P. 1
24913948-Fojnicki-Grbovnik

24913948-Fojnicki-Grbovnik

|Views: 1,611|Likes:
Published by srllemo

More info:

Published by: srllemo on Nov 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/31/2013

pdf

text

original

Alaupović

U Vukoslavićevom grbovniku iz godine 1700. ( čuva se kod obitelji Boreli u Beogradu ) nalazi se popis nekih plemićkih obitelji iz Bosne koje su doživjele 1463., ali su i nadalje ostale u Bosni. Među njima spominje se obitelj Alaupovića. Prema tomu Alaupovići su staro bosansko plemstvo. U poveljama bana Stjepana II. Kotromanića iz godine 1331. spominje se čelnik Hlap iz Usore. Njegov sin Pribislav Chlapponik se spominje na povelji istog bana godine 1345. (Glasnik Zemaljskog muzeja 1906. stranica 437. ). Da li su oni članovi obitelji Alaupovića ? Fra Nikola Lašvanin piše u svom Ljetopisu da obitelj Alaupovića živi u Fojnici. (Glasnik Zemaljskog muzeja 1915. str. 2757).

Balšić ( Baošić )
Osnivač dinastije Balšića, zetski vlastelin, Balša I., živio je u 13. stoljeću. Slavu obitelji Balšića pronijeli su Balšini sinovi: Stracimir, Đuro I.i Balša II. Spominju se u dokumentima iz 1360. godine, kao gospodari Zete i sjeverne Albanije. Bili su složni i proširili su svoju vlast prema sjeveru i zauzeli su Prizren (1372.) i prema Dubrovniku. S njihovom smrću prestaje moć Balšića. Stracimirov sin, Đuro II., nije bio u stanju da očuva baštinu, jer je imao snažne protivnike: Turke, koji su se nakon pobjede na rijeci Marici 1371. snažno učvrstili na Balkanu i Mlečane, koji su željeli zagospodariti na južno - istočnim obalama Jadranskog mora. Slabost Đure I. iskorištavaju Crnojevići, gospodari Crne Gore i bosanski ban Tvrtko I., koji preuzima Konavle. Đuro Balšić je umro 1378. Bio je zet srpskog kralja Vukašina. Njegov nasljednik Balša III., vodi bezuspješne borbe s Turcima. Poginuo je u borbi protiv Turaka 13.9.1385. S njim izumire dinastija Balšića, gospodara Zete. Po pravu nasljedstva Zeta je priključena Srbiji kneza Lazara Hrebljanovića.

Bakić U selu Donji Bakići kod Olova nalazi se veliki stećak na kojemu se vidi štit sa vučjom glavom. ( Glasnik Zemaljksog muzeja, 1889. str. 74 ).

Drugih podataka nema. .Bibić U Korjenić – Neorićevom grbovniku stoji da plemićka obitelj Bibić potječe od Midenog brda u Zagorju.

dakle grb koji objašnjava ime plemićke obitelji. O plemićkoj obitelji Bjeloperovića nema podataka. Grb Bijeloperovića nalazi se u ilirskim grbovnicima ( u Korjenić – Neorićevom u Zagrebu. u Skorojevićevom u Beču ). .Bijeloperović U grbu ove plemićke obitelji vidi se krilo s bijelim perjem.

napominje se da pl.Bilošević U Korjenić –Neorićevom grbovniku. nalazi se potpis kneza Stipca Biloševića od Usore. obitelj Bilošević potječe od Mostara. . U jednoj povelji iz godine 1395.

nema podataka.Bisaljić Grb ove plemičke obitelji. O ovoj plemičkoj obitelji. nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. . osim što se u Korjenić – Neorićevom grbovniku spominje da potjeće iz Duvna.

Bili su u srodstvu sa Ohmučevićima i kao takvi ulaze u njihov ( to jest Fojnički ) grbovnik. Grb Bogašinovića se nalazi u Korjenić – Neorićevom grbovniku.Bogašinović Bogašinovići se zovu još i Dobrašinovići. . Imali su svoje posjede u okolici Nikšića.

Bogopanković Grb plemićke obitelhji Bogopanković nalazi se u grbovniku Korjenić – Neorić i u grbovniku što se čuva u muzeju primjenjenih umjetnosti u Beogradu. Vlah Opanković ( Bogopanković) spominje se u narodnoj pjesmi u vezi sa Reljom Krilaticom ( Ohmučević ). .

Ovaj grb Bosne odaje da Fojnički grbovnik nije sastavljen 1340. S ovakvom kombinacijom oni su htjeli reći da je srce Ilirije u Bosni. stoljeća po zamisli dubrovačkih ilira. nego da potječe iz vremena ilirskog pokreta u Dubrovniku. i od grba Ilirije sastavljenog koncem 16.Bosna Grb Bosne je složen od dva grba: od grba Bosne kakav je izradio Ulrich Richental u svom grbovniku rađenom između 1414. – 1418. nije sličan grbu Bosne iz doba bosanskih kraljeva: plavo polje sa zlatnom krunom od ljiljana. Ovaj ilirski grb Bosne. stoljeća. . dakle koncem 16.

. str. ). nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. Grb što su ga dobili u Ugarskoj ne slaže se sa ovim ovdje. Nova serija. Bosnići su preselili u Ugarsku.Bosnić Grb plemičke obitelji Bosnić. A. Tamo su uključeni u ugarsko plemstvo. Solovjev . «Prilozi za bosansku i ilirsku heraldiku» u Glasniku Zemaljskog muzeja u Sarajevu ( Arheologija). sveska IX ( 1954. 93. Dr.

.Branilović Grb ove plemićke obitelji nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. Potječu iz Risve. Drugih podataka nema.

žene Stjepana Tomaševića vjenčan. Vukov brat Đuro I. – 1496. Opjevan je u narodnoj pjesmi. dolazi za despota Jovan ( 1496.Brankovići U vrijeme Stefana Dečanskog ( 1322. . možda potomak Nemanjinog sina Vukana. zida Smederevo. . ). zet kneza Lazara pogiba s njim na Kosovu 1389. Đuro nasljeđuje baštinu despota Stefana Lazarevića svoga ujaka. 1. okrunjen.IV.. do 1430. Njegovi sinovi Vuk. nakon što je Beograd oslobođen turske opsade. Iza Đure II. Iza Vuka imenovan j e za despota Đuro II.1331. Naslijedio ga je Vuk. Đuru I. ( 1486.1459. Vuk Branković. spominje se u vezi s bitkom kod Angore 1402. 1461. . Umro je 1485. otac bosanske kraljice Mare. Umire 1456. Đuro i Roman zovu se Brankovići. – 1502. ) i s njim izumire loza Brankovića. Od godine 1427. Njegov sin Branko Mladenović bio je namjesnik cara Dušana u Ohridu. Despot Lazar Branković umro je 1458. novu prijestolnicu Srbije. Naslijedio je despot Lazar. Isticao se u bojevima s Turcima i zbog toga opjevan u narodnoj pjesmi kao Zmaj Ognjeni Vuk. Vodi borbe i s Turcima i s Ugrima. ) živio je vojvoda Mladen.

. U Korjenić – Neorićevom grbovniku stoji da ova obitelj potječe iz Rogoznice ktraj Omiša. Drugih podataka nema.Brzojević U grbu ove plemićke obitelji nalazi se riba. i prema poslovici «brz ko riba « ovaj znak označuje jednu vrlinu dotične plemićke obitelji.

javlja se i grb Bugarske s lavom.) . – 1393. i tako lav prestaje biti jedinstveni državni amblem za Bugarsku do kraja 16. Pored lava na novcima se javlja i orao. stoljeća S pojavom ilirskih grbova. jer i Bugarska ulazi u sferu ilirskog pokreta.Bugarska Lav se javlja na bugarskim novcima od vremena cara Ivana Šišmana ( 1271. . među kojima ovaj fojnički grbovnik zauzima važno mjesto.

U Korjenić . godine pastirska općina Burmasovići. Nema podataka o ovoj plemićkoj obitelji.Burmasović U okolici Stoca u Hercegovini postoji od 1400. . Neorićevom grbovniku navodi se da su Burmasovići iz Podbilja kraj Imotskog.

ali se nalazi u ostalim ilirskim grbovnicima. Nema podataka o ovoj obitelji osim što samo njezino ime pokazuje da potječe iz područja rijeke Cetine.Cetinjanić Ovoga grba nema u Korjenić – Neorićevom grbovniku. .

).). Na općem sastanku bosanskog plemstva što ga je 24. vojvoda Vlatko Kovačić ( u Ljetopisu fra Nikole Lašvanina u Glasnuiku Zemaljskog muzeja XXVII (1915. .Kovačić Iz ove plemičke obitelji spominje se godina 1378. stranica 273.VI.).1446. nalazi se Ivan Kovačić vojvoda Donji Kraja (Glasnik Zemaljskog muzeja XXVII (1915. Vojskovođa kralja Tvrtka I.). stranica 282. održao kralj Stjepan Tomaš u Konjicu..

– 1465. Njegovi sinovi i nasljednici Đuro ( 1490. ) i Stefan (1469. S njim izumire loza Crnojevića.). Jedan član iz ove obitelji nazvan je Crnoje . odvaja se od srpskog despota Đure Brankovića i osamostaljuje se. – 1496. – 1499. prenaša prijestolnicu iz Žabljaka prema jugu. koji osvajaju dio po dio od Srbije. dalje od Turaka. – 1490. ( 1419. Njihovo prvo obiteljsko ime bilo je Đuraševići po Đurašu Iliću. On vlada u «Crnogorskom sandžaku» ( 1514. Njegov sin Ivan ( 1465. i po njemu se njegovi potomci nazivaju Crnojevići. – 1528. ). koji se spominje u dokumentima od godine 1326. čelniku. . oslanja se na Mletke. pa do 1362. i 15. preuzimaju Crnojevići vlast u Zeti ( Crnoj Gori ). ). ). ). Nakon smrti Balše III. stoljeću. Posljedni Crnojević je Ivanov poturčeni sin Skender – beg. Da bi bolje zaštitio svoju zemlju od Turaka. Zeta je zauzeta 1499. ). na Cetinje ( 1485. nemoćni su pred turskim navalama. Stefan Crnojević ( 1426.Crnojevići Crnojevići su vlastelinska i vladalačka obitelj u Zeti (Crnoj Gori ) u 14.

a Stjepko Tepćija (nadglednik nad službom). Dabiživ i Stjepko. Vlatko. Na spomeniku piše da su živjeli « u dane kralja Tvrtka «. . Dabiživ sluga ( dvorjanik ).Čihorić Čihorići su bili u XV. Nenac je bio kaznec (blagajnik). Na nadgrobnom spomeniku u Veličanima ( Popovo Polje ) spominju se svi Čihorići: Nenac. stoljeću jedna od znamenitijih porodica u predjelima između Neretve i Kotorskog zaljeva. Vlatko župan.

. stranica 282. nakon krunidbe.Čubretić Na općem sastanku bosanskog plemstva održanom u Konjicu 24.lipnja 1446. ). u prisutnosti kralja Stjepana Tomaša nalazi se uz ostale velikodostojnike i Pavao Čubretić vojvoda zvornički i glavni peharnik ( Glasnik Zemaljksog muzeja XXVII ( 1915. Isti Pavao Čubretić nalazi se među potpisnicima na povelji posljednjega bosanskog kralja Stjepana Tomaševića izdanog u Jajcu 23. studenog 1461.

i 1418. u Kosmografiji Sebastijana Münstera. . stoljeća. Konrad Grünenberg u svoj grbovnik. ali se misli da tri okrunjene glave označuju pobjedu nad gusarima. među koje se ubraja i ovaj Fojnički. Preko ovih grbovnika prešao je grb Dalmacije u ilirske grbovnike rađene koncem 16. u grbovniku Vergila Solisa. a 1575. godine Iz ovog grbovnika preuzeo ga je 1483. Simbolika grba Dalmacije nije opisana . Objavljen je zatim 1555.Dalmacija Grb Dalmacije javlja se po prvi put u grbovniku Ulricha Richentala sastavljenom u razdoblju između 1414.

.Debeljić U Korjenić – Neorićevom grbovniku stoji da ova plemićka obitelj potječe iz Lazarićja u Srbiji. U narodnoj pjesmi spominje se junak Novak Debeljić. ) str.). Solovjev «Postanak ilirske heraldike i porodica Ohmučević» u glasniku Skopskog naučnog društva XII ( 1032. 97. ( A.

). junaka narodne pjesme o kojem govore Vrančić i Gerlah u svojim putopisima ( « Postanak ilirske heraldike i porodica «Ohmučević» u Glasniku Skopskog naučnog društva XII ( 1932. ) stranica 98. . Aleksandar Solovjev zna za Novaka Debeljića.Debeljić Za Debeljiće se kaže u Korjenić – Neorićevom grbovniku da potječu iz Lazarevića u Srbiji kao i Oblačići.

.Deskojević Grb plemićke obitelji Deskojević nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. Bližih podataka nema.

. O plemićkoj obitelji Didlovića nema podataka. Sudeći po heraldičkim elementima izraženim na štitu moglo bi se reći da su Didlovići iz Raše.Didlović Grb ove obitelji nalazi se u Korjenić – Neorićevom grbovnikui u ostalim ilirskim grbovnicima.

Dinjičić
Velmože Dinjičići imali su posjede u istočnoj Bosni oko Srebrenice. Od ove plemićke obitelji spominju se u bosanskim poveljama od 1399. do 1421. ovi velikaši: Dinjičić Kovač uz kralja Ostoju. Dinjičić Dragiša kao knez od Podrinja uz kralja Stjepana Tomu i Tvrtka II. Dinjičić Vladislav uz kralja Tvrtka II. Posljednji od roda Dinjičića spominje se godine 1442. Kovač Dinjičić na čelu 600 do 700 konjanika u obrani Bosne. Njegovi potomci nazivaju se Kovačevići.

Dinjić
Grb plemičke obitelji Dinjić (Deignich ), nalazi se u ilirskim grbovnicima , ali nema bližih podataka odakle su i kakave su službe vršili.

Djendisaljić Grb Djendisaljića nalazi se u ilirskim grbovnicima, ali pobližih podataka o toj plemićkoj obitelji nema.

ali se na povelji bana Stjepana Kotromanjića iz godine 1332. .ićkoj obitelji Dobrijević nema podataka.Dobrijević Plemićka obitelj Dobrijević nalazi se samo u Fojničkom grbovniku. O plem. spominje Vlatko Dobrovojević.

279 – 285. 1892. Jerečeka «Vlastela humska na natpisu u Veličanima» u glasniku Zemaljskog muzeja. obitelji Sankovića koji se nazivaju također i Senčević (vidi članak Konst.Dražojević Milutin Dražojević. prvi član plemičke obitelji Dražojevića. spominje se godine 1332. . uz Stjepana Nemanjića. uz bosanskog bana Stjepana Kotromanića. ). Sin Miltjena župan Sanko je osnivač pl. str. a godine 1334.

gdje imaju posjede.Božić u Zborniku Filozofskog fakulteta u Beogradu VIII. kćerka Skenderbega Kastriotića udata je za Luku Dukađini. Nakon pada Albanije. Dukađini odlaze u Mletke. –1 ( 1964.). Studiju « o Dukađinima « napisao je I. . ). preuzimaju vodeća mjesta u Gornjoj Zeti. Balšića.Dukađinović Dukađinović ( Dukađini ) veoma je ugledna albaneška obitelj iz plemena Mirdita. Iz ove obitelji spominje se Pavao Dukodini ( +1467. Vojisava. Nakom smrti Balše II.

Drugih podataka o ovoj plemićkoj obitelji nema. .Ekličić Grb plemićke obitelji Ekličić nalazi se samo u Fojničkom grbovniku.

Enzeblović Grb plemićke obitelji Enzeblović ( kod Korjenić – Neorića Enzebinović ) nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. Plemićka obitelj Enzeblović je starinom iz Grahova.

Frankopanopvić
Na ovom grbu vide se dva lava kako lome kruh ( leones prangentes panem). Od dijelova prand (entes) pan(em) nastalo je obiteljsko ime rimskih Frankopana, jedne grane krčkih knezova sa sjedištem na Trsatu. Od godine 1430. usvajaju krčki knezovi ovaj rimski grb kao svoj, a dotle su imali zvijezdu u štitu.

Glumčić
U vezi s ovim grbom treba napomenuti da se on u svim ilirskim grbovnicima pripisuje plemićkoj obitelji Glavić, jedino se u Fojničkom grbovniku pripisuje obitelji Glumčić. Obitelj Glumčić je u vrijeme sastavljanja ovog grbovnika imala ugledne članove u franjevačkom redu u Bosni. Ovu zamjenu objašnjava A. Solovjev u svojoj stuiji «Postanak ilirske heraldike i porodiva Ohmučević» u Glasniku Skopskog naučnog društva XII. ( 1932. ), str. 103.

nalazi se u svim ilirskim grbovnicima.Gojković Grb plemićke obitelji Gojković. Pobliži podataka o ovoj plemićkoj obitelji nema. .

Gradanovići Ime ove plemićke obitelji nalazi se u svim ilirskim grbovnicima . U Korjenić – Neorićevom grbovniku napominje se da obitelj Gradanović potječe iz Kozice nedaleko od rijeke Cetine. .

Nasljeđuje ga njegov sestrić Đuro Branković. Pri diobi srpskog carstva nakon smrti cara Dušana. stoljeća. ) obnašao je na dvoru Stjepana Nemanjića (Dušana Silnog ) službu logofeta.VI. . Sa njegovom smrću izumire obitelj Grebljanovića. Nakon njegove pogibije na Kosovu Polju 15. koja se na dvoru bosanskih kraljeva naziva stavilac. Njegov sin Lazar ( 1329.Grebljanović Osnivač ove obitelji je Pribac Grebljanović ( Hrebljanović) srpski velikaš iz 13. zapao je kneza Lazara sjeverni dio. Prijestolnica njegove kneževine je grad Kruševac.1389.1389. –1427. jer sastavlja ugovore i povelje. ) proživljava teške godine kada se Turci učvršćuju na Balkanu a posebno u Srbiji.VI. ulazi u narodnu poeziju kao car Lazar. – 15. Njegov sin Stjepan Lazarević (1389..

spominje se Božidar Grubčević (Miklošić. Prema Korjenić – Neorićevom grbovniku oni potječu iz Čitluka kraj Mostara. O Vuku Baniću – Kotromaniću (Grubčeviću ) pisao je Dr. 359 – 363. Na ovom grbu vide se boje Dubrovnika. Monumenta serbica. Mjesto odakle potječe ova porodica nesigurno je. Postoji mogućost da je ovo grb Vuka Banića – Kotromanića nazvanog Grubčević. Godine 1463. 1915.Grubčević Grb plemićke obitelji Grubčević nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. . 506 ). Ćiro Truhelka u glasniku Zemaljksog muzeja. koji je živio u progonstvu u Dubrovniku sedam godina. str. unuka kralja Tvrtka I.

Radonja. Grubešić ) su se preselili u Mletke i dobili su velika priznanja za svoje zasluge. Purča. Semijum. Bjelhan. knezovi od starine». Grdomil. Grubiša. . Zanimljiva su imena tih «brljara»: Ugrin. Grubišević (Grubišić. Da li ovi «knezovi od starine» potječu od Grubiše peharnika čije se ime nalazi među «brljarima» bana Matije Ninoslava iz godine 1234.Grubišević Uz grb ove plemićke obitelji nalazi u Korjenić – Neorićevu grbovniku slijedeća napomena: «od različitih mista. Od ovoga su plemena Grubissichi na Makarskoj.

Njega mole Dubrovčani da dopusti svojim ljudima da stupe u službu Dubrovniku.Grupković Godine 1430. – 1470. spominje se župan Grupko u Dračevici. upravlja župom knez Radić Grupković . U razdoblju između 1450.

339. str. . umro Marijan Aljinić rodom i Aljinića. 1916. ( Glasnik Zemaljskog muzeja. Sela su prema starom običaju nazivaju po imenu vlastelina komu pripadaju.Halenić ( Aljinić ) U okolici Kraljeve Sutjeske ima selo Haljinići. U nekrologiju franjevačkog samostana u Kraljevoj Sutjesci spominje se da je godine 1606.

Drugih podataka nema. .Hrabrenović Uz grb ove plemićke obitelji nalazi se u Korjenić – Neorićevom grbovniku napomena da ova obitelj potječe iz Banja Luke.

U Fojničkom grbovniku broj kocki je 5 x 5 Šahovsko polje s 8 x 8 kocki javlja se kao grb Hrvatske na povelji o izboru Habsburgovaca za hrvatske kraljeve 1527. godine. .Hrvatska Grb Hrvatske ima od davnina oblik šahovskog polja u kojem pojedine kocke predstavljaju plemena ujedinjena u državnu zajednicu. Od te godine je pravo šahovsko polje stalan grb Hrvatske.

Godine 1403. . centralna je osoba u političkom životu Bosne u razdoblju između 1390. kada vodi opasnu igru s kraljevskim krunama. godine. U prezimenu vojvode Hrvoja. imenovao ga je napuljski vladar Ladislav za hercega grada Splita i za svog glavnog namjesnika. – 1416.. koji se zbog toga zovu Donji Kraji ( partes provinciarum inferiores terre Bossinensis ).ne ostavivši potomka. Umro je 1416. kao knez u Ključu. Ne nalazeći načina da obrani sebe i Bosnu od Sigismunda. velikog bosanskog vojvode Hrvoja Vukčića Hrvatinića ( oko 1350. čija se vlast proteže u donjem toku rijeke Une. nalazi se ime njegova oca ( Vukac ) i njegova djeda Hrvatina. Hrvatin sin Stjepanov spominje se u dokumentima 1299. ). obratio se Turcima za pomoć i pozvao ih u Bosnu 1415. do 1415. Veliki vojvoda Hrvoje Vukčić Hrvatinić.Tada je ovaj veliki vojvoda bosanski ušao u tok i zbivanja europske politike.Hrvojevići Na slici je grb splitskog hercega i . da postane bosanskim kraljem. Branio je samostalnost Bosne od pretenzija ugarskog kralja Sigismunda . Save i Vrbasa.

.Hvaoković Grb ove plemićke obitelji nalazi se u svim ilirskim grbovnicima . Nema podataka za ovu plemićku obitelj. ali su imena različita: kod Korjenića Favković. kod Skorojevića Huanković.

svih ilirskih (to jest slavenskih ) zemalja na Balkanu. ovaj bi grb mogao poslužiti kao grb cijeloga Balkana. .Ilirija Zemlja na koju se odnosi ovaj grb Ilirije. Amblemi koji su uzeti za ovaj grb. zaista se nalaze na mnogobrojnim nadgrobnim spomenicima i ukrasnim predmetima iz ilirskih vremena i zatim u Srednjem vijeku. Po svojim amblemima: polumjesec i zvijezda. najvjerojatnije je Slovenija. ako se računa rimski Illyricum.

) kao veledostojnici. Rogatica. . pri razračunavanju političkih frakcija među bosanskim plemićima. Oni su dugo godina bili najmoćniji velikaši u Bosni i sudjelovali su u svim važnim događajima bosanskog kraljevstva. nalaze se na dvoru kralja Tvrtka I. Kladanj. Stoluje u Borču.Jablanić Jablanić Radin i sin mu Pavao Radinović. On ima sina Ivaniša. pri obrani Bosne. Petar je poginuo u borbi 1420. – 1391. Radoslav nastavlja vladanje u «zemlji Pavlovića» u kojoj se nalazi Vlasenica. ( 1377. Pavao Radinović vlada na području između rijeke Bosne i Drine. Sinovi Pavlovi su Petar i Radoslav Pavlović. U vrijeme progona bogumila stavili su se njima u zaštitu i oslonili su se na Turke. Pavlovići su izginuli 1463. Držao je rudokope u Olovu i Fojnici. Ubijen je 1415.

kraljev namjesnik u Raši.1446.VI. ) stranica 282. Među srpskim velikodostojnicima nalazi se i vojvoda Velimi Jamometović. .Jamometović Na općem sastanku što ga je 24. održao kralj Stjepna Tomaš s ciljem da učvrsti bosansko kraljevstvo i Rašu. ( Glasnik Zemaljskog muzeja XXVII ( 1915. bili su prisutni i bosanski i srpski velikodostojnici.

Područje njihove vlasti bilo je između Cetine i Neretve sa sjedištem u Omišu. slažem se sa grbom Kačića um ovom (Fojničkom ) grvoniku. Grb Kačića sa nadgrobne ploče u Drašnici iz XV. . Osvajanjem Omiša od strane Mlečana strušena je moć Kačića.. ometaju križarsku vojnu protiv bogumila u Bosni. Kao susjedi Bosne a još više kao vatreni pristalice bogumila.Kačić Kačići su bili jedno od dvanaest hrvatskih plemena koja su 1102. stoljeća došla je njihova krajina ( od Cetzine do Neretve ) pod tursku vlast. Pod kraj XV. upletali su se Kačići u unutrašnje prilike u Bosni. potpisali Pacta conventa. Godine 1222. Stoljeća.

– 1468. Njegov sin Juraj ( u Carigradu za vrijeme zatočeništva nazvan Skender – beg ). obećao mu je svoju pomoć. U sudbonosnim godinama bosanskog kraljevstva tražio je posljednji bosanski kralj pomoć za obranu i od njega. pronio je slavu svoje obitelji po cijeloj Europi i ušao je ne samo u povijest . . Zato se i njegov grb nalazi u grbovniku bosanskog plemstva. nakon nekoliko uspješnih pobjeda nad turskim vojskama. nego i u narodnu poeziju. gospodar Kroje. Juraj Kastriotić. Najstariji član ove obitelji koji se spominje u povijesti bio je Ivan Kastriotić. stoljeća.Kastriotić Kastriotići su albanska kneževska obitelj iz 14. Živio je od 1403.

1419. Knez Petar Klešić spominje se na povelji kralja Stjepana Ostojića od 4..Klešić Velmože Klešići Petar i Pavao stalno se nalaze uz bosanske kraljeve. . imenovao je Tvrtko I. Klešića Pavla za vojvodu bosanskih četa.XII.a slijedeće godine je u sviti kralja Tvrtka II. Godine 1389.

Soli.Knežević Kneževići su ugledna kneževska obitelj iz XIII. Jakov Knežević prati kraljicu Katarinu u Italiju. spominje se Andrija Knežević kao gospodar Gračaca. On je sagradio crkvu i samostan u Kreševu. . Mihael Knežević imao je za ženu Anu iz kneževske obitelji Ohmučevića. Godine 1398. stoljeća. ) istakao se kao branitelj Bobovca. Ova kneževska obitelj ostala je u Bosni i nakon pada bosanskog kraljevstva i granala se. Toma Knežević ( +1451. Augustin Knežević bio je oženjen sa Ivanicom Šestokrilović. Andrija Knežević se spominje godine 1370. Kamena i kao vojvoda nad tisuću vojnika. u dvorskoj službi kod bana Tvrtka.

Kopčić U Borelijevem grbovniku nabraja se nekoliko bosanskih plemičkih obitelji koje su prešle na Islam. . Od sultana Sulejmana II dobili timar u okolici Rame. Za vrijeme turskih navala na Ugarsku ( 1525. – 1542. istakli su se Džafer – beg i Murat – beg Kopčić. koji i sada nosi njihovo ime – Kopčići. Među njima je i pl. obitelj Kopčić.

Uz Radića spominje se i Ozrin Kopjević župan kneza Pavla. obitelji i kakvu su službu vršili njezini najstariji članovi. Prvi od Kopjevića spominje se dvorski knez Radić Kopjević u službi velmože Radoslava Pavlovića gospodara Podrinja sa sjedištem u tvrdom gradu Borču. stoljeću. Iz ovih podataka se vidi da je plemićka obitelj Kopjevića živjela u 15. .Kopjević Četiri koplja na štitu Kopjevića pokazuje odakle dolazi ime ove pl.

Osnivač ove obitelji je Vuk Kosača. stoljeća. godine. Tu samostalnost ostvaruje 1448. Skupa sa hrvatskim vojvodom Ivanom Poličnom sudjeluje u bitci na Kosovu 1389. Vlatkov brat Hrana Vuković. postavši hercegom humske zemlje. Po njegovu imenu Vuk. Umrla je u Rimu. 1478. Na kraljevskom dvoru je čašćena kao kraljica majka i zato je priznata kao posljednja bosanska kraljica. Bori se također i za samostalnost Hercegovine. otac je glasovitog velmože Sandalja Hranića. Na dvoru bosanskog kralja Tvrtka I. i 15. koja se zatim po njemu naziva Hercegovina.. vojvoda bosanski. a mlađi zvan Hrana. . Ona je maćeha posljednjeg bosanskog kralja Stjepana Tomaševića. Kćerka Stjepana Vukčića Katarina udala se za bosanskog kralja Stjepana Tomaša. Živio je koncem 14. ( + 1391. Sandalj se bori da obrani bosansko kraljevstvo od nasrtaja Sigismunda. nazvat će se njegovi sinovi Vukovići. U burnim događajima.Kosačić Obitelj Kosača spada među najuglednije obitelji bosansko – hercegovačkog plemstva u 14. Njegov stariji sin Vlatko bio je vojvoda humski. stoljeću. nakon smrti bosanskog kralja Tvrtka I.). obnaša Vlatko Vuković najuglednije službe. njegov bratić Stjepan Vukčić (tako nazvan po ocu Vukcu ).

str.Neorićevom grbovniku stoji da plemićka obitelj Kosovića potječe iz Cetine i da su pređi bili knezovi. ). Bosanski historičar Fra Filip iz Očevije u svojoj knjizi «Epitome» spominje u godini 1568. Fra Martina Kosovića. Solovjev « Postanak ilirske heraldike i porodica Ohmučević « u Glasniku Skopsko naučnog društva XII.Kosović U Korjenić . 98. Prema Borelijevu zborniku Kosovići su prešli na Islam. ). ( 1932. . ( A.

da su starinom iz Gornjeg Drvenika u Primorju. . Bili su u višestrukom srodstvu s Ohmučevićima.Kostanjić Za Kostanjiće se tvrdi u Korjenić _ Neorićevom grbovniku.

«Kotroman» (1287. ( od njega potječe pobočna loza Tvrkovića). – 1353. Njegov sin i nasljednik je Stjepan II..).). Nasljeđuje ga Tvrtko I. i kao kralj od 1377. Kao ban od od 1353. Slijedeći kraljevi su: Dabiša.). do 1377. do XVI. bosanski ban Tvrtko I. Stoljeća. preuzima dio svoje baštine i godine 1377. Jelena. Tim se nazivom ponose Kotromanići cijelo vrijeme svoga kraljevanja ( do 1463. – 1391.Kotromanić Obitelj Kotromanića vlada u Bosni od XIII. Po gradu Kotor naziva se sin bana Prijezde Stjepan I. . Stjepan Ostoja ( od njega potječe pobočna loza Ostojića). Nakon rasula Nemanjičke države u Srbiji 1371. u gradu Kotoru ( sada Kotor Varoš ). – 1316.).). Stjepan Toma ( od njega potječe pobočna loza Tomaševića) i Stjepan Tomaševvić (+1463. Obitelj potječe od bana Prijezde ( 1254. godine. Kotromanić ( 1316. Stjepan Ostojić. unuk srpskoga kralja Dragutina. kruni se za kralja Srbije. – 1287. Tvrtko II. Sjedište obitelji je u župi Zemljak.

Solovjev « Postanak ilirske heraldike i porodica Ohmučević» u Glasniku Skopskog naučnog društva XII. ( 1932. ) . . str. 99 ).Kraguenić U grbu krilo kragujevo pokazuje da je grb napravljen prema imenu obitelji. Za ovu plemićku obitelj zna se da su bili glasoviti knezovi bosanski a da su se kasnije preselili u Poljica gdje su uživali veliki ugled ( A.

str. ( 1932. ( A. Iz ove obitelji spominje se knez Radoje kao komornik hercega Stjepana Vukčića u godini 1466. . ). Solovjev «Postanak ilirske heraldike i porodica Ohmučević». U Glasniki Skopskog naučnog društva XII. 98.Krajčinović Grb ove plemićke obitelji nalazi se u svim ilirskim grbovnicima.

. Godine 1378. 318. kao vojskovođa u Stonu.Krasojević Plemićka obitelj Krasojević starinom je iz Hercegovine ( iz okolice Bileća ).). spominje se karnac ( blagajnik ) kralja Tvrtka I. Na njega računaju Dubrovčani u borbi protiv Mlečana ( Povijest hrvatski zemalja Bosne i Hercegovine. izdao «Napredak» str.

Ova grana započinje s kraljem Stjepanom Ostojom Kristić. i drugi put od 1408. ) i držao se prema njemu kao protukralj. Njegovi sinovi kralj Stjepan Ostojić (1443. do 1418. On vlada prvi put od 1398.Kristić Kristići su jedna grana kraljevske porodice Kotromanića. zadržao je prezime Kristić. braneći Kreševo. . Treći sin kralja Stjepana Ostoje . kad je on nastupio po drugi put (1421.. nose prezime po očevu imenu. do 1404. ali je sve već bilo prekasno. – 1461 ). koji je osporavao vladanje Tvrtka II. odobrili kupnju puščanog praha. – 1443. Dubrovčani su mu 29. U sudbonosnoj godini 1463.V. pokazao je mnogo hrabrosti u obrani bosanskog kraljevstva.1463. Radivoj.

Drugih podataka nema. . U Korjenić – Neorićevom grbovniku stoji napomena da Križići potjeću od Vinjana kod Posušja.Križić Grb plemićke obitelji Križić nalazi se u ilirskim grbovnicima.

Preselila se u Poljica u katun Zvečan.Kružičević Plemićka obitelj Kružičevići ( Krusichichi ) bosanskog je porijekla od bosanskog velikog kneza Tišimira.) . . ( A. Solovjev « Postanak ilirske heraldike i porodica Ohmučević». 97. ) . Glasnik Skopskog naučnog društva. XII. ( 1932. str.

Kukretić U Korjenić – Neorićevom grbovniku stoji napomena da ova plemićka obitelj potječe iz Bosne. Drugih podataka nema. .

) Aleksandar Solovjev piše da knez Tasovac nosi naslov katunara Kutlovića. .Kutlović U svojoj studiji «Postanak ilirske heraldike i porodica Ohmučević» objavljenoj u glasniku Skopskog naučnog društva XII ( 1932. Katunar je plemićki naslov za plemstvo u zetskom kraju.

Njihov grb se nalazi u svim ilirskim grbovnicima.Ljubetić O plemićkoj obitelji Ljubetić nema bližih podataka. .

U srodstvu su sa Ohmučevićima i kao takvi ulaze u njihov ( to jest Fojnički ) grbovnik. . i 1432. U dokumentima se spominju u godini 1404. kao opasni za Dubrovnik. Tamo su bili knezovi.Ljubibratić Ljubibratići potječu iz okolice Trebinja.

Iz ovog grbovnika prešao je u ilirske grbovnike među kojima jedno od prvih mjesta zauzima ovaj Fojnički grbovnik. . što ga je 1555. javlja se po prvi put u grbovniku «Libellus scutorum vel signorum publicorum».Makedonija Grb Makedonije: Zlatni lav s krunom nad glavom i crveno polje na štitu. objavio njemački heraldičar Vergil Solis iz Nürnberga.

spominje se u Poljicima Marko Margutić.. Stoljeću. Margitić ) veoma je raširena. Članovi ove obitelji bili su u srodstvu s Ohmučevićima u XVI stoljeću. Godine 1569.Margutić Plemićka obitelj Margutić ( Margetić. Margutići su živjeli u Fojnici u XVI. . i teško je odrediti kraj odakle potječe njezina starina.

spominje se knez Priboja Masnović ( Miklošić. Iz ove plemićke obitelji potjeće Fra Grgur Masnović. kako stoje u Korjenić – Neorićevom grbovniku. U godinama 1378. ( Fermendžin. Acta Bosnae. .Maslovići Maslovići ( Masnovići ). Monumenta serbica. 226. provincijal franjevaca u Bosni. 189. ). 237 ). 316. – 1399. plemićka obitelj starinom iz Livna.

U Borelijevom grbovniku se kaže za ovu obitelj da je preselila u Ankonu ( Italija ) i da se tamo istakla svojim zaslugama. .Matejković U Korjenić – Neorićevom zborniku grbova. napominje se da ova plemička obitelj potječe iz Raska.

.Meklinić Grb Meklinića nalazi se u ilirskim grbovnicima. ali bez ikakvih podataka o toj plemićkoj obitelji.

.Milienović Grb ove plemićke obitelji nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. Iz ljetopisa fra Nikole Lašvanina zna se da je u Fojnici živjela obitelj Miljenović. ali bez podataka u vezi s njom.

Mirilović U godini 1430. spominju se u dubrovačkim dokumentima Mirilovići, podanici Sandalja Hranića (Glasnik Zemaljskog muzeja, 1917. str. 160. ). Selo Mrilovići nalazi se u okolici Bileća. ( Glasnik Zemaljskog muzeja 1907. str. 392.

Mokrović Grb plemićke obitelji Mokrović nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. Ova obitelj je bila u srodstvu s Ohmučevićima. Drugih podataka nema.

Morovlašić
Grb pl. obitelji Morovlašić nalazi se samo u Fojničkom grbovniku. O ovoj obitelji nema podataka. U pismu Dubrovčana od 29.VIII. 1378. u kojem daju upute svome poslaniku kod kralja Tvrtka I. spominju se Morovlasi kao njegovi ratnici.

Vukašin se spominje godine 1350. Kraljević Marko je ušao u narodnu pjesmu kao branilac potlačenih i kao neustrašivi borac za slobodu.). Iza smrti cara Dušana ( 1371. Vukašina nasljeđuje njegov sin Marko (Kraljević ). stoljeća. Osnivač ove obitelji je Mrnjava kaznac u Trebinju. Braća Kraljevića Marka Andrijaš i Mitroš su velikodostojnici kod hrvatsko-ugarskog kralja Sigismunda. Njegovi sinovi Uglješa i Vukašin zauzimaju visoke položaje u Dušanovu carstvu. kao carev namjesnik u Trebinju. . kao župan u Prilepu. Kralj Vukašin i Kraljević Marko su poznati u povijesti Makedonije kao veoma sposobni i zaslužni vladari. Uglješa se spominje godine 1346. osamostaljuje se Vukašin i vlada kao despot i konačno kao kralj.Mrnjavčevići Mrnjavčevići su vlastelinska obitelj iz 13. i 14.

Nemanjići Ime vladarske srpske dinastije Nemanjića potječe od njezinog osnivača Stefana Nemanjića ( 1113..1371. Vladao je od 1200. vladara u Raši. Iza njegove smrti nastupa rasulo Nemanjičke države. Nasljeđuje ga njegov sin Stefan Prvovjenčani. staru Srbiju. .. Vlast preuzima Stefan Nemanja nazvan Dušan Silni. Godine 1243. Dragutin preuzima sjeverni dio i naziva se kralj Srbije. U Fojničkom grbovniku nalaze se grbovi i jednog i drugog dijela Nemanjičke države to jest i grb Srbije i grb Raše. – 1200. do 1228. jer je on prvi okrunjeni kralj. ). njegovi sinovi Dragutin i Milutin dijele kraljevstvo. – 1321. S krunom je dobio i veliki ugled u Europi. Milutin vlada od 1281. a umro je 1355. Rašu i naziva se kralj Raše. Uroš preuzima vlast i vlada do 1276. Nasljeđuje ga sin mu Stefan Dečanski ( 1321. Krunu je dobio od pape Honorija III. Vladislavom i Urošom. ). okrunjen je za cara 1346. tako nazvanm. – 1331. Naslijedio ga je car Uroš ( 1355. Poslije Uroševe smrti. a Milutin preuzima južni dio. ). godine. Nakon smrti Stefana Prvovjenčanog nastupaju borbe za prijesto među njegovim sinovima Radoslavom .

.Neorić Za ovu plemićku opbitelj navodi se u Korjenić – Neorićevom grbovniku da su Neorići «bani od Muchia».

Solovjev «Postanaka ilirske heraldike porodica Ohmučević» u Glasniku Skopskog naučnog društbva. ( 1932. godine ( A. 99 ). XII. ) str. . Knez Vuk Nimičić spominje se 1395.Nimičić Sjedište plemićke obitelji Nimičić bilo je u Crvenom Grmu kraj Ljubuškog.

Novaković Obiteljsko ime Novaković javlja se između XIV. Radi raške potkove u ukrasu ovog grba.j. u Zeti i u Dalmaciji. Skupa s njima je Stanac Gospilović s braćom. stoljeću rođaci su Ohmučevića. niz rijeke Vrbas. Sanu i Unu. kao predstavnik područja zvanog Donji Krai t. U Bosni se javlja Ninoslav Novaković na povelji bana Stjepana Kotromanića iz godine 1353. i XVI. vjerojatno se ovaj grb odnosi na njih. Novakovići iz Zete imali su svoje posjede u Zažablju. Novakovići iz Dalmacije u XVI. Stoljeća na više mjesta: u Bosni. .

U Korjenić – Neorićevom grbovniku stoji napomena da ova obitelj potjeće iz Lazarića.Oblačić U povijesnim knjigama Srednjega vijeka ne spominje se plemička obitelj Oblačić. Gornji podatci su uzeti iz članka Aleksandra Solovjeva «Postanak ilirske heraldike i porodica Ohmučević» objavljen u Glasniku Skopskog naučnog društva XII ( 1932. i iz članka Mihaila Dinića «Relja Ohmučević» objavljenog u Zbornuiku radova vizantološkog instituta 9 ( 1966. Rade Oblačić je junak narodnog epa. ) str. 97. ali za nju zna narodna pjesma. ) str. . 110.

Dokazi da je postojala smučka župa s gradom Truhelj kraj Kreševa ( Glasnik Zemaljskog muzeja. jer se u poveljama bosanskih vladara. 3.Ohmučević Ohmučevići su staro bosansko plemstvo.252). Dokazi Petra Ohmučevića potvrđeni su kasnije slijedećim nalazima: 1. na kojoj se spominje obitelj Ohmučevića (Vego: Zbornik srednjovjekovnih natpisa. Godine 1588. Grb sa ovog pečata je indetičan sa grbom u ovom grbovniku.). Marko IV. 1904. a zatim u Dalmaciju u Slano. Spomen ploća u Zenici iz godine 1193.). Pečat sa grbom Ogmučevića našast u Bolu (Glasnik Zemaljskog muzeja.br. stoljeću je jedna grana preselila u Hercegovinu. koje se čuvaju u državnim arhivima ne spominju Ohmučevići. 2. K tomu ova potvrda nosi sa sobom teške političke i finansijske implikacije. 1891. Odgovor je bio negativan. podnio je admiral Petar Ohmučević zahtjev dubrovačkim vlastima da mu se izda potvrda o plemstvu njegovih pređa. U 14. .

u lijevom donjem dijelu grb je Kovačića. u desnom gornjem dijelu grb je Radimirović-Ivanović.Ovo je složeni grb: u lijevom gornjem i u desnom donjem dijelu štita nalazi se grb Ohmućevića. . u sredini štita je grb Jablanića. Ovaj složeni grb ostao je bezimen.

Parmekanović Grb plemićke obitelji Parmekanović nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. Pobližih podataka nema. .

Pašačić O plemićkoj obitelji Pašačić nema podataka. .

.

.

.

.

Posvetna stranica Gornji dio pisan je bosančicom i glasi: Rodoslovie bosanskoga aliti iliričkoga i sarpskoga vladania zaiedno postavljeno po Stanislavu Rubčiću popu. fra Grga Ilić.na slavu Stipana Nemanjića cara Sarbljena i Bošnjaka 1340. biskup i apostolski vikar u Bosni. srpnja 1800. Potvrda svjedoči da je Grbovnik brižno čuvan u franjevačkom samostanu u Fojnici «od pamtivjeka. . Donji dio stranice je latinski napisna potvrda koju je potpisao u Kraljevoj Sutjesci. naime od zauzeća bosanskog kraljesva». 8.

obitelj Predojevića. Njihovi predci živjeli su u XIV. . stoljeću.Predojević Među bosanskim plemičkim obiteljima koje su prešle na Islam u Borelijevom grbovniku. Iz ove plemićke obitelji istakao se vojskovođa Islan Predojević. Plemićka obitelj Predojevića potječe iz Hercegovine iz okolice Bileće. Poginu pri opsjedanju Siska 1593. spominje se i pl.

Budući da je vojvoda Hrvoje. .Primorje Ovaj grb trebao bi biti grb bosanskog Primorja. Sablja ili ( mač ) u ruci je znak herceškog dostojanstva. Pravo na ovaj znak dostojanstva dobio je bosanski vojvoda Hrvoje Hrvatinović. herceg splitski. bio i gospodar bosanskog Primorja. ). kada je 1403. kao ukras nad njegovim obiteljskim grbom koji se vidi na štitu. Na njemu se vidi oboružana desna ruka sa sabljom krivošijom. njegov znak dostojanstva postao je grbom Primorja. Ovaj znak se vidi na njegovom grbu u ovom grbovniku ( list 23. postao splitskim hercegom.

Milodraževo je blizu Fojnice. Radijelović. kao: Alaupović. str.15. . gdje su se bile pribrale mnoge vlasteoske obitelji.).Radijelović «Propast bosanske kraljevine osjetila je i Fojnica. Vučenulović (Vučević) i još neke» (Fra Mijo V. Sitnić. Na polju Milodraževu i sada ima selo Radijelovići. Batinić: Franjevački samostan u Fojnici.

Grb ove obitelji ulazi u složeni grb na stranici 139. .Radimirović – Ivanović Grb ove plemićke obitelji nalazi se samo u Fojničkom grbovniku. ovog grbovnika i pokazuje da je ova obitelj u srodstvu sa Ohmučevićima.

Za nagradu dobili su velike posjede u Usori. .85.Rajković Iz povelje bana Tvrtka iz godine 1370. I.. vidi se da su braća Rajković Stjepan i Vuk obranili Bobovac i da su izmirili bana Tvrtka s njegovim bratom Vukom. Spomenuta povelja se nalazi u «Acta croatica» od Đure Šurmina.

to jest ne zna se prema čemu je načinjen.).Raša Grb Raške: plavo na štitu sa tri srebrene potkove nalaze se na Sutješkom rodoslovlju ( 1582. Ovaj grb Raške nema povijesne podloge. .

Resić Resići su živjeli u okolici Bobovca. U grbovniku Korjenić – Neorićevom stoji zabilježeno da su bili dobri i vjerni u vojnoj služni. Nakon 1463. prešli su u Trogir. .

Isti historiograf navodi da je Stanislav Rupčić bio na dvoru Stjepana Nemanjića zadužen da vodi dvorsku kancelariju o grbovima («ban od cimerja») – Cimer je mađarska riječ i znači ukras nad štitom. Dubrovački historiograf Jakov Lukarević ( 1551. nad glavom. Ovo je djelo izgubljeno. 378 ).VIII.1434.) zna za Stanislava Rupčića i služi se njegovim životopisom Stjepana Nemanjića.Rubčić Rubčići su veoma ugledna obitlj iz Huma ( Hercegovina ). «knez humske zemlje s bratjom» nalazi se među potpisnicima na jednoj povelji kralja Tvrtzka II. Monumenta serbica. . 1615. Svi ilirski grbovnici. Od 12. pozivaju se na Stanislava Rubčića kao na onoga koji je prvi sastavio zbirku grbova. ( Miklošić. Vuk Rubčić.

Da li je ovo grb vojvode Ružira i njegovih potomaka Ružirevića ( Rušćiezevića ) ? Sigurnijih podataka o pl.Rušćijerević U djelu Mavre Orbinija «Kraljevstvo Slavena» opisana je borba bosanskog bana Stjepana II. 1353. Kotromanića ( 1314. U toj borbi istakli su se dvojica bosanskih vojvoda: Poznan Purić i Ružir. Vojvoda Ružir je prešao kasnije u službu Stjepana Nemanjića. obitelji Rušćijerevića nema. . ) protiv Branivojevića.

ali podataka o toj plemićkoj obitelji nema.Sagrijelović Grb Sagrijelovića nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. .

Jivečeka «Vlastela humska na natpisu u Veličanima» objavljenom u Glasniku zemaljskog muzeja. . objašnjeno je u članku Konst. Braća Sanković ( Senčević ) su bili kaznac Sanko ( latinski Senco ) i župan Gradoje. Središte njihovi posjeda bilo je Nevesinje. Senkov sin župan Bijeljak. 1892. Među najmoćnijim velmožama toga vremena su Sandalj Hranić. Stjepan Vukčić. herceg splitski. 284. braća Sanković i vojvoda Hrvoje Vukčić Hrvatinić.) slabi centralna vlast i jačaju snažni feudalci. str.Senčević U vrijeme iza smrti kralja Tvrtka I.. ( 1391. herceg Sv. Save. Da su Senčevići jednako Sankovići.

Sestričić Za plemićku obitelj Sestričić. nema podataka. .

Sitničanić U grbovniku Korjenić _ Neorić stoji za ovu plemićku obitelji da potječe iz Kosova Polja. . Drugih podataka o ovoj plemićkoj obitelji nema.

.lipnja 1367. U Korjenić – Neorićevom grbovniku stoji da plemićka obitelj Sladojević potječe iz Imotskog.Sladojević Ime tepčije visokog dvorjanika ) Sladoja nalazi se na povelji bana Tvrtka I Kotromanića od 1.

Grb Slavonije je mijenjao svoj oblik.Slavonija Ovaj grb Slavonije ne odgovara onom službenom što ga je hrvatsko-ugarski kralj Ladislav potvrdio 1496. godine. . U ovom grbovniku se vidi jedan od tih oblika: ti lasice na bijelom polju. a prikazuje dvije rijeke ( Dravu i Savu ) a među njima lasicu ili kunu.

.Slika Bogorodice Na ovoj slici treba uočiti amblem Bosne (dvije crne čvoraste grane i na njima dvije okrunjene crnačke glave ). pa se može zaključiti da je umjetnik htio prikazati Bogorodicu kao zaštitnicu Ilira i kao zaštitnicu bosanskog kraljevstva.

.Slika Svetog Jeronima Sveti Jeronim je zaštitnik Ilira.

zaštitnici kuće Nemanjića.Slika Svetog Kuzme i Damjana Sveta braća Kuzma i Damjan. .

.Smokrović O plemićkoj obitelji Smokrović ( Smokronović ) nema podataka.

.Sojimirović Za plemićku obitelj Sojimirović postoje podatci da potječe s Glasinca ( kod Sarajeva ).

). kaže se za ovu obitelj da je prešla na Islam. sa sjedištem u Banja Luci. u Carigradu ). Ferhad – beg Sokolović. Makarije Sokolović. bosanski sandžak – beg od 1573. Mehmed – paša ( rođen oko 1500. U Banja Luci je podigao džamiju koja se po njegovom imenu zove Ferhadija. u Sokolovićima kraj Višegrada – umro 1579. 2.. do 1588. U Borelijevom grbovniku (1700. . do 1580. a zatim bosanski begler – beg od 1580. Njihovo je sjedište kod Višegrada. koji nakon obnavljanja pećke patrijaršije ( 1557. ) postaje srpskim patrijarhom. 3. Poznati članovi ove obitelji jesu: 1.Sokolović Sokolovići su poznata bosanska plemićka obitelj.

stoljeću. . preuzet će on i ovaj grb.Srbija Ovakav grb Srbije: crveno polje sa bijelim križem u sredini oko kojega su poredane četiri sjekire od halebarde ( viteško oružje ) javlja se u 14. a kralju Milutinu koji je vladao u južnom dijelu Srbije ostao je grb Raške.1282. .) preuzme sjeverni dio Srbije za se. Budući da se od toga doba Srbija širila prema sjeveru. U vrijeme kada kralj Dragutin ( 1276. preuzet će ovaj grb sve veću važnost i postat će jedinim grbom Srbije.

.Stanković Grb ove plemićke obitelji nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. Tri srebrena kopita na štitu odaju raško porijeklo. Ova obitelj potječe iz Vučevice kod Plive.

stoljeću. 98 ) navodi Tomaša Svilojevića kao pisca lažne povelje iz godine 1268. str. Aleksandar Solovjev u svom članku «Postanak ilirske heraldike i porodica Ohmučević» ( Glasnik Skopskog naučnog društva XII ( 1932.Svilojević Za obitelj Svilojević nema sigurnih podataka. ). Navodi također i Mihaila Siladjija kao zapovjednika Beograda u XV. ali s napomenom da je to junak narodnog epa .

vitez iz Poljica. Ebusuud. . Na vjenčanju kralja Stjepana Tomaša sa Katarinom Kosača – Vukčić bio je prisutan Sudić ( ime mu nepoznato ). je član plemićke obitelji Sudić. Sudići su preselili u Poljica. šejih – ul – islami kod Sulejmana El Kanuni.Sudić Plemićka obitelj Sudić veoma je ugledna obitelj među bosanskim plemstvom.

(Miklošić.VIII.Šantić Plemićka obitelj Šantića starinom je od Neretve. Na povelji kralja Stjepana Tomaša od 22. Grb ove obitelji nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. Monumenta serbica. 1446. . nalazi se među bosanskim velikašima i dvorski knez Ivan Šantić. 44o ).

U gradu Hercegnovom što ga je podigao bosanski kralj Tvrtko I. Vjerojatno su to unčinili i Šestokrilovići.Šestokrilović Za ovu plemićku obitelj stoji u Korjenić – Neorićevom grbovniku da je iz Perasta ( Boka kotorska ). živjeli su neki bosanski plemići i odatle su se raseljavali po okolini. .

stoljeću. i 15.Šimraković Spominju se u Sutješkom rodoslovlju kao «slavni šimovani». Sjedište ove obitelji je u Zažablju ( Crna Gora ). Živjeli su u 14. .

Od ovih rodbinskih veza dostatno je spomenuti da je majka bosanskog kralja Tvrtka I. je mnogo sličan grbu u ovom grbovniku. jer je kneževska obitelj Šubića vladala u Bosni od 1299. i jer su rodbinske veze bosanskih vladara bile vrlo uske. Šubićka. do 1322. Autentični grb bribirskih knezova – krilo labudovo. kćer kneza Jurja II. kliškog.Šubić Grb knezova bribirskih ulazi u Fojnički grbovnik u kojemu se uglavnom nalaze grbovi bosanskih i srpskih plemića. .

Tarzarović Grb ove obitelji nalazi se u ilirskom grbovnicima. . ali o samoj obitelji nema podataka.

Njihovi se potomci sada nazivaju Dudan. Zašto ? . U vrijeme pada Bosne. U velikom su srodstvu s Ohmučevićima.Tasovčić Tasovčići su starinom iz okolice Banja Luke. prebjegli su u Italiju i postali su slavni u Toskani.

Nema podataka o ovoj obitelji. U blizini Bobovca nalazi se selo Teševo.Teševčić Grb plemićke obitelji Teševčić nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. .

. kojom kralj Dabiša potvrđuje Dubrovčanima njihove povelje uz glavne velikaše bosanskog kraljevstva nalazi se i župan Juraj Tihčinović.Tihčinović Na povelji od 17. Ovu plemićku obitelj zastupao je na dvoru posljednjega bosanskoga kralja Stjepana Tomaševića ( 1461.1392. – 1463.VII. ) vojvoda Vukić Tihčinović.

spominje se Toliša.Tolišić Grb plemićke obitelji Tolišić nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. – 66. ). . 65. župan vojvoda Sandalja Hranića ( Medo Pucić «Spomenici srpski. U godini 1405.

Toljen je knez Zahumlja (Hercegovina ). .Tomanović Za Tomanoviće stoji u Korjenić . Daša. Zahumlje se odvaja od Bosne i postaje samostalno – Hercegovina. priključuje bosanski ban Stjepan Kotromanić Zahumlje Bosni. Miroslav.). Andrija.Neorićevom grbovniku da su Toljenovići i da potječu iz Hercegovine. Godine 1322. Godine 1448. godine. Umro 1239. Prije njega su u Zahumlju vladali Petar. Gradihna i zetski kralj Bodin (+1102.

).. bilo je uzdrmano . ( ? –1448.1391. Vladanje kralja Tvrtka II. pa su po pravu seniorata došli na prijestolje najprije kralj Dabiša. Nije odmah naslijedio svoga oca.Tvrtkovići Kralj Tvrtko II.) nazvao se po starom bosanskom običaju imenom svoga oca Tvrtka Kotromanića i prozvao se Tvrtković. jer je bio maloljetan. a zatim njegova žena Jelena. ( vladao od 1353. sin Tvrtka I.

Ugrinović Plemićka obitelj Ugrinovića zvala se drugačije Sinovčići. Arheologija. A. «gospode ugarske». Solovjev « Prinosi za bosansku i ilirsku heraldiku» u Glasniku Zemaljksog muzeja. ). 1234. sv. 127 ). U bosanskim dokumentima spominje se knez Ugrin na povelji bana Matije Ninoslava iz god.) str. Od te obitelji bili su birani u Poljičkoj republici veliki kneževi i vojvode ( dr. Monumenta serbica 32 – 34. U Poljicima je postojala ugledna obitelj Sinovčića. (1954. ( Miklošić.IX. .

Drugih podataka nema. .Vilić U grbovniku Korjenić – Neorić stoji da plemićka obitelj Vilić potječe iz Gornjeg Vakufa u Bosni. U okolici Gornjeg Vakufa nalazi se mjesto zvano Vilića Vrelo.

. Vladimirović Radoslav je uz kralja Stjepana Ostojića. Vladimirović Radivoj sudac je na dvoru kralja Stjepana Tomaša. Vladimirović Vladoje potpisuje povelje kralja Stjepana Tomaševića. Vladimirović Jurko je na dvoru Tvrtka II.Vladimirović Članovi ove velikaške obitelji obnašali su visoke službe na dvoru bosanskih vladara.

Solovjev «Postanak ilirske heraldike i porodica Ohmučević» u Glasniku Skopskog naučnog društva. ( 1932. ). Solovjev donosi bilješku prema kojoj bi Vlašić i Nemanjić bili jedno pleme. ). ( A.Vlašić U vezi sa grbom plemićke obitelji Vlašić A. str. . 98. XII.

Njihov grb. je identičan sa grbom o ovom grbovniku. Noikola Altomanović ( Vojinović ) knez užički. Njegovi sinovi Vojislav i Toma «su gotovo uvijek stajali uz Sjepana Nemanju» piše Mavro Orbini u svojoj knjizi «Kraljevstvo Slovena» Tomin sin Nikola nazvan po imenu svoga oca Altomanović skupa sa svojim stricem Vojislavom. Brankovići.) ove su četiri obitelji zauzimale najuglednije položaje u carstvu: Mrnjavčevići. – 1355. nekada naprasit i silan. . zarobljen i osljepljen ( 1373.Vojinovići U službi cara Dušana Silnog ( 1331. vode pljačkaški rat protiv Dubrovnika počevši od 1358. pa nadalje. što ga donosi Orbini. Balšići u Zeti i Vojinovići u jednom dijelu Huma. ) S njim izumire loza Vojinovića. Hrebljanovići. Ime obitelji potječe od Vojina. završio je bijedno svoj život.

Vojković Na povelji bosanskog bana Stjepana II. str. ). 403. . Iza 1463. obitelj Vojkovića je prebjegla u Šibenik. Kotromanića iz godine 1322. XVIII. ( Glasnik Zemaljskog muzeja . ( 1906. ). među bosanskim velikašima nalazi se vojvoda Vojko od Usore.

Tomin sin Nikola nazvan po imenu svoga oca Altomanović skupa sa svojim stricem Vojislavom vode pljačkaški rat protiv Dubrovnika. Njihov grb. Nikola Altomanović (Vojnović ). knez užički. pa nadalje. Brankovići. identičan je sa grbom u ovom grbovniku. što ga donosi Orbini. Ime obitelji potječe od Vojina.). počevši od 1358. Balšići u Zeti i Vojnovići u jednom dijelu Huma. nekada naprasit i silan. ) ove su četiri obitelji zauzimale najuglednije položaje u carstvu: Mrnjavčevići.Vojnovići U službi cara Dušana Silnog ( 1331. – 1355. S njim izumire loza Vojnovića. . Hrebljanovići. završio je bijedno svoj život zarobljen i osljepljen (1373. Njegovi sinovi Vojislav i Toma «su gotovo uvijek stajali uz Stjepana Nemanju» piše Mavro Orbini u svojoj knjizi «Kraljevstvo Slavena».

.Vraničić Grb plemićke obitelji Vraničić. nalazi se samo u Fojničkom grbovniku. Nema podataka u vezi s ovom plemićkom obitelji.

291 – 294. ( Miklošić. Monumenta serbica.Vukotić Knez Vukac Vukotić nalazi se među velmožama na povelji kralja Tvrtka II. . ). Iz godine 1419.

Brat Sandalja Hranića zvao se Vukac Hranić ( + 1432. veliki vojvoda bosanski. Umro 1435. Po ovom naslovu «herceg» nazvana je pokrajina kojom je on upravljao «Hecegovina» Katarina. veliki vojvoda bosanski.Vuković Plemićka obitelj Vukovića potječe od Vlatka Vukovića. Ona je posljednja bosanska kraljica. Save. umro je 1432. kći Stjepana Vukčića. Sin Vukca Hranića je glasoviti Stjepan Vukčić. herceg Sv. . Njegov brat Hrana Vuković. ). udala se za bosanskog kralja Stjepana Tomaša. sina Vuka Kosače. Vlatko Vuković predvodi bosanske čete na Kosovu 1389. Od Hrane Vukovića potječe glasoviti Sandalj Hranić.

Zajednički ( složeni ) grb A = Macedonia C = Bosna E = Dalmacija J = Nemanjić G = Hrvatska H = Raška K = Kotromanić I = Primorje F = B = Slavonija D = Bugarska Srbija .

. Trojica Zatonosovića: Vladj. Stjepana Tvrtka II. I Stjepana Ostojića kao vojvode i savjetnici. ) osamostaljuju se bosanski feudalci i postaju baruni. Njihova se oblast prostire između Spreče i Drine. – 1391. Među bosanske barune spadaju braća Vukašin i Vukmir Zlatonosović. Na njihovu moć računa dubrovačka republika i šalje im darove.Zlatonosović Nakon smrti kralja Tvrtka I. i ostali su u zarobljeništvu u Turskoj. ( 1377. bili su zarobljeni na Kosovu polju 1389. Oni su uz kralja Stjepana Ostoju. Stjepan i Vuk.

Zoranović Jedini podatak za ovu plemićku obitelj jest da ona potječe od Sarajeva. . Taj podatak se nalazi u Korjenić – Neorićevom grbovniku sastavljenom 1595.

obitelj Zvijezdović ( = Zvijezdić ). . spominje Skender – baša 1486. Braću fra Anđelovu. ).Zvijezdić Po zvijezdama na štitu i na ukrasu. stoljeću postojala pl. El Fatiha. 110. Toj obitelji pripada Fra Anđeo Zvijezdović ( = Zvijezdić ). a to je povelja o slobodi katoličke vjere u Bosni. knezove Domšu i Milutina. godine ( Glasnik Zemaljskog muzeja. Da li dubrovačka pl. VI (1894). dobio «Ahdnamu». U Bosni je u 15. ovaj grb govori da pripada obitelji Zvijezdić ili Zvijezdović. obitelj Zvijezdić ( de Stella) potječe iz Bosne ? Na ovu obitelj se poziva Petar Ohmučević u svom rodoslovlju kao na svoje rođake ( Mihailo Dimić «Relja Ohmučević» u Zborniku radova Vizantološkog instituta 1966. koji je od sultana Mehmeda II. str.

Žarkojević Prema Korjenić – Neorićevom grbovniku pl. vlastelina u pratnji kneza Lazara Hrebljanovića i da je pl. . obitelj Žarkojevića potjeće iz Zažabljaka. obitelj Žarkovića imala posjede na ušću Bojane. Mavro Orbini u svojoj knjizi «Kraljevstvo Slavena» spominje Mrkšu Žarkojevića.

U narodnoj pjesmi spomnje se «prokleta kula Ždralovića» u bugojanskom polju. .Ždralović Uz grb ove plemićke obitelji stoji u Korjenić – Neorićevom grbovniku napomena da Žralovići potječu iz Sutjeske.

.Županović Za ovu plemićku obitelj stoji u Korjenić – Neorićevom. Ohmučevići se pozivaju na ovu obitelj kao na svoje srodnike. zborniku da potječe iz Županjca na Duvnu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->