R

INSPIRISAN KVALITETOM

PONUDA OPREME ZA KONTROLU KVALITETA U ŽITO-MLINSKOJ INDUSTRIJI

Tuttnauer
Your Sterilization & Infection Control Partner

M. Milankovića 25, 11070 Novi Beograd T el./Fax 011 22 22 222 E-mail: superlab@EUnet.rs www.super-lab.com

FOOD FOODlab

UZORKOVANJE

strana 2

UZIMANJE UZORAKA HRANE ZA LABORATORIJSKO ISPITIVANJE
Prema kriterijumima o bezbednosti pzoizvoda, hrana ne bi smela da sadži patogene mikro-organizme ili toksine u količinama za koje postoji verovatnoća da će izazovati oboljenje kada se konzumira. Uzorkovanje u velikim prerađivačkim pogonima se radi: Na početku proizvodnje; Tokom proizvodnje; Na kraju proizvodnje; U vreme isporuke; Na kraju roka trajanja u simuliranim uslovima prodaje. Razlozi uzorkovanja hrane, kako u pogonu, tako i na terenu su sledeći: • Ocena bezbednosti (zdravstvene) ispravnosti hrane. • Kontrola kvaliteta i određivanje trajnosti proizvoda. • Kontrola higijene proizvodnje i uslova skladištenja hrane. • Sumnja da je posle konzumiranja neke hrane došlo do pojave alimentarnih oboljenja Uzorci namirnica se uzimaju radi: • Senzorne ocene; • Ispitivanje sastava; • Mikrobiološka ispitivanja; i • Utvrđivanje hemijskih zagađivača. Uzorke uzimaju radnici zaposleni u organu uprave nadležnom za vršenje nadzora nad zdravstvenom ispravnošću namirnica (veterinarski inspektor) u prisustvu vlasnika ili drugog lica koji samostalno učestvuju u proizvodnji ili prometu namirnica. Kriterijumi koje mora da zadovoljava pribor za uzorkovanje: • Pribor za uzimanje uzoraka treba da bude izrađen od nerđajućeg čelika. • Površine pribora za uzimanje uzoraka treba da budu glatke i lake za pranje. • Uglovi treba da budu zaobljeni. • Pribor pre uzimanja uzoraka treba da bude suv. Posude za uzimanje uzoraka treba da su: • Izrađene od stakla, metala (nerđajući čelik) ili plastičnih materijala; • Neprozirne; • Čiste, suve ili sterilne. Od namirnica koje se nalaze u vrećama, buradima, sanducima ili drugim sličnim velikim sudovima, uzorci se uzimaju sa vrha, iz sredine i sa dna ambalažne jedinice u kojoj se nalaze. Ako su te namirnice nehomogene uzimaju se posebni uzorci od svakog homogenog dela i postupkom četvrtanja dobiva prosečan uzorak za ispitivanje.

ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji

strana 3

UZORKOVANJE

FOODlab

UZIMANJE UZORAKA
Uzorkovanje je bitna faza u procesu određivanja kvaliteta sirovine. Na pravilno uzetom uzorku se vrši niz laboratorijskih analiza na osnovu kojih će se odrediti način njenog skladištenja i prerade što će omogućiti da gotov proizvod bude ujednačenog kvaliteta. Glavni problem uzorkovanja je neujednačen kvalitet žitarica u celokupnoj količini. Cilj sakupljanja uzoraka je da se uzme reprezentativni deo od celokupne količine žitarica što se obično radi prikupljanjem što većeg broja pojedinačnih uzoraka. Na ovaj način je veća šansa da će se sakupiti žitarice različitog kvaliteta. Pravilno uzorkovanje je posebno važno za niz analiza kontrole kvaliteta – određivanje procenta zaraženih žitarica plesnima, određivanje sadržaja vlage, proteina, masti itd. Ukoliko uzorkovanje nije pravilno urađeno, nećemo dobiti realnu sliku kvaliteta dopremljenih žitarica. Najbolje je uzeti male uzorke sa što više različitih mesta u silosu, iz kamiona i iz različitih skladišnih prostora. Sondama se mogu uzimati uzorci duboko u žitaricama. Glavna preporuka je da se veći broj uzoraka pomeša u jednoj kofi, a zatim iz nje uzme jedan uzorak koji će se odneti u laboratoriju na analizu. Cilj pripreme uzorka je da se napravi jedan uzorak koji će u što većoj meri biti ujednačen u pogledu kvaliteta. Za uzorkovanje se koristi veliki broj različitih šila i sondi koje su deo standardne ponude SUPERLAB-a. Pojedinačne uzorke proizvoda treba uzimati po celoj dubini sloja (iz sredine i iz svakog ugla) ili iz tri sloja ako se uzorak uzima iz vreće (sa vrha, iz sredine i sa dna). Broj uzetih pojedinačnih uzoraka zavisi od vrste proizvoda, njegove mase, veličine ambalažne jedinice i proizvedene količine.

ŠILA
Pri uzorkovanju praškaste i sitnozrnaste robe se koriste šila. Potrebno je zabosti šilo u džak pod uglom od 35-40º tako da roba sama ističe kroz šilo u unapred postavljenu vrećicu. Blagi konus na vrhu omogućava da šilo pri uzorkovanju ne cepa džak. Šila se proizvode prečnika od 10 do 28 mm, a dužine do 500 mm ili u zavisnosti od potreba potrošača.

SONDE
Sonda za uzorkovanje se koristi za zrnastu robu do veličine kukuruza i lešnika, kao i sve vrste praškaste robe. Postavljanjem pregrada unutar otvora cevi možemo da dobijemo poprečne uzorke po slojevima džaka ili kontejnera što je prednost ovog uzorkivača. Kada nema pregrada, dobijamo prosečan uzorak.Standardne dimenzije sonde su: prečnik 38 mm, a dužina 1300 mm, a proizvode se u mnogim drugim dimenzijama i sa različitim brojem otvora u zavisnosti od toga da li se radi o praškastom, sitnozrnastom ili krupnozrnastom materijalu.

KESE ZA UZORKOVANJE
Uzorci sirovine i gotovog proizvoda koje smo uzeli za laboratorijsko ispitivanje se stavljaju u čiste i suve plastične vrećice koje su nepropustljive za vlagu i vazduh. Upakovani uzorci moraju da imaju deklaraciju koja sadrži detaljne podatke o uzorku, mestu i načinu uzorkovanja i licu koje je vršilo uzorkovanje. Standardne kese za uzorkovanje su zapremine 385ml i 710ml proizvođača NASCO. Sve kese za uzorkovanje su sterilne, proizvedene od najkvalitetnije plastične mase. Zatvaraju se uz pomoć klip zatvarača koji obezbeđuje čuvanje celokupne zapremine uzorka bez curenja i rasipanja. Kese se postavljaju u stalak sa jednim ili deset mesta koji je vrlo praktičan i omogućava držanje kesa na jednom mestu. Ako se određuje vlaga proizvoda, preporučuje se da se koriste dve kese čime se postiže apsolutna hermetičnost.
ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji

Endecotts je razvio širok spektar modela šejkera za sve tipove sita i uzoraka. što zadovoljava tri esencijalne karakteristike dobrog šejkera: efikasno prosejavanje do krajnje tačke. Minor. dugovečnost opruga. Octagon 2000. idealan za teren i separacije glomaznih uzoraka u teškim uslovima bez gubitaka u performansama. preporučujemo stereo mikroskop model LAB-1 italijanskog proizvođača Optika. Zahvaljujući bogatom proizvođačkom iskustvu Endecotts je tokom 70 godina izgradio zavidnu reputaciju u polju sigurnosti i kvaliteta. odozgo i odozdo ili samo odozdo. Binokularna glava može da se rotira za 360 stepeni. Sledeći inženjerski standardi su učinili Endecotts proizvođačem najkvalitetnijih šejkera i najfinijih test sita: brzo spajanje aparature. Sa dodatnim okularima uvećanja 20X postiže se ukupno uvećanje do 80X. efikasno izbegavanje blokiranja otvora sita. ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji . moćan šejker specijalno dizajniran za testiranje velikih količina uzoraka na sitima prečnika 450 mm. konzistentni pritisak. Binokularni mikroskop poseduje objektiv uvećanja 20X do 40X poseduje okulare sa širokim vidnim poljem. filtera i druge laboratorijske opreme. Svaka faza proizvodnje podrazumeva detaljnu inspekciju proizvoda baziranu na najnovijoj kompjuterskoj. Endecotts je razvio tehnologiju sejanja tako da se uzorak vibrira i rotira preko celokupne površine sita tako da se prosejavanje aktivno vrši preko maksimalnog broja otvora tokom minimalnog vremena. vodećeg svetskog proizvođača kvalitetnih laboratorijskih tresilica. EFL 2000. a postoji mogućnost izbora svetla odozgo. Koristi se u laboratorijama i insitu. Pažljivo proučavanje je dovelo do dizajna koji osigurava određeno kretanje uzorka preko otvora sita. rešenje za brzo i efikasno sejanje po pristupačnoj ceni. svetlosni izvor je halogena sijalica. nudi odličnu kontrolu i maksimalnu efikasnost. Powermatic. Idealan za laboratorije ili primenu u pogonu jer je kompaktan i pokretan (težak samo 17 kg). Predstavljamo Vam Endecotts. digitalni šejker visokih performansi. ODREĐIVANJE MEHANIČKIH NEČISTOĆA ZRNA Da bi se odredilo prisustvo mehaničkih nečistoća. sita.FOOD FOODlab ODREĐIVANJE NEČISTOĆE strana 4 LABORATORIJSKE TRESILICE I SITA Razvoj tehnologije i sve viši kriterijumi kontrole kvaliteta stvaraju u laboratorijama koje se bave separacionim metodama i analizama frakcija potrebu za modernim tresilicama i sitima izuzetno visokog kvaliteta. optičkoj tehnologiji. dostizanje krajnje tačke u najkraćem mogućem intervalu i ponovljivost rezultata. Pruža veoma tih rad i lak je za održavanje. Specijalno dizajniran i proizveden kako bi pružio inženjerska rešenja koja obuhvataju mnoge karakteristike većih i skupljih modela. Prevazilazi probleme laganih šejkera koji prilikom rada sa masivnim uzorcima daju slabe rezultate i performanse.

AC i DC prenosne kitove ¾ Opcione unutrašnje dopunjive baterije ¾ 6-C rad sa suvom baterijom na standardnim verzijama ¾ Zadnje osvetljenje sa velikim kontrastima na ekranu LCD-a.modularna industrijska vaga Pametna kombinacija funkcionalnosti. zbog fleksibilnijih mogućnosti kačenja na konzole podesive pod uglovima. T51XW nerđajući čelik IP66 indikator sa izmeštenom prednjom zaštitom. svakodnevno merenje uz najširu laboratorijsku.strana 5 ODREĐIVANJE NEČISTOĆE FOODlab Analytical and Precision Balances PioneerTM Series . preciznosti i izdržljivosti ¾ Najviše što možete da dobijete od industrijskih vaga ¾ Ugrađeni RS232 bidirekcioni interfejs i spoljni ulaz. OHAUS-ov Pioneer nudi jednostavnu vagu za sve Vaše potrebe. Od nerđajućeg čelika .Tasovi od nerđajućeg čelika sa “oformljenom i zavarenom” pločom. ¾ Pokretna vrata omogućavaju lak pristup i lako čišćenje ¾ Prednji indikator nivelacije osigurava preciznost ¾ Mogućnost regulisanja okoline za rad u praktično svim uslovima ¾ Dodata flekisibilnost mogućim opcijama DEFENDER 5000 . plus trobojni LCD čekvej i podesivi biper ¾ Dostupne su dve verzije: Standardna . Plastični indikator T51P ABS sa izmenjivim prednje-zadnjim kućištem. uz opcioni. OIML R60 odobrene IP67 aluminijumske unosne ćelije. ofarbani čelični stubovi. industrijsku i edukacionu primenu. drugi RS232. RS422/485.analitičke i precizne vage Najbolje vage za standardna merenja! OHAUS Pioneer serija analitičkih i preciznih vaga je dizajnirana za osnovno.Ram i tas od nerđajućeg čelika sa OIML R60 odobreni IP67 nerđajućom čeličnom unosnom ćelijom. Sa pravom kombinacijom karakteristika i performansi. ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji .

može da se koristi za merenje u polju. ovas.1%. gorušica i soja ¾ Poseduje automatsku temperaturnu kompenzaciju ¾ Radni opseg: 8-35% vlage. finskog proizvođača Farmcomp! ¾ Namenjen je za merenje sadržaja vlage u žitaricama ¾ Digitalni displej za 13 različitih kultura kao što su: pšenica. ječam. Engleska SINAR AP 6060 je portabl vlagomer koji meri sadržaj vlage.5% ¾ Težina 1. silosima i laboratorijama ¾ Vlagomer je tipski odobren od Saveznog zavoda za mere i dragocene metale. suncokret. mak. raž. repica. kukuruz. ¾ Vrlo je jednostavan za upotrebu – posle punjenja ćelije i izbora odgovarajućeg programa. skladištima. kumin. Finska N ajprodavaniji portabl vlagomer Wile-55.FOOD FOODlab ODREĐIVANJE SADRžAJA VLAgE strana 6 WILE 55 Portabl vlagomer model WILE-55. Neki od najpoznatijih korisnika: Nestle BOCM Paul’s Mars Kraft Jacob Zeneca Quacker Oats Cargill Western Australia Grain Board Cadbury Schweppes CP Mills British Seed House Nairobi Tea&Coffe ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji . zob. Farmcomp. Napomena: vlagomer se isporučuje žigosan od Direkcije za mere i dragocene metale SINAR 6060 Portabl vlagomer SINAR AP 6060.5kg ¾ Temperatura skladištenja: -15ºC do +55 ºC ¾ Vlagomer je tipski odobren od Saveznog zavoda za mere i dragocene metale. vrednost se očitava za 6 sekundi ¾ Tehnologija dozvoljava korišćenje celog zrna bez mlevenja odnosno pripreme uzorka ¾ Precizan na 0. radi na principu kapacitivnosti ¾ Ima mogućnost analize do 7 vrsta uzoraka kao što su: kukuruz. tritikale. ječam. seme uljane repice i suncokret ¾ Sa težinom manjom od 2kg i mogućnošću korišćenja baterija. hektolitarsku masu i temperaturu. raž. za uljana semena 6-25% ¾ Meri sadržaj vlage sa tačnošću od ±0. grašak.

Nova ćelija je malo veća u odnosu na stariji model 5100 što omogućava dobijanje reprezentativnijeg uzorka. P Silosni vlagomer Aquamatic 5200. pouzdanost. Tačni rezultati na svežim uzorcima: Stariji model vlagomera je očitavao za 1% niži sadržaj vlage kod uzoraka koji su stizali pravo sa polja. Poboljšani mehanizam utiče na bolju ponovljivost. čine AM 5200 pravim izborom u prometu žitarica. Sve zajedno je uticalo na povećanu tačnost i dobijanje vlagomera sa izuzetnom ponovljivošću. Savremena tehnologija: upotreba visoke frekvencije. ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji . Novom tehnologijom primenjenom pri konstrukciji Aquamatic-a na bazi prodora visokofrekventnih talasa (150 MHz) kroz celo zrno omogućava se određivanje sadržaja vlage u celom zrnu bez uticaja površinske vlage i mehaničkih nečistoća. Izvanredna tačnost: izvanredna tačnost i ponovljivost se dobijaju upotrebom više frekvencije od 150 MHz. pregled rezultata i ažuriranje preko USB memorije utiče na fleksibilnost i jednostavnost u upotrebi. peciva. Snabdeva organizacije koje se bave trgovinom i uzgajanjem žitarica. testenina. izrađena od aluminijuma. Rezultati se na displeju dobijaju za manje od 10 sekundi. Švedska Aquamatic 5200 je Perten-ov vlagomer druge generacije sa visokofrekventnim talasima. uljarice. Novi model aparata je usavršen u odnosu na stariji 5100 u svakom aspektu – tačnost. ponovljivost. stočne hrane. hrane za kućne ljubimce. pasulj. seme … Vlagomer se koristi za merenje sadržaja vlage. stočne i druge hrane i ima veliku ponudu analitičke opreme za ove industrije. Jednostavno rukovanje: Veliki „touch screen” u boji olakšava rukovanje. Unošenje identifikacionog broja uzorka. specifične težine i temperature uzorka. prebacivanje podataka putem USB-a i ažurirani UGMA.strana 7 ODREĐIVANJE SADRžAJA VLAgE FOODlab AQUAMATIC 5200 erten je ekspert u kontroli kvaliteta žitarica. Merna ćelija je robusna. Može da se koristi kao samostalna jedinica ili da bude integrisan na automatski sistem testiranja. Koristi se za široku grupu proizvoda kao što su: žitarice. uljarica. mlinove. Perten Instruments. sočivo. proizvodnjom hleba. Brza analiza: sipanje uzorka u mernu ćeliju AM 5200 automatski pokreće analizu. brašna. proizvođače snek proizvoda.

. ¾ Sve žitarice i uljarice: Perten nudi spremnu kalibraciju za široku lepezu žitarica i uljarica svih geografskih područja. sačma ¾ Uzorak se stavlja u petri šolju koja rotira u toku analize da bi se skenirala što veća površina uzorka tako da se uzorak snima u potpunosti ¾ Broj skeniranja: oko 100 spektrova u sekundi ¾ Rad na uređaju dodirom ekrana rukom (touch-screen) ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji DA 7200 . uljarice.Prednosti: ¾ Precizna. proteina. Dobijeni rezultat je izuzetno tačan. skrob. Brzi analizator DA 7200 Uređaj najnovije generacije. energije. semenke zrna. poluproizvoda kao i sirovine za isti. gluten.. Švedska Opis . OIML RI 59 ¾ Standardizacija instrumenta: Osigurava da sve jedinice daju iste rezultate za iste uzorke. Karakteristike: IM 9200 Vreme analiziranja: 40 sekundi Opseg talasnih dužina: 1100 do 1400 nm Integrisan štampač Port: USB i serijski Proizvodi: sva zrna. masti/ulje. INFRAMATIC 9200. ¾ Potpuna mrežna povezanost: sa integrisanim modemom i menijem za mrežnu podršku. ¾ Rezultati za 6 sekundi što omogućava analizu nekoliko uzoraka u minutu ¾ Bez pripreme uzorka ¾ Mogućnost određivanja vlage. a pre svega brzo dobijen.FOOD FOODlab BRZI ANALIZATORI strana 8 BRZI ANALIZATOR ŽITARICA I ULJARICA (CELO ZRNO). celuloze. brza analiza: merenje za 40 sekundi pokriva čak 100 pod uzoraka. specifična težina. nezavisno od temperature uzorka i ambijenta. tvrdoća . grašak. W vrednost. slad. čiji se rezultati uprosečuju. vlaga. ¾ Parametri koji se ispituju: proteini.. a ostatak se reflektuje i meri talasna dužina. ponovljiv. uključujući uzorke koji sadrže visok procenat vlage. ¾ Proizvodi u kojima se vrše analize: sve vrste žitarica. ostali sirovi materijali. aktivan je u svakom delu sveta. najbrži i sa najvećim opsegom NIR analizator predviđen za analizu svih vrsta uzoraka – gotovog proizvoda. masti/ulja.. ¾ Integrisana specifična težina: prati zavisnost specifične težine i NIR parametara. skroba. uljarice. ¾ Odgovara internacionalnim standardima kao što su AACC 39-25. PERTEN. pasulj. Uređaj radi na principu osvetljavanja uzorka pri čemu uzorak apsorbuje deo svetlosti (u zavisnosti od sastava uzorka).

NIR analize (određivanje proteina.. kvaliteta glutena.. ¾ Mlevenje uzorka do 25% vlažnosti adekvatnim izborom brzine protoka ¾ Sigurnosno isključivanje motora u slučaju da su vrata otvorena ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji . određivanje broja padanja. celuloze. NIR. vlage. Glutomatic.800 obrtaja u minuti LM 3310 LABORATORIJSKI MLIN MODEL 3310 ¾ Mlin sa diskovima ¾ mlevenje bez gubitka vlage – dizajn diskova i brzina mlevenja minimalizuju razvijanje toplote ¾ mogućnost podešavanja diskova radi podešavanja veličine čestica uzorka ¾ količina uzorka je 5-50 g za standardne analize i 10-15 g za određivanje vlage ¾ mlin ima AACC standard br. masti.PRIPREMA UZORKA strana 9 FOODlab LM 120 LABORATORIJSKI MLIN MODEL 120 ¾ Mlin čekićar ¾ Projektovan za mlevenje zrna žita sa procentom vlage do 25% ¾ Uzorak prolazi kroz sito tako da se dobija fini. 55-30 ¾ uzorak se sakuplja u čašu od 250 ml ¾ prečnik diska 75 mm LM 3100 LABORATORIJSKI MLIN. pepela. homogenizovani uzorak pripremljen za npr. MODEL 3100 ¾ Mlin čekićar ¾ Samo-čišćenje: aparat je dizajniran tako da ciklon smanjuje potrebu za čišćenjem između uzoraka .filter vrećica na izlazu i ciklonski tok strujanja uslovljavaju minimizovanje oslobađanje prašine ¾ Zvučno neprobojna obloga smanjuje nivo bučnosti ¾ Veliki kapacitet uzorka smanjuje grešku uzorkovanja ¾ Dobija se homogena veličina čestica potrebna za rad aparata: Falling Number.) ¾ Uzorak se skuplja u filter kesi ¾ Kapacitet je 300 g za 30-50 sekundi u zavisnosti od sadržaja vlage ¾ 16.

ICC. Manje od 5% proklijalih zrna. Rezultat se izražava kao vreme u sekundama koje je potrebno mešalici viskozimetra da pređe put do dna viskozimetarske tube i da se vrati natrag kroz vrući vodeni gel brašna koji se rastvara. ISO/DIS ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji . Aktivnost alfa-amilaze ima veliki uticaj na kvalitet hleba i testeničarske proizvode. Metod je nazvan po autoru – Hagbergov broj padanja. 1960. brašnu i drugim proizvodima koji sadrže skrob. ISO/DIS FN 1700 FN 1900 FALLINg NUMBER 1900 – dva radna mesta ¾ Prednosti: Uštedite izbegavanjem mešanja proklijalih i zdravih zrna ¾ Optimizacija smeše: napravite smešu žitarica ili brašna da biste stvorili proizvod specifičnih karakteristika ¾ Lak za upotrebu: pouzdano može da ga koristi netehničko osoblje ¾ Pouzdanost: robustan dizajn ¾ Korekcije: Automatsko preračunavanje rezultata broja padanja ¾ Bez kalibracije: merena vrednost je vreme (sekunde) tako da nije potrebna kalibracija. FN 1500 FALLINg NUMBER 1500 – jedno radno mesto ¾ Detekcija oštećenih zrna ¾ Kontrola obrade kako bi se dobio što kvalitetniji finalni proizvod ¾ Prikaz rezultata na displeju i štampaču ¾ Unapređena pouzdanost analize pomoću automatske kontrole nivoa vode ¾ RS-priključak ¾ Dimenzije: 500x 290x 360 mm ¾ Težina: 12 kg Zvanično odobrenje: Međunarodni standardi i preporuka kao što je AACC. ICC. ICC. pomešanih sa 95% zdravih može da učini celokupnu mešavinu neprihvatljivom.5 kg Zvanično odobrenje: Međunarodni standardi i preporuka kao što je AACC. ISO/DIS FALLINg NUMBER 1700 – dva radna mesta ¾ Udvostručena produktivnost ¾ Jednostavna i brza procedura ¾ Manji troškovi eksploatacije ¾ Automatska rekalkulacija rezultata Broja Padanja ¾ Kontrola sistema mikroprocesorom za dvojne analize sa automatskim početkom i displejem rezultata ¾ Dimenzije: 570x 370x 210 mm ¾ Težina: 17.FOOD FOODlab METODA BROJA PADANJA strana 10 Aktivnost alfa-amilaze u žitaricama Falling Number je međunarodni industrijski standard koji definiše aktivnost alfa-amilaze u žitaricama. godine g-din Hagberg je definisao metod po kome se relativno brzo i lako određuje aktivnost ovog enzima. Ovo štedi vreme korisniku i obezbeđuje tačno i pouzdano merenje Zvanično odobrenje: Međunarodni standardi i preporuka kao što je AACC.

rastegljivosti i moći proizvodnje i zadržavanja gasa.strana 11 ODREĐIVANJE SADRžAJA gLUTENA FOODlab ODREĐIVANJE SADRŽAJA GLUTENA Gluten predstavlja u vodi nerastvorljive proteine pšenice. Poseduje zvanična odobrenja: AACC br. glutomatic System se sastoji od :  glutomatic 2200  Centrifuge 2015  glutork 2020 gLUTOMATIC 2200 – sistem sa dva radna mesta  Prilagodnjiva metoda: meri kako mlevene žitarice tako i brašno  Laka priprema uzorka: nije potrebno kondicioniranje uzorka Glutomatic 2200  Brza analiza: kompletan test traje manje od 10 minuta i Centrifuga 2015  Jednostavan za rukovanje. pšenici. odnosno brašna i čini njihovu osnovnu komponentu.glijadin i glutenin. Pertenova metoda Gluten Index je svetski standardni test za određivanje kvaliteta i kvantiteta glutena u brašnu. a zaostaje gumasta masa glutena.38-12. ICC br. zadržavanje gasa. automatizovan  Robustan dizajn aparata obezbeđuje upotrebu u silosima ili na otkupnim mestima  dimenzije: 330x350x320 mm  težina: 24 kg  Zvanična odobrenja: AACC br. Glutomatic test meri Gluten Index koji karakteriše snagu glutena. Ispiranjem testa i mehaničkim pritiskom testo se oslobađa rastvorljivih sastojaka i skroba. širenje i na krajnji kvalitet pečenja.38-12. sposobnost da se formira nelepljivo testo. durumu i krupici. ISO 7495 gLUTORK 2020        Određivanje sadržaja suvog glutena za 4 min Jednostavan za rad Minimalna priprema uzorka Brz i automatski Simultano određivanje kvantiteta i kvaliteta glutena dimenzije: 190 x 250 x 100 mm težina: 2 kg Glutork 2020 ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji . Osnovu glutena čine nerastvorljive u vodi. na njegovoj elastičnosti. Kvalitet i kvantitet glutena utiču na elastičnost testa. ICC br.155 i 158.137/1. složene belančevinaste materije . Sa povećanjem sadržaja glijadina povećava se rastegljivost lepka i obrnuto. da se održi željena čvrstina testa i da se postignu konstantne karakteristike kuvane paste su pod uticajem karakteristika glutena. Takođe. Njegova svojstva određuju karakteristike testa i utiču na kvalitet krajnjeg proizvoda.137/1.155 i 158. ISO 7495. sadržaj vlažnog i suvog glutena i moć vezivanja vode. a promenom odnosa među njima menjaju se i svojstva lepka. Među ovim proteinima postoji čvrsta fizičko-hemijska veza. Kvalitet pšenice se zasniva na fizičkim osobinama lepka (glutena) tj.

ispitivanje reakcije testa na promenu brzine mešanja. RVA je jedinstveno sredstvo za razvoj. doughLab može izvesti AACC i RACI standardne testove koji obezbeđuju rezultate koji se mogu dobiti pomoću farinografa. Karakteristike: ¾ Velika osetljivost: Kontrolni sistem prilagođen uzorcima sa malom viskoznošću ¾ Brza analiza: Standardna analiza traje 13 minuta ¾ Lak za upotrebu: Automatizovano rukovanje smanjuje obuku ¾ Kalibracija se proverava sa standardima za sigurnost ISO9000 i zahtevima sistema kvaliteta ¾ Bez stakla: Bezbedan za proizvodnju prehrambenih proizvoda ¾ Preciznost: Tačnost brzine mešanja. sastojaka i ispitivanje gustine testa ¾ Programiranje temperature: Merenje zagrevanja i karakteristike želiranja testa. Karakteristike: ¾ U skladu sa ISO9000 i i zahtevima sistema kvaliteta ¾ Integrisano: dispenzor za kapanje. paste. tritikale. Skrob: Ako ste ozbiljni u analizi skroba. Potpuno testiranje nativnog i modifikovanog skroba za 13 minuta . Određuje apsorbovanu vodu. profil mešanja testa. žitarica. testiranje svežih uzoraka i kontrolu procesa proizvodnje. fleksibilnosti i automatizacije. rezanci doughLab je instrument koji omogućava reološko ispitivanje testa pšeničnog brašna za hleb i druge primene.FOOD FOODlab ODREĐIVANJE REOLOŠKIH OSOBINA strana 12 BRZI ANALIZATOR VISKOZNOSTI. obrano mleko u prahu. Proteini: Gluten pšenice. kontrolu kvaliteta. aktivnost amilaze Mlečni proizvodi: sir i topljeni sir. stabilnost i mekoću testa od pšenice. proizvodnju. preciznosti. Kombinacija brzine. pirinča i duruma za mlevenje. pečenje i ispitivanje drugih žitarica (pirinač. grejanja i hlađenja. Ciklično zagrevanje i hlađenje doprinosi boljoj proceni reoloških osobina i viskoznosti proizvoda. kvalitet glutena. kao što su mlevenje. brašna i hrane. osigurava ponovljivost ¾ Standard: Internacionalna standardna metoda potvrđena od ICC i AACC Aplikacije: Pouzdan za istraživanje i razvoj. sladoled i jogurt Hrana: Grickalice. RVA-SUPER 4 RapidVisco Analyser RVA-Super4 je instrument kojim se određuje viskoznost skroba. kontrolu kvaliteta. pečenje i laboratorije za ispitivanje hrane koristeći uobičajene konfiguracione testove. tu je onda samo Rapid Visko Analyser. vreme razvoja. Koristeći internacionalne standardne metode za analizu je dovoljno 2-3 grama uzorka. proteinski koncetrat surutke. prilagođen za visoku osetljivost i stabilnost za istraživače i nove proizvode. kontrolu procesa i pouzdanosti. RVA-Super4. proteini soje Lepljivost: Čvrstoća i lepljivost hidrokoloida Mlevenje i pečenje: Kvalitet skroba. durum). kontrola temperature i kompjuterizacija ¾ Automatski: Rukovanje i podaci analize se čuvaju u softveru ¾ Programiranje brzine mešanja: služi za brzo testiranje. pahuljice. ¾ Softver za mešanje: Opcionalno doughMAP softver koji simulira rezultate uobičajenog mešanja brašna ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji doughLAB / .

uključujući: • Trominutni kvantitativan test za aflatoksine u kukuruzu • Trominutni kvalitativan test za aflatoksine u kukuruzu i za DON u pšenici i ječmu • Desetominutni kvantitativni testovi za aflatoksine. T-2 toksin. T-2/HT-2 i zearalenon u različitim uzorcima JEDNOSTAVNA PRIPREMA UZORKA (EKSTRAKCIJA) CHARM obezbeđuje etanol i metanol u razblaženoj koncentraciji koji su spremni za upotrebu. Ohratoksin. Test se zasniva na pipetiranju ekstrakta uzorka na ROSA tračicu. fumonizin. zaštita od spoljašnjih uticaja Razvoj linije Nalepnica za obeležavanje broja uzorka Sunđer/obezbeđuje ravnomeran prolazak uzorka kroz tračicu Očitavanje rezultata u ppb/ppm Ravna površina Definisana zapremina uzorka Tajmer VICAM FLUOROMETRIJSKA ANALIZA MIKOTOKSINA Â Jedna od najsavremenijih metoda analize mikotoksina obuhvata ekstrakciju uzorka i prečišćavanje sa Vicam-ovim imunoafinitetnim kolonicama (SAD) koje dalje idu na tečnu hromatografiju HPLC ili se mogu koristiti za kvantitativno određivanje prisutnih mikotoksina upotrebom fluorometra. Jednostavnost testa je jedna od prednosti – pritiskom na taster fluorometra podešava se koji će mikotoksin da se određuje. CHARM-ov kvantitativan aflatoksin test je prvi dobio GIPSA (Grain Inspection.brza analiza u jednom koraku) tehnologije. ohratoksine.strana 13 ODREĐIVANJE MIKOTOKSINA FOODlab JEDNOSTAVNA ANALIZA MIKOTOKSINA U žITARICAMA Odobrenje gIPSA : ROSA Aflatoksin Kukuruz Kukuruzno brašno Kukuruzna krupica Mešavina kukuruza i soje Oštećen kukuruz Kukuruzni griz Suve žitarice za destilaciju Mleven pirinač Ovas Kukuruz kokičar Pirinač Raž Sirak Soja Pšenica ROSA DON Ječam Kukuruz Ječam za slad Mleven pirinač Ovas Pirinač Sirak Pšenica Pšenično brašno ROSA Fumonizin Kukuruz ROSA Ohratoksin Ječam Ječam za slad Pšenica ROSA Zearalenon Ječam Kukuruz Kukuruzni griz Suve žitarice za destilaciju Mleven pirinač Ovas Pirinač Sirak Pšenica Pšenično brašno CHARM-ovi testovi za mikotoksine su ROSA (Rapid One Step Assays. Â Metoda je jednostavna i brza (analiza traje manje od 30 minuta). Od tada. Posle izolovanja mikotoksina primenom imunoafinitetne kolonice. inkubiranju i očitavanju u ROSA-M čitaču. Zearalenon. Fluorometar očitava fluoroscenciju direktno proporcionalnu količini prisutnog mikotoksina i daje vrednost izraženu u ppb ili ppm. lake za korišćenje. Dodatne prednosti su sledeće: • Jednostavna priprema uzorka i ušteda vremena • Eliminisanje pripreme rastvora određene koncentracije Zašto je CHARM-ova tehnologija bolja ? 3 Analiza u jednom koraku 3 Tračica za kvantitativno očitavanje 3 Prikaz rezultata na Rosa-M čitaču u ppb i/ili ppm 3 Tračice su zaštićene plastificiranim koricama koje ih štite od spoljašnjih uticaja 3 Nije potrebna kalibracija instrumenta 3 Minimalno mesta i potrošnog materijala potrebno za rad 3 2 u 1 test na aflatoksine: ekstrakt uzorka može da se koristi za kvalitativan i kvantitativan test 3 Štampanje ili čuvanje rezultata uz pomoć MYCOsoft softvera Kontrola temperature Tračica sa plastificiranim koricama. uzorak se stavi u fluorometar. Fumonizin. Rezultat se štampa na ugrađenom štampaču. CHARM je proširio detekciju mikotoksina od A do Z. Â Vicam-ov sistem je odobren od Američkog ministarstva za poljoprivredu (USDA) i Udruženje analitičkih hemičara (AOAC). DON. ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji . DON. Packers & Stockyards Administration) odobrenje za kvantitativno merenje nivoa aflatoksina u žitaricama. brze i tačne. Instrument može da određuje Aflatoksin.

Grupe antibiotika koje se mogu određivati su: Beta-laktami. mikotoksini. Tetraciklini. Voće. žitarice i hrana za životinje. tipa analize. TEST U 3 JEDNOSTAVNA KORAKA 1 PRIPREMA UZORKA Razrediti uzorke Usitniti tvrde uzorke sa odgovarajućim puferom Centrifugirati uzorak da bi se eliminisale tvrde materije Procedura testa je posebna za svaku vrstu uzorka Podešena temperatura Dupli inkubator sa 24 mesta Ugrađen tajmer Digitalni temperaturni senzor Isti inkubator za sve grupe antibiotika Automatski prikaz datuma. on će se vezati sa antigenom i aparat će ga detektovati.. meda. Aminoglikozidi. ODREĐIVANJE ANTIBIOTSKIH REZIDUA Charm II tehnologija ima mogućnost detekcije rezidua veterinarskih lekova u okviru MRL nivoa. Razblaživanje i/ili ekstrakcija potrebni su ukoliko se ispituju uzorci kondenzovanog mleka. voće i povrće. PRIPREMA UZORKA: Nije potrebna ukoliko se ispituje voda. jajima. Ekstrakcioni postupci potrebni su ukoliko se ispituje hrana za životinje. medu i hrani za životinje. bubregu. koštunjavo voće i mahunasto povrće. meso. potrebno je predhodno centrifugiranje uzorka. Princip određivanja je RIA METOD (radio immunoassay). Novobiocin.FOOD FOODlab CHARM II ODREĐIVANJE REZIDUA strana 14 PRVI I JEDINI BRZI. jetri. Antitelo je obeleženo gama radioaktivnim izotopima i prilikom dodavanja takvog antitela u uzorak. Amfenikoli Makrolidi/Linkosamidi. jaja. pesticidi. uzorka i broja operatera. serumu. Analiza koristi specifične enzime/receptore koji su osetljivi na prisustvo organofosfata i metilkarbamata. med. Antibiotici mogu da se testiraju u mleku i mlečnim proizvodima. mleka u prahu. KVANTITATIVAN SISTEM ZA ODREĐIVANJE REZIDUA U NAMIRNICAMA Charm II sistem predstavlja kompletan sistem za testiranje različitih prehrambenih proizvoda kao što su: mleko i mlečni proizvodi. Razblaživanje/zagrevanje su potrebni prilikom ispitivanja mleka.). kao i karakterizaciju lekova. Sulfonamidi. PRIPREMA UZORKA: Za sirovo mleko i mlečne proizvode tečne konzistencije nije potrebna predhodna priprema uzorka. lot broja i rezultata analize Kompjuter memoriše podatke uz pomoć C2 Soft softvera Pogodan za sve CHARM II aplikacije 2 3 INKUBACIJA Intronic II inkubator/ centrifuga BROJANJE 6600-7600 Analizator ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji . ribe i hrane za životinje. mesu. urinu. RIA je vrlo osetljiva tehnika koja se koristi za merenje koncentracije antigena (u našem slučaju su to: antibiotik. povrće i sokovi zahtevaju jednostavnu ekstrakciju. ODREĐIVANJE PESTICIDA Cide Lite test (ime brenda za analizu pesticida) je brza skrining analiza za detekciju svih organofosfata. Test obezbeđuje selektivnost i osetljivost.. Charm II analizator meri enzimsku reakciju. ODREĐIVANJE AFLATOKSINA Ukoliko se ispituje sirovo mleko ili mlečni proizvodi tečne konzistencije. vremena. N-metilkarbamata i njihovih metabolita u hrani i bezalkoholnim pićima.

Takođe za ISO. kao što su Dispensette® i Transferpette®.svih vrsta. gensni otpad. ACS metode/ Naziv brenda NORMAPUR. iz ruke. zatim na svom čuvenom BLAUBRAND® volumetrijskom staklu i na PLASTIBRAND® potrošnoj plastici. Njegove slobodno. omogućavaju držanja ruke je opušten. NORMADOSE.strana 15 POTROŠNI MATERIJAL FOODlab LIQUID HANDLING PROGRAM Svoju reputaciju BRAND je izgradio na kvalitetu i vrednostima prvoklasne opreme za rukovanje tečnostima. mu da se koriste u ograničenom prosUz pipete toru i na mestima nudimo i daleko od električnih originalne izlaza. zelenom i žutom. NORMADOSE. koje primene: skupih titracionih omogućava pipeti da suspendira uređaja. ACS metode/ Naziv brenda NORMAPUR. Palac prirodno ¾ Dispensette® III ® male dimenzije i stoji na dugmetu za pipetiranje ¾ Dispensette Organic ® dugotrajne batsa strane instrumenta. nastavke Safety-PrimeTM ventil smanjuje rea. a bezbednosti sistem pražnjenja sistema smanjuje rizik od nehotičnog pražnjenja. Dispensette® dispenzer je veoma Digitalne birete III premošćuju Karakteristika laganih Transferpopularan zbog svojih sigurnosjaz između teških pette® i Transferpette® -8 /-12 nih karakteristika i širokog spektra staklenih bireta i su jedinstveno hvatanje. LCD ekran eliminiše greške BRAND-ove očitavanja površine tečnosti u cevi. TITRINORM ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji . plavom. Takođe za ISO. TITRINORM Primena LJUBIČASTA Analitička upotreba i organska sinteza/Specifikacije – Nečistoće u mg/kg. koja se može ponovo upotrebljavati. Tabele ispod. Laboratorijski reagensi i hemikalije VWR Prolabo obuhvata opseg laboratorijskih reagenasa i hemikalija koje zadovoljavaju i Vaše najzahtevnije potrebe. prikazuju opšte i specijalizovane brendove koje ćete susresti u novom katalogu i daju kratak opis namene njihove upotrebe. a položaj ¾ Dispensette HF erije. ŽUTA Primena Tehnička upotreba Primena ZELENA Specifične metode i farmakopeja/ Naziv brenda RECTAPUR Primena PLAVA Analitička upotreba i organska sinteza/Specifikacije – Nečistoće u mg/kg. gde je svaka predstavljena specijalnom bojom – ljubičastom. Da bismo Vam pomogli da pronađete pravi izbor stepena čistoće klasifikovali smo sve proizvodne karakteristike po kategorijama.

KB ili KBL. za ovaj uređaj ne predstavljaju nikakav problem. HEMIJSKA ANALIZA strana 16 Određivanje ukupnog azota Standardna. Na svim instrumentima se može raditi upotrebom uobičajenih Kjeldahl-ovih balona i Kjeldahl-ovih digestivnih kiveta. takođe. ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji . Ovo je od velike koristi za specijalne destilacije kao što je destilacija nitrata iz Devarda-ine legure. Automatski destilacioni sistemi Svi destilacioni sistemi su naročito dobri za korišćenje destilacije Kjeldahlovih digestivnih rastvora. uključujući i sisteme sa integrisa-nim titratorom i softverskom ko-ntrolom počinje sa jednostavnim VAP 20 modelom i čini sistem za određivanja po Kjeldhalu ko-mpletnim. zbog mikroprocesorske kontrole i opcije za memorisanje do 10 različitih metoda. Reagensi se automatski dodaju i kao dodatak toj karakteristici. HYDROTHERM je automatski sistem za hidrolizu uzoraka pre ekstrakcije i trenutno je jedini aparat ovog tipa na tržištu. preporučena je upotreba neutralizacione pumpe sa predkondenzatorom za predestilovanu vodu iz uzorka. 8. Soxterm je sa jednim kontrolerom dostupan u konfiguracijama sa 2 do 24 mesta.FOOD FOODlab U zavisnosti od vrste i broja uzoraka možete izabrati sisteme za digestiju uzoraka sa 6. Kontrola i upravljanje vrši se pomoću eksternog kontrolera ili softvera Soxtherm Manager. Klasična primena n. Automatski sistemi za brzu ekstrakciju masti-SOXTERM SOXTERM je potpuno automatski sistem za ekstrakciju. kao i fizičkih separacionih metoda rastvornih supstanci u vodenoj pari i isparivih kiselina. tradicionalna metoda po KJELDHALU i dalje je najuniverzalnija i verovatno najpreciznija metoda za određivanje azota. kao i specifične sisteme za analizu voda sa kivetama od 400 ili 800 ml za uzorke sa niskim koncentracijama azota. takođe je moguće programiranje reakcionog vremena.pr. Sistemi. zahvaljujući neprestano promenljivom programiranju proizvodnje pare. Vapodest 20s / Ovaj brzi destilacioni sistem je veoma jednostavan za rad. destilacija alkohola ili amonijaka. Za analize vode. Standarni izbor jedinica za destilaciju vodenom parom.12 ili 20 mesta. savršeno odgovaraju utvrđivanju alkohola.

vreme.005g/0.2 x 36cm ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji .05% MB25 35g 0. vreme. čak i do 12 uzoraka • Brza filtracija bez teškoća • Kratko vreme zagrevanja Potpuno smanjenje troškova • Automatizacija procedure • Ušteda hemikalija • Voda za hlađenje . Kod automatskog sistema je sve potpuno automatizovano.18% (3g uzorka) 0.160°C (na podeoke po 5°C) % vlage. ima mogućnost potpunog programiranja ¾ Prednosti halogenog grejača u odnosu na IR grejač: ne dolazi do destrukcije materijala.. temperatura. NDF I SIROVIH VLAKANA Fibertherm je namenjen za određivanje ADF. temperatura. veliki LCD displej. poseduje programe za manuelno i automatsko podešavanje vremena sušenja. ¾ Robusna i hemijski otporna konstrukcija. ravnomernije zagreva površinu uzorka. brži u odnosu na vlagomer sa IR grejačima. preciznije održava zadatu temperaturu. masa 19 x 15 x 35cm 50 .05% (10g uzorka) 90mm 0. Fibertherm – prednosti • Istovremeni rad na.015% (10g uzorka) 90mm 50 .200°C (na podeoke po 1°C) % vlage. temperatura. masa 19 x 15. masa 17 x 13 x 28cm % vlage. priključak za štampač ili računar ¾ Tipski je odobren od Saveznog zavoda za mere i dragocene materijale.strana 17 HEMIJSKA ANALIZA FOODlab NOVA TEHNOLOGIJA ZA UTVRĐIVANJE ADF. NDF i ukupnih nesvarljivih vlakana i koristi zaštićenu gerhardt-ovu tehnologiju ’’FiberBag’’.005g/0.kontrola energije Unapređenje kvaliteta analize • Konstantni i automatski uslovi analize • Konstantan kvalitet filtracije FibreBag-ova Više bezbednosti u laboratoriji • Nije potreban digestor • Korisnik nije izložen opasnim hemikalijama gerhardt je razvio Fibretherm automatski sistem i FiberBag manuelni sistem.001g/0. LABORATORIJSKI VLAGOMERI ¾ Namenjen je merenju vlage u mesu i mesnim prerađevinama ¾ Vlagomer sa halogenim grejačem.160°C (na podeoke po 5°C) 50 .05% (10g uzorka) 90mm 0.01% MB45 0.05% (3g uzorka) 0. Razlika između ovih sistema je u fazama ključanja i filtracije. podešavanje nivoa zagrevanja u zavisnosti od vrste uzorka ¾ Poseduje RS232 interfejs.. kapacitet rezolucija Standardna devijacija Prečnik tacne za uzorke Temperaturni opseg Prikazuje Dimenzije 110g 0. dok kod manuelnog sistema korisnik treba ručno da izvrši korake ključanja i filtracije. vreme.2% (3g uzorka) 0.05% MB35 45g 0.

vodena kupatila.funkcionalan dizajn u najelegantnijoj formi Prodajni program Memmert-a čine: peći za žarenje. 40x. inkubatori. grejanje se isključuje na ~10°C iznad maksimalne temperature sušnice.5°C. kontinualno podešavanje količine predgrejanog vazduha i ventilacioni izvod sa regulatorom protoka. Inkubatori . izrađen od nerđajućeg čelika sa unutrašnjim staklenim vratima. Inkubatori poseduju elektronsku kontrolnu jedinicu. inkubatori sa hlađenjem. Dodatne mogućnosti koje novi kontroler omogućava su: ID kodovi i šifre kojima se određuju nivoi pristupa korisnika. Uvođenjem novog kontrolera procesa omogućeno je da se u internoj memoriji autoklava čuvaju parametri poslednjih 200 ciklusa. mogućnost snimanja toka ciklusa sa nezavisnih senzora. Sušnice sa prirodnim strujanjem vazduha dostupne su u zapremini od 14 do 749 litara. „infinity” optika. 6V / 30W halogeno osvetljenje. mogu se priključiti do 6 dodatnih temperaturnih senzora i 4 senzora pritiska. CO2 inkubatori. koji kvalitetom svoje optike može zadovoljiti i neke zahtevnije korisnike. radi kontrole ugrađenog sistema. 20mm širina vidnog polja.FOOD FOODlab BA210 OPREMA ZA MIKROBIOLOŠKU LABORATORIJU strana 18 Laboratorijski mikroskopi Serija mikroskopa BA210 predstavlja mikroskop namenjen rutinskom radu u medicinskim i mikrobiološkim laboratorijama. 2 PT100 senzora su deo standardne opreme. ali. čine ovaj mikroskop jedinstvenim i neprevaziđenim u svojoj klasi. opcioni temperaturni opseg 40-105 °C. jednostavni fazni kontrast. Ergonomski i moderan dizajn. ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji . U slučaju pregrevanja usled kvara. sušnice-sterilizatori . revolver sa četiri mesta. binokularni ili trinokularni tubus. Na raspolaganju su zapremine od 32 do 749 litara. jednostavna polarizacija. Temperaturni opseg je od 30°C do 70°C sa rezolucijom displeja 0. Inkubatori imaju sistem za prirodno strujanje vazduha. izbor među 4x. slobodno podešavanje temperature sterilizacije u opsegu 110-137 °C. Opseg temperature: od 30°C do 200°C. Tuttnauer Your Sterilization & Infection Control Partner Autoklavi sa automatskom kontrolom procesa sterilizacije Tuttnauer je radikalno unapredio svoju seriju automatskih laboratorijskih autoklava. Uveden je i podsetnik o potrebi zamene filtera na osnovu broja izvršenih ciklusa. 10x. uljana kupatila. nadovezujući se na veliki uspeh koji je BA200 serija ostvarila na našem tržištu. klima komore. 20x. 60x ili 100x N-Plan objektivima ili 10x i 40x N-Plan fazno-kontrastnim objektivima.

Tokom ove procedure koncentracija kiseonika u posudi se smanjuje. mikro-aerofilnih i kapnofilnih bakterija Metod Macintosh-a i Flides-a (metod evakuacije i zamene atmosfere) je poznat kao najefikasniji način da se stvore anaerobni ili mikroearofilni uslovi. bez rezervoara i 4. U slučaju gajenja anaeroba. Jednostavni za rukovanje. 8 i 12 litara na čas sa rezervoarom. Proizvode se sa kapacitetom proizvodnje vode od 2 i 4 litara na čas. i zatim dodaje u posudu anaerobnu mešavinu gasa. ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji . procedura se ponavlja 3 puta. DESTILACIONI APARATI Kvalitet izgrađen na tradiciji Destilatori gFL izrađeni su od najkvalitetnijih čelika.strana 19 OPREMA ZA MIKROBIOLOŠKU LABORATORIJU FOODlab BROJAČI KOLONIJA Brojači kolonija su neophodni u kvalitetnoj kvantifikaciji u mikrobiologiji hrane. Mart Microbiology je usavršio metod u okviru Anoxomat sistema. Ovaj metod je eliminisao mane konvencionalnih metoda. U ponudi su i dva bi-destilaciona sistema kapaciteta 2 i 4 litara na čas. sa odličnim pozadinskim svetlom. Kvalitet vode koji daju je u skladu sa Pharmacopoea Europea i iznosi 2. nakon čega se koncentracija kiseonika smanjuje na svega 0.3µS/cm. Dodatak male količine katalizatora uklanja mali preostali procenat O2 u posudi. Kultivacija anaerobnih. adapterima za sve Petri posude i automatskim digitalnim brojačem na markeru već godinama su sastavni deo svake savremene mikrobiološke laboratorije. Anoxomat evakuiše deo vazduha iz posude.16%.

poseduje kontrole koje su otporne na plamen i displej koji je zaštićen vatrostalnim staklom. Italija od svog osnivanja 1984. Za sve ove opcije postoje razni programi koji su razvijeni iz praktičnog iskustva u laboratorijama: jednostavna start-stop funkcija. nakon duge upotrebe signalizira da je glava plamenika još uvek topla i na taj način štiti korisnika od opekotina. u veterinarstvu. Robustan U celosti je napravljen od nerđajućeg čelika. Prvoklasna zaštita Poseduje Safety Control System (SCS) koji vrši stalnu analizu potencijalnih opasnosti i ako je neophodno inicira prekid dotoka gasa. BHC detektuje i upozorava na zapušenje glave plamenika tečnostima ili čvrstim supstancama i pri sklapanju plamenika daje informaciju da li je glava plamenika korektno postavljena. preko 20 različitih modela preko 50 distributivnih centara širom sveta FASTER.zaštita. U cilju zadovoljenja potreba i najzahtevnijih kupaca. SUPERLAB je odabrao FASTER laminarne komore koje su dizajnirane u skladu sa preporukama najnovijih Evropskih standarda (EN-12469:2000) i poseduje prestižne sertifikate kao što su TUV Nemačka i LNE Francuska. dugmeta ili nožne pedale. kao i u laboratorijama za ispitivanje namirnica. Kao dodatak kontroli paljenja. Fuego SCS . BHC).000 prodatih komora širom sveta od 1984. Glava plamenika se može skinuti kako bi se plamenik detaljnije očistio. bolnicama. Takođe.. Svi proizvodi pripadaju poslednjoj generaciji laminarnih komora koje su izrađene od materijala koji su u skladu sa najstrožim standardima sigurnosti FASTER laminarne komore se mogu naći u raznim laboratorijama. kontroli plamena i zaštiti od pregrejavanja ovaj plamenik poseduje i kontinualnu kontrolu glave plamenika (Burner Head Control. Jednostavan i siguran za rukovanje Ovim plamenikom se može rukovati uz pomoć touch-free IR senzora. preko 20. istraživačkim i dijagnostičkim centrima. pa do danas zauzeo je vodeće mesto među proizvođačima laminarnih komora. god. pouzdanost i mnogo više. Više se ne morate brinuti da će se otvor plamenika zapušiti jer ovaj model poseduje specifičan odvod kojim se može odstraniti tečnost koju ste slučajno prosuli.novi standard među laboratorijskim gasnim plamenicima Moderan dizajn Njegov dizajn omogućava neometan rad u laminarnim komorama jer minimalno utiče na laminarni protok. sigurnost. kontinualna aplikacija do čak 2 sata ili programi za kratku sterilizaciju plamenom.. ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji .FOOD FOODlab • • • OPREMA ZA MIKROBIOLOŠKU LABORATORIJU strana 20 Laminarne komore .

ID kompanija sa sedištem u Engleskoj i bavi se razvojem. LabM je sertifikovan u skladu sa ISO 9001:2000 i ISO 13485 standardima kvaliteta. Lancashire. LabM LabM karakteriše veliki izbor suvih hranljivih podloga u pakovanjima od 100g. je privatna Microgen® Listeria . 2. LabM već duže vreme uživa internacionalnu reputaciju zbog visokog kvaliteta svojih suvih hranljivih podloga. UK. identifikaciju virusa i širok izbor hromogenih podloga. ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji . Nudimo Vam dva tipa testa: ¾ biohemijske identifikacione sisteme (Microgen TM ID) ¾ lateks aglutinacione testove (Microgen TM Latex) U ponudi ove renomirane Engleske firme mogu se naći i testovi za serološku dijagnozu fungalnih infekcija. posebno podloga za izolaciju i gajenje anaeroba. je razvio širok dijapazon dijagnostičkih testova za identifikaciju bakterija Microgen® Staph . prehrambene i veterinarMicrogen® GN .ID izolovanih iz širokog spektra uzoraka. proizvodi i distribuira svoje proizvode iz sedišta u Bury-u. 500g. 4. Mreža distributera širom sveta omogućava lokalnu prodaju i podršku.10kg i 25 kg • • • • • • • • • Hranljivi agar Hranljivi bujon Endo agar Mac Conkey agar Sabouraud maltozni agar Simmons citratni agar Brilijant zeleni agar Selenit bujon Sulfitni agar BRZI TESTOVI ZA MIKROBIOLOGIJU Microgen Bioproducts Ltd.ID ske dijagnostike. Osnovan 1971.5kg. Ova kompanija razvija.5kg. proizvodi koji se prave za kliničko tržište se isporučuju u skladu sa Evropskom IVD direktivom i nose CE znak. Sopstvenim istraživačkim radom Microgen Bioproducts Ltd..strana 21 POTROŠNI MATERIJAL ZA MIKROBIOLOŠKU LABORATORIJU FOODlab THE GATEWAY TO MICROBIOLOGY™ je specijalista u proizvodnji različitih tipova hranljivih podloga. proizvodnjom i prodajom testova na polju kliničke.

zbog čega je postao neprikosnoveni lider na tržištu. pokazao se kao višenamenski i snažan. kao i da može da se osloni na prethodni i sledeći korak u lancu.coli • Salmonella • Listeria • Staphylococcus aureus • Izazivači kvara piva • Clostridia • Aerobic spore forms • Bacillus cereus • Kvasac i plesan Primena: • Ukupan broj bakterija • Skrining patogena • Testovi sterilnosti • Identifikacija i nabrajanje indeksa – i indikatora organizama • Praćenje okoline • Testiranje efikasnosti konzervisanja • Inhibitorski testovi i mikrobiološki test • Procena sterilizacije • Inaktivacija • Skrining antimikrobnih agenasa i karakterizacija • Toksikološki i mutageni testovi • Testovi aktivnosti i vitalnosti Prednosti na prvi pogled: • Efikasan skrining metod • Automatizacija tradicionalne kultivacije • Brza detekcija • Jednostavno pripremanje uzorka • Visok prolaz uzorka • Kompletna dokumentacija i automatski izveštaj Na osnovu rezultata istraživanja u ovoj oblasti utvrđeno je da su edukacija o bezbednosti hrane i individualna svest najvažniji alati za osiguranje bezbednog proizvoda. da svaka karika u lancu snabdevanja razume i ispunjava svoje odgovornosti. BacTrac 4300.M-vrednost koja se odnosi na promene u medijumu i E-vrednost koja se odnosi na elektroprovodljivost. Poslednjih godina. metod merenja impedansom. ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji . Mikroorganizmi koji se mogu detektovati: • Aerobni mezofilni mikroorganizmi • Psihrotrofni mikroorganizmi • Termofilni mikroorganizmi • Gram negativne bakterije • Enterobacteria • Enterococci • Lactobacilli • Coliforms • E. brzo i automatski detektuje rast velikog broja mikro-organizama. Elektronika i merna tehnika BacTrac-a 4300 omogućavaju visoku senzitivnost na mikrobne metabolite i dozvoljavaju merenja čak i u visoko selektivnim sredinama. Njegov inovativni metod merenja omogućava BacTrac-u široku upotrebljivost. na kome se zasniva rad i ovog aparata. koje se mogu koristiti odvojeno ili zajedno. Meri dve impedanse po uzorku .FOOD FOODlab BRZA MIKROBIOLOŠKA ANALIZA strana 22 Ultra brza mikrobiologija na bazi impedanse Bacteria Tracer. Esencijalno je. zato svako ko rukuje hranom zahteva da mu se posveti kompleksnija pažnja na individualnom nivou. kako bi prikazali profil kontaminacije uzorka. s aspekta bezbednosti hrane.

Automatski brojač kolonija Kolor brojač kolonija štedi prostor i novac! Automatizovani brojač omogućava precizno brojanje kolonija po pristupačnoj ceni EasyCount 2 ® zahteva manje od jedne sekunde po Petri ploči. bezalkoholnim pićima. odabrati da li da broji na celoj ploči ili samo deo • Digitalna kolor video kamera EasyCount 2® ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji . za manje od 90 minuta u voćnim sokovima. ukupan broj mikroorganizama. plesni. voćnim koncentratima. standardizovano brojanje i omogućava vam da sačuvate do 90% vremena! • Potpuno automatsko & brzo brojanje: Rezultati u roku od ± 1 sec po ploči • uživo. u punom koloru na ekranu slike sa kontrolom brojanja kolonija • Poluautomatski brojači na raspolaganju. vodi. D-Count® Prisustvo / odsustvo test na kvasce.strana 23 BRZA MIKROBIOLOŠKA ANALIZA FOODlab Ultra brza mikrobiologija na bazi protočne citometrije Iskustvo se ne može kopirati! Automatski mikrobiološki analizatori Flow cytometers • Rezultat za 24 sata • Smanjeno vreme dobijanja rezultata • Najbrži odgovor na kontaminaciju • Značajno smanjenje troškova skladištenja • Izbegavate prekid proizvodnje • Poboljšavate uslove za rad 3 nivoa automatizacije Bactiflow® Polu-automatski analizator 10 do 20 analiza/dna Bactiflow ALS® Potpuno automatizovan analizator 20 do 100 analiza/dan BactiFlow®ALS D-Count® Potpuno automatizovani sistem sa visokim analitičkim mogućnostima Chemunex brzi mikrobiološki analizatori dodaju vrednost svakom koraku svog procesa zahvaljujući aplikacijama posebno razvijenim za industrijske potrebe mikrobiologije. mleku i fermentisanim mlečnim proizvodima. kolonija može da se individualno odabere • Automatsko odvajanje kolonija daje tačne rezultate. Enterobacteriaceae. svežem mesu i proizvodima od mesa.

autoklaviranje nije potrebno. E. Pathogel ne zahteva Sipati (100 ml vode ili 100 ml razređene podešavanje pH vrednosti. Postaviti kesicu Đus 3 ml 1 cfu/3 ml uspravno na stalak i inkubirati na 35°C za ukupan broj koliformnih bakterija Mleko 5 ml 1 cfu/5 ml (44°C za indikator fekalnog zagađenja) Voda 100 ml 1 cfu/100 ml BIO-SAFE Baktericidno sredstvo koje se nalazi na dnu kesice se rasprsne i inaktiviše bakterije. bez pripreme uzorka Osetljivost Procedura Idealan za testiranje hrane i vode. E. koja formira plave kolonije u toku 28 sati.coli proizvodi galaktozidazu i glukuronidazu koje formiraju plave fluoroscirajuće kolonije u toku 28-48 sati.coli Plava boja koja fluorescira Stvaranje vodonik sulfida Enterobacteriaceae Crno Coliform Plava boja koja ne fluorescira Biosafe Bakteriscidno sredstvo Patho gel je pojedinačni test za selektivno detektovanje i brojanje koliformnih bakterija. Enterobacteriaceae razlaže podlogu usled čega se oslobađa vodonik sulfid i stvara se crni talog u toku 28-48 sati. Koliformne bakterije proizvode galaktozidazu. Princip Selektivna podloga sadrži gel koji imobilizuje bakterije. E. Prema tome. • Detekcija tri grupe mikroorganizama sa jednim testom • Prisustvo/Odsustvo/Ukupan broj • Pojedinačni test u jednom koraku. a ima sledeću osetljivost: hrane) u kesicu koja se zatvori. Pritisnuti Zapremina Nivo detekcije uzorak da bi prošao u odeljak sa podlo. ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji .FOOD FOODlab MIKROBIOLOgIJA strana 24 PathoGel Ovaj test može da se koristi za polu-proizvode i gotove proizvode.coli i Enterobacteriaceae u hrani i vodi.Uzorak uzorka gom i zatim promešati.

Pojava fluoroscirajuće plave boje posle 48 sati ukazuje na pozitivan rezultat na E. E*Colite sadrži selektivnu podlogu obogaćenu ugljenim hidratima za detekciju koliformnih bakterija i E.coli u uzorku. a negativan je na E. Ukoliko plave mrlje ne fluorosciraju nakon 48 sati. prisutna je E. podzemna. a negativan na E. Inkubirati kesicu na 35°C 28 h. koliformne bakterije su prisutne. Podloga E*Colite ima odobrenje od EPA regulacije i zakona za podzemne vode za pijaću vodu.coli za 28 sati). Ukoliko plave mrlje fluorosciraju ispod UV lampe ukazuje na pozitivan rezultat na E.coli. Broj plavih mrlja koje fluorosciraju nakon 48 sati jednak je broju E. Očitavanje rezultata Ukoliko se pojave plave mrlje. Ako pozitivan uzorak na koliformne bakterije fluorescira. Ukoliko plavi-pozitivan uzorak nefluorescira. nastaviti sa inkubacijom dodatnih 20 sati (ukupno 48 sati).coli u hrani i vodi. E*Colite je dostupan u novim bočicama sa skraćenim vremenom inkubacije (rezultati za E.coli • Jednostavna procedura – nema filtriranja ili pripreme uzorka Tačnost i laka upotreba Coligel sadži selektivnu podlogu obogaćenu ugljenim hidratima za detekciju koliformnih POZITIVAN POZITIVAN NEGATIVAN bakterija i E. Očitavanje Ukoliko posle inkubacije uzorak postane plav. treba nastaviti sa dodatnom inkubacijom još 20 sati (ukupno 48 sati).coli.coli Procedura Dodati uzorak vode ili razređeni uzorak hrane u kesicu i zalepiti je. ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji .Coli u vodi. Pijaća. površinska. reciklirajuća i voda za ispiranje testiraju se sa E*Colite testom. otpadna. Podloga će automatski želirati.coli. uzorak je pozitivan na koliformne bakterije. koja je suprotna tradicionalnoj žutoj boji i olakšava očitavanje mutnog ili boje rđe i uzorka vode koji je kontaminiran heterotrofnim bakterijama. Broj plavih mrlja jednak je broju koliformnih bakterija u uzorku.strana 25 MIKROBIOLOgIJA FOODlab VIZUELNO OČITAVANJE E*Colite • Prisustvo/Odsustvo koliformnih bakterija i E. Ukoliko su prisutne plave mrlje i one ne fluorosciraju. Ako plava kesica nefluorescira posle 48 sati.coli Tačnost i laka upotreba E*Colite brzo detektuje koliformne bakterije i/ili E.coli u pijaćoj vodi • Jedinstvena samolepljiva kesica za jednokratnu upotrebu • Sadrži tiosulfat i baktericidno sredstvo • Lako očitavanje rezultata – razvijanje POZITIVAN POZITIVAN NEGATIVAN plave boje Plava boja ukazuje na Plava boja koja fluorescira Bez plave boje prisustvo koliformnih bakterija ukazuje na prisustvo E.coli u 100 ml vode.coli.coli. Plava boja ukazuje na Plava boja koja fluorescira Bez plave boje prisustvo koliformnih bakterija ukazuje na prisustvo E. Pritisnuti uzorak kako bi prošao u odeljak sa podlogom. uzorak je pozitivan na koliformne bakterije. ColiGel VIZUELNO OČITAVANJE • Ukupan broj koliformnih bakterija i E. prisutne su koliformne bakterije. BIO-SAFE Baktericidno sredstvo koje se nalazi na dnu kesice inaktiviše bakterije te autoklaviranje nije potrebno. Jednostavnost Coligel i E*Colite sadrže X-gal indikator koji daje indigo plavu reakciju.

Ovaj sistem je u Bakterije koje smo pokupili sa radne skladu sa svim ISO standardima za kopovršine ili opreme u proizvodnji hrane ntrolu kvaliteta proizvodnje hrane vlažnim sterilnim brisom. specifičnu podlogu za mikroorganizme. Princip testiranja Tako pripremljena epruveta se inkubira Pomoću vlažnih sterilnih briseva. potreba za ekonomski isplativom. Coliformi i Salmonella. boje podloge. Engleska je izašao u susret ovim potrebama i razvio novi sistem za detekciju patogenih mikroorganizama u proizvodnom okruženju. uzima se 18 do 24 sata na 35-37°C. detekcija manje od 1CFU na 10 cm² i visokim stepenom specifičnosti. Princip testiranja je isti za sva tri sistema. Path-Chek Hiygiene Pathogen System Listeria Coliforms Osnovne karakteristike testa Testovi se karakterišu velikom senzitivnošću. Engleska Kako su proizvođači hrane shvatili važnost monitoringa higijene u radnom okruženju kao deo dobre proizvođačke prakse.FOOD FOODlab MIKROBIOLOgIJA strana 26 dEtEkCIjA PAtoGEnA u RAdnoM okRužEnju Path-Chek Hiygiene Pathogen System. ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji NEgATIVAN POZITIVAN Path-Chek Hiygiene Pathogen System postoji za tri vrste mikroorganizama: Listeria. poslednjih godina postaje sve veća. jednostavnom za upotrebu i brzom kontrolom. Microgen Bioproducts. Salmonella NEgATIVAN POZITIVAN NEgATIVAN POZITIVAN . Microgen Bioproducts Ltd. unosi se u (ISO 18593:2004(E)). zatim umnožavaju se što dovodi do promene se inkubira na odgovarajućoj temperaturi. Path-Chek Hiygiene Pathogen System. Ukoliko uzorak sa površine i unosi u epruvetu sa su u uzorku prisutni mikroorganizmi. specifičnim hromogenim bujonom.

strana 27 HIgIJENSKI MONITORINg FOODlab ATP HIGIJENSKI MONITORING NAJVIŠEG STEPENA OSETLJIVOSTI FireFly 2 obezbeđuje brz I efikasan higijenski monitoring i sanitarnu efikasnost preko ATP-a. FieldSwab je stabilan na sobnoj temperaturi. Brisevi Pocket Swab su stabilni na sobnoj temperaturi ! ble Shelf Sta Watergiene – je brzi sanitarno/higijenski test koji se koristi za detekciju prisustva ATP-a koji predstavlja marker za biološku kontaminaciju vode i vlažnih površina. FieldSwab TM TM ab FieldSw FieldSwab – je prvi ATP test bioluminiscencije namenjen za rad na površinama napolju. Visoka rezolucija displeja Navigacija Brzo skrolovanje i izbor menija Tastatura zaštićena futrolom Vodootporna i izdržljiva Konektor za punjač baterije RS232 Testovi za FireFly 2: Brzi ulaz brisa Bez poklopca ili reze Punjiva baterija Tastatura Izdržljivo kućište sa zgodnim dizajnom omogućava rukovanje jednom rukom USB Brzi prenos podataka do FireLink softvera PocketSwab Plus – detektuje ATP koji potiče od mikroorganizama i ostataka hrane/organskih nečistoća na površinama. Robustan dizajn aparata omogućava rukovanje u najtežim uslovima. ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji .

TESTO TESTO SAVERIS SAVERIS sistem za kontinualno praćenje vrednosti relativne vlažnosti i temperature vazduha uz dokumentaciju podataka ujedno pruža i mogućnost alarmiranja ukoliko parametri pređu zadate granične vrednosti. u farmaceutskoj industriji. određuje njen kvalitet i podjednako je bitna kao higijena i ambijentalni uslovi držanja i čuvanja proizvoda. robusni i higijenski. Pomoću TESTO-vih data logera. prljavštine kao i od lomljenja pri padu. a poseban značaj ima u prehrambenoj industriji jer obezbeđuje visok kvalitet hrane i njenu svežinu čime se postiže i odlično održavanje higijene. SUPERLAB. temperature i relativne vlažnosti. i već danas znamo šta će biti zahtevi potrošača u budućnosti i spremni smo da se suočimo sa njima. sačuvani u data collector-u i prebačeni na PC. Takođe se mogu očitati i pomoću programa za snimanje podataka na kompjuteru. tečnosti. Praktični. zadaci dokumentacije podataka.FOOD FOODlab K TEMPERATURNI MONITORINg strana 28 TESTO – MERNA TEHNOLOGIJA ontrola temperature prilikom proizvodnje hrane. Ali to nije sve što TESTO nudi! TopSafe sigurnosni omotač. kao i pH. razvojnim i istraživačkim laboratorijama. Posle prodaje mi garantujemo korisniku brzu pomoć. tačni i efikasni kao i lakoća korišćenja su atributi TESTO-vih proizvoda. ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji . TESTO nudi najmodernije i najpraktičnije aparate za svakodnevno merenje i kako je u skladu sa zakonima o proizvodnji hrane. Kombinacija znanja i iskustva garantuju da Vaš TESTO aparat prolazi svako upoređenje. Takođe može se prati što pruža još veći nivo higijene. Temperatura i relativna vlažnost mogu biti zabeleženi iz časa u čas. zajedno sa TESTO-om . mogu biti lako ispunjeni. Idealan je za kontrolu kvaliteta u proizvodnim uslovima i uslovima skladištenja. za kontinualan monitoring klime u pogonima fabrika. štiti merne instrumente od prašine. u poziciji smo da Vam predočimo važnost interne kontrole temperature vazduha. nudi kompletne i konkretne konsultacije u vezi sa svim pitanjima merne tehnologije.

sa preko 200 mernih kanala. rezervna baterija osigurava prenos alarma i onemogućava gubitak bilo kog podatka u slučaju nestanka struje. Baza i sonda su povezane dvosmernom transmisijom. ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji TESTO SAVERIS TESTO SAVERIS daje mogućnost postavljanja do 150 radio i eternet sondi u jednom sistemu. odakle se mogu povezati u bilo kom momentu u obliku tabele ili grafika. Sada više nema potrebe za komplikovanim umrežavanjem i postavljanjem kablova. Alarm se oglašava i ukoliko se pojave prepreke. Čak i bez uključenog kompjutera. Šteta se mora izbeći. a sama lokacija sonde se slobodno bira prema zahtevima korisnika. U slučaju prekoračenja graničnih vrednosti. momentalno se uspostavlja radio link između sonde i baze.000 vrednosti po jednom kanalu. nezavisno od kompjutera. što je ekvivalentno mernom ciklusu na 15 minuta tokom cele godine. alarm je vidljiv na displeju baze. a ne korigovati uz velike troškove. Srce ovog sistema je SAVERIS baza koja čuva 40.strana 29 TEMPERATURNI MONITORINg FOODlab Poseban značaj ovakvog sistema se nalazi u tome što pored sigurnog monitoringa temperature i relativne vlažnosti. ali podaci ostaju sigurno smešteni u memoriji same sonde. pruža mogućnost brzog i efikasnog reagovanja kako bi se bezbednosne mere i procedure izvršile bez odlaganja. . Podaci se prebacuju iz baze na kompjuter pomoću posebnog programa koji konfigurišu sistem i čuva ih u svojoj bazi podataka. a opciono se šalje putem SMS-a ili releja na koji se priključuje transmiter za alarm. TESTO SAVERIS radio sonde čuvaju podatke i šalju ih u centralnu bazu u jednakim vremenskim intervalima. čime se osigurava beleženje podataka i omogućava interferencija sa drugim radio sistemima. U slučaju nužde.

ukus i kvalitet hrane već i na zdravlje potrošača. Elektronski tester jestivog ulja posebno izdvajamo. restoranima ili u prehrambenoj industriji ¾ Merni opseg: -50ºC do +400ºC ¾ Multifunkcionalni displej ¾ Memorija minimum/maximum vrednosti ¾ Audio alarm Opciono: Top Safe kućište Opciono: radio sonda za bežično merenje Opciono: površinske. imerzione/penetracione sonde za hranu i vazduh Mini infrared termometar Testo 805 – brzo meri temperaturu pristigle robe i efikasnost prilikom distribucije hrane ¾ Merni opseg: -25ºC do +250ºC ¾ Visoka tačnost ¾ Prikaz minimum/maximum vrednosti Opciono: Top Safe kućište Testo 265 Ulje za prženje tokom kuvanja konstantno podleže hemijskim reakcijama degradacije. ¾ Merni opseg temperature: -40ºC do +210ºC ¾ Merni opseg TPM : 0. hotelima. 2 linije ¾ Zaštitna kutija sa mogućnošću pranja ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji .FOOD FOODlab TEMPERATURNI MONITORINg strana 30 Ubodni termometri Testo 926 – idealan partner u kuhinjama. jer obezbeđuje za nekoliko sekundi pouzdane informacije o stepenu iskorišćenja ulja. tokom kojih nastaju različita jedinjenja (Totalne Polarne Materije . žuta.5% do 40% ¾ Dve slobodne izabrane granične vrednosti kvaliteta ¾ Funkcije alarma: 3 boje LED (zelena.crvena) ¾ LCD displej.TPM) koja utiču ne samo na izgled.

1 °C 0.mini data logeri Set se sastoji iz mini data logera. bravice. držača za zid. 0. očitava i evaluira na PC-u Data loger temperatura i relativne vlage Testo 175-H2 ¾ Merni opseg : . kompost. broj gornjih i donjih prekoračenja graničnih vrednosti ¾ Robusna sonda 1. seno. ¾ Sakuplja podatke na licu mesta.5°C (-20 do +70°C) Tačnost vage Tačnost temperature Rezolucija testo 174 T Karakteristike Opseg merenja Tačnost Rezolucija Vrednosti -30 do +70°C ± 0. temperature i relativne vlažnosti. zadaci dokumentacije podataka. Temperatura i relativna vlažnost mogu biti zabeleženi iz časa u čas.strana 31 TEMPERATURNI MONITORINg FOODlab Data logeri Pomoću TESTO-vih data logera.20 ºC do + 70 ºC ¾ Kapacitet memorije 16000 očitavanja ¾ Multifunkcionalni LCD displej vidljiv sa velike udaljenosti ¾ Mogućnost prenosa podataka na kompjuter Opciono: Softver sa USB-om ili printer Testo 575 daju brz dokaz o propisanim uslovima skladištenja ili uslovima proizvodnje.5°C (-30 do +70°C) 0. testo 174 H Karakteristike Opseg merenja Vrednosti 0 do 100% RH (bez vodene pare u atmosferi) -20 do +70°C ±3% RH (2%RH do 98% RH) ±1 cifra +0.1°C Temperatura pri -30 do +70°C rukovanju Temperatura pri -40 do +70°C čuvanju Klasa zaštite Ciklus merenja Memorija IP20 1 min – 24 h (mogućnost selektovanja) 2 x 8000 očitavanja Temperatura pri -30 do +70°C rukovanju Temperatura pri -40 do +70°C čuvanju Klasa zaštite Ciklus merenja Memorija IP65 1 min – 24 h (mogućnost selektovanja) 16. sačuvani u data collector-u i prebačeni na PC. Temperaturni data loger Testo 175-T2: (unutrašnji ºC + spoljni ºC) ¾ Monitor prati 2 temperature simultano ¾ Daje brz pregled trenutnih mernih vrednosti ¾ Čuva zadnju vrednost. interfejsa sa konekcionim kablom i baterije. max/min vrednost.000 očitavanja ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji .20 ºC do +70 ºC ¾ 0 do 100% RH ¾ Operativna temperatura: .1% RH. mogu biti lako ispunjeni.03% RH/K ±0. Takođe se mogu očitati i pomoću programa za snimanje podataka na kompjuteru.5 m za zemljište. ComSoft 3 Basic softvera. žito i sl. silažu. Testo 174 H/T .

Posebno bi istakli CHECKit fotometar za boju vode. pH. 3 ili više parametara. tablet reagensima. kiseonik. etaloniran od strane “Zavoda za mere i dragocene metale”. Na raspolaganju Vam je preko 60 kolor diskova za različite analize u različitim koncentracionim opsezima. kivetama i priborom. 2 ili 3 parametra su brzi.. Namenjen je i terenskom i laboratorijskom radu. Prestankom postojanja firme HELLIgE.. • Fotometri LOVIBOND. veoma jednostavni za rad i precizni.FOOD FOODlab KONTROLA KVALITETA OTPADNIH VODA strana 32 SINONIM ZA ANALIZU VODE Vodeći svetski proizvođač aparata i instrumenata za analizu voda i SUPERLAB Vam nude: • Testeri MINI TEST i CHECKIT za brzo kolorimetrijsko određivanje na tenu različitih parametara (hlor. Snabdeveni su komparatorom. omogućavaju jednostavan i pouzdan rad na terenu i u laboratoriji.). nitrati. kolor diskom (mogu se dokupljivati samo dodatni diskovi za druge analize). kivetama i uputstvom za rad. • Fotometri serije CHECKit za jedan.. ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji . Isporučuje se u koferu sa kompletnim priborom i konekcijom za PC. Jednostavno rukovanje: Uzorak + tablet reagens = rezultat Komparatori LOVIBOND su podeljeni u dve kategorije: • ChecKit komparatori.. gvožđe. Mogu biti namenjeni merenju jednog. Isporučuju se u koferu sa tablet reagensima. metoda a sam instrumet Vas vodi kroz analizu. namenjeni osnovnoj kontroli većeg broja parametara u vodi. prema metodi. Komparator serije 2000 predstavlja instrument koji koristi individulano sertifikovane kolor diskove (šajbne) i može se koristiti u akreditovanim laboratorijama ali i onima kojima je to jedini instrument. 2. opseg. Sve analize su u memoriji i njihovim kodom sa tastature se ispisuje parametar. • MultiDirect je multiparametarski fotometar namenjen analizi svih vrsta voda. LOVIBOND je postao vodeći svetski instrument u komparatorskoj kolorimetriji. fosfati. Za sve ove analize možete koristiti vrhunske LOVIBOND tabletirane reagense ili svoje reagense.

SISTEM ZA ODREĐIVANJE COD (HPK) O vaj kompaktan i jedinstven sistem prilagođen je brzoj i pouzdanoj analizi Hemijske Potrošnje Kiseonika i time je nezamenjiv u kontroli kvaliteta otpadnih voda. Svi merni parametri se mogu odštampati u GLP protokolu.. Sistem počiva na manometarskoj metodi ali za razliku od sličnih sistema ima daleko veću funkcionalnost. Sistem se sastoji od: • Fotometra PCChecKit COD • Termoreaktora sa 8 mesta • Stalka za kivete • Seta kiveta: 0-150mg/l. Tokom rada. korekcionim faktorima itd. u zavisnosti od broja mernih sistema u njemu. Skeniranje spektra i grafički prikaz sa stampom omogućava Vam i naprednije analize. ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji R . 0-1500 mg/l i 0-15000mg/l SISTEM ZA ODREĐIVANJE BOD (BPK) azvojem novih rešenja kompanija Tintometar je tržištu ponudila najpouzdaniji sistem za kontrolu Biološke Potrošnje Kiseonika u otpadnim vodama. vrlo je jednostavan za rad i korisniku u svakom trenutku pruža informacije o trenutnom statusu merne glave. 20 i 50mm kao i okruglih od 16 i 24mm. Sistem može biti sa 6 ili 12 mesta i dopunjuje ga izbor od 4 termostata sa hlađenjem različite veličine. izboru metode. trenutnoj vrednosti i vrednosti u prethodnom periodu.strana 33 KONTROLA KVALITETA OTPADNIH VODA FOODlab • SpectroDirect – VIS spektrofotometar za analizu voda sa preprogramiranim metodama za 40 parametara i 5 programa za definisanje od strane korisnika. Softverski najjaci instrument u klasi. Poseduje univerzalni držač kiveta od 10. SpectroDirect Vam nudi pomoć tokom svakog koraka analize čak i u pravljenju razblaženja.

. nabavka kvalitetne merne tehnike i godišnje obnavljanje sertifikata kako bi našim kupcima pružili što kvalitetnije usluge u oblasti kontrole i održavanja laboratorijske opreme. peći za žarenje. magnetne mešalice. membranska filtracija. dejonizatori. laminarne komore i komore za rad sa antibioticima. vodena kupatila. Inženjeri SERVICELAB-a su na raspolaganju da Vam pruže svu neophodnu pomoć od samog početka i to: ¾ kod pravilnog odabira i konfigurisanja instrumenata shodno Vašim potrebama. ¾ pri rešavanju problema koji se mogu javiti u toku rada ¾ pri redovnom održavanju i servisiranju instrumenata. sorteri za imunoterapiju. laboratorijski mikseri.. kolorimetri. gasni plamenici i električni sterilizatori EZA. disocijatori tkiva. ekstraktori po Soxletu.. digitalne birete.FOOD FOODlab SERVICELAB SERVISNA PODRŠKA strana 34 Sektor servisnog održavanja i tehničke podrške SERVICELAB je poseban deo u sistemu kompanije SUPERLAB i zadatak ovog sektora je da pruži punu tehničku i servisnu podršku svim prodajnim sektorima. IR spektrometri. Uređaji za mikrobiološke laboratorije Brojači kolonija. Fotometrijska grupa Spektrofotometri. gelni dokumentacioni sistemi. separacione kolone. Mehanički laboratorijski aparati Vage. mediapreparatori. elektrode i senzori.. grejna gnezda.... mehaničke mešalice. Da bi ovaj zadatak što bolje ispunili posebna pažnja se poklanja na edukaciju kadra (obuke u inostranstvu). vakuum sušnice. Danas je SERVICELAB u mogućnosti da Vam pomogne i odgovori na izazove savremene tehnologije. čileri. pipetori. ELISA sistemi. klima komore. UV lampe i sistemi. Analitički aparati i sistemi Kjeldhal sistemi. ultrazvučna kupatila. mlinovi.. viskozimetri. refraktometri.. PCR kabineti. CO2 inkubatori. tresilice.. cirkulacioni termostati. RO sistemi. fotometri. mašine za pranje lab. fermentori i bioreaktori. plameni fotometri. ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji . AAS. uzorkivači vazduha. falling number.. peščana kupatila. sistemi za elektroforezu. inkubatori. vlagomeri. rotacioni vakuum uparivači. Termički laboratorijski aparati Grejne ploče. glutomatic system. sistemi za hidrolzu i digestiju. šejkeri. vakuum pumpe. aparati za celulozu. denzitometar po Mc Farlandu. ¾ u procesu instalacije instrumenata. sušnice. centrifuga po Gerberu. polarimetri.. HPLC. ELISA čitači. turbidimetri. perisatltičke pumpe. Opšta laboratorijska oprema Destilatori. oksimetri. laboratorijski i farmaceutski frižideri i zamrzivači. PCR aparati.. saharimetri. GC. kondukometri. peristaltičke pumpe. kompresori.. titratori. denzitometri. uljana kupatila... ¾ prilikom puštanja instrumenata u rad. Medicinski uređaji Merni instrumenti Elektromedicinski uređaji Oprema za monitoring. inkubatori sa hlađenjem. anoxomat... osmometri..posuđa. Elektrohemijska grupa pH metri. hemijski analizator mleka i proizvoda. Optički aparati Mikroskopi. centrifuge.. autoklavi. Uređaji za kontrolu u prerambenoj industriji Krioskop.

strana 35 METROLOŠKA LABORATORIJA FOODlab METROLAB accredited laboratory ISO 17025 Laboratorija za etaloniranje merila mase ¾ Laboratorija METROLAB je od strane ATS-a akreditovana po SRPS/ ISO17025:2006 za merila mase sa neautomatskim merenjem. ¾ Opseg akreditacije u kome se vrši etaloniranje vaga je do 150kg. Laboratorija za etaloniranje merila zapremine AUTOMATSKE PIPETE. DIgITALNE BIRETE I MERNO LABORATORIJSKO POSUĐE (PIPETE. konduktometara i turbidimetara. Laboratorija za etaloniranje analitičkih instrumenata Laboratorija za etaloniranje pH metara. bimetalnih termometara. ¾ Postupak po kome se izvodi etaloniranje je opisan u priručniku EURAMET/cg-18/v0. godine laboratorija Metrolab akreditovala se prema standardu ISO 17025:2006 za etaloniranje vaga sa neautomatskim funkcionisanjem. kalibracionih kupatila. otpornih termometara.1 Laboratorija za etaloniranje temperaturnih komora sa kontrolom temperature. PIPETORI. Laboratorija za etaloniranje optičkih veličina (apsorbancija/propustljivost. BIRETE. Laboratorija za etaloniranje termodinamičkih veličina .1 koji je izdat od strane EURAMETA (Evropsko udruženje nacionalnih metroloških instituta). ¾ Svi etaloni su sledljivi do nacionalnog i/ili inostranog refrentnog standarda. električnih simulatora temperature. temperaturnih komora sa kontrolom temperature i relativne vlažnosti. Laboratorija za etaloniranje termodinamičkih veličina . ¾ Laboratorija je odgovorna za izdavanje Uverenja o etaloniranju (Calibration certificate) u kome je izveštaj o mernoj nesigurnosti. kolorimetara. ¾ Uverenje o etaloniranju su u skladu sa ISO. termoparova. gLP i gMP standardima. biohemijskih analizatora i kolorimetara. staklenih termometara.2 Laboratorija za etaloniranje digitalnih termometara. elisa čitača. indikatora. talasna dužina) za etaloniranje spektrofotometara. ODMERNE TIKVICE). 2008. ponuda opreme za kontrolu kvaliteta u žito-mlinskoj undustriji . fotometara.

6.rs www. Instalacije koje se koriste za dovod vode. Radne stolove (jednostruke ili dvostruke .000 . tehničkih gasova i električne energije. staro za novo.com INSPIRISAN KVALITETOM 3. NEW PROJEKTOVANJE I IZRADA LABORATORIJSKOg NAMEŠTAJA LABOBNOVA proizvođač laboratorijskog nameštaja sa tradicijom proizvodnje od pola veka. Reparaciju laboratorijskog nameštaja. 7.FOOD FOODlab SIgURNOSNI ORMANI / LABORATORIJSKI NAMEŠTAJ strana 36 DUPERTHAL sigurnosni ormani uz korišćenje MediaManagement sistema Bezbedno korišćenje (istakanje) hemikalija. komprimovanog vazduha. Kancelarijski i školski nameštaj. Digestore. stolove za vagu./Fax 011 22 22 222 E-mail: superlab@EUnet. Izvođenje kiselootpornih ventilacionih vodova za digestore po sistemu ključ u ruke. 5. 3. bez iznošenja kontejnera iz sigurnosnog ormana.super-lab. ¾ Klasifikacija Tip G30 ili Tip G90 u zavisnosti od stepena otpornosti u otvorenom plamenu. nudi sledeće proizvode i usluge: 1. pokretne stolove. ¾ GS/CE oznaka. 8. Police za reagense i police za sušenje laboratorijskog posuđa. 4. staklenim ili ustakljenim vratima kao i stalaže. Milankovića 25 11070 Novi Beograd Tel. Ormane sa punim. 9...centralne) 2. prema DIN EN 14470-2. R R INSPIRISAN KVALITETOM M. Sudopere sa keramičkim kadicama domaće proizvodnje ili sa kadicama od INOX lima. SUPREAME line Sigurnosni ormani za čuvanje boca pod pritiskom ¾ Testiranje u skladu sa DIN EN 14470-2 na zvanično akreditovanim institutima za ispitivanja (TOV SUD. IFT Rosenheim).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful