P. 1
-motivacija

-motivacija

|Views: 150|Likes:
Published by Sanja Bralo

More info:

Published by: Sanja Bralo on Nov 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2012

pdf

text

original

SVEUČILIŠTE U SPLITU SVEUČILIŠNI STUDIJSKI CENTAR ZA STRUČNE STUDIJE

SEMINARSKI RAD

TEMA: MOTIVACIJA KOLEGIJ: PONAŠANJE POTROŠAČA STUDENTICA: SANJA BRALO

......................................................1.......................................MOTIVI I MOTIVACIJA ................................1............................................ Suvremena podjela motiva...................................................3 B..................................................... ZAKLJUČAK BI BIO DA MOTIVI I MOTIVACIJA NISU JEDNOSTAVNI ZA DEFINIRATI.Rangovi motiva u nekim zemljama....MANAGERI I MOTIVACIJA ZAPOSLENIKA..........................1........MOGUĆNOST PODJELE MOTIVA............ZAKLJUČAK.............................. MOTIVACIJA SE DEFINIRA KAO PROCES ILI AKCIJA U KOJOJ MI NASTOJIMO ZADOVOLJITI POTREBU ILI OSTVARITI NEKI SVOJ CILJ.................. ZAPOSLENIKA.........................................................5 D.........................15 G........... NITI SE JEDNA TE ISTA MOŽE PRIMJENJIVATI NA SVE LJUDE..................................16 LJUDI SU INDIVIDUE................1.... DEFINICIJE I OBJAŠNJENJA........14 1..Potrošačeva uključenost............................... ODLUKE I SAMI Sanja Bralo .........................................12 E......................................2 A.....................................................6 1................................ ALI SVAKA OD NJIH POLAZI DA JE MOTIV NEKAKAV ČIMBENIK KOJI DOLAZI IZNUTRA..................................13 F..................................................16 U DANAŠNJE VRIJEME MARKETARI I MANAGERI SU UVIDJELI VELIKU VAŽNOST MOTIVA I MOTIVACIJE POTENCIJALNIH POTROŠAČA........1.....................................................................................................................................8 E.......................MOTIVACIJSKI KONFLIKTI..........................10 1..................................................................................4 C.............16 NA TEMELJU IZRADE OVOG SEMINARSKOG RADA.............................................................Primjene potrošačeve uključenosti u marketingu............................ I POTIČE NAS NA ZADOVOLJENJE NEKE POTREBE...................................... POTREBNO JE JAKO DOBRO POZNAVATI NEKOGA DA BI GA SE MOGLO MOTIVIRATI I USMJERITI KA NEKOM ILI NEČEM................ TAKO NI MOTIVI NI MOTIVACIJA KOD SVAKOG OD NAS NIJE ISTA.............. ........................... ............. RAZLIČITE I SPECIFIČNE.... POSTOJE MNOGE TEORIJE................... NASTOJE UTJECATI NA NJIHOVE NAVIKE...................................UVOD.............................................UTJECAJ DRUŠTVA NA FORMIRANJE MOTIVA.............................Motivacija 2 Sadržaj SADRŽAJ...........................

..16 LITERATURA........... nagona i motivacije.. Jasno ću pokušati objasniti razliku između potrebe.............. DOK MANAGERI NASTOJE UTJECATI NA ZAPOSLENIKE DA BI ŠTO BOLJE OBAVLJALI SVOJE RADNE ZADATKE.................. njihovim značenjima.... Oni se često poistovjećuju sa nekim sličnim ili donekle sličnim riječima.. cilja... taj........ Motivacija je u zadnje vrijeme postala jako zanimljiva i maketarima kao i psiholozima.................................. taj..............17 A. motivira jer svi smo različiti i svatko ima neke jedinstvene prioritete i potrebe.... Nije niti malo jednostavno otkriti išta to nas potiče.. Sanja Bralo ...........Motivacija 3 PROCES KUPNJE............... Navest ću i neke od podjela motiva i kako oni utječu na potrošače i njihovo ponašanje pri kupnji.......... Uvod U ovom seminarskom radu ću pokušati jasno definirati pojam motivacije i motive.... želja je svima da otkriju išta to čovjeka potiče da nešto napravi ili da nekako odreagira.

Potreba je izvor motiva i ona kao takva nemože se poistovjetiti sa motivom. Sanja Bralo . Nagon je unutarnji stimulans koji plotiće aktivnost i predisponira organizam za mogućnost različite reakcije u nastojanju da se zadovolji neka potreba. koji nije ovisan o procesima u ljudskom organizmu. Motivi i motivacija Postoje različite definicije i objašnjenja za motiv i motivaciju. Cilj je vanjski stimulans prema kojem se pojedinac orijentira u želji da bi ispunio neku svoju potrebu. oni usmjeravaju i njome upravljaju. Ona se objašnjava kao nedostatak nečega u organizmu ili čovjekovoj psihi. Psiholozi smatraju da su motivi interne konstrukcije koje nastaju kao rezultat interakcije psiholoških i fizioloških procesa u čovjekovom organizmu. Motivacija je stanje organizma u kojem je ljudska energija pokrenuta i usmjerena prema stanju stvari ili prema nekom cilju. Maketari na motive gledaju kao nešto što utječe na specifično ponašanje pojedinca ili grupa na tržištu. Kao što se i vidi cilj jedini predstavlja vanjski stimulans.Motivacija 4 B. dok ostali predstavaljaju unutarnje stimulanse. Svi ovi pojmovi se često koriste za objašnjenje jedne stvari. Motivi su unutarnji čimbenici koji pokreću na aktivnost. ali oni imaju različite definicije.

žeđi. Stečeni motivi čine mnogo veću grupu motiva. običaja. Utjecaj na urođene motive je neizravan i manifestira se u načinima i oblicima njihova zadovoljavanja. nekih vanjskih shvaćanja i kojekakvih drugih čimbenika. ali način na koji će oni biti zadovoljeni ovise o specifičnosti društvenih normi. Za društvo je izuzetno važno da preko posrednika socijalizacije može utjecati na formiranje društveno poželjnih i sprječavanje nastajanje društveno nepoželjnih motiva. Urođeni motivi su samo u osnovi urođeni. navika. znači utjecaj društva na njih je jako izražen i izravan. koji su rezultat socijalizacije pojedinca u nekom društvu. čine osnovnu pokretačku snagu društvenog ponašanja pojedinca. Utjecaj društva na formiranje motiva Utjecaj društva je jako izražen i ne možemo ga zanemariti. jer njihovo zadovoljavanje ovisi o specifičnosti grupe ili društva u kojem se nalazimo. Činjenica je da ljude svih društava karakteriziraju motivi gladi. Oni mogu biti osobni ili društveni i bez obzira na tu podjelu.Motivacija 5 C. Sanja Bralo .

Činjenica je da uvijek postoje motivi koji imaju veću važnost i imaju prioritet nad ostalim motivima. tako kroz cijeli svoj život. Mogućnost podjele motiva Ponašanje pojedinca ja jako složeno i ne možemo reći da je jedna akcija uvijek usmjerena na ostvarenje samo jednog motiva. Maslowljeva hijerarhijska ljestvica motiva Psihološki motivi Motivi samodokazivanja Motivi samopoštovanja i statusa Motivi pripadništva Motivi sigurnosti Fiziološki motivi Fiziološki motivi Društveni motivi On daje prednost fiziološkim potrebama. pa po njegovom pojedinac tek nakon što njih zadovolji nastoji zadovoljiti motiv sigurnosti. A. Slika 1. prema kojoj pojedinac nakon zadovoljenja bioloških. Neminovno je da čovjek ostvarenjem jedne potrebe teži ostvarenju nove potrebe.Motivacija 6 D.Maslow je prvi uvidio tu istinu i napravio hijerarhijsku ljestvicu motiva. nastoji zadovoljiti i društvene i osobne potrebe. od rođenja do smrti. Sanja Bralo .

Sanja Bralo . Oni su u pravilu urođeni motivi. a samo neki od njih na urođenim potrebama. društveni i osobni. iako sve biološke potrebe ne moraju biti urođene. motiv poštovanja zahtjeva uključenje drugih ljudi da bi se motiv pojedinca mogao ostvariti. a za čije je ostvarivanje nužan kontakt s ljudima. Oni motivi koji se temelje na psihološkim potrebama. 7 Biološki motivi se temelje na fiziološkim potrebama ljudskog organizma. Društveni motivi su oni koji su usmjereni prema drugim ljudima. Na vrhu hijerarhijske ljestvice nalaze se motivi za samodokazivanje koji proizlaze iz potrebe za maksimalnim dostignućima pojedinca. motiv za postizanjem samostalnosti i motiv za samodokazivanjem i stvaralaštvom koji se ogleda u težnji pojedinca da iskoristi svoje urođene sposobnosti usmjeravajući ih prema pojedinim oblastima ljudske aktivnosti. Većina društvenih motiva se temelji na stečenim. Na primjer. motivi usmjereni prema sebi kao osobi i oni koji se kategoriziraju kao osobni motivi. društvenim i profesionalnim uspjehom. nazivaju se društveni motivi. Zadovoljenje društvenih motiva zahtjeva uključenost pojedinca u pojedine grupe. samopoštovanjem. Najčešća podjela motiva je: • • • biološki. motiv za uspjehom u nekoj od interesantnih oblasti.Motivacija U sljedeću kategoriju predstavljaju motivi za ugledom. Osobni motivi kao osnovu ima motiv za samopotvrđivanjem i on se manifestira u sljedećim oblicima: • • • • motiv za ugledom koji se ogleda u nastojanju pojedinca da istakne u svojoj sredini.

1. pa prema tome imaju u sebi dozu emocija. pa ni emocionalni motivi ne sadrže racionalnost. Ne možemo to smatrati točnim. Suvremena podjela motiva Slika 2. zadovoljstvo… 8 Racionalni motivi se temelje na razumu. kao i dozu razumnog u sebi. Ova podjela bi u pravilu trebala značiti da racionalni motivi ne sadrže emocije.Motivacija Za marketinške potrebe. koji su potaknuti motivima koristi. koji su potaknuti psihološkim i hedonističkim ciljevima. kao ugled. motivi se najčešće dijele na: • • racionalne. jer se motivi stvaraju unutar pojedinca. 1. emocionalne. Sanja Bralo . ponos. Suvremena podjela motiva Funkcionlani Simbolički Hedonistički Motive dijelimo i na društvene i nedruštvene. a emocionalni se pokreću osjetilima.

Simbolički motivi su oni motivi koji spadaju u motive postignuća. spoznajom i emotivnim zadovoljstvima spadaju u tu kategoriju. predstavljaju simboličke podjednako kao i društvene motive. odmorom. prihvaćanje od drugih. sol.potreba za konzumiranjem proizvoda s ciljem asocijacija s drugim ljudima. grupnog članstva ili pozicioniranja u grupi. To su motiv za snom. pozicija uloga. kućanstva.potreba da se konzumiraju proizvodi uz izbjegavanje opasnosti pri njihovom korištenju i uz zaštitu okoliša. utjecaj nad drugima.potreba sa se utječe na kupovinu i konzumiranje drugih potrošača. egzibicijonizma. a nedruštveni su oni koji ne zahtijevaju odobrenje grupe ili društvenog okružja i u načelu se konzumiraju u osami. posla. motivi samodokazivanja. Ovi motivi u velikoj mjeri utječu na kupovinu i konzumiranje proizvoda i usluga.konzumiranje proizvoda s ciljem stjecanja statusa u društvu. Hedonistički motivi su vezani uz osjećaj zadovoljstva kada je motiv zadovoljen. pripadanja. materijalni ugođaj. jer zahtijevaju kupnju i korištenje proizvoda i usluga.konzumiranje proizvoda radi potvrđivanja idealne predodžbe o sebi. osobni uspjeh. za novostima.potreba za konzumiranjem materijalne vrijednosti. za kontrolom i sol. 7 motiva koji nabolje objašnjavaju ponašanje potrošača: • • • • • • • fizička sigurnost. Sanja Bralo . Ovi motivi. Motivi za izbjegavanjem odbijanja. Funkcionalni motivi se definiraju kao oni koji motiviraju traženje proizvoda s ciljem zadovoljenja funkcioniranja osobe. materijalna sigurnost. statusa. Motivi za 9 igrom. prepoznavanje.potreba za konzumiranjem luksuznih proizvoda. za razumijevanjem. kao i društveni su jako interesantni kao pokretači ponašanja potrošača.Motivacija Društveni su u velike usmjereni prema ljudima.

• potreba za jasnoćom. Motivacijski konflikt izbjegavanje. njuhom i dodirom. a neki se lojalni starim proizvodima.prihvaćanje : dovodi potrošača u situaciju kada bira između dvije jednako atraktivne alternative.izbjegavanje : ona se javlja kada se potrošač nalazi u situaciji da bira između dvije jednako neatraktivne alternative. Ljudi kao najrazvijenija živa vrsta imaju sposobnost interpretacije informacija i identifikacije akcije koja će najbolje odgovarati aktualnom motivu.predstavlja temeljnu ljudsku potrebu koja izaziva mnogo ponašanja.izbjegavanje : dovodi potrošača u sukob sa pozitivnim i negativnim aspektima kupnje nekog proizvoda. Neki su skloniji novim proizvodima. zašto? Obilježavanje sadržava u sebi niz zaključaka i spoznaja na temelju nastalog događaja. Primjer: kada neko dobije na lutriji veliki iznos novca i onda ne zna da li da potroši novac na put oko svijeta ili na skupocjeni automobil. Motivacijski konflikt prihvaćanje. Motivacija koja propisuje obilježavanje naziva se atribucijska motivacija. • potreba za davanjem obilježja (atribucija). Primjer: potrošač pušač koji je zabrinut za svoje zdravlje se u načelu susreće sa ovim motivacijskim konfliktom. Informacije primamo pomoću svojim pet čula: okusom. Motivacijski konflikti Motivacijski konflikt prihvaćanje. Primjer: kod održavanja Sanja Bralo . E. sluhom.Motivacija 10 Podjela potreba koja je korisna za marketing: • potreba za novošću. vidom. pa im novosti i nisu jako zanimljive. neke promjene u vlastitom ponašanju ili općenito nekom ponašanju.ljudi imaju potrebu za odgovorom na pitanje. njihovim prikupljanjem i obradom na neki svoj specifičan način.svi ljudi imaju potrebu za informacijama.

ili ćemo ih redovito održavati ili ćemo na karaju morati kupiti novi stroj.Motivacija kućanskih tehničkih aparata. 11 Sanja Bralo .

ona je izravno povezana s procesom odlučivanja o kupovini nekog proizvoda. odnosno veću kognitivnu uključenost. marke. Potrošač može biti uključen u različite kupovne ciljeve uključujući kategorije proizvode.pretpostavlja uključivanje osjećaja pri odlučivanju o kupnji proizvoda ili usluge. Jednostavno rečeno osjećaj uključenosti je rezultat motivacije. odluke i aktivnosti. i sol. • afektivna. Sanja Bralo . Kompleksniji proizvodi ili oni skuplji. posječiva izložbe. medije. zahtijevaju veći stupanj informacija i učenje.pretpostavlja razmišljanje u procesu obrade informacija koje su vezane za predmet donošenje odluke. potiče kod kupca potrebu za informacijama radi lakše odluke.1. Potrošačeva uključenost Potrošačeva uključenost se može definirati kao ishod motivacije u psihološkom stanju potrošača. kuće ili tehničke opreme. uključivanje osjećaja u proces kupnje. Svaka od ovih specifičnosti utječe na potrošačevu uključenost u proces odlučivanja i ishod konačne odluke. • kognitivna. • situacijska.Motivacija 12 1. Onaj proizvod ili usluga koja na razmatranju za kupovinu. čitati časopise. Oni koji su zaiteresirani za automobile prikuplja će informacije o njima. Kupnja poklona za blagdane pretpostavlja kupnju uz osjećaje. taj. oglase.predstavlja dugoročan interes potrošača za određenim proizvodom. Ona nastaje na temelju individualnog izbora za nekim specifičnim područjem. Primjer: kod kupovine automobila. i sol. Oblici uključenosti: • trajna.

potrošači imaju golem kapacitet za pribavljanje motiva.1. Niski stupanj uključenosti: najveći broj proizvoda svakodnevne potrošnje spada u ovu kategoriju kupovine. kada potrošača kupuje u polu svjesnom stanju po rutinskoj inerciji proizvode na koje je navikao ili za koje je čuo nekim od oblika komunikacije. ali i prodavač ulaže više. nastojanje da se cilj ostvari čine pokušaji i pogreške.1. potrošač je i individualan i društvena osoba. Potrošač iz ove skupine pažljivo vrednuje alternative. a da sam proces se sastoji od aktivnosti i prerade informacija. pa taka da se greške skoro i ne događaju. spreman je na učenje o novim alternativama za buduće kupovne odluke. obilježja proizvoda i sve aspekte koji su vezani uz proizvod i kupovnu situaciju. ali je sklon i eksperimentiranju s markama. Proces kojim se dolazi do cilja je ujedno i rješenje problema kod većine slučajeva. motivi su češće ciljevi. U današnje vrijeme postoji problem preopterećenošću informacijama.Motivacija 13 E. jedanput postignut cilj prestaje biti izvor motiviranog ponašanja. pa se i motivi ovisno o tome mijenjaju. Potrošači koji se nalaze u ovoj kategoriji detaljno analiziraju sve informacije u svim fazama odlučivanja. Primjene potrošačeve uključenosti u marketingu Visoku stupanj uključenosti: kada je potrošač visoko uključen u kupovinu. Motivi i ponašanje potrošača Osnova karakteristika ponašanja potrošača je usmjerenost prema cilju. Ponašanje potrošača je obilježeno sljedećim osobinama: • • • • • • • orijentirano je cilju. on je spreman više uložiti u proces kupovine. Sanja Bralo . motivirano je. pa se javlja potreba za pojednostavljenjem prodajnog procesa. nego nagoni. On je više sklon nekim specifičnim markama.

Nije lako motivirati različite tipove ljudi. motivaciju. Dobar manager mora poznavati svoje zaposlenike.Motivacija 14 F. Sanja Bralo . da daju što je moguće više od sebe da bi se posao obavljao što efikasnije i efektivnije. i usmjeriti prema radu na ostvarenju cilja. nedovoljna ili prekomjerna količina posla na radnom mjestu. osiguravanjem pravednog nagrađivanja. izostanak pohvala kod uspješno obavljenih projekata. je moguće ostvariti: • • • • • • • • • • davanjem primjera. izvješćivanjem. da bi ih mogao što bolje motivirati. i potaknuti ih da svi streme ka istom cilju. pretjerana kontrola nadređenog. hrabrenjem. pribavljanjem povratnih informacija. karijere se ne potiču kvalifikacijama. Najčešći uzroci demotiviranosti zaposlenika su: • • • • • • • strah od gubitka radnog mjesta. uključivanjem drugih u posao. razvijanjem i treniranjem. stvaranjem izazova. informiranjem. mobbing. Najvažniji zadatak. zamisli i prijedlozi skupljaju se u ladicama. komuniciranjem. Manageri i motivacija zaposlenika Managerima je najvažniji ili jedan od važnijih zadataka motivirati zaposlenike da zajedničkim snagama postignu željeni cilj.

-odogovrnost. -odgovornost. -dobri rukovoditelji. -plaća. -međuljudski odnosi. -zanimljivost posla. -međuljudski odnosi. -prihvaćanje kolega. -školovanje uz rad. -zanimljivost posla. -odgovornost.… SAD -stalnost posla. -uvjeti rada. a time i konačni poslovni rezultat. -međuljudski odnosi. -mogućnost napredovanja.Motivacija 15 1. Važno je znati da su zaposleni u poduzeću različite osobe i da je optimalan rezultat moguć jedino kombinacijom motivacije. Sanja Bralo . -dobri rukovoditelji.… Velika Britanija -stalnost posla. -međuljudski odnosi. motive i ciljeve zaposlenih ovisi njihov angažman. od čovjeka do čovjeka su motivatori razlikuju.1. -plaća. -mogućnost za napredovanje. -prihvaćanje kolega. O managerovoj sposobnosti da prepozna želje.… Japan -identifikacija s poduzećem. -potvrđivanje sposobnosti. -uvjeti rada.… Od zemlje do zemlje. -dobrobit zemlje. -stalnost i sugurnost posla. -sudjelovanje u dobiti. Rangovi motiva u nekim zemljama Hrvatska -plaća. nije moguće iste motivatore primijeniti na sve zapsolenike. -potvrđivanje sposobnosti. -plaća. Tablica 1.

zaključak bi bio da motivi i motivacija nisu jednostavni za definirati. niti se jedna te ista može primjenjivati na sve ljude. Motivacija se definira kao proces ili akcija u kojoj mi nastojimo zadovoljiti potrebu ili ostvariti neki svoj cilj. dok manageri nastoje utjecati na zaposlenike da bi što bolje obavljali svoje radne zadatke. Zaključak Na temelju izrade ovog seminarskog rada. tako ni motivi ni motivacija kod svakog od nas nije ista. Sanja Bralo . različite i specifične. U današnje vrijeme marketari i manageri su uvidjeli veliku važnost motiva i motivacije potencijalnih potrošača. Postoje mnoge teorije.Motivacija 16 G. ali svaka od njih polazi da je motiv nekakav čimbenik koji dolazi iznutra. zaposlenika. i potiče nas na zadovoljenje neke potrebe. Potrebno je jako dobro poznavati nekoga da bi ga se moglo motivirati i usmjeriti ka nekom ili nečem. Ljudi su individue. Nastoje utjecati na njihove navike. odluke i sami proces kupnje. definicije i objašnjenja.

Web stranice časopisa poslovni forum na adresi www.poslovniforum.hr (03/2010) 2.o.o.. Ponašanje potrošača.Motivacija 17 Literatura Knjiga: Kesić. T. 2006 Internetske starnice: 1. Zagreb. 2.wikipedija.izmijenjeno i dopunjeno izdanje.hr Sanja Bralo . Opinion d.slobodne enciklopedije na adresi www. Web stranice Wikipedije.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->