Alaupović

U Vukoslavićevom grbovniku iz godine 1700. ( čuva se kod obitelji Boreli u Beogradu ) nalazi se popis nekih plemićkih obitelji iz Bosne koje su doživjele 1463., ali su i nadalje ostale u Bosni. Među njima spominje se obitelj Alaupovića. Prema tomu Alaupovići su staro bosansko plemstvo. U poveljama bana Stjepana II. Kotromanića iz godine 1331. spominje se čelnik Hlap iz Usore. Njegov sin Pribislav Chlapponik se spominje na povelji istog bana godine 1345. (Glasnik Zemaljskog muzeja 1906. stranica 437. ). Da li su oni članovi obitelji Alaupovića ? Fra Nikola Lašvanin piše u svom Ljetopisu da obitelj Alaupovića živi u Fojnici. (Glasnik Zemaljskog muzeja 1915. str. 2757).

Balšić ( Baošić )
Osnivač dinastije Balšića, zetski vlastelin, Balša I., živio je u 13. stoljeću. Slavu obitelji Balšića pronijeli su Balšini sinovi: Stracimir, Đuro I.i Balša II. Spominju se u dokumentima iz 1360. godine, kao gospodari Zete i sjeverne Albanije. Bili su složni i proširili su svoju vlast prema sjeveru i zauzeli su Prizren (1372.) i prema Dubrovniku. S njihovom smrću prestaje moć Balšića. Stracimirov sin, Đuro II., nije bio u stanju da očuva baštinu, jer je imao snažne protivnike: Turke, koji su se nakon pobjede na rijeci Marici 1371. snažno učvrstili na Balkanu i Mlečane, koji su željeli zagospodariti na južno - istočnim obalama Jadranskog mora. Slabost Đure I. iskorištavaju Crnojevići, gospodari Crne Gore i bosanski ban Tvrtko I., koji preuzima Konavle. Đuro Balšić je umro 1378. Bio je zet srpskog kralja Vukašina. Njegov nasljednik Balša III., vodi bezuspješne borbe s Turcima. Poginuo je u borbi protiv Turaka 13.9.1385. S njim izumire dinastija Balšića, gospodara Zete. Po pravu nasljedstva Zeta je priključena Srbiji kneza Lazara Hrebljanovića.

Bakić U selu Donji Bakići kod Olova nalazi se veliki stećak na kojemu se vidi štit sa vučjom glavom. ( Glasnik Zemaljksog muzeja, 1889. str. 74 ).

Bibić U Korjenić – Neorićevom grbovniku stoji da plemićka obitelj Bibić potječe od Midenog brda u Zagorju. Drugih podataka nema. .

u Skorojevićevom u Beču ). O plemićkoj obitelji Bjeloperovića nema podataka. .Bijeloperović U grbu ove plemićke obitelji vidi se krilo s bijelim perjem. dakle grb koji objašnjava ime plemićke obitelji. Grb Bijeloperovića nalazi se u ilirskim grbovnicima ( u Korjenić – Neorićevom u Zagrebu.

nalazi se potpis kneza Stipca Biloševića od Usore.Bilošević U Korjenić –Neorićevom grbovniku. U jednoj povelji iz godine 1395. napominje se da pl. obitelj Bilošević potječe od Mostara. .

. osim što se u Korjenić – Neorićevom grbovniku spominje da potjeće iz Duvna. O ovoj plemičkoj obitelji.Bisaljić Grb ove plemičke obitelji. nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. nema podataka.

Grb Bogašinovića se nalazi u Korjenić – Neorićevom grbovniku. Imali su svoje posjede u okolici Nikšića. Bili su u srodstvu sa Ohmučevićima i kao takvi ulaze u njihov ( to jest Fojnički ) grbovnik.Bogašinović Bogašinovići se zovu još i Dobrašinovići. .

. Vlah Opanković ( Bogopanković) spominje se u narodnoj pjesmi u vezi sa Reljom Krilaticom ( Ohmučević ).Bogopanković Grb plemićke obitelhji Bogopanković nalazi se u grbovniku Korjenić – Neorić i u grbovniku što se čuva u muzeju primjenjenih umjetnosti u Beogradu.

nego da potječe iz vremena ilirskog pokreta u Dubrovniku. nije sličan grbu Bosne iz doba bosanskih kraljeva: plavo polje sa zlatnom krunom od ljiljana. i od grba Ilirije sastavljenog koncem 16. S ovakvom kombinacijom oni su htjeli reći da je srce Ilirije u Bosni. – 1418. stoljeća.Bosna Grb Bosne je složen od dva grba: od grba Bosne kakav je izradio Ulrich Richental u svom grbovniku rađenom između 1414. Ovaj grb Bosne odaje da Fojnički grbovnik nije sastavljen 1340. dakle koncem 16. . Ovaj ilirski grb Bosne. stoljeća po zamisli dubrovačkih ilira.

Tamo su uključeni u ugarsko plemstvo. Nova serija. 93. sveska IX ( 1954. ). . str. Solovjev .Bosnić Grb plemičke obitelji Bosnić. nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. «Prilozi za bosansku i ilirsku heraldiku» u Glasniku Zemaljskog muzeja u Sarajevu ( Arheologija). Dr. A. Grb što su ga dobili u Ugarskoj ne slaže se sa ovim ovdje. Bosnići su preselili u Ugarsku.

Potječu iz Risve. Drugih podataka nema. .Branilović Grb ove plemićke obitelji nalazi se u svim ilirskim grbovnicima.

. – 1496. nakon što je Beograd oslobođen turske opsade. do 1430. .. Opjevan je u narodnoj pjesmi. Vuk Branković. Vodi borbe i s Turcima i s Ugrima. 1461. Iza Đure II. spominje se u vezi s bitkom kod Angore 1402. Vukov brat Đuro I.Brankovići U vrijeme Stefana Dečanskog ( 1322. – 1502. Umro je 1485. 1. ). zet kneza Lazara pogiba s njim na Kosovu 1389. novu prijestolnicu Srbije.1331. Đuru I. Njegov sin Branko Mladenović bio je namjesnik cara Dušana u Ohridu. možda potomak Nemanjinog sina Vukana. . Naslijedio je despot Lazar. Naslijedio ga je Vuk. Umire 1456. ) i s njim izumire loza Brankovića.IV. otac bosanske kraljice Mare. ) živio je vojvoda Mladen. Njegovi sinovi Vuk. Despot Lazar Branković umro je 1458. žene Stjepana Tomaševića vjenčan. Đuro i Roman zovu se Brankovići. Iza Vuka imenovan j e za despota Đuro II. zida Smederevo. Od godine 1427. dolazi za despota Jovan ( 1496. Isticao se u bojevima s Turcima i zbog toga opjevan u narodnoj pjesmi kao Zmaj Ognjeni Vuk. okrunjen. Đuro nasljeđuje baštinu despota Stefana Lazarevića svoga ujaka. ( 1486.1459.

U Korjenić – Neorićevom grbovniku stoji da ova obitelj potječe iz Rogoznice ktraj Omiša.Brzojević U grbu ove plemićke obitelji nalazi se riba. . Drugih podataka nema. i prema poslovici «brz ko riba « ovaj znak označuje jednu vrlinu dotične plemićke obitelji.

stoljeća S pojavom ilirskih grbova. . jer i Bugarska ulazi u sferu ilirskog pokreta.) . – 1393. i tako lav prestaje biti jedinstveni državni amblem za Bugarsku do kraja 16. među kojima ovaj fojnički grbovnik zauzima važno mjesto. javlja se i grb Bugarske s lavom. Pored lava na novcima se javlja i orao.Bugarska Lav se javlja na bugarskim novcima od vremena cara Ivana Šišmana ( 1271.

U Korjenić . Neorićevom grbovniku navodi se da su Burmasovići iz Podbilja kraj Imotskog. godine pastirska općina Burmasovići. . Nema podataka o ovoj plemićkoj obitelji.Burmasović U okolici Stoca u Hercegovini postoji od 1400.

Cetinjanić Ovoga grba nema u Korjenić – Neorićevom grbovniku. . ali se nalazi u ostalim ilirskim grbovnicima. Nema podataka o ovoj obitelji osim što samo njezino ime pokazuje da potječe iz područja rijeke Cetine.

). Vojskovođa kralja Tvrtka I. vojvoda Vlatko Kovačić ( u Ljetopisu fra Nikole Lašvanina u Glasnuiku Zemaljskog muzeja XXVII (1915. . stranica 282. održao kralj Stjepan Tomaš u Konjicu..).VI. Na općem sastanku bosanskog plemstva što ga je 24. stranica 273.).1446.). nalazi se Ivan Kovačić vojvoda Donji Kraja (Glasnik Zemaljskog muzeja XXVII (1915.Kovačić Iz ove plemičke obitelji spominje se godina 1378.

). ).Crnojevići Crnojevići su vlastelinska i vladalačka obitelj u Zeti (Crnoj Gori ) u 14. preuzimaju Crnojevići vlast u Zeti ( Crnoj Gori ). Posljedni Crnojević je Ivanov poturčeni sin Skender – beg. koji se spominje u dokumentima od godine 1326. Nakon smrti Balše III. stoljeću. na Cetinje ( 1485. – 1465. odvaja se od srpskog despota Đure Brankovića i osamostaljuje se. i po njemu se njegovi potomci nazivaju Crnojevići. koji osvajaju dio po dio od Srbije. . – 1499. ) i Stefan (1469. prenaša prijestolnicu iz Žabljaka prema jugu. dalje od Turaka. oslanja se na Mletke. Njegovi sinovi i nasljednici Đuro ( 1490. ). Da bi bolje zaštitio svoju zemlju od Turaka. Njegov sin Ivan ( 1465. čelniku. – 1490. On vlada u «Crnogorskom sandžaku» ( 1514.). Zeta je zauzeta 1499. Stefan Crnojević ( 1426. i 15. ( 1419. Jedan član iz ove obitelji nazvan je Crnoje . ). pa do 1362. ). S njim izumire loza Crnojevića. – 1496. nemoćni su pred turskim navalama. Njihovo prvo obiteljsko ime bilo je Đuraševići po Đurašu Iliću. – 1528.

Na spomeniku piše da su živjeli « u dane kralja Tvrtka «. a Stjepko Tepćija (nadglednik nad službom). stoljeću jedna od znamenitijih porodica u predjelima između Neretve i Kotorskog zaljeva. Nenac je bio kaznec (blagajnik). Vlatko župan. Vlatko. . Dabiživ sluga ( dvorjanik ). Na nadgrobnom spomeniku u Veličanima ( Popovo Polje ) spominju se svi Čihorići: Nenac. Dabiživ i Stjepko.Čihorić Čihorići su bili u XV.

studenog 1461. stranica 282.Čubretić Na općem sastanku bosanskog plemstva održanom u Konjicu 24. Isti Pavao Čubretić nalazi se među potpisnicima na povelji posljednjega bosanskog kralja Stjepana Tomaševića izdanog u Jajcu 23. nakon krunidbe. ).lipnja 1446. . u prisutnosti kralja Stjepana Tomaša nalazi se uz ostale velikodostojnike i Pavao Čubretić vojvoda zvornički i glavni peharnik ( Glasnik Zemaljksog muzeja XXVII ( 1915.

i 1418. Simbolika grba Dalmacije nije opisana . u grbovniku Vergila Solisa. Objavljen je zatim 1555. . Konrad Grünenberg u svoj grbovnik. stoljeća. Preko ovih grbovnika prešao je grb Dalmacije u ilirske grbovnike rađene koncem 16. godine Iz ovog grbovnika preuzeo ga je 1483. ali se misli da tri okrunjene glave označuju pobjedu nad gusarima.Dalmacija Grb Dalmacije javlja se po prvi put u grbovniku Ulricha Richentala sastavljenom u razdoblju između 1414. u Kosmografiji Sebastijana Münstera. a 1575. među koje se ubraja i ovaj Fojnički.

U narodnoj pjesmi spominje se junak Novak Debeljić. . Solovjev «Postanak ilirske heraldike i porodica Ohmučević» u glasniku Skopskog naučnog društva XII ( 1032.). 97.Debeljić U Korjenić – Neorićevom grbovniku stoji da ova plemićka obitelj potječe iz Lazarićja u Srbiji. ) str. ( A.

). .Debeljić Za Debeljiće se kaže u Korjenić – Neorićevom grbovniku da potječu iz Lazarevića u Srbiji kao i Oblačići. ) stranica 98. junaka narodne pjesme o kojem govore Vrančić i Gerlah u svojim putopisima ( « Postanak ilirske heraldike i porodica «Ohmučević» u Glasniku Skopskog naučnog društva XII ( 1932. Aleksandar Solovjev zna za Novaka Debeljića.

Bližih podataka nema.Deskojević Grb plemićke obitelji Deskojević nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. .

O plemićkoj obitelji Didlovića nema podataka. Sudeći po heraldičkim elementima izraženim na štitu moglo bi se reći da su Didlovići iz Raše. .Didlović Grb ove obitelji nalazi se u Korjenić – Neorićevom grbovnikui u ostalim ilirskim grbovnicima.

Dinjičić
Velmože Dinjičići imali su posjede u istočnoj Bosni oko Srebrenice. Od ove plemićke obitelji spominju se u bosanskim poveljama od 1399. do 1421. ovi velikaši: Dinjičić Kovač uz kralja Ostoju. Dinjičić Dragiša kao knez od Podrinja uz kralja Stjepana Tomu i Tvrtka II. Dinjičić Vladislav uz kralja Tvrtka II. Posljednji od roda Dinjičića spominje se godine 1442. Kovač Dinjičić na čelu 600 do 700 konjanika u obrani Bosne. Njegovi potomci nazivaju se Kovačevići.

Dinjić
Grb plemičke obitelji Dinjić (Deignich ), nalazi se u ilirskim grbovnicima , ali nema bližih podataka odakle su i kakave su službe vršili.

Djendisaljić Grb Djendisaljića nalazi se u ilirskim grbovnicima, ali pobližih podataka o toj plemićkoj obitelji nema.

spominje Vlatko Dobrovojević.Dobrijević Plemićka obitelj Dobrijević nalazi se samo u Fojničkom grbovniku. . ali se na povelji bana Stjepana Kotromanjića iz godine 1332.ićkoj obitelji Dobrijević nema podataka. O plem.

Dražojević Milutin Dražojević. spominje se godine 1332. . a godine 1334. Jerečeka «Vlastela humska na natpisu u Veličanima» u glasniku Zemaljskog muzeja. Sin Miltjena župan Sanko je osnivač pl. ). prvi član plemičke obitelji Dražojevića. uz bosanskog bana Stjepana Kotromanića. str. uz Stjepana Nemanjića. obitelji Sankovića koji se nazivaju također i Senčević (vidi članak Konst. 1892. 279 – 285.

Dukađini odlaze u Mletke. kćerka Skenderbega Kastriotića udata je za Luku Dukađini.Dukađinović Dukađinović ( Dukađini ) veoma je ugledna albaneška obitelj iz plemena Mirdita. Nakom smrti Balše II. . preuzimaju vodeća mjesta u Gornjoj Zeti.). Iz ove obitelji spominje se Pavao Dukodini ( +1467.Božić u Zborniku Filozofskog fakulteta u Beogradu VIII. gdje imaju posjede. –1 ( 1964. Nakon pada Albanije. Studiju « o Dukađinima « napisao je I. Balšića. ). Vojisava.

Drugih podataka o ovoj plemićkoj obitelji nema.Ekličić Grb plemićke obitelji Ekličić nalazi se samo u Fojničkom grbovniku. .

Enzeblović Grb plemićke obitelji Enzeblović ( kod Korjenić – Neorića Enzebinović ) nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. Plemićka obitelj Enzeblović je starinom iz Grahova.

Frankopanopvić
Na ovom grbu vide se dva lava kako lome kruh ( leones prangentes panem). Od dijelova prand (entes) pan(em) nastalo je obiteljsko ime rimskih Frankopana, jedne grane krčkih knezova sa sjedištem na Trsatu. Od godine 1430. usvajaju krčki knezovi ovaj rimski grb kao svoj, a dotle su imali zvijezdu u štitu.

Glumčić
U vezi s ovim grbom treba napomenuti da se on u svim ilirskim grbovnicima pripisuje plemićkoj obitelji Glavić, jedino se u Fojničkom grbovniku pripisuje obitelji Glumčić. Obitelj Glumčić je u vrijeme sastavljanja ovog grbovnika imala ugledne članove u franjevačkom redu u Bosni. Ovu zamjenu objašnjava A. Solovjev u svojoj stuiji «Postanak ilirske heraldike i porodiva Ohmučević» u Glasniku Skopskog naučnog društva XII. ( 1932. ), str. 103.

Gojković Grb plemićke obitelji Gojković. Pobliži podataka o ovoj plemićkoj obitelji nema. nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. .

Gradanovići Ime ove plemićke obitelji nalazi se u svim ilirskim grbovnicima . . U Korjenić – Neorićevom grbovniku napominje se da obitelj Gradanović potječe iz Kozice nedaleko od rijeke Cetine.

) obnašao je na dvoru Stjepana Nemanjića (Dušana Silnog ) službu logofeta. .VI. Sa njegovom smrću izumire obitelj Grebljanovića.1389.VI. Nakon njegove pogibije na Kosovu Polju 15. Prijestolnica njegove kneževine je grad Kruševac. –1427. stoljeća.Grebljanović Osnivač ove obitelji je Pribac Grebljanović ( Hrebljanović) srpski velikaš iz 13. Pri diobi srpskog carstva nakon smrti cara Dušana. Njegov sin Stjepan Lazarević (1389.. – 15. zapao je kneza Lazara sjeverni dio. Nasljeđuje ga njegov sestrić Đuro Branković. koja se na dvoru bosanskih kraljeva naziva stavilac. ) proživljava teške godine kada se Turci učvršćuju na Balkanu a posebno u Srbiji. ulazi u narodnu poeziju kao car Lazar.1389. Njegov sin Lazar ( 1329. jer sastavlja ugovore i povelje.

Ćiro Truhelka u glasniku Zemaljksog muzeja. 506 ). 1915. str. unuka kralja Tvrtka I. O Vuku Baniću – Kotromaniću (Grubčeviću ) pisao je Dr.Grubčević Grb plemićke obitelji Grubčević nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. Prema Korjenić – Neorićevom grbovniku oni potječu iz Čitluka kraj Mostara. koji je živio u progonstvu u Dubrovniku sedam godina. Monumenta serbica. Godine 1463. spominje se Božidar Grubčević (Miklošić. Na ovom grbu vide se boje Dubrovnika. . Postoji mogućost da je ovo grb Vuka Banića – Kotromanića nazvanog Grubčević. Mjesto odakle potječe ova porodica nesigurno je. 359 – 363.

Da li ovi «knezovi od starine» potječu od Grubiše peharnika čije se ime nalazi među «brljarima» bana Matije Ninoslava iz godine 1234. . Radonja. Od ovoga su plemena Grubissichi na Makarskoj. Semijum. Grubešić ) su se preselili u Mletke i dobili su velika priznanja za svoje zasluge.Grubišević Uz grb ove plemićke obitelji nalazi u Korjenić – Neorićevu grbovniku slijedeća napomena: «od različitih mista. Zanimljiva su imena tih «brljara»: Ugrin. Grubiša. knezovi od starine». Grubišević (Grubišić. Grdomil. Bjelhan. Purča.

Grupković Godine 1430. upravlja župom knez Radić Grupković . spominje se župan Grupko u Dračevici. U razdoblju između 1450. – 1470. Njega mole Dubrovčani da dopusti svojim ljudima da stupe u službu Dubrovniku.

umro Marijan Aljinić rodom i Aljinića. 1916.Halenić ( Aljinić ) U okolici Kraljeve Sutjeske ima selo Haljinići. . U nekrologiju franjevačkog samostana u Kraljevoj Sutjesci spominje se da je godine 1606. 339. str. Sela su prema starom običaju nazivaju po imenu vlastelina komu pripadaju. ( Glasnik Zemaljskog muzeja.

Hrabrenović Uz grb ove plemićke obitelji nalazi se u Korjenić – Neorićevom grbovniku napomena da ova obitelj potječe iz Banja Luke. . Drugih podataka nema.

Hrvatska Grb Hrvatske ima od davnina oblik šahovskog polja u kojem pojedine kocke predstavljaju plemena ujedinjena u državnu zajednicu. U Fojničkom grbovniku broj kocki je 5 x 5 Šahovsko polje s 8 x 8 kocki javlja se kao grb Hrvatske na povelji o izboru Habsburgovaca za hrvatske kraljeve 1527. godine. . Od te godine je pravo šahovsko polje stalan grb Hrvatske.

kao knez u Ključu. do 1415. nalazi se ime njegova oca ( Vukac ) i njegova djeda Hrvatina. . Save i Vrbasa. velikog bosanskog vojvode Hrvoja Vukčića Hrvatinića ( oko 1350. ).Hrvojevići Na slici je grb splitskog hercega i . Hrvatin sin Stjepanov spominje se u dokumentima 1299. Godine 1403. imenovao ga je napuljski vladar Ladislav za hercega grada Splita i za svog glavnog namjesnika. koji se zbog toga zovu Donji Kraji ( partes provinciarum inferiores terre Bossinensis ). U prezimenu vojvode Hrvoja. Veliki vojvoda Hrvoje Vukčić Hrvatinić. – 1416. kada vodi opasnu igru s kraljevskim krunama. Branio je samostalnost Bosne od pretenzija ugarskog kralja Sigismunda . Ne nalazeći načina da obrani sebe i Bosnu od Sigismunda. da postane bosanskim kraljem. godine. Umro je 1416.ne ostavivši potomka..Tada je ovaj veliki vojvoda bosanski ušao u tok i zbivanja europske politike. čija se vlast proteže u donjem toku rijeke Une. obratio se Turcima za pomoć i pozvao ih u Bosnu 1415. centralna je osoba u političkom životu Bosne u razdoblju između 1390.

kod Skorojevića Huanković. ali su imena različita: kod Korjenića Favković.Hvaoković Grb ove plemićke obitelji nalazi se u svim ilirskim grbovnicima . Nema podataka za ovu plemićku obitelj. .

svih ilirskih (to jest slavenskih ) zemalja na Balkanu. ako se računa rimski Illyricum. Po svojim amblemima: polumjesec i zvijezda. . ovaj bi grb mogao poslužiti kao grb cijeloga Balkana. najvjerojatnije je Slovenija. Amblemi koji su uzeti za ovaj grb.Ilirija Zemlja na koju se odnosi ovaj grb Ilirije. zaista se nalaze na mnogobrojnim nadgrobnim spomenicima i ukrasnim predmetima iz ilirskih vremena i zatim u Srednjem vijeku.

Jablanić Jablanić Radin i sin mu Pavao Radinović. Pavlovići su izginuli 1463. Pavao Radinović vlada na području između rijeke Bosne i Drine. Sinovi Pavlovi su Petar i Radoslav Pavlović. Oni su dugo godina bili najmoćniji velikaši u Bosni i sudjelovali su u svim važnim događajima bosanskog kraljevstva. Radoslav nastavlja vladanje u «zemlji Pavlovića» u kojoj se nalazi Vlasenica. . ( 1377. Ubijen je 1415. Petar je poginuo u borbi 1420. Držao je rudokope u Olovu i Fojnici. ) kao veledostojnici. pri obrani Bosne. Kladanj. – 1391. Stoluje u Borču. U vrijeme progona bogumila stavili su se njima u zaštitu i oslonili su se na Turke. nalaze se na dvoru kralja Tvrtka I. Rogatica. On ima sina Ivaniša. pri razračunavanju političkih frakcija među bosanskim plemićima.

bili su prisutni i bosanski i srpski velikodostojnici. ( Glasnik Zemaljskog muzeja XXVII ( 1915. kraljev namjesnik u Raši. ) stranica 282. održao kralj Stjepna Tomaš s ciljem da učvrsti bosansko kraljevstvo i Rašu.1446.VI. Među srpskim velikodostojnicima nalazi se i vojvoda Velimi Jamometović. .Jamometović Na općem sastanku što ga je 24.

upletali su se Kačići u unutrašnje prilike u Bosni. potpisali Pacta conventa. .. Pod kraj XV. Kao susjedi Bosne a još više kao vatreni pristalice bogumila. stoljeća došla je njihova krajina ( od Cetzine do Neretve ) pod tursku vlast.Kačić Kačići su bili jedno od dvanaest hrvatskih plemena koja su 1102. ometaju križarsku vojnu protiv bogumila u Bosni. Grb Kačića sa nadgrobne ploče u Drašnici iz XV. Godine 1222. Osvajanjem Omiša od strane Mlečana strušena je moć Kačića. slažem se sa grbom Kačića um ovom (Fojničkom ) grvoniku. Stoljeća. Područje njihove vlasti bilo je između Cetine i Neretve sa sjedištem u Omišu.

U sudbonosnim godinama bosanskog kraljevstva tražio je posljednji bosanski kralj pomoć za obranu i od njega. Najstariji član ove obitelji koji se spominje u povijesti bio je Ivan Kastriotić. – 1468. nego i u narodnu poeziju. nakon nekoliko uspješnih pobjeda nad turskim vojskama. Zato se i njegov grb nalazi u grbovniku bosanskog plemstva. . stoljeća. obećao mu je svoju pomoć. Živio je od 1403. Juraj Kastriotić.Kastriotić Kastriotići su albanska kneževska obitelj iz 14. gospodar Kroje. Njegov sin Juraj ( u Carigradu za vrijeme zatočeništva nazvan Skender – beg ). pronio je slavu svoje obitelji po cijeloj Europi i ušao je ne samo u povijest .

1419.. Godine 1389.a slijedeće godine je u sviti kralja Tvrtka II. Knez Petar Klešić spominje se na povelji kralja Stjepana Ostojića od 4. imenovao je Tvrtko I.Klešić Velmože Klešići Petar i Pavao stalno se nalaze uz bosanske kraljeve. Klešića Pavla za vojvodu bosanskih četa.XII. .

Ova kneževska obitelj ostala je u Bosni i nakon pada bosanskog kraljevstva i granala se. Jakov Knežević prati kraljicu Katarinu u Italiju.Knežević Kneževići su ugledna kneževska obitelj iz XIII. Toma Knežević ( +1451. u dvorskoj službi kod bana Tvrtka. Mihael Knežević imao je za ženu Anu iz kneževske obitelji Ohmučevića. On je sagradio crkvu i samostan u Kreševu. Soli. ) istakao se kao branitelj Bobovca. Kamena i kao vojvoda nad tisuću vojnika. spominje se Andrija Knežević kao gospodar Gračaca. Andrija Knežević se spominje godine 1370. stoljeća. Augustin Knežević bio je oženjen sa Ivanicom Šestokrilović. . Godine 1398.

obitelj Kopčić. Za vrijeme turskih navala na Ugarsku ( 1525. koji i sada nosi njihovo ime – Kopčići. Od sultana Sulejmana II dobili timar u okolici Rame. – 1542. Među njima je i pl. istakli su se Džafer – beg i Murat – beg Kopčić. .Kopčić U Borelijevem grbovniku nabraja se nekoliko bosanskih plemičkih obitelji koje su prešle na Islam.

Uz Radića spominje se i Ozrin Kopjević župan kneza Pavla. stoljeću.Kopjević Četiri koplja na štitu Kopjevića pokazuje odakle dolazi ime ove pl. . Prvi od Kopjevića spominje se dvorski knez Radić Kopjević u službi velmože Radoslava Pavlovića gospodara Podrinja sa sjedištem u tvrdom gradu Borču. obitelji i kakvu su službu vršili njezini najstariji članovi. Iz ovih podataka se vidi da je plemićka obitelj Kopjevića živjela u 15.

postavši hercegom humske zemlje. Tu samostalnost ostvaruje 1448. Po njegovu imenu Vuk. Na dvoru bosanskog kralja Tvrtka I. Skupa sa hrvatskim vojvodom Ivanom Poličnom sudjeluje u bitci na Kosovu 1389.Kosačić Obitelj Kosača spada među najuglednije obitelji bosansko – hercegovačkog plemstva u 14. nakon smrti bosanskog kralja Tvrtka I. Sandalj se bori da obrani bosansko kraljevstvo od nasrtaja Sigismunda. Bori se također i za samostalnost Hercegovine. Vlatkov brat Hrana Vuković. stoljeća. Na kraljevskom dvoru je čašćena kao kraljica majka i zato je priznata kao posljednja bosanska kraljica. nazvat će se njegovi sinovi Vukovići. njegov bratić Stjepan Vukčić (tako nazvan po ocu Vukcu ). obnaša Vlatko Vuković najuglednije službe. Umrla je u Rimu. Njegov stariji sin Vlatko bio je vojvoda humski.. U burnim događajima. stoljeću. a mlađi zvan Hrana. ( + 1391. Kćerka Stjepana Vukčića Katarina udala se za bosanskog kralja Stjepana Tomaša. i 15. . vojvoda bosanski. Živio je koncem 14. koja se zatim po njemu naziva Hercegovina.). Ona je maćeha posljednjeg bosanskog kralja Stjepana Tomaševića. 1478. godine. otac je glasovitog velmože Sandalja Hranića. Osnivač ove obitelji je Vuk Kosača.

Bosanski historičar Fra Filip iz Očevije u svojoj knjizi «Epitome» spominje u godini 1568. 98. ). . Solovjev « Postanak ilirske heraldike i porodica Ohmučević « u Glasniku Skopsko naučnog društva XII.Kosović U Korjenić . Prema Borelijevu zborniku Kosovići su prešli na Islam. ( 1932.Neorićevom grbovniku stoji da plemićka obitelj Kosovića potječe iz Cetine i da su pređi bili knezovi. Fra Martina Kosovića. ( A. ). str.

.Kostanjić Za Kostanjiće se tvrdi u Korjenić _ Neorićevom grbovniku. da su starinom iz Gornjeg Drvenika u Primorju. Bili su u višestrukom srodstvu s Ohmučevićima.

). u gradu Kotoru ( sada Kotor Varoš ). Tvrtko II. Stoljeća. preuzima dio svoje baštine i godine 1377. Stjepan Ostojić. – 1391. i kao kralj od 1377. kruni se za kralja Srbije. ( od njega potječe pobočna loza Tvrkovića). Stjepan Toma ( od njega potječe pobočna loza Tomaševića) i Stjepan Tomaševvić (+1463. Sjedište obitelji je u župi Zemljak.).). – 1316.Kotromanić Obitelj Kotromanića vlada u Bosni od XIII. . Tim se nazivom ponose Kotromanići cijelo vrijeme svoga kraljevanja ( do 1463. Kotromanić ( 1316. bosanski ban Tvrtko I.). Stjepan Ostoja ( od njega potječe pobočna loza Ostojića). Po gradu Kotor naziva se sin bana Prijezde Stjepan I. Njegov sin i nasljednik je Stjepan II. do XVI.). Obitelj potječe od bana Prijezde ( 1254. do 1377. godine. Nasljeđuje ga Tvrtko I. Kao ban od od 1353. unuk srpskoga kralja Dragutina. Nakon rasula Nemanjičke države u Srbiji 1371. Jelena. «Kotroman» (1287.. – 1287. Slijedeći kraljevi su: Dabiša. – 1353.

Solovjev « Postanak ilirske heraldike i porodica Ohmučević» u Glasniku Skopskog naučnog društva XII. Za ovu plemićku obitelj zna se da su bili glasoviti knezovi bosanski a da su se kasnije preselili u Poljica gdje su uživali veliki ugled ( A. str. . 99 ). ) .Kraguenić U grbu krilo kragujevo pokazuje da je grb napravljen prema imenu obitelji. ( 1932.

U Glasniki Skopskog naučnog društva XII. Solovjev «Postanak ilirske heraldike i porodica Ohmučević». ( A. .Krajčinović Grb ove plemićke obitelji nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. str. Iz ove obitelji spominje se knez Radoje kao komornik hercega Stjepana Vukčića u godini 1466. 98. ( 1932. ).

). . Na njega računaju Dubrovčani u borbi protiv Mlečana ( Povijest hrvatski zemalja Bosne i Hercegovine. kao vojskovođa u Stonu. izdao «Napredak» str. Godine 1378. spominje se karnac ( blagajnik ) kralja Tvrtka I. 318.Krasojević Plemićka obitelj Krasojević starinom je iz Hercegovine ( iz okolice Bileća ).

nose prezime po očevu imenu. Radivoj. braneći Kreševo. Treći sin kralja Stjepana Ostoje . – 1461 ).1463. Dubrovčani su mu 29.V.. . do 1404. U sudbonosnoj godini 1463.Kristić Kristići su jedna grana kraljevske porodice Kotromanića. zadržao je prezime Kristić. On vlada prvi put od 1398. i drugi put od 1408. Njegovi sinovi kralj Stjepan Ostojić (1443. do 1418. ali je sve već bilo prekasno. ) i držao se prema njemu kao protukralj. – 1443. pokazao je mnogo hrabrosti u obrani bosanskog kraljevstva. Ova grana započinje s kraljem Stjepanom Ostojom Kristić. koji je osporavao vladanje Tvrtka II. odobrili kupnju puščanog praha. kad je on nastupio po drugi put (1421.

. Drugih podataka nema.Križić Grb plemićke obitelji Križić nalazi se u ilirskim grbovnicima. U Korjenić – Neorićevom grbovniku stoji napomena da Križići potjeću od Vinjana kod Posušja.

str. 97. Glasnik Skopskog naučnog društva. ( 1932.) . . XII.Kružičević Plemićka obitelj Kružičevići ( Krusichichi ) bosanskog je porijekla od bosanskog velikog kneza Tišimira. ) . ( A. Solovjev « Postanak ilirske heraldike i porodica Ohmučević». Preselila se u Poljica u katun Zvečan.

. Drugih podataka nema.Kukretić U Korjenić – Neorićevom grbovniku stoji napomena da ova plemićka obitelj potječe iz Bosne.

) Aleksandar Solovjev piše da knez Tasovac nosi naslov katunara Kutlovića. . Katunar je plemićki naslov za plemstvo u zetskom kraju.Kutlović U svojoj studiji «Postanak ilirske heraldike i porodica Ohmučević» objavljenoj u glasniku Skopskog naučnog društva XII ( 1932.

.Ljubetić O plemićkoj obitelji Ljubetić nema bližih podataka. Njihov grb se nalazi u svim ilirskim grbovnicima.

i 1432. Tamo su bili knezovi. U srodstvu su sa Ohmučevićima i kao takvi ulaze u njihov ( to jest Fojnički ) grbovnik. kao opasni za Dubrovnik.Ljubibratić Ljubibratići potječu iz okolice Trebinja. . U dokumentima se spominju u godini 1404.

što ga je 1555. objavio njemački heraldičar Vergil Solis iz Nürnberga. Iz ovog grbovnika prešao je u ilirske grbovnike među kojima jedno od prvih mjesta zauzima ovaj Fojnički grbovnik. javlja se po prvi put u grbovniku «Libellus scutorum vel signorum publicorum».Makedonija Grb Makedonije: Zlatni lav s krunom nad glavom i crveno polje na štitu. .

i teško je odrediti kraj odakle potječe njezina starina.. Stoljeću. Godine 1569. Margitić ) veoma je raširena. Margutići su živjeli u Fojnici u XVI. Članovi ove obitelji bili su u srodstvu s Ohmučevićima u XVI stoljeću. . spominje se u Poljicima Marko Margutić.Margutić Plemićka obitelj Margutić ( Margetić.

U godinama 1378. spominje se knez Priboja Masnović ( Miklošić. 237 ). 316. Acta Bosnae. ). . provincijal franjevaca u Bosni. 226. Iz ove plemićke obitelji potjeće Fra Grgur Masnović.Maslovići Maslovići ( Masnovići ). – 1399. 189. plemićka obitelj starinom iz Livna. kako stoje u Korjenić – Neorićevom grbovniku. Monumenta serbica. ( Fermendžin.

Matejković U Korjenić – Neorićevom zborniku grbova. . U Borelijevom grbovniku se kaže za ovu obitelj da je preselila u Ankonu ( Italija ) i da se tamo istakla svojim zaslugama. napominje se da ova plemička obitelj potječe iz Raska.

Meklinić Grb Meklinića nalazi se u ilirskim grbovnicima. . ali bez ikakvih podataka o toj plemićkoj obitelji.

Milienović Grb ove plemićke obitelji nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. Iz ljetopisa fra Nikole Lašvanina zna se da je u Fojnici živjela obitelj Miljenović. . ali bez podataka u vezi s njom.

Mirilović U godini 1430. spominju se u dubrovačkim dokumentima Mirilovići, podanici Sandalja Hranića (Glasnik Zemaljskog muzeja, 1917. str. 160. ). Selo Mrilovići nalazi se u okolici Bileća. ( Glasnik Zemaljskog muzeja 1907. str. 392.

Mokrović Grb plemićke obitelji Mokrović nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. Ova obitelj je bila u srodstvu s Ohmučevićima. Drugih podataka nema.

Morovlašić
Grb pl. obitelji Morovlašić nalazi se samo u Fojničkom grbovniku. O ovoj obitelji nema podataka. U pismu Dubrovčana od 29.VIII. 1378. u kojem daju upute svome poslaniku kod kralja Tvrtka I. spominju se Morovlasi kao njegovi ratnici.

Braća Kraljevića Marka Andrijaš i Mitroš su velikodostojnici kod hrvatsko-ugarskog kralja Sigismunda. kao župan u Prilepu. Njegovi sinovi Uglješa i Vukašin zauzimaju visoke položaje u Dušanovu carstvu. osamostaljuje se Vukašin i vlada kao despot i konačno kao kralj. Vukašina nasljeđuje njegov sin Marko (Kraljević ). Kralj Vukašin i Kraljević Marko su poznati u povijesti Makedonije kao veoma sposobni i zaslužni vladari. stoljeća.). Uglješa se spominje godine 1346. Vukašin se spominje godine 1350. kao carev namjesnik u Trebinju. . Kraljević Marko je ušao u narodnu pjesmu kao branilac potlačenih i kao neustrašivi borac za slobodu. Iza smrti cara Dušana ( 1371.Mrnjavčevići Mrnjavčevići su vlastelinska obitelj iz 13. i 14. Osnivač ove obitelji je Mrnjava kaznac u Trebinju.

a Milutin preuzima južni dio. Poslije Uroševe smrti. – 1321. . ). – 1200. Vladao je od 1200. Vladislavom i Urošom. Godine 1243. Rašu i naziva se kralj Raše.1371. ).. Nasljeđuje ga sin mu Stefan Dečanski ( 1321. Naslijedio ga je car Uroš ( 1355. njegovi sinovi Dragutin i Milutin dijele kraljevstvo. staru Srbiju. Nasljeđuje ga njegov sin Stefan Prvovjenčani. Dragutin preuzima sjeverni dio i naziva se kralj Srbije. vladara u Raši. okrunjen je za cara 1346. S krunom je dobio i veliki ugled u Europi. godine. ). Milutin vlada od 1281. Nakon smrti Stefana Prvovjenčanog nastupaju borbe za prijesto među njegovim sinovima Radoslavom . U Fojničkom grbovniku nalaze se grbovi i jednog i drugog dijela Nemanjičke države to jest i grb Srbije i grb Raše. do 1228. jer je on prvi okrunjeni kralj.Nemanjići Ime vladarske srpske dinastije Nemanjića potječe od njezinog osnivača Stefana Nemanjića ( 1113. Uroš preuzima vlast i vlada do 1276. Vlast preuzima Stefan Nemanja nazvan Dušan Silni. Krunu je dobio od pape Honorija III. tako nazvanm.. a umro je 1355. Iza njegove smrti nastupa rasulo Nemanjičke države. – 1331.

.Neorić Za ovu plemićku opbitelj navodi se u Korjenić – Neorićevom grbovniku da su Neorići «bani od Muchia».

. ) str. Knez Vuk Nimičić spominje se 1395. XII. godine ( A. 99 ). ( 1932.Nimičić Sjedište plemićke obitelji Nimičić bilo je u Crvenom Grmu kraj Ljubuškog. Solovjev «Postanaka ilirske heraldike porodica Ohmučević» u Glasniku Skopskog naučnog društbva.

Radi raške potkove u ukrasu ovog grba.j. U Bosni se javlja Ninoslav Novaković na povelji bana Stjepana Kotromanića iz godine 1353. Sanu i Unu. . u Zeti i u Dalmaciji. i XVI. niz rijeke Vrbas. kao predstavnik područja zvanog Donji Krai t. Novakovići iz Dalmacije u XVI. Novakovići iz Zete imali su svoje posjede u Zažablju. stoljeću rođaci su Ohmučevića. Stoljeća na više mjesta: u Bosni. Skupa s njima je Stanac Gospilović s braćom.Novaković Obiteljsko ime Novaković javlja se između XIV. vjerojatno se ovaj grb odnosi na njih.

110. ali za nju zna narodna pjesma. 97. Rade Oblačić je junak narodnog epa. Gornji podatci su uzeti iz članka Aleksandra Solovjeva «Postanak ilirske heraldike i porodica Ohmučević» objavljen u Glasniku Skopskog naučnog društva XII ( 1932. . U Korjenić – Neorićevom grbovniku stoji napomena da ova obitelj potjeće iz Lazarića.Oblačić U povijesnim knjigama Srednjega vijeka ne spominje se plemička obitelj Oblačić. ) str. i iz članka Mihaila Dinića «Relja Ohmučević» objavljenog u Zbornuiku radova vizantološkog instituta 9 ( 1966. ) str.

Marko IV. U 14. a zatim u Dalmaciju u Slano. Pečat sa grbom Ogmučevića našast u Bolu (Glasnik Zemaljskog muzeja. koje se čuvaju u državnim arhivima ne spominju Ohmučevići. Dokazi da je postojala smučka župa s gradom Truhelj kraj Kreševa ( Glasnik Zemaljskog muzeja. podnio je admiral Petar Ohmučević zahtjev dubrovačkim vlastima da mu se izda potvrda o plemstvu njegovih pređa.). Odgovor je bio negativan. 1891.252).Ohmučević Ohmučevići su staro bosansko plemstvo. na kojoj se spominje obitelj Ohmučevića (Vego: Zbornik srednjovjekovnih natpisa. 1904. 3.). Godine 1588. Spomen ploća u Zenici iz godine 1193. stoljeću je jedna grana preselila u Hercegovinu. K tomu ova potvrda nosi sa sobom teške političke i finansijske implikacije. . 2. Dokazi Petra Ohmučevića potvrđeni su kasnije slijedećim nalazima: 1. Grb sa ovog pečata je indetičan sa grbom u ovom grbovniku. jer se u poveljama bosanskih vladara.br.

Ovo je složeni grb: u lijevom gornjem i u desnom donjem dijelu štita nalazi se grb Ohmućevića. . Ovaj složeni grb ostao je bezimen. u sredini štita je grb Jablanića. u lijevom donjem dijelu grb je Kovačića. u desnom gornjem dijelu grb je Radimirović-Ivanović.

Parmekanović Grb plemićke obitelji Parmekanović nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. . Pobližih podataka nema.

Pašačić O plemićkoj obitelji Pašačić nema podataka. .

.

.

.

.

naime od zauzeća bosanskog kraljesva». srpnja 1800. 8. biskup i apostolski vikar u Bosni. Potvrda svjedoči da je Grbovnik brižno čuvan u franjevačkom samostanu u Fojnici «od pamtivjeka.Posvetna stranica Gornji dio pisan je bosančicom i glasi: Rodoslovie bosanskoga aliti iliričkoga i sarpskoga vladania zaiedno postavljeno po Stanislavu Rubčiću popu.na slavu Stipana Nemanjića cara Sarbljena i Bošnjaka 1340. fra Grga Ilić. . Donji dio stranice je latinski napisna potvrda koju je potpisao u Kraljevoj Sutjesci.

Predojević Među bosanskim plemičkim obiteljima koje su prešle na Islam u Borelijevom grbovniku. . Iz ove plemićke obitelji istakao se vojskovođa Islan Predojević. Poginu pri opsjedanju Siska 1593. Njihovi predci živjeli su u XIV. stoljeću. obitelj Predojevića. spominje se i pl. Plemićka obitelj Predojevića potječe iz Hercegovine iz okolice Bileće.

njegov znak dostojanstva postao je grbom Primorja. . kao ukras nad njegovim obiteljskim grbom koji se vidi na štitu. postao splitskim hercegom.Primorje Ovaj grb trebao bi biti grb bosanskog Primorja. herceg splitski. Na njemu se vidi oboružana desna ruka sa sabljom krivošijom. Budući da je vojvoda Hrvoje. bio i gospodar bosanskog Primorja. ). kada je 1403. Sablja ili ( mač ) u ruci je znak herceškog dostojanstva. Pravo na ovaj znak dostojanstva dobio je bosanski vojvoda Hrvoje Hrvatinović. Ovaj znak se vidi na njegovom grbu u ovom grbovniku ( list 23.

Radijelović «Propast bosanske kraljevine osjetila je i Fojnica. Batinić: Franjevački samostan u Fojnici. Vučenulović (Vučević) i još neke» (Fra Mijo V. gdje su se bile pribrale mnoge vlasteoske obitelji.). Radijelović. Na polju Milodraževu i sada ima selo Radijelovići.15. Sitnić. kao: Alaupović. . Milodraževo je blizu Fojnice. str.

Radimirović – Ivanović Grb ove plemićke obitelji nalazi se samo u Fojničkom grbovniku. . ovog grbovnika i pokazuje da je ova obitelj u srodstvu sa Ohmučevićima. Grb ove obitelji ulazi u složeni grb na stranici 139.

85. . Spomenuta povelja se nalazi u «Acta croatica» od Đure Šurmina. Za nagradu dobili su velike posjede u Usori.Rajković Iz povelje bana Tvrtka iz godine 1370.. vidi se da su braća Rajković Stjepan i Vuk obranili Bobovac i da su izmirili bana Tvrtka s njegovim bratom Vukom. I.

Ovaj grb Raške nema povijesne podloge. to jest ne zna se prema čemu je načinjen.Raša Grb Raške: plavo na štitu sa tri srebrene potkove nalaze se na Sutješkom rodoslovlju ( 1582. .).

U grbovniku Korjenić – Neorićevom stoji zabilježeno da su bili dobri i vjerni u vojnoj služni. .Resić Resići su živjeli u okolici Bobovca. Nakon 1463. prešli su u Trogir.

«knez humske zemlje s bratjom» nalazi se među potpisnicima na jednoj povelji kralja Tvrtzka II. Dubrovački historiograf Jakov Lukarević ( 1551. nad glavom.) zna za Stanislava Rupčića i služi se njegovim životopisom Stjepana Nemanjića. ( Miklošić. Svi ilirski grbovnici. Od 12.1434. Monumenta serbica. Ovo je djelo izgubljeno.Rubčić Rubčići su veoma ugledna obitlj iz Huma ( Hercegovina ). 378 ). 1615. Vuk Rubčić. . Isti historiograf navodi da je Stanislav Rupčić bio na dvoru Stjepana Nemanjića zadužen da vodi dvorsku kancelariju o grbovima («ban od cimerja») – Cimer je mađarska riječ i znači ukras nad štitom.VIII. pozivaju se na Stanislava Rubčića kao na onoga koji je prvi sastavio zbirku grbova.

U toj borbi istakli su se dvojica bosanskih vojvoda: Poznan Purić i Ružir. Vojvoda Ružir je prešao kasnije u službu Stjepana Nemanjića. Da li je ovo grb vojvode Ružira i njegovih potomaka Ružirevića ( Rušćiezevića ) ? Sigurnijih podataka o pl. ) protiv Branivojevića. 1353. .Rušćijerević U djelu Mavre Orbinija «Kraljevstvo Slavena» opisana je borba bosanskog bana Stjepana II. Kotromanića ( 1314. obitelji Rušćijerevića nema.

Sagrijelović Grb Sagrijelovića nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. ali podataka o toj plemićkoj obitelji nema. .

Među najmoćnijim velmožama toga vremena su Sandalj Hranić. objašnjeno je u članku Konst. herceg Sv. 1892. Da su Senčevići jednako Sankovići. 284. Braća Sanković ( Senčević ) su bili kaznac Sanko ( latinski Senco ) i župan Gradoje. str.. Senkov sin župan Bijeljak.Senčević U vrijeme iza smrti kralja Tvrtka I. . ( 1391.) slabi centralna vlast i jačaju snažni feudalci. herceg splitski. braća Sanković i vojvoda Hrvoje Vukčić Hrvatinić. Središte njihovi posjeda bilo je Nevesinje. Jivečeka «Vlastela humska na natpisu u Veličanima» objavljenom u Glasniku zemaljskog muzeja. Save. Stjepan Vukčić.

nema podataka.Sestričić Za plemićku obitelj Sestričić. .

Sitničanić U grbovniku Korjenić _ Neorić stoji za ovu plemićku obitelji da potječe iz Kosova Polja. . Drugih podataka o ovoj plemićkoj obitelji nema.

lipnja 1367.Sladojević Ime tepčije visokog dvorjanika ) Sladoja nalazi se na povelji bana Tvrtka I Kotromanića od 1. U Korjenić – Neorićevom grbovniku stoji da plemićka obitelj Sladojević potječe iz Imotskog. .

Slavonija Ovaj grb Slavonije ne odgovara onom službenom što ga je hrvatsko-ugarski kralj Ladislav potvrdio 1496. U ovom grbovniku se vidi jedan od tih oblika: ti lasice na bijelom polju. Grb Slavonije je mijenjao svoj oblik. . godine. a prikazuje dvije rijeke ( Dravu i Savu ) a među njima lasicu ili kunu.

.Slika Bogorodice Na ovoj slici treba uočiti amblem Bosne (dvije crne čvoraste grane i na njima dvije okrunjene crnačke glave ). pa se može zaključiti da je umjetnik htio prikazati Bogorodicu kao zaštitnicu Ilira i kao zaštitnicu bosanskog kraljevstva.

.Slika Svetog Jeronima Sveti Jeronim je zaštitnik Ilira.

Slika Svetog Kuzme i Damjana Sveta braća Kuzma i Damjan. . zaštitnici kuće Nemanjića.

Smokrović O plemićkoj obitelji Smokrović ( Smokronović ) nema podataka. .

.Sojimirović Za plemićku obitelj Sojimirović postoje podatci da potječe s Glasinca ( kod Sarajeva ).

. Makarije Sokolović. Poznati članovi ove obitelji jesu: 1. ) postaje srpskim patrijarhom. u Sokolovićima kraj Višegrada – umro 1579. 3. U Borelijevom grbovniku (1700. sa sjedištem u Banja Luci. do 1580.Sokolović Sokolovići su poznata bosanska plemićka obitelj. U Banja Luci je podigao džamiju koja se po njegovom imenu zove Ferhadija. do 1588. koji nakon obnavljanja pećke patrijaršije ( 1557. . 2. Ferhad – beg Sokolović. u Carigradu ). bosanski sandžak – beg od 1573. Mehmed – paša ( rođen oko 1500. a zatim bosanski begler – beg od 1580. ). kaže se za ovu obitelj da je prešla na Islam. Njihovo je sjedište kod Višegrada.

stoljeću.) preuzme sjeverni dio Srbije za se. a kralju Milutinu koji je vladao u južnom dijelu Srbije ostao je grb Raške.Srbija Ovakav grb Srbije: crveno polje sa bijelim križem u sredini oko kojega su poredane četiri sjekire od halebarde ( viteško oružje ) javlja se u 14. .1282. preuzet će ovaj grb sve veću važnost i postat će jedinim grbom Srbije. Budući da se od toga doba Srbija širila prema sjeveru. U vrijeme kada kralj Dragutin ( 1276. . preuzet će on i ovaj grb.

. Tri srebrena kopita na štitu odaju raško porijeklo.Stanković Grb ove plemićke obitelji nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. Ova obitelj potječe iz Vučevice kod Plive.

98 ) navodi Tomaša Svilojevića kao pisca lažne povelje iz godine 1268. Aleksandar Solovjev u svom članku «Postanak ilirske heraldike i porodica Ohmučević» ( Glasnik Skopskog naučnog društva XII ( 1932. ). stoljeću. ali s napomenom da je to junak narodnog epa . Navodi također i Mihaila Siladjija kao zapovjednika Beograda u XV.Svilojević Za obitelj Svilojević nema sigurnih podataka. str.

Ebusuud. vitez iz Poljica. je član plemićke obitelji Sudić. Na vjenčanju kralja Stjepana Tomaša sa Katarinom Kosača – Vukčić bio je prisutan Sudić ( ime mu nepoznato ). . Sudići su preselili u Poljica.Sudić Plemićka obitelj Sudić veoma je ugledna obitelj među bosanskim plemstvom. šejih – ul – islami kod Sulejmana El Kanuni.

(Miklošić. Grb ove obitelji nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. . 44o ).Šantić Plemićka obitelj Šantića starinom je od Neretve. Na povelji kralja Stjepana Tomaša od 22. 1446. nalazi se među bosanskim velikašima i dvorski knez Ivan Šantić.VIII. Monumenta serbica.

Vjerojatno su to unčinili i Šestokrilovići.Šestokrilović Za ovu plemićku obitelj stoji u Korjenić – Neorićevom grbovniku da je iz Perasta ( Boka kotorska ). . živjeli su neki bosanski plemići i odatle su se raseljavali po okolini. U gradu Hercegnovom što ga je podigao bosanski kralj Tvrtko I.

i 15. Živjeli su u 14. . Sjedište ove obitelji je u Zažablju ( Crna Gora ).Šimraković Spominju se u Sutješkom rodoslovlju kao «slavni šimovani». stoljeću.

. kćer kneza Jurja II. kliškog. Od ovih rodbinskih veza dostatno je spomenuti da je majka bosanskog kralja Tvrtka I. je mnogo sličan grbu u ovom grbovniku.Šubić Grb knezova bribirskih ulazi u Fojnički grbovnik u kojemu se uglavnom nalaze grbovi bosanskih i srpskih plemića. jer je kneževska obitelj Šubića vladala u Bosni od 1299. Šubićka. do 1322. Autentični grb bribirskih knezova – krilo labudovo. i jer su rodbinske veze bosanskih vladara bile vrlo uske.

ali o samoj obitelji nema podataka.Tarzarović Grb ove obitelji nalazi se u ilirskom grbovnicima. .

prebjegli su u Italiju i postali su slavni u Toskani. U vrijeme pada Bosne. Zašto ? . Njihovi se potomci sada nazivaju Dudan.Tasovčić Tasovčići su starinom iz okolice Banja Luke. U velikom su srodstvu s Ohmučevićima.

Teševčić Grb plemićke obitelji Teševčić nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. U blizini Bobovca nalazi se selo Teševo. . Nema podataka o ovoj obitelji.

) vojvoda Vukić Tihčinović.1392. Ovu plemićku obitelj zastupao je na dvoru posljednjega bosanskoga kralja Stjepana Tomaševića ( 1461. kojom kralj Dabiša potvrđuje Dubrovčanima njihove povelje uz glavne velikaše bosanskog kraljevstva nalazi se i župan Juraj Tihčinović. . – 1463.Tihčinović Na povelji od 17.VII.

spominje se Toliša. . 65. ). U godini 1405.Tolišić Grb plemićke obitelji Tolišić nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. – 66. župan vojvoda Sandalja Hranića ( Medo Pucić «Spomenici srpski.

Daša. godine. priključuje bosanski ban Stjepan Kotromanić Zahumlje Bosni. .). Godine 1448. Umro 1239. Andrija. Zahumlje se odvaja od Bosne i postaje samostalno – Hercegovina. Prije njega su u Zahumlju vladali Petar.Neorićevom grbovniku da su Toljenovići i da potječu iz Hercegovine. Godine 1322. Miroslav.Tomanović Za Tomanoviće stoji u Korjenić . Gradihna i zetski kralj Bodin (+1102. Toljen je knez Zahumlja (Hercegovina ).

bilo je uzdrmano . Nije odmah naslijedio svoga oca. ). ( ? –1448.Tvrtkovići Kralj Tvrtko II. Vladanje kralja Tvrtka II. sin Tvrtka I. ( vladao od 1353. a zatim njegova žena Jelena. pa su po pravu seniorata došli na prijestolje najprije kralj Dabiša.) nazvao se po starom bosanskom običaju imenom svoga oca Tvrtka Kotromanića i prozvao se Tvrtković.. jer je bio maloljetan.1391.

( Miklošić. Od te obitelji bili su birani u Poljičkoj republici veliki kneževi i vojvode ( dr. U Poljicima je postojala ugledna obitelj Sinovčića. «gospode ugarske». ). 1234.IX. . Arheologija.Ugrinović Plemićka obitelj Ugrinovića zvala se drugačije Sinovčići.) str. U bosanskim dokumentima spominje se knez Ugrin na povelji bana Matije Ninoslava iz god. Monumenta serbica 32 – 34. 127 ). sv. Solovjev « Prinosi za bosansku i ilirsku heraldiku» u Glasniku Zemaljksog muzeja. (1954. A.

.Vilić U grbovniku Korjenić – Neorić stoji da plemićka obitelj Vilić potječe iz Gornjeg Vakufa u Bosni. Drugih podataka nema. U okolici Gornjeg Vakufa nalazi se mjesto zvano Vilića Vrelo.

Vladimirović Vladoje potpisuje povelje kralja Stjepana Tomaševića. Vladimirović Jurko je na dvoru Tvrtka II. Vladimirović Radoslav je uz kralja Stjepana Ostojića.Vladimirović Članovi ove velikaške obitelji obnašali su visoke službe na dvoru bosanskih vladara. Vladimirović Radivoj sudac je na dvoru kralja Stjepana Tomaša. .

Solovjev «Postanak ilirske heraldike i porodica Ohmučević» u Glasniku Skopskog naučnog društva.Vlašić U vezi sa grbom plemićke obitelji Vlašić A. str. . ( A. ). ( 1932. 98. ). Solovjev donosi bilješku prema kojoj bi Vlašić i Nemanjić bili jedno pleme. XII.

Hrebljanovići. što ga donosi Orbini. ) S njim izumire loza Vojinovića. pa nadalje. završio je bijedno svoj život. zarobljen i osljepljen ( 1373. Njegovi sinovi Vojislav i Toma «su gotovo uvijek stajali uz Sjepana Nemanju» piše Mavro Orbini u svojoj knjizi «Kraljevstvo Slovena» Tomin sin Nikola nazvan po imenu svoga oca Altomanović skupa sa svojim stricem Vojislavom. Brankovići.) ove su četiri obitelji zauzimale najuglednije položaje u carstvu: Mrnjavčevići.Vojinovići U službi cara Dušana Silnog ( 1331. – 1355. nekada naprasit i silan. je identičan sa grbom o ovom grbovniku. Ime obitelji potječe od Vojina. vode pljačkaški rat protiv Dubrovnika počevši od 1358. Noikola Altomanović ( Vojinović ) knez užički. Balšići u Zeti i Vojinovići u jednom dijelu Huma. Njihov grb. .

među bosanskim velikašima nalazi se vojvoda Vojko od Usore. ). str. obitelj Vojkovića je prebjegla u Šibenik. Iza 1463.Vojković Na povelji bosanskog bana Stjepana II. ( 1906. XVIII. ). Kotromanića iz godine 1322. 403. . ( Glasnik Zemaljskog muzeja .

Vojnovići U službi cara Dušana Silnog ( 1331. nekada naprasit i silan. ) ove su četiri obitelji zauzimale najuglednije položaje u carstvu: Mrnjavčevići. identičan je sa grbom u ovom grbovniku. Nikola Altomanović (Vojnović ). Hrebljanovići. – 1355. Njihov grb. završio je bijedno svoj život zarobljen i osljepljen (1373. što ga donosi Orbini. Balšići u Zeti i Vojnovići u jednom dijelu Huma.). Tomin sin Nikola nazvan po imenu svoga oca Altomanović skupa sa svojim stricem Vojislavom vode pljačkaški rat protiv Dubrovnika. Brankovići. pa nadalje. Ime obitelji potječe od Vojina. knez užički. . S njim izumire loza Vojnovića. počevši od 1358. Njegovi sinovi Vojislav i Toma «su gotovo uvijek stajali uz Stjepana Nemanju» piše Mavro Orbini u svojoj knjizi «Kraljevstvo Slavena».

Nema podataka u vezi s ovom plemićkom obitelji. . nalazi se samo u Fojničkom grbovniku.Vraničić Grb plemićke obitelji Vraničić.

( Miklošić. 291 – 294. Iz godine 1419. .Vukotić Knez Vukac Vukotić nalazi se među velmožama na povelji kralja Tvrtka II. Monumenta serbica. ).

Po ovom naslovu «herceg» nazvana je pokrajina kojom je on upravljao «Hecegovina» Katarina. herceg Sv. Save. Vlatko Vuković predvodi bosanske čete na Kosovu 1389. . ). Brat Sandalja Hranića zvao se Vukac Hranić ( + 1432. umro je 1432. Od Hrane Vukovića potječe glasoviti Sandalj Hranić. kći Stjepana Vukčića. Njegov brat Hrana Vuković. udala se za bosanskog kralja Stjepana Tomaša. Umro 1435. veliki vojvoda bosanski. Sin Vukca Hranića je glasoviti Stjepan Vukčić. veliki vojvoda bosanski.Vuković Plemićka obitelj Vukovića potječe od Vlatka Vukovića. Ona je posljednja bosanska kraljica. sina Vuka Kosače.

Zajednički ( složeni ) grb A = Macedonia C = Bosna E = Dalmacija J = Nemanjić G = Hrvatska H = Raška K = Kotromanić I = Primorje F = B = Slavonija D = Bugarska Srbija .

Stjepan i Vuk. Među bosanske barune spadaju braća Vukašin i Vukmir Zlatonosović. bili su zarobljeni na Kosovu polju 1389.Zlatonosović Nakon smrti kralja Tvrtka I. Trojica Zatonosovića: Vladj. Stjepana Tvrtka II. . i ostali su u zarobljeništvu u Turskoj. Oni su uz kralja Stjepana Ostoju. Na njihovu moć računa dubrovačka republika i šalje im darove. Njihova se oblast prostire između Spreče i Drine. – 1391. ( 1377. I Stjepana Ostojića kao vojvode i savjetnici. ) osamostaljuju se bosanski feudalci i postaju baruni.

.Zoranović Jedini podatak za ovu plemićku obitelj jest da ona potječe od Sarajeva. Taj podatak se nalazi u Korjenić – Neorićevom grbovniku sastavljenom 1595.

str. U Bosni je u 15. knezove Domšu i Milutina. 110. dobio «Ahdnamu». spominje Skender – baša 1486. a to je povelja o slobodi katoličke vjere u Bosni. Da li dubrovačka pl. koji je od sultana Mehmeda II. obitelj Zvijezdović ( = Zvijezdić ). ). stoljeću postojala pl. El Fatiha. obitelj Zvijezdić ( de Stella) potječe iz Bosne ? Na ovu obitelj se poziva Petar Ohmučević u svom rodoslovlju kao na svoje rođake ( Mihailo Dimić «Relja Ohmučević» u Zborniku radova Vizantološkog instituta 1966. Braću fra Anđelovu. VI (1894).Zvijezdić Po zvijezdama na štitu i na ukrasu. ovaj grb govori da pripada obitelji Zvijezdić ili Zvijezdović. Toj obitelji pripada Fra Anđeo Zvijezdović ( = Zvijezdić ). godine ( Glasnik Zemaljskog muzeja. .

vlastelina u pratnji kneza Lazara Hrebljanovića i da je pl.Žarkojević Prema Korjenić – Neorićevom grbovniku pl. Mavro Orbini u svojoj knjizi «Kraljevstvo Slavena» spominje Mrkšu Žarkojevića. obitelj Žarkovića imala posjede na ušću Bojane. . obitelj Žarkojevića potjeće iz Zažabljaka.

U narodnoj pjesmi spomnje se «prokleta kula Ždralovića» u bugojanskom polju.Ždralović Uz grb ove plemićke obitelji stoji u Korjenić – Neorićevom grbovniku napomena da Žralovići potječu iz Sutjeske. .

Županović Za ovu plemićku obitelj stoji u Korjenić – Neorićevom. Ohmučevići se pozivaju na ovu obitelj kao na svoje srodnike. . zborniku da potječe iz Županjca na Duvnu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful