PIB: Obveznik

:
(ime i prezime poreskog obveznika) naziv gotovog proizvoda
šifra proizvoda

obrazac GP

Firma: Sedište: Šifra pores.obveznika: Šifra delatnosti:

strana:

EVIDENCIJA O GOTOVIM PROIZVODIMA
redni broj OPIS količina datum iz poslovne (naziv,broj i datum jedinica knjiženja knjige PK-1 dokumenta za knjiženje) mere proizvedena prodata 1 2 3 4 kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 5 6 prodajna promena cena po jed. prodajne stanje proizvoda cene (5-6) (bez pdv) (nivelacija) 7 8 9

sastavio

prenos na sledeću stranu: M.P. odgovorno lice