Hrvatska komora arhitekata; Stalno stručno usavršavanje

Kombi ploče Toplinska i zvučna izolacija, apsorpcija zvuka – razlike u primjeni

 TROSLOJNE LAKE IZOLACIJSKE PLOČE (KOMBI PLOČE) HRN EN 13168 S JEZGROM OD EPS KOMBIPOR I S JEZGROM OD VLAKANA KAMENE (MINERALNE) VUNE KOMBIVOL RAZLIKUJU SE U GRAĐEVNO-FIZIKALNIM SVOJSTVIMA, POSEBNO KADA SE UZ POBOLJŠANJE TOPLINSKE IZOLACIJE ŢELI POBOLJŠATI I ZVUČNA IZOLACIJA ILI PRIGUŠITI/APSORBIRATI BUKA U PROSTORIJAMA .  TEMELJEM GOTOVO 50 GODIŠNJEG ISKUSTVA U PRAKSI, REZULTATA MJERENJA, DIN 4109, MOGU SE PROCIJENITI VRIJEDNOSTI ZVUČNE IZOLACIJE (Rw dB), ODNOSNO UGRADNJOM I NAČINOM UGRADNJE KOMBI PLOČA, NJENO POBOLJŠANJE.  U SKLADU S TEHNIČKIM PROPISOM O RACIONALNOJ UPORABI ENERGIJE I TOPLINSKOJ ZAŠTITI U ZGRADAMA (NN 110/08 i 89/09) ZA LAKE IZOLACIJSKE PLOČE OD DRVENE VUNE – KOMBI PLOČE ( HRN EN 13168) POTVRĐIVANJE SUKLADNOSTI JE 3.

Kombi ploče – KOMBIPOR i KOMBIVOL
 KOMBIPOR troslojna kombi ploča u skladu s
HRN EN 13168, s jezgrom EPS obostrano obloţena slojem drvene vune debljine 0.5 cm, s preklopom ili bez preklopa. Debljine: 2.5, 3.5, 5.0, 7.5, 10.0, 12.5 i 15.0 cm. Dimenzije 200 x 50 cm.

 KOMBIVOL troslojna kombi ploča u skladu sa
HRN EN 13168, s jezgrom od posebno orijentiranih vlakana kamene (mineralne) vune-tervola, obostrano obloţena slojem drvene vune debljine 0.75 cm, s preklopom ili bez preklopa. Debljine : 3.5, 5.0, 7.5, 10.0, 12.5 i 15.0 cm Dimenzije 200 x 50 cm.
http://www.novolit.si/hr/kombi.html

0. pogona. .5.5. obostrano obloţena slojem drvene vune debljine 1. 12.Kombi ploče . dvorana i dr.  UgraĎuju se u izgubljenoj oplati ili naknadno pričvršćene na stropovima i zidovima: garaţa.KOMBIVOL HARD  KOMBIVOL HARD troslojna kombi ploča u skladu sa HRN EN 13168.  Debljine : 3. dimenzije 200 x 50 cm ili 100 x 50 cm. s jezgrom od posebno orijentiranih vlakana kamene vunetervola veće tlačne čvrstoće. Boje se prskanjem.5 cm s preklopom ili bez preklopa.  Ploče se mogu ispručiti s obraĎenim rubovima pod kutem od 45o. prolaza.  Oţbukane za toplinsku i zvučnu izolaciju  Neoţbukane za apsorpciju zvuka (αs) i toplinsku izolaciju. skladišta. 10. 7. 5.5 i 15.0 cm.0.

U slučaju kada ploče ostaju vidljive ne poboljšava se zvučna izolacija graĎevnog elementa prema susjednim prostorima.kombi ploče. KOMBIPOR i KOMBIVOL razlikuju se u fizikalnim svojstvima. posebno kada se uz toplinsku izolaciju graĎevnog elementa (zid ili strop) ţeli još poboljšati i zvučna izolacija tog elementa ili sniziti buka unutar prostorija (apsorbirati zvuk).  Kada se KOMBIVOL ili KOMBIVOL HARD ploče ostave neoţbukane vidljive uz toplinsku se izolaciju istovremeno moţe sniziti (vrijednosti αs do 0. a ujedno se postigne potrebna toplinska izolacija i zadovoljavaju zahtjevi tehničkih propisa za zvučnu izolaciju (Rw dB). .  Pravilnim odabirom i ugradnjom oţbukanih troslojnih kombi ploča za jednaku se vrijednost zahtjevane zvučne izolacije mogu izvesti graĎevni elementi manje površinske mase (teţine) odnosno manjih debljina.Kombi ploče – razlike u primjeni  Troslojne lake graĎevinske izolacijske ploče od drvene vune .90) razina buke u prostorima.

Kombi ploče – razlike u primjeni  Kod graĎevnih elemenata manje površinske mase i šupljikave strukture (šuplja opeka.  Kod graĎevnih elemenata veće površinske mase i kompaktne strukture (AB ili puna opeka) naknadnom ugradnjom oţbukanih KOMBIVOL ploča uz toplinsku se izolaciju postiţe i poboljšanje zvučne izolacije tog elementa za ΔRw = 5-7 dB. . bloketi) naknadnom ugradnjom oţbukanih KOMBIPOR ili KOMBIVOL ploča uz toplinsku se izolaciju postiţe poboljšanje zvučne izolacije tog elementa za ΔRw = 6 – 11 dB.  Ploče ugraĎene u izgubljenoj oplati bilo oţbukane ili vidljive ne poboljšavaju zvučnu izolaciju (Rw dB) tog graĎevnog elementa.  Neoţbukane ploče ugraĎene u izgubljenoj oplati ili naknadno pričvrščene ne poboljšavaju zvučnu izolaciju graĎevnog elementa. Poboljšavaju toplinsku izolaciju i snizuju razinu buke u prostorima.

Primjer poboljšanja zvučne izolacije AB stropne ploče  AB stropna ploča debljine 14 cm  320 kg/m2: Rw = 50 dB Poboljšanje zvučne izolacije AB ploča do Δ Rw = 6 dB  AB ploča debljine 14 cm + naknadno pričvršćena troslojna kombi ploča s jezgrom kamene vune Novolit Kombivol d ≥ 7. travanj 2008 .5 cm + ţbuka (≥ 20 kg/m2).a.i. RW ≈ 56 dB (RW = računska vrijednost zvučne izolacije) Izvor: Ţeljko Sušić d. SSU Razred arhitekata HKAIG..

0 cm + ţbuka (≥ 20 kg/m2) Poboljšanje zvučne izolacije ΔRw ≤ 11 dB Izvor: Ţeljko Sušić d.0 cm ili troslojna kombi ploča s jezgrom od EPS Novolit Kombipor d ≥ 5.a. RW  42 dB  + dogradnja (predstjenka): naknadno pričvrščene troslojne kombi ploče s jezgrom kamene vune Novolit Kombivol d ≥ 5..  1000 kg/m3 .Primjer poboljšanja zvučne izolacije zida od šuplje opeke  Šuplja opeka od gline obostrano oţbukana: d = 19 cm. travanj 2008 . SSU Razred arhitekata HKAIG.i.

d ≥ 5.0 cm + ţbuka (≥ 20 kg/m2) .  AB zid debljine 14 cm + naknadno pričvršćena troslojna kombi ploča s jezgrom kamene vune Kombivol.novolit. RW = 55 dB Izvor: Ţeljko Sušić d.a.pdf .i..com/hr/download/novolit_buka_18_03_08_zagreb.Primjer poboljšanja zvučne izolacije AB zida  AB zid debljine 14 cm  320 kg/m2: RW = 50 dB Poboljšanje zvučne izolacije za ΔRw = 5 dB  AB zid debljine 28 cm  640 kg/m2: RW = 55 dB ili dogradnjom predstjenke. SSU Razred arhitekata HKAIG. travanj 2008 Više na : http://www.

U prostorima ispod stropa neće se sniziti razina buke. Zvučna i toplinska izolacija AB stropova izmeĎu prostora iste ili druge namjene (bučni i veoma bučni. uz toplinsku izolaciju snizuju i razinu buke u prostorijama. garaţe i sl). Neće se poboljšati zvučna izolacija stropnog elementa. Poboljšavaju samo toplinsku izolaciju bilo da su naknadno pričvršćene ili ugraĎene u izgubljenoj oplati i oţbukane. Toplinska izolacija AB stropova izmeĎu grijanih i negrijanih prostora i sniţavanje razine bukeapsorpcije zvuka u prostorima ispod stropova (bučni prostori. Neznatno snizuju razinu buke u prostorijama. grijani ili negrijani prostori) . Neće se poboljšati zvučna izolacija. Naknadno pričvršćene i oţbukane ploče (debljine ≥ 5 cm) poboljšaju toplinsku i zvučnu izolaciju do Rw = 7 dB. 2. Naknadno pričvršćene ili ugraĎene u izgubljenoj oplati i oţbukane poboljšavaju toplinsku izolaciju. UgraĎene u izgubljenoj oplati neće poboljšati zvučnu izolaciju. . UgraĎene u izgubljenoj oplati ili u spuštenom stropu (debljine ≥ 5 cm). KOMBIVOL HARD NOVOLIT KOMBIPOR   1. neoţbukane-vidljive neobojene ili obojene. skladišta. Neće se ujedno poboljšati zvučna izolacija graĎevnog elementa.Razlike u primjeni kombi ploča (1) GRAĐEVNI ELEMENT (zid ili strop) NOVOLIT KOMBIVOL.

U izgubljenoj oplati neće poboljšati zvučnu izolaciju.Razlike u primjeni kombi ploča (2) GRAĐEVNI ELEMENT (zid ili strop) NOVOLIT KOMBIVOL. Dogradnjom na zidni element od šuplje opeke. ne poboljšavaju zvučnu izolaciju stropa. poboljšavaju toplinsku i zvučnu izolaciju Rw = 6 – 11 dB. Neoţbukane snizuju razinu buke. Zvučna i toplinska izolacija unutrašnjih / pregradnih zidova izmeĎu prostora iste ili druge namjene (bučni i veoma bučni. Polumontaţni (fert) stropovi. ne poboljšavaju zvučnu izolaciju graĎ. Na zidu od pune opeke ili AB bez značajnog utjecaja na poboljšanje zvučne izolacije . toplinska i zvučna izolacija. Na zidu od šuplje opeke. sniţavanje razine buke u prostorijama ispod stropa Naknadno pričvršćene i oţbukane (debljine ≥ 5 cm) poboljšavaju zvučnu izolaciju do 10 dB i toplinsku izolaciju. Neoţbukane neznatno snizuju razinu buke. naknadno pričvršćene i oţbukane poboljšavaju toplinsku i zvučnu izolaciju Rw = 6 – 8 dB. grijani ili negrijani prostori). naknadno pričvršćene i oţbukane (debljine ≥ 5 cm). 4. . pune opeke ili AB. KOMBIVOL HARD NOVOLIT KOMBIPOR   3. elementa. Naknadno pričvršćene i oţbukane poboljšavaju toplinsku izolaciju i zvučnu izolaciju Rw do 8 dB. Neoţbukane snizuju razinu buke u prostorijama.

vijenaca. NOVOLIT KOMBIPOR   5. http://www. Primjenjuju se ugraĎene u izgubljenoj oplati . Toplinska izolacija serklaţa. skladišta i dr).html .elementa apsorbiraju zvuk .smanjuju buku u prostorijama. Naknadno pričvrščeće ili ugraĎene u izgubljenoj oplati. Apsorpcija zvuka – sniţenje/prigušenje razine buke u bučnim prostorijama (dvorane. Više na : http://www. neobojene ili obojene (debljine ≥ 5 cm). Neznatno utječu na smanjenje buke u prostorijama. vidljive. uz toplinsku izolaciju graĎ.html. neoţbukane. nadvoja. vidljive.com/hr/zidizo1. Mogu se primijeniti za posebne zahtjeve. poboljšavaju samo toplinsku izolaciju.novolit. 6. neobojene ili obojene (debljine ≥ 5 cm).com/hr/stropizo1. garaţe.novolit. KOMBIVOL HARD Naknadno pričvrščeće ili ugraĎene u izgubljenoj oplati. neoţbukane.Razlike u primjeni kombi ploča (3) GRAĐEVNI ELEMENT (zid ili strop) NOVOLIT KOMBIVOL. stupova.

hotelski i drugi boravišni prostori. bolnički. skladišta. školski.Biluš. Ploče se pričvršćuju na zid s pričvrsnicama za kombi ploče s metalnim klinom i oţbukaju. Z. Kriţno se spoje na uglovima.  KOMBIPOR i KOMBIVOL ploče (ovisno o strukturi zida i masi) postavljaju se odozdo prema gore.Zvučna i toplinska izolacija unutrašnjih zidova s kombi pločama Primjenjuje se kada su :    unutra: stambeni. Crteţ: M. na poravnatu podlogu zida s izmaknutim sljubnicama/ fugama za 1/2 ploče ili najmanje 50 cm u svakom sljedećem redu. ugostiteljski prostori. prodavaonice. garaţe i drugi grijani ili negrijani zatvoreni prostori druge namjene.  vani: stubišta .Veršić . poslovni.

 Kad se ploče strojno ţbukaju sa gipsvapnenim ţbukama nije potrebna perforirana pločica na pričvrsnici.  Za ţbukanje s vapneno-cementnim ţbukama.com/hr/zidizo1. Ţbuka se nanosi u dva sloja. mokro na mokro. Duţina pričvrsnice : debljina ploče + 5 cm odnosno najmanje 8 cm. Više na: http://www.Zvučna i toplinska izolacija unutrašnjih zidova s kombi pločama  Ploče se ne smiju lijepiti na površinu zida    Dubina bušotine ovisi o strukturi zida: za beton i punu opeku to je najmanje 5. U sredini staklena mreţica očica 10cm x 10 cm. ţičana se mreţica pričvrsti s perforiranom pločicom na pričvrsnici koja se savije i podvuče pod mreţicu. a za šuplju glinenu opeku najmanje kroz dvije unutrašnje stijenke ili najmanje 8 cm.html .novolit.0 cm.

pregradni zid mora imati površinsku masu od najmanje 350 kg/m2.  U slučajevima kada nije poznat sastav pregradnog zida i njegova debljina preporuča se ugraditi KOMBIVOL ploče.Zvučna izolacija unutrašnjih zidova sa kombi pločama -FAQ  Da bi se postigla zadovoljavajuća zvučna izolacija izmeĎu dva stana Rw = 52 dB. Takva zidna pregrada debljine 29 cm ima vrijednost zvučne izolacije oko 43 dB. pa i s 19 cm. Zato stanari čuju i govor iz susjednog stana.0 cm oţbukanih s 2 cm vapnene ţbuke.  U praksi se uobičajeno ugraĎuje opeka gustoće oko 900 kg/m3 . .    AB zid debljine 16 cm i šuplja opeka debljine 29 cm gustoće 1400 kg/m3 obostrano oţbukani sa 2 cm ţbuke zadovoljavaju (gustoća AB je oko 2400 kg/3).  Rješenje je ugradnja KOMBIPOR ili KOMBIVOL ploča debljine ≥ 5.  Kada je pregradni zid od AB ugraĎuju se samo KOMBIVOL ploče. a često se zid izvede i s opekom debljine 25 cm.

prolazi i drugi grijani ili negrijani .zatvoreni ili otvoreni prostori druge namjene. Veršić d. proizvodni pogoni. poboljšavaju samo toplinsku izolaciju stropnog elementa i apsorpciju buke u prostorima ispod (KOMBIVOL HARD s obraĎenim rubovima). garaţe. školski. .  Oţbukane KOMPIPOR ploče ne poboljšavaju zvučnu izolaciju stropa. .a.ugraĎuju se na stropove naknadno pričvrščene i oţbukane. poslovni. hotelski i drugi boravišni prostori.Zvučna i toplinska izolacija stropova sa kombi pločama    KOMBIVOL ploče.iznad : stambeni. podrumi. bolnički.i. ugostiteljski i bučni prostori. Z. naknadno pričvrščene ili u izgubljenoj oplati. Biluš. u svrhu poboljšanja zvučne i toplinske izolacije . (Isto načelo vrijedi i obratno)  Vidljive neoţbukane ploče. kada su: .ispod: prodavaonice. Crteţ: M.

U tom slučaju ugradnja KOMBIVOL ploča neće bitno doprinjeti sniţavanju razine udarnog zvuka.html . Izvedba plivajućeg poda: http://www. a niti izolacije od udarnog zvuka.  Ukoliko stanari čuju neugodan zvuk koraka. debljine = 22/20 mm sa betonskim estrihom debljine ≥ 4 cm)  Da bi se još poboljšala zvučna izolacija na strop se ugraĎuje naknadno pričvrščena KOMBIVOL ploča d ≥ 5.si/hr/tla2.novolit.Zvučna izolacija stropova sa kombi pločama – FAQ    Masivni stropni AB element debljine 14 cm neće zadovoljiti zahtjeve propisa zaštie od buke (vrijednost zvučne izolacije 50 dB. topota. nije izveden plivajući pod ili je nepravilno izveden. zahtjev 52 dB ).0 cm i oţbuka. padanja predmeta i sl. ukoliko nije izvedena i nadogradnja plivajućeg poda (Novolit stiropora EPS – T 650. Mora se izvesti izolacija od udarnog zvuka u stanu iznad. što je u najvećem broju slučajeva teško izvesti zbog niza razloga.

Zvučna izolacija stropova sa kombi pločama – FAQ    U manjim zgradama često se stropne ploče izvedu s polumontaţnim stropnim elementima tzv “ fert “ (14 + 6 cm) stropovima s vrijednošču Rw≈46 dB.7 cm moţe se postići zvučna izolacija Rw=52 dB.novolit. prodavaonica i drugi bučni prostori ovako izveden stropni graĎevni element (fert) ne zadovoljava niti propisu niti udobnom stanovanju.com/hr/stropizo1. Više na: http://www. skladište. Rješenje je na strop ugraditi KOMBIVOL ploče debljine ≥ 5.0 cm + ţbuka (≥ 20 kg/m2).html . Izvedbom plivajućeg poda s Novolit Stiroporom EPS-T 650 22/20 mm i estrihom debljine 6 .  Kada je ispod stana garaţa.

 Kad se ploče ţbukaju mogu se ugraditi i KOMBIPOR ploče.  Ispravno je upotrebljavati Pričvrsnice za izgubljenu oplatu.  UgraĎuju se ploče većih debljina do 15.  Upotreba čeličnih vezica (klanfe) moţe izazvati graĎevinske štete. .Ugradnja kombi ploča u izgubljenoj oplati    Ugradnja kombi ploča u izgubljenoj oplati primjenjuje se za poboljšane toplinske izolacije. znane kao riblja kost.0 cm. za 4-5 cm duţe od debljine ploča.  Kad ostaju vidljivima ugrade se KOMBIVOL Ili KOMBIVOL HARD ploče (toplinska izolacija i apsorpcija zvuka).

skladišta.  U stropovima iznad velikih prostora kao što su garaţe ili proizvodni i skladištni prostori zbog zahtjeva zaštite od širenja poţara ugraĎuju se KOMBIVOL ili KOMBIVOL HARD ploče. zatvoreni ili otvoreni bučni prolazi) ugraĎuju se KOMBIVOL ili KOMBIVOL HARD ploče.  KOMBIVOL ploče radi svoje visoke otpornosti na širenje vatre i visokog koeficijenta apsorpcije zvuka nalaze sve veću primjenu. Boje se prskanjem. preporučljivo sa preklopom. da ne doĎe do istjecanja cementnog mlijeka.  KOMBIPOR neoţbukane ploče nemaju značajnog utjecaja na poboljšanje apsorpcije zvuka-sniţavanje razine buke u prostorijama.Ugradnja kombi ploča u izgubljenoj oplati – FAQ    UgraĎene u izgubljenoj oplati KOMBIPOR ploče poboljšati će toplinsku izolaciju graĎevnog elementa. Ploče se ne ţbukaju. ne s valjcima jer boja zatvori šupljine izmeĎu vlakana drvene vune. Neoţbukane treba minimalno zaštititi cementnim špricom.  Kada se uz poboljšanje toplinske izolacije ţeli sniziti razina buke u prostorijama (garaţe.  Kombi ploče ugraĎene u izgubljenoj oplati nemaju svojstvo poboljšanja zvučne izolacije stropnog elementa zbog krute veze betona i ploča. .

a u graĎevinskoj se praksi različito i riješavaju. neće se. koja dobro apsorbira zvuk. odnosno smanjiti vrijeme odjeka i s tim u vezi razina zvučnog polja. povećati/poboljšati vrijednost zvučne izolacije tih graĎevnih elemenata . smanjiti jakost zvuka.Zvučna izolacija i apsorpcija zvuka  Zvučna se izolacija razlikuje od apsorpcije zvuka. oblogom. To su dvije različite fizikalne pojave. . već će se sniziti razina buke u tom prostoru.    Vrijednost zvučne izolacije graĎevnog elementa RW (dB) je ona vrijednost koja odreĎuje za koliko se smanjila jakost zračnog zvuka (buke) koja se širi iz jedne u drugu prostoriju.  Apsorpcija će zvuka pokazati za koliko će se u jednom prostoru obloţenom nekom  Kada se s apsorpcijskim neoţbukanim pločama kao što su lake graĎevinske troslojne kombi ploče s jezgrom kamene vune (KOMBIVOL ili KOMBIVOL HARD) ili jednoslojnim pločama od drvene vune (AKUTERM) obloţi zid ili strop nekog prostora. a izraţava se u dB. koji dolazi izvana u prostore iza tog graĎevnog elementa ili obratno iz nekog bučnog prostora prema vani. odijeljene tim graĎevnim elementom (zidom ili stropom) ili koliko će neki graĎevni element sniziti jačinu zvuka. prema drugim prostorima. sniziti razina buke u tom prostoru.

 Radi svoje otvorene strukture regulira relativnu vlaţnost zraka u zatvorenim prostorima. Ne utječe na smanjenje buke prema drugim prostorijama  Odlična apsorpcija zvuka αS (do 95%). Više na: http://www. Upotrebljava se za sniţenje buke u prostoriji.  Bojenje se ploča izvodi prskanjem.  Apsorpcija buke s lakim jednoslojnim pločama od drvene vune (AKUTERM)  AKUTERM je laka ploča od finijih vlakana drvene vune prema HRN EN 13168. Eurorazred B (ranija norma HRN DIN 4102.  Ekološki su proizvod i nemaju nikakvog štetnog djelovanja na zdravlje niti okoliš.html .novolit. razred B1).  Teško je zapaljiv.com/hr/absorpcija. Često se za ovakve ploče rabi izraz “ prirodni air condition”.

posebno kada se ugraĎene sa odmakom od podloge. uredima. U tu se svrhu ugraĎuju kombi ploče i oţbukaju.  Apsorpcija buke s lakim jednoslojnim pločama od drvene vune (AKUTERM)  Primjenjuju se svrhu apsorpcije zvuka (sniţenja razine buke i smanjenja vremena odjeka) na unutrašnjim zidovima i stropovima u: školskim i športskim dvoranama.  AKUTERM ploče nemaju veliku sposobnost toplinske izolacije. kino dvoranama. . fert. a koju ploču ugraditi ovisi o strukturi zida ili stropa (AB. ugostiteljskim objektima i svugdje kada je potrebno sniziti razinu buke u prostorijama.  AKUTERM ploče ugraĎene na zid ili strop ne poboljšavaju zvučnu izolaciju tog graĎevnog elementa.  UgraĎuju se na zid ili strop uloţene u metalnu podkonstrukciju. robnim kućama. ne spriječavaju prolaz buke. koncertnim i kazališnim dvoranama. skladištima i proizvodnim prostorima. garaţama. a kada se prostor izmeĎu podloge i ploča ispuni s kamenom vunom postiţu se najbolji rezultati apsorpcije zvuka. prodavaonicama. regulirati vremena odjeka i uopće apsorbirati zvuk. šuplja ili puna opeka). u TV i radijskim studijima.

 Primjenjuju se u : garaţama.  Boje se prskanjem s premazima za vanjske ili unutrašnje radove.Apsorpcija zvuka i toplinska izolacija   s kombi pločama KOMBIVOL i KOMBIVOL HARD  Troslojne lake izolacijske graĎevinske ploče s jezgrom kamene vune KOMBIVOL i KOMBIVOL HARD (HRN EN 13168) sve više se primjenjuju i za apsorpciju (sniţavanje razine buke) zvuka u otvorenim ili zatvorenim prostorima. skladištima. naknadno pričvršćene ili ugraĎene u izgubljenoj oplati ( preporuča se ugradnja ploča s preklopom) uz toplinsku izolaciju graĎevnog elementa značajno utječu na sniţavanje razine buke u prostorima. pothodnicima i dr. industijskim zgradama. KOMBIVOL HARD s obraĎenim rubovima pod kutom 45 o. .  Neoţbukane.

Apsorpcija zvuka i toplinska izolacija s kombi pločama KOMBIVOL   .

Apsorpcija zvuka i toplinska izolacija s kombi pločama KOMBIVOL   .

Apsorpcija zvuka i toplinska izolacija s kombi pločama KOMBIVOL ili KOMBIVOL HARD   .

Kombi ploče . . bez obzira da li su naknadno pričvršćene ili u izgubljenoj oplati  Okomita ploča ne prekriva čelo vodoravne ploče.greške    Ploče su postavljene vodoravno i okomito. po duţoj stranici. Ploče se na zidovima ugraĎuju uvijek u istom smijeru. odozdo prema gore.

a jednako tako i izbor pričvrsnica (za EPS-stiropor).Potreban broj pričvrsnica ≥ 8 kom/m2.Kombi ploče . .  Ploče su slagane pravilno. Pogrešan raspored pričvrsnica kao za ETICS sustav.greške    Ploče postavljene okomito i vodoravno.

.    Razlog je neprimjereno pričvršćivanje ploča.  Preporuka: ugradnja s pričvrsnicama za kombi ploče s čeličnim klinom.greške  Ugradnja u izgubljenoj oplati sa pričvrsnicama za EPS.  Skupa ušteda izvoĎača. Ploče su otpale i prije ţbukanja.Kombi ploče .

Kombi ploče . iscurio beton. . Preporuka: ploče s preklopom. upotrebljene pričvrsnice za EPS. toplinsko-difuzni most.    Sve je pogrešno.greške  UgraĎeno kao izgubljena oplata.

 Kod ugradnje kombi ploča najviše šteta nastaje radi pogrešnog izbora pričvrsnica. .greške    „Ušteda” na pričvrsnicama.Kombi ploče .  Pogrešna pričvrsnica (za EPS) i slaganje ploča. Ovo je pričvrsnica za EPS i nema potrebnu nosivost za kombi ploče i sustav ţbuke.

o.novolit.o. Novolit savjeti www.com/hr e-mail: savjeti@novolit.com Tel: 01 466 87 58 Fax: 01 466 87 58 GSM: 091 466 87 58 Pripremili: Ivo Poparić i Janez Milavec .  Novolit d.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful