P. 1
Prirucnik Za Upis Djece u Prvi Razred

Prirucnik Za Upis Djece u Prvi Razred

|Views: 4,150|Likes:
Published by Zumreta Dizdarevic

More info:

Published by: Zumreta Dizdarevic on Nov 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/10/2013

pdf

text

original

Sections

 • I UVOD
 • II.PROCJENA SNALAŽENJA U VREMENU I KOMUNIKACIJI
 • III
 • IV
 • V UPUTE ZA PROVEDBU UPITNIKA ZA PROCJENU ZRELOSTI ZA UPIS U PRVI RAZRED
 • VI ORGANIZACIJA UPISA U PRVI RAZRED
 • VII RAZVOJNA ODSTUPANJA PRI UPISU DJETETA U PRVI RAZRED
 • VIII SURADNJA RODITELJA I ŠKOLE – PREDUVJET DJETETOVA USPJEHA
 • IX LITERATURA
 • X PRILOZI
 • XI POPIS SURADNIKA
 • XII. DODATAK – CD-ROM:

PRIRUČNIK ZA UPIS DJECE U PRVI RAZRED Priredila Jadranka Oštarčević, dipl.

pedagog, viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge, Agencija za odgoj i obrazovanje

Zagreb, 2008.

1

PRIREDILA Jadranka Oštarčević, dipl. pedagog, viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge AUTORI Višnja Cuculić, dipl. pedagog, OŠ Grigora Viteza, Zagreb Biljana Manin, dipl. pedagog, OŠ Trnsko, Zagreb Jadranka Oštarčević, dipl. pedagog, viša savjetnica Agencije za odgoj i obrazovanje Vanja Praznik, dipl. pedagog, OŠ Davorina Trstenjaka, Zagreb Mirjana Šimunović Škunca, prof. pedagogije i psihologije, OŠ Malešnica, Zagreb Helenka Udžbinec, prof. pedagogije i filozofije, OŠ Rapska, Zagreb

U privitku priručnika je primjerak CD-ROM-a tehnička priprema: Tajana Oštarčević, studentica Elektrotehničkog fakulteta

2

I. UVOD
Upis djece u prvi razred dio je odgojno-obrazovne djelatnosti stručnih suradnika u osnovnoj školi. Dosadašnje iskustvo pokazuje raznolikost u sadržaju upisnog materijala, organizaciji i provedbi upisa. Iz želje da se ujednače poslovi upisa (utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta, izrada upisnog materijala, formiranje razrednih odjela učenika i sl.) stručni suradnici pedagozi pokrenuli su postupak standardizacije postupaka za upis djece u prvi razred. U razradu priručnika krenulo se s namjerom da bude neposredna pomoć svima koji se susreću s ovom problematikom, da ponudi rješenja koja mogu biti polazna točka te se dopunjavati i kreativno dorađivati. Teorijske osnove razradile su stručne suradnice pedagoginje navedene kao autori, dok je u razradi upitnika za procjenu zrelosti za upis u prvi razred osim navedenih autorica, sudjelovalo još 277 stručnih suradnika s područja devet županija (popis u prilogu). Cilj razrade upitnika za procjenu zrelosti za upis u prvi razred je utvrditi psihofizičke sposobnosti djeteta prije polaska u školu tj. procijeniti zrelost za školu i djetetove mogućnosti za daljnja postignuća. Upitnik je potrebno selektivno primjenjivati i proučavati njegovu primjenu i djelotvornost. Dobivene rezultate treba prihvatiti kao indikatore stanja, a u donošenju konačne ocjene svakako je neophodna suradnja svih stručnih suradnika (pedagoga, psihologa i defektologa, učitelja i liječnika koji su sudjelovali u radu komisije, a koji će dobivene podatke koristiti kao polaznu točku za zajedničko utvrđivanje najdjelotvornijih metoda rada najprimjerenijih svakom djetetu. Upisom u školu rast i razvoj svakog djeteta postaje zajednička briga škole i roditeljskog doma. Stoga, već prvi susret sa školom treba kvalitetno osmisliti kako bi se dijete i roditelj osjećali prihvaćenim, kako bismo stvorili što bolje preduvjete za ostvarenje zajedničkog cilja – imati sretno dijete i dobrog učenika. Jadranka Oštarčević, viša savjetnica za stručne suradnike - pedagoge

3

II. ZAKONSKI OKVIR UPISA DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
Upis djece u prvi razred reguliran je zakonskim i podzakonskim aktima:

ZAKON O OSNOVNOM ŠKOLSTVU *
(Narodne novine, 69/ 2003) Članak 3. Osnovno školovanje obvezno je za svu djecu, u pravilu, od šest do petnaest godina života. Članak 42. U prvi razred osnovne škole upisuju se djeca koja do 1. travnja tekuće godine imaju navršenih šest godina života. U prvi razred mogu se upisati i djeca koja do 1. travnja tekuće godine nemaju navršenih šest godina života ako to na zahtjev roditelja ili staratelja odobri tijelo županijske državne uprave, odnosno Grada Zagreba nadležno za poslove školstva. Upis djece u osnovnu školu provodi se prema planu upisa koji donosi tijelo županijske državne uprave, odnosno Grada Zagreba nadležno za poslove školstva. Tijelo županijske državne uprave, odnosno Grada Zagreba nadležno za poslove školstva usklađuje planove upisa u osnovne škole na svom području. Prije upisa u prvi razred osnovne škole obvezno je utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta. Psihofizičko stanje djeteta utvrđuje povjerenstvo. Povjerenstvo čine liječnik, psihologpedagog, defektolog i učitelj. Ako povjerenstvo utvrdi da dijete zbog psihofizičkog stanja ne može pohađati školu, oslobodit će dijete obveze upisa u toj školskoj godini. Razloge koji uvjetuju da dijete ne može pohađati osnovnu školu i postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta iz stavka 3. i 4. ovoga članka utvrđuje zajednički Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo**. Članak 43. Roditelji, odnosno staratelji, dužni su u propisanom roku upisati dijete u osnovu školu, brinuti se da redovito pohađa nastavu i obavlja druge školske obveze. Osnovna škola dužna je obavijestiti poglavarstvo općine, odnosno Grada Zagreba i nadležno upravno tijelo koje je donijelo plan upisa o školskim obveznicima koji se nisu upisali, odnosno koji redovito ne pohađaju školu. * Navedeni su svi članci Zakona koji se odnose na upis djece u prvi razred ** Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

4

organizacijama socijalne skrbi ili drugim organizacijama. razlozi zbog kojih se može odgoditi upis u toj godini i postupak utvrdivanja primjerenog odgoja i obrazovanja djece s teškoćama u razvoju. PRAVILNIK O OSNOVNOŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (Narodne novine. kriteriji prema kojima općinski organ uprave nadležan za poslove školstva odnosno organ uprave nadležan za poslove školstva grada Zagreba utvrđuje škole. uvjete i način osnivanja odgojno-obrazovnih grupa i razrednih odjela u kojima su integrirani učenici s teškoćama u razvoju i školovanje učenika s teškoćama u razvoju u posebnim školama. 5 . 59/90) Ovim pravilnikom uređuju se oblici integracije učenika s teškoćama u razvoju u osnovne škole. 13/91) Ovim pravilnikom ureduje se postupak utvrdivanja psihofizičkog stanja djece prije upisa u osnovnu školu.PRAVILNIK O UPISU DJECE U OSNOVNU ŠKOLU (Narodne novine. Orijentacijska lista vrsta i stupnjeva teškoća u razvoju sastavni je dio pravilnika.

s osjećajem odgovornosti i novom organizacijom života. a istovremeno otkriti i eventualne poteškoće. spremnosti djeteta za polazak u školu vrlo je složeno. pojava trajnih zuba. Većina djece prihvati ovo novo životno razdoblje posve prirodno i smireno. uz mogućnost doživljavanja neuspjeha i kritike. motivaciju za učenje i ukupan stav prema školi. Dijete mora dobro vidjeti i čuti da bi upoznalo svijet oko sebe. a i njegove roditelje. INTELEKTUALNA ZRELOST Pitanje intelektualne zrelosti djeteta koje kreće u školu značajno je zbog toga što su osnovni zadaci koje će dijete savladavati u školi intelektualne prirode. Tjelesna zrelost mora dostići određeni stupanj da bi dijete moglo podnijeti naporni ritam škole. hoće li biti uspješno i hoće li naći prijatelje. ZRELOST DJETETA ZA UPIS U ŠKOLU Polazak u školu je za dijete. Pojam je to kojim obuhvaćamo tjelesnu. Prvi školski dani mogu biti uzbudljivi. Tjelesnu zrelost određuje liječnik prilikom pregleda. Tjelesna zrelost za školu podrazumijeva prosječnu visinu oko 120 cm za dječake i 117 cm za djevojčice te težinu oko 20 kg. ali je i značajan za razvoj njegove ličnosti. Često osjećaj nelagode i straha imaju i roditelji koji su zabrinuti kako će se njihovo dijete prilagoditi zahtjevima škole. uvjet je normalnog psihičkog i socijalnog razvoja. mišićna snaga itd. Dijete ulaskom u školu postaje dio organizirane i strukturirane sredine. naročito vida i sluha. Isto tako i stupanj razvoja živčanog sustava mora postići određenu zrelost. Zrelost za školu predstavlja optimalan stupanj razvijenosti različitih fizičkih i psihičkih funkcija djeteta koje će mu omogućiti optimalno savladavanje nastavnog plana i programa. prenošenja 6 .III. jedan od važnih trenutaka u životu. Definiranje zrelosti. Zrelost će ovisiti o biološkom razvoju. intelektualnu emocionalnu i socijalnu zrelost. Ova obostrana zabrinutost utiče na osjećaj zadovoljstva. no isto tako ovo razdoblje može biti teško pogotovo onoj djeci koja do polaska u školu nisu bila polaznici vrtića i kod kojih se javljaju strahovi od novog i nepoznatog. određivanje indeksa tjelesne mase. Za uspjeh u školi nužna je dobra razvijenost osjetnih organa. Mjerenje visine. koja se utvrđuje na sistematskom pregledu. koje se u školi mogu još više produbiti te ih je potrebno pravovremenim i najprimjerenijim postupcima otkloniti. koji ga čekaju u školi. da lakše savlada mnoge tjelesne i psihičke napore.) važno je s obzirom na svakodnevne napore školskog života (pješačenje od kuće do škole. nošenje školske torbe. ali i popraćen strahom i neugodom. Normalan tjelesan razvoj omogućuje djetetu da lakše uhvati ritam i tempo školskog rada. dugotrajno sjedenje u školskoj klupi…) na koje do sada dijete nije naviklo. ali i o tome koliko je okolina omogućila djetetu da ovlada potrebnim iskustvima. TJELESNA ZRELOST Tjelesna zrelost mjerilo je djetetova zdravlja. U školi se prvi puta susreće s obvezama. težine. Zbog ovih činjenica vrlo je važno prije polaska djeteta u školu na odgovarajući način procijeniti zrelost djeteta za školu. Intelektualna zrelost djeteta obuhvaća dobro razvijen govor. koji je osnova za razvijanje dječjeg mišljenja i jedan od bitnih uvjeta ljudske komunikacije. izlaže se sustavu vrednovanja i natjecanja.

Kod djeca koja kreću u školu primjetan je početak samokontrole koja im olakšava učenje. Prije polaska u školu dijete mora biti sposobno izraziti svoje misli i potrebe te razumjeti govor drugih. ali i bolje snalaženje u socijalnim kontaktima. pokazuje strahove i bori se za svoja prava. Distribucija i prenošenje pažnje bitna su svojstva pažnje potrebna za praćenje školskog rada. pamćenje i lakše spoznavanje. Dijete ovog uzrasta govori tečno i korektno. Pojmovno ili logičko mišljenje tj. melodiju. sposobnost zahvaćanja odnosa i veza među stvarima i pojavama koje djeca opažaju. Inteligencija (prema psihologu Howardu Gardneru) uključuje bogatstvo jezičnog izričaja (lingvistička inteligencija). prepoznaje glas kojim počinje riječ. apstrakciju i generalizaciju. S polaskom u školu naglo će rasti sposobnost djeteta da razmišlja o sve općenitijim i apstraktnijim stvarima. EMOCIONALNA ZRELOST Dijete prije polaska u školu treba u svom razvoju postići određeni stupanj emocionalne stabilnosti i samokontrole. Razvijenost pažnje u predškolskoj dobi uglavnom je nehotična. poznavanje samog sebe i mogućnost djelovanja u skladu s tim (intrapersonalna inteligencija). Na pragu osnovne škole djeca počinju izgrađivati glavne misaone operacije kojima se koristimo pri formiranju pojmova. ali je u tijeku jednog dana u stanju upotrebljavati tek oko stotinjak riječi. dijete mora imati namjernu pažnju i mogućnost koncentracije. boju glasa ili instrumenta (glazbena inteligencija). Dijete ove dobi otvoreno iskazuje emocije. Na početku školovanja dijete će morati ovladati grafomotornim vještinama koje imaju značajan utjecaj na savladavanje vještina čitanja i pisanja koje su temeljne vještine daljnjeg školovanja. pohvalama i kritikama te će morati na određeni način prihvatljivo reagirati. osjećaj za glazbu. u stanju je čuti riječ kao cjelinu i razlikovati je od druge. počinje se razvijati pred kraj predškolskog razdoblja. Emocije i osjećaji važni su za djetetov društveni život. U ovoj razvojnoj dobi kod djece prevladava uglavnom optimističko i ugodno raspoloženje. točno opažanje i snalaženje u prostoru. dinamiku. da prihvaća uspjeh odnosno neuspjeh te se zna nositi s osjećajima koji ih prate. jer ulaskom u sustav škole postaju bitne norme ponašanja koje vrijede u grupi vršnjaka. Pred polazak u školu bitno je da dijete ima određenu razinu tolerancije na frustraciju. aktivnom stavu i uočavanju logičkih veza. Dobra pažnja djeteta olakšava učenje. Važna je za svako dijete. namjera. Polaskom u prvi razred. koja ovisi o djetetovom interesu. uočavanje i razlikovanje raspoloženja. može spoznati glasove u riječi. što će mu omogućiti da ustraje u učenju i onda kad baš njemu nije ugodno i zanimljivo. Od djeteta koje kreće u školu očekuje se i razvijenost pamćenja. odnosno sintetizirati glasove u riječ. SOCIJALNA ZRELOST Ova komponenta zrelosti djeteta povezana je s emocionalnom zrelošću djeteta. Polaskom u školu dijete čini velik pomak u razvoju društvenih 7 . u razredu. Namjerna pažnja djece koja polaze u prvi razred nije velika. sposobnost služenja cijelim tijelom u izražavanju misli i osjećaja (tjelesno-kinestetička inteigencija). njenoj trajnosti i koncentraciji. ali ih pokušava i kontrolirati. motivacija i osjećaja drugih ljudi (interpersonalna inteligencija). Među djecom postoje velike razlike u opsegu pažnje. ritam. ona traje prosječno oko 10-15 minuta no ona će se sistematskim radom brzo povećavati. učinkovito korištenje brojeva i lakoću uočavanje logičke strukture i odnosa uzročno-posljedične veze (logičko-matematička inteligencija). ali i predviđanje tih odnosa bez ranije stečenog iskustva.iskustava i učenja. U školi je dijete izloženo sustavu vrednovanja i ocjenjivanja. Dijete ovog uzrasta zna oko 3000 riječi. sposobnost prostornog oblikovanja i sposobnost vizualizacije (prostorna inteligencija). zbog organizacije nastave i izloženosti mnoštvu informacija.

Ako su djeca u predškolskoj dobi navikla da mnoge stvari obavljaju drugi umjesto njih. gdje je bivalo zaštićeno i nerijetko imalo povlašten položaj. već i od roditelja i odgajatelja u vrtiću. Sve su to elementi u izgrađivanju vlastite slike o sebi i razvoju samopoštovanja. Istodobno ulazi u novu i često nepredvidivu socijalnu situaciju u kojoj svoj položaj mora samo izboriti. Učitelj mora uočiti osobnosti svakog djeteta i uvažavajući njegove specifičnosti. Ona uključuje i vještinu komunikacije i suradnje s vršnjacima te prihvaćanje autoriteta. samo se obući. koliko se u njemu budila kreativnost. imat će smanjenu sigurnost u sebe i manji interes za samostalno izvršavanje zadataka. voli biti prvo. intelektualnoj. Za djecu ovog uzrasta karakteristične su velike individualne razlike. usvajanje moralnih normi i sustav vrijednosti i ponašanja u okolini. Kako će se dijete snaći u školi ovisi i od toga da li je i koliko bilo uključeno u predškolske institucije. brinuti o sebi i svojim stvarima Koliko će dijete razviti samostalnost najviše ovisi o odnosu roditelja prema djetetovim htijenjima i aktivnostima. Oni ne zavise samo od djeteta. Ono se može svakodnevno odvojiti od obitelji. omogućiti mu učenje na najprimjerenijim načinima i različitom brzinom rada.odnosa. motivacija ili kooperativnost od strane roditelja ili odgajatelja. Postoji niz faktora važnih za uspjeh djeteta u snalaženju u školskim situacijama i novim obvezama. Socijalna zrelost istovremeno predstavlja prilagođavanje na društvene obveze. u stanju je suosjećati s drugima i u stanju je razlikovati poželjno od nepoželjnog ponašanja. emocionalnoj i socijalnoj zrelosti te o obiteljskom okruženju iz kojeg dijete potiče. koje se očituju u fizičkoj. ali i učitelja koji ga dočekuje u školi i koji će se s njime družiti tijekom njegova školovanja. 8 . oni na jasan način ocjenjuju dijete dajući mu do znanja da li ga prihvaćaju ili ne. Vršnjaci postaju kriterij za usporedbu. što će negativno utjecati na prihvaćanje školskih obveza i njihovo ispunjavanje. Ono izlazi iz poznate obiteljske situacije. Dijete ovog uzrasta uživa u osjećaju pripadnosti.

ravne i zakrivljene linije. skače s visine od oko 40 cm. a težina oko 20 kg za dječake. stoji na jednoj nozi. postoji mnogo zajedničkih karakterističnih osobina koje se u literaturi navode kao norme za pojedinu dob. razvoj svakog djeteta je različit (npr. Karakteristike prosječnog djeteta prije polaska u školu.KARAKTERISTIKE ŠESTOGODIŠNJAKA I SEDMOGODIŠNJAKA Svako dijete je specifično. kotura. Ipak. pliva održava ravnotežu. a koja ne možemo očekivati od djeteta određene dobi pa primjereno tome možemo izabrati aktivnosti koje ćemo mu ponuditi. jednom rukom hvata loptu. dok je za djevojčice nešto manja svi osjetilni organi su potpuno razvijeni uspostavljena je kontrola fizioloških potreba dobro je razvijeno mišićno tkivo u tijeku je izmjena mliječnih zuba GRUBA MOTORIKA • • • vozi bicikl. povlači poteze olovkom između zadanih točaka olovku drži lagano. boji unutar zadanih prostora precrtava brojke i slova iako ih ne poznaje povlači ravne i zakrivljene crte. kliže. hoda ravno po crti preskače uže. razlike u razvoju dječaka i djevojčica ili razlike među djecom koje potječu iz različitih socio-kulturnih sredina). Poznavanje normi nam omogućava da znamo koja postignuća možemo. pravilno i bez grča te kontrolira pritisak olovke na papir INTELEKTUALNE SPOSOBNOSTI • • • • • početak razvoja logičkih operacija uočava sličnosti i razlike promatra s određenim ciljem povezuje dijelove u cjelinu razlikuje pojmove vremena 9 . u dobi od 6-7 godina: TJELESNI RAZVOJ: • • • • • prosječna visina je oko 120 cm za dječake i oko 117 cm za djevojčice. samostalno se oblači FINA MOTORIKA • • • • • • • palcem može dotaknuti svaki prst reže škaricama jednostavnije oblike koristi se jedaćim priborom. veže vezice na cipelama precrtava jednostavnije oblike.

obliku. koristi pribor za jelo. može otići u susjedstvo. može sastaviti jednostavniju cjelinu od dijelova uočava razlike i prepoznaje sličnosti prepoznaje glas kojim započinje riječ tiskanim slovima zna napisati ime i prezime u stanju je ponoviti niz od pet brojeva mehanički broji do 10 i više zna što dolazi ispred (ispred broja 5) može precrtati jednostavnije likove točno imenuje boje i tonove pamti pojmove koji ga zanimaju trajanje pažnje je oko 15 – 20 minuta koncentracija na aktivnost koja ga zanima može potrajati i do 60 minuta GOVORNE SPOSOBNOSTI • • • • • • • • • • • govor je korektan i jasan pita za značenje apstraktnih riječi može opisati događaj iz prošlog iskustva u govoru ispravno upotrebljava buduće i prošlo vrijeme artikulira sve glasove (moguće nepravilnosti u izgovoru R. ljutnje i razočaranja može surađivati s drugima u nekoj zajedničkoj aktivnosti ponaša se zaštitnički prema mlađima suosjeća s drugima bira omiljenog prijatelja poštuje pravila igre samostalan u brizi o sebi (oblači cipele. ali ih odgađa nakon uvjeravanja 10 .• • • • • • • • • • • • • • • • • • zaključuje o jednostavnim uzročno posljedičnim vezama razlikuje parametre različitih veličina nekog predmeta zna koji dijelovi nedostaju kompletnom liku čovjeka u stanju je izvršiti trostruki nalog ima pojam količine. LJ. veličini i sl. zbraja i oduzima u skupu broja 5 u stanju je grupirati predmete po boji. održava higijenu) razlikuje poželjno od nepoželjnog ponašanja teže uspijeva odgoditi potrebe. NJ) u stanju je napisati i pročitati vlastito ime može prepričati kratku priču nakon što je čuje upotrebljava 2500-3000 riječi primjećuje rimu u pjesmama raspoznaje glasove od kojih se sastoji kraća riječ može pamtiti pjesmice ili dijelove nekog teksta koji ga zanima EMOCIONALNO – SOCIJALNI RAZVOJ • • • • • • • • • • • • primjetan začetak samodiscipline i samokontrole emocije su još uvijek burne prisutni realistični strahovi prepoznaje vlastite osjećaje ljubavi i sreće. u stanju je shvatiti proces zbrajanja i oduzimanja.

• • uživa u osjećaju pripadnosti usvojilo je osnovne norme ponašanja 11 .

Kako se zoveš ? Koliko imaš godina ? Gdje stanuješ ? Kako se zove grad. a ono treba skupno imenovati ono što vidi (voće. zatvorimo kutiju i tražimo od njega da imenuje predmete. cvijet). 0 0 1 2 2 12 . Kako pozdravljaš ljude koje sretneš tijekom dana ? Što kažemo kad nešto tražimo. UPITNIK ZA PROCJENU ZRELOSTI ZA UPIS U PRVI RAZRED OSNOVNA ŠKOLA:________________________ Ime i prezime djeteta:________________________ Datum ispitivanja:____________________ UPITNIK ZA PROCJENU ZRELOSTI ZA UPIS U PRVI RAZRED Br. Djetetu se pokazuju slike. povrće.IV. Dijete pogleda predmete bez imenovanja. koju mora sastaviti u smislenu cjelinu (kuća. PROCJENA SNALAŽENJA U VREMENU I KOMUNIKACIJI Ispričaj što radiš od jutra do večeri. dobijemo? 0 1 2 OPAŽANJE PREDMETA I VIZUALNO PAMĆENJE III. životinje). mjesto u kojem živiš ? Tko još osim tebe živi u tvojoj kući ? Jesi li išao u vrtić. PODRUČJE PROCJENE OPĆI PODACI KOJE DIJETE ZNA O SEBI BODOVI UKUPNO NAPOMENA I. malu školu ? 0 1 2 II. 0 1 2 SPOSOBNOST UOPĆAVANJA I LOGIČKOG ZAKLJUČIVA NJA IV. Djetetu se daju dijelovi slike. U kutiju stavimo 6 poznatih predmeta i pokažemo ih djetetu na nekoliko sekundi.

manje. jednako) 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 IMENOVANJE BOJA VII. __________________________ DODATNA ZAPAŽANJA : __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ 13 . slova i brojeva. ne slijedi upute 5. 0 1 2 GRAFOMOTORNI RAZVOJ IX. izrazito suradnički raspoloženo 2. Dijete na posebno pripremljenom papiru preslikava zadane elemente. Osnovna orijentacija u prostoru i na vlastitom tijelu Dominantna ruka 0 L 1 D 2 A Djetetovo ponašanje tijekom ispitivanja: 1. Prepoznavanje slova Analiza Sinteza Čitanje Govor 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 MATEMATIČKO PREDZNANJE VI. surađuje uz poticaj 4. 0 1 2 PROSTORNA ORIJENTACIJA X. dobro surađuje 3. a što različito na primjeru likova. odbija suradnju 6. Brojenje od 1 do 10 Čitanje brojeva do 10 Pridruživanje broja količini elemenata danog skupa Određivanje odnosa među predmetima (veće. Imenovanje osnovnih boja 0 1 2 UOČAVANJE SLIČNOSTI I RAZLIKA VIII Tražimo od djeteta da uoči što je slično.GOVORNO-JEZIČNI RAZVOJ V.

UKUPNO POSTIGNUTIH BODOVA / MOGUĆI BROJ BODOVA : ISPITIVAČ:___________________________ / 36 * Sastavni dio Upitnika za procjenu zrelosti za upis u prvi razred je CD-ROM s ispitnim zadacima ( ilustracija preuzeta s web portala) 14 .

Dijete pogleda predmete bez imenovanja. Vrjednovanje: 2 boda . mjesto u kojem živiš ? Tko još osim tebe živi u tvojoj kući? Jesi li išao u vrtić. djelomično poznavanje pozdrava i pojmova molim i hvala OPAŽANJE PREDMETA I VIZUALNO PAMĆENJE III. UPUTE ZA PROVEDBU UPITNIKA ZA PROCJENU ZRELOSTI ZA UPIS U PRVI RAZRED UPUTE: Ispitivač se predstavlja djetetu i postavlja pitanja kojima želi uspostaviti komunikaciju i dobiti OPĆI PODACI KOJE DIJETE ZNA O SEBI I. zatvorimo kutiju i tražimo od njega da imenuje predmete. podneva i večeri. Kako pozdravljaš ljude koje sretneš tijekom dana? Što kažemo kad nešto tražimo. U kutiju stavimo 6 poznatih predmeta i pokažemo ih djetetu na nekoliko sekundi. 0 1 2 15 .djelomično imenovanje dijelova dana. dobijemo ? 0 1 2 UPUTE: Ispitivač provjerava djetetovu snalaženje u vremenskoj orijentaciji i osnove uljudne komunikacije Vrjednovanje: 2 boda .odgovoreno na 3-4 pitanja II. poznavanje pozdrava i pojmova molim i hvala 1 bod .odgovoreno na sva pitanja 1 bod . Kako se zoveš ? Koliko imaš godina? Gdje stanuješ? Kako se zove grad.V. malu školu? 0 1 2 osnovne podatke.imenovanje jutra. PROCJENA SNALAŽENJA U VREMENU I KOMUNIKACIJI Ispričaj što radiš od jutra do večeri.

imenovanje skupnih naziva za sve tri skupine 1 bod . koju mora sastaviti u smislenu cjelinu (kuća.neuspješno riješen zadatak GOVORNO-JEZIČNI RAZVOJ V.UPUTE: Ispitivač ima pripremljenu zatvorenu kutiju s predmetima iz djetetova bliskog okruženja.djelomično imenovanje skupnih naziva Djetetu se prikaže jedna slika (po izboru) u cjelini. Vrjednovanje: 2 boda . povrće. ključ. Vrjednovanje: 2 boda .imenovanje svih 6 predmeta 1 bod . Djetetu se pokažu predmeti uz napomenu da ih što više pokuša zapamtiti.uspješno sastavljena slika 0 bodova . gumicu i autić.: lopticu. Djetetu se pokazuju slike. Prepoznavanje slova Analiza Sinteza Čitanje Govor 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 UPUTE: 16 . cvijet) 0 0 1 2 2 UPUTE: Ispitivač pokazuje slike voća. npr. Nakon šest sekundi predmeti se maknu iz djetetova vidokruga i traži se njihovo imenovanje. povrće i životinja i traži skupni naziv za svaku skupinu elemenata. olovku.imenovanje 3 – 5 predmeta SPOSOBNOST UOPĆAVANJA I LOGIČKOG ZAKLJUČIVA NJA IV. šiljilo. a zatim mu se daju četiri dijela iste slike i traži da ih sastavi u smislenu cjelinu 2 boda . a ono treba skupno imenovati ono što vidi (voće. životinje) Djetetu se daju dijelovi slike.

nerazvijena sinteza Vrjednovanje čitanja: 2 boda – usvojio tehniku čitanja 1 bod .čita slovkajući ili slijevajući Vrjednovanje govora: 2 boda – razvijen govor 0 bodova . Vrjednovanje prepoznavanja slova: 2 boda . analize i sinteze.nerazvijena analiza Vrjednovanje sinteze (ponudi se sinteza riječi od 3. manje.Ako je dijete savladalo tehniku čitanja.4 glasa) : 2 boda .uspješno brojenje do 10 0 bodova .razvijena analiza 0 bodova . nema potrebe ispitivanja prepoznavanja slova.neuspješno pridruživanje Vrjednovanje određivanja odnosa među predmetima (veće.poznavanje svih brojeva 1 bod .neuspješno brojanje 2 boda . jednako) 2 boda – uspješno određivanje odnosa 1 bod .djelomično poznavanje brojeva Vrjednovanje pridruživanja broja količini elemenata danog skupa: 2 boda – uspješno pridruživanje 0 bodova .4 glasa) : 2 boda . jednako) 0 0 0 0 1 2 2 2 2 1 UPUTE: Vrjednovanje brojenja: Vrjednovanje čitanja brojeva : 2 boda .razvijena sinteza 0 bodova .djelomično određivanje odnosa 17 .uočene teškoće (u rubriku NAPOMENA upisati: uputiti na obradu) MATEMATIČKO PREDZNANJE VI.djelomično poznavanje slova Vrjednovanje analize (ponudi se analiza riječi od 3.poznavanje svih slova abecede 1 bod . Brojenje od 1 do 10 Čitanje brojeva do 10 Pridruživanje broja količini elemenata danog skupa Određivanje odnosa među predmetima (veće. manje.

pravokutnik. slova. Ispitivač traži da dijete uoči jedan element koji se razlikuje od ostala tri u istom redu. Vrjednovanje: 2 boda . krug.dijete uočava sličnosti i razlike 1 bod . Dijete na posebno pripremljenom papiru preslikava zadane elemente.imenuje sve osnovne boje 1 bod . Ispitivač traži da dijete uoči sličnost ponuđenog elemenata s lijeve strane s ponuđenim elementima s desne strane. plava i zelena) Vrjednovanje: 2 boda . 0 1 2 UPUTE: Prikaz lika iz crtanog filma može se koristiti za objašnjenje zadatka. Imenovanje osnovnih boja 0 1 2 UPUTE: Ispitivač traži od djeteta prepoznavanje četiri osnovne boje (crvena. žuta. linija Vrjednovanje: 2 boda – dijete uspješno preslikava sva četiri elementa 1 bod . brojevi). 0 1 2 UPUTE: Ispitivač ponudi djetetu preslikavanje elemenata: trokut.djelomično prepoznavanje boja UOČAVANJE SLIČNOSTI I RAZLIKA VIII Tražimo od djeteta da uoči što je slično.djelomično rješava zadatak GRAFOMOTORNI RAZVOJ IX.IMENOVANJE BOJA VII.djelomično rješava zadatak 18 . a što različito na tri primjera (geometrijski lik.

A – korištenje obje ruke( ambidekster) 19 . dodirni lijevo uho) Vrjednovanje: 2 boda – dijete se uspješno snalazi u prostornoj orijentaciji 1 bod . unutar.djelomično rješava zadatak Ispitivač zaokruži slovo koje označava dominantu ruku: L – lijeva. zažmiri na desno oko. desno. D – desna. lijevo. Osnovna orijentacija u prostoru i na vlastitom tijelu Dominantna ruka 0 L 1 D 2 A UPUTE: Ispitivač na osnovu ponuđenih slika provjeri osnovnu prostornu orijentaciju (gore. a dodatnim uputama provjeri djetetovu orijentaciju na svom tijelu (npr. dolje.PROSTORNA ORIJENTACIJA X. izvan).

stavak 2. članak 3. ali ponekad ima i nedovoljno točne ili nepotpune podatke zbog mogućnosti mijenjanja mjesta boravka obitelji ili drugih razloga. 2.˝ (Pravilnik o upisu djece u osnovnu školu..) ˝Općinski organ uprave nadležan za poslove školstva i općinski organ uprave nadležan za poslove zdravstva. dostavlja zdravstvenoj organizaciji pri kojoj će komisija utvrđivati psihofizičko stanje djece˝. i 3. 1991. * ˝Popis djece dorasle za upis u osnovnu školu općinski organ uprave nadležan za poslove školstva..VI. U praksi se susreću različita rješenja: pozive šalju Ured za prosvjetu ili škola putem oglasa na prostoru školskog upisnog područja ili putem pisama upućenim pojedinačno svakom djetetu. * Popis školskih obveznika nadopunjuje se podacima dobivenim od strane vrtića i/ili roditelja koji su prijavili dolazak na upisno područje škole. odnosno organ uprave nadležan za poslove zdravstva i organ uprave nadležan za poslove zdravstva grada Zagreba dužni su utvrditi gdje će se utvrđivati psihofizičko stanje djece s obzirom na njihovo mjesto stanovanja. članak 3. budućeg školskog obveznika. * Komisijsko utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta 20 . članak 2.) Ovaj popis može biti dostavljen i školi. Komisiju osnivaju općinski organ uprave nadležan za poslove školstva i općinski organ uprave nadležan za poslove zdravstva˝. Psihofizičko stanje djeteta utvrđuje komisija koju čine liječnik. Na osnovu razgovora sa stručnim suradnicima vrtića mogu se dobiti i dodatni podaci čija je svrha što bolje upoznati svako dijete. 1991. stavak 1. (Prilog 1. ORGANIZACIJA UPISA U PRVI RAZRED * ˝Prije upisa u osnovnu školu obvezno je utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta. (Pravilnik o upisu djece u osnovnu školu. Stoga je dobra praksa povezivanje škola s predškolskim institucijama na području školskog upisnog područja. (Pravilnik o upisu djece u osnovnu školu.) Sugerira se imenovanje komisije za svaku školu te sastanak svih članova povjerenstva na kojem će biti dogovorena organizacija i provedbe upisnog postupka. odnosno organ uprave nadležan za poslove školstva grada Zagreba. 1991. defektolog i učitelj. psiholog ili pedagog.) Školskim obveznicima može biti upućen poziv za upis. stavak 3.

upisuje u osnovnu školu u redoviti program školovanja uz program opservacije * Postupak upisa provodi se prema određenim datumima (kraj svibnja. Najbolje je da se ta podjela izvrši na sastanku svih učitelja i stručnih suradnika koji su sudjelovali na upisu. U pripremu programa za učenike i roditelje mogu se uključiti svi. stručni suradnici i učitelji. rezultatima ispitivanja. a praksa je pokazala da je uspješno rješenje kad su nosioci učiteljice/ učitelji koje preuzimaju prvi razred i učenici petog razreda. a posebno ukazati na najprimjerenije metode rada za djecu s posebnim potrebama.članovi razrednog vijeća. mogućnosti suradnje s roditeljima te donošenja zajedničke odluke.Savjetuje se da. svi članovi komisije zajedno obavljaju utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta. * Podjelu učenika u odjeljenja treba izvršiti tako da u svakom odjelu bude zastupljen približno isti broj učenika prema svim dobivenim pokazateljima – spolu. a osim toga roditelju se mogu dati anketni upitnici koji će školi omogućiti bolju organizaciju predstojeće školske godine: izjašnjavanje o polaženju vjeronauka. produženog boravaka. nakon obavljenog liječničkog pregleda dijete dolazi u školu. ako prostorni i ostali uvjeti to dozvoljavaju. Svakako se savjetuje kontaktiranje škole i nadležnog liječnika kako bi se dogovorili termini dolaska djece u školu. potvrda o pregledu djeteta prije upisa u I. Nakon priredbe i svečane prozivke učiteljice/učitelji odvode svoje razredne odjele u učionice. preporukama liječnika školske medicine.dijete upućuje na postupak određivanja primjerenog oblika školovanja . izvannastavnim aktivnostima kao i osnovne informacije o školi i organizaciji rada u njoj. Roditelji za to vrijeme od ravnatelja i stručnih suradnika mogu dobiti prve informacije o organizaciji rada škole i svojoj ulozi u razvoju radnih navika učenika. može provesti Upitnik za roditelje (Prilog 3. Roditelji na upisu ispunjavaju Upisnicu u školu (Prilog 2.oslobađa upisa u prvi razred osnovne škole u tekućoj školskoj godini s obzirom da su ispunjeni uvjeti Pravilnika . ).). U slučaju da se ne može osigurati zajednički rad povjerenstva. početak lipnja) na osnovu propisane dokumentacije: rodni list ili potvrda iz državne matice.). Kroz razgovor s djetetom i roditeljem treba iskoristiti priliku i dobiti sve značajne informacije o djetetu. Prednost se ogleda u mogućnosti komunikacije među članovima komisije. Uloga svih članova Komisije je upoznati buduće razrednike sa specifičnostima svakog pojedinog djeteta. * Na temelju mišljenja članova povjerenstva donosi se prijedlog prema kojem se: . * Prijemu učenika i roditelja prvog dana škole svakako trebaju prisustvovati ravnatelj/ravnateljica. 21 . Tako se npr.dijete upisuje u prvi razred prema redovitom programu osnovnog školovanja . razred osnovne škole. a može im se uručiti Pismo roditeljima ( str.

22 .Prostor u koji dolaze novi učenici važno je učiniti sigurnim i obogatiti ga sadržajima koji će biti estetski oblikovani i poticati osjećaj ugode i znatiželje.

HIPERAKTIVNOST Izraziti nemir. Odgovara prije nego postavimo pitanje. Kako bi poučavanje bilo što uspješnije pedagogija se koristi i znanstvenim dostignućima iz psihologije. sve želi odmah saznati. defektologije i u novije vrijeme neurologije. članova komisije za procjenu psihofizičkog razvoja djeteta za školu (spremnost za poučavanje) je savjetovati roditelju najbolje načine kojima može pomoći djetetu. Teško prati upute. 23 . Crtež mu je nedovršen. DEFICIT PAŽNJE Nema strpljenja. Ne završava započeti posao. Za svaki simptom koji primijetimo kod djeteta provjerimo kod roditelja je li to ponašanje prisutno u svakodnevnom djetetovom životu. Ovo je samo kratki podsjetnik za razgovor s roditeljem na prvom kontaktu sa školom. interdisciplinaran pristup i ovladavanje određenim strategijama kojima ćemo doprijeti do svakog djeteta. Stalno dodiruje stvari i osobe oko sebe. E. Daje odgovore od izvrsnih do izrazito loših. Uloga stručnih suradnika. Stručnjaci se slažu da je izuzetno važno na vrijeme početi tretirati razvojno odstupanja. Postavljati razumna ograničenja. Ako je ponašanje opetovano onda roditelju vrlo oprezno dajemo savjet. Ne može mirno sjediti. Uspješno poučavanje podrazumijeva prepoznavanje problema. Razvojni poremećaji ili odstupanja mogu biti već tretirana u predškolskom periodu ili nisu uočena od strane roditelja i okoline. Ne može mirno sjediti. Postavljati jasne zadaće i pomagati djetetu da postavi svoje vlastite ciljeve. Ometaju ga vanjski podražaji. U nastavku su navedena najčešća razvojna odstupanja kod djeteta (prema Jensen.. znanstveni članci i opisana iskustva za rad s tom djecom.VII. medicine. (2004) i kako ih prepoznati. Savjet roditelju: Usmjeriti se na ono u čemu je dijete uspješno i to pohvaliti. RAZVOJNA ODSTUPANJA PRI UPISU DJETETA U PRVI RAZRED Prepoznati simptome razvojnih odstupanja kod djeteta pri upisu u prvi razred sigurno je jedna od najvažnijih zadaća upisne komisije. Izrazit nemir nogu. O svakom ovom razvojnom poremećaju napisane su mnoge knjige.

Često se tukao u vrtiću. U radu s djetetom usuglasiti pristupe svih odgojitelja. Nepravilno drži olovku. Često se svađa s odraslima. Biti dosljedan i inzistirati na pravilima. Često se ljuti i razbjesni se.- Ne može održati pažnju pri obavljanju zadatka. Savjet roditelju: Dijete je potrebno poučiti. POREMEĆAJI OPHOĐENJA Pretjerano se kreće. Često namjerno ometa druge. a smanjiti unos slatkiša. Ne zna prepričati priču ili recitirati brojalicu. Najvažnija je dosljednost u primjeni pravila. U razgovoru s djetetom koristiti potpune rečenice. ne čekati da sam nestane. Savjet roditelju: Preusmjeriti aktivnost i energiju u prihvatljivije ponašanje. Što više razgovarati s djetetom o svakodnevnim događanjima. Poticati dijete na prepričavanje svojih iskustava. PEDAGOŠKA ZAPUŠTENOST Dijete nije poučeno osnovnim pojmovima. Promijeniti prehranu i više unositi voće i povrće. Neadekvatno reagira na određenu situaciju. Nevoljko slijedi upute. POREMEĆAJI VIDA ILI SLUHA 24 . Doima se da ne sluša dok mu se obraćamo. Prihvatiti poremećaj i imati na umu da dijete ne može voljno kontrolirati simptome ponašanja. Savjet roditelju: Problem shvatiti ozbiljno.

Savjet roditelju: Djetetu se obraćati jasnim razgovijetnim govorom. Dijete poticati na stjecanje umijeća svakodnevnog života. Siromašan rječnik. NEDOVOLJNO RAZVIJENE PREDČITALAČKE SPOSOBNOSTI Nije usvojena glasovna analiza i sinteza. Izostavljanje glasova. Potražiti pomoć logopeda. Okreće glavu da bi bolje čulo. Ponuditi različite aktivnost učenja. Kod djeteta poticati korištenje pozitivnog izražavanja o sebi. TEŠKOĆE U GOVORU Nepravilan izgovor određenih glasova. Davati kratke i jasne upute. Traži da mu se ponovi pitanje.- Glavu pomiče prema ispitnom materijalu. Mucanje. Premještanje glasova. Teškoće u generalizaciji. Savjet roditelju: Igrati igru riječi s prepoznavanjem prvog i posljednjeg glasa u riječi. ZAOSTAJANJE U RAZVOJU Teže uspostavlja komunikaciju. Savjet roditelju: Tražiti pregled i savjet stručnjaka. Savjet roditelju: Tražiti pomoć stručnjaka i isključiti druge smetnje. 25 . Izbjegavati uspoređivanje. Održavati rutinu i dosljednost. Na ispitu predznanja postiže niske rezultate. Zamuckivanje.

Savjet roditelju: Utvrditi izvor stresa i ako je moguće otkloni ga. Djetetu postavljati realne zahtjeve. Strah bez opravdanog razloga.- Vježbati kroz igru razlikovanja glasova od jednosložnih do višesložnih riječi. Usuglasiti odgojno djelovanje roditelja i škole. 2. Najvažnije je u djetetu probuditi osjećaj da ima određenu kontrolu nad životom. Stručni tretman s djetetom se ne smije odgađati. 4. 26 . Stres povezan s obiteljskim odnosima zahtjeva uključivanje u obiteljsku terapiju. da je ono što čini različito od onog što jest. Agresivnost. DIJETE KOJE JE DOŽIVJELO STRES Pretjerana bojažljivost. da je voljeno usprkos poremećaju. Razdražljivost. ZA SVA ODSTUPANJA VRIJEDE PRAVILA: 1. Isticati sposobnosti djeteta. 3.

prihvaća bezuvjetno dijete takvo kakvo jest. Dijete će u školi biti uspješno ukoliko roditelj: . . razvoj higijenskih navika djeteta. kako bi čuo što mu on ima reći o djetetovim osobinama i navikama koje iskazuje u školskoj situaciji. .VIII. ali i imati mogućnost uvida u rad u slučaju djetetova izostanka iz škole. dogovarati zajedničke susrete i igru djece u nečijem domu.učitelj vidi dijete na drugačiji način i u drugoj situaciji nego što to vidi roditelj djeteta.roditelji mogu aktivno sudjelovati u radu škole. stječe nove spoznaje o svijetu koji ga okružuje. partnerstvo roditelja i škole u odgoju djeteta. Stoga roditelj treba redovno komunicirati s učiteljem. pisma. .pruža priliku smislenog sudjelovanja u svakodnevnom životu svoje obitelji. vrijeme i sredstva.odlazak na razgovore u školi dijete doživljava kao brigu i interes za njegovo učenje. individualni razgovori.surađivanje s roditeljima od početka djetetovog polaska u školu . poruke u učeničkoj informativki. upoznavanje s postojećom literaturom za roditelje (Prilog). Na prvom roditeljskom sastanku učitelj treba roditelje međusobno upoznati. učinkovite metode učenja. uči 27 . Mišljenje učitelja pomoći će roditelju u odgoju njegovog djeteta. na način da ponude svoja znanja. Roditelji koji se aktivno bave svojom djecom stvaraju kod djece osjećaj zajedništva i sigurnosti. upoznaje nove ljude: svoje vršnjake i učitelje. telefonski razgovori. tijekom cijele školske godine njegovanje različitih vidova suradnje s roditeljima: roditeljski sastanci. razvija svoje potencijale. razvoj radnih navika učenika. Kroz zajedničke aktivnosti (igru. Suradnju škole. Dijete u školi dobiva prve velike životne obveze. Roditeljski sastanci su ujedno i prilika za upoznavanje roditelja djece s kojima se naše dijete svakodnevno druži. ukoliko je to moguće. kućne poslove. Teme narednih roditeljskih sastanaka trebaju biti: planiranje radnog dana učenika.pruža brigu i podršku.kontinuirano.. kao i o sebi samome. odlaske u prirodu. s oba djetetova roditelja . Za suradnju roditelja sa školom značajno je istaknuti sljedeće: . umijeća. športske aktivnosti) dijete se navikava na suradnju. .uspostavljanje suradnje.razvija realan pogled na djetetove sposobnosti. izvođenje i evaluaciju nastavnih sadržaja. . Roditeljski sastanci su prigoda roditeljima za cjelovito informiranje o radu škole. a samim time i za njega kao osobu. SURADNJA RODITELJA I ŠKOLE – PREDUVJET DJETETOVA USPJEHA Polazak u školu je važan događaj u životu djeteta i njegove obitelji. .aktivno uključivanje roditelja u pripremu. odnosno učitelja s roditeljima karakterizira: . Roditelji mogu međusobno razmjenjivati iskustva u odgoju djeteta. odlaske u kupovinu. ..iskazuje jasna i pozitivna očekivanja na njegovo učenje i ponašanje.

Na stručnim skupovima Agencije za odgoj i obrazovanje pod nazivom ˝Standardizacija postupaka za upis djece u prvi razred osnovne škole˝ održana je pedagoška radionica na temu ˝Prvi roditeljski sastanak˝. putem pripremljenog letka ili panoa. fax. učitelji) organizacija produženog boravaka prehrana učenika prijevoz učenika sigurnost učenika u školi i osiguranje učenika pravilnik o ocjenjivanju opremljenost škole nastavnim sredstvima i pomagalima Navedene informacije mogu biti roditeljima date usmeno na roditeljskim sastancima. uči kontrolu svoga ponašanja i postupno prihvaća pravila ponašanja u odnosu na druge osobe. telefon. web-stranice) organizacija i uvjeti rada škole. kalendar rada škole godišnji plan i program rada škole (informativno) zrelost djeteta za polazak u školu nastavni plan i program za prvi razred osnovne škole izborna nastava izvannastavne aktivnosti izvanškolske aktivnosti udžbenici i školski pribor osnovne informacije o djelatnicima škole (ravnatelj. PISMO RODITELJIMA Dragi roditelji. e-mail.planirati i iskazivati svoje zamisli. Stručni suradnici bili su podijeljeni u dvije skupine čiji zadatak je bio odgovoriti na pitanje: ˝Koje informacije dajemo roditeljima kao pedagozi?˝ i ˝Koje informacije očekujemo kao roditelji?˝ Navodimo sažetak njihovih razmatranja i poželjnih informacija za roditelje: opće informacije o školi (adresa. 28 . stručni suradnici.

Naša je zajednička obveza omogućiti mu svestrani razvitak. spavanje noću 9-10 sati ). ostvariti cilj – imati sretno dijete i dobrog učenika koji će biti naš zajednički ponos. Početak školovanja je za dijete jedno od najznačajnijih razdoblja u njegovom životu. pomogli mu u snalaženju u novoj sredini i zajedno s njim podijelili veselje i ponos zbog polaska u školu. Učitelji i stručni suradnici OŠ ___________ 29 . Od sada će se pred njega iz dana u dan postavljati sve veći zadaci. navikavajte ga da se sam brine o njegovoj urednosti jer ćemo to tražiti i u učionici. unutar-izvan. Potičite dijete na igre spretnosti. snalažljivosti i orijentacije: razvijajte pojmove lijevodesno. samostalno odijevanje i obuvanje. Provjerite jeste li osigurali neke preduvjete koji će djetetu olakšati snalaženje u školi: • • • • • • • • • Tijekom ljeta češće prošećite s djetetom putem do škole i ukazujte na sigurno ponašanje u prometu. stvaranje pozitivne slike o sebi. Nemojte ih ispuniti učenjem čitanja i pisanja – to prepustite nama. Zajedno s djetetom uredite njegov radni kutak. izgradnju povjerenje u sebe i svoje mogućnosti. Suradnjom roditeljskog doma i škole postići ćemo dobre rezultate u odgoju i obrazovanju vašeg djeteta. Upućujte dijete na redovno održavanje osobne higijene. brzo će širiti svoja znanja o svijetu oko sebe i sebi samom. Upućujte dijete na pravilno držanje tijela prilikom sjedenja i pri nošenju školske torbe. Do početka školske godine ostalo je još nekoliko mjeseci. Dijete će u školi naći brojne prilike za provjeru svojih sposobnosti i njihovo razvijanje. Privikavajte dijete na pravilan ritam dana ( ustajanje i lijeganje u približno isto vrijeme. odgovarajte na njegova pitanja i podržavajte njegovu znatiželju za novim spoznajama. gore-dolje. Potičite dijete na druženje i igru s drugom djecom.vršnjaka i odraslih. u razvoju njegove osobnosti. kao i povjerenje u ljude. Prvi dan nastave osigurajte dovoljno slobodnog vremena kako biste bili uz svoje dijete. Razgovarajte s djetetom što više.drago nam je što je vaše dijete postalo učenikom naše škole i što ćemo sljedećih nekoliko godina zajedno sudjelovati u njegovom odgoju i obrazovanju.Ono će upoznavati mnogo novih osoba .

Pomozite svojoj djeci da razviju samopoštovanje. 21. Znak: Zagreb. (2001). 14. Twentier. ( 20003). Rečić. Priče za mame i tate.Z. (2002). Longo.B. Temposhop: Đakovo..( 2002). Biddulph. D. Tempo: Đakovo. Ginott. V.LITERATURA ZA RODITELJE 1. Rijavec. 30 . Ferruci.d. 10. 8. M. Flego. Mozaik knjiga: Zagreb. Hausner. Algoritam: Zagreb. 11. Hudek. S.(1996). De Zan. Alineja: Zagreb. ( 1998).: Zagreb. 9. J. Samopouzdaje-ključ djetetova uspjeha u školi. Alinea: Zagreb.. Kako pomoći klincima da si sami pomognu. IEP: Zagreb. Bajke koje pomažu djeci. 19. ( 2000).o. ( 2000). Odgoj u obitelji. M. Što dijete želi da roditelji znaju. 3. 20. 12. 16. 17. (1998): Ključ srca vašeg djeteta. Biddulph. Roditeljstvo se može učiti. Grošić. Gookin. DES: Split. Moje neobično dijete.o. Miljković. I. Temposhop: Đakovo. Canter. I. Alinea:Zagreb. Što nas uče djeca. (1998). L. Ortner. Kako zaštiti svoje dijete od ovisnosti. Faber. A.: Zagreb. Kako razgovarati s djecom da bi bolje učila u školi i kod kuće. Rijavec. G. Sullo. Mozaik knjiga: Zagreb. Mazlisc. I. L. Učite ih da budu sretni. H. ( 1993). 4. Što učiniti kad dijete dobije lošu ocjenu. 13. S. ( 1999).: Zagreb.. ( 1996). M. L. 5. Alineja: Zagreb. Mozaik knjiga: Zagreb.d. I. Mozaik knjiga: Zagreb. 18. 23. Avanturizam roditeljstva. Domaća zadaća bez suza.. (1995). Jakić: Zagreb. V. Miljković. (1998). Humphreys. 22. Bissulph. 2. Mala biblioteka: HRT. D.. F. Bolje biti vjetar nego list. M. 6. Lalić i dr. (1995). IEP: Zagreb. Brdar.(1996). Good. T. R. Naklada Kosinj: Zagreb. S. G. N. (2003). Mozaik knjiga: Zagreb. (1996). (1999). (2002).o.B.Z. Tajna sretne djece. Nove tajne sretne djece. P. S. 15.(1996).. Mozaik knjiga. Između roditelja i tinejdžera. (2000). Roditeljstvo za neznalice. Pozitivna snaga pohvale. Smalley.o. 7. Salk.

(2002. Igra u nastavi na početku školovanja. Bastašić. Sarajevo: Svjetlost. 13. 6. ( 1991). Zagreb: Golden marketing-Tehnička knjiga. 7. A.god. i dr. Ivić. pozor. Vizek-Vidović. D. 4. I dr. Zagreb: Ostvarenje. 5. 17. Zagreb: Školska knjiga. 9. 8. Psihologija obrazovanja. škola. 11. Maleš. Zagreb: Obord. Fulgozi-Masnjak. Starc. DŽ. Mandić. Sekulić-Majurec. 31 . (2004. Zagreb: Udruga roditelja Korak po korak. N. Druženje djece i odraslih. 3. Kiš-Glavaš. Priprema. Zagreb: Školska knjiga. G.IX. LITERATURA 1. različiti učenici.. Atanacković. Zagreb: Školska knjiga. J.. Razvojna mapa. Zagreb. (1995). Kako od prvaka učiniti đaka – veseljaka? Zrno 6-7. E. kolovoz-rujan 1994. (1986). Jensen. Zagreb: Školska knjiga.. Do prihvaćanja zajedno: integracija djece s posebnim potrebama. (1984). Stričević. 14. M. Zagreb: Školska knjiga.. Hitrec. M.) (2002). (2002).V. G.. Novak. Zagreb. (2003). Diamond. N. Apel. J. Zagreb: Školska knjiga. Stvaranje razreda usmjerenog na dijete. Ašković. (2004). I Hopson. Čarobno drveće uma: Kako razviti inteligenciju kreativnost i zdrave emocije vašeg djeteta od rođenja do adolescencije. 2. (1990). V. Gajanović (1982). K. Otkrivanje poremećaja u čitanju. Kako pripremiti dijete za školu. R. L. 10. l.J.. Masterson. Educa.): Različiti mozgovi. I.. ( obrada hrvatskog izdanja Hitrec. 16.). Osobine i psihološki uvjeti razvoja djeteta predškolske dobi. (1992). Jezik i govor od rođenja do šeste godine. J. IDEM.. 15. Hadžiselimović. K. Zagreb: Prosvjeta. Čudina –Obradović. Burke Walsh. M. Teorijske i praktične osnove upisa djece u školupriručnik uz instrumentarij. 12.B. Bognar. I. Lekenik: Ostvarenje. Igrom do čitanja.. Z. Lovrentjev. (2004). Zagreb: IEP-VERN. A. (2003). ( 2005).. Lutka ima srce i pamet.

UPITNIK ZA RODITELJE 4.X. PRILOZI 1. POPIS DJECE ZA UPIS U I. PISMO UČITELJU 32 . UPISNICA 3. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE 2.

OSNOVNA ŠKOLA :__________________________________________ Upisni broj: _________ 33 .

UPITNIK ZA RODITELJE PRI UPISU DJECE U PRVI RAZRED IME I PREZIME DJETETA:_____________________ JMBG: OTAC 1. Prezime i ime 2. OŠ. Godina i mjesto rođenja 3.radno mjesto MAJKA SKRBNIK DIJETE ŽIVI S: a) oba roditelja b) s jednim roditeljem (____________) navesti kojim c) sa starateljem RODITELJI a) žive zajedno b) razvedeni c) jedan roditelj pokojni (_________) navesti koji ČLANOVI UŽE OBITELJI (braća. SS. Telefon . VŠS. Školska sprema (bez OŠ.VSS) 4. sestre i ostali) KOJI ŽIVE U ZAJEDNIČKOM KUĆANSTVU S DJETETOM: SRODSTVO S DJETETOM GODINA ROĐENJA IME I PREZIME ZANIMANJE STAMBENE PRILIKE Stambene prilike obitelji: a) vlastita kuća b) vlastiti stan c) podstanarstvo d) ____________ Udaljenost kuće od škole : a) do 1 km Dijete će za učenje imati: b) 1-3 km c) više od 3 km 34 .stan .

a u ovom upitniku nije obuhvaćeno prethodnim pitanjima: POTPIS RODITELJA (SKRBNIKA):_________________________ 35 . navesti kakvu i u kojoj godini života: Dijete je – nije doživjelo psihičku traumu (npr. agresivnost roditelja. navesti kakvu i u kojoj godini života: Govor djeteta je a) razvijen b) ima odstupanje: (mucanje.nema smetnje: a) tikovi (žmirkanje. Ako je. trzanje) b) česte teže glavobolje c) noćno mokrenje d) grickanje noktiju e) sisanje prstiju f) b) malu školu Dijete je polazilo: a) vrtić Dijete će pohađati produženi boravak: a) obavezno b) po mogućnosti c) ne Dijete će upisati izvannastavni program vjeronauka: a) DA b) NE Postoji li nešto što bismo trebali znati u vezi Vašeg djeteta. smrt bliske osobe. porodične svađe. prometnu nesreću i sl.). Ako je. teškoće u izgovoru)______________ Vid djeteta: Sluh djeteta: a) normalan b) kratkovidno c) dalekovidno d) _______________ a) normalan b) uočene smetnje: ________________________________ Dijete ima . nezgodu). tepanje.a) vlastitu sobu b) posebno mjesto u zajedničkoj sobi c) _____________________________ RAZVOJ DJETETA Dijete je: a) dešnjak b) lijevak c) ambidekster (služi se obim rukama) Dijete je – nije doživjelo fizičku traumu (povredu.

On kreće u pustolovinu koja ga može odvesti preko kontinenata.da je u školi mnogo časnije griješiti nego varati. Takav će život zahtijevati vjeru. Stoga. Naučite ga da vjeruje u vlastite ideje. Neka ima hrabrosti biti nestrpljiv. ali dajte mu također vremena da duboko razmišlja o vječnoj zagonetki ptica na nebu. Morat će naučiti da svi ljudi nisu pravednim ni iskreni. ali blago. Naučite ga kako dostojanstveno gubiti i kako uživati u pobjedi kada dobiva. jer tada će uvijek imati uzvišenu vjeru u čovječanstvo i Boga. Naučite ga da deset zarađenih centi vrijedi mnogo više no jedan nađeni dolar. na svakog pokvarenog političara jedan predani vođa. Odvratite ga od zavisti ako možete i naučite ga tajni spokojnog osmijeha. ali da nikada ne izvjesi cijenu na svoje srce i dušu. a nepopustljiv s grubima. dragi učitelju. kako se nasmijati kad si tužan. ako možete. On je tako drag mali dječak i on je moj sin. Naučite ga. Abraham Linkoln 36 . naučite ga da suze nisu sramota. neka ima strpljenja biti hrabar. Naučite ga odmah da je najlakše nadvladati nasilnike. godine) Danas moj mali sin kreće u školu – i sve će mu ondje neko vrijeme biti strano i novo i zato bih volio da budete nježni prema njemu. molim vas uhvatite ga za ruku i naučite ga onome što mora znati. ali naučite ga također da probere sve što čuje i zadrži samo ono dobro što prođe kroz sito istine. a očaj u uspjehu. ljubav i hrabrost.PISMO UČITELJU Pismo američkog državnika učitelju svojeg sina prvoškolca ( objavljeno u Modroj lasti uz Svjetski dan učitelja 2006. Ali naučite ga također da na svakog podlaca dolazi jedan heroj. ali pogledajte što možete učiniti. ako možete. naučite ga da slava može biti i u porazu. Naučite ga da proda svoje talente i mozak najboljim ponuđačima. Naučite ga ako možete čudesnosti knjiga. Naučite ga. Naučite ga da uvijek ima uzvišenu vjeru u sebe. Naučite ga da bude obazriv s obazrivima. Naučite ga da svakoga sasluša. patnja. tragedije. Naučite ga da se ne obazire na cinike. Pokušajte mome sinu dati snagu da ne slijedi gomilu kada svi to čine. Ovo je veliki nalog učitelju. pčela na suncu i cvijeća na zelenom brježuljku. Naučite da na svakog neprijatelja dolazi i jedan prijatelj. čak i ako mu svi kažu da su one pogrješne. u avanturu koju će vjerojatno pratiti ratovi.

Krašić OŠ Dugo Selo. Kraljevec na Sutli OŠ Vladimir Nazor. Ivanićgrad OŠ Ksavera Šandora Đalskog OŠ Pušća. Krapinske Toplice OŠ Ante Kovačića. OŠ Vrbovec. Sveti Križ Začretje OŠ Josipa Broza. Hum na Sutli OŠ Mače. Krapina OŠ Matija Gubec. Vrbovec I. Mihovljan OŠ Janka Leskovara. Pušća OŠ Braće Radića. Konjščina OŠ Stjepana Radića. Zabok psiholog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog defektolog psiholog psiholog pedagog pedagog pedagog logoped pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog 37 . Mače OŠ Ljudevit Gaj. Velika Gorica OŠ Eugena Kvaternika. Vrbovec OŠ Rugvica. Sveti Martin OŠ Milana Langa. Križ OŠ Mihaela Šiloboda. Rugvica OŠ Kardinal Alojzije Stepinac. Dubrava OŠ Rugvica. Brestovec Orehovički OŠ Đurmanec. Velika Gorica OŠ Dugo Selo. Dugo Selo II. Bregana OŠ Đure Deželića. OŠ Vrbovec. Ivanić Grad I. Đurmanec OŠ Lijepa naša. Samobor OŠ Ljudevita Gaja. Kloštar Ivanić OŠ Velika Mlaka. Gornja Stubica OŠ Pavla Štoosa.XI. Velika Mlaka OŠ Nikole Hribara. Zaprešić pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog psiholog psiholog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog psiholog pedagog pedagog pedagog Krapinsko-zagorska županija Biserka Špiljak Bogdanka Imrović Božica Horvat Drago Sedlar Etel Belušić Gordana Simeunović Ivana Kunštek Jasna Petek Koraljka Cvrk Sajko Ljerka Lihter Ljiljana Zajec Ljubica Gorički Marija Gmajnić Marina Kolar Marina Milošić Martina Kantoci Nevenka Sinković Romana Turk Ružica Kotarski OŠ Viktora Kovačića. Hum na Sutli OŠ pri Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju. Samobor OŠ Milke Trnine. Zaprešić OŠ Vukovina. Zlatar OŠ Zabok. OŠ Gradec OŠ Vladimir Nazor. Tuhelj OŠ Ljudevit Gaj. POPIS SURADNIKA Zagrebačka županija Aleksandra Tomić Andreja Gregurić Jug Dubravka Lukežić Čolakhodžić Dubravka Vulić Duška Katić Elvis Zalović Gordana Puljić Irena Marković Jadranka Šelimber Jasmina Vizler Ljiljana Rendulić-Kolarić Madlena Bolanča Marica Marijanović Marija Alimanović Marija Gregurić Marija Kardum Živković Marina Margetić Mihaela Čunčić Milka Dobrić Mira Strineka Nadica Pavelić Snježana Holjevac Popović Štefica Ivić Tanja Bešenić-Bačić Tatjana Abramović Vesna Plazanić Špoljarinec Vesna Vučić Vinka Tarabane Željka Skledar OŠ Jakovlje. OŠ Sveti Križ Začretje OŠ Konjščina. Budinšćina OŠ Viktora Kovačića. Vrbovec OŠ Bistra. Jakovlje OŠ Stjepan Radić. Kumrovec OŠ Ksavera Šandora Đalskog. Dugo Selo OŠ Bogumila Tonija. Pisarovina OŠ Augusta Augustinčića. Poljanica Bistranska OŠ Stjepana Basaričeka. Božjakovina OŠ Rude. Vukovina OŠ Dubrava. OŠ Vrbovec. Pregrada OŠ Sveti Križ Začretje.

Sisak OŠ Sunja. Petrinja OŠ Dvor. Marija Bistrica pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog Sisačko-moslavačka županija Ankica Rakas Drljan Azra Rađenović Biserka Krivošić Bogdanka Prelošćan Emilija Novotni Franjka Filipović Gabrijela Kramarić Ivana Kovačić Ivana Mašić Jadranka Knežević Lidija Škorić Golić Marija Cetinjan Marina Smiljanić Mira Petek Trajanov Nada Miškulin Natalija Siladjev Nedeljka Kurteš Tatjana Malović Vedrana Banda Vesna Gračanin Vlatka Jeričević Zoran Kirinić OŠ Gvozd. Karlovac OŠ Banija. Krapina OŠ Bedekovčina. Novska OŠ Josipa Kozarca. Skakavac. Karlovac Opća bolnica Karlovac. Sisak OŠ Novska. Duga Resa Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži. Sisak OŠ ˝Popovača˝. OŠ Dubovac. Barilović. Karlovac OŠ Josipdol. OŠ Katarine Zrinski. Netretić OŠ Braća Seljan. lipnja. Gvozd OŠ 22. radnik pedagog pedagog pedagog psiholog psiholog pedagog psiholog pedagog Psiholog soc. Sunja OŠ Vladimir Nazor. Topusko OŠ Braća Bobetko. Sisak OŠ Braća Ribar. Rakovica OŠ Netretić. Cetingrad OŠ Eugena Kvaternika. Oroslavje OŠ Veliko Trgovišće. Služba za dječje bolesti OŠ Ivan Goran Kovačić. Karlovac. Karlovac OŠ Žakanje. Turanj OŠ Barilović. Velika Ludina OŠ Dragutina Tadijanovića. OŠ Ivan Goran Kovačić OŠ Mate Lovraka. Hrvatska Kostajnica OŠ Sela. radnik soc. Josipdol OŠ Turanj. Karlovac OŠ Skakavac. Bedekovčina OŠ Marija Bistrica. Veliko Trgovišće OŠ Janka Leskovara. Glina pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog psiholog pedagog pedagog pedagog pedagog defektolog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog psiholog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog Karlovačka županija Branka Bijelić Darinka Tatalović Hajdin Davorka Čačković Dejana Kirinčić Dubravka Milčić Dušanka Mihalić Đurđica Beg Edita Mikšić Halić Ivana Belavić Ivančica Lončarić Ivanka Želježnjak Jasminka Bencek Jasminka Petrekanić Katarina Radman Petrušić Marija Jevtović Marina Požega OŠ Dragojle Jarnević. Lipovljani OŠ Jabukovac. Karlovac OŠ Slunj. Popovača OŠ Viktorovac.Sanja Šakoronja Senka Salaj Snježana Leskovar Štefica Žauhar Toni Kuščar Vesna Tomorad OŠ Oroslavje. Sela OŠ Ivana Kukuljevića. Žakanje OŠ Braća Seljan.radnik pedagog 38 . Dvor OŠ Glina. Petrinja. OŠ Petrinja. Slunj pedagog pedagog pedagog soc. Sisak OŠ Mate Lovraka. Kutina I. Krnjak OŠ Grabrik. Topolovac OŠ Davorina Trstenjaka. OŠ Cetingrad. Jabukovac OŠ Ludina. Pregrada OŠ Augusta Cesarca. Petrinja OŠ Budaševo-Topolova-Gušće.

Sveti Ilija OŠ Veliki Bukovec. Donja Voća OŠ Novi Marof. Višnjica OŠ Sveti Đurđ.Martina Domladovac Prstac Mirjana Pavlić Sanja Cerovac Sanja Drenšek Silvija Kovačina Snježana Žunac Sofija Dragojević Valentina Palalić Vasilka Dragosavljević Vesna Pavlačić Zrinka Sučić Ćosić Željka Jančić OŠ Slava Raškaj. Karlovac OŠ Vladimir Nazor.pedagog pedagog defektolog pedagog psiholog Koprivničko –križevačka županija 39 . radnik pedagog pedagog pedagog defektolog pedagog pedagog pedagog soc. Šemovec. OŠ Varaždin. OŠ Rečica. Ogulin OŠ Mahično. Jalžabet II. pedagog pedagog defektolog defektolog pedagog pedagog pedagog psiholog defektolog psiholog pedagog soc. Ozalj Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži. Duga Resa OŠ Dubovac. Turčin OŠ Šemovec. Karlovac pedagog prof. Varaždinske Toplice. Ljubešćica OŠ Šemovec. Kamenica I.pedagog soc. Veliki Bukovec OŠ Grofa Janka Draškovića. OŠ Trnovec. Trnovec OŠ Vladimir Nazor. OŠ Beletinec. Vidovec OŠ Cestica. OŠ Varaždin. Varaždinske Toplice OŠ Vinica. Klenovnik OŠ Izidora Poljaka. Varaždin OŠ Ivana Kukuljevića Sakcinskog. fonetike psiholog pedagog psiholog pedagog pedagog pedagog defektolog defektolog psiholog pedagog Varaždinska županija Anita Pretković Ankica Džalto Branka Kopasić Danijela Eršetić Darinka Smoljanec Dragica Divjak Dubravka Žigmund Gabrica Dvekar Bešenić Gordana Damjanić Gordana Trakoštanec Ines Furjan Irena Mekovec Ksenija Dretar Melita Jeremić Mirjana Darabuš Nada Sobota Nataša Špralja Pavica Kocijan Renata Glavica Silvana Vlaisavljević Tea Pahić Valerija Večei Funda Vanja Bojanić Vesna Foršek Vesna Ivančević Vesna Vitez Željka Čolović Rodik OŠ Veliki Bukovec. Krnjak. Varaždin OŠ Ludbreg. OŠ Draganići. OŠ Varaždin. Cestica OŠ Antuna i Ivana Kukuljevića. Novi Marof OŠ Vidovec. Ludbreg OŠ Ivana Rangera. Varaždin učitelj pedagog soc. OŠ Varaždin. Varaždin II. Sraćinec OŠ Svibovec. OŠ Ogulin. Mahično. Ivanec II. Varaždin OŠ Sraćinec. Karlovac OŠ Katarine Zrinski. Varaždin OŠ Ante Starčevića. OŠ Ljubešćica. Sveti Đurđ OŠ Andije Kačića Miošića. Draganići OŠ Dubovac. OŠ Banija. Vinica VII. Varaždin I. Karlovac Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži. Karlovac OŠ Švarča. Varaždin. Karlovac OŠ Plaški. OŠ Varaždin. Šemovec OŠ Kneginec Gornji. OŠ Petar Zrinski. OŠ Varaždin. OŠ Vojnić. OŠ Varaždin. Plaški Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži. Vojnić I. OŠ ˝Martijanec VI. Lepoglava III. OŠ Varaždin.

OŠ Bjelovar. Veliki Grđevac OŠ Ivana Nepomuka Jemeršića. Ivanska OŠ Garešnica. Rovišće IV. Ferdinandovac OŠ Legrad.Trnovitički Popovac IV.pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog soc. Selnica OŠ Strahoninec. Kapela Dječji vrtić Ciciban. Gornja Rijeka OŠ prof. Franje Viktora Šignjara. Hercegovac OŠ Trnovitica. Bjelovar OŠ Čazma. Čazma OŠ Rovišće. Blaž Mađer.radnik pedagog soc. Bjelovar IV. Garešnica I. OŠ Bjelovar. Koprivnica OŠ Ferdinandovac. Gola OŠ Kloštar Podravski.pedagog psiholog pedagog soc. Štefanje OŠ Mirka Pereša. Bjelovar OŠ Berek. Bjelovar OŠ Ivanska.Branka Lazor Gordana Ščetar Igor Radmilović Jasna Horvat Vlahović Jasna Relja Ljljana Holer Ivanišević Marina Kovaček Marina Salaj Mario Horvat Milenko Jelača Mira Sulimanec Miroslav Saraga Nikola Vuković Sanja Golenja Sanja Lacković Sanja Uremović Sonja Geci Tatjana Strabić OŠ Ljudevita Modeca. Kloštar Podravski OŠ Grigor Vitez. OŠ Bjelovar.pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog Međimurska županija Alen Kajmović OŠ Selnica. OŠ Bjelovar. Velika Pisanica Češka osnovna škola Jana Amosa Komenskog. OŠ Sirač. Đulovac OŠ Štefanje. Bjelovar Medicinska škola Bjelovar III. Križevci OŠ Sveti Petar Orehovec. Bjelovar OŠ Slavka Kolara. Rasinja OŠ Vladimir Nazor. OŠ Bjelovar. OŠ Bjelovar. Sirač OŠ Mate Lovraka. Đelekovec OŠ Ivan Lacković Croata. Koprivnički Bregi. Legrad OŠ Fran Koncelak. OŠ Prof. Koprivnica OŠ Sidonije Rubido Erdödy. Bjelovar II. Daruvar. Sveti Petar Orehovec OŠ Mihovil Pavlek Miškina. OŠ Bjelovar. Virje OŠ Koprivnički Bregi. Križevci pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog učitelj pedagog pedagog pedagog pedagog Bjelovarsko-bilogorska županija Ana Ančić Anamarija Tuškan Branka Biketa Caktaš Goran Čanić Goran Marinić Gordana Jančić Ivana Vuletić Jadranka Solar Šorgić Jadranka Tuma Očko Katarina Ruškan Lidija Dežić Ljijana Herceg Marica Šabić Marija Velek Olivera Benić Rajka Dražić Lužanić Rajka Marković Silvija Grganić Smilja Međugorac Tatjana Landsman Vjekoslava Daničić Zdenka Brebrić Željka Modrić OŠ u Đulovcu. Berk OŠ Trnovitički Popovac. Grubišno Polje OŠ Velika Pisanica. Đurđevac OŠ Gola. Čakovec pedagog 40 .pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog defektolog pedagog soc. Kalinovac OŠ Đuro Ester. Bjelovar I. Velika Trnovitica II. Novigrad Podravski OŠ Grgura Karlovčana. Sveti Ivan Žabno OŠ Andrije Palmovića. Velika Pisanica OŠ Ivanska. Ivanska soc. Čazma OŠ Čazma. Bjelovar OŠ Velika Pisanica. OŠ Bjelovar. Drnje OŠ Braća Radić.

Belica OŠ Prelog. Domašinec OŠ Šenkovec. Zagreb OŠ Čučerje. Zagreb OŠ Petra Preradovića. Hodošan OŠ Draškovec. Zagreb OŠ Voltino. Vratišinec OŠ Mursko Središće. Donji Kraljevec OŠ Sveta Marija. OŠ Čakovec. Čakovec OŠ Mala Subotica. Mursko Središće OŠ Belica. Zagreb OŠ Nikole Tesle. Macinec OŠ Mursko Središće. Šenkovec OŠ Kuršanec. Zagreb OŠ Ante Kovačića. Zagreb OŠ Ivana Granđe. OŠ Čakovec. Zagreb OŠ Silvija Strahimira Kranjčevića. Zagreb OŠ Lovre pl. Zagreb OŠ Borovje. Brezovica OŠ Dragutina Tadijanovića. Goričan OŠ Donji Kraljevec. Zagreb OŠ Horvati.pedagog defektolog pedagog defektolog sociolog pedagog psiholog pedagog soc.pedagog Grad Zagreb Aleksandra Podobnik Ana Brolich Ana Čop Miholek Ana Krželj Čičovački Ana Marinović Radojković Ana Žnidarec Biserka Brkljačić Biserka Fundak Jamičić Blanka Abinun Branka Kuruzović Daira Bergam Danica Rajković Davorka Zadravec Komšić Dragica Cigrovski Dragica Sučić Dragica Vidaković Jurčević Dubravka Vajdić Đurđica Rožić Bradić Edita Bosnar Eva Pataran Irena Koren Ivana Roman Maršić Ivana Šafran Tunjić Ivanka Malić Jadranka Bizjak Igrec OŠ Brestje. Zagreb OŠ Brezovica. Čakovec Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec OŠ Sveti Martin na Muri OŠ Gornji Mihaljevec OŠ Mala Subotica. Čučerje. Donja Dubrava OŠ dr Ivana Novaka. Zagreb OŠ Sesvete. Pribislavec OŠ dr Vinka Žganca. Sesvete OŠ Jure Kaštelana. Zagreb OŠ Tina Ujevića. Štrigova I. Prelog OŠ Hodošan. Čakovec OŠ Kotoriba. Sveta Marija OŠ Prelog. OŠ Čakovec. Podturen II. Mala Subotica soc. Mursko Središće OŠ Podturen. Zagreb OŠ Bukovac. Prelog OŠ Vladimira Nazora. Zagreb pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog psiholog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog defektolog psiholog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog 41 . Draškovec OŠ Ivanovec. Zagreb OŠ Gustava Krkleca. Zagreb OŠ Gračani. Kotoriba OŠ Donja Dubrava. Sesvete OŠ Pavleka Miškine. Matačića.Andreja Zadravec Baranašić Dubravka Kečkeš Elizabeta Haček Erminija Bektešević Gabrijela Bedić Ivana Bene Ivanka Vrbanec Kipa Jasenka Đurić Konzuela Marcinjaš Koraljka Bendelja Martina Katar Mihaela Martinčić Milica Pongrac Pihir Miljenka Župan Mirela Miljan Mirela Vidić Nada Jelić Olivera Potočnik Sonja Ivoš Sonja Klarić Tatjana Žižek Vesna Branilović Vlatka Šteinglin Kovač OŠ Štigova. Mala Subotica OŠ Goričan. Ivanovec OŠ Domašinec. Zagreb OŠ Lučko.pedagog pedagog psiholog pedagog pedagog pedagog pedagog psiholog novinar pedagog psiholog pedagog psiholog pedagog soc. Zagreb OŠ Vugrovec-Kašina. Zagreb OŠ grofa Janka Draškovića. Čakovec III. Zagreb OŠ Cvjetno naselje. Zagreb OŠ Nad lipom.

Zagreb II. OŠ Luka. Zagreb OŠ Dragutina Kušlana. Zagreb OŠ Ivana Gorana Kovačića.pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog psiholog pedagog pedagog pedagog Osječko baranjska županija 42 . Zagreb OŠ Jabukovac. Zagreb OŠ Frana Galovića. Zagreb OŠ Josipa Račića. Zagreb OŠ dr. Zagreb OŠ Ljubljanica. Zagreb OŠ Miroslava Krleže. Zagreb OŠ Pavleka Miškine. Zagreb OŠ Augusta Šenoe. Zagreb OŠ Julija Klovića. Zagreb OŠ Ivana Filipovića. Zagreb OŠ Jure Kaštelana. Zagreb OŠ Zapruđe. Zagreb OŠ Stenjevec. Zagreb OŠ Augusta Harambašića. Zagreb OŠ Miroslava Mrkše. Zagreb OŠ Otona Ivekovića. Zagreb OŠ Granešina. Zagreb OŠ Savski Gaj. Zagreb OŠ bana Josipa Jelačića. Zagreb OŠ Mladost. Zagreb OŠ Trnjanska. Zagreb OŠ Otok. Zagreb II. Zagreb OŠ Pantovčak. Zagreb OŠ Marina Držića. Vinka Žganca. Zagreb OŠ Šestine. Zagreb OŠ Matije Gupca. Zagreb OŠ Dobriše Cesarića. Zagreb OŠ Odra. Zagreb OŠ Marije Jurić Zagorke. Zagreb OŠ Prečko. Zagreb OŠ Alojzija Stepinca. Zagreb OŠ Jordanovac. Sesvete OŠ Vjenceslava Novaka. OŠ Bartola Kašića. Zagreb OŠ Ivana Cankara. Zagreb pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog psiholog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog pedagog defektolog pedagog pedagog pedagog pedagog logoped pedagog pedagog pedagog pedagog soc. Zagreb OŠ Većeslava Holjevca. Zagreb Centar za odgoj i obrazovanje ˝Goljak˝. Zagreb OŠ Dragutina Domjanića. OŠ Bartola Kašića. Zagreb OŠ Vukomerec.Jagoda Siladi Jasenka Đenović Jasminka Botinčan Jasna Soldo Jasna Vučak Karmela Pavalić Katarina Jajčinović Hrastovski Katarina Krešić Kristina Čehil Lahorka Kučar Lana Trojnar Lela Zbil Lidija Murtić Lidija Novosel Ljerka Linarić Ljiljana Benčec Miklečić Ljiljana Savić Ljubica Subašić Pavelić Mara Azilović Mara Kovačić Marica Kljaković Marija Mihaljević Marija Šiljković Tomljanović Marina Majetić Marina Martinović Marina Žitković Mirela Mikulan Đunđek Mirna Bilić Mirna Lončar Nada Mrkonjić Renata Durn Kučuk Renata Švenda Romana Kuzmić Ružica Kramer Sandra Rajković Sanja Huljić Sanja Krstanović Sanja Mešić Senka Soldat Snježana Lozančić Snježana Vujadinović Sonja Budinski Suzana Aničić Tatjana Zaninović Tilda Bjeliš Valerija Baran Vedrana Kokić Vedrana Kurjan Manestar Vesna Rak Vilim Kovač Violeta Vragotuk Zdravka Ciglenečki OŠ Ksavera Šandora Gjalskoga. Zagreb OŠ Voltino. Zagreb OŠ Medvedgrad. Zagreb OŠ Pantovčak. Zagreb OŠ Ivana Mažuranića. Ivan Merz. Zagreb OŠ Žuti brijeg. Zagreb OŠ Matije Gupca. Zagreb OŠ Dr. Zagreb OŠ Rudeš. Zagreb I.

Osijek OŠ Franje Krežme. Osijek pedagog pedagog pedagog pedagog 43 . Osijek OŠ Retfala.Branka Čupić Gordana Lucijak Mirjana Žnidaršić Jasna Kretić Majer OŠ Vladimira Becića. Osijek OŠ Ivana Filipovića.

.. UPUTE ZA PROVEDBU UPITNIKA ZA PROCJENU ZRELOSTI ZA UPIS U PRVI RAZRED VI. 5 Tjelesna zrelost Intelektualna zrelost Emocionalna zrelost Socijalna zrelost Karakteristike šestogodišnjaka i sedmogodišnjaka IV. UVOD…………………………………………………………………………………… 2 II. RAZVOJNA ODSTUPANJA PRI UPISU DJETETA U PRVI RAZRED Deficit pažnje Hiperaktivnost Pedagoška zapuštenost Poremećaj ophođenja Poremećaji vida ili sluha Teškoće u govoru Zaostajanje u razvoju Nedovoljno razvijene predčitalačke sposobnosti Dijete koje je doživjelo stres VIII. ZAKONSKI OKVIR UPISA DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE…. 3 Zakon o osnovnom školstvu Pravilnik o upisu djece u prvi razred Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju III.SADRŽAJ I. ZRELOST DJETETA ZA UPIS U ŠKOLU……………………………. LITERATURA 44 . SURADNJA RODITELJA I ŠKOLE – PREDUVJET DJETETOVA USPJEHA Pismo roditeljima Literatura za roditelje IX. UPITNIK ZA PROCJENU ZRELOSTI ZA UPIS U PRVI RAZRED V. ORGANIZACIJA UPISA U PRVI RAZRED VII.

SPOSOBNOST UOPĆAVANJA I LOGIČKOG ZAKLJUČIVANJA V. GRAFOMOTORNI RAZVOJ X. DODATAK – CD-ROM: UPITNIK ZA PROCJENU ZRELOSTI ZA UPIS U PRVI RAZRED IV.X. GOVORNO-JEZIČNI RAZVOJ VI. Upitnik za roditelje 4. UOČAVANJE SLIČNOSTI I RAZLIKA IX. MATEMATIČKO PREDZNANJE VII. IMENOVANJE BOJA VIII. PROSTORNA ORIJENTACIJA 45 . razred osnovne škole 3. Pismo učitelju XI. POPIS SURADNIKA XII. Upisnica 2. PRILOZI 1. Popis djece za upis u I.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->