R

INSPIRISAN KVALITETOM

PONUDA OPREME ZA KONTROLU KVALITETA U ŽITO-MLINSKOJ INDUSTRIJI

Tuttnauer
Your Sterilization & Infection Control Partner

M. Milankovića 25, 11070 Novi Beograd T el./Fax 011 22 22 222 E-mail: superlab@EUnet.rs www.super-lab.com

FOOD FOODlab

UZORKOVANJE

strana 2

UZIMANJE UZORAKA HRANE ZA LABORATORIJSKO ISPITIVANJE
Prema kriterijumima o bezbednosti pzoizvoda, hrana ne bi smela da sadži patogene mikro-organizme ili toksine u količinama za koje postoji verovatnoća da će izazovati oboljenje kada se konzumira. Uzorkovanje u velikim prerađivačkim pogonima se radi: Na početku proizvodnje; Tokom proizvodnje; Na kraju proizvodnje; U vreme isporuke; Na kraju roka trajanja u simuliranim uslovima prodaje. Razlozi uzorkovanja hrane, kako u pogonu, tako i na terenu su sledeći: • Ocena bezbednosti (zdravstvene) ispravnosti hrane. • Kontrola kvaliteta i određivanje trajnosti proizvoda. • Kontrola higijene proizvodnje i uslova skladištenja hrane. • Sumnja da je posle konzumiranja neke hrane došlo do pojave alimentarnih oboljenja Uzorci namirnica se uzimaju radi: • Senzorne ocene; • Ispitivanje sastava; • Mikrobiološka ispitivanja; i • Utvrđivanje hemijskih zagađivača. Uzorke uzimaju radnici zaposleni u organu uprave nadležnom za vršenje nadzora nad zdravstvenom ispravnošću namirnica (veterinarski inspektor) u prisustvu vlasnika ili drugog lica koji samostalno učestvuju u proizvodnji ili prometu namirnica. Kriterijumi koje mora da zadovoljava pribor za uzorkovanje: • Pribor za uzimanje uzoraka treba da bude izrađen od nerđajućeg čelika. • Površine pribora za uzimanje uzoraka treba da budu glatke i lake za pranje. • Uglovi treba da budu zaobljeni. • Pribor pre uzimanja uzoraka treba da bude suv. Posude za uzimanje uzoraka treba da su: • Izrađene od stakla, metala (nerđajući čelik) ili plastičnih materijala; • Neprozirne; • Čiste, suve ili sterilne. Od namirnica koje se nalaze u vrećama, buradima, sanducima ili drugim sličnim velikim sudovima, uzorci se uzimaju sa vrha, iz sredine i sa dna ambalažne jedinice u kojoj se nalaze. Ako su te namirnice nehomogene uzimaju se posebni uzorci od svakog homogenog dela i postupkom četvrtanja dobiva prosečan uzorak za ispitivanje.

ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji

strana 3

UZORKOVANJE

FOODlab

UZIMANJE UZORAKA
Uzorkovanje je bitna faza u procesu određivanja kvaliteta sirovine. Na pravilno uzetom uzorku se vrši niz laboratorijskih analiza na osnovu kojih će se odrediti način njenog skladištenja i prerade što će omogućiti da gotov proizvod bude ujednačenog kvaliteta. Glavni problem uzorkovanja je neujednačen kvalitet žitarica u celokupnoj količini. Cilj sakupljanja uzoraka je da se uzme reprezentativni deo od celokupne količine žitarica što se obično radi prikupljanjem što većeg broja pojedinačnih uzoraka. Na ovaj način je veća šansa da će se sakupiti žitarice različitog kvaliteta. Pravilno uzorkovanje je posebno važno za niz analiza kontrole kvaliteta – određivanje procenta zaraženih žitarica plesnima, određivanje sadržaja vlage, proteina, masti itd. Ukoliko uzorkovanje nije pravilno urađeno, nećemo dobiti realnu sliku kvaliteta dopremljenih žitarica. Najbolje je uzeti male uzorke sa što više različitih mesta u silosu, iz kamiona i iz različitih skladišnih prostora. Sondama se mogu uzimati uzorci duboko u žitaricama. Glavna preporuka je da se veći broj uzoraka pomeša u jednoj kofi, a zatim iz nje uzme jedan uzorak koji će se odneti u laboratoriju na analizu. Cilj pripreme uzorka je da se napravi jedan uzorak koji će u što većoj meri biti ujednačen u pogledu kvaliteta. Za uzorkovanje se koristi veliki broj različitih šila i sondi koje su deo standardne ponude SUPERLAB-a. Pojedinačne uzorke proizvoda treba uzimati po celoj dubini sloja (iz sredine i iz svakog ugla) ili iz tri sloja ako se uzorak uzima iz vreće (sa vrha, iz sredine i sa dna). Broj uzetih pojedinačnih uzoraka zavisi od vrste proizvoda, njegove mase, veličine ambalažne jedinice i proizvedene količine.

ŠILA
Pri uzorkovanju praškaste i sitnozrnaste robe se koriste šila. Potrebno je zabosti šilo u džak pod uglom od 35-40º tako da roba sama ističe kroz šilo u unapred postavljenu vrećicu. Blagi konus na vrhu omogućava da šilo pri uzorkovanju ne cepa džak. Šila se proizvode prečnika od 10 do 28 mm, a dužine do 500 mm ili u zavisnosti od potreba potrošača.

SONDE
Sonda za uzorkovanje se koristi za zrnastu robu do veličine kukuruza i lešnika, kao i sve vrste praškaste robe. Postavljanjem pregrada unutar otvora cevi možemo da dobijemo poprečne uzorke po slojevima džaka ili kontejnera što je prednost ovog uzorkivača. Kada nema pregrada, dobijamo prosečan uzorak.Standardne dimenzije sonde su: prečnik 38 mm, a dužina 1300 mm, a proizvode se u mnogim drugim dimenzijama i sa različitim brojem otvora u zavisnosti od toga da li se radi o praškastom, sitnozrnastom ili krupnozrnastom materijalu.

KESE ZA UZORKOVANJE
Uzorci sirovine i gotovog proizvoda koje smo uzeli za laboratorijsko ispitivanje se stavljaju u čiste i suve plastične vrećice koje su nepropustljive za vlagu i vazduh. Upakovani uzorci moraju da imaju deklaraciju koja sadrži detaljne podatke o uzorku, mestu i načinu uzorkovanja i licu koje je vršilo uzorkovanje. Standardne kese za uzorkovanje su zapremine 385ml i 710ml proizvođača NASCO. Sve kese za uzorkovanje su sterilne, proizvedene od najkvalitetnije plastične mase. Zatvaraju se uz pomoć klip zatvarača koji obezbeđuje čuvanje celokupne zapremine uzorka bez curenja i rasipanja. Kese se postavljaju u stalak sa jednim ili deset mesta koji je vrlo praktičan i omogućava držanje kesa na jednom mestu. Ako se određuje vlaga proizvoda, preporučuje se da se koriste dve kese čime se postiže apsolutna hermetičnost.
ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji

dostizanje krajnje tačke u najkraćem mogućem intervalu i ponovljivost rezultata. Endecotts je razvio tehnologiju sejanja tako da se uzorak vibrira i rotira preko celokupne površine sita tako da se prosejavanje aktivno vrši preko maksimalnog broja otvora tokom minimalnog vremena. dugovečnost opruga. Binokularna glava može da se rotira za 360 stepeni. Predstavljamo Vam Endecotts. Specijalno dizajniran i proizveden kako bi pružio inženjerska rešenja koja obuhvataju mnoge karakteristike većih i skupljih modela. filtera i druge laboratorijske opreme. Pažljivo proučavanje je dovelo do dizajna koji osigurava određeno kretanje uzorka preko otvora sita. Binokularni mikroskop poseduje objektiv uvećanja 20X do 40X poseduje okulare sa širokim vidnim poljem. Svaka faza proizvodnje podrazumeva detaljnu inspekciju proizvoda baziranu na najnovijoj kompjuterskoj. Prevazilazi probleme laganih šejkera koji prilikom rada sa masivnim uzorcima daju slabe rezultate i performanse. a postoji mogućnost izbora svetla odozgo. što zadovoljava tri esencijalne karakteristike dobrog šejkera: efikasno prosejavanje do krajnje tačke. konzistentni pritisak. ODREĐIVANJE MEHANIČKIH NEČISTOĆA ZRNA Da bi se odredilo prisustvo mehaničkih nečistoća. Sa dodatnim okularima uvećanja 20X postiže se ukupno uvećanje do 80X. efikasno izbegavanje blokiranja otvora sita. digitalni šejker visokih performansi. Zahvaljujući bogatom proizvođačkom iskustvu Endecotts je tokom 70 godina izgradio zavidnu reputaciju u polju sigurnosti i kvaliteta. Minor. optičkoj tehnologiji. idealan za teren i separacije glomaznih uzoraka u teškim uslovima bez gubitaka u performansama. vodećeg svetskog proizvođača kvalitetnih laboratorijskih tresilica. Octagon 2000. Sledeći inženjerski standardi su učinili Endecotts proizvođačem najkvalitetnijih šejkera i najfinijih test sita: brzo spajanje aparature. moćan šejker specijalno dizajniran za testiranje velikih količina uzoraka na sitima prečnika 450 mm. rešenje za brzo i efikasno sejanje po pristupačnoj ceni. svetlosni izvor je halogena sijalica. Powermatic. Idealan za laboratorije ili primenu u pogonu jer je kompaktan i pokretan (težak samo 17 kg). Endecotts je razvio širok spektar modela šejkera za sve tipove sita i uzoraka. ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji . EFL 2000. Pruža veoma tih rad i lak je za održavanje. odozgo i odozdo ili samo odozdo. nudi odličnu kontrolu i maksimalnu efikasnost. preporučujemo stereo mikroskop model LAB-1 italijanskog proizvođača Optika. Koristi se u laboratorijama i insitu. sita.FOOD FOODlab ODREĐIVANJE NEČISTOĆE strana 4 LABORATORIJSKE TRESILICE I SITA Razvoj tehnologije i sve viši kriterijumi kontrole kvaliteta stvaraju u laboratorijama koje se bave separacionim metodama i analizama frakcija potrebu za modernim tresilicama i sitima izuzetno visokog kvaliteta.

RS422/485.strana 5 ODREĐIVANJE NEČISTOĆE FOODlab Analytical and Precision Balances PioneerTM Series .analitičke i precizne vage Najbolje vage za standardna merenja! OHAUS Pioneer serija analitičkih i preciznih vaga je dizajnirana za osnovno. Od nerđajućeg čelika . AC i DC prenosne kitove ¾ Opcione unutrašnje dopunjive baterije ¾ 6-C rad sa suvom baterijom na standardnim verzijama ¾ Zadnje osvetljenje sa velikim kontrastima na ekranu LCD-a. ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji .modularna industrijska vaga Pametna kombinacija funkcionalnosti. Plastični indikator T51P ABS sa izmenjivim prednje-zadnjim kućištem. OHAUS-ov Pioneer nudi jednostavnu vagu za sve Vaše potrebe. plus trobojni LCD čekvej i podesivi biper ¾ Dostupne su dve verzije: Standardna . Sa pravom kombinacijom karakteristika i performansi.Tasovi od nerđajućeg čelika sa “oformljenom i zavarenom” pločom. ¾ Pokretna vrata omogućavaju lak pristup i lako čišćenje ¾ Prednji indikator nivelacije osigurava preciznost ¾ Mogućnost regulisanja okoline za rad u praktično svim uslovima ¾ Dodata flekisibilnost mogućim opcijama DEFENDER 5000 . svakodnevno merenje uz najširu laboratorijsku.Ram i tas od nerđajućeg čelika sa OIML R60 odobreni IP67 nerđajućom čeličnom unosnom ćelijom. OIML R60 odobrene IP67 aluminijumske unosne ćelije. preciznosti i izdržljivosti ¾ Najviše što možete da dobijete od industrijskih vaga ¾ Ugrađeni RS232 bidirekcioni interfejs i spoljni ulaz. uz opcioni. industrijsku i edukacionu primenu. drugi RS232. T51XW nerđajući čelik IP66 indikator sa izmeštenom prednjom zaštitom. ofarbani čelični stubovi. zbog fleksibilnijih mogućnosti kačenja na konzole podesive pod uglovima.

raž. hektolitarsku masu i temperaturu. ovas. raž. ¾ Vrlo je jednostavan za upotrebu – posle punjenja ćelije i izbora odgovarajućeg programa. skladištima.1%. vrednost se očitava za 6 sekundi ¾ Tehnologija dozvoljava korišćenje celog zrna bez mlevenja odnosno pripreme uzorka ¾ Precizan na 0. ječam. tritikale.FOOD FOODlab ODREĐIVANJE SADRžAJA VLAgE strana 6 WILE 55 Portabl vlagomer model WILE-55. Neki od najpoznatijih korisnika: Nestle BOCM Paul’s Mars Kraft Jacob Zeneca Quacker Oats Cargill Western Australia Grain Board Cadbury Schweppes CP Mills British Seed House Nairobi Tea&Coffe ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji . zob. Napomena: vlagomer se isporučuje žigosan od Direkcije za mere i dragocene metale SINAR 6060 Portabl vlagomer SINAR AP 6060. radi na principu kapacitivnosti ¾ Ima mogućnost analize do 7 vrsta uzoraka kao što su: kukuruz. kumin. seme uljane repice i suncokret ¾ Sa težinom manjom od 2kg i mogućnošću korišćenja baterija. suncokret. gorušica i soja ¾ Poseduje automatsku temperaturnu kompenzaciju ¾ Radni opseg: 8-35% vlage. Farmcomp. za uljana semena 6-25% ¾ Meri sadržaj vlage sa tačnošću od ±0.5kg ¾ Temperatura skladištenja: -15ºC do +55 ºC ¾ Vlagomer je tipski odobren od Saveznog zavoda za mere i dragocene metale. Engleska SINAR AP 6060 je portabl vlagomer koji meri sadržaj vlage. silosima i laboratorijama ¾ Vlagomer je tipski odobren od Saveznog zavoda za mere i dragocene metale. repica. Finska N ajprodavaniji portabl vlagomer Wile-55. mak.5% ¾ Težina 1. kukuruz. finskog proizvođača Farmcomp! ¾ Namenjen je za merenje sadržaja vlage u žitaricama ¾ Digitalni displej za 13 različitih kultura kao što su: pšenica. ječam. može da se koristi za merenje u polju. grašak.

testenina. Novi model aparata je usavršen u odnosu na stariji 5100 u svakom aspektu – tačnost. proizvođače snek proizvoda. P Silosni vlagomer Aquamatic 5200. Jednostavno rukovanje: Veliki „touch screen” u boji olakšava rukovanje. ponovljivost. Rezultati se na displeju dobijaju za manje od 10 sekundi. ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji .strana 7 ODREĐIVANJE SADRžAJA VLAgE FOODlab AQUAMATIC 5200 erten je ekspert u kontroli kvaliteta žitarica. Može da se koristi kao samostalna jedinica ili da bude integrisan na automatski sistem testiranja. Novom tehnologijom primenjenom pri konstrukciji Aquamatic-a na bazi prodora visokofrekventnih talasa (150 MHz) kroz celo zrno omogućava se određivanje sadržaja vlage u celom zrnu bez uticaja površinske vlage i mehaničkih nečistoća. pregled rezultata i ažuriranje preko USB memorije utiče na fleksibilnost i jednostavnost u upotrebi. uljarica. Snabdeva organizacije koje se bave trgovinom i uzgajanjem žitarica. specifične težine i temperature uzorka. čine AM 5200 pravim izborom u prometu žitarica. Sve zajedno je uticalo na povećanu tačnost i dobijanje vlagomera sa izuzetnom ponovljivošću. Koristi se za široku grupu proizvoda kao što su: žitarice. uljarice. izrađena od aluminijuma. Brza analiza: sipanje uzorka u mernu ćeliju AM 5200 automatski pokreće analizu. Poboljšani mehanizam utiče na bolju ponovljivost. hrane za kućne ljubimce. Merna ćelija je robusna. Švedska Aquamatic 5200 je Perten-ov vlagomer druge generacije sa visokofrekventnim talasima. stočne i druge hrane i ima veliku ponudu analitičke opreme za ove industrije. peciva. Unošenje identifikacionog broja uzorka. Perten Instruments. stočne hrane. seme … Vlagomer se koristi za merenje sadržaja vlage. Nova ćelija je malo veća u odnosu na stariji model 5100 što omogućava dobijanje reprezentativnijeg uzorka. Savremena tehnologija: upotreba visoke frekvencije. brašna. mlinove. proizvodnjom hleba. Izvanredna tačnost: izvanredna tačnost i ponovljivost se dobijaju upotrebom više frekvencije od 150 MHz. pasulj. sočivo. Tačni rezultati na svežim uzorcima: Stariji model vlagomera je očitavao za 1% niži sadržaj vlage kod uzoraka koji su stizali pravo sa polja. prebacivanje podataka putem USB-a i ažurirani UGMA. pouzdanost.

OIML RI 59 ¾ Standardizacija instrumenta: Osigurava da sve jedinice daju iste rezultate za iste uzorke. proteina. skrob. najbrži i sa najvećim opsegom NIR analizator predviđen za analizu svih vrsta uzoraka – gotovog proizvoda. ¾ Sve žitarice i uljarice: Perten nudi spremnu kalibraciju za široku lepezu žitarica i uljarica svih geografskih područja. semenke zrna. Brzi analizator DA 7200 Uređaj najnovije generacije. uključujući uzorke koji sadrže visok procenat vlage. uljarice. ¾ Parametri koji se ispituju: proteini. ¾ Potpuna mrežna povezanost: sa integrisanim modemom i menijem za mrežnu podršku.FOOD FOODlab BRZI ANALIZATORI strana 8 BRZI ANALIZATOR ŽITARICA I ULJARICA (CELO ZRNO).Prednosti: ¾ Precizna. ¾ Proizvodi u kojima se vrše analize: sve vrste žitarica. masti/ulja. a pre svega brzo dobijen.. ¾ Integrisana specifična težina: prati zavisnost specifične težine i NIR parametara. a ostatak se reflektuje i meri talasna dužina.. uljarice. specifična težina. gluten. energije. skroba. masti/ulje. Uređaj radi na principu osvetljavanja uzorka pri čemu uzorak apsorbuje deo svetlosti (u zavisnosti od sastava uzorka). Dobijeni rezultat je izuzetno tačan.. PERTEN. ponovljiv. ¾ Odgovara internacionalnim standardima kao što su AACC 39-25. čiji se rezultati uprosečuju. celuloze. vlaga. nezavisno od temperature uzorka i ambijenta. poluproizvoda kao i sirovine za isti. tvrdoća . INFRAMATIC 9200. pasulj. ostali sirovi materijali. Karakteristike: IM 9200 Vreme analiziranja: 40 sekundi Opseg talasnih dužina: 1100 do 1400 nm Integrisan štampač Port: USB i serijski Proizvodi: sva zrna. aktivan je u svakom delu sveta. Švedska Opis . slad.. grašak. ¾ Rezultati za 6 sekundi što omogućava analizu nekoliko uzoraka u minutu ¾ Bez pripreme uzorka ¾ Mogućnost određivanja vlage. sačma ¾ Uzorak se stavlja u petri šolju koja rotira u toku analize da bi se skenirala što veća površina uzorka tako da se uzorak snima u potpunosti ¾ Broj skeniranja: oko 100 spektrova u sekundi ¾ Rad na uređaju dodirom ekrana rukom (touch-screen) ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji DA 7200 . brza analiza: merenje za 40 sekundi pokriva čak 100 pod uzoraka. W vrednost.

¾ Mlevenje uzorka do 25% vlažnosti adekvatnim izborom brzine protoka ¾ Sigurnosno isključivanje motora u slučaju da su vrata otvorena ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji . 55-30 ¾ uzorak se sakuplja u čašu od 250 ml ¾ prečnik diska 75 mm LM 3100 LABORATORIJSKI MLIN. NIR.) ¾ Uzorak se skuplja u filter kesi ¾ Kapacitet je 300 g za 30-50 sekundi u zavisnosti od sadržaja vlage ¾ 16. masti. celuloze. pepela.PRIPREMA UZORKA strana 9 FOODlab LM 120 LABORATORIJSKI MLIN MODEL 120 ¾ Mlin čekićar ¾ Projektovan za mlevenje zrna žita sa procentom vlage do 25% ¾ Uzorak prolazi kroz sito tako da se dobija fini.. vlage. NIR analize (određivanje proteina.. kvaliteta glutena. MODEL 3100 ¾ Mlin čekićar ¾ Samo-čišćenje: aparat je dizajniran tako da ciklon smanjuje potrebu za čišćenjem između uzoraka .filter vrećica na izlazu i ciklonski tok strujanja uslovljavaju minimizovanje oslobađanje prašine ¾ Zvučno neprobojna obloga smanjuje nivo bučnosti ¾ Veliki kapacitet uzorka smanjuje grešku uzorkovanja ¾ Dobija se homogena veličina čestica potrebna za rad aparata: Falling Number.800 obrtaja u minuti LM 3310 LABORATORIJSKI MLIN MODEL 3310 ¾ Mlin sa diskovima ¾ mlevenje bez gubitka vlage – dizajn diskova i brzina mlevenja minimalizuju razvijanje toplote ¾ mogućnost podešavanja diskova radi podešavanja veličine čestica uzorka ¾ količina uzorka je 5-50 g za standardne analize i 10-15 g za određivanje vlage ¾ mlin ima AACC standard br. određivanje broja padanja. Glutomatic. homogenizovani uzorak pripremljen za npr.

FOOD FOODlab METODA BROJA PADANJA strana 10 Aktivnost alfa-amilaze u žitaricama Falling Number je međunarodni industrijski standard koji definiše aktivnost alfa-amilaze u žitaricama. Metod je nazvan po autoru – Hagbergov broj padanja. Rezultat se izražava kao vreme u sekundama koje je potrebno mešalici viskozimetra da pređe put do dna viskozimetarske tube i da se vrati natrag kroz vrući vodeni gel brašna koji se rastvara. Ovo štedi vreme korisniku i obezbeđuje tačno i pouzdano merenje Zvanično odobrenje: Međunarodni standardi i preporuka kao što je AACC. ICC. ISO/DIS ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji . ISO/DIS FN 1700 FN 1900 FALLINg NUMBER 1900 – dva radna mesta ¾ Prednosti: Uštedite izbegavanjem mešanja proklijalih i zdravih zrna ¾ Optimizacija smeše: napravite smešu žitarica ili brašna da biste stvorili proizvod specifičnih karakteristika ¾ Lak za upotrebu: pouzdano može da ga koristi netehničko osoblje ¾ Pouzdanost: robustan dizajn ¾ Korekcije: Automatsko preračunavanje rezultata broja padanja ¾ Bez kalibracije: merena vrednost je vreme (sekunde) tako da nije potrebna kalibracija. ICC. pomešanih sa 95% zdravih može da učini celokupnu mešavinu neprihvatljivom. Aktivnost alfa-amilaze ima veliki uticaj na kvalitet hleba i testeničarske proizvode.5 kg Zvanično odobrenje: Međunarodni standardi i preporuka kao što je AACC. ICC. ISO/DIS FALLINg NUMBER 1700 – dva radna mesta ¾ Udvostručena produktivnost ¾ Jednostavna i brza procedura ¾ Manji troškovi eksploatacije ¾ Automatska rekalkulacija rezultata Broja Padanja ¾ Kontrola sistema mikroprocesorom za dvojne analize sa automatskim početkom i displejem rezultata ¾ Dimenzije: 570x 370x 210 mm ¾ Težina: 17. Manje od 5% proklijalih zrna. FN 1500 FALLINg NUMBER 1500 – jedno radno mesto ¾ Detekcija oštećenih zrna ¾ Kontrola obrade kako bi se dobio što kvalitetniji finalni proizvod ¾ Prikaz rezultata na displeju i štampaču ¾ Unapređena pouzdanost analize pomoću automatske kontrole nivoa vode ¾ RS-priključak ¾ Dimenzije: 500x 290x 360 mm ¾ Težina: 12 kg Zvanično odobrenje: Međunarodni standardi i preporuka kao što je AACC. brašnu i drugim proizvodima koji sadrže skrob. godine g-din Hagberg je definisao metod po kome se relativno brzo i lako određuje aktivnost ovog enzima. 1960.

ICC br. pšenici. Njegova svojstva određuju karakteristike testa i utiču na kvalitet krajnjeg proizvoda.155 i 158. glutomatic System se sastoji od :  glutomatic 2200  Centrifuge 2015  glutork 2020 gLUTOMATIC 2200 – sistem sa dva radna mesta  Prilagodnjiva metoda: meri kako mlevene žitarice tako i brašno  Laka priprema uzorka: nije potrebno kondicioniranje uzorka Glutomatic 2200  Brza analiza: kompletan test traje manje od 10 minuta i Centrifuga 2015  Jednostavan za rukovanje. Glutomatic test meri Gluten Index koji karakteriše snagu glutena. Osnovu glutena čine nerastvorljive u vodi.137/1.137/1. na njegovoj elastičnosti. širenje i na krajnji kvalitet pečenja. složene belančevinaste materije . Pertenova metoda Gluten Index je svetski standardni test za određivanje kvaliteta i kvantiteta glutena u brašnu. sposobnost da se formira nelepljivo testo. Ispiranjem testa i mehaničkim pritiskom testo se oslobađa rastvorljivih sastojaka i skroba. Među ovim proteinima postoji čvrsta fizičko-hemijska veza.38-12. durumu i krupici.strana 11 ODREĐIVANJE SADRžAJA gLUTENA FOODlab ODREĐIVANJE SADRŽAJA GLUTENA Gluten predstavlja u vodi nerastvorljive proteine pšenice. Kvalitet pšenice se zasniva na fizičkim osobinama lepka (glutena) tj. da se održi željena čvrstina testa i da se postignu konstantne karakteristike kuvane paste su pod uticajem karakteristika glutena. Poseduje zvanična odobrenja: AACC br. ISO 7495 gLUTORK 2020        Određivanje sadržaja suvog glutena za 4 min Jednostavan za rad Minimalna priprema uzorka Brz i automatski Simultano određivanje kvantiteta i kvaliteta glutena dimenzije: 190 x 250 x 100 mm težina: 2 kg Glutork 2020 ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji . rastegljivosti i moći proizvodnje i zadržavanja gasa. zadržavanje gasa.155 i 158. ISO 7495. Sa povećanjem sadržaja glijadina povećava se rastegljivost lepka i obrnuto.glijadin i glutenin. Takođe. automatizovan  Robustan dizajn aparata obezbeđuje upotrebu u silosima ili na otkupnim mestima  dimenzije: 330x350x320 mm  težina: 24 kg  Zvanična odobrenja: AACC br. sadržaj vlažnog i suvog glutena i moć vezivanja vode.38-12. a zaostaje gumasta masa glutena. ICC br. Kvalitet i kvantitet glutena utiču na elastičnost testa. odnosno brašna i čini njihovu osnovnu komponentu. a promenom odnosa među njima menjaju se i svojstva lepka.

Karakteristike: ¾ U skladu sa ISO9000 i i zahtevima sistema kvaliteta ¾ Integrisano: dispenzor za kapanje. paste. kontrola temperature i kompjuterizacija ¾ Automatski: Rukovanje i podaci analize se čuvaju u softveru ¾ Programiranje brzine mešanja: služi za brzo testiranje. obrano mleko u prahu. pahuljice. pirinča i duruma za mlevenje. ispitivanje reakcije testa na promenu brzine mešanja. doughLab može izvesti AACC i RACI standardne testove koji obezbeđuju rezultate koji se mogu dobiti pomoću farinografa. pečenje i laboratorije za ispitivanje hrane koristeći uobičajene konfiguracione testove. preciznosti. durum). Skrob: Ako ste ozbiljni u analizi skroba. žitarica. testiranje svežih uzoraka i kontrolu procesa proizvodnje. Karakteristike: ¾ Velika osetljivost: Kontrolni sistem prilagođen uzorcima sa malom viskoznošću ¾ Brza analiza: Standardna analiza traje 13 minuta ¾ Lak za upotrebu: Automatizovano rukovanje smanjuje obuku ¾ Kalibracija se proverava sa standardima za sigurnost ISO9000 i zahtevima sistema kvaliteta ¾ Bez stakla: Bezbedan za proizvodnju prehrambenih proizvoda ¾ Preciznost: Tačnost brzine mešanja. osigurava ponovljivost ¾ Standard: Internacionalna standardna metoda potvrđena od ICC i AACC Aplikacije: Pouzdan za istraživanje i razvoj. proizvodnju. tritikale. sastojaka i ispitivanje gustine testa ¾ Programiranje temperature: Merenje zagrevanja i karakteristike želiranja testa. proteinski koncetrat surutke. Potpuno testiranje nativnog i modifikovanog skroba za 13 minuta . kao što su mlevenje. prilagođen za visoku osetljivost i stabilnost za istraživače i nove proizvode. RVA-Super4. Ciklično zagrevanje i hlađenje doprinosi boljoj proceni reoloških osobina i viskoznosti proizvoda. Određuje apsorbovanu vodu. pečenje i ispitivanje drugih žitarica (pirinač. ¾ Softver za mešanje: Opcionalno doughMAP softver koji simulira rezultate uobičajenog mešanja brašna ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji doughLAB / . aktivnost amilaze Mlečni proizvodi: sir i topljeni sir. kontrolu kvaliteta. rezanci doughLab je instrument koji omogućava reološko ispitivanje testa pšeničnog brašna za hleb i druge primene. brašna i hrane. profil mešanja testa. Koristeći internacionalne standardne metode za analizu je dovoljno 2-3 grama uzorka. grejanja i hlađenja. vreme razvoja. kontrolu procesa i pouzdanosti. tu je onda samo Rapid Visko Analyser. kontrolu kvaliteta. RVA-SUPER 4 RapidVisco Analyser RVA-Super4 je instrument kojim se određuje viskoznost skroba. Proteini: Gluten pšenice. kvalitet glutena. sladoled i jogurt Hrana: Grickalice. fleksibilnosti i automatizacije. stabilnost i mekoću testa od pšenice.FOOD FOODlab ODREĐIVANJE REOLOŠKIH OSOBINA strana 12 BRZI ANALIZATOR VISKOZNOSTI. proteini soje Lepljivost: Čvrstoća i lepljivost hidrokoloida Mlevenje i pečenje: Kvalitet skroba. Kombinacija brzine. RVA je jedinstveno sredstvo za razvoj.

Zearalenon. lake za korišćenje.brza analiza u jednom koraku) tehnologije. Fluorometar očitava fluoroscenciju direktno proporcionalnu količini prisutnog mikotoksina i daje vrednost izraženu u ppb ili ppm. uzorak se stavi u fluorometar. Jednostavnost testa je jedna od prednosti – pritiskom na taster fluorometra podešava se koji će mikotoksin da se određuje. inkubiranju i očitavanju u ROSA-M čitaču. fumonizin. Packers & Stockyards Administration) odobrenje za kvantitativno merenje nivoa aflatoksina u žitaricama.strana 13 ODREĐIVANJE MIKOTOKSINA FOODlab JEDNOSTAVNA ANALIZA MIKOTOKSINA U žITARICAMA Odobrenje gIPSA : ROSA Aflatoksin Kukuruz Kukuruzno brašno Kukuruzna krupica Mešavina kukuruza i soje Oštećen kukuruz Kukuruzni griz Suve žitarice za destilaciju Mleven pirinač Ovas Kukuruz kokičar Pirinač Raž Sirak Soja Pšenica ROSA DON Ječam Kukuruz Ječam za slad Mleven pirinač Ovas Pirinač Sirak Pšenica Pšenično brašno ROSA Fumonizin Kukuruz ROSA Ohratoksin Ječam Ječam za slad Pšenica ROSA Zearalenon Ječam Kukuruz Kukuruzni griz Suve žitarice za destilaciju Mleven pirinač Ovas Pirinač Sirak Pšenica Pšenično brašno CHARM-ovi testovi za mikotoksine su ROSA (Rapid One Step Assays. Fumonizin. Test se zasniva na pipetiranju ekstrakta uzorka na ROSA tračicu. zaštita od spoljašnjih uticaja Razvoj linije Nalepnica za obeležavanje broja uzorka Sunđer/obezbeđuje ravnomeran prolazak uzorka kroz tračicu Očitavanje rezultata u ppb/ppm Ravna površina Definisana zapremina uzorka Tajmer VICAM FLUOROMETRIJSKA ANALIZA MIKOTOKSINA Â Jedna od najsavremenijih metoda analize mikotoksina obuhvata ekstrakciju uzorka i prečišćavanje sa Vicam-ovim imunoafinitetnim kolonicama (SAD) koje dalje idu na tečnu hromatografiju HPLC ili se mogu koristiti za kvantitativno određivanje prisutnih mikotoksina upotrebom fluorometra. CHARM je proširio detekciju mikotoksina od A do Z. DON. Rezultat se štampa na ugrađenom štampaču. Ohratoksin. Â Metoda je jednostavna i brza (analiza traje manje od 30 minuta). DON. ohratoksine. ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji . Od tada. Instrument može da određuje Aflatoksin. uključujući: • Trominutni kvantitativan test za aflatoksine u kukuruzu • Trominutni kvalitativan test za aflatoksine u kukuruzu i za DON u pšenici i ječmu • Desetominutni kvantitativni testovi za aflatoksine. T-2/HT-2 i zearalenon u različitim uzorcima JEDNOSTAVNA PRIPREMA UZORKA (EKSTRAKCIJA) CHARM obezbeđuje etanol i metanol u razblaženoj koncentraciji koji su spremni za upotrebu. CHARM-ov kvantitativan aflatoksin test je prvi dobio GIPSA (Grain Inspection. Dodatne prednosti su sledeće: • Jednostavna priprema uzorka i ušteda vremena • Eliminisanje pripreme rastvora određene koncentracije Zašto je CHARM-ova tehnologija bolja ? 3 Analiza u jednom koraku 3 Tračica za kvantitativno očitavanje 3 Prikaz rezultata na Rosa-M čitaču u ppb i/ili ppm 3 Tračice su zaštićene plastificiranim koricama koje ih štite od spoljašnjih uticaja 3 Nije potrebna kalibracija instrumenta 3 Minimalno mesta i potrošnog materijala potrebno za rad 3 2 u 1 test na aflatoksine: ekstrakt uzorka može da se koristi za kvalitativan i kvantitativan test 3 Štampanje ili čuvanje rezultata uz pomoć MYCOsoft softvera Kontrola temperature Tračica sa plastificiranim koricama. T-2 toksin. Posle izolovanja mikotoksina primenom imunoafinitetne kolonice. Â Vicam-ov sistem je odobren od Američkog ministarstva za poljoprivredu (USDA) i Udruženje analitičkih hemičara (AOAC). brze i tačne.

povrće i sokovi zahtevaju jednostavnu ekstrakciju. lot broja i rezultata analize Kompjuter memoriše podatke uz pomoć C2 Soft softvera Pogodan za sve CHARM II aplikacije 2 3 INKUBACIJA Intronic II inkubator/ centrifuga BROJANJE 6600-7600 Analizator ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji . Razblaživanje i/ili ekstrakcija potrebni su ukoliko se ispituju uzorci kondenzovanog mleka. Princip određivanja je RIA METOD (radio immunoassay). pesticidi. tipa analize. meso. medu i hrani za životinje. žitarice i hrana za životinje. N-metilkarbamata i njihovih metabolita u hrani i bezalkoholnim pićima. vremena. serumu. Ekstrakcioni postupci potrebni su ukoliko se ispituje hrana za životinje. voće i povrće. med. jaja.FOOD FOODlab CHARM II ODREĐIVANJE REZIDUA strana 14 PRVI I JEDINI BRZI. Antibiotici mogu da se testiraju u mleku i mlečnim proizvodima. Amfenikoli Makrolidi/Linkosamidi. Antitelo je obeleženo gama radioaktivnim izotopima i prilikom dodavanja takvog antitela u uzorak. Analiza koristi specifične enzime/receptore koji su osetljivi na prisustvo organofosfata i metilkarbamata.. meda. TEST U 3 JEDNOSTAVNA KORAKA 1 PRIPREMA UZORKA Razrediti uzorke Usitniti tvrde uzorke sa odgovarajućim puferom Centrifugirati uzorak da bi se eliminisale tvrde materije Procedura testa je posebna za svaku vrstu uzorka Podešena temperatura Dupli inkubator sa 24 mesta Ugrađen tajmer Digitalni temperaturni senzor Isti inkubator za sve grupe antibiotika Automatski prikaz datuma. jajima. Grupe antibiotika koje se mogu određivati su: Beta-laktami. Charm II analizator meri enzimsku reakciju. ODREĐIVANJE AFLATOKSINA Ukoliko se ispituje sirovo mleko ili mlečni proizvodi tečne konzistencije. bubregu. KVANTITATIVAN SISTEM ZA ODREĐIVANJE REZIDUA U NAMIRNICAMA Charm II sistem predstavlja kompletan sistem za testiranje različitih prehrambenih proizvoda kao što su: mleko i mlečni proizvodi.). PRIPREMA UZORKA: Nije potrebna ukoliko se ispituje voda. uzorka i broja operatera. potrebno je predhodno centrifugiranje uzorka. mesu. Novobiocin. jetri. PRIPREMA UZORKA: Za sirovo mleko i mlečne proizvode tečne konzistencije nije potrebna predhodna priprema uzorka.. Razblaživanje/zagrevanje su potrebni prilikom ispitivanja mleka. Voće. Aminoglikozidi. kao i karakterizaciju lekova. ribe i hrane za životinje. ODREĐIVANJE ANTIBIOTSKIH REZIDUA Charm II tehnologija ima mogućnost detekcije rezidua veterinarskih lekova u okviru MRL nivoa. Tetraciklini. on će se vezati sa antigenom i aparat će ga detektovati. urinu. koštunjavo voće i mahunasto povrće. mikotoksini. Test obezbeđuje selektivnost i osetljivost. mleka u prahu. RIA je vrlo osetljiva tehnika koja se koristi za merenje koncentracije antigena (u našem slučaju su to: antibiotik. Sulfonamidi. ODREĐIVANJE PESTICIDA Cide Lite test (ime brenda za analizu pesticida) je brza skrining analiza za detekciju svih organofosfata.

omogućavaju držanja ruke je opušten. plavom. NORMADOSE. kao što su Dispensette® i Transferpette®. koje primene: skupih titracionih omogućava pipeti da suspendira uređaja. mu da se koriste u ograničenom prosUz pipete toru i na mestima nudimo i daleko od električnih originalne izlaza. Njegove slobodno. a bezbednosti sistem pražnjenja sistema smanjuje rizik od nehotičnog pražnjenja. Dispensette® dispenzer je veoma Digitalne birete III premošćuju Karakteristika laganih Transferpopularan zbog svojih sigurnosjaz između teških pette® i Transferpette® -8 /-12 nih karakteristika i širokog spektra staklenih bireta i su jedinstveno hvatanje. iz ruke. zatim na svom čuvenom BLAUBRAND® volumetrijskom staklu i na PLASTIBRAND® potrošnoj plastici. Takođe za ISO. Tabele ispod. Da bismo Vam pomogli da pronađete pravi izbor stepena čistoće klasifikovali smo sve proizvodne karakteristike po kategorijama. ACS metode/ Naziv brenda NORMAPUR. zelenom i žutom. prikazuju opšte i specijalizovane brendove koje ćete susresti u novom katalogu i daju kratak opis namene njihove upotrebe. ACS metode/ Naziv brenda NORMAPUR.strana 15 POTROŠNI MATERIJAL FOODlab LIQUID HANDLING PROGRAM Svoju reputaciju BRAND je izgradio na kvalitetu i vrednostima prvoklasne opreme za rukovanje tečnostima. Palac prirodno ¾ Dispensette® III ® male dimenzije i stoji na dugmetu za pipetiranje ¾ Dispensette Organic ® dugotrajne batsa strane instrumenta. LCD ekran eliminiše greške BRAND-ove očitavanja površine tečnosti u cevi. gensni otpad. koja se može ponovo upotrebljavati. a položaj ¾ Dispensette HF erije. Takođe za ISO. ŽUTA Primena Tehnička upotreba Primena ZELENA Specifične metode i farmakopeja/ Naziv brenda RECTAPUR Primena PLAVA Analitička upotreba i organska sinteza/Specifikacije – Nečistoće u mg/kg. TITRINORM Primena LJUBIČASTA Analitička upotreba i organska sinteza/Specifikacije – Nečistoće u mg/kg. TITRINORM ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji . NORMADOSE. nastavke Safety-PrimeTM ventil smanjuje rea. Laboratorijski reagensi i hemikalije VWR Prolabo obuhvata opseg laboratorijskih reagenasa i hemikalija koje zadovoljavaju i Vaše najzahtevnije potrebe. gde je svaka predstavljena specijalnom bojom – ljubičastom.svih vrsta.

Vapodest 20s / Ovaj brzi destilacioni sistem je veoma jednostavan za rad. HEMIJSKA ANALIZA strana 16 Određivanje ukupnog azota Standardna. za ovaj uređaj ne predstavljaju nikakav problem. kao i fizičkih separacionih metoda rastvornih supstanci u vodenoj pari i isparivih kiselina. takođe. savršeno odgovaraju utvrđivanju alkohola. Na svim instrumentima se može raditi upotrebom uobičajenih Kjeldahl-ovih balona i Kjeldahl-ovih digestivnih kiveta. Kontrola i upravljanje vrši se pomoću eksternog kontrolera ili softvera Soxtherm Manager. Sistemi. zahvaljujući neprestano promenljivom programiranju proizvodnje pare. Klasična primena n. Automatski sistemi za brzu ekstrakciju masti-SOXTERM SOXTERM je potpuno automatski sistem za ekstrakciju. HYDROTHERM je automatski sistem za hidrolizu uzoraka pre ekstrakcije i trenutno je jedini aparat ovog tipa na tržištu. preporučena je upotreba neutralizacione pumpe sa predkondenzatorom za predestilovanu vodu iz uzorka. tradicionalna metoda po KJELDHALU i dalje je najuniverzalnija i verovatno najpreciznija metoda za određivanje azota. Reagensi se automatski dodaju i kao dodatak toj karakteristici. zbog mikroprocesorske kontrole i opcije za memorisanje do 10 različitih metoda. uključujući i sisteme sa integrisa-nim titratorom i softverskom ko-ntrolom počinje sa jednostavnim VAP 20 modelom i čini sistem za određivanja po Kjeldhalu ko-mpletnim. kao i specifične sisteme za analizu voda sa kivetama od 400 ili 800 ml za uzorke sa niskim koncentracijama azota. Ovo je od velike koristi za specijalne destilacije kao što je destilacija nitrata iz Devarda-ine legure. destilacija alkohola ili amonijaka. Za analize vode.pr. Standarni izbor jedinica za destilaciju vodenom parom. 8. takođe je moguće programiranje reakcionog vremena. KB ili KBL. Soxterm je sa jednim kontrolerom dostupan u konfiguracijama sa 2 do 24 mesta.FOOD FOODlab U zavisnosti od vrste i broja uzoraka možete izabrati sisteme za digestiju uzoraka sa 6.12 ili 20 mesta. ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji . Automatski destilacioni sistemi Svi destilacioni sistemi su naročito dobri za korišćenje destilacije Kjeldahlovih digestivnih rastvora.

čak i do 12 uzoraka • Brza filtracija bez teškoća • Kratko vreme zagrevanja Potpuno smanjenje troškova • Automatizacija procedure • Ušteda hemikalija • Voda za hlađenje . masa 17 x 13 x 28cm % vlage. LABORATORIJSKI VLAGOMERI ¾ Namenjen je merenju vlage u mesu i mesnim prerađevinama ¾ Vlagomer sa halogenim grejačem. podešavanje nivoa zagrevanja u zavisnosti od vrste uzorka ¾ Poseduje RS232 interfejs. kapacitet rezolucija Standardna devijacija Prečnik tacne za uzorke Temperaturni opseg Prikazuje Dimenzije 110g 0.2 x 36cm ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji .160°C (na podeoke po 5°C) % vlage.2% (3g uzorka) 0. temperatura.01% MB45 0. temperatura. veliki LCD displej. vreme. masa 19 x 15.05% (10g uzorka) 90mm 0. NDF i ukupnih nesvarljivih vlakana i koristi zaštićenu gerhardt-ovu tehnologiju ’’FiberBag’’.strana 17 HEMIJSKA ANALIZA FOODlab NOVA TEHNOLOGIJA ZA UTVRĐIVANJE ADF. Kod automatskog sistema je sve potpuno automatizovano.18% (3g uzorka) 0. masa 19 x 15 x 35cm 50 .005g/0. Fibertherm – prednosti • Istovremeni rad na.015% (10g uzorka) 90mm 50 . Razlika između ovih sistema je u fazama ključanja i filtracije.kontrola energije Unapređenje kvaliteta analize • Konstantni i automatski uslovi analize • Konstantan kvalitet filtracije FibreBag-ova Više bezbednosti u laboratoriji • Nije potreban digestor • Korisnik nije izložen opasnim hemikalijama gerhardt je razvio Fibretherm automatski sistem i FiberBag manuelni sistem.05% MB35 45g 0. ravnomernije zagreva površinu uzorka. poseduje programe za manuelno i automatsko podešavanje vremena sušenja. vreme. ¾ Robusna i hemijski otporna konstrukcija..005g/0.05% (3g uzorka) 0. brži u odnosu na vlagomer sa IR grejačima.05% (10g uzorka) 90mm 0. vreme. dok kod manuelnog sistema korisnik treba ručno da izvrši korake ključanja i filtracije.160°C (na podeoke po 5°C) 50 .05% MB25 35g 0. temperatura.001g/0. preciznije održava zadatu temperaturu.200°C (na podeoke po 1°C) % vlage.. priključak za štampač ili računar ¾ Tipski je odobren od Saveznog zavoda za mere i dragocene materijale. ima mogućnost potpunog programiranja ¾ Prednosti halogenog grejača u odnosu na IR grejač: ne dolazi do destrukcije materijala. NDF I SIROVIH VLAKANA Fibertherm je namenjen za određivanje ADF.

„infinity” optika. vodena kupatila. Uveden je i podsetnik o potrebi zamene filtera na osnovu broja izvršenih ciklusa. izrađen od nerđajućeg čelika sa unutrašnjim staklenim vratima. 2 PT100 senzora su deo standardne opreme. Inkubatori . Opseg temperature: od 30°C do 200°C. Inkubatori poseduju elektronsku kontrolnu jedinicu. Inkubatori imaju sistem za prirodno strujanje vazduha. Dodatne mogućnosti koje novi kontroler omogućava su: ID kodovi i šifre kojima se određuju nivoi pristupa korisnika. jednostavna polarizacija. mogu se priključiti do 6 dodatnih temperaturnih senzora i 4 senzora pritiska. klima komore. sušnice-sterilizatori . uljana kupatila. 60x ili 100x N-Plan objektivima ili 10x i 40x N-Plan fazno-kontrastnim objektivima. jednostavni fazni kontrast. 20mm širina vidnog polja. CO2 inkubatori. čine ovaj mikroskop jedinstvenim i neprevaziđenim u svojoj klasi.FOOD FOODlab BA210 OPREMA ZA MIKROBIOLOŠKU LABORATORIJU strana 18 Laboratorijski mikroskopi Serija mikroskopa BA210 predstavlja mikroskop namenjen rutinskom radu u medicinskim i mikrobiološkim laboratorijama. ali.5°C. inkubatori sa hlađenjem. 20x. Ergonomski i moderan dizajn. nadovezujući se na veliki uspeh koji je BA200 serija ostvarila na našem tržištu. Na raspolaganju su zapremine od 32 do 749 litara. mogućnost snimanja toka ciklusa sa nezavisnih senzora. kontinualno podešavanje količine predgrejanog vazduha i ventilacioni izvod sa regulatorom protoka. izbor među 4x. Tuttnauer Your Sterilization & Infection Control Partner Autoklavi sa automatskom kontrolom procesa sterilizacije Tuttnauer je radikalno unapredio svoju seriju automatskih laboratorijskih autoklava. U slučaju pregrevanja usled kvara. Uvođenjem novog kontrolera procesa omogućeno je da se u internoj memoriji autoklava čuvaju parametri poslednjih 200 ciklusa. radi kontrole ugrađenog sistema. revolver sa četiri mesta. 10x. slobodno podešavanje temperature sterilizacije u opsegu 110-137 °C. inkubatori. Temperaturni opseg je od 30°C do 70°C sa rezolucijom displeja 0. opcioni temperaturni opseg 40-105 °C. Sušnice sa prirodnim strujanjem vazduha dostupne su u zapremini od 14 do 749 litara. binokularni ili trinokularni tubus. koji kvalitetom svoje optike može zadovoljiti i neke zahtevnije korisnike.funkcionalan dizajn u najelegantnijoj formi Prodajni program Memmert-a čine: peći za žarenje. ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji . 6V / 30W halogeno osvetljenje. 40x. grejanje se isključuje na ~10°C iznad maksimalne temperature sušnice.

i zatim dodaje u posudu anaerobnu mešavinu gasa. Dodatak male količine katalizatora uklanja mali preostali procenat O2 u posudi.3µS/cm. Mart Microbiology je usavršio metod u okviru Anoxomat sistema. mikro-aerofilnih i kapnofilnih bakterija Metod Macintosh-a i Flides-a (metod evakuacije i zamene atmosfere) je poznat kao najefikasniji način da se stvore anaerobni ili mikroearofilni uslovi. Kultivacija anaerobnih. Ovaj metod je eliminisao mane konvencionalnih metoda. ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji . bez rezervoara i 4. Jednostavni za rukovanje. sa odličnim pozadinskim svetlom. U slučaju gajenja anaeroba. U ponudi su i dva bi-destilaciona sistema kapaciteta 2 i 4 litara na čas. Anoxomat evakuiše deo vazduha iz posude.16%. Tokom ove procedure koncentracija kiseonika u posudi se smanjuje. Proizvode se sa kapacitetom proizvodnje vode od 2 i 4 litara na čas. Kvalitet vode koji daju je u skladu sa Pharmacopoea Europea i iznosi 2. procedura se ponavlja 3 puta. adapterima za sve Petri posude i automatskim digitalnim brojačem na markeru već godinama su sastavni deo svake savremene mikrobiološke laboratorije. 8 i 12 litara na čas sa rezervoarom. nakon čega se koncentracija kiseonika smanjuje na svega 0. DESTILACIONI APARATI Kvalitet izgrađen na tradiciji Destilatori gFL izrađeni su od najkvalitetnijih čelika.strana 19 OPREMA ZA MIKROBIOLOŠKU LABORATORIJU FOODlab BROJAČI KOLONIJA Brojači kolonija su neophodni u kvalitetnoj kvantifikaciji u mikrobiologiji hrane.

SUPERLAB je odabrao FASTER laminarne komore koje su dizajnirane u skladu sa preporukama najnovijih Evropskih standarda (EN-12469:2000) i poseduje prestižne sertifikate kao što su TUV Nemačka i LNE Francuska. god. U cilju zadovoljenja potreba i najzahtevnijih kupaca..zaštita..FOOD FOODlab • • • OPREMA ZA MIKROBIOLOŠKU LABORATORIJU strana 20 Laminarne komore . istraživačkim i dijagnostičkim centrima. Prvoklasna zaštita Poseduje Safety Control System (SCS) koji vrši stalnu analizu potencijalnih opasnosti i ako je neophodno inicira prekid dotoka gasa. preko 20 različitih modela preko 50 distributivnih centara širom sveta FASTER.novi standard među laboratorijskim gasnim plamenicima Moderan dizajn Njegov dizajn omogućava neometan rad u laminarnim komorama jer minimalno utiče na laminarni protok. bolnicama. poseduje kontrole koje su otporne na plamen i displej koji je zaštićen vatrostalnim staklom. Svi proizvodi pripadaju poslednjoj generaciji laminarnih komora koje su izrađene od materijala koji su u skladu sa najstrožim standardima sigurnosti FASTER laminarne komore se mogu naći u raznim laboratorijama. Glava plamenika se može skinuti kako bi se plamenik detaljnije očistio. preko 20. Takođe. kontinualna aplikacija do čak 2 sata ili programi za kratku sterilizaciju plamenom. ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji . Jednostavan i siguran za rukovanje Ovim plamenikom se može rukovati uz pomoć touch-free IR senzora. sigurnost. Robustan U celosti je napravljen od nerđajućeg čelika. dugmeta ili nožne pedale. kontroli plamena i zaštiti od pregrejavanja ovaj plamenik poseduje i kontinualnu kontrolu glave plamenika (Burner Head Control. Više se ne morate brinuti da će se otvor plamenika zapušiti jer ovaj model poseduje specifičan odvod kojim se može odstraniti tečnost koju ste slučajno prosuli. Za sve ove opcije postoje razni programi koji su razvijeni iz praktičnog iskustva u laboratorijama: jednostavna start-stop funkcija. pouzdanost i mnogo više. u veterinarstvu. Italija od svog osnivanja 1984. Kao dodatak kontroli paljenja. pa do danas zauzeo je vodeće mesto među proizvođačima laminarnih komora. BHC detektuje i upozorava na zapušenje glave plamenika tečnostima ili čvrstim supstancama i pri sklapanju plamenika daje informaciju da li je glava plamenika korektno postavljena.000 prodatih komora širom sveta od 1984. Fuego SCS . BHC). nakon duge upotrebe signalizira da je glava plamenika još uvek topla i na taj način štiti korisnika od opekotina. kao i u laboratorijama za ispitivanje namirnica.

4. Nudimo Vam dva tipa testa: ¾ biohemijske identifikacione sisteme (Microgen TM ID) ¾ lateks aglutinacione testove (Microgen TM Latex) U ponudi ove renomirane Engleske firme mogu se naći i testovi za serološku dijagnozu fungalnih infekcija. proizvodi koji se prave za kliničko tržište se isporučuju u skladu sa Evropskom IVD direktivom i nose CE znak. 2..ID kompanija sa sedištem u Engleskoj i bavi se razvojem. proizvodi i distribuira svoje proizvode iz sedišta u Bury-u. Sopstvenim istraživačkim radom Microgen Bioproducts Ltd. LabM LabM karakteriše veliki izbor suvih hranljivih podloga u pakovanjima od 100g. posebno podloga za izolaciju i gajenje anaeroba. Mreža distributera širom sveta omogućava lokalnu prodaju i podršku.10kg i 25 kg • • • • • • • • • Hranljivi agar Hranljivi bujon Endo agar Mac Conkey agar Sabouraud maltozni agar Simmons citratni agar Brilijant zeleni agar Selenit bujon Sulfitni agar BRZI TESTOVI ZA MIKROBIOLOGIJU Microgen Bioproducts Ltd. 500g. Osnovan 1971. proizvodnjom i prodajom testova na polju kliničke.strana 21 POTROŠNI MATERIJAL ZA MIKROBIOLOŠKU LABORATORIJU FOODlab THE GATEWAY TO MICROBIOLOGY™ je specijalista u proizvodnji različitih tipova hranljivih podloga. Lancashire. UK. je privatna Microgen® Listeria . LabM već duže vreme uživa internacionalnu reputaciju zbog visokog kvaliteta svojih suvih hranljivih podloga. LabM je sertifikovan u skladu sa ISO 9001:2000 i ISO 13485 standardima kvaliteta. Ova kompanija razvija. je razvio širok dijapazon dijagnostičkih testova za identifikaciju bakterija Microgen® Staph .5kg. prehrambene i veterinarMicrogen® GN .ID ske dijagnostike.ID izolovanih iz širokog spektra uzoraka.5kg. identifikaciju virusa i širok izbor hromogenih podloga. ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji .

brzo i automatski detektuje rast velikog broja mikro-organizama. Mikroorganizmi koji se mogu detektovati: • Aerobni mezofilni mikroorganizmi • Psihrotrofni mikroorganizmi • Termofilni mikroorganizmi • Gram negativne bakterije • Enterobacteria • Enterococci • Lactobacilli • Coliforms • E. Elektronika i merna tehnika BacTrac-a 4300 omogućavaju visoku senzitivnost na mikrobne metabolite i dozvoljavaju merenja čak i u visoko selektivnim sredinama. BacTrac 4300. ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji .FOOD FOODlab BRZA MIKROBIOLOŠKA ANALIZA strana 22 Ultra brza mikrobiologija na bazi impedanse Bacteria Tracer. koje se mogu koristiti odvojeno ili zajedno. kako bi prikazali profil kontaminacije uzorka. metod merenja impedansom. na kome se zasniva rad i ovog aparata. da svaka karika u lancu snabdevanja razume i ispunjava svoje odgovornosti. Meri dve impedanse po uzorku . Esencijalno je. zbog čega je postao neprikosnoveni lider na tržištu. zato svako ko rukuje hranom zahteva da mu se posveti kompleksnija pažnja na individualnom nivou.M-vrednost koja se odnosi na promene u medijumu i E-vrednost koja se odnosi na elektroprovodljivost. Njegov inovativni metod merenja omogućava BacTrac-u široku upotrebljivost. kao i da može da se osloni na prethodni i sledeći korak u lancu.coli • Salmonella • Listeria • Staphylococcus aureus • Izazivači kvara piva • Clostridia • Aerobic spore forms • Bacillus cereus • Kvasac i plesan Primena: • Ukupan broj bakterija • Skrining patogena • Testovi sterilnosti • Identifikacija i nabrajanje indeksa – i indikatora organizama • Praćenje okoline • Testiranje efikasnosti konzervisanja • Inhibitorski testovi i mikrobiološki test • Procena sterilizacije • Inaktivacija • Skrining antimikrobnih agenasa i karakterizacija • Toksikološki i mutageni testovi • Testovi aktivnosti i vitalnosti Prednosti na prvi pogled: • Efikasan skrining metod • Automatizacija tradicionalne kultivacije • Brza detekcija • Jednostavno pripremanje uzorka • Visok prolaz uzorka • Kompletna dokumentacija i automatski izveštaj Na osnovu rezultata istraživanja u ovoj oblasti utvrđeno je da su edukacija o bezbednosti hrane i individualna svest najvažniji alati za osiguranje bezbednog proizvoda. s aspekta bezbednosti hrane. Poslednjih godina. pokazao se kao višenamenski i snažan.

kolonija može da se individualno odabere • Automatsko odvajanje kolonija daje tačne rezultate. ukupan broj mikroorganizama. bezalkoholnim pićima. plesni.strana 23 BRZA MIKROBIOLOŠKA ANALIZA FOODlab Ultra brza mikrobiologija na bazi protočne citometrije Iskustvo se ne može kopirati! Automatski mikrobiološki analizatori Flow cytometers • Rezultat za 24 sata • Smanjeno vreme dobijanja rezultata • Najbrži odgovor na kontaminaciju • Značajno smanjenje troškova skladištenja • Izbegavate prekid proizvodnje • Poboljšavate uslove za rad 3 nivoa automatizacije Bactiflow® Polu-automatski analizator 10 do 20 analiza/dna Bactiflow ALS® Potpuno automatizovan analizator 20 do 100 analiza/dan BactiFlow®ALS D-Count® Potpuno automatizovani sistem sa visokim analitičkim mogućnostima Chemunex brzi mikrobiološki analizatori dodaju vrednost svakom koraku svog procesa zahvaljujući aplikacijama posebno razvijenim za industrijske potrebe mikrobiologije. vodi. voćnim koncentratima. standardizovano brojanje i omogućava vam da sačuvate do 90% vremena! • Potpuno automatsko & brzo brojanje: Rezultati u roku od ± 1 sec po ploči • uživo. Enterobacteriaceae. mleku i fermentisanim mlečnim proizvodima. u punom koloru na ekranu slike sa kontrolom brojanja kolonija • Poluautomatski brojači na raspolaganju. D-Count® Prisustvo / odsustvo test na kvasce. Automatski brojač kolonija Kolor brojač kolonija štedi prostor i novac! Automatizovani brojač omogućava precizno brojanje kolonija po pristupačnoj ceni EasyCount 2 ® zahteva manje od jedne sekunde po Petri ploči. odabrati da li da broji na celoj ploči ili samo deo • Digitalna kolor video kamera EasyCount 2® ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji . za manje od 90 minuta u voćnim sokovima. svežem mesu i proizvodima od mesa.

Uzorak uzorka gom i zatim promešati.coli proizvodi galaktozidazu i glukuronidazu koje formiraju plave fluoroscirajuće kolonije u toku 28-48 sati.coli i Enterobacteriaceae u hrani i vodi.FOOD FOODlab MIKROBIOLOgIJA strana 24 PathoGel Ovaj test može da se koristi za polu-proizvode i gotove proizvode. E. koja formira plave kolonije u toku 28 sati. Pathogel ne zahteva Sipati (100 ml vode ili 100 ml razređene podešavanje pH vrednosti. E. • Detekcija tri grupe mikroorganizama sa jednim testom • Prisustvo/Odsustvo/Ukupan broj • Pojedinačni test u jednom koraku. bez pripreme uzorka Osetljivost Procedura Idealan za testiranje hrane i vode. autoklaviranje nije potrebno. Koliformne bakterije proizvode galaktozidazu. ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji . Postaviti kesicu Đus 3 ml 1 cfu/3 ml uspravno na stalak i inkubirati na 35°C za ukupan broj koliformnih bakterija Mleko 5 ml 1 cfu/5 ml (44°C za indikator fekalnog zagađenja) Voda 100 ml 1 cfu/100 ml BIO-SAFE Baktericidno sredstvo koje se nalazi na dnu kesice se rasprsne i inaktiviše bakterije. Prema tome. a ima sledeću osetljivost: hrane) u kesicu koja se zatvori. Princip Selektivna podloga sadrži gel koji imobilizuje bakterije. Pritisnuti Zapremina Nivo detekcije uzorak da bi prošao u odeljak sa podlo. E. Enterobacteriaceae razlaže podlogu usled čega se oslobađa vodonik sulfid i stvara se crni talog u toku 28-48 sati.coli Plava boja koja fluorescira Stvaranje vodonik sulfida Enterobacteriaceae Crno Coliform Plava boja koja ne fluorescira Biosafe Bakteriscidno sredstvo Patho gel je pojedinačni test za selektivno detektovanje i brojanje koliformnih bakterija.

ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji .coli • Jednostavna procedura – nema filtriranja ili pripreme uzorka Tačnost i laka upotreba Coligel sadži selektivnu podlogu obogaćenu ugljenim hidratima za detekciju koliformnih POZITIVAN POZITIVAN NEGATIVAN bakterija i E. Jednostavnost Coligel i E*Colite sadrže X-gal indikator koji daje indigo plavu reakciju. Podloga E*Colite ima odobrenje od EPA regulacije i zakona za podzemne vode za pijaću vodu. koliformne bakterije su prisutne. Pritisnuti uzorak kako bi prošao u odeljak sa podlogom.coli.coli. uzorak je pozitivan na koliformne bakterije.coli u 100 ml vode.coli u uzorku. površinska. otpadna. Ukoliko plavi-pozitivan uzorak nefluorescira. Ukoliko su prisutne plave mrlje i one ne fluorosciraju. Broj plavih mrlja jednak je broju koliformnih bakterija u uzorku. E*Colite je dostupan u novim bočicama sa skraćenim vremenom inkubacije (rezultati za E. Pijaća.coli Procedura Dodati uzorak vode ili razređeni uzorak hrane u kesicu i zalepiti je. treba nastaviti sa dodatnom inkubacijom još 20 sati (ukupno 48 sati). Očitavanje rezultata Ukoliko se pojave plave mrlje.coli Tačnost i laka upotreba E*Colite brzo detektuje koliformne bakterije i/ili E.coli u hrani i vodi. Pojava fluoroscirajuće plave boje posle 48 sati ukazuje na pozitivan rezultat na E. Plava boja ukazuje na Plava boja koja fluorescira Bez plave boje prisustvo koliformnih bakterija ukazuje na prisustvo E.strana 25 MIKROBIOLOgIJA FOODlab VIZUELNO OČITAVANJE E*Colite • Prisustvo/Odsustvo koliformnih bakterija i E. Broj plavih mrlja koje fluorosciraju nakon 48 sati jednak je broju E. a negativan je na E. reciklirajuća i voda za ispiranje testiraju se sa E*Colite testom. E*Colite sadrži selektivnu podlogu obogaćenu ugljenim hidratima za detekciju koliformnih bakterija i E. Inkubirati kesicu na 35°C 28 h.Coli u vodi. Ukoliko plave mrlje ne fluorosciraju nakon 48 sati.coli za 28 sati).coli. Podloga će automatski želirati. prisutna je E.coli u pijaćoj vodi • Jedinstvena samolepljiva kesica za jednokratnu upotrebu • Sadrži tiosulfat i baktericidno sredstvo • Lako očitavanje rezultata – razvijanje POZITIVAN POZITIVAN NEGATIVAN plave boje Plava boja ukazuje na Plava boja koja fluorescira Bez plave boje prisustvo koliformnih bakterija ukazuje na prisustvo E. koja je suprotna tradicionalnoj žutoj boji i olakšava očitavanje mutnog ili boje rđe i uzorka vode koji je kontaminiran heterotrofnim bakterijama.coli. Ukoliko plave mrlje fluorosciraju ispod UV lampe ukazuje na pozitivan rezultat na E. ColiGel VIZUELNO OČITAVANJE • Ukupan broj koliformnih bakterija i E. uzorak je pozitivan na koliformne bakterije. BIO-SAFE Baktericidno sredstvo koje se nalazi na dnu kesice inaktiviše bakterije te autoklaviranje nije potrebno. Očitavanje Ukoliko posle inkubacije uzorak postane plav. Ako pozitivan uzorak na koliformne bakterije fluorescira.coli. nastaviti sa inkubacijom dodatnih 20 sati (ukupno 48 sati). prisutne su koliformne bakterije. podzemna. Ako plava kesica nefluorescira posle 48 sati. a negativan na E.

potreba za ekonomski isplativom. Princip testiranja je isti za sva tri sistema. specifičnu podlogu za mikroorganizme. Engleska Kako su proizvođači hrane shvatili važnost monitoringa higijene u radnom okruženju kao deo dobre proizvođačke prakse. Ovaj sistem je u Bakterije koje smo pokupili sa radne skladu sa svim ISO standardima za kopovršine ili opreme u proizvodnji hrane ntrolu kvaliteta proizvodnje hrane vlažnim sterilnim brisom. unosi se u (ISO 18593:2004(E)). uzima se 18 do 24 sata na 35-37°C. Path-Chek Hiygiene Pathogen System. poslednjih godina postaje sve veća. Microgen Bioproducts. Microgen Bioproducts Ltd. jednostavnom za upotrebu i brzom kontrolom. zatim umnožavaju se što dovodi do promene se inkubira na odgovarajućoj temperaturi. Engleska je izašao u susret ovim potrebama i razvio novi sistem za detekciju patogenih mikroorganizama u proizvodnom okruženju. Coliformi i Salmonella.FOOD FOODlab MIKROBIOLOgIJA strana 26 dEtEkCIjA PAtoGEnA u RAdnoM okRužEnju Path-Chek Hiygiene Pathogen System. specifičnim hromogenim bujonom. ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji NEgATIVAN POZITIVAN Path-Chek Hiygiene Pathogen System postoji za tri vrste mikroorganizama: Listeria. Princip testiranja Tako pripremljena epruveta se inkubira Pomoću vlažnih sterilnih briseva. Ukoliko uzorak sa površine i unosi u epruvetu sa su u uzorku prisutni mikroorganizmi. detekcija manje od 1CFU na 10 cm² i visokim stepenom specifičnosti. Path-Chek Hiygiene Pathogen System Listeria Coliforms Osnovne karakteristike testa Testovi se karakterišu velikom senzitivnošću. Salmonella NEgATIVAN POZITIVAN NEgATIVAN POZITIVAN . boje podloge.

Visoka rezolucija displeja Navigacija Brzo skrolovanje i izbor menija Tastatura zaštićena futrolom Vodootporna i izdržljiva Konektor za punjač baterije RS232 Testovi za FireFly 2: Brzi ulaz brisa Bez poklopca ili reze Punjiva baterija Tastatura Izdržljivo kućište sa zgodnim dizajnom omogućava rukovanje jednom rukom USB Brzi prenos podataka do FireLink softvera PocketSwab Plus – detektuje ATP koji potiče od mikroorganizama i ostataka hrane/organskih nečistoća na površinama. FieldSwab TM TM ab FieldSw FieldSwab – je prvi ATP test bioluminiscencije namenjen za rad na površinama napolju. Robustan dizajn aparata omogućava rukovanje u najtežim uslovima.strana 27 HIgIJENSKI MONITORINg FOODlab ATP HIGIJENSKI MONITORING NAJVIŠEG STEPENA OSETLJIVOSTI FireFly 2 obezbeđuje brz I efikasan higijenski monitoring i sanitarnu efikasnost preko ATP-a. FieldSwab je stabilan na sobnoj temperaturi. Brisevi Pocket Swab su stabilni na sobnoj temperaturi ! ble Shelf Sta Watergiene – je brzi sanitarno/higijenski test koji se koristi za detekciju prisustva ATP-a koji predstavlja marker za biološku kontaminaciju vode i vlažnih površina. ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji .

razvojnim i istraživačkim laboratorijama. štiti merne instrumente od prašine. sačuvani u data collector-u i prebačeni na PC. a poseban značaj ima u prehrambenoj industriji jer obezbeđuje visok kvalitet hrane i njenu svežinu čime se postiže i odlično održavanje higijene. Pomoću TESTO-vih data logera. robusni i higijenski. kao i pH. Takođe se mogu očitati i pomoću programa za snimanje podataka na kompjuteru. u poziciji smo da Vam predočimo važnost interne kontrole temperature vazduha. SUPERLAB. prljavštine kao i od lomljenja pri padu. tačni i efikasni kao i lakoća korišćenja su atributi TESTO-vih proizvoda. ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji . Posle prodaje mi garantujemo korisniku brzu pomoć. tečnosti. zadaci dokumentacije podataka. zajedno sa TESTO-om . Ali to nije sve što TESTO nudi! TopSafe sigurnosni omotač. za kontinualan monitoring klime u pogonima fabrika. i već danas znamo šta će biti zahtevi potrošača u budućnosti i spremni smo da se suočimo sa njima.FOOD FOODlab K TEMPERATURNI MONITORINg strana 28 TESTO – MERNA TEHNOLOGIJA ontrola temperature prilikom proizvodnje hrane. temperature i relativne vlažnosti. nudi kompletne i konkretne konsultacije u vezi sa svim pitanjima merne tehnologije. Takođe može se prati što pruža još veći nivo higijene. Kombinacija znanja i iskustva garantuju da Vaš TESTO aparat prolazi svako upoređenje. Praktični. mogu biti lako ispunjeni. Idealan je za kontrolu kvaliteta u proizvodnim uslovima i uslovima skladištenja. u farmaceutskoj industriji. određuje njen kvalitet i podjednako je bitna kao higijena i ambijentalni uslovi držanja i čuvanja proizvoda. TESTO nudi najmodernije i najpraktičnije aparate za svakodnevno merenje i kako je u skladu sa zakonima o proizvodnji hrane. TESTO TESTO SAVERIS SAVERIS sistem za kontinualno praćenje vrednosti relativne vlažnosti i temperature vazduha uz dokumentaciju podataka ujedno pruža i mogućnost alarmiranja ukoliko parametri pređu zadate granične vrednosti. Temperatura i relativna vlažnost mogu biti zabeleženi iz časa u čas.

sa preko 200 mernih kanala. U slučaju prekoračenja graničnih vrednosti. a sama lokacija sonde se slobodno bira prema zahtevima korisnika. Srce ovog sistema je SAVERIS baza koja čuva 40.strana 29 TEMPERATURNI MONITORINg FOODlab Poseban značaj ovakvog sistema se nalazi u tome što pored sigurnog monitoringa temperature i relativne vlažnosti.000 vrednosti po jednom kanalu. ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji TESTO SAVERIS TESTO SAVERIS daje mogućnost postavljanja do 150 radio i eternet sondi u jednom sistemu. Alarm se oglašava i ukoliko se pojave prepreke. pruža mogućnost brzog i efikasnog reagovanja kako bi se bezbednosne mere i procedure izvršile bez odlaganja. TESTO SAVERIS radio sonde čuvaju podatke i šalju ih u centralnu bazu u jednakim vremenskim intervalima. ali podaci ostaju sigurno smešteni u memoriji same sonde. a ne korigovati uz velike troškove. Podaci se prebacuju iz baze na kompjuter pomoću posebnog programa koji konfigurišu sistem i čuva ih u svojoj bazi podataka. odakle se mogu povezati u bilo kom momentu u obliku tabele ili grafika. a opciono se šalje putem SMS-a ili releja na koji se priključuje transmiter za alarm. Baza i sonda su povezane dvosmernom transmisijom. alarm je vidljiv na displeju baze. Čak i bez uključenog kompjutera. rezervna baterija osigurava prenos alarma i onemogućava gubitak bilo kog podatka u slučaju nestanka struje. . Sada više nema potrebe za komplikovanim umrežavanjem i postavljanjem kablova. nezavisno od kompjutera. čime se osigurava beleženje podataka i omogućava interferencija sa drugim radio sistemima. U slučaju nužde. momentalno se uspostavlja radio link između sonde i baze. što je ekvivalentno mernom ciklusu na 15 minuta tokom cele godine. Šteta se mora izbeći.

crvena) ¾ LCD displej. tokom kojih nastaju različita jedinjenja (Totalne Polarne Materije .FOOD FOODlab TEMPERATURNI MONITORINg strana 30 Ubodni termometri Testo 926 – idealan partner u kuhinjama. imerzione/penetracione sonde za hranu i vazduh Mini infrared termometar Testo 805 – brzo meri temperaturu pristigle robe i efikasnost prilikom distribucije hrane ¾ Merni opseg: -25ºC do +250ºC ¾ Visoka tačnost ¾ Prikaz minimum/maximum vrednosti Opciono: Top Safe kućište Testo 265 Ulje za prženje tokom kuvanja konstantno podleže hemijskim reakcijama degradacije. ¾ Merni opseg temperature: -40ºC do +210ºC ¾ Merni opseg TPM : 0. restoranima ili u prehrambenoj industriji ¾ Merni opseg: -50ºC do +400ºC ¾ Multifunkcionalni displej ¾ Memorija minimum/maximum vrednosti ¾ Audio alarm Opciono: Top Safe kućište Opciono: radio sonda za bežično merenje Opciono: površinske. Elektronski tester jestivog ulja posebno izdvajamo.5% do 40% ¾ Dve slobodne izabrane granične vrednosti kvaliteta ¾ Funkcije alarma: 3 boje LED (zelena. hotelima. 2 linije ¾ Zaštitna kutija sa mogućnošću pranja ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji . žuta.TPM) koja utiču ne samo na izgled. ukus i kvalitet hrane već i na zdravlje potrošača. jer obezbeđuje za nekoliko sekundi pouzdane informacije o stepenu iskorišćenja ulja.

Temperatura i relativna vlažnost mogu biti zabeleženi iz časa u čas. kompost. ¾ Sakuplja podatke na licu mesta. seno. mogu biti lako ispunjeni. očitava i evaluira na PC-u Data loger temperatura i relativne vlage Testo 175-H2 ¾ Merni opseg : . silažu.000 očitavanja ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji .mini data logeri Set se sastoji iz mini data logera.1 °C 0. Testo 174 H/T . broj gornjih i donjih prekoračenja graničnih vrednosti ¾ Robusna sonda 1. držača za zid.strana 31 TEMPERATURNI MONITORINg FOODlab Data logeri Pomoću TESTO-vih data logera.5°C (-30 do +70°C) 0. zadaci dokumentacije podataka. 0. temperature i relativne vlažnosti.5°C (-20 do +70°C) Tačnost vage Tačnost temperature Rezolucija testo 174 T Karakteristike Opseg merenja Tačnost Rezolucija Vrednosti -30 do +70°C ± 0. sačuvani u data collector-u i prebačeni na PC.5 m za zemljište.20 ºC do +70 ºC ¾ 0 do 100% RH ¾ Operativna temperatura: . max/min vrednost.1°C Temperatura pri -30 do +70°C rukovanju Temperatura pri -40 do +70°C čuvanju Klasa zaštite Ciklus merenja Memorija IP20 1 min – 24 h (mogućnost selektovanja) 2 x 8000 očitavanja Temperatura pri -30 do +70°C rukovanju Temperatura pri -40 do +70°C čuvanju Klasa zaštite Ciklus merenja Memorija IP65 1 min – 24 h (mogućnost selektovanja) 16. bravice. testo 174 H Karakteristike Opseg merenja Vrednosti 0 do 100% RH (bez vodene pare u atmosferi) -20 do +70°C ±3% RH (2%RH do 98% RH) ±1 cifra +0. Takođe se mogu očitati i pomoću programa za snimanje podataka na kompjuteru.20 ºC do + 70 ºC ¾ Kapacitet memorije 16000 očitavanja ¾ Multifunkcionalni LCD displej vidljiv sa velike udaljenosti ¾ Mogućnost prenosa podataka na kompjuter Opciono: Softver sa USB-om ili printer Testo 575 daju brz dokaz o propisanim uslovima skladištenja ili uslovima proizvodnje. Temperaturni data loger Testo 175-T2: (unutrašnji ºC + spoljni ºC) ¾ Monitor prati 2 temperature simultano ¾ Daje brz pregled trenutnih mernih vrednosti ¾ Čuva zadnju vrednost. interfejsa sa konekcionim kablom i baterije. ComSoft 3 Basic softvera.1% RH.03% RH/K ±0. žito i sl.

FOOD FOODlab KONTROLA KVALITETA OTPADNIH VODA strana 32 SINONIM ZA ANALIZU VODE Vodeći svetski proizvođač aparata i instrumenata za analizu voda i SUPERLAB Vam nude: • Testeri MINI TEST i CHECKIT za brzo kolorimetrijsko određivanje na tenu različitih parametara (hlor. etaloniran od strane “Zavoda za mere i dragocene metale”. nitrati. 2. metoda a sam instrumet Vas vodi kroz analizu. kivetama i priborom.. Za sve ove analize možete koristiti vrhunske LOVIBOND tabletirane reagense ili svoje reagense. Komparator serije 2000 predstavlja instrument koji koristi individulano sertifikovane kolor diskove (šajbne) i može se koristiti u akreditovanim laboratorijama ali i onima kojima je to jedini instrument. fosfati. Sve analize su u memoriji i njihovim kodom sa tastature se ispisuje parametar. tablet reagensima. ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji . Prestankom postojanja firme HELLIgE. Isporučuje se u koferu sa kompletnim priborom i konekcijom za PC. • MultiDirect je multiparametarski fotometar namenjen analizi svih vrsta voda. 2 ili 3 parametra su brzi. • Fotometri LOVIBOND. Mogu biti namenjeni merenju jednog.. Na raspolaganju Vam je preko 60 kolor diskova za različite analize u različitim koncentracionim opsezima. namenjeni osnovnoj kontroli većeg broja parametara u vodi. gvožđe. Jednostavno rukovanje: Uzorak + tablet reagens = rezultat Komparatori LOVIBOND su podeljeni u dve kategorije: • ChecKit komparatori.. veoma jednostavni za rad i precizni. 3 ili više parametara. kivetama i uputstvom za rad. kiseonik. Namenjen je i terenskom i laboratorijskom radu. Posebno bi istakli CHECKit fotometar za boju vode. pH. Isporučuju se u koferu sa tablet reagensima. • Fotometri serije CHECKit za jedan. omogućavaju jednostavan i pouzdan rad na terenu i u laboratoriji. prema metodi.. kolor diskom (mogu se dokupljivati samo dodatni diskovi za druge analize). LOVIBOND je postao vodeći svetski instrument u komparatorskoj kolorimetriji.). opseg. Snabdeveni su komparatorom.

Sistem može biti sa 6 ili 12 mesta i dopunjuje ga izbor od 4 termostata sa hlađenjem različite veličine. 20 i 50mm kao i okruglih od 16 i 24mm. Svi merni parametri se mogu odštampati u GLP protokolu. SpectroDirect Vam nudi pomoć tokom svakog koraka analize čak i u pravljenju razblaženja. Sistem počiva na manometarskoj metodi ali za razliku od sličnih sistema ima daleko veću funkcionalnost. Softverski najjaci instrument u klasi. Sistem se sastoji od: • Fotometra PCChecKit COD • Termoreaktora sa 8 mesta • Stalka za kivete • Seta kiveta: 0-150mg/l. ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji R . 0-1500 mg/l i 0-15000mg/l SISTEM ZA ODREĐIVANJE BOD (BPK) azvojem novih rešenja kompanija Tintometar je tržištu ponudila najpouzdaniji sistem za kontrolu Biološke Potrošnje Kiseonika u otpadnim vodama. Tokom rada. Poseduje univerzalni držač kiveta od 10. korekcionim faktorima itd. u zavisnosti od broja mernih sistema u njemu. izboru metode. vrlo je jednostavan za rad i korisniku u svakom trenutku pruža informacije o trenutnom statusu merne glave. Skeniranje spektra i grafički prikaz sa stampom omogućava Vam i naprednije analize. trenutnoj vrednosti i vrednosti u prethodnom periodu.strana 33 KONTROLA KVALITETA OTPADNIH VODA FOODlab • SpectroDirect – VIS spektrofotometar za analizu voda sa preprogramiranim metodama za 40 parametara i 5 programa za definisanje od strane korisnika.. SISTEM ZA ODREĐIVANJE COD (HPK) O vaj kompaktan i jedinstven sistem prilagođen je brzoj i pouzdanoj analizi Hemijske Potrošnje Kiseonika i time je nezamenjiv u kontroli kvaliteta otpadnih voda.

¾ pri rešavanju problema koji se mogu javiti u toku rada ¾ pri redovnom održavanju i servisiranju instrumenata.. laminarne komore i komore za rad sa antibioticima. turbidimetri. gasni plamenici i električni sterilizatori EZA.. Analitički aparati i sistemi Kjeldhal sistemi. mašine za pranje lab. disocijatori tkiva. refraktometri. centrifuge. vakuum sušnice.. čileri. ¾ u procesu instalacije instrumenata. separacione kolone. mehaničke mešalice. grejna gnezda.. denzitometri. laboratorijski i farmaceutski frižideri i zamrzivači. elektrode i senzori. magnetne mešalice. kompresori. pipetori. uljana kupatila... Opšta laboratorijska oprema Destilatori.. mediapreparatori. fotometri. plameni fotometri. Danas je SERVICELAB u mogućnosti da Vam pomogne i odgovori na izazove savremene tehnologije. vlagomeri. peščana kupatila. uzorkivači vazduha. sorteri za imunoterapiju. IR spektrometri. osmometri. ELISA sistemi. falling number. oksimetri. membranska filtracija.. centrifuga po Gerberu.... dejonizatori. digitalne birete. PCR aparati.. peći za žarenje. anoxomat. šejkeri. inkubatori. sušnice. GC. Fotometrijska grupa Spektrofotometri. ELISA čitači. ¾ prilikom puštanja instrumenata u rad. hemijski analizator mleka i proizvoda. RO sistemi. aparati za celulozu.. vakuum pumpe. kondukometri. klima komore. titratori.posuđa. gelni dokumentacioni sistemi. vodena kupatila. autoklavi. ekstraktori po Soxletu. cirkulacioni termostati.. PCR kabineti. CO2 inkubatori. nabavka kvalitetne merne tehnike i godišnje obnavljanje sertifikata kako bi našim kupcima pružili što kvalitetnije usluge u oblasti kontrole i održavanja laboratorijske opreme.. sistemi za elektroforezu.. AAS... polarimetri. mlinovi. ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji . HPLC. UV lampe i sistemi. saharimetri.FOOD FOODlab SERVICELAB SERVISNA PODRŠKA strana 34 Sektor servisnog održavanja i tehničke podrške SERVICELAB je poseban deo u sistemu kompanije SUPERLAB i zadatak ovog sektora je da pruži punu tehničku i servisnu podršku svim prodajnim sektorima. Da bi ovaj zadatak što bolje ispunili posebna pažnja se poklanja na edukaciju kadra (obuke u inostranstvu). laboratorijski mikseri. sistemi za hidrolzu i digestiju. ultrazvučna kupatila. Inženjeri SERVICELAB-a su na raspolaganju da Vam pruže svu neophodnu pomoć od samog početka i to: ¾ kod pravilnog odabira i konfigurisanja instrumenata shodno Vašim potrebama. Elektrohemijska grupa pH metri. Optički aparati Mikroskopi. Uređaji za mikrobiološke laboratorije Brojači kolonija. kolorimetri. denzitometar po Mc Farlandu.. glutomatic system. Uređaji za kontrolu u prerambenoj industriji Krioskop. Mehanički laboratorijski aparati Vage. Medicinski uređaji Merni instrumenti Elektromedicinski uređaji Oprema za monitoring. viskozimetri. peristaltičke pumpe. inkubatori sa hlađenjem. tresilice. perisatltičke pumpe.. fermentori i bioreaktori. rotacioni vakuum uparivači. Termički laboratorijski aparati Grejne ploče.

talasna dužina) za etaloniranje spektrofotometara. gLP i gMP standardima. bimetalnih termometara. kalibracionih kupatila. ¾ Opseg akreditacije u kome se vrši etaloniranje vaga je do 150kg. 2008. elisa čitača. kolorimetara. Laboratorija za etaloniranje optičkih veličina (apsorbancija/propustljivost. biohemijskih analizatora i kolorimetara. termoparova. ¾ Svi etaloni su sledljivi do nacionalnog i/ili inostranog refrentnog standarda.strana 35 METROLOŠKA LABORATORIJA FOODlab METROLAB accredited laboratory ISO 17025 Laboratorija za etaloniranje merila mase ¾ Laboratorija METROLAB je od strane ATS-a akreditovana po SRPS/ ISO17025:2006 za merila mase sa neautomatskim merenjem. fotometara. Laboratorija za etaloniranje termodinamičkih veličina . PIPETORI. Laboratorija za etaloniranje analitičkih instrumenata Laboratorija za etaloniranje pH metara. Laboratorija za etaloniranje merila zapremine AUTOMATSKE PIPETE. BIRETE. ODMERNE TIKVICE). DIgITALNE BIRETE I MERNO LABORATORIJSKO POSUĐE (PIPETE.1 koji je izdat od strane EURAMETA (Evropsko udruženje nacionalnih metroloških instituta). godine laboratorija Metrolab akreditovala se prema standardu ISO 17025:2006 za etaloniranje vaga sa neautomatskim funkcionisanjem. otpornih termometara. ¾ Laboratorija je odgovorna za izdavanje Uverenja o etaloniranju (Calibration certificate) u kome je izveštaj o mernoj nesigurnosti. konduktometara i turbidimetara. Laboratorija za etaloniranje termodinamičkih veličina . električnih simulatora temperature.2 Laboratorija za etaloniranje digitalnih termometara. temperaturnih komora sa kontrolom temperature i relativne vlažnosti. indikatora. staklenih termometara. ¾ Postupak po kome se izvodi etaloniranje je opisan u priručniku EURAMET/cg-18/v0.1 Laboratorija za etaloniranje temperaturnih komora sa kontrolom temperature. ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji . ¾ Uverenje o etaloniranju su u skladu sa ISO.

stolove za vagu. 5.. Milankovića 25 11070 Novi Beograd Tel. ¾ GS/CE oznaka. Kancelarijski i školski nameštaj.. 9. Sudopere sa keramičkim kadicama domaće proizvodnje ili sa kadicama od INOX lima.rs www. 6. bez iznošenja kontejnera iz sigurnosnog ormana. 4. staro za novo.super-lab. Reparaciju laboratorijskog nameštaja. Police za reagense i police za sušenje laboratorijskog posuđa. nudi sledeće proizvode i usluge: 1.FOOD FOODlab SIgURNOSNI ORMANI / LABORATORIJSKI NAMEŠTAJ strana 36 DUPERTHAL sigurnosni ormani uz korišćenje MediaManagement sistema Bezbedno korišćenje (istakanje) hemikalija. prema DIN EN 14470-2. NEW PROJEKTOVANJE I IZRADA LABORATORIJSKOg NAMEŠTAJA LABOBNOVA proizvođač laboratorijskog nameštaja sa tradicijom proizvodnje od pola veka. SUPREAME line Sigurnosni ormani za čuvanje boca pod pritiskom ¾ Testiranje u skladu sa DIN EN 14470-2 na zvanično akreditovanim institutima za ispitivanja (TOV SUD. Izvođenje kiselootpornih ventilacionih vodova za digestore po sistemu ključ u ruke. tehničkih gasova i električne energije. staklenim ili ustakljenim vratima kao i stalaže. R R INSPIRISAN KVALITETOM M.000 . Instalacije koje se koriste za dovod vode. Digestore. pokretne stolove. IFT Rosenheim). 7. komprimovanog vazduha.centralne) 2. Radne stolove (jednostruke ili dvostruke .com INSPIRISAN KVALITETOM 3. 3./Fax 011 22 22 222 E-mail: superlab@EUnet. 8. ¾ Klasifikacija Tip G30 ili Tip G90 u zavisnosti od stepena otpornosti u otvorenom plamenu. Ormane sa punim.