Hrvatska komora arhitekata; Stalno stručno usavršavanje

Kombi ploče Toplinska i zvučna izolacija, apsorpcija zvuka – razlike u primjeni

 TROSLOJNE LAKE IZOLACIJSKE PLOČE (KOMBI PLOČE) HRN EN 13168 S JEZGROM OD EPS KOMBIPOR I S JEZGROM OD VLAKANA KAMENE (MINERALNE) VUNE KOMBIVOL RAZLIKUJU SE U GRAĐEVNO-FIZIKALNIM SVOJSTVIMA, POSEBNO KADA SE UZ POBOLJŠANJE TOPLINSKE IZOLACIJE ŢELI POBOLJŠATI I ZVUČNA IZOLACIJA ILI PRIGUŠITI/APSORBIRATI BUKA U PROSTORIJAMA .  TEMELJEM GOTOVO 50 GODIŠNJEG ISKUSTVA U PRAKSI, REZULTATA MJERENJA, DIN 4109, MOGU SE PROCIJENITI VRIJEDNOSTI ZVUČNE IZOLACIJE (Rw dB), ODNOSNO UGRADNJOM I NAČINOM UGRADNJE KOMBI PLOČA, NJENO POBOLJŠANJE.  U SKLADU S TEHNIČKIM PROPISOM O RACIONALNOJ UPORABI ENERGIJE I TOPLINSKOJ ZAŠTITI U ZGRADAMA (NN 110/08 i 89/09) ZA LAKE IZOLACIJSKE PLOČE OD DRVENE VUNE – KOMBI PLOČE ( HRN EN 13168) POTVRĐIVANJE SUKLADNOSTI JE 3.

Kombi ploče – KOMBIPOR i KOMBIVOL
 KOMBIPOR troslojna kombi ploča u skladu s
HRN EN 13168, s jezgrom EPS obostrano obloţena slojem drvene vune debljine 0.5 cm, s preklopom ili bez preklopa. Debljine: 2.5, 3.5, 5.0, 7.5, 10.0, 12.5 i 15.0 cm. Dimenzije 200 x 50 cm.

 KOMBIVOL troslojna kombi ploča u skladu sa
HRN EN 13168, s jezgrom od posebno orijentiranih vlakana kamene (mineralne) vune-tervola, obostrano obloţena slojem drvene vune debljine 0.75 cm, s preklopom ili bez preklopa. Debljine : 3.5, 5.0, 7.5, 10.0, 12.5 i 15.0 cm Dimenzije 200 x 50 cm.
http://www.novolit.si/hr/kombi.html

skladišta. s jezgrom od posebno orijentiranih vlakana kamene vunetervola veće tlačne čvrstoće. 10.0.0 cm. pogona.KOMBIVOL HARD  KOMBIVOL HARD troslojna kombi ploča u skladu sa HRN EN 13168.5. Boje se prskanjem. 12. obostrano obloţena slojem drvene vune debljine 1.5.  Oţbukane za toplinsku i zvučnu izolaciju  Neoţbukane za apsorpciju zvuka (αs) i toplinsku izolaciju.  Debljine : 3. 5.  Ploče se mogu ispručiti s obraĎenim rubovima pod kutem od 45o. dimenzije 200 x 50 cm ili 100 x 50 cm.5 i 15. 7.5 cm s preklopom ili bez preklopa.Kombi ploče . . dvorana i dr. prolaza.0.  UgraĎuju se u izgubljenoj oplati ili naknadno pričvršćene na stropovima i zidovima: garaţa.

KOMBIPOR i KOMBIVOL razlikuju se u fizikalnim svojstvima. .90) razina buke u prostorima.Kombi ploče – razlike u primjeni  Troslojne lake graĎevinske izolacijske ploče od drvene vune .  Pravilnim odabirom i ugradnjom oţbukanih troslojnih kombi ploča za jednaku se vrijednost zahtjevane zvučne izolacije mogu izvesti graĎevni elementi manje površinske mase (teţine) odnosno manjih debljina. a ujedno se postigne potrebna toplinska izolacija i zadovoljavaju zahtjevi tehničkih propisa za zvučnu izolaciju (Rw dB). posebno kada se uz toplinsku izolaciju graĎevnog elementa (zid ili strop) ţeli još poboljšati i zvučna izolacija tog elementa ili sniziti buka unutar prostorija (apsorbirati zvuk). U slučaju kada ploče ostaju vidljive ne poboljšava se zvučna izolacija graĎevnog elementa prema susjednim prostorima.kombi ploče.  Kada se KOMBIVOL ili KOMBIVOL HARD ploče ostave neoţbukane vidljive uz toplinsku se izolaciju istovremeno moţe sniziti (vrijednosti αs do 0.

Kombi ploče – razlike u primjeni  Kod graĎevnih elemenata manje površinske mase i šupljikave strukture (šuplja opeka. . Poboljšavaju toplinsku izolaciju i snizuju razinu buke u prostorima.  Neoţbukane ploče ugraĎene u izgubljenoj oplati ili naknadno pričvrščene ne poboljšavaju zvučnu izolaciju graĎevnog elementa. bloketi) naknadnom ugradnjom oţbukanih KOMBIPOR ili KOMBIVOL ploča uz toplinsku se izolaciju postiţe poboljšanje zvučne izolacije tog elementa za ΔRw = 6 – 11 dB.  Kod graĎevnih elemenata veće površinske mase i kompaktne strukture (AB ili puna opeka) naknadnom ugradnjom oţbukanih KOMBIVOL ploča uz toplinsku se izolaciju postiţe i poboljšanje zvučne izolacije tog elementa za ΔRw = 5-7 dB.  Ploče ugraĎene u izgubljenoj oplati bilo oţbukane ili vidljive ne poboljšavaju zvučnu izolaciju (Rw dB) tog graĎevnog elementa.

i.a. RW ≈ 56 dB (RW = računska vrijednost zvučne izolacije) Izvor: Ţeljko Sušić d. travanj 2008 .5 cm + ţbuka (≥ 20 kg/m2).Primjer poboljšanja zvučne izolacije AB stropne ploče  AB stropna ploča debljine 14 cm  320 kg/m2: Rw = 50 dB Poboljšanje zvučne izolacije AB ploča do Δ Rw = 6 dB  AB ploča debljine 14 cm + naknadno pričvršćena troslojna kombi ploča s jezgrom kamene vune Novolit Kombivol d ≥ 7.. SSU Razred arhitekata HKAIG.

a.0 cm ili troslojna kombi ploča s jezgrom od EPS Novolit Kombipor d ≥ 5.. RW  42 dB  + dogradnja (predstjenka): naknadno pričvrščene troslojne kombi ploče s jezgrom kamene vune Novolit Kombivol d ≥ 5.Primjer poboljšanja zvučne izolacije zida od šuplje opeke  Šuplja opeka od gline obostrano oţbukana: d = 19 cm.0 cm + ţbuka (≥ 20 kg/m2) Poboljšanje zvučne izolacije ΔRw ≤ 11 dB Izvor: Ţeljko Sušić d. SSU Razred arhitekata HKAIG.i.  1000 kg/m3 . travanj 2008 .

RW = 55 dB Izvor: Ţeljko Sušić d.com/hr/download/novolit_buka_18_03_08_zagreb.pdf . d ≥ 5.i. SSU Razred arhitekata HKAIG.  AB zid debljine 14 cm + naknadno pričvršćena troslojna kombi ploča s jezgrom kamene vune Kombivol.Primjer poboljšanja zvučne izolacije AB zida  AB zid debljine 14 cm  320 kg/m2: RW = 50 dB Poboljšanje zvučne izolacije za ΔRw = 5 dB  AB zid debljine 28 cm  640 kg/m2: RW = 55 dB ili dogradnjom predstjenke.a.novolit.0 cm + ţbuka (≥ 20 kg/m2) .. travanj 2008 Više na : http://www.

UgraĎene u izgubljenoj oplati neće poboljšati zvučnu izolaciju. Neće se ujedno poboljšati zvučna izolacija graĎevnog elementa. U prostorima ispod stropa neće se sniziti razina buke. . KOMBIVOL HARD NOVOLIT KOMBIPOR   1. grijani ili negrijani prostori) . Toplinska izolacija AB stropova izmeĎu grijanih i negrijanih prostora i sniţavanje razine bukeapsorpcije zvuka u prostorima ispod stropova (bučni prostori. garaţe i sl). Poboljšavaju samo toplinsku izolaciju bilo da su naknadno pričvršćene ili ugraĎene u izgubljenoj oplati i oţbukane. Neznatno snizuju razinu buke u prostorijama. skladišta. Naknadno pričvršćene i oţbukane ploče (debljine ≥ 5 cm) poboljšaju toplinsku i zvučnu izolaciju do Rw = 7 dB. uz toplinsku izolaciju snizuju i razinu buke u prostorijama. Zvučna i toplinska izolacija AB stropova izmeĎu prostora iste ili druge namjene (bučni i veoma bučni. 2. Neće se poboljšati zvučna izolacija. neoţbukane-vidljive neobojene ili obojene. Neće se poboljšati zvučna izolacija stropnog elementa. Naknadno pričvršćene ili ugraĎene u izgubljenoj oplati i oţbukane poboljšavaju toplinsku izolaciju.Razlike u primjeni kombi ploča (1) GRAĐEVNI ELEMENT (zid ili strop) NOVOLIT KOMBIVOL. UgraĎene u izgubljenoj oplati ili u spuštenom stropu (debljine ≥ 5 cm).

Na zidu od šuplje opeke. Dogradnjom na zidni element od šuplje opeke. Polumontaţni (fert) stropovi. ne poboljšavaju zvučnu izolaciju graĎ. poboljšavaju toplinsku i zvučnu izolaciju Rw = 6 – 11 dB. 4. U izgubljenoj oplati neće poboljšati zvučnu izolaciju. toplinska i zvučna izolacija. sniţavanje razine buke u prostorijama ispod stropa Naknadno pričvršćene i oţbukane (debljine ≥ 5 cm) poboljšavaju zvučnu izolaciju do 10 dB i toplinsku izolaciju. naknadno pričvršćene i oţbukane poboljšavaju toplinsku i zvučnu izolaciju Rw = 6 – 8 dB. Zvučna i toplinska izolacija unutrašnjih / pregradnih zidova izmeĎu prostora iste ili druge namjene (bučni i veoma bučni.Razlike u primjeni kombi ploča (2) GRAĐEVNI ELEMENT (zid ili strop) NOVOLIT KOMBIVOL. Neoţbukane snizuju razinu buke u prostorijama. naknadno pričvršćene i oţbukane (debljine ≥ 5 cm). Naknadno pričvršćene i oţbukane poboljšavaju toplinsku izolaciju i zvučnu izolaciju Rw do 8 dB. Neoţbukane snizuju razinu buke. pune opeke ili AB. elementa. Neoţbukane neznatno snizuju razinu buke. Na zidu od pune opeke ili AB bez značajnog utjecaja na poboljšanje zvučne izolacije . KOMBIVOL HARD NOVOLIT KOMBIPOR   3. grijani ili negrijani prostori). . ne poboljšavaju zvučnu izolaciju stropa.

com/hr/stropizo1. neoţbukane. uz toplinsku izolaciju graĎ.smanjuju buku u prostorijama.novolit. neobojene ili obojene (debljine ≥ 5 cm). Toplinska izolacija serklaţa. Primjenjuju se ugraĎene u izgubljenoj oplati .Razlike u primjeni kombi ploča (3) GRAĐEVNI ELEMENT (zid ili strop) NOVOLIT KOMBIVOL.html . poboljšavaju samo toplinsku izolaciju.novolit. Više na : http://www.com/hr/zidizo1. neobojene ili obojene (debljine ≥ 5 cm). KOMBIVOL HARD Naknadno pričvrščeće ili ugraĎene u izgubljenoj oplati. vidljive.elementa apsorbiraju zvuk . http://www. stupova. vidljive. garaţe. vijenaca. 6. Neznatno utječu na smanjenje buke u prostorijama. skladišta i dr).html. Mogu se primijeniti za posebne zahtjeve. Naknadno pričvrščeće ili ugraĎene u izgubljenoj oplati. NOVOLIT KOMBIPOR   5. Apsorpcija zvuka – sniţenje/prigušenje razine buke u bučnim prostorijama (dvorane. nadvoja. neoţbukane.

 vani: stubišta . školski. poslovni.Zvučna i toplinska izolacija unutrašnjih zidova s kombi pločama Primjenjuje se kada su :    unutra: stambeni. garaţe i drugi grijani ili negrijani zatvoreni prostori druge namjene. Kriţno se spoje na uglovima.Biluš. prodavaonice.Veršić . hotelski i drugi boravišni prostori. Z. bolnički. Ploče se pričvršćuju na zid s pričvrsnicama za kombi ploče s metalnim klinom i oţbukaju. ugostiteljski prostori.  KOMBIPOR i KOMBIVOL ploče (ovisno o strukturi zida i masi) postavljaju se odozdo prema gore. na poravnatu podlogu zida s izmaknutim sljubnicama/ fugama za 1/2 ploče ili najmanje 50 cm u svakom sljedećem redu. Crteţ: M. skladišta.

com/hr/zidizo1.Zvučna i toplinska izolacija unutrašnjih zidova s kombi pločama  Ploče se ne smiju lijepiti na površinu zida    Dubina bušotine ovisi o strukturi zida: za beton i punu opeku to je najmanje 5.html . Duţina pričvrsnice : debljina ploče + 5 cm odnosno najmanje 8 cm. Više na: http://www. Ţbuka se nanosi u dva sloja.novolit. mokro na mokro.0 cm. ţičana se mreţica pričvrsti s perforiranom pločicom na pričvrsnici koja se savije i podvuče pod mreţicu.  Kad se ploče strojno ţbukaju sa gipsvapnenim ţbukama nije potrebna perforirana pločica na pričvrsnici. a za šuplju glinenu opeku najmanje kroz dvije unutrašnje stijenke ili najmanje 8 cm. U sredini staklena mreţica očica 10cm x 10 cm.  Za ţbukanje s vapneno-cementnim ţbukama.

a često se zid izvede i s opekom debljine 25 cm. pa i s 19 cm.  U slučajevima kada nije poznat sastav pregradnog zida i njegova debljina preporuča se ugraditi KOMBIVOL ploče. Takva zidna pregrada debljine 29 cm ima vrijednost zvučne izolacije oko 43 dB.Zvučna izolacija unutrašnjih zidova sa kombi pločama -FAQ  Da bi se postigla zadovoljavajuća zvučna izolacija izmeĎu dva stana Rw = 52 dB. pregradni zid mora imati površinsku masu od najmanje 350 kg/m2.0 cm oţbukanih s 2 cm vapnene ţbuke. . Zato stanari čuju i govor iz susjednog stana.  Kada je pregradni zid od AB ugraĎuju se samo KOMBIVOL ploče.  U praksi se uobičajeno ugraĎuje opeka gustoće oko 900 kg/m3 .    AB zid debljine 16 cm i šuplja opeka debljine 29 cm gustoće 1400 kg/m3 obostrano oţbukani sa 2 cm ţbuke zadovoljavaju (gustoća AB je oko 2400 kg/3).  Rješenje je ugradnja KOMBIPOR ili KOMBIVOL ploča debljine ≥ 5.

Zvučna i toplinska izolacija stropova sa kombi pločama    KOMBIVOL ploče.iznad : stambeni. u svrhu poboljšanja zvučne i toplinske izolacije . Z. naknadno pričvrščene ili u izgubljenoj oplati. prolazi i drugi grijani ili negrijani .i.  Oţbukane KOMPIPOR ploče ne poboljšavaju zvučnu izolaciju stropa.ugraĎuju se na stropove naknadno pričvrščene i oţbukane. . Veršić d. bolnički. garaţe. kada su: .ispod: prodavaonice. hotelski i drugi boravišni prostori. (Isto načelo vrijedi i obratno)  Vidljive neoţbukane ploče. .zatvoreni ili otvoreni prostori druge namjene. proizvodni pogoni. školski. Biluš. ugostiteljski i bučni prostori. poboljšavaju samo toplinsku izolaciju stropnog elementa i apsorpciju buke u prostorima ispod (KOMBIVOL HARD s obraĎenim rubovima). Crteţ: M.a. poslovni. podrumi.

Zvučna izolacija stropova sa kombi pločama – FAQ    Masivni stropni AB element debljine 14 cm neće zadovoljiti zahtjeve propisa zaštie od buke (vrijednost zvučne izolacije 50 dB.  Ukoliko stanari čuju neugodan zvuk koraka. U tom slučaju ugradnja KOMBIVOL ploča neće bitno doprinjeti sniţavanju razine udarnog zvuka. topota. debljine = 22/20 mm sa betonskim estrihom debljine ≥ 4 cm)  Da bi se još poboljšala zvučna izolacija na strop se ugraĎuje naknadno pričvrščena KOMBIVOL ploča d ≥ 5. što je u najvećem broju slučajeva teško izvesti zbog niza razloga. zahtjev 52 dB ).html . padanja predmeta i sl. Izvedba plivajućeg poda: http://www. nije izveden plivajući pod ili je nepravilno izveden.0 cm i oţbuka. ukoliko nije izvedena i nadogradnja plivajućeg poda (Novolit stiropora EPS – T 650.novolit. a niti izolacije od udarnog zvuka.si/hr/tla2. Mora se izvesti izolacija od udarnog zvuka u stanu iznad.

novolit. Više na: http://www.7 cm moţe se postići zvučna izolacija Rw=52 dB. Rješenje je na strop ugraditi KOMBIVOL ploče debljine ≥ 5. skladište.0 cm + ţbuka (≥ 20 kg/m2). Izvedbom plivajućeg poda s Novolit Stiroporom EPS-T 650 22/20 mm i estrihom debljine 6 .com/hr/stropizo1.  Kada je ispod stana garaţa. prodavaonica i drugi bučni prostori ovako izveden stropni graĎevni element (fert) ne zadovoljava niti propisu niti udobnom stanovanju.Zvučna izolacija stropova sa kombi pločama – FAQ    U manjim zgradama često se stropne ploče izvedu s polumontaţnim stropnim elementima tzv “ fert “ (14 + 6 cm) stropovima s vrijednošču Rw≈46 dB.html .

 Kad se ploče ţbukaju mogu se ugraditi i KOMBIPOR ploče. za 4-5 cm duţe od debljine ploča.  UgraĎuju se ploče većih debljina do 15. znane kao riblja kost. .  Upotreba čeličnih vezica (klanfe) moţe izazvati graĎevinske štete.Ugradnja kombi ploča u izgubljenoj oplati    Ugradnja kombi ploča u izgubljenoj oplati primjenjuje se za poboljšane toplinske izolacije.  Ispravno je upotrebljavati Pričvrsnice za izgubljenu oplatu.  Kad ostaju vidljivima ugrade se KOMBIVOL Ili KOMBIVOL HARD ploče (toplinska izolacija i apsorpcija zvuka).0 cm.

 U stropovima iznad velikih prostora kao što su garaţe ili proizvodni i skladištni prostori zbog zahtjeva zaštite od širenja poţara ugraĎuju se KOMBIVOL ili KOMBIVOL HARD ploče. da ne doĎe do istjecanja cementnog mlijeka. Ploče se ne ţbukaju. Boje se prskanjem.  Kombi ploče ugraĎene u izgubljenoj oplati nemaju svojstvo poboljšanja zvučne izolacije stropnog elementa zbog krute veze betona i ploča. ne s valjcima jer boja zatvori šupljine izmeĎu vlakana drvene vune.  Kada se uz poboljšanje toplinske izolacije ţeli sniziti razina buke u prostorijama (garaţe. preporučljivo sa preklopom. .  KOMBIVOL ploče radi svoje visoke otpornosti na širenje vatre i visokog koeficijenta apsorpcije zvuka nalaze sve veću primjenu.Ugradnja kombi ploča u izgubljenoj oplati – FAQ    UgraĎene u izgubljenoj oplati KOMBIPOR ploče poboljšati će toplinsku izolaciju graĎevnog elementa. skladišta.  KOMBIPOR neoţbukane ploče nemaju značajnog utjecaja na poboljšanje apsorpcije zvuka-sniţavanje razine buke u prostorijama. zatvoreni ili otvoreni bučni prolazi) ugraĎuju se KOMBIVOL ili KOMBIVOL HARD ploče. Neoţbukane treba minimalno zaštititi cementnim špricom.

Zvučna izolacija i apsorpcija zvuka  Zvučna se izolacija razlikuje od apsorpcije zvuka. već će se sniziti razina buke u tom prostoru. smanjiti jakost zvuka. oblogom. . koja dobro apsorbira zvuk. To su dvije različite fizikalne pojave.    Vrijednost zvučne izolacije graĎevnog elementa RW (dB) je ona vrijednost koja odreĎuje za koliko se smanjila jakost zračnog zvuka (buke) koja se širi iz jedne u drugu prostoriju. neće se. odnosno smanjiti vrijeme odjeka i s tim u vezi razina zvučnog polja. povećati/poboljšati vrijednost zvučne izolacije tih graĎevnih elemenata . koji dolazi izvana u prostore iza tog graĎevnog elementa ili obratno iz nekog bučnog prostora prema vani. a izraţava se u dB.  Apsorpcija će zvuka pokazati za koliko će se u jednom prostoru obloţenom nekom  Kada se s apsorpcijskim neoţbukanim pločama kao što su lake graĎevinske troslojne kombi ploče s jezgrom kamene vune (KOMBIVOL ili KOMBIVOL HARD) ili jednoslojnim pločama od drvene vune (AKUTERM) obloţi zid ili strop nekog prostora. odijeljene tim graĎevnim elementom (zidom ili stropom) ili koliko će neki graĎevni element sniziti jačinu zvuka. prema drugim prostorima. a u graĎevinskoj se praksi različito i riješavaju. sniziti razina buke u tom prostoru.

novolit.  Bojenje se ploča izvodi prskanjem. Ne utječe na smanjenje buke prema drugim prostorijama  Odlična apsorpcija zvuka αS (do 95%).  Teško je zapaljiv.  Ekološki su proizvod i nemaju nikakvog štetnog djelovanja na zdravlje niti okoliš. razred B1).html .  Apsorpcija buke s lakim jednoslojnim pločama od drvene vune (AKUTERM)  AKUTERM je laka ploča od finijih vlakana drvene vune prema HRN EN 13168. Upotrebljava se za sniţenje buke u prostoriji. Često se za ovakve ploče rabi izraz “ prirodni air condition”. Više na: http://www. Eurorazred B (ranija norma HRN DIN 4102.com/hr/absorpcija.  Radi svoje otvorene strukture regulira relativnu vlaţnost zraka u zatvorenim prostorima.

ugostiteljskim objektima i svugdje kada je potrebno sniziti razinu buke u prostorijama. koncertnim i kazališnim dvoranama. a kada se prostor izmeĎu podloge i ploča ispuni s kamenom vunom postiţu se najbolji rezultati apsorpcije zvuka. kino dvoranama. uredima. u TV i radijskim studijima. posebno kada se ugraĎene sa odmakom od podloge. robnim kućama.  Apsorpcija buke s lakim jednoslojnim pločama od drvene vune (AKUTERM)  Primjenjuju se svrhu apsorpcije zvuka (sniţenja razine buke i smanjenja vremena odjeka) na unutrašnjim zidovima i stropovima u: školskim i športskim dvoranama.  AKUTERM ploče nemaju veliku sposobnost toplinske izolacije. .  AKUTERM ploče ugraĎene na zid ili strop ne poboljšavaju zvučnu izolaciju tog graĎevnog elementa. skladištima i proizvodnim prostorima.  UgraĎuju se na zid ili strop uloţene u metalnu podkonstrukciju. a koju ploču ugraditi ovisi o strukturi zida ili stropa (AB. regulirati vremena odjeka i uopće apsorbirati zvuk. U tu se svrhu ugraĎuju kombi ploče i oţbukaju. fert. ne spriječavaju prolaz buke. prodavaonicama. garaţama. šuplja ili puna opeka).

naknadno pričvršćene ili ugraĎene u izgubljenoj oplati ( preporuča se ugradnja ploča s preklopom) uz toplinsku izolaciju graĎevnog elementa značajno utječu na sniţavanje razine buke u prostorima.  Neoţbukane.  Primjenjuju se u : garaţama. industijskim zgradama.Apsorpcija zvuka i toplinska izolacija   s kombi pločama KOMBIVOL i KOMBIVOL HARD  Troslojne lake izolacijske graĎevinske ploče s jezgrom kamene vune KOMBIVOL i KOMBIVOL HARD (HRN EN 13168) sve više se primjenjuju i za apsorpciju (sniţavanje razine buke) zvuka u otvorenim ili zatvorenim prostorima. skladištima.  Boje se prskanjem s premazima za vanjske ili unutrašnje radove. KOMBIVOL HARD s obraĎenim rubovima pod kutom 45 o. . pothodnicima i dr.

Apsorpcija zvuka i toplinska izolacija s kombi pločama KOMBIVOL   .

Apsorpcija zvuka i toplinska izolacija s kombi pločama KOMBIVOL   .

Apsorpcija zvuka i toplinska izolacija s kombi pločama KOMBIVOL ili KOMBIVOL HARD   .

bez obzira da li su naknadno pričvršćene ili u izgubljenoj oplati  Okomita ploča ne prekriva čelo vodoravne ploče. . po duţoj stranici.greške    Ploče su postavljene vodoravno i okomito. odozdo prema gore. Ploče se na zidovima ugraĎuju uvijek u istom smijeru.Kombi ploče .

 Ploče su slagane pravilno.greške    Ploče postavljene okomito i vodoravno. a jednako tako i izbor pričvrsnica (za EPS-stiropor).Potreban broj pričvrsnica ≥ 8 kom/m2. Pogrešan raspored pričvrsnica kao za ETICS sustav.Kombi ploče . .

.  Preporuka: ugradnja s pričvrsnicama za kombi ploče s čeličnim klinom.    Razlog je neprimjereno pričvršćivanje ploča.greške  Ugradnja u izgubljenoj oplati sa pričvrsnicama za EPS. Ploče su otpale i prije ţbukanja.  Skupa ušteda izvoĎača.Kombi ploče .

   Sve je pogrešno. toplinsko-difuzni most. Preporuka: ploče s preklopom.greške  UgraĎeno kao izgubljena oplata. iscurio beton.Kombi ploče . . upotrebljene pričvrsnice za EPS.

.  Pogrešna pričvrsnica (za EPS) i slaganje ploča. Ovo je pričvrsnica za EPS i nema potrebnu nosivost za kombi ploče i sustav ţbuke.  Kod ugradnje kombi ploča najviše šteta nastaje radi pogrešnog izbora pričvrsnica.greške    „Ušteda” na pričvrsnicama.Kombi ploče .

o.  Novolit d. Novolit savjeti www.o.novolit.com Tel: 01 466 87 58 Fax: 01 466 87 58 GSM: 091 466 87 58 Pripremili: Ivo Poparić i Janez Milavec .com/hr e-mail: savjeti@novolit.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful