o provođenju inicijacije sjedinjuje sljedbenike. Demetra je odlučila da se ne vrati na Olimp prije nego što nađe svo­ ju kćer i tijekom njezina lutanja zemlja te postala neplodna. Taj mit koji je sav okrenut vjerovanju u obnovu iznjedrio je slavni kult najprije u Eleuzini gdje je boravila Demetra i gdje joj je podignut hram. Eh. Onaj tko će doći u Had. smatrajući se "vi­ šima po zasluzi za sva djela koia se odnose na religiju" prema pov­ jesničaru Pauzaniji. Kr. Zeus se zabrinuo te ie odlučio da od sada Perzefona ostane zimi sa svojim mužem u podzemlju prije nego što nade majku u proljeće. plemenita vladarice. 15 Tajna vjerska društva * DRUGA POLOVICA SLIKE ----------> JE NA SLJEDEĆOJ STRANICI. Njihovo društvo nema ništa elitističko iako su njegovi članovi bili većinom atenski aristokrati. imat će mjesto u kaljuži dok Demetra.. Inicijacija zapravo ne pos­ reduje ezoterično ili apstraktno znanje.. od najstarije dav­ nine posvećen je Demetri. STOLJEĆE PR. Legenda kaže da je Perzefonu odgojio Had.dajte mi dobrohotno uz ci­ jenu mojih pjesama život prema mojem srcu! A ja. onaj koji nije posvećen u svete obrede i onaj koji uopće ne sudjeluje u njima nemaju sličnu sudbinu čak i kad umru u vlažnoj tami. utrti put koji će ga odvesti do blaženstva nakon smrti. Možete koristiti opciju PDF Preglednika >VIEW>PAGE DISPLAY>TWO UP. Pariz.. (. stoljeća pr. "svemoguća grčka majka". se brzo otvara Atenjanima. Demetro.) slavi misterije što ih je stvo­ rila božica i svjedoči nadu u život posli­ je smrti.

Sutradan se u prcesiji upućuju do Telesteriona. misti božici žrtvuju ži­ votinju i počinje prava inicijacija. Misti postaju epopti. "dvo­ rane za inicijaciju" smještene u eleuzinskom svetištu.Eleuzinski misteriji 16 će onaj tko će biti pročišćen i posvećen sišavši jednom u Had boraviti blizu bo­ gova. jer oni su promatrali prijelaz iz smrti u život. Malo se zna o točnom odvijanju ob­ reda: u polutami svećenici otkrivaju posvećene predmete izgovarajući for­ mule i obavljajući obredne kretnje.. Eleuzinije su se slavile blizu 2000 go­ dina prije nego što su nestale 391.. oni koji su vidjeli. obećavaju da će za­ uvijek šutjeti o onome što su vidjeli. Zatim se budući inicirani trebaju držati jednodnevnoga posta ko­ ji će ih još više očistiti. Sada potpuno inicirani. Kan­ didati se odvode u Eleusinion. Oni mogu prisustvovati "velikim misterijima" slavljenim u vrijeme sjetve u rujnu i listopadu. Najprije treba sudjelo­ vati u "malim misterijima" koji se odr­ žavaju u proljeće sastojeći se uglavnom od čišćenja koje iniciranima daje status mista. odnijevši u zaborav točan sadržaj tajni pri­ općenih iniciranima. Nakon što su se očistili u moru. U tajni Telesteriona Inicijacija u eleuzinske misterije događa se u dva navrata. Slično Perzefoni i njih je Demetra izvukla iz tame koja im obeća­ va stanoviti oblik besmrtnosti. posli­ je Krista kad je kršćanstvo postalo službenom vjerom Rimskoga Carstva. atenski hram posvećen misterijima gdje im se prikazuju obredni predmeti koji dolaze iz Eleuzine. uvjerava Platon u svojem Fedonu. Nakon pet godina svetište su opustošile postrojbe gotskoga kralja Alarika. U polusjeni Telesteriona u eleuzinskome svetištu neki se muškarac sprema da bude posvećen u kult božice Demetre (akvarel Petera Connollyja). Za­ tim dolazi jaka svjetlost koja osvjetljava dvoranu gdje se proglašava rođenje dje­ teta. .

koji su zaduženi da slave važne svet­ kovine. Proroci kojima pomaže pet hosioi izvučenih kockom između velikih delfskih obitelji vode molitelje Pitiji. napisano na olovnu ploči­ cu. pretkazivači. Tako su u Dodoni u Epiru selloi u službi Zeusa koji se izraža­ va meketanjem posvećene ovce. ali i povlas­ ticu koja je dana malenom broju čije se znanje prenosi u tišini hramova posve­ ćenih bogovima. Zatim su ih zami­ U središtu Apolonova hrama u Delfima Pitija daje proročište Grcima koji su je došli pitati nakon što su prinijeli žrtve bogu (slika Claudiusa Harpera. RČKA I RIMSKA ANTIKA obilje- žena religioznošću daje na izbor mjesto proricanja bu­ dućnosti. odgovaraju usmeno nakon što po­ zorno osluškuju šuštanje hrastova lišća koje samo oni znaju tumačiti. auguri i ostali proroci predlažu svojim suvremenicima da upoznaju budućnost. majkom svih stvari. Smješta se u najdublji dio svetišta.Antički proroci i vračevi Na pola puta između svijeta ljudi i svijeta bogova čiju volju samo oni poznaju. 1890. Priča se da se nikada ne peru i čak spavaju na tlu kako bi bolje bili u dodiru sa zemljom.). Bog obeća­ va da će doći svake godine savjetovati ljude. Na dan proročanstva Pitija se čisti obrednom kupelji i odijeva u sve­ čanu odjeću. nazvan Piton. Najprije nalazimo svećenike. sibila koje daju proročanstva. Apolon se za­ tim pretvorio u delfina (Delfi) i skrenuo kretsku lađu čiji su članovi posade po­ stali prvi poslužitelji hrama. Zeus se isto tako štuje u Olimpiji gdje lamidi izvlače proročanstva iz vatre i utroba svetih životinja. Osoblje u Delfima pravo je mikrodruštvo u Apolonovoj službi.Pytho . Ona je središnja osoba koja daje proro­ čanstvo u ime boga. U mračna vremena mjesto na kojem je bilo smješteno proročište posvećeno drevnoj božici Zem­ lje Gei čuvao je strašan zmaj. Prve pitije bile su mlade djevice sve do dana kad je jedna od njih bila silovana. umijeće koje stavlja u neki odnos ljude i bogove. Udiše posvećenu i 17 Tajna vjerska društva . I drugdje ima proroči­ ca. Na pitanje koje im se postavlja. Kako bi se domogao toga mjes­ ta. Prema legendi delfski je hram na- vodno bio smješten u središtu svijeta: za Grke on simbolizira "pupak svijeta". Kasta delfskih poslužitelja U Ilijadi nam Homer priča o osnutku hrama u Delfima. jenile žene od 50-ak godina koje su bile posvećene životu i potjecale iz časnih obitelji. Apolon je ubio Pitona u junačkoj borbi a strvina nemani koja je tu strunula dala je ime mjestu .što znači "činim te trunuti". na zlatni tronožac. Ali od svih proročišta najslavnije je ono Pitijino u Delfima. doživotno izabra­ ne.

Na ovoj keramici s crvenim likovima prikazan je Zeus kako dolazi po savjet u delfsko proročište. okupljeni u zbor koji ovisno o razdobljima broji izme­ đu šest i petnaest člano­ va.. Oni prema etruščanskom običaju pro­ matraju životinjske iznutrice. Ali stvarna UĆI U VEZU S BOGOVIMA ku oživljava veliku raznolikost bo­ žanskih nadahnuća što ih proživljavaju proroci.. tako je to kod sazivanja i održavanja skup­ ština. a mi svi postajemo stvar boga ili izvršavamo svo­ ju aktivnost u zajednici s njim. Zatim pada u trans i dobiva Apolonov glas. želudac.. Filo­ zofi se rugaju gataocima kritizirajući njihovu ambiciju da se postavljaju kao jedini tumači bogova. pjeva nerazumljive riječi koje sveće­ nik tumači da bi dao odgovor. skladne pripreme. katkad enigmatski onom koji traži savjet. (. Urla. Tajna vjerska društva 18 . posebno rogatih životinja. To je bilo najslavnije proročište u grčkom svijetu u cijeloj antici. ubrzo su­ djelujemo u krajnjoj božjoj moći. stenje.) Prema tome značajke nadahnutih su vi­ šestruke: pokret tijela i određenih dijelo­ va. srce. "Inia više vrsta božanskoga posjedova­ nja. ili se tijelo smatra podignutim ili proširenim ili nošenim u zrak kao na krilima ili se stvaraju suprotne pojave.) Ili zapravo bog nas drži. Auguri su službeni stručnjaci. J AMBLIQUE DE CHALCIS U OVOM ULOM- koreje. stupanja na dužnost magistra­ ta.. a da se ne nasmiju." Jamablique. 1989. Izvlači pretkazanja iz pokreta četveronožaca ili zmija te događaja koji se zbi­ vaju za vrijeme pretkazivanja. odlaska vojski u rat. sle­ zenu. Les Belles Lettres. drugi put nejednakost: katkad se zvukovi napinju i glazbeno opuštaju. Ba­ vi se i auspicijama (izraz koji znači "gledati pti­ ce") promatrajući tek svetih kokoši. Svakom javnom činu u Rimu treba pretho­ diti savjetovanje augura. Haruspici su svećenici nižeg reda. Često su se smatrali šarlatanima pa daju priliku moralistu Katonu za dosjetku: dvojica haruspika ne mogu se gledati.Antički proroci i vračevi vjerojatno halucinogenu paru koja izla­ zi iz neke pukotine u tlu. smanjuje se u doba re­ publike. usklađeni glasovi ili oprečni zna­ kovi. bubrege.. a posebno jetra. moć augura koja je bila velika za vrijeme kraljevstva. potpun mir tijela.. (. Egipatski misteriji Pariz. vidi se velika jednakost glasova u odno­ su na snagu ili prema razmacima koje ra­ zlikuje znanost. U Rimu auguri i haruspici U Rimu su se profesionalci prorica­ nja isto tako konstituirali u kaste.. S pomoću svinuta štapa augur definira na nebu ili na zemlji prostor (templum) gdje promatra ne­ beske znakove: meteorološke fe­ nomene ili na­ znake koje im daje ptičji let.. Proučavaju pluća.

a kult otada bilježi snažan uspjeh posebno kod na­ rodnih masa kojima donosi nadu u život poslije smrti. sve do nekih careva. gdje poput bogova piju nektar. U godinama koje su slijedile Rim je imao izvanredne žetve i napokon je uspio pobijediti Hanibalovu vojsku. Za vrijeme car­ stva ta je praksa ukinuta. no zatim umire prije nego što ga ona oživi. Kamen je ukrcan i poslan u Rim gdje ga je dočekala gomila koja se gu­ rala da vidi i otprati božicu prema nje­ zinu novom prebivalištu na brežuljku Palatinu gdje su joj bile priređene ras­ košne svečanosti." Odmah je izaslanstvo uglednih rimskih građana otišlo u Pesinunt u Maloj Aziji gdje im je kralj Atal dao sveti kamen betil koji predstavlja pramajku u osobi božice Kibele. U Rimu cvjetaju kultovi misterija orijentalnoga podrijetla koji osvajaju i neke careve. Krvavo krštenje U vrijeme Republike Kibelin kult veo­ ma je strogo čuvan jer mnoge Rimljane šokira nasiljem. ODINE 205. Tajanstveni istok u Rimu U posljednjim stoljećima prije naše ere rimski svijet crpi iz Dalekog istoka izvore nove duhovnosti. ali i kod veoma viso­ kih krugova. KR. krv koja šikne namijenjena je pročišćavanju posvećenih ili mista koji izlaze obnov­ Ova freska iz Herkulanuma opisuje prizor Izidina kulta: među akolitima jedan svećenik odjeven u bijelo platno diže posudu s posvećenom vodom.. ljeni zahvaljujući tom krvavom kršte­ nju. 19 Tajna vjerska društva . On se temelji na legen­ di njezina ljubavnika Atisa koji se za­ luđen ljubavlju kastrira kako bi se u potpunosti predao božici. U PUNOM jeku Punskoga rata između Rimske republike i Kartage izgubljeni Rimljani obraćaju se prorocima koji im daju proročan­ stvo: "Kada strani neprijatelj donese rat na italsko tlo. Zatim su pozvani da sudjeluju u obroku koji ima sve značajke božanske gozbe. Po uzoru na Atisa Kibelini svećenici. Mitra.. gali. simbolom egipatske božice. sagradili su joj hram i posvetili igre.Kibela. Zatim božičini svećenici dovode bika kojeg zakolju. prva takve vrste. smjestila se u glavnom gra­ du. Kandidate odvode u jarak koji simbolizira njihov grob. Kibelina religija je kult misterija čiji je obred inicijacije posebno spektaku­ laran. PR. moći će biti prognan i pobijeđen tek kad pramajka bude pre­ nesena iz Pesinunta u Rim. Izida. obavljaju isti taj obred samosakaćenja na dan svojega ređenja. Istočnjačka božica.

posebno žene koje te godine žele roditi dijete. Mitra. životom božica je predmet odanosti koju joj iskazuju zborovi posvećenih. To mjesto za koje je poznato da se nalazi na granici između svijeta živih i mrtvih navodno je pružilo N A RUBU ISTOČNJAČKIH OBREDA po- zaklon vučici koja je mlijekom dojila osnivače Rima. veljače kako bi slavili luperkalije. iako Rimljanin Apulije piše kako su se bogovi mogli vidjeti i obožavati. Egipatski kult i Izidini zborovi U 1. Izida. Izidin kult prelazi Sredozemlje i hvata korijen u Rimu. Kao i u Kibelinu slučaju poruka egipatskog božanstva puna nade privlači ponajprije skromne di­ jelove pučanstva. Njegov ratnički izgled učinio ga je popularnim među Rimljanima (duborez iz 18. osim da se Rimljanima činilo arhaičnim i divljim. Takvo je i mistično brat­ stvo luperka. smještene u podnožju Palatina. stoljeća poslije Krista. S bakljom u ruci. ona jača nade i nailazi na izvanred­ no oduševljenje. koji potječu iz dviju uglednih patricijskih obitelji Kvinktilija i Fabija. Ujutro novi posvećeni mi­ jenja svoju bijelu tuniku za višebojno odijelo urešeno maštovitim životinja­ ma.Kibela. Da bi se ušlo u Izidin zbor. Za­ tim trče ulicama grada kako bi ga očistili. Tu se obavlja simulacija svadbe koja zauvijek veže posvećenoga s Kibelom. Svake se godine njegovi čla­ novi. Nakon toga u Rimu su se ukorijenili ostali istočnjački kultovi. Oni se zatim trebaju izolirati i postiti deset dana. Treba ponajprije obavijestiti Izidina svećenika o svojoj želji i pričekati da astrolozi daju pris­ tanak. U tajnu inici­ jacije nismo ušli. Kr. potrebno je strpljenja i žrtava. stoljeća). Ova vjerska poruka kosi se s pesimizmom rimskoga drugoga svi­ jeta. Nakon te prve faze svećenik čisti sretnike u bazenu smještenom ispred božičina hrama. Napokon navečer misti sudjeluju u velikoj gozbi tijekom koje im se obećava vječnost. Na kraju tog boravka budući posvećeni odijeva čistu lanenu halju prije nego što ga odvode u Izidino svetište. Mitra pobjeđuje bijeloga bika oplođujući tako zemlju. Tajna vjerska društva 20 . Luperci počinju žrtvovati koze koje raskomadaju kako bi se ogrnuli njihovim krznom. Povezana s tekućim elementom. Obred ulaska zatvara se gozbom. a potječu iz najstarijeg doba glavnoga grada. "vrata pakla". krunom na glavi uspinje se na podij i svjedoči pred svi­ ma o svojem ulazu u Izidin zbor prisežući da nikad neće otkriti nje­ gove tajne. No ono se oduprlo pokrštavanju i ostalo aktivno sve do 6.. kult plodnosti. okupljaju 15. Misti. Ne zna­ mo mnogo o tom bratstvu..Tajanstveni istok u Rimu LUPERKALIJE stoje tajna društva koja su potpu­ no rimska. prodiru u svojevrsnu sobu nakon što su dodirnuli spolni organ posvećenoga bika. Slavlje počinje ispred špilje. odsad identificirani s Atisom. stoljeću pr. Romula i Rema. Egipat je osvojen.. Putem bičuju stanovnike. Nakon toga se inicijacija nastavlja mis­ tičnim sjedinjenjem s božicom.

a Neron je posvećen u Mitrine misterije. Svi se okupljaju ujutro i formiraju svetu povorku. Hadrijan. žene su odjevene u veo. pojavljuju se zlatna slova koja slave ponovni početak plovidbe. rimsko izaslanstvo donijelo je njezino posvećeno poprsje iz grada Pesinunta Mantegnina slika. Muškarci imaju obrijanu lubanju. No fascinacija otkrivenjima koja se pri­ općavaju samo posvećenima brzo je po­ nukala neke careve da se pridruže vjernicima: Kaligula postaje Izidin sljed­ benik. Veliki svećenik izgovara ri­ ječi pročišćenja i posvećuje brod boži­ ci. lađa se otiskuje na pučinu i nestaju na obzoru. vjer­ nici otkrivaju lađu urešenu egipatskim motivima. njezini svećenici slave i carski kult. Ta svetkovina je otvorena svima. ožujka svake godine tijekom svečane procesije koja odgovara počet­ ku plovidbe morem. Te religije i njihovi posvećeni bili su ponajprije predmet progona pod Au­ gustom i Tiberijem koji nameću carski kult svim građanima Carstva. Klaudije uvodi Kibeline svetkovi­ O ne u službeni rimski kalendar. stoljeću poslije Krista rimski vojni­ ci koji su dugo bili stacionirani na gra­ nicama Carstva uvode u Rim vjerovanje u iranskoga boga Mitru. fasciniran tim religijama olakšava njiho­ vo širenje baš kao i Komod koji je istodobno posvećen Mitrinu i Kibelinu kultu. ali samo posvećeni i svećenici shvaćaju njezin duboki smisao. Razapinju se jedra koja nadima vjetar. drugi prijenosni oltar. Gomi­ la pristaša puni tada lađu žrtvenim darovima kao što su začini. ( i na sljedećoj strani) Izidina lađa Članovi Izidinih zborova štuju svoju božicu 5. što je znak da su se predali božanstvu. Kad stignu do morske obale. 1505. Na kraju se odvezuju si­ dreni lanci. Pod vodstvom velikoga svećenika kreće ta povorka asketa: jedan nosi svjetiljku. Zatim svatko zauzima mjesto u povorci koja se upućuje prema Izidinu hramu radi gozbe. statisti utjelovljuju bogove hodajući uz sljedbe­ nike. ostali obredne predmete koji se upo­ trebljavaju tijekom inicijacije. 21 Tajna vjerska društva . Prilično razli­ čit od drugih orijentalnih religija Mitrin kult daje veoma složenu mističnu ini­ cijaciju rezerviranu samo za muškarce. RIMSKI CAREVI SUOČENI S ISTOČNJAČKIM KULTOVIMA dnos rimskih careva prema is­ točnjačkim misterijima prošao je postupno put od nepovjerenja do fascinacije. Na kraju Carstva rim­ ska religija se orijentalizirala do te mjere da carevi više pribjegavaju egipatskim magovima nego vlastitim vračevima. Od coraxa do patera.Kibelin kult uveden je u Rimu uz veliku pompu. za­ vjetni predmeti. amfore. Od svih istočnjačkih religija Kibelina je u zavidnoj situaciji: uklopljena je u službene svetkovine. Taj odlazak simboli­ zira smrt nabijenu nadom u nešto novo.). Mitrini učenici U 2. Izidini sve­ ćenici i vjernici okrutno se protjeruju.

dromos sa Suncem.Ona se sastoji od niza obreda kroz koje mist prolazi iz jednoga stupnja u drugi. One imaju odraza u priči prema kojoj je Mitru zadužilo jedno drugo iransko božanstvo da ubije bijeloga bi­ ka čija je prolivena krv zagnojila zem­ lju čineći od boga svojevrsnoga posrednika između svijeta bo­ žanstava i svijeta ljudi na zemlji. Pater simbo­ lizira sklad koji pronalazi posve­ ćeni. Pos­ toje fine simbolične podudarnosti iz­ među svakog stupnja i prirode: prva četiri podsjećaju na četiri elementa. što je uvjet za spas. od­ vode ih u špilju i prema stupnju koji žele podnose niz kušnji koje katkad znaju biti i okrutne: zadirkivanja. dok se Perses identificira s Mjesecom a helio- Ovaj oltar koji prikazuje bikoborbu nosi ime osobe koja ja prinijela žrtvu bika u čast božice Kibele. tj. prosinca. nje­ gov vojnik. Mitrin kult pokazuje i analogiju s krš­ ćanstvom. On je posrednik i u trenutku smrti jer se smatra da sudi mrt­ vima i daje spas nekima. pater. lav. Tajna vjerska društva 22 . Freske što ukrašavaju zidove i ostali uresi sudjeluju u podučavanju tajni. sunčev glasnik i napokon otac. Misti slave simbolični obrok tijekom kojega se voda i kruh koji se jedu i piju identificiraju s krvi i tijelom bijeloga bika. Ima ih sedam: Najprije se posta­ je corax. heliodroomos. Mitrin inicijacijski obred treba očito staviti u vezu s mitovima povezanim s tim bogom. Perzijanac. miles. Perses. zatim nymphus. Pristupnici prisežu najprije da nikad neće širiti ono što će vidjeti i čuti. Obred inicijacije održava se u pri­ rodnoj ili umjetnoj špilji. Taj običaj bio je čest u antici. leo. napokon oslobođen zemaljskih pritisaka. gavran. Ako ih se smatra dostojnima. božji glasnik. zatvaranja. Osim toga poput svih istočnjačkih kultova nudi nadu u spas poslije smrti. mitreju koji podsjeća da je Mitra "rođen iz stijene". Njegov kult je svojevrsni monoteizam čija se glavna svečanost održava 25. Slike sačuvane u mitreju prikazuju ga odjevenog u plašt i frigijsku kapicu kako stavlja šaku u srce bi­ ka. njegov izabranik. žigosanja že­ ljezom imaju za cilj utisnuti u tijelo posvećenoga svijest o muka­ ma koje mora podnijeti kako bi se približio bogu.

" Druidski odgoj obraća se samo manjini. monumentalni krajolik Stonehengea daleko je od toga da je otkrio sve misterije. Tako u vrijeme Cezara. tj. fiziologija koja prikuplja medicinska znanja i teologija.U srcu keltskoga svijeta. Vlasnici znanja nisu dopustili da išta probije tajne njihova nauka. OBIVŠI ZADATAK OD RIMSKOGA senata. Tim središnjim predmetima treba do­ dati i druga spoznajna područja: pjesni­ štvo.. To dugačko naukovanje bilo je po­ trebno da se formiraju potpuni ljudi. predsjedaju javnim i privatnim žrtvovanjima i propisuju vjerske obrede. Dalje bilježi kako dužnosnici toga reda "smatraju da religija ne dopušta da se pismu povjeri predmet njihova podučavanja (. o dimenzijama svijeta i Zemlje. u području oko današnjega Orléansa." Do­ daje kako druidi održavaju svake go­ dine sastanke na nekom posvećenom mjestu. makar su mnoga djeca trebala imati pristup tim osnovama. Iako ima 8000 godina. čak i kad Galija treba pasti pod rimsku vlast a tradicionalni keltski svijet je osuđen na propast. graditeljstvo ili povijest te poduku koja se daje samo usmeno. Cezar se sprema os­ vojiti Gale. On piše kako se ovi posljednji "bave vjerskim stvarima. bilo u špiljama bilo u udaljenim šumama. . a to su druidi.. Tako Pomponije Mela u prvom stoljeću naše ere primjećuje kako drui­ di "kriomice podučavaju mnogo stvari najplemenitijima u državi dvadeset go­ dina. Druidi koji su od njega napravili kultno mjesto. U svojem opisu tog velikog događaja spo­ minje postojanje svećeničke kaste koja ga toliko intrigira zato što se razlikuje od modela rimskoga svijeta. glazbu. Posvećuju se brojnim špekulacijama o zvijezdama i njihovim kretanjima. MeĐu disciplinama koje su se naučavale bile su astronomija koja služi tome da se utvrdi kalendar. u zemlji Karnuta. o prirodi stvari. sigurno znaju dio.) jer oni ne žele da se njihov nauk širi". Tajna i svetinja Cezarovu svjedočanstvu dodaje se odre­ đen broj antičkih izvora koji potvrđuju inicijacijski karakter i tajnu druidskoga nauka. o moći bogova i njihovim sposobnostima. počinje legenda o druidima. druidi Zaklonjena u sjeni gustih šuma svećenička kasta druida tvori jedan od stupova keltske civilizacije.

Oni koje katkad zovu "teološkim drui­ dima" rade na višoj ra­ zini.što znači "veoma učen" . budućeg engleskog kralja. recitiranju legendi. Bar­ di imaju široko usmeno znanje koje im omogućava da budu stručnjaci u veli­ kom broju disciplina: povijesti. Vati su vješti u proricanju i medicini. a pojam "druid" . kontrolu i savjet druida. Osim vjerskih ili kultnih funkcija druidi održavaju uske veze s vlašću: keltsko društvo je smatralo da su im vlast kralja povjerili bogovi uz blagoslov. .) ništa svetije od imele i stabla na kojem raste pod uvjetom da je to hrast lužnjak. diplomacija ili pravo­ suđe. glazbi. Nakon što obredno pripreme žrtvu i gozbu pod stablom. a nije na sredini putanje.. Historia naturae. Plinije nam daje najstari­ je svjedočanstvo o tome. šestoga dana mjeseca." Plinije stariji. druidi 24 DRUDI I IMELA ulogu kod druida. Ali tek odnedavno povjesničari počinju bolje suditi o njegovoj ulozi u keltskome svijetu. Vjeruju da imela. daje plodnost neplodnim životinjama i tvori lijek protiv svih otrova. reže zlatnim srpom imelu i skuplja je u bijelo platno.U srcu keltskoga svijeta. dovedu dva bijela bika vezanih rogova. genea­ logiji. Zato su morali upamtiti godine tijekom stotina priča i pjesama. arhitektura. stoljeća. stručnjaka za biljnu magiju. Odjeven u bi­ jelu halju svećenik se penje na stablo. Rijetko je naći imelu u tim uvjetima. Mnogo stoljeća poslije u pri­ čama o vitezovima okrugloga stola nala­ zimo odjek te prak­ se: Merlin određuje i odgaja mladoga Artura. Zatim zakolju žrtve moleći božanstvo da učini te žrtve ugodnima onomu komu se prinose. Činjenica jest da oni misle kako je sve što raste na tim hrasto­ vima nebeskoga podrijetla i da je to znak da je stablo odabrao sam bog. Oni nazi­ vaju imelu imenom koje znači "ona koji B RANJE IMELE IMALO JE VEOMA VAŽNU liječi sve". a kad se nađe.. vati i druidi Svjedočanstva koja su stigla do nas inzistiraju na strogo ustrojenoj svećeničkoj klasi druida koji se mogu prepoznati po bijeloj odjeći. Za razliku od barda znaju pisati i čitati znakove u prirodi.. Razlikuju se tri tipa svećenika: bardi. Druid oboružan zlatnim srpom za branje imele kako je predstavljan na slikama iz 19.) Taj se dan oda­ bire zato što mjesec tada već ima znatnu snagu. priča se da su znali prepoznati bolest od koje pati čovjek promatrajući dim koji izlazi iz njegova dim­ njaka. (. Bardi.ilustrira činjenicu da su njegovi predstavnici bili posvećeni tomu da izvršavaju temeljne zadatke u sklopu keltskoga društva koje je cijelo bilo or­ ganizirano oko svetinje. ako se uzima kao piće. vati i napokon pravi druidi koji tvore vrh te hijerarhije. Oni su zaduženi i za podučavanje.. knjiga XVI. "Druidi nemaju (. ali i u tehničkim znanjima kao što su medici­ na. bere se tijekom velike vjerske svetkovine.

R. R. Gandalf se prepoznaje pod vilenjačkim imenom Mithrandir.. R. Odjeven u bijelo. jer Halloween (Noć vještica) ko­ ji je stigao u SAD preko irskih useljeni­ ka čuva i danas uspomenu na to. Svečanost Samaina prešla je poslije u kršćanstvo u obliku blagdana Svih Svetih. Osim za žrtve čini se da su druidi struč­ njaci za ljekovite biljke.te žrtve poprimaju različite ob­ like. U 12. no nije nestala. posebno za imelu od koje spremaju sve vrste napi­ taka čuvajući tajnu o njihovu pripre­ manju. Starac koji je živio u šumi Brocéliande u Bretanji. Mag Gandalf koji ne oklije­ va latiti se mača.u posljednjem slučaju. ne­ dvojbeno je časni nasljednik druida: prorok. Gandalf. postaje najugledniji član skupine mudraca. promatrajući grčeve umirućega. stoljeću pisac Robert de Boron čini od njega sina djevice koju zlostavlja neča­ stivi pa on odlučuje staviti svoje iz­ vanredne darove u službu Boga.radi se dakle o ljevanicama . nosilac je tisućljetnoga znanja.OD MERLINA DO GANDALFA LIKA DRUIDA TRAJNO JE obilježavala europsku književnost. bard. Tolkienov junak višestruko je blizak Merlinu: izgledom. R. Nedavno je britanski pisac J. grčki geograf Strabon spominje da su Gali imali obi­ čaj udariti nekog osuđenika mačem ka­ ko bi druidi. neće biti krvave u prvom slučaju. S Žrtva prinesena bogovima Kelti misle da će prinoseći žrtve bogo­ vima ublažiti njihov bijes i steći njihovu zaštitu. Mnogo su se kritizirale ljudske žrtve. čarobnim moćima dakako. Irske priče spominju da su najmoćniji druidi mogli zapovijedati elementima. mogli pretkazati buduć­ nost. čini se kao da je iza­ šao ravno iz keltskoga svijeta. Premda su takve radnje potvrđene u arheologiji. Ta­ ko je u srednjem vijeku lik Merlina preuzeo mnogo značajki od antičkih mudraca. glumi Ian McKellen u ekranizaciji Petera Jacksona. ratnika ili proizvođača . nije li on i stvaralac kraljeva? No ubrzo se potis­ kuje njegov poganski aspekt. iscjelitelj. ključni lik iz trilogije romana J. Tolkiena. Već pre­ ma tome obraćaju li se klasi svećenika. čini se ipak da su bile iznimne. često pribjegavaju žrtvama ko­ je mogu prinositi samo druidi. Tolkien također iskazao počast gal­ skim svećenicima.seljaka ili za­ natlija . čarobnjak. dok se čarobnjak na keltskom zove Myrdhin. jedan od središnjih likova njegove trilogije Gos­ podar prstenova.. Istara koji se katkad sastaju na tajnim vijećima u srcu Međuzemlje. Sigurno je svakako da su bili na čelu velikih vjerskih svečanosti po keltskom kalendaru kakva je Samain. ako je to potrebno. bit će krvave u drugom a na kraju biljne ili tekuće . Gandalfa Bijeloga. studenoga). ali općenito imenom. 25 Tajna vjerska društva . kada se slavi prvi dan keltske godine (1.

one svakako potvrđuju veliko poštovanje koje su drevni ljudi iskazivali keltskim svećenicima. Daleko od toga da su ostaci nekih misterioznih druidskih kultnih mjesta. nego nakon smrti prelaze iz jednoga tijela u drugo. usmeni ob­ lik njihova nauka nije omogućavao njegovo prenošenje. Treba napokon prekinuti s dugotrajnim legendama prema kojima su druidi služili bogovima u sjeni menhira. Ako te usporedbe nisu utemeljene. druidi 26 Od Pitagore do megalita Iako malo znamo o tajnom nauku drui­ da. pridonijela je da su ih neki autori uspo­ ređivali s pitagorejcima. Ta vjera u seobu duša. Val romantiz­ ma i ponovno otkriće keltske antike u sljedećem stoljeću pojačat će to odušev­ ljenje. Medu njima se nalaze sljed­ benici neodruidizma. to im se čini posebno prikladnim za poticanje hrab­ rosti jer time potiskuju strah od smrti". Dugo vremena pogrešno se smatralo kako je njihovo prirodno bo­ ravište šuma.) utemeljuje u Londonu Ancient Druid Order koji tvrdi da pre­ nosi svećeničku druidsku tradiciju od koje će neki članovi uspjeti sačuvati stoljećima bitan sadržaj. reinkarnaciju. Neodrudizam. Tijekom ceremonije 1920.-1722. megaliti u Karnaku i oni u Stonehengeu stariji više od tisuću godina od keltske civilizacije koja sigurno nije propustila. Suvremenici su također počinili određeni broj pogrešaka u vezi s druidima. romantizam i folklor Rimska vlast. stoljeća kada Englez John Toland (1670. a da ih poslije ne posvoji. a lokalitet Stonehenge sa svojim mističnim ozračjem ostaje najcjenjeni­ je mjesto okupljanja tih suvremenih druida koji ovjekovječuju nekadašnji folklor potresan neprekidnim prijepo­ rima o legitimnosti tog društva ili nji­ hovih društava.U srcu keltskoga svijeta. Još danas velik dio engleskih ili francuskih društava ili organizacija tvr­ di za sebe da su nosioci druidske baš­ tine. Prema njemu druidi naučavaju da "du­ še ne umiru. Otada i za dugo vremena druidizam je postao povlasti­ ca fanatika. Ta struja traje do 18. Tu je presudno Cezarovo svjedočanstvo. . dobro poznajemo ideje za koje su bili zaduženi da ih prenesu narodu. to više što su u svojim postupcima astronomskih izra­ čuna spretno baratali matematikom. a zatim i kršćanstvo ned­ vojbeno su porazili druide. Karnutska šuma nikada nije bila mjesto međunarodnog okup­ ljanja Kelta premda se određeni broj druida tu okupljao svake godine kako bi dijelili pravdu. članovi druidskoga društva iz Londona pripremaju se posaditi hrast u čast jednoga od njih koji je nedavno umro.

I oni očekuju Mesiju za kojega se nadaju da će povesti židov­ ski ustanak protiv Rimljana. O SREDINE 20. nadajući se u dolazak Mesije osvetnika. Blizak esenima. (i na sljedećoj strani) JUDAIZAM U ISUSOVO VRIJEME su zauzeli Rimljani. razdoblja kada su se neki. odbacivanjem bogatstava. iskopano je više stoti­ na rukopisa iz špilja. STOLJEĆA ESENI SU se tek rijetko spominjali. toj skupini pripada Isus. U l. postavši veoma kritični u odnosu na kastu veli­ kih svećenika koje su smatrali pokva­ renima. Najbrojnija je skupina farizeja. promicanjem čednosti iako se njihova skupina sastoji od muškaraca i žena. Zeloti koji potječu iz Galileje naj­ žešći su protivnici rimske prisutnosti u Palestini. stoljeća pr. stoljeća. Oni se razlikuju od saduceja vjerom u dolazak Mesije. svakodnevnim molitvama. Neki beduin u potrazi za izgubljenom ovcom upao je u špilju i ondje otkrio zemljane posude koje su sadržavale pergamente. Za nekoliko godi­ na otkriveno je bratstvo. i askezi. nedaleko od Kumrana. Sve se odigralo slučajno na obalama Mrtvo­ ga mora. po­ sebno kod židovskog pisca iz 1. Ivan Krstitelj slavi čišćenje krštenjem u očekivanju Mesije. ponajprije u kumranskom samostanu gdje se njihov nauk jasno razlikuje od tradicionalnoga judaizma. Tako im pravilo njihove za­ jednice nameće strog život obilježen jednostavnom hranom.. Valja još dodati krstiteljsku zajednicu čija je čelna osoba Ivan. plemićka kasta saduceja dala je Hramu u Jeruzalemu svoje ve­ like svećenike. odvojili. Josipa Flavija. eseni se pripremaju za to živeći u čistoći 27 Tajna vjerska društva . Okupljali su se izvan Jeruzalema. Uoči Isusova ro­ đenja očekivanje Mesije dosegnulo je vrhunac. I napo­ kon tu je izolirana sekta esena. od njih su proistekli rabini. a ne anđela tame. starijem oko 1000 godina od dotad poznatih. Kr. Pr­ va po rangu. Kumranski spis. Brzo se ustanovilo da tekstovi potječu iz knjiž­ nice samostana za koji se čini da je bio sjedište esenske sekte.Eseni: sekta na izvorima kršćanstva? lako nisu odali sve svoje tajne. Vjerujući u dualizam tijela i duše. spisi s Mrtvoga mora otkrili su u Palestini postojanje inicijacijske zajednice iz Isusova doba koja se nada skorom početku Mesijine vladavine.. U to vri­ jeme više zajednica čine judaizam. mnogobrojnim obredima čišćenja. Sustavnija iskapanja obavljana su izme­ đu 1947. veoma pobožni Židovi. i 1956. STOLJEĆU NAŠE ERE PALESTINU Knez svjetlosti i anđeo tame Esenska sekta potječe vjerojatno iz 2. Još je neobičnije što su arheolozi otkrili nedaleko otuda ostatke drevnoga samostana. Najprije prodani nekom antikvaru u Betlehemu. Radi se o jednom od najstarijih pergamenata židovske Biblije. zatim su bili povjereni Bib­ lijskoj školi u Jeruzalemu koja je pro­ cijenila da potječu iz Isusova doba. Njihov nauk propovijeda kako valja slijediti kneza svjetlosti.

povjesničari i teolozi stali pitati o vezama između esenske zajednice i primitivnoga krš­ ćanstva.jer svi su pri­ segnuli na "tajnost u vezi s istinom mis­ terija spoznaje" . Računa se da su u Isusovo vrije­ me u Kumranu živjele četiri tisuće esena.Pod palicom "gospodara pravde" Stroga hijerarhija sekte sastoji se od pr­ voga vanjskog kruga što ga tvore practici. Iako ne znamo mnogo o točnom sadržaju njihova nauka . Isus. zaduženi da rade za zajednicu. Zatim dolaze theoriciti. Pobornici te teze vole vidjeti u veoma kontroverznom izdanju spisa s Mrtvoga mora prste Vatikana koji bi sve učinio da spriječi otkrića što štete dog­ mi. oštre kritike pro­ tiv svećenika u Hramu.. Primanje u sektu jedno je od najtežih: potrebne su dvije do tri godine čekanja i kušnje kako bi se pristupilo prije nego što se krštenjem potvrdi ulazak novoga člana. post i nada u spas. čak i ako relativna blizina između dviju poruka objašnjava zašto su se neki eseni obratili na kršćanstvo. Jer spisi iz Kumrana pokazuju nepobitne analogije s ranim kršćan­ stvom: čekanje Mesije. Pogled na špilje u Kumranu gdje su slučajno otkrivene stotine starih tekstova zaboravljenih i očuvanih u velikim vrčevima. kontemplativci koji su pravi posvećeni i žive mediti­ rajući. dok su ostatak zajednice Rimljani rastjerali 70. poistovjete ga s "gospodarom pravde". ali prakticiraju isto tako umijeće liječništva u kojem ih smatraju struč­ njacima.. Tajna vjerska društva 28 . godine poslije Krista. tzv. Dobivaju također obećanje da će steći vječni život ako bu­ du u svim točkama poštovali svoja pra­ vila: molitva. Okružen je vijećem od dvanaest odabranih članova. Zato neki neće oklijevati da od Isusa učine člana zajed­ nice. "gospodar pravde" u sekti? Veoma rano su arheolozi. tj. važnost koja se pridaje Božjoj milosti. svici s Mrtvoga mora. Na vrhu bratstva tajanstveni "gospodar pravde" drži "čudesne i istin­ ske misterije".Josip Flavije nam spominje da se bave astrologijom i pro­ ricanjem iz snova. Ostaje da je esenski dualizam veo­ ma stran kršćanskoj doktrini.

Ubrzo se potvrdilo da je većina njih gnostičkoga podrijetla. on zamjenjuje zlokobno stvorenje ovoga svijeta s višnjim Bogom. 15). ... Što se tiče čovjeka. to je tamnica iz koje se može izaći samo ako se štuje istinski Bog. Iza svoje velike razno­ likosti ove gnostičke skupine sve dijele istu intuiciju: judeo-kršćanska vjerska roruka krije drugu istinu koja je jedina rezervirana za neke odabrane i koju prenosi sam Krist. Slabo poznajemo njegov nauk. BAZILIDA. Javljaju se posebno dva lika: Bazilid i Valentin.. ali ostao je usmen. gnostici često nose talismane poput ovoga koji dolazi iz Aleksandrije i svjedoči o jakom egipatskom utjecaju. godine utemeljio prvu gnostičku sektu u Aleksandriji. No valja pričekati 2. Pod tom prizmom stvoreni svijet je zao. stoljeće pa da se vi­ di kako se taj pokret razmahao i kako stječe sljedbenike.. babelognostici. APOKRIFNO TOMINO da Nag Hammadija u Gornjem Egiptu ostaci antičke knjižnice koja je sa­ državala veliki broj starih rukopisa. stoljeća.. Medu njima se nalazio odre­ đeni broj apokrifnih tekstova koje Crkva nije zadržala tijekom službene redakture Biblije potkraj 4. To se posebno odnosi na Jakovljevo >>> nastavak u istobojnoj kocki na sljedećoj stranici . Iz svojega vrlo složenog sustava.. Jedan dio do­ kumenata donosi Isusove ili apostolske ri­ ječi. OTKRIVENI SU BLIZU gra- 29 Tajna vjerska društva . toliko imena koja se odnose na ono što se danas zove gnosti­ cizmom.. od čega smo očišćeni. što je to stvaranje i ponovno stvaranje?" (Tomina djela. svojem uče­ niku da mu otkrije "misterije od poče­ taka skrivane u tišini" i koje navodno odgovaraju na bitna pitanja što se po­ stavljaju svima: "Tko smo. Prvi je oko 125. pogl.. što smo. kamo idemo. Karpokrata. >>> G ODINE 1945.. LJEDBENICI VALENTA. Tako jedan važni gnostićki tekst spominje da se Isus nakon smrti ukazao Ivanu. Njihova često zajednička potka temelji se na ključnom dualizmu koji suprotstavlja zle sile što su stvorile svi­ jet istinskomu Bogu. Gnostici mis­ le da će izbjeći prokletstvo spoznajući istinsku stvarnost svijeta i Boga.. on sam je okaljan činjenicom da su mu duša i duh zatočeni u tijelo.Gnostičke sekte i Kristova tajna Od prvih stoljeća naše ere skupine posvećenih slave kao jedino sredstvo spasa ezoterično čitanje biblijske poruke. manihejci. veoma raširen. tj.. Ofita. sus im je osim svoje javne poruke prenio i skriveno znanje. setovci. naslije- Kako bi se zaštitili od zla. Gnostičke sek­ te na neki način donose odgovor na ta pitanja preko otkrivenja danog posve­ ćenima koje poprima oblik mitskih priča. . Što je još gore. za razliku od Valentinova koji nam donosi Evanđelje istine. Rijetki izabrani Šimuna Maga smatraju tradicionalno prvim predstavnikom gnostičke struje. . tvrdi da je od apo­ stola Mateja primio tajne nauke koje mu je navodno otkrio Spasitelj.. ondje gdje su kršćanski autori prvih stoljeća vidjeli samo zastranjenja i krivovjerstvo.

unatoč svojim izjavama. za koje teško možemo znati koliko su imale vjernika. održavaju svoju baštinu u najvećoj tajnosti. No znamo da valentinci. često mole i pjevaju himne i psalme. Premda gnostičke sekte nestaju tijekom stoljeća. Filipovo. poput Karpokratovih sljedbenika bili su obilježeni ne­ moralom jer su slavili oslobođenu spolnost kao sustav pobune protiv zlog svijeta. Danas još mandejci.đenog od sljedbenika Bazilida. Razgovor sa Spasiteljem ili Djela Petra i dvanaest apostola. Svi još uvijek nisu redigirani. Te tajanstvene zajednice. ali posebno na Tomino evanđe­ lje. a neki u tome vide znak da sadržavaju istine koje smetaju katoličkim vlastima pa se trude da ih ostave neotkrivenima. već prema svojem ponašanju te "duhov­ ni" kojima je otkrivena Spasiteljeva taj­ na i koji će jedini steći spas." Krštenje člana mandejske zajednice u vodama Tigrisa nedaleko od Bagdada. To je onaj tekst koji je postao slavan. Isto tako određene gnostičke sekte priznaju neke sakramente. proizlazi da postoje tri vrste ljudi u skladu s troj­ stvom tijelo/duša/duh: "materijalni" posvećeni konačnoj smrti. To je pre­ ma valentincima "savršeno iskupljenje i poznavanje čak neopisive veličine. Prijetnja za Crkvu Ako je gnoza dovoljna za spas. Drugi. EVANĐELJE apokrifno evanđelje. Čini se da je sada prihvaćeno da su ti tekstovi bili poznati kao valentinski. Vjernik tako ponavlja kretnju čišćenja Ivana Krstitelja." Ako se spas nalazi u poznavanju istinskoga Boga. shvaća se da nam ništa nije ostalo ili gotovo samo gnostički obredi. zajednica koja živi na jugu Iraka. Tajna vjerska društva 30 . Inicijacija odabranih. a spominje ljubav Isusa i Marije-Magdalene. oni zaključuju kako "nema potre­ be da se slavi misterij neizrecive i ne­ vidljive moći s pomoću vidljivih i pokvarljivih predmeta. "psihički" ( psyché grčki znači duša) spašeni ili ne. njihovo je naslijede opstalo. slična je kultu misterija nadahnutim Pitagorom što se tiče Bazilidovih sljedbenika: tijekom ceremonije mist se stavlja pod zaštitu Spasitelja utjelovljena u Kristu. prilično su potresle kršćanstvo koje se tek rađalo jer se dosta kršćanskih auto­ ra tako snažno obrušava na njih da os­ taje dojam kao da su zavele velik broj osoba te da čak na određenim mjestima ugrožavaju pravovjerno kršćanstvo.

Na­ kon što je podnosio dugo mučenje.Između sjene i svjetlosti. Dječak će čekati još dvanaest dugih godina prije nego što mu se ponovno ukaže anđeo i objavi mu da je stigao čas. Mani je tada započeo dugi ži­ vot misija koje će ga odvesti do Indije gdje su mu dali nadimak "novi Bud­ dha". stoljeća. Sveo se na jed­ nostavnu igru binarnih suprotnosti. Egiptom i Indijom. Imenica "manihejstvo" javila se tek na kraju 17. EVOLUCIJA RIJEČI izrugivali su svi njegovi klevet­ nici. stoljeća kad ga je zamijenio pojam "manihejac". Do tada se manihejski nauk poznavao samo na temelju vizije njegovih klevetnika. u Španjolskoj. (drugi dio slike . Osuda bogumila i katara u ime manihejstva diskreditirala je te ideje na zapadu. Valja spomenuti da je tai čovjek uvjeren u svoj božanski izbor od svoje najmlađe dobi. Taj nauk je suprostavljao supro­ tnosti i tražio kako da oslobodi svoje vjernike od utjecaja zla. Tijekom godina Mani je neumorno krstario perzijskim carstvom kako bi širio svoju istinu. stoljeća i uopće nema vjersku konotaci­ ju. Ubrzo su se javile brojne za­ jednice u sjevernoj Africi. godine U to vrijeme manihejstvo se već proširilo Babilonom. TAMNIČEN dvadeset i šest dana na milost perzijskoga kralja onaj koji se zvao "apo­ stolom Isusa Krista" i smatrao se posljednjim prorokom sprema se umrijeti. ali i na granicama Azije sve do Kine. borba manihejaca Sekta manihejaca koju je Crkva nesmiljeno proganjala i protjerivala nije imala drugog izbora nego da tajno ispovijeda svoju vjeru u stalnoj borbi dobra protiv zla. Danas označava sklonost duha da sudi u pojmovima dobra i zla što ih ka­ rakterizira jednostavni dualizam. No raste protiv­ ljenje tradicionalnoga zoroastarskoga svećenstva i njegovi dostojanstvenici dobili su napokon od novoga kralja Bahrama smrtnu kaznu za Manija. bio je raskomadan a zatim pribijen na križ na jedna od vrata perzijske prijestolnice 277. U teološkom rječniku izraz "Manihej" koji je označavao krivovjerstvo upotre­ bljavao se do kraja 16. Utemeljio je zajednice i slao svoje učenike diljem svijeta. S 12 godina ima otkrivenje: posjećuje ga anđeo u ime "kralja vrtova svjetlosti" i objavljuje mu da će jednoga dana trebati napustiti svoju zajednicu. Roden u Ba­ bilonu.na drugoj strani) 31 Tajna vjerska društva . ušao je s tri godine u židovsko-kršćansku sektu. T IJEKOM STOLJEĆA MANIJEVU NAUKU Dio manihejskoga rukopisa pronađenog početkom 20.

Poštovali su jednako tako i "pečat ruku" koji im je zabranjivao da pribjega­ vaju nasilju. bogumili i katari: isti zahtjev Tijekom stoljeća skupine manihe­ jaca prenosile su tajno nauk svo­ jega učitelja. inicijacijski nauk rezerviran za malen broj. Ako katarizam nije proistekao iz manihejstva. Bilo je prema tome lako razotkriti ih. Manihejci. I napokon "pečat doj­ ke" nametao im je potpunu neporočnost. No mogli su se prepoznati njihovi svećenici po činjenici što su poštovali stroge zabrane nazvane "pečati­ ma": "pečat usta" ih je obvezi­ vao da ne lažu i da ne jedu meso. put im je pokazan. progo­ nio car Dioklecijan. Međutim malo-pomalo posljednje zajednice nestale su pod udarcima kršćanskoga pravoslavlja.Isus i apostoli se spominju više puta . Početkom 20. Sv. Progoni su napokon porazili manihejstvo: U njegovu babilon­ skom ognjištu islam mu je zadao kobni udarac. kako se dugo tvrdilo. Augustin koji je kao mlad pri­ padao jednoj zajednici manihejaca piše da se njihova crkva sastoji od "dvanaest Ova freska indijskoga podrijetla predstavlja Manija. moguće je da je neki sabor 1167. posuđuje od judaizma s mitom o Adamu kršćanstva . dok je kineski car Wu-tsong u 9. U kršćanskom Sre­ dozemlju pokret se Proširio pod ime- nom "bogumili" u Bugarskoj i u bal­ kanskim zemljama. Bogumilski biskup Niketas došao je onamo kako bi prenio svoju vlast zaređivanja predstavnicima lokalnoga katarizma. borba manihejaca 32 Stalna borba između svjetla i tame Manihejstvo je gnoza. između materije i duha. stoljeću ra­ zorio posljednje azijske zajednice. u Lauragaisu članove dvaju svećenstava. Prvima obećava život vječni budu li prakticirali stalnu askezu koja će ih udaljiti od svijeta da bi ih vratila svjetlosti. ali živeći u prljavštini svijeta. Iz ove posljednje vadi sre­ dišnju ideju dualizma između svjetla i tame. Danas ga po­ znajemo u grubim crtama zahvaljujući kasnom otkriću manihejskih tekstova jer Mani je mnogo pisao za svoje uče­ nike izlažući im sinkretski nauk koji Učitelja a trinaesti im je voda". Morale su živjeti u sjeni povučene u sebe. Zajednice nisu znale za odmor jer ih je od 297. vino ili fermentirano piće. .namijenjeni su smrti i zabo­ ravu. oni tvore manihejsku svećen­ stvo.ili od iranske religije. Pod tom prizmom Mani razliku­ je tri tipa ljudi: odabrane. Drugi su obični vjernici. Ona svjedoči o širenju i uspjehu njegova nauka izvan iranske sfere odakle je proizašao. okupio u Saint-Félixu. ali isto tako i da rade na zemlji ili da obavljaju neku javnu funk­ ciju. mogu se samo nadati da će se jednoga dana reinkarnirati u tijelo nekoga oda­ branoga. stoljeća otkriće mani­ hejskih rukopisa omogućilo je da se bolje upozna to inicijacijsko vjersko društvo. I napokon najveći dio ljudi grješnici . katekumene i grješnike.Između sjene i svjetlosti. katarskoga i bogumilskoga. a zatim u sljedećem stoljeću kršćanstvo. oni ima­ ju i biskupe i svećenike.

naučava svoje pristaše nauk tajnih mantra i joge triju misterija. mantre kojima će moći lakše pristupiti meditaciji. Nekoć ezoterična sekta budizma.koja je postala Kôbô Dashi."Prava riječ" Shingona Shingon. ondje utemeljuje prvu školu Shingon (japanska transkripcija kines­ ke riječi Zhenyan). "školu tajni" koja ga prima ovim riječima: "Znao sam da ćeš doći! Evo ga! Moj se život približava kraju i ne znam hoću li imati dovoljno vremena da ti prenesem svoj nauk. Stu­ dent uči jednako reci­ tirati riječi. ute­ meljuje glavni hram svojega reda na brdu Koya. STOLJEĆA neki mladić po imenu Kûkai došao u dodir s budističkim idejama. stavljaju mandale.hijerarhija vezana uz kupnju inicijacijskih stupnjeva postavlja se ispred klasične organizacije u stupnje­ vima i monaškim naslovima. "veliki instruktor" nakon njegove 33 Tajna vjerska društva ." Potrebno je samo nekoliko mjeseci da bi se u Kûkaiju asimilirala ne samo pravila zajednice nego i tajne patrijarha za kojega kaže da će "ovladati arkanama ezoteričnih nauka".. Tako je svaki čovjek koji se želi uključiti u zajednicu najprije izložen posveće­ nom svijetu koji pred­ Kûkai prikazan s crtama budističkoga svećenika. 806. Napokon 816. Ti grafički prikazi. U školi Kûkai . Njegov nauk doživio je izvanredan uspjeh tijekom stoljeća. smrti . Na kraju tog razdoblja on nasljeđuje starca kao poglavar zajednice Zhenvana. Prema Kûkaiju "recitirajući svaki slog s jas- Ezoterizam mandale i mantre Posebnost Shingonova puta jest da je duboko ezoteri­ čan po uzoru na tibe­ tanski budizam. prekinuo je studije nakon naglog nadahnuća i odlučio otići u Kinu kako bi ondje produbio svoje spoznaje. vraća se u Japan nakon dvije go­ dine. imaju temeljnu ulogu u ezoteričnom ponašanju: ti crteži podupiru meditaciju koja povezuje osjetilni svijet i svijet probuđenih. JAPANU JE POTKRAJ 8. Zaštićen tom duhovnom vlasti. danas prima milijune vjernika. rođen u Japanu. Potekao iz krugova visokih dužnosnika i predodređen za veliku karijeru. Prema vlastitu svjedočenju on ondje susreće sedmoga patrijarha Zhenvana. najčešće oslikani.

Zatim mu se zavežu oči i on mora baciti cvijet na mandalu. oko osobe Siddharte Guatame. Ti obredi se udvostručuju usmenim ezoteričnim naukom. to je muzej posvećen ezoteričnoj školi koju je osnovao Kûkai. a da se nije promije­ nio. Ovaj Shingonov hram s kraja 12. posebno yogi triju misterija zahva­ ljujući kojima se smatra da mogu doseći u ovom životu stupanj Buddhe koji je krajnji cilj Kûkaijeva nauka. Nakon smrti učitelja 835. Shingonov potomak bio je takav da mu se pridružio veliki broj svećenika iz Tendaija. Japanski carevi koji su poka­ zivali određeno nepovjerenje prema Kûkaiju omogućili su mu napokon da postavi hram čak u prostor carske pala­ če u Kyotu. Oni uče razli­ kovati četiri smisla u tradicionalnim Milijuni iniciranih Samostan Koya se širio kontinuirano sve dok nije brojio više od 100 000 svećenika. Kûkaijov suvremenik. dok su Shingonovi hramovi nicali u Kini. Tajna vjerska društva 34 . godine pokret se podijelio na više smjerova. posebno za najsiroma­ šnije kaste. Taj nauk je doživio velik uspjeh u Indiji prije nego što se pro­ širio na Kinu a zatim i na cijelu Aziju." Inicijacije poprimaju isto tako druge oblike: obredom štrcanja učenik prima pet puta vodu. hidenom koji uči­ telj širi medu učenicima. B UDIZAM JE ROĐEN U INDIJI U 6. prema njemu jedina škola spremna da vodi svoje sljedbenike na buđenje tijekom njihova života.. budističkim spisima i samo oni imaju pristup "najdublje tajnoj razini". Pre­ ma mjestu pada procjenjuje se njegov stupanj uzdizanja i daje mu se novo ime. vedrinu koja gasi strasti. onu Tendaija koju je utemeljio Saicho. SAD-u i u Euro­ pi. Kr. Siddharta predlaže izlaz iz tog beskrajnoga ciklusa koji se sastoji od stalnih patnji. "ezoteričan budizam" čiji je glavni predstavnik Shingon s Tendaijom. simbol pet stup­ njeva mudrosti. Njegov uspjeh nije oslabio tijekom stoljeća tako da je inicijacijsko društvo postalo narodni pokret: danas se raču­ na da nema manje od 12 milijuna pri­ staša u Japanu. stoljeća druga je najstarija građevina u Kyotu. Shingonov nauk utjecao je na drugu ezoteričnu školu. nazvanog Buddha (sanskrtska riječ koja znači "probu­ đeni").BUDIZAM stoljeću pr.. Brinući se da reformira brah­ manizam koji je učinio od ljudske sudbine dugi slijed reinkarnacija (samsara) kako bi se postupno popra­ vila. U Japanu su nicale brojne škole. Nudi svima da meditaci­ jom dosegnu nirvanu. nim razumijevanjem možemo pokazati istinu. zen budizam. Od 1982. Prema legendi Kûkai je dvaput stavio cvijet u puno središte mandale što je dokaz njegove izvanredne karizme. Nichirenov budizam kojem pripada Sokka Gakka?. Razlozi za to oduševljenje vjerojatno potječu od poruke samoga Kûkaija: u svoje vrijeme postavio je sliku ezoteričnih škola u deset stupnjeva: na vrhu spomenut kao "srce urešeno misteri­ jem" nalazio se Shingon. Jed­ nom inicirani učenici mogu se posveti­ ti svim vrstama složenih obreda.

umire. Ovaj posljednji je u po­ četku odredio svojega sina Ismaila da ga naslijedi. ŠIITI I ISMAILITI 7.). dok drugi smatraju jedinim legitimnim šefo­ vima potomke Alije i Fatime koje zovu K ORIJENI ISLAMA DOPIRU DO POČETKA "imamima". ezo­ terične naravi. ismailizam. U tom kontekstu rođena su Braća čistoće. u Egiptu. predstavnika dinastije koja je stoljećima bila duhovni poglavar ismailita. No islam je doživio težak raskol oko 680 godine. a zatim od 969.. od tajne bolesti. stoljeća i Muhameda. Obratiti večinu Braću poznajemo samo po njihovim spisima podijeljenim u pedeset dva pis­ ma. suniti s jedne strane. mističnoj sekti koja potječe iz šiizma koji priznaje samo vlast imama koji potječe od Alija. zahtijeva nasljedstvo posljednjega imama i preuzima vlast najprije u tadašnjem Tunisu 909. ali i poslije preuzimanja vlasti Fa­ timida u Egiptu. zeta i rođaka proroka Muhameda. a da nije odredio nasljed­ nika. Zadalo si je cilj širenja da'we koja se oslanjala na dâ 'i. ( i na sljedećoj strani ) 35 Tajna vjerska društva . Pristaše Ismailova sina obavili su raskol i stvorili novi vjerski pravac sličan sekti. Prema ismailitima Muhamed je došao donijeti ljudima egzoteričnu poruku izraženu u pismu Kur'ana.-1957. dosta brojni. Odluči izli­ ječiti nekog čovjeka dajući mu neki na­ pitak. Ti ljudi pripadaju ismailitskoj struji. Muhamed. U okviru šiitske struje izbija drugi raskol kada umire šesti imam u slje­ dećem stoljeću. Asuanski mauzolej u Egiptu čuva posmrtne ostatke Age kana III." Taj poziv za obraćanje sastavili su u 10. najsretni­ je. Kako bi se učinkovitije organiziralo njihovo širenje. i šiiti s druge strane. ROZELITIZAM je djelo koje najviše zaslužuje nagradu (. stoljeću s dinastijom Fatimida. Čini se da je lokalno stanovništvo pokazalo veliki otpor vjer­ skoj doktrini novih suverena. iz njega su se izrodile dvije ra­ zličite struje. dok nauk imama. Pun zahvalnosti prema liječniku nudi mu svoje usluge. "Braća čistoće" ili "Iskrena braća". koji su dovoljno većinski. U 10. Prorokove kćeri. otkrivaju javnosti i ne boje se primijeniti silu da bi dali napitak ostalim stanovnicima.)..Duhovni grad Braće čistoće Pod tim zagonetnim imenom krije se tajno društvo čijim članovima ne znamo ni imena. Počinje razdoblje krize za ismailizam koje traje stotinjak godina. Ova le­ genda koja se proširila među Braćom ilustrira strategiju obrata na ismailizam prije. shvatio je da je bio bolestan tijekom svih tih godina. nastoji otkriti tajni sadr­ žaj spisa. Gorljivi ismailiti. Strogo monoteistička religija okupljena oko Kur'ana i sune koja prenosi Prorokovu ri­ ječ. a oni koji prakticiraju prozeliti­ zam ljudi su najvišeg ranga koji najviše žele zazvati od Boga najvještije toj zadaći. sedmi imam. Kad je čovjek napokon ozdravio. stoljeću naše ere tajanstveni autori koji su se nazivali "Ikhwân al-Safâ". najistinoljubivije. stoljeću u muslimanskom svijetu doga­ đa se politička i vjerska revolucija. Jedna priča ilustrira njihovu me­ todu: neki liječnik dolazi jednoga dana do nekoga grada gdje svi ljudi pate. obi­ telj Fatimida koja tvrdi da potječe od Fatime. Čini se da je bratstvo funkcioniralo kao tajno društvo u službi Fatimida i općenito ismailitskih ideja. Ali 813. Oni za­ jedno liječe ostale građane sve do dana kad se. najučenije. koji se etabliralo u Egiptu u 10. nositelji neobične ezoterične doktrine bili su također žestoki pristaše fatimidske egipatske dinastije. Prema prvima Muhamedovi nasljednici su kalifi zaduženi za primjenu sune. misionare posebno školovane u tu svrhu. Tijekom cijelo­ ga tog razdoblja borbe sekta ismailita morala je apelirati na prozelite kao bi uvjerili sunitsko stanovništvo u legitim­ nost svojega nauka. a da to ne znaju. (1877. Izbila je svađa jer se nije znalo tre­ ba li novi imam biti Ismailov sin ili brat. Ali taj je umro dok mu je otac bio živ.

Zbroj svih spoznaja Kod Braće čistoće. kad je upoznao tajne stvaranja i napokon "abdâl" blizak imamu i Pro­ roku. Važno im je dovesti sljedbenike do najvišeg stupnja moguće duhovnosti. Ako je danas teško izmjeriti važnost njihova djela obraćanja. astrologiju. Tajna vjerska društva 36 . islamskoga pravca u sklopu kojega su se iznjedrile brojne sekte. prvi u sklopu islama koji su stvorili cje­ lovit i ustrojen inicijacijski duhovni red. Funkcija pisama jest da vodi korak po korak ini­ ciranoga na put duhovnoga pročišćenja. zatim "službenik" kad je izbrusio razum.Braća čistoće podijelila su se u četiri skupine prema svojem društvenom po­ drijetlu: kneževi. trgovci. "istinski". znanstvenici i umjetnici. magiju i glazbu. Tako su oni za dva stoljeća preduhitrili rođenje muslimanskih bratstava (tariqa) koja su toliko obilježila islam sve do naših dana. Ovaj nauk daje se pos­ tupno. Zato se ismailitska vjerska promidžba odvija u obliku inicijacijskog i ezoteričnog nauka. Ali je najvažnija osoba šiizma. Svatko je u sklopu svoje sku­ pine imao zadatak da širi ismailitsku poruku bližnjima. sigurno je da su se Bra­ ća čistoće ubrajala među zanatlije ismailitskog širenja. da 'wa se ne svodi na sam prozelitizam. Nadahnuta neoplatonizmom ona ob­ jašnjava da svijet izvire iz božanstva posredstvom intelekta i duše koja je stvorila materiju. alkemiju. Skup iniciranih tvori duhovni grad kojim upravlja imam koji jedini može dovesti ljude od spasenja. Doktrina Braće čistoće je originalna sin­ teza koja u isti mah povezuje medicinu. S druge strane oni su bili Muhamed i Ali oslobađaju Kaabu njezinih idola. Inicirani je najprije "zanatlija".

ali praktički u stvarnosti njihov je kult tajni. Osim toga morali su brzo izbjeći u sjevernu Siriju kako bi umaknuli prvim vjerskim progonima čije su žrtve bili. Druga teza koja je vjerojatnija povezuje ih s Muhamedom ben Nusairom. 37 Tajna vjerska društva . Dvije druge sekte isto su tako našle azil u visokim sirijskim ma­ sivima: druzi i nusairiti koje zovu i alav­ iti. Turci i Kurdi. više klanova i plemena koji odražavaju različita etnička podrijet­ la svojih članova: tu se nalaze Arapi. ali ih i odvojiti od islama. Skriveni tijekom dugih stoljeća. A LAVITSKO DRUŠTVO DIJELI SE NA hvaćali obrede i ezoterične postupke koje će ih obilježiti. Prihvaća­ jući poraz alaviti su ipak uspjeli okre­ nuti situaciju u svoju korist preuzevši vlast u Siriji. Otada se sudbina ove sekte i sudbina Sirije isprepleću.Iz sjene brda na vrh moći: alaviti Alaviti tvore veoma rijedak primjer tajnoga društva koje je došlo na vlast. stoljeću s bratstvom asasina koji sa zidina svojih probušenih utvrda organiziraju ubojstva protiv svojih neprijatelja. Neki misle da su oni predstavnici staroga idolatrijskoga kul­ ta koji je uključio elemente monoteizma prisutne na Bliskom istoku. do dolaska na vlast Hafez el-Assada. Go­ dine 1920. Preuzevši vlast 1970. stoljeća. katkad tolerirani. Francuzi su proglasili "Au­ tonomno područje alavita" koje čak postaje "državom" dvije godine posli­ je. Perzijanci. IRIJSKA BRDA VEĆ SU VIŠE OD 1000 godina sklonište ustaničkih zajednica koje traže tajnovitost ili sklonište. nametnuo je alavitsku upravu na čelo sirijske države. iračkim šiitom iz 9. bliskim jeda­ naestom imamu koji je proglasio božansku prirodu Alija i imama koji su ga naslijedili na čelu šiitskog pokreta od početka. Tijekom stoljeća nisairiti su poput druza prakticirali tagiyu ili "dvolič­ nost". Tako ie bilo u 12. alavitskog generala. Ali 1926. Okrenuvši leđa dvo­ ličnosti koja ih je štitila proteklih sto­ ljeća. uspjeli su zauzeti ključna mjesta sve do 1970. Pristaše ben Nusaira stvorili su prve nusairitske zajednice koje su pod vodstvom slavnih osoba polako pri- ALAVITSKA DRŽAVA Ovaj promidžbeni pano predstavlja Hafeza el-Assada i njegova dva sina. Podrijetlo te misteriozne zajednice je kontroverzno. Ta razno­ likost nije spriječila jak osjećaj jedin­ stva što su ga doživjeli Francuzi tijekom svoje vlasti nad Sirijom. područje je ponovno pripojeno Siriji unatoč zahtjevima nusairita za autonomijom. oni službeno ispovijedaju domi­ nantnu sunitsku religiju. često proganjani alaviti vladaju Sirijom od 1970.

bliskog prijatelja ovog posljednjega. Mora također prisegnuti da će čuvati tajnu o tome što će naučiti. Nakon toga od njega se traži da popije čašu vina u zdravlje "Amsa". Različita religija Alavitska doktrina je sinkretizam mus­ limanskih. U tim prigodama oni se skupljaju u obitavalištu jednoga od njih i pod vodstvom šeika zajedno čita­ ju tekstove iz svoje liturgije. židovskih. Sada je posvećen. a kum koji ga vo­ di uči ga temeljima. Ona se temelji na vjeri u trojstvo koje se sastoji od Alija. ali i iranskih elemenata. proroka Muhameda i Sakmana al-Farisija. a to je for­ mula koju ne može shvatiti toga trenut­ ka. Tajna vjerska društva 38 . Uči ih se osim toga da je nusairizam postojao i prije stvaranja svijeta. No nji­ Odavanje počasti Hafezu el-Asadu u njegovu mauzoleju u Kardahi. Izvan tih svetkovina alaviti redovito slave misu tijekom koje posvećuju vino koje piju u čast starje­ šina svoje zajednice. prvog imama. Tog dana mladića prima skupština mudra­ ca koja mu naređuje da prizna jednog od njih kao kuma što čini tako da stavi na glavu cipelu onoga koga je odabrao. bili su svrgnuti i poslani u svijet materije gdje im je suđeno da se reinkarniraju iz života u život. Alaviti slave ve­ lik broj svetkovina preuzetih što od islama što od kršćanstva (Božić i Bogojavljenje) ili od perzijske religije (njiho­ va Nova godina). Potrebno je imati najmanje 18 godina da bi se moglo pri­ sustvovati pristupnoj ceremoniji. obav­ ještava ga se da neće moći biti dosto­ janstveno pokopan ako prekrši tu prisegu. posebno molitvama. nakon 30 godina vladavine umro je alavitski šef sirijske države. Tri početna slova njihova imena tvore riječ "Ams" koju posvećeni zazivaju u svojim obredima. Nusairiti su živjeli u blizini boga u obliku svjetlosti. Godine 2000. hova je nada da zahvaljujući inicijaciji i pobožnu životu uspiju izaći iz toga kru­ ga koji ih drži zatočene. Zatim žrtvuju životinje koje jedu na gozbi zazivajući boga. kršćanskih. No on ponajprije ovisi o šeiku koji je duhovni vođa mjesne zajednice i koji ima zadatak da naučava posvećene. No budući da su sebe smatrali savršenima. Naslijedio ga je sin Bachar.U zdravlje Amsa Alavitska vjera predstavlja se kao ezo­ terični kult rezerviran za najnižu ma­ njinu posvećenih. Napokon svaki član skupštine se diže i nazdravlja u čast novopridošloga.

suvremenik Gérarda de Nervala. vođom i kalifovim glasnogovornikom. gnosticima.od imena Darazi.). mani­ festaciju Jednoga. i tem­ plarima. Prema njemu povijest je ciklična.traže da ukine stare religije pri­ sutne u Egiptu. Zatvorena i ezoterična zajednica Među prozelitima druzima ističe se lik Darazija.sto- ljeća pjesnik Gérard de Ner­ val kreće na veliko putovanje koje ga dovodi do Bliskog is­ toka. ali da će se vratiti: poči- 39 Tajna vjerska društva . daje romantičnu viziju ruševina džamije kalifa al-Hakima u Kairu.: te godine ti­ jekom šetnje Kairom al-Hakim misteri­ ozno nestaje.Već tisuću godina druzi Druzi danas tvore zajednicu od oko 500 000 osoba rasipanih između Libanona. Proroci u čijem su rangu Noa. Mojsije. okomljujući se na sina­ goge i crkve. neumorni propovjednik objedinjuje sve kalifove pristaše koji u ovom posljed­ njem vidi emanaciju božanstva. Sam islam ne odupire se tom revolucionarnom vjetru: islamski zakon. Slikar Prosper Marilhat (1811. godine hegire (1017. OČETKOM 40-ih GODINA 19. Sirije i Izraela. Suvremeni slobodni zidari preuzeli su mnogo ideja od njih. a kult al-Hakima se organizira.-1201. U toj perspektivi Hamza se proglašava imamom. ona obraduje manifestacije i zatajivanja Jednoga koji se utjelovio nekoliko puta tijekom vre­ mena. Druizam je kao vjerska i inicijacijska doktrina uspio očuvati tajnu svojega nauka više od tisuću godina. je objavljen. Hamza izjavljuje kako se kalif povukao." Dodaje da je "vjera druza samo sinkretizam svih religija i svih prethodnih filozofija. druzima.). Pokret druza ima važnu ulogu sve do 1021. rosenkreuzerima. esenima. a čini mi se." Bilo bi vrlo teško stvoriti točnu ideju o druzima da Ner­ val nije precizirao "(njihova) religija ima nešto osobito da tvrdi kako je pos­ ljednja otkrivena na svijetu".) proglasio "božanskim utjelovljenjem" prekidajući s ismailskom šiitskom stru­ jom iz koje je potekao.-1847. Druizam je nastao u Egiptu u 11. šarija. Njegovi sljed­ benici koje zovu druzi . Abraham. jednog od najžešćih propagatora kalifa . stoljeću kad se fatimidski kalif al-Hakim (996. Kao Europljanin donosi ideje koje su tada vrijedile: "Druzi su se postupno uspoređivali s pitagorejcima. Iranca po imenu Hamza kojem al-Hakim iskazuje sve svoje povjerenje. Pravi otac nauka druza. Isus i dakako Muha­ med širili su svoju riječ sve do novog utjelovljenja u osobi al-Hakima 408. Tijekom tog putovanja stupa u vezu s članovima tajne vjerske zajed­ nice.

stoljeća u nekom selu u libanonskim planinama gdje oduvijek žive te zajednice..Pomislite. Stoljeća dvoličnosti Nekoliko stoljeća druzi su živjeli u miru.. stoljeću druizam poprimio konačan oblik. Kad je Hamza nestao.) Pretpostavljao sam da će ga nacionalno samoljublje navesti da barem ispravlja či­ njenice koje su nepovoljne za njegov na­ rod. . upotrebljavao sam jednostavno poluupitan oblik: Je li istina da? (. Ova fotografija skupštine druza snimljena je početkom 20.. i sigurno je da je u 15. taqiyu koja se sastoji u tome da se na površni prihvati dominantna religija kako bi se potajno bolje obavljali njihovi obredi... Za vrijeme ratova bilo protiv Turaka. da mi u svojim knjižnicama imamo stoti­ njak vaših vjerskih knjiga koje su sve pročitane. (.) Znajući koliko je bilo muke da se od druza dobe pojedinosti o njiho­ voj vjeri. dakle. Putovanje na Istok Jer svi prakticiraju "dvoličnost". Stvorivši odsad ujedinjenu zajednicu.. Čini se da iz to­ ga razdoblja potječe gubitak utjecaja druza u Egiptu. . samo oni mogu sudjelovati u vjerskim pro- nje nova faza skrivanja. No pokret se posred­ stvom svojih misionara proširio sve do Sirije." Gérard de Nerval. onu čekanja povratka al-Hakima i njegova imama. druzi ulaze u novu eru.) S druge strane te stvari bile su tajne za strance i druzi su skrivali brižno svoje knjige na najskrovitija mjesta u svojim kućama i hramovima. prevedene i prokomentirane. Zajednica je podijeljena u dvije glavne skupine: "mudrace" (ukkal) koji su sami posve­ ćeni u ezoterizam druza i njegove tajne i gomila "neznalica" (djuhhal). Prvi se prepoznaju po bijelim ogrtačima. Nisam se prevario. taj susret i već sam se osjetio ganutim i smetenim više nego što to odgovara jed­ nostavno znatiželjnom posjetitelju: razu­ vjerio me jednostavan i povjerljiv šeikov prijem. rekao sam mu. miješajući se s lokalnim stanovništvom. bez mnogo razmišljanja. živeći povučeno u sirijskim i libanonskim planinama malo-pomalo se zatvaraju u sebe. bilo protiv maronita morali su pomagati da se uspije objedi­ niti velik broj ovih rukopisa i da se na­ pravi neka ideja o cijeloj dogmi. "Želio sam.Već tisuću godina druzi 40 OTKRIVENE TAJNE DRUZA ijekom svog putovanja na istok Nerval je uspio susresti jednoga šeika druza kojeg je naučio da je Zapad proniknuo neke od njegovih tajni. Možda je shvatio da je u razdoblju kada Europa ima toliko T utjecaja na situaciju istočnjačkih naroda bolje malo napustiti tu ambiciju prema tajnom nauku koji se nije mogao odupri­ jeti prodoru naših znanstvenika. (.

Naslije­ dio ga je njegov mlađi sin. stvorivši izvorni sinkretizam. iznutra i što samo inicirani mogu shvatiti. Posjedujući tajne nauke svojega naroda on je čuvar tradicionalnoga ezoterizma druza. gdje mogu do mile volje konzultirati i prepisivati spise koji sadržavaju sveukupnost znanja što tvori njihovu vjeru. Religija druza hranila se tim ismailitskim inicijarijskim hu­ musom kojem je dodala vanjske ele­ mente. Alijin po­ tomak. Muhamedove kćeri. . Taj vjerski pokret potekao je iz šiizma koji za razliku od prevladavajućeg sunizma priznaje kao jedinog zakonitog poglavara zajednice vjernika jednoga od Alijevih potomaka. to su najviši vjerski poglavari u zajednici. Neki šiiti su se ipak izjasnili kao pristaše sina Is­ maila koji je umro. Ismailisti smatraju osim toga da Ismailovo potomstvo postoji uvijek. Islamski šiizam nastao je 765. Nakon dva stoljeća dinastija Fatimida u Egiptu zatražila je Alijevo nasljedstvo. Napokon postoji pravi pravilnik za članove plem­ stva koji nisu inicirani. Najpismeniji među njima nose naslov rais. kad je umro imam Jafar al-Sadiq.da se obožava kip ko­ ji predstavlja tele. da je skrive­ no i da će se iz njega iznjedriti madhi koji će doći obnoviti zakon i red na kraju vremena. Ismailizam ra­ zvija ezoterično tumačenje teksta Kur'ana koji suprotstavlja zâhir. rođaka i zeta Proroka i Fatime.šeici. DRUZI I ISMAILITI okrilju fatimidske dinastije koja je do tada bila predstavnica ismailizma. Ovi posljednji školuju se na mjestima koja se drže u tajnosti. R ELIGIJA DRUZA ROĐENA JE U Ovaj stari mudrac druza je šeik koji živi u Libanonu. vanjski smisao nekog dokumenta bâtimu.41 Već tisuću godina druzi slavama koje se priređuju svakog petka i tijekom kojih je moguće . No taj je umro 762. posebno iranske. onom što je skriveno. Odmah u početku odredio je svojega najstarijeg sina Ismaila za nas­ ljednika. oni nose naslov amira koji ih razlikuje od ostatka "neznalica".a da ne zna­ mo o tome više . Medu mudracima zajednice druza regrutiraju se članovi svećenstva .

No odnosi između druza i kršćana maronita pogoršavaju se kad teritorij dolazi pod vlast egipatskih prinčeva koji različito postupaju prema dvjema zajednicama. druzizam.] Tajna vjerska društva 42 . Osim toga moraju poštovati sedam zapovijedi koje zam­ jenjuju propali islamski zakon: moraju jedni prema drugima dokazati najveću iskrenost. Sve veće napetosti eskaliraju u tučnjave i razaranja maronitskih sela u 19. Sinkretska vjera. Posvećeni svečano prisežu da neće nikada otkriti ni jedan dio svojega nauka. Druzi misle da će na kraju vre­ mena.scan. Zato onaj tko nije uspio u inicijaciji može ga­ jiti nadu da će uspjeti u budućem živo­ tu kako bi prišao mudrosti. priznavati al-Hakima kao Jednoga. prihvatiti nje­ gove odluke i pokoravati se njegovim zapovijedima bez obzira na to priopćuju li se iz njegovih usta ili iz usta njegovih poslanika. živeći bez problema sa sunitima i kršćanima u tom području. Pod vlašću Turaka otomana uspijevaju dobiti široku au­ tonomiju. Danas se druzi više ne skrivaju kao što su to činili u povijesti i dio njihovih svetih tekstova poznaju zapadnjaci kako je to svojedobno svjedočio Nerval. Prepoznatljivi po bijelom povezu svojega šefa ovi vojnici druzi podsjećaju na ulogu koju je imala njihova zajednica tijekom Libanonskoga rata pod zastavom socijalističkih snaga. stoljeću. osim ako nisu dosegnule savršenstvo. stoljeća druzi se izlažu više javnosti ne dopustivši nikad da procuri ijedna tajna. Kušnje su teške. obećati da će se braniti i međusobno pomagati. pristaša mora po­ kazati veliku volju za savršenstvo i vodi­ ti trijezan i pobožan život ako želi znati proučavati tajne knjige i biti primljen u krug "mudraca". op. Te zapovijedi primjenjuju se jednako. u mnogo je pogleda nastavak toga suko­ ba između kršćana maronita i druza. No oni odbijaju širiti sadržaj svojega nau­ ka. [pravo je i rekao. ističe se po tome što ispovijeda vjeru u seobu duša. Građanski rat koji je zakrvio Libanon od 1983. i 17.Inicijacija i kodeks ponašanja Svaki druz može biti posvećen poželi li to. s manje strogoće na sve druze. U to doba jedan se dio ise­ ljava prema nekoj sirijskoj planini koja je prekrštena u djebel Druze. duše se beskonačno reinkarniraju. libanonski vođa druza 70-ih godina prošloga stoljeća. jamstvu spasa. oni od njih koji će voditi dosto­ janstven i pobožan život sudjelovati u vladanju svijetom kod boga. iz­ javio je nekom novinaru kako nikada neće biti objavljeni najsvetiji tekstovi njihove zajednice jer "ne valja bacati biserje pred svinje". Druizam s one strane stoljeća Tijekom 16. Kemal Joumblat. Moraju odusta­ ti i od svih ranijih vjerovanja. kad će se vratiti al-Hakim i Hamza.

počinje se organizirati u bratstva ( turîqa ) koja pod vodstvom jednoga učitelja počinju prenositi svo­ jim posvećenima tajne puta prema ekstazi. . AŠA SRCA SE ZADOVOLJAVAJU DA ostanu nepokretna pred vra­ tima božanskoga veličan­ stva. islamska tajna bratstva Od prvih stoljeća islama neki muslimanski mudraci istražuju nove putove odnosa s Bogom. Ibn al-'Arabi je uostalom član jedne od njih. pustinjaka pre­ poznatljivih po vunenoj odjeći ( suf na arapskom). I dok je dosad bio zastupan s nekoliko velikih izoli­ ranih duhovnih figura. motreći trenutak kad se njegova vrata otvaraju srcu koje samo po sebi ne posjeduje ništa. Njegova izjava ilustrira odlučan zaokret koji u to doba čini sufijski pokret. Privrženi unutarnjim iskustvima koja ih dovode do ekstaze prenosili su svoje postupke kroz dugi niz iniciranih. nego je siromašno i bez ikakvih spoznaja." Tim riječima veliki mistik Obn al-'Arabi (1165. stoljeću neki mladić posjećuje derviša. No Ibn al-'Arabi hita dodati da je prijateljstvo s Bogom rezervirano samo za neke odabrane koji tada po­ staju "pravi vođe čovječanstva".) podrijetlom iz Andaluzije izražava koncepciju koju dijele svi učitelji sufiji od početka islama: mo­ guće je stalnim radom na sebi koji po­ prima oblik duhovne borbe (u tome je smisao riječi džihad ) sjediniti se s Alahom.Tarîqa. On živi izolirano poput svih sufijskih učitelja koji ne pripadaju ni jednoj tarîqi. U Perziji u 17.-1240. Shâdhiliyje koje je bilo jedno od prvih koje je pozivalo vjernike na svakodnevnu meditaciju.

nego i u Indiju. 1835. Posvećen je vrlo rano u Qâdiriyu u kojoj mu je otac bio šeik. Poslije se pridružio isto tako Naqshabandiyji i Shâdhilyji. džihad protiv fran­ cuskih kolonizatora te postaje politički i vjerski vođa mlade alžirske nacije.). velikog andaluzijskog gnostika na prijelazu iz 12. Ovaj posljednji živio je cijeloga života u Bagdadu gdje je bio i teolog i sufijski učitelj.). Pripisi­ vali su mu čudotvorne moći tako da su se nakon njegove smrti stvarala bratstva koja bi održala sjećanje na njega i nje­ gov nauk koji je težio tomu da poveže javni kult i sufijsku ekstazu. M. ali one su se gasile često nakon smrti svojih uteme­ ljitelja.-1166.) Potomstvo Qâdiriye U stvarnosti određeni broj sufijskih škola postojao je od početka islama kao što je ona Ibn Karrâma (806. No nakon kapitulacije 1847. stoljeću Qâdiriji su imali prvorazrednu ulogu u Alžiru suprotstavljajući se francuskim kolonizatorima. Jedno od najsta­ rijih je nedvojbeno Qâdiriya posvećena izuzetnom liku Abda al-Qâdira al-Jîlânija (1077. spremnoj da poveže Istok i Zapad. počinje drugi život označen produbljivanjem njegove duhovne potrage. Čuvar nje­ gova groba u Bagdadu bio je starješina Portret emira Abda el-Kadera u vrijeme kad je bio na čelu rata protiv francuskih postrojba u Alžiru (slika E. Iako se čini kako nikad nije vodio veo­ ma aktivan masonski život. Manje se zna da je bio veliki mistik. Maleziju ili crnu Afriku. . Uspjeh Qâdiriye bio je ču­ desan jer se bratstvo proširilo ne samo u sredozemni bazen. istodobno član više sufijskih bratstava i slobodni zidar.-868) ili ona al-Hallaja (858. reda dok je neki šeik vladao cjelinom jedne regije. Žestoki musliman proglasio je 1832. sma­ tran od svojih učenika svecem završio je život u sirijskoj prijestolnici i dao se pokopati uz Ibn al-Arabija. svojega poticatelja prije nego što je njegov pe­ peo bio vraćen u Alžir 1966. Još danas njegov portret visi na istaknutom mjestu u prostorijama lože Velikog orijenta Francuske u Parizu gdje su ga svojedobno smatrali poveznicom iz­ među dviju sredozemnih obala. Takvo je npr. Iz revolucije iz 12.SUFIJSKI ŠEIK I SLOBODNI ZIDAR poznat je po svojem junačkom otporu francuskom osvajanju Alžira. Emigrira u Damask gdje utemeljuje školu mistike nadah­ nuta načelima Ibn al-'Arabija. U 19. izjavit će ipak poslije da se radi o "najdivnijoj in­ stituciji na zemlji". stoljeća rođe­ na su bratstva namijenjena da potraju katkad do naših dana. Godefroya. Druga bratstva doživ­ jela su zanimljivu sudbinu. E MIR ABD EL-KADER (1808. Upravo u Damasku posredstvom ne­ kog libanonskog prijatelja približava se francuskom slobodnom zidarstvu. Ti­ jekom jednoga putovanja u Aleksandriju 1864.-922.-1883. Shâdhilya čiji je utemeljitelj Abu Tajna vjerska društva 44 . Šireći sufijski nauk. u 13. stoljeće čije boravište zauzima. iniciran je u Ložu piramida.

šeiku koji će iskušati njegovu opredijeljenost name­ ćući mu vrlo strogo pravilo života obilježeno lišavanjem hrane. Neki članovi Shâdhliye stvorili su red Isâwiye u Maroku koji je poznat po tome što je kod svojih pristaša razvio neosjetljivost na vatru i oštro oružje. utemeljitelj slavnoga reda derviša zanatlija koji je slavio potragu za božanskom ekstazom kroz ples i glazbu. Ibn'Arabi bio im je uostalom pridru­ žen. Takav je Jalâl al-dîn Rûmî. Zaborav sebe radi približavanja Bogu Da bi se postao derviš. Jedan od njih na koljenima pada u ekstatički trans. obrednu molitvu u kojoj neumorno ponavljaju ime boga. kad su obav­ ljene ove prve kušnje. murîd. zâhira i njegova skrivenog smisla. Duša islama Pod vidljivom različitošću tih redova krije se dosta zajedničkih točaka. Bratstvo nudi i prostor i metodu da se dosegne Bog mističnim putem koji daje prednost ekstatičkom sjedinjenju uz cijenu stalnog čišćenja tijela i duše.Afganistanski sufiji slave dhikr. često iznimna značaja koji je razvio originalni put pristupa 45 Tajna vjerska društva . No­ vak. Samo postojanja bratstva temelji se na zamisli da ljudi moraju preuzeti put (to je i smisao ri­ ječi tarîqa ) da se dosegne božanstvo koje je djelomično otkriveno samo u tekstu Kur'ana. Bratstvo koje se stvaralo imalo je tešku dužnost da prenosi nedirnut nauk uči­ telja nakon njegove smrti i to zahvalju­ jući "lancu jamaca" ( silsila ) kojima se dolazi do utemeljitelja bratstva. da stalno vježba meditaciju i molitvu koje će biti svakodnevica njegova budućeg života. dugim bdijenjima i obavlja­ njem nezahvalnih i mučnih dužnosti. Tarîqa je zapravo put prema ekstazi koji se obavlja u etapama. Brat­ stva nisu sekte. svaki se derviš veže uz taj lanac posredstvom vlastita učitelja. se mora prikazati pogla­ varu mjesnoga reda. potreban je dug i mučan rad i zahtjevna inicijacija. Sufiji razlikuju između teksta u pravom smislu riječi. sufijskog učitelja. stoljeće) marokanskoga podrijetla bio mudrac i čiji je nauk stvorio bratstvo cijelo okre­ nuto prema meditaciji. božanskome. Sva se temelje na utjecaju jednoga čovjeka. bâtina koji može otkriti samo česta meditacija. Od njega se osim toga traži da bude ponizan i krepostan. nego duhovne udruge čiji se članovi nazivaju "dervišima". čestim po­ stovima. mladi učenik pristupa inicijacijskom obredu koji se 1-Hassan'Ali al-Shâdhili (13. šeika. Tako.

Kao prostor života. U vrijeme kad su obiteljske veze bile krhke. to je slučaj s Allâwiyyom koju je utemeljio Ahmad Ibn al-Allâwi 1918. zabijanje igla u tijelo. Zato mu se čita ispovijedanje islamske vjere. Općenito novak se pojavi pred muqaddamom ili šeikom kojem priseže da će poštovati najveću tajnu o običajima reda. posebno dhikra. islamska tajna bratstva 46 razlikuje od reda do reda. u Mostaganemu i upoznao Europu sa sufizmom. ali oni zadržavaju svoj posao i svoju obitelj vani. stakla. Tijekom vremena poli­ tička moć pokušavala je ovladati njima. Osim toga neki među njima bili su inicirani. bilo mjesnih predstavnika. Dolaze ovamo samo da bi sud­ jelovali u molitvama. Neke su čak nedavno nastale. koja se obavlja vrlo često uz pomoć svojevrsne krunice. molitvu koja može poprimiti individualni ili kolektivni oblik.. zahvaljujući kojoj lanac nastavlja postojati u vremenu od početaka. Osim intelektualnoga pozna­ vanja doktrine utemeljitelja učitelj mo­ Derviši. Taj prizor događa se još i danas. šeika. članovi Qâdiriye mole pred džamijom u Omdourmanu. ali i milosrđa on štiti zajednicu derviša pod odgo­ vornošću bilo njezina duhovnog vode.Tarîqa. Stavljaju mu vunenu halju. zâwiya na arapskom). Samostan je otvoren prostor. . Tom postupku dodaje se pri­ bjegavanje glazbi i plesu (samâ') što je olakšavalo zaborav sebe i odnos prema božanstvu navodeći katkad derviša na spektakularne kretnje kao što su hod po užarenom ugljenu. tajanstvenoj auri koju zadržava od svojega prethodnika i koju će prenijeti svojem nasljedniku. tj. Međutim čak i oslabljene tarîqe su opstale još i danas u cijelom musli­ manskom svijetu. mantiju (khirka) koja simbolizira konačan ula­ zak u red. Derviši ga mogu napustiti kako bi propovi­ jedali nauk svojeg učitelja. gutanje škorpi­ ona. ra imati duboko iskustvo ekstaze koje od njega čini vođu za iniciranoga za kojeg je zadužen da ga vodi do Boga. stoljeća sve dok nisu postali središnji element islama. Vlast šeika temelji se na baraki. Šeikov blagoslov Život svakoga bratstva upisuje se na jednom mjestu: samostanu (tekke na turskom. nekadašnjoj sudanskoj prijestolnici. Taj obred za­ jednički svim sufijskim redovima sa­ stoji se od toga da recitira ime Boga pod različitim riječima prisutnim u Kur'anu.. Zatim on spaja svoju šaku sa šakom svojega starješine kako bi uspostavio s njim i cijelom zajednicom sveti savez kojim će primiti blagoslov bratstva. muqaddama. tarîqa su primale isto tako hodočasnike na no­ ćenje. Odsad derviš može sudjelo­ vati u potpunosti u životu svojega bratstva. Samostani su se množili od 14. molitve. ukinuti ih kao što je bio slučaj u Turskoj u doba Mustafe Kemala Atatürka.

) koji dominira židovskim intelektualnim krajolikom. Zohar napisan na aramejskom jeziku. koji je napisan stoljeće poslije u Kastilji. se smatra da se prenosila stoljećima. biv­ ša žena Micka Jaggera.-1204. OJSIJE KOJI JE SIŠAO S BRDA Sinaja donosi sa sobom ploče na kojima je Bog upi­ sao deset zapovijedi koje će od sada služiti židovskom narodu kao KABALA U HOLLYWOODU Zvijezde poput Madonne. Onima koji ne znaju čitati hebrejski prepo­ ručuje da nabave izvorni primjerak Zohara koji će im služiti poput talis­ zakon. ostaje da je kabala u strogom smislu riječi rođena u srednjem vijeku kao reakcija na racionalističku filozofiju Majmonida (1135... 47 Tajna vjerska društva . srednju prirodnu. mana zaštitnika. Unatoč tomu Centar kabale bilježi sve veći uspjeh. stoljeća prvo pravo kabalističko djelo Sefer ha-Bahir (Knjiga jasnoće).. Ovaj duborez izvu­ čen iz nekoga traktata iz 16. što mu daje auru an­ tičkoga teksta. Ako je Bergov cilj "po­ moći sljedbenicima da nađu put prema duhovnoj svjetlosti". je kabala stekla pravo građanstva..Kabalisti inicirani u tajne Biblije Božji zakon koji se otkrio hebrejskom narodu prenesen je samo djelomično. prvih pet knjiga Biblije koja fas­ cinira židovski svijet. No sve to nije bilo otkrive­ no tako jasno. Tajanstven smisao ostao je skriven svjetovnjaku. a otkriva se samo rijetkima posvećenima u židovsku mistiku. Ali tek sa Sefer ha-Zoharom (Knjiga sjaja). Njezini vjernici prepoznaju se po crvenoj narukvici koju nose na ručnom zglobu. stoljeća spominje nekoliko "linija": mentalnu. napustila centar kad su od nje zatražili 10% njezinih prihoda. životnu. a Mojsije je bio i vlasnik poruke skri­ vene u svetim pismi­ ma kojima se usuđuju približiti samo rijetki posvećeni. Počinje vladavina kabalista. Ako je neupitno da je oduvijek postojao određeni židovski ezoterizam. valja prihvatiti da taj ima takvu cijenu da je Jerry Hall. mističan je komentar Tore. Neki kabalisti pribjegavali su hiromantiji. Demi Moore ili Davida Beckhama ponose se svojom pripadnošću Centru kabale (Kabbalah Center) koji već konkurira scijentološkoj crkvi u Hollywoodu.. Utemeljitelj centra Philip Berg danas je na čelu prave multinacionale čiji su najbolji predstavnici članovi iz showbusinessa.. Ta epizoda ute­ meljuje ezoteričnu narav judaiz­ ma. Njegova genijalna ideja sastojala se u tome da se otvore vrata kabale ženama i nežidovima. Hebrejska ri­ ječ kabbala označava tu usmenu tradiciju za koju K ABALA JE DANAS VEOMA U MODI. on nikada nije bio iniciran i može se pohvaliti samo jednim jednostavnim susretom s nekim učiteljem za boravka u Izraelu 1962. U Provenci u Languedocu napisano je u posljed­ njoj trećini 12. Proglasivši se "najvećim kabalistom na svijetu".

škole koje brzo privlače mlade teologe željne simbolič­ noga čitanja svetih tekstova. Kabalisti su egzegeti Tore koja prema njima drži skriven nauk nedostupnim običnim smrtnici­ ma. Sljedbenici kabale nazvane "prak­ som". Nakon smrti počeo se smatrati svecem. Tako se neprekinutim slijedom znanje pre­ nosi s naraštaja na naraštaj. i kada su iste godine izgnani španjolski Židovi. Tako stvaraju vrlo diskretne kružoke. Louria inicira važnu liniju kabalista u kojoj su Moses Cordovero i Joseph Caro. Održavanje tajne koja se odnosi na misterije (ra­ zim) ezoterične tradicije zajamčeno je jakom osobnom vezom koja sjedinjuje učitelja s njegovim učenikom. Tajna vjerska društva 48 .Kabalisti inicirani u tajne Biblije 48 Božja riječ i magijski postupci Posvećeni i tvrdokorni znanstvenici kabalisti prenose svoje ezoterično znanje samo malom broju osoba koje smatraju dostojnima da ga prime.). alkemiji i astrolo­ giji. oni prakticiraju teozofsku kabalu. stoljeća). Njih preziru klasični kabalisti. No kada su katolički kraljevi zauzeli Granadu 1492.i vladati pri­ stojno teologijom. Louria misli da kabalisti tragajući za Bogom mogu pridonijeti iskupljenju cijeloga židovskog naroda. ali ima i mnogo drugih u Kataloniji i Kastilji čija je egzegetska proizvodnja znatna. što ie veoma rijetko u judaizmu. naselili u Palestini koja u 16. Neki od njih zatim sami utemeljuju škole. Ondje propovijeda nauk. Drugi kabalisti su više slični magičarima. sinteze magijskih postupaka što se primjenjuju u judaizmu.što općenito znači imati više od 40 godina . treba ispuniti određen broj uvjeta: biti muškarac. On je bio iniciran kod nekoga kairskog učitelja prije nego što se naselio u Galileji.— -1270. doseći od­ ređenu zrelost .). Brojni Kabalisti napuštaju Andaluziju da bi se Od "kraljevstva" do "krune" deset sefirota predstavljaju različite manifestacije Boga pod "obzorom vječnosti" (drvorez izvučen iz traktata iz 17.). stoljeću postaje njihovom drugom obećanom zemljom. Među školama koje se tu raz­ vijaju najuglednija je ona u Safedu što ju je osnovao Issac Louria (1534. Zohar je uostalom plod kolektivnoga rada što ga prikupio Moses de Leon. prakticirati strog judaizam. po­ najprije usmeni koji poznajemo pos­ redstvom njegova učenika Haïma Vitala (1543.-1620. Strpljiv prijenos Prve škole teozofske kabale rađaju se na zapadu sredozemnoga bazena: od Languedoca one su se raširile po Španjol­ skoj. to je poremetilo geografiju kabale. izrađuju sve vrste zaštitnih amuleta i posvećuju se isto tako hiromantiji. Obnavljajući španjolsku kabalu.-1572. Da bi netko postao kabalist. Najpoznatija je Géronov krug kojim upravlja Nahmanide ( 1194.

iza jednostavna teksta . "oblikovano po načelima Tore" ko­ je samo krije dušu.).)".-1292. Nezah (vječnost). Recitirati božanska imena No neki se kabalisti ne zadovoljavaju mističnim pristupom Bogu. Hôd (slava). Tako se u kabalističkim školama ohrabruje postojan i stalan komentar tekstova iz kojega se Danas je kabala u modi. kabalist zna razlikovati . kabalisti ne okli­ jevaju pribjeći numerologiji prema slo­ ženoj metodi guematrije. Gedullah (veličina). Složena igra simbo­ la povezuje jedne s drugima zahvalju­ jući kojoj kabalisti dobivaju određeno tumačenje svijeta.. U ovom centru za učenje studenti željni ezoterične duhovnosti meditiraju o posvećenim tekstovima judaizma.ti­ jelo. nego jed­ nako traže ekstatično iskustvo... U Zoharu se može čitati da je "stvar nad stvarima proizvela deset aspekata svoje Biti.) vide u nje­ mu samo halju (. "pravu Toru". nazvanih sefirot": Keter (kruna). Da bi to učinili. Ondje gdje većina svjetovnjaka sličnih "nevještima koji vidjevši čovjeka odje­ venog u njegovu halju (. Hôkhmah (mudrost). ali u obliku koji mogu dešifrirati samo posvećeni. mora pojaviti bolje razumijevanje Boga. Deset sefirota ob­ likuju "sefirotsko stablo" koje tvori di­ namično jedinstvo preko kojega se božanstvo otkriva onomu tko ga je znao odgonetnuti. Tiferet (sjaj). najdublji smisao teksta. tj. Yesôd (temelj) i Malkhut kraljevstvo).. Takav je slučaj velikoga španjolskog kabalista Abrahama Aboulafije (1240.Sefiroti ili deset manifestacija Boga Što naučavaju kabalisti? Oni se osla­ njaju na središnji pojam sefirota. Po­ lazeći od meditacije o simbolima sva- 49 Tajna vjerska društva . Teorija sefirota kaže kako Tora sadr­ žava skup zakona skrivenih od stvara­ nja. Geburah (moć). Binah (inteligencija). Svaki se identificira jed­ nim dijelom tijela i jednim stanjem te imenom božanstva. Boga samoga. Broju deset dodjeljuju sukcesivna stanja u kojima se očituje božanstvo.

Napokon. On savjetuje da se recitira tetragram Yhvh psalmodirajući dvanaest mogućih kombinacija četiriju konsonanata koji tvore višestruka ime­ na Boga. ali po Božjoj zapovijedi da je to sve skriveno svjetini kako bi se priopćilo samo savršenima. izradio je šifri­ rani postupak recitacije različitih bo­ žanskih imena koji podsjeća na neke sufijske postupke. Joseph Gikatilia (1248. stoljeća s pojavom "teološko-kriminalističkog" romana. Kršćanska kabala što ju je postavio Pic de la Mirandole postaje jednom od temelja kršćanskog ezoterizma u budu­ ćim stoljećima. kršćanstva i kabale u trenutku kada njegov prijatelj Marsile Ficin daje prevoditi Platona i hermetičke spise koji se pripisuju Hermesu Trismegistu. Priča­ jući o tradiciji prema kojoj je Mojsije primio tajni nauk na brdu Sinaju hu­ manist legitimira tajni i inicijacijski aspekt kabale." Aboulafia je uspostavio originalni put u sklopu kabalističkog pokreta koji slijedi njegov najtalentiraniji učenik. KH=20 i H=5).). Zato je to ljudska odluka. Detalj poda katedrale u Sienni.) koji u rene­ sansi preuzima kabalističke teze. s B=2. što je drugo ako ne bacanje svetinje na paši pred pse. bit ćeš na­ pokon spreman primiti čudesan utje­ caj.. R=200. Ekstaza je tražen cilj: "Kad budeš osjetio da ti srce izgara uistinu tako što kombinira. Prema kršćanskoj kabali Fascinacija koju je kabala širila izvan ži­ dovskih sredina ne može se zanijekati.Kabalisti inicirani u tajne Biblije koga pisma. alkemije doživjet će neočekivano oduševljenje potkraj 20. Da bi došao do toga rezultata. Aboulafia je mislio da će moći primijetiti božanstvo i postići ekstazu." Prema tome Pic uvodi spajanje između Hermes Trismegist. Drugi primjer. Z-KH-R (Z=7. Upotrijebivši broj koji ide od 1 do 400 s dvadeset dva suglasnika hebrejskoga jezika posvetili su K ABALA JE USKO POVEZANA S NUMERO- se svim vrstama izračuna stvarajući ori­ ginalnu egzegezu Tore. znak da idu u paru.-1494. Najbolja ilustracija toga je djelo veliko­ ga kršćanskog humanista Pica de La Mirandolea (1463. Prema starom vjerova­ nju koje nalazimo već kod Pitagore i njegovih učenika brojevi imaju mističnu vrijednost zahvaljujući kojoj možemo shvatiti svijet u njegovoj pravoj stvarno­ sti.-1325. Kabalistička bratstva su ga slijedila u stopu. on savjetuje da se treba opskrbiti talismanima kako bi se popratila ta molitva. "Staviti na javno mjesto najtajnije misterije i tajne vrhovnoga božanstva skrivene pod korom zakona i velikim ruhom riječi. Da bi to učinio.. legendarni otac hermetizma i alkemije. ukupno 227) s vri­ jednostima koje tvore pojam "blagoslov". Susret biblijskih egzegeza i ezoterizma. Tajna vjerska društva 50 . Nakon mnogo stoljeća kabalisti su po­ novno posegnuli za njom kako bi dešifrirali posvećeni tekst. KH=20 i R=200. kabalistu je dovoljno da usporedi vrijednost triju konsonanata riječi "muški". tj. bit će veza između židovske i kršćanske kabale. vrijednosti riječi sefer (knjiga) i chem (ime) su identične: To­ ra zapravo sadrži ime Boga. GUEMATRIJA ILI BOŽJI PRORAČUN logijom. Tako riječi koje znače "muški" i "blaženstvo" imaju iden­ tičnu numeričku vrijednost. (B-R-KH-H. Aboulafia naučava i gestiku­ laciju: ruku dignutih prema nebu treba balansirati glavom "u pokretu koji imi­ tira crtež vokala pridruženog izgovore­ nu slovu". Od antike numerologijom su se služi­ le civilizacije oko mediteranskoga bazena.

tamburina i neya. a danas ih ima pedesetak koja okupljaju pedesetak milijuna muslimana diljem svijeta. Poput mno­ gih drugih.). 51 Tajna vjerska društva .Vrteći derviši ili ples za molitvu Više od običnoga spektakla nebeski balet vrtećih derviša u Konji. zabranila njihov red. Napokon. Ono je bilo na početku stvara­ nja libijske države 1951. Na zvuk violine. mu­ škarci započinju kružni ples koji se zove sema. GLAZBE- nici se raspoređuju i pripre­ maju. jedno od najnovijih bratstava.-1273. izraz je misticizma jednog od najstarijih islamskih bratstava.). Neki pjevač deklamira svečanu pjesmu u čast posla­ nika Muhameda. Nakon razdoblja izobrazbe u Halepu i Damasku mladić nasljeđuje oca. stoljeću imaju duhovnoga vodu Ebua Medjana (12. stoljeća bježeći pred upa­ dima Mongola teolog Behauddin Veled napušta sadašnji Izrael i sa svojom se obitelji naseljava u gradu Konji u srcu Anatolije. Tako se zove svaki član vjerskoga bratstva povezan sa sufizmom. I kada derviši desnom rukom pokazuju prema nebu. Dželaluddina Rumija. Suhraverdije. Ono je prisutno u cijelom svijetu od Maroka do Indonezije. One po­ najprije ustraju na duhovnoj praksi zikra. Senusije. Ocean koji hoda iza jezera Početkom 13. a karakterizira ga odbijanje glazbe i plesa. Kad kre­ tanje jednom započne. stoljeće). Naj­ starije je Kadirije koje prenosi nauk Abdura Kadira Džilanija (1077. U kontaktu sa Šemsom Rumi upoznaje ekstazu i sjedinjenje s Bogom. utemeljio je u 19. stoljeću Ali al-Senusi. oni osiguravaju ulogu posrednika preko kojega prenose ljudima ono što primaju od Boga. VELIKA SUFIJSKA BRATSTVA Često smatrani običnim plesačima vrteći derviši su u stvarnosti inicirani koji traže trans s Bogom preko svetoga plesa seme.) koji oponaša korak svojega oca poput "oceana koji hoda iza jezera". Iza toga sekularnog društva krije se lik jednog od najvećih mistika islama. a lijevom prema zemlji. stoljeću zastupljene su u cijelom muslimanskom svijetu. Napuštanje toge simbolizira tjelesnu smrt i ponovno rođenje u višoj i mističnoj duhovnosti. Slično zvijezdama okreću se u isti mah oko sebe i oko šejha premještajući se od istoka prema zapadu. Predaje u kuranskoj školi ili medre­ si do njegova ključna susreta s nekim Šemsom koji je bio derviš. šejha koji se prepoznaje po crnom šalu. Nakšibendije koje je utemeljio Behauddin Nakšibendi u 16. Zatim dolaze plesači na scenu u pratnji svojega učitelja. Šazilije koju je osnovao Ali Šazili u 13. Der­ viši su zapravo mistici koji pripadaju muslimanskom bratstvu. EREMONIJA ĆE POČETI. posebno prisutne u Indiji osnovao je Dijauddin Suhraverdij (umro 1167. Na putu u progonstvo mno­ go je ljudi bilo zadivljeno mudrošću njegova mlađeg sina Dželaluddina Ru­ mija (1207. laička vlada Kemala Atatürka službeno je 1925. On duguje svoj spas samo velikoj rijeci turista koji se dive tim iznimnim plesačima što im je omogućilo da se održe unatoč vlastima koje su bile neprijateljski raspoložene prema njima. od dvjesto bratstava. oni se rješavaju svojega ogrtača i pokazuju svoju bijelu tuniku. O D POČETKA ISLAMA NIKNULO JE VIŠE One slave umjereni mis­ ticizam koji teži više pošto­ vanju zakona nego potrazi za ekstazom. u Turskoj.-1166.

što znači "naš učitelj". Tada po­ činje dugo razdoblje kušnje. Sasvim sigurno da Rumi kod derviša promatra ples kao povlašteni način susreta s Bogom. On sada može u potpunosti sudjelovati na odredu plesa kojim se sjedinjuje s božanstvom. Kada protekne tisuću i jedan dan. Tajna vjerska društva 52 . tj. No Šems jednoga dana misteriozno nestaje. Kad je umro. podigli su mu mauzolej u kojem je pokopan. ljubomorni na po­ tomka staroga derviša zbog svojega učitelja. Budući sljedbenik treba najprije otići u neki samostan derviša. Kada ona završi. nazvan tekija gdje ga prima njegov duhovni poglavar. Ono predlaže svojim sljedbenicima originalni pristup svetinji. oba­ vještava se novaka da će sljedeći tjedan moći prisustvovati ceremoniji inicijaci­ je. On definitivno prestaje pouča­ vati i utemeljuje bratstvo Mevlana (Mevlana. Na tom mjestu se nekoć nalazio ružičnjak palače Seldžuka. možda ga ubijaju Rumijevi učenici. mladog čovjeka od­ vode u njegovu ćeliju koju neće moći napustiti osamnaest dana. voditi kućanstvo itd. očistiti zahode. Istodobno će biti iniciran u semu. šejh mu daje crveni konični šešir. tri godine po lunarnom muslimanskom kalendaru. šejh. Tijekom tisuću i jednoga dana. sikke koji od njega čini sasvim poseb­ noga šejha. mladi novak morat će se prilagoditi za­ povijedima svojih starješina i izvršiti velik broj neugodnih zadataka: oprati rublje.Mauzolej vrtećih derviša u Konji. ali zato treba pobijediti u odre­ đenom broju kušnji. Tisuću i jedan dan kušnje Bratstvo vrtećih derviša organizirao je Rumijev sin sultan Veled. bilo je ime što ga je Rumiju dao njegov učitelj) koje na zapadu zovu "vrteći derviši" i koji su ples i glazbu stavili u središte svoje liturgije. Rumi je tu naučavao mnoge godine. Nakon tog roka.

Od hereze do legende, katari
Da bi ih pobijedila, Crkva je stvorila opasnu inkviziciju prije nego što su ih progutali plameni lomače. Tvrdokorni vjernici za jedne, čuvari svetoga Grala za druge, danas još žive u mašti u Languedocu.
A STRMOM STJENOVITOM vr-

huncu koji dominira dolinom Lasseta impozantne ruševine dvorca Montségur čini se da još čuvaju legende i veliku tajnu koje obavijaju katarsku epopeju. Isti dojam ostavlja citadela Peyrepertusea, jednog "od pet Carcassoneovih sinova" s Quéribusom, Puilaurensom, Termesom i Aguilarom. Ali u Montséguru najživlje je sjećanje na "albigensku" pustolovinu. Nakon višemjesečne opsade ovi su se heretici u ožujku 1244. predali postroj­ bama vojvode od Carcassonea u prisut­ nosti narbonskoga nadbiskupa, ali više od njih dvjesto radije je ustrajalo u svojoj vjeri te su poginuli na divovskoj lomači. Na veliku sreću mjesnoga turizma grad je danas postao mjesto različitih slavlja i povijesnih sjećanja. No rijetki su posjetitelji koji znaju da poznata citadela Montségura nije "katarski dvo­ rac", nego kraljevska tvrđava sagrađena više desetljeća nakon predaje heretika. U stvarnosti katari su pobjegli u castrum, utvrđeno selo od kojeg danas ne­ ma ni traga. Nedvojbeno trebao je prestižniji kadar, monumentalniji da bi se ukorijenio mit i dalo više širine epo­ peji koja nastavlja fascinirati i malo je reći da je katarsko potomstvo poticalo i još potiče brojne legende. Tko su mu­ škarci i žene koje tvore tu zajednicu, a čiji su se svećenici dali nazivati "savrše­ nima" i čiji prvi tragovi sežu u 12. stoljeće?

Osporavana crkva
Katari ulaze u povijest oko 1160. kada se u Porajnju umnožavaju lomače su­ srećući se sa sve brojnijim hereticima. Svećenik Eckbert iz Schönaua prvi upo­ trebljava izraz "katari". Njegove prisege i one drugih propovjednika - poput Evrevina iz Steinfelda - stigmatiziraju štetno bujanje pokreta koji cvatu u Eu­ ropi ugrožavajući katoličko pravovjerje. Jedna je regija više od drugih obilježena žigom hereze. Radi se o jugu Francuske,

Katarski križ pojavljuje se u mnogim selima u Languedocu kao što je slučaj ovdje u Avignonetu u Lauragaisu, lokalitetu smještenom između Toulousea i Carcassonnea.

feudu albigenza. U tim zemljama gdje je utjecaj francuskoga kralja slab, gdje gradovi uživaju velike slobode, katarska hereza nalazi pogodno tlo za širenje. Njezini članovi ne žive u tajnosti i tvore pravu crkvu s biskupima, svećenicima obreda i vjernicima. Ti muškarci i žene

53

Tajna vjerska društva

Od hereze do legende, katari

54

najčešće potječu iz imućnijih slojeva društva: plemstva, građanstva, učenih ljudi... i uživaju relativnu naklonost mjesnih kneževa. Katari iz Languedoca

ne tvore tajno društvo u pravom smislu riječi. Sličniji su nekoj vjerskoj sljedbi koja propovijeda radikalni dualizam po kojem je Stvaranje djelo nečastivoga, a

KATARSKO BLAGO

zgrnuli fantastično blago što su ga pohranili u Montséguru, posljednjoj utvrdi njihova otpora u Languedocu. Nije dakako nikada pronađen ni najmanji trag toga blaga, no to nije sprječavalo da bujna mašta nekih strastvenih zagovornika toga pohranjuje misteriozne glasine. Neki su spominjali čudnu zgodu što se zbila tijekom duge opsade Montségura. Kad su pregovori 1. ožujka 1244. doveli do predaje, ljudi pod opsadom su bez vidljiva razloga zatražili primirje od dva tjedna. Kad je 15. ožujka isteklo primirje, oni savršeni, neslomljivi našli su smrt na lomači. No četvorica njih, skri-

L

EGENDA PRIPOVIJEDA KAKO su KATARI

veni u podzemlju citadele, spasili su se

sutradan objesivši se na užad kako bi sišli niz vrtoglavi nagib zapadnoga pročelja lokaliteta. Ljudi su se pitali: koje je bogatstvo moglo prenijeti četvoricu ljudi samih i bez konja, ako to nije duhovno, a ne materijalno blago? Tako je nekoliko stoljeća poslije legenda o svetom Gralu ušla u povijest albigenza... Mnogi osporavaju te hazarderske hipoteze i još su u potrazi za zlatom za koje pretpostavljaju da je katarsko. Je li skriveno u špiljama koje okružuju Montségur ili je odneseno u Italiju, na što je upućivalo više povjesničara? Debata ostaje otvorena kao i potraga za tim nevjerojatnim blagom...

ne božanske. Za njih je Bog samo duh koji se nije mogao utjeloviti pa zato odbijaju euharistiju. Njihov dualistički pogled na svijet vodi ih tomu da optu­ žuju prijevaru i pokvarenost Crkve ljudi, a više poštuju Crkvu Krista, du­ hovnu i nebesku. I napokon oni vjeruju u seobu duša: duša koja nije dostojna da uđe u Kraljevstvo Božje osuđena je da se reinkarnira u tijelo drugoga čov­ jeka, čak i životinje. Katarizam nije, ka­ ko se često govorilo, popularna hereza, nego intelektualni nauk.

Oviseći o vikontu od Narbonne dvorac Peyrepertuse bio je katarska citadela prije nego što su ga osvojile kraljevske po­ strojbe u vrijeme križarskoga rata Albigenza.

55

Od hereze do legende, katari

Vjernici i savršeni
Katarska zajednica dijeli se u dvije sku­ pine: većina vjernika s jedne strane, "sa­ vršeni" s druge strane. Prvi slijede način života koji je, iako obilježen velikom stro­ goćom, dosta sličan onom rimokato­ lika. Međutim u trenutku smrti vjernici smiju primiti consolamentum, jedini sa­

krament koji priznaju katari. Ovo du­ hovno krštenje koje se daje polaganjem ruku oslobađa vjernika svih grijehova i takva posljednja pomast daje mu pravu putovnicu za drugi svijet. Katarski pastori - koje će inkvizicija nazivati "savršenima" - međusobno se nazivaju "dobri muškarci" ili "dobre žene". I oni su primili consolamentum, ali on ima

BOGUMILI I VALDENZI
nedostaje krivovjernika okup­ ljenih u više ili manje tajna društva jer su bili proganjani. Mnoštvo tih skupi­ na prenosi intenzivno duhovno vre­ nje, ali često i osporavanje političkoga sustava. U sjevernoj Europi mnogo je pokreta bilo proganjano od 11. stolje­ ća, a prva lomača na zapadu zapaljena je u Orléansu 1022. No u 12. i 13. sto­ ljeću bujaju heretičke skupine, poseb­ no u južnoj Italiji i Languedocu. Svi ti pokreti dijele dvojnu viziju svijeta u ime koje preziru zemaljske vrijedno­ sti. Neke od tih skupina čak su splele međusobne veze. To je posebno slučaj s bogumilima koji su smješteni na Balkanu i čiji je biskup Niketas bio na čelu katarskoga sabora 1167. Najtraj­ niji od tih heretičkih pokreta osim katarskih je onaj valdenza. Posvetio ga je 1170. Pierre Valdès u području Lyona. Tu skupinu propovjednika Crkva priznaje od početka. Međutim njiho­ va reformatorska revnost ubrzo po­ buđuje sumnju u očima Rima i oni postaju predmetom istraga i inkvizicijskih optužbi. U 16. stoljeću pri­ klanjaju se protestantskoj reformi u kojoj još danas tvore jedan od ma­ njinskih ogranaka.

U

SREDNJOVJEKOVNOM SVIJETU NE

vrijednost ređenja. Tom ceremonijom oni se podvrgavaju veoma striktnom pravilu. Apstinencija je obvezna, svako­ dnevne molitve namijenjene su čeličenju duše, dok post, zabrana mesnih jela i puštanje krvi oslabljuju tijelo što ga njihov nauk prezire. Okupljeni u zajed­ nicama, oni žive u svijetu nastavljajući obavljati svoj posao. Osim toga dio života provode propo­ vijedajući i pružajući utjehu umirući-

Ovaj duborez iz 19. stoljeća predstavlja dramatičnu smrt posljednjih katara, osuđenih zbog krivovjerstva na kraju opsade Montségura. U prvom planu dominikanci.

ma, postajući tako živi primjeri za vjer­ nike koji poštuju njihove visoke mo­ ralne vrijednosti. Katari im mnogo duguju za svoj uspjeh.

Lomača u Montséguru
Upravo oduševljenje katarskim idejama jednoga dijela društva u Languedocu zvoni na uzbunu u Crkvi. Oko 1200. papa šalje propovjednike; među njima se nalazi Dominique de Guzman koji će nekoliko godina poslije utemeljiti red Braće propovjednika, budućih domini­ kanaca. Ali neočekivani događaj daje tragičan obrat situaciji. Godine 1208. Pierrea de Castelnaua, papina izaslani­ ka, ubija sluga grofa od Toulousea koji je odan krivovjernim idejama. Papa Inocent III. odmah upućuje poziv križarima da krenu u rat protiv krivovjernih albigenza. Ponovno osvajanje Languedoca trajat će više od trideset godina. Najprije postrojbe Simona de Montforta, zatim inkvizicija i interven­ cija francuskoga kralja pobijedili su ot­ por katara. Kada je Montségur pao 1244., neke manjine napuštaju Fran­ cusku i odlaze u Italiju, ali može se reći da je hereza nestala početkom 14. sto­ ljeća kad je 1321. na lomači spaljen posljednji "savršeni".

povezuje s Arijcima, potomcima Vizi­ gota koji su upali u to područje u 5. stoljeću. Strastveni zaljubljenik u ger­ mansku mitologiju i uporni čitalac Parzivala Wolframa von Eschenbacha (13. stoljeće) Rahn prvi povezuje katare sa svetim Gralom. Po njemu katari su bili

Rođenje mita
Tragična povijest katara ne završava međutim u srednjem vijeku, nju je re­ aktivirao u 19. stoljeću Napoléon Peyrat, pastor iz Languedoca. Osjetljiv prema sudbini vjerskih manjina, on 1872. objavljuje divovsku Povijest albi­ genza koja prenosi u epopeju sudbinu "dobrih ljudi" iz Longuedoca i čini od Montségura mjesto mučenja, "zračni tabernakul koji skuplja krhotine Akvitanije na more krvi". Odsad je ciklus ka­ tara u modi. Tridesetih godina prošloga stoljeća Nijemac po imenu Otto Rahn seli se u Ariègeu. Uvjereni nacist, blizak Himmleru, očaran je katarima koje

čuvari kaleža u koji je Josip Arimatejac skupljao Kristovu krv. On isto tako mi­ sli kako gralov dvorac, nazvan Montsalvatge kod Wolframa nije ništa drugo nego Montségur. Križarski rat protiv albigenza nije imao drugu svrhu nego da im ugrabe grala, ali više "dobrih ljudi" uspjelo je pobjeći, odnoseći sa sobom basnoslovno blago. Taj mit lišen svakog temelja imao je izvanrednu sud­ binu sve do naših dana. Danas još na rubu uglednih povijesnih udruga po­

Još danas zadivljuje podsjećanje na katare. Ovo tkano platno što ga je stvorio "Quadratto" resi kuću-muzej Déodata Rochéa, pionira neokatarizma.

stoji određen broj neokatarskih društa­ va, više ili manje tajnih koja za sebe tvrde da prenose skrivene nauke posljednjih savršenih. Neki tvrde da čak udjeljuju pravi consolamentum koji donosi novac.

Tajna vjerska društva

56

Stručnjaci napokon naglaša­ vaju da je bratstvo obilježeno utjecajem manihejskih zajednica prisutnih u Kini. Isto tako prakticiraju magiju i najavljuju blizu reinkarnaciju Buddhe. stoljeće. Bijeli lotos se nadahnjuje budizmom. stoljeću. kako to tvrdi legenda. . H. bićima obećanim buđenju (slika na svili iz 10. Velečasni F.Političke ambicije Bijeloga lotosa Rođeno pod pečatom budističke religije. jedan pjesnik i jedan budistički svećenik koji su sva trojica štovala osloboditelja po imenu Amitâbha. ODINE 1890. Ako nije nas­ tao u 4. stoljeća). ne seže ni u 12. ODRŽAVA SE U Šan- gaju konferencija protestant­ skih misija koja pokušava prekinuti prodor kršćanstva u Kinu. Njezini se pristaše služe taoističkim elementima kao što su podudarnosti među vrlina­ ma. Ovdje se vidi Buddha okružen monasima i bodhisattvama. stoljeću. Pod imenom Bai-lian-jiao to je društvo predlagalo izvornu vjersku i duhovnu poruku čija se mitska priča o podrijetlu širi: njegovi očevi utemeljitelji bili su navodno jedan taoistički učitelj. na sjeveru Bi­ jeli lotos koja je još starija. jedno od najstarijih i najvažnijih kineskih tajnih društava stoljećima je vršilo ključni utjecaj na politiku srednjeg carstva. Kinesko društvo je već stoljeći­ ma ustrojeno skupom inicijacijskih i vjerskih bratovština koje izviru iz dviju glavnih obitelji: na jugu Trijada koja je utemeljena u 17. boje i brojevi. Budistička sekta sinkretičkoga nau­ ka bilježi sve veći uspjeh. James izvještava pred zaprepaštenom javnošću kako u njegovoj provinciji Shandong ima naj­ manje sto tajnih organizacija koje kom­ biniraju vjersku doktrinu i političku akciju.

žurno Tajna vjerska društva 58 . Bijeli lotos je u prvom redu zainteresiran za tu pobjedu. Tajna akcija Prisiljeni da izrade zna­ kove prepoznavanja. pristaša sekte. sek­ ta se dijeli u malene mjesne ili regionalne skupine. pot­ ječe od staroga manihejskog temelja Bi­ jeloga lotosa koji pripada imenu što je bilo dano proroku Maniju nazvanom "poslanik svjetlosti" (Mingshi). odlaze u ilegalu. šef Bijeloga lotosa. doduše bez uspjeha. zbaciti mandžurijsku dinastiju Qinga. njezini pristaše sudjeluju ak­ tivno u borbama koje će dovesti dinas­ tiju Ming na carsko prijestolje. uskoro proganjani i osuđiva­ ni na smrt. nije nitko drugi nego stari budi­ stički svećenik. Tako će 1793. jedva što je stupio na vlast. Osam dijagrama sudjeluje 1813. Bi­ jeli lotos i njegove podruž­ nice i dalje su ponajprije vjerska društva. "svjetlost". sastavljen od seljaka koji su se borili protiv carskih postrojbi u sjevernoj Ki­ ni.koji se uostalom koristio na njegovu veliku dobrobit. Ona osvaja seljačke mase koje su bile veoma nepri­ jateljski raspoložene prema mongolskoj dinastiji Yuan. Taizu. Wang Song. Novi car. Juriš na vlast No u tom razdoblju sekta Bijeloga lo­ tosa još nije tajno društvo. organizirana na veoma hijerarhijski način koja du­ guje ime brojkama kojima su se služili taoisti da bi čitali budućnost. dinastiju Ming je napo­ kon zbacio republikanski pokret što ga je vodio Sun Yat-sen.ŠIROKA MREŽA PODRUŽNICA u ilegalu izazvao je stvaranje brojnih podružnica. organizirati ustanak velikih raz­ mjera i pokušati. Čak je moguće da ime Ming. Godine 1911. No kako ih je dinastija Ming snažno osudila. I očito onaj koji je pod imenom Taizu postao prvi car Ming 1368. Pod tim aspektom ulazi u politiku. član Trijade i blizak Bijelom lotosu. poslavši ga u ilegalu i političku borbu. oni pribjegavaju političkom otpo­ ru koji će se protegnuti na stoljeća i koji će pridonijeti padu dinastije Ming 1644. Jedna od najvažnijih je ona Osam dijagrama. koja je tako­ đer bila emanacija Bijeloga lotosa. Među ostalim društvima koja pripadaju Bije­ lom lotosu možemo navesti i Nian. Njegovi članovi podvrgavaju se različitim inicijacijskim kušnjama kako bi prešli iz ranga običnog vjernika u rang učitelja. te organizaciji velikih ustanaka. u os­ vajanju Zabranjenoga grada.-1644. Tajna se pomno poštuje. nas­ tavljaju se okupljati u najvećoj tajnosti i nakon svakoga sastanaka obe­ ćavaju da će čuvati tajnu o svojim vjerskim i poli­ tičkim postupcima. svih tajnih koje su nastaja­ le tijekom stoljeća. utemeljitelj dinastije Ming (1368.) bio je član Bijeloga lotosa prije nego što se okrenuo protiv njega. Slavna sekta boksača. a onaj tko bi je prekršio vidio bi "kako mu se tijelo pretvara u gnoj i krv za sto dana". U LAZAK BIJELOGA LOTOSA zabranjuje društvo s obrazloženjem da se odaje "magijskim postupcima kojima vještice i čarobnjaci zapovijedaju sveci­ ma. pišu uroke po vodi. stoljeća nastoji otje­ rati strance iz Kine. ističe se prakticiranjem borilačkih umi­ jeća i potkraj 19. ali i na neprovidnosti." Očito radilo se ponajprije o tome da se zaštiti jedna skupina koju je dobro poznavao i čiji je potencijal za političku destabilizaciju uočio . Kako bi dobili na učinkovitosti. Dvadeset godina poslije pristaše će se uspjeti domoći Zabranjenoga grada. Otada pristaše Bijeloga lotosa.

Družba je jedva iz­ makla zabrani. odmah vidi u toj "spletki pobožnjaka" opasnost koju valja odalečiti. stoljeća). On potvrđuje da se kuje zavjera u sjeni tajnog društva. predsjednika pariškoga parla­ menta.Sumnjivo dobrotvorstvo Družbe Svetoga Sakramenta Pod izlikom da olakšava bijedu svojih suvremenika vrlo diskretna Družba Svetoga Sakramenta miješala se suviše blizu političkim metodama kraljevstva prije nego što se Mazarin zabrinuo zbog toga. Sulpicija. vojvode od Nemoursa. Među osobama koie su mu se pridružile nalazimo redov­ nike poput svetog Vincenta de Paula. U to vrijeme bratstvo je moćno. ali i laike prvoga reda poput princa od Contija. Izdaje zapovijed da se sastanci udruge smiju održavati samo uz prethodno kraljevo odobrenje. I Mazarin koji obnaša političku vlast u ime mladoga Luja XIV. Valja spomenuti da je podupiru važne osobe. Veoma pobožan. imao je ideju o brat­ stvu koje bi ujedinilo laike i vjernike oko zajedničkog ideala visoke pobožnosti i konkretne akcije u svijetu. Fouqueta i Lamoignona. počevši od kra­ ljice majke Ane Austrijske. Bossueta ili Jean-lacquesa Oliera. Družbe Svetoga Sakra­ menta. rastao se od žene da bi se posvetio svećeništvu. Nadahnut iskrenom vjerom. to više što su mu neki članovi spomenute bratovštine već predbacili ponašanje koje nije baš u skladu s njezinim crkvenim statutom. Vjer­ ska bratstva su klasični oblici kršćanske Mašući pokaznicom s presvetim sakramentom zaklonjenom ispod baldahina članovi Družbe Presvetog Sakramenta u procesiji (duborez iz 17. vojvode od Ventadoura. ODINE 1609. "Prilagoditi se skrivenom životu Isusa Krista" Družba Svetoga Sakramenta utemeljena je trideset godina prije na inicijativu Henrija de Lévisa. ute­ meljitelja Družbe sv. FRANCUSKIM Kra- ljevstvom kružio je pamflet pod naslovom "Podsjetnik da se upozna duh i ponašanje družbe ustanovljene u gradu Caenu". 59 Tajna vjerska društva .

Družba se proširila po provinciji gdje 1660.. međutim 1664. lupajuć si grudi Ljudi što ih snaga zanosa potresa. Njegov ton je bio oštar: Sve im to ne vrijedi ni pišiva boba. besavjesni biti. Pobožnost im zanat. Osvetljivi. bili skloni u početku. Što za blagom jure po stazi nebesa.-376. pa čak i u politički. 1664. Žele steći časti i ugled kod ljudi Prevrćući oči. . njegova žena Ana Austrijska i Gaston d'Orléans mole sveti sakrament koji se nalazi u pokaznici u obliku sunca.. Diskrecija njezinih članova i njihov utjecaj daju joj učinkovitost skupine za pritisak. suci i odvjetnici. Ako im koga uništiti treba. broji više od pedeset podružnica. biskupi. što se tiče odanosti presve­ tom sakramentu. Svjetuju tišinu. kada mu umire majka. sta­ tuta: "Društvo će raditi u potpunoj taj­ nosti. Radikalna novina družbe jest da su se sastanci veoma brzo počeli održavati u najvećoj tajnosti. U Tartuffeu on ismijava pobožnjake. stoljeća jer je imalo odjeka na Tridentskom saboru (1545. i preuzima kraljevstvo u svoje ruke. To su te stalne intervencije u politički život zbog kojih družba postaje pomalo sumnjiva i smeta u očima kraljevske vlasti. na prodaju roba. Bore se protiv mode svojega vremena koju smatraju "bes­ ramnom". Tartuffe. župnici. dobio je zabranu izvođenja ko­ mada. Godinu dana poslije počinje vladati Luj XIV. a temelj će mu biti duboka poniznost i milosrđe čime će što više oponašati Isusa Krista u svetom sakra­ mentu koji je tu skriven. a zabavu vole. I vrlinom znadu opačinu skriti." Njegovi su članovi morali tajiti svoju pripadnost i djelovati u vlastito ime. tako radikalno. ali i libertince čiji ih običaji šokiraju. traže da se zatvore neke pariške ustanove koje smatraju "nemo­ ralnima" kao što su javne izložbe ilus­ triranih knjiga. Ta stega nametnuta je svima kako to potvrđuje članak 9. stih 365. Svi se međusobno nazivaju "braćom" i nalaze se četvrtkom koji je posvećen štovanju presvetoga sakra­ menta kako bi zajedno molili. on zapovijeda raspuštanje družbe. Zato je upokoravanje 1660.) koji je reafirmirao stvar­ nu nazočnost Krista u kruhu i vinu. Puni svetog žara milostinju mole.-1563. janseniste. ako je ono distinktivno obilježje bratstva. M OLIÈRE JE BIO ZAKLETI NEPRI- Luj XIII. Po­ svuda gdje imaju moć i u najvećoj di­ skreciji nastoje nametnuti totalnu katolizaciju društva koje znatno nadi­ lazi početnu pobožnu i milosrdnu namjenu. Ako su joj Richelieu i Luj XIII. komad se napokon može igrati 1669. Tako "braća" dobivaju zabra­ nu dvoboja i osudu huljenja u svakod­ nevnom jeziku.Sumnjivo dobrotvorstvo Družbe Svetoga Sakramenta pobožnosti. Godine 1666. Nakon što je družba ukinuta. bio je uvijek sklon Družbi. ono je veoma popularno od kraja 16. Svoju mržnju zovu interesom neba Molière. Malo- -pomalo intervenira redovito u javni život. I napokon obrušavaju se na neke kraljeve podanike. Opasan politički utjecaj Članovi bratstva regrutiraju se ponaj­ prije medu društvenom elitom: tu se susreću plemići. lažni. posebno protestante. MOLIÈRE I POBOŽNjACI jatelj te družbe. to više nisu Mazarin i Luj XIV.

Obratila se Lamarqueu Douvonu. Clairvius joj priča da se sjeća svoje "ag­ onije" i Angelinina plača.. bio pokopan. Clairvius je sumnjao u jedno­ ga od svoje braće da je platio boka. Ekipa je potvrdila Clairviusove izjave da je on doista bio žrtva podvale u kojoj je inter­ venirao čarobnjak vudua da bi ga droPraksa vudua je katkad popraćena krvnim žrtvama. jedna ekipa BBC-a pohitala na ta mjesta kako bi to ispita­ la. . Priča da je. a zatim iste večeri izvađen iz lijesa da bude odveden u okolicu Hait- skoga rta. budući da su ga smatrali mrtvim. Ovi pristaše su bili smaknuti 1864.Propovjednici-čarobnjaci vudua i makumbe Vudu koji je opstao medu primitivnim afričkim kultovima što su ih "izvezli" crni robovi. Taj je slučaj tako odjeknuo da je 1981. svojoj sestri nakon osamna­ est godina odsutnosti. prekriva veća vjerska dimenzija. na Haitiju jer su se odali nekom kanibalskom obredu. ODINE 1980. Ona je ipak prisustvovala njegovim zadnjim trenucima u bolnici na Haitiju 1962. Ondje je u polukomatoznom stanju radio godinama kao "zombi" sve dok nije izmaknuo skrbništvu svojega učitelja. CLAIRVIUS NARCISSE ponovno se ukazao Angelini. ča­ robnjaka koji prakticira vudu kako bi ga sveo na to stanje roba da bi on mo­ gao u potpunosti uživati nasljedstvo koje je priželjkivao. ali on ispunjava i važne društvene i političke funkcije na Haitiju i u Brazilu. direktoru centra za psihijatriju u Port-au-Princeu koji se zanima za vudu od 50-ih godina prošloga stoljeća.

Oni su uostalom skovali zajednički jezik. po­ slije Haitiju. Me­ đutim dio robova nastoji pobjeći. poznati pod imenom vudu nastavljaju una­ toč otporu koji je pos­ tojao". Religija crnaca marona Već su 1797. S jednog kontinenta na drugi Haitski vudu uranja korijene u drevne kultove koji su stigli ravno iz Afrike. Ona su to više spojena što crpe snagu i referencije u bogatoj afričkoj religijskoj baštini. Za njih. Dodaju kako su strašne prisege čije izvrše­ nje može ugroziti javnu sigur­ nost spremljene među rukama onih koji predsjedaju tim or­ gijama" i zabranjuju okup­ ljanja u kojima se miješaju molitve i plesovi. u žaru tih noćnih sastanaka stvaraju se tajna brat­ stva koji su živ izraz otpora kolonijal­ nom poretku. U to vrijeme milijuni Afrikanaca bili su uhvaćeni i prebačeni u novi svijet gdje rade na plantaža­ ma kao robovi. Oko tih propovjednika-čarobnjaka. magijske moći. a prakticirali su ih narodi iz Benina i Toga Vudu vuče podrijetlo iz Afrike. zabilježile u nekom izvještaju da "se opasni skupovi.Propovjednici-čarobnjaci vudua i makumbe "PRAH ZA ZOMBIJE" Istraživači su pretpostavili a zatim ustanovili da su haitski čarobnjaci upotrebljavali poseban prah kako bi pre­ tvorili svoje žrtve u zombije. Ova statuica iz Benina upotrebljava se kao fetiš u kultu vudua: za nju se smatra da može iscijeliti bolesnika na daljinu. Nekima od tih robo­ va pridaju izvanredne moći: dar posvudašnjosti. čak i za iskusne liječnike.. . "maronirati" kako se tada govo­ rilo. Kolonizatori su se pobrinuli da pomiješa­ ju narode kako bi spriječili svaki osjećaj jedinstva koji bi mogao dovesti do pobune. Nedavna su istraživanja pokazala da taj pripravak sadržava ljudske kosti. Tako dobivena mješavina izaziva uzetost koja sa sobom povlači potpunu nepokretnost tijekom ko­ je granica između smrti i života postaje neizvjesna. ostatke guštera. otrov koji se najčešće ulijevao u cipelu ili na leđa cilja­ ne osobe kako bi mu impregnirao kožu.. ostaje samo jedan izlaz: sastajati se u tajnosti kad padne mrak kako bi bili u duhovnoj vezi s mističnim silama za koje se pret­ postavlja da su više nego kod bijelaca. Pre­ ma liječniku Wadeu Davisu sa Sveučilišta Harvard taj otrov što ga spravlja boko je to djelotvorniji što je žrtva više uvje­ rena u moći svojega mučitelja i stvar­ nost vudua. osušene kosture bufa marinusa. koje se počelo nazi­ vati crnci maroni. Tu su se pridružile biljke ko­ je sadržavaju saponin. kreolski. Ali za sociologe religije taj je fenomen još simptomatičniji: to je za njih slika trauma što su ih crnci pretr­ pjeli u vrijeme ropstva. otrovnu tvar koja može poremetiti disanje. veoma otrovne žabe koja se sva pretvo­ rila u prah. girao... No njegova obitelj i njegovi pri­ jatelji neće ga htjeti nikada više vidjeti zbog straha da će prkositi ugledu čarob­ njaka. "Tvornica zombija" je najspek­ takularniji i najpoznatiji aspekt kulta vudua.. francuske vlasti na otoku Saint-Domingue..

Neke crte predaka su se očuvale. koji su štovali nevidljive sile nazvane vôdu. Oni se pokazuju ljudima na različite načine.. božanstva ili sjene mrtvih predaka. mambom ako su to žene kada proizvode zombija. Prešavši u Ameriku taj je kult evoluirao u tajnu noćnih okupljanja maronskih crnaca. prinosi žrtvu bogovima. Učitelj ga preuzima u vlasništvo tijekom ceremo­ nije koja se održava u tri faze: kandidat treba najprije pozdraviti posvećene predmete i zazvati Velikog učitelja. katkad božanske sjene istaknutih pokojnika koji se poko­ ravaju Mawuu. Marinette i Barun-Subota Nedvojbeno najpoznatiji kult vudu koji se prakticira na Haitiju dobro je očuvao veze s originalnim vôduom. Marinette.. vrste zaštitničkog duha obitelji.. Vjernici vudua mogu se uticati svećeniku kako bi dobili zaštitu od zlih duhova nabavivši amulete i napitke svih vrsta. U Brazilu je sinkretizam između crnih afričkih tradicija. To su duhovi. Kad se jednom domognu ti­ jela. loaima.CEREMONIJA U BAHIJI u hramu kako bi pitali duhove o budućnosti ili o nekoj drugoj temi. pjesama i pleso­ va budućeg sljedbenika obuzima duh kojem se zavjetuje: on komunicira sa svijetom loa. Ima ih mnogo koji najčešće nose pitoreskna imena: Tit-Jean. Predstavlja bogat panteon s "Velikim učiteljem" na vrhu identificirajući se katkad s Bogom koji vlada nad duhovima. katolicizma i spiritiz- Tit-Jean. Iz­ vlače snagu iz krvavih žrtava što ih or­ ganiziraju svećenici svakoga plemena. velikom bogu stvoritelju čiji su glasnici. za­ tim se žrtvuju životinje posvećene loi.nazvani huganima ili bokima kad se radi o muš­ karcima. metal­ nom kacigom ili kako poprimaju te­ žak glas ako je duh koji je u tom tijelu muški. Nakon katoličkog krštenja sljedbenik se stavlja pod zaštitu svojega "korijena loe". živad najčešće. Kad onaj koji traži savjet ude u područje terreim. dok su se druge promijenile pod utje­ cajem katolicizma. Njega zazivaju svećenici vudua . Poslije preuzima novu ličnost tijekom inicijacije i mora služiti "učitelju-glavi loe" koji će preuzeti upravlja­ nje njegovim životom. krase se atributima onoga ili one koji ih nastavaju i čekaju da budu is­ pitani: nije čudno vidjeti ih kako se oboružavaju teškim mačem. U BRAZILU SE LJUDI CESTO SUSREĆU Ovaj beninski čarobnjak složio je na stol svoje kuće mnoštvo predmeta kako bi obavljao magijske obrede tipične za afrički kult vudua. Te ceremonije se obično događaju kad padne mrak.. Napokon pod frenetič­ nim ritmom bubnjeva. kad je zadovoljan.. Među naj­ poznatijima može se spomenuti Barun-Subota. najčešće ulazeći u posjed nekog seljaka koji postaje njihov glasnogovornik u nekom trenutku. Kult vudua je inicijacijski. ma iznjedrilo makumbu koja jednako tako ima svoja bratstva iniciranih.. oni odgovaraju na pitanja onoga koji traži savjet koji.. počinju pje­ sme i udaranje u bubanj. duh smrti i groblja. To je i slučaj u Kubi gdje je neka tajna religi­ ja što je čuvaju narodi Calabara stekla ulogu sličnu onoj europskog slobodnog zidarstva. U terreirosima makumbe Makumba je generički pojam koji oku­ plja različite brazilske kultove od kojih 63 Tajna vjerska društva . Pod vod­ stvom majke ili oca svetaca inicirane osobe padaju u trans i daju da ih jašu duhovi. Kada bubnjevi prestanu uda­ rati.. Tako na Haitiju pod imenom vudua potomci robova ovjekovječuju afričku religiju svojih preda­ ka u sklopu spektakularnih inicijacija. Priča se kako neki inicirani mogu steći dar da se transfor­ miraju u vukodlake ili drugu fantastič­ nu životinju.

Pristaša mora zatim biti kršten u nekoj katoličkoj crkvi prije nego što se vrati u svoj dom. Još više iznenađuje što su ti kultovi postali elementi nužni za društvenu stabilnost. ali morali su odustati od toga na zahtjev liječnika koji su vidjeli kako se povećava broj bolesnika koji pate od duševnih poremećaja i koji se u nor­ malno vrijeme ne bi obraćali duhovi­ ma. To inicijacijsko društvo ima bitnu ulogu jer tvori vezu između svije­ ta ljudi i svijeta bogova ili predaka.. treba se nekoliko tjedana izolirati u nekom terreirou gdje će naučiti molitve. vudu odsad prakticiraju u Sjedinjenim Državama ne samo crni useljenici. Oloruna. Brazilske političke vlasti tražile su više puta da se zatvore neki terreirosi za ko­ je su procijenili da su opasni ili osporavateljski. stoljeće). ga legitimiraju vjerski dužnosnici. sveti Antun ili čak Isus. ali tu se isto tako nalazi kult nižih božanstava. Gamain. Njima pomažu plesači ili mediji koji tvore bratstvo u kojem većinu članova čine žene. očevi ili majke svetaca.Propovjednici-čarobnjaci vudua i makumbe 64 je najvažniji candomblé koji se praktici­ ra u Bahiji. Čini se da su ih uvjeti dramatičnog pojavljivanja tih inicijacijskih kultova i bratstava koja su im služila učinili zau­ vijek nerazdvojnima od afro-američkih društava kojih su oni sastavnica. To ih ne sprječava da upoznaju uzlet izvan svojih granica. kultove i umijeće padanja u trans do dana prvoga posje­ da koji će potvrditi njegovu kvalitetu iniciranoga. Nakon što je ušao u vezu sa svećenikom. orixa koji nose afrič­ ka imena s dodanim katoličkim patronimima: Naša Gospa pomoraca. Neke internetske stranice još danas predlažu inicijaciju on line. Izabrani se još mora suočiti s kušnjama inicijacije. Ova afro-brazilska vjerova­ nja štuju također vrhovnoga boga. Uklopiti tu skupinu iniciranih znači biti odabran od duha. nego i mladi obraćeni bijel­ ci. Vezivno tkivo društvenoga poretka Tijekom godina makumba ili vudu bili su dovedeni do toga da imaju ulogu poveznice između civilnoga društva koje je još u povojima i vlasti.. Politički diskurs često je vjerodostojan samo ako Pod zaštitom europskih kolonizatora robovi su plesali zazivajući duhove daleke Afrike ("Bambula na Antilima" F. 19. Okruženi palisadama. Ceremonije se održavaju u hramovima nazvanim terreiros. . oni su područje svećenika svetinje. Otad po­ staje vezan uz hram gdje službeno nas­ tupa po zapovijedima oca ili majke svetaca.

i daje mu naslov "Prelat Njegove Svetosti". Okuplja neke laike obuzete svetošću koji posvećuju život katoličkom apostolatu. poslije će ispričati kako mu je toga dana Bog naložio da osnuje red u kojem bi laici mogli voditi svakodnevni život težeći svetosti molitvom. Toga dana red je narastao.postupak sanktifikacije. Samo se odre­ đene crkvene osobe uzbuđuju zbog re­ da čije ideje smatraju preradikalnima i za koje kanonizacija njegova vođe. Taj pravni status mu omogućuje da Diktatora Franca. Djelo svakako i danas pobuđuje mnoga maš­ tanja: predbacuju mu da je sekta. uvijek je podupirala španjolska nadbiskupija. ovdje u društvu madridskoga biskupa. U RIMU JE UZ veliku pompu kanoniziran Josémaria Escrivâ de Balaguer.) postiže da Opus i Svećeničko društvo budu uzdignuti na rang "osobne prelature" kojoj on postaje počasni biskup. Escrivâina organizacija. imenovao na diplomatsku dužnost i onu posebno osjetljivu vatikanskoga glasnogovornika. mahom u latin­ skim zemljama. Unatoč službenim odobrava­ njima neki nisu mogli suspregnuti iz­ nenađenost zbog brzine. Ta veoma zanim­ ljiva formula zanima Svetu Stolicu koja poziva Escrivâu u Rim 1947. tu os­ taje sve do smrti 1975. dobro uvedeno u rimsku kuriju. tajno društvo koje radi kriomice za Rim i manipulira znatnim svotama novca. ostaje skromna.Utjecaj organizacije Opus Dei "Djelo" uvedeno na dobrom mjestu u vatikanske tajne održava demonske odnose sa svijetom politike i novca pa bi se moglo reći da zaslužuje ime "sveta mafija". Red koji nije poput drugih Povijest Opus Dei je nerazdvojna od ličnosti svojega utemeljitelja Josémarije Escrivâe de Balaguera (1902. No uspjeh je u pravom trenutku: Opus Dei danas broji otprilike 80 000 diljem svijeta. radom i djeli­ ma. koju je papa Ivan-Pavao II. a zapravo je "sveta mafija". Zauzvrat on je pridonio uspjehu Opus Dei. Escrivâ im 1943.). a njegov nasljednik Alvaro del Portillo y Diez de Sollano (1914. nije trebala biti prio­ ritet Crkve. LISTOPADU 2002. Utemeljitelj organizacije Opus Dei umro je tek 1975. U listopadu 1928. zatim je 1992. svakako želio i organi­ zirao. Djelo. ograničena u prvo vrijeme na Španjol­ sku. prilikom duhovnoga povlačenja mladi župnik imao je viziju. Naziv družbe mu je došao onoga dana kad ga je njegov ispovjednik pitao gdje je to "Božje djelo" (Opus Dei na latinskom). dobilo je neprijepornu potporu crkvenih veledostojnika i više kardinala koji nisu krili svoju pripad­ nost redu počevši od Joaquina Navarro-Vallsa kojeg je papa Ivan-Pavao II. proglašen blaženim prije nego što je pristupio svetosti deset godi­ na poslije. nije međutim stvarno popravila sliku Opus Dei u očima javnosti. neuobičajene za. 65 Tajna vjerska društva .-1975. Najprije je proglašen "prečasnim" 1990. iskreno govoreći. pridružuje Svećeničko društvo Svetoga križa. Sastavljeno od propovjednika ima zadatak da duhovno angažira čla­ nove laike Opus Dei. Ta kanonizacija..-1994.

" To stajalište pre­ ma diskreciji objašnjava djelomično ugled tajne ustanove kojeg se red ne uspijeva osloboditi. O izravno odgovara papi. Uostalom nekadašnji član Opus Dei. Tridesetih godina prošloga stoljeća Franco i fašizam čine se najboljim be­ demima protiv ekspanzije komunizma koji je po definiciji ateističan. Hitler protiv Slavena. Opus ima po­ vlašteni status u sklopu Crkve i uživa međunarodni ugled. precizira: "Članovi numerariji i supranumerariji trebaju znati da će uvijek morati mudro šutje­ ti o imenima drugih članova.OD TAJNE DO DISKRECIJE PUS DEI se često smatra tajnim društvom od čega se odlučno brane njegovi članovi i simpatizeri. i da neće smjeti nikada nikomu otkriti da sami pripadaju organizaciji Opus Dei'' Pre­ tvorba reda u osobnu prelaturu 1982. Vladimir Felzmann. Eugena u Rimu nekoliko dana prije ceremonije njegove kanonizacije. No prema orga­ nizaciji postoji određeno nepovjerenje čiji razlozi sežu u razdoblje njezina osnutka. U sjeni frankizma Organizacija rođena potkraj 20-ih go­ dina prošloga stoljeća rasla je u sjeni frankizma iako Escrivâ de Balaguer nikad nije bio Francov ispovjednik. Portret Josemarije Escrivâe de Balaguera već u stanju duhovna savršenstva visi na počasnom mjestu u crkvi sv." Osim tih simpatija u kon­ tekstu rata čini se kako je frankistički režim crpio uvelike iz rasadnika Opus Dei iako se red izjašnjava kao apolitičan i neki od njegovih članova su bili žesto­ ki protivnici režima. kako se više puta tvrdilo. Opus Dei očito nije sekta. Statut je sastavljen 1950. to je bio Hitler protiv komunizma. Poznato je da je Caudillovu pobjedu nad snažno antiklerikalnim snagama ljevice s olakša­ njem primio velik broj španjolskih katolika među kojima i sam Escrivâ. Pedesetih godina Tajna vjerska društva 66 . Stvarnost je složena. priča kako je jednoga dana spomenuo to pitanje Balagueru koji mu je povjerio: "Hitler protiv Židova. Odsad članovi Opus Dei neće sudjelovati kolektivno na javnim manifestacijama kulta kao što su procesije. a da pritom kriju da pripadaju Prelaturi. u kojem članak 191. javnog. imala je za posljedicu sastavljanje no­ voga statuta.

a koji su često velikodušni i imućni. José Maria Ruiz Mateos. to su muškarci ili žene. uskoro su im se pridružili i drugi članovi. Jedan od likova koji pripada redu nosi stalno "kostrijet". ali sudjeluju u nekim aktivnostima. stranka Valéryja Giscarda d'Estainga. izbija financijski skandal velikih razmjera. ako ne i tajna kojom se okružuju njezini članovi. Odjek te afe­ re je takav da novinari objavljuju sastav vlade: od ukupno 19 mi­ nistara. ali žive u obiteljima. Sodetexom upravlja princ Jean de Broglie. odnosno kovine zavezane oko bubrega ili bokova čiji dodir gnječi meso. Milosrđe dobro raspoređeno. a druga trojica su simpa­ tizeri.. Istraga je otkrila daje dijelom toga novca financirao Opus Dei. Njegov otac Edmond bio je na čelu ban­ ke u kojoj je Opus Dei. predmet koji je zaintrigirao mnoge čitaoce. Na nesreću neke su afere podržale tu tezu. Originalna i osporavana duhovnost Duhovnost Opus Dei je zapravo posve originalna. s pomoću Ban­ co Popular Espanol imao 35% udjela. po­ tiče se post i izvan korizme.. Ima i kandidata koji su laici. Osim toga nudi tri tipa pridruživanja ovisno o statusu i angažmana njezinih članova. Prema Escrivâi stalnim prakti­ ciranjem tih tjelesnih kažnjavanja duh se približa­ va Bogu. a koja im omogućuje da lako izbjegnu granice zakona u korist reda. nakon smrti premijera Franco se odvojio od njih. Riječ je o pojasu od strune. upravitelj velikog međunaro­ dnog konzorcija optužen za poreznu prijevaru. U jednoj od svojih knjiga on uostalom apostrofira čitatelja: "Što si mislio? Tu dolje bol je sol našega života. Pristaše Opusa udaraju se ovakvim bičem po slabinama i leđima. rizničar neovisnih republikanaca. No tek 1973. favorizira libe­ ralni kapitalizam i stanovit materijalni uspjeh. Često se organizaciji predbacuje diskre­ cija. Najbroj­ niji su supranumerariji: to su vjernici. u celibatu. Skandal Matesa je uostalom omogu­ ćio da se otkriju veoma čudne političko-financijske veze: luksemburškom podružnicom društva Matesa. poseb- 67 Tajna vjerska društva . On se općenito uključuje u valorizaciju dolorizma koji je svojstven organizaciji. afera Matesa koja pogađa jednog od ministara koji su se pridružili Djelu. Svima mogu osim toga pomagati pridruženi koji nisu članovi udruge.. ona je nepobitno razlog uspjeha organizacije." No njemački kardi­ nal Höffher nijansirao je domet te pat­ nje: "U asketskom smislu Opus Dei se smješta u sekularnu tradiciju naše Crkve. Imperativ "posvećenja radom" ima tendenciju da privuče osobe koje su profesionalno uspješne. a desetorica drugih su simpatizeri. sedmorica su poznati DUHOVNOST PATNJE Browna Da Vincijev kod aluzija je na složenu i dvosmislenu sliku Opus Dei. Sva okrenuta prema sanktifikaciji laika. što je dosta paradoksalno. premda nije čest medu čla­ novima Djela. Što se tiče numerarija.Utjecaj organizacije Opus Dei prošloga stoljeća trojica ministra su nje­ govi članovi. članovi Opusa. To znači da su veze organizacije s financija­ ma veoma složene: ona raspolaže jakom mrežom banaka koju podupiru njezini članovi." Unatoč tomu tumačenju velik dio ka­ tolika ostaje neprijateljski raspoložen prema toj vrsti kažnjavanja. Neki se tako kažnjavaju više puta na tjedan. što je Osim apologije boli u pravom smislu riječi. nije ni potvrđen. P LANETARNO SLAVAN ROMAN DANA (Vježbe kažnjavanja) pretpostavljaju kod onih koji im se predaju zrelost i osobnost prožetu duhovnim.. Taj postupak. Godine 1969. One nemaju nikakve veze s mazohizmom. Opus tako. Tako je 1982. laici i nev­ jenčani koji se potpuno posvećuju Opus Dei. u celibatu ili braku koji povezuju ideal Djela sa svojim svakodnevnim životom.

treba biti punoljetan. Premda to opovrgava. Utjecajno društvo Uvjeti novačenja postavljaju pitanje koncepcije reda. okupljaju u Rimu u crkvi sv. neku vrstu "integralnog katoli­ čanstva" usmjerenog na poštivanje mo­ ralnih vrijednosti. red se obvezuje da će mu dati nauk. izjavio kako "članovi Opusa rade na 475 sveučilišta i veleučilišta na pet kontinenata. . u travnju 2005. očito je kao u svim tak­ vim grupacijama. koji je bio veliki zaštitnik Opus Dei.a on je nedvojbeno imao ulogu pri izboru pape Benedikta XVI. na 52 radijska i TV kanala. ali to bi značilo pre­ zreti iskren i nezainteresiran angažman tisuća vjernika. Barata se imenima političkih. gospodarskih moćnika među članovi­ ma ili simpatizerima. Ova posljednja točka nije baš bezbolna: stari članovi su svjedočili da je njihovo umirivanje savjesti katkad slično ne­ kom obliku vrbovanja koje je veoma rezervirano u odnosu na vježbanje kri­ tičnoga duha. Napokon Opus Dei iz­ ražava možda jednostavno najtradicionalniju duhovnost Rimokatoličke crkve. Opus Dei ipak vodi prilično elitističku politiku. Da bi se ušlo u Opus. a da nije moguće provjeriti njihovu pripadnost. Petra kako bi izabrali nasljednika Ivana Pavla II. Međutim Mgr del Portillo otkrio je između reda­ ka moć Opusa kad je 1979. zabranjuje svako štivo za koje se smatra da je suprotno načelima Crkve. revija i znanstvenih Sto petnaest se kardinala iz cijelog svijeta 18. diskreciju i naravno strogost apostolskoga života. Da te mreže postoje. u 604 dnevnih novina. bila ona katolička ili ne. posebno uz pomoć članova Sve­ ćeničkoga društva Svetoga križa." Ako je utjecaj reda neprijeporan . publikacija. Neki su čak govorili kako su im savjetovali da se udalje od svoje obitelji. da će ga pratiti i podupirati u njegovu na­ pretku.Utjecaj organizacije Opus Dei 68 no darivanjem. ali koje je njegova praksa diskrecije učinila sumnjivim pred očima javnosti. može li se onda govoriti o "opuskoj internacionali" kao što to neki ne propuštaju činiti? Zacijelo ne. Članom se posta­ je prisegom pred svjedocima: dok kan­ didat obećava vjernost. travnja 2005.

Slike utvrde što su ih prenijele sve svjetske televizije otkrivaju još jednom opasnosti fanatiz­ ma sekti. remećenje javno­ ga reda. Sekta davidijanaca što ju je 1934. Kao posljedica pucnjave ili vjerojatno kolektivnog samoubojstva izbija požar golemih razmjera u kojem je preživjelo osam osoba. Uostalom taj je vojnički aspekt zaintrigirao organe reda prije tragičnog raspleta. iako nije od jučer. Sekta bi prema tome bila skupina koja slijedi načela nekog karizmatičnoga vođe. stoljeća. ne­ ke kršćanske zajednice tražile su vjersku autonomiju. Između nove vjere i lakovjernosti Fenomen sekti je prastar.U okrilju vjerskih sekti Njihovi gurui su poznati. Nakon što su razmotrili vjerske i filozofske kriterije. upit­ nosti napretka javljaju se nove vjerske skupi­ ne da na­ domjeste ŠTO KAŽE FRANCUSKI ZAKON načelo laičke države koje znači neutralnost države u od­ nosu na sve vjere uvijek zabranjivalo vlastima da se miješaju u vjerske fenomene ili one koji tvrde da to jesu. Neki tu vide posljedicu slab­ ljenja velikih religija. ali ne bez rizika za pojedinca i društvo. uvjerio je javno mnijenje i poli­ tičke čimbenike u opasnost kojom sek­ te prijete svojim pristašama i društvu. Početkom 90-ih godina prošloga sto­ ljeća David Koresh je postao vođa zajednice. znatni financijski zahtjevi. više-manje antidruštveni diskurs. Dotad se sekta definirala kao vjerska grupa koja odgovara na jedan ili više kriterija: duševna destabi­ lizacija. Danas svijet obiluje sektama. No kad je 1995. više od 900 pristaša sekte Hrama naroda koje je vodio Jim Jones otišli su u smrt otrovavši se u džungli u Gvajani. doživio je zasigurno pogoršanje u drugoj polovici 20. eventualno skretanje tradicionalnih gospodarskih tijekova. pokušaji infiltracije medu tijela vlasti. u kojem je ubijeno jeda­ naest osoba i ranjeno pet tisuća. Dok se razvijao doktrinarni korpus Crkve. a njihovi pristaše često žestoki prozeliti. No ta drama nipošto nije izolirana: u studenom 1978. kolektivnih samoubojstava sljedbenika Sunčanoga hrama. Svi davidijanci morali su svakodnevno proučavati Bibliju. par­ lamentarno istražno povjerenstvo dobilo je zadatak da predloži strogu definiciju pojma "sekte". gurua. TRAVNJA 1993. Da­ kle. njihovi statuti javni. osnovao bugarski useljenik Viktor Hutev najavila je prijetnju apokalipsom i predložila da se svijet na to pripremi. Taj fenomen. važnost pravnih sporova.nezapo­ slenosti. navođenje na prekid s izvornom sredinom. specijalne snage FBI-a zauzele tvrđavu Waco gdje su se se­ dam tjedana držali David Ko­ resch i njegovih 95 učenika iz sekte davidijanaca. ali is­ to se tako i podvrgnuti strogom paravojnom treningu. zastupnici su se odlučili za pragmatičnije ponašanje. Ivana imao je sva prava nad privrženicima. Pojam "sekte" koji ih odre­ đuje ostaje dvosmislen: čini se kako riječ dolazi do latinskoga glagola koji znači "odvojiti" ali stručnjaci se danas slažu u tome da se tu vidi kori­ jen glagola "slijediti". društvenom nesigurnosti. posebno nad ženama koje je zlorabio po miloj volji. Devedesetih godina prošloga stoljeća osim dra­ me u Wacu. ali i atenta­ ta što ga je počinila sekta Aum u tokijskoj podzemnoj željez­ nici. prisutan već od prvih stoljeća kršćanstva. postalo potrebno pozabaviti se tim pitanjem. novačenje djece. Predstavljajući se kao "Janje" o kojem govori Otkrivenje sv. . napadi na fizički integritet. Suo­ čene s novim strepnjama našega doba . F RANCUSKOJ JE POSEBNO TEŠKO DEFINIRATI POJAM SEKTE JER JE Ovaj amblem reda Sunčanoga hrama pripadao je Thierryju Hugueninu koji je jedini preživio krvoproliće pedesetak pristaša koje se dogodilo u listopadu 1994. slijediti samo načela nekoga gurua znači odvojiti se zapravo od ostatka društva. TEKSASU SU 19.

organizacija se smatra sektaškom. U Francuskoj je parlamentarno povje­ renstvo iniciralo pokret brojeći pomno grupacije sa značajkama sljedbe. Osim lakovjernosti. Medu najistak­ nutijim društvima navedene su sljedeće Guru Shoko Asahara poziva vjernike iz sekte Aum da se okupe. Općenito je guru čuvar skrivenih tajni ili samoproglašeni pos­ rednik između božanstva i ljudi nepri­ jeporni vođa grupe i samo nekoliko članova može pristupiti posredničkim stupnjevima koji im omogućuju da se približe učitelju i njegovim tajnama. Psihoanaliza.. Slijedom te definicije povjerenstvo je izbrojilo oko 200 udruga koje okupljaju više od 400 000 pristaša. Ta poruka upućuje na strogu hijerarhiju organizacije. psihološka ili socijalna ranjivost objašnjava njihovo prepuštanje ovoj ili onoj grupi. Umirujuča slika skupine koja je počinila ubojstva u tokijskoj podzemnoj željeznici. Kako nije moglo suditi o filozofskim idejama tih društava. ako je prirodno "na­ padati ljudska prava i društvenu ravno­ težu".. spiritizam i svemirci. članovi sekti su obično visoko školovane osobe. crkve koje su zakazale u tome da svojim pristašama ponude pomoć umirujućeg tumačenja svijeta. Sekte poput davidijanaca često ustraju točno na svojoj isključivoj sposobnosti da pruže spas rezerviran za malen broj odabranih. Širenje sekti potaknulo je političke vla­ sti da se zainteresiraju za taj fenomen. Tajna vjerska društva 70 .Postrojbe američke vojske uzalud su pokušavale evakuirati davidijance u Wacu prije nego što su poginuli u tragičnim okolnostima. Sup­ rotno onome što se vrlo često smatra. pokušavalo je procijeniti ponašanje članova.

Uobičajeno je svrstavati sekte prema tipu poruke ko­ ju odašilju: milenarijska (davidijanci. iscjeliteljska (antoanisti. To je posebno slučaj sa scijentološkom crkvom. psihoanalitička (Scijentološka crkva) ili ufološka kad se hvale izvanzemaljskom inteligencijom (to je slučaj s raelijancima). dok se njezini članovi redovito financijski pomažu. manifest nazvan Dianetika.SEKTE I NOVAC potiču pristaše da se odreknu svih svojih materijalnih dobara kako bi uvećali imutak svojega gurua. Isto je tako kod raelijanaca: organi­ zacija prikuplja sredstva od svojih pri­ staša jer si je zadala cilj da izgradi divovsko veleposlanstvo dostojno da jednoga dana u budućnosti primi svemirce koji su prema guruu Raelu stvo­ rili ljudsku rasu.-1986. Moona ili Soke Gakkaija). a ne više biti zaposlenik za pet centa po retku. temelji se isto tako na korištenju aparata..) objavio je 1950..). Neki isto tako vide dokaz uspjeha Crkve ujedinjenja koja se zove i "sekta Moon". Scijentolozi ima­ ju hramove u kojima prakticiraju re­ doviti kult i obred inicijacije kao što su rođenje. Njezin utemeljitelj L. Ron Hubbard (1911. Jehovini svjedoci.. nazvana "dianetičkom". "jasnoću". vjenčanje ili smrt. Hubbardov nauk.). New Age. orijentalna (sljed­ benici Krišne. Svemirci su mu navodno otkrili kako su proizveli ljudsku vrstu u laboratoriju. Inicijacija ili utjecaj na duhove? Većina tih sekti predlaže svojim prista­ šama alat kako bi članovi poboljšali sebe. najbolje bi bilo osno­ vati neku crkvu!" Scijentološka crkva uistinu ne propušta naplaćivati veoma skupo svoje tečajeve. Konstatira se isto tako postojanje velikog broja gnostičkih ili ezoteričnih sekti koje slijede teozofiju. antropozofiju i spiritizam. 71 Tajna vjerska društva .. Francuski raelijanski pokret i Jehovini svjedoci koji sami okupljaju blizu polovice od ukupnog broja članova svih sekti.. ponajprije u ekonomskom uspjehu njezina uteme­ ljitelja svećenika Moona. Moderna znanost o duševnom zdravlju u kojoj izlaže tobožnju revolucionarnu dok­ trinu tvrdeći kako je čovjek besmrtno biće čija se duša ne prestaje reinkarnirati. obećava inicijacijski put koji će pod vodstvom "slušatelja" omogućiti onima koji ga slijede da upoznaju stanje blaženstva. djela svojega utemeljitelja. nazvan Raël ispred makete NLO-a koji ga je navodno "uzdigao". Pariška scijen­ tološka crkva. blizak budizmu. Ronu Hubbardu pripisuju apele kao što su: "Ako doista želite zaraditi milijun do­ lara. Z NAČAJKA SEKTI JEST DA SNAŽNO Claude Vorilhon. Ta metoda.. stažiranja. "elektropsihometra" ili "elektrometra" za koji se "sekte" kao prave: Vitezovi zlatnoga lotosa (ili Mandarom).

jer čov­ jek će. Da bi to učinili. Te skupine kao zrcalo naših strahova i nesigurnos­ ti suvremenih društava nezaustavno se šire koncentrirajući strast tisuća vjerni­ ka i strahove milijuna drugih. Raelijanci se primjerice hvale "geniokracijom" koja bi dovela na vlast osobe odabrane prema natprosječno vi­ sokom kvocijentu inteligencije. članove se ohrabruje da prekinu određene društvene veze. sma­ tra se u Francuskoj sektom. kao npr. Stoga je borba protiv sekti i drugih tajnih druš­ tava toga tipa danas postala jednim od prioriteta Europske unije. Opasnost za demokraciju Ima dovoljno različitih tragičnih činje­ nica koje ilustriraju opasnosti što su ih pretrpjele osobe uhvaćene u zamku ka­ kve sekte. Po istoj logici je 1950.U okrilju vjerskih sekti 72 smatra da lokalizira zone straha i du­ hovne patnje. od kojeg se Scijentološka crkva brani. . Tako se iz­ jave nekih gurua mogu shvatiti kao svjesni napadi protiv ljudskih prava u ime elite za koju tvrde da je oni ut­ jelovljuju.. a u SAD-u je priznata kao religija. Upravo zbog tog utjecaja na duhove.. svemiraca ko­ ji su stvorili čovjeka u laboratoriju.. To je poželjno jer to će znatno povećati spo­ sobnost preživljavanja. Kad se one jednom iden­ tificiraju. kako oni tvrde.. Ali i vlasti moraju biti budne u odnosu na određene diskurse koji ugrožavaju cjelinu društva. Ron Hubbard već zabilježio u svojoj knjizi da će "u nekoj dalekoj budućnosti zakon možda davati građanska prava i državljanstvo samo osobama lišenim izobličenja." Nastavio je os­ tavljajući samo osobama koje je prema svojim kriterijima smatrao zdravima pravo da se žene i imaju djecu. Raelijanci prakticiraju "senzu­ alnu meditaciju" koja im nakon 24-satnog posta omogućuje da postignu "kozmički orgazam" kako bi se pripre­ mili na dolazak Elohima. da odbiju transfuziju krvi čak i u slučaju kad je to nužno potrebno. Ili. Kod Vitezo­ va zlatnoga lotosa ljestvica od sedamna­ est inicijacijskih stupnjeva omogućuje sljedbenicima da izraze božansko što je u njima. autoselekciju ili će se degenerirati". "napraviti gensku Sotonske skupine slave još danas tajne crne mise u čast nečastivoga poput ovoga pristaše talijanske sekte "Sotonina djeca"... Druge zajednice pozivaju na put inicijacije poput Jehovinih svjedoka kojima je važno da se pripreme na kraj vremena. spas će biti odobren samo neznatnoj manjini do 144 000 osoba što znači da svatko treba pokazati još više askeze u svojem životu. slušatelj može djelovati na duh sljedbenika tako da ga rastereti.

.

dogmatskoga reda ili onoga koje potječe od otkrivenja. Za razliku od sličnih vjerskih društava ona ne tvrde da otkrivaju okultno znanje božanskoga. tj. .Tajna inicijacijska društva Tajne inicijacijacijskih društava stare su gotovo kao i čovječanstvo. Ona predlažu svojim sljedbenicima više sredstava za poboljšanje sebe ili društva smještavajući ih doslovno in itium. "na put".

Raditi iskreno na sebi traži da se tijekom određenog trenutka napusti "svjetovni svijet". Međutim ne bi ga trebalo zamišljati kao kraj sam po sebi. visoke moralne vrline. I možda treba pokazati određen broj kvalite­ ta. Neka od tih društava. to jest savršenstvom. ali i slobodnih zi­ dara čije su lože u Francuskoj jednostavne udruge po zakonu od 1901. svi dijele tu kvalitetu koja je želja za FOTOGRAFIJA S PRETHODNE 2 STRANICE: U nekoj šumi blizu Moskve ruski šarnan Vera čisti svojega bolesnika od duhova zla bubnjajući uz pomoć svojega dungura (glazbalo u Sibiru). Inicijacija je u teoriji postupak kojim čovjek prolazi iz kvalitete svjetovnoga u kvalitetu posvećenoga. iako su ovi posljed­ nji katkad skloni javnim demonstracijama svojih psihičkih ili medijskih moći. inicijacija nije završetak nego početak. svrha. ona su više diskretna nego tajna. U tu svrhu inicijacijsko društvo se predstavlja kao matična stanica koja će omogućiti svakom od svojih članova da se rascvjeta. Ona okupljaju samo ma­ len broj izabranih. čak i darova: veću osjetljivost na svijet posvećenoga. neki dru­ gi su na neki način upali u javno područje kao što je slučaj sa slobodnim zidarstvom. Isto tako kao što alkemičar može ostvariti djelo na crno 75 Tajna inicijacijska društva . probuđenog u stanje više svije­ sti. određe­ nu hrabrost udvostručenu čvrstim tempera­ mentom i volju da se bude izvrstan u svojem umijeću: od kalfa do alkemičara preko Ružina križa. Tako u nekim afričkim plemenima u trenutku cere­ monije prijelaza u odraslu dob mudraci otkri­ vaju mlade ljude podobne da budu inicirani. Kako bi se dobro obilježio taj prekid. Ona traži od pridošlog rad za koji su potrebni dugi napori. To je slučaj kod kalfa koji imaju svoj dom.kao što su alkemički postupci. plod istinskog inicijacijskog puta koji je nužno napredan. Za pristaše inicijacijskih društava svijet je podijeljen u dvije kategorije osoba: posvećen na putu prema istini i profani koji je ostao doslovno "izvan hrama" (pro fanum). obreda i doktrina svim tim društvima jedno je zajedničko. pokretima za koje se smatra da djeluju duboko na njih. Kao što kaže njezino ime. Šamani ili afrički vračevi imaju ključnu ulogu i nužno javnu u svojim plemenima.Tajna inicijacijska društva ećinu vremena ta društva nisu tajna. obred inicijacije želi biti spektakularan ili dra­ matičan: simbolički stavlja na scenu smrt i ponovno rođenje pridošlog. usavršavanjem. da ostvari potragu za samim sobom. više su tražila povučenost za svoje akcije: sjetimo se alkemičara ili spiritista. obredi Zlatne zore ili Ružina križa. Ovdje posvećeni uče i prakti­ ciraju redovito određeni broj tajnih obreda obilježenih riječima. Ali tajna isto tako skriva drugo lice. No izvan te neizbježne različitosti funkcioniranja. znakovima. Iako su neke od tih aktivnosti još danas ta­ janstvene .

Sadržaj samo u dubini svoje peći. promatrao. traženja. S tim u vezi Astrum Argentinum Aleistera Crowleya s nje­ govim orgijastičkim obredima čini se kao skretanje ideala inicijacijskih društava. Kao što je već primijetio Ca­ sanova. Svećenici. Otkrio ju je zbog toga što je išao u ložu. posebna vrsta slobodnog zidarstva Egipatske lože grofa Cagliostra Spiritistička društva i ljubav prema okultnom Veliki univerzalni sinkretizam teozofskog društva Hermetički red Zlatna zora Orgijski kultovi i seksualna magija u Astrum Argentinum Inicijacijska bratstva afričkih naroda i plemena 125 123 117 121 115 111 113 99 105 81 83 89 93 77 79 . vrači i iscjelitelji." Sigurno je da taj­ na postoji. Treba inzistirati na stalnom nesporazumu kojim se brka diskrecija i traženje tajnosti koja bi bila gotovo pokriće za ilegalne ili perverzne ope­ racije. šamani Za pitagorejce "sve je broj" Astrolozi ili sotonisti: magovi i čarobnjaci Templari jučer i danas Veliko djelo alkemičara Tajna lijepog djela kalfa Mistifikacije i alkemičarski misteriji vitezova Ruže i Križa U ložama slobodnog zidarstva Martinizam. Taj polagani proces rada na sebi. pristaše Zlatne zore mogu uistinu raditi na sebi samo u okrilju hramova. posvećeni jedne venecijanske lože: "Tajna zidarstva je nedodirljiva po prirodi jer je zidar nije ni od koga naučio. raz­ mišljao i izvodio zaključke. Nije da određena inicijacijska društva nikada nisu služila kao mreže nekim poje­ dincima koji su imali loše namjere. ali to nije nipošto ona koju svjetovnjak može predvidjeti prije nego što prođe kušnje inicijacije. Samo ondje postaje moguće pos­ tavljati temeljna pitanja u nadi da će ondje dobiti nekoliko elemenata odgovora. nego to jednostavno nije njihov poziv. Napokon se bolje shvaća zašto inicijacija i tajna idu zajedno. ispitivanja teško se može priopćiti. slušanja.

koji obnašaju dužnost svećenika. I napokon u dru­ gim slučajevima. sjeverna Euro­ pa. Carlos Castaneda. Ali te pre­ dispozicije nisu dovoljne. dokazima njegove prisnosti s drugim svijetom. sviiet duhova može djelovati na svijet lju­ di: svaki klimatski poremećaj. svaka epidemija pripisuje se otimačini prvo­ ga nad drugim kao da božanstva napla­ ćuju ljudima namet u naturi.ili žene .Svećenici. Osim toga postoji "drugi svijet" naseljen duhovima kojem mogu pristupiti ljudi pod određenim uvjeti­ ma. i 1968. Već prema na­ rodima ona može biti veoma kratka . Funkcija šamana nerazdvojna je od dualističke koncepcije svijeta prema kojoi su čovjek i sve žive i nepokretne stvari sastavljene ne samo od tvari nego i od duhova. curandero (is­ cjelitelj) ili brujo (vrač). Oni mogu trenutačno napustiti svoja tijela. šamani Od prapočetaka čovječanstva oni su skelari između svijeta ljudi i svijeta duhova. započeo je razrađivati tezu o halucinogenim biljka­ ma. Drugi su naprotiv potekli od šamana. često treba novaka ili novaki­ nju odobriti iskusni šaman ko­ ji će sam znati prepoznati želje božanstava u odnosu na kandi­ data.jer će i posvećeni izvući svoje znanje iz putovanja u napola čovjek. kao u Sibiru gdje unuk mora naslijedi­ ti šamana koji ima taj naslov nakon što je bio njegov učenik. student etnologije na Kalifornijskom sveučilištu. Ako je novak pri­ hvati. U prostoru američkih Indi­ janaca ta provjera prolazi obično unošenjem u tijelo halucinogene tvari ili duhana. >>> U TRENUTKU KAD SE MISLILO DA ĆE kul- Drvena statua koja prikazuje šamana Inuita tijekom obreda prizivanja. susreo Indijanca jakija po imenu Don Juan koji je za sebe tvrdio da je "čovjek znanja". a njihovi su postupci nedvojbeno svjedočanstvo početaka vjerskog osjećaja. koji su češ­ ći. 77 Tajna inicijacijska društva . bit će šaman. vrača ili iscjelitelja u različitim zemljo­ pisnim područjima kao što su središnja Azija. Među onima koji žele postati šamani. kandidata biraju direktno duhovi koji komuniciraju s njim zahvaljujući snovima. Riječ se poja­ vila tek nedavno. Indija. Uz njega se nalazi bubanj i dvije životinje. Postati šaman Šamani su iznimne osobe zbog procesa koji ih razlikuje u njihovoj zajednici. u vrijeme sna. NEOŠAMANIZAM tura šamana nestati s američkog tla. a potječe od mongol­ skog korijena koji nedvojbeno znači "onaj koji zna" i označava muškarce . napola životinja naslikano na zidovima špilje Trois-Frères u Ariègeu najstaripoznati prikaz šamana? To je vjerojatno jer se čini da šamani postoje jednako dugo kao i čovječanstvo. Obrnuto. Zatim dolazi trenutak inicijacije. Njegova istraživanja dovela su ga do Meksika gdje je u nekoliko navrata izme­ đu 1960. ali i Afrika i Oceanija. arktička zona. neki trebaju iskušavati tijelo i dušu pos­ tovima i dugim razdobljima izolacije. sjeverna Amerika. E LI TO NEOBIČNO STVORENJE. Već prema regijama spominju se termini médecine man. simboli prijateljskih duhova. U tom složenom svijetu šaman intervenira na raskrižju dvaju svjetova: on je taj koji može posredovati od jednoga drugome kako bi možda uspostavio uvijek labavu ravnotežu. vrači i iscjelitelji.

CARLOSA CASTANEDE Bio je iniciran i znao je dešifrirati znakove prirode te razgovarati s nevidljivim i pri­ jetećim silama koje nas okružuju. Ovaj s pernatim šeširom udaranjem u bubanj slavi početak proljeća. Vjerojatno je zato i Castanedino djelo do­ živjelo tako velik uspjeh iz kojeg su proizašli neošamanski pokreti iako su neki stručnjaci posumnjali u istinitost njegova svjedočanstva. Iako je središnja uloga šamana da ne sumnja. Nikada nećemo doznati vi­ še. Kod Desana u Južnoj Americi smatra se da je bolest jedro koje pritišće boles­ nikovo tijelo. vraća se šamanu da ga razdere preklinjući duhove ži­ votinja kao što su vjeverica ili jegu­ lja. I na­ U Sibiru šamani još danas prakticiraju znanje svojih predaka. bratstvo ljudi vračeva pris­ tupit će inicijaciji u nekoliko stupnjeva pa će se ona protegnuti na nekoliko go­ dina. pokon. Isto se tako često događa da lovci traže od šamana da im naznači gdje se nalazi divljač. U kon­ taktu s njim Castaneda je doživio pravo inicijacijsko obraćenje iz kojeg je izvukao više djela. Šamanska praksa Šaman se koristi svojim ta­ lentima skelara. Castaneda je umro 1998. obično nekog kukca nekoliko da­ na nakon njegove smrti kako bi mu mo­ gao dati nekoliko korisnih savjeta na njegovu putu u drugi svijet.drugi svijet . kao kod kanadskih Algonquina. "putnika" u svim prilikama. Obo­ ružavši se bubnjem odlazi k bo­ lesniku i zapjeva pjesmu kako bi bolje oslobodio njegov duh od njegova tijela. odnoseći Don Juanove tajne sa sobom. Ljudi od njega traže i da im pretkazuje budućnost. Tajna inicijacijska društva 78 . Kod nekih meksičkih plemena šaman odvodi duh pokojnika u tijelo.. Katkad. ali to je najčešće kako bi njegovao bolesnika kad ga se pozove.ili razrađenija . Na tim stranicama pred očima čitatelja oživljuje čitav šamanski svijet.tada se ra­ di o stvarnom i strpljivom nauku što ga stari šaman prenosi svojem mladom učeniku. ona se ipak nastoji zbrisati u društvima koja su na putu prema akulturaciji. zapadne ga da vodi duh mrtvih u sigurnu luku. Učenik će umrijeti simbolično prije nego što primi torbu od krzna vidre. posvećene životinje u koju će za­ tim moći staviti vlastite lijekove.

. Ime. geometrija. Babilon. obećanje su dano čla­ novima zajednice. povrćem. zatim se postaje "matema­ tičar" i dobiva Pitagorin nauk. Pitagora." Ove riječi koje se pripisuju Pitagori. On je čak bio sin boga Hermesa u prethod­ nom životu. Njegov nauk miješa tako temelje racionalne logike s vjerskom i ezoteričnom dimenzijom čije je središte vjera u seobe duša.. Zato su matematika. koji se smatrao mjestom svih inicijacija u antici. veliki posvećenik Pitagora. ali izbjegavaju po­ trošnju nekih mesa pod izlikom da se duša katkad može reinkarnirati u jed­ nostavne životinje. Tako se priča da je Pitagora jednoga dana prepoznao u lavežu nekoga psa glas jednog od svojih nestalih prijatelja. no­ vak se zaklinje na tišinu za više od pet godina. Najprije neki učiteljev učenik školuje kandidata za "slušatelja". a čak je i njegovo podrijetlo izvanredno."sve je broj" Za pitagorejce Dosegnuti besmrtnost duše mistikom brojeva ideal je onih koji su se okupili oko prvog proglašenog filozofa u grčkoj povijesti. Kao iniciran kaže da je u isto vrijeme geometar i čudotvorac. Arabiju. Ovo Pitagorino poprsje nastalo je za života učitelja iz Crotonea. Kr. Osim discipline 79 Tajna inicijacijska društva . neupitan gospodar sekte u Crotoneu ostaje zagonetna osoba. potječe od Pitije iz Delfa koja je navod­ no najavila njegovo blisko rođenje nje­ govu ocu. Nauk za koji svatko od posvećenih priseže da ga neće nikada otkriti. ko­ je doslovno znači "pitijski navještač". Pitagora uosta­ lom obavlja na tom području kapitalna otkrića. Kad je jednom prihvaćen. Mladi Pitagora pokazuje vrlo rano iznimnu darovitost i posjećuje naj­ veće mudrace svojega vremena među kojima je Tales iz Mileta pa čak i Zaratustra. godine pr. oni imaju povlasticu da dijele motrišta učitelja o uređenju svijeta. Ugle­ dao je navodno svjetlo dana na otoku Samu oko 580. općeni­ to podrijetlom iz plemićkih obitelji koje je učitelj prihvatio nakon temeljita ispi­ tivanja. IT ĆES BESMRTAN. geometrije. požudu i bijes. sto­ ljeću pr. Najbliži Pitagori nazivaju se "pitagorejcima". ali i ezoterična znanja poput orfijskih misterija i prakse pret­ varanja u božanstvo. Putuje u Palestinu.. alat za razumijevanje svemira. među kojima je i slavni teorem koji nosi njegovo ime ili izračun glazbe­ nih intervala... NEPOTKUPLJIVI bog i zauvijek oslobođen smr­ ti. ra­ zuman i mistik. ota­ da tvrdi da potječe od Apolona i potvr­ đuje da je njegova besmrtna duša doživjela i druga utjelovljenja prije ne­ go što se naselila u njegovo tijelo. blizu Crotonea u južnoj Italiji. Nakon tog pokusnog razdoblja on je doista posvećen. čovjek i bog. Njihovo društvo bilo je jedno od najplodnijih u Antici. Turban upućuje na njegove veze s Istokom.. Prema njemu broj je temelj svake stvari. ali i glazba temelj i izraz te doktrine. Egipat. I ondje je prije­ nos znanja postupan. Ondje je po­ svećen u Ozirisov kult i ondje prima od boga Atum-Raa zlatnu ploču. barem dok je neki pose­ ban režim postojanja ne oslobodi toga tereta. Kr. Ovdje se radi o jednom od prvih tajnih društava na zapadu koje je okup­ ljalo oko 600 muškaraca i žena. Uz njih stječe znanja iz matem­ atike. Hrane se kruhom. san. To znanje otvara mu vrata skrivenih spoznaja. U tu svrhu pitagorejci vode asketski život pokušavajući obuzdati apetit. utemeljene u 6. Pitagora poučava da je čovjekova bes­ mrtna duša osuđena da vječno putuje iz tijela u tijelo.

nakon sukoba u kojem su se sučelili gradovi Crotone i Sybaris stanovnici Crotonea uzeli su na zub pitagorejce. Malo ima područja koje učitelj nije razmatrao.Za pitagorejce "sve je broj" tijela pitagorejci vježbaju duh kako bi uzdignuli dušu. Odjevene u bijelo. Pentagram je postao znak prepoznavanja Pitagorinih učenika.. Mnogo tajnih društava gledalo je u Pitagori slavnog prethodnika. čime je svjedočio o povezanosti članova bratstva. Priča se da se jednog dana jedan član te sekte razbolio putujući S IMBOLIKA BROJEVA TVORI SRŽ NAUKA između dvaju grčkih gradova. upisao je peterokut na jednu pločicu koju je dao gostioničaru uvjeravajući ga kako će netko doći i podmiriti dug. Nekoliko godina poslije neki je pitagorejac koji je tuda prolazio ugledao simbol i podmirio dug svojega pobratima dajući gostioničaru više nego svotu novca. politici. onih koji su bili zaduženi za to da ih štite. Tako je pentagram predmet posebnog obožavanja. Ovaj masonski duborez iz 19. . religiji. matematici. prelazi iz antike kojoj zauvijek daje duhovni biljeg. počevši od Platona i alegorije špilje (Republika) . Unatoč naporima "akuzmatika". Konstrukcija tog lika sastavljena od tri umetnuta trokuta koji se upisuju u peterokut uključuje slavan zlatni broj koji se smatra jamstvom ravnoteže i ljepote. hram muza u Metaponteu gdje je navodno umro. uskoro su bili pri­ morani bježati i Pitagora se sklonio u pitagorejaca koji vrednuju određene geometrijske likove. PENTAGRAM Nasljedstvo pitagorejaca No zajednica je ubrzo počela izazivati ljubomoru. Njegovi su učenici za­ tim bili prognani iz južne Italije. stoljeća prikazuje njegovu inici­ jaciju u hramu u kojem vlada prava svjetlost.. velikog rene­ sansnog alkemičara pa i dalje. a to je razlog zbog kojeg se redovito okupljaju kako bi rasprav­ ljali o filozofiji. a većina antičkih filozo­ fa duguju mu ovu ili onu ideju. Prije nego što je umro. Pitagorizam ipak nije mrtav. Pitagorejski nauk nije prestajao fasci­ nirati sve do Paracelsusa. prepoznaje ih se lako kad se nađu u Crotoneu. simbol čis­ toće. Zaustavio se u nekoj gostionicu gdje je pao u agoniju. Oko 510.

Žrtve su obično žene iz naroda.. kad se javlja nova disciplina: astrologi­ ja. (1227.-1828. Početkom prošlog stoljeća pristaše su često bili adolescenti koji su tražili snažne emocije.. STOLJEĆE U . Sve je tu svetogrđe: svećenik i njegovi poslužitelji nose mantije urešene so­ tonskim motivima. Ljudska lubanja. Vjerojatnije je da su se u tim pri­ godama slavili obredi orgijastičkoga tipa gdje je seks imao glavnu ulogu. Skupljena krv služi­ la je zato da se pozove neka mračna sila.. Pape su više puta strogo osudili krivovjernike. vračevi. N A PRIJELAZU IZ 19. one otklanjaju svaki oblik žrtve. astrolozi tvore ezo­ teričnu zajednicu kojoj pribjegavaju svi asirski kraljevi. Više mitski nego stvarni ipak su ostavili tragova u povijesti. Priča se da neke crne mise pra­ te i ljudske žrtve. No pobjedom kršćanskih ideja poganski magijski postupci podignuti na stupanj dijaboličnih običaja shvaćeni su kao opasni i kažnjivi: čarobnjaci postaju predstavnici nečastivoga. katoličke vlasti pozorno prate i najmanje skreta­ nje s nauka. Spiritisti. pozabavila se brzo njihovim slučajem. gataoci. magičari osum­ njičeni su "da zbunjuju ljude.. Danas.) dočarava žalosno ozračje zamišljenih okupljanja pod sotoninim znakom. Crna misa je dakle imala ulogu obreda transgresije u vrijeme kada je moralizam bio oba­ vezan. glava jarca. sporadični. od proročica do haruspeksa preko keltskih druida nema civi­ lizacije bez njihova utjecaja. Prisustvuje se paljenju lo­ mača duž granica koje dijele katoličke zemlje i protestantska kraljevstva. Obredi se slave na tijelu gole žene koja je ispružena na oltaru. čarobnjaci.. Smatra­ ju se parodijom rimokatoličke mise. remete duh ljudi (. iako je sotonske grupe još slave.Astrolozi ili sotonisti: magovi i čarobnjaci Između sastanaka na mjesečini i misterioznog sabata vještica skupovi magova čine dio pučke kulture. smatraju ga stvoriteljem neba i nadaju se da će po njemu jednog dana steći vječnu sreću". modi su crne mise što ujedi­ njuju posvećene u čast vraga. Počinju procesi. RVI TRAGOVI ORGANIZIRANIH društava koja prakticiraju magiju otkriveni su u Mezo­ potamiji u 3. CRNA MISA Sabati i lomače Sredinom 16. jednostavne prodavačice ljekovitog bilja ili pristaše te seoske magije koji miješaju kršćanske molitve i zazivanja nekog poganskog božanstva prekrštenog u Lucifera za tu priliku....) sas­ tavljena bula koja kaže kako "ti nesret­ nici vjeruju u sotonu. Tako ie pod Grgurom IX. U 20.) rješavajući se neprijatelja uz pomoć demona" (Izidora Seviljska). Njezini svećenici.-1241. Kr. Magovi i gataoci naselit će antički svijet. Inkvizicija koja je stvorena da bi se bo­ rila protiv Katara. preokrenuti križ katkad nadopunjuju dekor. stoljeća kad je protestant­ ska reforma podijelila Europu. Tek se pot­ kraj srednjega vijeka širi ideja po kojoj oni tvore okultno bratstvo koje je sklo­ pilo pakt s vragom. Na svojoj slavnoj slici "Sabat" Francisco Goya (1746. tisućljeću pr.

Naprotiv. koji za tu priliku poprima lik jarca te žene se prepuštaju raspojasanom ponašanju sve do zore. proricati buduć­ nost. stoljeća ima­ la pristup arapskim rukopisima o ma­ giji što su bili prevedeni na latinski. Pristaše te znanstvene magije tvore pra­ va društva u kojima svaki od članova pokušava zaklinjati duhove. koji se pogreš­ no pripisuju Albertu Velikom ili Crveni zmaj koji je vjerojatno hebrejskog podrijetla. posebno u Sjedinjenim Državama gdje se neke sekte sastaju ka­ ko bi slavile slavu palog anđela. pripremajući pak­ lene juhe. Prosvjetiteljstvo i vladavina razuma nisu načeli vjeru u učinkovitost magije. stoljeću predstavljala vještica. stoljeća... Čarobnjaci i galimatijasi U stvarnosti daleko od sela i pučke magije postoje istinske grupe čarobnja­ ka. upoznati vrijednosti biljaka. Pripadaju određenoj intelektualnoj gradskoj eliti koja je od 12. Iako se takve priče danas čine fantazijama. one vjerojatno svjedoče o preživljavanju poganskih obreda koji se još slave na europskim selima. Često pod zašti­ tom kneževa ti ljudi ostav­ ljaju svoje kabalističke spise onomu tko će htjeti slijediti njihovu potragu. društva posvećenih koja se održavaju stoljećima... predajući se čak kanibaliz­ mu. Otada uspjeh sotonizma nije opovrgnut. lik što ga je popularizirao Michelet u svojem istoimenom romanu. Tvrdio je kako je "magija savršenstvo svih prirodnih znanosti". .) utjelov­ ljuje sam lik čarobnjaka tražeći tajne stvaranja. Cornelius Aggripa (1486. Pod vodstvom sotone. Najrašireniji su Picatrix. Veli­ ki i Mali Albert.. možda kao reakcija na racionalizam. kako se u 19.. Druge spise su zatim razra­ dili kršćanski sljedbenici. jašući na metlama. tvoreći tako Čarobnica vješta u spremanju tajanstvenih eliksira s crnom mačkom.Astrolozi ili sotonisti: magovi i čarobnjaci 82 Tvore li one ipak pravo tajno društvo? Nije li na njih projicirana izmišljena so­ tonska urota? U svakom slučaju u tom razdoblju rađa se mit o sabatu vještica. tajna društva poput Zlatne zore ili As- trum Argentinum tvrde da su svojim posvećenima odali tajne obreda visoke magije. usred 19.-1535.

kojim se redu hospitalaca dodjeljuju templarska dobra. važno je da neodgodivo dođete u pomoć svojoj braći koji obitavaju u istoč­ nim zemljama. Tako nastaje ci­ jela mreža imanja koja su u isti mah utvrde i poljoprivredna dobra. kaptol i službenici. tako da su templari postali moćni bankari čije bogatstvo ne presta­ je poticati lakomost. siromaštva i neporočnosti. osvojio je njiho­ vu zemlju. (Budite) odsad Kristovi vitezovi. Hugues de Payns. kapelanima i slugama. pokrenuo pustolovinu Prvog križarskog rata. Ja vas pozivam i preklinjem da dođete u pomoć kršćanima i da od­ bacite taj zlokobni narod daleko od na­ ših teritorija. OŽJI SINE. Darovi pritječu i jedan broj mladića iz boljih obitelji napušta sve kako bi popunio redove tog pobožnog viteštva. Početkom 14. vitez iz Champagne i osam njegovih drugo­ va predlažu da će posvetiti život zaštiti hodočasnika koji odlaze u Svetu zemlju. templari sudjeluju sve aktivnije u krvavim bor­ U plamenu lomače Udarci koje su Franci zadali u Svetoj zemlji najavljuju kraj templara. Od de­ finitivnoga gubitka Palestine 1291. jeruzalemski kralj. Sljedeće godine Jeruzalem su oteli muslimani. no to je Krhka pobjeda koju treba učvrstiti. Područja koja štite i kojima uskoro upravljaju templari po­ dijeljena su u pokrajine. odijevati se jednostavno i jesti po dvojica iz iste zdjele. Posvećeni obrani hodočasnika i pu­ tova koji vode u Svetu zemlju. Kako bi se prilagodili toj novoj ulozi. ali isto tako i "područne crkve" zadužene da skupljaju novac namijenjen operacija­ ma na istoku. Viteški i vjerski ideal templara pobu­ đuje takvo poštovanje da se red osjetno obogatio. Turci. Narod koji je došao iz Perzije. redovnici-vojnici okružuju se mnogobrojnim osobljem: čuvarima oružja. Na veliku štetu francuskoga kralja Filipa Lijepog koji nije zaboravio kako su templari 1250. koje je imitacija cistercitskog pravila svetog Benedikta. obilježeno je ponajprije velikom strogošću: braća koja se prepoznaju po bijelom plastu s crvenim križem čine tri zavjeta: posluha. ezoterizmom i lovom za blagom. Bula pape Klementa V. Na vrhu reda velikom meštru pomaže vijeće. Siromaštvo vitezova i financijska moć reda Pravilo templara. odbili pozajmiti novac za otkup. stoljeća najma­ nje dvije tisuće imanja rasijano je po europskim kraljevstvima sve do Pales­ tine tvoreći tako široku i sigurnu mrežu sposobnu da spremi i da u optjecaj znatne svote. Godine 1118.Templari jučer i danas Najmoćniji od viteških redova isto je tako nakon svojega okrutnog nestanka postao najtajanstvenijim. bama u kojima se sukobljavaju kršćani i muslimani. godine papa Urban II. a red se posvećuje samo obrani financijskih interesa." Tim riječima je 1098. Još danas templari fasciniraju u potrazi za svetim Gralom. odobrio pravilo o toj "Božjoj vojsci". u džamiji Al-Aksa sagrađenoj u zamje­ nu za Salomonov hram dobivaju pot­ poru Bernarda de Clairvauxa prije nego što je sabor u Trovesu 1128. oni zapravo više nemaju razloga za postoja­ nje. Svaki dan moraju prisustvovati misi. koji je tražen kako bi se oslobodio njegov djed Luj Sveti koji je pao u ruke muslimana. Ti "siromašni Kristovi vitezovi" koje je osnovao Baudoin II. Domoći se bogatstava reda nedvojbeno je pravi razlog njihove osude. 83 Tajna inicijacijska društva .

13. Slučaj je povjeren jednom od vjernih kraljevih savjetnika Philippeu de Nogaretu koji je na više mjesta u kraljevstvu pokrenuo najspektakularniju policijsku akciju koja je ikad vođena. u očima svojih suvremenika utjelovljuju viteški ideal svojega razdoblja. među Templari. je listopada 1307. Tridesetšestorica vitezova umire u Tajna inicijacijska društva 84 . isto je tako nadahnut iskrenom pobožnošću i ne ostaje neosjetljiv na stalne glasine koje kruže optužujući templare kao krivovjernike. Ali Filip Lijepi se pokazuje neslomlji­ vim. upravitelji.Templari jučer i danas Iako suveren žudi za bogatstvima reda. Papa Klement V. ratnici i ljudi vjere. pokušava posredovati u korist templara iako više njih sve to priznaje. Pod mučenjima svi priz­ naju nepobožno ponašanje i svetogrdna djela zbog kojih su osuđeni. Blizu stotinu dostojanstvenika reda.. kojima i veliki meštar Jacques de Molaym uhićeno.

dvospolac osoba. Budite prokleti. prosinca 1314. pedesetčetvorica su spaljeni živi u svib­ nju 1310. (minijatura iz Villanijeve kronike. viteže Guillaume de Nogaret. počinje dakle drugi život templara. 14. bafometanci i ezoteristi Proces templarima nije imao druge svr­ he nego da diskreditira red. stoljeće). prije godinu dana odredio sam vam rok da sazove­ te Božji sud. no nikada ni­ je nađen neki njegov trag ni na kakvom imanju. Jacques de Molay se pak povlači. Osuđeni od Crkve i kralja dostojanstve­ nici reda Hrama pogibaju na lomači 1314.PROKLETSTVO TEMPLARA " P A P A K E E T nepravedni i LMN. ilegalan i legendaran. Grana Valonaca nestat će također s trojicom braće koja su vladala jedan za drugim bez potom­ stva kao i ona direktnih Burbonaca jer ni jedno od djece Luja XVI. Neki su dozi­ vali kult tajanstvenog ideala Bafometa čiji opis varira od jednog svjedočanstva do drugog: demonski lik. nije vladalo. Luja XVIII. Sveta Stolica. Iako su vladala njegova tri sina. Smatran nevjernikom . vi i vaše potomstvo!" Ove kletve dobačene oni­ ma koji su požurili njegov poraz izgo­ vara Jacques de Molay idući na stratište. neupitna odlučuje raspus­ titi red 1312. nekoliko mjeseci poslije pridružio im se u smrti 29. opasan supar­ nik francuskoga kralja koji je odlučio dokopati se njegova bogatstva. Isto je tako istina da su templari najgorim mukama koje su im dosudili. Me­ đutim red je nedvojbeno bio isuviše moćan. ranjen u nekoj nezgodi u lovu. Neki među njima priznali su na muka­ ma ne samo da su pljuvali na križ. je umro. okrutni suče. čija je potpora do tada bila. ništa nije moglo biti učinkovi­ tije od najluđih optužbi koje su bile potvrđene nezgodnim priznanjima. nego da su se odali i sodomiji.i on je osuđen na smrt na lomači. i Karla X. kralju Filipe. ožujka 1314. Filip Lijepi.. Jer često se templari optu­ žuju za preveliku bliskost sa Saraceni­ ma. a zatim je došao red na Guillaumea de Nogareta koji je nedvojbeno otrovan. Povijesni slučaj ili izvršenje proklet­ stva templara. Neki misle kako zaključni ka­ men svoda crkve Saint-Merry u Parizu predstavlja po crtama demona koji je u isti mah bradat i sisat Bafometa i da je njegovo ime iskrenuto ime poslanika Muhameda. Kazna je izvršena 18. S njim u plamenu inkvizicije nestaje najmoćniji vjerski i vojni red koji je imao srednji vijek. u drvu ili metalu. ni jedan od njih nije imao potomstva tako da se grana direktnih Kapetovića ugasila. Sodomiti. a da bi potpuno nestao.to jest optužen da je zapao u herezu počinivši priznanje . a da bi se to učinilo. 85 Tajna inicijacijska društva . Prijeteće i upozoravajuće riječi: 42 da­ na poslije Klement V.

Otuda pa do toga da se od templarskih vitezova učine al­ kemičari vješti u orijentalnim tajnama samo je jedan korak. 12. prise­ ga da će se čuvati tajna reda. ali na to je potrošeno mnogo tinte i time se obilno hranila mašta.Templari jučer i danas uvezli muslimanske graditeljske elemen­ te na zapad. (. koji nije bio razapet na križu i nije uskrsnuo.) ČL 13. njemač­ ki erudit Mertzdorff izvukao je iz neke masonske lože u Hamburgu dokument koji nije ništa drugo nego slavno tajno pravilo templara. ČL. najmanja in­ diskrecija bit će kažnjena smrću. sliku muškog stvaralačkog načela.. Tajni pravilnici (. stoljeća kada je kopenhaški biskup tvrdio da je pronašao opis u Ovaj templarski križ resi klaustar samostana sv. imaju pravo na tri konja. 1990. jedu meso triput na tje­ dan. Tajan­ stveno je isto tako stalno pozivanje na simboliku brojki: templari imaju tri zavjeta. Paris. koji nije umro. potrebno je samo analizirati neobičan obred koji se obavlja pri ulasku u red.. Halle 1877. Robert Laffont.. a ona pridonosi to­ mu da se zastor misterija koji okružuje TAJNO I HERETIČKO PRAVILO ga je otkrio Mertzdorff u 19. Th. Crkva je samo Antikristova sinagoga. ČL11. A... Nije li zapovjednik hrama u Laonu Gervais de Beauvais tijekom procesa podsjetio na postojanje tajnog pravila koje je poznato samo malom broju posvećenih? O tom navodnom tajnom pravilu neće se znati ništa do kraja 18.. Okružen dvanaestoricom templara on izgovara svoja tri zavjeta i priseže kleče­ ći nakon što je čuo zagonetnu formulu koja ga upozorava da "od našeg reda vi­ dite samo koru koja je izvana". zatim će primiti bijeli plašt s pâsom. kao što je resio većinu templarskih dobara.7. Mertzdorff: Die Geheimstatuten des Ordens der Tempelherren. I ZVADAK IZ LAŽNOG TAJNOG PRAVILA STO u pupak. Kako se treba domoći osoba spremnih da prime inicijaciju? Treba im pokazati nedostatnost općeg zakona.. Među njima i dekorativne simboličke i inicijacijske orijentalne motive koji su utjecali na nastajanje gotičke umjetnosti. Odgojitelj će postupno ljubiti novaka u usta da mu prenese dah.) nikada neće biti stavljeni u ruke ni jednoga brata. taj će rukopis biti otet! Godine 1877. napokon u spolni organ. ali u kojem se nazire dosta mističnih aspekata. Tako budući vitez treba zatražiti triput svoj "ulazak u hram" prije nego što ga ondje prihvate.. iz djela P.) Crkve čiji je nauk prazan. Čin vjere u Boga Stvoritelja i nje­ gova Sina koji nije rođen. pri­ vući ih izvan (. Što se tiče geometrijskog lika istostraničnoga trokuta koji često ukra­ šava njihove kapelice. Ali samo se odabrani uzdižu na visine istine.. Stoljeća lova na blago Mnogo neobičnosti i tajanstvenosti okružuju sasvim sigurno red templara tako da se još i danas vjeruje u skri­ vanje tajne o kojoj treba svakako šutjeti. pripada li on kla­ sičnoj srednjovjekovnoj simbolici ili šifri koja krije ezoteričnu poruku? rukopisu sačuvanom u Vatikanu..6.. ČL 16. u posvećeni pleksus koji up­ ravlja stvaralačkom snagom. obred sličan podjeli viteštva. tri pri­ česti na dan. Za drugu navodnu tajnu potrošeno je isto tako dosta tinte. Riffard l'Esoterisme. A kako bi se od tih vojnika-redovnika učinili čuvari teške tajne. Obred primanja izabranih. Stručnjaci su zatim ustanovili da se radi o krivotvorini.. Neofit će zgaziti križ i pljunuti na njega. Ivana Krstitelja u Ormetleu blizu Trevisa u Italiji.. Tajna inicijacijska društva 86 . stoljeću: "ČL 5.

. čak tako daleko da je s velikom pompom organizirao sjećanje na mučenja Jacquesa de Molaya. trojica anglosaksonskih novinara objavili su Svetu zagonetku u kojoj tvrde . otkrio opat Sauières. Nije li to blago templara koje je 1886. Godine 1982. Najslavniji je nedvojbeno Bernard Frabret-Palaprat. u En­ gleskoj. Nadali su se da će ga naći u dvorcima Gisors ili Chinon gdje su bili zatočeni dostojanstvenici reda. Stuart tijekom svojega izgnanstva u Francuskoj od 1688. postavši odjednom bogat? Potomstvo u isti mah neobično i tragično Miješajući viteški ideal križarskih rato­ va.bogatstvo koje se razlikuje od uništenja . liječnik podrijetlom iz pariške masonske lože koji je uteme­ ljio templarsku organizaciju proglasivši se 22. To je onaj nji­ hova bajoslovnoga blaga. Istina je da je red bio užasno bogat . (Uvijek kompromitantne ljubavi Isusa i lijepe Marije Magdalene!) Neobično tajno Poput ove nadgrobne ploče u Courteixu mnoga svjedočanstva iz prošlosti reda bila su tumačena kao toliko indicija koji su omogu­ ćavali da se ponovno nađe legendarno blago.. ožujka 1808. dobivši za to pristanak vlasti.kako je dinastija Merovinga potekla iz ljubavi između Krista i Marije Magdalene i kako je tajni red. Jesu li možda vitezovi obaviješteni o za­ vjeri koja se sprema protiv njih mogli pobjeći kako bi ostavili blago na sigurnom mjestu? Mnogi još kopaju.st. nije nađeno nikakvo blago ni u jednom od njihovih imanja.medu ostalim razrađenim znanstve­ nim istraživanjima . NA KORIJENIMA Tijekom 18. u Istočnoj šumi u Champagni. čuvar svetoga Grala. uveo slobod>>> .pa iako su ta dobra i nekretnine prešli u suparnički red hospitalaca. župnik Rennes-Le Château.. Napoleon je upot­ punio ceremoniju pješačkim odredom nedvojbeno zato da bi kontrolirao djelovanja tih neobičnih templara. fascinaciju orijentom. Kruži legenda koja kaže kako je Jacques de Molay znajući da je izgubljen odredio svojega nećaka. grofa de Beaujeua za svojega nasljednika. vjersku zanesenost srednjim vijekom i izgled dobitka legenda o templarima potaknula je ve­ lik broj samoproglašenih nasljednika reda. Vjerojatno je Jakov II. Sionski priorat utemeljen 1099. Isti Sionski priorat po­ novno se pojavio 2003. Samostan navodno i potječe od templara zaduže­ nih da čuvaju demonsku tajnu koja na­ vodno ugrožava kršćanstvo. "Izmišljeni templar" nedavno je dao povoda novoj legendi koja je vitezove hrama učinila čuvarima Grala.87 Templari jučer i d a n a s templare još više zgusne. u knjizi Da Vincijev kod Dana Browna.. za vrijeme prvog križarskog rata. Fabré-Palaprat je išao 18. Dinastija Stuarta je zatim naslijedila taj teret. slobodno zidarstvo se širi Europom. S nekoliko drugova koji su izbjegli hajku kraljevih vojnika sklonio se u Škotsku kako bi ondje nastavio templarsku tradiciju. u Auvergni. velikim meštrom reda koji će po njemu proći stoljeća u najvećoj diskre­ ciji pod vodstvom tako slavnih osoba kao što su Bertrand du Guesclin ili Grand Condé.

i pape Eugena III.ili legendi .templara nastao je isto tako znatan broj sekti od kojih se na tužan način proslavio OTS. društvo učinilo je da je taj Sionski priorat rođen u mašti stanovitog Pierrea Plantarda. pod magisterijem Roberta de Bourguignona (slika F. Pretpostavljajući da će se upisati u kontinuitet duhovnoga viteštva Hrama sastavljen od fanatika... a i danas daje povo­ da brojnim mitovima. I tako savršeno javan red što su ga utemeljili čestiti i neporočni vitezovi nije prestajao tijekom stoljeća stvarati tajna i katkad opasna društva koja se pozivaju na njega.. kolektivnim sa­ moubojstvom četrdesetosmero svojih članova koji su mislili da će. ušao je u povijest 1994. što su ga uteme­ ljili 1984. Oko legende . vizionara i mitomana čiji je pravilnik o udruživanju po zakonu iz 1901. onaj viteza Kadosha. M.) u podprefekturu u Gornjoj Savoji. ili Red sunčeva hrama. "slavi red templara i njima se nadahnjuje". kad budu očišćeni vatrom. Za neke je krug zatvoren: slobodni zidari su tem­ plari novoga doba. postati autentični "taj­ ni učitelji Hrama". Joseph Di Mambro i belgijski liječnik Luc Jouret. Kaptol reda Hrama koji se održava u nazočnosti kralja Luja VII. svibnja 1956. 1844. Graneta. osniva Strogi templarski red čiji se obredi i stup­ njevi nadahnjuju redom Hrama. Taj obred je poslije preuzet u Ispravljen škot­ ski obred i Star i prihvaćen škotski obred koji se oba još provode i čiji osamnaesti stupanj. (a ne 1099. predan 7.SLOBODNOG ZIDARSTVA? no zidarstvo na kontinent.. Tajna inicijacijska društva 88 . Tu tezu koja je danas odbačena posebno podupire njemački barun Karl von Hund koji 1751.).

Čovjek skromna podrijetla nekoliko desetljeća prije stekao je malu knjižaru u baraci u Parizu. ODINE 1417. Mnogi se pitaju o podrijetlu tog iznenadnog bogatstva. tijekom nekog hodočašća u Saint-Jacques-de-Compostelle Flamel susreće učitelja Canchesa. Time daje ključeve Flamelu koji. Knjižar tada provodi više od 20 godina pokušavajući odgonet­ nuti njihov smisao. javlja da je pretvorio živu u srebro. kada neki čovjek ulazi u njegovu trgovinu i pokazuje mu knjigu koju je potpisao Abraham Židov. Flamel je ipak sam odgovorio na tu zagonetku u svojim spisima tvrdeći da je otkrio taj­ nu pretvaranja jeftinih kovina u zlato. Od 1382. siječnja 1382. on javno pokazuje za­ čuđujuće bogatstvo koje se očituje u njegovoj velikodušnoj rasipnosti: po­ mogao je da se osnuje čak 14 bolnica.. starog obraćenog židovskog liječnika. Oni su u isti mah i prethodnici suvremenih kemičara i šarlatani i filozofi u potrazi za duhovnom obnovom. 3 kapelice i pritekao u pomoć mnogim osobama. ali isto tako i produžio život.) koje sam doista pretvorio u gotovo čisto 89 Tajna inicijacijska društva . Tek 1378. On napokon. Taj u knjizi prepoznaje odraz kabalističke misli. Sve počinje jednoga lijepog dana 1357. Djelo sadrža­ va 21 list s nerazumljivim alkemičarskim tekstovima.. UMIRE NICOLAS Flamel u dubokoj starosti od 87 godina. Tri mjeseca poslije navod­ no je dobio kamen mudraca koji mu omogućava da pretvara kovine u zlato: "Napravio sam projekciju s crvenim ka­ menom na sličnu količinu žive (. Flamel je kupuje i počinje je čitati. zna o tome odsad dovoljno kako bi mogao slijediti svoja istraživanja. vrativši se u Pariz.Veliko djelo alkemičara Cilj alkemičara je naći tajnu kamena mudraca da bi se stvorilo zlata koliko te volja. 17.

Tako je makrokozmos stvaranja predstavljen u mikrokozmosu koji je ljudsko biće jer "sve su stvari došle i dolaze od jedno­ ga". U Indiji se alkemija razvila na tragu tantrizma ko­ ji nizom tjelesnih postupaka nastoji preobraziti biće da ga očisti i učini slič­ na zlatu. stoljeću naše ere prije nego što je počeo utjecati na zapadni ezoterizam. No na tragove alkemijskih postupaka naila­ zi se od najstarije antike i u drugim civi­ lizacijama. Stari postupak Pojam alkemija dolazi od arapske riječi al-ki-miya i odnosi se na "crnu zemlju". nego isto tako da produlje život kako bi napokon postigli jedinstvo u okrilju božanstva. Alkemičari su dugo komentirali taj tekst koji pro­ glašava da je "onaj koji je dolje kao on­ aj koji je gore". D OKTRINA ALKEMIČARA JE NEOD- mediteranskom bazenu javlja se zapad­ na alkemija. nego je ukupnost svijeta sadržana u njemu. ali po nji­ hovu shvaćanju komplementarna puta: ne samo kako da pretvore kovine u zla­ to.Veliko djelo alkemičara zlato. Pod zaštitom boga Herme­ sa aleksandrijski alkemičari iz 4. U srednjem vijeku njihovi radovi prolaze arapskim svijetom u ko­ jem je najslavniji alkemičar sufi Jâbir Rukopis Alkemije Nicolasa Flamela. Marije Židovke ili Sinezija istražuju tri različita. pripisuju se uređivanje mnogobrojnih djela koja čuvaju tajna znanja među kojima je slavna "smaragdna ploča". Ta je misao temeljna za alkemi­ čare. što znači "triput vrlo velik". alkemičara koji su stigli do Velikoga djela. Tako su to u Kini bratstva kovača koja su utjecala na taoizam u smislu alkemijske mistike. Prema njima kamen mudraca nije ništa drugo do ponovno nađeno jedin­ stvo svih elemenata materije. U tom djelu slavni srednjovjekovni alkemičar govori s mnogo simbola o svojem otkriću kamena mudraca. sasvim sigurno bolje nego obično zlato." Od toga trenutka Flamel prema svojim riječima pripada uskoj skupini sljedbenika. Zapravo hermetićka doktrina pretpostavlja da postoji pri­ marno jedinstvo koje otkriva mreža skrivenih podudarnosti. Ime potječe od Hermesa kojeg su Grci po­ istovjećivali s bogom Totom. čuvarem pisma i skelarom tradicije kod Egipća­ na. Tajna inicijacijska društva 90 . Međutim početkom naše ere u HERMETIZAM vojiva od hermetizma. a to je ime koje su Grci dali Egiptu. Taj sm­ jer ideja rođen u antici doživio je zvjezdane trenutke u Aleksandriji u 3. Hermesu. nazvanom Trismegist. Ne samo da je čovjek dio svega. stoljeća poput Zozimea.

).-1541.-1280. Za to se zanimaju najveći inte­ lektualci toga vremena. Tako car Rudolf II. Alkemićarske radionice cvjetaju tada u Europi i svi se sve do suverena da­ ju u potragu za ka­ menom mudraca. pergamenata. dvorognim prekapnicama.-1716. dakle. U tom stanju može se "baciti" u pećnicu na kovinama i pretvoriti u golemu količi­ nu zlata. stoljeće). U alkemijskim vračarskim knjigama nikad nisu točno naznačene faze u pripremi zlata. Zlatno doba alkemičara Kraj srednjega vijeka i renesansa pred­ stavljaju vrhunac alkemijskog istraživa­ nja oko osoba kao što su Nicolas Flamel.) koji se služio načelima alkemije da bi priredio lijekove. Neki su svoj poraz platili životom. no njihov empirijski postupak i njihovo zanimanje za dobitak sljedbenici veoma preziru..-1313..-1727. vodeći isposnički.ili kruta . i kovine i biljke u nadi da će dobiti zlato. Alke­ mičari. služe se pseudonimima poput tajan­ stvenoga Fulcanellija. a posebno švicarski liječnik Paracelsus (1493..to je kamen ili crveni i prozirni prah. šuplji hrast peć. Danas su pristaše alkemije tek šačica ljudi.). Njegova proizvodnja bit će duga i opasna. Još u kla­ sičnom stoljeću Newton (1642. ra­ zlikovala su se dva tipa alkemičara.).Veliko djelo alkemičara ibn Hayyân (8.-1562. Prema tek­ stovima koje posjedujemo ta priprema može biti tekuća . Umjesto toga nalaze se priče ili alegorijske slike koje često kriju misteriozne anagrame. predratnog auto­ ra Misterija katedrala i Prebivališta filozofa. pećima. Nepokolebljivi u svojem znanju. Alkemija gubi svoju vjerodos­ tojnost pred novonastalom kemijom. a Ovaj portret Paracelsusa pripisuje se Janu van Scorelu (1495. Saturn olovo. ali i Raymond Lulle (1235. Oni su mnogo diskretniji od onih prvih i pozivaju se na dugu inicijacijsku tradiciju.. Šaptači i pristaše Kada je potraga za kamenom mudraca potresla Europu.-1612. 91 Tajna inicijacijska društva . stoljeća to znanje prodire na kršćanski zapad. ali pozivaju se isto tako i na svakojake rukopise. Drugi su naprotiv dopustili kemijska otkrića. Alkemičar mora najpri­ je izvući sirovinu iz dubine zemlje. Međutim s pros­ vjetiteljstvom i unatoč entuzijazmu što ga potiče Cagliostro alkemičari postaju sve rjeđi. gotovo monaški život prista­ še rade u svojoj radionici punoj knjiga. Zato se oni brinu da pribjegnu ezoteričnom jeziku ispu­ njenom crtežima i simbolima koje može shvatiti samo posvećeni. posebno u alkemiji.-1294. (1552. Albert Veliki (1193. tvore pravo tajno društvo čiji članovi krstare Europom u potrazi za znanjima i savršenstvom. Često ih povezuju sa šarlatanima i oni su dugo osvajali zapadne suverene obećavajući im slavu i bogatstvo. "Slavni švicarski liječnik" isticao se na svim područjima.. Kao zagonetne osobe oni se rijet­ ko pojavljuju..dakle poprima oblik dugovječnog eliksira . Kad se to ipak dogodi. Naslijedili su općenito svoje znanje od učitelja alkemičara ko­ ji ih je školovao ili vodio. Tako Krist ili pelikan naznačuju kamen mu­ draca. Od praktične alkemije.) veo­ ma cijene to istraživanje. Roger Bacon (1214. Po nji­ hovu mišljenju alkemijsko znanje se ne otkriva svakomu. pas dah. Tek od 12.) vjeruju u ide­ ju pretvorbe kovina.) ili Leibniz (1646.) prima na praškom dvoru najug­ lednije pristaše svojeg vremena koje postavlja u "zlatnu uličicu" u srce češke pri­ jestolnice. Šaptači su vješti zanatlije koji iza svojih peći miješaju sve vrste proizvoda. to je mjesto gdje se izrađuje kamen mudraca.

oni tu stavljaju piliće začepljujući grliće poklopcima od bakra i zakapaju ih u zemlju. i koja su ujedinjena u muško i u žensko tu se skupljaju da bi iznjedrili kamen mu­ draca. gasi i pere u istom pripravku: to se ponav­ lja sve dok pripravak ne izgrize bakar s jedne do druge strane i poprimi te­ žinu i boju zlata. Tako je alkemičar stručnjak koji osim hermetičnih znanja mora ovla­ dati i složenim tehnikama. oni koji ih uzgajaju imaju okrugle posude od bronce.. Tajna inicijacijska društva 92 . oni bi upali u zemlju... To je nuž­ no potrebna faza na putu još većeg projekta: građenje sebe. Iz jaja se izlegnu muški pilići kao mladunčad kokica kojima nakon sedam dana narastu zmijski repovi. Pilići se hrane šest mjeseci finom zemljom koja pro­ dire kroz rupe. Ali malo je prista­ ša dosegnulo to stanje u kojem čovjek sudjeluje u božanstvu. do alkemijske mistike Za pristaše alkemija se ne svodi na jed­ nostavno preobrazbu kovina. Kad se to zagrije do bi­ jelog usijanja. Zatim se pijetli maknu i stave se žabe da sjede na jajima. Nakon toga dižu pok­ lopce i pale vatru sve dok životinje unutra ne budu potpuno spaljene.. "Alkemičari imaju pod zemljom sobu čiji su svi dijelovi od kamena s dva malena prozora. skida se s vatre. ." U SVOJEM DJELU RAZNA UMIJEĆA od elemenata materije. (. oni se povlače i pomno drobe.kruhom. ostaviti suvišnu vo­ du da se ispari kako bi se dobio žitak proizvod. napokon ujedi­ niti te čiste duhove kako bi se oblikovao kamen mudraca. Među­ tim za neke alkemičare Veliko djelo ide još dalje. Tu stavlja­ ju dva stara pijetla od 12 i 15 godina i daju im dosta hrane. Filozofska potra­ ga istodobno kad je izvršena u radionici postaje metaforom unutarnje potrage.. tako uska da se jedva nešto vidi kroz njih. Elementi se kuhaju u posebnoj posudi u obliku lopte koja se zove "filozofsko jaje". Kako bi se to spriječilo.Veliko djelo alkemičara zatim postupati u četiri faze: učiniti materiju tekućom. kad soba ne bi imala kameni pod.). Kad se oni utove (.) Uzimaju se veoma tanki noževi od veoma čistog crvenog bakra.. oni se pare i nesu jaja. Pokret rosenkreuzera nadah­ njuje se tom teurgijskom koncepcijom praveći od svojega mitskog utemeljite­ lja Chistriana Rosenkreutza alkemičara bliskog Kristovu liku. Ovaj alkemijski manuskript iz renesanse opisuje spajanje crvenog sumpora i zelene žive što je ključna faza u Velikom djelu koje simbolizira okrunjeni hermafrodit. jamstvom jedin­ stva stvari. a zatim odijeliti i očistiti svaki RECEPT ZA PROIZVODNJU ZLATA njemački monah iz 7. hrani ih se. To znači kako najnapredniji alkemičari traže da se pretvore u sebe same. dodaju trećinu krvi riđeg muškarca: ta osušena krv pretvo­ rit će se u prah. Njihove mistične koncepcije utjecale su na druga društva kao što je slobodno zi­ darstvo čiji se inicijacijski obred smatra sličnim alkemijskom očišćenju. omogućujući da se veže sa stvaralačkim načelom. Suprotna načela koja simboliziraju sumpor i živu. velike zapremnine koje su izbušene sa svih strana i čiji su grlići stegnuti.. tu se sa svake strane stavlja je­ dan sloj tog pripravka i zatim se sve stavi na vatru.. stoljeća Teofil govori o originalnoj metodi proizvodnje zlata. Kad se to ohladi.

sudjelovali su u gradnji podzemne že­ ljeznice u Caracasu i probijanju tunela ispod La Manchea.u više od šest tisuća poduzeća i raspoređeni me­ du tako različitim zanimanjima kao što su tesari.. UGUJE IM SE KONSTRUKCIJA eif- felova tornja.. ali is­ to tako i drugdje u svijetu . ali intimnija tajna koja se odnosi na njihov osobni angažman u sklopu bratstva koja stavlja u prvi plan ljubav za dobro obavljen posao i o čemu svje­ doči njihovo profesionalno znanje neće se . kolari.Tajna lijepog djela kalfa Legenda je od njih učinila nasljednike graditelja katedrala. Jedan hram i tri utemeljitelja Svoj temeljni mit kalfe crpe iz Staroga zavjeta podsjećajući na gradnju Hrama namije- Otac Soubise je kao zaštitnik tesarskih djetića s kraljem Salomonom i majstorom Jacquesom jedan od trojice važnijih likova iz Kalfinskih zadaća. vodoinstalateri. staklari ili kožari. skela za vrh tornja opatije Mont-Saint-Michela i temelji piramide Louvrea.nikada otkriti. čak iako im se katkad sviđa da ljudi u to vje­ ruju. koji su sami nasljednici još starijih znanja što se ljubomorno čuvaju. 93 Tajna inicijacijska društva . Čini se da se ni jedno prestižno gradilište ne može os­ tvariti bez njih.u Francuskoj. Prisutni danas . Iako čine gotovo aristo­ kratsku elitu umjetničkih zanimanja. fasaderi. a politička moć poput Crkve uvijek se čuvala bratovštine koja je jedno od najstarijih inicijacijskih društava na zapadu. mon­ teri centralnog grijanja.. oko 20 000 osoba okupljenih u tri velike obitelji kalfinstva ne propuštaju oživjeti legendu. obnova baklje na Kipu slobode. Kažu kako su djetići čuvari tajni tih radnika kršćanstva. njihov je ugled to veći što je obavijen velom misterija. pekari.. Ezote­ rične tajne koja je prethodila gradnji katedrala nedvojbeno nikada ni nije bi­ lo i kalfe ne prave od toga misterij. Jer njihova najnovija ostvarenja odjek su velikog djela gradi­ telja katedrala tijekom stoljeća.po prirodi stvari .

Na­ protiv. Hiramove djetiće koji nakon izgradnje Hrama odlaze iz Jeruzalema u Francu­ sku. koja se proširila. vred­ U kalfinskoj mašti gradnja katedrala smatra se jednim od temeljnih gradilišta reda. Salomon je imao i sedam­ deset tisuća nosača tereta." Ovaj citat iz Prve DJETIĆI I SLOBODNO ZIDARSTVO slobodnih zidara pobudili su ideju. To je na primjer slučaj s Agricolom Perdiguierom. stoljeću. osamdeset tisuća kamenorezaca u gori. Ništa ne bi bilo više pogre­ šno. otac Soubise postaje za­ štitnikom tesara. B LIZINA MITOVA. postaje zaštitnik kamenorezaca i tesara. SIMBOLA DJETIĆA I knjige o kraljevima znači za kalfe mitsko krštenje koje smješta njihovu inicijacijsku tradiciju duboko u judeo-kršćansko naslijeđe i pokazuje njihov ideal: tri stupnja zanatlija . graditeljem hrama kojeg su ubili opaki djetići želeći se domoći njegovih tajni. Tajna inicijacijska društva 94 .njenog čuvanju kovčega saveza. S druge strane. to je ponajprije udruga fizičkih radnika. kako su ta dva inicijacijska društva bliska. "Tada diže kralj Salomon kulučare iz svega Izraela (.šegrti. S jedne strane. Danas različite obitelji kalfa zauzimaju različita sta­ jališta u odnosu na slobodno zidar­ stvo koja sežu od blagonaklonosti do nepovjerenja..rade brinući se maksimalno za savršenstvo pri stvara­ nju remek-djela. ipak je jasno da su neki djetići bili i slobodni zidari. No u stvarnosti najvažnija od njih nastala su prije. čini se da je sada utvrđeno kako je mit o Hiramu najprije bio razrađen u ložama. Drugi obred. stoljeća. kalfe su mnogo stariji jer datiraju od srednjega vijeka. obredu koji datira iz 19. takoreći blizanci.. njih je bilo tri tisuće i tri stotine. jednim od velikih re­ formatora djetića. Tradicije djetića razli­ kuju se po značenju koje daju ovom ili onom liku zaštitnika. Povezuju ga obično s likom Hirama. onaj Zadaće. a da nisu ni u kakvoj posebnoj vezi s udrugama graditeljskih zanata. Tako Salomon u Zadaći slobode. dok prve masonske lože nastaju tek u 18. nego djetiće smatrati praktičnim i konkretnim štitom za masonstvo ko­ je se smatra intelektualnijim i duhovnijim. Iako nisu potvrđene institucionalne veze. ka­ menoresci i majstori . Zajedničke simbole kao što su šestar i kutomjer iz operativne su tradicije prvi preuzeli slobodni zidari.) Hiram je bio nad svim kulučarima. On od njih čini graditelje. nuje dva lika: majstora Jacquesa i oca Soubisea. dok masoni okupljaju osobe svih profesija. Tijekom putovanja jedna ih svađa razdvoji pa nastaju dvije grane kalfa: dok majstor Jacques postaje zaštinikom kamenorezaca. a zatim je ušao u tradiciju kalfa. ne računa­ jući glavara službeničkih koji su uprav­ ljali poslovima. a upravljali su narodom zapo­ slenim na radovima.

Djetići i graditelji katedrala Majstora Jacquesa koji se povukao u samostan Sainte-Baume ubijaju Soubiseovi učenici nakon nekoliko godina. zadaće.po­ jam koji doslovno znači "onaj koji dijeli kruh" . To su pravi preteče sindikata kojima je cilj ne samo skrb za materijalne potrebe rad­ nika. Kao reakcija na to stanje formiraju se na marginama službenih struktura za­ natski cehovi. stoljeću na tragu veli­ kih gradilišta gradskih zdanja. označavajući time svoje bratstvo . utvrda ispred katedrala. Osim toga bilo im je gotovo nemoguće dobiti naslov majsto­ ra koji je omogućavao da se osamostale. Još danas je provansalski samostan mje­ sto hodočašća za sve Djetiće zadaće.Ponašanje Djetića zadaće koji se prepoznaju po karakterističnoj odjeći: uz crno odijelo nose cilindar i štap urešen vrpcama. posljednji veliki meštar templara koji su se obratili kalfama kako bi podigli Danas se čini kako je potvrđeno da su djetići srednjovjekovna tvorevina koja se javlja u 14.i privrženost načinu života za­ jednice koji će ih uskoro karakterizirati. u zatvorenom i strogom svijetu cehova samo su najbogatiji mogli biti primljeni u taj visoki rang. obično su bili loše plaćeni. dajući im redovit i čestit posao. apa­ nažu cehova koje kritiziraju ti zanatlije zadržavaju samo naslov compagnon. čuvara nacrta Hrama. Do tada sudbina rad­ nika nije baš bila zavidna: ugnjetavani od gazde. če­ sto i zlostavljani. kako ih tada zovu. Odbijajući naslov "majstora". njhove snažne tvrđave u Svetoj Zemlji. Od oca Soubisea legenda je učinila be­ nediktinskoga svećenika. 95 Tajna inicijacijska društva . Ovi novi cehovi okupljaju tri zanima­ nja: kamenoresce. U jednoj varijanti majstor Jacques nije bio nitko drugi nego Jacques de Molay. tesare i bravare. i 15.

U potrazi za uomo universale Od svih simbola koje djetić susreće tije­ kom putovanja. U izvornim obredima predlagalo mu se da izradi lažni novac tj.. "završetak" produljuje inicijacijski put: kad postane "završeni djetić". tijekom koje se stavlja na kušnju. ljubav za dobro obavljen posao i krea­ Tajna inicijacijska društva 96 . tivna iskra predstavljaju sve to i još više. on. Zatim ga zagr­ le iskusni djetići koji mu povjeravaju vrpcu u boji njegova ceha i štap. kapitalni je trenutak inicijaci­ je: kandidat se poziva tamo da simbo­ lički umre kako bi se ponovno rodio kao djetić.. pozivi da učini reda u vlastitu duhu ili podsjećanje na divovsko djelo koje je ostalo nezavršeno. zanatlija se okreće pre­ ma svijetu. "Avignonac vrlina". Nakon nekoliko godina tijekom obreda Ovaj akvarel zazivajući "slavu graditelja svijeta" (ALAGDADL'U) slavi primanje novoga djetića koji se sada zove "Périgord ključ srdaca". Zatim se krsti i prima svoje kalfinsko ime: "Périgord odano srce". Ova dva li­ ka. na kraju kojeg će onaj tko pokaže svoje umijeće i visoke moralne vrline biti "primljen djetić". Danas se od njega traži da jednostavno potvrdi svoj moralni angažman. pri­ manje i završetak. Sada može prenositi svoje znanje kako bi se održao neprekinuti lanac djetića. da zaniječe svoju vjeru kako bi dokazao svoju vrlinu. Tijekom prve kandi­ dat dobiva tkaninu na kojoj su tiskani labirint i babilonski toranj.Tajna lijepog djela kalfa 96 nego i da ih obrazuju i stručno i moral­ no. Nakon pokus­ nog razdoblja od više mjeseci onaj tko im se želi pridružiti pušta se na ceremo­ niju koja se naziva "usvajanje". Od kandidata do svršenog djetića Djetići imaju inicijacijsko društvo čija se neizreciva tajna temelji kod svakog od članova na njegovu vlastitom struč­ nom i duhovnom putu. "Vjernost Chartresa". Moralna ispravnost i mjera. Rođeno je kalfinstvo. dva glavna su šestar i kutomjer. označavaju potragu za smislom koja će zaintrigirati mlado­ ga šegrta na putovima Tour de Francea. koju katkad zovu "penjanje u sobu". Za to je tre­ bao ostvariti svoje "remek-djelo". Intimniji simboli usko su povezani s trima ceremonijama: prihvaćanje. jedin­ stveno djelo koje sažimlje i ilustrira njegovo vladanje umijećem. da­ kle. Za njega počinje dugo putovanje po Francuskoj. Prijamna ceremonija. Napokon treći stupanj. postaje pristupnik.

tapšanje bi se završilo razm­ jenom čutura. ovi se amblemi različito tumače: no nema dvojbe da ovaj put predstavljaju dovršene spome­ nike koji podsjećaju na remek-djelo kandidata i pozivaju ga da razmišlja o pro­ laznosti života. Sa­ stojao se u tome da se izobliči izgovor riječi na način koji samo oni razumiju. Dru­ gi su obredi u vezi sa strogim pravilom koje upravlja životom djetića i zove se "ponašanje". pljuskaju svi članovi skupa. prije nego što ga izbace udarcima nogu. U sljedećem stoljeću Luj XIV. Ta alegori­ ja označava uomo universalis — zavr­ šena čovjeka koji na­ stoji postati potpuni djetić. Posebno su se prakticirali na pogrebnim svečanostima. svetogr­ đem i praznovjerjem". isprva blagonaklona. ukida Nantski edikt čime se još jednom naglašavaju razdor i napetosti između katoličkih i hugenotskih kalfa. Kazna izaziva obrnuti učinak od očekivanoga: kalfin­ stvo još više štiti tajnu svojih obreda. dok njegov ugled izvrsnosti ne prestaje privlačiti mlade zanatlije kojih ima sve više. zadaće koje ocjenjuju nepobožnima. Radi se o piramidi. Na taj su se način predstavili jedan drugomu dogovorenim obrednim kretnja­ ma i dijalozima. a "slobodni članovi" prilaze reformaciji. oni bi se potapšali. To je posebno bio slučaj za vrijeme putovanja Francus­ kom. a da ih drugi ne razumiju. Završenom dje­ tiću povjerava se novi simbol: peterokut u koji je ucrtan čovjek ka­ ko drži kutomjer i šestar. o hramu. Zadaće slobode. Tapšanje. o grobu i katedrali. Uvijek im se povjeravaju najuglednija gradilišta poput restauracije arkandela na Mont Saint-Michelu. U istom duhu djetići su se služili tajnim jezikom koji zovu "jaukanje". Po­ zovu ga na gozbu gdje svi osim njega piju proklinjući kradljivce. iako je Chapelierov zakon iz 1791. proganjani ili podi­ jeljeni u antagonističke tabore morali znati prepoznati ili komunicirati.Tajna lijepog djela kalfa primanja novom se djetiću prikazuju drugi simboli. Zbog toga je bez poteškoća nadživjelo Francusku revoluciju. To ideološko Kalfe nisu izgubili ništa od svojeg prestiža. Osim toga kad jedan od njih umre. Taj la­ nac simbolizira savez djeti­ ća koje samo smrt može prekinuti. Osim to­ ga Crkva. . jaukanje i lanac saveza Mnogi obredi koji na­ glašavaju život djetića naslijeđeni su od bivših običaja iz razdoblja kada su se Vrijeme kriza U 19. članovi cehova. Napokon 1655. Ako su dvojica muškaraca pripadali istom obre­ du. U 16. Neki obredi postoje još i danas. u kojem nalazimo slobodne mislioce i slobodne zidare. la­ nac se prekida kako bi se pokazalo da nedo­ staje jedna karika. Kada bi se dvojica djetića sreli na ulici. ubrzo postaje neprijateljski raspoložena pre­ ma tim bratovštinama koje se ujedinju­ ju skrivene od očiju javnosti kako bi prakticirale inicijacijske ceremonije. Prema cehu kojem pripada zanatlija. teološki fakultet Pariš­ koga sveučilišta službeno osuđuje kal­ finstvo i njegova "društva tzv. stoljeću suprotstavljaju se dva ve­ lika obreda: onaj Zadaće povezan s ka­ tolicizmom i onaj otvoreniji. Zatim ga. Svatko prekriži ruke kako bi uhvatio ruku svojega susjeda. Osuđeno kalfinstvo Od samih početaka ili gotovo od samih početaka kalfinstvo se razjedinjavalo i istodobno pobuđivalo razne sumnje. To je po­ sebno slučaj s "lan­ cem saveza" koji se prak­ ticirao za vrijeme proslave za­ štitnika ili na gozbi. stoljeću vjerski ratovi ne štede brat­ stvo koje se dijeli na dva ogranka: "neza­ sitni" pod dvostrukom zaštitom majstora Jacquesa i oca Subisea ostaju vjerni Ri­ mu. službeno zabranjivao sve profesionalne udruge. Tako se "ponašanje Grenoblea" primjenjuje kada neki djetić nešto ukrade.

Inicijacijsko putovanje u pravom smislu (in itium znači "na putu"). fasadera Tour de France. a sindikalni pokret koji nastaje distancira se od organizacije ko­ ju smatra previše pomirljivom u odno­ su na poslodavce. mladi čovjek stanuje u kalfinskim konačištima. vo­ TOUR DE FRANCE U opatijskoj crkvi Saint-Gilles (Gard) kalfe su na zavojite stube urezali svoj "potpis". slobodni zidar. Između tradicija i moderne Danas su kalfe podijeljeni u tri obitelji. nastala Radnička udruga Kalfa zadaće Tour de France. Javlja se in­ dustrijski svijet koji sve više marginali­ zira zanatstvo. Taj se put obično obavlja u smjeru kazaljke na satu. jer nastava je ponajprije usmena. Poslije rata su je potvrdile vlade Republike. doinstalatera. Udruga veoma privržena tradiciji prak­ ticira samo obrede majstora Jacquesa i oca Subisea. nego i u obavljanju obreda i običaja kal­ fmstva. limara. koji je zabranjivao tajna društva. prijatelj Georgea Sanda postao je neumorni zagovornik pomi­ renja između različitih ogranaka kalfinstva u nadi da će okupiti sve zadaće iako se njegov san nikada nije ostvario. Svaki put pri­ ma ga žena koja je odgovorna za nje­ ga i koju zovu "majka". kolovoza 1940. Svi su se oni. Perdiguier zvan "Avignonac Krepost" je stolarski djetić Zadaće slobode. Druga je nastala tijekom Dru­ goga svjetskog rata u Vichyijevskoj vladi. J EDAN OD TEMELJNIH TRENUTAKA Tajna inicijacijska društva 98 . što jamči tajnost prijenosa. U taj kontekst smješten je lik Agricola Perdiguiera (1805. kalfinstvu je prijetilo da bude raspušteno po zakonu od 13. nasljednica ideja Perdigui­ era koja okuplja razne zanate od kojih je svaki sačuvao vlastite obrede. prvi su put u povijesti primili u svoje redove tri mlade žene "kalfice". U prosincu 2004.-1875. Na toj turneji. Društvo djetića zidara i kamenorezaca zadaća Tour de France. Posljednja obitelj utemeljena 1952. Dani rada nadopunjuju se učenjem koje se organizira u "odma­ ralištu". Tako je 1941. Društvo kalfa i pridruženih stolara i bravara Zadaće slobode te napokon društvo kalfa sobo­ slikara. tzv. U danima nakon dolaska putnik ima dužnost naći posao kako bi ostao u kontaktu s poslom. Društvo putuju­ ćih djetića. je Kalfinski savez gra­ diteljskih zanimanja. Republikanac. koja zna trajati više godina. krovopokrivača. Tako su nakon duge rasprave koja će potrajati više od tri godine kalfe prestali biti isključivo muško društvo. No ipak ga je potvrdio maršal Pétain osobno. prilagodili modernom svijetu. ne samo u obavljanju svojega zanata. Okup­ lja pet društava: Društvo kalfa stolara zadaća Tour de France. Najstarija je Kalfinska unija kalfa Tour de France ujedinjenih zadaća utemelje­ na 1889. To je fleksibilna organizacija. Svo­ jom aurom i svojim vizionarskim dje­ lom Perdiguier ostaje istaknuta ličnost kalfmskoga svijeta. iako čuvaju stoljetne tradicije. a danas tvori najvažni­ ji ogranak kalfmstva. sastoji se od niza postaja ili etapa u različitim francuskim gradovima gdje se kandi­ dat usavršava u nekoj tehnici.). dvorani za kalfe. Valja reći da je u to vrijeme kalfmstvo u krizi. u životu kalfa je putovanje Francuskom. To je bila česta paksa na putu Tour de Francea.razmimoilaženje često je eskaliralo u tučnjave. Tour de France. Na isti način kao i slobodnom zi­ darstvu. Još danas je Tour de France kalfinska posebnost. katkad silovite kada bi "vuk" (kamenorezac iz Zadaća slobode) susreo "vukodlaka" (kamenoresca iz Zadaće). staklara zadaće Tour de France.

). u sto šestoj godini i bio pokopan u svojem bo­ ravištu na tajnom mjestu.) i napokon Ke­ mijsko vjenčanje Chris­ tiana Rosenkreutza (1616. da će se jedanput na godinu nalaziti u kući Duha Svetoga. U tekstovima se kaže da se Christian obogaćen tim znanjem vratio u Njemačku gdje je ute­ meljio bratstvo koje se sastojalo od pobožnih i visoko moralnih ljudi.Mistifikacije i alkemičarski misteriji vitezova Ruže i Križa Pokret Ruže i Križa nastao je u 17.. stoljeća. Nekoliko godi­ na prije pojavljivanje triju anonimnih djelca . školovati oso­ bu koja će biti sposobna naslijediti ih." kao biljegom i lozinkom. 1604. C. Predosjećaj pokopa Christian je navodno um­ ro 1484. Nje­ gova iznimna dugovječnost ob­ jašnjavala se alkemičarskim talen­ tima. prolazeći Jemenom i Marokom. utemeljitelja istoimene bratovštine početkom 15. Svi su se zakleli na vjernost prema šest načela: da će se bavi­ ti liječenjem bolesnika besplatno. i nakon samostan­ skog školovanja proputovao svijet od Arabije do Svete Zemlje. njemačkom prebivalištu što ga je ute­ meljio Christian vrativši se s istoka. Prema djelu Fama fraternitatis tek poslije sto dvadeset godina. OTKRAJ 1610. GODINE NEOBIČNA je glasina kolala Svetim Rim­ skim Carstvom Njemačkoga Naroda i zapalila duhove: doći će vrijeme Ruže i Križa. vrhun­ sku disciplinu koja mu je priskrbila bogatstvo i dobro zdravlje. Uspjeh njihove mistifikacije potaknut će dolazak jednog od najvažnijih suvremenih ezoteričnih pokreta. i napokon. da će se prilagoditi mjesnim običaji­ ma kako ne bi privlačili pozor­ nost na sebe. Ondje su pronašli nedirnuto Christianovo tijelo Johann Valentin Andrea stvorio je na početku rosenkreuzerske mistifikacije mit duge i plodne budućnosti čiji ga je uspjeh nadživio. stoljeću iz mašte skupine njemačkih studenata. studirajući fiziku. čuvati tajnu o svojoj bratovštini jed­ no stoljeće. zahvaljujući radovima obnove braća Ruže i Križa iskopali su grobnicu u kojoj su otkrili grob svojega utemeljitelja na kojem se nalazio proročki zapis: "Otvorit ću se za sto dvadeset godina". Pou­ čavao ih je tajnama alkemije i poslao ih u svijet da svoje izvanredne talente stave u službu ljudi i Boga. žestokih boraca za moralnu i duhovnu reformu.) otkrilo je svije­ tu lik stanovitog Chris­ tiana Rosenkreutza.Fa­ ma Fraternitatis (1614. Confessio Fraternitati s (1615. me­ dicinu i posebno alkemiju. vrije­ me "univerzalne reformacije" što će ga donijeti društvo dr­ žano u tajnosti već više od dva stoljeća. Christian se navodno rodio u Njemač­ koj 1378. služiti se inicijalima "R. 99 Tajna inicijacijska društva .

U tom kontekstu odjekuje apel Ruže i Križa. Tada su navodno napi­ sali i objavili Fama fraternitatis. NEMIR OKO 1610.-1648.Mistifikacije i alkemičarski misteriji vitezova Ruže i Križa okruženo neobičnim predmetima.). GODINE razdoblje. osvaja novi pristup religije koji vred­ nuje duhovnost bližu Bogu. nakon koje su slijedila djela Confessio i Kemijsko vjenčanje kako bi uza se vezali najzasluž­ nije vjernike svojega doba. alkemija privlači više no ikad. kojima objav­ ljuju da će svatko "tko bude gajio prema njima ozbiljnost i srdačnost imati koristi za svoje dobro. Intelektualno vrenje obilježeno imenima Galilea. Tajna inicijacijska društva 100 . alke­ mijskim tekstovima. Pričalo se čak da je car Rudolf II Habsburški (1576. U tom razdoblju obilježenom pesimiz­ mom ponovno izbija oduševljenje ezoterijom i hermetizmom. Tako se ostvaruju otkrića sadržana u rosenkreuzerskim spisima. Danas se čini da su ti tekstovi rezultat mistifikacije čiji je glavni inicijator bio mla­ di student teologije iz Württemberga. Keplera i Descartesa razvija se u klimi nasilja koje obuzima Europu u punoj vjerskoj i moralnoj krizi. Inicirani mora izabrati između plodova života slijeva i plodova smrti zdesna.) gorljivo prakticira. Inkvizicija uvećava broj suđenja vješticama dok se sprema sukob bez presedana. To su otkriće njegovi učenici tumačili kao znak: činilo im se da je do­ šlo vrijeme da objave svijetu postojanje svojega bratstva. Velike du­ hove toga doba željne odgovora u svi­ jetu koji im se čini veoma zagonetnim. Njemačku je jedno stoljeće poslije Luthera ponov­ no zapuhnuo vjetar reformacije. P OČETAK 17. STOLJEĆA JE ZAMRŠENO Rosenkreuzerski prikaz biblijskoga stabla spoznaje dobra i zla. Tridesetogodiš­ nji rat (1618. vjernom reproduk­ cijom kozmosa i rukopisom u kojem ga se predstavlja kao sjeme zakopano u Isu­ sovo srce. noseći sa sobom nadu u obnovu.1612. ti tekstovi pobuđu­ ju svakojaku znatiželju i izazivaju lavi­ nu publikacija od kojih vrlo mali broj dvoji u postojanje Ruže i Križa. za svoje tijelo i za svoju dušu". Podvala Johanna Valentina Andreäe Otkad su objavljeni.

101 Tajna inicijacijska društva . Njego­ va se krv skuplja kako bi se rodio feniks.Mistifikacije i alkemičarski misteriji vitezova Ruže i Križa Johann Valentin Andrea (1586. ali bo­ jeći se za svoju karijeru. Filozofija Ruže i Križa pro­ povijeda kako se treba popraviti u okrilju kršćanske riječi da bi se mogao preobraziti svijet. čim se pretvorio u prah. Napisao ju je Andrea koji je u to doba imao samo se­ damnaest godina. Utjecaji i stapanja U priči Kemijsko vjenčanje u isti je mah sadržana alkemija. stolje­ ća njihova prijevara otima se kontroli. Odrastavši za nekoliko trenutaka. Gleda­ jući tako.. koji se. Svi ti mladi ljudi dijelili su iste nade u "univerzalnu reformaciju". Druga dva spisa.. mit o Ruži i Križu se pokrenuo. kojeg oživljava duh suverena koji­ ma su odrubljene glave. inicijacijsko putova­ nje i kršćanski misticizam. Fama i Confessio. to jest krajnje poznavanje prirode. zvijezdu.). kralj i kraljica sjedi­ njuju se sedmoga dana pustolovine. cijela stavljena u Božju službu. žestoko je to opovrgavao i tek je potkraj života priz­ nao. sred­ njovjekovne gnoze i posebno radove švicarskog alkemičara Paracelsusa. Za razliku od spisa Fama i Confessio to je svojevrsna alegorijska priča u kojoj anđeo poziva Christiana na kraljevski pir. U to je vrijeme bio osumnjičen da je on autor dijela Kemijskog vjenčanja. stoljeća prikazuje glavne rosenkreuzerske simbole: feniksa. Tako utemeljuje humanisti­ čki nauk Ruže i Križa o mogućoj obnovi svijeta prema Isusovoj poruci koju prepoznaje u najvi­ šem stupnju Velikog alkemijskog djela. a u kojem je Andrea bio veoma aktivan. rezultat su rada skupine luteranskih pri­ jatelja koje danas nazivaju "tubingenški krug". Kemijsko vjenčanje Pravi rosenkreuzeri fasciniraju jednako koliko i plaše zato što se služe alkemijom. Ovaj medaljon iz rukopisa iz 18. U tom smislu nedvojbeno je najznakovitiji tekst Kemijsko vjenčanje Christiana Rosenkreutza. Nakon niza kušnji pu­ štaju ga u društvo nekolicine drugih ljudi na pripreme alkemijskog vjenča­ nja. Početkom 20-ih godina 17.-1654. ružu i križ. što je aluzija na aikemičar­ ski kamen mudraca i simbol Krista. Tijesto se stavilo u dva kalupa iz kojih se rodio prinčevski par. U njihovoj prisutnosti trima kra­ ljevskim parovima krvnik odrubljuje glavu. a zatim i sam doživi isto. Christian dolazi u dvorac smješten na vrhu brda ukrasivši se s četiri ruže. preob­ razio u meko tijesto. Andrea je disciplini preuzetoj iz poganstva dao kršćansku koheren­ tnost. No nitko nije predvidio takav zanos. Christian i njegovi drugovi dobivaju zlatno runo te postaju vitezovi zlatno­ ga kamena. nalik onoj koja je iznjedrila protestantizam u prethodnom stoljeću i za koju se činilo da se guši. Ona obiluje aluzija­ ma na ezoterizam i hermetizam koji su od renesanse veoma u modi. alkemija je. U nemirnom svijetu rosenkreuzerska sinteza pokušava ob­ noviti sklad oko zajednice ljudi odlu­ čnih da mudro rade za opće dobro. Reciklira­ jući tradicije drevnoga Egipta. u to vrijeme modernom discipli­ nom koja lako poprima biljeg hereze.

istina je da su pravi autori svi bili luterani . stolje­ ća stavlja na vrh svojih sedam stup­ njeva onaj "viteza Ruže i Križa". Najuvjereniji propovijedaju potrebnu reformu i podsjećaju na obećanje ču­ desnih sila koje čuvaju Christianovi učenici. slobodnog zidarstva. dok cvjetaju masonske lože. Među njegovim nasljednicima bile su osobe poznate u svijetu ezoterizma poput Eliphasa Lévija. teozofa i ute­ meljitelja Zlatne zore Williama Winna Westcotta. on žesto­ ko podupire ideju da bratstvo uistinu postoji i brani ga od optužbi za vrača­ nje ili savez s vragom koje se podižu protiv njega. antropozofa Rudolpha Steinera i neizbježnoga "maga" Aleistara Crowleyja. U 18. ne zaboravljajući uvesti neizbježne tem­ plare da interveniraju. koji su navodno izbjegli progone. Rosenkreuzerske ideje šire se dakle iz Njema­ čke prema Francuskoj.-1626. u Škotskoj Bratstvo starije braće Ruže i Križa namijenjeno tomu da u najvećoj tajnosti . Mnogi su smatrali da je humanistička. ali uzalud. na para­ doksalan način omogućuje idejama Ruže i Križa da opstanu.i pred­ bacuju rosenkreuzerima da se bave vra­ čanjem.Mistifikacije i alkemičarski misteriji vitezova Ruže i Križa Mistifikacija poprima izraz Izvanredan uspjeh tih tekstova obašnjava se posebno time što su znali iskrista­ lizirati očekivanja ljudi uznemirenih zbog budućnosti. filozofsko nasli­ jeđe Johanna Valentina Andreäe ostaje živo. Europu zapljuskuje pravi rosenkreuzerski val: rosenkreuzerske ideje se sučeljavaju. Zato ga velik broj slobodnih zidara nastoji uključiti u svoje obrede.-1821. Protivnici ustraju na antipapinskom fonu proglasa . U tom je razdoblju Descartes prolazeći Njemačkom do te mjere zaintrigiran tim svađama da se želi susresti s članovima bratstva. Neki medu nji­ ma.-1637. Znanstvenik Robert Fludd (1574. napadaju. refor­ matorska i kršćanska poruka Ruže i Križa u početku nadahnjivala spekula­ tivno zidarstvo. smatran u svoje doba kao nec si potvrđuju da "izaslanici nevidljivog kolegija Braće Ruže i Križa borave vid­ ljivo i nevidljivo u tom gradu zahvalju­ jući milosti Višnjega". Tako francuski kult utemeljen u drugoj polovici 18.što je samo po sebi razumljivo .obnavlja ezoterično znanje reda koje više nije bilo toliko traženo. Glavni masonski obredi imaju stupanj "viteza Ruže i Križa". stoljeću rođenje jednoga drugog bratstva.) s duga bo­ ravka u njemačkoj zemlji donosi u En­ glesku elemente rosenkreuzerskoga nauka. utemeljili su 1316. Zaljubljen u alkemiju. zavladali su oduševljenje i strah jer tajanstveni ogla­ NEIZBJEŽNI TEMPLARI skih organizacija mnogobroj­ na društva s povjerljivom publikom recikliraju s više ili manje sreće povi­ jesnu baštinu i kojekakve legende. Ruža i križ na počecima slobodnoga zidarstva? Mitsko rosenkreuzersko bratstvo iznje­ drilo je doista istinska ostvarenja.). godine vratio u Pariz. Tajna inicijacijska društva 102 . I kad se Descartes 1623. Na čelu Starije braće Ruže i Križa nije ni manje ni više nego Imperator. Njegov zemljak i suvreme­ nik Francis Bacon (1561. Prvi je bio stano­ viti Gaston de la Pierre Phoebus. brane.) nadah­ njuje se rosenkreuzerskom tradicijom pišući glasovito djelo Nova Atlantida. Njegov obred. Dakle. N A RUBU GLAVNIH ROSENKREUZER- Pregača masonskoga stupnja Ruže i Križa koji je pripadao Josephu de Maistreu (1753.

koji se dao nazivati Sincerus Renatus (doslovno "ponovno ro­ den"). Malo poslije Stari i pri­ hvaćeni škotski obred daje svojem 18. stoljeća tražio motiv za svojega junaka. neki čo­ vjek podrijetlom iz Šleske po imenu Samuel Richter. ovo je društvo ustrojeno na strogo hijerarhijski i separatistički način.) stvaraju novo bratstvo: zlatnu Ružu i Križ staro­ ga sustava. zaštitnika engleskoga konjaništva.izraz "ruža" često upotrebljava umjesto "ljiljan". ili neke lyonske obrede koje prilagodava Jean-Baptiste Willermoz oko stupnja velikog meštra crnoga krila Ruže i Križa. Bischoffswerder (1714. simbol vladajuće dinastije. Ono svojim članovima daje zvučne naslove i obećava im nevjero­ jatna otkrića u vezi s pretvorbom kovi- plus ultra zidar­ stva. Njegovi članovi su si zadali cilj napraviti kamen mudraca koji će čuvati najviši predstavnici bratstva.-1800. podsjeća na ezoteričnu alkemijsku rosenkreuzersku poruku s početaka: u masonskom hramu nalaze se križ identičan onom Kris­ tovu. ruža i poluotvorena grobnica koja podsjeća na uskrsnuće. Oko 1784. stoljeće) povezuje križ i ružu koja svoj nektar daje pčelama. Alkemijska potraga i iskrena obmana Nedostajalo je ipak autentičnih rosenkreuzera prije nego što je 1710. 1777. tajnoga društva čije su ideje bliske rosenkreuzerskoj sintezi. To društvo nailazi na velik uspjeh kod njemačkih plemića iako ga njegov politički konzervatizam udaljava od izvornoga rosenkreuzerskog du­ ha.— 1803. a nje­ gov pečat prikazuje sliku feniksa koji se rada iz svojega pe­ Ovaj simbol iz jednog djela Roberta Fluda (13. Vezu između Ruže i Križa i dalje je teško odrediti. Kad je mladi Andrea početkom 17. preuzeo je obiteljski motiv nabijen vjer­ skim reminiscencijama i namijenio mu da slavi novoga reformatora. Jurja. Poslije nekoliko desetljeća.Mistifikacije i alkemičarski misteriji vitezova Ruže i Križa TKO JE POVEZAO "RUŽE S KRIŽEM"? a od srednjeg vijeka označava Dje­ vicu Mariju koja se identificira s bijelom ružom bez trnja koje je pocrvenjela od krvi njezina sina. No najprihvatljivije tu­ R UŽA SE NE SPOMINJE ČESTO U BIBLIJI.) i Woellner (1732. utemeljene 1751. mačenje je vjerojatno i najjednostavnije: grb obitelji Andrea predstavljao je križ sv. Tvrdeći da potječe od naj­ starije antike. Andrije urešen s četiri crvene ruže. dvojica ambicioznih berlinskih slobod­ nih zidara. ob­ grlila križ sv. 103 . Goethe će taj simbol preuzeti u svojoj pjesmi "Tajne". stupnju u masonskoj piramidi prestižni naslov "vitez Ruže i Križa". vje­ rojatno u čast Luthera čiji su grbovi prikazivali crvenu ružu s križem u sredi­ ni. Za neke dolazi iz Engleske gdje je ruža. pela. Znak toga stupnja predstavlja ta­ kođer križ i ružu. U istom razdoblju mnogo drugih masonskih i viteških obreda podsjeća na naslijede Ruže i Križa. utemeljio bratstvo zlatne Ruže i Križa koje se širi velikim njemačkim gradovima. odnosno daje duhovnu hranu čovječanstvu. Na­ crtao ga je djed Johanna Valentina. slobodni zidar Goethe već je nekoliko godina član reda iluminata. to se posebno odnosi na red templarske Stroge opser­ vacije. U protestantskoj Nje­ mačkoj dobiva novo značenje jer Luther u svojem prijevodu Biblije . da vuče korijene iz Biblije i antičkih sekti.

propovijeda veliku vjer­ sku snošljivost i traži pristup božanstvu prakticirajući meditaciju i molitvu. Društva Ruže i Križa imala su velik uspjeh u anglosaskom svijetu.Mistifikacije i alkemičarski misteriji vitezova Ruže i Križa na i produljenjem života. U tom je eklektičkom ponašanju možda poveznica između suvremenoga rosenkreuzerstva i onog o kojem su sanjah Johann Valentin Andrea i njegovi pri­ jatelji. Anticus mysticusque ordo rosae cruris (AMORC) ili "Stari i mistični red Ruže i Križa" nastao 1909. dao u obnovu rosenkreuzerske poruke. U stvarnosti je projekt dvojice osnivača nešto sasvim drugo. Dok je industrijalizacija izmi­ jenila zapadni svijet i činilo se da je razum svemoguć. To je goto­ va stvar kad svečano iniciraju nasljedni­ ka pruske krune Friedricha Wilhelma Drugog (1744. otvorio se orijentalnim utjecajima. oni otkrivaju svoju obmanu jednostavno objavljujući da raspuštaju svoj red. posebno temi reinkarnacije. Prilagodio se duhu vremena.). . blizak je masonskim krugovima čije obrede prakticira i predlaže da se produbi nje­ gov nauk zahvaljujući dostignućima alkemije. neki duhovi reaktivi­ raju tradiciju Ruže i Križa u prilično tradicionalnom smislu. Spencera Lewisa (1883. Godine 1786. Važniji je Unutrašnjost hrama u New Yorku koji pripada američkom Rosenkreuzerskom društvu. stolje­ ća počinje renesansa rosenkreuzerskih društava. Žele za sebe pridobiti njemačke kneževe.) u Londonu. Societas Rosicruciana in Anglia.-1797. ute­ meljio Robert Wentworth Little (1840. U istom razdoblju rađaju se i druga bratstva: red Ezoterične Ruže i Križa u Njemačkoj ili kabalistički red Ruže i Križa u Francuskoj. Woellner postaje državni ministar.) koji nekoliko go­ dina poslije toga stupa na prijestolje. AMORC je danas najvažniji rosenkreuzerski pokret. pod utjecajem H. a Bischoffswerder ministar ra­ ta. bliži je ekumenizmu new agea nego početnom luteranstvu.-1878. Nikad opovrgnuto oduševljenje Nakon poraza rosenkreuzerskih neovis­ nih pokreta u drugoj polovici 19. Kada su im se ostvarile ambicije. koji je 1867.—1939. zaljubljenike u ezoterizam i dovoljne vjernike da se mogu okoristiti njihovom blagonaklonošću. ameri­ čkog liječnika koji se nakon otkrivenja bliskog onom Kemijskog vjenčanja.

ostavljajući njima samima njihova posebna mišljenja. Nakon godinu dana u Francuskoj Luja XV. La Fayette pa čak i Voltaire. Osim toga.-19. običaje starih zidarskih cehova od kojih su najtalentiraniji nekad znali rezati tvrdi kamen koji zovu free stone. rije­ čima više nego čekićem i dlijetom. Choderlos de Lac­ los.. "Mason je zbog svojega naslova pri­ siljen pokoravati se moralnom zako­ nu. ali hvale vjersku slobodu. novi zidari rađaju ne više operativno nego spekulativno slobodno zidarstvo uteme- Više tolerancija nego vjerska svađa To je bratstvo ipak novo. U IME VELIKE ENGLE- 105 Tajna inicijacijska društva . stoljeće). sastanaka (. Danas se. Nastalo je u 17. koje nazivaju "ložama". pa čak i "muhamedance". ske lože škotski pastor James Anderson sastavlja povelju u kojoj nabraja prava i zadaće svakog masona. U tom kontekstu ljudi oduševljeni tole­ rancijom osnivaju prostore slobodne riječi otvorene svim vjeroispovijestima. La Franc-Maçonnerie française. Gayotu. Pariz. ključevi i mačevi. a za neke je prava škola humanizma. šestar. Zbog razloga koje je još teško objasniti. (. Židove. skupova. "francs-maçons'.. Priča se da se na tim skupovima. a ako dobro razumije umijeće.. indiskrecija jednog člana bratstva o tajnim sastanci­ ma njegova reda pobudile su sumnje kraljevske vlasti. Textes et pratiques (18. lju­ di različitih slojeva . u tome sudjeluju i istaknute ličnosti koje su često kritične prema društvu svojega doba: Montesquieu. smatra primjereni­ jim da ih se prisili samo da slijede reli­ giju po kojoj su svi ljudi suglasni. da će nepovredivom tišinom skrivati sve što čine u mraku tajne.U ložama slobodnog zidarstva Premda neki tu elitističku bratovštinu optužuju za sva zla.) slobodnih masona u ko­ jima se ljudi svih religija obvezuju. služeći se simbolima i hermetičkim jezikom za neinicirane. nikad neće biti glupi ateist niti nereligiozni slobodoumnik. O religiji konstitucija pokazuju znatnu toleranciju za to vrijeme.). prisežući na Bibliju i pod najtežim mukama. utemeljitelji upotrebljavaju Vokabular i ANDERSENOVA KONSTITUCIJA Ovi masonski pečati pokazuju veliku raznolikost simbola kojima se služe lože: kutomjer. stoljeću u engleskom kraljevstvu opustošenom vjerskim ratovima." "Andersenova konstitucija" citirana prema G. is­ kren. BIO JE zabrinut zbog širenja "nekih društava.od građana do članova najvišega plemstva preko sve­ ćenstva . nego i protestante. U stolje­ ću prosvjetiteljstva slobodno zidarstvo nikoga ne ostavlja ravnodušnim. ne prestaje intrigirati. Osuđuju ateizam. D 1738. iz čega proizlazi da je zidarstvo način da se pomiri iskreno prijateljstvo među osobama koje bez toga nikada ne bi mogle biti među­ sobno prisne. osvijetljena delta. Prema njoj čovjek treba biti dobar." Vatikan prvi put osuđuje društvo koje je u Europi u znatnom zamahu. Folio 1991. G ODINE 1723. Još je gore što te lože primaju ne samo katoli­ ke. te križ. zvali su ih freestone masons ili freemasons.druže ili razgovaraju o raz­ ličitim temama prema neobičnim običajima. PAPA KLEMENT XII.. ona već tri stoljeća. više diskretna nego tajna. Služeći se mišlju. skroman i čestit bez obzira po kakvoj se denominaciji ili posebnoj vjeri razlikuje.

novi red poprima konstituciju koja vrijedi još danas. Na gradilištu su radnici prema svojim kvalifikacijama bili podi­ jeljeni u tri skupine: šegrti. tražeći izgubljenu majstorovu riječ. kad su četiri engleske lože odlučile osnovati Veliku englesku ložu koja ujedinjuje sve lože u kraljevstvu. Da se masonstvo nadahnulo Biblijom. 1723. Hiram. Tako su kutomjer i šestar posvuda: prvi je pove­ zan s moralnom ispravnošću. Javljaju se i drugi simboli: Tajna inicijacijska društva 106 . kalfe i maj­ stori. srž simboličkoga tijela pro­ izlazi iz alata kamenorezaca. "Ovdje je sve simbol" Slobodno zidarstvo se hvali obiljem simbola koji moraju omogućiti mu­ škarcima i ženama da se razumiju izvan društvenih barijera. Pristupnik sjedi povezanih očiju spreman da se suoči s kušnjama koje ga čekaju prije nego što "primi svjetlo". dok se drugi odnosi na mjeru koju svaki ma­ son mora imati u svojem ponašanju. Taj operativni alat nadopunjuju lopatica.. utemeliiteljski akt suvremenoga slobodnog zidarstva datira iz 1717. ljeno na vrijednostima humanizma. Utemeljitelji modernoga slobodnog zi­ darstva potraživali su nasljedstvo svih masona koji su im prethodili. olovna nit i libela. to­ lerancije i bratstva. Iako je velik broj tih simbola naslijeđen iz kabale ili hermetizma. Jednoga dana iznenadila su ga trojica kalfa koji su mu htjeli oteti tajne zana­ ta.Ceremonija inicijacije početkom 19. a njegovo tijelo zakopali. Oni podsje­ ćaju na Salomonov hram. Graditelj hrama. potvrđuju dva stupa koji ukrašavaju ulaz u lože. Poslije nekoliko godina. a to je jamstvo masonskog univerzalizma. stoljeća. od gradi­ telja piramida do graditelja katedrala. kao da je kamen u zgradi ljud­ skog bratstva. Službeno. predlažući alat za moguće poboljšanje sebe samih. Nezavršen Hram Poput svakog inicijacijskog društva slo­ bodno zidarstvo ima svoju priču o ute­ meljenju: to je legenda o Hiramu koji vodi gradnju Salomonova hrama u Je­ ruzalemu namijenjenog da primi ploče sa zakonima. Otada je Hram ostao nedovršen i smatra se da masoni rade na njegovu stalnom završetku. Zbog njegova su ga otpora ubili. Izradili su inicijacijski put koji vodi od stupnja šegrta do stupnja majstora. a strop obo­ jen u bijelo podcrtava nedovršenost i potiče svakog masona da radi na sebi samome. imao je običaj svakodnevno obilaziti gradilište.

. kipar Bartholdi. Gerald Ford. Salvador Allende. Napokon kao majstor raspo­ laže svim potrebnim simboličnim ala­ tom i produbljuje svoj angažman. mora šutjeti kako bi shvatio pravila funkcioniranja lože. Giuseppe Garibaldi. Arthur Conan Doyle. jedan od njih drži predavanje ili "dasku". Walter Scott. iz Engleske. vjetra i vatre prije nego što simbolički umre da bi se po­ novno rodio kao slobodni zidar: on je dakle šegrt.. Pokriven okom podsjeća na spoznaju. markiz de Sade. Jules Ferry... Postavši kalfa. Pisci i filozofi: Charles de Montesquieu. Liszt. Beethoven. La Fayette. Sibelius. Rad u loži snažan je trenutak mason­ skoga života. trokut čiji trojni oblik poziva na prevladavanje suprotnosti. Jules Vallès. Nakon završetka SLAVNI MASONI otkriti sljedeća imena: Političari: Fridrik II. Izlaganje upotpunjuje rasprava. Chagall. Lyndon Johnson. Emile Combes. Goethe. P OPIS SLAVNIH MASONA JE DUGAČAK. Kipling. Voltaire. Louis Armstrong. McAdam. doslovno "ispred hrama") postaje iniciran (in itium. Guillotin. Choderlos de Laclos. Proudhon.. Harry Truman. Oscar Wilde. Casanova. Benjamin Franklin. Poli­ tičke i vjerske teme općenito su zabra­ njene u korist analize nekog simbola ili neke masonske vrijednosti. Franklin Roosevelt. Haydn. stoljeće). Veliki. maršal Joffre. 107 Tajna inicijacijska društva . Emile Littré. Znanstvenici: braća Mongolfier. a katkad i na velikoga graditelja svemira. Stendhal. Onaj koji ulazi primljen je s povezom na očima i podvrgnut kušnja­ ma zemlje. Glazbenici i drugi umjetnici: Mozart. Chrysler. organizatorsko načelo svijeta kojem ne­ ki masoni daju ime Boga. Meyerbeer. Stéphane Malar­ mé. Poduzetnici: Ford. doslovno "na putu"). vode. MEĐU POZNATIM OSOBAMA SA SIGURNOŠĆU MOŽEMO sunce i mjesec jer masoni rade "od pod­ neva do ponoći". i Eduard VIII. Mirabeau. emir Abd al-Kader. on se u potpunosti koristi pravom govora. Inicijacija i masonski rad Inicijacija je proces kojim neki profani (pro fanum.. 19. Mark Twain... Na sastancima koje ma­ soni održavaju dvaput na mjesec. Eduard VII.. George Washington. Citroen. Herder. Aleksandar Puškin. Count Basie.U ložama slobodnog zidarstva Proslava masonskoga krštenja u francuskoj loži Velikog orijenta (duborez iz Ilustracije.. koja može trajati od nekoliko mjeseci do nekoliko godina. Duke Ellington. Louise Michel. Winston Churchill. Fleming. Tijekom te faze.

a danas najprakticiraniji u svi­ jetu. Osim tih zvučnih kvalifikacija stvaranje novih stupnjeva omogućilo je da se uklopi određeni broj stranih čla­ nova u originalno zidarstvo. stoljeća slobodno zidarstvo razgranalo se kontinentom.. Svaki slobodni zidar koji želi djelovati u loži mora držati ruku ispod vrata pod pravim kutom kao da simbolički svladava svoju riječ naprama drugima (duborez iz 19. dok u katoličkim zemlja­ ma oštro protivljenje papinstva uskoro podiže Crkvu protiv masona i oni se posvuda smatraju sumnjivima. objavljenima 1797. U svojim Memoarima da posluže povi­ jesti jakobinizma. potvrđuje da je Francuska revolucija proistekla iz masonske zavjere. Katkad zbog stvarne brige za inicijaciju. stupnju). nekadašnji slobodni zidar. ali i zbog ljubavi prema naslovima. Tako Stari i prihvaćeni škot­ ski obred. masonerija u cjelini nije potak­ nula nikakvu zavjeru. sežući od iskrene potpore apsolutnoj mo­ narhiji sve do najnaprednijih demo­ kratskih ideja. Uostalom. oni su oboga­ tili tu hijerarhiju piramidom visokih stupnjeva.U ložama slobodnog zidarstva radova masoni se često neformalno na­ laze oko stola za vrijeme "agapa". tako broj naslova podsjeća na templare ("veliki zapovjednik Hrama" na 27. oni su isto tako obogatili ma­ sonsku baštinu znanstvenim ili slavnim referencijama. formaliziran početkom 19. većina loža prestaje se sasta­ jati tijekom Između zavjere i sotonizma Tijekom 18. U prosvje­ titeljskoj Francuskoj masonski obredi bili su obilježeni modernim imaginar­ nim viteštvom. opat Augustin Baurrel. U protestantskoj zemlji kraljevi ili kneževi nisu oklijevali uklju­ čiti se u lože. stupnju) ili rosenkreuzere ("vitez Ruže i Križa" na 18. obuhvaća 33 stupnja: od učenika (prvi stupanj) do "suverenoga general­ noga velikog inspektora" (trideset treći stupanj) preko "velikog izabranog vite­ za Kadoša ili plemenitog masona" (tri­ deseti).. stoljeća. Reakcije masona bile su veoma različite 1789. Ako je istina da su neke masonske lože bile laboratorij druželjubivosti koja je bila relativno otvorena i motor liberalnih ideja. stoljeća). Tajna inicijacijska društva 108 . stoljeća nekim slobodnim zi­ darima činilo se da je stroga hijerarhija triju stupnjeva nedostatna. Ti naslovi su posuđenice. Stupnjevi i visoki stupnjevi Od 18. oni ne potvrđuju samo legendarnu srodnost.

da sam vrag pred­ sjedava nekim sastancima dok se masoni posvećuju crnim misama. antiklerikal svježe obraćen na katolicizam. veliki meštar Velikog orijenta u koji ulaze brojni maršali i ministri. Težina slobodne masonerije je takva da se sma­ tra kako su u redovima radikalne stran­ ke tri senatora od četiri i gotovo polovica zastupnika braća. stoljeću fran­ cuski slobodni zidari su većinom antiklerikalno raspoloženi i sudjeluju u borbama Republike za školu. U tom djelu prvi se put javno pojavljuje ideja o "židovsko-masonskoj uroti". Barruelovo djelo pridonije­ lo je tome da se u duhovima usidri ide­ ja da braća zaštićeni tajnom kuju zavjeru. Društvo u svojem stoljeću Ako pobuđuju toliko sumnje . stanoviti Léo Taxil. Slobodni zidari su navodno igračke divovske zavjere koju su organi­ zirali Židovi.. U istom tom razdoblju javljaju se Protokoli sijamskih mudraca. No optužbe za sotonizam nisu prestajale. . Joseph Bonaparte postaje 1805. stoljeća poslužit će kao izlika u vladama totalitarnih drža­ va da progone jedne i druge. u Francuskoj su doživ­ jeli buđenje tijekom carstva. obljetnici oslobađanja logora 2005. Diskretni za vri­ jeme revolucije. dokument koji je isfabricirala carska policija kako bi opravdala pogrome počinjene u Rusiji. Golem us­ pjeh! Ali slučaj skreće u drugom smjeru kada autor poslije tri godine otkriva da su njegovi spisi bili jednostavno šala. U svojoj knjizi Braća triju točaka ističe kako je masone­ rija sotonske naravi. Tadašnji masoni u borbi za demokraciju protiv Drugoga carstva oduševljavaju se tako pretpo­ stavljenim revolucionarnim angažma­ nom svojih prethodnika. povjesničar i slobodni mason u svojoj Povijesti Francuske revolucije.. političar.U ložama slobodnog zidarstva 109 Revolucije.odnos­ no mržnje . nekadašnji slobodni zidar. laičku državu te su prisutni među političkim osobljem ljevice. Te teze koje se provlače ti­ jekom cijelog 20. stoljeća ponovno pri­ hvatio Louis Blanc. Barruelovu tezu je paradoksal­ no sredinom 19. Godine 1885. Taj republikanski angažman objašnjava strah kojeg će Stephan Meyer. Sam Na­ p o k o n nedvojbeno nikada nije bio ini­ ciran.znači da slobodni zidari ni­ su propustili angažirati se u političkoj raspravi svojega doba ili da se katkad miješaju u sfere moći. veliki pomoćni meštar Velikog orijenta Francuske tijekom svečane komemoracije o 60. no njegova braća jesu. objavlju­ je senzacionalna otkrića. Masonerija pristaje uz laičku politiku Julesa Ferrvja ili antiklerikalne ideje Ernilea Combesa. Laž su stvorila dva tabora u službenoj verziji. U 19.

a djelomično i njegov izraz. Velika loža ko­ ja je duhovnija. Ned­ vojbeno neki su vjerovali da se mogu koristiti njome kao klubom za politički ili gospodarski utjecaj. Što se tiče tajne tj. Otkrio ju je zato što ide u ložu. Na kraju Drugoga svjetskog rata re­ dovi slobodnog zidarstva su desetkova­ ni i bit će potrebno više desetljeća da se ponovno konstituiraju. Režim u Vichyju. Danas se smatra da ima više od šest milijuna članova od kojih je većina u Sjedinjenim Država­ ma.) nije ni od koga čuo. sumnja ostaje. skrivene na­ ravi masonskih sastanaka. sve je rela­ tivno.. Na najmanje skretanje je­ dnog od članova strogo se reagira. T EMELJNA MASONSKA TAJNA DIO JE slobodni zidari biti predmet. Tako brat može otkriti svoju pripadnost. Prava masonska tajna je međutim ne­ što drugo. Velika ženska loža ili Ljudsko pravo. ali ako mreže doista postoje i ako su braća imala pro­ blema sa zakonom. a od lipnja 1940. izdaje zapovijed da se raspuste francus­ ke masonske lože. lansira snažnu antimasonsku kampanju. francuska loža. lože su u Francuskoj najvećim dijelom udruge prema zakonu iz 1901. Razlikujemo dva oblika tajni: one obreda i pripadnosti. Druga se te­ melji na slobodi pojedinca. Na čelu reda bili su i neki kraljevi. bliža engleskoj masone­ riji. to znači da je slo­ bodno zidarstvo duboko ukotvljeno u svojem vremenu. razmi­ šlja i zaključuje. razlikuje se po tradicionalnijem i konzervativnijem duhu. miješana podružnica koja je najvažnija. Casanova je već u 18. ona potiče kritike i maštu. čiji su statuti i imena glavnih članova deponirani u policijskoj prefekturi. prokazujući maštanja Léa Taxila. ali ni­ kada ne smije otkriti pripadnost treće osobe u odnosu na njezin privatni život. izaziva znatiželju i fascinaciju. Prva je ot­ krivena prije otprilike tri stoljeća: bo­ gata literatura danas iznosi pojedinosti o masonskim tajnama. Tako ko­ munistička partija 1922. ona proizlazi iz intimnog odnosa koji svaki mason stvara tijekom godina sa samim sobom. Njezino zazivanje pokazuje sve vrste maštarija i izmi­ šljotina. U Ujedinjenom Kraljevstvu slobodno zidarstvo ima gotovo institucionalnu ulogu. zabranjuje svojim članovima da budu slobodni zi­ dari. Tajna inicijacijska društva 110 . Katolička crkva sa svoje strane po­ jačava ekskomunikacije koje su ukinute tek 1983.MASONSKA TAJNA prisege koju polaže svaki ma­ son pri inicijaciji. Velika nacionalna U jednoj londonskoj loži 1992. U Francuskoj masonske lože okup­ ljaju više od 120 000 masona i masonki u različitim podružnicama: Veliki orijent laičkoga usmjerenja. Shvaćena kao široka mreža pomoći. članovima svoje lože i masonskim vrijednostima. promatra. stoljeću primije­ tio kako je "tajna masonstva" nepo­ vrediva po svojoj naravi jer je mason (. To društvo koje tvrdi da je više di­ skretno nego tajno..

Martinizam. postaju sustavno šegr­ ti coheni.). zatim veliki graditelji. razra­ đuje masonski sustav koji spaja stečevine martinizma te viteški i templarski ideal do kojega toliko drži. stoljeća. mistike.. koji su zajednički svakoj loži. po zanimanju slobodni zidar od 1750. posebna vrsta slobodnog zidarstva Usred stoljeća prosvjetiteljstva dva čovjeka razrađuju teurgijski nauk. čiji je život dotad bio slabo poznat. utemeljiteljem templarske Stroge opservacije. Willermoz susreće Marti­ nesa de Pasquallyja 1766. nedvojbeno maran pretvo­ rivši se u žestoka katolika. šegrt. a prakticira se još i danas.. Martines de Pasqu­ ally je prije svega teurg uvje­ ren u nužnost da nekoliko njih sjedini s Bogom. OD MARTINIZMA DO TEMPLARA Sjediniti se s Bogom Utemeljenje reda odabranih svećenika odgovara kod Pasquallyja točnoj kozmogoničnoj viziji koja povezuje krš­ ćanske elemente sa židovskom kabalom i stanovitim utjecajima muslimanske središnji je lik u kršćanskom i ezote­ ričnom masonskom krajoliku 18.?-1774. on je svakako obilježen fascinantnom ka­ rizmom. Nakon smrti majstora lože odabra­ nih cohena propadaju.) stupio u vezu s njemačkim barunom Karlom von Hundom. Martines tvrdi da je uveo svoje pri­ staše u vezu s anđe­ lima koji potječu od Boga.. utemeljio je red Chevaliers Maçons Élus Cohen de l'Univers (vitezo­ va masona. odabranih svećenika svijeta bio je pokretač paramasonskoga sustava teurgijske vokacije. dobiva služ­ beno priznanje svojeg obreda koji pre­ uzima ime Ispravljeni škotski obred. on se uspinje po stupnjevima sve dok nije postao réau-croix. Iako je taj ugled zasigurno pretjeran. On promatra red odabranih cohena (doslovno "sve­ ćenika") kao pravu sve­ ćeničku sektu čiji je cilj ostvariti to sjedinjenje: prikladnim i složenim obredima bliskim ma­ giji. Utemeljitelj reda Vitezova masona. kalfe coheni. Pasqually. ODINE 1754. majstori coheni. budući Martinesov tajnik i nastavljač njegova djela. kalfa i majstor. Lyonski trgovac.) poslužiti". Odsad utjecajna osoba u lyonskom području 1782.-1824. Poseb­ no pristupaju stupnju réau-croix Jean Baptiste Willermoz i Louis Claude de Saint-Martin. Kao slobodni zidar smatra svoje društvo zajednicom visokih ma­ sonskih stupnjeva utemeljenih na tri prva univerzalna stupnja. Predstavljajući se kao "slab in­ strument kojim se Bog želi (. Obred odabranih cohena otvoren samim ljudima uskoro se prakticira u cijelom francuskom kraljevstvu i broji dvanaestak loža za Pasquallyjeva života. Njegov je cilj: ponovno uključiti čovjeka u božansko stvaranje. vitezovi Istoka. Martines de Pasqually. MARTINES DE PAS- qually (1710. Willermoz koji je J EAN-BAPTISTE WILLERMOZ (1730.. postao je po­ znat kao čudotvorac neobičnih moći. Fasciniran nje­ govom doktrinom. Vrlo brzo masoni su posvećeni u Pasquallyjev sustav.. zapovjednici Istoka. Samo nekoliko njih pristupa najvišem stupnju majstora. izabranih svećenika svijeta). 111 Tajne inicijacijska društva .

ali kadgod i zvučnih.Kako bi mogli primiti božansko. od Starog i prihvaćenog škotskog obreda do Ispravljenog škot­ skog obreda malo je masonskih loža iz prosvjetiteljskog stoljeća koje mu ne duguju neki element nauka ili obreda. Jedno sto­ ljeće poslije Gérard Encausse (1865. Martinistički red ga je nadživio sve do naših dana. Osim novih obreda uključuje po­ sebno nošenje maske za koju se smatra da potiskuje ličnost kako bi bolje iz nie izašla bit koja je svojstvena svakomu. Od Cagliostra do Jean-Baptistea Willermoza. U svojem Traktatu o reinte­ graciji namijenjenom réau-croix Pasqually naučava kako je čovjek žrtva smrtne tvari u koju je zatvoren od Adamova pada. Saint-Martinov i Willermozov Gérard Encausse. utemeljuje martinistički red koji nastoji sintetizirati Pas­ quallyjev. ne ostavivši potomstvo. francuski liječnik obuzet okulti­ zmom i hermetizmom. nauk. Zato je važno podsjetiti svako­ ga da sudjeluje u božanskom stvaranju. Papus je stekao veliku slavu jer je neko vrijeme uživao naklonost cara Nikolaia II. Zatim 1891.. nazvan Papus. Njegov martinistički red ostvario je ša­ roliku sintezu različitih inicijacijskih tradicija. Red Martineza de Pasquallyja nestao je 1781. Tijekom sastanaka smatra se da se anđeoska bića prikazuju u obliku svjetlosnih prikaza. Od Pasquallyja do Papusa Pasquallyjev martinizam utjecao je na ve­ lik broj daljnjih društava ili ezoterijskih struja.). Ta vizija pretpostavlja posebne kvalitete kod iniciranih.. poznatiji pod imenom "Papus" reaktivira martinizam. bio je jedan od velikih likova francuskog ezoterizma. Isprva racionalist Encausse priča da je primio iluminaciju u kontaktu s jednim od svojih prijatelja koji ga je navodno inicirao. što uključuje da se stjecanje prvih stupnjeva cohena događa ne samo preko klasične inicijacije. Tajna inicijacijska društva 112 .— 1916. Čini se da je nedavno red odabranih svećenika Martinesa de Pasquallyja ob­ novljen u izvornom obliku i da se martinistička teurgija iznova prakticira u vrlo tajnim kružocima. ali u kontekstu složene povijesti on je danas okružen ti­ sućama društava koja za sebe isto tako tvrde da su martinističkoga podrijetla. nego i postupnom komunikacijom "utjecaja" sposobnog da podigne iniciranog u njegovu di­ menziju čovjeka-Boga. prije nego što ga je zamijenio slavni Rasputin. posvećeni moraju stalno praktici­ rati molitvu i slijediti stroga pravi­ la prehrane.

Ovdje zmija probodena strijelom podsjeća na matematičku beskonačnost. Zatim se usavršava u svjetlo dana u Palermu 1743. Postavši "mag". mi­ ješanje pudera i masti za mladića je ot­ kriće. Istodobno se okreće alkemiji i ezoterizmu te postaje. Počinje se predstavljati kao struč­ njak za "egipatske" tajne. Zatim ga otac šalje kao šegrta ljekarniku u neki samostan. dok je bio dijete. magiju. nekoj egipatskoj sekti prije nego što je bio podučen u alkemiju u Damasku i zatim u tajnim laboratorijima malteš­ kih vitezova.. utemeljuje ma­ sonske lože kojima daje tzv. Zajedno odlaze tražiti bogatstvo tamo gdje ih nitko ne poznaje. ljepoticom Lorenzom Feliciani. UGLEDAO JE Egipatsko slobodno zidarstvo Čini se da se Cagliostro prvi put u živo­ tu zagrijao za svoja istraživanja. Ona pak postaje Serafina. 113 Tajna inicijacijska društva . Ušao je u sjemenište s dvanaest godina. Tako se Cagliostro domogao dragulja tije­ kom "sotonskih iskustava". inteligent­ na i ambiciozna nagovara Giuseppea da se više ne zadovoljava brzinskim cir­ kuskim točkama te ga krsti "grofom Cagliostrom". olakšavši putem nekoliko ple­ mića za njihova skupocjena blaga. izrađuje čarobne napitke za mladost i obogaćuje svoje točke kemijskim manipulacijama. Kako bi to postigao. uzeo kalij iz Meke i posvetio ga u tajne Perzije. U Španjolskoj. kao sin nekog službenika. Ženi se 1768. IUSEPPE BALSAMO. manipulirao je alkemičarskim i hermetičkim referencijama iskovavši simbole za vlastitu uporabu. Magnevalom i Saint-Costardom. Opremljen tim znanjem Cagliostro želi pomiriti religiju. slobodno zidarstvo i rosenkreuzerski nauk oko baštine antičkog Egipta koji smatra kolijevkom ezoterizma.Egipatske lože grofa Cagliostra U sklopu masonskih loža za koje kaže da su "egipatske". Iznenađuje publiku neobičnim talentima iscjelitelja i božanstva. njihov iskreni sljedbenik. Engleskoj zatim Francuskoj par niže us­ pjehe. Kći sitnog zanatlije.. obavlja ozbiljan i du­ bok ezoteričan posao. zagonetan i demonski grof Cagliostro nudi da će iniciranima otkriti znanje za koje tvrdi da seže duboko u antiku. "egipatski obred" u vrijeme kada slobodno zidarstvo doživljava čude­ san uspon u Cagliostro. koji je imao određenu naobrazbu. Uči umijeće opsjenarstva. Od najranije dobi mali Giu­ seppe je nemiran. S dvo­ jicom lyonskih kalfa. protiv­ no svim očekivanjima. iskorištava lakovjernost ljudi. islama i In­ dije. no izbačen je zbog sitnih krađa. Proglasivši se "ve­ likim Koptom Azije i Europe" priča kako je on izgubljen sin kralja Trebizonda kojeg je.

A. Zatočen je 1789. sat kad se moje materijalno tijelo prije 40-ak godina oblikovalo na ovoj zem­ lji. Proklamirane ambici­ je su ipak više od onih tradicionalnog slobodnog zidarstva jer se smatra da inicirani pristupaju ovladavanju čudo­ tvornim moćima koje bi im omogućile da obnove tijelo i dušu. 1990.. Tijekom masonskih skup­ ština događaju se iskustva s medijima. imao sam tri godine poput vas. ono koje su mi dali u mladosti odbacio sam kao što bih odbacio demodiranu i odsad nepotrebnu odjeću.. A trebaju vam pojedinosti. Tajna inicijacijska društva 114 . osim masonskih sastanaka članovi se moraju povući na četrdeset dana kako bi se očistili. citirao P. pa sam došao u odraslu dob i otada više nisam brojio. Visoka egipatska masonerija ubrzo počinje fascinirati: lože se množe i pri­ laze masoni medu kojima je i istaknuti kardinal Rohan. ako čujem svoj duh prema uda­ ljenom načinu postojanja onoga kojega vi primjećujete. ali postao je primjer tako da mnogo ljudi danas raspravlja o nje­ govu naslijeđu. "Pobjed­ nička mudrost". Serafina. Uostalom.. postajem onaj koji želim. Obred ne sadržava mnogo pravih egipatskih elemenata. Mistifikator je postao iskreni ezoterist koji je dugo utjecao na slobodno zidarstvo. Kako bi to uči­ nili.. VÉsoterisme." J. Pariz. Mémoires pour le comte Cagiiosrlo.-Ch.Zlatna legenda o grofu Cagliostru.. Riffard. VELIKI KOPT CAGLIOSTRO O SEBI SAMOME nu ličnost preko ezoteričnog zna­ nja koje seže sve do drevnog Egipta. Egipatski kult na posljetku uopće ni­ je prakticirao.. Serafina. Thilorier. loseph Balsamo uči tajne alkemije uz svojeg učitelja Althotasa koji sasvim sigurno nikad nije postojao. a umire 1795. postaje njegovom velikom svećenicom. Francuskoj i kada je egiptomanija na vrhuncu: piramide i hijeroglifi sinoni­ mi su za mnogo tajni i ezoterizam. u koju je bio upleten i kardinal. želim ignorirati. znakovi i pa­ rabole: dakle. Sva inicijacija dolazi iz Egipta. kabale i astrologije. "Ja nisam ni iz kojeg razdoblja i ni iz ko­ jeg mjesta. Tražim ime koje sam odabrao da se pojavim medu vama. Još jedna originalnost egipatskog kulta: otvoren je ženama. zatim se­ dam godina. "kraljica od Sabe" Cagliostro je koncipirao sustav "visok­ ih masonskih stupnjeva" koji se obraća svakom masonu. U ovom odlomku obraća se svojim iniciranima. Cagliostro mora hitno napustiti Fran­ cusku. slušajte! Vratimo se daleko u prošlost jer vi to želite. izvan vremena i prostora moje duhovno biće živi vječnim životom i ako uronim u svoju misao vraćajući se u tijek vremena. Vrativši se u Italiju. Godine 1784. progoni ga papinstvo zbog njegovih sotonskih pseudoaktivnosti. Robert Laffont. (. više miješa spoznaje iz alkemije. Cagliostro u Lyonu ute­ meljuje prvu egipatsku ložu. obitelj koju sam odabrao za to. Sva svjetlost dolazi s istoka. Pariz 1786. prekrštena u "kraljicu od Sabe". No nakon afere s ogrli­ com. (Ime) kojim su me zvali pri ro­ B ALSAMO JE OD SEBE UČINIO ILUMINIRA- đenju.) Mjesto.

medij koji tvrdi da je u bivšem životu bio druid po imenu Allan Kardec i to ime preuzima 1850. Tri sestre.. on reinkarnaciju čini čak pravilom života. martinistički red radi istraživanja okultnih znanja. katkad efemerna. Gérard Encausse (1865. stoljeća i početak sljedećega. stoljeća uvelike je izlazilo izvan zatvore­ noga kruga pristaša. Na groblju Père-Lachaise grob Allana Kardeca uvijek je urešen cvijećem što .) i apsolutna kraljica društva u vrijeme kad je ono bilo eks­ kluzivno rezervirano za odgoj svećeni­ ka i kraljeva. oko medija Eusapie Palladino koja je potje­ cala iz Italije.-1875. zatim u Europi gdje brzo broje tisuće pristaša među kojima je i Arthur Conan Doyle (1859. Njegov glavni učenik.. U svojim djelima koja se neprekidno ponovno objavljuju. a ipak mi razum ne vjeruje".). Okult­ ni mislilac par excellence je Alphonse-Louis Constant (1810. stoljeća cvjetaju društva.. U Francuskoj spiritizam popularizira Hyppolyte-Léon Rivail (1804. U istom razdoblju cvjetaju okultistički krugovi posvuda u Europi.) koji je pod imenom Eliphas Levi popularizirao te ideje tvrdeći kako "se čini da je okult­ na filozofija bila hraniteljica ili kuma svih religija.-1916.. godine. Oduševljenje je golemo. koje je prošlo kroz civilizacije od starog Egipta do naših dana." Dakle. Okultisti najčešće op­ sjedaju masonske ili paramasonske sku- je svjedočanstvo utjecaja koje još i danas ima kod mnogih sljedbenika. Tako su se protivno običaju neke seanse održavale u javnos­ ti. NEKA ČUDNA PRIČA kružila je američkim gradi­ ćem Hydesillem. komentirao je Pierre Curie.). uskoro nastaju prva spiritistič­ ka društva u Sjedinjenim Američkim Državama.). On odgovara po­ vratku ideja prema kojima postoji znanje koje je prethodilo u odnosu na sva ostala. otac slavnoga Sherlocka Holmesa i neu­ morni apostol spiritističkog pokreta. Sam je po­ jam skovan oko 1840. od Praga do Londona preko Berlina. Probrani cvijet francuske znanosti sudjelovao je u jednom od nje­ zinih transova: kemičari Pierre i Marie Curie. To je bio slučaj u Parizu 1906. Zanimanje za društva i spiritističke fenomene početkom 20. astronom Camille Flammarion.Spiritistička društva i ljubav prema okultnom U drugoj polovici 19. (. Margaret i Leah Fox ispituju duhove posredstvom medija tvrdeći kako su došle u vezu s dušama pokojnika koja se očituje tako da se premještaju predmeti.-1930. tajni kvasac svih intelek­ tualnih snaga. "Vidio sam. nazvan Papus . neki inicirani mogu ponovno otkriti ovo skriveno znanje.po ime­ nu duha neopitagorejske medicine dao je konkretan oblik tom istraživanju utemeljivši 1891. U nevjerici svi su prisustvovali levitaciji sto­ la pred kojim su se držali. Neki čak tvrde da su ih uveli u vezu s mrtvima. Sklonost prema okultnom U drugom planu spiritističkih fenome­ na je ponovno pojavljivanje okultizma koji karakterizira drugu polovicu 19.-1869. ali i veliki filozof Hanry Bergson. koja svojim sljedbenicima žele otkriti skrivene tajne. Käthe. ODINE 1848.

Shakespeareom koji mu diktira svoje stihove.. utemeljili engleski okultisti Robert Wentworth Little i Ken­ neth Mackensie. Te seanse "duhovne telegrafije" nadahnule su Hugoa za broj­ ne skice. Isusom Kristom i Galilejem. "Što kažu usta sjene".. spiritistička se druš­ tva često smatraju tajnima. Maratoni. čini se da se "di­ jalog s mrtvima" mogao prakticirati sa­ mo u diskreciji koja pristaje toj vrsti konverzacije vi­ še nego kakvo javno mjesto. završene.! pine kao što je Societas Rosicruciana in Anglia što su ga 1867... P ROTJERAN U IZGNANSTVO VICTOR mijenio. Kritički duše. na grobu u obliku dolmena koji evocira bivši život učitelja. Hugo je zbunjen.Spiritistička društva i ljubav prema okultnom 116 HUGO I "SESTRINSKA DUŠA" Hugo je ondje pronašao 1853. ali ovaj poslje­ dnji našao je načina da se proširi samo zahvaljujući tim postupcima. naprotiv. veza s duhovima i vjerovanje u vječnost duše pogoduju ovom približavanju. Isprva suzdržan. tehnološki napredan i racionalan protjerao je spi­ ritizam u rang simpatičnih zabava za adolescente vjernike. Dakako da okultizam nije spiritizam.! Svaki od tih raz­ govora bit će pohranjen u Knjizi stolo­ va. a stolovi što se okreću postali su rekviziti za predstave iluzionista. Kontemplacije. U Brazilu. Rousseauom. ali i za jednu od najljepših pje­ sama. Neka od tih društava su nestala. oduševljenje prvih godina brzo je splas­ nulo i spiritizam se zatim duboko pro­ Tri sestre Fox demonstriraju svoju sposobnost da čine da stvari levitiraju pred očima jednog zaprepaštenog američkog pastora. i čak Napoleonom III. na groblju Père-Lachaise. Delphinu de Girardin koja inicira ma­ lu zajednicu prognanih u spiritizam ko­ ji u Francuskoj odnedavna nailazi na veliko oduševljenje. Povrh toga. Čak je i val new agea preuzeo Kardecov nauk. To je otkriće! Njegova tragično nestala kći Leopoldine oglaša­ va se pod imenom "sestrinska duša".. ponavlja iskustvo ne­ koliko puta sve dok ne počne "razgova­ rati" s Molièreom i Racineom.. Divno po­ tomstvo ovoga može se mjeriti s rijeka­ ma pristaša na njegovu grobu. rujna. Osim toga. pjesnik prihvaća da sudjeluje na prvoj seansi 11. Val spiritizma zapljusnut će svijet. . jednog petka 13. gdje broji milijune pristaša. a druga traju kao Martinski red ili skupine rosenkreuzera. Spiritističkih društava ima još neko­ liko stotina i ona oduševljeno održavaju naslijede Allana Kardeca.. Eshilom i Machiavellijem. Moderni zapad. postao je svojevrsnom novom religijom koja se pridružuje kršćanstvu. No spiritističko iskustvo Victora Hugoa završava nakon dvije godine kad ga je jedan od sudionika neke seanse pokušao probosti.. jesi li tu? Zbog tih postupaka rezerviranih za ne­ koliko iniciranih. bivšeg druida.

No njezino ključno putovanje. U Parizu susreće Allana Kardeca. Svedenborga. i prvi je pro­ mrmljao: 'Onoga dana kada budete jeli voće. Theosophical University Press. SOTONA. bit ćete kao bogovi koji razlučuju dobro i zlo'. Blavatsky. ljudi poput Jakoba Böhmea. Njega se u potpu­ nosti može smatrati Spasiteljem. Po vlastitu svjedočenju. Rođena je u Ukrajini.Veliki univerzalni sinkretizam teozofskog društva Teozofija kao originalna sinteza različitih vjerskih struja. HPB se udala sa 16 godina za 70-godišnjeg generala kojeg će napustiti nakon neko­ liko mjeseci i krenuti na putovanje svije­ tom. INICIRANA U najokultnija znanja. "Nevidljivi višnji" Sredinom 19. Louis-Claudea de Saint-Martina po­ kušavali su u svoje doba istražiti putove pristupa božanstvu kako bi bolje shva­ tili bit stvarnog i stekli mudrost. 'Glas­ nik svjetlosti'. "LUČONOSAC" dila je da su je za njezinu gla­ vnu knjigu nadahnuli "gospodari mudrosti" koji žive na nevidljivim ra­ zinama. bila je inicirana u velike ezoterične kultove kao što je Izidin u Egiptu. moć neupitne sugestije kojoj se pridružuju medijske sposobnosti. rođena u punom okultističkom i spiritističkom valu nedvojbeno duguje uspjeh množini takvih svojih posudbi. ezoteričnih i filozofskih. istaknuta članica Teozofskoga društva koji su nazivali HPB. Si­ gurno je da je teozofija stara disciplina. EUMORNA PUTNICA. P. naprasne smrti u njezinu okružju. što nije slučaj s HPB čiji put preuzima druge na­ čine. stoljeća Helena Petrovna je poznata u mondenim krugovima zbog svojih vizija i svojih medijskih sposobnosti. tako se predstavlja Helena Petrovna Blavatsky (1831. kako se tvrdi. oca duhovnog oca. odvelo ju je u Kinu gdje je navodno posvećena u misterije tantričnog budizma. Treba li vjerovati. Ona prikazuje lik sotone kao osloboditelja što ilustrira etimologija riječi Lucifer koja znači "onaj koji nosi svjetlost": "Prirodno je vidjeti Sotonu. Svi su djelovali u sklopu kršćanstva. obuzet ezoterizmom. 1888. slavnog spiritista. nazvana HPB.-1892. zmiju Postanka kao pravog stvoritelja i do­ bročinitelja. Zajedno su utemeljili Teozofsko društvo 1875. II. medij ko­ ji komunicira sa skrivenim i pradjedovskim snagama. Ondje je stekla uvjerenje da će svijet biti spašen samo ženskim i miro­ ljubivim polom koji karakterizira orijen­ talne kultove. U Sjedinje­ nim Državama prisustvuje svečanostima vudua. u isti mah i najviše osporavano. Njezino je djetinjstvo obilježeno neobičnim feno­ menima koji mladoj ženi daju demon­ ski pečat.)." H. kako Elena Petrovna Blavatsky. Tajna doktrina. koje neki opovrgavaju. H ELENA PETROVNA BLAVATSKY TVR- . sjajni i blještavi Lucifer otvorio je oči automatu što ga je stvo­ rio Jehova. inicirana i pukovnik Henry Steel Olcott. t.

Amblem teozofa simbolizira tu potragu za skrivenim jedinstvom: u Salomonovu žigu nalazi se egipatski križ. središta energije u budizmu." Budizam. ali s drugima — Feltom. Uostalom. uvjeren je u potrebu da objavi njezine ezoterične spoznaje s obzirom na to da u tom razdoblju po­ činju veoma neobične manifestacije.oni 875. u Tibet i Indiju? Ma što to bilo. prvi pristaše društva često su anglosaski masoni. sve je to sadržano u Ouroborusu. bila istočnjački sunčani simbol. 1873. kabalistom . je nalaze u New Yorku gdje je imala sudbonosni susret s pukovnikom Henryjem Steeleom Olcottom. Deviza društva je sinkretična: "Nema religije veće od istine. Moguće je da se tandem već približio nekim tajnim društvima. slobodno zidarstvo i sotonizam izmiješani Iako su utemeljitelji u početku bili od­ lučni da se distanciraju od slobodnog zidarstva. što ona pripisuje neobičnim "nevidljivim višnjima".Veliki univerzalni sinkretizam teozofskog društva Ilustracija sinkretizma što ga propovijeda Teozofsko društvo. Na vrhu napokon stoluje svastika koja je. da je putovala u Kinu. Opčaran nadnaravnim darovima HPB. Oni tu slave produbljenje vjerskih spoznaja s ezoteričnog i sinkretičnog aspekta. zaljubljenikom u egiptologiju i Setom Pencostom. simbol vječna života. Teozofska doktrina koju je razvila HPB sinteza je elemenata izvu- Tajna inicijacijska društva 118 . Helena prima pisma koja se pojavljuju misteriozno u njezinim džepovima. radije utemeljuju vlas­ tito Teozofsko društvo. prije nego što su je preuzeli na­ cisti. zmiji koja sama sebi gri­ ze rep i također simbolizira slijed ciklu­ sa. na posljetku su 1876. ona tvrdi. Ova daska koja se rabi kod teozofa prikazuje sedam čakri. me­ đu kojima je slavna Zlatna zora. odlučili da će prihvatiti sustav stupnjeva i inicijacijskih kultova od kojih masonski biljeg ne ostavlja nikakvu dvojbu.

-1886. koje neki poput slavnoga spiritista Dunglasa Homea (1833. Nekoliko godina pri­ je već je Anna Bonus Kingsford (1846. Godine 1888.). odlaze u Indiju gdje kupuju palaču Advar blizu Madrasa koja je još danas sje­ dište Teozofskoga društva. Godine 1882. ona objavljuje skup teza u svojem istak­ nutom djelu Tajna doktrina. važna figura ženskog ezoterizma. Petrovna izjavljuje da ga je naslijedila od tajnih bića koja su joj ga priopćila dajući joj pristup "najstarijem rukopisu na svijetu" Knjizi Dzyana. Ona je prešla iz radikal­ nog ateizma na teozofski put nakon či­ tanja Tajne doktrine. nije nitko dru­ gi nego toliko očekivan "učitelj svijeta".iako on odbija ulogu koju mu želi nametnuti njegova zaštitnica. 119 Tajna inicijacijska društva .-1933.). Pod utjecajem spiritizma ona osim toga brani ideju susljednih reinkarnacija prema kojima se pojedinac progresivno poboljšava i tvrdi da uči svoje pristaše elemente gnoze koja omogućuje da se oslobode zapreka materije. Sve veći broj pristaša nije zadovoljan novom upravom.Svađe oko nove duhovnosti Red dovoljno napreduje pa ga Olcott i Petrovna nastoje učvrstiti. Međutim posljednje godine Petrovne obilježene su skandalima što stavljaju pod znak pi­ tanja njezinu čestitost i njezine talente. neki mladi Indijac po imenu Krishnamurti. kojeg je usvojila. Steiner definira dok­ trinu koja preuzima mnogo toga od teozofije i naći će svoju najsavršeniju primjenu u utemeljenju "Škole Steiner". odredila je svoju nasljednicu u Annie Besant (1847. Rising Sun koja funkcionira usporedno s Teozofskim društvom. Među njima je i Rudolf Steiner (1861. Inicirana 1891. to se vjerova­ nje baš ne podudara s pravoslavnim kršćanstvom koje HPB ne cijeni previ­ še.). u mješovitoj masonskoj loži Ljudskoga prava osniva u Advaru ložu. Ali kriza je već počela. Pedagog po struci. Prije smrti 1892. Besant proglašava kako njezin štićenik.1888. intelek­ tualac zadužen za njemački ogranak Teozofskoga društva. prekida veze prije nego što je iste go­ dine osnovao Antropozofsko društvo. čenih iz budizma. on 1913. Ona hvali lik Lucifera prikazanog kao "spasitelja" koji donosi spoznaju. Goetheanum podignut u Dornachu u Švicarskoj prema Steinerovim modelima danas je sjedište Antropozofskoga društva i centra za izobrazbu. S Annie Besant Teozofsko društvo dobiva ključni utjecaj u smislu sve izraženije orijentalizacije.-1925. koje još danas obrazuju milijune djece diljem svijeta oko ideje sklada između bi­ ća i njegove sredine.) i te kako osporavaju. Žaleći za njezinim konstantnim udaljavanjem od kršćanstva. I doista. reinkarnacija svih velikih iniciranih u prošlosti . hinduizma i triju monoteističkih religija.

ZADNJA JE PREOBRAZBA TEOZOFIJE niji. Razmimoilaženja koja su potresala društvo nisu začudo oslabila teze njego­ vih utemeljitelja. stoljeću. paramasonsku orga­ nizaciju čiji je središnji značaj bio krš­ ćanski. slično novom izdanku apokaliptične misli. P OTKRAJ 60-IH GODINA U KALIFOR- Važan utjecaj Iako je Teozofsko društvo trebalo na­ pustiti dio svojeg izvornog sadržaja. To je bio slučaj sa slikarima Kandinskim ili Mondrianom. on odbija društvo koje smatra nihilističkim i is­ povijeda svoju vjeru u svjetlu buduć­ nost za čovječanstvo pod uvjetom da se pokrene duhovna revolucija. ali i industrijalcem Henryjem Fordom ili znanstvenikom Thomasom Edisonom. To vjerovanje u mogućnost novog zlat­ nog doba. a ogranci koji su se javljali pridonijeli su da se ona šire pod perom Steinera ili Kingsforda. veliki broj pristaša HPB pripadao je istodobno drugim tajnim društvima u koja su unijeli teozofsku doktrinu. danas se ideje New agea re­ dovito optužuju da su poslužile kao izlika za lukrativno iskorištavanje ko­ je nema mnogo veze s izvornim teza­ ma. "poticati komparativno prou­ čavanje religija" i "proučavati neobjašnjene zakone prirode i skrivene moći u čovjeku".Veliki univerzalni sinkretizam teozofskog društva NEW AGE. Osim to­ ga. izvire prilično jasno iz teozofskoga smjera. Nadahnjujući se teozofskim i antropozofskim idejama. Ezoterizam pokreta New age je neu­ pitan: taj je pokret stvorio i populari­ zirao ideju o "vremenu Vodenjaka" sinonimu oslobađanja mira i ljubavi u koji će svijet ući u 20. sufizam ili budizam poput pribjegavanja kon­ ceptu "globalnog sela" preuzetog od Kanađanina Marshalla McLuhana. gnozu. Međutim. napustila Teozofsko društvo i osnovala Hermetic Society. Tako su se isplele veoma uske veze između društva i međunarodnog spiritističkog i spiritualističkog kongresa. Nedavno je teozofski sin­ kretizam ponovno preuzeo pokret New age čiji je uspjeh neupitan. psihoanaliza. pozivanje na kabalu. Jiddu Krishnamurti na seansi javnoga čitanja. Uronjen u teozofiju naučavao je kako se može približiti Bogu unutarnjim iskustvom. Ono danas slijedi trostruku svrhu: "stvoriti jezgru univerzalnoga bratstva". Poput njega pokret New age operira spajanjem do­ sta različitih elemenata koji dolaze sa zapada i istoka: yoga. koju je zapljusnuo val kontrakulture. . stvara se novi pokret: New age. Mnogo je ljudi bilo fascinirano pristupom i naukom Petrovne. ni­ je zato postalo manje intelektualno raskrižje. francuskim piscem Édouardom Schuréom.

Stojeći iii sjedeći izvršitelj bi morao vizualizirati njih pet keter. tifaret. korijeni reda koincidiraju s Westcottovim otkrićem šifriranog manuskripta čije kabalističke napise uspijeva dešifri­ rati Mathers.) ima ovdje središnju ulo­ gu: njegov sustav zazivanja duhova uve­ like su prihvatili članovi Zlatne zore. jesod. nije manje istinito da se pristaše često posvete toj vrsti vježbe. obred je preporučivao da se val da izliti sa svih strana po tijelu i da ude iznutra u kontinuirani val. Točnije. Dee je doista mislio da je pronašao originalni Adamov jezik. oduševljeni ezoterizmom i starim magijskim knjigama. "Astralna projekcija" Adeptusa minora Uspjeh reda bio je brz djelomično i za­ to što je ulazak u nj relativno jednosta­ van: dok engleski red Ruže i Križa primaju samo majstore masone. a zatim svaka od njezinih etapa odgovara jednom sefirotu. Napokon. koji su od toga učinili temelj svojih ma­ gičnih obreda.-1608. stvoritelju Drakule. U razdoblju kada su spiritizam i magija fascinirali gomile. Č LANOVI DRUŠTVA PRAKTICIRALI SU BROJNE MAGIJSKE OBREDE MEĐU KOJIMA JE 121 Tajna inicijacijska društva . No obilježit će svoje vrijeme i utjecati na istaknute ličnosti. malkut dok je svaki od njih pridružen jednoj obojenoj sferi i jednoj točki na tijelu.Hermetički red Zlatna zora Zlatna zora. Dvojica ljudi ovdje dakle otkrivaju podatke o Njemici Anni Spren­ gel koja je živjela u Nürnbergu. Druga radikalna novina jest da se primaju žene i da su veoma zastupljene. SEFIROT "STUPA SREDINE" obred Stupa sredine imao posebnu važnost. Samuel Liddel Mathers i William Robert Woodman koji su u isti mah bili slobodni zidari i rosenkreuzeri. Bila to su­ gestija ili stvarnost. Lik astrologa i znanstvenika Johna Deea (1527. B. To tajno društvo utemeljili su 1887. Bramu Stokeru. i Robertu Louisu Stevensonu. Napokon ideje koje su motor reda ned­ vojbeno osvajaju: masonske. TO JE ZAJEDNIČKO VELIKOM PJES- niku W. Yeatsu. otvoren je prvi hram u Londonu nakon kojeg su sli­ jedili hramovi u Edinbourghu i Parizu. rosenkreuzerske i alkemičar- ske referencije usko su povezane s ele­ mentima kabale i tradicionalne magije. Proizlaze iz svih ezoteričnih tradicija. Westcott stupa u vezu s njom i dobiva dopuštenje da utemelji engleski ogranak pod nazivom Hermetic Order of the Golden Down ("Hermetički red zlatne zoree"). za- Ovi simboli su razlikovni znakovi različitih dužnosnika koji su uokvirivali radove u sklopu Zlatne zore. William Wynn Westcott. daat. U tom trenutku smatralo se kako inici­ rani primjećuje ili vizualizira val na vrhu svoje lubanje koji kruži duž njego­ va tijela prema nekoj točnoj stazi. doktrine Zlatne zore bile su u savršenoj podudarnosti s ukusom vremena. autoru Otoka s blagom'? Osim zajedni­ čke pripadnosti svijetu britanske knji­ ževnosti sva su trojica bili članovi utjecajnog društva Golden down. Meditacija okićena terapeutskim vrijednostima nadahnjuje se kabalom. Zlatna zora prihva­ ća svakog profanog člana. Godine 1888. Ta je operacija bila popraćena zazivanjem jednog od imena bogova. spoj rosenkreuzerizma i magije živjet će samo pola stoljeća. Prema naznakama sadržanim u tom djelu kod nje je navodno bilo pohranjeno nasljed­ stvo originalnih rosenkreuzera koje je stoljećima prenosio tajni red pod ime­ nom Die goldene Dämmerung ("Zlatna zora").

. kad su se istaknuti člano­ vi britanskoga svijeta kao što je pisac Yeats. ne računaju se višestruke i ponovne pojave posvuda po svijetu. Zlatna zora će na­ pokon doživjeti sudbinu koja odgovara njezinu imenu: sjajnu. Postupak zazivanja poči­ nje u drugom redu od kojeg se praktici­ ra samo stupanj Adeptus minor. Suočena s tim neodrživim priznanjima Zlatna zora pu­ ca. budući dobitnik Nobelove nagra­ de za književnost. Francuska prima više "hramova" koji to traže. najtajniji. Practicus. sestra filozofa Henrija Berg- sona. Skandali i svađe Godine 1900. teoretski njema­ čkim redom Ruže i Križa. zatim Philosophicus uče se opća načela reda odabrana iz nekih obreda kao što je "stup sredine". ona je na umoru. Oko njezina se naslijeđa vode žestoke svađe. bio je rezer­ viran za trojicu utemeljitelja koji su jedini bili osposobljeni da budu u vezi s "tajnim majstorima". Tu se osim toga poučava "astralna projekcija" koja je trebala omogućiti sljedbenicima da prođu druge razine stvarnosti. ali efemernu. Drugi ogranak.Samuela Liddela MacGregora Mathersa naslikala je njegova žena u svečanoj odjeći. Faraon. mag i templar u isti mah sprema se slaviti obred visoke magije. utemeljiteljem antropozofije. Dodajmo tim unutarnjim svađama i činjenicu da su osobe bliske tom društvu bile uhićene zbog prijevare 1901. pridružili redu. U prvom gdje neofit postaje jedno za dru­ gim Zelator. Mathers otkriva nekolicini bliž­ njih kako Westcott i on nikada nisu bili u vezi s bilo kim iz "trećega reda" i kako su oni sasvim dobronamjerno izmislili njemačku rosenkreuzersku granu za ko­ ju tvrde da od nje potječu. Theoricus. hvaljujući kojem je moguće zazivati du­ hove posrednike tijekom teurgijskih se­ ansi. Stella Matutina bio je posebno aktivan i stupio je u vezu s Rudolfom Steinerom. Od 1903. iniciran 1900. No za to je znanje potrebna duga praksa. Iako je originalni red nestao. Zato je društvo veoma strogo hijerarhizirano u tri postupna reda. Mathers je utemeljio u Parizu bratstvo Alfa i omega kojim će poslije njegove smrti upravljati njegova žena Mina. a Thelemic Order of the Gol­ den Down pojavio se u Sjedinjenim Ame­ ričkim Državama 1990. Astrum Argentinum. izbila je kriza. I na­ pokon treći red. utemeljio je vlastiti red. Zagonetni mag Aleister Crowley. Tajna inicijacijska društva 122 . Tije­ kom njihova suđenja više je puta spome­ nuto ime udruge pa je mnogo pristaša počelo sumnjati u nju.

Po­ sljednje smrtno proročanstvo nekog li­ ka koji je čitav svoj život. stoljeća. Adeptus minor. Uspjeh je bio kao naručen. Tih godina kaže da je primio proročku poruku: neka vizija mu je ob­ javila da će mu se jednoga dana kazivati u pero Sveta knjiga. Nekoliko sati nakon smrti svojega pacijenta umro je i liječnik. on je toliko zadivio članove reda da mu je od­ mah dodijeljen najviši stupanj. 123 Tajna inicijacijska društva . U kontaktu s njima inicira se u orgijastičke kultove koji će ga proslaviti. počinje studirati u vjer­ skim ustanovama što ga je zauvijek skrenulo s puta vjere prije nego što je došao na ugledno sveučilište Cambrid­ ge. odine 1947. Nedvojbeno zato što je razvrat koji je reklamirao u svojoj opatiji najavljivao seksualnu revoluciju. u imućnoj bri­ tanskoj obitelji. Misteriozni lik otkriva mu napokon da je živio u Kaldeji pod vlaš­ ću Hamurabija. Ovdje intervenira seksualna magija: sjedinjenje suprotnos­ ti koja se prenosi ljubavlju treba prema Crowleyju omogućiti svakomu da se ot­ krije i ostvari. ali njegova je poruka ostala. autora Drakule s kojim će dugo ostati povezan.Orgijski kultovi i seksualna magija u Astrum Argentinum Određeno potomstvo učinilo je od Aleistera Crowleyja jednog od najvažnijih magova 20. Njegovi su obredi bliski onima Zlatne zore. kojega je život već dobrano načeo.od one Françoisa Rabelaisa koji u svojem Gargantui (1535. Rođen 1875. rada Astrum Argentinum. privlače brojne nove članove. Međutim rijetki se odupiru tiraniji gospodara koji se hvali dugim fazama trapljenja nakon kojega slijede noći razuzdanosti. Čovjek doista ima čime intrigirati tj. No Crowley doda­ je seksualnu dimenziju koje nema u matičnom društvu. umirući je još smogao snage i prokleo ga. Tako se 1909. Kad je liječnik to odbio. Otkrića na Nilu Sljedeće godine još više uvode Crow­ leyja u inicijacijski svijet tajnih društa­ va. bio nadahnut vragom. fascinacija ko­ ju vrši i na žene i na muškarce. Vrativši se u Europu. Onaj koji se još zove Edward Alexander Crowley postaje sada mag Aleister Crowley ili "životinja" . Javlja mu se biće nazvano Aiwass i diktira mu "ČINI ŠTO TE VOLJA" ILI IZOPAČENI RABELAIS no je preuzeta . Knjigu zakona za koju se smatra da na­ javljuje novu religiju kojoj će Crowley biti prorok. U Knjizi zakona mag potvrđuje kako su "svaki muškarac i svaka žena zvi­ O PATIJA CROWLEYJEVE THELEME IZRAV- jezda". smatrajući tako da ljudska volja mora naći svoj put baš kao što se zvijez­ da premješta na nebu. Ali Crowleyjeva thelema ("volja") daleko je od Rabelaisove humanističke utopije. Godine 1898. Kao bogati nasljednik prekida studij i vodi dendijevski život zahvaljujući ko­ jem se druži s osobama ezoteričnoga Londona. fascinirati. Glavni do­ gađaj u njegovu životu zbio se 1904.lucifersko ime koje si je volio dati kako bi zahtijevao svoj postupak crne magije. tijekom putovanja u Egipat. Poput njega Crowleyjevo društvo novači muškarce i žene s ciljem da ih inicira u magijske obrede zahva­ ljujući kojima će se moći probuditi u svojem "višem biću". Iniciran pod imenom Perturabo ("izdržat ću"). U Indiji prakticira yogu i tantrizam koji teži za tim da obuzda seksualnu energiju kako bi se upoznalo "buđenje". stječe imanje u Škotskoj nedaleko od Loch Nessa. U Rusiji stupa u vezu sa sektom klisti iz koje je potekao slavni Rasputin. Aleister Crowley je umro.barem po imenu . Ozzyja Osbournea (i njegove pje­ sme "Mister Crowley") ili grupe Iron Maiden koji mu nisu odali počast niti ga spomenuli u svojem djelu u vezi s nekom kompozicijom. tražio od svojeg lije­ čnika morfij kako bi ublažio bol koja ga je nagrizala. On nije suvremeni pjevač poput Micka Jaggera. najuglednijem inicijacijskom društvu u Velikoj Britaniji gdje susreće Brama Stokera. Putuje svijetom. Crowleyjeva karizmatska ličnost. čini se. Ondje prakticira magiju nauče­ nu u obredima Zlatne zore.) zamišlja idealnu za­ jednicu gdje mladi muškarci i mlade djevojke žive u skladu uz devizu: "Čini što te volja". pristupa Zlat­ noj zori. To je način da se legitimira razvrat koji postoji u njegovoj sicilijan­ skoj opatiji. neki je čovjek. Dodaje da mu je za­ datak voditi Crowleyja u organizaciji inicijacijskoga reda koji će zamijeniti Zlatnu zoru.

S tim pokrivalom za glavu daje o sebi faličnu sliku koja odgovara njegovim orgijastičkim postupcima. Otad Astrum Argentinum pada i Crowley napušta Siciliju. Lijevo: Aleister Crowley. Tajna inicijacijska društva 124 .. odvlačeći svoju zajednicu prema kolek­ tivnom ludilu tako što svi pribjegavaju drogi za koju pretpostavljaju da budi os­ jetila. a zatim se hvali da je tvorac engleske pobjede. stoljeća.Orgijski kultovi i seksualna magija u Astrum Argentinum Nova Opatija theleme Godine 1919. Crowley reformira Astrum Argentinum sa šačicom vjernika i naseljava se na Siciliji na staroj farmi ko­ ju pretvara u svetište nazvano "Opatija theleme". "životinja" pozira uz vračarsku knjigu urešenu pentagramom. Orgije se zbivaju u dvorani čiji su zidovi bili oslikani zastrašujućim likovi­ ma i luciferskim zvijezdama petokraka­ ma. Kad je preminuo 1947. vara se u dramu. ezo­ terični red je već davno pre­ stao postojati. Ali jedna od tih crnih misa pret­ Mistični pečat koji se upotrebljavao tijekom ceremonija u hramovima Astrum Argentinum. Jedna član­ ica umire u zbunjujućim okolnostima. Ali uspomena na Aleistera Crowleyja trajno je obilježila pristaše magiie tijekom 20. On ondje nastavlja svoje seksomagijske postupke sve do ekscesa. Nalaze ga za vrijeme Drugoga svjetskog rata kako šalje talisman Churchillu.

sela. U drugim slučajevima obredi inicija­ cije stavljaju kandidata na tešku kušnju. smatrano do tada gotovo dvospolcem. Tijekom tih kušnji uzi­ manje droga olakšava kontakt sa svije­ tom bogova.. zatvaranje. Maske igraju važnu ulogu označavajući funkciju koju preuzima nosilac ili sile kojima se želi okititi. društva zadržavaju svoje običaje u inicijacijskim bratstvima koja tvore jedan od temelja njihova identiteta. EMA U O P Ć E NARODA U P O D S A - Zahtjevna inicijacija Iako većina ljudi počinje pripadati tak­ vim skupinama u odrasloj dobi.Inicijacijska bratstva afričkih naroda i plemena Afrička plemena. postaje mu­ škarac ili žena. Gebasa-Tsotsu da on da svoje darove budućem po­ svećenom kako bi imao "talent dobrog govora" koji je potreban svakome čovje­ ku od zakona. Katkad se iniciranoga podučava u jeziku koji je prikladan za njegov red a nerazumljiv profanima. Zato se često uvodi u bratstvo. Svakih šest godina život jednog pripa­ dnika naroda Bassarija obilježen je prije­ lazom u novi dobni razred. Svečanost u prisutnosti zajednice završava i mladi inicirani vode se u svete šume gdje će izolirani od ostatka svijeta nekoliko tjedana ulaziti u dodir s tajna­ ma njihova naroda. ljudsko meso za koje se smatra da povećava njegovu tjelesnu i duhovnu snagu.. Primjerice kod Mitsogha ceh Evovi je ceh sudaca. 125 Tajna inicijacijska društva . gdje se ob­ rezani ujedinjuju u komo. Da bi mu se pristupilo. kandidat treba najprije steći pravo ulas­ ka koje označava želju da ude u brat­ stvo. Evovi zazivaju Duha riječi. narodi. odrastavši. samo manjina napreduje više prije inicijacije koja ih uvodi u zatvorena bratstva. a zatim se on sučeljava s ma­ skama odraslih s kojima se treba sukobiti U SENEGALU NA VISINAMA FOUTE DJA- u obrednoj borbi. katkad žestokoj uz ri­ tam pjesama i misterioznih vradžbina. Za to treba izdr­ žati sve vrste mučnih kušnji: lišavanje hrane. totem ko­ ji nedvojbeno simbolizira njihovu brigu da pred očima profanih prikriju misteri­ je svojih temeljnih mitova. Spolna razlika ima temeljnu ulogu u toj fazi života i u trenutku puberteta događa se vrlo često prva inicijacija. no njihova se znanja ezoterične naravi nikada ne priopćava­ ju. Kod Peula. Bassariji su odabrali kameleona kao životinju fetiš. Njihova je važnost takva da ima društava maski koje tvore specifična bratstva čije funkcije varira­ ju od naroda do naroda. nije više dijete nekoga para nego član klana. Osim klasičnih lišavanja on treba poje­ sti izmet tj. Na kraju toga teškog razdob­ lja posvećeni priseže da će čuvati tajnu o onome što je doživio i da prihvaća novo ime jer. Pod vlašću kovača komotigija adolescenti se zadu­ žuju da čuvaju mitove i prakticiraju kult predaka štiteći jedinstvo zajednice. nanošenje različitih ožiljaka. kada inicirani poglavar dosegne dob od 63 godine. Na kraju te kušnje procjenjuje se je li di­ jete dostojno ili nije da započne inicija­ ciju. Često je popraćen povlačenjem izvan sela gdje se mlad čovjek inicira u svoje buduće odgovornosti. ekscizija kod djevojčice. Obred sakačenja obilje­ žava općenito taj prijelaz: obrezivanje kod dječaka. Simbolički maleno dijete. Ovaj se mora povući na osam dana za koje vrijeme oni koji imaju naslov harskoj Africi gdje život sva­ koga od njih ne bi bio obilježen tradicionalnim ini­ cijacijskim obredima od kojih je najvaž­ niji nedvojbeno onaj prijelaza u odraslu dob. kao što je to slu­ čaj kod Bambara iz Malija. nomadskog naroda iz zapadne Afrike. poziva k sebi sina ili najvjernijeg učenika i daje mu sisati svoj jezik kako bi ovaj stekao njegovo znanje. Obred ulaska u ta društva kopija je obreda ini­ cijacije kojem je u neku ruku produ­ ljenje. Te skupine nisu tajne jer se zna za njihove članove. Kod Bambara inicijacija obuhvaća šest stup­ njeva. a najvažnija od tih ceremonija je inicijacija adoles­ centa u odraslu dob. Čitanje iz utrobe pi­ jetla određuje najprije je li mladi Bassari spreman. a malo ih se uključuje u zadnje društvo kore za čije se članove smatra da stupaju u vezu s božanstvima. POSVEĆENE ŠUME KAMELEONSKOGA NARODA lona narod Bassari obavlja ani­ mističke kultove predaka koji su omogućili tom manjinskom narodu da očuva kulturu staru nekoliko stoljeća.

U njemu odjekuje odgovornost da uspostavi vezu između svijeta živih i svijeta mrtvih i zato ga se ljudi jednako tako boje kao što ga i poštuju. Ne­ ka od njih mogu imati i precizniju ulo­ gu. Maska koré. održavati dugotrajnost njezina identiteta i njezine kulture. održavati koheziju grupe. plodnost na grupu. čarobnjak ili još "ko­ vač". Poglavar.Tisuću i jedna funkcija bratstava Bitna funkcija tih inicijacijskih bratstava jest. Tajna inicijacijska društva 126 . maskirana u svečane kostime posvećuje se obrednim plesovima tijekom seoske svečanosti. Nositelji te maske jašu na drvenim štapovima za vrijeme inicijacijskih ceremonija. U Zairu Yake su dodije­ lili grupi N'gongi ulogu da stišava i pomiruje duhove predaka. kao uostalom posvuda. stoljeću neka od tih tajnih vjerskih društava bila su skrenuta sa svoje misije kako bi postala skupine s političkim ciljem. Kod Mynyanka u Maliju bratstvo Nya zaduženo je da štiti članove pleme­ na od vračanja. kralj. Ženske gru­ pe najčešće su zadužene za to da smiru­ ju sukobe u sklopu sela ili da privlače U zemlji Dogonu u Maliju skupina iniciranih na štulama. najviši inicijacijski stupanj kod Bambara u Maliju. to je slučaj slavnih ljudi-leoparda koji su oboruža­ ni željeznim kandžama razdirali svoje neprijatelje i sijali strah u Zairu. U 20. onaj koji je stigao na vrh hijerar­ hije u smislu kompletne inicijacije uživa u znatnom prestižu.

.

Pribjegavajući najčešće nasilju. najčešće borbu protiv neke države ili protiv neke dominacije koja zahtijeva tajnovitost. U njihovu slučaju tajna nije konačna po sebi. ona obično prestaju djelovati kad ostvare cilj. . nego više nužno sredstvo u službi njihova projekta. odnosno infiltraciju. prikrivanje.Tajna politička društva Tajna politička društva slijede veoma točan koncept.

No tajna ovdje prestaje. To je stari običaj. napredovale u sjeni i od te su situ­ acije napravili oružje. ovdje se radi o izrazitom proturječju jer ustroj tih bratstava u sjeni i identitet nji­ hovih članova ostaju za većinu tajna. Više vole zamaskiranost nego tajnu. Osim toga ništa ne plaši više javnost. ona izlažu jeftini političko-kulturni izlog kako bi zaveli eventualni pli­ jen. Iznenadni napad ili aten­ tat također su značajka tih društava. listopada 1951. sto­ ljeća kada su se pripadnici Ku Klux Klana po­ kazivali u kukuljici i bijelim kostimima kako bi zaplašili crno stanovništvo.Tajna politička društva NA SU STARA. Članovi sekte asasina znali su se već infiltrirati među redove svojih neprijatelja kako bi udarili iznutra. suočene s moći koju prokazuju. Najdrastičniji primjer je dakako atentat od 11. djelujući u sklopu tajne organizacije kojom su savršeno ovladali. Svi oni služili su se svim sredstvima kako bi pot­ kopali snage svojih protivnika. Ove su organizacije. Točnije. što je sijalo strah i trepet medu kršćanima i među muslimanima. To je bio slučaj na starom američkom jugu početkom 20. stoljeća ili današnje terorističke skupine. I doista. že suptilnim sredstvima. povorka Ku Klux Klana na festivalu Pleasure Gardens u Londonu. SUSREĆEMO IH ZAPRA­ VO svaki put kada neke manjinske ideje ulaze u sukob sa službenom vlašću te odaberu rad u ilegali kako bi nametnule svoj način gledanja. u New Yorku: činilo se kako prijetnja izvire sa svih strana jer je dolazila od tajne strukture za koju nitko ili gotovo nitko nikada nije čuo. štoviše moraju biti javni. Obred i kostim služe zaplašivanju neprijatelja. ostavlja dojam da se opasnost može po­ javiti svakog trenutka i pogoditi svakoga. ako bi se objavile informacije o identitetu njihovih članova ili njihovim projek­ tima. Ta društva nastoje pokazati svoju moć i oglasiti stvar za koju se bore. bio bi to kraj njihova utjecaja. žaleći za porazom ili proglašavajući pobjedu. Daje grupi potrebnu psihološku snagu koju zna upotrijebiti. dok su njihovi ciljevi i njihove akcije daleko od toga da budu skriveni. a katkad i usred bijela dana. No tajna poprima i drugo lice koje je svoj­ stveno političkim društvima: lice određene teatralizacije akcije. Zato se neka od njih slu­ Fotografija na prethodnoj stranici: 6. U tom kon­ tekstu mogu se spomenuti jednako tako sred­ njovjekovna sekta asasina i nihilisti s kraja 19. rujna 2001. 129 Tajna politička društva . Ta teatralna funkcija tajne može se isto tako izvesti obrednim uprizorenjima namijenje­ nim impresioniranju publike. Ta strategija obično krije opasne ideje ideoloških skupina ekstremne desnice. vlast ili politički svijet nego ne­ moć da se razotkriju krivci za neki teroristički čin. Tajna u tom slučaju generira strah. Tijekom nasilja grupa se legiti­ mira preuzimajući odgovornost za svoju akci­ ju. Tajna je dakle condicio sine qua non njihove učinkovi­ tosti.

181 Najdublja mržnja: grupice ekstremne desnice Svjetski terorizam al-Qaide 185 189 171 173 . Tako su među svim tajnim društvima poli­ tička ona koja su očito najviše vršila pritisak i još danas nastavljaju utjecati na povijesne tokove.. 169 Na Bliskom istoku diskretan utjecaj Muslimanske braće Izgubljeni vojnici OAS-a Terorizam ekstremne ljevice: Izgubljena poslijeratna generacija . . . . . Tako se u razdoblju između dva rata društvo Thule po­ nosilo da je obrazac nacizma i inspirator Trećega Reicha. 177 Oružana i ilegalna borba nacionalista. . .. ali i učinkovitosti. To je upravo bio slučaj kod jednog od najstarijih medu nji­ ma. Ondje prema staroj poslovici "Službene vlasti temelje svoju moć na zakonu. Međutim. Pred sudom Svete Vehme Rajski vrtovi Starca iz planine i njegovi asasini 133 131 Neprijatelji Crkve. Ona se potvr­ đuju kao poluslužbena vlast funkcionirajući paralelno sa službenom vlašću. narod na tajnim društvima". U tom slučaju politička društva spremno postaju subverzivna.Sadržaj Politička društva vrlo često napreduju kada državna ili službena vlast slabi. . Kao jamac diskrecije.. . preko Crne ruke ili Cagoule. Kineski je primjer još frapantniji. ta je tehnika omogućila nekim tajnim društvima da u određenim razdoblji­ ma postanu prava država u državi. događa se da se oporba sukobi s političkim režimima. orga­ niziraju ustanke ili pučeve: primjera ima od dekabrista do OAS-a. 159 Iz sjene na tragičnu svjetlost: ustaše . . Svetoj Vehmi koja se u srednjem vijeku izdigla u okultni sud dijeleći i izvršavajući pravdu pred carskom vlasti koja je trenutačno bila na izdisaju. bavarski iluminati. 137 Revolucionarni ideal karbonara 141 Urota dekabrista Ohrana i crni pojasovi "izmišljaju" svjetsku zavjeru Belle Époque nihilista i anarhista Tisuću i jedno tajno društvo u Srednjem carstvu Opasan nacionalizam Crne ruke Od skandinavske legende do kukastog križa: Thule Urota kagulara 163 165 157 153 147 149 145 Dijabolično carstvo Ku Klux Klana .

stoljeća u tom su području aktivne stotine drugih sudova. što znači "ceh" ili "udruga") ili Sveta Veh­ me jer tvrdi da radi u ime Svete Stolice i Svetoga Rimskoga Carstva. stoljeća. Paralelna. vojvodstava koje se bore kako bi povećali vlastitu moć. dok joj je zapravo jedini cilj bio da ih zamijeni. Tu zajednicu čiji središnji sud zasjeda u slobodnom gradu Dortmundu tvori če­ trnaest sudaca (obično sedam plemića i sedam građana). tj. Za razliku od ovih službeno izabranih pokušavaju se name­ tnuti i drugi kandidati što još više slabi autoritet careva.) sami dali devet od deset kraljeva izabranih između 1273.. (Minijatura iz 15. Služeći kao sud. San o univerzalnom carstvu koje se identifi­ cira s kršćanstvom nestaje. HO- henstauovca 1254. i 1438. Umjesto nje­ ga nalazi se samo mnoštvo kraljevstava. jamca stabilnosti. Vehme je organizirana po stro­ goj hijerarhiji: Frohnboten primjenjuju SVETO CARSTVO POTRESAJU NEMIRI nalni nemiri koji obilježavaju "ve­ liki interregnum" (1254. počinje Sveto Rimsko Carstvo Nje­ mačke Nacije. Napokon rubna područja Carstva kližu polako u francus­ ku ili talijansku sferu.Pred sudom Svete Vehme Opasno bratstvo uzdiže se u okultni i svemogući sud kako bi zamijenilo pravosuđe oslabljene carske vlasti. MRĆU CARA CONRADA IV. Tijekom te odsutnosti središnje vlasti područni kneževi stekli su veću političku autonomiju. gradskih magistrata čiji se broj nadopunjava čla­ novima plemstva i slobodnih seljaka.-1273. razdoblje poli­ tičke anarhije koje završava tek dvadeset godina poslije. U toj nestabilnoj političkoj klimi rada se bratstvo Vehme (od nizozemskog veem. slobodnih gradova. Tijekom tri stoljeća suci Svete Vehme sijat će strah u Njemačkoj. Tek potkraj srednje­ ga vijeka Sveto Carstvo ponovno dobiva stari sjaj. 131 Tajna politička društva .) i njegov nastavak pridonose dugo tomu da se car­ ska vlast lišava nasljedne potpore. Vehme je uglavnom sastavljena od porotnika. Luksemburgovci i Wittelsbachovci koji su N EDOSTATAK SREDIŠNJE VLASTI IREGIO- Na sudu Svete Vehme mač pravde je kobno oružje koji napada osuđenike bez mogućnosti opoziva. a gradovi prisvajaju povelje koje im jamče slobo­ du i oprost od svih carskih nameta. Tijekom gotovo dvaju stoljeća održava se praksa rotacijskih izbora prema kojima se na prijestolju Svetoga Carstva izmjenjuju vladari iz različitih obitelji. imajući za cilj održa­ vanje reda i mira. Tim političkim i dinastijskim nemirima pridružuju se pljačke na područjima koja pripadaju kruni što još više otežava situaciju. U načelu samo tri kuće smiju podupirati kandidata za prijestolje: Habsburgovci. Ali od 15..

sigurno je da je ta institucija snažno obilježila njemački mentalitet. vrijeđanjima ili brakolomstvu. U tom razdoblju nemi­ ra važnost Svete Vehme postaje takva da njezinu jurisdikciju 1371. stoljeća napokon nestaje. Iako ne zna­ mo koliko je osoba Sveta Vehme osudi­ la. treći napokon nala­ ze ondje nezanemariv izvor prihoda jer mnogo je žrtava spremno platiti kako bi izbjegli osudu. dok Stuhlherren ("pred­ sjedavajući") vode sjednice. drugi se boje Vehme i pokušavaju se zaštititi ta­ ko što se učlanjuju.. Aktivna tijekom posljednjega stolje­ ća srednjega vijeka Vehme slabi od 16. Kotač.-1519.). opekline od vatre ili užarena smola.Pred sudom Svete Vehme kazne koje određuju Freischöffen ("slo­ bodni suci").i neumoljiva pravda Procesi poput vijećanja održavaju se u najvećoj tajnosti i za onoga tko se pojavi Charles le Téméraire pozvan je da se pojavi pred sudom Svete Vehme. Među­ tim najčešće se pribjegava mučenju da bi se iznudilo priznanje. stoljeća autori poput braće Grimm u svojim slavnim bajkama opi­ suju s pomalo morbidnom fascinacijom njezine aktivnosti.. potkraj 18. posebno svađama. ali i odavanje sudskih tajni obično se traži smrtna kazna. umorstva. Smrtna kazna izvršava se vješanjem. (1493. Kneževi pak svojim podanicima zabranjuju sva­ ki kontakt s tajnim sudom.. . Ako je riječ o sitnijim prekr­ šajima. Za krađe.) pred tim izuzetnim sudom uopće nema nade da izbjegne kaznu koja se odmah izvršava. priznaje čak i car Karlo IV. a ostali se naprotiv kažnjavaju najvećom okrutnošću. tako se moć Vehme demonstrira pred očima svih.. oštra kliješta.-1648. Počinjeni zločin i odluka suda objavljuju se na stablu obješenoga. većina optuže­ nih spremna je sve priznati kako bi iz­ maknuli žestokim mukama po čemu je Vehme poznata. krivovjerstvo i vračanje.). koji nakon što se reaktivirao tijekom Tridesetogo­ dišnjeg rata (1618. oni se globe. Još po­ četkom 19. Habsburgovaca (1519.. Osoba osumnjičena za zločin sveča­ no se poziva pred Svetu Vehme i ima šest tjedana vremena da organizira ob­ ranu pozivajući se na svjedoke. . seksualne zločine.) i zatim Karla V. stoljeća s ponovnom uspostavom car­ ske vlasti s carevima poput Maksimilijana I. (Bakrorez prema Georgeu Cattermoleu za Sabrana djela Waltera Scotta.-1556. Kandidati za funkcije suca nemaju svi iste pobude: neki misle da mogu biti pravedniji od carskih ili crkvenih instancija. raza­ pinjanje.

Ondje se odaju uživanjima sa ženama i hašišom odakle im i ime hašašin koje su križari pretvorili u "asasin". STOLJEĆU MARKO POLO kr- stari istokom do Kine. ako ponovno žele upoznati te užit­ ke. Zaklonjeni sirijskim planinama ti su fanatici sijali strah kod moćnika iz tog područja. među ostalim. Tako je neki izaslanik njemačkoga cara Sinan. 13. spominje postojanje zločinačkog muslimanskog dru­ štva čiji se članovi nazivaju "asasini". trebaju smaknuti onoga ili one koje on odredi. 133 Tajna politička društva . O svojim neobičnim dogodov­ štinama pripovijeda u Knjizi čuda svijeta gdje ima određen broj neo­ bičnih. Svjedočanstva obojena strahom Marko Polo nije jedini koji spominje asasine. Starac s planine predsjeda prolijevanju vina u čast bogova sekte asasina pod utjecajem hašiša po kojem su dobili ime (Comeleranova litografija). a katkad i zabrinjavajućih priča u kojima. Odsječeni u čvrstim utvrdama visoko u sirijskim planinama dušom i tijelom su odani poglavaru nazvanom "Starac iz planine". Starac im nasilno prekida tu ekstazu i daje im bo­ dež. Tako pripremljeni članovi sekte postajali su strašni ubojice sprem­ ni na sve kako bi služili Starcu iz planine.Rajski vrtovi Starca iz planine i njegovi asasini Njihov ugled upamćen po zlu trajao je stoljećima između povijesne stvarnosti i mitologije zločina. Već su se u prethodnom sto­ ljeću spominjale razne priče o njima. Ovaj novači hrabre mladiće koje odvodi na skriveno mjesto poznato samo njemu i nazvano "rajski vrtovi".

njegov ga je brat osudio da bude živ zazidan. obrazovan čovjek i odličan strateg. sto­ ljeća. Njegova zakonita nasljedni­ ka Nizara udaljuje vezir Al-Afdal u korist njegova mlađega brata. Takva utočišta omogućavala su asasinima da se dugo opiru svojim neprijateljima. Zato kršćanski teksto­ vi spominju muslimane koji jedu svi­ njetinu. Tu doktrinu ponajprije zastupa dinastija kalifa Fatimida u Egiptu. Iza zidova tih neosvojivih tvrđava organiziraju politička ubojstva svojih protivnika. doveo je sektu asasina do vr­ hunca organizirajući zločine o kojima se nije mnogo znalo. Hasan." Sva svjedočanstva idu u jednom smjeru i pokazuju da sekta tero­ rizira suvremenike. Oni koje su počeli zvati nizarima uspjeli su osnovati niz autonomnih kneževina izvan Egip­ ta. Me­ đu ostalim sluge Starca s planine nazi­ vali su se "nizari" ili "nizariti". Ovaj osjećaj uosta­ lom objašnjava zašto su te priče obojene pretjerivanjima i netočnostima: naime članovi sirijske sekte nikada sami sebe nisu zvali "asasinima". gotovo legendarna oso­ ba. Gospodari Alamuta razvijali su jednako tako ezoterični nauk koji je od njih činio imame jednake onima po­ tomaka Poslanika. Kako je bio prisi­ ljen vratiti se. Čini se kako su im taj nadimak nadjenuli kršćani. uključujući i svoje majke i sestre. Održavali su uske veze sa svojom braćom u Siriji i potkraj 12. rođaka i Poslanikova zeta te Fatime. Sinan. u palači izbi­ ja pobuna. Sinana. odbi­ jaju priznati uzurpatora. Nizar bježi u Aleksandriju gdje organizira kratkotrajni ustanak. Pridružio se nizaritima za vjerske revolucije u sklopu ismailizma. "Starac s planine" Sinan. a na romanskom segnors de la montana. jedu svinjsko meso što se protivi saracenskom zakonu i raspolažu svim ženama. njegove kćeri. S visine svoje tvr­ đave slao je svoje mlade sluge da napa­ daju ne samo križare koji su kolonizirali dio Bliskog istoka. Oni su vladali od 909. tvrdeći da potječu od Alija. Tu se radi o dalekom odjeku ukinuća zabrana vezanih uz šariju. do 1171. Antiohije i Alepa u planinama postoji rasa Saracena koji se u svojem dijalektu nazivaju Heyssessini. Međutim. jedva došavši na vlast proglasio se pred­ stavnikom skrivenog imama i u njegovo ime objavio kraj muslimanskog zakona usred Ramadana. Godine 1164. novi gospodar Alamuta. oko utvrđenih mjesta kao što su ona u Masyafu u Siriji ili Alamut u Perziji što je političko i duhovno središte sek­ te. No kada 1094. Žive u planinama i imaju gospodara koji užas­ nim terorom udara na sve bliže ili dalje saracenske kneževe te susjedne kršćan­ ske gospodare jer ima običaj ubijati ih na neobičan način. nego i muslimanske velikodostojnike medu kojima je bio i sam Saladin koji je vladao velikim Tajna politička društva 134 .Fridrika Barbarosse pisao kako na "gra­ nicama Damaska. rođen je u Perziji početkom 12. Takva ljudska rasa živi bez zakona. šiitskog islama. Ljudi s planina Povijest sekte asasina zapravo je neod­ vojiva od jedne od većih vjerskih stru­ ja. Sinan. ismailizma. Nizarovih pristaša. neobična. određen broj ismailaca. umire Kalif Al-Mustansir. Sinana je Hasan poslao u Siriju u tvrđavu Masyaf kako bi ondje primijenio novi nauk. stoljeća otpravili su onamo jednog od svojih vjernika. Sirijska tvrđava Masyaf smještena na stjenovitom vrhu jedno je od uporišta nizara.

koji doslovno znači "onaj koji daje svoj ži­ vot". Međutim on je asasinima ostavio relativnu autonomiju i koristio se čak i njihovim uslugama protiv nek­ ih svojih neprijatelja. 135 Tajna politička društva .Po Sinanovu nalogu pristaše se ubijaju. Kada se 1192. Legende stvorene o asasinima uvelike su pridonijele stvaranju mita o kriminalnim fanaticima. prerušeni u muslimanske vojnike pokušavali ubiti ga i umalo nisu uspjeli. Ovaj izraz. koji su zauzeli sunitski Mongoli. označavao je aktivne ubojice koji su počinjali ubojstva izlažući živote i bili spremni žrtvovati se za svoju stvar. Njegovi nasljednici neumorno slijede njegovo djelo. ostaje da su pokazivali fanatičnu podložnost svoje­ mu gospodaru. Više puta su asasini. Druga zgoda. Sinanova svemoć fascinira jednako kao i što zastrašuje. pa iako je teško znati je li legenda koju je donio Marko Polo istinita. iznena­ dio se kad je vidio kako pristaju uz iza­ slanika koji ih je pitao jesu li spremni ubiti svojeg učitelja ako im to naredi Starac s planine. njihov je uspjeh protiv Franaka bio bombastičan. Nizariti su isko­ ristili taj mir da bi na istok poslali misionare koji su uspjeli zasnovati za­ jednicu u Indiji. Sinan se distancirao od gospodara Alamuta tako da su ga oni više puta poku­ šavali dati ubiti. nekoliko asasina prerušenih u monahe približilo Conradu de Montferratu. Svi su bili indoktrinirani od djetinjstva. Asasini nisu oklijevali upotrijebiti me­ tode infiltracije. Jednoga dana Sinanov je emisar tražio da ga Saladin primi nasamo i on je to prihvatio. Sekta nizarita bila je aktivna u Perziji sve do pada Alamuta 1256. povezana s nekim arapskim kro­ ničarom još je izrazitija. Sirijske tvrđave su se dobro držale prije nego što su kapitu­ lirale pred napadima egipatskoga sulta­ na Bajbarsa. i proburazilo ga. Ma što bilo. upravo iza­ branom za jeruzalemskog kralja. zadr­ žavši kod sebe svoja dva tjelesna čuvara u koja je imao potpuno povjerenje. Tada se sa strahom počinju spominjati priče "o Starcu s planine". kao na primjer protiv sunita Saladina koji se žestoko borio protiv njih. Neki kroni­ čari čak bilježe kako je dovoljan jedan znak njegove ruke pa da se jedan od njegovih pristaša sunovrati u bezdan s vrha njegove tvrđave. Više stoljeća održavale kraljevstvom što se prostiralo od Mezo­ potamije do Egipta. Članovi sekte bili su podijeljeni u dvije skupine: da'ii koji su bili zaduženi da propovijedaju ismailski ideal i fida'i. Saladin. što je još više pojačavalo osjećaj zastrašenosti kod suvremenika. smatrajući se sigurnim. Minuciozna strategija Asasini duguju svoje uspjehe svojoj iz­ vanrednoj organizaciji. Asasini jučer i danas Sinan umire 1193.

U 19. No asasini su određivali kao žrtve samo visoko rangirane političke i vojne poglavare. Agha Khan. poznat je na Zapadu po tome što pripada mondenoj kremi. a još manje nevine. Perzije i Indije.. daleki nasljednik srednjovjekovnih per­ zijskih i sirijskih učitelja i nasljednik asasina osnovao je u Londonu Institute of Ismaili Studies. Oni su ubija­ nje zamijenili produbljivanjem svoje vjerske doktrine. . PRETEČE MODERNIH TERORISTA? metodama koje bismo danas oka­ rakterizirali kao terorističke. su se veze između pristaša rasutih izme­ đu Sirije. Iako su učinkovi­ to širili užas. Godine 1977. No svoje veliko bogatstvo stavio je u službu humanitarnih djela. stoljeću poglavar nizaritske sekte. nije oklijevala da napadne političke elite svojega vremena. danas se upotrebljava kako bi kvalificirao arapske teroriste koji se protive Izraelu. infiltrirajući se na naj­ višu razinu. možemo vidjeti da se neke od utvrda Hesbolaha nalaze među bivšim nizaritskim posjedima.Rajski vrtovi Starca iz planine i njegovi asasini ASASINI. Iako se danas ni jedna islamska teroristička skupina služ­ beno ne hvali njima. Assan Ali Sha koji je pobjegao u iranski grad Anjudan. prije nego što je prebjegao u Indiju gdje je uz pomoć britanskih kolonizatora okupio važnu zajednicu dobio je od iranskoga šaha naslov Agha Khan. čekajući strpljivo pogodan trenutak da napadnu. spremnih da se žrtvuju za svoj ideal. koji ovdje posjećuje džamiju u Damasku. Drugo važno naslijeđe je u riječima.. Nekada­ U VIŠE ASPEKATA ASASINI SU SE SLUŽILI šnje tvrđave služe još i danas. I napokon neki su stručnjaci za islam skloni tražiti sličnosti između metoda al-Qaide i asasina. nisu ni u kojem trenutku prijetili stanovništvu. Termin fida'i koji je nekoć označavao asasine. Ta malena skupina izvježbanih fanatičnih pojedina­ ca. četvrti Agha Khan Karim al-Husaym. ne napadajući nikada podređe­ ne.

D POJAVLJIVANJA USPJEŠNICE Dana Browna Anđeli i demo­ ni iluminati su popularni.. Gorljivi pred­ stavnik prosvjetiteljstva. Adam Weis­ haupt (1748.iako se morao javno od­ reći potpore i širenja svojih ideja .Neprijatelji Crkve. profesor prava na sveučilištu u Ingolstadtu. Iluminati Valja konstatirati da potka romana Da­ na Browna ne odolijeva provjeri činje­ nica. ali njegova akcija osporava i autoritet države. oni su se navodno "služili globalnom mason­ skom mrežom da bi proširili svoj utje­ caj (. Američki je pisac potku svo­ jeg romana temeljio na intrigama te sekte koju prikazuje pod misterioznim kutom i čije početke datira u vrijeme renesanse. bratstvo bogatih bavar­ skih kamenorezaca. Inkvizicija ga je poštedjela . Kratko postojanje iluminata dat će ipak čudesno i romantično potomstvo. Prema Danu Brownu naj­ poznatiji iluminat bio je Galilej.no druge je Crkva neštedimice progonila. Međutim naš se pisac ne bez zlobe nadahnuo stvarnim bratstvom koje je djelovalo u germanskom prostoru u stoljeću prosvjetiteljstva: iluminatima. Adam Weishaupt. zato su se oni međusobno nazivali illuminati. suprotstavljajući se katoličkoj dogmi koju su smatrali štetnim praznovjer­ jem. Tako su ilu­ minati navodno nestali iz službene povijesti.). pristao je boriti se protiv rimokatoličke religije. "prosvijetljeni" istinskom znanošću koja je u suprotnosti s mra­ kom religije. Taj krug utemeljio je 1776. Svi inicirani iz toga kruga navodno su dijelili istu vjeru u znanost. mučila a zatim likvidirala..-1830. bavarski iluminati Pod krinkom slobodnoga zidarstva oni su se doista pokušavali boriti protiv rimskog mračnjaštva. nazvanih slobod­ nim zidarima". Weishaupt se ne suprotstavlja samo bavarskom kato- Utemeljitelj iluminata. Ne napuštajući svoj subverzivni politički projekt. ." Iluminati su navodno stoljećima imali tajno poli­ tičko društvo kujući u sjeni svjetsku zavjeru.) i financirali svoj veliki koncept: novi svjetski laički poredak utemeljen na znanstvenom razumu. No prema američkom roma­ nopiscu "njih je prihvatilo jedno drugo tajno društvo. otac astronomskoga teleskopa i žestoki pri­ staša heliocentrične teze.

Ravensburg Teba. Nakon von Hundove smrti 1776. Herdera. U tom kontekstu strogi profesor prava odlučuje se također os­ novati tajno društvo koje će duboko utjecati na elitu svojega vremena. red će opstati još deset godina prije nego što je propao.Adolf von Knigge (1752. Na svakoj od tih etapa moraju pročitati širok program autora koji su svi predstavnici prosvjetiteljstva: Lessinga. "Svećenik". To je vrlo kršćanski red obilježen velikom duhovnošću. Tada Weishaupt pokušava presađivanje slo­ bodnog zidarstva u koje je bio iniciran 1777.. nego i razvoju kršćanskih i mističnih tajnih društava. Ubr­ zo postaje utjecajni član iako je njegov odnos s Weishauptom bio buran: barun predbacuje pravniku njegov preveliki antiklerikalizam. Wielanda. U po­ četku ona se svodi na ložu Trima stupo­ vima čiji su se članovi sastajali u Kittlitzu u području Dresdena. jedan od glavnih iluminata bio je i plodan pisac. Ali regrutiranje stagnira: više desetaka članova maksimalno.. Weishaupt se nada da će to štivo uvjeriti iluminate u dobru utemeljenost njegovih ideja. u münchenskoj loži Zur Behuts­ TEMPLARSKA STROGA OPSERVACIJA meljili su 1751. Agatonom ili Tiberijem. München Atena. I dostojanstvenici reda su posudili svo­ ja imena iz grčko-rimskog razdoblja: Weishaupt je preimenovan u Spartaka... licizmu koji smatra mračnim. Njegovo glavno djelo je traktat O ophođenju s ljudima (1782. Misli da će se tako moći okoristiti masonskom mre­ žom za širenje svojih racionalističkih ideja. Weishaupt onima koji su mu se pridružili brzo predlaže putovanje u tri stupnja: od "novicijata" oni pristupaju stupnju "minervala". von Knigge se. druži se s Ajaksom. a zatim "pros­ vijećenog minervala" ili illuminatus mi­ nora.). "Regent" i "Magnus Rex" U istom trenutku bliski neprijatelj ilumi­ nata. Masonsko presađivanje Kako bi izgradio svoj red. Weishaupt kao dobar učenik isusovaca crpio je bit svojih referencija iz grčke antike. izrazito kršćanska Stroga opservaci­ ja doživljava tešku unutarnju krizu. tako je prekrstio gradove u kojima djeluju ilu- minati: Inglolstadt je postao Eleuzina.). C ARL VON HUND i ALTENGROTKAU UTE- masonske stupnjeve viteških redova nadahnutih templarskom poviješću. Weishaupt i Von Knigge iskorištavaju tu situaciju. templarsku Strogu opservaciju koja je utjecala na njemačko slobodno zidarstvo sve do 1780. kako bi je obratilo na ideje napretka i razu­ ma. dok bi se on zadovo­ ljio dobrim deizmom. s entuzijazmom pridružuje iluminatima donoseći sa sobom znanje i ugled.. Razočaran različitim alke­ mijskim iskustvima. Njezina je origi­ nalnost u tome što se oslanja na klasične amkeit (K razboritosti). Barun je koncipirao niz visokih Tajna politička društva 138 . Jer Weishauptov projekt koji je poz­ navao on sam i njegovi prvi kalfe oku­ pljeni u "areopagu" nije inicijacijski nego subverzivan: radi se o tome da se obuzda vlast Crkve. to je slučaj zlatne Ruže i Križa.-1796. Medu prvim novacima primio je vrlo uglednog baruna Adolfa von Kniggea koji je do tada bio član lože Stroga opservacija. a posebno templarske Stroge opserva­ cije kojim se istinski oduševljavaju nje­ mačke elite. i teške krize 1782.. u najbo­ ljem slučaju stotinjak 1780. a širi se njemačkim kneže­ vinama gdje nailazi na žestok otpor ilu­ minata.

Illuminatus ma­ jor. Progon i ilegala Ali iluminati ubrzo postaju žrtve svojeg uspjeha. Mađarskoj. regent i Magnus Rex. Dva mjeseca poslije bavarski knez izbornik 139 Tajna politička društva . Umoran od rata.Neprijatelji Crkve. bankara. Navodni "masonsko-iluminatski" simboli mogu se zamijeniti u svojem kontekstu. posebno piramidu i istostranični trokut urešen okom. Osim to­ ga omogućuje aeropagu. Međutim valja priznati da je odjek koji je profesor iz Ingolstadta doživio u Sjedinjenim Državama ravan nuli. Zaključujući dokazanu či­ njenicu kako su George Washingtona i Benjamin Franklin očevi nacije. Češkoj. Boga. Prije nego što je postao masonski simbol. visoko pozicioniranih vojnih osoba pa čak i članova klera koje je zavarila masonska fasada reda. Pridružili su mu se slavne ličnosti: voj­ vode Sachsen-Weimar i Sachsen-Gotha. Međutim kriza dolazi iz samog reda: Weishaupt i von Knigge ne prestaju se suprotstavljati u pitanji­ ma vjere. utjecajan je ne samo u Bavarskoj. posebno poslije poraza njegove organizacije. bili slo­ bodni zidari. I kao dokaz: novčanica od jednog dolara sadržava navodno brojne sim­ bole. trokut već od baroknog razdoblja označava ne samo razum nego. Neki čak odu­ ševljeno tvrde kako lik predstavljen na zelenoj novčanici nije nitko drugi nego sam Adam Weishaupt. posebno određenih kneževa: Fridrik Vilim.. Ta konstrukcija je genijalna jer omogućuje iluminatima da u nekoliko mjeseci privuku stotine masona koji su ostali bez Stroge opservacije. Tomu se pridružuju naslovi slobodni zidar. barun na­ pušta iluminate u travnju 1784. Podupire berlinske mason­ ske lože koje pripadaju Ruži i Križu kada one 1783. U 18. objavljuju rat ilumina­ tima pod izgovorom da žele "zaustaviti kršćansku vjeru i učiniti od masonstva politički sustav". bavarski iluminati DOLAR ILUMINATA Dan Brown tvrdi kako je mlada njemačka demokracija obećana zemlja iluminata.. imućnih trgovaca. Tu nalazimo mnogo dužnosnika. Red sada ima blizu tri tisuće članova. Illuminatus dirigens. Herder. Von Knigge tu dodaje drugi razred visokih stupnjeva koji vode do areopaga koji upravlja: to su stupnjevi "svećenik". U SVO JEM ROMANU ANĐELI I DEMONI masonskih stupnjeva koji pokrivaju tri stupnja iluminata. nego i u Austriji. on podrazumijeva kako su mogli pripadati samo tajnom brat­ stvu.. stoljeću u modi je egiptologija i ne vida se rijetko da se tu i tamo evocira razdoblje piramida. Njegovo regrutira­ nje je elitističko jer je crpio iz mason­ skoga rasadnika koji je to već bio.. Goethe. nasljednik pru­ skoga prijestolja i iniciran u zlatnu Ružu i Križ gaji prema njima tvrdokor­ nu mržnju. da sprovodi novu strukturu. koji jedini poznaje krajnji koncept bratstva. Njihov uspon prema moći potiče jake otpore.

od iluminata do iluminata ostaje napo­ kon samo zajednička sudbina: poraz po­ kušaja smišljenog da se prosvjetiteljske vrijednosti uspostave urotom. Još nekoliko godina neki će iluminati nastaviti raditi u najvećoj tajnosti... mržnju prema Rimu i luciferski kult. ilumi­ nati ulaze u povijest tako što su poznati po tome kao moćno antikršćansko dru­ štvo.. Karl Theodor proglašava edikt o zabra­ ni. Teško je vjerovati kad se zna da filadelfi nisu brojili nika­ da više od nekoliko članova. Tajna politička društva 140 . gdje utemeljuje francuski ogranak pod ime­ nom Philadelphes. ali tragovi su zamr­ šeni. Njegovi iluminati mnogo su toga preuzeli od svojih bavarskih rođa­ ka: racionalizam. Nakon Bodeove smr­ ti 1793. Od Weishaupta do Dana Browna. i on je prošao cijelu hijerarhijsku ljestvicu tako da naslje­ đuje Weishaupta kada je ovaj prisiljen bježati. No njihova se povijest ne zaustavlja ovdje. kult tajne.-1793.-1820. iluminati su izgubili sjaj. Čvor je svezan. Ali pothvat propada. Red je na izdisaju. iluminate od sada smatraju zločinci­ ma i svi se progone. gotovo sotonske biti kako je to po­ dupirao Barruel. Crna legenda o iluminatima Bodeova ideja sastoji se u tome da se uvedu skupine iluminata izvan Njemačke čekajući da se situaci­ ja smiri. Protiv­ nici Francuske revolucije. medu kojima je opat Augu­ stin Barruel (1741. Weishaupt mora pobjeći iz Ingolstadta.. Međutim teza je uspjela.). zalju­ bljeni u razum i neprija­ teljski raspoloženi prema katolicizmu stvorili 1789. a mnogi od njih poput Goethea upotrebljavaju se da bi minimalizirali njihov utjecaj u bratstvu. Međutim Brown želi ispraviti tu zastrašu­ juću sliku za čitatelja precizirajući kako Lucifer nije nitko drugi nego "onaj koii nosi svjetlost" što je slika koju iluminati vole. šire ideju da su slobodni zidari i iluminati. Tu je temu spretno preuzeo i iskoristio Dan Brown u svojem romanu. većina njegovih članova ga je napustila. koji uopće nisu bili sposobni za urotu protiv mo­ narhije. subverziju. Odlazi posebno u Fran­ cusku 1787. prima ga vojvo­ da Sachsen-Gotha koji mu pruža za­ štitu.Sličnost između piramide iluminata (desno) i trokuta na dolarskoj novčanici (dolje) dala je povoda glasinama o utjecaju sekte u SAD-u.) najvažniji je medu njima: inicirao ga je von Knigge 1782. Johann Joachim Christoph Bode (1730.

dominira velikim dijelom poluotoka. žestoki pobornici apsolutizma vide u njima neprijatelje poretka i božanske pravde za koje su dopuštena sva sredstva: "umorstvo. 1821. otrov. žrtvovati svoj život kako bi pobijedila načela slobode. na važnim položajima državne uprave učinkovitom propagandom podupiru nezadovoljstvo i stalne nemire. stoljeća još ras­ cjepkana tim parolama kar­ bonari pozivaju na ujedinjenje svojih zemalja. Talijan­ ski karbonarski pokret javlja se u vrijeme kada napoleonske vojske dominiraju Europom. jednakosti i napretka. "filadelfi" i federati italiani u Lombardiji. Karbonarski pokret ima čime uzbuniti sklad europskih moćnika koji su neprijateljski raspolo­ ženi prema svakom obliku zahtjeva li­ beralne orijentacije. Kraj napoleonske do­ minacije ne znači i kraj karbonarizma. spretan strateg i zakleti neprijatelj karbonara uspoređuje to tajno društvo s kugom "koja napada temelje društvenoga po­ retka i tvori prijetnju za sigurnost prije­ stolja i mir naroda". a zatim osuđeni na najteže kazne. Urotnici pred­ vođeni velikim meštrom Giacomom Papisom koriste se sudjelovanjem sta­ novnika grada. a novoiniciranih ima na tisuće (bakrorez Johna Murrava. krivokletstvo". jer svaki inicirani priseže da će posvetiti tj. OBJEDA! SMRT TIRANIJI! ŽIVJELA sloboda!" U Italiji koja je početkom 19. svrgnu­ ti jaram stranca. Na sastanku talijanskih karbonara nadmeću se težnjama za neovisnošću. slijede slične ciljeve poput kar­ bonara i izjavljuju: "Doći će dan kad će talijanski narodi.). CVJETANJE TAJNI Piramidalna "sekta" Pristaše "sekte" karbonara sastajale su se u venditama ("sastanci karbonara"). liberalni urotnici organizirani u tajna društvo cvjetaju u Europi u prvoj trećini 19. prisutni u vojsci." Tu su još "adelfu" u Piemontu. Čak i u Italiji karbonerija je vezana uz druga društva koja katkad i apsorbira. Prva antifrancuski raspolo­ žena bratstva rađaju se pod pokrovi­ teljstvom talijanskih časnika koji su uspostavili vezu s udrugama francuskih urotnika koje su se također suprotsta­ vile carevu jarmu.Revolucionarni ideal karbonara Karbonari. U suprotnom taboru više se tajnih društava bori protiv karbonara: A PSOLUTISTIČKA REAKCIJA KOJA SLIJEDI 141 Tajna politička društva ." Ven­ dite su okupljale dvadesetak iniciranih koji su si nadjevali znakovita imena nakon Napoleonova pada u Eu­ ropi potaknula je stvaranje brojnih sub­ verzivnih tajnih društava liberalne ili nacionalne orijentacije. uzvikuje romantični pisac Alessandro Manzoni. Knez Metternich. Beč računa da ih ima više do 800 000 samo u Kraljevstvu dviju Si­ cilija. Njihovi klevetnici. novim carinskim barijerama i porastom kriminala. Dobar dio kar­ bonara izaziva isto tako najgori strah kod svih pobornika apsolutizma: go­ dine 1820. stoljeća šireći nezadrživ zamah reformi. austrijski kancelar. Njihov novi kredo je nacionalno jedinstvo: Liberi non sarem se non sima uniti! ("Bit ćemo slobodni samo ako se ujedinimo!"). sada još robovi. Pobuna je na vrhuncu i tajna organizacija hitno stvara prvi projekt ustanka u crkvenim državama. Karbonari će se okrenuti protiv novih vladara i Austrije koja od Bečkog kon­ gresa 1815. Pogođeni nejednakošću. oni nimalo ne napreduju i masovno privla­ če članstvo iskorištavajući nezadovolj­ stvo građanstva suočenog s ograničenjem vlasti. ove vendite nisu imale nikakve međusobne veze pa je tako pro­ matrač kojeg je poslao Metternich mo­ ga reći: "Ovi pripadnici sekte različitih mišljenja i načela međusobno se proka­ zuju i vjerojatno bi bili spremni sutra uzeti oružje jedni protiv drugih. Kako bi se zaštitili od opasnosti da se umiješa policija. Karbonari. u Macerati u lipnju 1817. No stvar se izjalovi jer su urotnici bili izdani. uhićeni i utam­ ničeni. Tako gvelfi ili "prijatelji slobode" utemeljeni u Rimu 1813.

"visoka vendita". preljub i bogohuljenje. st. Venditama iz iste pokrajine upravljala je alta vendita. DRUŠTAVA calderari ("kotlari"). Osim toga morali su se pokoravali strogom moralnom kodeksu koji je za­ branjivao piće. a či­ je maskirane postrojbe siju strah i trepet po zemlji. svi članovi karbonerije uhićeni su 1820. .). "prijatelji Tarquinije" ili "Svjetlost u noći". Karbonerija. mrtvačka gla­ va. uspo­ mena na taj pokret obilježava duboko sjećanje protivnika sve do proglašenja Španjolske Republike 1931. Zatim tu su članovi "Mlade Italije" koju je utemeljio bivši karbonar Mazzini i koji će preuzeti baklju tali­ janskog jedinstva. "Seoska sloboda". Milanski domoljubi. Unatoč njegovu neuspjehu.Revolucionarni ideal karbonara 142 poput "Oslobođenje zemlje". lopovi kojima upravlja neki raspop. Drugdje u Europi karbonarski ideal prožima protivnike ap­ solutizma. Inicirani su snažno militarizirani morali u svakoj prilici raspolagati oružjem na kojem je bio iskovan amblem društva. trinitarci ili decisi. a svaka od njih bila je pod nadzorom vrhovne uprave visoke vendite. Austrijska represija bit će žestoka (gravura iz 19. U Španjolskoj gotovo 40 000 karbonara prati generala Riegu koji maršira na Madrid u nadi da će dobiti ustav.

rođena u napuljskom kraljevstvu. Tri vrpce podsjećaju na boje društva: plava vrpca koja znači nadu da će se osvojiti nebo. zelene grane i suhe gran­ čice. Raoulx. Tako su "veliki meštri veliki izabrani" trebali prisustvovati rekonstrukciji razapinjanja na križ dvojice lupeža simbolizirajući sudbinu rezerviranu za izdajice karbonarizma. Tri udarca sjekirom po panju ot­ varaju sastanak koji je uvijek pod zaštit­ om svetog Teobalda. sol. zaštitnika rudara. Otkriva se kako oni pripadaju francuskom ogranku karbo­ nara koji se bori protiv apsolutističke vlasti Luja XVIII. osujetilo ustanak u La Rochelleu uhitivši četvoricu narednika 45. zemlja. voda. lanena nit. Kandidat je gol do pasa. Smrtna kazna protiv četvorice stražara odjeknula je u tisku i od njih učinila "mučenike slobode". Osim u slobodnom zidarstvu društva se stvaraju u redovima bonapartista koji utemeljuju "Crnu iglu". Od poniznog karbonara do "velikih izabranih" Članovi svake vendite. pakla. Urote potaknute u Saumuru ili Belfortu su osu­ jećene. zavezanih oči­ ju bio svilenom užadi vezan za križ ka­ ko bi ondje primio "posvećene stigme". Režija ceremonija inicijacije u različite stup­ njeve nadahnjivala se istodobno borba­ ma za nacionalnu neovisnost i prizorima iz Kristove muke. U Francuskoj vlada ile­ galna oporba kraljevskoj vlasti: orga­ niziraju se tajna društva koristeći se nezadovoljstvom društvenih klasa pro­ tivnica reakcionarnoga režima restau­ racije. crvena vrpca koja podsjeća na pravu vjeru koja izlazi u obliku jezičaca vatre na apostolima i crna vrpca kao simbol milosrđa. ali velik broj političara obrazo­ van je u "venditama". prema modelu njezine tali­ janske rođakinje se oslanja na gotovo 30 000 iniciranih raspoređenih u šezde­ set departmana ujedinjenih oko revolu­ cionarnog ideala i trobojnice. žalosti. listovi. vendite tali­ janske karbonerije okupljaju se oko do­ moljubnog ideala i obreda koji su dijelom nadahnuti onim masonskih loža. Njezina uprava se postupno uspostavlja u Genovi. Unatoč krajnjem frakcionarstvu i katkad udaljenoj upravi. osva­ ja cijeli poluotok. Francuska karbonerija uteme­ ljena 1821. četverokut noj strogo urešenoj dvorani koja je tre­ bala podsjetiti na skup karbonara u šumi. Ispod velikog raspela raspoređeni su obredni predmeti na bijelom platnu: posude u kojima gori ugljen. nazvani i "dobri rođaci" sastaju se u Baracci. spremaju se popeti na lomaču. 143 Tajna politička društva . pa u Parizu pod zaštitom talijanskog urotni­ ka u izgnanstvu Philippea Buonarrotija. Bories. F RANCUSKO PRAVOSUĐE JE 21.Revolucionarni ideal karbonara MUČENIŠTVO ČETVORICE NAREDNIKA U LA ROCHELLEU 1822. Gaubin i Pommier. kruna od trnja. "četvorica narednika iz La Rochelle" optužena za urotu protiv Luja XVIII. Francuska karbonerija neće preživjeti taj konačni udarac. bojne pukovnije. RUJNA "Francuski bazar" ili "Sotonski filozofsko društvo".

Tajna politička društva 144 . a vendite se šire. Karbonari su dakle žrtve posebno teške represije: smrtne kazne ili doživotna tamnica tako su brojne da je karbonarizam gotovo potpuno srušen. Fer­ dinanda IV. sedam na lijevu i tri na lijevu dojku. Uz pomoć igle utisnuli su mu tri znaka na desnu ruku.Alegorija plebiscita iz 1870. kada su se eskadroni više karbonarskih časnika po­ bunili uz poklič "Bog. da prihvati ustav. Prima se u svoj stupanj kad mu je hrabrost dokazana i pobjeda osigurana. Međutim te su pob­ jede kratkotrajne. Karbonarizam se de­ finitivno gasi s razdobljem Risorgimenta i ostvarenjem jedinstva Italije. Tisuće karbonara prolazi ulicama grada ističući plavu. i kraj karbonara Karbonari su doživjeli trenutke slave u Kraljevstvu dviju Sicilija i u Piemontu između 1820. a general Guglielmo Pepe na čelu vojske od 20 000 boraca trijumfalno ulazi u Napulj: poglavare sekte zasipane cvije­ ćem u prolazu prima sam princ nasljed­ nik. sardinskoga kralja. Karbonarska zastava vije se na vijećnici. Kad su mu s očiju skinuli povez namočen krvlju. u okovima lišeni svake brige. Trebalo je više od pola stoljeća borbe da bi se to ostvarilo. srpnja 1820. U Torinu Car­ lo-Felix žurno objavljuje edikt koji za­ branjuje dužnosnicima i vojnicima da sudjeluju u bilo kojem tajnom društvu. i 1821. kralj i ustav!" prisilivši u noći 7. koja gleda kako se Talijani izjašnjavaju za talijansko jedinstvo. I napokon glavni poglavari koji nisu mogli pobjeći utamničeni su u Austriji u zlokobnom zatvoru Spielberg. I Ferdinanda napuljskoga i Carla-Felixa. Dekret štiti od "duha zavođenja sekte" čiji se nauci "protive javnom dobru" i predviđa smrtnu kaznu za svakoga tko se pridruži karbonarima. crvenu i crnu kokardu tajnoga društva. Propale revolucije 1820. U Piemontu "ugljenari" osnaženi zbog potpore kneza nasljednika Karla Alberta Savojskog isto tako uspijevaju nametnuti ustav. podupire u Torinu Austrija koja im pruža snažnu pomoć kako bi se okončao pokret ustanika. morao je sudje­ lovati u borbi upriličenoj između pobornika njihove stvari i protivnika prerušenih u njemačke vojnike. Ondje su skončali izolirani u vlažnim ćelijama.

Međutim ondje car­ ske postrojbe još lako izlaze na kraj s njim.. Međutim loše pripremljeni žestoki časnici daju se prijeći. Način funkcioniranja preuzet je od masonskih loža s tajnim obredom. članovi te mlade inteligencije nisu više mogli zadovoljno gledati carevu apsolutisti­ čku vladavinu ili ropstvo nametnuto seljacima. posljednji udar dolazi od srodnoga "Društva juga" koje zauzima grad Vasilkov i počinje marši­ rati prema Moskvi. To je kraj "Društva sjevera". Neki su čak inicirani u masonske lože koje su bile snažno obilježene ide­ jama prosvjetiteljstva i Francuske revo­ lucije. stoljeća najsjajniji časnici ruske carske garde nadahnuti romantičnim i nacionalnim zanosom tvore tajno društvo kako bi srušili režim Romanovih." kažu oni. uznemiren zbog svojih liberalnih ideja. a vođe su najvećim dijelom uhićeni.obaviješten je o velikim ciljevima organizacije. ZORU 14.). Buntovna inteligencija "Ima karbonara i u Sankt Peterburgu!" dobacio je Metternich caru Aleksandru I. Ništa ni­ je davalo naslutiti kako su najveći rodoljubi medu plemstvom ruske garde bili pod utjecajem revolucionarnih ideja kojima je tada obilovala zapadna Euro­ pa. (duborez D. bra­ tu pokojnog Aleksandra I. Garda topće nogama dajući caru vremena da se organizira i da uzvrati protunapadom. Kardovskoga. Za pristaše revo­ lucije sve su nade dopuštene. No tijekom akcija protiv Napoleona ruski časnici su bili primani u intelek­ tualnim krugovima Pruske ili Francu­ ske. koji je malo bio u nevjerici. prosinca. Vrativši se na rodno tlo. malena skupina časnika izaziva paniku na Se­ natskom trgu u Sankt Peterburgu. "ali kako će to biti lijepa smrt!" Ruski pisac Aleksandar Puškin. masovno spreman sudjelovati u pobuni. Nekoliko dana poslije. Inici­ rani . tajne udruge koja je pripremala ovaj pokušaj državnog udara. Na poklič "Nikolaj otimač!" uspijevaju u nekoliko sati izolirati vladara i okupiti pobunjene pukovnije oko kipa Petra Velikoga.imaju 145 Tajna politička društva . Uglavnom se okupljaju u knji­ ževnim krugovima odakle se šire sub­ verzivne pjesme koje tajno kruže. Zatim osnivaju tajna društva u reformističke ili revolucionarne svrhe: "Društvo rus­ kih vitezova" ili "Unija istinske i vjerne djece domovine" koja se dijeli u "Druš­ tvo sjevera" i "Društvo juga". 1934. 28. Daje zapovijed da se puca po urotnicima. prisustvuje sastanku dekabrista u Kamenici 1825. Razočarani buntovnici stupaju is­ pred topova samo s bajunetom u ruka­ ma: "Poginut ćemo.u prvom stupnju . Vijest se širi brzinom munje. Pobuna je krvavo ugušena. prisegom na vjernost i podjelom u tri stupnja. DOK SU se carske postrojbe priprema­ le na prisegu novom caru svih Rusa Nikolaju Pavloviču. PROSINCA 1825.Urota dekabrista Početkom 19. Ubrzo dolazi narod. "muš­ karci" — u drugom stupnju .

Sve se to smatralo revolucijom i ubijanjem režima. urednik Selimanovski. osu­ da na robiju za stotinjak drugih. Nije trebalo mnogo pa da se urotnici osude na najteže kazne: degradacija i smrtna kazna za vođe. kao što će tvrditi tijekom procesa. Bog voli ljude. PROSINCA 1825.. No oni nisu poricali svoj žestoki entuzijazam ni na lomači ni u ledenim sibirskim ravni­ cama gdje su preživjeli utemeljili škole namijenjene učenju djece seljaka. gardijski časnik Batenkov. Bog nas je sve stvorio jednakima i kad je Spasitelj došao na Zemlju odabrao je svoje apostole među malima. . prosinca 1825. stvore "zastupnički dom naroda".Zar Bog ne voli careve? . Duh decembra Kad je jednom bila ugušena buna onih koje su zvali dekabristi "decembristi". da se pobunimo protiv tiranije i ugnjetavanja. Njihov cilj. Isus Krist.." 14.) . priznao je Batenkov. prvi u Rusi­ ji (.Ne. a ne među velikima i carevima. koji isključuje kocku i pijan­ čevanje te iskorištavanje robova. . da ukinu ropstvo. da prisegnemo da će uvijek biti samo jedan jedini kralj na nebu i na zemlji.onaj "bojara".On nam zapovijeda da se pokajemo za naše ropstvo.Što naš sveti zakon zapovijeda ruskom narodu i vojsci? . stvore "minimum egzistencije". (Kuzmičeva slika). naš Gospodin. da ukinu monopole. pristup tajnim planovima"..). ali se čuo. uspostave javnost sudskih postupaka. bio je da ustanove slo­ bodu tiska i vjere. D EKABRISTI SU 31. dekabristički ustanak u Sankt Peterburgu doživljava poraz pred postrojbama koje su ostale vjerne novom caru Nikolaju I. car Nikolaj se sam pobrinuo za velik broj ispitivanja. Sina i Duha Svetoga! (. "Naš pothvat". skla­ datelj Glinka i mladi i sjajni Puškin. Glas slobode čuo se samo neko­ liko sati. "bio je pokušaj političke revolucije..Vlada koja ne poznaje cara. Tu se nalaze najsjajniji duhovi onoga vreme­ na: pjesnik Riljejev. Čak ni pod mučenjima nisu priznali. On ih je prokleo kao tlačitelje naroda.Koja je vlada slična božanskomu zakonu? . dok ute­ meljitelji i duhovni poglavari tvore naj­ viši stupanj . Svaki član mora se isticati uzornim privatnim ži­ votom.Urota dekabrista VASILKOVA DEKLARACIJA užasnutom narodu Vasilkova objavili svoj katekizam: "U Ime Oca. .

fotografiran u prosincu 1912. SIVA EMINENCIJA CARA stvenika pravoslavne crkve. tajne vjerske sekte čiji pristaše prakticiraju orgijastične kultove. uvode u carski dvor tajanstvena monaha demonskog ugleda. postaje ubrzo simbolom pokvarenosti carskoga dvora. Crni pojasovi organiziraju njegovo uboj­ stvo. Vladar koji je čudom ostao neozlijeđen uspijeva se izvući iz kočije. STOLJEĆA DVA DOSTOIAN- bi nametnuli svoje ideale na najvišoj razi­ ni. nazvanog Rasputin ("razuzdan"). Čovjek zabrinjavajuća izgleda bio je u mladosti član klista. Zrači velikom kariz­ mom koja fascinira sve koji mu se pri­ bliže.: savjetnik. Rasputin se brzo pokazao nezamje­ njivim za cara Nikolaja II. caristička vlast če upotrijebiti ista oružja kao i njezini neprijatelji opremivši se opasnom i posebno učinkovitom tajnom policijom. RASPUTIN.Ohrana i crni pojasovi "izmišljaju" svjetsku zavjeru Da bi se borili protiv ilegalnih terorističkih skupina koje prijete Rusiji. Godine 1916. Onaj kojeg se katkad smatralo vragom umro je zato što je predobro igrao svoju ulogu.pripisuju mu vezu s caricom . To je dar koji su mislili iskoristiti Crni pojasovi kako P OČETKOM 20. Njezini se čla­ novi pomno biraju i trebaju ovladati mnogim borbenim vještinama od skija­ nja do umijeća deminiranja. izrešetan mecima. No njegovo ponašanje o kojem se naveliko govori . umire kad ga pokušavaju odvesti u Zimski dvorac..njegov sve veći utjecaj u poli­ tičkom životu. prakticira medu ostalim hip­ nozu kojom je nekoliko puta liječio care­ vića Alekseja koji je bolovao od hemofilije. AR ALEKSANDAR II. U tom dramatičnom kontekstu novi car Aleksandar III. U tom trenutku neki čovjek izla­ zi iz gomile i baca caru pod noge bom­ bu.Snaga eksplozije je takva da su mu od šoka utrnule noge. u kočiji prolazi ulicama Sankt Peterburga kadli eks­ plodira bomba ozlijedivši kočijaše i zapregu. Otrovan. od­ lučuje reorganizirati sve ruske obavje­ štajne službe koje su do tada ovisile o trećem odjelu ministarstva unutarnjih poslova. Nakon istrage koja je vođena uz veliku halabuku. ubojice su otkriveni: radi se o Članovima tajne terorističke udruge "Volja naroda". bačen je u Nevu. Nove tehnike Ta policija uvodi novine koristeći se znanstvenim metodama.. njegova pohlepa i egoizam učinili su ga napokon nepoželjnim u oči­ ma njegovih zaštitnika. Pomno se upisuju njihove fizičke i intelektualne sposobnosti kako bi ih se najučinkovitije Zagonetni monah Grigorij Jefimovič Rasputin. Odmah suđeni i progla­ šeni krivima obješeni su u mjesecima poslije atentata. vidovnjak. OŽUIKA 1881. člano­ vi Crnih pojasova. Zamjenjuje ih specijalnom taj­ nom policijom Ohranom. . 13.

ksenofobne i antisemitske: Crni pojasovi. Medu brojnim revolucionarima o kojima su agenti Ohrane imali dosjee prepoznaje se (gore) Leon Trocki. dok potjano pribavlja obavještajnim službama mno­ štvo izvješća koja se odnose na kretanja revolucionarnih skupina u koje se infil­ trirao. brzo je doživjela golem uspjeh.moglo upotrijebiti u zadacima koje će trebati izvršavati. javno brani boljševističke ideje. sastavlja­ ju metodički dosje analizirajući svaki od atentata. Od uboj­ stva Aleksandra II. On je uostalom član druge jedne tajne or­ ganizacije. što je jedino sredstvo te tajne policije da raz­ otkrije intrige tajnih grupa.. za koji se smatra da je pripadao nekom visokom mason­ skom dužnosniku. Taj dokument.. Umi­ ješala se navodno i u slobodo zidarstvo da bi lakše prošla neopaženo. Nema ni jedne skupine. Blizak je s Lenjinom. Dokument je sastavljen u Rusiji 1903. Oh­ rana i Crni pojasovi nastoje opravdati antisemitizam objavljujući tekst Pro­ tokola. ostavit će zločinačku avet tajnog imaginarnog društva. Izmišljene "svjetske urote" Iz Ohrane je isto tako potekla naj­ slavnija krivotvorina 20.. Tako neza­ dovoljna reformama premijera Stolipina koje smatra preliberalnima naručuje nje­ govo ubojstvo 1911. ni jedne mreže. Terori­ stička opasnost traži nove metode borbe pa oni rade po fotografijama pretpo­ stavljenih članova tih skupina. Osim toga svi članovi Ohrane podvrgnuti su strogoj obuci ti­ jekom koje se upoznaju s političkim "znanostima". Iako Ohrana i Crni pojasovi nisu pre­ živjeli burne događaje 1917. ni jednog smjera ideja koji im uskoro neće biti poznati. No tijekom godina organi­ zacija je počela pokazivati tendenciju da postane država u državi koja se koristi sredstvima svojih neprijatelja. Ohrana će se posebno ista­ knuti u užasno učinkovitom pribje­ gavanju dvostrukim agentima. reakcionarne. stoljeća: Pro­ tokoli sionskih mudraca. Židovi su žrtveni jarci jer nemaju mogućnosti da se brane. Ona je sebi dala u zadatak da obrani rusko carstvo od svake liberalne evolucije. Jedan od najboljih agenata Ohrane zove se Ro­ man Malinovski. valovi pogroma za­ pljuskuju carstvo. potvrđuje kako neka tajna skupina sastavljena od Židova ku­ je zavjeru i sprema se ovladati svijetom infiltrirajući se u sve organe vlasti.. Velike plaće osiguravaju vjernost tih agenata. Iako je knjiga samo splet laži i mukotrpnog ra­ da. Tajna politička društva 148 . On se uspio ubaciti u redove sindikalista i "dopustio" je da ga izaberu za zastupnika u skupštinu Dumu 1912. ali proizlazi iz francuskog ogranka organizacije kojom upravlja Petar Ivanovič Račkovski. Teza o židovsko-masonskoj zavjeri dugo je bila prisutna u europskim duhovima. Jedan od dosjea carske tajne policije.

Volja naroda ubija cara Najradikalniji iz skupine Zemlja i slo­ boda nalaze se u sklopu kružoka Slobo­ da ili smrt. zatim u tajnom društvu izrazito terorističkih ciljeva Narodnaja volja (Volja naroda). Ona 5.). poznat po liberalnim idejama. studente i intelektualce nihi­ liste koji žele napustiti gradski i građan­ ski život kako bi promicali emancipaciju ruskih seljaka. eksploatatorima i skrb­ nicima svih vrsta" želimo uništiti sve države i sve crkve (. ljubav i pri­ jateljstvo. To tješi one koje zovu narodniki.. nije manje sup­ rotstavljen tim agitatorima za koje or­ ganizira represiju. prevarenih. da će zbog nje zaboraviti krvne veze. da će dati svoj život ne štedeći PROGRAM MEĐUNARODNE BRAĆE društvo koje će ojačati međuna­ rodni savez socijalističke demokracije. Udruga međunarodne braće želi u isti mah univerzalnu. filozofsku. stoljeća sjena terorizma lebdi nad Europom. Pripadnica Vera Figner svjedoči o strogosti upisivanja medu narodnike: "Svaki član se svečano obvezao da će posvetiti svoje snage re­ voluciji.. veljače 1878. socijalnu. Iako je bila proglašena kri­ vom. BAKUNJIN STVARA TAJNO luciju (.) kako bi svi ti mili­ juni jadnih ljudskih bića. mlada žena je oslobođena uz odo­ bravanja gomile. puca na generala Trepova. Parolama "Mir radnicima". iskorištavanih. odgovornog za bičevanje desetaka buntovnih studenata od kojih je jedan bio član tajne organizacije Zemlja i sloboda.. osobne simpatije. RA ANARHISTIČKOGA TERORIZMA koja je zapalila Europu iz Belle Époque otvara se u Sankt Peterburgu gestom bogate i lije­ pe Vere Zasulič. os­ lobođenih svih svojih službenih i usluž­ nih upravljača i dobročinitelja udahnuli napokon potpunu slobodu. Taj tajni organ ima za cilj "pomagati ro­ đenje revolucije" i organizirati stožer namijenjen "da služi kao posrednik iz­ među revolucionarne ideje i popularnih instinkta". gradskog policijskog prefekta poznatog po ekspeditivnim i ok­ rutnim metodama. koji je ukinuo ropstvo 1861... Nekoliko primjera anarhističkih bombi koje su služile u atentatima što su ih osujetile snage reda i koji se danas čuvaju u Muzeju policije u Parizu. mučenih. članice tajnog društva Zemlja i volja (Zemlja i sloboda).Belle Époque nihilista i anarhista Potkraj 19. ugnjetenih. 149 Tajna politička društva . Car Aleksandar II. Grupice slobodarske ili nihilističke orijentacije napadaju građansko društvo s oružjem u ruci. gospodarsku i političku revo­ G ODINE 1868. "Sloboda svim ugnjetavanima" i "Smrt gospodarima.

Belle Époque nihilista i anarhista 150 ništa.. sve­ mu što nije legalno". Izvršni odbor od deset do dvadeset oso­ ba strogo kontrolira otprilike petsto članova podijeljenih u dvije skupine. po cijenu teških kazni zatvora. dinamitom (. čis­ tite!" proglašava Radnička ideja 1888. provale u liturgijske objek­ te. Unatoč Malatestinu porazu. propa­ ganda činjenicama ima lijepu perspek­ tivu. prosinca 1880. Te akcije izvelo je neko­ liko loše organiziranih bandi. U travnju 1877. taj je poku­ šaj propao. povlače se u manjinski i ilegalni aktivizam zadržava­ jući "propagandu činjenicama". U cijeloj Europi slobodoumni pobornici žestoke akcije vide u tom atentatu pobjedu koja im otvara put. upravljači s jedne strane. ožujka 1881. Emile Henry. izoli­ ranih pojedinaca koji nalaze prigodne supočinitelje medu anarhoidnim sim­ patizerima: Ravachol. anarhistički europski pokret pomalo se odalečuje od radničkih organizacija ko­ je su komunisti uvelike monopolizirali. stvaraju tajnu organizaci­ ju koja podupire sporadične ustanke: Talijanski komitet za revoluciju. Londonski kongres 1881.. Neki pobornici anarhije. Mjesec dana poslije Augsute Vaillant baca bombu na zastupnički dom. upropaštavajte. . tj.. piše Kropotkin u le Révoltéu od 25. Radi se o tome. lipnja 1894. talijanski kralj Umberto I." Volja naroda ne prepušta ništa slučaju. što su ga razvili marksisti. Prva bomba eksplodira u luksuznom kabaretu u Lyonu. puškom. do 1880. Budući da nije imao potporu naroda. nepovjerljivi prema revolucionarnom autoritarizmu. palite. Godine terora Od propagande činjenicama do terora samo je jedan korak koji neki francus­ ki anarhisti prelaze poslije ruskih nihilista 1882. "Pljačkajte.. Godine 1872. Au­ guste Vaillant ili Talijan Santo Caserio koji je nožem ubio francuskog pred­ sjednika Sadija Carnota 24. Zatim slavna Crna banda iz Montceau-les-Minesa gomila prijetnje poslane uglednim građanima. generale i kneževe po krvi i napokon 13. Volja naroda provodi sve više brze i silovite akcije od 1878. studenoga 1893. bo­ dežom. službeno je preporučuje dok anarhistički tisak u svojim "znanstvenim" rubrikama ob­ javljuje razrađene recepte "antiburžujskih proizvoda": zapaljivi materijali. do 1880. Na međunarodnoj sceni austrijska cari­ ca Elizabeta. samoga cara Aleksan­ dra II. da nema ništa što pripada samo njemu i da će se odreći vlastite volje. pismom. bombe i drugi eksplozivi.. Talijanski anarhisti Cafiero i Malatesta prvi su primijenili taj oblik antiautoritarnoga prepada. "meso za zav­ jeru" s druge. paljenje kapelice. i predsjednik SAD-a McKinley padaju "Propaganda činjenicama" Tijekom tog desetljeća od 1870. da se daje prednost "trajnom revoltu riječju.). na čelu tridesetak naoru­ žanih militanata zauzimaju selo Lentino gdje spaljuju općinske arhive. ubijajući časnike žandarmerije. poginulo je 20 ljudi. dijele oružje i prihod od poreza. U atentatu anarhista na kazalište Liceo u Barceloni 7. uništavajte.

Banda Alexandrea Jacoba potpuno je raskrinkana 1903. Desetina plije­ na od 156 registriranih krađa u tri godine služi za financiranje anarhističkog tiska.i mučenja. Vlada ih proglašava protuza­ 151 Tajna politička društva . trgovine i restorani povećava se. Kao odgovor na­ preduju progoni: više od 2000 osoba je optuženo. para­ zit i hedonist koji će se. Dvadesetih godina Mala- Mano negra. radije se dižem i borim prsa o prsa sa svojim neprijatelji­ ma ratujući s bogatima. svaki besposličar koji živi od rente." Noćni radnici utjelovljuju dakle angažman anarhističkih frakcija na putu prema ilegali i propagandi činjeni­ cama. uhićenja . ogriješiti o nas teškom uvredom ili prekršiti naša prava. BANDA NOĆNIH RADNIKA nika pod vodstvom istaknutog Alexandrea Jacoba zapljuskuje francuske pokrajine prazneći bogate stanove sve­ ćenika.blizu 400 oso­ ba . ka­ zališta. "nevidljiva ruka" španjolskog anarhizma Iberski poluotok je isto tako poprište operacija anarhističkih društava koja su brzo prešla u ilegalu. Sve do Prvoga svjetskog rata sustavna represija i likvidacije uza­ lud pokušavaju okončati anarhistička okupljanja. umjesto da moljakam ono na što imam pravo.. GODINE BANDA NOĆNIH RAD- "Krađa je restitucija.Belle Époque nihilista i anarhista također kao žrtve anarhističkih aten­ tatora. broj eksplozija na elitnim iavnim mjestima kao što su kavane. šefove. napadajući nji­ hova dobra. "svaki će eksploatator. svaki kapitalist. sudaca ili vojnih dužnosnika te zaobilazeći one "korisnih" građana: liječ­ nika. uvjeren da neće biti kažnjen. ima barem 25 000 članova u anarhističkim savezima. aristo­ krate. pasti pod udarci­ ma nevidljive ruke. čime je odzvonilo revolucionarnoj aktivnosti na francus­ kom tlu. Arsènea Lupina. a pravosuđe montira spektakularni "proces tridesetorici". kako mu to obećava drža­ va. Posvuda je represija neposredna i bez opoziva. Proces postaje tribuna anarhističkom banditu koji uzvikuje: konitima i velik broj pobornika se okre­ nuo tajnoj akciji: "Od toga dana" po­ tvrđuje neki manifest u lipnju 1874. U Rusiji tajne grupice "Crna za­ stava" i "Bez povoda" propovijedaju kampanju nemilosrdnog terora protiv buržoazije. U Francuskoj Parlament izgla­ sava poznate zakone protiv slobode koji su se ubrzo nazvali "zločinačkim zakon­ ima". Umjesto da budem zatvoren u tvornici kao u kaznionici. Napadaju poslodavce. tajna društva poput Los Desheredados ili Mano negra obvezuju se da budu ta ne­ vidljiva ruka pravde." Na margini saveza O KO 1900. dok Jacob služi Mauriceu Lablancu kao model za njegova "džentlmena pro­ valnika". arhitekata ili pisaca. civilna garda povećava broj saslušavanja. Godine 1872. povrat imovine.

Prvi svjetski rat raskrinkava posljed­ nje anarhističke grupice Belle Époque: političke stranke se pridružuju zamahu Svetoga saveza. Na prijelazu stoljeća nekoliko bandi preuzelo je doslovno tu formulu i na kradu odgovorilo krađom. Taj tajni agita­ tor postat će poslije jedan od glavnih anarhističkih aktera Španjolskoga rata. i ubijaju kardi­ nala Soldevillu koji je usko vezan uz oli­ garhiju. čitalaca novina L'anar­ chie. njihov šef ubijen. njihovo se bogatstvo približava svoti od 500 000 franaka. anarhist Buenaventura Durruti preuzima zastavu tajnih or­ ganizacija. Durruti i njegova banda pripremaju atentat na Alfonsa XIII. dok se militanti mobili­ ziraju za odlazak na frontu. sindikaliste ili obične kolege poput Raymonda Caillemma.. Zlatni dani "individualnog uzimanja" "Vlasništvo je krađa" izjavio je 1840. Durruti prisiljen na izgnanstvo nakon državnog udara Prima de Rivere osniva društvo "Lutalica" koje od Mek­ sika do Argentine napada poslodavce i pljačka banke kako bi napunilo blagaj­ ne anarhističkih grupa. Ovi pri­ staše "pravedne krađe" jednim udarcem ubijaju dvije muhe: pune blagajne orga­ nizacija ili anarhističkih novina zaustav­ ljajući moral buržoazije. Tako Ljudi kazne. lesu Bonnotu koji opravdava djela svoje bande svojim političkim angažmanom.. Srca hrasta. To je skica lika "anarhističkoga bandita" što je epitet koji se pripisuje Ju- testin učenik. U nekoli­ ko mjeseci bilježe sve više ubojstava poli­ cajaca i pljački luksuznih vozila. Savez antidomoljuba ili Pantera Batignollea pljačkaju obi­ teljske kuće i banke kako bi otimali "zelenašima". ističu anarhističke novine 1912. osuđujući tako pripadnike agre­ sivnog legalizma zbog nerazumijevanja anarhističkih doktrina. Ovaj mehaničar bez premca okuplja šačicu prijatelja. teoretičar i smion pustolov Buenaventura Durruti sudjelovao je aktivno u Španjolskom građanskom ratu. jedan od glavnih teoretičara anarhije. Tajna politička društva 152 .Velik lik međunarodnog anarhizma. Godine 1889. nazvanog Raymond-znanost. Skupina nepopustljivih specijalizira se za napad na vjerske zajed­ nice kako bi po vlastitu priznanju izvlastila samoga papu. dezertere. Proudhon. Takva su djela obična građanska. Prvi put su osude iz anarhističkoga svijeta ne­ dvosmislene: "Takva djela nemaju ništa anarhističku. Njegova grupa Justicieros suprotstavlja se oružjem u ruci pistolerosima u službi poslodavaca koji sprem­ no ubijaju vođe radničkih sindikata. Banda je raskrinkana.".

u 20. "Društva starijih i starih" (Ge Lao Hui) koje se pridružilo najstarijem taj­ nom političkom društvu u Kini. Na ovoj fotografiji vidi se kako je 1923. Potječe iz 17. poznati po tome što vladaju ratnim vještinama. Ali car. . zapovjedio je da se sruši njihov samo­ stan. Pod vladavinom njezina drugog pred­ stavnika. Petorica svećenika koji su se spasili od krvoprolića našli su utočište u gradu Muyangu gdje su osnovali bratstvo čija je deviza bila i ostala: "Srušimo Qinge. cara Kangxija (1662. ŠIROK REVOLUCIO- narni pokret pomeo je kine­ sko carstvo dinastije Qing.Tisuću i jedno tajno društvo u Srednjem carstvu Na prijelazu iz 19. uspostavimo ponovno Minge. trijumfirat će nad pobunjeničkim ple­ menima središnje Azije koji su prijetili Kini. No zna se da je "otac repub­ like" dobio potporu velikog broja tajnih društava koja su se opirala carskoj vlasti i bez kojih ne bi nikada ostvario svoje ciljeve. došao meditirati na grob dinastije Ming. Trija­ di. Sun Jat-sen domogao se vlasti i proglasio republiku kojoj je bio prvi predsjednik.-1722.) monasi iz samostana Shaolin. stoljeća kad je mandžurijska dinastija Qing srušila dinastiju Ming." Iako ne­ ma ničega što bi potvrdilo izvornost ove Sun Yatsen. Osim toga danas je ustanovljeno kako je on sam bio član jednoga od njih. ODINE 1911. Utjecajna tajna društva ovdje postaju prava oporba. snažna ličnost Guomindanga došao je na vlast u Kini uz potporu tajnih društava. stoljeće vjetar revolucije zapuhnuo je Kinu koju razdiru unutarnje napetosti i europska kolonizacija. ljubomoran na taj uspjeh. Njezino je podrijetlo legendarno.

No to djelovanje zna zastraniti i u prava zločinačka djela. Tako je način na koji se nudi lula. Sada ćemo po­ novno uspostaviti carstvo u skladu s uputama poglava­ ra. Zvat će se Trijada.Tisuću i jedno tajno društvo u Srednjem carstvu priče. broj tajnih društava proizlazi iz nje ili joj se pridružuje. Društvo triju točaka. ma tko to bio. "gospodari planine i tamja­ na" upravljaju ceremonijama na kojima zasjedaju braća nižih redova . Tijekom te ceremonije budući članovi odvode se da piju napi­ tak od alkohola pomiješan s njihovom vlastitom krvlju koji će učvrstiti njiho­ vo bratstvo s ostalim pristašama. čaj ili koje drugo jelo ritualiziran. Isto je tako istina da tijekom 19. Chesneaux. Osim tih distinktivnih znakova inicirani upotrebljavaju tajni jezik sastavljen od riječi. Pitanje: Kako i gdje ste stekli iskustvo u vojnom umijeću? Odgovor: U samosta­ nu Shaolin. 1965. ona tvori šire političku oporbu koja je prekinula s ustaljenim redom. mijenja ime iz jedne regije u drugu. ta dvojica muškaraca su se prepoznala.. Pitanje: Koje je njezino značenje? Odgovor: Ponovno smo uspostavili poče­ tak. U gradovima gdje postoji. O VAJ DIJALOG JE IZVADAK IZ INICI- Trijada. Pitanje: Kako možete to dokazati? Odgovor: leđnom strofom. neba. janstvenici. si­ gurno je u svakom slu­ čaju da je taj pokret aktivan od tog razdoblja pod imenom San-he-hui. Neke kretnje omo­ gućuju njegovim članovima da se pre­ poznaju međusobno ma gdje bili. zemlje i ljudi. bezuspješno Monah vježba kung-fu medu ruševinama samostana Shaolin u pokrajini Henan."crvene palice". nje­ zini pristaše se sastaju u ložama čija je organizacija prilično slična zapadnim masonskim skupovima: njezini dosto­ skoj vlasti koju smatraju odgo­ vornom za svoje siromaštvo. "Trijada" ili "Društvo triju sjedinjenih elemena­ ta" tj. stoljeća Trijada destabi­ lizira kinesko carstvo to više što velik Citat prema J. carske postrojbe "oluja" itd. Tajna politička društva 154 . 19. Tako su mnogi njezini članovi pravi "raz­ bojnici pravedni­ ci". i 20. Zlatan novac i Nain Trijada se ne suprotstavlja samo di­ nastiji Qing. glavnoga kineskog tajnog društva. legendanrnoj kolijevci Trijade. riža. Novi inicirani zaklet će se napokon "da neće nikomu. ispitali načela stare poezije. Narod Qinga oteo je našu imovi­ nu. Ako se tije­ kom obroka jedan brat posluži trima prstima kako bi ponudio čaj i ako mu njegov gost pruži šalicu držeći je također trima prstima. To je posebno slučaj s "Društvom malenoga noža" osnovanim u Shangaju koje 1850. Kako bi poslušna i decentralizirana or­ ganizacija prošla nezapaženo. ako nije član. otimaju visoke dužnosnike režima i oslobađaju katkad određene Kine­ ze osuđene na teške kazne." Tajna društva u Kini.) Pitanje: Zašto oni žele biti primljeni u Društvo neba i zemlje? Odgovor: 1er žele srušiti dinastiju Qing i uspostaviti dinastiju Ming. Pariz Julliard.. Društvo neba i zemlje ili Vrata Hounga.i jednostavni ini­ cirani pod zagonetnim imenom "četr­ deset deveti". neprijateljski raspoloženi prema mandžurij- "Učitelji s planine i tamjana" U tradicionalnoj Kini suprotstaviti se carskoj vlasti značilo je izložiti svoj život i život svoje obitelji pogi­ belji. Pobunit ćemo se za vrijeme ove lijepe mjesečine i podići zastavu pa­ triotizma. Svi oni koji žele u nju ući moraju proći ini­ cijaciju koja podsjeća na legendu o utemeljiteljima. (.. Zato se Trijada od svojih početa­ ka podizala u tajno društvo. Pljačkaju i ucjenjuju neka područja koja su oduzela od Qinga.. "bijele lepeze" . odati tajne društva". Crvena banda. Policija posta­ je "propuh". SRUŠITI DINASTIJU QING jacijskog obreda Trijade: "Pitanje: Koji je vaš cilj kad ulazite k nama? Odgovor: Predstaviti vam određen broj novih hrabrih vojnika neumolji­ va srca koji žele biti primljeni u Dru­ štvo neba i zemlje. stoljeće. Ona zapravo okuplja posebno muškarce i žene potekle iz narodnih slojeva.

To je zato što kršćanske crkve blokiraju nebo.. zanemaruju svoje pretke.) dinastije i kraj bijede. i 1864. Iščupajte želje­ zničke pruge! Uništite parobrode! Ka­ da svi kršćani budu žrtvovani. Boksači su izvjesili svoje ciljeve: "Ako su se Boksači podigli na nadnaravne sile (. Vrijeme boksača Pobuna Taiping je napokon ugušena u krvi. Ad. obožavaju narodna božanstva. pokušava obnoviti dinastiju Ming.. to nije teško. Kiša odbija padati. a če­ sto se i podvrgavaju seansama hipnotskih transeva prije ratnih vježbi. ne poštuju ni jedno načelo odnosa među ljudima (. Poznato od početka 19. po­ sebno onoga boksačkog. velika dinastija Qing moći će napredovati u miru. Carska vojska se su­ očava s pravim građanskim ratom koji je zarazio nekih 600 gradova.. Njezini inicijatori traže promjenu tjevi pobunjeničkih tajnih društava. Boksački ustanak širi se Kinom od 1898. Tako fanatizirani misle da ih je obuzeo Guandi.. Carska vlast 155 Tajna politička društva . Pod utjecajem taoizma i budizma pristaše te sekte prakticiraju neku vrstu posvećenog boksa za koju vjeruju da ih vraća neranjive u borbu šakama. Blundena i M. Engleski kolonizatori nazvali su ih Bok­ sačima prema njihovu simbolu.). Nose zaštitne amulete. Zato se ne stišavaju zah­ "Pedeset pet dana Pekinga" Trideset godina nakon pobune Taipinga Kina je promijenila lice. Ti ljudi ne poštuju ni bogove ni buddhe. tlo je isušeno.). Besmrtnici su nezadovoljni. U njoj je poginulo između 20 000 i 100 000 ljudi. Druga tajna društva povezana s Trijadom pridružila su se pokretu: "Zlatan novac" u provin­ ciji Zhejiang i "Nianu" u sjevernoj Kini. ali i hladnim oružjem. Ona proždire zemlju između 1851. stoljeća sastoji se od ilegal­ nih paravojnih skupina sastavljenih od Kineza. savjetuju se s medijima. to je samo zato da oslobode sjevernu ravnicu od demona koji su oteli nebo tjerajući Kineze da se spo­ je s kršćanstvom. Atlas de la Chine. bo­ govi su bijesni (.. de la Martinière. zatvo­ renoj šaci. prisiljavajući zapadne sile na krvavu represiju (gravura prema crtežu S." Citat C.. Elvina. No najveći ustanak u koji je umiješana Tri­ jada u to vrijeme je pobuna Taiping čiji je jedan od šefova Tian-de bio iniciran. Pariz. stručnjaka za vojne vještine. bog rata.Tisuću i jedno tajno društvo u Srednjem carstvu ŽRTVOVATI KRŠĆANE Na pekinške zidine podignute protiv zapadne nazočnosti. Guastalle. Želite li otjerati demone.). 1986.

u stvarnosti revolucija. Stara kineska poslovica "Službene vlasti te­ melje svoju moć na zakonu. U njihovoj borbi podupire ih Trijada. Boksači 1. No čini se da je nedavna ogorčenost kineskih vlasti protiv sekte Falun Gong trajno dokazala u Kini tu oporbu koja se razvija u sjeni službene vlasti. Prilično različit od pobune Taiping. Pokret brzo prihvaćaju dio popu­ lacije i određene elite. lipnja ulaze u glavni grad i prijete sjedištu vlade koju sma­ traju beskrupuloznom u odnosu na ambicije zapadnih sila. . koji počinje 1898. Dio Kineza loše gleda na tu promjenu i traži pokajničke žrtve. Dodatni korak je učinjen kada 1949. a pojavili su se Europljani i inzistiraju na modernizaciji zemlje. odsad povezana s Republikom. ona gube ilegalni karakter. Medu on­ im brojnima najmoćnije su neupitno udruga Stare braće i Tri točke Trijade".. Ali izlazeći iz sjene na svje­ tlo. Međutim međunarodna vojska pod visokim njemačkim zapovjedništvom napokon ih je raspršila. masakrirajući svećenike i rušeći crkve. ona pobjednička.Tisuću i jedno tajno društvo u Srednjem carstvu se raspada. Kineske vlasti oslabljene pobunom osim toga moraju platiti debelu odštetu zapadnim silama. on podsjeća na postojanje "tajnih revolu­ Pristaše sekte Falun Gong koja broji više od 80 milijuna simpatizera demonstriraju u Hong Kongu radi zaštite ljudskih prava u Kini. Godine 1900. dok im "društvo velikih noževa" donosi potporu svojih članova. njegova stranka Guomindang (Narodna stranka) postaje lonac za taljenje u kojem se osnivaju ta sekularna bratstva. Polazeći od sjevera Žute rijeke širi se na cijelu Kinu. Preuzimanje zemlje izazvat će još više žrtava nego što su bile boksačke pljačke. narod na tajnim društvima" čini se da je uvijek aktualna. na vlast dolazi Mao Zedong: kineska komunis­ tička partija postaje jedinstvena stranka što tjera u ilegalu svaku drugu grupaci­ ju. Ove skupine mu pomažu u osvajanju vlasti i od 1912. prva vojska sastavljena od desetaka tisuća Boksača kreće prema Pekingu napadajući sve kršćanske sim­ bole. ovaj Boksački ustanak. Pristaše sekte svaljuju krivicu ponajprije na kršćanske misionare. Era tajnih društava službeno završa­ va. Pobunjenici isto tako opsjeda­ ju strana poslanstva tijekom tih po­ znatih "pedeset pet dana Pekinga". Skupljanje za republiku Međutim taj je poraz samo površina. priprema se u sklopu "Udruge za kine­ ski preporod" Sun Jat-sena. radi se o tome da se pometu "strani vrago­ vi". On se nada da će pod tom zastavom okupiti sva ki­ neska tajna društva kako bi definitivno okončali tiraniju Qinga. Od 1908. ponajprije je obilje­ žen ksenofobijom i protuzapadnim ra­ sizmom. cionarnih društava čije je značenje bilo veliko u povijesti Kine i čija je akcija znatna u aktualnom pokretu.

. Ta tajna srpska organizacija zahvaljivala je svoje postojanje šačici časnika koji su se pro­ slavili 1903. zaklinjem se pred Bogom krvlju svojih otaca. novo iniciranom se dodjeljuje broj ko­ jim će od sada biti označen u društvu. Ubojice kralje­ va doveli su na prijestolje suparničku dinastiju Karadorđeviča nadajući se da će voditi slobodniju protuaustrijsku politiku. "Balkansko bure baruta" zaslužilo je to ime: zapalit će cijelu Europu. U tom kontekstu organiziraju se nacio­ nalistička društva: pokret Mlada Bosna koji okuplja uglavnom studente. Naro­ dna odbrana sastavljena od civila i Cr­ na ruka paravojna tajna organizacija s terorističkim ciljevima. odavati državne tajne (. okupljala je od 1911.) radi osvajanja vlasti.Opasan nacionalizam Crne ruke Početkom 20. Pred maskiranim muškarcem.. srpske nacionalističke težnje nalaze najradikalniji izraz u terorističkim grupicama. "Krvlju mojih otaca" Utemeljitelji organizacije ustanovili su obred integracije bez premca. potpuno od­ jevenim u crno. potpisao smrtnu presudu glavnim šefovima tajne organi­ zacije." Nakon što je potpisao taj tekst. U spre­ mištu novina Piémont pristupnik mora prisegnuti pred stolom prekrivenim cr­ nim mrtvačkim pokrovom na kojem su bili postavljeni križ. karikatura objavljena ubrzo nakon sarajevskog atentata. ubojstvom srpskoga kralja Aleksandra Obrenoviča. Od 1908. Radilo se o tome da se suprot­ stave balkanskim ambicijama Habsburgovaca kako bi stvorili "Veliku Srbiju" koja bi okupljala južne Slavene. Osim upravnog odbora uglavnom sastavljena od vojnika članovi nemaju međusobno nikakav kontakt.. čije je pravo ime bilo "Ujedinjenje ili smrt". nož i revolver. Crna ruka. zemlje mi koja me hrani. znatan broj terorista. srpsko kraljevstvo bilo je prisilje­ no prihvatiti austrijsku dominaciju nad Bosnom i Hercegovinom te ograničiti najradikalnije zahtjeve svojih zemljaka. on ponavlja: "Sunca mi koje me grije. na svoju čast i svoj život da ću se od ovog časa i do časa svoje smrti vjer­ no držati pravila ove organizacije i biti spreman za žrtve koje mi treba namet­ nuti." To je bila presuda što ju je donio srpski sud koji je 11. Zapovijedi prenosi neposredni nadređeni koji za­ htijeva slijepu poslušnost: nakon i "Srbija pali vatru na barutu". REMA STATUTU CRNE RUKE BILO je dopušteno ubijati. lipnja 1917. stoljeća kad su se velika središnja carstva borila za premoć na Balkanu. uništa­ vati.

taj nekadašnji špi­ jun i profesor taktike ima samo jedan cilj: borbu za ujedinjenje južnih Slave­ na svim sredstvima. maso­ ne. Neka mi Srbi oproste zbog mojih pogrešaka. sjena građanskoga rata nadvija se nad zemlju. do njega sigurno ne bi moglo doći bez njezine potpore. Ubojstvo koje se dugo pripisivalo Crnoj ruci. Ubr­ zo je razotkrivena. Knez Aleksandar. Tajna politička društva 158 . zamalo nije izbjegao atentat koji se pripisuje Crnoj ruci optuženoj da želi svrgnuti dinastiju u korist vojne diktature. Danas je utvrđeno da je Apisova organizacija opskrbljivala oružjem Prin­ cipa i njegove prijatelje. "ali to je uvijek bilo s uvjerenjem da sam radio za dobro svo­ je zemlje. čak i Habsburgovce. Iako nije poticala sarajevski atentat. piše Apis u svojoj oporuci. To su mladi egzaltirani ljudi. Mreža je ubrzo dovoljno ustrojena kako bi se mogle početi razmatrati akcije velikih razmjera. a njezini šefovi osu­ đeni. Atentati su usmjereni na vladu i osobe bliske kra­ lju. poznat pod imenom Apis. i dakako Crnu ruku. uhi­ ćeni su i osuđeni sljedećih mjeseci. nasljednik srp­ skoga prijestolja. 11. antiaustrijski raspoloženi. Izvršitelji od kojih je Gavrilo Princip pucao. lipnja 1914. U kratko vrijeme organizacija broji tisuće pripadnika u Srbiji i Bosni. Na pitanje tko su bili pravi poticatelji atentata potrošeno je već A USTRIJSKI NADVOJVODA FRANJO FER- mnogo tinte. Pukovnik Dragutin Dimitrijević. rujna 1916. Mađare. Crna ruka infiltrira se u druga nacionalistička društva kako bi preuzela kontrolu: Na­ rodna odbrana i studentske udruge kao rasadnik korisnih revolucionara. nepogrešivo upravlja tom organizaci­ jom. Međutim suoče­ na s opasnošću međunarodnog sukoba." Želja mu je uslišana 1953. Princip je ubio nadvojvodu Franju Ferdinanda i vojvotkinju.) najmanjeg pogrešnog koraka nužno sli­ jedi smrt.CRNA RUKA I SARAJEVSKI ATENTAT dinand i njegova žena ubijeni su 28. mecima na Appelovu ke­ ju u Sarajevu: započeo je zaplet koji je doveo do Prvoga svjetskog rata. kada Tito odlučuje rehabilitirati Crnu ruku koja je tada ušla u legendu borbe za ujedinjenje jugoslavenskih naroda. "Mogao sam počiniti pogreške u izvršenju svoje zadaće". Ubojice ili nacionalni junaci Svesrpska ideologija koja pokreće Crnu ruku zavela je dobar dio domoljuba. Optuživali su srpskog pred­ sjednika vlade. (Ilustracija objavljena u Le Petit Journaul. Šef obavještajne službe glavnoga stožera srpske vojske. ali uzalud. Govori se i o tome da se ukine upra­ vitelja Bosne i Hercegovine i grčkoga kralja. ona je pokušala uvjeriti mlade nacional­ iste da odustanu od djela. Pobuna i subverzija potiču se svim sredstvima. Nijemce. članovi društva Mlada Bo­ sna koji su već zabilježili nekoliko poku­ šaja ubojstava.

Georgije ili Mississippija formiraju se slične po­ strojbe neprijateljski raspoložene pre­ ma federalnoj vlasti na sjeveru. stoljeća članovi Ku Klux Klana imaju sve više mrtvačkih scenari­ ja. umotani u bijele plahte i šiljate kukuljice s otvorima samo za usta i oči. SRED NOĆI NA STAROM AMERI- čkom jugu jedna postrojba konjanika u kukuljicama odje­ venih u dugačke bijele halje zaustavlja se pred stanom neke crnačke obitelji. Cilj fantomskih konjanika koji su rasistički fundamentalisti jest plašiti crnačko sta­ novništvo koje smatraju odgovornima za poraz te gospodarsku krizu koja na­ pada regiju. mučen a zatim strije­ ljan. osvijetljenim bakljama. nesretnik je podvrgnut fan­ tomskom procesu. Lester i Reed utemeljuju udrugu braće po oružju čije ime u obli­ ku misteriozne aliteracije preuzima grčku riječ kyklos ("krug") povezanu s latinskom lux ("svjetlost"). ali i protiv onih koji bra­ ne "jednakost rasa" poput ravnatelja First Coloured School. nacionalističke i rasističke udruge i Ku Klux Klana. (Crtež objavljen u Harper's Weeklyju. Johna Dunlapa koji je bio prognan iz države Mississippi udarcima biča. Njihova je organizacija usmjerena protiv crnaca. McCod. okružen svojim maskiranim mučiteljima. 1874. Njihovi ubilački pohodi siju strah u južnim saveznim državama. u Pulaskiju (Tennessee) veterani Crowe. Badnje večeri 1865. nesretni Ku Klux Klan koji se dugo tolerirao utjelovljuje rasističke demone i ubojice bijele i puritanske Amerike.) 159 Tajna politička društva . odlazeći na sve više kazne­ nih ekspedicija. Provaljuju u kuću. Vrlo brzo po uzoru na ove zlokobne konjaničke postrojbe u broj­ nim gradovima Alabame. Njihovo prerušavanje sugerira povratak konfederacijskih vojnika koji su pogi­ nuli tijekom rata za odcjepljenje. Kennedy. Zavezan za kolac. Ku Klux Klanovci postaju sve agresivniji. koja je ukinula ropstvo za gotovo četiri miliju­ na crnaca. Potkraj 19.Dijabolično carstvo Ku Klux Klana Roden u mašti nekoliko dokonih južnjačkih časnika. Tijekom noć­ nih šetnji na konju ti muškarci prolaze gradom. zlostavljaju žene i djecu i ubijaju one koji im se po­ kušavaju suprotstaviti prije nego što se domognu onoga kojeg su izabrali kao žrtvu. Sutradan ujutro njegovo tijelo nala­ zi se obješeno na vrata kuće sa zlosretnim potpisom ubojica na remenu: "KKK". pljački i privatnih osveta u ime superiornosti bijele rase. Jones. Za nekoliko godi­ na "Veliko nevidljivo carstvo" okuplja gotovo 500 000 članova koje je teško "Gore od ropstva" ili savez Bijele lige. Rođenje "nevidljiva imperija" Povijest Ku Klux Klana počinje lošom farsom bivših južnjačkih umirovljenih časnika.

Tajna politička društva 160 . Forresta. W Griffitha. Zamijenit će ga Hiram Wesley Evans. u državi Alabami uzaludno pokušava postati propovje­ dnikom. Ta vizija mu je zapovjedila da "oslo­ bodi Ameriku od stranaca". Tog datuma počinje proces tijekom kojega ga snažno diskreditira neki Kligrapp ("tajnik") koji otkriva njegov alkoholizam i njegovu slabost u odno­ su na Clarkea. Godine 1871. DUGU- kontrolirati. U klimi općega straha. kad je vidio oblak kako prolazi iznad njegove kuće i pretvara se u kohortu konjanika odjevenih u bije­ lo. svećenik William Joseph Simmons nije obnovio jedne zimske večeri 1915. Simmons je izjavio kako je osmislio taj projekt nakon teške au­ tomobilske nesreće 1911. Okrenuta je prva stranica povijesti Ku Klux Klana. to mu je uskrsnuće izdiktirao Bog jedno­ ga dana 1901. pravog ideologa Klana. Na visinama Stje­ njaka u Alabami proglasio je buđenje Nevidljivog carstva uz svjetlost velikoga vatrenog križa. Godine 1915. no metodistička crkva opisu­ je ga kao ne baš inteligentna čovjeka. prosinca 1915. Teško je znati kako je došao na ideju da obnovi KKK. sve dok ga bivši metodistički propovjednik. (Crtež objavljen u le Pelerinu 1923. Senat izgla­ sava zakon protiv Ku Klux Klana koji tjera generala Nathana B. ali on je izvukao iz svoje funkcije kolosalno bogatstvo od više od 300 000 dolara. Prema Simmonsu. Ku Klux Klan koristi se svim sredstvima raspirujući mržnju protiv crnaca. ne­ kadašnjeg trgovca robovima i "velikog maga" Carstva da raspusti mračnu or­ ganizaciju. Roden 1882. Rođenje jedne nacije koji odobrava akciju KKK-a.. stigmatizirajući Židove. nemarna i nestabilna.CARSKI ČAROBNJAK I PASTOR MRŽNJE je Williamu Josephu Simmonsu. Tu drugu verziju zadržao je za 15 učenika koje je 24. iskoristivši oduševljenje za film D. poveo sa sobom na vrh Stjenjaka. vlada službeno organizacijom zajedno s Edwardom Yougom Clarkeom do 1922. katolike. K LAN SVOJU RENESANSU 1915. usred svjet­ skog rata. iza nje je osta­ lo oko 4600 žrtava. organizaciju kojoj je pripadao njegov otac. prije nego što je upotrijebio kao argument dru­ gu verziju koja je u isti mah nadahnutija i ima veću težinu. U Europi pučka mašta inzistira više na senzacionalizmu ceremonija Klana nego na tragičnoj stvarnosti linča.) "Nečista životinja" rađa se iz svojega pepela U godinama koje slijede malo se čuje o Ku Klux Klanu. prema kojoj je on navodno imao viziju božanskoga podrijetla koja mu je diktirala njego­ vo djelo. organizacija dbiva program pogodan da podigne mase. Samoproglašeni "car" Klana.

Dobro ustrojen stožer vodi vojsku predstavnika koji raspoređu­ ju zemlju. kažu im. pomažu mjesnim klanovima da se konstituiraju. druge s papom na čelu sumnjiče da žele zemlju podvrgnuti pod svoju vlast. "Ezoterično-sektaška organizacija" Ovaj program proizašao je iz obreda koji je kombinacija viteške inicijacije." Veliki Kiklop ih posvećuje s malo vode prolivene po čelu i ramenima izgovara­ jući formulu: In mind. protestanti. religije i jeftinoga ezoterizma. "strašan". Tajni sudovi. nesreću i smrt. Svakom državom upravlja "veliki zmaj". Upravlja­ nje redom vraća se "carskom čarobnja­ ku" ili "caru" kojeg podupire "carsko vijeće" i zakonodavna skupština: "Car­ ska klovokacija" sastavljena od "Kloppersa". Ku Klux Klan postaje dakle golemi financijski 161 Tajna politička društva . u tijelu. Članstvo raste: Gate City Manufacturing Co isporučuje u pro­ sjeku 600 kostima na dan. svakom provincijom "veliki div". Uključeni u skupinu članova Klana sada smiju sudjelovati u zločini­ ma "osvetnika prava". Vrhunac carstva mržnje Dvadesetih godina prošloga stoljeća Ku Klux Klan je postao velika politička i fi­ nancijska snaga. Okruženi mnoštvom ljudi u kukuljicama koji mole za spas cara odgovaraju na upit­ nik.rođeni na tlu Sjedinje­ nih Država. a da pre­ kršiti je znači sramotu. da je prisegnuta vjernost vjeri čast. Desetljećima će bijela Amerika biti pasivni supočinitelj zločina Klana. "zastrašujući". Andrije na prsima. dijele pamflete. organiziraju konferencije. paljenja katoličkih crkava šire se uskoro izvan tradicio­ nalnih granica juga. Članovi klana okupljaju se u "špiljama" ili klavernama gdje pripremaju svoje krvave ekspedicije odjeveni u bijele odore s crvenim križem sv. sreća. "oča­ jan".pacifiste ili boljševike kao sindikate i sve one čiji im se moral čini bezbožnim. pred očima ravnodušnih gledatelja. Jedne smatraju krivima za kvarenje obi­ čaja. "mračan". svakim distriktom "veliki titan".. a zatim prisežu: "Sjetite se u sva­ kom trenutku. bijelci. Njima se pridružuju stupnjevi "kiklopa". primaju se noću ispred visokog zapaljenog križa koji osvjetljava oltar umotan u ameri­ čku zastavu na kojem se nalaze otvore­ na Biblija i isukani bodež. "krvav". kr­ vavi noćni pohodi. in spirit and in life (u duši. život. "fini­ je" i "vampirica". Prizor linča u Indiani 1930. in body. u duhu i u životu).. Inicirane povezuje tajni jezik: dani i mjeseci se prekrštavaju u "smrtan". obavezno stopostot­ ni Amerikanci . a oko 1925. "bijesan". Klan ima najmanje pet milijuna članova raspoređenih po cijeloj zemlji. Kandidati.

u država­ ma Georgiji. Ovi novi agenti nevidljivoga carstva nastavljaju djelo svojih opasnih prethodnika u zemlji koja se trudi da se oslobodi svo­ jih demona. Vjerujem u nužnost ograničavanja useljavanja. u New Jewrseyju prigodom raskida između Ku Klux Klana i Njemačko-američkog saveza. . Alabami i Mississippiju pogađaju katoličke crkve. demon­ strira silu tako što 30 000 konjanika defi­ lira ulicama saveznoga glavnoga grada. No još danas se na lokalnoj razini obnavlja organizacija u obliku militantnih grupica neonacističkoga ti­ pa. Godine 1966. imitaciju kreda: "Vjerujem u Boga i načela kršćanske vjere. Klan koji broji gotovo 60 000 članova napokon je zabranjen. Za ne­ koliko godina samo su se troškovi pro­ pagande popeli na 35 milijuna dolara. Vjerujem da se trebaju uspostaviti uže veze između kapitala i rada. sindikalne vođe. Vjerujem da moja prava rođenog Ame­ rikanca u ovoj zemlji moraju biti jača od prava stranih stanovnika. organizator marketinga institucije. Vjerujem u trajnu odvojenost Crkve od države. financijskih skandala i unutarnjih nesuglasica Ku Klux Klan gubi kredibilitet i znatno slabi potkraj tridesetih godina prošlog stoljeća. Klasičnim kaznenim ekspedicijama. i 1966." K U KLUX KLAN TRAŽI OD INICIRANIH Ceremonija je održana 1941. Organizacija. izjavljuje Clarke. zagovornike borbe za građanska prava crnog sta­ novništva. pridružuju se bombaški atentati. Vjerujem u potrebu da se zaštite ženska čistoća i vrlina. Vjerujem u sveukupnu nadmoć bijele rase. sada smještena u Washingtonu. "Amerika će biti spašena! Klan će biti spasitelj koji će je izvući iz toga kaosa". Iz svoje "carske palače" u Atlanti car i nje­ govi pomoćnici određuju podjelu upi­ snina: od deset dolara četiri dobiva unovačitelj. Vjerujem u slobodnu i javnu školu kao kamen temeljac svake dobre vlasti. Ulazi u crnu legendu Amerike što se vidi u fil­ mu Alana Parkera iz 1989. KREDO INICIRANOGA članova da prisegnu i ispovi­ jedaju sljedeći tekst. iako je izgubio velik broj pristaša. Mississippi burning. a šest sjedište Klana. Stoti­ njak njih između 1954. Malo-pomalo Klan se politi­ čki afirmira: jedanaest guvernera i velik broj senatora su inicirani. Roj uvijek aktivnih neonacističkih grupica No pod združenim utjecajem mnogo­ brojnih procesa. Vjerujem u red i zakon.Dijabolično carstvo Ku Klux Klana stroj koji obogaćuje vodeće članove. Vjerujem da ljubav prema američkoj zastavi dolazi odmah poslije ljubavi prema Bogu. još uživa simpatije dijela Amerikanaca čiju kse­ nofobiju jača dolazak novih useljenika. posebno na "crnom jugu". Na­ kon Drugoga svjetskog rata. nacističke organizacije koja se pridružila Klanu.

stoljeća dalje. utje­ cat ću na povijest više od i jednoga dru­ gog Nijemca. plavoj kosi i pla­ vim očima. stoljeća društvo broji vjerojatno nekoliko stotina pristaša. kada Hitler od znaka društva oblikuje simbol nacističke partije. njih dvojica provode sate razmjenjujući gorljive riječi o sudbini 163 Tajna politička društva . Uostalom." Zlokobno pretkazanje kad se zna da se Eckart hvalio da je Adolfa Hitlera toliko naučio umijeću govora i u manipuliranju idejama da ga je nadahnuo za pisanje Mein Kampfa. Sunčev atribut koji podsjeća na život i plodnost u Njemačkoj od početka 20. a posebno nostalgičarima za carstvom. Eckart je elaborirao svoje teorije u taj­ noj bavarskoj skupini. ali ne zna se mnogo o njihovim sastancima koji su održavani u najvećoj tajnosti u Münchenu u salonima hotela Vier Jahreszeit­ en. Hitler pod utjecajem? Veze između društva Thule i nacizma vrlo su uske. Obojica populariziraju rasističke teze prema kojima su potomci naroda Thule Arijci koji se fizički mogu prepoznati po atletskom držanju. Je li drevna i maštovita Thule izvor nacizma? ODINE 1923. nalističke i antisemitske teze. Taj je mit hranio maštu nekih nje­ mačkih nacionalista od početka 20. olakšava novačenje među neprijateljima Republike. stoljeća. zad­ njeg predstavnika dinastije i proglašenja Weimarske Republike. UMIRE DIETRICH Eckart. Dvadesetih godina 20. Na čelo dnevnika postavlja dva člana društva: Dietricha Eckarta kao direktora i Alfreda Rosenberga kao glavnog urednika. Službeno "Grupa za proučavanje njemačke starine" nazvana je po antičkoj Thuli koja je za grčke i rimske geografe označavala najsjeverni­ ji predio na Atlantiku. Doista brzo stvara pravu mrežu u službi nacističke stranke. Ekstremno rasističko društvo Thule traži od svakog svojeg člana da predoče dokaze svojih "arijskih korijena" od naj­ manje tri naraštaja. "križ s kukama") vjerojatno je aluzija na crveni i crni kotač. Hitler često posjeću­ je Eckarta. Dobar dio direktne Hitlerove okoline pripada toj grupaciji: to je slučaj s Eckartom i Rosenbergom. koji uostalom sudjeluju 1920. Predodređeni su da osvoje potrebni "životni prostor" na štetu na­ roda srednje Europe koje smatraju "niže vrijednima". Tako Sebottendorff pokreće novine Völkischer Beobachter (doslovno "Pro­ matrač naroda") koje promiču nacio­ KUKASTI KRIŽ . Od abdikacije Vilima II. postaje simbol ot­ pora demokraciji. Naime kukasti križ (Hak­ enkreuz.CARSKI SIMBOL vima) stari je lik koji nalazimo i u tibetanskoj ravnici i u Europi od kameno­ ga doba. Svojevrsna nor­ dijska Atlantida Thule je bila ledeni kontinent koji je čuvao veliku i bogatu civilizaciju prije nego što je jednoga dana potonuo pod valovima. oružje Ho- S VASTIKA (KRIŽ SA SAVIJENIM KRAKO- henzolleronovaca od 11. u utemeljenju nacističke stranke. Između ezoteričnog folklora i političkog projekta Društvo Thule u početku se prikazuje kao bavarski ogranak veoma nacionali­ stičkog i ksenofobnog "reda Germana". čistoća germanske rase bili su predmet zanimanja društva kojem je bio veoma blizak Adolf Hitler.. ali drugi je razlog zbog kojeg su odabrali taj simbol. Čini se kako su njegovi članovi prakticirali obred koji veliča ratničke vrijednosti i poganstvo prvih Germana. u prosincu 1918. ikona mlade nacisti­ čke stranke. Članovi društva Thule nisu mogli biti neosjetljivi na tu rasističku dimenziju. stoljeća tumači se kao simbol "čistoće krvi". Njegovo prihvaćanje kao amblem društva Thule 1919. Iza mitskog imena i jeftinog ezoterizma krije se u stvarnosti politički projekt obojen rasizmom i fanatizmom. crnu i bijelu carske zastave. vodi računa o tome da upotrijebi tri boje: cr­ venu. društvu Thule čiji je bio radikalni član otkad ga je os­ novao barun Rudolf von Sebottendorff u studenom 1918. Preživjeli su se navodno spasili na europskom kontinentu u germanskom prostoru. želi povezati sve rasističke i pangermanske unije u regiji.Od skandinavske legende do kukastog križa: Thule Nordijske mitologije. Na smrtnoj po­ stelji dobacuje onima koji bdiju uz njega: "Nemojte me žaliti.

Tajna politička društva 164 . "Nijemče. Hitler i on su stavljeni u isti zatvor gdje zajedno pišu Mein Kampf. Što se tiče Hitlera. postat će i ostati zlosretni sim­ bol nacističkoga totalitarizma. a posredstvom Thule postaje kukasti križ. Osim toga mnogo predstavnika utjecajnog bavarskoga građanstva dola­ zi na sastanke društva čije ideje zatim prenose u javno mnijenje. Rosenberg postaje službeni teoretičar stranke nekoliko godina po­ slije.Od skandinavske legende do kukastog križa: Thule Svastika. je isto aktivni član tajne organizacije. No ona mu je posudila svoj amblem: kukasti križ koji je on prihva­ tio 1920. za tebe!" jedan od prvih oglasa nacionalsocijalističke partije. iako je bio pozvan na više sasta­ naka. čini se da nije bio punopravni član skupine. Rudolf Hess. tajnik i Hitlerova desna ruka. nekoć simbol sunca spaja se s oružjem Hohenzollerovaca. Njemačke. Nakon neuspjela puča u Münchenu 1923. odsad simbol nacističkoga barbarstva.

velja­ če 1934. Mnogi će u Fran­ cuskoj akciji predbaciti svojim vođama Maurrasu i Léonu Daudetu kako su se pokazali previše ustrašenima 1934. Nakon oš­ trih sukoba s policijom na Place de la Concorde . a više o snažnoj i autoritarnoj fašis­ tičkoj vlasti po uzoru na musolinijevsku Italiju. (Regards od 24. tvrdom krilu Francuske akcije razmišlja se o nužnosti da se ustroji organizacija spremna da se učinkovito bori protiv komunističke opasnosti. Ovdje se vide urotnici koje podupiru industrijski magnati. manje sanjajući o restauraciji. veljače. EPUBLIKA IZMEĐU DVAJU RATOVA daleko da ima pristaše. među ostalim režim pun svakovrsnih afera i skandala koji ga prate od njegova rođenja. Opasnost je to veća jer je 1936. i pripisat će im odgovornost za poraz od 6.Urota kagulara Stari članovi Francuske akcije. Među "Kraljevim kamelotima". na poziv Francuske akcije dese­ ci tisuća demonstranata "marširaju" prema Bourbonskoj palači. zakleti neprijatelji republikanskog režima i komunizma izazivaju državni udar kako bi svrgnuli vladu Narodne fronte Léona Bluma.) 165 Tajna politička društva . Svi žele srušiti "drolju" (kako pogrdno zovu Republiku). njezi­ ni neprijatelji broje se na tisu­ će u redovima svih onih koji mrze "sramotni režim". ali i dovoljno brojni da se regrutiraju u savez ekstrem­ ne desnice kako bi ocrnili parlamentar­ ni režim. No pothvat se izjalovio. veljače 1938. Rojalisti Francuske akcije nedvojbeno su naj­ žešći neprijatelji Francuske. usrećivala je karikaturiste. Ljudi su se bojali da će u tome uspjeti kada 6. pobjeda Narodne fron­ te novi težak udarac za ultraše: moral­ nom raspadu Francuske kojom odsad Kad je urota kagulara razotkrivena..otkriveno je 16 poginulih Republika se zaljuljala.. objavljuju novi­ ne koje šire uzbunu.

odnosno CSAR. Tragič­ ni događaji u Španjolskoj to uostalom vrlo dobro pokazuju: prijeti građanski rat. Na svim Republike zbog domoljublja angažirati u Pokretu otpora i pasti pod mecima Gestapa. CSAR. Na čelu je bio upravni odbor koji je određivao političku orijentaciju. Nacionalnu revolucionarnu stranku čiji je deklarirani cilj prema izjavi pohra­ njenoj u prefekturi "raditi za ekonom­ ski i nacionalni uspon zemlje i boriti se protiv vanjskih i unutarnjih utjecaja". Eugène Deloncle. Iza tog paravana Cagoule poprima oblik pod Deloncleovom pali­ com koji je od nje učinio pravi paravojni aparat. "Vojna patriot­ ska grupacija" iz Toulousea. otvorenih rojalista. glavni urednik novina Action Fran­ çaise koji poput velikog broja svojih prijatelja rojalista nije uvijek podupirao bom. tu podjelu u njihovim redovima te je među tim agitatorima vidio "urotnike iz opere comique'. Tako su se Damandovi "vitezovi mača" u Nici. ali njegova najvjernija potpora u vojsci bila je mreža Corvignolles koju je 1936. sekciju Kraljevih kamelota. tj... Čak je postojao civilni ogranak mreže Corvi­ gnolles zadužen za zaštitu časnika u slučaju nasilja. Eugène Deloncle.Urota kagulara vlada Léon Blum.: UCAD. ćelije od desetak ljudi. dis­ ciplinu. bata­ ljuni su tvorili pukovnije. CSAR... četiri ureda tvorila su glavni stožer za­ dužen za prikupljanje informacija. Uvjeren da je jedini vrijedan cilj srušiti Republiku.. Edmond Dusiegneur. prvi ističe nužnost da se okupi što veći broj antiko­ munističkih grupica raširenih posvuda po Francuskoj. Svima njima zajednička je mržnja prema komunizmu i njihova želja da rade s vi­ še odlučnosti što su do tada činili savezi. odgovoran za 17. Filliolu su se među ostalima pridružili: Jacques Corrèze. pri­ družit će se spektar boljševizma. koji se brzo nameće kao pravi organizator PNR-a. Po riječima samog Loustanau-Lacaua tako je razotkriveno najmanje 200 komunističkih ćelija. okup­ ljaju se u D ELONCLE JE ZNAO RAČUNATI NA PNR. osniva PNR. ali ta se brojka ne može provjeriti. Članovi koji su morali prisegnuti da neće nikada ništa otkriti od svojih aktivnosti ris­ kirajući stroge sankcije. "Odbor za antisovjetsko okupljanje" Marcela Bucarda ili "Krug nacionalnih studija" pridružili redovima PNR-a. Eugène Deloncle. Ali tijekom njihova procesa "kagulari" neće nikada spomenuti OSARN te će se pozivati sa­ mo na tajanstveni "Tajni odbor revolu­ cionarne akcije". nadjenuo je novinar krajnje desnice Maurice Pujo. Nebulozna ilegala Jean Filliol. OSARN. dovodi stotinjak drugova i u prosincu 1935. Nadimak "kagulari" (znači kukuljičar). "mozak" Cagoule. OSRN. Taj će se neprijatelj . "Židov neurotik". Organigram predviđa da tri ćelije tvore jedi­ nicu. "Savez odbora obrambe­ ne akcije". koliko frakcija? OSARN. MREŽA CORVIGNOLLES naklonost određenog broja viših dužnosnika.. tri jedinice bataljun. Dokumenti s procesa Cagouli dokazuje isto tako da se Eugène Deloncle koristio potporom drugog ureda. ovaj put legalna i službena u studenome 1936. brzo se organizirala u pravo tajno dru­ štvo kako bi bolje maskirala svoje aktiv­ nosti. logistiku i dakako školovanje članova. vojnom obavještajnom služ- Cagoule. Gabriel Jantet.. On je imao opsesiju: infiltriranje komunista u vojnu ustanovu kako bi se suprotstavio okorjelom neprijatelju. zatim brigade i napokon divizije. uspostavio zapovjednik Loustanau-Lacau. pa je stvorio mrežu zaduženu da ih pozicionira i neutralizira. Cagoule. Deloncle uvodi PNR u ilegalu i pretvara je u "Tajnu organizaciju revolucionarne nacionalne akcije". Stvorena je nova struktura..

na Porte d'Auteilu udarcima bajunete rasporio trbuh direktoru komercijalne banke za sjevernu Europu. kagulari znaju isto tako nemi­ losrdno kažnjavati i svoje istomišljenike ako su pogriješili. Filliol je 28. Na izravnu zapovijed talijanske vlade Cagoule likvidira braću Carla i Nella Rossellija. rujna 1937. 24.. Za taj posao bio je zadužen Jean Filliol. Deloncle mora svakako dati jamstva svojim zaštitnicima pa zato ubojice Ca­ goule postaju brzo fanatični pristaše Ducea. u Toussus-le-Noble gdje su eksplodirali avioni namijenjeni španjolskim repu­ blikancima. dvojicu protivnika Mussolinijeve politike čija su tijela 10. ali to je verzija u koju malo tko vjeruje. pušaka. granata. šefa protuobavještajne službe u Rimu. Léon Jean-Baptiste i Maurice Juif zaduženi da nabave oruž­ je za Cagoule zgriješili su zbog pohlepe masno se nagradivši iz te lukrativne tr­ govine. S njim Joseph Damand organizira iz Ni­ ce i Ventimigle pozamašnu tr­ govinu koja se odnosi na de­ setke tisuća Na Sjedište francuske udruge poslodava­ ca izvršen je u listopadu 1937. atentat. U skladu s planom kagulara sve desno novinstvo pripisuje odgovornost komunistima. bezdušni ubojica.razinama kultura tajne je totalna i nitko ne zna što se kuje u drugim ćelijama. Građanski rat u Španjolskoj bit će poprište operacija za Cagoule koja donosi potporu frankistima. Dimitriju Navašinu. Isti Filliol koji je nekoliko mjeseci prije. Cagoule treba ponajprije potporu fašističkih vlada. Mali ubojice medu fašistima. puškomitraljeza sve do protutenkovskih mina.. lipnja 1937. Sovjetu i slobodnom zidaru. Kad je po­ trebno. a Jean-Baptiste je nestao. Kažu da je poginuo u borbama u Španjolskoj. Dvije bombe eksplodiraju 11. Ne­ dvojbeno više tisuća. a po­ sebno talijanske koju će brzo steći posredovanjem kapetana Navala.. siječnja 1937. kolovoza 1936. Juifovo truplo pronađeno je gadno iznakaženo u Italiji. u Parizu digavši u zrak sjedišta Saveza metalur­ ške i rudarske industrije i općega sa­ veza poslodavaca ubivši dvojicu . Ali najvažnija akcija Cagoule ostaju atentati na Place d'Étoile. nađena probodena nožem nedaleko od Bagnoles-de-1'Ornea. Da bi se naoružala takva or­ ganizacija potrebna su znatna financijska sredstva za koja je inženjer i indus­ trijalac Eugène Deloncle pogrešno mislio da ih može namaknuti kod svojih poslovnih veza. Isto se tako nikad neće sa sigur­ nošću znati koliko je članova Cagoule mogla okupiti..

Cosmair će kupiti kompaniju Helena Rubinstein ili će Arap­ ska liga bojkotirati brojne tvrtke koje sudjeluju u izraelskom gospodarstvu. Duseigneur će biti privremeno oslobođen 1938.. Nitko ne dvoji da će ono imputirati te atentate komunisti­ ma.. Ministar unutarnjih poslova Marx Dormoy 23. Ljutit što je tako prevaren. leanom Filliolom. Damand je utam­ ničen nekoliko tjedana prije nego što je iskoristio obustavu postupka. No shvativši u posljednjem trenutku 1991. jedan od glavnih dioničara optužuje Francoisea Dallea. bliskog Françoisu Mitterandu. prijatelj drugog istaknutog kagulara: Eugènea Schuellera. notorni kagular. studenoga javno objavljuje vijest o zavjeri čiji su vode uhićeni ili u bijegu. posebno u paravojne postrojbe. kojem je režim u Vichyju odredio da živi u Montélimaru. Godine 1987. studenoga 1937. Rat i vichyjevski režim daju priliku bivšim kagularima da ponovno uđu u službu. srpnja 1941. krajnji cilj kagolarške urote je spreman. dugogodišnjega predsjednikageneralnoga direktora L'Oréala da ga je na prijevaru istisnuo iz upravnoga vijeća. Eugène Deloncle bit će oslobođen 1939. Mreže OSARN-a upotrebljavaju se u glavnom stožeru koji je uskoro uvjeren da se sprema puč. Prema Frydmanu kozmetička tvrtka je godinama omogućavala da se na svim važnim mjestima recikliraju ne samo bivši kagulari. a L'Oréal pak smatra da mu prijeti bojkot. planovi različitih ministarstava kojih se moraju domoći. Izbija skandal u tvornici kozmetičkih proizvoda L'Oréal: lean Frydman.. Afera je očito politička i diplomatska jer Frydman. ma.. otvara se pred porotnim sudom u Parizu suđenje kagularima. Deloncle otkazuje operaciju predviđenu za noć od 15. listopada 1948. ubijen je 26.. Informacija o procesu bit će slo­ žena ponajprije zbog ilegalne naravi Cagoule.. na 16.Urota kagulara policajaca. Mnogi poput Filliola pobjegli su u Španjolsku. lean Frydman javno razotkriva sumnjivu proš­ lost L'Oréala. Marx Dormoy. Eugènov brat je upravljao španjolskom filijalom L'Oréala u društvu s "ubojicom" Cagoule. osnivača L'Oréala. . izvlači se oružje. Deloncleov plan se sastoji u tome da se destabilizira vojska sa svoje strane uvjeravajući je kako se komunisti spremaju na udar. Nakon jedanaest godina istrage 11. Cagouline ćelije su spremne za rat. popis osoba koje treba uhititi. nego i određen broj suradnika vichyjevskoga režima i nacista.. ali isto tako zbog kompromi­ tacije viših časnika i industrijalaca koji svakako čine sudske istrage osjetljivi­ O CAGOULI SE PONOVNO GOVORI Kompanija Helena Rubinstein jedna je od njih. "AFERA" L'ORÊAL Poraz "velike večeri" Deloncleova strategija odgovara pomno pripremanom cilju: uvjeriti Francuze u unutarnju opasnost i potaknuti građan­ ski rat kako bi se olakšao državni udar. Policija u međuvremenu nije stajala mirno te se vrlo brzo infiltrirala u neke ćelije. Predsjednik Cosmairai To je lacques Corrèze. Privedeno ih je pedesetak. a taj zločin nedvojbeno nosi potpis Cagoule. nekadašnji deportirani tvrdi kako je njegovu eliminaciju tražilo više zemalja Arapske lige. I doista u cijelom desnom novin­ stvu odjeknula je ta gnusna akcija za koju se duboko vjerovalo da su je poči­ nili boljševici. A taj državni udar. ameri­ čka filijala L'Oréala. Zašto taj cilj? Da se zaprepa­ sti javno mnijenje. Henri Deloncle. kako vojska neće slijediti.

Težak suživot Srba i Hrvata Ustaše su rođeni u složenom kontekstu između dvaju ratova u Jugoslaviji. dok Louis Barthu umire nekoliko sati poslije. Srbin Alek­ sandar I. zaustavljen udarcima sablje nekog pot­ pukovnika na konju smrtno je ranjen opetovanim hicima policajaca. ministra Barthoua i generala Georgesa. kaže kralj. FRANCUSKOJ 9. Istoga dana Hrvat Ante Pavelić. Došavši na vlast 1941. hrvatski ustaše počinju najspektakularniji akciju. . osuđujući definitivno svaku moguć­ nost pomirbe s Hrvatima. LISTOPADA 1934. "da ostavlja dovoljno prosto­ ra onima koji me žele ubiti". na najveću nesreću Jugoslavena. skočio na papuču Delagea i ispalio hice iz revolvera Mauser i Walter na Alek­ sandra I. Godine 1929. hrvatski ustaše otkrivaju pravu narav dolaskom na vlast uz pomoć nacista.. kralj Aleksandar I.Iz sjene na tragičnu svjetlost: ustaše Boreći se u ilegali kako bi se oslobodili srpskoga jarma. organizaciju koja propovijeda "propagandu akcijom" i čiji je cilj ruše- Hrvat Ante Pavelić (desno) šef ustaša pojavljuje se uz Mussolinija. pobornicima federalističkog rješenja. Srbi. Ubojica.. Kralj pogiba na mjestu. po zanimanju od­ vjetnik i nekadašnji zastupnik. Svi su bili povezani s tajnim hrvatskim društvom nazvanim ustaše čijeg je šefa Antu Pavelića francusko pravosuđe u odsutnosti osudilo na smrt. osobnog kraljeva prijatelja. Makedonca Dimitrova Kerina. Hrvati i Slovenci žive u istom kraljev­ stvu pod vodstvom srpske dinastije Karađordevića koja guši hrvatske na­ cionalističke težnje. Vozeći se korakom među mnoštvom kraljevska povorka u pratnji dvojice časnika na ko­ nju probija si put duž Canebière kad se jedan čovjek istrgnuo medu mnoštvom vičući "Živio kralj!" Smatran fanatič­ nim obožavateljem bez problema se probio između novinara i policajaca. raspušta jugoslavenski parlament i proglašava osobnu diktatu­ ru. Istraga koju je vodila francuska policija dovodi do brzog uhićenja trojice supočinitelja ubojstva. "tako otvorenom". stvara ustaše. dolazi u Marseille u službeni posjet namijenjen učvršćivanju francusko-jugoslavenskog prijateljstva. Fran­ cuski ministar vanjskih poslova Louis Barthou dočekuje ga u staroj luci u ot­ vorenom Delageu. Ju­ goslavenski kralj. ustaše su se odmah pridružile silama osovine.

protiv Grčke. Hrvatsku građansku zaštitu. težila je za nacionalnim jedinstvom boreći se protiv Turaka. Kao što je predviđeno. i osigurava potporu sila osovine. trećinu raseliti a trećinu pokrstiti i asimilirati u hrvatski element". ob­ javljuje Mile Budak.: "Trećinu Srba treba pobiti. Ondje organizira diktaturu po zapovijedi nacističke Nje­ mačke. Pavelić je pobjegao u Rim. Ove udarne postrojbe sastavljene su od hrvatskih emigranata unovačenih silom ili milom u Italiji. Bugarske i Srbije koje su podijelile regiju. Pavelić ustupa Dalmaciju Mussoliniju i u trav­ nju 1941. Zauzvrat tajno makedonsko teroristi­ čko društvo VMRO nudi mu svoju dragocjenu pomoć. obrambenu organizaciju koju je 1933. VMRUstaše izlaze iz ilegale uz pomoć Hitlerove pobjede nad jugoslavenskom vojskom. Njemačkoj. predsjednik Hrvatske seljačke stranke. Belgiji. Ustaše su se okoristili umješnošću VMR-a i privrženošću njegovih člano­ va medu kojima je Dimitrov Kerin ubojica Aleksandra I. Njemačka kapitulacija i Titova pobjeda označa­ vaju kraj ustaške diktature. Vladko Maček. Tajna politička društva 170 . Ustaše djeluju javno uz odobravanje katoličke hijerarhije i obavljaju prisilna pokršta­ vanja. do 1913. samoproglašeni poglavnik ili "vrhovni poglavar" ustaša priprema ubojstvo Aleksandra I. H RVATSKI ODVJETNIK.SUPOČINITELJI VMRO-a ustaša Ante Pavelić brani ma­ kedonsku stvar u nekoliko navrata. U nekoliko godina ustaše izvode sve više bomba­ ških atentata dok Pavelić. osnovao dr. Unutarnja make­ donska revolucionarna organizacija stvorena 1893. oni novače više tisuća ustaša ško­ lovanih za terorističke akcije u logorima Junka-puste u Mađarskoj i Borgotaru u Italiji. Ostatke Pavelićeve vojske poubijale su Titove postrojbe u Mariboru 1945. bor­ ci VMRO-a bili su nepogrešivo pove­ zani zakonom šutnje. u Španjolskoj u svojem krevetu. Za nekoliko mjeseci ojačani darovima i vezama s unutarnjom makedonskom revolucionarnom organizacijom. Radi organizacije vlasti u Bosni ustaški režim angažirao je u travnju 1941. Južnoj Americi. Tajno društvo na vlasti nje Jugoslavije. ministar bogoštov­ lja i nastave. a poslije Balkanskih ratova od 1912. Pavelić. postaje šefom "Nezavisne Države Hrvatske". Hajduci. UTEMELJITELJ -om. Umire 1959. Pri učlanjenju prisežu na križ i revolver smještene između dviju svijeća da će se pokoravati Pavelićevim zapovijedima. Židova i Roma. Učinkovito organiziraju lokalne ustanke i atentate dok se komite zadužuju za uspostavu paralelne pravde bez milosti s izdajica­ ma i prikupljanje financijskih sredsta­ va. izbjeglica u Ita­ liji dobiva izravnu Mussolinijevu pot­ poru uz obećanje da će mu ustupiti Dalmaciju dok njegovu desnu ruku Perčeca prima mađarski regent Horty. Glavni še­ fovi organizacije nisu stradali od tog obrata situacije. a zatim u Argentinu sa znatnim bogatstvom koje se sastojalo od zlata i dragulja. krvoprolića i masovne depor­ tacije Srba. srpnja 1941. čiji projekt 22.

egipat­ ski učitelj Ismailia Hassan al-Banna. prozelitski. a drugi tajni odnosi se na njegove aktivnosti destabilizacije koje žele ostvariti njegov 171 Tajna politička društva . Tijekom go­ dina organizacija se ustrojava u potpuno ratničkoj orijentaciji. Muslimanska braća. Egipat je tek izašao iz duga razdoblja eu­ ropske dominacije pa neki vjerski dužnosnici traže reislamizaciju dru­ štva koje smatraju previše zapadnjačkim.. blizak alterglobalističnim krugovima često intervenira u francuskim glasilima u ime sinteze između islama i Republike. Godine 1933. Propovjednik i muslimanski teo­ log. Njegov je program otvoreno fundamentalistički: uskladiti politiku s kuranskim zakonom. džihad naš život. Osim toga mora prisegnuti vjernost pravilu koje potiče da je "Kur'an naš zakon. odgajati mlade za Sveti rat (džihad). ponovno uspostaviti običaje koji odgovaraju naj­ radikalnijem islamu. izgradili dosta terorista tijekom druge polovice 20. posebno glede že­ na. prototip su islamističke fundamentalističke organizacije.. To je cilj koji se priprema više od pola stoljeća. NASLJEDNIK intelektualac. Međutim njegovi protivnici motreći pom­ no razloge koje namjenjuje muslimanskoj zajednici vide u njemu opasna islamista na desnoj liniji njegova djeda po ocu Hassana al-Banna. Ti­ jekom Drugoga svjetskog TARIK RAMADAN. Tu prenosi sjedište Amblem Muslimanske braće: dvije prekrižene sablje koje znače sveti rat islamskoga fundamentalizma.-1949. obnavljajući njegove zakone. Na čelu udruge utemeljene početkom T ARIK RAMADAN JE NEDVOJBENO ATIPIČNI bratstva kojem za nekoliko godina daje nacionalni predznak. Hassan al-Banna je premješten u Kairo. mučenik naš zavjet".Na Bliskom istoku diskretan utjecaj Muslimanske braće Vjersko društvo političkoga cilja. Jedan od njih je i Hassan al-Banna (1906. Oni su nadahnuli tj. U tom duhu on utemeljuje bratstvo Mu­ slimanske braće." Te je riječi izgo­ vorio 1929. on smatra da je povratak izvorima islama nužan kako bi Egipat ponovno pronašao svoj identitet. stoljeća. "Mučenik je naš zavjet" Bratstvo ima dva različita aspekta: je­ dan je karitativan. Imajući to u vidu svaki novi član priseže da će čuvati najapsolutniju tajnu o or­ ganizaciji bratstva. medij i kontroverzna ličnost. Vjerujem da islam­ ska zastava mora domi­ nirati čovječanstvom i da je zadatak svakoga muslimana odgajati svijet prema pravili­ ma islama. projekt. utemeljitelja Muslimanske bra­ će.). Pre­ ma njegovim riječima radi se o tome da se "okonča strani duh u kućama". ISLIM DA MUSLIMAN IMA ZADA- tak da oživi slavu islama promičući ponovno ro­ đenje njegovih na­ roda.

Tajna politička društva 172 . časnici bliski redovima bratstva ubijaju pred­ sjednika Sadata koji je sam bio bivši član bratstva zbog njegova približavanja Izraelu. Na­ pokon u bazi red ima falange ratnika koje su mu podčinjene.rata podupire naciste antisemitizmom. Tako u Siriji Mus­ limanska braća organiziraju atentate protiv stranke Baas Hafeza el-Assada koja je po njihovu mišljenju kriva što vodi previše laičku politiku. Ciljevi i sredstva ostaju isti. Ayman al-Zawahiri školovao u njihovim redovima. u Jordanu tijekom demonstracije potpore Iraku Saddama Huseina Muslimanska braća spaljuju izraelsku zastavu. nastavlja igrati tajanstvenu ulogu u svojoj potpori islamističkom terorizmu? Sigurno je da se mozak i druga osoba po važnosti u al-Qaidi. odbija potvrditi da postoji me­ đunarodna organizacija Muslimanske braće. Njezin vođa. Pomaže mu određen broj službi koje su raspoređene po terenu prema sekcijama odgovornim za propagandu prema stanovništvu. veoma strukturiran služi kao mo­ del velikom broju islamističkih pokreta: "vođa" upravlja bratstvom. Rada slične pokrete kao što su Braća Kuvajta. Nakon rata njegov način funkcionira­ nja. školovanje i obrazovanje članova. Ondje pro­ miče određen broj stajališta o islamu u društvu koje poziva na islamizaciju Europe i koje je u suprotnosti sa slikom o umjere­ nosti koja im je dana u medijima. ali ostaje veoma kritična prema novom egipatskom lideru kojeg poku­ šava ubiti 1954. Sudjeluje u revoluciji 1959. stanovnik Egipta. Reakcija je brza: Braća ubijaju predsjednika vlade al-Nokrachija u veljači 1949. Braća i terorizam Od 50-ih godina prošloga stoljeća orga­ nizacija je postala nepobitan čimbenik egipatskoga političkog života. Međutim koordinacija između matičnog bratstva u Egiptu i bratstva kćeri je teška jer ona želi autonomiju. zabrinuta zbog njegova jačanja. koja dovodi Nasera na vlast. Istodobno organizacija se širi i postaje pravi obrazac terorizma na Bliskom is­ toku. Muslimanska braća se posebno hvale aktivnom voj­ nom potporom protiv države Izrael utemeljene 1948. na vratima Egipta. iako u određenim arap­ skim zemljama javno. Iako se Ramadan brani od svakog povezivanja između misli svojega djeda i svoje. Priznanje neuspjeha ili vrhunska laž bratstva koje. Iraka koje financira Saudijska Arabija. Isto tako 1988. ipak mu je u više navrata iskazao dirljivu počast posebno u svojim kritikama u odnosu na cionizam. Nekoliko dana poslije ubijen je i al-Banna. zabranjuje red. utemeljuje organizaciju tajne vojske. U siječnju 1991. Ali vlada. Jordana. MUSLIMANSKE BRAĆE? 90-ih godina prošlog stoljeća pod imenom "Muslimani i muslimani Švicarske" održa­ va sve više javnih konferencija. Situacija je danas takva da je organizacija više nalik nekoj difuznoj tvorevini nego strogo organizi­ ranom redu.

" koju vodi André Canal. nacionaliste revanšiste.. a buntov­ nici nemaju drugog izbora nego da bježe i odu u ilegalu. 26." Puč "šačice umirovljenih generala" izve­ den u noći 23. Albert Dovecart i Claude Piegts. Ustanak je propao. nekadašnji alžirski zastupnik i Jean-Jacques Susini. Pierre Lagaillarde. Nova oslobađanja do­ godila su se u prosincu 1965. Optuženi nakon Tjedna barikada iskoristili su svoje pri­ vremenu slobodu da pobjegnu u Špa­ njolsku. Poginulo je 36 osoba.počinje razlikovati po članstvu. Optuženo je 3680 osoba. General Salan koji J E LI SE FRANCUSKO PRAVOSUĐE POKA- "Izgubljeni vojnici" francuskog Alžira U Madridu je Susini stupio u vezu s generalom Raoulom Salanom. vrativši se na vlast 1958. zvan "monokl".. ILO JE DOVOLJNO TELEVIZIJSKO obraćanje generala de Gaullea pa da bi se Francuze uvjerilo "da ne trebaju slijediti mrsku i glupu avanturu ustanika u Alžiru. a više od 200 je ranjenih. U Madridu u siječnju 1961. OAS ulazi u očajnički smrtonosni otpor napuštanju francuskog Alžira. student medicine neki su od takvih. travnja 1961. i u ožujku 1968. ali to je neobična mješavina koja okuplja antidegaulliste. OAS "métro" vrlo se brzo . OAS. bivše pripadnike SS divizije Karlo Veli­ ki. generala Edmonda Jouhauda. OAS PRED zalo milostivim u odnosu na OAS-ove teroriste? Sudeći po brojkama jest. Jean-Marie Bastien-Thiry.. vjednik postaje Salan uz pomoć jednog drugog pučista. sve pobornike reda i spremne da se za nj bore. mnogo ih je predano zakonu. i pokazati odluč­ nost aktivista. prve amnestije progla­ šavaju se od 1964. Nisu li već 1954. izjavio pred 500 000 okup­ ljenih Alžiraca koji su ga dočekali: "Razumio sam vas!"? Ali ubrzo će se ra­ diti o nerazumijevanju jer de Gaulle je učinio izbor. međutim čini se da je igra završena i da ništa neće zau­ staviti hod prema neovisnosti. propao je. čiji glavni zapo­ 173 Tajna politička društva . simpatizeri OAS-a demonstriraju u Alžiru pred velikom poštom i defiliraju po rue d'Isly gdje vojska otvara vatru. ali mnogo ih je koji smatraju da pod svaku cijenu treba nastaviti borbu. Zajedno će organizirati OAS. Situacija će se od sada samo pogoršavati sve do "tjedna barika­ da" u siječnju 1960. rojaliste i antirepublikance. Svi se sjećaju obećanja što ih je u više navrata ponav­ ljala vlada da će zadržati francuski Alžir te smatraju svojom zadaćom pružiti otpor tomu. sudovi su pro­ glasili 41 smrtnu kaznu od kojih su samo četiri izvršene. ožujka 1962. Salam i Susini potiču u Parizu stvaranje metropolskog ogranka koji su povjerili kapetanu Pierreu Sergentu.iako prokla­ mira iste ciljeve kao i njegova alžirska sestra . Tu još ima nekoliko vojnih osoba. Za ostale brzo će stići pomilovanje. petenovce. s tim da je za dvojicu po­ sljednjih utvrđeno da su krivi za ubojstvo inspektora Gavouryja. Roger Degueldre. Vojnici koji su nakon propa­ log puča odlučili nastaviti borbu da bi sačuvali Alžir za Francusku dolaze u velikom broju kako bi ojačali redove OAS-a koji je do tada prema Susinijevim riječima bio "prazna školjka". Nije li. Najžešći pristaše francuskog Alžira ipak su na trenutak mogli vjerovati da ih general de Gaulle neće napustiti.Izgubljeni vojnici OAS-a Više od godine dana u Alžiru i u Parizu strepe od tri slova. Svjesni da se borba može voditi samo u Alžiru. s padom Dien Bien Phua i gubitkom Indokine osjetili gorčinu odricanja? Kod alžirskih Francuza ima ih također mnogo koji u tom pothvatu "otpora" vide jedinstvenu i zadnju slamku spasa. počevši od članova opasne i tvrde "Misije III. u ožujku 1966. utemeljuju još bez točnoga cilja "Orga­ nizaciju tajne vojske".. Među njima ima mnogo ponosnih časnika koji ne podnose da vojska tako napusti s Alžirom dio domovine.

O posljednjim točkama zakona žestoko će se raspravljati jer će François Mitterrand od Pierrea Bértégovoya zahtijevati da zatraži odgovornost svoje vlade.Izgubljeni vojnici OAS-a Strogi ustroj Oko Salaria i Jouhauda uspostavljeno je visoko vijeće OAS-a u kojem se nalaze general Gardy. a revolucionari rehabilitirani. pukovnici Gardes i Go­ dard. Taj glavni stožer pokriva tri glavne strukture OAS-a: ured za organizaciju masa (OM). Godine 1982. No uslijedila je živa polemika. u Alžiru. donesen je nacrt zakona za potpunu amnestiju oso­ ba vezanih uz alžirski rat. stožerni član OAS-a na čelu Generali Edmond Jouhaud. nekoliko sati poslije puča. PRAVDOM je najprije osuđen na smrt. zatim na do­ životnu kaznu zatvora bit će pomilovan 1968. Raoul Salan i Maurice Challe 23. Jouhaud. travnja 1961. za političku akciju i pro­ pagandu (APP) dodijeljen Susiniju te ured za informiranje i operacije (OPP koji je podijeljen u središnji informa­ tivni ured (BCR) i ured operativne akci­ je kojim upravlja pukovnik 1. Tekst zakona će biti prihva­ ćen. a odnosila se na revizije karijera i primanja ustaničkih časnika u vojnu pričuvu. osuđen na istu kaznu oslobođenje 1967. Tajna politička društva 174 . a od civila Susini i doktor Perez. REP-a (strana padobranska pukovnija) Roger Degueldre.

Komandosi de Gueldreove Delte dolaze na loš glas zbog ubojstava više policijskih komesara i inspektora. a OAS će biti neu­ morno proganjan. ali može računati na potporu velikoga dijela alžirskih Francuza da dobiju zaštitu. Drama je okončana. "Cimeter­ re" ima funkciju rizničara. U Alžiru i u Parizu slijede "plave noći" tijekom kojih je katkad podmetnuto više od 30 bombi. ponajprije članovi FLN-a i njihovi simpatizeri. Eksploziv je bio podmetnut u kuću Andréa Malrauxa. . de Gaulleova mini­ stra. tj. povećava se broj bombaških napada ko­ je prouzrokuju stotine žrtava. kada želi. Namaknuli su i bogatstva iz svi­ jeta slavnih i poznatih pod prijetnjom odmazde. čak ga i proizvodi. ako je potrebno. kada želi" Od ožujka 1961." Od travnja 1961. atentati su prevršili svaku mjeru. sim­ bola francuske države. on uvodi neku vrstu revolucionarnoga poreza naplaćujući subskripcije za koje su Francuzi u Alžiru zamoljeni da se oda­ zovu. Čak i u vojsci OAS je zadržao dovoljno veza da može nabaviti oružje pa. ožujka bilo je najmanje 120 aten­ tata za koje je odgovornost preuzeo OAS. Pljačka alžirske banke u Oranu donijela im je najmanje 20 mi­ lijuna franaka. "Gdje želi. Policija rastjerava povorke nečuvenom brutal­ nošću: u postaji podzemne željeznice Charonne nađeno je osmero poginulih... Tijekom operacije "Rock n'Roll" 4. ali organizacija vrlo brzo prelazi na akcije potpuno drugačijih razmjera: ubojstva i bombaški napadi i postaju argumenti OAS-a. njihovih simpatizera.Izgubljeni vojnici OAS-a njegovih komandosa Delta. U Constantinu i Oranu stvaraju se delegacije. ali isto tako i gaullistička vlast i njezini predstavnici te šire alžir­ sko civilno stanovništvo kako bi posvu­ da zavladao teror u skladu sa sloganom objavljenim na zidovima: "OAS udara gdje želi. Djevojčica od četiri godine okrut­ no je iznakažena. Očaj doseže vrhunac. a OAS diskreditiran u očima francuskog stanovništva koje je sutradan masovno demonstriralo ispred Bastille. osobne dokumente. na alžirskim zidovima pojavljuju se na brzinu obojena tri slo­ va "OAS". i 5. U igri su velika financijska sredstva: OAS pro­ valjuje u banke katkad uz dobrohotnu pomoć nekoliko direktora. OAS nedvojbeno okuplja više od ti­ suću članova stvarno aktivnih. Njegovi ci­ ljevi. pomoć u logistici. Plakat OAS-a kojim se pozivaju Francuzi da odbace politiku generala de Gaulla i prepuste francuski Alžir u ruke Fronte za nacionalno oslobođenje Alžira. Sedmoga veljače 1962. Jean Gorel. a njima upravljaju potpukovnik Château-Jobert i general Jouhaud.

trav­ nja pada Salan. Povećavajući broj pljački protiv muslimana OAS se nada protunapadu FLN-a koji bi mo­ gao prisiliti vladu da reagira i možda razmotri svoju odluku.. "Izvukli smo se". generalom Gardyjem i pukovnikom Argoudom. Dvadeset drugi je kolovoz 1962. Najučinkovitiji će biti doušnici policije i neće se libiti da uspostave uske veze s FLN-om. Za neke je službena misija C sudske poli­ cija bila samo paravan namijenjen ma­ skiranju toga protuprirodnog saveza. 14 metaka izrešetalo je predsjednički DS. Barbouzes. Medu onima koji su izbjegli policijskim racijama neki ekstre­ misti propovijedaju politiku spaljene zemlje... Pierrea Magadea. vjernom gaullistu. za­ duženi su da na teror odgovore terorom služeći se otmicama. povjerena je briga za organizaciju poseb­ ne neslužbene postrojbe koja će upo­ trijebiti sva sredstva. Teško je utvrditi bilancu terorističkih aktivnosti OAS-a.. a 20. napad kamionom samou­ bojicom na Elizejsku palaču uoči puča. nazvane "Talion". Gérarda Buisinesa. blizu Toulona. ATENTAT U PETIT-CLAMARTU " Bilo je tijesno. Gyule Sarija i Lajosa Martona. Georges Bidault. U sudskoj policiji stvorena je "Misija C". Atentati se intenziviraju u eks­ tremnoj i smrtonosnoj zadnjoj bitki za spas časti. DST. Dvadeset devetoga siječnja 1962. omiljena meta OAS-a. zadovoljno će reći general dodajući: "Ta gospoda loše ciljaju!" Quai des Orfèvres.. platit će težak obol u toj nemilosrdnoj borbi. Njegov je glavni cilj srušiti generala de Gaulla. Sergea Berniera i trojice Mađara: Laszla Varge. Pascala Bertina. koji je zamijenio generala Salana na čelu OAS-a." reći će general de Gaulle izvlačeći se iz predsjedničkog DS-a koji je upravo izdržao hice OAS-ovih ubojica. Nekoliko tjedana poslije njihov novi glavni stožer smje­ šten u hotelu Radjah napadnut je raket­ nim bacačem. Degueldre dva tjedna poslije. gotovo je 20 sati i general je izašao iz Elizejske palače uputivši se u zračnu luku Villacoublay. Jean-Marie Bastien-Thiry na čelu je skupine sastavljene od bivših pukovnika Alaina Bougreneta de la Tocnayea. Tajna politička društva 176 . ožujka 1962. mučenjima i pod­ metanjima eksploziva. na brdu Faronu. Hajka na aktiviste ipak donosi plodove i OAS je ozbiljno osla­ bljen. inspektor otkriva pogotke mecima na predsjednički Barbouzes. Lucienu Bitterlinu.. Razmotreno je mnogo scenarija. Jouhaud je uhićen 25.. vojnu sigurnost. Zasjeda u Orléansvilleu u prosincu I960. Kada komandosi otvaraju vatru s dviju strana ceste.Nemilosrdna borba U borbi protiv OAS-a vlada ne štedi sredstva i angažira sve policijske i žandarmerijske službe s općim uputama. pokušava ustrojiti novo "Nacionalno vijeće otpora" sa Jacquesom Soustelleom. bomba u Comédie Française. tajni agenti te skupine. U malo više od godi­ nu dana postojanja ona je nedvojbeno izazvala smrt 1500 muslimana i više stotina Francuza. Georgesa Watina i Jacquesa Prévosta. a predsjednik je ostao neozlijeđen. predsjednička povorka se uspjela izvući i umaknuti. Poslije pus­ tolovine u Petit-Clamartu OAS se neće ra­ zoružati i ponovno će pokušati u kolovozu 1963. 150 čahura projektila pro­ nađene su na mjestu atentata. nji­ hov glavni stožer u zrak je dignula snaž­ na i smrtonosna eksplozija u kojoj je stradalo 19 osoba. Louisa de Condéa.. deseci alžirskih školskih usta­ nova dignuti su u zrak.. Pucnjava je trajala samo neko­ liko sekundi. DS. posebno namije­ njena za razbijanje aktivističkih mreža. Inženjer naoružanja. Na putu ga čeka specijalna jedinica OAS-a u Petit-Clamartu nedaleko od Meudona. Taj atentat nije bio prvi pokušaj aktivista francuskog Alžira protiv de Gaulla.

Nađen je mrtav u prtljažniku automobila u Rimu 9. predbacuju rukovodećoj klasi njezinu preveliku bliskost pa čak i nagodbu s kapitalom ako ne i s posljednjim ostaci­ ma fašizma. tadašnjega vođe Bri­ gada. a zatim su ga njegovi otmičari izložili pod zastavom Crvenih brigada. Pedeset pet dana Italija je izvan sebe.. U Njemačkoj se mladi stu­ denti također oslobađanju nametnutih ograda u zemlji koju smatraju da je obilježena nacizmom pa u lipnju 1970. U Japanu se nalazi identično stajalište u mladeži koja osni­ va Japansku crvenu armiju. hlad­ no ubijaju Morine tjelesne čuvare prije nego što njega otimaju. svibnja. Tako se pri susretu ljevičarstva i Trećeg svijeta rađaju tajna društva ekstremne ljevice koja propovi­ jedaju nasilje kao sredstvo djelovanja poput svojih nihilističkih predaka ili anarhista iz prethodnog stoljeća. ITALIJA STREPI: Alda Mora. ožujka 1978. Skupina je zapamćena kao "Baaderova banda" po imenu svojega karizmatskog šefa. Mediji stalno izvješćuju stanovništvo u strahu pred očevidnom nemoći političke klase i policije: malena skupina ljudi uspijeva se sama oduprijeti moćnoj Italiji. šefa demokršćanske stranke oteli su ko­ mandosi.. On i njegova družica Gudrun Ensslin. Andreasa Baadera. Nasljednici nihilista? Toga datuma već deset godina većinu razvijenih zemalja ugrožavaju na najvi­ šoj razini grupice koje zazivaju "oru­ žanu borbu" kako bi nestali kapitalizam i sramotni liberalizam. ilegalne ljevičarske skupine os­ novane prije deset godina.Terorizam ekstremne ljevice: Izgubljena poslijeratna generacija Anarhisti i južnoameričke gerile pokazali su im put: za Crvene brigade ili Direktnu akciju te za Frakciju Crvene armije klasna borba treba biti ilegalna i snažna. Djeca gospodar­ skog rasta i hladnoga rata zahtijevaju račune od generacije svojih roditelja i društva izobilja koje smatraju previše nejednakim. navodeći ih na pogrešne tragove. 177 Tajna politička društva . revolucionarni lider Fidel Castro srušio je režim gene­ rala Batiste u Kubi. nje­ gova žena Margherita Cagol i Albert Francescini 1970. Tako u Latinskoj Americi počinje borba medu vladama što ih podupiru Washington i paravojne postrojbe ekstremne ljevice koje poku­ šavaju proširiti "trajnu revoluciju". Godine 1959. kojima se poslije pridružuje Urlike Meinhof. članovi Brigada podruguju se sna­ gama reda šaljući im Morina pisma. U takvom se napetom ozračju stvaraju naoružane skupine na gotovo cijelom Aldo Moro otet je 16. Deve­ toga ožujka napokon nalaze predsjed­ nikovo truplo izrešetano mecima u Renaultu 4. Šesnaesti je ožujka. pri­ padaju generacije koja stigmatizira ponašanje njemačkoga naroda prema nacizmu smatrajući kako zlo još teče njemačkim žilama. osnivaju frakciju Crvene armije (RAF). PROLJEĆE 1978. pripadnici Crvenih brigada. Po nalogu Marija Morettija. savršeno pripremljena devetorica muškaraca trenirana mjesecima. Latinoamerički obrazac Ove europske grupe nadahnjuju se sve. latinoameričkim pri­ mjerom. katkad izrazito. smještenom usred glavno­ ga grada što je dodatno izrugivanje režimu. Protuzakonito uhićenje i smrt demokršćanskog lidera što su ih spret­ no inscenirale Crvene brigade duboko su uzdrmali Talijansku Republiku. Potvrđujući se kao predstav­ nici sindikalizma protiv poslodavaca.. U Ita­ liji troje studenata: Renato Curcio. osnivaju Crvene bri­ gade (BR).

Tako je u Peruu "Staza svjetlosti" izme­ đu 1978. MIR Miguela Enriqueza u Čileu. uvjereni u svoju snagu objavili su rat oružanim snaga­ ma: za nekoliko mjeseci bili su pobije­ đeni. izumitelj koncepta "terorizma pročišćivača". a ne smijemo zaboraviti ni Tupamarose u Urugvaju. kada je uhićen njihov vođa Abimael Guzman. Godine 1972. ilegalnom orga­ nizacijom od više od 10 000 vojnika i strateškom političkom upravom koja izaziva divljenje zbog smionosti i pre­ ciznosti svojih terorističkih aktivno­ sti". Sve su sastavljene od sa­ vršeno treniranih paravojnih postrojbi Tajna politička društva 178 . Montonerosi u Argentini. Sandinistička fronta nacionalnog oslobođenja Nika­ ragve. tako je nazvana u znak sjećanja na borbu Inka protiv španjolskih osvajača da bi odsad vodila revoluci­ onarnu borbu. urugvajske oružane snage proci­ jenile su kako tupamarosi formiraju "dvostruku vlast s vojnim aparatom od više tisuća boraca. T IJEKOM 60-ih I 70-ih GODINA PRO- južnoameričkom kontinentu. uspijevaju srušiti nikaragvansku dinas­ tiju Somoza.koje brojčano nadilaze redovitu vojsku koja se suprotstavlja smrtonosnoj gerili. ubila više od 30 000 ljudi. No njihovo je razmišljanje imalo utjecaja na velik broj europskih skupina. a neki su morali u izgnanstvo. MODEL ZA EUROPSKE MILITANTE šlog stoljeća jedan je urugvajski pokret postao obrazac terorizma južnoameričke ekstremne ljevice: radi se o tupamarosima. maoistički teo­ retičar. Ta skupina nastala 1962. Fronta nacionalnog oslobođenja Farabunda Martija u Salvadoru ili gru­ pa Marighella u Brazilu. Međutim veoma prag­ matični tupamarosi smatrali su kako se kubanski model ne može primije­ niti na državu i da bi trebali voditi intenzivnu gerilu kako bi se "pojavili kao vlast unutar druge vlasti". ubijeni. Zbog toga im je tajna temeljni element. Većina tih ile­ galnih naoružanih društava poražena je u svojem pothvatu osvajanja vlasti os­ im časne iznimke sandinista koji 1979. U poče­ tku je ta strategija funkcionirala: 1972. No njihov je uspjeh bio kratka vijeka. zatočeni. Na njoj se temelji us­ pjeh njihovih operacija zaplašivanja. Teror i tajna kao sredstva djelovanja Ilegalne grupe ekstremne ljevice prihva­ ćaju različite strategije čija je zajednička crta zadati strah. i 1992.

jasno je da svi dijele određen broj vrijednosti. ute­ meljio je Jean-Mar Rouillan izvršava seriju smrtonosnih atentata 80-ih godi­ na prošloga stoljeća. Tim ilegalnim društvima poma­ gale su često druge skupine istoga tipa. General Audran. Ovi geriljerosi bore se od 60-ih godina prošloga stoljeća protiv velikih zemljoposjednika. U početku jednostavne seljačke paravojne formaci­ je FARC je postao prava ilegalna solda­ teska za koju se danas smatra da broji 15 000 ljudi. i likvidirala Hanns-Martina Schleyera. Stoga još i danas mnogi odbijaju osuditi vlastito nasilje. Nathalie Ménigon i Joëlle Aubron. šefa njemačkih po­ slodavaca. Ali taj potpuni angažman nije do­ voljan. i 1987. članovi Direktne akcije. ravnatelj međunarodnih odnosa u Mini­ starstvu obrane i Georges Besse. Služiti stvari Iako je teško definirati tipičan profil članova političkih društava. "učili su vas kako znalački razbiti gubicu nekome. generalni direktor Renaulta ubijeni su jedan za drugim 1985. a zatim u rujnu 1977. Njihovo zatvorsko iskustvo nije bilo strano radikalizaciji njihovih zahtjeva i njihovih ak­ cija. Te skupine prakticiraju i bombaške aten­ tate i otmice. kako udariti na točno određeno mjesto u potkoljenicu da se slomi noga". po­ čevši od vizije društva u smislu klasne borbe koja je zajednički nazivnik veli­ kom broju poziva. Jean-Marc Rouillan. Očito je iskustvo nasilja neka vrsta inicijacijskog obreda. Tako je FPLP Georgesa Habachea. Većina članova prošla je neku obuku ili barem pripremu. Osim Crvenih brigada i bande Baader-Meinhof poznat je i slučaj FARC-a (Kolumbijske naoružane revo­ lucionarne snage). poput članova Direktne akcije koji su u zatvoru od 1987. Uporno su odbijali poreći svoja djela pred sudom. U njihovu slučaju jasno je da su se okrenuli od svojih prvotnih ide­ ala ravnopravnosti svjedočeći o sve užim vezama s narkokartelima. U Francuskoj skupina Izravne akcije koju je 1979. da bi zatražio oslobađanje člano­ va RAF-a. Kao što izjavljuje Massimo Prandi. Otimaju važne ličnosti po­ put Ingrid Bétancourt koju drže zatvo­ renu od 2002. Tako je frakcija Crvene armije otela. istočnonjema­ čke tajne službe. brani­ telja palestinske stvari oteo zrakoplov 1977. U Italiji moć komu­ nističke partije objašnjava kako su Crvene brigade dugo vremena imale velik broj pristaša. bivšega nacista. Jer stvar je važnija od sve­ ga. Često su čla­ novi utemeljitelji tih skupina bili mladi studenti rođeni poslije rata. bivši član organizaci­ je Prima Linea. a ekstremna ljevica nije ih uistinu kritizirala unatoč tomu što su pribjegavali nasilju. talijanske skupine pove­ zane s Crvenim brigadama. pred­ sjednik. Danas se zna da je ta frakcija iskoristila pomoć druge terorističke mreže i potpore Stasija. tijekom suđenja 1994. 179 Tajna politička društva .Brojni atentati koje su počinile Crvene brigade ili banda Baader plod su kulta tajne povezane sa strategijom kaosa.

Odgovoran je za smrt više od 1500 lju­ di među kojima je i vlasnik Marks and Spencera 1973. kao Illitch Ramirez Sanchez u Vene­ zueli. (Tjeralice njemačke policije 1972. OD MARKSIZMA-LENJINIZMA DO ISLAMIZMA terorizma Carlos. roden 1949. Oružana borba je promašila sve političke i društvene cilje­ ve koje je objavljivala u deset godina.Terorizam ekstremne ljevice: Izgubljena poslijeratna generacija Između poraza i obnove S odmakom valja konstatirati da se či­ ni kako su grupice ekstremne ljevice između 60-ih i 70-ih godina prošloga stoljeća izgubile bitku. gdje je unatoč smrti utemelji­ telja. Zakuku­ ljeni lik subcomandantea Marcosa kako puši lulu postao je amblem novog obli­ ka borbe ekstremne ljevice koja se zna služiti nasiljem i medijima. rujna 2001. izazivao je policiju više od 20 go­ dina. "poglavlje BR-a je praktički zatvoreno... također uzima kao taoce članove OPEC-a 1975. Školovao se za vrijeme hladnoga rata studirajući u Moskvi gdje je stupio u vezu sa Stasijem i podupirao pale­ stinsku stvar kojoj je služio oružjem. zapatistički pokret oživio borbeni plamen kod seljaka u Chiapasu koji su se suprot­ stavili državi koja ih prezire. krajnji argument zbog očajničkih motiva. i inspektori DST-a. osuđuje na doživotni zatvor zbog serije ubojstava počinjenih u Parizu 1975. U toj je fazi poraz Crvenih brigada poraz same hipoteze o oružanoj borbi u našoj zemlji. Potkraj hladnoga rata gubi svoju potporu i napokon je izru­ čen francuskom pravosuđu koje ga 1997. mladi idealisti zavedeni u zločin. RAF opstao. jedan od ideologa Crvenih brigada. "koji su se ubili" tijekom boravka u zatvoru. Kao što je to pre­ poznao Enrico Fensi. Ali 1996. Z AŠTITNI ZNAK MEĐUNARODNOGA Banda "Baader-Meinkopf ". I drugdje se borba nastavlja kao u Meksiku gdje je od 1994." Isto mišljenje prevladava u Nje­ mačkoj. Kao znak vremena Carlos danas slijedi trag "revolucionarnog islamizma" nakon 11. u pi­ smu naslovljenom berlinskom dnevni­ ku Junge Welt ovi vode priznaju da je "koncept frakcije Crvene armije stvar prošlosti".) Tajna politička društva 180 .

To je strašan "krvavi Uskrs". više od 3000 uhićeno. dva ilegalna društva.. Krvava i slijepa borba gdje se ideal gubi u velikom kriminalu..Oružana i ilegalna borba nacionalista IRA. tajno unionističko društvo potpuno posvećeno slavi prote­ stantske Engleske. Irish Volunteers i Irish Republican Brotherhood (IRB) bacaju oko 1100 naoružanih ljudi u ustanak bez presedana protiv britanske vlasti. OTKRAJ TRAVNJA 1916. ETA.. ponovno se pojavio potkraj 19. 1300 os­ oba je ranjeno. KADA JE većina i irskih i engleskih voj­ nika na fronti. U Sjevernoj Irskoj više naraštaja znalo je samo za rat koji je suprotstavljao ilegalce IRA-e britanskoj kruni. Oni su uostalom u 15. stoljeću stvorili oranijski red. stoljeća naseljavala na sjever otoka drže ključeve poljoprivrednog i industrijskog bogat­ stva zemlje. U istom razdoblju Prizor iz ulice u Belfastu 1972. . Iako je red zabranjen 1837. tri kratice iza kojih se kriju pristaše angažirane borbe protiv navodnog tlačenja države. prote­ stantski kolonizatori Škoti i Englezi koje je dinastija Tudor od 16. 16 osuđeno na smrt. Oduvijek su ti landlords tražili čvrstu potporu Londona i su­ protstavljali se svakom obliku autono­ mije. FLNC. stoljeća te vlada kao gospodar u Ulsteru do te mjere da su neki govorili o "Oranijskoj državi". to više što je situacija postala nerazmrsiva: s obzirom na stanovništvo koje je većim dijelom siromašno i katoličko. Na ulicama Dublina engleske postrojbe ubile su više od 300 ustanika. Britanska kruna ne šali se s irskim nacionalistima.

ETA u španjolskoj Baskiji i FLNC na Korzici. "Udarati do pobjede" Irski slučaj nije izoliran. Luisa Carrera Bianca u središtu špa­ njolskoga glavnog grada. stvaranje drža­ ve koja odgovara baskofonom kultur­ nom entitetu. Na otoku ljepote. Istinska IRA raspolaže brojnim agentima u En­ gleskoj. a da se policija ili uprava IRA-e ne mogu infiltrirati u njih niti ih kontrolirati. proizlaze frontalne oporbe u su­ parničkim i tajnim skupinama. stoljeću nalaze se i druga nacionalistička dru­ štva koja se rađaju u ilegali i ustrojava­ ju za borbu protiv dominacije sile koja se smatra neprijateljskom. U španjolskoj Baskiji separa­ tisti organizacije Euskadi Ta Askatasuna (ETA). Sve su odabrale oružanu borbu povezujući terorizam i gerilu. kolovoza 1982. Radi se o borbi za identitet. ilegalnim autonomnim jezgra­ ma koje izvode atentate. ubijaju predsjednika vlade i nasljednika generala Franca. bila je s 99 atentata najsilovitija. pet vojnih i dva civilna predstavnika Sinn Veina (vjero­ jatno bivši visoko rangirani članovi koji danas zasjedaju u regionalnoj skupštini Stormonta) koji odlučuju koju politiku treba prihvatiti u odno­ su na mirovne sporazume. kao što je naglasio Julien de Madriaga. do 1921. Paket bomba IRA-e ubila je pet osoba u Coventryju u kolovozu 1939.U TAJNI ISTINSKE IRA-E šačica boraca Privremene IRA-e koji su se suprotstavili mirovnom pro­ cesu između katolika i protestanata. Fronta za nacionalno oslobođenje Korzike (FLNC) organizira od 1976. Iz ustanka iz 1916. napadaju policijske postaje. osnovane 1959. utemelji­ telj baskijskog separatističkog pokreta: Tajna politička društva 182 . a zatim se stapaju sa šutljivom gomilom. Zapovijed je "udarati do pobjede". prosinca 1973. Poraz ustanka iz 1916. "plave no­ ći" tijekom kojih se dižu u zrak državne građevine. tj. Noć 19. uglavnom su mladi proizašli iz katoličkih geta Sjeverne Irske ili studenti fanatici iz Dublina i Corka. U Europi se na tom planu proslavljaju tri skupine: IRA u Irskoj. potiče tri godine poslije građanskog rata ljudi u civilu ubijaju ulicama Dublina. Ti naoružani militanti. za koje se misli da ih ima oko 150. stvaranje IRA-e (Irish Republican Army) koja se proslavlja u ubojitom građan­ skom ratu (1919. Tako tijekom englesko-irskoga Ulster Volunteers Force. čiji je cilj uvijek "rušiti fran­ cuski kolonijalizam". službeno pri­ hvaćaju načela "revolucionarnog rata": 20. bori se i za afirmacije engle­ skih interesa u Irskoj. Vrhovna instancija te ilegalne organizacije Army Council (AC) oku­ plja sedam članova. I STINSKU IRA-u UTEMELJILA JE 1997.. Trebalo je čekati desetljeća prije nego što je vlada pristala pregovarati s irskim borcima za neovisnost. U 20.) na kraju kojega jug otoka dobiva neovisnost. paravojna tajna skupina.

Takve manifestacije mogle su se održati samo uz prešutni pristanak vlasti. imala mnogo raskola. Osjećali smo potrebu da potražimo svoje korijene. onaj tko je zadužen za njih mora ih i uništiti. leteće kolone ili skupine od "12 aposto­ la" u najvećoj tajnosti zadužuju za osjet­ ljive napade ili ciljana ubojstva. Isto se tako udarne postrojbe IRA-e. Tako je IRA potkraj 60-ih godina kad se angažirala u pomirbi s britan­ skom vladom."nacionalnom oslobođenju" . Paralelno je Irish National Lebration Army (INLA) isto tako oda­ brala terorizam prije nego što se raspala u mnoštvo grupica specijaliziranih za atentate. čini se da su se od sredine 80-ih godina pro­ šlog stoljeća nacionalisti i mafijaši sporazumjeli kako bi točno razgrani­ čili svoja područja djelovanja. ali i o toj mafiji u sjeni čija je štetna moć nepobitna.ne znači da su bili jedin­ stveni u izboru sredstava i načina bor­ be. (. Pod pečatom ilegale Praksa tajne vidljiva je na svim razina­ ma. P OTKRAJ 70-ih GODINA MALA SKUPI- "Mišićava" konferencija za novinstvo koju organiziraju borci za neovisnost Korzike 1996. Catho­ lic Reaction Force (CRF) ili People's Re­ publican Army. Devedestih godina "Ujedinjavao nas je neodređeni osjećaj da živimo s olovnom kapom na glavi. U redovima FLNC-a pod kukuljicama upute o funkcioniranju su jasne: "Svaki šef grupe mora preuzeti BI (interne biltene) koji se dijele.). Kad se jednom pročitaju i rasprave. Poput Sicilije Korzika je isto tako područje gdje se tajna društva nastoje konstituirati kao prava protuteža vlasti. Radi više sigurnosti ETA je opremljena baza­ ma u inozemstvu. ili genovske banke 1990. ne napadaju više kamioni za transport fondova koje nadziru naci­ onalističke skupine. Otada se npr. Tijekom svih tih godina "Morski po­ vjetarac" je održavao veze s korzikanskim nacionalističkim tkivom. namijenjenima da skrivaju teroriste u bi­ jegu ili da školuju komandose u očeki­ vanju akcije. Manje brojni članovi ETA-e podliježu jednako tako apsolutno tajnoj upravi koja se na­ lazi na vrhu piramidalnog ustroja. Odabrani. To je posebno slučaj s irskim društvima koja dijele svoje postrojbe u bataljune koji primaju zapovijedi od vrhovnih vi­ jeća čiji se sastav i planovi drže u tajno­ sti." Unutarnje borbe i širenje tajnih struktura Iako se članovi nacionalističkih društa­ va nikad nisu međusobno dijelili prema cilju koji trebaju postići . Banda pljačka blagajne među ko­ jima je ona banke Crédit Lyoannais u Bastiji 1982." Ulazak u ilegalu. taj "baskijski identitet" za koji se dobro vidjelo da je slomljen. Prva od tih manifestacija je sveti za­ kon tišine koji je za ove ilegalne skupine pitanje preživljavanja: pravilo je da se nikada ne oda drug i da se radije ide u zatvor nego da se "izdaju ideal i dru­ govi".MAFIJA U NACIONALISTIČKOM SVIJETU na prijatelja koji imaju običaj nalaziti se u kavani "Morski povjeta­ rac" u staroj luci u Bastiji utemeljuje skupinu koja izgleda poput prave ma­ fije. časni ili korumpirani moraju u isti mah vo­ diti računa o pritiscima grupa za neo­ visnost.. posebno u Francuskoj. otmice i iznude: Irish People Libaration Organization (IPLO). Korzikanski slučaj je još očitiji. Drugi običaj koji proizlazi iz tajne jest uspostavljanje decentraliziranih struktura čija je organizacija neprozirna pa se veoma teško infiltrirati u njih. Mnogi od njezinih članova optu­ ženi su za ubojstva.. Privremena IRA preuzela je zastavu nasilne akcije. Potkraj 90-ih godina prošloga stoljeća prava IRA se potvrđu­ je kao glavno terorističko tajno društvo izvodeći atentate na slijepo. 183 Tajna politička društva . pribjegavanje nasilju smatrali su se jedinim načinom oču­ vanja toga ugroženoga identiteta. ali su na kraju oslobođeni krivnje nakon što su na suce i porotu bili izvršeni pritisci. kad je opljačkano 120 milijuna frana­ ka.

Korzikanska revolucionarna oružana fronta (FARC). a to su obi­ čaji koji se kose s početnim idealima. iako je politika više puta bila blizu mi­ roljubivom rješenju. svibnja. no neki su spremni na više kompromisa u nadi za mir i političko rješenje korzikanskog pitanja.. Ali povijest se ne zaustavlja ovdje.Oružana i ilegalna borba nacionalista prošloga stoljeća FLNC se podijelila u tri tajne službe: FLNC . . ETA-i se predbacuju slična skretanja: grupa je nesmiljeno popustila rasističkoj napa­ sti. Napokon čini se kako članovi organi­ zacije unatoč međunarodnim pritisci­ ma tvrdokorno odbijaju položiti oružje. koje su izvršili članovi IRA-e. Osim silovitih rasističkih napada korzikanskih nacionalističkih skupina na stanovnike Magreba koji stanuju na otoku. No malo-pomalo gubi povjerenje stanovništva. Fronte Patriotu Corsu i Aramata Corsa idu jedna uz drugu.među kojima je opasni kolumbijski FARC ko­ ji je danas upleten u trgovinu drogom. "od ETE je ostala samo sumarna i manihejska ideologija rođena potkraj 19. Resistenza i FLNC . stoljeća sa ksenofobnim i rasisti­ čkim tendencijama koje uzdižu čistu krv Baska i njihova naslijeđena prava". Unatoč veoma okrutnim udarima što ih poduzima španjolska i francuska policija. Kako naglašava neki stručnjak za to.. Situacija je posta­ la takva da većina irskih katolika danas želi raspuštanje ilegalne skupine . Još je gore što je sada utvrđeno kako je IRA u kontaktu s međunarodnim tero­ rističkim organizacijama na Bliskom istoku ili u Latinskoj Americi . pokazao je zloči­ načku narav organizacije. Clandestinu. njihove su veze s talijanskom mafijom javna tajna. sravnjivanje međusobnih računa skrenuli te paravojne skupine od njihovih izvornih ciljeva političke borbe. Fronte ribellu. Od samoproglašenih raskola politički krajolik otoka prilično je uzburkan: FLNC 5.povijesni ka­ nal. dok drugi igraju na metode trovanja odnosa. Gnusno ubojstvo katolika Rober­ ta McCartneyja u siječnju 2005. banditizam. ETA nije nikad razoružana. IRA je financirala i Sinn Fein. raspao sam. Sve su sastavljene od uvjerenih militanata.uobičajeni ka­ nal koji se 1997. irsku političku stranku za neovisnost Irske služeći se za to reketom i zaplašivanjem. Tako su nasilje.koju neki smatraju "fašističkom". Izdanci mafije Paralelno s tim drobljenjem nacionali­ stičkih skupina već se nekoliko godina konstatira tendencija k skretanju prema mafiji. Štoviše.

Najdublja mržnja: grupice ekstremne desnice One tvrde da su izabrane nasljednice tisućljetnog Zapada kolebajući se između jeftinog poganstva i integrirajućeg katolicizma. intelektualci ekstremne desnice odluču­ ju osvajati elite i promicati obnovu zapada prodirući u krugove vlasti. Grupice ekstremne desnice koje je teško identificirati. tako poprimaju višestruke oblike kako bi se prikrile da bolje mogu širiti svoje ideje. Taj savez "nacionalnih revolucionara" okup­ lja od svih pomalo: pripadnike MNR-a. U nekoliko godina stvorene su revije. revolucionarni nacionalizam.. kandidat stranke ekstremne desnice MNR na lokalnim iz­ borima 2001. sastav­ ljene više-manje legalno. Nostalgija za Reichom i san o Zapadu Neposredno nakon Drugoga svjetskog rata europska ekstremna desnica je na umoru. Ova nebuloza sastavljena od 150 do 200 aktivnih militanata okuplja se oko ekstremističkih vrijednosti: rasizam. superiornost bijele rase.grupe "identitetskoga rocka" ili "kop de Boulog­ ne". otkriće uža­ sa nacističkih logora. autonomne organizacije kojima gravitira četrdesetak osoba okupljenih u "Društvu misli": Grupa za istraživanje 185 Tajna politička društva . REDSJEDNIK JACQUES CHIRAC 14. organizacija se odmah ponovno rada iz pepela pod imenom Autentična mladost s internetskom stra­ nicom u SAD-u. svojim službenima gla­ silima. i član veoma opasne orga­ nizacije Radikalnoga jedinstva. One su samo izdanci zločinačkog nacizma za koji nikada ne treba misliti da je potpuno nestao. tvrda jezgra mišićavih i ksenofobnih na\ijača nogometnog kluba Pariz-Saint-Germain. saveznički rad na čišćenju pobijedili su najveći dio Führerovih pobornika. No od toga razdoblja okupljaju se neki nostalgični krugovi kako bi održali uspomenu na Treći Re­ ich. ali 70-ih godina prošloga stoljeća taj fenomen poprima šire razmjere. članove novog otpora ili GUD-a . Iako nije bilo prave urote i čini se da je Maxime Brunerie djelovao sam. Iako ju je vlada raspustila. rock grupama. . srpnja 2002. umalo nije izbje­ gao atentat kad je krenuo na tradicionalnu povorku na Elizejske poljane. veliki je obožavatelj Trećega Reicha..stu­ dentskoga sindikata stvorenoga kao opre­ ku pokretu iz svibnja 1968. lju­ bitelj je SS glazbe. Mladić koji je pokušao pucati na njega zove se Maxime Brunerie. antisemitizam. Poraz sila osovine. kru­ žoci. Neki Internet je postao najučinkovitiji promidžbeni medij za mnoštvo fašističkih grupica koje na "zaslonu" mogu izbjeći ruci pravde. istražitelji su raz­ mrsili cijelo klupko udruga i grupica ek­ stremne desnice koje su više ili manje usko vezane na Radikalno jedinstvo.

u Švedskoj gdje je stranka Ny démocratie (Nova demokracija) stablo koje skriva šumu grupica otvoreno neona­ cističke orijentacije poput Riksfronten ("Fronta Reicha") ili Viit ariskt motstand ("Bijeli arijski otpor"). Ali pokret koji je u početku bio pacifističan. nogometne utakmice. ali koje lukavo tkaju platno. osmo slovo abecede. kolebajući se između poganstva izmiješanog s kelt­ skim obredima i fundamentalističkoga katolicizma. u Danskoj. Oranjejeugd (Oranijska mladež) ili Voorpost-Nationalistische actiegroepen (nacionalističke avangardne skupine za akcije) medu najaktivnijima su u tim formacijama. Neonacisti koji su uglav­ nom nastali u Elzasu vezani su uz njemačke grupice istoga tipa. Razočarani Nacionalnom frontom neki skinheadsi osnivaju društvo Blood and honour što je ponavlja­ nje devize SS-a. suprotstavili su se hipijima koji su nosili dugu kosu i odjeću s cvjetićima. Grensland. KINHEADSI S i proučavanje za europsku civilizaciju. pri čemu 8 označava H. specijalizirane novine . Ovi novi skinheadsi oblače se iz vojnih zaliha ističući bez skrupu­ la nacističko znakovlje. u Austriji. antiegilatarizmom. razdraženog rasi­ zma i apologije nasilja. Računa se da u Francuskoj ima između 2500 i 3500 desnih ekstremista u sklopu različitih struktura. društvenim darvi­ nizmom i autoritarizmom. Neformalne bande okupljaju se na koncertima glazbe "Oi!" skupina Screwdriver ili Legion 88. u Nizozemskoj. Sadašnji Seminar Thule u uskoj vezi s članovima GRECE-a pro­ miče ideju o ponovnom rođenju "etni­ čki homogene" Europe. neona­ cisti i huligani. identitetskih grupa (GUDD npr. "konfiscirali" su ekstremisti koji će ga 70-ih godina skrenuti prema radikalnom nasilju i rasizmu. Ono što oni rado nazivaju "kultom skinheada" raz­ rađuje se oko obožavanja ikona nacizma. grupice krajnje desnice proširile su svoje članstvo i svoj način izražavanja u posljednjem deset­ ljeću. Raširena nebuloza Koristeći se nedvojbeno valom izbornih uspjeha što su ih izborile ekstremističke i populističke stranke. Osim jednos­ tavne provokacije to je način da jasno i glasno izraze svoj temeljni rasizam koji se izražava tijekom "pakibashinga" obrednih batinanja pakistanskih use­ ljenika. veći­ nom sinovi radnika.isto su tako znakovi raspoznavanja i način da se proizvedu protivnici i na europskom konti­ nentu i u Skandinaviji."skinzini" . a dvostruki 88 znači "Heil Hitler!". ali i u SAD-u i Japanu. Toliko formacija više ili manje struk­ turiranih sa slabo poznatim član­ stvom koje se nikad nisu povezale u savez. posebno u Bavarskoj. . U sklopu toga društva razvija se "nova desnica". nostalgičari Reicha i pristaše krajnjega nasilja napredovali su u cijeloj Europi izrugujući se nacionalnim zakonodavstvima koja su često nemoćna. dok huli­ gani bijesne obično na nogometnim stadionima ne libeći se usred utakmice pozdravljati Hitlerovim pozdravom. Isti fenomen javlja se u Njemačkoj. multikulturalan i miješan. Medu njima Seminar Thule. Belgija štiti brojne ultranacionalističke formacije koje se sve više ili ma­ nje kriju iza javne fasade Vlaams Bloka (Flamanskoga bloka). Glazba "technohate" ili "vikingrock" način odijevanja. Ovi mladići. obilježena rasizmom. rekonstruirane nordij­ ske mitologije.) koji se pozivaju na "krvnu zajednicu" ultranacionalisti (Francusko djelo ili petenovci).Najdublja mržnja: grupice ekstremne desnice TKO SU SKINHEADSI? (doslovno: "obrijane glave") pojavili su se u london­ skom East Endu potkraj 60-ih godina prošloga stoljeća. Skinheadsi. stranke ekstremne desnice osnovane 1978. Posvuda u Europi nastaju srodna društva. Podijeljeni su između skinheadsa. GRECE. Ovaj je preuzeo ime od staroga tajnog društva Thule čiji je amblem bio kukasti križ i koji je dobrim dijelom nadahnuo Hitlera za njegov doktrinalni korpus.

poli­ cijske službe su uspjele neutralizirati vode rasističkih i paravojnih organi­ zacija. S druge strane Atlantika borba ekstrem­ ne desnice usredotočena na White po­ wer što ga kanalizira Ku Klux Klan do kraja 60-ih godina postala je djelo neo­ nacističkih paravojnih grupica. Neonacistička propaganda i šakanje Program akcije tih grupica ekstremne desnice jednostavan je i brutalan: širiti nacionalsocijalističku propagandu po­ sebno preko rock glazbe nazvane "identitetski rock". 150 000 primjeraka glazbene kompilacije sa zadahom SS-a podijeljeno je besplatno u školskim dvorištima.. u kojem je ubijeno 168 ljudi. koje se izražavaju preko grupice Rodoljubnih mislilaca. što je djelatnost koju su po­ sebno preuzeli članovi vrlo aktivnog Elsass Korpsa. propovijedaju "Québec suveren i francuski po jeziku" strogo za­ tvorene za sve useljenike. u Oklahoma Citvju.. Posebno su se ljeti 2000. ultranacionalističke grupi­ ce u Québecu danas se poput europskih ekstremista nastoje usredotočiti na pot­ puno biološku koncepciju nacije. a koji je vlada raspustila u svibnju 2005. Usto osim sve više mete­ ža i kaznenih ekspedicija pri susretu sa stanovništvom stranoga podrijetla neki ne prežu pred ubojstvom. Polazeći od straha da će nestati bijelo i frankofono stanovništvo.Najdublja mržnja: grupice ekstremne desnice I u Americi. Više na sjeveru. Danas se računa da američkih ekstremističkih skupina ima oko 750 i da broje blizu 100 000 pristaša. Nakon atentata 1995. neonacisti koji su bjesnjeli u bivšoj istočnoj Njemačkoj smatrali kriv­ ima za ubojstvo nekog Afrikanca u Jean-Marie Le Pen. njemački neonacisti sastavili program nazvan Aktion Schulhof. Provokacija je jednaka pi­ sanju grafita nadahnutih nacizmom na javnim zgradama ili oskvrnjivanjem grobova. šefa GUD-a i Rolanda Gauchera. Ove borbe nastavljaju se voditi u teškoj rasističkoj tradiciji obilježenoj nostalgijom za po­ litikom segregacije u odnosu na crno stanovništvo u državama staroga juga. čak i komandosa protiv pobačaja. u frankofonoj Kanadi grupe u Québecu poput Québec-Radical ili ka­ toličke fundamentalističke struje. brani­ telja nošenja vatrenog oružja. npr. predsjednik Nacionalne fronte u društvu Alaina Roberta. . Tako su 2004. predsjednika Stranke novih snaga 1977.

lipnja u Montséguru. Isto su tako javne i manifestaci­ je što se organiziraju u Italiji u seocetu Predappio u kojem se nalazi Mussolinijev grob. No to ih ne sprječava da se upuste u javne manifestacije kako bi se o njima govorilo. zatim da su počinili bombaški atentat na ruske useljenike u Düssel­ dorfu. U Španjolskoj borba protiv useljenika iz sieverne Afrike posebno mobilizira sku­ pine kao što su BBAA (autonomne baze) ili Radikalna akcija. pa iako ne čine tajna društva u pravom smislu riječi. svetištu katarizma. Tajna politička društva 188 . Njihov zajed­ nički cilj jest "stvoriti oslobođene na­ cionalne zone". Tako se svake godine 22. U Bavarskoj je sjećanje na smrt Rudolfa Hessa u njego­ vu rodnom gradu Wunsiedelu prigoda za javna okupljanja nostalgičara Trećeg Reicha. Njima se ilegala sviđa jer im daje auru tajanstvenosti koja uznemiruje ljude. Maštanje o vječnom zapadu i ushićenost arijskom rasom potiču ih da u velikoj mitološkoj staretinarnici spoje ranoeuropsko poganstvo s katoli­ čkim konzervativizmom tijekom inicijacijskih ceremonija u kojima se rame uz rame nalaze druid i svećenik. vole se praviti kao da to jesu.Britansko vojno groblje u Nizozemskoj oskvrnuli su 1993. Šezdeset godina poslije pada Trećeg Reicha "smeđa kuga" nije ni izdaleka iskorijenjena. drugim riječima cijele četvrti kamo ne mogu ući stranci i ljevičari. Javne proslave. održavaju proslave ljetnog solsticija. a ono barem na najveću tajnost. tajni obredi Ovisno o različitim nacionalnim zako­ nodavstvima sve te skupine padaju više ili manje pod udar zakona što ih prisi­ ljava ako ne na ilegalu. neonacisti. U Francuskoj su se simpatizeri FN-a Jean-Marie Le Pena proslavili smrtonosnim kaznenim ekspedicijama. ili četiri skinheada odjevena u crno (ukupno ih ima oko 400) smjenjuje danju i noću ispred njegovih smrtnih ostataka. Svake godine više od 50 000 posjetilaca dolazi iskazati počast Duceu dok se tajanstvena počasna garda od tri Dessauu.

] UTORAK 11. Bush obraća se naciji i objavljuje kako su Sjedinjene Države žrtve terorističkoga napada do­ sad neviđenih razmjera.. osniva al-Qaidu ("bazu"). Od sovjetskoga do američkoga sotone Godine 1989. Tijekom svih tih godina američka vlada vojno poma­ že bin Ladena. 1 No osnivač al-Qaide je ipak dobro poz­ nat američkim tajnim službama. U tom kontekstu on 1988. . vode tajne organizacije nepoznate široj iavnosti: al-Qaide. Osama bin Laden. bin Laden se orijentirao prema najradikalnijem Svjetski neprijatelj br. Čim se organizirala prva pomoć. svijet je čuo za postojanje al-Qaide i njezina vodu Osamu bin Ladena. Nekoliko minuta poslije drugi Boeing sa 65 putnika obrušio se na južni toranj. RUJNA U 8:45 PO MJE- snom vremenu Boeing kom­ panije American Airlines koji je prevozio 81 putnika udario : e punom brzinom u sjeverni toranj Svjetskog trgovinskoga centra u New Yorku. Predsjednik George W. [ koja. Sovjetska invazija na Afga­ nistan 1979. Mladi Osa­ ma priprema se za poslovnu karijeru uz potporu saudijske kraljevske obitelji ko­ joj je blizak. hladni rat bliži se kraju i Mihail Gorbačov zapovijeda povlačenje sovjetskih postrojbi iz Afganistana. Zato što im je pomogao u borbi protiv Sovieta 80-ih godina prošloga stoljeća tije­ kom rata u Afganistanu. ilegal­ nu strukturu koja je u isti mah mreža i mjesto novačenja i školovanja musli­ manskih boraca. Dobio je zapadnjački odgoj i obrazovanje po­ hađajući prestižna britanska sveučilišta gdje je studirao ekonomiju. "baza" objavila je rat Zapadu. Sve svjetske televizije prenose nešto poput vizije apokalipse. Tajna ilegalna organizacija al-Qaida. dok su oni koji su mogli napustili mjesto. odlučuje poduprijeti afganistanske mu­ slimane protiv sovjetskog imperija. preokrenula mu je život. saudijske vjerske struje obilježene velikim puritanstvom i doslovnim čitanjem Kur'ana. rođen 1957. U istom trenutku saznali su kako se jedan avion obrušio na Pentagon dok se drugi srušio blizu Pittsbourga u Pennsylvaniii.Svjetski terorizam al-Qaide U danima poslije 11. rujna 2001.scan. prim. četvero djece prebogatoga saudijskog magnata podrijetlom iz Jemena. Pod utjecajem vahabizma. počela je istraga. usput rečeno (i dokazano). Blizak islamističkim krugovima od 1973. čiji službeni ateizam od njega čini istinskog neprijatelja. Od sutradan iedno ime i jedno lice kruže svim ekra­ nima svijeta. Dva golema požara zapalila su twin towers (dva tornja blizanca). Sukob je izazvao duboku reislamizaciju u cijeloj jednoj generaciji boraca. . nema nikakve veze sa tim napadom . lice Osame bin Ladena. jedno je od pedeset 189 Tajna politička društva . Između 10:05 i 10:30 stanovnici New Yorka u nevjerici prisustvuju rušenju dviju većih zgrada na Manhattanu. Odlazi u Afganistan gdje zahvaljujući osobnom bogatstvu ustro­ java i vodi udarnu postrojbu sastavljenu od dvadesetak tisuća ljudi novačenih u cijelom arapskom svijetu.

nego ga jednostavno želi potpuno uništiti. svečano proglašavaju stvaranje "Islamske svjet­ ske fronte džihada protiv Židova i kršća­ na (zapadnjaka)". . Kada laički i socijalistički Irak Saddama Huseina napada Kuvajt. U svojem priopćenju optužuju Sjedinjene Države da zauzi­ maju sveta islamska mjesta i potvrđuju kako je "ubijati Amerikance i njihove civilne i vojne saveznike individualna zadaća svakoga muslimana". nego i protiv svih onih muslimana koje smatra nepobožnima. državni neprijatelj br. Ideologija al-Qaide je apokaliptična: ona ne nastoji dobiti bilo što od neprijatelja. No ustroj funkcionira učinkovito. Riyad odbija njegovu ponudu i radije se odlučuje za američke postrojbe. bin Laden nudi pomoć saudijskoj vladi kako bi porazili Iračane. tek nekoliko mjeseci nakon što je bin Laden objavio rat Sjedinjenim Država­ ma. Zato je prona­ šao čvrstog saveznika u Egipćaninu Aymanu al-Zawahiriju. U razmacima od 10 minuta u dvije eks­ plozije poginulo je 200 ljudi. Al-Qaida (?) je uzdrmala krhku svjetsku ravnotežu. islamizmu. 1 i bivši čovjek CIA-e. u prvom redu Meke. Milijuni muslimana diljem svijeta spremni su slijediti ga u njegovu križarskom pohodu. rujna 2001. ruina. Dvojica ljudi bježe u progonstvo u Afganistan gdje u veljači 1998. njegovi ljudi organiziraju dvostruki atentat na američka veleposlanstva u Nairobiju i Dar es Salamu u Tanzaniji. bivšem musli­ manskom bratu i utemeljitelju "Islam­ skog džihada" u Egiptu.: cijeli svijet prati izravan prijenos najstrašnijeg atentata počinjenog na američkom tlu. Maglovita al-Qaida Do tada se ime al-Qaide malo upotreb­ ljavalo pa se čak i ne javlja u pozivu iz 1998. Taj do­ gađaj znači odluku bin Ladena da odsad radi protiv "nevjernika".Svjetski terorizam al-Qaide 11. Zawahiri se "smatra" drugim. Odsad on propovijeda ne samo protiv nemuslimana prisutnih na muslimanskom tlu. Otada bin Osama bin Laden. Tijekom prvoga Zaljevskog rata američki vojnici se smještaju u Saudijskoj Arabiji što za bin Ladena znači oskvrnuće najsvetijih obi­ čaja islama. ali i pravim strategom samoubilačkih atentata od 11.

svijeta. u Adanu u lemenu (listopad) i u Keniji (studeni). PRVI ATENTAT EKSPLOZIVOM NA U logoru za obuku al-Qaide u Afganistanu. 2000. u Bagda­ du (kolovoz) i u dva navrata u Istanbulu. Osjetljiva organizacija. Prije američkog odgovora u Afganistanu (2000. Dva dana poslije atentati od 11.) al-Qaida je raspolagala s dvadesetak kampova za obuku raspore­ đenih na području gdje živi više tisuća ljudi. 2003. Nema centralizi­ rani ustroj ni organigram i više se drži grada s predgrađima nego malenoga klana. srpnja (više od 30 poginulih i stotine ranjenih). financijskog.-2002. Članovi al-Qaide se pomno odabiru. 2004. Iako je teško naći al-Qiadu. ledan doku­ ment koji potječe od al-Qaide precizira . u Karačiju (svibanj). 9. rujna imali su za posljedicu 3000 poginulih. rujna talibansko leno bit će meta Sjedinjenih Američkih Država angažiranih u "križarskoj vojni protiv zla". Novounovačeni su često ljudi bez korijena koji dolaze iz arapskoga ATENTATI POVEZANI S AL-QAIDOM Svjetski trgovinski centar u New York (6 poginulih). protivnika bin Ladena ubila dva lažna novinara. Drugi je u Sjedinjenim Američkim Državama predviđao eksplo­ ziju 11 zrakoplova koji su krenuli iz Azije. nemuslimani su ovdje prikazani kao nevjernici za koje nema milosti. Dva planirana atentata na čudan su način osujećena na Filipinima. Prvi uvjet koji se traži je njihova oda­ nost. Prvi je bio namijenjen ubojstvu pape koji je tada bio u službenom posjetu. ožuj­ ka (191 poginuli i 1400 ranjenih). netransparentno financiranje novcem plasiranim u porezne eldorade što joj omogućuje izbjegavanje kontrole. Tu su dva naraštaja jedan uz drugi: prvi je onaj "Afganistanca" koji poput bin Laden potječu sa Srednjeg istoka i borili su se u Afganistanu pro­ tiv Sovjeta. Nje­ zinu snagu čini jedan drugi element: potpuna posvećenost njezinih članova. rujna našli pismo u ko­ jem svoje buduće žrtve naziva "nepri­ jateljima". jednog od protagonista atentata od 11. Poslije 11. Atentati u Džerbi na sinagogu (tra­ vanj). Ona je u vezi s islamističkim sku­ pinama iz cijeloga svijeta medu kojima je i GIA ("Islamska naoružana skupi­ na") u Alžiru. rujna u Afganistanu su zapovjed­ nika Massouda. vjerskog i medijskog. Trebaju raskinuti sve veze s obite­ lji. Dobivaju vjersku poduku o načinu ideološkog novačenja. Atenat u Riyadu u Saudijskoj Arabi­ ji (svibanj). Krvavi atentati u Madridu 11. ona nije obično tajno društvo. Bin Laden je financijer i glasnogo­ vornik. članovi al-Qaide. Njezino se ime jednostavno mož­ da odnosi na "informatičku bazu" gru­ pirajući imena onih koji su se borili za afganistansku stvar. u Maroku (svibanj). ali uz njega Ayman al-Zawahiri predstavlja stratega i ideologa. sa­ moubilački atentati u prosincu protiv američkih vojnika u Iraku. Osim toga zna se da se organizacija sastoji od savjetodavno­ ga vjerskog vijeća i četiri odbora: voj­ nog. Atentat u Khobaru u Saudijskoj Ara­ biji na američke ciljeve. Tako su u oporuci Muha­ meda Atte. Čamac s podmetnutim eksplozivom udario je o američki razarač USS-Cole u pristaništu u Adenu u lemenu ( 17 poginu­ lih i 42 ranjena). Dvije eksplozije u Nairobiju (Keni­ ja) i Dar es Salamu (Tanzanija) u razmaku od 10 minuta odnijele su 224 žrtve. 2001. 19 poginulih. Atentati u Londonu 7. u Džakarti ko­ lovoz) i na Baliju (listopad). 1 9 9 3 . ali i sa Zapada. Drugi se stvorio nakon sukoba. 1996. 1998. 2005. Ta doktrina vodi do ideje o potrebi žrtvovanja sebe. 2002. Njihova veza s vjerom često je novijega datuma što nji­ hovu islamizaciju čin još intenzivnijom. 1995. Školovanje i novačenje Članovi al-Qaide slični su "Božjim luđacima".Svjetski terorizam al-Qaide Laden postaje jedan od desetorice najtraženijih ljudi na svijetu.

izmijenjen entitet koji možda čini novo lice tajnih vjerskih društava u 21. tijekom druge Intifade počinile su velik broj atentata i nasil­ ničkih djela u Izraelu. Tako su se neki članovi "odabrani" za atentat 11. njezini pozivi na žrtvovanje nužno podsjećaju na sektu asasina koja je bjesnjela u libanonskim brdima tijekom križarskih ratova. u Madridu u ožujku 2004. ISLAMSKA FRONTA BORACA ZA VELIKI ISTOK: Turska organizacija bli­ ska al-Qaidi koja je preuzela odgovor­ nost za atentate u Istanbulu u studenom 2003. Povezana je s al-Qaidom. Uspjeh operacija temelji se na pom­ noj pripremi organiziranoj u najvećoj tajnosti koja može potrajati nekoliko mjeseci. Mislilo se da se svijet oslobodio bin Ladena. Pove­ zana s al-Qaidom odgovorna je za krva­ ve atentate na Baliju u listopadu 2002. DŽAMAA ISLAMIJA: Sunitska skupi­ na u jugoistočnoj Aziji čiji je projekt stvoriti islamsku državu u regiji. ISLAMSKA NAORUŽANA SKUPINA: Alžirska GIA je naoružano krilo Islam­ ske fronte spasa (FIS). Bin Laden se često javlja u eteru kako bi ko­ mentirao akciju svojih grupa. u Casablanci bliska je al-Qaidi. SALAFISTIČKI DŽIHAD: Ova maro­ kanska skupina odgovorna za atentate od 16. Danas se sve više čini kako organizacija dijeli svojevrsne povlastice mjesnim islam­ skim skupinama koji izvršavaju atentate u njezino ime. "Baza" je po­ stala virtualna. i u Londonu u srpnju 2005. Al-Qaida i dalje postoji. M EĐU ISLAMISTIĆKIM TERORISTI- U svim zapadnim zemljama. Fanatizam organizacije. kao ovdje u Londonu. oni se žrtvuju. Utemeljena 90-ih godina prošloga stoljeća uvela je zemlju u teror povećavajući broj ubojstava u al­ žirskoj regiji. Kad dođe trenutak da udare. svibnja 2003. JAISH-E MOHAMMAD I LASHKAR E-TAIBA: Te dvije organizacije bazirane u Pakistanu bore se protiv indijske na­ zočnosti u Kašmiru. njezina nasilna sredstva. pa i godina. ona povezuje diljem svi­ jeta ljude uvjerene da se treba boriti protiv Amerike i njezinih zapadnih sa­ veznika. Globalni terorizam Na kraju američke vojne intervencije u Afganistanu. od­ govornu za atentat na sjedište UN-a u Bagdadu u kolovozu 2003. koja je počela potkraj 2001.ISLAMSKI TERORIZAM čkim organizacijama posebno se ističu: ISLAMSKI DŽIHAD: Ovaj pokret što su ga 80-ih godina prošloga stoljeća os­ novali Palestinci propisuje nasilje protiv Izraela. Tijekom te faze oni su "spavači" i slijede vrlo stroge upute kako ne bi pobudili sumnje u svojoj sre­ dini. SKUPINA ZARKAUI: Abu Musab al-Zarkaui predvodi terorističku skupinu koja tvori irački ogranak Al-Qaide. organizirale atentat na indijski parlament. To je bio slučaj u Baliju 2002. u kojima je poginulo više od 200 osoba. stoljeću kako "mučeništvo omogućuje ostvare­ nje vjere svemogućeg Alaha na zemlji". iako niie nikada ubijala nevine. rujna pripremali i Europi i u Sjedinjenim Američkim Državama gdje su položili pilotske ispite. dvije trećine šefova al-Qaide bili su ubi­ jeni ili uhićeni. No atentati su se nastavili. Neki čak danas podupiru tezu kako al-Qaida nikad nije uistinu posto­ jala te da je to ime koje u stvarnosti oz­ načava nedohvatljiv. muslimanska zajednica na brzinu osumnjičena da je partner al-Qaide stavljena je pod policijski nadzor. Tajna politička društva 192 . BRIGADE MUČENIKA AL-AQSE: Utemeljene 2000. One su vjerojatno u prosincu 2001..

.

zločinačka društva naprotiv čine od tajne svrhu samu po sebi. Rade na rubu službenoga gospodarstva skrečući jedan njegov tijek prema svojoj zaradi. Tajna je ujedno uvjet njihova preživljavanja. .Tajna zločinačka društva Ondje gdje se politička društva služe tajnom kao sredstvom kako bi osvojila vlast na kraju ilegalne aktivnosti. njihova napretka i njihove dugovječnosti. Njima je važno napredovati i to uvijek u sjeni.

Ili su pak članovi tih društava profesionalci koji uspijevaju zbrisati sve tragove svojih zločina. U jednom drugom registru indijska sekta thuga ili ljudi-pantere iz Gvinejskoga zaljeva smatrali su se majstorima u prikrivanju. Stoga su se kumovi mafije uvijek brinuli da se stope sa svojim rodnim selima. dok su se njihovi ljudi bavili krvavim poslovi­ ma. nije pravilo. koje su od antike lutale uokolo i vrebale nesretne putnike. Ali o kojoj se tajni radi? Čini se da je najočitija ona o identi­ tetu njihovih članova jer su aktivnosti zločinačkih društava po prirodi kažnjive. U Francuskoj je policija imala dosjee o najutjecajnijim predstavnicima kriminalnog miljea.Tajna zločinačka društva OGLO BI SE REĆI DA SU BANDE pljačkaša i lopova. Važno je ka­ muflirati ne toliko identitet aktera koliko prirodu i prostor njihovih aktivnosti.. identitet kako bi bolje uspavali budnost budućih žrtava. koja ga je dobro poznavala.tj. šefova zločinačkih društava nije uvijek ljubomorno čuvana tajna. U dru­ gom kontekstu nekim kolumbijskim ku­ movima droge poput Pabla Escobara. ali sva veo­ ma opasna. No to bi značilo malo brzati i zaboraviti kako kriminalna društva s obzirom na veličinu tvore naj­ češće prave mreže koje nadilaze običnu skupinu od nekoliko ljudi. sicilijanska mafija ilustrira kako su nastajale prave razgra­ nate "hobotnice". U stvarnosti veća je druga tajna: tajna mreža. Tako je Al Capone čikaškoj poli­ ciji. Dok su prvi uzimali posuđeni Fotografija na prethodnoj stranici: skitnice François Spirito i Paul Carbone uhićeni zbog smrti savjetnika Princea nakon puštanja iz zatvora na peronu kolodvora u Dijonu 1934. kum ili narkotrgovac budu javno poznati. uspijevao izmicati godinama prije nego što je pao. Tako su zločinačkim društvima objašnje­ ni sustavi funkcioniranja koji im jamče kvalitetan rad. Do­ gađa se vrlo često da ubojica. nezadovoljnima time što ih svi poznaju svi su aplaudirali i smatrali ih pravim "Robinima Hoodovima". hi­ neći da vode miran i diskretan život. bila već svo­ jevrsna tajna društva. što ih ne brine jer snage reda nemaju dokaze. identitet članova .. U svim slučajevima tajna je temeljna vrijednost tih udruga. Tako dakle tajna o pripadnosti. drugi su se maskirali i djelovali skriveni od pogleda javnosti.. ako po­ stoji. Cost Nostri su se na tom području priključila brojna novija među­ narodna zločinačka društva. zbog utaje poreza. Vrlo često temelje se na određenom "kodeksu časti" koji ih ustro­ java piramidalno tako što se svaki član 195 Tajna zločinačka društva .. Najpoznatiji primjer medu njima. Ali razotkriti ih bilo je nešto drugo. Ma kako se to činilo čudnim.

Ostaje napokon jedno područje. ali i yakuza gdje klan u potpunosti preuzima brigu za obitelj člana koji je pao umjesto njihova gospo­ dara. on od svojih članova zahtije­ va i angažman i šutnju. To načelo nepropusnosti koje se posebno primjenjuje kod ruske mafije osigurava čuvanje tajne o aktivnostima.Sadržaj angažira da štiti svojega pretpostavljenog. Porast razmjene udvostručen je rastom ilegalnih kretanja nad kojima ta društva vladaju poput gospodara i više nego ikad. Tako su sicilijanska mafija. To je slučaj s mrežama sicilijanske ili italoameričke mafije. sljedbenici božice Kali Osveta i zločin kod Ijudi-leoparda Vojnici i "zmajeve glave" kineskih trijada Sjena mafije Svemoć Cose Nostre U Panami ljudi iz kriminalnog miljea Babe turske mafije U zemlji izlazećeg sunca moć yakuza Mreže ruske mafije Gazde trgovinom drogom. Inicijacijska cere­ monija postaje trenutak kad se može tražiti od kandidata pred svjedocima i pod prisegom da šuti o svim aktivnosti­ ma uz koje će biti vezan kad jednom bude iniciran. što je neočekivano. Danas kontekst globalizacije nudi zloči­ načkim društvima neslućene perspektive razvoja. kalabrijska N'drangheta. Više zločinačkih društava prakticira inicijaciju svojih članova. srednjovjekovni japanski ratnici iz sjene Thugovi. karteli 229 225 227 219 223 205 209 215 203 199 201 197 . a posebno i kineske trijade inicijacijska zločinačka društva. tajna koja ih okružuje njihova je najbolja zaštita od nacionalnih pravo­ suđa koja se trude da ih zauzdaju. Nekad čak određena zločinačka društva podijele aktivnosti tako da ra­ zličite skupine koje ih čine ne znaju što rade druge. Za to postoji razlog: organizirani zločin nije bezopasan. u kojem se tajna izvršava: to su obredi. Proces školjkarima Nindže.

stoljeću. Otkriva kako su neki gra­ đani Dijona štitili sumnjivu družinu i okoristili se njezinom darežljivošću. bespo­ sličara i skitnica" koji (. Ta su se mjesta zadržala dobrano poslije srednjega vijeka jer se njihovi tragovi nalaze još za vladavine Luja XIV.) ne rade ništa osim što piju. lomovi. Jedno od nače­ la dvorišta jest da se novac nikada ne smije čuvati za sutradan. pričaju kako se ondje živi "bez vjere i zakona" D VORIŠTE ČUDA.. velikoj bandi sastav­ ljenoj od lopova i ubojica. Ostali su zapamćeni kao jedno od najistaknutijih zločinačkih društava u srednjem vijeku. Nekoliko mjeseci prije toga tijekom policijske akcije otkrivena je radionica za krivotvorenje novca. u čiju tajnu nismo nikad prodrli.. Prijavila ga je jedna od njegovih "djevojaka" koja je izjavila kako je "Jacquot de la Mer svaki dan s njima i zna sve njihove tajne". treća simulira najgore bolesti. skriveno od znatiželjnih pogleda u kojem se sku­ pljaju lopovi i prosjaci kad padne noć. Tako se otkrilo da policajac po imenu Jacquot de la Mer drži javnu kuću u koju su običavali zalaziti neki članovi bande. Potvrdili su da pripa­ daju bratstvu čiji se članovi međusobno nazivaju "školjkari" ili "prijatelji školjke". Šumski razbojnici. banditima i krivotvoriteljima uvelike se govori u Burgonji u 15. Jean Rabustel. koji su se usudili ući.. Drugi sumnjiv je gradski brijač koji također priznaje kako su neki ljudi iz bande često dola­ zili k njemu na brijanje i kako je tom prilikom čuo za njihove opake planove. U pokrajinama svaki je veliki grad imao barem jedno dvorište čuda. lupeži i ubojice Bratstvo je razotkriveno i školjkari vrlo brzo prizna­ ju da su krivotvoritelji koji "prodaju lažne šipke"..Proces školjkarima 0 školjkarima. Svaka banda ima svoju posebnost: jedna prosi samo po krčmama. Zahvaljujući njegovu svjedočenju Robustel je dao uhititi više članova bande koji su sve priznali. U DIJONU SE OTVARA dotad nepoznat proces "sekti školjke". 197 Tajna zločinačka društva . Ubrzo se posumnjalo u jednu bandu "kalfa. ODINE 1454. zadužen za taj posao. Tada kao "čudom" nestaju tjelesne mane. mnogo troše. POPULARIZIRANO U uživajući u sadašnjem trenutku.. jedu.) vode razuzdan život" kako je to zabilježeno u jednom policij­ skom izvješću iz toga doba. počinje voditi svoju istragu. U Parizu je bilo više takvih mjesta. ubojicama. ožiljci i svatko može uživati u svojem dnevnom plijenu. DVORIŠTE ČUDA Zvonaru crkve Notre-Dame Victora Hugoa je neupadljivo mjesto. kartaju i (. Jedno od njih nalazilo se blizu Ulice Saint-Denis. kocka­ ju. druga se sastoji od djece koja tvrde da su siročad. stoljeća). Nekolicina neu­ strašivih.. što je u ono vrijeme bio jedan od najtežih zločina jer je kovanje Poput mnogih skolara svojega vremena pjesnik François Villon zalazio je na ozloglašena mjesta u Latinskoj četvrti (bakrorez iz 15.

Tajna zločinačka društva 198 . imao vremena da nam ostavi dojmljivo svjedočanstvo. Teško je procijeniti koliko ih je bilo: tisuću. Pikardijci. rubina i drugih dragulja". Brijač je ispričao da su pljačku u Bar-sur-Aubeu izveli prije nego što su stigli u Lorrainu kako bi stavili u optjecaj lažan novac. da su samo de­ setorica osuđena na smrt. Ni školjkari nisu bili iznim­ ka. Članovi su bili Francuzi. ali ni jedna nije imala razmjere sekte školjke čije ime za­ uvijek ostaje vezano uz Villonovo koji je. Tajanstveni jezik Podrijetlo tih ljudi treba tražiti u kaosu Stogodišnjega rata. kovčege". dok su imena ostalih predana svim sudovima u Car­ stvu. No isto je tako točno. lupeži i ubojice".Proces školjkarima novca bilo isključivo pravo kralja. a da budu sigurni da ih drugi ne razumiju. stoljeća). dok su drugi specijali­ zirani za kartanje i kockanje ili izradu lažnoga novca ili "lažnoga kamenja umjesto dijamanata. Tijekom 15. Savojci i drugi. Mi taj jezik poznaje­ mo posredstvom francuskoga pjesnika Villona koji je zalazio u bratstvo. uz njih su "šumski razbojnici. latinskim i drugim stranim iezicima. Španjolci. Nji­ hovo je društvo imalo strogu hijerarhi­ ju: na čelu se nalazio "kralj školjke" koji upravlja bratstvom u kojem su bili maj­ stori i šegrti. U svojoj Baladi u šatrovačkom ološarcu Villon je pokazao taj šatrovački govor. često zamjenjive nadimke koji ih čine teško prepoznatljivima: tako pri­ znanja koja su dobivena od Rabustela potječu uglavnom od stanovitoga "Nedjeljka Vuka". Stogodišnji rat izbacio je plaćeničke čete koje siju strah po selima (obojena slika iz 16. nego i po upotrebi misterioznoga iezika koji im omogućuje da razgovara­ ju između sebe. taj je zajednički jezik ujedinja­ vao ljude skupljene sa svih strana svije­ ta. Bretonci. Članovi društva imaju vrlo maštovita imena.. stoljeća harale su dru­ ge bande kradljivaca. Sekta školjke tvori pravi ceh zločina u kojem svatko ima svoju specijalnost: "provalnici u blagajne. Oni se razlikuju ne samo po svojoj organizaciji koja je strogo specijalizi­ rana. prije nego što je tajanstveno nestao 1463. sto ili se ograničavaju na onih četrdeset pet koje je brijač formalno identificirao? To nećemo nikada znati. pomiješan s fran­ cuskim riječima kojima je izokrenut smisao. Tijekom dugih raz­ doblja primirja ovoga beskonačnoga sukoba jedan dio postrojba sastavljen od plaćenika smjestio se tamo kamo ga : e rat nanio i često se pretvarao u bande kradljivaca. Kako to potvrđuju zapisnici s procesa. a mož­ da je čak bio i član. što je rijetka či­ njenica za ono vrijeme. Banda se širi iz Dijona koji ostaje njezino glavno ishodište.

sposobnost da budu nevidljivi. U dobi od pet ili šest godina djeca su se podvrga­ vala zamornom fizičkom i psihološkom treningu. Taj muzej prikazuje njihovu slavnu prošlost i čini od Hiroa Onode. Tijekom toga dugog izgnanstva stekli su znanja koja su nedostupna zajednici smrtnika. Stigavši na kraj putovanja smjestili su se navod­ no južno od Kyota. časnik japanske vojske nakon povratka na otok Lubang na Filipinima gdje je još trideset godina nakon rata čekao zapovijedi svojih nadređenih. cjelovitih vježbi. mangama. ali čiji su korijeni. u 12. EPOPEJA HIROA ONODE. Kr. Umijeće pretvaranja bila je specijalnost nindža: prerušeni na naj- Umijeće da se bude nindža Postati nindža nije bilo lako.Nindže. kriminalistike. 199 Tajna zločinačka društva . NINDŽE 20. Tu su u izolaciji strmih planina Ige utemeljili klan Hattori u kojem su se tajne umijeća nindža prenosile s koljena na koljeno. ostao je ondje čekajući službeni nalog sve do . lutali sjevernim provin­ cijama i Korejom. morao je znati plivati zadržavajući dah mnogo minuta. Cijela sela se prepoznaju po nevjerojatnoj bo­ rilačkoj vještini. gibak.. Onoda. glad. brz. drugog poručni­ ka carske vojske tijekom Drugoga svjet­ skog rata jednog od njihovih izravnih nasljednika. pr. funkcioniranje i tehnike mnogo okultniji. Kažu da to stanovni­ štvo potječe iz Kine i da su. stoljeću naše ere. nedostatak sna. Morao je također naučiti podnosi­ ti bol. ekstremne temperature. 1974. u isti mah tajni agent osposob­ ljen za preživljavanje u ekstremnim uvjeti­ ma i častan čovjek. ti slavni ratnici iz sjene stvori­ li su klasu boraca koji se mogu uspore­ diti s onom samuraja. KOLIJEVKA PRVIH NINDŽA ČUVA DA- metoda sofisticiranog kodiranja. Vježbao je dugotrajno. tajni agent obrazo­ van u akademiji u Nakanu bio je navod­ no "savršen nindža modernoga doba" povezujući savršeno vladanje ninjutsuom s vrhunskim spoznajama iz psiholo­ gije. Prema nekima nin­ dže potječu izravno od posljednjega nasljednika dinastije Qin koja je svr­ gnuta 206. Javljaju se prvi put potkraj razdob­ lja Heian. Prije nego što su ušli u maštu i legende. Mladi nindža je učio ovlada­ vati svojim tijelom koje je postalo gipko i snažno upornim prakticiranjem Hiroo Onoda. biti pokretan. g. INDŽE KAKVE V I Đ A M O DANAS U japanskim crtanim filmovi­ ma. nedvojbeno na za­ htjev mjesnih vlasti. Kad se vratio kući pod budnim okom vlasti. nakon što ih je car protjerao. srednjovjekovni japanski ratnici iz sjene U Japanu izmučenom potkraj razdoblja Heian vjerski ljudi iz Kvota razvijaju izvanredne borilačke tehnike koje se prenose u tajnosti plaćenih klanova gospodara rata.. njegova prva gesta bila je da ode meditirati na grobove ratnih drugova pokopanih u Japanu. dar letenja. Poslan na tajni zadatak na otok Lupang na Filipinima u prosincu 1944. STOLJEĆA nas muzej koji im je posvećen.. stoljeća. telekomunikacija ili I GA. u kinu ili u videoigricama borci su obda­ reni nadnaravnim moćima: nepobjedi­ vost. Za obožavatelje "duha nindža" Hiroo Onoda je nedvojbeno savršeno utjelovljenje nindža 20.

Između ratnih zadataka i banditizma Nindžama su se najprije koristili daimyo.Ratnik nindža predstavljen kako se izražava rukama u tajnom jeziku koji mu omogućuje da komunicira s drugim nindžama (drvorez iz 19. Noću bi odijevali karakterističan crni kostim koji je ostao njihov distinktivni znak. Tijekom razdoblja Sengoku 1467. jônin sastojao se najisku­ snijih članova. napokon. stoljeća povratak re­ du ostavio je nindže bez posla. Tajna zločinačka društva 200 . treći koji sliči geninu. zaduženih da razrade akciju. s 4." Od kraja 16. Tre­ balo je najmanje 46 000 ljudi da izađu na kraj s 4000 nindža koji su preživjeli samo u legendi. Klasičnim bodežima i sabljama doda­ vali bi otrove.. Njihov skromni izgled razlikuje ih od samuraja i daje im drukčiju funkciju koju strateg Sun Tzu hvali u svojem Umijeću ratovanja: "Za leteće špijune moramo novačiti inte­ ligentne ljude koji imaju glup izgled i neustrašive ljude unatoč njihovu beza­ zlenu izgledu (. nindže su se morale podvrgnuti strogoj hijerarhiji u tri stupnja.) Vojska bez tajnih agenata je poput čovjeka bez očiju i ušiju. 6. Kako bi izbjegli njihov eventu­ alni bijeg. pomagali su se alatom nazvanim shinobi kumade. Prvi. a izvršitelji su manje-više iskusni. 8 ili 10 naoštrenih zubaca. čavlima s više oštrica koji su prelazili preko sandala progonitelja. ali neupitne učinkovitosti. Nindže su imali na raspolaganju cijelu seriju oružja koje se smatralo "ne­ plemenitim". zauzela regiju. Kad su jed­ nom završili nauk. shûko (željezne pandže). Kako bi se penjali po zidovima ili strmim padinama.) Japan je podijeljen izme­ tu suparničkih klanova čiji se gospo­ dari posvećuju nemilosrdnim ratovima. Drugi je bio chûnin koji je pripremao intervencije i. kao špijunima i ubo­ jicama. stoljeća). shuriken.-1568.. služili su se makibisijima. Postali su opasni lopovi i ubojice tako da je jed­ na postrojba 1581. U tim feudalnim borbama nindže su dragocjeni pomoćnici koje su angažirali edni ili drugi kako bi otkrili nepri­ jateljske planove i ciljeve kad nisu jed­ nostavno ubijali. gospodari. napravljenim od užeta i bambusa s čvrstom kukom. različitije načine morali su se znati predstaviti kod bilo kojeg neprijatelja.

stoljeće kada se prvi put spominje. Mladoga čovjeka koji želi ući u sektu treba najprije prihvatiti grupa koja mu zakazuje noćni sastanak. slu­ že se nekim užetom s petljom koje zna­ ju tako spretno baciti čovjeku oko vrata kad im je u dometu da nikada ne promaše. akcije thugova dobivaju odjek.. božanstvo indijskog panteona koje sije najviše straha (indijska minijatura iz 16. INICIJACIJA MLADOGA THUGA iniciran. Nemilosrdni ubojice U 19. Uostalom na­ kon njihovih zločina slijede ceremonije nazvane tuponee. Njihova se metoda najče­ šće sastoji u tome da se predstavljaju kao trgovci ili hodočasnici kako bi se pridružili karavanama. uhićeni i zatvoreni. služeći se lukavstvom i dvoličnošću varaju svoje žrtve kako bi im oteli imovinu u čast božice Kali koju zaziva­ ju u trenutku ubojstva. goor i preklinje božicu da prihvati novoga vjernika šaljući mu znak. U pogodnom trenutku. kad je Indija pod britan­ skom vlašću. podmukli davitelji slu­ že crnoj božici razaranja Kali. žena Shive prikazana u strašnom obliku i "žderačica vremena". zapovjedila im je da uguše zloduhe bez prolijevanja krvi. Vjerni svojem imenu. Povijest te fascinantne i slabo po­ znate sekte seže u 13. boje se priča o barbarskim uboj­ stvima o kojima pričaju tamošnju emi­ sari. stoljeća). krik životinje dovoljni su da označe njezin pristanak. Thugovi. sjećanje na krvavu sektu koju su svi ili gotovo svi zaboravili: thugovi. Termin koji ih ozna­ čava potječe od sanskrtskoga korijena koji znači "prevariti". TREBA BITI komad posvećenoga šećera. Ona je sijala strah i trepet u britanskoj Indiji sve dok je nije uništila kolonijalna vlast. thugovi se više sma­ traju čarobnjacima koji se bave crnom magijom nego zločincima kakvi su ipak bili. Let ptice. posebno u metropoli. Cere­ monija počinje vjerskim čišćenjem nakon čega mu se stavlja nova odjeća. ljom koji se zove roomal. Ali iz svake kapi njegove krvi roden je novi neprijatelj. Naposljetku mu Kalin svećenik daje D A BI NETKO POSTAO THUG. stoljeću. Zatim se novaku svečano povjerava roomal i mače­ ta. AHVALJUJUĆI REDATELJU STEVE- nu Spielbergu i njegovu slav­ nom arheologu Indiani Jonesu oživljeno je 1984. sljedbenici božice Kali Zbog sekte thugova između legende i stvarnosti proliveno je više tinte nego krvi. oni zadave svoj plijen odo­ strag uz pomoć komada tkanine s pet­ Kali. za vrijeme kojih jedu smeđi šećer koji se smatra svetom hra­ nom moleći Kali i katkad joj žrtvujući 201 Tajna zločinačka društva . od kapi znoja stvorila je thugove. Mladi thug može dakle početi služiti kao pomoćnik: on vreba i onesposobljuje žrtve sve do dana kad će mu se povjeriti dužnost da ih sam ubije. Kako ne bi ponovili njezinu pogrešku." Thugovi. "opljačkati".Thugovi. Na kraju te borbe zamolila je svoje nove sluge da nastave na zemlji njezino destruktivno djelo. Ljudi se čude.. opisuju svoje aktivnosti. Ona se jednom borila protiv opasnog zloduha i udarcem mačem prerezala ga napola. Uredni seljani. općenito daleko od svojega zavičaja i čine zločine. Tako je uz pomoć thugova napokon pobijedila paklenu vojsku. Kad je Kali to primi­ jetila. Nakon što ih je Hollywood oživio. zanatlije ili poljoprivrednici okupljaju se u bande nekoliko tjedana na godinu. Ne­ koliko stoljeća poslije francuski putnik lean de Thévenot već ih obilježava kao opasne ubojice govoreći za njih da su "najspretniji (kradljivci) na svijetu.

Za­ to se povjesničari danas pitaju: Nije li Sleeman pod imenom "thugi" namjera­ vao pokupiti i članove sekte u pravom smislu i obične šumske razbojnike? Vr­ lo je teško to znati. Priča se osim toga da uklanjaju mrtvace divljački ih unakazujući uz po­ moć mačeta prije nego što ih uredno pokopaju.Thugovi. Uspijeva uvjeriti London o opasnostima koje bratstvo predstavlja. stoljeća). Proslava u čast božice Kali. Sleeman se baca na divovski policij­ ski pothvat. Crna legenda? No ipak je jedan Englez okončao teror thugova. ali vjerojatno je ka­ ko je tajnovitost koja okružuje thugove odgovorna za opčinjenost koju još da­ nas šire. Godine 1828. Smrtne kazne pljušte. ponosno potvrđuje da je likvidirao kobnu zločinačku sektu. pukovnik Wil­ liam Sleeman imenovan je upraviteljem područja Jabalpur u središnjoj Indiji. zatvaranja i priznanja. Promaknut u "generalnoga direktora zaduženog za represiju thugo­ va". a 1853. štede žene i djecu koje kat­ kad posvajaju. Tajna zločinačka društva 202 . Thugovi napadaju samo muškarce. No u Sleemanovoj akciji jedan za drugim padaju bastioni thu- gizma. Stekao je uvjerenje kako je sekta univer­ zalno raširena u Indiji i odgovorna za sve nestanke o kojima ga izvješćuju iz ove ili one pokrajine. slijede uhićenja. sljedbenici božice Kali janje. Ugled thugova prešao je granice na vrhuncu Britanskoga carstva u Indiji (bakrorez iz 19. Britance sustavno izbje­ gavaju u strahu od represija. Bri­ tanske vlasti su iznenađene hrabrošću thugova koji si u trenutku smrti sami stavljaju uže oko vrata kako bi po svo­ jem običaju dali na znanje da su se sa­ mi zadavili.

Krvopro­ liće je trajalo blizu godinu dana. valja priznati ono što je očito: jedna moćna zločinačka sekta hara pred nosom lokalnih vlasti. nego banda uboji­ ca". Jedva što se čulo za taj slučaj. Wahokohoko ili ljudi-leopardi. Istraga je isto tako obećala Belgijancima da će doznati više o ljudima-leopardima. Policij­ ske snage i uprava otkrivaju potpuno novu nepoznatu Afriku: onu tajnih društava. Ovo zločinačko društvo potječe od jedne inicijacijske sekte koja je postojala ne samo kod Ba­ pakombea. Tijekom te ceremonije svećenici su određivali one među njima koji bi mogli postati Eahokohoko. Ti su obavijestili svoje obitelji da moraju otići na dugo putovanje. Kad je ušao u pokojnikovu kuću. Jedno od najpoznatijih. U stvarnosti svećenici sekte su ih okupili u šumi daleko od sela. nego i velikom broju pleme­ na koja su živjela između Konga tj. i 1934. Zaira na jugoistoku i Gvineje na sjeve­ rozapadu. 203 Tajna zločinačka društva . počeo je golemi val divljih zločina u pokrajini: pronađeni su deseci tijela razderanih i strašno iznakaženih tijela. U klanovima Bapakombea inicijacija se obavljala nekoliko dana nakon obrezivanja mladića. policijska izvješća sastavljena nakon misterioznih smrti spominju "domo­ roce" prema kojima "ove nesreće nisu prouzročili leopardi. Prvi su predbacivali drugima da su upa­ li na njihov teritorij. Otkriva se da je zločinačke radnje počinilo jedno od njih.Osveta i zločin kod Ijudi-leoparda Crna Afrika oduvijek je obilovala tajnim društvima. Belgijske kolonijalne vlasti vode anketu u najgo­ rim uvjetima: lokalno stanovništvo u strahu odbija surađivati bojeći se krva­ vih represija. ustanovio je da mu je tijelo zarezano brojnim i dubokim ranama od oštrih predmeta. Najvještiji među njima bili su izvršitelji osvete ljudi-leoparda. Osveta i inicijacija Krvoprolića između 1933. Godine 1934. RIZOR SE DOGODIO U BELGIJ- skom Kongu u prosincu 1933. društvo Ijudi-leoparda. morali su trenirati dizati teška Članovi jednoga plemena u Belgijskome Kongu fotografirani 1908. Ondje su više mjeseci budući sljedbenici bili podvrg­ nuti okrutnim postupcima: redovito su ih tukli. dugo je sijalo strah u Gvinejskom zaljevu sve do bivšega Belgijskoga Konga. Od 1921. Ipak nakon mnogo mjeseci napora sumnjivci su uhićeni. pove­ zana su sa suparništvom između dviju populacija: Bapakombea i Wanandea. Jedan belgijski teritorijalni upravitelj prolazi kroz selo Kitobi gdje oplakuju nekog pokojnika na način koji ga je zaintrigirao.

oboružavali se željeznim kandžama te su si češljali tijelo ili navlačili leopardovu kožu. Prva žrtva im je uvijek bila žena ili dijete. jedan čovjek-leopard izjavit će belgijskoj policiji da "kada se domorodac svađa s drugim do­ morocem oko zemlje. debla. nedovoljno poznata zapadnjacima u 20. ljudi-kajmana." Praksa obredne osvete je potrajala. i tu priča o Wahokohoku nije završena. tako se to događa kod nas. bijelče. ljudi-pantera. Odjeveni u kostim od kože kajmana. Ako bi uspješ­ no prošli sve kušnje. U trenutku počinjenja zločina navlačili bi masku. dat će ubiti brata ili ženu svojega protivnika. međutim gubi joj se trag početkom 50-ih godina prošloga stoljeća kad Europljani napuštaju Afriku koju neće nikada razumjeti. Zatim je došao dan kad su trebali dokazati svoju hrabrost hlad­ nokrvnim ubijanjem. LJUDI-KAjMANI crne Afrike. ljudi-kajmani. Sve su razmirice rješavale njiho­ vim posredovanjem. stavljali bi im masku od tučene i šarene kore što ih či­ ni sličnima zvijerima pa su bili primlje­ ni u društvo ljudi-leoparda.Afrika. bili su posebno nazočni u bivšem francu­ skom carstvu. Naučili su isto tako rukovati svim mo­ gućim oružjem. Tijekom jednog ispitivanja vođenog 1934. No ta se sekta razlikovala od drugih dodajući obrednu i ma­ gijsku dimenziju svakom od svojih zločina.. njegovi su članovi ubijali muškarce ili žene da im uzmu organe poput srca. nalaze se tragovi ljudi-lavova. Tajna zločinačka društva 204 . noseći pokrivalo za glavu izrađeno od životinjske glave. skakati s jedne ko­ libe na drugu izbjegavajući kišu lasa. pluća. Jer. Čim se po­ javi truplo. jedan kongoanski sud je raskrinkao članove sekte koji su priznali svoje zločine. i dalje je zemlja misterija. mozga s ko­ jima su vračevi spravljali napitke za koje se smatralo da imaju veliku medi­ cinsku vrijednost. Ti su lju­ di imali ulogu političkih ili pravosudnih struktura u rukama šefova klanova ili vračeva. No unatoč priznanji­ ma onih koji su pali u ruke policije. stoljeću. brat ili muž žrtve dat će ubiti nekoga od svojega neprijatelja. Godine 1945. Ubijat će se još nakon vašega odlaska... Knjige za mladež prenose klišeje koji pridonose nerazumijevanju. trčati s njima. Osim pripremanja lijekova željeli su se pomiriti s duhom mrtvaca kako bi postali moćniji. Poput ljudi-leoparda ubijali su iz osvete. J EDNO DRUGO ZLOČINAČKO DRUŠTVO Misteriozna Afrika U predkolonijalnoj Africi ima mnogo zločinačkih tajnih društava: osim ljudi-leoparda. mjesno stanovništvo ostat će dugo mjereno kako vračevi doista imaju moć da se pretvore u kajmane. posebno na Obali Bje­ lokosti.. oboru­ žani kandžama. Tako sam ja poslao čovjeka-leoparda (da ubija u suprotnom klanu).

Vojnici i "zmajeve glave" kineskih trijada Trijade. da im po­ maže u svim prilikama i da ne odaje ni jednu tajnu organizacije. Uostalom vlasti tih država vrlo se često oslanjaju u vlasti na trijade. praksa tajne i svlada­ vanje borilačkih disciplina učinilo je njezine članove nedodirljivima. Makao i Tajvan. stoljeću. Tako se sredinom 19. stoljeća već bilježe ekscesi: neki čla­ novi raskidajući s prvotnim idealom izvršavaju bezrazložna nasilja u službi samo svojih interesa i na štetu seljačko­ ga stanovništva. Drevno društvo koje je skrenulo s puta Originalna trijada je drevno tajno druš­ tvo stvoreno protiv mandžurijske dina­ stije Qing potkraj 17. Njezini utemeljitelji bili su monasi manastira Shaolin gdje je izumljen i poučavan kung-fu. ljudi u kostimima pri­ maju mladoga čovjeka. Lože trijade tako su postale bande lopova i ubojica. Kodirani jezik. Taj prizor mogao se dogoditi u Kini u 18. carski kineski simbol i zastava velikoga broja istočnjačkih zločinačkih društava poput trijade Crvenoga zmaja ili Zelenoga zmaja. Jedi­ na primjetna promjena je novijeg datu­ ma: Zbog sprječavanja bolesti ne traži se više od pristupnika da ulijevaju svo­ ju krv u kalež za prisegu. daleke nasljednice tajnih društava proteklih stoljeća tvore moćnu mafiju čija se sudbina danas povezuje sa spektakularnim rastom Kine. SVETIŠTU Zmaj. No 1949. Domoljubno društvo namje­ ravalo je obnoviti staru dinastiju Ming. Svi nazočni moče svoja usta u kaležu kako bi zapečatili svoje obećanje: novi inicirani je odsad punopravni član trijade. Pristupnik zatim priseže da će biti vjeran "društvu Houng" koje ga prima. sačuvala su obred inicijacije koji je ostao gotovo nedirnut stoljećima. Jer ako društva koja danas zovemo "trijadama" (San-he-hui) nemaju mnogo s originalnom trijadom. Da bi to učinilo. A ZATVORENOM MJESTU. stoljećima je podupiralo sve vrste pobuna protiv mandžurijskih uzurpatora. Više puta na­ glašava svoju dugu recitaciju mračnim upozorenjem: "Neka umrem proboden gomilom bodeža izdam li ovu prisegu. Svečano izgovara dugu prisegu od trideset šest članaka koji ga obvezuju da članove toga društva smatra braćom. U di­ mu tamjana i na svjetlosti svijeća odrubi se glava pijetlu čija se krv pomiješa s alkoholnim pićem. komunisti ih zabranju­ ju. koji završava porazom Qinga i proglašenjem repu­ blike. Ono što se sve više naziva trijada pruža zadnji put pomoć ustanku 1911. to 205 Tajna zločinačka društva . ali struktura ostaje. No decentralizirana organizacija reda u gole­ moj zemlji imala je kobne posljedice usitnjavanja društva." Zatim poreže prst i ulije nekoliko kapi vlastite krvi u prethodno pripremljen uvarak. Oni bježe u Narodnu Republiku Kinu kako bi se smjestili na obližnje kineske teritorije: Hong Kong. Njihova povijesna uloga tajnoga političkog društva slabi. Događa se i danas u Hong Kongu. stoljeća. znakovi prepoznavanja. hrama.

"Crvena palica" specijalizirana za ratne vještine zadužena je za poštivanje unu­ tarnjega zakona dok je "Slamnata san­ dala" u neku ruku zadužena za vanjske . U palači Kineske četvrti u New Yorku kum trijade u SAD-u Benny Eng (desno) nazvan "Ujak Seven" sastaje se s tajvanskim diplomatom. Na­ vodno su postojali kontakti između članova komunističke vlade i voda Sun Yee Ona. Ta trijada je veoma aktivna u filmskoj industriji. nego je sa svojih 50 000 članova najbroj­ nija i najraširenija mafijaška skupina na svijetu. "zmajeva glava". Tako se mafijaške skupine dijele u tri razine kako je bilo u starim ložama. a da nije samo najvažnija od trijada. u Sjedinjenim Američkim Državama . Iz svoje baze u Hong Kongu djeluje u cijeloj Aziji. Od gospodarskog otvaranja Kine ona ulaže milijune dolara u slobodne obalne zone kako bi oprala dio svoje S SUN YEE ON ("NOVA VRLINA I MIR") zarade za najveći profit Pekinga. On daje smjernice svojoj skupini. Pod njegovim zapovjedništvom više je odgovornih koji su zadržali tradicio­ nalna imena dužnosnika lože: "Lepeza od bijeloga papira" bavi se financijama.Vojnici i "zmajeve glave" kineskih trijada je slučaj u Tajvanu u vrijeme Čang Kai-šeka koji je i sam bio iniciran. NAJVAŽNIJA BANDA NA SVIJETU Teret naslijeđa Ostaje da stare strukture nastave orga­ nizirati većinu trijada. Malo ljudi zna njegov pravi identi­ tet.i u Kanadi. posebno pornografiji koja u Kini doživljava pun gospodarski procvat.prisutna je u svim velikim američkim gradovima . SUN YEE ON. nikad ne sudjeluje izravno u operacija­ ma. Na vrhu stoluje poglavar. Osim toga ona je sačuvala tradicionalne obrede primitivne trijade dodajući joj neku vladu ograničenu na nekoliko članova kako bi dobila na učinkovitosti. No ota­ da su ta društva tek blijedi odsjaj svoje slavne prošlosti: njihovi postupci i nji­ hovi simboli stavljeni su samo u službu organiziranog kriminala. One imaju snagu tradicije čija je učinkovitost poznata.

Ta re­ gija smještena u Laosu. Svakoj funkciji odgovara brojčani kôd koji inicirani izražava jednostavnom kretnjom: 489 za "zmajevu glavu". Napokon naj­ brojniji članovi su "vojnici" koji su izvršitelji organizacije. Tajlandu i Birmaniji proizvodi svake godine pola svjetske količine opijuma i njegovih derivata.da­ nas je jedna od najunosnijih trgovina ljudima povezana sa snažnim iseljava­ njem Kineza koji traže bolje životne uvjete. Lišeni svega. chinatowns) uspostavljaju lokalne veze za te aktivnosti u sklopu tongova. proizvodi­ ma koji se uvelike troše na obližnjem japanskom tržištu. Neke služe kao pokriće cen- . Svjetska dijaspora Sve te aktivnosti danas se vode na pla­ netarnoj razini jer trijade se koriste ki­ neskom dijasporom koja je sa šezdeset milijuna ljudi najbrojnijja na svijetu. mafijama po duhu i funkcioniranju: prakticiraju reket u velikim razmjeri­ ma. Od tog broja četvrt milijuna ljudi su članovi trijada. ali i na svim velikim kon­ tinentima. bave se svodništvom. danas se zanimaju za trgovinu kokainom i amfetaminima. Osim toga postala su stručnjaci u nekim aktivnostima . Njihovi sjevernoamerički i europski kolege smje­ šteni u kineskim četvrtima (tzv. dakako. Ukorijenjene posebno u Aziji. Daju fantastične svote tim krijumčarima i plaćaju ih često radeći godinama u tajnim radionicama smještenim u njihovim zemljama do­ maćinima. Trijade isto tako imaju veli­ ku ulogu u prometu opojnim drogama koje dolaze iz Zlatnoga trokuta. Te javne organizacije su svojevrsne zajednice za pomoć namijenjene prihvatu pridošlica i olakšavanju njihova smještaja: katkad znaju raspolagati i znatnim novčanim sredstvima. U Zlatnom trokutu (Tajland-Birmanija-Laos) trijada kontrolira trgovinu drogom. 432 za slamnatu sandalu ili 49 za vojnike. one ondje organiziraju bazu svih vrsta krijumčarskih poslova. "Gospodar tamjana" ima osjetljivu dužnost novačenja novih čla­ nova i čuvanja tradicije. trgovinom krivotvorinama. Ljudi i opij Trijade kao mješavina starinskog i su­ vremenog danas nezaobilazni su čim­ benici neslužbenoga gospodarstva u Aziji. Trijade nezadovoljne što nadziru tu trgovinu smrću.Vojnici i "zmajeve glave" kineskih trijada poslove grupe. Ta zločinačka inicijacijska društva prilično su slična talijanskim U pušionici opijuma na sjeverozapadu Tajlanda. uglavnom heroina. primorani su pre­ dati se mrežama krijumčara koje kon­ troliraju trijade.

Kineski ideogrami najbolja su zaštita od istraga policije koja mora angažirati dvojezične struč­ njake kako bi ušla u trag kineskim mafijaškim kanalima. Njihovi uredi imaju sjedišta u velikim gradskim aglo­ meracijama u Europi. Ujedinjeni bambus i Veliki krug. Kineska vlast naime iskazuje iz­ nenađujuću popustljivost prema tri­ jadama jer je brzo shvatila da može izvući profit iz tih bogatih grupa koje velik dio svojega prljavog novca ulažu u Kinu.. Kad govorim nečlanovima.. Prema T.. Pripajanje grada-države NR Kini 1997.) 35.. Trijade su neovisne jedne od drugih i ne pokriva ih ni jedna orga­ nizacija kao što je slučaj s američkom Cosom Nostrom. 14 K. Policija uhićuje članove trijade 2004. moramo ih pošto­ vati".. Ban­ da četiriju mora. (. Ako saznam da vlada traži jednog od moje braće koji je stigao iz neke druge 1 NAKON ŠTO UĐEM U DRUŠTVO HO- provincije ili prekomorske zemlje. (. 2004.. Mafias du Monde. (. stoljeća bilo je poznato šest velikih kineskih tri­ jada: Sun Yee On.. Neću odavati tajne obitelji Houng čak ni roditeljima ni prirodnoj braći ili ženi. Savez Wo. (. Tao Siju. Prepoznat ću svakoga od svoje braće Houng kad budu pokazivali znakove prepoznavanja. moram paziti da nikad ne upotrebljavam formu­ le koje kolaju u društvu te da ne otkrivam njegove tajne jer bi iz toga mogle proizaći nevolje. Ne smijem otkriti nijednu od adre­ sa gdje moja braća čuvaju svoja bogatstva pa čak ni gajiti zle misli u vezi s tom adresom.) 5. U tim okolnostima shvatljivo je da se NR Kina ne želi boriti protiv opasnosti od tih iznimno moćnih društava. Tajna zločinačka društva 208 . Prizor koji slabo prikriva isprepletenost kineskih vlasti i tajnih društava. Cetinu. Ako su dobri domoljubi.PRISEGA TRIJADE ung trebam postupati s roditelji­ ma) braćom i ženama moje braće kao članovima vlastite obitelji. uglav­ nom u Hong Kongu. kako "nisu svi članovi trijada gangsteri. izazvalo je kod mafijaških šefova određene strahove koje je ubrzo smirila komunistička vlast... trima za pranje novca. PUF. ako osiguravaju na­ predak Hong Konga.) 29. Korisna društva? No ne treba se zavaravati izrazom "ki­ neska mafija". Osim ove posljednje sve su smještene na rubovima NR Kine.) 22. Početkom 21. Nikada neću odavati tajne za novac. Neka me mu­ nja pogodi pet puta ako prekršim tu prisegu. (.) 4. mo­ ram ga odmah obavijestiti kako bi mo­ gao pobjeći. Čak je istaknuo kako je "kineska vlada sretna što se ujedinila s njima". objavio 1995. Neka umrem proboden gomi­ lom bodeža izdam li ovu prisegu. Tako je ministar kineske javne si­ gurnosti. Pariz..

broj razbojstava raste a središnja vlast je uskoro onespo­ sobljena. Svi su poginuli na mjestu. U tom 23.nije dala nikakvu šansu. gotovo anarhičnom okružju organizira se službena protuvlast. U njemu je bio sudac Falcone.. prekr­ šio zakon šutnje nakon što je njegova obitelj bila desetkovana prilikom nekog obračuna. EKSPLOZIVNO PU- njenje skriveno u kanalizaciji ispod autoceste. Nastaje opće nezadovoljstvo. Saslušanjima predsje­ dava nepotkupljiv sudac Giovanni Fal­ cone. "časno društvo" ili "Cosa Nostra" nazivi su koji označavaju najpoznatije zločinačko društvo koje je danas globalno razgranano. Svjedoci. olupina vozila antiterorističkoga suca Giovannija Falconea kojem mafija . Ovaj tragični događaj je vrhunac jednog od najvažnijih procesa u talijanskoj povijesti.Sjena mafije "Hobotnica". istaknu­ ta ličnost u borbi protiv mafije u pratnji žene i tjelesnih čuvara.. država je morala preurediti sud u Paler­ mu pretvorivši ga u divovski bunker pod zaštitom dvije tisuće karabinjera. osoblje predmet su stalnoga nadzora.. Kad je izgla­ san zakon o vojnoj obvezi. pokajnici. eks­ plodiralo je pri prolasku nekog vozila. Jer prvi je put neki "kum".koja želi podsjetiti na svoju nemoć . Tommaso Buscetta. mrežama sastav- 209 Tajna zločinačka društva . Talijanski zastupnik Crispi potvrđuje kako "sicilijansko stanov­ ništvo mrzi talijansku vladu". Napokon na kraju maratonskoga procesa padaju teške zatvorske kazne. Temeljena na mjesnim klanovima. svibnja 1992. suđeno je 475 osoba. pad Burbonaca koji su stoljećima vladali otokom dao Sicilijancima nadu u bolje dane. Mafija. "protudruštvo" "Časno društvo". Mislilo se da je mafija obezglavljena. velik broj muškaraca odlazi u ilegalu. nije uvijek bilo internacionala zločina. kako je dugo samo sebe nazivalo. Mafija je nastala u kon­ tekstu talijanskoga ujedinjenja kada je 1860. Kako bi se osigurali uvjeti maksimalne sigurnosti. što vodi do zračne luke u Palermu. Kad je proces započeo 1986. Buscettina priznanja će omo­ gućiti policiji da ostvari raciju bez presedana u redovima mafije i da izvede desetke uhićenja. sve do Falconeova ubojstva. SVIBNJU 1992. Ali brzo će se razočarati s obzirom na mjere nove talijanske vlade koja šalje dužnosnike sa sjevera na otok i povećava porezni namet.

Kamen stavljen u usta mrtvaca znači da se radilo o doušniku. Rođena je mafija. Proces pod strogim policijskim nadzorom 1993." Na kra­ ju uzvikuje tri vrline mafijaškoga brata: "Čast.. Treba li u njoj gledati staru toskansku riječ koja znači "bijeda"? Ili arapsko naslijeđe? "Mafia" navodno potječe od riječi mahyàs. tajne o aktivno­ stima grupe..Sjena mafije ljenim posebno od mjesnih uglednika tvore malo-pomalo "paralelni sustav vlasti" koji postaje jedini jamac društve­ noga poretka. Ubrzo te skupine kod stanovništva primjenjuju reket. stoljeća ulazi u uporabu na Siciliji nadmećući se s poj­ mom "časnoga društva". napla­ ćujući mu zaštitu. Ako neki od muškaraca izda organi­ zaciju. Časno zato što je ljudima koji ga tvore zajedničko da ga dijele i strogo primjenjuju kodeks časti nazvan omertà koja se uprizoruje u pravu inicijaciju kakva je na snazi još i danas. sudi mu se i obično osuđuje na smrt. a krv prolije po slici sveca koja se odmah spali. nasilja. on potkraj 19. Nakon toga treba svečano izgovoriti prisegu: "Prisežem da ću biti odan svojoj braći. vrh srednjega prsta mu se probode iglom. Ma što značio taj pojam. s druge favoriziraju izbor kandidata sjevera koji su im skloni. Tijekom ceremoni­ je kandidat je sapet. Ubrzo nadziru odre­ đenu trgovinu poput prodaje sladoleda ili šverc kave. da ih nikada neću izdati. neka budem spaljen i pretvoren u pepeo poput slike ovoga sveca. u Rimu: kum Salvatore "Toto" Riina suočen je s najslavnijim pokajnikom Tommasom Buscettom. Onaj koji želi ući u društvo obič­ no ima pokrovitelja. . što znači štititi ili od rije­ či màhfal što znači skup." Prisezi izgovo­ renoj na dan inicijacije pridružuje se određen broj tradicionalnih vrijednosti: poštovanje hijerarhije. "Časni ljudi" Samo podrijetlo riječi ostaje zagonetno. da ću im uvi­ jek priskočiti u pomoć. Te mreže s jedne strane kanaliziraju nasilja pljačkaša. zadaća i hrabrost. kult muškosti. a one koji im se pokušava­ ju suprotstaviti nemilosrdno ubijaju poput gradonačelnika Palerma 1893. Ako prekršim ri­ ječ.

stvara bandu. Salvatore Luciano. rođen je na Siciliji 1897. Njegove aktiv­ nosti napreduju tijekom prohibicije i on postaje jednim od opasnih kumova ameri­ čke mafije. Kako bi ušao u re­ dove organizacije. no na čudesan način izmiče svojim mučiteljima.Sjena mafije Kumovi Model mafijaške skupine ostaje obitelj po uzoru na odnos između kuma i kumčeta. No osuđen je tek 1936. U nekoliko go­ dina "željezni prefekt" u agresivnim akcijama na granici legalnosti udara na "časno društvo". PRAVIM IMENOM SAL- suparničkom bandom dospijeva u zatvor gdje je mučen. Američke vlasti predlažu da ga oslobode ako im putem mafijaških mreža pomogne pripremiti savezničko iskrcavanje na Siciliji. ako se doka­ zao kao čovjek od povjerenja i preživio godine službe. Tijekom obračuna sa L UCKY LUCIANO. Amerikancima treba sigurno uporište na otoku kako bi im uspjelo iskrcavanje na Siciliji u srpnju 1943. Između dva rata Do Prvoga svjetskog rata sicilijanska mafija čuva svoj tradicionalni izgled prije nego što je žestoko suparništvo suprotstavilo staru gardu novom nara­ štaju koji je bio pohlepniji i agresivniji. Najveći sicilijanski kumovi 20. poseb­ no s Luckyjem Lucianom koji je tada bio u zatvoru u Sjedinjenim Američkim Dr­ žavama. može se penjati u hijer­ arhiji. glumeći krajnju jedno­ stavnost i čednost brđanina vladao je sicilijanskom mafijom željeznom rukom sve do svoje smrti 1954. Mafija će znati iskoristiti tu situaciju do te mjere da su tri četvrtine sicilijanskih gradonačelnika koje su imenovali Amerikanci bili mafiosi. stoljeća sve dok nisu postale piramidalne organizacije kojim je uprav­ ljao capo di tutti capi. stoljeća doi­ mali su se poput stare časne i jednostavne gospode. sukobljuje se s Duceom koji štiti neke pokajnike koji su se distancirali i obratili na fašizam. Mori je smijenjen 1929. osuđena na fatalnost orga­ niziranog zločina. To je bio slučaj s don Calogerom Vizzinijem kojeg su smatrali mirnim umirovljenikom. sretnik. Dvadesetak muškaraca tvore coscu (kliku) na čelu koje se nalazi capo.. Ta situacija objašnjava zašto je Mussolini pokušao iskorijeniti mafiju. nazvan Lucky Luciano. častan i tek rijetko sudjeluje u protuza­ konitim radnjama. Mafijaške bande su se okupljale po­ četkom 20.. Duce objašnjava kako želi "odu­ zeti toj udruzi lopova svaku poeziju i draž". mladi mafioso mora najprije dokazati da je pravi "častan muškarac". "Srećković". Zatim. nakon što ju je iskoristio protiv komu­ nista.. Ondje sklapa trajna prijateljstva s drugim talijanskim gangsteri­ ma. Čes­ to loše obrijan. Njegovi roditelji emigrirali su u Sjedinjene Američke Dr­ žave prije Prvoga svjetskog rata pa mladi Salvatore počinje u New Yorku život lu­ peža koji ga odvodi ravno u zatvor. LUCKY LUCIANO vatore Luciana. . a čiji se dio iselio u Sjedinjene Američke Države. U tom trenutku javljaju se i druge mafije i razvijaju se jednako na jugu Italije koja je. On pregovara o oslobađanju na kraju rata kao protuuslugu za svoju po­ moć da se uspostave bivše mafijaške mreže. Paradoksalno je što ie Drugi svjetski rat ponovno uspostavio organizaciju. Iz te zgode dobiva nadimak "Lucky". jedan od najokrutnijih kumova mafije nad kojom će kao gospodar vladati desetljećima. prefekta Cesarea Morija. Sutradan nakon sukoba oslobođen je i emigrira na Siciliju gdje potpuno nekažnjeno nastavlja uprav­ ljati svjetskim kriminalnim miljeom. Mora obavljati određene ni­ ske poslove. ali mafija je izgubila mnogo. i to za svodništvo. šef. a da bi to učinio imenuje 1924. No dok se sprema ulo­ viti njegove šefove. Uspostavljeni su tajni kontakti s određenim italoameričkim kumovima iz tog miljea. Izašavši iz zatvora udru­ žuje se s nekima od njih i . Pred capom vodi uredan život. u okolici Palerma. čini se. Umi­ re u Rimu 1962. od prikupljanja novca od reketa do zločina. Svoj spas zahvaljuje Drugom svjetskom ratu.

i od sveprisu­ tnoga reketa . Dobar dio prihoda ostvaruje od šverca cigaretama .koji navodno pogađa polovicu trgovine i sva građevinska Krvavi obračun u Aciastellu blizu Katanije na Siciliji. Zakon šutnje štiti klanove to više što je potrebna njihova potpora ako se želi otvoriti kakav dućan. i u drugim se regijama razvijaju društva bliska po funkcioniranju i akcijama. Ta se mafija osjetno razlikuje od svoje sicilijanske rođakinje po tome sto je stasala u urbanoj sredini i nema piramidalnu organizaciju.koji se u Napulju odnosi na dvije tre­ ćine prodanih cigareta . Camorra. naći smještaj ili jednostavno zaštiti vozilo od krađe. .).Sjena mafije Napuljska Camorra Iako je Sicilija iznjedrila najmoćniju i najpoznatiju mafiju u Italiji. Pet zločinaca likvidirali su mafijaši (bakrorez iz 1895. ima ulogu paralelne vlasti. Više od 80 klanova dijele si grad i predgrađa koji se prema svojim interesima povezuju ili suprotstavljaju što redovito izaziva krva­ ve obračune. To je slučaj na jugu poluotoka s napuljskom Camorrom. kao i u prošlosti.

I na posljetku na vrhu se nalazi kupola. ali sumnjiči ga da mirno boravi na Siciliji odakle upravlja globalnim ak­ tivnostima Cose Nostre. Listovi označavaju izdajice koji kad-tad padnu. njegove grane potvrđeni članovi. Salvatoerea Riine. kupola je.USTROJ COSE NOSTRE od početaka njezin strogo hi­ jerarhijski karakter. što znači "hrabar i pre­ preden čovjek". Da bi se postao član. U bazi kojom upravljaju šefovi ekipe nalaze se voj­ nici. Bila je mnogo agresivnija. Ta stalna instancija utvrđuje velike orijentacije "časnoga društva" ostavljajući široku autono­ miju svakomu klanu. Sastavljena je od krajnje zatvorenih klanova koja prakti­ ciraju endogamiju i raspoređena je po regiji tako da ništa ili gotovo ništa ne procuri o njezinim aktivnostima. U nekoliko desetljeća N'dran­ gheta je prešla put od reketa trgovaca voćem i povrćem do šverca cigaretama pa trgovine drogom u vezi s proizvo­ đačima iz obližnje Albanije. Ona je također zadužena da rješava sporove kojih ne nedostaje medu različitim sicilijan­ skim obiteljima. Ona odsad izvlači glavni­ nu sredstava iz te unosne trgovine koja se organizira u Latinskoj Americi. Policija mu ne poznaje li­ ce. Njezina najza­ nimljivija osobitost je njezin ezoterizam koji možda potječe od grčkih misterija iz antike. Svjetska hobotnica Poslije rata talijanska mafija je stasala pod dubokim utjecajem svoje američke rođakinje. jednoga od svojih povijesnih šefova. Otuda je Cosa Nostra isplela svoju mrežu do najvećih američkih aglomeracija. uglav­ nom u Kolumbiji i Boliviji. S NAGA SICILIJANSKE MAFIJE BILA JE Kalabrijska N'drangheta U Kalabriji vlada druga mafija: N'dran­ gheta čije ime potječe od grčke riječi andranghetos. Osim toga indirektno tako dobro nadzire teritorij putem općina da joj ni jedna etatistička politika nije stala na kraj. Tada se kandidat uključuje prema inicijacijskoj shemi koja društvo poistovjećuje sa stablom: njegove gran­ čice su novaci. Njezino iskustvo u švercu duhana omogućilo joj je da lako prijeđe na trgovinu drogom 70-ih godina pro­ šloga stoljeća. on je okružen s više zamjenika i savjet­ nika koji tvore njegovu blisku okolinu. Unatoč uhićenju 1993. No pod utjecajem Cose Nostre N'drangheta se danas počinje ustroja­ vati kako bi okončala te unutarnje svađe koje je oslabljuju. mitska kolijevka mafije. mladi inicirani određeni za naj­ opasnije i najagresivnije zadatke. a on sam ovisi o pokrajin­ skoj komisiji. Veoma dugo njezina apsolutno decentralizirana organizacija poticala je borbe klanova. ubojstvo. preživjela. Tradicionalno njome upravlja capo podrijetlom iz mitskoga sela Corleonea. kao što je bio slučaj sa sinom američkoga magnata Paula Gettyja. poduzeća. iako oslabljena. Njezin sadašnji upravitelj iz Corleonea navodno se zove Bernardo Provenzano. Kalabrija je uostalom talijan­ ska regija koja bilježi najvišu stopa uboj­ stava. treba najprije počiniti hladnokrvno Selo Corleone na Siciliji. nazvanoga U Curtu ("patuljak"). Isto tako je postala poznata po otmicama i iznudama. N'drangheta je nastala u Cosi Nostri kojoj je bliska kao reakcija na ujedinjenje Italije. Deblo je srce i središte moći. Svaki capo mora priznati vlast nekog šefa okruga. Klan ili obitelj temeljna je jedinica. Svi se moraju pokoravati šefu klana. capu. kako su to svjedočili brojni atentati izvršeni protiv predstavnika talijanskoga 213 Tajna zločinačka društva .

ta je afera nedvojbeno narušila sliku talijanskoga političkog svijeta u javnom mnijenju. N'drangheta se posebno Šverc cigaretama oglašava se usred bijela dana na napuljskim ulicama gdje Camorra vodi paralelnu trgovinu od koje živi dio stanovništva..oko 15% talijanskoga nacionalnog bruto proizvoda. Sjedi­ njene Američke Države postale su povlašteno tržište: Cosa Nostra ondje već dugo održava veze sa svojim američkim ogrankom. u zatvorskom miljeu. Otada cijela Europa trpi napade talijanskih mafijaških organi­ zacija. a jug Francuske je posebno bio pogođen 70-ih godina prošloga stoljeća kada je Francuska veza iz Marseillea proizvela talijansku junakinju za ame­ ričko tržište. Istodobno je uspostavila neprirodne veze s kršćanskim demo­ kratima tako da je 1992. Osim toga kosovska ili albanska mafija opskrbljuju je drogom i oružjem koji se šalju u cijelu Europu. Iako u teškim uvjetima. pravosuđa nakon 1970. Čini se da brojne afere koje se odnose na sadašnjega predsjednika vlade pokazuju da su se veze između političke moći i mafije održale. Iako je napokon bio proglašen nevinim 2003. reket velikih razmjera i burzovne operacije postali su novi izvori zarade "časnoga društva" čiji bi prihod mogao danas doseći . posebno preko Belgije.Sjena mafije MLADE MAFIJE nizacija odavno udomaćenih na jugu Italije mlada mafija javlja se još i da­ nas. ali i ilegalni useljenici koji bježe s Balkana opu­ stošenoga ratnim godinama. udomaćila u Kanadi dok je Camorra prisutna na sjeveru i jugu kontinenta. Najvažnija medu njima je Sacra Corona Unità koja je stvorena oko 1980. trgovina drogama. S druge strane hobotnica je poprimila globalne razmjere. Osim toga nje­ zina se aktivnost proširila: špekulacije nekretninama. S jedne strane mafijaške skupine u kojima su pobrkane sve tendencije cjepkaju sve više svoje aktivnosti kako bi bile manje uočljive. Preko nje sada prelaze cigarete. više desetljeća bio pozivan pred sud u procesu koji je želio pokaza­ ti njegove veze s organizacijom. . Njihova pretvorba je poprimila takve razmjere da se talijanski suci od sada suočavaju s nečim što oni sami nazivaju "supermafija". nezaobilazna ličnost talijanskoga poli­ tičkog života. Ta nova mafija mističnog inicijacijskog obreda uspjela je preoblikovati lokalni i O SIM VELIKIH TRADICIONALNIH ORGA- stari banditizam u hijerarhijsku zločina­ čku mrežu s višestrukim aktivnostima. To je slučaj u Pugliji gdje danas hara više mafijaških skupina nastalih tijekom posljednjih trideset godina. Giulio Andreotti. Europa je očito povlašteno područje akcija.broj bez premca u svijetu . Znala je izvući koristi iz svojega zemljopi­ snoga položaja blizu obala bivše Jugosla­ vije. borba se nastavlja. sedam puta predsjednik vlade.

Otvaraju ilegalne barove i dovoze iz susjedne Kanade dragocjenu tvar zahvaljujući posredovanju krijumčara. kada su sedmorica ljudi iz su­ parničke bande divljački likvidirani. Od "zlatnih godina" prohibicije ona utjelovljuje mračno lice Amerike. Ali 1925. stoljeća kada se blizu dva milijuna Sicilijanaca tjerana siromaštvom iseljavaju u SAD. pristigli pre- Petnaest godina "Al" Capone bit će gospodar čikaškoga podzemlja. nakon što je osuđen zbog utaje poreza. No Capone pada 1931. fotografiran ovdje 1932. veljače 1929.Svemoć Cose Nostre Cosa Nostra.. Obitelj Gambino čiji je kum Arnold Squitieri od 2002. Genovska obitelj pod vlašću Vincentea Gigantea. u početku običan ogranak sicilijanske mafije postala je prava internacionala zločina. kao veoma mlad pridružuje se bandi jednog od svojih prijatelja. narkobiznisu i porno­ grafiji. Capote je odgovoran za opskr­ bu alkoholom cijele zemlje. trenutačno u zatvoru osuđen na doživotnu kaznu. a s njom i bogatstvo dvoji­ ce muškaraca koji organiziraju široku trgovinu u smjeru Chicaga.. zvan Al Capone. Torrio je teško ranjen i Capone ga zamjenjuje. Dok Torrio postaje čikaški kum ili boss. Pod njegovim je utjecajem italoamerička mafija postala ubilačka "hobotnica" od koje se strepi još i danas. No 20 godi­ na prije toga bio je neupitni i opasni šef čikaške mafije. Rođen je 1899. Johna Torrija kojemu postaje desna ruka. zbog utaje poreza. Nakon osam­ deset godina one su još ondje. PET OBITELJI su osnovale Komisiju 1931. oslabljen uoči rata. lice s ožiljkom. Računa se da okupljaju oko 700 članova kojima va­ lja pribrojiti više tisuća partnera. Najslavniji od mafiosa. Beskrupulozno uklanjaju supar­ ničke bande i vladaju kao go­ spodari glavnim gra­ dom Velikih jezera. djeluje posebno u građevinarstvu. Zvali su ga Scarface. Provest će osam godina u zatvoru prije nego što umre. Počinje pro­ hibicija. ostaje ipak >>> M EĐU DVADESET I PET OBITELJI KOJE . ODINE 1947. UMIRE POTPUNO ZA- boravljen Alphonso Capone. Godine 1918. pet su potjecale iz New Yorka. Od Mano nere do Cose Nostre Podrijetlo Cose Nostre seže od početka 20.. Godinu dana poslije zakon zabranju­ je svu proizvodnju i uvoz alkohola na američki teritorij. od 1997. zbog brazgo­ tine na licu. Posebno je postao poznat po krvavim djelima među kojima je "krvoproliće na Valentinovo" 14. Često loše primani.

kasno za zlatnu groznicu, skloni su po­ novno uspostavljati mreže zaštite tali­ janske mafije. Sicilijansko-američka organizacija nazvana Mano nera ("Crna ruka") ucjenjuje talijanske trgovce i vlas­ nike dućana te nadzire trgovinu voćem i uljem. Posebno aktivna u New Yorku, Chicagu, ali i New Orleansu opasnija je od svoje talijanske sestre. Njezine se ak­ tivnosti brzo usmjeravaju prema unos­ nijim područjima kao što su trgovina alkoholom, drogom i prostitucija. No sta­ ra pravila časti koja vladaju na Siciliji još vrijede. Međutim prohibicija mijenja duh organizacije. S krvavim obračunima među suparničkim klanovima tradicio­ nalne vrijednosti ustupaju mjesto bor­ bama za prevlast. Mano nera postaje dakle mafija novoga tipa: Cosa Nostra.

Zemlja sustavno eksploatirana
Italoamerička mafija slična je pravom sindikatu zločina, koji je nakon pada Caponea organizirano novi jak čovjek iz kriminalnog miljea: Lucky Luciano. On vodi snažan rat protiv stare generacije mafijaša kako bi se dokopao vlasti. Po­ bijedivši 1931. utemeljuje "Komisiju" sastavljenu od 24 klana ili "obitelji" rasi­ pane po svim velikim američkim me­ tropolama medu kojima su New York, Chicago, Los Angeles, ali i Cleveland,

Pivske bačve su se uništavale tijekom prohibicije. Zakon izglasan 22. srpnja 1919., koji je zabranjivao prodaju alkohola, potičući unosnu ilegalnu trgovinu najavljuje zlatno doba podzemlja.

1957. i parlamentarnu istragu da tajna organizacija bude razotkrivena. Do tada su čak i šefovi CIA-e odbijali vjerovati u postojanje ilegalnog zločinačkog društva ustrojenog na razini zemlje.

NEW YORKA
aktivna u trgovini drogom, lučkim po­ slovima, graditeljstvu... Pod vodstvom Josepha Massina obitelj Bonanno se infiltrirala u sindikate te prakticira reket i trgovinu drogama. Obitelj Lucchese bliska Bonannovima u svojim aktivnostima pod kapom je Louisa Daidonea, utamničenog od 2001. S obitelji Colombo upravlja Joël "Joe Waverly" Cacace. Danas isključen iz Ko­ misije, do nove zapovijedi, ima nadzor nad kockarnicama, graditeljstvom, alko­ holom, prostitucijom.

New Orleans, Philadelphia... Komisija nije nalik upravi nego svojevrsnom sudu zaduženom da u slučaju sukoba intere­ sa presudi između obitelji. Zato mora ograničiti zemljopisno područje ak­ tivnosti obitelji. Pitanje je posebno teško u New Yorku gdje paralelno postoji pet klanova. Ona isto tako predstavlja mafi­ ju u inozemstvu kad se radi o tome da treba pregovarati o savezima ili trgovini sa stranim mafijama. U doba Luciana veze između Cose Nostre i njezine sicili­ janske rođakinje veoma su uske; često se radi o obiteljskim vezama. Svaka od obi­ telji usmjerena je prema bossu ili padroneu kojem pomažu pukovnici: to su inicirani, "ljudi časti" kojima gravitira velik broj naoružanih plaćenika. Iako je njezin utjecaj golem, trebat će pričekati

Velik posao
U istom tom razdoblju organizacija s mnogo krakova proširuje svoje djelat­ nosti. Kad je prohibicija 1933. ukinuta, italoamerička mafija ponovno se usre­ dotočuje na tradicionalna manje slavna područja: reket - u trgovini, građevi­ narstvu, ali i u sindikatima - kocku i prostituciju. Ovomu se pridružuju i druga isto tako isplativa područja. To je posebno slučaj s trgovinom drogom koja počinje poslije Drugoga svjetskog rata. Vlast nad lukama i dokovima važan je element te trgovine. Preuzima­ nje kontrole nad kockarnicama omogu­ ćilo je pranje fantastičnih svota novca koje se oslobađaju svake godine. Zato Las Vegas, kockarski raj, uživa status

Tajna zločinačka društva

216

MAFIJA I VELIKI EKRAN
zemlje Josefa von Sternberga, a zatim 1930. Mali Cezar Mervyna LeRoya s Douglasom Fairbanksom, ali Ho­ ward Hawks sa svojim Licem s ožiljkom (1932.) nedvojbeno je prvi na filmu iskoristio priliku koja je uvijek isplati­ va za Hollywood. Brian de Palma s Licem s ožiljkom (1983.), zatim Nedo­ dirljiva (1987.), Sergio Leone s Bilo jed­ nom u Americi (1984.), Martin Scorsese s Dobrim momcima (1990.) i Casinom (1996.), i ne zaboravimo trilogiju Kum Francisa Forda Coppole (1972., 1974., 1990.): svatko od njih na svoj način evocira sagu o Cosi Nostri gdje Al Capone ima dakako glavnu ulogu koju re­ dom glume Marlon Brando, Al Pacino, Robert de Niro. Ako treba voditi raču­ na o legendi i istini u nečemu što nikad nije ništa drugo nego fikcija, neupitan uspjeh teme je isto tako uspjeh mita. Mita o zločinačkom društvu koje je jednako uznemirujuće kao i moćno, ali općenitije sam mit o cijeloj naciji. Ma­ fija se nametnula na velikom ekranu jer ona je slika i prilika zemlje gdje su na­ silje i financijski uspjeh useljenika od­ lučnih da "uspiju" sastavnice, uvjereni su u Americi. Cosa Nostra u kinemato­ grafiji utjelovljuje "mračnu stranu" američkoga sna kao što je western utje­ lovio epsku stranu.

G

ODINE 1927. SNIMLJEN JE FILM POD-

Crna legenda Bijele kuće
glumci bili povezani s Cosom Nostrom: Clark Gable, Howard Hawks, Marilyn Monroe, Ronald Reagan... Tijekom godina mafijaške aktivnosti postale su biznis koji je 90-ih godina prošloga stoljeća po procjenama stvorio desetke milijarda dolara godišnje profi­ ta. Kako bi upravljala tim novcem, ma­ fija se opremila velikom financijskom organizacijom. Od sada za nju rade računovođe, odvjetnici, brokeri, osobe bliske obiteljima ili potkupljeni. Nedvojbeno je da američki zločinački milje ne bi nikada stekao takvu moć da si nije vrlo rano znao pribaviti partnere u političkim sferama. Kao i u Italiji znao je iskoristiti gospodarsku stagnaciju da postane nužan, a kriza 30-ih godina omogućila mu je da kao financijski čim­ benik izbije u prvi plan. Novčana po­ moć, koja se velikodušno trošila za protuusluge, bila je snažan argument za policajca ili državnoga dužnosnika skromnih prihoda... Čini se da prvo partnerstvo između mafije i politike

Marlon Brando je Kum u filmu Francisa Forda Coppole (1972.) koji nakon mnogo drugih redatelja uprizoruje crnu legendu o američkom snu.

"otvorenoga grada". Svaka obitelj može se tu naseliti radi svojih poslova. Ma­ mac dobitka objašnjava isto tako da se američka mafija zainteresirala izbliza za Hollywood reketirajući glumce i produ­ cente. Javno je poznato kako su neki

217

Tajna zločinačka društva

Svemoć Cose Nostre

potječe iz 20. stoljeća iz Kansas Cityja gdje gradonačelnik Tom Pendergast us­ postavlja povlaštene veze sa šefovima mjesne mafije. Tijekom prohibicije grad se obogatio zahvaljujući ilegalnoj tr­ govini alkoholom kojoj je pogodovao čak i sam gradonačelnik. Nekoliko godi­ na poslije Pendergast lansira političku karijeru Harryja Trumana, kojega će po­ državati do njegove smrti 1945. iako je 1939. bio u zatvoru zbog prijevara. Takvih primjera ima sijaset. Tako je Joseph Kennedy, otac obitelji bio blizak prijatelj dvojice slavnih kumova, Sama Giancane iz Chicaga i Franka Costella iz New Yorka. Danas se čini da je utvrđeno kako se otac Kennedy služio tim vezama kako bi financirao kampanje svojega

sina i omogućio mu da bude izabran za predsjednika. Je li J. F. K. prihvatio tu praksu? Misterij još lebdi. U svakom slučaju sumnjiči se mafiju da je naruči­ lo njegovo umorstvo i umorstvo njegove ljubavnice Marilyn Monroe. I posljednji su američki predsjednici od Ronalda Reagana do Billa Clintona, u svojoj oko­ lini imali jednoga člana neke od obitelji.

Cosa Nostra plete mrežu... na internetu
Od reketa do trgovine drogom preko tržišta alkoholom tijekom prohibicije mafija se znala prilagoditi svim razdo­ bljima. Ona i u 21. stoljeću dokazuje tu začudnu elastičnost. Tako se šuška kako je znala izvući profit iz 11. rujna baveći se preprodajom stotina tona metala iz Twin Towersa. Na sasvim drugom po­ dručju široka policijska istraga pokre­ nuta 2001. utvrdila je da se Cosa Nostra znala savršeno infiltrirati u svijet burze

Krvoproliće na Valentinovo, 14. veljače 1929.: sedam članova irske bande Georgea "Bugsa" Morana hladno su ubijeni po nalogu Al Caponea.

kako bi ostvarila unosne poslove. Ona je očito od 1950. nazočna u finan­ cijskom području putem bankarskih grupa ili osiguranja, ali za burzovne operacije potrebne su nove strategije koje su mafijaši brzo počeli osmišljava­ ti: stvaranje fiktivnih društava navodno je u punom zamahu, uvođenje na burzu uz potporu korumpiranih brokera, za­ tim preprodaja kad dionice dosegnu najvišu vrijednost. Godine 1977. takav je posao oštetio milijune malih dioni­ čara. Na posljetku postoji područje na kojem mafija danas i te kako prosperi­ ra: pornografija. Ona ne financira samo brojne filmove, nego i industriju seksa koja od nje ovisi, posebno putem Inter­ neta. U SAD-u se smatra da je nemogu­ će raditi na tom području, a da se nema više-manje veze sa svijetom Cose Nostre. Taj ulazak u industriju seksa i interneta omogućuje mafiji da ima jednu nogu u svijetu vrhunske tehnologije koja ce iznjedriti bogatstvo budućnosti.

U Panami ljudi iz kriminalnog miljea
Od "razbojnika" s kraja 19. stoljeća do kumova Francuske veze, francuski kriminalni milje bilježio je trenutke slave. Između Marseillea i Pigallea "milje" je svijet noći sa svojim kodeksima, svojim obredima, svojim jezikom.
PROLJEĆE 1902. AFERA "ZLATNE

kacige" glavna je tema i izvla­ či profit iz žutih novina. U Parizu usred Bellevillea Leca 1 Manda svađaju se oko naklonosti svadljivice i provokantice Amélie Hélie, za javnost "Zlatne kacige". Ljepotica bujne kose počešljane poput psa je Mandina prodavačica ljubavi, njegova "ljubavni­ ca" i njegov izvor prihoda. On je neu­ strašivi "kralj apaša": u svojoj bilanci bilježi već nekoliko uboda nožem. Leca, Korzikanac, svodnik i šef bande u ulici Popincourt otima mu Amélie. Svađe za­ ljubljenih prelaze u rat bandi: bande se međusobno napadaju na starim pariš­ kim bedemima ili usred Pariza sve dok pravosuđe nije poslalo glavne protago­ niste na robiju u Gvajanu. To je možda liubavna priča, vjerojatno financijska afera, nedvojbeno afera časti. Sve se to rješava između ljudi i između više-manje organiziranih bandi: "Costauds de Belleville", "Saute-aux-pattes de la Glacière", Chevaliers du Sac" ili "Monte-en-l'air des Batignolles". To su u Parizu "apaši", u Marseilleu "nosači", u Lyonu "klokani". Svi se prepoznaju po određenom načinu života: odbijanje plaćenoga rada, smisao za duhan, dje­ vojke, apsint i plesove. Nose kačket, kratku jaknu, široke hlače i visoke čiz­ me sa zlatnom pucadi. Oni se prepo­ znaju, razmjenjuju signale i žive, kako je rekao već François Vidocq na početku 19. stoljeća, prema "zakonima koji nisu

Belle Époque je razdoblje "apaša" koji zavode teror po pariškim ulicama (crtež obavljen u Petit Journalu 1908.).

219

Tajna zločinačka društva

Iako nisu stvorili pravo tajno društvo. šatrovačkom koji mu je prethodio nekoliko stoljeća. spajajući svodništvo. Carbone. JEZIK KRIMINALNOGA MILJEA? stoljeća Aristide Bruant. ali i u Kairo ili u Aleksandriju. Oko 1925.odnosno šatrovački govori . I tako su šatrovački govor . reket i svakovrsnu trgovinu. ali opjevao ga je već početkom Š ATRA. krađu i svakovr­ snu trgovinu na crno. pub­ likacijom Ne dirajte sivi novac! Alberta Si­ monina." Javlja se kriminalni milje Apaše je Prvi svjetski rat dobrano desetkovao. rođen na Korzici. u društvu gradskoga dužnosnika Simona Sabianija. šatrovački govor mogu razumjeti samo oni koji su inicirani u te nijanse što omogućuju da se prikrije informacija pa da je ne razumije velik broj ljudi.ŠATROVAČKI ILI GOVOR MUŠKARACA Nedvojbeno ona u potpunosti ima u sebi mitologije i pitoresknosti vezanih uz milje koji je. izbjegao osudi pravde našavši utočište u književnosti. Vrativši se u Marseille oni zajednički izgrađuju pravi imperij zločina. pohađao je školu u četvrti Panier u Marseilleu gdje je stekao ugled "žestokoga" čak i prije nego što se vratio iz Verduna s voj­ ničkom medaljom. fotografirani 1934. ali koje u međuvreme­ nu znaju svi članovi udruge i koji se poštuju bolje nego oni koji vladaju u društvu. Predratne bande poslane u \ erdun ili u bataljune za discipliniranje sjeverne Afrike preživjele su. U Marseilleu udruga Crabine i Spirito zauzima prostor ispred scene. mjesto naukovanja gangstera. Kao vojnik dolazi u Egipat gdje susreće elegantnoga Spirita. Cabone (u sredni) i Spirito (desno). čini se.uvijek bili obilježje lingvistike onih koji su živjeli u podzemlju. oni Tajna zločinačka društva 220 . nigdje napisani. a političari raču­ naju na njihovu pomoć tijekom izbora. Svodništvo je uvijek baza posla. Poprima šire raz­ mjere eksploatacijom mladih žena koje su bile poslane u Južnu Ameriku. Tomu šefovi bandi dodaju kocku. on to zahvaljuje posebnom govoru. Svi krimi­ nalci u gradu spremni su imati posla sa svojim izvršiteljima. zvanog "Lijepi Ficelle". Ako ovaj sumnjivi i agresivni svijet bez imalo skru­ pula još danas obilježava kolektivno sje­ canje romantičnom nostalgijom. Šira javnost ponovno ga je otkrila 1953. Za Victora Hugoa šatrovački govor bio je "odjeća u koju se jezik prerušava kad mora učiniti nešto loše". Poput ološarca koji je nekoć opjevao Vil­ lon. dva lika iz podzemlja Marseillea. njihovi su najbolji rekvi­ ziti. a poseb­ no ne policija i doušnici. Zauzvrat njihove veze s poslovnim lju­ dima i političarima osiguravaju im sta­ novitu nekažnjivost u pravosuđu. iavlja se pravi kriminalni milje s neko­ liko ikona i raznolikim djelatnostima. na rubu društva od kojeg su stalno bježali. Instrument chalimeau i automobil Traction avant za koji se brinu mehaničari iz kriminal­ noga miljea.

stoljeća odjevenih u širo­ ke hlače (benardice). široke pojasove i šarene šalove zamjenjuju građanskim. Kraj jednoga kuma: Antoine Guérini ubijen je u Marseilleu 1982. a govoriti znači "cinkati" policiji što gotovo neizbježno vodi u smrt.predstavljaju sav uspjeh dečki iz krimi­ nalnoga miljea koji sanjaju o građan­ skom životu i žele izaći u javnost sa svojim uspjehom. ali rijetki su oni koji se primaju u bandu. Tino Rossi. urezana u meso. Nema potreba za ceremonije inicijacije. medu kojima i državni tajnik za informiranje. ali postoje pravila: poštovanje vlasništva i unutarnje hijerarhije. Uostalom 1943. pjevačica Mistinguett. ponašanja i pri­ kazivanja. Pučki izgled "dečki iz Mouffa" (ulica u Latinskoj četvrti Pari­ za) s kraja 19.. Hulja ima dovoljno. Ta praksa pomalo iščezava uoči Drugoga svjet­ skog rata: pripadnost bandi postala je veoma čitka za policiju jer se oglašavala javno. nema ni organigrama koji dodjeljuje svakomu njegovo mjesto. više od tri tisuće osoba gura se na Craboneovu sprovodu. kačkete. pomoćnik gradona­ čelnika Marseillea. vjernost jednom čovjeku ili jednoj bandi. Ovdje iskustvo i izgled čine muškarca. a ne "papak" znači način djelovanja. Zakoni podzemlja Odjeća nije dovoljna da bi činila taj milje koji je ponajprije silovit i dijelom ilegalan svijet u koji ne može ući svatko. svi ostali su "papci". Na vratu riječ fatalitas namijenjena je krvniku dok tri točke na člancima znače "smrt murjacima" i obraćaju se policiji. životinjama fetišima. mudrim ili pro­ vokativnim izrekama. Ispod košulja muškarci su uglavnom pokriveni tetovažama. Bilo da je rođen na pločnici­ ma Pariza ili na Korzici. zatim puste­ nim šeširima široka oboda koji pod­ sjećaju na one čikaških gangstera i nose se okrenuti odostrag. Dvadesetih godina elegan­ tna su trodijelna odijela i ogrtači u skla­ du s dvobojnim cipelama i neizbježnim šeširima polucilindrima. prava hulja se krasi znakovima prepoznavanja koji ne mogu zavarati. Kao u slučaju Zlatne kacige problemi se moraju rješavati među 221 Tajna zločinačka društva . Sa svojini bratom "Méméom" nadzirao je sve vrste ilegalne trgovine između Korzike i Pigallea. "obitelj".. Biti "muškarac". njemački velepo­ slanik Otto Abetz. Kodeks časti temelji se ponaj­ prije na snazi i diskreciji. brojevi­ ma koje donose sreću. Poprsja su im ukrašena golim ženama. osveta u sluča­ ju izdaje. Muškarci i papci Priznati članovi francuskog podzemlja nazivaju se "muškarci". Nema inicijacije. Tu je više nego igdje šutnja zlato.

reći će stari gangster René la Canne in­ spektoru Le Taillantieru na ispitivanju. jedan prav. svaki član kriminalnog miljea ima nadimak koji je više-manje znakovit: to su Jo Ožiljak. Olakotne okolnosti }eana Boyera. Paralelno Fréhel. ako i postoji podzemlje. često prema pro­ fitima koji se mogu ostvariti. Ali poslije rata Amerikanci bdiju nad tim da francusko podzemlje zapriječi put ko­ munistima. Ge­ orges Artiljerac ili Emile iz Grenellea. Maurce Chevalier. Pravila se više ne poštuju.. Albert Préjean i mnogi dru­ gi doživjeli su uspjeh s pjesmama s tekstovima poput "Jedan žestok. Bibi Slav­ ni. Lijepi Fraisette. Louis Jouvet. To je razdoblje Francuske veze. Mreže su raskrinkane početkom 70-ih godina i otada. kinematografije. jedan tetoviran". za­ laze u iste kafiće. a da bi vodila računa o stvarnosti. Nakon Drugoga svjetskog rata šansone Fran­ cisa Lemarquea s prizvukom nostalgije podsjećaju na plesove uz diple iz "Ulice Lappe".. daleko od papaka i "murjaka" i uglavnom nasiljem. Ali kinematografija je veličala apaše. Ti "dlakavi momci". Arletty. Ako jedan ma­ kro otme djevojku drugomu. dok Jean Gabin. S nemalim financijskim sredstvima braća Guérini.. gomilaju luksuzne auto­ mobile. Damia. odlaze na iste plesove. Mistinguett. odijevaju se u istim trgovinama. Ako neki papak uđe u neku od četvrti rezer­ viranih za njih. dakako.U Panami ljudi iz kriminalnog miljea muškarcima. nedvojbeno prelijepa. Dorville. Žene rijetko ima­ ju pravo govora u tom muškom svijetu. Hôtel du Nord Marcela Carnéa ili Zlatna ka­ ciga Jacquesa Beckera posvećeni su kriminalnom miljeu.. Veliki Cari. ura odbijaju). Taj život u zatvorenom krugu je konstanta miljea. 222 . F RANCUSKO PODZEMLJE SA SVOJIM Simone Signoret u "Zlatnoj kacigi" 1952) Jacquesa Beckera." PODZEMLJE IMA SVOJU KINEMATOGRAFIJU Francuska veza Za vrijeme okupacije bande su odmah izabrale svoju stranu. Andrex. Francuski šefovi bandi koji se odaju tomu (neki poput braće Zemmo- slikovitim običajima fasciniralo je autore i kompozitore od Pariza Victora Hugoa ili Eugènea Suea sve do Simenonovih štrebera preko realistične šansone i. Fernandel. posebno u marseillskoj lu­ ci. Kao sljedbenici najkićenijega šatrovačkog govora oni prakticiraju promjenjiv jezik razumljiv samo njima. Zbog brige o anonimnosti ili jednostav­ no zato što je jezik ulice šatrovački i sli­ kovit. Jean-Paul Belmondo. Trgovina "bijelim prahom" krenula je i stvorila neslućene profite potičući internacio­ nalizaciju rada. Même i Antoine zauzimaju visoko prvo mjesto sve do 60-ih godina. znakovita tišina ih od­ mah otjera van. Tek nakon Drugoga svjetskog rata makroi češće prakticiraju otkup ili kazne za onoga tko pogriješi. Međutim Francuska veza ne opstaje dugo niti u bratoubilačkim ratovima među Hanovi­ ma. kodeks časti nije više isti. jahte i vile na obali.. "podzemlje više nema morala. Serge Reggiani ili Simone Signoret (lijepa Amélie Hélie u Zlatnoj kacigi) glume zločince toga vremena. široke i složene mreže ilegalne trgovine drogom koja vodi u SAD. kako ih još zovu. Dédé Razbijeni Nos. niti u napadima policije. "Ovo je moj žigolo" ili "U rupama mrak". posebno preko Latinske Amerike. Bernard Blier ili Lino Ventura na filmu pružaju komičnu i zabavnu sliku francuskog pod­ zemlja gdje pučki govor ima glavnu ulogu. o njemu se ne govori. dovoljno je da počne obračun noževima ili revolve­ rima. duh rođen s apašima u pariškim ili marseillskim predgrađima je prošlost: "Sramim se"..

Od kabadahija do baba Te su veze zapravo dosta stare. Toga dana blindirani au­ tomobil nad kojim je vozač izgubio kontrolu udario je svom snagom u ka­ mion. Afganistan. Ta zadaća im je omogućavala da se lagodno bave kri­ jumčarenjem. STUDENOME 1996. koji je bio drugi čovjek istanbulske policije. Gonca Us. Bio je u društvu s Abdullahom Catlijem koji je sudjelovao u ubojstvima 70-ih i 80-ih godina i bio poznati narkodiler kojeg su tražile sve policije u Turskoj. tur­ ske premijerke od 1993. nalaze se ljudi koje veže prisega i kult tajne i koji katkad imaju iste etničke korijene: Kurdi. bivša miss. i Ali Agca koji ga je poku­ šao ubiti 1981. PRIMJER USKIH Srednjeg istoka. Kad su objavljena njihova imena. Ali još je gore nešto drugo: policija otkriva kod Catlija putovnicu i dozvolu za nošenje oružja potpisane rukom bivšeg ministra unu­ tarnjih poslova vlade Tansu Ciller. prethodnik današnje Turske. posebno opijumom koji dolazi iz Zlatnoga trokuta (Iran.. Ali nakon Drugoga svjet­ skog rata ti ljudi su stvorili pravu maffiju čiji šefovi.već ima u sebi uzbudljiv predznak. Armenci ili Turci. Vezana je uz ličnost Yasara Avnija Musullulua koji se od 70-ih godina smatra jed­ nim od najvećih turskih baba. oni gomilaju zarade od porasta ilegalne trgovine drogom. PIZZA CONNECTION veza uspostavljenih između tur­ ske mafije i njezinih partnera u svijetu je krijumčarska organizacija velikih raz­ mjera koju su vlasti identificirale 1983. sudjeluju u toj trgovini povezani s vlastima. stoljeća Otomansko Carstvo. IZBIO IE SKAN- dal u anatolskom gradiću Susurluku . Naći šefa policije u dru­ štvu poznatoga babe . U cijeloj zemlji izbijaju demonstracije koje traže istragu. Troje od četvero putnika pogi­ nulo je na mjestu.. Kad jednom roba dođe u ruke italoameričke mafije. Po njihovim zapovijedima Ivan Pavao II. On je jedan od onih koji 223 Tajna zločinačka društva . kako bi osigurali nadzor poštan­ skih i telegrafskih veza. do 1995. Pranje novca je kratkotrajno. babe preuzimaju vod­ stvo. U Palermu se droga ra­ finira i zatim odlazi u SAD. služilo se uslugama počasnih zločinaca. Od po­ četka 20. To su središnje osobe mafijaških društava.to je turska riječ koja znači "otac" ili "djed".koji je zapljusnuo turski politički život i cijelo stanovništvo. kabada­ hija. ali uzaludno. Moćan brodovlasnik koristi se pomorskom kom­ panijom za opskrbu sicilijanske Cose Nostre opojnim drogama koje dolaze sa P IZZA CONNECTION. Među njima se nalazio Hüseyin Kocadag. no može se prevesti i kao "kum" . Treća žrtva je njegova ljubavnica. Agca je bio član Sivih vukova. babe. Tako je lako u potpunoj diskreciji proknjižiti novac dobiven od ilegalne prodaje kroz računovodstva re­ storana.Babe turske mafije Turska. Među babama posebno se ističe Bekir Celenk. Pakistan). postala je danas "lijevak" koji hrani Europu drogama. Inci­ dent u Susurluku otkriva ono što je cijeli narod predosjećao: prešutni dogo­ vor na najvišoj razini između svijeta zločina i svijeta politike. No ta trgovina je nakon višegodišnjeg na­ pora raskrinkana potkraj 80-ih godina prošlog stoljeća. vrata između zapada i istoka. započela je afera. organizacije ekstremne desnice bliske mafiji kojom je upravljao Abdullah Catli. distribuira se na cijelom teritoriju preko mreže pizzerija. Mjesni kumovi.

postao je zapravo posrednik između proizvođača opijuma na istoku i proizvođača oružja na zapadu. Oni su bliski određenim grupama ekstrem­ ne desnice kao što su Sivi vukovi. u dijelovima sa zapada u smjeru Tajvana ili Iraka koji se priprema na rat protiv . kum turske mafije. Usko povezan s obavještajnim službama istočnih zemalja osumnjičen je da je organizirao atentat na Ivana Pavla II. čiji dobar dio članova navodno radi za policiju i turske tajne službe. Početkom sljedećeg desetljeća spo­ minju ga čak kao jednog od naručitelja atentata na papu Ivana Pavla II. Koncentracija te ilegalne trgovine je fenomenalna: četiri ili pet turskih klanova sami nadziru tri četvrtine britanskoga tržišta heroinom.Babe turske mafije Irana. Babe su danas usko povezane sa sicili­ janskom Cosom Nostrom u trgovini opojnim drogama. Postavši poznat potkraj 70-ih godina u trgovini oružjem. 1981. Isto su tako u vezi s kurdskim separatistima Radničke partije Kurdistana čijim po­ sredstvom nadziru prijevoz opijuma koji dolazi s Istoka. gradskih dužnosnika ili policajaca umaklo financijskim preduj­ movima mafije. Jedna od njihovih specijalnosti je reket vlasnika automobi­ la: oni koji im odbiju platiti danak izlažu se opasnosti da više ne nađu svoje vozi­ lo. Ta simbioza s vlastima takva je da je navodno bilo zaustavljeno sastavljanje izvješće UN-a o toj temi. su turskoj mafiji dali međunarodnu di­ menziju. Na lokalnoj razini bande vladaju cijelim četvrtima. Najmanje desetak oklopnih vozila prešlo je. No utjecaj baba ide još i dalje. zahvaljujući njemu. Diskretna i moćna Moć baba temelji se na širini njihovih mreža. Tema je ocijenjena kao previše osjetlji­ va. Na višoj razini čini se da je malo poli­ tičkih stranaka. Bekir Celenk.

I napokon u zemlji koja zabranjuje upotrebu oružja oni nadziru trgovinu oružjem. Kamatarenje. Riječ yakuza potječe uostalom od gubitne kombinacije u jednoj kartaškoj igri.. Ona je odraz neizmjer­ nog značenja koje početkom 21. Čuvajući tajnu o svojim aktivnostima i identitet svojih članova. Valja istaknuti kako su te mafijaške skupine koje zovu boryokudan prisutne u svim sektorima neslužbeno­ ga gospodarstva. bakuti su isko­ ristili japanski gospodarski uzlet kako bi zagospodarili ilegalnom trgovinom. Osim toga razvili su originalan oblik reketa. počevši od igara na sreću i trgovine "bijelim dijamantom". toliko su šefovi tih mreža bili povezani s vlastima. iznude i pro­ stitucija jednako su tako njihova zna­ čajka: yakuze opskrbljuju javne kuće na otočju mladim ženama iz veoma siro­ mašnih obitelji. yakuze opasni su ljudi koji su ovladali cijelim dijelovima japanskoga gospodarstva i utječu na politički život u zemlji. To strateško pozicioniranje omogućuje im isto tako da lako peru prljav novac. posebno Liberalno-demokratskoj stranci na vlasti gotovo nepre­ kidno od kraja Drugoga svjetskog rata. amfetaminom čija potrošnja ne prestaje rasti u Japanu koji je izložen krizi bez presedana. stoljeća ima japanska mafija čiji bi prihodi mo­ gli doseći blizu 20 milijarda dolara go­ dišnje za organizaciju od samo 80 000 članova. Yakuze imaju svoju kuću u Osaki i pokazuju se u javnosti u uniformi. kao ono u kojem je vladalo pod­ zemlje. objašnjava se njezi­ nom složenom poviješću. yakuze su tijekom tih godina stekle službeno priznanje o svojem po­ stojanju u obliku udruga. . REGLEDAJTE RAČUNOVODSTVO bilo kojeg velikog japanskog poduzeća ili banke i nepogre­ šivo ćete se spotaknuti (. Ameri­ kanci se služe mafijaškim mrežama kako bi oživjeli gospodarstvo. stoljeća poslodavci angažirali kako bi zaposlenici potrošili dio plaće na kocku. Dok je Japan bio uništen i stavljen pod tutorstvo generala MacArthura.) na yakuze. Zna se spominjati razdoblje između 1945. bakuta koje su od 18. boryokudana. Teret povijesti Yakuze su jednako tako bliski centrima odlučivanja. kao članovi brojnih upravnih vijeća prestižnih po­ duzeća ucjenjuju svoje članove ili napla­ ćuju svoju potporu tijekom osjetljivih glasovanja o financiranju. Ali prava moć toga sindikata japanskoga zločina ostaje velikim dijelom okultna.U zemlji izlazećeg sunca moć yakuza Članovi japanskih dvjestogodišnjih mafijaških društava. Yakuze potječu izravno od profesionalnih kockara. To što je utjecaj japanske mafije dose­ gnuo takvo značenje. Veoma vješti u svakojakim prijevarama. i 1947.." Ova tvrdnja potječe od jednog od najboljih stručnjaka za ja­ pansku mafiju. Ali njihova dominacija u ilegalnom go­ spodarstvu potječe iz razdoblja nepo­ sredno nakon Drugoga svjetskog rata.

Podrijetlom iz Kobea okup­ lja gotovo polovicu yakuza iz zemlje. dokazao. Međutim onaj tko želi postati članom pomno se promatra prije nego što se primi u organizaciju. sveča­ no se inicira na ceremoniji tijekom koje razmjenjuje čašu sakea sa svojim oyabunom. Trebao bi dakle priznati svoju pogrešku na cere­ moniji yubitsumea tijekom koje krivac mora svojem nadređenom predati prvi zglob na svojem malom prstu. kobun. ako je potrebno i po cijenu života. Svaki spor mora se rješavati interno: nikada ne smije pozivati policiju.KODEKS ČASTI KOD YAKUZA melji se na poštovanju određe­ nih pravila. imati ljubavnu vezu sa ženom nekoga člana klana. Tako svaki novi član mora obećati da će poštovati svojega šefa kojem će se slijepo pokoravati. Osim toga novak mora slijediti određen broj moralnih preporuka: izbjegavati kon­ zumiranje droge ili alkohola. Njihov je utjecaj poli­ tička moć ocijenila nepodnošljivim i 1992. No kao što su dokazali brojni financijski skandali uoči 21. Odsad je on njegov čovjek. stoljeća. nego i svaku priliku da prona­ đe novi na području Japana. Tajna zločinačka društva 226 . Iako sami upravljaju svojim poslovima. mu poštovanje. Ako bi propustio izvršavati svo­ je obveze. Odnos koji ga povezuje sa šefom svojega klana ili svoje bande teme­ lji se na japanskom modelu oyabun-kobuna. štiti i eventualno dolazi u pomoć njegovoj obitelji u sluča­ ju smrti ili odlaska u zatvor. Najvažniji među njima je Yamaguchi-gumi. proglasila njihovo raspuštanje. U ČINKOVITOST BORYOKUDANA TE- Snaga veza od čovjeka čovjeku U tom razdoblju učvršćuju se prvi boryokudani koji još tvore sliku japanske mafije. smjesta bi izgubio ne samo posao. Često inici­ rani nose tetovažu koja označava njihovu pripadnost klanu. svake godine moraju uplatiti svojem sjedištu određenu svotu svojih primanja. Klanovi su veoma decentralizirani. tajniji nego ikad. Yakuza mora poštovati veoma strog ko­ deks časti. Ako se čini da se pristupnik. oni su još pri­ sutni. vjernost i pokornost. što je odnos dijete-otac. Obrana klana je također temeljna: mladi yaku­ za se obvezuje da će čuvati najapsolutniju tajnu o svojim aktivnostima i identitetu svojih drugova. U skladu s kodeksom časti njegova je pogreška kažnjena amputiranjem više zglobova na prstima. Njegovu zastavu u obliku pozlaćenog romba poznaju svi. duguje Znak sramote za toga Yakuzu koji nije izvršio svoje obveze. Za­ uzvrat učitelj ga hrani.

Za nekoliko godina postao je jak čovjek toga društva. Tako danas u Rusi­ ji ima oko 6000 brigada sa 100 000 nao­ ružanih ljudi. ali shvativši naknadno kakva su Svakodnevan prizor u novoj Rusiji: pad sovjetskog imperija pridonio je stvaranju skorojevića čije iznenadno bogatstvo ne ostavlja iluzije. suzdržane u sovjet­ skom razdoblju. bratva (bratstva) koje zovu i "brigade". To je slučaj grupe Japončik.Mreže ruske mafije Na ruševinama sovjetskog imperija ruska mafija prosperira u obliku mnogobrojnih i aktivnih bandi ne samo u Rusiji nego i na sve četiri strane svijeta. Ondje stupa u vezu s Organi­ zacijom. nadzire određen broj tržišta itd. Za razliku od svoie sicilijanske ili latinoameričke rođakinje ruska mafija nije ni jedinstvena ni centralizirana. nedvojbeno najvažnije od svih ruskih zločinačkih društava kojom up­ ravlja Vjačeslav Kirilovič Ivankov. Staljin i njegovi na­ sljednici često su ih deportirali u gulage. opasnost ti ljudi. Sam ministar. To je bivši boksač koji je upoznao strahote gulaga. doživjele su zamah s padom SSSR-a 1991. Ilegalno je emi­ grirao u SAD 70-ih godina prošloga sto­ V ELIKA VEĆINA RUSKIH BRIGADA OPERI- ljeća. Za primanje u mafiju nema inicijacije: traže se energičan tem­ perament i potpuna odsutnost skrupula. Od ostalih mafija na svijetu razlikuje ih jedna druga karakteristika: njihov stu­ panj obrazovanja koji im je omogućio da brzo ovladaju ilegalnom trgovinom ili složenim financijskim operacijama.6 milijuna zločina i prijestupa". GRUPA JAPONČIK ra sa svojega teritorija. nazvan "mali Japanac". REDINOM 90-IH GODINA PRO- šloga stoljeća ruski ministar unutarnjih poslova je izjavio da je 60% državnih poduze­ ća. Kao simbol sve veće inter­ nacionalizacije ruskih brigada ono 90-ih godina prošloga stoljeća ulaže milijarde dolara u trgovinu heroinom i kokainom ili naftom iz bivšega sovjetskog imperija. Svaka banda može imati do više tisuća ljudi. Zvali su ih vory-v-zakone ("kradljivci po zakonu"). Tako se u kon­ taktu sa staljinizmom njihov tradicio- 227 Tajna zločinačka društva . po­ štovali strogi kodeks ponašanja. Služili su se šatrovačkim govorom. Ona više sliči nizu bandi. izjavio je da na žalost "ne može reći ništa utješno" bojeći se da će delin­ kvencija ostati na godišnjoj stopi od "oko 2. prozvanog "Japončik". Njihovim su se talentima služili boljševici u borbi za osvajanje vlasti. Bivši klan lopova Iako ruska mafija skreće pozornost na sebe unatrag nekoliko godina. Mafijaške mreže. ruskom mafijaškom mrežom smještenom u četvrti Little Odessa u Brooklynu. Iskustvo deportacije je osim to­ ga stvorilo čvrste veze medu određenim budućim vođama bandi. Ondje su se vory domogli neslužbene trgovine koja je vladala medu zatvore­ nicima. banaka i gotovo polovica privatnih poduzeća pod kontrolom mafije i orga­ niziranoga kriminala. U carskoj Rusiji postojalo je tajno društvo profesionalnih lopova. No svaka od njih ima strogu hijerarhiju. ona ima i tradiciju. tvorili su svojevrsnu aristokraciju pljačkaša. pokriva točno označen teritorij. Međutim neke su postale prava transnacionalna društva čiji se zločinački ogranci šire po cijelome svijetu. žaleći što raspolaže slabim proraču­ nom. Njome vlada jedan avtoritet ("šef") kojem po­ mažu brigadiri.

drvom. Ruske mafijaške skupine imaju sjedišta u većini bogatih zemalja.. U istom kontekstu šuška se da su odgovorne za trgovinu nukle­ arnim oružjem ili raketama.Mreže ruske mafije nalni kodeks vrijednosti polako brisao i ustupao mjesto političkim strategija­ ma i mamcu za dobitak.. žitarice. ali deficitar­ nom u vrijeme opće oskudice: cigarete. ostacima bivše komunističke vlasti. . hrana. u karipskoi zoni.. toliko su dezorganizira­ le mladu Rusiju da su se mafijaške sku­ pine . povezane s velikim narkokartelima Latinske Amerike pletu sve gušću mrežu. U stalnom kontaktu sa sovjetskom nomenklatu­ rom koja je tradicionalno korumpira­ na. Napokon one pljačkaju prirodni potencijal Rusije: prisutne su u trgovini naftom. Tako te skupine nadziru trgo­ vinu oružjem koja se razvila u vrijeme hladnoga rata.. Bivše bande kradljivaca postale su obrazac zloči­ načke mafije koja izbija na svjetlo dana nakon 1991. industrijskim ribolovom.. plinom. ilagalna tr­ govina drogom. Čečena ili Gruzijaca. Aktivnosti u Rusiji i u svijetu Danas se ruske brigade još razlikuju po svojim aktivnostima. Vladaju na tržnicama velikih gradova to lakše što se sovjetska policija da lako kupiti.. Vladimir Putin postavlja Simona Kukesa (slijeva) na čelo glavne ruske naftne kompanije nakon ostavke Mihaila Hodorovskoga.. Drugi jedan mo­ ment učinit će neobičnom rusku mafi­ ju 90-ih godina: udružuju se etnički klanovi poput Uzbeka.... Azerbejdžanaca. I doista reforme predsjednika Jeljcina provede­ ne poslije 1991. šefovi bandi počinju organizirati trgovinu legalnom robom. prostitucija.jedini vlasnici sredstava nasilja prema državi koja se umorila od toga da prisiljava na poštovanje zakona mogle domoći čitavih dijelova gospo­ darstva. Osim klasičnih područja za takve organizacije reket. osumnjičenog za suradnju s mafijom. one se ističu u pljački sovjet­ ske baštine i prirodnih rus­ kih bogatstava.

a i opasniji. Veliki karteli zapravo kon­ troliraju sve faze ilegalne trgovine dro­ gom: proizvodnju. vojsku. manjim. uzimanje talaca i korupcije. Zapravo se sustavno infiltriraju u poli­ ciju. Neki od tih laboratorija čak su opremljeni poletno-sletnim staza­ ma. Iako su organizacije ilegalne. većinom u bogatim zemljama. Meksiko koji se nalazi na granici SAD-a postao je ne samo važan proizvođač. Te zločinačke bande ponajprije su zadužene da šalju robu i štite njezinu proizvodnju. pravnom koje su neovisne jedne o drugima. u žargonu zvan "bijelo". Čak su i politički vođe sumnji­ vi. kad su kolumbijske policijske snage usred džungle otkrile podzemni labora­ torij izgrađen na tri razine. što jača njihovu diskreciju. jednoj od velikih kolumbijskih aglome­ racija proizvođača droge.. glavni šef kartela u Caliju nazvan "šahist" zbog svojih organizacijskih sposobnosti. carinu i pravosuđe ili ih kupuju.Gospodari trgovinom drogom. financijskim. Potječe iz Kolum­ bije odakle se izvozi tajnim kanalima. upravljao je najvećim svjetskim narkokartelom. INDUSTRIJA ZAKLONJENA OD POGLEDA nju droge prave su alkemičarske radionice zaštićene od indiskretnih po­ gleda. Njihovo se carstvo danas prostire preko cijeloga planeta. Karteli i karteliti Najvažniji karteli nalaze se u Kolumbi­ ji i Meksiku. Ondje M ODERNE TVORNICE ZA PROIZVOD- kemičari proizvode svake godine više tona kokaina. One isto tako potiču atmosferu terora u regijama po kojima pustoše primjenjujući mjere zaplašivanja. Te organizacije oslanjaju se i na sicariose. Sama trgovina drogom navodno iznosi 8% međuna­ rodne razmjene. Pridružiti se naoružanim bandama u službi kartela često je jedini mogući izlaz iz bijede u kojoj žive mladi u sirotinjskim četvrtima kolumbijskih gradova. Magnati droge čak zaključuju saveze s lokalnim geriljerosima kako bi im oni osigurali zaštitu proizvodnih pogona. prodaju i pranje novca. siromašne adolescente prepuštene same sebi koji ubijaju za komad kruha. Računa se da tre­ nutačno u svijetu ima najmanje 250 milijuna redovitih potrošača. Osim naoružanim vojni­ cima raspolažu različitim sekcijama logističkom. koji raspolaže mogućnošću prihvata više od sto osoba i energetski je potpuno neovisan. posebno prema Floridi. To se dogodilo 1999. Ta sjajna trgo­ vina brzo se organizirala. nego i raskrižje trgovine koja dolazi iz Južne Amerike. diskretnijim koji su prava srednja po­ duzeća za droge. transport. Za njih je Escobar primjer koji valja slijediti. oni se pokazuju u javnos­ ti u velikim automobilima s tjelesnim čuvarima koji se mogu lako primijetiti u zemljama u kojima vlada siromaštvo. karteli Karteli u koje je jednako teško prodrijeti kao u južnoameričku džunglu gdje kriju svoje tajne laboratorije vladaju bezrezervno narkotržištem. No već desetak godina prim­ jećuje se tendencija koja zabrinjava stručnjake za trgovinu drogama: ve­ liki karteli koji su suviše vidljivi us­ tupaju mjesto cartelitosima. R E D I N O M 70-IH G O D I N A PROŠ- loga stoljeća nova se droga pojavila na američkom tržiš­ tu: kokain. Tri godine poslije uhićenje Gilberto Rodriguez Orejuetla. Unatoč kon­ kurenciji drugih kartela poput onoga u Caliju. Okupljeni u bande ili pandillase one vladaju cijelim četvrtima. Ovdje je vlast podijeljena između četiriju velikih kartela: Juarezov. danas se misli kako je meksički pred­ sjednik Carlos Salinas razvio uske veze s kartelima kako bi njegova zemlja ima­ la koristi od njihova gospodarskoga dinamizma. Njegovi su učinci jači nego konoplje. Kad ga je policija likvidirala 1992. Unatoč tim uspjesima čini se da je borba protiv ilegalnih organi­ zacija danas zastala. Europi i uskoro Aziji. njihove šefove stanovništvo često poznaje. Ukorijenjenost u latinoamerička društva Tradicionalni karteli poput onih u Medellinu i Caliju stvoreni su s jedinom namjerom da preprodaju drogu. Escobar je uspio kontrolirati pola kolumbijske trgovine koja je izno­ sila milijarde dolara. Njiho­ vi članovi slični su vojnicima koji nisu ni inicirani niti su obvezni poštovati bi­ lo koji kodeks časti. Tijuanin i Matamorosov te napokon onaj iz pokrajine Sonora. Iz tih utvrda skrivenih u džungli droga se šalje prema velikim svjetskim tržištima: SAD-u. šef bande skromnoga podrijetla Pablo Escobar dolazi na čelo te unosne trgovine nasi­ ljem i zaplašivanjem. 229 Tajna zločinačka društva . Međutim događa se da se neke medu njima otkriju. U Medellinu.

a više korupciji. ali i da olakšaju mogućnosti pranja nov­ ca što zadaću vlasti čini još lakšom. One se specijaliziraju u jednoj od njih te uspo­ stavljaju pojedinačne veze s drugima.Džungla u koju se teško može prodrijeti iz Južne Amerike. Tajna zločinačka društva 230 _~OO~ =THE END= . cartelitosi manje pribjegavaju zločinima. Budući da im je stalo do dobrih poslovnih rezultata i diskrecije. "Majka svih borbi" (Vicente Fox . Njihovi su šefovi često školovani. Osim toga globalizaciia je dopustila kartelima da prošire svo­ ja tržišta. posebno prema Europi. idealno je mjesto za tajne laboratorije koje specijalne snage pokušavaju razotkriti. čak i biznismeni koji ponajprije traže za­ radu. Ove nove strukture su fleksibilnije i ne vladaju svim etapama trgovine. borba protiv te ilegalne trgovine jedna je od velikih uloga novoga stoljeća.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->