Hrvatska komora arhitekata; Stalno stručno usavršavanje

Kombi ploče Toplinska i zvučna izolacija, apsorpcija zvuka – razlike u primjeni

 TROSLOJNE LAKE IZOLACIJSKE PLOČE (KOMBI PLOČE) HRN EN 13168 S JEZGROM OD EPS KOMBIPOR I S JEZGROM OD VLAKANA KAMENE (MINERALNE) VUNE KOMBIVOL RAZLIKUJU SE U GRAĐEVNO-FIZIKALNIM SVOJSTVIMA, POSEBNO KADA SE UZ POBOLJŠANJE TOPLINSKE IZOLACIJE ŢELI POBOLJŠATI I ZVUČNA IZOLACIJA ILI PRIGUŠITI/APSORBIRATI BUKA U PROSTORIJAMA .  TEMELJEM GOTOVO 50 GODIŠNJEG ISKUSTVA U PRAKSI, REZULTATA MJERENJA, DIN 4109, MOGU SE PROCIJENITI VRIJEDNOSTI ZVUČNE IZOLACIJE (Rw dB), ODNOSNO UGRADNJOM I NAČINOM UGRADNJE KOMBI PLOČA, NJENO POBOLJŠANJE.  U SKLADU S TEHNIČKIM PROPISOM O RACIONALNOJ UPORABI ENERGIJE I TOPLINSKOJ ZAŠTITI U ZGRADAMA (NN 110/08 i 89/09) ZA LAKE IZOLACIJSKE PLOČE OD DRVENE VUNE – KOMBI PLOČE ( HRN EN 13168) POTVRĐIVANJE SUKLADNOSTI JE 3.

Kombi ploče – KOMBIPOR i KOMBIVOL
 KOMBIPOR troslojna kombi ploča u skladu s
HRN EN 13168, s jezgrom EPS obostrano obloţena slojem drvene vune debljine 0.5 cm, s preklopom ili bez preklopa. Debljine: 2.5, 3.5, 5.0, 7.5, 10.0, 12.5 i 15.0 cm. Dimenzije 200 x 50 cm.

 KOMBIVOL troslojna kombi ploča u skladu sa
HRN EN 13168, s jezgrom od posebno orijentiranih vlakana kamene (mineralne) vune-tervola, obostrano obloţena slojem drvene vune debljine 0.75 cm, s preklopom ili bez preklopa. Debljine : 3.5, 5.0, 7.5, 10.0, 12.5 i 15.0 cm Dimenzije 200 x 50 cm.
http://www.novolit.si/hr/kombi.html

 Debljine : 3.5 i 15. 10. Boje se prskanjem.5. dimenzije 200 x 50 cm ili 100 x 50 cm.0.  Ploče se mogu ispručiti s obraĎenim rubovima pod kutem od 45o. 12. s jezgrom od posebno orijentiranih vlakana kamene vunetervola veće tlačne čvrstoće. skladišta.  UgraĎuju se u izgubljenoj oplati ili naknadno pričvršćene na stropovima i zidovima: garaţa. pogona. 5.0. .KOMBIVOL HARD  KOMBIVOL HARD troslojna kombi ploča u skladu sa HRN EN 13168. 7.5. prolaza. obostrano obloţena slojem drvene vune debljine 1.Kombi ploče . dvorana i dr.  Oţbukane za toplinsku i zvučnu izolaciju  Neoţbukane za apsorpciju zvuka (αs) i toplinsku izolaciju.5 cm s preklopom ili bez preklopa.0 cm.

. KOMBIPOR i KOMBIVOL razlikuju se u fizikalnim svojstvima.90) razina buke u prostorima.  Kada se KOMBIVOL ili KOMBIVOL HARD ploče ostave neoţbukane vidljive uz toplinsku se izolaciju istovremeno moţe sniziti (vrijednosti αs do 0.  Pravilnim odabirom i ugradnjom oţbukanih troslojnih kombi ploča za jednaku se vrijednost zahtjevane zvučne izolacije mogu izvesti graĎevni elementi manje površinske mase (teţine) odnosno manjih debljina.kombi ploče. posebno kada se uz toplinsku izolaciju graĎevnog elementa (zid ili strop) ţeli još poboljšati i zvučna izolacija tog elementa ili sniziti buka unutar prostorija (apsorbirati zvuk).Kombi ploče – razlike u primjeni  Troslojne lake graĎevinske izolacijske ploče od drvene vune . U slučaju kada ploče ostaju vidljive ne poboljšava se zvučna izolacija graĎevnog elementa prema susjednim prostorima. a ujedno se postigne potrebna toplinska izolacija i zadovoljavaju zahtjevi tehničkih propisa za zvučnu izolaciju (Rw dB).

Poboljšavaju toplinsku izolaciju i snizuju razinu buke u prostorima.  Neoţbukane ploče ugraĎene u izgubljenoj oplati ili naknadno pričvrščene ne poboljšavaju zvučnu izolaciju graĎevnog elementa.  Kod graĎevnih elemenata veće površinske mase i kompaktne strukture (AB ili puna opeka) naknadnom ugradnjom oţbukanih KOMBIVOL ploča uz toplinsku se izolaciju postiţe i poboljšanje zvučne izolacije tog elementa za ΔRw = 5-7 dB.Kombi ploče – razlike u primjeni  Kod graĎevnih elemenata manje površinske mase i šupljikave strukture (šuplja opeka. .  Ploče ugraĎene u izgubljenoj oplati bilo oţbukane ili vidljive ne poboljšavaju zvučnu izolaciju (Rw dB) tog graĎevnog elementa. bloketi) naknadnom ugradnjom oţbukanih KOMBIPOR ili KOMBIVOL ploča uz toplinsku se izolaciju postiţe poboljšanje zvučne izolacije tog elementa za ΔRw = 6 – 11 dB.

SSU Razred arhitekata HKAIG. RW ≈ 56 dB (RW = računska vrijednost zvučne izolacije) Izvor: Ţeljko Sušić d.Primjer poboljšanja zvučne izolacije AB stropne ploče  AB stropna ploča debljine 14 cm  320 kg/m2: Rw = 50 dB Poboljšanje zvučne izolacije AB ploča do Δ Rw = 6 dB  AB ploča debljine 14 cm + naknadno pričvršćena troslojna kombi ploča s jezgrom kamene vune Novolit Kombivol d ≥ 7.5 cm + ţbuka (≥ 20 kg/m2). travanj 2008 .i.a..

Primjer poboljšanja zvučne izolacije zida od šuplje opeke  Šuplja opeka od gline obostrano oţbukana: d = 19 cm. SSU Razred arhitekata HKAIG.0 cm ili troslojna kombi ploča s jezgrom od EPS Novolit Kombipor d ≥ 5.  1000 kg/m3 ..a.i.0 cm + ţbuka (≥ 20 kg/m2) Poboljšanje zvučne izolacije ΔRw ≤ 11 dB Izvor: Ţeljko Sušić d. travanj 2008 . RW  42 dB  + dogradnja (predstjenka): naknadno pričvrščene troslojne kombi ploče s jezgrom kamene vune Novolit Kombivol d ≥ 5.

 AB zid debljine 14 cm + naknadno pričvršćena troslojna kombi ploča s jezgrom kamene vune Kombivol. d ≥ 5. RW = 55 dB Izvor: Ţeljko Sušić d..novolit.com/hr/download/novolit_buka_18_03_08_zagreb.i. travanj 2008 Više na : http://www.a.Primjer poboljšanja zvučne izolacije AB zida  AB zid debljine 14 cm  320 kg/m2: RW = 50 dB Poboljšanje zvučne izolacije za ΔRw = 5 dB  AB zid debljine 28 cm  640 kg/m2: RW = 55 dB ili dogradnjom predstjenke. SSU Razred arhitekata HKAIG.pdf .0 cm + ţbuka (≥ 20 kg/m2) .

UgraĎene u izgubljenoj oplati ili u spuštenom stropu (debljine ≥ 5 cm). Neće se poboljšati zvučna izolacija. grijani ili negrijani prostori) . Naknadno pričvršćene i oţbukane ploče (debljine ≥ 5 cm) poboljšaju toplinsku i zvučnu izolaciju do Rw = 7 dB. Neće se poboljšati zvučna izolacija stropnog elementa. KOMBIVOL HARD NOVOLIT KOMBIPOR   1. 2. UgraĎene u izgubljenoj oplati neće poboljšati zvučnu izolaciju. skladišta. neoţbukane-vidljive neobojene ili obojene. Toplinska izolacija AB stropova izmeĎu grijanih i negrijanih prostora i sniţavanje razine bukeapsorpcije zvuka u prostorima ispod stropova (bučni prostori. Zvučna i toplinska izolacija AB stropova izmeĎu prostora iste ili druge namjene (bučni i veoma bučni. U prostorima ispod stropa neće se sniziti razina buke. Poboljšavaju samo toplinsku izolaciju bilo da su naknadno pričvršćene ili ugraĎene u izgubljenoj oplati i oţbukane. uz toplinsku izolaciju snizuju i razinu buke u prostorijama.Razlike u primjeni kombi ploča (1) GRAĐEVNI ELEMENT (zid ili strop) NOVOLIT KOMBIVOL. garaţe i sl). Neznatno snizuju razinu buke u prostorijama. . Naknadno pričvršćene ili ugraĎene u izgubljenoj oplati i oţbukane poboljšavaju toplinsku izolaciju. Neće se ujedno poboljšati zvučna izolacija graĎevnog elementa.

Na zidu od šuplje opeke. Neoţbukane snizuju razinu buke. ne poboljšavaju zvučnu izolaciju graĎ. Na zidu od pune opeke ili AB bez značajnog utjecaja na poboljšanje zvučne izolacije . Dogradnjom na zidni element od šuplje opeke. Polumontaţni (fert) stropovi. KOMBIVOL HARD NOVOLIT KOMBIPOR   3. toplinska i zvučna izolacija.Razlike u primjeni kombi ploča (2) GRAĐEVNI ELEMENT (zid ili strop) NOVOLIT KOMBIVOL. Neoţbukane snizuju razinu buke u prostorijama. sniţavanje razine buke u prostorijama ispod stropa Naknadno pričvršćene i oţbukane (debljine ≥ 5 cm) poboljšavaju zvučnu izolaciju do 10 dB i toplinsku izolaciju. naknadno pričvršćene i oţbukane poboljšavaju toplinsku i zvučnu izolaciju Rw = 6 – 8 dB. grijani ili negrijani prostori). U izgubljenoj oplati neće poboljšati zvučnu izolaciju. poboljšavaju toplinsku i zvučnu izolaciju Rw = 6 – 11 dB. Neoţbukane neznatno snizuju razinu buke. ne poboljšavaju zvučnu izolaciju stropa. elementa. pune opeke ili AB. naknadno pričvršćene i oţbukane (debljine ≥ 5 cm). 4. . Zvučna i toplinska izolacija unutrašnjih / pregradnih zidova izmeĎu prostora iste ili druge namjene (bučni i veoma bučni. Naknadno pričvršćene i oţbukane poboljšavaju toplinsku izolaciju i zvučnu izolaciju Rw do 8 dB.

http://www.novolit. skladišta i dr). neoţbukane.html . neoţbukane. vijenaca.smanjuju buku u prostorijama. vidljive.html. Mogu se primijeniti za posebne zahtjeve. stupova. NOVOLIT KOMBIPOR   5. KOMBIVOL HARD Naknadno pričvrščeće ili ugraĎene u izgubljenoj oplati.com/hr/zidizo1.novolit. Toplinska izolacija serklaţa. poboljšavaju samo toplinsku izolaciju.Razlike u primjeni kombi ploča (3) GRAĐEVNI ELEMENT (zid ili strop) NOVOLIT KOMBIVOL. Neznatno utječu na smanjenje buke u prostorijama. Primjenjuju se ugraĎene u izgubljenoj oplati . Naknadno pričvrščeće ili ugraĎene u izgubljenoj oplati. Više na : http://www. nadvoja. Apsorpcija zvuka – sniţenje/prigušenje razine buke u bučnim prostorijama (dvorane. uz toplinsku izolaciju graĎ. neobojene ili obojene (debljine ≥ 5 cm).elementa apsorbiraju zvuk . vidljive. 6. garaţe. neobojene ili obojene (debljine ≥ 5 cm).com/hr/stropizo1.

 KOMBIPOR i KOMBIVOL ploče (ovisno o strukturi zida i masi) postavljaju se odozdo prema gore. ugostiteljski prostori.  vani: stubišta . hotelski i drugi boravišni prostori. Crteţ: M.Veršić . garaţe i drugi grijani ili negrijani zatvoreni prostori druge namjene. poslovni. Kriţno se spoje na uglovima. bolnički. Ploče se pričvršćuju na zid s pričvrsnicama za kombi ploče s metalnim klinom i oţbukaju.Biluš. skladišta. Z.Zvučna i toplinska izolacija unutrašnjih zidova s kombi pločama Primjenjuje se kada su :    unutra: stambeni. na poravnatu podlogu zida s izmaknutim sljubnicama/ fugama za 1/2 ploče ili najmanje 50 cm u svakom sljedećem redu. prodavaonice. školski.

 Za ţbukanje s vapneno-cementnim ţbukama. ţičana se mreţica pričvrsti s perforiranom pločicom na pričvrsnici koja se savije i podvuče pod mreţicu. Ţbuka se nanosi u dva sloja. a za šuplju glinenu opeku najmanje kroz dvije unutrašnje stijenke ili najmanje 8 cm. Duţina pričvrsnice : debljina ploče + 5 cm odnosno najmanje 8 cm. mokro na mokro. Više na: http://www.  Kad se ploče strojno ţbukaju sa gipsvapnenim ţbukama nije potrebna perforirana pločica na pričvrsnici.html .Zvučna i toplinska izolacija unutrašnjih zidova s kombi pločama  Ploče se ne smiju lijepiti na površinu zida    Dubina bušotine ovisi o strukturi zida: za beton i punu opeku to je najmanje 5.novolit. U sredini staklena mreţica očica 10cm x 10 cm.0 cm.com/hr/zidizo1.

pregradni zid mora imati površinsku masu od najmanje 350 kg/m2. pa i s 19 cm.  U slučajevima kada nije poznat sastav pregradnog zida i njegova debljina preporuča se ugraditi KOMBIVOL ploče.0 cm oţbukanih s 2 cm vapnene ţbuke.  U praksi se uobičajeno ugraĎuje opeka gustoće oko 900 kg/m3 . a često se zid izvede i s opekom debljine 25 cm. Takva zidna pregrada debljine 29 cm ima vrijednost zvučne izolacije oko 43 dB.  Rješenje je ugradnja KOMBIPOR ili KOMBIVOL ploča debljine ≥ 5. Zato stanari čuju i govor iz susjednog stana.Zvučna izolacija unutrašnjih zidova sa kombi pločama -FAQ  Da bi se postigla zadovoljavajuća zvučna izolacija izmeĎu dva stana Rw = 52 dB.    AB zid debljine 16 cm i šuplja opeka debljine 29 cm gustoće 1400 kg/m3 obostrano oţbukani sa 2 cm ţbuke zadovoljavaju (gustoća AB je oko 2400 kg/3). .  Kada je pregradni zid od AB ugraĎuju se samo KOMBIVOL ploče.

poboljšavaju samo toplinsku izolaciju stropnog elementa i apsorpciju buke u prostorima ispod (KOMBIVOL HARD s obraĎenim rubovima).  Oţbukane KOMPIPOR ploče ne poboljšavaju zvučnu izolaciju stropa.ugraĎuju se na stropove naknadno pričvrščene i oţbukane. kada su: . . naknadno pričvrščene ili u izgubljenoj oplati.ispod: prodavaonice. Biluš.i. proizvodni pogoni.zatvoreni ili otvoreni prostori druge namjene. garaţe. hotelski i drugi boravišni prostori. Z. Veršić d.Zvučna i toplinska izolacija stropova sa kombi pločama    KOMBIVOL ploče. . podrumi. ugostiteljski i bučni prostori. (Isto načelo vrijedi i obratno)  Vidljive neoţbukane ploče. Crteţ: M. u svrhu poboljšanja zvučne i toplinske izolacije . školski. prolazi i drugi grijani ili negrijani . bolnički. poslovni.a.iznad : stambeni.

što je u najvećem broju slučajeva teško izvesti zbog niza razloga. U tom slučaju ugradnja KOMBIVOL ploča neće bitno doprinjeti sniţavanju razine udarnog zvuka.html . Mora se izvesti izolacija od udarnog zvuka u stanu iznad.novolit.0 cm i oţbuka. Izvedba plivajućeg poda: http://www.Zvučna izolacija stropova sa kombi pločama – FAQ    Masivni stropni AB element debljine 14 cm neće zadovoljiti zahtjeve propisa zaštie od buke (vrijednost zvučne izolacije 50 dB. zahtjev 52 dB ). ukoliko nije izvedena i nadogradnja plivajućeg poda (Novolit stiropora EPS – T 650. a niti izolacije od udarnog zvuka. topota. nije izveden plivajući pod ili je nepravilno izveden.  Ukoliko stanari čuju neugodan zvuk koraka.si/hr/tla2. debljine = 22/20 mm sa betonskim estrihom debljine ≥ 4 cm)  Da bi se još poboljšala zvučna izolacija na strop se ugraĎuje naknadno pričvrščena KOMBIVOL ploča d ≥ 5. padanja predmeta i sl.

html . skladište.7 cm moţe se postići zvučna izolacija Rw=52 dB. Izvedbom plivajućeg poda s Novolit Stiroporom EPS-T 650 22/20 mm i estrihom debljine 6 .com/hr/stropizo1.0 cm + ţbuka (≥ 20 kg/m2). prodavaonica i drugi bučni prostori ovako izveden stropni graĎevni element (fert) ne zadovoljava niti propisu niti udobnom stanovanju.  Kada je ispod stana garaţa. Rješenje je na strop ugraditi KOMBIVOL ploče debljine ≥ 5.novolit. Više na: http://www.Zvučna izolacija stropova sa kombi pločama – FAQ    U manjim zgradama često se stropne ploče izvedu s polumontaţnim stropnim elementima tzv “ fert “ (14 + 6 cm) stropovima s vrijednošču Rw≈46 dB.

za 4-5 cm duţe od debljine ploča. znane kao riblja kost.0 cm.  Ispravno je upotrebljavati Pričvrsnice za izgubljenu oplatu.  UgraĎuju se ploče većih debljina do 15.Ugradnja kombi ploča u izgubljenoj oplati    Ugradnja kombi ploča u izgubljenoj oplati primjenjuje se za poboljšane toplinske izolacije.  Kad se ploče ţbukaju mogu se ugraditi i KOMBIPOR ploče. .  Upotreba čeličnih vezica (klanfe) moţe izazvati graĎevinske štete.  Kad ostaju vidljivima ugrade se KOMBIVOL Ili KOMBIVOL HARD ploče (toplinska izolacija i apsorpcija zvuka).

skladišta.  KOMBIVOL ploče radi svoje visoke otpornosti na širenje vatre i visokog koeficijenta apsorpcije zvuka nalaze sve veću primjenu. ne s valjcima jer boja zatvori šupljine izmeĎu vlakana drvene vune. zatvoreni ili otvoreni bučni prolazi) ugraĎuju se KOMBIVOL ili KOMBIVOL HARD ploče. preporučljivo sa preklopom. Neoţbukane treba minimalno zaštititi cementnim špricom.  U stropovima iznad velikih prostora kao što su garaţe ili proizvodni i skladištni prostori zbog zahtjeva zaštite od širenja poţara ugraĎuju se KOMBIVOL ili KOMBIVOL HARD ploče. .  Kada se uz poboljšanje toplinske izolacije ţeli sniziti razina buke u prostorijama (garaţe.Ugradnja kombi ploča u izgubljenoj oplati – FAQ    UgraĎene u izgubljenoj oplati KOMBIPOR ploče poboljšati će toplinsku izolaciju graĎevnog elementa.  Kombi ploče ugraĎene u izgubljenoj oplati nemaju svojstvo poboljšanja zvučne izolacije stropnog elementa zbog krute veze betona i ploča. Ploče se ne ţbukaju.  KOMBIPOR neoţbukane ploče nemaju značajnog utjecaja na poboljšanje apsorpcije zvuka-sniţavanje razine buke u prostorijama. da ne doĎe do istjecanja cementnog mlijeka. Boje se prskanjem.

   Vrijednost zvučne izolacije graĎevnog elementa RW (dB) je ona vrijednost koja odreĎuje za koliko se smanjila jakost zračnog zvuka (buke) koja se širi iz jedne u drugu prostoriju.Zvučna izolacija i apsorpcija zvuka  Zvučna se izolacija razlikuje od apsorpcije zvuka. već će se sniziti razina buke u tom prostoru. a u graĎevinskoj se praksi različito i riješavaju. koji dolazi izvana u prostore iza tog graĎevnog elementa ili obratno iz nekog bučnog prostora prema vani. koja dobro apsorbira zvuk. . prema drugim prostorima. povećati/poboljšati vrijednost zvučne izolacije tih graĎevnih elemenata . To su dvije različite fizikalne pojave. sniziti razina buke u tom prostoru. odnosno smanjiti vrijeme odjeka i s tim u vezi razina zvučnog polja.  Apsorpcija će zvuka pokazati za koliko će se u jednom prostoru obloţenom nekom  Kada se s apsorpcijskim neoţbukanim pločama kao što su lake graĎevinske troslojne kombi ploče s jezgrom kamene vune (KOMBIVOL ili KOMBIVOL HARD) ili jednoslojnim pločama od drvene vune (AKUTERM) obloţi zid ili strop nekog prostora. odijeljene tim graĎevnim elementom (zidom ili stropom) ili koliko će neki graĎevni element sniziti jačinu zvuka. neće se. a izraţava se u dB. smanjiti jakost zvuka. oblogom.

novolit. Više na: http://www. razred B1).  Radi svoje otvorene strukture regulira relativnu vlaţnost zraka u zatvorenim prostorima.com/hr/absorpcija.  Teško je zapaljiv. Eurorazred B (ranija norma HRN DIN 4102. Upotrebljava se za sniţenje buke u prostoriji. Često se za ovakve ploče rabi izraz “ prirodni air condition”.  Ekološki su proizvod i nemaju nikakvog štetnog djelovanja na zdravlje niti okoliš. Ne utječe na smanjenje buke prema drugim prostorijama  Odlična apsorpcija zvuka αS (do 95%).  Apsorpcija buke s lakim jednoslojnim pločama od drvene vune (AKUTERM)  AKUTERM je laka ploča od finijih vlakana drvene vune prema HRN EN 13168.html .  Bojenje se ploča izvodi prskanjem.

fert. prodavaonicama. a kada se prostor izmeĎu podloge i ploča ispuni s kamenom vunom postiţu se najbolji rezultati apsorpcije zvuka. šuplja ili puna opeka).  AKUTERM ploče ugraĎene na zid ili strop ne poboljšavaju zvučnu izolaciju tog graĎevnog elementa. uredima. skladištima i proizvodnim prostorima.  Apsorpcija buke s lakim jednoslojnim pločama od drvene vune (AKUTERM)  Primjenjuju se svrhu apsorpcije zvuka (sniţenja razine buke i smanjenja vremena odjeka) na unutrašnjim zidovima i stropovima u: školskim i športskim dvoranama. ugostiteljskim objektima i svugdje kada je potrebno sniziti razinu buke u prostorijama. u TV i radijskim studijima.  UgraĎuju se na zid ili strop uloţene u metalnu podkonstrukciju. garaţama. regulirati vremena odjeka i uopće apsorbirati zvuk. kino dvoranama. posebno kada se ugraĎene sa odmakom od podloge. U tu se svrhu ugraĎuju kombi ploče i oţbukaju. robnim kućama. ne spriječavaju prolaz buke.  AKUTERM ploče nemaju veliku sposobnost toplinske izolacije. . koncertnim i kazališnim dvoranama. a koju ploču ugraditi ovisi o strukturi zida ili stropa (AB.

 Primjenjuju se u : garaţama. naknadno pričvršćene ili ugraĎene u izgubljenoj oplati ( preporuča se ugradnja ploča s preklopom) uz toplinsku izolaciju graĎevnog elementa značajno utječu na sniţavanje razine buke u prostorima. skladištima. .  Boje se prskanjem s premazima za vanjske ili unutrašnje radove. KOMBIVOL HARD s obraĎenim rubovima pod kutom 45 o. pothodnicima i dr.Apsorpcija zvuka i toplinska izolacija   s kombi pločama KOMBIVOL i KOMBIVOL HARD  Troslojne lake izolacijske graĎevinske ploče s jezgrom kamene vune KOMBIVOL i KOMBIVOL HARD (HRN EN 13168) sve više se primjenjuju i za apsorpciju (sniţavanje razine buke) zvuka u otvorenim ili zatvorenim prostorima.  Neoţbukane. industijskim zgradama.

Apsorpcija zvuka i toplinska izolacija s kombi pločama KOMBIVOL   .

Apsorpcija zvuka i toplinska izolacija s kombi pločama KOMBIVOL   .

Apsorpcija zvuka i toplinska izolacija s kombi pločama KOMBIVOL ili KOMBIVOL HARD   .

Ploče se na zidovima ugraĎuju uvijek u istom smijeru.Kombi ploče . odozdo prema gore. bez obzira da li su naknadno pričvršćene ili u izgubljenoj oplati  Okomita ploča ne prekriva čelo vodoravne ploče. po duţoj stranici. .greške    Ploče su postavljene vodoravno i okomito.

 Ploče su slagane pravilno. a jednako tako i izbor pričvrsnica (za EPS-stiropor). .Potreban broj pričvrsnica ≥ 8 kom/m2. Pogrešan raspored pričvrsnica kao za ETICS sustav.Kombi ploče .greške    Ploče postavljene okomito i vodoravno.

Kombi ploče . .  Skupa ušteda izvoĎača.  Preporuka: ugradnja s pričvrsnicama za kombi ploče s čeličnim klinom. Ploče su otpale i prije ţbukanja.greške  Ugradnja u izgubljenoj oplati sa pričvrsnicama za EPS.    Razlog je neprimjereno pričvršćivanje ploča.

upotrebljene pričvrsnice za EPS. Preporuka: ploče s preklopom. toplinsko-difuzni most.    Sve je pogrešno.greške  UgraĎeno kao izgubljena oplata.Kombi ploče . . iscurio beton.

Ovo je pričvrsnica za EPS i nema potrebnu nosivost za kombi ploče i sustav ţbuke.Kombi ploče .greške    „Ušteda” na pričvrsnicama.  Pogrešna pričvrsnica (za EPS) i slaganje ploča. .  Kod ugradnje kombi ploča najviše šteta nastaje radi pogrešnog izbora pričvrsnica.

com Tel: 01 466 87 58 Fax: 01 466 87 58 GSM: 091 466 87 58 Pripremili: Ivo Poparić i Janez Milavec .novolit.com/hr e-mail: savjeti@novolit.  Novolit d. Novolit savjeti www.o.o.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful