Alaupović

U Vukoslavićevom grbovniku iz godine 1700. ( čuva se kod obitelji Boreli u Beogradu ) nalazi se popis nekih plemićkih obitelji iz Bosne koje su doživjele 1463., ali su i nadalje ostale u Bosni. Među njima spominje se obitelj Alaupovića. Prema tomu Alaupovići su staro bosansko plemstvo. U poveljama bana Stjepana II. Kotromanića iz godine 1331. spominje se čelnik Hlap iz Usore. Njegov sin Pribislav Chlapponik se spominje na povelji istog bana godine 1345. (Glasnik Zemaljskog muzeja 1906. stranica 437. ). Da li su oni članovi obitelji Alaupovića ? Fra Nikola Lašvanin piše u svom Ljetopisu da obitelj Alaupovića živi u Fojnici. (Glasnik Zemaljskog muzeja 1915. str. 2757).

Balšić ( Baošić )
Osnivač dinastije Balšića, zetski vlastelin, Balša I., živio je u 13. stoljeću. Slavu obitelji Balšića pronijeli su Balšini sinovi: Stracimir, Đuro I.i Balša II. Spominju se u dokumentima iz 1360. godine, kao gospodari Zete i sjeverne Albanije. Bili su složni i proširili su svoju vlast prema sjeveru i zauzeli su Prizren (1372.) i prema Dubrovniku. S njihovom smrću prestaje moć Balšića. Stracimirov sin, Đuro II., nije bio u stanju da očuva baštinu, jer je imao snažne protivnike: Turke, koji su se nakon pobjede na rijeci Marici 1371. snažno učvrstili na Balkanu i Mlečane, koji su željeli zagospodariti na južno - istočnim obalama Jadranskog mora. Slabost Đure I. iskorištavaju Crnojevići, gospodari Crne Gore i bosanski ban Tvrtko I., koji preuzima Konavle. Đuro Balšić je umro 1378. Bio je zet srpskog kralja Vukašina. Njegov nasljednik Balša III., vodi bezuspješne borbe s Turcima. Poginuo je u borbi protiv Turaka 13.9.1385. S njim izumire dinastija Balšića, gospodara Zete. Po pravu nasljedstva Zeta je priključena Srbiji kneza Lazara Hrebljanovića.

Bakić U selu Donji Bakići kod Olova nalazi se veliki stećak na kojemu se vidi štit sa vučjom glavom. ( Glasnik Zemaljksog muzeja, 1889. str. 74 ).

Drugih podataka nema. .Bibić U Korjenić – Neorićevom grbovniku stoji da plemićka obitelj Bibić potječe od Midenog brda u Zagorju.

. u Skorojevićevom u Beču ).Bijeloperović U grbu ove plemićke obitelji vidi se krilo s bijelim perjem. Grb Bijeloperovića nalazi se u ilirskim grbovnicima ( u Korjenić – Neorićevom u Zagrebu. dakle grb koji objašnjava ime plemićke obitelji. O plemićkoj obitelji Bjeloperovića nema podataka.

napominje se da pl.Bilošević U Korjenić –Neorićevom grbovniku. . obitelj Bilošević potječe od Mostara. nalazi se potpis kneza Stipca Biloševića od Usore. U jednoj povelji iz godine 1395.

O ovoj plemičkoj obitelji. nema podataka.Bisaljić Grb ove plemičke obitelji. nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. osim što se u Korjenić – Neorićevom grbovniku spominje da potjeće iz Duvna. .

.Bogašinović Bogašinovići se zovu još i Dobrašinovići. Bili su u srodstvu sa Ohmučevićima i kao takvi ulaze u njihov ( to jest Fojnički ) grbovnik. Imali su svoje posjede u okolici Nikšića. Grb Bogašinovića se nalazi u Korjenić – Neorićevom grbovniku.

Bogopanković Grb plemićke obitelhji Bogopanković nalazi se u grbovniku Korjenić – Neorić i u grbovniku što se čuva u muzeju primjenjenih umjetnosti u Beogradu. . Vlah Opanković ( Bogopanković) spominje se u narodnoj pjesmi u vezi sa Reljom Krilaticom ( Ohmučević ).

. – 1418. nego da potječe iz vremena ilirskog pokreta u Dubrovniku. nije sličan grbu Bosne iz doba bosanskih kraljeva: plavo polje sa zlatnom krunom od ljiljana. i od grba Ilirije sastavljenog koncem 16. stoljeća po zamisli dubrovačkih ilira. dakle koncem 16. stoljeća.Bosna Grb Bosne je složen od dva grba: od grba Bosne kakav je izradio Ulrich Richental u svom grbovniku rađenom između 1414. Ovaj grb Bosne odaje da Fojnički grbovnik nije sastavljen 1340. Ovaj ilirski grb Bosne. S ovakvom kombinacijom oni su htjeli reći da je srce Ilirije u Bosni.

nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. Nova serija. 93. Tamo su uključeni u ugarsko plemstvo. str. A. .Bosnić Grb plemičke obitelji Bosnić. Bosnići su preselili u Ugarsku. Dr. Grb što su ga dobili u Ugarskoj ne slaže se sa ovim ovdje. «Prilozi za bosansku i ilirsku heraldiku» u Glasniku Zemaljskog muzeja u Sarajevu ( Arheologija). ). Solovjev . sveska IX ( 1954.

Potječu iz Risve.Branilović Grb ove plemićke obitelji nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. Drugih podataka nema. .

Od godine 1427. Vukov brat Đuro I. Vuk Branković. Naslijedio ga je Vuk. Naslijedio je despot Lazar.Brankovići U vrijeme Stefana Dečanskog ( 1322. Đuru I.1331. – 1496. Despot Lazar Branković umro je 1458. ). Đuro i Roman zovu se Brankovići. otac bosanske kraljice Mare. zet kneza Lazara pogiba s njim na Kosovu 1389. Iza Vuka imenovan j e za despota Đuro II. spominje se u vezi s bitkom kod Angore 1402. možda potomak Nemanjinog sina Vukana. nakon što je Beograd oslobođen turske opsade. žene Stjepana Tomaševića vjenčan.1459. dolazi za despota Jovan ( 1496. do 1430.. Isticao se u bojevima s Turcima i zbog toga opjevan u narodnoj pjesmi kao Zmaj Ognjeni Vuk. ) i s njim izumire loza Brankovića. ) živio je vojvoda Mladen. Iza Đure II. Opjevan je u narodnoj pjesmi. ( 1486. 1461. . – 1502. Umire 1456. . Njegovi sinovi Vuk. novu prijestolnicu Srbije. Vodi borbe i s Turcima i s Ugrima. Đuro nasljeđuje baštinu despota Stefana Lazarevića svoga ujaka. Umro je 1485. 1. zida Smederevo. okrunjen. Njegov sin Branko Mladenović bio je namjesnik cara Dušana u Ohridu.IV. .

U Korjenić – Neorićevom grbovniku stoji da ova obitelj potječe iz Rogoznice ktraj Omiša. Drugih podataka nema. .Brzojević U grbu ove plemićke obitelji nalazi se riba. i prema poslovici «brz ko riba « ovaj znak označuje jednu vrlinu dotične plemićke obitelji.

– 1393. stoljeća S pojavom ilirskih grbova.) .Bugarska Lav se javlja na bugarskim novcima od vremena cara Ivana Šišmana ( 1271. među kojima ovaj fojnički grbovnik zauzima važno mjesto. i tako lav prestaje biti jedinstveni državni amblem za Bugarsku do kraja 16. javlja se i grb Bugarske s lavom. . jer i Bugarska ulazi u sferu ilirskog pokreta. Pored lava na novcima se javlja i orao.

Nema podataka o ovoj plemićkoj obitelji.Burmasović U okolici Stoca u Hercegovini postoji od 1400. . U Korjenić . Neorićevom grbovniku navodi se da su Burmasovići iz Podbilja kraj Imotskog. godine pastirska općina Burmasovići.

. Nema podataka o ovoj obitelji osim što samo njezino ime pokazuje da potječe iz područja rijeke Cetine.Cetinjanić Ovoga grba nema u Korjenić – Neorićevom grbovniku. ali se nalazi u ostalim ilirskim grbovnicima.

nalazi se Ivan Kovačić vojvoda Donji Kraja (Glasnik Zemaljskog muzeja XXVII (1915. održao kralj Stjepan Tomaš u Konjicu.). Vojskovođa kralja Tvrtka I. stranica 282. stranica 273.1446. vojvoda Vlatko Kovačić ( u Ljetopisu fra Nikole Lašvanina u Glasnuiku Zemaljskog muzeja XXVII (1915.VI.).)..).Kovačić Iz ove plemičke obitelji spominje se godina 1378. . Na općem sastanku bosanskog plemstva što ga je 24.

stoljeću. – 1499. Njihovo prvo obiteljsko ime bilo je Đuraševići po Đurašu Iliću. ( 1419. – 1528. Stefan Crnojević ( 1426. S njim izumire loza Crnojevića. koji se spominje u dokumentima od godine 1326. i 15. ). ). Nakon smrti Balše III. pa do 1362. čelniku. Jedan član iz ove obitelji nazvan je Crnoje .Crnojevići Crnojevići su vlastelinska i vladalačka obitelj u Zeti (Crnoj Gori ) u 14. ). oslanja se na Mletke. nemoćni su pred turskim navalama. – 1490. Posljedni Crnojević je Ivanov poturčeni sin Skender – beg. prenaša prijestolnicu iz Žabljaka prema jugu.). ). koji osvajaju dio po dio od Srbije. Da bi bolje zaštitio svoju zemlju od Turaka. ). – 1465. dalje od Turaka. preuzimaju Crnojevići vlast u Zeti ( Crnoj Gori ). . Njegovi sinovi i nasljednici Đuro ( 1490. i po njemu se njegovi potomci nazivaju Crnojevići. odvaja se od srpskog despota Đure Brankovića i osamostaljuje se. Njegov sin Ivan ( 1465. On vlada u «Crnogorskom sandžaku» ( 1514. – 1496. na Cetinje ( 1485. ) i Stefan (1469. Zeta je zauzeta 1499.

Na spomeniku piše da su živjeli « u dane kralja Tvrtka «. . Dabiživ sluga ( dvorjanik ). Dabiživ i Stjepko. Na nadgrobnom spomeniku u Veličanima ( Popovo Polje ) spominju se svi Čihorići: Nenac. a Stjepko Tepćija (nadglednik nad službom). stoljeću jedna od znamenitijih porodica u predjelima između Neretve i Kotorskog zaljeva. Vlatko župan. Nenac je bio kaznec (blagajnik). Vlatko.Čihorić Čihorići su bili u XV.

. stranica 282. Isti Pavao Čubretić nalazi se među potpisnicima na povelji posljednjega bosanskog kralja Stjepana Tomaševića izdanog u Jajcu 23. nakon krunidbe. u prisutnosti kralja Stjepana Tomaša nalazi se uz ostale velikodostojnike i Pavao Čubretić vojvoda zvornički i glavni peharnik ( Glasnik Zemaljksog muzeja XXVII ( 1915. ).lipnja 1446.Čubretić Na općem sastanku bosanskog plemstva održanom u Konjicu 24. studenog 1461.

i 1418. Konrad Grünenberg u svoj grbovnik. u Kosmografiji Sebastijana Münstera. ali se misli da tri okrunjene glave označuju pobjedu nad gusarima. među koje se ubraja i ovaj Fojnički. Preko ovih grbovnika prešao je grb Dalmacije u ilirske grbovnike rađene koncem 16. u grbovniku Vergila Solisa. a 1575. Objavljen je zatim 1555. stoljeća.Dalmacija Grb Dalmacije javlja se po prvi put u grbovniku Ulricha Richentala sastavljenom u razdoblju između 1414. . godine Iz ovog grbovnika preuzeo ga je 1483. Simbolika grba Dalmacije nije opisana .

. ) str.Debeljić U Korjenić – Neorićevom grbovniku stoji da ova plemićka obitelj potječe iz Lazarićja u Srbiji.). Solovjev «Postanak ilirske heraldike i porodica Ohmučević» u glasniku Skopskog naučnog društva XII ( 1032. 97. U narodnoj pjesmi spominje se junak Novak Debeljić. ( A.

Debeljić Za Debeljiće se kaže u Korjenić – Neorićevom grbovniku da potječu iz Lazarevića u Srbiji kao i Oblačići. junaka narodne pjesme o kojem govore Vrančić i Gerlah u svojim putopisima ( « Postanak ilirske heraldike i porodica «Ohmučević» u Glasniku Skopskog naučnog društva XII ( 1932. ). . ) stranica 98. Aleksandar Solovjev zna za Novaka Debeljića.

. Bližih podataka nema.Deskojević Grb plemićke obitelji Deskojević nalazi se u svim ilirskim grbovnicima.

Sudeći po heraldičkim elementima izraženim na štitu moglo bi se reći da su Didlovići iz Raše. . O plemićkoj obitelji Didlovića nema podataka.Didlović Grb ove obitelji nalazi se u Korjenić – Neorićevom grbovnikui u ostalim ilirskim grbovnicima.

Dinjičić
Velmože Dinjičići imali su posjede u istočnoj Bosni oko Srebrenice. Od ove plemićke obitelji spominju se u bosanskim poveljama od 1399. do 1421. ovi velikaši: Dinjičić Kovač uz kralja Ostoju. Dinjičić Dragiša kao knez od Podrinja uz kralja Stjepana Tomu i Tvrtka II. Dinjičić Vladislav uz kralja Tvrtka II. Posljednji od roda Dinjičića spominje se godine 1442. Kovač Dinjičić na čelu 600 do 700 konjanika u obrani Bosne. Njegovi potomci nazivaju se Kovačevići.

Dinjić
Grb plemičke obitelji Dinjić (Deignich ), nalazi se u ilirskim grbovnicima , ali nema bližih podataka odakle su i kakave su službe vršili.

Djendisaljić Grb Djendisaljića nalazi se u ilirskim grbovnicima, ali pobližih podataka o toj plemićkoj obitelji nema.

Dobrijević Plemićka obitelj Dobrijević nalazi se samo u Fojničkom grbovniku.ićkoj obitelji Dobrijević nema podataka. ali se na povelji bana Stjepana Kotromanjića iz godine 1332. O plem. spominje Vlatko Dobrovojević. .

). uz Stjepana Nemanjića. . Sin Miltjena župan Sanko je osnivač pl.Dražojević Milutin Dražojević. uz bosanskog bana Stjepana Kotromanića. a godine 1334. Jerečeka «Vlastela humska na natpisu u Veličanima» u glasniku Zemaljskog muzeja. spominje se godine 1332. prvi član plemičke obitelji Dražojevića. obitelji Sankovića koji se nazivaju također i Senčević (vidi članak Konst. str. 279 – 285. 1892.

Studiju « o Dukađinima « napisao je I. Iz ove obitelji spominje se Pavao Dukodini ( +1467. kćerka Skenderbega Kastriotića udata je za Luku Dukađini.Božić u Zborniku Filozofskog fakulteta u Beogradu VIII. Nakom smrti Balše II. gdje imaju posjede. Nakon pada Albanije. Vojisava. preuzimaju vodeća mjesta u Gornjoj Zeti. .Dukađinović Dukađinović ( Dukađini ) veoma je ugledna albaneška obitelj iz plemena Mirdita. ). –1 ( 1964. Dukađini odlaze u Mletke.). Balšića.

Drugih podataka o ovoj plemićkoj obitelji nema. .Ekličić Grb plemićke obitelji Ekličić nalazi se samo u Fojničkom grbovniku.

Enzeblović Grb plemićke obitelji Enzeblović ( kod Korjenić – Neorića Enzebinović ) nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. Plemićka obitelj Enzeblović je starinom iz Grahova.

Frankopanopvić
Na ovom grbu vide se dva lava kako lome kruh ( leones prangentes panem). Od dijelova prand (entes) pan(em) nastalo je obiteljsko ime rimskih Frankopana, jedne grane krčkih knezova sa sjedištem na Trsatu. Od godine 1430. usvajaju krčki knezovi ovaj rimski grb kao svoj, a dotle su imali zvijezdu u štitu.

Glumčić
U vezi s ovim grbom treba napomenuti da se on u svim ilirskim grbovnicima pripisuje plemićkoj obitelji Glavić, jedino se u Fojničkom grbovniku pripisuje obitelji Glumčić. Obitelj Glumčić je u vrijeme sastavljanja ovog grbovnika imala ugledne članove u franjevačkom redu u Bosni. Ovu zamjenu objašnjava A. Solovjev u svojoj stuiji «Postanak ilirske heraldike i porodiva Ohmučević» u Glasniku Skopskog naučnog društva XII. ( 1932. ), str. 103.

nalazi se u svim ilirskim grbovnicima.Gojković Grb plemićke obitelji Gojković. . Pobliži podataka o ovoj plemićkoj obitelji nema.

Gradanovići Ime ove plemićke obitelji nalazi se u svim ilirskim grbovnicima . . U Korjenić – Neorićevom grbovniku napominje se da obitelj Gradanović potječe iz Kozice nedaleko od rijeke Cetine.

– 15. ) proživljava teške godine kada se Turci učvršćuju na Balkanu a posebno u Srbiji. Njegov sin Stjepan Lazarević (1389. jer sastavlja ugovore i povelje. Sa njegovom smrću izumire obitelj Grebljanovića. ulazi u narodnu poeziju kao car Lazar. Pri diobi srpskog carstva nakon smrti cara Dušana. Nakon njegove pogibije na Kosovu Polju 15. koja se na dvoru bosanskih kraljeva naziva stavilac. stoljeća. ) obnašao je na dvoru Stjepana Nemanjića (Dušana Silnog ) službu logofeta.1389. Prijestolnica njegove kneževine je grad Kruševac.1389. . –1427.VI. Njegov sin Lazar ( 1329..Grebljanović Osnivač ove obitelji je Pribac Grebljanović ( Hrebljanović) srpski velikaš iz 13.VI. zapao je kneza Lazara sjeverni dio. Nasljeđuje ga njegov sestrić Đuro Branković.

str. unuka kralja Tvrtka I. . Monumenta serbica. 1915.Grubčević Grb plemićke obitelji Grubčević nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. Prema Korjenić – Neorićevom grbovniku oni potječu iz Čitluka kraj Mostara. Na ovom grbu vide se boje Dubrovnika. Ćiro Truhelka u glasniku Zemaljksog muzeja. Mjesto odakle potječe ova porodica nesigurno je. spominje se Božidar Grubčević (Miklošić. 506 ). Postoji mogućost da je ovo grb Vuka Banića – Kotromanića nazvanog Grubčević. Godine 1463. koji je živio u progonstvu u Dubrovniku sedam godina. 359 – 363. O Vuku Baniću – Kotromaniću (Grubčeviću ) pisao je Dr.

Semijum. Od ovoga su plemena Grubissichi na Makarskoj. knezovi od starine». .Grubišević Uz grb ove plemićke obitelji nalazi u Korjenić – Neorićevu grbovniku slijedeća napomena: «od različitih mista. Da li ovi «knezovi od starine» potječu od Grubiše peharnika čije se ime nalazi među «brljarima» bana Matije Ninoslava iz godine 1234. Grubišević (Grubišić. Grdomil. Radonja. Purča. Grubešić ) su se preselili u Mletke i dobili su velika priznanja za svoje zasluge. Grubiša. Zanimljiva su imena tih «brljara»: Ugrin. Bjelhan.

spominje se župan Grupko u Dračevici. U razdoblju između 1450. Njega mole Dubrovčani da dopusti svojim ljudima da stupe u službu Dubrovniku.Grupković Godine 1430. upravlja župom knez Radić Grupković . – 1470.

. U nekrologiju franjevačkog samostana u Kraljevoj Sutjesci spominje se da je godine 1606. 1916. ( Glasnik Zemaljskog muzeja. str. 339.Halenić ( Aljinić ) U okolici Kraljeve Sutjeske ima selo Haljinići. Sela su prema starom običaju nazivaju po imenu vlastelina komu pripadaju. umro Marijan Aljinić rodom i Aljinića.

Drugih podataka nema.Hrabrenović Uz grb ove plemićke obitelji nalazi se u Korjenić – Neorićevom grbovniku napomena da ova obitelj potječe iz Banja Luke. .

Od te godine je pravo šahovsko polje stalan grb Hrvatske.Hrvatska Grb Hrvatske ima od davnina oblik šahovskog polja u kojem pojedine kocke predstavljaju plemena ujedinjena u državnu zajednicu. godine. U Fojničkom grbovniku broj kocki je 5 x 5 Šahovsko polje s 8 x 8 kocki javlja se kao grb Hrvatske na povelji o izboru Habsburgovaca za hrvatske kraljeve 1527. .

čija se vlast proteže u donjem toku rijeke Une. do 1415. Save i Vrbasa. U prezimenu vojvode Hrvoja. velikog bosanskog vojvode Hrvoja Vukčića Hrvatinića ( oko 1350. Ne nalazeći načina da obrani sebe i Bosnu od Sigismunda. obratio se Turcima za pomoć i pozvao ih u Bosnu 1415. koji se zbog toga zovu Donji Kraji ( partes provinciarum inferiores terre Bossinensis ). Godine 1403.Tada je ovaj veliki vojvoda bosanski ušao u tok i zbivanja europske politike. kao knez u Ključu. godine. kada vodi opasnu igru s kraljevskim krunama. Veliki vojvoda Hrvoje Vukčić Hrvatinić.ne ostavivši potomka. Branio je samostalnost Bosne od pretenzija ugarskog kralja Sigismunda . centralna je osoba u političkom životu Bosne u razdoblju između 1390.Hrvojevići Na slici je grb splitskog hercega i . ). imenovao ga je napuljski vladar Ladislav za hercega grada Splita i za svog glavnog namjesnika.. da postane bosanskim kraljem. . Umro je 1416. nalazi se ime njegova oca ( Vukac ) i njegova djeda Hrvatina. – 1416. Hrvatin sin Stjepanov spominje se u dokumentima 1299.

. Nema podataka za ovu plemićku obitelj. ali su imena različita: kod Korjenića Favković. kod Skorojevića Huanković.Hvaoković Grb ove plemićke obitelji nalazi se u svim ilirskim grbovnicima .

Ilirija Zemlja na koju se odnosi ovaj grb Ilirije. ako se računa rimski Illyricum. zaista se nalaze na mnogobrojnim nadgrobnim spomenicima i ukrasnim predmetima iz ilirskih vremena i zatim u Srednjem vijeku. Po svojim amblemima: polumjesec i zvijezda. . Amblemi koji su uzeti za ovaj grb. ovaj bi grb mogao poslužiti kao grb cijeloga Balkana. najvjerojatnije je Slovenija. svih ilirskih (to jest slavenskih ) zemalja na Balkanu.

( 1377. Kladanj. Radoslav nastavlja vladanje u «zemlji Pavlovića» u kojoj se nalazi Vlasenica. Oni su dugo godina bili najmoćniji velikaši u Bosni i sudjelovali su u svim važnim događajima bosanskog kraljevstva. . nalaze se na dvoru kralja Tvrtka I.Jablanić Jablanić Radin i sin mu Pavao Radinović. On ima sina Ivaniša. ) kao veledostojnici. – 1391. Sinovi Pavlovi su Petar i Radoslav Pavlović. U vrijeme progona bogumila stavili su se njima u zaštitu i oslonili su se na Turke. Stoluje u Borču. pri razračunavanju političkih frakcija među bosanskim plemićima. Rogatica. Držao je rudokope u Olovu i Fojnici. pri obrani Bosne. Pavlovići su izginuli 1463. Ubijen je 1415. Pavao Radinović vlada na području između rijeke Bosne i Drine. Petar je poginuo u borbi 1420.

Jamometović Na općem sastanku što ga je 24. Među srpskim velikodostojnicima nalazi se i vojvoda Velimi Jamometović.VI. bili su prisutni i bosanski i srpski velikodostojnici. ) stranica 282. održao kralj Stjepna Tomaš s ciljem da učvrsti bosansko kraljevstvo i Rašu. kraljev namjesnik u Raši. . ( Glasnik Zemaljskog muzeja XXVII ( 1915.1446.

Osvajanjem Omiša od strane Mlečana strušena je moć Kačića. Stoljeća. . Kao susjedi Bosne a još više kao vatreni pristalice bogumila. Područje njihove vlasti bilo je između Cetine i Neretve sa sjedištem u Omišu. Pod kraj XV. upletali su se Kačići u unutrašnje prilike u Bosni.Kačić Kačići su bili jedno od dvanaest hrvatskih plemena koja su 1102. Godine 1222. stoljeća došla je njihova krajina ( od Cetzine do Neretve ) pod tursku vlast.. Grb Kačića sa nadgrobne ploče u Drašnici iz XV. potpisali Pacta conventa. ometaju križarsku vojnu protiv bogumila u Bosni. slažem se sa grbom Kačića um ovom (Fojničkom ) grvoniku.

stoljeća. Najstariji član ove obitelji koji se spominje u povijesti bio je Ivan Kastriotić. U sudbonosnim godinama bosanskog kraljevstva tražio je posljednji bosanski kralj pomoć za obranu i od njega. nego i u narodnu poeziju. nakon nekoliko uspješnih pobjeda nad turskim vojskama. . Juraj Kastriotić. Zato se i njegov grb nalazi u grbovniku bosanskog plemstva. gospodar Kroje. obećao mu je svoju pomoć. Živio je od 1403. Njegov sin Juraj ( u Carigradu za vrijeme zatočeništva nazvan Skender – beg ). – 1468.Kastriotić Kastriotići su albanska kneževska obitelj iz 14. pronio je slavu svoje obitelji po cijeloj Europi i ušao je ne samo u povijest .

. Klešića Pavla za vojvodu bosanskih četa.XII.a slijedeće godine je u sviti kralja Tvrtka II.1419. imenovao je Tvrtko I. . Knez Petar Klešić spominje se na povelji kralja Stjepana Ostojića od 4. Godine 1389.Klešić Velmože Klešići Petar i Pavao stalno se nalaze uz bosanske kraljeve.

stoljeća. spominje se Andrija Knežević kao gospodar Gračaca. Godine 1398. u dvorskoj službi kod bana Tvrtka. Jakov Knežević prati kraljicu Katarinu u Italiju. Ova kneževska obitelj ostala je u Bosni i nakon pada bosanskog kraljevstva i granala se.Knežević Kneževići su ugledna kneževska obitelj iz XIII. Augustin Knežević bio je oženjen sa Ivanicom Šestokrilović. Toma Knežević ( +1451. ) istakao se kao branitelj Bobovca. Andrija Knežević se spominje godine 1370. . Mihael Knežević imao je za ženu Anu iz kneževske obitelji Ohmučevića. On je sagradio crkvu i samostan u Kreševu. Soli. Kamena i kao vojvoda nad tisuću vojnika.

koji i sada nosi njihovo ime – Kopčići. Od sultana Sulejmana II dobili timar u okolici Rame.Kopčić U Borelijevem grbovniku nabraja se nekoliko bosanskih plemičkih obitelji koje su prešle na Islam. istakli su se Džafer – beg i Murat – beg Kopčić. Među njima je i pl. obitelj Kopčić. – 1542. . Za vrijeme turskih navala na Ugarsku ( 1525.

Iz ovih podataka se vidi da je plemićka obitelj Kopjevića živjela u 15. obitelji i kakvu su službu vršili njezini najstariji članovi. Prvi od Kopjevića spominje se dvorski knez Radić Kopjević u službi velmože Radoslava Pavlovića gospodara Podrinja sa sjedištem u tvrdom gradu Borču.Kopjević Četiri koplja na štitu Kopjevića pokazuje odakle dolazi ime ove pl. Uz Radića spominje se i Ozrin Kopjević župan kneza Pavla. stoljeću. .

vojvoda bosanski. otac je glasovitog velmože Sandalja Hranića. stoljeća. stoljeću. Po njegovu imenu Vuk. Ona je maćeha posljednjeg bosanskog kralja Stjepana Tomaševića. Njegov stariji sin Vlatko bio je vojvoda humski.Kosačić Obitelj Kosača spada među najuglednije obitelji bosansko – hercegovačkog plemstva u 14. Bori se također i za samostalnost Hercegovine. a mlađi zvan Hrana. koja se zatim po njemu naziva Hercegovina. ( + 1391.. . Živio je koncem 14. nakon smrti bosanskog kralja Tvrtka I.). Sandalj se bori da obrani bosansko kraljevstvo od nasrtaja Sigismunda. Kćerka Stjepana Vukčića Katarina udala se za bosanskog kralja Stjepana Tomaša. postavši hercegom humske zemlje. obnaša Vlatko Vuković najuglednije službe. Vlatkov brat Hrana Vuković. Tu samostalnost ostvaruje 1448. U burnim događajima. nazvat će se njegovi sinovi Vukovići. Osnivač ove obitelji je Vuk Kosača. Na dvoru bosanskog kralja Tvrtka I. Umrla je u Rimu. i 15. njegov bratić Stjepan Vukčić (tako nazvan po ocu Vukcu ). 1478. Na kraljevskom dvoru je čašćena kao kraljica majka i zato je priznata kao posljednja bosanska kraljica. Skupa sa hrvatskim vojvodom Ivanom Poličnom sudjeluje u bitci na Kosovu 1389. godine.

). Solovjev « Postanak ilirske heraldike i porodica Ohmučević « u Glasniku Skopsko naučnog društva XII. str. 98. ( A.Kosović U Korjenić . Prema Borelijevu zborniku Kosovići su prešli na Islam. .Neorićevom grbovniku stoji da plemićka obitelj Kosovića potječe iz Cetine i da su pređi bili knezovi. ). ( 1932. Fra Martina Kosovića. Bosanski historičar Fra Filip iz Očevije u svojoj knjizi «Epitome» spominje u godini 1568.

da su starinom iz Gornjeg Drvenika u Primorju. Bili su u višestrukom srodstvu s Ohmučevićima. .Kostanjić Za Kostanjiće se tvrdi u Korjenić _ Neorićevom grbovniku.

Kao ban od od 1353. do XVI. – 1287.). . Stjepan Toma ( od njega potječe pobočna loza Tomaševića) i Stjepan Tomaševvić (+1463. ( od njega potječe pobočna loza Tvrkovića). Po gradu Kotor naziva se sin bana Prijezde Stjepan I. Jelena. preuzima dio svoje baštine i godine 1377. do 1377. kruni se za kralja Srbije. Tvrtko II. «Kotroman» (1287. Stjepan Ostoja ( od njega potječe pobočna loza Ostojića). Kotromanić ( 1316.. Stoljeća. Stjepan Ostojić. Sjedište obitelji je u župi Zemljak. unuk srpskoga kralja Dragutina.). u gradu Kotoru ( sada Kotor Varoš ). – 1316. Nasljeđuje ga Tvrtko I. Slijedeći kraljevi su: Dabiša. – 1391. Obitelj potječe od bana Prijezde ( 1254. bosanski ban Tvrtko I. Njegov sin i nasljednik je Stjepan II. – 1353.).Kotromanić Obitelj Kotromanića vlada u Bosni od XIII. i kao kralj od 1377. godine.).). Tim se nazivom ponose Kotromanići cijelo vrijeme svoga kraljevanja ( do 1463. Nakon rasula Nemanjičke države u Srbiji 1371.

Za ovu plemićku obitelj zna se da su bili glasoviti knezovi bosanski a da su se kasnije preselili u Poljica gdje su uživali veliki ugled ( A.Kraguenić U grbu krilo kragujevo pokazuje da je grb napravljen prema imenu obitelji. ) . str. Solovjev « Postanak ilirske heraldike i porodica Ohmučević» u Glasniku Skopskog naučnog društva XII. 99 ). ( 1932. .

Solovjev «Postanak ilirske heraldike i porodica Ohmučević». 98. . ( 1932. str. U Glasniki Skopskog naučnog društva XII. ). Iz ove obitelji spominje se knez Radoje kao komornik hercega Stjepana Vukčića u godini 1466. ( A.Krajčinović Grb ove plemićke obitelji nalazi se u svim ilirskim grbovnicima.

Na njega računaju Dubrovčani u borbi protiv Mlečana ( Povijest hrvatski zemalja Bosne i Hercegovine. Godine 1378. spominje se karnac ( blagajnik ) kralja Tvrtka I. . 318. kao vojskovođa u Stonu.Krasojević Plemićka obitelj Krasojević starinom je iz Hercegovine ( iz okolice Bileća ). izdao «Napredak» str.).

) i držao se prema njemu kao protukralj.1463. pokazao je mnogo hrabrosti u obrani bosanskog kraljevstva. zadržao je prezime Kristić. On vlada prvi put od 1398. braneći Kreševo.Kristić Kristići su jedna grana kraljevske porodice Kotromanića. do 1418. U sudbonosnoj godini 1463. – 1461 ). ali je sve već bilo prekasno.V. Treći sin kralja Stjepana Ostoje . Radivoj. Ova grana započinje s kraljem Stjepanom Ostojom Kristić. . odobrili kupnju puščanog praha.. nose prezime po očevu imenu. Njegovi sinovi kralj Stjepan Ostojić (1443. do 1404. i drugi put od 1408. koji je osporavao vladanje Tvrtka II. Dubrovčani su mu 29. – 1443. kad je on nastupio po drugi put (1421.

U Korjenić – Neorićevom grbovniku stoji napomena da Križići potjeću od Vinjana kod Posušja. Drugih podataka nema. .Križić Grb plemićke obitelji Križić nalazi se u ilirskim grbovnicima.

Kružičević Plemićka obitelj Kružičevići ( Krusichichi ) bosanskog je porijekla od bosanskog velikog kneza Tišimira. Glasnik Skopskog naučnog društva. ( 1932.) . Preselila se u Poljica u katun Zvečan. str. 97. ( A. XII. . ) . Solovjev « Postanak ilirske heraldike i porodica Ohmučević».

.Kukretić U Korjenić – Neorićevom grbovniku stoji napomena da ova plemićka obitelj potječe iz Bosne. Drugih podataka nema.

Katunar je plemićki naslov za plemstvo u zetskom kraju. .Kutlović U svojoj studiji «Postanak ilirske heraldike i porodica Ohmučević» objavljenoj u glasniku Skopskog naučnog društva XII ( 1932. ) Aleksandar Solovjev piše da knez Tasovac nosi naslov katunara Kutlovića.

.Ljubetić O plemićkoj obitelji Ljubetić nema bližih podataka. Njihov grb se nalazi u svim ilirskim grbovnicima.

i 1432. Tamo su bili knezovi. kao opasni za Dubrovnik. U dokumentima se spominju u godini 1404.Ljubibratić Ljubibratići potječu iz okolice Trebinja. . U srodstvu su sa Ohmučevićima i kao takvi ulaze u njihov ( to jest Fojnički ) grbovnik.

Makedonija Grb Makedonije: Zlatni lav s krunom nad glavom i crveno polje na štitu. Iz ovog grbovnika prešao je u ilirske grbovnike među kojima jedno od prvih mjesta zauzima ovaj Fojnički grbovnik. što ga je 1555. objavio njemački heraldičar Vergil Solis iz Nürnberga. . javlja se po prvi put u grbovniku «Libellus scutorum vel signorum publicorum».

Godine 1569. Članovi ove obitelji bili su u srodstvu s Ohmučevićima u XVI stoljeću. spominje se u Poljicima Marko Margutić. Margitić ) veoma je raširena. Margutići su živjeli u Fojnici u XVI. ..Margutić Plemićka obitelj Margutić ( Margetić. Stoljeću. i teško je odrediti kraj odakle potječe njezina starina.

U godinama 1378. provincijal franjevaca u Bosni. Monumenta serbica. kako stoje u Korjenić – Neorićevom grbovniku. 237 ). ( Fermendžin. ). . plemićka obitelj starinom iz Livna. – 1399. spominje se knez Priboja Masnović ( Miklošić. 226. Acta Bosnae. 316.Maslovići Maslovići ( Masnovići ). 189. Iz ove plemićke obitelji potjeće Fra Grgur Masnović.

U Borelijevom grbovniku se kaže za ovu obitelj da je preselila u Ankonu ( Italija ) i da se tamo istakla svojim zaslugama. napominje se da ova plemička obitelj potječe iz Raska. .Matejković U Korjenić – Neorićevom zborniku grbova.

ali bez ikakvih podataka o toj plemićkoj obitelji.Meklinić Grb Meklinića nalazi se u ilirskim grbovnicima. .

Milienović Grb ove plemićke obitelji nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. . Iz ljetopisa fra Nikole Lašvanina zna se da je u Fojnici živjela obitelj Miljenović. ali bez podataka u vezi s njom.

Mirilović U godini 1430. spominju se u dubrovačkim dokumentima Mirilovići, podanici Sandalja Hranića (Glasnik Zemaljskog muzeja, 1917. str. 160. ). Selo Mrilovići nalazi se u okolici Bileća. ( Glasnik Zemaljskog muzeja 1907. str. 392.

Mokrović Grb plemićke obitelji Mokrović nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. Ova obitelj je bila u srodstvu s Ohmučevićima. Drugih podataka nema.

Morovlašić
Grb pl. obitelji Morovlašić nalazi se samo u Fojničkom grbovniku. O ovoj obitelji nema podataka. U pismu Dubrovčana od 29.VIII. 1378. u kojem daju upute svome poslaniku kod kralja Tvrtka I. spominju se Morovlasi kao njegovi ratnici.

Mrnjavčevići Mrnjavčevići su vlastelinska obitelj iz 13. . stoljeća.). Uglješa se spominje godine 1346. Njegovi sinovi Uglješa i Vukašin zauzimaju visoke položaje u Dušanovu carstvu. Kraljević Marko je ušao u narodnu pjesmu kao branilac potlačenih i kao neustrašivi borac za slobodu. Kralj Vukašin i Kraljević Marko su poznati u povijesti Makedonije kao veoma sposobni i zaslužni vladari. Osnivač ove obitelji je Mrnjava kaznac u Trebinju. kao župan u Prilepu. Braća Kraljevića Marka Andrijaš i Mitroš su velikodostojnici kod hrvatsko-ugarskog kralja Sigismunda. kao carev namjesnik u Trebinju. Vukašina nasljeđuje njegov sin Marko (Kraljević ). Vukašin se spominje godine 1350. Iza smrti cara Dušana ( 1371. osamostaljuje se Vukašin i vlada kao despot i konačno kao kralj. i 14.

Godine 1243. Dragutin preuzima sjeverni dio i naziva se kralj Srbije. okrunjen je za cara 1346.. Milutin vlada od 1281. do 1228. staru Srbiju. Vladislavom i Urošom. jer je on prvi okrunjeni kralj. ). godine. njegovi sinovi Dragutin i Milutin dijele kraljevstvo. Poslije Uroševe smrti.. ). Naslijedio ga je car Uroš ( 1355. Nasljeđuje ga njegov sin Stefan Prvovjenčani. Krunu je dobio od pape Honorija III. U Fojničkom grbovniku nalaze se grbovi i jednog i drugog dijela Nemanjičke države to jest i grb Srbije i grb Raše. vladara u Raši. Iza njegove smrti nastupa rasulo Nemanjičke države. Nakon smrti Stefana Prvovjenčanog nastupaju borbe za prijesto među njegovim sinovima Radoslavom . S krunom je dobio i veliki ugled u Europi. a umro je 1355. tako nazvanm. ). – 1331.Nemanjići Ime vladarske srpske dinastije Nemanjića potječe od njezinog osnivača Stefana Nemanjića ( 1113. Uroš preuzima vlast i vlada do 1276. Nasljeđuje ga sin mu Stefan Dečanski ( 1321. . – 1321. Vladao je od 1200.1371. Rašu i naziva se kralj Raše. Vlast preuzima Stefan Nemanja nazvan Dušan Silni. – 1200. a Milutin preuzima južni dio.

Neorić Za ovu plemićku opbitelj navodi se u Korjenić – Neorićevom grbovniku da su Neorići «bani od Muchia». .

Solovjev «Postanaka ilirske heraldike porodica Ohmučević» u Glasniku Skopskog naučnog društbva. ( 1932. .Nimičić Sjedište plemićke obitelji Nimičić bilo je u Crvenom Grmu kraj Ljubuškog. Knez Vuk Nimičić spominje se 1395. 99 ). XII. ) str. godine ( A.

stoljeću rođaci su Ohmučevića. Stoljeća na više mjesta: u Bosni. Novakovići iz Zete imali su svoje posjede u Zažablju. vjerojatno se ovaj grb odnosi na njih. Radi raške potkove u ukrasu ovog grba. Novakovići iz Dalmacije u XVI. niz rijeke Vrbas. Skupa s njima je Stanac Gospilović s braćom. u Zeti i u Dalmaciji. i XVI. kao predstavnik područja zvanog Donji Krai t.j. . Sanu i Unu. U Bosni se javlja Ninoslav Novaković na povelji bana Stjepana Kotromanića iz godine 1353.Novaković Obiteljsko ime Novaković javlja se između XIV.

) str. i iz članka Mihaila Dinića «Relja Ohmučević» objavljenog u Zbornuiku radova vizantološkog instituta 9 ( 1966. U Korjenić – Neorićevom grbovniku stoji napomena da ova obitelj potjeće iz Lazarića. 97.Oblačić U povijesnim knjigama Srednjega vijeka ne spominje se plemička obitelj Oblačić. Gornji podatci su uzeti iz članka Aleksandra Solovjeva «Postanak ilirske heraldike i porodica Ohmučević» objavljen u Glasniku Skopskog naučnog društva XII ( 1932. ali za nju zna narodna pjesma. . ) str. Rade Oblačić je junak narodnog epa. 110.

Marko IV. . na kojoj se spominje obitelj Ohmučevića (Vego: Zbornik srednjovjekovnih natpisa.). 1891. podnio je admiral Petar Ohmučević zahtjev dubrovačkim vlastima da mu se izda potvrda o plemstvu njegovih pređa.br. koje se čuvaju u državnim arhivima ne spominju Ohmučevići. 2. Pečat sa grbom Ogmučevića našast u Bolu (Glasnik Zemaljskog muzeja. Dokazi da je postojala smučka župa s gradom Truhelj kraj Kreševa ( Glasnik Zemaljskog muzeja. Godine 1588. Spomen ploća u Zenici iz godine 1193. K tomu ova potvrda nosi sa sobom teške političke i finansijske implikacije. Grb sa ovog pečata je indetičan sa grbom u ovom grbovniku.252). 1904. stoljeću je jedna grana preselila u Hercegovinu. U 14. a zatim u Dalmaciju u Slano. Odgovor je bio negativan.Ohmučević Ohmučevići su staro bosansko plemstvo.). Dokazi Petra Ohmučevića potvrđeni su kasnije slijedećim nalazima: 1. 3. jer se u poveljama bosanskih vladara.

. u sredini štita je grb Jablanića. u desnom gornjem dijelu grb je Radimirović-Ivanović.Ovo je složeni grb: u lijevom gornjem i u desnom donjem dijelu štita nalazi se grb Ohmućevića. u lijevom donjem dijelu grb je Kovačića. Ovaj složeni grb ostao je bezimen.

Parmekanović Grb plemićke obitelji Parmekanović nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. Pobližih podataka nema. .

.Pašačić O plemićkoj obitelji Pašačić nema podataka.

.

.

.

.

. naime od zauzeća bosanskog kraljesva». Donji dio stranice je latinski napisna potvrda koju je potpisao u Kraljevoj Sutjesci. biskup i apostolski vikar u Bosni. fra Grga Ilić. srpnja 1800. Potvrda svjedoči da je Grbovnik brižno čuvan u franjevačkom samostanu u Fojnici «od pamtivjeka.na slavu Stipana Nemanjića cara Sarbljena i Bošnjaka 1340.Posvetna stranica Gornji dio pisan je bosančicom i glasi: Rodoslovie bosanskoga aliti iliričkoga i sarpskoga vladania zaiedno postavljeno po Stanislavu Rubčiću popu. 8.

spominje se i pl.Predojević Među bosanskim plemičkim obiteljima koje su prešle na Islam u Borelijevom grbovniku. stoljeću. Iz ove plemićke obitelji istakao se vojskovođa Islan Predojević. Poginu pri opsjedanju Siska 1593. Njihovi predci živjeli su u XIV. Plemićka obitelj Predojevića potječe iz Hercegovine iz okolice Bileće. obitelj Predojevića. .

Ovaj znak se vidi na njegovom grbu u ovom grbovniku ( list 23. Sablja ili ( mač ) u ruci je znak herceškog dostojanstva. ). njegov znak dostojanstva postao je grbom Primorja. kada je 1403. . bio i gospodar bosanskog Primorja. kao ukras nad njegovim obiteljskim grbom koji se vidi na štitu. Budući da je vojvoda Hrvoje. Pravo na ovaj znak dostojanstva dobio je bosanski vojvoda Hrvoje Hrvatinović.Primorje Ovaj grb trebao bi biti grb bosanskog Primorja. postao splitskim hercegom. Na njemu se vidi oboružana desna ruka sa sabljom krivošijom. herceg splitski.

kao: Alaupović. . str. Sitnić. Na polju Milodraževu i sada ima selo Radijelovići. Batinić: Franjevački samostan u Fojnici.15. Radijelović. Milodraževo je blizu Fojnice. Vučenulović (Vučević) i još neke» (Fra Mijo V.Radijelović «Propast bosanske kraljevine osjetila je i Fojnica.). gdje su se bile pribrale mnoge vlasteoske obitelji.

. Grb ove obitelji ulazi u složeni grb na stranici 139.Radimirović – Ivanović Grb ove plemićke obitelji nalazi se samo u Fojničkom grbovniku. ovog grbovnika i pokazuje da je ova obitelj u srodstvu sa Ohmučevićima.

Spomenuta povelja se nalazi u «Acta croatica» od Đure Šurmina.Rajković Iz povelje bana Tvrtka iz godine 1370. Za nagradu dobili su velike posjede u Usori.85.. I. vidi se da su braća Rajković Stjepan i Vuk obranili Bobovac i da su izmirili bana Tvrtka s njegovim bratom Vukom. .

to jest ne zna se prema čemu je načinjen. .Raša Grb Raške: plavo na štitu sa tri srebrene potkove nalaze se na Sutješkom rodoslovlju ( 1582. Ovaj grb Raške nema povijesne podloge.).

Nakon 1463.Resić Resići su živjeli u okolici Bobovca. prešli su u Trogir. U grbovniku Korjenić – Neorićevom stoji zabilježeno da su bili dobri i vjerni u vojnoj služni. .

Ovo je djelo izgubljeno. 378 ).Rubčić Rubčići su veoma ugledna obitlj iz Huma ( Hercegovina ). nad glavom. .VIII. pozivaju se na Stanislava Rubčića kao na onoga koji je prvi sastavio zbirku grbova.1434. Vuk Rubčić. Od 12. Monumenta serbica. Svi ilirski grbovnici. 1615. «knez humske zemlje s bratjom» nalazi se među potpisnicima na jednoj povelji kralja Tvrtzka II.) zna za Stanislava Rupčića i služi se njegovim životopisom Stjepana Nemanjića. ( Miklošić. Isti historiograf navodi da je Stanislav Rupčić bio na dvoru Stjepana Nemanjića zadužen da vodi dvorsku kancelariju o grbovima («ban od cimerja») – Cimer je mađarska riječ i znači ukras nad štitom. Dubrovački historiograf Jakov Lukarević ( 1551.

.Rušćijerević U djelu Mavre Orbinija «Kraljevstvo Slavena» opisana je borba bosanskog bana Stjepana II. Kotromanića ( 1314. Vojvoda Ružir je prešao kasnije u službu Stjepana Nemanjića. Da li je ovo grb vojvode Ružira i njegovih potomaka Ružirevića ( Rušćiezevića ) ? Sigurnijih podataka o pl. 1353. U toj borbi istakli su se dvojica bosanskih vojvoda: Poznan Purić i Ružir. obitelji Rušćijerevića nema. ) protiv Branivojevića.

. ali podataka o toj plemićkoj obitelji nema.Sagrijelović Grb Sagrijelovića nalazi se u svim ilirskim grbovnicima.

. Središte njihovi posjeda bilo je Nevesinje. 284.) slabi centralna vlast i jačaju snažni feudalci. Jivečeka «Vlastela humska na natpisu u Veličanima» objavljenom u Glasniku zemaljskog muzeja. str. 1892. herceg splitski. Stjepan Vukčić. Da su Senčevići jednako Sankovići. ( 1391. Braća Sanković ( Senčević ) su bili kaznac Sanko ( latinski Senco ) i župan Gradoje. herceg Sv. Među najmoćnijim velmožama toga vremena su Sandalj Hranić.Senčević U vrijeme iza smrti kralja Tvrtka I. objašnjeno je u članku Konst. braća Sanković i vojvoda Hrvoje Vukčić Hrvatinić. Senkov sin župan Bijeljak. . Save.

Sestričić Za plemićku obitelj Sestričić. . nema podataka.

Drugih podataka o ovoj plemićkoj obitelji nema.Sitničanić U grbovniku Korjenić _ Neorić stoji za ovu plemićku obitelji da potječe iz Kosova Polja. .

Sladojević Ime tepčije visokog dvorjanika ) Sladoja nalazi se na povelji bana Tvrtka I Kotromanića od 1. .lipnja 1367. U Korjenić – Neorićevom grbovniku stoji da plemićka obitelj Sladojević potječe iz Imotskog.

Slavonija Ovaj grb Slavonije ne odgovara onom službenom što ga je hrvatsko-ugarski kralj Ladislav potvrdio 1496. . godine. U ovom grbovniku se vidi jedan od tih oblika: ti lasice na bijelom polju. a prikazuje dvije rijeke ( Dravu i Savu ) a među njima lasicu ili kunu. Grb Slavonije je mijenjao svoj oblik.

. pa se može zaključiti da je umjetnik htio prikazati Bogorodicu kao zaštitnicu Ilira i kao zaštitnicu bosanskog kraljevstva.Slika Bogorodice Na ovoj slici treba uočiti amblem Bosne (dvije crne čvoraste grane i na njima dvije okrunjene crnačke glave ).

.Slika Svetog Jeronima Sveti Jeronim je zaštitnik Ilira.

zaštitnici kuće Nemanjića.Slika Svetog Kuzme i Damjana Sveta braća Kuzma i Damjan. .

Smokrović O plemićkoj obitelji Smokrović ( Smokronović ) nema podataka. .

Sojimirović Za plemićku obitelj Sojimirović postoje podatci da potječe s Glasinca ( kod Sarajeva ). .

bosanski sandžak – beg od 1573. do 1588. 2. . Mehmed – paša ( rođen oko 1500. Makarije Sokolović. a zatim bosanski begler – beg od 1580. ) postaje srpskim patrijarhom. sa sjedištem u Banja Luci. u Carigradu ). koji nakon obnavljanja pećke patrijaršije ( 1557. 3.. do 1580.Sokolović Sokolovići su poznata bosanska plemićka obitelj. ). U Borelijevom grbovniku (1700. kaže se za ovu obitelj da je prešla na Islam. U Banja Luci je podigao džamiju koja se po njegovom imenu zove Ferhadija. Ferhad – beg Sokolović. u Sokolovićima kraj Višegrada – umro 1579. Njihovo je sjedište kod Višegrada. Poznati članovi ove obitelji jesu: 1.

Srbija Ovakav grb Srbije: crveno polje sa bijelim križem u sredini oko kojega su poredane četiri sjekire od halebarde ( viteško oružje ) javlja se u 14.1282. Budući da se od toga doba Srbija širila prema sjeveru.) preuzme sjeverni dio Srbije za se. . U vrijeme kada kralj Dragutin ( 1276. stoljeću. a kralju Milutinu koji je vladao u južnom dijelu Srbije ostao je grb Raške. preuzet će on i ovaj grb. preuzet će ovaj grb sve veću važnost i postat će jedinim grbom Srbije. .

Ova obitelj potječe iz Vučevice kod Plive. Tri srebrena kopita na štitu odaju raško porijeklo. .Stanković Grb ove plemićke obitelji nalazi se u svim ilirskim grbovnicima.

str. stoljeću.Svilojević Za obitelj Svilojević nema sigurnih podataka. ali s napomenom da je to junak narodnog epa . ). Aleksandar Solovjev u svom članku «Postanak ilirske heraldike i porodica Ohmučević» ( Glasnik Skopskog naučnog društva XII ( 1932. Navodi također i Mihaila Siladjija kao zapovjednika Beograda u XV. 98 ) navodi Tomaša Svilojevića kao pisca lažne povelje iz godine 1268.

je član plemićke obitelji Sudić. Ebusuud. vitez iz Poljica. . Sudići su preselili u Poljica. šejih – ul – islami kod Sulejmana El Kanuni. Na vjenčanju kralja Stjepana Tomaša sa Katarinom Kosača – Vukčić bio je prisutan Sudić ( ime mu nepoznato ).Sudić Plemićka obitelj Sudić veoma je ugledna obitelj među bosanskim plemstvom.

Na povelji kralja Stjepana Tomaša od 22.VIII. . 44o ). nalazi se među bosanskim velikašima i dvorski knez Ivan Šantić.Šantić Plemićka obitelj Šantića starinom je od Neretve. Grb ove obitelji nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. Monumenta serbica. 1446. (Miklošić.

živjeli su neki bosanski plemići i odatle su se raseljavali po okolini. . U gradu Hercegnovom što ga je podigao bosanski kralj Tvrtko I.Šestokrilović Za ovu plemićku obitelj stoji u Korjenić – Neorićevom grbovniku da je iz Perasta ( Boka kotorska ). Vjerojatno su to unčinili i Šestokrilovići.

stoljeću. i 15.Šimraković Spominju se u Sutješkom rodoslovlju kao «slavni šimovani». Živjeli su u 14. Sjedište ove obitelji je u Zažablju ( Crna Gora ). .

Od ovih rodbinskih veza dostatno je spomenuti da je majka bosanskog kralja Tvrtka I. Šubićka. jer je kneževska obitelj Šubića vladala u Bosni od 1299. kliškog. Autentični grb bribirskih knezova – krilo labudovo. . i jer su rodbinske veze bosanskih vladara bile vrlo uske. je mnogo sličan grbu u ovom grbovniku. kćer kneza Jurja II. do 1322.Šubić Grb knezova bribirskih ulazi u Fojnički grbovnik u kojemu se uglavnom nalaze grbovi bosanskih i srpskih plemića.

. ali o samoj obitelji nema podataka.Tarzarović Grb ove obitelji nalazi se u ilirskom grbovnicima.

Njihovi se potomci sada nazivaju Dudan. U velikom su srodstvu s Ohmučevićima. Zašto ? .Tasovčić Tasovčići su starinom iz okolice Banja Luke. U vrijeme pada Bosne. prebjegli su u Italiju i postali su slavni u Toskani.

U blizini Bobovca nalazi se selo Teševo. .Teševčić Grb plemićke obitelji Teševčić nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. Nema podataka o ovoj obitelji.

VII. – 1463. ) vojvoda Vukić Tihčinović.Tihčinović Na povelji od 17. .1392. kojom kralj Dabiša potvrđuje Dubrovčanima njihove povelje uz glavne velikaše bosanskog kraljevstva nalazi se i župan Juraj Tihčinović. Ovu plemićku obitelj zastupao je na dvoru posljednjega bosanskoga kralja Stjepana Tomaševića ( 1461.

). U godini 1405. 65. spominje se Toliša. . – 66. župan vojvoda Sandalja Hranića ( Medo Pucić «Spomenici srpski.Tolišić Grb plemićke obitelji Tolišić nalazi se u svim ilirskim grbovnicima.

Andrija.Tomanović Za Tomanoviće stoji u Korjenić . Daša. Umro 1239. priključuje bosanski ban Stjepan Kotromanić Zahumlje Bosni. Godine 1322. . Godine 1448.). Prije njega su u Zahumlju vladali Petar. Miroslav. godine. Zahumlje se odvaja od Bosne i postaje samostalno – Hercegovina.Neorićevom grbovniku da su Toljenovići i da potječu iz Hercegovine. Toljen je knez Zahumlja (Hercegovina ). Gradihna i zetski kralj Bodin (+1102.

1391. Vladanje kralja Tvrtka II. sin Tvrtka I. pa su po pravu seniorata došli na prijestolje najprije kralj Dabiša. ( ? –1448..) nazvao se po starom bosanskom običaju imenom svoga oca Tvrtka Kotromanića i prozvao se Tvrtković. ). jer je bio maloljetan. ( vladao od 1353. a zatim njegova žena Jelena.Tvrtkovići Kralj Tvrtko II. Nije odmah naslijedio svoga oca. bilo je uzdrmano .

. Arheologija. 1234. sv. (1954.Ugrinović Plemićka obitelj Ugrinovića zvala se drugačije Sinovčići. Solovjev « Prinosi za bosansku i ilirsku heraldiku» u Glasniku Zemaljksog muzeja.) str. Monumenta serbica 32 – 34. 127 ). A. ( Miklošić.IX. U bosanskim dokumentima spominje se knez Ugrin na povelji bana Matije Ninoslava iz god. ). U Poljicima je postojala ugledna obitelj Sinovčića. «gospode ugarske». Od te obitelji bili su birani u Poljičkoj republici veliki kneževi i vojvode ( dr.

Drugih podataka nema.Vilić U grbovniku Korjenić – Neorić stoji da plemićka obitelj Vilić potječe iz Gornjeg Vakufa u Bosni. U okolici Gornjeg Vakufa nalazi se mjesto zvano Vilića Vrelo. .

Vladimirović Radivoj sudac je na dvoru kralja Stjepana Tomaša. Vladimirović Radoslav je uz kralja Stjepana Ostojića. Vladimirović Jurko je na dvoru Tvrtka II.Vladimirović Članovi ove velikaške obitelji obnašali su visoke službe na dvoru bosanskih vladara. . Vladimirović Vladoje potpisuje povelje kralja Stjepana Tomaševića.

XII. . ). str. ( 1932. Solovjev donosi bilješku prema kojoj bi Vlašić i Nemanjić bili jedno pleme. ( A. ).Vlašić U vezi sa grbom plemićke obitelji Vlašić A. Solovjev «Postanak ilirske heraldike i porodica Ohmučević» u Glasniku Skopskog naučnog društva. 98.

je identičan sa grbom o ovom grbovniku. vode pljačkaški rat protiv Dubrovnika počevši od 1358. Brankovići. Njegovi sinovi Vojislav i Toma «su gotovo uvijek stajali uz Sjepana Nemanju» piše Mavro Orbini u svojoj knjizi «Kraljevstvo Slovena» Tomin sin Nikola nazvan po imenu svoga oca Altomanović skupa sa svojim stricem Vojislavom. Ime obitelji potječe od Vojina. nekada naprasit i silan. završio je bijedno svoj život. – 1355. pa nadalje. Njihov grb. Balšići u Zeti i Vojinovići u jednom dijelu Huma. što ga donosi Orbini.Vojinovići U službi cara Dušana Silnog ( 1331.) ove su četiri obitelji zauzimale najuglednije položaje u carstvu: Mrnjavčevići. . Hrebljanovići. Noikola Altomanović ( Vojinović ) knez užički. ) S njim izumire loza Vojinovića. zarobljen i osljepljen ( 1373.

( Glasnik Zemaljskog muzeja . obitelj Vojkovića je prebjegla u Šibenik. među bosanskim velikašima nalazi se vojvoda Vojko od Usore. XVIII. 403. . ( 1906.Vojković Na povelji bosanskog bana Stjepana II. str. ). Iza 1463. ). Kotromanića iz godine 1322.

nekada naprasit i silan. Brankovići. Njegovi sinovi Vojislav i Toma «su gotovo uvijek stajali uz Stjepana Nemanju» piše Mavro Orbini u svojoj knjizi «Kraljevstvo Slavena». ) ove su četiri obitelji zauzimale najuglednije položaje u carstvu: Mrnjavčevići. počevši od 1358. S njim izumire loza Vojnovića. . pa nadalje. Ime obitelji potječe od Vojina.Vojnovići U službi cara Dušana Silnog ( 1331. Njihov grb.). – 1355. knez užički. Tomin sin Nikola nazvan po imenu svoga oca Altomanović skupa sa svojim stricem Vojislavom vode pljačkaški rat protiv Dubrovnika. identičan je sa grbom u ovom grbovniku. Nikola Altomanović (Vojnović ). završio je bijedno svoj život zarobljen i osljepljen (1373. što ga donosi Orbini. Balšići u Zeti i Vojnovići u jednom dijelu Huma. Hrebljanovići.

Vraničić Grb plemićke obitelji Vraničić. . nalazi se samo u Fojničkom grbovniku. Nema podataka u vezi s ovom plemićkom obitelji.

. ).Vukotić Knez Vukac Vukotić nalazi se među velmožama na povelji kralja Tvrtka II. 291 – 294. Iz godine 1419. Monumenta serbica. ( Miklošić.

Ona je posljednja bosanska kraljica. veliki vojvoda bosanski. Od Hrane Vukovića potječe glasoviti Sandalj Hranić. ). kći Stjepana Vukčića. Sin Vukca Hranića je glasoviti Stjepan Vukčić. Umro 1435. . Save. udala se za bosanskog kralja Stjepana Tomaša. sina Vuka Kosače. Vlatko Vuković predvodi bosanske čete na Kosovu 1389. veliki vojvoda bosanski. Brat Sandalja Hranića zvao se Vukac Hranić ( + 1432. herceg Sv.Vuković Plemićka obitelj Vukovića potječe od Vlatka Vukovića. umro je 1432. Njegov brat Hrana Vuković. Po ovom naslovu «herceg» nazvana je pokrajina kojom je on upravljao «Hecegovina» Katarina.

Zajednički ( složeni ) grb A = Macedonia C = Bosna E = Dalmacija J = Nemanjić G = Hrvatska H = Raška K = Kotromanić I = Primorje F = B = Slavonija D = Bugarska Srbija .

. Među bosanske barune spadaju braća Vukašin i Vukmir Zlatonosović. i ostali su u zarobljeništvu u Turskoj. ) osamostaljuju se bosanski feudalci i postaju baruni.Zlatonosović Nakon smrti kralja Tvrtka I. ( 1377. – 1391. bili su zarobljeni na Kosovu polju 1389. Stjepana Tvrtka II. Oni su uz kralja Stjepana Ostoju. Trojica Zatonosovića: Vladj. Na njihovu moć računa dubrovačka republika i šalje im darove. Stjepan i Vuk. I Stjepana Ostojića kao vojvode i savjetnici. Njihova se oblast prostire između Spreče i Drine.

Zoranović Jedini podatak za ovu plemićku obitelj jest da ona potječe od Sarajeva. Taj podatak se nalazi u Korjenić – Neorićevom grbovniku sastavljenom 1595. .

dobio «Ahdnamu». stoljeću postojala pl. ). . 110. VI (1894). spominje Skender – baša 1486. knezove Domšu i Milutina. godine ( Glasnik Zemaljskog muzeja. El Fatiha. koji je od sultana Mehmeda II. Toj obitelji pripada Fra Anđeo Zvijezdović ( = Zvijezdić ).Zvijezdić Po zvijezdama na štitu i na ukrasu. Da li dubrovačka pl. obitelj Zvijezdović ( = Zvijezdić ). ovaj grb govori da pripada obitelji Zvijezdić ili Zvijezdović. str. a to je povelja o slobodi katoličke vjere u Bosni. obitelj Zvijezdić ( de Stella) potječe iz Bosne ? Na ovu obitelj se poziva Petar Ohmučević u svom rodoslovlju kao na svoje rođake ( Mihailo Dimić «Relja Ohmučević» u Zborniku radova Vizantološkog instituta 1966. Braću fra Anđelovu. U Bosni je u 15.

Mavro Orbini u svojoj knjizi «Kraljevstvo Slavena» spominje Mrkšu Žarkojevića. obitelj Žarkovića imala posjede na ušću Bojane. vlastelina u pratnji kneza Lazara Hrebljanovića i da je pl. . obitelj Žarkojevića potjeće iz Zažabljaka.Žarkojević Prema Korjenić – Neorićevom grbovniku pl.

U narodnoj pjesmi spomnje se «prokleta kula Ždralovića» u bugojanskom polju. .Ždralović Uz grb ove plemićke obitelji stoji u Korjenić – Neorićevom grbovniku napomena da Žralovići potječu iz Sutjeske.

Županović Za ovu plemićku obitelj stoji u Korjenić – Neorićevom. zborniku da potječe iz Županjca na Duvnu. . Ohmučevići se pozivaju na ovu obitelj kao na svoje srodnike.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful