Alaupović

U Vukoslavićevom grbovniku iz godine 1700. ( čuva se kod obitelji Boreli u Beogradu ) nalazi se popis nekih plemićkih obitelji iz Bosne koje su doživjele 1463., ali su i nadalje ostale u Bosni. Među njima spominje se obitelj Alaupovića. Prema tomu Alaupovići su staro bosansko plemstvo. U poveljama bana Stjepana II. Kotromanića iz godine 1331. spominje se čelnik Hlap iz Usore. Njegov sin Pribislav Chlapponik se spominje na povelji istog bana godine 1345. (Glasnik Zemaljskog muzeja 1906. stranica 437. ). Da li su oni članovi obitelji Alaupovića ? Fra Nikola Lašvanin piše u svom Ljetopisu da obitelj Alaupovića živi u Fojnici. (Glasnik Zemaljskog muzeja 1915. str. 2757).

Balšić ( Baošić )
Osnivač dinastije Balšića, zetski vlastelin, Balša I., živio je u 13. stoljeću. Slavu obitelji Balšića pronijeli su Balšini sinovi: Stracimir, Đuro I.i Balša II. Spominju se u dokumentima iz 1360. godine, kao gospodari Zete i sjeverne Albanije. Bili su složni i proširili su svoju vlast prema sjeveru i zauzeli su Prizren (1372.) i prema Dubrovniku. S njihovom smrću prestaje moć Balšića. Stracimirov sin, Đuro II., nije bio u stanju da očuva baštinu, jer je imao snažne protivnike: Turke, koji su se nakon pobjede na rijeci Marici 1371. snažno učvrstili na Balkanu i Mlečane, koji su željeli zagospodariti na južno - istočnim obalama Jadranskog mora. Slabost Đure I. iskorištavaju Crnojevići, gospodari Crne Gore i bosanski ban Tvrtko I., koji preuzima Konavle. Đuro Balšić je umro 1378. Bio je zet srpskog kralja Vukašina. Njegov nasljednik Balša III., vodi bezuspješne borbe s Turcima. Poginuo je u borbi protiv Turaka 13.9.1385. S njim izumire dinastija Balšića, gospodara Zete. Po pravu nasljedstva Zeta je priključena Srbiji kneza Lazara Hrebljanovića.

Bakić U selu Donji Bakići kod Olova nalazi se veliki stećak na kojemu se vidi štit sa vučjom glavom. ( Glasnik Zemaljksog muzeja, 1889. str. 74 ).

.Bibić U Korjenić – Neorićevom grbovniku stoji da plemićka obitelj Bibić potječe od Midenog brda u Zagorju. Drugih podataka nema.

O plemićkoj obitelji Bjeloperovića nema podataka.Bijeloperović U grbu ove plemićke obitelji vidi se krilo s bijelim perjem. dakle grb koji objašnjava ime plemićke obitelji. Grb Bijeloperovića nalazi se u ilirskim grbovnicima ( u Korjenić – Neorićevom u Zagrebu. . u Skorojevićevom u Beču ).

. nalazi se potpis kneza Stipca Biloševića od Usore.Bilošević U Korjenić –Neorićevom grbovniku. napominje se da pl. U jednoj povelji iz godine 1395. obitelj Bilošević potječe od Mostara.

nema podataka. nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. osim što se u Korjenić – Neorićevom grbovniku spominje da potjeće iz Duvna. O ovoj plemičkoj obitelji.Bisaljić Grb ove plemičke obitelji. .

Bogašinović Bogašinovići se zovu još i Dobrašinovići. . Grb Bogašinovića se nalazi u Korjenić – Neorićevom grbovniku. Bili su u srodstvu sa Ohmučevićima i kao takvi ulaze u njihov ( to jest Fojnički ) grbovnik. Imali su svoje posjede u okolici Nikšića.

.Bogopanković Grb plemićke obitelhji Bogopanković nalazi se u grbovniku Korjenić – Neorić i u grbovniku što se čuva u muzeju primjenjenih umjetnosti u Beogradu. Vlah Opanković ( Bogopanković) spominje se u narodnoj pjesmi u vezi sa Reljom Krilaticom ( Ohmučević ).

. nije sličan grbu Bosne iz doba bosanskih kraljeva: plavo polje sa zlatnom krunom od ljiljana. – 1418. i od grba Ilirije sastavljenog koncem 16. stoljeća po zamisli dubrovačkih ilira. stoljeća. Ovaj ilirski grb Bosne. Ovaj grb Bosne odaje da Fojnički grbovnik nije sastavljen 1340. dakle koncem 16.Bosna Grb Bosne je složen od dva grba: od grba Bosne kakav je izradio Ulrich Richental u svom grbovniku rađenom između 1414. nego da potječe iz vremena ilirskog pokreta u Dubrovniku. S ovakvom kombinacijom oni su htjeli reći da je srce Ilirije u Bosni.

93. nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. Dr. Nova serija. Solovjev . «Prilozi za bosansku i ilirsku heraldiku» u Glasniku Zemaljskog muzeja u Sarajevu ( Arheologija). Tamo su uključeni u ugarsko plemstvo. ). Bosnići su preselili u Ugarsku. A. . sveska IX ( 1954.Bosnić Grb plemičke obitelji Bosnić. Grb što su ga dobili u Ugarskoj ne slaže se sa ovim ovdje. str.

Drugih podataka nema. Potječu iz Risve. .Branilović Grb ove plemićke obitelji nalazi se u svim ilirskim grbovnicima.

1461. zet kneza Lazara pogiba s njim na Kosovu 1389. Đuro i Roman zovu se Brankovići. dolazi za despota Jovan ( 1496. Vukov brat Đuro I. ) i s njim izumire loza Brankovića. . možda potomak Nemanjinog sina Vukana. . zida Smederevo. ). Vuk Branković. – 1502.IV. ( 1486. ) živio je vojvoda Mladen. okrunjen. 1. Umire 1456. Njegovi sinovi Vuk. Iza Đure II. novu prijestolnicu Srbije. – 1496. Naslijedio je despot Lazar. do 1430. Od godine 1427. spominje se u vezi s bitkom kod Angore 1402. žene Stjepana Tomaševića vjenčan. Despot Lazar Branković umro je 1458. otac bosanske kraljice Mare. Isticao se u bojevima s Turcima i zbog toga opjevan u narodnoj pjesmi kao Zmaj Ognjeni Vuk. Umro je 1485.Brankovići U vrijeme Stefana Dečanskog ( 1322. Vodi borbe i s Turcima i s Ugrima.1331. Iza Vuka imenovan j e za despota Đuro II.. . Opjevan je u narodnoj pjesmi. Naslijedio ga je Vuk. nakon što je Beograd oslobođen turske opsade. Đuru I. Đuro nasljeđuje baštinu despota Stefana Lazarevića svoga ujaka. Njegov sin Branko Mladenović bio je namjesnik cara Dušana u Ohridu.1459.

Drugih podataka nema.Brzojević U grbu ove plemićke obitelji nalazi se riba. . U Korjenić – Neorićevom grbovniku stoji da ova obitelj potječe iz Rogoznice ktraj Omiša. i prema poslovici «brz ko riba « ovaj znak označuje jednu vrlinu dotične plemićke obitelji.

.Bugarska Lav se javlja na bugarskim novcima od vremena cara Ivana Šišmana ( 1271. jer i Bugarska ulazi u sferu ilirskog pokreta. stoljeća S pojavom ilirskih grbova. javlja se i grb Bugarske s lavom.) . Pored lava na novcima se javlja i orao. među kojima ovaj fojnički grbovnik zauzima važno mjesto. i tako lav prestaje biti jedinstveni državni amblem za Bugarsku do kraja 16. – 1393.

. Neorićevom grbovniku navodi se da su Burmasovići iz Podbilja kraj Imotskog. godine pastirska općina Burmasovići.Burmasović U okolici Stoca u Hercegovini postoji od 1400. Nema podataka o ovoj plemićkoj obitelji. U Korjenić .

. Nema podataka o ovoj obitelji osim što samo njezino ime pokazuje da potječe iz područja rijeke Cetine. ali se nalazi u ostalim ilirskim grbovnicima.Cetinjanić Ovoga grba nema u Korjenić – Neorićevom grbovniku.

održao kralj Stjepan Tomaš u Konjicu. Vojskovođa kralja Tvrtka I. stranica 282. nalazi se Ivan Kovačić vojvoda Donji Kraja (Glasnik Zemaljskog muzeja XXVII (1915.Kovačić Iz ove plemičke obitelji spominje se godina 1378.).1446.)..VI.). Na općem sastanku bosanskog plemstva što ga je 24.). stranica 273. vojvoda Vlatko Kovačić ( u Ljetopisu fra Nikole Lašvanina u Glasnuiku Zemaljskog muzeja XXVII (1915. .

Nakon smrti Balše III. ( 1419.Crnojevići Crnojevići su vlastelinska i vladalačka obitelj u Zeti (Crnoj Gori ) u 14. – 1499. ). i 15. Jedan član iz ove obitelji nazvan je Crnoje . koji se spominje u dokumentima od godine 1326. S njim izumire loza Crnojevića. Njihovo prvo obiteljsko ime bilo je Đuraševići po Đurašu Iliću. odvaja se od srpskog despota Đure Brankovića i osamostaljuje se. koji osvajaju dio po dio od Srbije. ) i Stefan (1469. ). – 1496. stoljeću. i po njemu se njegovi potomci nazivaju Crnojevići. Da bi bolje zaštitio svoju zemlju od Turaka. na Cetinje ( 1485.). – 1490. Njegov sin Ivan ( 1465. oslanja se na Mletke. Njegovi sinovi i nasljednici Đuro ( 1490. ). Stefan Crnojević ( 1426. – 1465. pa do 1362. On vlada u «Crnogorskom sandžaku» ( 1514. čelniku. nemoćni su pred turskim navalama. Posljedni Crnojević je Ivanov poturčeni sin Skender – beg. preuzimaju Crnojevići vlast u Zeti ( Crnoj Gori ). ). . Zeta je zauzeta 1499. prenaša prijestolnicu iz Žabljaka prema jugu. dalje od Turaka. – 1528. ).

Na spomeniku piše da su živjeli « u dane kralja Tvrtka «. stoljeću jedna od znamenitijih porodica u predjelima između Neretve i Kotorskog zaljeva.Čihorić Čihorići su bili u XV. . Dabiživ i Stjepko. a Stjepko Tepćija (nadglednik nad službom). Vlatko. Nenac je bio kaznec (blagajnik). Vlatko župan. Na nadgrobnom spomeniku u Veličanima ( Popovo Polje ) spominju se svi Čihorići: Nenac. Dabiživ sluga ( dvorjanik ).

nakon krunidbe. ).Čubretić Na općem sastanku bosanskog plemstva održanom u Konjicu 24. Isti Pavao Čubretić nalazi se među potpisnicima na povelji posljednjega bosanskog kralja Stjepana Tomaševića izdanog u Jajcu 23.lipnja 1446. studenog 1461. stranica 282. u prisutnosti kralja Stjepana Tomaša nalazi se uz ostale velikodostojnike i Pavao Čubretić vojvoda zvornički i glavni peharnik ( Glasnik Zemaljksog muzeja XXVII ( 1915. .

Objavljen je zatim 1555. . godine Iz ovog grbovnika preuzeo ga je 1483. a 1575. stoljeća.Dalmacija Grb Dalmacije javlja se po prvi put u grbovniku Ulricha Richentala sastavljenom u razdoblju između 1414. ali se misli da tri okrunjene glave označuju pobjedu nad gusarima. među koje se ubraja i ovaj Fojnički. u grbovniku Vergila Solisa. u Kosmografiji Sebastijana Münstera. i 1418. Konrad Grünenberg u svoj grbovnik. Simbolika grba Dalmacije nije opisana . Preko ovih grbovnika prešao je grb Dalmacije u ilirske grbovnike rađene koncem 16.

.). 97.Debeljić U Korjenić – Neorićevom grbovniku stoji da ova plemićka obitelj potječe iz Lazarićja u Srbiji. U narodnoj pjesmi spominje se junak Novak Debeljić. Solovjev «Postanak ilirske heraldike i porodica Ohmučević» u glasniku Skopskog naučnog društva XII ( 1032. ) str. ( A.

). Aleksandar Solovjev zna za Novaka Debeljića. . ) stranica 98. junaka narodne pjesme o kojem govore Vrančić i Gerlah u svojim putopisima ( « Postanak ilirske heraldike i porodica «Ohmučević» u Glasniku Skopskog naučnog društva XII ( 1932.Debeljić Za Debeljiće se kaže u Korjenić – Neorićevom grbovniku da potječu iz Lazarevića u Srbiji kao i Oblačići.

Bližih podataka nema. .Deskojević Grb plemićke obitelji Deskojević nalazi se u svim ilirskim grbovnicima.

O plemićkoj obitelji Didlovića nema podataka. Sudeći po heraldičkim elementima izraženim na štitu moglo bi se reći da su Didlovići iz Raše. .Didlović Grb ove obitelji nalazi se u Korjenić – Neorićevom grbovnikui u ostalim ilirskim grbovnicima.

Dinjičić
Velmože Dinjičići imali su posjede u istočnoj Bosni oko Srebrenice. Od ove plemićke obitelji spominju se u bosanskim poveljama od 1399. do 1421. ovi velikaši: Dinjičić Kovač uz kralja Ostoju. Dinjičić Dragiša kao knez od Podrinja uz kralja Stjepana Tomu i Tvrtka II. Dinjičić Vladislav uz kralja Tvrtka II. Posljednji od roda Dinjičića spominje se godine 1442. Kovač Dinjičić na čelu 600 do 700 konjanika u obrani Bosne. Njegovi potomci nazivaju se Kovačevići.

Dinjić
Grb plemičke obitelji Dinjić (Deignich ), nalazi se u ilirskim grbovnicima , ali nema bližih podataka odakle su i kakave su službe vršili.

Djendisaljić Grb Djendisaljića nalazi se u ilirskim grbovnicima, ali pobližih podataka o toj plemićkoj obitelji nema.

. ali se na povelji bana Stjepana Kotromanjića iz godine 1332. O plem.Dobrijević Plemićka obitelj Dobrijević nalazi se samo u Fojničkom grbovniku.ićkoj obitelji Dobrijević nema podataka. spominje Vlatko Dobrovojević.

). uz Stjepana Nemanjića. uz bosanskog bana Stjepana Kotromanića. prvi član plemičke obitelji Dražojevića. a godine 1334. 1892. Sin Miltjena župan Sanko je osnivač pl. spominje se godine 1332. Jerečeka «Vlastela humska na natpisu u Veličanima» u glasniku Zemaljskog muzeja.Dražojević Milutin Dražojević. . str. 279 – 285. obitelji Sankovića koji se nazivaju također i Senčević (vidi članak Konst.

). Iz ove obitelji spominje se Pavao Dukodini ( +1467. Balšića. Vojisava. Nakon pada Albanije. kćerka Skenderbega Kastriotića udata je za Luku Dukađini. preuzimaju vodeća mjesta u Gornjoj Zeti. Nakom smrti Balše II. .Dukađinović Dukađinović ( Dukađini ) veoma je ugledna albaneška obitelj iz plemena Mirdita. Studiju « o Dukađinima « napisao je I. Dukađini odlaze u Mletke.Božić u Zborniku Filozofskog fakulteta u Beogradu VIII. –1 ( 1964. ). gdje imaju posjede.

. Drugih podataka o ovoj plemićkoj obitelji nema.Ekličić Grb plemićke obitelji Ekličić nalazi se samo u Fojničkom grbovniku.

Enzeblović Grb plemićke obitelji Enzeblović ( kod Korjenić – Neorića Enzebinović ) nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. Plemićka obitelj Enzeblović je starinom iz Grahova.

Frankopanopvić
Na ovom grbu vide se dva lava kako lome kruh ( leones prangentes panem). Od dijelova prand (entes) pan(em) nastalo je obiteljsko ime rimskih Frankopana, jedne grane krčkih knezova sa sjedištem na Trsatu. Od godine 1430. usvajaju krčki knezovi ovaj rimski grb kao svoj, a dotle su imali zvijezdu u štitu.

Glumčić
U vezi s ovim grbom treba napomenuti da se on u svim ilirskim grbovnicima pripisuje plemićkoj obitelji Glavić, jedino se u Fojničkom grbovniku pripisuje obitelji Glumčić. Obitelj Glumčić je u vrijeme sastavljanja ovog grbovnika imala ugledne članove u franjevačkom redu u Bosni. Ovu zamjenu objašnjava A. Solovjev u svojoj stuiji «Postanak ilirske heraldike i porodiva Ohmučević» u Glasniku Skopskog naučnog društva XII. ( 1932. ), str. 103.

nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. Pobliži podataka o ovoj plemićkoj obitelji nema. .Gojković Grb plemićke obitelji Gojković.

Gradanovići Ime ove plemićke obitelji nalazi se u svim ilirskim grbovnicima . . U Korjenić – Neorićevom grbovniku napominje se da obitelj Gradanović potječe iz Kozice nedaleko od rijeke Cetine.

) obnašao je na dvoru Stjepana Nemanjića (Dušana Silnog ) službu logofeta. ) proživljava teške godine kada se Turci učvršćuju na Balkanu a posebno u Srbiji. koja se na dvoru bosanskih kraljeva naziva stavilac. –1427. Njegov sin Stjepan Lazarević (1389. Pri diobi srpskog carstva nakon smrti cara Dušana. stoljeća. – 15. ulazi u narodnu poeziju kao car Lazar.Grebljanović Osnivač ove obitelji je Pribac Grebljanović ( Hrebljanović) srpski velikaš iz 13. Njegov sin Lazar ( 1329.VI. Prijestolnica njegove kneževine je grad Kruševac. Sa njegovom smrću izumire obitelj Grebljanovića.1389. . zapao je kneza Lazara sjeverni dio.1389. jer sastavlja ugovore i povelje.VI. Nakon njegove pogibije na Kosovu Polju 15. Nasljeđuje ga njegov sestrić Đuro Branković..

Grubčević Grb plemićke obitelji Grubčević nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. 359 – 363. Prema Korjenić – Neorićevom grbovniku oni potječu iz Čitluka kraj Mostara. str. Postoji mogućost da je ovo grb Vuka Banića – Kotromanića nazvanog Grubčević. koji je živio u progonstvu u Dubrovniku sedam godina. 506 ). Godine 1463. unuka kralja Tvrtka I. . Mjesto odakle potječe ova porodica nesigurno je. Ćiro Truhelka u glasniku Zemaljksog muzeja. Na ovom grbu vide se boje Dubrovnika. 1915. spominje se Božidar Grubčević (Miklošić. Monumenta serbica. O Vuku Baniću – Kotromaniću (Grubčeviću ) pisao je Dr.

Bjelhan. Semijum. Da li ovi «knezovi od starine» potječu od Grubiše peharnika čije se ime nalazi među «brljarima» bana Matije Ninoslava iz godine 1234. . Purča. Od ovoga su plemena Grubissichi na Makarskoj. Radonja. knezovi od starine». Grubešić ) su se preselili u Mletke i dobili su velika priznanja za svoje zasluge. Grubiša. Grubišević (Grubišić. Zanimljiva su imena tih «brljara»: Ugrin.Grubišević Uz grb ove plemićke obitelji nalazi u Korjenić – Neorićevu grbovniku slijedeća napomena: «od različitih mista. Grdomil.

upravlja župom knez Radić Grupković . Njega mole Dubrovčani da dopusti svojim ljudima da stupe u službu Dubrovniku. U razdoblju između 1450. – 1470. spominje se župan Grupko u Dračevici.Grupković Godine 1430.

. 339. str. umro Marijan Aljinić rodom i Aljinića. ( Glasnik Zemaljskog muzeja. U nekrologiju franjevačkog samostana u Kraljevoj Sutjesci spominje se da je godine 1606.Halenić ( Aljinić ) U okolici Kraljeve Sutjeske ima selo Haljinići. 1916. Sela su prema starom običaju nazivaju po imenu vlastelina komu pripadaju.

Drugih podataka nema. .Hrabrenović Uz grb ove plemićke obitelji nalazi se u Korjenić – Neorićevom grbovniku napomena da ova obitelj potječe iz Banja Luke.

Hrvatska Grb Hrvatske ima od davnina oblik šahovskog polja u kojem pojedine kocke predstavljaju plemena ujedinjena u državnu zajednicu. godine. . U Fojničkom grbovniku broj kocki je 5 x 5 Šahovsko polje s 8 x 8 kocki javlja se kao grb Hrvatske na povelji o izboru Habsburgovaca za hrvatske kraljeve 1527. Od te godine je pravo šahovsko polje stalan grb Hrvatske.

da postane bosanskim kraljem. nalazi se ime njegova oca ( Vukac ) i njegova djeda Hrvatina. Branio je samostalnost Bosne od pretenzija ugarskog kralja Sigismunda . Godine 1403. centralna je osoba u političkom životu Bosne u razdoblju između 1390. do 1415. Veliki vojvoda Hrvoje Vukčić Hrvatinić.Hrvojevići Na slici je grb splitskog hercega i .Tada je ovaj veliki vojvoda bosanski ušao u tok i zbivanja europske politike. imenovao ga je napuljski vladar Ladislav za hercega grada Splita i za svog glavnog namjesnika. – 1416. čija se vlast proteže u donjem toku rijeke Une. . kao knez u Ključu. velikog bosanskog vojvode Hrvoja Vukčića Hrvatinića ( oko 1350. U prezimenu vojvode Hrvoja. kada vodi opasnu igru s kraljevskim krunama. ). Hrvatin sin Stjepanov spominje se u dokumentima 1299. Ne nalazeći načina da obrani sebe i Bosnu od Sigismunda. Save i Vrbasa. obratio se Turcima za pomoć i pozvao ih u Bosnu 1415. Umro je 1416.ne ostavivši potomka. godine.. koji se zbog toga zovu Donji Kraji ( partes provinciarum inferiores terre Bossinensis ).

. ali su imena različita: kod Korjenića Favković.Hvaoković Grb ove plemićke obitelji nalazi se u svim ilirskim grbovnicima . kod Skorojevića Huanković. Nema podataka za ovu plemićku obitelj.

Ilirija Zemlja na koju se odnosi ovaj grb Ilirije. Amblemi koji su uzeti za ovaj grb. najvjerojatnije je Slovenija. ovaj bi grb mogao poslužiti kao grb cijeloga Balkana. ako se računa rimski Illyricum. Po svojim amblemima: polumjesec i zvijezda. svih ilirskih (to jest slavenskih ) zemalja na Balkanu. zaista se nalaze na mnogobrojnim nadgrobnim spomenicima i ukrasnim predmetima iz ilirskih vremena i zatim u Srednjem vijeku. .

Sinovi Pavlovi su Petar i Radoslav Pavlović. Ubijen je 1415. ( 1377. Petar je poginuo u borbi 1420. nalaze se na dvoru kralja Tvrtka I. . ) kao veledostojnici. Stoluje u Borču. pri razračunavanju političkih frakcija među bosanskim plemićima. U vrijeme progona bogumila stavili su se njima u zaštitu i oslonili su se na Turke. pri obrani Bosne. Rogatica. – 1391. Kladanj.Jablanić Jablanić Radin i sin mu Pavao Radinović. Oni su dugo godina bili najmoćniji velikaši u Bosni i sudjelovali su u svim važnim događajima bosanskog kraljevstva. Pavlovići su izginuli 1463. Držao je rudokope u Olovu i Fojnici. On ima sina Ivaniša. Radoslav nastavlja vladanje u «zemlji Pavlovića» u kojoj se nalazi Vlasenica. Pavao Radinović vlada na području između rijeke Bosne i Drine.

) stranica 282. Među srpskim velikodostojnicima nalazi se i vojvoda Velimi Jamometović.Jamometović Na općem sastanku što ga je 24.VI. . bili su prisutni i bosanski i srpski velikodostojnici.1446. kraljev namjesnik u Raši. ( Glasnik Zemaljskog muzeja XXVII ( 1915. održao kralj Stjepna Tomaš s ciljem da učvrsti bosansko kraljevstvo i Rašu.

potpisali Pacta conventa. ometaju križarsku vojnu protiv bogumila u Bosni. stoljeća došla je njihova krajina ( od Cetzine do Neretve ) pod tursku vlast. Grb Kačića sa nadgrobne ploče u Drašnici iz XV. Stoljeća. Godine 1222. Osvajanjem Omiša od strane Mlečana strušena je moć Kačića. Područje njihove vlasti bilo je između Cetine i Neretve sa sjedištem u Omišu.Kačić Kačići su bili jedno od dvanaest hrvatskih plemena koja su 1102. . Pod kraj XV. Kao susjedi Bosne a još više kao vatreni pristalice bogumila. slažem se sa grbom Kačića um ovom (Fojničkom ) grvoniku.. upletali su se Kačići u unutrašnje prilike u Bosni.

Zato se i njegov grb nalazi u grbovniku bosanskog plemstva. . obećao mu je svoju pomoć. gospodar Kroje. pronio je slavu svoje obitelji po cijeloj Europi i ušao je ne samo u povijest . U sudbonosnim godinama bosanskog kraljevstva tražio je posljednji bosanski kralj pomoć za obranu i od njega. Najstariji član ove obitelji koji se spominje u povijesti bio je Ivan Kastriotić. Juraj Kastriotić. Njegov sin Juraj ( u Carigradu za vrijeme zatočeništva nazvan Skender – beg ). nego i u narodnu poeziju. Živio je od 1403. – 1468.Kastriotić Kastriotići su albanska kneževska obitelj iz 14. nakon nekoliko uspješnih pobjeda nad turskim vojskama. stoljeća.

Klešić Velmože Klešići Petar i Pavao stalno se nalaze uz bosanske kraljeve. imenovao je Tvrtko I.. Knez Petar Klešić spominje se na povelji kralja Stjepana Ostojića od 4. Godine 1389. .1419.XII. Klešića Pavla za vojvodu bosanskih četa.a slijedeće godine je u sviti kralja Tvrtka II.

Jakov Knežević prati kraljicu Katarinu u Italiju. spominje se Andrija Knežević kao gospodar Gračaca. Andrija Knežević se spominje godine 1370. . Ova kneževska obitelj ostala je u Bosni i nakon pada bosanskog kraljevstva i granala se. stoljeća. ) istakao se kao branitelj Bobovca. Mihael Knežević imao je za ženu Anu iz kneževske obitelji Ohmučevića. Toma Knežević ( +1451.Knežević Kneževići su ugledna kneževska obitelj iz XIII. Kamena i kao vojvoda nad tisuću vojnika. On je sagradio crkvu i samostan u Kreševu. Soli. u dvorskoj službi kod bana Tvrtka. Augustin Knežević bio je oženjen sa Ivanicom Šestokrilović. Godine 1398.

koji i sada nosi njihovo ime – Kopčići. obitelj Kopčić.Kopčić U Borelijevem grbovniku nabraja se nekoliko bosanskih plemičkih obitelji koje su prešle na Islam. Od sultana Sulejmana II dobili timar u okolici Rame. . Među njima je i pl. istakli su se Džafer – beg i Murat – beg Kopčić. Za vrijeme turskih navala na Ugarsku ( 1525. – 1542.

Kopjević Četiri koplja na štitu Kopjevića pokazuje odakle dolazi ime ove pl. stoljeću. Uz Radića spominje se i Ozrin Kopjević župan kneza Pavla. Prvi od Kopjevića spominje se dvorski knez Radić Kopjević u službi velmože Radoslava Pavlovića gospodara Podrinja sa sjedištem u tvrdom gradu Borču. Iz ovih podataka se vidi da je plemićka obitelj Kopjevića živjela u 15. obitelji i kakvu su službu vršili njezini najstariji članovi. .

Živio je koncem 14. Njegov stariji sin Vlatko bio je vojvoda humski. Ona je maćeha posljednjeg bosanskog kralja Stjepana Tomaševića. Umrla je u Rimu.Kosačić Obitelj Kosača spada među najuglednije obitelji bosansko – hercegovačkog plemstva u 14. stoljeća. 1478. Osnivač ove obitelji je Vuk Kosača. obnaša Vlatko Vuković najuglednije službe. Bori se također i za samostalnost Hercegovine. Kćerka Stjepana Vukčića Katarina udala se za bosanskog kralja Stjepana Tomaša. ( + 1391. stoljeću. . njegov bratić Stjepan Vukčić (tako nazvan po ocu Vukcu ). vojvoda bosanski. Sandalj se bori da obrani bosansko kraljevstvo od nasrtaja Sigismunda. Vlatkov brat Hrana Vuković. i 15. Po njegovu imenu Vuk. postavši hercegom humske zemlje. Tu samostalnost ostvaruje 1448. a mlađi zvan Hrana. Na dvoru bosanskog kralja Tvrtka I. nakon smrti bosanskog kralja Tvrtka I. koja se zatim po njemu naziva Hercegovina.. Na kraljevskom dvoru je čašćena kao kraljica majka i zato je priznata kao posljednja bosanska kraljica. Skupa sa hrvatskim vojvodom Ivanom Poličnom sudjeluje u bitci na Kosovu 1389. nazvat će se njegovi sinovi Vukovići. otac je glasovitog velmože Sandalja Hranića.). godine. U burnim događajima.

Prema Borelijevu zborniku Kosovići su prešli na Islam. .Neorićevom grbovniku stoji da plemićka obitelj Kosovića potječe iz Cetine i da su pređi bili knezovi. 98. ). ). Fra Martina Kosovića. ( 1932.Kosović U Korjenić . Solovjev « Postanak ilirske heraldike i porodica Ohmučević « u Glasniku Skopsko naučnog društva XII. str. ( A. Bosanski historičar Fra Filip iz Očevije u svojoj knjizi «Epitome» spominje u godini 1568.

. Bili su u višestrukom srodstvu s Ohmučevićima.Kostanjić Za Kostanjiće se tvrdi u Korjenić _ Neorićevom grbovniku. da su starinom iz Gornjeg Drvenika u Primorju.

– 1391. Stoljeća. Slijedeći kraljevi su: Dabiša. Obitelj potječe od bana Prijezde ( 1254. Tim se nazivom ponose Kotromanići cijelo vrijeme svoga kraljevanja ( do 1463. – 1316. Sjedište obitelji je u župi Zemljak. Nakon rasula Nemanjičke države u Srbiji 1371. Stjepan Ostoja ( od njega potječe pobočna loza Ostojića). Jelena. ( od njega potječe pobočna loza Tvrkovića). i kao kralj od 1377. godine. . u gradu Kotoru ( sada Kotor Varoš ). preuzima dio svoje baštine i godine 1377. Po gradu Kotor naziva se sin bana Prijezde Stjepan I.. unuk srpskoga kralja Dragutina. – 1287. kruni se za kralja Srbije. do 1377.). bosanski ban Tvrtko I. «Kotroman» (1287.). Njegov sin i nasljednik je Stjepan II. Nasljeđuje ga Tvrtko I. do XVI. – 1353.). Stjepan Ostojić. Tvrtko II.).Kotromanić Obitelj Kotromanića vlada u Bosni od XIII.). Kotromanić ( 1316. Stjepan Toma ( od njega potječe pobočna loza Tomaševića) i Stjepan Tomaševvić (+1463. Kao ban od od 1353.

. str.Kraguenić U grbu krilo kragujevo pokazuje da je grb napravljen prema imenu obitelji. 99 ). Solovjev « Postanak ilirske heraldike i porodica Ohmučević» u Glasniku Skopskog naučnog društva XII. ( 1932. ) . Za ovu plemićku obitelj zna se da su bili glasoviti knezovi bosanski a da su se kasnije preselili u Poljica gdje su uživali veliki ugled ( A.

( 1932.Krajčinović Grb ove plemićke obitelji nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. U Glasniki Skopskog naučnog društva XII. . ( A. Solovjev «Postanak ilirske heraldike i porodica Ohmučević». ). Iz ove obitelji spominje se knez Radoje kao komornik hercega Stjepana Vukčića u godini 1466. 98. str.

izdao «Napredak» str. kao vojskovođa u Stonu. . Godine 1378.Krasojević Plemićka obitelj Krasojević starinom je iz Hercegovine ( iz okolice Bileća ). Na njega računaju Dubrovčani u borbi protiv Mlečana ( Povijest hrvatski zemalja Bosne i Hercegovine. spominje se karnac ( blagajnik ) kralja Tvrtka I. 318.).

1463.. odobrili kupnju puščanog praha. zadržao je prezime Kristić. koji je osporavao vladanje Tvrtka II. – 1461 ). On vlada prvi put od 1398.V. ali je sve već bilo prekasno. kad je on nastupio po drugi put (1421. nose prezime po očevu imenu. – 1443. braneći Kreševo. Treći sin kralja Stjepana Ostoje . Radivoj. Dubrovčani su mu 29. do 1404. Njegovi sinovi kralj Stjepan Ostojić (1443. . i drugi put od 1408. Ova grana započinje s kraljem Stjepanom Ostojom Kristić. pokazao je mnogo hrabrosti u obrani bosanskog kraljevstva. U sudbonosnoj godini 1463. ) i držao se prema njemu kao protukralj.Kristić Kristići su jedna grana kraljevske porodice Kotromanića. do 1418.

. U Korjenić – Neorićevom grbovniku stoji napomena da Križići potjeću od Vinjana kod Posušja.Križić Grb plemićke obitelji Križić nalazi se u ilirskim grbovnicima. Drugih podataka nema.

97. ( 1932. Preselila se u Poljica u katun Zvečan. ( A. str. Glasnik Skopskog naučnog društva. .) . XII. ) . Solovjev « Postanak ilirske heraldike i porodica Ohmučević».Kružičević Plemićka obitelj Kružičevići ( Krusichichi ) bosanskog je porijekla od bosanskog velikog kneza Tišimira.

. Drugih podataka nema.Kukretić U Korjenić – Neorićevom grbovniku stoji napomena da ova plemićka obitelj potječe iz Bosne.

Kutlović U svojoj studiji «Postanak ilirske heraldike i porodica Ohmučević» objavljenoj u glasniku Skopskog naučnog društva XII ( 1932. . Katunar je plemićki naslov za plemstvo u zetskom kraju. ) Aleksandar Solovjev piše da knez Tasovac nosi naslov katunara Kutlovića.

.Ljubetić O plemićkoj obitelji Ljubetić nema bližih podataka. Njihov grb se nalazi u svim ilirskim grbovnicima.

i 1432. U srodstvu su sa Ohmučevićima i kao takvi ulaze u njihov ( to jest Fojnički ) grbovnik. . U dokumentima se spominju u godini 1404. Tamo su bili knezovi. kao opasni za Dubrovnik.Ljubibratić Ljubibratići potječu iz okolice Trebinja.

. što ga je 1555. Iz ovog grbovnika prešao je u ilirske grbovnike među kojima jedno od prvih mjesta zauzima ovaj Fojnički grbovnik. objavio njemački heraldičar Vergil Solis iz Nürnberga. javlja se po prvi put u grbovniku «Libellus scutorum vel signorum publicorum».Makedonija Grb Makedonije: Zlatni lav s krunom nad glavom i crveno polje na štitu.

i teško je odrediti kraj odakle potječe njezina starina.. Članovi ove obitelji bili su u srodstvu s Ohmučevićima u XVI stoljeću. spominje se u Poljicima Marko Margutić. Godine 1569. Margutići su živjeli u Fojnici u XVI. Margitić ) veoma je raširena. .Margutić Plemićka obitelj Margutić ( Margetić. Stoljeću.

( Fermendžin. – 1399. Acta Bosnae. U godinama 1378. ). plemićka obitelj starinom iz Livna. . kako stoje u Korjenić – Neorićevom grbovniku. 226. Iz ove plemićke obitelji potjeće Fra Grgur Masnović. spominje se knez Priboja Masnović ( Miklošić. Monumenta serbica.Maslovići Maslovići ( Masnovići ). 237 ). 189. 316. provincijal franjevaca u Bosni.

U Borelijevom grbovniku se kaže za ovu obitelj da je preselila u Ankonu ( Italija ) i da se tamo istakla svojim zaslugama. napominje se da ova plemička obitelj potječe iz Raska. .Matejković U Korjenić – Neorićevom zborniku grbova.

Meklinić Grb Meklinića nalazi se u ilirskim grbovnicima. ali bez ikakvih podataka o toj plemićkoj obitelji. .

Iz ljetopisa fra Nikole Lašvanina zna se da je u Fojnici živjela obitelj Miljenović. .Milienović Grb ove plemićke obitelji nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. ali bez podataka u vezi s njom.

Mirilović U godini 1430. spominju se u dubrovačkim dokumentima Mirilovići, podanici Sandalja Hranića (Glasnik Zemaljskog muzeja, 1917. str. 160. ). Selo Mrilovići nalazi se u okolici Bileća. ( Glasnik Zemaljskog muzeja 1907. str. 392.

Mokrović Grb plemićke obitelji Mokrović nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. Ova obitelj je bila u srodstvu s Ohmučevićima. Drugih podataka nema.

Morovlašić
Grb pl. obitelji Morovlašić nalazi se samo u Fojničkom grbovniku. O ovoj obitelji nema podataka. U pismu Dubrovčana od 29.VIII. 1378. u kojem daju upute svome poslaniku kod kralja Tvrtka I. spominju se Morovlasi kao njegovi ratnici.

Uglješa se spominje godine 1346. osamostaljuje se Vukašin i vlada kao despot i konačno kao kralj. Vukašin se spominje godine 1350. Osnivač ove obitelji je Mrnjava kaznac u Trebinju. Kraljević Marko je ušao u narodnu pjesmu kao branilac potlačenih i kao neustrašivi borac za slobodu. kao carev namjesnik u Trebinju. kao župan u Prilepu. Kralj Vukašin i Kraljević Marko su poznati u povijesti Makedonije kao veoma sposobni i zaslužni vladari. Braća Kraljevića Marka Andrijaš i Mitroš su velikodostojnici kod hrvatsko-ugarskog kralja Sigismunda. .). Iza smrti cara Dušana ( 1371. Njegovi sinovi Uglješa i Vukašin zauzimaju visoke položaje u Dušanovu carstvu. stoljeća. i 14. Vukašina nasljeđuje njegov sin Marko (Kraljević ).Mrnjavčevići Mrnjavčevići su vlastelinska obitelj iz 13.

Krunu je dobio od pape Honorija III. ). . Dragutin preuzima sjeverni dio i naziva se kralj Srbije. Milutin vlada od 1281. tako nazvanm.. – 1321. do 1228.. Naslijedio ga je car Uroš ( 1355. Rašu i naziva se kralj Raše. vladara u Raši. ). a umro je 1355. jer je on prvi okrunjeni kralj. njegovi sinovi Dragutin i Milutin dijele kraljevstvo. Iza njegove smrti nastupa rasulo Nemanjičke države. Nasljeđuje ga njegov sin Stefan Prvovjenčani. U Fojničkom grbovniku nalaze se grbovi i jednog i drugog dijela Nemanjičke države to jest i grb Srbije i grb Raše. S krunom je dobio i veliki ugled u Europi. Vladao je od 1200. staru Srbiju.1371. godine.Nemanjići Ime vladarske srpske dinastije Nemanjića potječe od njezinog osnivača Stefana Nemanjića ( 1113. ). okrunjen je za cara 1346. – 1200. Nasljeđuje ga sin mu Stefan Dečanski ( 1321. Godine 1243. a Milutin preuzima južni dio. Uroš preuzima vlast i vlada do 1276. Poslije Uroševe smrti. Vlast preuzima Stefan Nemanja nazvan Dušan Silni. Vladislavom i Urošom. Nakon smrti Stefana Prvovjenčanog nastupaju borbe za prijesto među njegovim sinovima Radoslavom . – 1331.

Neorić Za ovu plemićku opbitelj navodi se u Korjenić – Neorićevom grbovniku da su Neorići «bani od Muchia». .

( 1932. Solovjev «Postanaka ilirske heraldike porodica Ohmučević» u Glasniku Skopskog naučnog društbva. godine ( A. Knez Vuk Nimičić spominje se 1395.Nimičić Sjedište plemićke obitelji Nimičić bilo je u Crvenom Grmu kraj Ljubuškog. XII. 99 ). . ) str.

Sanu i Unu. kao predstavnik područja zvanog Donji Krai t. . Radi raške potkove u ukrasu ovog grba. Novakovići iz Dalmacije u XVI. Skupa s njima je Stanac Gospilović s braćom. vjerojatno se ovaj grb odnosi na njih. stoljeću rođaci su Ohmučevića. i XVI. Novakovići iz Zete imali su svoje posjede u Zažablju. Stoljeća na više mjesta: u Bosni.Novaković Obiteljsko ime Novaković javlja se između XIV. U Bosni se javlja Ninoslav Novaković na povelji bana Stjepana Kotromanića iz godine 1353. u Zeti i u Dalmaciji. niz rijeke Vrbas.j.

) str. . U Korjenić – Neorićevom grbovniku stoji napomena da ova obitelj potjeće iz Lazarića. ) str. 97. 110. Gornji podatci su uzeti iz članka Aleksandra Solovjeva «Postanak ilirske heraldike i porodica Ohmučević» objavljen u Glasniku Skopskog naučnog društva XII ( 1932.Oblačić U povijesnim knjigama Srednjega vijeka ne spominje se plemička obitelj Oblačić. ali za nju zna narodna pjesma. i iz članka Mihaila Dinića «Relja Ohmučević» objavljenog u Zbornuiku radova vizantološkog instituta 9 ( 1966. Rade Oblačić je junak narodnog epa.

3. Dokazi da je postojala smučka župa s gradom Truhelj kraj Kreševa ( Glasnik Zemaljskog muzeja. . a zatim u Dalmaciju u Slano. U 14. 1891. K tomu ova potvrda nosi sa sobom teške političke i finansijske implikacije.br. na kojoj se spominje obitelj Ohmučevića (Vego: Zbornik srednjovjekovnih natpisa. Dokazi Petra Ohmučevića potvrđeni su kasnije slijedećim nalazima: 1. Grb sa ovog pečata je indetičan sa grbom u ovom grbovniku. Pečat sa grbom Ogmučevića našast u Bolu (Glasnik Zemaljskog muzeja.). Godine 1588. Marko IV. koje se čuvaju u državnim arhivima ne spominju Ohmučevići. jer se u poveljama bosanskih vladara.). Odgovor je bio negativan. Spomen ploća u Zenici iz godine 1193. 1904. 2. stoljeću je jedna grana preselila u Hercegovinu.252). podnio je admiral Petar Ohmučević zahtjev dubrovačkim vlastima da mu se izda potvrda o plemstvu njegovih pređa.Ohmučević Ohmučevići su staro bosansko plemstvo.

u sredini štita je grb Jablanića. u desnom gornjem dijelu grb je Radimirović-Ivanović. .Ovo je složeni grb: u lijevom gornjem i u desnom donjem dijelu štita nalazi se grb Ohmućevića. u lijevom donjem dijelu grb je Kovačića. Ovaj složeni grb ostao je bezimen.

Pobližih podataka nema. .Parmekanović Grb plemićke obitelji Parmekanović nalazi se u svim ilirskim grbovnicima.

Pašačić O plemićkoj obitelji Pašačić nema podataka. .

.

.

.

.

Donji dio stranice je latinski napisna potvrda koju je potpisao u Kraljevoj Sutjesci. Potvrda svjedoči da je Grbovnik brižno čuvan u franjevačkom samostanu u Fojnici «od pamtivjeka. naime od zauzeća bosanskog kraljesva».na slavu Stipana Nemanjića cara Sarbljena i Bošnjaka 1340. srpnja 1800.Posvetna stranica Gornji dio pisan je bosančicom i glasi: Rodoslovie bosanskoga aliti iliričkoga i sarpskoga vladania zaiedno postavljeno po Stanislavu Rubčiću popu. 8. biskup i apostolski vikar u Bosni. fra Grga Ilić. .

obitelj Predojevića. Poginu pri opsjedanju Siska 1593. Plemićka obitelj Predojevića potječe iz Hercegovine iz okolice Bileće. stoljeću. Iz ove plemićke obitelji istakao se vojskovođa Islan Predojević. Njihovi predci živjeli su u XIV.Predojević Među bosanskim plemičkim obiteljima koje su prešle na Islam u Borelijevom grbovniku. spominje se i pl. .

postao splitskim hercegom. Sablja ili ( mač ) u ruci je znak herceškog dostojanstva. Pravo na ovaj znak dostojanstva dobio je bosanski vojvoda Hrvoje Hrvatinović. bio i gospodar bosanskog Primorja.Primorje Ovaj grb trebao bi biti grb bosanskog Primorja. . Budući da je vojvoda Hrvoje. ). njegov znak dostojanstva postao je grbom Primorja. Na njemu se vidi oboružana desna ruka sa sabljom krivošijom. kada je 1403. Ovaj znak se vidi na njegovom grbu u ovom grbovniku ( list 23. herceg splitski. kao ukras nad njegovim obiteljskim grbom koji se vidi na štitu.

Batinić: Franjevački samostan u Fojnici.). Sitnić.15. gdje su se bile pribrale mnoge vlasteoske obitelji. Milodraževo je blizu Fojnice. Radijelović. .Radijelović «Propast bosanske kraljevine osjetila je i Fojnica. str. Na polju Milodraževu i sada ima selo Radijelovići. kao: Alaupović. Vučenulović (Vučević) i još neke» (Fra Mijo V.

ovog grbovnika i pokazuje da je ova obitelj u srodstvu sa Ohmučevićima. Grb ove obitelji ulazi u složeni grb na stranici 139. .Radimirović – Ivanović Grb ove plemićke obitelji nalazi se samo u Fojničkom grbovniku.

Za nagradu dobili su velike posjede u Usori. vidi se da su braća Rajković Stjepan i Vuk obranili Bobovac i da su izmirili bana Tvrtka s njegovim bratom Vukom.Rajković Iz povelje bana Tvrtka iz godine 1370.. Spomenuta povelja se nalazi u «Acta croatica» od Đure Šurmina.85. I. .

.Raša Grb Raške: plavo na štitu sa tri srebrene potkove nalaze se na Sutješkom rodoslovlju ( 1582.). to jest ne zna se prema čemu je načinjen. Ovaj grb Raške nema povijesne podloge.

Nakon 1463. U grbovniku Korjenić – Neorićevom stoji zabilježeno da su bili dobri i vjerni u vojnoj služni. .Resić Resići su živjeli u okolici Bobovca. prešli su u Trogir.

Monumenta serbica. ( Miklošić.VIII. Od 12. Vuk Rubčić. . 378 ).1434.Rubčić Rubčići su veoma ugledna obitlj iz Huma ( Hercegovina ). Svi ilirski grbovnici. «knez humske zemlje s bratjom» nalazi se među potpisnicima na jednoj povelji kralja Tvrtzka II. 1615. Ovo je djelo izgubljeno. Dubrovački historiograf Jakov Lukarević ( 1551. Isti historiograf navodi da je Stanislav Rupčić bio na dvoru Stjepana Nemanjića zadužen da vodi dvorsku kancelariju o grbovima («ban od cimerja») – Cimer je mađarska riječ i znači ukras nad štitom. pozivaju se na Stanislava Rubčića kao na onoga koji je prvi sastavio zbirku grbova. nad glavom.) zna za Stanislava Rupčića i služi se njegovim životopisom Stjepana Nemanjića.

. Da li je ovo grb vojvode Ružira i njegovih potomaka Ružirevića ( Rušćiezevića ) ? Sigurnijih podataka o pl. U toj borbi istakli su se dvojica bosanskih vojvoda: Poznan Purić i Ružir. Vojvoda Ružir je prešao kasnije u službu Stjepana Nemanjića. ) protiv Branivojevića.Rušćijerević U djelu Mavre Orbinija «Kraljevstvo Slavena» opisana je borba bosanskog bana Stjepana II. 1353. Kotromanića ( 1314. obitelji Rušćijerevića nema.

.Sagrijelović Grb Sagrijelovića nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. ali podataka o toj plemićkoj obitelji nema.

herceg Sv. . Među najmoćnijim velmožama toga vremena su Sandalj Hranić. 1892. Save. herceg splitski.Senčević U vrijeme iza smrti kralja Tvrtka I. str. braća Sanković i vojvoda Hrvoje Vukčić Hrvatinić. Senkov sin župan Bijeljak. Braća Sanković ( Senčević ) su bili kaznac Sanko ( latinski Senco ) i župan Gradoje. Stjepan Vukčić. objašnjeno je u članku Konst. Da su Senčevići jednako Sankovići. 284.) slabi centralna vlast i jačaju snažni feudalci. Središte njihovi posjeda bilo je Nevesinje. ( 1391.. Jivečeka «Vlastela humska na natpisu u Veličanima» objavljenom u Glasniku zemaljskog muzeja.

nema podataka.Sestričić Za plemićku obitelj Sestričić. .

Sitničanić U grbovniku Korjenić _ Neorić stoji za ovu plemićku obitelji da potječe iz Kosova Polja. Drugih podataka o ovoj plemićkoj obitelji nema. .

lipnja 1367.Sladojević Ime tepčije visokog dvorjanika ) Sladoja nalazi se na povelji bana Tvrtka I Kotromanića od 1. . U Korjenić – Neorićevom grbovniku stoji da plemićka obitelj Sladojević potječe iz Imotskog.

a prikazuje dvije rijeke ( Dravu i Savu ) a među njima lasicu ili kunu. . Grb Slavonije je mijenjao svoj oblik. godine. U ovom grbovniku se vidi jedan od tih oblika: ti lasice na bijelom polju.Slavonija Ovaj grb Slavonije ne odgovara onom službenom što ga je hrvatsko-ugarski kralj Ladislav potvrdio 1496.

Slika Bogorodice Na ovoj slici treba uočiti amblem Bosne (dvije crne čvoraste grane i na njima dvije okrunjene crnačke glave ). pa se može zaključiti da je umjetnik htio prikazati Bogorodicu kao zaštitnicu Ilira i kao zaštitnicu bosanskog kraljevstva. .

Slika Svetog Jeronima Sveti Jeronim je zaštitnik Ilira. .

zaštitnici kuće Nemanjića. .Slika Svetog Kuzme i Damjana Sveta braća Kuzma i Damjan.

Smokrović O plemićkoj obitelji Smokrović ( Smokronović ) nema podataka. .

Sojimirović Za plemićku obitelj Sojimirović postoje podatci da potječe s Glasinca ( kod Sarajeva ). .

U Borelijevom grbovniku (1700. ) postaje srpskim patrijarhom.. a zatim bosanski begler – beg od 1580. Njihovo je sjedište kod Višegrada. u Sokolovićima kraj Višegrada – umro 1579. do 1580. 3. ). do 1588. koji nakon obnavljanja pećke patrijaršije ( 1557. 2. u Carigradu ). U Banja Luci je podigao džamiju koja se po njegovom imenu zove Ferhadija.Sokolović Sokolovići su poznata bosanska plemićka obitelj. Poznati članovi ove obitelji jesu: 1. Mehmed – paša ( rođen oko 1500. bosanski sandžak – beg od 1573. Makarije Sokolović. . Ferhad – beg Sokolović. kaže se za ovu obitelj da je prešla na Islam. sa sjedištem u Banja Luci.

stoljeću. . a kralju Milutinu koji je vladao u južnom dijelu Srbije ostao je grb Raške. .1282.Srbija Ovakav grb Srbije: crveno polje sa bijelim križem u sredini oko kojega su poredane četiri sjekire od halebarde ( viteško oružje ) javlja se u 14. U vrijeme kada kralj Dragutin ( 1276. Budući da se od toga doba Srbija širila prema sjeveru. preuzet će ovaj grb sve veću važnost i postat će jedinim grbom Srbije.) preuzme sjeverni dio Srbije za se. preuzet će on i ovaj grb.

Tri srebrena kopita na štitu odaju raško porijeklo. Ova obitelj potječe iz Vučevice kod Plive.Stanković Grb ove plemićke obitelji nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. .

Navodi također i Mihaila Siladjija kao zapovjednika Beograda u XV. str.Svilojević Za obitelj Svilojević nema sigurnih podataka. ). ali s napomenom da je to junak narodnog epa . 98 ) navodi Tomaša Svilojevića kao pisca lažne povelje iz godine 1268. stoljeću. Aleksandar Solovjev u svom članku «Postanak ilirske heraldike i porodica Ohmučević» ( Glasnik Skopskog naučnog društva XII ( 1932.

Na vjenčanju kralja Stjepana Tomaša sa Katarinom Kosača – Vukčić bio je prisutan Sudić ( ime mu nepoznato ). Ebusuud.Sudić Plemićka obitelj Sudić veoma je ugledna obitelj među bosanskim plemstvom. Sudići su preselili u Poljica. je član plemićke obitelji Sudić. šejih – ul – islami kod Sulejmana El Kanuni. . vitez iz Poljica.

(Miklošić. 1446. Grb ove obitelji nalazi se u svim ilirskim grbovnicima.Šantić Plemićka obitelj Šantića starinom je od Neretve. Monumenta serbica. Na povelji kralja Stjepana Tomaša od 22. nalazi se među bosanskim velikašima i dvorski knez Ivan Šantić.VIII. 44o ). .

Šestokrilović Za ovu plemićku obitelj stoji u Korjenić – Neorićevom grbovniku da je iz Perasta ( Boka kotorska ). . živjeli su neki bosanski plemići i odatle su se raseljavali po okolini. Vjerojatno su to unčinili i Šestokrilovići. U gradu Hercegnovom što ga je podigao bosanski kralj Tvrtko I.

. Živjeli su u 14. Sjedište ove obitelji je u Zažablju ( Crna Gora ).Šimraković Spominju se u Sutješkom rodoslovlju kao «slavni šimovani». stoljeću. i 15.

Šubić Grb knezova bribirskih ulazi u Fojnički grbovnik u kojemu se uglavnom nalaze grbovi bosanskih i srpskih plemića. jer je kneževska obitelj Šubića vladala u Bosni od 1299. Autentični grb bribirskih knezova – krilo labudovo. kliškog. Od ovih rodbinskih veza dostatno je spomenuti da je majka bosanskog kralja Tvrtka I. do 1322. i jer su rodbinske veze bosanskih vladara bile vrlo uske. Šubićka. kćer kneza Jurja II. . je mnogo sličan grbu u ovom grbovniku.

ali o samoj obitelji nema podataka. .Tarzarović Grb ove obitelji nalazi se u ilirskom grbovnicima.

Tasovčić Tasovčići su starinom iz okolice Banja Luke. U velikom su srodstvu s Ohmučevićima. prebjegli su u Italiju i postali su slavni u Toskani. Njihovi se potomci sada nazivaju Dudan. Zašto ? . U vrijeme pada Bosne.

. U blizini Bobovca nalazi se selo Teševo.Teševčić Grb plemićke obitelji Teševčić nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. Nema podataka o ovoj obitelji.

1392.Tihčinović Na povelji od 17. kojom kralj Dabiša potvrđuje Dubrovčanima njihove povelje uz glavne velikaše bosanskog kraljevstva nalazi se i župan Juraj Tihčinović. . Ovu plemićku obitelj zastupao je na dvoru posljednjega bosanskoga kralja Stjepana Tomaševića ( 1461. ) vojvoda Vukić Tihčinović.VII. – 1463.

župan vojvoda Sandalja Hranića ( Medo Pucić «Spomenici srpski. U godini 1405. spominje se Toliša. . 65. – 66.Tolišić Grb plemićke obitelji Tolišić nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. ).

Zahumlje se odvaja od Bosne i postaje samostalno – Hercegovina. Andrija. Daša. . Gradihna i zetski kralj Bodin (+1102.Tomanović Za Tomanoviće stoji u Korjenić . Toljen je knez Zahumlja (Hercegovina ). godine. Godine 1322.Neorićevom grbovniku da su Toljenovići i da potječu iz Hercegovine.). Prije njega su u Zahumlju vladali Petar. Godine 1448. priključuje bosanski ban Stjepan Kotromanić Zahumlje Bosni. Miroslav. Umro 1239.

). pa su po pravu seniorata došli na prijestolje najprije kralj Dabiša.Tvrtkovići Kralj Tvrtko II. ( ? –1448. ( vladao od 1353. a zatim njegova žena Jelena. jer je bio maloljetan. Vladanje kralja Tvrtka II.1391. Nije odmah naslijedio svoga oca. bilo je uzdrmano .) nazvao se po starom bosanskom običaju imenom svoga oca Tvrtka Kotromanića i prozvao se Tvrtković. sin Tvrtka I..

) str. Solovjev « Prinosi za bosansku i ilirsku heraldiku» u Glasniku Zemaljksog muzeja. U Poljicima je postojala ugledna obitelj Sinovčića. Monumenta serbica 32 – 34. A. 127 ). sv. U bosanskim dokumentima spominje se knez Ugrin na povelji bana Matije Ninoslava iz god.Ugrinović Plemićka obitelj Ugrinovića zvala se drugačije Sinovčići. . ( Miklošić. (1954. 1234. ). Arheologija.IX. «gospode ugarske». Od te obitelji bili su birani u Poljičkoj republici veliki kneževi i vojvode ( dr.

Vilić U grbovniku Korjenić – Neorić stoji da plemićka obitelj Vilić potječe iz Gornjeg Vakufa u Bosni. Drugih podataka nema. U okolici Gornjeg Vakufa nalazi se mjesto zvano Vilića Vrelo. .

. Vladimirović Radivoj sudac je na dvoru kralja Stjepana Tomaša. Vladimirović Jurko je na dvoru Tvrtka II.Vladimirović Članovi ove velikaške obitelji obnašali su visoke službe na dvoru bosanskih vladara. Vladimirović Vladoje potpisuje povelje kralja Stjepana Tomaševića. Vladimirović Radoslav je uz kralja Stjepana Ostojića.

str. ( A. ). ). ( 1932.Vlašić U vezi sa grbom plemićke obitelji Vlašić A. . 98. Solovjev «Postanak ilirske heraldike i porodica Ohmučević» u Glasniku Skopskog naučnog društva. XII. Solovjev donosi bilješku prema kojoj bi Vlašić i Nemanjić bili jedno pleme.

. pa nadalje. Noikola Altomanović ( Vojinović ) knez užički.Vojinovići U službi cara Dušana Silnog ( 1331.) ove su četiri obitelji zauzimale najuglednije položaje u carstvu: Mrnjavčevići. nekada naprasit i silan. što ga donosi Orbini. Balšići u Zeti i Vojinovići u jednom dijelu Huma. Njegovi sinovi Vojislav i Toma «su gotovo uvijek stajali uz Sjepana Nemanju» piše Mavro Orbini u svojoj knjizi «Kraljevstvo Slovena» Tomin sin Nikola nazvan po imenu svoga oca Altomanović skupa sa svojim stricem Vojislavom. Brankovići. Njihov grb. završio je bijedno svoj život. zarobljen i osljepljen ( 1373. – 1355. ) S njim izumire loza Vojinovića. vode pljačkaški rat protiv Dubrovnika počevši od 1358. Ime obitelji potječe od Vojina. je identičan sa grbom o ovom grbovniku. Hrebljanovići.

Vojković Na povelji bosanskog bana Stjepana II. . Iza 1463. ( 1906. XVIII. 403. ( Glasnik Zemaljskog muzeja . Kotromanića iz godine 1322. ). str. obitelj Vojkovića je prebjegla u Šibenik. među bosanskim velikašima nalazi se vojvoda Vojko od Usore. ).

Nikola Altomanović (Vojnović ). identičan je sa grbom u ovom grbovniku. knez užički. Njegovi sinovi Vojislav i Toma «su gotovo uvijek stajali uz Stjepana Nemanju» piše Mavro Orbini u svojoj knjizi «Kraljevstvo Slavena». Hrebljanovići. što ga donosi Orbini.). – 1355. ) ove su četiri obitelji zauzimale najuglednije položaje u carstvu: Mrnjavčevići. počevši od 1358. Tomin sin Nikola nazvan po imenu svoga oca Altomanović skupa sa svojim stricem Vojislavom vode pljačkaški rat protiv Dubrovnika. Njihov grb. Ime obitelji potječe od Vojina. . Balšići u Zeti i Vojnovići u jednom dijelu Huma. nekada naprasit i silan.Vojnovići U službi cara Dušana Silnog ( 1331. Brankovići. pa nadalje. završio je bijedno svoj život zarobljen i osljepljen (1373. S njim izumire loza Vojnovića.

Vraničić Grb plemićke obitelji Vraničić. Nema podataka u vezi s ovom plemićkom obitelji. nalazi se samo u Fojničkom grbovniku. .

). ( Miklošić. Monumenta serbica.Vukotić Knez Vukac Vukotić nalazi se među velmožama na povelji kralja Tvrtka II. 291 – 294. Iz godine 1419. .

Umro 1435. kći Stjepana Vukčića. Od Hrane Vukovića potječe glasoviti Sandalj Hranić. sina Vuka Kosače. Vlatko Vuković predvodi bosanske čete na Kosovu 1389. Save. Ona je posljednja bosanska kraljica. herceg Sv. veliki vojvoda bosanski. veliki vojvoda bosanski. . Brat Sandalja Hranića zvao se Vukac Hranić ( + 1432. Sin Vukca Hranića je glasoviti Stjepan Vukčić. udala se za bosanskog kralja Stjepana Tomaša.Vuković Plemićka obitelj Vukovića potječe od Vlatka Vukovića. Njegov brat Hrana Vuković. ). Po ovom naslovu «herceg» nazvana je pokrajina kojom je on upravljao «Hecegovina» Katarina. umro je 1432.

Zajednički ( složeni ) grb A = Macedonia C = Bosna E = Dalmacija J = Nemanjić G = Hrvatska H = Raška K = Kotromanić I = Primorje F = B = Slavonija D = Bugarska Srbija .

i ostali su u zarobljeništvu u Turskoj. I Stjepana Ostojića kao vojvode i savjetnici.Zlatonosović Nakon smrti kralja Tvrtka I. bili su zarobljeni na Kosovu polju 1389. Među bosanske barune spadaju braća Vukašin i Vukmir Zlatonosović. Oni su uz kralja Stjepana Ostoju. ( 1377. Stjepan i Vuk. . – 1391. Stjepana Tvrtka II. Na njihovu moć računa dubrovačka republika i šalje im darove. Njihova se oblast prostire između Spreče i Drine. Trojica Zatonosovića: Vladj. ) osamostaljuju se bosanski feudalci i postaju baruni.

Taj podatak se nalazi u Korjenić – Neorićevom grbovniku sastavljenom 1595. .Zoranović Jedini podatak za ovu plemićku obitelj jest da ona potječe od Sarajeva.

. godine ( Glasnik Zemaljskog muzeja. obitelj Zvijezdić ( de Stella) potječe iz Bosne ? Na ovu obitelj se poziva Petar Ohmučević u svom rodoslovlju kao na svoje rođake ( Mihailo Dimić «Relja Ohmučević» u Zborniku radova Vizantološkog instituta 1966. obitelj Zvijezdović ( = Zvijezdić ). spominje Skender – baša 1486. koji je od sultana Mehmeda II. Da li dubrovačka pl. Braću fra Anđelovu. stoljeću postojala pl. Toj obitelji pripada Fra Anđeo Zvijezdović ( = Zvijezdić ).Zvijezdić Po zvijezdama na štitu i na ukrasu. El Fatiha. a to je povelja o slobodi katoličke vjere u Bosni. dobio «Ahdnamu». ovaj grb govori da pripada obitelji Zvijezdić ili Zvijezdović. str. knezove Domšu i Milutina. U Bosni je u 15. ). 110. VI (1894).

obitelj Žarkovića imala posjede na ušću Bojane. Mavro Orbini u svojoj knjizi «Kraljevstvo Slavena» spominje Mrkšu Žarkojevića. vlastelina u pratnji kneza Lazara Hrebljanovića i da je pl.Žarkojević Prema Korjenić – Neorićevom grbovniku pl. obitelj Žarkojevića potjeće iz Zažabljaka. .

U narodnoj pjesmi spomnje se «prokleta kula Ždralovića» u bugojanskom polju.Ždralović Uz grb ove plemićke obitelji stoji u Korjenić – Neorićevom grbovniku napomena da Žralovići potječu iz Sutjeske. .

Županović Za ovu plemićku obitelj stoji u Korjenić – Neorićevom. Ohmučevići se pozivaju na ovu obitelj kao na svoje srodnike. . zborniku da potječe iz Županjca na Duvnu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful