P. 1
24913948-Fojnicki-Grbovnik

24913948-Fojnicki-Grbovnik

|Views: 1,583|Likes:
Published by srllemo

More info:

Published by: srllemo on Nov 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/31/2013

pdf

text

original

Alaupović

U Vukoslavićevom grbovniku iz godine 1700. ( čuva se kod obitelji Boreli u Beogradu ) nalazi se popis nekih plemićkih obitelji iz Bosne koje su doživjele 1463., ali su i nadalje ostale u Bosni. Među njima spominje se obitelj Alaupovića. Prema tomu Alaupovići su staro bosansko plemstvo. U poveljama bana Stjepana II. Kotromanića iz godine 1331. spominje se čelnik Hlap iz Usore. Njegov sin Pribislav Chlapponik se spominje na povelji istog bana godine 1345. (Glasnik Zemaljskog muzeja 1906. stranica 437. ). Da li su oni članovi obitelji Alaupovića ? Fra Nikola Lašvanin piše u svom Ljetopisu da obitelj Alaupovića živi u Fojnici. (Glasnik Zemaljskog muzeja 1915. str. 2757).

Balšić ( Baošić )
Osnivač dinastije Balšića, zetski vlastelin, Balša I., živio je u 13. stoljeću. Slavu obitelji Balšića pronijeli su Balšini sinovi: Stracimir, Đuro I.i Balša II. Spominju se u dokumentima iz 1360. godine, kao gospodari Zete i sjeverne Albanije. Bili su složni i proširili su svoju vlast prema sjeveru i zauzeli su Prizren (1372.) i prema Dubrovniku. S njihovom smrću prestaje moć Balšića. Stracimirov sin, Đuro II., nije bio u stanju da očuva baštinu, jer je imao snažne protivnike: Turke, koji su se nakon pobjede na rijeci Marici 1371. snažno učvrstili na Balkanu i Mlečane, koji su željeli zagospodariti na južno - istočnim obalama Jadranskog mora. Slabost Đure I. iskorištavaju Crnojevići, gospodari Crne Gore i bosanski ban Tvrtko I., koji preuzima Konavle. Đuro Balšić je umro 1378. Bio je zet srpskog kralja Vukašina. Njegov nasljednik Balša III., vodi bezuspješne borbe s Turcima. Poginuo je u borbi protiv Turaka 13.9.1385. S njim izumire dinastija Balšića, gospodara Zete. Po pravu nasljedstva Zeta je priključena Srbiji kneza Lazara Hrebljanovića.

Bakić U selu Donji Bakići kod Olova nalazi se veliki stećak na kojemu se vidi štit sa vučjom glavom. ( Glasnik Zemaljksog muzeja, 1889. str. 74 ).

Drugih podataka nema.Bibić U Korjenić – Neorićevom grbovniku stoji da plemićka obitelj Bibić potječe od Midenog brda u Zagorju. .

dakle grb koji objašnjava ime plemićke obitelji.Bijeloperović U grbu ove plemićke obitelji vidi se krilo s bijelim perjem. . O plemićkoj obitelji Bjeloperovića nema podataka. Grb Bijeloperovića nalazi se u ilirskim grbovnicima ( u Korjenić – Neorićevom u Zagrebu. u Skorojevićevom u Beču ).

napominje se da pl. . U jednoj povelji iz godine 1395. obitelj Bilošević potječe od Mostara.Bilošević U Korjenić –Neorićevom grbovniku. nalazi se potpis kneza Stipca Biloševića od Usore.

nema podataka. O ovoj plemičkoj obitelji.Bisaljić Grb ove plemičke obitelji. . osim što se u Korjenić – Neorićevom grbovniku spominje da potjeće iz Duvna. nalazi se u svim ilirskim grbovnicima.

Bili su u srodstvu sa Ohmučevićima i kao takvi ulaze u njihov ( to jest Fojnički ) grbovnik.Bogašinović Bogašinovići se zovu još i Dobrašinovići. Grb Bogašinovića se nalazi u Korjenić – Neorićevom grbovniku. . Imali su svoje posjede u okolici Nikšića.

.Bogopanković Grb plemićke obitelhji Bogopanković nalazi se u grbovniku Korjenić – Neorić i u grbovniku što se čuva u muzeju primjenjenih umjetnosti u Beogradu. Vlah Opanković ( Bogopanković) spominje se u narodnoj pjesmi u vezi sa Reljom Krilaticom ( Ohmučević ).

. dakle koncem 16. stoljeća. nije sličan grbu Bosne iz doba bosanskih kraljeva: plavo polje sa zlatnom krunom od ljiljana. – 1418. nego da potječe iz vremena ilirskog pokreta u Dubrovniku.Bosna Grb Bosne je složen od dva grba: od grba Bosne kakav je izradio Ulrich Richental u svom grbovniku rađenom između 1414. stoljeća po zamisli dubrovačkih ilira. i od grba Ilirije sastavljenog koncem 16. S ovakvom kombinacijom oni su htjeli reći da je srce Ilirije u Bosni. Ovaj ilirski grb Bosne. Ovaj grb Bosne odaje da Fojnički grbovnik nije sastavljen 1340.

Bosnići su preselili u Ugarsku. sveska IX ( 1954.Bosnić Grb plemičke obitelji Bosnić. nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. Nova serija. «Prilozi za bosansku i ilirsku heraldiku» u Glasniku Zemaljskog muzeja u Sarajevu ( Arheologija). 93. Dr. ). Tamo su uključeni u ugarsko plemstvo. . A. str. Grb što su ga dobili u Ugarskoj ne slaže se sa ovim ovdje. Solovjev .

Potječu iz Risve.Branilović Grb ove plemićke obitelji nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. . Drugih podataka nema.

žene Stjepana Tomaševića vjenčan. Đuru I.Brankovići U vrijeme Stefana Dečanskog ( 1322. . Njegovi sinovi Vuk.1459. . – 1502. Despot Lazar Branković umro je 1458. – 1496. Umro je 1485. 1. nakon što je Beograd oslobođen turske opsade. Vodi borbe i s Turcima i s Ugrima.. Naslijedio je despot Lazar. Đuro i Roman zovu se Brankovići. Isticao se u bojevima s Turcima i zbog toga opjevan u narodnoj pjesmi kao Zmaj Ognjeni Vuk. otac bosanske kraljice Mare. 1461. zet kneza Lazara pogiba s njim na Kosovu 1389. . novu prijestolnicu Srbije. spominje se u vezi s bitkom kod Angore 1402. Od godine 1427. dolazi za despota Jovan ( 1496. Naslijedio ga je Vuk.1331. Umire 1456. zida Smederevo. možda potomak Nemanjinog sina Vukana. Vukov brat Đuro I. ) i s njim izumire loza Brankovića. do 1430. Đuro nasljeđuje baštinu despota Stefana Lazarevića svoga ujaka. ( 1486. ).IV. Opjevan je u narodnoj pjesmi. Njegov sin Branko Mladenović bio je namjesnik cara Dušana u Ohridu. Vuk Branković. okrunjen. Iza Vuka imenovan j e za despota Đuro II. ) živio je vojvoda Mladen. Iza Đure II.

. i prema poslovici «brz ko riba « ovaj znak označuje jednu vrlinu dotične plemićke obitelji. U Korjenić – Neorićevom grbovniku stoji da ova obitelj potječe iz Rogoznice ktraj Omiša. Drugih podataka nema.Brzojević U grbu ove plemićke obitelji nalazi se riba.

među kojima ovaj fojnički grbovnik zauzima važno mjesto.) .Bugarska Lav se javlja na bugarskim novcima od vremena cara Ivana Šišmana ( 1271. Pored lava na novcima se javlja i orao. stoljeća S pojavom ilirskih grbova. jer i Bugarska ulazi u sferu ilirskog pokreta. i tako lav prestaje biti jedinstveni državni amblem za Bugarsku do kraja 16. javlja se i grb Bugarske s lavom. . – 1393.

godine pastirska općina Burmasovići. . Neorićevom grbovniku navodi se da su Burmasovići iz Podbilja kraj Imotskog. Nema podataka o ovoj plemićkoj obitelji.Burmasović U okolici Stoca u Hercegovini postoji od 1400. U Korjenić .

Nema podataka o ovoj obitelji osim što samo njezino ime pokazuje da potječe iz područja rijeke Cetine. ali se nalazi u ostalim ilirskim grbovnicima.Cetinjanić Ovoga grba nema u Korjenić – Neorićevom grbovniku. .

.).1446. Vojskovođa kralja Tvrtka I. stranica 282. vojvoda Vlatko Kovačić ( u Ljetopisu fra Nikole Lašvanina u Glasnuiku Zemaljskog muzeja XXVII (1915.). održao kralj Stjepan Tomaš u Konjicu. nalazi se Ivan Kovačić vojvoda Donji Kraja (Glasnik Zemaljskog muzeja XXVII (1915.VI. .).Kovačić Iz ove plemičke obitelji spominje se godina 1378.). Na općem sastanku bosanskog plemstva što ga je 24. stranica 273.

– 1499. – 1496. nemoćni su pred turskim navalama.). koji osvajaju dio po dio od Srbije. ( 1419. On vlada u «Crnogorskom sandžaku» ( 1514. koji se spominje u dokumentima od godine 1326. – 1528. – 1490. odvaja se od srpskog despota Đure Brankovića i osamostaljuje se. oslanja se na Mletke. ).Crnojevići Crnojevići su vlastelinska i vladalačka obitelj u Zeti (Crnoj Gori ) u 14. čelniku. Posljedni Crnojević je Ivanov poturčeni sin Skender – beg. pa do 1362. Zeta je zauzeta 1499. preuzimaju Crnojevići vlast u Zeti ( Crnoj Gori ). i 15. Jedan član iz ove obitelji nazvan je Crnoje . Stefan Crnojević ( 1426. ). ). . Njegovi sinovi i nasljednici Đuro ( 1490. Da bi bolje zaštitio svoju zemlju od Turaka. ). dalje od Turaka. prenaša prijestolnicu iz Žabljaka prema jugu. Njegov sin Ivan ( 1465. Njihovo prvo obiteljsko ime bilo je Đuraševići po Đurašu Iliću. na Cetinje ( 1485. – 1465. Nakon smrti Balše III. S njim izumire loza Crnojevića. ). i po njemu se njegovi potomci nazivaju Crnojevići. ) i Stefan (1469. stoljeću.

Na spomeniku piše da su živjeli « u dane kralja Tvrtka «. stoljeću jedna od znamenitijih porodica u predjelima između Neretve i Kotorskog zaljeva. Vlatko. . Dabiživ i Stjepko.Čihorić Čihorići su bili u XV. Na nadgrobnom spomeniku u Veličanima ( Popovo Polje ) spominju se svi Čihorići: Nenac. Vlatko župan. Nenac je bio kaznec (blagajnik). Dabiživ sluga ( dvorjanik ). a Stjepko Tepćija (nadglednik nad službom).

Isti Pavao Čubretić nalazi se među potpisnicima na povelji posljednjega bosanskog kralja Stjepana Tomaševića izdanog u Jajcu 23. . ). studenog 1461. stranica 282. nakon krunidbe. u prisutnosti kralja Stjepana Tomaša nalazi se uz ostale velikodostojnike i Pavao Čubretić vojvoda zvornički i glavni peharnik ( Glasnik Zemaljksog muzeja XXVII ( 1915.Čubretić Na općem sastanku bosanskog plemstva održanom u Konjicu 24.lipnja 1446.

među koje se ubraja i ovaj Fojnički. stoljeća.Dalmacija Grb Dalmacije javlja se po prvi put u grbovniku Ulricha Richentala sastavljenom u razdoblju između 1414. Objavljen je zatim 1555. a 1575. u grbovniku Vergila Solisa. godine Iz ovog grbovnika preuzeo ga je 1483. Simbolika grba Dalmacije nije opisana . u Kosmografiji Sebastijana Münstera. ali se misli da tri okrunjene glave označuju pobjedu nad gusarima. Konrad Grünenberg u svoj grbovnik. i 1418. . Preko ovih grbovnika prešao je grb Dalmacije u ilirske grbovnike rađene koncem 16.

U narodnoj pjesmi spominje se junak Novak Debeljić.). Solovjev «Postanak ilirske heraldike i porodica Ohmučević» u glasniku Skopskog naučnog društva XII ( 1032.Debeljić U Korjenić – Neorićevom grbovniku stoji da ova plemićka obitelj potječe iz Lazarićja u Srbiji. 97. ) str. ( A. .

. Aleksandar Solovjev zna za Novaka Debeljića. ) stranica 98. junaka narodne pjesme o kojem govore Vrančić i Gerlah u svojim putopisima ( « Postanak ilirske heraldike i porodica «Ohmučević» u Glasniku Skopskog naučnog društva XII ( 1932. ).Debeljić Za Debeljiće se kaže u Korjenić – Neorićevom grbovniku da potječu iz Lazarevića u Srbiji kao i Oblačići.

Bližih podataka nema.Deskojević Grb plemićke obitelji Deskojević nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. .

Didlović Grb ove obitelji nalazi se u Korjenić – Neorićevom grbovnikui u ostalim ilirskim grbovnicima. . O plemićkoj obitelji Didlovića nema podataka. Sudeći po heraldičkim elementima izraženim na štitu moglo bi se reći da su Didlovići iz Raše.

Dinjičić
Velmože Dinjičići imali su posjede u istočnoj Bosni oko Srebrenice. Od ove plemićke obitelji spominju se u bosanskim poveljama od 1399. do 1421. ovi velikaši: Dinjičić Kovač uz kralja Ostoju. Dinjičić Dragiša kao knez od Podrinja uz kralja Stjepana Tomu i Tvrtka II. Dinjičić Vladislav uz kralja Tvrtka II. Posljednji od roda Dinjičića spominje se godine 1442. Kovač Dinjičić na čelu 600 do 700 konjanika u obrani Bosne. Njegovi potomci nazivaju se Kovačevići.

Dinjić
Grb plemičke obitelji Dinjić (Deignich ), nalazi se u ilirskim grbovnicima , ali nema bližih podataka odakle su i kakave su službe vršili.

Djendisaljić Grb Djendisaljića nalazi se u ilirskim grbovnicima, ali pobližih podataka o toj plemićkoj obitelji nema.

. ali se na povelji bana Stjepana Kotromanjića iz godine 1332. O plem.ićkoj obitelji Dobrijević nema podataka.Dobrijević Plemićka obitelj Dobrijević nalazi se samo u Fojničkom grbovniku. spominje Vlatko Dobrovojević.

obitelji Sankovića koji se nazivaju također i Senčević (vidi članak Konst. 1892. str. prvi član plemičke obitelji Dražojevića.Dražojević Milutin Dražojević. Sin Miltjena župan Sanko je osnivač pl. a godine 1334. ). uz Stjepana Nemanjića. spominje se godine 1332. uz bosanskog bana Stjepana Kotromanića. Jerečeka «Vlastela humska na natpisu u Veličanima» u glasniku Zemaljskog muzeja. 279 – 285. .

Studiju « o Dukađinima « napisao je I.Dukađinović Dukađinović ( Dukađini ) veoma je ugledna albaneška obitelj iz plemena Mirdita. ).Božić u Zborniku Filozofskog fakulteta u Beogradu VIII. kćerka Skenderbega Kastriotića udata je za Luku Dukađini. Nakom smrti Balše II. .). gdje imaju posjede. Dukađini odlaze u Mletke. Vojisava. –1 ( 1964. Balšića. preuzimaju vodeća mjesta u Gornjoj Zeti. Iz ove obitelji spominje se Pavao Dukodini ( +1467. Nakon pada Albanije.

Drugih podataka o ovoj plemićkoj obitelji nema.Ekličić Grb plemićke obitelji Ekličić nalazi se samo u Fojničkom grbovniku. .

Enzeblović Grb plemićke obitelji Enzeblović ( kod Korjenić – Neorića Enzebinović ) nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. Plemićka obitelj Enzeblović je starinom iz Grahova.

Frankopanopvić
Na ovom grbu vide se dva lava kako lome kruh ( leones prangentes panem). Od dijelova prand (entes) pan(em) nastalo je obiteljsko ime rimskih Frankopana, jedne grane krčkih knezova sa sjedištem na Trsatu. Od godine 1430. usvajaju krčki knezovi ovaj rimski grb kao svoj, a dotle su imali zvijezdu u štitu.

Glumčić
U vezi s ovim grbom treba napomenuti da se on u svim ilirskim grbovnicima pripisuje plemićkoj obitelji Glavić, jedino se u Fojničkom grbovniku pripisuje obitelji Glumčić. Obitelj Glumčić je u vrijeme sastavljanja ovog grbovnika imala ugledne članove u franjevačkom redu u Bosni. Ovu zamjenu objašnjava A. Solovjev u svojoj stuiji «Postanak ilirske heraldike i porodiva Ohmučević» u Glasniku Skopskog naučnog društva XII. ( 1932. ), str. 103.

. Pobliži podataka o ovoj plemićkoj obitelji nema. nalazi se u svim ilirskim grbovnicima.Gojković Grb plemićke obitelji Gojković.

U Korjenić – Neorićevom grbovniku napominje se da obitelj Gradanović potječe iz Kozice nedaleko od rijeke Cetine. .Gradanovići Ime ove plemićke obitelji nalazi se u svim ilirskim grbovnicima .

koja se na dvoru bosanskih kraljeva naziva stavilac. ) proživljava teške godine kada se Turci učvršćuju na Balkanu a posebno u Srbiji.1389. Njegov sin Stjepan Lazarević (1389. .Grebljanović Osnivač ove obitelji je Pribac Grebljanović ( Hrebljanović) srpski velikaš iz 13.VI. Sa njegovom smrću izumire obitelj Grebljanovića. Nakon njegove pogibije na Kosovu Polju 15. Pri diobi srpskog carstva nakon smrti cara Dušana. –1427. Prijestolnica njegove kneževine je grad Kruševac. stoljeća. Nasljeđuje ga njegov sestrić Đuro Branković..VI. ulazi u narodnu poeziju kao car Lazar. ) obnašao je na dvoru Stjepana Nemanjića (Dušana Silnog ) službu logofeta. zapao je kneza Lazara sjeverni dio. – 15. Njegov sin Lazar ( 1329.1389. jer sastavlja ugovore i povelje.

Na ovom grbu vide se boje Dubrovnika. spominje se Božidar Grubčević (Miklošić. Prema Korjenić – Neorićevom grbovniku oni potječu iz Čitluka kraj Mostara. Postoji mogućost da je ovo grb Vuka Banića – Kotromanića nazvanog Grubčević. str. Godine 1463. O Vuku Baniću – Kotromaniću (Grubčeviću ) pisao je Dr. koji je živio u progonstvu u Dubrovniku sedam godina. 506 ). Ćiro Truhelka u glasniku Zemaljksog muzeja. unuka kralja Tvrtka I. Mjesto odakle potječe ova porodica nesigurno je. Monumenta serbica.Grubčević Grb plemićke obitelji Grubčević nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. 359 – 363. 1915. .

Grdomil. Zanimljiva su imena tih «brljara»: Ugrin. Purča. knezovi od starine». . Grubiša. Da li ovi «knezovi od starine» potječu od Grubiše peharnika čije se ime nalazi među «brljarima» bana Matije Ninoslava iz godine 1234. Grubišević (Grubišić. Radonja. Od ovoga su plemena Grubissichi na Makarskoj. Bjelhan.Grubišević Uz grb ove plemićke obitelji nalazi u Korjenić – Neorićevu grbovniku slijedeća napomena: «od različitih mista. Grubešić ) su se preselili u Mletke i dobili su velika priznanja za svoje zasluge. Semijum.

spominje se župan Grupko u Dračevici. upravlja župom knez Radić Grupković . – 1470. Njega mole Dubrovčani da dopusti svojim ljudima da stupe u službu Dubrovniku. U razdoblju između 1450.Grupković Godine 1430.

Halenić ( Aljinić ) U okolici Kraljeve Sutjeske ima selo Haljinići. 1916. 339. umro Marijan Aljinić rodom i Aljinića. ( Glasnik Zemaljskog muzeja. . U nekrologiju franjevačkog samostana u Kraljevoj Sutjesci spominje se da je godine 1606. str. Sela su prema starom običaju nazivaju po imenu vlastelina komu pripadaju.

. Drugih podataka nema.Hrabrenović Uz grb ove plemićke obitelji nalazi se u Korjenić – Neorićevom grbovniku napomena da ova obitelj potječe iz Banja Luke.

. Od te godine je pravo šahovsko polje stalan grb Hrvatske.Hrvatska Grb Hrvatske ima od davnina oblik šahovskog polja u kojem pojedine kocke predstavljaju plemena ujedinjena u državnu zajednicu. godine. U Fojničkom grbovniku broj kocki je 5 x 5 Šahovsko polje s 8 x 8 kocki javlja se kao grb Hrvatske na povelji o izboru Habsburgovaca za hrvatske kraljeve 1527.

Ne nalazeći načina da obrani sebe i Bosnu od Sigismunda. velikog bosanskog vojvode Hrvoja Vukčića Hrvatinića ( oko 1350. Umro je 1416. Godine 1403. U prezimenu vojvode Hrvoja. . godine.ne ostavivši potomka. kao knez u Ključu. čija se vlast proteže u donjem toku rijeke Une.Hrvojevići Na slici je grb splitskog hercega i . Veliki vojvoda Hrvoje Vukčić Hrvatinić. ). – 1416. Save i Vrbasa. Hrvatin sin Stjepanov spominje se u dokumentima 1299.Tada je ovaj veliki vojvoda bosanski ušao u tok i zbivanja europske politike. do 1415. centralna je osoba u političkom životu Bosne u razdoblju između 1390. imenovao ga je napuljski vladar Ladislav za hercega grada Splita i za svog glavnog namjesnika. kada vodi opasnu igru s kraljevskim krunama. nalazi se ime njegova oca ( Vukac ) i njegova djeda Hrvatina. da postane bosanskim kraljem. obratio se Turcima za pomoć i pozvao ih u Bosnu 1415. koji se zbog toga zovu Donji Kraji ( partes provinciarum inferiores terre Bossinensis ).. Branio je samostalnost Bosne od pretenzija ugarskog kralja Sigismunda .

Nema podataka za ovu plemićku obitelj.Hvaoković Grb ove plemićke obitelji nalazi se u svim ilirskim grbovnicima . ali su imena različita: kod Korjenića Favković. kod Skorojevića Huanković. .

Po svojim amblemima: polumjesec i zvijezda. ako se računa rimski Illyricum. svih ilirskih (to jest slavenskih ) zemalja na Balkanu. Amblemi koji su uzeti za ovaj grb. zaista se nalaze na mnogobrojnim nadgrobnim spomenicima i ukrasnim predmetima iz ilirskih vremena i zatim u Srednjem vijeku. ovaj bi grb mogao poslužiti kao grb cijeloga Balkana.Ilirija Zemlja na koju se odnosi ovaj grb Ilirije. najvjerojatnije je Slovenija. .

Sinovi Pavlovi su Petar i Radoslav Pavlović. Petar je poginuo u borbi 1420. Pavao Radinović vlada na području između rijeke Bosne i Drine. pri razračunavanju političkih frakcija među bosanskim plemićima. ( 1377.Jablanić Jablanić Radin i sin mu Pavao Radinović. On ima sina Ivaniša. Radoslav nastavlja vladanje u «zemlji Pavlovića» u kojoj se nalazi Vlasenica. Stoluje u Borču. nalaze se na dvoru kralja Tvrtka I. Pavlovići su izginuli 1463. U vrijeme progona bogumila stavili su se njima u zaštitu i oslonili su se na Turke. Ubijen je 1415. Rogatica. – 1391. Kladanj. Držao je rudokope u Olovu i Fojnici. ) kao veledostojnici. pri obrani Bosne. . Oni su dugo godina bili najmoćniji velikaši u Bosni i sudjelovali su u svim važnim događajima bosanskog kraljevstva.

Jamometović Na općem sastanku što ga je 24. kraljev namjesnik u Raši.1446. ( Glasnik Zemaljskog muzeja XXVII ( 1915. .VI. ) stranica 282. Među srpskim velikodostojnicima nalazi se i vojvoda Velimi Jamometović. bili su prisutni i bosanski i srpski velikodostojnici. održao kralj Stjepna Tomaš s ciljem da učvrsti bosansko kraljevstvo i Rašu.

ometaju križarsku vojnu protiv bogumila u Bosni. slažem se sa grbom Kačića um ovom (Fojničkom ) grvoniku. Grb Kačića sa nadgrobne ploče u Drašnici iz XV. Godine 1222. Pod kraj XV. Osvajanjem Omiša od strane Mlečana strušena je moć Kačića. upletali su se Kačići u unutrašnje prilike u Bosni.Kačić Kačići su bili jedno od dvanaest hrvatskih plemena koja su 1102. . stoljeća došla je njihova krajina ( od Cetzine do Neretve ) pod tursku vlast. potpisali Pacta conventa.. Područje njihove vlasti bilo je između Cetine i Neretve sa sjedištem u Omišu. Stoljeća. Kao susjedi Bosne a još više kao vatreni pristalice bogumila.

obećao mu je svoju pomoć. Njegov sin Juraj ( u Carigradu za vrijeme zatočeništva nazvan Skender – beg ). stoljeća. . gospodar Kroje. Juraj Kastriotić. pronio je slavu svoje obitelji po cijeloj Europi i ušao je ne samo u povijest . Živio je od 1403. nego i u narodnu poeziju. U sudbonosnim godinama bosanskog kraljevstva tražio je posljednji bosanski kralj pomoć za obranu i od njega. Zato se i njegov grb nalazi u grbovniku bosanskog plemstva.Kastriotić Kastriotići su albanska kneževska obitelj iz 14. nakon nekoliko uspješnih pobjeda nad turskim vojskama. – 1468. Najstariji član ove obitelji koji se spominje u povijesti bio je Ivan Kastriotić.

Knez Petar Klešić spominje se na povelji kralja Stjepana Ostojića od 4.a slijedeće godine je u sviti kralja Tvrtka II.. imenovao je Tvrtko I. Klešića Pavla za vojvodu bosanskih četa. .Klešić Velmože Klešići Petar i Pavao stalno se nalaze uz bosanske kraljeve.1419. Godine 1389.XII.

Jakov Knežević prati kraljicu Katarinu u Italiju. Toma Knežević ( +1451. Kamena i kao vojvoda nad tisuću vojnika. . ) istakao se kao branitelj Bobovca.Knežević Kneževići su ugledna kneževska obitelj iz XIII. Ova kneževska obitelj ostala je u Bosni i nakon pada bosanskog kraljevstva i granala se. Godine 1398. On je sagradio crkvu i samostan u Kreševu. Soli. Mihael Knežević imao je za ženu Anu iz kneževske obitelji Ohmučevića. stoljeća. u dvorskoj službi kod bana Tvrtka. Andrija Knežević se spominje godine 1370. spominje se Andrija Knežević kao gospodar Gračaca. Augustin Knežević bio je oženjen sa Ivanicom Šestokrilović.

Od sultana Sulejmana II dobili timar u okolici Rame.Kopčić U Borelijevem grbovniku nabraja se nekoliko bosanskih plemičkih obitelji koje su prešle na Islam. koji i sada nosi njihovo ime – Kopčići. obitelj Kopčić. Među njima je i pl. – 1542. istakli su se Džafer – beg i Murat – beg Kopčić. . Za vrijeme turskih navala na Ugarsku ( 1525.

Iz ovih podataka se vidi da je plemićka obitelj Kopjevića živjela u 15.Kopjević Četiri koplja na štitu Kopjevića pokazuje odakle dolazi ime ove pl. . stoljeću. Prvi od Kopjevića spominje se dvorski knez Radić Kopjević u službi velmože Radoslava Pavlovića gospodara Podrinja sa sjedištem u tvrdom gradu Borču. Uz Radića spominje se i Ozrin Kopjević župan kneza Pavla. obitelji i kakvu su službu vršili njezini najstariji članovi.

1478. njegov bratić Stjepan Vukčić (tako nazvan po ocu Vukcu ). Vlatkov brat Hrana Vuković.. koja se zatim po njemu naziva Hercegovina. i 15.). Skupa sa hrvatskim vojvodom Ivanom Poličnom sudjeluje u bitci na Kosovu 1389. Njegov stariji sin Vlatko bio je vojvoda humski. Ona je maćeha posljednjeg bosanskog kralja Stjepana Tomaševića. Na kraljevskom dvoru je čašćena kao kraljica majka i zato je priznata kao posljednja bosanska kraljica. godine. Osnivač ove obitelji je Vuk Kosača. a mlađi zvan Hrana.Kosačić Obitelj Kosača spada među najuglednije obitelji bosansko – hercegovačkog plemstva u 14. stoljeću. Kćerka Stjepana Vukčića Katarina udala se za bosanskog kralja Stjepana Tomaša. Po njegovu imenu Vuk. Tu samostalnost ostvaruje 1448. Sandalj se bori da obrani bosansko kraljevstvo od nasrtaja Sigismunda. U burnim događajima. . vojvoda bosanski. ( + 1391. Živio je koncem 14. Bori se također i za samostalnost Hercegovine. otac je glasovitog velmože Sandalja Hranića. stoljeća. nazvat će se njegovi sinovi Vukovići. postavši hercegom humske zemlje. Umrla je u Rimu. Na dvoru bosanskog kralja Tvrtka I. nakon smrti bosanskog kralja Tvrtka I. obnaša Vlatko Vuković najuglednije službe.

( 1932. Solovjev « Postanak ilirske heraldike i porodica Ohmučević « u Glasniku Skopsko naučnog društva XII. Prema Borelijevu zborniku Kosovići su prešli na Islam. . Fra Martina Kosovića. 98. ). str.Kosović U Korjenić . ( A. ).Neorićevom grbovniku stoji da plemićka obitelj Kosovića potječe iz Cetine i da su pređi bili knezovi. Bosanski historičar Fra Filip iz Očevije u svojoj knjizi «Epitome» spominje u godini 1568.

Kostanjić Za Kostanjiće se tvrdi u Korjenić _ Neorićevom grbovniku. da su starinom iz Gornjeg Drvenika u Primorju. Bili su u višestrukom srodstvu s Ohmučevićima. .

– 1353. – 1391. preuzima dio svoje baštine i godine 1377. bosanski ban Tvrtko I. u gradu Kotoru ( sada Kotor Varoš ). Stjepan Ostoja ( od njega potječe pobočna loza Ostojića). – 1287.). unuk srpskoga kralja Dragutina.). Njegov sin i nasljednik je Stjepan II. do XVI. «Kotroman» (1287. Nasljeđuje ga Tvrtko I.). kruni se za kralja Srbije. Po gradu Kotor naziva se sin bana Prijezde Stjepan I.. Obitelj potječe od bana Prijezde ( 1254. Kao ban od od 1353. Stjepan Toma ( od njega potječe pobočna loza Tomaševića) i Stjepan Tomaševvić (+1463. Stjepan Ostojić.). Slijedeći kraljevi su: Dabiša. . Stoljeća.). ( od njega potječe pobočna loza Tvrkovića). Jelena. – 1316. Tim se nazivom ponose Kotromanići cijelo vrijeme svoga kraljevanja ( do 1463. Sjedište obitelji je u župi Zemljak. Nakon rasula Nemanjičke države u Srbiji 1371.Kotromanić Obitelj Kotromanića vlada u Bosni od XIII. do 1377. godine. Kotromanić ( 1316. i kao kralj od 1377. Tvrtko II.

( 1932. str. Za ovu plemićku obitelj zna se da su bili glasoviti knezovi bosanski a da su se kasnije preselili u Poljica gdje su uživali veliki ugled ( A. Solovjev « Postanak ilirske heraldike i porodica Ohmučević» u Glasniku Skopskog naučnog društva XII.Kraguenić U grbu krilo kragujevo pokazuje da je grb napravljen prema imenu obitelji. ) . . 99 ).

Solovjev «Postanak ilirske heraldike i porodica Ohmučević». . Iz ove obitelji spominje se knez Radoje kao komornik hercega Stjepana Vukčića u godini 1466. 98. U Glasniki Skopskog naučnog društva XII.Krajčinović Grb ove plemićke obitelji nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. ( 1932. str. ( A. ).

izdao «Napredak» str.). Na njega računaju Dubrovčani u borbi protiv Mlečana ( Povijest hrvatski zemalja Bosne i Hercegovine. . 318. kao vojskovođa u Stonu. Godine 1378.Krasojević Plemićka obitelj Krasojević starinom je iz Hercegovine ( iz okolice Bileća ). spominje se karnac ( blagajnik ) kralja Tvrtka I.

zadržao je prezime Kristić. ) i držao se prema njemu kao protukralj. kad je on nastupio po drugi put (1421. do 1404. – 1443. nose prezime po očevu imenu. ali je sve već bilo prekasno. Treći sin kralja Stjepana Ostoje .Kristić Kristići su jedna grana kraljevske porodice Kotromanića.. koji je osporavao vladanje Tvrtka II. – 1461 ). Radivoj. pokazao je mnogo hrabrosti u obrani bosanskog kraljevstva. Njegovi sinovi kralj Stjepan Ostojić (1443. U sudbonosnoj godini 1463. do 1418.V. On vlada prvi put od 1398. Dubrovčani su mu 29. Ova grana započinje s kraljem Stjepanom Ostojom Kristić. braneći Kreševo.1463. . i drugi put od 1408. odobrili kupnju puščanog praha.

Križić Grb plemićke obitelji Križić nalazi se u ilirskim grbovnicima. . Drugih podataka nema. U Korjenić – Neorićevom grbovniku stoji napomena da Križići potjeću od Vinjana kod Posušja.

Kružičević Plemićka obitelj Kružičevići ( Krusichichi ) bosanskog je porijekla od bosanskog velikog kneza Tišimira. XII. ( A. Glasnik Skopskog naučnog društva. ) .) . Preselila se u Poljica u katun Zvečan. 97. str. . Solovjev « Postanak ilirske heraldike i porodica Ohmučević». ( 1932.

. Drugih podataka nema.Kukretić U Korjenić – Neorićevom grbovniku stoji napomena da ova plemićka obitelj potječe iz Bosne.

Kutlović U svojoj studiji «Postanak ilirske heraldike i porodica Ohmučević» objavljenoj u glasniku Skopskog naučnog društva XII ( 1932. . ) Aleksandar Solovjev piše da knez Tasovac nosi naslov katunara Kutlovića. Katunar je plemićki naslov za plemstvo u zetskom kraju.

.Ljubetić O plemićkoj obitelji Ljubetić nema bližih podataka. Njihov grb se nalazi u svim ilirskim grbovnicima.

. Tamo su bili knezovi. U dokumentima se spominju u godini 1404. U srodstvu su sa Ohmučevićima i kao takvi ulaze u njihov ( to jest Fojnički ) grbovnik.Ljubibratić Ljubibratići potječu iz okolice Trebinja. kao opasni za Dubrovnik. i 1432.

Iz ovog grbovnika prešao je u ilirske grbovnike među kojima jedno od prvih mjesta zauzima ovaj Fojnički grbovnik. objavio njemački heraldičar Vergil Solis iz Nürnberga. javlja se po prvi put u grbovniku «Libellus scutorum vel signorum publicorum».Makedonija Grb Makedonije: Zlatni lav s krunom nad glavom i crveno polje na štitu. što ga je 1555. .

Margitić ) veoma je raširena.. i teško je odrediti kraj odakle potječe njezina starina. spominje se u Poljicima Marko Margutić. Godine 1569. . Stoljeću. Margutići su živjeli u Fojnici u XVI. Članovi ove obitelji bili su u srodstvu s Ohmučevićima u XVI stoljeću.Margutić Plemićka obitelj Margutić ( Margetić.

kako stoje u Korjenić – Neorićevom grbovniku. 189. spominje se knez Priboja Masnović ( Miklošić. ). plemićka obitelj starinom iz Livna. ( Fermendžin. Iz ove plemićke obitelji potjeće Fra Grgur Masnović. provincijal franjevaca u Bosni. . Acta Bosnae.Maslovići Maslovići ( Masnovići ). – 1399. 316. 237 ). Monumenta serbica. 226. U godinama 1378.

Matejković U Korjenić – Neorićevom zborniku grbova. napominje se da ova plemička obitelj potječe iz Raska. . U Borelijevom grbovniku se kaže za ovu obitelj da je preselila u Ankonu ( Italija ) i da se tamo istakla svojim zaslugama.

ali bez ikakvih podataka o toj plemićkoj obitelji.Meklinić Grb Meklinića nalazi se u ilirskim grbovnicima. .

ali bez podataka u vezi s njom.Milienović Grb ove plemićke obitelji nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. . Iz ljetopisa fra Nikole Lašvanina zna se da je u Fojnici živjela obitelj Miljenović.

Mirilović U godini 1430. spominju se u dubrovačkim dokumentima Mirilovići, podanici Sandalja Hranića (Glasnik Zemaljskog muzeja, 1917. str. 160. ). Selo Mrilovići nalazi se u okolici Bileća. ( Glasnik Zemaljskog muzeja 1907. str. 392.

Mokrović Grb plemićke obitelji Mokrović nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. Ova obitelj je bila u srodstvu s Ohmučevićima. Drugih podataka nema.

Morovlašić
Grb pl. obitelji Morovlašić nalazi se samo u Fojničkom grbovniku. O ovoj obitelji nema podataka. U pismu Dubrovčana od 29.VIII. 1378. u kojem daju upute svome poslaniku kod kralja Tvrtka I. spominju se Morovlasi kao njegovi ratnici.

Njegovi sinovi Uglješa i Vukašin zauzimaju visoke položaje u Dušanovu carstvu. stoljeća. i 14. Kralj Vukašin i Kraljević Marko su poznati u povijesti Makedonije kao veoma sposobni i zaslužni vladari. . Vukašina nasljeđuje njegov sin Marko (Kraljević ). Osnivač ove obitelji je Mrnjava kaznac u Trebinju. kao župan u Prilepu. kao carev namjesnik u Trebinju.Mrnjavčevići Mrnjavčevići su vlastelinska obitelj iz 13. Uglješa se spominje godine 1346. osamostaljuje se Vukašin i vlada kao despot i konačno kao kralj. Kraljević Marko je ušao u narodnu pjesmu kao branilac potlačenih i kao neustrašivi borac za slobodu. Braća Kraljevića Marka Andrijaš i Mitroš su velikodostojnici kod hrvatsko-ugarskog kralja Sigismunda. Vukašin se spominje godine 1350. Iza smrti cara Dušana ( 1371.).

Nasljeđuje ga njegov sin Stefan Prvovjenčani.. Milutin vlada od 1281. – 1331. U Fojničkom grbovniku nalaze se grbovi i jednog i drugog dijela Nemanjičke države to jest i grb Srbije i grb Raše. Iza njegove smrti nastupa rasulo Nemanjičke države. a Milutin preuzima južni dio. Vlast preuzima Stefan Nemanja nazvan Dušan Silni. Poslije Uroševe smrti. vladara u Raši. Nakon smrti Stefana Prvovjenčanog nastupaju borbe za prijesto među njegovim sinovima Radoslavom . Vladao je od 1200. Dragutin preuzima sjeverni dio i naziva se kralj Srbije. njegovi sinovi Dragutin i Milutin dijele kraljevstvo. Nasljeđuje ga sin mu Stefan Dečanski ( 1321. S krunom je dobio i veliki ugled u Europi. . ).Nemanjići Ime vladarske srpske dinastije Nemanjića potječe od njezinog osnivača Stefana Nemanjića ( 1113. do 1228. staru Srbiju. godine. a umro je 1355. Vladislavom i Urošom.. Naslijedio ga je car Uroš ( 1355. tako nazvanm. Rašu i naziva se kralj Raše. ). Uroš preuzima vlast i vlada do 1276. – 1321. jer je on prvi okrunjeni kralj. Krunu je dobio od pape Honorija III. Godine 1243. okrunjen je za cara 1346. – 1200. ).1371.

.Neorić Za ovu plemićku opbitelj navodi se u Korjenić – Neorićevom grbovniku da su Neorići «bani od Muchia».

godine ( A. Knez Vuk Nimičić spominje se 1395. ) str. XII. ( 1932. 99 ). .Nimičić Sjedište plemićke obitelji Nimičić bilo je u Crvenom Grmu kraj Ljubuškog. Solovjev «Postanaka ilirske heraldike porodica Ohmučević» u Glasniku Skopskog naučnog društbva.

U Bosni se javlja Ninoslav Novaković na povelji bana Stjepana Kotromanića iz godine 1353. kao predstavnik područja zvanog Donji Krai t. . stoljeću rođaci su Ohmučevića. u Zeti i u Dalmaciji. niz rijeke Vrbas. Novakovići iz Dalmacije u XVI. Radi raške potkove u ukrasu ovog grba. i XVI. vjerojatno se ovaj grb odnosi na njih. Sanu i Unu.Novaković Obiteljsko ime Novaković javlja se između XIV.j. Stoljeća na više mjesta: u Bosni. Skupa s njima je Stanac Gospilović s braćom. Novakovići iz Zete imali su svoje posjede u Zažablju.

110. Rade Oblačić je junak narodnog epa. Gornji podatci su uzeti iz članka Aleksandra Solovjeva «Postanak ilirske heraldike i porodica Ohmučević» objavljen u Glasniku Skopskog naučnog društva XII ( 1932. 97. U Korjenić – Neorićevom grbovniku stoji napomena da ova obitelj potjeće iz Lazarića.Oblačić U povijesnim knjigama Srednjega vijeka ne spominje se plemička obitelj Oblačić. ) str. . ali za nju zna narodna pjesma. i iz članka Mihaila Dinića «Relja Ohmučević» objavljenog u Zbornuiku radova vizantološkog instituta 9 ( 1966. ) str.

Spomen ploća u Zenici iz godine 1193. Marko IV.). . Godine 1588. stoljeću je jedna grana preselila u Hercegovinu. Dokazi da je postojala smučka župa s gradom Truhelj kraj Kreševa ( Glasnik Zemaljskog muzeja. 1891.). Pečat sa grbom Ogmučevića našast u Bolu (Glasnik Zemaljskog muzeja. Dokazi Petra Ohmučevića potvrđeni su kasnije slijedećim nalazima: 1. U 14.br. 2. Odgovor je bio negativan. 3. Grb sa ovog pečata je indetičan sa grbom u ovom grbovniku. jer se u poveljama bosanskih vladara. 1904. podnio je admiral Petar Ohmučević zahtjev dubrovačkim vlastima da mu se izda potvrda o plemstvu njegovih pređa. na kojoj se spominje obitelj Ohmučevića (Vego: Zbornik srednjovjekovnih natpisa.Ohmučević Ohmučevići su staro bosansko plemstvo. a zatim u Dalmaciju u Slano. koje se čuvaju u državnim arhivima ne spominju Ohmučevići. K tomu ova potvrda nosi sa sobom teške političke i finansijske implikacije.252).

. u desnom gornjem dijelu grb je Radimirović-Ivanović. u sredini štita je grb Jablanića. u lijevom donjem dijelu grb je Kovačića. Ovaj složeni grb ostao je bezimen.Ovo je složeni grb: u lijevom gornjem i u desnom donjem dijelu štita nalazi se grb Ohmućevića.

Parmekanović Grb plemićke obitelji Parmekanović nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. Pobližih podataka nema. .

Pašačić O plemićkoj obitelji Pašačić nema podataka. .

.

.

.

.

Donji dio stranice je latinski napisna potvrda koju je potpisao u Kraljevoj Sutjesci. 8.na slavu Stipana Nemanjića cara Sarbljena i Bošnjaka 1340. srpnja 1800. biskup i apostolski vikar u Bosni. . naime od zauzeća bosanskog kraljesva». Potvrda svjedoči da je Grbovnik brižno čuvan u franjevačkom samostanu u Fojnici «od pamtivjeka. fra Grga Ilić.Posvetna stranica Gornji dio pisan je bosančicom i glasi: Rodoslovie bosanskoga aliti iliričkoga i sarpskoga vladania zaiedno postavljeno po Stanislavu Rubčiću popu.

. stoljeću. Plemićka obitelj Predojevića potječe iz Hercegovine iz okolice Bileće. Njihovi predci živjeli su u XIV. spominje se i pl.Predojević Među bosanskim plemičkim obiteljima koje su prešle na Islam u Borelijevom grbovniku. obitelj Predojevića. Iz ove plemićke obitelji istakao se vojskovođa Islan Predojević. Poginu pri opsjedanju Siska 1593.

).Primorje Ovaj grb trebao bi biti grb bosanskog Primorja. njegov znak dostojanstva postao je grbom Primorja. postao splitskim hercegom. Ovaj znak se vidi na njegovom grbu u ovom grbovniku ( list 23. Pravo na ovaj znak dostojanstva dobio je bosanski vojvoda Hrvoje Hrvatinović. bio i gospodar bosanskog Primorja. . Budući da je vojvoda Hrvoje. Na njemu se vidi oboružana desna ruka sa sabljom krivošijom. Sablja ili ( mač ) u ruci je znak herceškog dostojanstva. kada je 1403. kao ukras nad njegovim obiteljskim grbom koji se vidi na štitu. herceg splitski.

Vučenulović (Vučević) i još neke» (Fra Mijo V. . kao: Alaupović.). Na polju Milodraževu i sada ima selo Radijelovići. Sitnić. Batinić: Franjevački samostan u Fojnici. Radijelović. gdje su se bile pribrale mnoge vlasteoske obitelji. Milodraževo je blizu Fojnice.Radijelović «Propast bosanske kraljevine osjetila je i Fojnica. str.15.

. ovog grbovnika i pokazuje da je ova obitelj u srodstvu sa Ohmučevićima.Radimirović – Ivanović Grb ove plemićke obitelji nalazi se samo u Fojničkom grbovniku. Grb ove obitelji ulazi u složeni grb na stranici 139.

Za nagradu dobili su velike posjede u Usori. . Spomenuta povelja se nalazi u «Acta croatica» od Đure Šurmina. I. vidi se da su braća Rajković Stjepan i Vuk obranili Bobovac i da su izmirili bana Tvrtka s njegovim bratom Vukom.Rajković Iz povelje bana Tvrtka iz godine 1370..85.

.Raša Grb Raške: plavo na štitu sa tri srebrene potkove nalaze se na Sutješkom rodoslovlju ( 1582.). Ovaj grb Raške nema povijesne podloge. to jest ne zna se prema čemu je načinjen.

Resić Resići su živjeli u okolici Bobovca. prešli su u Trogir. Nakon 1463. U grbovniku Korjenić – Neorićevom stoji zabilježeno da su bili dobri i vjerni u vojnoj služni. .

«knez humske zemlje s bratjom» nalazi se među potpisnicima na jednoj povelji kralja Tvrtzka II. 378 ). Vuk Rubčić. Isti historiograf navodi da je Stanislav Rupčić bio na dvoru Stjepana Nemanjića zadužen da vodi dvorsku kancelariju o grbovima («ban od cimerja») – Cimer je mađarska riječ i znači ukras nad štitom.VIII. 1615.1434. .Rubčić Rubčići su veoma ugledna obitlj iz Huma ( Hercegovina ). nad glavom. ( Miklošić. Monumenta serbica.) zna za Stanislava Rupčića i služi se njegovim životopisom Stjepana Nemanjića. pozivaju se na Stanislava Rubčića kao na onoga koji je prvi sastavio zbirku grbova. Dubrovački historiograf Jakov Lukarević ( 1551. Svi ilirski grbovnici. Ovo je djelo izgubljeno. Od 12.

Rušćijerević U djelu Mavre Orbinija «Kraljevstvo Slavena» opisana je borba bosanskog bana Stjepana II. . Da li je ovo grb vojvode Ružira i njegovih potomaka Ružirevića ( Rušćiezevića ) ? Sigurnijih podataka o pl. Vojvoda Ružir je prešao kasnije u službu Stjepana Nemanjića. 1353. Kotromanića ( 1314. obitelji Rušćijerevića nema. U toj borbi istakli su se dvojica bosanskih vojvoda: Poznan Purić i Ružir. ) protiv Branivojevića.

. ali podataka o toj plemićkoj obitelji nema.Sagrijelović Grb Sagrijelovića nalazi se u svim ilirskim grbovnicima.

( 1391. 1892. .. Da su Senčevići jednako Sankovići. Jivečeka «Vlastela humska na natpisu u Veličanima» objavljenom u Glasniku zemaljskog muzeja. Središte njihovi posjeda bilo je Nevesinje. Među najmoćnijim velmožama toga vremena su Sandalj Hranić.) slabi centralna vlast i jačaju snažni feudalci. braća Sanković i vojvoda Hrvoje Vukčić Hrvatinić. Save. str. herceg splitski.Senčević U vrijeme iza smrti kralja Tvrtka I. Braća Sanković ( Senčević ) su bili kaznac Sanko ( latinski Senco ) i župan Gradoje. 284. objašnjeno je u članku Konst. herceg Sv. Stjepan Vukčić. Senkov sin župan Bijeljak.

nema podataka.Sestričić Za plemićku obitelj Sestričić. .

Sitničanić U grbovniku Korjenić _ Neorić stoji za ovu plemićku obitelji da potječe iz Kosova Polja. . Drugih podataka o ovoj plemićkoj obitelji nema.

Sladojević Ime tepčije visokog dvorjanika ) Sladoja nalazi se na povelji bana Tvrtka I Kotromanića od 1.lipnja 1367. U Korjenić – Neorićevom grbovniku stoji da plemićka obitelj Sladojević potječe iz Imotskog. .

a prikazuje dvije rijeke ( Dravu i Savu ) a među njima lasicu ili kunu. Grb Slavonije je mijenjao svoj oblik. . U ovom grbovniku se vidi jedan od tih oblika: ti lasice na bijelom polju.Slavonija Ovaj grb Slavonije ne odgovara onom službenom što ga je hrvatsko-ugarski kralj Ladislav potvrdio 1496. godine.

pa se može zaključiti da je umjetnik htio prikazati Bogorodicu kao zaštitnicu Ilira i kao zaštitnicu bosanskog kraljevstva. .Slika Bogorodice Na ovoj slici treba uočiti amblem Bosne (dvije crne čvoraste grane i na njima dvije okrunjene crnačke glave ).

.Slika Svetog Jeronima Sveti Jeronim je zaštitnik Ilira.

Slika Svetog Kuzme i Damjana Sveta braća Kuzma i Damjan. . zaštitnici kuće Nemanjića.

Smokrović O plemićkoj obitelji Smokrović ( Smokronović ) nema podataka. .

Sojimirović Za plemićku obitelj Sojimirović postoje podatci da potječe s Glasinca ( kod Sarajeva ). .

Ferhad – beg Sokolović. ). sa sjedištem u Banja Luci. bosanski sandžak – beg od 1573. 2.Sokolović Sokolovići su poznata bosanska plemićka obitelj. kaže se za ovu obitelj da je prešla na Islam. Mehmed – paša ( rođen oko 1500. u Carigradu ). 3. . Poznati članovi ove obitelji jesu: 1. a zatim bosanski begler – beg od 1580. do 1580. Njihovo je sjedište kod Višegrada.. koji nakon obnavljanja pećke patrijaršije ( 1557. u Sokolovićima kraj Višegrada – umro 1579. U Borelijevom grbovniku (1700. U Banja Luci je podigao džamiju koja se po njegovom imenu zove Ferhadija. do 1588. Makarije Sokolović. ) postaje srpskim patrijarhom.

Budući da se od toga doba Srbija širila prema sjeveru. preuzet će ovaj grb sve veću važnost i postat će jedinim grbom Srbije. a kralju Milutinu koji je vladao u južnom dijelu Srbije ostao je grb Raške. stoljeću. U vrijeme kada kralj Dragutin ( 1276.Srbija Ovakav grb Srbije: crveno polje sa bijelim križem u sredini oko kojega su poredane četiri sjekire od halebarde ( viteško oružje ) javlja se u 14. . .1282. preuzet će on i ovaj grb.) preuzme sjeverni dio Srbije za se.

Tri srebrena kopita na štitu odaju raško porijeklo. .Stanković Grb ove plemićke obitelji nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. Ova obitelj potječe iz Vučevice kod Plive.

stoljeću. Aleksandar Solovjev u svom članku «Postanak ilirske heraldike i porodica Ohmučević» ( Glasnik Skopskog naučnog društva XII ( 1932. 98 ) navodi Tomaša Svilojevića kao pisca lažne povelje iz godine 1268. Navodi također i Mihaila Siladjija kao zapovjednika Beograda u XV. ). str. ali s napomenom da je to junak narodnog epa .Svilojević Za obitelj Svilojević nema sigurnih podataka.

Sudić Plemićka obitelj Sudić veoma je ugledna obitelj među bosanskim plemstvom. Na vjenčanju kralja Stjepana Tomaša sa Katarinom Kosača – Vukčić bio je prisutan Sudić ( ime mu nepoznato ). šejih – ul – islami kod Sulejmana El Kanuni. Ebusuud. . vitez iz Poljica. je član plemićke obitelji Sudić. Sudići su preselili u Poljica.

VIII. (Miklošić. Grb ove obitelji nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. nalazi se među bosanskim velikašima i dvorski knez Ivan Šantić.Šantić Plemićka obitelj Šantića starinom je od Neretve. 44o ). 1446. Monumenta serbica. . Na povelji kralja Stjepana Tomaša od 22.

. U gradu Hercegnovom što ga je podigao bosanski kralj Tvrtko I. živjeli su neki bosanski plemići i odatle su se raseljavali po okolini. Vjerojatno su to unčinili i Šestokrilovići.Šestokrilović Za ovu plemićku obitelj stoji u Korjenić – Neorićevom grbovniku da je iz Perasta ( Boka kotorska ).

i 15. . Živjeli su u 14. Sjedište ove obitelji je u Zažablju ( Crna Gora ). stoljeću.Šimraković Spominju se u Sutješkom rodoslovlju kao «slavni šimovani».

je mnogo sličan grbu u ovom grbovniku. Autentični grb bribirskih knezova – krilo labudovo. Šubićka. kliškog.Šubić Grb knezova bribirskih ulazi u Fojnički grbovnik u kojemu se uglavnom nalaze grbovi bosanskih i srpskih plemića. Od ovih rodbinskih veza dostatno je spomenuti da je majka bosanskog kralja Tvrtka I. i jer su rodbinske veze bosanskih vladara bile vrlo uske. jer je kneževska obitelj Šubića vladala u Bosni od 1299. . kćer kneza Jurja II. do 1322.

Tarzarović Grb ove obitelji nalazi se u ilirskom grbovnicima. . ali o samoj obitelji nema podataka.

U vrijeme pada Bosne. Zašto ? . prebjegli su u Italiju i postali su slavni u Toskani. Njihovi se potomci sada nazivaju Dudan. U velikom su srodstvu s Ohmučevićima.Tasovčić Tasovčići su starinom iz okolice Banja Luke.

U blizini Bobovca nalazi se selo Teševo.Teševčić Grb plemićke obitelji Teševčić nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. . Nema podataka o ovoj obitelji.

. – 1463. kojom kralj Dabiša potvrđuje Dubrovčanima njihove povelje uz glavne velikaše bosanskog kraljevstva nalazi se i župan Juraj Tihčinović.Tihčinović Na povelji od 17. Ovu plemićku obitelj zastupao je na dvoru posljednjega bosanskoga kralja Stjepana Tomaševića ( 1461.1392.VII. ) vojvoda Vukić Tihčinović.

. 65. župan vojvoda Sandalja Hranića ( Medo Pucić «Spomenici srpski. – 66. spominje se Toliša.Tolišić Grb plemićke obitelji Tolišić nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. ). U godini 1405.

Tomanović Za Tomanoviće stoji u Korjenić . priključuje bosanski ban Stjepan Kotromanić Zahumlje Bosni. Gradihna i zetski kralj Bodin (+1102. . Andrija. Miroslav. Zahumlje se odvaja od Bosne i postaje samostalno – Hercegovina. Godine 1322.Neorićevom grbovniku da su Toljenovići i da potječu iz Hercegovine. Prije njega su u Zahumlju vladali Petar. Toljen je knez Zahumlja (Hercegovina ). Godine 1448. Umro 1239. Daša. godine.).

). a zatim njegova žena Jelena. bilo je uzdrmano .. Vladanje kralja Tvrtka II. sin Tvrtka I. pa su po pravu seniorata došli na prijestolje najprije kralj Dabiša. ( vladao od 1353. ( ? –1448. Nije odmah naslijedio svoga oca.1391. jer je bio maloljetan.) nazvao se po starom bosanskom običaju imenom svoga oca Tvrtka Kotromanića i prozvao se Tvrtković.Tvrtkovići Kralj Tvrtko II.

Solovjev « Prinosi za bosansku i ilirsku heraldiku» u Glasniku Zemaljksog muzeja. 1234. Monumenta serbica 32 – 34. Arheologija. 127 ).IX. «gospode ugarske».) str. ).Ugrinović Plemićka obitelj Ugrinovića zvala se drugačije Sinovčići. A. . Od te obitelji bili su birani u Poljičkoj republici veliki kneževi i vojvode ( dr. U Poljicima je postojala ugledna obitelj Sinovčića. (1954. ( Miklošić. U bosanskim dokumentima spominje se knez Ugrin na povelji bana Matije Ninoslava iz god. sv.

.Vilić U grbovniku Korjenić – Neorić stoji da plemićka obitelj Vilić potječe iz Gornjeg Vakufa u Bosni. Drugih podataka nema. U okolici Gornjeg Vakufa nalazi se mjesto zvano Vilića Vrelo.

.Vladimirović Članovi ove velikaške obitelji obnašali su visoke službe na dvoru bosanskih vladara. Vladimirović Radivoj sudac je na dvoru kralja Stjepana Tomaša. Vladimirović Radoslav je uz kralja Stjepana Ostojića. Vladimirović Vladoje potpisuje povelje kralja Stjepana Tomaševića. Vladimirović Jurko je na dvoru Tvrtka II.

( A. ). . ( 1932. XII. str. Solovjev donosi bilješku prema kojoj bi Vlašić i Nemanjić bili jedno pleme. 98. ). Solovjev «Postanak ilirske heraldike i porodica Ohmučević» u Glasniku Skopskog naučnog društva.Vlašić U vezi sa grbom plemićke obitelji Vlašić A.

nekada naprasit i silan.) ove su četiri obitelji zauzimale najuglednije položaje u carstvu: Mrnjavčevići. pa nadalje. Balšići u Zeti i Vojinovići u jednom dijelu Huma. Noikola Altomanović ( Vojinović ) knez užički. Hrebljanovići. je identičan sa grbom o ovom grbovniku.Vojinovići U službi cara Dušana Silnog ( 1331. vode pljačkaški rat protiv Dubrovnika počevši od 1358. Njihov grb. . ) S njim izumire loza Vojinovića. – 1355. završio je bijedno svoj život. Brankovići. što ga donosi Orbini. Njegovi sinovi Vojislav i Toma «su gotovo uvijek stajali uz Sjepana Nemanju» piše Mavro Orbini u svojoj knjizi «Kraljevstvo Slovena» Tomin sin Nikola nazvan po imenu svoga oca Altomanović skupa sa svojim stricem Vojislavom. Ime obitelji potječe od Vojina. zarobljen i osljepljen ( 1373.

Iza 1463. ( Glasnik Zemaljskog muzeja . str.Vojković Na povelji bosanskog bana Stjepana II. među bosanskim velikašima nalazi se vojvoda Vojko od Usore. . ( 1906. ). obitelj Vojkovića je prebjegla u Šibenik. ). XVIII. Kotromanića iz godine 1322. 403.

knez užički. identičan je sa grbom u ovom grbovniku. Ime obitelji potječe od Vojina. Njihov grb. Tomin sin Nikola nazvan po imenu svoga oca Altomanović skupa sa svojim stricem Vojislavom vode pljačkaški rat protiv Dubrovnika. Brankovići. Balšići u Zeti i Vojnovići u jednom dijelu Huma. završio je bijedno svoj život zarobljen i osljepljen (1373. pa nadalje. – 1355.). . Nikola Altomanović (Vojnović ). počevši od 1358. nekada naprasit i silan. ) ove su četiri obitelji zauzimale najuglednije položaje u carstvu: Mrnjavčevići. S njim izumire loza Vojnovića. Njegovi sinovi Vojislav i Toma «su gotovo uvijek stajali uz Stjepana Nemanju» piše Mavro Orbini u svojoj knjizi «Kraljevstvo Slavena». Hrebljanovići. što ga donosi Orbini.Vojnovići U službi cara Dušana Silnog ( 1331.

Nema podataka u vezi s ovom plemićkom obitelji.Vraničić Grb plemićke obitelji Vraničić. nalazi se samo u Fojničkom grbovniku. .

. Monumenta serbica. ). 291 – 294. ( Miklošić. Iz godine 1419.Vukotić Knez Vukac Vukotić nalazi se među velmožama na povelji kralja Tvrtka II.

herceg Sv. Po ovom naslovu «herceg» nazvana je pokrajina kojom je on upravljao «Hecegovina» Katarina. Sin Vukca Hranića je glasoviti Stjepan Vukčić. Brat Sandalja Hranića zvao se Vukac Hranić ( + 1432. . Umro 1435. kći Stjepana Vukčića.Vuković Plemićka obitelj Vukovića potječe od Vlatka Vukovića. udala se za bosanskog kralja Stjepana Tomaša. veliki vojvoda bosanski. Od Hrane Vukovića potječe glasoviti Sandalj Hranić. Njegov brat Hrana Vuković. sina Vuka Kosače. Save. umro je 1432. ). veliki vojvoda bosanski. Ona je posljednja bosanska kraljica. Vlatko Vuković predvodi bosanske čete na Kosovu 1389.

Zajednički ( složeni ) grb A = Macedonia C = Bosna E = Dalmacija J = Nemanjić G = Hrvatska H = Raška K = Kotromanić I = Primorje F = B = Slavonija D = Bugarska Srbija .

Zlatonosović Nakon smrti kralja Tvrtka I. i ostali su u zarobljeništvu u Turskoj. I Stjepana Ostojića kao vojvode i savjetnici. bili su zarobljeni na Kosovu polju 1389. Stjepan i Vuk. . ) osamostaljuju se bosanski feudalci i postaju baruni. Njihova se oblast prostire između Spreče i Drine. – 1391. Na njihovu moć računa dubrovačka republika i šalje im darove. Stjepana Tvrtka II. Među bosanske barune spadaju braća Vukašin i Vukmir Zlatonosović. ( 1377. Oni su uz kralja Stjepana Ostoju. Trojica Zatonosovića: Vladj.

Zoranović Jedini podatak za ovu plemićku obitelj jest da ona potječe od Sarajeva. Taj podatak se nalazi u Korjenić – Neorićevom grbovniku sastavljenom 1595. .

Toj obitelji pripada Fra Anđeo Zvijezdović ( = Zvijezdić ). Braću fra Anđelovu. a to je povelja o slobodi katoličke vjere u Bosni. El Fatiha. koji je od sultana Mehmeda II. godine ( Glasnik Zemaljskog muzeja. ). U Bosni je u 15. ovaj grb govori da pripada obitelji Zvijezdić ili Zvijezdović. obitelj Zvijezdić ( de Stella) potječe iz Bosne ? Na ovu obitelj se poziva Petar Ohmučević u svom rodoslovlju kao na svoje rođake ( Mihailo Dimić «Relja Ohmučević» u Zborniku radova Vizantološkog instituta 1966.Zvijezdić Po zvijezdama na štitu i na ukrasu. str. knezove Domšu i Milutina. dobio «Ahdnamu». stoljeću postojala pl. obitelj Zvijezdović ( = Zvijezdić ). Da li dubrovačka pl. 110. . VI (1894). spominje Skender – baša 1486.

Mavro Orbini u svojoj knjizi «Kraljevstvo Slavena» spominje Mrkšu Žarkojevića. obitelj Žarkovića imala posjede na ušću Bojane.Žarkojević Prema Korjenić – Neorićevom grbovniku pl. obitelj Žarkojevića potjeće iz Zažabljaka. vlastelina u pratnji kneza Lazara Hrebljanovića i da je pl. .

U narodnoj pjesmi spomnje se «prokleta kula Ždralovića» u bugojanskom polju. .Ždralović Uz grb ove plemićke obitelji stoji u Korjenić – Neorićevom grbovniku napomena da Žralovići potječu iz Sutjeske.

zborniku da potječe iz Županjca na Duvnu. Ohmučevići se pozivaju na ovu obitelj kao na svoje srodnike.Županović Za ovu plemićku obitelj stoji u Korjenić – Neorićevom. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->