Hrvatska komora arhitekata; Stalno stručno usavršavanje

Kombi ploče Toplinska i zvučna izolacija, apsorpcija zvuka – razlike u primjeni

 TROSLOJNE LAKE IZOLACIJSKE PLOČE (KOMBI PLOČE) HRN EN 13168 S JEZGROM OD EPS KOMBIPOR I S JEZGROM OD VLAKANA KAMENE (MINERALNE) VUNE KOMBIVOL RAZLIKUJU SE U GRAĐEVNO-FIZIKALNIM SVOJSTVIMA, POSEBNO KADA SE UZ POBOLJŠANJE TOPLINSKE IZOLACIJE ŢELI POBOLJŠATI I ZVUČNA IZOLACIJA ILI PRIGUŠITI/APSORBIRATI BUKA U PROSTORIJAMA .  TEMELJEM GOTOVO 50 GODIŠNJEG ISKUSTVA U PRAKSI, REZULTATA MJERENJA, DIN 4109, MOGU SE PROCIJENITI VRIJEDNOSTI ZVUČNE IZOLACIJE (Rw dB), ODNOSNO UGRADNJOM I NAČINOM UGRADNJE KOMBI PLOČA, NJENO POBOLJŠANJE.  U SKLADU S TEHNIČKIM PROPISOM O RACIONALNOJ UPORABI ENERGIJE I TOPLINSKOJ ZAŠTITI U ZGRADAMA (NN 110/08 i 89/09) ZA LAKE IZOLACIJSKE PLOČE OD DRVENE VUNE – KOMBI PLOČE ( HRN EN 13168) POTVRĐIVANJE SUKLADNOSTI JE 3.

Kombi ploče – KOMBIPOR i KOMBIVOL
 KOMBIPOR troslojna kombi ploča u skladu s
HRN EN 13168, s jezgrom EPS obostrano obloţena slojem drvene vune debljine 0.5 cm, s preklopom ili bez preklopa. Debljine: 2.5, 3.5, 5.0, 7.5, 10.0, 12.5 i 15.0 cm. Dimenzije 200 x 50 cm.

 KOMBIVOL troslojna kombi ploča u skladu sa
HRN EN 13168, s jezgrom od posebno orijentiranih vlakana kamene (mineralne) vune-tervola, obostrano obloţena slojem drvene vune debljine 0.75 cm, s preklopom ili bez preklopa. Debljine : 3.5, 5.0, 7.5, 10.0, 12.5 i 15.0 cm Dimenzije 200 x 50 cm.
http://www.novolit.si/hr/kombi.html

prolaza.5. Boje se prskanjem.5 i 15.  UgraĎuju se u izgubljenoj oplati ili naknadno pričvršćene na stropovima i zidovima: garaţa.Kombi ploče . 5. dvorana i dr. 12. dimenzije 200 x 50 cm ili 100 x 50 cm. 10. .  Ploče se mogu ispručiti s obraĎenim rubovima pod kutem od 45o.0 cm.5. 7. pogona.  Oţbukane za toplinsku i zvučnu izolaciju  Neoţbukane za apsorpciju zvuka (αs) i toplinsku izolaciju.0. skladišta.  Debljine : 3. obostrano obloţena slojem drvene vune debljine 1.KOMBIVOL HARD  KOMBIVOL HARD troslojna kombi ploča u skladu sa HRN EN 13168. s jezgrom od posebno orijentiranih vlakana kamene vunetervola veće tlačne čvrstoće.5 cm s preklopom ili bez preklopa.0.

kombi ploče. posebno kada se uz toplinsku izolaciju graĎevnog elementa (zid ili strop) ţeli još poboljšati i zvučna izolacija tog elementa ili sniziti buka unutar prostorija (apsorbirati zvuk).  Kada se KOMBIVOL ili KOMBIVOL HARD ploče ostave neoţbukane vidljive uz toplinsku se izolaciju istovremeno moţe sniziti (vrijednosti αs do 0.90) razina buke u prostorima. U slučaju kada ploče ostaju vidljive ne poboljšava se zvučna izolacija graĎevnog elementa prema susjednim prostorima.Kombi ploče – razlike u primjeni  Troslojne lake graĎevinske izolacijske ploče od drvene vune . KOMBIPOR i KOMBIVOL razlikuju se u fizikalnim svojstvima.  Pravilnim odabirom i ugradnjom oţbukanih troslojnih kombi ploča za jednaku se vrijednost zahtjevane zvučne izolacije mogu izvesti graĎevni elementi manje površinske mase (teţine) odnosno manjih debljina. . a ujedno se postigne potrebna toplinska izolacija i zadovoljavaju zahtjevi tehničkih propisa za zvučnu izolaciju (Rw dB).

 Neoţbukane ploče ugraĎene u izgubljenoj oplati ili naknadno pričvrščene ne poboljšavaju zvučnu izolaciju graĎevnog elementa.Kombi ploče – razlike u primjeni  Kod graĎevnih elemenata manje površinske mase i šupljikave strukture (šuplja opeka.  Ploče ugraĎene u izgubljenoj oplati bilo oţbukane ili vidljive ne poboljšavaju zvučnu izolaciju (Rw dB) tog graĎevnog elementa. Poboljšavaju toplinsku izolaciju i snizuju razinu buke u prostorima.  Kod graĎevnih elemenata veće površinske mase i kompaktne strukture (AB ili puna opeka) naknadnom ugradnjom oţbukanih KOMBIVOL ploča uz toplinsku se izolaciju postiţe i poboljšanje zvučne izolacije tog elementa za ΔRw = 5-7 dB. bloketi) naknadnom ugradnjom oţbukanih KOMBIPOR ili KOMBIVOL ploča uz toplinsku se izolaciju postiţe poboljšanje zvučne izolacije tog elementa za ΔRw = 6 – 11 dB. .

travanj 2008 .5 cm + ţbuka (≥ 20 kg/m2).i. RW ≈ 56 dB (RW = računska vrijednost zvučne izolacije) Izvor: Ţeljko Sušić d.Primjer poboljšanja zvučne izolacije AB stropne ploče  AB stropna ploča debljine 14 cm  320 kg/m2: Rw = 50 dB Poboljšanje zvučne izolacije AB ploča do Δ Rw = 6 dB  AB ploča debljine 14 cm + naknadno pričvršćena troslojna kombi ploča s jezgrom kamene vune Novolit Kombivol d ≥ 7.a. SSU Razred arhitekata HKAIG..

0 cm + ţbuka (≥ 20 kg/m2) Poboljšanje zvučne izolacije ΔRw ≤ 11 dB Izvor: Ţeljko Sušić d.Primjer poboljšanja zvučne izolacije zida od šuplje opeke  Šuplja opeka od gline obostrano oţbukana: d = 19 cm.i.a..  1000 kg/m3 .0 cm ili troslojna kombi ploča s jezgrom od EPS Novolit Kombipor d ≥ 5. SSU Razred arhitekata HKAIG. RW  42 dB  + dogradnja (predstjenka): naknadno pričvrščene troslojne kombi ploče s jezgrom kamene vune Novolit Kombivol d ≥ 5. travanj 2008 .

a.. SSU Razred arhitekata HKAIG.pdf . travanj 2008 Više na : http://www.novolit.Primjer poboljšanja zvučne izolacije AB zida  AB zid debljine 14 cm  320 kg/m2: RW = 50 dB Poboljšanje zvučne izolacije za ΔRw = 5 dB  AB zid debljine 28 cm  640 kg/m2: RW = 55 dB ili dogradnjom predstjenke. d ≥ 5.  AB zid debljine 14 cm + naknadno pričvršćena troslojna kombi ploča s jezgrom kamene vune Kombivol. RW = 55 dB Izvor: Ţeljko Sušić d.com/hr/download/novolit_buka_18_03_08_zagreb.0 cm + ţbuka (≥ 20 kg/m2) .i.

Zvučna i toplinska izolacija AB stropova izmeĎu prostora iste ili druge namjene (bučni i veoma bučni. skladišta. uz toplinsku izolaciju snizuju i razinu buke u prostorijama. KOMBIVOL HARD NOVOLIT KOMBIPOR   1. . Toplinska izolacija AB stropova izmeĎu grijanih i negrijanih prostora i sniţavanje razine bukeapsorpcije zvuka u prostorima ispod stropova (bučni prostori. Neće se ujedno poboljšati zvučna izolacija graĎevnog elementa. 2. grijani ili negrijani prostori) . Neznatno snizuju razinu buke u prostorijama. Naknadno pričvršćene i oţbukane ploče (debljine ≥ 5 cm) poboljšaju toplinsku i zvučnu izolaciju do Rw = 7 dB. Poboljšavaju samo toplinsku izolaciju bilo da su naknadno pričvršćene ili ugraĎene u izgubljenoj oplati i oţbukane. Naknadno pričvršćene ili ugraĎene u izgubljenoj oplati i oţbukane poboljšavaju toplinsku izolaciju. garaţe i sl). Neće se poboljšati zvučna izolacija. UgraĎene u izgubljenoj oplati neće poboljšati zvučnu izolaciju. Neće se poboljšati zvučna izolacija stropnog elementa. U prostorima ispod stropa neće se sniziti razina buke.Razlike u primjeni kombi ploča (1) GRAĐEVNI ELEMENT (zid ili strop) NOVOLIT KOMBIVOL. neoţbukane-vidljive neobojene ili obojene. UgraĎene u izgubljenoj oplati ili u spuštenom stropu (debljine ≥ 5 cm).

4. grijani ili negrijani prostori). Naknadno pričvršćene i oţbukane poboljšavaju toplinsku izolaciju i zvučnu izolaciju Rw do 8 dB. naknadno pričvršćene i oţbukane poboljšavaju toplinsku i zvučnu izolaciju Rw = 6 – 8 dB. KOMBIVOL HARD NOVOLIT KOMBIPOR   3. ne poboljšavaju zvučnu izolaciju graĎ.Razlike u primjeni kombi ploča (2) GRAĐEVNI ELEMENT (zid ili strop) NOVOLIT KOMBIVOL. U izgubljenoj oplati neće poboljšati zvučnu izolaciju. ne poboljšavaju zvučnu izolaciju stropa. Zvučna i toplinska izolacija unutrašnjih / pregradnih zidova izmeĎu prostora iste ili druge namjene (bučni i veoma bučni. Na zidu od šuplje opeke. Neoţbukane snizuju razinu buke. Neoţbukane snizuju razinu buke u prostorijama. poboljšavaju toplinsku i zvučnu izolaciju Rw = 6 – 11 dB. Na zidu od pune opeke ili AB bez značajnog utjecaja na poboljšanje zvučne izolacije . elementa. naknadno pričvršćene i oţbukane (debljine ≥ 5 cm). pune opeke ili AB. Neoţbukane neznatno snizuju razinu buke. . Polumontaţni (fert) stropovi. toplinska i zvučna izolacija. sniţavanje razine buke u prostorijama ispod stropa Naknadno pričvršćene i oţbukane (debljine ≥ 5 cm) poboljšavaju zvučnu izolaciju do 10 dB i toplinsku izolaciju. Dogradnjom na zidni element od šuplje opeke.

Više na : http://www.smanjuju buku u prostorijama. Neznatno utječu na smanjenje buke u prostorijama. http://www.com/hr/zidizo1. vidljive. stupova. Mogu se primijeniti za posebne zahtjeve. garaţe. uz toplinsku izolaciju graĎ.html .com/hr/stropizo1. 6.html. neoţbukane. poboljšavaju samo toplinsku izolaciju. vijenaca. nadvoja. Toplinska izolacija serklaţa. neoţbukane.novolit. Naknadno pričvrščeće ili ugraĎene u izgubljenoj oplati.novolit. neobojene ili obojene (debljine ≥ 5 cm). vidljive. NOVOLIT KOMBIPOR   5. KOMBIVOL HARD Naknadno pričvrščeće ili ugraĎene u izgubljenoj oplati.Razlike u primjeni kombi ploča (3) GRAĐEVNI ELEMENT (zid ili strop) NOVOLIT KOMBIVOL. neobojene ili obojene (debljine ≥ 5 cm).elementa apsorbiraju zvuk . skladišta i dr). Primjenjuju se ugraĎene u izgubljenoj oplati . Apsorpcija zvuka – sniţenje/prigušenje razine buke u bučnim prostorijama (dvorane.

poslovni. Z. Crteţ: M. školski. garaţe i drugi grijani ili negrijani zatvoreni prostori druge namjene. skladišta.Zvučna i toplinska izolacija unutrašnjih zidova s kombi pločama Primjenjuje se kada su :    unutra: stambeni. hotelski i drugi boravišni prostori.Veršić . Kriţno se spoje na uglovima. bolnički. Ploče se pričvršćuju na zid s pričvrsnicama za kombi ploče s metalnim klinom i oţbukaju. ugostiteljski prostori.  KOMBIPOR i KOMBIVOL ploče (ovisno o strukturi zida i masi) postavljaju se odozdo prema gore. prodavaonice. na poravnatu podlogu zida s izmaknutim sljubnicama/ fugama za 1/2 ploče ili najmanje 50 cm u svakom sljedećem redu.Biluš.  vani: stubišta .

Više na: http://www.novolit. Ţbuka se nanosi u dva sloja.html . a za šuplju glinenu opeku najmanje kroz dvije unutrašnje stijenke ili najmanje 8 cm. ţičana se mreţica pričvrsti s perforiranom pločicom na pričvrsnici koja se savije i podvuče pod mreţicu.0 cm.Zvučna i toplinska izolacija unutrašnjih zidova s kombi pločama  Ploče se ne smiju lijepiti na površinu zida    Dubina bušotine ovisi o strukturi zida: za beton i punu opeku to je najmanje 5.com/hr/zidizo1.  Kad se ploče strojno ţbukaju sa gipsvapnenim ţbukama nije potrebna perforirana pločica na pričvrsnici.  Za ţbukanje s vapneno-cementnim ţbukama. Duţina pričvrsnice : debljina ploče + 5 cm odnosno najmanje 8 cm. mokro na mokro. U sredini staklena mreţica očica 10cm x 10 cm.

Takva zidna pregrada debljine 29 cm ima vrijednost zvučne izolacije oko 43 dB.    AB zid debljine 16 cm i šuplja opeka debljine 29 cm gustoće 1400 kg/m3 obostrano oţbukani sa 2 cm ţbuke zadovoljavaju (gustoća AB je oko 2400 kg/3). .0 cm oţbukanih s 2 cm vapnene ţbuke.  Rješenje je ugradnja KOMBIPOR ili KOMBIVOL ploča debljine ≥ 5. pa i s 19 cm. pregradni zid mora imati površinsku masu od najmanje 350 kg/m2.  U slučajevima kada nije poznat sastav pregradnog zida i njegova debljina preporuča se ugraditi KOMBIVOL ploče. a često se zid izvede i s opekom debljine 25 cm.  Kada je pregradni zid od AB ugraĎuju se samo KOMBIVOL ploče. Zato stanari čuju i govor iz susjednog stana.Zvučna izolacija unutrašnjih zidova sa kombi pločama -FAQ  Da bi se postigla zadovoljavajuća zvučna izolacija izmeĎu dva stana Rw = 52 dB.  U praksi se uobičajeno ugraĎuje opeka gustoće oko 900 kg/m3 .

iznad : stambeni. u svrhu poboljšanja zvučne i toplinske izolacije . Z. Biluš. poslovni. naknadno pričvrščene ili u izgubljenoj oplati. poboljšavaju samo toplinsku izolaciju stropnog elementa i apsorpciju buke u prostorima ispod (KOMBIVOL HARD s obraĎenim rubovima).ugraĎuju se na stropove naknadno pričvrščene i oţbukane. bolnički. prolazi i drugi grijani ili negrijani .ispod: prodavaonice.Zvučna i toplinska izolacija stropova sa kombi pločama    KOMBIVOL ploče.a. školski.  Oţbukane KOMPIPOR ploče ne poboljšavaju zvučnu izolaciju stropa. kada su: . proizvodni pogoni. podrumi. (Isto načelo vrijedi i obratno)  Vidljive neoţbukane ploče. hotelski i drugi boravišni prostori. garaţe. .zatvoreni ili otvoreni prostori druge namjene. Crteţ: M. Veršić d. ugostiteljski i bučni prostori.i. .

U tom slučaju ugradnja KOMBIVOL ploča neće bitno doprinjeti sniţavanju razine udarnog zvuka.html .Zvučna izolacija stropova sa kombi pločama – FAQ    Masivni stropni AB element debljine 14 cm neće zadovoljiti zahtjeve propisa zaštie od buke (vrijednost zvučne izolacije 50 dB. padanja predmeta i sl. a niti izolacije od udarnog zvuka. nije izveden plivajući pod ili je nepravilno izveden. Mora se izvesti izolacija od udarnog zvuka u stanu iznad.si/hr/tla2. što je u najvećem broju slučajeva teško izvesti zbog niza razloga.0 cm i oţbuka.  Ukoliko stanari čuju neugodan zvuk koraka. Izvedba plivajućeg poda: http://www. ukoliko nije izvedena i nadogradnja plivajućeg poda (Novolit stiropora EPS – T 650. topota. debljine = 22/20 mm sa betonskim estrihom debljine ≥ 4 cm)  Da bi se još poboljšala zvučna izolacija na strop se ugraĎuje naknadno pričvrščena KOMBIVOL ploča d ≥ 5.novolit. zahtjev 52 dB ).

Zvučna izolacija stropova sa kombi pločama – FAQ    U manjim zgradama često se stropne ploče izvedu s polumontaţnim stropnim elementima tzv “ fert “ (14 + 6 cm) stropovima s vrijednošču Rw≈46 dB. prodavaonica i drugi bučni prostori ovako izveden stropni graĎevni element (fert) ne zadovoljava niti propisu niti udobnom stanovanju. Izvedbom plivajućeg poda s Novolit Stiroporom EPS-T 650 22/20 mm i estrihom debljine 6 .novolit. Više na: http://www.com/hr/stropizo1.7 cm moţe se postići zvučna izolacija Rw=52 dB.html .0 cm + ţbuka (≥ 20 kg/m2).  Kada je ispod stana garaţa. Rješenje je na strop ugraditi KOMBIVOL ploče debljine ≥ 5. skladište.

 Upotreba čeličnih vezica (klanfe) moţe izazvati graĎevinske štete. znane kao riblja kost.0 cm. za 4-5 cm duţe od debljine ploča.  Ispravno je upotrebljavati Pričvrsnice za izgubljenu oplatu.  UgraĎuju se ploče većih debljina do 15.Ugradnja kombi ploča u izgubljenoj oplati    Ugradnja kombi ploča u izgubljenoj oplati primjenjuje se za poboljšane toplinske izolacije. .  Kad ostaju vidljivima ugrade se KOMBIVOL Ili KOMBIVOL HARD ploče (toplinska izolacija i apsorpcija zvuka).  Kad se ploče ţbukaju mogu se ugraditi i KOMBIPOR ploče.

Ugradnja kombi ploča u izgubljenoj oplati – FAQ    UgraĎene u izgubljenoj oplati KOMBIPOR ploče poboljšati će toplinsku izolaciju graĎevnog elementa. .  KOMBIVOL ploče radi svoje visoke otpornosti na širenje vatre i visokog koeficijenta apsorpcije zvuka nalaze sve veću primjenu.  U stropovima iznad velikih prostora kao što su garaţe ili proizvodni i skladištni prostori zbog zahtjeva zaštite od širenja poţara ugraĎuju se KOMBIVOL ili KOMBIVOL HARD ploče.  KOMBIPOR neoţbukane ploče nemaju značajnog utjecaja na poboljšanje apsorpcije zvuka-sniţavanje razine buke u prostorijama.  Kombi ploče ugraĎene u izgubljenoj oplati nemaju svojstvo poboljšanja zvučne izolacije stropnog elementa zbog krute veze betona i ploča. Boje se prskanjem. Neoţbukane treba minimalno zaštititi cementnim špricom. preporučljivo sa preklopom.  Kada se uz poboljšanje toplinske izolacije ţeli sniziti razina buke u prostorijama (garaţe. zatvoreni ili otvoreni bučni prolazi) ugraĎuju se KOMBIVOL ili KOMBIVOL HARD ploče. Ploče se ne ţbukaju. ne s valjcima jer boja zatvori šupljine izmeĎu vlakana drvene vune. da ne doĎe do istjecanja cementnog mlijeka. skladišta.

koji dolazi izvana u prostore iza tog graĎevnog elementa ili obratno iz nekog bučnog prostora prema vani. neće se. . već će se sniziti razina buke u tom prostoru.    Vrijednost zvučne izolacije graĎevnog elementa RW (dB) je ona vrijednost koja odreĎuje za koliko se smanjila jakost zračnog zvuka (buke) koja se širi iz jedne u drugu prostoriju. odnosno smanjiti vrijeme odjeka i s tim u vezi razina zvučnog polja. prema drugim prostorima.  Apsorpcija će zvuka pokazati za koliko će se u jednom prostoru obloţenom nekom  Kada se s apsorpcijskim neoţbukanim pločama kao što su lake graĎevinske troslojne kombi ploče s jezgrom kamene vune (KOMBIVOL ili KOMBIVOL HARD) ili jednoslojnim pločama od drvene vune (AKUTERM) obloţi zid ili strop nekog prostora. oblogom. a u graĎevinskoj se praksi različito i riješavaju. povećati/poboljšati vrijednost zvučne izolacije tih graĎevnih elemenata . koja dobro apsorbira zvuk. sniziti razina buke u tom prostoru. smanjiti jakost zvuka. a izraţava se u dB. To su dvije različite fizikalne pojave.Zvučna izolacija i apsorpcija zvuka  Zvučna se izolacija razlikuje od apsorpcije zvuka. odijeljene tim graĎevnim elementom (zidom ili stropom) ili koliko će neki graĎevni element sniziti jačinu zvuka.

 Teško je zapaljiv. razred B1).novolit.  Bojenje se ploča izvodi prskanjem. Često se za ovakve ploče rabi izraz “ prirodni air condition”. Upotrebljava se za sniţenje buke u prostoriji.  Radi svoje otvorene strukture regulira relativnu vlaţnost zraka u zatvorenim prostorima. Više na: http://www.com/hr/absorpcija.  Apsorpcija buke s lakim jednoslojnim pločama od drvene vune (AKUTERM)  AKUTERM je laka ploča od finijih vlakana drvene vune prema HRN EN 13168.html . Ne utječe na smanjenje buke prema drugim prostorijama  Odlična apsorpcija zvuka αS (do 95%).  Ekološki su proizvod i nemaju nikakvog štetnog djelovanja na zdravlje niti okoliš. Eurorazred B (ranija norma HRN DIN 4102.

koncertnim i kazališnim dvoranama. U tu se svrhu ugraĎuju kombi ploče i oţbukaju. a kada se prostor izmeĎu podloge i ploča ispuni s kamenom vunom postiţu se najbolji rezultati apsorpcije zvuka.  UgraĎuju se na zid ili strop uloţene u metalnu podkonstrukciju.  AKUTERM ploče ugraĎene na zid ili strop ne poboljšavaju zvučnu izolaciju tog graĎevnog elementa. kino dvoranama. fert. prodavaonicama.  Apsorpcija buke s lakim jednoslojnim pločama od drvene vune (AKUTERM)  Primjenjuju se svrhu apsorpcije zvuka (sniţenja razine buke i smanjenja vremena odjeka) na unutrašnjim zidovima i stropovima u: školskim i športskim dvoranama. uredima. skladištima i proizvodnim prostorima. u TV i radijskim studijima. a koju ploču ugraditi ovisi o strukturi zida ili stropa (AB. regulirati vremena odjeka i uopće apsorbirati zvuk. ugostiteljskim objektima i svugdje kada je potrebno sniziti razinu buke u prostorijama. . posebno kada se ugraĎene sa odmakom od podloge.  AKUTERM ploče nemaju veliku sposobnost toplinske izolacije. garaţama. ne spriječavaju prolaz buke. šuplja ili puna opeka). robnim kućama.

industijskim zgradama.  Primjenjuju se u : garaţama. pothodnicima i dr.  Neoţbukane.  Boje se prskanjem s premazima za vanjske ili unutrašnje radove. . KOMBIVOL HARD s obraĎenim rubovima pod kutom 45 o. naknadno pričvršćene ili ugraĎene u izgubljenoj oplati ( preporuča se ugradnja ploča s preklopom) uz toplinsku izolaciju graĎevnog elementa značajno utječu na sniţavanje razine buke u prostorima.Apsorpcija zvuka i toplinska izolacija   s kombi pločama KOMBIVOL i KOMBIVOL HARD  Troslojne lake izolacijske graĎevinske ploče s jezgrom kamene vune KOMBIVOL i KOMBIVOL HARD (HRN EN 13168) sve više se primjenjuju i za apsorpciju (sniţavanje razine buke) zvuka u otvorenim ili zatvorenim prostorima. skladištima.

Apsorpcija zvuka i toplinska izolacija s kombi pločama KOMBIVOL   .

Apsorpcija zvuka i toplinska izolacija s kombi pločama KOMBIVOL   .

Apsorpcija zvuka i toplinska izolacija s kombi pločama KOMBIVOL ili KOMBIVOL HARD   .

Kombi ploče . odozdo prema gore.greške    Ploče su postavljene vodoravno i okomito. . po duţoj stranici. Ploče se na zidovima ugraĎuju uvijek u istom smijeru. bez obzira da li su naknadno pričvršćene ili u izgubljenoj oplati  Okomita ploča ne prekriva čelo vodoravne ploče.

. Pogrešan raspored pričvrsnica kao za ETICS sustav.  Ploče su slagane pravilno.Kombi ploče .greške    Ploče postavljene okomito i vodoravno.Potreban broj pričvrsnica ≥ 8 kom/m2. a jednako tako i izbor pričvrsnica (za EPS-stiropor).

   Razlog je neprimjereno pričvršćivanje ploča.  Preporuka: ugradnja s pričvrsnicama za kombi ploče s čeličnim klinom. .  Skupa ušteda izvoĎača.greške  Ugradnja u izgubljenoj oplati sa pričvrsnicama za EPS. Ploče su otpale i prije ţbukanja.Kombi ploče .

iscurio beton.Kombi ploče .    Sve je pogrešno. . Preporuka: ploče s preklopom. toplinsko-difuzni most. upotrebljene pričvrsnice za EPS.greške  UgraĎeno kao izgubljena oplata.

Ovo je pričvrsnica za EPS i nema potrebnu nosivost za kombi ploče i sustav ţbuke.  Kod ugradnje kombi ploča najviše šteta nastaje radi pogrešnog izbora pričvrsnica.greške    „Ušteda” na pričvrsnicama. .Kombi ploče .  Pogrešna pričvrsnica (za EPS) i slaganje ploča.

com/hr e-mail: savjeti@novolit.o.com Tel: 01 466 87 58 Fax: 01 466 87 58 GSM: 091 466 87 58 Pripremili: Ivo Poparić i Janez Milavec .novolit.o. Novolit savjeti www.  Novolit d.