Hrvatska komora arhitekata; Stalno stručno usavršavanje

Kombi ploče Toplinska i zvučna izolacija, apsorpcija zvuka – razlike u primjeni

 TROSLOJNE LAKE IZOLACIJSKE PLOČE (KOMBI PLOČE) HRN EN 13168 S JEZGROM OD EPS KOMBIPOR I S JEZGROM OD VLAKANA KAMENE (MINERALNE) VUNE KOMBIVOL RAZLIKUJU SE U GRAĐEVNO-FIZIKALNIM SVOJSTVIMA, POSEBNO KADA SE UZ POBOLJŠANJE TOPLINSKE IZOLACIJE ŢELI POBOLJŠATI I ZVUČNA IZOLACIJA ILI PRIGUŠITI/APSORBIRATI BUKA U PROSTORIJAMA .  TEMELJEM GOTOVO 50 GODIŠNJEG ISKUSTVA U PRAKSI, REZULTATA MJERENJA, DIN 4109, MOGU SE PROCIJENITI VRIJEDNOSTI ZVUČNE IZOLACIJE (Rw dB), ODNOSNO UGRADNJOM I NAČINOM UGRADNJE KOMBI PLOČA, NJENO POBOLJŠANJE.  U SKLADU S TEHNIČKIM PROPISOM O RACIONALNOJ UPORABI ENERGIJE I TOPLINSKOJ ZAŠTITI U ZGRADAMA (NN 110/08 i 89/09) ZA LAKE IZOLACIJSKE PLOČE OD DRVENE VUNE – KOMBI PLOČE ( HRN EN 13168) POTVRĐIVANJE SUKLADNOSTI JE 3.

Kombi ploče – KOMBIPOR i KOMBIVOL
 KOMBIPOR troslojna kombi ploča u skladu s
HRN EN 13168, s jezgrom EPS obostrano obloţena slojem drvene vune debljine 0.5 cm, s preklopom ili bez preklopa. Debljine: 2.5, 3.5, 5.0, 7.5, 10.0, 12.5 i 15.0 cm. Dimenzije 200 x 50 cm.

 KOMBIVOL troslojna kombi ploča u skladu sa
HRN EN 13168, s jezgrom od posebno orijentiranih vlakana kamene (mineralne) vune-tervola, obostrano obloţena slojem drvene vune debljine 0.75 cm, s preklopom ili bez preklopa. Debljine : 3.5, 5.0, 7.5, 10.0, 12.5 i 15.0 cm Dimenzije 200 x 50 cm.
http://www.novolit.si/hr/kombi.html

7. dimenzije 200 x 50 cm ili 100 x 50 cm.KOMBIVOL HARD  KOMBIVOL HARD troslojna kombi ploča u skladu sa HRN EN 13168. skladišta. prolaza.0.5. Boje se prskanjem.  Ploče se mogu ispručiti s obraĎenim rubovima pod kutem od 45o.5 i 15.  UgraĎuju se u izgubljenoj oplati ili naknadno pričvršćene na stropovima i zidovima: garaţa. 5. 12.0. obostrano obloţena slojem drvene vune debljine 1. s jezgrom od posebno orijentiranih vlakana kamene vunetervola veće tlačne čvrstoće.0 cm.  Debljine : 3.5 cm s preklopom ili bez preklopa. 10.  Oţbukane za toplinsku i zvučnu izolaciju  Neoţbukane za apsorpciju zvuka (αs) i toplinsku izolaciju.5. . pogona. dvorana i dr.Kombi ploče .

 Pravilnim odabirom i ugradnjom oţbukanih troslojnih kombi ploča za jednaku se vrijednost zahtjevane zvučne izolacije mogu izvesti graĎevni elementi manje površinske mase (teţine) odnosno manjih debljina.  Kada se KOMBIVOL ili KOMBIVOL HARD ploče ostave neoţbukane vidljive uz toplinsku se izolaciju istovremeno moţe sniziti (vrijednosti αs do 0.90) razina buke u prostorima. U slučaju kada ploče ostaju vidljive ne poboljšava se zvučna izolacija graĎevnog elementa prema susjednim prostorima. .Kombi ploče – razlike u primjeni  Troslojne lake graĎevinske izolacijske ploče od drvene vune . posebno kada se uz toplinsku izolaciju graĎevnog elementa (zid ili strop) ţeli još poboljšati i zvučna izolacija tog elementa ili sniziti buka unutar prostorija (apsorbirati zvuk).kombi ploče. a ujedno se postigne potrebna toplinska izolacija i zadovoljavaju zahtjevi tehničkih propisa za zvučnu izolaciju (Rw dB). KOMBIPOR i KOMBIVOL razlikuju se u fizikalnim svojstvima.

 Neoţbukane ploče ugraĎene u izgubljenoj oplati ili naknadno pričvrščene ne poboljšavaju zvučnu izolaciju graĎevnog elementa.  Ploče ugraĎene u izgubljenoj oplati bilo oţbukane ili vidljive ne poboljšavaju zvučnu izolaciju (Rw dB) tog graĎevnog elementa. . Poboljšavaju toplinsku izolaciju i snizuju razinu buke u prostorima. bloketi) naknadnom ugradnjom oţbukanih KOMBIPOR ili KOMBIVOL ploča uz toplinsku se izolaciju postiţe poboljšanje zvučne izolacije tog elementa za ΔRw = 6 – 11 dB.  Kod graĎevnih elemenata veće površinske mase i kompaktne strukture (AB ili puna opeka) naknadnom ugradnjom oţbukanih KOMBIVOL ploča uz toplinsku se izolaciju postiţe i poboljšanje zvučne izolacije tog elementa za ΔRw = 5-7 dB.Kombi ploče – razlike u primjeni  Kod graĎevnih elemenata manje površinske mase i šupljikave strukture (šuplja opeka.

RW ≈ 56 dB (RW = računska vrijednost zvučne izolacije) Izvor: Ţeljko Sušić d.5 cm + ţbuka (≥ 20 kg/m2).a.. SSU Razred arhitekata HKAIG.Primjer poboljšanja zvučne izolacije AB stropne ploče  AB stropna ploča debljine 14 cm  320 kg/m2: Rw = 50 dB Poboljšanje zvučne izolacije AB ploča do Δ Rw = 6 dB  AB ploča debljine 14 cm + naknadno pričvršćena troslojna kombi ploča s jezgrom kamene vune Novolit Kombivol d ≥ 7. travanj 2008 .i.

SSU Razred arhitekata HKAIG.Primjer poboljšanja zvučne izolacije zida od šuplje opeke  Šuplja opeka od gline obostrano oţbukana: d = 19 cm.. travanj 2008 .0 cm + ţbuka (≥ 20 kg/m2) Poboljšanje zvučne izolacije ΔRw ≤ 11 dB Izvor: Ţeljko Sušić d.0 cm ili troslojna kombi ploča s jezgrom od EPS Novolit Kombipor d ≥ 5.a.  1000 kg/m3 .i. RW  42 dB  + dogradnja (predstjenka): naknadno pričvrščene troslojne kombi ploče s jezgrom kamene vune Novolit Kombivol d ≥ 5.

com/hr/download/novolit_buka_18_03_08_zagreb.a.Primjer poboljšanja zvučne izolacije AB zida  AB zid debljine 14 cm  320 kg/m2: RW = 50 dB Poboljšanje zvučne izolacije za ΔRw = 5 dB  AB zid debljine 28 cm  640 kg/m2: RW = 55 dB ili dogradnjom predstjenke.  AB zid debljine 14 cm + naknadno pričvršćena troslojna kombi ploča s jezgrom kamene vune Kombivol. SSU Razred arhitekata HKAIG. travanj 2008 Više na : http://www..i. d ≥ 5. RW = 55 dB Izvor: Ţeljko Sušić d.novolit.0 cm + ţbuka (≥ 20 kg/m2) .pdf .

. U prostorima ispod stropa neće se sniziti razina buke. neoţbukane-vidljive neobojene ili obojene. UgraĎene u izgubljenoj oplati ili u spuštenom stropu (debljine ≥ 5 cm). Zvučna i toplinska izolacija AB stropova izmeĎu prostora iste ili druge namjene (bučni i veoma bučni. Toplinska izolacija AB stropova izmeĎu grijanih i negrijanih prostora i sniţavanje razine bukeapsorpcije zvuka u prostorima ispod stropova (bučni prostori. Neznatno snizuju razinu buke u prostorijama. KOMBIVOL HARD NOVOLIT KOMBIPOR   1. skladišta. Neće se ujedno poboljšati zvučna izolacija graĎevnog elementa. UgraĎene u izgubljenoj oplati neće poboljšati zvučnu izolaciju. Naknadno pričvršćene i oţbukane ploče (debljine ≥ 5 cm) poboljšaju toplinsku i zvučnu izolaciju do Rw = 7 dB. Naknadno pričvršćene ili ugraĎene u izgubljenoj oplati i oţbukane poboljšavaju toplinsku izolaciju.Razlike u primjeni kombi ploča (1) GRAĐEVNI ELEMENT (zid ili strop) NOVOLIT KOMBIVOL. Neće se poboljšati zvučna izolacija stropnog elementa. uz toplinsku izolaciju snizuju i razinu buke u prostorijama. 2. Poboljšavaju samo toplinsku izolaciju bilo da su naknadno pričvršćene ili ugraĎene u izgubljenoj oplati i oţbukane. Neće se poboljšati zvučna izolacija. grijani ili negrijani prostori) . garaţe i sl).

Na zidu od šuplje opeke. KOMBIVOL HARD NOVOLIT KOMBIPOR   3. grijani ili negrijani prostori). Neoţbukane snizuju razinu buke. ne poboljšavaju zvučnu izolaciju graĎ. Neoţbukane neznatno snizuju razinu buke. sniţavanje razine buke u prostorijama ispod stropa Naknadno pričvršćene i oţbukane (debljine ≥ 5 cm) poboljšavaju zvučnu izolaciju do 10 dB i toplinsku izolaciju. U izgubljenoj oplati neće poboljšati zvučnu izolaciju. pune opeke ili AB. Naknadno pričvršćene i oţbukane poboljšavaju toplinsku izolaciju i zvučnu izolaciju Rw do 8 dB. toplinska i zvučna izolacija. . 4. naknadno pričvršćene i oţbukane (debljine ≥ 5 cm). Neoţbukane snizuju razinu buke u prostorijama. poboljšavaju toplinsku i zvučnu izolaciju Rw = 6 – 11 dB. Na zidu od pune opeke ili AB bez značajnog utjecaja na poboljšanje zvučne izolacije . Zvučna i toplinska izolacija unutrašnjih / pregradnih zidova izmeĎu prostora iste ili druge namjene (bučni i veoma bučni. ne poboljšavaju zvučnu izolaciju stropa. naknadno pričvršćene i oţbukane poboljšavaju toplinsku i zvučnu izolaciju Rw = 6 – 8 dB.Razlike u primjeni kombi ploča (2) GRAĐEVNI ELEMENT (zid ili strop) NOVOLIT KOMBIVOL. Polumontaţni (fert) stropovi. Dogradnjom na zidni element od šuplje opeke. elementa.

vijenaca. uz toplinsku izolaciju graĎ. neobojene ili obojene (debljine ≥ 5 cm). Mogu se primijeniti za posebne zahtjeve. Naknadno pričvrščeće ili ugraĎene u izgubljenoj oplati. neobojene ili obojene (debljine ≥ 5 cm).novolit. stupova. KOMBIVOL HARD Naknadno pričvrščeće ili ugraĎene u izgubljenoj oplati.novolit. skladišta i dr). Neznatno utječu na smanjenje buke u prostorijama. neoţbukane. garaţe. http://www. Toplinska izolacija serklaţa.Razlike u primjeni kombi ploča (3) GRAĐEVNI ELEMENT (zid ili strop) NOVOLIT KOMBIVOL.html.elementa apsorbiraju zvuk . Apsorpcija zvuka – sniţenje/prigušenje razine buke u bučnim prostorijama (dvorane. 6. Primjenjuju se ugraĎene u izgubljenoj oplati .com/hr/stropizo1. vidljive. Više na : http://www.html . poboljšavaju samo toplinsku izolaciju. nadvoja. vidljive.smanjuju buku u prostorijama. neoţbukane.com/hr/zidizo1. NOVOLIT KOMBIPOR   5.

hotelski i drugi boravišni prostori.Veršić . bolnički. Kriţno se spoje na uglovima. ugostiteljski prostori.Biluš. prodavaonice. Crteţ: M. školski.  vani: stubišta .Zvučna i toplinska izolacija unutrašnjih zidova s kombi pločama Primjenjuje se kada su :    unutra: stambeni. skladišta. Z. Ploče se pričvršćuju na zid s pričvrsnicama za kombi ploče s metalnim klinom i oţbukaju. poslovni. na poravnatu podlogu zida s izmaknutim sljubnicama/ fugama za 1/2 ploče ili najmanje 50 cm u svakom sljedećem redu. garaţe i drugi grijani ili negrijani zatvoreni prostori druge namjene.  KOMBIPOR i KOMBIVOL ploče (ovisno o strukturi zida i masi) postavljaju se odozdo prema gore.

U sredini staklena mreţica očica 10cm x 10 cm.Zvučna i toplinska izolacija unutrašnjih zidova s kombi pločama  Ploče se ne smiju lijepiti na površinu zida    Dubina bušotine ovisi o strukturi zida: za beton i punu opeku to je najmanje 5. ţičana se mreţica pričvrsti s perforiranom pločicom na pričvrsnici koja se savije i podvuče pod mreţicu. Ţbuka se nanosi u dva sloja. a za šuplju glinenu opeku najmanje kroz dvije unutrašnje stijenke ili najmanje 8 cm. Duţina pričvrsnice : debljina ploče + 5 cm odnosno najmanje 8 cm. Više na: http://www.novolit.  Kad se ploče strojno ţbukaju sa gipsvapnenim ţbukama nije potrebna perforirana pločica na pričvrsnici.  Za ţbukanje s vapneno-cementnim ţbukama.0 cm. mokro na mokro.html .com/hr/zidizo1.

0 cm oţbukanih s 2 cm vapnene ţbuke.  U slučajevima kada nije poznat sastav pregradnog zida i njegova debljina preporuča se ugraditi KOMBIVOL ploče.    AB zid debljine 16 cm i šuplja opeka debljine 29 cm gustoće 1400 kg/m3 obostrano oţbukani sa 2 cm ţbuke zadovoljavaju (gustoća AB je oko 2400 kg/3).  Kada je pregradni zid od AB ugraĎuju se samo KOMBIVOL ploče.  Rješenje je ugradnja KOMBIPOR ili KOMBIVOL ploča debljine ≥ 5. Zato stanari čuju i govor iz susjednog stana. Takva zidna pregrada debljine 29 cm ima vrijednost zvučne izolacije oko 43 dB.Zvučna izolacija unutrašnjih zidova sa kombi pločama -FAQ  Da bi se postigla zadovoljavajuća zvučna izolacija izmeĎu dva stana Rw = 52 dB. pa i s 19 cm. . pregradni zid mora imati površinsku masu od najmanje 350 kg/m2.  U praksi se uobičajeno ugraĎuje opeka gustoće oko 900 kg/m3 . a često se zid izvede i s opekom debljine 25 cm.

u svrhu poboljšanja zvučne i toplinske izolacije . ugostiteljski i bučni prostori.i. garaţe. bolnički. podrumi.zatvoreni ili otvoreni prostori druge namjene. Biluš.a. poslovni. naknadno pričvrščene ili u izgubljenoj oplati. . Veršić d. hotelski i drugi boravišni prostori.ispod: prodavaonice. školski. kada su: . Crteţ: M. . prolazi i drugi grijani ili negrijani . (Isto načelo vrijedi i obratno)  Vidljive neoţbukane ploče. poboljšavaju samo toplinsku izolaciju stropnog elementa i apsorpciju buke u prostorima ispod (KOMBIVOL HARD s obraĎenim rubovima). Z.ugraĎuju se na stropove naknadno pričvrščene i oţbukane.iznad : stambeni. proizvodni pogoni.  Oţbukane KOMPIPOR ploče ne poboljšavaju zvučnu izolaciju stropa.Zvučna i toplinska izolacija stropova sa kombi pločama    KOMBIVOL ploče.

novolit.html . debljine = 22/20 mm sa betonskim estrihom debljine ≥ 4 cm)  Da bi se još poboljšala zvučna izolacija na strop se ugraĎuje naknadno pričvrščena KOMBIVOL ploča d ≥ 5. Mora se izvesti izolacija od udarnog zvuka u stanu iznad. ukoliko nije izvedena i nadogradnja plivajućeg poda (Novolit stiropora EPS – T 650.  Ukoliko stanari čuju neugodan zvuk koraka. U tom slučaju ugradnja KOMBIVOL ploča neće bitno doprinjeti sniţavanju razine udarnog zvuka. Izvedba plivajućeg poda: http://www. zahtjev 52 dB ).0 cm i oţbuka.Zvučna izolacija stropova sa kombi pločama – FAQ    Masivni stropni AB element debljine 14 cm neće zadovoljiti zahtjeve propisa zaštie od buke (vrijednost zvučne izolacije 50 dB. padanja predmeta i sl. što je u najvećem broju slučajeva teško izvesti zbog niza razloga. topota. a niti izolacije od udarnog zvuka.si/hr/tla2. nije izveden plivajući pod ili je nepravilno izveden.

 Kada je ispod stana garaţa.com/hr/stropizo1.Zvučna izolacija stropova sa kombi pločama – FAQ    U manjim zgradama često se stropne ploče izvedu s polumontaţnim stropnim elementima tzv “ fert “ (14 + 6 cm) stropovima s vrijednošču Rw≈46 dB. skladište.novolit. Više na: http://www.html . prodavaonica i drugi bučni prostori ovako izveden stropni graĎevni element (fert) ne zadovoljava niti propisu niti udobnom stanovanju. Izvedbom plivajućeg poda s Novolit Stiroporom EPS-T 650 22/20 mm i estrihom debljine 6 .0 cm + ţbuka (≥ 20 kg/m2).7 cm moţe se postići zvučna izolacija Rw=52 dB. Rješenje je na strop ugraditi KOMBIVOL ploče debljine ≥ 5.

 Kad ostaju vidljivima ugrade se KOMBIVOL Ili KOMBIVOL HARD ploče (toplinska izolacija i apsorpcija zvuka). znane kao riblja kost. za 4-5 cm duţe od debljine ploča. .0 cm.  UgraĎuju se ploče većih debljina do 15.  Ispravno je upotrebljavati Pričvrsnice za izgubljenu oplatu.  Kad se ploče ţbukaju mogu se ugraditi i KOMBIPOR ploče.  Upotreba čeličnih vezica (klanfe) moţe izazvati graĎevinske štete.Ugradnja kombi ploča u izgubljenoj oplati    Ugradnja kombi ploča u izgubljenoj oplati primjenjuje se za poboljšane toplinske izolacije.

 Kada se uz poboljšanje toplinske izolacije ţeli sniziti razina buke u prostorijama (garaţe. ne s valjcima jer boja zatvori šupljine izmeĎu vlakana drvene vune. skladišta.  U stropovima iznad velikih prostora kao što su garaţe ili proizvodni i skladištni prostori zbog zahtjeva zaštite od širenja poţara ugraĎuju se KOMBIVOL ili KOMBIVOL HARD ploče.Ugradnja kombi ploča u izgubljenoj oplati – FAQ    UgraĎene u izgubljenoj oplati KOMBIPOR ploče poboljšati će toplinsku izolaciju graĎevnog elementa. zatvoreni ili otvoreni bučni prolazi) ugraĎuju se KOMBIVOL ili KOMBIVOL HARD ploče. Neoţbukane treba minimalno zaštititi cementnim špricom. da ne doĎe do istjecanja cementnog mlijeka. preporučljivo sa preklopom.  KOMBIPOR neoţbukane ploče nemaju značajnog utjecaja na poboljšanje apsorpcije zvuka-sniţavanje razine buke u prostorijama. Ploče se ne ţbukaju. .  KOMBIVOL ploče radi svoje visoke otpornosti na širenje vatre i visokog koeficijenta apsorpcije zvuka nalaze sve veću primjenu.  Kombi ploče ugraĎene u izgubljenoj oplati nemaju svojstvo poboljšanja zvučne izolacije stropnog elementa zbog krute veze betona i ploča. Boje se prskanjem.

odnosno smanjiti vrijeme odjeka i s tim u vezi razina zvučnog polja.    Vrijednost zvučne izolacije graĎevnog elementa RW (dB) je ona vrijednost koja odreĎuje za koliko se smanjila jakost zračnog zvuka (buke) koja se širi iz jedne u drugu prostoriju. a u graĎevinskoj se praksi različito i riješavaju. već će se sniziti razina buke u tom prostoru.Zvučna izolacija i apsorpcija zvuka  Zvučna se izolacija razlikuje od apsorpcije zvuka. To su dvije različite fizikalne pojave. povećati/poboljšati vrijednost zvučne izolacije tih graĎevnih elemenata . koji dolazi izvana u prostore iza tog graĎevnog elementa ili obratno iz nekog bučnog prostora prema vani. odijeljene tim graĎevnim elementom (zidom ili stropom) ili koliko će neki graĎevni element sniziti jačinu zvuka. koja dobro apsorbira zvuk. . oblogom. sniziti razina buke u tom prostoru. neće se. prema drugim prostorima.  Apsorpcija će zvuka pokazati za koliko će se u jednom prostoru obloţenom nekom  Kada se s apsorpcijskim neoţbukanim pločama kao što su lake graĎevinske troslojne kombi ploče s jezgrom kamene vune (KOMBIVOL ili KOMBIVOL HARD) ili jednoslojnim pločama od drvene vune (AKUTERM) obloţi zid ili strop nekog prostora. a izraţava se u dB. smanjiti jakost zvuka.

 Bojenje se ploča izvodi prskanjem. razred B1).  Teško je zapaljiv. Više na: http://www.com/hr/absorpcija.  Radi svoje otvorene strukture regulira relativnu vlaţnost zraka u zatvorenim prostorima. Ne utječe na smanjenje buke prema drugim prostorijama  Odlična apsorpcija zvuka αS (do 95%).html .novolit. Upotrebljava se za sniţenje buke u prostoriji.  Apsorpcija buke s lakim jednoslojnim pločama od drvene vune (AKUTERM)  AKUTERM je laka ploča od finijih vlakana drvene vune prema HRN EN 13168. Često se za ovakve ploče rabi izraz “ prirodni air condition”.  Ekološki su proizvod i nemaju nikakvog štetnog djelovanja na zdravlje niti okoliš. Eurorazred B (ranija norma HRN DIN 4102.

 UgraĎuju se na zid ili strop uloţene u metalnu podkonstrukciju. šuplja ili puna opeka). skladištima i proizvodnim prostorima.  AKUTERM ploče ugraĎene na zid ili strop ne poboljšavaju zvučnu izolaciju tog graĎevnog elementa. ne spriječavaju prolaz buke. posebno kada se ugraĎene sa odmakom od podloge. U tu se svrhu ugraĎuju kombi ploče i oţbukaju.  Apsorpcija buke s lakim jednoslojnim pločama od drvene vune (AKUTERM)  Primjenjuju se svrhu apsorpcije zvuka (sniţenja razine buke i smanjenja vremena odjeka) na unutrašnjim zidovima i stropovima u: školskim i športskim dvoranama. fert. . u TV i radijskim studijima. a kada se prostor izmeĎu podloge i ploča ispuni s kamenom vunom postiţu se najbolji rezultati apsorpcije zvuka. uredima. regulirati vremena odjeka i uopće apsorbirati zvuk. kino dvoranama. koncertnim i kazališnim dvoranama.  AKUTERM ploče nemaju veliku sposobnost toplinske izolacije. ugostiteljskim objektima i svugdje kada je potrebno sniziti razinu buke u prostorijama. a koju ploču ugraditi ovisi o strukturi zida ili stropa (AB. robnim kućama. garaţama. prodavaonicama.

Apsorpcija zvuka i toplinska izolacija   s kombi pločama KOMBIVOL i KOMBIVOL HARD  Troslojne lake izolacijske graĎevinske ploče s jezgrom kamene vune KOMBIVOL i KOMBIVOL HARD (HRN EN 13168) sve više se primjenjuju i za apsorpciju (sniţavanje razine buke) zvuka u otvorenim ili zatvorenim prostorima. naknadno pričvršćene ili ugraĎene u izgubljenoj oplati ( preporuča se ugradnja ploča s preklopom) uz toplinsku izolaciju graĎevnog elementa značajno utječu na sniţavanje razine buke u prostorima.  Neoţbukane.  Boje se prskanjem s premazima za vanjske ili unutrašnje radove. skladištima. . pothodnicima i dr.  Primjenjuju se u : garaţama. industijskim zgradama. KOMBIVOL HARD s obraĎenim rubovima pod kutom 45 o.

Apsorpcija zvuka i toplinska izolacija s kombi pločama KOMBIVOL   .

Apsorpcija zvuka i toplinska izolacija s kombi pločama KOMBIVOL   .

Apsorpcija zvuka i toplinska izolacija s kombi pločama KOMBIVOL ili KOMBIVOL HARD   .

Ploče se na zidovima ugraĎuju uvijek u istom smijeru. po duţoj stranici. odozdo prema gore. .greške    Ploče su postavljene vodoravno i okomito. bez obzira da li su naknadno pričvršćene ili u izgubljenoj oplati  Okomita ploča ne prekriva čelo vodoravne ploče.Kombi ploče .

 Ploče su slagane pravilno. a jednako tako i izbor pričvrsnica (za EPS-stiropor).Kombi ploče . .greške    Ploče postavljene okomito i vodoravno. Pogrešan raspored pričvrsnica kao za ETICS sustav.Potreban broj pričvrsnica ≥ 8 kom/m2.

 Preporuka: ugradnja s pričvrsnicama za kombi ploče s čeličnim klinom. .  Skupa ušteda izvoĎača.    Razlog je neprimjereno pričvršćivanje ploča. Ploče su otpale i prije ţbukanja.greške  Ugradnja u izgubljenoj oplati sa pričvrsnicama za EPS.Kombi ploče .

Preporuka: ploče s preklopom.    Sve je pogrešno. toplinsko-difuzni most. .Kombi ploče .greške  UgraĎeno kao izgubljena oplata. iscurio beton. upotrebljene pričvrsnice za EPS.

 Pogrešna pričvrsnica (za EPS) i slaganje ploča. Ovo je pričvrsnica za EPS i nema potrebnu nosivost za kombi ploče i sustav ţbuke.  Kod ugradnje kombi ploča najviše šteta nastaje radi pogrešnog izbora pričvrsnica.greške    „Ušteda” na pričvrsnicama. .Kombi ploče .

  Novolit d.com Tel: 01 466 87 58 Fax: 01 466 87 58 GSM: 091 466 87 58 Pripremili: Ivo Poparić i Janez Milavec .o.o.novolit.com/hr e-mail: savjeti@novolit. Novolit savjeti www.