R

INSPIRISAN KVALITETOM

PONUDA OPREME ZA KONTROLU KVALITETA U ŽITO-MLINSKOJ INDUSTRIJI

Tuttnauer
Your Sterilization & Infection Control Partner

M. Milankovića 25, 11070 Novi Beograd T el./Fax 011 22 22 222 E-mail: superlab@EUnet.rs www.super-lab.com

FOOD FOODlab

UZORKOVANJE

strana 2

UZIMANJE UZORAKA HRANE ZA LABORATORIJSKO ISPITIVANJE
Prema kriterijumima o bezbednosti pzoizvoda, hrana ne bi smela da sadži patogene mikro-organizme ili toksine u količinama za koje postoji verovatnoća da će izazovati oboljenje kada se konzumira. Uzorkovanje u velikim prerađivačkim pogonima se radi: Na početku proizvodnje; Tokom proizvodnje; Na kraju proizvodnje; U vreme isporuke; Na kraju roka trajanja u simuliranim uslovima prodaje. Razlozi uzorkovanja hrane, kako u pogonu, tako i na terenu su sledeći: • Ocena bezbednosti (zdravstvene) ispravnosti hrane. • Kontrola kvaliteta i određivanje trajnosti proizvoda. • Kontrola higijene proizvodnje i uslova skladištenja hrane. • Sumnja da je posle konzumiranja neke hrane došlo do pojave alimentarnih oboljenja Uzorci namirnica se uzimaju radi: • Senzorne ocene; • Ispitivanje sastava; • Mikrobiološka ispitivanja; i • Utvrđivanje hemijskih zagađivača. Uzorke uzimaju radnici zaposleni u organu uprave nadležnom za vršenje nadzora nad zdravstvenom ispravnošću namirnica (veterinarski inspektor) u prisustvu vlasnika ili drugog lica koji samostalno učestvuju u proizvodnji ili prometu namirnica. Kriterijumi koje mora da zadovoljava pribor za uzorkovanje: • Pribor za uzimanje uzoraka treba da bude izrađen od nerđajućeg čelika. • Površine pribora za uzimanje uzoraka treba da budu glatke i lake za pranje. • Uglovi treba da budu zaobljeni. • Pribor pre uzimanja uzoraka treba da bude suv. Posude za uzimanje uzoraka treba da su: • Izrađene od stakla, metala (nerđajući čelik) ili plastičnih materijala; • Neprozirne; • Čiste, suve ili sterilne. Od namirnica koje se nalaze u vrećama, buradima, sanducima ili drugim sličnim velikim sudovima, uzorci se uzimaju sa vrha, iz sredine i sa dna ambalažne jedinice u kojoj se nalaze. Ako su te namirnice nehomogene uzimaju se posebni uzorci od svakog homogenog dela i postupkom četvrtanja dobiva prosečan uzorak za ispitivanje.

ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji

strana 3

UZORKOVANJE

FOODlab

UZIMANJE UZORAKA
Uzorkovanje je bitna faza u procesu određivanja kvaliteta sirovine. Na pravilno uzetom uzorku se vrši niz laboratorijskih analiza na osnovu kojih će se odrediti način njenog skladištenja i prerade što će omogućiti da gotov proizvod bude ujednačenog kvaliteta. Glavni problem uzorkovanja je neujednačen kvalitet žitarica u celokupnoj količini. Cilj sakupljanja uzoraka je da se uzme reprezentativni deo od celokupne količine žitarica što se obično radi prikupljanjem što većeg broja pojedinačnih uzoraka. Na ovaj način je veća šansa da će se sakupiti žitarice različitog kvaliteta. Pravilno uzorkovanje je posebno važno za niz analiza kontrole kvaliteta – određivanje procenta zaraženih žitarica plesnima, određivanje sadržaja vlage, proteina, masti itd. Ukoliko uzorkovanje nije pravilno urađeno, nećemo dobiti realnu sliku kvaliteta dopremljenih žitarica. Najbolje je uzeti male uzorke sa što više različitih mesta u silosu, iz kamiona i iz različitih skladišnih prostora. Sondama se mogu uzimati uzorci duboko u žitaricama. Glavna preporuka je da se veći broj uzoraka pomeša u jednoj kofi, a zatim iz nje uzme jedan uzorak koji će se odneti u laboratoriju na analizu. Cilj pripreme uzorka je da se napravi jedan uzorak koji će u što većoj meri biti ujednačen u pogledu kvaliteta. Za uzorkovanje se koristi veliki broj različitih šila i sondi koje su deo standardne ponude SUPERLAB-a. Pojedinačne uzorke proizvoda treba uzimati po celoj dubini sloja (iz sredine i iz svakog ugla) ili iz tri sloja ako se uzorak uzima iz vreće (sa vrha, iz sredine i sa dna). Broj uzetih pojedinačnih uzoraka zavisi od vrste proizvoda, njegove mase, veličine ambalažne jedinice i proizvedene količine.

ŠILA
Pri uzorkovanju praškaste i sitnozrnaste robe se koriste šila. Potrebno je zabosti šilo u džak pod uglom od 35-40º tako da roba sama ističe kroz šilo u unapred postavljenu vrećicu. Blagi konus na vrhu omogućava da šilo pri uzorkovanju ne cepa džak. Šila se proizvode prečnika od 10 do 28 mm, a dužine do 500 mm ili u zavisnosti od potreba potrošača.

SONDE
Sonda za uzorkovanje se koristi za zrnastu robu do veličine kukuruza i lešnika, kao i sve vrste praškaste robe. Postavljanjem pregrada unutar otvora cevi možemo da dobijemo poprečne uzorke po slojevima džaka ili kontejnera što je prednost ovog uzorkivača. Kada nema pregrada, dobijamo prosečan uzorak.Standardne dimenzije sonde su: prečnik 38 mm, a dužina 1300 mm, a proizvode se u mnogim drugim dimenzijama i sa različitim brojem otvora u zavisnosti od toga da li se radi o praškastom, sitnozrnastom ili krupnozrnastom materijalu.

KESE ZA UZORKOVANJE
Uzorci sirovine i gotovog proizvoda koje smo uzeli za laboratorijsko ispitivanje se stavljaju u čiste i suve plastične vrećice koje su nepropustljive za vlagu i vazduh. Upakovani uzorci moraju da imaju deklaraciju koja sadrži detaljne podatke o uzorku, mestu i načinu uzorkovanja i licu koje je vršilo uzorkovanje. Standardne kese za uzorkovanje su zapremine 385ml i 710ml proizvođača NASCO. Sve kese za uzorkovanje su sterilne, proizvedene od najkvalitetnije plastične mase. Zatvaraju se uz pomoć klip zatvarača koji obezbeđuje čuvanje celokupne zapremine uzorka bez curenja i rasipanja. Kese se postavljaju u stalak sa jednim ili deset mesta koji je vrlo praktičan i omogućava držanje kesa na jednom mestu. Ako se određuje vlaga proizvoda, preporučuje se da se koriste dve kese čime se postiže apsolutna hermetičnost.
ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji

Idealan za laboratorije ili primenu u pogonu jer je kompaktan i pokretan (težak samo 17 kg). rešenje za brzo i efikasno sejanje po pristupačnoj ceni. što zadovoljava tri esencijalne karakteristike dobrog šejkera: efikasno prosejavanje do krajnje tačke. Svaka faza proizvodnje podrazumeva detaljnu inspekciju proizvoda baziranu na najnovijoj kompjuterskoj. efikasno izbegavanje blokiranja otvora sita. Endecotts je razvio širok spektar modela šejkera za sve tipove sita i uzoraka. EFL 2000. Endecotts je razvio tehnologiju sejanja tako da se uzorak vibrira i rotira preko celokupne površine sita tako da se prosejavanje aktivno vrši preko maksimalnog broja otvora tokom minimalnog vremena. Powermatic. a postoji mogućnost izbora svetla odozgo. Specijalno dizajniran i proizveden kako bi pružio inženjerska rešenja koja obuhvataju mnoge karakteristike većih i skupljih modela. moćan šejker specijalno dizajniran za testiranje velikih količina uzoraka na sitima prečnika 450 mm. Predstavljamo Vam Endecotts. digitalni šejker visokih performansi. Binokularni mikroskop poseduje objektiv uvećanja 20X do 40X poseduje okulare sa širokim vidnim poljem. svetlosni izvor je halogena sijalica. Zahvaljujući bogatom proizvođačkom iskustvu Endecotts je tokom 70 godina izgradio zavidnu reputaciju u polju sigurnosti i kvaliteta. Binokularna glava može da se rotira za 360 stepeni. idealan za teren i separacije glomaznih uzoraka u teškim uslovima bez gubitaka u performansama. konzistentni pritisak. Sa dodatnim okularima uvećanja 20X postiže se ukupno uvećanje do 80X. Sledeći inženjerski standardi su učinili Endecotts proizvođačem najkvalitetnijih šejkera i najfinijih test sita: brzo spajanje aparature. Pruža veoma tih rad i lak je za održavanje. nudi odličnu kontrolu i maksimalnu efikasnost. filtera i druge laboratorijske opreme. Prevazilazi probleme laganih šejkera koji prilikom rada sa masivnim uzorcima daju slabe rezultate i performanse. Koristi se u laboratorijama i insitu. ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji . Octagon 2000. dostizanje krajnje tačke u najkraćem mogućem intervalu i ponovljivost rezultata. sita. dugovečnost opruga. Pažljivo proučavanje je dovelo do dizajna koji osigurava određeno kretanje uzorka preko otvora sita.FOOD FOODlab ODREĐIVANJE NEČISTOĆE strana 4 LABORATORIJSKE TRESILICE I SITA Razvoj tehnologije i sve viši kriterijumi kontrole kvaliteta stvaraju u laboratorijama koje se bave separacionim metodama i analizama frakcija potrebu za modernim tresilicama i sitima izuzetno visokog kvaliteta. ODREĐIVANJE MEHANIČKIH NEČISTOĆA ZRNA Da bi se odredilo prisustvo mehaničkih nečistoća. odozgo i odozdo ili samo odozdo. preporučujemo stereo mikroskop model LAB-1 italijanskog proizvođača Optika. Minor. vodećeg svetskog proizvođača kvalitetnih laboratorijskih tresilica. optičkoj tehnologiji.

Od nerđajućeg čelika .analitičke i precizne vage Najbolje vage za standardna merenja! OHAUS Pioneer serija analitičkih i preciznih vaga je dizajnirana za osnovno. svakodnevno merenje uz najširu laboratorijsku. preciznosti i izdržljivosti ¾ Najviše što možete da dobijete od industrijskih vaga ¾ Ugrađeni RS232 bidirekcioni interfejs i spoljni ulaz.Tasovi od nerđajućeg čelika sa “oformljenom i zavarenom” pločom. ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji . ofarbani čelični stubovi. ¾ Pokretna vrata omogućavaju lak pristup i lako čišćenje ¾ Prednji indikator nivelacije osigurava preciznost ¾ Mogućnost regulisanja okoline za rad u praktično svim uslovima ¾ Dodata flekisibilnost mogućim opcijama DEFENDER 5000 . AC i DC prenosne kitove ¾ Opcione unutrašnje dopunjive baterije ¾ 6-C rad sa suvom baterijom na standardnim verzijama ¾ Zadnje osvetljenje sa velikim kontrastima na ekranu LCD-a. uz opcioni. zbog fleksibilnijih mogućnosti kačenja na konzole podesive pod uglovima.Ram i tas od nerđajućeg čelika sa OIML R60 odobreni IP67 nerđajućom čeličnom unosnom ćelijom. industrijsku i edukacionu primenu. RS422/485. OHAUS-ov Pioneer nudi jednostavnu vagu za sve Vaše potrebe. T51XW nerđajući čelik IP66 indikator sa izmeštenom prednjom zaštitom.strana 5 ODREĐIVANJE NEČISTOĆE FOODlab Analytical and Precision Balances PioneerTM Series . plus trobojni LCD čekvej i podesivi biper ¾ Dostupne su dve verzije: Standardna .modularna industrijska vaga Pametna kombinacija funkcionalnosti. Sa pravom kombinacijom karakteristika i performansi. Plastični indikator T51P ABS sa izmenjivim prednje-zadnjim kućištem. drugi RS232. OIML R60 odobrene IP67 aluminijumske unosne ćelije.

ovas. kukuruz. ¾ Vrlo je jednostavan za upotrebu – posle punjenja ćelije i izbora odgovarajućeg programa.1%. raž. grašak. Engleska SINAR AP 6060 je portabl vlagomer koji meri sadržaj vlage. finskog proizvođača Farmcomp! ¾ Namenjen je za merenje sadržaja vlage u žitaricama ¾ Digitalni displej za 13 različitih kultura kao što su: pšenica. seme uljane repice i suncokret ¾ Sa težinom manjom od 2kg i mogućnošću korišćenja baterija.5% ¾ Težina 1. raž. silosima i laboratorijama ¾ Vlagomer je tipski odobren od Saveznog zavoda za mere i dragocene metale. hektolitarsku masu i temperaturu. zob. Farmcomp. može da se koristi za merenje u polju. gorušica i soja ¾ Poseduje automatsku temperaturnu kompenzaciju ¾ Radni opseg: 8-35% vlage. kumin. skladištima. radi na principu kapacitivnosti ¾ Ima mogućnost analize do 7 vrsta uzoraka kao što su: kukuruz. mak. tritikale. repica. Neki od najpoznatijih korisnika: Nestle BOCM Paul’s Mars Kraft Jacob Zeneca Quacker Oats Cargill Western Australia Grain Board Cadbury Schweppes CP Mills British Seed House Nairobi Tea&Coffe ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji . Napomena: vlagomer se isporučuje žigosan od Direkcije za mere i dragocene metale SINAR 6060 Portabl vlagomer SINAR AP 6060.FOOD FOODlab ODREĐIVANJE SADRžAJA VLAgE strana 6 WILE 55 Portabl vlagomer model WILE-55. Finska N ajprodavaniji portabl vlagomer Wile-55. ječam. suncokret. ječam.5kg ¾ Temperatura skladištenja: -15ºC do +55 ºC ¾ Vlagomer je tipski odobren od Saveznog zavoda za mere i dragocene metale. za uljana semena 6-25% ¾ Meri sadržaj vlage sa tačnošću od ±0. vrednost se očitava za 6 sekundi ¾ Tehnologija dozvoljava korišćenje celog zrna bez mlevenja odnosno pripreme uzorka ¾ Precizan na 0.

mlinove.strana 7 ODREĐIVANJE SADRžAJA VLAgE FOODlab AQUAMATIC 5200 erten je ekspert u kontroli kvaliteta žitarica. P Silosni vlagomer Aquamatic 5200. pasulj. Brza analiza: sipanje uzorka u mernu ćeliju AM 5200 automatski pokreće analizu. pouzdanost. ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji . peciva. Novi model aparata je usavršen u odnosu na stariji 5100 u svakom aspektu – tačnost. uljarica. pregled rezultata i ažuriranje preko USB memorije utiče na fleksibilnost i jednostavnost u upotrebi. Sve zajedno je uticalo na povećanu tačnost i dobijanje vlagomera sa izuzetnom ponovljivošću. hrane za kućne ljubimce. ponovljivost. prebacivanje podataka putem USB-a i ažurirani UGMA. proizvodnjom hleba. Koristi se za široku grupu proizvoda kao što su: žitarice. seme … Vlagomer se koristi za merenje sadržaja vlage. Rezultati se na displeju dobijaju za manje od 10 sekundi. Izvanredna tačnost: izvanredna tačnost i ponovljivost se dobijaju upotrebom više frekvencije od 150 MHz. brašna. Nova ćelija je malo veća u odnosu na stariji model 5100 što omogućava dobijanje reprezentativnijeg uzorka. Snabdeva organizacije koje se bave trgovinom i uzgajanjem žitarica. testenina. Novom tehnologijom primenjenom pri konstrukciji Aquamatic-a na bazi prodora visokofrekventnih talasa (150 MHz) kroz celo zrno omogućava se određivanje sadržaja vlage u celom zrnu bez uticaja površinske vlage i mehaničkih nečistoća. Švedska Aquamatic 5200 je Perten-ov vlagomer druge generacije sa visokofrekventnim talasima. uljarice. Poboljšani mehanizam utiče na bolju ponovljivost. proizvođače snek proizvoda. stočne i druge hrane i ima veliku ponudu analitičke opreme za ove industrije. Unošenje identifikacionog broja uzorka. stočne hrane. sočivo. izrađena od aluminijuma. Merna ćelija je robusna. Tačni rezultati na svežim uzorcima: Stariji model vlagomera je očitavao za 1% niži sadržaj vlage kod uzoraka koji su stizali pravo sa polja. Može da se koristi kao samostalna jedinica ili da bude integrisan na automatski sistem testiranja. Savremena tehnologija: upotreba visoke frekvencije. specifične težine i temperature uzorka. Jednostavno rukovanje: Veliki „touch screen” u boji olakšava rukovanje. Perten Instruments. čine AM 5200 pravim izborom u prometu žitarica.

skrob.. tvrdoća .FOOD FOODlab BRZI ANALIZATORI strana 8 BRZI ANALIZATOR ŽITARICA I ULJARICA (CELO ZRNO). pasulj. a ostatak se reflektuje i meri talasna dužina. grašak. Brzi analizator DA 7200 Uređaj najnovije generacije. ostali sirovi materijali. ¾ Integrisana specifična težina: prati zavisnost specifične težine i NIR parametara. aktivan je u svakom delu sveta. a pre svega brzo dobijen. sačma ¾ Uzorak se stavlja u petri šolju koja rotira u toku analize da bi se skenirala što veća površina uzorka tako da se uzorak snima u potpunosti ¾ Broj skeniranja: oko 100 spektrova u sekundi ¾ Rad na uređaju dodirom ekrana rukom (touch-screen) ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji DA 7200 . čiji se rezultati uprosečuju. ¾ Odgovara internacionalnim standardima kao što su AACC 39-25. semenke zrna. ¾ Parametri koji se ispituju: proteini. ¾ Rezultati za 6 sekundi što omogućava analizu nekoliko uzoraka u minutu ¾ Bez pripreme uzorka ¾ Mogućnost određivanja vlage. brza analiza: merenje za 40 sekundi pokriva čak 100 pod uzoraka. INFRAMATIC 9200. vlaga. gluten. najbrži i sa najvećim opsegom NIR analizator predviđen za analizu svih vrsta uzoraka – gotovog proizvoda. ¾ Sve žitarice i uljarice: Perten nudi spremnu kalibraciju za široku lepezu žitarica i uljarica svih geografskih područja. Švedska Opis .Prednosti: ¾ Precizna. uljarice. PERTEN. W vrednost. masti/ulja. nezavisno od temperature uzorka i ambijenta. uključujući uzorke koji sadrže visok procenat vlage. slad. Dobijeni rezultat je izuzetno tačan. poluproizvoda kao i sirovine za isti. Karakteristike: IM 9200 Vreme analiziranja: 40 sekundi Opseg talasnih dužina: 1100 do 1400 nm Integrisan štampač Port: USB i serijski Proizvodi: sva zrna. skroba.. energije. OIML RI 59 ¾ Standardizacija instrumenta: Osigurava da sve jedinice daju iste rezultate za iste uzorke. Uređaj radi na principu osvetljavanja uzorka pri čemu uzorak apsorbuje deo svetlosti (u zavisnosti od sastava uzorka). ¾ Proizvodi u kojima se vrše analize: sve vrste žitarica.. specifična težina. celuloze. ponovljiv.. uljarice. masti/ulje. proteina. ¾ Potpuna mrežna povezanost: sa integrisanim modemom i menijem za mrežnu podršku.

Glutomatic. celuloze. kvaliteta glutena. masti. MODEL 3100 ¾ Mlin čekićar ¾ Samo-čišćenje: aparat je dizajniran tako da ciklon smanjuje potrebu za čišćenjem između uzoraka .filter vrećica na izlazu i ciklonski tok strujanja uslovljavaju minimizovanje oslobađanje prašine ¾ Zvučno neprobojna obloga smanjuje nivo bučnosti ¾ Veliki kapacitet uzorka smanjuje grešku uzorkovanja ¾ Dobija se homogena veličina čestica potrebna za rad aparata: Falling Number. pepela. 55-30 ¾ uzorak se sakuplja u čašu od 250 ml ¾ prečnik diska 75 mm LM 3100 LABORATORIJSKI MLIN. vlage..) ¾ Uzorak se skuplja u filter kesi ¾ Kapacitet je 300 g za 30-50 sekundi u zavisnosti od sadržaja vlage ¾ 16. homogenizovani uzorak pripremljen za npr.PRIPREMA UZORKA strana 9 FOODlab LM 120 LABORATORIJSKI MLIN MODEL 120 ¾ Mlin čekićar ¾ Projektovan za mlevenje zrna žita sa procentom vlage do 25% ¾ Uzorak prolazi kroz sito tako da se dobija fini. određivanje broja padanja.. ¾ Mlevenje uzorka do 25% vlažnosti adekvatnim izborom brzine protoka ¾ Sigurnosno isključivanje motora u slučaju da su vrata otvorena ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji .800 obrtaja u minuti LM 3310 LABORATORIJSKI MLIN MODEL 3310 ¾ Mlin sa diskovima ¾ mlevenje bez gubitka vlage – dizajn diskova i brzina mlevenja minimalizuju razvijanje toplote ¾ mogućnost podešavanja diskova radi podešavanja veličine čestica uzorka ¾ količina uzorka je 5-50 g za standardne analize i 10-15 g za određivanje vlage ¾ mlin ima AACC standard br. NIR. NIR analize (određivanje proteina.

ICC. Ovo štedi vreme korisniku i obezbeđuje tačno i pouzdano merenje Zvanično odobrenje: Međunarodni standardi i preporuka kao što je AACC. FN 1500 FALLINg NUMBER 1500 – jedno radno mesto ¾ Detekcija oštećenih zrna ¾ Kontrola obrade kako bi se dobio što kvalitetniji finalni proizvod ¾ Prikaz rezultata na displeju i štampaču ¾ Unapređena pouzdanost analize pomoću automatske kontrole nivoa vode ¾ RS-priključak ¾ Dimenzije: 500x 290x 360 mm ¾ Težina: 12 kg Zvanično odobrenje: Međunarodni standardi i preporuka kao što je AACC. brašnu i drugim proizvodima koji sadrže skrob. ICC. ISO/DIS ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji . pomešanih sa 95% zdravih može da učini celokupnu mešavinu neprihvatljivom. Aktivnost alfa-amilaze ima veliki uticaj na kvalitet hleba i testeničarske proizvode.FOOD FOODlab METODA BROJA PADANJA strana 10 Aktivnost alfa-amilaze u žitaricama Falling Number je međunarodni industrijski standard koji definiše aktivnost alfa-amilaze u žitaricama. godine g-din Hagberg je definisao metod po kome se relativno brzo i lako određuje aktivnost ovog enzima.5 kg Zvanično odobrenje: Međunarodni standardi i preporuka kao što je AACC. ICC. Manje od 5% proklijalih zrna. ISO/DIS FN 1700 FN 1900 FALLINg NUMBER 1900 – dva radna mesta ¾ Prednosti: Uštedite izbegavanjem mešanja proklijalih i zdravih zrna ¾ Optimizacija smeše: napravite smešu žitarica ili brašna da biste stvorili proizvod specifičnih karakteristika ¾ Lak za upotrebu: pouzdano može da ga koristi netehničko osoblje ¾ Pouzdanost: robustan dizajn ¾ Korekcije: Automatsko preračunavanje rezultata broja padanja ¾ Bez kalibracije: merena vrednost je vreme (sekunde) tako da nije potrebna kalibracija. 1960. Rezultat se izražava kao vreme u sekundama koje je potrebno mešalici viskozimetra da pređe put do dna viskozimetarske tube i da se vrati natrag kroz vrući vodeni gel brašna koji se rastvara. ISO/DIS FALLINg NUMBER 1700 – dva radna mesta ¾ Udvostručena produktivnost ¾ Jednostavna i brza procedura ¾ Manji troškovi eksploatacije ¾ Automatska rekalkulacija rezultata Broja Padanja ¾ Kontrola sistema mikroprocesorom za dvojne analize sa automatskim početkom i displejem rezultata ¾ Dimenzije: 570x 370x 210 mm ¾ Težina: 17. Metod je nazvan po autoru – Hagbergov broj padanja.

odnosno brašna i čini njihovu osnovnu komponentu. Pertenova metoda Gluten Index je svetski standardni test za određivanje kvaliteta i kvantiteta glutena u brašnu. ISO 7495 gLUTORK 2020        Određivanje sadržaja suvog glutena za 4 min Jednostavan za rad Minimalna priprema uzorka Brz i automatski Simultano određivanje kvantiteta i kvaliteta glutena dimenzije: 190 x 250 x 100 mm težina: 2 kg Glutork 2020 ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji . Njegova svojstva određuju karakteristike testa i utiču na kvalitet krajnjeg proizvoda. durumu i krupici.38-12. pšenici.38-12. a zaostaje gumasta masa glutena. rastegljivosti i moći proizvodnje i zadržavanja gasa. Poseduje zvanična odobrenja: AACC br. Ispiranjem testa i mehaničkim pritiskom testo se oslobađa rastvorljivih sastojaka i skroba. na njegovoj elastičnosti. sadržaj vlažnog i suvog glutena i moć vezivanja vode. širenje i na krajnji kvalitet pečenja. Kvalitet pšenice se zasniva na fizičkim osobinama lepka (glutena) tj.137/1. ISO 7495. sposobnost da se formira nelepljivo testo. glutomatic System se sastoji od :  glutomatic 2200  Centrifuge 2015  glutork 2020 gLUTOMATIC 2200 – sistem sa dva radna mesta  Prilagodnjiva metoda: meri kako mlevene žitarice tako i brašno  Laka priprema uzorka: nije potrebno kondicioniranje uzorka Glutomatic 2200  Brza analiza: kompletan test traje manje od 10 minuta i Centrifuga 2015  Jednostavan za rukovanje. složene belančevinaste materije .glijadin i glutenin. da se održi željena čvrstina testa i da se postignu konstantne karakteristike kuvane paste su pod uticajem karakteristika glutena.155 i 158.137/1. Među ovim proteinima postoji čvrsta fizičko-hemijska veza. Kvalitet i kvantitet glutena utiču na elastičnost testa. a promenom odnosa među njima menjaju se i svojstva lepka. ICC br.155 i 158. zadržavanje gasa. Takođe. Glutomatic test meri Gluten Index koji karakteriše snagu glutena. Sa povećanjem sadržaja glijadina povećava se rastegljivost lepka i obrnuto. ICC br.strana 11 ODREĐIVANJE SADRžAJA gLUTENA FOODlab ODREĐIVANJE SADRŽAJA GLUTENA Gluten predstavlja u vodi nerastvorljive proteine pšenice. automatizovan  Robustan dizajn aparata obezbeđuje upotrebu u silosima ili na otkupnim mestima  dimenzije: 330x350x320 mm  težina: 24 kg  Zvanična odobrenja: AACC br. Osnovu glutena čine nerastvorljive u vodi.

Potpuno testiranje nativnog i modifikovanog skroba za 13 minuta . Koristeći internacionalne standardne metode za analizu je dovoljno 2-3 grama uzorka. tritikale. stabilnost i mekoću testa od pšenice. Proteini: Gluten pšenice. sladoled i jogurt Hrana: Grickalice. ispitivanje reakcije testa na promenu brzine mešanja. kontrola temperature i kompjuterizacija ¾ Automatski: Rukovanje i podaci analize se čuvaju u softveru ¾ Programiranje brzine mešanja: služi za brzo testiranje. ¾ Softver za mešanje: Opcionalno doughMAP softver koji simulira rezultate uobičajenog mešanja brašna ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji doughLAB / . kao što su mlevenje. pirinča i duruma za mlevenje. Određuje apsorbovanu vodu.FOOD FOODlab ODREĐIVANJE REOLOŠKIH OSOBINA strana 12 BRZI ANALIZATOR VISKOZNOSTI. proteinski koncetrat surutke. vreme razvoja. brašna i hrane. kvalitet glutena. paste. kontrolu kvaliteta. žitarica. profil mešanja testa. osigurava ponovljivost ¾ Standard: Internacionalna standardna metoda potvrđena od ICC i AACC Aplikacije: Pouzdan za istraživanje i razvoj. preciznosti. kontrolu procesa i pouzdanosti. RVA-SUPER 4 RapidVisco Analyser RVA-Super4 je instrument kojim se određuje viskoznost skroba. obrano mleko u prahu. Karakteristike: ¾ Velika osetljivost: Kontrolni sistem prilagođen uzorcima sa malom viskoznošću ¾ Brza analiza: Standardna analiza traje 13 minuta ¾ Lak za upotrebu: Automatizovano rukovanje smanjuje obuku ¾ Kalibracija se proverava sa standardima za sigurnost ISO9000 i zahtevima sistema kvaliteta ¾ Bez stakla: Bezbedan za proizvodnju prehrambenih proizvoda ¾ Preciznost: Tačnost brzine mešanja. aktivnost amilaze Mlečni proizvodi: sir i topljeni sir. Kombinacija brzine. kontrolu kvaliteta. grejanja i hlađenja. pečenje i laboratorije za ispitivanje hrane koristeći uobičajene konfiguracione testove. durum). sastojaka i ispitivanje gustine testa ¾ Programiranje temperature: Merenje zagrevanja i karakteristike želiranja testa. tu je onda samo Rapid Visko Analyser. RVA-Super4. fleksibilnosti i automatizacije. rezanci doughLab je instrument koji omogućava reološko ispitivanje testa pšeničnog brašna za hleb i druge primene. RVA je jedinstveno sredstvo za razvoj. Ciklično zagrevanje i hlađenje doprinosi boljoj proceni reoloških osobina i viskoznosti proizvoda. Karakteristike: ¾ U skladu sa ISO9000 i i zahtevima sistema kvaliteta ¾ Integrisano: dispenzor za kapanje. proizvodnju. proteini soje Lepljivost: Čvrstoća i lepljivost hidrokoloida Mlevenje i pečenje: Kvalitet skroba. Skrob: Ako ste ozbiljni u analizi skroba. doughLab može izvesti AACC i RACI standardne testove koji obezbeđuju rezultate koji se mogu dobiti pomoću farinografa. testiranje svežih uzoraka i kontrolu procesa proizvodnje. pahuljice. pečenje i ispitivanje drugih žitarica (pirinač. prilagođen za visoku osetljivost i stabilnost za istraživače i nove proizvode.

ohratoksine. Rezultat se štampa na ugrađenom štampaču. Packers & Stockyards Administration) odobrenje za kvantitativno merenje nivoa aflatoksina u žitaricama. Dodatne prednosti su sledeće: • Jednostavna priprema uzorka i ušteda vremena • Eliminisanje pripreme rastvora određene koncentracije Zašto je CHARM-ova tehnologija bolja ? 3 Analiza u jednom koraku 3 Tračica za kvantitativno očitavanje 3 Prikaz rezultata na Rosa-M čitaču u ppb i/ili ppm 3 Tračice su zaštićene plastificiranim koricama koje ih štite od spoljašnjih uticaja 3 Nije potrebna kalibracija instrumenta 3 Minimalno mesta i potrošnog materijala potrebno za rad 3 2 u 1 test na aflatoksine: ekstrakt uzorka može da se koristi za kvalitativan i kvantitativan test 3 Štampanje ili čuvanje rezultata uz pomoć MYCOsoft softvera Kontrola temperature Tračica sa plastificiranim koricama. T-2 toksin. zaštita od spoljašnjih uticaja Razvoj linije Nalepnica za obeležavanje broja uzorka Sunđer/obezbeđuje ravnomeran prolazak uzorka kroz tračicu Očitavanje rezultata u ppb/ppm Ravna površina Definisana zapremina uzorka Tajmer VICAM FLUOROMETRIJSKA ANALIZA MIKOTOKSINA Â Jedna od najsavremenijih metoda analize mikotoksina obuhvata ekstrakciju uzorka i prečišćavanje sa Vicam-ovim imunoafinitetnim kolonicama (SAD) koje dalje idu na tečnu hromatografiju HPLC ili se mogu koristiti za kvantitativno određivanje prisutnih mikotoksina upotrebom fluorometra. Fumonizin. Fluorometar očitava fluoroscenciju direktno proporcionalnu količini prisutnog mikotoksina i daje vrednost izraženu u ppb ili ppm. Test se zasniva na pipetiranju ekstrakta uzorka na ROSA tračicu.strana 13 ODREĐIVANJE MIKOTOKSINA FOODlab JEDNOSTAVNA ANALIZA MIKOTOKSINA U žITARICAMA Odobrenje gIPSA : ROSA Aflatoksin Kukuruz Kukuruzno brašno Kukuruzna krupica Mešavina kukuruza i soje Oštećen kukuruz Kukuruzni griz Suve žitarice za destilaciju Mleven pirinač Ovas Kukuruz kokičar Pirinač Raž Sirak Soja Pšenica ROSA DON Ječam Kukuruz Ječam za slad Mleven pirinač Ovas Pirinač Sirak Pšenica Pšenično brašno ROSA Fumonizin Kukuruz ROSA Ohratoksin Ječam Ječam za slad Pšenica ROSA Zearalenon Ječam Kukuruz Kukuruzni griz Suve žitarice za destilaciju Mleven pirinač Ovas Pirinač Sirak Pšenica Pšenično brašno CHARM-ovi testovi za mikotoksine su ROSA (Rapid One Step Assays. uključujući: • Trominutni kvantitativan test za aflatoksine u kukuruzu • Trominutni kvalitativan test za aflatoksine u kukuruzu i za DON u pšenici i ječmu • Desetominutni kvantitativni testovi za aflatoksine. fumonizin. DON. CHARM-ov kvantitativan aflatoksin test je prvi dobio GIPSA (Grain Inspection. brze i tačne. Od tada.brza analiza u jednom koraku) tehnologije. ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji . lake za korišćenje. uzorak se stavi u fluorometar. Jednostavnost testa je jedna od prednosti – pritiskom na taster fluorometra podešava se koji će mikotoksin da se određuje. Posle izolovanja mikotoksina primenom imunoafinitetne kolonice. DON. Â Vicam-ov sistem je odobren od Američkog ministarstva za poljoprivredu (USDA) i Udruženje analitičkih hemičara (AOAC). T-2/HT-2 i zearalenon u različitim uzorcima JEDNOSTAVNA PRIPREMA UZORKA (EKSTRAKCIJA) CHARM obezbeđuje etanol i metanol u razblaženoj koncentraciji koji su spremni za upotrebu. Â Metoda je jednostavna i brza (analiza traje manje od 30 minuta). Ohratoksin. Zearalenon. Instrument može da određuje Aflatoksin. CHARM je proširio detekciju mikotoksina od A do Z. inkubiranju i očitavanju u ROSA-M čitaču.

Analiza koristi specifične enzime/receptore koji su osetljivi na prisustvo organofosfata i metilkarbamata. Ekstrakcioni postupci potrebni su ukoliko se ispituje hrana za životinje. Charm II analizator meri enzimsku reakciju. Novobiocin. Amfenikoli Makrolidi/Linkosamidi. Princip određivanja je RIA METOD (radio immunoassay). on će se vezati sa antigenom i aparat će ga detektovati. Sulfonamidi. PRIPREMA UZORKA: Nije potrebna ukoliko se ispituje voda. žitarice i hrana za životinje. voće i povrće. Aminoglikozidi. PRIPREMA UZORKA: Za sirovo mleko i mlečne proizvode tečne konzistencije nije potrebna predhodna priprema uzorka. jaja. Antibiotici mogu da se testiraju u mleku i mlečnim proizvodima. meso. jetri. N-metilkarbamata i njihovih metabolita u hrani i bezalkoholnim pićima. ODREĐIVANJE AFLATOKSINA Ukoliko se ispituje sirovo mleko ili mlečni proizvodi tečne konzistencije. tipa analize. kao i karakterizaciju lekova. uzorka i broja operatera. RIA je vrlo osetljiva tehnika koja se koristi za merenje koncentracije antigena (u našem slučaju su to: antibiotik. povrće i sokovi zahtevaju jednostavnu ekstrakciju. Razblaživanje/zagrevanje su potrebni prilikom ispitivanja mleka. bubregu. mesu. mleka u prahu. medu i hrani za životinje. Razblaživanje i/ili ekstrakcija potrebni su ukoliko se ispituju uzorci kondenzovanog mleka. TEST U 3 JEDNOSTAVNA KORAKA 1 PRIPREMA UZORKA Razrediti uzorke Usitniti tvrde uzorke sa odgovarajućim puferom Centrifugirati uzorak da bi se eliminisale tvrde materije Procedura testa je posebna za svaku vrstu uzorka Podešena temperatura Dupli inkubator sa 24 mesta Ugrađen tajmer Digitalni temperaturni senzor Isti inkubator za sve grupe antibiotika Automatski prikaz datuma. KVANTITATIVAN SISTEM ZA ODREĐIVANJE REZIDUA U NAMIRNICAMA Charm II sistem predstavlja kompletan sistem za testiranje različitih prehrambenih proizvoda kao što su: mleko i mlečni proizvodi. jajima. pesticidi.FOOD FOODlab CHARM II ODREĐIVANJE REZIDUA strana 14 PRVI I JEDINI BRZI. ODREĐIVANJE ANTIBIOTSKIH REZIDUA Charm II tehnologija ima mogućnost detekcije rezidua veterinarskih lekova u okviru MRL nivoa. serumu. Tetraciklini. koštunjavo voće i mahunasto povrće. mikotoksini. Grupe antibiotika koje se mogu određivati su: Beta-laktami.. ODREĐIVANJE PESTICIDA Cide Lite test (ime brenda za analizu pesticida) je brza skrining analiza za detekciju svih organofosfata. med. ribe i hrane za životinje. Voće. Antitelo je obeleženo gama radioaktivnim izotopima i prilikom dodavanja takvog antitela u uzorak. Test obezbeđuje selektivnost i osetljivost.). vremena. lot broja i rezultata analize Kompjuter memoriše podatke uz pomoć C2 Soft softvera Pogodan za sve CHARM II aplikacije 2 3 INKUBACIJA Intronic II inkubator/ centrifuga BROJANJE 6600-7600 Analizator ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji . urinu. potrebno je predhodno centrifugiranje uzorka.. meda.

a bezbednosti sistem pražnjenja sistema smanjuje rizik od nehotičnog pražnjenja. Takođe za ISO. Palac prirodno ¾ Dispensette® III ® male dimenzije i stoji na dugmetu za pipetiranje ¾ Dispensette Organic ® dugotrajne batsa strane instrumenta. TITRINORM Primena LJUBIČASTA Analitička upotreba i organska sinteza/Specifikacije – Nečistoće u mg/kg.svih vrsta. Takođe za ISO. koje primene: skupih titracionih omogućava pipeti da suspendira uređaja. iz ruke. plavom. zelenom i žutom.strana 15 POTROŠNI MATERIJAL FOODlab LIQUID HANDLING PROGRAM Svoju reputaciju BRAND je izgradio na kvalitetu i vrednostima prvoklasne opreme za rukovanje tečnostima. Laboratorijski reagensi i hemikalije VWR Prolabo obuhvata opseg laboratorijskih reagenasa i hemikalija koje zadovoljavaju i Vaše najzahtevnije potrebe. Tabele ispod. Dispensette® dispenzer je veoma Digitalne birete III premošćuju Karakteristika laganih Transferpopularan zbog svojih sigurnosjaz između teških pette® i Transferpette® -8 /-12 nih karakteristika i širokog spektra staklenih bireta i su jedinstveno hvatanje. Njegove slobodno. gensni otpad. ŽUTA Primena Tehnička upotreba Primena ZELENA Specifične metode i farmakopeja/ Naziv brenda RECTAPUR Primena PLAVA Analitička upotreba i organska sinteza/Specifikacije – Nečistoće u mg/kg. nastavke Safety-PrimeTM ventil smanjuje rea. ACS metode/ Naziv brenda NORMAPUR. Da bismo Vam pomogli da pronađete pravi izbor stepena čistoće klasifikovali smo sve proizvodne karakteristike po kategorijama. NORMADOSE. LCD ekran eliminiše greške BRAND-ove očitavanja površine tečnosti u cevi. koja se može ponovo upotrebljavati. omogućavaju držanja ruke je opušten. zatim na svom čuvenom BLAUBRAND® volumetrijskom staklu i na PLASTIBRAND® potrošnoj plastici. prikazuju opšte i specijalizovane brendove koje ćete susresti u novom katalogu i daju kratak opis namene njihove upotrebe. kao što su Dispensette® i Transferpette®. NORMADOSE. mu da se koriste u ograničenom prosUz pipete toru i na mestima nudimo i daleko od električnih originalne izlaza. a položaj ¾ Dispensette HF erije. ACS metode/ Naziv brenda NORMAPUR. gde je svaka predstavljena specijalnom bojom – ljubičastom. TITRINORM ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji .

HEMIJSKA ANALIZA strana 16 Određivanje ukupnog azota Standardna. kao i specifične sisteme za analizu voda sa kivetama od 400 ili 800 ml za uzorke sa niskim koncentracijama azota. Vapodest 20s / Ovaj brzi destilacioni sistem je veoma jednostavan za rad.12 ili 20 mesta. Klasična primena n. Reagensi se automatski dodaju i kao dodatak toj karakteristici. Soxterm je sa jednim kontrolerom dostupan u konfiguracijama sa 2 do 24 mesta. Standarni izbor jedinica za destilaciju vodenom parom.FOOD FOODlab U zavisnosti od vrste i broja uzoraka možete izabrati sisteme za digestiju uzoraka sa 6. KB ili KBL. Za analize vode. Ovo je od velike koristi za specijalne destilacije kao što je destilacija nitrata iz Devarda-ine legure. Automatski sistemi za brzu ekstrakciju masti-SOXTERM SOXTERM je potpuno automatski sistem za ekstrakciju. destilacija alkohola ili amonijaka. ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji .pr. uključujući i sisteme sa integrisa-nim titratorom i softverskom ko-ntrolom počinje sa jednostavnim VAP 20 modelom i čini sistem za određivanja po Kjeldhalu ko-mpletnim. za ovaj uređaj ne predstavljaju nikakav problem. kao i fizičkih separacionih metoda rastvornih supstanci u vodenoj pari i isparivih kiselina. savršeno odgovaraju utvrđivanju alkohola. Na svim instrumentima se može raditi upotrebom uobičajenih Kjeldahl-ovih balona i Kjeldahl-ovih digestivnih kiveta. takođe je moguće programiranje reakcionog vremena. preporučena je upotreba neutralizacione pumpe sa predkondenzatorom za predestilovanu vodu iz uzorka. 8. Sistemi. zahvaljujući neprestano promenljivom programiranju proizvodnje pare. Automatski destilacioni sistemi Svi destilacioni sistemi su naročito dobri za korišćenje destilacije Kjeldahlovih digestivnih rastvora. takođe. HYDROTHERM je automatski sistem za hidrolizu uzoraka pre ekstrakcije i trenutno je jedini aparat ovog tipa na tržištu. tradicionalna metoda po KJELDHALU i dalje je najuniverzalnija i verovatno najpreciznija metoda za određivanje azota. zbog mikroprocesorske kontrole i opcije za memorisanje do 10 različitih metoda. Kontrola i upravljanje vrši se pomoću eksternog kontrolera ili softvera Soxtherm Manager.

18% (3g uzorka) 0.005g/0. preciznije održava zadatu temperaturu. temperatura. temperatura. vreme. vreme. Kod automatskog sistema je sve potpuno automatizovano. podešavanje nivoa zagrevanja u zavisnosti od vrste uzorka ¾ Poseduje RS232 interfejs.2% (3g uzorka) 0.05% (10g uzorka) 90mm 0.kontrola energije Unapređenje kvaliteta analize • Konstantni i automatski uslovi analize • Konstantan kvalitet filtracije FibreBag-ova Više bezbednosti u laboratoriji • Nije potreban digestor • Korisnik nije izložen opasnim hemikalijama gerhardt je razvio Fibretherm automatski sistem i FiberBag manuelni sistem.160°C (na podeoke po 5°C) % vlage. brži u odnosu na vlagomer sa IR grejačima. ¾ Robusna i hemijski otporna konstrukcija.05% (10g uzorka) 90mm 0.2 x 36cm ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji . masa 17 x 13 x 28cm % vlage. vreme. priključak za štampač ili računar ¾ Tipski je odobren od Saveznog zavoda za mere i dragocene materijale. LABORATORIJSKI VLAGOMERI ¾ Namenjen je merenju vlage u mesu i mesnim prerađevinama ¾ Vlagomer sa halogenim grejačem.01% MB45 0. dok kod manuelnog sistema korisnik treba ručno da izvrši korake ključanja i filtracije. NDF i ukupnih nesvarljivih vlakana i koristi zaštićenu gerhardt-ovu tehnologiju ’’FiberBag’’. poseduje programe za manuelno i automatsko podešavanje vremena sušenja.. temperatura.. Fibertherm – prednosti • Istovremeni rad na.05% (3g uzorka) 0.005g/0.strana 17 HEMIJSKA ANALIZA FOODlab NOVA TEHNOLOGIJA ZA UTVRĐIVANJE ADF.200°C (na podeoke po 1°C) % vlage.015% (10g uzorka) 90mm 50 . ravnomernije zagreva površinu uzorka. masa 19 x 15 x 35cm 50 .001g/0. čak i do 12 uzoraka • Brza filtracija bez teškoća • Kratko vreme zagrevanja Potpuno smanjenje troškova • Automatizacija procedure • Ušteda hemikalija • Voda za hlađenje .05% MB25 35g 0. veliki LCD displej.160°C (na podeoke po 5°C) 50 . ima mogućnost potpunog programiranja ¾ Prednosti halogenog grejača u odnosu na IR grejač: ne dolazi do destrukcije materijala. Razlika između ovih sistema je u fazama ključanja i filtracije. masa 19 x 15.05% MB35 45g 0. kapacitet rezolucija Standardna devijacija Prečnik tacne za uzorke Temperaturni opseg Prikazuje Dimenzije 110g 0. NDF I SIROVIH VLAKANA Fibertherm je namenjen za određivanje ADF.

Inkubatori poseduju elektronsku kontrolnu jedinicu. inkubatori sa hlađenjem. sušnice-sterilizatori . 6V / 30W halogeno osvetljenje. CO2 inkubatori. radi kontrole ugrađenog sistema.FOOD FOODlab BA210 OPREMA ZA MIKROBIOLOŠKU LABORATORIJU strana 18 Laboratorijski mikroskopi Serija mikroskopa BA210 predstavlja mikroskop namenjen rutinskom radu u medicinskim i mikrobiološkim laboratorijama.funkcionalan dizajn u najelegantnijoj formi Prodajni program Memmert-a čine: peći za žarenje. mogućnost snimanja toka ciklusa sa nezavisnih senzora. klima komore. opcioni temperaturni opseg 40-105 °C. slobodno podešavanje temperature sterilizacije u opsegu 110-137 °C. 40x. Uvođenjem novog kontrolera procesa omogućeno je da se u internoj memoriji autoklava čuvaju parametri poslednjih 200 ciklusa. U slučaju pregrevanja usled kvara. Uveden je i podsetnik o potrebi zamene filtera na osnovu broja izvršenih ciklusa. jednostavna polarizacija. Dodatne mogućnosti koje novi kontroler omogućava su: ID kodovi i šifre kojima se određuju nivoi pristupa korisnika. binokularni ili trinokularni tubus. vodena kupatila. 20x. grejanje se isključuje na ~10°C iznad maksimalne temperature sušnice. ali. Sušnice sa prirodnim strujanjem vazduha dostupne su u zapremini od 14 do 749 litara. Ergonomski i moderan dizajn. izrađen od nerđajućeg čelika sa unutrašnjim staklenim vratima. kontinualno podešavanje količine predgrejanog vazduha i ventilacioni izvod sa regulatorom protoka. ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji . mogu se priključiti do 6 dodatnih temperaturnih senzora i 4 senzora pritiska. revolver sa četiri mesta. nadovezujući se na veliki uspeh koji je BA200 serija ostvarila na našem tržištu. 60x ili 100x N-Plan objektivima ili 10x i 40x N-Plan fazno-kontrastnim objektivima. inkubatori. 20mm širina vidnog polja. 10x. uljana kupatila. izbor među 4x. jednostavni fazni kontrast. „infinity” optika. Inkubatori .5°C. 2 PT100 senzora su deo standardne opreme. koji kvalitetom svoje optike može zadovoljiti i neke zahtevnije korisnike. Na raspolaganju su zapremine od 32 do 749 litara. Inkubatori imaju sistem za prirodno strujanje vazduha. Temperaturni opseg je od 30°C do 70°C sa rezolucijom displeja 0. Tuttnauer Your Sterilization & Infection Control Partner Autoklavi sa automatskom kontrolom procesa sterilizacije Tuttnauer je radikalno unapredio svoju seriju automatskih laboratorijskih autoklava. Opseg temperature: od 30°C do 200°C. čine ovaj mikroskop jedinstvenim i neprevaziđenim u svojoj klasi.

i zatim dodaje u posudu anaerobnu mešavinu gasa. adapterima za sve Petri posude i automatskim digitalnim brojačem na markeru već godinama su sastavni deo svake savremene mikrobiološke laboratorije. Tokom ove procedure koncentracija kiseonika u posudi se smanjuje. bez rezervoara i 4. Dodatak male količine katalizatora uklanja mali preostali procenat O2 u posudi.3µS/cm. nakon čega se koncentracija kiseonika smanjuje na svega 0. Jednostavni za rukovanje. Proizvode se sa kapacitetom proizvodnje vode od 2 i 4 litara na čas. Anoxomat evakuiše deo vazduha iz posude. mikro-aerofilnih i kapnofilnih bakterija Metod Macintosh-a i Flides-a (metod evakuacije i zamene atmosfere) je poznat kao najefikasniji način da se stvore anaerobni ili mikroearofilni uslovi. Mart Microbiology je usavršio metod u okviru Anoxomat sistema. 8 i 12 litara na čas sa rezervoarom. ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji . DESTILACIONI APARATI Kvalitet izgrađen na tradiciji Destilatori gFL izrađeni su od najkvalitetnijih čelika. Ovaj metod je eliminisao mane konvencionalnih metoda. procedura se ponavlja 3 puta. U slučaju gajenja anaeroba. Kvalitet vode koji daju je u skladu sa Pharmacopoea Europea i iznosi 2. sa odličnim pozadinskim svetlom. Kultivacija anaerobnih. U ponudi su i dva bi-destilaciona sistema kapaciteta 2 i 4 litara na čas.strana 19 OPREMA ZA MIKROBIOLOŠKU LABORATORIJU FOODlab BROJAČI KOLONIJA Brojači kolonija su neophodni u kvalitetnoj kvantifikaciji u mikrobiologiji hrane.16%.

Glava plamenika se može skinuti kako bi se plamenik detaljnije očistio.000 prodatih komora širom sveta od 1984. Jednostavan i siguran za rukovanje Ovim plamenikom se može rukovati uz pomoć touch-free IR senzora. Kao dodatak kontroli paljenja.. ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji . Robustan U celosti je napravljen od nerđajućeg čelika. BHC detektuje i upozorava na zapušenje glave plamenika tečnostima ili čvrstim supstancama i pri sklapanju plamenika daje informaciju da li je glava plamenika korektno postavljena. kao i u laboratorijama za ispitivanje namirnica. preko 20. u veterinarstvu. U cilju zadovoljenja potreba i najzahtevnijih kupaca.FOOD FOODlab • • • OPREMA ZA MIKROBIOLOŠKU LABORATORIJU strana 20 Laminarne komore . Prvoklasna zaštita Poseduje Safety Control System (SCS) koji vrši stalnu analizu potencijalnih opasnosti i ako je neophodno inicira prekid dotoka gasa. poseduje kontrole koje su otporne na plamen i displej koji je zaštićen vatrostalnim staklom. Više se ne morate brinuti da će se otvor plamenika zapušiti jer ovaj model poseduje specifičan odvod kojim se može odstraniti tečnost koju ste slučajno prosuli. SUPERLAB je odabrao FASTER laminarne komore koje su dizajnirane u skladu sa preporukama najnovijih Evropskih standarda (EN-12469:2000) i poseduje prestižne sertifikate kao što su TUV Nemačka i LNE Francuska. dugmeta ili nožne pedale. sigurnost. Italija od svog osnivanja 1984. BHC). pa do danas zauzeo je vodeće mesto među proizvođačima laminarnih komora. bolnicama.. Za sve ove opcije postoje razni programi koji su razvijeni iz praktičnog iskustva u laboratorijama: jednostavna start-stop funkcija.zaštita. kontroli plamena i zaštiti od pregrejavanja ovaj plamenik poseduje i kontinualnu kontrolu glave plamenika (Burner Head Control. nakon duge upotrebe signalizira da je glava plamenika još uvek topla i na taj način štiti korisnika od opekotina. Takođe. Svi proizvodi pripadaju poslednjoj generaciji laminarnih komora koje su izrađene od materijala koji su u skladu sa najstrožim standardima sigurnosti FASTER laminarne komore se mogu naći u raznim laboratorijama. istraživačkim i dijagnostičkim centrima. preko 20 različitih modela preko 50 distributivnih centara širom sveta FASTER. god. pouzdanost i mnogo više. kontinualna aplikacija do čak 2 sata ili programi za kratku sterilizaciju plamenom.novi standard među laboratorijskim gasnim plamenicima Moderan dizajn Njegov dizajn omogućava neometan rad u laminarnim komorama jer minimalno utiče na laminarni protok. Fuego SCS .

500g. UK..10kg i 25 kg • • • • • • • • • Hranljivi agar Hranljivi bujon Endo agar Mac Conkey agar Sabouraud maltozni agar Simmons citratni agar Brilijant zeleni agar Selenit bujon Sulfitni agar BRZI TESTOVI ZA MIKROBIOLOGIJU Microgen Bioproducts Ltd. Mreža distributera širom sveta omogućava lokalnu prodaju i podršku. 4. je privatna Microgen® Listeria . identifikaciju virusa i širok izbor hromogenih podloga. ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji .ID kompanija sa sedištem u Engleskoj i bavi se razvojem.5kg.strana 21 POTROŠNI MATERIJAL ZA MIKROBIOLOŠKU LABORATORIJU FOODlab THE GATEWAY TO MICROBIOLOGY™ je specijalista u proizvodnji različitih tipova hranljivih podloga. prehrambene i veterinarMicrogen® GN . proizvodi i distribuira svoje proizvode iz sedišta u Bury-u. posebno podloga za izolaciju i gajenje anaeroba. Osnovan 1971. LabM LabM karakteriše veliki izbor suvih hranljivih podloga u pakovanjima od 100g. 2.ID ske dijagnostike. Sopstvenim istraživačkim radom Microgen Bioproducts Ltd. Lancashire. Nudimo Vam dva tipa testa: ¾ biohemijske identifikacione sisteme (Microgen TM ID) ¾ lateks aglutinacione testove (Microgen TM Latex) U ponudi ove renomirane Engleske firme mogu se naći i testovi za serološku dijagnozu fungalnih infekcija. LabM već duže vreme uživa internacionalnu reputaciju zbog visokog kvaliteta svojih suvih hranljivih podloga.5kg. proizvodnjom i prodajom testova na polju kliničke. LabM je sertifikovan u skladu sa ISO 9001:2000 i ISO 13485 standardima kvaliteta. je razvio širok dijapazon dijagnostičkih testova za identifikaciju bakterija Microgen® Staph .ID izolovanih iz širokog spektra uzoraka. proizvodi koji se prave za kliničko tržište se isporučuju u skladu sa Evropskom IVD direktivom i nose CE znak. Ova kompanija razvija.

Poslednjih godina. Elektronika i merna tehnika BacTrac-a 4300 omogućavaju visoku senzitivnost na mikrobne metabolite i dozvoljavaju merenja čak i u visoko selektivnim sredinama. Meri dve impedanse po uzorku . kao i da može da se osloni na prethodni i sledeći korak u lancu. Esencijalno je. brzo i automatski detektuje rast velikog broja mikro-organizama. Mikroorganizmi koji se mogu detektovati: • Aerobni mezofilni mikroorganizmi • Psihrotrofni mikroorganizmi • Termofilni mikroorganizmi • Gram negativne bakterije • Enterobacteria • Enterococci • Lactobacilli • Coliforms • E. s aspekta bezbednosti hrane. pokazao se kao višenamenski i snažan. Njegov inovativni metod merenja omogućava BacTrac-u široku upotrebljivost. zbog čega je postao neprikosnoveni lider na tržištu. na kome se zasniva rad i ovog aparata. BacTrac 4300.FOOD FOODlab BRZA MIKROBIOLOŠKA ANALIZA strana 22 Ultra brza mikrobiologija na bazi impedanse Bacteria Tracer. metod merenja impedansom.coli • Salmonella • Listeria • Staphylococcus aureus • Izazivači kvara piva • Clostridia • Aerobic spore forms • Bacillus cereus • Kvasac i plesan Primena: • Ukupan broj bakterija • Skrining patogena • Testovi sterilnosti • Identifikacija i nabrajanje indeksa – i indikatora organizama • Praćenje okoline • Testiranje efikasnosti konzervisanja • Inhibitorski testovi i mikrobiološki test • Procena sterilizacije • Inaktivacija • Skrining antimikrobnih agenasa i karakterizacija • Toksikološki i mutageni testovi • Testovi aktivnosti i vitalnosti Prednosti na prvi pogled: • Efikasan skrining metod • Automatizacija tradicionalne kultivacije • Brza detekcija • Jednostavno pripremanje uzorka • Visok prolaz uzorka • Kompletna dokumentacija i automatski izveštaj Na osnovu rezultata istraživanja u ovoj oblasti utvrđeno je da su edukacija o bezbednosti hrane i individualna svest najvažniji alati za osiguranje bezbednog proizvoda. ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji . koje se mogu koristiti odvojeno ili zajedno.M-vrednost koja se odnosi na promene u medijumu i E-vrednost koja se odnosi na elektroprovodljivost. da svaka karika u lancu snabdevanja razume i ispunjava svoje odgovornosti. zato svako ko rukuje hranom zahteva da mu se posveti kompleksnija pažnja na individualnom nivou. kako bi prikazali profil kontaminacije uzorka.

bezalkoholnim pićima. za manje od 90 minuta u voćnim sokovima. D-Count® Prisustvo / odsustvo test na kvasce. Automatski brojač kolonija Kolor brojač kolonija štedi prostor i novac! Automatizovani brojač omogućava precizno brojanje kolonija po pristupačnoj ceni EasyCount 2 ® zahteva manje od jedne sekunde po Petri ploči. odabrati da li da broji na celoj ploči ili samo deo • Digitalna kolor video kamera EasyCount 2® ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji . voćnim koncentratima. vodi. Enterobacteriaceae. standardizovano brojanje i omogućava vam da sačuvate do 90% vremena! • Potpuno automatsko & brzo brojanje: Rezultati u roku od ± 1 sec po ploči • uživo. ukupan broj mikroorganizama. mleku i fermentisanim mlečnim proizvodima. plesni. svežem mesu i proizvodima od mesa. u punom koloru na ekranu slike sa kontrolom brojanja kolonija • Poluautomatski brojači na raspolaganju. kolonija može da se individualno odabere • Automatsko odvajanje kolonija daje tačne rezultate.strana 23 BRZA MIKROBIOLOŠKA ANALIZA FOODlab Ultra brza mikrobiologija na bazi protočne citometrije Iskustvo se ne može kopirati! Automatski mikrobiološki analizatori Flow cytometers • Rezultat za 24 sata • Smanjeno vreme dobijanja rezultata • Najbrži odgovor na kontaminaciju • Značajno smanjenje troškova skladištenja • Izbegavate prekid proizvodnje • Poboljšavate uslove za rad 3 nivoa automatizacije Bactiflow® Polu-automatski analizator 10 do 20 analiza/dna Bactiflow ALS® Potpuno automatizovan analizator 20 do 100 analiza/dan BactiFlow®ALS D-Count® Potpuno automatizovani sistem sa visokim analitičkim mogućnostima Chemunex brzi mikrobiološki analizatori dodaju vrednost svakom koraku svog procesa zahvaljujući aplikacijama posebno razvijenim za industrijske potrebe mikrobiologije.

E. Pritisnuti Zapremina Nivo detekcije uzorak da bi prošao u odeljak sa podlo. ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji . autoklaviranje nije potrebno. Postaviti kesicu Đus 3 ml 1 cfu/3 ml uspravno na stalak i inkubirati na 35°C za ukupan broj koliformnih bakterija Mleko 5 ml 1 cfu/5 ml (44°C za indikator fekalnog zagađenja) Voda 100 ml 1 cfu/100 ml BIO-SAFE Baktericidno sredstvo koje se nalazi na dnu kesice se rasprsne i inaktiviše bakterije.coli Plava boja koja fluorescira Stvaranje vodonik sulfida Enterobacteriaceae Crno Coliform Plava boja koja ne fluorescira Biosafe Bakteriscidno sredstvo Patho gel je pojedinačni test za selektivno detektovanje i brojanje koliformnih bakterija. bez pripreme uzorka Osetljivost Procedura Idealan za testiranje hrane i vode. Pathogel ne zahteva Sipati (100 ml vode ili 100 ml razređene podešavanje pH vrednosti.FOOD FOODlab MIKROBIOLOgIJA strana 24 PathoGel Ovaj test može da se koristi za polu-proizvode i gotove proizvode. • Detekcija tri grupe mikroorganizama sa jednim testom • Prisustvo/Odsustvo/Ukupan broj • Pojedinačni test u jednom koraku. Prema tome.coli i Enterobacteriaceae u hrani i vodi. Princip Selektivna podloga sadrži gel koji imobilizuje bakterije.coli proizvodi galaktozidazu i glukuronidazu koje formiraju plave fluoroscirajuće kolonije u toku 28-48 sati.Uzorak uzorka gom i zatim promešati. E. E. Enterobacteriaceae razlaže podlogu usled čega se oslobađa vodonik sulfid i stvara se crni talog u toku 28-48 sati. koja formira plave kolonije u toku 28 sati. Koliformne bakterije proizvode galaktozidazu. a ima sledeću osetljivost: hrane) u kesicu koja se zatvori.

E*Colite sadrži selektivnu podlogu obogaćenu ugljenim hidratima za detekciju koliformnih bakterija i E.strana 25 MIKROBIOLOgIJA FOODlab VIZUELNO OČITAVANJE E*Colite • Prisustvo/Odsustvo koliformnih bakterija i E. Pojava fluoroscirajuće plave boje posle 48 sati ukazuje na pozitivan rezultat na E. Ukoliko plavi-pozitivan uzorak nefluorescira. Pijaća.coli u uzorku.coli u hrani i vodi.coli u 100 ml vode.coli. prisutne su koliformne bakterije. Broj plavih mrlja jednak je broju koliformnih bakterija u uzorku. treba nastaviti sa dodatnom inkubacijom još 20 sati (ukupno 48 sati). E*Colite je dostupan u novim bočicama sa skraćenim vremenom inkubacije (rezultati za E.coli. Inkubirati kesicu na 35°C 28 h. površinska. Jednostavnost Coligel i E*Colite sadrže X-gal indikator koji daje indigo plavu reakciju. Ako plava kesica nefluorescira posle 48 sati. koja je suprotna tradicionalnoj žutoj boji i olakšava očitavanje mutnog ili boje rđe i uzorka vode koji je kontaminiran heterotrofnim bakterijama.coli. Ako pozitivan uzorak na koliformne bakterije fluorescira.coli • Jednostavna procedura – nema filtriranja ili pripreme uzorka Tačnost i laka upotreba Coligel sadži selektivnu podlogu obogaćenu ugljenim hidratima za detekciju koliformnih POZITIVAN POZITIVAN NEGATIVAN bakterija i E.coli u pijaćoj vodi • Jedinstvena samolepljiva kesica za jednokratnu upotrebu • Sadrži tiosulfat i baktericidno sredstvo • Lako očitavanje rezultata – razvijanje POZITIVAN POZITIVAN NEGATIVAN plave boje Plava boja ukazuje na Plava boja koja fluorescira Bez plave boje prisustvo koliformnih bakterija ukazuje na prisustvo E. uzorak je pozitivan na koliformne bakterije. Plava boja ukazuje na Plava boja koja fluorescira Bez plave boje prisustvo koliformnih bakterija ukazuje na prisustvo E.coli za 28 sati). Podloga E*Colite ima odobrenje od EPA regulacije i zakona za podzemne vode za pijaću vodu. podzemna. Pritisnuti uzorak kako bi prošao u odeljak sa podlogom. Očitavanje rezultata Ukoliko se pojave plave mrlje.coli. Broj plavih mrlja koje fluorosciraju nakon 48 sati jednak je broju E. otpadna.coli Procedura Dodati uzorak vode ili razređeni uzorak hrane u kesicu i zalepiti je. a negativan na E. prisutna je E.coli. Ukoliko plave mrlje fluorosciraju ispod UV lampe ukazuje na pozitivan rezultat na E. a negativan je na E.coli Tačnost i laka upotreba E*Colite brzo detektuje koliformne bakterije i/ili E. ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji . nastaviti sa inkubacijom dodatnih 20 sati (ukupno 48 sati). BIO-SAFE Baktericidno sredstvo koje se nalazi na dnu kesice inaktiviše bakterije te autoklaviranje nije potrebno. koliformne bakterije su prisutne. Ukoliko su prisutne plave mrlje i one ne fluorosciraju.Coli u vodi. Podloga će automatski želirati. Očitavanje Ukoliko posle inkubacije uzorak postane plav. reciklirajuća i voda za ispiranje testiraju se sa E*Colite testom. ColiGel VIZUELNO OČITAVANJE • Ukupan broj koliformnih bakterija i E. uzorak je pozitivan na koliformne bakterije. Ukoliko plave mrlje ne fluorosciraju nakon 48 sati.

detekcija manje od 1CFU na 10 cm² i visokim stepenom specifičnosti. Engleska Kako su proizvođači hrane shvatili važnost monitoringa higijene u radnom okruženju kao deo dobre proizvođačke prakse. Ovaj sistem je u Bakterije koje smo pokupili sa radne skladu sa svim ISO standardima za kopovršine ili opreme u proizvodnji hrane ntrolu kvaliteta proizvodnje hrane vlažnim sterilnim brisom. jednostavnom za upotrebu i brzom kontrolom. Princip testiranja Tako pripremljena epruveta se inkubira Pomoću vlažnih sterilnih briseva. Path-Chek Hiygiene Pathogen System. Ukoliko uzorak sa površine i unosi u epruvetu sa su u uzorku prisutni mikroorganizmi. Microgen Bioproducts Ltd. specifičnim hromogenim bujonom. Path-Chek Hiygiene Pathogen System Listeria Coliforms Osnovne karakteristike testa Testovi se karakterišu velikom senzitivnošću. uzima se 18 do 24 sata na 35-37°C. Princip testiranja je isti za sva tri sistema. potreba za ekonomski isplativom. Coliformi i Salmonella. poslednjih godina postaje sve veća. unosi se u (ISO 18593:2004(E)). Salmonella NEgATIVAN POZITIVAN NEgATIVAN POZITIVAN . boje podloge. Engleska je izašao u susret ovim potrebama i razvio novi sistem za detekciju patogenih mikroorganizama u proizvodnom okruženju. Microgen Bioproducts. ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji NEgATIVAN POZITIVAN Path-Chek Hiygiene Pathogen System postoji za tri vrste mikroorganizama: Listeria. specifičnu podlogu za mikroorganizme. zatim umnožavaju se što dovodi do promene se inkubira na odgovarajućoj temperaturi.FOOD FOODlab MIKROBIOLOgIJA strana 26 dEtEkCIjA PAtoGEnA u RAdnoM okRužEnju Path-Chek Hiygiene Pathogen System.

strana 27 HIgIJENSKI MONITORINg FOODlab ATP HIGIJENSKI MONITORING NAJVIŠEG STEPENA OSETLJIVOSTI FireFly 2 obezbeđuje brz I efikasan higijenski monitoring i sanitarnu efikasnost preko ATP-a. Robustan dizajn aparata omogućava rukovanje u najtežim uslovima. FieldSwab je stabilan na sobnoj temperaturi. Visoka rezolucija displeja Navigacija Brzo skrolovanje i izbor menija Tastatura zaštićena futrolom Vodootporna i izdržljiva Konektor za punjač baterije RS232 Testovi za FireFly 2: Brzi ulaz brisa Bez poklopca ili reze Punjiva baterija Tastatura Izdržljivo kućište sa zgodnim dizajnom omogućava rukovanje jednom rukom USB Brzi prenos podataka do FireLink softvera PocketSwab Plus – detektuje ATP koji potiče od mikroorganizama i ostataka hrane/organskih nečistoća na površinama. ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji . FieldSwab TM TM ab FieldSw FieldSwab – je prvi ATP test bioluminiscencije namenjen za rad na površinama napolju. Brisevi Pocket Swab su stabilni na sobnoj temperaturi ! ble Shelf Sta Watergiene – je brzi sanitarno/higijenski test koji se koristi za detekciju prisustva ATP-a koji predstavlja marker za biološku kontaminaciju vode i vlažnih površina.

zadaci dokumentacije podataka. TESTO TESTO SAVERIS SAVERIS sistem za kontinualno praćenje vrednosti relativne vlažnosti i temperature vazduha uz dokumentaciju podataka ujedno pruža i mogućnost alarmiranja ukoliko parametri pređu zadate granične vrednosti. Posle prodaje mi garantujemo korisniku brzu pomoć. ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji . Pomoću TESTO-vih data logera.FOOD FOODlab K TEMPERATURNI MONITORINg strana 28 TESTO – MERNA TEHNOLOGIJA ontrola temperature prilikom proizvodnje hrane. SUPERLAB. i već danas znamo šta će biti zahtevi potrošača u budućnosti i spremni smo da se suočimo sa njima. za kontinualan monitoring klime u pogonima fabrika. u farmaceutskoj industriji. Takođe se mogu očitati i pomoću programa za snimanje podataka na kompjuteru. tačni i efikasni kao i lakoća korišćenja su atributi TESTO-vih proizvoda. Ali to nije sve što TESTO nudi! TopSafe sigurnosni omotač. u poziciji smo da Vam predočimo važnost interne kontrole temperature vazduha. zajedno sa TESTO-om . nudi kompletne i konkretne konsultacije u vezi sa svim pitanjima merne tehnologije. robusni i higijenski. sačuvani u data collector-u i prebačeni na PC. prljavštine kao i od lomljenja pri padu. Idealan je za kontrolu kvaliteta u proizvodnim uslovima i uslovima skladištenja. razvojnim i istraživačkim laboratorijama. Kombinacija znanja i iskustva garantuju da Vaš TESTO aparat prolazi svako upoređenje. određuje njen kvalitet i podjednako je bitna kao higijena i ambijentalni uslovi držanja i čuvanja proizvoda. tečnosti. Praktični. štiti merne instrumente od prašine. TESTO nudi najmodernije i najpraktičnije aparate za svakodnevno merenje i kako je u skladu sa zakonima o proizvodnji hrane. mogu biti lako ispunjeni. kao i pH. a poseban značaj ima u prehrambenoj industriji jer obezbeđuje visok kvalitet hrane i njenu svežinu čime se postiže i odlično održavanje higijene. Temperatura i relativna vlažnost mogu biti zabeleženi iz časa u čas. Takođe može se prati što pruža još veći nivo higijene. temperature i relativne vlažnosti.

U slučaju nužde. alarm je vidljiv na displeju baze. što je ekvivalentno mernom ciklusu na 15 minuta tokom cele godine. momentalno se uspostavlja radio link između sonde i baze. čime se osigurava beleženje podataka i omogućava interferencija sa drugim radio sistemima. Sada više nema potrebe za komplikovanim umrežavanjem i postavljanjem kablova. a opciono se šalje putem SMS-a ili releja na koji se priključuje transmiter za alarm. Srce ovog sistema je SAVERIS baza koja čuva 40. nezavisno od kompjutera. ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji TESTO SAVERIS TESTO SAVERIS daje mogućnost postavljanja do 150 radio i eternet sondi u jednom sistemu. Šteta se mora izbeći. TESTO SAVERIS radio sonde čuvaju podatke i šalju ih u centralnu bazu u jednakim vremenskim intervalima. pruža mogućnost brzog i efikasnog reagovanja kako bi se bezbednosne mere i procedure izvršile bez odlaganja. a sama lokacija sonde se slobodno bira prema zahtevima korisnika. rezervna baterija osigurava prenos alarma i onemogućava gubitak bilo kog podatka u slučaju nestanka struje. Podaci se prebacuju iz baze na kompjuter pomoću posebnog programa koji konfigurišu sistem i čuva ih u svojoj bazi podataka. Alarm se oglašava i ukoliko se pojave prepreke. sa preko 200 mernih kanala.strana 29 TEMPERATURNI MONITORINg FOODlab Poseban značaj ovakvog sistema se nalazi u tome što pored sigurnog monitoringa temperature i relativne vlažnosti. a ne korigovati uz velike troškove. Baza i sonda su povezane dvosmernom transmisijom. .000 vrednosti po jednom kanalu. Čak i bez uključenog kompjutera. ali podaci ostaju sigurno smešteni u memoriji same sonde. U slučaju prekoračenja graničnih vrednosti. odakle se mogu povezati u bilo kom momentu u obliku tabele ili grafika.

2 linije ¾ Zaštitna kutija sa mogućnošću pranja ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji . žuta. jer obezbeđuje za nekoliko sekundi pouzdane informacije o stepenu iskorišćenja ulja. hotelima.crvena) ¾ LCD displej. ukus i kvalitet hrane već i na zdravlje potrošača. tokom kojih nastaju različita jedinjenja (Totalne Polarne Materije .5% do 40% ¾ Dve slobodne izabrane granične vrednosti kvaliteta ¾ Funkcije alarma: 3 boje LED (zelena. imerzione/penetracione sonde za hranu i vazduh Mini infrared termometar Testo 805 – brzo meri temperaturu pristigle robe i efikasnost prilikom distribucije hrane ¾ Merni opseg: -25ºC do +250ºC ¾ Visoka tačnost ¾ Prikaz minimum/maximum vrednosti Opciono: Top Safe kućište Testo 265 Ulje za prženje tokom kuvanja konstantno podleže hemijskim reakcijama degradacije.FOOD FOODlab TEMPERATURNI MONITORINg strana 30 Ubodni termometri Testo 926 – idealan partner u kuhinjama.TPM) koja utiču ne samo na izgled. ¾ Merni opseg temperature: -40ºC do +210ºC ¾ Merni opseg TPM : 0. restoranima ili u prehrambenoj industriji ¾ Merni opseg: -50ºC do +400ºC ¾ Multifunkcionalni displej ¾ Memorija minimum/maximum vrednosti ¾ Audio alarm Opciono: Top Safe kućište Opciono: radio sonda za bežično merenje Opciono: površinske. Elektronski tester jestivog ulja posebno izdvajamo.

držača za zid.1% RH. max/min vrednost. očitava i evaluira na PC-u Data loger temperatura i relativne vlage Testo 175-H2 ¾ Merni opseg : . bravice. ComSoft 3 Basic softvera.1°C Temperatura pri -30 do +70°C rukovanju Temperatura pri -40 do +70°C čuvanju Klasa zaštite Ciklus merenja Memorija IP20 1 min – 24 h (mogućnost selektovanja) 2 x 8000 očitavanja Temperatura pri -30 do +70°C rukovanju Temperatura pri -40 do +70°C čuvanju Klasa zaštite Ciklus merenja Memorija IP65 1 min – 24 h (mogućnost selektovanja) 16. žito i sl.mini data logeri Set se sastoji iz mini data logera. 0. silažu. testo 174 H Karakteristike Opseg merenja Vrednosti 0 do 100% RH (bez vodene pare u atmosferi) -20 do +70°C ±3% RH (2%RH do 98% RH) ±1 cifra +0.000 očitavanja ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji .1 °C 0. mogu biti lako ispunjeni.strana 31 TEMPERATURNI MONITORINg FOODlab Data logeri Pomoću TESTO-vih data logera.20 ºC do +70 ºC ¾ 0 do 100% RH ¾ Operativna temperatura: . kompost. Temperaturni data loger Testo 175-T2: (unutrašnji ºC + spoljni ºC) ¾ Monitor prati 2 temperature simultano ¾ Daje brz pregled trenutnih mernih vrednosti ¾ Čuva zadnju vrednost. broj gornjih i donjih prekoračenja graničnih vrednosti ¾ Robusna sonda 1. temperature i relativne vlažnosti.5°C (-20 do +70°C) Tačnost vage Tačnost temperature Rezolucija testo 174 T Karakteristike Opseg merenja Tačnost Rezolucija Vrednosti -30 do +70°C ± 0. Takođe se mogu očitati i pomoću programa za snimanje podataka na kompjuteru. Testo 174 H/T . seno.5 m za zemljište.5°C (-30 do +70°C) 0. interfejsa sa konekcionim kablom i baterije.03% RH/K ±0. Temperatura i relativna vlažnost mogu biti zabeleženi iz časa u čas. sačuvani u data collector-u i prebačeni na PC.20 ºC do + 70 ºC ¾ Kapacitet memorije 16000 očitavanja ¾ Multifunkcionalni LCD displej vidljiv sa velike udaljenosti ¾ Mogućnost prenosa podataka na kompjuter Opciono: Softver sa USB-om ili printer Testo 575 daju brz dokaz o propisanim uslovima skladištenja ili uslovima proizvodnje. ¾ Sakuplja podatke na licu mesta. zadaci dokumentacije podataka.

kolor diskom (mogu se dokupljivati samo dodatni diskovi za druge analize). Na raspolaganju Vam je preko 60 kolor diskova za različite analize u različitim koncentracionim opsezima. • MultiDirect je multiparametarski fotometar namenjen analizi svih vrsta voda. opseg. • Fotometri LOVIBOND.). veoma jednostavni za rad i precizni. Isporučuju se u koferu sa tablet reagensima. Isporučuje se u koferu sa kompletnim priborom i konekcijom za PC. Posebno bi istakli CHECKit fotometar za boju vode. metoda a sam instrumet Vas vodi kroz analizu.FOOD FOODlab KONTROLA KVALITETA OTPADNIH VODA strana 32 SINONIM ZA ANALIZU VODE Vodeći svetski proizvođač aparata i instrumenata za analizu voda i SUPERLAB Vam nude: • Testeri MINI TEST i CHECKIT za brzo kolorimetrijsko određivanje na tenu različitih parametara (hlor. namenjeni osnovnoj kontroli većeg broja parametara u vodi. nitrati. LOVIBOND je postao vodeći svetski instrument u komparatorskoj kolorimetriji.. pH. omogućavaju jednostavan i pouzdan rad na terenu i u laboratoriji. • Fotometri serije CHECKit za jedan.. 2 ili 3 parametra su brzi. Snabdeveni su komparatorom. 2. fosfati. Mogu biti namenjeni merenju jednog. kivetama i uputstvom za rad.. Komparator serije 2000 predstavlja instrument koji koristi individulano sertifikovane kolor diskove (šajbne) i može se koristiti u akreditovanim laboratorijama ali i onima kojima je to jedini instrument.. prema metodi. Namenjen je i terenskom i laboratorijskom radu. ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji . kivetama i priborom. etaloniran od strane “Zavoda za mere i dragocene metale”. gvožđe. Sve analize su u memoriji i njihovim kodom sa tastature se ispisuje parametar. Za sve ove analize možete koristiti vrhunske LOVIBOND tabletirane reagense ili svoje reagense. tablet reagensima. Jednostavno rukovanje: Uzorak + tablet reagens = rezultat Komparatori LOVIBOND su podeljeni u dve kategorije: • ChecKit komparatori. kiseonik. Prestankom postojanja firme HELLIgE. 3 ili više parametara.

Sistem može biti sa 6 ili 12 mesta i dopunjuje ga izbor od 4 termostata sa hlađenjem različite veličine. trenutnoj vrednosti i vrednosti u prethodnom periodu. SISTEM ZA ODREĐIVANJE COD (HPK) O vaj kompaktan i jedinstven sistem prilagođen je brzoj i pouzdanoj analizi Hemijske Potrošnje Kiseonika i time je nezamenjiv u kontroli kvaliteta otpadnih voda. izboru metode. SpectroDirect Vam nudi pomoć tokom svakog koraka analize čak i u pravljenju razblaženja. Svi merni parametri se mogu odštampati u GLP protokolu. Softverski najjaci instrument u klasi. Sistem počiva na manometarskoj metodi ali za razliku od sličnih sistema ima daleko veću funkcionalnost. u zavisnosti od broja mernih sistema u njemu. Poseduje univerzalni držač kiveta od 10. vrlo je jednostavan za rad i korisniku u svakom trenutku pruža informacije o trenutnom statusu merne glave. korekcionim faktorima itd. 20 i 50mm kao i okruglih od 16 i 24mm. Tokom rada. ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji R . Sistem se sastoji od: • Fotometra PCChecKit COD • Termoreaktora sa 8 mesta • Stalka za kivete • Seta kiveta: 0-150mg/l.strana 33 KONTROLA KVALITETA OTPADNIH VODA FOODlab • SpectroDirect – VIS spektrofotometar za analizu voda sa preprogramiranim metodama za 40 parametara i 5 programa za definisanje od strane korisnika.. Skeniranje spektra i grafički prikaz sa stampom omogućava Vam i naprednije analize. 0-1500 mg/l i 0-15000mg/l SISTEM ZA ODREĐIVANJE BOD (BPK) azvojem novih rešenja kompanija Tintometar je tržištu ponudila najpouzdaniji sistem za kontrolu Biološke Potrošnje Kiseonika u otpadnim vodama.

GC. Analitički aparati i sistemi Kjeldhal sistemi.. HPLC. sistemi za hidrolzu i digestiju. PCR aparati. Medicinski uređaji Merni instrumenti Elektromedicinski uređaji Oprema za monitoring... Uređaji za kontrolu u prerambenoj industriji Krioskop. separacione kolone.... ¾ u procesu instalacije instrumenata. peristaltičke pumpe. tresilice. centrifuge. Opšta laboratorijska oprema Destilatori. Uređaji za mikrobiološke laboratorije Brojači kolonija. Termički laboratorijski aparati Grejne ploče.. pipetori. PCR kabineti. cirkulacioni termostati. sistemi za elektroforezu. digitalne birete. vlagomeri. vakuum pumpe. kondukometri. šejkeri. vakuum sušnice. fermentori i bioreaktori. anoxomat. magnetne mešalice. UV lampe i sistemi.posuđa... viskozimetri. ELISA sistemi. RO sistemi. vodena kupatila. inkubatori. titratori. sorteri za imunoterapiju. CO2 inkubatori. IR spektrometri. Optički aparati Mikroskopi. kolorimetri. elektrode i senzori. autoklavi. laminarne komore i komore za rad sa antibioticima.. rotacioni vakuum uparivači. laboratorijski mikseri. saharimetri. Mehanički laboratorijski aparati Vage. ¾ prilikom puštanja instrumenata u rad. ekstraktori po Soxletu. peščana kupatila. aparati za celulozu. Da bi ovaj zadatak što bolje ispunili posebna pažnja se poklanja na edukaciju kadra (obuke u inostranstvu). sušnice. oksimetri. laboratorijski i farmaceutski frižideri i zamrzivači. fotometri. gelni dokumentacioni sistemi. gasni plamenici i električni sterilizatori EZA.. Inženjeri SERVICELAB-a su na raspolaganju da Vam pruže svu neophodnu pomoć od samog početka i to: ¾ kod pravilnog odabira i konfigurisanja instrumenata shodno Vašim potrebama. denzitometar po Mc Farlandu. perisatltičke pumpe.. mlinovi. uljana kupatila. plameni fotometri. ELISA čitači.. inkubatori sa hlađenjem. mašine za pranje lab.. turbidimetri. kompresori.. mediapreparatori. grejna gnezda. glutomatic system. nabavka kvalitetne merne tehnike i godišnje obnavljanje sertifikata kako bi našim kupcima pružili što kvalitetnije usluge u oblasti kontrole i održavanja laboratorijske opreme. disocijatori tkiva..... uzorkivači vazduha. Fotometrijska grupa Spektrofotometri. čileri. mehaničke mešalice. klima komore. Elektrohemijska grupa pH metri. ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji . centrifuga po Gerberu. polarimetri. osmometri.FOOD FOODlab SERVICELAB SERVISNA PODRŠKA strana 34 Sektor servisnog održavanja i tehničke podrške SERVICELAB je poseban deo u sistemu kompanije SUPERLAB i zadatak ovog sektora je da pruži punu tehničku i servisnu podršku svim prodajnim sektorima. dejonizatori. falling number. denzitometri. refraktometri. ultrazvučna kupatila. hemijski analizator mleka i proizvoda. ¾ pri rešavanju problema koji se mogu javiti u toku rada ¾ pri redovnom održavanju i servisiranju instrumenata. AAS. membranska filtracija. peći za žarenje.. Danas je SERVICELAB u mogućnosti da Vam pomogne i odgovori na izazove savremene tehnologije.

gLP i gMP standardima. elisa čitača. PIPETORI. kolorimetara. talasna dužina) za etaloniranje spektrofotometara. DIgITALNE BIRETE I MERNO LABORATORIJSKO POSUĐE (PIPETE.strana 35 METROLOŠKA LABORATORIJA FOODlab METROLAB accredited laboratory ISO 17025 Laboratorija za etaloniranje merila mase ¾ Laboratorija METROLAB je od strane ATS-a akreditovana po SRPS/ ISO17025:2006 za merila mase sa neautomatskim merenjem.1 Laboratorija za etaloniranje temperaturnih komora sa kontrolom temperature. ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji .1 koji je izdat od strane EURAMETA (Evropsko udruženje nacionalnih metroloških instituta). kalibracionih kupatila. ODMERNE TIKVICE). termoparova. bimetalnih termometara. Laboratorija za etaloniranje termodinamičkih veličina . Laboratorija za etaloniranje optičkih veličina (apsorbancija/propustljivost. ¾ Opseg akreditacije u kome se vrši etaloniranje vaga je do 150kg. ¾ Postupak po kome se izvodi etaloniranje je opisan u priručniku EURAMET/cg-18/v0. BIRETE. električnih simulatora temperature. godine laboratorija Metrolab akreditovala se prema standardu ISO 17025:2006 za etaloniranje vaga sa neautomatskim funkcionisanjem. 2008. otpornih termometara. temperaturnih komora sa kontrolom temperature i relativne vlažnosti. fotometara. ¾ Uverenje o etaloniranju su u skladu sa ISO. Laboratorija za etaloniranje termodinamičkih veličina . Laboratorija za etaloniranje analitičkih instrumenata Laboratorija za etaloniranje pH metara. Laboratorija za etaloniranje merila zapremine AUTOMATSKE PIPETE. ¾ Svi etaloni su sledljivi do nacionalnog i/ili inostranog refrentnog standarda.2 Laboratorija za etaloniranje digitalnih termometara. staklenih termometara. biohemijskih analizatora i kolorimetara. konduktometara i turbidimetara. ¾ Laboratorija je odgovorna za izdavanje Uverenja o etaloniranju (Calibration certificate) u kome je izveštaj o mernoj nesigurnosti. indikatora.

IFT Rosenheim). ¾ GS/CE oznaka.. R R INSPIRISAN KVALITETOM M.super-lab. Izvođenje kiselootpornih ventilacionih vodova za digestore po sistemu ključ u ruke.rs www. 6. NEW PROJEKTOVANJE I IZRADA LABORATORIJSKOg NAMEŠTAJA LABOBNOVA proizvođač laboratorijskog nameštaja sa tradicijom proizvodnje od pola veka. nudi sledeće proizvode i usluge: 1.centralne) 2. Instalacije koje se koriste za dovod vode. SUPREAME line Sigurnosni ormani za čuvanje boca pod pritiskom ¾ Testiranje u skladu sa DIN EN 14470-2 na zvanično akreditovanim institutima za ispitivanja (TOV SUD. Milankovića 25 11070 Novi Beograd Tel. Ormane sa punim. pokretne stolove. prema DIN EN 14470-2. stolove za vagu.com INSPIRISAN KVALITETOM 3. Digestore. 7. Kancelarijski i školski nameštaj./Fax 011 22 22 222 E-mail: superlab@EUnet.FOOD FOODlab SIgURNOSNI ORMANI / LABORATORIJSKI NAMEŠTAJ strana 36 DUPERTHAL sigurnosni ormani uz korišćenje MediaManagement sistema Bezbedno korišćenje (istakanje) hemikalija. Police za reagense i police za sušenje laboratorijskog posuđa. bez iznošenja kontejnera iz sigurnosnog ormana. tehničkih gasova i električne energije. Reparaciju laboratorijskog nameštaja. komprimovanog vazduha. 8. 5. Sudopere sa keramičkim kadicama domaće proizvodnje ili sa kadicama od INOX lima. ¾ Klasifikacija Tip G30 ili Tip G90 u zavisnosti od stepena otpornosti u otvorenom plamenu. 4. Radne stolove (jednostruke ili dvostruke .. 9. staklenim ili ustakljenim vratima kao i stalaže. staro za novo.000 . 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful