Hrvatska komora arhitekata; Stalno stručno usavršavanje

Kombi ploče Toplinska i zvučna izolacija, apsorpcija zvuka – razlike u primjeni

 TROSLOJNE LAKE IZOLACIJSKE PLOČE (KOMBI PLOČE) HRN EN 13168 S JEZGROM OD EPS KOMBIPOR I S JEZGROM OD VLAKANA KAMENE (MINERALNE) VUNE KOMBIVOL RAZLIKUJU SE U GRAĐEVNO-FIZIKALNIM SVOJSTVIMA, POSEBNO KADA SE UZ POBOLJŠANJE TOPLINSKE IZOLACIJE ŢELI POBOLJŠATI I ZVUČNA IZOLACIJA ILI PRIGUŠITI/APSORBIRATI BUKA U PROSTORIJAMA .  TEMELJEM GOTOVO 50 GODIŠNJEG ISKUSTVA U PRAKSI, REZULTATA MJERENJA, DIN 4109, MOGU SE PROCIJENITI VRIJEDNOSTI ZVUČNE IZOLACIJE (Rw dB), ODNOSNO UGRADNJOM I NAČINOM UGRADNJE KOMBI PLOČA, NJENO POBOLJŠANJE.  U SKLADU S TEHNIČKIM PROPISOM O RACIONALNOJ UPORABI ENERGIJE I TOPLINSKOJ ZAŠTITI U ZGRADAMA (NN 110/08 i 89/09) ZA LAKE IZOLACIJSKE PLOČE OD DRVENE VUNE – KOMBI PLOČE ( HRN EN 13168) POTVRĐIVANJE SUKLADNOSTI JE 3.

Kombi ploče – KOMBIPOR i KOMBIVOL
 KOMBIPOR troslojna kombi ploča u skladu s
HRN EN 13168, s jezgrom EPS obostrano obloţena slojem drvene vune debljine 0.5 cm, s preklopom ili bez preklopa. Debljine: 2.5, 3.5, 5.0, 7.5, 10.0, 12.5 i 15.0 cm. Dimenzije 200 x 50 cm.

 KOMBIVOL troslojna kombi ploča u skladu sa
HRN EN 13168, s jezgrom od posebno orijentiranih vlakana kamene (mineralne) vune-tervola, obostrano obloţena slojem drvene vune debljine 0.75 cm, s preklopom ili bez preklopa. Debljine : 3.5, 5.0, 7.5, 10.0, 12.5 i 15.0 cm Dimenzije 200 x 50 cm.
http://www.novolit.si/hr/kombi.html

0.  Ploče se mogu ispručiti s obraĎenim rubovima pod kutem od 45o. skladišta. prolaza.  Oţbukane za toplinsku i zvučnu izolaciju  Neoţbukane za apsorpciju zvuka (αs) i toplinsku izolaciju. . 10.5.Kombi ploče . obostrano obloţena slojem drvene vune debljine 1.5 i 15.5. dimenzije 200 x 50 cm ili 100 x 50 cm.5 cm s preklopom ili bez preklopa.KOMBIVOL HARD  KOMBIVOL HARD troslojna kombi ploča u skladu sa HRN EN 13168.0 cm.  Debljine : 3. Boje se prskanjem. dvorana i dr. 12. 7.  UgraĎuju se u izgubljenoj oplati ili naknadno pričvršćene na stropovima i zidovima: garaţa. s jezgrom od posebno orijentiranih vlakana kamene vunetervola veće tlačne čvrstoće.0. 5. pogona.

90) razina buke u prostorima. a ujedno se postigne potrebna toplinska izolacija i zadovoljavaju zahtjevi tehničkih propisa za zvučnu izolaciju (Rw dB). KOMBIPOR i KOMBIVOL razlikuju se u fizikalnim svojstvima.kombi ploče.Kombi ploče – razlike u primjeni  Troslojne lake graĎevinske izolacijske ploče od drvene vune .  Pravilnim odabirom i ugradnjom oţbukanih troslojnih kombi ploča za jednaku se vrijednost zahtjevane zvučne izolacije mogu izvesti graĎevni elementi manje površinske mase (teţine) odnosno manjih debljina. U slučaju kada ploče ostaju vidljive ne poboljšava se zvučna izolacija graĎevnog elementa prema susjednim prostorima. posebno kada se uz toplinsku izolaciju graĎevnog elementa (zid ili strop) ţeli još poboljšati i zvučna izolacija tog elementa ili sniziti buka unutar prostorija (apsorbirati zvuk).  Kada se KOMBIVOL ili KOMBIVOL HARD ploče ostave neoţbukane vidljive uz toplinsku se izolaciju istovremeno moţe sniziti (vrijednosti αs do 0. .

bloketi) naknadnom ugradnjom oţbukanih KOMBIPOR ili KOMBIVOL ploča uz toplinsku se izolaciju postiţe poboljšanje zvučne izolacije tog elementa za ΔRw = 6 – 11 dB.Kombi ploče – razlike u primjeni  Kod graĎevnih elemenata manje površinske mase i šupljikave strukture (šuplja opeka. .  Neoţbukane ploče ugraĎene u izgubljenoj oplati ili naknadno pričvrščene ne poboljšavaju zvučnu izolaciju graĎevnog elementa. Poboljšavaju toplinsku izolaciju i snizuju razinu buke u prostorima.  Kod graĎevnih elemenata veće površinske mase i kompaktne strukture (AB ili puna opeka) naknadnom ugradnjom oţbukanih KOMBIVOL ploča uz toplinsku se izolaciju postiţe i poboljšanje zvučne izolacije tog elementa za ΔRw = 5-7 dB.  Ploče ugraĎene u izgubljenoj oplati bilo oţbukane ili vidljive ne poboljšavaju zvučnu izolaciju (Rw dB) tog graĎevnog elementa.

.Primjer poboljšanja zvučne izolacije AB stropne ploče  AB stropna ploča debljine 14 cm  320 kg/m2: Rw = 50 dB Poboljšanje zvučne izolacije AB ploča do Δ Rw = 6 dB  AB ploča debljine 14 cm + naknadno pričvršćena troslojna kombi ploča s jezgrom kamene vune Novolit Kombivol d ≥ 7.i.a. RW ≈ 56 dB (RW = računska vrijednost zvučne izolacije) Izvor: Ţeljko Sušić d. travanj 2008 . SSU Razred arhitekata HKAIG.5 cm + ţbuka (≥ 20 kg/m2).

RW  42 dB  + dogradnja (predstjenka): naknadno pričvrščene troslojne kombi ploče s jezgrom kamene vune Novolit Kombivol d ≥ 5.0 cm + ţbuka (≥ 20 kg/m2) Poboljšanje zvučne izolacije ΔRw ≤ 11 dB Izvor: Ţeljko Sušić d.  1000 kg/m3 .a.i.Primjer poboljšanja zvučne izolacije zida od šuplje opeke  Šuplja opeka od gline obostrano oţbukana: d = 19 cm. SSU Razred arhitekata HKAIG. travanj 2008 ..0 cm ili troslojna kombi ploča s jezgrom od EPS Novolit Kombipor d ≥ 5.

 AB zid debljine 14 cm + naknadno pričvršćena troslojna kombi ploča s jezgrom kamene vune Kombivol. SSU Razred arhitekata HKAIG. travanj 2008 Više na : http://www.Primjer poboljšanja zvučne izolacije AB zida  AB zid debljine 14 cm  320 kg/m2: RW = 50 dB Poboljšanje zvučne izolacije za ΔRw = 5 dB  AB zid debljine 28 cm  640 kg/m2: RW = 55 dB ili dogradnjom predstjenke. RW = 55 dB Izvor: Ţeljko Sušić d.pdf . d ≥ 5.com/hr/download/novolit_buka_18_03_08_zagreb.i.0 cm + ţbuka (≥ 20 kg/m2) ..novolit.a.

Neznatno snizuju razinu buke u prostorijama. Neće se ujedno poboljšati zvučna izolacija graĎevnog elementa. Toplinska izolacija AB stropova izmeĎu grijanih i negrijanih prostora i sniţavanje razine bukeapsorpcije zvuka u prostorima ispod stropova (bučni prostori. Poboljšavaju samo toplinsku izolaciju bilo da su naknadno pričvršćene ili ugraĎene u izgubljenoj oplati i oţbukane. Neće se poboljšati zvučna izolacija stropnog elementa. Zvučna i toplinska izolacija AB stropova izmeĎu prostora iste ili druge namjene (bučni i veoma bučni. Naknadno pričvršćene ili ugraĎene u izgubljenoj oplati i oţbukane poboljšavaju toplinsku izolaciju. KOMBIVOL HARD NOVOLIT KOMBIPOR   1. 2. grijani ili negrijani prostori) . Naknadno pričvršćene i oţbukane ploče (debljine ≥ 5 cm) poboljšaju toplinsku i zvučnu izolaciju do Rw = 7 dB. U prostorima ispod stropa neće se sniziti razina buke. Neće se poboljšati zvučna izolacija. . skladišta. neoţbukane-vidljive neobojene ili obojene. garaţe i sl). uz toplinsku izolaciju snizuju i razinu buke u prostorijama.Razlike u primjeni kombi ploča (1) GRAĐEVNI ELEMENT (zid ili strop) NOVOLIT KOMBIVOL. UgraĎene u izgubljenoj oplati ili u spuštenom stropu (debljine ≥ 5 cm). UgraĎene u izgubljenoj oplati neće poboljšati zvučnu izolaciju.

4. Na zidu od pune opeke ili AB bez značajnog utjecaja na poboljšanje zvučne izolacije . Neoţbukane snizuju razinu buke. Polumontaţni (fert) stropovi. naknadno pričvršćene i oţbukane (debljine ≥ 5 cm). pune opeke ili AB. ne poboljšavaju zvučnu izolaciju graĎ. . Naknadno pričvršćene i oţbukane poboljšavaju toplinsku izolaciju i zvučnu izolaciju Rw do 8 dB. Dogradnjom na zidni element od šuplje opeke. Na zidu od šuplje opeke. naknadno pričvršćene i oţbukane poboljšavaju toplinsku i zvučnu izolaciju Rw = 6 – 8 dB. grijani ili negrijani prostori). KOMBIVOL HARD NOVOLIT KOMBIPOR   3. elementa. Zvučna i toplinska izolacija unutrašnjih / pregradnih zidova izmeĎu prostora iste ili druge namjene (bučni i veoma bučni. toplinska i zvučna izolacija. poboljšavaju toplinsku i zvučnu izolaciju Rw = 6 – 11 dB. Neoţbukane neznatno snizuju razinu buke. ne poboljšavaju zvučnu izolaciju stropa. sniţavanje razine buke u prostorijama ispod stropa Naknadno pričvršćene i oţbukane (debljine ≥ 5 cm) poboljšavaju zvučnu izolaciju do 10 dB i toplinsku izolaciju. U izgubljenoj oplati neće poboljšati zvučnu izolaciju.Razlike u primjeni kombi ploča (2) GRAĐEVNI ELEMENT (zid ili strop) NOVOLIT KOMBIVOL. Neoţbukane snizuju razinu buke u prostorijama.

com/hr/zidizo1.elementa apsorbiraju zvuk .novolit. skladišta i dr). Toplinska izolacija serklaţa. vidljive. uz toplinsku izolaciju graĎ. neobojene ili obojene (debljine ≥ 5 cm). NOVOLIT KOMBIPOR   5.novolit. 6. Naknadno pričvrščeće ili ugraĎene u izgubljenoj oplati. neoţbukane. neobojene ili obojene (debljine ≥ 5 cm).Razlike u primjeni kombi ploča (3) GRAĐEVNI ELEMENT (zid ili strop) NOVOLIT KOMBIVOL. Primjenjuju se ugraĎene u izgubljenoj oplati . Apsorpcija zvuka – sniţenje/prigušenje razine buke u bučnim prostorijama (dvorane.smanjuju buku u prostorijama.html. Više na : http://www.html . http://www. neoţbukane. nadvoja. stupova. garaţe. poboljšavaju samo toplinsku izolaciju. KOMBIVOL HARD Naknadno pričvrščeće ili ugraĎene u izgubljenoj oplati. vidljive. Mogu se primijeniti za posebne zahtjeve.com/hr/stropizo1. vijenaca. Neznatno utječu na smanjenje buke u prostorijama.

ugostiteljski prostori. Z. na poravnatu podlogu zida s izmaknutim sljubnicama/ fugama za 1/2 ploče ili najmanje 50 cm u svakom sljedećem redu.Veršić . skladišta. bolnički. hotelski i drugi boravišni prostori.  vani: stubišta . garaţe i drugi grijani ili negrijani zatvoreni prostori druge namjene. Ploče se pričvršćuju na zid s pričvrsnicama za kombi ploče s metalnim klinom i oţbukaju. Kriţno se spoje na uglovima. poslovni.Biluš. Crteţ: M.  KOMBIPOR i KOMBIVOL ploče (ovisno o strukturi zida i masi) postavljaju se odozdo prema gore. prodavaonice. školski.Zvučna i toplinska izolacija unutrašnjih zidova s kombi pločama Primjenjuje se kada su :    unutra: stambeni.

com/hr/zidizo1. U sredini staklena mreţica očica 10cm x 10 cm.  Kad se ploče strojno ţbukaju sa gipsvapnenim ţbukama nije potrebna perforirana pločica na pričvrsnici. mokro na mokro. Duţina pričvrsnice : debljina ploče + 5 cm odnosno najmanje 8 cm.0 cm. Ţbuka se nanosi u dva sloja.  Za ţbukanje s vapneno-cementnim ţbukama. a za šuplju glinenu opeku najmanje kroz dvije unutrašnje stijenke ili najmanje 8 cm.Zvučna i toplinska izolacija unutrašnjih zidova s kombi pločama  Ploče se ne smiju lijepiti na površinu zida    Dubina bušotine ovisi o strukturi zida: za beton i punu opeku to je najmanje 5. ţičana se mreţica pričvrsti s perforiranom pločicom na pričvrsnici koja se savije i podvuče pod mreţicu.html .novolit. Više na: http://www.

 Kada je pregradni zid od AB ugraĎuju se samo KOMBIVOL ploče.  Rješenje je ugradnja KOMBIPOR ili KOMBIVOL ploča debljine ≥ 5. pregradni zid mora imati površinsku masu od najmanje 350 kg/m2.    AB zid debljine 16 cm i šuplja opeka debljine 29 cm gustoće 1400 kg/m3 obostrano oţbukani sa 2 cm ţbuke zadovoljavaju (gustoća AB je oko 2400 kg/3). pa i s 19 cm. a često se zid izvede i s opekom debljine 25 cm. Zato stanari čuju i govor iz susjednog stana.  U praksi se uobičajeno ugraĎuje opeka gustoće oko 900 kg/m3 .  U slučajevima kada nije poznat sastav pregradnog zida i njegova debljina preporuča se ugraditi KOMBIVOL ploče. Takva zidna pregrada debljine 29 cm ima vrijednost zvučne izolacije oko 43 dB. .Zvučna izolacija unutrašnjih zidova sa kombi pločama -FAQ  Da bi se postigla zadovoljavajuća zvučna izolacija izmeĎu dva stana Rw = 52 dB.0 cm oţbukanih s 2 cm vapnene ţbuke.

u svrhu poboljšanja zvučne i toplinske izolacije . poslovni.i. Crteţ: M. . hotelski i drugi boravišni prostori.iznad : stambeni. garaţe.ugraĎuju se na stropove naknadno pričvrščene i oţbukane. Z.zatvoreni ili otvoreni prostori druge namjene. školski.Zvučna i toplinska izolacija stropova sa kombi pločama    KOMBIVOL ploče. podrumi.  Oţbukane KOMPIPOR ploče ne poboljšavaju zvučnu izolaciju stropa.a.ispod: prodavaonice. proizvodni pogoni. naknadno pričvrščene ili u izgubljenoj oplati. Veršić d. Biluš. (Isto načelo vrijedi i obratno)  Vidljive neoţbukane ploče. bolnički. prolazi i drugi grijani ili negrijani . kada su: . poboljšavaju samo toplinsku izolaciju stropnog elementa i apsorpciju buke u prostorima ispod (KOMBIVOL HARD s obraĎenim rubovima). ugostiteljski i bučni prostori. .

što je u najvećem broju slučajeva teško izvesti zbog niza razloga. Mora se izvesti izolacija od udarnog zvuka u stanu iznad.html . debljine = 22/20 mm sa betonskim estrihom debljine ≥ 4 cm)  Da bi se još poboljšala zvučna izolacija na strop se ugraĎuje naknadno pričvrščena KOMBIVOL ploča d ≥ 5. topota. a niti izolacije od udarnog zvuka. nije izveden plivajući pod ili je nepravilno izveden.Zvučna izolacija stropova sa kombi pločama – FAQ    Masivni stropni AB element debljine 14 cm neće zadovoljiti zahtjeve propisa zaštie od buke (vrijednost zvučne izolacije 50 dB.si/hr/tla2. ukoliko nije izvedena i nadogradnja plivajućeg poda (Novolit stiropora EPS – T 650. padanja predmeta i sl.0 cm i oţbuka. U tom slučaju ugradnja KOMBIVOL ploča neće bitno doprinjeti sniţavanju razine udarnog zvuka. zahtjev 52 dB ). Izvedba plivajućeg poda: http://www.novolit.  Ukoliko stanari čuju neugodan zvuk koraka.

 Kada je ispod stana garaţa. prodavaonica i drugi bučni prostori ovako izveden stropni graĎevni element (fert) ne zadovoljava niti propisu niti udobnom stanovanju.novolit. Više na: http://www.Zvučna izolacija stropova sa kombi pločama – FAQ    U manjim zgradama često se stropne ploče izvedu s polumontaţnim stropnim elementima tzv “ fert “ (14 + 6 cm) stropovima s vrijednošču Rw≈46 dB. skladište.html . Izvedbom plivajućeg poda s Novolit Stiroporom EPS-T 650 22/20 mm i estrihom debljine 6 .com/hr/stropizo1.7 cm moţe se postići zvučna izolacija Rw=52 dB. Rješenje je na strop ugraditi KOMBIVOL ploče debljine ≥ 5.0 cm + ţbuka (≥ 20 kg/m2).

.  Kad ostaju vidljivima ugrade se KOMBIVOL Ili KOMBIVOL HARD ploče (toplinska izolacija i apsorpcija zvuka). za 4-5 cm duţe od debljine ploča.  Ispravno je upotrebljavati Pričvrsnice za izgubljenu oplatu.Ugradnja kombi ploča u izgubljenoj oplati    Ugradnja kombi ploča u izgubljenoj oplati primjenjuje se za poboljšane toplinske izolacije.  UgraĎuju se ploče većih debljina do 15.  Kad se ploče ţbukaju mogu se ugraditi i KOMBIPOR ploče.  Upotreba čeličnih vezica (klanfe) moţe izazvati graĎevinske štete.0 cm. znane kao riblja kost.

 U stropovima iznad velikih prostora kao što su garaţe ili proizvodni i skladištni prostori zbog zahtjeva zaštite od širenja poţara ugraĎuju se KOMBIVOL ili KOMBIVOL HARD ploče. ne s valjcima jer boja zatvori šupljine izmeĎu vlakana drvene vune.  Kada se uz poboljšanje toplinske izolacije ţeli sniziti razina buke u prostorijama (garaţe. Boje se prskanjem. preporučljivo sa preklopom. skladišta. .  KOMBIVOL ploče radi svoje visoke otpornosti na širenje vatre i visokog koeficijenta apsorpcije zvuka nalaze sve veću primjenu. Neoţbukane treba minimalno zaštititi cementnim špricom.Ugradnja kombi ploča u izgubljenoj oplati – FAQ    UgraĎene u izgubljenoj oplati KOMBIPOR ploče poboljšati će toplinsku izolaciju graĎevnog elementa. da ne doĎe do istjecanja cementnog mlijeka.  Kombi ploče ugraĎene u izgubljenoj oplati nemaju svojstvo poboljšanja zvučne izolacije stropnog elementa zbog krute veze betona i ploča. Ploče se ne ţbukaju. zatvoreni ili otvoreni bučni prolazi) ugraĎuju se KOMBIVOL ili KOMBIVOL HARD ploče.  KOMBIPOR neoţbukane ploče nemaju značajnog utjecaja na poboljšanje apsorpcije zvuka-sniţavanje razine buke u prostorijama.

oblogom. prema drugim prostorima. . povećati/poboljšati vrijednost zvučne izolacije tih graĎevnih elemenata . odnosno smanjiti vrijeme odjeka i s tim u vezi razina zvučnog polja. a izraţava se u dB. a u graĎevinskoj se praksi različito i riješavaju.  Apsorpcija će zvuka pokazati za koliko će se u jednom prostoru obloţenom nekom  Kada se s apsorpcijskim neoţbukanim pločama kao što su lake graĎevinske troslojne kombi ploče s jezgrom kamene vune (KOMBIVOL ili KOMBIVOL HARD) ili jednoslojnim pločama od drvene vune (AKUTERM) obloţi zid ili strop nekog prostora. sniziti razina buke u tom prostoru.    Vrijednost zvučne izolacije graĎevnog elementa RW (dB) je ona vrijednost koja odreĎuje za koliko se smanjila jakost zračnog zvuka (buke) koja se širi iz jedne u drugu prostoriju. neće se. smanjiti jakost zvuka. već će se sniziti razina buke u tom prostoru.Zvučna izolacija i apsorpcija zvuka  Zvučna se izolacija razlikuje od apsorpcije zvuka. koja dobro apsorbira zvuk. To su dvije različite fizikalne pojave. koji dolazi izvana u prostore iza tog graĎevnog elementa ili obratno iz nekog bučnog prostora prema vani. odijeljene tim graĎevnim elementom (zidom ili stropom) ili koliko će neki graĎevni element sniziti jačinu zvuka.

 Teško je zapaljiv.  Radi svoje otvorene strukture regulira relativnu vlaţnost zraka u zatvorenim prostorima.com/hr/absorpcija. razred B1). Ne utječe na smanjenje buke prema drugim prostorijama  Odlična apsorpcija zvuka αS (do 95%).  Apsorpcija buke s lakim jednoslojnim pločama od drvene vune (AKUTERM)  AKUTERM je laka ploča od finijih vlakana drvene vune prema HRN EN 13168.html .  Ekološki su proizvod i nemaju nikakvog štetnog djelovanja na zdravlje niti okoliš.novolit. Više na: http://www.  Bojenje se ploča izvodi prskanjem. Često se za ovakve ploče rabi izraz “ prirodni air condition”. Upotrebljava se za sniţenje buke u prostoriji. Eurorazred B (ranija norma HRN DIN 4102.

skladištima i proizvodnim prostorima. kino dvoranama. . ne spriječavaju prolaz buke.  Apsorpcija buke s lakim jednoslojnim pločama od drvene vune (AKUTERM)  Primjenjuju se svrhu apsorpcije zvuka (sniţenja razine buke i smanjenja vremena odjeka) na unutrašnjim zidovima i stropovima u: školskim i športskim dvoranama. prodavaonicama.  AKUTERM ploče ugraĎene na zid ili strop ne poboljšavaju zvučnu izolaciju tog graĎevnog elementa. garaţama.  UgraĎuju se na zid ili strop uloţene u metalnu podkonstrukciju. U tu se svrhu ugraĎuju kombi ploče i oţbukaju. uredima. a koju ploču ugraditi ovisi o strukturi zida ili stropa (AB. u TV i radijskim studijima. robnim kućama. posebno kada se ugraĎene sa odmakom od podloge.  AKUTERM ploče nemaju veliku sposobnost toplinske izolacije. a kada se prostor izmeĎu podloge i ploča ispuni s kamenom vunom postiţu se najbolji rezultati apsorpcije zvuka. šuplja ili puna opeka). ugostiteljskim objektima i svugdje kada je potrebno sniziti razinu buke u prostorijama. regulirati vremena odjeka i uopće apsorbirati zvuk. fert. koncertnim i kazališnim dvoranama.

 Neoţbukane. skladištima.  Boje se prskanjem s premazima za vanjske ili unutrašnje radove. pothodnicima i dr. KOMBIVOL HARD s obraĎenim rubovima pod kutom 45 o.  Primjenjuju se u : garaţama. industijskim zgradama. . naknadno pričvršćene ili ugraĎene u izgubljenoj oplati ( preporuča se ugradnja ploča s preklopom) uz toplinsku izolaciju graĎevnog elementa značajno utječu na sniţavanje razine buke u prostorima.Apsorpcija zvuka i toplinska izolacija   s kombi pločama KOMBIVOL i KOMBIVOL HARD  Troslojne lake izolacijske graĎevinske ploče s jezgrom kamene vune KOMBIVOL i KOMBIVOL HARD (HRN EN 13168) sve više se primjenjuju i za apsorpciju (sniţavanje razine buke) zvuka u otvorenim ili zatvorenim prostorima.

Apsorpcija zvuka i toplinska izolacija s kombi pločama KOMBIVOL   .

Apsorpcija zvuka i toplinska izolacija s kombi pločama KOMBIVOL   .

Apsorpcija zvuka i toplinska izolacija s kombi pločama KOMBIVOL ili KOMBIVOL HARD   .

po duţoj stranici. odozdo prema gore. Ploče se na zidovima ugraĎuju uvijek u istom smijeru.greške    Ploče su postavljene vodoravno i okomito. bez obzira da li su naknadno pričvršćene ili u izgubljenoj oplati  Okomita ploča ne prekriva čelo vodoravne ploče. .Kombi ploče .

Kombi ploče .  Ploče su slagane pravilno. .Potreban broj pričvrsnica ≥ 8 kom/m2.greške    Ploče postavljene okomito i vodoravno. Pogrešan raspored pričvrsnica kao za ETICS sustav. a jednako tako i izbor pričvrsnica (za EPS-stiropor).

Ploče su otpale i prije ţbukanja.Kombi ploče .  Preporuka: ugradnja s pričvrsnicama za kombi ploče s čeličnim klinom.    Razlog je neprimjereno pričvršćivanje ploča.greške  Ugradnja u izgubljenoj oplati sa pričvrsnicama za EPS.  Skupa ušteda izvoĎača. .

. iscurio beton.    Sve je pogrešno. Preporuka: ploče s preklopom. upotrebljene pričvrsnice za EPS.greške  UgraĎeno kao izgubljena oplata.Kombi ploče . toplinsko-difuzni most.

.  Pogrešna pričvrsnica (za EPS) i slaganje ploča.  Kod ugradnje kombi ploča najviše šteta nastaje radi pogrešnog izbora pričvrsnica. Ovo je pričvrsnica za EPS i nema potrebnu nosivost za kombi ploče i sustav ţbuke.greške    „Ušteda” na pričvrsnicama.Kombi ploče .

o.com Tel: 01 466 87 58 Fax: 01 466 87 58 GSM: 091 466 87 58 Pripremili: Ivo Poparić i Janez Milavec .com/hr e-mail: savjeti@novolit.  Novolit d.novolit.o. Novolit savjeti www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful