P. 1
Evropske Integracuje u Oblasti Zivotne Sredine[1]

Evropske Integracuje u Oblasti Zivotne Sredine[1]

|Views: 138|Likes:

More info:

Published by: Aleksandra Đorđević on Nov 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/13/2012

pdf

text

original

Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica

. . .. Beograd Ova publikacija je sačinjena uz podršku Fonda za otvoreno društvo u okviru projekta „EVROPA ZNAČI DA.Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica Izdavač PALGO centar Za izdavača Dušan Damjanović Kneginje Ljubice 14. Nikola Mikašinović Autori poglavlja: Vladimir Ateljević.Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja“. www.org Urednici Dušan Damjanović. Siniša Mitrović.org. prelom i dizajn Tijana Dinić Štampa Standard2.palgo. Beograd Tel: + 381 11 30 25 813. faks: + 381 11 30 25 842 office@palgo. Prvoslav Plavšić Lektura i korektura Ivana Andrić Ilustracija na koricama. Zoran Sretić.

Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica Beograd. 2011. .

Životna sredina. 3.2.5. 4. 2. 4. 1.1. integracije i građani Ciljne grupe komunikacija Javno mnjenje i evropske integracije Mogući otpori i stereotipi Komunikacijska strategija Oblasti i sredstva komunikacije . Evropske integracije u oblasti životne sredine Proširenje EU Proširenje EU i zaštita životne sredine 27 2.5 16 27 9 9 Sadržaj Predgovor 1. 2. 4.5.4. Lokalna samouprava i evropske integracije u oblasti životne sredine i održivog razvoja Uvod Uloga državne uprave i lokalne samouprave u sprovođenju propisa u oblasti životne sredine 83 102 87 83 95 98 4. 4.4. Novine koje donose evropske integracije u oblasti životne sredine i održivog razvoja Ciljevi i načela evropskog prava životne sredine i polje primene propisa EU u oblasti životne sredine Proces usklađivanja propisa sa propisima EU i uloga lokalne samouprave i građana u njemu Domaći propisi u oblasti životne sredine Dalji razvoj domaće politike zakonodavstva u oblasti životne sredine u kontekstu procesa pristupanja EU Politika zaštite životne sredine i građani (troškovi i dobiti) 34 36 59 61 67 68 67 3.1.3. 2.2. 3. 2. 1.1.2.3.1. 2. 4.2.

istraživač komunikacija. rukovodilac Grupe za životnu sredinu. mogu da daju značajan doprinos u približavanju ove tematike građanima. biti neophodno implementirati u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja. i Prvoslav Plavšić. savetnik predsednika Privredne komore Srbije. relevantna za njihov dalji rad. obraćaju kreatorima politika i donosiocima odluka na lokalnom nivou. Autori ove publikacije se. ova publikacija ima značaj i za širu publiku jer se bavi i razvijanjem komunikacijskih strategija u obraćanju predstavnika državnih organa građanima Srbije. o dobrobiti ovih promena i njihovoj održivosti za generacije koje tek dolaze. savetnik direktora Kancelarije za evropske integracije. Siniša Mitrović. Predstavnici državnih organa će ovde pronaći i dragocena iskustva evropskih zemalja. na prvom mestu. kojima žele da prenesu ključne informacije o tome koje i kakve propise će. Posredno. Zoran Sretić. – Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja“. bio usmeren na analizu troškova i koristi koje evropske integracije donose u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja. poljoprivredu i ruralni razvoj u Kancelariji za evropske integracije. Članovi stručnog projektnog tima su istovremeno i autori ove publikacije: Vladimir Ateljević. Kvalitetnom komunikacijom lokalnih vlasti i građana dolazi se do pravih motiva i čvrstih argumenata o vrlo izvesnim promenama koje će u živote svih građana Srbije doneti evropske integracije. u procesu usklađivanja sa zakonodavstvom Evropske unije. jer lokalne vlasti. Odbor za životnu sredinu i održivi razvoj.. Projekat „EVROPA ZNAČI DA…“ predstavlja doprinos PALGO centra stvaranju podsticajnog okruženja za uspešnu realizaciju brojnih poslova koji proizlaze iz evropskih integracija u oblasti životne sredine. kao nivo vlasti najbliži građanima. koji je. a koji treba pozitivno da utiču na sveukupnu promenu u vođenju javnih politika. Razvijanje komunikacijskih strategija gradova i opština u pravcu aktivnog promovisanja evropskih integracija je izuzetno bitno.. pre svega. Dušan Damjanović Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica .5 Predgovor Publikacija koja je pred Vama je nastala kao rezultat rada na projektu „EVROPA ZNAČI DA.

.

1. Evropske integracije u oblasti životne sredine .

.

Tako se veći broj oblasti u kojima EU preuzima nadležnost kretao od slobode kretanja robe do jedinstvenog tržišta. Krajem osamdesetih godina 20. str. 1. Izvesno je da među članicama EU nema konsenzusa i da za sada prema ovim državama Unija primenjuje instrumente zajedničke spoljne i bezbednosne politike u najširem smislu (zajedničke strategije. Geografski kriterijum za članstvo danas je sinonim za granice EU. ali njihova perspektiva članstva u EU je krajnje neizvesna. Dok je ove granice prilično lako odrediti na južnim mediteranskim obodima. koji za cilj i kao krajnji ishod imaju članstvo u EU. a ne instrumente politike proširenja. za sada. Načela proširenja. Istina je. kao što je rečeno. godine odgovarajući na kandidaturu Maroka za članstvo. Proširenje EU Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica 1 2 V. Mnoge od bivših republika pripadaju evropskom kontinentu. odnosno granice proširenja EU. EU Enlargement Law: History and Recent Developments: Treaty – Costum Concubinage? European Integration online Papers (EIoP) Vol. kontekst i države u procesu evropskih integracija.1. negde između. čime je otpočeo proces zaokruživanja političkog sistema EU zasnovan na načelima i vrednostima Saveta Evrope. situacija je dosta složenija kada je reč o istočnim i jugoistočnim granicama EU. da su ove organizacije potpuno otvorene za sve „slobodne“ evropske države2. prilično komplikuje kada je reč o istočnim i jugoistočnim granicama. oktobra 1987. u ime Zajednica. Uzevši u obzir sve izmene članova u primarnom pravu koji pružaju pravni osnov za prijem država u EU.9 1. Handbook on European enlargement. Cambrdge University Press. kao po pravilu. . Takvu debatu oblikuju i neumereno optimističke tvrdnje da su kriterijumi jednaki za sve. a broj članica od šest do. Andrea Ott. 2002. radi se o bivšim sovjetskim republikama. Situacija se.1. Afirmaciju 1. bez obzira na vreme. višesadržajne i sveobuhvatne politike proširenja. Liniju podele imao je načiniti politički kriterijum.C. Rudimente i naznake sadržaja ovog kriterijuma među prvima je dao sam Rober Šuman.M. istakavši. moguće je uočiti da je razvoj kriterijuma1 za članstvo prošao put od geografskog i političkog kriterijuma do formulisanja složene. Marc Maresceau. T. Odveć je svima jasno da početkom hladnog rata nije bilo zamislivo da baš svaka evropska država može da zatraži i bude primljena u Evropske zajednice. 15.1. Da Sredozemno more predstavlja južnu granicu EU utvrdio je Savet 1. pozicije i akcije). Na razvoj kriterijuma za članstvo u EU u najvećoj meri je uticao razvoj same EU. Kirstyn Inglis. Dimitry Kochenov. kao i na prirodnoj granici koju postavlja Atlantski okean. Evropske unije i OEBS-a. 9 (2005). Asser Instituut. Potpuno prirodna posledica takvih promena jeste i promena kriterijuma za članstvo. U prvom redu. veka dogodile su se i velike promene političkih sistema istočnoevropskih zemalja. Proširenje EU bez politike proširenja Evropske integracije u oblasti životne sredine Sve češći predmet debate u okvirima procesa evropskih integracija pokreću tvrdnje pojedinaca da EU menja kriterijume u zavisnosti od zemlje koja želi da postane članica. dvadeset sedam.

a potom i Portugala i Španije. Irska. naročito u delu koji se odnosi na ribarstvo. Pored pomenutih šest talasa. Estonija. pa donekle. Poljska. Zato o tom pitanju nije ni raspravljao3. Kao što je Komisija postavila pitanje zasnovanosti grčkog. Reč je o Grenlandu. kako po mogućem broju novoprimljenih članica. Švedska. Češka. Prvu su činile države poput Austrije. Mađarska. Svoje puno značenje i još veći smisao politički kriterijum će steći usvajanjem zaključaka Evropskog saveta 15 godina kasnije. pa i njegovu delimičnu razradu. maj 2004 – Kipar. Slovačka. � 1. Španija. koji je ostao u sastavu Danske sa veoma visokim stepenom autonomije. Švedske. ekonomskim.1. naglasivši značaj poštovanja i jačanja parlamentarne demokratije i ljudskih prava kao suštinskog elementa pripadnosti Evropskim zajednicama. Koliko je politički kriterijum značajan pokazaće se u slučaju pristupanja Grčke. Politika proširenja Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica . Finska. tako se. U ovim državama nisu dovođeni u pitanje demokratsko uređenje i sistem tržišne 3 4 Ibid. Unija beleži i jedno istupanje. Letonija. društvenim i administrativnim efektima koje bi takvo proširenje imalo. kao i poštovanje i zaštita prava manjina. godine. Norveške4.10 takvom stavu. i Malte i Kipra. januar 1995 – Austrija. tom prilikom. januar 1986 – Portugal. za članstvo u EU. Treba napomenuti da Grenland danas ima status pridružene prekomorske teritorije. � 1. zbog čega mnogi autori ovo proširenje i zovu „zaboravljenim“. Pristupanje Grčke će učiniti da se sadržaj političkog kriterijuma smesti u konkretan kontekst. Litvanija. Građani Norveške su se 1994. � 1. Bugarska. 1. ponovo u Kopenhagenu. tako i po političkim. januar 2007 – Rumunija. Malta. Finske. Danska. Pored svih pomenutih proširenja.2. Savet nije smatrao ovo pitanje presudnim za ocenu spremnosti Grčke. EU do danas beleži šest talasa proširenja: � 1. Okončanje Hladnog rata učinilo je potpuno izglednim proširenje EU u do tada neviđenim razmerama. dao je Evropski savet u zaključcima sa sastanka u Kopenhagenu 1978. januar 1973 – Ujedinjeno Kraljevstvo. Ipak. Ekonomski kriterijum do svog potpunog definisanja prolazi nešto drugačiji i komplikovaniji put. � 1. Od značajnijih načela. januar 1981 – Grčka. Slovenija. postavilo pitanje da li je grčka ekonomija dovoljno snažna da se uklopi u zajedničko tržište Evropskih zajednica. godine po drugi put u svojoj istoriji na referendumu izjasnili protiv članstva u EU. a kasnije portugalskog i španskog političkog sistema na načelima demokratije i poštovanja ljudskih prava. istom prilikom. političkim kriterijumima su pridodati stabilnost institucija koje garantuju vladavinu prava. ali je odustao od primene pravila Zajednice. često se zaboravlja još jedan vid proširenja koji se dogodio ujedinjenjem Nemačke. � 1. a kasnije Portugala i Španije. Države koje su zatražile članstvo bilo je moguće podeliti u dve grupe.

na sastanku u Kopenhagenu 1993. pre svega u Evropi. takve namere osujećene su na kraće staze. administrativni kriterijum5. godine. ali i interese EU. Sa druge strane.11 ekonomije. Dve godine kasnije. 3. ostati da važi i za zemlje zapadnog Balkana. Traganje za dugoročnim političkim okvirom proširenja. Rumunije i Bugarske. godine. želje zemalja nekadašnjeg istočnog bloka. kao i sposobnost da se nosi sa pritiscima konkurencije na jedinstvenom tržištu Unije. ali i da proširi tržište na danas impozantnih pola milijarde potrošača. 12/1995. funkcionalna tržišna ekonomija.“ Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica 5 European Council Conclusions. Madrid European Council. poštovanje ljudskih prava i zaštita manjina. suočena sa potrebom dosledne i efektivne primene evropskih propisa i standarda. Češke. Kriterijumi iz Kopenhagena: 1. stabilnost institucija kojima se garantuje demokratija. jer Unija u svoje redove ovoga puta ne prima samo demokratske političke sisteme zasnovane na fer i demokratskim izborima. Slovenije. Litvanije. naročito putem razvoja tržišne ekonomije i prilagođavanja odgovarajućih administrativnih struktura i stvaranja stabilnog ekonomskog i monetarnog okruženja. sposobnost preuzimanja prava i obaveza koji proističu iz članstva u EU i prava EU. vladavini prava i poštovanju ljudskih i manjinskih prava. ekonomske i monetarne unije. vladavina prava. kao i delotvorne koordinacije u ispunjavanju kriterijuma iz Kopenhagena. . стр. EU na samitu u Madridu utvrđuje još jedan. 2. Definisanjem ovih kriterijuma postavljeni su temelji politike proširenja. šefovi država ili vlada utvrđuju. „nadograđena kako bi se stvorili uslovi za postepenu i harmoničnu integraciju država. tzv. ekonomskom i pravno-institucionalnom. poput Poljske. sa delimičnim modifikacijama. kako se kaže. osnovne kriterijume za članstvo u EU. Letonije. Slovačke. No. Kriterijumi iz Kopenhagena temelje se na tri osnovna stuba – političkom. 11. Za EU. Prve najave da će se pristup svakom narednom proširenju Unije promeniti postale su očigledne decembra 1993. novi pristup je rezultat potrebe da ojača politički uticaj i spoljnopolitičku poziciju. što je bio slučaj do 1995. Mađarskom i Poljskom. Mađarske. Drugu grupu činile su postsocijalističke države sa do tada autoritarnim političkim režimima. privrženost ciljevima političke. U zaključcima predsedništva koji se odnose na proširenje ističe se da je svako proširenje neophodno bazirati na ispunjavanju kriterijuma iz Kopenhagena i u kontekstu Pretpristupne strategije iz Esena 1994. Estonije. veka. koji će i danas. Reproduced from the Bulletin of the European Communities. Imajući u vidu političku realnost u Evropi početkom devedesetih godina 20. počinje tek nakon pada Berlinskog zida i zaključivanja „Evropa sporazuma“ sa Čehoslovačkom. godine. godine. Strategija bi trebalo da bude.

Evropska komisija je glavni vodič kroz ovaj proces. Politika proširenja predstavlja sveobuhvatnu i kompozitnu politiku EU (deo je svih ostalih politika Unije). pregovora o pristupanju. ova politika se ne odnosi samo na jednu temu ili jedno pitanje.rs/upload/documents/akcioniplan/akcioni_plan_za_brze_sticanje_statusa_kandidata. Big bang. Tanja Miščević. 9 (2005). može se jasno videti da najznačajnije mesto zauzima politički kriterijum kao uslov za dobijanje statusa kandidata i otvaranje pregovora o članstvu7. Makedonija i Turska. s obzirom na to da je stepen ispunjenosti kriterijuma za članstvo u ovim državama bio na znatno nižem nivou u poređenju sa ostatkom država. godine. poput agende proširenja. Pridruživanje EU. str. kao i država tzv. U maju 2004.pdf. Beograd. EU Enlargement Law: History and Recent Developments: Treaty – Costum Concubinage? European Integration online Papers (EIoP) Vol. A Partnership for Accession? The Implications of EU Conditionality for the Central and East European Applicants. mediteranskog kluba (Kipar i Malta) sve do 2004. Island. shodno tome. Pored osnovnih okvira koji su postavljeni kriterijumima iz Kopenhagena i Madrida. ESPI Institut. a od njenih izveštaja i mišljenja u najvećoj meri zavisi sadržaj kriterijuma pristupanja i.gov. mapu). iz Kopenhagena. godine. pretpristupne strategije. 1999. dogodiće se proširenje koje je kao „veliki prasak“10 u odnosu na sva dotadašnja proširenja. Dakle. 2005.15. Konačno. Njihov prijem je odložen za tri godine i dogodio se januara 2007. ne radi se o sektorskoj ili ekonomskoj politici. Rasprava o perspektivi pristupanja zemalja istočne i srednje Evrope za ishod je imala da je preduslov za otvaranje pregovora o pristupanju poštovanje prvog. političkog kriterijuma. može se reći da je osnovni cilj politike proširenja priprema država kandidata za preuzimanje obaveza koje proističu iz članstva. decembra 1997. godine. našla hijerarhija po značaju za ova tri kriterijuma. usklađivanja zakonodavstva. 6 7 8 Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica Dimitry Kochenov. Složenost ispunjavanja uslova za članstvo definisanih politikom proširenja produžiće vremenski horizont prijema država srednje i istočne Evrope. 9 10 . Crna Gora i Srbija (v. dinamika prijema novih članica9.12 Četiri godine je proteklo da bi se 13. Pri tom. a sastavljena je od brojnih instrumenata.seio. Kandidati za članstvo u ovom trenutku su Hrvatska. http://www. predstavlja dugoročni okvir za integraciju država koje teže članstvu.6 Uvidom u preporuke Evropske komisije iz „Godišnjeg izveštaja“ za Srbiju i Akcionog plana koji je Vlada Srbije usvojila. karakter politike proširenja je prilično složen. „Velikim praskom“ neće biti zahvaćene Rumunija i Bugarska. a potencijalni kandidati: Albanija. Robert Schuman Centre Working Paper 12/99 San Domenico di Fiesole (FI): European University Institute. Bosna i Hercegovina. Tzv. u zaključcima predsedništva Saveta u Luksemburgu. nego na veći broj tema i veći broj pitanja. finansijske i tehničke podrške u cilju stvaranja sposobnosti za preuzimanje obaveza koje proističu iz članstva u EU8. Heather Grabbe.

1. . ukupna populacija EU povećana na 492 miliona. a broj članica na 27. u savremenom kontekstu globalizacije uloga evropskih država na svetskoj sceni ojačana je integracijom. Ovim procesom EU je 1999. kao uspešan model očuvanja mira i stabilnosti u Evropi. uključujući i Srbiju. i koje je tokom devedesetih godina 20. godine. sa završetkom poslednjeg talasa proširenja 1. januara 2007. Osnovni elementi ovog pristupa su zaključivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.3. koji je sastavni deo politike proširenja. odvija se preko procesa stabilizacije i pridruživanja. pri čemu je. koja im omogućava veći uticaj po pitanjima međunarodne bezbednosti i svetske trgovine.6 milijardi evra bespovratne pomoći. veka obeležio sukob na prostorima bivše Jugoslavije. regionalna saradnja na zapadnom Balkanu i politički dijalog sa EU. Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica 11 Samo za Srbiju je od 2000 do 2013. Ekonomskom rastu doprinosi i stalno povećanje unutrašnjeg tržišta ostvareno proširenjima na nove države članice i milione novih stanovnika – potrošača. a već samim tim i podstrek za rast prosperiteta u državama članicama EU. godine predviđeno oko 2. godine bliže definisala politički pristup državama koje su među poslednjima započele tranziciju. u proteklih gotovo šest decenija. Srbija u procesu evropskih integracija Proces evropskih integracija pokazao se. finansijska pomoć EU11. Štaviše.13 države članice države kandidati potencijalni kandidati kandidatura zamrznuta (građani odbacili pregovore na referendumu) kandidaturu odbila EU pristupanje odbijeno na referendumu 1. Integracija država zapadnog Balkana u EU.

oktobar (7. od 2003. januar – Srbija počinje „jednostrano“ da primenjuje Prelazni sporazum/SSP 19. s posebnim osvrtom na odredbe o regionalnoj saradnji. januar – Vlada Srbije dostavlja odgovore na Upitnik Evropskoj komisiji Srbija je. godine. jun – odlukom Saveta (ministara) EU omogućen je početak ratifikacije SSP 25. Unapređeni stalni dijalog informacije za godišnji izveštaj i studiju izvodljivosti 2005 12. Deklaracija. Pregled odnosa Srbije (SRJ/SCG) i EU posle 2000. godine. postala učesnica Procesa stabilizacije i pridruživanja novembra 2000. jasno je istaknuto da budućnost zapadnog Balkana leži u Evropskoj uniji. Na samitu u Solunu. septembar 2007 – završetak tehničkih pregovora sa EK 7. Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica . koji su ove države stekle na samitu u Santa Marija de Feiri juna 2000. decembra 2006. jun 2007 – obnavljanje pregovora 10. godine. održanom juna 2003. novembar) – otvaranje pregovora za SSP 3. godine. februar – Prelazni sporazum stupa na snagu 15. godine 2000 posle 5. oktobra uključivanje u proces stabilizacije i pridruživanja na samitu u Zagrebu (novembar) 2001 početak praćenja reformi zajedničke konsultativne radne grupe. novembar 2007 – parafiranje SSP 29. godine. kao sastavni deo Savezne Republike Jugoslavije. april – Studija izvodljivosti za SSP moguća zbog politike dobrovoljne predaje i dvostrukog koloseka 10.14 Tabela: hronologija odnosa Srbije i EU. U Deklaraciji je istaknuto da će kretanje svake od država ka EU zavisiti od individualnog napretka u ispunjavanju kriterijuma iz Kopenhagena i sprovođenju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. oktobar – Savet EU prosleđuje Komisiji kandidaturu Srbije na mišljenje 24. maj 2006 – call-off 12. novembar – Evropska komisija dostavlja Upitnik Vladi Srbije 2011 31. koja je tada usvojena. decembar – vizna liberalizacija za građane Srbije 22. decembar – Srbija predaje kandidaturu za članstvo 2010 1. april 2008 – potpisivanje SSP 2009 1. kao i status potencijalnih kandidata. godine i juna 2008. Evropska perspektiva potvrđivana je i u zaključcima Evropskog saveta iz decembra 2005. potvrđuje evropsku perspektivu država koje su obuhvaćene procesom stabilizacije i pridruživanja.

Savet ministara EU doneo je. novembra 2007. a već u maju 2006. godine. na kojima su razmatrani tekući. Podjednako je važan napredak koji je Republika Srbija učinila ka slobodnom kretanju njenih građana u zemljama Šengenskog sporazuma. opštedruštveni i sektorski reformski procesi i njihova usaglašenost sa političkim i ekonomskim kriterijumima i evropskim standardima. ona predstavlja snažan signal političkog prihvatanja. godine na sastanku Saveta za opšte poslove i spoljne odnose EU u Luksemburgu. godine podneo kandidaturu za članstvo u EU. pet sastanaka. nakon petooktobarskih promena 2000. Značajne korake na ovom putu predstavljali su sporazumi o viznim olakšicama i readmisiji. januara 2009. Narodna skupština Republike Srbije je 9. Iako su početak primene Prelaznog trgovinskog sporazuma i ratifikacija Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju bili uslovljeni zaključkom Saveta ministara EU da Republika Srbija u potpunosti sarađuje sa MKTJ. izvesnosti evropske perspektive i potvrdu da ispunjavanje uslova vodi napretku u procesu integracija. oktobra 2005. nakon objavljivanja Studije izvodljivosti i prihvatanja principa „dvostrukog koloseka” za pregovore sa Državnom zajednicom Srbija i Crna Gora. kao okvir za praćenje ostvarenog napretka. godine. i hapšenja i izručivanja dvojice optuženih. a politička volja i administrativni kapaciteti postoje. Sporazum je potpisan 29. otpočela primenu Sporazuma 30. kao primereniji okvir za politički i tehnički dijalog između predstavnika Srbije/SCG i Evropske komisije (EK).15 Tok reformi u Srbiji praćen je sa velikom pažnjom od trenutka kada je Republika Srbija iskazala želju da uđe u članstvo EU. održala je. godine. novembra 2009. godine ratifikovala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i Prelazni trgovinski sporazum. Usledio je dijalog o viznoj liberalizaciji. 7. odluku o početku primene Prelaznog trgovinskog sporazuma sa Republikom Srbijom. simbolično uručujući izjavu volje i Memorandum Vlade predsedniku Vlade Švedske. Odluka kojom je Savet ministara EU. godine nasledio je Unapređeni stalni dijalog. Odluka o otvaranju pregovora za zaključivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju doneta je aprila 2005. godine. omogućio putovanje bez viza građanima Srbije bila je jasna potvrda napretka koji je moguće ostvariti kada su uslovi definisani jasno. tokom kojeg je uloženo mnogo napora usmerenih na ispunjavnje uslova iz Mape puta. zaustavljeni su odlukom Evropske komisije. Za Srbiju. septembra 2008. godine. U proteklom periodu održano je na desetine plenarnih i sektorskih (tematskih) sastanaka. Predsednik Republike je 22. godine. države koja je u tom trenutku predsedavala EU. Konsultativnu radnu grupu SRJ–EU jula 2003. potpisani u maju 2007. godine. do jula 2002. Nakon formiranja nove Vlade Republike Srbije. sa svoje strane. Konsultativna radna grupa. decembra 2009. Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica . pregovori su obnovljeni i uspešno okončani parafiranjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju 7. 30. ova odluka je mnogo više od simboličkog pada „Šengenskog zida“. čime se obezbeđuje stalno praćenje reformskih procesa u Republici Srbiji. Uvažavajući pozitivnu ocenu glavnog tužioca MKTJ u pogledu ostvarenog nivoa saradnje Republike Srbije. Pregovori su zvanično otvoreni 10. aprila 2008. Srbija je. decembra 2009. u periodu od jula 2001. zbog procene da je saradnja sa Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju (MKTJ) nedovoljna.

12. Koraci koje Srbija treba da pređe od kandidature do članstva 1. Potreba za stvaranjem zajedničkog okvira za delovanje javlja se početkom sedamdesetih godina 20. Predsednik Vlade Srbije je 31. čije je donošenje imalo razloge. Pregovori se vode na osnovu 35 poglavlja pravnih tekovina EU (oko 150. i to u okolnostima kada jačaju međunarodni pokreti za zaštitu životne sredine.483 pitanja. Evropska komisija je u svrhu pripreme mišljenja pripremila Upitnik koji je sadržao 2. razvrstanih u šest aneksa i 33 poglavlja. veka. godine jeste odluka Saveta EU da kandidaturu Srbije prosledi Evropskoj komisiji na mišljenje. Proširenje EU i zaštita životne sredine Kreiranje zajedničkih okvira politike zaštite životne sredine nije bilo predviđeno pedesetih godina prošlog veka ugovorima kojima su osnovane Evropske zajednice. 17. januara 2011. 5. obeležavanje opasnih supstanci i oni kojima se utvrđuju dozvoljeni nivoi buke. Takođe.000 strana propisa. godine u Stokholmu posvećene čovekovoj okolini. 2. Podnošenje zahteva za članstvo Odluka Saveta EU o početku postupka za dobijanje mišljenja – „Avis” Evropska komisija priprema i šalje upitnik Republici Srbiji Odgovori na pitanja u Upitniku pripremljeni i dostavljeni Evropskoj komisiji Evropska komisija dostavlja dodatna pitanja i zahteve za pojašnjenja (U toku analize odgovora na Upitnik česte su ekspertske misije Evropske komisije. na osnovu koga Savet usvaja (pozitivni) „Avis” Evropski savet odobrava status kandidata Republici Srbiji (Najbolji scenario bi bio da Evropski savet odredi datum za početak pregovora o članstvu. 11. 9. već.) Dodatni odgovori i pojašnjenja pripremljeni i dostavljeni Evropskoj komisiji Evropska komisija priprema i dostavlja Savetu ministara (pozitivno) mišljenje. godine javljaju se propisi koji regulišu klasifikaciju ambalažnog otpada. ne u zaštiti životne sredine. Odgovori su dati u rekordno kratkom roku od 45 dana. tj. 6.000 pravnih akata) Pregovori se smatraju okončanim potpisivanjem Sporazuma o pristupanju Proces ratifikacije Sporazuma o pristupanju i poziv Srbiji da pristupi EU Prijem u EU 1. Okolnosti i razlozi nastanka politike zaštite životne sredine Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica . uručio odgovore na pitanja članu Evropske komisije zaduženom za proširenje. događaj koji je obeležio drugu polovinu 2010.) Početak pregovora o članstvu. a razvrstani su u više od 37 tomova i teški ukupno deset kilograma. kao i nakon održavanja Konferencije UN 1972. 7. pre svega. 10. Koraci koje će Srbija preći od kandidature do članstva moguće je videti u tabeli.2. Razvoj politike zaštite životne sredine odvijaće se na temeljima regulative Evropske ekonomske zajednice. za šta treba pripremati sagovornike u EU. 1. 8.16 Konačno.1. kao preteče Evropske unije. još od 1967.2. 4. 3. u ekonomskoj logici i jačanju unutrašnjeg tržišta članica Evropske ekonomske zajednice.

Pregovori se vode u okviru 35 poglavlja pravnih tekovina Unije (Acquis communautaire). Iza ovakvog predloga stajale su države poput Nemačke. 2007.2. veka. uklanjanjem barijera trgovini i slobodnoj konkurenciji12. Na taj način su one države koje su više vodile računa o životnoj sredini proizvodile skuplje proizvode i samim tim bile manje konkurentne. Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga 4.17 Ipak. U prvim godinama najveća pažnja je bila usmerena na posebne vidove zagađenja. Najveći zamah razvoju zakonodavstva donele su osamdesete i devedesete godine 20. kada je za samo dve godine. usvojeno više propisa neko u prethodnih dvadeset godina. ali ne revnosno poput Nemačke. godine. Tako su se prvi propisi odnosili na sprečavanje zagađenja vode i vazduha. budući da su evropski standardi zaštite životne sredine među najvišima u svetu. U prvom planu to se odnosi na zaštitu zdravlja ljudi od zagađenja. da bi se postepeno širili i na sve oblasti koje danas čine ovu politiku. Justin Greenwood. kojima se uporedno prati usklađenost normi nacionalnog zakonodavstva sa odgovarajućim odredbama evropskih propisa. sa visokim standardima zaštite životne sredine u proizvodnji. U prvoj fazi skrininga Komisija objašnjava najznačajnije elemente evropskog zakonodavstva po poglavljima (Prilog 1: spisak poglavlja). 13 . Proizvodi do kojih se dođe u takvom procesu proizvodnje u stanju su da zadovolje i najzahtevnije ekološke standarde bilo gde u svetu. a to je nešto skuplja. Slobodno kretanje radnika 3. the European Union series. Zato se ova faza skrininga naziva eksplanatornim skriningom.2. Pregovori o članstvu u EU u oblasti zaštite životne sredine 12 Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica Na sličan način danas je moguće posmatrati i pregovore EU sa državama kandidatima u 27. Takođe. Ova faza skrininga se naziva analitičkim skrinigom. Slobodno kretanje robe 2. Slobodno kretanje kapitala 1. Interest Representation in the European Union. i to od 1989. koje su organizovane po sledećim oblastima: 1. Ova analiza naziva se skrining i obavlja je Evropska komisija. Danska. ne treba zanemariti ni sam ekološki aspekt i sve veći senzibilitet evropske političke elite za ove teme. ali tehnološki naprednija proizvodnja koja vodi računa o životnoj sredini. organizovano i uređeno normiranje u ovoj oblasti započinje sa usvajanjem Akcionog programa za zaštitu životne sredine 1973. godine. pre svega. U drugoj fazi se pripremaju tabele usklađenosti. poglavlju – o zaštiti životne sredine. Holandija i UK na nivou EEZ danas predstavlja kriterijum za članstvo. i da ono što su želele da postignu Nemačka. Palgrave MacMillan. Prevashodni razlozi sa usvajanje Akcionog programa ležali su u potrebi da se poboljšaju ekonomske performanse tržišta EEZ i to. do 1991. Tok i predmet pregovora Pregovori se formalno otvaraju detaljnim pregledom usklađenosti domaćeg zakonodavstva sa evropskim. To je za posledicu u ovoj državi imalo skuplje finalne proizvode u poređenju sa zemljama u kojima su standardi zaštite životne sredine bili na nižem nivou13. Podršku Akcionom programu pružile su Danska i Holandija i Ujedinjeno Kraljevstvo.

naročito u slučajevima kada država dugo pregovara. Treba imati u vidu da merila mogu biti revidirana ili dopunjena. Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata 23. Ostalo Na osnovu mišljenja koje je Komisija pripremila o kandidaturi određene države za članstvo. Institucije 35. a u međuvremenu EU usvoji nove propise u toj oblasti. Saradnja u oblasti pravosuđa i osnovnih prava 24. Pravda. jer se pregovori ne mogu okončati dokle god sva poglavlja nisu zatvorena. Svako zatvaranje pregovaračkog poglavlja smatra se privremenim. Samo odgovarajući upravni i sudski kapacitet. Obrazovanje i kultura 27. na predlog Komisije) utvrđuje pojedinačne kriterijume ili merila (benchmarks) za otvaranje ili zatvaranje određenog pregovaračkog poglavlja. Oporezivanje 17. Privredno pravo 7. Preduzetnička i industrijska politika 21. na osnovu informacija koje su prikupljene u toku skrininga Savet EU (izjašnjavajući se jednoglasno. mogu garantovati otvaranje ili zatvaranje odgovarajućeg poglavlja. Finansijska kontrola 33. Statistika 19. tj. Transevropske mreže 22. potom godišnjih izveštaja o napretku a. Životna sredina 28. Ekonomska i monetarna politika 18. Međunarodni ekonomski odnosi 31. Spoljna. Finansijske i budžetske odredbe 34. Politika konkurencije 9. Finansijske usluge 10. Nauka i istraživanje 26.18 5. Pravo intelektualne svojine 8. Energetika 16. Informaciono društvo i mediji 11. Poljoprivreda i ruralni razvoj 12. Carinska unija 30. Ribarstvo 14. sloboda i bezbednost 25. Javne nabavke 6. Socijalna politika i zapošljavanje 20. Transportna politika 15. Ispravnost hrane. potpuna primena i sprovođenje ovih merila. veterinarska i fitosanitarna politika 13. bezbednosna i odbrambena politika 32. Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica . pre svega. Zdravstvena zaštita i zaštita potrošača 29.

kontrolu industrijskog zagađenja. upravljanje otpadom. EU može i nakon privremenog zatvaranja određenog poglavlja zahtevati od države da dostavlja detaljne informacije o napretku u usklađivanju i primeni pravnih tekovina EU u toj oblasti.) Hrvatska je tražila prelazne periode za one direktive i za one oblasti koje zahtevaju velike investicije. predstavljanjem predloga pregovaračke pozicije EU.jačati administrativne kapacitete. Od kandidata za članstvo će se u pregovorima zahtevati da dostavi podatke o napretku u dostizanju merila. To se tiče uređaja za obradu otpadnih voda. Privremeno zatvoreno poglavlje na Međuvladinoj konferenciji (22. hemikalije i genetski modifikovane organizme. poglavlje u Hrvatskoj14 Poglavlje pravnih tekovina EU (acquis communautaire) 27. a odnosi se na bezbednosni aspekt upotrebe nuklearne energije u civilne svrhe). O rezultatima i preseku pregovora u okviru određenog poglavlja.entereurope.19 Tabela: primeri merila za 27. buku. nuklearnu bezbednost i zaštitu od zračenja (što spada u poglavlje o politici energetike. nije isključena mogućnost ponovnog otvaranja privremeno zatvorenog poglavlja. vodu. Komisija izveštava Savet periodično. kao pravni instrument EU koji obavezuje države članice u pogledu cilja koji datom direktivom treba postići. kao što su procena uticaja na životnu sredinu. 14 Preuzeto sa internet stranice www. Brzina i trajanje pregovora (v. poglavlje – Zaštita životne sredine Merila za otvaranje poglavlja Merila za zatvaranje poglavlja Status poglavlja Prelazne odredbe 1 merilo . Prilikom zauzimanja stava o narednim koracima u tom poglavlju Savet. industrijskih zagađenja. uzima u obzir predlog pregovaračke pozicije EU koje je dostavila Komisija. U najširem smislu. U slučajevima kada država ne nastavi sa ispunjavanjem utvrđenih merila. Za praćenje ovog procesa Komisija će neretko slati ekspertske misije kako bi proverila stanje usklađenosti i primene u praksi. Pored horizontalnih mera. Najčešći tip pravnog akta sa kojim se susreće država jeste direktiva. pre svega. pristup informacijama o životnoj sredini i borba protiv klimatskih promena. Oblast zaštite životne sredine obuhvata širok spektar mera. koje se odnose na standarde kvaliteta koji se utvrđuju za vazduh. pregovaračko poglavlje o zaštiti životne sredine obuhvata zakonodavstvo koje se odnosi na očuvanje i definisanje standarda kvaliteta životne sredine. tabelu) zavise pre svega od kvaliteta usklađivanja zakonodavstva i njegove upravne i sudske primene. zaštitu prirode. februara 2010. decembra 2010. reč je u velikoj meri o vertikalnim merama. obradu otpada. Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica . dok konkretna sredstva i postupci za postizanje tog cilja zavise od odluke država članica.hr. izraditi plan za uspostavljanje tog procesa i osigurati financijska sredstva za sprovođenje plana 4 merila Poglavlje otvoreno 19.

integralna prevencija i kontrola zagađenja do 2011. EU po pravilu ističe da prelazni periodi neće biti dozvoljeni u pogledu vremena neophodnog za: � usklađivanje zakonodavstva � usvajanje opštih akata (vazduh. Directorate-General Enlargement.emisija isparljivih organskih jedinjenja iz skladišta benzina do 2009. . . Ovim planom potrebno je definisati rokove.otpremanje otpada do 2009. . December 2004.oporavak i reciklaža ambalažnog otpada (izmenjena Direktiva) do 2014. .sadržaj sumpora u tečnim gorivima do 2011. . . Tabela: primeri dogovorenih prelaznih perioda15: Bugarska � poglavlje otvoreno jula 2001. Information & Interinstitutional Relations. Slovenija � poglavlje otvoreno: decembra 1999. (poglavlje o životnoj sredini privremeno zatvoreno u junu 2003) � prelazni periodi: . godine � pregovori okončani: decembra 2002. Već na samom početku pregovora. za tadašnje države članice) 15 European Commission. � pregovori okončani decembra 2004.odlaganje određenih vrsta tečnog otpada do 2014. . Neretko je država koja pregovora u poziciji da dokazuje da joj nižim standardima životne sredine nije bio cilj da se na nelojalan način privuku investitori.integralna prevencija i kontrola zagađenja do 2011. (poglavlje privremeno zatvoreno u martu 2001) � prelazni periodi: .odlaganje otpada nastalog od električne i elektronske opreme do 2008. i to ne samo krajnji rok. . već i vremenske međustanice. . o prelaznim periodima se može govoriti kada su neophodna pozamašna infrastrukturna prilagođavanja za koja je neophodno i vreme i novac. Pregovori o članstvu pregovori su o rokovima za primenu. otpad.tretman (prečišćavanje) komunalnih otpadnih voda do 2014. Svaki eventualni prelazni period u primeni nekog propisa vremenski je ograničenog domašaja i praćen je preciznim planom za njegovu potpunu primenu. . Enlargement of the European Union Guide to the Negotiations Chapter by Chapter. procena uticaja. (naspram 2007. pristup informacijama) � zaštitu prirode u celini � bitne stavke koje se odnose na slobodu tržišta i funkcionisanje tržišta EU. . do ostvarivanja konačnog cilja. Sa druge strane. Svaki zahtev države koja pregovara za prelaznim periodom mora da bude potkrepljen detaljnim planom primene.oporavak i reciklaža ambalažnog otpada do 2007.tretman (prečišćavanje) komunalnih otpadnih voda do 2015.zagađivanje vazduha iz velikih postrojenja za sagorevanje do 2014. voda.20 Zadatak kandidata za članstvo u EU jeste da uskladi zakonodavstvo i omogući njegovu postupnu primenu u dogovorenom roku.

3. neretko i godinama nakon prijema. Govoreći o izazovima sa kojima se suočava svaka država u postupku usvajanja i primene zakonodavstva EU u oblasti zaštite životne sredine. problemi i izazovi tokom pristupanja EU Jedan od osnovnih uslova prijema definisanih trećim kriterijumom iz Kopenhagena utvrđuje da država mora da usvoji pravne tekovine EU.tretman (prečišćavanje) komunalnih otpadnih voda do 2015. administrativni 3. Zato potpuna primena jednog od najkompleksnijih oblasti zakonodavstva EU nosi sa sobom značajan broj izazova. administraciju. političku elitu. te određene privredne grane. Finansijski izazov podrazumeva traganje za odgovorom na pitanje koliki su ukupni troškovi prilagođavanja zahtevnim standardima EU u oblasti zaštite životne sredine. osam država kandidata za članstvo iz srednje i istočne Evrope. .2. Pored pomenuta četiri. ali i privredu. iznosile su od 80 do 110 milijardi evra. . u to vreme. Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica 17 . 1. moguće je izdvojiti šest najznačajnijih izazova16: U našim okolnostima četiri17 zaslužuju posebnu pažnju i to pre svega: 1.oporavak i reciklaža ambalažnog otpada do 2005. . kao i o izazovima održivosti sadašnjeg sistema zaštite životne sredine na duži rok. ovakav pravni aranžman. Reč je o izazovima koji se postavljaju pred društvo u celini. godine. Kramer. Van Deveer. EU Enlargement and the Environment: Six Challanges. kao što je rečeno. jeste oblast zaštite životne sredine. � pregovori okončani decembra 2002. može se govoriti o izazovima demokratskog legitimiteta reformi i primene ekološkog zakonodavstva. Primena ovako usklađenih propisa u određenim oblastima prava može da se produži i nakon stupanja u članstvo. edited by Joann Carmin and Stacy D. energetski 4. Ibid. Korpus propisa u oblasti zaštite životne sredine nezamislivo je posmatrati izolovano od problema i izazova sa kojima se suočava država koja je predmet politike proširenja EU.) � prelazni periodi: . Routledge 2005. (poglavlje privremeno zatvoreno u junu 2001. Ipak.spaljivanje opasnog otpada do 2005. Politika zaštite životne sredine. Prema okvirnim procenama koje je napravila Evropska komisija 1997. ukupni troškovi za. odnosno da uskladi domaće zakonodavstvo sa pravom EU.21 Mađarska � poglavlje otvoreno decembra 1999. zbog čega svi slojevi društva treba da učestvuju. Ozbiljna računica mora da uzme u obzir i potencijalne dobiti koje ovako značajno ulaganje može da 16 John M. EU Enlargement and the Environment. finansijski 2. politički. mora biti dogovoren tokom pregovora o pristupanju EU. Jedna od oblasti u kojima se primena najčešće odlaže. ali ne samo to.zagađivanje vazduha iz velikih postrojenja za sagorevanje do 2004.

Situacija je naročito teška u državama poput naše. na kojima će počivati veliki deo zadataka u primeni zakonodavstva u oblasti životne sredine. Nepisano je pravilo da što je skuplja primena propisa. pa i pokrajinska administracija. Poslednjih godina ovo je jedan od najznačajnijih izazova sa kojima se države koje teže članstvu suočavaju. koje su svoj razvoj u dvadesetom veku bazirale na razvoju onih grana industrije koje su veliki potrošači energije. Takođe. Takođe. Što je primena propisa zahtevnija i skuplja po državu. Finansijski razlozi navode EU da prihvati nešto duže rokove u toku pregovora o članstvu za potpunu primenu ove politike. jača je argumentacija za duži prelazni period do potpune primene odgovarajućeg propisa. moguće je ispregovarati duži rok za njegovu primenu.22 ima. odnosno gradnje. u slučaju Srbije se najvećim izvorom za proizvodnju električne energije smatra ugalj lignit. U ovom slučaju ekološki standardi moraju da budu ugrađeni u cenu te investicije. Administrativni izazov pre svega podrazumeva sposobnost uprave da usklađuje i primenjuje zakonodavstvo u oblasti životne sredine. industrija čelika. kao što su hemijska. čijim se spaljivanjem proizvodi oko dve trećine električne energije. što u neravnopravan položaj dovodi države i privrede koje ispunjavaju ove standarde. Posebno treba imati u vidu da se sa ovim izazovom u našoj situaciji naročito mogu suočavati lokalne administracije. u pregovorima sa Evropskom unijom nije moguće dogovoriti prelazni rok za nove investicije ili projekte. Kao problemi koje i Evropska komisija ističe najčešće se pojavljuju nedovoljan broj kvalifikovanih službenika ili nejasna podela nadležnosti između institucija za obavljanje naročito složenih poslova itd. Uz ovakvu vrstu dogovora o prelaznom periodu po pravilu ide i detaljno razrađen plan sa rokovima za svaku od bitnih stavki i ciljeva koje treba primeniti. da bi usvajanje politike zaštite životne sredine imalo smisla i da bi se svaka država upustila u veoma složen posao. Ova pojava je poznata kao ekološki damping. ukoliko je reč o infrastrukturnom poduhvatu. neophodno je da dugoročne dobiti značajno prevazilaze troškove. Razlog tome je u činjenici da je proizvodnja jeftinija u novim državama koje još uvek ne ispunjavaju zahtevne i skupe ekološke standarde. Zato su u najvećem broju slučajeva najduži prelazni rokovi dobijani za primenu propisa koji se odnose na prečišćavanje komunalnih otpadnih voda i kvalitet vode za piće. Izazovi u sektoru energetike Jedan od ozbiljnijih izazova sa kojima se države suočavaju jeste postepena transformacija i prilagođavanje energetskog sektora zahtevima zaštite životne sredine. Pri tom. a proizlaze iz tog propisa. Naime. rudarstvo itd. Ovome treba dodati i to da oko 2/3 stanovništva Srbije koristi ogrevno drvo (i/ili lignit) kao osnovni izvor za grejanje tokom Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica . odnosno ulaganja u ovu politiku. treba imati u vidu da starim članicama EU nije u interesu da se za nove članice zadrže duži prelazni rokovi. Poznato je da je ovaj izvor izrazito nepovoljan po očuvanje životne sredine.

u proseku od 30 do 50 odsto. sa stanovišta najmanje pet izbornih ciklusa. bez političke volje nijedan od prethodno navedenih izazova ne može biti rešavan na adekvatan način. No. Naime. Verovatno sudbonosan po uspeh u prihvatanju evropskih standarda u oblasti zaštite životne sredine jeste politički izazov. pitanje energetske efikasnosti. došlo se do računice da očekivane dobiti u periodu do 2020. Za političare u državama srednje i istočne Evrope to je. Takođe. u odnosu na potrošnju u članicama Unije. zbog kojih su ozbiljnija ulaganja teško zamisliva. EFTEC. političke prilike u svakoj zemlji čine da političari gledaju na političke dobiti koje mogu ostvariti u neposrednoj budućnosti. Trbović i Mihailo Crnobrnja. 2009. Beograd. stoji u direktnoj vezi sa standardom i finansijskim mogućnostima svakog domaćinstva. ali i nemala kratkoročna ulaganja. Metroeconomica. 2001. bar kada su domaćinstva u pitanju. a ne i kao sredstvo izgradnje održivog sistema očuvanja životne sredine.23 zime18. izdavač Fakultet za ekonomiju. bila daleka budućnost u koju je trebalo ulagati značajne sume novca odmah. ne treba izgubiti iz vida i da je u državama koje privode kraju tranziciju potrošnja energije znatno veća. ECOTEC. Neretko politički ciljevi što bržeg kretanja ka EU mogu da učine da se ovo pitanje tretira pre svega kao sredstvo u ostvarivanju tog cilja. TME & Candidate Country Experts. Kada je krajem devedesetih godina rađena studija o dobiti od usvajanja i primene oko 200 propisa u oblasti životne sredine. treba biti svestan da je potpuno nerealno očekivati ozbiljnija poboljšanja u navedenim pitanjima uz sadašnje netržišne cene pojedinih energenata ili električne energije. Sa zaštitom životne sredine to nije slučaj. Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica 18 19 Efekti integracije Srbije u EU. urednici Ana S. Zbog svega ovoga sadržaj političkog izazova se svodi na načine mobilizacije političke volje i političkih lidera da se upuste u posao koji donosi značajne dugoročne dobiti. The Benefits of Compliance with the Environmental Acquis for the Candidate Countries. finansije i administraciju Univerziteta Singidunum. Uz sve navedeno. godine mogu dosezati raspon od 134 do 680 milijardi evra19. IEEP. . Konačno.

.

2.

Novine koje donose evropske integracije u oblasti životne sredine i održivog razvoja

27

2.

Novine koje donose evropske integracije u oblasti životne sredine i održivog razvoja

2.1. Ciljevi i načela evropskog prava životne sredine i polje primene propisa EU u oblasti životne sredine
Zašto se politika zaštite životne sredine definiše na nivou EU? Politika zaštite životne sredine svrstana je Ugovorom o funkcionisanju EU u grupu podeljenih nadležnosti (eng. shared competences) između Unije i država članica. To znači da EU preduzima mere u ovoj oblasti samo ukoliko i u meri u kojoj se ciljevi predložene mere ne mogu na zadovoljavajući način postići od strane država članica, bilo na centralnom, regionalnom ili lokalnom nivou, već se, imajući u vidu razloge, razmere, ili efekte predložene mere, mogu bolje ostvariti na nivou Unije (načelo subsidijarnosti). Načelo subsidijarnosti, prema tome, nije načelo decentralizacije, već načelo koje postavlja pravilo za izbor najoptimalnijeg nivoa na kom će se regulisati određeni problem. Razumno se nameće pitanje: zbog čega bi se politika zaštite životne sredine, ili bilo koji njen segment, definisali na nivou Unije, imajući u vidu logiku da se ekološki problemi najbolje rešavaju tamo gde i nastaju? Postoje tri osnovna opravdanja za regulisanje određenih pitanja životne sredine na nivou EU: problem ekonomskog prelivanja (eng. spillover), ekološkog prelivanja i „psihičkog” prelivanja. Sva tri problema se odnose na određeni prekogranični karakter regulisanja konkretnog aspekta životne sredine. Ekonomsko prelivanje je povezano sa ekonomskim konceptom eksternalija. Eksternalije su troškovi proizvodnje proizvoda koji se ne odražavaju na njegovu cenu. Na primer, to mogu biti nepovoljna dejstva proizvodnje (zagađenja) na poljoprivredne useve, zemljište, vodu za piće, zatim izazivanje zdravstvenih poremećaja i povećanje smrtnosti itd. Eksternalije su, kao izlivanje reke iz korita, neželjene posledice ekonomske aktivnosti koje izazivaju troškove koje neko treba da pokrije. Neko to treba da plati, neko treba reku da vrati u korito. Regulisanje i uvođenje ekoloških standarda za proizvodne procese, ekoloških standarda za proizvode i obavezujućih standarda kvaliteta životne sredine metod su internalizacije eksternalija u troškove proizvodnje (tj. vraćanja izlivene vode u njen tok). Troškovi poštovanja režima zaštite životne sredine putem regulacije postaju troškovi proizvodnje koji su ugrađeni u konačnu cenu proizvoda. Međutim, u uslovima zajedničkog tržišta, gde postoji režim prekograničnog slobodnog kretanja robe, usluga i kapitala, situacija u kojoj je jedna država uvela režim visokog nivoa zaštite životne sredine, dok druga država ima niže standarde (ili ih nije ni uvela, ili se ne poštuju), stavlja konkurenciju iz prve države u nepovoljniju poziciju u odnosu na preduzeća iz druge države. Prvi su zbog efekta internalizacije ekoloških troškova u cenu proizvoda prinuđeni da se

Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica

. direktive o upravljanju otpadom itd. u pogledu uporedivog proizvoda. kvalitet goriva. Ta situacija se naziva ekonomsko prelivanje. ekoloških karakteristika proizvoda (npr.). Zato se na nivou Unije usmeravaju delovanje članica u integrisanom rešavanju problema zagađenja 20 V.) i standardi kvaliteta životne sredine (standardi kvaliteta vode. na štetu režima slobodnog kretanja robe i usluga. Drugi je da proizvođač prebaci proizvodnju i kapital u državu sa nižim stepenom zaštite životne sredine kako bi povratio svoju konkurentnost u uslovima slobodnog tržišta. čime se poništava jedna od osnovnih uloga zajedničkog tržišta. kao prostora bez unutrašnjih granica za kretanje faktora proizvodnje. protekcionizam. direktiva o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađenja. a s druge strane. a to je pravična distribucija bogatstva na temelju ekonomske efikasnosti.28 takmiče na slobodnom tržištu. dobit se iz džepa ekološki odgovornog proizvođača preliva u džep ekološki manje odgovornog. član 2. U određenim slučajevima u pitanju je ne samo raspodela poslova radi rešavanje unutrašnjih problema životne sredine u Uniji. Da bi se. već i zajedničko pozicioniranje država članica u odnosu na globalne ekološke izazove. Ugovora o osnivanju Evropske zajednice. njegove posledice ignorišu linije razgraničenja država članica i često se ne mogu rešiti bez uzajamnog usaglašavanja delovanja različitih suvereniteta. sa konkurentom koji takvu obavezu nema jer ga u mestu proizvodnje lokalna pravila ne primoravaju da ugradi ekološki trošak u cenu proizvodnje. Dakle. Ili. Fizički izvoz zagađenja zbog odsustva zajedničke akcije traži odgovarajući nivo vođenja politike i regulisanja ovog problema. Otuda se na nivou EU regulišu minimalni ekološki standardi za odvijanje procesa industrijske proizvodnje (npr. zaštitio legitiman interes očuvanja visokog nivoa zaštite životne sredine. buke itd. Jedan je da država sa visokim nivoom zaštite životne sredine trgovinskim barijerama zaštiti svog proizvođača i da na taj način zaštiti ekonomsku održivost sistema visokog nivoa zaštite životne sredine. Otuda je očekivano da se nadnacionalni karakter EU iskoristi za usaglašavanje i usmeravanje zajedničkih napora na rešavanje zajedničkih problema. kako je svojevremeno Ugovor o osnivanju Evropske zajednice (zamenjen Ugovorom o funkcionisanju EU) plastično definisao. sa jedne strane. EU se javlja kao prirodan nivo na kojem će se definisati minimalni standardi zaštite životne sredine koji će važiti za sve učesnike na jedinstvenom tržištu. očuvala ekonomska svrha zajedničkog tržišta. Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica . vazduha. U takvim okolnostima moguća su dva scenarija nepovoljna po funkcionisanje zajedničkog tržišta. koje bi ta sredstva moglo efikasnije da upotrebi.20 Ekološko (fizičko) prelivanje je prirodan razlog za regulisanje oblasti životne sredine na nivou EU. Proizvođač koji je ekološki neodgovoran nije ekonomski efikasan jer njegove ekološke troškove plaća celo društvo. osobine ambalaže itd. uspostavljanje zajedničkog tržišta i ekonomske i monetarne Unije je sredstvo za postizanje „održivog razvoja ekonomskih aktivnosti“ i „visokog nivoa zaštite i unapređenja životne sredine“.). Zagađenje ima prekogranični karakter. propisi koji regulišu opasne karakteristike proizvoda. kao što je globalno zagrevanje..

vodeći računa o svojoj pravnoj tradiciji. Život je univerzalna vrednost. . prenošenje standarda EU preko nacionalnih propisa neće biti potrebno ukoliko je u pitanju uredba EU koja se. teritorijalnom uređenju. Stvar je države kojem nivou vlasti će poveriti delotvorno sprovođenje celine ili značajnog dela poslova kako bi se ciljevi direktiva ostvarili na terenu. odnosno. Države članice u kojima se te vrednosti nalaze imaju obavezu da se staraju o tim zajedničkim vrednostima. zemljišta i voda. koje zahteva da se mere sprečavanja štete u životnoj sredini najpre preduzimaju na mestu gde mogu nastati. prirodnih vrednosti i resursa? Najzastupljeniji instrument kojim EU reguliše oblast životne sredine jesu direktive. Izuzetno. mora da obezbedi jedinstveno i ujednačeno sprovođenje i primenu zajedničkih evropskih standarda sadržanih u tim pravilima na celokupnoj teritoriji. primenjuje neposredno od strane organa i sudova države članice. od strane različitih nivoa vlasti. u potpunosti posao centralne vlasti. regioni i lokalne zajednice gube svaku slobodu kreiranja sopstvene politike zaštite životne sredine. pogađa ljudsku zajednicu i tiče je se. nasleđem Unije. stav 2. bez posredovanja nacionalnog propisa.29 rečnih slivova. uloga regionalnih i lokalnih vlasti je veća tamo gde se regionalnim i lokalnim delovanjem uslovi za nastanak ekoloških rizika mogu otkloniti uz najmanji trošak pre nego što postanu nacionalni ili međunarodni problem. sprovođenje i primena nacionalnih propisa kojima se ispunjavaju obaveze iz članstva u EU najčešće su podeljeni između različitih nivoa vlasti. dok je transponovanje propisa EU u oblasti životne sredine. prema Ugovoru o funkcionisanju EU. Gubitak ili ugrožavanje određene divlje životinjske ili biljne vrste. Ovde mislimo na tzv. Da li to znači da države članice. ali im ostavljaju slobodu izbora forme i metoda putem kojih će ti ciljevi biti ostvareni. regionalnih i lokalnih vlasti u ispunjavanju obaveze koja proizilazi iz direktive. podeli nadležnosti i lokalnim specifičnostima. Kada je u pitanju prenos EU propisa.22 S druge strane. Unutar te podele. ali i zajedničke akcije na ispunjavanju međunarodnih obaveza EU u borbi protiv klimatskih promena u skladu sa međunarodnim pravnim instrumentima. politika EU u ovoj oblasti se najčešće sprovodi direktivama. Community heritage). Direktive su propisi koji neposredno obavezuju države članice u pogledu cilja. prekograničnog zagađenja vazduha. Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica 21 22 Član 191. Otuda je centralna vlast prirodno mesto sa kojeg vrši prenos tih standarda nacionalnim zakonodavnim merama. poput Konvencije UN o borbi protiv klimatskih promena (UNFCCC) i Kjoto protokola. Ugovora o funkcionisanju EU. Ipak. psihološko prelivanje. To znači da države članice mogu. sada. država. usvajanjem zakona i podzakonskih akata. EU je direktivama određena prirodna staništa i divlje vrste proglasila nasleđem Zajednice (eng. bez obzira na to na kojem geografskom prostoru se ono dešava i bez obzira na to da li govorimo o današnjim ili budućim generacijama. kao strana obavezana Ugovorom. definisati podelu tereta između centralnih. prekogranične zaštite prirodnih staništa. odnosno narušavanje biološke raznovrsnosti. Politika zaštite životne sredine EU zasniva se na načelu prevencije.21 Prirodno.

zaštita životne sredine će činiti sastavni deo razvojnog procesa i ne može se razmatrati odvojeno od njega. Ugovora nalaže da zahtevi zaštite životne sredine moraju biti uključeni u određivanje i sprovođenje svih politika i aktivnosti Unije. nacionalnom. Takođe. dala je opšte prihvaćenu definiciju održivog razvoja kao razvoja „koji zadovoljava potrebe sadašnjih generacija bez dovođenja u pitanje sposobnosti budućih generacija da zadovolje svoje potrebe“. Ugovora o osnivanju Evropske zajednice). Otuda član 11. načela i način na koji se ti ciljevi tumače i ostvaruju. (V. Cilj politike EU je postizanje visokog nivoa zaštite ostvarivanjem sledećih prioriteta: � očuvanje. (bivši član 174.23 Proces uspostavljanja unutrašnjeg tržišta kao prostora bez formalnih i fizičkih barijera za kretanje faktora proizvodnje (ljudi. Ugovora.25 Drugim rečima. društvenog i kulturnog razvoja. usluga i kapitala) na teritoriji Unije shvaćen je. odvojen od prioriteta politika koje su u vezi sa životnom sredinom. polje primene i odnos prema nacionalnim pravnim porecima. kao sredstvo za ostvarivanje održivog razvoja i visokog nivoa zaštite i unapređenja kvaliteta životne sredine24. regiona. svaka odluka na lokalnom. načelo integracije ciljeva zaštite životne sredine u donošenju razvojnih odluka i njihovom ostvarivanju predstavlja polazište svake dobre administracije. koja u načelu br. To će reći da se politika zaštite životne sredine EU ne bavi posledicama koje proizvode različiti sektori razvoja. regionalne i lokalne politike usmerene na ostvarivanje ciljeva direktiva. pa i lokalne. takođe član 2. Države članice mogu da zadrže politiku višeg nivoa standarda zaštite životne sredine ili da uvode strože zahteve zaštite životne sredine u odnosu na minimalne standarde definisane propisima EU. na nivou EU se definišu minimalni standardi zaštite životne sredine. � odgovorno i racionalno korišćenje prirodnih resursa i � promovisanje mera na međunarodnom nivou koje doprinose rešavanju regionalnih ili globalnih problema životne sredine. Koji su ciljevi politike zaštite životne sredine EU? Ugovor o funkcionisanju EU („Ugovor“) određuje ciljeve politike zaštite životne sredine Unije. zaštita i unapređenje kvaliteta životne sredine. V. 4 saopštava: „U cilju postizanja održivog razvoja. a ne cilj po sebi. Imajući u vidu da se politike EU sprovode na različitim nivoima (Unije. regionalnom i globalnom nivou treba da prethodno uzme u obzir kratkoročne. podelu nadležnosti.26 23 24 25 Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica Član 191. � zaštita zdravlja ljudi. pri tome. a naročito borbi protiv klimatskih promena. naročito imajući u vidu ostvarivanje održivog razvoja.30 postoji prostor za kreiranje nacionalne.) Ugovora. već njihovim usaglašavanjem sa životnom sredinom koja predstavlja pretpostavku svakog ekonomskog. robe. poznata i kao Bruntendlova komisija.“ Komisija UN za životnu sredinu i razvoj (UNCED). 26 . srednjoročne i dugoročne efekte na pravo sadašnjih i budućih generacija da ravnopravno raspolažu i upravljaju ograničenim prirodnim dobrima. države članice. lokalne zajednice). Deklaraciju iz Rija o životnoj sredini i razvoju Konferencije UN o životnoj sredini i razvoju (1992). Član 3.

31 Naše pravo usvaja ovo načelo putem Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”. životinja i biljaka u uslovima nedovoljne naučne pouzdanosti. � načelom prevencije i načelom otklanjanja štete nanete životnoj sredini na njenom izvoru. već definisanje one mere i nivoa zaštite koji je srazmeran potencijalnom riziku po zdravlje ljudi. životinja i biljaka. organe Autonomne Pokrajine i organe lokalne samouprave da „obezbeđuju integraciju zaštite i unapređivanja životne sredine u sve sektorske politike. Ovo načelo podrazumeva da se odluke o preduzimanju mera predostrožnosti u odnosu na određene rizike donose bez čekanja na neoborive naučne dokaze. odredbom koja obavezuje državne organe. „nepostojanje pune naučne pouzdanosti ne može biti razlog za nepreduzimanje mera sprečavanja degradacije životne sredine” (Član 9. razmera i verovatnoće ostvarenja rizika. Ova načela predstavljaju uzore. situacija kakva u stvarnosti retko postoji. rizika po zdravlje ljudi. Kojim se načelima rukovodi evropsko pravo životne sredine? Pored univerzalnog načela održivog razvoja i integracije. stav 1.27 S druge strane. to ne znači potragu za „nultim rizikom”. Ugovora: � načelom predostrožnosti. kao što mera može biti privremena ili trajna. stav 1. odnosno sa potencijalnim posledicama nepreduzimanja mera predostrožnosti. Načelo predostrožnosti je povezano sa pitanjem uspostavljanja ravnoteže između preduzetničkih prava i sloboda individua. tehničkih i drugih standarda i normativa” (član 9. sprovođenjem međusobno usaglašenih planova i programa i primenom propisa kroz sistem dozvola. ljude i prirodna dobra u kontekstu naučne neizvesnosti u pogledu potencijalnih dejstava. a nekada mera ograničavanja rizika na prihvatljivu meru. na kojima se temelji sama Unija. Nekada će to biti mera potpune eliminacije. tačka 1). manje poznatih ili nepoznatih. tako i u donošenju pojedinačnih razvojnih odluka koje mogu uticati na životnu sredinu. i/ili ograničena u prostornom smislu ili neograničena. rukovodi se specifičnim načelima koja su definisana članom 191. industrija i organizacija i potrebe smanjenja rizika negativnih efekata na životnu sredinu. broj 135/04 i 36/09). Dakle načela proporcionalnosti i nediskriminacije jesu granica diskrecije donosioca odluke u primeni načela Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica 27 Ili. Dometi ovog načela idu izvan problema povezanih sa kratkoročnim i srednjoročnim pristupom rizicima. . prirodne resurse ili zdravlje stanovništva na bilo kojem nivou vlasti. � načelom „zagađivač plaća”. kako Zakon o zaštiti životne sredine određuje. tačka 2). Ono je povezano sa dugoročnim ciljevima visokog nivoa zaštite životne sredine i dobra budućih generacija. Razvoj industrije i preduzetništva povezan je sa stvaranjem novih. kako u definisanju politike zaštite životne sredine. praktična politika zaštite životne sredine EU. Otuda je ovo načelo u bliskoj vezi sa pitanjem upravljanja rizicima u postupku donošenja odluka koje mogu imati uticaj na životnu sredinu.

pristup zasnovan na načelu prevencije polazi od razumne pretpostavke da se „najbolja politika životne sredine sastoji u sprečavanju stvaranja zagađenja i neugodnosti na njihovom izvoru. sa politikom upravljanja otpadom. ali je sumnja dovoljno izražena da opravdava preduzimanje mere njegovog predupređenja. potencijal rizika u odnosu na posledice klimatskih promena ili raširene upotrebe GMO po zdravlje ljudi. Iako razlika između ovog načela i načela predostrožnosti nije potpuno jasna. Troškovi takve štete padaju na celu zajednicu. U svakom slučaju. ekoloških standarda za ambalažu i proizvode i sl. s druge strane. konkretnije. Environmental Principles – from Political Slogans to Legal Rights. o čemu će biti više reči kasnije. U oba slučaja preduzete su regulatorne mere. jer postoji visok naučni konsenzus. opet. Štaviše.32 predostrožnosti. prevencije. best available techniques – BAT). Pored toga. Načelo prevencije. i otklanjanja posledica štete nanete životnoj sredini treba da snosi. štaviše možda je i veštačka. ponekad je šteta nepovratna i pogađa širi krug ljudi i buduće generacije. citat naveden prema Nicolas de Sadeleer. a tamo gde se javi. moglo bi se reći da se ova načela međusobno dopunjuju. u vezi sa izvesnošću značajnog rizika koji potiče od antropogenog faktora. sistem pravne zaštite u takvim slučajevima je najčešće nedelotvoran i spor. Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica . ali stižu kasno da bi je sprečile. str.. razumne pretpostavke da troškove mera predostrožnosti. dok načelo predostrožnosti proširuje preventivno delovanje politike i prava životne sredine na situacije gde nema pune naučne izvesnosti o mogućnosti realizacije rizika. koja se odnosi na ograničavanje njegovog (prekograničnog) kretanja i rešavanje problema otpada blizu mesta njegovog nastanka. jer načelo prevencije računa sa poznatim rizicima i uzrocima nastupanja konkretne štete u životnoj sredini. sistem dozvola uslovljenih preduzimanjem mera sprečavanja emisija zagađenja ili njihovog ograničenja putem primene standarda najbolje dostupnih tehnika (eng. kao što su procedure procene uticaja na životnu sredinu razvojnih projekata pre njihove realizacije. EU je razvila različite pravne instrumente preventivne prirode. u odsustvu potpune naučne pouzdanosti. Drugim rečima. i sa njim povezana percepcija javnosti. neprihvatljiv je u odnosu na vreme koje je potrebno da nauka u potpunosti rasvetli ove faktore. pre svega. Načelo „zagađivač plaća” polazi od načela pravičnosti. polazi od shvatanja da je neprihvatljivo da se čeka da se ekološka šteta dogodi. životinja i biljaka. Mere otklanjanja štete mogu dovesti do remedijacije životne sredine. Pravni režim ograničenja i restrikcija. 68. mora biti srazmeran potencijalnoj pretnji kako ne bi narušio tokove slobodne trgovine i preduzetništva. ograniči na najmanju moguću meru i spreči širenje njenih posledica. Načelo otklanjanja štete na životnoj sredini na njenom izvoru blisko je povezano sa načelom prevencije a. tj. Bolje sprečiti nego lečiti. pre nego na naknadnom suzbijanju njihovih posledica”28. lice koje je svojom delatnošću te rizike 28 The EC’s first Environmental Action Programme. Primer politika zasnovanih na ovom principu u oblasti životne sredine su propisi i mere koje se preduzimaju u borbi protiv klimatskih promena i zaštiti ozonskog omotača ili restriktivni režim za korišćenje i stavljanje u promet GMO proizvoda. već je potrebno preduzeti mere da se mogućnost njenog nastupanja predvidi i spreči.

koji uključuju troškove rizika po životnu sredinu. troškove uklanjanja štete nanete životnoj sredini (član 9. Troškovi administrativnih postupaka. ovo načelo se primenjuje i u poreskoj politici. postupcima donošenja odluka i sudskom preispitivanju zakonitosti odluka. u skladu sa propisima. zamene tehnologija i tehnika proizvodnje. Svakako. koristi. treba da budu deo troškova poslovanja i proizvodnje. monitoringa. naknade moraju biti srazmerne riziku i štetnim efektima određene aktivnosti. Takođe. One ne smeju postati jedan od faktora koji se ugrađuje u cenu proizvodnje i prevaljuje na potrošača. tačka 6 Zakona o zaštiti životne sredine). Ona je reaktivna/kurativna jer se bavi posledicama štete (remedijacija). poluproizvod ili proizvod koji sadrži štetne materije po životnu sredinu. tako i elemente preventivnog pristupa (preventivni aspekt).33 proizvelo. Zagađivač. pravičnija distribucija tereta unutar društva i podsticanje ekološki povoljnije prakse. U smislu pravične distribucije troškova politike zaštite životne sredine. gde se vrši pozitivna diskriminacija ekološki neutralnih ili povoljnijih procesa proizvodnje i proizvoda u odnosu na ekološki manje povoljne opcije proizvodnje ili proizvoda. odnosno ako proizvodi. ovaj aspekt načela odnosi se na troškove sprovođenja propisa u oblasti zaštite životne sredine koje treba da snosi operater komercijalnih poslova koji dovode do negativnih efekata na životnu sredinu. Ovo načelo se odnosi na pitanje odgovornosti i na pitanje (pravične) distribucije troškova politike zaštite životne sredine unutar društva. Na primer. ovo načelo sadrži u sebi. nadzora. kako dozu naknadnog delovanja (kurativni aspekt). a ne trošak društva. ekološki odgovornog upravljanja itd. određuje sadržinu ovog načela na sledeći način: Zagađivač plaća naknadu za zagađivanje životne sredine kada svojim aktivnostima prouzrokuje ili može prouzrokovati opterećenje životne sredine. Polje primene EU propisa u oblasti životne sredine U najširem smislu pravni propisi EU u oblasti životne sredine obuhvataju: � procesne standarde: minimalni standardi postupka usvajanja odluka kojima se obezbeđuje zakonito donošenje planskih dokumenata i pojedinačnih akata. Naš zakon. Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica . Dakle. već instrument poreske politike koja ponašanje zagađivača usmerava ka usvajanju boljih opcija i prakse sa stanovišta ciljeva zaštite životne sredine. koja potiče iz određenih aktivnosti kojima on upravlja ili koje kontroliše. ili stavlja u promet sirovinu. ali i preventivna jer visoki troškovi remedijacije mogu da usmere ponašanje operatera na preduzimanje preventivnih mera i uvođenje bezbednijih tehnika i tehnologija. akata i propusta organa i privatnih lica u oblasti životne sredine. odnosno akata koji mogu imati znatan uticaj na životnu sredinu. i pravo pristupa javnosti informacijama. Direktiva o odgovornosti za remedijaciju štete na životnoj sredini (Environmental Liability Directive 2004/35/EZ) definiše objektivnu odgovornost operatera za štetu na određenim delovima životne sredine. da finansira remedijaciju oštećenog prirodnog resursa i njegovih funkcija. U pogledu odgovornosti. na primer. snosi ukupne troškove mera za sprečavanje i smanjivanje zagađivanja.

sastav itd. Transpozicija podrazumeva usvajanje ili promenu nacionalnih propisa i postupaka tako da se obaveze iz relevantnih propisa EU u potpunosti ugrade u nacionalni pravni poredak.34 � standarde kvaliteta životne sredine (environmental quality standards): zahtevi koji se odnose na poželjno stanje životne sredine u celini ili jednog njenog dela (voda. zemljište) posmatrano prema određenom parametru. Proces usklađivanja propisa sa propisima EU i uloga lokalne samouprave i građana u njemu Preuzimanje obaveze iz članstva. � zahteve koji se odnose na proizvodne procese: predstavljaju različite zahteve ili uslove vezane. usvajanje pravnih tekovina EU (adoption of the acquis) podrazumeva prenošenje. 8–9. Guide to the Approximation of the European Union Environmental Legislation. Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica 29 Commission of the European Communities.. 3. pretpostavlja usklađivanja propisa države kandidata sa propisima EU u svim oblastima regulisanja ove integracije pre formalnog pristupanja. str. str. 1997. obaveza upravljanja otpadom na način koji najmanje šteti životnoj sredini). kao prethodni uslov zakonitog stavljanja u promet na zajedničkom tržištu EU. I to ne samo na papiru. infrastrukture i budžetskih sredstava neophodnih za ostvarivanje ciljeva propisa EU preko zakona i podzakonskih akata predstavlja sprovođenje (implementation/practical application). Obezbeđenje institucija. u procesu pristupanja. bez obzira na nivo vlasti na kojem se sprovode. već. Dostupno na adresi: http://ec.eu/environment/archives/guide/contents. Cilj procesa usklađivanja srpskih propisa sa propisima EU u oblasti životne sredine jeste postizanje „potpunog usaglašavanja nacionalnog zakonodavstva u oblasti životne sredine (i odgovarajućeg administrativnog sistema) tako da se dostigne potpuno (stoprocentno) poštovanje zahteva zakonodavstva EU. kvalitet..htm. neposredno ili posredno. � zahteve koji se odnose na proizvode: putem njih se definišu minimalne ekološke performanse koje određeni proizvod i/ili pakovanje treba da ispuni prema kriterijumima koji se odnose na određena svojstva. odnosno donošenje odgovarajućih pojedinačnih pravnih akata putem usaglašene procedure kako bi se obezbedilo puno i pravilno poštovanje zakonodavstva EU. . performanse u životnoj sredini koje te aktivnosti moraju zadovoljiti i tehnike koje moraju biti primenjene (npr. 2. 30 Ibid. osobine. sprovođenje i primenu zajedničkih pravila. Obezbeđenje neophodnog nadzora i propisivanje i izricanje preventivnih kazni.europa. podzakonski akti i procedure moraju pružiti jemstvo za delotvornost celokupnog prava EU. standarda i politika koji čine celinu prava EU pre sticanja statusa punopravnog člana.2. koje treba dostići.. i/ili unaprediti regulatornim ili drugim merama. standard najboljih dostupnih tehnika u industriji) posmatrano u odnosu na standarde emisija i standarde kvaliteta životne sredine.“29 Prema tome. nazivamo primenom (enforcement)30. Brisel. svakako. i u stvarnosti. vazduh. održati. odnosno način njihovog obavljanja (npr. nacionalni zakoni. za vršenje određenih proizvodnih aktivnosti. Konkretno.

novčana kazna) ukoliko se utvrdi da je u pitanju mera (ili propuštanje) kojom se krši odredba propisa EU31. u potpunosti posao centralne vlasti. Štaviše. lokalne vlasti ne sprovode direktivu o upravljanju otpadom ili odobre infrastrukturni projekat kojim se ugrožava ili uništava prirodno stanište zaštićeno direktivom. koje zahteva da se mere sprečavanja štete u životnoj sredini najpre preduzimaju na mestu gde mogu nastati. država članica će kao ugovorna strana odgovarati za (ne)pravilnost akta ili propuštanja regionalnih i lokalnih organa pred Sudom pravde EU i snositi posledice (npr. Politika zaštite životne sredine EU se zasniva na načelu prevencije. prema Ugovoru o funkcionisanju EU. odnosno njihovi organi. prenošenje standarda EU nacionalnim propisom neće biti potrebno ukoliko je u pitanju uredba EU koja se. donositi pojedinačne pravne akte ili preduzimati materijalne akte kojima se krše prava i obaveze koji su definisani odredbama propisa EU. Ipak. politika EU u ovoj oblasti se sprovodi najčešće direktivama. U pogledu negativne obaveze.. traži aktivno delovanje države članice koja mora usvojiti propise kojima će direktive preneti u nacionalni pravni poredak.. Takođe. uloga regionalnih i lokalnih vlasti je veća tamo gde se regionalnim i lokalnim delovanjem uslovi za nastanak ekoloških rizika mogu otkloniti uz najmanji trošak pre nego što postanu nacionalni ili međunarodni problem. kao specifičan instrument. Dakle. one moraju ukloniti iz pravnog poretka propise koji su suprotni pravilima EU. država članica se ne može pozivati na to da kršenje propisa EU ne proizlazi iz akata centralnih vlasti. u načelu. Član 191. sprovođenje i primena nacionalnih propisa kojima se ispunjavaju obaveze iz članstva u EU najčešće su podeljeni između različitih nivoa vlasti. Direktive. države moraju davati primat propisima EU u slučaju sukoba sa važećim nacionalnim propisima i ukidati neusklađene nacionalne pravne propise. Izuzetno. i otuda takve obaveze možemo nazvati pozitivnim obavezama. kako bi izigrala svoju obavezu iz članstva. države članice ne smeju naknadno usvajati propise kojima bi dovele u pitanje propis kojim je izvršeno transponovanje direktive. Otuda je centralna vlast prirodno mesto sa kojeg se vrši prenos tih standarda nacionalnim zakonodavnim merama. ne smeju usvajati propise. Takođe. stav 2. usvajanjem zakona i podzakonskih akata. tako i na regionalne organe i organe lokalne samouprave države članice. Drugim rečima. države. država kao strana obavezana Ugovorom mora da obezbedi jedinstveno i ujednačeno sprovođenje i primenu zajedničkih evropskih standarda sadržanih u tim pravilima na celokupnoj teritoriji od strane različitih nivoa vlasti. države se moraju suzdržavati od delovanja kojim se mogu kršiti pomenuti izvori prava EU.33 S druge strane. koje 31 Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica Npr. Takođe. 32 33 .32 Prirodno. Te obaveze se odnose kako na centralne organe. To znači da se.35 Usklađivanje može da se sastoji iz negativne obaveze ili pozitivne obaveze usklađivanja država članica. dok je prenos propisa EU u oblasti životne sredine. što takođe možemo ubrojati u negativnu obavezu. primenjuje neposredno od strane organa i sudova države članice bez posredovanja nacionalnog propisa. Kada je u pitanju transponovanje propisa EU. nalažu državama članicama da preduzmu konkretne zakonodavne mere kako bi se ostvarili ciljevi koji su u njima definisani. Ugovora o funkcionisanju EU.

horizontalni su propisi pretežno proceduralne prirode. Arhuska konvencija. Za decentralizovani pristup sprovođenju direktiva važno je obezbediti regionalne i lokalne administrativne kapacitete.3. pravo javnosti da učestvuje u donošenju odluka koje mogu imati uticaj na životnu sredinu i 3. biodiverzitet). procenjivati u odnosu na važeće standarde kvaliteta životne sredine koji su regulisani sektorskim propisima. Ova načela ili zahtevi definisani su Arhuskom konvencijom34.3. kao i u odnosu na načela prava životne sredine. umesto da regulišu posebno određeno pitanje ili oblast. regionalni. 2. za razliku od propisa koji tretiraju samo određen medij životne sredine (voda. broj 38/09). 2. . Minimalna procesna prava ili standarde odlučivanja evropskog prava svrstavamo u tri stuba: 1. Takođe. pravo javnosti na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine. kohezionih i poljoprivrednih fondova EU. 2. bez obzira na njihovu nadležnost i bez obzira na nivo vlasti (nacionalni. kao nosioce obaveze definiše javne organe. sa druge strane. Domaći propisi u oblasti životne sredine Atribut „horizontalno” odnosi se na zakonodavstvo koje posmatra životnu sredinu kao predmet zaštite na celovit način. odnosno određene pojave (otpad. lokalni). zemljište. Otuda. preko proceduralnih pravila u pokret se stavljaju materijalne odredbe posebnih propisa u oblasti zaštite životne sredine. infrastrukturu i predvideti odgovarajuće izvore finansiranja. posmatrajući moguće uticaje planiranih razvojnih odluka u odnosu na sve aspekte životne sredine. čime se značajno umanjuje potreba za domaćim finansiranjem. Drugim rečima.1. pravo javnosti na pristup informacijama od značaja za životnu sredinu. učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine ( „Službeni glasnik RS .Međunarodni ugovori”. predostrožnosti. vazduh. kao i načela integracije održivog razvoja u sektorske politike. Oni definišu pravni put ili mehanizam za donošenje ekološki najpovoljnijih odluka. Takođe. koja je kao potvrđeni međunarodni ugovor i deo unutrašnjeg pravnog poretka. sa jedne strane.36 državama ostavljaju određen stepen slobode u pogledu određivanja načina ostvarivanja ciljeva koji su u tim propisima definisani. važno je jačanje regionalnih i lokalnih administrativnih kapaciteta za apsorpciju sredstava iz strukturnih. Stvar je države kojem nivou vlasti će poveriti delotvorno sprovođenje celine ili značajnog dela poslova kako bi se ciljevi direktiva ostvarili na terenu. donosiocu odluke se daje jedinstven procesni instrument u okviru kojeg može određeni razvojni predlog/zahtev (program. čija je Srbija članica i koju implementira nacionalnim propisima. klimatske promene…). Proceduralizacijom odlučivanja ujedno se pruža osnov za učešće javnosti ustanovljavanjem određenih procesnih prava. strategiju. Naime. koji je predmet odlučivanja. buka. uključujući tu i tela koja vrše javne administrativne Horizontalno zakonodavstvo (procesni standardi) Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica 34 Zakon o potvrđivanju Konvencije o dostupnosti informacija. i omogućavajući učešće što više aktera u postupku usvajanja takvih odluka. projekat). evropska horizontalna pravila uspostavljaju minimalne procesne standarde odlučivanja u oblasti životne sredine. prevencije i načela „zagađivač plaća“.

bez potrebe isticanja razloga. ažuriranjem i javnim objavljivanjem. Istovremeno. Zakon o zaštiti životne sredine (ZZŽS) reguliše aktivan aspekt ovog prava.). Mogućnost kontrole od strane javnosti može pozitivno da utiče na delovanje uprave. Ovi izveštaji se objavljuju u službenim glasilima Republike. odnosno skupštini jedinice lokalne samouprave izveštaj o stanju životne sredine na svojoj teritoriji. Reaktivan aspekt ovog prava odnosi se na pristup informacijama koje se odnose na životnu sredinu na zahtev bilo kojeg lica upućen organu vlasti. Autonomne Pokrajine i jedinice lokalne samouprave (član 76. ali i na ponašanje zagađivača kao glavnih strana obavezanih propisima. Nadležni organ Autonomne Pokrajine. odnosno jedinice lokalne samouprave. u obavezi је da jedanput u dve godine podnese skupštini Autonomne Pokrajine. Pravo javnosti na pristup informacijama od značaja za životnu sredinu Pravo javnosti na pristup informacijama od značaja za životnu sredinu povezano je sa pitanjem unapređenja javne uprave u pogledu njenih obaveza u sprovođenju ciljeva zaštite životne sredine. osnovno je ljudsko pravo svakog pojedinca da bude upoznat sa rizicima po zdravlje i život i sa stanjem okoline u kojoj živi. Zapravo. Svako lice ima pravo da. direktiva predviđa obavezu organa državne vlasti. uključujući i regionalni i lokalni nivo. Tako je Vlada obavezna da jedanput godišnje podnosi Narodnoj skupštini izveštaj o stanju životne sredine u Republici. jer samo dobro obavešten i svestan građanin može na adekvatan način koristiti svoja procesna prava i uticati na pravac u kojem se donose odluke koje se tiču i njega i budućih generacija. Ona garantuje pravo javnosti da pristupi informacijama koje imaju organi državne vlasti i informacijama koje u ime i za račun organa državne vlasti drže druga lica. Direktiva 2003/4/EZ o pristupu javnosti informacijama o životnoj sredini (u daljem tekstu: „informacije“) usvojena je da bi se ispunili zahtevi Arhuske konvencije. koja se zasniva na aktivnom i reaktivnom pristupu koji se uzajamno dopunjuju. ova tri prava na nivou EU ustanovljena su preko određenih direktiva. Takođe. to je instrument pomoću kojeg javnost prati i kontroliše efikasnost zakona i njihovog delotvornog sprovođenja. odnosno obaveze. da saopštavaju informacije koje poseduju putem kompjuterske telekomunikaciоnе i/ili elektronskе tehnologijе (član 7). njihovim prikupljanjem. ovo pravo prethodi pravu javnosti da učestvuje u postupku donošenja odluka koje mogu imati uticaj na životnu sredinu i pravu na pristup sudskoj zaštiti. Ujedno. Takođe. pristupi informacijama o životnoj sredini (član 3). Aktivan aspekt se odnosi na obezbeđenje pristupa informacijama o životnoj sredini od strane organa državne vlasti. broj 135/04 i 36/09) i Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (ZSPI). bez obzira na nivo vlasti i delokrug rada tog lica. koje ćemo pomenuti u kontekstu domaćih propisa.37 funkcije i privatne entitete kojima je povereno vršenje određenih funkcija od opšteg interesa. odnosno širenjem informacija bez zahteva. Pravo javnosti na pristup informacijama koje se tiču životne sredine regulisanо је Zakonom o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”. Ovo pravo ima aktivan i reaktivan aspekt. Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica .

. U skladu sa zahtevom iz Arhuske konvencije i Direktive 2003/4/EZ. i sprečavanje. koji moraju biti u skladu sa nacionalnim programom monitoringa. Konvencija polazi od toga da svako lice ma pravo pristupa informacijama o životnoj sredini bez obaveze dokazivanja postojanja interesa ili isticanja razloga zbog kojih se informacija traži. koja obuhvata exempli causae pobrojane elemente životne sredine. aktivnosti i mere koje na te elemente mogu imati uticaj. Takođe. upravljanje otpadom itd. upravljanje hemikalijama. ona sadrži široku definiciju pojma „informacije o životnoj sredini”. Direktive). 2. međunarodni odnosi). koje uspostavlja i vodi Agencija za zaštitu životne sredine. Takođe. faktore. kontinualna kontrola i praćenje stanja životne sredine. razlozi javne bezbednosti. pokrajinskih i lokalnih programa i akcionih planova. član 7. Kada je u pitanju reaktivni pristup. potpuno i objektivno obaveštavaju javnost o stanju životne sredine. Sistem zaštite životne sredine. uslova i instrumenata koji se odnose na: održivo upravljanje. integrisanog sprečavanja i kontrole zagađenja. vode. i 4). naročito. članove 69–78. jedinice lokalne samouprave i ovlašćene organizacije su u obavezi da redovno. Arhuska konvencija se zasniva na pravnoj pretpostavci u korist pristupa. tj. 1. zaštita prirode. uslovima za život itd. podatke o zdravlju i sigurnosti. Autonomna Pokrajina i jedinice lokalne samouprave (v. smanjivanje i sanaciju svih oblika zagađivanja životne sredine. šuma i geološke raznovrsnosti. zemljišta. u skladu sa svojim nadležnostima. celovitosti. i obezbeđuju finansijska sredstva za njegovo obavljanje. zaštita vazduha. ove informacije je potrebno učiniti dostupnim javnosti u formi elektronskih baza podataka putem sredstava elektronske komunikacije i kompjuterske tehnologije. odnosno sprovođenje opšteg i posebnih zakona obezbeđuju. Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica . Autonomna Pokrajina i jedinice lokalne samouprave donose programe monitoringa. podatke o stanju i promenama u životnoj sredini. Državni organi. Integralni sistem zaštite životne sredine uspostavljen je Zakonom o zaštiti životne sredine i posebnim zakonima kojima se uređuju oblasti procene uticaja. sprovođenju nacionalnih. organi Autonomne Pokrajine. ZZŽS predviđa uspostavljanje informacionog sistema zaštite životne sredine i integralni katastar zagađivača. Ovo je u skladu sa Arhuskom konvencijom koja uspostavlja zahtev da države ugovornice izrađuju i čine dostupnim nacionalne izveštaje o stanju životne sredine u redovnim intervalima koji ne prelaze 4 godine i odredbom Direktive 2003/4/EZ koja ovu obavezu proširuje i na regionalne i lokalne vlasti države članice (v.38 Ti izveštaji sadrže. stav 3. osim ako se ne dokaže da informacija spada u kategoriju izuzetaka čije propisivanje je strogo ograničeno razlozima iz Konvencije (npr. Monitoring može biti poveren i ovlašćenim organizacijama koje ispunjavaju relevantan ISO standard. kao dela informacionog sistema zaštite životne sredine (v. odnosno o pojavama koje se prate u okviru monitoringa. blagovremeno. zaštita poverljivosti poslovnih informacija i intelektualne svojine. Takođe. kontrolu. finansiranju integralnog sistema zaštite životne sredine35 i sprovođenju obaveza i mera u oblasti sistema zaštite životne sredine. očuvanje prirodne ravnoteže. i druge podatke od značaja za upravljanje prirodnim vrednostima i zaštitu životne sredine. na tome da informacija koja je u posedu organa vlasti mora biti pružena na zahtev bilo kojeg lica. tj. Republika. čini sastavni deo informacionog sistema. Monitoring. čl. ZZŽS i ZSPI sadrže odredbe koje regulišu reaktivni aspekt prava 35 Pod „integralnim sistemom zaštite životne sredine“ podrazumeva se sveukupnost mera. ZZŽS). raznovrsnosti i kvaliteta prirodnih vrednosti i uslova za opstanak svih živih bića.

odnosno 60 dana od podnošenja zahteva. as soon as possible) ili u roku od 30 dana. 4). njihove prirode. između ostalog. a odnose se na ugrožavanje. 15. naime. Arhuska konvencija nalaže da se informacija mora dostaviti u što je moguće kraćem roku (eng. smatra se da opravdan interes javnosti postoji uvek kada se radi o informacijama kojima raspolaže organ vlasti. ZSPI predviđa dužnost organa vlasti da informaciju učini dostupnom bez odlaganja. a to su u ovom slučaju rokovi iz ZSPI. Takođe.36 Pravo javnosti da učestvuje u donošenju odluka koje mogu imati uticaj na životnu sredinu Direktiva 85/337 o proceni uticaja određenih privatnih i javnih projekata („EIA direktiva“) uspostavlja zahtev da se pre odobravanja određenih tipova projekata razmotre sve raspoložive informacije o potencijalnim dejstvima njihovog sprovođenja na životnu sredinu. stav 1). odnosno 60 dana kada su u pitanju složeniji zahtevi. Njihove odredbe treba tumačiti kao da se uzajamno dopunjuju i u duhu navedenog načela pravne pretpostavke u korist prava pristupa. 5) bez potrebe navođenja razloga (čl.“ Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica . taj rok je 48 sati od prijema zahteva (član 16). postoji obaveza konsultovanja svih drugih organa koji mogu imati određen interes u vezi sa projektom. veličine ili lokacije. životnu sredinu i materijalno i kulturno nasleđe. ukoliko obim informacije opravdava duži rok (član 79). Takođe. ZZŽS sadrži odredbu kojom je rok za dostavljanje informacija koje se odnose na zaštitu životne sredine 30 dana. projekti koji mogu imati značajan uticaj na životnu sredinu zbog. Podnosilac zahteva organu koji razmatra njegov zahtev mora dostaviti specifične informacije u pogledu uticaja projekta. Ona obavezuje države članice da preduzmu sve neophodne mere kako bi obezbedile da. stav 4). životinje i biljne vrste. kada su u pitanju druge pravne praznine domaćih zakona (npr. uključujući ljude. organi bi trebalo da neposredno primenjuju odredbe Arhuske konvencije. kao obavezujuća komponenta procedure donošenja odluke. definiše da svako ima pravo pristupa informacijama od javnog značaja kojima raspolaže organ vlasti (čl. a najkasnije u roku od 15 dana. odnosno zaštitu zdravlja stanovništva i životne sredine (čl.. tj. ZSPI.39 pristupa javnosti informacijama o životnoj sredini. Ta procena treba da obuhvati neposredna i posredna dejstva projekta na različite faktore. Imajući u vidu da se ova konvencija zasniva na načelu minimalnih standarda. naročito u pogledu granice diskrecije organa vlasti i primena pravne pretpostavke u korist pristupa informaciji. a ako se odnosi na ugrožavanje ili zaštitu zdravlja stanovništva i životne sredine. Takođe. ideja da se „najbolja politika zaštite životne sredine sastoji u sprečavanju stvaranja zagađenja i neugodnosti na 36 Ustav Srbije u članu 16 propisuje sledeće: „Opšteprihvaćena pravila međunarodnog prava i potvrđeni međunarodni ugovori sastavni su deo pravnog poretka Republike Srbije i neposredno se primenjuju. zainteresovane javnosti i druge države. nedostatak pojma „informacija o životnoj sredini“) ili sukob odredbi. ukoliko postoji mogućnost prekograničnih efekata. budu podvrgnuti postupku procene u pogledu njihovog dejstva (član 2. pre nego što je saglasnost data. u praksi bi trebalo primenjivati one rokove koji su povoljniji za podnosioca zahteva. Direktivom se zapravo sprovodi načelo prevencije. kao i podatke o razmotrenim alternativama. uključujući i sve preventivne mere.

poljoprivreda. prethodno pitanje da li projekat „može imati značajan uticaj” na životnu sredinu predstavlja granicu diskrecije. Direktivom 2001/42/EC o strateškoj proceni uticaja dopunjava se EIA direktiva tako što se proceduri procene uticaja i konsultacija javnosti i zainteresovanih organa i organizacija podvrgavaju i određeni planovi i programi koji se pripremaju u različitim sektorima privrede i razvoja (saobraćaj. za njih važi neoboriva pravna pretpostavka da „mogu imati značajan uticaj” na životnu sredinu. Postupak procene uticaja sprovodi Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja za projekte za koje odobrenje za gradnju izdaje republički organ. Nosilac projekta koji može imati značajan uticaj na životnu sredinu ne može pristupiti izvođenju projekta bez sprovedenog postupka procene uticaja i saglasnosti nadležnog organa na studiju o proceni uticaja (član 5). Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS”. 2) određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja. broj 84/05). urbanizam…) i koji predstavljaju okvir za odobravanje projekata koji su predmet EIA direktive. kada govorimo o učešću zainteresovane javnosti u postupku izdavanja integrisane dozvole za industrijska postrojenja (o čemu će biti detaljnije reči u delu o sprečavanju i kontroli industrijskog zagađenja). Organ jedinice lokalne samouprave nadležan za poslove zaštite životne sredine sprovodi postupak procene uticaja za projekte za koje odobrenje za izvođenje izdaje organ lokalne samouprave. ovom direktivom se uklanjaju dispariteti između država članica u pogledu minimalnih standarda odlučivanja kada se odobravaju određene privredne investicije (sprečavanje ekonomskog prelivanja) koje mogu imati značajan uticaj na životnu sredinu. Direktiva 2003/35/EC je prenela standarde Arhuske konvencije u pogledu učešća zainteresovane javnosti u gore pomenutim postupcima. U drugom slučaju. pre nego na naknadnom suzbijanju njihovih posledica”. Zainteresovana javnost ima pravo da bude konsultovana u svim fazama odlučivanja u postupku procene uticaja: 1) odlučivanje o potrebi procene uticaja za projekte druge kategorije. tj. Projekti iz prve kategorije se obavezno podvrgavaju postupku procene uticaja.40 njihovom izvoru. Predmet procene uticaja su projekti koji mogu imati značajan uticaj na životnu sredinu koji su podeljeni u dve kategorije: 1) projekti za koje je procena uticaja obavezna i 2) projekti za koje se može zahtevati procena uticaja. uključujući i nevladine organizacije koje se bave zaštitom Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica . i 3) odlučivanje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja. Takođe. Organ Autonomne Pokrajine nadležan za poslove životne sredine sprovodi postupak procene za projekte na teritoriji AP. međutim. broj 135/04 i 36/09) i Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS”. Zainteresovana javnost obuhvata javnost na koju projekat utiče ili je verovatno da će uticati. broj 135/04 i 88/10) prenose u naš pravni poredak pomenute standarde odlučivanja. broj 135/04). U skladu sa načelom „zagađivač plaća” studija procene uticaja je trošak nosioca projekta. nadležni organ primenjuje kriterijume iz Uredbe o utvrđivanju Liste projekata za koje je potrebna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja („Službeni glasnik RS“. transport. uključujući i Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađenja („Službeni glasnik RS”.

No. svrha postupka procene uticaja se ne iscrpljuje u formalnom poštovanju predviđenih koraka. polazeći od nosioca projekta. zainteresovanih organa i organizacija. da sagleda njegove koristi u odnosu na negativna dejstva. stav 1). turizma itd. usaglašavati sa ciljevima sistema zaštite životne sredine. dok je učešće zainteresovanih organa i organizacija obezbeđeno i u pripremnoj fazi. telekomunikacija. Zakon o strateškoj proceni definiše obaveze nadležnih organa Republike. ekološki standardi vršenja određenih aktivnosti i ekološki standardi za proizvode i vršenje usluga. opterećenja prirodnih resursa. pokrajine i lokalne samouprave da utvrde i procene potencijalne znatne uticaje na životnu sredinu predloženih planova i programa. u kojoj se utvrđuje potreba za sprovođenjem strateške procene. štetne emisije. uključujući i one prekogranične prirode. Konsultovanje zainteresovane javnosti obezbeđuje se tek u fazi postupka odlučivanja. kako bi se razmotrile sve moguće alternative i donela „odluka zasnovana na informacijama”. plan. generisanja otpada. programi. u skladu sa načelom integracije. Važno je da donosilac odluke iskoristi priliku da sagleda sve aspekte predloženog razvojnog poduhvata u pogledu njegovog uticaja na životnu sredinu kao celinu. njegovu održivost sa aspekta sadašnjih i budućih generacija. klimatskih efekata itd. Svakako. Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica . pokrajinskim i lokalnim planovima i programima zaštite životne sredine (vazduh. Nacionalnim programom zaštite životne sredine i Nacionalnom strategijom održivog korišćenja prirodnih resursa. Organ nadležan za pripremu strategije. programa ili osnove ne može uputiti strategiju.41 životne sredine i koje su evidentirane kod nadležnog organa. u kratkoročnoj. dok pravo da bude konsultovana ima samo zainteresovana javnost. Predmet strateške procene su strategije. Ideja ovog koncepta je da nadležni organ stekne što više informacija u vezi sa projektom od različitih zainteresovanih činilaca. energetske efikasnosti. poljoprivrede. voda. Svrha i uloga ovog zakona odgovaraju ciljevima definisanim Zakonom o proceni uticaja. nikako restriktivno. zemljište. do šire zajednice koje se projekat tiče. otpad itd. programi i osnove u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja. Drugim rečima. u duhu ciljeva Arhuske konvencije. saobraćaja. Takođe. Tu treba uočiti nijansu u odnosu na prvi stub jer pristup informacijama ima svako lice. Cilj je da se identifikuju sve moguće mere izbegavanja ili ublažavanja mogućih znatnih uticaja pre nego što se program odobri. program ili osnovu u dalju proceduru usvajanja bez saglasnosti na izveštaj o strateškoj proceni organa nadležnog za zaštitu životne sredine (član 22. srednjoročnoj i dugoročnoj perspektivi (integrisan pristup). jedino što se ovde postupak procene odvija u višoj fazi planiranja. Strategijom održivog razvoja Republike Srbije. „kojima se uspostavlja okvir za odobravanje budućih razvojnih projekata određenih propisima kojima se uređuje procena uticaja na životnu sredinu” (član 5. i u fazi izrade izveštaja o strateškoj proceni. plana. Ovde treba napomenuti da se sektorske strategije. Strategijom o upravljanju otpadom i drugim republičkim. planovi i osnove moraju. ovaj pojam treba tumačiti široko. korišćenja zemljišta. prag diskrecije koji ne sme da se prelazi jesu važeći standardi kvaliteta životne sredine.). industrije. planovi. stav 3). energetike. koju Zakon o proceni uticaja zapravo sprovodi.

AP ili jedinice lokalne samouprave. odnosno na pravo zainteresovane javnosti da preispituje odluku donetu u postupku u kojem je imala pravo da bude konsultovana (član 9. Međutim. akata i propuštanja privatnih lica i organa javne vlasti u odnosu na zakone kojima se štiti životna sredina (član 9. Svakako. za NVO koje su osnovane radi zaštite životne sredine i ispunjavaju uslove definisane nacionalnim pravom. aspekt). nije potrebno dokazivati postojanje posebnog interesa da bi se zasnovao status stranke. Takođe. Prema Arhuskoj konvenciji. nije jasno da li zainteresovana javnost može pokretati upravni postupak ili sudski postupak protiv ponašanja ili propuštanja privatnih lica kojim se krše propisi u oblasti zaštite životne sredine. prema važećem stanju prava. Arhuske konvencije). Arhuske konvencije). Treći aspekt se zapravo odnosi na pitanje sudske kontrole tekućeg ponašanja lica obavezanih zakonom u odnosu na propisane standarde zaštite životne sredine od strane javnosti. zainteresovana javnost ima pravo da preispituje odluke donete u postupku procene uticaja i postupku izdavanja dozvole za integrisano sprečavanje i kontrolu zagađenja. ponašanja ili propuštanja se pretpostavlja. zainteresovana javnost. u skladu sa zakonom (član 81a). ukoliko takvi postoje. dok se drugi aspekt iscrpljuje u kontroli jedne proceduralne odluke (pojedinačnog upravnog akta) koja se odnosi na projekat koji još nije ni u fazi realizacije. Treći aspekt se odnosi na pravo zainteresovane javnosti da direktno preispituje zakonitost ponašanja.42 Pravo javnosti na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine Ovo pravo ima svoja tri aspekta. može neposredno preispitivati akte i propuštanje privatnih lica i organa vlasti u skladu sa opštim režimima Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica . manje je izvesno da li zainteresovana javnost može neposredno pokretati postupak sudske kontrole bilo kojeg pravnog ili materijalnog akta. stav 2. odnosno sudom. Prva dva aspekta se odnose na pravo pojedinca da preispituje odluku organa vlasti u pogledu njegovog zahteva za pristup informaciji u sudskom postupku (član 9. Za NVO koje se bave zaštitom životne sredine postojanje prava se pretpostavlja. Naročito što se ponašanje ili propuštanje najčešće ne manifestuje kroz odluku već kroz propuštanje. postojanje interesa neophodnog da bi NVO imala pristup administrativnoj ili sudskoj kontroli proceduralne i materijalne zakonitosti akta. stav 1. Drugi i treći aspekt se često mešaju. ali se zapravo radi o dva različita segmenta 3. tj. ali ni prepreka da se ona propiše (3. stuba Arhuske konvencije. Olakšanim pristupom građana sudskoj kontroli akata organa vlasti i ponašanja privatnih aktera pospešuje se sprovođenje zakona kojima se štiti životna sredina i podstiče dobra administrativna praksa i odgovorno ponašanje kompanija i preduzeća. aspekt). odnosno propuštanja organa državne uprave. stav 3. takva pretpostavka ne postoji. ali samo u vezi sa postupcima u kojima se odlučivalo o dodeli dozvole za aktivnosti koje mogu imati značajan uticaj na životnu sredinu (2. Za neposredan pristup administrativnoj i sudskoj kontroli akata i propuštanja privatnih lica i organa vlasti. Arhuske konvencije). Nama se čini da. ZZŽS propisuje da zainteresovana javnost u postupku ostvarivanja prava na zdravu životnu sredinu kao stranka ima pravo da pokreće postupak preispitivanja odluke pred nadležnim organom.

član 16. u pitanjima zaštite životne sredine postojanje interesa bi trebalo tumačiti što ekstenzivnije.2. kao i sudsku kontrolu akta o dodeli integrisane dozvole. Da bi se taj nivo dostigao ili održao ili unapredio prvo je potrebno preduzeti mere utvrđivanja stanja kvaliteta životne sredine (putem fizičkih. koje treba dostići. Tako Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađenja propisuje da će se integrisana dozvola za rad postrojenja definisati na bazi standarda najbolje dostupne tehnike uz definisanje dodatnih mera. bioloških.3. potrebno je usmeriti ka dostizanju/odbrani/unapređenju standarda kvaliteta životne sredine. vazduh. od strane zainteresovane javnosti. estetskih i drugih indikatora) i na toj osnovi planirati i preduzimati mere dostizanja/odbrane/ unapređenja normiranog standarda. kriterijume i politiku izdavanja dozvola za stacionarne izvore zagađenja i proizvodne standarde. U duhu Arhuske konvencije. reguliše ponašanje potencijalnih zagađivača. ili uspostavila pravni osnov za preuzimanje standarda kvaliteta životne sredine iz direktiva EU. što podrazumeva dokazivanje postojanja interesa kako bi se dobio status stranke u upravnom postupku. održati. Na taj način usvojene su materijalno-pravne norme kompatibilne sa evropskim. ovaj zakon definiše kao „skup uslova i zahteva koji moraju biti ispunjeni u određeno vreme i na određenom području ili u pojedinim elementima životne sredine. u skladu sa posebnim propisima”. u odnosu na koji se prati efikasnost regulatornih mera. Srbija je tokom 2009. odnosno upravnom sporu. kao što su vozila i drugi emiteri. ukoliko se tim tehnikama ne može zadovoljiti standard kvaliteta životne sredine koji je na snazi (v. Standardi kvaliteta životne sredine (vazduh. priroda) posmatrano prema određenom parametru. Poželjno stanje se određuje prema ciljevima visokog nivoa zaštite životne sredine i zdravlja. Standard kvaliteta životne sredine. i/ili unaprediti regulatornim ili drugim merama. hemijskih. Njih još nazivamo „standardi mete” ili „ambijentalni standardi”.). godine usvojila set posebnih zakona kojim je preuzela. 2. odnosno regulisati ponašanje zagađivača i građana. pak. Propisi koji regulišu standarde kvaliteta dopunjuju se sa zahtevima graničnih vrednosti emisija koji se definišu u odnosu na stacionarne izvore zagađenja i druge pojedinačne izvore. Ukoliko se tim merama to ne može postići. priroda) Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica . definišu standardi vršenja zagađujućih aktivnosti ili se prema njemu koriguju. voda. Standardi kvaliteta životne sredine se odnose na normativno definisanje poželjnog statusa životne sredine ili njenog određenog dela. Što se tiče prva dva aspekta naši ZSPI i ZZŽS predviđaju administrativnu i sudsku kontrolu odluke o pravu na pristup informacijama od strane podnosioca zahteva i administrativnu i/ili sudsku kontrolu upravnih akata donetih u sve tri faze postupka procene uticaja. zemljište. regulišu ponašanja. definišu standardi koje moraju ispuniti izvori zagađenja (standardi emisija) itd.43 Zakona o opštem upravnom postupku i Zakona o upravnom sporu. Sistem. stav 3. Mi smo rekli da su standardi kvaliteta životne sredine (environmental quality standards) zahtevi koji se odnose na poželjno stanje životne sredine u celini ili jednog njenog dela (voda. Dakle. zemljište. preduzimaju se dodatne mere i posebni režimi na određenom prostoru i u određenom vremenu. standard kvaliteta životne sredine je kriterijum prema kojem se ravnaju pojedinačne odluke.

odnosno mere. kojom Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica 37 Granica tolerancije jeste procenat dozvoljenog prekoračenja granične vrednosti pod propisanim uslovima (član 3. Upravljanje kvalitetom vazduha Upravljanje kvalitetom vazduha. utvrđen na osnovu naučnih saznanja. koncentracija opasnih po zdravlje ljudi i koncentracija o kojima se izveštava javnost“ (član 18. način organizovanja i kontrola sprovođenja zaštite kvaliteta vazduha. stav 2. . kritičnih nivoa. Osnovni cilj zakona je sprečavanje ili smanjenje štetnih posledica po zdravlje ljudi i/ili životne sredine putem mera zaštite i unapređenja kvaliteta vazduha. način ocenjivanja i sistem praćenja (monitoring) i izveštavanja o stanju kvaliteta vazduha.44 čiji ciljevi. ako primenom odgovarajućih mera graničnu vrednost nije moguće dostići u zadatom roku (praktičnost). uređeni su Zakonom o zaštiti vazduha („Službeni glasnik RS“ broj 36/2009). broj 11/2010). 38 „Zahteve kvaliteta vazduha čine numeričke vrednosti graničnih vrednosti nivoa zagađujućih materija u vazduhu. koje su obezbedile modus operandi usaglašen sa evropskim. odnosno „granične vrednosti“ definišu se prema naučno uočenim ili procenjenim dejstvima na zdravlje ljudi i/ili životnu sredinu. Ovaj pristup je dopunjen horizontalnim propisima o kojima smo prethodno govorili. � Standardi kvaliteta vazduha. pokrajina i lokalna samouprava su u obavezi da obaveštavaju javnost o problemima kvaliteta vazduha na svojoj teritoriji. donje i gornje granice ocenjivanja kvaliteta vazduha. effects based approach). programima i projektima koji mogu imati značajan uticaj na životnu sredinu i putem procedura izdavanja integrisanih dozvola. a ne na tome koliko je tehnološki ili ekonomski izvodljivo njihovo dostizanje (eng. Zakon otuda definiše graničnu vrednost kao „najviši dozvoljeni nivo zagađujuće materije u vazduhu. Zakona o zaštiti vazduha). ciljnih vrednosti i (nacionalnih) dugoročnih ciljeva zagađujućih materija u vazduhu. tačka 6). � Komunikacija i informisanje. � Zbog teškoće u dostizanju graničnih vrednosti u kratkom vremenskom roku uvode se koncepti „granica tolerancije“37 (eng. Zakon daje osnov za definisanje zahteva kvaliteta vazduha38. Upravljanje kvalitetom vazduha se zasniva na sledećim pristupima. sprečile ili smanjile štetne posledice po zdravlje ljudi i/ili životnu sredinu i koja se ne sme preći kada se jednom dostigne“(član 3. kako bi se izbegle. Takvi zakoni regulišu standarde kvaliteta pojedinih medija (vazduh i voda) i zaštićenih prirodnih dobara i divljih vrsta (priroda). Država. granica tolerancije i tolerantnih vrednosti. Mere preduzete za smanjenje zagađenja vazduha na jednom izvoru ili u određenom području ne smeju dovesti do povećanja zagađenja u drugom području ili do zagađenja drugih medija životne sredine. standardi i zahtevi mogu da se primenjuju neposredno ili sprovode putem propisanih procedura donošenja odluka u vezi sa planovima. Zahteve kvaliteta vazduha i obaveze praćenja Vlada je precizirala Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Službeni glasnik RS“. tačka 5). � Integrisan pristup. margins of tolerance) i „dugoročni ciljevi“. odnosno vremenski rokovi za postizanje propisanih graničnih vrednosti.

godine u EU-27. odnosno jedinice lokalne samouprave su dužne da donesu Plan kvaliteta vazduha sa ciljem dostizanja graničnih i/ili ciljnih vrednosti zagađenja kada su ugroženi kapaciteti životne sredine ili postoji stalno zagađenje vazduha na određenom prostoru. kada je potrebno preduzimanje posebnih mera. odnosno kada zagađenje vazduha prevazilazi efekte mera koje se preduzimaju. aprila 2011). privremeno zaustaviti navedene aktivnosti. po potrebi. naročito dece. ukupne emisije sumpornih oksida (SOx) su smanjene za 78 % u odnosu na nivo iz 1990. kao instrumenta nacionalne politike na osnovu koga se donose planovi kvaliteta vazduha.europa. Ovi planovi se odnose na rešavanje najgorih lokalnih izvora zagađenja. od strane organa onog nivoa vlasti koji je nadležan za određenu zonu. Zakon polazi od logične pretpostavke da se na osnovu stanja kvaliteta vazduha. predviđa donošenje sveobuhvatne Strategije zaštite vazduha. Mogu se predvideti mere u vezi sa saobraćajem motornih vozila. radom industrijskih postrojenja. Ona zahteva od vlada da definišu zone kvaliteta vazduha koje pokrivaju celu državu. Kratkoročnim akcionim planovima mogu se preduzeti delotvorne mere za kontrolu aktivnosti koje doprinose nastanku opasnosti po zdravlje ljudi i. Zakon.eu/environment/europeangreencapital/docs/about/cities%20of%20the%20future_web. takođe. definišu planovi za dostizanje propisanog standarda kvaliteta. kao i specifične aktivnosti namenjene zaštiti osetljivih grupa stanovništva. uključujući i situacije kada lokalno zagađenje vazduha dostiže nivoe koji potencijalno ugrožavaju zdravlje. radovima na izgradnji. kratkoročni akcioni planovi i programi za smanjenje emisija zagađujućih materija u vazduh i koji moraju da budu u saglasnosti sa njom. domaće grejanje i lokalnu industriju.pdf (preuzeto 3. Izvor: http://ec. Direktiva o čistijem vazduhu za Evropu (2008/50/EC) – Cleaner Air for Europe (CAFÉ) Directive Smanjenje zagađenje sumpornim oksidima (SOx) u EU Sprovođenjem EU propisa o ograničenju zagađenja iz velikih postrojenja sa sagorevanjem i primenom standarda o niskom nivou sadržaja sumpora u gorivu za transport. utvrđenog u skladu sa metodom utvrđenom zakonom. takođe. Direktiva. Gde standardi nisu zadovoljeni. što najčešće uključuje transport. Plan se donosi na osnovu ocene stanja kvaliteta vazduha i obuhvata sve glavne zagađujuće materije i glavne izvore zagađivanja vazduha koji su doveli do zagađenja. upotrebom proizvoda koji sadrže zagađujuće materije i grejanjem domaćinstava. Ova direktiva uspostavlja harmonizovane zdravstvene standarde za zagađujuće materije u vazduhu koji izazivaju najveću zabrinutost. čiji cilj je dostizanje standarda kvaliteta na teritoriji zone u što kraćem roku. . uključuje mehanizme informisanja o kvalitetu vazduha koji građani udišu. Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica Mere sprečavanja i smanjenja zagađenja vazduha i poboljšanja kvaliteta propisuje Vlada i one obuhvataju određivanje granične vrednosti emisija zagađujućih materija iz stacionarnih izvora39 i emisija iz postrojenja za sagorevanje i pokretnih izvora 39 Uredba o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh („Službeni glasnik RS“ broj 71/2010). i obavezu izveštavanja. Granice zona se određuju prema gustini naseljenosti i kriterijumima izloženosti. Pokrajina.45 je propisala i rokove za postizanje graničnih i/ili ciljnih vrednosti u slučajevima kada su one prekoračene. moraju se definisati planovi za upravljanje kvalitetom vazduha.

isparljiva organska jedinjenja i amonijak (NH3). Takođe. water quality objective approach – WQOa) i utvrđivanje graničnih vrednosti emisija za određene zagađujuće materije (eng. odnosno. zahteva kvaliteta vazduha (integrisan pristup). emission limit value approach – ELV). Zakon o vodama („Službeni glasnik RS“. On je usmeren na krajnji rezultat određenih tehnoloških procesa (tretman otpadnih voda. broj 135/04). Drugi pristup je usmeren na određivanje maksimalnih dozvoljenih količina zagađujućih materija koji se ispuštaju iz pojedinačnog izvora u vodenu životnu sredinu.). boje i lakove). kao poseban zakon. u cilju unapređenja i zaštite životne sredine i zdravlja ljudi od štetnog dejstva acidifikacije. zakon predviđa propisivanje tehničkih zahteva i dozvoljenih količina pojedinih zagađujućih materija u određenim proizvodima (obavezni proizvodni standardi za pokretne izvore zagađenja. Zakon predviđa dva pristupa upravljanja kvalitetom: upravljanje kvalitetom na bazi ciljeva (eng. eutrofikacije i prizemnog ozona.46 zagađivanja. i regulisanje određenih zagađujućih procesa. industrijske otpadne vode. dok se prvi pristup orijentiše na status recepijenta zagađenja utvrđivanjem određenih ciljeva kvaliteta koje treba dostići u izvesnom vremenu ili sačuvati i unaprediti ukoliko je status vode već u skladu sa ciljevima kvaliteta. dejstva poljoprivrednih aktivnosti). odnosno na količine zagađujućih materija koje mogu biti ispuštene u vodu. način ocenjivanja i sistem praćenja (monitoring) i informisanje javnosti o stanju kvaliteta (za sve površinske i podzemne) vode. uz obavezu preduzimanja dodatnih mera ukoliko je to neophodno za poštovanje standarda kvaliteta životne sredine. i to za: sumpor-dioksid (SO2). u odnosu na koje se određuje nivo graničnih vrednosti emisija prema standardu najbolje dostupne tehnike. kao i usklađivanje sa maksimalnim nacionalnim emisijama40 koje se utvrđuju za pojedine zagađujuće materije. Upravljanje kvalitetom vode Slično kao Zakon o zaštiti vazduha. a radi postizanja dugoročnih ciljeva koji podrazumevaju održavanje kritičnih nivoa i zaštitu stanovništva (član 47. u ovom slučaju. Pristup koji se bazira na standardima kvaliteta može potceniti uticaj konkretne supstance na ekosistem. Prvim pristupom se određuju minimalni zahtevi kvaliteta vode u životnoj sredini kako bi se ograničilo kumulativno dejstvo emisija iz tačkastih i difuznih izvora zagađenja. odnosno ako se njegovim radom neće pogoršati kvalitet vazduha (član 56. Maksimalne nacionalne emisije utvrđuju se za acidifikujuće i eutrofikujuće zagađujuće materije i prekursore ozona. Oni se fokusiraju na određen nivo kvaliteta vode koji nije štetan po životnu sredinu i ljudsko zdravlje. Stacionirani izvor zagađivanja može dobiti dozvolu za rad samo ukoliko su emisije zagađujućih materija ispod propisanih graničnih vrednosti emisija. stav 6(2). fosilna goriva. . Oba pristupa imaju mane. propisuje dodatne uslove za određena postrojenja za koja se izdaje integrisana dozvola. tačka 18). Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađenja („Službeni glasnik RS”. uzimajući u obzir ograničenja naučnog saznanja u pogledu odnosa količine i reakcije i mehanizama njihovog prenošenja Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica 40 Maksimalna nacionalna emisija jeste maksimalna količina zagađujućih materija izražena u kilotonama koja u Republici Srbiji može biti emitovana u jednoj kalendarskoj godini u skladu sa potvrđenim međunarodnim ugovorima (član 3. azotne okside (NOx). broj 30/10) daje osnov za propisivanje standarda kvaliteta vode na teritoriji Srbije. Drugi pristup se zasniva na regulisanju izvora zagađenja preko graničnih vrednosti emisija.

Države članice treba da obezbede da se za svaki distrikt definiše plan upravljanja rečnim slivom. Teritorijalnu osnovu za integralno upravljanje čini sliv reke Dunav (deo Crnomorskog sliva).44 41 42 IPPC . na predlog Ministarstva. On predviđa da je lice koje ispušta otpadnu vodu neposredno u recipijent. Kada su u pitanju vode.47 u životnoj sredini. a Grad Beograd za vodno područje Beograd. podslivovi Pčinje. a to je dostizanje i očuvanje „dobrog statusa“ svih površinskih i podzemnih voda. Slično predviđa član 16. To znači da se za pojedino postrojenje mogu odrediti strože granične vrednosti emisija zagađujućih materija ukoliko je to neophodno za postizanje ciljeva kvaliteta koji važe za određenu vodu. koje čini skup mera i aktivnosti usmerenih na održavanje i unapređenje vodnog režima. odnosno dobar kvantitativni i hemijski status podzemnih voda propisan posebnim propisom. Na toj osnovi treba da se definišu mere i aktivnosti za postizanje opšteg cilja ODV. Cilj ODV je da se vodom upravlja na bazi rečnog sliva. kao i ODV. nisu dovoljne za postizanje „dobrog statusa“ voda. bez obzira na to što svaki pojedinačni zagađivač poštuje propisane granične vrednosti. Lepenca i Dragovištice (deo sliva Egejskog mora) i deo sliva Jadranskog mora (sliv Belog Drima i podsliv Plavske reke). 43 Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica 44 Imajući u vidu da slivu Dunava ne odgovara jedno vodno područje kao osnova za upravljanje već više vodnih područja. donosi plan upravljanja vodama za sliv reke Dunav i za vodna područja Save. Bačku i Banat.Integrated Pollution Prevention and Control – ISKZ .” ODV zahteva da osnovna jedinica za upravljanje vodama obuhvata najmanje jedan sliv. Na jednom slivu je određeno više vodnih područja kao osnovnih jedinica za upravljanje vodama. stav 2). Zakon ne prati dosledno zahtev ODV da jednom rečnom slivu odgovara najviše jedan distrikt za koji se utvrđuje jedan plan upravljanja. donosi plan upravljanja vodama za vodna područja Srem. U skladu sa tim. V. Morave i Donjeg Dunava. dužno da obezbedi prečišćavanje otpadnih voda do nivoa koji odgovara graničnim vrednostima emisije. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađenja: „Ako se prema određenom standardu kvaliteta životne sredine zahtevaju strožiji uslovi od onih koji se mogu postići primenom najboljih dostupnih tehnika. stav 3. već na jednom slivu funkcioniše više vodnih područja za koje se definišu posebni planovi. podrazumeva dobar ekološki i hemijski status površinskih voda.42 Zakon uvodi integralno upravljanje vodama. Tako Vlada. ODV zahteva da se planovi upravljanja vodama definišu na bazi rečnog sliva. obezbeđenje potrebnih količina voda zahtevanog kvaliteta za različite namene. zaštitu voda od zagađivanja i zaštitu od štetnog dejstva voda. ODV. . što znači da na jednom slivu funkcioniše više osnovnih jedinica za upravljanje. Osnovna jedinica za upravljanje jednim rečnim slivom ili većim brojem rečnih slivova jeste distrikt rečnog sliva. potrebno je preduzeti dodatne mere kontrole emisija (tzv. član 3.43 Plan upravljanja vodama na vodnom području donosi se za sliv reke Dunav. odnosno do nivoa kojim se ne narušavaju standardi kvaliteta životne sredine. Vojvodina. uz pribavljenu saglasnost Ministarstva. a ne u skladu sa geografskim i političkim granicama. ali i posebno za vodna područja. stav 1.Integrisano sprečavanje i kontrola zagađenja. Zakon u određenoj meri prihvata ovaj pristup. Zbog toga. Drugi pristup ne sprečava kumulaciju koncentracija zagađujućih materija iz različitih izvora. standard kvaliteta životne sredine može biti različit u odnosu na kategoriju vode o kojoj je reč. kombinovani pristup). dozvola sadrži dodatne mere kojima se obezbeđuje primena ovih standarda. Okvirna direktiva za vode 2000/60/EZ (ODV) predviđa da tamo gde mere zasnovane na kontroli emisija na izvoru zagađenja na bazi primene najbolje dostupnih tehnika („IPPC/ IKSZ41 postrojenja“) ili mere zasnovane na graničnim vrednostima emisija. uzimajući stroži kriterijum od ova dva (član 98. ali generalno on.

Za rešenje ovog problema neophodno je osmisliti i adekvatnu politiku finansiranja koja se zasniva na načelima „zagađivač plaća“ i „korisnik plaća“. Kako je u pitanju oblast politike zaštite životne sredine koja će zahtevati najveća ulaganja koja će se značajnim delom finansirati sredstvima građana. Jedan od najvećih problema sa kojim se Srbija suočava jeste nedostatak infrastrukture za tretman otpadnih voda i pokrivenost stanovništva sistemima za snabdevanje vodom za piće i njihova dotrajalost. dva najveća grada u Srbiji. Ministarstvo. uticaja ljudskih aktivnosti i pretpostavljenih efekata primene propisa. nemaju nijedno postrojenje za tretman otpadnih voda. rano uključivanje javnosti u kreiranje ove politike i upoznavanje sa efektima koji ta ulaganja treba da postignu učiniće. Otuda će biti Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica 45 Na primer. odnosno javnom vodoprivrednom preduzeću u roku od šest meseci od dana kada su ta dokumenta stavljena na uvid javnosti. pre svega izgradnje mreže postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda za najveća naselja u Srbiji. Primedbe na dokumenta koja se izlažu javnosti dostavljaju se Ministarstvu. politike koja treba da podstakne njeno racionalnije korišćenje kao resursa i doprinese postizanju ciljeva kvaliteta koje definiše ODV (odnosno Zakon). Beograd i Novi Sad. termine pripreme i usvajanja plana i adresu nadležnog organa od koga se mogu dobiti dodatne informacije. dužno je da nacrt plana objavi najmanje godinu dana pre početka perioda na koji se plan odnosi.45 Zakon predviđa obavezu aktivnog uključivanja javnosti u ranoj fazi pripremanja planova za upravljanje vodama i njihovo donošenje. između ostalog. odnosno javno vodoprivredno preduzeće koje je pripremilo plan upravljanja vodama.48 Planovi određuju. kvantitativnog i hemijskog statusa svih voda koje čine rečni sliv u određenom vremenskom periodu. u uslovima teške ekonomsko-socijalne situacije. Nacrt plana se javno izlaže u prostorijama Ministarstva i javnog vodoprivrednog preduzeća i na njihovoj internet stranici. To znači i potrebu za postepenim preispitivanjem politike određivanja cena korišćenja vode i taksi za ispuštanje zagađujućih materija. već se one direktno ispuštaju u Dunav i Savu. skup mera koji treba da obezbedi dostizanje dobrog ekološkog. full cost recovery). ODV zahteva od država članica da se rukovode načelom povraćaja pune cene usluga. Obaveštenje o početku pripreme ili noveliranja plana upravljanja vodama obuhvata okvirni sadržaj plana. konsultacije koje treba izvršiti. lakšim pridobijanje građana da prihvate učešće u ovom zajedničkom poduhvatu. Ove mere su povezane sa drugim segmentom Zakona koji propisuje granične vrednosti emisija za određene grupe ili kategorije zagađujućih materija i posebne planove zaštite voda od zagađenja. Iz tih izvora će biti pokriven deo troškova finansiranja infrastrukturnih projekata. na osnovu analize karakteristika rečnog sliva i trenutne procene stanja kvaliteta. Ministarstvo. odnosno javno vodoprivredno preduzeće dužno je da dostavljene primedbe razmotri i da se o tim primedbama izjasni u roku od 30 dana od dana njihovog prijema. . uključujući cenu vode kao resursa i njenu ekološku vrednost (eng.

Takođe. evropsko pravo definiše obavezu remedijacije zemljišta u slučaju štete koja nastane na njemu kao posledica određenih (industrijskih) aktivnosti ukoliko je kontaminacija takva da može dovesti do značajnog rizika ugrožavanja zdravlja ljudi. turističkih potencijala Srbije i ukupnog standarda kvaliteta života. Direktiva zahteva da sva naselja sa 2000 ili više stanovnika poseduju sisteme za sakupljanje otpadnih voda i da vrše tretman otpadnih voda u skladu sa minimalnim zahtevima pre njihovog ispuštanja u životnu sredinu. čiji je cilj da voda kojom se građani snabdevaju iz sistema za snabdevanje bude bezbedna za piće. Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica . Zaštite vodnih resursa. za sada. Direktive EU o vodi za piće i o tretmanu komunalnih voda i fondovi EU Čisto gradsko okruženje je među ciljevima Direktive o tretmanu komunalnih otpadnih voda (91/271/ EEC). jezera i morskih obala. Direktivu 2004/35/EZ o odgovornosti za štetu nanetu životnoj sredini (Environmental Liability Directive 2004/35/EC). Iako je ovo najskuplji ekološki zahtev EU za sprovođenje. U periodu 2000–2006. Upravljanje kvalitetom zemljišta Pravo EU ne definiše standarde kvaliteta zemljišta. danas se u samom jezgru Londona mogu uočiti ribolovci.europa. Ovaj propis je doprineo očišćenju reka. aprila 2011). što je do pre nekoliko decenija bilo nezamislivo. godine projekti podržani iz fondova za kohezionu politiku EU povezali su 14 miliona Evropljana sa modernim sistemima za snabdevanje vodom za piće i 20 miliona građana sa sistemima za tretman otpadnih voda. Primera radi. što je. vode za piće i kupanje su jedni od ključnih prioriteta finansiranih iz programa EU. 46 V. EU prepoznaje važnost vode za piće u Direktivi o vodi za piće (98/8/EZ).49 neophodno da politika cene vode kao resursa bude praćena transparentnošću planiranja i praćenja tokova ulaganja građana. S druge strane.eu/environment/europeangreencapital/docs/about/cities%20of%20the%20future_web. nije neophodno ove mere posebno legitimisati potrebama pristupanja EU. ali i da će znatno smanjiti zdravstvene rizike.pdf (preuzeto 3. ekosistema. Gradovi moraju vršiti redovan nadzor kvaliteta vode koja se isporučuje na mestu snabdevanja (na slavini) i redovno obaveštavati potrošače o njenom kvalitetu. Bez obzira na to što postoji percepcija da su ovi troškovi povezani sa usklađivanjem srpskog zakonodavstva sa zahtevima propisa EU. poboljšati kvalitet životne sredine i vratiti buduće generacije na reku. domaći horizontalni propisi. već pre svega ciljevima unapređenja zaštite zdravlja stanovništva i prirodnih vrednosti. Imajući u vidu da se otpadne komunalne vode direktno ispuštaju u Savu i Dunav i druge reke iz naših najvećih gradova. Čisti i zdravi gradovi garantuju svojim građanima pristup čistoj i bezbednoj vodi za piće i druge dnevne potrebe. prepušteno nacionalnim propisima. postoje evropski instrumenti koji zahtevaju zaštitu zemljišta kroz horizontalne instrumente (postupak strateške procene uticaja.46 U tom pogledu. u situaciji kada postoji samo 19 opština u Srbiji koje imaju postrojenja za tretman otpadnih voda (ne ulazeći u njihovo stanje). jasno je da će sprovođenje ove direktive u Srbiji biti najskuplje. Izvor: http://ec. smanjenje zagađenja koje je on doneo je znatno. bez prethodnog tretmana. postupak procene uticaja i postupak izdavanja integrisane dozvole) bez definisanja posebnih zahteva kvaliteta.

predstavljaju instrumente prevencije nastanka značajne kontaminacije zemljišta.47 Zakon u skladu sa načelom prevencije predviđa posebnu fazu postupka kada je reč o postupcima odobravanja planova. 63. pa zatim i prirodne vrednosti. sami ili u sticaju sa drugim. troškovi remedijacije. padaju na lice koje je degradaciju izazvalo.48 Naime. . 36/09 i 88/10) prenosi u domaći pravni poredak ciljeve Direktive 92/43/EEZ o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore i Direktive 79/409/EEZ o očuvanju divljih ptica. 104. čl. kada su specifična struktura i funkcije neophodne za dugoročno očuvanje prisutni ili će biti prisutni u predvidljivoj budućnosti i kada je status zaštite njihovih tipičnih vrsta povoljan. a posredno i preko Zakona o vodama. revitalizaciju i rekultivaciju. broj 88/2010). radova i aktivnosti koji. Povoljno stanje tipa prirodnog staništa je stanje tipa prirodnog staništa u kojem je njegovo područje rasprostranjenosti stabilno ili je u porastu. Dok su prethodna dva segmenta orijentisana na očuvanje kvaliteta određenih medija sa stanovišta. Ona utvrđuje indikatore za ocenu rizika degradacije. u skladu sa opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava i potvrđenim međunarodnim ugovorima (član 4(18)). Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica 48 Ekološki značajna područja su delovi ekološke mreže značajni za očuvanje vrsta. U skladu sa načelom „zagađivač plaća“. Ministarstvo životne 47 Povoljno stanje vrste je stanje u kojem populacije vrste imaju perspektivu dugoročnog opstanka kao životno sposobni deo prirodnog ekološkog sistema i kada se ekološko područje rasprostranjenosti vrste ne smanjuje niti postoji verovatnoća da će se u predvidljivoj budućnosti smanjiti (član 4(51)). uključujući uređenje prostora. Zakon o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS“. mere zaštite prirode su usmerene na zaštitu biološke. i 105. indikatorima za ocenu rizika od degradacije zemljišta i metodologiji za izradu remedijacionih programa („Službeni glasnik RS“. uključujući i troškove procene štete kada je to lice poznato (v. očuvanje ili unapređenje stanja prirodnih staništa i divljih vrsta. 66. Takođe. prvenstveno. Na osnovu Zakona o zaštiti životne sredine usvojena je Uredba o sistematskom praćenju kvaliteta zemljišta. Zakona o zaštiti životne sredine). geološke i predeone raznovrsnosti kao delova životne sredine. potrebe da se zaštiti zdravlja ljudi. br. Prirodno stanište je ugroženo ako nije u povoljnom stanju i/ili mu preti nestanak (član 4(52)). programa. Remedijacija je definisana kao mera zaustavljanja zagađenja i dalje degradacije zemljišta do nivoa koji je bezbedan za buduće korišćenje lokacije. preuzimajući osnovne koncepte upravljanja određenim tipovima prirodnih staništa i očuvanjem divljih biljnih i životinjskih vrsta i ciljeve očuvanja njihovog „povoljnog stanja“ (eng. osnova. Zakon o upravljanju otpadom i Zakon o poljoprivrednom zemljištu. određenih tipova staništa i staništa određenih vrsta od značaja za Republiku Srbiju. koji reguliše kontaminaciju podzemnih voda i vodotokova putem zagađenja zemljišta (koncentracije nitrata koji potiču od upotrebe đubriva u poljoprivrednoj proizvodnji). na osnovu kojih se utvrđuje stepen ugroženosti zemljišta. favourable status) kao standarda kvaliteta. mogu imati značajan uticaj na ciljeve očuvanja i celovitost ekološki značajnog područja. kao što su Zakon o planiranju i izgradnji (prostorno planiranje i urbanistički planovi). na temelju kojeg se definišu programi remedijacije. projekata. integrisanje ciljeva zaštite zemljišta ostvaruje se preko posebnih propisa. Zaštita prirode Zaštita prirode podrazumeva definisanje posebnih standarda kvaliteta životne sredine koji su usmereni na dostizanje.50 uključujući i Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađenja.

Proširenje luke u Roterdamu Izvor: http://www. planovi. U slučaju razvojnih projekata koji mogu imati značajan negativan uticaj na Natura 2000 staništa. koju usvaja Evropska komisija i koja će predstavljati zajedničko evropsko nasleđe (eng. . javna sigurnost). procedura definisana propisima EU obezbeđuju da svaki gubitak prirodnih staništa bude minimalan i nadoknađen. projekti. 50 Ekološki značajna područja Evropske unije NATURA 2000 jesu posebna područja za očuvanje staništa i vrsta i područja posebne zaštite za očuvanje staništa određenih vrsta ptica. smanjenja zagađenja koje potiče od osvetljenja u korist migratornih vrsta ptica. osnove. kompenzacija je obezbeđena kreiranjem novog prirodnog staništa površine 750 hektara u okolini Roterdama. biće vrlo teško sprovoditi razvojne infrastrukturne projekte. zaštita zdravlja. U skladu sa načelom predostrožnosti. organ nadležan za poslove zaštite životne sredine Autonomne Pokrajine. na takvom području.com/editorial/Rotterdam-Port/New-land-for-port-expansion. programima. Ciljevi očuvanja i celovitosti se utvrđuju u odnosu na standard povoljnog stanja tipa prirodnog staništa. osnova. nadležni organ će odbiti davanje saglasnosti. Na primer. radova i aktivnosti. Takođe. odnosno organ nadležan za poslove zaštite životne sredine jedinice lokalne samouprave sprovodi postupak ocene prihvatljivosti49. u skladu sa propisima Evropske unije o zaštiti staništa i zaštiti ptica (član 4. projekata. koji sami ili u kombinaciji sa drugim planovima. Izuzetno. One se mogu sastojati od uspostavljanja novog lokaliteta koji ima iste ili slične osobine kao oštećeni lokalitet ili uspostavljanja drugog lokaliteta značajnog za očuvanje biološke i predeone raznovrsnosti. stav 16a). Da bi se nadoknadila šteta na prirodnom staništu usled zauzimanja prirodnog prostora potrebnog za realizaciju projekta izgradnje terminala Maasvlatke 2. odnosno vrsta. projektima. radovima i aktivnostima. U slučaju kada se na osnovu ocene prihvatljivosti utvrdi da planovi. koje predstavlja zajedničko dobro kojim upravlja država članica u ime EU.cfm (preuzeto 3.rotterdamportinfo. Ekološki značajna područja će biti predložena za listu ekoloških značajnih područja Natura 200050. odnosno za zaštitu prirodnog dobra. Faktički. preduzete su mere zaštite zemljišta. predlog za proširenje luke za 20 % u Roterdamu uključuje i finansiranje planova koje sadrže značajne pakete mera kojima će se sprečiti gubitak prirodnog staništa sa susednog Natura 2000 područja. osnovama. projekti ili aktivnosti mogu biti odobrene ukoliko postoji preovlađujući javni interes (npr. a svako kršenje direktiva može dovesti do velikih troškova povraćaja prirodnih vrednosti i funkcija u prethodno stanje. odnosno investitoru (v. Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica 49 Ocena prihvatljivosti je postupak kojim se procenjuje da li postoji verovatnoća da sprovođenje planova. programi. ali samo ukoliko se prethodno utvrdi da ne postoji drugo alternativno rešenje i uz uslov da nosilac plana ili investitor sprovede kompenzacijske mere o svom trošku. aprila 2011). Community heritage). član 10(4)). teret dokazivanja u pogledu postojanja rizika značajnog uticaja je na predlagaču.51 sredine.. mogu imati značajan uticaj na ciljeve očuvanja i celovitost ekološki značajnih područja (član 4(43a)). radovi i aktivnosti mogu imati značajan uticaj na ciljeve očuvanja i celovitost ekološki značajnog područja. a izgrađene su i određene „prirodne stajališne stene” u zoni luke. programa.

industrija cementa. broj 135/2004)51. To znači da se postojećim i novim postrojenjima pristupa pojedinačno. posmatrano u odnosu na njihov celokupan uticaj na neposredno i dalje okruženje u celini. Integrisano sprečavanje i kontrola zagađenja Evropska politika sprečavanja i kontrole industrijskog zagađenja zasniva se na integrisanom i individualnom pristupu industrijskim aktivnostima i životnoj sredini. generisanje otpada (načelo hijerarhije upravljanja otpadom). njihov cilj je internalizacija eksternalija. ISKZ – Integrisano sprečavanje i kontrola zagađenja. agroindustrija. 1. postrojenja za upravljanje otpadom itd. vazduh. vodu i zemljište. buku. imovinu i životnu sredinu u celini (energetika.52 2. U Srbiji se ovaj pristup sprovodi na osnovu Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađenja („Službeni glasnik RS“. ekoloških troškova proizvodnje i pružanja usluga. geografsku poziciju i lokalne uslove životne sredine. dozvoljavajući nadležnom organu da. utrošak sirovina. Režim ISKZ sadrži elemente fleksibilnosti.3. uzme u obzir tehničke karakteristike postrojenja. u konačnu cenu proizvoda. Cilj Zakona o ISKZ je uspostavljanje jedinstvenog sistema sprečavanja i kontrole zagađenja određenih industrijskih aktivnosti koje imaju značajan uticaj na zdravlje. 51 U daljem tekstu Zakon o ISKZ. Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica . Uslovi iz dozvole. rudarstvo. farme. zemljište. Zakon o ISKZ se zasniva na sledećim pristupima: (1) integrisan pristup i individualan pristup (2) najbolje dostupne tehnike. proizvodnja đubriva. tj. Metod kojim se ostvaruje ovaj pristup je jedinstvena procedura u okviru koje nadležni organ analizira sve uticaje određenog postrojenja na životnu sredinu i u odnosu na to definiše tehnološke i tehničke zahteve sprečavanja ili minimiziranja zagađenja i druge mere koje je neophodno preduzeti u odnosu na ciljeve zaštite životne sredine. u definisanju uslova iz integrisane dozvole.). 2. 3. (3) fleksibilnost i (4) učešće javnosti. Takođe.3. a ne u odnosu na njegove činioce i delove posebno (stanovništvo. materijalna dobra. uključujući i granične vrednosti emisija. koji postaju sastavni deo integrisane dozvole za rad postrojenja i osnov za dalje praćenje njegovog rada. moraju biti zasnovani na najboljim dostupnim tehnikama (BAT). priroda i prirodni resursi). primenom metode integrisane dozvole. metalska industrija. Integrisano sprečavanje i kontrola zagađenja i upravljanje otpadom (standardi koji se odnose na tehnološke procese) Standardi koji se odnose na tehnološke procese imaju za cilj da usaglase ekološke kriterijume odvijanja procesa proizvodnje ili pružanja usluga sa standardima kvaliteta životne sredine i ciljevima dostizanja visokog nivoa zaštite i unapređenja okoline i zdravlja ljudi. sprečavanje incidenata i sanaciju prostora nakon zatvaranja postrojenja. energetsku efikasnost. pokrivajući emisije u vazduh. voda. Svrha zakona je obezbeđenje visokog nivoa zaštite životne sredine uzete u celini. Integrisan pristup podrazumeva da jedinstvena dozvola mora uzeti u obzir celokupan uticaj (performanse) konkretnog postrojenja (individualan pristup) na okruženja. hemijska industrija.

izvođenje ili obavljanje aktivnosti. regulišu ekološke standarde odvijanja industrijskog procesa (BAT). pokrajinskih i lokalnih vlasti. hijerarhija upravljanja otpadom. ima osobine propisa koji. pre svega. na koji funkcioniše i stavlja se van pogona ili zatvara. prema kriterijumu nadležnosti za izdavanje dozvole ili odobrenja za izgradnju i početak rada. energetska efikasnost. kao i pravo zainteresovane javnosti na pristup sudskoj kontroli odluke o izdavanju integrisane dozvole. ako to nije izvodljivo. izdatim dozvolama i rezultatima monitoringa. on omogućava da se kroz pojedinačan akt nadležnog organa (integrisanu dozvolu) reflektuju svi opšti i specifični ciljevi i načela politike zaštite životne sredine (visok nivo zaštite životne sredine.). njihovi operateri moraju obezbediti integrisanu dozvolu do kraja 2015. ukoliko nije moguće dostići standarde kvaliteta životne sredine53 primenom BAT. i pristup rezultatima monitoringa u skladu sa drugim propisima. obezbeđuje poštovanje važećih standarda kvaliteta životne sredine i demokratizaciju postupka donošenja odluka (minimalni standardi procedure). Organ jedinice lokalne samouprave nadležan za poslove zaštite životne sredine izdaje dozvolu u skladu sa ovim zakonom za postrojenja i aktivnosti za koja dozvolu ili odobrenje za izgradnju i početak rada. obezbedi praćenje rada i monitoring postrojenja. Dostupna – tehnika razvijena do stepena koji omogućava primenu u određenom sektoru industrije pod ekonomski i tehnički prihvatljivim uslovima. uključujući i tehnologiju koja se koristi. nacrtu dozvole. Kada su u pitanju postojeća postrojenja (puštena u rad pre stupanja na snagu Zakona o ISKZ). dozvoli. odnose na primenu svih odgovarajućih mera sprečavanja zagađenja. dozvola koju izdaje nadležni organ će sadržati dodatne mere kojima se obezbeđuje njihovo poštovanje. izgrađeno. održavano. Takođe. odnosno izvođenje ili obavljanje aktivnosti. 52 Najbolje dostupne tehnike (BAT) – najdelotvornije i najmodernije faze u razvoju aktivnosti i načinu njihovog obavljanja koje omogućavaju pogodniju primenu određenih tehnika za zadovoljavanje graničnih vrednosti emisija. Tehnika – način na koji je postrojenje projektovano. u skladu sa posebnim propisima. propisanih u cilju sprečavanja ili. Takođe. primenom najboljih dostupnih tehnika (BAT)52. nacrtu dozvole. s jedne strane. Nadležnost za izdavanje dozvole je podeljena između centralnih. uključujući troškove i koristi. Zakon o ISKZ obezbeđuje pravo učešća zainteresovane javnosti u postupku donošenja odluka i obaveštavanje javnosti i pristup prijavi i pratećoj dokumentaciji za izdavanje dozvole. Međutim. koji se. Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica 53 . godine. industrijsko postrojenje mora ispuniti osnovne zahteve. sprečavanje industrijskih incidenata. ako je pod uobičajenim uslovima dostupna operateru. kao i zahtevi koje definišu posebni zakoni (standardi kvaliteta vazduha.. Najbolji – podrazumeva najefikasniji učinak u postizanju visokog opšteg nivoa zaštite životne sredine. u cilju smanjenja emisija i uticaja na životnu sredinu kao celinu. da prati razvoj najboljih dostupnih tehnika. BAT je fleksibilan standard koji omogućava praćenje razvoja tehnologija i tehnika u određenim oblastima. Da bi mu bila izdata dozvola za rad. Zakon o ISKZ. izdaje drugi nadležni organ jedinice lokalne samouprave (npr. Nadležni organ mora obezbediti da sva ISKZ postrojenja na njegovom području poseduju integrisanu dozvolu. prema tome. što se posle mora odraziti na reviziju uslova iz dozvole. zaštita od buke itd.53 4. sprovede reviziju i ažuriranje uslova iz dozvole i obezbedi pristup javnosti sadržaju zahteva. Standard kvaliteta životne sredine jeste skup uslova i zahteva koji moraju biti ispunjeni u određeno vreme i na određenom području ili u pojedinim elementima životne sredine. voda i zemljišta. postrojenja za upravljanje komunalnim otpadom). načelo prevencije i integracije ciljeva održivog razvoja u sektorske politike).

a njegovo uništavanje je najmanje zadovoljavajuća opcija jer proizvodi štetne i toksične emisije. otuda. uspostavlja mehanizam putem kojeg lice koje je držalac otpada mora obezbediti upravljanje njime. odlaganje otpada deponovanjem ili spaljivanjem bez iskorišćavanja energije. iskorišćavanje vrednosti otpada (npr. Otuda dva osnovna cilja politike upravljanja otpadom EU jesu: 1. Takođe. distributer ili prodavci. eliminacija ili minimiziranje negativnih dejstava stvaranja otpada i aktivnosti upravljanja otpadom na zdravlje ljudi i životnu sredinu i 2. Nagomilavanje otpada nije održivo rešenje. broj 36/09) utvrđuje opšte koncepte i načela upravljanja otpadom. To znači da društvo treba da se odnosi prema otpadu kao resursu. otvaranje. ona je usvojila Strategiju upravljanja otpadom za period 2010–2019. Zakon ustanovljava načelo hijerarhije upravljanja otpadom. Takođe. ili faktički držalac. Primarna odgovornost u sistemu upravljanja otpadom je na proizvođaču jer on utiče na sastav i osobine proizvoda i ambalaže. uređuje sistem dozvola i nadzora za obavljanje poslova upravljanja otpadom. reciklirani ili ponovo upotrebljeni. waste management hierarchy). odnosno na njihovu podobnost da budu iskorišćeni. Zakon. reciklaža. prirodni prostor koji je potreban za njegovo odlaganje može se iskoristiti korisnije i isplativije. imati status „vlasnika otpada“54 kao njegov proizvođač. godine uspostavila zakonodavni okvir koji treba da posluži kao instrument za sprovođenje gore pomenutih evropskih ciljeva. U skladu sa osnovnim polazištima evropskog prava. Srbija je 2009. gde se kao prva i najpoželjnija opcija postavlja prevencija stvaranja otpada i redukcija upotrebe resursa i smanjenje opasnih karakteristika. tek u nedostatku boljih opcija. tj. samostalno ili Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica 54 Definisan kao „proizvođač otpada. na porast otpada utiču uvoznici. rad i zatvaranje instalacija i specifične tokove otpada i prekogranično kretanje otpada. uz eliminisanje i minimiziranje štetnih efekata na zdravlje i životnu sredinu. kompostiranje ili spaljivanje uz generisanje energije) i. lice koje učestvuje u prometu otpada kao posredni držalac otpada ili pravno ili fizičko lice koje poseduje otpad. uređuje uspostavljanje integrisanog sistema upravljanja otpadom zasnovanog na regionalnom pristupu planiranju i načelu primarne odgovornosti proizvođača. koja definiše srednjoročne i dugoročne ciljeve politike upravljanja otpadom u Srbiji.“ . a ne isključivo kao prema problemu. Zakon o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS”. Takođe. donošenjem Zakona o upravljanju otpadom i Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu. smanjenje opterećenja prirodnih resursa i primena hijerarhije u upravljanju otpadom (eng. Svako od ovih lica u lancu može. lice čije aktivnosti su dovele do njegovog nastanka. Krajnji rezultat treba da bude raskidanje veze između privrednog rasta i rasta količine otpada.. u smislu zakona. zatim ponovna upotreba proizvoda za istu ili drugu namenu.54 Upravljanje otpadom Velika količina otpada ukazuje na neefikasno upravljanje prirodnim resursima jer ukazuje na njihovo ponovno angažovanje tamo gde postoji mogućnost ponovnog iskorišćavanja otpada kao sirovine. Najbolje rešenje je sprečavanje stvaranja otpada ili njegovo vraćanje u ciklus proizvodnje.

sve troškove upravljanja otpadom snosi vlasnik otpada (član 28). Zakon je naložio jedinici lokalne samouprave da u roku od godinu dana od stupanja na snagu. Zakon definiše ekološke standarde obavljanja ovih poslova i tehnoloških procesa i kontrolu poštovanja tih zahteva. Preko definisanja uslova za izdavanje dozvole za upravljanje i nadzor. kojom se favorizuju proizvodi koji se mogu ponovo upotrebiti ili reciklirati u odnosu na neefikasne proizvode. zahteva da se otpad tretira ili odlaže što je moguće bliže mestu njegovog nastajanja. Sistem dozvola i nadzora treba da obezbedi „upravljanje otpadom na način kojim se ne ugrožava zdravlje ljudi i životna sredina (član 2(1))“56. decembra 2012. . koja uključuje. Zakon. On upravljanje može obezbediti sam ili ga poveriti licu koje je zakonom ovlašćeno za upravljanje otpadom. i troškove njegovog uklanjanja i remedijacije područja nakon prestanka rada. a samim tim mogu se i podsticati proizvođači da uvode mehanizme praćenja svog proizvoda i njegovo ponovno vraćanje u ciklus proizvodnje nakon prestanka njegove upotrebe. U skladu sa načelom „zagađivač plaća“. odnosno u regionu u kojem je proizveden. uključujući i nadzor nad tim aktivnostima i brigu o postrojenjima za upravljanje otpadom posle zatvaranja. skladištenja. Jedan od ciljeva Strategije je pokrivanje što većeg broja stanovnika sistemom upravljanja komunalnim otpadom. Proizvođač otpada mora organizovati upravljanje otpadom o svom trošku i odgovoran je za primenu načela hijerarhije upravljanja otpadom (čl. tretmana i odlaganja otpada. u sporazumu sa jednom ili više jedinica 55 „Upravljanje otpadom“ u smislu zakona jeste sprovođenje propisanih mera za postupanje sa otpadom u okviru sakupljanja. može se uticati na preferencije potrošača ka ekološki povoljnijim opcijama. ako nije u mogućnosti da organizuje postupanje sa otpadom u skladu sa ovim zakonom. pored operativne cene funkcionisanja postrojenja za upravljanje otpadom. Da bi sistem ostvario svoj osnovni cilj (prevenciju nastanka). odlaganje ili spaljivanje otpada bez iskorišćavanja energije trebalo bi da bude najskuplja opcija upravljanja otpadom u poređenju sa opcijama koje su više na lestvici hijerarhije upravljanja. ekonomskim instrumentima i poreskom politikom. Zakon primarno vezuje obavezu obezbeđenja upravljanja otpadom za proizvođača otpada. Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica 56 Operateri postojećih postrojenja za upravljanje otpadom dužni su da izrade program mera prilagođavanja rada postrojenja sa zahtevima koje propisuje Zakon o upravljanju otpadom za period do 31. Integrisano upravljanje otpadom treba da se obezbedi primenom Zakona i sprovođenjem Strategije upravljanja otpadom za period 2010–2019 (Strategija) i planskih dokumenata. Regionalno upravljanje otpadom obezbeđuje se razvojem i primenom regionalnih strateških planova zasnovanih na evropskom zakonodavstvu i nacionalnoj politici. i 26). 25. transporta. u skladu sa načelom blizine i regionalnog pristupa. Na taj način preuzima se zahtev koji proizilazi iz evropskih propisa da se otpad može poveriti samo licima koji imaju dozvolu za obavljanje poslova upravljanja otpadom ili koja su registrovana.55 preko lica koja imaju dozvolu za poslove „upravljanja otpadom”55. Sa druge strane. godine. To se postiže određivanjem pune cene koštanja troškova odlaganja ili spaljivanja. kako bi se izbegao njegov transport i rizici po životnu sredinu.

. Od 1980. što je cilj i evropske politike (načelo rešavanja ekoloških problema na izvoru) i Bazelske konvencije o prekoganičnom kretanju opasnog otpada (načelo samodovoljnosti). od 1990. Izvor: Diverting waste from landfill . Niža tarifa se primenjuje na spaljivanje otpada bez oslobađanja energije. a deo odlazi na finansiranje opštinskih ekoloških sporazuma. nije isti nivo naplate za otpad iz domaćinstva i industrije. Zakon podstiče udruživanje opština u rešavanju ovog problema preko stvaranja tzv. Upravljanje otpadom iz domaćinstava u Flandriji U periodu između 1996. Odvojeno prikupljen otpad koji se može reciklirati je izuzet iz dažbine. Ona je u početku bila niska. Flandrijske opštinske vlasti u flamanskom delu Belgije su odgovorne za prikupljanje i tretman otpada iz domaćinstava koji nastane u njihovoj opštini. Takođe. kao što su kontejneri ili druga sredstva i opremanje i obezbeđenje centara za sakupljanje komunalnog otpada koji nije moguće odložiti u kontejnere (kabasti i drugi otpad). Infrastruktura treba da bude pristupačna i olakša domaćinstvima prethodnu selekciju. potrebno je da opštine obezbede održivu infrastrukturu i pokrivenost teritorije. Najveći deo otpada iz domaćinstava se reciklira. Dakle. uvećana za 260 %. flat rate). Takođe. Prihodi od dažbina idu u budžet Flamanskog regiona. jer se danas samo 1 % ukupnog otpada iz domaćinstava odlaže na deponije. tretman ili odlaganje otpada na svojoj teritoriji.) može predati na mesto određeno za selektivno sakupljanje opasnog otpada ili ovlašćenom pravnom licu za sakupljanje opasnog otpada. i 2006. Pokrivanjem Srbije regionalnim centrima za upravljanje otpadom trebalo bi da se postigne samodovoljnost Srbije u pogledu rešavanja problema otpada nastalog na njenoj teritoriji. odredi lokaciju za izgradnju i rad postrojenja za skladištenje. Jedinice lokalne samouprave su u obavezi da sačine lokalne planove upravljanja otpadom.56 lokalne samouprave. godine Flamanski region je postigao zadivljujući rezultat.Effectiveness of waste-management policies in the European Union (EEA Report No 7/2009). u kombinaciji sa minimalnom jedinstvenom taksom za sva domaćinstva (eng. potrebno je obezbediti da se opasan otpad iz domaćinstva (otpadne baterije. kompostira ili spaljuje uz oslobađanje energije. i 1997. Takođe. odnosno 54 evra po toni. regiona za upravljanje otpadom za sporazumno zajedničko upravljanje. godine primenjuje se taksa za odlaganje otpada. razvrstavanje i odlaganje. boje i lakovi. a mnogo niža na spaljivanje uz generaciju energije. Danas su gotovo sve opštine uvele shemu „plati koliko bacaš” (eng. Odgovornost uključuje i obavezu izrade propisa za prikupljanje i upravljanje otpadom na regionalnom nivou. pesticidi i dr. ali je između 1993. Domaćinstva i drugi proizvođači komunalnog otpada su obavezni da sprovedu prethodno selektiranje otpada radi reciklaže. primenom specifične obavezne vreće za otpad ili putem složenijih sistema prikupljanja sa čipovanim posudama koje se mere prilikom prikupljanja. troškova i profita. da bi domaćinstvo izvršilo svoj deo „domaćeg zadatka“. koji treba da olakša partnerstvo javnog i privatnog sektora u rešavanju ovog problema putem odgovarajuće forme podele odgovornosti. Postoji 27 međuopštinskih asocijacija za upravljanje otpadom. ulja. pay as you throw). Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja priprema novi Zakon o komunalnim delatnostima. obezbede infrastrukturu za sakupljanje otpada iz domaćinstava. godine skoro sve opštine sarađuju putem međuopštinskih udruženja u uspostavljanju infrastrukture za prikupljanje i tretman otpada.

broj 36/09). Sprovođenje i primena novog zakonskog okvira. biorazgradnja. Kada je u pitanju opasan otpad. proizvođač ili uvoznik proizvoda koji nakon upotrebe postaje opasan otpad dužan je da ga preuzme nazad ili da za to ovlasti drugo lice.). oslobađanje energije).57 Pored opštih pravila za sve kategorije otpada. Takođe. Zakon reguliše posebne obaveze u pogledu karakteristika određenih proizvoda koji postaju deo posebnog toka otpada i odgovornosti upravljanja njima (akumulatori i baterije. i usklađenosti sa nacionalnim ciljevima upravljanja otpadom definisanim u planskim dokumentima koje predviđa Zakon (nacionalni. Zakon sadrži posebna pravila koja se tiču opasnog otpada. organizovati infrastrukturu za prikupljanje komunalnog otpada. otvaraju prostor za posebnu vrstu preduzetnika i profesionalaca (odnosno novu privrednu granu) koji će primarnim stranama obavezanim zakonom ponuditi usluge preuzimanja njihovih obaveza u sklopu poslovnog poduhvata. . regionalni i lokalni planovi upravljanja). u skladu sa odgovarajućim tehnologijama. elektronska oprema. otpadna ulja. omogućiti građanima da izvrše prethodno selektiranje otpada iz domaćinstava. interesu građana. što je prilika za povećanje zaposlenosti. propisuje specifična pravila koja se odnose na osnovne zahteve koji se tiču ekoloških osobina ambalaže koja se stavlja u promet na teritoriji Srbije i pravila za uspostavljanje integrisanog sistema upravljanja ambalažnim otpadom. ali pri tome moraju voditi računa o njihovoj ekonomskoj održivosti. koja će. uključujući i podobnost ambalaže za reciklažu. gume. Tretman mogu vršiti samo postrojenja koja imaju dozvolu za tretman opasnog otpada. ukoliko se daje koncesija nekom preduzeću za suviše dug period i bez jasnih ugovornih garancija i obezbeđenja. rizikuje se neefikasnost i viša cena upravljanja komunalnim otpadom za građane. ravnoteži ugovornih prava i obaveza57. medicinski otpad itd. osloboditi prostor za korisne namene i podići estetski doživljaj prostora u kojem građani žive. za kog zakon vezuje obavezu obezbeđenja upravljanja otpadom i snošenja troškova. Jedinice lokalne samouprave će morati. omogućiti upravljanje otpadom u skladu sa načelom hijerarhije. sa svoje strane. Osnovni zahtevi se odnose na proizvodnju i sastav ambalaže. Na taj način će se smanjiti rizici po zdravlje ljudi od smetlišta i tehnološki neprihvatljivih deponija. Povraćajem otpada proizvođač ili uvoznik stiče status vlasnika otpada. Zakon predviđa zabranu mešanja različitih kategorija opasnog otpada i opasnog i neopasnog otpada. i uspostaviti mrežu postrojenja. preko sistema primarne odgovornosti proizvođača za upravljanje otpadom. kao poseban režim u odnosu na opšti. Upravljanje ambalažnim otpadom Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu („Službeni glasnik RS“. ovi zakoni. kao i odlaganje opasnog otpada bez prethodnog tretmana kojim se značajno smanjuju opasne karakteristike otpada. otkloniti šteta po imovinu i neprijatnosti po domaćinstva. Istovremeno. vozila. One će to moći da učine i uz zajedničke poslovne poduhvate sa privatnim sektorom. mogućnost njene ponovne upotrebe ili ponovnog iskorišćavanja (kompostiranje. Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica 57 Na primer. doprineće vraćanju otpada iz stihije u kontrolisane tokove. i posebnih tokova otpada.

Korporativna inicijativa u Srbiji i ambalažni otpad (javno-privatno partnerstvo) „Sekopak“ je operater sistema. Ona poseduje dozvolu za upravljanje ambalažnim otpadom izdatu od strane Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja. ali i pored toga nisu u celosti uspešni u ostvarivanju ciljeva ponovnog iskorišćavanja ambalažnog otpada. finansijskog simbola koji govori o tome da je za ambalažu koja tu oznaku nosi plaćena nadoknada za njeno zbrinjavanje nakon upotrebe. za šta pribavljaju dozvolu od ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine. ali se ne bavi fizičkim zbrinjavanjem ambalažnog otpada. naknadu plaćaju i obveznici koji su ispunili neki od dva uslova. preduzeća mogu prilagoditi svoje poslovanje obavezama iz zakona na tri načina: 1. U Srbiji se značajan deo industrije opredelio za samoorganizovanje tako što je osnovano posebno preduzeće. takođe. na koje je preneo svoje obaveze upravljanja ambalažnim otpadom.php (preuzeto 4. Apatinska pivara (InBev) i Bambi Banat. A&P (Pepsi).o. prenosom obaveze upravljanja ambalažnim otpadom na ovlašćenog operatera koji poseduje dozvolu za upravljanje ambalažnim otpadom i koji ispunjava obavezu umesto njih. koji se zasniva na odgovornosti proizvođača. 2. godine. u skladu sa zakonom. pakera/punilaca i isporučilaca. organizacije za ponovno iskorišćenje su okupljene u kišobran asocijaciju zvanu Pro Europe. Čistoća i zelenilo – Subotica i drugi. Oni moraju obezbediti preuzimanje upotrebljene ambalaže od krajnjeg korisnika ili preneti svoju obavezu upravljanja ambalažnim otpadom ugovorom koji zaključuju sa operaterom koji. lokalnih operatera za upravljanje otpadom kao što su Porr Werner & Webber – Niš. Green Dot). Naime. Zakon je definisao obavezu upravljanja ambalažnim otpadom za pomenute kategorije lica koja godišnje na tržište Srbije plasiraju nepovratnu ambalažu u količini većoj od 1000 kilograma.o. recikliranja ili ponovnog iskorišćavanja.58 Zakon uspostavlja sistem za povraćaj i prikupljanje upotrebljene ambalaže i ambalažnog otpada u svrhe ponovne upotrebe. već posao organizuje preko svojih partnera. „Sekopak d. Izvor: http://sekopak. Ball Packaging Europe. jedan od osnovnih uslova za pribavljanje dozvole jeste priprema i podnošenje detaljnog plana upravljanja ambalažnim otpadom. uvoznika. februara 2011). samostalnim upravljanjem ambalažnim otpadom. Fresh&Co. ovu naknadu plaćaju oni obveznici zakona koji nisu pribavili dozvolu za samostalno upravljanje ambalažnim otpadom ili preneli svoje obaveze na ovlašćenog operatera. „Sekopak“ je 33. odnosno društvo sa ograničenom odgovornošću. Carlsberg. Beograd – Društvo za postupanje sa ambalažnim otpadom“ osnovali su Knjaz Miloš. Ova organizacija je otvorena za članstvo svih zainteresovanih kompanija i saradnju sa jedinicama lokalne samouprave. obavlja delatnost upravljanja ambalažnim otpadom. Komunalac – Čačak. koja je i generalni zastupnik licence pod nazivom „Zelena tačka” (eng. članica organizacije Pro Europe od oktobra 2009. Prema tome. plaćanjem naknade Fondu za zaštitu životne sredine Republike Srbije za neispunjenu obavezu upravljanja ambalažnim otpadom. 3. Čistoća – Kragujevac.com/o_nama. Coca Cola HBC. Tetra Pak Production. .

tj. 5. pokretna meta. pored održivog finansiranja politike zaštite životne sredine. 58 Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 on industrial emissions (integrated pollution prevention and control). biće potrebno obezbediti dalje usaglašavanje. obezbeđenje administrativnih kapaciteta na nivou države. U pregovorima za pristupanje Srbija će morati da pokaže. pored formalne usklađenosti. Dalji razvoj domaće politike i zakonodavstva u oblasti životne sredine u kontekstu procesa pristupanja EU Država članica odgovara za pravilno sprovođenje i primenu propisa EU na svojoj teritoriji bez obzira na nivo vlasti kojem je taj posao poveren. već je konkretna. treba imati u vidu da su evropski propisi tzv. Direktive 2008/98/EZ). i uzajamna koordinacija. Za početak. horizontalno i vertikalno. Na primer. što je osnova na kojoj se jedino može pratiti učinkovitost usvojenih politika i obezbediti planiranje i sistem izdavanja dozvola i njihovih revizija zasnovanih na informacijama. jasnu podelu nadležnosti (horizontalno i vertikalno). U oblasti upravljanja otpadom. ali i privatnih lica.4. a da je u međuvremenu usvojena nova Okvirna direktiva o otpadu 2008/98/EZ. a za prestanak statusa otpada da postoji tržišna potražnja (za druge uslove v. i 6. Autonomne Pokrajine i jedinice lokalne samouprave. preneti u potpunosti kombinovani pristup u sistem izdavanja dozvola i obezbediti primenu načela punog povraćaja troškova. by-products) kao sekundarni rezultat nekog proizvodnog procesa neće smatrati otpadom (pa otuda nije potrebna dozvola i poseban režim prekograničnog kretanja) i kada određene vrste otpada mogu izgubiti takav status. Naš zakon nema ova rešenja. U oba slučaja neophodno je postojanje upotrebne vrednosti koja nije apstraktna. mora biti podignuta na svim nivoima vlasti. nova direktiva daje razjašnjenja kada se nusproizvodi (eng. svest o važnosti ove politike i potrebe njenog bezuslovnog uključivanja u razvojne politike. imajući u vidu da se naš zakon konceptualno usaglašavao sa Direktivom 2006/12/EZ o otpadu. što može izazivati probleme u postupku izdavanja dozvola za upravljanje otpadom i u režimu kretanja otpada. u oblasti horizontalnog zakonodavstva biće neophodno preneti Direktivu 2004/35/EZ o odgovornosti za štetu nanetu životnoj sredini i obezbediti neposredan pristup zainteresovanoj javnosti pravnoj zaštiti kada su u pitanju akti i propuštanja organa vlasti. razlikovanju situacije kada je u pitanju režim kretanja robe/proizvoda. a kada režim kretanja otpada. detaljnije čl.59 2. Postojeće politike se reformišu i uvode se nove politike i instrumenti. koja je uvela neke nove definicije59. Srbija se opredelila da značajan deo poslova u oblasti životne sredine poveri Vojvodini i jedinicama lokalne samouprave. U oblasti sprečavanja i kontrole industrijskog zagađenja biće potrebno usaglašavanje sa novom Direktivom 2010/75/EU o industrijskim emisijama58. Što se tiče daljeg formalnog usklađivanja zakonodavstva. Otuda će najveći izazov biti. takođe će biti potrebno dodatno usaglašavanje. i sposobnost da usvojeno zakonodavstvo sprovodi i primenjuje bez obzira na nivo vlasti na kojem se sprovođenje i primena odvija. S tim u vezi. Značajan izazov će predstavljati i obezbeđenje kapaciteta za uvođenje integrisanog monitoringa/praćenja stanja životne sredine i metodologije prikupljanja uporedivih podataka o faktorima zagađenja i uticajima na sve oblasti. Za rezidue postoji uslov izvesnosti dalje upotrebe. 59 Na primer. Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica . U oblasti upravljanja vodama biće neophodno obezbediti integrisano upravljanje slivovima.

smanji emisije gasova sa efektom staklene bašte za 20 % u odnosu na nivo iz 1990. putem restrikcija u parkiranju. Takođe. a drugi definiše pojedinačne obaveze država članica u smanjenju emisija takvih gasova u sektorima koji nisu pokriveni sistemom trgovine emisija (poljoprivreda. taksi za ulazak vozilima u centralne gradske zone. . Ujedno. EU već najavljuje da će voditi politiku proširenja tržišta emisijama staklene bašte na susedne države. Prvi instrument reguliše obavezu industrije i energetskog sektora da za emisije CO2 iz svojih postrojenja pribave dozvole kojima se trguje na tržištu emisijama gasova sa efektom staklene bašte. energetske neefikasnosti i visokog nivoa emisija CO2 po glavi stanovnika. upravljanje otpadom. Cilj EU je da do kraja 2020. godine. Gradovi i borba protiv klimatskih promena Gradovi mogu doprineti borbi protiv klimatskih promena i podsticanjem korišćenja prevoznih sredstava koja ne sagorevaju fosilna goriva (bicikl. Zelene zgrade koje zahtevaju manje energije za osvetljavanje. koja uspostavlja minimalne zahteve koji se odnose na izgradnju novih zgrada i unapređenje postojećih. zagrevanje i hlađenje pomoću „pametne” upotrebe stakla/prozora i inovativnih sistema za protok vazduha jesu važan segment napora za stvaranje energetski efikasnih i održivih gradova. imajući u vidu da ovo pitanje zadire u planiranje razvoja gotovo svih sektora ekonomije (naročito energetike i industrije). transport. poveća učešće obnovljivih izvora energije u ukupnoj proizvodnji na 20 % i smanji primarnu potrošnju energije za 20 % merama energetske efikasnosti. saobraćaj. godine. niske cene struje. u uslovima velike domaće zavisnosti od fosilnih goriva. uvođenjem gradskih biciklova. Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica 60 Naročito Direktiva 2009/29/EZ o izmeni Direktive 2003/87/EZ o unapređenju i proširenju sheme trgovine gasovima sa efektom staklene bašte i Odluka 406/2009/EZ o naporima država članica da smanje emisije gasova sa efektom staklene bašte kako bi postigle ciljeve Zajednice za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte do kraja 2020. lokalna samouprava može voditi efikasnu ekološku i klimatsku politiku definisanjem ekoloških zahteva ponude u javnim nabavkama.). Kada su u pitanju jedinice lokalne samouprave naročit izazov će predstavljati uključivanje pitanja klimatskih promena i energetske efikasnosti u politike prostornog i urbanističkog planiranja i izdavanja građevinskih dozvola (energetska efikasnost zgrada). uvođenjem gradskog prevoza koji pokreću obnovljivi izvori energije itd. metro…). Program EU za zelene zgrade ohrabruje preduzimanje mera energetske efikasnosti i u zgradama koje nisu namenjene stanovanju. kako bi obezbedila jednake uslove konkurencije (level playing field) u kontekstu Evropske energetske zajednice. tramvaj. planiranja saobraćaja i lokalnog transporta (podsticanje prevoza koji ne emituje CO2).60 Najveći izazov će predstavljati preuzimanje obaveza koje proizilaze iz novog paketa propisa EU u oblasti borbe protiv klimatskih promena60. građevinarstvo itd. Jedinice lokalne samouprave mogu smanjivati svoj CO2 otisak integrisanjem ciljeva energetske efikasnosti i mera smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte analizom CO2 otiska u obavljanju poslova iz sopstvene nadležnosti i preduzimanjem organizacionih mera za njegovo smanjenje. izgradnjom infrastrukture za biciklove. EU podstiče zelene zgrade Direktivom o energetskim performansama zgrada (2010/31/EZ). takvim merama se postižu ciljevi smanjenja zagađenja vazduha i smanjenja buke. dodelu javnih nabavki itd. kojoj pripada i Srbija.

Troškovi Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica 62 63 Ibid. tehnološki. industrija. . 5. infrastrukturni i administrativni) i vremenska projekcija faznog dostizanja zahtevanih standarda kvaliteta životne sredine. mreža postrojenja za upravljanje komunalnim otpadom i opasnim otpadom itd. proces zahteva i ulaganje u administrativne kapacitete na nivou države. 2. Takođe. Takođe.1. energetske efikasnosti i upravljanja hemikalijama.5..eu/LexUriServ/LexUriServ. Politika zaštite životne sredine i građani (troškovi i koristi) Uvođenje i primena zahteva propisa EU koji se odnose na proizvode i proizvodne procese u vezi je sa dostizanjem propisanih standarda kvaliteta životne sredine. U međuvremenu su usvajane nove politike. Commission of the European Communities „The Challange of Environmental Financing in the Candidate Countries“ (COM (2001)304). str.. str. prema podacima iz izveštaja Agencije za zaštitu životne sredine u Srbiji tek 19 opština ima 61 Ovo je prirodna posledica načela „jednakih pravila konkurencije“ (level playing field) unutrašnjeg tržišta koji podrazumeva branu zloupotrebi slobode kretanja robe i usluga putem iskorišćavanja nižih standarda zaštite životne sredine (ekološki damping). Od takvog pregleda stanja zavisi procena potrebnih investicija kako bi se dosegli zahtevi iz propisa EU (tehnički. Otuda se od država koje žele da pristupe EU očekuje da same uspostave održive mehanizme finansiranja preuzimanja i sprovođenja obaveza koje proizilaze iz pravnih tekovina EU u oblasti životne sredine61. procena troškova je rađena u odnosu na tadašnje stanje pravnih tekovina EU u oblasti životne sredine. http://eur-lex.63 Ove brojke mogu imati samo relativan značaj za Srbiju. Pre svega. Međutim. stav 4.).do?uri=COM:2001:0304:FIN:EN:PDF. Kada su u pitanju države Centralne i Istočne Evrope (CIE).) predstavlja obavezu iz članstva. Ugovor o funkcionisanju EU izričito zahteva da države članice obezbeđuju finansiranje i izvršavanje politike u oblasti životne sredine (član 192. poljoprivreda. pokrajine i jedinice lokalne samouprave i pravosudne kapacitete koji treba da sprovode i prate primenu tih propisa. procene intenziteta potrebnih investicija su se razlikovale po državama: od 2 % BDP za Češku do 11 % BDP za Bugarsku.5. analiza troškova prilagođavanja za svaku državu polazi od analize postojećih administrativnih i infrastrukturnih kapaciteta i privredne strukture.61 2.) i investicije u prilagođavanje i unapređenje industrijskih tehnika i tehnologija.europa. samostalno finansiranje politike uspostavljanja visokog nivoa zaštite životne sredine i njenog integrisanja u druge sektorske politike (energetika. mreža postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda. 4. značajne infrastrukturne investicije (postrojenja za snabdevanje vodom za piće. Dostizanje standarda kvaliteta životne sredine podrazumeva. procenat otpadnih voda koje su prethodno tretirane pre ispuštanja u državama CIE kretao se od 33 % do 77 %. U tom smislu. prema tome. Primera radi. naročito u oblastima borbe protiv klimatskih promena. S druge strane. službe Komisije su procenjivale da je za punu implementaciju pravnih tekovina u oblasti životne sredine potrebno godišnje ulaganje na nivou od 2 do 3 % BDP (tada) država kandidata62. saobraćaj.

i 99-100. Priuštivost se određuje kao procenat ukupnog prihoda domaćinstva koji je ono spremno da izdvoji za plaćanje svih komunalnih usluga (voda. U tom segmentu govorimo o klasičnom ulaganju. zapravo.66 Razlika između priuštivosti i pretpostavljene pune cene tih resursa/ekoloških usluga 64 Agencija za zaštitu životne sredine – Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine.62 postrojenje za tretman otpadnih voda (Beograd i Novi Sad nemaju postrojenje za tretman komunalnih otpadnih voda).. sa druge strane? To je pitanje priuštivosti (eng. Beograd. akvizicijom EU standarda povećava se mogućnost plasmana takvih proizvoda i usluga i na treća tržišta. str. Naime. dok se blizu 90 % industrijskih otpadnih voda ispušta bez ikakvog tretmana direktno u kanalizacione sisteme ili u reke64. kako rešiti problem jaza između platežne moći korisnika prirodnih resursa i komunalnih usluga (čitaj: građana). U tom smislu. Ko i kako finansira ove troškove? Ovde zapravo govorimo o distribuciji troškova politike zaštite životne sredine unutar celokupne zajednice. koji je jedinstven bez obzira na uzajamne razlike na terenu. Mnogo važniji je metodološki pristup koji se od država CIE očekivao na putu ka punopravnom članstvu. Pravilo „zagađivač plaća“ nam ukazuje na to da bi najveći teret trebalo da snose zagađivači. energija. monitoringa i remedijacije i unapređenja kvaliteta životne sredine opet treba da snose zagađivači i korisnici resursa. Troškove administriranja. Kada govorimo o troškovima prilagođavanja tehnoloških procesa tehnologije i proizvoda sa zahtevima propisa EU. taj procenat će bit veći ili manji u zavisnosti od rasta prosečnih prihoda domaćinstva na nivou države. postaju i domaći zahtevi. afordability) dostizanja visokog nivoa zaštite životne sredine definisanog propisima EU u odnosu na realne mogućnosti obveznika.65 U načelu to je trošak industrije (proizvodne i uslužne). a preko cene proizvoda i usluga krajnji potrošači. troškove ispunjavanja zahteva koji se odnose na proizvode (robe i usluge) i proizvodne procese treba da snose različiti sektori industrije. 66 Na primer. da sa harmonizacijom propisa obavezni ekološki zahtevi EU za stavljanje proizvoda u promet. ako se priuštivost odredi na nivou od 4 % prihoda domaćinstva. sve države CIE su definisale strategije preuzimanja pravnih tekovina EU u oblasti životne sredine zajedno sa planovima finansiranja. mi govorimo. 2007. Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica 65 Treba reći. Otuda uporedna analiza troškova država CIE sličnih karakteristika nije najvažnija informacija na kojoj se može zasnivati analiza troškova pristupanja Srbije. 26. .). Sredstva na taj način treba da budu usmerena na finansiranje politike životne sredine. sa jedne. „Environment in Serbia – an indicatorbased review“. Međutim. odlaganje otpada. o investicijama (pretežno) privatnog sektora koje su neophodne da bi on uopšte mogao da posluje na unutrašnjem tržištu EU i da plasira proizvod na tržište EU. Načelo naplate pune cene korišćenja resursa (full-cost recovery) ukazuje nam na to da određene politike finansiraju korisnici kroz cenu dažbina koje plaćaju za pribavljanje određenog resursa (snabdevanje vodom i prečišćavanje otpadnih voda) ili komunalne usluge (rešavanje problema komunalnog otpada).. Pri tome. i realne cene infrastrukturnih zahvata koji su neophodni za sprovođenje evropskih direktiva.

koje bi se dogodilo i da nema procesa usklađivanja propisa. Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica 2. 4. 68 U uslovima prekomerne potrošnje resursa. poljoprivredno zemljište i resurse riba zbog smanjenja količina kiselih kiša. fondova EU. oni mogu predstavljati dobit za druge sektore privrede i smanjenje troškova za druge oblasti politika. merama ograničenja emisija iz fabrika i obaveznih standarda kvaliteta benzina.2. direktnih investicija.63 (full-cost recovery)67 predstavlja jaz koji treba da se finansira iz drugih izvora. bilateralnih kredita itd. te u tom segmentu govorimo o klasičnom ulaganju. troškovi prilagođavanja tehnologije proizvoda i ambalaže direktivama EU predstavljaju investicije privatnog sektora koje su neophodne da bi on uopšte mogao da plasira proizvod na tržište EU. potrošnje iznad evropskog proseka. Na toj osnovi se definišu jasni i kredibilni planovi finansiranja potreba u procesu pristupanja. Istovremeno. bilateralne pomoći.70 67 Kao što smo rekli. U tom smislu se može reći da za preduzeće koje nije imalo nameru da plasira svoj proizvod na tržište EU prilagođavanje pravilima EU predstavlja trošak pristupanja. Stvaranjem jakih administrativnih kapaciteta za apsorpciju sredstava iz fondova EU (kapacitet za samostalno upravljanje fondovima EU) znatan deo ovih investicija može biti pokriven bez angažovanja domaćih sredstava. to će značiti i manje štete po šume. prema tome. str. uključujući identifikovanje mogućih izvora finansiranja i izvore prihoda za neophodne investicije u životnu sredinu. Priuštivost je. nego što su postrojenja za tretman i odlaganje otpada.68 Ta razlika se finansira iz domaćih izvora. komercijalnih kredita.69 Finansijski izazovi koji dolaze iz sektora životne sredine zobg značajnih troškova. Više stope recikliranja i ponovne upotrebe proizvoda smanjuju utrošak prirodnih resursa za njihovu proizvodnju i ostavljaju veći raspoloživi prirodni prostor za produktivnije svrhe. a ne od korisnika. ali i unapređenje uslova za razvoj turističkih potencijala. povećanje cene ne mora uticati na priuštivost jer će potrošači samo racionalizovati potrošnju resursa prema stvarnim potrebama. Tu uzimamo u obzir i faktor racionalizacije potrošnje. do momenta kada će se iz procenta ukupnih prihoda domaćinstva moći „priuštiti“ finansiranje pune cene. kao i uticaja te cene na potrošnju. omogućavaju bolje standarde uslova života i očuvanje biodiverziteta. Projekcija priuštivosti treba da pomogne u proceni sposobnosti korisnika da plate punu cenu uvođenja i održavanja održivih komunalnih sistema.5. 70 Treba reći da sa harmonizacijom propisa obavezni ekološki zahtevi EU za stavljanje proizvoda u promet postaju i domaći zahtev. S druge strane. Istovremeno. unapređenje kvaliteta vazduha u urbanim centrima. polazni koncept od kojeg se preduzima programiranje ukupnih nacionalnih troškova. Primera radi. kredita međunarodnih finansijskih institucija. . Unapređenje kvaliteta površinskih i podzemnih voda i upravljanje otpadom. što je indikator veoma niske cene. čije vrednosti najčešće i ne možemo kvantifikovati. takođe predstavljaju faktore smanjenja zdravstvenih rizika. Dobiti 69 Commission of the European Communities „The Challange of Environmental Financing in the Candidate Countries“ (COM (2001)304). puna cena resursa odražava troškove postrojenja i ekološke troškove korišćenja resursa. kao rezultat postepenog povećanja cene resursa/ekoloških usluga. rezultiraće manjim troškovima lečenja respiratornih oboljenja i manjim brojem preranih smrtnih slučajeva.

iznela je procenu da bi za period 1999–2020. godine. treba reći da je rizik neprilagođavanja ekološkim standardima procesa proizvodnje zatvaranje postrojenja i gubitak poslova. eu/environment/enlarg/pdf/benefit_short. na primer. radi se o ulaganjima u podizanje standarda kvaliteta života i konkurentnost. Dodajmo tome da kada neko danas „misli“ politiku ekonomskog razvoja (lokalno.71 Takođe. on „misli“ životnu sredinu. godine. 19. energetika. pri tome. koju je za potrebe EK izradio Ecotec 2001. administracije itd. str. upravljanja.). ECOTEC. http://ec. zbog nemogućnosti pribavljanja dozvole za rad. a ne o troškovima. veština itd. rešavanje problema upravljanja otpadom i potrebe za novim profilom profesionalaca.73 Prosečni godišnji prihodi su procenjeni na između 12 i 69 milijardi evra. saobraćaj i transport. Drugim rečima. nacionalno). što je 80–410 evra godišnje po glavi stanovnika. koji prevazilaze propisane standarde. Procena troškova usklađivanja se kretala između 80 i 110 milijardi evra (Commission of the European Communities „The Challange of Environmental Financing in the Candidate Countries“ (COM (2001)304). godine koristi od sprovođenja pravnih tekovina EU mogle da iznose najmanje 134 milijarde evra. To znači mogućnost za rast BDP u novom segmentu ekoloških usluga i rast zaposlenosti.pdf. 71 72 Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica No. koncept održive ekonomije. kao što je. Ibid.europa. menadžera. a uspostavljanjem autonomnih ekoloških standarda poslovanja. ‘The Benefits of Compliance with the Environmental Acquis for the Candidate Countries’. za 12. jer je koncept ekonomskog i tehnološkog razvoja i upravljanja onoliko realan koliko u sebe ugrađuje aspekt životne sredine. podiže se ugled i rejting kompanije u uslovima visoke ekološke svesti potrošača. Drugim rečima. 73 74 . 2001. regionalno. politika zaštite životne sredine i novi propisi generišu nova tržišta specijalizovanih usluga. kao što su poljoprivreda.64 Podizanjem standarda povećava se mogućnost plasmana takvih proizvoda i na treća tržišta. proizvodnje.74 Važan je i zaključak koji je izveden u istraživanju – da visina dobiti zavisi neposredno od toga u kojoj meri su ciljevi zaštite životne sredine i održivog razvoja integrisani u ekološki intenzivne sektorske politike.6 milijardi viša od maksimalno procenjenih troškova 1997. a najviše 681 milijardu evra. Studija „Koristi za države kandidate od poštovanja pravnih tekovina EU u oblasti životne sredine“. traži novi profil znanja. ukoliko se pravne tekovine sprovedu u celosti do kraja 2010!72 Najkonzervativnija procena je. Aneks 2.

3. Lokalna samouprava i evropske integracije u oblasti životne sredine i održivog razvoja .

.

Osnovno pitanje koje se postavlja u transpoziciji propisa jesu institucionalni kapaciteti i uloga organa i organizacija državne uprave i lokalne samouprave u tumačenju i sprovođenju propisa u oblasti životne sredine. privatnog i civilnog sektora i koja pruža jednake mogućnosti za sve građane. Strategija predlaže razvojne instrumente i aktivnosti. na osnovu temeljne analize prepoznatih potencijala Republike Srbije.. nacrt 2008.1. � razvoj tržišne ekonomije sposobne da se suoči sa pritiskom konkurencije unutar EU.) Da bi ostvarila svoje osnovno strateško-političko opredeljenje – uključivanje u evropske integrativne procese. godine doživela „veliki prasak“ i u Narodnoj skupštini usvojila 18 zakona. kao i uslova i ograničenja u kojima se ostvaruju razvojni ciljevi. Sprovođenje propisa iz oblasti životne sredine predstavlja složen proces koji proističe iz trenutnog i budućeg statusa Republike Srbije u odnosu na članstvo u EU. a u daljoj proceduri preko 160 pratećih dokumenata za njihovu implementaciju. efikasno korišćenim prirodnim i stvorenim resursima. Republika Srbija mora da ispuni brojne složene i međusobno povezane uslove: � razvoj stabilnih institucija koje garantuju demokratiju. sa privredom zasnovanom na znanju. Ostvarenje ove vizije moguće je doslednom primenom temeljnih. a potom i pristupanje EU. kada su u pitanju evropske integracije u oblasti životne sredine. kompatibilna sa standardima EU. Vlada Republike Srbije. svih njenih organa i organizacija. � usaglašavanje sa pravnim tekovinama EU i preuzimanje obaveza koje proističu iz članstva. U skladu sa vizijom. vladavinu prava i poštovanje i zaštitu ljudskih prava i prava manjina. civilnog sektora i građana. a naročito obaveza koje se tiču transponovanja propisa u nacionalni pravni sistem. pridruživanje. kao i strateški i sektorski ciljevi održivog razvoja. a svi zajedno utiču na institucije države kako bi se realizovali strateški ciljevi održivog razvoja. definisani su nacionalni prioriteti Strategije. većom efikasnošću i produktivnošću. Republika Srbija je. sa očuvanom životnom sredinom. država u kojoj postoji partnerstvo javnog. istorijskim i kulturnim nasleđem. Evropske integracije su strateški cilj Vlade Republike Srbije. Društveni konsenzus podrazumeva da svi nivoi vlasti prepoznaju svoju ulogu u realizaciji vizije. u maju 2009. Da bi se oni realizovali. 3. bogata obrazovanim ljudima. strateških i principijelnih ciljeva koji se zasnivaju na potrebama građana Republike Srbije za dostizanjem kvalitetnijeg življenja i boljeg životnog standarda.. (Nacionalna strategija održivog razvoja. Uvod Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica .67 3. Lokalna samouprava i evropske integracije u oblasti životne sredine i održivog razvoja Republika Srbija je 2017. Ovakva vizija proistekla je iz strategijskih ciljeva održivog razvoja. godine institucionalno i ekonomski razvijena država sa adekvatnom infrastrukturom.

68 3. Za objekte za koje lokalna samouprava izdaje građevinsku. Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine („Službeni glasnik RS”. broj 129/07). U skladu sa tim. godine. Ovom broju treba dodati i oko 160 zaposlenih koji se na lokalnom nivou bave poslovima zaštite životne sredine. Podela nadležnosti za obavljanje poslova u oblasti životne sredine između Republike i lokalne samouprave sprovedena je analogno rešenjima koja sadrži član 133. prava i obaveze nadležnih subjekata. godine. Uloga državne uprave i lokalne samouprave u sprovođenju propisa u oblasti životne sredine Relevantnim ustavnim odredbama definisani su nadležnost Republike Srbije (član 97). godine. a osnovni propisi kojima se preciznije reguliše nadležnost za obavljanje poslova u oblasti životne sredine su Zakon o ministarstvima („Službeni glasnik RS”. Republika Srbija je poverila jedinicama lokalne samouprave znatan deo nadležnosti u oblasti zaštite životne sredine. Trenutan broj inspektora za zaštitu životne sredine na republičkom nivou je oko 100. broj 72/09). U proteklom periodu. za koje Republika izdaje građevinsku. odnosno upotrebnu dozvolu. autonomnih pokrajina (član 183) i opštine (član 190). u saradnji sa OEBSom. br. preduzete su različite mere čiji je cilj jačanje kapaciteta državne uprave i lokalne samouprave u sprovođenju propisa u oblasti životne sredine. broj 99/09) i Zakon o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS”. 65/08 i 36/09). Veći broj propisa u oblasti životne sredine sadrži odredbe kojima se ustanovljavaju određena ovlašćenja. poslovima izdavanja dozvola za otpad. ponekad postoji „jasan nedostatak političke volje za obavljanje ovih poslova“. odnosno upotrebnu dozvolu nadležna je lokalna samouprava za izdavanje dozvola i za inspekcijski nadzor. kao i seta zakona iz 2009. Pored toga. što je naročito karakteristično za male lokalne samouprave. koji reguliše nadležnost za izdavanje građevinske dozvole. Očigledni su problemi osnovne tehničke opremljenosti i nedostatak zaposlenih koji imaju odgovarajuće kvalifikacije. tužioce i sudije. odnosno sprovođenjem procedura koje se odnose na procenu uticaja na životnu sredinu. što je doprinelo povećanju nivoa obučenosti i spremnosti za sprovođenje propisa. posebno u poslednjih nekoliko godina. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”. pokrajinskom oko 20 i lokalnom oko 200. monitoringom i drugim poslovima u skladu sa njihovim nadležnostima. Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja je nadležno za izdavanje dozvola i za inspekcijski nadzor za objekte iz člana 133. Organizovana je dodatna obuka za inspektore zaštite životne sredine. a nalaze se na teritoriji AP Vojvodina.2. AP Vojvodina ima istu nadležnost kao i Republika za sve objekte na koje se odnosi član 133. uslovljenih različitim razlozima. Procenjuje se da u sprovođenju propisa u oblasti životne sredine i nadzoru nad sprovođenjem propisa i dalje ima jako puno problema na lokalnom nivou. Na osnovu četiri sistemska zakona u oblasti životne sredine iz 2004. Značajan deo poslova u oblasti životne sredine poveren je Autonomnoj Pokrajini i lokalnoj samoupravi. Tokom 2008. organizovano je pet obuka pod nazivom „Podrška primeni zakona iz oblasti Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica .

godine i ima za cilj jačanje kapaciteta u sprovođenju zakona iz oblasti zaštite životne sredine na svim nivoima i treba da bude realizovan u saradnji sa „twinning partnerom“. Značajna podrška državnoj upravi i lokalnoj samoupravi realizovana je posredstvom međunarodne pomoći i učešća Republike Srbije u bilateralnim projektima koje su finansirale pojedine zemlje ili u okviru IPA projekata. upravljača zaštićenim prirodnim dobrima. korisnika ribarskih područja. unapređena je komunikacija između inspektora zaštite životne sredine i javnih tužilaca. Visine izrečenih kazni su povećane i zapaženo je znatno brže reagovanje pravosudnih organa na prijave inspektora. pripremljen je i objavljen veći broj drugih publikacija (vodiča. a priroda obezbeđuje resurse za proizvodni proces i time se . za šta je već raspisan tender. Degradacija životne sredine nastaje putem ekonomske aktivnosti. Takođe. Povećan je broj procesuiranih prijava u sudovima u 2009. Kvalitet prijava koje podnose inspektori je povećan. Jedan od takvih projekata biće realizovan 2011. Imajući u vidu da je u isto vreme sprovedena i reforma pravosuđa. Ukupno posmatrano. Procenjuje se da će i u narednom periodu ovaj deo aktivnosti predstavljati značajnu podršku jačanju institucionalnih kapaciteta nadležnih organa. Procenjuje se da potrebe za obukom u oblasti životne sredine na lokalnom nivou prevazilaze mogućnosti finansiranja od strane Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja. kao rezultat obuke. postoje mogućnosti korišćenja TAIEX-a i drugih projekata koji su u fazi realizacije u Ministarstvu. zbog čega su pripremljeni predlozi IPA projekata. Deo sredstava u okviru ovog projekta biće upotrebljen za opremanje inspektora na svim nivoima. može se očekivati dalje unapređenje stanja u ovoj oblasti. Stalna konferencija gradova i opština je organizovala dodatne obuke za predstavnike lokalnih samouprava. u oblasti zaštite od nejonizujućih zračenja itd. godini. Ukupno 150 sudija i javnih tužilaca je prošlo ovu obuku i. Pored toga. brošura) koje treba da pomognu i unaprede aktivnosti na lokalnom nivou operatera. godine nastavljena je saradnja Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja sa Ministarstvom pravde i Udruženjem sudija za prekršaje. a samim tim i kvalitet njihovog rada. uočen je izvestan napredak.69 zaštite životne sredine“. kao rezultat preduzetih mera. namenjen nadležnima koji su zaduženi za poslove zaštite životne sredine na lokalnom nivou (pre svega. Osim toga. načelnicima opštinskih uprava) s ciljem da se pruže odgovarajuće informacije o tome kako da se na efikasan način organizuju poslovi zaštite životne. Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica Uspeh državne politike zaštite životne sredine u velikoj meri je uslovljen stepenom ekonomskog razvoja zajednice. U aprilu 2010. koji treba da bude objavljen do kraja godine. Uz podršku OEBS-a organizovan je treći ciklus obuke iz oblasti zaštite životne sredine. Jedan od rezultata ovih aktivnosti su i objavljene publikacije: Uputstvo za sudije za prekršaje i Uputstvo za pisanje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka. Uz podršku OEBS-a pripremljen je i drugi deo Vodiča za operatere. Objavljen je i priručnik za zaštitu životne sredine u lokalnoj samoupravi.

a. Sredstva ostvarena od naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine koriste se. godine. 135/04 i 36/09).“ (član 84.25 % BDP (sa neznatnim promenama u periodu 2000–2010. godine) može ostvariti održiv ekonomski razvoj i na putu evropskih integracija podići nivo investicija u životnu sredinu? Potrebne su nove investicije za poboljšanje radne sredine. one dostižu i do 15 milijardi evra. a prema drugim procenama ekonomista. zavisan proces. ako sredstva koristi za sprovođenje mera za prilagođavanje propisanim graničnim vrednostima ili sprovodi druge mere kojima doprinosi smanjenju zagađivanja životne sredine ispod propisanog nivoa (član 86). u skladu sa posebnim zakonom. Naknada za zagađivanje životne sredine se određuje prema vrsti zagađenja životne sredine za: emisije pojedinačnih izvora zagađivanja. a podzakonskim propisima preciznije je uređena njihova primena. uređaji za prečišćavanje otpadnih voda) i zaštita predela i objekata prirodne i kulturne baštine. odnosno oslobađanje ili smanjenje plaćanja naknade. odnosno jedinice lokalne samouprave. kao i lokalnih fondova. odnosno lokalnim akcionim i sanacionim planovima. Ekonomski instrumenti namenjeni zaštiti životne sredine u Srbiji uvedeni su na osnovu Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS“. stav 5). za komunalnu higijenu i infrastrukturu. 77 Sredstva ostvarena od naknade za zagađivanje životne sredine u područjima od posebnog državnog interesa u visini od 80 % prihod su budžeta Republike Srbije. emisije proizvedenog ili odloženog otpada. osnovan je Fond za zaštitu životne sredine i izmenjeni su propisi koji se odnose na formiranje fondova za zaštitu životne sredine na lokalnom nivou. Uopšteno se može konstatovati da je u proteklih nekoliko godina učinjen značajan napor na planu uvođenja sistema ekonomskih instrumenata. Zakon propisuje i da obveznik ima pravo na povraćaj već plaćene naknade za zagađivanje životne sredine. Stav 4). stav 2). Da li Srbija danas sa izdvajanjem od 0.70 stvara uzajaman. Savremena ekološka situacija traži kompleksno razmatranje privrednih problema sa aspekta životne sredine i obratno – životne sredine sa stanovišta ekonomskog razvoja. u skladu sa strateškim dokumentima koji se donose na osnovu ovog zakona i posebnih zakona (član 87). Sadašnjim pravnim okvirom predviđene su: naknada za korišćenje prirodnih vrednosti75. namenski za zaštitu i unapređenje životne sredine prema usvojenim programima korišćenja sredstava budžetskog fonda.” (član 85. ulaganja u preventivne mere zaštite (filteri. naknada za zagađivanje životne sredine. Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica 78 . odnosno akcionim i sanacionim planovima koji se donose u skladu sa ovim zakonom i posebnim zakonima.” (član 85a. za postrojenja za koja se zahteva integrisana dozvola u skladu sa Zakonom. Ključni iskorak u ekološkoj politici bio je osnivanje Fonda za životnu sredinu Republike Srbije.76 naknada za zagađivanje životne sredine u područjima od posebnog interesa77. Uloga ekonomskih instrumenata definisana je većim brojem propisa i strateških dokumenata. kao i naknada za jedinice lokalne samouprave za zaštitu i unapređivanje životne sredine78. procene su da investicije u dobro upravljanje životnom sredinom iznose 10 milijardi evra. a u visini od 20 % prihod su jedinice lokalne samouprave i koriste se namenski za zaštitu i unapređivanje životne sredine u skladu sa programima. supstance koje oštećuju ozonski omotač. 76 Sredstva ostvarena od naknade za zagađivanje životne sredine u visini od 60 % prihod su budžeta Republike Srbije. vozila na motorni pogon. 75 Sredstva ostvarena od naknade za korišćenje prirodnih vrednosti „prihod su budžeta Republike i budžeta Autonomne Pokrajine. br. U izradi Nacionalne strategije za upravljanje otpadom u Republici Srbiji do 2019. a u visini od 40 % prihod su budžeta jedinice lokalne samouprave. preko budžetskog fonda.

Zakonom o Fondu za zaštitu životne sredine („Službeni glasnik RS”. te za lov i ribolov. Zakonom o rudarstvu propisano je da preduzeće koje vrši eksploataciju mineralnih sirovina plaća naknadu za njihovo korišćenje. kao i javna komunalna preduzeća za snabdevanje vodom i prikupljanje. kao i druga pitanja od značaja za rad Fonda za zaštitu životne sredine”. d.71 b. upotrebu zemljišta i šuma. broj 72/09) regulisani su „položaj. takođe. Ova naknada je namenjena zaštiti i unapređenju životne sredine (uključujući biodiverzitet i upravljanje zaštićenim područjima). a u visini od 10 % su prihod Pokrajine. Sva privredna preduzeća. odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda plaćaju naknadu za korišćenje voda prema utvrđenoj. Naknade za zaštitu voda plaćaju subjekti koji ispuštaju otpadne vode u površinske i podzemne tokove ili u veštačke kanale. dok naknada za korišćenje ribarskog područja na teritoriji Autonomne Pokrajine jeste prihod budžeta Autonomne Pokrajine. Posebnim bi se moglo smatrati pitanje korišćenja prikupljenih sredstava. U kriterijumima za dodeljivanje sredstava. a ostatak od 50 % prihod je opštine na čijoj teritoriji se vrši eksploatacija. Procenjujući da će ova institucija. Preduzeća i domaćinstva koja dobijaju vodu iz sistema javnog vodovoda plaćaju cenu prema kategorijama korisnika ili količini potrošene vode koja se meri. . Naknade koje plaća korisnik za usluge predstavljaju najšire korišćen ekonomski instrument. Zakon o zaštiti životne sredine predvideo je i naknadu za korišćenje i promet divlje flore i faune u komercijalne svrhe. odnosno dozvoljenoj količini. koji su definisani članovima 8–10. tj. e. nekoliko različitih pitanja zaslužuje da se na njih posebno ukaže. Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati korisnici sredstava 79 Sredstva ostvarena od naknade za korišćenje mineralnih sirovina u visini od 50 % prihod su Republike Srbije. Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica 80 Prikupljena sredstva predstavljaju prihod budžeta Republike Srbije. Oslobađanje od uvoznih dažbina se primenjuje na opremu koja neposredno služi za zaštitu životne sredine.79 g. a detaljnije je regulisana posebnom uredbom.80 h. poslovi. Zakon o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda uvodi naknadu za korišćenje ribarskog područja i to u visini 15 % novčanog iznosa troškova za izdavanje dozvole za privredni ribolov. f. odnosno pitanje kriterijuma za dodeljivanje sredstava Fonda. imati sve značajniju ulogu u ostvarivanju ciljeva nacionalne politike u oblasti životne sredine. Naknade se određuju kako prema ispuštenoj količini. Takse i naknade za upravljanje prirodnim resursima su propisane za ekstrakciju i korišćenje vode i minerala. Kada se eksploatacija mineralnih sirovina vrši na teritoriji Autonomne Pokrajine. a podzakonskim propisima detaljnije su uređena pojedina pitanja. tako i prema kvalitetu prijemnih voda. organizacija. prihodi. c. sredstva u visini od 40 % su prihod Republike. odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda. namena i način korišćenja sredstava. plaćaju naknadu za prikupljanje. pod uslovom da se ona ne proizvodi u zemlji. u visini 10 % za rekreativni ribolov. Preduzeća i domaćinstva. s obzirom na sredstva kojima raspolaže. Zagađivači mogu biti oslobođeni od plaćanja naknada ukoliko imaju postrojenje za primarno ili za sekundarno prečišćavanje otpadnih voda.

5) primenljivost i odgovarajući troškovi primene. osim uobičajenih instrumenata namenjenih vođenju politike u oblasti životne sredine (eko-poreza. Suština ekonomskih instrumenata je da podstaknu privatni sektor. od nacionalnog do lokalnih). 3) odgovarajući nivo informisanosti koju javni subjekat mora posedovati. pitanje finansijskih potreba politike zaštite životne sredine u Republici Srbiji smatra se otvorenim. tj. u kom se detaljno određuje procenat izdvajanja iz mase privatizacionih prihoda za određene namene. sadržani su na uopšten način formulisani zahtevi koji se odnose na „grupe kriterijuma“ na osnovu kojih se vrši ocenjivanje projekata (koji obuhvataju „stepen opšteg uticaja i značaj projekta za životnu sredinu. može se zaključiti da se. a pre svega za rešavanje nasleđenih ekoloških problema.72 Fonda za zaštitu životne sredine. 61. koriste i neki drugi izvori (porez na uvoz polovnih automobila. uticaj primene instrumenta na konkurentnost. tzv. 6) dinamička efektivnost. broj 8/2010). i u tome što se najveći deo finansijskog tereta prebacuje na tzv. između ostalog. životna sredina se ne spominje. tj. taksi. Ovakvo stanje ostavlja značajan nivo diskrecione slobode donosiocima odluka u postupku ocenjivanja projekata. sa različitim realnim i potencijalnim implikacijama takvog stanja. Neadekvatnost postojećeg koncepta sistema ekonomskih instrumenata ogleda se. dobro dizajnirani i dobro kalibrisani ekonomski instrumenti. 8) neprotivurečnost i kompatibilnost sa drugim instrumentima i 9) pravičnost i sagledivost uticaja koje primena instrumenta ima na raspodelu. sposobnost adaptiranja na promenjene uslove. iako u Zakonu o privatizaciji postoji odredba kojom je bila predviđena i ova namena prihoda od privatizacije (član 60). pa i onih u tranziciji. kriterijumima i merilima za ocenjivanje zahteva za dodeljivanje sredstava i načinu praćenja namenskog korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza („Službeni glasnik RS”. Normativna ekonomska teorija ističe bitna svojstva ovih instrumenata. subvencija i kazni). naknada. uslovima i načinu dodeljivanja sredstava Fonda.81 Ukupno posmatrano. 4) praćenje dugoročnih posledica. dok je naglašavanje isključivo fiskalne funkcije ekonomskih instrumenata u suprotnosti sa osnovnim ciljevima njihovog uvođenja. velike zagađivače. Za uspeh politike zaštite životne sredine presudni su dobro postavljeni. Iz iskustva različitih zemalja. Ta svojstva su: 1) efikasnost. „istorijskog zagađenja“ itd. kao i na uspostavljanje i kalibrisanje ekonomskih Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica 81 Međutim. za koje se zahteva integrisana dozvola. preduzeća i domaćinstva da oni sami smanje zagađenja ili da reše prethodno nastale probleme. finansijske kriterijume i kvalitet projekta“). 2) pouzdanost. Upravo stoga nacionalni eko-fond ima prilično usku prihodnu osnovu (150 ili 200 velikih preduzeća). sa značajnim implikacijama koje ono ima (ili može da ima) na projektovanje i dimenzioniranje rasta eko-fondova (na svim nivoima. Naročito se značajnim smatra učešće privatizacionih prihoda u alimentiranju eko-fonda. carine na uvoz opasnih supstanci itd). u članu. U slučaju Republike Srbije nema podataka o tome u kom procentu su prihodi od privatizacije učestvovali u popuni nacionalnog eko-fonda. 7) fleksibilnost. .

stav 6.2 milijarde Evra. Odsustvo „srednjeg“ nivoa vlasti (između lokalne samouprave i Republike) na izvestan način otežava ostvarivanje ciljeva politike u oblasti životne sredine. koštati oko 4 milijarde evra. akumuliranih u vodi i zemlji). godine propisano je da se „Sredstva za zaštitu životne sredine mogu obezbeđivati i putem donacija. odnosno autonomna pokrajina. kao i obaveza da se do 15. programa i fondova EU. „istorijska“. u delu koji se odnosi na finansiranje realizacije ovog programa. U raspravi o mestu i ulozi lokalne samouprave posebnim se smatra pitanje cena komunalnih usluga.1 do 4. a ne ranije stvorenih. u okviru svojih ovlašćenja obezbeđuju finansiranje i ostvarivanje ciljeva zaštite životne sredine. problem upravljanja otpadom. sredstava iz instrumenata. godine rađeno za potrebe izrade Nacionalnog programa zaštite životne sredine.73 instrumenata. onda je jasno da je ukupan iznos troškova u ovom dokumentu drastično potcenjen. Zakona o zaštiti životne sredine). u skladu sa ovim zakonom. naročito u nekim segmentima (na primer. nedovoljno snažnih fondova.“ Izmenama i dopunama ovog zakona iz 2009. „istorijskih“ zagađenja. Agencija za zaštitu životne sredine.). zagađenja u Srbiji stvaraju probleme čiji troškovi rešavanja do sada nisu precizno kvantifikovani. u najvećem broju lokalnih samouprava. pre svega lokalnom. zahtevaju integrisano rešavanje i ne mogu se rešavati na teritoriji jedne opštine koja ima par kilometara obale uz neku reku bez saradnje sa drugim lokalnim zajednicama).83 Postojeći sistem funkcionisanja eko-fondova na nižim nivoima. problem reka. vodi samo ka daljem rasipanju oskudnih finansijskih resursa. Zbog odsustva dosledne primene načela „zagađivač plaća“ i drugih relevantnih načela. Procenjuje se da bi postojanje „srednjeg“ nivoa vlasti olakšalo buduće apliciranje za korišćenje sredstava iz fondova EU. Poseban značaj ima pitanje odgovornosti za funkcionisanje lokalnih fondova i u tom smislu se tumači i obaveza da se prethodno pribavi saglasnost Ministarstva na program trošenja sredstava lokalnih fondova. „istorijskih“. već potpuno gubi iz vida troškove rešavanja tzv. kredita. finansiranje aktivnosti u oblasti životne sredine regulisano je različitim propisima. osnova za naplatu naknada na lokalnom nivou je i dalje vrlo uska.82 Ovo posebno ima li se u vidu činjenica da tzv. pošto postojanje velikog broja malih. Istraživanje koje je 2004. Zakona o zaštiti životne sredine predviđa se da „Republika. UN i međunarodnih organizacija. Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica 83 . sredstava stranih ulaganja namenjenih za zaštitu životne sredine. marta dostave izveštaji o trošenju sredstava fondova u prethodnoj godini (član 100. fondova zagađenja. postoji bojazan da bi postojeći sistem komunalnih usluga mogao da generiše nova „istorijska zagađenja“. članom 83. Najpre. U Nacionalnom programu zaštite životne sredine („Službeni glasnik RS“. problem otpadnih voda itd. Poseban problem predstavlja prikupljanje podataka o potrebama i trošenju finansijskih sredstava u oblasti životne sredine. koja će pasti na državu. od 4. a koja nisu bila uključena u preliminarne procene iz 2004. kao 82 Inače. procenjeno je da je ukupan iznos troškova implementacije za period 2010–2019. bilo predviđeno da će implementacija programa u periodu 2005– 2015. obuhvatilo je grube ekonomske procene i to samo tekućih šteta (tokova zagađenja i degradacije životne sredine. Poseban problem predstavlja postojanje značajnih regionalnih razlika u količini obezbeđenih sredstava za finansiranje u oblasti životne sredine. Takođe. da ne samo što ne sagledava ekološke posledice dinamičnog privrednog rasta u periodu 2005–2008. sredstava međunarodne pomoći. odnosno jedinica lokalne samouprave. broj 12/10.” Ako se ima u vidu činjenica da je procenom iz 2004. nije zadovoljavajući sa stanovišta efikasnosti.

74 organizacija nadležna za prikupljanje informacija u oblasti životne sredine. Sve aktivnosti u upravljanju otpadom imaju važan uticaj na proizvodne procese i na proizvodnju i potrošnju privrede. ono ima poseban status zbog visokih troškova za sprovođenje acquis communautaire. međutim. ali se postavlja pitanje cene i ekonomske održivosti. i � oni su konzumenti roba i usluga i generisanja raznih end-of-life proizvoda. institucionalnih. kao i na društvene aktivnosti tretmana i odlaganja otpada. ostvarila je značajne rezultate u dosadašnjim aktivnostima i može se konstatovati da nema mogućnosti da prikupi odgovarajuće podatke. Upravljanje otpadom je opšti deo kompleksa sistema upravljanja životnom sredinom. Nama trebaju tehnologije koje su tehnološki i ekološki testirane koje su i najprikladnije za životnu Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica . Zato se strateški ciljevi koji se postavljaju u Nacionalnoj strategiji upravljanja otpadom moraju stalno inovirati uzimajući u obzir okolnosti i ekološke štete. Srbija u tom pogledu samo stidljivo ulazi u koncept sanitarnih regionalnih deponija i strateškog partnerstva. a istovremeno predstavlja potencijal za korišćenje otpada kao sekundarnih sirovina. izradom planova zaštite životne sredine i donošenjem uredbi EU sa istovremenim usvajanjem koncepta održivog razvoja. Usvajanje propisa i instrumenata upravljanja otpadom je obaveza svake zemlje koja teži članstvu u Evropskoj Uniji. socioloških i finansijskih instrumenata. ali su metode dolaska do cilja potpuno slobodne i treba da zavise samo od mogućnosti domaće administracije da pronađe najbolja dostupna rešenja. � oni su ti koji stvaraju otpad i zagađuju životnu sredinu dnevnom proizvodnjom i uslužnim delatnostima. Uspostavljanje održivog sistema upravljanja otpadom predstavlja za našu administraciju specifičan i dugoročan zadatak zbog visoke cene troškova. Članovi društva pojavljuju se u tri suprotne uloge istovremeno: � oni su ti koji vode brigu o kvalitetu životne sredine. Ovo pre svega zbog toga što postojeći sistem prikupljanja podataka nije metodološki prilagođen takvim potrebama i ne postoji odgovarajuća saradnja nadležnih organa (Izvor: Nacionalni konvent o EU). organizacionih. Iako Srbija ima Zakon o upravljanju otpadom (2009). Pristup simple copy-paste iz drugih zemalja mogao bi i ovde funkcionisati. Vrlo je važno da sve strane u društvu razumeju i koordiniraju aktivnosti. razmenjujući informacije i dostupne modele i posebno motivišući građanina da prepozna svoje mesto u tom procesu. ne može se nikako zaobići odgovornost Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja za kontrolu i koordinaciju uspešnog procesa. iako je lokalna samouprava odgovorna za upravljanje otpadom na svojoj teritoriji. Koncept dobrog upravljanja otpadom uveliko zavisi od ravnoteže pravnih. pravila i smernica o pitanjima životne sredine u nacionalno zakonodavstvo. zdravlju i kvalitetu života. moguće i ozbiljne uticaje na životnu sredinu ako se ne upravlja na odgovarajući način. posebno za naredne generacije na globalnom i lokalnom nivou. Mora se priznati da Republika Srbija intenzivno sprovodi politiku evropskih integracija u oblasti životne sredine transpozicijom direktiva EU.

koji može uključivati finansiranje. kao jednog od alata za brze promene. doneti dobru odluku u korist građana kako bi oni dobili bolju uslugu ili infrastrukturni objekat. očuvanja i unapređenja životne sredine ukršta sa finansijama. upravljanje i/ili održavanje infrastrukture i/ili pružanje od strane privatnog sektora usluga koje tradicionalno nabavlja i pruža javni sektor. � bolja raspodela rizika. Kriza nastaje kada ne postoji određena usluga ili preti gubljenje resursa. projektovanje. Bitno je samo racionalno. i time otvara prostor za smanjenje javnih rashoda i često koruptivnih poslova u javnom sektoru. delotvornim upravljanjem i preduzetničkim duhom privatnog sektora. grupa ili organizacija koji ne žele da propuste priliku da reše socijalni problem. u prvobitnom stanju ili uz određenu naknadu. Javno-privatno partnerstvo (JPP) je dugoročan ugovorni partnerski odnos između javnog i privatnog sektora. koji predstavlja ozbiljnu pretnju kredibilnoj ekološkoj politici održivog sistema. Danas već imamo 24 opštine u Srbiji koje su stupile u razna partnerstva na lokalnom nivou u upravljanju komunalnim otpadom. � manji ukupni troškovi. Tada se podiže i aktivizam pojedinaca. imovine i znanja. gradnju. smanjenju javne potrošnje i uvođenju modela javno-privatnog partnerstva. Procesu uspostavljanja suverenog sistema upravljanja otpadom u Srbiji treba institucionalno jačanje na svim nivoima vlasti i reforma javnog komunalnog sistema. pojavljivanje i uključivanje pokretača i nekog ko služi kao katalizator. Prednosti javno-privatnog partnerstva su: � brža izgradnja infrastrukture. pragmatično. nedostaje Zakon o javno-privatnom partnerstvu. svest o potrebi zaštite. Postoje tri glavna uslova koja idu u prilog stvaranju partnerstva: kriza. Kada je reč o primeni JPP. � stvaranje dodatnih prihoda. Javno-privatno partnerstvo se razlikuje od privatizacije i po tome što se pravo na korišćenje javne imovine privatnom partneru daje na određeno vreme (ugovoren period). te se po isteku tog perioda imovina vraća javnom sektoru.75 sredinu u Srbiji. U mnogim projektima se koriste finansijska sredstva privatnog sektora i upravljačko iskustvo za pružanje usluga. Javno-privatno partnerstvo unosi novu dinamiku u investicije koje ne bi bile ostvarive u budžetskom modelu finansiranja. a nije ni Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica . ako su ulaganja u međuvremenu uvećala njenu vrednost. a sve za manje novca. � uspešnije upravljanje. pa su partneri prisiljeni da se odluče na saradnju kako bi rešili problem. radi se o modelu koji donosi korist za obe strane. � kvalitetnija usluga. tehnologijom. i oslobađanje zarobljene energije . što zahteva uspešnu kombinaciju ciljeva javnog i privatnog sektora. JPP znači da se društvena odgovornost. � brža realizacija. van ideološkog domašaja. Da bi se stvorio povoljan ambijent u Srbiji.

To znači da je u Srbiji potrošeno 4. po mišljenju civilnog sektora. zagađuje životni prostor i ne razvija pametnu infrastrukturu. � primenu upravljanja životnom sredinom u preduzećima ISO 14 000. Srbija. � uspostavljanje integralnog katastra zagađivača. loše upravlja resursima. Naša industrija je nespremno dočekala promene u svetskoj privredi sa stalnim smanjenjem učešća u BDP.postupanja sa otpadom. zemljišta. Kredibilitet i transparentnost procesa kritične su pozicije dugoročnog uspeha. što ukazuje na značajan prostor za energetsku racionalizaciju. � vreme. U dužem vremenskom periodu glavni nosilac privrednog razvoja Srbije bila je industrijska proizvodnja. tj. Faktor energetske efikasnosti privrede Srbije u 2007. � sanaciju zagađenih industrijskih lokacija. i sve to usporava procese bržeg napredovanja i kvalitetnijeg razvoja.5 puta više energije po jedinici društvenog proizvoda u odnosu na zemlje EU. � uloge i odgovornosti.20 (potrošnja primarne energije za stvaranje 1000 evra BDP). U Srbiji je u okviru projekta Organizacije Ujedinjenih nacija za industrijski razvoj (UNIDO) osnovan Centar za čistiju proizvodnju na Tehnološko-metalurškom fakultetu (septembar 2007). Procene koje su nezvanično rađene za Srbiju govore da godišnje gubimo 300 miliona evra zbog lošeg upravljanja otpadom. tretman otpada). Projekat je do danas uspeo u mnogim preduzećima i dao je odlične rezultate: Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica . niske energetske efikasnosti. velike količine zatečenog i nezbrinutog otpada (opasnog otpada).96 a u EU-27 oko 0. vazduha. finansirana skupim kreditima. pretežno bazirana na glomaznim proizvodnim sistemima. crnih tačaka. hemikalijama i transponovanje direktiva EU. sa viškovima zaposlenih i slabim izvoznim potencijalom. � fleksibilnost. transparentnosti u postupanju i zajednički interes. Industrijska proizvodnja doprinosi značajnom zagađenju životne sredine i to zbog zastarelih tehnologija. � strpljenje i � društvena odgovornost. Sektorski ciljevi održivog industrijskog razvoja sa stanovišta zaštite životne sredine podrazumevaju: � usklađivanje nacionalnih propisa u oblasti zaštite voda. sistema EMAS. godini iznosio je 0. tzv. dobit. � razvoj kapaciteta. čiji je cilj promovisanje čistije proizvodnje u preduzećima. � izgradnju ili rekonstrukciju infrastrukture u industriji namenjene za životnu sredinu (postrojenja za prečišćavanje otpadnih gasova i otpadnih voda. Iskustvo govori da istinsko partnerstvo uključuje načela pravičnosti. Faktori koji doprinose trajnom partnerstvu jesu: � uključivanje resursa.76 izgledno da će biti donet. Energetska efikasnost u Srbiji jedna je od najnižih u Evropi.

Energetski potencijal se nalazi u biomasi (najveći deo). poslovnog i javnog sektora. Srbija sa svojom teritorijom i položajem ima prirodne pogodnosti za korišćenje obnovljivih izvora energije. podržan od strane ISC-Instituta za održive zajednice. energija vetra i sunčeva energija.77 smanjenje količine otpada. a pri zameni uglja smanjuje se emisija pepela.. ali i njihove štetnosti po čovekovu okolinu. To i jeste prostor za nove modele javno-privatnog partnerstva i smanjenje uvozne zavisnosti.“ (Kabinet potpredsednika Vlade Božidara Đelića). Srbija je odlučila da obesmisli titulu „siromašnog rasipnika“ i već u 2010. godine. ljudi. kao i preuzete obaveze iz Kjoto protokola. godine i povećanje učešća obnovljivih izvora energije u ukupno proizvedenoj energiji sa sa 6 % na 12 % do 2012. a ostvarena je dobit i do 7 % godišnjeg neto profita preduzeća. godini realizovana je kampanja „Očistimo Srbiju“ (Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja) i „Ja čuvam Srbiju.. ukupno smanjenje proizvodnje iz neobnovljivih izvora i povećanje uvozne zavisnosti. Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica Centar za razvoj socijalnog preduzetništva je inicijator i koordinator mreže socijalnog preduzetništva u reciklaži. Uloga mreže je da: . stoje ozbiljne procene pojedinih ekonomista da se u Srbiji u poslovima zelene ekonomije može u periodu do 2012. Korišćenjem obnovljivih izvora energije umesto tečnih goriva smanjuje se emisija ugljen-dioksida i sumpor-dioksida. EU je donela odgovarajuće strateške dokumente kojima je definisala strateške ciljeve i instrumente za promovisanje obnovljivih izvora energije. Kao osnovni ciljevi čiste energije definisani su: redukcija CO2 za 8 % u periodu 2008–2012. Više od 4481 divlje deponije imala je Srbija na početku akcije. geotermalni izvori. a slede hidroenergija. � javnim sektorom (lokalnom samoupravom). Mreža okuplja više od 40 članova iz civilnog. dok se komunalni otpad i dalje odlaže na deponije koje su velikim delom zapuštene i predstavljaju ozbiljnu pretnju po životnu sredinu. Trenutno se realizuje projekat „Javno zagovaranje modela socijalnog preduzetništva u sektoru reciklaže kao instrumenta smanjenja siromaštva i socio-ekonomske integracije sakupljačkih zajednica“. u nastavku navodimo osnivanje Centra za razvoj socijalnog preduzetništva. zbog smanjenja resursa fosilnih goriva. � poslovnim sektorom (društveno odgovorno poslovanje) u osnivanju socijalnih kooperativa iz oblasti reciklaže. Kao primer dobre prakse. u odnosu na emisije iz 1990. Fokus delovanja Centra je partnerstvo sa: � civilnim sektorom. koje imaju za cilj da podignu kapacitet lokalnih institucija i pokrenu kampanje za primarnu selekciju otpada. Energija se danas ne može zamisliti bez obnovljivih izvora. godine zaposliti do 5 000. Kada je reč o benefitima. Imajući u vidu očekivano povećanje potrošnje energije u budućnosti. potrošnje energije i vode do 30 %. a ti.

000 ljudi se doselilo u Beograd. organizovanje obuka i sertifikaciju sakupljača i razvija umrežavanje socijalnih reciklažnih kooperativa. socijalnih i ekoloških funkcija. Danas milionski grad radijusa do 7 kilometara ima urbanizovanu teritoriju prigradske zone do 30 kilometara i zavisnu vezu sa gradom. ekologiju gradova. smanjuju zelene površine. Ugrožava se prostor. njegova privlačnost i „volja za svetlima velegrada“ se ne smanjuju. a urbane migracije se događaju u Nišu. Ubrzan rast gradova postaje realna pretnja ravnomernom regionalnom razvoju Srbije. i na kraju se fokusiramo na urbanu ekologiju. što uslovljava radikalne promene u prirodnoj sredini izazvane nekontrolisanom upotrebom materijala i energije i ugrožavanjem zdravlja. Poslednjih godina raste pokret održive gradnje i održivog planiranja. Samo 2009. koje će nastati u budućnosti. u potrazi za novim kvalitetom života i zbog veće brige za zdravlje. � sarađuje sa nadležnim institucijama i trajno lobira za poboljšanje zakonskog okvira i druge vrste podrške promocije socijalnog preduzetništva u reciklaži. vode i zemljišta. Procena je da će u narednim decenijama u gradovima živeti oko 80 % stanovništva. Danas je Centar kadrovski i logistički osposobljen da u okviru projektnih konzorcijuma realizuje osnivanje kooperativa. Čitav proces integracija u oblasti životne sredine mora uključiti građane.000 t/dan GRAD milion stanovnika Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica ČESTICE 150 t/dan SO2 150 t/dan NOx 100 t/dan C-H 100 t/dan CO 400 t/dan . Sedište Centra je u Beogradu. VODA 62. granice rasta i potrebe stanovništva.700 t/dan AUTO GORIVO 1. � formira bazu znanja.500 t/dan HRANA 2.800 t/dan PRIRODNI GAS 2. sa brojnim nerešenim problemima. Centar za razvoj socijalnog preduzetništva je nastao i programski osmišljen na bazi dobrih iskustava zadruga sakupljača sekundarnih sirovina. � podstiče i razvija saradnju u regionu. stalnim zagađenjem vazduha.000 t/dan NAFTA 2.000 t/dan OTPADNE VODE 50. Još uvek se kod nas ne registruju ekološke migracije. Bez obzira na složene ekonomske.78 � međusobno informiše članice o projektima koji su putem fund raising-a dostupni za podsticanje sektora reciklaže.000 t/dan GORIVA UGALJ 1. godine preko 50. sinergije ekonomskih.000 t/dan ČVRSTI OTPAD 2. Kragujevcu i Novom Sadu. socijalne i ekološke uslove u kojima egzistira savremeni grad. a „divljaju“ građevine i naselja koji nisu održivi.

radijacije i drugih zračenja).79 Političke elite na lokalu primorane su da tragaju za novim kvalitetom života svojih građana. industrije ili objekata za rekreaciju. U okviru prethodnih ocena.). � postojeća zagađenost vode i vazduha. obima zagađivanja životne sredine. Evropske integracije kojima Srbija ide. stanje gradskih šuma i zelenih zasada u urbanoj zoni. Pravo je građanina da učestvuje u kreiranju odluka o kapacitetu prostora gradova. Glavni zadatak prostorno-planskih mera je obezbeđenje formiranja i daljeg razvijanja proizvodne. usloviće i kvalitetne promene u statusu građana i njihovim potrebama u urbanom prostoru. � utvrđivanje kritičnih (limitirajućih) vrednosti antropogenih opterećenja ekosistema i njihovih pojedinih komponenti.. tehnoloških i drugih lokalnih mera zaštite.. � razrada predloga mera za realizaciju teritorijalne sheme zaštite životne sredine. život učini podnošljivim u vreme izrazitog pada životnog standarda i smanji depresija raspoloženja. . od kojih su neki i toksični. Dolazi vreme urbane ekologije kao nove discipline koja se bavi međusobnim uticajem urbanih prostora i životne sredine. zemljišta. 3. da ih oblikuju u kolektivni interes i da stalno nude rešenja za probleme. � razrada higijenskih. zaštite životne sredine i racionalnog korišćenja prirodnih resursa. Faktorska analiza životne sredine i stvaranje baze prostorno razmeštajnih informacija: � klima i mikroklima. u saglasnosti sa potrebama očuvanja ekološke ravnoteže. razmeštaju infrastrukture. Menja se mikroklima. dolazi do porasta temperature. Raste i uticaj civilnog sektora na lokalne politike. Sve ovo traži novu kreaciju energije i nove metode za preokret. Unos materije i energije u gradskim sistemima proizvodi i velike količine otpada. 2. Urbo-ekološka analiza položaja grada u sistemu susednih teritorija (opšta ekološko-ekonomska karakteristika regiona. Kompleksna ocena stanja životne sredine grada. određivanje problematičnih ekoloških situacija. treba rešavati sledeće zadatke: � otkrivanje problema ekološke situacije i njihova ocena.karakteristike živog sveta. stanje geološke sredine (podzemnih voda). kao osnove urbanog planiranja. � razrada regionalne strategije zaštite prirode. ocena potencijala prirodnih resursa. Radi održanja na vlasti. pritisak da se humanizuje životni prostor. lokalne političke elite dužne su da istražuju i prate interese i potrebe građana. � ocena čišćenja grada od komunalnih i industrijskih otpadaka i Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica � dejstvo fizičkih faktora (buke. vazduha i zemljišta. padavina i rasta zagađenosti voda. socijalne i teritorijalno-planske strukture grada. Detaljna analiza osnovnih zadataka istraživanja omogućila je formulisanje sledećih radova: 1.

„Zdrav grad je onaj grad koji neprekidno kreira i unapređuje fizičku i socijalnu sredinu i proširuje resurse zajednice koji podstiču ljude na zajedničku akciju i međusobnu podršku u izvršavanju svih životnih funkcija. 5. Ekološka analiza proizvodno-ekonomske situacije u gradu (smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu u industriji. a pogoršan je i kvalitet površinske vode Dunava. nestanak biljnih vrsta od kojih je 70 % ugroženo (Izvor: Sekretarijat za životnu sredinu Grada Beograda). Uvereni smo da će evropske integracije u oblasti životne sredine ubrzati procese reformi. Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica .. nedovoljno zelenih površina i nedovoljna selekcija otpada. 7. Ocena postojeće urbanističke situacije sa aspekta njenog uticaja na životnu sredinu.). površinskih voda. Beograd 2009. Prioritetni zadatak lokalnih vlasti u upravljanju gradom jeste stalno podizanje kvaliteta životne sredine putem monitoringa ekološke bezbednosti i zdravlja građana. 6. Veliki rizik po zdravlje Beograđana jesu buka. godine beleži zabrinjavajuće procene jer sumpor i azot-oksid beleže blag trend rasta.. Razrada opšte strategije delatnosti zaštite prirode na teritoriji grada. energetici. komunalnog otpada i termoenergetike. Cilj akcije je razvoj maksimalnog potencijala ljudi. doneti preokret u vođenju javne politike i doprineti očuvanju zdravog životnog prostora. Ocena kvaliteta životne sredine nije sama sebi cilj već služi održivom razvoju kako bi se na pravi način u gradovima rešavali problemi saobraćaja. a sve da bi građani živeli kvalitetnije i duže. Monitoring resursa životne sredine podrazumeva monitoring vazduha. kao i divlje deponije. industrije.“ (Svetska zdravstvena organizacija – Program zdravih gradova). vode za piće i zemljišta. Poseban problem jeste saobraćaj.80 4. Kompleksna ocena uticaja ekološke situacije u gradu na zdravlje stanovništva. saobraćaju.

integracije i građani . Životna sredina.4.

.

000 osoba ovde i sada živi van svojih domova. Tok informisanja i efekte promocije pojedinih rešenja treba pomno pratiti jer u pitanju su promenljive varijable. godine. a kada je reč o evropskim integracijama. gde su se građani izjašnjavali i o ovom aspektu ponuđenih programa i politika. kao što se i uslovi učlanjenja u EU menjaju sa njenim razvojem i proširenjem. integracije i građani Nijedan javni posao ne može se obaviti bez dobrog informisanja i solidnog uključivanja javnosti. registrovano je 591. stotine građana Srbije zatražile su 4. Mediji svakodnevno govore o tome.1. Ciljne grupe komunikacije Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica . Regionalno: Centralna Srbija imala je 5. Građani sa izvesnom pažnjom prate sve te aktivnosti i dokumente. opšta javnost zna mnogo manje i površnije. godine). Neobično je da je u Srbiji bilo 70. Vojvodina 2 miliona (27 %).5 miliona stanovnika u 2. Na radu u inostranstvu bilo je preko 400.5 miliona (73 %). godine. Više od 307. pre svih Kancelarija za evropske integracije. godine (za Srbiju bez KiM). ali i na svakog građanina.6 %). odnosno stanova. mestu u svetu po broju izbeglih i raseljenih lica. evidencijom Saveznog statističkog zavoda iz Vizbadena. Srbija je. Popis iz 2002. Prema podacima poslednjeg popisa stanovništva iz aprila 2002. ali iste godine samo u Nemačkoj. na ovom području živi 7. pokrajinskih. koji je politički trebalo da znači mnogo u približavanju Evropskoj uniji. Ta opcija je pobedila i na nekoliko poslednjih izbora (parlamentarnih.4 % (ostalo 43. juna 2009.83 4. beleži da u rasejanju („radnoj“ dijaspori) boravi 414.57 miliona ljudi. U javnosti se često pominje da je ključno opredeljenje Srbije da postane član evropske zajednice naroda. prema podacima objavljenim 20. treba dati pregled osnovnih podataka o populaciji Srbije. Stručna i poslovna javnost o tome znaju više. Informisanje i uključivanje javnosti Životna sredina. a time se kontinuirano i profesionalno bave i neke institucije. pa i lokalnih).2006. Struktura: Gradsko stanovništvo prvi put je povećano na 56.1. i ove godine prva na listi zemalja u Evropi. onda se to odnosi na najširu javnost.000 građana Srbije. starosnoj i sociopsihološkoj strukturi uopšte. stručnu i poslovnu javnost. (podaci Foruma srpske dijaspore iz Minhena. To se posebno odnosi na sve važnije zahteve u pogledu zaštite životne sredine i održivog razvoja..000 stanovnika manje nego pre deset godina.. ali se ispostavlja da su efekti nepotpuni. koje su obaveštene i uključene u ove procese na različite načine i u različitoj meri. Postoji nekoliko tipova javnosti od kojih treba pomenuti opštu.98 miliona kuća. 4. a na 13. po uvođenju bezviznog režima i za Srbiju („beli Šengen”). osnovana još marta 2004. 10. odnosno Evropske unije.500 vlasnika našeg pasoša.839 građana Srbije. U glavnom gradu Beogradu živelo je 1. Da bi se bolje razumela ova situacija.6 miliona domaćinstava i 2. predsedničkih. njenoj obrazovnoj.4.1. Novi azilanti: Tokom 2010. Savetu za evropske integracije RS predsedava predsednik Vlade Srbije itd.

5). godine. treba stalno imati na umu obrazovnu strukturu stanovništva: Stanovništvo sa 15 i više godina • Bez školske spreme • 1 do 3 razreda osnovne škole • 4 do 7 razreda osnovne škole • Osnovna škola (8 razreda) SVEGA do nivoa osnovne škole: • Srednja škola • Viša škola • Visoko obrazovanje (fakultet) • Nepoznato UKUPNO: % 5. prosečna starost populacije bila je čak 40. . Početkom 2010. pa i iz Makedonije. Prema Popisu 2002. Otvoreno je i nekoliko agencija koje su se bavile prevozom naših građana u Belgiju i Švedsku (jer ona je isplaćivala 500 evra povratnicima u Srbiju). Zbirno. U Srbiji već ima preko 1. za prethodnih pet godina to je više od 13 milijardi evra doznaka.8 41. Žene u Srbiji žive oko 5 godina duže u proseku (73. 85 % ispitanika navodi da se život njihovih domaćinstava u poslednjih 10 godina – pogoršao. Početkom novog milenijuma u istraživanju strategije opstanka stanovništva u Srbiji.2 godine (muških 39. menjaju svoja pravila). što dodatno opterećuje socijalne i zdravstvene fondove (čak i osiguravajuća društva. mada je jasno da ekonomski razlozi nisu uslov za dobijanje azila u inostranstvu. Populacija Srbije spada u najstarije na svetu. strane diplomate su dolazile i tražile da se građani bolje informišu da neće dobiti „ekonomski azil” i da će biti vraćeni u zemlju.2 23. U nekim opštinama prosečna starost je preko 50 godina (posebno kod žena). godine.5 2. od čega je 1.5 godina).1 4. odnosno 27 % više deviza nego 2008.5 6.4 miliona ekstremno siromašno.9 45. godine objavljeni su podaci da smo od svojih zemljaka u prethodnoj godini dobili tri milijarde evra.84 „ekonomski azil” u državama EU. Ima onih koji kažu da je nekada u Evropi reper za merenje siromaštva bila Albanija. godine konstatuje da je skoro 3 miliona ljudi u Srbiji siromašno (2.1 100. S proleća ove godine ti apeli su učestali i pooštreni.7 2.8 miliona). posebno sa juga Srbije i sa Kosova. prema podacima beogradske kancelarije UNDP.5 godina) od muškaraca (68. ženskih 41.2 miliona građana sa više od 65 godina (skoro 17 %). a sada je to mesto preuzela Srbija.0 Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica Ministarstvo za socijalna pitanja Srbije 2002. – Srbija je peta zemlja na svetu po starosti. Tada je. shodno tome. Za razmatranje komunikacije u vezi sa zaštitom životne sredine i održivim razvojem u evropskim integracijama.0 14. u Srbiji živelo između 30 % i 60 % onih koji raspolažu sa manje od 1 dolara dnevno. Vlade zapadnih zemalja su upozoravale na tu iznenadnu i prekomernu pojavu. dok je samo u nekima manja.

drugi se. od čega 150 opština. godinu date su i komparativne tabele koje su pokazivale promene za poslednjih deset godina: 2000 • Bruto domaći proizvod po glavi stanovnika • Inflacija • Prosečna plata • Prosečna penzija • Dinar • Spoljni dug (učešće u BDP) • Štednja stanovništva • Devizne rezerve • Broj zaposlenih • Izvoz • Uvoz 1. korisno je pogledati činjenice o Srbiji. Grad je teritorijalna jedinica koja predstavlja ekonomski. Relevantan je. Zakonom o teritorijalnoj organizaciji od decembra 2007. godine (dolaskom UNMIK-a) ne funkcioniše u celosti na području Kosova i Metohije.138 evra 8 % (planirano) 319 evra 180 evra 106 dinara za evro 78. 23 grada i Grad Beograd. evra 6. ali to od 1999.7 mlrd.000 1. nasuprot tome.5 mlrd. i 2006.000 4 mlrd. u zavisnosti od stepena urbanizovanosti. Uloga lokalne samouprave Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica .707 evra 112 % 160 DM (80€) 150 DM (75€) 30 din..6 miliona građana zarađuje nešto više od toga. Opština se smatra osnovnom teritorijalnom jedinicom u kojoj se ostvaruje lokalna samouprava.000 dinara mesečno). stoga. evra 2. 10 % živi sa manje od 2. Za razumevanje situacije i promena u zaštiti životne sredine.2. evra 4. evra 1.3 mlrd. geografski i kulturni centar šireg područja i ima više od 4.4 evra dnevno. upravo uzdaju u njih. korisni su još neki podaci Ministarstva za rad i socijalnu politiku Srbije (maj 2006): Od oko 8 miliona stanovnika Srbije. godine podeljena na 29 upravnih okruga.800. Jasno je da u ovakvoj situaciji priča o evropskim integracijama nailazi na reakcije građana koje se grubo mogu podeliti u dve kategorije – jedni ne vide izlaz (ni u integracijama). citat Filipa Kotlera koji kaže: „Javnost je svaka grupa koja ima aktuelni ili potencijalni interes ili uticaj na sposobnost organizacije da ostvari svoje ciljeve“. administrativni.85 U pripremi vladinih ekonomskih mera za 2011. za svaki projekat se određuje ciljna javnost. evra 2010 4. evra Za bolje razumevanje pozicije ciljnih grupa komunikacije o kojoj je reč. petina stanovništva živi ispod donje granice siromaštva (sa manje od 6.100.. Oko 1.9 mlrd.1 % 6. U teoriji i praksi PR-a. koja je sposobna da preko svojih organa samostalno vrši sva prava i dužnosti iz svoje nadležnosti. koji nisu deo teritorijalne nego administrativne organizacije. Ukupno. a u ovom slučaju to je lokalna samouprava i srednjoškolska omladina.1. evra oko 11 mlrd. = 1DM (60 dinara za evro) 104 % 330 mil. godine utvrđeno je da Srbija ima ukupno 174 jedinice lokalne samouprave. koji u svom sastavu ima 17 gradskih opština.9 mlrd. Srbija je još 1992. evra 1.

Posle demokratskih promena 5.. kako pokazuju neki izveštaji i pregledi. a Kosovo i Metohija 5 okruga (po podeli UNMIK-a: 7 okruga).000 stanovnika. dobijaju pravo da se udružuju. zatim infrastrukturni i komunalni problemi. a njeni kapaciteti se postepeno povećavaju i za ove aktivnosti. U opštinama u Srbiji radi zaista velik broj ljudi. a prošle godine u toku je bila akcija za smanjivanje obima i troškova lokalne administracije. Pri Savetu Evrope postoji Kongres lokalnih vlasti. Poznat je i podatak da se u Srbiji reciklira samo oko 15 % smeća. pruža visokokvalitetne usluge i podržava razvoj i unapređenje lokalne samouprave zajedničkim delovanjem članstva. teritorijalnu organizaciju Republike. ali se traže i očekuju dalje promene u njienom funkcionisanju i nadležnostima. posebno sa stanovišta izvornih. koji je u novom Zakonu o lokalnoj samoupravi dobio svoje mesto kao partner u rešavanju niza problema na svom području delovanja. izbore za organe lokalne samouprave. Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica . Misija Stalne konferencije gradova i opština je „da zastupa interese. zadužuju itd. Istraživanja pokazuju da javnost smatra da su u većini opština najvažniji problemi nezaposlenosti i standarda. čije dokumente prihvata i Srbija kao članica SE. koji uključuje i probleme životne sredine i održivog razvoja.. što je zanimljivo i veoma demokratično. Ima više projekata za jedinice lokalne samouprave koji su finansijski i na druge načine potpomognuti od strane međunarodne zajednice i fondova. Radi se i na promeni sistema javnih finansija i povećanju iznosa i pravovremenosti uplata transfernih sredstava opštinama. Opštine sada dobijaju svoju imovinu kojom mogu samostalno da raspolažu. normativne poslove iz delokruga Sektora i druge poslove koji se odnose na oblast lokalne samouprave“. što je bitno i za projekat na kojem upravo radimo. Na to ukazuju i neki projekti nevladinog sektora. Srbija ima Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu koje ima poseban sektor za LS nadležan za „poslove koji se odnose na: sistem lokalne samouprave i teritorijalne autonomije. neposredno izjašnjavanje građana. Rezultati su. niti Vlade Srbije. Teritorija grada može biti podeljena na nekoliko opština. u skladu sa evropskim standardima“.86 100. godine doneto je nekoliko zakona o lokalnoj samoupravi. Zvanično broj nedovoljno razvijenih opština u Srbiji je čak 68. a izuzetno može da ima i manji broj. Autonomna Pokrajina Vojvodina 7. Opštinske vlasti sastavljene su od najrazličitijih koalicija. Centralna Srbija ima 17 okruga (plus Grad Beograd). još nedovoljni jer ne postoje akcioni mehanizmi oko kojih bi se usaglasile sve lokalne političke strukture. oktobra 2000. komunalne delatnosti. Među njima je i poznati višegodišnji program EXCHANGE. vršenje nadzora nad zakonitošću akata jedinica lokalne samouprave. koje ne reprodukuju sastav Narodne skupštine. Aktivnost lokalnih vlasti na rešavanju ekoloških i problema održivog razvoja je promenljiva. ali svi gradovi to još nisu ostvarili. ali sve naglašenija. a ne samo sa republičkog nivoa prenetih prava.

a oko 13 % nije umelo da se izjasni. u poglavlju „Stavovi prema Evropskoj uniji“. Možda. leto 2006. 15 % kaže „možda“. ali isto toliko i ne ume da se izjasni. (tek) 52. Nema saglasnosti ni u očekivanju (ili prognozi) za koliko godina će Srbija ući u EU. ovo drugo pitanje „visoke politike“ o kom se diskutuje i među običnim građanima. mada već duže vreme između 60 i 70 % javnog mnenja prihvata pristup EU. 11. U izveštaju „Serbia November 2006“. Na pitanje da li je za Srbiju dobro ili loše da uđe u Evropsku uniju. U CeSID-ovom „Istraživanju javnog mnjenja Srbije.208 ispitanika neposrednim intervjuom. Veoma su podeljena mišljenja o tome da li Evropska unija želi Srbiju u svom članstvu. Podrška integracijama oscilira. jer samo 37 % ljudi to potvrđuje. IRI & Strategic Marketing Research). utvrdio nekoliko zanimljivih činjenica koje su prikazane gledaocima na ekranu. navodi se da je. u poglavlju 4 „Evroatlanske integracije i partijske podele“. na reprezentativnom uzorku građana Srbije. ali u to vreme je na visokom nivou od 79 %. 25 % da će nam trebati 5–9 godina. svaki deseti ne bi izašao na referendum. 20 % bi bilo protiv. 19 % kaže da će to biti za 10–19 godina. 4. u pet fokus grupa iz nekoliko gradova Srbije. dok ih 16 % ispitanih odbija. 7 % misli da će za to biti potrebno više od 20 godina. jer 12 % smatra da ona nikada neće ući u nju. što nije slučaj sa pristupom NATO paktu.3 % da je to i dobro i loše. Ne“ Olivere Kovačević. pored Kosova.2. Manjinsko je mišljenje 15 % ljudi koji smatraju da Srbiji ne treba nikakva međunarodna integracija. odnosno izražavanja naklonosti. konstatuje se velika podrška priključivanju Srbije Evropskoj uniji i niz pozitivnih poruka. a zatim komentarisane u studiju (Božidar Đelić. Isti smisao imaju i odgovori na drugo pitanje – „Da li biste na referendumu glasali da Srbija uđe u EU ili biste glasali protiv?“ Glas u prilog EU dalo bi 57 % građana. Približno svaki peti nije umeo da odgovori na pitanje. Dragan Todorović. dati su i nalazi o integracijama u EU. godine. Ivan Andrić).87 4. a preko Dijahroni pregled stavova o evropskim integracijama Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica . na osnovu istraživanja IRI (The International Republican Institute) na reprezentativnom uzorku od 2. a 5 % nema stav. ali nema podataka o stavovima u vezi sa ekologijom i održivim razvojem. ali i veza sa pojedinačnim stavovima i sistemom vrednosti. 21. metodologijom CATI.1. U kvalitativnom istraživanju javnosti novembra 2006. godine („Stavovi manjina i slabe & potencijalne DS podrške“. godine“. dok 15 % nije umelo da odgovori.2. Javno mnjenje i evropske integracije Tokom procesa približavanja EU izvedena su ispitivanja čijih se najvažnijih nalaza treba prisetiti da bi se razumele promene u javnom mnenju.3 % da je to loše. a preko 27 % daje odričan odgovor. Utvrđen je uzajamni odnos između stava prema integracijama i izbora stranke. 19. novembra 2010. Centar RTS za istraživanje je za potrebe TV emisije „Da.4 % ispitanika odgovara da je to dobro.

Agencija „Beta“ prenosi 19. štampanih i internet medija. Nišu.88 17 % ocenjuje da će trebati samo 2–5 godina. Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica . Novom Sadu i Beogradu. „Većina izveštaja nema ljudsku priču u sebi i kako određene odluke utiču na život ljudi”. rekao je on i dodao da je ispitivanje pokazalo da se građani Srbije pitaju šta za njih znače evropske integracije države. pokazalo je tada upravo objavljeno istraživanje britanske televizije Bi-Bi-Si. Užicu. a da je malo i izveštaja o životnoj sredini. Istraživanje je rađeno u martu i aprilu 2010. dok je samo 17 % prihvata. obrazovanju. novembra 2010. rekao je Dežer govoreći o dešavanjima u EU i izveštavanju medija. godine. Istraživanje je obuhvatilo analizu vesti u 38 elektronskih i štampanih medija o evropskim integracijama Srbije. kao i sa predstavnicima medija i nevladinog sektora. Ostala dva pitanja odnosila su se na podršku ulasku Srbije u EU. odnosno da u izveštavanju o evropskim integracijama malo pažnje posvećuju temama koje utiču na svakodnevni život građana. koji je bio na predstavljanju izveštaja. Predstavnik Bi-Bi-Sija Ed Barker. ako je za to uslov da se prizna jednostrano proglašena nezavisnost Kosova (preko 63 % građana odbija tu mogućnost. a ostali se dvoume ili ne znaju šta bi rekli). zdravstvu i zaštiti potrošača. razgovaralo se i sa predstavnicima Vlade Srbije. Šef Delegacije EU u Srbiji Vensan Dežer. a da uglavnom prenose izjave političara i prate zvanične sastanke. a pored analize vesti televizijskih i radio stanica. „To je problem i u zemljama EU”. „Poljoprivrednik u Srbiji će pre saslušati poljoprivrednika u Poljskoj nego mene”. godine stavove Bi-Bi-Sija da se mediji u Srbiji ne bave životnim temama. a obavljeno je i ispitivanje javnog mnenja u Kraljevu. takve informacije bi nam bile mnogo interesantnije”. gde su mišljenja primetno podeljena. Kragujevcu. Skoro jedna petina ispitanika nije se ni upuštala u prognozu. rekao je da će EU pomoći obuku srpskih novinara. Evropska unija je finansirala istraživanje Bi-Bi-Sija o izveštavanju medija u Srbiji o evropskim integracijama. kao i da je potrebno pratiti iskustva zemalja koje su od pre nekoliko godina članice EU. Na primer. rekao je da se građani žale da mediji „stalno vrte iste priče i iste ljude”.. rekao je Dežer i dodao da je potrebno teme iz EU približiti građanima i objasniti kako to utiče na njihov život. Delegacije EU u Srbiji. na predstavljanju rezultata izveštaja.4 %) koji misle da će biti dovoljno godinu dana. Istraživanje Bi-Bi-Sija o izveštavanju medija u Srbiji o evropskim integracijama pokazuje da je manje od tri odsto vesti o poljoprivredi.. odnosno na to da li je za Srbiju bolje da uđe u Evropsku uniju ili da se više približi Rusiji. a da ne objašnjavaju ono što se dešava i kako to utiče na život ljudi. Najmanje je optimista (1. unesemo bicikl u gradski prevoz. U izveštaju se citira jedan ispitanik koji kaže: „Ne dobijamo konkretne informacije. hoće li nam biti dozvoljeno da pušimo.

kako je utvrđeno. 8. i 10. godine. Kod prvih pet grupa primenjena je tehnika direktnog ispitivanja (face to face). a kod građana CATI. što snaži jedan od regulatornih principa u toj oblasti u EU. Samo 10 % građana navelo je šta su vlasti preduzele da bi se ublažile posledice ugrožavanja životne sredine. pod pokroviteljstvom organizacije REA Action and Cohesion in Western Balkans (kasnije BELLS). po kojima bi 13 % građana glasalo protiv učlanjenja Srbije u EU. zakonska regulativa i kontrola. 2. spremnost na „doživotno učenje” (Life long learning). ali da ne može sada da nabroji.4 % onih koji „nisu zadovoljni“ i još 21. Dominantan je odgovor čak 60 % građana koji misle da je ona malo toga preduzela. transparentnost donošenja odluka. godine. 4. 3. o nekoliko zanimljivih pitanja. 5. predstavnike lokalnih samouprava. Jedno od obimnijih istraživanja na ove teme (koje je vodio autor ove analize) obavljeno je na području šest regiona Zapadnog Balkana sredinom 2009. Taj zbir čini 42. U više navrata u istraživanju pažnja se posebno usmeravala na centralnu (državnu) vlast ili na lokalnu vlast i samoupravu. odgovornost i predlozi mera. Ono je obuhvatilo šest ciljnih grupa u svakom subregionu: 1. 9.2. informisanost. pa je stoga bilo postavljeno i pitanje o stepenu transparentnosti procesa donošenja odluka od uticaja na zdravu životnu sredinu. na meti 4. 2. dok je 64 % nezadovoljno. Odgovor nije dalo 19 % ljudi. korišćenje nuklearne energije i opasnih tehnologija. Zadržaćemo se sada na stavovima građana. Netransparentnost je.2 % onih koji izjavljuju da „uopšte nisu zadovoljni“.2. političke stranke. 4. 7. građane. nevladin sektor i 6. 6.89 Direktorka Kancelarije Vlade Srbije za evropske integracije navela je rezultate istraživanja javnog mnjenja Srbije iz decembra 2010. Pada u oči da manje od 1 % respondenata nije umelo da odgovori na pitanje. odnos prema životnoj sredini i njenoj zaštiti. Približno svaki osmi ispitanik (11–12 %) kaže da je vlast preduzela dosta toga. poslanike i državne službenike. Tematska usmerenja pitanja bila su sledeća: 1. a 9 % ne zna kako bi glasalo. 28 % i jeste i nije zadovoljno. privrednike. Reč je o tome kako bi ljudi glasali kada bi sutra bio raspisan referendum: „Da li podržavate učlanjenje Srbije u Evropsku uniju?“ Utvrđeno je da bi 57 % glasalo za. 3. Pokazalo se da je ovakvo razlikovanje bilo svrsishodno. predlozi za promotivne aktivnosti. regionalna saradnja i saradnja sa EU. najveći problemi i zagađivači. Informisanost i stavovi o zaštiti životne sredine i održivom razvoju Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica . Stepen zadovoljstva kvalitetom životne sredine je dosta nizak jer samo oko 7 % anketiranih kaže da je zadovoljno. Jedno od načela u evropskom pravu u domenu zaštite životne sredine i održivog razvoja odnosi se na otvorenost ovih procesa i dostupnost informacija. Uporedne analize pokazuju da situacija u neposrednom okruženju Srbije nije ništa bolja. odnos prema medijima i kredibilitet. 5. kao najšire ciljne grupe. 10 % ne bi glasalo. Ona je naglasila da je brine pad podrške učlanjenju Srbije u EU i da je to najmanji procenat podrške od kada se izvode istraživanja.

ali i na edukaciji i kampanjama zaštite životne sredine. Kampanje zaštite životne sredine 8.6 16.1 1. Lokalna samouprava 4. % 1. Nevladin sektor i organizacije 5. Država i njeni službenici 3. Oštro kažnjavanje zagađivača 3. Oko 12 % anketiranih nije moglo da se izjasni.90 mnogih kritika.4 100.4 4. ne umeju da odgovore UKUPNO: . Privreda i privrednici (biznis) 6.7 3. ne umeju da odgovore UKUPNO: 19. Sledeće je bilo pitanje o merama koje bi u subregionu dale najbolje rezultate u zaštiti životne sredine: % 1. Kreditiranje unapređenja tehnologije i postavljanja filtera 4. dvoumljenje se zapaža gotovo kod četvrtine ispitanika.8 31.6 11. Naučne i stručne organizacije 7.7 0. Svi bi trebalo da brinu o tome Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica 10. Sami građani 8.7 3. Rigorozno insistiranje na poštovanju zakona 2. a skoro polovina (47 %) građana ocenjuje da ovi procesi nisu transparentni. Edukacija stvarnih ili potencijalnih zagađivača 7.2 31. Političari i stranke 2.4 26.9 1.2 2.4 0.1 8. Pada u oči da tu gotovo i nema građana koji se nisu izjasnili.5 100.0 Polovina ispitanika opredelila se za prva dva konvergentna odgovora insistirajući na zakonu i kažnjavanju zagađivača. Nijedna mera ovde ne bi dala dobre rezultate 10. Zatvaranje pogona koji zagađuju 6. Ne znaju. Neko drugi 9. Ne znaju.5 1.0 10. Neke druge mere 9.7 1.7 12. Mišljenje o tome ko je najodgovorniji za probleme koje imamo sa životnom sredinom veoma je indikativno za situaciju u kojoj smo. Zabrana proizvodnje opasnih proizvoda 5.3 10.

8 3. a one sa lokalnom pokrivenošću preko 12 %. Važno je da primetimo da mnogi mediji imaju u informisanju o tim temama svoj udeo pa bi ih trebalo komplementarno i kumulativno i koristiti. televizija je u više od dve trećine slučajeva na prvom mestu (67 %). divlje deponije 3. a više od 52 % odgovara odrično: „Ne. nemam poverenja“. dobijeni su zanimljivi odgovori na pitanje o najvećim problemima za životnu sredinu na lokalnom nivou (u gradu. One sa regionalnom rasprostranjenošću izdvaja tek 3 %.7 6.5 24. a nedeljnike manje od 1 % anketiranih. Isto toliko građana navodi da ne prati takve informacije. problema ima više i na nacionalnom i na lokalnom nivou. Neki drugi problem 10. Više od četvrtine ispitanika odgovornost vidi na strani države i njenih službenika.4 100. ali uz činjenicu da je konstatovano nezadovoljstvo stanjem životne sredine. Zagađeni vodotokovi 5. U komentarima citiranog izveštaja kaže se još: „Ako kvalitet životne sredine i njene zaštite nije moguće lako i brzo promeniti. Buka 7.0 Svakako. Manje od 4 % nije umelo da odgovori na pitanje.91 Reč je o dragocenom nalazu da skoro trećina građana smatra da su oni sami najodgovorniji za pomenute probleme. Loše upravljanje otpadom. Dakle. a potom u lokalnoj samoupravi i među političarima.0 4. Radio pominje 4 %.9 1. a na usmene kontakte sa ljudima preko 4 %. Ne znaju. Zagađenje vazduha 2. divlja gradnja 8. informisanost o tome jeste. a važnije od svega je da je skoro svaki ispitanik imao o tome šta da kaže. ne umeju da odgovore UKUPNO: Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica 17. Poverenje u informacije o kvalitetu životne sredine koje se saopštavaju javnosti ima samo 15 % građana.6 14. Opšta nebriga 9. Na ostale medije upućeno je nešto preko 5 %. Opasan otpad 4. koju izdvaja 52 % građana. odnosno opštini): % 1. Loše upravljanje otpadom . Nedostatak zelenih površina 6. oko 29 % kaže i da ima i da nema poverenja.6 12. Loša urbanizacija. dnevne novine preko 13 %.4 8. Bez obzira na nedovoljnu informisanost građana o mnogim problemima javnih politika. Odgovori na pitanje o medijima preko kojih se najčešće informiše o zaštiti životne sredine ukazuju na nezaobilaznu poziciju televizije sa nacionalnom pokrivenošću.0 6.

zagađenje vazduha svaki peti ili šesti. godine razmatralo se njihovo sprovođenje. U Rezimeu citirane studije kaže se: „Razlike u nivou informisanosti. u ponašanju. 4.. stavovima. smanjenje smrtnosti kod dece. a 48 % da „treba“ to učiniti. Svega oko 7 % misli suprotno. 2. 6. Jedna od tih globalnih tema su i Milenijumski ciljevi razvoja.92 i divlje deponije pominje skoro svaki četvrti građanin. � Ujedinjene nacije su usvojile tzv.“ Možemo samo dodati da su evropske integracije deo ovog konteksta. stvaranje globalnog partnerstva za razvoj. iskorenjivanje ekstremnog siromaštva i gladi. borba protiv HIV/AIDS-a i drugih bolesti. 5 % se dvoumi. Kritičnost prema politici i političarima je očigledna. Na pitanje koja stranka posvećuje najviše pažnje problemima životne sredine preko 43 % građana Srbije nije umelo da odgovori. slično kao i ostali u regionu. obavezale da pokušaju da ostvare do 2015. 3. 5. � Na ovom samitu UN direktor Međunarodnog monetarnog fonda Dominik StrosKan je naglasio: „Sve počiva na uravnoteženom globalnom rastu. svi napori za ostvarivanje milenijumskih ciljeva razvoja biće neuspešni“. 7 % nije želelo da se upušta u tu procenu. Da bismo bolje shvatili aspekte informisanosti naših građana o ovim pitanjima.. što je istovremeno i kritika njihovog dosadašnjeg. ali UN i sve zemlje su prihvatile da rade na ispunjenju ovih ciljeva. ocenjuju da je potrebno još mnogo znanja donosiocima odluka iz ovog domena. a desetak posto ne ume da odgovori. pre tačno deset godina. Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica . jer građani Srbije. 7. poboljšanje zdravlja majki. I to je moja glavna poruka danas – bez održivog globalnog rasta.. postizanje univerzalnog osnovnog obrazovanja.. zagađene vodotokove svaki sedmi. ocenama i predlozima građana su evidentne. znanja. možda nedovoljno kompetentnog. Milenijumske ciljeve razvoja. odnosno da bismo lakše pristupili projektovanju promocije evropskih integracija u oblasti životne sredine i održivog razvoja. Insistiram na tome. Skoro 80 % ispitanika smatra da nivo znanja donosilaca odluka za pitanja održivog razvoja i životne sredine treba povećati. i čak je više ispoljena nego u nekim drugim zemljama Zapadnog Balkana. Od toga preko 30 % kaže da „svakako treba“. � Reč je o osam ciljeva na koje su se sve članice UN deklaracijom. ali je očigledno da postoje i saglasnosti oko stanja životne sredine i potrebe preduzimanja niza akcija. � Tu su: 1. korisno je navesti i širi kontekst kojim se povremeno bave i naši mediji. dok je svega 17 % navelo neku stranku koja to čini. rada. a na samitu u Generalnoj skupštini UN septembra 2010. obezbeđenje ekološke održivosti i 8. � Svetska ekonomska kriza (u Srbiji šaljivo nazvana „seka”) usporila je rad na svim poljima. oko 32 % smatralo je da nijedna stranka to ne čini. godine. opštu nebrigu o životnoj sredini svaki osmi. promovisanje jednakosti polova. Iskazi su više nego rečiti.

ali je jasno da obuhvata svaki detalj našeg života. što ga čini fenomenom u istoriji komunikacije. Od štampanih medija. � Sadržaj predstavljanja. čak milioni ljudi mogu da gledaju izjave lica koja zanimaju javnost. kao i visoke novčane kazne. storijama. Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica .2. a u nekim slučajevima i gotovo zavisnički uslovljeno. godine upisano 1001 javno glasilo. ali i komercijalizacije i nekih oblika politizacije. Zakonom je predviđena obustava rada svih glasila koja nisu upisana u Registar. O tome postoje iscrpni podaci. � Armija frendova&fanova pojedinaca ili nekih institucija u Srbiji dostiže i po nekoliko desetina hiljada. s jedne. atrakcije. replika i ostalih sadržaja Društvene mreže � Facebook je nastao februara 2004. 20 su dnevna izdanja. pa hiljade. a u okviru ove mreže nekada se vode prave kampanje u domenu kulture i druge. ali ćemo za ovu priliku navesti samo neke od njih iz više izvora. Tu su najbrojnije novine (563 lista). � Najnovija i sve popularnija besplatna internet mreža i usluga Twitter služi za slanje i primanje kratkih personalizovanih tekstualnih poruka (do 140 karaktera). otvorio je neslućene mogućnosti novih (često interaktivnih) oblika komunikacije. sa 1. � You Tube obiluje spotovima. 91 nedeljna. zatim radio-programi (213 stanica). Novi mediji � Internet (Web) globalna Mreža (Net). Medijske pretpostavke formiranja javnog mnenja o ovim pitanjima Medije smo pominjali i u dosadašnjoj analizi. godine među studentima Harvarda (pokretač Mark Cukerberg). pa televizijski programi (108). nekih političara. događaje. a ne samo preko računara. Registracija je počela 13. Međutim. ali treba im posvetiti još veću pažnju jer oni su nezaobilazni posrednici u informisanju građana i formiranju stavova o svim ovim pitanjima. internet javna glasila (90) i servisi novinskih agencija (20). Deo godišnjeg pregleda televizijskih programa i njihove gledanosti navešćemo iz izveštaja AGB Nielsen za Srbiju.3. velik je problem neravnomerne razvijenosti i recepcije pojedinih medija. reakcije na njih ili „gerila” odgovore. video-klipovima svih vrsta. oktobra 2009. 204 mesečna.. i prevelike usmerenosti na zabavne sadržaje. a na svoju šestogodišnjicu obuhvatao je preko 400 miliona svakodnevnih korisnika u svim delovima sveta. posebno od kada je moguć pristup i preko mobilnog telefona – u pokretu.93 4. da kod mnogih (posebno mladih ljudi) zamenjuje ostale oblike kontakta. upoznavanja i razmene nemoguće je opisati. � Ovo virtuelno druženje već je postalo nezamenljivo. s druge strane. u Agenciji za privredne registre bilo je krajem januara 2011. godine stupanjem na snagu Pravilnika o načinu vođenja Registra javnih glasila. hitove.5 miliona korisnika u Srbiji. pa i praćenje klasičnih medija.. Prema Zakonu o javnom informisanju.

94 PROSEČAN DNEVNI AUDITORIJUM NAJZNAČAJNIJIH TV STANICA (u broju gledalaca. godina YTD (januar-oktobar) TV Vojvodine 1 0.1% RTS 1 25.051 3.856 2.3% .117 4.2% Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica Happy 2.6% B-92 6.535.120.9% AVALA 3.4% PRVA 10.832.599.0% Ostale TV stanice Ukupno 19.212 UDEO NAJZNAČAJNIJIH TV STANICA U UKUPNOM TV AUDITORIJUMU (u %.009 3. godina (januar-oktobar) TV UKUPNO RTS 1 PINK B-92 RTS 2 PRVA AVALA HAPPY 5.0% ULTRA 1.037.001. populacija 4+) – 2010.632 2.123. populacija 4+) – 2010.4% PINK 25.010 2.833.642 1.3% RTS 2 4.8% STUDIO B 1.

velik je raspon u obaveštenosti i razumevanju nekih pojava u svetu i načinu života. demografskim i drugim karakteristikama.13:04:59 14:00:00 .1. Tokom poslednje decenije relativno je kontinuirana bila priča o tzv. čija je prva vojna intervencija u poluvekovnoj istoriji bila usmerena baš na SR Jugoslaviju.3.20:04:59 21:00:00 .09:04:59 10:00:00 . svetskih intelektualaca do poluobrazovanih ljudi.11:04:59 12:00:00 .95 PROSEČNA GLEDANOST PO INTERVALIMA (svi dani.3. uz povremeno jačanje pa slabljenje kampanja.18:04:59 19:00:00 . Neki istraživači kažu da naši ljudi više drže do toga da imaju stav nego do toga da imaju tačne informacije.15:04:59 16:00:00 . evro-atlantskim integracijama..24:04:59 RTS 1 RTS 2 PINK TV B-92 PRVA AVALA C opyright © 20 1 0 T he Niels en C ompany 4. ali listom su protiv Severnoatlantskog pakta.17:04:59 18:00:00 . a retko na približavanju NATO alijansi. koje mora da uzme u obzir i komunikacija u ovom projektu. Mogući otpori i stereotipi Srbija je izrazito nehomogena zemlja.22:04:59 23:00:00 .08:04:59 09:00:00 . Građani to ne mogu zaboraviti i zato političari danas insistiraju na EU.19:04:59 20:00:00 . Ishodišta otpora prihvatanju integracija Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica Podsetićemo na nekoliko činjenica iz skorije javne komunikacije u vezi sa evropskim integracijama Srbije i životom građana: . Od vrhunskih..16:04:59 17:00:00 . sve dok se nije shvatilo da građani imaju nejednak odnos prema elementima pomenute složenice.23:04:59 24:00:00 . Zato se često javljaju pogrešna usmerenja i stereotipi.14:04:59 15:00:00 . koju karakterišu značajne razlike u ekonomskim. 4. populacija 18-49) – 2010.07:04:59 08:00:00 . godina (januar-oktobar) 20 15 10 5 0 07:00:00 .21:04:59 22:00:00 . Oni uglavnom prihvataju Evropsku uniju.10:04:59 11:00:00 .12:04:59 13:00:00 .

otpori integracijama kojima se bavi ovaj projekat su brojni. � Plan Vlade je da Srbija do kraja 2011. može biti deo individualnog inventara ličnosti ili opstajati kao opštiji model.. Sociopsihološki stereotipi Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica . � U političkoj javnosti odmah je stvorena floskula o „Deset evropskih zapovesti”: uspostavljanje stalnog sastava Visokog saveta sudstva. ekonomske reforme. 4. a posebno kod pitanja kojima se upravo bavimo. � Neki nalazi istraživanja pokazuju neraspoloženje građana zbog mnogih pojava i institucija društva. ali stereotipan jer teži istoj strukturi ponašanja. informacije ili opažaja određeni stav generalizuje na čitavu grupu ili klasu pojava. godine dobije status kandidata. „Ko laže taj i krade“. imaju različita ishodišta. Oni imaju više uzroka i oblika. klasičnim institucijama). dr Dragan Krstić). U društvenom ponašanju. U Srbiji su poznati međunacionalni stereotipi. � Kredibilitet institucija pada (najmanje vojsci. � Postoji nepoverenje u naše političare (pa tako i zagovornike integracionih procesa).2. politički i drugi socijalni stereotipi. pa i sopstvene pozicije i života. koji izvorno predstavljaju skoreli. nepromenljivi. izmene u domenu javnih nabavki. ekonomije i prihvatanja evropskih dostignuća.3. koji je prilagodljiv i podložan promenama. dobro je upozoriti na pojavu stereotipa ili stereotipija. � Nevesele procene građana o tome kada ćemo živeti bolje (o tome je jedan od potpredsednika Vlade Srbije objavio i knjigu). uvek policajac“ itd. na čemu posebno insistira vladajuća koalicija – pre izbora. U nas postoje izreke koje deluju u sličnom pravcu. nekada naizgled nepovezana sa takvim temama. rasvetljavanje ubistava novinara. policiji i crkvi – koje možemo smatrati „tvrdim“. koje bi trebalo da dođe tek na kraju: Za koga ćete glasati? Dakle. jačanje pozicija regulatornih tela. � U predizbornim periodima prenaglašeno je pojednostavljeno pitanje. npr. obezbeđivanje funkcionisanja nezavisnih medija. a postigne repetitivnost u oceni i ponašanju. Protivrečnosti u kojima živimo olakšavaju pojavu stereotipa. mandati poslanika. novembra 2010. i nisu uvek proizvod razboritog mišljenja i traženja rešenja. usvajanje zakona o finansiranju političkih partija i zakona o restituciji. gde se na osnovu nekog primera. sa težnjom da se neko stanje konzervira i tako smanji napetost. čak i kada je reč o tzv. kojom se on „brani“ i olakšava sebi život i komunikaciju. postupanje po individualnim žalbama sudija. Nalazimo ih čak i u poslovicama. shematski i donekle uprošćen odnos prema nečemu (prof. dinamičkom stereotipu.96 � Preporuke za EU: Evropska komisija je 10. Smatra se da stereotip po psihološkoj prirodi može biti svestan ili nesvestan. � Rasprostranjenost optimizma i pesimizma u populaciji. ili „Jednom policajac. ali uvek predstavljaju neku vrstu racionalizacije ili uštede u percepciji i ponašanju pojedinca. Za to je neophodno ispunjavanje kriterijuma iz tri velike oblasti: politike. godine Srbiji dostavila svoj godišnji izveštaj sa preporukama koje treba ispuniti za godinu dana.

koja izražava odnos subjekta prema nekoj pojavi ili biću. Reč je o petočlanoj skali Likertovog tipa (od pozitivnog i prelaznog do negativnog stava)... treba podsetiti da je već utvrđeno da kod nekih ljudi i u nekim socijalnim slojevima ima dosta stereotipa. Broj „srednjih” odgovora . drugačijim dokazima. nevladinom sektoru itd. U dramaturgiji svakog našeg „komunikata“ može se poći upravo od toga da neki ljudi misle „ovo ili ono“ ali da je. koja pored usmerenja pokazuje i intenzitet stava. pregledna i laka za primenu. Iskustvo pokazuje da na bateriju provokativnih i relativno jednostavnih tvrdnji ljudi iz uzorka odgovaraju sasvim ozbiljno.3. Nalazi koji iz toga proističu mogu se uključivati u dalju komunikaciju. ne smeju da prenebregavaju ove rasprostranjene pojave. Skala stavova o integracijama Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica Ako se. na primer.“ Za potrebe promocije evropskih integracija u oblasti životne sredine i održivog razvoja. bez obzira na to što često nemaju dovoljno iskustvenih informacija o njoj. Sam stav ima nekoliko komponenti. ali i eventualni kasniji socijalni monitoring i moguća istraživanja (čak komparativno i u dve faze – pre i posle određenih akcija). U ovom slučaju reč je o predstavnicima lokalne samouprave (iz različitih sociopolitičkih struktura) i srednjoškolske omladine (koja nije homogena kategorija).. ređe označava alternativa „nemam stav”. pa i predrasuda o strancima i međunarodnim organizacijama. od kojih je ovde dovoljno pomenuti dve: kognitivnu (saznajnu) i emotivnu.3. Odgovori na skali pomažu nam da bolje upoznamo psihološku prirodu socijalnih stavova. zahvaljujući tome. to svedoči o angažovanosti ispitanika i znatnom nivou formiranosti stavova. 4. reč o. promotivna zalaganja i stil komunikacije uopšte.. nekada sa izvesnim iskustvom. a njena osetljivost i diskriminativnost su već potvrđene u nekim našim ranijim istraživanjima. Evropska unija spada u one odrednice gde se ove pojave lako mogu zapaziti i zato je u svakom projektu koji se njome bavi veoma važno obratiti pažnju na sadržaj i sredstva komunikacije. čak iracionalne socijalne percepcije.97 Pojednostavljena predstava graniči se sa predrasudama. navođenja. a većinom anticipirajući situaciju u vezi sa ulaskom Srbije u EU. Upitnik za neku ciljnu grupu može da sadrži i Skalu stavova o evropskim integracijama i njihovoj „socijalnoj poziciji”. Ne ulazeći u dalje razmatranje ovih fenomena i stepena njihove kognitivne i emotivne zasićenosti. otporne na suočavanje sa naknadnim. To znači da sva naša objašnjenja. zapravo. nego upravo obrnuto – treba da ih prihvataju kao polaznu osnovu i moguće prirodno rezonovanje onih koji nisu dovoljno informisani ili nisu imali priliku da se više upuštaju u samu pojavu. a one već spadaju u nerealne. koja bi bila razumljiva. Ceo projekat je i nastao na toj tezi-antitezi: „Evropa znači da. Odgovori se. mogu kvantifikovati i komparativno interpretirati. mogu se pripremiti posebni upitnici i drugi instrumenti.

On nije tu (samo) da bi smanjio tenzije u društvu.4. 4. što stvara potrebu da se o evropskim integracijama u oblasti životne sredine i održivog razvoja više govori i piše. „Želja građana da se sprovode reforme je naš veliki saveznik“. „Nesposobnost domaćeg rukovodstva je razlog za usporavanje ka EU za 19 % građana. poznato je već da se stavovi ne menjaju ni lako ni brzo. 19 % građana promenilo je mišljenje. Razumevanje državne vlasti i građana Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica . dok 32 % navodi da to neće biti slučaj.98 („I slažem se i ne”) može biti manji od broja pozitivnih i negativnih. dok je 15 % reklo da Srbiju na evropskom putu usporavaju obimne reforme koje treba sprovesti“. nije podrobnije obrađivana. kako pokazuju rezultati najnovijeg istraživanja. Sindikati i nevladin sektor ukazuju na to da je izostao socijalni dijalog na kojem se insistira u svim demokratskim zemljama i na koji upućuju neki dokumenti Evropske unije. a neispunjenih očekivanja i preteranih predizbornih obećanja. rekla je ona. 4. pa trećina njih veruje da će se EU zatvoriti ili čak raspasti pre nego što će se dalje širiti i jačati. verovatno. Može se očekivati da bi se ova skala stavova bavila za njih novom problematikom i da će mnogi ljudi prvi put popunjavati takav upitnik.4. pa je na kraju godine njih 24 %. koje se u pojedinim periodima ispoljava na više ili manje otvoren pa i dramatičan način. među građanima Srbije raste spremnost da menjaju radne i životne navike u cilju ulaska u EU. S druge strane. 61 % građana veruje da će EU postaviti nove uslove Srbiji. umesto 43 %. čak ni kada su u pitanju mladi ljudi. neophodne za ulazak u EU. Komunikacijska strategija U Srbiji tradicionalno postoji izvesno nepoverenje građana prema vlastima. Od juna do decembra 2010.1. dok je 20 % navelo da će EU prevazići sadašnje probleme i nastaviti proširenje. Prema njenim rečima. ali građani su najmanje spremni da se dodatno školuju ili prekvalifikuju. a oscilacija frekvencija jednih i drugih bi pokazala izdiferenciranost stavova o temi koja u javnosti. mislilo da uslovljavanja i ucene EU otežavaju evropske integracije Srbije. a i danas postoji nezadovoljstvo zbog velikih. i ocenila da je pad podrške učlanjenju u Uniju „verovatno posledica zamora retorikom. Citiraćemo ovom prilikom direktorku vladine Kancelarije za evropske integracije koja je nedavno objašnjavala da je čak 78 % građana istaklo da bi reforme. trebalo sprovoditi i da one nisu uslov za članstvo u Uniji. već i za stvaranje boljih uslova života. Prema njenim rečima. nego da bi obezbedio dobro upravljanje resursima i odnosima. Čuveni „Peti oktobar“ je to najbolje pokazao. a umesto moguće indiferentnosti – participativan stav građana. Građani Srbije nisu optimisti kada je reč o budućnosti same Unije. postavljanjem datuma i davanjem obećanja“.

Ona je napomenula i da je među mladima mnogo veća podrška učlanjenju u EU i da bi 71 % njih glasalo za učlanjenje Srbije u Uniju. Nedavno istraživanje u Pančevu Centra modernih veština daje zanimljiv pregled stavova građana o sopstvenoj (relativno solidnoj) informisanosti o radu gradskih vlasti i akcija koje one preduzimaju u domenu zaštite životne sredine. Smatra se da bi oni trebalo da se nađu duž celog ovog „kontinuuma“. CeSID) pokazuju da je najmanje poverenja upravo u lokalne vlasti.. Projekti poboljšanja komunikacije i uzajamnog razumevanja trebalo bi da poboljšaju situaciju i preduprede eventualne krizne trenutke (krizni menadžment i PR). odnosno od shvatanja javnog interesa kao jedinstvenog za građane.“ može da doprinese boljem razumevanju već i kroz promociju odgovarajućeg diskursa. pitanje je kojim jezikom govorimo. preko posebnog. Komplementarnost zajedničkih i pojedinačnih interesa Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica . U toj meri i komunikacija u našem projektu polazi od teze da mora postojati komplementarnost zajedničkih i pojedinačnih interesa.. samo dva odsto zna da Srbija dobija oko 200–300 miliona godišnje iz EU fondova”. javna politika će imati promenljiv uspeh ili će on biti doveden u pitanje u svakoj deliberalnoj ili kriznoj situaciji. institucije i organizacije. na kojem se tokom nekoliko godina nije radilo koliko treba. navela je Delević i podsetila da je EU za deset godina u Srbiju uložila oko dve milijarde evra. o čemu treba da brine i država. Jednostavnije rečeno. ali to ne mora biti slučaj. Neke ranije studije (npr. ali je i dodala da 36 % ispitanika misli da Srbija već pregovara o članstvu. koje probleme obrađujemo.. Indikativno je koliko Evropska unija upravo tome posvećuje pažnju. Kod većine važnih pitanja u društvu polazi se od stava da je reč o zajedničkim interesima. Ukoliko njega nema. koje će dobijati na značaju sa približavanjem evropskih integracija. postiže i sve neophodnijim javno-privatnim partnerstvom..2. „Od 15 % onih koji su informisani o fondovima. što se. čije uvodno objašnjenje glasi (str. Zaštita životne sredine i održivi razvoj su izvanredan poligon i za takve akcije.4. najnovijem dokumentu – Upitniku Evropske komisije upućenom RS radi pripreme Mišljenja o zahtevu Srbije za članstvo u EU izdvojeno posebno poglavlje. što je veliki problem ovog industrijskog mesta. pa je tako već i u čuvenom. Ne postoje istraživanja koja pokazuju gde se u rasponu od opšteg. koje su jedna od ciljnih grupa ovog projekta. a da čak 85 % nije informisano o fondovima EU. rekla je Delević. i da promocija evropskih integracija treba da se oslanja na taj složaj.99 „Građani Srbije. do pojedinačnog lociraju kod nas problemi zaštite životne sredine i održivog razvoja. Projekat PALGO centra „Evropa znači da. znaju da je Srbiji uručen Upitnik na osnovu kojeg EU treba da je oceni“. 332–344): 4.. kako predočavamo prednosti integracija. između ostalog. njih 39 %. Zadatak je i da se povećava kredibilitet lokalne samouprave. dok je 52 % građana reklo da nije informisano o pridruživanju Srbije EU.

principu „zagađivač plaća”. regionalnom. postupaka i propusta u vezi sa donošenjem odluka u oblasti životne sredine u kojima je dozvoljeno učešće javnosti? Postoji li definicija za „javnost“ ili „zainteresovanu javnost“ koja se koristi u ovom kontekstu? Koji se određeni vremenski rokovi primenjuju u slučajevima kada se konsultuje javnost u proceduri donošenja odluke u oblasti životne sredine?” Dakle. kvalitet vode. agencije. godine“. nije reč o tome kako reaguje javnost nego koliko je ona uključena u donošenje odluka o životnoj sredini i kako se garantuje njena uloga. itd. koja je objavljena pre nekoliko meseci. zajedničkoj odgovornosti i integraciji zaštite životne sredine u druge politike EU. godine) da bi se oni kao meritorni mogli poštovati i u našem projektu komunikacije. Jaka i dobro opremljena administracija na nacionalnom i lokalnom nivou je imperativ za primenu i sprovođenje pravnih tekovina EU”. Korisno je. hemikalije.3. upravljanje otpadom. zaštita od buke i civilna zaštita). ukazati na kulturni kontekst u koji se on situira. zaštita prirode. Struktura komunikacije za određenu ciljnu grupu . „Kakve su odredbe vezane za učešće javnosti (informisanje i konsultovanje) u postupku donošenja odluka u vezi sa životnom sredinom? Da li postoje uslovi za učešće javnosti pre donošenja administrativnih odluka kojima se dozvoljavaju aktivnosti koje će verovatno imati značajan uticaj na životnu sredinu? Da li postoje uslovi za učešće javnosti u pogledu planova i programa i/ili politika i/ili propisa koji se odnose na životnu sredinu? Koji su državni organi (ministarstva. klimatske promene. U odeljku II „Sektorske politike u oblasti životne sredine“ koncentrisana su upravo pitanja o statusu javnosti o kojoj govorimo: Pitanje 24. stoga. uklanjanju ekološke štete na samom izvoru. Oslonac nalazimo u najnovijoj antropološkoj i kulturološkoj studiji Zagorke Golubović i Isidore Jarić „Kulturni preobražaj Srbije – Vrednosna usmerenja građana u promenama posle 2000. kontrola industrijskog zagađenja i upravljanje rizikom. U ovoj analizi već smo naveli niz aspekata i činjenica da bismo što bolje usredsredili komunikaciju. Tu su utvrđena tri markantna koda. Usklađivanje sa pravnim tekovinama EU zahteva znatne investicije. lokalnom) nadležni za izdavanje saglasnosti za realizaciju projekta? Da li nadležni organi za oblast životne sredine učestvuju u procedurama izdavanja saglasnosti o realizaciji projekta i kako? Postoje li postupci preispitivanja koji omogućavaju članovima javnosti i/ili zainteresovane javnosti da dovedu u pitanje suštinsku i proceduralnu zakonitost odluka. kako je postulira sam projekat.) i na kojem nivou (nacionalnom. Pravne tekovine EU sadrže preko 200 ključnih pravnih akata koji pokrivaju kako horizontalno.100 „POGLAVLjE 27: Životna sredina Cilj politike životne sredine EU je da promoviše održivi razvoj i očuva životnu sredinu za sadašnje i buduće generacije. februara 2011. tako i sektorsko zakonodavstvo (kvalitet vazduha. Zasniva se na preventivnim aktivnostima. posebno kada je reč o kulturi 4. trebalo bi pogledati odgovore Vlade Srbije na ova pitanja (pripremljene i pre roka za slanje odgovora EU 1.4. Svakako.

101 svakodnevnog života: 1. „Osvešćen život“ (najmanja grupa), 2. „Konzumenti kulture“ i 3. „Goli život“. Već iz njihovih naziva nazire se nepovoljna konstelacija za svaku ozbiljniju komunikaciju, ali kada je reč o temama koje se tiču našeg projekta, situacija se može sagledati šire. Autorke konstatuju: „Za masovnu populaciju sužavanje pojma kulture na materijalnu, pre svega, i delimično tehnološku dimenziju, proizvodi kontraproduktivna dejstva, budući da se sve više deluje u funkciji destrukcije, kako u pogledu naglašenih nagonskih poriva (pojačana sebičnost, agresivnost, kriminalizacija), tako i u smislu beznađa i neverice u ’održivi razvoj’ modernog društva... Istraživanja u Srbiji pokazuju da većina populacije misli da se može živeti bez kulture... a oni koji jedva preživljavaju svrstavaju i kulturu u ’paket roba’, kojeg se mogu i lišiti u korist najnužnijih materijalnih sredstava za život shvaćen kao biološki opstanak, te se u nedostatku novca najlakše lišavaju ’kulture’... Ispoljeno je kao osećanje bespomoćnosti građana... što stvara kod njih dojam o ’nerešivosti postojećih problema’ i odvraća ih od razmišljanja o potrebi uključivanja u akcije i inicijative za traženje rešenja... Umesto toga... preovlađuje zaborav i şkrivanje slobode’...“ One citiraju R. Patmana kada kaže da je televizijska zabava kao „brza hrana“ i „najjeftinije i najmanje zahtevno bekstvo od dosade“, pa je kao takva predstavljena programima koji su „povezani s građanskim neangažovanjem“... Kako kod nas preovlađuju populizam, dominantni duh „vrednosne neutralnosti“ u mnogim domenima, komunikacija o kojoj govorimo u Projektu mora računati na relativno nepovoljno okruženje, zbog čega treba zagovarati kritičnost i podizanje nivoa građanske angažovanosti, a uz to i podršku integracijama u oblasti životne sredine i održivog razvoja. Ipak, treba dodati da je komunikacija u lokalnoj samoupravi olakšana potrebom da se ona angažuje na tom planu, poboljšavajući situaciju u svojoj sredini i kvalitet života svih građana, dok je u kategoriji srednjoškolaca podstaknuta njihovom prirodnom radoznalošću, traganjem za drugačijim prilazima, ali i svešću da su oni ta generacija koja će se suočavati sa posledicama aktivnosti (činjenja ili nečinjenja) kojima pristupamo... Izuzetno je značajan sadržaj komunikacije, koji u ovom slučaju mora biti u skladu sa politikom i standardima EU (izloženim u prethodnim poglavljima), jer lokalna samouprava ima veliku odgovornost, a malo raspoloživih sredstava, a načelo je da se rizici po životnu sredinu otklanjaju na mestu nastanka. Stalna su pitanja koliko su ljudi u pojedinim mestima upoznati sa nizom činjenica i obaveza, da li su čuli, na primer, za Arhusku konvenciju i zakonsku obavezu aktivnog uključivanja javnosti, za Katastar zagađivača u Srbiji i rad Agencije za zaštitu životne sredine, da li znaju za obaveznu primenu međunarodnih ugovora koje smo prihvatili, a koji postaju deo pravnog poretka Republike Srbije i koji se, shodno članu 16. Ustava, neposredno primenjuju... O svemu tome treba ih obaveštavati, a nizom mera i pridobijati za takvu javnu politiku i podizanje ekološke svesti.

Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica

102

4.5.1.

4.5. Oblici i sredstva komunikacije
Procesu integracija treba pristupiti i marketinški, jer on mora da ima obeležja takvog koncepta, uključujući i projekciju efekata. Stoga ćemo u nekoliko teza podsetiti šta to znači. � Marketing je društveni proces kojim, putem stvaranja i razmene proizvoda i vrednosti s drugima, pojedinci i grupe dobijaju ono što im je potrebno ili ono što žele (Filip Kotler). � Marketing se odnosi na sveukupno poslovanje posmatrano kroz prizmu njegovog krajnjeg rezultata (sa stanovišta kupca, odnosno birača). � Prodajni pristup se usmerava na Proizvod. Marketing pristup se usmerava na Kupca. U osnovi su pitanja: Šta Vam nudim? Šta Vam treba? Odgovor na kritike: Marketing ne stvara potrebe i želje, ali nastoji da utiče na potražnju. � Proizvod: Sve ono što se može nekome ponuditi da zadovolji potrebu ili želju; Postoji razlika između fizičkog, industrijskog i Marketing proizvoda. � Apel: Usmerenje na potrebe kupca, građanina, birača; Ne trebaju nam predmeti nego efekti; Marketing „prodaje”: Nadu, Radost, Prestiž, Želju za zdravljem, Lepotom, Socijalnim uspehom... � Robna marka: Koncept robne marke je dominantno savremeno marketinško opredeljenje; „Proizvođači prave proizvode, ljudi kupuju robne marke” (Bill Bernbah); Metafora: „Brend je ličnost...”. Dobra ideja, takođe, ima svojstva robne marke.

Marketing i benefit za građane i potrošače

4.5.2.

U tom smislu Evropska unija je dobar brend koji donosi benefit (dobitak), što treba „iskomunicirati“... Projekat „Evropa znači da...“ posmatramo u svetlu tzv. integrisanih komunikacija, gde su uključeni i (socijalni) marketing i odnosi sa javnošću, koji su u ovom slučaju nešto širi od uobičajenih u projektima ograničenog trajanja: � Međusobno razumevanje: „Public Relations aktivnosti predstavljaju smišljeno, planirano i stalno nastojanje da se uspostavi i održava međusobno razumevanje između organizacije i njenog okruženja” (Britanski institut za PR). � „PR je stvaranje imidža kompanije kao dobrog ’korporativnog građanina’ i istupanje protiv glasina i priča koje se povremeno javljaju” (Filip Kotler). � Dobar glas i marka: „Odnosi sa javnošću brinu se o imenu i dobrom glasu, marketing štiti proizvod i marku”. Londonska škola za odnose sa javnošću (LSPR) naglašava da je najvažnije – Da drugi misle dobro... � U oglašavanju proizvod „kaže“: Ja sam najbolji! Cilj PR-a je da drugi to o vama govore... � Filozofija PR ukazuje da ćemo postavljene ciljeve lakše ostvariti uz podršku i razumevanje javnosti, nego kada je ona indiferentna ili suprotstavljena. � Krizni PR i krizni menadžment se zasnivaju na planiranju i predviđanju, na dobrim pripremama i simulaciji, na konceptu da se krizom može „upravljati”. U slučaju

Odnosi sa javnošću i razvoj komunikata

Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica

103 našeg projekta takva razmatranja su veoma korisna za slučajeve nekih ekscesa, zastoja, promena, političkih opstrukcija itd. Pod komunikatima ovde treba podrazumevati šire određenje onoga što se proizvede za komunikaciju ili interakciju o životnoj sredini, održivom razvoju i integracijama. To su, pre svega, brošure i prezentacije, a zatim i sva ostala „sredstva“ – od pozivnih plakata i letaka, do eventualnih banera i bilborda, a naročito ono što obuhvata savremena elektronska komunikacija – internet, blog, društvene mreže. Kao podsticaj u tom pravcu mogu poslužiti alternative uz neka pitanja korišćena u pojedinim istraživanjima ovih fenomena u Srbiji: � Zašto biste glasali protiv učlanjenja naše zemlje u EU – Ništa dobro ne donose / Više štete nego koristi; Živećemo lošije / Ekonomska propast / Zaduživanje; Ucene, pritisci, uslovljavanja; Ne verujem im / Ne želim u EU, ne volim EU; Loša iskustva drugih zemalja / EU nema budućnost; Postali bismo kolonija / Gubljenje suvereniteta, nezavisnosti; Gubljenje identiteta; Neprijatelji Srbije / Bombardovali su nas; Nerealno, nismo spremni za ulazak u EU; Zbog uslovljavanja Kosovom, Hagom... � Da li reforme... treba sprovoditi – Te reforme bi trebalo sprovoditi i da nisu uslov za ulazak u EU, radi stvaranja bolje Srbije zbog nas samih; Reforme koje su neophodne za ulazak u EU treba sprovoditi prvenstveno zato što je to ispunjavanje uslova za ulazak u EU; Takve reforme uopšte ne treba sprovoditi... � Koje od sledećih reformi su najznačajnije – Borba protiv korupcije; Bolja zaštita ljudskih prava; Reforma zdravstvenog sistema; Reforma poljoprivrede; Reforma pravosuđa; Reforma obrazovnog sistema; Zaštita potrošača; Zaštita životne sredine; Vlasništvo poslanika nad mandatima; Nijedna nije značajna... � Da li se Vi lično osećate Evropljaninom/kom – Ne; I da i ne; Da. � Šta po Vašem mišljenju znači biti građanin Evropske unije – Pravo na rad u bilo kojoj zemlji u okviru EU; Pravo stalnog boravka u bilo kojoj zemlji EU; Mogućnost studiranja u bilo kojoj evropskoj zemlji; Mogućnost korišćenja zdravstvene zaštite i socijalne pomoći bilo gde u EU; Pravo glasa na lokalnim izborima u zemlji članici u kojoj živite, nezavisno od nacionalne pripadnosti; Pravo glasa na izborima za Evropski parlament u zemlji članici u kojoj živite, nezavisno od nacionalne pripadnosti; Pravo glasa na opštim izborima u zemlji članici u kojoj živite, a koja nije vaša zemlja rođenja... � Koje će oblasti društva imati najviše koristi (ili će najviše izgubiti) ulaskom naše zemlje u EU – Krupni biznis; Državna administracija; Školstvo; Mali i srednji biznis; Industrija; Zdravstvo; Poljoprivreda; Sudstvo; Socijalna zaštita; Nijedna oblast... itd. U slučajevima kada da se neka oblast (sa listingom pitanja i problema) uključi u komunikate, trebalo bi pripremiti odgovore na njih – zbog prezentacije i radionica, odnosno realne interakcije sa ciljnim grupama. Nalazi poslednjih istraživanja biće tu od velike koristi, ali je neophodan i ekspertski pristup članova stručnog tima!

Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica

Napomene i bibliografske reference uz tekst. Nikola Mikašinović]. Београд 349. urednici Dušan Damjanović.SR-ID 184295692 . .. ISBN 978-86-84865-08-5 1. : ilustr.CIP .] .14(4-672EU) IZAZOVI evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica / [autori Vladimir Ateljević .Европска унија COBISS. Атељевић. . .Beograd : PALGO centar.Заштита .Еколошка политика b) Животна средина . 5: Predgovor / Dušan Damjanović.Str.6(4-672EU) 351.77(4-672EU) 502. [et al.. 26 cm Tiraž 500. Владимир [аутор] a) Европска унија .Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије. 103 str. . 2011 (Beograd : Standard2).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->