R

INSPIRISAN KVALITETOM

PONUDA OPREME ZA KONTROLU KVALITETA U ŽITO-MLINSKOJ INDUSTRIJI

Tuttnauer
Your Sterilization & Infection Control Partner

M. Milankovića 25, 11070 Novi Beograd T el./Fax 011 22 22 222 E-mail: superlab@EUnet.rs www.super-lab.com

FOOD FOODlab

UZORKOVANJE

strana 2

UZIMANJE UZORAKA HRANE ZA LABORATORIJSKO ISPITIVANJE
Prema kriterijumima o bezbednosti pzoizvoda, hrana ne bi smela da sadži patogene mikro-organizme ili toksine u količinama za koje postoji verovatnoća da će izazovati oboljenje kada se konzumira. Uzorkovanje u velikim prerađivačkim pogonima se radi: Na početku proizvodnje; Tokom proizvodnje; Na kraju proizvodnje; U vreme isporuke; Na kraju roka trajanja u simuliranim uslovima prodaje. Razlozi uzorkovanja hrane, kako u pogonu, tako i na terenu su sledeći: • Ocena bezbednosti (zdravstvene) ispravnosti hrane. • Kontrola kvaliteta i određivanje trajnosti proizvoda. • Kontrola higijene proizvodnje i uslova skladištenja hrane. • Sumnja da je posle konzumiranja neke hrane došlo do pojave alimentarnih oboljenja Uzorci namirnica se uzimaju radi: • Senzorne ocene; • Ispitivanje sastava; • Mikrobiološka ispitivanja; i • Utvrđivanje hemijskih zagađivača. Uzorke uzimaju radnici zaposleni u organu uprave nadležnom za vršenje nadzora nad zdravstvenom ispravnošću namirnica (veterinarski inspektor) u prisustvu vlasnika ili drugog lica koji samostalno učestvuju u proizvodnji ili prometu namirnica. Kriterijumi koje mora da zadovoljava pribor za uzorkovanje: • Pribor za uzimanje uzoraka treba da bude izrađen od nerđajućeg čelika. • Površine pribora za uzimanje uzoraka treba da budu glatke i lake za pranje. • Uglovi treba da budu zaobljeni. • Pribor pre uzimanja uzoraka treba da bude suv. Posude za uzimanje uzoraka treba da su: • Izrađene od stakla, metala (nerđajući čelik) ili plastičnih materijala; • Neprozirne; • Čiste, suve ili sterilne. Od namirnica koje se nalaze u vrećama, buradima, sanducima ili drugim sličnim velikim sudovima, uzorci se uzimaju sa vrha, iz sredine i sa dna ambalažne jedinice u kojoj se nalaze. Ako su te namirnice nehomogene uzimaju se posebni uzorci od svakog homogenog dela i postupkom četvrtanja dobiva prosečan uzorak za ispitivanje.

ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji

strana 3

UZORKOVANJE

FOODlab

UZIMANJE UZORAKA
Uzorkovanje je bitna faza u procesu određivanja kvaliteta sirovine. Na pravilno uzetom uzorku se vrši niz laboratorijskih analiza na osnovu kojih će se odrediti način njenog skladištenja i prerade što će omogućiti da gotov proizvod bude ujednačenog kvaliteta. Glavni problem uzorkovanja je neujednačen kvalitet žitarica u celokupnoj količini. Cilj sakupljanja uzoraka je da se uzme reprezentativni deo od celokupne količine žitarica što se obično radi prikupljanjem što većeg broja pojedinačnih uzoraka. Na ovaj način je veća šansa da će se sakupiti žitarice različitog kvaliteta. Pravilno uzorkovanje je posebno važno za niz analiza kontrole kvaliteta – određivanje procenta zaraženih žitarica plesnima, određivanje sadržaja vlage, proteina, masti itd. Ukoliko uzorkovanje nije pravilno urađeno, nećemo dobiti realnu sliku kvaliteta dopremljenih žitarica. Najbolje je uzeti male uzorke sa što više različitih mesta u silosu, iz kamiona i iz različitih skladišnih prostora. Sondama se mogu uzimati uzorci duboko u žitaricama. Glavna preporuka je da se veći broj uzoraka pomeša u jednoj kofi, a zatim iz nje uzme jedan uzorak koji će se odneti u laboratoriju na analizu. Cilj pripreme uzorka je da se napravi jedan uzorak koji će u što većoj meri biti ujednačen u pogledu kvaliteta. Za uzorkovanje se koristi veliki broj različitih šila i sondi koje su deo standardne ponude SUPERLAB-a. Pojedinačne uzorke proizvoda treba uzimati po celoj dubini sloja (iz sredine i iz svakog ugla) ili iz tri sloja ako se uzorak uzima iz vreće (sa vrha, iz sredine i sa dna). Broj uzetih pojedinačnih uzoraka zavisi od vrste proizvoda, njegove mase, veličine ambalažne jedinice i proizvedene količine.

ŠILA
Pri uzorkovanju praškaste i sitnozrnaste robe se koriste šila. Potrebno je zabosti šilo u džak pod uglom od 35-40º tako da roba sama ističe kroz šilo u unapred postavljenu vrećicu. Blagi konus na vrhu omogućava da šilo pri uzorkovanju ne cepa džak. Šila se proizvode prečnika od 10 do 28 mm, a dužine do 500 mm ili u zavisnosti od potreba potrošača.

SONDE
Sonda za uzorkovanje se koristi za zrnastu robu do veličine kukuruza i lešnika, kao i sve vrste praškaste robe. Postavljanjem pregrada unutar otvora cevi možemo da dobijemo poprečne uzorke po slojevima džaka ili kontejnera što je prednost ovog uzorkivača. Kada nema pregrada, dobijamo prosečan uzorak.Standardne dimenzije sonde su: prečnik 38 mm, a dužina 1300 mm, a proizvode se u mnogim drugim dimenzijama i sa različitim brojem otvora u zavisnosti od toga da li se radi o praškastom, sitnozrnastom ili krupnozrnastom materijalu.

KESE ZA UZORKOVANJE
Uzorci sirovine i gotovog proizvoda koje smo uzeli za laboratorijsko ispitivanje se stavljaju u čiste i suve plastične vrećice koje su nepropustljive za vlagu i vazduh. Upakovani uzorci moraju da imaju deklaraciju koja sadrži detaljne podatke o uzorku, mestu i načinu uzorkovanja i licu koje je vršilo uzorkovanje. Standardne kese za uzorkovanje su zapremine 385ml i 710ml proizvođača NASCO. Sve kese za uzorkovanje su sterilne, proizvedene od najkvalitetnije plastične mase. Zatvaraju se uz pomoć klip zatvarača koji obezbeđuje čuvanje celokupne zapremine uzorka bez curenja i rasipanja. Kese se postavljaju u stalak sa jednim ili deset mesta koji je vrlo praktičan i omogućava držanje kesa na jednom mestu. Ako se određuje vlaga proizvoda, preporučuje se da se koriste dve kese čime se postiže apsolutna hermetičnost.
ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji

nudi odličnu kontrolu i maksimalnu efikasnost. Svaka faza proizvodnje podrazumeva detaljnu inspekciju proizvoda baziranu na najnovijoj kompjuterskoj. konzistentni pritisak. Zahvaljujući bogatom proizvođačkom iskustvu Endecotts je tokom 70 godina izgradio zavidnu reputaciju u polju sigurnosti i kvaliteta. filtera i druge laboratorijske opreme. Binokularni mikroskop poseduje objektiv uvećanja 20X do 40X poseduje okulare sa širokim vidnim poljem. Powermatic. sita. Prevazilazi probleme laganih šejkera koji prilikom rada sa masivnim uzorcima daju slabe rezultate i performanse. ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji . rešenje za brzo i efikasno sejanje po pristupačnoj ceni. što zadovoljava tri esencijalne karakteristike dobrog šejkera: efikasno prosejavanje do krajnje tačke. Endecotts je razvio tehnologiju sejanja tako da se uzorak vibrira i rotira preko celokupne površine sita tako da se prosejavanje aktivno vrši preko maksimalnog broja otvora tokom minimalnog vremena. Predstavljamo Vam Endecotts. Endecotts je razvio širok spektar modela šejkera za sve tipove sita i uzoraka. Binokularna glava može da se rotira za 360 stepeni. vodećeg svetskog proizvođača kvalitetnih laboratorijskih tresilica. ODREĐIVANJE MEHANIČKIH NEČISTOĆA ZRNA Da bi se odredilo prisustvo mehaničkih nečistoća. Specijalno dizajniran i proizveden kako bi pružio inženjerska rešenja koja obuhvataju mnoge karakteristike većih i skupljih modela. Koristi se u laboratorijama i insitu. moćan šejker specijalno dizajniran za testiranje velikih količina uzoraka na sitima prečnika 450 mm. idealan za teren i separacije glomaznih uzoraka u teškim uslovima bez gubitaka u performansama. Sledeći inženjerski standardi su učinili Endecotts proizvođačem najkvalitetnijih šejkera i najfinijih test sita: brzo spajanje aparature.FOOD FOODlab ODREĐIVANJE NEČISTOĆE strana 4 LABORATORIJSKE TRESILICE I SITA Razvoj tehnologije i sve viši kriterijumi kontrole kvaliteta stvaraju u laboratorijama koje se bave separacionim metodama i analizama frakcija potrebu za modernim tresilicama i sitima izuzetno visokog kvaliteta. Pažljivo proučavanje je dovelo do dizajna koji osigurava određeno kretanje uzorka preko otvora sita. Pruža veoma tih rad i lak je za održavanje. optičkoj tehnologiji. odozgo i odozdo ili samo odozdo. digitalni šejker visokih performansi. Sa dodatnim okularima uvećanja 20X postiže se ukupno uvećanje do 80X. Octagon 2000. Idealan za laboratorije ili primenu u pogonu jer je kompaktan i pokretan (težak samo 17 kg). preporučujemo stereo mikroskop model LAB-1 italijanskog proizvođača Optika. Minor. EFL 2000. dostizanje krajnje tačke u najkraćem mogućem intervalu i ponovljivost rezultata. svetlosni izvor je halogena sijalica. dugovečnost opruga. a postoji mogućnost izbora svetla odozgo. efikasno izbegavanje blokiranja otvora sita.

T51XW nerđajući čelik IP66 indikator sa izmeštenom prednjom zaštitom. plus trobojni LCD čekvej i podesivi biper ¾ Dostupne su dve verzije: Standardna . zbog fleksibilnijih mogućnosti kačenja na konzole podesive pod uglovima.modularna industrijska vaga Pametna kombinacija funkcionalnosti. RS422/485. drugi RS232.analitičke i precizne vage Najbolje vage za standardna merenja! OHAUS Pioneer serija analitičkih i preciznih vaga je dizajnirana za osnovno. ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji . OHAUS-ov Pioneer nudi jednostavnu vagu za sve Vaše potrebe. AC i DC prenosne kitove ¾ Opcione unutrašnje dopunjive baterije ¾ 6-C rad sa suvom baterijom na standardnim verzijama ¾ Zadnje osvetljenje sa velikim kontrastima na ekranu LCD-a. Sa pravom kombinacijom karakteristika i performansi. Od nerđajućeg čelika . Plastični indikator T51P ABS sa izmenjivim prednje-zadnjim kućištem.Tasovi od nerđajućeg čelika sa “oformljenom i zavarenom” pločom.strana 5 ODREĐIVANJE NEČISTOĆE FOODlab Analytical and Precision Balances PioneerTM Series . OIML R60 odobrene IP67 aluminijumske unosne ćelije. preciznosti i izdržljivosti ¾ Najviše što možete da dobijete od industrijskih vaga ¾ Ugrađeni RS232 bidirekcioni interfejs i spoljni ulaz.Ram i tas od nerđajućeg čelika sa OIML R60 odobreni IP67 nerđajućom čeličnom unosnom ćelijom. industrijsku i edukacionu primenu. ¾ Pokretna vrata omogućavaju lak pristup i lako čišćenje ¾ Prednji indikator nivelacije osigurava preciznost ¾ Mogućnost regulisanja okoline za rad u praktično svim uslovima ¾ Dodata flekisibilnost mogućim opcijama DEFENDER 5000 . uz opcioni. ofarbani čelični stubovi. svakodnevno merenje uz najširu laboratorijsku.

Finska N ajprodavaniji portabl vlagomer Wile-55. zob. skladištima. repica. raž. mak.5% ¾ Težina 1. hektolitarsku masu i temperaturu. ječam. seme uljane repice i suncokret ¾ Sa težinom manjom od 2kg i mogućnošću korišćenja baterija. vrednost se očitava za 6 sekundi ¾ Tehnologija dozvoljava korišćenje celog zrna bez mlevenja odnosno pripreme uzorka ¾ Precizan na 0.5kg ¾ Temperatura skladištenja: -15ºC do +55 ºC ¾ Vlagomer je tipski odobren od Saveznog zavoda za mere i dragocene metale. ječam. Farmcomp. raž. ¾ Vrlo je jednostavan za upotrebu – posle punjenja ćelije i izbora odgovarajućeg programa.FOOD FOODlab ODREĐIVANJE SADRžAJA VLAgE strana 6 WILE 55 Portabl vlagomer model WILE-55. gorušica i soja ¾ Poseduje automatsku temperaturnu kompenzaciju ¾ Radni opseg: 8-35% vlage. finskog proizvođača Farmcomp! ¾ Namenjen je za merenje sadržaja vlage u žitaricama ¾ Digitalni displej za 13 različitih kultura kao što su: pšenica.1%. suncokret. silosima i laboratorijama ¾ Vlagomer je tipski odobren od Saveznog zavoda za mere i dragocene metale. kumin. za uljana semena 6-25% ¾ Meri sadržaj vlage sa tačnošću od ±0. kukuruz. radi na principu kapacitivnosti ¾ Ima mogućnost analize do 7 vrsta uzoraka kao što su: kukuruz. Napomena: vlagomer se isporučuje žigosan od Direkcije za mere i dragocene metale SINAR 6060 Portabl vlagomer SINAR AP 6060. može da se koristi za merenje u polju. ovas. grašak. Neki od najpoznatijih korisnika: Nestle BOCM Paul’s Mars Kraft Jacob Zeneca Quacker Oats Cargill Western Australia Grain Board Cadbury Schweppes CP Mills British Seed House Nairobi Tea&Coffe ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji . Engleska SINAR AP 6060 je portabl vlagomer koji meri sadržaj vlage. tritikale.

brašna. Koristi se za široku grupu proizvoda kao što su: žitarice. proizvođače snek proizvoda. peciva. uljarice. Švedska Aquamatic 5200 je Perten-ov vlagomer druge generacije sa visokofrekventnim talasima. Snabdeva organizacije koje se bave trgovinom i uzgajanjem žitarica. sočivo. Savremena tehnologija: upotreba visoke frekvencije. Novom tehnologijom primenjenom pri konstrukciji Aquamatic-a na bazi prodora visokofrekventnih talasa (150 MHz) kroz celo zrno omogućava se određivanje sadržaja vlage u celom zrnu bez uticaja površinske vlage i mehaničkih nečistoća. Sve zajedno je uticalo na povećanu tačnost i dobijanje vlagomera sa izuzetnom ponovljivošću. Perten Instruments. pouzdanost. specifične težine i temperature uzorka. proizvodnjom hleba. P Silosni vlagomer Aquamatic 5200. uljarica. hrane za kućne ljubimce. seme … Vlagomer se koristi za merenje sadržaja vlage. Merna ćelija je robusna. prebacivanje podataka putem USB-a i ažurirani UGMA. izrađena od aluminijuma. Unošenje identifikacionog broja uzorka. ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji . testenina. Rezultati se na displeju dobijaju za manje od 10 sekundi. mlinove. Izvanredna tačnost: izvanredna tačnost i ponovljivost se dobijaju upotrebom više frekvencije od 150 MHz. Može da se koristi kao samostalna jedinica ili da bude integrisan na automatski sistem testiranja. Jednostavno rukovanje: Veliki „touch screen” u boji olakšava rukovanje. Novi model aparata je usavršen u odnosu na stariji 5100 u svakom aspektu – tačnost. čine AM 5200 pravim izborom u prometu žitarica. stočne hrane. pasulj. ponovljivost. pregled rezultata i ažuriranje preko USB memorije utiče na fleksibilnost i jednostavnost u upotrebi.strana 7 ODREĐIVANJE SADRžAJA VLAgE FOODlab AQUAMATIC 5200 erten je ekspert u kontroli kvaliteta žitarica. stočne i druge hrane i ima veliku ponudu analitičke opreme za ove industrije. Brza analiza: sipanje uzorka u mernu ćeliju AM 5200 automatski pokreće analizu. Tačni rezultati na svežim uzorcima: Stariji model vlagomera je očitavao za 1% niži sadržaj vlage kod uzoraka koji su stizali pravo sa polja. Poboljšani mehanizam utiče na bolju ponovljivost. Nova ćelija je malo veća u odnosu na stariji model 5100 što omogućava dobijanje reprezentativnijeg uzorka.

¾ Sve žitarice i uljarice: Perten nudi spremnu kalibraciju za široku lepezu žitarica i uljarica svih geografskih područja. semenke zrna. vlaga. Uređaj radi na principu osvetljavanja uzorka pri čemu uzorak apsorbuje deo svetlosti (u zavisnosti od sastava uzorka). uključujući uzorke koji sadrže visok procenat vlage. masti/ulja. Karakteristike: IM 9200 Vreme analiziranja: 40 sekundi Opseg talasnih dužina: 1100 do 1400 nm Integrisan štampač Port: USB i serijski Proizvodi: sva zrna.. brza analiza: merenje za 40 sekundi pokriva čak 100 pod uzoraka. specifična težina. uljarice. skrob. Švedska Opis . ¾ Proizvodi u kojima se vrše analize: sve vrste žitarica. grašak. ¾ Integrisana specifična težina: prati zavisnost specifične težine i NIR parametara. tvrdoća .Prednosti: ¾ Precizna. OIML RI 59 ¾ Standardizacija instrumenta: Osigurava da sve jedinice daju iste rezultate za iste uzorke. aktivan je u svakom delu sveta. INFRAMATIC 9200. ¾ Odgovara internacionalnim standardima kao što su AACC 39-25. PERTEN. nezavisno od temperature uzorka i ambijenta. Brzi analizator DA 7200 Uređaj najnovije generacije. ¾ Parametri koji se ispituju: proteini. pasulj. ostali sirovi materijali. celuloze. ponovljiv. čiji se rezultati uprosečuju. uljarice.. energije. skroba. sačma ¾ Uzorak se stavlja u petri šolju koja rotira u toku analize da bi se skenirala što veća površina uzorka tako da se uzorak snima u potpunosti ¾ Broj skeniranja: oko 100 spektrova u sekundi ¾ Rad na uređaju dodirom ekrana rukom (touch-screen) ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji DA 7200 . masti/ulje.. a pre svega brzo dobijen. a ostatak se reflektuje i meri talasna dužina. slad. W vrednost.. najbrži i sa najvećim opsegom NIR analizator predviđen za analizu svih vrsta uzoraka – gotovog proizvoda. Dobijeni rezultat je izuzetno tačan. ¾ Potpuna mrežna povezanost: sa integrisanim modemom i menijem za mrežnu podršku.FOOD FOODlab BRZI ANALIZATORI strana 8 BRZI ANALIZATOR ŽITARICA I ULJARICA (CELO ZRNO). gluten. proteina. ¾ Rezultati za 6 sekundi što omogućava analizu nekoliko uzoraka u minutu ¾ Bez pripreme uzorka ¾ Mogućnost određivanja vlage. poluproizvoda kao i sirovine za isti.

masti.PRIPREMA UZORKA strana 9 FOODlab LM 120 LABORATORIJSKI MLIN MODEL 120 ¾ Mlin čekićar ¾ Projektovan za mlevenje zrna žita sa procentom vlage do 25% ¾ Uzorak prolazi kroz sito tako da se dobija fini. homogenizovani uzorak pripremljen za npr. vlage. pepela. određivanje broja padanja.filter vrećica na izlazu i ciklonski tok strujanja uslovljavaju minimizovanje oslobađanje prašine ¾ Zvučno neprobojna obloga smanjuje nivo bučnosti ¾ Veliki kapacitet uzorka smanjuje grešku uzorkovanja ¾ Dobija se homogena veličina čestica potrebna za rad aparata: Falling Number. celuloze. kvaliteta glutena...800 obrtaja u minuti LM 3310 LABORATORIJSKI MLIN MODEL 3310 ¾ Mlin sa diskovima ¾ mlevenje bez gubitka vlage – dizajn diskova i brzina mlevenja minimalizuju razvijanje toplote ¾ mogućnost podešavanja diskova radi podešavanja veličine čestica uzorka ¾ količina uzorka je 5-50 g za standardne analize i 10-15 g za određivanje vlage ¾ mlin ima AACC standard br.) ¾ Uzorak se skuplja u filter kesi ¾ Kapacitet je 300 g za 30-50 sekundi u zavisnosti od sadržaja vlage ¾ 16. NIR analize (određivanje proteina. NIR. Glutomatic. 55-30 ¾ uzorak se sakuplja u čašu od 250 ml ¾ prečnik diska 75 mm LM 3100 LABORATORIJSKI MLIN. MODEL 3100 ¾ Mlin čekićar ¾ Samo-čišćenje: aparat je dizajniran tako da ciklon smanjuje potrebu za čišćenjem između uzoraka . ¾ Mlevenje uzorka do 25% vlažnosti adekvatnim izborom brzine protoka ¾ Sigurnosno isključivanje motora u slučaju da su vrata otvorena ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji .

brašnu i drugim proizvodima koji sadrže skrob. ISO/DIS FALLINg NUMBER 1700 – dva radna mesta ¾ Udvostručena produktivnost ¾ Jednostavna i brza procedura ¾ Manji troškovi eksploatacije ¾ Automatska rekalkulacija rezultata Broja Padanja ¾ Kontrola sistema mikroprocesorom za dvojne analize sa automatskim početkom i displejem rezultata ¾ Dimenzije: 570x 370x 210 mm ¾ Težina: 17. ICC.FOOD FOODlab METODA BROJA PADANJA strana 10 Aktivnost alfa-amilaze u žitaricama Falling Number je međunarodni industrijski standard koji definiše aktivnost alfa-amilaze u žitaricama. FN 1500 FALLINg NUMBER 1500 – jedno radno mesto ¾ Detekcija oštećenih zrna ¾ Kontrola obrade kako bi se dobio što kvalitetniji finalni proizvod ¾ Prikaz rezultata na displeju i štampaču ¾ Unapređena pouzdanost analize pomoću automatske kontrole nivoa vode ¾ RS-priključak ¾ Dimenzije: 500x 290x 360 mm ¾ Težina: 12 kg Zvanično odobrenje: Međunarodni standardi i preporuka kao što je AACC. ICC. ICC. 1960. Aktivnost alfa-amilaze ima veliki uticaj na kvalitet hleba i testeničarske proizvode.5 kg Zvanično odobrenje: Međunarodni standardi i preporuka kao što je AACC. Ovo štedi vreme korisniku i obezbeđuje tačno i pouzdano merenje Zvanično odobrenje: Međunarodni standardi i preporuka kao što je AACC. Rezultat se izražava kao vreme u sekundama koje je potrebno mešalici viskozimetra da pređe put do dna viskozimetarske tube i da se vrati natrag kroz vrući vodeni gel brašna koji se rastvara. pomešanih sa 95% zdravih može da učini celokupnu mešavinu neprihvatljivom. ISO/DIS ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji . Metod je nazvan po autoru – Hagbergov broj padanja. ISO/DIS FN 1700 FN 1900 FALLINg NUMBER 1900 – dva radna mesta ¾ Prednosti: Uštedite izbegavanjem mešanja proklijalih i zdravih zrna ¾ Optimizacija smeše: napravite smešu žitarica ili brašna da biste stvorili proizvod specifičnih karakteristika ¾ Lak za upotrebu: pouzdano može da ga koristi netehničko osoblje ¾ Pouzdanost: robustan dizajn ¾ Korekcije: Automatsko preračunavanje rezultata broja padanja ¾ Bez kalibracije: merena vrednost je vreme (sekunde) tako da nije potrebna kalibracija. Manje od 5% proklijalih zrna. godine g-din Hagberg je definisao metod po kome se relativno brzo i lako određuje aktivnost ovog enzima.

Ispiranjem testa i mehaničkim pritiskom testo se oslobađa rastvorljivih sastojaka i skroba. širenje i na krajnji kvalitet pečenja.137/1. rastegljivosti i moći proizvodnje i zadržavanja gasa. Njegova svojstva određuju karakteristike testa i utiču na kvalitet krajnjeg proizvoda. da se održi željena čvrstina testa i da se postignu konstantne karakteristike kuvane paste su pod uticajem karakteristika glutena. Glutomatic test meri Gluten Index koji karakteriše snagu glutena.38-12. Među ovim proteinima postoji čvrsta fizičko-hemijska veza. Osnovu glutena čine nerastvorljive u vodi. durumu i krupici. Takođe. sposobnost da se formira nelepljivo testo.155 i 158. zadržavanje gasa. složene belančevinaste materije .strana 11 ODREĐIVANJE SADRžAJA gLUTENA FOODlab ODREĐIVANJE SADRŽAJA GLUTENA Gluten predstavlja u vodi nerastvorljive proteine pšenice.137/1. a zaostaje gumasta masa glutena. Poseduje zvanična odobrenja: AACC br. Kvalitet i kvantitet glutena utiču na elastičnost testa. Pertenova metoda Gluten Index je svetski standardni test za određivanje kvaliteta i kvantiteta glutena u brašnu.glijadin i glutenin. ICC br. a promenom odnosa među njima menjaju se i svojstva lepka. na njegovoj elastičnosti.38-12.155 i 158. automatizovan  Robustan dizajn aparata obezbeđuje upotrebu u silosima ili na otkupnim mestima  dimenzije: 330x350x320 mm  težina: 24 kg  Zvanična odobrenja: AACC br. glutomatic System se sastoji od :  glutomatic 2200  Centrifuge 2015  glutork 2020 gLUTOMATIC 2200 – sistem sa dva radna mesta  Prilagodnjiva metoda: meri kako mlevene žitarice tako i brašno  Laka priprema uzorka: nije potrebno kondicioniranje uzorka Glutomatic 2200  Brza analiza: kompletan test traje manje od 10 minuta i Centrifuga 2015  Jednostavan za rukovanje. pšenici. sadržaj vlažnog i suvog glutena i moć vezivanja vode. Kvalitet pšenice se zasniva na fizičkim osobinama lepka (glutena) tj. ISO 7495. ISO 7495 gLUTORK 2020        Određivanje sadržaja suvog glutena za 4 min Jednostavan za rad Minimalna priprema uzorka Brz i automatski Simultano određivanje kvantiteta i kvaliteta glutena dimenzije: 190 x 250 x 100 mm težina: 2 kg Glutork 2020 ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji . Sa povećanjem sadržaja glijadina povećava se rastegljivost lepka i obrnuto. odnosno brašna i čini njihovu osnovnu komponentu. ICC br.

doughLab može izvesti AACC i RACI standardne testove koji obezbeđuju rezultate koji se mogu dobiti pomoću farinografa. sladoled i jogurt Hrana: Grickalice. kao što su mlevenje. kontrolu kvaliteta. kontrolu kvaliteta. sastojaka i ispitivanje gustine testa ¾ Programiranje temperature: Merenje zagrevanja i karakteristike želiranja testa. RVA je jedinstveno sredstvo za razvoj. kontrola temperature i kompjuterizacija ¾ Automatski: Rukovanje i podaci analize se čuvaju u softveru ¾ Programiranje brzine mešanja: služi za brzo testiranje. žitarica. RVA-SUPER 4 RapidVisco Analyser RVA-Super4 je instrument kojim se određuje viskoznost skroba. kvalitet glutena. osigurava ponovljivost ¾ Standard: Internacionalna standardna metoda potvrđena od ICC i AACC Aplikacije: Pouzdan za istraživanje i razvoj. Određuje apsorbovanu vodu. Proteini: Gluten pšenice. Skrob: Ako ste ozbiljni u analizi skroba. ispitivanje reakcije testa na promenu brzine mešanja. proteinski koncetrat surutke. brašna i hrane. preciznosti. Kombinacija brzine. aktivnost amilaze Mlečni proizvodi: sir i topljeni sir. pirinča i duruma za mlevenje. tu je onda samo Rapid Visko Analyser. Koristeći internacionalne standardne metode za analizu je dovoljno 2-3 grama uzorka. tritikale. paste. Karakteristike: ¾ U skladu sa ISO9000 i i zahtevima sistema kvaliteta ¾ Integrisano: dispenzor za kapanje. Potpuno testiranje nativnog i modifikovanog skroba za 13 minuta . proizvodnju. stabilnost i mekoću testa od pšenice. durum). vreme razvoja.FOOD FOODlab ODREĐIVANJE REOLOŠKIH OSOBINA strana 12 BRZI ANALIZATOR VISKOZNOSTI. ¾ Softver za mešanje: Opcionalno doughMAP softver koji simulira rezultate uobičajenog mešanja brašna ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji doughLAB / . proteini soje Lepljivost: Čvrstoća i lepljivost hidrokoloida Mlevenje i pečenje: Kvalitet skroba. rezanci doughLab je instrument koji omogućava reološko ispitivanje testa pšeničnog brašna za hleb i druge primene. obrano mleko u prahu. RVA-Super4. profil mešanja testa. grejanja i hlađenja. testiranje svežih uzoraka i kontrolu procesa proizvodnje. pahuljice. pečenje i ispitivanje drugih žitarica (pirinač. fleksibilnosti i automatizacije. Karakteristike: ¾ Velika osetljivost: Kontrolni sistem prilagođen uzorcima sa malom viskoznošću ¾ Brza analiza: Standardna analiza traje 13 minuta ¾ Lak za upotrebu: Automatizovano rukovanje smanjuje obuku ¾ Kalibracija se proverava sa standardima za sigurnost ISO9000 i zahtevima sistema kvaliteta ¾ Bez stakla: Bezbedan za proizvodnju prehrambenih proizvoda ¾ Preciznost: Tačnost brzine mešanja. prilagođen za visoku osetljivost i stabilnost za istraživače i nove proizvode. pečenje i laboratorije za ispitivanje hrane koristeći uobičajene konfiguracione testove. Ciklično zagrevanje i hlađenje doprinosi boljoj proceni reoloških osobina i viskoznosti proizvoda. kontrolu procesa i pouzdanosti.

uzorak se stavi u fluorometar. DON. Ohratoksin. Fluorometar očitava fluoroscenciju direktno proporcionalnu količini prisutnog mikotoksina i daje vrednost izraženu u ppb ili ppm. CHARM je proširio detekciju mikotoksina od A do Z. inkubiranju i očitavanju u ROSA-M čitaču. CHARM-ov kvantitativan aflatoksin test je prvi dobio GIPSA (Grain Inspection. Fumonizin. Test se zasniva na pipetiranju ekstrakta uzorka na ROSA tračicu. Â Vicam-ov sistem je odobren od Američkog ministarstva za poljoprivredu (USDA) i Udruženje analitičkih hemičara (AOAC). Instrument može da određuje Aflatoksin. fumonizin. Zearalenon. T-2 toksin. Posle izolovanja mikotoksina primenom imunoafinitetne kolonice.strana 13 ODREĐIVANJE MIKOTOKSINA FOODlab JEDNOSTAVNA ANALIZA MIKOTOKSINA U žITARICAMA Odobrenje gIPSA : ROSA Aflatoksin Kukuruz Kukuruzno brašno Kukuruzna krupica Mešavina kukuruza i soje Oštećen kukuruz Kukuruzni griz Suve žitarice za destilaciju Mleven pirinač Ovas Kukuruz kokičar Pirinač Raž Sirak Soja Pšenica ROSA DON Ječam Kukuruz Ječam za slad Mleven pirinač Ovas Pirinač Sirak Pšenica Pšenično brašno ROSA Fumonizin Kukuruz ROSA Ohratoksin Ječam Ječam za slad Pšenica ROSA Zearalenon Ječam Kukuruz Kukuruzni griz Suve žitarice za destilaciju Mleven pirinač Ovas Pirinač Sirak Pšenica Pšenično brašno CHARM-ovi testovi za mikotoksine su ROSA (Rapid One Step Assays. ohratoksine. brze i tačne. T-2/HT-2 i zearalenon u različitim uzorcima JEDNOSTAVNA PRIPREMA UZORKA (EKSTRAKCIJA) CHARM obezbeđuje etanol i metanol u razblaženoj koncentraciji koji su spremni za upotrebu. Rezultat se štampa na ugrađenom štampaču. Dodatne prednosti su sledeće: • Jednostavna priprema uzorka i ušteda vremena • Eliminisanje pripreme rastvora određene koncentracije Zašto je CHARM-ova tehnologija bolja ? 3 Analiza u jednom koraku 3 Tračica za kvantitativno očitavanje 3 Prikaz rezultata na Rosa-M čitaču u ppb i/ili ppm 3 Tračice su zaštićene plastificiranim koricama koje ih štite od spoljašnjih uticaja 3 Nije potrebna kalibracija instrumenta 3 Minimalno mesta i potrošnog materijala potrebno za rad 3 2 u 1 test na aflatoksine: ekstrakt uzorka može da se koristi za kvalitativan i kvantitativan test 3 Štampanje ili čuvanje rezultata uz pomoć MYCOsoft softvera Kontrola temperature Tračica sa plastificiranim koricama. zaštita od spoljašnjih uticaja Razvoj linije Nalepnica za obeležavanje broja uzorka Sunđer/obezbeđuje ravnomeran prolazak uzorka kroz tračicu Očitavanje rezultata u ppb/ppm Ravna površina Definisana zapremina uzorka Tajmer VICAM FLUOROMETRIJSKA ANALIZA MIKOTOKSINA Â Jedna od najsavremenijih metoda analize mikotoksina obuhvata ekstrakciju uzorka i prečišćavanje sa Vicam-ovim imunoafinitetnim kolonicama (SAD) koje dalje idu na tečnu hromatografiju HPLC ili se mogu koristiti za kvantitativno određivanje prisutnih mikotoksina upotrebom fluorometra. Od tada. Â Metoda je jednostavna i brza (analiza traje manje od 30 minuta). Packers & Stockyards Administration) odobrenje za kvantitativno merenje nivoa aflatoksina u žitaricama. uključujući: • Trominutni kvantitativan test za aflatoksine u kukuruzu • Trominutni kvalitativan test za aflatoksine u kukuruzu i za DON u pšenici i ječmu • Desetominutni kvantitativni testovi za aflatoksine. DON.brza analiza u jednom koraku) tehnologije. Jednostavnost testa je jedna od prednosti – pritiskom na taster fluorometra podešava se koji će mikotoksin da se određuje. lake za korišćenje. ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji .

. mleka u prahu. bubregu. Test obezbeđuje selektivnost i osetljivost.). vremena. Ekstrakcioni postupci potrebni su ukoliko se ispituje hrana za životinje. Analiza koristi specifične enzime/receptore koji su osetljivi na prisustvo organofosfata i metilkarbamata. Tetraciklini. Amfenikoli Makrolidi/Linkosamidi. medu i hrani za životinje. ribe i hrane za životinje. med. KVANTITATIVAN SISTEM ZA ODREĐIVANJE REZIDUA U NAMIRNICAMA Charm II sistem predstavlja kompletan sistem za testiranje različitih prehrambenih proizvoda kao što su: mleko i mlečni proizvodi. on će se vezati sa antigenom i aparat će ga detektovati. Charm II analizator meri enzimsku reakciju. pesticidi. potrebno je predhodno centrifugiranje uzorka. Razblaživanje i/ili ekstrakcija potrebni su ukoliko se ispituju uzorci kondenzovanog mleka. N-metilkarbamata i njihovih metabolita u hrani i bezalkoholnim pićima. uzorka i broja operatera. urinu. koštunjavo voće i mahunasto povrće.. serumu. mesu. PRIPREMA UZORKA: Nije potrebna ukoliko se ispituje voda. ODREĐIVANJE AFLATOKSINA Ukoliko se ispituje sirovo mleko ili mlečni proizvodi tečne konzistencije. jajima. TEST U 3 JEDNOSTAVNA KORAKA 1 PRIPREMA UZORKA Razrediti uzorke Usitniti tvrde uzorke sa odgovarajućim puferom Centrifugirati uzorak da bi se eliminisale tvrde materije Procedura testa je posebna za svaku vrstu uzorka Podešena temperatura Dupli inkubator sa 24 mesta Ugrađen tajmer Digitalni temperaturni senzor Isti inkubator za sve grupe antibiotika Automatski prikaz datuma. Razblaživanje/zagrevanje su potrebni prilikom ispitivanja mleka. Voće. lot broja i rezultata analize Kompjuter memoriše podatke uz pomoć C2 Soft softvera Pogodan za sve CHARM II aplikacije 2 3 INKUBACIJA Intronic II inkubator/ centrifuga BROJANJE 6600-7600 Analizator ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji . Antibiotici mogu da se testiraju u mleku i mlečnim proizvodima. voće i povrće. meda. Princip određivanja je RIA METOD (radio immunoassay). Novobiocin. Grupe antibiotika koje se mogu određivati su: Beta-laktami.FOOD FOODlab CHARM II ODREĐIVANJE REZIDUA strana 14 PRVI I JEDINI BRZI. meso. kao i karakterizaciju lekova. Aminoglikozidi. povrće i sokovi zahtevaju jednostavnu ekstrakciju. jetri. žitarice i hrana za životinje. mikotoksini. ODREĐIVANJE ANTIBIOTSKIH REZIDUA Charm II tehnologija ima mogućnost detekcije rezidua veterinarskih lekova u okviru MRL nivoa. jaja. ODREĐIVANJE PESTICIDA Cide Lite test (ime brenda za analizu pesticida) je brza skrining analiza za detekciju svih organofosfata. tipa analize. Sulfonamidi. RIA je vrlo osetljiva tehnika koja se koristi za merenje koncentracije antigena (u našem slučaju su to: antibiotik. PRIPREMA UZORKA: Za sirovo mleko i mlečne proizvode tečne konzistencije nije potrebna predhodna priprema uzorka. Antitelo je obeleženo gama radioaktivnim izotopima i prilikom dodavanja takvog antitela u uzorak.

ACS metode/ Naziv brenda NORMAPUR. ACS metode/ Naziv brenda NORMAPUR. iz ruke. TITRINORM Primena LJUBIČASTA Analitička upotreba i organska sinteza/Specifikacije – Nečistoće u mg/kg. NORMADOSE. prikazuju opšte i specijalizovane brendove koje ćete susresti u novom katalogu i daju kratak opis namene njihove upotrebe. Takođe za ISO. Da bismo Vam pomogli da pronađete pravi izbor stepena čistoće klasifikovali smo sve proizvodne karakteristike po kategorijama. ŽUTA Primena Tehnička upotreba Primena ZELENA Specifične metode i farmakopeja/ Naziv brenda RECTAPUR Primena PLAVA Analitička upotreba i organska sinteza/Specifikacije – Nečistoće u mg/kg. Laboratorijski reagensi i hemikalije VWR Prolabo obuhvata opseg laboratorijskih reagenasa i hemikalija koje zadovoljavaju i Vaše najzahtevnije potrebe. koje primene: skupih titracionih omogućava pipeti da suspendira uređaja. Takođe za ISO. a položaj ¾ Dispensette HF erije. nastavke Safety-PrimeTM ventil smanjuje rea. NORMADOSE.strana 15 POTROŠNI MATERIJAL FOODlab LIQUID HANDLING PROGRAM Svoju reputaciju BRAND je izgradio na kvalitetu i vrednostima prvoklasne opreme za rukovanje tečnostima. a bezbednosti sistem pražnjenja sistema smanjuje rizik od nehotičnog pražnjenja. zatim na svom čuvenom BLAUBRAND® volumetrijskom staklu i na PLASTIBRAND® potrošnoj plastici. zelenom i žutom. gensni otpad. plavom. LCD ekran eliminiše greške BRAND-ove očitavanja površine tečnosti u cevi. Palac prirodno ¾ Dispensette® III ® male dimenzije i stoji na dugmetu za pipetiranje ¾ Dispensette Organic ® dugotrajne batsa strane instrumenta. Tabele ispod. mu da se koriste u ograničenom prosUz pipete toru i na mestima nudimo i daleko od električnih originalne izlaza. TITRINORM ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji . koja se može ponovo upotrebljavati. omogućavaju držanja ruke je opušten.svih vrsta. Dispensette® dispenzer je veoma Digitalne birete III premošćuju Karakteristika laganih Transferpopularan zbog svojih sigurnosjaz između teških pette® i Transferpette® -8 /-12 nih karakteristika i širokog spektra staklenih bireta i su jedinstveno hvatanje. kao što su Dispensette® i Transferpette®. Njegove slobodno. gde je svaka predstavljena specijalnom bojom – ljubičastom.

zbog mikroprocesorske kontrole i opcije za memorisanje do 10 različitih metoda. Za analize vode. Automatski sistemi za brzu ekstrakciju masti-SOXTERM SOXTERM je potpuno automatski sistem za ekstrakciju. Automatski destilacioni sistemi Svi destilacioni sistemi su naročito dobri za korišćenje destilacije Kjeldahlovih digestivnih rastvora. Klasična primena n. savršeno odgovaraju utvrđivanju alkohola.pr. Vapodest 20s / Ovaj brzi destilacioni sistem je veoma jednostavan za rad. tradicionalna metoda po KJELDHALU i dalje je najuniverzalnija i verovatno najpreciznija metoda za određivanje azota. kao i specifične sisteme za analizu voda sa kivetama od 400 ili 800 ml za uzorke sa niskim koncentracijama azota. takođe. za ovaj uređaj ne predstavljaju nikakav problem.FOOD FOODlab U zavisnosti od vrste i broja uzoraka možete izabrati sisteme za digestiju uzoraka sa 6. Na svim instrumentima se može raditi upotrebom uobičajenih Kjeldahl-ovih balona i Kjeldahl-ovih digestivnih kiveta. zahvaljujući neprestano promenljivom programiranju proizvodnje pare. takođe je moguće programiranje reakcionog vremena. HYDROTHERM je automatski sistem za hidrolizu uzoraka pre ekstrakcije i trenutno je jedini aparat ovog tipa na tržištu. KB ili KBL. 8. Kontrola i upravljanje vrši se pomoću eksternog kontrolera ili softvera Soxtherm Manager. Soxterm je sa jednim kontrolerom dostupan u konfiguracijama sa 2 do 24 mesta. HEMIJSKA ANALIZA strana 16 Određivanje ukupnog azota Standardna. Reagensi se automatski dodaju i kao dodatak toj karakteristici. uključujući i sisteme sa integrisa-nim titratorom i softverskom ko-ntrolom počinje sa jednostavnim VAP 20 modelom i čini sistem za određivanja po Kjeldhalu ko-mpletnim. preporučena je upotreba neutralizacione pumpe sa predkondenzatorom za predestilovanu vodu iz uzorka. Sistemi. kao i fizičkih separacionih metoda rastvornih supstanci u vodenoj pari i isparivih kiselina. Ovo je od velike koristi za specijalne destilacije kao što je destilacija nitrata iz Devarda-ine legure. destilacija alkohola ili amonijaka. ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji . Standarni izbor jedinica za destilaciju vodenom parom.12 ili 20 mesta.

160°C (na podeoke po 5°C) % vlage.05% (3g uzorka) 0. priključak za štampač ili računar ¾ Tipski je odobren od Saveznog zavoda za mere i dragocene materijale. masa 19 x 15. ima mogućnost potpunog programiranja ¾ Prednosti halogenog grejača u odnosu na IR grejač: ne dolazi do destrukcije materijala..005g/0. temperatura. veliki LCD displej. dok kod manuelnog sistema korisnik treba ručno da izvrši korake ključanja i filtracije. preciznije održava zadatu temperaturu.015% (10g uzorka) 90mm 50 . NDF I SIROVIH VLAKANA Fibertherm je namenjen za određivanje ADF. Kod automatskog sistema je sve potpuno automatizovano. temperatura. podešavanje nivoa zagrevanja u zavisnosti od vrste uzorka ¾ Poseduje RS232 interfejs.200°C (na podeoke po 1°C) % vlage.160°C (na podeoke po 5°C) 50 . Razlika između ovih sistema je u fazama ključanja i filtracije.05% (10g uzorka) 90mm 0..001g/0.2% (3g uzorka) 0.strana 17 HEMIJSKA ANALIZA FOODlab NOVA TEHNOLOGIJA ZA UTVRĐIVANJE ADF. temperatura. ravnomernije zagreva površinu uzorka. vreme. ¾ Robusna i hemijski otporna konstrukcija. vreme. brži u odnosu na vlagomer sa IR grejačima.18% (3g uzorka) 0.05% MB35 45g 0. poseduje programe za manuelno i automatsko podešavanje vremena sušenja. masa 19 x 15 x 35cm 50 .2 x 36cm ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji . kapacitet rezolucija Standardna devijacija Prečnik tacne za uzorke Temperaturni opseg Prikazuje Dimenzije 110g 0.05% MB25 35g 0.05% (10g uzorka) 90mm 0. čak i do 12 uzoraka • Brza filtracija bez teškoća • Kratko vreme zagrevanja Potpuno smanjenje troškova • Automatizacija procedure • Ušteda hemikalija • Voda za hlađenje . LABORATORIJSKI VLAGOMERI ¾ Namenjen je merenju vlage u mesu i mesnim prerađevinama ¾ Vlagomer sa halogenim grejačem.kontrola energije Unapređenje kvaliteta analize • Konstantni i automatski uslovi analize • Konstantan kvalitet filtracije FibreBag-ova Više bezbednosti u laboratoriji • Nije potreban digestor • Korisnik nije izložen opasnim hemikalijama gerhardt je razvio Fibretherm automatski sistem i FiberBag manuelni sistem. vreme. masa 17 x 13 x 28cm % vlage.01% MB45 0. Fibertherm – prednosti • Istovremeni rad na.005g/0. NDF i ukupnih nesvarljivih vlakana i koristi zaštićenu gerhardt-ovu tehnologiju ’’FiberBag’’.

izbor među 4x. izrađen od nerđajućeg čelika sa unutrašnjim staklenim vratima. Opseg temperature: od 30°C do 200°C. Dodatne mogućnosti koje novi kontroler omogućava su: ID kodovi i šifre kojima se određuju nivoi pristupa korisnika. Temperaturni opseg je od 30°C do 70°C sa rezolucijom displeja 0. ali.FOOD FOODlab BA210 OPREMA ZA MIKROBIOLOŠKU LABORATORIJU strana 18 Laboratorijski mikroskopi Serija mikroskopa BA210 predstavlja mikroskop namenjen rutinskom radu u medicinskim i mikrobiološkim laboratorijama. mogu se priključiti do 6 dodatnih temperaturnih senzora i 4 senzora pritiska. vodena kupatila. Tuttnauer Your Sterilization & Infection Control Partner Autoklavi sa automatskom kontrolom procesa sterilizacije Tuttnauer je radikalno unapredio svoju seriju automatskih laboratorijskih autoklava. Uveden je i podsetnik o potrebi zamene filtera na osnovu broja izvršenih ciklusa. Inkubatori . jednostavna polarizacija. revolver sa četiri mesta. 20mm širina vidnog polja. Sušnice sa prirodnim strujanjem vazduha dostupne su u zapremini od 14 do 749 litara. radi kontrole ugrađenog sistema. U slučaju pregrevanja usled kvara. nadovezujući se na veliki uspeh koji je BA200 serija ostvarila na našem tržištu. Na raspolaganju su zapremine od 32 do 749 litara. čine ovaj mikroskop jedinstvenim i neprevaziđenim u svojoj klasi. 20x. klima komore. slobodno podešavanje temperature sterilizacije u opsegu 110-137 °C. 40x. Inkubatori imaju sistem za prirodno strujanje vazduha. sušnice-sterilizatori . ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji . uljana kupatila. opcioni temperaturni opseg 40-105 °C. „infinity” optika. koji kvalitetom svoje optike može zadovoljiti i neke zahtevnije korisnike. Inkubatori poseduju elektronsku kontrolnu jedinicu. binokularni ili trinokularni tubus. jednostavni fazni kontrast. CO2 inkubatori. 2 PT100 senzora su deo standardne opreme. Ergonomski i moderan dizajn. inkubatori. mogućnost snimanja toka ciklusa sa nezavisnih senzora. 6V / 30W halogeno osvetljenje. inkubatori sa hlađenjem.5°C. grejanje se isključuje na ~10°C iznad maksimalne temperature sušnice. kontinualno podešavanje količine predgrejanog vazduha i ventilacioni izvod sa regulatorom protoka.funkcionalan dizajn u najelegantnijoj formi Prodajni program Memmert-a čine: peći za žarenje. Uvođenjem novog kontrolera procesa omogućeno je da se u internoj memoriji autoklava čuvaju parametri poslednjih 200 ciklusa. 60x ili 100x N-Plan objektivima ili 10x i 40x N-Plan fazno-kontrastnim objektivima. 10x.

U slučaju gajenja anaeroba. Mart Microbiology je usavršio metod u okviru Anoxomat sistema. Kultivacija anaerobnih. Dodatak male količine katalizatora uklanja mali preostali procenat O2 u posudi. Ovaj metod je eliminisao mane konvencionalnih metoda. 8 i 12 litara na čas sa rezervoarom. nakon čega se koncentracija kiseonika smanjuje na svega 0. DESTILACIONI APARATI Kvalitet izgrađen na tradiciji Destilatori gFL izrađeni su od najkvalitetnijih čelika. Jednostavni za rukovanje. procedura se ponavlja 3 puta.strana 19 OPREMA ZA MIKROBIOLOŠKU LABORATORIJU FOODlab BROJAČI KOLONIJA Brojači kolonija su neophodni u kvalitetnoj kvantifikaciji u mikrobiologiji hrane. U ponudi su i dva bi-destilaciona sistema kapaciteta 2 i 4 litara na čas. ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji . Proizvode se sa kapacitetom proizvodnje vode od 2 i 4 litara na čas. i zatim dodaje u posudu anaerobnu mešavinu gasa. mikro-aerofilnih i kapnofilnih bakterija Metod Macintosh-a i Flides-a (metod evakuacije i zamene atmosfere) je poznat kao najefikasniji način da se stvore anaerobni ili mikroearofilni uslovi.16%.3µS/cm. bez rezervoara i 4. sa odličnim pozadinskim svetlom. adapterima za sve Petri posude i automatskim digitalnim brojačem na markeru već godinama su sastavni deo svake savremene mikrobiološke laboratorije. Tokom ove procedure koncentracija kiseonika u posudi se smanjuje. Anoxomat evakuiše deo vazduha iz posude. Kvalitet vode koji daju je u skladu sa Pharmacopoea Europea i iznosi 2.

poseduje kontrole koje su otporne na plamen i displej koji je zaštićen vatrostalnim staklom. nakon duge upotrebe signalizira da je glava plamenika još uvek topla i na taj način štiti korisnika od opekotina. god. Jednostavan i siguran za rukovanje Ovim plamenikom se može rukovati uz pomoć touch-free IR senzora. U cilju zadovoljenja potreba i najzahtevnijih kupaca. u veterinarstvu. Za sve ove opcije postoje razni programi koji su razvijeni iz praktičnog iskustva u laboratorijama: jednostavna start-stop funkcija. dugmeta ili nožne pedale. Fuego SCS .000 prodatih komora širom sveta od 1984. preko 20 različitih modela preko 50 distributivnih centara širom sveta FASTER. sigurnost.novi standard među laboratorijskim gasnim plamenicima Moderan dizajn Njegov dizajn omogućava neometan rad u laminarnim komorama jer minimalno utiče na laminarni protok. ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji .. kao i u laboratorijama za ispitivanje namirnica. BHC detektuje i upozorava na zapušenje glave plamenika tečnostima ili čvrstim supstancama i pri sklapanju plamenika daje informaciju da li je glava plamenika korektno postavljena. Takođe. Više se ne morate brinuti da će se otvor plamenika zapušiti jer ovaj model poseduje specifičan odvod kojim se može odstraniti tečnost koju ste slučajno prosuli. SUPERLAB je odabrao FASTER laminarne komore koje su dizajnirane u skladu sa preporukama najnovijih Evropskih standarda (EN-12469:2000) i poseduje prestižne sertifikate kao što su TUV Nemačka i LNE Francuska. BHC). Glava plamenika se može skinuti kako bi se plamenik detaljnije očistio. Robustan U celosti je napravljen od nerđajućeg čelika. pouzdanost i mnogo više. kontinualna aplikacija do čak 2 sata ili programi za kratku sterilizaciju plamenom. kontroli plamena i zaštiti od pregrejavanja ovaj plamenik poseduje i kontinualnu kontrolu glave plamenika (Burner Head Control. Prvoklasna zaštita Poseduje Safety Control System (SCS) koji vrši stalnu analizu potencijalnih opasnosti i ako je neophodno inicira prekid dotoka gasa. istraživačkim i dijagnostičkim centrima.zaštita. bolnicama. Kao dodatak kontroli paljenja.FOOD FOODlab • • • OPREMA ZA MIKROBIOLOŠKU LABORATORIJU strana 20 Laminarne komore . Svi proizvodi pripadaju poslednjoj generaciji laminarnih komora koje su izrađene od materijala koji su u skladu sa najstrožim standardima sigurnosti FASTER laminarne komore se mogu naći u raznim laboratorijama. pa do danas zauzeo je vodeće mesto među proizvođačima laminarnih komora. Italija od svog osnivanja 1984.. preko 20.

ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji . je razvio širok dijapazon dijagnostičkih testova za identifikaciju bakterija Microgen® Staph .5kg. Nudimo Vam dva tipa testa: ¾ biohemijske identifikacione sisteme (Microgen TM ID) ¾ lateks aglutinacione testove (Microgen TM Latex) U ponudi ove renomirane Engleske firme mogu se naći i testovi za serološku dijagnozu fungalnih infekcija. LabM LabM karakteriše veliki izbor suvih hranljivih podloga u pakovanjima od 100g. Ova kompanija razvija. proizvodi koji se prave za kliničko tržište se isporučuju u skladu sa Evropskom IVD direktivom i nose CE znak.10kg i 25 kg • • • • • • • • • Hranljivi agar Hranljivi bujon Endo agar Mac Conkey agar Sabouraud maltozni agar Simmons citratni agar Brilijant zeleni agar Selenit bujon Sulfitni agar BRZI TESTOVI ZA MIKROBIOLOGIJU Microgen Bioproducts Ltd. Osnovan 1971. 2. Lancashire. Mreža distributera širom sveta omogućava lokalnu prodaju i podršku. prehrambene i veterinarMicrogen® GN . 500g.. je privatna Microgen® Listeria .ID kompanija sa sedištem u Engleskoj i bavi se razvojem. LabM je sertifikovan u skladu sa ISO 9001:2000 i ISO 13485 standardima kvaliteta.ID ske dijagnostike.strana 21 POTROŠNI MATERIJAL ZA MIKROBIOLOŠKU LABORATORIJU FOODlab THE GATEWAY TO MICROBIOLOGY™ je specijalista u proizvodnji različitih tipova hranljivih podloga. posebno podloga za izolaciju i gajenje anaeroba. proizvodnjom i prodajom testova na polju kliničke. LabM već duže vreme uživa internacionalnu reputaciju zbog visokog kvaliteta svojih suvih hranljivih podloga. identifikaciju virusa i širok izbor hromogenih podloga. UK. proizvodi i distribuira svoje proizvode iz sedišta u Bury-u.5kg. 4.ID izolovanih iz širokog spektra uzoraka. Sopstvenim istraživačkim radom Microgen Bioproducts Ltd.

Mikroorganizmi koji se mogu detektovati: • Aerobni mezofilni mikroorganizmi • Psihrotrofni mikroorganizmi • Termofilni mikroorganizmi • Gram negativne bakterije • Enterobacteria • Enterococci • Lactobacilli • Coliforms • E. da svaka karika u lancu snabdevanja razume i ispunjava svoje odgovornosti. Njegov inovativni metod merenja omogućava BacTrac-u široku upotrebljivost. Elektronika i merna tehnika BacTrac-a 4300 omogućavaju visoku senzitivnost na mikrobne metabolite i dozvoljavaju merenja čak i u visoko selektivnim sredinama. brzo i automatski detektuje rast velikog broja mikro-organizama. BacTrac 4300. Poslednjih godina. zbog čega je postao neprikosnoveni lider na tržištu. kao i da može da se osloni na prethodni i sledeći korak u lancu. Esencijalno je. na kome se zasniva rad i ovog aparata. Meri dve impedanse po uzorku . ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji . pokazao se kao višenamenski i snažan.coli • Salmonella • Listeria • Staphylococcus aureus • Izazivači kvara piva • Clostridia • Aerobic spore forms • Bacillus cereus • Kvasac i plesan Primena: • Ukupan broj bakterija • Skrining patogena • Testovi sterilnosti • Identifikacija i nabrajanje indeksa – i indikatora organizama • Praćenje okoline • Testiranje efikasnosti konzervisanja • Inhibitorski testovi i mikrobiološki test • Procena sterilizacije • Inaktivacija • Skrining antimikrobnih agenasa i karakterizacija • Toksikološki i mutageni testovi • Testovi aktivnosti i vitalnosti Prednosti na prvi pogled: • Efikasan skrining metod • Automatizacija tradicionalne kultivacije • Brza detekcija • Jednostavno pripremanje uzorka • Visok prolaz uzorka • Kompletna dokumentacija i automatski izveštaj Na osnovu rezultata istraživanja u ovoj oblasti utvrđeno je da su edukacija o bezbednosti hrane i individualna svest najvažniji alati za osiguranje bezbednog proizvoda. koje se mogu koristiti odvojeno ili zajedno.FOOD FOODlab BRZA MIKROBIOLOŠKA ANALIZA strana 22 Ultra brza mikrobiologija na bazi impedanse Bacteria Tracer. metod merenja impedansom. zato svako ko rukuje hranom zahteva da mu se posveti kompleksnija pažnja na individualnom nivou. s aspekta bezbednosti hrane. kako bi prikazali profil kontaminacije uzorka.M-vrednost koja se odnosi na promene u medijumu i E-vrednost koja se odnosi na elektroprovodljivost.

Enterobacteriaceae. voćnim koncentratima. plesni.strana 23 BRZA MIKROBIOLOŠKA ANALIZA FOODlab Ultra brza mikrobiologija na bazi protočne citometrije Iskustvo se ne može kopirati! Automatski mikrobiološki analizatori Flow cytometers • Rezultat za 24 sata • Smanjeno vreme dobijanja rezultata • Najbrži odgovor na kontaminaciju • Značajno smanjenje troškova skladištenja • Izbegavate prekid proizvodnje • Poboljšavate uslove za rad 3 nivoa automatizacije Bactiflow® Polu-automatski analizator 10 do 20 analiza/dna Bactiflow ALS® Potpuno automatizovan analizator 20 do 100 analiza/dan BactiFlow®ALS D-Count® Potpuno automatizovani sistem sa visokim analitičkim mogućnostima Chemunex brzi mikrobiološki analizatori dodaju vrednost svakom koraku svog procesa zahvaljujući aplikacijama posebno razvijenim za industrijske potrebe mikrobiologije. bezalkoholnim pićima. D-Count® Prisustvo / odsustvo test na kvasce. odabrati da li da broji na celoj ploči ili samo deo • Digitalna kolor video kamera EasyCount 2® ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji . vodi. Automatski brojač kolonija Kolor brojač kolonija štedi prostor i novac! Automatizovani brojač omogućava precizno brojanje kolonija po pristupačnoj ceni EasyCount 2 ® zahteva manje od jedne sekunde po Petri ploči. za manje od 90 minuta u voćnim sokovima. svežem mesu i proizvodima od mesa. mleku i fermentisanim mlečnim proizvodima. kolonija može da se individualno odabere • Automatsko odvajanje kolonija daje tačne rezultate. u punom koloru na ekranu slike sa kontrolom brojanja kolonija • Poluautomatski brojači na raspolaganju. standardizovano brojanje i omogućava vam da sačuvate do 90% vremena! • Potpuno automatsko & brzo brojanje: Rezultati u roku od ± 1 sec po ploči • uživo. ukupan broj mikroorganizama.

coli proizvodi galaktozidazu i glukuronidazu koje formiraju plave fluoroscirajuće kolonije u toku 28-48 sati.coli i Enterobacteriaceae u hrani i vodi. ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji . autoklaviranje nije potrebno. Princip Selektivna podloga sadrži gel koji imobilizuje bakterije. bez pripreme uzorka Osetljivost Procedura Idealan za testiranje hrane i vode. Pathogel ne zahteva Sipati (100 ml vode ili 100 ml razređene podešavanje pH vrednosti. E. • Detekcija tri grupe mikroorganizama sa jednim testom • Prisustvo/Odsustvo/Ukupan broj • Pojedinačni test u jednom koraku. Postaviti kesicu Đus 3 ml 1 cfu/3 ml uspravno na stalak i inkubirati na 35°C za ukupan broj koliformnih bakterija Mleko 5 ml 1 cfu/5 ml (44°C za indikator fekalnog zagađenja) Voda 100 ml 1 cfu/100 ml BIO-SAFE Baktericidno sredstvo koje se nalazi na dnu kesice se rasprsne i inaktiviše bakterije. Pritisnuti Zapremina Nivo detekcije uzorak da bi prošao u odeljak sa podlo. Enterobacteriaceae razlaže podlogu usled čega se oslobađa vodonik sulfid i stvara se crni talog u toku 28-48 sati. a ima sledeću osetljivost: hrane) u kesicu koja se zatvori.Uzorak uzorka gom i zatim promešati. Prema tome.FOOD FOODlab MIKROBIOLOgIJA strana 24 PathoGel Ovaj test može da se koristi za polu-proizvode i gotove proizvode.coli Plava boja koja fluorescira Stvaranje vodonik sulfida Enterobacteriaceae Crno Coliform Plava boja koja ne fluorescira Biosafe Bakteriscidno sredstvo Patho gel je pojedinačni test za selektivno detektovanje i brojanje koliformnih bakterija. E. E. Koliformne bakterije proizvode galaktozidazu. koja formira plave kolonije u toku 28 sati.

coli. koja je suprotna tradicionalnoj žutoj boji i olakšava očitavanje mutnog ili boje rđe i uzorka vode koji je kontaminiran heterotrofnim bakterijama.coli za 28 sati). BIO-SAFE Baktericidno sredstvo koje se nalazi na dnu kesice inaktiviše bakterije te autoklaviranje nije potrebno. Ukoliko plave mrlje fluorosciraju ispod UV lampe ukazuje na pozitivan rezultat na E.coli Tačnost i laka upotreba E*Colite brzo detektuje koliformne bakterije i/ili E. površinska. Pritisnuti uzorak kako bi prošao u odeljak sa podlogom. prisutna je E. ColiGel VIZUELNO OČITAVANJE • Ukupan broj koliformnih bakterija i E. E*Colite sadrži selektivnu podlogu obogaćenu ugljenim hidratima za detekciju koliformnih bakterija i E. Ukoliko plavi-pozitivan uzorak nefluorescira.coli Procedura Dodati uzorak vode ili razređeni uzorak hrane u kesicu i zalepiti je. otpadna. E*Colite je dostupan u novim bočicama sa skraćenim vremenom inkubacije (rezultati za E. koliformne bakterije su prisutne.coli. Plava boja ukazuje na Plava boja koja fluorescira Bez plave boje prisustvo koliformnih bakterija ukazuje na prisustvo E.strana 25 MIKROBIOLOgIJA FOODlab VIZUELNO OČITAVANJE E*Colite • Prisustvo/Odsustvo koliformnih bakterija i E. ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji . a negativan na E. Podloga E*Colite ima odobrenje od EPA regulacije i zakona za podzemne vode za pijaću vodu. Broj plavih mrlja koje fluorosciraju nakon 48 sati jednak je broju E. Ukoliko su prisutne plave mrlje i one ne fluorosciraju. Očitavanje Ukoliko posle inkubacije uzorak postane plav.coli. Ako pozitivan uzorak na koliformne bakterije fluorescira. a negativan je na E. uzorak je pozitivan na koliformne bakterije. Jednostavnost Coligel i E*Colite sadrže X-gal indikator koji daje indigo plavu reakciju. Podloga će automatski želirati. Pojava fluoroscirajuće plave boje posle 48 sati ukazuje na pozitivan rezultat na E.coli. Pijaća. treba nastaviti sa dodatnom inkubacijom još 20 sati (ukupno 48 sati).coli. uzorak je pozitivan na koliformne bakterije.Coli u vodi. podzemna.coli • Jednostavna procedura – nema filtriranja ili pripreme uzorka Tačnost i laka upotreba Coligel sadži selektivnu podlogu obogaćenu ugljenim hidratima za detekciju koliformnih POZITIVAN POZITIVAN NEGATIVAN bakterija i E. nastaviti sa inkubacijom dodatnih 20 sati (ukupno 48 sati).coli u 100 ml vode. Ukoliko plave mrlje ne fluorosciraju nakon 48 sati. Inkubirati kesicu na 35°C 28 h.coli u pijaćoj vodi • Jedinstvena samolepljiva kesica za jednokratnu upotrebu • Sadrži tiosulfat i baktericidno sredstvo • Lako očitavanje rezultata – razvijanje POZITIVAN POZITIVAN NEGATIVAN plave boje Plava boja ukazuje na Plava boja koja fluorescira Bez plave boje prisustvo koliformnih bakterija ukazuje na prisustvo E. Broj plavih mrlja jednak je broju koliformnih bakterija u uzorku.coli u uzorku. Ako plava kesica nefluorescira posle 48 sati. Očitavanje rezultata Ukoliko se pojave plave mrlje. prisutne su koliformne bakterije. reciklirajuća i voda za ispiranje testiraju se sa E*Colite testom.coli u hrani i vodi.

potreba za ekonomski isplativom. Path-Chek Hiygiene Pathogen System. boje podloge. Microgen Bioproducts. Ovaj sistem je u Bakterije koje smo pokupili sa radne skladu sa svim ISO standardima za kopovršine ili opreme u proizvodnji hrane ntrolu kvaliteta proizvodnje hrane vlažnim sterilnim brisom. Princip testiranja je isti za sva tri sistema. Path-Chek Hiygiene Pathogen System Listeria Coliforms Osnovne karakteristike testa Testovi se karakterišu velikom senzitivnošću. unosi se u (ISO 18593:2004(E)). ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji NEgATIVAN POZITIVAN Path-Chek Hiygiene Pathogen System postoji za tri vrste mikroorganizama: Listeria. Coliformi i Salmonella. Engleska Kako su proizvođači hrane shvatili važnost monitoringa higijene u radnom okruženju kao deo dobre proizvođačke prakse. poslednjih godina postaje sve veća. Princip testiranja Tako pripremljena epruveta se inkubira Pomoću vlažnih sterilnih briseva. specifičnim hromogenim bujonom. detekcija manje od 1CFU na 10 cm² i visokim stepenom specifičnosti. Ukoliko uzorak sa površine i unosi u epruvetu sa su u uzorku prisutni mikroorganizmi. Microgen Bioproducts Ltd. Salmonella NEgATIVAN POZITIVAN NEgATIVAN POZITIVAN . specifičnu podlogu za mikroorganizme. Engleska je izašao u susret ovim potrebama i razvio novi sistem za detekciju patogenih mikroorganizama u proizvodnom okruženju.FOOD FOODlab MIKROBIOLOgIJA strana 26 dEtEkCIjA PAtoGEnA u RAdnoM okRužEnju Path-Chek Hiygiene Pathogen System. jednostavnom za upotrebu i brzom kontrolom. zatim umnožavaju se što dovodi do promene se inkubira na odgovarajućoj temperaturi. uzima se 18 do 24 sata na 35-37°C.

ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji . Robustan dizajn aparata omogućava rukovanje u najtežim uslovima. Visoka rezolucija displeja Navigacija Brzo skrolovanje i izbor menija Tastatura zaštićena futrolom Vodootporna i izdržljiva Konektor za punjač baterije RS232 Testovi za FireFly 2: Brzi ulaz brisa Bez poklopca ili reze Punjiva baterija Tastatura Izdržljivo kućište sa zgodnim dizajnom omogućava rukovanje jednom rukom USB Brzi prenos podataka do FireLink softvera PocketSwab Plus – detektuje ATP koji potiče od mikroorganizama i ostataka hrane/organskih nečistoća na površinama. FieldSwab TM TM ab FieldSw FieldSwab – je prvi ATP test bioluminiscencije namenjen za rad na površinama napolju.strana 27 HIgIJENSKI MONITORINg FOODlab ATP HIGIJENSKI MONITORING NAJVIŠEG STEPENA OSETLJIVOSTI FireFly 2 obezbeđuje brz I efikasan higijenski monitoring i sanitarnu efikasnost preko ATP-a. Brisevi Pocket Swab su stabilni na sobnoj temperaturi ! ble Shelf Sta Watergiene – je brzi sanitarno/higijenski test koji se koristi za detekciju prisustva ATP-a koji predstavlja marker za biološku kontaminaciju vode i vlažnih površina. FieldSwab je stabilan na sobnoj temperaturi.

Praktični. i već danas znamo šta će biti zahtevi potrošača u budućnosti i spremni smo da se suočimo sa njima. temperature i relativne vlažnosti. sačuvani u data collector-u i prebačeni na PC. Ali to nije sve što TESTO nudi! TopSafe sigurnosni omotač. u poziciji smo da Vam predočimo važnost interne kontrole temperature vazduha. tečnosti. prljavštine kao i od lomljenja pri padu. mogu biti lako ispunjeni. nudi kompletne i konkretne konsultacije u vezi sa svim pitanjima merne tehnologije. Takođe se mogu očitati i pomoću programa za snimanje podataka na kompjuteru. za kontinualan monitoring klime u pogonima fabrika. zadaci dokumentacije podataka.FOOD FOODlab K TEMPERATURNI MONITORINg strana 28 TESTO – MERNA TEHNOLOGIJA ontrola temperature prilikom proizvodnje hrane. razvojnim i istraživačkim laboratorijama. Pomoću TESTO-vih data logera. SUPERLAB. robusni i higijenski. Takođe može se prati što pruža još veći nivo higijene. Idealan je za kontrolu kvaliteta u proizvodnim uslovima i uslovima skladištenja. Temperatura i relativna vlažnost mogu biti zabeleženi iz časa u čas. tačni i efikasni kao i lakoća korišćenja su atributi TESTO-vih proizvoda. Posle prodaje mi garantujemo korisniku brzu pomoć. u farmaceutskoj industriji. Kombinacija znanja i iskustva garantuju da Vaš TESTO aparat prolazi svako upoređenje. štiti merne instrumente od prašine. određuje njen kvalitet i podjednako je bitna kao higijena i ambijentalni uslovi držanja i čuvanja proizvoda. zajedno sa TESTO-om . kao i pH. TESTO TESTO SAVERIS SAVERIS sistem za kontinualno praćenje vrednosti relativne vlažnosti i temperature vazduha uz dokumentaciju podataka ujedno pruža i mogućnost alarmiranja ukoliko parametri pređu zadate granične vrednosti. ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji . a poseban značaj ima u prehrambenoj industriji jer obezbeđuje visok kvalitet hrane i njenu svežinu čime se postiže i odlično održavanje higijene. TESTO nudi najmodernije i najpraktičnije aparate za svakodnevno merenje i kako je u skladu sa zakonima o proizvodnji hrane.

U slučaju prekoračenja graničnih vrednosti. čime se osigurava beleženje podataka i omogućava interferencija sa drugim radio sistemima. Srce ovog sistema je SAVERIS baza koja čuva 40. Šteta se mora izbeći.strana 29 TEMPERATURNI MONITORINg FOODlab Poseban značaj ovakvog sistema se nalazi u tome što pored sigurnog monitoringa temperature i relativne vlažnosti. sa preko 200 mernih kanala. Čak i bez uključenog kompjutera. ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji TESTO SAVERIS TESTO SAVERIS daje mogućnost postavljanja do 150 radio i eternet sondi u jednom sistemu. pruža mogućnost brzog i efikasnog reagovanja kako bi se bezbednosne mere i procedure izvršile bez odlaganja. odakle se mogu povezati u bilo kom momentu u obliku tabele ili grafika. . a sama lokacija sonde se slobodno bira prema zahtevima korisnika. Alarm se oglašava i ukoliko se pojave prepreke. TESTO SAVERIS radio sonde čuvaju podatke i šalju ih u centralnu bazu u jednakim vremenskim intervalima. U slučaju nužde. a opciono se šalje putem SMS-a ili releja na koji se priključuje transmiter za alarm. ali podaci ostaju sigurno smešteni u memoriji same sonde. a ne korigovati uz velike troškove. što je ekvivalentno mernom ciklusu na 15 minuta tokom cele godine. Podaci se prebacuju iz baze na kompjuter pomoću posebnog programa koji konfigurišu sistem i čuva ih u svojoj bazi podataka. alarm je vidljiv na displeju baze. nezavisno od kompjutera. rezervna baterija osigurava prenos alarma i onemogućava gubitak bilo kog podatka u slučaju nestanka struje. Sada više nema potrebe za komplikovanim umrežavanjem i postavljanjem kablova.000 vrednosti po jednom kanalu. momentalno se uspostavlja radio link između sonde i baze. Baza i sonda su povezane dvosmernom transmisijom.

jer obezbeđuje za nekoliko sekundi pouzdane informacije o stepenu iskorišćenja ulja.5% do 40% ¾ Dve slobodne izabrane granične vrednosti kvaliteta ¾ Funkcije alarma: 3 boje LED (zelena. žuta. Elektronski tester jestivog ulja posebno izdvajamo.crvena) ¾ LCD displej. imerzione/penetracione sonde za hranu i vazduh Mini infrared termometar Testo 805 – brzo meri temperaturu pristigle robe i efikasnost prilikom distribucije hrane ¾ Merni opseg: -25ºC do +250ºC ¾ Visoka tačnost ¾ Prikaz minimum/maximum vrednosti Opciono: Top Safe kućište Testo 265 Ulje za prženje tokom kuvanja konstantno podleže hemijskim reakcijama degradacije. ukus i kvalitet hrane već i na zdravlje potrošača.TPM) koja utiču ne samo na izgled. tokom kojih nastaju različita jedinjenja (Totalne Polarne Materije . hotelima. 2 linije ¾ Zaštitna kutija sa mogućnošću pranja ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji . ¾ Merni opseg temperature: -40ºC do +210ºC ¾ Merni opseg TPM : 0. restoranima ili u prehrambenoj industriji ¾ Merni opseg: -50ºC do +400ºC ¾ Multifunkcionalni displej ¾ Memorija minimum/maximum vrednosti ¾ Audio alarm Opciono: Top Safe kućište Opciono: radio sonda za bežično merenje Opciono: površinske.FOOD FOODlab TEMPERATURNI MONITORINg strana 30 Ubodni termometri Testo 926 – idealan partner u kuhinjama.

max/min vrednost. kompost. silažu. Testo 174 H/T . očitava i evaluira na PC-u Data loger temperatura i relativne vlage Testo 175-H2 ¾ Merni opseg : .5 m za zemljište.20 ºC do +70 ºC ¾ 0 do 100% RH ¾ Operativna temperatura: .5°C (-20 do +70°C) Tačnost vage Tačnost temperature Rezolucija testo 174 T Karakteristike Opseg merenja Tačnost Rezolucija Vrednosti -30 do +70°C ± 0.strana 31 TEMPERATURNI MONITORINg FOODlab Data logeri Pomoću TESTO-vih data logera. 0. držača za zid.03% RH/K ±0.1°C Temperatura pri -30 do +70°C rukovanju Temperatura pri -40 do +70°C čuvanju Klasa zaštite Ciklus merenja Memorija IP20 1 min – 24 h (mogućnost selektovanja) 2 x 8000 očitavanja Temperatura pri -30 do +70°C rukovanju Temperatura pri -40 do +70°C čuvanju Klasa zaštite Ciklus merenja Memorija IP65 1 min – 24 h (mogućnost selektovanja) 16. sačuvani u data collector-u i prebačeni na PC. seno. ComSoft 3 Basic softvera.mini data logeri Set se sastoji iz mini data logera. mogu biti lako ispunjeni. interfejsa sa konekcionim kablom i baterije.1 °C 0. Temperaturni data loger Testo 175-T2: (unutrašnji ºC + spoljni ºC) ¾ Monitor prati 2 temperature simultano ¾ Daje brz pregled trenutnih mernih vrednosti ¾ Čuva zadnju vrednost. temperature i relativne vlažnosti. žito i sl. bravice.20 ºC do + 70 ºC ¾ Kapacitet memorije 16000 očitavanja ¾ Multifunkcionalni LCD displej vidljiv sa velike udaljenosti ¾ Mogućnost prenosa podataka na kompjuter Opciono: Softver sa USB-om ili printer Testo 575 daju brz dokaz o propisanim uslovima skladištenja ili uslovima proizvodnje. ¾ Sakuplja podatke na licu mesta. Takođe se mogu očitati i pomoću programa za snimanje podataka na kompjuteru.5°C (-30 do +70°C) 0. Temperatura i relativna vlažnost mogu biti zabeleženi iz časa u čas.000 očitavanja ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji . zadaci dokumentacije podataka. testo 174 H Karakteristike Opseg merenja Vrednosti 0 do 100% RH (bez vodene pare u atmosferi) -20 do +70°C ±3% RH (2%RH do 98% RH) ±1 cifra +0. broj gornjih i donjih prekoračenja graničnih vrednosti ¾ Robusna sonda 1.1% RH.

gvožđe. opseg. nitrati. ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji .. veoma jednostavni za rad i precizni. kolor diskom (mogu se dokupljivati samo dodatni diskovi za druge analize). Isporučuju se u koferu sa tablet reagensima. Isporučuje se u koferu sa kompletnim priborom i konekcijom za PC. prema metodi. Prestankom postojanja firme HELLIgE. Na raspolaganju Vam je preko 60 kolor diskova za različite analize u različitim koncentracionim opsezima. Za sve ove analize možete koristiti vrhunske LOVIBOND tabletirane reagense ili svoje reagense. Posebno bi istakli CHECKit fotometar za boju vode. omogućavaju jednostavan i pouzdan rad na terenu i u laboratoriji. fosfati. pH... • Fotometri serije CHECKit za jedan. Jednostavno rukovanje: Uzorak + tablet reagens = rezultat Komparatori LOVIBOND su podeljeni u dve kategorije: • ChecKit komparatori. kiseonik. tablet reagensima. 2. etaloniran od strane “Zavoda za mere i dragocene metale”. Komparator serije 2000 predstavlja instrument koji koristi individulano sertifikovane kolor diskove (šajbne) i može se koristiti u akreditovanim laboratorijama ali i onima kojima je to jedini instrument. Namenjen je i terenskom i laboratorijskom radu. • Fotometri LOVIBOND. Snabdeveni su komparatorom. 2 ili 3 parametra su brzi..FOOD FOODlab KONTROLA KVALITETA OTPADNIH VODA strana 32 SINONIM ZA ANALIZU VODE Vodeći svetski proizvođač aparata i instrumenata za analizu voda i SUPERLAB Vam nude: • Testeri MINI TEST i CHECKIT za brzo kolorimetrijsko određivanje na tenu različitih parametara (hlor. kivetama i uputstvom za rad.). Sve analize su u memoriji i njihovim kodom sa tastature se ispisuje parametar. metoda a sam instrumet Vas vodi kroz analizu. kivetama i priborom. namenjeni osnovnoj kontroli većeg broja parametara u vodi. 3 ili više parametara. LOVIBOND je postao vodeći svetski instrument u komparatorskoj kolorimetriji. • MultiDirect je multiparametarski fotometar namenjen analizi svih vrsta voda. Mogu biti namenjeni merenju jednog.

Softverski najjaci instrument u klasi. izboru metode. Poseduje univerzalni držač kiveta od 10. Tokom rada. Skeniranje spektra i grafički prikaz sa stampom omogućava Vam i naprednije analize. Sistem može biti sa 6 ili 12 mesta i dopunjuje ga izbor od 4 termostata sa hlađenjem različite veličine.. SISTEM ZA ODREĐIVANJE COD (HPK) O vaj kompaktan i jedinstven sistem prilagođen je brzoj i pouzdanoj analizi Hemijske Potrošnje Kiseonika i time je nezamenjiv u kontroli kvaliteta otpadnih voda. korekcionim faktorima itd. vrlo je jednostavan za rad i korisniku u svakom trenutku pruža informacije o trenutnom statusu merne glave. trenutnoj vrednosti i vrednosti u prethodnom periodu. 0-1500 mg/l i 0-15000mg/l SISTEM ZA ODREĐIVANJE BOD (BPK) azvojem novih rešenja kompanija Tintometar je tržištu ponudila najpouzdaniji sistem za kontrolu Biološke Potrošnje Kiseonika u otpadnim vodama. Svi merni parametri se mogu odštampati u GLP protokolu. Sistem se sastoji od: • Fotometra PCChecKit COD • Termoreaktora sa 8 mesta • Stalka za kivete • Seta kiveta: 0-150mg/l. 20 i 50mm kao i okruglih od 16 i 24mm. Sistem počiva na manometarskoj metodi ali za razliku od sličnih sistema ima daleko veću funkcionalnost. u zavisnosti od broja mernih sistema u njemu. ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji R . SpectroDirect Vam nudi pomoć tokom svakog koraka analize čak i u pravljenju razblaženja.strana 33 KONTROLA KVALITETA OTPADNIH VODA FOODlab • SpectroDirect – VIS spektrofotometar za analizu voda sa preprogramiranim metodama za 40 parametara i 5 programa za definisanje od strane korisnika.

turbidimetri. ¾ u procesu instalacije instrumenata. PCR kabineti. ELISA sistemi.posuđa. PCR aparati. ELISA čitači. Da bi ovaj zadatak što bolje ispunili posebna pažnja se poklanja na edukaciju kadra (obuke u inostranstvu).. Fotometrijska grupa Spektrofotometri.. fermentori i bioreaktori. pipetori. anoxomat. inkubatori. šejkeri. hemijski analizator mleka i proizvoda..FOOD FOODlab SERVICELAB SERVISNA PODRŠKA strana 34 Sektor servisnog održavanja i tehničke podrške SERVICELAB je poseban deo u sistemu kompanije SUPERLAB i zadatak ovog sektora je da pruži punu tehničku i servisnu podršku svim prodajnim sektorima. oksimetri. plameni fotometri. vlagomeri. laboratorijski mikseri. vakuum pumpe.. IR spektrometri. magnetne mešalice. Danas je SERVICELAB u mogućnosti da Vam pomogne i odgovori na izazove savremene tehnologije. UV lampe i sistemi. sušnice.. nabavka kvalitetne merne tehnike i godišnje obnavljanje sertifikata kako bi našim kupcima pružili što kvalitetnije usluge u oblasti kontrole i održavanja laboratorijske opreme.. mlinovi. peščana kupatila. kolorimetri. čileri. sistemi za hidrolzu i digestiju. ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji . gelni dokumentacioni sistemi. vodena kupatila. Medicinski uređaji Merni instrumenti Elektromedicinski uređaji Oprema za monitoring. klima komore. ekstraktori po Soxletu. falling number.. sistemi za elektroforezu.. mehaničke mešalice. osmometri.. glutomatic system. aparati za celulozu. vakuum sušnice. fotometri. perisatltičke pumpe.. grejna gnezda. sorteri za imunoterapiju. viskozimetri. refraktometri. CO2 inkubatori. peristaltičke pumpe. disocijatori tkiva. cirkulacioni termostati. uljana kupatila.. autoklavi. Opšta laboratorijska oprema Destilatori. Elektrohemijska grupa pH metri. separacione kolone. titratori. dejonizatori. kompresori.. Termički laboratorijski aparati Grejne ploče. Uređaji za mikrobiološke laboratorije Brojači kolonija. Analitički aparati i sistemi Kjeldhal sistemi. ultrazvučna kupatila. AAS. Uređaji za kontrolu u prerambenoj industriji Krioskop. RO sistemi. saharimetri.. denzitometar po Mc Farlandu. ¾ prilikom puštanja instrumenata u rad. rotacioni vakuum uparivači.. GC. elektrode i senzori. kondukometri. polarimetri... gasni plamenici i električni sterilizatori EZA. Optički aparati Mikroskopi.. HPLC. centrifuge. mediapreparatori. denzitometri.. uzorkivači vazduha. ¾ pri rešavanju problema koji se mogu javiti u toku rada ¾ pri redovnom održavanju i servisiranju instrumenata.. laminarne komore i komore za rad sa antibioticima. Inženjeri SERVICELAB-a su na raspolaganju da Vam pruže svu neophodnu pomoć od samog početka i to: ¾ kod pravilnog odabira i konfigurisanja instrumenata shodno Vašim potrebama. digitalne birete. mašine za pranje lab. laboratorijski i farmaceutski frižideri i zamrzivači. tresilice. centrifuga po Gerberu. membranska filtracija.. Mehanički laboratorijski aparati Vage. peći za žarenje. inkubatori sa hlađenjem.

DIgITALNE BIRETE I MERNO LABORATORIJSKO POSUĐE (PIPETE. Laboratorija za etaloniranje optičkih veličina (apsorbancija/propustljivost. BIRETE. talasna dužina) za etaloniranje spektrofotometara. biohemijskih analizatora i kolorimetara. elisa čitača. ¾ Postupak po kome se izvodi etaloniranje je opisan u priručniku EURAMET/cg-18/v0. Laboratorija za etaloniranje merila zapremine AUTOMATSKE PIPETE. Laboratorija za etaloniranje analitičkih instrumenata Laboratorija za etaloniranje pH metara. indikatora. ¾ Laboratorija je odgovorna za izdavanje Uverenja o etaloniranju (Calibration certificate) u kome je izveštaj o mernoj nesigurnosti. kalibracionih kupatila. Laboratorija za etaloniranje termodinamičkih veličina .2 Laboratorija za etaloniranje digitalnih termometara. termoparova. ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji .1 koji je izdat od strane EURAMETA (Evropsko udruženje nacionalnih metroloških instituta). 2008. ¾ Svi etaloni su sledljivi do nacionalnog i/ili inostranog refrentnog standarda. ¾ Uverenje o etaloniranju su u skladu sa ISO. ODMERNE TIKVICE). bimetalnih termometara. PIPETORI. staklenih termometara. temperaturnih komora sa kontrolom temperature i relativne vlažnosti. otpornih termometara.1 Laboratorija za etaloniranje temperaturnih komora sa kontrolom temperature. godine laboratorija Metrolab akreditovala se prema standardu ISO 17025:2006 za etaloniranje vaga sa neautomatskim funkcionisanjem. Laboratorija za etaloniranje termodinamičkih veličina . ¾ Opseg akreditacije u kome se vrši etaloniranje vaga je do 150kg. fotometara. gLP i gMP standardima. konduktometara i turbidimetara.strana 35 METROLOŠKA LABORATORIJA FOODlab METROLAB accredited laboratory ISO 17025 Laboratorija za etaloniranje merila mase ¾ Laboratorija METROLAB je od strane ATS-a akreditovana po SRPS/ ISO17025:2006 za merila mase sa neautomatskim merenjem. kolorimetara. električnih simulatora temperature.

FOOD FOODlab SIgURNOSNI ORMANI / LABORATORIJSKI NAMEŠTAJ strana 36 DUPERTHAL sigurnosni ormani uz korišćenje MediaManagement sistema Bezbedno korišćenje (istakanje) hemikalija. Izvođenje kiselootpornih ventilacionih vodova za digestore po sistemu ključ u ruke.com INSPIRISAN KVALITETOM 3. Sudopere sa keramičkim kadicama domaće proizvodnje ili sa kadicama od INOX lima. Instalacije koje se koriste za dovod vode. ¾ Klasifikacija Tip G30 ili Tip G90 u zavisnosti od stepena otpornosti u otvorenom plamenu. Milankovića 25 11070 Novi Beograd Tel.centralne) 2. 3. stolove za vagu..super-lab. 4. 7. tehničkih gasova i električne energije. staro za novo. staklenim ili ustakljenim vratima kao i stalaže. prema DIN EN 14470-2. NEW PROJEKTOVANJE I IZRADA LABORATORIJSKOg NAMEŠTAJA LABOBNOVA proizvođač laboratorijskog nameštaja sa tradicijom proizvodnje od pola veka. Ormane sa punim.000 . 9. Radne stolove (jednostruke ili dvostruke . IFT Rosenheim). 6. bez iznošenja kontejnera iz sigurnosnog ormana. Digestore. Reparaciju laboratorijskog nameštaja. 8. ¾ GS/CE oznaka./Fax 011 22 22 222 E-mail: superlab@EUnet.rs www.. pokretne stolove. nudi sledeće proizvode i usluge: 1. 5. komprimovanog vazduha. SUPREAME line Sigurnosni ormani za čuvanje boca pod pritiskom ¾ Testiranje u skladu sa DIN EN 14470-2 na zvanično akreditovanim institutima za ispitivanja (TOV SUD. Kancelarijski i školski nameštaj. R R INSPIRISAN KVALITETOM M. Police za reagense i police za sušenje laboratorijskog posuđa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful