Alaupović

U Vukoslavićevom grbovniku iz godine 1700. ( čuva se kod obitelji Boreli u Beogradu ) nalazi se popis nekih plemićkih obitelji iz Bosne koje su doživjele 1463., ali su i nadalje ostale u Bosni. Među njima spominje se obitelj Alaupovića. Prema tomu Alaupovići su staro bosansko plemstvo. U poveljama bana Stjepana II. Kotromanića iz godine 1331. spominje se čelnik Hlap iz Usore. Njegov sin Pribislav Chlapponik se spominje na povelji istog bana godine 1345. (Glasnik Zemaljskog muzeja 1906. stranica 437. ). Da li su oni članovi obitelji Alaupovića ? Fra Nikola Lašvanin piše u svom Ljetopisu da obitelj Alaupovića živi u Fojnici. (Glasnik Zemaljskog muzeja 1915. str. 2757).

Balšić ( Baošić )
Osnivač dinastije Balšića, zetski vlastelin, Balša I., živio je u 13. stoljeću. Slavu obitelji Balšića pronijeli su Balšini sinovi: Stracimir, Đuro I.i Balša II. Spominju se u dokumentima iz 1360. godine, kao gospodari Zete i sjeverne Albanije. Bili su složni i proširili su svoju vlast prema sjeveru i zauzeli su Prizren (1372.) i prema Dubrovniku. S njihovom smrću prestaje moć Balšića. Stracimirov sin, Đuro II., nije bio u stanju da očuva baštinu, jer je imao snažne protivnike: Turke, koji su se nakon pobjede na rijeci Marici 1371. snažno učvrstili na Balkanu i Mlečane, koji su željeli zagospodariti na južno - istočnim obalama Jadranskog mora. Slabost Đure I. iskorištavaju Crnojevići, gospodari Crne Gore i bosanski ban Tvrtko I., koji preuzima Konavle. Đuro Balšić je umro 1378. Bio je zet srpskog kralja Vukašina. Njegov nasljednik Balša III., vodi bezuspješne borbe s Turcima. Poginuo je u borbi protiv Turaka 13.9.1385. S njim izumire dinastija Balšića, gospodara Zete. Po pravu nasljedstva Zeta je priključena Srbiji kneza Lazara Hrebljanovića.

Bakić U selu Donji Bakići kod Olova nalazi se veliki stećak na kojemu se vidi štit sa vučjom glavom. ( Glasnik Zemaljksog muzeja, 1889. str. 74 ).

.Bibić U Korjenić – Neorićevom grbovniku stoji da plemićka obitelj Bibić potječe od Midenog brda u Zagorju. Drugih podataka nema.

Bijeloperović U grbu ove plemićke obitelji vidi se krilo s bijelim perjem. Grb Bijeloperovića nalazi se u ilirskim grbovnicima ( u Korjenić – Neorićevom u Zagrebu. O plemićkoj obitelji Bjeloperovića nema podataka. . dakle grb koji objašnjava ime plemićke obitelji. u Skorojevićevom u Beču ).

napominje se da pl. .Bilošević U Korjenić –Neorićevom grbovniku. obitelj Bilošević potječe od Mostara. U jednoj povelji iz godine 1395. nalazi se potpis kneza Stipca Biloševića od Usore.

. nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. osim što se u Korjenić – Neorićevom grbovniku spominje da potjeće iz Duvna. O ovoj plemičkoj obitelji.Bisaljić Grb ove plemičke obitelji. nema podataka.

Bogašinović Bogašinovići se zovu još i Dobrašinovići. Grb Bogašinovića se nalazi u Korjenić – Neorićevom grbovniku. Imali su svoje posjede u okolici Nikšića. . Bili su u srodstvu sa Ohmučevićima i kao takvi ulaze u njihov ( to jest Fojnički ) grbovnik.

Bogopanković Grb plemićke obitelhji Bogopanković nalazi se u grbovniku Korjenić – Neorić i u grbovniku što se čuva u muzeju primjenjenih umjetnosti u Beogradu. . Vlah Opanković ( Bogopanković) spominje se u narodnoj pjesmi u vezi sa Reljom Krilaticom ( Ohmučević ).

dakle koncem 16. stoljeća po zamisli dubrovačkih ilira.Bosna Grb Bosne je složen od dva grba: od grba Bosne kakav je izradio Ulrich Richental u svom grbovniku rađenom između 1414. S ovakvom kombinacijom oni su htjeli reći da je srce Ilirije u Bosni. – 1418. stoljeća. nego da potječe iz vremena ilirskog pokreta u Dubrovniku. Ovaj ilirski grb Bosne. . i od grba Ilirije sastavljenog koncem 16. Ovaj grb Bosne odaje da Fojnički grbovnik nije sastavljen 1340. nije sličan grbu Bosne iz doba bosanskih kraljeva: plavo polje sa zlatnom krunom od ljiljana.

Solovjev . A. . ). str. sveska IX ( 1954. nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. 93. Nova serija. Bosnići su preselili u Ugarsku. «Prilozi za bosansku i ilirsku heraldiku» u Glasniku Zemaljskog muzeja u Sarajevu ( Arheologija).Bosnić Grb plemičke obitelji Bosnić. Tamo su uključeni u ugarsko plemstvo. Dr. Grb što su ga dobili u Ugarskoj ne slaže se sa ovim ovdje.

. Drugih podataka nema. Potječu iz Risve.Branilović Grb ove plemićke obitelji nalazi se u svim ilirskim grbovnicima.

žene Stjepana Tomaševića vjenčan.IV.1459. – 1502. Iza Đure II. Despot Lazar Branković umro je 1458. . Umire 1456. okrunjen. Vukov brat Đuro I. ) živio je vojvoda Mladen. Isticao se u bojevima s Turcima i zbog toga opjevan u narodnoj pjesmi kao Zmaj Ognjeni Vuk. 1. . Naslijedio je despot Lazar. Naslijedio ga je Vuk. zida Smederevo. Iza Vuka imenovan j e za despota Đuro II. . spominje se u vezi s bitkom kod Angore 1402. novu prijestolnicu Srbije. ). Od godine 1427..Brankovići U vrijeme Stefana Dečanskog ( 1322. nakon što je Beograd oslobođen turske opsade. ( 1486. možda potomak Nemanjinog sina Vukana. ) i s njim izumire loza Brankovića. Vuk Branković. Njegov sin Branko Mladenović bio je namjesnik cara Dušana u Ohridu.1331. Opjevan je u narodnoj pjesmi. otac bosanske kraljice Mare. Njegovi sinovi Vuk. Vodi borbe i s Turcima i s Ugrima. Umro je 1485. do 1430. Đuro nasljeđuje baštinu despota Stefana Lazarevića svoga ujaka. zet kneza Lazara pogiba s njim na Kosovu 1389. 1461. Đuro i Roman zovu se Brankovići. dolazi za despota Jovan ( 1496. – 1496. Đuru I.

Brzojević U grbu ove plemićke obitelji nalazi se riba. Drugih podataka nema. . i prema poslovici «brz ko riba « ovaj znak označuje jednu vrlinu dotične plemićke obitelji. U Korjenić – Neorićevom grbovniku stoji da ova obitelj potječe iz Rogoznice ktraj Omiša.

. Pored lava na novcima se javlja i orao. jer i Bugarska ulazi u sferu ilirskog pokreta. među kojima ovaj fojnički grbovnik zauzima važno mjesto.) . javlja se i grb Bugarske s lavom. stoljeća S pojavom ilirskih grbova. – 1393.Bugarska Lav se javlja na bugarskim novcima od vremena cara Ivana Šišmana ( 1271. i tako lav prestaje biti jedinstveni državni amblem za Bugarsku do kraja 16.

U Korjenić . .Burmasović U okolici Stoca u Hercegovini postoji od 1400. godine pastirska općina Burmasovići. Neorićevom grbovniku navodi se da su Burmasovići iz Podbilja kraj Imotskog. Nema podataka o ovoj plemićkoj obitelji.

. ali se nalazi u ostalim ilirskim grbovnicima.Cetinjanić Ovoga grba nema u Korjenić – Neorićevom grbovniku. Nema podataka o ovoj obitelji osim što samo njezino ime pokazuje da potječe iz područja rijeke Cetine.

VI. vojvoda Vlatko Kovačić ( u Ljetopisu fra Nikole Lašvanina u Glasnuiku Zemaljskog muzeja XXVII (1915. Na općem sastanku bosanskog plemstva što ga je 24.1446.). stranica 273.). Vojskovođa kralja Tvrtka I.. .).). stranica 282. održao kralj Stjepan Tomaš u Konjicu.Kovačić Iz ove plemičke obitelji spominje se godina 1378. nalazi se Ivan Kovačić vojvoda Donji Kraja (Glasnik Zemaljskog muzeja XXVII (1915.

). ). Zeta je zauzeta 1499. prenaša prijestolnicu iz Žabljaka prema jugu. oslanja se na Mletke. na Cetinje ( 1485. – 1490. – 1465. – 1528. i 15. pa do 1362. . – 1499. preuzimaju Crnojevići vlast u Zeti ( Crnoj Gori ). nemoćni su pred turskim navalama. ) i Stefan (1469. On vlada u «Crnogorskom sandžaku» ( 1514. Jedan član iz ove obitelji nazvan je Crnoje .). odvaja se od srpskog despota Đure Brankovića i osamostaljuje se. Nakon smrti Balše III. Posljedni Crnojević je Ivanov poturčeni sin Skender – beg. – 1496. koji osvajaju dio po dio od Srbije. Stefan Crnojević ( 1426. Da bi bolje zaštitio svoju zemlju od Turaka. koji se spominje u dokumentima od godine 1326. stoljeću.Crnojevići Crnojevići su vlastelinska i vladalačka obitelj u Zeti (Crnoj Gori ) u 14. čelniku. S njim izumire loza Crnojevića. dalje od Turaka. ). ( 1419. Njihovo prvo obiteljsko ime bilo je Đuraševići po Đurašu Iliću. Njegovi sinovi i nasljednici Đuro ( 1490. Njegov sin Ivan ( 1465. i po njemu se njegovi potomci nazivaju Crnojevići. ). ).

Čihorić Čihorići su bili u XV. Vlatko župan. Na spomeniku piše da su živjeli « u dane kralja Tvrtka «. Dabiživ i Stjepko. stoljeću jedna od znamenitijih porodica u predjelima između Neretve i Kotorskog zaljeva. Nenac je bio kaznec (blagajnik). . Vlatko. Dabiživ sluga ( dvorjanik ). Na nadgrobnom spomeniku u Veličanima ( Popovo Polje ) spominju se svi Čihorići: Nenac. a Stjepko Tepćija (nadglednik nad službom).

). nakon krunidbe.lipnja 1446. u prisutnosti kralja Stjepana Tomaša nalazi se uz ostale velikodostojnike i Pavao Čubretić vojvoda zvornički i glavni peharnik ( Glasnik Zemaljksog muzeja XXVII ( 1915. studenog 1461. stranica 282. .Čubretić Na općem sastanku bosanskog plemstva održanom u Konjicu 24. Isti Pavao Čubretić nalazi se među potpisnicima na povelji posljednjega bosanskog kralja Stjepana Tomaševića izdanog u Jajcu 23.

u grbovniku Vergila Solisa. i 1418. godine Iz ovog grbovnika preuzeo ga je 1483. Preko ovih grbovnika prešao je grb Dalmacije u ilirske grbovnike rađene koncem 16. a 1575. među koje se ubraja i ovaj Fojnički. ali se misli da tri okrunjene glave označuju pobjedu nad gusarima. . u Kosmografiji Sebastijana Münstera. Konrad Grünenberg u svoj grbovnik. Simbolika grba Dalmacije nije opisana . stoljeća.Dalmacija Grb Dalmacije javlja se po prvi put u grbovniku Ulricha Richentala sastavljenom u razdoblju između 1414. Objavljen je zatim 1555.

. U narodnoj pjesmi spominje se junak Novak Debeljić. 97. Solovjev «Postanak ilirske heraldike i porodica Ohmučević» u glasniku Skopskog naučnog društva XII ( 1032.Debeljić U Korjenić – Neorićevom grbovniku stoji da ova plemićka obitelj potječe iz Lazarićja u Srbiji.). ( A. ) str.

junaka narodne pjesme o kojem govore Vrančić i Gerlah u svojim putopisima ( « Postanak ilirske heraldike i porodica «Ohmučević» u Glasniku Skopskog naučnog društva XII ( 1932. . ) stranica 98. Aleksandar Solovjev zna za Novaka Debeljića. ).Debeljić Za Debeljiće se kaže u Korjenić – Neorićevom grbovniku da potječu iz Lazarevića u Srbiji kao i Oblačići.

.Deskojević Grb plemićke obitelji Deskojević nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. Bližih podataka nema.

Sudeći po heraldičkim elementima izraženim na štitu moglo bi se reći da su Didlovići iz Raše. O plemićkoj obitelji Didlovića nema podataka. .Didlović Grb ove obitelji nalazi se u Korjenić – Neorićevom grbovnikui u ostalim ilirskim grbovnicima.

Dinjičić
Velmože Dinjičići imali su posjede u istočnoj Bosni oko Srebrenice. Od ove plemićke obitelji spominju se u bosanskim poveljama od 1399. do 1421. ovi velikaši: Dinjičić Kovač uz kralja Ostoju. Dinjičić Dragiša kao knez od Podrinja uz kralja Stjepana Tomu i Tvrtka II. Dinjičić Vladislav uz kralja Tvrtka II. Posljednji od roda Dinjičića spominje se godine 1442. Kovač Dinjičić na čelu 600 do 700 konjanika u obrani Bosne. Njegovi potomci nazivaju se Kovačevići.

Dinjić
Grb plemičke obitelji Dinjić (Deignich ), nalazi se u ilirskim grbovnicima , ali nema bližih podataka odakle su i kakave su službe vršili.

Djendisaljić Grb Djendisaljića nalazi se u ilirskim grbovnicima, ali pobližih podataka o toj plemićkoj obitelji nema.

.ićkoj obitelji Dobrijević nema podataka. O plem.Dobrijević Plemićka obitelj Dobrijević nalazi se samo u Fojničkom grbovniku. ali se na povelji bana Stjepana Kotromanjića iz godine 1332. spominje Vlatko Dobrovojević.

. Sin Miltjena župan Sanko je osnivač pl. str. prvi član plemičke obitelji Dražojevića. 1892.Dražojević Milutin Dražojević. obitelji Sankovića koji se nazivaju također i Senčević (vidi članak Konst. 279 – 285. uz bosanskog bana Stjepana Kotromanića. spominje se godine 1332. Jerečeka «Vlastela humska na natpisu u Veličanima» u glasniku Zemaljskog muzeja. uz Stjepana Nemanjića. a godine 1334. ).

). Studiju « o Dukađinima « napisao je I.Božić u Zborniku Filozofskog fakulteta u Beogradu VIII. Nakon pada Albanije. Nakom smrti Balše II. ). Iz ove obitelji spominje se Pavao Dukodini ( +1467. preuzimaju vodeća mjesta u Gornjoj Zeti.Dukađinović Dukađinović ( Dukađini ) veoma je ugledna albaneška obitelj iz plemena Mirdita. Balšića. Dukađini odlaze u Mletke. Vojisava. kćerka Skenderbega Kastriotića udata je za Luku Dukađini. –1 ( 1964. . gdje imaju posjede.

Drugih podataka o ovoj plemićkoj obitelji nema. .Ekličić Grb plemićke obitelji Ekličić nalazi se samo u Fojničkom grbovniku.

Enzeblović Grb plemićke obitelji Enzeblović ( kod Korjenić – Neorića Enzebinović ) nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. Plemićka obitelj Enzeblović je starinom iz Grahova.

Frankopanopvić
Na ovom grbu vide se dva lava kako lome kruh ( leones prangentes panem). Od dijelova prand (entes) pan(em) nastalo je obiteljsko ime rimskih Frankopana, jedne grane krčkih knezova sa sjedištem na Trsatu. Od godine 1430. usvajaju krčki knezovi ovaj rimski grb kao svoj, a dotle su imali zvijezdu u štitu.

Glumčić
U vezi s ovim grbom treba napomenuti da se on u svim ilirskim grbovnicima pripisuje plemićkoj obitelji Glavić, jedino se u Fojničkom grbovniku pripisuje obitelji Glumčić. Obitelj Glumčić je u vrijeme sastavljanja ovog grbovnika imala ugledne članove u franjevačkom redu u Bosni. Ovu zamjenu objašnjava A. Solovjev u svojoj stuiji «Postanak ilirske heraldike i porodiva Ohmučević» u Glasniku Skopskog naučnog društva XII. ( 1932. ), str. 103.

Gojković Grb plemićke obitelji Gojković. nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. Pobliži podataka o ovoj plemićkoj obitelji nema. .

Gradanovići Ime ove plemićke obitelji nalazi se u svim ilirskim grbovnicima . U Korjenić – Neorićevom grbovniku napominje se da obitelj Gradanović potječe iz Kozice nedaleko od rijeke Cetine. .

–1427. jer sastavlja ugovore i povelje. Njegov sin Stjepan Lazarević (1389.Grebljanović Osnivač ove obitelji je Pribac Grebljanović ( Hrebljanović) srpski velikaš iz 13. Sa njegovom smrću izumire obitelj Grebljanovića.VI. Pri diobi srpskog carstva nakon smrti cara Dušana. Nasljeđuje ga njegov sestrić Đuro Branković. ) obnašao je na dvoru Stjepana Nemanjića (Dušana Silnog ) službu logofeta.1389. Prijestolnica njegove kneževine je grad Kruševac. zapao je kneza Lazara sjeverni dio. – 15. . ) proživljava teške godine kada se Turci učvršćuju na Balkanu a posebno u Srbiji.VI. stoljeća.. koja se na dvoru bosanskih kraljeva naziva stavilac. Nakon njegove pogibije na Kosovu Polju 15. Njegov sin Lazar ( 1329.1389. ulazi u narodnu poeziju kao car Lazar.

Mjesto odakle potječe ova porodica nesigurno je.Grubčević Grb plemićke obitelji Grubčević nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. Postoji mogućost da je ovo grb Vuka Banića – Kotromanića nazvanog Grubčević. koji je živio u progonstvu u Dubrovniku sedam godina. O Vuku Baniću – Kotromaniću (Grubčeviću ) pisao je Dr. Prema Korjenić – Neorićevom grbovniku oni potječu iz Čitluka kraj Mostara. str. 1915. Monumenta serbica. spominje se Božidar Grubčević (Miklošić. Na ovom grbu vide se boje Dubrovnika. . 506 ). Godine 1463. unuka kralja Tvrtka I. 359 – 363. Ćiro Truhelka u glasniku Zemaljksog muzeja.

Bjelhan. Radonja. knezovi od starine». Grubešić ) su se preselili u Mletke i dobili su velika priznanja za svoje zasluge. Zanimljiva su imena tih «brljara»: Ugrin. Grubiša. .Grubišević Uz grb ove plemićke obitelji nalazi u Korjenić – Neorićevu grbovniku slijedeća napomena: «od različitih mista. Grubišević (Grubišić. Semijum. Od ovoga su plemena Grubissichi na Makarskoj. Da li ovi «knezovi od starine» potječu od Grubiše peharnika čije se ime nalazi među «brljarima» bana Matije Ninoslava iz godine 1234. Purča. Grdomil.

– 1470. Njega mole Dubrovčani da dopusti svojim ljudima da stupe u službu Dubrovniku.Grupković Godine 1430. upravlja župom knez Radić Grupković . U razdoblju između 1450. spominje se župan Grupko u Dračevici.

( Glasnik Zemaljskog muzeja.Halenić ( Aljinić ) U okolici Kraljeve Sutjeske ima selo Haljinići. 339. U nekrologiju franjevačkog samostana u Kraljevoj Sutjesci spominje se da je godine 1606. 1916. . umro Marijan Aljinić rodom i Aljinića. str. Sela su prema starom običaju nazivaju po imenu vlastelina komu pripadaju.

.Hrabrenović Uz grb ove plemićke obitelji nalazi se u Korjenić – Neorićevom grbovniku napomena da ova obitelj potječe iz Banja Luke. Drugih podataka nema.

Hrvatska Grb Hrvatske ima od davnina oblik šahovskog polja u kojem pojedine kocke predstavljaju plemena ujedinjena u državnu zajednicu. U Fojničkom grbovniku broj kocki je 5 x 5 Šahovsko polje s 8 x 8 kocki javlja se kao grb Hrvatske na povelji o izboru Habsburgovaca za hrvatske kraljeve 1527. Od te godine je pravo šahovsko polje stalan grb Hrvatske. godine. .

Save i Vrbasa. da postane bosanskim kraljem.Tada je ovaj veliki vojvoda bosanski ušao u tok i zbivanja europske politike. godine. – 1416. Hrvatin sin Stjepanov spominje se u dokumentima 1299. velikog bosanskog vojvode Hrvoja Vukčića Hrvatinića ( oko 1350.Hrvojevići Na slici je grb splitskog hercega i . imenovao ga je napuljski vladar Ladislav za hercega grada Splita i za svog glavnog namjesnika. koji se zbog toga zovu Donji Kraji ( partes provinciarum inferiores terre Bossinensis ).ne ostavivši potomka. Godine 1403. obratio se Turcima za pomoć i pozvao ih u Bosnu 1415. Umro je 1416. . Ne nalazeći načina da obrani sebe i Bosnu od Sigismunda. centralna je osoba u političkom životu Bosne u razdoblju između 1390. čija se vlast proteže u donjem toku rijeke Une. kao knez u Ključu.. nalazi se ime njegova oca ( Vukac ) i njegova djeda Hrvatina. do 1415. ). Veliki vojvoda Hrvoje Vukčić Hrvatinić. U prezimenu vojvode Hrvoja. kada vodi opasnu igru s kraljevskim krunama. Branio je samostalnost Bosne od pretenzija ugarskog kralja Sigismunda .

ali su imena različita: kod Korjenića Favković. Nema podataka za ovu plemićku obitelj. . kod Skorojevića Huanković.Hvaoković Grb ove plemićke obitelji nalazi se u svim ilirskim grbovnicima .

svih ilirskih (to jest slavenskih ) zemalja na Balkanu. ako se računa rimski Illyricum. Amblemi koji su uzeti za ovaj grb. . najvjerojatnije je Slovenija.Ilirija Zemlja na koju se odnosi ovaj grb Ilirije. zaista se nalaze na mnogobrojnim nadgrobnim spomenicima i ukrasnim predmetima iz ilirskih vremena i zatim u Srednjem vijeku. ovaj bi grb mogao poslužiti kao grb cijeloga Balkana. Po svojim amblemima: polumjesec i zvijezda.

Sinovi Pavlovi su Petar i Radoslav Pavlović. – 1391. Oni su dugo godina bili najmoćniji velikaši u Bosni i sudjelovali su u svim važnim događajima bosanskog kraljevstva. Rogatica. On ima sina Ivaniša. pri obrani Bosne. ( 1377. Petar je poginuo u borbi 1420. Kladanj. pri razračunavanju političkih frakcija među bosanskim plemićima. Stoluje u Borču. ) kao veledostojnici. Ubijen je 1415. . nalaze se na dvoru kralja Tvrtka I. Držao je rudokope u Olovu i Fojnici. U vrijeme progona bogumila stavili su se njima u zaštitu i oslonili su se na Turke.Jablanić Jablanić Radin i sin mu Pavao Radinović. Pavao Radinović vlada na području između rijeke Bosne i Drine. Pavlovići su izginuli 1463. Radoslav nastavlja vladanje u «zemlji Pavlovića» u kojoj se nalazi Vlasenica.

održao kralj Stjepna Tomaš s ciljem da učvrsti bosansko kraljevstvo i Rašu.VI. bili su prisutni i bosanski i srpski velikodostojnici.Jamometović Na općem sastanku što ga je 24. ) stranica 282. ( Glasnik Zemaljskog muzeja XXVII ( 1915.1446. . kraljev namjesnik u Raši. Među srpskim velikodostojnicima nalazi se i vojvoda Velimi Jamometović.

slažem se sa grbom Kačića um ovom (Fojničkom ) grvoniku. upletali su se Kačići u unutrašnje prilike u Bosni. potpisali Pacta conventa. Grb Kačića sa nadgrobne ploče u Drašnici iz XV. Stoljeća.. Područje njihove vlasti bilo je između Cetine i Neretve sa sjedištem u Omišu. Godine 1222. Osvajanjem Omiša od strane Mlečana strušena je moć Kačića. Kao susjedi Bosne a još više kao vatreni pristalice bogumila. ometaju križarsku vojnu protiv bogumila u Bosni. stoljeća došla je njihova krajina ( od Cetzine do Neretve ) pod tursku vlast. . Pod kraj XV.Kačić Kačići su bili jedno od dvanaest hrvatskih plemena koja su 1102.

Juraj Kastriotić. Zato se i njegov grb nalazi u grbovniku bosanskog plemstva. gospodar Kroje. Najstariji član ove obitelji koji se spominje u povijesti bio je Ivan Kastriotić. – 1468.Kastriotić Kastriotići su albanska kneževska obitelj iz 14. Živio je od 1403. nakon nekoliko uspješnih pobjeda nad turskim vojskama. U sudbonosnim godinama bosanskog kraljevstva tražio je posljednji bosanski kralj pomoć za obranu i od njega. . pronio je slavu svoje obitelji po cijeloj Europi i ušao je ne samo u povijest . Njegov sin Juraj ( u Carigradu za vrijeme zatočeništva nazvan Skender – beg ). obećao mu je svoju pomoć. nego i u narodnu poeziju. stoljeća.

Klešić Velmože Klešići Petar i Pavao stalno se nalaze uz bosanske kraljeve. .XII. Knez Petar Klešić spominje se na povelji kralja Stjepana Ostojića od 4.. Klešića Pavla za vojvodu bosanskih četa.1419.a slijedeće godine je u sviti kralja Tvrtka II. Godine 1389. imenovao je Tvrtko I.

On je sagradio crkvu i samostan u Kreševu. ) istakao se kao branitelj Bobovca. Soli. u dvorskoj službi kod bana Tvrtka. Andrija Knežević se spominje godine 1370. Toma Knežević ( +1451. Mihael Knežević imao je za ženu Anu iz kneževske obitelji Ohmučevića. Ova kneževska obitelj ostala je u Bosni i nakon pada bosanskog kraljevstva i granala se. Kamena i kao vojvoda nad tisuću vojnika. spominje se Andrija Knežević kao gospodar Gračaca. Jakov Knežević prati kraljicu Katarinu u Italiju. Godine 1398. . Augustin Knežević bio je oženjen sa Ivanicom Šestokrilović.Knežević Kneževići su ugledna kneževska obitelj iz XIII. stoljeća.

– 1542. koji i sada nosi njihovo ime – Kopčići. Od sultana Sulejmana II dobili timar u okolici Rame. istakli su se Džafer – beg i Murat – beg Kopčić. Među njima je i pl. obitelj Kopčić. Za vrijeme turskih navala na Ugarsku ( 1525. .Kopčić U Borelijevem grbovniku nabraja se nekoliko bosanskih plemičkih obitelji koje su prešle na Islam.

Prvi od Kopjevića spominje se dvorski knez Radić Kopjević u službi velmože Radoslava Pavlovića gospodara Podrinja sa sjedištem u tvrdom gradu Borču. Uz Radića spominje se i Ozrin Kopjević župan kneza Pavla. . Iz ovih podataka se vidi da je plemićka obitelj Kopjevića živjela u 15.Kopjević Četiri koplja na štitu Kopjevića pokazuje odakle dolazi ime ove pl. obitelji i kakvu su službu vršili njezini najstariji članovi. stoljeću.

a mlađi zvan Hrana. Tu samostalnost ostvaruje 1448. Na kraljevskom dvoru je čašćena kao kraljica majka i zato je priznata kao posljednja bosanska kraljica. stoljeća. Vlatkov brat Hrana Vuković.. Na dvoru bosanskog kralja Tvrtka I. vojvoda bosanski. Sandalj se bori da obrani bosansko kraljevstvo od nasrtaja Sigismunda. Kćerka Stjepana Vukčića Katarina udala se za bosanskog kralja Stjepana Tomaša. Umrla je u Rimu. stoljeću.).Kosačić Obitelj Kosača spada među najuglednije obitelji bosansko – hercegovačkog plemstva u 14. ( + 1391. obnaša Vlatko Vuković najuglednije službe. Skupa sa hrvatskim vojvodom Ivanom Poličnom sudjeluje u bitci na Kosovu 1389. nazvat će se njegovi sinovi Vukovići. 1478. nakon smrti bosanskog kralja Tvrtka I. koja se zatim po njemu naziva Hercegovina. Osnivač ove obitelji je Vuk Kosača. postavši hercegom humske zemlje. Ona je maćeha posljednjeg bosanskog kralja Stjepana Tomaševića. i 15. U burnim događajima. Njegov stariji sin Vlatko bio je vojvoda humski. otac je glasovitog velmože Sandalja Hranića. njegov bratić Stjepan Vukčić (tako nazvan po ocu Vukcu ). godine. . Po njegovu imenu Vuk. Živio je koncem 14. Bori se također i za samostalnost Hercegovine.

Kosović U Korjenić . ). ). str. ( 1932.Neorićevom grbovniku stoji da plemićka obitelj Kosovića potječe iz Cetine i da su pređi bili knezovi. Prema Borelijevu zborniku Kosovići su prešli na Islam. Bosanski historičar Fra Filip iz Očevije u svojoj knjizi «Epitome» spominje u godini 1568. . ( A. Solovjev « Postanak ilirske heraldike i porodica Ohmučević « u Glasniku Skopsko naučnog društva XII. Fra Martina Kosovića. 98.

.Kostanjić Za Kostanjiće se tvrdi u Korjenić _ Neorićevom grbovniku. da su starinom iz Gornjeg Drvenika u Primorju. Bili su u višestrukom srodstvu s Ohmučevićima.

Nasljeđuje ga Tvrtko I. Stjepan Ostoja ( od njega potječe pobočna loza Ostojića). Sjedište obitelji je u župi Zemljak. Nakon rasula Nemanjičke države u Srbiji 1371.Kotromanić Obitelj Kotromanića vlada u Bosni od XIII. – 1391. godine. – 1353. i kao kralj od 1377. bosanski ban Tvrtko I. do 1377. kruni se za kralja Srbije. unuk srpskoga kralja Dragutina..). Stjepan Toma ( od njega potječe pobočna loza Tomaševića) i Stjepan Tomaševvić (+1463.). Tvrtko II. . preuzima dio svoje baštine i godine 1377. Kotromanić ( 1316.). – 1287. Jelena. u gradu Kotoru ( sada Kotor Varoš ).).). do XVI. Tim se nazivom ponose Kotromanići cijelo vrijeme svoga kraljevanja ( do 1463. «Kotroman» (1287. – 1316. ( od njega potječe pobočna loza Tvrkovića). Po gradu Kotor naziva se sin bana Prijezde Stjepan I. Njegov sin i nasljednik je Stjepan II. Obitelj potječe od bana Prijezde ( 1254. Stjepan Ostojić. Kao ban od od 1353. Stoljeća. Slijedeći kraljevi su: Dabiša.

Kraguenić U grbu krilo kragujevo pokazuje da je grb napravljen prema imenu obitelji. ( 1932. Solovjev « Postanak ilirske heraldike i porodica Ohmučević» u Glasniku Skopskog naučnog društva XII. 99 ). . str. Za ovu plemićku obitelj zna se da su bili glasoviti knezovi bosanski a da su se kasnije preselili u Poljica gdje su uživali veliki ugled ( A. ) .

Krajčinović Grb ove plemićke obitelji nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. Iz ove obitelji spominje se knez Radoje kao komornik hercega Stjepana Vukčića u godini 1466. str. ). . ( 1932. ( A. Solovjev «Postanak ilirske heraldike i porodica Ohmučević». 98. U Glasniki Skopskog naučnog društva XII.

). kao vojskovođa u Stonu. spominje se karnac ( blagajnik ) kralja Tvrtka I. izdao «Napredak» str. Na njega računaju Dubrovčani u borbi protiv Mlečana ( Povijest hrvatski zemalja Bosne i Hercegovine.Krasojević Plemićka obitelj Krasojević starinom je iz Hercegovine ( iz okolice Bileća ). Godine 1378. 318. .

– 1443. do 1418. nose prezime po očevu imenu. do 1404. odobrili kupnju puščanog praha. braneći Kreševo. Treći sin kralja Stjepana Ostoje . U sudbonosnoj godini 1463. Njegovi sinovi kralj Stjepan Ostojić (1443. Radivoj. kad je on nastupio po drugi put (1421. On vlada prvi put od 1398. koji je osporavao vladanje Tvrtka II. pokazao je mnogo hrabrosti u obrani bosanskog kraljevstva. Ova grana započinje s kraljem Stjepanom Ostojom Kristić. Dubrovčani su mu 29. ali je sve već bilo prekasno.. i drugi put od 1408.Kristić Kristići su jedna grana kraljevske porodice Kotromanića. .1463. – 1461 ).V. zadržao je prezime Kristić. ) i držao se prema njemu kao protukralj.

U Korjenić – Neorićevom grbovniku stoji napomena da Križići potjeću od Vinjana kod Posušja. Drugih podataka nema. .Križić Grb plemićke obitelji Križić nalazi se u ilirskim grbovnicima.

97. . ( 1932.Kružičević Plemićka obitelj Kružičevići ( Krusichichi ) bosanskog je porijekla od bosanskog velikog kneza Tišimira. Solovjev « Postanak ilirske heraldike i porodica Ohmučević». Glasnik Skopskog naučnog društva. XII. ( A.) . Preselila se u Poljica u katun Zvečan. str. ) .

Drugih podataka nema. .Kukretić U Korjenić – Neorićevom grbovniku stoji napomena da ova plemićka obitelj potječe iz Bosne.

Kutlović U svojoj studiji «Postanak ilirske heraldike i porodica Ohmučević» objavljenoj u glasniku Skopskog naučnog društva XII ( 1932. ) Aleksandar Solovjev piše da knez Tasovac nosi naslov katunara Kutlovića. Katunar je plemićki naslov za plemstvo u zetskom kraju. .

Ljubetić O plemićkoj obitelji Ljubetić nema bližih podataka. . Njihov grb se nalazi u svim ilirskim grbovnicima.

Tamo su bili knezovi. i 1432. . U srodstvu su sa Ohmučevićima i kao takvi ulaze u njihov ( to jest Fojnički ) grbovnik. kao opasni za Dubrovnik. U dokumentima se spominju u godini 1404.Ljubibratić Ljubibratići potječu iz okolice Trebinja.

. objavio njemački heraldičar Vergil Solis iz Nürnberga.Makedonija Grb Makedonije: Zlatni lav s krunom nad glavom i crveno polje na štitu. Iz ovog grbovnika prešao je u ilirske grbovnike među kojima jedno od prvih mjesta zauzima ovaj Fojnički grbovnik. što ga je 1555. javlja se po prvi put u grbovniku «Libellus scutorum vel signorum publicorum».

Stoljeću.. i teško je odrediti kraj odakle potječe njezina starina.Margutić Plemićka obitelj Margutić ( Margetić. Članovi ove obitelji bili su u srodstvu s Ohmučevićima u XVI stoljeću. Godine 1569. . spominje se u Poljicima Marko Margutić. Margutići su živjeli u Fojnici u XVI. Margitić ) veoma je raširena.

U godinama 1378. Acta Bosnae. Iz ove plemićke obitelji potjeće Fra Grgur Masnović. Monumenta serbica. ). 316. ( Fermendžin. provincijal franjevaca u Bosni. 237 ). spominje se knez Priboja Masnović ( Miklošić.Maslovići Maslovići ( Masnovići ). kako stoje u Korjenić – Neorićevom grbovniku. – 1399. 226. 189. plemićka obitelj starinom iz Livna. .

U Borelijevom grbovniku se kaže za ovu obitelj da je preselila u Ankonu ( Italija ) i da se tamo istakla svojim zaslugama. napominje se da ova plemička obitelj potječe iz Raska. .Matejković U Korjenić – Neorićevom zborniku grbova.

. ali bez ikakvih podataka o toj plemićkoj obitelji.Meklinić Grb Meklinića nalazi se u ilirskim grbovnicima.

. Iz ljetopisa fra Nikole Lašvanina zna se da je u Fojnici živjela obitelj Miljenović. ali bez podataka u vezi s njom.Milienović Grb ove plemićke obitelji nalazi se u svim ilirskim grbovnicima.

Mirilović U godini 1430. spominju se u dubrovačkim dokumentima Mirilovići, podanici Sandalja Hranića (Glasnik Zemaljskog muzeja, 1917. str. 160. ). Selo Mrilovići nalazi se u okolici Bileća. ( Glasnik Zemaljskog muzeja 1907. str. 392.

Mokrović Grb plemićke obitelji Mokrović nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. Ova obitelj je bila u srodstvu s Ohmučevićima. Drugih podataka nema.

Morovlašić
Grb pl. obitelji Morovlašić nalazi se samo u Fojničkom grbovniku. O ovoj obitelji nema podataka. U pismu Dubrovčana od 29.VIII. 1378. u kojem daju upute svome poslaniku kod kralja Tvrtka I. spominju se Morovlasi kao njegovi ratnici.

kao carev namjesnik u Trebinju. Kralj Vukašin i Kraljević Marko su poznati u povijesti Makedonije kao veoma sposobni i zaslužni vladari. stoljeća. osamostaljuje se Vukašin i vlada kao despot i konačno kao kralj. . Vukašina nasljeđuje njegov sin Marko (Kraljević ). Kraljević Marko je ušao u narodnu pjesmu kao branilac potlačenih i kao neustrašivi borac za slobodu. Njegovi sinovi Uglješa i Vukašin zauzimaju visoke položaje u Dušanovu carstvu. Osnivač ove obitelji je Mrnjava kaznac u Trebinju. i 14. kao župan u Prilepu.). Braća Kraljevića Marka Andrijaš i Mitroš su velikodostojnici kod hrvatsko-ugarskog kralja Sigismunda.Mrnjavčevići Mrnjavčevići su vlastelinska obitelj iz 13. Vukašin se spominje godine 1350. Uglješa se spominje godine 1346. Iza smrti cara Dušana ( 1371.

– 1200.. Krunu je dobio od pape Honorija III. vladara u Raši. njegovi sinovi Dragutin i Milutin dijele kraljevstvo. Naslijedio ga je car Uroš ( 1355. a Milutin preuzima južni dio. Uroš preuzima vlast i vlada do 1276. . Poslije Uroševe smrti. Dragutin preuzima sjeverni dio i naziva se kralj Srbije. Vladao je od 1200. Rašu i naziva se kralj Raše. Vladislavom i Urošom. ).. Godine 1243. jer je on prvi okrunjeni kralj. godine. a umro je 1355. – 1321. S krunom je dobio i veliki ugled u Europi.Nemanjići Ime vladarske srpske dinastije Nemanjića potječe od njezinog osnivača Stefana Nemanjića ( 1113. Nasljeđuje ga sin mu Stefan Dečanski ( 1321. Iza njegove smrti nastupa rasulo Nemanjičke države. ). Milutin vlada od 1281. staru Srbiju. U Fojničkom grbovniku nalaze se grbovi i jednog i drugog dijela Nemanjičke države to jest i grb Srbije i grb Raše. okrunjen je za cara 1346. Vlast preuzima Stefan Nemanja nazvan Dušan Silni. ). tako nazvanm. – 1331. Nakon smrti Stefana Prvovjenčanog nastupaju borbe za prijesto među njegovim sinovima Radoslavom .1371. do 1228. Nasljeđuje ga njegov sin Stefan Prvovjenčani.

Neorić Za ovu plemićku opbitelj navodi se u Korjenić – Neorićevom grbovniku da su Neorići «bani od Muchia». .

godine ( A. XII. . Solovjev «Postanaka ilirske heraldike porodica Ohmučević» u Glasniku Skopskog naučnog društbva. Knez Vuk Nimičić spominje se 1395. ) str. ( 1932.Nimičić Sjedište plemićke obitelji Nimičić bilo je u Crvenom Grmu kraj Ljubuškog. 99 ).

u Zeti i u Dalmaciji. i XVI.j. kao predstavnik područja zvanog Donji Krai t. . Stoljeća na više mjesta: u Bosni. Skupa s njima je Stanac Gospilović s braćom. vjerojatno se ovaj grb odnosi na njih.Novaković Obiteljsko ime Novaković javlja se između XIV. U Bosni se javlja Ninoslav Novaković na povelji bana Stjepana Kotromanića iz godine 1353. stoljeću rođaci su Ohmučevića. niz rijeke Vrbas. Sanu i Unu. Radi raške potkove u ukrasu ovog grba. Novakovići iz Zete imali su svoje posjede u Zažablju. Novakovići iz Dalmacije u XVI.

. ali za nju zna narodna pjesma. i iz članka Mihaila Dinića «Relja Ohmučević» objavljenog u Zbornuiku radova vizantološkog instituta 9 ( 1966. ) str. 97. U Korjenić – Neorićevom grbovniku stoji napomena da ova obitelj potjeće iz Lazarića. Gornji podatci su uzeti iz članka Aleksandra Solovjeva «Postanak ilirske heraldike i porodica Ohmučević» objavljen u Glasniku Skopskog naučnog društva XII ( 1932. Rade Oblačić je junak narodnog epa. ) str.Oblačić U povijesnim knjigama Srednjega vijeka ne spominje se plemička obitelj Oblačić. 110.

Pečat sa grbom Ogmučevića našast u Bolu (Glasnik Zemaljskog muzeja. jer se u poveljama bosanskih vladara.Ohmučević Ohmučevići su staro bosansko plemstvo. podnio je admiral Petar Ohmučević zahtjev dubrovačkim vlastima da mu se izda potvrda o plemstvu njegovih pređa. Odgovor je bio negativan. 3.). K tomu ova potvrda nosi sa sobom teške političke i finansijske implikacije. stoljeću je jedna grana preselila u Hercegovinu. a zatim u Dalmaciju u Slano. 1891. Marko IV. U 14. . Dokazi da je postojala smučka župa s gradom Truhelj kraj Kreševa ( Glasnik Zemaljskog muzeja.br. Grb sa ovog pečata je indetičan sa grbom u ovom grbovniku. 2.). koje se čuvaju u državnim arhivima ne spominju Ohmučevići. 1904. na kojoj se spominje obitelj Ohmučevića (Vego: Zbornik srednjovjekovnih natpisa.252). Godine 1588. Dokazi Petra Ohmučevića potvrđeni su kasnije slijedećim nalazima: 1. Spomen ploća u Zenici iz godine 1193.

Ovo je složeni grb: u lijevom gornjem i u desnom donjem dijelu štita nalazi se grb Ohmućevića. u lijevom donjem dijelu grb je Kovačića. . u desnom gornjem dijelu grb je Radimirović-Ivanović. u sredini štita je grb Jablanića. Ovaj složeni grb ostao je bezimen.

Pobližih podataka nema. .Parmekanović Grb plemićke obitelji Parmekanović nalazi se u svim ilirskim grbovnicima.

.Pašačić O plemićkoj obitelji Pašačić nema podataka.

.

.

.

.

fra Grga Ilić. Potvrda svjedoči da je Grbovnik brižno čuvan u franjevačkom samostanu u Fojnici «od pamtivjeka.Posvetna stranica Gornji dio pisan je bosančicom i glasi: Rodoslovie bosanskoga aliti iliričkoga i sarpskoga vladania zaiedno postavljeno po Stanislavu Rubčiću popu.na slavu Stipana Nemanjića cara Sarbljena i Bošnjaka 1340. naime od zauzeća bosanskog kraljesva». Donji dio stranice je latinski napisna potvrda koju je potpisao u Kraljevoj Sutjesci. 8. srpnja 1800. . biskup i apostolski vikar u Bosni.

Plemićka obitelj Predojevića potječe iz Hercegovine iz okolice Bileće.Predojević Među bosanskim plemičkim obiteljima koje su prešle na Islam u Borelijevom grbovniku. . obitelj Predojevića. Iz ove plemićke obitelji istakao se vojskovođa Islan Predojević. Poginu pri opsjedanju Siska 1593. spominje se i pl. stoljeću. Njihovi predci živjeli su u XIV.

Sablja ili ( mač ) u ruci je znak herceškog dostojanstva. bio i gospodar bosanskog Primorja. herceg splitski.Primorje Ovaj grb trebao bi biti grb bosanskog Primorja. postao splitskim hercegom. Na njemu se vidi oboružana desna ruka sa sabljom krivošijom. Ovaj znak se vidi na njegovom grbu u ovom grbovniku ( list 23. njegov znak dostojanstva postao je grbom Primorja. Budući da je vojvoda Hrvoje. . Pravo na ovaj znak dostojanstva dobio je bosanski vojvoda Hrvoje Hrvatinović. kao ukras nad njegovim obiteljskim grbom koji se vidi na štitu. ). kada je 1403.

kao: Alaupović. Na polju Milodraževu i sada ima selo Radijelovići.15. Vučenulović (Vučević) i još neke» (Fra Mijo V.Radijelović «Propast bosanske kraljevine osjetila je i Fojnica.). Batinić: Franjevački samostan u Fojnici. gdje su se bile pribrale mnoge vlasteoske obitelji. Radijelović. str. Sitnić. Milodraževo je blizu Fojnice. .

Radimirović – Ivanović Grb ove plemićke obitelji nalazi se samo u Fojničkom grbovniku. Grb ove obitelji ulazi u složeni grb na stranici 139. ovog grbovnika i pokazuje da je ova obitelj u srodstvu sa Ohmučevićima. .

. Spomenuta povelja se nalazi u «Acta croatica» od Đure Šurmina.Rajković Iz povelje bana Tvrtka iz godine 1370. vidi se da su braća Rajković Stjepan i Vuk obranili Bobovac i da su izmirili bana Tvrtka s njegovim bratom Vukom.. Za nagradu dobili su velike posjede u Usori.85. I.

Raša Grb Raške: plavo na štitu sa tri srebrene potkove nalaze se na Sutješkom rodoslovlju ( 1582. Ovaj grb Raške nema povijesne podloge. .). to jest ne zna se prema čemu je načinjen.

Resić Resići su živjeli u okolici Bobovca. Nakon 1463. U grbovniku Korjenić – Neorićevom stoji zabilježeno da su bili dobri i vjerni u vojnoj služni. prešli su u Trogir. .

. Vuk Rubčić. Ovo je djelo izgubljeno. Dubrovački historiograf Jakov Lukarević ( 1551. «knez humske zemlje s bratjom» nalazi se među potpisnicima na jednoj povelji kralja Tvrtzka II. ( Miklošić. nad glavom. Svi ilirski grbovnici. pozivaju se na Stanislava Rubčića kao na onoga koji je prvi sastavio zbirku grbova. Od 12.1434. Isti historiograf navodi da je Stanislav Rupčić bio na dvoru Stjepana Nemanjića zadužen da vodi dvorsku kancelariju o grbovima («ban od cimerja») – Cimer je mađarska riječ i znači ukras nad štitom. 1615.VIII.Rubčić Rubčići su veoma ugledna obitlj iz Huma ( Hercegovina ). Monumenta serbica. 378 ).) zna za Stanislava Rupčića i služi se njegovim životopisom Stjepana Nemanjića.

Vojvoda Ružir je prešao kasnije u službu Stjepana Nemanjića. U toj borbi istakli su se dvojica bosanskih vojvoda: Poznan Purić i Ružir. Kotromanića ( 1314. Da li je ovo grb vojvode Ružira i njegovih potomaka Ružirevića ( Rušćiezevića ) ? Sigurnijih podataka o pl. 1353.Rušćijerević U djelu Mavre Orbinija «Kraljevstvo Slavena» opisana je borba bosanskog bana Stjepana II. ) protiv Branivojevića. . obitelji Rušćijerevića nema.

Sagrijelović Grb Sagrijelovića nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. ali podataka o toj plemićkoj obitelji nema. .

Središte njihovi posjeda bilo je Nevesinje. 284. Jivečeka «Vlastela humska na natpisu u Veličanima» objavljenom u Glasniku zemaljskog muzeja.. Braća Sanković ( Senčević ) su bili kaznac Sanko ( latinski Senco ) i župan Gradoje. ( 1391. herceg Sv. Stjepan Vukčić. Senkov sin župan Bijeljak. Da su Senčevići jednako Sankovići. herceg splitski. str. objašnjeno je u članku Konst.Senčević U vrijeme iza smrti kralja Tvrtka I. 1892. Save. Među najmoćnijim velmožama toga vremena su Sandalj Hranić. . braća Sanković i vojvoda Hrvoje Vukčić Hrvatinić.) slabi centralna vlast i jačaju snažni feudalci.

. nema podataka.Sestričić Za plemićku obitelj Sestričić.

Sitničanić U grbovniku Korjenić _ Neorić stoji za ovu plemićku obitelji da potječe iz Kosova Polja. Drugih podataka o ovoj plemićkoj obitelji nema. .

lipnja 1367. U Korjenić – Neorićevom grbovniku stoji da plemićka obitelj Sladojević potječe iz Imotskog. .Sladojević Ime tepčije visokog dvorjanika ) Sladoja nalazi se na povelji bana Tvrtka I Kotromanića od 1.

. U ovom grbovniku se vidi jedan od tih oblika: ti lasice na bijelom polju.Slavonija Ovaj grb Slavonije ne odgovara onom službenom što ga je hrvatsko-ugarski kralj Ladislav potvrdio 1496. a prikazuje dvije rijeke ( Dravu i Savu ) a među njima lasicu ili kunu. godine. Grb Slavonije je mijenjao svoj oblik.

pa se može zaključiti da je umjetnik htio prikazati Bogorodicu kao zaštitnicu Ilira i kao zaštitnicu bosanskog kraljevstva.Slika Bogorodice Na ovoj slici treba uočiti amblem Bosne (dvije crne čvoraste grane i na njima dvije okrunjene crnačke glave ). .

.Slika Svetog Jeronima Sveti Jeronim je zaštitnik Ilira.

zaštitnici kuće Nemanjića.Slika Svetog Kuzme i Damjana Sveta braća Kuzma i Damjan. .

.Smokrović O plemićkoj obitelji Smokrović ( Smokronović ) nema podataka.

.Sojimirović Za plemićku obitelj Sojimirović postoje podatci da potječe s Glasinca ( kod Sarajeva ).

do 1588. ) postaje srpskim patrijarhom.Sokolović Sokolovići su poznata bosanska plemićka obitelj. Ferhad – beg Sokolović. kaže se za ovu obitelj da je prešla na Islam. U Banja Luci je podigao džamiju koja se po njegovom imenu zove Ferhadija. 2. . bosanski sandžak – beg od 1573. koji nakon obnavljanja pećke patrijaršije ( 1557. Mehmed – paša ( rođen oko 1500. a zatim bosanski begler – beg od 1580.. Makarije Sokolović. Poznati članovi ove obitelji jesu: 1. Njihovo je sjedište kod Višegrada. U Borelijevom grbovniku (1700. ). 3. do 1580. u Sokolovićima kraj Višegrada – umro 1579. u Carigradu ). sa sjedištem u Banja Luci.

stoljeću. preuzet će on i ovaj grb.) preuzme sjeverni dio Srbije za se. a kralju Milutinu koji je vladao u južnom dijelu Srbije ostao je grb Raške. .Srbija Ovakav grb Srbije: crveno polje sa bijelim križem u sredini oko kojega su poredane četiri sjekire od halebarde ( viteško oružje ) javlja se u 14. Budući da se od toga doba Srbija širila prema sjeveru. U vrijeme kada kralj Dragutin ( 1276. .1282. preuzet će ovaj grb sve veću važnost i postat će jedinim grbom Srbije.

Stanković Grb ove plemićke obitelji nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. Ova obitelj potječe iz Vučevice kod Plive. . Tri srebrena kopita na štitu odaju raško porijeklo.

str. 98 ) navodi Tomaša Svilojevića kao pisca lažne povelje iz godine 1268. ali s napomenom da je to junak narodnog epa . stoljeću. Aleksandar Solovjev u svom članku «Postanak ilirske heraldike i porodica Ohmučević» ( Glasnik Skopskog naučnog društva XII ( 1932.Svilojević Za obitelj Svilojević nema sigurnih podataka. ). Navodi također i Mihaila Siladjija kao zapovjednika Beograda u XV.

Sudić Plemićka obitelj Sudić veoma je ugledna obitelj među bosanskim plemstvom. šejih – ul – islami kod Sulejmana El Kanuni. vitez iz Poljica. Na vjenčanju kralja Stjepana Tomaša sa Katarinom Kosača – Vukčić bio je prisutan Sudić ( ime mu nepoznato ). je član plemićke obitelji Sudić. Ebusuud. . Sudići su preselili u Poljica.

nalazi se među bosanskim velikašima i dvorski knez Ivan Šantić.VIII.Šantić Plemićka obitelj Šantića starinom je od Neretve. Grb ove obitelji nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. 1446. (Miklošić. Na povelji kralja Stjepana Tomaša od 22. Monumenta serbica. 44o ). .

U gradu Hercegnovom što ga je podigao bosanski kralj Tvrtko I. . Vjerojatno su to unčinili i Šestokrilovići.Šestokrilović Za ovu plemićku obitelj stoji u Korjenić – Neorićevom grbovniku da je iz Perasta ( Boka kotorska ). živjeli su neki bosanski plemići i odatle su se raseljavali po okolini.

Sjedište ove obitelji je u Zažablju ( Crna Gora ). Živjeli su u 14. i 15. .Šimraković Spominju se u Sutješkom rodoslovlju kao «slavni šimovani». stoljeću.

je mnogo sličan grbu u ovom grbovniku. Autentični grb bribirskih knezova – krilo labudovo. Od ovih rodbinskih veza dostatno je spomenuti da je majka bosanskog kralja Tvrtka I.Šubić Grb knezova bribirskih ulazi u Fojnički grbovnik u kojemu se uglavnom nalaze grbovi bosanskih i srpskih plemića. do 1322. Šubićka. jer je kneževska obitelj Šubića vladala u Bosni od 1299. i jer su rodbinske veze bosanskih vladara bile vrlo uske. . kćer kneza Jurja II. kliškog.

. ali o samoj obitelji nema podataka.Tarzarović Grb ove obitelji nalazi se u ilirskom grbovnicima.

U velikom su srodstvu s Ohmučevićima. prebjegli su u Italiju i postali su slavni u Toskani. U vrijeme pada Bosne. Zašto ? .Tasovčić Tasovčići su starinom iz okolice Banja Luke. Njihovi se potomci sada nazivaju Dudan.

. Nema podataka o ovoj obitelji.Teševčić Grb plemićke obitelji Teševčić nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. U blizini Bobovca nalazi se selo Teševo.

kojom kralj Dabiša potvrđuje Dubrovčanima njihove povelje uz glavne velikaše bosanskog kraljevstva nalazi se i župan Juraj Tihčinović. ) vojvoda Vukić Tihčinović.Tihčinović Na povelji od 17. – 1463. .VII.1392. Ovu plemićku obitelj zastupao je na dvoru posljednjega bosanskoga kralja Stjepana Tomaševića ( 1461.

. župan vojvoda Sandalja Hranića ( Medo Pucić «Spomenici srpski. U godini 1405. ). 65.Tolišić Grb plemićke obitelji Tolišić nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. – 66. spominje se Toliša.

Daša. . Andrija. Zahumlje se odvaja od Bosne i postaje samostalno – Hercegovina. Umro 1239.). godine. priključuje bosanski ban Stjepan Kotromanić Zahumlje Bosni.Tomanović Za Tomanoviće stoji u Korjenić . Godine 1448. Miroslav. Toljen je knez Zahumlja (Hercegovina ). Godine 1322. Gradihna i zetski kralj Bodin (+1102. Prije njega su u Zahumlju vladali Petar.Neorićevom grbovniku da su Toljenovići i da potječu iz Hercegovine.

1391. sin Tvrtka I. pa su po pravu seniorata došli na prijestolje najprije kralj Dabiša. ( vladao od 1353.Tvrtkovići Kralj Tvrtko II.) nazvao se po starom bosanskom običaju imenom svoga oca Tvrtka Kotromanića i prozvao se Tvrtković. jer je bio maloljetan. ). Vladanje kralja Tvrtka II. Nije odmah naslijedio svoga oca. bilo je uzdrmano . ( ? –1448. a zatim njegova žena Jelena..

IX. 1234. ( Miklošić. U Poljicima je postojala ugledna obitelj Sinovčića. U bosanskim dokumentima spominje se knez Ugrin na povelji bana Matije Ninoslava iz god. sv. Arheologija. A. Solovjev « Prinosi za bosansku i ilirsku heraldiku» u Glasniku Zemaljksog muzeja.) str. Monumenta serbica 32 – 34.Ugrinović Plemićka obitelj Ugrinovića zvala se drugačije Sinovčići. ). 127 ). Od te obitelji bili su birani u Poljičkoj republici veliki kneževi i vojvode ( dr. «gospode ugarske». . (1954.

U okolici Gornjeg Vakufa nalazi se mjesto zvano Vilića Vrelo. Drugih podataka nema.Vilić U grbovniku Korjenić – Neorić stoji da plemićka obitelj Vilić potječe iz Gornjeg Vakufa u Bosni. .

Vladimirović Jurko je na dvoru Tvrtka II. Vladimirović Radivoj sudac je na dvoru kralja Stjepana Tomaša. Vladimirović Radoslav je uz kralja Stjepana Ostojića.Vladimirović Članovi ove velikaške obitelji obnašali su visoke službe na dvoru bosanskih vladara. . Vladimirović Vladoje potpisuje povelje kralja Stjepana Tomaševića.

( A. str. ). Solovjev donosi bilješku prema kojoj bi Vlašić i Nemanjić bili jedno pleme. ). XII. . 98. Solovjev «Postanak ilirske heraldike i porodica Ohmučević» u Glasniku Skopskog naučnog društva.Vlašić U vezi sa grbom plemićke obitelji Vlašić A. ( 1932.

Vojinovići U službi cara Dušana Silnog ( 1331. Balšići u Zeti i Vojinovići u jednom dijelu Huma.) ove su četiri obitelji zauzimale najuglednije položaje u carstvu: Mrnjavčevići. je identičan sa grbom o ovom grbovniku. ) S njim izumire loza Vojinovića. nekada naprasit i silan. zarobljen i osljepljen ( 1373. Ime obitelji potječe od Vojina. završio je bijedno svoj život. Brankovići. vode pljačkaški rat protiv Dubrovnika počevši od 1358. Njihov grb. Hrebljanovići. Njegovi sinovi Vojislav i Toma «su gotovo uvijek stajali uz Sjepana Nemanju» piše Mavro Orbini u svojoj knjizi «Kraljevstvo Slovena» Tomin sin Nikola nazvan po imenu svoga oca Altomanović skupa sa svojim stricem Vojislavom. Noikola Altomanović ( Vojinović ) knez užički. . pa nadalje. – 1355. što ga donosi Orbini.

XVIII. . ). među bosanskim velikašima nalazi se vojvoda Vojko od Usore. 403. Kotromanića iz godine 1322. str. obitelj Vojkovića je prebjegla u Šibenik. ( Glasnik Zemaljskog muzeja .Vojković Na povelji bosanskog bana Stjepana II. ). ( 1906. Iza 1463.

S njim izumire loza Vojnovića. Njihov grb. Balšići u Zeti i Vojnovići u jednom dijelu Huma. Hrebljanovići. – 1355.).Vojnovići U službi cara Dušana Silnog ( 1331. pa nadalje. nekada naprasit i silan. završio je bijedno svoj život zarobljen i osljepljen (1373. . ) ove su četiri obitelji zauzimale najuglednije položaje u carstvu: Mrnjavčevići. Njegovi sinovi Vojislav i Toma «su gotovo uvijek stajali uz Stjepana Nemanju» piše Mavro Orbini u svojoj knjizi «Kraljevstvo Slavena». Tomin sin Nikola nazvan po imenu svoga oca Altomanović skupa sa svojim stricem Vojislavom vode pljačkaški rat protiv Dubrovnika. knez užički. Brankovići. počevši od 1358. Ime obitelji potječe od Vojina. Nikola Altomanović (Vojnović ). identičan je sa grbom u ovom grbovniku. što ga donosi Orbini.

Nema podataka u vezi s ovom plemićkom obitelji. . nalazi se samo u Fojničkom grbovniku.Vraničić Grb plemićke obitelji Vraničić.

Monumenta serbica. ).Vukotić Knez Vukac Vukotić nalazi se među velmožama na povelji kralja Tvrtka II. ( Miklošić. 291 – 294. . Iz godine 1419.

veliki vojvoda bosanski. Vlatko Vuković predvodi bosanske čete na Kosovu 1389. Njegov brat Hrana Vuković. Save. umro je 1432. Brat Sandalja Hranića zvao se Vukac Hranić ( + 1432. veliki vojvoda bosanski. Umro 1435. udala se za bosanskog kralja Stjepana Tomaša. kći Stjepana Vukčića. Sin Vukca Hranića je glasoviti Stjepan Vukčić.Vuković Plemićka obitelj Vukovića potječe od Vlatka Vukovića. Ona je posljednja bosanska kraljica. ). Po ovom naslovu «herceg» nazvana je pokrajina kojom je on upravljao «Hecegovina» Katarina. Od Hrane Vukovića potječe glasoviti Sandalj Hranić. herceg Sv. . sina Vuka Kosače.

Zajednički ( složeni ) grb A = Macedonia C = Bosna E = Dalmacija J = Nemanjić G = Hrvatska H = Raška K = Kotromanić I = Primorje F = B = Slavonija D = Bugarska Srbija .

Među bosanske barune spadaju braća Vukašin i Vukmir Zlatonosović. ( 1377. Njihova se oblast prostire između Spreče i Drine. I Stjepana Ostojića kao vojvode i savjetnici. – 1391. Stjepana Tvrtka II. bili su zarobljeni na Kosovu polju 1389.Zlatonosović Nakon smrti kralja Tvrtka I. Trojica Zatonosovića: Vladj. ) osamostaljuju se bosanski feudalci i postaju baruni. i ostali su u zarobljeništvu u Turskoj. Oni su uz kralja Stjepana Ostoju. Na njihovu moć računa dubrovačka republika i šalje im darove. Stjepan i Vuk. .

Taj podatak se nalazi u Korjenić – Neorićevom grbovniku sastavljenom 1595.Zoranović Jedini podatak za ovu plemićku obitelj jest da ona potječe od Sarajeva. .

Da li dubrovačka pl. Toj obitelji pripada Fra Anđeo Zvijezdović ( = Zvijezdić ).Zvijezdić Po zvijezdama na štitu i na ukrasu. koji je od sultana Mehmeda II. 110. knezove Domšu i Milutina. ovaj grb govori da pripada obitelji Zvijezdić ili Zvijezdović. obitelj Zvijezdović ( = Zvijezdić ). El Fatiha. godine ( Glasnik Zemaljskog muzeja. str. stoljeću postojala pl. Braću fra Anđelovu. U Bosni je u 15. . obitelj Zvijezdić ( de Stella) potječe iz Bosne ? Na ovu obitelj se poziva Petar Ohmučević u svom rodoslovlju kao na svoje rođake ( Mihailo Dimić «Relja Ohmučević» u Zborniku radova Vizantološkog instituta 1966. ). VI (1894). a to je povelja o slobodi katoličke vjere u Bosni. dobio «Ahdnamu». spominje Skender – baša 1486.

obitelj Žarkojevića potjeće iz Zažabljaka.Žarkojević Prema Korjenić – Neorićevom grbovniku pl. . vlastelina u pratnji kneza Lazara Hrebljanovića i da je pl. obitelj Žarkovića imala posjede na ušću Bojane. Mavro Orbini u svojoj knjizi «Kraljevstvo Slavena» spominje Mrkšu Žarkojevića.

U narodnoj pjesmi spomnje se «prokleta kula Ždralovića» u bugojanskom polju.Ždralović Uz grb ove plemićke obitelji stoji u Korjenić – Neorićevom grbovniku napomena da Žralovići potječu iz Sutjeske. .

zborniku da potječe iz Županjca na Duvnu.Županović Za ovu plemićku obitelj stoji u Korjenić – Neorićevom. Ohmučevići se pozivaju na ovu obitelj kao na svoje srodnike. .